Skip to main content

Full text of "Dansk-norsk litteraturlexicon ..."

See other formats


Go ugle This is a digital copy ofa book thai was preserved for general ions on library shelves before il was carefully scanncd by Google as part of a projecl 

to makc thc world's books discovcrable online. 

Il has survived long enough Tor ihc copyright lo expire and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc thai was ncvcr subjecl 

to copyright or whosc legal copyright icrrn has expired. Whelher a book is in thc public domain may vary country lo country. Public domain books 

arc our galeways to thc pasl. reprcsenting a wcalth of hislory. cullurc and knowlcdgc ihat's oflen diflicull to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in thc original volumc will appcar in this lilc - a reminder of this book's long journey from ihc 

publisher lo a library and linally lo you. 

Usage guidelines 

Google is proud lo partner wilh libraries lo digili/e public domain malerials and makc ihem wide ly accessible. Public domain books belong lo ihc 
public and we are merely iheir cuslodians. Neverlheless. ih i s work is expensive. so in order lo keep providing ihis resource. wc have taken sleps to 
prevenl abuse by commercial parlics. iiicludmg placmg Icchnical reslriclions on aulomaled uuerying. 
We alsoask that you: 

+ Make non -commercial u.se of the files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuesl thai you usc these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from mttoinated querying Do not send aulomaled uueries of any sort lo Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of texl is helpful. please conlact us. We cneourage the 
use of public domain malerials for ihese purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each lilc is essenlial for informing people aboul this projeel and helping them find 
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do nol remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember thai you are responsible for ensuring ihat whal you are doing is legal. Do nol assume that just 
bccausc we believe a brøk is in the public domain for users in thc Uniied Staics. thai thc work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyright varies from country lo country, and we can'l offer guidance on whelher any specilic usc of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume thai a book's appearance in Google Book Search mcans il can bc used in any manncr 
anywhere in the world. Copyrighl infriiigcmeiil liabilily can bc quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universal ly accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover ihc world's books while lidpiujj anlliors and publishcrs reach new audienecs. You eau search through the lul I lexl of this lu mk on ihc web 
at |http : //books . qooqle . com/| Go ugle Dette er en digital kopi af en bog. der har været bevaret i generationer pa bibliotekshylder, fur den omhyggeligt er scannet af Coogle 

som del af et, projekt, der går nd pa at gøre verdens buger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe 1 nok til. at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. Kn offentligt ejet bog er en bog. 

der aldrig har været underlag! eopyrighi . eller hvor de juridiske copyright vilkår er udlobet. Om en bog er offenllig ejeudoui varieret 1 fra 

land til land. Bøger, der er oli'entlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig ni opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i der oprindelige bind. vises i denne til - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Coogle er stolle over at indgå partnerskaber med bibliotekerom al digitalisere offentligt ejede materialer og gore dem bredll ilgamgelige. 
Offentligt ejede boger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa. har vi taget, skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger pa automatiserede forespørgsler for fortsat at, 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke- kommercielt brug 

Vi designede Google fiogsogning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge; disse; filer til personlige, ikke-kon mi ordelle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende; automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse. optisk l.egngenkernlelse eller andre omrader, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google-" vane Imæ.rke" du ser pa hver lil er en vigtig made at fon adle mennesker om deni 1 projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google' Bogsøgniug. Lad væm med at fjerne ilet. 

• Overhold regierne 

Uanset hvad du bruger, skil du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke;, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt, anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke al en bogs tilstedeværelse i Google Bogsugning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erst.al.ningspligl.em for krænkelse af eopyrighi kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogso»'iiiii|; 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at. gore dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsogning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at ilet hjælpfy forfatte re og udgivere rned at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gennem hele teksten i denne bog på internet, t-Ct pa |http : //books . google , coiti| 1 1 /"- 1 £><tnff ognøtff i!itf etatiirlcncoiu Sln&eti $al\>btl 8R-S). Ztftt, paa tat (Øyføeitbatfle gbgtønMingt Sottag, f bft 3t$(ugftlt Officin, 1819' */ i ' .1 p ■*. ) * " o • . •AvS7(,R, t f ^ , > /k r> 
TlLD.N hVH, H i 
L S o 1 1 al t ^3 fcorerinbringen til ben, 1784 nbfomne/ 3M« ©el af bet ©ormffe (<erbe te? i con* øa* 
SBerfet« gor fatter utfg bet ©fnbSniaal/ at jeg fyiube Pift en befpnbetlig ømtøggelig^eb for 
fcetmibte tomtf SJeforbrfng. 

©a SBoøen/ i SWattgel af gortfarttelfe, fra Ztb tit tib tabte mere og mere af fin $rug» 
battyb, og jeg, fom anfat t>eb btt fongelige f&ibliotfeef, iffe manglebe Sejligfteb til at funne 
famle fltøbrag til fammeg Gupplering og Bortfrttelfe, forefpnrgte Jeg mig §06 STgent ©piben* 
bal/ om $an, fom gortøgger af bemelbte ttficon, iffe anfaae bet paøfenbe, *eb bet igbe 
&tculi Ubgang at (Faffe $ub(icum et ©npplementbinb ? SRen &an erf (grebe, at Stafet ingen 
afgang $af>be, og at følgelig berpaa bar intet at tamfe.- 3eg lob ba oøfaa twe at ttnft 
berpaa, og ant>enbte Siben paa anbre (itteraire ©péler. 

3eg biet) berfor baabe behagelig og ubehagelig oterraffet, ba ben gptbenbalffe QSogfymb« 
ling* nu barénbe (gjer, £r. ©ecretair £>ei$man / talte til mig om , at ftan ønffebe at foran/ 
flalte "en np tlbgaoe af ©orm." Svagelig — forbi et faabant goretagenbe i i rt ng Zib 
$a*bt barret mit inberlige Ønfle; ubehagelig — forbi $i«t gpfbenbalfFe »fflag $a*bt betaget 
mig af SRob og £pjt ii(/ &eb CoQeetanea og Sorberebelfer at twrre belabtt paa, tilbørlig al 
fttnne røgte bette jtalb. fertil fom enbms ben Omftønbigfteb , at feg imiblerfib fra bet meb 
faa oberbartte* en Splbe af {Rational litteratur ubruftebi fongelige Øibliotfcf t>ar bleben for* 
ffpttet til bet i bemelbte £enfeeube fun tarbelig forfpnebe Unioerfttetlbibliotøf. 

SDog — ber er, fom man plejer at flge, dtaab imob tlraab. ©e SoOectanea og ®up* 
piementer til ©orm/ fom jeg iffe tøbbe lagt mig efter at famle og iffe bar i ftefibbelfe af/ ( II ) 

bt, btbjle jeø/ tatt til oø fanbut fyg Canbibatn* 3uri$ £r. 3. C. Strafs 3eø $ao*e- 
felt) feet bent fremflaae, formereø, oø t>ojre til en flelben gnlbftønbtø^ebi — Ja, bet font' t>ar 
bet oiøtiøfle/ be røbebe en ftorre glib og mere fmtpnleu? ffiøjaøtigtyeb / enb jeø/ oeb mine Snu 
bebøforretninøer oø anbre (itterafre Sfrbejbet/ t>i(be tøaoe o<rret ijlanb tif at ant>enbe berpaa* 

Slaar altfaa benne inbftøtøfulbe oø briftiøe Sijterator oilbe forene flø meb mig/ fnnbt 
jeø taat inb i ben 3DetømanfFe tyfon, ©ennr goreninø font uben ?8anfFe(tø$eb iflanb/ oø 
faalebe* bleoe bi Ubøioere af nffroørenbe ttf icen. 

Omtrent i be famme Sfaringer, ba £r. Sranéfatenr Sraft laae f)tt t>eb 3(cabemiet oø 
»bfirrbiøtbe fin gortfffttelfe af ©orm, fab en SKanb f en SCffroø i gpn oø i al ©til&eb 
flrøtte efter at mat bet famme SJfaal. "3*8 er" — (Trioer $r. ©foletør er 3&erfen i $Rib# 
belfart nnber isbe SRartif 18x3 — "i ©efibbelfe af en betøbeltø ©amiinø af paSfenbe 95u 
brag til gortfattelfe af SBormø Sejricon/ fom jeø meb gornøjelfe (Tal aéfiffere meb. goruben 
bet/ jeø fefu &ar famlet/ &ar ben braoe £r tyaftor SDJelbpe ooerbraøet mtø fit frefe gorraab/ 
$borpaa &an tøar famlet fiben ben flOjle Deel af SBorm ubfom ; faa jeø beroeb feer miø iflanb 
til at ftinne (eoere en temmeliø flor SJtønøbe 95ibnø iøjennem &ele JBoøflaDrafffen." 

©aalebe* fnlbeltø nbrnjiet meb SSaterialier fregat) jeø miø til ben af $t. Setøman 
ønflfebe Sfmaløamatioitfprocef/ i bet ©orm* trenbe tomer iaøbeø til ©runb, oø meb bent 
fammenfmeltebe jeø oø famipenftebte be fraftfFe oø be toerfenfFe CoUectanea oø JRotttfer. ©eb betf 
tte ©earbejbelfe fraobe jeø ®wn af 3 øjennemfFubte Sjremplarer af bet »ormjTe £ejrfcon meb 
(Freone ffiettelfer oø tittvrø; fom berebbilltøen bleoe mtø (aante af famme« Sjere : £r. 3u(ltt^ 
raab SSerlanf/ Ær. $aftor ©• $. ©nritfo' oø £r. gorflanber 35orc& paa Opfofirinøø^nfet i 
$j$btnfyt>n. 3 %*• Qmitfyt Sjremplar oare Xnnutrfninøtrne af Cantor ©jeéfinø. 

9tt n*aøe Slfle, font, af £j*rliø$eb til ©tben (Faberoe oø $u for bette gore^aoenbe* 
gremme, meb forefommenbe ®obføb $ar oeb mebbelte SStbraø nnberftøttet ©ageri, oilbe blioe 
for oibtløftiøt. €en SJtonbé 3oer oø 8itbf jarfceb f)ar oøret faare ubmørfet/ oø fyn bar betp« 
beliøe gortjenefter af Verfet« gnlbfl«nbiø^eb. Det er £r. Sector glor i eftrffitania, ^att 
bar> faaoel teb mnnbtfiøe fom oeb (FriftUøe Stnmobninøer/ afleoeønet dlorøe flr«bt at forffaffe 
Støørapfritr/ oø M er (pffebrt f>am ^erliø. 

SDa enbeliø oeb faa SSanøeø forenebe 95e|lr<ebelfer bet §efe gorfatterfe^ieott/ fra »ip^a 
til Omega/ efter nogle Star* gorløb/ iaat farrbiøt til ^Jreéfen, fenbte Ktteratrføftorien* øobe 
©enlu* SRorøe« Sanøebe^ til jFjøbenftaon. ©en felofamme Jaffløelfe, fom SSorm foran ben 
ifie tome af fit Sejrtcon aftaøøer til ' £anøebee( / ben famme ffplber jeø i aflfe SKaaber 4>r. 3a* 
fttfariu i* ©erø i Cfcrtfltania. ©orm fFrtoer faalebeø; "^r* €tatfraab ianfcitd), frit (lore 
t<e<ntnø oø bpbe 3«bpgt i g«berne(anbet< £ijtorie noffem er befjenbt/ ^ar bedret bette ©frift 
mb gn SXeotfiott, oø beriget btt meb mange ppperliøe £iØ«ø/ for ^bilfen ©obfttb ;eø erfjetM ( ra ) 

ber mig nenbelfg forbunben'V 9J?a« foranbre blot 9?ot>tier Sanøe6e^ til 85erø, fad er Citc#» 
nsittmtnet forrrflen i affe fint $nncter albeleé abæqbat og paøfenbe, 

£f>ab 93crfet$ ^fon angaaer, og be Regler, man i tamme* Ubførelfe iftrr (ar fulgt, 
fra bar bel Sfnbretninøeu i bet tøormfFe {ejrtcon £øbebnormen , (oorefter man rettebe fiø, 
Dog tillob man fiø nogle faa goranbringer. SDitffe SSnbringer beftaae fornemmelig t føløenbt 
IBefparelfeØpofier. 

a) S(t forforte 95 i og radierne, imob meb glib at (enbife til be Serfer, (»or be nbførliøt 
£{t>nettbeffrtt>e(fer ere at finbe. (3 be 6iograp(ifFe dlotitfer funbe *e( ettbnn en of 
anben Omfl<rnbig(eb , for at fparé $labø, (abe barret ubelabt. {Raar €n f Cjr« bar 
tleften Siector, be(øt>ebe man iffe at løøøe til, at fan tog sftaøifiergraben ; t(t be« 
bob £ot>cn bem atte at tage. ttøefaa, naar €n nu er &tffop, at tilføje, at (an er 
Støbber af ©annebrog, fan fpne« $aptr*fptlbe, albenfrunb be affe Mibe bet« SReb (ift 
SRaøifiertttel er ber forreten paa Ørnnb af $ram* Slf(anbltnø i fftfnetba 1790. 
HI. 327 feqv. foregaaet ben goranbrinø, at b$n er faagobtfom antiqoeret. 9i fat 
ifteben betfor, paa tpbft ©«, faaet ©octorer i $(ilofop(ien.) 

b) 2tt nbelabe be ubenfanbéfiuberenbe ©anjfeø og ØlorjFe* ©iéfertatfer. ©iéfe ere nemt 
lig mrjten altib forfattebe af be $rofe*forer , nnber fati tyrafibiimi be ere (olbté. 
©amme 85efltøffen(eb fabbt bet forbum meb be forøtfte Stcabemifterø Øbelfeøtater. ©t 
ffrebeø farbøanliø af SlcabemietØ rørøfeøforer eller SRepetentere. 

c) 9Jeb be Sørbe , fom enten ubenf anb* fra etter fra £ertuøbømmene f om til at fat i 
©anmarf eller Siorge / blot at anføre be ©f rifter , fom be nnber bere* fat børenbe 
Op(olb fatx ubgtbet i ttpt Sigefom og faa be ©anffe etter SJorflfe, fom forlobe diO 
øerne, og enten bofatte fiø i £ertuøbømmene etter t fremmebe Sanbe, bert>eb øtf nb af 
n*rb*renbe ffiegijfrarur* 9(f ifle Claøfe fan ntfbtte6 iRafebob, 9Mft(inø, jtlopjiocf, 
SReurfiu*, 0. fl i af 2ben Claøfe: gj. 6, $rnun, 95. ©♦ $Riebu(r, & ©teffehø, 
3. SJ. ffitnélob f 0. fL 

i) Stt forbigaae Øiabnene paa ©fribenternetf QSøbre og £ufiruer, <bem 9Bornt (ar anført, 

m 

men fom man i nbenlanbffe ©erfer af famme Statur, fom bit n*rb*renbe, albrig fm« 
ber anteønebe. (©erimob ere ^er foner af btt fmuffe Sjøn, fom btb ©frffter (abe 
er^berbet fiø et 3iat>n, opfliflebe i Staben meb, uajbttt be i fin Stb af SBorm blew 
ubelabte). 
e) 3ft ubelabe en (el ©el nbtøtiøe gorfatteré. ©ertif (ar »an ba ifør (of bt gø berette 
øet beb be 9(fbøbe. ©i^fe, ba be ere traabre fra ©cenen, fan albriø fomme til at 
fpifle en SXofle. ©an(Te anberfebeé for(o(ber bet fiø meb be nn febenbe i minbre @rab 
betpbelfge ©fribentere, ber lettelig mebtiben fan fomme til at øpnaae ben gorfatter* 

* % ( iv ) 

naPnfnnbig(eb, font ej enbnn er bere* fob. 3 f*a Safb. t>il ba €fterperben Pibe ol 

Saf for/ at ben (er foreflnber bereø førfte gorføg, ti flige meb nogle tyerfonaiia, førte 

ttlbogø. 
SDiéfe Dåre omtrent be @runbf<rttttnøer , (porefter ©erfet Mep nbarbejbet, øø be Xnftutb 
feémaaber, fom forbetmefte bfeoe fulgte, €fter(aanben fom biéfe bfepe (agte $u6ficnm for 
45jne, (ar bet tf fe manglet, at jo Sitteratnrené SPnbere paa $rent (ar tnebbelt palfenbe 9£aat> 
oø gorjlag, pttret abfftflige 95etønfetig(eber, oø fretnfat Piøfe gorbringer, fiffet 3Ht man 4 na* 
tur ItgPi* (ar føgt, efter Omfi*nbig(eberne, at føre fiø til iRptte Peb arbéjbet imebenø bet røb/ 
nn par Slb, bet til (føe til 9(aretØ Ubøang Hi6. Da b(ep £rpfninøen beøpnbt i ben Sortn, 
Pet £efe nn (ar* 

SDen førfie offentlige ©femme, ber fob flø (øre, fom fra ben £ant, man fnnbe pente, 
fra £r. ((JrofeØfør 3. Stoller/ ber peb ftne tlbftgter i ben (iftortffe €a len ber oø peb 
anbre Srbejber (ar Pffl, at (an er (jemme t garbernefanbeté £itcerair(ijlorie, pø ooerftoer port 
(ele førbe Støfen meb et jfarpt oø øranbtfeenbe Øje. 

Gaafnart i SBartØ SRaaneb ag 13 £r. Srafté oø min ^nmefbeife" om port gore(a* 
penbe par nbf ommen, anbefafebe fan meb SDarme (gagen t£Ro. 18 af$j*ben(aon6 ®fil# 
berie for famme Sar, pttrebe (tø oper ab (fiffige tyuneter, oø affaøbe en (aarb gorfafleffel' 
bom oper affe flette oø ubetpbefige forfattere. 

$0 9Car berefter (t 3annar 181 ubfom i detap en "Vrøpe" af {epiconnet, faafebe* 
affattet/ fom man benøanø aøtebe at i«ggé bet nnber $re*fen. 3 gorerinbringen til benne 
$røpe pebrørteø ben faa faare Pigtige tyunft om @r*nbfeffjeOet imellem be regiflrertPtfrbfge 
Sttteratnrartifftr oø faabanne u*(e tyrobueter, fom man tf fe fnnbe taøe SlotttØ af, ffalb man 
^aobe pebbørftø 9(øtelfe for gtørbien af $tb, tyapir, oø $enge. 

©e Piøtiøfte Unberføøeffer oø SXaabjlaøntnøer, benne $r*pe øap Sfnfebntnø tif, pare tfarr 

føløenbe tpenbe: 

1) Kecenfionen i titteraturtibenben 9?o. $ for famme Var, fnlb af mange npttiøe 

©tnf oø Srinbringer, og fcfanbt anbet Pigtig peb tlbtiff ingen af begrebet g or fa tier* 

3) SRoget om bet np gorfatterfejricon i QRaanebfFriftet 2(t(ene 1815. Sfpril ©. 363 74. 

gorfatteren, fom er £r. 91. ©. JBope, brøfter nogle i ben npønøonte SXecenfton forefom* 

, menbe g)ttringer, oø ban ti fer bet «&enftgt*mar*ftge i ben »ormffe tylan at optaøe nbetp* 

beliøe ©frtfter i frpiconnet. 

%aa tyrene (ar 3ngen af bent, fom (ar fretnfat beret ?anfer om Verfet, preoet $aa* 
ftanben dm abfolnt gntbfi«nbiø(eb oø 9ibe(ofbelfe af (per Søbbel (o* 2Borra faapibt fom S}*c# 
tor SJofleb. £an jfreo mig Cif fra SRoeøftlbe nnber i9be Støaf 18 16, og fob, bfanbr 3fnbet, 
i $rebet inbftpbe gølgenbe: "Ooeralt — (oab fan man i tttteratnren fafbe betpbeftgt oø 
(pab ubetpbeligt? fre biéfe Senøoneffer iffe meget relatipe? 3eg pil opfpfe Pette meb nogle < y ) 

i 

€?empfer: ©tatii ©fatf ammer; Golbinøø brobiøe 35rnbøorø{ •©off* taat for fKmtbettj 
€5ayenø $r*jlepute; 6jelenø Snt(; Soanøelii 9JeøeftnøerJ ben aanbeltøe S&at(ne; -JXuøeØ 
fornuftige Sanfer, o. nu fl., fom i <rjl(etiff og |p&ilofop(iff gorjtanb oiflnof ere Ubetpbelip 
(eber# men fom beønaøtef ^bbe bereø $labØ i ben banjfe Jitteratur, oø fom SBorm beøaarfa* 
ogfaa (ar fabee oeber fare« SRtU Settere (ar man f>at>t ffi et fer tf Slbebranbø* oø fiooø£eo# 
net oø 8orføløe(fe*'£tjlorie; tun bi lanbliøe ©laber, ©pnøefptl i 3 ftfter; £ptterø Jffc 
(toeren i oø aben for SXoeøfilbe; Olauø fiBtt(ammerø $ioørap(ie; .£. £auøeØ ®frif» 
ter; 31. €. 93. €rufe Epicedium in obitura Wertheri, trpft oø ubbelt til iprofeøforer. 
SlUe biøfe ere nnaøteliøen i (øj ©rab U6etpbeliø(eber, men t>at>e bog en btø 3ntereØfe, qroad 
fcribcndi genus. SBør biøfe forfajleø, forbi be ere SRiØfojlere? SJil man faalebeø romftcre, 
Mioer ber fun meget libet tiibaøe t iitteratnrenø SKiøe, oø man blioer tyl albriø ftoø paa, 
(oab be banfFe tyreøfer (aoe frembragt, gobt eller flet. SRaar man hofter en »øer, fan arøn 
iffe nnbøaae/ at ber jo følger noøet $tinte etter Uør*ø imellem ©<*ben ; faalebeø og, naar majb 
til foretaøe en DibenfFabeltø #øfl, oø ©pørøømaalet blot er om, (»ab ber er ffreoet oø trpft i 
et Sanb. Det øtøber mig, at ber øioeø Sftønb/ fom ere af lige SBeninø meb mig. SVeb tor 
aøttnrrbtøe $rofeøfor 851oc( falbt Jalen for leben paa bet li tee ratre Sejr i con/ og /eg fanbt 
(er en SRanD, fom (lemmcbe albeleø meb mig. SDe $ar altfaa en Sfntaøoniji mere. 85lo<( 
fagbe miø tnb oibere (bab jeø iffe for (ar oibjt, at ©e (ar 6eflttttet at feje alle fcorfatter* 
mé SRøbre oø £uftruer nb; oø forfor btti fan ber iffe øioeø 2ilfdbe, (»or bet oirfelig 
fan tytot 3ntereØfe at fjenbe en eder anbtn 8amilieomftønbiø(eb* Set (ar f. €jr. moret mig 
at »ibe, at SBiflFop JBaøøer bar øtft meb ben flore ©tiffenfelbø ©øflcr, oø at 3. dtami £uø# 
troe t>ar ben f^arffe 9(nna Colbjørnfen. ©og, ber fnnne bel øioeø anbre »iøtiøere Omjl<rnbi> 
(eber, (bor en fiofnbeø SRaon fitnbe barre af 9Bigtiø(eb. ©amle SBorm (ar moret miø tiet* 
belig meget * (oø (am (ar jeg fnnbet $ifper og $r«later, 3*ber og £ebntatøer, trompetere og 
©frøbere, Officierer oø SDanbfemeftere , fom alle (aoe »æret Sorfattere; mangt morenbe 9(nec 
boter: f. Sjr. om £eloabernø| GoccinØ/ 3acøb SBorm, Soeøa m. f. Saabant maa til, (tor 
Slnlebninø øibeø; tf^l eOeré bltber bet for $aarbt at faae btn tørre Recenfio nominum neb*V 
®aa&ibt Ølofieb. 

Set funbe albriø blioe min ?anfe, f benne Sortale at $aat be Sføbtenbinøer Imøbe, 
ber bil blioe gjorte faabel (mob SerfetØ $lan i bet ^ele fom imob UbforelfeØmaaben. 3eø fan 
beønbett umulig fornbfee bem affe. Sn oø anben fan jeø nof foreflille miø. Wan Pil f. €jr. 
føre Stnfe ot>er, i 35ogcn at faone 3o(anneØ $(obiuø oø ©eorø Soega, tbenbe $or* 
fattere, (piø Verfer (abe bragt bet banfFe 9la»n nbøbeliø £*ber. SJ?en — (in par en 2lk 
finger og benne oar fobt i 9)føøeltønber. 2tt 2(10 iffe (ører til SDanmarf 9 fan feeø bebuceret 
i £j*6en(aonø ©f ilberie 1815 ®* 73 > oø (oab 3ma anøaaer, ba (ar Xorbeø i ftt 
ec^(c«<9<d^oirtefn. Qfc^riftfteKerfrjrtcon G. 408 meb |lt "Jnner^al^ ber ø«oøra# 
tøityn @r*"it» t»<« •J>trj08t$um$ 6^M«M9 ,> faa |l*rf f*>r(Fant>fet fttt 9COfomft til ^>am/ at < VI > 

f 

feø f)dt mMtPtblet om at Fnnne tøemle nteroørenbe tejricon tiet til §nm. ©in gormenfnø om 
>en ©ag fiaaer enbnn faft/ efterat $aoe ooeroejet VU, $oab en ørunbiø oø nøjaøtiø fitterator 
i ben £enfeenbe &ar lagt miø paa fjerte, ©et er £r. TO. fflWler/ $oiØ (Friftliøe S>itrinøer 
Ipbe faafebeø: "Xrføoloøen Soeøa $ører nnaøteliø f)ib. $an oar en banff — ingen fle** 
*f*(F — $r*fieføn. £anØ gaber talebe, fFreb/ oø prabifebe ©anff/ $aobe flt ffafbifrrep pat 
jDanJF/ øjennem bet SDan(!e €anceffie, par orbineret af ©ifpen i fRibt, $am nnberorbnet/ oø 
fcaPbe atbeleø intet meb ben tpbfFe ®enera('9uperfnt. i Gfefttø at (Faffe. $an correfponberebe 
meb fin ©øn — font fee* af bette »ar* SRinerpa — paa 5Danff f fom altfaa bar beø# 
øeø QRoberØmaal. Star ben pnøre Soeøa f ommen f)ib oø bob t fin gaberø $unt t fa* Pil* 
be ©fifcet efter $ant/ fom $ørenbe til "l<rr*e golf", pøre bleoen forrettet af ben ban* 
ff e $rot>ft, Iffe af ben tpbfFe (o: (IeØoiøfFe) '^errebøfoøeb, oø ben ban (fe (o: riberfFe) $robjl 
$ar /o boø intet paa Smbebftejen at øføre meb jtonøen* "tpbffetlnber fa atter." — dt 
Soeøa — ber beønben, fom Støent i Storø/ par banff Gmbebømanb nnber bet ubenlanbfFe ©e* 
parternene i &jøfren$at>n, tfti $rofeøforatet i Slel mobtoø $an tf fe — en S p bf fer, faa tø* 
re ^rafterne SRecffenborø oø Kaøaarb (efterat benne ftbfie er fommen til SløerfFoo) tffe jetter 
$ib. Gaa uiaatte oøfaa 95i|Fop Sfteper — om fyan fcaobe leoet — tilføre SorbeØ. Gaa er 
% AB. Hornemann oøfaa en Spbffer! SCf famme Starfaø maae feø Pinbtcere Sejriconnet $a* 
flor 2)? ep er til <{>aøenberø paa 9(10/ ber forriøe 9(ar nbøab ©enfcfcenperftanb *c. (et 
€tribØ|Frfft imob £armø), fom en iøjennem bet banff e Caneeøie beflFiffet banff $r«ji/ $øren* 
bt til gpen* ©tift. £an prabffer $ber ©ønbaø SDanflP oø forretter alle SRinifiertalia pa* 
S)an|F/ ba ber i franø S&eniø&eb iffe tale« eet tpbfFt Orb." ©aalebe* ©. (Køller. 

Snbnn biløer, far Sortalen jlatteø, at øtoe tilfjenbe/ at ben/ $ele Verfet iøfennem Peb 
faa ntattiøe Søøer manølenbe tøtøtoelfe af gormat er en (Ranøef/ fom finber ©teb meb glib. 
fiffan ffat blot narønt golto oø fipart; $por ittøen gormac nøpneø/ er fBoøen enten Oc tap/ 
SDnobej eøer Gebet}. 

Citaterne mene* at txcre fatte faa nbførlfø/ at bet iffe be^øoei $er foran at anbringe 
en gorfiarinø ooer be brnøte gorfortninøer. SDette par faalebef en fnmmarifF Ubfcøt oper gremøanø^ntaaben Peb Øogen/ ber nn frem# 
trøber for <Pnblicnm. (Efter benne gortale til bet ftrrbiøe 53erf føløer enb Pibere en gortale til 
famnw« SCn^anø/ ^wraf £aføparten lirøtr i mm ^ult oø $«U>parftn i »Or. tranllateur Sraft* 
i C^riftianfa. . ( VII ) 

St iffe (Bogen, teb at fomme ttb i ben Pibe ©erben, fFttlbe **re nbfat far altfor niamu 
Sfertig at porbe gjennem$eg(et, anfaae« bet nøboenbigt, flrajr, faapibc timeligt, at raabe Søb paa 
»en« aabenbare {Rangler og tøbrebe ben« lønlige ©røft Sigefom SBorm i fin ttb fanbt (Tg 
»øbfaget til at bebføje et Sppenbijr ril fin 3bie tomt, faalebe« »i ogfaa frer et Stnftang. Deri 
lepere« ba bel« be goranbringer, fom ere inbtrnfne i bet Srieiutuuti* (Bogen foebebe nnber 
$re«fen, bel« abfliOige titøeg og gorbebringer, famt ftettetfe af be opbagebe gejl, toortil ba 
ogfaa tøører Stetcelfe af be i Srpffen inbføbnc $i(belfer» 

Dette Sntøang, fom oil p*re et nunbpørligt <Øje(pemibbe( faabel til at ftsfbft#nbiggjøre 

* 

SBerfet fom til at ubflrøffe bet« ©rngbartøeb lige til inbetxrrenbe Sar« Ubgang; pil nbfomme 
ftray efter »ptaar. Sil famme er Unbertegnebe bleoen forfpnet meb Øibrag af abffiOige gtø* 
bere af Jitteratrfcijtorien ; men i bet £ele &ar bog 3ngen faa (tore gortjenefter beraf , fom be 
-£>rr« 3fc. SRøIkr og gortfanber 95or#; fyn meb fin Pibtubflrafte Srubition, og benne meb fitt 
f en lang 8tøffe af Har fortfat nøje agtpaagioenbe 9Ctt|Tuelfe af bet banfFe Øøgoafen. 

Ogfaa ©erfet« Sttebubgioer £r. Staft, famt bet« $ fejefaber £r. ©erg, (ar $a*t afife bf 
trpfte 2trf ttønbe, og berefter emenberet og fnppleret bet £efe. 

Det oar i 3nnii S&aaneb, at fterfet« ba f*rbige aben %fbe(fng, til £) inctaflpe, meb 
6fib«lejlig&eb gif op til CtørifHania, og bab jeg ba begge mine fenner om ©ijlanb til, peb 
SKectelfer og SiCtøg at fremme port fodeb« Sfnliggenbe, faa at Størge« Rige« Sftteratur for be 
fenere 3lar funbe i Sejrtcønnet tøaoe famme ©rab af gutbftønbigfteb fom Danmarf«* 

SD?ob Slutningen af 3ulii ffltaaneb mobtog jeg fra Sranélatenr Staft en gfribelfe, ba* 
teret Canbefjorb b. 21 3ulci, tøoori bet tøeber: "3*g mobtog ©ere* fenefU Cfrioelfe, 3 Uger 
jammer, jnfi fom jeg fiob paa {Rippet til at gjøre en 91 ej fe omfring i en Del af Støgerlftu« 
©tift, og ba benne Stejfe er blepen langparigere enb jeg fra gorftttngen troebe, maa jeg bebe 
Dem om Dilation meb 3nbfenbe(fen af be belooebe Stettelfer og Sitøg til M nn omflber 
fttlbbragte gorfatterlejricon , til jeg fommer tilbage til Sfyriftiania, tøoor jeg rimeligpig er om 
fjorten Dage, og tøor ba min førfie forretning fFal P<ere at orbne be &erigtfgelfee jeg (ar at 
gjøre. 3*8 fFal b*re Omforg for/ ogfaa at faae fcerg« Ultimatum til ben $ib. w 

gjorte« Dage (om og fjorten gif, og Sommeren foanbt imiblertib bort, nben at $r. 
Srepfa eøer nogen SRe/fenbe fra Cftrifliania tønfoalebe Defctøman« og min ftrngfel efter be for/ 
jøtifFebe Sibrag. gorløggeren par i gortegentøeb meb SBerfet« Sjøbere, fom, peb at mobtage 
ben 1 (te Sfbeling, tøaobe erlagt betalingen for bet £ele# og nn fra $ib til Sib manebe (am 
om bere« $iigobetøa*enbe. Dette melbte jeg nnber 23be Gtpu min SJfebobfliter, farne (oor* 
lunbe Sorteggeren t((e faae flg forpligtet til at bie efter port 9(n(ang iarngere enb til (Rebfo 
Octobri«. Derpaa mobtog jeg tgaar ben i6be October fra £r. Xranglatenren en ØparjFriPelfe/ 
boori bet (eber: "3eg (Fulbe fbrfcngft (aoe opfpfW mit gione føfte Peb at tilfHOe Dtm be 
til gorfatterlejriconnet bejlemte SXettelfer og Siflag ; men førjl for otte Dage ftbeo fif /eg %u> 1 ( VIII ) 

fKtiartø* fcergé StbWtamenter. SDet £ete er for bibtbfttøt tit at fetibe meb $o|fett, og jeg 
tnaa føføefiø oppebie enten en af be ftboanlige <5tib<iejlig$eber eder en 3te|fenbe". 

Om benne ®ftb«lejligl>eb jlger gførløggeren f fom t)ar (Erfaring af btn otenomtalte tre 
Møer* (Sejlab* i 3nnit {Raaneb, "refUgia tørrent", og ba $an iffe t>il (abe mine €offecta« 
nea til Stnfeanget trpffe, nben at i famme tilige inbtemnteø be notftt, tsbgaaer £ejriconnet nbett 
at txrre nbfipret meb bet til tømme $*renbe Sføpenbijr . SDette 9(n$ang oil ba funne Mit* farr* 
bigt fra $re£fen aflcrførfl i inbfommenbe Star igao«. 

« 

Sitltntynn, ben 17 JDctotté 1819* V $?. 5/1 (tøtøe (kannibal SBitøetm fctb&tø) føbt i 

(Santborg i gpen, (*ot (ang gaber Dar^rotfL JDtp. 
fra Dbenfe &olt. SBte* 1800 perfonel Gapeltan tit 
fBaabe i Smaatøtienef Hmt. • Aom e ftec nogle tf ar 
berfra, eg op(ølbf ffg t nogen 2ib i Vlfenf, (t>oc 
(an (rugbeg fom $\tlptpictft. 

¥>r«bt!en i Xntebning af aben Kprll 1801. £joben(. 
1802. 8* 9toget om Unberotømngé* og Opbragelfeøfa* 
get. Jtjøb(. 1804. (I, £ft, 1805 Wo, 38 ) 8ibe(ma tffs 
ge Betragtninger ooer ben bpbt forncbrebc og (ojt op* 
jøjebe 3efunu ib. eod. (ret« tbib, 9to. 45,) 

$RaC$af)CCtté (3o&an) f, i ©fotfanb af 
len abeltge 3Rac*atpinfft gamilie. glpøtebt i Bn* 
lebntng af Retigionøfotfølgetfe førfJ til (htgeflanbog 
gbeti meb gamitie til Spbptanb. Stuberebe i SBtU 
tenberg og (Søfln. 39e(ant(t(on foranbribe (ang 
Øiatm 3Kac*alpina« tit 2)?a<(ab*ng 2ttpina« , og i 
Gøtfn Met (an SE(fOlogi* Bactalaureug* 1542/ 
ba jtong G^rtfiian IU fatbte (am tit at wcre t(eolo« 
giff $rofeflor wb JJjøbenb. Untøerfltet, Met> (an 
Zoologi« JDoctor. ibøbe i Jljøb(. 1557* 

Tbemau theolocica XII, da ovibuf dispuiavit publt- 
ce. Havnia 1554* in folio patenti. Theinata theolo- 
gica XIII de traditionibus et cereraoniis humanis ia 
ccclefia. ib 1556« in patenti. 

Ju die tom et cenfuca de liforo Interim — er unber* 
fhcntt af barn og PaUabiu* — i Mn. »ibf. V. 76. VI. 
192« ligefotn et »reo til bet ftoeétitbfTe Gapitel tb. 
Som« VIL 130 er unberff reoet af (am tlttigeraeb Palta« 
biao og Cbryfoflamuo« — Øebencfen 00a bem 3rrr(um 

Ifnbt« Cftanbru ib* G. l68» Oratio recttata anno 1553 
cum Nicolao Hemminjgio gradus Baccalaur. in Throlo- 
gia decerneretur. ib. VIII, 257*78* &* ©WO tit $afc 

labinf, i Harboe« gortalc foran 3n>ergii fieU« Cterefie 8« 
105:6* 

99tøC&tttøCtt$ (S& r| ff ian ) enSønafgiafh 
forrige, føbt 1541 b. 3 JDcc # i UBittenberg, (do? 
Danfl lUttrarotlejrkoit. gaberen ba øp(o(bt (tg* J£an biet) 1559 SRagijter, 
SDerefter 9>rofeffbr $atbagogfcut i jtjøben(a»n. 1586 
gorfianber for ©orø ©fole. Sar to (Sange fenbt 
fom Sefanbt til <Ro|f o*. Sit *t $r*tønbe i gunb, 
(*or (an bøbt 1599* 

Oratio funebria du Vita et obitti Herlufi Trolle. 
Havn. 1566* 8* 

HiAoria Bileara Prophetæ, hexametro. ibid, 1567* 

Parænefis ad nobilem juTentutem fenol« Herloviea« 
fis 1569* 

Chriltiani Mach ab «i Alpina ti« et Magnt Matthim 
éfiUolæ Hu« in obitum felif« (Laxmaud). cotrjugii 
Hilarii Grubbe de Lyitrup. ib. 1577* 4to. 

Memoraa «t merita Friderici U. carmine celebrata. 
ibiH, 1588* 4to, 

»ogte enfette latinffe ©r^Uupl« og ftigsctrmina, 
trp^te i jtio 6en(a«n i Cloart* 

®la$f)0it («rtberf($ S&tijlian) Snfpe* 
tf ur. fBoebe i ftjøben(at»n / (oor (an bøbe 1797. 

Jtort llbtog af eq np praftiff og t(cotfettfP elementart 
geometriff gigur alaebraiff fj|et(obe ubt en |)lan oeb en 
gtoen f)antt og $ianteter at (aoe abfanben ubetjenbU 
etttrclfer k. Jtiob(. 1792. (I- Cfr« 1793 pag. 206.) 

SJJacfeprang (SRarcu«) føbt 1726 b- 27 

£)ct. i {Købbp t tottanb/ (»or (ang gabet oac Jtjob« 
manb. S?an toerbe 3fpot(eferfonfIen (06 von 9Be« 
fkn i Obenfe, og btt* efter 5 Varg gottøb gjort til 
@t>enb. @iben efter beponerebe (an 1749« ^og 
1753 ben mebtcinfle £)octorgrab y og biet) berefter 
Ypot(efer paa OTøen. Døbt 1791, 

Ana ly fis vifci ejusqve olua in di ver fis motbis* Disf # 
inaug Havn. 1753, 4« 

tSRabai (£aitttQ fabt b. 28 3ui. 1668 1 

Ungarn af en abtttg ganrilie, ©tuberebe fra 1693 

(47) ( 3<$8 ) øf 3Rebicinen i Jtinigøbcrg, brøg berpaa tit Jtjøben» 
$at>n, og tog \)tt ©octorgraben 1699. 

DUf. inaug. de alcite hydrope. Havn 1699« 4J0. 

^dterttP (Oluf) b(et> 1741 banfl 3Bi«fTo* 
9iair i Sranqtoebar. Søbe 1776. 

3oumol bolden paa ©fibet tyktntfeffe Charlotte Uma* 
lia paa Øtejfen tit Ætanqoebar — tnbfert i »angø $tøfcfM (Sofcan) en beegenfif! Sorger, fots 
tnobentltg af «£. #augcé Stil&ctngere. 

GyYtjrelige .9torbmcrnbø > tmettfm (Tø $at>enbe Sn'n« 
bringétafet om brrtt £anbeler og gøbfeler af betel g** 
bcc be gamle 9? o rb mer nb, faa og om ben frore ©ubø 
©obfceb, 9taabe og fBarmbJerttgbeb, fom bon form eb el |l 
fin ©øn 3cfunr <5&rifhtm bar falbet at »ære jtt ©jens 
bomffolf. 0. f, o« Bergen. 1795. (I. tEfr« 1797 910,31«) eamK 2bet ©t. p. 1*7*211 og 3bie et. p. 359'83» K. t Sfl>rthf>n fgflMrihiS^ r ; ro***-* 

»eridjt von fcer ofWttøen miøfwn IV Gonttnuation WWWITO ^aunoej f. t Wpborg« P» 1227* 

SKogle ©proø af ben £eUtøe ©toft, fom af be tamu* 
tiffe $ebninger< ©ttlfe, Scremonirr og Salemaaber for* 
ftare*. ubgtoet meb gortale af & Sttoøfln. Sergen* 
J776, 4* 

SWatfett (6&rijiian% ©ee: *K()øt>e- 

$tøfcfeit (Daniel) fett i Støetttlbe* Sat 
JJMfeffor i ©or** 

Oratio de GymnaHica et Scbiomacbia. Roftorbn. 
1625* 4to. 

SRat»f(Jtt.(3«0fe) f 15 ja i ttubttø; S5Ut> 
Ctnbent 1559* . 1564 W«tor i 2CarbuØ* atejfie 
1566 ubenlanbø. 5tcm 1574 bi«" og biet) famme 
Xar <prof/i bet lattnffe Sprog veb Untoerfitetet« 
3575 i bet grctjle. 1580 i 2&eologie, 1582 ble* 
SDoctor Z(eoI» £øU 1586* 

Hiflorica præcipua labri imi Saxonis Grammatici 
carmino reddita. .Witeb. 2568* 4 l °- 
Adbortaiio ad lingvam, gracam difcendaø« Havn. 

1577* 8 V °- 

Thefea de artium origine. ibid. I5J8« 8*0. Thefea 
•t QvæiUonet de qvibua undecim a do le feen tes primo 
honorum fcholafticorum gradu ornandi refpondebunt 
•die 14 Martii 1579. Hafn. lol. pat. Thefes de doctri- 
nat coeleltis et Laer« kriptur« origine et automate, 
ibid. 1584* 8vo. 

De litterit, libri duo. BaHl 1586« 8*©. 

Grammatica, Rhetorica, Dialectica Xacra. Hafn. 410 

Docrrina de concionandt ratione et caufis eloqven- 
tiæ. lmroductiones ad fcriptnram fa er am difcendam v 
et docendara. Prælectiones in Joelem et Ecclefiaften* 

OTe 3 ubgione af ttnfccrø Brag, BaGleæ« 1589* 4 to * 

Prælectiones. in Holeam, ibid« 1590* 4to. 

Doctrina de ration« docendi difcendiqve artes. ibid. 
tod. gvo. 

SWabfen (3«ob). ©«: StytUnfam* 
SJlatfen (3«ob). @eet «^attr)tfen> . 

SOtøbfen (3«cob). @ee: §3ej(e. 

«Wabfen (3«e). @ee : @ettor». Oeconomia fi en o rum, rebus cre.itis inditorum, e;yi- 
bus corpora nol fra in novisiimo die vore rcfurrectura 
demosltratur. Hafn. 1578« 4^0. 

Jonæ Prophetia beroico carmine reddita. ib. 1585« 4* 

SKabfett (9Rogen8) føbt 1527 b. 18 ©ept, 
i ^)e(ftngborg , bt>or banø gaber, SffabØ ^eberfen, 
var 33otgemefier. 2)eponerebe fra ganbéfrone <éfo* 
le 1543- 1546 b(e\) Scerer veb famme @fo(e. 1550 
9>roefl t ettrup. SRejflc ubenfanbø meb JDttø $orØ. 
*om bKni 1556 og b(et> 1557 ^ræjl i »ortp. »ar 
i nogen Stb £ofprcebifant ^é Jtronptinté gttbettt 
fom Ditr ©tatbolber t ®!aane og reff berebe t %RaU 
mø. 1571 b(e\> ban ^rcefl i 8unb og Ctlftøprotji, 
1589 JBijfø? i €taane. 2>øte 161 1» (5werg. p. 
466*71.) 

Parentatio in obitum Elifabethø (gajrmanb) Hilarii 
Grubbii conjugis. Havn. 1577, 4* Cigpc*bifrn OOeC 

ycrniUe <3jø<» i^ 1590* 8* coer Xnne 9)ar06erg» ib» 
1592; 8« 

Ttarata9sK& o ration um Synodalt um Lundias habita- 
rum« Havn. 1604.4* 

Oratio dt Juliapo Apoftata. ibid. 1605* 4« De Ter- 
bi Dei præ/Ian ti a^ ib. 1606«. 4« JDo hierarchia eccie- 
iiaAica* ib* eod. 4. De ceremoniis eccleli«. ibid*. 
1607. 4« Dé juftifieauone jier fidem. ibid. 1608. 4«. ' 
De* aictoritaie Patram et Conriliorurn. ib. 1609« 4* * 
De ecclelia. rb. i6l<X 4* 

Epifcoporum eceleiiæ Lunden/is feries, edid. Tho- 
mas Bartholin, Hafn« 1710« 8* 

Confultatio. de ritibus circa baptUmuln, deqve exor- 

cismo. — inbført i JD&ntffbe »ibliotb. IV etftei pao* 
114*129« 

SRal)fett (SRorten) føbt 1594 i JHrienba**. 

btjoc banø gaber, røabø Wtdaufen, twr »ager« 
etuberebe t>eb Xtøbenbavnø Unioerfttet 1616 og 17; 
ftben i SBittenberg« 16 21 b(er> informator for 
itongenø Søm veb Jttrfiint QRunt, famme 2(arWa» * 
gifler og ttUtge Stector i tgorø. 1622 etotøpreebt« 
fant »eb greberiføborg erot / og berefter ^>ofpr«bu . 
fant i Ajøbenbaon. 1625 tejffe meb Xongen paa 
banø gelttoø imob be Jtéjferlige fom SRejfeprabifant 
øg CEonfeøfTonarittØ« 1627 tleu SBtfTop i Xarbuø« 
1634 2)octor Sbtoiogiot. Z)øbe 1643« ^an førtt 
ogfaa STUnaon af 4e|øl ((at. L*liw) (conf. Swørg* ( 3«9 ) felt Clerefse pag. 55*58. *& &ttttl* Seftti' 
relfe over ttarfmø DomfirEe 2brn 2Cfbel. 3n6. 
lebn. XXVII. 

Sreuberjige SRiefToe an alle »abre eoangetifcbe 5Dte» 
ner be« gftttlid)en SBort« bur$ gan* jDeutfølanb. 1626* 
4. (angaaer bet 69a/ fom Gbrtfttan IV (abbe paa «o* 
t$tnborg.) 

Stgprabifen ooer $enrif fcoffe tU OoergoarK XitH. 
1632. 4« ooer ftiørn* «Rarff Sørgen Urne. ib. 1649« 4* 
©oer $enrit fcoWe. ftarbtté 165a 4. 

SKa&fett (|>e»er) fB(et> 1603 9cceft tilCt. 
3b« jttrft i Sarte, 09 1630 »ar t)an 9>roojt i Si* 
(Jer J&orne $web i Støbe St: 

eigprabifen otter Doe Jtrag. Jtjøbb. 1608. 8« 

gorllartng ooer ben 70c Vfalme, Falbct herren« Øtrtbé* 
»aabrn traob be Ugubeiige. ibtb. 1633. 8. 

SJtøfcfen (?><n>el) f. 1527 l 5tjøge, *boe 
(and gfaber, SRab* SRittøelfen , t>ar JRaabmanb. 
jbep. 1543. Stejfte ubentanb« 1548*50. 83fe* 
1554 SRaftiffrt. J555 9>rofeffot i bet lattnflPe og 
grotfée Sprog. 1557 i bet btbrai(!e. 1560 I 3>ta» 
lectif.. 1562 Siflop i {Ribe. 1569 iSieUanb. 1570 
£octcr S&eol. Døbe 1590. (5røerg. 92. 106 ) 

Propofitione« logic«, Dup. Havn. 1559* in &11© 
palen ti. 

Liuniæ pnblicæ tXitt Stbebagebønner for Vårene 

I578 v 1581*. 1583* 1586. 2587« *588» 1589« JCjøbb. 800. 
Concionea in tribus diebut 27. 88« 29 Januar« 1578« 
27« 28 Februar, et I Mart. 1581. 28« 29. 30 Jan. 1583. 
25. 26. 27 Jan. 1585. 7, 8. 9 Febr. 1586. 27. 28* 29 
Jtfart. 1587. 5, 6. 7 Febr. 1588« 17« 18. 19 Febr. 1589* 

alterbogen, ubgioet. JCjøbenb* '1580. 800. 

Soenbe Jrcrbtfener ootr ben 130b« yfalme« ibfb* 
1583« 800. 

«$an bar forfattet ben i Atrierne brugelige Gollect, 
fom begpnber: "O £erre ©ub btmraelffe gaber! ti 
tattt big"; og ban b« ffreoen gortalen til SW. toan&té 
rimebe $oanøelier. $>an, tilligerøeb be to 3>rtfefforee 
Ttntxre JLaurtøfcn og ^an* Ølan$eut»si*f , oar ffltebac* 
bejber »eb Ooe rfatteifen af ben faa talbte Scifcerif &c« 
afrcnø Sibel, fom utfom 1589 i folio* 

$ftagené (Soac&im SRelc&tor) føbt paa et. 

2fboma«. Gtuberebe t>eb Jtjebenbatm* Unioerfttet, 
bln> @tabl$auptmanb paa GU 3$omnf, og bebe 
fammeftebt 1783. 

Qrammatica ooer bet creolfFe Gprog'paa be 4 banffe 
ffjlanbe i Befttnbien. Jtbb* 1770. 8* 

Die npn>e Seffament fet ooer in bie Greoll |2ael. ib* 
1781. 8. 

SØtøgnttéfett (*rne) laf* Arnås Mag- 

næus, føbt 1663 paa &*eneb*fte t ©ale ©pflel | 
3«lanb. froor ban« gaber / SRagnué 3obnfen, t>ar 
€pfTelmanb, Deponerebe fra Sfatyolt ® tole l6 83* 1684 b(e* Vmanumi?« bc« Sftomaé SBart^ofin be« 
pngere. i694reifleubenlanbé til Zpb|I(anb. 0. "2far 
biet) ^rofeffor i be banjle 2(ntiqt)iteter. 1697 3r» 
<f)tofecretatr. gra 1702 tit 171 2 oar (an mefl pa* 
Sélanb i Xnlebning af at ban t>ar 3ReMeni af en 
Gommiefton tit at regulere ganbeté aRatrtfetocefem 
1721 Met> bon2benog ftbeniffr Untoerfftettbfbliotb«' 
far. Døbe 1730. (Dm ban* til Unh>erf?tet*btbfto« 
tbefet legerebe Qflanufcriptet famt en GapttaltU ber« 
tneb at lonne to iétanbfle Stuberenbc, fom Icegge pg 
efter bet antiqoarifle Stubium, fee åcfttian* Sun* 
batfer I. 212.15, 27580. X. tfppenfcir 100 
og Utiioerfttetøjourttnlen 1796. p. 6 »15« < on f- 
Xninetva 1786. IL 661. 1787. I. 301. 1788* L 
13. Øufcme XXy &amL til ben banfte étft 
Hl. 109.12. éttfefii C^efauruø II 316* D»f; 
præf. Sjbborg de legat o Arnå Magnæano. Lun« 
dæ, 1802.) 

Incertt AMtoiis Cbionica Danorum et praecipue Sia- 
landis, LipC 1695. 8* (fiben tnbf. {Scriptor.Rer. Dan* 
Tom. II. p. 602*44.) 

Teflamentum Magnt regis Nortegi« Ha&i. 1719. S* 

(inbfort i fcangebefe Scriptores Tom. VI. pag. 147-52.) 

(5n ©frioelfe til Siceffotbolber Øabrt angdaenbe Uri 
eerettigbcb til 9iorge0 9lige — i Hf Baml. tt|Oent>an« 

flfC ^iff« IV. II. 36:33. Ver/lo htina juris ecclalialUcj 

Amibani — i Pontoppibane 2fnnalee. I. 785*821« Epii 

iiola ad Basfewjtjsium de lingva codicu argentei — 

inbført/foruben an^rc ©teber, i fortalen foran 35en3e> 
Ui ttbgaoe af Ulpbitae. De appeilatione go thi c* ling- 

væ isfandicæ — inbfort. oeb ©lutnin^en af (BunlauQ 

&4Q& p. 278'79« Explicatio inlcriptionis rornii cu- 
jusdara ex Mulæo Cl ar. a Mellen — i nb fart i 4Vqp4 
liner. marU bal ih. 1701 p. 6a* Viu Sæcnundi muU 

tifcii, vulgo froda — trpCt foran ben 1787 iibtomne tfte 

Some af Eddæ Snemundi part mythoiogica* Pag* I« 
XXVIil. ' 

Otøracter af nogle (ane Breoe (Inbeé i Univtrl Jøuttu 
1. cit. 

^agnufen (8mn) f. b. 27 »uguii 1731.1 

®(alf)o(t paa 3*(anb bt>oc ban« gaber, {atigmanb 
Sføagnuft £)(at>fen, (©rober til Cggert eg 3ofcn 
(Dlaffen) var Ceconomué. £*p. 1798 SRejfle 
1801 til 3«lanb, forfra ban 1812 atter fom til 
jtjebenbat>n. 83ar imibiertib fra 1806 af anfat'fom 
6agferer veb Overretteme i 3«lonb. Ble« 1815 
ubnceont til ^rofeffor, og tillagt Stang meb everor« 
beqtlige $rofefforer b. 10 3«n. 1818* 

Ubetybeltgbeber, iftt DtU jtiøbenb« 1800. 0.<Efti8oo 
9to» io.) 

SRinmeoerb Sibinbi abet 0. 3bte Del eg 3bie ©mb« 
ifte 2)el. Befraagarbe i 3« la nb. i8om803.>8oo. (3Di|fe 
Ulanbffe TTnnaUr, b^oraf fBegpnbelfen er af ffl?. 6te« 
»b*nf<n> fortffttte« nu tilbel« oeb be i Ajabenbaon af bet 
teianbfte Sittcratnrfelftab ubgione ®agnabløb« 3 b't btr* 

(47*) ( 37« ) af 1817 oø 2be 1818 i Ctoart nbøione $eftet (at yrof» 
IRaønufrn oøfaa taget ©el) 

CLootbi ! Kunum ic. o: £loab i Kun«/ paa Jtonøenl 
øø jDronninøcnt Jlronfnøébaø 1815« (paa Sélanofr 
2>anp oø Satin/ meb tilføjet ftuncalp(abet«) åjøbcn(« 
2815* 4*** 

ttlien* et ©føt fra bet I4be Xar(unbrebe, oøerf» efter 
(oebføjebe) tølanbffe Original« JCjøb(. i8i8* i- m °» 

3 Bfenomav. ttluftum er af (am bet iétanbfte Sanb« 
!epnet# et fcærebiøt i 3 Gfanøe, efter <& ©lafienø i*» 
tanbfle Driøinal ooerf. — i Xarø. 1803. 1 &. 0. 171 * 
2io« Øiøelebe« er i 6elftabet< ©frifter for 1813 af 
(am gorfoø til gorflarinø ooer nogle ©feber af D«ftan, 
mrjt »ebfommenbe Sfanbinaoienø £ebenolb. (ridiøe far« 
filt aftrpft oø rec« i &irt.cio, 1814 Ko. 42:430 

3 ttttnertfa : 3(nte* Jtlaøe. 1802. IV. ©. 327, »{« 
brag til nøjere JCunbffab'om attenbe O Ib« fortjente 3«» 
tønbere. 1803. II 294*334. Snblebninø tit gorelatnin« 
øer ooer ben albre (Ebba,' 1817* €5. 53'74* Ganø til 
JtalU Subileum 1817 i 3nn. 

3 Tittene : &m $olberø< (aarbe ©om ooer Korten! 
Olbfaøer. 1- €J. i*7 s 97» 3nblebninø til gorelaøninøer 
ooer ben albre ttbbat nrøtbifFe oø et(ifte JDiøte. VI. 
101*40* Z>tøterbriften# en olbnorbifl SRiQr(e, meb gor« 
fiarinø. Vi. 242.-61. $afon ben ©obeé SRinbefanø af 
Gjoinb Gfalbefpilber, ooerf. VIII« 310*20. 

3 Btøbenfouniø BMoerie : btanbt Xnbet: Ganø paa 
Jtonøenø gøbfetøbaø. 1813 Ko. 30. »eb ©fule S(or« 
taciué't ©øb. I815K0. 28* »eb griberif VIteø $jem* 
tomft ibib. Ko. 45. Cm 3*l«nberr* 3nbfh)belfe paa 
ban? Crt(oørop(ie 1817 9lo. 1. JDano til Kera ibib* 
Ko, io« Or 3etli( tun en »erferaaøer? ibib, Ko. 58« 
Koøet om øammel ©rønlanb. ibib. Ko. 74*75. 

Goar paa tientenant C((fent Unberretninø om »pø« 
»inøømaaben i 3*lanb — t JUfttø ttyt 25ibliot(. VIII. 
404 8* 3>oetift Doerfottelfe af ©tpWer i Speculum Re- 

Sale. inbf. i be af ©elftabet for Korøeø »el ubøionc 
iflor. flacijt. Baml. 3«f«nbfJ ©oerfattelfe af Xbras 
(amfon* toenbe i 2(nlebninø af jfriøen meb tøngedanb 
1801 forfattebe Jtrigøfanøe — f (Bratcrø rjonnna unb. 
i^etrmoo* 1812 Ko. 46*47. 3 ^ooferø Cour tn 3ce« 
lanfc/ rt itlanbft JDiøt til (Sapitain Xleicanber Soneémeb 
Jatinff Docrfattelfe C®rubfh>tfcr beraf ffnbeø oø i Ma- 

ekenzie* Travel* tn Iccland,} 3 ©a(tbté Monumeo- 
tum Pacis. Wramlaviæ, (1816 i folio.) Ct banft øø et 

iølanbft jDigt i Xnlebninø af grebeflutninøerne 1814* 
15« (conft TXfcbtnfyavnt Bf inerte 1816 Ko. 88* 89* 
100,) 

3 ben 1818 i åjøbenbaon ubfemne aben 3ome af 
IBo^a Batmunoi er af (am latinjl Coerforttetfe meb 2(n* 
marrfninøer af be toenbe Cloab om ben banffe Xonøc 

f>eløe ^unbinøébane paø. 53' "6, famt følaenbe SiKaø: 
peeimen giosfarii live loa^A vocum. Index nominum 
^ropriorum« Index rerum memorabilium «tc. pag, 
555 : 998» 

^agnuéfett (So&n) f . 1601 m s«««*, 

(t>or (anø gaber t>ac tyroefi. 95(et> fra f?t 4be Zar 
opføbt (oé »Kaønttø Diaffen, $r<tji i gaafaaø, fom 
(an i Smbtbft fu((cbercbi 1636. 2) f 1675« Pfalrat Poftiltø o: Parapbrifit inetricø in om nit. 
Evangelia per aoni circulum. (jbtxaf (taat UOØlC t ben 

I3be Ubøaoe af ben liturøifp e »oø / øemeenliøl falbtt 
Grallan. Oo^annotnø Hl 58o.) 

Hymni pøa/lonales. paa S^Ianbjf. ©falbolt l6oo» 
Zo Uøepfalmer* ^olnm 1732 oø oftere. Horoloøium (pi* 
riiuale, beftaacnbe af 12 Canøe. Ty put monentium* 
•^olum 1752« Oeconomia chriHiana i, Huitabla. Jtb(* 
1734 «0 *wppføe I774» 

S^agnu^fen (©fule) f i 7 n b. 12 æ*. 

paa Qaarben Jtelbenttø i 9lorberfpffel iSilanb. Sfeo 
i fin Unøbom opbraøen Deb SBonbearbejbe; ffoboøfo« 
fom Dreng i en iélanbjf jtrambob* £)eponere# 
pon. 1731. S(et) 1734 €pffelmanb i Cfaptefjelbø 
®p)H oø 1749 Sanbfoøeb i 3«lanb. Dp(o(bt f?ø 
abfltUiøc 'Kar i jtj*b*n(<wi, (t>or (an bøbc 1794* 
(tVorm« III. 500.) 

Om ©arnfpinbinø/ paa 3<IanbØ« 5tjøb(« 11. V. 4*0* 

Boar til 3^anbop(ilu< / eller JCriøØraab ©ubmunb? 
fen/ om «(>anbelen paa 3i(anb. Jtjøb(. 1772. 800. 

Goeitabonbe b. e. SplanMbonben eller Ceconomtjfe 
»ereøninøcr ooer bet iéianbffe »onbebruø — i \et iel* 
Hitt. Bdfr. BPrift. IV oø V ». Cm Gtoot OpelfTning 
i 3«ianb. ibib. t VI te Bi nb. 

Sftagniréfen (s^ocUdn) jtioiitr(ottfr « 

Spftebap Jtiofler paa 3ø(anb i bit 17b! 2ar(nn* 
bcebe. 

Kelation om bet forftarffeltae »anbfatb, fom fom fra 
fRirbait 3øtelcn/ ubøioen af u. ^clcaocruø. £jøben(. 
1627. 4to« 

trøéfen 

^agnCCUé (@ubmunb) en ^rælfefen fra 
3ø(anb, føbt 1743 i SNutc SpRel i ©flerS^anb. 
JBlet) ©tutrnt fra €tal(olt Sfole 1761. Seocbe i 
Jtjeben^aon fom ©lipentiariuø SRaønotanut, Z)ø* 
U 1798* 

Tereotius cum notis WcAerhovii et aliorum, in 
ufurn fcbolarum. Tom. 1-11, Havn. 178a (I. iCft. 1780 

Ko. 39* ^trimob ubøao Xutor en XntUriti! paa 2 »l abe 
i Dctao.) 

JDen 1787 af ben 3frn«maøn«anPe CTommiøfion ubs 
øionc Eddm'Sæmundi Part xma er af (am ooerfat oa 
Jbedrbejbet. 

Egils Saga cum interpretations latin* et notis. Haf- 
nia?. 1809. (tutttit, 1810 Ko. 15. conf* Bu(mø lev« 
tut e. 123.) 

Stttt()fer (9*btt Woflenfen) føbt i SKborg 
1A19 b. 25 Watt. 1651 6(ro 9rot>ft paa (fiofleret. 
1653 $roft|For 3(eo(oøiot og $mfi f 6er*. Z)øbt 
1668. ( 37* ) Oxftio Jubilawu Hafn. 1651« 4* 

*iøpr«btfen orø ®ent Snberfen 09 Stier« JCnberfenv 
Ctørø. 2656« 4* 

3fca&tttt<| (grtbeticf) <5f)ufifan) r . , 724 { 

Sjebenfjatm , (Dør (an* gaber, CtatSraab @eptr 
9Ra(Iing, Dat Gtempelpaptrtforøalter. SMeø 1750 
3*feffør i gøfretten. 1771 3ufrit«fecretair i £of« 
•g ©taburetten. 2>øbe fom Gtatfraab 1785« 

GtøtiUn an $?. g Sebermutler, einige mierofcopi* 
f<(e *Beoba<(tunøen betrrffenb, og ©dfreiben au« Jtopen* 
(agcn bie f&eoba<(tung einiger 3nfufton<t(ter((en be* 
treffenb — i jr&nftfcbe Øamlungen von tttmerftingtit 
an* fcer tt«rurie(r< ic. 21 fif« @t. 09 berfra inbfert i 
ttltngefe &optn(. tttag. II. 106*25« 

Støatøraun (3o&an) f. b. « g««. 1660 1 

Jtlittgeberg, (øot (an* gaber øat jtjøbmanb. $an 
ftuberebe SRebicincn i fin gøbebp, og tog 1695 25oc* 
torgrabeiri ltjøbrn(aDn» 

De triplici corporis alimento ejusqve organ is. Disf f 
inaug. Hafn. 1695* 4 to, 

Støttj (©øren) »reø 1627 Capettan og 1632 
Gogneprotfi t Jpofbeef. Sar tillige aRagifrer, famt 
*J)roDfi i SRicrløfe $erreb» Døbe 1659« (conf, 
Øtøftnøø 3ubettcer. IH. 341*45*) 

Sigptetbifen oøer griberif yaéberg. J©orø 1656, 4*0. 

SRallerbaci) (6ari at>oW) f. i *iøben. 

$aDn 1713« gaberen*, Vnbreal 3Raflerba<(, øae 
kammertjener (06 sprint« Garl. Stuberebe G(trur# 
gie og var 5 2far Deb ben fejferlige 3rmte i SpbfFs 
lanb. ©iocbe fiben en Rejfe til tyaut, (vor (an 
førtfattc f!t mebicinffe Stubium. jtont (jern til Jtjø* 
len(aDn, og brog. oøer til be banfte SJeftbbelfer i 
Seffinbieiu 2og Soctorgraben 1745« Døbe t 93efh 
inbkn« 

Obfenrationes de morbis advents in America vexan- 
tibus« Diff. inaug. Havn. 1745« 4to. 

$flaftet (ftøul $<nri be) føbt 1730 i @e* 
»et*. Jtom tit 2)anmarf fom Jfcoømeper for ?orb 
Butte Søn« 1752 bleø ^rofeffor i ben franffe 
fEjønne litteratur, og berefter informator i bet fran* 
fe €>prog bo* ba øarenbe Jronprintg, ftoen Aonge 
6r>rtfitan VII. ©jorbe 1755 en JRejfe tfl 9?orge og 
€>Derrig. 1762 forlob (an for ftt foagelige #eU 
breb* éfpfo JDanmar! / og brog tg jen til ©djuøeij, 
(doc ban bøbe i @enf 1807« (conf. JErfc( gelefcrt. 
granEreicr) IL 315*160 

Discours proooncé* a l'ourertAre des le^ons publi- 
qvei des belles lettres frarrcoifes. Copenb. 2753, g # 

Mercure Danois for Korene 1753*58. (fiben conttnue« 
ttt af Scfttfril og gaaer til 2761 incluf« conf* i« ft\t, 
1758 «o. A^y Intro du etion a Tbifioire de Danmarl. ibid, 1755« ito« 
1765* 8vo. paa >DanJ! ooerf* thib« 2756* 4to. paa «n» 

gelft nnber Sttel af Northern Antiqvities etc. London 
2770. 800. «Børr, »ns* 2764. 57« Acta Erud. 175^ 
15*22* Suf>m* /levnet 201:203.) ' 

Monumens de la Mytbologie et de la Poefiedes Cel- 
tes. ibid« 2756. 410. (w. af 4Crid)fcn 1 muteø («rt»e «f 3 

^ \756\ ©• 3o9-36tConf»t»4rm(oIe»iWiorb.6pio« 
øor(* lu. 278.) 

Forme du gotiveraement de Suede. Copenb, 17«^ 

8vo. (HWiee i *,r. 2756. &. 724.) . - 75 ^ 

Hifloire de Dannemark. Tom, MII. ibid, 2758*77. 
4to. SiUigemeb be ooennceonte Introduction g Monu. 
mens ubgioet paa 69 i @cnf 2763*64. 8 ®oa; 8oe. oa 
1787*88. 9 &oQ. 8. VaaXt)b$ ooerf. I-UI X$tU<3>te\f& 
»alb *7&7* (<**'* ^ud. 2759* 64 69. Gørt. 5fatu 
1764 ©. 73« ^Jn. Joarn. I. 4 t« et. ©. 2.30. gop 

fatteren leoertt felO i Mercure Danois 2758. feepk «• 
3z«42. ^ffittifle »ettelfer og gorbebrtnger til ifte aomc 
3fø(ge iEcfd) 1, cit. er ben ifle Same ubfommeni enrué* 
1ijf Doeifettelfe i yetertburg 1777. 800.) 

Abrege' de 1'hilloire de Dannemark, premiere pardeu 
Gopenhague. 2760. 8*o. - r 

<~3 ,? aw J J 786 ubgaD mutt i ®eneoe en franft Oøer* 

fdttejfe af W. Coree l'ravels into Poland, ftusfia. 
Sweden and ^»nemark, og ttlføjebe i ben ftbfte Some fBe« 
jTnøelfc opft fin Steife i Korge. (rec. i <3+tu ^3. 2787 

SKO,' 8«) 
Excerpt« ex axchivo Vaticano de priilino fbtu Gron- 

l a « ltt , ZJ^V S * le ^ ««fc 3nr *&n. (Øefcr). 
2 ». 2 ©tuet S# 174*79. ^ 

Leure fur Mr. le Baron de Holberg et fur fesouvr«- 
6«" — inbf^ i 5ormey»0 Blhlioiheqve German. Tom. 
*v. 1734 @- 6090. og ffben i SilUrggct til &an# nøi> 
nævnte norffe øiejfebeffrioelfe e. 358. 73* 

SKalgng (CPe) f# i »ee.1747 paa STaarupa 

gaarb Deb »tborg. 4>an6 gaber, $rbrr SKqfling, øac 

9 roprietair og fiben SBorgemefhr i Siborg £an bUt) 

©tnbent 2763. 2777 Jtammerfecretair. 2781 

Gommitteret i ©eneraltoibfamroeret. 1797 3b!*, 

1802 2ben, og 2804 før(te 2)eputereb t bemetbtt 

GoOegium. 1805 tiuige 2bet SRebtem af ^irectio. 

nen for UniDerfitetet og be fctrbt ©foCer. 1800 

Gommanbeur af 2>annebrogiorbenen og farame Zat 

entiebiget fra (?t Gmbebe fom Ceputereb i Solbfam« 

meret og berimob ubnotDnt til fongelig^ifforiograpb* 

181 1 Storforg af Dannebrog. 2812 ®e(ejmecoRa 

frrenteraab meb 8lang 8?o. 23 i iftt Clafft. 1824 

Coerbirecteur for SRigébanten. 1817 ferfie SWebT 

lem af Unioerfttettbiretiønen« 

m »elfor il bøtten, et ©pngefpir. Ajøb(. 2776. ogfao 

Ii bf " l «Si wl ««« ft f *** originale Bfuefpil 2fte"ø* 
Ænr. Cilfftier 2777. ©. 289.) 

©tore og gobe 4>anbiinøer af tanfte, 9corttt og $oU 
fttnrxt. 5t]obb* 2777. abetDpt, 6orø 2783. 3bie Oplaa. 
Aløbb. 2794- 4be 2804. (»rir. 3ouni. 1778 *oV*£ ' 
^*« liff i ,<r JiT 891 ^* «Pgan3.biarr. stir (all. *irr.& 
2806 16. 565- K'W **»!** »nnal. 2820. 3ul. 3Cng.) 
oøerfr paa Spbff af Wra(Anfoti f Jtopen^ 2779 09 en ( 37« ) anben t*lff Døerf. nbfom fammé *ar iglen«*, u* Mp\> 
{<3étt. Huj. f?8i4 9ng, ©. 88* Brit* Ijotirn. 1779 ft*» 
48.) JJaa granft oøetf. af 5* ***♦ ttZøtirier Gopenb, 
1794« 8»o. 9>aa SngrlfE af X X 5:lbborg. fconbon 
1807. 4to, Grtract af lette ©er! &aoee t 2Meøflg* 8ey* 
traø ju einem ©rempelbudV aué bem JDdnifaVn. ©traø« 
b'urø. 1781* l iCfe, 1782 fto. 27. Ætøtc, 2I05* 1781« j@» 
1072* 

Sale til Grtnbrtnø af SanbJuS&olbninøoTfl ff«bet« af« 

b*be yrøftbent 3. »X. (Beuef. ibib. 1787. 9>aa STpbff 

ooerf, af fCtfarb. ib, eod. (L iCfr. 1787. ©. 293«) 3a« 

U til (Srinbrfnø af ga nb bu« fro Ibningé fe. pa bete yrajtbent 

v ^# kerner, ibib, 1788* 

3 Swføg ril be (Rønne tJibenft er af (am i bet 1774 
tfbfomne XI ©tptfe nogle ?oe(Ier, rec« i Xric. 3*urn» 

1775 seo* 23* 

3 ittinerø«: ffa(e C Sanbjnrøolbn« ©elJP. i 1787* n. 
O 41*57* Sale famraeftebé i Xnlebninø af Aronprinb« 
feni gormcelfng. 1790* IV. 1*23. togfaa førffilt aftrpft 
oø rec. i KrittC 1794 9to« 14«) 2 a (c farameftebe, fnbe« 
fcolbenbe gorfoar for almen Oplpømnø 1795. 11. 351*67* 
Sale ba drunbftenen bleo lagt til Sonbefrtøebomonu« 
menter. 1792. 111. 137. ©anøe i ©jen tofte JCirfe ooer 
<§reo Cernfiorf. 1797« III. 84* ©anø octrben for gat« 
ttøoftfenet øione Goncert« 1801. IV. 94* 

SI SJanbinav. ttXufrrum : ©et norbamerfcanfre Grt« 
minalføftcm i ©ammenliøninø web bet brtttijfc. i Varø* 
1803. II. 2bet **fte. ©. 12*34. 

<$an i goreninø meb 5* Vattrup ftaobe en fiatiftiff 
£arbog unber VrefTen, men ©plaget branbte i åjøben« 
$aon* 3lbebranb 1795* ©ubfcriptionlplanen bertil vid. 
1« tCft, 1791 9*o. 27. 

3 goreninø meb t>. 3. «5jort ubøao (an 1799 num? 
meroi* efterretninger om bet tjøbentyaonfFe gatriøocefén, 

$an meb Wrafcamfon og ©alle oare goøebrebacteu« 
rerne af ben ctfanøeUffe Pfatmebog. ©ee 1* Jgfcenv 
1799 9to» 13« 

$an er gorfatter til et 9>ar be! jenbte ©crøabéfanøe, 
nemt, : $oor (erttøt, $erliøt øif bet til 0. T. *♦ 09 S5e» 
bre at leoe blanbt itflabte »Jerøe 0; f. o. 

fading (Søren) en Cømanb, font tar 
antaget til at opmaalt be iélanbffe Jtpjier, men bøbe 
fortnben i Baret 1779. 

Om ©0 fortene« gejl — inbført fom Xnftanø baø t 
,«lamt>4tige om Øtrømmene. @ee gorberebelfe til <Dla* 
• vti Hcife ttl 3ølant> 3. CXLIll, ; 

^alttte (Sacob SfaSmuéfen). 

Gn 5tlaøeoire ooer griberif II. Jtiøb$* 1588* 

S)la(mø (Sen* »oulfen). 

(Sn meget befltø aanbetiø yfalme inbrettet paa alle 
Gønbaøé oø $cUtøe 2)aøeø Goanøetier 09 Setter — t. 
Caøfnbene pialmebog af 1677 i Xppenbijc 3tia. ogfaa 
ttpft farfftlt 1725« 8* 

$Btaltf)t{ * * * ) SRaøifler og 9>r«jf. Gfterretninøet om 2oøe »tabe — meb 2t!Urø tab« 
førte i 4>, 23«nga earolinø 2bet S3. conf. JDaulfe XXla» 
943« II- 164* 9(ote d. 

« 

19laH& (^a«8 Crl^fen) febc 1653 &. i° be 

SRaj i 26røeé!)øbtng, ^oor &an6 ^abec, &i( »Manb, 
t>ar $rceft. 2)eponerebe fra Sorbingborø 1672* 
Zjente fom Cornet i Artgen i @faane» IBega« ftg 
ffben igjen til Ttcabemiet 09 biet) SRagtfier., 1685 
^rcefl til SBinbebp i Sottanb* 2)øbe 1690. (conf. 
tPorm IL 9.) 

fytifli Jtrpbbe be G$riftneé himmel* 6unb 1676, 8* 

^anfcet (Sari i>att) ben pnøere, @øn af 
ben 1580 i Delft føbte ^arl t>an 9)?anber ben ætbre«. 
Sar i mange Var fongelig SffalK »eb bet banffe ^of 
i be ftbfle Xar af Xong Ctyrijiian IVbe« og unber Jtong 
griberie Hlbtet {Regjering. 

Lanwercrints voor alle Lieffhebbers det Snuyfftoe- 
backs f. a. et 1. (Copenhagen 1665.) 410. Ubfom løjen 
meb SiUaø af "eeniøe anbere ©^ebid^ten" £ «. otl. (Go* 
pen^ 1668.) 4to* 

$fla\\b£tft\t (Sart) Qn e^nf!, ^i« 9?attt 
førfl par 6arl Ingeman, men fom 1770 fif !Rat>net 
SRanberfelt og Gårafter af Sanbraab. $an tpebe 
fra @berrig tit ©ret) 2>anneftjo(b«£aurvtg i 9torge # 
l^t)'cc t)an (eoebe t nogle 2får. Kom ffben tit Jtjo« 
benhavn, og berfra igjen til ©tjerrig. JDobe tlBena 
nereborg 66 Hat gammel 1813* 

Eloge de Jean Baner. Copenhague. 1787* 

golfeté fRtft til Jtronprtnbfen oeb |an« 2fnFomff til 
9torøe. Jtjøbb* 178S« (SBteo fto^eofé ooerf. paa ©oenflf 
i 2tlmanna Cibntngar for 1791. recenfetteo af Zot>e i 
Sritif 1788 9lo. 29 oø 30« af ttlanbir i L iCff. 1788 
9^o. 33, conf* I. Æft« 1794. 6» 535* 9t ®«« af barn 
falbet 9lorøe< «&ilfen til 5tronprinb f en er tnjft i 23ev* 
gene ttbreøfecont. ififtcrretii. 1788 9to. 27« og et franfC 
Bero i Vnlebninø af Vrinto GariO 8teife fra Gbnfttanta 
t be Cbriflianfanb^e Ugeblabe 1788 9lo. 28.) 

©oar fra {forfatteren iil golteté 9t9ft paa ben i En« 
fi"oø2lntifritiP 9to. 29 oø 30 inbførte Stccenfton. -Rjebb* 
1788« (rec. af Sobe i Eric. og ^ntiPiic 1788 ben 3a 
JDec. 9lo. 2.) 

galfP f)olitif oø flet Xbminiftratton fappe< meb Zis 
berneo gorbero at øbelaøøe ©taterne. Gt Xrbejbe bie« 
teret af ben funbe gornuft, befræftet af Grfarinø/ oø 
enbber ØJegent/ en^oer 9)?tnt(!ec/ etboert tanfenbe ffl?ens 
neffe tilegnet. A)øb(. 1790. af gorfatteren felo ooerfar 
paa granft »bid. eod (icerbc lEfr. 179a ©. 368. JCritff 
7be $afrt 9lo. 15. ^Bg .fcirr. 3eir. 1791 9lo. 330« conf* 
1« Ært* 1791 ©♦ 76*77« &rit. 4790 9lo. 44.) 

(5c bet Jttoøftab oø øtetferbiø^eb at fatte ffiranbfet 
for 2n)tfefrfbeben? JCjøbb« 1797. (rec« i 3rto og *$ebc 
1797. IV. 376. oø af Collet t L &fr. 1798* 6« 221:300' 

gornøbne Oplpininøer oeb *r. ^ejbergøOraabei bet 
ftore *ao af ©frifter om Srpffefri^eben« AiobJ. 1797 ( 373 ) (rec I 3rte 1798. 1- 102*3. 1 *fr *798 ©• 251*55. conf* 
iføbeircp Grfnbrinø i dlfFueiren 1798 ©. 62.) 

SJtøttMt (Sacob) f. b. 18 3un. 1758 i 
Sjøfetrøaøti, bøor ftang gaber t>ac 9tegiment*q»ar» 
termefhr. £ep. 1774« SCrjfle nbenlanb« 1781* 
83 *J ftuterebe i ©ettingen. S3(et> 1783 XufcuU 
tant i Stentefammeret, 1786 JRe&ifor for bet ba op« 
rettebe 9>upii>6ontoir. 1790 Gecretatr for bet f pen* 
fte 09 jpb|!e2anbt>«feng»£ontoir. 1797 Gbef for 
bet banffe 09 norffe Sabelcontoir. 1801 2fmtmanb 
paa SBorn&otø^ 1804 € ommitteret i Stentefamme* 
ret* 1819 Ctatgraab. 

fforføg til en tøftemattff £aanbbog ooer ben banffe 
tanboerfeniret. 1- 11 ©el. Sjøbb. 1800, 2ben forøget ttb« 
øaoe« ibib* 1813* 

3 minens : Om »orgerfri&eb unber bet banffe©cep» 
ter 1785* ©ctbr. ©. 1*35. Om golfetd 2Keb»irfntnø meb 
»egjerinøen til en ©tatø gpffaligbeb. 1786. li. 397-409. 
Om gtcltøton*. etter ©amoittigbebøfribeb 1787« 1- 1410 
73. Om Øanfcr, i *arø. 1818. i SKaj&tftet. 

$an er forfatter til bc fteeenftoner i larrfce ICft. for 
Xarenr 1785*1790/ ber *w beteønebe meb et lille x. ♦ 

SØtøtt&tø (Sefrgcn) pngere »rober til 3tøfc 
forrige/ f. b. 15 San. 1759, JDep. 1776. @i(føm 
»olonteur i bet ban {fe CanceUte, fi5iet> 1 796 SBorge* 
mefler og SBpfogeb i Slagtlfe. 1805 2ben 2féfeffor 
i 2rønbtøemg Stift* Coerret. 18 14 3f6feffor i 5Wori 
geg $*jefieret. 

Unberføgelfe om 9ttboenbigbeben af en goranbring og 
gorbebrinø i ben banpe og norfPe googioning. — r XXlu 
nerva 1806. 1. 121*41, Om SBtgtigbeben af, at Unber« 
rigning i SRufit giør* i ©tørerne ibib. 1806. 111. 71*89. 
Om Orbct tjtrve rigtige SBemctrtelfe — i SfoaMnav* 
BcljT. ©*r. 1807« 1. 211*23« »iograpbifte efterret« 
ninger om C* jammer — i tt©i1FeX>it>cnjr.6eljf.efr. 
i t*c XIX 3Urfc, iftc $«fte. ©.' 225*32* 

SBangor (s^nfHan eioDfu«) f bt 1739. 

4>an8 gaber, Gtøriflian Ciegfrib STOangor, oar^rcefl 
tit ©jentofte og Spngbp i ©ieflanb. 25epon. 1756* 
©tubetebe SWebicinen og biet) $ofpita(éf(<*ge i GtørU 
ftianfa'nb. 1764 tog ©øctorgraben. Slet) 1767 
£anbpbpf?cug i S3iborg # 1776 i-8?efh>eb. 1783 
etabépbpfictst i Jtj»b#n&at>n. 2)ebc 1801. (conf. 
Cilftaeren 1801 9to. 18. SS&ren* om {Rangor fem 
gmbeb«manb, i SFanbinav. 6eltt. etrift. 1806. 
ip« S. ©♦ 3001414. og fom gattigforførger, i Pe* 
nia 1806. 3?o. 3 og 4.) 

De fangvine hutnano. Duo. I-III. Ha fa. 1759-61.410« 
De explorationeobiletricia, I) isf. i na ug. ibid. 1764.^0. 

3. 7U Gardin« lianbapotbcf , omfat af GtøenfE. 
Jtjobb« 1768* 2bet Opl« ibib. 1791. (L iCfr. 1791 9*0. 
29.) 3bie Opl. meb Sittctø ubøtoet af 3« C totc« ibtb« 
1803, «>rafenberø# eeonef. IBfborg 1774. 

Sri5gero >Dromme« oorrf. tbib, 1776. 

Unberrerntng om grugtfomiiieiig« og »arfelfoner« «e* 
wmaabe og »reje, ibib. 1779. 2betOpl. Jtjøb*. 1794, 

{ h *J\ ! 7 8 3 **. 9. 1794 »0. 47. tobeø »tbliocfce* 
IX. 62.) 

efterretning om 9te|!øeb< patriottffe ØelfPab* Stjø *$• 

ttnberretning om 8tabefpøen< 5tjenbetean Varfaa oa 
^elbrebelfeomaabe. «jøbb. 1793« 0*i*e *ft. 1794. 9to! 

J7?6, SRart. Wo. 92. iDen bltt> f tiUiøcmeb n. 2rbeco 

r; r,ft . S!" f l mv l t e ^ge/ paa apbff ooerfat meb en gor» 
tale af p. <B. ^euoley* bip*. 1797O 

«^ if l ?r<e ,°2 4 b ? »" mae ff e »aifenbué, og »ørnenet 
øubejinø i e taberne oø yta HwM. ooerf. tbtb. 1795. 
(i. «fr. 1795 «o. 41.) '*** 

«oøle »etanrninger i Knlebning af Jtiøbenbaon« »leje« 
c0 »w Wi °n<r« ubgione »egnffaber* ibib. 1796. (I. i*fL 
1790« yto. 18«) 

Unberretninø om be bebfte 9tebninø<mibter for Gtin* 
bøbe. ibnl. eod. (»teo 1803 gratie ubbelt. ©ee CoQu 
gmltibenben 1803 »aø. 107.) • 

Jfnoijninø til at fjenbe oø belbrebe gtabeftgem ibid. 
eod. (fcr egentlig fun et Ubtcø af ben ooenanførte lin* 
fterrermng 0. f. o,) ' 

»J«*!*™!?!? *}* Pau P/ rll »- H« v »- »799 4to. XrmeiM 
apotbef. ibib. 1800. 8. (eonf. 3réø 1799. H. 86*87.) 

,,.3 Cia re 8 i00 f o cieeat. medicæ Havn. er af bam ? 
HtUoria C3nanches parotid«« Viburgi i 77 a epidemk« 
-« Folum II. 165-75. Cura afcitidi. per cicutam. 
ibid. 214-31. Hiftona confUgum duorum hrdropbo. bia demonuorum, ib. 408 -59° JEpilepfia pedilVmpto3 
ica fola Itaatura curata. ibid, 452-59^ tiifloria 
mullens fingulari modo venenat«. Fol. iff. 173.93. matica Dm r>H,. tftt i! n,re ® fore ^ "" l Ullntvva 1794. IV. 

352. Uibliotheca Danorum medica elfer fforteanelfa 

ooer baalfe mebicinffe ©frifter, i Pbyf. oewnom! nu 
*k. »tbl. X 8 e. 133V62. iDoct. 33ti(bt>4veø 8io# 
grapbte — t p*hr. x>to\. Vtlaqay for 3uniuø 1797 ©. 
732-45* 

*«« bettog i be førfte 2taraange af ben Viborg Banu 
ler. 3 nogle Bar »ar ban SRebarbe jber i ben bcrlingfft 
l*rte t^eu^, og ffreø bianbt anbet ben oøfaa fcerfPitt 
ublomne Steotfion af ©frtfterne om bet norffe Unttjerji- 
Ut. 3mob benne bonø «ecen|!on ffreoeø i *førme*e? 
VI. 71 af t$ mtUtr, oø t HorfTe 3nrtfligeurøfetler 
2796 Wc 7 af CJoJxm V-n o: IBanøenften. ' 

Tpbolbt fig i Jtjøbenbatn g tnformerte (Sabetterne i < 
Gngelff. J{)an antogeg til at informere $rtntfefl* 
@opbia SRagbalena i ©tjenp, og fulgte i ^enbeg 
€mte til ©torf^olm« 

Gngelff ©rammatica. itjøbj. 1764. 4to» ' 

SRatlftt (3o^an 8uboffl) f øb t b, 10 Tfprif 

174 x i 3»epbrfi<ben, b^or t>ant gaber t>ar J&ofgartner, • 
Jtom i pt 26 2Ur tit £ottanb 9 83Up 1799 ©art*. ( 374 

rut peb SeebenéSorg ®(et og ®(otéforpa(ter farerne* 
fieb*. igo9 Dannebrogsmand 

«&aoe!atefif ttn< etter Ørnnbreater fot npttigt <&abe* 
Parter* itfprtnfng i ©anmatf • &ff bb» 1787. 2bct Opt» 
fbib. 1796* 3bic OpU 1804« (Brit, 1739 9lo. 80.) 

Ubfaft tit $aoeanlag i ben engelffe 6mtg. A]eb$» 
1798. foL ooerf, paa JfcpbJ*. tbib. 1799. (tee. af ©luffen 
< øranoinap* tftufeum 1798* i- €J. 426:33.) 

QJUWéfcacf) (griebertø) f. i bet gulbaifre 
1742« ©tob fom JDfficter i »ftrtenbergjl Sjenefte, 
ba (an anfatte* i et fcolfienft {Regiment, BleoCføef 
for 2bct pejterle&nffe og (Iben for bet abet fmaate tøfte 
i fRorge. Sar en 2ib commanberenbe @ eneral fønben« 
fjelbl og Gommanbant paa griber tf (len. Søbe 1803 
fom AammerQerre og {Ribber af Dannebrog. 

©ebanten eine« nonoegitøen Offlcicré fiber (Ødjrøet* 
tauø) patriotijefre Geoanten cineø £>inen poit (leben* 
*en peeren , potirifebem (Bleicbøewicbt 2c JCopenba* 
gen 1793. ooerf. paa SDanfP. tbib. 1794« (SDetteCfrtft, 
lom forfatteren {tal baoe ubgioet af $engioenbeb for 
ftrintf Carl og efter Opmuntring af ©r*o X. $. »Bern* 
ftorf , er rec. i Univerf, CJourn. 1794- €*♦ 33*36- i latrbe 
*fr 1793 9*o. 28* [benne ftecenfton er paaØocnfE ooerf. 
i Stotyolmopoflen 1793 #0.282.] conf. ttliueroa 1793. 
IL 393* OfTuerett 1793 e, 439: ©et oanffe Rriøebi* 
frliotfeet 1. 359-72.) 

Støtttfjeø (So&an tfeorg fcttøtø) føbt b. 

3 Surt 1769 t ©IficfjJab, (vor flan* gaber, fom 
ffben biet) 9rorft peb ®t. $etri tpbffe 2Renigt>eb i 
Ajøbenft., benaang var eiotgprafi. S)ep. 1785* 
fBlet 1788 Sector i G&emten oeb cfcirurgtfl 2t«abe» 
mie, 1791 Xpotbeter i jtjøben&aon. 1795 9w 
feffor i Glemte. 1801 fonjiforjtanbig tfbminifirai 
tor peb ben : fjøbentyaonfte 9>orceUamfabtif # 1807 
3uftit«raab- 1809 (Ribber af Dannebrog. {Boer 
nu paa ©aarben galtenficn i ©tellanb. 

3 »ibliot&ef for P&yjW ttleoicin og Oeconomie et 
af barn: Dm bet Ictrbe ©elffab fom følger »onaparte tit 
Ggppten. ooerf. XV. 85*91. gorføg meb fectøeUige fip« 
benbe fcegemer* grpøning pcb en lonftig Jtulbe, peb 
^ourcroy Vauqpelin og (Buy ton. ooetf. tbib. 253*58. 
gorfa g meb focffjeUige ©aéarter betragtebe fom flpbepbe 
Segcmer. ooerf. 258*59- Gbemijr Unberfogelfe (t gore* 
Ring meb BbUogaaro) af be bornbolmffe og fatfiffe 
©tenful. ibib. 309 18. Om ben mennejWige Urin Peb 
Soureroy og X>attqt?elin, ooerf. tb. 339*47- tJnuqpelin 
omfortøellige 3> ottemager »XrbejberøSgenfÉaber. ooerf. 
XVI. 194.99. ttauqpeltn, om 2Cbff tUctfen af ben faltfure 
<Soba prb bet ojepberebe Bip. ooerf 199^20 1. Ubtog af 
(Efterretningerne fra 9tationa(tnjtitutet i CFatro. operfat 
201*205. Dm Vrbcjber foretagne tit at beflcmme Sin* 
neté Oefralt. ooerf. af granff. 288*94- C^apral om at 
tage plettet af 2øj. ooerf. 356*61. ©amme om en np 
ftaabe at blege 8omu(bégatn, ooerf. XVJI. 92^97. Om 
Gpejtgtatfetf Mobning, ooerf. 103*4. Om @ptbOgta<raeø 
tattet af ^aofenfraQ/ ooerf. 172*74. Om bet cftroraafure 
3era, ooerf« 174*78* Xnaipfe af G(ingé Ormrtagcr.' i ) Uf t »btiotl). for pfrflF. VI- 409-2«- tfnberfrgeffe 
(i gorenfnø meb Bd^eel) af Øanbet peb ©raminct« i 
©jeltanb. VIL1. 176*80. Om et fotejlaaet ttrobfurrogat« 
IX* 190*219. 

Om bet bornftotmfte Cement — i €fPanbinap # Xttu* 
feum i8i3- L 3i5'34« 

løebanfen oon ber gegenfettigen IBirEongr ubgap (an 
fom OilputatO i bet Sobejte ©Uputerefelffab 1787. 

$flai\tfyt) (3of>an Daniel Stmot^euS) 

JDen 9l(tflfotrigeg SBrober ; f. i ©Iftcf ffab b. 30te 
SRart. 1771. Dtp. 1788. fBtep 1796 donfulat* 
fecretair t Vigter. 1799 tegattonefecretatr i 9art& 
1800 3 bie €ecretair i Departementet for be aben« 
lanbfte Sager. 1804 £egationtraab» 1808 SHbs 
ber af dannebrog og Sapitell fecretair« 19 11 @u 
f)t\mt Segationéraab. 

©ftoefe, Srauerfptet oon Bamf^e. fiberfejt. Jtopem 
Jagen. 1800. 

Sft ea Gngtanb gelungen, feinen »aubjug gegen $&* 
nemarf sa rctbtfertigen? JCiet 1807. |)aa Oanf ooerf» 
af S* <£#eg(>'Guloberg* 

fteben gebatten in ber £2 g. j. g. #. b. 8 fXa| 5805. 
item b. 20 9too. eod. «. 25 2Xaj 5809. 23 3*n, 5810. 
afle fcerfTitt trpfte i &jobeub. 8* 

Epitr© a Mr. Auguii Gvillaume Schlegel par urt Sve« 
do is. Stockholm (p: Copenhågue) i8<3* ooerf. paa 

SDanff af Z. C 23ruun , og paa Spbff af Øanber. 

ibid. eod. 

Cforgetate ooer GT. Colbjørnfen. tbib. 1815. og toenbe 
Saler bolbne i ©eljfaøet for (5fterp«gten 1815 og 181&V 
farffflt ubgione. 

Ubtog af et Øreo fra (am fra ?arfé — i PbyfTf. 23u 
bliotb* XVI. 231*57. Ubffgt ooer gorbotbet meSem frem« 
mebe SXagter« ©efanbtere og Borgerne i ben® tot, boort 
be ete accrebirerte — f tttmeroa 1805. Ui. 70*99 (conf. 
*5aU. nitr. 3eit. 1805. Oec. G. 519«) 

SØtørtUé (Katljan 3siø) f. b. ijle 3fuguft 

1780 i $rent(op i Urfermarf , l>oor ban« gaber, af 
ben roofaif!e Xroegbetjenbe(fe # par ©ulbfracb* éag. 
be |?g efter SRebtcinem Jtom 1801 tit Aiet^. (ooc 
l)an teb ffg immatriculere fom ©tubent. SEog 1804 
Z)octorgraben peb Jtjøben^apng Uniperfftet/ og ub- 
gap ba 

De morbo hømorrholdali, diaf. inaug. Havn. 1804. 

(Omben&iOputatfen pebfe]ebe2(utobtograp(ie vid.lcroe 
£fr« 1804. 6. 589:92) 

^arat^fen (©j*m) f. i ggtanb* em 

berebe længe peb Jtiøben^aong ttntoerftten Step 
berpaa førfl jDeconomug paa $øle fBifpegaarb , og 
foreflob Bogtrptferiet fammeflebg« Bar tiaige Cpg« 
fefmanb i €!ageRorbg Spffel BfeP ffben £aug< 
manb i ben frblige og øjllige Del af 3* tanb* S)ø# 
be *79 l * . . ( 375 ) «&an (at fra BogttpfFetfrt i $ole ttbgtoet abffiDffge i*« 
Ian ofte 6 fri feer, (ooriblanbt Nockrer raargfrooder S6gu- 
ihæiter islondinga. 1756. 4 to. 09 Agiætar Fornmantiaso- 

gur. eod. a. gro. (begge ©amlinger tee. af Sridjfm i Hi (s 
lie* lEfterretn* 1756 6. 932-41.) Samling af ^falmer, 
to iDele. 1757« Oen engelle og ben _ foenjfe {Robinfon* 
*75*% 

^atCUéfen (So&an *rabroitu8) f. b. 23 

gebr. 1773 t JRobe not« t>cb SEønbern, (oor (ang Ja* 
ter »at $rttft. Slet) 1789 Øtubent oeb Unioetftte« 
te) t JtteL £om 1793 til 5tjøben(aom Silen førfl 
9>r*|t til 2C«weg og flbcn til gaatepejle, beggeiCb«* 
fcerreb* Døbe 1Q11. 

3Ufn« ytantep(p|fo(ogte, «5er&olot om Bufrrenénfng, 
oø wn Oppen om et Oenbrometer, ooerf. ban af Danff paa 
Støb?« 3folg* Jtorbe«'« fortale til bet S*l om. frolft- 
Gd>rittfiell* Hejr« pag. Xil (aobe (an SRarcuéfen at 
taffe for SBibrag til famme* 

^?arC«fcn(9Ro9ftiS6f)ri(lian «Rarq*arb) 

f* 1708 i SBorntng i SJibora ©t., (oor (an* ga» 
ter, $eber OTarqoarb,. oar $roe(i. Depon. fra SBa* 
nager. Step 1733 9>r«fl til Jtoojleb 09 SRobfieb t 
2Car&u« ©t. Døbe 1786« 

Mallix tergo itultorum. Luneburgi. 1741. 4 t0 » 

Offentlige ©orge« og Øfobeta.er. 2falborg. 1766, 8oo* 
oplagte igien meb en Betragtning ooet Dronning ©opbia 
magbalenaf Sigtert. tbtb. 1771* 

jDenbibetjfe Gtyronologfe* Æfobb* 1771* 4*o« »ibeljf 
SRetapbpftca. ib. 1773. 800. Sibelft <St(fca ibib. 1777« 
800. (Etir* 3ourn. 1777 8*0. 8*9«) 

Philofophia fcholaftiea , in qva exhiberur Metaphy- 
lica, Etbiea, Logica, Rhetorica. Hnf'n, 1773. 8 v o- 

<3ub< »ibnefbptb Manbt be G(ri|lne og anbte golf* 
ibib* 1775. 4to* 

Philofophia foiritualii. ibid. 1776 4C0. (et bebicetet 

til 2reenig(eben.) 

$torCttfett (?><ber SRarqwrb) ®<m af 

Sfaejifortige, føbt f JTot>(leb 1742. S3leo 17 57 til 
Zcabemiet . btmitteret af fin egen ffabet, (06 b^em 
(an 1779 bteo GapeUan pro perfona meb ©ucce6» 
gøn, men bøbe famme Tfar fom gaberen 1786. 

Sfotfog til Betragtmnget oper 3o(anneø ^åbenbaring. 
Jtjobb« 1771* 8oo. 

SRarefcetf (3>«ber G&ujienfen). 

Danffe ftongeti ©pejl. *Jfb(. .1661. 800. 

$Rare}ø( (3of;an Gottlieb) »at Untoerft. 
tettpreeji t®øtttngen, ba (an 1794 bleo falbet til 
9>rafi t>eb f)etri jtirte i Jtjøben(aon , ^PtUen $oft 
(an 1803 forlob, for igjen at rejfe til SEpbttlanb« 

Knbagttbog for Sruentimre. III JDel. ooetfat af 5*4* 
ØulM^crg. JCjfb^ 1793- VBititit 1793- »0. 23O «»tt 
Oplag/ ooerfat af Itebenberg* Aiøb(. 1791* 9rcbifener # fotn«mUg meb ^enfpn til oor StMalberl 
Zavn , bolbne i UnioerftteNfirfen i @6ttingen./ ooerf. af 
ttt. S- Hiebenbrrg. to 2>ele. Jtjobb« 1804. 

9roebtfener ooet fteliøiofftet. ooerf. af (Øuloberg, ibib. 

1797* 

Gtnt'ge Centen unb ©arnungen fir unfet SeitaUtv, in 
9>rebtgten» Ml ^ilfte« Aopeifb- 1801* 

$ rebigt jur gcier bed gcieben^ am 9te«}a$tøtaøe 1802* 
5topenb* 1802« tyaa 2)anfS ooerf* ibid. eod. 

3 CtlfFueren fiaact af (am : Om gorgnflf«, i 1796' 
9to, ii< 12 og om Opbragelfen tbtb. 9to. 38«39* 3 HTinert 
va 1797: nogle Saler/ nemlig om ©nmbfatninget til ZU 
beno yrøoelfe$ om 6anbbeb< Stingeagt 5 om ben Jtonft 
at Dirfe paa SOtenneffet $ og om ^Reformationen* JKf Igier« 
ntnget/ boorlebe* bot npttel. JClt af X<it?btt ooerfat 
paa jDan|H 

SWarfager (Xnbtr« Senfen) Bf ft > 157/ 
9>r*P til Nicolai Xittt i Jtjøbenøaon, (oor (an bøbe 
1582. 

gaberoor i 12 ))rabifener ^forflaret. Jtføbb« 1580* 
1586. og 1618. 800« ooerf. paa Silanbfl og ttptt 1 •(ole 
1006* 

9togle latinffc 8e jligbebéoer« , (oottblanbt et Ephha- 

lamium, in nuptias Thorn« Gregorii HemeueniU ia 
arce Haf'nienil concionatorii. 1568. 

SWattager (3m« Senfen) Sat 163 1 6a« 
peOan t ©toretyebbinge* JDøbe 1660. 

©i«lcn< Øfat og Jllenobie* 1627« Sungen* ©pejl* 
1628. tøubfrpgtige iSnteri/ fabet* og moberlofe Øorni 
TCpot^eque og 9>tofengaarb* 1637* SDen gamle 3tbamé 
bittre Jtlage. X655. 2tlle trptte i JCjobenbaon i Octap 

eller i'oraia minori. 

S3?at(6oe (3acob Xngufl) fobt t Aiøben. 
t)axm, (oor (ang gaber er @ro«ferer. 2)ep. 1799 Peb 
Untoe^fttetet og fluberebe 3ura. Bleo btrpaa førfl 
Xubttenr oeb Jtrone n« ffben peb XongenØ 9tegiment» 
18 10 Ttgfcgfor i {anbgoperrecten i jtjøben(apn» Qt 
nu Spfogeb i $elfingør og (ar 3u(!it6radt« Xitel« 

Z>anmart i Varet 1807* £eraf ubtora 7 9tummere t 
Jtiel« 

^aanbbog i ben mtlttaire 8oofpnbig(eb. Jt]ob(. 1809* 
(I. iCft. 1810 Sfco. 36*37.) 

Om be mtlttaire ftettert (enjIgtSmftlftgeOrganifation« 
ibib* 1810* (rer* ibib. 9to* 37,) 

SD?art60e (?ubt?ig) j> e n (RaRforrtgel 23ro# 
ber* Sofatte |tg fom Jtjøbmanb i Gbrtfiianta , og 
fjøbte tillige ganbejenbom, SB(et> Gapttain a la suite 
i ben norfie Xrme. 1817 Vbjutant (o« Kongen af 
Gtoerige og 9lorge» 

3(nre«tfntngrt peb Øjennemlatlningen af ))rof. 9)i(lø 
yian til en for (oert ^raftegjelb og boet ©tanb anoen* 
belig uboibet gabrication af JCloebeøoare , »arfener, og 
iinnebe Sojerv 6(ri|iiama« 1808. (I. £fr* 1809 9{o, 9.) • 

' (48) ( 37* ) ftoøle Orb om otmfnbettø ttorneptigt. (Mb. 1815* 

ftoøle Crb om Klølforfamlinaenø »eflutninøer an« 
taaenbe ©tatenø f>enøeoafen, ibid. eod. (gtfract af 
IJbeer om $enøe øafenet. ibid. eod. Sjorflaø til bet not« 
{fe 9>enøet>afené gorbebrinø. ib. eod. OplOéninøer og 
Siftrø til bette gorflaø. ib. eod. Om Oprettelft af geøs 
neftoler i frørie Sjøb|t*ber % *- inbf* i &isbftit?cit 3bie 
2). StUftø. 6. 3* 

2Katien (æ&onw* Xntoine be) Bat an* 

fat paa et Jpanbttøcontoir i ,£elffriøør. 

Tableau des droits et ufages de Commerce xelatifs 
«u pa&fage du Sund. Copenhague 177^« (l. (6ft* 1780 

9to« 39.) ooerf. paa jDanfc af 21« C. Blflrup/ meb Sil« 
tøø. Ajøbfr* 1795« oø aben Ubg. ibib, 18 15. 

EØføttttHttt)* Gaatebe* falbte« unbertiben i 
bet baglige 2xx> bi ovenanførte t1Iogenø C^riflian 
Utarcufen oø Peber OTareufen , bet fee* af be 
aatborgjte lltaanebliøe Cillag for 178 1 9to. 5» 

SKarfmaC ( * * * ) en franf* »>antu. 
tier, fom unber forfPjeUtge 9ia*ne flaffebe om i Spbff • 
lanb, 9iu6(anb oø Sverrig. Unber ftt Dp&olb i 
jtjøbenfjavn , tøor t)an f albte ftø Z)e la SWotte, ub* 
gav tøan uben 9tavn og unber bet foregivne Zrpffe« 
peb Londres : 

Les Portraits ou Memoiree deDiabrek. 1787* 3 ben 
gntebnfng ubfom 1788. t Jljøb$. to Octavblabe meb Si* 

tel: Lettre pour lervir de l'eclaircisfement a l'hiiloire 
de l'auteur au libelle nomroé Memoires de Diabrec 

SRarétø) (Stif ctfen.) 

I« A. Comenii Veilibulum cum verCone danica. S or« 
1650. 00 Hafn. 1696. 8 vo - 

SHartfrant) (giicotai 3aco6) untait g»e» 

$anifer# Gommerceraab oø Dannebroøjroanb , føbt 
ben 5 Yugufi 1770 t>eb Gvifne Jtobberoatrf i ©fter« 
baien t 9torge. SSeb bette SJert var $an* gaber 
SJergffriver og Jta6ferer. 

Xnviinfnø til at Remme 3nftrumenter efter flBoitoajor* 
bet. 5tjsb^ I8i6« 800« 

3bee tit en 8oøn for ©øøe oø ©aarebe — i ^anbeløt 
tibenoen 1808* fto. 51. Om en forbebret ftuile. Cbib* 

m. 88. 

Sbitttlføe Sibraø tit be tvenbe 1810:16 ubøivne ©i nb 
af gfterretn« fra Sefffabet for tøben!; Kon(lfIir> ? 

SWattenfftt (£an* 2Cnbcrfen) f*bt i Son* 
befianben ben 13 3anuar 1782 i Sturup i JBranbe* 
rap ©oøn unber $aberélev$u* Zmu $an »at i 
enbeel Hat Slipper, og lever nu. i Jtjøbenrjavn. 

gorføø til en faanbboø for ©tippere oø ©ø&anblenbf*. 
$abertte» 1815* 

• fRaancnø $øjbemaalinø t eller YnvCtfmnø til at ffnbe 
fireben eller $ol&øjben »eb SRaanenØ øverfte eUer unber« 
ftt ftanbt maaite gReribianftøjbe m, n> &jøben$« 181& 
©amme paa Snøft* ib. eod. tftoøaritymetaofe til Vnoenbelfe beb ben borgetlf øe ete§* 
neton^, eller Vnoieninø tit Soøarit^meregninø o« f. o* 
ibib« 1817. ©amme paa Spbff* ib. eod. 

e« <B. tnetonero Unberoiéning c IBoø^olberie« oøerf* 
Jtjobb* i8i8«* 

SD?attfert (S&rifltan) føbt ben 8 mi 1728 

i £>benfe, t)«or ^an$ gaber Xuøufi SBactfelt t>ac 
fBorgemeRer famt 83 p' oø StaabfiueJErioer. Depo* 
nerebe 1748. Gtuberebe 1758*60 t Sorø. Siejfte 
1 76 1 veb Unberfrøtteife af Gonferenttraab SRpberg 
ubenlanb« paa bet cameraiifttfte ©tubium. JCont 
(jern 1768/ og, blet> ba ualgt tit befianbig Getretatc 
i ganb^ué^olbningefeljfabet. 1773 blev t)an <§om* 
mitteret i IDeconomte* og (Sømmcrcecottegiet* 1774 
igjen berfra entlebtget# og befEtffct til Gommercecon« 
fulent £øbe fom 6tat«raab 179a (conf. $an6 
Vutobioørap^ie ^od TPorm i 3bie £)el pdg. 958. og 
SRagtfler ^jeringø ©ravminbe over (am i ?tbree* 
feaoifen 1790 8»o. 70.) 

Gørøeffrift oeb Orenninø Cooifeø Oøb* 5t]øb(« 1752. 

Muzelii ConapeDdium u niv er læ latinitatis. OOCrf* 
5tjeb^» 1754* 8« £jusd. Infundibulum Grammaticas la- 
tinæ. coetf. ibid. eod. g. Ccllarii liber memoriali*. 
øoerf« ibib« 1761* 

. 25oj(eatt'ø 12 ©afirer -*- be 11 førfre overfatte »eb CarfU 
TOotm, oø ben ftbfte »eb SKartfelt ibtb, 1757. SV 

$lan oø 3nbretninø for bet banffe tanbbuøbolbninøø« 
feljtab. tb. 1769. 8. (®ee bette ©el^abø ©tnfterø ifte 
SOH i gortalen paø. V-VI1I.) 

SSeretninø om ©tenful paa SBorn$olm forfattet af ^ 
5* 2>lid>|elot oø tYXartfelr. tbib. 1770. 8vo» (ftben tnb« 
ført i JUnb&udfcoUmmgefclflrafrct Øtvifcerø iftt 2)et.) 

Dt ZiU§ Gfterretntnø om ©tentulø Rotte« ooerf. 

ibid. eod, » 

Om 3rlanbø ^ueiolbninø oø 4>anbe! meb febe Såre 
famt om $amborø åiebrøøninø. ibib. 1771« (et i 33a« 
fceuø journal 1772 92o. 1*2 af (Dlrif recenferet f)rtts 
ffrift/ fom paa tonøeltø Sefofrninø blev ubbcit i iDan« 
mart 9iorøe oø paa^élanb/ oø et Ubtoø beraf forfarbi* 
øet for garrøerne. conf. gortalen til *taftbtøtøbotøfJ« 

ea(t\ eeriir. 1 &a paø, lvu.) 

gorflaø til en lonøeliø 9tcforma1!onl«itommilflon i 
^enftøt til Glonømi'&ommerfc« oø ginantfe«o«fenet i 
JDanmart. ftjøb(. 1771. overfat paa Sobff» ib. eod. 
(rec. af <DIri* i Crtr. 3outital 1772 9lo. 16*17.) 

ftyilocolmi Sctfltntninøer ooer abfKatøe »iøtiøe Watt* 
rier i Xnlebninø af |)bHobant (vButobergø) UnberføgcU 
fer. ibid. eod. (Crit. Øourn. 1771. 8fco. 28.) Vbilo« 
coømi Sre» til ybitobanué, fom ©var paa $ani Santec 
ooer 9(iloco6mt IBet«entninøer. ibid eod. 

Xnøaaenbe Sr«nbe»inébranben paa Canbet — inbfett 
i tn^igajin for parnorifTe eenbentere for 1771. 9to. 84* 
Om en $(an for Wonomi« Itommerés oø ginantøaffoerer« 
— inbført f ttiblioebef for nyttige 6f ritter 1772. »o* 
17*18. (conf. ibib. 9to. 20 oø 25. item Iviøbcn&aPnø 
9iUet)aaiibe 1772. 9to. 5.) 

©evié at Danmarfs oø ftorøeø 40 Var øamre 5torn< 
ftanbelfplan/ lagt »eb gororbn, af 16 ©ept. 1735 # W* ( 377 ) »ooer f n $en(lgr. *job$. 1774. (biet førft publiceret 
*785«) Øienpart af en allerunberbanigfr 9>rømemoria 
til Jtronprintfen angaaenbe ben banffc &orn£anbel» ibib. 
1785> (conf, UTiittrøa 1786. I. 47.) 

Srenbe marfeltøe ØpørgOmaate tit Støeofoger og Øejjfe 
Ifge. t6. 1786. ttbtog og ©jenpart af 4 martelfae 8re« 
ve verlebe mellem Øutbbranb ©o« og TOartfelt. to. 1788* 
conf. ttgeftriftct Samleren U. 296 98. it. tøerVe teft« 
1788« pag. 505. <3t JDrb om Øilo eller Øtftiio. i Xnlcb« 
mnø af 1 Blote 3« XL1X. 10. tbib. 1789* (conf. 6n(?ra* 
tevnet pag, 418*19.) 

Gfter $an< jDob ublom (an« Xnmartninger »eb TO* 
fcebCfarleberge Bog om 3orbcgobfernc« 3nbretning/ i 
ttZiiterva 1790* XV. 215 $ veb tftorgcnftjerne* ibib, p» 
335* Sorrige Sibet« gorvalterlneb eller Bibrag til ØtiU 
bring af Sorten« Jlaar for Øtavn«baanbct« Soéntng/ i 
Øtarift. 3urit>. &itterar. »iblior^ef 4 83 i nb ©. 1*18, 
Cm £umieavlcn i gpen , i JDtartøfeno tttaga3m Vil« 
5944 10. Om (Saltningen af be faatalbte f>i($arbé i 
ttngeUanb. ibib. VIII. 425*26. gorfeg meb ©afranplatu 
ten« ©prfning i Danmart, ittft 2&ibl, for PW. 1U * 
350^8« 

SKattftt ($tøer ©alomon) f*bt 1761 1 *j* 

benfri , $vor gaberen var Sjobmanb. Blev $or* 
(igclfe«<ommi«fair i $irf<tøolm og 1806 9>ofimcjiei 
fammefieb«. 

Henriette etter $ufarrot>et, i 5 3fcter, af piftmiFe* 
ooerf. Jtjobfc. 1784* Øreøerne af Øuo^t«. ooerfat meb 
Sortale af $roop (Stortelt. 3 iDele, ibib* 1802. (U iBft* 
1802 €5. 360.) 3acob von ©ua)enfrcin« Neonet og SBe* 
briftcr af ©pie«. overf» Mil ffiinb. tbib. 1804. (I iCft* 
2805« #0. 31.) 

SKatttttl (Tf neon) fobt ben 4 San 1773 t 
6«b i SønberHmt, $vor$an«gabervar ganbmanb. 
©ep. veb *fob&. Univertftet 1793« SM** 1801 
GanoeOifi i TCrttøveontoiret i bet fle«tvig(M>lficttfleC[an' 
teUte, fra filtet Gfmbebc }an 18 15 W«t> tntlebiget. 

S>octt£e SRartblomfter. £]ob$. 1800. 

Slmecnaanben , en ©be « i tXlintvva 1805. IV. 313« 
£et menneffeligc Siv, et Ipriff Sarebigi — ftpffeoi« tab« 
fort i tHiiterva i Kargangene i8c6*8$ ubfom farffilt. 
Jtjob$. 1810.. (rec. i HitteraturtiD. 181 1 9U. 27.) 

3Cb|f tUige i Rtøben^avne ©HlVerte inbforte j>oe(Ier. 

SJtøttUU (ffetbtøanb) føbt ben 24 SWartit 
1734 i Wtnb«boeg, frvor.&an* gaber var Vmttøtr* 
tirg. 1756 bUx> fan anben Gfttrurg paa gCoben. 
1757 wiP* fran paa tongettg SSeloflning til be preu* 
fiffe »ajaretfter. 1758 ble* anfat fom Unbet djtrurg 
i et banJE geltlajarit^ 1762 blev Ølegimenttfelt« 
fEjor r veb bet ba oprettebe $ufarregtment. gif feer* 
fta fin Bfffcb, cg nebfatte ffg fora €^ir«^ i 8J«^ 
1769 Mev fan »egiroent«feltffi«r *el> bet fleéoigfee 
Snfanterieregtmetit , fiben veb jtronprtttbfen« ØlegU 
ment. Jt>øbe 1794. (conf. ^an« Weftologle i P&y* 
ftfalfl »ibllot^eE I »♦ pag. 367^8*) 9toten o(ne Zttt får ben SBnnbar|t ♦ ♦ ♦ ifle Camm- 
lang* 

Gøfrurgifåe Gtrtitføtlfttn tottet ffatt be« getøtønli« 
4en (foamenø jur iffentlicben Øettøetbfamtg irøter wow 
f je beg $rn. 9rof, penning« im ^tfa^le ber Støiinb« 
drite |u jtopen^agen aufgefe^t ffnb. JtopenJ. 1764. CCPbcr* 

Tilly 1764. X2IO, Comment. de rebus in medie* ge- 

Jlu XV. 30-330 

©pu^r jum Begriffe von ber Grfcftfttterung be* ^iu 
»eø. Aop. u. Ztiph. 1764« (^rr. 3ln3. 1765« ©.5^8) 

©e^trdøe ^ur Cerbefferung ber £etrtunfh xfle< ©tfitf» 
^aberéfeo 1766. 8vo. bleo Tuppnmeret/ men nbfom un* 
ber (amme Sitel. <Sorø 1767« 8- 

9{eue d)irurgif4e »erfuc^e nnb 6rfa(rnngett. 5topen(» 
1767. 8. 

din Stagenb Seobaa^tungen bal |>ftn betreffenb. Jto« 
penb* 1768. <5in )Dito. tbib* 1770. (<vbtU Uny 17691 
1296. og 1770.Ø. 933.) 

»riefe, aué bem Sngltfd^en 66erfejt. Øoro 1768* gor« 
læggeren tog af Sogen* ficttlt Øogntng Vnlcbning til c{ 
not Optag/ fom ubfom unber Sitel: ffiriefe fiber ben 
føleftten 3a(lonb beO 8anbmanne0 unb bit SRtttel it)n *u 
verbeffern. au< bem Gngl. (rec. i l tCfc. X76g. 9to. 12 
t Crtr. 3our«, 1769« 9io. 3. conf. ^iøb^. 2(vr. Cour« 
(gfcerr. 1768« 9lo. 171. &angebt£iana 0. 403^6.) 

5Dte Seinen ber Srøieflungen jwifaVn Øa^ebet unb ^irn« 
(aut. glenoburg 1769. 8- (rec af 2tbiit>ø4art) i »a» 
tene Jount. 1771, 9lo. 1.) 

Berfucbe unb (Srfa^runaen tbvi biedmpilnbliftfeit bet 
feeøncn. 5topen(. 1770- O^^tr. 3it3« 1771, 3- 120.) 

Unterfualung ber grage/ ob auégetreteneg Slut toiebcr 
aufgenommen unb bem Srtebe be< ^erjen« unterrøfirffg 
gemad^t toerben fdnnc« ib. eod. (<&btu 2tu3* i7?i« 3* 
120, og af ?tbtlbgaaft i 33aV. Cfotirn. 1771. SRo. 1.) 

ffietradjtunøcn in ber 8e(re von benitopfwunben. I- VI 
JBtøetl. Hamburg 1780-84* 8* 

3(n ben ^cofeflor Sobe« ^aberOtev 1784. »erfproc&ene 
3Cnt»ort von CaUtfen, fiberfest unb mit Hnmerf ungen 
verfeden. ibid. cod. (U fCfc 1785 0* 631). Btecenpon 
ber beiben ifingiten Øtreitfa)riften vom 3a(re 1785 fftr 
bie baniføen SBunb&rftte, au< bem 5)dn. mit 2 nm er* 
tungen, ibtb. 1786« 

ainfiae veranlaft burcfc ben Ø((riftftellerfrreit tbn 
bit Øeredj)tfame be« eanbmanne«. ibib. 1787« 0*^ft» 
1787* ©• 44iO 

IB&etfer/ in Øcftatt etne« Øcnbfa^reiben« an ben *rtw 
fticotai. ibib. 17P7. IBecfer. 0. f. 0. 9lo. 2« Jtopenb* 1789* 
øeabfa^retben einc« fftitarbeiter« an ber aOgem. t>cutfd>. 
&ibliotb« an ben *rn. ategimentéfettfa). SRartini. ibid. 

eod. 

Xuå) Qttoa* fiber 9ioget mere om yolitibetienternei 
og StegimenUa^irurgerne« Uniformer, ^opf). 1793. ØaVib* 
ber Øa^labber i\xx Øeantmortung bel S<fcftbber Ø^iab« 
ber« gornobent øvar. ibid. eod. Æ)if IDegdnqoafte i 
efne Øa^rift recenftrt von iXartihf. 

• 3 ben ttctpe terbe Siben be for J771 tre i ben xfteftf* 
beling alle be mcbictnfte SVccenfivner fra 0. 94 til 345 
paa een nar , $ani Xrbejbe« 

(48*) ( 378 ) SJjatHttf (9Rautft8 SRarq&arb) Jpa« Met> 

f*bt paa Sfierføen, ha (an* gocælbre rejfte fra $&• 
beréle* til *iében$atm. Jg>an jiuberebe aRebicinen 
førji t Jtjøbtnbatm, ftben i Berlin,- os tog Doctor* 
gtaben i Bfijofc 1762 blet> fongelig banfÉgeltlæge. 

Disf. inaug. de niraio et improvido corticls peruviani 
in iebribus intermittentibus ulu. Buzovii. 1763. 4- 

gflartfnu* fce $>acta eaet 2Karti> 

tlUé 9D?flflttt/ lebebe i bet 1 3 ©eculo , 09 f)a*tt 
fluberet i <pari$, (t>or (an t»ar bleven SWagifhr. Bat 
i (in 2ib en naonfunbig Surifl og Sialecticu*. Blct> 
af jtong 6tit 3Went>eb fenbt til (Rom for at tale Aon« 
gen« Sag imob grfebifpen Sc&anni* ©ranb. 2)*be 
1304. 

Tractatus de modis fignificandi (om befte ©fr(ft Og 

bets *utot fee Oin, »tbliotfr, VIL 494 s #- ©u&mø 
ttnnm. <ffh Xl. 470. 865O 

SJJJafc^ttté (^>an8 SRorfenfen) f*bt i Ber« 
gen , (*or ban op&olbt fig 1673. Bar $r«fi for 
3øl|ier« SRenig&eb i Sønbfjorb i Bergen« etift 
1676:78. (conf. ben bergenfte »orgerøen for 1764 
pag. 23i.) 

Nor vegi a religiofa in dei mon tern., Rve Templum 
Kidroiianum o: gfcorrtø , gubelig tilbreoen , betlager fit 
$errrnø $116/ ben fotfalbne JDomttrfe i Sronbbjem, (t 
J&anffe 09 lattnffe »er«.) 6brtftianta 166 u for. 

SØ?afcC)matUl (£an8 £enrif) febt i ?o* 
terne i Gb"ft»anta, ^or bang gaber t>ar Xpottøefer, 
Sog 1796 p&armaceutiflf gpamen, b^orpaa (on ble« 
gjer af glepbant»2fpot(efet i GEQrifKanla. 1808 fil 
£itel af $rofe*for. Bar 2Reblem af bet fongl. 6unb« 
(ebø*(§o(legium i 9torge inbtil bette 1815 9»f inb» 
Ble« 1816 IKibber af Bafa*£)rbenen. 

ttnber&tøning for Canbalmuen om at tilotrfe raa ®aU 
peter. Gbrtftiania 1808. flbcn inbført i (Dltiff. annaler 

X. 33 48. 

SftafCOt) (@lta$) fra Spbjflanb. Cp&oJM 
(tg lange i Jtjøbenbatm i flot gattigbora, efterat 
(an 1749 (a*bt taget ben juribiffeSoctorgrab i Jtiel« 

Disf. inaug. de libero arbitrio juridicb, nom redj>W» 
gulbigen fceoen ffiitten. Kilonii 1749. 4. 

Difcurfus panegyricus de Friderico V. Hafn. 1755« 
4to. (conf« Catalogus librorum Septentrlonal. diven- 
dit. Hafn. 178«. pag. 21. SKO. 338 Og 22 3l0. 345.) 

SJtøftttS (Rector ©otfrieb) føbt 1653 *** 

13 TCpril t 6tøg«borf i bet 9tdgeborgf!t 2>iftrict i 
*We<!lenborg, (\>or (an« gaber 9ticolau« SWaftu« »at 
$r<*jh Stuberebe i Stefen (»or ban Meb2Bagt|ier* 
Bar nogenttb t fin SWorbrober« $ofprcebifant Broe« 
mere $u« i Jtjøben^avn. Stejlt til @tta$borg, Bafet , 4)oDanb , eg lom atter fit Stj'øBentaira. $n 

biet) (dn 1682 $tofeéfot Tbeologiæ defignatus og 
famme %ax SegattonOprcefl 1)0« SReierfrone i $ari«. 
*i686 4>ofprcebifant og^of.Z^eoU orbinartu«, 168? 
Soctor 2l)eologtoe« Døbe 1709. (£>m t)an€ £cv» 
net vid. 3t»erge fiell. iUrefxt p.7oi>2i, XV orm 
U 14*15/ famt i bet i Unioerfttetete gi aw t>eb ban« 
Søb ubjlttbte af &. ftintrup forfattebe $røgram» 
ma , filtet ftnbeé optrpft foran ben eintrupfle Ub« 
gave af 9)tafTt Z)igfertatfer 9 $an* 9>ortcait t)*vtS 
puffen af C Sritfø«) 

Defenfe de la religion Lutherienne contre les Doo 
teurs de Teglife romaine. Francf. 1685. 8* tyM>flliå)t 

Gaurtetg auøgefegt. Xopenb* 1688- 8. Gtbcn ubgioet 
nnber Sitel : 2)er abgefertigte Sefuit in granfreicb. »b. 
eod. 8« 

SDdS treue eutbertbura. it>* 1690« 4. Crinnetungø« 
f<breiben an Huberturo Molanum. tb. 1691« 4, Unoer* 
}6gerte @eneral « S&iberlegung beé fernern SBert^U Hub. 
Mofani. ibid. eod. 4, SBcmunfts unb ©ewtffcn«*fragen 
an 3« 6b* Bedtaan s u SBeantwortung feinet v»toflcn åbtt 
SDiapi lertitnenmøøfc^retbeti ib« eorE 4. Specimeo Pa- 
llnodiæ Becbmannianæ obet abgenétbigter SBiberruf/ 
wtlå)tn 3* 6« ©ed&man inbirecte getban. tb. 1692. 4* 
JCur^er SBertcbt oon bem Untrrføeib bf r røabren eoangelfr 
f(benltttbertf(f)en unb reformtrten Se^re. tbib« 1691« og 
1697. 8- (ooerf. paa ^)anfP af 3ungbanØ 1724, og 1742 
paa goUanbjl. Xmfterbam 1730. 8.) 2)aø grunblto> 
Dertbttbigte Urette il«tl>crt^um ineinerfpecialenffitbec* 
legung beø burman nif%en fernera SBertd)( oon bet {Refor: 
mivten Cc^re oon ber n>eltli(ben Cbrigfeit K. MlSbett 
Qopenb* 1691^92. 4to, 

Retlige ^affioneøebanden. Jtopenb, 1700. 8. (ooerfat 
paa SDanff af ^ane jofø. tbtb» 1701« 80 

Herm. Zoejiii tria opulcula tbeologica. edid. Hafn« 
170K 8- 

e»anøelifd)ec ttnterri^t oon bet »abren ©clbfhjerleng« 
nung. ibtb. 1703. 8« 

Cdtctttcbe (Srtnnerungen an feine jtinber oon ber ©ee« 
len Unfietbltdbteit, unb bet feligen Reelen ^uftanbe na<b 
bem Sobe. ibtb. 1706« 8* ' 

Srauerrebe bnp beé ^)rn. Gbri|!ian ^ptbenlSoel 8eh 
$enbeø&ngni«. tbib. 1709. fol. (Ubtog beraf i T&ox\)t* 
iCfcermasle for gebruar.) 

$etlfamerUnterrt<bt famt beiligenSetracbtungen^rifff 
li(bet.(Sommunicanten. ubgioet af J« CreOtin^ ib. 1716* 
8* (paa $aiifE af Conra*« Bop^ 3lo(lgartrt». tbiW 
1733. 8.) 

Amica velitatio eptflolarit cum Paulo Infantio de 
ftratia univerlali , Rde infantum . 6cc. cum praefat. Se*. 
Lintrupti. ib 1718. 4. 

OelfHtd^e Sieber. tbib. 1731. & 

<$ane bo« tOovm II. 15 16 opregnebe enfettc toiipvt* 
fatter ere famlcbe ubgione unber ttttel af H. 6. Mafu 

Disferiattonés academicm &c. præfationem cum vita 
et catalo^o fcriptorum autoris adjecit Sev. Lintruplus 
Hamburgi 1719. 2Cf biéfe jDtfputatfct b fl obe nogle oce* 
ret flere (Sange farfttit ubgione meb Sractattttel f» du '< 879 ) interesse* Princtpum circa reiigionem evangelicam, 
ter førfte ®ang ubfom t itjøbb. 1687* H recenferebe« i 
*f er a Erud. Supplem. Tom« 1. pag. 8'9 COltf« ittlDeit fiber 

Cbomaftøø ©♦ 80, u, folg. ©. 116 u. f, 

" SHaéfmann (fticolai #enric&) føbti 7 66 

ben 10 OTart. i #eiligenba&en t Vmtet ©egeberg* 
»let) 1793 9>r«fi t>eb griberid)« tpbjfe 5tirfc paa 
G&riflianébaon. ©tiftebe i Varet 1800 be ©ønbag«» 
floler, bec enbnu efter ban« ©øb bare $an« 9taim # 
Ble* 1809 Ribber af Dannebrog, Z)øbe 1816. 

Xntrit«prebigt in ber grtberic^éFirdje fiber «6m. I. x6« 
JtøpenJ. 1793* P aa 2><M1* af il. JUjfU-up. ib. eod. 

$ar ubgioet : Gange for ©ønbag«ff oterne. ifte $cefte. 
Jtiobb« 1801. 8. (rec. i lanfcc JCtr* 1802. 9to. 48* og i 
Dagen 1803, 9to. 31*34.) 

SKattaé (Daniel) g n ffranf?manbfra»eii. 
bo«me, føbt ben 3 3uU 1598. SBleo 1623 <pro* 
feéfor i bet franjfe og italienflfe ©prog t>eo ©orø 
Vcabemie. Opnaåebe en Viber af ot>er 90 Var. 

Compendium gaJiic« et italica Grammaticæ. Hafn« 
1625. granff italienjt og tpbp Grammattca« ©orø 1642 
øg 1668« Gn fort franføff $rammatica til Zvylttn be« 
forbret oeb ^. 6« &ad>teger. Sjøb$. 1663. «tte * ©ctao« 

et libet franføff og banff ©tetiowariunn Jljobb- 1618. 
granføftff, tpbff, ftalienft og banff ©lofebog« ib. 1631 
Og 1643. Dictioaaire francois et Jatin. ibid. 1635. aUe 
i Dctao. 

granføftfff, banff e, italfenffe og tpbffc Orbfprog. 
Jtjøben^« 1633 og 1643« Aureae S en ten ti«. Sone 1656. 
gvo. 

SWatt^efen (Hnfon ^penric^) føbt 1778 i 

Sjøbenljatm. 2)eponerebe fra $ribertct)*borg 1795* 
1803 ble* Doctor gtyilofopftue t Jtiel. 1805 $ratfl 
til $t>ibjirnp og glpng i ©iettanb« 

Compendium hiitoricum doctrinæ de De« apud gen- 
tes voteres inprimis vere philofophot Græcorum. Oisf. 

inaug. Hafn. 1803. (L'Cflr. 1804 9to, 7* Butct« Hntf« 
frtttfmeb 8tec ©oar i 9to« 11.) 

aWatt^CfCtt( * * * ) G$irurgt>eb9for, 
aa« Jtobberoerf« 

2Cnoi«nfng til at tjenbe og Jelbrebe øtabefpgem Jtjøb^ 
1796. 8» — flben tnbført i ptyU ntet« oecon. SibU* 
tfréf iobe 8tnb, ©, 363*73; 

SDfatt^lfeit (3acob) raibtel liflige Xa^m, 
føbt t Kar bu« b. 17jDcf.br. 1602. $an* tfaber t>ar 
Doctor XIlattl)ia&3a<ob\en etter 3rtcob<su*, itong 
C^riflian IV be« ftomebicu*. Jpan bepon. fra Cbenfe 
1621. fRejfte nbenlanbé 1624. Aom 1630 Mern 
og btet> famme Var $rofe*for £Ioqventiæ i Ajobena 
fjatm. Varet berpaa SRagi^er. 1638 $ofproebi(ant» 
1640 Z)octor 2f)eoIogice. 1645 Siffop i Var(ug # 

2>tbi 1660. (Swerøe 6iell, Cler« 6. 577^88.) 1 

Orøtio de exUio pietatiV Lagduni Batar. f$2i. Aux, 
Oratio jnbilæa. Ha In. 1630. 4to. ■ , 

Disp. de recte tradendis difciplinia et artibui. Hafn. 
1630. Jto. De ufu philologi« m omni itudiofum ge- 
nere, ib. 1635. 410. 

8igpr«bifener ooer (5Uer Uifelt ^iøbj. 1645. (Srtract 
beraf i Kotfreo lefrcrn. for Xaguft) c o er ftteU «raa. 
Varbuo, 1651. O« 3uel. ibid. eod. 9lte(6 gnieV ©orø 
1654. «0« t Goart. 

Ubtog af ban« Segnebog er inbfott t lOanttt Qtaaau 
I. 218*24* . 

Z* »reoe til Xb. »artbolin inbførfe i benne« E P u 

Jtolæ medicinal. Cent. I. 9fco. 99^ og II. ^0. 10. 2» 

ttL Ole »Borm blanbt JVormii Epiju 781*82. (2t tif 
©ejdligbeben i 2Carbu« ©t. tnbf. t Ponlfenø Bibliotheca 

4arh, pag. 75. 

*an« ttnioerf?tet«programmer opregne« I tauffe ma# 
flaj, 1. 219* ^ ^^ 

SWattl)tfett (©øren) fsbt \ %m g» a aneb 

1653. »ar i mange Var JtloMer t>eb Xrinttati« 
*irte i Jtjøben^aon / og gat> tiUtge Unberi>t<nmg i 
Slegnefonflen* Døbe 1740. (conf* Hyerupø UnU 
perfiteteannal 0. 261.62.) 

Compendium Aritbmeticnm etter »ejoifer fil mani* 
fonflen« rette »rug. Jljøbb, 1680. 1689. 1697 oa oftere, 
t Octao* Ubgjoet I7c6meb et 2tttø>g og meb engortalé 
af • S°I v i bov * * tUt «^«»rt meb Jorøgelfe af Criø 
veter Øcbulon hofman, og meb gortale af (D. e* pibU 

Arithmetica compendiofislima etter meget fort oa net 
SKaabe at regae paa. M\>. 1680. 4to* oplagt paanp, 

Sabetter ooer »ente paa *tnte. Mb. 1684* tø. 

«n let Vritbmetica etter øtegneronfr ibib. 1696, 1718, 

Vi******. {thtxu *"* paa apb(r ' * 0pen ** l6 ^ Vtt 

be« tillige fom *nbang bag i Ubgaoeme af fan« CoW 

pendium arithuieticum.) 

SJTatt^Ce (S^rifltan) føb t 1584 tOTelbørp. 
Cfterat fraoe »æret $rof. Zbeol. i »urla« , ®ie«. 
fen og Vltborf, farat Superintenbent i ©fiberbit. 
marflen, biet) §an 1630 ^rof. Sføologtat og 5> ra p 
t ©orø 1639 forlob ban benne tyoft, og brog tit 
$ottanb, ^oor $an bøbe 1655. 

(»ejftliaVr Stofengarten ober @r«arung be« 45 yfalmg 

2LS" *'#**'* J** tifticni M Vttn\nb »fagbalena 
©ibptta. åopenb* 1637. a> , • 

/ ^ ctu L co P ulationi8 obft ^pulationoprebigt beo bcm. 
eod en 4 ! * *"' aU * hm "«;W«»« •«>•"» »™ 

♦.r£ æ 'fl 1 *? ri K u ? enfoc *>« nm «* tt^Øiwe ©Wfteb 
tittigemeb ban« ubføritgere Siograpbie fee Cimbrta Lu- 

terata L 384*88. Og Wotrø II. pag« lfy ( 380 

5D?atøett ($ait8) flatrøutttebetjent »eb 9Z*t* 
rejpllanb* (Srornbfejljel i 8libe Diflxku 

Ubtog of gororbnfngen om Solben og ffonfumttonen i 
fcanmar! og ftorge mcb gororbniuger rit 1800, Obenfe 
J800. 800* 

S)?aUtenfcrecf)et (So&an (SabtieO føbt 

ben 13 Detbr. 1746 i 2>fi«felborf. Sar 9>rocfl i 
Brien noeroeb Jtleoe, ba bau 1784 biet) falbet til 
tørftjt &eb ben tpbfte reformerte Støenigbeb i Ajebrn* 
batm„ 2)øbt,i8oi. 

»eptr^ee |ur Xuébreittrøg bet ftafrbelt unb Sugenb, 

in einigen yrebtgten. &openb» 1787* ooerf, of Staal* 
ib. eod. 

Gine grfibltngøprebigt an efnen fdtfnen ©captage. ib« 
1788* ooerf. paa 2>anfÉ of Braai* ibib. 1789. 

3ubetprebtgt in brr reformeren 5ttrd)e. Jtcpb« 1789* 

Xn ben ©ecfaffer ber Recenfiøn in ber Rririf ttnb 

Jlntifrifif 9*0. 3 fiber ble Invitation aux deux Pretby- 

, terea fcc. par Broca. Jtepenp. 1 79 1 meb 3 onbre ©frifs 
ter i benne Gtrfbtgbeb, øoorom ton feeé i. ttfr. 1793 
Ho. *&V 

fReine erfre 6ffentCicr>e ffonfirmationébanbtung ju Jto« 
penbagen. Soran <3tma< fiber fttoedm&ffigen tatttyti* 
tøen unterridjt* gopenb* 1792« Ueber|ubt ber Conprroo« 
tionibanblung. ibib. 1800. 

©og glfidiitø jDAnemord j ober Qtøoa* fiber. Soter« 
tanbeliebe, greibeit, unb «lefct>&efr, oorjfigtic} in Wiict« 
fidjt onf jDanemorf. ibib. 1793. 

Jtorte Bnmærfninger om nogle foreflaoebe 9>reéfefri» 
tebélooe. ooerf. Ajob(. 2795. 

£fe {Religion beé Qi)xifttntf)umé ouf Statur unb ©(bel 
ftegrfinbet, bat bejle ©riie&ungé* unb IBtlbungtmittel ber 
flftenfetøeit. ibib. 1800. 

Øtogie enfelte 9>rabitener« 

1 ØRattøté ((S&rlflian grtberirf)) @ n ©øfter« 

føn af 3Rag. jDle Bjørn i 2r)ifleb, Dg meb bom, mb* 
tHflet i ben tbifiebffc Befcettelfeøfag. Sar ©tubent, 
og blet> t>eb $øjefteret* Som af 1698 relegeret paa 
et Var fra Untoerfftetet« 
P. 3urieu'o JEractat om Ynbagt. ooerf. 5t]øbb* 1704« 

Sffiai) (®øren) Bet 9J?aj. 

SWec^fetlborg (Sørgen) febt 1741 b. « 
€5ept. paa£>en Vmrum unber JRibe Stift. Ble* 1780 
yrflrft for $øjtup og 1789 for Beftofte i Slibe ©tift 
. 3)øbe 1808. 

Uforgribelige Sauter til narmere ffftertanfe om !Rib* 
ler tit Sanbalmuent bebre Optytning. Jcjobb* 1788« 
(j&rir. 1789* 26*27.) 

ftogle ©maafatter i bet $aber«teo1*e fXaanebffcifc 

dRec&len&urø (e^ia« ©ufr«) febt 

1742 i Renbøbnrg. Sar førfi Offictér t>eb banffe 
£h>regfment. Slet) 1773 Gapitatn flben SWajor og 
Dberjt øeb VrtWeritt, og terrer »eb VrtiHeriejlolen* ) Sar i nogle Vat VrtiRfeeommttfafr i tøorge. Ble« 
1792 Gomrnanbeur for Vrtitteriecorpfet. 1802 ©e» 
neralmajor og Gommanbant i getberttfrab« iD. i8a|% 

yroftifl Unbéroftning for bem ber ere beffemte til at 
(etiene geltacttUerfe og {far fteglmenttartHKerte* it]ob^ 
1786. 

Sftefceføøe (Vovtl Xnbetftn) føbt i wtu 

belbp i Øflerlisberg ^)erreb ttarbuf Øtift 1557 ben 
30 SRarttt. 1585 biet) (Sapettan til Sttcotai Atrte i 
Jtjøbenbaon. 1595 @lot*peft|i. 1597 ©uperin* 
tenbent paa @u(lanb og ©ognepreefl i SUbp , men 
1599 berfra affat. 1 602 biet) ban 9)rafl til Sor 
grue jtirfe t D ben fe, bt>or ban bobe 1632. (£M>* 
fpnfle ®ejfltigbeb. I S. pag. 752.) 

gorftartng ooer GbrifH fine« og Døbt $iftort*e i 28 
yrabttener/ it. gorflaring ooer f>aafMammet # gobe* 
toatten, og Segnene efter C^rfftt iDob paaltor(et # i 1.3 
^rorbtfener. JCjtbb* i597 °9 1626. 8» 

gorflortng ooev Gatea)iemum etter Sørneldrbotmnen. 
ib. 1597 og 1623. 4to. 

Stgprabtfen ooer (Stil <&arbenberg. ib. 1604. 8* 

gorflaring ooer G&rifU Opflanbclfe< ^iftorit, item 
Gbrtfli himmelfart og ben hellig Xanb< ttbgpbelfe. ibiW 
1607. 800. 

yofiit for Ungbommem ibib. 1614« 1616. 8oo» 1621* 
1633. 1635. 1666. 1695. 1741. 4to« 

gorflartng ooer <$pi(rferne. ibib* 1621. 4« 

64 Setter ttbt eigprsbitener ooer abfftdige Gtaxfotptu 
foner fortlarebe. ibib. 1631« 4. 

aHetetfart ew: SWitDeCfatt 
SWcDelt&ott- eet: aWiDtelt^on^ 

SKebett (Xnbreaé 9>eter) er føbt paa ecu 
begaarben$*tertbo(m vebSeile ben njDctober 1771« 
4>ant gaber t)ar Strfebommer lit ® runbet Sirf , og 
Snfpectør oeb abittUige (Sobfer i Omegnen t)eb Sette* 
gamtlien ffrit>er ftg fra ^ollanb. Sfter prioat Un# 
beroiéning af Jpu&atrere biet) ban 1786 fat i grebe« 
bertfeborg tcerbe ©fole, bwrfta ban 1790 bit* bw 
mitteret. 3 Varet 1793 oanbt ban £ccet{?t for 
Befoarelfen paa Untverfltetete f)ri«opgaoe om Ttmt* 
rica* JDpbagelfe. Unber ftt Dpbolb Mb Umoerfttetet 
nøb ban ifoer nupctrenbe SifEop SDtftnteré Slnbeft, og 
maa tilflrtoe bam , at ban 1795 af bet ©cbtmmeu 
mannfle gibeicommi* bleo tolbet tit refTberente Jta« 
pellan for Sitieb , $ombet og $e((ebet i ©jeUanb r 
boorfra ban 1802, oeb ©re\> Sd>tmmelmannø JDp» 
ofrilfe af Jtalb^rettigbeb tit Sitjebt XapeOanie; for* 
Ppttebe« tit at txcre reftberenbe Jtapeaan til grut 
Xtrfe i Valborg og ©ogneprorfi til ©ønber Sran« 
bere. Qt nu ?)rce(r til 3Rid>aelif Jtirfe i griberite 
#g {Ribber af 2)annebrø9* ( 38i ) Xfflrti < fJweMffn , toften for Sifiøft«, ^ornftefø og 
•PelUbe lø ØJtenføbeber. Valborø. 1802, Siltrabe lfe«*f>r«» 
liren / bolben for Rrue ØXeniøbeb i Valborg i ©ønber* 
Sranberø icirfe. ibid. eod. fjrabifen i Vnlebninø af ben 
»IpfreUø« 3lbøoaabe i Valborø, ibib. 1804. tøftprabi* 
ten. Valborø I8u* 

-. O« gattiøoefenet i eønber'$ranber< ©ogn for Varet 
1804. 5. 6. 7« tit 1813 inclujibe. Valborø 4to. (conf. Pc* 
»i* 1813 »0. 24.) r 

Cm 6ønbaølfEolerne i Valborg/ 6 hefter fra 1307 til 
»813* 

Om gSeøranetferø Vfffaffelfe paa Jtirtegaarbe og i 
Sirfer t Valborg. Vatb. 1807. WetU ©trift, fom er 
*ec. i (>alL £ttt. 3etr* 1808. ©ept. 203, faaoelfom iftc 
£e fte tf Om ©ønbagøffolerne, $ar oaret inbrpttet i ØXaa* 
nebøfriftet Cimbria. 09 i jallefenø dXvarralirrifc fin* 
beø et Ubtog af eertftet: om »egraoelfer* Vffraffelfe.) 

»ogte Seiligftebø Saler i jaScfenø tttaø43m for *e« 
ligionølatrere, ogfaa nogle fcrfFilt ubtomne i Valborg i 
Vårene 18x1*13* 

*an (ar oøerfat : 3. <&• tttatt^oU om ben geifllige 
Saierø »eftemmelfe. Jtjebb- 1795« *>• *♦ teuer Oe 
gulbtomnrref 8celigion. ibib. 1795* V. <$. tticmeverø 
$aanbbog for føifteligeøteligionølarete. iOel. 10.1798. 
*♦ Cfr. v* Genren granj 5©*, et m«rf uartigt Offer 
for Stnngfinbig^cb og religiøs Ooertro. ibib. 1796. (er og 
inbført i jaflifcnø maya*. V «tnb ©. 87^28. Gt npt 
•g forbebret Oplag af gran* »• ubgao gorfatteren tfben, 
inilfet og bien ooerfat 1798.) 3, 5. W- Støjer Or. 
§Dt. &utyer< fceimet, »ebriotee og terninger, en »og 
for menige SRanb. ibib. 1798« {tytaf er ubtommen 2bet 
Oplag.) Giuøbem ^r>tltp 3Xelan$ton< Seønet, et ©ibe* 
frotfe til gutber* fcennet. i6ib. 1800. C. ttZcinerø'o Vn« 
ruiøning , (øortebeø unge Stcnneffer bor arbetbe, og tfær 
tøorlcbeø. be bør latfe og ercerpere. ibib. i8<u. (2bet Oplag 
af 3* 2>oyc.) C. Garve om Seljtab og Genfomfceb. 2 
Oele. ibib* 1799*1801. C. ttZ. «5ubtrøalr 4 er 6ommu= 
ittonbog for mrnig SRanb. ibib. 1802. 21. £{>. p. 4>et>« 
ren om Ungbommenø rcligiøfe JBefiemmelfe i nogle ¥>r** 
fener. Valborg 1804* Om Sjfnefrefolfø geil i oore £i* 
ber: om Variaøerne bertil, og Sftibler til at afrarge 
bem. (ubaf £enFeø tfiifebta 1 JB. 3©*. Oenne Vf^anb« 
linø blev ogfaa inbført i CiOaø til bcValborøfFeO^ 
(Te igfterreminøer for 1804, ^ooraf fun 9?o. 1 ubfom«) 
C* t>eitlobterø SRotøen* og Vrtcnbønner. Valborg 1806. 
<l* Oift. 1806 9to. 13.) C. t>. Binbervater Uebtrnfift* 
liaje Seræaltung bré ^rebigtamtø$ unber Zittt: yx<t» 
fen fom ZaUx, Zaxtt og gaber for fin aXcnigbrb ifar 
paa eoubft. Obenfe 1808 (l- IBft« 1808 9to. 11.) <D. (3. 
3^feaméUcrø Vnoitning til Sibclena opbpggelige Ua*' 
ning. ib. J809. r|. tefc 1810 Ko. 18O K. E. (Bitter« 
manne 3ofef< ^iflorfe. Valborg 1810« S VO. Xeirt^ar^ 
Qbxifttnbtmminé ftoab i ^enfeenbe til Zx*ft i eibelfrr. 
ibib 1810. (I. iCfc 1810 9to. 48.) V« ^. Htemeterø 

! fritimer nnber iCrigen. ibib. 1812. Vnbet Oplag 1814. 
4ttteracurm>. 1812 9to. 30.) 

^,3 Doitrfal for Politif , Xtatut* oø menneffeFunN 
fab tx af tam: Om 3nfiitut<r forOeoftumme og beret 
•Uformer t granlerig, !Kai 1795. ffiibrag til Soleran* 
fen« ^iftorie i 3tlanb, Sunii 1795. Vnecbote om 3efa^ 
terne, Santi 1795* StUæg til Vfbanblingen om be Oøo< 
tumme, 2**ii 1795. fiibraø til ben fran|ee.KatiønaU laratterø £Heorfe. October 1795. Vneeborn øø 6nnbers 
l A^ x i £ € " m } n ! 795- *ittebarnet, 3amtar 1796. 
©. @. Ceffing« Seonet, et concentreret Ubtoø af banø af 
ff. ©. 8efTinø ub b ir-ne Seonet, gebr. 1796. Vnecboter 
om Or. eatereoel, SKørtii i79fj. Oen arner icanffe fBiU 
be og *an< «unb, fRai 1796. Caooifiec, ftapnal, Zu* 
renne, 3umi 1797* ekarb / 3n«ii797* ©obieffn, Vprit 
1797^ Vnmartninger oc-er ^ooetflaben Øieapel, 3ulii 
1797* 

3 axaanebffriftet Cimbria : Guropaø 3ntere«fe i Atm 
feenbe til Zvttitt af VrcfrenM* ^«'"»»« » *«• 

3 PoHtilT oø Wftoriff ntagaj. , i 5«0efen« trtaaas 
gir, 1 ©amme* 3Xaanebffrtft og Ooartalffrift , faml i 
Dnø og ^ebe (ar ban ooerfat abffiCige^ KfbanbZaer! 
foorunber (ané ftaon finbee. 8 «i9«no«nger^ 

^ 9Ree&0m (Xnbtr*) Me I788 j su e bom», 
iNøob ©ogn i9ltbe©tift, af»enberfør«lbre. tættt 
t|ftn Ungbom ©nebeereaanbocettet. 1808 amoaeø vaa 
©folel«rerfeminariet i SBorti«. Rejfte i goraaret 

i?i° L ftt l 6fl, ! ceaift < »wanjlaftning til bet gpmna. 
piffe 3nfiitut t &iøbtnt)a*n, ^oc (an efter i| Var* 
Op()olb tog offentlig gjeamen meb Ubmcerfelfe. Bien 
1812 an\at fom gærer **b Seminariet i Sorrie t 
©pmnalli!^ ©ang # JWuftf m. n. 

Vnoijnipg til be alminbeligfre eegemøøøelfer, til »raa 
»eb be i ©toierne befalebe øDmnafriffe iBoelfer. iBorri*: 
1816. i&B. Crøan3bl. isis Mo. 73.) Wl,f 

SJte&f (Xnne SKorie) føbt «#>& 

« -S^Sl- af ?5f r i lrt, „°. øftr# *•*•• » brn *«•«• (tee; 
i »aftfeinøø ^a<fcr. III. 712*14.) 

SWe^rn (9)ebcr 9l(e!feti) »reb 1653 3»<u 
fiifter beb ©orø Vcabemie og 1656 før(!e Subbiblid« 
tftefar oeb Unioerfttettbib(iot(|ftet i Jtjøben^abtu £)øbe 
1675« • 

^anjar afSTpblTooerfatførgenbeiOctaø frotte ©friT* 
ter; m. (Dpitii »etragtelfe ot>er ^rijlt «ibelfe.T6 S I # 
». Bennerrø gubelige »etragtninger. 1657. (muntre 
big op » eUer unberoijning om ret@ubfrr;øtiø$ebø#\>elfe. 

Sritfd) ben u«nfrelige «riftenbom. 1673. 3ofepbé Ail 
tout, comoebieoit ubfat. *^ y v 

SSKetbottt (SRarqDarb effer Warcu«) føtt 

i Scnningen. Opjolbt ftg nogen Sib (o« J)ron»ina 
6f)rifline i ©berrig. Som til 5>anmarf , ft»or ban 
før (i bien ^rofeøfor i ©orø, ftben »ibliotbefar t>eb 
bet fongelige Sibliøtbcf , og enbeliø i664 2olbbirec« 
tenr beb ©refunbø Xolbfammer. Sog 1668 (erfra 
ftn Vffleb. øg rejtfe til ^oaanb, r)bor 1>an bøbe 1710 
i en ^01 VlkfMcøaf ©u^mø Xly Gaml til ben 
banile tftfl. UI # 113 og 115.) 

DUloøuj de proportionibut. Havn. 1655- W. Re- 
fponfio ød Wilh. t«n|ii a d le ppiitola«. ibid. 1647. " 
fol. ( 382 ) Om (ant øbrige i foliant) nbgtbne ©fritter og be ub« 
forliger* 6eonet<omfi<Knbig(eber fan feeé Cimbria Lis- 
terata Tom. 111. 443-5 '• og Worm IL pag, 30*32* 

SD?ej^Ct (e&ujlop&er) føbt i 9?orge> $an* 
gaber bar Jtjøbraanb. £an bteb,,eftetat (abe jhu 
beret oeb Jtjøben(aon6 Vcabemie, falbet til $r«fl af 
bc norjFe Ajøbmetnb i JJonboiu tyi forfalbt $an til 
&b*f etfecten , (botouer (an ble o affat/ og leoebe 
(Iben fummerlig. ©i! tilflbfl ober til ben cat(olfle 
{Religion og brog til Sclanb, (conf. iupbovfiana 
©. 284.) 

tDiKinm pemt'ø Hben Møget for at aabne Sejen for 
2Ctte tit CLoaferneé Religion, ooerf. Bonbon 1706* Wlt# 
£>elle gærbom om JDaaben ab(ttlt for forrige og tjtge 
Stber* fDlitbrufl. ib. eod. Kob. 35arcfaw gorfoar for 
ben fanbe ((rtfrelfge S(eologie* ooerf. Mb. 1738« 

SWCjfcel (Sacob ©er&arb) gapitain t XrttU 
teriebrigaben i 9lorge« frøene« at ocwe gorfatter til 

gelttoget t ftorge 1814 $ af en norft Offtcter« 6(rb 
ftianta* i8i5* 

Skejet (Bbra&ara) føbt i $eltfngør omtrent 
1720* Sar 1750 9>r«jt til jtloebo t>eb Sronb(jenu 
gorflpttebe* 1758 til SBolfø og SRolbe. JDøbe 1 786* 

Sale (olben oeb Xgerøe JCirfe« 3nboielfe, Sronbftkm 
1775« »♦ 

Skejer (Xlbett) $ C ofe«for i $(ilofop(ten teb 
*jøben(abn« Unitierfttet og SRagifter. 

Disputatio continens prolegomena canonira , hypo- 
tnefes fpbasricas , propofitiones arithmeticas » paradoxa 
geometrica, muilca, allrologica, qvæflionein ex Com- 
ptito , thémata theologica, et impertinens g ram mat i- 
cum. Hafnia? 1551 in tol, patenti. (vid. TPtelanb* Ixtbt 

Ctbeob* 1736* 8fco. 19O 

SDIejer (Xnbteaé) føbt i JRojlo* og' Met) 
fammefftbf ©tubent 1534- ©tubette ftben i SBit* 
tenberg* 83let> $rofe$for i SRoftocf. jtom tit Cam 
marf fom ^ofprcefl og (Sonfttftonariut (o* Song 
Q(rifttan ni , efter (biø Søb (an igjen begat {tg til 
fin gøbebp* 

Gantilena germanica loco epitaphii dø morte admi- 
randa Chriiliani 3tii, cum melodia quatuor vocum. 
Itrm Eiegia in Eundem. f 1. et a. 8V0. er (Iben tnbført 

i Supplementet tit ben banffe Ubgaoe af N. KragUAn* 

uaiet Chrijh HL S« 047' 5^ . 

SJiejlt (83ern&arb) føbt 1 571 i fflenrtorg, 
(bor (ané gaber bar 9rafh ^an var førjl {Rector 
i JpaberMe*. Sleb omtrent 1602 $wefl til $etrt 
tpbffe 9Renig(eb t Jtjøben(abn. 2)øbe 1634. (conf, 
&r)obe* £aberølet> 3fmt* »eflrlp. 6. 239.) 

Lampades L Comosdia de virg inibns prudenribut et 
£uuit. Hambargi 1620. 410. Bugcnhagii Explicatio Pfalmi XXIX ; item <fe p»do- 
baptismo; it. Confolatio Lutheri mulieribiit, q vi bur 
partua infvliciter ceiiit. E germanico in latin, rerfa, 
et edtta a /♦ P. Refeni*. Havn« 1632 8- 

Panegyris geroina , una foluto altera ligato fermone, 
in noccem JeTu falvatori natalem t Accedit ode pinda- 
rica in obitum Uldarici , hairedia Nonregias. Hamburg 

i634- 4 to - 

EpiHola ad G. I Votfium — tnbf. 6tanbt benneé 1690 
i gonbon i fol. ubgione IBreoe, Xppenb. Ko, 119* Ele ~ 

gia in obitum Jacobi Werembergii juoiorif — aftrptt 

i «&enr. Bageté Sale ooer ffieremberg* 

aWejer (^enrif) ©ee : $fflei)tt> 

S^ejCt (^i(bebtanb) ©ar førjl Staabmanb 
og ftben S3orgemefter i Bergen, (tor (an bøbe 1785 
fom Cancellteraab i ftn ttlbcrt 63be Xar. 

SDen bergenffe Øorgeroen. Sergen 1764* 
Santer om Sergent Sørfiftyanbel. iBid. eod. 

Setantninger ooer en Xftanbttng om Ubførfeten fra 
Bergen t 10 2(ar» ibtb* 1766* 4to* 

' betragtninger ooer 9torbtanb6 gtffebareé Carport og 
Bffaettelfe. tbib. 1771. 

Gamling af nogle Ufftanblinger inbfenbte til bet not« 
tige ©etffab i Sergen, tb. 1775. (Seflaaer af to ©tpt* 
ttv, begge gifferierne oebtommenbe.) 

Skejer (Sacob Aøbfe) ©ee: SJJepe^ 

QJlC|er (3o?)an) @*n af ben npåanførte SS. 
SRejer, føbt i Jf)aberé(et). SKejfie nogenttb iiben« 
lanb«. Bleb beb ftn Jpjemfora|t informator (of 
9>rint< Ulrif og ^tlgte (am paa ban* SRejftr. iBleo 
1640 SRector t Stibe« 1643 SRagifler. 1645 q»it« 
terte (an JKectcratet. 1650 biet) (an Gonrector \>eb 
bet borbe6(olmfte ©pmnapMm^ jDøbe omtrent i66o» 

(Cimbr. Lin. I. 400.) • 

Manet Uldaricr live Parentalia in obitum Uldarici, 
Læredis Norvcgiæ. Havn. 1634. 4 l °* . Soteria Chriliiano 
IV, Regi Daniæ perloluta. Eiegia prior et po/terior 
ad Vine. Fabriciura — - tnbf« i*benne< Opera. Eiegia 
ad Ol. Wormiuiri, Seriem Regum Dauias edentem, et 
Stephaoium, Saxo nem Gramraaticum notis iiiuilran- 

tern ; og abfftlltge anbre latinffe ftejltg(eb#oer$. 

Vindiciæ pro ortbodoxia Joh. Aeinbotbii; opnå poli- 
humum. Slesvici 166 1. 4to. 

" 9We)er (3<>&<m ^ewtf^) ©ee: SWeper. 

9Rejer (So^an ^erman) føbt af borgerlige 

gorcelbre i Jtjøben(abn 1726 ben 18 9Ra). Storn 
1750 i Sjenefle fom ^aanbffrioer (o« Commanbanj 
ten i Sriberifc ©eneralmajor $)ané Bartram SRanfeau, 
og tjente ftben to anbre ©eneralet i Jpof pen i farmtit 
©tilling. Drog 1759 til Jtjøben(abn / (bor t^an i 
nogle Vat *ae gulbmøgtig (0$ ^ofbpgmtflee 3Cn* ( 383 ) t$on. 83let> 1772 Cbef fer (SaffeOetcontiirtt teb bet 
fongelige £otto i Jtjøbenbaim. Døbe 1804« 

gorføg til ufmagettge {Epigrammer. Jtiøbb* 1760 

TUJang til be larbe Stbenber om Gomoebien ben blini 
be %gtemanb. ibib. 1766« 

Knmarrfuiuger ttl ben ifte 2Cct af tøanber og*lctmna» 
it>tb« 1767, 

»en fpiffebe og ben forftftcbe Døerfettelfe af £oøeb» 
røUen t Sragoebicn Seøerlri. ibib. 1771,410. (iDa bon« 
til Sfteaterbireetionen inbleoerebe £>oerf*itelfe af brnnc 
Zragoebie ej bltx> antaget/ lob (an £ootbro!Ien beraj 
aftroffe »eb ©iben af ben fom oar bteoen opført.) 

. |>an (ae oøerfat efterfølgenbe i JC}øbenbatm i ©ctao 
ubfomne ©f rifter: Xbboloninui* , tfonge i ©ibon, en 
©omeebie, ooerf, af granff, 1760* Den blinbe røgt** 
inanb, Gomoebie, oøerf, af atøbff. 1761* GJamle Daar* 
ligbeber til aibaforbriø i npere Sibrr. 1773. (Bcrffent 
bergø Ugotino. 1779. Wcoel . 3*rlebergø Xftanbling 
om ben albre ffanbinao. $ifiorie 1780. Gjuøb, Sabel 
ooer ben ffanbincrofpsbanffe $ifrorie. eod. a Baiy. 
mans alamotiffe Sørneopbragelfe. 1783« tRtr*beauø 
hemmelige (Sfterretn. om bet bertinlfc £of. 1789. fcrenf 
contra SRirabeau. 1790. (I. ififi. 1791 æo. i ) goebor 
09 SRaria af &«tonratne. 1803. Xf Gleøelanb* £iftorie 
peb prcpor ooerfatte -gru p«øfot> Segpnbeifen af ifte 
JDel, bon be øorige I759'68. *f 3ireiifc*l&'* ubfigt 
ooer bet brittiffe golf« $ifiorie oøerfatte (an bet 3bie 
og bet 5te Stub, 1793*94« 

gøleifer oeb jtøngeniDøb af TOrtcl CJarUberg. ooerf. 
Jtjøbenb« 1766. 4to. 

$an fTreo nogle »ecenfioner i be taroe tibe nber 1759« 
6o # 3 patroilen for 1766 Ko. 24. 3 bet ugentlige 
Citkeg rtl Tlbreøfeconr. gfteiretn. 1767/ Henriette« 
SBreo i 9lo. *. Qn Mattere «reo til ftn JRober i Ko. 12. 
gorfiartna ooer nogle banffe Orbfprog i Ko, 22* 3 
tttagaj. for patriot. Bfrtb. 1771 Sanfer om ©øiøetf 
3nbieoer ng til SXpnten i Ko. 8« 3 bet alminbtltge 
banffe »ibliotfc. 1778 Vromemoria ttl Dronning Guro* 
j>a, angaaenbe ben (binejifte £anbe( i 2bet $*fte ©. 93*106, 
Sanfer om fri $anbel i 3bie $. 23 34. Dgfaa leoerte 
ban nogle Sibrag til banff tttnfetim 1782 og til Siblio* 
tfytf for bet (muffe Sjøn 1784* 

9Hejer (ou «jertøi>) e« : ^eijer- 

SKejfan^ (©eorg) f. i®iau^a 1 sReUfen 
1605. Støt 1635 9>rorfl tit (ronborg 6(ot 09 
©ognepr«fl i ^elpnger, 2)øbe 1651. 

Fatum Jefu Chrtfti, carroine heroico. Hafa, 1639 4to. 

eeidbenprebigc fiber ttrfuta / Øtaftt SRutter« ZofiUv. 
tbtb. 1637. fiber Xnna Øraunf. ibib. 1642« penning oon 
Saofemit. ibi\>. 1646. aOe 3 i CLoart« 

3Re)ni9 (^etnti* Carl) f. 5. 25 mm 

1736 i SSmtft i bet SRettenbørgfte. greqventerebt 
©pmnaffet i Vttona. Biet) i Varet 1775 Ygent for 
$anfeltoberne i itjøben^n, (oor ban bøbe 1812, 

Ugeblabet S^orgttvenneU/ fom fra 1788 af begtfibte 
at ubøtoe* for bet !)øbenbatmfe tinberftøttcl]r«felfrabS 
3DmifC HxtutfituxlWKQtu hegning/ »ar ban ftebacteur af i Vårene 1788*90* rid. 
3bie Vargang 9lo f 15 bat- 5te fto», 1790, 

SKetøtøtg (©imon) f # b. 7 fictbr. i 7 g 7 i 
Jtiøbenbat»a. $ani gaber .t>ar$BUbtbanbler # $ a n 
Up. 1803. 85ar Vlumnu« i bet potbagogifle ©emu 
nartum. Slet) 1807 Kbjuttct t>eb ©folen i $tU 
ffnger. 1809 2>oetor i ^^ilofop^tem 1812 Xb* 
junct «eb SKetropolitanffolen* 

De Aoidia *t Rfaapfodis veteram Grscomm. 'Disf. 

inau ff . Hafn. 1809, (CngeUtoftø 3nmtl. I809, I. 
236 540 

«ømer* 3lmbe, 3bte og 4be Gang, beb 6, mti*\\n* 
•0 * C Peterfen« Jtjøbb« 18 10, 

TO« efcaPeøpeare Spftfpit, ooerfatte, ifte^el.ib. ood. 

tRuntelif etter Øammenfvffrgelfén i glorenté, et ©ør* 
øefpil, tbtb. 1812, GDette ©tpffe, (ooraf §)røoer (aobe 
»æret tnbrQftcbe t Kabbefø 6anbftger for 181 1 9to* 45* 
47* og SiUæg til 47» er rec, t 9lo* 3 og 4 af førfie Kar* 
gang af £>atnicra.) 

Unberføgelfe om bet berotffe Øerfemaalé ©Qebne f ctU 
bre og npere Stber (oa (Europa* oigtigfte golfeflag. ib* 
1816. 

XXrgtffnø'ø ©u!oltffe JDigte, ubgibne og ooerfatte* 
^ ibib. 1817* (rer. i «5øftø eøn^agøbla^ 1818 9lo. 9.) 

3 ttlmerva er af (am : SDiate ooerfatte af bet @rff* 
1fe, 1806. IV. 196:210. ®e 8 førfie ©tofter af Cvibe 
gortranblingerV forbanffebe ibib* 318. B^afeøpearø 
©ommernat<brøm« ooerf# '807. IV. 141 roo« 277:300, 
1808« U- I28--50. SbpUif e Digte af »ion og ttfefdpiø t 
1808 ©. 289 300, 372*02. 

3 Vtbene : 2(nffuetfer af 3talienrrne< poettffe Zittt* 
ratur. 1. 259*84- 2(pbortfhfee ttemarfninøer ooer ita> 
ItenfPe SDiatere. II. 165 o.f. t>trgilø ifle (Sdogae roe- 
triff ooerfat, III. 163 o. f, og et ))ar anbre 2>igte, 

betragtninger ooer tTtufaioe og (anø Digt ^>ero og 
geanber — inbf. i iCngeløtoftø Omtaler 1810. II. 1 85, 
Ooerfgftelfe af feloe Digtet ^ero og gtanbrr er inbført i 
£*erfomø poetiffe lommebog for 1813, boor;il ban og» 
faa bor leoeret nogle epigrammer af ben grafte Kntbo* 
loøte og af HZarrial, conf. ilureracuru^. 1813 ©• 28« 

3 Uyertipø ^ertba : $igen fra Donau , en bramatif* 
©cene. ©. 1*37. og gortfarttetfe nnber Sitel af ^arpis 
genø goroanbling i Cpieleø Kofcubl^e for 1818. ©. i# 

f4. Cigelebed bor bon leocret nogle poetiffe ©épffer til 
Alfttuxtn, itgefom et $)ar i ^ofeiifi^eø »rev^ic 1318 
Ko. 5 og 7. 

•^an bor i Iccvbe Cgfc ffteoen 8tec ooer <£t!nbt'!«ftø 
»ion pg mofd)iie i 1809 Wo. 35 57. oa 39; i Hitccwt« 
nirrto. i8ii9to. 12. ooer^blcnfc^largereCorregpio, imob 
boilten ateeenfton togeé til ©jenmæle af Bibbcnt i ^iø» 
benl). Bf ilt). 1811 9lo. 61-63. røejéltng replicerte ibib. 
9to. 66*67. 3 Hitt 1 1^ 1813 Ko. 34 og 35 bar bon rec. 
be 4 ©oerforttelfer af XMrgil, og i Bf liberiet 181 1 Ko. 
4 og 5 ffreoet om BtjaPeøpcare Jttng £ear og Komeo og 
Sulte, tilbeie meb ^cnfpn paa ben foerfomffe Ooerfctt* 
telfe beraf. 

(49) ( Støføtje (3<tøm C^tiHian) f bt fe. i6be 

©et. 1754 i Cbenfe, tø>ør tyanft gaber «ar 9øjhne* 
fiet« Deponerebe 1771* 1783 bien Snførmator 
paa ©aifenbufet. 1786 reffberenbe Gapettan til 
Stenne paa Stamholm. i792 009nepnrjt ttl.Jg?a«te 
famraejleb*. 

Disf. Havn. 8*o. de rero fenfu Jrerborum Jefu Chri- 
fli. Joh. X. i2. 13. 1776. (Bien anmelbt i iCrir. Jour* 
nal 1777 Ko. 3, t filten Xnlebninø gorfatteren famme 
3Cat ubøaø nogle fCrinbringer) — de fabbatho Juclæo- 
ram 178O. — JEnarralio orationis dominicæ 1781* — 
Argumenttim pro fin cer i ta te Scriptorura Nov. Te(L 
178*. — Hiitoria revelationis divine juxta fcripturam 
17^3* — Annotata ad dicta qvædam Sacrsj Scnpturæ. 
>784- 

Kp oø futbftotnbfø banff #3prøebo£* Jtjø&b. 1786. 8« 

SRclfoje (Xt)0t) »rober tit $R«f!forriøe, f. 
i Cbenfe b. 8be Septbr 1744* 2>eponerebe 176a 
3774 biet) reftberenbe Gapetlan i 2Cf fenø. 1795 ® °8* 
iteprorfi til SWibbelfartfr 09 5tauØ(unbe. ($an* Seoi 
siet of &am fel« i £Io$ø fynfie (ØtjfH* IL i7i'8i.) 

Disf Ham. 4to. De benedictione Japbeti Genet, IX. 
27« 1 7^9* ' ^ e mirftculo legionis fulminatricis. 1770 
De hilloria reiiaurationia lempli bierofolymitani a Ju- 
liano tentata et miraculo impedita di s fer t, duao 1771. 
73. De Zacharia fiiio Baracbiæ, Mattbæi XXIII. 35, 

3773- 

gorføft til en fonf 9rcrffc$ifforfe. ijlc $«fte. JDbenfe 
2783* 8« 

3« 5« jetberfen* Vrebtfen til ffrinbrinø af fertug 
teopølb af Srunøøiø. eøerf. ifc 2785. 8« 

Koøle Døerfattelfer i ben 1767*70 i Jtjøbcnbatm ub* 
fomne Sruemimmmtøcn&e 09 abffittiøe, faaoel criøina« 
le fom ooerfotte, Xtøanblinøer, nteft (en^ørenbe titbanfE 
^iftbrie oø litteratur, inbftrte i Obenfe fttreøftcotts 
løirø icfwrorn. for Xarene 177**87* 

SJtanøe »tbraa faaoel tit bet TOctmfk l«r^e å*ejrf. 
<ønt 3bte ©el fom tit ben blocrøe fonffe (ØetøUgbeM 
i$ftftorie. 

£>m banø SHbraø til ncerøorrenbe ©frtft fce gortaten* 

Witi(X)iOX ($an* 256d)røan) f, » é I4 sR a { 
3773 i Øtenaa, faor Qanø gaber *at $r*fh 2>ep» 
fra Jperlufé&otm 1790 SMeo 1797 Scerer i StøpJK 
09 SRatbematif *eb famme Cfole* 1801 JDøttør i 
ffyUøfotfim. 

Compa ratio inter coramoda et incommoda edaca- 
tionia publtcæ et privatæ. DisC inaug, Hafh. igoi. 

Qen. Hitt. 3eit. 1803 Ko. 107.) 

Sorte efterretninger om Herluf ZtoUt oø be fra $cr» 
IufboimØ ©fole bimttterebe JDifapie. gt SnbbQbelfeø« 
ftrift til at bioaane geflen paa £trluftbolm for at c«les 
Itat £er(uf <^rott«13oobe 3»tfe(øbaø. jtjebb. i8i6»4to* 
(<^4lU »litr. 3eic 1817 Ko. 28) JDette ^co^ramma er 
ogfaa aftrpft i Sjrbanolinscr veo ^ubclfeiUu paa ^er* 
lufø^olm 0. 93W».J 1816. JCjobJ, 1817« 800* 384 ) 'tlXatrfeori Bd>mar3 geVøicet miø (ffe ! b. e. Staft tntø 
iWe nnber Øanfen I eder aanbeliøe oø føtfteliøe Sønner 
forbanfebe. Jtjøbb« 1580. 1606* 2627« 1643* 800. vel For- må minon. §3ltlbaf)l (SenS SoOefen) febt i Sibørø 
1718. Deponerebe 2738. Slet) $øter t Ttafborø. 
1750 perfonet Gapedan for Sttinø 09 175 i for €«• 
bp SRenig^eb i Xalborø ®tift* 1753 ®ogneprcef( 
før ©ønber* 09 9terret£)nfi(b t 2(arbu6 ©tifu 1763 
for ØflenSerøCet) i famme ©t. 2)øbe 1793. 

©ebebaøøprabtfen 1^56 b. 24 2Cpri(. Xalborø 1756* 
dt *&orbebreo til CØubø flReniøbeb i iEDftertørØleo ; rim* 
otø, »tborg 2779. 

: UReføofa (SRap^acI) ZranMateur 09 2R«S- 
ler i Jtjøbcnfyaftiw 

eereltabeQer. iftt tbtU Jtiøbenbatm 2793.. 8t>o. 

SWederup ( Jranj Caniel) føb t 1765 i 

jtiøben^aon, feoot ^anl gaber var Kaabmanb. 2>e# 
ponerebe 1786. »let? 1792 Sate^et teb ^ølmenø 
Jtirte i Jtieben^n» 1796 $cceji til ®ret»e i @jeU 
tanb« 

3. 5» Jacobio Sro paa ben øttbbømmeliøe Habenfea* 
ttnøø 8*j:oomme, ot>erf. Jtjøb^ 1794. (BaUettiø e«ve# 
boø i ben øantle etarø^iftorie. cpnU ibtb. 1796, 

SKcnaCb (Wfy) franlf »r«(l t>eb ben re* 
formene Jtirte i Jtjøtentøou. 1699 ble« falbet tit 
tørøeUanb fom ^ofprcejl* 

Oraifon funebre de Son Alt. R. Monfeigneur le Prin- 
ce CbrUUan, Pr. de Dannemare et Norv, Atnit 2e396. 8* 

SWeng ($<m* »Wfett) m i gjorge. $ an§ 
gaber, 9lielø 3enfen SRmg , tar Congefig Gømmiø« 
fariuø. 9tfj|t« ubenlanbø, 09 blet> 1065 SRagifler« 
2)øbe fom ©ogneptorji i griberiajflab 2683. 

£i9pr«tbifen ooer S^omaø Cluffen (81ir) Xbb. 2672. 4* 

SHengeC (6$ti(«ait ©otttpb) f . i e^p«,, 

Sar ©og^anbler t Jtjebenbaviu £*be 17^9. 

*an ^ar, titbelø nnbft Kaøn af Pfeilanber ven btt 
TDeftri* paa Spbf ooerfat oø i Jtjobentaon i Cctab 
ubøioet efterft løenbe i Rjøbenbavnø 2t0r^KContoireef« 
lerreat« 1762. e* 68. 87* 176. 7X7* 7«5- 741. oø i 17^2 
Ko. 85 opreonebe©f rifter, nemltø Eleonora Qbrifline UU 
fcltø teonet 2754. opl. paa nyt m. Stuctø af Jttrftine SRunitT 
ieønet. 2757. (i. lEit, 2757. e. 357- »«f*ingø ttacftr. 
11. 320^27.) Corfit ttifeltø geonet t>eo Pauø 1755* 
3uft 3ulø »eb Doiige, 2756« |)au! con &ir d tnø 175& 
(UtUiM I. ttff. 2756. e. 530.) Koøle etpKeraf »<aa« 
mcUeø .Npectatjue Uanoiie. 1 756 57. (».Mvi/iog 1IJ, 717a 

280 &9øe »rabeø eeonet I-H «Def 2756. (iltUieo £fc» 
2756. @. 530 oø &éiimøø eod. a. Ko. 34.) yøtyaøo« 
t« Ceonet af OSUf^v* eod. a. (rec* ibib t 6. 500*; ( 385 ) bee'ø od Corffti forøerne* ©eUrføetfe, 1757« ttugeø 
Santo. eod. a. (Suføsnø III. 714*16 ) pontoppibatt 
om 3orb|f)c(o eod. *- gjulb. »erbeni 9lp(eb 1758« 
p. XofenflanD (Pciflfe Setragtnfng oocr 3efu (S^rtflt 2e* 
ffament 1758« Ptøt* Sanfer om Sanboafenrr* *od.| »• 
Mønter om Guinea, 1758. Pontoppioan* ©anbfjebø 
Jtraft 1759. ttZolrfc om Ooerbaabigbib 1759* Gutø* 
berge omoenbte guretnfér 1762« 

£open(agrner Stagaain oon occcnomifdjen eameral* 
poitrep« banblunaé u. f. to. Gajriftrn. gefammert unb 
uberfejt oon C <B. UlmQtL Ml »anb 09 Uiten Banbe* 
ifter*8ter 3(c tL Jtopcnftagen 1757*1769. 800« (SBefraaer 
for bet mefre i Ooerfgttelfe af Ørøbrene tf. og <D. O/ 
fLutftnø tøtrtfter, 09 JBrrfeté mfrlte Dele f*re ogfaalSif 
reten af cecoiiowifd)« ØetunFtn 3U »cit:rcm ttacbtKn« 
fen i Xntebning af at Goiten tog fin ftegpntetfe meb 
©oerfatteifc af bcrtc »crtO 

SKengel (Sngel fKarøaretya) føbt fc&ob, 

bjerg« Bar gift meb npéanførte S3og$anbler SRen* 
gel. 3Døbe 1762« 

Gn G&riflenl Sanfer paa Rptaarébag. ooetf. ÆjøbJ. 
1761« Qn Øtanbe Betragtning paa ben førfte £)aø i 
3Caret ooer tre Øpergamaale 1) boot fommcr jeg fra ? 
2) boor et jeg ? (joor gaaet jeg (en ? ooerf. 

SReilfcer (»el«: GJ>riflop&et) bleo izoiDia. 

conuf 09 1709 9>a|tor primariu* peb ©t* 9>etri 
tpbfEe Jttcte i Jt)øbentøon« 

Augiæ Papatua XUbulum divi Martini laboribua re- 
purgatum. Havn. 1697 4 t0 - 

SReittøet (3o&an ©Ditto«) f e b i Sanuac 

1708 iStonbbiem, tøoor &an« gaber, jDpibiutGrio)' 
fen OTen er, pat Jtlolfer. 2)ep. 1729. $8^1743 
€?tibépr<tfr paa ©flintten. Seb ^jemtomfien reft. 
berenbe Sapettan peb JDomtirten i . Gtørifiianfanb. 
Søbe 1754* 

©ub« 8ørn< baøliøe t>oenirentfeooer©pnben, C SK or 
ftcns 09 Xftcuanbagter. Jt]øb(, 1742« 4to. 

9kenget$(jaufcn (*. 8f. *on) m tpbfi 

©tubent, fom i nogen Zib flob i banf! ftrigttjent* 
fa og, før (an igjen forlob Jtjøbentyaon / ubgap 

Gtegien. 5Copen}» 1789. Ctarafterifitføe $fige aul 
bent fceben bel fterbenben &eifen oon 9ta aret$* ibid. 
eod. begge i Dctao, 

SKetCator (Nicolai) jatbte |Tg førft Rauf* 
man. 6c føbt t $ø(fien i t 9torfteben af $itmar. 
étubcrebe, fontben anbrt ©teber, i Stoflof. JDptyotftt 
flg (oenge peb Jtjøbenfcapné Zcabemie^ (ooc ftan/ 
fom SKagifler, nogle ©angt preeftbfete paa ttubttøs 
fium tnfeciu«. 8lej|le til tonbon 09 Mctt fom en flor 
affatøematifut 09 9Redi>anieu$ 2Rebtem af bet bet 
Dorrenbe Stbenjtaberø eelffab. git af G^cifltan V. 
S3ocattott tit Saunaer, men git til granhiig, ^ør 
$q* bøbe 1687* Disp. de fpiritibus et innato calido. Ham. f, a. 4tø. 
De emendationc annua. ib. f. a. 4. 

Ailronomia (pherica. Dantifci. 1651, R. Trigono* 
metria Sph«ericorum logartthroica. ibid. 1651. 8» 

Cosmographia f. defcriptio Coeli ec Terræ in circu- 
los. ih. eod. 8* 

Rationet mathemaiicæ fubductæ. Havn. 1655/4. 

#ant ubførlige eeoneteomftornbig^eber og (an* i Cfo« 
getlanb abgione ©f rifter angaaenbe rid« Cimbria Litte- 

rata Tom.L pag« 410*1 1.) 

SHetøttet (Scoti&arb) føbt 1571 *• 10 Suntt 

i £uneborg. ©tubercbé peb abftitltge tpbffe Unipeo 
fiteter 09 Met> J)octor Surié i Stafet. 1605 bfra 
^rofegfor 3uri6 i Jtjøbentøon, 1615 ^)rcefeg i bet 
tpbffe Gancellie. »tep meget brugt i ®efanbt|taber 
tit fremmebe Jp offer og beribtanbt tit Jtejfer gerbt* 
nanb ben II, af ^Pem $an bleo nobititeret Zog 
fin Xfffeb 1625 for at tepe fin øftrige Sib t {Rolige 
f)eb. 2)øbe i Jljoben^aPn 1629. {Windingii Acad. 
Havn. 2 1 8-2 1. Moller* Cimbr.Litt. ILSS^SZ*) 

Difpp. Havn. 4to. De Sponfalibut 1607. De nup- 
tits ibo8. De adulterio er Au pro 1609. De rerana 
divifione ae acqvirendo earura doroinio, breviter con- 
tinena jura rerum £acrarum 9 religiotarum. item jura, 
maris* pifcationum, aucupioruro, tbefaurorum etc. 161 o* , 
De fidejusforibus et jure obHagii 161a. De injuriiø 
et £amoua libellta 1615. 

SWeUrftUé (3o$an) føbt 1579 i Jooébupne 

i $oK*nb, (por %wxt gaber »ar 9ra?ft, 16 10 blep 
(an $rofe6for lingvæ græc» et hilloriarum f tef« 
ben. 1625 tafbet tnb tit 2>anmarf for at potte fotu 
gelig {)tfloriograp( famt $rofrtfor hiftoriarnm et 
Politices t Sorø, ftpor (an bøbe 1639* ($6ft* af 
2). ®.2»øUer og af 3 9. Gcbram foerfKtt ubgtpne 
Biograp^ier ero optrpfte paa np i ifle Zome af ben 
ftorenttnfte ttbgape af (anø Serter.) ©iben ftn %n* 
tomft tit jDanmartubgao (an føtgenbe: 

HiHoria Danica de prior ibua tribua famili« olden«? 
burgicæ Regibua. Hatn. 1650. 4« 

Denariua Pytbagoricus, L de nnmeroram aaqve ad 
denarium qvalitate et nonoinibua feenndum Pyihagori- 
coa. Leidaa 1631. Ato. oøfaa inbf» i Gronovtt The/am- 
rus Vol, IX. 

AElnoihns Monacliua de vita et paafione Sti Canuti 
Regis Dame). Havn« 1631 et 1657. 4to. 

Solon Ave de ejua vita legibua dictia atqve fcriptia. 
Havn. 163a. 4. — Ogfaa afttpft i Gronovil Thehuur. 
Vol V. 

Regnum Atticum 1 fxv* de Regibua Atbenienfium li- 
bri tres. AmlteU i633- 4to. 09 I Gronovii Thefauru* 

Tom. IV. 

« 

Hiiloria Danica live de Regibua Daniaa, qvi fami- 
liam Oldenboraicam prøceflerunt, a Dano ad Canu- 
tum XL Amftel i638* lolt Hifioriaa Danica) Continu- 

(49*) ( 386 ) atio f. de regibul Dania a Ganuto VI ad CbriiL L 
ibid. eod. /ol. 

ZUt $ant ©frifter, føm, foruben onbrc Greber, opreø« 
nett br t mormffe Jltricon, ere famtlføe fra i746afubøiø« 
ne i g lorent« i 12 »i nb i golio. 3 Tamme Qbitfon 
tave* manøe Knecbota, og beribtanbt be 6 fibfte Søøer 
af bane Hlfioria Danica. £>(tn forffaffebe ©tam Ub* 
giveren, og ttUtøe beriøebe ban faavel bemfom ben 9 So« 
nu, ber tnbbefattebe bantf anbre Xrbejbet i ben banjfe^u 
ftbrie, meb fine betigttøenbe oø oprøfenbe Xnmarfninøer. 
$ant IBreoverttnø meb ©uropas fcarbe, bootfblant ab« 
ffiaiøe JDanffe, ftaaer i ben Xlbe Some. S/enne floren« 
tinffe Ubøaue af ban* Hlfioria Danica er af yafior 3» 
8orrt ree. i 22>ufd)iiige ttadmcfctett J. 557:65. 

SP?eurfttté (3o^an) ® n af tøa> fiforetge. 
Jøbt i Sejben« Søbe i fin Ungbom i ©orø, 

MajeAas Veneta« Lugd. Bat. 1640. 8* 

Collectanea de tibiii Vetftrum. Sorae. 1641« 8* ■"■ 
inbføtt f Gronovii Thefaur. Tom. VIII. 

Obfervationes politicæ mifcellaneæ. Havn. 1641. 8« 

Arboret ura fa c rum. Lugd. Bat. 1642. 8* Opttpft i Xbe 
Some af gaberent Opera omnia. 

De coronia liber Ud gu Uris. Soræ. 1653. 4* 

SWepet — %bxa$am, Hlbttt, *nbrea8, 
»ett&årb. ©ee: §Jftejer+ 

9Ket)et (^enrif) fRejfle font ©tubent uben- 
(anbé paa f ongl. 8)ef oflning. Blev berpaa Capelian tit 
JBaUø 35p. 1749 ©ognepreeji rit 9tørup øg ©lim 
i ©jellanb. 1752 $rcefi veb JDomfirfen i 9toe6tiU 
bt* J>øbe 1756/ 

S>t*bifeh veb ©t. $anl &agø fcanbemobe 1752 over 

fRattbfti XVI. 18. — inbføtt i Sermone* ad Cierum 

#0. 2 i 7be ©amtinø. 

©effrivetfe over ftoeftfitbe. — nbøivet af *t. 6« tDin* 
ttng. Jtjøbb« 1793« 8. (Rritif 1793« 9lo, 46.) 

SWet)er (^Ubebronb). ©e«: Støjer. 

%S(tX)tX (Sacob *jøbfe) f*bt i »ergen, (vor 
tant gaber var ©fotelømr. fi3Cet> førft *})r«jl paa 
Jtpjlen ©uinta, berpaa ©ogneprotjl til $oug i 83cr» 
gen* Stift. 

Øemarfninøer i Sntebntnø af Stofenø 9>(an til en for> 
lebret Oubebørfrlfe. »Bergen 1806. 

9Het)er (Soban) £)berconbucteur i jtjøben* 
tavn. $*n (fat, ifølge sRpetupØ Sonate tit Ubto* 
get af p. 6yPS Orbfprog, ®. LIII, tiUtgemeb <5. 
Sureman, ^at>t Del i ttbatbcj belfen uf 

fø« Rockes) Orbbog over banfle Orbfproø paa granf 
•perfatte. tøobb. 1757. 410. 

aWepet (3oj>a«) f ©ee: Støjer« Støljer (Sofratt $einrtø) febt i AnmMi 
1766 b. x 3anuar. Sletj Doctoc $&Uofopfci« og 
9rit)atbocent i Stiti 1791« 1797 fltenttftrioer teb 
bet ftotficnfle (Sontoic unber Wentefamraecetø fleø* 
vigftotfienfft (SanceOte. 6r nu Committtret f Sten« 
tefammerit og Statøraab. 

•boorlebe* bet forenebe Seøraoetfct« oø <5nfe*Unberftøt: 
tflfeéfelffab for aVLt Cftctnber fan beftaae* JCjøbb* '808. 8* 

$ané ©friftet, ub^toneffrbanfom tit Danmart feeøi 
Eortcø'ø HeFivøn &blttvifåol\Uin. S^riftfleUer p. 220, 

SWeper (3o^att Herman), ©ee: 3)?ejer* 

9J?Cl)er (£>*e OjerløD) føbt paa %txbtr\ån* 
ftalb. Stuberte oeb Kiøbenhaonø Untt)er|Ttet« Stev 
1778 Spfogel) og 93pf!rtt>er i Xønøberg og ^)olm« 
flcanb. ®tben Vø^for i Doerfeofretten t C^riflta* 
nia. 1790 tiaige Saugmanb over Sønéberg øg Sri« 
bericftllabø faugftoL Døbe 1790. (conf* ntitter« 
v* 1793. 11 270, iu €vlu Cilfluer 1775 Gotura« 
ne 292.) 

Unberføøelfe, bt>orotbt be TTarfaøer fan ølelbe, ber an« 
føre« fom *tnbrinøer for et norff Kcabemie* Opretteiff. 
itjebb. 1771V (I. Of.fr. 1795 ©. 722 conf. norffe Jnttl« 
ligeiitofet»(er 1772 9io. 24.) $n Øtormanbé Befoareire 
paa noøte nnere 3nboenbtnøet mob et Kcabemieø Op« 
rcttetfe i Ølorge. ibid. eod. 

»etomfnfnø ooer Reeenlfonen af (3. U. »rune) $a* 
tine. Xitbl). 1772. (Sne 3ourn« 1772 »o. 34.) 

Ctriimmtlø 9&il$t\mint, ooerf. tb. 1773* 

Den rinøe ©tant« gorbete — i bet 1775 ttbfomnc iftt 
Gtnffe af bet norfte eetffabe ^oefter. 

SWei)Cr (f>cber Jtrofl) f. T779 { »<r t baten. 
%ani Saber var SRajor. 2)epon. fra Sron^bbjeml 
©fole i S?ov. 1796. Jfom n«(le goraar tit iijø* 
benftavnø Univerptet. J^an var en af be forfie 
Blumnt i bet i8oooprettebepæbagoai|!e 6eminanum^ 
og fif tiaige $labØ paa fBorc^O (SøUegtum. 1801 
blev Xbiunct vcb 9Retropo(ican{fo(en i JTjøbenbavn. 
1802 Coertoircr i Sbtotogte, Vntbropotogte og 4>e« 
braijt veb etoten i. 6bri)Iiama. 1806 .£)vtrla?rec i 
famme Sibenftabcr veb ®fo(en i Aiøben^ivn. øg 
tiaige tttraorbinair ^rofeffor i S^eotogien veb Unts 
verfftetet. 1808 3«formator (»oø hertugen af 3(u* 
guRenborge Søm paa 2flØ. 1815 Doctor S^oto« 
gier. 1817 9>rofeffor Xbeotogice ocbinnrtuø og fa nu 
me Hat 2Reb(em af 6onftflorium. ( %c\x\t Zutobto* 
gtapbie i be i Xntebning af Aroningen 1815 ub# 
ftøbte Solennia Academica ) 

De nævis, qvot religioni Chriiliann adrperfir rete* 
rum fjus doctorum phifofophiå. Diaf. Havn. 1802 

£)m ^fltgioneunberviéntngene ^tan og ^irmeb i be 
* terbe Øroleré øverfte JTraffcr. Gt 3nbbvbelff4ffrift til 
ttramen i <5&riflianta efote, Gbrifliania 1804. 4tø* ( 387 ) De commodis ae incotmnodis, qv» fcholU affert Aca- 
deraie vicinia. Prolulio fcholaiiica. Hafn. 1806. 4 to. 

fjpaa Danff inbf, i £»øelor*ft* ?litnaf» 1806. 2bet SB. 
CL 224.42.) 

$ani jDur4Iau((tfg$eb $ettug til ©Udo, $ol|L ©en* 
berboro, Gfttifftan Carl gtebcril Xuøuftt-Gonfirmattoiti« 
aet. &i*ty. 1808« 4to« Stålet og ©ange oeb grinte gre* 
brrit 6mtl XugufU Gonfirmat'on i Vuguftenborgd ©lote* 
ftrte, ttnft i ©enbetbotg 1816. 8D0. 

De ratione et argumento apologetici Arnobiani. Disf. 
itiaug. Havn. 1815. 8*°- (Hittctarutrib# i8»5« tto.37.) 

latebog i ben (fcrtftelige (Religionés og ©abftøre, meb 
<&enfon paa Dsfctplerneé £aro i bc laroe ©foler« ooct* 
ftc blaffer. JCjobb* 1818. 800. 

Slecemlonet i laetoe iCft. t Varø. 1806. 1807 og 1808* 
forne t 4.mctacutnt». 1818. 

SKeja (Salomon *X&eop&Hti8 bc) føbt b. 
4 ©ept. 1727 i Hmjle rbam. Sagbe Jtg efter SWebu 
tinen, øg, efter fulbenbte aenbemifte <£tubia, t>té« 
puterebe fer Coctorgraben i Utrecfyt 1749. 9*M* 
feiebe berpaa nogentib i J^amborg og gonbon. Xom 
1753 til itjøben&aon, Qt>or dan bobe 1800. 

De menftruit, disf. inaug. Ultrajecti ad Rlien. 
1749. 4 to. 

Armamentarium medicum. Hafn. 1761. Rvo. 

Del'education des en fans. Copenh et Lipf. 1769. 

(&rt& 3<mm* 1769 Wo« 11. conf. Vtttoté atepli! i 
3U. 18«) 

Diatribaa medie* tre«. Hafn. 1775. (<06tt« 3n3« 1 77 S 
©- 775*) 

Opoftula pathologico-praciica. ibid. 1776. (tee« tbtb« 
1778* ©• 127) 

Obfervationes pbjfico-medicas circa frigat. Bavn. 

1776. 

Compendiom medicum practicum per fafcirulos di. 
Aiibutum. Vol. Mil. Havn. 1780-85« (Den iftc $afcitel 
et anmelbt i Cooeo Stbltotfcef Vlll. © 433.) 

Tentameu hifloriat medie« -Pars 1-11. ibid« 1794*) 

(augem. Aitc 3eir. 1796 9to. 79.) 

Sroetbefjenbelfe, fem bleo aflagt oeb ban* 3nbtem* 
melfe i ben o)riftne JUrfe, tifligenub ben Sole fom oeb 
famme Srjltøbeb bleo bolbt af Doet. 23<t|coolm. tbtb 
1783- (*'(« Af B:y01iQ i 3vufc»io lut, prøgt. UK 
198:200) 

3 bet mtMiinfTe BelfTabe ©frifter et af (am; Afci- 

tidis iingularis hilloria. i Collectanea Vol, 1. pag. $5. 
EpilepGa ex fuiuratiifimo poto Caffee lechalis. ibid. 
|>ag. 154. Obfervationes de fortuitit curationtbus Vol, 
II, p. 1. De fonticuli enVciu in aft'ectu hypochondi ia 
co. ibid. pag. 70. Tympaniiis cutn ileo lethali p. 73. 
De affertu IpaJiinodiro refractario. n. 259. De opio 
pbtbileos propliyiactiro. pag 509. De febre intermit- 
terne lethali et de heiimoirMtis necrofi, \ Acta / o/. /• 
p. 158 De fcarlatina malign a Vol. II. p fø. De 
phthifi g.illica ope inunruonis nif rcurialis ruraia. ibid. 
p, ai f. De alrit«* qvinqvennali. ib, p. s6'>- Mors ex 
unaginauone* ibid. »8 1 « Via coiucia peruv. fuspecta in h »mop toet et phthifeos cu ratione. i jéeta reslm 
Jodet. Vol. I. pag. 40* Rara podagras metamorpno- 
fis. ibid. pag. 213. Obfervationes de vi arnicæ in qvar- 
tanaro. p. 345* Febris lenta nerrofa cum pyuria. pag. 
375. De r.ancro aqvofo nec non de oculo pu ru len to 
tnfantum obfervationes Vol. IL p. 102. De tumori- 
bus chrontcis a lactea metaltafi ooferyationes. ib, pag« 
142. Oblervationes duæ de lfchuria. ib. p. 299. ouo 
cincta de animadveriia circa fcarlatinam anginofant 
Havniæ 1787* epidemiram narratio, i Vol. III. p. 81- 
De vi opii cardiaca, (oporera discutiente. ib. pag. 202* 
Animadverfioøes practicæ in hasmoptoen. p. 302. 

3 Pb?(W' oeconom. mebkinfT »tbliot^ef et af $m : 
Om be ftarfaget, fom øjere 9tetoefpgbommene ønppige* 
te i oore Dage. i 3bte 8. ©♦ 295*319. Om ben bpri» 
ffe ©arme. 5te 8. ©♦ iofu4« 

3 Bjøben^arno ^teefecontoiro Cfterretn. for 1766 
9to. 107 ftreo f)an (5r in bring er til Wilaltfyot angaaenbe 
Seberne. (conf. XXI. B« Uyborg.) 

S^Cja (fi^tjitait Sacob 2^eopf)il be) Q n 
©øn af ben {Rceflfocrtge , føb i Jtiøbcn^aon ben 26 
9too. 1756* Sleo 1774 ovbentltg SReblem af bet 
ct)irurgi)fc ©ocietet, fom Zobe oprettebe for ungt 
©tuberenbe. 1781 ft( ^an $labé fom Canbibat paa 
Xccouc^ement^ufet, fcoot ban unber ben er Ibre ©ar* 
torpb* Xnoténing bavbe megen Øoeffi baabe t gøb» 
feMtunflen og ben mebtctnjCe f>ractit fom bantVma* 
nuenftg i 3be paa binanben følgenbe Vat* 3 85e* 
gpnbelfen af Vatet 1783 tog &an Sramen medicnm 
rigoTosum. ©amme iax biet) ban 2)t. flRebicinot 
vtb 5tjøbenfeat)ng Uniperfitet. 3 Hattt 1784 bleo 
ban boefibbenbe og 9tacttcuf t SptlftnQQt i ben afbø* 
bt Dr. ©al^oltg ©feb s 9tog(e Xat bereftet OTebit 
cuS og SRebt trecteut oeb bet bet unbet ©e^eimeraab 
9tumfen optettebe faatalbte JEDrefunbé ©pge^ofpital« 
1794 ©tabøpbplKul. gra bette Smbebe 1803 efte? 
Vnføgning entlebtget« . 

Disfertatio inaoguralis theor : pract. varii arg urnen* 
ti ad artem meden di el obiletiicandi fpectentes. Hafn* 

1/83* 8* 

Tractatio de avibusdarn notabilioribns objectis, ad 
artem obftptricandi fpectantibus ibid. eod. (rec. tCom* 
mentarii de\rcbu* In medie in a gejlit XXVII. 17- 19.) 

Om Øiotbentfbtet ffgenffabet og pligter, ibtbi 1784* 
(l«roe «Cfr # 1788 9io. 14.) 

©om Oeblem af bet af ffobe Ulffebe 4lttttg« ©elffa* 
ubgao ban: fBemerfun^ einel bur<b faiteg XBaffet ge« 
b« ilten Sabnf^merjeé. Jtopenb- 1774. Con bem ©ebraucft 
bet &ufffrlid)en ^lr jenepen in ter 2tr ft enepf un(l. ibib« 1776. 
begge i O eta o. 

3 Acta Societatis Rcgiat med, Hafn. et af $am l 
Comtnentatio de miua graviditate Vol. /. p. 44a, 
Obfervationes medico-practicæ qvmqve Vol. II. p. 28« 
Relatio lebris teriianaa intermittentis epidemicaa 1784 
grasfrntis. pag. 19*7. Obfervationes varii- argumenti>ar« 
lem oblii'trirandi fpectantea pag. 373 Deliriptio va- 
ridarutn epidemicatuni anno 1786 Hrlfingoræ gtasfan- 

tium / oJ III. p. 6a. (Denne %f(aubling er ogfaa inbf. ( 388 ) i Dan c ans medical CommentariesDecade Serond Vol. 
H- V- 380. 09 i Giornale Fifico meuico bcc ubgj&ee i 
9>acia af iirugnatellij) Obfcrvationes n«ediv.æ. Vol. 
111. *pa*. 276. Floruin arniræ optime effecrus in pro- 
jnovemlo men Hum fluxu. pag. 278 (er liøelebeé opta* 

øet t SDuncane Gommentarier og i bet 13U IB i nb af 
Qftmtiiiigaiiatrleiener TlbfyanbU $\xm<3cb\\ pratt, 2lerj« 

tf.) Defcriptio et metliotius medendi mor Lo rum epidemi- 
co rum Hellingoræ 1783 grasfantium. pag 323* Vol. 3. 
Obfervationet circa ^vQrundara medicaminum con« 
temptorum partim noxiorum innoxioa etbonos effectu. 

(ber liøelcbe* finbel inbført i nptnaonte ©aml. auter* 
Uf. *b(. 

3 Pbvf« oeconom. meb\ c&irurg. »ibfiotf>. ftnbee fef* 
øenbe af (am: Om Sffamøbenfj IBitbfarelfer i £enfeenbe 
til ©unb(eben i 2ben 2>el @. 253 og 3bte Eet. 6. 4. 
25- 76. Om Xarfaøerne til be efter Søbfelcn inbtraffen* 
be »lobflprtninøer 09 SKaab berlmob. $bie JD. ©. 434« 
52. Stoget om ben 1791 i $eljtnøør ørafferenbe SRaØ* 
linøi dpibemte 15te ffiinb 1*14. Om en iffe meb fatbs 
oanltøe Silfælbe forefommenbe anbenbaøø gebet og Sfcoøet 
cm forblvmmebe Æolbfebre i Xlminbelig(eb i 10 ©. 
© 121*23. fftarlparbiøc praftifTe 3«øttaøelfer — faa« 
fom : •) om 2gøtejranben* øaonliøe oø UQcntebe fiJtrf« 
ninø f noøle farlige og befoaertige ©oøbomme, b)Om 
ginfblomfterneé øjenfpnltøe oø øatmliøe ftKrfninø i Sam« 
(eb« c) <5n, »eb 8rattmtbter(«oet3Rame. 16 IB. 6*340* 
56 oø 17 25. ©. 243 oø 337*48* 

3 anbet Wnb af 7*>ibUot\)tt far tager nbøivet af ©i* 
tectionen fot bet fflaøfenfte gttteraturfeJffab, ftobcf ©• 
154*62. een of (anf Xf(anb(inøer unber Srtel af <&ltt$ 
friciteten* øatnliøe »irfninø i forffjeCiøe ©naø(eber. 

gøløénbe Xf(anblinøer ere emarbejbebe, forøøebe oø 
forbanffebe af (am : fcaforet* Øtatborb for Søbberne elles 
om ben Aunft at pleie fine gabber. &jøb( 1785* Otti 
temperamenterne efter j&iropf. ^eiftnøør 1799. Cafe« 
boø til ©aon for Sorbemøbre oø 2Søtefol{. $|øb(. iQou 
llboaløte gortalninøer oø fmaa Romaner af fortrinlige 
forfattere« ©frifter. ifle ©tnb. ibid. eod, 

ttnbelig ere enbnu af (am l *£e(f?itgørø ItøeMat føl« 
øenbe Xtøanblinøer inbrptfebe : 1) Om »anoittiøe oø be* 
re« pnfeliøc ©fjebne. 2) Om <&elftttøøt* «&ofpital. 
3) Om CLøatfaloere oø beret ©fabelia(eb t ©tatem 4) 
ftoøet om 8lebningt*Xnflalter for 2) rnfnebe* 

SJfeja CSnfba 3abtg be) ©rober til 5R*ft# 

forrige, fobt i Jtjøben(a*n b. 8 2Rart 1754. Slev 
immatriculeret Hanbt Gtubenterne« Sal oeb tøben« 
^at>n6 Xcabemie* 2oø 1777 ben mebicinfle iDoc* 
torgrab i fBft)ot>, øø bøbe famrae Zat. 

% C. jKallø ©^ar paa bet &pf rø«mn«|# om en Qfyri« 
fttn fom er fyø fan antaøe ftø en løbtft t*$t* ooerf* af 
Satin — inbført i tttagajin for parrtot« 6frtb« 1771 
9le. 7« 

(6ufcm») <lup(ron/ cine Crrj^lnnø* atK bem S>Sxu 
5topen(« 1776* 

3of. <D.uartnø ^eflmetbobe. aue bem latrin* ib. eod« 
(CoOct me^iciit* »ibU IV SB« 3tcø et.) Specirocn mcdlcum de oia1«ia larvata. ib. 1777* 8« 

Disf. inaug. (iltens Obferv.uione* febrium in termit- 
ten ti u ru rhcr.ipiam concernente«, D>: tao vi i. 1777. 4 10 « 

ÆoDeø 3&ibliorr>et? V 23. paø. 606*8.) 

Btradje mebtcinifdje SSeobad^tnnøen ber pttnfiiali' 
f4en JCranl^eiten. au« bem Eatetn. Wpi. i777«8- (conf* 
p^Tftf alfFsoeconom. »ibltort>cf XIV. 400.) 

©om tteblem af bet af Sobe fliftebe a)trttrøi|fc ©el» 
ffab ubøao (an : 

83cmerfunøen pon etnem értlidjen gteber. (Febfis to- 
pica.) 1773. SBSa(rnebmunø oon einem fiberau$ ørofen 
SBarjgerøédjfe. (Acrochordon.) Tentamen medicumde 
ntcouanæ ufu no«io et [alutari. 1775. Kbapfodias ia* 
tricæ.' ibid« eod. 

SPtølHtf g (?ran5 ^opolb, Saron *on) 

f. i ®rij i Steyermart b. 15 9loo» 1746* Xom 
forfl til Jtieben(ai>n fom {fejferlig øflerrtgff @e$ 
fanbt{!ab*fecretair» fi5(et) fTben 9tcftben( i &anftig. 

3flN 75ianå)i Cetra^tunøen 6ber wfcfctebeneOeøen« 
ff&nbe ber atløcmeinen unb cin elnen @lucffcltøfetr* au$ 
bem Italien. Aopcn(. 1775. 

m$wi ««« mtui 

2J?tøaeltø- @cc : mUcifcn.* 

3Htct)e(fen ($anS) f. i 743 i waffot), tm 
(an« gaber t>ar ©fo\)fogeb. Jtom til Jtjøben(abn 
oø b(et> 1761 ©fetoer i ©øcommiéfatiatet. 1768 
Snfpecteur t>eb ben toobrofffe ©ejlbugéfabrtf t>eb 
Aiøben(a\>n« gratraabte 1789 benne Snfpecteur* 
t|enefle og fjebte @joeflgit>er|{ebet SorbeWbal i gtffer* 
lejet Sorbet. Døbe 1803. 

Optptninø om ben wobrofffe ©ejtbuølfabrif« ©f jeb* 
ae« 5Cjøb(« 1790. (Krtt« 1791. 9Zo. 17*18.) iJBtbraø til 
Oplytninøen om ben toobr. gabrift éfjebne. ibib. 1791* 

afliret fett ($*** e^rt jltan) ©en af 91« ff. 
forrige, f. nar t>eb Xjøben(avn b. 93 Zpiil 1 769. 
Z)*p, 1787 fra Slagetfe Sfole. Sleo 1799 2*™* 
t>eb Xbmtralitetett $igeffole i 9Ipbober og tillige 
i8oo$rotft til bet. (bile 2CrreØ(uØ i Jtjøben(aon» 
1804 aben Gapellan tt( ^polmenl ^irfe, eg 1806 
tillige *Prceft og 6pgetrøfler oeb bet np Søetatenø 
^ofpital i 9ipbober, Sr tidige Setrer t?eb Gøcabet« 
acabemiet. 

fforføø til en tteilebninø for romer{(*cat(olffe Sroeø« 
bcfienbere, ber oille inbUmmet t ben !ut(erfte Jttrfe* 
5C]øb(« 1817« (^itt.tib. 1817 flo. 47.) 

^an (ar af Spbff ooerfatføtøenbe i jtiøben(at>n i Oc« 
tao trpf te ©frifter : • ^abnemanø ^aanb(oø for Støbte« 
1795. Ceilerø Øejlcbninø til øteliaion. 1796* Jtøltrø 
©amlinø af 9)r«bifen;er. 1797« Hafontaittco Vrtftome* 
net cg Øorøut. i8w. 

3 goreninø meb CB. C« 2>ana (ar (an ttbøioct Dan« 
neqoinbcrfte, ^ptaarløave for »anneQPinbec , og Sat* ( 

ntnø for $anneq»fnber, famt i Varet 1806 be tre ilbfte 
Ctøartaler af polit. tyflor. magasin, 

^an (ar fra 1806 »året røebarbeiber i Uøeblabet 
»»rgtrvennen og bcrttl leoetet abfEidiøe faaoet profai« 
ffe fora porttfPe ©ibrag. ©tanbt anbet rr bcri af barn : 
Cm jD»rplaøerie.»i Xarø. 1806 fto. 24*28. Øtoøet om 
Sutber« Bart 09 gortjenefter i 2807 fto. 24.27. 1808. 
»0. 2. 5*8. 34»37; 1809 9to. 8*13. 56*42. Om Jtrfa 
181 1 »0. 3=8. *brabamfon« fftinbe i Xarø. 1818. «o! 
46*49- Om ^SøtcltabifViMmifrrr. 1815*0. 32.37. SiC* 
lim beffemmer $anbtinøen« ©«rb, (af tttoraenbUtt tør 
gebitøcte St&noe) i 1817 9to. 27*46. 

* 3 fcgtrm er af b^m en Sale ^otbrn »eb ben aarliøe 
^•jtibeltøbeb t »on SBeften« 09 ©renbftrup« 3nftitut — 
i aben Xarø. 2brt ©. ©. 259*71. Jtort ©eretninø om 
beraelbte 3n|litut. ibib. 272*77. 

3 3cnimal for »linoe : Xftanblinø om : boo mr ft er 
at beffaøf, ben ©linbe etter ben ©øoe. i ifte ©. ifte 
ftctfte e. 58*70- Bnecboter. i 2bet O. 2bct tøfte. G. 
I33'53* 

ftoøte enfelte ferrffilt ubfomne Såter oø $r«bifener, 
f. 6. en Sale bolben i gjretmiefelfta btt for ben jebiffe 
Ungbom* Vnbrinøelfe ttt Jtonfier oø $aanb»er!er 1806. 
3>r«btfen bolben ifte Cfenbaø i gaflen 1803 paa Raig 
tit bet refibcrenbc Gapedanie »eb 4>eHiøøejfie« Jtmle. 
iiøbj. 1803« 

StøtC&effeit, 4>an«, £e»rtø, Sacobo.f^. 
©ee: SftiHeffetU 

SKtøMboC (Sfcp&an) føbti73o[t ©ept. 

i CSegnebat i GQrifiianfanb* Stift. $ant gaber, 
©luf SRtbbelbo, »ar $anbe(«manb, £)eponerebe 
fra Bergen 175 «• 1757 *H* $erfønelcapellan bo« 
$>rorfhn i 3fEe»olb. 1762 gelfpr*j! »eb bet førfie 
norffe geltregiment 1763 9>rcrfl tit 2j!e»ø!b. 1766 
til Star grne SRentgfteb i Xarftu«. 1779 Doctor 
Sbeoloøioe. 1781 $rcefi tit Dom tir fen i Wibe og 
etifteproDjt. 1786 fBiflop i Slibe. Søbe 1811. 

£>en naturlige oø aabenbarrbe Religion« gorfoar f en 
Gamling af tfceoiogiffe Såler bolbte paa ©nøerø ifølge 
«ob. ©oplel Seftamente. ooerf. ©iborø 1776. C&nc 
Oourm 1776 9to. 28«) 

De Evangelifli* ecclefi« apoliolica, diif. inaugural. 
Havn. 1779. 4- 

. »re» tit ©alle bagi benne« *e»net »eb 3. tttøKcr p* 
108*10. 

SHføtøffart (tøaM Senfen) føbt b 25te 
TCprtl 1579 i SRibbelfart, (»or ban« gaber t>ar @fo* 
mager. SBle» gRagiflee 1602. 1603 Rector i 
Gvenbborg. 1604 f)rafl fammefiebø. JRejjle 1607 
nbenlanbø til XSittcnberg og anbre tpbfe Uni»erf!te« 
ter Jtom biem oa bleo 161 1 ^reeft i Sejle 161 3 
tilTTlbani Jtirfe i Dbenfe. 1614 til Nicolai i Jtjø* 
benbavn. 1616 ^pofprce(i, 1620 fBiflop i Gfaant 
09 2)octor 29tol*gi*t £øbe 1638* (<«nf» 3* Ct 389 ) »bcfte fyenffe GtøftUøtø in. 611*93. Jwer^ 
øii fteUantøe C(ere(fe p. 542.) 

EncænU f.icra effcr Snboielfeépwebifrn, ba Aefffatre. 
folbiøbeb« Jtirfe i QT^riflianftaQ i ©faane bte» lnb»ter. 
Xjøbb. 1628 og 1633. 4tø. 

*an« i 5tjøbenbaon i£t»artttbøi»neeføpr«bifener o»er 
Xbeliøe, ere i alpbabetifB Orben folørnbe : £)»er «anø 
»arnefoe 1632. 3ørøen Seloo 1628. Xiine ©robe 
i635» Iftctract beraf i ftottø iZfuvmoclt for Znautt! > 
«&nf*en grié 1617. «fe Orutbe 1632. Jtnub ©rubbe 
eod- a. Jtaren ©»Iben^erne 1629. »eate $»itfelbt 
1629. »rejbe øtanao» 1618. fiXette K&ub. 1632. Jtirt 
fttn Urup 1621. ^enrif ©inb 1634. • 

1628« ubøioet i 5t}øbb» 1630 i Octao. 

$Ri &beftl)on tøewif »rpefei) f ,bt *. u 

Sul 1 74 1 i Bergen. 2>eponerebe 1756. 8te*$ø* 
rer beb Gfoten fammefiebt. 2>øbe j 787. 

Ølaai ItfMtøt, let eørgefpit* i 3 Optoø. Jtjøb*, 
1770. (rec. t l*roo |4C|C. 1770 9to< 22. i Ccifc Jeura. 
1770 fto. 24.) 

JDet berøenffe SXogajim Øerøen. 8op. 

Cerentii Bnftria, ooerfat. ibib. 8oo. 

SRiUtl ($r.) te»ebt mob bet i5be éecurt 
6(utning og »ar 9>reefl til ©t. Albani Jtirfe t£)betu 
fe. (conf. banfte JDfgtefonflø ^iflcrie. I. €.51 
og f*(gg. 3. C. £to4>ø frnffe <Bef flHg&ebø éU 
florie III* 600. JDdmfc&t Sibliot^eB ate< et« 
6. 279.) 

De creatione rerum. $et begpnber en Kben 8og. 
(»ilten ber tracterer oø tmberoifer, boorlebei ©ub gab« 
af førfie Seøpnbelfe baoer Vlttnø ffabt Jtio b(. 1514. 4. 

De vita hominis. $n beøpnber en liben ©og, bøf- 
fen ber tracterer om alt filcnneffenl Neonet, ibid.eod. 4 

Expofitio pulcherrima fuper rofano beat« Mariæ vir* 
ginis. ^er beøpnber en moøbet npttbeliø ©og paa San* 
ffe om 3omfru SRaria Øtofenfrantø oø bel ©robcrffab. 
ibib. 1515« 4l°« (c^nf ^&nif4)e O&ibliotfcef 11. 279*325. 
2Cf bette Øfrift (ar *an« ZfyomatUn taqtt 4 §>falmcc 
oø mcb faa goranbringet inbtemmet bem i fin yfalmei 
bog, nemlig be fom beø»nbe: 9tn taber oitaffeaf^jer« 
ten« ©runb. D 3efu ! bør mtø for Din iDo b. ©pnben 
øior SRrnneffen blinb 'oø lam. Øtaar Seøn er ffeet i 
SRaane oø 6ot. ©e tøenbe meUemfte finbel oøfaa i ben 
tinøoffe yfalmeboø. 

mtMfetl (Xnbtxt). eet: JQuc^- 

SDItffeffett (»nber«) 2)trecteur Deb «ft># 
perfelftabet i Aiøben^at>n. 

JDanff ©rabboø. Jt]tb(. 2697* 8. t)tn øojcenbe Øre* 
brø 2aole. ib. 2700. 8« 

SHltUifCn ($ati«) »ar 1517 Staabmanfr 
øg berefter Sorgemefter tSWalmø. fulgte 1523 mel ( 39° ) Gfrttfltan II i 8anbflpgtlgt)eb. jDtbe i 4>arbertot<f 
1532* 

&o*g Gbrifh'an ben 2ben* »reo til $an* SBenbelanb, 
Sorgemejiet i jDanjtø, ubgioet meb gortale 1526 8oo« 
(Øer ^ottfelr II* 128$.) 

-Støet nø$e Zeftament paa JDanjfe. fceipjig 1524. *tto. 

(COnf. &&II« 2MbUotb« I« 120:36* Friedlieb de libiis 
theologicU in Dania rans p. 5. tn&nterø Jteformo* 
ttonttyijtorfe I- 407x28- ÆÆ« Henderfon Disfertation on 
Hans Mikkelfens Tranalation of the nevr TefUmenU 
Gopenh. 1813«) 

SRif feffett (£an*) febt 1578 b. i Sanuat 
i Cbr nfe, fcoør t)an* gaber , SRtttf l $eberfen , oar 
Jtjebmanb. ©eponerebe 160c. 1603 rejjh uben« 
lanb* fom $ofme(hr for 3*" SSrpffc 1608 Met> 
Rector i Dbenfe og 8Wagi|ler. 1614 £uépcotbttant 
bo« gru euen SRacfoin paa Sunbegaarb. i6i53)rceft' 
i Hefeng 09 famme.Xar 9>rofeffbr i bet grttffc ©prog 
og $ofprcebttant i Jtiobenbaon« 1616 iDoctorSfcb**** 
logtorog Biflop t gpen. Z>obe 1651, (conf. $lo$0 
fynffe (Bejftligbeb I. 89* 108) 

Gn gubelfg Søn at bebe ubt Jttrfen paa bifle altnin* 
belige $ebebage faa og bjemme i pufene alle anbre $a* 
ge. 5C]øbb« 1628« 8* 

Examen Phiiippi in ufiim Scbolæ Ottbonianæ brevi- 
bus tabellia coniprehenfum. Hafn. i63 2 « 4* 

^Jini lermones adiapboriftid de ceremoni is circa 
utriusqve facramenti adminiftrationem in Dania uGta- 

tis. ib. eod. 8- (ooerf« p«a 3)anfP afPetter^enfcnRote« 
filoe« ibib. 1633« 8.) 

De rejeetioae Judasorum. ib. 1640« 

£an* i Stjøbenbaon i Ctoartforniat ubgione gigpræbf* 
fener c re i alpbabetrft Crben følgenbe ; ooer Catrine 
©robe 1633« Qtaui $>aat og 3ngeborg 3>ar«berg 1641* 
SRarie ginfc 1631. »arbara grif 1639* Sefper grill 
1645. 3oban gru« 1636. 3tbjel griié 1649« ttlifa* 
betb ©olbeaftjerne 1639 !9?ette garbenberg 1621* 
SDittleo $olf 1637« ©ttegaarb $oitfelb 1621. $an« 
Cmbenoo 1643* Xnne tytU 1646* Gbbe fflluuf 1625« 
gribert! 9tan s ov 1647. * nne Wofenrrant* 1646. 8ea» 
te Stofenfrant* J648, $olgec 8tofenfrant8 2Cre( føn 1649, 
•ftenti! Stofenfrant* 1636* ^aUe Wofenrrant« 1642« 
CUbtog beraf i Rotbeø i&ftcrmale for 3untu«J , ©laf 
ftofrnfpar 1638* Gorfo og ©tto ftub 1631* $eloig 
ffiub 1641. Sørge* 6<fteel 1632« SØcatgrerbe ®*eet 
1648« 3acob Ulfelt 1626, ©targrete Urne 1621, $en* 
ntng Saifenborf 1633. 

£an* fctgprcebttener ooer Saitribe Sfnbenoø, Cdrbara 
gri«, 2fnne »rafte, Inne Krabbe, ®o»bie ØrØ^mbuO/ 
Gbriffen Krag og Margrete 3ut ere trpCte i Sarfeu* 
1^38*47« 4t0 5 ooer (Silet SBiUe i ©orø 1651« 4tø» 

SRiffcIfOt C^an« og .C(cifUMi}e ®ee 

WiiU e(fetl (^enttf) febt 1580 i $abet«ei>, 
(oor (ane gaber, TlxtUl ^enri^fm Sieborf, vat Cantor »eb ©foren, (flben ^rceft i gtoager.) 1607 tog • 
SWagtjlergraben og ble* (Soncector i ^aberétet). 16 10 
$r*fi til et. $ant Jtirte i £)benfe. 1635 ^rcefrt ^a. 
berg(et). 95Ut) affat 1639, °9 ***** <&amborg 1646. 
(conf ben fynfie (BeitUigtjeb* ^ift. HL 820. og 
Itøobee é^erdleo 2imte ^eflr jueife p. 163.76.) 

Cannrn de homine, in qvo de ipfius ortu, Iapfu, re- 
ilauratione etc« agitur, in Academia havnien/i reci- 
tatura. Hafn* 1610, 4. 

£igpr<rbifen ooer penning SBalfenborf, ibib. 1633. 4* 

9fingfiprebtgt in bet f)farr!ir(bea |tt C. Catharina ge* 
balten« Hamburg 1642 4* 

©erfcbt oon bent wabren (Sffén uub Srincfen bee ?eU 
beé unb aBlutei tifyufti auffec uab tn bem Xbenbmatl. 
ibib, 1643. 8« 

WlittiifcW (3acob) Sofber og ftben Sorgea 
mefier i Xjobenbaon. Søbe 1644 $an ubgao 

Cbomaø røftSmnfeuø yarapftrae 'ooer DaoiW f)fats 
mer« 5tjøbb. 1641« 

gjiitUifm (SubDig) »rober tttnoeanfortc 
$emit 9Xi!!e((eni f 1595 i dtoager t>eb 9{ibe. 
©Ut) 1625 $roeft i @oro og famme Hat k JRagi|hr. 
1632 $r«ii til a3ør>3ruc*Jttrtt i Doenfe. Døbt 
1643« 

Efgprabifen ooer Ifbel €Jfinc!ft« Ajøbb« 1638« 4to« 
ooer SKourtte Xføeréleoen* tb, 1643« 4to. 

SHitteffeit (»M«; q)r<ejl i ^elffngborg oeb 
9>aé 1585- (Worm II« 54- ^L 5^1, ©jeaftng 
IL 2bet »* 99O 

eigprabtfen ooer ©ten ©ilbe. jtjøty« 1587« ooerYrilb 
Ugerup« ibib« 1610. begge r Octao* 

WiitUlfett (fttetø) »ar i mange. 2Car banfl 
@folebotber i Qolbing« 

?ip øg lonftty tegnebog. Xiøbb- 1615* 1624« 1646* 
1666* 168T« 

mt t effen W**). ©ee: 5ta«Jorg- 

mtUifm (®imon> ®ee: ^flaD- 

SHffC^C (So&an Sacpb) febt 1737. ?aae 
fom Stubent paa Glrrfeng Sottegium, 89(et Xubi« 
teur og ©orenffrioer i Soten. 1738 formebel (I 
Ctoagfligb'b berfra afffebiget« 2>ebe 1799* (conf* 
Vtøfle 3nteUigentefebUr 1799 9lo* 28.) 

Tractatu* juridicus de quaiuor delictis in jure pa- 
trio menforatis 8plb# «&«rO«rL 2faDfltr! Og Stan. Havn. 

1769« 4to. (Ubtog beraf ICJttHb* m«0. oecom €i^eTlOe 
for 1770 9to. 12«) 

<&t Orb om 9torge, Gbriftianfa 1788« 8« (conf. U tCfc. 
1795. PH* 7«5t) 39* ) JUan til tt Aorn*be poftt oø Sombatb famt (ernirb for» 
flirt Mb* oø etnsftanufaltur og Gføøebu* t SBøjgbeme i 
9torøe, — itRin.rva« 1788« M. 129* 

flanet til ©foteanfoø oø forbebrebe ttnbenuéninøean* 
(latter, inbførte i be norfTe Ontettigenrefebler 1788 
Ro. 17 oø i Ko.. 24*25 for 1789. 

SWiffeOt) (©erbarb) f*bt 1629 b. 16 gebr. 

I 80$ i SBerøen* ©ttft, f)t)or f>an« gaber, Jpmrtf 
Gertfen, t>ar 9>r«ft 2)epofterebe 1648* tøejjle 
itbenlanbb* til #oflanb, ^reuéfen oø 2pb|élaob. ©tu» 
tf rebe 1654 « SBtttcnbejrg* 2$let> 1657 Sffagifler, 
1658 Gapellan oø 1666 ©ogneprafi til S06« Døbt 
1688. 

fiiitorias paifionif Chriitt poetica metapli rafis. Wi- 
teb. 1656. 4. 

Jofv, Henshau Horse fubci firæ eller Gparettmet, 

ooerf. af Grigeiff. 5tjøbb. 1662 oø 1681. .<P. «3«rtlict> 
4ri|lrltøe JDaøboø. ooerf. ibib. 1682. 

Presbyterologia Norvegica Vos-hardangriana s 1679« 4« 
Otficn* #orøc ©. i2oj 

SJWtøOt) (Sen*) en ©øn affKctflforriøej føbt 
paa S3oé* 

Di*p. I-1V. de pileo libertatii fymbolo. Havn. 1688' 

93* 4to. — baoeo-ogfaafamlebe unber eet meb 3rac« 
tattiUU 

Seria honoris amoris doloris ofitcia epigrammatica. 
ibid. 1688. 8* 

£piphonema enchricen ad Chriitianum Vtuin, Ber- 
gat invifentera. ib. eod. 8- 

SJWtttfC (Danitl ®e«Ung) gn9?otbmanb 
ber i manøt 2far feølebe font ©tprmanb oø ©fipper. 

$9 banff Gømanbf 4aanbbog / meb S>a«*$ort ooer 
Ganaiex. £jøb$. 1756 4« 

SWtnett (Wogen*) føbt af »ønberfol! i£ol. 
lattb 1714. 83let> ©tubent 1732. Jtort efter Segn 
t Yrninge i Jollanb og 1758 ©oønepurft fammejleb«. 
2)øbe 178*. 

totn a^rifteKøe $røe< fcaerbom efter fcutfreti Gatcajit« 
»ué, rimoie. åjøbb« 1755. 8* 

SRtttfUé (©iacomo) fen Dorøtmcaner gRunf, 
føbt i Senebtø, fom gif over til b/n tatr)erfte Jlirfe, 
og nogen 2tb op^otbt pø i jtjøben&aw^ 

Vita, falu§, et refurrectio noftra Chriilus« [Havn* 
1691. 8« 

SKinortttt (Vttm ciai). e*e:£){fein 

$ftoCtnttt (enricø Dario JBtrSitfo) g n 

Staltener fra ©iena. Jtom til Danmarf, oø blev 
©econblieutenant t>eb gRatinregtmentet. ©i! af 1 805. 
2Jle» 1808 aitfat 1 en af norffc Støregunent* anneu 
aDajiff Htturamrlef icon. terebe Sataiffoner fom yremierlteutenane. i8to 
biet) Gapttain, Stejfle 18 n løjen titbage til ftt$ce# 
brenctanb* 

L'oxnbra di Linneo ful fepolcre di Vahl — ( tXtit 
Httva 1804« IV. 324. famt t Stagen 1805 9to« 3. 

3tatienff Øranwnatt! for JDanffe. itjøbt). 1805. 8* 

Sil ben engelle Kation $ et ^oema paa3talte»fE,£b$* 
1808« 8* 

^aanbbog'.i btt ftaltenfte ©prog oø betl »per« ttttf* 
ratur. (paa 3taltenjf). ibib* i8u. 

SKOgetlfetl (^anS) føbtiJtiøbtn6aom tot* 
ponerebe 1544. Stejfle ubenlanbé* 1558 btettffta* 
øtf!f t oø fammé Hat ^cofeffor t>eb Jt)øben^at>nØ ttnu 
DerfTtet tit ben faa falbte éectio SBtrgiliana. Xort ef« 
ter f>rofe(for græcaj lingvæ, 1578 SStfPop tSronb» 
tøem. 2>ebei595* (JDanfleVMagajln VI. 333*36.) 

Themata de tempore. Disp, Hafn. 1566 in folio pat. 
(pro aradu Magilterii eam publice delenderiiiit fepit« 
Candiditi.) 

$en cbriftetige Srpeø ^ooebartide fom ol ffuffe fort 
foare oø bitoe oeb mob 9aoen oø £f(oebe< tyoKtt, oeb 
2)r. tHorten Auttør $ forbandet af *oan* tttogeirføu oø 
meb bone gormaning til Scrferctt. Jtjobb- 1578« 8- 

2)e tolo $atriarfer</ 3acobl Sønneré/ Scftaraente, 
forbandet ibib. 1580* 8« (conf^ t^oifFtf Vti>. Bctjf. Sif 
bUotbtf- .1. p. 48.) 

Cigprabifen ooer 3acob ^Dttfelb. ibib. 1585* 8* 

aKogenfett (3»ifW) f. i 5 9oi?Rorge / for. 
mobcntliø i gaffel i 9}orb(anbent. ©ep, fra ®orø 
erole 1610. $B(e\> ferfr {Rettor i 2ronbbfem. i6ig 
9rcefl til 9torøen i Stummebalen. (©anfle tfZAø4$ t 

Thrcnologia Numdalcnlls, bet et: €5«rgeltøt Ataøf« 

roaal om ben ftore ^aodneb oø ©fabe, fom ffeteiKum« 
bat« eebn 1625 paa bet garoanb gotben Jtjøb}« 1627. 4* 

Witifyt (Xnc^er) f. b. 16 3uC 1757 i $0« 

bro, ^oor f)an6 gabet ba t>ar Z)egn oø Xftenfanøt. 
proefi. 93let> Stubent 1777*. *798 Jtirtefanøec 
oø @fote(ærer i ©bum i Haitjué &u 
fDtin Seonetébeffrioelfe. KanberO. 1814* 

9??0f)r (3ørgen) f. i jtiøben^atn 164a 

Euclidea danicus, beftaarnbe i to iDele. Vmfterbam 
1672, 4to« ©amme paa ^oUanbff ooerf. ib # eod. 4to» 

yftcfyt (Nicolai) f. i X^orø»at>it paa garø b. 
22 fRot>. 1742. 2)ep. fra ©folen i fin $øbebp 1765. 
(gjorte 1780 paa fonøl. SBefojhunø en naturbtflertff 
{Rejfe tit 3$lanb. ffuløte oøfaa meb fom 9latur# 
f pnbiø 1786, ba (Srønlanbø éfterbøjgb unber 2øt>en* 
ørn« Gommanbo ffulbe opbageø« Siet) 1787 6on# 
trolleur t»eb 9>otcettain6fabti(en i jtjeben^aom Søbe 

17904 i X 

(50) ( 39* ) gorbg tit en iltanbf Waturjiftorie. Jliob}. 1786. (ret, 
øf Berøm i I. £ft. 1786 tto. 35O 

Cm fDtaaben tøorpaa Jfarøenfenie, ©totterne og 3nb« 
togøerne paa Artlanb fang« g)ngeten of ©enen — i bet 
tøl. JUtt.feifF. ©frifr. HI. 205*15« Om $aoer»— i Øv« 
bocø otconom. Uubertetn« jfle $*fte. 

ØKo(6ec$ (So&an (5(?rijl(an) f. jg»«| 9Raa> 

nrb 1744 i Ctørijliania, ftt>cr bane gab« bar®abeU 
magermejier. 2)ep. fra Gbrifhania 1765« Jtom til 
©Sorø Xcabemie 1772 fora jtamrøerjunfer 9>eber ©e(e» 
flebi £ot>mefler. S3let> fammejiebg fRepetent 1778/ 
*9 1787 ^tefeffot i $(ilofop(ie 09 SXarøeraattt* 

De ©tubcrenbeø Yntal ©eb ©or« Kcabemte i bet ftbfle 
Decennio. $t 3nbfrpbc(fe«ffctft« ©or* 1793« 4*0, (tee* 
øf 3. Sall i l. OSfe. 1793 9to< zi.) 

Cm $J*rlig(eb til gabernelanbet. (En Sale (olben 
paa Stor* Kcabcmie. ©oeø 1802. 8- 

Kfr)anblfng om Øtbrngning, et f)rfi|frCft — fnbf. t 
£anbtraøfco(bit. ©clfF. Bfrifr. V. 319.624/ ogfaa for» 
ffitt aftrpft. (rer. i Pfryjir. 2M*I, XVL 97,) 

SRotøecl) (Carl greberif) eøn afHceflfor* 
rige; f. i ©orø 1787* Dep. fra ©fagelfe ©fole 
1803, øg Web fibett TTbiunft beb famme éfole.. 

©laget beb flJcaratfron, ooerf. efter <5erob*r. — fnbf. 
i 3ttøie IV. 317* Cm Sarfagene til Ktbeneni 
»ojrenbe føtagt og benne &tati gor(olb til Satebamon 
efter ben anben per|tf e Stig, oøerf. efter Ctyufybibtø. 
ibib, IX, 185* 

3)?0(becf) ((S&rtflian) »en Stotflforrigeg cel« 
bre SBrøbee; f. t ©ørø b. 8 Dctob. 1783 Sleb 
priøat inferiberet «eb Untberftte.et 1802* 5fma* 
Muenp« btb bit (!or< fongeltøe SBtbliotfce! 1805. 
Sleb 1806 SRebarbejber beb gtebactioitcn af SJibem 
f aberne« ©elftab* oanfle (Drøboø. 23iMiot(effe« 
cretair 1812. ©jorbe 1812 en Uetb SRejfc cif £unb, 
©tocffcolra og Upfala. 

. $ifforiff Ub'flgt ooer ©tuarternei SRegjering 03 ©fKb* 
ne paa ben engelfe Srone. &i«b(. 1805. (i. ifijc. 1806 
»o. 7O 

Kogle Sbcer øber $tftorie og $ ifforieBriwiing. meb 
Bibrag tit en 5trttif over Dr. <B. t. &abenø ©frift 
øm ©riffenfelb. tbtb. 1808« (tonf. &jøbcnt<umø Øfilbc« 
rir 1808 9to. 54. 55, 56.) 

£aarblømfter«g£ebeurter, metriffe ogprofaiffeSlan* 
binger. 5tj»bb. 1810. Otitteraturrtb. 1812 9to. 46.) 

Cm Dialecter etter ØRnnbarter og Gamling af banf e 
Sanbfabiorb. ibib. 1811. (44tt.ttb. 1811 tto. 19. *5atl. 
Cict 3eit. 1813 6. 47O 

ttngbomtfoanbringer f mit Qfbeianb. ibib« 181 1- Wtu 
cib. 1813 Wo * 48« <£*a. 4-itr* 3cit. 18 16 9to» 135 O 

^ifterle ømDitmarilerfrtgeu 3fano 1500 og Ditmar« 

Rnø arobring unber Aoag Sreberit IX. &iwb$. 1813* 
Ut.rib. 1814 9to. 2^6.) 

jDanf( ^aanborbbog til Ketf rioningl øg 6prøgrigi tfgtebl gremme, meb •ranbtrøf af ben lanfPe Ilet* 
f ribningi(«re« ib« eod. (^jcr.ttb« 1815 9Co« 13*) 

Sil £r. Ornnbtbfg fiYnlebning af Jam X>erbenøSrøs 
ntfe øg Jt]bben(aønø Gtilberie 9to« 29* ib. eod. 

fragmenter af en Dagbog , ftreben paa en 8te]fe i 
Qanmarf 1813* (Cgfaa meb ben Sitci: Ungbomaøan* 
brtnaer i mit g«}elanb. 2ben iDel.) 5tieb(. 1815. (tfatt. 
31. iitr. 3etr* 2817* tBrg« 231. 9to. 6i.) 

Øreøe fra Gføerrig f Varet 1812. I-IU Der. Jtiøb(. 
1814*17. ooerfat paa &vtnf. x 2>eL 6to<f(. 1815* paa 
Spbjl. i« 2 C Xltona 1818. )>aa Goenff er StKsgget 
til Hbie C. om ben føenfte Øtatienaltitteratttr, farfilt 
øoerfat/ meb nogle Vnm. af Coerf« Gtocf^ 1817* (uu 
i tttrcranirrtb. 1817 9to. 33*35«, conf. Vtyene IX« 6. 
259*67. ifte 3)et rec. i «$aU. 0.ttt. 3ett; 1816 9to. 10719.) 

Perer joerfom om Gamling af banffe eanbfaAlorb, 
og om ©oeber, ©fiffe, 8eoemaabe/ Qgen^eber og Cøer< 
tro (oo ten jpbffe Kimue i 8tibe*tfgnen) nbgfbet meb en 
gorerinbrtng. Jtb(. 1818« 

3 tninerua er af (am t Ubfat ober Ovibo £ebnet og 
Gfrifter. i Xargangen 1802. II. 8« 71 . (rer. i i. tCfu 
1807 ©.374 »75. cf. CtlfFucrenø ttrinbrtnger 1802 9tø« 
39 og Vutor« Øteplif. ib. 9to. 50.) 

3 bet BFanbijtav. 6el(fabø er Hf ter: Yntontø Ytte* 
gri ba GorrcagiO/ et biograpbift Ubfaft, meb nogle »f« 
tragtninger oocr 5tonfl og 5Raler( VII Xarg. 1811 ©. 
S64 435- Cm daleren f)e(r Borberg , (an« eetmet og 
Xonft. 2Cara. 1^16 og 17. ©. 269*358. (ooerf. paa Spbfr. 
5tbb. 18 1 80 Stbrag til en ©tilbring af ©er«e< ©fif« 
telte i ©tepøanii Sib« ibib. ©. 44362. 

3 flRaanebffriftet TLi^mt, fom ban fra II-IX 8b. 1814* 
17 (ar ubgioet, er af (am, blanbt anbet, Cmribø af£i« 
benø Jtrønife. 1812* I ©. 147 0. f. efterretning om 
»ibeifelf abet i Ctnglanb m. m. I. 443:488. Cm ©ta* 
teni 8?*fen/ fetawtonfl og 9tationaIaanb. II. 1*56. 'KU 
minbeligt Cøerfpn af ben banfte 8itteratur i Vårene 1823* 
15. II. 74. JV. 65. VI. 89« VIII. 103. gororb til et 
©øar af 9>rofefTor Banber. II. £58*54. ©oar paa en 
Gfterfpørgfel af &;ø9efen i Ctabet tSaonora. II. 373$ 
400. (cf. jtb(- ©filberie 1814 9to. 59.) betragtninger 
ooer (tftor. Domme og Meninger. III. 20*55. Cm Grå« 
tete 3bunna nnb ^ermobe. IIJ. 80:102. Cm ^iftorten i 
¥lminbelig(eb, fom ©ibrnfTab og fortattenbe SCcnft, m. t>. 
III. 200M38. bTeinbcflrift over feter greberil ©u(m. 
IH- 477 { 54<>. (ogfaa farffilt aftrpft J Cm Kattonal* 
fprogeté ^eaig(eb meb en dfterftrift tit bet banfTe $tu 
blifum. IV. 273:300/ Cagenl ^iftorie (fra 1 «Rart. til 
13 Cct. 1815.) IV. 374* 468. 554» V. in. 293 5»5. 
Cm Unioerfalfttftorfen, benø 3bec og 8e(anbling. V, 
4297482. (Brubfh^tfer af en KfyanbTfng onv^ifforie og 
CUfonbig(ebV tfcrr ben norbiife. VI. 31^341. itort Qf* 
terretning om bet fiorr tongl. Øibliotbefø ©tiftelfr^ 
©fjebne og Silftanb. VII. 209*246. (ogfaa forfat trtft. 
og rec. i Hitt.tib. 1817 9*o. 36.) Cm Hørben og| ban« 
Rejfe til SSgbPten. VII. 533147. Cm 3. 4. tfetbtraø 
©tuefpil Driftig boøet 9 (a(t> er runbet. XIII, 77. 135. 
ftogle ffttringer oni ben fonjiffe Voeffe i 2Cnlebn« af *r* 
3. (L 4etbergo Gomoebie: 3t>tcfpøg og 9tbtaarlloier. 
VIII. 521*84- JBibrag til en Cbarafterijlif af Jon* 
Cbriflian II. og (anO ttrgjerfng. IX. 173. Ygneø »et* 
nauer, en (iftorift Vnecbote fra bet femtenbe Xarbuiu 
brebe# IX. 28K29X. fBløbe af en Heifenbeø Segnebøg ( 

Ci ©omnieren 1817*) IX. a$t* 597* »Bjerget og Jetofle • 
tet gRcntfetrat f tataloniem IX. 481-525« 2 ti 7M>u 
«c« tctUtt wb 8ib«ffriftet« ©filtning. IX. 69' »694* 
(8f<c ooer gfrunebfTriftet 2(r(«ne (ooe« f HUe.rib. 1814 
»o. 11. 14. 1815 9to. 10. 11. jzu*ZUr % JUte. 3<tr». 
I8i7« Argt 91. 9to, 57*60.) 

3 UgeMabel Hj4ben(avno SFilfrerie (ae (an/ fra 
1806 af, leoeret enbel ffitbrag, faaoet profatjfc fom pøe* 
tift. f, <&%. om Orbet Urfraft og fJartitetcn Ur. 2(arg. 
1808 Xo. 63. 64. (cf« l <tfu 1808 9(0. 15.) £reoé fra 
©ort. ibtb. !Ro* 79*94« mcb et yoftferiptum. ib. 9to« 100. 
(cf. ib« 9to. 101. 102. 103.) ©lanbebe ©proganmatt« 
ninger« 1808. »0. 8- 9« 3H (Irunbtoig, om (an« db« 
balare« 1809 9*o. 99« Cm ttyritp* Ubg.afYrel2(orb« 
fen« Sife, ib, 9te. 47* ©fiolbn««(olm. ibib. 9to. 78*80. 
Slanbinget. 1809* 7be Varø. 9to. 18. arpggeoalbefle* 
torn. 1810 9lo. 48« <St $ar Drb i Bntebn. af et Xngreb 
paa (an* Xf(. om fcioet, bet* SBcrfen og »arb 1810 9to. 
82. »anbring t(( Uble.rt og Stenbro, tb. 9to, 85*87* 
Cm Jtjartigbcb ril 3Rober«maalet. 1811 9to. 20* 21« 
$H bet banffe ©prog« 83 en n er (om ©amtfng af banffe 
8anbftab«orb.) 1812 Wo. 9. Sil f>ub(tcum om tot.lba* 
fcen fom «£ifh>rieffrioer, og om (an« Engreb paa Jo tf« 
ltngbom«oanbringer« 1812 9to» 21« 22. Xnmelbelfe af 
et for ben norbiffe $ifiorie tugtigt Xrbejbe (T)et>el Bi* 
flicnfcu* ubftgt opet 9tational(i|iorien« crtbflr. og mar* 
feltgfte fJertober.) 1803 80. 17* »8« »reb tit 2>. H.flu 
rerbom i Upfala (om Xngreb paa ben banfte litteratur) 
tb. 92o. 41:42« Srfiartng i Xntebning af <£rtinbn?i<i« 
Jtrtnifen« ©jenmale. tb. 9to« 59. fim 4be SBinb af nor« 
ffe Jtonger« Øiftorfer. ibib, 9to« 63. 3mob en Genfur 
om <5$rtfk IV. 1818 9to« 88* m. ft*. 

3 I. Cfterr. og i tttbene (ar (an leoeret 9lecenf!oner, 
og enfelte poettffe fBfbrag i tfyerup« gtntaaregaoer 
3bunna 1812 og geigga 1813/ og i 3» ***• fc(uleo«o« 
fcnblabe 1818* 

WldUtQ (Stillian ©ran) føb t i Norge. 
SBar en Zib Tfubiteur i 2ronb(jem« Dobe i Ai* 
ben(aon i December 1799' $an (ar til ben 3 bie 
Del af bet wormfie Æericon leberet *gen(«nbige 
biograpbiffe efterretninger , ifølge (bitte (an flat 
terre febt paa $ebemar!tn b. 12 SWai 1714, btpo* 
lieret fra Sergen 1728. rejf* ubcnlanbfl, og (ært 
9>erf?fl af ffi(i|h>n ic te. ; men t ben e^udifft 
3fw« for 1786 9}o. 78 ere fbte 3nbf?ge(fer imob 
^ane Seretninger* ©anbfceb* 

Soroafter« og 6eUmeé eeonet<6tHorfe. 5tjeb^. 1780« 

6prt Ungboml ^t^ode af Kaiufay« ooerf« 1 li &tU 
Jtiabb* 1 784*85 ♦ 

Xf^anblinø om ealtoanMfå frierne i »orge «— inbf. 
i JUntyaeMtømgofelffabctft Gfriftere 3We iDei pag# 
345-85. ogfaa farffilt ubgtøet. Jtfob^ 1790. 

3Ul$t J4(lingo jortegnelfe e« 348 flat (an enb ri* 
feere t)aoe ubgioet: a) tylan til Sgeffooena Confcroaffen 
•9 Sorogelfe, famt bibler tt( at fremme ben« ttbforfel 
lit ^oOanb og (Sngetlanb* b) 8ootaIe , i XnUbning af 
en Sanblrbning i Æronbfriem. 2ront(jcm 1774. c ) ^** 
turen« ^u«b<>ibntng inben Werge« ©rotnbfer j ©ten* 
|)tatitef og Dyreriget« 

£D?0(DC (§m'\l Debttfen) ubtnttU ftg 

Øloige* 393 ) Xfebar ben ©tore, jtt or^inal 6fuefp(( i 3 Opt*t+ 
Stiøbi. 1773. (rec. i jtrtegnclfe ox^r 9frifter flb«i 
Cryrrefn^. in, 383. Crtr, 3aurn f 1773 p, 170,) 

^olt)cn^an>er (»anici ootrøtto f rt c 

175 1 b ^ &"• < Æonig«berg, (bor (anl gaber, 
ben i tlTeufelø Cericon forefommenbe Soft. ^etnr« 
Z)an. fnoibtn^amer, ba bar Xtrferaab og.^rofeffor 
veb Untoerftcetrt. $an (luberte i ® ettingen/ fjuor 
(an 1776 blct> t^eoIoglH Slepetent 1777 ^wffffor 
ejrtraorb. i $fyi(oføp()ien og Vbjnnct teb bet tQeotøf 
gtffe Sacuftet i StUU 1779 $rof, ejrtraorbtn. i 
Zfteologien fammefteb« og tog .178) ben t&tologtffe 
Soctorgrab. ©jorbt paa (ongeiig SBefoflntng en 
loerb Uben(anb«re)fe tit $o(fnnb, (SngeKanb, &pa* 
nten og Dberttalien. Sffti 1783 beflittet til % 9ro* 
feffor Ifteoloøicr orbtnariu« veb Æieben&#*né Uni* 
berfttet. Sfterat (abe gjort en Kejfe tit ©panien 
bUb (an 1788 nbnceunt til £)ber(ib(t«t(efar bib bet 
jTore fongeligt 93ib(iot(et. 1789 røeblem af (Som* 
mt«ff onen for Untberfttetet og be (errbe ©feter. 1800 
JDirecteur beb bet pabagogifte ©eminariunu .1805 
enttebtget fra fft 9rofe(farat og ubnarvnt til SReblem 
af Directionen for Untberfitt tet og be (etrbc Cfoter 
meb $rebicat af gtatøraab. 1809 bteb Wibber' af 
Dannebrog. 18 11 Conftrentøraab. 18 14 i 9)aa» 
ba fritaget for bibere DtUagetfe i be Directionen for 
Untøerfttettt og be Ccerbe ©foler paadggenbe gortet^- 
ninger. 

Pro^ramma acarienucum in <|vo exbibetur Specimen 
AlcafiJini de mirabiiibtta mundi e fermone Ar ab. rerd, 
Havn. 1793. 4to. 

f)rocef gegen ben Crben bet SEempe((erren. att« ben 
Originalen ber p& >flti<ben Gommi«f!on tn 8ranfrei<(» 
&itl 1792« (5tUg. Hirt. tør. 1794 11. 397*98. ^eneVUg« 
XX dibl. I. 113 24. og af tttnnter i l. iefr« 1793^0- 8«) 

O ratio, ejva Andreæ Petro Comiti de Bernitorf in 
Auditorio regiæ Univrfitatis Havnienfis fuperiori di« 
25 Mart 1793 parentavit. Havn. 1798. 4to. (rec. iOE>Øft. 

^tn3, 1799 ©• 1256.) omfatte« paa CanfC af 2ta(bef i 
XUivtvva 1798 11. 12$ (oilfen Coerfcrttelfe tttøgemeb 
Originalen optrqtte« paa »p i bet 1799 1800 ubromne 
SOernfiorfo tCfttrmale (conf. % <&. Xtttltt:*) 

3 THbeufFabernee 6efff abø BPtift. er af (am't ben 
fpanf e STnqoififton« CprinbeCft og fremgang — t ben 
¥ty Baml. IV 05. ©. 55268« (I. iCfc 1794 0, 582.) 

3 ber ffanbin. Ctre. Selflf. BPrift. Cm Sogcenfur« og 
(Senfurfororbmngerø Cpcinbelfe — i Xarg. 1802« 4b« 
^afte. ©. 68*94« 3f(anb(ing om ben 3nbftpbelfe # be 
Roberne t ©panien tilffaaebe 8t«ttig(eber i SWibbeialbe* 
ren (aobe paa @tat«forfatningen eg bet offentlige fBtU 
i »arg. 1806 tbet 0. ©. 12&16. kannibal ©e(efteb« 
ferfte 3t»b«fl'ab€ 4 granferig, ibib« 0« 170*220 og i8og 
«• I57«93* 

linbet fif Cp(otb i (Mttfngen bat (an ©?ebarbejber f 
bel flKbre og n^ere P(tlolog. »ibiiot(d? og fiben i alig. 
**utH* Vmttbtl 3 U fj#bm(a9n^e Urrbe Wuvz, 

(50') ( 394 ,) tre« (an f Xarg. 1794 91*« 41 (Ønlbbergø ©oerfaftelfe 
af bet 919 Sefiamente. 1795 ubgao (an meb gertale 
Gataloget ooec be tit bet tongt* SMbliotfcef af ©reo O« 
Sfcot ffianfebe fflcariufertpter og $a(«otoper« $anØ 91 o« 
tit« om Gobicef af be 4 Goanøeitftet i »ibltoibefet i 
Gfcurial er inbrnttet i S. IB i reb« ?>roleøomena til ban* 

lSOfc Ubføttine fariæ I*ectiones ad textum 4 Evan g s- 
i forum Pag. 70*90* 

©omføeebtem at€ommi«|tonen for Unioerfitetet øø bc 
larbe ©foler fcar dan conrtperet be i Kårene 1 8*1*5 for 
be feranbrebe ©foler i 5tiøben$aøn, Obenfe oø $$riftta» 
nia ubfomne øteølementer, 3nftrurer oø Unberoi«ntnøt* 
planer* 

SRøføetlSP (9>eber »on) Cj fc f $erce* 
gaarben 93efiert>ig Jtloftet t SpUanb« 33let> Jtanu 
mertjern 1782. 2)ebe 1789* 

Om Søroemofer — inbf« i Ottonomifr maga;« VI. 
411 »15« 

SØloftf C (Xbam 8ubbtø) ©en af ©enerat* 
lientenant 3oban ©eorg bon SDloltte , Gommanbant 
paa Ctonborg. g. b. 6 gebruar 1743. SBlet> 
1767 jtammerjunfer. 1773 tfammerberre. 178a 
{Ribber af Dannebrog* ©om SRilitair t>ar ban i 
mange Xat Oberft en 6r>#f for bet falflujfc fltegi. 
ment« Døbe 1808 fom ©eneraUieutenant af 3nfan# 
teriet, commanberenbe ©eneral i 9iørrt>3pUanb, og 
Snfpecteur otier Snfanteriet fammejieb*. 

Gn banff XbeWmanbø Sanfer foranlcbiøet »eb (Surf)« 
»albøj Gaftier aui meinem $ortefeuiUe« Æ)ob$. 1702. 

$fto(tfc (SaSpar ^rnnan ©ottlob, ©rebe 

af) Den 9t*irforrige* ©øbifenbebarn, oø Søn af 
©tatlminiftar øg jDoerfyofmarftalt ©ret> 2tbam ©ott« 
lob SRøltte f. b. 6 Det. 1738. 23let> 175* Sam* 
foerjunfer. 1759 Jtammerberre« Sleb førfl anfat 
*eb et jpbfl <hiira«feetregrment. 1764 Deputeteb i 
©eneratfriggbirectouum. 1765 £>berft t>eb ©nrben. 
2ilflb|t ©eneraUieutenant oø ©ouoerneut i $Rcnb6* 
borg, £\>or ban bøbe. 

Øreoe/ fnbebolbenbe ttmnarfninøer »eb bet forrtøe øø 
nu oarenbe Ærtøøfpftem. Æjøb$. 1771« 800, 

5ftoftfe (greberif) S9rober til foranførte ©e % 
neral X ?. OToltfe. $an er f. i IDbenfe b. 18 3«* 
siuar 1754. SBlen 1780 jtammerberre. 1782 UmU 
manb i JBrablbtrø 2fmt. 1789 ©tiframtmnnb i 
6bttfiianfanb< oø 1790 i Tf ggergbu« ©t. 83leo beref* 
ter før (le Deputereb i ©eneraltolbfamraeret. i8co 
^rorfibent i banffe (SanceUie. @t! 1804 berfra oø 
llet> $e<sfibenrj ©eneraltolbfammeret. i8io©tatt« 
miniller. 1815 Diretteur t>eb ©refunbtSolb. 1816 
©tiftamtmanb i Aalborg. ^)an er (Sebejmeconfe* 
«ent6raab* Stibber af (Stcpftanten, ©torfor« af iDan* 
nebrog øg Danmbrog^maab, faml DxVtnt ©ectetaiu Opforbrmg til Cfwalb — fnbf* { ^brtflértPifeit 1777 
9to. 140 oø i iUturaturjøuntalen 1780 ©• #>$* ( wn »* 
^#(rø Clio dbet ^atffe ©« 11^18) 

Sabel oøer Brablberø Vmt — inbf* i C{>aarttpøtJT4- 
tertalier 2bet *«fte ©. 226*37* 

Sale paa Jtonøenø gbbfeløbaø tb. ø8be 3annar 1818. 
Kalborø 1818* 800« oøfaa inbf* i tTXmerpa 1818 for ge* 
bruar« 

tfflcltte (Sfwberif Sutøtø, OreDe af) Sro* 

ber til foranførte General & $• ©. OToltfe ; f. |b. 
27 fRartii 1745* {)an bleo 1756 #ofjunfer. 
1757 itamraerjunfer. 11764 Jtammer^erre« 1775 
Ribber af Dannebrog« 1780 ©ebejmeraab* Sat 
t en Del Xar tonøelig banft OTinifler beb bet fprfr 
bifloppeligslftbef |f e bertugelige (olflen * olbenborgffe 
Jpof i Suttn* $ar ftben votfet Dom De^ant i 
tbbef. 

Øreøe om Cøerbaabigbeb og bene ffabelfae jbløer i 
en ©tat« Jtiøbp« 1758« oøerf. paa Spbff af €• (S. tttes« 
øel. ibib. 1750. (conf* totte <C|t, 1759 9to. S* 6afyM 
Utvntt ©♦ 275O 

5tort (Sfrerretnfnø om bet forbelaøliøe 9Ranufactttr af 
©trtmpcr, Qanter og 9lattrøjcr t Hammerum ^erreb — 
inbf* i *!>ccon. Ulaqay III. ©• 339*48« *aa Spbf i 
tTTenød« Ropenb« &Iaq<i$. U, 93*105. 

flfloitU (3oad)im Qobfle , Grebe af) tit 

OreofCabet Sreøentbeb/ {Ribber af éltpbante«, ©tot* 
for« af Dannebrog og Dannebrogtmanb, jDrben«« 
fangier og £)berfammerberre« Sj?<w er føbt paa 9Ipe« 
gaarb paa SRøen b. 25 3ulit 1746 og ©rober tit 
.{Roefiforrtge. Stejfie i ftn Ungbom ubenlanb« og 
fluberebe i £eip)tg unber (Bellert og Crne^t. Sleø 
1768 Xtfeffbr og 1769 Deputereb i 3bmiratitett» og 
6ommie}fariat<€ot(egiet« 1772 Deputeret i bet ban« 
{fe Jtammer. 1773 førfh Deputereb i ©eneraltolb* 
fammeret, famt 2ben Deputereb i SinantgcoUegiet. 
1776 føcflt Deputereb i Sentefammeret. i78o6bef 
for bet (lore fongelige Sibliotbet. 1781 €tat«mu 
nijter* 1784 entlebiget fra ftne bibtil (at>be Obar. 
ger. 1808 blet> ban &rbenécan$(er, 1814 @cbej» 
tne ©tatgminifier. 18 15 Cbertammer^erre* 25ø» 
be 18 1 g. $an bar til 5tiøbenbat>n« Unioerf? tet ffiotn' 
fet ben af ban« gaber ©ret} TLbam (BottlobUlclt- 
fe efteclabte 9taturaliefamlmg, ot?er lpt>itfen Dona* 
tion er forfattet eb b« 28 San. 1810 bateret og af 
jfongen b, 13 2£pri( famme 2far conftrmeret ©ave« 
brep / fom érinbført i Coaegtitltibetiben 1810 
9lo. 17 i lerbe iCftetrettiinger 1810 920/13, 
famt t Cngeletoftø Uniperfiteteannaler 1810L 
223*31. conf. ibib. 1811 &. 78 82. Dette 9tat»> 
ralmufceum bar ©iveren fra SEtb til 2ib beriget t>eb 
at tilfjøbe flere Samlinger; tonf. Cnøeletofte 
annaler 18 12 €5. 66*67. SU btt naiurfrttfcriffe 
©tubiume} getrame ^ar (an enb oibere piftet et ( 395 ) ttrri*etfiret«6iMiøt(efet titøørettbe 09 ter opbevaret 

Bibliotheca hijioriæ naturalis Mnfæi Moltkia- 

ni. (conf. Kføbeitfeaftte ©Hlfccrie 1818 SRo* 81 
098a- *aW>rtølilfltøør 18 18 9tø. 78.J 

titaititilianø Xnwetfunø jur Serebfamfeit* }e(ntcø 
8tac(. Jtopcn(aøen 1776« (Ucrfre Vt\U 1776 9to* 45* €nc 
3ourn. 1777 Wo- 1.) 

9toe<e »ecenjioner i ten leipjiøffe lottbc Sibenbe 
1766*67* 

3 *aret 1783 bcfofhbe (an gorff rifter, ftucne i &øb« 
(et/ tit Srug i ©folerne paa fin« ©obfer. 1798 lob (an 
tratte tnolbcnfcawcrø Sale oø C(aarupø Gantate for« 
fattebe til ben af (am foranftattebc ©ørøc(øitibclfa(cb 
©eb Umøcrjltctct ooer ©ret) 2f. f>* SBernftorfø Døb. 
ODiffe Jfcter finbeø ogfaa trnfte i bet 1799*1800 ubfomne 
2&ernftorffFe leftevmale.) 1817 lob (an i Kntebning af 
Subetfcften trnffc og i (elc Sftiøet nbbele en banff ©øer* 
fcrttclfe af Cramer* "Den (elliøe ©friftø $o»cbl«rbom» 
me". conf. CoUegialtib, 1817 ft°« 56 ©. 831* 

SØWtf e (3oad)im cff. Sotfcum) » g(ai!b» 
(er i jtjøbcntøtii. Døbe 1664* 

£an bets famtebe bel« ooerfatte eftetføføcnbe i Jtf** 
bcn(aon i ©ctaø og minbre gortnat ubfomne affetipe 
©frtftcr. (En nn fulbfommen yfalmeboø 1640« (conf. 
Din, 23ibL IX. 713*14«) Xanbclig JBrønbfprinø eod.*, 
et iæpiuf. ID. ?IUrM ©jalen« aanbelige 2f pot(cf 1641* 

3. røellerø ttøprarbifen ooer »JJrint« Gørtjiian. 1648. 
. ^otømaito grømmc Ctotnber« ©pejl. 1653. Spbff 
oø banff {Bønne oø yfalmeboø. 1654* 2>en a>ur|ajciffe 
Sønneboø af atybjf paa DanfÉ ubfat, 1655« 

SDlOttime (Sofcan gfrtoerif ) 8og(anb(cr i 
Jtjøbcn(atm. Døbe 1780, 49 2(ar gammel, 
ftaturitø $eterie. JtjøbJ. 1768« 

SWottrab (©ot>it>) f. *. u «o*. 1666 i 

Xffen«, $oøe (an6 gaber, førgen SRarcuffcn, oar 
Gapellan. #an« 2Robcr« Waon glifabet 2>ay>ib6* 
batter SRontab. 2)ep. fra Dbenfe 1684* l66 9 
fclet> Gotlega *eb ©folen i jtørfør. 1693 Gabinet«« 
præfi (06 <?tat«raab SBoIIe gtirborf, ba (an ørt fom 
gntoøpe tit ©totf(clm. 1701 $Pr«(i tit @erpen i 
2fgøer«(tt« Stift. £>ebe 1746. (|>an« 83iogtap(ie 
(od (tf jeefiwg i 3*ie iDel S. 191*97) 
Støprabiten oocr iBotte fcfirborf. 5tjeb( 1699* fol. . 

SPtønrat) (Grif) f. 1607 b. 34 2Raj paa x», 
(^or (an« gaber , ben (o« (B)eøfing HL 1 79 o. 
følg. i 9loten omtalte 3or;an IHonrab, t>ar$n*fl 
tit Kettinge, ©ep, fra £)benfe. SlejfN nogentib 
tibenlanbi« 1638 b(et> ?)rcc(l i 3Ribbtlfart, 164a 
tit $raigge)ff< Atrte i jtjøb(. 1643 Siffopi Kibe. 
Z>øbe 1652. (Jponé Neonet t Pontoppioanø 2tn» 
iiaI. IV. 148« conf, (Bjeøpng UL a3i»2a.) 8tøprabiEener oper IRoøenø IBifle. 2tar(n< 1649. øøer 
So(, $Bro<ten(uø. ibid. eod. ooer ))aae ftobfrcn, ^iob(. 
1647« ooer 9tieU ffitnb. ibtb« 1648« aSe fire i ftoart* 

SWOttral> ($ritxrif) e m af W«jlforrige # f. 
1648. ©ar t bet 18 Secutt SBegpnbelfe ^rotfl tt( 
©P« i Xgger*(u* ©t. og Vxqx>\\ i (Buibbranbt* 
baten. 

m/ 8 * CBraweø fcfgprabifener øwr Warør. Øangogfanø 
wpumon ubøao ^an- Jtjøb(« 170« og 1703, fol* 

SWoitrab (Sribenf) f # 1702 » 2(orebp i 

<oBanb # (tor (an« gaber, {Dtagifter grif QRonrab, 
(om (t>em <Bjeø(tng IU. 228-29.) t>ar 9>rafl. »iet> 
I73i $r<rfi itit Xagerup i ©ifUanb. jDøbt 1758. 
(conf. (Bjeøfttig 111.231.) 

Sorftarinø om ffptfteten tit be aroloffenrer« Jtiø((» 
1736 4to. gorflarinø ooer gpifteten tit ht Okitater. 
tbib. 1740. 4tø» 

?>rop(eten G(a6afu!« ©paabom forKaret* IWb* 1752* 
4to- (ubtom oøfaa paa StpbfP.) 

De fem farter af eut(er« liben Xatditmui, ooerfatte 
^aa DanjJ eø opløfte oeb en gorftartnø. ib. 1756. 800« 
(JBIeo f ormebeifr noøle Orb oø Satemaaber/ fom Jtirfc* 
tnfpectionéeolleøtct fanbt "ubeqoemme og anjløbeltge" , 
fnpptimeret. (conf. Bu^mø neonet ©. 248« Den er re» 
cenferet i iUUiøø U tetr« 1756 ©. 143=149.) 

SWottrab (^enrtf) f. i 7 b 7 b. 27 Xprif i 

{>erringe i gpen, (tor fjané gaber, fRarcu« affott« 
raD, Srober til ovenanførte 2)abib SRonrab^ banar 
9>raft. (conf. (Øfeøftng HL i9«»93 t OToten) ^>an 
25ep. 1723. »len 1733 ?)r«(l tit »rjieb i ^n # 
1767 tit eønber* og 9tørre»£)nft(b i 3(ar(ul &u 
2)øbe 1794. 

©aloe i (Øileab o: <Sub< Sørn« ^or« oø fcrøft glenø* 
borø 1749. ftøeb 3(n(anø om gocnøie!ig(eb mtb ffo 
©tjebne ubgioet ibib. 1750* 

SWøitrafc (Soc^um ettn) 6øn af Støj!* 

forrige; f. t JBDrfleb 1737. Slet) 1776 9z*ft tit 
$eUigfø i Aalborg ©t. 178^ tit SBtnbing og Srp« 
rup t ?(ar(u« 6t/ 179^ til Halt og Sorrmg ifam* 
me ©t. Ølefignerte 1793. 

pbil. ^o^rigrø (elliøe Såter ooer uboalflte eoange» 
Uffe ©aiU(ebrr, ooerf. 5tjøb(. 1770* 

SHonraD (3o$an) ©øn af fBifTop 9. 2»on. 
rab i Slibe; f.. 1647. £)ep. 16^3 S3tet> nobtlt^ 
teret 1682. 2)øbe omtrent 1760 fom Stattraab og 
©jer af 9tobfitbe og fRatfeboae i gpen. ((Bjeøftng 
III. 224.) 

SBeretninø om ftt Dpbclb t Jtjøben(aon unber Cetei* 
ringen 1658-60, — i ttycrupø Si^cnf HI. ©.426*28. 

SKonral) (So^an Vnton) f. i 745 i ff gm » 
merup i ©jeilanb, t)oor (an« gaber # grtberif SWou* ( ) >*b, *ac 9raft* $«n Met> feto $r*ft ti( fReflmef 
i ©jellanb 1792. Døbe 1798. 

Xnttftttif ooet De. gléifAer« ftecenfton i Stabene 9Zo. 
40 43 af Xrirtf og tyatifrtcfc &}øbb« 1794* ©ibrag tit 
&• meifdprf Æaraftertftif. ibid. eod. og 2bet ©ibraa til 

Jleitøer* flarafferifiif. ibib. 1795- (cenf, Srictf XVI 
afte tto. *6. 27 oø 38* Briter og antifrit. Journal 
1796- ©• 351*61^ 

SRonrab (Umm) ns auguii 1762 i 

$or6grunb, }t>or l)an* gabft t>ar JJreefh Dep. fra 
a^rtflianla 1779« gagbe ftg efter SRebicinen, t>t3ori 
(an 1787 tog Doctorgraben. . 83let> famme tf ar ab« 
jungeret og ftrcceberenbe og 1606 tirteltg ©tablptø* 
ficul i Bergen« 

Adnotata qyædam circa plenritidem. <5n 2)i6putat< 
i bet mebtcUrff e iDifputcrcffiffao* Hafa 1786. 

De laud« regi min is frigidt limitanda, disf. inaug. 

Hafn. 1787. (i. 4C|"t, 1788 tto« 23. Cottø ttnmil. 2te« 
$eft e, 19.) 

SKottTttfe (3>eter <?p&raim) $arbrober til 
ben ownnoetmte 3o()an 2fntøn SKontab ; f i £osm 
merup t ©jrllanb, ftoør (an« gaber, $eter SKana«* 
fe« SWonrab, par $rafl. £)ep. 1730. »le o 1739 
Snformator (o« be fong[. 9>ager. 1743 tcflb* 4a* 
peQan til $ilteeøb. 1746 ©oønept«|i til tøpjleb t 
gøllanb. 1757 til Sbeftrup paa galjler. 1766 til 
+ Domfirten i aartyu* og Dompronjt« Døbe 1793* 

Etgprccbilen ooer OtyrifHan ©rafenberg, trtjft tillige« 
meb ftrafenbergt af Ufonøor ubgione fceoaetobeffrtoelfei 
©iborg 1774* 

93?Cnrab (S>efer3o&an) 6ø tt afben ncejt* 
føtgenbc Ctect. ©♦ 6. STOonrab ', f« i G&riftiania 1758 b. 
18 SBaj. Dep. 1776. ©11.1779 fora IBølonteur 
tnb i bet banff e Gancellie, i btrilfet Gollegium Ijan et 
avanceret til at t>*re Departementschef og Deputeret. 
1812 b(et> $an Gonfefentéraab« 1817 {Ribber af 
Dannebrog. $an er 3Reb(em af ben fongl. Gom* 
mtéflon for iOlbfager, famt 3Srctmeb(em af bet mii 
tjeraloøijfe Øelfltab i 3ena. $an ejer en« af om* 
trent 10000 dummere befiaaenbc Gamling af SBu 
neralier« 

Goflegialtibenben. Jt jø&b. 1798:1818« ODette Ugeblab, 
fom enbnu fortfcrtteeY ble© af I) am og ban« Cojlega i 
GaircettiecoUegtet, Gønferentéraab &tfuoicn/ ubgioet i 
gorening inbtfl 1813/ ba Anubfen bøbe« gra ben Stb af 
ubgao ban bet allen« inbtit iSuliu* 18 1 5/ ba StatSraab 
2. ©. $rfteo bleo SXebubgioer« £>e tre førfie Xaraan« 
geberaf bieoe rec+ af S* É^aarup i ban* tttaøajm I. 
467*98.) 

*an oac i gorening meb ^ram og Støggefen Ubgiocv 
af VDeøfele 1787 ubfomne Bamtligc @Priften 

9>oef[er af barn flabe* i tttmervaø førfie Xargange, i 
9t9taarigaoe for Samer, og i gtabbct* lommebog fot 
elttefpilpnbere 1788* dom IDireUeut for ben wamfe OpbragelfeOanfiatt paa greberf^Obftg (ar ban lahtt 
ttoffe : Gange tit ©cua i bet locrnfPe 3nflttat/ trotte 
ftm SRanufceipt for 3nflitateto dieoer« £iob(. 1817* 8» 

SKørtral) (©øren ©eerup) føbt 1728 paar 
Xwrnatø, bDor (ani gaber, ^>ebet fRarcufen SRon« 
tab, var ^)ra(l, J^an ble© SRagtftee 1752/ 1754 
Sonrector og 1781 Stector veb ©folen i 6(rtf!iania» 
D*be 1788. 

Diapp, Havn« 410. de voce Koraxnuo* Phil. IL 10. 
1747. De memoria 1748* De iripllci veterum Gr». 
corum (acrificto Di9pp« duæ 1749:50« De re/ligiis con- 
tra ctus avertcndl periculi vulgo jfffecuratlonls apud 
Autoret laiinos 1751. 

Kb^iUige ®fo(eprogrammer# faafomj de Capitulo 

Atloeuii 1770« De Bibiiothecis Norvcgi« 1777. Do 
ipitii« bibliotbec« fclioiaiticæ Cbrillianenlla. 1778* Otte 

trpfte i Cloart i Gbrtftiania* 

SWonra& (Søren) ^ 1744 i a;i«crbp t 

©iellanb, (|t>or ^an« gaber, 3ergen9Ronrab, ba t»ac 
9>roefl/ mm bøbe fom $r«(t til Saale i Xggertbu! 
@tift» fennen beponerebe fra S^cifliania. Slet) 
1772 Decanu* t>eb kommunitetet 1779 JRec tor tjeb 
ben lattnfte ©fole i Gbriflianfanb, og btOputerebe fer 
3Ragiftergraben. 1783 ftf ^rctbtcat af ^rofeflor, 
1789 blet> JKectct i ironbtjjem. Døbe 1798« 

Disp. de fertptur« faer« lecliooe omnibus commo* 
da, Havn, 1766. 4« Phtlautiaa brevia delineatio. ib. 
1768« 8« De prudenti iermonit ufu in commuai vita 
I770» 410. Profopopoeia filii prodici 1771. 8. Vita 
Kinari Tambetkj elver. 1772. 8« Vita rhanabrandi. 
1775. ^* Judiciura de tranalata nuptr (a Badenio) 
in hngvara Ternaculam Tactto, ibid« 1774« 8* 

Cicero de officii« et cfari« oratortbus, cum notif. 

ibid« 1777« (Tivtt. ^onrii. 1777 Wo» 28- litteratur« 
tournalen for 1779 G. 290^95.) 

Disp- conttnens obfervationes ad Brutum Ciceronis« 

ibid. 1779, ((. UJfr. 1782 fto* i« Crtt. 3ount. 1779 9Zo # 
440 

Oratio in oatalem Regis« Cbtr^ianfanh 1782* folio. 

5 CSfoteprogvammet/ b^oraf bet ene: de imitation« 

Ciceronis. ibid. 1785* 4* De tempera men to poena- 
rum in fcholis. ib. 1784« 4tO. (cenf. 1. iCft. 1784 pag- 
351.) et de ofculis, ibid. 1788« (aum. i Kriirt og ?fns 

nfrit. 1788 910« 37«) et de Lacretiana poeil. ib, 1787. 

(tee« i I. iSfr« 1788 9to. 40.) 

Damont etter ben forulpffebe digtet/ en Satire — 
inbf. i PoetifFe 6amlhtger ubgione af et (bet faa fatbte 
norffe) ©clffab. ifte fflinb 3bi; Grotte« og rec, af Ban* 
oer i 1. Æft. i794> V- 643* 

kartoflerne — inbf« i «ole$* tronobiemffc Bamlinu 
gt*r p« 159*60« 

SKentaf gU QBttné tt) m gran|!manb, fom 
i griber« IV beg Sib t>ar SSeflprer af be banffe Co» 
moebier« 

Harangue de Mr, Bartholin fur la paix, traduit en 
£rancois, Copenb. 1720* 4* ( 397 ) SHottøettfljerne (»rebp ^enr« von 9Rmt* 

i^e af) er f. b. 27 6fepMi774 i SBorbingbotg, 
$ant gabet »at Gønferetfttraab Btt(o 6fjriflcpf)fr 
ton !Dhint(e af SWorgenfljetne til 83e tfefloo. ^)an 
biet) ©tuben t 1790. 1795 furnumeratr 3(ffeflbr i 
Siøben(a»né $of* og ©tåberet. 1803 fcøjefteretg 
Xboocat* SRiflebe »eb en 4>øjefleretébom biffe Gnu 
beber 1804. fltehfte berpaa til StpbffCanb og ^ol* 
lanb. Xom 1806 til SWoøf i fRorge, (»or (an an« 
lagbe et Unber»iéningéinfittut, (»iltet (an 1809 for« 
flpttebe tit G(rifiiania. ©I** 1810 ubnctont tit 
qprocurator »eb alle £>»er» og Unberretter i Wørge, 
og ftf Xaret berpaa Gancettteraab* ZittU i8i4b(e» 
(an ©øfrigéproeuteur og Tamme Hat Xb»ocat »eb 
SRorget $ojejhret» 18 16 9tegieringtab»ocat. 

&iøben(aonø iuribf jf prafttfFrrøaanebttibenbe 1-UJBtnb« 
Jtj*b(» 1796* 

9>oIttff og «iftorie* et perfobifP GUlft i to »inb, 
Ctørifttania i807ii8iå» 

sBelmente Haab tit ben notffe 3otbbrnger meb $enfon 
tit narøatrenbe Jtrig, <5(rifiiania iBø8- (tee* i $afio* 
ttemnano 4an»v*fenøfainl. I. ©♦ 321*24.) 

9tob»arge# ttter ttrtnbring i Xntebning af Xnonomat 
©canbal« ©pørgémaal i 3nttUtgentøfeMerne for 1809 
»o. 4. tbib. 1809. Kntifritif etter ?t 9>ar Crb i Kn« 
lebning af ffrocurator jDebeé'øjfrttiffe Øemoutninger. 
ibid* eod. ©oar paa tiltale, fbib« 1809« JBeoti at 
$roairatør £)cbet (»crfen et 9(Kofop( etter £tbc nftabt* 
manb, ibib« 18x0. 

gorføg oøet (»ilfe be timelige Xarfager »ate til be 
tanfte Stoppet* ©ammenttafning i $orøén 1803 og til 
Htmttné Opftoib fammeftebø i Varet 1807« Gbriftiania 
2809. (tee* i ^afl. 4itt. 3eir« 1811. 3un. 9to v 53.) 

florgel røineroa. <5t støaanebrøcift. 3 Rafter« ibib. 
1810. 

€(rijtian Xngnft* fRinbef ranbt • ib. eod. 

9togle Senurrfninger i ttnlebnt'ng af Ølorgetog ©»et* 
rig« gienftbige poltttfTe ©titting. tbib. 1813. (tee, af tya* 
flot SButftbetg i »labet Cfreii.) 

Zil ©tort(inget/ angaaenbe ben eibøoolbffe ©arantie. 
ibtb« i8i5* 

$»H!en yrocrOmaabe i QøUfttut, ben ffrtftlige eff«r 
nuinbtltge, opfatter bebft gornuftent gorbrfnger paa en 
geb 8tet<p(eie? tbib. 1815* ifcleø btUmt t tfrtørt* nyt 
jurit>. 2tofit> XII 208*44. (»ilten f&rbemmelfe b(e» af 
fRorgenfijerne farffilt ubgtoet og rebfaget meb en gor» 
crinbring og nogle Semarlmnger. <5$rt|liania 1816.) 

©Pøø og Xtoor, etter et $ar Crb tit (C. tTt. jaJfcn) 
{forfatteren af Semarfninger angaaenbe botlfen VroceS* 
maabt, ben ftrfftlige etter raunbtlige/ et ben bebfte, <&1)ti* 
Jttania 1316. 

^an (ar 1793 paa Danff ooerfat fin ^arbrobert C* 
XD. tHorgenflferned Defenie des Mooarchie*, ogfaa les 
»tut abftittfge VfbanbUnger til ^uribifle ttfttAnebøti* 
^eiibe* fom (an i Vårene 180213. ubgao i gorening meb 
2 ffcJTomne *S*ft, ilaflen og Ørflcfc. SP?orgenftjerne (Sa<par Bit^im con 

8{unt^e af) ben fRoefiforrigté .garbrober, f, 1744 
faa SBeHtffot) i ©jeltønb, fom (an* gaber, Sufittés 
taab S3rebo 9Sunt(e af SRorgenfijerne (om (»em i 
Su^me levnet ©. 235« 241. 362.) ejebe« $an 
»ar ferft SRtlitair og gtt i rnøftfl Æje ne(Ie, (»or (an 
b(e» SRajor* 1773 fongelig banj! @eneralAb{utant» 
1774 Jtammer(erre« 1803 ©tiftamtmanb i 2tar(u^ 
1804 ©tiftamtmanb o»er Sottanbø og galflcré ©tift 
og Xmtmanb o»er fDtaribo Tlmt. 1808 (Ribbet 
af Dannebrog* Døbe fom Qonferenttraab 181 1. 

tott banfPe tanboafent gorfatntng« ©orø 1783« (conf* 
Stttnerva 1790* IV. 335. »te» tee. af Xicgeleif. iefc 
1783. 9^o» 20« $aa benne Ølecenfton f reø Kutor et 
©oar, fom bleo inbrpttet i 9to, 33«) 

Xnmarfninger ooer Sangi Vfbanbltng om 8onbe|lant 
ben* Jtj*b(» 1786* Crec* af Ulantajt i U Cftv (1787; 
©♦ 217«) 

Øtoget om Sibenffabetne« tb« 1792. (I* ICfr* 179« 9lø« 
30« Brit, 1793. «o. 42 J 

Examen det princept repandus dans l*Ou vrage de 
Mr. Payne inlitulé* "Lei Droits de rbomrae*' ou la 
defenfe des Monarchies, ib. 1793« oøerf« paa 5Danf9 
ib. eod. (rec. af Zot>t t 3dø IL 108-10 af Sleifdjet i 
jKrtttf XV ^afte 9to. 4. i U OSft* 1793 9lo t 21 og 28. i 
ttln* 4.trr. 3eir« 1794 *o* 107.) 

JKogte OpIpøntHger i Kntebning af Øtecenftonen ooet 

"Examen des Princeps eic.** i 9lo. 21 af be berfinaffe 

latrbe Gfterr. for 1793« *iob(. 1794- (»rtrif XV Ko. 
5« I. ttfr. 1794 9to. io» conf. VutoriXnte. ibib. 9to. 43*) 

Cpmuntringer til gøttanbé og galfterø ©tiftl Sonbes 
ftanb paa jtongenO gøbfeléfeft. JtJ«b( 1809* 

SHorftlig (XnberS) eogneprarfi tit gertøf* 
magte i ©jettanb. 

. Sigprabiten ooer )Dorot(e Sitoø« £job(« 2610« 8»o» 

S^orftng (6^rii!eR SUpttenfen) paa Za* 
tin: Chrisbiernus Martini MorAanus. g rfg 
q»enterte førfl Stptjøbing ©fole paa fRott, ftbrn 
Jtjøben(a»nø. Star fynt »eb Jtjøben(a»ng ©fole, 
ba (an 1544 Me» SBacrafaureug og 1546 SRagifier* 
fRejfie berpaa ubenlanbø tit granferig meb to Søn- 
ner af 6(aul S9i(be. S(e» berefter 9>rofeffot yotba* 
gogicuS »eb Unr»erfttetet og tirftbfi DialKticeØ. Dø« 

be 1554* (conf ^nøølatinffe9>atentationo»er(am 
trpft i Sittenberg 1554O ' ' , 

Joh. Su/pttti VerUlanl C armen dt moribus puero- 
rum in men fa precipue fe rv an dia, cum carmioe C« Af. 
Morfianl Harnicnfia.. i. 1« et a. gvo. 

SKorftnd (6^rfffen a^erfelfen) f. paa OSorl 
omtrent 1485- ffiejfie i abffittige Xar nbrntanbø^ 
(»or. (an ble» SKagiflet og Jaiiø atrimqve BaccboK ( 398 ) laureuf. ' ffieb fT* ^jfmfomfl tle» f>an førfl Slector 
»eb 2Retropolt<anj!olen og ftben ^tofeffor t>»b UnU 
»erfttetet, men i jfnlebntng af bf urolige 5Kber rej. 
ftt ban tgien ub til tfnt»erpen, Gelln og 2ø»en, og 
fcle» ©octor Web. i Stafet imellem 1523*31- IBeb 
ftn ^jemtomfl fra ftbfic Rejfe , font ffete omtrent 
1 537/ mobtog (an ben roe bie inff e 9>rofeffur »eb Untatfr 
fftetet, bet &an ftjalp tit meb at fatte paafobe igjen. 
1544 ble» i?an Écabemtetg SBicecanjrer. 1557 af« 
(agt meb et (Sanontcat i Sloegtilbe. Døbe 1560* 

De latin« coniiru etion e præcepta Joh é Murmcilii. 
Reguls Grammaticea Joh. Bugcnha*ii. Rudiment* 
Jon. Desvauterii. a> Cbriftiano '? Itorkilli Ludioiagiftro 
Havnienu collecta recognita et cnfligata. Havn. 1519* 

4. (conf. ttycrupø røantiøfa p. 2H27.) 

Arithmetica brevia et dilucida. Coloniæ 1528- Bafil. 
1536 « »553- 8 V <>* 

Dionjjius de fitu orbis, a Rheun-io Fan niti latinitate 
douatua, a Chrijtierno Thorkilli Aforjiano ad exem- 
plar gracum, diligenter cailigatus.' Antverp. 1529, 8 V <>« 

Ordinatio leciionum in Academia Havnienfi. Havn. 

1537« 8* (optrpft pta np i tHiiiucrø tilag« 3111 fur Rir* 
d>engefd)id)te i 83« 2te< ©t. (iaonf. ttyerupø UnfrerfT* 
tecøamtal. ©. 4-6.) 

£)m $ef!itent6"l Varfag, goroaring og ftrgebom brr* 
tatob. Jtjofrb« '546 og 1552. item 1619. meb gottate af 
i£. p. *Ufen, (paa Satin o»erf. og fnbf. i Sartøoltite 

Cijta medica Jocul, 3* p, 21. j«»nf. Ptøf» OCCOQ. 2&tM. 
X ». e. 141) 

Scholia in Elementa Gcometrica Joh. Vo*elinl 9 
Hafnias præJecta. Havn. 1550* 

Jac. Henrichmanni Syntaxis recognita, Havn. 

gortale tit $enrtf Cmtbt« tøgebo'g/ fom ubfom i 
Stalin* 1556. (ooerf* paa Satin i Cifta Medica iocul. 

3« P«. 450 

3 Bartholin de Jer ip tis Da /torum ttttttggeØbamenbs 
nn Fafciculus thematum publice propofitorum. F*ag- 
snenta varia medicin« tfaeoreticæ ; og Qverela privat« 
infelicitatis. 

Støorfttrø (griflen) føbt 1704 f $i«rt* i 

Siborg Stift/ &»or dang gaber »ar $r*jh JDep 
fra £)benfe 1721. SBl«x> 1738 $cceji for SanbeC 
paa SEaapnge. Døbe 1760. 

©frifteprcbifen for en iDelinqøentinbe, bet baobe.føbt 
a&arn i Døtgtmaal. Stjøbb« 1758* 8- 

SHorflng (®tia8 Clfcn) (at. Elias Olai 

Cimber. føbt paa SRorg i 3pttanb. Bar 2fma* 
nuenftø f)0« Søge SBrafte paa $w* n » 

Diarium altrologicum et meteor ologicum annii586» 
et de cometa qvodam rotundo omoiqve cauda deltitu* 
to; cpri anno proxime efapfo confpiciebatur. Uran i bur- 
gi. i. a. 410. (jaenN Cawloget over norfft Ttife v 6tlff* 
&ib(io$ef p. 183«) 

. SHorftng (Debet Senfen) SBøgtrpffer i eo» 
I« 1653*55/ i Jtjøbtn^atjn fra 1655 tit 1658. $an Ilt* nnber Jtiebenbaonf tBeleirtng i ®ept. 1658 
bcoebt t>eb en focnfE ©ranat. (conf* H«fenbe6 tf ara 
bog for 1800 pag. 4^42-) 

9>fa(mebog/ meb Gptfller og Ccoangclta, Gatecfcftmut 
Og Jfiønnrr. 5CJebr>. 1653. 8* 

' ©friftprtw. ibib. 1658 t IRobefocmat. 

SWortenfen (6iau«> @ee: Senfce* 
tinder. 

SKortenfCtt (S^nS) (atbe<ogfaa3enoPiU. 
febt i ©faane. Sar TO aq i (ler, og i nogen 3ibXma* 
nuenftg f)o« Xrilb ^t»itfelb. 25fet> ftben Slector i 
$erluf*fyo(m og enbelig ^)rce(I i Slangerup. iDøbt 
1595- 

9(orfFe Aongerø jtrønife ubfat af gammel 9lcrff pat 
jDanff.ubgtoetaf^vitfelt,Jtbb. 1594. 8. 6ibbern 23it>l. 
p. i3'»320 

SKortetlfen (3of;n) føbtiS^anb. bepone« 
rebe t>eb Unioerfitetet og »ar »eb SRibten af i8be Se« 
culum Stipenbiariué S^agnceanug. 

gortfønetfc ooer ©pemprarerne af Bttirlunfja S^ga» 
— inoftrt i tty Baml. cil tondanfFe ^i|lcrie. XV. 2bct 
^afte. 4456. 

^ortenfen («aurib8). ©ee: ©cat)e- 
øKortenfen (?>oDei)- ©ce:#ftrup. 

SWottoitTe (»fei«) f bt *, 29 3uc 1743- 

^an« gaber, 4>enrta) TOottiUf, »ar ^tcrjl til Sejr« 
flot) og 3orbrup t Slibe ©tift. iDeponerebe fra $or* 
feng 1760« 1762 b(e» ban anfat u\ ben gcograpbu 
fk 2anbmaa(ing. 1778 Sanbmaalinggconbucteuc 
»eb Slentefammeretg £anbmaa(ing6ar<^i»« Døbe 
fom 3uf{it#raab 1912. (conf. tPorme fiericcti 
W. p. 539* £itteraturttbenben for 181 2 9to» 
43 og for 1813 9lo. 10) 

# 

ttnberretnfng for $ubtit\im, om bengeograpbtlieeanbs 
maaling tit eanbtartrrne* gorfatnmg er fornøben foc gat« 
brenelanbet — tntrf. i patriot. OTagaj. for 1771 9lo» 
41. meb 2(nmctreninger af en ubetjrnbt gorfatter. 

®ecm«triff og oeconomiff 3orbbeling<: og 3orbffift= 
ntngglcrre. 5C)øbr>. 1791. 4to. ($>aa Zybft ubgioet af 
2lo$. Wilb- C^rifliani, begleitet mit fiiur JBorrcbc »oa 
jUftner. ®dtting en 1793. conf. »aoenø Urtirerf. 3ours 
nat 1794. p. 190:91. <^6tr. 3n3« 1793. 1301. Efpru 

de* Journaux for JDeC. 1791« Og jippendix to theCri- 

ticai Review Vol. IV. 547. ®en banffe Original c? 
anmclbt i <8btu Sin). 1791. G. 1567O 

ZaUUt forefHUenbe GtaW og tanboeconomtfPe ©erfg- 
ninger ooer eiedanl/ gpen, Sottanb/ fcangelanb* gaU ( 399 ) fttt og Jffvfc. Jt]ot$. 1789«. *t Bcebfenaf!« (anmelbt i 
Britif 09 ttotifrirtf 1790 tto. 10 | 

3 Di*. ©elff« BP rifter er af tam: trpontntiallfg« 
ntnger« alminbeKige Opl»«ning — i Vty Bamlmg 2 fe 
Bel £• 606*40. Cm at bf (lemme Bttrrelfen af bet Bip!« 
fe 3orb, fom fan o«re rilftrcrffeliø Beber(ag»for$ienbe« 
Oppeberfet. ibib. 2ben Del p.. 25 48. (conf. itøborfiana 
». 424.) Om $reoeregning meb 11 Sollet og famme« 
forbetagtige Xnoenbeife paa matbematipe SfgningVr« fpe* 
r ; eHe Ople«ning. ibib. 284*000. (conf. 1* Cfr. 1791 pag« 
no ) Beograp(ift og geometrift Beregning ooer Blel« 
lanb, bete Xmter, 3nb(iolb af éfooftrafiring, Bøplan, 
Soroemofcr« Ooerflabe. tbtb. 391 407. Om Bejfarter« 
gffatntng i 3bie ©el C 386:97. Beograp&i|T 09 geo« 
»etrifE Beregning ooer fcollanb« og gatfter« farat unbcr* 
liggenbe fter« 3nbftolb af Bfooftrctning/ ©oplan, Ser« 
bemofer icibft. ©. 462297* gigelebe« ooer gpeo tømt 
unberliggrnbe ©et Sangelanb, Saaftnge, TBx* te. i 4** 
Binb B. 37*85. Om gamle batiffe 3orbe* og ftanbgilbe* 
bøger« Sran«lation 09 fcanbgilbefpecier« Beregning til 
$artforn. i 5te B. B. 1*17. $n np analptift fi&aabe. 
at finbe Differentialerne til be foranberlige Btorrelfer. 
ibib. 6« i88>98. (9>aa Sobft i Bcbeefe un& degene 
pøyftfal. 2U>fcanM, ijrer S. ifte Bbtfrefl.) fWatJema« 
ttff Betragtning ooer ben tXangbe og Bagt af fceonet«« 
snibier, fom ubførbre« til et Bcenneffe« bagtige tlnber* 
tjolbning. tbtb. B* 451*63. Beregning ooer bet S<fb# 
bet foraarfagei £ob«e)eren, naar jobberne oeb SorbfCift« 
lungen gioe« be tit Snbftegning uforbelagtige Bf iKelfer« 
tbtb. ©. 615*28. røat&ematfllMtatiftiP Stregning ooer 
Branbfel — i BelfTabet« Brnfter for 1800. ifteB. ifle 
^fitfte ©. 20549.) aftrptt paa np i ilimbø *l<inbv<rfen« 
£ftag*3 # i8D2 t 9too. og Becemb.) ©efgr. og Geometr. 
Beregning ooer .tørring, Valborg og Stanbér« Xmter, 
bere« 3nb(olb af 3f ooftralning « Se roemofer 0. f. 0/ f 
SFrifterne for 1807*8« abet 4>. 6« 65*124. gorfog til 
at beftemme gorfroltet imellem ©fooff pib« $ariforn og 
*ger og Sag« .parttorn. i Bfrifcenu jor 1809*10 ifte 
fafte« B. 139-68. 

Betragtninger ooer ben marøematføe analptf ffe Btaa« 
lefoaff« befpnbérlfge gørnobenfteb og farbele« 3nbfipbetfc 
paa at ffierpe Bjaleeonene — inbf. i bet norffe t)ib« 
Brlff. Bfcifrero nyefle Samling ifle B. 6« 1*14« 

Bcfoarelfe paa Snboenbtngerne imob Sorbubfigfnin« 
ørn«- 9^tte — tnbf. i (DIaffeiie annaler V. 307*32. 

StøOtffin (^an«) ftbt 1716 b. fi6 Tfpril i 
Zberflab t Valborg Stift, (vor feané gaj>er, ?)eber 
SRotftn, bar $r«fl: ieponerebe fra grtbertøtborg 
2733« B^eb Cated^et txb .$tltmnt XMt 17***- 
1747 9 rct ^ * fb ^ b<l 6atf)cine« Sober. 175 1 6a. 
peUan til Wpfirfen i Sergen. J757 *w9* 6aprl* 
lait til Domtirfen. 1762 ©ogneprcefl til *oré!ir. 
ftn. 1771 til Comfitfen og 6ttft«probfr 1779 
2>octor Z(eo(o9tot. Døbe 1793« -$an (abbe an« 
ffaffet ftg f t eogtrpRette i Bergen for fin egen Stegt 
niiig. C«nf. ^n« TCutobiograp^ie i Solenma Aca* 
demica eelebrata in memoriam inaugnratio* 
nu VniverfuatU Havnienfis. Hflvniæ 1779. 410. 
eller f Acta Jubilæi. ibid. eoi i gatio.) 
Bytiiff Xitttr<uttrlerkont Dispp. Havn. 410. Be emplufi pthtcularnm bsbrma* 
rum 1735* Do nexu virtutum per definition** Dttp. 
HU. 1736-37. De maje/late ityli Ucrm fcriptar« disp« 
tres. 1758-39 Compendium Herraeneoiic* Ucr», dup. 
dti» 1740. De actdemit coelefli. diip. inaug. 1779. 

gorflaring ooer ifte og 2ben røofe Boger, jyoben^. 
1742*54* 4*°* oplagt paa np Bergen 1772. 4. 

Brtanfninger ooer Subelterfen 1749. itjob^. 1750. 4« 

Jtorte Betragtninger ooer abfPiaige moralfe gRate« 
rier. ib. eod. Ooer mennefteltg tprfalig^eb og Cpffe. 
Bergen 1756. . Ooer meaneffeliae Bilfor. ib. 1757« — 
ooer ben førfie Bon i gabcroor. ibid. eod. — » ooer Opbet 
og ftaftcr i Xtminbeligfcb. ibib* 1759. afle fem i Octao. 

Øa moralf (5o«moTogie eller Berben« fornuftige Be« 
tragtning. 1-V Btptle. Bergen og Jtjob(. 1757*58. 8» 

gRenneffene* ulige itarafterer. Bergen 1759. 8* 

gorftg til en banff Seeminologie. tbib* 1765* oplagt 
poa np. ibtb. 1766. i&arf* Journ. ijleB. 2bet Ct. €.- 
«33 ! 360 

Gamling af npttige og larerige ^ (Jlorter og Bamta« 
ler, ib. 1766. (torPe Dourit. 1 B. 2te« et. 224*32.) 

^uépofrtX ifte Del. ib. 1766« aben Oel 1768* 3Me 
Bel 1769. 410. 

$u«pofiil eder fort gorf tartng ooer be eoangefiffe Seje« 
ter for Varet 1771. tb. 1772« 4« Stilag til famme. ib« 
1773- 4* 

Jtort Begreb om ben fcarbom be Sroenbe« oirWige 
Baltg^eb i bette 8io. ibib. 1772. 4. 

Be Sroenbe« Balig^eb i bette og bet titfommenbe £f»,. 
foreflttlet i 6 f)rabitener. ibid* eod. 4to* 

gorfog til Berben« almfnbelige «&iflorie i^enfeenbe til 
Oeconomien og $ué$øibtngen* ib. 1772. 4. 

■ SWenneffft« Betragtning/ inbbelt i 25 Btpffer« ibid. 
eod. Berben« Betragtning efter be tre Sroen« Xrtffte. 
ibid. eod. 25re« og Xnfeelfe« Betragtning« ib. eod. 
afle tre i Octao. 

<5n fcimmelff Bffube : Bamfing af øigtige. Betragt« 
ninger ooer abfttaige'Sing i Berben. 111 ©t. ib. eod. g« 

Ber rette Begreb am Siben* Berben og Øoig^ebem 
ib. 1773. g. 

ICftcntanfer til tøere aftertanfe, af et patriottH Bet« 
ffab i Bergen« ibib. 1773. C&rir. 3*uri*V »773 Ko. 50.) 

Beretning om Ygerbnrfning«maaben i SpUanbr *ol« 
ften og SoQanb« ib. eod. 8oo* 

Bub« ^erlfg(eb« Yabenbarelfe i Berben i be Sroenbeg 
fjerter/ forefliUct i Binbbittebet ooer b« 7 Bonner i ga*> 
bcroor« Bergen 1773« 8- 

Betragtninger ooer alle Bonbag«-£oangetterne for. 
(per gRganeb i Xaret. ib, eod. 4« 

gutøcri Jtatea)i«mu« forf låret oeb Ent^eri egne fitbv 
ib« 1774« 8»- 

Sanfer om flteligionen« Silftanb blanbt be gføriftneeg 
om Sober« og Rebninger« Omoenbelfe« ibib« 1775« 4« 

Bamtinget af nogle ©ange. ibib. 1776. 8- 
Betragtninger ooer abf ittige olgtige Sing i Berben« 
MV $«fte. ib. eod. 8# 

(51) ( 400 ) tfgpwebffen cpe*3.,9>. ©cmnt. Sergen ijji. ouer fyber 
3tf. ©mtbt ib eod gru Qarørine gletftftcr føbt ©eet» 
m ligben. ibib. 1774« Knne fDlargrete 3B bbing føbt Sri« 
man, ib 1775. JBmiamin JDaøf Xnget. ib. 1776« all? 5 

gertale til 0, ttUtertipø 6prog af ten fctBige 
Gfriife. 

VbfftUide ©totter i bet otctttomiffe ttl*ga}iii, tøor» 
ibianbt en Xffranbling om ©pinberierneø 9Uboenbig(eb 
øg ftptte i »perne. 

an Del enfelte farffftt ubgione yrctbifener« 

SJlOtf) (3oban) føfct 1629 b. n gefcruar i 
SrecHum i Sanbffabet SBrebfteb i glen$borg $ro*øs 
pie, (t)Oc (ani gaber, 9Ricotai 3JS*ot&, bar ?>r*jh 
©tuberebe i $e(mftab* ^ itr > 1664 6ecretair i bet 
tpbjfe Gancellte. Øiben banjf og tpbjf 21rcfctt>fecre« 
tair. Omfiber Sanbbroft i $o(fiem JDøbe 1705 » 

[Cimbria Utterata I. 41 9' 20.) 

De fcopo reipublic« Polonics et demo Auflrlaca ad? 
Terlus Franci Marinii libellum pro Hermann o Conrin- 
gio. Hamburgi. 1665. 8- 

Votum veterum annorum. Havn. 1666. 4« 

©taatøgefojafte jwifejen ben $dufew grantfretø unb 
Ceftcrreia)* au« bem granjif. f. 1. 1667. 8* 

SROtt) (Støtte!) føbt b. 16 ©ept.i6oiigfenø# 
Jorg, $bor fcanø gaber, 2Ratttøa* gRotø, fom ftaobe 
vårret SRebicuØ fto* Rejferne Stubofpf) 09 SWatt&iaø, 
var prattiferenbe Serge. ©tuberebe SRebicmen i jtø* 
nigéberg og Jtjøbentyafln. Slejfte 1632. fra Jtjobeits 
fcatm til geiben, og brog ftben til Qngedånb , gran« 
ferig og Statteit. Zog £>octorgraben i 33afeli637, 
Jtom (jern og begpnbte at praftifere 1640 i glenø« 
borg, 1645 i £ubef, 1646 i Dbenft. 1651 ble* 
$ofmebtcuø og ffben giomebicuø og informator tø* 
JtronprtntØ CtørijKan. £*be 1670 (Moller i 6V//»- 
kria Litterat a I. 420-21.) 

Disp. inaug. de pleuritide legitimt. Bafilr 1637, 4- 

Cafus chirurgicus perforati thoracis fi ri eliter defcrip- 
tus. Havn. 1650- 1658 Og 1661. 4 to. 

HLftoria raritfima mulieiis hydropisa — mb ført i 
\Atta Med. Havn* Tom. L pag. 17924. 

2Cf Dispenfatorium Havnienfe fom tfbføm 1 658 4tO, 

}ar t)an nbarbejbet pers 7ma. $anø Gorrefponbence meb 
»orm, fe« Wormil Epiftolæ p. 583*89. 

^OUrter (G&arW Xbolpc) fctonøé) f *bt 

paa Stacao b. 10 2Jec. 1776. $ané gftber, ger* 
binanb SRourier, førfl Gapitatn oeb bet falfhrffe 
Øtegiment, ftben i nogle Hat Supercargne i bet affa« 
tifFt Gompagntet Xjentfte, er »rober til ben tuben. 
ticetmte griberi! SRoifeø Wouriw. SBleti Gtubent 
1784* 1801 Mev> Qjet af ^errrgaacbtn J^inbema 
i gpn ob 3«(lit«raab. Betragtninger over bet engetfk Xgerbrttgl Xmvnbe* 
Ug^cb i 2)anmarf« Obenfe 1803« (I. iCfc. 1804 fto« 7,) 

€r)afeaubrtanb om »uonaparte, SBoarbonnente ie» 
ooerf. ibib* 1814« 

2(noiéning tit Srerptantning og ©fooe* Yntørg paa e* 
SoQbegaarbé Sob — i 4.anb(>n»r>olMi. Belfl?. Sfrifr* 
Vty Øami. 1. 73:128. Crcc. i (Dluffeno Itnnal. X. 101:6.) 
f)lan til en flor tøaarbi Drift ubett ^ooerte — ibib. II. 
53:96. ((Sn^oer af bilfe Vfbanblinger betønnebeO meb 
Sanb(u<boibning6fetftatetø 2ben ©ulbmebaiUe.) 

QflOUtter (»et binanb eonté) eenneføn af 
ben nebennctbnte 3«an gerbinanb 3Rourieré Orober ; 
f. b. 12 9loo. 1754 t @enf. 33(e» tnbt>tetfom$ræff 
i Surttr) 1780. 1786 <Pr<rfr t>eb ben franfte refor« 
merte fDtentg^eb i Jtjøben^at>n. jjle ffrcefi 1794* 
1815 ft^ 9tcrbicat af ^rofeffor og 1817 Sang meb 
5tjeben^aT)né $robfter« 

Discours reiigieux et qrelqves a'utreø piecet relati- 
ves aux circonftances ou ils ont prononces et a Thi- 
ftoire de Teglile reform ée de Copeobague. Laufann« 

1790. (I. iEfr. 1791 9lo- 19* Bntif 1791 9to. 44.) 

Con/iderarions' d*un interet majeur pour Teglire re- 
form ée de Copenhague, Gopenh. 1791* (L iSfr« 1793 
fto. 18.) 

Ide'eø fur le vrai fens de la formule du BAtåme. ibid. 

,1796. 

Preambule des regiemens propofes pour Teglife rø> 
formée fran^oife. ibid. 2808* 

JEloge funebre de Fred. de Coninp. Copenb. igll.. 

Syn op (Is eorum, qv» continentar in opere gallice 
Icripto dein forfan erulgando : X oluJ Cbriflianismua 
ad tria, qvæ .dividi neqveant ,- princtpia revoratus* 

Hafn. 1 814. ($aa ©anff inbf« i tlZøtterø Xbeol. »iMic^ 
cr)cf IV. 65.77. conf. U «ft. 1797 »0. 46.) 

3 Saflcfen« magasin er af (am : Den catftolfle *ir? 
feo Silftanb i be banfte ©tater, tforr i £i»bcm)aun, ffben 
deformationen — i 3bie 83. ©, 1 24. &m nbøortfen 
af ben reformerte Gnttiii i »J>tl(ing«r. ibib« &. 24'3?« 
conf. pag. 341 og 420, 

3 tttinerva : Litnrgies baptismales,meb banff Coer^ 
foettelfe, i 1799* 1. 231*560. $ant GonfirmationOittnr« 

Jie. ibib. Ul. 71 o. f« Om ben np franfte GalenberiSoi« 
il. 300 0. f» Betragtninger ouer Gnéen, en 2a(e« 1804* 
I* 237 0. f. . Snbbptelfe tit BforelerOninger ouer franft 
Sprog og litteratur« ibib. II 212*0. f. ^iftorife 9to« 
titfer om 3*an ^enri ^ngnetan ftben Greoe af ®plben« 
ften. ibib. IV. 210 0. f. Cm bet goretøoenbe 1801 at 
ffaffe ©enf ftn Gcloftatnbigieb/ ibib. 268 0. f. £)m 3. 
£. IDeamerciereø 1805, I. 288 0. f. Kt Calvin fortjen 
ner et SRinbe. ibib. 111. 162' 0. U 9tecrofogie ooer ffarl 
♦enri! QXeurier« Ulinerva 1816 Jan. 80*83. Gfterret* 
winger og Stnecboter om SDronning G^arlotta Vmalta, i 
Varø. 1816 i fRaaneberne gfbruar, Tipvil 3unti, 3alii 
og Vuguft. (tiUige farff ilt aftrptt«) 3* fltoaob) JBiogra* 
p^ie i 1817* 9^00. 6. 77*88« 

3 3Hø 09 *5tbc 1 Øtograpbier af ©reo OptbenHeiv 
IDeBmerciereØ/ SBretonoitte og §UUn, inbføtte i Karg* 
J807 ifte og s*" Soartal; meb Øtettetfer og Siflag ber» ( 4ot ) ftl. t'6ib; 4bc Ctoartal pag. 96. tø4<209« 289*84/ Cm 
(5ate<bumeneré Gonfirmatton. ibib, IV. 80*93. @op&ie 
9ten«e Stajar be la Gfcrbe* SRinbe, ibib, IV. 97112a« 
Rigtige Scgreb om Sfte ologie og Religion, ibib. 6. 121* 
136, efterretninger om $uUt Xltenborg. 1808. L 66« 
78« <&iftorip tootale ooer fc. Gprngler. tblb. ^8*92« 
(ogfaa farffiir aftrpft.) Gopbie Xtøcieiona, JRegentinbe 
i Sfutlanb. tb« 1X1. 177*2 11. Dm ©tepben Salomon 
ftepba« — 1818. 179-86, ©iograp&tffe (Efterretninger 
om øteoerbil. 1809. II. 342:57. 4>rnrtf $(oft'* Siogra* 
Pt)(f. ibib, 111. 158 78. Sønligt SRinbe. 1810. {II. 192 
69. 129*35. (Xtte biffe faaoelfom bi i Minerva og $alt 
lefenø ttZagasin tnbforte Kftanbltnger ere forbanjfebe 
efter gorfatteren* baanbffreone franffe Originaler.) 

Courier tørtbetif SRoife«) f. b. 4 gio^ 

1728. $ani gaber tmr ben nebennoet>nte Soban ger* 
binanb SRourier. #an fluberebe i ©enf og 8aufau» 
tie« 83le* 1754 efter ftu gaber tyrcejl t>eb ben fraiu 
flt reformerte SMenigbeb i JKjøbent>a^n« Døbe 1786. 

Serraoii fur la guerre prefc-nte. Copenh. 1757« 8 V <>» 
Oraifon fu 11 eb re de Frideric V* Copenh. 17G6 4 t0 * 

OPerf. paa Danff af £Jacobi, ib. eod. 4to. 
Sermons fur ctivers textes. ibid. 1776. 8 V <>» 

tlicbitbr* »ejfe paa granp ooerfat og forfortet, 8ern 
1780. 2 Somre { Octao, 

Oraifon funebre de la Prince« fe Charlotte Amalie. 
Copcnhague 1782. 410. 

CateebUrae. ibid. 1784* 

Becveil de craita memorables etc. par O« Malling, 
tradnit de Danoia, ibid. 1794. (aumelbt ttf Xobt OrtØ 
1794, I, 92«) 

$RøUtttt (grtbericf) (Suiffaumt £enri) 
©en af 9l«rflforrtge j føbt i Jtjøbenbavn b. 16 gebr. 
1766, Cfterat bat>e flaaet 4 2far fom Regiment*« 
(abet oeb norjfe £h>regiment Gurajferer, anfatte* 
l)an fom ©ec, Éietttenant »eb SJornbolmffe 3*tfante» 
riesSKegtmcnt 1783/ ©iben inbgaaet i bet fongl.Tfr* 
tillertecorp* 1789 fom ©econblieutenant. ©r nu 
Oberfilieutenant i Gorpfetoggorflanberfor betfongf, 
XrtiUeric<abet«3Q^tut. 1809 Stibber af Dannebrog. 

Segpnbelfcigrnnbe til ben tørre Øromrtrie etter Xf« 
(anMing em JUglefnittene, af 6* 3- Brebø, forbanffet, 
Jtjøbb. 1799. 

V. 2Smto maitaire Unberføgetfer, ooerfat af granfrV 
ibit. 2806. 

tteidpe f eltfortification, ooerfat/ forfortet og for en 
2>cl foranbret. ibib« 1813* 

t>eø*e gorel**ninger ooer fXatbematt<|*en. oøeef, og 
forfortet. Ml Del, ib. 1814* 

3RøttrtCt (Sean fferbftianb) f. 1692 i Stor* 

le i ©4t»eit/ bt>oc (am gaber (atibe gjenbomme. 
Slei> 1717 orbineret tit 9t«ft i *anfanne. 1721 
9cer|i ut> franfbreformevt Jttrfe i *ifben^at>n, », 

175* Reponfe au plaidoyer de la Spøttatrice Danotfé en 
faveur de Francmarons, par Philothee. Copeabagno 

'748- 

Støttre (6rtf) febt i TfpriC 1669 I Dbenfe r 
(tor b^n* gaber, {Regene VJluit, (ewbeafflneSRtbl 
Ker, IBlett ©tubent 1686, 1691 ^cQcectoroq 1694 
(Sotirecror »eb ©folen t £>benfe. 17 11 Prof.græcai 
Ungvæ t>eb ©pmnaflura. Døbe 175 c« (filoéfé 
fynfle<Bej|M/I, 507) 
Subertale 1736. ffpffeoté indført i be krrbe éeffetrecm 

1755 9"tO. 28 et feqv. 

$Rufe ($anS) j>en 9** ffforrlge« Sarbrober; 
føbt 1605 b. 8 SRartti i Dbenfe, btor bani gaber/ 
Sargen 9>ule / var Sorgemefter Deponerebé 1624« 
Wfj(!e ubenlanb«, førfl meb Sri! Stofenfranta, ber* 
paa meb to {inbenooeo og enbeiig meb <Saf fpffe, 
(Sfter 15 Ttati Ubentanbérejfe fom bjem 1645. 16^4 
biet) jDeconomué t>cb Sommunitetet, 1660 Xffeffoc 
i SomraercecoUegiet, Døbe 1669, ©fjorntebe f!t 
fBibltotbeC til Xcabemiet, 

Nifmismata Danorum et vicinarum grntiam. edid. 
Thorn. Bartholin. Havn. 1670. folio et 410. (2ilben* 

ne JDfftgnotton forefanbe man efter Ctule (ofe Ubfaftt 
famt en gortaie, ^otlfet X\X SBartboIin rebigerebe.) 

SD?Ufe (^an8) føbt 162 1 b. 8 gebr. t Obenfe. 
JJan« gaber \>ac 6lnn6 SRule til fRiaiet) Øaarb; 
Deponerebe 1638. Stejfte ubenlanb«. 1652 b(et> 
(onrector i £)benfe, 1G53 Sffagifler og 9rceft ItC 
©ejlbp i gpn. 1660 ?)rafl 1 9?pborg. 1670 $ro«fi 
t Stnbing ^erreb. Døbe 1692. (£bd)6 fynfie 
^jftliøbeb I S5. pag 479.) 

Cigprabtfen ooer Wettt (Slauo ©otter JtjobJ, 2670* 
4to. ooer tflifabctb 6((e(fer, Ib, 2693, foU 

9fUu(e ($ant) føbt i BrobpJ g^n, ^>o? 
(an* gaber, 2fttd)c( ^anfrn, fom t>ar gift meb en 
SRule , Søjler til 9Rag. £an* flTule i 9lpborg # 
t>ar 9rafl. Sejfif fom ©tubent ubenlanb*. 1676. 
tag £tcentiatgraben i SRebicinen »eb Stjøbenb Untvcra 
fftet. 1677 blc» $rof, SRebictn«. Døbe 1712, 

Diip.- inaug. de apopTexia. Havn. 1676, 4. 

SHttte (3en*) f. 2564 b. 25 ©ept t Obenfe* 
totp. 2586 ftejfle ubenlanb* og tog 2593 Doc* 
torgrabtn i SRebtcinen i Øafel, fltejffe meb $ertug 
4>an* til OToffot). Sar ffben prafttferenbe S«rge i 
jDbenfe, b»or ban bøbe 2633. 

Srevis biftoria febria. Bakleaa* 1598. 410^ 

£Dttt(e (So^anneS) f # 2714 i Støretrob* t 
gpn, (oor (an* gater , SRicbet 2Jf ule , »ar f)ra(l. 
2>tp« 1733« Æføttebeeebf Pn gaber 1743, ® ** t 4<>ft 


Dup* de Zacharia Baracnia filio. Havn. 1738* 4 l °« 
De ficu arefacu. ibid. 1739. 410. ' 

$an $at ottrfat JD. G, Sobnftrbt grøftebreø imøb 

Jfortniølelfe. Jtjøbb. 1741* Giulb, ^foanblmg om ©eJø« 
ornægtelfe. ibio« 1755* *&• 3* Koppen Om hgt er 
nøbwnbigt at prerbtfe om Scfu flfnlbeftøjørelfe- Dbenfe 
1794* Overfen« lier. progreøf. 111. 241*56.) $an ftcii 
baøe baøt nogen Xnbr 1 1 ben af p. 2irafe 1742 ubgfour 
©øerfattelfe afben engetøe ©pectator* 

Støttt* (U(rid) Stillian) øen af Stefiføn 
rige i f. i 9tørrebrobp b. 5 tf »ril 1775* 2>ep. fra 
Obenfe 1793. lSo6 Wn > 3M»«Kt beb ®(oUn i grU 
terit*. 1&11 t>eb Gfofen i Søborg. 

€*ff tbrf ng af $oøebbegiwnbeberne t $i|lorfen , en **«• 
febøg for Ungbommen. Mil tbtU ©benfe 1807:12, (Irø 
be 4Éft« 1808 Ko. 39* 1810 Ko. 20.) 

lOJumme (©trfratb) 9r«ji tff $*«« og 

Cinge Sten grebet i gøfeng gogbme i 9lorge. 2)ø- 
be 1691. 

*iøpr*bifen over ©ufanne C(riffop^erl ©atter Z$tn 
bet« Jtføbb. z687« 4*»* 

^JlUmme (<5&uf*op&er) @øn af tterfffot* 
•rige, føbt 1676 1 Bebfø ^cafiegaacb« ©eponetebe 
fra Xrønb^em 1692. »len GøUcga beb ©følen i 
2&t|leb i ffben i Balbørg. 170? $tceft lil Z afløb øg 
etierum i Valborg Stift. 1706 SRagifler. 1735 
»iffop t Balbørg. Døbe 1737- ($<*«* Bifpeøw 
btnation angaaenbe ©ee Wlmetva 1794* IV - 6 5«) 

Øatttfrtlmi gorffaring« *jøb$* 1721« 1734 Øg *737» & 

SRumfen (Sacob) f. \>. i 3 *ugufi 1737 1 

4>amburg. Søg ben mebicinffe ©octorgrab i teipi 
|fg 1766. ©p&ølbt tfg fra 17S4 til *789 i *)«**«■ 
(at>n føm $u*(«ge $ø* @reb SBemflotf. SBleb 1789 
$tøffcu* i fierfabet $tøneberg og ©rebjfabet Kan* 

}au. (conf. Rorbtø.) 

©ebanfen aber bie euft unb tyren Cinfln« auf SBa<b* 
tbum unb (Jc^ttung ordantf<$er unb btlebter Sorper. 
♦ambutg 1787. (»tta. ^Utfd>e &ibl* *nj. s«53 86jlcr 
S« 2te *bt$eil. 6« 652« tobeø annalen 6te« #eft» 

e. 68*) 

Sagebuø) etner Keife naø) benrftbJitben S&nl von 
Korwegcn ixn ©ommer 1788. Gin TOanufcrtpt far 
gteunbe« Hamburg u. &itL 1789« (*• ^ x 79<> Wo. 49* 
«Uø. f>. SIM. 86 ©♦ e. 209. 3Uø. *1. 3« 1790 i •** 2.) 

SJWimc^eber^ (gribert^ 6«i) f*bt 1723 

b. 29 3uf. i Øurret Sirjøb Søgn i &ieUanb. ^)ang 
gaber bar ©fotuiber. 2)epønerebe fra gtibaid?«* 
borg 1740. SU« 1749 2)octor 3«rie. ®iben 
iBireebømmtr veb bet etanbtrbørgf e Sptterbiflricte 
SBirfeting øg CtOige Spfogeb i Gfanberbørg. i8ox 
entlebigct. 

■ De origioe actionit dé pauperie ex Ipfio penerrati* 
but jurift natur« daducénda. Diip. I-il. Ha?u A i74S-4§» j|to. . Disp. de Høarici 1 V r Galliaruro regis, publica ab 
excommunicatione PontificU Sixti V per Clementem 
VIII fa eta ablolutione omnibul regibaa et priocipibiM 
ignprniniofa. ib. 1747* 4« ® l *P\ dø Rege Romanorunv 
ib. ^748- 4- 1^0 union* calmarienll intet tria haec rcg- 
na 1397 ' nit *» Diap. inaug. ibid. 1749* 4« ^tec« i tfå* 

benbapnfTe torbe flSft* 1749 KØ« 15. øg af ^aKia i be 

©toc!Jolmff< Idrba Ctbntngar fot 1749 9to. 37. frixttu 
ftecenfion tiSiøeec tnbført i bDalinø Øitter^etlarbeten 
anbra »cwbet, VL paø. i35'47*) 

SWUttÆ «ee wber «Kunt 
^ttttbe(fttUP (3en8 Welfen) føU 165^ 

b. 4 TCprit i SRunbelftrup i Var^ug Stift 4B(en 
1685 Gonrectør i Xatt)ixt. 1686 SHagtfier« 169^ 
{Rector famraefieb& JDøbe 1701* 

Diapp. Ha.vn. 4to. De Syncategorematibus 1^79* 
Prooeroium Logic« a/tificialia 1680. Prædicabilia the- 
tice propoiita eod. a. Prædicabilia Ariilotelica i682» 
De Theoiogia Gentilium puriori. eod. a. De pomiø 
fodomiticii i683* Specimen Gentiliami edamniun fu- 
perilitif. i684* 

Collegium logtcnm. Francof. etHanovite. 1686« 8« 

Ogfaa ttllffQgeé (am : Exercitationea tres in Virgi- 
lium — du« in Periium, f Thiira's Idea Hijlor. iMt. 
pag. 76. 

9lv Zibenbe om ben Øorltgelfe imeøem. Jtejferen 09 
be 7 ^urførfler til Øtrgeniborg om Ubru^ning imob 
aprfen, S. jøbb* 1596« 4» 

QJlttnf (Xnberé 9lielfe») 9t«ff til $øjberg 
øg6(5børg \Ttatt)ute>t. i SpCfanb. 

Sire aanbelige JBifer* Jtjeb^ 1627* 8» 

iØlunf (d^riflrn eaurtbferi). 

Cfn yfalme paa Xong Qfrifltan IYbeg ftatfc CJort 
1644. 8« 

SDlUtlCf ($ftn8) føbt b. 20 SuO 1770 i Jtje* 
ben(abn, ^bor fyraé gaber , Su^itéraab SWunf, t>ac 
eecretair øg {Rebifor i ©eneralpojlamtet 2)epone* 
rebe 1787 fw Xieben^abtig ©fole. 1793 Mc* 35 ok 
tør SRebicinee. 1794 SRebtcug i Jtotfør. 1799 
^>f)pffcué i ®tatanger Zmu 1802 i »nfbrubt 
Timt, og 1806 i émaaleftnene. 1815 Sibber af 
SBafaørbenen. 

Specimen inang. cfe reilringendo fi mplicium nnrae- 

ro. Hafn # 1793« s. (rec. i ^artenfeiiø mebidn. 5etc 
1795. II. IBeøtaøe |U Ko« 41J 

Soøe for fRebicinattxtfenet, eller Bombninger, 9>laca< 
itv, Bteftziptn, øtefotutioner oø Sodegialbreø^ fom neb« 
lomme SRebici, Gbirurgt, Vpøtbefere og Sorbemtbte f 
JDanmarl øø 9tørge» JCjøbft. 1804 8* 

Kaøfr'aV mie ft^ bie "ttabefirøe" in bcm Jtranfenban* 
fe |u etaoanger Im 3a(r 1799 geieigt^ unb mit ft be« los ) (anbett toorben — f toteø mébicta 3*ttrn« Vtet S* 
ifteø «f>fft* p. 62-83. ©» ^orae* Stabefpge — inbf. 
i ©vaiffo T>trtn|¥» ttatbtm* ^auMingar føt 1815* SJtøttf (3<n6) føbt b* 3 3unii 1579 vad f6au 
to i 9teben*6 2e(n i 9torgt« $an* gaber , Gøen* 
pitain ©ril 9tielfen SRunf, nar bleven ablet 158a 
©jorbe fra fftt Ungbom af langt ©er ej fer, og »ar 
1609.10 i fRona Sembla. 1615 09 16 befeglebc (an 
be norbfanbffe, iøianbffe 09 fcerøeffe garoanbe* 16 19 
l>Irt> (an af €(ri|h IV fenbt meb2 ©fibe for at op* 
føgt Sti tgfennem $ubfoné Bugt tit DfJinbien. 
Som tilbage røeb uforrettet ©ag efterat (ane ubftaaet 
mangt Befnctrlig(eber. SJftbe nogle Zat efter igjen 
(ane paataget f!g ©pbageifeérejfe i famme garoatti 
br, men jufl fom Rejfen flulbe gaae for ffg, bøbt 
$an 1628. (conf.tPorm H.p.94« Holbergs £>an* 
mart* gift. II. p. 665. Rothes brave banfté 
tftønbe eftermåle IL 525*54) 

Navigatio leptentrionalit o: ©effrtOflfe Om ©ejlabt 

ba Stejfe paa ben norboefhfte ftaøfage/ fom nu faibfø 

Kjpva Dania, tgjrnnem fretum Chriltiani at opføge. 

Jtjøb(. 1624« 410. ubgtoet igjen meb Silfog af (anøgeø* 
net. ibib. 1723. 8« (9>aa 2pbff er benne Øtejfebeftrioelft 
nbfommeni grantfurti650. 4to, paa $cttanbft i Xm* 
fterbanu £ a. 4to.) 

SRlUlf (3en* JJenftn) Seponerebe fea ©o* 
tø 1657. 1666 Men $r«tfi for Jfcagejleb og ©16« 
Unge i ©ieOanb* 2)øbt 1676. 

Gn enlig Gnfeø ©ørge* og ' ærøjteftanb'/ forfattet tit 
gru Knna Gat(rint Stallet Doet« Gaøp* »art(olin«. 
*jøb(. 1673/ 8« 

Beretning om (ftfe Ctøri|top(er* ©atter« $• 2(oma* 
Bart(olfnØ gujtrueø SDøb, ib. 1675. 4« 

QftUttÉ (Sene 9>tbttftn) en ©øn' af $eber 
Stunt ©ogneprceft neb ben ny Jtirft ubenfor Jtjø» 
ben(at>n. Biet) 1684 $r*f* «eb ©t pebere 2Ke* 
sig(eb i ©tagrlft* 2)ebe 1696* 

fcigprcbifen oøet gru Jtaren 3uul Jt jøb(. 2690* 4td. 
•Der *an« tinbenon # fom meb fin grue Dettana Wtøon 
o. f. d. brnfnebe 2690* Obenfe 2693* 4to. ooet fftagnuø 

$U}00« ibid. eod. 4tO« 

QHltltf (3t>&an Stora) [ffriner fit 9ta«tf 
røitntH f. 31 Xuguft 1778 P«A Saage $r<*ftegaatb 
i Sulbtranbtbalen, (nor ban« gaber, $eter SRunf, 
ba nar $r*|h $an* (Rober nar en ©øjler tit Sig* 
feren ftbnarb ©tørun 2)epøn. 2796. Sfttrat 
bat>e taget $tte(lat* conbtttenerebt (an 60* Xmttnanb 
Saron ^erman tmnftolb, inbtif 1)an 1805 af 
jtammerbent og Xmtmanb Wlaxtué ©joe {Rofent 
frantl biet) talbet tit reftbertnbt (SapeBan tit ©ftti 
»trg aRtnigbtb i Vggtrl(ug ©tift. 1808 biet) gett* 
prot)^ (tfttr greben mir (an 4 nogen Sib Jetrer »tb SniKtntet €(rtfh'an* OTtnbe i griberi^i(aTb» 
1813 6tet> ©ognepræP for ©anbt ^retfiegjelb i 
Sarltberg f)roofin 2817 $*<*$ til Xggert(ut ©lot 
øg ©ogneprctfi til Xger, 

^enonø Stejfe i Wgopten unber ©o nap artet getttog# 
ODcrfat af granff. Jtjf btn(. 2804. 800* (I, E\t. 2805 
»o. 37O 

gorføg tit en metttfp £)berf«ttetfe af X>trgHø TBntlbt. 
øben ©anø. iUd. eod. 8oo, (^tereraturtil>. 1813. 9to« 
34 og 35.) 

9torget garnet til print* G(ri|lian Yugu^ Goerriget 
Jtronpriritø« 6(riftianfa 1810. fDttnbetale oner CbrU 
flton ITuguft. ibid. eod. Qjenfab af eneaø 6org ooer 
( Øtorbtnt flore Zab. ib. »od. «t jf op »ofen#etnø eta« 
prerbieen ooer Gart 2Cngu|} 9 owf, af 6oenff. ibid. eoi 
atte4 i Octao* 

ed>iUcrø Don Gartol ooerf. 6(ri^iania 282^ 

gjetbblomfter* ibid. eod. (ittrtramrtt^ 2823 tf o, 20.) 

»orbené gorenfng. tbfb* 2824. (eonf. Cbrlffttni* 3n« 
ttUtgenrøfebltr 2815 9to. 8.) 

# eaga, et gjerbingaartftøft. MV ^atfte. fbib* 281& 
(3 Vnlebning (eraf ffreo Sonneote Øtogte 9t«boenbigc 
Crb i Xnlebning af Stbøifrtftet 6aøa. conf. bet ilorfff 
nactonalb^ 1827* 9be *øfte. «o. 53*56.) 

3ff (am er Ærtgøfang i »orgervennen 2802 tf o* i* # 
4>arpefptHerften — f ittineroa 2803* II 334. qku 
fattelfe af éoratø*ø £>bc aben Øogø iobe og i6be Ote* 
ibib. 2804. IV. 33. SSiC itongen, ba (an gao tforge et. 
Unfoerfitet — i »ubfhfPtn 2812. ®. 24*; 48. 272t7^ 
£an tog Det i 3ibøfPriftet Ztotn, fom fffiuiftberg ubgaø 
1808« tigefaa (ar (an teorret Bibrag til ©ÆwacbØ 
tfytaartgaoer ttov for 2815 og 2826* 

SRUttf («tr|ltnt) føbt b. 6tt Sufii 1598. 
$enbef gaber nar tuboig 3»un! til 9tør(unb» 1615 
bien (un gift meb Jtong Sbriftian IV, nttt tit (an§ 
nenflrt Qaanb, og ftf Sitel af @reninbt tit ©fetotg 
og ^olflem Z)øbt 2655. (conf. gotøørøø J)an* 
matte difteri*. ©ci>ønau 6« 1022*98.) 

tfaabenø Dørt aanbelige jammer* Jtjøb(j2648 og 
2704, 8- 

SRWtf (Veber). 

eigprsbifen oner 3o(annt Otargret(t Sinbing« Jtib« 
J675. 4to. 

flflUnt (Vnt) Or af 4>ertegaarbtn £)bbtn i 

»enbfpfTel* 

.lommebog for »tnber. Valborg 2786« 

Obfervationei philok>|icæ. Hafniæ 167a. 4to. (rec. i 
25art(olinø Acta Med. VoL II. p. 367.) 

QflUnthe (CaSpat griberid)) føb t i Komi. 
baltn i Sronbbjemg ©tift 1704 b. 31 £)ct. 4>anf 
gaber 9 £ub9tg Sunfen 3Runt(t, nar 2olbtt pad •• ( 40* > ©lotte. &eponeribt 1723 fra Stonbbiem. 1731 
fcleø #ører i>eb Xjøbenbatn6 ©fole. 1735 SRagi* 
fltr« 1736 Concector 09 1740 SBicerector t>eb bi* 
tnelbte ©fole. 1748 $rofeffor græcæ lingv« beb 
tlntøerfitetet. 1759 qmtterebe $an ©foleembebet. 
X)*b€ fom 3u)li«raab 1763, 

Dispp. Havn. 4 t0 * Obfervationes in Not. Teftåm. 
ex Herodoto. 1732* Obfetv. in Nor. Toft.* ex Diodo- 
ro SicuJo Diap, I- IV. J74I*47* Hiiloria grac» lingva 
t)isp. MII. J743»6l« Obfervat. ad Hefioai 9/y* DisL 
I-li. 1757*60, 

Critica faer* NoV* TelUraenu cum prolegoroeniø. 
Diaput. ibid. 1762* 8*0. 

&t9ft Orammatif. $jø&&. 1744 03 løftere« 800« (cenf* 
I* Hft. 2767 3So, 10 oø 24.) 

Curfuø vitæ Holfteinianæ feu Programma funebre in 
oxitum Joh. Ludovici Comiti* de Holiiein. 1763* fol. o. 

<5<Mi Oøtnanførte JDfgptttatfer Obfervattone« in Nov. 
Telt, ex Diodoro, Siculo ubfom famlebe og forøgebr, 
meb Sractattitel, Lipf. 1755, (rec* i ^/c/a £/W. 1756,. 
P«g. 613*20.) 

SBuntfjC (S&rifto^er) $ a n« gaber »ae 
fBrøop Subbig SDtøntbe i Sergen, $an ble* i63g 
<5onrector oeb JtjøbenbatmØ ©fole. 1639 $ro\>fl 
paa Jtfofleret 09 $rofeffor ^oefeoé. 1643 $rofeffor 
$bt(oføpbi<* »eb (Spmnaftet i £unb* Døbe 1644« < 

Apofpasmatum pbilolophicorum fafciculus triplica- 
tu» 4 Disp. Havnia* f. a. 410. Uaptn^oXau Cbreilonia- 
thias poeticæ. Disp. ibid« 1640« 410, 

Coenaculum Solcnfiuoa Pbænomeoorum feu Singultf 
Arati Solenii* Ph«nomena» prælectione in rcgio Mu Tå- 
rum Hamieniium coenobio exponenda. graece. Havn« 
1 64 1. 8vo. 

&ltittoq>Qpof hierarchiæ phyficæ. Ibid, 1643. 8*o* 

SftUtttfje (Sjler tytifopfftt itaaébøO) 

føbt 1759 i Beflfolb $rttpegaarbi£ronbbJemt©ttft, 
buor ban6 gaber *ar $rceft. ©ep. 1776* 8$ar 
førfl ?Jageinformator. 1797 biet) ?«rer oeb ©fole* 
$olberfemtnariet paa JBlaagaarb. 1798 JDøerlerrer 
teb QRetropolitanpølen, førfl t gifiortt og ©eogra* 
pfcie, ftbcn i bet latinftc og ^ebralffe ©prog. 1809 
fitector øeb ben latinfft ©fole i Stpbørg. 2). 18141 
(conf. JDaflen for 1814 Ko. 69*) 

gabernelanbett ®eograp$ie for be førffe »egpnbere. 
JtiøbJ. i8ox« 

Ylmfnbelig Gcograptye for be farde Begijnbere i be 
larbe ©foler og for Børn i Bocgerttolerne. fbib. 1803. 
<l. fcfr« 1803 9to, 26227«) 

£e marføttrbigfU yerfønttl 2etHuUbeffri*elfe 09 bø 
tigtigfie Sitbragelfcr giennem alle Slblalbere. ibib* 
x8o*> 

De proverbios qrem Jupiter od i t, pedagogum facit« 
Pr^luitQ pHblici eurniinii in Cckok HavnianiL Hafnia *805* G« <8fr 1806 9ltv 49« ftjigeUtofrø Vnnal. l> 

178-82.) 

>De otgtigfte inbenlaablfe SUbragelfer og be mffrfettg« 
1te ^erfoneré 6et>aeté6effrioelfec fra be albre Stber til 
oorrDagr, tbtb. 1806. 2ben $eli8(6« $aa SEobff o»fr* 
fatte af *£♦ C« Wolf. 2Cltbha 1810. (rec i l iCft. 9io ( 
«i og 23.) 

6ec Søger af t>irgU< TGneibe« oøerf. Jtjøtb. 1812, 
(litteraturs. 1813 9to. 34 35«) 

^>an b«r ril tTIinerva Iroeret : Ot>erf* ftelfe af Sabena 
Sale ooer etampe 1790, IV. 157. OwfetMfc af Ci« 
ceroø førfie Sale mob Qattllna. 1793* 1V * 267* Oofa 
fattelfe af Ctarøto, Cucretø og ©piO om yeftrn. 1794* 
III- 50. SRoftt, Cpcurgd og ©olon« fBto^rapbter 1795* 
m - 59« 3 CilfTucrcn 1805 9fo. 15 23a^enø 2Xinbf» 
On Sale paa &ongen< Søbfrløbag. Obenfe 181 r. 8oo» 
(anmelbt i igngtUtoitø UnnaL 1811. i. xi5«23,) 

QJlUttt^C (@l'(er S^iflop^r AaadbøII) 

føbt i 9lorge, og ©øbff enbebarn til ben 9fo flforrige # 
gan bøbe fom jtammerraab 1813, og uar ba Søas 
bolber, gteDtfør, og 6^ef t be banfte Jtjøbflaebere 
99ranbforfi(fringecontotr unber £)economie< og Gom* 
mercecoUegtet* 

((0. ^. ^eiitfe'ø) «0?abam @{gbrtt og ^fnbe« brjlige 
Datter. o»erf. MI ©el. JCjøbrn^aon 1793, (l t icfit, 1793 
* 9lo. 49.) 

$fl\Xtltf)t (3acab 8unb) ærbre »rober tic 
ovenanførte jReetor S. 6. *. iKuhtbe, f. 1749, 
2)ep. fra Sronbbtem 1771. $8Ux> 1 778 6ated)et paa 
Jtpflen ©uinea, faot ban bog t!fe fom f^n, ba bair 
1779 biet) ^>roefl wb X6el ?aibrine4 og bet almtnbe* 
lige ^ofpitat t jtiøbenbatm. 1783 (SapeQanvrbJ^ots 
men« jttrfe fammefieb*. 17^6 ^roefi tit UOeneagcc 
i Vggertbtt* ©t. Z)øbe 1808. 

6er yrabtftncr. Jtiøbb« 1779. 

TCfffebøprabtfen for £olmenø Stenfgbeb. t6fb. 1796. 

?JRUttt^e (8utø>iø) f. i 593 b. 3Tugttfl i Si« 
tjøb i ©jellanb/ f)t>er ^an6 Sober , 4>an5 5lJunrbe; 
t>ar 9rotfl. 2)ep. 1612* 9tejfie ubenlanbø meb iDb» 
tø ginbenøvt Sønner. 1619 bfeo 2J?agi(ler ogftbfR 
9rcefl t SBorrebp i ©taane* 1634 ^øfprcebifanr. 
1636 Siflop i Sergen. Døbe 1649. (3tøerg^ 
©. 564*66) 

VnøUnfnø til Søtinen for SRbbøgerne i Bergen* etifr. 
5t)øbb* 1640, 8. •. 

eanbfrrbtg Beretning om nogle falfomme og unberlU 
ge gøbfeier i Bergen* ©ttft. tb. 1641. 8. 

<5ub* Orba før^e 2tfpbabeteUer ben*n'fhrfgee«rbomø 
$ot>rtflp«er i ©pørgømaal forfattebf. ibtb. 1644« 8* 

SRttfflnitf (Xw^on) føbt f jDbtnfe ben 6tt 
25ec. 1665. iDepønertbf 1686. $B(et» 1700 SRagU 
fttt 09 tytafi for Støtb øg »tbbeflrup flteoigbebtr i 
»iborg etift. iDøbi 1713* ( 405 ) Swabe 119 gnbetig* ttørgen* tg ffftenfange p*a ben 
SRelobte: tteb grpb foa fagteltg o. f.».*jobb. 1691, 8. 
Disf. <fe manna Israélitarura. ib. 1695. 4. 

Ct>rifTian ^offFuiiQen* garc* cg KerjfiQateAiømtttV 
ooerf. ib. 1697. 8« 

2>en !ør«f«fte 3«fti# »j gorf roring i Gpfrøømaal og 
fcjenføar oper. <5&rt|h tfbelfe. ibid, eod. 800. 

Støufccutf (Sari) f b. 4 etpu 1690 1 g?*. 

flab t fRebre. Ungarn, &t>or øanø gaber *ar lut&erjf* 
ø*angc[tp 3>r*fr. ©tuberebe 9>&arma<euti! i fin g*. 
bebp 09 berpaa SRebicin f SBien, 3ena, 4>atte og paa 
flere Ycabemier. jtom til Ajobenbaon og tog £00 
torgrab 1716. 8len $rot>incia(mebicu* i gpen øg 
£ange(anb, Søbe 1754« 

De ungribns monflrofis et cornuum prodactione in 
puella cornigera Lalandia?. Havn. 1716. 410. 

SJJUtte (®tø«fr«tt«) en graft ftrrøbiaeø* 
an« fra Sppern , fom 1638 op&olbt ftg I Ijøbtn* 
(ara og fiben biet) Xranølateur i Øottørp. (eonf> 
35*etIIL7850 • 

»V« ««Wv. Havn, 1638. iamo, 

Sfttttté (fi&rifløn) f. b. 26 Ccn 1655 i G*ria 
fiianta, &t>or ban* gaber, ©øren gauribfen SRuuø, 
var jtjebmanb. £epon. 1675. 1677 blet> SRagt« 
ffer. Sar førjl ©ognepr*jl i Urffog, faa i Xaé paa 
golloug. 1694 ©*gntp r<*P og ©tiftøprotfi i GfcrU 
fitania. 1701 Sftføp i SRibe. 17 12 i gpen. 2). 
1717 (®øe «fo4e fytnfte (ØejfHigtø I. 182* 
206, Danfc JDigteEonflø {Jift IV. 7^) 

2>øn norfte £øix o: 8erø til Wrta) griberia) ftøben* 
I*»e i Knlebninø af Jtrtgrn i Vårene 1675*79* tapir i 
griberf*øbalb 1683 4*0 °* optrpft paa nb i 3Bieianbtø 
Serfefamltng 11te 8. G, 563 79* Om be løngobarberø 
llbgang af iDanmarf. ubi en Spfønfrntng tilseng grib. 
IV, ba ban fom Jtroaprintø 1693 »ar ttlbagetommen fra 
fin Ubenlanbørejfe, tcpft i Aja*}, i fcoart. og optrpft 
paa np bo* SBtetanbt i 11te 8* G. 494517« ØotberØ 
•g Senberø Kreminber* tbib» 2709. i golio, og flere 
bcøttge fcefttgbebøoerø. (§Mé) f. fc *f gu.« I75 g § Jj m 
teminbe, b*°r bane gaber, Xage Wuui, oar Jtjøb* 
manb og (Tben Stolber. 83fet> infcrtberet fom ©tn« 
»ent *eb ttni&erfltetet 1780. 83le» 1779 fiølontair 
i ©enetal to f bf aramuet og aoancerebt i bette (Soaegtnm 
tnbtil at bfioe 1787 Stentcftriter. 1797 biet) 2o(b* 
infpfcteuc i Ajøbeti^atin. {)ar ^rcrbicat af 3iu 
pttOraab. 

Dm *l og ftllrwitng famt om »tpggeriangfti jtt«f 
(enbaøiu «bgt«cr i gerning meb X. «ttæp. |M« x»>^ 
(conf. 3rio cg ^cbe 1802. Hl. 47.) 

$RttUé (Skrcoi) f>fct 1691 i jtfettemhtbe, 
|par tyMfytot «ar ben itfbtMHruttt Hiel# 3a^ cobfen tiTuttø. 2>fponerebf 1708* 1713 Hib ©1* 
tanuo paa Sommttnttetet i7i6SWagtj!er og fomme 
3far Drajl t» Gtenløfe I Steffanb, »øbe 1783* 
(^>anø Tdstobtograp^ie i (Bjeejlnge 2n\>tU<n. il 
2). ipe SB« €♦ 287*309 ) 

De caducæo Mercurii Dispp« qvatuor. Ham. 1710 

^ ?iøpr«btren ooer JCong ^rifltan VI. f&ib. i 747# At ** 
frooftemobeprotbifen — inbført i ^erofebø Sermones ad 
CUrum 6te eamltng. Aloe femifectiUm etter Smbebi 
3tt^lpr«b«en* 5ti«bb* 1768. f 

Ruin« iUuilrea Lisbonæ o: etter 2anfer og 8etraa^ 
ninger oocr eiffabonø Unbcrganø* tbib, 1756V g. (conft 
eiibmo Heoner p, 234.) . /& °* y T 

Qt 8eri tit Aongenø 'gtbfelibag 1777 — tobfort i 
Prtqvetbaaben 1777 «o. 3. ^' ■ fm % 

Forroula copnlatjonis in gratiam Dni Lanrentu Hel- 
bech et atnalia Elite Elifabetbæ Rebecca, Mou« habi- 
ta die 3jio Junii 1773 a JacoboMuus anno anaiiafiymo, 
Hafin. f # a» 8»o. (conf* l. Itft. 1781 p # 789.) 

SJiUUé (SaurfW) JBrober tir foranførfe 3«. 
fitt#raab$an0 3Ruttø; f. i Jtiertcminbe 1745 b, Ide 
gebruar* 2>«p. 1762. fBfeo førfi Ganter paa 
Balle. 1771 yrafi for $aubrnp og SdtU>etm^ 
ttb OTenigfteber i Giettanb. 2>øbe 1774. 

-* ^%'V 1 } V w t *JWrffer oø Raab bertmbb — 
et »riøttrift i ^anbbuøbclbiiiiigøfeifraberø efnfterø 
ijre ©el p. 97*146. w * 

Cm be banffe Ijtbflftberø Opfomft — Ilaefebea #é 
Driøffrift trptt fammeftebø pag. 394.454. MemWi Ct 

Mtgc/ fom jooct. ^rtborg tibgao. 

SWUU^ (tutoiQ »reberif) ©^ af W « Pfor , 

rige, f. i $aubmp b; 15 3uM i 7?2 . »ef.i 7 ga 
»Ut> ?«rer oeb Sanbcabetacabrmiet I Xl*Unbar>n, øa 
dar Jtrtgøatfefforø jtarafter. ^ 

«akiU)ø »eilebnfng j I Jtrfgen/ angaaenbe f far ben ritte 
Jtng. ooerf. Ml »el. Xiøbb. i8io»u. 800. 

SJKUU* (9«e!8 Sacobfen) teffbereiibt &,** 
f Ian i Ajerteminbc i 39 3far. ^ 1724. 

penø SRfo, ib. 1705. i2mo. 
Slegle fmaa aranferim. fb. 1705. 1780, og oftere. 

SRøtømb (gfranM) g n 9>c^ef«ii fra 3»u 

lanb. Deponerebe fra Dbenfe Sføie 1727. tSUv, 
fermebelfi nogle imob ^røfeffor og batMtrenbe »ector 
aRagniftcué IDrt^arbing, »eb Cppofttton mob benneg 
©ifputatø de podagra (fffé bøn de hannorrfaagja 
fom M Jeber &er foran p. 137.) brugte uanffanbigt 
Utttvt, 1734 f** Uniwrpteut rftogøm. Dpbøibt 
f?g ftben nogentib t Seiben og 9>art|. Øtejfte 1736 
meb $'øf $. oan $«*<« til 9rtføHitrg / {nw (jan ( 4°$ ) We* antaget til Xbfuncta* Gfremte *b Bcaberaiet. 
@if fra Stutlanb til Stalien, ^oc ban erncerebe ftg 
meb mebuinp $rari«* Xntog ben romerfEcatbo((le 
Steligion, øg f om til SBten , &t>or Qan frtet) Ceffccftg 
■fcofraab og leoebe i TSxt og TCnfeelfe. 3aqt)in 
I albu en plante efter barn ttlyøinba* ^>an meb* 
belte ©djjraber mange IBibrag ttlban<83er!om®rctø# 
arterne, (conf. £ifior» PbrrefeuiUe 1786. I. 684* 
Riegef* <tf>ir. giflor. »ilag LUI. »aben* 3our. 
Iiali797 ©• 151*53.). 

DUpp. Havn. 4to. Dø morituro pro judo et bono. 
I73I» Thefes pbiJofophic«. 1731« Catena ratio cin an- 
di nova ratio ne explicata et juncta. 1733« 

9Bty<jftt& (9ltel*) føbt 1736 b. ij 3ulii i 
»reeeiette t gpen , &t>or bang gaber , Sergen 2Jtø 
ginb, t>ar $r*|h ©eponerebe 1755* 1770 biet) 
abjnngeret $r«fi til Stepping og gwup i gaber«* 
let) |>ronftie. 

©tbenffaberne paa tøotgatba. ooerf. Siø6$. 1764. 8 
aftcc benne ©oerfattelfe igien ooerfat paa 3*lanbp af 
3Umunr> Æjnarfeif. ib. 1768. 8« 

tffltjiiUé (Ctøriften Bnberfen) etuberebe 
1648 i Stofrotf. Qt ben famme fom foran ®. i6< 
bat)e< anført unber 9latmet tfnberfen. Binaonet 
Ulyliue (laaec ubtrpftelig paa aitetblabet af bang 

Eufebie prodeambulans, (fcigefom berte ©frtft pa^ 
16 talbei Eufebie prodeambulans for prodeamb, faalc« 

tebe&ftaaet fawmefleb« CanceilarU regii forCancflllaiu* 
regior, og thienl for threncr.) 

$bt)ii\Xé (So&att Sacob) Son af gteflføl* 
genbe. gøbt b. 6tfpril 1727. 1769 bleo J&errebø* 
fogeb og Ctøivcrl fltatmebjerg #erreb i gpen. ©let) 
1785 titøge »icelanb«boramer i gpen og £angelanb. 
Søbe 1803* 

DUpp. Havn. 410. De admiralitate ad LegU Lib. 
IV. 7« 1749* De jura littoris obtenfi ad Le^ia Lib. IV* 
4* 175p. De defenfione fui 1751, De origine fe udo- 
rum Dano-Norvegicorum. 1 754. 

Diip. contioent Conpendium Jims public!« Hafa» 
3752« 8vo. 

SfttyftUé (l>tber »eH|on) gjar ®tubent 
og laae 1708 paa SJalfenborfø Godegium. 17*3 
Net éancelliefecretar. 1724 Yéfefibr i *$ofretten og 
1728 i gøjejteret. 1732 £anbtbommer i Gtellanb. 
2)øbe fom 3ufltt<raab 1759* 

Diip* an nulla in naturalibm detur fubtilitai. Havn«. 
1708« 4to» DeXJfla* II Sam. 6. ib. eod. 4« 

(Sort Xbelert Sfo og Seønet. ib 1740* 4(0. 

©tøffet (Sacefy See: 2Jtøtfefc guflet (Sacob f)etet) f. b. 8 *o*. 1775 

i jtjebenbatm, ^t>or $an« gaber t>ar Snfpecteut veb 
gribertøgbofpital. ©eponerebe efter ptfoat Snfor* 
mation 1790. Sfterat baw taget KttejfatØ, Men 
ban ^ullcrrer bod jDrbenécantØleren ©ret) 3. ©. 
SRoltte tit SBregentw b , t>t>t« enefie ©øn / ©ret) Tf. 
SB. SRoltfe, ban til Ycabemiet btmttterte« i8or 
biet) 9>r«jl til ©pjeBerup i ©ieUanb. 181 1 (SapeU 
(an veb grue SRenigbeb i Jtjøbenbavn. 1812 Sorrec 
i 9fpcbologte i $aflbralfeminaciet # 18 15 tog ben 
tfeeologiffe 2)octorgrab og biet) {Ribber af Dannebrog. 
1 817 SReblem af Directionen for Unioerfftetet og be 
Icerbe Gtoler* (Jpan3 Sutobiograpbte i be i Xnleb* 
ning af 6alt)ing6fe(len 18 15 ubfomni Solénnia 

Academica.) 

yrcrbifener. ifte ©mb. Kiøbb* 1810. (oplagt paa op.. 
Ibib. 1814) 2bet »fnb. 1815- U* »tfc 1810 »o. 22-23. 
ierø&ns«bL jur b«U. atter, 3eir» 1816 9to. 126.) 

Gtrgetale ooer 5tong GE^ctfttan VU. Jtiøbb« i8i4>1 

De ultimit snnif muneris Apoilolici a Paulo gefii, 
Disf. inaug. Havn. 1815. (alitterAttirrtø, 1815 &** 34«) 

Kebe beo ber Srauung be« (irafen ton Bombette* 
unb bc< grauletni Xbelatbé »rum 5topb. 1816. 

%m yrabifenet i Xntebntng af ateformattontfeften i 
Baret 1817. 5tj«b<>. 1817. »ubfrpgtigbebé »igtigbcb t 
be ^uølige ©amfunb. en yrabtfen. tbtb. 1816. 

3 mtncvva : Cm ben foreflagne goranbring i ben of« 
fentltge ©ubébprteife. i Xarg, 1806. II. 740. f. (reet 
Bider iUte. 5eir* 1809 *o. 35*360 ttnberføgelfe om 
gorfatteren af »rewt ttl be |>ebr*er. 1808. ©• 209=64* 
(baoei ogfaa ferr|Ktt aftrptt og er recenf, i l. «rr. 1810 

3 eieQanbø Stifte lanbem^bcfdr^anMinger : Om 
faftfatte 2erter< gortrfn for be frie. i ifte ». e. 59*74» 
Om 3ufrinuØ ffltartprO »rag af oore fcoangelter. tbtb. e» 
126*67. JBemartningct om ben *on(t at prjtbire. tb:b. 

S »069. (ooerf. paa ©Denjf, eunb 1815- wld Wmlnn. 
ournal. 1817 «o. 26.) |>auli »ret> tit f)bttippenfcrs 
ner ooerf. t 2bet 8. «• i«34* ©« ^pofelen f)etrt før. 
fre Cpboib t Øtom. ibtb« 159*80. 3»blebntng ttl åttrroft 
til ©alarerne 1 3ble ». ©. 46*81. _ tm 

3 ber (taiffctnrø. litterar. Belff. 6frifc Cnerlee* 
ftngt 9tatban ben JStfe. i Xarg. 1814. €$• 136^86. 

Vbffiatge yoeftcr/ f. (St. Sil &b(enf(blffger i CilfFue* 
ren 1805 9lo. 8o* gormaning til Xmor. tbtb. 1806 9to. 
58. 2>e (SbriirneO goroenrclfe. tb.. 1807 9to. 57. 9tog« 
le JB4brag til Cbariø for 1805. 1806. og 1807. 

fjijtyttfier (£>U ^ieronpmufl) 2)en §»«f!. 
forrigeø oelbre »rober, f. b. 1 3 Xugufl 1772* 2>tp. 
fra Jtiøbenbaonø 6fole 1788. Eagbc ftg efter 9Ru 
bicinen. Zog 1797 Doctorgraben , og tiltraabte 
famme Hat en Ubenlanbøreife. Ble* 1800 tf tinnet 
teb bet mebkinffe gacuUet. 1802 førfie fRebicuf 
»eb griberi(b*^)ofpitaL 1805 overorbcntlig 09 1817 
ørbentltg |>rofeifor i SRebicinen t>eb Jtføben^avnØ 
Unit)er(!tet 1817 Ribber af Dannebrog 2). 1818. 
(£itt.ttø,i6i& 9to,44. Cer< ober ^araaf £>$(en{I*gec ( 407 ) iJDagen, af 3< 8. $fjo«9 i Jt&riøfeauiffn og 
bcønben af abfEttlige unatmgibne, conf. fltatybeft CII* 
fluer igi8!Ro, 8o>8i.) 

Z>lnmtnbad>$ .Øaanbbog i ftatnrøiffoefen. oeerf. 5tb(u 
X793* (tee i Bana ifU 0« e. 183 85. i U Kp* 2793 

De carbon« ejutdemqre pracipuit connubiit, dd 
aet nio logi a Beddoeiian«, et ae remedits alcaJinis car- 
bonicia, Disf, inaug. Hafn. 1797. (3Ug. Hitt. 3eiC 1799 

8*o« 161. *$Atttnttil$ 3cik xjlrr B* Itrg&njbl* 1798 
Ko. 27.) 

De indole Pharmacopoearam. Program ma, Hafti. 
tø 1 o. 4 to. 

|>barmaceroøie. ifle Dinb. Jtf*b(. i8ia» 8vq. (ret, i 
&iblicrl>. for4*øer IV. 217*18.) 

3 Pbyfc oecenortt. mebirin(r\d)tYttrg. 3tblier(et> 
teoraf ban fnbtfl fin Ubenlanbérejfe »at Sttbacreur, er 
of bam: ftftanMiRø ooer Unioerffreteti mebfctnffe f>rtø» 
tpøanr for Varet 1793: eline electricitas fignnrn di* 
liincttvum vttas et mortis auimalii ? — \ JbtC Sttnb 0* 

«3^49- »re» til f>. ff. Ifbllbøaarb. i XIII. G. 313« 
33. £a(e i ©elffabet for Drn! nebet ftebninø — i Uf c 
2Mbliotb, I 433 s 44* fct $>arbtfroriffe»ibraganøaacn» 
*e boerrebet teøemer, font neb$«nøe frie ft* en £a«nb/ 
fptnge. IX. 3*11*8« 

3 ViX>. eelff. Bfrfft. : gxiaoetfctrometriltr ttnberfas 
øetfer — i errifrerne for 1807*8* ifte $«ftc, €S. 72*99« 

3 Sfanbinav. eelflP. eFrtft. : Cm poputair SXebictn. 
i fcarø. 1800. 2bct 0« 2bet £. 6, 146=55. Ørunbtraf« 
tene af fftectricitetølaten og flRagnetitmcn* 2806. 2bet 
15. 6« x>62. 

3 Nova Acta Societat. Med. Vol. V. : Obfsjraito- 
n*a de diabete meiitto, og Nonnulla de foliis arbuti 
urfi* ftogtc i ttlfTutrcn oø Clarie nben 9iaon iabrnflebe 
fPoeptr* 

Vf ben paa Danff eterfatte Stmfee tebetraab t>cb ©orne 
fft#e UnbenHtning i 9tatar$iiftoritn beferøebe ban ben 
3bU Ubgae«, Jtjity. 1802* 

tiMtøfttfttttø (gribettø *on) ©berftliene 
eenant teb bet tronb(jem{!e Stegiment« 

€t 2>iøt tit ben elbenborølfe Stamme paa Sntelfeflen« 
Srenttøem 1749* 4to« 

%RtyUl\Vfotto (3o^an®eorg femtid)) 

fra Ø&ttingen. Gonbitfonerebi nogentib i gpen fom 
Snformatoe, férfl (oé Jtammerfterre #ejn paa $oU 
tufgaarb, ftben (et (Bteo G^affatrMp paa Krreffc«. 
Stev 1795 iDoctor SWebicinot i 5tte(, ^orpaa taa 
nebfatte pg fem »raftiferenbe toge i Jtiertcminbe* Ccrnrn au« ben 9tittetéeften« .itopenb« 1791. (rec. af 

[791 9to« 42. 2Mlø. w. 
». 0. nu tttntMfr fe« 05tbL XI. e. 385*) abrabamfont t. iCfr« 1791 «o. 42. 2Ul(j. w. 35ibCii3 Strifd>er# afføera. 9latttraef4ia)te aué bem bdn, iberfV 
tfler SbeH* Cd)U«w<ø 1793« <U ^^ ^793 9lOt i6») De ttlceribno efthtomenU . Ditf* iaaof . * KiloniL 
"795- 8vo. 

SRfi^^auftfn (©ottrøaW) f. | jtføb^. b. 
. 6 £>cu 1716. Gtuberebe Sffebtctnen 09 rejfh ubeit« 
(aitb6* Soø 1740 iDoctergraben i {eiben. ^raftU 
ftrtbe ftben i Jtjaben^abn, (bor $aii bebe 1759* 

De crudttate, coption«, et cdfi, DiaL ioovg Lag4* 
Baur. 1740. 410. 

9Wil(erj (Xnbcr* gaabotg) f 4 b- n Cept. 

1788 t AaUunbborg, (oor (anl gabet «aritjebmanbl 
jDep. fra bet Srfjottbof^e Snflitut 1804« @if 
1808 inb t bet perbagegifle Seminarium. 18 10 blev 
Xbjaoct x>tb ben farte efote tfRpbcrg, 09 181 1 ber« 
fra forffpttet tit Cbenfe fom Sorrec i ^iflorie og ®eoa 
grap^ie. 18 17 iDoctor 94i(ofopfriot. ($ané Xuto» 
btograp^ie i be i ^nlebning af Stefotmationtjubetfei 
flen ttbgtbne Solenrtia Academica.) 

Cicero om Benftab, ooerfat« JtiobJ. 1807« 8t*. 

9togct om Vltertaoten i grue itirfe i Dbenfe« et 9>t!« 
gramma. Cbenfe 18x3* 8*0« 

De eau fis propagatø celericer in Dania reformatio- 
nit, DiaL inaug. Havn, 2817* &vo. 

Jtrigéfange — i Jrie 1807. IV. 261365« 

aKuICVlj (3of?an Satl) D<h 9}*jiforriøtl 
garb rober, f paa Sarupøaarb t>eb jDbenfe b. 3bte 
^arte 1751. Zoø p^armacfutiø Siramenoeb Um» 
tjetfitekt. Steo berpaa Xpot^efer i 6(ten i Sioxgu 
J5obe 1614. 

Aibrag til Dptponing om Sabcfoøenl Statue eg bcbjk 
eaøemaabe« Jtjebb- 1799. (rec. i Pbff« 2&ibitoe^ XVJ. 
©♦ 405. L §efr. 1800 9to, 49 og 51O 

Seretntnø om nogfe S^rfoø mcb og Rotten af abfNt* 
lifte aorfte oiibe »ar — i 4*ntyuetaJbn. Sclff« 
Bfriit. VU« 39-64* 

SDKtltøn (S^er Don) f. i etotf^oCro b. rj 
Stbr. 1685* Jtom t fin Ungbom tit Jtjebenftabn, 
f)t)oc ben foenfte Snoope £øbent(o, fem var (am be^ 
flagret, tog ftg af (am« ^an bepenerebe fra Sore 
6!ote beb Jtjeben(a«né Uniberfitet omtrent 1705, 
Stuberebe 2(eo(ogie, men i SRangci af Sefotbring 
emetrebe ffaa pg af privat Snformation, 2>ebe 
1750. 

Disf. de genuine rocia v/t#fi%vr fignificatione Acfor«, 
XVI. 3« Havn. 1706, 410, 

Den 9>ebro* »ejleøriUVr. Jtjøbt). 1724« (conf. tlTiner« 
va for Xugnft 1785 ©♦ go«) %orf»ar*we for betnv^ 
trptte Øejfeoere« ib. eod. 

Cenbaøene ^nbiøe og fonbiøe Øetraøtetfe« ibib« 1727«. 
oplagt paa np. ibtb« 1737« v 

Den nebbenbiøe Setanfninø em bet TCØernabeenbigfle« 
tbib. 2727« iteboenbiøe Xnmarfntnøer eoer Den 0$** 

(62) ( 4<>8 ) iwnblge ftMvrafniiiB* >*»• «"*• *«» *b«/ J**enb*w ! 
ibib. 1730. 

• Gttoøjovte €iø*c rt øg ftbfre tratte gorfeonlnø* ibib. 
1743, 4to. 

guflet (Vbam ©oMob) e*t øf mbe* 

flaaenbe Gonferentøraab gr. X R&tter, ble« føbt i &\e* 
tinMn b. 6 Hug. 1769. 2>epon. 1785. SKejffe 
ubrnlanbø 1788-90. Slet) 1790 XØfeffor i *$°f' »g 
©tabøretlen, 1800 1 4>øirfleret. 18JI bleo €tat** 
vaab. . 

Ubfigt øøer ben af afg* CFønferentéraab greb. *b# 
ØtfiOer efterlabteJCobber|tiffamliøg.itløb&. 1796*4* (tee* 
f &*9ønø journal 1796 0. 175*76*) 

Catharina Staria ©øller* fgiograpbie — i &irø}ø 
&Uleogatterie 1. 302*12. 

SRfttfer (6ar() Jtof pna $øiWilbe i gpen, 
ffbtn oeb ©t. $anØ Jpofpital ; berpaa ©ptfevett i 
SjøbenbAon, oø enbeliø Jtot b** ttroepeuibø gribe* 
vi!. iDrte 1794* 

gco JCoøebogi meb gigurer/ fom øffe en net og erbent« 
lig eeroeringlmaabe, Sjøb$. 1785« *ewf « 4** £>p* 
lag trpr*t. ibib. 1813* 

©enbanffc^ttømobey, meb tilføjet np Jtogebog fov 
Borgere og fcanbalmuen. fbib. 1793. 2bet Optag 1802* 

Guflet (6^ti|ttan Rubolpl)) føbt 1651 b. 

13 9ioø. i Jtjebenbaøn, ^or (an* gaber var 9>rof» 
Sutiø 3ofom Muller. Øtuberebe øeb ttnioerffte* 
lerne i Jtinigøberg og Jtjøbenbatm. 1675 Meo gelt* 
praj*. 1684 tpbfr" $ofpr«bifant i jtjøbenftaon. 
1695 9rof. Sbtologtoe oeb bet np Ribber. Hcabemie. 
1700 Dottor Sbtologtor bullatus. 1703 S3iffop i 
»pen. Døbe 17 1 2, (Blod;e fyenfle ®c|flltgr;eb 
h 176*80.) 

Setøenprebfgt fiber griebr. Centen. ©lud)ftabt 1678« 
4to. fiber aDorotyea øon 0tef$au. &open$* 1690. folie« 

Pia u fus vol i vi åd Friderici IV ti natalem 3omum 9 
Hevu. 1701. 

SMtfet (6Ua8) føbt i STpbfWanb. »ar &o* 
lov OTebfcin* og Sanbpbplicuø i ©iellanb. SBoebe i 
©orø, tøøov ban bøbe 1752. 

Snftatt ciner ffbjanblung oon gfirtreflid&feit ber na* 
tfirli$en ©emddjfe in fcdncmawt unb Horwegen. $am. 
burg. f. ■, 800. 

Støtter (CWI Cfrriftian) f. 1772 i Havbuø, 

t*ov fcané gaber øar fiiceborgemefier* €fterat (ja* 
te taget banfl juribtft (Sramen praftiferrbe b<m 110« 
gentib fom $rocttrator. Sar unber ftrtgen anfat 
øeb ganbeoæmet, b^orfra ban afgif meb $r«bicat af 
Gdpitatn. £v nit $ropvietaiv til 2)lo0etup i 2*v* 

bul et« 3ntet erribtifcffr mob Gtarøraøb ftvfteb, f>enøe»cfe> 
net angaaenbe. SKborg 1817* 

. *ntit&efer. ibib. 1818. mmtLm mt 

©runbe for ben Stening/ at Gøtooarbi egf etb fan ffric* 
U erlaggeo meb ft paalpbenbe Betøb i Øøtø* faøøel ef< 
lev fom til gorfaibftiben. XavtnO 1818* 

WidUtt (frantS $tnxit) f. b. 17 gtøttr. 

1733 i ft|øbenba»h / b*** b^«* S^beri øf famnt 
9tat>n/ t>ar fongeftg {Rateria(fon>aUev, ^an flabe« 
rebe førfl Vpotbetert)ibenf(abfii i Jtiøbfltbaon / P^» 
Sergoer(Or>ibcn{!aberite 03 fRaturbtfiorien i ttpfata # 
i Worge, og paa *ar^ 1756 blet> .©wbein og 
SWpntmeflet oeb IBanqoeit. gif 1774 ffiAtfenbn^ 
apot^efet i gorpagtntng. 2Tnlagbe en f)ora!ainøfa^ 
brit. 6t Stibber af dannebrog eg 3uftitlvaab. 

3nbbpbelfe til et 9>articipantf(ab i en banff |)orccls 
latnéfabriqoe. £jøb}. 1774, 8* 

Cm GøloetO yvøoetfe til 9lr>ttt for fltonrocfenel og 
Gølobanbelen — inbført i X>it». 6eifl. ePrtit. ttjeaw* 
Imø sben iDel C. 153*73* JQm fi^aaben eg Sttbterne 
at prøoe og ourbcre aOe i ^anbelen forefommenbe »r«m 
beoine. ibib, 3bte »inb e. 202*219* ftm Outbprøøeni 
nøjagtiøjle DmgangOmaabe — ibib. 4be ©. 6« 1*28* 
9tojere Optoining og gorbebring oebfommenbe Sranbe* 
oinéf røoeren. — i 5te 18, e. 71*81* egfaa inbført i 
l^anoeløttoenøen for 1789 9to. 56 * 57. (paa Søbf i 
Bd)eelø u. ^egenø rbw«tl* ». f. to. ^b^anMungc« 
ilter fd ifrc Xbtjeilung,) Cm yrøoemaabén af jern« 
bolbige goø|i(artir peb Smeltning eller fcigelprioe. -^ 
tb. ©♦ 235*52. (paa SpbfC i beraetbte ed>eeM^cgenjre 
2tbr>anMu»gen 1 Sanb 2te KbtbeilungO gorfog paa 
fBronce eller gal «Ketal meb £eafon tit fammcO Xnocn* 
bclfe tit kanoner! og SWørfereø étøbning. — i famme 
©el^ab* ettifter før 1801*2. ifte 4>«fte 6. 161*216. 
Waa Snb^ i be af øtafn nbgione2tbbanoiunaeii^er pbv 
Pf4>en Claffc oer (BefeUfd). 2 tir S. ifteø *eftO gorføg 
meb enfette og fammenfatte 3orb* og etenartev meb 
*£enfon tit bereø »e<joembeb til O raøagtigt)eb og btnneø 
JCnoenbelig$eb oeb Jtobbere øgijerner^erø Smeltning* — 
ibib. abet ^æfte 6. 155*96. (paa Spbft inbførle ibib. 
2teø |>eft.; gorføg meb jtjøben^aonø faafalbebe Cpring- 
øanb/ meb 4>enfon til fammeø Stenøning — i Øtriftco. 
tie for 1803/4. pag. 2514a 

ffiecenfton i Xviu journal 1770 9to* SU 

WIMCt (%xant6 $tnxid)) en ©øn af 9t «fl* 
forrige; føbt i Jtjøbenbaon 1769. Seponerebc t>eb 
jtjøbenba\)ne ttnioerfftet* ©tubecebe 1790 og 91 t 
£unb, og 1792 i éøttingen. 2)øbe 1794. (conf. 
(Braoffrift ooer barn af Xlfhup t Polttiff cg pjyy* 
fttl tflaøA3in for 3uniui 1794 p. 758 ) 

Specimen academicum dtt 2^eolithis SvecicU. Lund« 

1791. 410 (rec, af Cobe i 3riø 1791« L 353. il. tStcC* 
manø feibliotbet XVII. 270.) 

3Ku[(er (greberif ttbam) føbt b. 28 9Ra{ 

1725 paa ©olier *>eb ^orfenø, &t>oc f^an$ gaber, 
9>etev SS&Uer; øav gort>alter. 2)epon. fra ^orfen* 
etole 1745. »av nnbev grebetit Vleø SRegjeting i ( 409 ) mbrf Ifor $oflFrt*er , Wet> fSben 6templtt<9*pir< 
gcroatter og 1784 ffonferentéraab. £)øbe 1795. 
($ané $ortratt foran llbftgten over (an* Jtobberfiifa 
famling. conf. Sabeitø journal 1795 ©. 47O 

<&an oar StebabgHKt af BtfTriveffen over banjft 
fttrører og ttlebatllcr i ben fengeltge Gamling« 5ti*b(» 
1791 i Jol $ar beiuben famlet og orbnet bet paa bet 
tongetige StbUotbc! ocrenbe Stort Pinaeotkeca Danv- 

norvegica ære ineifa* ooet ^Dllfea Gamling ftanl Oøen* 

nc »nte et n *• fe SXuOcr (»at ubftioet en Hbfigt« 

3Xu(Ier tøan* $e»rif ) f. b* i 3un« 1733 

i Jtjøben(atn, (oor (an« flab« oar Streber. 25ep* 
1752. Ble* 1768 ref!bercnbe (Sapeffan til £01 bf* 
løt> paa $al(ier og fatnme Var <gognepr*f! til Brønbf » 
(øj t Sielianb« 1773 "tf** &&P«U«» til $ettiggejfié 
Atrfe i Jtjøben(am ipobe 1303« (conf, åalUfen* 
Ulaatiebeftr 1803« I 240 ) 

Qt angenenlt Gti&t efter et ftørmrnbe 8e]r 9.* yrabfs 
fra paa 5te Øenbag efter fiotaar. &j»b(. 1772« SSoen« 
be ftatbifener, ben ene til Xfffeb for SSronbt^tj, ben ara 
ben til Snbtrabclfe for $elligg. SRentg(eb, ittb, 1773* 
XtmtfTttale, ibib, 1795. 

SRlWer (Sen* $afobatt) febt b. 7 9lortr. 

1 77 1 i Sorø, (tor (an* gaber *ar Joroalter *ei 
Xcabemiett ®obt\ Seponercbe 1789* 1794 &**> 
3Batfcn(itétnformator« 1799 $urji til Sbifo i &&- 
borg ©tift 1801 i Jtjcrrterotnbe, 1813 Ribber af 
Dannebrog* 

Sale, bolben p«a ttaifen(afet b. 11 Det. 1798 -*■ fob« 
fort i 3ri* of <cbe 1798. IV. »89'3<>6. Sale, bolben 
i Jt j«rtemtnbe i Knlebntng af Slaget b. 2ben atprti — 
i Xnincrv* 1802. 11. 206. gorflag til et $abrifant«g 
•eb gatttg&ftfenet i JtjaTtemtnbe — i bet fonde patriot, 
6dP« Z*t>tfEviit iffe $*\tt ubtonunen t Cbenfe iSiu 

2Kuf(er (3mmtaé) eenafbennebrnnitMH 
te Doctor Web. p, muller ; f. i 9ianber* 1 783/ 
eg bepontrebe fra Stolen fammtflc&* 1799« SRcjfle 
fom ©tubent ubentutb* paq bet Eaéfonjfe €tipen» 
biura. 2og efter fin $jemtomj& btn p(i(oføp(tfb 
Doctorgwb* ftr nn ftarp til Gønbeeoiamt i Sttøe 

ettft. 

De Ditt Roman ortim laribus et penatibus« Oitp. fin* 
•mg. H«fn. i&iu (©en er rec i *Utc.ttb» iBia Ro. 25« 
46« <£øct» 2*3* 18 1 a 9to. 64. og 3nb(olbet beraf inbf. 
i iCngeUtofco annaler 1811. 11* ^4*740 

!Øhltter(3o>att) fobtt »oflotf 1605. C««» 
berebe paa abfTifftge tpbffe nntoerfitetce. SBUd i645 
Slaab (ol Sprffen af $olfttn * Gønberborg. 1649 
?)fof; 3«né t Jt|ølMabat»m 1650 2>octøc Surt* i 
Woftocf. 1661 SBorgemeflet i S(en#borg, )Dobe 
1672« (MMleri Cimbr. Lut. !!♦ 562163.) DI«p. i mag. cle opertt norf none ration ø r Roftøcli 
1649« 4« Oisp. de action ibnt rerum in oavfin vel di* 
Terforium» recepiarura noioine corapeieoiibu*. Hatn. 
1650. 410* Diaputaiioue« lex feudales* Havn. 165 1* 
6l* 4(0* 

9ftutfet(3o$ann<8) f b . I2 geBruari 7 58f 
Barbe, Sleo i (tn Ungbom fenbt til ttmficrbam* 
(ooc b^n lagbe (tg efter Stbenflaberne i Xlmtnbeltftt 
(eb/ tfar aRebictnem Aom 1777 til £jøben(atn, 
(«of (an fif Unberfløttelfe af Gnfcbronntngen* Slet 
fat i SBiborg ©fole, (»orfra (an 1779 beponerebe. 
JRrjfle veb $je(p af bH gtncfiffe ®tipenbium 1784 
til ZpbfKanb, Gngellanb og $oflanb, 83 (et) 1787 
jDoctor SRebtcincr i jtj*ben(at>n. ^roftifetebe ber« 
paa i Eonbon. Biet) (Iben @tabøp(pftcuf i G(rt* 
flianta* 18 1 3 entlebiget. (J£)an6 ubførlige Xuto« 
biograpbie t bet i 2fnlebnlng af (anl 2)octorpromo« 
tton ubflcrbte acabemifCe 9rogramma« conf. Ulinet^ 
P4 1792. !♦ 362,' 1796* IV* 363.) 

Di*L ioaug. illlent confpectum medicamencortiin an- 
tifDonialiuro. Haln. 1787« ogfaa tnbfort i ifte 2ome af 
A* F. Schlegelii Thefaurus materien medicae. (tet. t 

L £ft. 1788 9to* 22 og i Zcbt* Bunaler %M *eft* 

©. 3*19) 

(L von »ud)ø gejfe fra G(rtfiianta ober giaefielb ti( 
Sergen« ooerf. mbfert i be af Gelffabet for ftorgeO Øel 
ubgione CopograpOiffl^nniliffe Samlinger lfle iDelO ijte 
S« (aVitteracurrib. 1812 9io. 44>45«) 

^Uffer (©tto griberi^)) f øb t i jtjeben*.. 

1730 b. 2ben Iftiuté. $ané gaber, en XpbfEer af « 
giobfel, var ^oftroroptter. ^)an beponerebe fra fftu 
be Sfole 1748« ®tuberebe t>eb Xcabentiet, førfl 
2f)eo(ogie, ftbcn ?o\>tpnbigbeb/ og enbelig 9iatur(ts 
f!orie. Stejjle ubentanbe meb ©tet> Bå^uiin, font 
(an (aDbe bimitteret til Tfeabemiet. Befaae meb 
(am Stpbftlanb, €d)mei6, Sfnlien, 8ran(erigog9le« 
berlanbene. 1771 bleu (an Vr<(tt>ariul i bet norfie 
Jtammer. ^Jrioattferte fra 1773 af* Døbe fom 
Gonferenttraab 1784* (conf. JRectot &or d^nfen^ 
2ale, ba £). 9. afffiUer« @ib*brjtfibiUebt biet) opfat 
i SRibe etole. Xjøben(avn 1787/800.) ^)an0^or« 
tratter (lutfen af OT. ^>aa^ 

Dispp« Havn. 410« De Micha ile Archangelo proba- 
biliua creato jftarti increato. 1751* De prophetis No- 
vi TelUneati 1753* 

Sottngø Steligionenø føtagt« oøerf« Jti#b(. 8bø« 

grebe ben frebegobe, et fprbeføfte < Vnlebning af 
3ubelft#<n 176a 5Ciob(. 1760. 8« (Giben inbfort i §or* 
føg ni »e (Fj^nne X)ibenf(aber 6te ©t. 1767;) 

efterretning og Qrfartrtg em Cføatnpe if«r om 9tør« 
foasnpent oelfmagenbe yilfe, ibib« 1763* 4*0. 

Fauna in feer o rum FriderichtdaJina, Hafnio et Lipf. 
1764« 8vo. (1. U5fc. 1764 9t0. 35. conf* 9to. 40. <^tr»- 
MS* 1764 pag« 291* Commtnt. de rebus in fcieni. 
»at. geftis, XiV* 297«) ( %IO ) flora FrtdericnsdeKa*. Argentcratt. 1767* 8« ODitt* 
flotinial 1. 379*9*. * 'Crit* Soatn. 1708- p. i«5 4 
Doet, 3. C Aangc. i <B*ct. #13. »767 P« 4°°0 

Son »nrmern bf* ffiffen unb faljifitn »ajfcrl. ** 
»enbaøen 1771* 4*»« C®*"- *■«. 177* ®. *<*<>• »e<fj 

■talt* »ibliOtbtl 1 111. 53*54* Com»«^- då. rebu9 ad 
Tcient. natural. XX. p. 034.43. i Sibttoitcf for «*» 

tiae efrtftet 1772 Ko. i8«i6 af Soega, paa tynltai 
Kecenfion SKuKct foarebe i Ko« 29.) 

tWelawen meb bobbrit $ale oø ben« palerne« Aiøt}* 
1772. 4to. |>aa Snbjl: SDic @abeU@a)tt>anj«Kaupe« 
telpi. 1775- (Criøfttoicn et rcc. i d5ølt* Jin3ciø. 2773> 
935.) 

Verminra torreftrium et ffuviauliuro Ave aniraalium 
»fufofiorum, beUninihicorum el telUceorum non ma- 
rinorum fuccincta hiftona. Vol. MI. Havn et Lipf. 
1773*74. 4 to. (rrc. i Crit. 3oocn. 1774 Ko. 8- *.®Wr 

ini t mi Q2S. Comment. ad Jcient, natural. Vol. 

ffl.p. 18. *;UHlli»W»»blw»W i *• P* 9«i* 

09 334-43') 
Flora Danica. Fafciculua X-XV. Havniai. 177$^ 

foiio. (conf« 4>ber, X>a&l oø 4*vnm*n. Xlbe gofciM 
cc tee. i éøtu Zu*. 1775. 24- •* »**abe p.527-»*«t 
CillYuet 1775 Ko. 25, &t>orpoa Vutor« e»at ibtb. Ko« 
STSct XVbe 8afc. er tee. i ben banffe titttvat^ 
ioumal IV 85« 2bet ettffe. fcerpaa vbtom et ©var, 
fom et tee« i l. *ft« »787 P« 5">») 

Zoologi« danic* prodrorons eUet øeneti* 00. fpectffi* 
»efttloelfe poa banffe oø norffe »nrarter, $jobfr. m6* 
sTtøtt »113. 1777- 8»»«^ * 528. »edfmawa&ibUo. 

tber X. 28*26« CoriHn. de rebus ad fetent. uaiuraU 

VoL XXU. 302*7* ' totfebewprø- £&J* J* 1 \JW" # 
»rit. ttfffuer fot 1776 Ko. 5^52. af »*♦ Cbeijle,}oiU 
ten Kecenjion ble* befoaret i Ko. 53*54-) 

Zoologis Danica* Iconea citer (meb batlft Komenctaa 
tørt 2eaninftet til Zoologia Danica. Falciculu* I-1L 
Havn et Lipf. 1 777 80. føl« (i»le gafciffl er ntiØftt. 
Ttnx. 178a 484. oø i »ecfmaitø Bibi« X. 11 17. 2)ea 
*ben g»fc. i »eefm, »ibl* XII. 74*40 

. ZoologU Danica. Vol. imum explicationi Iconutn 
fafcicali imi ejuadein operis infervient. Havn. et Lipf. 

177Q. VoL Udum 1784. 8« (er tee* i »ecfm^iié Zibh 
tf 5ob* Herman. XI. 10 06, oø beåubcn tiUiøemeb ifU 

IlafC. af fceøntøøer/ tee. i Comment. de reb, in J dent. 
nat geftU Vol. XXIV. p, 39^403- Oøbaabt VoL xmuaa 
t4 adum i <8ltt« 2Jtt3» 1786 Ko. 6%) 

Zoologia Danica* VoL UV. Hafai«. 1781-1806. fbf» 

C«&eraf et ib*t Sol* ubøioet 1788 af ben ba ofbøbe Xu* 
tori Ørober Jtobberftitter C. 5- tltaaev; bet 3bie 1789 
af P. C ttbiltgoarts til bet 1806 ubfomne 4t>e (eoertc 
Xbilbøaarb, »abl/ *olten oø Katjfe »ibraø. 2)ft ijle 
Solumén/ (fom tøfaa ub!om mtb tpbff Ztit *tipt »♦ 
»effbtt i732» folio) er tee. af <D. S*bnciu* i l ititcn • 
£784910. 38. »Det 4be i 1. #fc. 1803 Ko. 6<8. item i 
i$AUifd)c ifirø&»3bU 18x0 Ko. 74*) 

* Keife iøienne« Aoteteaematlcn til Gbciftianfanb* 
Jtiobb. 1778. 8. (L *t. 1778 Ko.34> »rit. CJoiiw. 2778 
Jo. 30. liric tilfltøer 1778 Ko ao, oø af p. C abtl*« 
øaarO i 9lm* ^>anff 2tbl. 1778. Hl- P* 103112.) 

Hydracbn« in ae^via Dania paluftrtbua detect«. Lipt 

, 78 /. 4uk (»tc^mAni X>ibU X1L jay8a>> • Jtleine 64rifteitattlbetKaetttøefb>id)te. (eranløeøeSei 
»on IL f& <B6$e. 1 Øanb« ©rffau 1782* 8. ((06te 2in3* 
1782. p. 428«) 

EntomaAraca teu Infecta téAacea, c/v* in aqvis Da- 
ni« et Nervegiæ tepertuntnr. Havn, J785. 4to. (I, iBft. 
1788 Ko* 11. 09øtt. 3tn3« 1786. 71.) 

Animalcula infnforia, fluviatilia et marina , qvae dav 
texit, fyltematice defcripiit, et ad vivum delineari enra* 
vit O. r. Muller, AXlit opua hoc poltbumuni , qvod in 
lucern tradit vidua ejua cura Othonia Fabricii. Hafh. 

1786* 410. (rtc, af «rar> i U Cfc 1787 Ko. 33.) 

3 bet ftøbenfravnfft X?^ewfl?aberefel(lfabo ecrifcer 
(aoe< af tami Z>tt Kaj fom me 3R»l i XII SDel 13. 85« 
98« Cm IDpt i 2>9rt Saboolbe. ibtb. 6. 223*36* Om 
€Htm(ornet» ibtb* 237*46. Om aBenbelorme* i Den af 
Samling 1. 55*96* Om ftenbe fmao Ctenoiet. ibtb* 406* 
12. Om 3nfugon«bprenf« 8orplante(fe<maaoer. 11 226. 
39» Om et befonberiiøt »«fen i Cttanboanbct. ibtb 
277^86* Om Snfuffontbprenef grembrinøilft. 111. 1*64* 

3 ttaturtiftorfefclflfobetø BFrift, : Jtcrt Ofterrctntnø 
om Ctøampe i Xlminbeiiø^eb/ i ifte 0* 2bet *«ftc. 0* 
176*210« 

3 bet flotf $olmff e t>etewfrap#acab. ^anbL : »effttf* 
ninø paø eimfoampen* i Xatø* 1762. 2bct £L»attal ©♦ 
105*14. »effrifninø paa en Brødet liten ©offa. 1764* 
ifle Ooartal 6. 28 33. »ef r. paa en flafao Stø eUet 
Sroplanta. 1769* 1 71:75* Om fltaffar meb tityånt 

ØAnbe in&lfOOt. 1779. C 329*3^ Om gomnm pecto» 
rale> et får blotta 6øon ofpnliøt »atturfr&f* 1781. ©, 
2i>28* 6tranb*perlebanbet oa) Xrmbanbft> tvAnne mit 
croftopifta Gttanbodytet. 1783. *3. K85. 

3 »ff4)«fc ber bcrlin. (Bef. itatnrf. jre^nbc: JBn 
merlhtnø einet fonberbaren 2Cu<flftubunø bep. einløen Vr« 
ten bet &&u!fd)røamme. 1 » ? ^, 152*69« tBemityungen 
bep ben 3ntef inalmutmetn %• 202:28* a3efd)reibung 
cincø unbefanaten €a)ietmttiiet«. ibib. 406:10. SSon bet 
»ieløettalteten Sortiacae« U. 20*27. »<ffl)re<banø gwoct 
fttebufen. ibio* 6. 290*98* Son einem in bet Orange« 
tie an einem Sorbeerbaum øe»ad)fenen ®4mamme« HI. 
344'55« San unftajtbaren IBSaflermofen. IV 42*54. Bos 
jwoen meniø befannteu 9Xufd)eIn. ibib* ©, 55 59* 3 
Tamme ©elftab* 6d>nfteti : Semerfnngen bi ¥ ten 3nte« 
ftinalmatmctn. 1 8. 202*18. ØrlattteruoøeneiniøerVb* 
^anblungen in ben &efd>ftftig. 11 83« €L 116*38« fBon 
bet totten SBaffermttbe« 111. 84*93. ® 0B 94 bemegen* 
ben ttaffrrmoofen. IV« 272*77« Son ben |)feiien ber 
Qd)ne(ren. V. 394*99« 

3 JDcr ^aturforfd)er ; IBeobaAfttngen aber einigt 
4aotifd)e Z1)itxt, 4Be»Atme nnb Snfecten« VII et* é« 97* 
204. Son einet fonberbaren aflange, fb* 6* 189*94« 
Gnnonnmeu au« bem unfid)tbarrn 2bierreia)e IX. 005* 
14. Con Sæteren in ben Sinøemeiben bet S^ietc , in» 
fonbet (eit »om Jtrager im Qtdfi. XiL *?8* 96. Bon 
IBanbmarmem« XIV 229*203. ©cføu&te bet f)etlenbla« 
fen. XV. i*2a Ctntbectunø efneé 6d)mctter(ing| mit 
Siaupenfopf. XVI. 303 22. Sbk XBafererbfr. XVII. ica, 
64. »om Sanbrnarme be< CticfUng«. XVUL 21*37, 
Qlnmeiff unøen be pm 2)ura)lefen einiøet 3f uffdje in ben 20 et* 
Øen ©tuden bel Katutfotfd)cr<« XIX. 159 76. XX. 131« 
46; Bcruiajnié bet biøser entbeaften ttingemeibcmåci 
mct. XXU e. 33*86. 

* 3 Nova Acta Aoaa\ Nas. Cario/i: Koumerauo ave I 4« ) defcriptio KbelloJanirn agri FridericLadaleniU. Tom, 
III« 222*32* En uro : plamarum terram vegeta bili bus de- 
ititutam mtra anni ipatium occupantiura. IV. 198*203. 
Enumeratio itirpiam io Islandia fponte crefcentium* 

ibid. 203315« (conf. <Øørt. 7in$* 1771. C 324O Epi. 
Hola da mufca vege tante Europæa. i bie}- 215*19. Mol* 
Itifcorum marinorum Nonregia Decas 4-11. Tom. VI« 
48:54* Tom. VII. 110*20. 

3 OTagastn f6r oie ttorenit: Ueber Me erflen %u 
»icfcfe unfert ttrbtorperé unb ben bom ©ajépfer fingr* 
fdjrAntften fHa* tøre* 2Cufrnt^a(t< , i Vte« et 277 »• 
folg* (ttgeiebel inbfflrrt i Ægger«'« gtrocmnu3, tttaga3* 
x 3aftrfl. « 1 »ifttflja&r ©. 21-26.) 3 Bammlungett 
*cr ber«. oecon. GefeBfd)* Sefcfcretbung bet gelblilie* 

3*t)rg» 1766. IVtei ©t. G« 85*102. 3 Melanees de 
PAiloJl et de NJatkemat* de la Sod et e de Tur in: 
Manipulos infeccornm Taurinenfium , i Tom. 111. & 
185*98* 3. Philofopk* Transact, : Obfervations on to- 
me bivalve infects found in common Water, i Vol. 6x* 

p«g. 230*46. 3 &erlin. 6amml. : Con bet ffntbettnng 
etneé ncuen Øetøletfcté con 2$ierpfian en i lflcr S* 6« 

4X'52* 3 Suzette Utteraire de Berlin: Lettre fur un 
remede contre la contagion de bétes aeornes, øa Ob* 
ferrations lur une ejacufation fingulatre de la Nerite 
dea ri vieret. 3 Journal de Phjrjiave: Obfervations 
lur reprodaction dea parties . et nommcment de la te- 
te, des limarons a coqrilles. Tom. XII. pag. I21*I8» 
Extrait d'un'lettre. ibid. pag. 400406* Obfervations 
fur un# explolion particuliere qu'on remarqve dans 
qvelqves efpeces de clavaires et ile Lycoperdon. XIV. 
467*74* Lettre aM. rAbbé* Roxier. XXJII. 455*56* Sur 
la mousse d'eau inviuble. XXIV. 248*53. 3 Mentol- 
res etr anger* de tAcad. des Jetenees ae Paris: De* 
fcription d'un papilion a tete de chenille, f Tome VI, 
pag. 5o8*II* Sur un nouvean genre d'animal aqvati- 
qve. i Tom. VIII. p 625*24* (»Begge bifle Hftanblfn* 

aet blioe pag* 422 i Demours Tahlm generale otter bet 

franffe Xrabemteø jRemoirer ørangetig tillagte ben tut* 
fiffe gegationiraabtftftllcr f fjetertborg.) 

3 ^ *J*b|K l. *8fr: Om en m> Gfogt of»onbi»Tert<r 
faibet Sanbfptnbeler. 1769 9U. 13. Om ubefjenbte Qtnt 
•jet. ifrib. »to. 52. (conf. 4orfe t>dn. 3øurn. II. ifh« 
©t* #3. 125*27. Stir« 3onrn. 1770 9to, 3« oa,&ibliotb« 
for nytu Øfrrfctr* 1772 9ce« 19.) 

«t (Breo til ffltøtter fra (96^ er tnbf, t 4irter«tnren» 
Paqvetbaa* 177? ©• 4^47- og et fra en Xnonnm an« 
gaaenbe en ©foiorm, i <6ibi. for nyte. Sfrtfc. 177« 
9tø, 64* 

3 3* &a*enø arie* CJoitntaf ffreo Jan 8tecen1foncs> 
fom opregne! i (Bujt Baoenøtøfior. £ibliott>* 6« 7« 

9KutIet (?>efet) »robttføn af o»manførtt 
Conferentéroab gr. X. SRfttter, f, b. 6 £>*<. 1744 < 
Jtortebf i 3(art>ttf Stift/ t>ver ^onégab r, 3eremiat 
Wiiatx, »ar ^ræff. Depomrebe fra ^RoeStilbe 1762. 
SUiftt 1770 ttbenfanbi ^aa bet 8aéfonffe ©tipen* 
bium Ble* 1778 iDector 5Wibicm* «eb jtjebette 
k>araé Unit>er(I(et. ©iben SKebicul prat ticul i Katte 
tn«* £)ebe 1810* 

Dispp. Havn. 410. de fbmno 1765« de puigvedine 
corpofis 1766. de raucitate 1767* de vi et effectn 
ccnlTetudinia in f aletudiae 1768* de tusfi 2769* Meletomata ctrca anorbos qTOsdam incimblies, Difp. 
inaug. ib. 1778. 8vo* 

SMHer {9*Ux 6ra»3!tm») een afwnan. 

førte Gonferetttéraab grib. 2Cbam Whlltt; f. b, 29 
fBlai 1776 i Xføben^aon* 2)eponerebe efter prtoat 
Snformatron 1792. Sanbt 1796 ^raraien for bett 
t()eo(ogi{Ie 9>nØopgat>e veb Unioerfttetet* 1797 biet) 
Doctor g)6i(ofop()i«. Otcjfl« 1797*99 ubcirianb* tit 
2pbf((anb/ granferig og gngellanb* 8SU\) 1801 
overorbentltg og 1806 orbenttig ^rofeff^r i Zøeøjø* 
gien« 2og 1803 ben t(fo(øgi{lf Z)octorgrab. 

Commestario Uiftorkra de cenio moribus et luxn am 
Theodofiani. ParticuJa ima. Hafn. 1797. 2daG6tting*a 

1798« (<B*tt. %n$, 1798 9to* 2 og Ko* 187* l. lefr, 1799 
fio. 5*) 

Disf. inaag. de bierarch ia et Audio y/hm afcetieaj in 
facris et myitertis Grsscorum otRomanornmlatemibus» 
Accedit aucurium de dilcipiina axcana Eleufiniorum. 

Havn. 1S03. (ree. 1 1* «ft. 1804 91*. »4*25. ØtanMmo 
m*g.a$. II S. 2teg Øt. ©. 465 8 7 9 . 2iag. O. »tbl* 8? 
»anb 2te< 6t. 45a * 54, iCrgån3. stir ^aiL 4åtr. 3etiv 
1808% «oo. ®v"45; i/r «J forfortet mbført 1 Heoe »i. 
wtott). bet fl$on« t»tflenfd)«ft* 69 IS* ste« og 70 »an* 

3(ntiqwiri(f Unterftgelfe owr be »eb matlt^ni funbne 
Øutbtorn , et af bet f jsbcn^aimffe »ibenlfabersfetira^ 
2?"? »^frtf«v«ob*). j8o6. 4to. f>aa Snbft o»erf. 
af Bbrabamton. ib.d. eod. (|. ic T r. 2806 »0. 42. «3alf» 
*tårt* 5ett* 1807. 3nn. »o* 147. cBøtt. ^nt. i 80 7. *«l 
52X. 3enaifd)e Ætct* 3ett. 1807. 3«|. 9co. 160.) 

^rffleligt ffieoralfpRfra. JCje^j. 1806. (rec* i Steler 
41«. 3e«, 1809 9co. 36 39.) 

Ariftelig Xpologettf cUer »tbtnffabelfg nbtrictina af 
IBrunbene for ^riftenbommen« OlnbbommeUgbeb* Stitbbl 
1810. (I* *fr, 1810 »to. 45. tteue rJ>iolog* %nna\m 
1812 3uniul* *5a\l. litt* 3eir* i8n. Octob. 6« 226.) 

Om bet itlanbjle øprogg 1Bi*titfth, et af 6erøa*et 
for 9toraeg »el tronet »rioffrift. jtjobl. 2813. ^ttbaiør 
ogfaa IVJ&ell ifte iBinb af bctte Gtlftabi ^iftor. pbU 
lofopfr* eamlinøer, og er reet <l.rr*rio* 2815 86*30 

tteber ben Urfprung unb (BerfaS ber til&nbifojen «iffo« 
tiograp^ie, nebfl einem Ynftange fiber bie 9tattonafitet 
ber a(tnorbtfd)en Øebi^te* ouø bem jDdnif^em (©anu- 
fcripte beø fBerfaferl) åberfejt non 4* C Batter* Jts* 
pen^. 1813.. (4itt.rit. 2815 »0. 30 og 32* 4*1L 4. 3e it» 
2815 »o* 73*75* fi.dP3. 4itt* 3ete. 1815 *•♦ »76. iCr» 
øan5* 3* 3en* 4irr. 3etr* ^^, 73*75. ) 

StIUtg tit Stecenffonen oner ^aftor <Btuubtoia$ 9rf» 
neooerfcettetfe af 6ayo. og enorro, Xj$b$. 1926* 

6agabib(iot(e! # meb Knmarfninger og Xf^anblfnge«« 
MI SDcl. 4j*b$. 2827*i8* Gamme nbtom efter gorfat* 
terenøSXanuffrfptorerfatpaaSobff. ix&$. Berlin 2826* 
(Originalen« ift< JOel er rec* i iUtterarørtib* 2818 

9to. 33r) 

* 
©en 4rtflellgeøre!igiont>aIminbelige ©pmboffr ftmt 
en Ubftgt o»er areenig^eblteeren« Ubnifiing* Jtjøbft, 2827* 
(4ittcrarorfiO. 1818 «o, 28.) ( 4'» ) 9 bet ff ai*flM*Hle IHttcatntWftab* BfrifttT er af 
(am : Cm g«bre(anbltj«rtig(cbt moralfte 8«rb. i Bag- 
gangen 1800. iffe abet £*fte 6, 72*144« Gammen* 
rigning mellem (graterne! og étanbinaoctnet gorefHUtn* 
øer om Sterbeni Ørnrelfe. ib» abet 9inb abet $af te O* 
78 s 79- Om fønffob (øi be gamle dtanbinaoer 1803. 
ifte ©. 6. 24766« Om gamle ©filte, og om Stenne 
{tenet $ang ttl at fordate bet Silfalbige [om en * ar fag 
til Sro paa ©areier. 1804. 2bet B. 6. 82-117. $ifro* 
iiffp(ilofop(ift ttnberfegelfe e*n Ubtbelig(eb«begrebetØ 
Dprinbetfe og føefte Uboirøng 1806« abet B. 6. 324*58* 
£)m nogle eenøtnbige Drbø ttemartelfe. 1809 pag, 1*19« 
Om Xut(entien af Gnorrci ttbba oa omKfalarenéHfrgt* 
(eb. i Yarg. 1812. p. 1*97* (ogfaa farjfilt afrrpft og r. 
i 4.ttt»ti», 1814 »o. 21. 9>aa Spbft oorrf. af Bander 
181 1. wc i £6tr. 2I113« 181 1 9to, 179.) (amt i <£i'&ter# 
mter$umø9etnusg 1812 fto. i» it. i (all. Hi« 3«t. 
2813- Sanuar p, 36*40.) Srubftntte af Kron £j*cletfi 
Ion* ©aga, am bet narfte ^oflio i btt i3bc Barbunbr** 
be (og i ben Xntebning om be Wlanbfte $*frerampej i 
Sargangen 1814. 1*37. gottalltng om $reibar Sofff, 
øoerfat af bet 3Wanb£e meb anmartninger. i Borg, i8io» 
17, €f. 8o8-235» 

3 tHintrva : gragment af en 3>rabifen af Crørnfofro« 
muf imob emintt. i 2Carg. 1806. IV. 18. Om Ubgt« 
©elten af et eagabtbiiot(tf tilUgemeb $rafntel globe* 
CJaga. og^alfé 6aga, 1816. Sunit i5'33« 3 2lt(eite: 
Samtale imellem JCong <9atalb <9aarbraabe qg eralben 
6tuf, oøerf. af 3«ianbff. t Xarg. 1814* 8 fbr - 93«i°2« 
5tratien|ten etubé aHtnbe. Vil. 142. <proif tf rage* ®a« 
ga. VIII. 535, 3 ttnøeløroft* annaler ; om be acabe* 
»iff* ♦«itibelig(eber* fanbe 8?arb, 1813* 6. 1*10.. 3 

tttøUetØ t(éo!og. JbibU l Qv*nwm praiidtt lUterarnm 
Xtuclium vel inier ipl'a belU cmratibu* inprirpia roino- 

rib«* afFerat, en Sale otb 8R. ©omroer* Oottorptome« 
lien. i VI & 6. 55*67. 3 røieUtnb« tttercur : SRogle 
Semarfntager angaaenbe btn i Olbttben* Jconftoeeter ro« 
refommenb* Glit at folbe $anbewe fammen. i *ptib 
X802. 

Programma, qro, notione atnorii enucleau, illuflra- 
tnr pr«c«ptnm ChriÆi de amore erga Dmm. Havni«. 

1806. 4to.|(i Vnlebnfog afben aarlige «eførmation*fe|t) 
Sale i Vnltbmng af grlbettf Vlteg gtbfeiafeft 1809. 
Vaa Satin meb banf Ooecfatteife Inbf. i aatftcaitfl «$øi* 
ciboaa i gnlebn. af Jtongena gtbreiabag« JCi«b(. 1809. 
Salt til ffiinb« om {»ertttg gribtrit G(ti^tan. i8r4- V aa 
Satin meb banf? Owforttelfe , inbfirt i ben QtabrwifPe 
♦riliWacr, i Vnlebning af ^értuøen« 2)ob 1814« aalc 
twb ben fyeologifte Ooctorpromotion i Xnlebmng af fgce« 
terit ben Vlteé ealoingafe^. f>aa Satin tr^ft i ben aca* 
btmiffe ^ejtibéaft i benne Xnlebning Sale (olben paa 

^fterflftøtfelfTadetl Stift tf fe 6b ag b. 4 Vkaxti* A]tb(. 
1816. 

3 be fjøbfn(a»n|Be l«rbe fcfterretniitge* oar(an€Rebn 
atbejber ftben 1709« gra 1805 af (ar (an occret Ølebac« 
tnec og (an {taffebe »labet §)rioi(egtum paa Xnonpmi* 
ret, fet Xarg. 1809 0. 448. 1811 fKfttbe Soacnalen SU 
UX og faibe« nu 3Danff CtttcraturriDcitDe* 

3ournaI for ubfnlanbff Sitteratur/ fom nbfom i 7 
8inb i Coart i Karene 181015/ ©ar (an SRebubgioer af. 

SBlffltt (Sage Gfcajttan) f. 1780 i Ajø. 
(en(aDii/ (t>or (art! gab tr twr ©f r«btr» (^ane g«r» brobet t>at ben $a{!or tlT. C ITT i Q er i $*jtp i 
&b6(crceb^ fom 1790 i Jt)øben(aDn uDgat) Sa(e oeb 
$afior IRaému« gog« og- jomfru 3KuUu6 XSgttfoc« 
fning.) ^an bep. fra ® org> rtpb#{!oleii 1795. Sir« 
1806 eogntprafi til 9^ørrt»©nebe t«3far(tt6 ®t. 
1810 tit Ajøng i Sieøanb* 

^oab er Senftab? <5t 3nbbnbelfe<1frtft til Gvamen f 
bet erøouboeffc 3nftitut, Xfr b(. 1805. 410. (t. fCft 1805 
flo. 51.) Dm iBegrebet af Onb og ttåaliøbtb; ligete« 
bt« et program, tb, 1806. 410. {i. fefi. 1807 9lo. 13* 
2UeIer lier. 3eic 1807 9to« 40.) 

at 9ar Orb om »opfen« UturgiPe ytan — I 5-C«» 
fra« ttlaaneMfr. VH1. 402^23. Om fltennefeti moral« 
fle gri(eb — i be urttan^lfe lan^.m«^e|«rb«A^i• ]11 - 
is2o. Ooerbet ©pargémaal: <5r en(oer ttfanb(eb an« 
bet atte Omft«nbtg(eber utittabelig? ibib. ©♦ 172:204, 

2Ku(fCr (SBil^eltn 3o^an) fobt t *arbar § 
t bet e&neborgffe. S3let> 1662 ^rorfl i bet banflPe 
africanfFe @ocietet$ Sjcnefle i Sanbflabet Jetu, (vor 
(an op(o!bt ftg i 8 Var. £>a (an fom tUbage, ub* 
gat> (an 

8<f((reibung b?r africanifeben, aufberguineif<(enOorb« 
talte gelegene tanbtøaft getu. ^amburg 1673« tturnb. 
1673. og meb Gapeia gottate. Hamburg 1676, alt i De* 

ta*. (COnf» MulUri Cimbr. Liu. It. 564.) 

SOtftntf er (S^riiltan Somm rfetbt) ®øn af 
nebenflaaejtbe £ & SRftnfirr; f. b. 96 2ug. 1779 
paa tBorn(o(m i 9t«nnc 2>ep. 1796. S«j(l« uben« 
lanb* paa OergberHvibett|taben 1804*1807 09 fene« 
re til forftjeUtge Siler i forft)tUige Dele af Zv*9~ 
tanb, ^alen og Stdlien. B(co 18 ix an fat fom ton« 
gelig Sagmciler. 

Knbifning tit at oirte Galt af Zang — i ONnffeitt 
annal. XI 73.86. ogfaa tentt ferfEUt og rtc i U fCtr* 
1810 9to* 14. 

(trup og Cjuf i ©iellanb. 

<$t g)ar Drb til S«feren af *re»ft fteibergl ttbftgt cvtt 
Slbebranten i 6nolbeteo. 5Cj» b(/ 1807« 

fires til yafior gaOefen angaaenbe Gporgémaalef, 

Sorlebeé en $. ^auge i oor Sibgatber (ar tunnet gjere 
% fhrrfe gtemitribt. i ^Uefene tnaanebo(hr. Vli, i 37s 
42. Om aabne Øegraoeifcv for fattige golf — i Ulfs 
neroa i8o8» G* 265*70, 

^ftnfler (I(>oma« «eorg) f. (. 17 »prit 

1728 i Bergen. Sar førft gogeb i 9torge. SBlro 
1777 2(mt<forba(ter paa 89orn(o(m og 1787 t VaU 
borg Tfmt. iOøbe fom 3ufKtøraab 1799* 

gruentimmereti Sen , ooerf. af gtanft. *i#b(. 1761. 

ttnber Opfrift w Xn(olt i «ar« 1787" («r (an i OTi* 
rterva 1787. 3bie ^xefte ©. 46. 0. f. ftreoet en eatire 
mob bem# fem boble be m> SanbtMtfengfbrbebringer. ( 4^3 ) SMfrttet (»ultøafa*) f. *. 34 S»«t« 1735 

i £fibetf, &øør r)an« gaber nar Xjøbmanb« ©tube« 
tt te i 3<n*/ tøwr (an 1757 bien $rit>aibocent og 
TCbjunctibet pbilofopbift* gacultet* Sar ©uper« 
intenbent i Zonna øeb @ottø, ba (an 1765 bien 
valgt til 9>r*jt *eb 9>ctri tpbffe 3Rentø&eb i Jtjøbeiu 
&ann. 1767 Men Doctor Zoologi«. ©øbe 1793* 
{$anØ Biøgrapbie af ban« ©øn S. røinter t^en* 
teøftrgtø 1794* 4b* &t>artal 9*o A 3/ i ben 9b* 
2>tl af }anl "(Peffeutl. ©om^ge" 09 tillige ferr. 
fH(t, og af SalUfett i benne« magasin II. 634* 
43. conf, ttteufel* iericon mftorb. -Skrift jh 
IX. 45054. 3irfrene ttpUon III. 73 1 »38. $ant 
9ortrait er (luffen af 3. ttl. Preisler ) 

Snbatt fetner |>rebtøten og Bbgefftrjte fJrebigtén. tøet 
pen*. 1766*77. 8oo« JDerpaa fulgte: yrebigten fiber cie 
gen>6bniid)e Conntaøøeøangetien in Serbinbtinø mit an« 
tern ©djriftftelUn. 1-VIl S^eii« ibib, 17 78 '84- (opladt 
paa nn i 4 Dele 1787*90) og berpaa : Deffe ntlta)e »or« 
frfiøe fiber bie Øieben unb Sleøebenbeiten JJefn na<b ben 
Dier ffoanøeli|ren MX 2$, ibib« 1785*94« (*«af er 1-V 
jDc! af tt. Prafcl oøerf. paa jDanfc Jejøbb 2789*95.) 

DUC iaaag. de religions chriiiiana , increnianta iua 
neuticprara debente Philolophice Stoica. H*fh. 1767« 410, 

<rec« i ©poronø X>rtvt 1767« G. 122 o« følg* åtcrfø 
journal II. 59:67«) 

©eiffitdje Gantaten ibtb. 1769* 

Sefebranøøgefcfcitbte bel Ørafcn 3. g. non CUrnenfee* 
ibtb. 1772. «eipi. «©<l. a. tt, 1773, (Cift. 3*urii* 1772 
9to. 41:42. ©6tt. 3nj. 177a©. 1035.) ooerf. paa &anf 
faanel af 3, Wolf. £ jebj. 1772. fom af 3. C etøubet« 
t>cr. ib«eod.$ paa {>ottanb|r.Xmfrerb. 2772«; »aagranff 
af $rit. OTouner Sjøbb 1773, af 3. *. feourguig* 
non. fauenburg 1773* og me* ØZemarqøeø $amburg 
1773 * paa (inøeife af røenfebørn, gonbon 2773, f)aa 
©oenff. Gtectyolm 1772. 

3 3 # Cramerø Obe fiber iDAnnemarté ffrrettunø oøerf. 
paa tatin nnber ©pfrrfft : "Ob hoiiem Patri« devic- 
tum 17 Jan« 1772" Havn. 1772 4 r o. 

9etfUia)e (feber. Jtopenb. 1772. 800. Qrffe Gamm« 
tung geifltayr gieber« are Xuff. 8f ip^. 1773. ate ©ammi. 
tb. 2775. JBegge Gamlinger cre ubgiøne meb SXelobier 
i r-etpi- 2773 74 t Kobeformat* (ttUg, JO. »tbU 33 0. 
©. 466. 26 9« G. 425.) 

* 

ttnterbaltungen einrl naaftenfenben CTbriften mit ffa) 
frlbfl fiber bie »abrbeiten Teinet ©Jauben. MI Z^til 
Hamburg 2775*76. (2IUg. K>. Tbibl* 31 0« 6, 82*85« 35 
~ ^ 83*89-) Xnlettunø ju Gefenntnif unb XuSfibuftg bei cjrifrfi« 
ften ©laubenl. ibib. 1782 og 2785« <ø*t{. 2786, ((Øøer. 
3113« 2782« e. 2233.) 

Cm bet er raabtligt at inbbrage yrofefTomnet faa* 
fatbtc Corpora, og gioe be til!ommenbe^rofe|forer tin* 
gere Sftmingrr meb $aab om Stillag efterbaanben ? — 
ooerf. efter Sorfatterenø tpbfft SKanuftript og tnbf. i ttti« 
«erpa 2790 L 76-221.) 

2>rr ypegecømntUPon |u et. fktri iffen«ia;e «ea>m Wflft« JCopenb. 1790- 800. gørtøefejte <ff» fteé» tb. 

2793* 

Otn del farfftlt i Aiøbenbaøn nbfemne |)r«bifener# 
bøoriblaabt: granecrebe fiber grteberia) V. 2766. $)re* 
btgt am Segr&bniøtage ber 3>rince*ftn cjarrorta TCmatia« 
2782. 2)reø graureben beø ben rbc(ta)ett Øerbinbun« 
øenfefner 5tinber. 1792, (JDiJfc baoeø ogfaa fom Xnbanø 
i 7b' ©cl of DefferU(i<be »orttdge.) Onfelte af banø 
9r«bifener ere ubfomne i banffe Ooerfflrtretfer/ booraf 
et $ar ere recenferte af XUflngi Sa&enø youznai 2776 
^^- 33*34- ¥r«rbitenen om en GbriffetMretmcøltgeBor* 
bolb i £enfeenbe tit Krren, ot>erf af |>. » Øjørup " er 
baabe obfommen farfttlt i &j»benbaøn I 78o og tiaige 
tnbf. i tttborger Samler 2780 9to. 8*9» ^anø ^rerbt« 
fen paa 17b* eonbag efter ^rtnitattø 2779 er ubfom« 
men paa t)anff i Sronbbjem 2780, 

5^6llter (»riberj^) «øn af 9tøHforrføe; 
f. i @otba b. 24 jDct. 2761. Dep, wb 5tjøbeni)aønft 
ttniøtrptet 2778. Rejjle 2781 paa tongeitgt ®tt# 
penbtum tit @otttngem Jtom efter et ^ar 2ar* 
SorUb tilbage, og tiKraabte 2784 en Stejfe til 3ta* 
lien 09 Sicilien. &om b)tm og biet) 2788. otterørs 
btntiig og 2790 orbtntlig ?)rofeffbr i S^ologie^ 
1790 £>octot Sbeologtce. 2808 IBifPop i ®tetfanb # 
Dtbenébijfop, og JRibber af Dannebrog. 28226001* 
manbeur og 2827 €tortor« af bentelbte £)rbem 

- &ie Offenbabrang 3obamriø, metrifa)fiberfe t«Jtopenb» 
2784- *** ^ u «8« <b. 2806. ((Børt, Hn$. 2808 ©♦ 1687. 
^4U. fcrg.bl, 1806 Kugufr ©. 282. Cfipj. Hitu 3eic 
2807. e« 2202. Den, &• 3. 2807 etpt. 6. 427.) 

£)m ^icrarfieti gremgang unber yaøe Snnocentiaø 
111. stjobenb. 2784. ti. iCir. 2784 »o. 3.) 

Specimen rer/lonum Danielis copticarum nonum 
ejus caput memphtiice at fahidice exhiben«. Rom« 2786* 

Fragment! Pøtrum graecorum. FaTciculus imua. Ha£n. 
I788i 

efterretninger om begge Gkilittnt, famlebe paa en 
(Kejfe i ttffe eanbe. 1-11 2)el. Xiøbb* 1788-90. ubgtøetpaa 
apbf^af {forfatteren, ibib. 2790. 9>aa ^oaanbjt Aau 
lem 1792:92. i Ubtog paa €foenff. Upfala 2794. (I. OSft. 
bat. 20 3ul. 2788 er ber Ubtog af i ^anbeløtib. for lam* 
me Kar 9(o. 66 ] 

Commentatio de indole rer/ionia novi TeHamonti 
lahidic*. Hatn. 1789. 410. (U iC,t, 1793 fta» 2CH *itø. 

x>. »ibi. 94 æ. «• 209.) * 

' »røøeforcr«øninger bo^ne for bet oøerorbenf lige rb<o. 
logiffe |>rofe|Torat af i. munter og X »ir** Siøbb. 
1789* Ærir* 1792 «o. 28.) 

De ætate verfionum Noti Teilamemi copticarum. 
DisC inaug. «afn. 2790* (I. «ft, 1791 9to^ 13. »nt, 

1791 Wo. 30 34.] 

Serfua) fiber bie fira>U4en Vftertbfimer ber'Onofrf# 
fer. Vnfpatb 1790. <aiia> *litt. 3tir. 2792 »o. 227.) 
. QKcøQjtn ffir 5tira)engefa}i4te unb 5tira)enrea)te 9lør> 
ben« Ml ff b«L Wqm 1792*96. iU Cis. 2793 **« &) ( 4*4 ) GMnttnhuå) bet Orbenø be? Sempctberren, auéetnet 
altfranjåf. $anbf4rift btcauégeøcbea, lfter 8anb* Ser* 
lin 1794* 

Zanttt oa ben i Sagen* 8(abe (erffenbe Sone« r Jtty* 
1796* 

toermffdjte Beptrdge §ur JCir$engef4i$te* Jtøpem)« 
1798- (l. tCfc 1801 Ro* 1.) 

^aaibbog i ben albfte cbrifteligé ftirfeé Doøraebifto* 
tie 1-11 Del* Sjøbb. 1801-1804, paa ftpbft ooerf, af p* 
03. tøver*, Øøtt. 1802. (U (tit, 1801 Ro. 35. 1804 Ro« 
97. 3eit. lUc 3est* 1808 i Dttob* ileipj. ititt. .V 1803 
Rø. 160.61. 03*tt Zn^ 1806 ©. 607. 3Ulø» ©♦ i&ibl* 
88 0« 0. 96-102.) 

Sen banffe Reformation* $iftorie MI DeC. JtjøbJ* 
1802. (U iCft« 1802 Ro, 47 'c^nf. 1805 pag. 462.) 

gorfø ø til en Xnoitninø for tørerne oeb ©tofcbolber* 
feminarierne. trpft fom Wanup ript, tbtb* 1804. ((I. iRftv 
1804 Ro, 31« *o*&. iL 3eir. 1805 2Cpril ©. 68) 

Betragtninøer ooer ben naturliøeSbeoloøie. ibib. 1805* 
(I. agfr, 1805 9(o, 38* ^aU* il. før« 1807. Sul. 0. 

3*39.) 

Øpuren åøpptiféer Reliøionébeøriffe in ©icilfen unb 
ben benaa^bartrn 3nfe!n. |>raø 1806. (1. JStt, 1806 Ro* 
33.* j&ielcr Hitt. 3- 1808 Ro. 5. (Børe. £»3, 1807 & 197.) 

Die 8elaøerunø oon Jlopenbaøen fm ©ommer 1807. 
Øtopenb- »807. ooerf. paa Danft af 3brat>amjon ibid. 
•od. oø af Synbart paa 3talieuft« 1809. C^aU. tiitu 
itiu 1809 april 9lo. 109.) 

yroebifen efter ban« 3nboieife til »iffcp i Gjeffanbl 
ettft. g]* bb« 1808. 8oo» 

Grflaruna einer ørieftifdVn 3nf<&rift, meføe auf bie 
famotbractfcben SRpfterieo Segiebunø bat. ib. eod. (l«r» 
te itfr, x8io »0. 44. iLeipj. lit*. 3etr. xsix.gebr. Ro. 
S2. 3en.iL 3. 1811 *uøuft Ro. 196. (Øøer* 3to3« xbti 

es. 1075.) 

Jtebe bei ber Drbtnatfon bel $errn Cfbrifrlieb Xuøti* 
(tin Safobi ftum fRiiftonair in Djtinbien. Jtopenb. 1812. 
800. oøfaa aftrpft i Z}\d)ttntv$ tTCemorabiUen 8ter IB* 
0. 112*24« 

Kntiqoariføe Xbbanbtunøen. Sopen}* 1816. tøetøeU 
t*r* D«tbrb. X818. «aj 435*48. <Bø«. Tin* 18 18* 
Ro. 12$.) 

8le(iøion ber Jtartbaøer. ibid. eod. (^tioelfc. Sa^rb«, 
I8i8- etpt 924**8 ) 

Die Reltøion bei Rorbent »or ben 3eiten Dbint* 
ib. eod* tfarffitt aftrpft af etfuWme uno Xjfd)lntcrø 
Brcfrtø.) 

Orbinationftarer. ibib, 1817* (tee. i litteramrt^. 
. 1818 9lo. 41*41.) 

»rlfa tn eucanten. Oine »fpttåøe )u ^egtmtfø Aber 
bie Qottnien bec <9rie<ben. Xltona 1818. 

3 Vi*. Selft errift. er af barn: Unberføøelfe om be 
perfepolitanlfe SnfTriptioner. ifte Xfbelinø i 6Priftertie 
for 1800 CJ. 251:92. 2ben Vfbetfnø ib. 291*348. |)aa 
apbff* Xopen(. 1802. (I. &fr. 1805 9Ro. 2. Ø36rr.l Kn3» 
X802 e. 1 185« <5*tt* litr. 3* X807 6. 705:8* tttaøaj, 
dtcfdop. IX Varø* 3bie Some paø. 1=27.) Gammen* 
liøninø mellem bc ©amUé SetyUer oa be i nyere Stber 
fra himlen nebfaCbne 6tene — i errift, for 1803.4. 
€♦ 1x5^46. overf. paa apbje, JCopenJ. it. Seipi, x«os» ((E^tc Kny i8o< «to« 187- leipj, litn 3. 1805 Q» 
1x63 oø 1496. «5all. lier. 3« 1807 9l*>. 139) Dm gran« 
femea Wpnter i Orienten, i Bfrifurue for 1805*6« xfte 
^afte. 6* i«49' oøfaa farffilt trpft oø rec. i JUtø. t. 

itu. 1806. eeptr e. 1997, 

3 XXlinttvat Doer Zitftanben i tfatabrfen efter 3orb« 
fieloet 1783 i Varø. 1787- lit 132:72. Dm Satbenfet' 
ne i yiemont. ibib. lv. 84.105. CSife toenbe Xfbanb* 
Imøcr ere oøfaa inbrpffebe i leøgere'e gcmeiun&s tlla« 
ga3itt x 3a ^rø. 2tcé Ciertetjabr ©. 158*209 ) Dm 69« 
racufa* Ruiner, ibib 203 44. 345193 Dm Palermo. 1788. 
11. 41*80. Dmxoritoøeneø Sirfninø paa 9torben. 1796. 
HI. 1*23. Dm friere Øtetiøtonémeninøer i Storben i 
ØUbbetalberen. 1799- IV. 47*89. (oøfaa aftrtft ferrftttt) 
Qm ben af Øromn oø ^ornema» øjorte Dpbaøeife af 
ttmmonttrmpletø Ruiner. »8oi IL 118*32 Dm uoøle 
npliøen mettem Ruinerne af »abplon funone 3nffriptto* 
ner. ibib 241-65 (er oøfaa ooerf paa -Xpbff oø rec i 
Ø3øtt. 2(113. 1802 6. 1 190 ) Seretninø om 3efotten 3o» 
banne« 9iinø oø bane Rejfer cø CStjebne brr i Rorben. 
IV. 247*61, (Sarbinat Gtepban Sorøta. ibib. 277^309. 
())aa apbff ooerf. af Jtorbef i lcip3. lut. 3eir- 1805. 
Øtart. jnreUlg. bl. ©• 242*60,) Dm Siøttøbeben af 
be øfterlanbffe Dlbfaøeré ©tubfum for ben oorbenbc 
efriftøranbféer. 1805. 1. 35:53. 

3 Bfanbinav, 6e(flfabø Bfrifc. Dm Jtonø Gbrtfttait 
ben 2ben< fleformattonéforføø , i 2Carø. 1798. 2bet 0. 
6. 135^205. 383*438. Dm' nogle i <5artbaøo unoer fSan* 
baterneO ^errebomme flaøne SXpntcr. 1800. II. abet ^>. 
@. 120*45, StUctø bertil C 162.63. 9>aa SpbfE t 
Ød)Ud}teørole ttumiøm. %nna\ 11 9. 1 $aft. Dm 
Aioife fiRonumentft i 6faane. 1803. I. 283*98. Sejre i 
Gjettanb. 1805, 11. 265 324. ©itbritf, et oéftonfC OigU 

1807« H- 343'59* 

3 21rbene: Cm bebraijfe Raone fom ftnbeø blanbt 
Rf gerne paa (Bulbtpften. 18 13* ®» 198*207. 3 *£enfe* 
2treiv Øefa)i(bte ber ftcil. 3nqotfttion i 3ter 8, ateø>6t. 
paa Danff ooerf, i jallefette Vflaqay X. 657*85* 3 
tgenf eø tTIrtøaj. fiber bie 5tleriter beo Sempeibcrrenor» 
bena i xfter «. iftei €t. 3 peerene »ibliotbeP ^ ©e» 
febrdbunø einiøer nnbefanten ørie<bif(b<n 9R6nien, i 
IXte* Øtfitf 0, 34-55« 3 6j*n<*it*ø Bciftø Hanbem^xx* 
for^anbl. Dm noøle (Søenffaber oeb en øob Citurgie — t 
xfte 8, ifte ^erfte 0, 13*31* $<" celbfle &itte* Xorføl* 
øelfeébiftorte ifte etyfte ibib, 490 J 537- 2bet Btptfe ibib* 
abet 8, 35*67. 3*bernef Dprør unber 5tejfirne 3ras 
jan oø$abrtan, Ctt 8i(aø til 2bet &ttfU af brn <brtft« 
ne Airfet gorføløelfeébiftorie ibib. 6. 181*207. Ganb* 
fpnliøe 3iUftø til Gbnfti eitelfeébiflorie af Goangeliua 
Rtcobemt. ibio. €1, 419*42. (oøfaa f*rffilt ubøioen oø 
rec. i tOalmarfø ttlmdmta Jonru. 1817 Ro. 197. conf. 
ibib. Ro. 266*67.) Den (briftne Jttrffé gorføløelfeøbis 
ftorie 3bie 6tplfe. ibib. 3bif 8, 6. 82*106* 

Ofterføløenbe f)roørammer og Ctpiftler bar ban forfat« 
Ut oø ubøiocr : Dm goret«r<ninger ooer |)aftora(tbeolo> 

gien. itjøbb* 1797« 8* D* duobut monumønci« veterii 
ecclefi« , EpiftoU ød Arcllifpilcopura ecclrf. Sviogoih. I. 
A. Lindblom. Havn. 1810 gvo. (|, (Cft. 1810 Ro. 40* 
(Bbtt, 3ttt3* 18IO. 0« 1439.) De occulto ur bi* Rom« 
noraine, ad locum ApotalypL XVII. 5. Høfn. i8it«4to # 

(cBttr. TLny i8ir. 6. 1375« «leip3« ^«, 3eir, J8ii» 
3anuar.) De 1'choU Amiochena , et program tit fttl« 
penietfen, Høin. i8it. 410. (li|t.ti^* 181 1 Rq. 37« <Bbtt. ( 4'5 ) $n). 1812. Xptil 6. 527.) Od« gnoflica* Salomon! tri- 
but«, thebaice et latine. Havn. 181a. 4to. (<Litr.ttfe» 
duo injunctis. ibid. rgi2. 4to. Oblervationum ex maS 
moribua GraKis facrarum fpecimen. ibid. ig 14. 4to. Dø 
faer« fcripcuna ufu liberrimo deqve nova verlionis No vi 
Teit vernacula recogoitione. Hafii. 1817. 4to. Antilti. 
tum ecdelijc Danica Slesvico-hoifiuicae et Lauenbur* 
gen fis Epiitola encyclica ad clerum de leriio Reforma* 
tionis jubiiso. ibid. eod. 4to. (3*n. MtU itit. 1818. 
9lel 53«) 

$an ooerfattet Jtøtfte om 2ffreminber for Voltaire. 
Jtjøbft. 1779. ttwaltø Balbcrø £»b. ibib. 2780* €om» 
roa(l aeb&ffttnitførift auf gilanøieri. Xnfpa* 1790. *a» 
|Cr«t> Gltøie om Gmatbt greunbe. jtopcnb- 1781* 4*°« 
tÉfterretntøøer om ttøalb i ©*titfdjc* tttufeum 1781« 
Xnøuft oøfca inbf. i Etøtifl? ttlufeum for 3uniuØ 1782. 
•ø i be aalborafte »ifcraø til 23e il er rillen 1783. 3*" 
©r. 6anø til $aoet 09 $pmne tiietjernerne i be 3w 
fenfre foefief am linøer. 178V84. «n yrabttrn tnbført i 
fan* gaber« Oefftiitlttø X>orcr4øe 7ter Sbett 1784 • i 
ftoUfen Gamling« 9*«r 2b. S*n bar teoeret »altfc* 
tttftnterø Etben unb Sarafter, bcr ogfaa tørffflt er af« 
trpft/ oø tiaiøe inbf. i 3«nf«3Wi* 1794. lVteé Cloars 
tal. 

$an bar ttbøiuet Mifcellanea Hafoienfia theologici et 
phiiologtci arguinenti. Fafctculua I -II. Hafu. 1816 «* 
18- 8 V0 - 

«£tn (ar i l*rbe fcft. recenferet røolfccn&avetø $rø« 
cc* øeøen bie Sempelberren i 1793. 9to. 8. »effrioel« 
fen ooer bet ronøeliøe«Xpnteabinetii792 9*o. 12-.13, oø f 
ålirtcratorricenton 18x7 *o. 6* ftamaø'ø C«ialo 6 uø 

nummorum veterum. 

UJlejttiC^Cn (G&u|Han) føbt i 5tjo6fx&a\m. 
fian« gaber t>ar ben nebennoe&nte Stømebicu« $♦ 
ffltøjnidjftu »ar førft amtsforvalter i et'm, beta 
paa 8anb«bomrøer i 9løtrt'3ptla«b. 1730 Gommtø 
ttttt oø 17*4 Deputeret t JtammetcoOeøier* 1735 
Obttfectetatr t bet banfie GanceUte. Sif 173° P* 
Xffteb. 1743 b* 1 * 6tiftamtmanb i Sergen. 2)øbe 

1749* 

Dup. de Adonide Pboenicura idolo. Havn. 1702. 
4to. Scntenlia Ethnicorum circa res noviasimaa. lb. 
1704. 4. 

Parodia Eclogæ 6t» Virgilii. Bergii. &vo. 

Litterat ad patres confeript. et Conlillorii Bergenfiø 
fenatore*. Bergta. C. a. %io. 

SJløjniC^Ctt (Cmf be) føbt paa »obøen i 
fRørblanbene, 83let> 1703 Gonreetor og 1708 Wc«» 
tor i Sergen* Stole, 2)øbe 1728* 

Difpp. Havn. 410. de concfais anatifem vindicatit 
,6q 7 . de venal'ectioni« u(n et abufu 1698 — de ho- 
milie nafcente *ccrefcente et decrefcente 1699 — de fe- 
bre maligoa petechiali 1700 — de vomitu et vomuo- 
rii*. 1700. . 

»anff litteraturlericon. i SBalmø. 9Reb fin gaber, fora øt>ebe G^irurguB, 
tom (an 1638 til åjøfrenftauu 2>tponerebe 165a 
{Retfit ubenlanb* og tog iDoctorgraben i SRebicmta t 
Xniøu* 1662 biet? 4>ofRiebku$. 1670 £it»mebtcu#« 
Søbe 1695 fom 3ufiitéraab, 

Obfervationes raedico- chir urgicte. Høvn. 1665* &▼<>.•( 
alibi fæpius. 

Obfervatidnum pentas — tnbført t 254t:t^oline Acta 
medica i Vol. I. II. 00 V. 

YbfEtaiae Sreoe til Sb. ©artbolin inbførte blanbt btn« 

neØ Epijtolæ medicinale*, ^entur. 11 et 111. 

$tøjttf$ett (3acob Satnbt) en 6ønnefønl 
Gønneføn af ben 9tofiforrtge • ^ang gaber, en 9>r«* 
flcføn fra Jparbangcr , oar 3u^tlerer i 5tiobendat>m 
4>er er 3. 93. SRøjntøen febt b. 26 Secbr. 1766* 
©ep. fra Jtjøbentøon! ©fole 1783. Gonbitionerebe 
nogle Hat i SpUanb. »let) 1801 Gopiifl i STmanKa 
caéfebtreccionen. 1807 Bogfyolber t>eb Xbmtmjiraa 
tionen for ben fpntenbe gonb. 1815 entlebiget. 

©en menneftcliøe Jorftanb i éoob, f)cnbaiit til 80« 
øen U^ffa. SLfrbl). 1790. 

2)e norbtfte golf« Ooerfro, (Subet, Sabler oø *<lte, 
f Sogflaoorbfn. Jtjeb( i8oo v (L i£fr. 1800. 9lo. 19) . 

^aanbboø for ^rfffrcr oø bem ber aøte at blipe ®ej(h 
liøe. Jtj* b$. 1802. (I lEfc. 2805. 9lo. 9.) 

2)en franfte 9leøerdeneralé Soulfaint Souoerturel ttf 
net ooerf. ibid. eod. 

9Kø((cr (Xbra^am) føbt b. 1 gebr. 1755 ! 

jtjøben^arm , tjucr bang gaber nar £ tom aget £)ep, 
1771. SB(et) 1780 Snformator paa ©aifen^ufet. 
)Døbe 1781. 

(Sn ^røoeprcbiten. Jtj#6r). 1780* 

gørfte gorføø til en alminbetiø nptttø banftOrt^oøraf 
pbie. ibib. 4781« (L i£ft. 1781 9to. 51.) 

SØtøffer (Knbrea*) føbt 1726 b. 27 Won. t 

^orfeng af fattige Sorgerfolt Deponerebe 1747. 
1762 bUt> perfonel (Sapellan i Sefter^eefingt i gpiu 
1766 ®ogneprøef| til Kabp og Xaflrup fammeflebl. 
1784 for $or*funbf i 8oUanb. 1806 rntlcbiget« 
2)øbø 1809* 

Ubto'g af 8 9>rorbifen«r ooer Vae^eløenøbaøø Ooanøet 
tiunn Obenfe 1773* Ubtoø af yrabttener ooer eønr oø 
fjeftbaøeneø tøanøelif r. ibib. 1774. 2>en libenbe 3«fuø 
i ttrteøaarben/ foregået i 8 gafteprabitenejr. ibib. 1775. 
9>r<rbitener ooer be faboanliøe Coangflicr. ibib, 1775* 
9tcøle etnfter af ben ubtomne BibeHttøninø forbanblebe 
til Snbgaitø i et ICarø f>rotbtfener. Jtjøbb. 18 00. JDff* 
uben noøle enfelte færfWU ubtomne yretbifener« 

(53; SJMJet («orf Sofran) føbt i JtjøtenOatn, 

}*ér t)aitg gater t>ar goroalter t>eb 35retnbemaøa)inet« 
©t». fra JpetlufOr)otro 1793« Banbt 1800 ben aca* 
bemtffe $r<tmie for bf t fttribt{fe$ri*fpørgøniaalf 83e« 
foortifetg 1 80 1 faatnl for ben pf>tlofopt)iffe fom ben 
aflbetifte jDpøateø Sefoarelfe« 83let> 1803 ©ecrea 
tair oeb $Proto<oflen i J^ejfftrrft. 1805 Xbjunct 04 
gtotatiu* *eb bet juribiffe gacuttet* 18x3 entlebU 
get. Døbe 1816. 

&anneqoinberne , et tyrroip Drama. Sje&b« 1804. 
(I. £ft* 1806 9to. 47*48* conf. &jøb{>. Ø?il&crie 1805 
tf 0. 33.) 

Xonø Goenb Sanmarft jetoner , et beroiff pantemia 
WlfC Crama. ibfb. i8o8« 

ttbjføt ooet Gbrtfrtan VIfbeé Steøjerinø. Cnbf. I ben ber« 
lingffe ©tabetibenOe for 1809 *• 14 Xuø. StUaø 9co. 89* 

3 tt ftrata er af $am : Cm 09 booroibt ere gRenneffctø 
Sfcaturrettfabeber foranbrebe oeb bet borgerlige Øeljfabø 
©tfftelfe. IV. 1*118. Cm oø boorofbt fan |>erfoner baff« 
ief tor feinø efter ben alminbeliøe 8tet<(cercø <Brunbf«t» 
ninfer. ibib. 3001359. Xpborttmer om Gjelbilooe oø 
Gjelb<f«nøfler. V. itr?*. 

3 Bjøben&atwø ©filfcerie: ©emotrfntnger i Knleb* 
ting af ben np Gomet. t Varø. 1811 «o, 76. 

tØtøtftt (Corneliué) fip&oibt ffø 176a f 9tor* 
øe. Slev 1769 €5oønepr<*fl til Jtornerup, 1797 til 
©ufhb oø Ttøitleo i Sjellanb. Døbe 1799« 

Om Sanbbo nen — i nbfert i bet norjfe Vittnft* ©eljr\ 
6fnft. 2ben Del C 340*44. 

- SJløtfcr (erlinfl) føbt i <Rorøe % , ub<titt>tol 

yaa Sløraaø, . Sar €«éferer oø $aone|!rit>er t>eb 
$aone* oø Canalcommiéftonen i Jjøbentyaon, JBleo 
1810 «nUebiøet. Døbe 18x1. 

9lnmar!mnøer ooer ^awuopgntngéocrfenet mrb $en* 
fon paa jtiøbenbaon. Jtjøbb. 1800. 800. 

3 CDaarupO Hitiv er af barn : Sanfer om Rebning** 
anjtalter i 3lbebranb*tilftsibe, boor Ubøanøen af ttSatet* 
fet af Siben *»nbe befpirnbee. i ifte ». 6. 446*60. Cm 
IRarinefoctetetet f (SngeUanb. ib. 549*98. Cm ben fran* 
ffc SXarine. XI. xi6*8i. 

SØtøffcr ($a«8) føbt b. 30 9to*bt. 1736 wb 
griberit* i SBpen etoujltup, tyoor (anø gaber t>at 
Cetøeferbonbe. Dep. 1758. ©tuberebe {Rebicin 
oø rejfte til $arié oø fonbon. JBleo t>eb (Tn £jem» 
lomfl Unbertøøe oeb gtiberiefcø&oépitøl. Rejfte 1768 
til ©teen, for ber at pr af ti fere. (Bjorbe meb 3irn# 
terffejer ©djnell en 9tejfc til granferiø Snøettanb 

SioUanb og Spbff lanb. 1771 blt\> jDottor Wtb. t>eb 
iobb- Unioerfftet. 1773 ?<mbptøf?cut i Srabl« 
Itrg %mu JDøbt X796. (conf. I. Cft. 1^96 9{o« 
10 $aøt 154*55 *8 6^mobtt IX © # 87»9iO 16 ) «tmbMlmaøa|{«. ifle tttyffe, dtfob^ 1762. 80a. 

De viribiu anima» human« ope medica firaandlf 9 
Disf. inaug. Havn. 1771* gvo. 

gorbø tit en yian til et ttnioerfitet i Korøe« 6$rU 
ftiania. 1795« (L Itfp 1795« »0. 50, e. 797* ronf. ibib. 

Ro. 46. e* 735O 

3 bet norffe Vibenff. 6*I(F. errifr* er af (am : gor. 
foø i bet fom anøaaer bet norffe gofff énnbøeb. t U? 

eaml. xfU JB. 0« I93*203* {Comment. de rebus in 
fcient. nat. gi fti*. XAAXV« 337*39.) 

3 topogr^p^ journal : ftaab oø »oarfet for bem 
fom ftaat gare for at omfomme oeb Jtulbrcrnbertf. i(h 
♦«fte. C. 87*97- <P aa Sobf i 6ctøeU Uorlnfd^ Ur« 
d>tt? 1 8. 3tet et.) ©c retning om nogle ulpffelige ^aø» 
c urer, oø om nogU Joe 00 oorenbe giftige planter. tuUt 
**fte. e. 108*27. Cm gøbemibter for Areatnreme i 
»orøe i gobertranø. i 4 be *«fte p. 89*121- Cm Ølent* 
bprmofen til »reb. i 7be$«fré. io8*i8« Cm etennret 
i 9torøe j om Ctenfamtinøer til »agtbufe 5 oø om eten« 
famltnøer tit »rug f Jtriøen, i 2obe *«fte. *2J- 123*28, 

3 *Sermc*er : «n botanf p Gommer i ftorøe, meb 30» 
øUninø til at tere »otanifen, oø Vnmarfnfnøer om 
IXanterneO »rug f &<rge»ibenftaben oø Ceeonomten. i 
Ro, 1U. e. 42:67. Ølo. XV. ø # 41,70. »0. V. G. 1.14. 
89*98^ gorffieUiø gortolf nfnø af gororbn. 21 3«n. 1793. 
Ro. IL ©. 78 0. f. Sanfer foranlebtøebe oeb ©triml 
tj*rliøe »eøiarinø 0. f. 0. VX. 37; 0. f. Xnmarfninøer 
til (8Xanøoro) Stecenfton ooer b»ob ber er ftreoet om bet 
norjfe Untoerfétet, VX. 71 0. f. 

<&an fTreo gortaten til Cautltger over UDtidbmaiu 
fff ©amlmger af Søger 0. f. ». fom nbtom i mrtftta« 
jia 1790. 4to. (I. «fr. 1791 9to. 10.) «n Gfrioelfe fra 

tø! °» *«£•?«« « iobfort i Cooeø meotcim ^oune. 
v Jd. ifrei «peft. 

$R*Utt (§ané grfberif) ^ t J?52t Bar 

fom ©tubent SJicebrcanué faa Communitetet. Sleø 

1779 ceftb. eapeUan tit Dconnmøtunb t »alborg ©t. 

1780 eognepccrfi til SBørgtum. £>øbe 1796. 

Dispp. Ham. de dicto Matth. IX. a3. 1773- de dicto 
Juda wl.9. 1774. Parapbralia EpiAol« Jud* cum 
boui, Parucula X-XX. 1777. 

3 bet r^eof. SeCjT. øuo. Cater er af barn flre # nem« 
lig een i ftoert af be fire førfte *«fter. 

Stødet (Sacob) føbt i XarM, r,t>or ftan« 
gaber, 3^ n« Sacobfen aW^Uer, oar Jtjobmanb. 85(et) 
1692 ?)r«(l ti( £ooer og SBeng i Xat$ui 6ttft. 
Døbe 1730. 

W. Cotoper 6 JDaøeø konference fmctTem en ffoanae* 
lift oø »omerlfcatbotff om nogle 8te(tøion<to#iøbeter. 
poerf. efter ben botlanbjfe »erfton. it]«bb. 1722. Crec, i 
ben wielai^rffe larrOe Cftenot for 1722 Ho. 12* conf« 
ibib. »o. 13.) ' 

10. Camcø føtfre C^riftenbom. oøetf. Ibib. 1740* 

3M(et (Sene) føbt 1711 i efeijfør, ttor 
^ati« gaber, CJaøpar JKøOer, oar repberenbe QaptU ( 4*7 ) fan. ©epenerebe fta ©tageffe 1730. Bfe* 1736 
prrfonet eg 1739 reftberenbe GapeUan i Søntberg, 
1751 ©ognepr«(l farmnejiebt, 1759 ffcooji i 3«rt* 
berg $rot>(ri, Z>øbe 1773. 

8ef rioelfe o»$r Sønøberg. Jtjøbb« 1750« 4(0. (conf* 
3cøfc»ø ttorøe B. 117*18.) 

Seffrfoelfe ober 3arliberg $robfH. it(b. 1772« 4to. (tee 
'Zriu 3oaro\ 1774. 9to. 6.) 

SfltøUet (SenS) føbt ben 19 mttt 1779 * 
jtarrebef, &t>or }an* gaber, Joakim Gbrtfiian SRøb 
Ur, bar $r*ji. Depon« 1797 fra ©lagelfe Cløfe, 
beb (Ditten (an 1809 ble* anfat font Ybjunct eg 
1803 tidige SKceconrectør. 1808 |>rof. Sbeol. er* 
traorb. bfb Abbabnt Unioerfltet og 181 3 ?>rof. Orb. 
fatnt iDoctor Sbeo!. (3**nf ()an< tal. Xutobtogra« 
y(tt t btt beb $att* Qoctorpromotion ubflcebtc $rø* 
gram.) 

Cm ben pragmatifle $iflorfe* SJtUbrng 0$ gorbolb«* 
reglerne beeimob. St af 8ibenf£ ©elft belønnet JJnll* 
ffrift. Jtjø&b. X808- 8. (rec. af OTolbed) i i. iCfr. 1808 
fcø. 36*380 

tO. tltuaføcrø tcrebøg i ben djrifH. Jttrfe&iltorie« 
Cberf. af 3* C XOtntptv. yaa np ubgioet og fortfat > 
af 3. møder. 2812. 8. (rec. i éUtttib* f. 2821 fto.34.) 

W. tlXftnføerø larebog i ben åjtiftL fcogmebtøorte* 
©øerf. og meb nogle Stlltg forøget 1813- *• (rec. i 4irr« 
fto« 1813- **• 44.) 

S^olcøtff 8iblfotbe!. I-XiV 8inb. Jtjøbb. I8n*i8i8« 
8- 2>e flefte Brtiflcr ere af ttbgioeren. ifte 9b. rec« i 
Hier. tit 181 1* 9to. 46. 2bet og 3bfe 8b. ibib. 1813. 
9to. 18^9. 4be og 5te 8b. ibib 28x4. 9co, 50x35. 6te 
8b. tbfb. 18154 9lo. 14*16. 7'iobc8b. tøcluf. »bib 2817- 
fto. 2. 4. 7? 8. 2CCe be 10 føefte 23 i nb paa ren (Bang 
tee« i fcrgtø. W. 3«r 3«i. 3ttg. Hier. 3eit. far 1817- 
Ko. 33*5) 

^tflcrltf Galenber, ttbg af barn og JLgngeferoftl-IlI 
Kargaog. Jtiøbb* 1814*17- 800. meb Jlobbere og fcanb« 
lort. (1 Sarg. ter. i fcw.ttb. 1814. »0.45/ og i attjene 
gebr 2815* aben Varg. rec. i ilirr.tib 1815- *•• M- 
tBcgge be forfie Xargange i ^aU. 4ttt# 3cir, 2816. 9co. 

73*75) 

»iffop 8atteg bennet og gortjenefrer, beflreone og op* 
tofte meb en ©el 8itag famt Uboalg af ban« Øreotier« 
Itnfl. itifbb* >8i7« 8- (8iograpbien feit>/ ube* 8rcoe» 
ae ; er ogfaa trplt i C(eol. »ibliotb. XII 8b, 

Httbetgaæ for eoangeltffe Cbnflne, fnbebatbenbe ben 
auaebnrgffe Sroelbefienbelfe, forbanfTet af Stfeop Satte, 
ubatoet og teofaget meb Vnmarfninger^ i Yntebnfag af 
hen rnangelife Xittt* 3bU Snbelfejl, »bid. eod. (Hitr* 
rib' 181& *«• 2*29.) 

Ørenet til be Zebraer* <Sn Vrobe af ben no rcoiberebe 
Wbel^oerftrttelf« , ib. eod. (rec i Itff-tib« 1818 ?to. 13« 
■4,) agfoa i ^ oL X)iMioH>. XUi »inb. 

Wnbeffrift oner SDaniet gtansau. Ibib. x8f8. (conf. gra 
ectffabet til be ffionne Sibenfeabero Sorfremfnelfe i *a» febning af het n^Ugen nbfomne SKinbefErift toer ©aniei 
Hanftan, Jtjobi). 1818-) 

^ana acabemiffe BPrifter , forfattebe oeb ab|(iØtgt 

teUigbetcr/ ere: •) Dø viis compendUrii« itrønuo li- 
ter« rum cultori haud facil« commendan'dis. 18^2 8. 

(Ct 3nbb9bflfetflr. til Gfrtoe' og JDifputertooetrer/ og« 
faa trpft i Cbeol. »ibl. 3 »b. b) De 6da Eufebii Cæ : 
ikreea/is in rebus Chriitianorum enarrandis. Dis£ inaug« 

i8i3« 8. (ogfaa f Zfytol. X>ibl. 4 8b. og fenere afrrpft i 
Briublinø og T3fd)irner» 3rd?t9 3 8b. 1 8t. rec. af 
®r, 3abn t Wiener lire 3eir, 2815. 9co $3. i &etp3* 

Aitt« 3eit. I8I5« 9t0. 224) De commodis nonnulltt. 
quø ex Islam israo ad rempublicara Cbrift reduqdarunt. 

>8»s- 4* ($t program til Oteformattonifefren/ ree. i^ter. 
rib. 1814. 9co. 32.35. ogfaa troft i CbeoU ^tbt 5 8b.) 

d) Dø ao, quod in Aeformatoribut quouanii laudandis ju. 
Aum elt noAritque temporibus falutare Oraiio acad. habU 
u i8i3- (ogfaa i ZfytoU 33ib1. 8 8b.) e) Cm »(ben- 
fSabeltgbeb og SXoratitct, begge betragtebe i Jorjolb til 
Unioerfttetet. <Zt 3nbbpbelfe0ffrift til goretc øninger ooer 
8ibenffaberne0 atm. ttncpclopabie og JKetbobologie. ' 
1815* 8« (ogfaa i Cbeot, 3Mbl. 9 8b. cf. yrøoe af 90* 
retarfningerne felo i CbeoC. »ibl. 23 8b.) De fe- 

nectute ilterata tanquam egr*fgia Hilioria coafervatrice v 

1817- fol. (Uniøerfftct* * program i Vnlebning af Ybr« 
Jtalll 3nbil«um. Ooerfat af Kajbef i ©anff tttinerwi 
2817« %vg. og ®ept.) 

Zil bet Gfanbhtrø. Httt. Øelffab bat ban leocret: 
a) Ubfaft til ben ban (Tf ^ifioriograpbieé * i Hor te fra bf 
erlbftc Stber inblit ©ram , f Bønderne fra 2809. iftt 
£loortal. b) ^ani ©ramé Neonet og gortjencftér. ibib. 
2810. 2 $arfre. c) Cm ben norbifte SRotbotogieé 8rua« 
barbeb for beffjønne tegnenbe JCnnfter. 1812. 2|). (Coerf» 
af ffapt. griet for (BrAtcrø <DMna nnb teuton«, cf. 
Hyerttpø W6r:crlud> ter Bfanbiuav. tn^rboloaie. 
Oinleitung @. 55 : 58 ) d) jDe to ^o(me / en GleU\)ifto> 
rie (neml. om ^erlufébolm og greberiNborg) 2814. •) €9* 
ftematrø gortegneife oøer CSelftabetf ©fcifter i beta fwu 
ftt 20 Var ->: til Ubgangen af 2824. ibid. «od. 

Sil ber fongl, banffe t>ibm(P. Belfltob leneret: Cm 

ben SiUigbeb, ^iftorieffrioeren bør oife« 

Sit bet foitcjl. banffe Belffab for Aarbvenelnnbotø 
*oi\lovu 09 Bprog: totte Btifteré/ Jacob eangebefa 
Øiogravbie. 2 Scljfabeto ^iflor. Baml. ifle 8. 2829, 

3 tTIiiterra er af bam : Bar bet gaøtilfgt før 9co» 
ben« ffjønne litteratur om ben gamle norbifte gspt^olot 
gie bleo antaget og af t>ore Digtere almtnbelia brugt ifte* 
betfor ben grarffe? et acabemiflf *pr«|trift. i 2farg. i8or. 
11 G* 33*96. (conf. K>anf(t Citfrmr 2801. 9<o. 47 og 
^nrbinalmanac^ bor 3Deucfd>eit i8ot 0. 256 u. f.) 
ooerf. paa SobfB i (Bfåttr* 0)bina unb Ceutona ifter 
8b. Sammenligning af ^oras'a tøpermneftra meb Coibé, 
og 8cbømmelfe af begge iDigtcrcé étilbringer, et a'ab* 
|)ri6ferift. 2)en latin^e Criginal er HU trpft/ men 
Ooerfetttclfen er inbført i ttttoei v« for 3ulii og Xugu^ 
2802 (rec. af Sboriaciu* i L f£\u 2807 %o. 24.) €5cm* 
merenpaa ganbet, et 2)igt 2805 i Kprit. Bfdnbtna« 
»ien* @uber efter tt?Ånd)b*iifen og (Brcxfenlanbl efter 
Bd)iUer ibib. i Cctbr. Bftrnerg 8ceife # etter Jt}«rrligbeb # 
©ubernel Gtraf. 2806 i SXac. 

3 tilffueren : Sentona til ©t>ea og 8ana »eb beret 
ØJenforening/ ag JDana til Seutona. 2802. SRo. 58*59. 

(53 •) ( 4«8 ) CMnben* JBctrb efter 6cf)iBer 1803 9to. 51. f orføg tit 
en Doerferttelfe af Bd)illerø *3ou Catloø 1804 9to» 96* 
Sil ©(lenft(l*ger 1805 SRo. 70. 

- Sti fegerta: et fftoflram af tfnøeløtoft ooerf. 1 Sarg» 
4. •&• tfn frobe'Dofrftfttelfe af doinctiltan, II. 1 ©b, 
9tba,(e Bemartmnøec oøer 9>rof. Smerup* ©fole(lfrorie» 
ibtb. 

Sil ifiitgeløtoftø ttiii*. og SFoletttnnaler • Cm f)ra« 
miesSnbretninøen oeb &b(ao&* Unioerfttet, 1806/ abet 
Ctoartat. Siettør J>. SBelbite* J8ioørap(ie/ 1812, 4be 
Ctoartal. 

Sil BtAuMinø tint €3fd>irnerø ttrdjtø f9r alre tint 
nette &tr<1>engefd)fd)ce : <&efc(ic(te bel »ormeøiftben 
eføro&rmer* «&. 91. $auøe, au« Xctenjhtøen unb *3eria> 
ten oon Xnøenjettøen jufammenøetraøen. 6. 2 »b*. s 
etftet i8<5* 

3 WW>. ewterie: tft $ar Orb i ftnlebninø af ben 
a? ubfommcnbe Ubøaoe åfrøormølejrkott« 1813. 9to. 28* 
conf« 9to* 27. 

JDcøuben (at (an øerffftceret enbeel af $afta'* Dber. 
(6ee f>røf. 2Uøjnisøfei»ø iDiøt oø tf oentpr fca tøffer la nb. 
1 Gamling €J« 62*104«) oø i goreninø mrb abftiUiøe 
tfodeøer ubøfoet 3*urnal tor utmlaatft' litteratur* 
I8ii'i8i5- 4to. Sil l*rte iCfc« (ar ian, fca *. 1808 
af/ leoeret en ffltanøbe dleeenfioner i bet t(eol. , (ifrori* 
fe oø «H(etfff e gaø. Sit ».»(ftteø'ø tf fterretninøer om 
ben fpanfte »eoolution, ooerf. af tfapt. 3» <5« CfciewiS, 

J ar (an Ifreoet gortalen« 1816. tfn Sale af (am om 
Hbelfetjtaberne* gor(olb til Siben* reliøiefe Sarø, er 
inbrpltet i ben 3bie »^retning fra ter XDanjTe &ibeU 
felflfcb. i8i8- 

bøffet (SKalt&e) er føbt 1. 24 9to*. 1771 1 
J&elftøgør, (vor (an* gabet, $eber {Roller, t>ar 
SolbcontroKeur* $ang røober t>«r en Datter af 
Tbnttforøalter SRalt(e Sruun i Jtføben(atn. $an 
bimitterte* 1788 til ttmwrjttetet af <Sfolen« ba **# 
renbe Slettor tø. Srefcfcoro , (t>ié offentlige oø pttvate 
ttnbertiéntng (an (atbe npbt i 5 Hav. $an rejfle 
1793 til ZpbfElanb, 09 jhiberebe i ©Jttingen og 3** 
nå* £>p(ølbt fig i Xarene 2806*7 i 9)orge. «f)ar i 
mange Hat prtøatiferet t Jti*ben(a»n, 83let> t>eb 9te» 
fottttfon af 13 JDec. 1813 fritaget for at unberfajie 
ffg ben t(eo(ogtjEe Cmbebéeraroen , og ftt Zillabelfe 
til i bene Cteb at btøputere. 3f benne fBevtUtng 
(at (an (tbttl iffe benpttet f?g» 

gtepertorinm for 3«brenelan)}etø Stoliøionøtcrrere. I-Vte 
^afte. Xiob(. 1795*97- «• d/te &*U* bleo Xti. i l. U»fr. 
1795 9?o. 2a i Brttif 1795 9to. 2i»fl3« tf nf. U CiN 
2795. 9to. 42. af ©aben 1 Univ. CJourn. 1795. C 124« 
J2, af Sobe i CJrie 1795. 1/. 335^40. conf. ^ermoter 
IV. 113. oøfaat annalen ter tpeclog. Hirrfrartiri795. 
24flc SSoa^e. 2bct oø 3bie ♦tffte i ^aOeiie 3ourn. 1796 
©. 28 40. i Brir« 1796 9lo. 43 46. 2>et 4be <>. i Rrif* 
og anrifrir. Journ. 1796 C 336*50. 2>et 5te *, i3&a« 
tenø Ootirn* 1797 ©. 173*82. i 3riø 1797. IV. 371 76* 
£)e i 3bie oø 4be *afte p. 333*34 forefommenbe S)ttrin* 
ger om ©pibenbal* tfftertrpf øao TCnlebninø til en 3n]u« 
rteproce* ; vid Gtebninø 3nbl«øge ne oø Dommen i Gas 
gen beb ^of« og fJtab*tcttin # inbført f morøm(t]crneø CJurib. maanebøritxnbe 1796 6« 108*55. øg fiffige fe* 
pilt ubøioem conf« ©ubenratb* ftecenfion beraf i (an* 
nurit. £ibliotø* 6« 160*92. famt tHøUerø Grftcrmø i 
poiit. pt>yf« tRagasin IX ©♦ 1797« SXart, G. 369.-84* 
item Collinø gttrinøer i $ermober VIII. G. ioo>ioi/ 
øø enb oibere 9toøet til gorfoar for tf ftertrp! t Srir. og 
tttititritif 1796« 6. 669*71« 

9tat(anael. Saéninø for tsnfenbe SXenneKer. *a* 
, (ana til Stepertoriet* Aføb(. T802 (l. fltft. 1803 9tø. 46« 
eonf. jattefenø tnaanetøfTrifr 1803. H. v og Cagm 1803* 
9to, 141. 142. 146. 148« Gubfcriptionøplan paa 9tat(a* 
nael bleb inbført t 3rtø for SXartø 1803 og i Wolf* 
3ournal 1803. I. 217*04«) 

tfFfmpeifamlMg til Øoelfe i al Glagt f^bfp profaife 
etil, meb et dtegi^cr oocr fobfTe Orb og Salemaaber. 
Jtjøb(. 1 802, 2ben ttbg, ibib. 1808. 3*i* ttbøabe 2816. 

gortib og ftutib. et ttgefTri^* Jtfø((. 1808« 8« 

fcag*poflen r fra Vugafl 2817 til Dctob, 1818. tb. 4« 

*an (ar af Spbft ooerfat følgenbe i Jtjøbcn(aon i Ou 
tao ubfomne ©frifter: Sanr om ben eoiøe greb. 1796* 
{U ICfc 1797* *<>• 2.) 46fler om 3efu S«rbffptb 2797« 
^temeyer om Sorberebelfe til ))r«tfteembebet 2803« 2lr* 
fenfeol3 om 9aoe ©ijrtu* V. 1803. (1. toft. 1804910« 32.) 
3acobø 2fltt>m oø S(eobor* 1804. IDcn øreejfe oø ro« 
merjfe 9Xpt(oioøie efter JDamm'ø oø UtoriQ'ø ^aanbbf 
øer. 2805* S^ebueø dtejfe til 8tom« Ml JDeL 2805^6* 
(ret. i l. iCfr. 2808 9to. 44 oø 46. oø i <S«U. ÆrgAasbL 
2812 9to« 78«) &rnmniad>erø parabler l-II 2>el, 282a« 
13« ttimrarurtio« 1812 fto. as«) 

Sil jadefenø t(eolog« tltaanetøfrr« (ar (an leoeret: 
^erterø Sale oeb gorberebelfe til tfommunfonen i IV. 
700-706. 690 banjfe S(eoloøer* til tf(rift« VI inbfenbtc 
iBetanfninø om nogle fanatiffe Øeparati^er og bcre* 
Børn* 2)aa&« V« 61*87« Soil om (Salomon* Xpofrafle 
til 2(fguberiet. ibib« 422*45. tonf. ibib. 480« S(eologu 
ffe og litterariftr Øemartninger af blanbet 3nb(oib« ib. 
445*66. tfn no goeflarlng af 2 tforint(. XII. 28*29 af 
4- 3. C« 3ufU« VU 57*79. 

3 (Brafeø KatedKt« 3oumal ree. (an SaOre ^rre* 
bog i bet 1793 ubfomne iflcr IB. e« 255*168« 3 bf 
farte «ft. rec« (an tt. S* Wolf* *iftorie af ben banffe 
^ttfc i eonbon, i Varø« 2803 fto. 26, oø 9lod)ø (t. 
braiffe Gproøø gormlare^ ibib« 9lo. 29. 3 Xteqen 
ffreo (an Øtetenflonen ooér 23ojfenø Xated>etiP l Xarø, 
2303 9to« 5 0. f. Sil (int »lab leocrte (an ooer(o9etel 
abpiaige IBtbraø i be 4 forfie Varøange. 

Hyenipe »efajretbunø bon jtopen(agen. — JDenne 
(Doerfattelfe , fom fører (an* ftaon , er fun tiltelø af 
(am, men forrefien af gor let øøerne forqoaflet* 

fØløtfer (Worføii 8enbj) Canbibatug S&eo« 
(ogior øg Metrer t>eb £)pfof!ring*(ufet t Jtioben(atiu 
etben $rafi til S3r*nb*(*j i eieffanh* 

Sale øg tfantate paa JDpfoftring*(nfet* 6tiftelfe*taa> 
Ajob(. 2822* (rec. f penia 182a« e* ai8<24.J) 

<5MUl (91— «— ) føbt i (Rorge. Støt 
i 16 Var fom Gapitatn teb be banfle Sropper i £)$*> 
tnbien. Jtom 1796 tilbage til iDanraatf, og op^olbt 
ftg (Iben nøgimib i Storis ( 4*9 ) fkffritetf* oter be nfcotajfc øffer gribettøéeerne i 
Sftinbien — tbeti5be»inb aften øtlbenbatffe Gamling 
af æeifebeffritelfer, cg tiUtøe ubfømmen hxftilU Sje b$* 
»797- 

fSXefler (SRtcolai 3o$anne8) ©en af otenf 

anført« -Døctor $an* SJtøUer i effen. JDepon. teb 
Stjøben(awi* UniterjTtet JRejjie ubenlanb* paa-SBerg* 
te rt*tibenpaberne. Sraabte i SEpbjflanb oter til ben 
catftolffe Religion, og letebe jiben nogentib i bet 
3Bejlp(alf!e, (conf.2Ct&enei8i4.*pril P» 322*440 

£>ra TCnøenbetfen af Øtenful — i »tbliotbe* for Pby* 
fif XVII« 117,36. *an* i 6d>eflinge 3eirfc^rifc 3te* 
$eft. inbferte Jtarafterijtit af be 4 SBerbcnébeU Tom 
flaaer i 3r(ene U cit. er ogfaa ubfomnten paa €5oenfE i 
Gtotityoim 1815* 

^fltfikt (ClauS ^>einricf>) føbt ben 9 2Rai 
1715 t glenéborg, (tor (an* gaber 3o(an SWøUer 
tar Slector. ©il i ©fole i glen*bmg tøbtif I 734 
ba (an brog tit Untterfftetet i 3*««' 1738 (om }a» 
til jtjøben(atn, (tot (an 1744 biet ?>rofe*for (o« 
norariu* i «tterair(ijiorien, 1749 flhctor i glen*» 
borg, (vor (an bøbe 1796, 21 f (ane mange @frtf» 
ter, fom bel* opregne* (o* Worm i 2bet 83* ©♦ 
6o*68, i 3bie 95. @. 529 32 og 964, og bel* (06 
Rorbtø ©. 223*35/ cre unber (an* £>p|olb i Jljø* 
ben(atn blot ubfommen følgenbe : 

Ddnttøe Siblfot(ef oberøamlung ton alten unb neuen 
gele(rten ©a^en'awé Dannemare iV-lXte* ©tucf. £*• 
pen(ogen unb '8eipj*a i743 f 47- 8. (be 3 forfre Gtyltev 
nbgao ^arbo 00 taitgcbef J SDe 3 ftbfre Zomti af bette 
Serf ellec 7te* 8te* u. 9te* etutf (ave* ogfaa unbec Si« 
tel af : Xltr* unb Stene* øon gel. Øac&en au* 2>&nm. 
1768. (*»*♦ ttlincr»a 1789 HI. 67*68 ) 

9ta<(tf4ren ton einer tot(abcnben €<(le*wiø(olfre{nJs 
tøen Jtin(en*3>rebtgeri unb ©<(ttlgef((i<(te. ©cbtelrøig 
1744. 4*°* "" °^ aa » nbr t^« r * 4ambttrglfc^e 23cvid)re 
von ten neuejten gele(rteii ©aajen 1744. ©. 190. 

?0^e(ler (S>ebet) fobt 1642 b. 30 røot. paa 
Jtong*berg. ©tuberebe 1663 i Sjttenbcr^ Sat 
ftben ©uccentor i g(rifliania. 1669 8cgation*pr«fi 
(o* CErceHencen ©øibenløte i CFngellanb 1674 ipbff 
S>reefi teb d(tifltan*(atn*Jtirfe og titlige banff$ra|i 
i ben nb $ollctnberbp yora 3mager» 1682 $rctji 
teb GU SRiHel* Jtirte i ©lagelfe. Søbe 1697. 

4>an (ar oterfat : 

*£enr. tTZuQere aanbeltge ©paretimer. I -HI $art. 
Cbrifttania 1667 og 1669. Jtjtb(. 1674 og 2681. (conf. 
Xtotflt t)it. eelff; »ibltotbee p. 73«) «}««*>• &«are« 
•a Srøfretilbe, I- Il iDel. *}•*(♦ 1677*79. «;««• «a** 
lealter. ibib- i683» *'*«** 5ti«rlig(eb*rp*. ibid. eod. 
Aancefot Xnbvtto* Øub* ^crrffaxer* ^erre* ^rig*ar« 
txlit htt »øffbog* XX. 23. Cbriftunia 1678. S^ b* 
ealeø 2(nlebning tit et øubfrpgtigt £io. &jøb(. eod. 
laofcnil SSorgem og Xften>Sob — ©Fttftf^ Communion« 
•a anbre fBønncr. ibtb. 1680 'og 1683- <*iu*t>* bibMff« 
Cirat; ibib. 1688 og 1706- ffju*b. ^a$(ioalb«tt nfnir^ ger. fibib. 2697. 3o(. *di>ir*fetbrø ((mtnellte ^abefeU 
fta6. ibib. 1697« 1792. 1736. 8- ttjuéb. Sruentfnimer* 
Gjaleprpbelfe. ibib. 1697. X£. tDatfono befrormebe 
himmel, ibib. 1681 og 1683* Cafp. VTcumano aUe »øn^ 
aer* £ jerne, ibib, 1681 og oftere« 

CSJtøtter (Peber) 9latigation*mcjlfr I 2ronb» 

Speculum Geographicum. 3ronb(jem 1740, 8* 

•Betragtning oocr 9torbttfet. ibib. 1741/ 4. 

SRøffer (#efer) føbt ben 29 Cctbr. 1767 f 
jtjøben(atn, (tor (an* gaber tar Srpggec Z)tpo« 
nerebe pritat 1785« 3og 1787 iuribtff Yttcftatt. 
fBlet 1789 (Sopiifi t bet banffe 6anceOie. 1793 ©e« 
cretair teb 9rotocollen i ^øjefleret* 1800 V*fe*før 
i Jtiø6cn(atn* ^olittereu 1801 Y*fe*for i JJøiefle. 
ret« 1815 anfAt at toere titttge @enera(anbiteur i 
©øetaten, 1818 Z)irecteur teb fRationalbanfen. 

(5r Dterleterelfe efter be banflfe gøøe« ®runbf«etnin« 
aer nobocnbtg til at er(olbe Aet i Stagen? — ' (nbført f 
5rør«a i ». ©. i99«a3o* og rec af %, &, Ørftct i 
larrtr ifift. 1800 S?o. 15*16. 

SKøffer (DomI SRartin) ©øn af ben ncefl. 
følgenbe 2)oct. {Ka*mu* bøller , føbt b. 21 SRarti 
1794 i Ulbum. 2)ep. fra 9Ip(jøbing 181 2 

gorføg tit en metriff Coerfattelfe af £bt)*feu* (Søens 
rør i Jbottopen« {>ulr. Qtt 3nbbpbelfe*ftrift tit Cramtn 
i SBorgcrbtbOfEoten. &\9b$. 1816. 4. 

Kbffiaige f)oefter tnbførte i periob. Skifter, f. Op i 
t(ieleo Kofentlate. 

bøfler (9la3muS) »rober til føranførte 
Doet. og eanbpbøftcu* g. ttI*Uer, føbt i ©tou* 
{trup teb Sriberit* 1763. iDep« fra gribetitgffole 
1781. Biet 2)ecanu* paa Jtlojiertt og Xtitmnuf 
^aa SBørc(* Goltegium. 1790 SRagijier. 179c 
9>r«fi for Ulbum og 1796 for 3eUtng t Sttbe ©tift. 
1802 for Jljøbeløt tSoilanb* 1815 Met2)øctorZ(eo< 
logiet og Kibber af Dannebrog. ($an* Xntobio^ 
grap(ie i be i Xnlebning af ©altinggacten 1815 ub# 

giøne Solennia Academica.) 

Dispp. Havn. fivo. Tentamen vindiciarum difcipli- 
næ moruro chriilianæ contra grariores lionnullaa, qvi- 
bua ab adverfariU petitd fujt, calumnias. 1787* D« 

Eræcipui« virtutibu« in methodo doce'ndi a Chriito ad* 
abtta confpicuis. 1788. De præcipuit mutitionibus, 
2vas fubiit qvællio de necetlitate iAiisiactionis. 1790; 
le eo qvod intcreil inter Hilum epiilolarem Ciceronia 
et Plinii juniorii. Disf. inang. pro gradu Magiilerii 

eod. a. (^ritif og 2nrifr. 2701 9lo. 121 *aa. conf 3rfø 

2792. 2. 292*93.) Pauca qvædåra ad qvækionem bodie 
inprimis aeitatam : bene an male rei chriltiaa« con fu- 
lere videantur, qvi dogmata reJigioni chriiliane pro- 
pria a populari religionia inilitutione exciudenda (eo» 
tiant. Dis£ pro gradu Doctoratus Tbeol. 1815. (aUttCa 

rftturrtbt 2815 ^0. 34.J ( 420 gorføg til en Døerføttelfe afaauli Øreø til bc Ko* 
mere. JCjøbft. 1793. (35a»en« Untvetf. journal 1793. 
Q. 180*83« jaHcfenø tTZagas. XII. 701*3.) 

gorføa til en Døeefattelfe af Civiuø/ meb Vnmcrrf* 
ninger. I-VI yentabe. Jtiøb}. 1800 «i8* ((. fcfr. 1803 
Ro. 41. Uttiverf. 3øurit. 1800. 6. 169*74.) 

&allttftø catflinarifte Jtrfø , oøerf. ibfb. 1812. Garn« 
tneø jugurtytnffe 5trig. aøerf. tb. 

gem af Cicerof Saler. oøerf. ib. 1814* (titrerarttr« 
rib. 1815 9to. 1*2. $erimob ftteo gorf. et gørføar. fee 
ogfaa Vefrene 1814 2Cugnfl 6. 177. *ltrcer«tureib. 1814 
Ko. 37. og -titter* turtib. 1815 9to. 5.) 

Livii Opera. Vol. I. Hafo. i%\Q. 

• Cicero* 4 Såter mob Gatftina, oøerf. ibib. 1817. (Citt. 
CiO. 1818 9to. 3.4.) 

^øf^r (Søren) Seponerebe fra Vatborg 
©fole. Cønbttiønerebe 14 Var fom Cftubent i 9?or* 
ge. 93(eo 1777 ('tf** Gapellan i $jøring. 178a 
©ogneprafl til føørfcolm i SBiborg ©tift* 1792 tit 
ftrttng i Xarftut ©t, 

£>øerf«tttelfe af Øpitø'ø fob be« gelWebenl — fnbf. f 
ttocjFe 3nteUigenrøfebler 1770 9to. 9*12 og berfra t 
&crgenø Vbreøfecont. ififc. 1770 9lo. 23 0. f. 

©fjalbtibenbe for 1777 — tnbf. i bet af «£. 4o\* } 
feoart ubgiønc pcriobijfe CJfrift paqverbaaben i Varg - 

J777- 

3ofep&« tfo øg Døb 'Jtjørø. 1777. (!. tfft. 1781 9to. 16.) 

gorføg til en Obe om 3nbføblrettcn. Valborg 1773 4* 

ffitaaneblfg etjolbtibcnbe. ibib. 1779. 4to. 

efterretning om bet paa fteftrup øf rettebe ffapel. BU 
(org 1784. 8. 

gorføg til Jtttfepfa tiner, bets af ni) forfattebe bell 
jamre forbebjebe. Kaiborg 1792. (1. £fr. 1794 flo. 11. 
3riø 1793 0. 218*20. &rtrif 1795 9to. 24.) 

©tibbrubet paa ©efrtpfhn af 3pflanb b. 24 fbu. i8n. 
Valborg 1812. 

Vbf ittge yoeffer — fnbf. i OTaanebl. ZiUetg til be 
aalborgffe ttfeerøm. f Or- oøer Xjøbftobe n Gtrenø 3l» 
bebranb b.|23'9tøo. 1777 inbf. i Varg 1778 Ro. 3. San« 
ter oøer «&jøringø albgamle og nuøarenbe Sifftanb. ibib. 
•to. 7. conf. tto. 11. 6. 136. Gftcrlignclfe af $orat*'l 
IV Bog* 12te Obe i 1786 6 34*36. Srenbe gortceb 
Imget 1787 C 29. tfgelebeø Bibrag til be fammeftcbl 
t Vårene 1785*88 ubtomne Patriot. Baml og til £tm« 
bria fom ubtom ibib. 1806*1808. 3 3«ø: »er* til ©u 
fop ør. ». Itrog 1804- i[l - 260*9. ffongreøeø CKInbe 
1808. 1. 1*5. Santer ba JtjeOerup i Valborg bito Vgent. 
I810, IL 215*00. 

fcogle enfelt nbfomne tejligjcbløerl. 

SDløffer (Simot^tttS) »røbet til ovenanførte 
GKretair Carl So^an aSøder; føbt i Jtjøben^abn. 
Døbe fammefiebt font Gtubent. 

Orfarfnger for CHftere af Jtanariefugte, af S^itbri*. 
øøerf. Jtiøb|. 1800. ) 

^aøeføn#en etter en pat mangeøatig CUfating grwu 
bet Unberøigning i at antagge og' borte tpft* Mirtttn* 
øø Cløm|ter*baoer# af 3. C. Cprift øøerf meb 2Cn* 
martninger af Gartnerne ^olbøl øg «tinbegaarb. 1-111 
8)el. Jtjøbb- 1802SI809. 8- 

<B. $. YDolfø mufffatffe eetUon^ øøerf. ibib. 180T. 8. 

$iøtUn1)<xt>t , inbe^oibenbe grilanbéttrter til ^uø^oibt 
mngøfBrua og CRaburtert&riøntng. gjennemfeet af*3oU 
b#l. iftt Sti. ibib. 18 10. 

Vbfilltge eibrag til tt. åunbeilanbviefeitomaøaiiit 

• blottet (atøomas) føbt 172 1 ben 22 asat 

t Gbinbinge Gogn i Øjettanb af fBøttberføff. JDep. 
1743* 1747 Meo ^rocft ttl IBørum t Var^irt Gu 
Søbe fom |>ratfl til 6torc(ebbinge 1789. 

9>atrioti|fe Setaenfninger om at fpare oj formere 
Sranbeoeb — i (Dcconom. tltoøa*. IV. 275*92. 

9Hø((e^0\) vXnbceaS) eogneprtft tit £)a. 
flet) VIlHleo øg Sebreborg SRenig^eber famt $roø^ i 
SBo&borg ^eneb i Giellanb. Søbe 1797. 

jtlageprabtferi over ©reo 3o(an Suboig ^ol^ein/ foU 
ben i ftetreborg 5tirfe. Xjøb^. 1790, (Rrttt* 1790. e. 
éri5*i6.) 

^ødmann (Strn^arb) føbt 1702 ben ia 

Sept. i g tene borg, (øor t)ant gaber øar en fornem 
Sorger. Stuberte paa tpbjfe Uniøerftteter. 5ton 
1731 til 5tjeben$a»n. Siaputerebe 1740 for ben 
beb Xcabemiet øacant vorrenbe Profesdo juridica« 
Biet) 1741 $rofeéforAnii<}vitatum patriae famtSu 
cariul for $olberg til at letfe øøer Utuoerfaltølorien, 
1748 Meø BiWioHjefar øeb bet (ongelige Bibliotbef. 
1742 aRagifter og [amme Var Doctør juri«. 1754 
fkofeafor i ^iflorie og (Sepgrap^ie. 1755 langelig 
J{)i|tørtograp^ 2)øbe 1778 (tønf, &ut)tn X # 43. 
nyerupø Vf^anbling om banftø ^iftoriograp^ee 
®. 96 og 6amme6 SBreb til 3. %. 23. Spiegel fom 
Silgift til bemelbte Vf^anbiing.) 

DUferttatio epiOolica de illuHribuo <jvibu»d«m in 
republipa liiteraria viris Flensburgo oriundi«, ad Doet. 
Thorn am Claufen. Flensburg 1721.410. 

^ Ditpp. Havn. 410. Specimen meditationum inGngula- 
ria q vs dam juris saxoiiici^feudalis caplta er antiqvira- 
tibus danicis iiluftrata. 1740. Specimen eleravmorutn 
pro ens fus judiciarii Daiio-Nortcgici. Diaf. inaug. 1742* 
Antiqvitatum Patriæ Spicilegii Periculun I-V- i75*i-^5« 
((FJtt. Vn3# 1753. 11940 D « loøminia Havnienlibos 
intar regiarum nuptiarum folemuia 1473 umere fulpeo 
tit. 1771. 

-Dø cørtaimno Yridørici , Comiut Oldenbargici . cnnt 
leone. Progr. Havn. i?49- if >i {Hi fom Sittltg ttlføiet 
ben af 3. 3. CJuglcr beførgebe ttbgaøc af Bd)eibo Xrac* 

tat "de buccellariU." Lipf. 1731. vid. <JMtt/3»3. 1 78 1 
6. 1241.) 

4>en atminbelige ^ijtorte paa SbanfL iftt Del. jtty* 
ijto- 4- ( 4«x ) 3 THftønfl*. €fff<r. 3f rift. Beneatøgif gørføg øm fri 
febtffop Gftitt £erfomft — { ifte 2ome ©. 195121a. (i 
biøfe Gfrifterø latinfte Oøerfattrlfe G. 155*210.) Si 
praøttge Bilbfarelfer, fom gremmebe (ane begaaet i Oan« 
martø og ftorgeø Urrbe 4>iftorte. Æome II. 35116a. i fca* 
tinen €J. 253*64. Srrnbe betpbeligrfcrpffeil j #pitfelbø 
Beretninø om bet Blaoifte Oprør, fcome A. 6. 154*65. 
i i£ciii3ee (tftor. BbfcanM. VI. 1.24. 

gortalen til fCbwartfenø ©fjelftørl Bejfripelfe. 

fSMtfefc tø««* G&rtfliaii) febt 1774 « W* 
ff eb i ©jrdanb , (pør (ang gaber t>ac f>rørf. Dep, 
fra £jøben(atfng Cføle 1794 1803 ble* fyotfi tit 
Gu £an« $o«pttal og 1807 til 93artøu i Jtjøben* 
(atm, Døbe 181 8- 

$*ab lam 3«fn fteliøfon øø naat pf ffbel m fra* 
bilen i Xnlebniaø af Bombarbementet. Ajøb(. 1807. 
4*ftprabiten , abgiøet til Bebfte for øøre fangne ganbø« 
manb i gngeOanb. ibib. 2809. 

SBtøttftø ($eber) »ar t>øb tøtbten af 18M 
Xarfcunbrebe gogeb førfi ?aa XUtnge ©aarb, flbeit 
paa £pg(o(m , begge i ]far(ug Stift* 

Om golf emangben i Oanntar! og ftorge — i <Deco# 
Horn. HZaga3. V. pag. 57*86. 

£an fSmlfbe be flefte d fterrrtnfnger om ©rofenberg, 
fom Ooctor ttZangor 1774 ubøao. £an lob C. Sijcfrø 
"baglfg ©amtale meb ttub" trpfle i Aalborg paa fin 
Betoning 1770* og ftjanfebe flfeemplaeeene beraf tU 
Beboerne paa Bpgføtmø Bobø. 

^ønfler (?>e&ec $an«) febt i Bogenft i 
gpn 1773« Dep. fa* §riberi<&«borg 1791« Øtejfle 

1800 fom Snfotroator for ben banffe $anbe(gagentt 
baaoerenbe GameUieraab ftpalbø døm til Cette i 
gtanferig. Jtom berfra tilbage 1801. Bien 180a 
3nfpecteur *eb CfterflagtfetfEatet* ©fole. igo5 
eøgncpretji for @prftinge i ©jetfanb. 1807 tfmtø* 
prot>ff i ©orø Kmt. 1812 Stibbrr af Dannebrog* 
1813 S>t*£ i Sttngfleb. 

€tammenliøning mellem Braferneø og port Opbrøgefr 
fe«# oø ttnberotøninøøpafrn, en acabcmiff $riøaf(anbt 
Ung / Tom blep Ciltjr nbt TLttt øfit. Jtjeb^. 1797. 

Ctømø t(eoløgipe tøttpclopabie og Øtet(øbøfogie* 
øperf. *jøb(. 1800 (i. iefr. 1800 9to. 36.) 

golfefange/ famlebe »eb p ^. Vtttnfttv, mebSnbteb« 
ninaer forfonebe af <D. ^orrebov. ibib. 1801. (i. iCft. 

1801 Sto. 36.) 

C C 2>rutitt Heergaarbø Rejfe imellem Xtperne. 
9*tt\. ibib. 2802. 

Dm Seøemøøoelfer ialminbelig^eb , et yrogramme tit 
be offentlige Øoelfer paa 9^Qd)tigare 3nfiitut. Jt]øb(. 
1803. Om Bbømmcøoelfer og berei grem^ang (00 oø/ 
ligelebeø et 3nbb9be!feØffrift fammeflcbl. ibid« eod. (oø« 
faa. inbført i røinørva 1804. I. 50*66.) Om SRoberØ* 
øaaletø Oprfelfe/ et ^roar. peb tframen i (gfterflagts 
frfff. 6foU i«o 5. (ogfaa i winerp* 1805. I. 312^23.) Vt^enaum, etafbøffrifr zfle Biitb MII^crRe. «øbL 
1804*6. (©eraf er fcrrfP ilt aftrpft "Om OpmnaHfapen od 
beoø Xnoenbelfe paa Opbragtifen. w ) 3Ct»ea«ttm er rec. i 
^;U. Hiet. 3ett. 1805 Octbr. 0. Si* øg i ftra4«t.bl« 
1807. 6. 1214.) 

«.h 3 F/?!? - ^"^ be J * on fe rt « »W9wmmer)»alø 

I800. 11. 346865. Om £ueommelfeøeonenø Oprfelfe. 
1804. I. 391*309. Sale i ftnlrbning af «fterfl«at?elttat 

AT € * MUn ' I8 ° 6, L 190 ' 282 ' (P9f * a ™* ^ 

3 CWø: Bibrag til |>- g. ©u$m« fKinbe. 1798. IV- 
»• 7078. Bemartninger ooer ben tfieoloøiffe ambebø* 
eramen 1798 for eeptbr. Oonf. 1799. I isirioo oa IV. 

Cel^ab« 3nbPtelfe. 1799. HL 166*96. $ar Kutibeag 
Opbraøelfe gortrin fremfor gortiben«? 1800. 11. 3*156. 

1.75? # f \ 8° rt « uin 3- <*ib. m'aia. *børtebeø ffaf 
jSlaøfiterne (enfløtømaøfigft forebragcf før ben fuberenbe 
ttngbom? ibtb. 213.22. dugeniaø sD«b. ibib. 261.75. 
ttnber Jpufe Omflanbigbeber trioeg goltemangben bebff? 
ibtb. 275*91. «nfelte ftraf af be egentlige gamle g«, 
manfffe golfeflagterø (uønge gorfatning etitte oa fflracu 
be at leoe pao. 1802. 1. 45*63. 

3 W. ilimbo Haxti>v<x\t\\*>\Xl(x$&y Om 3nbitf rie og 
beoø gremme ifæt meb £enfpn paa Oanmarf. i X80J 
*pru. @. 55*105. 

3 ejelUijbø Stifte »tøenffabeltøe lanbemobefon 
panMiiiger (fom (an førft tiOigemeb 8. Jt. *iort oa fl. 
ben meb ©utfelb (ar øcret »ebubgioer af) et af barn: 
Xiliaømen betragtet fom en alminbelia tftpt(e. i ifte B. 
©. 168.243. 3x0.29. li- B. 6*87. Wtteratarri*. 181a 
Ro. 32.) Om (Saonligteben af en prfttiS ^aanbboa for 
|)rafter. i iftt B. (g. 371*80. ° f 

«t 9at Orb til $>rof. Bang — trpfteø 1797 meb to 
©tptter af m. €• »rnun unber ffitel af ;f Tria juncu 
in uuo vid. (an« (Srflaring beøangaaehbe ILieft, 1707. 
©. 674.75. iyi 

Witftd (S^riflian) føbt ben 30 Btt. 1714 f 
5tiøben(ar>n / l)t>or (an« gaber var £ørfr<*mmer» 
$an fe(t> par JRetjifor peb ©eneralpoflamtet og JTarn* 
merfecretair* Døbe 1782. 

Oen til en S tb unbertrpfte Bønb(eb og Oprigtigbeb 
«jøb(. 1749. 8. 

SJlWCf (*>o*f l) føbt 1658 » ©jtebing i Bi. 

Borg ^t. / (»or (ane) gaber t>ar ?)ra(l, JBlep 1687 
Gapellan til grue SRentg(eb i Valborg. 171a SR<u 
gijler. Døbe 1736« 

^rabitener oper |>rop(eten Sonaø — (eraf er ben ifre 
nbgtøen til yrøpe / af (anø Oatterføn 3«^4n l&antal* 
Xalborg. 177a 8« 

S)lørC() (SerW) føbt ben a7be San. 1767 i 
Jtjøbenbaun« 1790 blep CEancellift i ©øetaten« Gom« 
mtgfartatg tømtoir. S(ep 1802 Jtrtgécancelltefecre. 
tatr og fammt Hat 'Pøflmefler i griberic^éberg. r 
1 ( 432 ) fWeørimcne, en atibbertilbraøetfe af Gdjrelber. øoerf. 
5tiø£»(. 1793. 8« 

etUe 2K«øic etter Ubbraø ff ( 9lotte øø ©oroe forJtonft* 
eljfere oø 8n$oer. fbrt>. 1799« (rec. i I« £fM799 9fco. 16. 

k *>en uforflarliøc, en gortetttinø af Carl 8tc$lin. oøerf. 
Kar}«* 1800. 8fcen .oø abet Jtictrltøebt rødgt fimret af 3. % 
ftufø. ibib. 1802. (ccc. i (. lEfr. 1805 flo. 51 ) 

»ilbfatelfe uben Saft/ Gomoebie af 8e<fr. oøerf. tbib. 
1803. 

Sfcoøet om Sjeneftefotf. CiSorø xgog. 
©iøtesgørføø. JtjøbJ. 1817* 9?. Slac^tegaC (Bfoat ;»tctotitt6 gribetfett« 

$r ancifcuS) føbt 1777 0. 3 fictob, i Jtjoben&aon/ 
$øor (>ant gaber oar ©f ræber, ©ep. 1795. 3n* 
lagbe famme 2(ar et piioat Snflitut "for ©pnwafti* 
fen. SJleo ffben Sarer i ©pmnaftttenocbganbcabeu 
acabemiitog be ratlttaire ©foler, og ftt 1804 9>rcebi' 
cat af ^rofeffør* 1815 bleo SRibbcr af Sannebcog* 

3nftrttction i ©pmnaftifen for Sårerne øeb Æa&aUe* 
ttetø oø infanteriet« (SjcercerfToIer. RJobp, 1805« (er 
frpft paa fongl, SBefojining s fee pciiia 1810 ©» 75«) 

3nbberetninø til Aongen om ©pmnafHfen* gremøanø 
i JDanmar*, 9torøe oø ^ertuøbømmene i Xtminbeii>)beb 
øø i ftiøbenftaon i Garbeleøpeb, fra 1800 ril 1810 — 
aftrptt i peitia 1810 9to« 3 0; føls* 

ØlatWeflab (Srib«rt)j føbt b. 21 Octobér 
1693 i 6ib<berø % i ©maalocnene* *mt, $oor tøm« 
gabe^ 6&tifiop&er 9tanneftab, var $>r<tfh 2)cpo. 
»erebe 1712, JBleo Decanu« paa Gomraumtetet oø 
1 718 aRagtflet* 1722 9>ro»ft paa kommunitetet oø 
Collegium regiam. 1732 »Prceft til DomtUfcn i 
2ronbtøem. 1742 JDoctor 2&eologi*. 1747 f*C 
Xitel af g>rofe(Tor 2&eølW* tfttaøeb. 1748 biet) 
Siffop i 2ronbMenu 1758 i Cfrrtfltania. £tfbe 
1774. ( vid * ®ubm X. 33* (Bjeefmge 3ubell. I. 
54250. eira* tPolfø 2Cm;nbclfc*tale ooer (jam, 
æronbtøem 1775. 09 i XPilleø Samling af CWinbe* 
taler p. 133*92. gunbatfen for&an«8egatura ttlJRc* 
gentfen i iSngeløt, ttnnaler 1809* IL 67*69.) 

Disp. MV. de fecuritate Caino verbis promtfla et fi^- 
bo confirmata. Havn. 1715-17. 410. De mariolaina 
Pontificiorum horrenda, ex occalione monumenti cu- 
jnsdam Eidsbergeniis. Disp. inaug. ib. 174«, 4. 

Oratio parental i s de meritis Chriiliani VI in eccle- 
ilam bortalem. i bid. 1746* 4* 

Hilaria Aarhufienfia, de beneficiis regum Daniæ ex 
ilirpe oldenburgica in Aarhuiium collatis. ib« 1747* 4* 

Meletema de folenni deductione regi« conjugis Sa- 
lomoneæ. ib. 1752. 4. 

XfifcbéfÉrioelfe tit Sronbtøem. Cr)rtPianfa 1759, 8« 

Uøentliøe forte Kføanblinøet om npttiøe øø opbpøgelt* 
øe Sinø* if>* 1760, 6« 9tbøle Gafualpreebifener, faafora: 3ttocIprsbtfeit» 
Sronbbicm 1749. 4(0. ^itterøend Jtirteø 3nboielfe. ib* 
1757« 8oo* Siøprabtlen ooer 9>roø^ $• fammonb. tbib* 
1758« 4to. »eb 2>« Holmboe« 3nbf«ttelfe fom ©tif«* 
proofl i tityrifitania. GTr>cifltania« 1762« 4to. 

Opmuntrinø til 9torøeé 3nboaancre at betjene (tø af 
Sanbetø @raa|tene til Spøntnøcr — tnbf. iVtcon.ttt*» 
ga3iii I- 67* 

£an (ar meb fortale ttbøioet 3* >la{rø »ejfebef ri» 
»elfe til ©utnea. 1754/ CJ. ColDø ©(rifter 1767. oø li« 
getebeø 3« tRenii Sractat om ©rorertmuéy fo toanftet af 
p. PallaMue* Sronb^jem- 1751* 4^°» 

Ølatttteftab (Slicolat engf (^atbt) gn»ro* 

berfan ^af 92ctfifortige; føbt ben i3be JDctobec 
1730 paa 92orbmør i Sronbtfcmt ®tift $ani 
gaber, ?a urite {Ranneflab/ r>at Obecfllieutenant. 
£)eponerebe fra Sronbljjem 1744. JRejfle 1747 paa 
fin garbrober* Betofininø til galle 09 SKoftotf. 
Jtom t)jem 1750 øg btto Xaret berpaa 3nformatør 
1)0« 6a betterne* 1754 f)roofl paa kommunitetet. 
1755 9tccfl paa ^etlufébolm t»eb atagcfltfte meb 
©unnerue. 1758 9>rof. lingvæ hebrsæ og Sectør 
Sl)eoloøice t>eb ©pmnafium i jDbenfe. 1760 Doctor 
S^cologice* 1766 tillige re|fberenbe GapeOan t>eb 
©t jtnubt Jttrfe i Obenfe. JD^be 1782. (vid« 
»lo4>6 fynfle (Be}fllia^eb 2bet Jpccfte ©. 324*23 
og 3&ie ^æftc 734'35* l*rbe Cft. 1782. pag« 366* 
øg £ ? tfntørø tigpreebifen ooer ^am; jDbenfe 1782* 
(conf. Syene Stifte ttvlfer 1782 9to. 40.) 

Disp. de ufu le pi 8 necellario. Hal« 1 750. 4* D* 
mente Deo et Chrilto devota. Havn. 1754.4- C t( C. &$tU 
21.1754. 1068«) inaug. qya bumanæ, circa mylteriutn 
redemtionis noftræ per Chriitum , explicationes et ar* 
gutiæ dijudicantur. ib. 1760. 4« 

GFommuntonbog, ib. 1760* 

2)anp iDonat for Sørm ibib* 1761* (t. ieft. 1761 
Ko. 17.) 

Gamling af bibelffe Sproø tit ben <brifteliøe terboml 
©tabfaftetfe for tlørn. it>. 1764 øø 17G9* 8* 

2(eorie ooer bet memuffeliøe eio. eii Sale* ©orsv 
1764. (rec. i l. itfc 1764 9t«t 38*53«) 423 ) program om 8f*bernetanbér1*tlfø(eb Tamt om jtjarrtfa* 
(eb til' jungen 09 Gproget — tnbrpttct i UvOe Kfr. 
1764. Xn(anø til 9to* 19« 

Yftanbttnø om bvbfge geboinøert Galia(eb, { Xnteb« 
ntnø af bet i5be Gapitel i tflavmontcU &el(fariii*+ 
Goro. 1768* (U fCrr. 1768 9t« 49* Cttr. CJourm 1769 
fto. 4«) 

fforflartnø ovet be 5 førfr« Gapftler af 8tatt(ftttl» 
Jtjøb(. 1771« 4(0* 

Bøbtørfttg Optøinfng otfer gorvantftøboteb. &!§((« 
1771* (tee, i Jorreøn* »vtr Bfrivefrty« efri^ II- 
8i*87«) 

. Bejlebntng tit en forbebret 6(rt|tenboinéunbervf«nfng« 
fcbenfe. 1772 (Crir. 3ourti. 1773 Ko, 6* $erpaa foa* 
tebe Kutor i titøenfe ?IVre»fec*iit, iCftfrr. 1773. aiUcrg 
ta »o. 14.) 

€fummariff 3nb(olb tf Xftenfangé* oø negle 4*jm«<f 
feprabitener. ibid. eod. 

G(rifrenbommenl e«re for Bom oø Ungbom. tbtb. 
1775« («<• /f &u<t> i 3&<toeiw 3*ttrna( 1776 9to» 23.) 

førffe dementer af (Bubé ©rb for fmaa ©ørn. ibid. 
8. 

3a6e0e ooer Befbegtebe oø Befoogrebe fom maa eller 
itlt maa Somme fammen i ægteflab. ib. 1776. 8» 

6gn<(rontflifC Sabette over ttnioerfal(tftorten. tb. 1778« 
fol« pat. (I, i£fr 1781 9to, 29.) 

at @ubt Qtenneffe* fulbe fcilberebntng efter ©nb« Crb. 
ib. 1780* (ret, i ben proftffe 4.itteraturj*urn. 1780 3bie 
tLoartal« f. £fr. 1780 9to* 18. i S^ewo Stifte 3onr* 
na( eod. a. 9tø. 28*30. (vorpaa Kutor fvarebe i 9to. 32* 
33* 34* 55* conf. tb. 1781 9to. 61,) 

2venbe Zaler (olbte paa ftøngenf gebfetofeft ben før« 
fle om borgerlige Søtere 3frt oø Støtte, tbtb. 1775. ben 
arten om ben borgerlige &ammen(oIben(eb. tb. 1777« & 

7 banfte 3 n bbpbelfe«jrrifter oø et tattnfr, i .Hnlebning 
af Jtonøcn* gøbfrtofeft. tbtb. 1763*78. fol. *t 4to. ; af be 
banffe (anblebe 3 om Ølenne1!et*&elffabelfø(eb imob gRoui* 
feav, (ooraf bet ene er rec« i tvlu JonrnAl 1769« 
poø. 168* 

dt f)ar forrfftU uløfvne yrabifencr« • 

3 be 3»erfenff e lieteraire Prøgrefiér ffrev (an Steeent 
(Ionen over penninge'« Pfcilofepfc. t>erfucf)e i Xarø. 
1781 €J. 40*47/ oø t tt* frit. CJotirnal for 1778 €$♦ 25 
ooet &«Uee Ofrrirf. af pault minbre »rex?c 

3 b€ UrVe tBft. 1751 So. 50 ffrev $an $>arap(raftø 
oø Dplpéninø øver lUopflocl* Dbe tit Jtonøen* (conf* 
Cktønan* torbe jruent* 6« 1229.) 

3 ©benfo Jtoreoftcont. lEfterr. bar (an f Kar*. 2773 
Ko. 3«8 ffreoen om ftlmiife oø Xuftalter for $attiøe, 3 
3Tar§. 1778 9to« 4*'49 ^oar paa 6pørø«maalet : om bet 
itt« er minbre øob 2)rift (o< et Stennefte af Staturen. 

$an er ttpaatoioteliø Xutot til ben Unberretninø om 
*M>a Kefentt, fom flaacr i »aumgarteno VMbxiibttn 

437 et feqv. 

jftanfen (4)ans) f. b. 28^0^1598 i gun«. 

betø, f|t>oc tano gaber var en anfeet Sorger* 8agr 
le Pg efter ^anbeten og gjorbe $anbe(#reife r til Slu6# 
JDauff 4itrerAtiirUFKttk tanb og 3^lanb. SS(et> 1639 Staabmaitt og 1644 
SBorgemefler i Jtjobenftattt. éftec 6out)eratntteten/ 
fom (an (jafp ttlatinbførr^ blt\> tøin Vtfeffbr t ©tatl# 
codeg4et og 9>rotftbent i Jt)o6en(atm. 2)ebe 1667. 
(Molleri Cimbr. Utt. I, 457'58. €f. Sleif^erø 
£tgprorbt(en over (ani/ (t>oraf Ubrog i ^otbe6 ItU 
termarie for SRaj. Jpan« »portratt (ol Rotfye l 
dr. farat (ot hofman HL 126«) 

Compendiuro Cosmographicum b. <. en fort BefPri* 
»elfe ooer ben øanf/e fBerfetn, Taa oø en Itben €(røno(øs 
gie* Xjøb( 1633, 1635, 1638. 1646, 6»o* 

Ølaitfett (^an8) 6n Defcen^nt af 9tetflfori. 
rige ; føbt i 6ogn i SSergetié ®ttft , (t»or (an« g«* 
ber oar ©nenffrbfr. Opbrogeé t Sanmari og l(et 
etubent fBar i no^fe Var SSicesSanb^bommer i 
Solfanb og galflrr fatnt Øufebommer oeb gtiberiW» 
tKtf t eietfan*. Slco birpaa 6«cen|lrt«er i ©ulba» 
ten i 9?orøe. Sat t>eb etort(mget i <S(rtptania 
1814 {Reprttfentant for Stavanger Xmt. 

Itbff tUiøe $oe{ler i be 1!bfle Varganøe af 3riø oa ^u 
be. tyfønfrMngéoert tit iltcrøeO gorentnø meb €tøe*> 
rtø/ inbførte t tiDett, oø berfra i foenffe »lab«, 

Sat på ttorriøeo 6tort(tnø b. 14 Dctob. ifiwrf. 
Btod(olm. 1814* 

Bemcerfninøer oorr bet ben foenfTe 9Hg«baølcenftfrti* 
tfonOcommttf eeo Betctittninø fom Bitaø tilføiebe JDtcta« , 
men af #r. TLu\ ®abr. ©afoerflolpe. G(rtftiani«. i8»S- 

Øtafc^U (Watttyaé) føbt i VoKorg, (t>of 
(ani gaber var SBpfogeb. taa* fom €S tuben t i Tia$ • 
rene 1782:86 paa SBorcfyé CoQegtum, 85Uv 1787 
reftberenbe Gaptllan i Sorbingejorg* 

Ditpo. Havn. 8vo.. Sylloge diet o rum veteriø Teft. 
in Epirtolis cartiolicis ci la torum* 1783* Sylloge die to- 
rum in Epiftolis Pauli roinoribut. citat. 17^5. De prat* 
matura Noti Te/L lecMone. 1786. 

^ar«<Ue p(i(ofop(i|!e og polfttffe *ijlotte om duro« 
pacerne* $anbel og Bcfibbetft r i £>|t< og Sefiinbien. oxtnU 
Mil Del. 5tjøb(. i8o/)«8. ' 

^oab er mentg SO?anb brbft t}ent meb/ enten en fulb* 
f anb4g Coerfotttelfe eller et tjacnefnlbt Itbbcag af .ben 
(etttge eirtft? itfob(, 1817. (JUtceraturrtoenDeu 1317 
fto. 48.) 

Ølaffoto (Ueber) f. % mfa*. Wejflf fom 

Stubent nbenfanbé meb nogfe 9lofen(ran(er. S(ev 
berpaa 1670 $r«fl tit ©fjebflcup i 7(ar(n4 €tifn 
Dcbe 1695« 

Sen rene og tiforfaljfebe evangeliffe Stettgiong Zxti* 
fler i 40 9>r«bifener. itjøb(. 1735 og 1759. 4*0. ooerf« 
pa«L ff ngelff af 3« tH« Ulageno, 9teto>9or& 1754. 4to. . 

Sfl&tfy (SBolf (5atl |)einti4) t>on ber) fobt 
1769. ^an6 gaber var 5tammer(erre tanbraa( 
gribiri* Otto gttgtgr eve »ra ber «at( til ^effetdrrg* 

(54) ( 424 ) 4tan fefotøir Jtammtrionfer* JDobe 1793* Unber 
flt ©pbølb i 5tjøbenba*n ubgat> ban 

Mes opufcnlee. Copenh. 1792« (L f£ft. 1795 9*0,7.) 

9lat^atl^S)fl»tD (©ai)ib) f.b. 35 3an, 
1793 i Ajobenbatm, b^r ^an< gabet er ©roffeter. 
JDep. t>eb JUøben&ttWi* Unioerfiut 1809. 9? ej (le 1314 
iibenlanbOt 

(5t 9>ar Drb i Vnlebning af Tforerinbringen til ©»er« 
fettelfen af &u4>M3* ttfefeb 09 3eiuø, Jtjøbcnbaøsu 

abfrittige enfelte Sigte. 

Ølat^anfOtt (tøenbel 8el>in) febt bm 10 
9tøt>. 1780 i Xltona, fjt>ot ban* gaber ei jtføbmanb* 
Jtom 1793 til Jtjøbenbatm. ©tiftebe 1805 grifto* 
len for fattige Søbebørn, 03 tog 2>el i Stiftelfen af 
(Sarofinejfolen igio. $ar befoftet abffillige SBøger* 
Xrptning, og (aber *cb t>ore bébfie Sftalere 09 Sob» 
ber jiittere forfarbige Scener til ett np 9>rfigtubgat>e 
«f #olbergé SfuefptL #an er ©roffercr i jtjøben« 
bawi og* Wocié af Jg>anbel6$ufet SReyer & 2rter 
fainraejtebg, 

$ofraab Saoib *mfel Stader* te»net; Jtjøbb. 1816« 
©amme tibtom »bid. ©od. i en epbff JDoerfattetfeafSan* 
ter, meb SHlag af gorfattccen* "JBorcrinnerung an bie 
beutfcben fcefer".pag, l-XLLV. (£ogen er ret* i titter«* 
turtid« 1817 920« i 1 og is.) 

gornøben Qjenmale paa Cb* tbaartjpø Xnbang til 
Hik*, tfUigemeb SBematrtninger om oor $anbel og oort 
9engc»*{c!U &iøbb« J816. £iett«ttø I. cit. 

goran $øfU i Karet 1815 ubtomne Doerfcettelfe af 
Itøer, om CJøWrneo jorarttna;; er af barn en gorer« 
bibring« Sillaa tit benne gorrrinbrtng vi TCnlebning af 
en Recenfion i iitteracurrid, 1813 »o. 30.) ubfom far* 

£ ilt, ibid. cod. 

3 Saitbflfteren 1811 9to» 70^71, 77.78 finbel fiSibrag 
•f pant anber 9taon af junior. 

Cm bane Wan meb $olbergt fcomoebier, feé ^(l# 
fcannora for 1814* 

ØtøtlT (SHa8) f. 1650 b. 27 gebr, i Stanr i 
{Ribe Stift, b*or ban« gaber t>ar ^reefl. greqven« 
terebe i ftn Ungbom Stolen t ,£olfiebro* ©ep. fra 
JDbenfe 1672. Ble* 1674 <$*"*> 1680 $onrector, 
•g 1687 Rector t>eb Sfolen i jDbenfe. 1691 9>ro* 
feffor i (SrctfEen ueb @pmnaftet. 171 1 $xof* Xb*o* 
' logi« et lingvæ bebrææ fammefiebø. 2). 1728« 
((Bjcøftng II« 117*25. »loc&e fynfie (Øejjil. I. 
313.19) 

3Ere* og SEaffebigt tfl ffn gamle ©foleba £elflebro for 
leoifte »elgjerninger, mébbtffo*ipeVnm«rhiinoer,£)bett* 
fe, 1687« 

Ktfnb* og tOttéanbelfei Xfmaling« ib, eod. 4(0* 
©ion* eange. ib* x688t Jtiffbb* 170^ Ootgatba paa f)arnafTal. Cbenfe 1689« 4to« Jtjøbb. 
1700. 8oo» 

9tn Gtrenge paa Daoib« ^arpe« Cbenfe 1690* Jtjøbb* 
1899* og be fprfte 50 IDaotbd f^atmer fangoif ubfartc* 
£)bcnfe 1692« 

. <B. Pafprø €briftenbom< ©jenoti* ooerf. ibifc 1693* 
Jtjobb« 1700* (conf. (Sjeøftng 1. cit. p, 123.) 

..iPatfienU ChriiU HiAoria nota IlloilrAU. HafAr 
1697^ 

. 3fanbelige §)aa1fetitier# JCJtbb« 1698« Jfanbelig *i«N 
femai* ib. 1,699. Vanbetig Suleflve* ib. eod. gaaøfrc* 
bagi ©pejl. ib. eod. $immr(en paa forben eU- 6b«» 
fti himmelfarte ^iftorie, ibib, 1701, 2(aefammen ofte 
oplagte. 

De Rectoriba* Icbolea Ocboniea^ oratio Taledlcto« 
N ria, Hafn. 1699, 

Xanbclig. Sibéfotbrtø. ib« 17PO. &<n troenbe Jtjetry 
ligbeb« ibib« 1705, 

3 Biitgoø fetfte yfatmebog* Ctnterparten 1609, (fus 
bceabftillige af 9laurt røalmer, fpmopregnelboe^ieø« 
ftng J, cit. p. 194. 

Ø^Cergaarb (3en« ©dbel) f. paa SneU 
finge i Sjrlianb, b^oc bang gaber r>av gorpagrer« 
2)ep. 1794« ® ret) I 3oi Sector teb SBeterinairffos 
ten og 1802 Steblem af SlemontecommMftonen. 1803 
entlebiget fra gectoratet, og betimob bant tillagt en 
aarlig Unberflettelfe i 3 Xar, for paa en Ubenlanbé* 
rejf« at ubtrib* fine 5tunbftaber i $Cfterinaitt>ibentfa* 
ben og ®tutteriet)a>fenet» tyaa benne SRejfe bitx> ban 
1804 £>oct. Web. i @øtttngen. Stem tilbage 1806* 
1808 ble« ban domet t>eb bet flellanbfEt SRptterregu 
ment i mtn afgit bet føtgenbe Jlar, ba ban ble* meb 
Jtarafter af £)t>erfrtg6comniigfdtr førfie fReblem af 
Stemøntecommiéftonen. ^eefca afgtt b a « 1811* 
fBoer nu paa Sanbet i 6jel(*nb» 

DUqviiitio, an verum organorum cligellioni inferri. 
entiom diatrimei? inter autmalia herbi?ora carnivora. 
et omnivora reperiatur. DiaL inaug. OottiAg«. 1804« 
((Ebtr. 21. 1806 9fe. 152.) 

' Serglficbenbe Xnatomfe wnb fJbof ologfe bet ftarbans 
nngén>ert)euge ber ©&ugetbiere nnb »6gfl* nebfl einet 
ISorrebe oon 3. S* 3Mumenbad>. fierlin, 1806. (l,iCft» 
1807 9to, v 4a\L tCrgaii3*bl. 1806 6ept.) 

' »ft)triøf jur oergtefftenbe Xnatomie u. f. to. Øétttm 
gen 1807. (^ie4er ^.iri 3. 1807 9to* 5« l, fcfterr. 1807 
8R0. 3. «5aO, Jlirr, 3* 2807. £)ec. e# 1198. <Børc. 7U 
2806 p. 1895«) 

, Sagttagetfer over en ©oøbom , rfg Stttopptr, fon i 
„©omroeren isoi graffnrebe mellem «f>oOanberieqt>«aet ca 
8Ka(fepigerne paa (SbrijtianObal i gpen. — i XXy Pbv£ 
95tbl, 1. 468*79« Paa Zvhft i Vtotb. Utå). Il & c t ' c< 
©t. og i i(bl>ttnt)L fftr Cbierar)ce IV ». * 

9iaturbef(breibttng ber Styne M 9>ferbe<« JCopenba* 
jen. i8i8«4to« 

Ø^eergaacb (!>ettr So^anfen bf) gjer af 
Øitttbtr*f*9tø(m i ©ifflanb, ^an< gaber var (San* ( 4«5 ) <eftteraab Sføomaf fReergaatb ttf ZølTefe, fora bfeb 
nobttiterrt, 

gorffeg tit en fbrbebtet Xgerbnsg fot *3onbef!anben — 
i eUntytt* Jpltti« ØelfT. 6frifc »? Saml. 111 »♦ 0% 
89*129, 

ølecrgaatb (Stønne* 6&rifHan Sruun) 

Søbffenbebarn til itptanførte $. 3* tøeergaarb ; f« 
b. 26 9to*- 1776 paa *3»enfhriipgaarb i Sfettanb, 
fom ban* gaber, gtatOraab Weergaarb> ejebe« 2>ey. 
1795« $*tt (at rejf* meget i @t>etrig, 9Jorge, 
SpiJRanb, €tø»eit, Suiten, granterig og Spanien« 
Qt jtammerjitnter ->g ejet ©obfet 9Bo(b*g'$fitten i 
efctotg, (conf. Htøbt). ØKl&crie 1803 9to. 80 

De la fituation de« beaux-arts en Franc« cm Lsttrcs 
d*un Hanois a fon ami. Paria 130&« (I. Cjt. 1802 9tO» 
*« conf, ibib. p. 64.); 

Da l'etat actuel det arts en Genera, ib eod. 

Dea loifirs d'an Etranger a Pari«, ib. eod» 

Journal du dernier voyage du C. Dolomien dans los 
Alpes. ib. eod. paa JDaoft af P« ^. tttøtfter« Jtjøbcnb* 

I802# . 

Netice fur Taillasfon, pcintre d*biliotre. Paris I8I0» 

ToTåge hiiloriqve et piitoreaejve du Nord d*Italie« 
I-VI. livraifon. Paris I8i2<l5* tol. (<25*tt. 3»3« 1814 
9^0* 140.) 

Mes Penfees. Paris 1813* 

©m be ftonne fcibenftoberO 2tlftanb i .©»errtg bar 
ban pre»et ftttiiteroa 1804« 1- 25. 111 69. IV 113.001 
be bilbenbe Jtonfter fammeftebéV t tXtintxva 1804. 1. 184 
09 251« II. 1 og 247. 111. 113 og 225. conf. 3ri» 18*7. 
111. 74^96« 3 Ctljftieren 1804 b« ftan o&erf. TDaUtf 
riuø om ©nubt)*b, og om &aatmobigb*b, og Riittbcrg 
øm Vtberbommen« 

3 tt. »M. for PbtØf ec »ibrag fra bam i 1 8« 
p. 239394* IV. 346-50« VI. 241*62« VII. i>42. 104,1a« 
VIII« 400*403. 3 Geblene journal får Cbemie IV« 
417*27; Ueber ben ^aupn, rine nette mincratogitøe 
©ubfranto« 

9Zel(C (Sfrtbetif 6a>tiflian) een af ben 1800 
fom fRfgtmentgfeltfljar »eb bet Hggerébuftfft £*«• 
gonregtment og tidige ©tab«djirtttg , i Gljrtfftania 
bortbøbe, i Kttona barnftbte, $etet 6f)Hflian 9*eU*. 
Sønnen We* 1793 C&iturgu« i bet $o(betf!e »t» 
prtct i Sieflanb. Samme Kar Doctor SWebicinet et 
a&uurgi* i ©øttingen. (vid. 1. «ft. 1793 V* 2o6 
Qt ptaftiferenbe Serge i Sleen og Omegn. 

DisL inang. de febre fcarlatina in Norregias oppido 
Fridericbftbald ann- 1787 et feq? . obfervata. Hafn. 1793. 
((Mit. »«3* 1794* 2050« £Jriø *793« lL 3»4* *• *]£♦ 
1793 »o« 31. 1794 9to 12« TSitiu 1795 **• 34« Vtovfft 
3ntcnig.feb.tr 1798 *o. 5') 

Ølefleb (Senft) %g%ft $ører teb CfolntiCal* 
Iwtbborg; pben Gapellan i 9lorgt i 5 3«** ©^sw» præft t Vemmetofte i 10; betfra T729 fetfbfttét Hl 

jtarife i Stellanb/ i)i>cr ban bebe 1744. 

Corneliug ttepoo paa ©anff ubfat. itjob«)* 1716« 

heftet) (^laufi ^oulfen) laf. Menelau« 
Pauli Nestvediensis, f. I5 3 5 i g?e(lt)eb« »lw> 
1 6 10 CnptUan og 1617 Sogneprefl til 9lkplat Jtita 
fe i Jtjebent)aan. 2)« 1626. 

Sedula vulnerum Cbrifti meditado b« e. Obtt|li |)t* 
ne< og 2)eb0 Setragtetfr. «.jøbb. 1619. &fbfr«i bagtil 
gc ©ftotntelff, fangm'O« ib. 1621. Øegrsbetfe over <Bub4 
9l49n$, tyinti, 2>øb0ogeacramenteiØtUb5iiø. Ib. 1619. 
4<o« 9oenttentfel ®roab. ib. eod. Geniuus viduarum 
b« e. ttnferé $Utlt\\xL ibid. eod. Typua omnium mo- 
riemium b« e« atte røfnnrfferé bobeUge Xfmalin^ paa 
8tim- ib« 1602« 4« Sulj.iririum tUtt ^jertefu! foi Jton« 
aea og Ri$tnt Staah paa gttgObaaen. ib« 1623« Decem 

lumma capira reipublicø. ib. eod. 410. Yltføcfig Qjtf 

trnO Bon for rt bange fjerte, ib. eod. 8# nnebog taU 
bet CUngor Tubas, ib« 1624« CUWs coeli b. e. ^fmme« 
utfteng 9)rooiantbu4n#gel. io. eod. ©en for Jtongrn i 
ben tpbffe Jtrig. ib. 1625. Xanbefigt gigfnplaffer« tb. 
•od« ©r*b iffe ! ^}ertetroft for en ttnle« m Vnne 
fcOffe« ib. eod, Xatoni SltfltlU mob $efit truttet gor« 
gift. ib. eod. pt>tU Hicolai ^wpbrtie, forbanffet. ib. 
eod. 4to« Cm et oanfEabt fpigebarn« ibid. eod. 410. 
Gpørgtmaat, om Obfrroatoree etter »efor er e aaa fatfel 
i ben djriflne SRenigbrb for at gioe 2(gt paa bem, fom 
mobtoilltg ooe^trerbe OtubO og JtonøeW Cois* il« 1626. 4« 

ØtefttUtf (Wic^ael) f bt 1693 b. 24 Wartii 
paa 9tugen, b^or i)ang gabet \>at $rarfh Dep. i 
©reifémalb 1709. Jtom tinber Jtrigen til at conbU 
ttonece t>o* negle ^erffaber i goUanb. 2ob(ig 1716 
inferibere fom Stubent t>eb Jtt^benbavni Unioerfttet* 
1720 b(e\> 9rorfi til Sanbet i Sottanb. £)ebt 1747« 
(TPorm IL 111*12) 

(igprcbiff n ooer SUfabetb Gatpattbatter Qreoe« itbb* 
1722« 4. 

ØtCUC&é (^«n8 |)enrtt) f. { ©etbr« 1719« 
Sar førfl ^)oter i (Solbing. 1750 bleu reftberenbc 
Gapellan i Skjle og 1768 Sogmpretji fammepebl« 
£)ebe 1785* 

4 Den aanbettge Xaroaagenbeb. 5tiøbb« 1760« 

eammet* SmbefaCigbeb, en Zatt, bolben *eb Øtttm'er 
ger eåtticbaui SroUup til Stbtete« ib. 1764« 

Sanfet oeb «&. IC. ØroberfenO Sortgang til goberen. 
ib. eod, cg fciøpræbifen oorr efopbia Crocfborf. Obenfe 
1788* 

ØfcttCf)* (3ot)an Sljriflop^r) Qnr »rober 
tit 9tajIforrige; f. 1717 b« 15 Ttptil Sepon. fra 
ColHng 1737. fl5let> førfl ^erer i (Solbing; 1759 
(Rector i gribericia og 1770 i jtjøbentøvn, ©obe 

1779- 

Vbfinige 6foteproarammer og ©foletater/ fra Vart« 

m 1760*75/ tratte i Ctnart beta i ♦aberOleb og be« t 

(54* ) ( 4*6 ) Jtjøbentiabn« ©e opregne* $øé Worm II, 222. in. s$t. 
jgeriblanbt banble te 7 om ©ulbjornene, conf. tftuller 
orø (Bulbfcornene G. 13. 

Neuman (Sacob) føbt i ©rammen 1772. 
4!>ant gaber var <))roprietatr 2)ep. fra J&elftngøri 
©fole 1787« Banbt 1798 ben acabemtffe 9>ri* for 
ben t&eoløgijle Opgabeø fBefwuelfe. 1799 bleb 2)oc 
tot $&iloføp$i« 09 famme Var refiberenbf 6a* 
peUan til 2C|Ker i 2fgger«$u* Ttmu 1805 ©ognepr, 
fammefhbé. 181 1 bleb {Ribber af Dannebrog og 
I816 af Storbyerne* orbenen. Bar 1814 flReble»' 
'af bet øberorbentlige Øtortbing og af ben til Jtong 
Qaxt XIII fra ©tortt)tnget fenbte Deputation i Hn* 
lebning af SRorge« og ©berrig« gorening, 

JOanffeø Stejfeiagttagelfer, nbgitme. MI ©inb. &jøb))* 
1798*99. (*♦ £fc 2799 **• 45. 3Ug. *frt, 3ett. 2799 

Saler efter Siberne* ee}ttgbeb. Ctyriftianfa 2801. 

05. tø. TDincWcrø 3efu fcArrebueltøbeb og £«remaabe« 
øøerf* Jtjøbb* 2806. (I. lefit. 1808 tto. 90 

florffe Sanbb«fcn«famtinger. I II Stab. CJrifltania* 
1800« 12* 

3o$n Sollet fom Sarfbmanb, ert tttinbetate. ibib. 1810. 
(øgfaa inbf* t npønctønte Gamling abet Stab ijlc 
$*ftc.) 

f>lan til et SBpgbemagaatn for afret fhrajtcgielb* 

ibid. eo«L 

feutøer* Satcd&fcm«*/ paa nb forbanfftt og meb Stfttg 
forøget, ibib« 2822. (Htmraturrtb. 1813 *<>♦ 21.) 

3 Saflefene Vtlaqa^n : <&n »aigprabifen i VII. 253* 
3 ©amme« tftaancbfFrifr : fft JDøcument til $ieti** 
menø $iftorie i £anmarf unber Jtong Gftriftian VI. 
IV. 225 68. Om ■£♦ «5*uaeø 8ctre. V. 106 21. Unber» 
føclfe i Knlebning af Boifenø liturgiffe |)tan« IX. 
202*45. 

3 ttltnctva: Sale (ofte* i ©foren paa Botrum 3*tn» 
øerf. 1802« 11. 142. 

3 cegeria? Om Gfoteøafenet' paa Sanbet i 9lerge/ i 
]#e Xorg. 2bet IB« €. 28*74- $ lan ftr ben i Varet 

1802 nøorganfferte ©fole paa StorumØ 3trnorrl ibtb«. * 
C 235:519- (ogfaa fsrfltu trbft, og rec. i I. iSft. 1805 
»0. 23) IBcretning om boab goranftaltninaer ^raften 
$r. 4>olft bar aiort til Øfoleoafenctø gremme i ffiøgen 
•prafteajetb. i 2ben Xarg. 1 18. ©« 22*38. 

3 tt. &nnbø a r an^v<rfmøm4(|a3 : Aoraftértflif af be 
fortrinligfte 3orbbrugerc i Ctyrtff iania* Omegn, i Xarg* 

1803 Octob. €5. 33*5i* 1803 Kpril 39*88. taaj 123*50, ' 
G&craf er : 3*}n Collet* ^anbbrug paa ndeøolb. R]*bfy. 
2804/ fom er rec. t 1. iCft. 2805 3?o. 3 og i «5ali. OBr* 
Ct&n^bl. 1897 6. 344. en af GoUet befoftet Ubgaøe* fojn 
iffe fom f SBogbanbelenO 

3 <5ermrt*r : grøgmenter af ©maarejfer, i IBreoe til 
»enøer. VIII. 73 86, IX. 24*43. XI. 84*103« XIII. 55* 
68. 3 Plateuø ®^mf tng af %R\nbt$rifttt øeb Unber: 
fttetøfejten b 11 Dec. 181 1 er i nb ført ben af 9teuman i 
2{fer 5tirfe ftølbtr 3ate* 3 Blabet Ctoeft rn Sale bol* 
ben fi eelffabet for XfCct y r«ftegjelbø Se( 1808. 3 ben ftørffe lAifob&m abffifffge ©ibrag i Yarene 1809 o. f* 
3 tPalmarFø i Gtod^otm ubf ommenbe airadnna 3our* 
nal fircøe tit SBalmarf, i 3farø. 1815 9to. 49. 51. 55* 
3 Storm tRitnfc Bacja $ «e jfe til Øtoctbolm i Stnto 
ren 2824<i5« i 2bet ©inb« lftt og abet £afte @. 138« 204. 
(conf. 9leumané Offer paa Gagaø Xlter øarberet af Con* 
rat tt. Bct?iDftd). e^rifliania 1817O 

^Ct)ttaber (3o()an Siegfrteb Sfriebrid^ 

SSi(I)elm) f. b« 10 Wo^ 1767 i Stenbgborg, ^bør 
$an* gaber var Dfpeier. Sar i Vårene 1789193 
Sølontair i bet tpbfre CanceUte i Jtiøben^aøn. 

3* ^ $ricfeø ©runbfætntnger af ^aanbøerfereø »et, 
øøerf. meb 2(nm<rrfninger og forøget meb Stdeeg af ban> 
ffe og norffe Cooe. «j»b^ 2795. (Brit. 2795 Ro. 43.) 

3 tttinerva er af tam : Sanfer om be eatrbeø »efor« 
bringer. 2791. II. 54*83* Om (5b. ibib. ©. 305-27* 
*oorfor fønc* VntaUet af ubmerrfebe SXcenb Manbt »u 
benftabøbørferne at fotminbfeø. ib* HL 53*65. (|>aa 
Søbff oøerf/ i 3. j. 6d)it3e'ø 6amml. an^encbm. nnb 
nuil. 9tcifebefo)reib. unb Xoffdjf, aué ter b&n. 3Rinert>a 
gemdblt. Mpfr 1792.) Om en atminbelig CtatømoraU 
2792. JUL 282*98* 

ØttCOtøt — ©ee : ØJteffetl. 

ØttCOtøifm (S^orftai) ^ 3Hrahr # ber, 
font ®tubent, bar Vtumnug r paa Cømmunttetet øø 
{Regentfem 

De comraearu veterum Is] an do rum precipue aavalL 
Di«I. .1-111. Hafn. 2759262. 

SltCOfaUé— Sar førflt Sannlf t Sunb, øg 
IU\> 2361 Srfebifføp famme flebl. ^2)øbe 2379. 

Cbronicon Ardiiepifcoponim Lun den Hum nbgibet øf 

Zfy. Ztavtbolin 2699. floen inbf. i £nbwtgø Reiiqviæ 

Mqnufcriptorum Tom. IX. øg i a\«ttgebc!ø&rff ;or#« 
fi.tr. Dan* VI. 6« 622*39* 

Øttehtfcr (Sarfløn) f.j 733 b. 27 OTartti i 
tfibingtøørt^ t Janbet $abtln* @\t i ©fole i ganu 
borg. etuberte i Sårene 1757*61 t ©øtttngrn. 
Da i Varet 2762 et lotrb Stlfiab paa tongelig banfé 
gfrfofining bUb fenbt til Vrabien for at unberføge 
bette øg omtiggenbe £anbeg Seffaffen^eb til notrmere 
©plpømng i 9latnrbibenfEaberne , Vntiaøtteterne og 
abffittige Sfriftfteber, bar ^an ben ene af ©etffabct, 
øg (an* $ag bar Ut geograp^iffe. £e 4 ^nbrr, 
fom 6e(f!abet befiob af, bøbe paa {Rejfen , 09 6an 
fom ene tilbage 2767. Jebrbe berpaa i itjøben^abit 
tnbtil fan 2778 blebjanbffriøer i®pberbitmarf<&ai* 
Døbe fom Statgraab og {Ribber af Dannebrog 1815* 
(£ané af (ana 6øn forfattebe Siograpbte t Kieler 
Setter III, 2>86!cønf. IV, 223. paa banff t Ut\)ent 
VJII 58. 1*37. 227*266. conf. ibib. 6. 224* 76. 
$an* $ørtrait foran (Beograp^. £ p&erøerifc.XXXI 
SinbO ( 427 ) fkftøretøttng mii Xrabfen« *epenj. 17711. 4^ P«A 
granft ot>crf. af 5* røawricr« ibib. 1773.4(0. cftertr^ft 
i Xmfterbam et utrea)t 1774, og i tyatii, mob SiUag, 
2779- Ct ttbtog bcraf ubtom i iBiel 1790. 800. (Crir. 3ourn. 177a fto. 29. <5øtt. 2tø3. 1773« G. 457 09514. 

<jictaEr*d, 1773 6. 241=64. 00 387*415« BlMiøtht 
des Jcience* et aes beaux arts, XXI. 53«) Øteifebefatøitnng no4 Kraftten unb onbern nmlieøen* 
ben Sdnberm l-H JBanb. &open$. 1774>78> 4to. ubf. baabe i 
en franff oø i en boHanbfE Ooetfattelfe i utrcebt 1766 et 
Xeav. $oer af bent i to tloarlbfnb. 3 Ubtoø paa granff 
teb & tftourier. tSttn 1780. 2 80a«, 800« $aa (Snøelft 
øøerf. af Xobert »Scron. Gbinbourøb 1792« 2 80U. 800; 
9>aa Danjt i ben øolbehbalffe 6amUng af Rejfer iXXIbe 
Del 1794. CRrit. 3ourm 1774 9to« 16* 18« <Bøtr. 2ln3« 
17746« 914« 1778. Sugabe. 6.449« (Barret erø 3our» 
Hal HK 1« 1 24. jinmljtlcal Review. 1795. januar.) 

Z)tt tQxtiftt Stige* politifle oø mflitatre gerfatning* 
øøetf. af Spbfl øcb <5. H>. Riber, dtjebb. 1791. — et 
i Original inbført i Deurtø. Utiifarum 1789« MI ®t. 
tøan* faaoel til bette fom til anbre tpbffe periobiffe 
Gfriftet leoerebe Sibraø finbed anteønebc fcoé Rotte*.) 

De af (am ubaiøne Jorffaaiffe Striftcr opregne« for« 
an unber SorftAT. 

$an tecenferte Hiftoirt de Nadcr Schach par Jones f 
2&4t>enø 3onrn 1771 Ro. 29« 

9liebtt^r (»ar^otb©<orfl)©ønaf?R«|l« 

forrige; f. i Sjeben&atm 09 opbraget i SQlelborf, 
bøor ban* gaber fra 1778 af boebe. ©tubetebe i pn 
ttngbøm unber S3oéf i £utra. Jtom 1798 til jtjø« 
tenbaøn, 09 biet) anfat fom KK6(iott)effecretair t>eb 
bet Pore fongt. »ibliotbei 1800 ble* (an 2f*feffor 
t £)economte* og (SommercecoUegict, 1803 SRebbt* 
tecteur veb SBanqøen. 1804 kommitteret i (Som* 
ntercecottegiet. 1806 cntlebiget, ba ban fom pren«* 
fifl SSanfbirccteur gif til {Berlin. 

♦Efterretninger om SBilbelm Seget oø ben banffe o|l« 
inbtfe $anbei unber ban* SBejtprclfc — i bet ©fanfi* 
nav. ©cl(*. 6Pr.fr« 1805. I. 142:69* 

Sftfetø — farte« »rober røel* effer tttøels, 
og t>ar mob 6nben af bet i5be fcar&unbrcbc SRunt i 
Jtlofieret i ©or«. 

ftimfrøniten. 5Cjebb. 2495« 4to. fbib. 1533. 800. ftøal* 
»•• '534- 8*0* &i»tft* I 555* »573« 1613. 800. Den tit 
Dogen børenbe Debfcation til Æonø Gtørifhan 1. er tnb* 
fjrt i ianacbcPo jubeltale over Bona Cbriftian.I« 
(conf. Canjre # tnaga3* I. 28*32. Oanfre t>iørefonue 
*5tft I. 19*50. 6d>6nau Ia?roejnieniM77>8i« (CfrunM* 
piøo Oanncvtrfe 4be ©. 2bet $. 6« J74*i87») 

9lte(fen (SfciffoO eogt)anbrer i Jtj/ioenl). 

De gamle IBifet Øxempler og ^offprog. ooerf. itjebt)* 
1618. (conf. Ønbmø Saml. ril feen fcanflfc ^t(l. 1 $6. 
2bet |). C 91« ttvcrupø tltorffaDdlitoning G« 2*32.) 

9ite(fett (G^tijlcn) eognrprotjl tit 9lff<fty i 
©jettanb. eigptttbtfen ober BfrgU^e Mofenfrantl, Jtjø ften^aøtt 
1589« 800. 

9tft (fen (3ot>an SbxWan JSei^oigt) f,bt 

4 SRartg 1784 i Jtjøbenbat)^ (oor t)ang gaber, 
Statéraab QTtelfen , er ^)ofinfpecteur. Depon« fra 
©<&oubøeg Snflitttt 1804. ©tuberebe Sura, og 
bleo tfubiteut t>eb Aongen* S^giment, f?ben 7(øfeffor 
i £anbt*£)*er* famt $of> og Gtabgretten i Aiøben^ 

»eb t)oil!e SCRibTer reb $anfeff«berne i 14U og i«be 
Xar^unbrebe t)rte 9torbene ^anbel til fsg, og ^cirfe ffa« 
beliøe Soløer l)aobe bet for JDanmarf oø 9torae ? Qn aca« 
bemifB ^rioaf^anbltnø, tnbf. i gngcJøroftø fttttal. 1807, 
II. i*88. oø 201*238«, 

Xecenftonen ooer trx^tribo'ø militnire Zoxrtynbil flSfr. 
18x0 9to. 36.37. 

?RieffCtt tøftattt«) ©ogneprajl for Aald oa 
8i«berg i 7farl)u« ©t. £>&\>t 1676. 

Støprabifen oocr IRarte ØeIoi% Xartøt 1654. 4to* 

^telfetl (griberie) ©ogneprirfl tit *balft 
og ©ærfeløfe i ©jeQanb, 

£iøprabiten ooer 2fnne SroHf. JCje6^ 1610. 8oo» 

?Rt<Ifen (grtberif Sart em«) ©øn af forrige 
©tutmefter Sticolai 9lie(fen paa gribericbéborg. Se 
©tutmeflcr paa gribetiefcéborg og 3nfpec. veb ©(t>ots 
fertet paaSfferum. 18 1 1 biet? ftanStibber af Dannebrog 

Gfterretninø om bet pretKffife ©tutrerie Srafenen i 
Sttt(auen — i pt>iff. oeconom. &tbl. 1 0. tftt &U 
paa Sobft i leonba^iø oeconom. *fcfro 1795. i fiRaf, 

9loo. oø £rc, oømebfi3eriøtiøelferiie.X)iborøøSamaiU 
flir €btcrår3re* 11 0, 6. 69 leqv. 

Snbberrtning til ben longelige Dfrection for etutttt 
tieoafenet om Doagracer/ unberføgte paa en ffiejfe 1796 
af XNborg og Vttelfen — i Vtyt pbyf. oecon. ^ibliorbef 
V. i32«47* 

9lff(fett (®*0XQ) f. i 7W b. jlfprtt iWorb* 
borg paa 3ftø, boor bang gaber tar9>raft ©tuberebei 
3<nn. Jtom 1739 til Jtjøbl). og bU\> informator bov 
gagerne 1755 informator bo« Jtronprtntfen (fiben 
Gbriflian VII). 1766 (Sabinetécafferer bo« £ron* 
titng Saroline Sffatbitbe eg SBibliotbefar øeb bet fon» 
gelige JpaanbbiMiotbft. Døbe fom 6onferent«raab 
1797. ($an* Siogropf)ie i Halfbe* tlTitibeøma?r« 
ter IVbe $*fte. conf I. £ft. 1797 ©• «<>8' 3ri5 
»797. U* 372 j 73» »abenø Unib. Øonrtt. V # 95.) 

Rebe in ber toge 3orobabct in Jtopenbaøen* £amb* 
1746. 4to. 

Reiatione degli ilati e ^orte di Antonio Gunthero, 

Comte di 01d«nbonrg. ooerf. paa Danff oø ubøioet meb 
ben boitrpfté ttolienffe Sert. Jtjøbb. 1756. 800, 

SWeffen .(*»•) ®«: SJjenø. 

^lf effen (^)an8) ^ r «|l i eiabMi6ieaa*b/ ( 4*8 ) Cørgeliøli Spe! tatel / feet paa et mrføbt ^^ebaru i 
Glabfare ©0911, SU et Gfaefpeil for olie (em , forø 
(olbe $arbt oeb beref np 9tober 09 $øje Soppe« *i«b$» 
1625« 4to. ' 

Sftitlfen ($an* Stillian) ©foletører t>eb 
Borøerjfofen i Jtjauteminbe* 1813 bleo JDanae* 
brogémanb, 

SRateriaftcr tit Unberoftning i $ooebreønfnø. LUI 
«&afte. meb gortale af Xmtéproofr '/lutfen. Jtjobenø* 
181 1» 

Heønebog etter fRaterialier til Saoteregning for Uno,* 
bommen i Sorger* og Xtaueffoler. Aiøb(. 18x6. 

?Rffffcn (Herman) lat. Hermannus Ni- 
colai, føbt 1570 i gørøleb i ©iellanb, &oor ftant 
gaber, gttefø Jpermanfen, *at $r<*|t. ©eponerebe 
fra 9loe€ti(be 1589. 1595 b(tD SoUega t>eb ©fole« 
t ©orø. 8tej|te 6 Var ubenianb* meb tuenbe unge 
Xbfltmtntb. Slet) t>eb ftn gjemfomjt 1604 SReetor 
t)fb Dpflo &olt. 1607 |)rofeffor ftøbagogicuø i 
Jtjøbentøatm. 1610 $rof. lingvæ hebrææ, fiøbt 
1629* 

Dispp. Havn. 4to. de fin« bonorura ex PfJm. 1 rec- 
te conitituendo. l6ll« Disn. 1-X do lingvajbebræa. 
I6ias28. Thefes exEcclelialte SaJomonis MI, 1613« 
16. Thefes de eau fis arlium et pbijolopbias. 1614* 
De pfailofopbiø definitione et diviiione. I620. Thelei 
philofopbicro mixtae. 1626* 

Concioy. P. Refenii in obitum Regina Annas Ca- 
tharina* latine reddita. Francof. 1614* 4(0. 

Ideatiagvarum Aramearnm per romparationemitniui 
cum altera. et titriusqve cum Hebraea. Havn. 1627« 8« 

SRielfen (S«n«) ©ec: $>at 

9lie(fett (Sen*) fobi i tøafjfo*, tøor ftanf 
gaber oar SBorgemefler. Stejfle ubenlanb« og ble* 
1652 Soctoc SRebicin* i $arbenit. $eattiferebe 
førft i 9tafftot> ftben i SEronbtøem, $t>or $an bøbt 
1662. 

Oratio euchariAica hebneolatina, Witebergej babita 

S ro pace. Witeb. 1645«* 4* iYotie illuilrata per Th. 
ang* Havn. 1647. 4« 

Diap. inaug. de artbritide. Hatderv. i6$2. 4# 
Pium votum felicitati invictafi uibis et llluitris fedit 
Friderici III confecratum. Havn. 1660. 4* 

9lie(fttl (3en*) 8kr ©emtnarijl paa »laa* 
gaarbt ©f oleloue rfeminarium / Wet berpaa ©toleltt* 
ver og Jtirfefanger i Ubefunbbpe i ©jellanb* 

Canbbofange* Jtjøty« i8ix« (iUttersMirtifrtnben i8it 
Ko. 14«) 
golrefange. ib* 1816. 

5Welfen C3ep) laf* Jacobus Nicolai* 
fcorgemeftec i fRafmø i ftefbrmattontttbetn Hn tttftt OifenttU uSaf ben Jellfge Gtxift Cmetfrn 
Borgeméfter af fftatm* og (Santor af fcunb (Yb a er $>e« 
berfen) om rctftnbige ¥ rafter Dg SDtefTepraftfr, éang og 
ftaøning, Ettere o« [♦ o. dJtatm* 1530. 8* (ftben inbrpt* 
Ut i bet tanfte UZaøasin 11 JBtnb p« 108*25.) 

Steffen CSo^an) f*bt b. 23 3«™« 1748 1 

S^aittUtMi frt>or &ané gaber, 3*** Sftetfen, »arJtjøb« 
manb, ©if i ©foCe i (in gøbebp, brog 1767 til 
$aUt, tyoot f)an op^olbt ftg t 3 Vat. Jtom tir Jtjø« 
benhavn, ^t)ot ^an (ob f!g inbf((ioe ilanbt ©tuben* 
ternei Sal, og 1778 biet) JDoctor OTebicincr, Xaret 
berpaa Uet> ^an 9)rot>inciatøiebicu« i t^nftianfanb 
©tift. Døbe i G^iflianfanb. 

Disp. inaug. de praeflantisfima metbodo iUuftrandi 
mater Lam medicam practicam. Hafn. 1778« 8« (tec» i 

-Cøbeø »ibU Vil. 459 69« 

SftielTm (8aurtW) i »frombeHg^eb tefjenbt 
unber 9}at>n af Elcfler'iaefø. Sar føbt i 9lorgc 
1538. ©tf i ftn Ungbom i ©fole i JtjøbenQaom 
Slet? loftet ubaf Siigct/ og inbgif i 3tfuiterorbenen, 
Jtom til ©oerrtg, ^ot Jtong 3o^an anfatte t)am fem 
9)rofefior. 3 Vnlebmng af Urolig^cberne i ©teri« 
ge tpcbe ^an .førft til^reuøfen, og berfra tom \)an 
enbeUg tit iDanmort, t)i>or ()an ttibøb fig ar t>iUe re« 
formere jtirteti, itten |am biet) befalet at rømme 
Sanbet/ og fran bebe omflber i Silna i tttrøauen 
1622. (conf. ^Alionberge (Buftav Kbolpfø &* 
ftotia IV. 977. Pontopp. UnnaU III. 557. mim* 
terø Xeform« 6ift- U. 43-430 

Lithuraia Svecica live nova Misfa» ordinantia ponti- 
ficio iiioao celebranda. Holm i« 1576. 

Rationet, ob qvas Litburgia debeat approbari. 
tbid. iij77* 

dt fdxtn, font Øtttbenteme af $anmarf og 9tot$t, 
oarcnbe ubentanbø for Øtuberingeré Gtytth (aoe tilftre« 
oet |)rofefforerne paa Jtjøben^aoni Xcabemte 1602 b. 1 
Ctt. ubgioet forft paa Catin. Stoftotf 1603. 4« Gracoo 
1606, 8- paa jDanff nbfat« ØrnnOberg 1608« 4* 

Coniesiio chriitiana de via Domini. qvam ehciAiai- 
nus populus in tribui regn i* feptentrionaiibue Dauias 
Sveciaa et Norvegiae conitanter con fes fu« eft annis a 
ChriAi fide fufcepta amplius fexceotia. Gracoviae ie304* 

Jto. ooerf« paa jDanff • IBrunOberg 1605. 410. (conf. Vtov$ 
e X)ib. 6dff. »ibl. ©. 30*31«) 

Sflielfen («aaciM) 6ee: ©faatiing. 

Sfttøffetl (aogen*) ©tnberebe 1613. 15 i 
SBittenberg* 

gorf låring ooer bet Suleoerl: 9t libet »atn faa lp« 
Itetigt* fSitenb. 1613, 8« 

Jtjcerttg^ebl Baanb af ben 133 yfatme oeb 3orgen &U 
fen« % ©njUup i Jtjøbcn$a»n. tbtb. 1613. 8» 

Steffen (borten) ©foUmefter i Bt6org. 

Stegnebog ubt Sal, ©aabcr, Bctgt og fltyntt Xar^uø 
Z584« itifb^ i68x« 800. ( 4*9 ) fftteffett (SRørfen) gtaobmanb i Jtjøbfn}atm 
i Jtong Gtprifitan Vtc* 2tb. 

3efcnø XOfenatft. af Støbff ooerf> JCJø&k 17x1« 1720* 
1776 oø oftere. (conf.'Refenif &tblio$ef p.318. B^o« 
naue tørbe $ruenr. 6. 948« Dm 1795 for SRartt* 
ttyemp« tlferfrabøldrøntng 6. 175O 

Wclfen (Nicolai) £oføtrurg i»b Dronning 
Gcpftia SRagbalena* $of(lafc 2>øbf 1805 i en VI« 
ber af 82 3tør. 

ffnrøatfntnger imob »fnterT* Stfanbelfeityeorif — i 
Pbyf* oecwicrø. &ibf« IX* 133*39* 

Steffen (9Me») €tø: Cotøtød og 
©ttrrn* 

Sftielfrø røe&er) $r*ji i @r«b^b i ej* 

lanb* 
Slobtegen f ©r«b|teb i $olbo frrrrb, &]«*!« 1625« 

?fttelfett røeber) ©ee; #j*ge. 

^Rtelfcn (9>0Del) »ar ©mbent. SKet an- 
fat i kancelliet, fcøot ban Par 21*f<ffot og Decbif* 
freur« 2b(cbet 1679 meb favnet Kofenpalm. 

gortalen til ^rtftian ten Vteø banffe Soobog. (©ee 
3»ergo flell. Clerefie 6. 340.) 

SRfcIfen (æ&orbjøm), 

Gamelion in nuptias Matthias Lagoms. Hafn. 1572« 
fto. Carmen græcolatinum in obitnm Jobannit Bilde, 
et dine elegis confolatoriae, una ad conjugem Catba- 
rinam Ronnor, altera ad fratrem S ten o nem Bilde. Wi- 
leb. 1576* 4to. 

9lte(fen (ZtuelO paa Satin: Trugillus 
Nicolai Aslovius efl. Asloensis. føbt 15941 
Opffo, b*ør b«n* "gaber, 9lte(é Sruelfen, t>ar 5tjøb* 
manb« 2>rp* 1613. 2Jlet> 1617 af Sergen Junge 
til Dbben, 2)anmarf* JRigfg Staab og JE>ø*eb$manb 
f*a Sabaø, Mbft til at txtre ©lotfyrcebifant paa 
Sifébotg @lot. 1619/ ba Glféborg ble« ttlbagegi* 
m be ét)tnffe # blev f)an {Rector i Dpflo# 1621 
SRagijitr. 1630 ^ræfr til Uttenéager paa ©ure 
Stomertgf. 1641 i GbnfHanta* Døbe 1669 ($anØ 
SJiograp&i« i SRantifcript notonet i bet norfie Vib. 
6elflJ. &og><Cataloø & 534* SJtøafh« et ban 
ben @amme fom fortfommer foran 6« 182« unbec 
Sfownet !♦ H. Sroft) 

Stepbanoma parnaaiion live Epigiammata ad J. P. 
Re fen i am et C« Brocbmanntim xnitnta tbeologica or- 
nandos. Hafn. 1615. 4to. Corona Olympicaad Olaum 
Bottbium fuminos in Philofophia Honorés capeifen- 
lem, ibid # eod, 4to. 

P/ofodia gi»ca. ibid. 2625« 8*0. Salve Noricom ad boraaginm Friderici i«rtii # ChfU • 
lliania, 1648* folio. 

yilelfen (»mab«) w* $ » røn * { $ ab , c g, 

U\> Xmt af SBønberfolt. S3let> førfl Rector (Iben 
fector apologi« i Siborg omtrent 1592« JDøbe 
1637* 

Nucleus locorum roanntuiimn theologicorum. W*» 
tcb. 159a* 

SWeffen (»i&ab«) f^t 1607 b. »x Cetober 
i ^olfiebro # b*or banø gaber oar $r«^ »leo 1620 
9>rafi tit ttbbpmeber og Jtaflberg f Var(n$ etifu 
2)øbt 1 68 1* 

S>9be< og £pbe«bog eller gorttarfog ooer be 10 8ub* 
Xarbu« 165 1. 8. — abet forogebe Oplag* Xiøbb. 1681. 
4to. ^]aragbeb< IRaaUib etter gorflaring ooer 2CUe# 
ten« ©acrameate. Jtjobb. 1656 og oftere* $>aa eoen« 
ooetf. af ttlarr. Ttabecf, ©toefbolm 1727, ^tmmerfae« 
Sarnemober eOer gorflartng ooer ®aaben< Øacramentf 
tb. 1671« 800« og 1685* 4*o* 9i*grro tit Gubf AUttt 
ftter *errena Son forfiaret. ibib. 1674. 8oo, 1685:^0 
Sroent Seflanbtgbeb og 3ommel|inger b« e. gorlarfnit 
ooer Ztotni Zvtille. ibib, 1678 og 1694. 4to. Gate&it* 
mi f)oU6ub etter gorftaring ooer ^a«aolcn. ibtb # 1670* 
800. i682, 4to. ( * 

Aicrrttgbeb« føraaTtibØ Ojefteref; 9aag op, etter en 
tiben gormaning til ©ubéfrcøt^ og Zi ftiffe! ere a ae tre 
ubfomne i Jtjobenbaon i)H Daniel yauttt 1685. 4to, 
faaoel \<txftilt, fom ttUige meb et anninbeligt aitelblabl 
(£e jaobe atte tre fcrub »orret trpfte i aiarbu*, be to 
ftofte Hat 1656. Den førftnatonte (aobe i ben Xarbuflffc 
Ubgaoe Æitel af Dagen« og Epfen« »ørn.) ' 

@ub6 Som« æejfe&og, eller Sigprabtten ooet 3*tU&9a - 
JCjobb« 1661. 4to. IRa(bel«iBarfelfeng eller Ctøprabifnt 
ooer Wtttt 3««per«batter. ibib, 1670, 4X0. 

Galomon« ©tol, foroeb letten« Aicrtigbeb/ Dom« 
men« 6anb£eb 0. f. o* beflrioe«, JCjobenbaon, 1661 oa 
1684* 4to, * 

Øamtltge Gfrifter. X\*b$, 1704. 4to. 

SRiltttoft (Cpc S^riflenfen) føW i mm. 

toft i Xarbu* ©tift, ^or bang gaber tariffen Xa« 
gefen etter Ovefen \>ar 3>rafl ( Slet) 1624 6a»ettaE 
til ©raabrøbrt Jttrfe iJKonber«, og ftben Sogne* 
»rafl til ^amme(et) i Tfarbut ©tift* 

eummariffe Ølim ooer Sibelen« ^Corjul 1637. 4« 

Officium Chriilianorum etter UnberoiOning ometArl* 
#en SWenneff ti Jtalb« Jtjøbb. 1740* 8% 

2Rtøl*t> (S^fjlop^er) »ar I fSegpnbflfen af 
bft i8be Varbunbrebe Sicentiatu« aRebkinot og ptah 
tiferenbf Sotgf i Jtjøbenbdon* 

Idea rnr» cbaracterlftic« et fupeiilitiofat , delegen* 
ejus vanitatea.et ludibria. Hafn. 171G. 410. 

ftiéfm (®torø 9l{cotoO f. b. 93 3anuar 
1761 i QritxHtv, 5»ct dani gaWt »At J?i«twfluV, ( 430 ) ©pbrogol af ffot SRørlrøbre , <£roo(i goéga i 2R* 
geitønber 09 $øfica*ferer 3ufttt«raab 3oéga i Jtjø* 
benftaon, ©ep. 1778. • Slet 178 1 gulbmcegtlg i 
Øenerafpofiamtet. 179 1 2egation*fecretair oeb ben 
tpbjfc fRigøbag. '1793 oeb 4>offet t 5Bten. 1802 
Ilet) {egationtraab. 1805 Chargé d'affaires t)tb 
b'emelbte toienffe $of. Jtom tilbage tit jtjøbenbaon 
18 1 o og bteo bej!iMet tit Genfor forte i jtjøbenbaon 
iibtommenbe potittfFe SBlabe. (Se <Stat6raab 09 Rib« 
ter af 2)annebraø» 

3 SRaanebffrifter og Ugebtabe (f. <&x. i Himlnbtl 
Aaitfl ttibllotbef) baoet af barn. fra 1778 af, banffe 
oa tpbfle £maapoe(ier ogprofaiffe Ubarbejbelfer, faafom 
bet banffe Gtuefpit 2(rtft$ ligelebef Ooerf«ttelfer t begge 
Øprog* 

9lWfett ($an* Nicolai) f. b. 17 Sut. 1755 
i Sjørnetunb i © jeBanb, f)oor ban« gaber oar gor* 
talter oeb GommunitetOgobfet og baobe Canceilieraabg 
Sitel. Sjfan bep. fra ©lagelfe 1770 og Meo 1781 
jDecamtt paa Gommunitetet. 1783 ^)rofeffoc i 8oo* 
tpnbigbeb oeb ©orø Ycabemte. i790&kelanbtbom» 
mer i ©jeQanb og 1791 tillige conftitueret Sanbé« 
ttnjx«c)ører og ©trioer. Døbe fons ©tatøraab 1815* 
(conf. Bføben^atme ©ftlfceriø 1815 9to. 79« 82. 
86. 104) 

. eieltanbøfaré fcanbøtfngOefrerretninger. <St SWaaneb«« 
fKcift« ©or* 1791*1795, Sbemté/ et ØRaanebjfr. ibi*. 
2796*1806« 9temcfit etter (Efterretning om O o er cri rat« 
natretten i Oanraarf og be oeb famme paabo mte Gager* 
ibib. 1810. 

(Efterretning om be ffeflanbfte og mø enffe 3orbegebferø 
«f>artforn, Cjere, Jtjøbeprtfer, ©alg og Sebafrelfer. 6ø» 
tø 1807« (L £ff« 2808 tto. 1*2. ©tuffen* Bnitftl* X. 
163*64«) 

Pietatit erga populum monumentam «re perennius: 
\ex Cbriiliana ae )ufo booorum indigenis prop ri o. (Jt 

flrogramma i Xnlebning af Sangene gøbfelébag. Gorø 
1787« *to. tfn Sale paa JCongenO gøbfeltbag, tbib» 
1808. 8oo, 

ØIWfett (Wett 8ang) f. * # 2 i gebr. 1771 
i Slibe, bt>or ban* gaber oar Organifh JDep. 1787« 
Bleo 1793 Joner oeb grue lattnffe ©fole i Jtjøben« 
$aon. 1795 Doctor |>bilof. 1799 £)t>er!frrer oeb 
bcmetbte Stole t bet grcefPe og banfte Sprog. 1801 
Gonrector og 1803 b. 11 Sftartit oeb fongl. Stefotu* 
tton confittueret {Rector oeb famme, 1805 tillige 
£*rer i ben banffe ©progclaffe i bet pcebagogifte @e* 
minartum. gif 181 1 ^rerbicataf $rofeffor, (vid. 
dollegialtib. 18 n ©.15. conf. ©. 78.) 

De indole »vi Homerici diap. pro llipendio Colle- 

Jii Med. Hafn. - 1795. 8 V <>. felcctra oophnclis cum 
Shoephoris AElchyii et Elcctra Euripidia compofju. 
Diaf. inaua;. ib. 1795. 8*0. De Tetrologia Apolozo- 
rum Veteris Teitaraeuti. Difp. loeo examinis theolo* 
P*u ibid. 1815. 410. % <B. 2^ttid)eré Bin! forgotftltte o,f.o« om©el^» 
belmittelfe« ooerf. Jtjøbø. 1795« 

Vitgile 2eneibe. ooerf. zfle åBogl ifce «afte. ib. eod. 
aben ©• 1799, ((, fcfterr. 1796 9lo. «5* 25fi^eno ttitiv. 
3ourn. 1796. p t 129x31.) 

Jtortfattet gretff 6progtare» ib. 1798* aben Ubg. r8o6. 
(Ek^ir<o grorfe ftafebog, ubgioer. ib. 1799. ®raff poe« 
tfff Xntboloaie« ib, eod. (ftraft profaftt G^reftomatie. 
ibib. i8oi. (£e tre førfre ere rec. af »lod) t (. iSfr. 
1800 Ho. 33*34. og ben fjerbe i 1801 9^o. 28 og 30.) 
Knbet Oplag 1818. . 

3- B. be 6acyo Qtambtrce! af atmtnbetfg OJrammoi 
fif, ooerf. meb ©cunbtraf af banff ©rammatit tb. i8oi» 
(©runbtrat af ben bonfte © ram ma tit folgtcl ogfaa f«r> 
ffitt og beraf ubtom 3bte forøgebe Optag 1816,) 

3* XXI* (Bcenere groede ffbreflomatbie meb Kornart* 
ntnger og forbebret Znt. ib. 1802« (l- Æft* 1804 9to. z 
og Ølo. 3«) 

Bibrag til ben grcr|fe poetiffe Ttntbologfel gortolf« 
nlng. ib. 1805. U. «Sir. 1806 9to. 30-31.) 

©runbtraf af banff ©preøtcere, meb en gorbørebelfe 
til famme for be ftrffe Segpnbere« ib. 180& 

Plurard>6 fammenlignenbe EeonetébefErioelfer af Z%u 
miHocleé og CTamtUul, Xleranber og tefar# ubgtone tf« 
ter ben Øieiltebuttenfte Sert. ib. 1809. tttterarurritaiO* 
Z813 Ko. 17.) 

Gifter l tg Setgiørenbeb. <$t Øoart2tffrift/ <nb' bolbe«* 
be efterretninger, bet føftertige JBclgjørenbebéfelltab an* 
gaaenbe. Jtjøbb« 1799*1810. og fom et $al»aar*fFrtft i 
jtarcne 1811*1817. (Ctr ubgioet ej barn fom ©ftffabetf 
JDirecteur og ubgioeé famme til Snbtoegt for *3tiftelfen.) 
[CirteratttrtiD. 1818 9to. 44 ] 

KbftiHige l Ooartformat trptte 6tofeprogrammer/ 

faafom Argument um Choephorarum ÆfchyU et Electr« 
EuriptdU. adjecta interpretarione Electrat Sopho- 

clu. Hafo. 1803- (loerbc iftfc 9to. 48^49 og 51. conf. 
Tinteti Xntilritit fom fulgte meb 9to. 6 for 1804.) Om 
CUéfefpfremerne i ©folerne, 1808 og 1809. Ombe ger* 
anftaltningrr/ fom' i be fenere Xar ere føiebe oeb Jtjø* 
benbaonO <Satbebralffole til at fremipe éabeligbeb og 
glib. 18I1 og 18 12. riirctib. 1812. Olp« 3. 3. sy Me- 

inorabilia qvaedam aa re$ fcholilticas inprimia ocholø 
Havnienfis pertinensia. fafciculi ddo. 18X4*15. Acta 
folenuia IcbolaAica inauguratamm nova rum fcliol« 
asdium. I8l6. Symbolarum ad exegefirvPfaimorum Da- 
vidicorum Specimcn primum ad indicendum exanien 
publteum. 1817« 8* Specimen (ecundam, ad indicen- 
da lalemoia felli fecularia tertii in memoriam Reforma- 
tionis. 1817. 8* 

Acta lolemnia fcholailica tertii Reformationit Jubilati. 

Z8I8« 4» 

3 tT?tnervA : Ooerf. af ifte Xvt i Øopbo<lio Elcctra 
1797. 1. 291. ^rooft 4« 3« «&øcg(é SRinbe 1805 IV. 320. 

3 ttorbia: Om oore tørbe ®foter< uboorteO ScrfenL 
261*91. *?erofcorø gortftlling, boorlunbe be 7 fammen* 
foorne Verfer raabfloge om, Jodlen 9tegjeringØform be 
fKulbe tnbføre. III. 72*81. 

3 Sot 6<tntye* : Om ben gr«1fe Sragoebiei gorftje l* 
ligbeb fra be Roeret Gørgcfptt. I. 306*42. (r. t Untv. 
Oo«r». 1798 f« 134 37« Xutorø Keplit i U ftft # 1798 ( 43* ) #••44« 36tfiop(ent focratrfPe Jorftmr. II. 127*50. 
6pri EffEebltale poa fin iDobéfeiig. ooerf. af GQ'ropcebien* 
U 134=45. $antbea og ttbtabatef, et Sragmenfaf $p* 
topatten* IV. 198*224. 

Bom $ecenfcnt i be (arte fcfterretu. reeenferfe (an, 
ttanbt anbet, Campte 9teoiflon0»er? og 3. *>anfene la* 
tinffe (Srammattf. 

yiiéftXt (?>cber ©ctørlberup) »at forft xu 
tfberenbe Gapelan og (tb en @ognepr*fi (il 2J?etøufen 
i @ulbalen* gogberi i Sronb&jerag ®t. 

Cm aRelbu* |>r«fregjelb — i bet FongL tiorjfe Wt>, 
6elft. ØFr. bet 19b c 2tarfr. ifle S. ©. 541. 

Sfttéfetl (SRartimifi) føbt 1744 b. 19 3<«i. 

i Ærønbtøem, t)t>or b«n« gaber vor jtjøbmanb, Des 
ppnetebe 1763. 1767 biet) $Procurator t>eb Ct>en 09 
Unberretterne i SRorge, og famme 2for ftf $rioUe* 
gium pad ©prettelfe af et 2(bre6fecontoir i Xronb* 
bj«m. 1780 JRaabmanb i Sronbtøem. Døbe fora 
3ujlii$caab 1795. 

Tractatns philofophico.juridicus de juramento fecun- 
dum principia juris naturalis et civilis, Romano-germa- 
nici et Dano-Norregtci, Nidrof. 1766* 8* 

3 cm fru yecunia, en Gomoebte, ibib. 1768* 

Gxtract af og 8? f giftet over gowbm'ngerne og 9te# 
fertpterne fra 1670^ 1792* 1-V $<sfte« Sronbbjem 17681 
92. 800. 

3«ribifF Gottegtum eoer banffe og norlfe &ot># ijte og 
5te ©og. 4 fatter, ibtb. 1770« 8* 

StbeorttifFe og praftijfe ttnberretninger om JfgrcbtjcF« 
magen, ibtb. 1776* 8* 

3 3urtbt|Fe 2CfbanbHnger *) om Cowoe i Hlmfnbetig* 
beb. £) om be banjFe og norjFe fcoøe. c) om $erre» 
bomme, tb. 1780« 8» 

Ubgao be trøtitfømlfe 3tøreøfecønt»ir* £ftfretnsnøer 
s Vårene 1768 95- 4to* 

Sftøf & (6f>ri(len) føbt 1626 ben aabe Sunii I 
$0169 t ©faane, fcoor tyané gaber t>ar 9>ret(h 2)e* 
ponerebe fra ganbgFrone ®Fote 1644« 1650 Met> 
SRector i £aab*Frone. 165 1 SRagifier, 1654 tog 
2ffkb fra Siectøratet og reifle ubenlanb«. 1664 
blev $rofeffor Sbeologwr* 1666 ttbga* (an Logica 
reeognita tit SJrug tob €ømmumtetgø*tffer , for 
lottfen S9og ftan 1667 b(*t> affat og Uoebe i 10 Yar 
uben Smbebe. 1676 ble* r>an igjen refiituéret i f?n 
forrige $øfi. Søg 1678 JDøctotgraben t il&eologiem 
iDøbe 1683. (gant $ertratt er (luffen af Borner.) 

Leges diftingvendi. Franeqreras 1657« et FrancoC 
1675- 8. 

HiAoria Idumasa, f, de rita et gellii Herodum. FrancoC 
1660. 8. 

Sa c ranira hiftoriarum et antiqvitatum Synopfii. 
fiafø. 1602. fol. 

s&an{F *itteraturleri<o»* Logica rccognin. Hafn, 1666. 8* C«nf. UJomtø tøf* 
con 11. 125. PiMiropp. 3nnaL 111. 516 36.) 

Dispp. duas contra A T . Si en o nis Scrutimum Reform!« 
torum. ib. 1678*79« ^ to - 

Concordantia patticularnm ebræo-chaldaicaram Vet> 
TcIUmenti. ib. 1679. 4 to. ubgtoet meb £UIag af Zw 
piUO« ienæ 1754. 4to. 

Colleglum philofophico-theologicum. edic. & Malik. 
Plade. Havn. 1717* 410. 

Sftotø (griflen) e^nneføtt af Sfoiflfotrige 
og Gen af Gbrijlfn 9Mb til S3tbpe«gaarb i ©jeUanb, 
febt 1699, $8 av i (tn 2ib iDecanug paa JtfofYeret, 
og bteo 1732 ^rotpofttug. 1735 $ror(l til Jtarebøtf 
i ©jellanb. 2)obe 1748. 

Dispp. Havn /(to. The fes mifcellane« 1731« De re- 
dit« Ild ae i irumolandi Gen*f XXII v. 5. promisfo. 
Disp. 1 11. 1732-25. De abUractionc fyllogillica So* 
phismatum genetrice. Disp. I-1I. 1724-25. Sciagrapbia 
ditputatoria 1726. Veritas religionis Ltilheranæ ex ju- 
Xliua Dei. 1730. Vis religionis Lu tb. ad ca ven dam 
disperationem et fecuritatem. 1733. ©ennejtbfte erpaa 

2)an|f ooerf* af U. 23uggc ib. 1734« 8« 

Canbemobeprabiten — inbfort i Sermones ad cierum 
iftt ©aml. 9lo. 6. 

yioxbawe (s«ei*) ©ee: SirctanDet. 

S^OrDal^r (Vtttv Sønber) føbt t>eb ©ram. 
men b. 14 2)ec 1727. $an* gaber var Sofber* 
JDepønerebe fra 6f)ri(lwnfanbg gfole 1745. S3lft> 
1756 $rotpbent i ^ronbtjjcm, og bøbe font 3h(lit«. 
raab 1788 (6« TPilted Saml. af U!int>eta!er 
©. 286*87.) 

efterretning om Jttrleorbtnantbn* forffietttge Ubga* 
uv — i IDatif? Jlttreraturiournal 111. 577 82* 

3 Winttva en (Sfterrftning om €&. At?eg;nero De- 

fcriptio Norve&iæ. i Xarg. 1788- L 1S6 , og Oreo til 
ftperapt ibib, IV. 65, 

?RorDal)(-fSrtttt* ®«e: ^rutt. 

Ølotben (?ribcrcf 8ubt>ifl) føbt 1708 b, 22 

iDct* i ©lueffiab, (t>or t)ax\t gaber oar Sbetftiieute^ 
nant af TfrtiUeriet 1722 biet) t)an @ø<abet i Jt)ø# 
ben&atm. 93Uo 1732 Seconbfteutenant og reifle 
ubenlanbg tit J^ollanb, Sranfetig og Stalien. 1737 
gjorbe ban efter tøngl. )Dtbre en {Rejfe tit 2Sgpptem 
1738 tom i)an ty jern og biet) Gapitain. JDrog tit 
SngeOanb og bivaanebe abfCittigc Søtog meb ben en# 
gelffe globe. Søbe i $arig 1742. ($attg SBtOf 
grap^ie i (Beoflrap^. JÉptøemerifc. 1804 3Tugup» 
og i 2ttr>cne for jBcc. 1816. 2>en ftbfrrtcet)nte er 
paa SpbfE oorrf* i Rieler »Idtter IV 0. ©• 
427'36/) 

Drawing of forne Ruins a*nd colosfal Statues at Tne- 
^ts in Egypu with an Account ofthe farne. Lond, 1740 4« 

' (55) ( 433 ) Voy*$9 d'Egypte et Ha Nuhte«. CopenJiague. 1755. 
fol. $aa (tngftfÉ meb Xnmctrfnfnger af p. Cemplemau 
fcønbou 1757. folio* 09 ubtom tillige uben Jtobbere. ib. 
eod $t>Q. $aa 3pbff oøerfat meb Semplemanf Xnm(rrf» 
ringer, ©eeølau 1779. 800. 5>aa 2>anff er ben inbført 
{ ben Qtøbcnbarøe Samling af 8tejfr r t 2bef 8Hnb. <!t 
Ubtøø paa iDan(t af 3. Stauning ubfom i Jtio b}. 1775« 
<$n np Ubgaoe af Originalen befaraet af tangle ubfom i 
yard 1802 i 3 8oU. 4to. (r. i ilillteo I. «fr. ^56 81 
og følg. titøt. B. 1756. C 121. 1803 9lo*io6. Mo/itk- 

ly Review Vol. XV. 1756. pag 249*64. 344*61. 485*97«) 

Øtortenffåft (Xuguii) a n eunn, fora i 

Sinteren 1789*90 optjolbt (Tg i 5tjøben(ai>n, 09 ber 

ubgaø 

g&rfamtlngøformen uri bet npa Serufalem. Jtftpenft. 
1790. 4*0. (L *ft. 1790 »0. 32. Brit. i79o»o»29»330 

?Rormatt (Somelm*) f. 1727. »at ferjl 
CapeUan tit Støb i ©preteltemarfen. 1765 blep 9>rce|l 
t>eb gribertø« £ofpital i *iøben(at>n. 1771 3>r*fl 
i Jtongtttrg. ȯbt 1797* 

åorfhnanø $>a«ffonépræbifener oøerfatte og ubgaø (an 
forjtilt i itifb^t i »arene 1763*64. (confr I, Cft» 1797- 
9to. 50.) 

Snbbolb af tutyeri rene 03 apoftøltfte 8*rbom. Jtføbfr. 
1765. 3efu« ben trofafte $orbe, en rabbinff Obe af €♦ 
QUitytti. ooerf. ibib. 1771* 

5Jh)tmattl) (3acøb genfen) febt i Worge. 
2)rog i ftne unge Ttax tit £olJanb, t)t>oc fcan Icerbe 
©mebefcaanbpoertet. Zog berpaa ÆrMtjenefte 09 
*if foid ©olbat tit JBraftlien. gi! fln TfffPeb og fom 
tilbage tit JRorge 1640. SBlep ftben Gonjlabet 09 
Stujime|ler paa 3CggetØ&ué 09 tjente t £annibaløfri* 
gen mob bt fitøenjfe. 1648 tom neb tit Danmatf, 
blep gtujtmeifer 09 gjørbe gob Ifenejle unber SBrrei* 
ringen i658«59« ©ben blep f)an 3nfpecteur paa 
JRofenborg ag fat oper jtonflfammeret og Støobelfam* 
rofrf t. — Dette et ubbraget af gang Ttutobiograp&ie, 
fom. unber Xitel af ban* af ftam fetp forfattede 

<SnubenftOittbanfljeonftner*£eonet«ttftorie —er fnbf. 

I Banbviae fubmffe Samlinger til *eu fcanfte ^iftorie 

II S. 3bie $«fte S. 134 5** («»f- ttyerupø $nPcr« 
UL S. I73'74) 

?Rormatt (3o&an $tibert<&) en STpbJfer 
af gøbfelog Doctor SWebicince, fom i Srebtoeaarø« 
trigen maatte fortabe ftt gcebernelanb og begap ftg tit 
SRorge. #« bleø ban omtrent 1629 SBergbaupt« 
manb peb Jtongøberg ©ølooett, men forlob ubentpit 
efter en 4 3ar* gorløb igjen ganbet. (ikin ncepneø 
j Mufeum fVormianum ^)ag. 1 19 et feq,) 

5tur|e bod) mobr^aftige IBefcfereibung bet 6itber* unb 
anberer Sergwcrfe in Xorroegcn, fo oiel berfelben 1649 
iefant getocfen. T. a. et I. Ato. oplagt paa np Aopenb* 
1685. 4to. (erfnf. 3e*feno TJorge e. 134* **&* 9*« 
teinger i ^ormanl efrift fanbt participanterne ieelo^ perfet fornærmelige/ og tit at bomme i Gagen ubnaon« 
te« Gommitfarier Var 1633. Xarétaflet paa aitelbia« 
bet 1649 maa efter atte Omflarnbigteber pcerc en Srpfc 
fejt i^ebenfor 1629.) 

9l0rmatt (3 ***«***) ©artner paa 
©aarben Bogflab beb (J^riflfania i Slorge. Ubentpit 
2pb|e af gøbfeU 

Cm Sofrafiplantnina i Ølorge. — f Oecønom. te4>? 
nolog. Saml. ubg. *\ Seljf. ril Uorgeø Del ifle £e(l 
1 (te Btnb, ogfaa farffitt abgben, Q^rifttania« 1^09. 

SWor<J (C^ttflett »aurtbfen) f.i658i9lp. 

borg. fBar førfl geltprctfl i ptanbern , (Iben $r«jt 
paa CSfibet 3>e(men(or|l. 1095 9rcrfl til ^aØf?ng 
09 Sifferøleø i Vatborg Øt. jDøbe 1702* 

3o. ^aymar^ø bet nparbertige 9ubø 6ønø Støb* 
ooerf« Jti*b$. 1682* 

Xbreffe til bet engelf e Øprogl e««nioø. ibib. 1698* 

øtyfcorg (SRarcaS ©a(omonfcn) fgbt 1733 

i ben jobiffe Stettgjon > antog 1769 ben djrtfhlige 
09 blep bøbt t ^olmenø Xirfe meb 9tapn £ubuig 
3^rgen« 4>an btep berpaa Borger 09 X^e^aubler t 
Jtiøben()apn. 2)øbe 1796. 

gotft)ar*ffrtft for Søberne* ooerf. Ajob(. 1765. (rec. t 
UZaanebl. CtlUrg rit ^reøfrconr* tEfterr for 1767 pag. 
77 ) 3 Xnlebning af bette étrift ubgap en »nonpm un< 
ber Styilaletbi 9taon et Sreo til 9tpborg/ fom er rccenf. 
i Icecfce iCft. 1766 9to. 37. 2>erpaa fulgte iglen t fam* 
me Var flere øtepltfer og £)uplifer faaoet fra 9lpborg 
fom fra ybtlaletbu*, fom 3Ctt er ret. i 1. fcfc 1766 fto, 
38. 4°' 44« 

Soltairel Vnbang eil 3abtg/ ooerf. ib. 1762. ODoot* 
(4>eø journal i. 516.) 

Beo«genbe Vatfager, (oorfor ban (ar fortabt ten it* 
btffe Religion, tb. 1769. QCrit. 3ournai 1770©. 1*.) 

gorfoarOffrtft for bobte Sober eKer Setanfning oper 
bet 20 (Kapitel i *&. (Perncro Vita, ibib. 1772. urcc. t 
forregn, over Xxyli efri^. Sfr. U Qlarg. pag 415 16.) 

$tX)bDK\ (Debet Xnberfen) »ar i fm Sib 
Xtumnuø paa SBoifl GoITegium øg btep 1694 SDtagt' 
fler goreflob CEorrecturen af ben faatatbte £uø. og 
JKejfebtbel, fom berfra f)at (Ravn efter (am« SBle* 
(tben $rotfl i ©feen i Slørge. 

gafle ©ranb i bet latinftt og banffe S ungemaaL Jtbb* 
1684* • Dispp. Havn. 410. da fundamentis Logices. 1690. 
De i'undamemit Met«phyficea. eod, a. in Etbicam 
* riliianam. 1692. ^ptcyvym in C. Bartholini roino- 
Logtcar prascepta. ParttcuU 1 11L 1693*95. eb 
ra Senbfpffel b. 11 3un. 1745. 2t(bragbe fin Ung: 
bom peb ganbpotfenet øg $anbe(en# men ftf iibttg af 
SSafeboø i eorø og (tben af 3u(iittiaab3,S,gKoii» ( 433 ) rab paa $a(ffer 7fnt>léntns (tf €5mag paa ?oe$mng. 
1 78 1 bier) ban 2olber i JRanberé Denne ^o(l for* 
lob fcan 1786 09 leøebe*flben i Jtjøbenbavn* bwban. 
1795 ble« Xbminijiratør øg fBogbotber oeb bet for« 
enebe »egraoelfe** gnfe* 09 Unberfietmfeéfelffab« 
Bebe 1799. 

du Gfrrtfrenf baglige Befragtninger, ooerf. af 3tøbff. 
Valborg 1776. (conf. UlaaitcoL CiU. (il be 2Ulb« ICfterr. 
2776 9to« 3.) SU bøab fran eHerø (at oøerfar erubfom« 
men i Jtiabenbaon, neml. ©ebalbué Øtotbanfer. 3bic Del*. 
1777. Wtiøfeø éfuefptl for Btrn. 1778« BtiUmanø 
Unorrbolbntnger for »trn 1-VIII;». 1778:90« Hiioopu 
d'ø JtiobmanbffQfrem ifte og 3bte Del. 1778*88 Dame« 
bfbftotftet ett. Bamling afmoraljFc gortallinger I-Vi 8« 
2702:95, Gamlinger til JtunbfEabø og $9b< JBeforbring 
i-iii tfarg. 170295« fip Gamlinger 0. f. 0. llVBinb 
1794*98* 8arnegl*ber eller ©folmnber&iéntng i ©ara« 
tal*r. ifte $*fte. 1796. 

SBertberø eetben af <£6rbe begpnbfe (an at oøerfette 
1776, men Vrbcjbet ffanbfcbe efter Mere Drbre. ©ee 
JLuroorftana G. 258*60. 

2tl *lmino. oanfl? 2Wbl. ieoert« |an Cøerfattelfen 
af £>*ftan efter $arolbø Oøerfatttelfe. 

3 tttmeroa er af barn: Conoenrion i bet forenebe fiet 
øraoelfeø* Gnr>» og Unberftottelfedfellfab — i ttargang." 
1795* 1V * 45 0. f. (conf. 23orgerveimen 1805 tøo« 22, ®« 
172*730 

9tye$aar& tø*** ©*** æ*«*) 

Cm af 9tøff forrige. Bfeb Gtubent, 09 unberjtri* 
ten 1807 JDfficicr. 

$an bar eoerfat efrcrfølgenbe atTe i Jtjøbenbaoti i ©c* 
tao trutte Gtrifrer: 3 u linere SBilbetmtne ifte £e(. 
2803. ©alerte, af ©areneffe Rrftoner. 1804. Qiftczié 
øm be ffrabtUge fcanbgange paa SngrUanb. i8°4- Re» 
tnerø iabetlarifre Oøtrfpn øøer ben almtnbelige £iftorie» 
•od. a. ;&reoovø mørrføcrbige ©rgiocnbeber af ben al« 
»inbelløe <&tftorie. 1805. C« ^iloebranorø diobtnfonø 
C o ion te. 1806. Sroffab paa $røoe, ffomoebte af feafon* 
iaine. eod. «. (tjuøb. ©ftlbrtnger af Ipffelig og ulptte*. 
lig Jtjartføbeb, oøfaa unber fcttel af ttyr SibliotbeF for 
Damer. eod. a. Gamling af fmaa gortallinger af la« 
fontAhte, Bdjifltng o* fl. X807« 

Øtøegttarfc (3tøot Xntefrn) »rpgget i 

•ffjetenbaøn. Døbe 1757. 

dorøen* ffitbbag« oø Xft«nb#nner, famr fførtmer 09 
fltimfuffe pcb boert Jtlotteftag« JCfrbb* f. *• 

Den albgamle Gptnbetoneø $øttot paa fin Gpinberof. 
Jtbb* 1749. (<$r porren« Gfjebnc paa Stim.) 

YbfttHtøe banffe fceiligbebøoerø i Vårene 1746*51«. 

9ll)CrUP (KaSmuS) f # b. 12 Starte 1759 i 
Bpen fRpernp i Ørfleb ©ogn i gpen« $an$ ga# 
bør, (Skiften SRirt mttlfr n , t>ar g«flebonbe« 2)ep« 
fra Cbetifc ©pmnapum 1776. 1778 tiet Zma* 
nnenftø oeb bet fongt. S3tbftotr)e(« 178 1 3f(umnu$ 
fa* Sørc}* 6o0e|itt«t 1784 3Ragifler 9}i(otøø gice 1785 S)<rantif \>fb GemmutHfefet, 1790 
a5ibtiotr>fféfecretair. 1796 ^rofeffør i ftucrairbtfiøs 
rim. Samme 2(ac abjungeret og fucceberenbe Utit*. 
terfitetebtbliotbefar øø famme iar liUige OpfpnØ« 
raanb oeb Gommuniteteté Hxå)i\>. 1797 interim«* 
præpofctuø oeb ilommunrtetet øg Stegentfen og (Iben 
SSiceproe pofttuø inbtil Var 18U' ba ban Meo oirfe« 
lig 9^oo^ og berimob entfebtget /ra Gommunitetø* 
arct)it>ariatet« 1807 bit)} b*n Secretair og !0}eblem 
i ben ba nebfatte fongL Commiéfton til Clbfagcr* 
Opbevaring« .1816 entlebigct fra Seaetartacet« 
^an*3 »Pørtrait foran @e|betinØ H^fetibeø Itav 
bog 1801. øgfaa (luffen af 6« SE&. SBoctt lobe J^crfr 
te af 3. 9* 9Kofer* t 9l&rnber8 nbgtone Samm* 
lung von £i(bni|3øn« Dispp. Havn. 8vo. De Lactatitio 178'« Spicilegii 
bibliograpliici Spccimina 1 V, exhitentia ex fiibliothaca 
regia Havniensi primitiarum artit typographic« Mait- 
tairio lncogoicarum alecades qvinqve 1782:83* ( v ^- 

XOoxm Ilt 571. <B^tt* 2lnø« 1784 p. 15«) De llbrii 

Biblia Pauperum et Speculum hu man 00 falvatlonU 
dictit« 1783« Librorum, qvi aniereformationemin fcho- 
lia Da ni« prælegebantur notitia. 1784* et hu jus Nott- 
tiæ Mantiflla« 1785« (<Bøtt« 2ln> 1785 P« 251« 1786. 
P« 28o.) 

*bff illigt i 2tn(<bntng af 3tet)fcnø aftcrretninø om en 
fore^aaenbe 3orbreoolution. Jtjab^ 1784« (^ *f^ l 7H 
9lo. 9.) SBreo til en ©onbe i gøen i Vnkbntnø af Ro* 
tbeø 6fcift om ben banfk 3fg*cb»rlerø Jcaar« i bid, eod- 
2bet Sreo til ben e amme. ibid. eod. geøninøeraf SRCb« 
belalberenø jDtgtttonft 2bet 4>«fre* ib. eod. (Set ifte 
^afte oar ubgioet af Banomg.) 

' »reø til X (^? Zty. Tlabye«) og gør JHtfMfcum. flø. ir 
3. tbib- 1785. v (Cm ben fiffaifff Xction i ben Vnlcbnin# 
▼id. Hiirocrjtaita G« 183^254.) 

Qlnoerø Børenfen Wtbci øm ben banftt Jfcrtmf« at 
ffrioe, ubgioet meb et 2ta«ø inbebotbenbe gortegnelfe 
paa fongelige banffe ^ifioriefrioere« Ibib. 1787« Sreo 
til 3. g. 8B. 6<biegcl $ en Sllgtft til Zfyanbiingen om 
be banfte ^i|loriograpber- ib. eod. 

Symbol« ad Litteraturam Teuton i ca ro, Sumtibu« Pi. 
F. SuhmiL ibid. 1787. 410. (<B*tt. 2ttt$. 1787 ©. 843* 
X iBft« 1788 9to. 14.) @(breiben an 3. g. 3B. Ød)le# 
øel uber 8eøtrdge|U alteren beutf<ben gitreratur, fø 
ni$t berauøfommen. ibib« 1788* 4*o, tillige inbf. t tTIeu* 
feløbilt« UU. 33ibl. tTZag. 3teé $t. ((. tf fe 1788^0. 38«) 

Dm dfrioefribebøanorbningerne i 2)anmarf oø bereø 
rette gorftanb. 5tiabb« 1791. Kogle 3nbøenbtnger imob 
uinbfrrcenfet 6rrior|ribeb aderebe 1771 befoarcbe af »♦ 
(5. Bporon. ibib« 1797« 

Suxborflana«ibib. 1791« Oriø 1791. II, 229.) 

9tø eamlinger til ben banffe $ifroric MV 8tnb* ib«. 
1792 0. f. tillig. Airr. 3eir. 2792 9lø« 268O 

Sangebefiana. ibib« 1794« (&rit* 1795 9lo« 7«) 

Index librorum prttilantiifimorum Bibliotbecas Coma 
munitatit Regi«, qvem in ufum Go m mil i ton um conie- 
cit et tv pil excudi curavit« Hafn. 1796. 

- £n éfieto til epttgømaaletø %føiørelfe om Wltnifr 

(55') ( 434 ) \ gen af flbfte tfrtifel i banffe tøbt 5te Søg. ibtb« 1796. 
trec af gggerø i l. ft\t, 1796 Ko. 59 6,. 831«) 

Gamling af fortjente banffe ffltonbø S>ortrafter web 
tiograpbiffe efterretninger/ ubgione af Halfrt og ttje* 
nip. 1-111 Del. ibib. 1707*1802. $eraf foranjralttbeg 
af Sabbe enltøbff D»erf«ttelfe af be to førfte »i nb, (U 
gefom ogfaa ban attene ubøao."f)ørtraiter meb 8iogras 
pbter af Danffe, Korffe 09 $olftenere'\ (1. itfe. 1809 
Ko. 36. ^<tU. itrgan3iingøbl. 1817 Ko. i6*i80 3Cf bi« 
ne Biograpbier er ttverupø bernftorfffe Biograpbic 
ooerf. paa StybfE. Stopenb. 1798. (tteue ttllg. &. 3&ibl* 
54 8. 159.) paa ©oenft ©toet bol m 1798* Ooiirn. f» 
f»enfl? 44«. IV 8. 12te £«fte ) £anø bioørapbifP« ©f ij» 
|c af ©ubm er af Sborlaciut ooe rf. paa gcanff 09 inbf, 

i tftittinø Magaz. Ehcyclop. Thermidor. Ad. VII. 

ttbflgt ooer Korbeni albfte yoefte. ibib* 179&- {fi&t* 
3tø3< 1799 ©• 389. 1« iCfc 1800 Ko. 2,) 

9« ft. ©ubmø 8et>net og ©frifter mrb Balg af t)ant 
Itttbc Breooeiling. ibib. 1798. og ©ubmiana. 1799. De 
tibgjøre tiUtae ben 15te 00 i6be Some af Stttøisø farne* 
lige Qmaafrrifret. Biograpbien'ooerfatteø paa fltøbff 
af Æffarb. &openl> *799» «Br(ang. Httc 3citv 1800 for 
3ut. flJrfurt. gel* ttacrjr. 1800 Ko. 35.) 

Bernflorfé aftermate, etter ©amlinø af Xmtnbelfei* 
f rifter oocr (am. 1 II Del. Jtjø benb* 1799*1800* i flor 
Dctao« 

» 

Bibrag til ben banf e Diatefonftt $iftorfe MV DeU 
nbgioet i gorening meb 9>re f. JUtøbef. ibib. 1800. i8<>8. 
(l iCft. 1805 Ko. 29*30 1 807 Ko. 134 1808 Ko. 50:51.) 

ftjøbenbaonl Seffriøelfe. ibib. • 1800. (Gøtr. Bn* 
1801 9lo. 90* Gaøpariø fepbemerib«. 1800. Kuguft ©♦ 
145*56. <£aU« fcrgAn3.bl. 2809 Ko. 44. «5n fortorne 
tifrbff Døerfattelfe af benne 8 og ubgaorø åopenø, 1807, 
bøoraf fiben ubfom, fom btt broer paa Sittlblabct: Keue 
bi« auf jeftige 3eit fortgefubrte Vutgabe. Jtopent). 1815* 
(3*11. lSrgbJi3.bl. 1817 Ko. 136.) 

$ifrortffftatffHff ©tilbring af Sil ftanben i Danmarl 
tg Korge i albre og nnere Siber. MV Del. 5tjøbb. 1802* 
1806« (Stød* be bobbelte Sitelblabc falbe« ifte Del 

' Culturbiitorie, 2ben Del litteraturen i fDtibbelalfcerrnj 
5bie Del i to Binb, De tørbe ©foler« £iflorir oøUnioer* 

• pteteté Vnnaler 5 4b* om Dlbfagcr. (f. iCfr. 1805 Ko. 7« 
1804 Ko. io. 1805 Ko« 4. 1806 Ko* 17. Ko. 32*33« 
ftielet Hier* 3etr. 1809 Ko« 17. 22. 23. «5a0* ifirgans- 
bl. 1x06. ©ept. ©• 265.) Den førfie Del ubfom paa 
Sobjt. Xttona 1804. (t^aO. Hitt. 3ett* 1804 Ko. 334.) 
fortalen foran 4be Del ubfom ogfaa farfPUt, unber Zittl 
af: Xnttqoarift gobrejfe i gpen i Xugu^ 1805. Ajøb(u 
1806. 

X>tt banffe ©prog« Ketf riøntngat^eorier. Jtjøbt* 2805, 
(&itr.rib. 1813 Ko. 37 ) 

Peber &roi flernrfulbe Drtfprog, ubføgte og orbnebe # 
»eb en {fortale it\bebotb. fflibrag til be banffe JDrbfprog* 
Sitteratur. Ibib. 1807. (I. •Cfc 1807 Ko. 34. Cilffuercn 
2806 Ko* ioosioi.) 

e, ^Ibilbgaarbø og 2L tTyertipø antfqBariffe Kejfer 
f Varbuø ©ttft i Vårene 1771 oa 1807, SReb et 2 i Hag 
Inbeboibenbe en balo ©neé JDbenfeffe uTtonumenter* ibib. 

2808. (I. ttft* X8O8 KO. 22.) 

dbba etter ©fanbinapemeé bebenffe Oubelcrre. ooerf. 
af Sllanbff. C®(b ».»♦ toft oa*.ttycrup.)U>i<l.eod t Denne Oberfcettelfe ubfom paa ©benff ooetf. af Ubltx* 
bett). ©toctyotm. 1810. paa Xpbft af 3tu{>ø. Cenn. 
18 r2. (Den banffe Ubgate er rec.i I. Cfr. 1508 Ko. 21. 
XUelcr &itu 3eit. 1809 Ko. 18*26.) 

Gatalog ooer bet norff e »ibenff aberøfefffaba ©anilin* 
ger. x tbtU Bøger og *aanbff rifter, jejøbb« 1808. 410. 
cl. Cfe. 1810 Ko. 29.) 

efterretninger om Kegentfea« Jtj*bl>. 2809. (ftftacfø* 
tofrø ZnnaU 1809. II. 76*91/) 

Uboalgte banffe Sifer fra ttibbelalberen, efter t>ebel# 
og 6^oø trptte ttbgaøer og etter baanbffretme ©am tin* 
ger ubgione af TlbraiMmioit/ ttyerup øg Ka^bef. I-V 
Some. ftjøbb- 1812*14. (^trterarntttb. 2814 Ko. 38. 39- 
40. og ben muftfaiff e Det ibib. 1815 Ko* 22. <5aU. &irr» 
3eit. 1815 Ko 95*96. (©om en f)røi>e af bctte Berf 
baobe Kperup 2809 ubgioet Øattaben Vrel Sftorbfrn og 
©fføn Batbborg, fom bien ret. i |. Cfr. 2809 Ko. 13. 
£ie!er 44rt. 3ei& 2809 Ko. 44. ^bentwpnø etilbc* 
rtei8o9Ko. 47«) 

Vnttqoarlff Kejfe f gnen i 3nUi Qtaaneb 2824. Jtjtbb. 
2814. (&irt.rib. 1815 Ko. 23. 2ltøbeiii>aimø 6filbene 
1814 Ko. 82. ^4U. Hirc. 3eit. 2826 Ko. 68«) 

Dm eibttotbefarførettttninger paa llnioerfttetlbiMfo« 
tittet 1 JCjtbenbaon, meb gortegnelfe oøcr fjtbliotbefeti 
Beigjørere, ffn 3nbb»belfe til Binterforelcéntngerfanu 
meftebé. 5t]øbb* 2815. 

Jtarafteriftif af Jtong G^riftian IV. gntnbet ifcer paa 
et ttboalg af $an* egenbanbi^e «reoe. 4jøben(. 2816. 
(Danff 4itreniturtib. 2817 Ko. 22. ^nl. Hm. 5cir. 
2818 Ko. 14 ) 

2C(minbe!ig {Rorfab<t«4ning t Danmarf øg Korgc 
igjennem Barbunbreber. ib. eod, (Hirtemtort^. 2816 
9(o. 41. 42. conf. ©tribba Xnteciningar rbranbe fmenf 
golflAéning. i BvenfT Hitterarurribii. 2817 Ko. 30*31.) 

Keifer til QStoribolm i Xarene 2810 og 2822. *]***• 
2816. OLitrcractirrib. 2817 Ko. 39* ncue (Btcgrapi), 
iepi>em. 2817* ster 8. ©. 321.) 

- SB6rterbna) ber ffanbinat>if$en rølptborogie. JtopenJ. 
2816. ((Øørt. ^tnj. 1818 Ko. 65 4*\L ititt. 3« 1817 Ko* 
24. e.eiP3. Hi«. 3 1817 Ko. 3. jen.itrgAtt3.bl. 2826 Kø. 
95* ^Aitff ilttr.rtb. 1816 Ko. 45« og *4f tftiHia i Xn* 
nal. itncydopeb. 1818. 3anuar. p. 173*76.) 

(Efterretninger om jtong griberif ben trebie. *jøb$. 
2817« (xHilliuø 2Tnnfll. iCiicvdop. 2818* ftbu p. 322.) 

Danff*norff eitteraturtericon. (af 3« Srafr og 7L 
x^Ternp.) 2fte^alobel. 3lr(L.Jtbb.i8i8.4« (Kerrøcrenbe 
8erf bleo anfpnbiget f Varet 1813 o* en )>rø»e beraf ub< 
fom i JDctao 1815. conf. Hitreratnrrtb. 1815 Ko. 8* 
item p. 270*72. tftbene 1815« 3anoar. 86*96. Xprtt 
6. 363 74. CilfFucren 2815 Ko. 22 og Ko. 64. 2tiø# 
bttibavnø ©rtlberte 2815 Ko. 23 og 21.) 

Sil 3vcrfenø Gamlinger bar ban leoeret nogle SW 
brag i 9be 8inb< ifte ©tnffe 53 og 59. 

*and »ibrag til mintw* inbtil Varet 2800 opreg* 
neé i ©ammeø Viimnb. Hegtiter. ©iben bar ban tese* 
ret 3<nt {>jernøca Gftermcele I801. IV. 166. Dm ?qu# 
beterrnøinbretnfnger unber Jtong dbtiffian IV. 1803. U 
1801 Dm9)taøqi>ering i^retuff raXunfeøeignetfe. ibib. 
334« Dm Kic. {>eloabert ©paabom, grant« Kanjotø 
Døb angaaenbe. 2804. 1. 2. £, C- afrftfeøob* »iogra« ( 435 ) p(ie« 1806. 314* Ynmelbelfe of føenffe Sifer fra *Wb# 
bc lalberen« 1815. ©ept« 205x230* 8n $ereprocci i 8cnb« 
fpffcU ibib. Oec. 485-95* *rt(u««9Cibberne. 1816. flftaj 
I-34- (|>røoe paa ben 1816 ubtomne?Otorffablla*ninø,) 
Om tre fielbne åobbcroerter« 1816. 3uL 1124* Om 
Gtattraab X. &all fom Uniorrfttetfbib(iot(efar# 1817* 
Sti« 68-76. 

3 3ri* teocrtr (an, fra Varet 1705 ifte Ooartat af 
en tøttrtit forbelt Ubfløt ooer ben banfle Xtmue* Ror* 
ffabtbøgcr, (oittcn Ubjigt meb f!ne ©npp(ementer af »lis 
før, Srorfon 0. V. øaaer til 3unti(afte t 1799, giøelebel 
rrber af (am "litttcraire Opteønelfrr" om 119 .Sager i 
Sorø. 1797*99. grembclf« Ubtoø af B, (Brnbbrø Oag« 
boø, 1800, 1J. 07.113 241-45* 3- ttirferooø «ejfc tit 
6te(f(oim, 1801. 1 105.21. P. Vtl. tteoffovø SRfnbe. 
1806. 11. 22128. yileørimlrcife til ©or*. 1807. 1. 1*29. 
logfaa fcrrffilt aftroft) 

3 3out»al far PoIiriF : Otto ©perlinøt ffrtrrie øø 
Gifte rmaal. 1794. 1. 133*51* Om &ønø G(rt|!ian b. abc né 
Bilager og Jtroningtccremonicr. ibio. i Xpri((«ftrt ©. 
52-65. 

3 Uøeblabet Sorøervenntti, (øoraf (an f Vårene 
1796:1802 »ar 9ebubøiorr, er, blanbt Xnbet, af (am : 
Cm Sapenfpillere. 1796 9to. 15.0. f. Den foenfle 8a* 
ren 3. ©tptte* øtelation om (ani Stejtc til Oanmar! 
1615. 1798 9U. 13. Om SRaal oø ©agt i Oanraarf. 
1799- 9(o 26*38. p. «Djr1Fj*tø Breooejclinø meb fl3iffop 
Sene JBtrterob. ibib. 9to. 46*49. 1800 9to. 19. Beffri* 
oelfe ooer nogle fceøe« 1800 Ko. 41x44. 2801 9to. 11*12. 
1802 9to. 4; 

3 bet Worflte XJib. Belff, Bf rift« : Om Biffop 3enø 
ttielfen («3«f) i Opflo og (an* Scøneboø. i ttyefle 
6*ml. iffo ©cl ©. 44*68. 

3 bet ffanbinav. litt. B;lff« Bfrtft. : Om et garn« 
øelt foenP fRanufcript af blanbet 3nb(otb/ paa Uni« 
øer$tettbtbliot(ctet i £jøbcn(aon. 1798. I* 257. £>efem 
fBofe Bøger paa ©øenjf , et gammelt SOtanufcript paa 
bet fongl. Btbliott. 1800. IL 3bie £afte ©. 152*70. 
Om nogle gorfcaamlfer imob be norbiffe Olbfaøcr. 1802. 
3bie $. 0. 16 53. Ølinbcflcncn ooer Jtong ftteifel SRI« 
ni|ter |>elgi. 1803. 11. 135*38. (!>«« np ubøfoct meb3i(* 
lag i 2tariqvar. annal 3bie B. i(tt $.) Om bc albfte 
baafte Xoifcr. 1805. 1 228*55* f>erioberne i Oøofiunv 
mcnnbcrøUninøenf $ifbrte. 1806. 1 155*233. (ogfaa far* 
ffilt aftrptt og rec. i »Uler lire 3eic 1810 9to. 45.) 
Om dbba. 1807. 11. 113*91. CRfelerJlitr.3. 1809 9fco. 15.) 
Om Srogøeøalbcmonumcntct. 1809. 404. 47. Om Rub* 
bc« og (anø atUutica. 1813. 436*97* (tillige fcrrffilt af* 
trpft og rec« i 6vcn& Hitceraturtio. 1814. Bi(anø 9to« 
8*ia v Om ®in< laber, ifter om 3acob SBenignuéXBinaUo og 
*aa« Xpo^afle. 1815- ©- 133 *& ° w (S^iftian IVbef 
•g ©uftao Vbolfi perfonlige ©ammenforafler, i Kargang. 
1816*17, e. 94x126. 9Kab< Waonl &ag. ibib. 359*424- 

3 Hy ^alt(re UTaøasin 2bet »i nb nogle Øibrag, fom 
opregneg i I. &fr. 1810 9to 32. 3 tørøepar. TLnnah 
Om IBorbingborg Clot« Statncr. i. 1*15« Xntiqoar. 
SrfTrivelfe ooer ©amfne. ibib, 200*246« Øeffrioelfe ooer 
Zxoaai Jtirfe. ib. 258*77« 

3 Gejbelint letf cubc* årbøger, Manbt anbet, Oe 
!ifben(avnfe SBoøtrpffcrirt* ^iflorie# i Varb. for 1801. 
6- x*i33* $*n tog Oel i Ubg(oelfen af «5anoelouben« 
Wn for 1788/ $oori# (Unbt Vnbct/ ©tyKct om Sifer for Vlmuen i Slo, 28 er af (am. tfgelebet Babbe (an Xiel I 
Ubgioelfcn af tftt 9, af tCfterretn. fra BclfP. for inOcnl. 
*&on1tflib, (nori (an ffreo Beretningen om (oorlebeg 
©flffabft bleo til. 6. 31*57* *&an nar 8tebacteur af 
røaanfbffrtftet Xtfytnt iftt IB. 1813* fceoerte |iben i fam* 
mel 8be 0, €L 37*53. : garfle Zimti goreleraning ooer 
•fpiftorien af ben norbiffe $X9t(oloøiet løtnbium. Cubtom 
oøfaa fcrrffilt i &jfben(aon 181 7O oø nogle faa anbrc 
Øibraø, fom opreønel i Steøifterct. 

Sitbe af (Latybt ubøione 9oftilentérirfoø«taroeit6tllos 
numeuter (ar (an leoeret $ioørap(ierne af Vuøuffin^ 
©aage, oø Sutein. (Garden!'«, fom fører (ani Staon^ 
er af Gtattraab 6. »C>. Garftenø.) 3 oe la(be^e yro« 
fpecter af ©taber oø ©totte ere nogle Seflrioelfer af 
(am * boø er øefPrioelfen ooer Obenfe iffe af (am/ men 
af Søtaøifter ^. 3. <Bottfd)*\l 

Kogle enfelte Øibraø til Ugcbtabet Barnieren, til 
Ittorgcnpoften , polittt?:niien, 2,}øben(avno ntefla 
Bf ilfrerif, oø tiorbiffc Ctlfftier. tiøelebeø noøte JBibraa 
i (Brdtera Sragiir; i tReufelø (iftor. Urt. piblioør« 
Waga3-2tfl oø 3tel©t. (©eel fcfc 1791. ©462.); i 
Von ter fagene oø IDocen« tYIufcum fur altteuttøt 
Asrrerarur. 

Soenbe 9roørammer til ttnioerfttetet* aarliøe Kcfor« 
mationøfejl ; bet ene af 2(ar 1799 meb OpfCrift "Biblia 

Pauperum , eilitio Roeskildenut 11 om ttOØle Jiøttrer i 

6(oret i Oomtirfen i ftoelfilbe (conf. 23cl>rmane 8et 
Krioeire © 71.) JDet anbet af Xar 1802 "Paupef OUu» 9 » 
et (ibtil utrpft latinff J)oem. (rec, i £nøcl*coft» Tlnual, 
1809. L 55*59 ) 

»iff om ©laøet b. 2 Yprit 1801 ; ubfont fcrrffilt fom 
Gabeoife, oø er ftben aftrpft i Bci^eltll• Bømanoofanøe 
famt i éøfto Bvenfre 2>iat>e 1. 141146. |>an« Gfterret« 
ninø om UniorrftteUbibliot(efetl ©tjebne unber Som* 
barbcmentet 1807, er tnbfart i fcnøcloroft* annaler 
1807. II. 289:94. 

$an (ar ubøioet 3 B, Be(e<leba gpen* Beram« 
melfe. Xjoben(aon, 1784. 800. Gnfym* i 9Ranuf!ript 
eftectabtc tbaomarfo «5iftoi1eø lobe oø ube Some. ibib« 
1809 oø 1812« 410. 

*an (ar Preoet gortater til lerbo ©loøfarinm * KOan« 
balø 3aøcrøprifi(te SXinbcémarfer 2bct Øinbø iftt ^af« 
te 5 jletftfccr* 9iatur(i|loriea fibflc IDel s *attoé Ivtfeliøc 
Xften, 2bet Oplag s Z\)itU$ »ro oe af golfcfaøn. (i ben 
fibfinaonte gortale (ar <D. fc. Cutfen, junior, Del.) 

^an oar Stcbactenr af ftutaarløaøerne : 3bunna for 
J8T2 C^itr.rib, 1811 Ko, 36.) Sriflgc for 1813- *Serrte 
for 1817- (&itterarurtib. 18x1. 1813 9to 2. 3t(a»e VIII. 
© 94*102.) 

$an (ar ooerfat J. *$. Bd>legelø ZaU ooer 9. f olm> 
1779 5 <erniv»o'e <f>aanbboø i 9teliøionen. 1780$ »ecfer 
om tanbmanben* Oplpéning. 1786. (Ooerfattelfen af 
Goebce Strjfe i Ønøellanb, iftt Oel, fom (ar Upernpø 
Itaon paa Sitelblabet, er af tt&fiov.) 

$an (ar leoeret Bibrag til Bdriegelø Ubøaoe af Ho* 
fob ttnterø famrliøe Bfrifrer, oø til «$. OTmie'ø 2Cf* 
(anblinø om Ølbroøninø jø f8r90øertauøetiJtiøben(aon. 

Oe berlinøtf e larrbe «fterretninaer oar (an, (efter KU 
bero Xnfottelfe oeb bet blaaøaarbffe ©eminarium) 8te* 
bactenr af fra 9?o. 15 i Varø« 1790 oø til Kareta ©lut« 
ninø 1797- $* traabte CoOet til fom ftebaeteur. Ctf« 
ter Øocorta- af 27 Cfept« 1799 neblaøbt benne fin yen* ( 43« ) og ftøcrttp paatog flg igfen ftebactfonen fra *o. 37 i b#« 
enelbte Xargang, ben (an ©ebbleo til Yareté ttbgang 1804, 
ba $cof. p. ie. SUftUer ble* ban* (Efterman*. 

$an »ar Øtebacteur af (efterretninger om ubenlanbflf 
litteratur I- VIII 5DcI. 1793*1795. 890. 

*an er Yutor til 8tecenfionen i Sritif oø ttneifritil 
1790 Wo. 23*26. 

9ty(jotøt (Storøer) f. b. 2 ©ec. 1750 

i €iaglille i © jeffanb , (joor ban* gabt r af farame 
fRarm oae 9>r«(t. ©ep fra gribericboborg 1767 og 
t>ar t nogen £ib Xfiiranng paa Sferfent (tollegtum. 
»let> 1777 reffb. (apedan i Såby i »entfpffel, 
1780 eogmptotft til Dbben og 1783 tit SWunfe* 
bjerrebp, begge i ©jellanb. 1789 tit Xafirfefrp paa 
Bornholm. 1790 til CøHerøb i ©jellanb. 1801 
til fRpborg, 181 1 fif Rang meb jtjøbtn&aong ©ogt 
fttpretfier. 

gire yrebileners JolbtY f Gaby Jtirfe. Jtiøbb« 1782. 

gorflag til øceligiontfunbfEabert Ubbrebelfc paa £an« 
bet 6 or* 1785* ©»ar paa (J. Pahttatto) XfcfEiUigef 
Gamtaler og Ynmarfhinger, i Xnlebning af bette gor«. 
flag. ib. eod« 

goranbring oeb ben offentlige Øubftjenefie, et gotfog. 
ibtD. 1799. 

Øørgetale ooer rejtberenbe Gapettan Peter Ztyonbe. 
Obenfe 1806. og ooer »ector ttlunrbe« ibib 1814* 

9tog(e entelte &ej(igbebøpr*bifener* 

9tytø (Sargen Sauribfen) $ r *fi tit !R««bp 
eg Sioelfe i ©jellanb. 

gigprabifta ooer Jtaren Srafte. Jtjøbty 1642. 800, og 
ooer Otto »raje. ibib. 1655. 410. 

$tt)VOP (Peber SeSperfen) Søn af »iffop 
Cbtiflopber tøprop i GQrifltanfanb, b*i* ©tograptøe 
i bet »eb ban* ©øb 1736 ubfiabte Unioerfitetgprøgram. 
SJar før jl 9>rcrfl tit tøorbreboug, #0119 te. i Hggerø* 
bat GU og fta 1763 af til (Jget i fairnne et, Sjfan 
tar tillige $roofi i Jtongtberg 9>rot>flu ©øbe 1774* 

Subetpratbifen. Gbriftiania 1749. 4to. 

£Rt)ftet> føan« filfen) paa Satin: Johan- 
nes OlaiNeopolitanus. f bt i Sronbbjem af 
borgerlige goralbre, ©ep. fra (Tn gøbebpeø Stole. 
169 1 var ban {Rector i $orfen6. JBteu 1693 9>rotfi 
for gøtning og Jtprning i Xarbut 6t. ©øbe 1740« 
(conf. Crefcfrowe 3ubell<*r. 215119.) 

Melligo ex plantarii* Hengeddi o: gjibrfltt af ffngebbi 

tyantebeb. 5ti*&b- 1702 og 1722. 800« 

Hhetoric* laic* ?; tøgmanbl Salefonjft ibib* 1708 
og 1727. 800 

ØtOfraae ($a«8) f. 1726 i ttaraae i gpen, 
f>oor ban* gabet, $eber gauribfen 83nl, t>ar ©egn« 
$an fel* tø* Segn i gjeufjteb« Døbe 1784* gorffaring om Bier* gormeretfe^ famlet af 30 Varø 
erfaring. Obenfe 1776. 800. 

Øtøraae (eaunbs) ©en wxMoxm** »ro« 

bet, f. t tyetzaat b. 10 3u(it 1714* £>f p* fra £>ben# 
fe @pmttaftum 1735. fBleo 1746 CF^orgbegn igaa» 
borg* 1754 refib. kapellan fammeftebl. 1762 
Cogneprotfi til grue Atrfe i Staenbborg. Døbe 
1794. (conf, Rritit og KntiEritiC 1789. e. 
64I-44-) 
Om Sieré Be^anbUng. Ijøbb« ZT^i/ 

. Cm ffnge, Soroemofer og Gfooe -^ inbf. I <Decon. 
tttaaaS. Som, VI, 375*86. Om ©pureer* Gføbeftgbeb. 
ibib. Vil 367^74- 

£)en fbenffe ®eifllig(ebé ^iftorie af 3 IC. 35>lwb, 
meb StiUffd forøget, ifre 8. I-1U ^ctfte og 2btt ©. iptc 
•&. Obcnfe 1787:90. 800. 

ffiecenftonen ooer 3t. C <5miibo Spectmøn \ 3verfettø 
litt Proøreof. 3bie 8. 0. 10^21. 

?RøDfl?0\) (?>ouI SRattljta«) f. b, 24 Cepf. 
1757 i <&olfhbro, ^t>or bang gaber, fom ftten bleo 
2>egn i 3bum # ba »ar Snebfer. Dep fra SHborg 
1774. (Sonbitionerebe fibrn i 3pUanb belg fom go« 
geb og belg fom 3'nformator. SBleo 1785 gøcoaltec 
paa 2f)im @aarb og SMrteftrioer fAitime|lebg. 2Dø» 
be paa griberid}*bofpita( 1805. C^onf 3ri6 1806. 

IL 32*280 

Scffrtoelfe ooer X$im Øaarb og 2(im 6ogn Ciborg 

efterretninger om 3upitero Ztetfatt Obenfe 1800. 

Ti. <B. Goefceø Øtejfe i Qtngeaanb. iftt 2). ooerf. Xjøbbr 
1805 (|)aa ftitelbiabet fraaer ^erupo 9laon # men 
ban bar blot reoiberet ben nøbftoofte OoerfatteJfc* 2ben 
jD. er ooerf af ^ Z&td)*) 

3 t)iborøet Bamler ablfiøtge Øtbrag betegnebe'meb 

ffitørrVt U v- 3 3"* < 9taontnnbige Jtrabiin« 

gero ©allerie i Yarg. 1805 og 6. (ogfaa ferrfitt aftrptt) 
Gierne af Ccibberg, et ^iftoriff gorfig. 1806. Hi. 1*43. 
3 larrfre Cfr. i 2targ. 1804, btan^t Xnbet: ))raoer af 
iobffe Orb og Salemaaber i 9lo. 4849* fBibra« tit 
5tunb{fab om ben banffe Xlmuei SKorjfab«l«éniag i 
9lo« 50. 

Sfønttéfum (Sen« Øørenfen) f. ^09 b. 

2j 3mit i 9tørntéfum i Stibe etift* Sar fra 163*? 
af Bogbanbltr i Stoegfilbe, bvor ban Deb Slbebran* 
ben 1647 miffebe SReget af fin gotmue. 

eifttenl fanbe og fatige eagebom, af Urb. 3leøiitø. 
forbaojeet. Jtjobft* 1641 Vanbeltg <6uOfpeil. ibib. ie>43. 
$aanbbog beffaaenbeø af Sønner og ^falmer ib. 1646. 
TCboarfel mob £ab og Xvint, Jtrig og ©jcrugbeb. ibfo. 
1647. Om ben able og borebare ©uoé ©a»e f Rreb. ib. 
eod. p. 4>ajlabtt alminbelige 6friftemaal/ forbebret* 
1652« JDøbenO og Oommeno aanbetfge ©pejl- (1653. 
Ofenfoar paa bet ©pørgømaat, b^ortebef man ffal for* 
belbe fiø i 9t$t\\h 1654. Serbenl epejt* 1655. ( 437 ) Mf X&c 1660. Pføf. tftefancfctn em be 3>fbel Dp« 
ftanbelfe oø bet eoiøe *ip. 1660. 

Go Kben »anbraole em Urtert $anb- Jtjo fr(, 1641, 

Gn !ert banj* Jtre nife. ibib. 1645 1750 oø oftere. 

$tfrorie om Ørfebifp 3ent ©ranb og ffataloøat o»ee 
Roeétilbe XHfper. ibib. 1649. 

ttben Stbtforbrtø af aanbelføe 09 eefbflføe ©rbfproø* 
ftiobb* 1657. 

»efriøetfe* om be førfte Jtirfer oø bøorlebet banffe 
iXsnb fif førft Cfyrifff Sunbftab. ibib. 1660. 

Øletteøaarb (»aurib«) føbt i Xjøbentøm 
1745« ©*»♦ fra Sribtri$*ber9 6fole. 8(e* 1775 
©ecretair ocb $rotocøHen i $øje|teret. 1779 *b# 
junct øeb bet juubtjfe gaailtet. 1782 S>rofefTor 
pris defignstm. 1787 tillig« (Beneralaubiteur øeb 
6ø*etaten 09 1795 Deputereb i VbmiralitettcoUe* gtet. 1803 fritaget for at tage toti i jnttbiff (Jra* 
men, men Debbie* fem SRebfem af btt jurtbtffe tøt* 
cuttet og af Gonftftøriet, Døbe fom CFønferenttraab 
1804. (conf. Sallefenø tflaanebtfrift III. 358 60, 
L £ft. 1804 9to. 8. $ant ©itøouette foran Erofraø 
furib. 2trPlP 5Wo. 2.) ° 

Statur« oø golfetrettent førfte ©ntnbe. *}•*&♦ 1776. 
( Srir. 3*unt. 1776 ©• 269 ) Cmarbejbet unber Sire l 
af: ^^rrettenejørfle ©rimte. *jøb* 1783. eperf paa 
6oen|r af (L p. Wallin- ©toctøoim 1796. 

gorcfoOntnøer oeer ben banffe prioate «et I-VII ©et. 
Siøbb. 1792*99. (fertil (ar 7L <3. (Drffcb lernet 3 »tab 
©upplementerO 
o. ©6&rtip (»Olrabt Xugttflfn) ør taroføbt i 
itjøbenfratm,* r>t>or ban* gabet var Jt(u6t>ert Se* 
ponerebc 1796. "3Jlet> Xlumnut paa S5ord)é Cofle* 
gium 09 fiuberebe JRebicinen, men bøbt j8io» 

Defcriptiq plantarura oflfirinalium in Sælandia nalcen- 
lium. Disf. particula 1- Havaiae 1802. 8vo. 

Béøpnbflfetørunbene af 8 o ran ff en, meb Vntyanø em 
inbenlanbfCe øtftiøe planter. Jtjebb. 1803* 8oo. 

9taturbiftcriff Cfffrioflfe ooer be Gommerfuate, fom 
fnbee i Omegnen af Jtiøbenbaon. ibib. 1807- 800. 

$an (ar af SpbfÉ oeerf. rfterføtøenbe i &iøben(aim 
i Dctao ubtomne ©fritter : B*ni3'o fDloti^ 1800. 2ia« 
jebuee Xrrrftanten- 1801. Sommeboø for S«øer til Sruø 
»eb Dbbttctionlforretninøer. eod. a. £ec?erø ben raaa« 
nebltøe »enfelfe (meb en gørtafe af Zcbt) 1804. ®aU 
Jøre om hjernen« gorretninøer 1805 oø 1806. tttanfffs 
tfuebprene* ØUtutbiftorte, ooerf. meb Sillaø. 1806. 

jDføftfe (Ba»W« ®eb(>arb Don) f. i 72 g 

b. 6 3uø. i Jtiøben^avn. $an« gaber t>ar JD?ajer. 
^)an biet) bimtt teret fra 9toeé!i(be efote 1744« Sar 
fom etubent 7f(umnu6 paa SBalfenborfd CoUegium, 
09 Zlumnué paa Jtlofleret* 23(e* 1753 Sicartul 
til at leefe 09 biéputere for Gt>æ|lor Unitter fita tit $. 
etampe. 1754 ^^f, 3urte et ?)(ilofop(i* defig-- 
iiaiiw. 1755 Soctør 09 1759 orbentlig g>rofeJ!or 
i fottfpnbtgbeb* 2)«bf fem Gonferentlraab 1806. 
(conf. »abene banlt tcuEynb. é*<*. ©. 99. 
$ané Xutobiograpfcte i bet t Xnlebning afftant£oc* 
torpromotion ubflotbte acabemiffe program,) 

Diipp, Havn. 410, Om fide)u§Uone fecundnm pr in« 
ripia Juxia Aomano-gerroanici ©t Dajio-iioxfegici. Par- tirula I-III. 1746-50. De evictione jaro naturali pa- 
riter ae daoico præilaada, nec non Ae eo, qvod jur« 
pairio "UbJKmlet" vocatur.' Dis£ inaug. 1755. (conf. 

Buerne levnet 208) 
<Xn Sale (olben oeb 9. Zttitli Doctorpremotfon <— 

fnbf. i Acta Julnlæi Univerf. Havn. 1779. 

jDbettj (Ooc Dan) »en Wæjlforriøe« Bro, 
ber, f. i SRartager b. 17 3an< 1750. jtom 1763 
fom Gabet paa Sfoca'betacabemiet. Slet) 1771 £)f, 
jt<ter. ©i! 1778 i enøetjl ajenejle, forfra $an 
1781 (om tilbage. 2>øbe*i8<>4 fom Gommanbeur^ 
capitain. 

»effrtwlfe oper 3amaica — fnbf. t k Oanff mufeum 
ijte tøfte. Jtjobb- 17*2- ©• 22 53. 

XbjltBiøe Øibraø til be i Xalborø ubøtone patriot* 
Bamiing. 1785*88/ eø til Barnieren, fom ubfom fam* 
meftebe 1798 $ani ttibraø tit røifterva opregne! i 
fammeé 9ceøiffer. 

()an (at otterf. *0?irsa eø gaime. en Øortaeffinø, af 
granfp. Xiobb 1776- Sobanne ©bore, et ©trøefpil af 
Xcwe, af Snøelff ib. 1782. (Scice eller Seflateri, et 
©trøefpil ooerf. af af granff, meb originale ©onae. 
Xalborø 1784- 0«rbe tefr. 1784 *o. 39.) W. 5«ko» 
nere ©tibbrubbet/ af CngelfP. 1790. (1. £fr. 2792. 
Sto. 31.) 

jD&ertOtt OBlltftm) f. 177a I ©ettingen 
af en engetø gaber. l l ob (7g fem ®tubent (tterte 
til Øolbat i ©anmart. Jtom til Jt|øbenbat>n, &t>or 
()an biet) Unbetofficiet 09 6proø(<rrer. 2)øbe 1806* 

Cngelff gafeboø for Øeøpnbere« &i» ben^. 1803* ( .438 ) jDttøttt, tit SRunf i æ&ingøre JttoPeri^éMnb 
imob gnben af brt XII Hartøunbrebe, (conf. Sortalen 

Hl (t^rifhlifaga Og Johann. Hijl. Ecclef. L %o.) 

©aga om Olaf Srpggoafon* paa ©penff og Satin/ 
omfat af Jacob CJftbmen Reeitbiclnt. Upfai. 1691* 4to. 

$an mene* ogfaa af 9toglc at »«re gorfatter tit ten 
afjgroanan 1762 f ©cotr&olm ubgtøne ©aga tmSngbar 
»tbtfarne. ©ee tamme* goctale ©. ill-Vlit. 

jDcrfteb, £>eft — fee: #t>er, røen* 

iDftebitf (Sar* Xnbrea«) f. j Xjøbenftatm 

b. 15 SRai 1781. ©ep. fra GfrrifJianfanb 1796* 
8kr 3bjunct t>eb benne 89pc6 Stole, ba ban 1809 
We* $roejt til Wennefø i 6tat>anger Tfmt. 1817 
biet) bon reffb, kapellan i GbrifHanfanb. IBar 18x4 
SKeNent af ben (Etbtoolbffe 9iig*forfam(ing» 

Virøilii ubøalgte 3bpUer. ooerf. CbrifUanfanb, 1809. 

Sale i ©taoanger Jttrfe »eb UnioerfttetOfeften b« ube 
©ec. 1811« — tnbf. i Den 9>tatouf?e ©amltng. 

<DfM& (3>eb«r ffltøbfen) XienbMnanb i3nb* 
$erreb i JEronbtøemé Stift, 

#falmebog (altet Xanbeni (Stabe. Jtjobb- 1648* Cam« 
ttteU.©ang og ^falmer ooer ttoangelier oø (Eolleeter, tb«. 
1656. 

fDUftll (£>h) ubentotl fobt i ZeBeroarfen af 
Bønberfoif. gie fin Dannelfe *eb bet militaire 3n» 
flitut i (S^rifltania, ftoørueb ban fiben t>ar SKepetent, 
Ctob fom fteutenant t>eb bet teUemarfffe 3nfanterie* 
regiment ba $an 1804 var paa JDpmaaling i 3** 
(anb. S3let> 1807 Gapitain ; ftben SRajor og 9ttb# 
ter af 2>annebrog. JDebe 1814* 

Om Banbfpringene ©ejfer oø ©trof t Sélanb — t 
Wo. e*lff. ePr, for 1305.6. ift« $«fte 6« 233*46* 

- Seftrioelfe over »pgnfnglmaaben i 3*l«nb — i ttyt 
p^yf. »ibU V. 85'92/ conf. Grfnbringer berimbb i ViJI. 
404*8* 

^)(a f/ 8at. Olaus, f^bt i »egpnbelfen af bet 
I5be 3artyunbrebe paa' gen @bet(anb, fom ba fcøete 
tit 9»orge. Reifre 1431 fra fit $jem for at begtøe 
ffg til Unfoerfttetet t Crfart. Denne Rejfe og 6!U 
betø gorlig paa ben jpbfh 5tpft, beftret) (an 1448 i 

en Stegte unber Sttet af 

Paupcr oiatu — ubgioet af & ttverap t et f 2Tn» 
lebninø af ben aartiøe ftefortnationifeft tsbftabt Unioer* 
ftteKprogramma, Hafm» 1802. 410. (conf. ttnøeleeoftf 
annaler 1809. I- 55) 

£)(affCll (Cgflert) latEgerhardusOln- 
vius. føbt paa 3*(anb 1726, gant gaber (om b*em fee ttttntrwi 1803. II. 303 »7.) boebe pod 
©vefnep i SJrebefjorben paa SBefterlanbet. JDeponei 
rebe 1745. SBlet) af 83iben|tabeme*fet{lab 1752 
fenbt meb en fin £anb*manb , Sjarne 9>aulfen, tit 
36lanb, for at unberføge tanbet* p^pfifle og oecono« 
mtfte røaifpcerbigb^ber. Jtom 1757 tilbage tir jtjø* 
benhavn, brot ban ubarbejbebe fin Wfjfebeffrioelfe. 
1767 biet) b*n S3icelaugmanb i 3*^nb* Spb* og 
&fiec(augbomme, men brutnebe 1768. {Sjfané £et>« 
net af tojern é^lborfen* conf, Hlinerpa 1803. 
II. 307.) 

Enarrationet hifloric« de Iilandi« natura et conili. 
tutione. Hala. 1749 8* 

Dispp. duæ de oriu et progrpsfu fuperilitionit circa. 
ignem Islandiæ fubterraneuin. ibid. 1751- 4* 

Gøøert £)raffen< og ©jatne ftautfen* Steife tgjennem 
3é(anb. Ml 2>el. ©or« 1772. 4to. paa Stpbff af <5cudf, 
Jtjobb. 1774*75- 2 £ele i Cloact. ^aa granff parGtf«. 

/A/<?r </<f Lapejronie Som. I-V. Q)arii I802* 800« (BxtC. 

Journ. 1774. 9to. 37 J 4i« ^tt* 2ln3« 1774. 3ug. 305, 
1775* 3uø- ©* 329« letrlebene J&tbliotbcf 1. 344:51* 
SDecfmano 23ibltorbw k P VI 178*91. 491 98. (Baopari'o 
iCpt>tinerit>en 1803* gebruar ©. 21920.) 

Lacbanologia islandica rDer SKat-uttabof 5 ubgtcet af 
ttlagn. (Dlafien oø ^iørn tfattorfctt, 5tjebb. 1774. 
C^eraf lob 9teøjrrinøen en ^el 2)el Gremplarer grattf 
ubbele l 3élanb.) 

»unabarbilfc. £rapf* 1783« 8bo. |)aa banffc Ser« 
ooerf« af 5* tYXagitnfen og inbf. i &Unbinav, tTZufeani 
' 1803« ifte S« ©« 171*210, 

$an b« ubøtoet fotøenbe tejttøbebeflrifter: IsUndia 

experget'acta ad Jubil»um. Havn, 1749, 4to. Caftnen 
dr^roaticnm in obiium divae reginaa Lo vi fæ. dan. et lau 
ibid. 1753. fy grtbrifé'IDrapa K Epicedium in ohitum 
Friderici Vti, prifca Danorum Hngva cum verOone la- 

tina. ib, 1766. 410. ligtale ooer ©pffelmanb Oubmunb 
©ioertfe«. ibib* 1755« 8oo» 

YfbanO Index Geographiø Teterum Island or um ub« 

gab Cporfelm et ©tpffe 1780. 

DfOffett (3o^n) Dm sRoeftforrtge* ©rober; 
fobt 1 73 1. 2>ep. 1753« fB(e\> etipenbtartuø <D?agf 
natanut. Z>obe 18 11. tøan* fet>netéotnfl(enbtga 
^eberiJDanfB Hitteraturtib. 181 1 9to. 13.) 

Disputatio metapbrfira de nihilo. Havn. 1758. 4to. 

Syntagma de baptismo fociis<jve (acrit ritibue in bo* 
reab <j vondam uccleHa ufita.is. ibid. 1770. 410. 

Diatribe biftorico-eccleJiallica de cognatione fpitl- 
tuali a noflris qvidem ma joribus obfervatu. ib. 1772. 8 V °. 

Om ben gamle norbtffe ^tgtefonfr/ bene Qrunbregler/ 
Bnéattn, ©prog og gorebragtmaabe, et yrtifrrtft. 
ibfb. 1786. 4to« (rec af &bra4>amfdtt t to^c ét*fr. 1788 
*•• 37) 

Index vocum poeticerum fom er oebftjet ten 1774 i 

Jtjebcnbaon ubtomne 3<lanbl £an&namabof , er banf 

3trbe}be. CtgelebeO Index til igunguroafo, farne Indrx 

- og gortale tit ttyrbføgiafa. $an bar ogfaa paa Cati« ( 439 ) Wetftt be ftfanbpe ©to««« fom ff aae i Setiptor. Rer. 

Dan. IL 266. 423. ///• 2. 31« 

3 bet iølanW<iicwraturfcIjrabø©Friffcr er af Jam: 
Ofterføn og Stettelfe i ten iélanbjfe Coerfattclfe af nogle 
©reber i be propfcetiffe ©f rifter i bet gamle Sefr. ifie 
©totte, meb 5 gortfatftelfer, i be 6 ferfie i Kårene 1781* 
S6 ubfomfte »i nb. 

Om ban* *nbel i ben banf e Doerfattelfe i ben af 
Skoning begnnbte ttbgaoe af ^eimøfringla fee gorta« 
len foran fammet iftt Æome p« GXW. 

iDfaffCtl (3o&n) f. 1705 b. 17 tfuguf! paa 
Stab i ®runnaticf eller (Srunneoig paa 3«fanb, 
(vor bane gaber t>ar g)rcefh #an bep. oeb Jtjøben* 
(at>n< Untoerfftet, bit* Xmanuenft* &o* Xtne SKag« 
iméfen og ben føtfle Øtipenbiariud 3Ragn<ranue. 
Døbe fora Studiofus emeritus i . en (øj Élbeebom. 
(tonf. EinariHiJL Lit t. Isl. p 30. 31. tPorm 
II. 141. XXyttupS $ottaU foran $an* ICbba. UIul* 
Ure ttec&ttjett fcer tffalefjre @. 24.) 

SifPop J&gmunb i ©faifcolt ijanfi fccønetébeffrioeZfe — 
ittanffe tRagaj. III. p. 338-52« 

Om DlbtibMeoninger paa 3élanb — i Hntiqvau %n* 
ml il- j>. 157*92« 

£)fttff*tt (SWagnué) f. paa ©wfnø 1728 eg 
Brober til be to foranførte ©ggert og 3obn Dlaffetn 
Jagbe (tg i Jtjoben&aon efter JfoDfonbigb^/ og bleo, 
efter jht SJrbbet 6ggert, 1769 8$icelaugraanb i 3* 
lanb cg 1791 Dtrtclig Jaugmanb. 2) 1800. 

Beretninger om nogle gorføg tit fcanbocefenet* og $a* 
bcbprfninaené gorbebring i 3*lanb. &bf). 1765. 

Xnmarfnimiger til 3<mfiboøen* banffe DoerfatrelFe 
if« angaaenbe atecenftonen ooer famme i 1. €iD. i7 6 3 
»0. 30. Sjobø. 1765. 8»°« 

^Dratofcn (Diau) fobt 1754 w aty>«aai 

Ctagefjocb« 6p|fel paa ^iianb. 2><ponerebe 1777. 
Sianbt 178 1 paa Jtonfiacabemtet paa dr>arlottenborg 
2 @øli>ttiebaiaer for ftn gremgang i »pgningtfon* 
pen. »le* 1783 Segnemefler og gectot iSRatfrerna* 
titen oeb ©emmariet paa JUngéberg. 1787 tf«*or 
jur* famroejleb« 5 og fif 1794 ^rcebkat af <profe*# 
for. 1813 Meb ttttige tfuctionSforbalter paa JtongS? 
berg, 

3 bet iøfanbfTe litteratnrfeljf . ef rifter er af $am : 
Om eagoab i ifte »inb. 1781. Om gngtefangfte« oeb 
Draangø i 3«anb i 3bie »inb(ooerf. paa Oanff til g«r* 
•erne« Støtte og ubgioet for longL Stegning« Jtifbft. 1784* 
8.) Om fcirefangjten oeb *ettefoé i OramenO (5lo i 
»erge, fbm SiUag til ttri<bfen« i 3ble »inb mbforte 
Xfbanbting ooer Tamme rømne. i 6te »inb. Dm nogle 
Xrter af *im. ibib. Om ©r«r« og goberurter i 3«» 
lanb i 8be »inb. Om SRaaben at fortjjnbe Jert, i X. 
Om at faage eubfalt af *!*>, i XI. Dm røablaomng 
og jØlbr^gning i XII IB* 

Beretning om en ®aoe tit fofum ©fcle t 3«Unb,— 

i 3no 179a* iV - 187^38. 
Sanfr litterawrUricoiu Ofaffett (Seeren) f, i g»ute Cpfftt l SI* 

lanb, t)t)or ^ane gaber oar $rce(r. Jpan bleo 1649 
9ra?|l til SBaUeKfft og 9ro^fI i ^ule @pffeL £>«be 
1688« 

Voluspa. Philofopbia amiqvisfima, Norvego-Danica. 
it. Havamal, ex Bibliotheca Petri Joh. Rrfenli. island. 
et. let, Hafn. 1665* 4«o. {Edda Smorroni* OOetfatte 
ban ogfaa paa Satin, og oeb SBrrfet* Ubgioetfe betjen« 
te 9trfen ftg af $ané Xrbt jbe ttStgemeb ttZagnue (Dtaffeuo.) 

^Cbom. Kingoo SSorgens og 2fftenpfaimer/ ooerf. paa 
S^tanbff. etalbott. 1686. ^olum 1751 og 1772« 

Dfai (?)ctrué). @ee: 9>el)ec Otfen* 

DfrttotUé (So^antii«) f. 1624 b 27 ©ept. 
Jpané gaber/ ben neben forefommenbe Dl* £)(fen # 
txu bengang ^ræll til finaae og DaKerup, (Iben til 
Øraabrobre Jtirfe i 9tanber6. {)an bep. fra Siborg 
1642. 9tejfle 1655 ubenlanbé meb @unbc Wofen. 
tcan^é Sønner. 1660 Me^ fin gaber i Smbebet 
abjungeret, og fucceberebe f)ara 1666 fom oirtelig 
@ogneprcefr. £ote 1698. ($ant Sutobiogcap^io 
tJDnn. »tbU VII. 373*84-) 

Epigrammau ad poétae, qvi in Dania Jam eminent. 
Havn. 1650. Strenå novi anni, Soræ 1654« Epigram- 
mata, Haln. 1656. alt i Octao. Poemata gratulaiorja 
ad Fridericum ill, HaKn. 1660. fol. 

Gptnbepfaime. Jtjob^. 1684* 8oo» 

Elegia ad magnos hortorum cultoret. Hefn. J1687. 8* 

TfbfftUi^e flere banø SeréV bele banffe og Mi latin« 
ffe, opregneé i Catalog. Biblioih, Rejfen, pag. 249. 280. 
300. 308. 314. 316. 331- tonf. 0*rterupo Cacoctkes 

Carminif. 92 O te 39* 

DføfctUé (3of)n) SSrober tit ben ncbenanfør. 
U Solber (DU tølatuuø. Stpon. fra Sfal^olt og 
fiubercbe nogentib veb Jtjøben()aon6 Unioerfttet. JBlen 
jtben SicelaUgmanb paa S^lanb. £øbt 1778- 

jtorte IBttornfninger om ben iotanbffe ^anbeU JCjfb^ 
1772. 

Dtøffett (SWagnuS) føbt 1573 i 3«fonb af 
fattige goraetbre. 6n jttofterbolber paa Sffobraoal/ 
Sencbict ^alt^orfen, fatte ()am i ^oteSfo^ ogbe* 
forbrebe (jam tit Uniuerfttetet. 93eb fin $jemfomjt 
til 3«(anb blet> ban 162 1 9tector i $ø(e og 3Care( 
berpaa $rotfi i Saufnaf. Søbe 1636. 

Specimcn Lexici juni c i, — ttbgtoet af O« tDorm« 
Havn. 1650. i'ol* ' 

Discurfua de poeil Islandica -— i YOotmø jfppendiæ 
ad Lillcraturam Run. p. 1 771 82 i goltoubga&en, Og 

pag. 19096 i tloartubgaoen. 

Voffillige Øreoe iblanbt VTormit Epifiolæ pag. 351 
et i'eqv. $an6 Ooerfattelfe af ©norrod (Sbba brugte «e» 
fen oeb fin Ubgaoe. 

- iDlaMU^ (Claf) f. 1741 elf. 1742 paaQaau 
Itn Cpte i 3r<fiorM ®pfft( i 36Unb« 2)rp. 1765. 

is6) ( 44<> ) Xhlagbt 1773 H SJøgtrpHerie i Sltanb* ©jorbe 
1775*77 P aa fongelig ©efoflning en øeconomifE 8tej» 
fe t 3*lanb. S3leo 1779 Solber i etagen. 1788 
SEolber 09 £onfumtion6fort>a(ter i 3Rariager* Æøbe 
famrøe 2Car. (Jgané ubførlige SBiograp^tt 1)0* XOotm 
UL 581*83.) 

ttrtegaarblbog (paa Sølanbff) ftløbb* 1770. 

efterretning om giffcrirr, ifoer om Sorflegarnf ©rug* 
(paa 3«lanbff) fbib« 1771* 

Rimur af fcborfrein ttjtaføtf , af 2rnø Sobwrfen* 
ubgtoet mcb Xnmotrfn« ibid. eod. 

Termini betanici. fpra ©tunben til fHantetaren (egentlig 
25ucbb*veø SUantelcrre i alpbabetift Crben«) (6, 1772. 

Stialtfaga« paa 3ttanb{f« ibid« eod. 410, (conf. Submø 
levnet G* 434*> 

trøjelø Xfoanbling om Jtartofter, ©nerf. paa 3ølanbff* 
JCiøbb* 1777« (af fcanbbulbolbningtfeljtabrt gratiø ubbeit 
paa 3*lanb,) 

Annalei Bjur non is de Skardsk Tom. I-II. Hrapto 

1774-75. 4to. (rec« Brit« CJourtwl 1775 9to. 46« 1776 
•to. 52«) 

Oeconomift 8teife iglenoem be norbøefllige/ nerbllge 
ag noeboftlige 5tanter af 3*lanb« 1-U DcU Jtjøbenb- 
1780. 4to. oøerf. paa fcbbff. Dreøben u. fcetpj. 1787* 4. 
(Secfmanø 2&ibl« XV. u6<20 p ) 

Unberoiéning om Ømørs og C|re*giøren for Sølanb* 
ftiøbb« 1780« 8. (?>aa ©ronning 3uliane fRarteø »eloft« 
Bing gratiø ubbeit i 3«lanb.) 

»ejlebnirtg til fltegnefonjfen. ib. eod. 8* (9aa tongt« 
»etofrniag i 3<lanb ubbeit for 3ntet.) • 
ttn garotbog paa 3*lanbff. Jrjøbenb« 1786* 

Ceconomiffcpbvfilf ©eftrtoetfe ooer @!ageni Jtiobffotb« 
fbib. 1787« (!• £fc Z788 9lo. 16«) 

3 bet i elantffø JLteternrtirfefflAbø SFrifrer er af (am : 
ftogle iøtanbffc ttrte« gifte« og gugletftaøne, mcb bot* 
føjebe latinffe 9caongit>elfee efter øore Sibert ftaturfnn* 
bigeø Brug« i ifte Stnb« Bfoanbling om glnnberøu!« 
ningen paa etagen i Sptfanb. i 2bet »inb. Cm UBaa« 
bebøgning og eeftabé ic« ibib. Cm Xaiefangfren. ijbie 
Btnb. Cm IBinbøaaber« i 7be. Cm ben iølanbfferøri* 
Janbet« i 8bt. total* og Soberarter i 3*(anb. ibife. 

3 H<mt>t>uøbotøningøfdfFabete Bfrifter er af (am : 
Kftanbltng om be opmtintrtngtoarbtgfie ftaturprobuctcr 
af plante« bg iDnrriget for 3f lanb« i 4be JDel e. 1*128. 

3 Btøbenbavnø parriotifle Samlinger/ fom ubfom i 
Jtjøbenbaon 177*/ er af barn en Ooerfcrttelfe af 2J. (fif« 
t&*blb*m om f>.anterneø«,»r»attp og arolooelfe. €5. 
5-109. 

<Dtøet1&0tg (ffrfoerif) f. b. 39 6'P*. 1767 

paa griberk&gtølb. $anø gaber, Xbam 6bn(io* 
pber Dtbenbørg, t>ae tilftbft generalmajor 03 Ske« 
Gommanbant paa gribecidtfen. $nn tog 1785 ben 
førfie eller Snbtrotbelfeéeramen t>eb Sorø "Jfcabemie. 
CStuberebe ber i 5 Var / og tog fammeficbg lattnfl 
juribip Qpamen 1790* BU9 1791 ^ofjunfer og Vttfcultant i fRentffanmteret 1797 Ctøretatr i 9u 
neraltolbtamnieretgJtammercamellie. 1798 Sornmit« 
tetet i bemelbteGollegiumogJtamnieriunter* 8r nu 
førfie iDeputereb/ jtammerbetre, ogStibber af Dan » 
nebrog. 

Om loobeftemte Scenter af $engelaan/ og bootvibt 
Hager bør blcoe en ©}tn(ranb for borgerlige straffelove« 
5tiøbb« i8o2. (rec, af Ørftø i inrtt>* UlaaneOøriD, 1802. 
I. 484*96.) 

Om ©jenfarb og gengangere. Jtjøb}. 1818- 

Cm goftcrmorb oa Barnefabfel i Dølgømaal/ øg fRibf 
ler tit at forebogge famme« — i tfttncroa 1801. i 3a* 
nuar @. 1 66. {>uoroibtfanne Gttøforatøre forbre Jtjcrr« 
Ugbeb, 3Srbøbtgbeb og enbigøeb af bercø etiobøm 0. U 
©• ? — i Hyt juriOiff Xv$iv L 1*42« 

Dtøettborø (^enrif) f. b, 23 ©ec 1627 
i Sibecf« 85 le o 1 66a tpbjt $ rctfl i Sergen« Døbt 
1703. 

éei<bpvebigten — fiber $enri$ Cemmi<b« ttotd 1674* 
fiber 4>enr. Scejer. Hamburg 1682« fiber Urent 8toitf 
wen* IBremen 1691« *Uc 3 i Cinirt. 

• Dli^attUé (^Oløet) febt 1670 i Ørtlø* i 
6jeUanb, b«or bang gaber, SRagrøer !Rie(6 Clioaf 
nul/ var $r<*ft. Sep. 1687« Rejfie ubenlanbf 
tneb Sioflgaarb. fBleo 1705 fin gaber abjungeret 
meb ®ucce6ffon« 171 1 virtclig $r<efl efter gaberm. 
Søbe 1753* 

Sanbemobeprabifen — inbf« i Sermone* ad CUrunu 
2ben Gamling 9lo« 1« 

Relation i 2in(ebntng af be %am tilfenbte f>ofrrr an« 
gaaenbe en gcograpbiff Øefrrioelfe ooer g«brfnclanb#t# 
1743. — inbf« i S&aampø tllareriAlier 2bet ^)*ftr. 
G« 187*216« 

OltDaritté (G&rtfrn) emt af ^erffforrige, 
f. i ©r«løt?. taat fom ©tubent pau Øalfenboryb* 
SoUegium« Slet) 1739 ptrfonel éapeflan t gøréle^ 
og ©neøleo i ejelianb, r>t>tlf€t l>ah var enbnu 1741, 
mtn bøbe ubenttrit ført berefter« 

Dlspp. Havn. 410, De Judaii ante Chriilnm plato- 
nizan:ibus. 173a. Mifcellinea critict. 1733. ^ e ex * 
communicatioue apud Danot morali. Particola 1-11. 
i755*34* Critica 1734« Chronologica qvada-oi ad 
auam Nabonatlarearo« 1735. Theies. 1735. 

Commematio hiilortca de vita ec fcriptia Pauli Eiti* 
Carmelitæ, vulgo f>ot>el BenbeCaabe« Hafi^ 174^, 8to» 
(Acta Brud. 1744. p. £13-16.) 

« 

DfttøiriUé (6ttmenS) ©en ^eefffotrige« 

JBrober. 23ar fom Stubent Xlumnué paa (5 i ler f eng 
CoUegium. Z>Um ftben gort>aU«r og gorpagter. 
JDøbe 1785« 

Ditj>p. Ml.] De laperftinonibuø qvibuødam Danoranm 

circa inorUuroi. Havn i« 1740. 410. ' c Dftøattøtf C&otønf be fftne) febt 1758 ». 

iSVuguft i JtiøbenQabn, »vor »an* gaber, 2frno(b 
be Sine jDtioariut, var SBog^olbcr t>eb SBanquen« 
JDeponecebe 1775. Ctuberebe førfl txb bet fjøbem 
»aonfk (Iben teb bet fietffe 09 toeb bet gotttngfFe 
Uniwfttet. »ej (le berpaa tit ®e»»efo, 3talim 
09 granfertg, IBteb 178 1 beflittet til at »arre 
$rofeffor extrø ordina ri us Juris danjci et iingvæ 
danicæ «eb Uniøerfltetet i Jttet* 

Element« juris prirtti Dano-Norvegici. O tb in 178*. S* 

Rogte gteifranmarfn fager UI £*fce. *b»« 1794, III 
fcffe. JCiel 1795/ 800. 

Ueber einige SRitte! ben 3in*fttf »erabjufrjen. Jlopen». 

A Latter upon tbe (ubject of Molesworth. Kiel 
1794* 

Le Nord liiteraire, phyfiare. politi q ve et moral, oa- 
▼ngc periodiqve No. 1-XXV. Kiel 1797*1804. 8 vo * 
♦eraf føre be tre flbftf ftitmmere øajaa Sitet Qf Archi- 

?es generalea dn Noid, y compris 1' Angleterre et la 
Holland*. No. MIL Riel 1805-4« 

Yurørntttøe unb umfr&nbli(»c ©efc&reibnng ber ©ee» 
følatfct am 2trn Kpril 1801« JCopeab, 1801. 

«$an »ar ootrfat : fcofob %itd)er om ben fornaftlge 
eaMbprtttft, af £anff paa Sijbff« t>fpj. n. 5ttet 1782. 
Kogle ©totter af ttlerderø Tableau de Paris, af gran fÉ 
pan Qanff« Hamburg 1786* arcbenbdtø'ø Ctngellonb, 
«f 2pb|t paa iDanfrV 2 ©ete« Jtjøb»« 1787. 

JDfttHttiU* (SRiel«) f. 1775 i »arbe, »tier 
»an* gaber, 4>olger Otitariu* , nu @ogneprorfi tit 
Ebeltoft/ ba tar $erfone(cape(Tan. . ©ep. fra {Ribe 
1792* 83let> førfi £a*lærer og berpaa ^erfonetca« 
freQan »og Jpc. gog i Steenflrup i gpen. 1810 ®og« 
ne pr«jl j Sfjetterup famme fieb*« 

Cørrfattelfe af 9auU Ørev tit $»tlippenferne — I 
jjUetcnø røaanebfr'rife XII. 236154. 

jDfrtf (S^tijlian SRagnuS) f. 17281 ®unN 
totbtebn i SBergené Stift. $an* gaber Dar Jtjøb« 
inanb. JDeponerebe fra Bergen 1746. Dp&otbt fig 
fra 1758 tit 1764 i ©orø fom £t>fmefler førjt bog 
en 8tee» og (Iben »og en &å)ttl 1764 Men »an 
$ofpital*forf«attber i $elfTngør« 1773 »tceraabs 
manb og 1789 Sicebørgmeper fammefteb*, £>øbe 
fom Sujlitgraab 1793« 

gorføg om Sergen* $aabel. ©oeø 1764« 8*. 

gragmenter cftertabte af ben patrfotiffe Sitffuer« 
*)et|tflgør 1769« 8* 

SfoånbUng om tfattora* $anbet, et $ri*jrrift $jøb(u 
1773* (S*rrcgn« wer Bfrifter ftben tryrfefrifc 111. 

391*99«) 
Xftonngne Opi»«ntnger { ttntobning af 5te 8re»t3riø 

for Ciccmbf r om Wfingørø ^offittl 1-U *«f te. itiøbé). 
1792. 93» 44« ) 

$an |ar forfattet bet i7be .og fibfre ffapltel/ fom tf 
lagt til i ben 3bie Ubgaoe af ^Ibergø ©anmarfé 0* 
SRorør« get'ltlfge og vertéd'gr ®taU 3 Crtr« journal 
for 1772 (ar }an ffreoet Wfcrnpotane i 9tø. x>9, 16*17 
og 9to, 28« 

&frøg (3f »«) føbt b. 28 Tfprtf 1697 i *i* 
benbavn, »oor »ang gaber t>ar SSrpgger. fbleb Gtus 
bent 1711. SSar Øecanug paa Qommunttftet, b(e\> 
SVagifier og»c(bttt)eo(ogifEe ogp^i(ofop»if(e gorelcef. 
ninger. 1729 bteb 9>rcefl tit SborMunben^gte og 3il* 
»ø) i ©ieffanb. 1733 CapeUan tit 2rinitati6 Airfe 
i Aiøben»at>n. Søbe 1766. 

Disf. de Romanis, qjvibus Paulus epiQolam mi Æt. 
Havn. 1722. 4* De Icbismaie Gorinthi orto, £&occa- 
llono I Cor. 1. r. 12. i bid. 1725« 4* 

gortale tit C % 8?rrramø Ooerfcettetfe af Betragt« 
ninger ooer et gubeligt eeonctø gorbete og Sigtigbeb* 

éOlVOQ (5>rt<r) eøn af 91* (l forrige; føbt t 
jtjøb»» 1741 b. 18 3u(it« 2)eponerebe 1758. 9te|s 
pe 1765 ubenlanbg til Zpbjllanb og ©uerrig. Søg 
1767 fWagifrergrabett t 8unb. 8S(eD 1769 Gomya* 
ftor tit SRagtebp paa Xmager, iDøbe 1788. 

©øbenø tfrinbring t Kntebning af en elftet gaber! 
Døb« ©ettingen 1766« 8» 

XfyanMing om f)falmerneø gornøbenbeb* Jtjsbb. 1768* 
$elltge Såter. ibib. 1769. (for bette ©frift fif tyin af bet 
©tjønne Cibfnffaberøfelffab m |)rtømebailte) Xanbeligc 
©ange. ibib« 1774. Qommunionbog« ibib« 1779« *&* * 
•Dctao« 

©ørgetale ooer g« ff. JQttb« tbtb. 7785« 8« 

Sanfer om Siben — aftrpfte i Cburaø Ooerfftttelfc 
af 9te»ton ooer yropbeturne ifU ©el« 

£)(rOg (©ejer) ©en gtjxfiforrigel »rober. 
SRejfie fom ®tubent ubenlanbø tilSobfi(anbøg@tter* 
rig paa <bet Søfenfranbtffe og bet fflrocfraanffe €(iø 
penbum. 3)(eo 1787 ^rocjl tit 9tørup og @.tm i 
oSiellanb. 1799 tit Dufleb og Ttttegtet) fammefleb*« 
Døbe 1 805« 
«ej[c tit eitteput af 6ivtfr« øoerf« Jtiøbb 1779* 8« 

£>lfm (Vnbcré) Stegne« og 6frtoeme(ier i 
Jt{øben»at>n. 

dn np fonflig Regnebog, ubi Sat Staaberog 8a?gter # 
paa fctnterne og meb ttipbrer« Jtiobb« 1560. 1587* >590« 
8W. ftaa nø oplagt og focbebret af Riel* $anfrn» Ibib« 
1599« 1607. 1619« 1622^ 8- 

rOIfett (Vbra$aut) en »onbe i ?aar* ©og« 
i JoIIanb. 

Sitfbrtabetig ttnbcrretntng/ bnortebe* man fat be« 
banbte bueben før ben faaeø # at ben ffat btioe fri før 
Øranb« Jtjøbb« 1791« d* ^ft« 1792* P* 335) 

^Dlfetl (Xnbrea*) føbt i jrøterbafen i OTorgt, 

»vor »an* gaber, fom fiben b(et> Staabmanb i Ser« 

(56*) ( 44» ) gen, ha Ut ©orenffrtoer. ©ep. 1809. fltejjfr om 
©ommwn 18 14 op til Storge, 

JBoarblomfht* Ghi ©amling af ttngbønrtarbejber, 
Cbrtftiawa 1814« (<Litrerarurrib* 2814 9to* 46* tttM* 
1814. Dctbr. 35&'69«) 

Ænffeqoab til g«brenelanbet paa Stytaartmorgen* 
Sergen, 1816. 

JDigte.'2(ie JDel, Ctyrtjiiånift 1816* 

£>lfen (8«fle)^ 

fcigpræbtfen ooer Saren fcauritøbatten S$rfftfanfa 
168 1 ♦ 4 to. 

£)(fett (Srtf) f. i Bergen, faor bane gaber 
t>ac ©tippet 2)tp, fra Sergent ©fote. g$(et> 1787 
C5atecr)et i>eb Jpolmrn« «SRenig$eb i Jtjøben(aim, og 
famme 2Car (SapeKait til fiSartob ^ofpital. 1789 
$rcejt »eb alminbeltg #ofpitaL 1792 9"*ft *H 
etoreen« #r<øjtegjelb i ©ønb(ørble(n i Sergen« 

etift. 

gaa Sanfer til grunbigere dftertanfe om mulige gor« 
tebrlnger paa alminbelig $ofpttal. Jtjø b(. 2791, .Stort 
tlnberretning fom Ubfaft til |>lan for ©foleanfhtften paa 
olm* 4>ofpttal, ibib. 1792* Unberretning om bet |>affe» 
rebe paa alm.' $ofpital» ib. eod. 

Jtørt Unberretning om $eHebrub og jetterne* »ebanb* 
ling og »otte. »ergen 1797* (!• £fr. 1799 9to. 5*.) 
goreftillihg til 9torgeø Wegjering. ibib. 1815* 
&m SRangel paa ©torten af jDiftrictéc&irurøcr og3or* 
bemøbre -* i 3ri« 1798« 1- 300*46. Om ben faafatbte. 
»pgfelret i Storge. ibib. 1799* IV« 81-112. gorføg til 
en ©foieinbretnina, paa ©torfen* ibib* isoi* i. 493104* 
9loget om Obellrettem ibib« IV. 293*240. 

jDtfrtl (®ottføe |>a«8) febtb. 8©ept. 1760 
paa UlrictjObal i Sellaab, (Dør (an* gabe c, for« 
|en Jtjøbmanb i Haribo, var gorpagttr 2>epo)t t 
fra SSwMilbe 1777* S3Cct> 1787 Kepefent og 179* 
9>rofeflor t>eb Storø Xcabemie 1794 Conful i Zu? 
ni* 1798 9lotariuØ $ublicut i Jtjøben(a*n. 181 1 
frøebffm af 2(eaterbirectionen. 18 f 3 Statøraab. 
(conf. géjlø JDagøpojie** 6£nbagøMab 1816 
9lo. 46 ) 

Campeø9?obtnfon ffruføe, ooerf. paa JDanjf. Stjøb( # 
1784. <& peurfen om ftationalopiglning / ooerf* paa 
granff. ib. 1785* 

©elffablgloebcrne i be blanbebe ©eljfaber og i Jtluo« 
(er. en Sale paa Sronprtnbfenf gøbfeitbøg, ©or« 1791* 
(l. i£ffr 1792 9to. 7. Srir. 1793 9lo. 34.) 

f)oe{ter. ©orø 1791* (r. af tobe i 3"* 1792 I. 263* 
og af ttbrabamføn i I« iCcr, 1792 9to. 10.) 

Opbragelfeøoafenet, en Sale i Xnlcbning af Jtongen* 

gøbfelefefh ©Orø 1794* 4to. ftben inbf, t Xttintwa for 

Sprit 1794. ooerf. paa ©oenff i JLåening for Haiibtmån 

sbet |>afte. ©tocty. 1795« (r. I U £fr» »1794 P* 748* 

onf. p. 800,) <8t 9ax foreUbenbe Crb til mxnt 8fteb6otgrf<. 5t}obb* 

I798» Audiatnr et altera pars. i6, eod. JDttpltf flleif 

©jenfoat paa ^tjbtrge 9lepli!. ib, eod. 

Sale (olben I ben jobifPe grtffole« 5tfobb« 1810. 

w 

Snbfcegi Xnlebnfnø af ^rofefTor Øbtenf^tffgerø Xppel 
til f)ubltcum fra Sbeatercenforerne, ibib. 18 16. 

4>an (ar leoeret abfftUiøe yocfter til naften alle oore 
periobifte ©Irifter fra ben ©d)uljtffe ^oeftefamltng 1785 
af og til jeerfrmø og t^veimpø Kptaarégaoer 1812*13* 

San* ©ang: ©aa flribe be £e1te af anben Vpril^ er paa 
t>enff ooerf. af ffieitor 6rol3 og ^inbført i ^øib 61 
blot til Spft. 1. 277«8i. Originalen fia<ur # foruben an« 
bre ©teber, i Cil|?u;ren 1801. p. 239. 

3 Ugebtabct 23orgerveunen, fom (an ( 2farene 1803« 
5 oar flXebarbciber i, n, blanbt anbet, eff (am : Cm 
gorbolbet mettem Sjenejletpenb' og beref 4)er(faber, i 
1803 9lo. 1*4. 2Crbeibfom(eb attene.giør IoWeltg* 1804* 
9lo. 2U26. eptfaligbeb betragtet fom en JDob. ibtb. SRo* 
37*41. Om Segnefonflend ©æfen og IBarb i Varg« 1803 
SRo. 51:53 og 1804 9tø, 1.2. (benne fibffrigonte Vfbanb« 
ling er optnpft paa up i ifigena II Xarg, z S3» p* 93* 
120.) 

3 @font>iiMi>. 6elj?, BFr. : gorføg paa at beftemrae 
Begrebet af humanitet/ meb £enfpn paa fammcS ©tieb« 
ne t cribre og n^ere Siber — i Varg. 1803 28. 1 £« 

J». 83><20. Om &uwf i be banfte ©tater, t 2farg. 1805. 
1. p- 198*239' Sorføg tit at befoare ©pørgtmaalet/ 
om gamle Digtere ffulle ooerfsttei i ^rofa, metrift etter 
rimet« 1806. 11, 460373, 

3 Politivennen 9to. 276 ^ridfpøtgømaal til gorbel 
for ©tuefpilpnbere. 

jDffen en* jDruffen Oørgen) w JS70 

i. 24 SWaj i $orfent, (oor (anø gaber, Cluf Sør» 
gen fen, oar SorgcmeRer. Jjfan t>ar oeb ben $a6 
1613 $rø?fi i ^ojrup paa Ylt, ogfaa i nogen Zt6 
9>rafi i UlfeboUe fammeflebe); og'flal txsrebøb 1622. 

Carmen in natalem ChriJti. Herborn. 2595. 4. Ora- 
tio de arumnis ludimagiUrorum eorumqvo officiiø. ac- 
cesferunt Pythagoræ caroiina aurea verlu eiegiaco red- 
dita. Roiloch 2613. 4. Elegi« qvinqve pi is manibu« 
avunculi fui Mag. Jacobi Maithiae Fioni« Epifcopi ib". 
16 16. 4(0. Luctus iofulai AlfaticaJ in lunere Agneut 
Hedvigis Anbaltinæ, Johannas Juuioria # Du cis HoJlati«, 
conjngis. ib. 2617. 410. 

&(fett (éaurib«) lat. Laurentius Olai. 

en fRariantrmunr i bet I5be Xar^unbrebe, formof 
bentlig føbt i ©bfleb. 

Hifioria glor i o fi martyris fancti Gcorgii, patron i ec- 
cleGø fratrum beatæ Mari« virgiais in Brobjerg, ci«U 
tatis Aarhnfi*nfis. (©ee Ponroppibaiiø 5tnnaL II. 716. 
HangebeF t ^i(tor. H\man. 1764 pog 1. i JJorteanelfen 
ooer be albfte i ©anmarf trptte P3sg«0 

jDffett (8aurfb8) »leu 1598 GopeBan **b Zu 
6ani itirfe i Dbenfe. 1602 €ognepi«fl til Vttrrut 
øg iDavinbt i gpen, Qrtt 1626, ( 443 ) ttøpwebifen o&et IDte BUbe. Jtjøbf. 1620, 8* 

&(fett ODl«) føbt 1589 t »ørbingborg. »f«t> 
1618 $r*fl tit t'maat og Dallerup i Xar&u* Stift. 
1623 $r*|i til ©raabrøbre jtirte i Slanber** 2>øbc, 
j666. 

*igpr*bffen ct>er ©tag. Sfrøger IJeberfen , ecgneprorH 
lit et. SOtorten« Jtirfe i «anber«. JtjfbJ. 1643, 4* 

jDffttt (9>eber) !at\ Petrus Olai Mino- 

rita. Qn Srancifcanermunf i Støetfilbt i SReforma« 
tion«tibeit. gobt i ©annecup i ©jellanb. $an bø* 
be i bet JDecennium 2560*70. 

Grib ctane a af ban« ©rcetptbog bar JUisgebe* i nbfort 

i pne Scriptores Rer. Dan. Tom. X. pag. 68*148* 272* 
97, Tom. II. p. 10:17. 303*65* 

jDlfCW (3>eber) 4>attbet«betjent t>eb ben grøiu 
lonbfle, i«lanbf!e og ftfrøejle £anbel. 8et>eb« mob 
bet 18b c 7tart)unbrebe« Slutning i Jtjøben&atm i faU 
lige ©rafhtnbig&eber* 

ttbtog af en ©agbog bolben paa en (Opbagelfe«0 8ej« 
ti i ©røitlanb i Xarene I75^53» — inbuottet frøKeot« i 
Ugeblabet Bamkren (pc 2783 i Sfto. 7**8* 

©IfCtt (f>ebet SBHdjer) [faiber tfg i fenere 
Siber »lic&erolfcti, fortil t)an (>ar anført ©run* 
ben i flt 1813 ubtemne efrift «t ogttnbet] cetbre 
Sroberaf ovenanførte (Bottføe føn* (Dlfenj f. i 
ffltøribob.ai 3«l* 1739- Deponer ebe fra Stoegfilbe 
1777* ©il fom JBotontair tnb i ©eneraltolbfamrae« 
ret. 83U* 1785 Gonfulatfecretair i SRarocco og ber* 
tfter ©cfanbt|!ab«fecretair i Berlin. 1789 6«re* 
tair I departementet for ubenlanbfte ©ager. 179 3 
(Sonful i SSBarocco. 1 800 8»iniflerre(tbent og ©e* 
»eratcønful i be forenebe norbaraericanjfe Stater. 
2S01 fif t)an $r*bkat af @e^jmeU9ation«raob og 
fRang meb mrfeligb 6tat*raaber. 6r mi 6onft* 
renttraab* 

Cn ©ag« St«mng. Jtjøb&. 2785« tf. «fterr. 1785 
fto. 25) 
Gt og Knbet* Jtjøbt). 1823* 
So Dage« £««ning. ibib. 1815* 

Cwtftettelfe af «5*rat*'ø i8be ©ieø i i|fe Bog — i 
efanMit. ©riff. BFr. 1806 II. 474*80. Gnfette $oe» 
firt i Si^bcn^avnø ©fiiterie, faafom i Varø. 2812 »0. 

13- «8»3 *•• 78* 

£an bat oøetfat eftertøgenbe i Jtjøbent)a»n i Octao 
trpfte ©trtfter : $ufarro»et. 4 ©cle. af apbff. 178^ 
Såler øøer bet ©p»rg«maal: boilfe af btffe 4 Unberfaat* 
ter, Aanbel«manbe* , 3gerbøt!eren , Jrigeren eller ben 
fcarbc øafrntlfgft tjener etaten, af gran*. 1785- *««» 
feta«, af 3*frnfoii, af Engell*. 1809* (4utevaturtil». 
1814 9tø. 15.) t)iUerø om ben tut&erffe deformation« 
Xanb 09 Snbtøbelfe, af granft^i8i2* (^itterarumO. 
2813 3*ø* 3^i ©^l)aufett (»ettef Sotjan fflji^etm') 

føbt i 9lorb^eim i bet $annøt>erf!e b. 30 'JRartii 
1766. ©tuberebe t ©øttingen, fom fom Jg)ot>iw» 
|}er i $Banco€ommi«fatr(Srameré{)u«tUJt)øbettba\)0« 
Zog 1791 Doctorgraben i $l?Uofop$ieii t?eb Jtjøben« 
t^avnø 'Univerfitet og 3(aret berpaa btøputerte ban 
ijlrbenfor at tage t^eotogiff Smbeb«eramen» 2794 
biet) Diacomi« i Dlbeélo, 

9>rofeøamena }ttftne&5Cdt(fa8er fogenamitra »emrt« 
U ffir unb toiber.Dffenbabrungen/ Jtopenb. 1791« (terot 
iCff. 2792 9lo. ii.) 

De iramortalitate horainum fublata <(octrina de a ni- 
mi Hmpliciute cerca # disC pro Tuininis in pHUofophia 
honoribus, Havnias 1781* 8vo* 

Disf. de nfu rationis in reli^ione revelata« (loco exa* 
miais tbeologiciO ibid. 179a. 8> (reC/ f Britt? 1 793 
9lo* 48. conf. 1. ttft. 1792. p» 702.) 

$an« Sibrag til Cggere^ø ITTagaBiu og anbrel tpbffe 
periobiffe efrtfter unber $an« ©p^olb i Jtjøben^aon/ op* 
regner Rorbeø* 

jDifOtl C^an«)' f. i Serge*. Sar praftu 
ferenbe Soege i fin gøbebp, øg bøbe ber 1683* (£>"* 
f>atn ^aveg en Oratio parentalij af P* Snwfct, 
trpft i Vmjierbam 168 5 O 

^ugiijlini ^aanbbotj om ffbrffti ffieffuelfo førbanffet,. 
jtiøbb 1681 og 1739. Sraitrt Hou'ø ^immetfte Vcabc* 
mie* øoerf. tbib. 1685* 

Dfttffen (Oluf S&tijlian) f. b. 20 3««t. 

17641 Siborg, ^Dor t)an« gaber toar Slaabmanb« 
Jtom 178 1 tit JtjøbenfyaDn« Untr>er|itet 2og ^784 
Sanbmaatertramen. ©jorbe 1791 en {Rejfe til 9lot* 
ge« 99(et> 1793 Scerer »eb bet ctagfenfie 7(gerbprf# 
tiing«tnj)itut og ftf ^roebkat af ^rofeffor. Stejfle 
i Sårene 1793*96 ubenlanb« til Spbfflanb, ©^mei^ 
øg Sngellanb« ©let) 1818 anfat oeb ttntberfttetet 
fom ^rofeffor i ©tatgoeconomien. 
iCiTlebenø 9taturl<ere efter Jlicfctenfrcrøø Ubgaoe. oøer(» 

Scdjum og fKaren. ib. eod. (I 0*fr. 1790 9to« 38.) 

Qtøtbbaafen, et Epftfptt« ibib. 1793. (I* «fr. 2793 fto« 
30*40. Vtlintwa 1795. I. 251.) ooerf. paa 29bfti6*iM 
t>cre Xu«wabt bdn. gufifpiele, ^ur(* 1796* (fltut %U& 
O. Stbl. XVI. i^e« et.) 

ftøu!tipUcation«tabette/ inbebotbenbe yrobufterne af 
gattorer fra 1 til 1000 meb 2 til 100. Støeb en banjf 
og tpbft gorerinbring. ubgtoen efter bet fongl« Stente« 
fammer« Øefaltng. iCjøbt)* 2793« 4^°* 

Ceconomiffe annaler I-XII ffi. og 9tp øeconcm. Xn« 

nal. I-1U ©. Jtjøbb« 1797^817/ O* *fr 1810 øto, 47. 
1811 9lo* 18.29.) *bfftUigeafUbgioeren«x)eritnbebolbt É 

Xfbanblinger ere fsrfCtlt ubgione/ f. <Sr. : 3Cnoi«ntngen 
til Rampen« ©prtning og Knoi«ntng til at irøøge Qit, 
ber begge paa 8teg1frtngen« iBefoftntng bieoe grati« ubs 
belte : førftnaonte oøerfatte« ogfaa paa Søbff. eee I«r* 
De gfr, 2810 9to« 8« 3tn* Ci«. 3cir» 2824 Ko. 215«) ( 44* ) ' tfofeifjcrbfrne, et etuefpit* &]•((• 1903. (Ctlffoiren 
I603 9to. 88.) 

: tørebog I ben banffe fcanboeconomfe. fbtb« 1805* <Sn 
np Ubgabe. fbtb. 1814« (I. ICft* 1806 *o. 3. lanbttco* 
nem« Cifc IL 1*59* IV. 58.) 

* ftanmarff Ørcrnbfetloafen. ajøben(« i8xi» 

: efterretning om Gtfoelfefuffer. ibib* 1812. 

drUnbtfo! of ben ptaftiff e Gtattoeconomie. fbfb. 1815* 
o&erf. paa ©oenff 09 rec i Ronøl. fpeuffa fcanbcbriifø« 
flcatomieiiø 2Unai 5te Xacg. ifte $*fte* etoofyolm 
1817* 

©tbrag ((( en jiattoeeonomift Dberflgt af jDamnart« 
Ifle £afte* ibib* 1818. 

3 tnintrvå abfltllfge, i øtfneroaregilleret fpecijlcerte 
bele poetrøe og bele peofatjre »tbrag. TCf be fibftndton* 
te er »revene, fra 9torge ooeeft paa Spbft i O £♦ 
S<t>fitf3») Baimnl. angeitebm. Reifebeftrttfc Seipj* 
1792. 

$il poiieievennen (ar (an leoeret nogle »ibrag, f. 
•p. Om OperfacteA ooer »eltet i 9I0..342. 345. conf. 
54^47* 3 feagen t Dm SDanmarf 09 fcanffe. i tfarg. 
1801 9to. 155. 157* 160. 3-be poulfenjTe ttyeaarega* 
ver nogle f)oeffer. 

Sil ben gpibenbalfPe etømlinfc af RtjfebefFrivelfer (ae 
|an omfat Gobfg 2ben 8te]fe ((t>ilfet paa aitelblabct 
af be farjpNlte Kfteot anføre* urigtigt.) fctgelebel (ar 
(an i bemelbte @amlingi 14b« £ct oøerf. JCeate« <Sfter« 
retninger om yelerøøeme. (Sil famme leoerte (an Stillag 
i minere 1797. I .174*79/) Cflfaa er etyncrotogfent 
tftt ©el af (am o tiet fat. 

9toøIe gfecenffoner/ faafom i I. ftft. 1792 9I0.43 o*tr 
iftr JDel af Saggefene 4abyrtør( $ i Bfonbinap. tttu« 
feiim ifre». 0.426:33. Kar(M798 øøer tflattfa'O $au« 
gefoaft, 

£)fttetø ØB*rn&arb) febt 1642 b- 15 gfebr. I 

$ejcnfleut øeb ftfrrnberg* SBleo 1678 Dottor SWeb. 
teb Jtjobenbaøitt Unioeefitef. 1681 ^cootnetalme* 
bttug i mbt. Døbe 1694* 

De apoptexia. Disf. inaug Havn. 1678« 4* 0< 

jDppett (So^an ffrtbertø »(fe ton) febt 

b. 5 gebr 1776 t ©fferbdlen, (bor (ané gaber .t>ac 
Gapttain oeb Øtieløberne, greqøenterebe ben milt« 
taire Sfole i C(riftiania, forfra (an 1786 biet) Y\* 
imttcret og anfatte« oeb $rint« greben!* {Regiment, 
fer nu 5tammer(erre , £)ber(i i Xrnteen, (Senerat* 
abjutanMieutenant »eb ©eneral flaben, {Ribber af 
2)annebiog og Dannebrog*manb. 

iTefcrfoelfe oøer et nøt De nbrometet — I X>ib. Belfc 
6Vrift. fer i803»«> ©. 75*80. paa ttpbfl ooerf. af 9Rar* 
cufltn, og rec. i HeJpj. Int. 3etr. 1806 6ept. ©. 1840, 

£)ftett (So^an TCnbteaS ton) Uat fam6tur 

bent 1735 ptia Kegentfen, og paa SSor^gCoaegium 
i Sårene i739'4i. Bar i nogle Var bege i ©røn* 
tanb. £e*ebe ffne fTbfie Dage i jtjrierøavn uben 
noget offentligt €mbebe. (conf, Cohtin, Acta Med. 

f« 437*68) iW>e 1765* Tkefes. Hafn. 1739/ Diep. da potioribns vnedica* 
mentis hodiernis e cadavcre humano petitis, Par:ica- 
1-lL Hafn, 1739-40. ' Ciroa fctletoa ntturalo bina «pa- 
rimenta. 1741* alt i £lt>art» 

. atnftilte 3agttagelfer i fccanlaab, nbbragne af (an« 
Dagbøger, (oibne i Vårene 1742« 43. — t Ugetlabet 
Samleren 11- 369*97* 1IL 17« 140. 149. i6d» 

DftCU (3o^an SSibe t>on ber) fobt 1708 i 

2ronb(jrm, (oor (an< gaber, jDtto grty. ton bet 
fbfttn, t)ac CEommanbant« Gonnen bleo Comniam 
bant fammeffrbé, conunanberenbc Oeneral norben« 
fielbg, ogwr en iDt l 31ar tillige ©tiftamimanb. ^an 
bobe 1800. 

Den 4be Xct# 5te Øcene af tHetteree Sartif* ooerf* 
Jtb(. 1741. fol, 

jDftettfttø (Sf;r titen) febt 1619 * 14 Cep^ 
i SStborg, (oor ftant gaber, ^eber 4 Djlenfelb, wt 
Borgerne (Ter, jDeponerebe 1638* 1640 rej|t* uben* 
tanb«, 1&42 (let) Conrector i Ctborg. 1643 91'* 
gifter* 1647 frafagbe f?g 6ontectoratet og rejfie at* 
ter ubenlanM meb nogle unge ?5ret>er ^>olt Jtora 
(jern 1650 og reifte Varet berpaa ub igjen. 1655 
biet) Doetor fRebicinoi i 9>abua (tonf. Worm lL 
149.) 1656 biet) $axt 9^of* 9Reb« veb Jtitben(atnt 
ttnioerfftet. 1661 Unioetfttetgbibltot(etar« Z)øbt 
1671« $ant 2eonetgomffoinbig(eber i bet i Vnleb« 
ning af (an« Døb af Unioerfitetet ntjicebte 9>ro« 
gramma. 

Lanrut, Wirtenbergica, panegyricna Eberhardo III« 
Duci Wirtenb. pro reftituta Acadrmia Wirteubergeofi 
dicu. Tubingn 1652. fol« 

Prodrotnua exercittuonum de fuftdaifaentU MedlcU 
nsa. Havu. 1656. 4. 

O ratio in obitum Thomæ Finckii. ib. epd* 4. 

Palladium Oanicum ; panegyricut folenni fenrataa ur^ 
bis feflo. ibid. 1661. fol. 

Concordia Oano.Saxonica ; panegyr in nnptiar Job # 
Georg. Elrctoris Saxon. -ibid. 1663. fol. 
. Xf (anf M Pharus -Latinitaiit'* er tt Specimen inbført 
i C ^rtljlere CogitaUonc* phiiolog. pag. 52-68. 

£)fmtfeføt (Striden) fobt i gribecf«tfiab 
i 9iorge, (uor (an« gaber \>ar SBorgemeftet« 85let> 
|)reef}jtt( Cpjellerup og Smerup i Gjedanb« JDebe 

1761.* 
ganbemebeprotbtfen ooer ^oifangrn VTII. xa, labfvtt i 

Sermones md Clerum 7bf ØamU 9tO* 6. 

jDftettfclb:(3in*> fobt 1671 e^ ?2 % «u 

borg, (bor (ané gaber, STOagiflec 6(ri(lra Gricftfttt, 
var f>rot|l til 6ortebtøbte 3Rentg(eb. ^«« SHober 
var en Datter af Sftagifhr 3en« jDfltnfelb 9 Sognes 

Srcefl fammefleb«. jpan biet) forff ^ocer, 1705 
[onreaor, og 1733 Sttttoc teb Gfolrn i JOiborg. 
Døbe 1744* ( 445 ) Oratio matrica ta oUtan Jdhannis Trellundii, epi- 
Icopi Viburgenifc. Havn. 1735; fol. 

jDfiermejer (inerti« ©eorgfo«) føbt 

172 1 b. 36 &tfU i tavLtnbuvQ, b*ør t)a**3aber*at 
»Jtatjl. Ubøbebe jitribiff 9ra*i* i Ubtd, ba fcan i 
Varet 1760 bøog til Jtj*bent)aon og tog t>eb Untber* 
Øtetet ben juribtffe JDoctorgrab. (£anø *utobio# 
graptyie i* Orationes inangurales in memoriam 
imperii abfoluti. Havn. 1760. p. 43t480 

De judicio in favorem Peregrinørum conitituto, »om 
•ofhf^tj ex occaHone juria Lubecenli«. Havn. 1760.4« 

DflerfOtt (S^rijfen) føbtirøejle, afpillet 
Zitnabn t)an figefaaøeler befjenbt, fom af<Dfterf*tt* 
$an nar førfl $erreb#fo§tb i $07*, ftbcn »aabrøanb 
i Stoetlilbt. 

Glosfarium jaridicom.danicum, bit er: aOe gamle 
ban** Glorer* rette jfortlaring/ fom flnbee f be ffaanlfe, 
ttcdanbffe og Jobfre Boobøger. JtjøbJ. 2642. 410. ©er. 
paa ubtom ben aben forøgebe Ubgaøe, unber fcttel : Glos- 

Janura jundicum Danico-Norvegicuai (faoc be norffe 

toøbeger ere tagne meb) ibib. 165a. 4to, og et npt £)p« 
lag ibib. 1665* 4to* (conf. Hofob 20id)er« tøvtyftø. 
EUartubgaoen 1. 170 og 020« i JDctaoubgaoen I. 30S 
oø 408*21* »abeifo tøffor. »tbl. ©. 209 ) 

Sractat ooet alle be galblmaal og Søber fom ffobe« 
i alle øore 8ooe. ftiøb}. 1652. 4*0. (et et StOcg til »er* 
fet, fom bleø tilføjet ba ben 2ben Ubgaøe ubtom.) 

jDttfcenfe (Sen«)- e*e: tyotøolav: 
iDtt^enfe («a«mu*). @ee: ©wnbfen* 

Ottefen (£>tto) $(e» 1769 perfonel Gapet, 
Ian i ©feen. 2778 ©ognepræfi tit Jfcøjlanb paa 
Sarberen i ©tabanger 2Cmt. 1791 6øgnepr*{t til 
gebt paa nebre {Rommerige og *J)røbfh 

Uftlbige Sanfer ooer gornuftlpfetl ftXfibrug i Øub* 
firfe. Jtjøbfc. 2786« 

ttnberretning om Worfonerroben / ben* Vol eg ©e* 
banbling tit Jtaffe. ib. 1791. (I. £ft. 1791 9* 0.28.) Xiu 
tor bar fiben anbefalet ftn ttnberretning i ttoi'tTe Jn* 
*«§. Befri« 1798 Ho. 46, og et Ubtog beraf er infcført 
i tteumanø 2tnual. II. 218*32* 

»reoøerttng nnber bc førfte ttnfoerjttetøuroligbeber- i 
Boege — inbf. i be bertingf e l*rfre Æfr. 1796 9io. 5, 
♦rrimob frco en Xnonnm t polit« pfyyu tttitø. VIII. 
583*98. conf. tjermofrer VII. 87:89. ftofttbi ©»ar ber« 
paa fulgte fom et Sillag meb be larb* OSft. 2796 9to. 
16 JDrtefen ftreo en Xpølogie for Ag, fom fulgte meb 
»orffe Snrettigenrtftfrl. 2796 9lo« 27, JDerpaa fom 9te* 
plir i 9to, 222« 

jDutbaf (9Hf I«) @tt JBoube i Borge. 
tm Obetøretten, i Vtlituvva 2799, J * 65:83* 

£tøefett («&one S^tjliati) Taf« Johannes 
Ckrifiianus O venii, gøbt i Xottorg* ©t W . 
•tube i Kojiotf i bet i7be Var}nnbKte« »e^nbeife. _ _,&• dø pasilone et morte Jefu CtitiHU ftollocbil 
1613« 4. Dø laudibu« eloqventiøi. ib. øod* 4« Dø bac4 
chajuliørum deteftatione. ib. 2614. 4« 

jD^efett (^Otøet) en ©fnantng, fom bat 
eogneprerfi rit Jtøngelf t 83aa^u« itbn i Aorta Sbru 
flian IVbe« Jtib. 

8tgprabtfen ooer Soet 3uul.. JCjøbb* 2630* 4to øoet 
3en« ©parre* ib. 2632« 4. 

£frenfcorpf) (SøtQm ©inefen) » a r 6n nf 
bem, ber fom Sngenieur beflprebe £anbmaa(ingtt>er* 
fet øg SDIatrtculeng 3nbretning i Xong (Jbrijlian ben 
5te« 2ib. ©le© 1692 f)rofeffor aRatøfføoé beb 9ltb# 
beracabemiet i Jtjøben.l)abm 

$an{E nltatrifelregning* Ajøb(. 2687. fol* øpiøgr nøa 
"0 af f. *5ofman ibib. 2769. S.ttonf. Catalog. BMiZ, 

iheq. Lwxdorf. Tom. li. libti Manufcr. p. 3, fRo, 33.) 

Introductioniø in MatbeHa diapuudo ima, Hain. 
ijBo^^ 410, 

9 &Xf)Olttl($eUttofyatiu6) e c barnføbt 1 i 
Jtjøben^abn^ t)oor t)ang gaber , fom tjaobe jtant* 
merraab« Jlarafter, t>ar STOpnPerffrioer \>eb \i>oU 
men. 83(e& 2779 Sngenieurlteutenant paa ©kGroir?, 
ftbor f>an 'ffben Weo SWeblem af 8tegjering«raabet 
2799 **tft& entlebiaet. ©erpaa OTeMem af 6ommto# 
ftonen for ben befltnbtife ©jelb< tftqolbation. x8ex 
£)berfl og Qt)tf for bet fenbre fjeUanbfFe Sanbebernfr 
regiment. 2805 Øeneratmajor. 2808 afgaaetfonj 
fRegiment<&ef og onfat a la fuite beb %rmeen. 18 14 
blet> t)an ®eneralgouoerneur i »ejlinbien, bborfra 
t)an 1816 iqjen fom tilbage tit'AjøbenDabn. & nu 
Øenerallieutenant, og Gommanbeur af Dannebrog. 

TCnoiOning til gettingenf eutf onften > famlet oa øøerfat 
af be bebfte mtlitaire eftiftet. Jtjøbb- 2777* 8. <itc. C 
Xrir. CiljFnct 2779 «o. 4, og af (Beuøfi Kvit. journal 
1778 Sto. 39.) w 

&e banffe oefiinbiffe &<v* Zitftanb i «enfeenbe tit 
population, Sultnx, og Sinantøfotoattafng. ibib. 2708. 
\l *ff. 2798 9to. 20.) 3 mob benne »og ubgao en 3Cno* 
npm "»eri^tigelfer" ((. «fr. J. cit.) boorpaa fraOrbolm 
ubfom "Urigtigbeber i be faa falbte »ertgtigelfef "bid! 
eod. (rec. ibib. 9lo. 23,) *t>ilfet Tilt et r. i Støn*** 
w«p. mnfeum 2798 2fte ». e. 393.420. 

3 ttlineron er af barn: CmSrorbåtteeanarenieoet« 
.tig. 2802. I. 59.76. £)m Sttgébagen i Gøerrig 28o<k 
tXarg. 2802 III 244^83. 260.329. (eonf. 4ø(hx\ \f>Ut til 
80(1. II. 246.) Om eiaoebanbelen« Jfflfaffelfe. 2806. 
lu 129*00. 

^ttnbet bet antagne !Raon p. *t<<DIttføMmttbgaøftan: 
Kijinarrfninget i Xnlebnfng af bet i Cøerrig nbfomnt 

eUiftlSur iejyfieme Continental. Jtjøb* 2823. meb 

toenbe gortferttelfet 2814. *an nbgao oafaa bitte Xm* 
marfninger famme Sib paa Spbff. B " * M 

&t)t (griber« Qeoxe) f. j *aber«reb. »ar 
i nogle Xar Solontait i bet tpb|ie CamelHH Jtjt lin* I 44* >: f>am. fBtø 1791 ©otttietnemmtéfettetatt *eb bet 
langelige ©tatbolberffab t ^ertugbømmene, ' <>ai» 
mebbelle i ffn Sib ©djirad) fjøbenjatmjfe dfttxxtU 
winger for politirøe* 3ournaL 

SU bet banffc SJublitum fra ben fløbenbannlfe Jtofc« 
teéponbenté for brn bamborgffe politij*e3ouwal.Æiøbb# 
1786* 800. $erimob j*re» £Harb ben bet foran unbet fan« Stønrø 0. 149 Wc anføre f> jece : "SM M eftar* 
taritenbe yubtitum. . Stoget om bet pollttfte 3*urnal»a« 
fen/ og om ben rø) Jtiøbenbaoné SEtbenbe for 1786. Æjø* 
btnbaon 1787« 800. (iaønf. Sørbeø 6. 104 09260«) 

Ueber bie cinbeimiføen JG&oUenmanttfafturen tnfonbct* 
beit bie in ben $er ogtbftmern erøleOwig anb forøen 
— i B*leew, fcoljt, pi-ovin3iftlb,r« 1788* 5te« £<ft* 
0« 144*52* v. ^Paafc^e (£*nti!) føbt i gWetf. »ejffe f ffne 
nnge #ar ubenlanb«, og tos l6l 4 ©oetorgraben i 
gRebictnen i »afel. ' qDfcaftiferébe fi^en i 5ti^en^at}n^ 

DUp. inaug. de Phtifi. Bafil. 1614* 4* 
An tilog i a contra vf^At|<y et futi/em loqvacitatem Joh. 
Abafveri Anopftngij. Ma^deb. 1&19« 8* 
Enchiridion de peltilentia. Haf'n. 1629. 8* 

Purgatorium medlcum continens jnedicamentorum 
purgantium præparaciones. ibid. 1631« 8* 

' Decas Tbefium de gravisflmis capitis aiiectibiis* 

3>aafC^e (SflteW) føbt i gøffiør 1568. »e* 
jonerebe 1591. Siet) 9Rector førfi i atbifteb, fiben i 
Halborg. gRejfie tibenlanb« ti( Æpbfflanb , granfe« 
tig, CngeUanb og #ol!anb. S3let t>eb JJ>jem!onu 
ffrn omtrent 1599 $ rfle l* * €5!aone* 1616 biet) Bu 
ffop i {Bergen og Soctoc Sbeologtce. Søbe 1636* 

Thefe$ pbiloropbicæ ex apiculæ illius gallicæ, Pabri 
PybracU, Méllificio philofophico bonam partern de- 
prorot«, et ad disputandum in Academia Lugduno-Ua- 
tava a Nicolao Paichafio, Dano. propofit«. Lugd. Bat. 
»598. 4*°« Disputatio pbilolopbica altera e T 7 , Pjbra- 
cii Melfiiicio gallico maximam partern excerpts* ibid. 
eod. 410. 

£igpr«btten øt>er SXargretbe ©abrielébatter Vcfeleje* 
Jtjøbb«. 1621* 4. oocr JCnub ©plbenfijerne. ib« 1630. 4« 

Adraonitiuneula de qvihusdam Zwiiiglioraanitarum 
cmblematibus Lexico græcolatino Novi Teftam. Paf 6^ 
r£r alperHs.« ibid. 1636. 8« 

3Daafd)e (file griber tø) ©progferer t>eb ben 
Borgerlige ©fole i 2ronbtøem, ubentttil føbt i C^rt* 
fitanfanb. 

Sale »eb ttnberotlningené »eggnbelfe i ben borgerlige 
fiftolet Sronbbjem. Sronbbjem 1783« 4*°* Unberret« 
tung om benne ©fole, ib. eod. jDeiuben bar ban fftew 
bet støefre i et periobif* ©frtft, fom i 4 binanben paa« 
følgenbe Xar ubcom i Sronbbiem anb er Zittl af Zvonb* 

^>a!fat)tUé (9iiete) føbt i mt, ^orban« 
gabet, 6«bem 3enfen ^(abe, \>at en fattig Sorger« ©if i ©fote i Sbenfe r ©tubercbe ftben i Wxtttn* 
berg. 1547 blet> ban ©ogneptorfl^ til frue Jttrte i 
jt)øbenbat)n. 1552 ®ifEop t ©faane* Døbt 1560* 

©ftlémijfe imelTem ben rene e9ange(i{fe Ccerbom og f)as 
uni ugubeiige Særbom. 335 it te nb. omtrent 1537. 8t>o r 

Viti Tkeodori ©ummarUt ooer boer ©ønbag^Coan* 
geliuro. ooerf« ib. 1552« 8* 

Tractatus brevis de articulo pradeftinationU, cam 
præfatione Petri Palladii. Havn. 1554« 8* 

(St ^immelbreo/ unber Cbrifli ifcaun/ datum (ol ®ub 
gaber« bojre $aanb, T. 1. 2555« fo1 - P at 
Oratia de fera et calkolica ecclefia. Ham. 1556. 3* 

Goncionator f. regulæ qvædam titile« et necesfajria 
concinatoribus obfervandæ. ibid. 1556. Og 1570, 800* 

ubgiuet af ^. p. Refeiu' tb/ 1627* 8t 

Comaionefactio de' vera iuvocatione Dei et de vi- 
tandis idolis. Witeb. 1557. 8. (fre bet ttorflfc X^ibenff* 

. felffobø ^ogcatalcg pag- 62.) 

^oorlebeé et $rifcen SKcnneffe fCat paa fin ©ottffcnfl 
beffiffe fig til 2)øben. JCjøbb* 1558« 1562. 1575- i58o*8» 

Xarfagrr/ forfor 3efu< annammebe SXanbbom« £auc 
Urne til Øtptåabdgaoe. &itbb> 1558. fol. pat. 

Om lommebog/ en nptteltg araf^at, fammeitpreoet 
og forbandet. Jtjøbb/ 1557- 1575* 1607. 8. Xf (Butbranb 
C^orlaffen ooerf. paa 3é(anbp. ^olum.1594. Kai 8do # 

©et beflige 2®gtfffa6« Crbm«regrer. »jøbb« T55?» 
1561* og €fibett i59^» 800. Æjøb$. 1647* 4to. (eonf. 
2ltljene 1813. p. 430. Sr ogfaa indført t»nemue?lavnø 
Coerfftttelfe af Caøpart tKettefarii 26gtefeab«bog.) 

3mob 2@gte{{abO £>i«t>te, forbanffet« itjøb^ 1557« 6V 
fiubccf 1596. 8. 

©aoibi ^falmer gjorte ubf Sønner* ib. 1570« 8* 

fBreo til ben tølanb^e ©eifiligb«b ^ foran bet i Sit* 
benfcatm 1558 trpfte télanbfte ©frift Margarita tbeo- 
logica. ©ce <3jelmfi. Caral« i* 119. 

3>atfal)(Ué (Debet) JBrobet tit 9l«ftfon 
rige, føbt 1503 i Slibe, bwr b an 9 if < e!o ^ SBleo 
SSettor i Dbenfe, men rejffe fnart berefler til SBtt. 
tenberg for at børe turøer og 2J?f lanfybon , b^tlten 
jibfte, efter be Sibtte 2Raabe y foranbrebe ^an< øg ( 447 ) Broberent 9toøn Ptabe HI PalfoMitø* 1535 (om 
(antøem, ble* SWagiftee øg tillige 9>rofcffor Zb'Ø* 
Kogt« øeb Itjøbenbaønø ttniøe rftcct«. 1536 bfeø ^ait 
Doctoc Styeologioe i SBtttenberg* 1537 ben førfie 
eoangelifle SBijlop i ©iellanb. Døb« 1560« (Af67- 

/tfrj Cimbria I. 476*79. 3rø**9 p. 55*82«) $anØ 

9ortrait er ftuKen af $aaf . 
Ot Ubcii og nøttelig »og om lønligt Gfriftemaaf* 

titbff. 1538« 

gorttaring øøer ben Uffe Supert ffated)iømuø* ibib« 
1541. . 

fireris expofitio Catecfcismi pro parochit Norregiæ. 
Håtn, 154a, 1559, Magdeburg 1546, Wjteb. 1543« 
*5S** »557- Lub'ec« 1553. Francof. 1559. ftaa&anp 

eoerf. af tW. p. Kofrrfontanuø. &i*bb. 1546, tyaa. 
Sitanbf af (Buobr. Cttorlactfo«. 1576* (conf* Kortø 
ViøenfF* SeUF* Soøcataløg B* 65.) 

Lod communes, bet er: Bor føiftelfg øerrbomø $0« 
oebattifle / f orteligen fammenftreøne for Øegfott* Jtjø bb* 

Gn bagttg Befjeubelfe dl Bub. 1551* 

9?oøIe martclige Bønner* øftbe& 2558« Øloflof 1572« 
jtjety. 1636. (3 JDebicationen til (Kline ©tpe / fom er 
baterrt fJalmefonbag 2552, ftger fJallabiuø., at (an bar 
ubbroget biøfe Bønner af £cr**rt, a>d>inuo*) 

ttnberøiøning af ben 5*11*8« Bfrift om BWbbeb og 
Øagtmobigbeb* Jføbb* 1553« 

Be marteligfte Bteber i ben ftettige drift, fom for* 
bfbe ben malebibebe Bager, ib. eod. 

Sractat om be Btøffer, fom Bubø Orb flat Jolbeø 
tebuagt meb* ib. eod. (optrøft paanp i Banfø ttlag* 
2ort. lil. B. 54-61,) 

<&n 9>rafcroatio mob S>efKIentfe, af Petro Capitanecv 
•g en aanbelig Becept og |>raferøatiø af p. palUMuø 
tflbobeffreøet af ben bettige Bfrift. 5rjobb* 1553 (iDenne 
$attabu Øtecept er oøfaa tnbrøftet c ben banfle ©oerfat* 
teifc of &ro4)manø Manus Domtoi. Jtjobb 1630 ) 

Ztt marfelige Bange, fom Kroeb $eerfen barffreoetr 
og p. palUoiuo ooerfeet og labet prente jtjebenbaonø 
JcMtnge til Øtøtaarigaøe* Jtjøbb* 2554. (paanp t ©an* 
9t OTag. V. 345.) 

Grammatict latina in ufura Dauicai jurentuiis. Mag* 
de bor g. 1555. 1556. Wiieb. i558» Francof, ad Oder, 
1550. (conf. ftftvup Notitia librorum qvi in fcholii 
ptclegebantur. B. 23*26«) 

Pia qvasdam cantica, qva vulco Refponforia vocan- 
tur, inmea ab omnibna canenaa et legende, Havn« 

»551- 

ffoangelilt øtimfføf ooer Bønbagerø og beBige Bagerø 
Cvangclier. ib. eod. (iabf. i Caøiabenø yfalmebog af 
1677. B* 712*1$.) 

ttn nøttig Bog om ©t. |)eberø Bfib, b.e* Cm ben 
trtftelige Jtirfeø gOYftløclfe baabe i bet gamle 09 bet 
09 SePamente* JCjeb^. 1554« tyl|ingee 1615* 

Ad Superio tendentes Dania) litterat, fire Delineatlo 
tezt, poenit* Hafn. 1554« 

Qn berlig $føorie om C^rifti Sorflarelfe paa Sftabor 
Bierg, prsbifet og nbtagt« fbib« 1555* Formol a vi/Itatlonif prorincialU feu Prøpofitonim« 
Hafo. 1556. (conf. Uycrnpø Untoerflr« Vnn« fe. 19*24.) 

Baaminbelfe om ben tufcriftøtge og forfrarleUgeBnbø« 
befpottelfe, fom er Boeren og Banben. ibib. 1556 øø 
1567« 4to* Bamme paa Satin nnber Sitelt Compen- 

diolum in qro pesfima et horrend isfiraa jurandi et 
maledicendi contVetudo utcunqre deprasdicari potl|t. 
ib« 1556 Og 2557. 800« 

JDrutlenffabi VflpOning/ eller Yarfag (oorfør en Gfri« 
ften bør ffpe ben formalcbibebe IDruffenitab* ibtb. 2556. 
1559« 2610* 2626* (|>aa be to fibftntronte ^bitionerø 
Sttrtbtab ttHaggea Bogen urigtig gorfatterenl »rober 
Kielø yaaabtue.) 

Vlterbog o: doangelier, Bpi|lter og Coffecter/ Stag* 
beborg* 2556* Jtjøbø« 2564* og meget oftere. 

lfagoge ad libroa prophéticoi et apbftelicea, cura prtf- 
iattone Phil. Melanchtonis. Witeb, 1557* 155A* et £e> 

pius. Ubgioet i grantf. nnber Steel af: be bibiii« la- 

criå et libria veteris et'novi Teftamenti« '558* 00: la 
qvæAiones redacta et aacta a Dan. Cramer o. Stednu 

1605. (conf. 3n>erø. e, 73.) 

Catalogua aliqvot harefium hnjua aHatif et earuoa 
refutatio. ubg*artllelaitc^toii. Bliteb.2557* Bleoflbeit 
tnlbflcnbigere nbgioet af Hefen nnber Sitel: De norie 

neirelibu« Ure SVermeriU luai otatis Commonefactio 
aravii et necetlaria* Francof. 1638* (conf. gortOlen 

foran 3werg. B. 200*1030 

Explicatio orationia GhrU|i Jeb^XVII. FrancoL 1558* 
Hafn. 1638. 

De poenitentia et joililicatione. Wiieb. 1558* 1559. 
Ham. 1638. 

Librorum Moifi, q?i funt fons doccrtn« ecdelia^ 
explicatio* Witeb. 1559. # 

ZTøfttfitift tfl Jtong grib. II. ooer (anø *r. gøjberø 
Bob. it. ®n a)rifleliø Bon tilflWet 5tong griberif og 
(an* Mbaarne eøbffmbe. it. Jtong CJctft. Ulbieø %U 
feeb af benne Berben. S\§ b(/ 2559, 

Qtn Unberoianing fortetig ae btbt. (b. 2560* 

Enarratione« lectionum evangelicarum juxta domini- 
carum ordinem, leriptn a Petro Palladio, qvi ©as bona 
fide excepit public e recitataa a Mart. Ltuhero. Witeb. 
15^0* 

Enarratio in Tbrenos Jercmiø. ib. eod* 

3 *aret 1555 lob ban et *tf i folio patenti i Jtføb«. 

frø tfe ; Decla rat i o verborum Efaiæ IX Puer natua eii 

nobis Occ. og bebicerte famme fom en Øløtaarigaoe til 
Biffop Ou Bi(be. tigetebei famme 2Car oa famme|lebø 

Al fol. pat* Strena novi anoi ad Hermol. Trolle , con- 
tioent dicta Scriplur« qribut probatur Petrum non 

fuitfe Rom«. Og *aret berpaa, 2556/ «ogle Sefa 
Crbrifti Ølaone af ben beffige Bfrift , ffi«nfte gru 9tu 
niVU Cxt og benbeo Boltre til Øtntaarøgaoe / ligelebeø 
fol. pat. y 

*an bar paa JDanff oøerfot: ålut^erø liben SLat«bU* 
mus. Kiobb* 2537» ^n ttblffggelfe eBer gorflarinj oøec 
gaberøor. ØXagbeborg 2542* 9n enfolbtg Bebebog af 
Cutøer. ibid. eod. et fspjua. T>. Ct>eooori Bprog af 
ben ^eUige Bfrift* ib. 255a (ifeta« Sebicationen , en 
9løtaarøaaoe til gru Birgitte Bfoe.) 6avanaroU 
UMftggelfe af ben 52be Baoibø yfalme. Ib. 1552* XClu 

(57) ( 448 ) faB<føøn» Xtattat øm U Siki OpftanbeU* 09 om Ut 
esføe 8fo. tbib. 1555 °9 1638* €*fp. *$itberiut tf Stat« 
tater, ben en« om BSgteff abf etat, ben anben om frugt* 
fommelige Cloinber. tbib. 1556. (ttrtøne 1813 6. 427*280 
fcnbr. tftufcitli gotmaninø og Xboarfel om ben lappebe 
øg fortlubebe {wfebjceoel. ibid. eod. 4(0. (Jtangebefiana 
€*. 65O "Befal ©pracb/ 09 Sobi« 809, brøde Joer for 
ftø trptte i fcube*. 1558« 3efn Ctørifri f)ine* Søb* 09, 
Opjianbelfeg&tfforie ocb SiigentjAøai. £iøbj. 1556. ©i* 
ten ofte tr^ft 09 berje* tilføjet Cibemonbø 3erufalemt 
09 Sfbetnet gnfeliae goeftprtinø Xtminbetiø Brrifte* 
ntaat, ufcaf tftdamt)tone Loci commuses, &jøb(. 1561* 
3nfr« nienit SEroetot om ffjcorcffmui, ubgioet af $. 
ttanneflab. Stonbtøem. 1751. 4to. 

£an $ar ffceøet gortøte ti! tttatttjia Røfafontani 

8ebeb09 af Sar I$44/ til N. Palladll tractatus de ar- 
ticulo praxWUnauonis 1554* 09 til ben banffe JDtterf. 
øf Cafe. ^uberimw. om Gub* »rebe 09 Staabe, Xar 

1548* 
$an« llnbertilntng onr befatte golf er fnbf. i OanfFe 

SHaøa3* li. 89 9& 09 (anO Modus abfolvendi puero- 

rum oppresforei i énnbvigø BntømfFe Baml« 1 ©b. 
abet $• e« 137*38* 

Om be af (am forfattebe ^falmer fee »Datffle&tgteF* 

^i(h I. e. 201*2« 

»fan tiltigemeb Gtarfoff ornat , efønningftti 09 5Ka$a« 
t«u< ere gorfattere af ben faa talbte Gførtfh'an ben 3bie* 
»ibelwrfion af Kar 1550. £an uar oøfaa aXebarbej* 
bet peb CJrifrian ben 3bfe9 Jtirfeorbinarrt« , fom førjt 
biet) trptt paa Satin* H«?ni« 1537, oø fi&en af patla* 
biuø ooet fat paa ftanff 09 trpft i 8loe*{iIbe 1539« £i*b$. 
I54 2 * , 553- °ft K'9 ( * °f trrf * 

$ané Ørewerlinø meb Grcanniferne i goetfttbc 09 an« 
breafratater i S lo firme ftaaer i *D4n. X>ibl. Vil. 99* 
148. £>et 3ubicium fra be f j«bfn$aonfr> £$eo(oøer iracb 
»'Interim" fom lafe* i fcftii. »tb!. V. 76*106. VI, 192* 
012, (ar (an oentfltø conciperet gtattabii ©frioetfe til 
Xrpinut i^amberø om.famme SRatertc er aftrpft faaøel 
i t£>4n. 23tbl« loc cii. pag. 67« conf. VII 149/ fom i 
jortgeføee Bamml. von røeclog. Badgen. 1738« ©. 258. 

tyaUitli (%xibni% Sofe^) [(^entftg: 
3ofym Øotttieb Herman genant JEtøtørnl.J 
Cn 2foanturtee fra Stpbfllanb, fom unber bette fat* 
fPe fRat)R i Sarene 1786*89 op^olbt ftg.t jtføben^aon* 
(ttbftrUgt Cfttcretntngtr om t)<m* toøne . SBtbrage* 
rier og omf!terfenbe Sebemaabt t)a\>t$ i UTeufete 
texftotb. Scfcriftfl. IX« 269*75.) 

©er te^tf^affenc ©orteéoere^rrr* itopen^c^en 1786. 

©r r SRpfTaøoø. D«nabr4d iu £amm. 1789* (Ictrbe iSfr* 
■789- ** 39*3 

9 aUinié Vntmort anf bie røm fm 32 Gttftct bel ©amm- 
lerø øemji^te »etøulbiøungen be9 U. ^ 6. 25lod)ø. 
Jtop}. 17^ Unterfucftunø, ob bie »locbttørn Seuøen 
ajaubwftrbi9 frib. ib. eod. ©rrrcfjtlid) bocurarntirter 
Øemet9i baf Vt. ^ ©.2Wocfr mit fetner foøenanten bo« 
enmentirten Xntmort bem ftablknm einrn btauen Dunft 
»nrørma^t *at* ib eod # (conf. Ugeffrift. Barnieren li. 
422^2. lll. u6 # JttorgenpofUn 1789 p f 89» i?9» »3^ 
22it i« iCtc« 1789 fto* 4^v) 9>a(mer (3f»* Dltrt) YcabfmifrSorgerø* 
eemmartfl; nu &fo+>lcerer famt gorfanger i J^efletMb 
i SJenbfoéfei. $an lafttt f?g paa ftne førfie ©frif. 
ter Qlcttvcb, efter ben @aarb> ^orpaa f)an er 
febt. 

ftogle Brabe fra Canbatmnetarecfemiaariet paa «3la*» 
gaarb. 3(alborø. 1801« 

it)onff Børneoen efter Wodjom, ib. 1809. (terbe Itft 
1810. 9to. 35.) 2ben Ubø. Xalborø 1817. 

8teformationené 3bre 3nbt(oram. ibib. 1817« 

9>afl!t)att (3en«) f bt 1697 ben l6 3ui« 

i Yat i Slibfr Stift, (»or (ane S^ber, $ant 92ie(. 
fen ^aluban, bar $r<tfh £)eponerte fra Sttbe 1716. 
X723 Meb Slector i 9tingfteb. 1734 $r«(l foi 2$or<« 
lunbemagte i Siettanb, JDøbe 1782. 

Disp. de qvæiloribus Romanis. Havn. 1719. 4. * 

De terapfo Sti. Lucii Roetkildenfi Disp. MV« ibid. 
1700-32. (ret* i «5øjer» Nova JUtter. Ro. 6.) 

5)afuDan (Softatt) f bt 1756 b. 24 «ept. 

t GaUunbborg, (t>or ban* gaber, $ant 3acob ?)a* 
luban, SBrober tit 5Wæ(lforriøe 3en« $a(ubaa# oar 
9>ræ|f» iDeponerebe fra SRøetfilbe. 1775. Slet> 
1785 reftberenbe GapfUaa i Stnbbefjebrng. I7g6til 
Xøminberøb og til grebentborg ©lot 1788 @og^ 
nepraØ for ganefiocb paa SRøcn. 

æatcfraatfcaffdbilraul, eoerf. af X&fl. Jtjøb^. 1783* 

KbfftQiøe Gamtarer 09 Ynmoertntnøer i Xntfbning af 
nyøolmø JorJIaø til Øcrtiøionøfunbpaberø Ubbrebélfe paa 
Sanbet. ibib. 1785. 

Saoatei < IDeportationi^tflorie. ooer[. ib. 1801. 

* eamiinøer Yoc S^eoioøer I -II ©i nb. tb. 1803*5. (r. 
£fr* 1806. 9to. 8*9* ^U. JUtt, 3eic. 1806. 2)ec. paa. 
39K) 

Unberføaelfe om Varfagerne til Sjeneffrfolf* moratft 
gorbsroeife. ib. x8xo. fcJUtt.ttb, 1812 9io. 1506. <$*IL 
Hue. 3eic 1812. 3un.) 

3 2&blt$t&ef for bet fmuffe Bjøn ab|f iffigc Gtpffer 5 
blanbt anbet, 8re» om eiavetanbrlrn. 

3 O^e for 1800 0. følø. Var Kbff iffiøt, for bet ntefte af 
aDbff ooerfat. Seraf er Wenrf etter ben Surnjfinbige, 
fom pob i 1805. IVs 1.57, oøfaa ferftiU aftrptt^ 

3 røinerva: Steøelø'O 2»inbe 1802. 111. 343.* Cice* 
roø aale for Yrc^taø , ooerf. ib. IV. 186. Cm Orbet 
fcaartfabe 1804. L 178. |)rto# 2). 91. Sltøert&tmbe. 
1805. 111. 194. Splptmnøer tit låtit af $ommernt£tc 
torie 1806. II 305. conf. HL 30a Om ben offentliae 
•ubObprteifr« gocbaroelfe. ib. IV. 148. 269. 

»il jaaefenø mrtawebøfl?rtft $ar Jan, foniben ^nrbt. 
fener i VI. XI. XII B. , leorret GFøUectanea til gortfets 
telfen af $ar\i Bnmlinger for tteoiog iXbe Btnb. ©♦ 
37«H3. 441:66. XI. 293-326. XIL 2686.-367.84> 

Sit truffen* Xnnaltv no&U VgricuUttrbemcrfninger ( 449 ) i VI. p. 67. 74. 152. IX, 196. 206. au«, oø om Ctøfitful 
paa ©øen i X. 331*38« 

Om $aøfltben i ban« Gmbebtf reb* paa <Øt*en — i 
ftp. fra ©riff. for Rontrøio. 1. 476 og 695« 

3 anriqtmr. Bmtaler: Ctfterretninger om Købbtnøe 
Jtjampcoføraoelfe oø om to 3ette|tuer, i 2bet 0. 2bct 

*«ftf 6. 221:66. 

$an* 3aco6 ^aluban« eeonetøbeffriPelfø — i P« P<** 
labanø CaUuitfborge SeffriPclft 6* I-LXXXVUU 

ftoøtt tnttltt S>r«bifener, oø abffilltøe i pcrtoblpe 
Chifrer afrrpfte Øer* oø 6anae. ,, Øenffab« fcoo," ctt 
Jtmbfanø, bleo trpft farrffUt* *]øb$, 1782* 

9>alUfcatt (So^an 8ønbotfl) ®øn af fora«, 
førte 3enØ $alttban, f. i S&orølunbemagle J757&* " 
6ept. ©ep* fra Koeøf ilbe 1776* »le* 1788 reflberenbe 
CapeKan til Saarnebpe paa amager og 1791 til Sri« 
nttatt* Jttrfe i Jtjøbenbaon* 1808 fif Stang meb 
Jtiøbentøpn* Gogneprøtjier. 

Øoar paa Stece nffonen ooer 9* |>atubanø yrøoepr*bfc 
fen. Jtiobb« 1782. 

Øtgtige EanMprog af Salomon oø 3efulG»r,af, ub» 
øalgte oø orbnebe. tb. 1807* (l*c&e lEfcerr« 1809 9to* 
33. ^afl* iCrgdn^bl* 1807« Sun« 531O 

Øetanfninøer for »øre fol! fom f j leoe i øob fforftaaelfc 
Jtjøbft. 1812. (4all. lur« 3eit* 181 3- 3an. 108O 

ttoøle f«rpt ubøipne oø i Jtjøtft. trpfte ftobifener, 
f. ør. Øalgpwbifen. 1785- «**>«* bolbte unberftriø* 
nroliøbeberne 1807. 

3 jatlcfenø maanettøftV. $)tftinøer oeb V« 0. €tot(eo3 
Øøø om æøtejeabofctitmitfcr — Vil. 263-94* <"<• i 
L£fci8o6 9to. 21.) Om øebjolbenbe gorbcbrinø i be 
anorbnebe *nbaøtd* oø fcrrebøøer. l XII 414*42 

<tt oø anbet anonpmijf , f. «* Audiaiur et alter* 
par* l tlttiieroa 1793. il*. 149. 

3}aluDcm (f>ebcr) »rober tit forahførteSo* 
(attValttban i ganefjot*, føbt i Gallunbborg ben 
12 3ul. 1755* 2>«P- f ra Koeøtøbe 1773- 83l<* 
1779 ©ognepnefl for Xommcrup i ©iellanb. 1785 
GapeUan til grelfer* jtirle paa 6&riflianø&aon. 1794 
eoøneprcrfl til Xømtøbetøb og eut«pr*|i til 8"* 
benøborg. Døbe 1799* 

©ubelige Såler ooer *ftc»fang«te*terne. I-U ©el. 
Jtjtbb. 1785* 

øteUøiohftalft til SDpbø Øeforbring i M tullige Sto* 
LU 2) ti. ibtb« 1788. 

©effrioelfe ooer Gattaabborg. ib. eod. (t fCfr. 1788« 
Ito. 39O 

Gamling af f>a*ftoniprctbteener, tb* 1789- * M &?*♦ 
ib. 1799* lErtr, 7be $. p. 207.) 

Øtaga 9 tn for Sibenbe. I-U ©el. fbib. 1790*92. 

Gamlinger til en »effrtoelfe ooer CtøWiftttttaøn, ib. 

1791. O. *ft« 1791- *•• «4») 
9tp eamllaø tf |>r«bieener ooer Xftenranøltepterne* 

MU Delt ibtb« i?93- 3 Uøeblabet »orgervenien wir f anWebarleibet i 4be 
Xarg. oø {{rro/ btanbt anbet, om Xmaøer Caab i 9ia,ii» 

graømenter af (5n yontopptbanf tevnet * t 5aOe< 
fenc tttagai* VI, 605*19. VU. 353*80. VIII. 594:624+ 

<$n 2>el enfelte f)roebifener oø fteiliø^ebttaler f. *c. 
Cltrøetate ooer Dronninø Sulitne SRaoie. 1796. 

Sit bet rfreolog« 6elfF. øtttelige Caier leoerebc b« 
fom SJtebtem Sibraø/ oø ba ©eljfabet oar opbaoet/ bien 
bet barn ooerbraøet at beførøe bet 3bie »inb* 2bet 4. rJl 
SrpCtcn. IDeri er af ftam 3 t>alfionlpr«bitener oø et 
Vnbanø. 

^>an par røebarbeiber i ben i Xarene 1777*79 ubfomne 
Xty trit. CtlfFuer. 

3>alUftan (©øren) falbel eHetl oafaa &*< 
ren eCrioer. Srftbt i 9itbe. 83a t førfl SU»tl(!riper 
i jtjeben^apn; ffben blev tøn, omtrent 1564, JBor* 
gemefler oø Zolber t (Solbtng. 2)*be 1582. 

$an er gorfatter til be toenbe gamle yfalmrr : Cøft 
op bit ^opeb/ al fltyriftenbeb! og; Øerben I ^pab buejt 
fpigefulb. 

^>atl(l (Vittta £oro(^ea) ©ee Q[t Ont O^f« 
3)ape (So^ait (Sad Gtyrtjiian) føbt ben 29 

Sflop. 1723 i ©troen i bet J&annoper anfPe , ftpøc 
^an* gaber Par (Sapitaim £orrbe i (In ttngbom Vpof 
tftetertønfiem 2)rog til Jt|ø6en(apn for at lægge flg 
efter SRebictnen. ©Up 1750 prioattm infaiberet og 
tog berpaa ben mebicinffe Doctorgrab 1754* ^cacttfe. 
rebe (Iben i SBergen , (pør t>an bøbe 1773. <$ani 
SBiograpbie t bet Peb $ant£octorpromotion ttbfiotbte 
^rogramma. 

Disp. itiauff. de ration ili aithtologia rheumatismi tt 
arthriiidiø. Hafn. 1754. 4* 

« 

9>ardtué (Sacob *ou ber ixppt) «ar i (in 

Zib ^manutnftt ^06 Siffop Øunnerué i Sronb. 
bjem* Step 1774 reffberenbe SapeHan til grue Xirfe 
i Sronbbiem. 1794 ©ogneprcefl til !Dtc(baten .i 
Sronbtøem« @tift. 

Stovt ttnberretntnø om ben iSroabføm oprettebe bat« 
gerliøe @tole. Sronbbiem i78i« 4* 

Cm ©raafalfen — f t^orffe XHttfttfT. Selff. BPrift 
lVbc Scmc paø. 417*22. Øeifrioelfe ooer noøte &ori* 
trolb« ibib. 423*28. 

fiatébCt% (6l)rijTop&er) tit grpbenbat. gabt 
ronb(jt.mø Slet 1632 ben 17 2)ec. $an* ga* 
ber Otuf $ar6berg tit jernet (nu grifenberg) par 
ba IBefalingØmanb i Zronb()iem. %ax\ (lubertbe i 
©ocø og rcjfle berpaa ubenlanbé 1648. Xom 1653 
^jero og blep Jpofjuufer. &\l 1659 fom ©efanbt 
til 9oten« Stejle 1662 ubentanbø meb jtronpriitb« 
G^riflian. jtom tf em Xaret berpaa, og btto efter 

<57') nøgen Sift tBteeprttfrØ i Gancedtet og Btcecan|ter» 
1671 optøet i ®rt»epanb, min bob* famme Xar. 

Diarium pacia Olivenfis — fPre&et paa SDanfP, men 

af S. 3>ontoppiban o»erfat paa Satin og inbført t be af 

3. (Bf. &tøme 176366 Ubgiøne Actapacis OUvenfisTom. 

II. p. 49 518. *bff jUige (anf Gpifhet om famme greb* 
for(anbUng flabet brr Ubtoø af i 6d>legelø Bammf* 
11 JB. 3tee 6r. p. 138. (conf. T&øbtrø Samlinger til 
ten tanffe ^iftorie.) 

^)ar éberg ($otøer) en €5øn af Stiel« $aeø. 
terg til <Slfj*r, føbt ben 31 Xug. 1631« ©tube* 
rebe i fin Ungbom i ©orø. Sjente i Jtrigen unber 
griberie HL efter grebeh ble» %an Sanbébommer 
førfl i Sottanb, ffben i ejeffapb. 2>øbe 1692. $anø 
£e»net i bet »eb (an* Døb af Uni»erptetet ubflabte 
9>røgramma, 

gorfoar for €5ojro Grammaticuø — i 6u(mø ttø 
©amU til banff <3tftor. II. 83. 1. 185. 

3>artl)ettat) (Sean »laife. bed fto$e$ 
te) ®ee: $ettø$e& 

9>att)tt^ (»atyia« oø ^eft«*) ©ee: 

tKoforfontanu^ 

f>afd)f ett (fcaniel «$emri<&) føb i ftftntgø* 

btrg 1697 ben 14 ©ept. $anø gaber var Saab« 
manb. ©tuberte »eb tpbjFe Uniwftteter. jtom 1723 
til Jtjøben(a»n, (»or ban 1724 tog 2)øctorgrabejK 
4>ant £e»nettomP<*nbig(eber (a»eé i bet i famme 
Vnlebning ubftøbte Uni»erptet*progrann 

De epilepfia, dUf, inaug. Uafn. 1724. 4. 

^>aéfoto (ttma Sabrina føbt Waterna) 

Sat i pn 2ib Tfcttice »eb ben banffe ©eueplab«. 
$un er føbt i Jtjøben(a»n ben 25 3an«ar 1731. 
©iftebt Pg 1753 »eb 8ieutenant (J(riPian »Ibre^t 
»øn $aøfot», ber Praj: berefter gie fom fteutenant 
♦eb be ojiinbijfe Stopper til £ranq»ebar. $un bebe 
1757« (conf. gortalen til ifle ©el afben forbanffebe 
Glewlanb, (»or biøft biograp(ifee 9iotttfer mebbeleø, 
tg (»or man (ar (enbeø $ortrait,) 

arffo»0 etter Jt]arlig(ebØ gejl, et originalt ^orbc 
ffoWe i 1 Kct. Jtjøb(. 1757- «UHieø 1. «re. 1757©. 68« 
©erlingø fer famme Kar 9lo. 80 

Sen uøentebe gorliebelfe etter Gupibo y^llofop^« ib. 
•od. ({.tflieø 1. itft 1757« ©. 581 0. f.) 

IRarione eller bet fri Balg, original ©tuefpil i 5 Ve« 
ter« ib. eéd« (w. tøtb 6. 587 o« f.) 

Prevøtø Den engelle f>(f(ofop( etter Cftcøelanbø $i» 
ftorfe. ooerf. ijle $el. *jøb(. 1759. 

©er frau ton ffetfbo fftmtU^e fcuPfriele* anl bem 

©dn, ibid. tgd. ) 

^>auefé (6(anS) ®ee: $att>f(^ 

f>auerfen (^an* a^omatfen) f bt i Stam 
bert. Stejfte ubrnlanb«. Siet) fiben ban|E JRepbent 
i itiUt 

Di»p. de bello ejasqve jure. Gronningæ, 1639* 4* 

Diatribe de regno hæradiurio contra noyatorem 
(Er. Vindinglum). Juliomagi. 1645. 4to« 

Scemmata familiæ regalia et ducalu Dano-Holfatice 
a Tbeodorico Fortunato. Lubecae 1657 «* Havn. 1653. 

tyCmli (3ø&an) føbt i 9l 9 eiøbtng paa $aU 
Per, Xog 1763 ben mrbicinffe Doctorgrab i Øfiio»« 
9>ractifrrebe i Xjøben^avn, ^t>or ban bøbe i (øj Xiber f 

©an|f mebicinp Urtebog. Ajøbft. 1751« 

De infectw coleoptert* danicis Disf. inaug. Butxovii 
1763- 4« 

£)er mebtcinif4e Øtia3ter io^etracfttunø ber Sobfdjl&ge. 
Xopenb. 1764. (Øøtt- 2ltt3« 1765« &. 1192.) 

Obpmifcb mebictn« YbbanbL oon beaen beffiffirtf« 
SB&ffem unb brennenben @ei(!ern. itopenb* 2769 (rec af 
Xbilbgaarb i Xrit. Dourn. 1770, 9to. 12.) 

efterretning om be lottanbfPe SXannagrnn — i Cccos 
nom» 3ouriu II. 388. 

*an ooerfatte, fra 1757 af, be førffe »inb af bet 
[oenfPe Sibenfeaberøfetpabø 2fcter paa »an«. G«onf* 
>• Æft. 1759. Ho. 41.) x * 

^>autt (So^an griber^) fab t i <,>ben^ 

(»or ban« gaber »ar Sager. 83t*o etubent 09 btr» 
efter førft Vr((i»ariuø pben 9le»ifor og enbtltg 175a 
9>opcaØferer »eb ®enera(poPamtet. Søbe 1763* 
SuPiniani 600 i Sabeller« Stjøbl). 1745, foU 

J)auttt (©imon) fø bt btn 6 3fpril 1603 i 
Ropotf, (»or (anø gaber / JDoct. Qtniit tyatxttL 
ba »ar »profeøfør i Webicinen, pben »»mtbicuø 
(o* griberif ben 2ben« (Jnfebronning paa ftpejøfcina 
etot. eimon $autti bepønerebe i SRoPotf 16a* 
»ejpe ubenlanbi, (»ortil (an nøb Unberfløttelf« fra 
bemelbte dronning. Jtom tUb(tge 1626 og t>ar i 
nogle 2Car ^ofmePir (oø nogle unge XbeMmanb »eb 
©orø Tleabemte. Btejpe berpaa ubenfanbt iaien* o« 
We» 1630 fcoct. aRcbtcincr i SBittenberg. tytattU 
mebe 1 efibed f fra 163 1 til 1634/ ** (an ble» »cof. 
»ebum« 1 JRbPotf. 1639 9>rofe«for anatomi« 
Cdrurgioe og SotaniceØ i Jtjøben(a»n / og »ar tiu 
lige 6tabøp(ppcuø. 1643 o»erlob ^an fft 9roff«a 
forat til J>. S(om. »art(o(in. »(e» 1650 Aofme* 
buuØogi656eongl.8t»mebicttø. JDøbeié8a IMol- 
hn Cimbr. Liu. il. 616.22. tliceroii tutti 
Saumgarten III* 108*13. J^ané SBtograp^it er 
øgfaa i bet »eb (anø Døb af Unt»erptetet ubff«btt 
|>rogrammat J^an« ^ortVait foran Ubg. 17 od af < 451 ) Qvadripart. Botan. foran Bartholin* Cijla Med. 
09 flere 6teber.) 

Dispp, in 410 : — de hæmorrhagia , præf. Thoma 
Finckio. Hafn. 1629 — de arthritide, disl. inaue. Wi- 
teb. 1630 — de apoplexia , Roltochii i634- • de fuf- 
focatione uteri. ib. 1636 — de tabaci abufu« ibid. eod. 

— de catharro. ib« 1637- ~" de dolore dentium. Hafn. 
»639. 

Qvadripartitum botanicum de iimplicitim toedica* 
zb én to rum facultatibus. Roltochii 1639« Arge n tor 1667. 
Francor. 1708. 410. (conf. notfit Viktnft. SelfF, 2&00* 

c*taloQ G, 135) 

De anatomi« origine præilantia et utilitate fyntagma* 
Hafn. 1643« 4to. 

Flora Danica etter Qanff ttrtefrog. &]*($« 1848« 4to# 
(ttorfTc Xhoenflf. 6elf& &*øc*taloø ©. 206.) 

Viridaria varia regis et academica public* , collecta 
•t recognita. ibid. 1653. 

Digresfio db vera unica et proxima caufa febrium. 
Franco!*. 1660, 410« 

Commentatio de abufu tabaci et herbas The«. Ar- 
gentoruti 1665, et faspius alibi. • 410. $a4 Gftgelft 

©ocrf« af Soct, 3«meo, fconbon. 1746* 

Modus dealbandi oafa pro fceletopoeia. Ha£a. 1669. 

— ogfaa aftrytt i Mangeti Bibliotkeca anatom* Tom, 
U. p. 1185-86* 

Macbina anatomica. Hafu. i66g* fol- 

Xnatomitøti unb mebieinitøeé ©ebenfen flber etn tø» 
nigl* fteitpfert. Gopenb« 2672, 4(0. grancof. 1674. 410, 

Epiftola ad Thorn. Bartbolinum de osfium dealba- 
tione et de granline osfifrago. Hafn. 1673. 4to. 

$anl n O ratio habita Roflochii 1633. cum ibidem in 
suoiernm Profesforura rece peretur," et trpft t StoflosJ 
X639, 4U, 09 tillige bag i Jan« Qvadripartitum Botan. 
£an6 "Oratio introducioria in Acaderaia Havn. ad 
l>nos Profesfores et iludiofos habita » cum Galenura de 
osllbus pubiice eslet, imerpretatutus" er trpft Uavui« 
1641. 410, 

Tria programmata lectionibut etdisferurionibuaprsø- 
misfa. Havn. 1614-45. 410. — ftben inbførte i Zb* 

'X>art\)OliU* Domus anatom, pag. 7 et feq. $)et CttC 

of bem er ogfaa trjft i SB. Jtfrftetø« tpbffc £)»erf*ttclfe 
•f C &artMtø* Inftitut* anatom* p, 930* $ant 
"Programma de Medicornm Pharmaeopoeorum ae 
Chirurgorum officio , pubiice anno 1665 affixum, qvo 
fe publicis exercitiis høtanicis abdicat" er trpft i åjøob« 
1605. 4t0# 00 tillige bag i Qvadripartitum botarti- 
cum. 

•KbfHHge ban* mebicinfPe 3agttogelfer ere inbraKebe 

i be aBartbottnfP e Jicta med. Havn* ; og i Medicina 
Dan. domeji. (a9C< af (am de herbis inqvilinis, 

«£an ©ar meb at førfnrbige bet 1658 ubgionc Dispen- 

Cato ri am Havnienfe. 

SKan }ar fcanl og 8 Øønnerø "Genethliacoa in nati- 
Titatem Gbriltiani Principis bæredit. 25 Mart. 1676" i 

Sotfo. tyatXUi (Sfrrtfltan) <s n eønaf Sctøntøt 
Døbt 1679 poa fin Ubenlanbfrejfe i $ariør 

Dania lugens, tire Epicødliim in obitum Friderici 
III. Helmltad. 1670. foL 

$PaU(ft (Conicl) Den 9?«efIforrt«e< »rober; 
febt t Jtjobenbat)tt ben 23 SERaj 1640« Slet) Softn 
lianbUr fammeffrb* og bøbc 1684, ^an (ar ubfli« 
tet: 

Hn ttD SBaabe at lære (5att4f<mul. Hjob^ 1673« 8» 

Cn 119 fulbfommtn ^falmebofl- ib, 1680. og ©n libeit 
yfalmebog, tb/ 1682* (vid.!Diin»!bliot^f IX.71406O 

fRanaal af irøttiøe sBønner. ibib* 

SKaaneblige Stetaftoner fra 1672 til 1684* (®* "O 

ifølge &Arrtøoiilte Acta Medica Vol. IV, p. 201 , ub' 

gione t goliO/ &oart og Cctao i Vårene 1674*76 , ogf 
Xarene 1677*79 i Qoart og Octao.) 

9>attUi (^Olget) »rober til bt to 9)«fffor# 
lige, fabt i Jtiobcn^aon 1644* »ar en De^avenbt 
Jtløbmanb/ men forfalbt til fanattflc ©tiUer, forlob 
Jtone og »ørn, rejfje til Kmfierbam, og paa^ob at 
vare af Dat>ib6 6tamme og' af ®ub beffiWet til at 
føre 3øbeme tilbage til 9>alcrfltna. (conf* *>erm» 
POn tet é^rtt Novus in fielgio Judæornm Rex 
OJiger PduMi multis editis monumentis littera- 
riis clflrus« Helmftad, 1701. og &c$føauØ l&tbe 

Sruentimre 6« 1438 '4°) <f><*n bebe omfifber i 
Siøben^avn 1714 eller 1715« ttnber pt jDptølb i 
Xmflerbam ubgav (an fra 1697 a f' ^^ P^a $ol* 
lanbfE og bel« paa Spbft, abftiUige p^antaflijle ®frtf« 
ter, fom opregne« bo* Worm U. 171« III« 971* 
conf. 3rie og gebe 1809. 1 39. (gfter ftn Stlba* 
getomfl til Jtjøbentyatm ubgao (an : 

Guppliqoe an grib. IV. , worin ber Ataiø wtrb øebe# 
ten ju befeblen ben »ifdjof Borneman/ ben Confelfto* 
nartuo, ber tbcoiog. gacaltet, Srunémanno unb beflen 
SDifcipct XBinéloo k, etn jeber oor flu) ein^itliefern / wie 
ttloi Cloi }c. ØXattb« XXVII. 46. fenne anb mfiffe Aber« 
feftt fenm Copenb 1706« fol« 

* 

Xn 3^to ftoigl. ffllai« oon ©c^røeben (CFart XII.) ben 
je§ø ^eroorfomatenben unuberwinblftben tforel* ttfai» 
XLV. i*8. Qopenb« L *• 1 Vtr i gol. 

3 j&tøøo* førfte yfalmebogø »interpart er ben f)far* 
me : "6olen ubt morfe Xlaber oifer 00 til Jtotfct ben,* 
af $olg, 9(vuttU 

tyauiii (3acob |)enrff) » r #ber tit be tre 
D?æ(tforrige. Sejønerebe 1655 ^^ Jtiøben^a^n^ 
ttniverfitet. Stejfie 1658 nbenlanbl. 1662 blev 
$rof. Anatomiæ defignatus, men forahbrebe fit 
©tubiura fra SRebicinen til Sara og 4)if{ortem 1664 
bleo $rof« hiftoriarum og tongl. ^i^oriograp^ »fe* 
ffben fongelig Gecretair og brugbe* i 3fmbaØfabet4 
»ar Seffbent i $ambur& i6Q6« 1693 «ar $an wb ( 45« *etengelfrV#of, forfra ban 1697 Met> tøemfalbtt 
09 famme Xar opfejet i Xbetftanben mob OTawi af 

Rofønføilb. (Molleri Cimbria II, pag. 614 l6.) 

Poema in homagium Fridericilll regis Dania, Hafn. 
1660. fol. 

Propempticon ad Joh. Georg. III Saxonia Princip, 
ibid. 16B5. fol 

Anatomi« BilHanø Anatorae in prim it circa vtfa me- 
feraica. Havn. 1663* 4. Arge mora ti 1668- 8- 

Laur. Betiini, Florentini, anatomien de Aructura 
renum obferrationes. Argent. 1664. 8. 

Epigram raatnm libeilus. Argent. 1664. 8- 

Panegyricuø qvo Friderico III natalein 6omum ed 
gratulatui. Havn. 1668. (ol. 

Macbinationes CornificiiUlfeldii« f.l. et a. 8*o- ttbfom 
øøfaa unbrt Zittl : Machinationum Corn. Ulfeldii tuc- 
emeta Narratio. f. 1. 8« 00 paa jDanfl Uaber StiUll 

Gorft Ulfelbl liflige yractitfer. i. 1. et «. 8« 

Epiftolø tres amici ad araicum, L !« et a« 8* 

Clypeus veritatis confulibus et fenatui HamburgenU 
•ppofniu. Gluckftad. 1 686* 4, (tv og ubgiorn paa Spbff, 
ibtb* 4*0. 

Kbgenfttbigte Qecfarafiøn »egen bf« auegffojrienen 
Berraty« mit einigen bamburgtfejjen Burgern. 1686. 410* 
fttøftc iDeclaration »råen be« oermeuiten SBerratb«* 
Ølutffrabt. 1687. 4. 2bgebrungene Gontinuation ter 
Defenfionfa^rift wiebet ben bamb. Matt), ibid« eod. 4. 
SBabrbafte ©ebuction«fd)rift / roortnnen bet Urfprung 
unbgtariauf bf« t>on ben bepbtn erccutirten 3a(rram unb 
©nitfer u. Gomplot« -erroiefen »irb. Hamburg 1687« 4« 

Hymnologia facra five decades ocio bymnorum, item 
Hyninologias Oecaa IX et X* Hafn. 1698* 8* 

Apotbeofis Cbrifliani Vti, Hafn« 1699« fol« 

Zxt Bert til grib. IV i Kårene 1698/ 1699 og 1700. 
golto. 

Scbediaima de ae/ti vis Reventlovianis in prædio re- 
gio Freudenlund, et aliud in viJlam urbanam GtHden- 

lovh Sorgenfrey. fol. (anføre« i ben SevelfFc Cato* 

log parsll, p. 15. KO. 2JO.) 

tyaUltl (3oad)im «icf>arb) e<m af for. 
anførte jpeiger $aul(i. 83let> 1717 Qfcretair i #of» 
retten t jtiøbenbaon* 1739 3nfptcteut *eb jtjøben* 
(a*n* Stolbbob. 1734 3ttfitt«fecretatr og flrd)tt>a» 
riu< t>eb SRentefammeret. Døbe fom Jtammerraab 
ømtrent 1759* 

3)en feenbc« SBlinbe. en original Gomoebie i 3 tfeter, 
5t2fb(« 1723. 3ult fruen og røaøqperaben , et ©fuefpil 
paa 3 Beter, (£era/ et Ubtoq i Holberg« istøaUitt 
Bfrifm* V. 356 > 60.) $an ubgib en omarbejbet Ubr 
ttoc af 4*lbcrgø polrttffe 2tan*ttt#ber* »frøorom fet 
*£olbergø etrifrer VI. 16*25. 

Gbriftopbirøgeltg Sib«forbrto. Jtføbb* 1734* 

Crn $aanbfutb af Jtunfi« 9tatur< og gorfranb«m«r!* 
tarbigbeber. ib. eod« 

Kbri} bel 1735 gefanbene* gfttbenen fora« Jtopenf* ) 

X735* flW. ©iben P d0 ^»ff ttR bct Siftt af afoforla« 
belig Segning paa bet 1734 i 3pUanb fuabne gulbborn* 
ibib. 1735. goU 

lfoftti«femfn( angaaenbe et Goncotbantlregiftec 009 
ben banffe og norffe Soo. ibib* 1735« 4to. 

Xnoi«ning tit Xnbagt »et Ungbommen« Cionjfr mation, 
ib. 1736^ 

gtrfte Vfbeling af et alpbabetiff ffoncørbaatiregijrer 
over banffe og norfie fcoe, ib* 1738. 4« 

girebobbelt ftegiftet/ 2 ooer Jtirffritualet og 2 eoet 
ben npefte Sotbrutte. Jtjebb* 1744 og 45. 4to. (25«ngo 
Bamf. 11. 420^26. ^eoeøaaroa Crifolium 3bie 2>eU 

3nterim«rfterrern{ng om et fitnbing«foctetet« ib. 1757* 
((onf t Bti^mo tøn. 261262«) 

$auUi (O(Qer) ®ee : £o(øer ^>auffu 

9>aullin( (C^rtHian grant*) føbt ten 25 

gebruar 1643 i éifcnacty i Syringen, ^vot ban« 
gaber var jtjøbraanb* ©tubtrebe veb abfhUtge tpb. 
fl« Umoerjtteter. Jtcro tic Danmacf og opfeolbt ftg 
5 gierbingaar i Sorø/ ^vor tøan bøtte be bervorrciu 
be $røfe*forer* goreiaéninger. 1667 tom tit Jtjø« 
ben^atjn / b^or ban ogfaa betl børte Vrofr éforeme, 
bel« bolbt felt) private tbeologi^e gorelotéiitiigct. 9tej» 
fle ftben omfring t mange Suropal Sanbt faattl fpb« 
lige fom nocblige. Slet) Z>oct.. (Webictnæ t tejben« 
1675 £iømecitu« øg {^ijlorieflrtotr bo* tBifpea i 
^6n(tcr / men fra 1689 af pracciferenbe £otge i fin 
gøbebp 6ifcnad)r b*or ban bøbe 1712* 3 MolUri 
Cimbria LUteraia opregne« i Some II. pag. 6260 
31 alle ban« mange ^f rifter, men tyv fun be ban 
bar ubajvet i JDanmarf , meb 2tUøtg af bem ber an> 
gaae norflt eller banffe Sager; 

Laurus Poetarum magi/Ira. Hafn. 1667* 410, 

Scruuniuro phyfico-mtdirura fontis medicati S. He- 
lenas prope villam Tiswell in Sielandia Danica. Lu- 
bec« i6< 8. 4* 

Pygmæus academicus leu Epigrammatum felectorum 
tres centuriæ. Havn* 1671« 8« 

DisC bohinica de chanaaamoro norvegica« Hamb» 
1676. 4* 

De famofo et ignivomo monte Heela obfervationei 

phyticæ iingulares« ibid, eod« 4 to. 

Disf. cujioTa de Starcatero, famofisllmo gigante bo- 
reali. Floremiæ. 1677* 4to. 

De memorabili electione regia Teterum borealium 

disqvifitio. Hol mi«. 1677« 4» 

Qt Sreo til &, (5. 2en(et om 4 Doctorr« S^eologtc 
fom 5tong grib. HI. per bnllam creerebe — tnbført i 
Ccn^elø monatr;lid)e llnterrebunøen 1692« p # 338. 

9)au(fett (Sjarnc) føbt i 3#laub b. i2 9Raj 
1719* £)tf. 1746* 85let> Vtamnut paa GomniiM ( 453 ) nitffft 09 CoIIeginm ^egiura. ©forbi meb Cøgert 
©faffen paa fongl. SSefojfning en oeconomijl-natur« 
bij!ori|t JRejfe i 3*Ianb. 1760 bfe* ganbp&pficuø i 
S^trtnb. 2>øbe 1779. ($nné Ifetmet af ©t>ent> 
Paulfen. conf; ttlinert>a 1803. If« 317*20.) 

Obfervationes de plantis «]vibusdam maris ialandici, 
Ipeciatlm de alga laccharifera, Oisp. Ham« 1749. 4. 

«. Ølaffenø oø 33. Patilfeitø Stejfe i 3«anb o, f. 0. 
fee (Dlaffem conf . lerid^felie gortale til OK Oiavii fcejfe. 

1* pag, LXXV. 

5)auffett (Sunnar) føbt i 3«anb. »ar 
førji fltector i Jg>o(uro. 23Ut) fiben ?)rce(l til $iar* 
bar&olt, og $rovfi i Dale ©p«feC. £)øbø 1791« 

Warudar gasla til Warudar Wiifk. 1769* 
Mathitdarqvida. øøtrf. efter Rtfeeiffleifl* .tpbjfe Cbe 

•ø trptt i ©orø. 1770* 4to. 

. Sidfunarbarn, tUtt 3<lanbff Xbece« $rappføe 178a* 

fan (at ooerfot oø forflaret be Ser«/ fom flnbrl i 
ø3nnlaisgfag4 (©ee fortalen til ©amme p. 19.) fan 
tar oøfat SD4 i Ubøtwtfen af SBjørnf af ©farbfa Xnna* 
tø fom ubf om 1774 , foruben JRtt anbre critifte Xrbej« 
bet, fom anføre* i Einar i Hi/i. lu. Island, p, 30« 8i» 
91. Brie 3oitrn. 1778* p« 248. 

^)aU(fen (3<>&n) $r<tfl til ®ren jabarjfab, 09 
jDtconomu* famt DfficialiØ t>eb $o(um Bifpejtol paa 

3<lanb. 2>øbt 1473. (Jo/iannæi /li/tør. ecclef. 
li. 391« 476. 576. 5910 

Carmen de Maria * tttft ©eb ©lutninøen af bet 
"Fragmentum Runicopapiiticura" fom 3- $, Pøring* 

(Nlb ubøao 1721. 

^>au(fen (3ofran ^etnrtø) føbt 1709 ben 

4 7(00* i SWelboef, $»or ban* gaber *ae Gtøirurg. 
étuberebe 3Rebicinen i getpjig og Jgtalle. Jtom 1739 
.ilJtjøbenfcatm, £»or. tøait 1740 tog 2)octorgrabetu 

Centuria ibefium ex medicina morali, cltnica, fo- 
reoli defumtaruqi* Di« C- ioaug. Havn. 1740* 

3>au(fen (©»mb) føbt i 3«ianb. ©nu 

betfbe D*b jtjøbenbaun* Uuioerfltet. ©lorte 1791* 
93 en naturbiftorift (Rejfe tit 3«!anb, l>t>ot (an 1799 
blep DifhtciScfcirucg for ganbet* fpbo|ilige JDeU . 

AEfifaga LandphyficiBjarna Pilsfonar« Leiraagarde«. 

Uttoø af en ©agbog bolben paa en (af ftatnrbi jtorie' 
tøttøbct Utoftet) dttjU i 3«lanb — in bf. i bette ©cl* 
fabl ©tofter* abet ». ifre $*fte ©• 222=34, abet $. 
6. 111*46. 3bté » 1 £. ©. 157 94* 

Om en i S^anb 1803 09 1804 flø pttrenbe epibemift 
?fbtr - i nyt pbtP^i« 23ibhot^. VU/ 2brt f otfte. 
Cm be wgtføfte fimpie ©pøbomme fom i 3elanb foraart 
ftp ianøt9arføt4>elbretf2a9 — inbf. itet 4 Ceiraagarbe 
nbtomne (Baman *g ^llvara. xftt •fratfte* 

' 3 bet itfetttbPtAåifcQelff. er tf $amz Cm atbr«nbt Jtalf af 3orb, ©ten oø DtueimøffaSer i 9be 9. ©. gi. 
243* Cm £u«blat. ibtb. © # 16076. fteøifier ooct 
Ulanbffe 9lat>nt paa ©oøbomme i 9be oø iobe ©. C, 
»ernman om be orønifft 8egemetpaa3orbfloben. ooerf. 
«^^* ©lutnmøen af 25«fd>imre ftatnvbtf^orie oi^erf. f 
13b«©. &. 1=84. £)m be t 3itanb bøbclføc ©pabomme 
i i5be Sinb. Om ©atbefpbftie. iobe IB. 6. 124*48* 

*an bar paa 3«anbft ooetfat be tt>enbe føløenbr ferttilt 
ttbfomne ©fnfter : martinerø StøennrffctO pb&ltffe SBc» 
ffrtoelfe oø S« 11 [te ©unbbcbtfatecbttmu*. 

3>aUé (^atlfi) »eponerebe 1740 fra G&ru 
fiianfaubé ©fole* ©tuberebe 3ura og bit* 1754 
©orenffriw i ginmarfem Døbe 177a 

Qlom ttrfetbtø eeonet. I -II |)art. Jjø&b. 1746*47* 
4to. (?)aa Spbft af mengef 1755.) 

»etænfnfnøet ooer $at»b» ib. 1748. 4« abet Opf. tb. 
1760. 800. r 

©enealoøifl Sabel, (oocoeb ben ftrfte nørffe ttneootbli 
fonøe beoifc« at oare en ©tammefaber for Jtona ftrib. 
V, oø 2>ronntnø ftooife. 1749. &U 

9taturen0 9ttt fom en ©ntnboolb til ben banfife oa 
norff« borøetliøe Bttt. ib. 1750. 4. l * 

2>e banffe iDronninøerO ©ratulatfon til tctiUi ©e* 
burtøbaø. ib # eod« 410. 

3>e banffe oø nor(Tc Oronninøetl fummarif e te»netø» 
oefPrtoelfe. ibtb. 1751. 8, 

©amlinø af øamle norjfe Sooe I-II ©el, famt øamte 
wnøeliøe gororbntnøet oø f)rioi(eøter abøione for *orae, 
inbtit SU dtiutit ben 3b u* ©»b, JCjøbJ. 1751 . 52 4?o, 
(f. af Colb i 25dfd)tnøø Ua*r. 1. 189-210, b»Ufen 
«ec. er forbanjfet af J. C Serg oø tnbført i Brobaø 
Tlttiv Ko.. 1.) T * 

^an bar ooerf. Heliodori AEthiopieoh nnbet Zlttl af 
Cbaricle* *i|lorie. Jtjøbb. 1746. Bardaji Kmnn. ib. 

eod, iløBageø ^altffanbcn. ib, eod. Sliubberg* Sy. 
nopfis harmoniæ evangelicæ« 1748. 

©eje tiflortff f oø øroørapbiff e Såbeffer ubøao ban paa 
ftort »oval $apfr. 5Ciøbb. 1754. (conf* Sjøbenbavnø 
Podribenbe 1754 Ko. 4.) 

3 Roeqveø 1747 paa granit oø Sanff ttbfomne w 2)an» 
marfo gotipftcifer ^ar ban leoerct ben banffe 3cxC 

^>att)«(^ (Clan«) føbt 1769 1 4>i<bn*lanb -I 
Øtpfplfe i ©taoanger 2(mt, J)t>or Qan* Sober t^ar 
^rafl. 2>ep. fra Gftrtfitanfanb 1785. fBlev 1793 
reftberenbe (Sapellan til Sibanger og SBretig i Tfg« 
gtcé^u« Stift. 1796 Øogneproifl tit ^irf^bolm. 
1799 anben ceffberrnbe Qapettan til Nicolai SRetiigbeb 
i itjeben^avn. 1805 ©ognepraefi vel Tigger* Wu 
ntgbfb og ©tottproefi til 2(gger«(u« Slot 1813 
Ølibber af Dannebrog. * 18 15 af 9torbPjerneorbt* 
nen. 1817 Siftop t Sergen« 

gem §)r«bifener. JtJøbJ. 1793. tf. *fr. 1796. «o. 38.) 

©amlsaø af yrabiterier. MI QeLf ib*' 1800*1803* 
(^afl. itrg4n3.bl. V 3a$tg.n*5oi.> ■ 

( 454 ) emaafleifter« Ibib« 1005. (C« fcfterr. 1809, *e. 29* 
*5*U. JtcøaitS-bL 18x0. ©ept. »o, 98J 

3 2$or geroennen , booraf (an f Vårene 1803*5 wc" 
Øtebubgioer , er af jam blanbt anbet : Varfaøee til uløf ■ 
teliøe »øteftaber i 1803 9to- 5'9- (oøfaa ferftilt aftrptt) 
9tatarenø ©Ueber 09 bet tøffabeliøe fciøø gorlpflelfer* fb« 
tto« 30*36* Om ttnberøiøninøøtøjttttttee betragtet« fra 
ten moralffe eibe 1804 80. 47* Cm gorbomme 1805 
*•• 35 40. 

3 ttøinerv* abfflttøe f)oefter* fom opregne! i Tamt 
nte* bteøtfter og beøuben Vnm«rf nf nøer oeb 2>o]fcttø Ututs 
gifre fHaa i Varø* 1806. 1. 272« 11. 160. 

Stoøle profane Ømaatøfeer i Kaftbefø Cilffner. 3 
politivennen ftrco Jan om yortfufninøen uaber ©ubø« 
tfeneften* 

dnttUt 9>rabi!ener oø fcejliøbebøtaler. Seraf er en 
Sale/ bolben i »reoiø i Vnlebmnø af *6 gebr, inbrpffet 
i 3rto 1794* 11. 237:59* <Sn Sale , bolben i , oon f&e« 
fbnø 3n|tftut, inbført i &øartalj*ctftet Sor eant>&e& 
VL 193*223« oø en »aløprabifen i jaaefenø tttagaj. 
VII« 1 £. 239*52« — yrabtfenen om bet ©pnbføe i 
SiøntbrtftenØ uorbcntliøe SilfrebøfHttelfe. Jtjø&b« 1800« 
et res« i l. £fr, 1800 9to 7« SØHnbetale ooer 3o&n6ol» 
let. Gbrtftiahia 1810. fuløte meb ttorffe »onoeven 
9to. 13, i boilttt ®tøb b«n oøfaa bar SKrbarbejber. 
Sale paa »ebebaøen ben 25 gebr« G&ttfttania 1814- Sale 

folben paa grebøfeften. Gbriftiania 1815* • Sale bolben 
»orfrelfereø Airte oeb Jtronprlnbfenø oø Vroeprinbfenø 
9t«ro*relfe, paa goteninøøfejtcn ben 4 9lw.it>. 1815- 

3 be U Iftft. ffreo ban i Vårene 1797*99* 1803 , 1805 
oø 1807 aftøetiffe 8lecenfioner ttloel* unber sBoøjtaom«* 

ftøtwf fem @ee : 5>cmelTem 

9)a9ngf (#etet Ciberftt?) f*bt i Jpufum 
omtrent 1575* Bar JDoctor fRebicin« og for fin 
Jtpnbtøfteb t G&emien opfyolbt ftg nogen Stb (ot-Jtefe 
fer Slubolpft II. Ble*, ftben Jtong G$ri(itan IVbei 
$ofd)pmtcul. 2>øbe 1645* 

Confilium de eryfipelate — inbført i Størtboltlfø 
- Cijha Mediea loculut XXXII* 

3><U)ngl (H&afberu*) @<m af gtøRforrige. 
fobt t Jpufum 1608 ben 25 Sunit, fRejfte ubenlanb* 
eg taøbe fig efter Cf)emie oø »JWebicim Ble* 1645 
JDottør i (Brønningen. ?>ractiferebe ftben t $ufura 
oø Jtjeben&aim , oø Met> $ofmcbtcut t jtong gribe* 
rit ben 3bteé Sib, Søbe 1667. (Dm ^am og ga* 

beten fee Mi) Il et i Cimbria Litt. I« 482«) 
1 Disp« inaag, de eorde, Gronn. 1645* 

Operttiones cbymicø rarioros — i £ftttt)oUnø Cifta 
mediea p«. 631* 

t*n »ar oø meb at ttbfcrbiøc Dtepenfatoriafii Håv- 
nienfe af Var 1658* 4 ^PaDttgf (Sfetbtnanb) »rober tit 9tofifør* 
vige. Stejfle ubenlanb$ oø t>ar SRagtfler. Sleo 
^)tct(l for Sofning og Xorning i Var$ué ©tift. 2>øbe 
1660. 

De vita Del in homilie« Roftocb« 1623« g^o # (conf* 

6u^mø Saml« til Danflfe ^ifl. 1 ©. 2 ^ p» 190«) 

Exercieatio moralis« Hafn. eod« a. 8vo« 

^pCCfet (S>* SB« 90 jtammerattoror, Vrc^u 
bariud og Dtegnftablfører veb bet (ongcltge ©Utefe* 
cretairtat i (Urijiiania« 

Jtonøertøet Worøeø $of* og ©tatøcalenbet ftr Var 
I8i5* «lbrWAnnu.i8i5* Ciøelebeø for 1816. (eonf. bet 
norflfe UationalbUt) x8x6» abet ^erfte. B- ti*i7«) 

SpCCfeC (Staren* $erfort>) ©ee : tytUl 

93etf ef (St)0C) fiøbt 1776 paa Jtoitgrterg, 
^oc banø gabet grant* $e<f et Dar XpoC^eter« JDep. 
1793. ®t ( * berpaa 2ector CEbtmtot »eb bet tongtberg* 
fte SBergfeminartum« 1802 Doctot STOeb. og Serg* 
mebicu« paa Jtongtfberg* 1803 tiOige Sanbp^pficui 
• i ftumraebal og eanbfoctrbe gogbert. Døbe 1813* 

De variolis et optimo contra iiloa remedio prophy* 
lactico. Dit£ inaug. Hafn, 1802. 8™« 

^eberfen (Xbfoion) ee«: »ejer* 

^PeDerfm (»nber«) 6ee: i^^e^ 

Q3eDerfett (Vnbrré) paa Satin Andreas 

Petræus. ^ w (i t « fBrtngflrup og eierjleb i 611U 
(anb* 

Emblemtta XII , qvibus bujut CecuJi mores peaJQmi 
notantor. Hafn. 1582. 8vo« 

^3ct)CrfCtt (Xttfb) »ar i 8teformalion«ti< 
ben $r<f jt ti( ©t. 356 Sogn paa Bornholm og ^abbe 
i Vårene 1534*25 fiuberet i SBtUenberg* 

VbfHdige yfalmer — • belø nbgtone af 9. 9aaabfaø. 
&\*b> 1554* 8* og belø i gorbinbtlfe meb Slant 9Xor* 
tenfenø t>falmer. €Jee st>en banffe Cigttfonitø *$tjto* 
tie« 1. 195« (tonf« X>an$t ttla$a$. V« p, 345^52.) 

^e&erfen (»«ti>«i ) 

eiøprabifen ooer *JUe »erentøbotter og CøfUt 6c« 
pbie 3enøbotter« 1650« 4* 

^efcerfen (Gftrtften) f0 bt i eunnm om* 

trent 1480« @tf i ©fole i 9toeefi(be» Bar gauhl 
i 2unb 1505« Stejle ubentonbé og Men Wagner i 
9ari6 # (bor (an op^oCbt ffg 1511« Dtøg 1513 
Nem til iOanmart fpt at faae et €>?tmplar af Gojrt 455 > Srammaticnt* ©a flan erjolbf bet, reiffe &dn igfen 
til $6rit og fob bet bet ttpffe 1514« 3 Vårene 
1515 og 1517 t>ar ban enbnu i $ari«. S3fet> G$ri* 
ftian ben sbetil $ijfrmøgrapt) , og fulgte meb &a<n 
i ganbføgtigfceb* 2>en paplfltfSe Strø, tjoøri ban 
var oplctrt, forlob t)an, og ffal omffber *«re b*b 
2554 fom $**(* enten i Stilling etter i et af $e{ftn» 
gerne i ©teflanb. (conf* JDrtnffc Ulagas* I« 38« 
45* Uyerupe {Litteratur i UlitøeialDeren 
475*8o0 

£ejf<t Gartt årøntfe. Jtøbb. 1501« 1656. 1695. 
1707« 1731. og fiben meget ofte. (conf. 3riø 1795. I. 
235*46. ttfernpø ttZorffcbølÆøiung ©. 85*99 ) 

£>(ger &anffe* SttwniU. S>ariØ. 1514 eff. 15. Støalmø 
1551. Jtjøbenbaon 1665. l6 95- I 7° 6 - I 7 2 9' °0 mangfot* 
btg flere (Bange (conf. 3riø i. cic pag. 246:63. tUor* 
ffabølarenmø ©. 99*107.) 

Vocahødariuai in ufura Dacoruni. Paris 1510, $vo. 

(JoJoDiæ 15.4. 4to. LipL i^ig. 410. (ftyerap* litterat. 
i tttit*clait).| ©. 363 65.) 

Ditiraale Roeskildenfe« Paria i£ 11- 8*»- (Uyerup 1* 
cit. G. 441.) 

MiøfaJe LuxdajiCe. ibid. eod. folio, {ttyerup L cit. 

49*4*.) * 

Danorum RegumHerotimcjTehiilorife a SaxoneGram- 
møtico confcriptæ. tbicj. 1514. foiio. (ttferup 1. cit. 

271*72. 293:84* Cm ttorrtnø 4opøtt)e4, at£brifien tte* 
berfen fe l© jfulbebaoe fammenfuebet bette røerfc fre *vfc* 
ttrttrjirtibu 1816. 9to. 36*37.) 

»or grue Siben 9>ariø 1524. i ©uobetø. fTben ubg. tf 
^. Bmirb- £etp** 15 17. (ttyerup 1. cit. 451*56.) 

. 3 benne JBog tørt* *t (øet ftøeffe. $)aril 2524. i2mo. 
tfbg. af «g. Ømitfc, eetpj. 1517. (i. cit. 456*65.) 

Statuta provincialia , Statuta fjrøodalia, Cafua *pi- 
fcopaJes etc. Pajii 1514. lamo- (ufegioet pa* n$af €b*** 
feltn- Hami« 1778.) 

3ertrgnø |>øfHf. yatii 1515. folio« eftertrpft i 8et> 
}ig 1518- folio« (fcån. &iblt»tt>. ifte« et. 0* 78<"9* 
conf. tBrnnfctPig* ©annevtrf e x B. 18*6. @. 339.) 

/>e7ri Le gift m LagUuidicl Parabol« fentemiof« cam 
faaiiliari explanatione, Parts 1515. 410. (fonf. Vtyerupø) 

gortale til Ubgaoea af pe*er Syv« f j* rnefulte d>rw 
foroø pag. Xl-XllL) 

Breviarium Lundenfe. Parisi5i7. {JlitU i ttlibbclatø. 
©. 440.) 

SDaoibø yfalter! nbfat paa JDanJf. Xntøerpen 2539* 
*53i- Jtjobb« »536v8t>o. 

2>et n9 Seftamenfe, ubfat paa IDanff. Vntmerpe* 
I5«9- X531. SBittenb. 1558. (Biblloth. Lorckiana IV. 
98* tnåntew 3leform«c. ^ift IL 71:80.) 

Om »gtef ab, og »ørn at opftbe, <5ub til £00 og 
]Bce. Vnt»erp. 1531. 

Dm Børn at bolbe til ©fole og ©tubittm. ibicl* eod. 
($etaf ev Strået inbf. i sDauflfe 1Xlaq*$. 1. 45. 0. f. 

COtlf. tfyrflp Notit. Ubror \ av i præUgebantur infeho- 

lu pag. 68*71. ttgcblabet J&orgervenncn 1797 Ro« 

4^*43-) 

SDaoff liturarorldrico«. Sen rette «f} tit ^immerlgeé ftige tm% %tt \\t to 
(8uW fHHfcorbr i <5r«bo, og Pat^r Nolter etc. Vnbotp 
(o: 2Cnt»erpen) 1531« Sn cbrtficlig (Bog om marfelige 
espørgémaal og ©oar om Sroen og Jtjart<gbeb# nbfat 

poa'Æon^. ibid. eod. 

Sefu eeonetO og &*bC Qiftoxlt, meb gigatet, ubfat 
paa Æ>aaff. ib. eod. (Dm »or ^erreO 2)f b og f)ine og 
om SSiilebe. ibid. eod. <gn IBog b^orlebe^ t;r>ert 9ten< 
nefte ffal betante Sot ^errré 2)øb og 9>ine. ibid. eod, 
$90tlebe4 boert djrifet 9Xennef{e ftal bare fit&oef meb 
3efu (Sbrifto^ ubfat paa 2)anjf. ib. eod. 

De gratia divina et confes/lon«-. MaJmo^i«. 153a* 

£uabrefae og bolofjerbejinbøtpoe mcertetige og ret <bri« 
#eltge ©pørgOmaal meb bete« ©»ar, fom enfolbige 
4riftne ««nneffer meget n^tteitge ere at Iceré og oibe 
tU bereø ©iale* 6aligbeb/ nbfat paa JDaafte. SSaXaø. 
X533- (3 l »o 1796. 1. 16870O 

6n nottelfg Scrgebog for gateige o$ gttge k, ^afmø. 
X£33- 4t0. (eoaf. WlwqortJJiUliotkicca Danorum med. 
i pM*r\ »tbliotb. X. 136.37.) 

Om Urteoanb til at lage attebaanbe ©otter og €føg* 
bomme. ib. 1634- 4*0* (®ee n2«jfg<ør 1. pit. &, 238.) • 

Cegenbe om ben fceUtøe ©ebalbnø — inbført i GubmøJ 
crir. ^Mr. nf IDanmarf 111. 227. (coaf. ^yempø ttbga« 
91 af Vtbrt om Den Oanff* Br^nire ©, 58^5«) 

spefcerfeti c^on«) fobt i 53 8 1 «^borg. »ft» 

X595 kapellan fammé jieb*, og t>ar tittige 9Jector te* 
eioieiu SBUo 1578 ^«P * Jtøtrteminbe* . Dobe 
1603* 

ttgpreetifen o>et Vnne Jtnob. 5tjø6 J. 2581« 8&0, 

^Pe^erfen (|>on8) boebe 1798 1 e^ipuwu 

fanb. 

2)en forøebrebe Sibøregning, eller en Ut og fifl er SKaa« 
be at ffnbc ben rette Sib af $øjt SBanbe r famt en ®tl 
2Cnmarfninger ooet ©ttømmenø fiøb. af Ut ffngeifte og 
^cUanbffe ooerfat. ^b^W^nfanb 1788. 

^5e*5etfen <^e«niH8) JanWnrpKtenr. 

gorføg til et gorjlag om et Canb&fffenfts eller fanb« 
maalingøcontoirø Oprettelfe i boert af jDanmartO 27 
Xmter« ©orø 2800. (I. Cfr. 1800 9to. 43.) v • 

%t Derfen (3en«o 

sBeretning om et oanffabt utibigt bøb 2)cengefofter^A 
L 1640 og 1641« 4to« 

fyUtfm (3«l«) fobt 1 gølbtng 2639. &tp. 
fra J^elfingor 2658. SB(ct) 1663 ^ognepræ^ for 
Dalum og ©anberura i gpen. 2675 SSagip^n 
SDobe 2704 eller 2705. 

Ct not Greatur. £jeb$. 2665 eg 1739. ooerf. paaSpbf» 
granff. 2709. 

et fattigt foranbret »ige, efter yfalm* CVII. 34. 
Kjø6b. 1667. 

- 9cptaarøgaoe til Itong grib« III. paa «im. Ibib. 2670* 
2)anmartø Sftegrerbelfe oon Xøng grib« lllbieø bøb« lige 
Bortgang« ibicL eod, 

(68) ( 45« ) - yfolmei og a*»b*!ig» eoofattge« foib. 1676* Up Con* 

K» tbib. x684* W btffe »are. ; n JDel inbfarte i ben far* 
Ubgaoe af ^iiiet* J>foh»ebog, mta ubclobeO i ben re« 
»ibertt Ubgaoe.) 

ۥ *D. Keventlova Ocatlon om be TSanfttt TRlbt* 
obett ibib. 1684. 

^efcerfen (3oi;an) éee: $fené6org* 
fpcberjea &w) e<e: ©renbtfeen.' 

^PcfcCrfCtl (Sauribé) $ r *f* i grøeb i gfaam. 

gigprfcbtfen ooet Oluf Jtofob/ Øorøemefier rgfreb.. 

^JCterfen (mtyt) ¥r*jt i 2anbéfront i 
Cfoanc* 

Bpiilola Panli ad Philereonem cerminibua dtferipta- 
Gryphimald, 1598.410. 

Cføbtffft epaabom , ooetf. af &*b|f* $erf?agf r 1605. 
Orio 1 7^ 6 * ^'93*98* ttftnipt ttlorftoboUtotttng« 

*93*3<»} 

Lux Evaogelii ffoangetif £90 etter ben tut^irrff« Slefor« 
formation* «j>i|torie paa banffc Stim. JCjobb« 1614. 4*oJ 
(tøtract freraf i Vdmttva 1817 9loo. ©. 3-17. 09 beraf 
Jarjfilt i 8ta()bcft fammetib uoajone 3ubela,aoe.) . 

Curru* fpiriioalia cAcr <ftimmelft Sogn* RiofcenJ* 
162a. 800. 

Speberfetl (SJfOQcn«) fongelig Gapetmefter i 
jtong CbrijKan IVbe« 2ik 

Prainm Spiiituale :>? Konbefig ffngt etter IØte<fer> 
yfalmtr, «otteter, fom brugetiee ere i ©anmarf 09 
ftorge, tomponerebe meb 5 ©temmer. ÆiobJ. i6aa 4(0. 

^5et>erfen (twortf n) mm af m%u meb 

Sitøabn Wban. gabt i @rccnaa 1536. »le* 
1565 Xbbeb i ©or* JKo|ier* 1572 Stctoc Sbeolo* 
gi« ag ©ognepr*|l i Stoeéfilbe* £*bt 1596* O 8 * 

Læti Mes Dan. p. 494.) 

Sractat om en Gomet, fom (ob ftg tflfone 1580* Sbfr. 
1581. 4^o* 

»ijfop *bfalon* og CEtbern Ønareg $erfomft, meb 
Cfora JttofUct førfte ganbat«. ib, 1589* 4*o. «r oafaa 
inbfort i ttmelblaaf* 6ebwebif4)« »tbtiot^e? stef 
$eft p. 164. 

«?}cbCrfen (SWet*) laf. Nicolaus Pe- 

trejns* g 00 t i ffobenfraon i bet i6bt «eculi fotflo 
$aJ»part. Sar førjt 9>rcrji til Seberup t ©foanf, 
ffbtn 9raji paa SRacn^ og tttflbfl ©upcciatcttbcnt i 
feenbttipBanb* 

Cimbrorom e: Gaibotom origlnaa mtfpatiooaa beH* 
aKpe coloni«. LipL 169J. 8- ttbfom pa« Spbf^ Wlbft Slttl: Sit ban jtøptø ifrfhimmenbe ffimbent. eeipf« 
1699« 6« paa Danff af &. XDttiaior nnber Sitcl : Gin* 
bm* og Oot^c re atbgamU ^erfomfl og Aanbet. Jtiab(. 
1707. 8- (tonf. UtarmbolB* Blbtioth. Sviogotk. To- 
mus IH. 67168. Sttyma Samlinger rif bewNiiifFe^i* 
(lorte i 8. 2 ( f pog. 138*40 ag W5 Samt 3bi< 0. p* 

^ber fett (We») t>aa Satin: Nicolaus 

Petræus« g r f b t ^01 i &re(øfe i ejetranb, ^or. 
af t)an paa Satin gat> ffg bet Zsbtatm Aurilefiui. 
SBUt) etubent 1621. 9tejfit ubcnunbg* Jtom bfem 
1626 og btet) 9>rpfréfer lingvarum orientalium teb 
Unberfttetet. 1627 Wagifler. 1630 Soctor ag 
f>rofegfor 2 ^eo logier. D. 1634. (tVittbing. 306*1 ij 

Diip. de bono ariginali. tnnfceudcniali natuxali ab 
norah. Havo. 1634. 4. 

Enchiridion politicum. Geire?» 1625. 8* 

Disp ' habra>o - theologtca , bebrao - grammatica , bo* 
braBO-pernfoica, chaldaio - gram mat ico., Qfriaco - lexic», 
arabico-grammatica etc. Havn. i6a6> 8* 

Coapendium Grammatica» Hebraaa*. ibid. 1627 et 
1633. Fafcia paradigma tnm Hebraoram. ibid. 1627. 
Colioqvia bcbrca. ib. t6a8» Nomen dat or habrakos. 
1629. Grammatica ebræa ml Lexicoa abfaicum. 1635. 
KU i &ctat>, 

Nabum et Habacuc Prodromi. ib. eod. g. 

Oiap. de indola genuina loci da Sacra Striptara. 
Hafn. 1631. De perTptruicate et parrtate facr» Scrip* 
tuiæ. ib. 163X De tmerpreiaxione iacra» Ccriptam. ib. 
»633. 4"»« 

Meditation** (piritualdi* ibid. eod. 8* - ' 

yfolmen (oi ^ingo: Kaor Jeg bftanfet bem Sib ag 
Ctøunb* 

Cttft, dbor ^ang gaber t>or?)ta(l. Sjfan b(c»9>rce£ 
til ttlbborg og »aafteb i fammo ©tifr. , 

Sidprabtfen oucr .ftotgrr nifltanb* Sti$l). 162a 8. 

spe&erfm (£>u) em ^ottafle^ 

^eDerf^n ($tber) føbt i Sixtuminb*. »ar 
GKbfcapttain og (^qoipagemeiier wb dolmen. 2>*bt 
1665* 

3o. (Ber^rbe •ttbfro9tig(eb< bagUae St>\>tl\t, oorrf. 
af eatirt Jtøbft. 1656, 8. 

CtomwU VRaniUft mob CSpanten, abfai paa JDan(f. 
ibid. eod. 4*0^ 

^eDerfett(Vr*et) 6ee: ^ 

*Pe&etfen (|>0»el) føbt i 3p0anb omfrmt 
ttb Wibttn af bet i7be Vatbunbeebt. £)pb«lbt pg 
nogenttb M 3- 6« €e(ejleb paa GSeffebjerg i gpen, 
og nogenttb t Xjøbmbaw, boar ban vat Scbacteur 
af Soden^offerg Hr>i\tt. (conf. XMntxva X785# 457 ) *»«♦ 33* 3Dnnfte Biøtetøllfiø rfijt. IH, 30& og 
3riØ 1795* U» 338*43-) 

JtiorJiøJcbg Wfltongt øg tUtbrtøg« ©pejl, fbwfUUebf 
feen fpanjt e $erremanb *Døn 9ebro af (Brenaba < banf 
toti oø geønetø $ifiørte, paa f6ni. 1724 oø 1756. $»0. 
(6<føegelø Werf e V. 732. Bort trup i Qarøetyei (ol 
røielanfct 0. 729.} 

*Pefet (»Arm« #eetfott) febt 1712 fc as 

Dtc i $eljing*r, $øør $an* gaber t>ar Xpøt&efrr* 
Deponerebe 1733. Btejfte 1737 ubcnlant« paa bet 
guirrnffe øg ginteftt ©ripenbium, øg øptyølbt ffg 
ntejt i $a(le. Jtoai føeni 1749 *8 **** farame Var 
Doctor SRtMrin«. 

ConnubluAi iheoria at prixeos. DUp, 14V.' Havn* 
1734-35. 

De neccifrriA xnotiis at potus <OJnbLnatio«e,. Disp. 
ttauj. litra. i74y. 410. 

$efrf (Styor) ftøur tø PfcfrL fee $erforam 

^>elt (fffciltøm Sutørig) føbt 1764 1 jtjøofr* 

foor 4ttt* gaber *ar Søgtønbler greberil CbrtfUan 
ftøt, XUp. 178a S3(ct> 1787 ?>rcf. i Ceconømie« 
øg #anbe|g* SibenJMberne famt t bf t engelffe Gprog 
øtb ©ørt Xcabunu. 1799 iegaitøngfecretair i 9te» 
gentburg 09 1798 t Ifcrelben. 1804 SRebkrit af 
£irrctiønra før bet {øJig!« Sifffiie« øg £anbeigl«fli» 
tut i Xltøita. &$1>t fom SafUtgraab 1805* 

éøKeaatiJC -$anbef*(«*e meb ^enfpn til be baxtftt 
Stater* ^aabeløførfaXiiinø og gøøgtøaing. Kjøty, J804. 
*W OpU ib. 18&6. (t JCft. 1806 9tø. 14,) 

^>ett (Scan) «i»toO »røber <U fRfffiførrt* 
Se. £an }ar<n>erfat: 

jQtøebaeø marfoarbtgfte *ar, i Hbtog* $t]øb$. 1802. 
fOtatarta af *afonra*ie. tb. 1803. øø et 9at anbre Ube« 
tDtfU^ebtr. ttbøaø ogfaa gtoget I acnlebningaf Sranøs 
Jateur $ejberg* *frc jfe |ra etabat. ib. 1800. 

$)etttC$ (So^an ©oMkb Don) ©øn af en 
Stojor. SJleø 1769 ©tcanbtienttnant t*b Aøngeng 
ttf ginen t. Xøanctrebe lit {Rajør, øg *(eø 1801 
((cif for ben ipe Bataiilon af bet jøbflft nor bu $aro 
bwmt. 

3ncie og garicø, <t Cørgefpff. *ø*rf. *jøt$* 1780. 
(I. itø. 1782 p. 188.) 

$eteitati (So&an flfottøtytø f. i {tagne* 
ftortongl. jtsiggfecætatf. 
2as!ei øm JBiaøU £]øb$« 1776. 

^5eterfen (*bøip^) f. % *\*# f %™ w* 

Sabct *ar C^trtxrg. I>p. fr« Stoegftlbt 1788« Bar 
fom embmt torer ttb fBørgerb^bgfEøren. 1bM 
1799 »|ft. 1&*f eOan i SUngjleb. 18 10 6ognef«rjl 
iStaageritp« iD*N ifti5« Srcø meb ØCYag øm be ttøefte Cfotffotbfbrløget i 
dtinfåtb — i fcøtria aben Xarg. sbet 0. 69*96. 

^eterfen (5ati g^ifiian) etutcapttatit. 

føbtpaa Sornfrøtm, øg ©øn af ben aebemuetntt 
2fubiteur 3. 2). $eterfen. 

Søtfe a til en praftiff Vftanbtfng øm €«igbenø Øeregs 
»Ina t itføeø ; en Døetfcettcife afCn^elfrøptøfrmebdjcemt 
pier. itjøbfi* 1792. (I. <5fc. 1794 »o. 47.) 

^Peterfett (Srtbmc^ C^ujlian) f. ben 9*< 
iDec. 1786 paa Knberfloø, (tor (ang gaber t>ar goc. 
pagter. 2>p. fra Sørgerbpbgftølen 1803. Sog 
1814 Æøctørgrabm i ^Otlofopbun, fBleø 18x5^ 
iuiut øeb bet pbttoføptøfFe gauiltet ©jbrbe i8i7<« 
Dibenffabelig {Rejfe i 3pbff(anb. ©Iet> 1818 ^cofeffor 
ejrtraøf butariuØ i 9(H(øiøgten» 

^omcrø 3tfabt# 3bit øg 400 Qang^ øcb ©r. Uteiø« 
f inø øg ^. C Peterfen. iUøb(. igia <*cri er Sførtatet 
øg Ovetfatuiftu af ben 400 £t$apfobie af pererfen.) 

D* AEfchyli f iu et fabulit commønuct*. DlsL inang. 
Båhu J8i4> «£*tt 2U 1817 ^o- 298) 

f5i traøtnfnger øøer Øtyfenføtøaetø Ataffbbbet — i 
$tf>eitt 1813 P- 22*76. 3nblebnutg til gørelftéirfnger 
øøer ben grt^e øg romerfPe £)ibtibø litteratur, ib. 1814 
itott- 

fragment af pfaroøøog øm Gtattforfatninøen — i 
'Ban^^gerell 181 1 9lø. 29. 5De røenbe Æempler. ibtb* 
ftø*44- 

De Mofaram aptud Græoot -origiae, oumøro, nomi- 
mbutqve — i Mycetlanea Havn. Tam« u Filciculuø 
1. p a g 77*1x2. 
* ftec. øøer ^lenjfc^tørgtr« SW&tni Ututib, 18x7 fto. 

*J5eterfen (®ui»miib) ^nimmetmtnu 

Sleø fin gaber, e^flefmatib i 9lørbre SWuIe ©p«# 
fe(, 9>eter Xbørfleafen/ 4 Cmbebet abjungertt 1773« 
Strtetig €^fT«inia«b famrnefltbg 1786. 2)*bc i8i9# 

Vititfumrfig*, fumtibut K F, Suk/nit. Hafn, 1736« 

4. (Injrtorftana |>. 46a) 

^Petcrfen (^aifltfm) f bt 1 3gt<i«t 1614. 

fReifie til @(&df!ab før at ictvt et 4)aanbt?a:rt itøm 
derfra til jtiøbeirøami/ ^or ^an Deb fin torrbe 9anb«» 
ønanbg ISr^iifølf @t>en{eng Slflrgltng t(n> antaget i 
grue latinjfe ©føle. ^pan aøanceøebe faa t>ibx , at 
|an tom i 9tøterlectte. JDrøg berpaa igfen til 3«* 
lanb, ^or f>an ømflber 1644 naaebe at bit ve yrafi« 

2)» 1674. (cønf. Einari Hid, lilt* p. 4Sl øg 236* 
Jo/uinn. Hi/L ecclitf. HI. 556.) 
Diariura ChrilUamun, paa 3«aribff. tøotltm 1660. 

øø oftere« 

PUlterbna pMfionalr, teffoaaibf af 50 |)fa(mer paa 
3<lanbftaøer G(rt|ti Sibelfeø ^iftøsie. $olurø r66o øg 
mange (Sange flben* 2>et lobe £)plag er af 1735. 

mørgent øg XfUabøwier* «bg- af Zfyoc* ^wkffeu' 
efaljo« 2692. 

<58*J ( 458 eamltng af abfHUige ^falmer, nbgione of £ £in<*r# 
fen. $olwn 1755 og 1770. 

SpCtetfen O&an« 4>enrif) *ot\ 

9lp original Jtoøeboø. 5t}øbcn(. 1805. 

*Peterfen (£enrif) .2>ep.fra9toe«ttbe6fo. 

le. SJar Tom ©tubint 3nformatoc »eb ben faafalba 
te SlaffeffoU i Jtjøbentjaom S$let> 1780 Degn i Stor* 
toerb i ©iellanb. 

£)en alminbetige JBr'benøbiltorie i fort SBføreb. Aiebb* 
1779. CHitc 3oumi. 1779. 316*17. Xutord øieptit i Air« 
terreurene Paqvetbaat 1779 »0. 42.) 

<5n Sale bolben i fclafleff olen. tb. 1780. (oøfaa aftrr>ft 
tpetqvetbfta*. 1779 9to. 49 ) 

Æanfer om Saroetiøbebø 3nbftobelfe paa en ©tat* 
(Dbenfe 1783* d* *ff* 1784 *o. 4^») 

Dm 9tationaloplplnfnaen og ben« JJøtøer. fbib. 1785. 
(er ooerf. paa granfC af <5. <5. ©Ifcn. Copenh. 1785.) 

Den tit ©folerne* »rug ubøfone SBerben«r)iftorie om« 
arbejbet> % forfortet/ øø fortfat tit nernxtrenbe 2ib Jtbft. 
1793- (Brit. 2793. *o. *5- *795 *•• 44 p. 700. U fcfr. 
1794 9to. 15* conf. Øto. 31 oø ^ermofrer «fto. IV. 121.) 
Zxl gtabticum i Xnlebninø af ben ubøione, 2$erben$btfto* 
tie oø |>rof. Bade (Srftørinø tmob famme. ib. 1793. |oø 
et, ¥at anbre pjecer i famme Xnlebning. tid. j&vir. 1793 
8fco. 24. oø 1794 9tø. 3. 

^5etetfen (3acob) f. 175* i tøiebøt i »nf 

tet Sønbent, boor l)ané gaber var gtebflaøer. ©ttt* 
berebe i jttet 3ura. jtom tit Jtjøben^aoh, t)oor (jan 
1779 bte* Gopitjl i Sinantleoitégium, Varet berefter* 
£iiibm<tgtig og 1786 <5ontoirck)ef. 1790 Xmtéfor* 
salter i »rebjieb 3Cmt. Døbt 1792« (conf. i. JEft, 
1792. ©.831) 

Gufrntd Øefcbidjte jDdnra. fRocweg. tinb fofftenø in 2 
Jtufifigen. fiberf. gtenøburg 1778. £. t)iborg Seførei* 
bunø bcr ©anbgenwtøfe. au« bem iDdn. Aopenb- 1789. 
©trtoelfe om |>røfe«for Gøøer«*« goretaøninøer, og 
it ftor anbre ©frifter ooerfatte ban af JDanff paa 
Støb*. 

Setcenfning ooer $♦ *♦ <Bof<t)ø gragmentt — i mb 
nerva 1789- *• 257. aftanbltng om SaUotteriet/ ibib. 
i JDecemberbotfret. 

^Petetfett (Sofran) ©forcerer 09 Jtirfefam 
ger paa $trfct)t)o(nn 

Cm Jto« eller SRelfcfopperne. Jtjøb(. 2802. 2b<t Dpi 
ib. 2802 3bte 1806. 

Cm Sø ro af Sangr — i «£an*cløtit>. 1804 80. 13« 

^PctCrfett (3o&an fiit trff) f. J7l7 . »ar 
Xttbtteur oeb Gtarnifoittcompagmct paa CtyrifKantø, 
©. 1766. 

8er ei*)n{« barrøser »ege!* affe auf Gtøijrianøø* ges 
tøoffen. *ltona 2766. 410* fytUvfm (Sot)*). Qn 3«*ttber, føm wt 
5t)øben(a\)nØ Univerlitrt ftuberebe SXebtcinen og ftben 
bteo SanbiQ^^urg i 9lorbf|trbutgeti af 3 eta nb. 2>øbi 

180 ly 

Om ben .iltanbffc ©fjørb.ttø* esorø 1769, (r. af^lbilN 
øaarb i Brir. journ. 2770 9to. 22.) 

Xørip um 3!tfgfi eO. &t fort Øeøreb om «iøt. ^o» 
Iitm 2782. 

Dm Varfaøer tit ©99b omme i 3«tønb —1 i»U titt. 
6etff. 6fr. XI SB. om eeøemetø ftmfinbtliø^eb i X1U 8. 

^Cterfett (»artln $mid)) føbt b. 4 3u. 

ttit 1780 i itjøben^abn, Jpanø gaber, Starten 
6mitb $eterfen 4 b(et> 2781 $rcefi tit ®emb og €U» 
gen i 3ar(0berg @ret>f(ab. ®ønnen beponerebe) fra 
G^rifrtania 1797. 95(e* ftben XiumnuS paaSord)! 
(SoUegium og Ymanuenft* teb Untt>erfitet6bibltot(efeU 
1 808 9r*ft tit ^ertufø^øtm i 6jeUanb. 

De fludio htilori« et nominatiin patri©, fruftilloni, 
cpod e lege, <jv*m aluronis (uis olim prafcripferat Bor- 
nchiua, iodalium judicio obferraater i'ubmittit Hbvnia 

2806. 8. (anmetbt i ' iCiTtjclerpfrø annaler igo€. U 
260*63.) 

®n Sale, inbfttt ©. 45163 i be af »rorfd« øg *cr» 
nemann ubøionc SorbonbiinøeroebSubeffeften paa^er* 
tuføbolm b. 25 SRaj 2816« 

^Peterfetl (*armo ««1) f.b. 14 Sut. 1741 

i ©jotterup i Valborg Stift, ^or t)anØ gaber var 
£anbmanb # 5) ep. 176a SMet> Vlumnu« paa Sord)« 
eodegrum og £)ecanuø paa jtiofleret. 2772 bie* 
reftb. Gapeflan t Gofbtng. 1793 9>rei>fi i 23ruff ^>er# 
reb. JD. 2803. 

Dispp. Havn« Meletemata circa ) Cor. IX r. 26-37. 
1765. 410. De loco Matt. XII« 36* Diap. 1-11. 1767.69. 
8vo. De di c ti* probantibus ia Tbeologi« compendiis^ 
Disp. 1-11. 1770-71. 8vo. 

Sn yrabifen ooer «f«. LXVI. S. 4, it]øb(. 1770. & , 

^an oar 20tebubøioer af ben i 3 ©Inb nbfomne 5or» 
reønelfe over ei"rtvefri(>. efrffrer 2772173. eigelebe* 
øar ban i Karene 1778*84* tttcenfent t be bertingfft !*r« 
De £fr. unber S»fltrteboø(laverne2t— <D. (conf. xttaastcftl« 
ZiUxq ril t>e aalborgfTø ttfr. 2782 p. 56*57,) 

dt ©ret) fra barn, 9. (9. Sporen angaaeube, ffaact 
i Unioerftrerøjouritalm 2796 p. 138*39. 

(Peterfen (Vent) fobtb« 9»c 3urii 17671 

JCronbbjem, (tor f)anØ gaber t>ar ®nebfer. £>ep. 
1784« S3^r Sector veb ^ngenieurcorpfet. Wejffe i 
Ttarene I794 8 97 paa J8ergt><rrføtrfbenffatrerttei9»orgt 
øg @øerrtg. Sleø 2797 (Bergmejterv og 1798 fBe» 
fiprer af bet Sauroigffe 3emt)erf , forfra t)an 1815 
tog fin 3(fffeb« gif 1820 $retbuat af SBergraab« 

(6t8i)(fmerbø) Ørunbf&se w Øortefangen A6er ream 
laire gortipcaticn, auf bem e^meb. Jtopbt 2788* » »i < 459 ) Cm JtrigtøpffnbeUerne l)ape mire Geniet enb ben pefr 
f ttb ftjsrpcbe gorftanb at taHe for tereé narroarenbc 
gtttblommenpcb — xtttiicroa 1788* 1*. 251« 

Om Sorget 8erø»*rfer — i €t>aantp» tttaterifllier, 
09 (Seuøpø SioørAp^tc foran forGatalogetoøer@euff't 
»ibliot^ff. 

fpeterfen (©tøttrb) f be 1759 * 3«anb og 

Brober til ben openanf*rte @ubmunb$eterfen. 2)ep. 
fra SloeøKlbe 2779* SBtep 1790 ©pffelmanb i ©ulb» 
bringe og $errrbgbommer i Jtjofe ©pffM- 1803 for« 
tncdclft e&ag&eb enttebiget. (conf* SUfB'6 ieL 
(PrammatiE ©. 234 og 239.) 

Bibrag til ttafT« itfanbfPe Gbreftomatjie. 

Cm Starten« Ojøbninø — i bet iøi» jUtterftturftt* 
flfabø 6f rifr. 1 C G« 192*200, 

^etetfoil <9Rattf)ia5 Gonrab) f. i bet BMé 
pigjfe. Sar førfl SBog^oIber paa et $anbe(Øcontoir 
i Sronbtøem og SBorgercapitain. SJlep 1814 © ro '* 
t)anb(er fammefieb* i gatlebffab uteb $ant 8eel* 
nmpben. 

ffleøie (paa Gngetf) oøer *♦ fcvenfen — inbfort i 
CronPtøcmø %vi\tr 1790 Ko. 16. 

£an bar fra 1795 af ttbgioer bf be S£ronbt)jemffe ZU 
benber, fortil ban i Varme 1798 0. f. uøentliø føjebc 
et Cøartblab. Deraf er So. 1 00 2 inbf. i be fj^bi}. I» 
*ft. 1798 So. 9. (conf. øfte fcitterarnrblaPe for 1798 
So. 46. og pant Htd)\v 1799 So. 3. 4 ) 

^3eti?Um*(3o&an 4>ieron9muS uon) f, ben 

aoXug. 1657 i $ambnrg, t)oor ban* gaber par 
f)r*fl. ©tuberebe peb tpbffe, engelle og t)oltønbffe 
ttniperflteter* Sar i nogle TCar informator t)og be 
tpenbe banfft yrtntfer (Sart og SBilbetm, famt $ro« 
frffoc éttjiceé Peb Stibberacabemiet i jtjøben&apn. 
, Blep 1697 licentiat i 2t)eologien og $rcrfi i 3é*&«** 

Exercitatio iiiaug. •ntifyncreiiAica de. fyncatabaG in 
caula religion!*, pro Hceniia. Hafo. 1697. 4 to - 

*J3CtWJU$ (Sona«) en ©øn af tfetrnø $e. 
trefuø, 9>r«fi til Xlffatjoug og $ropfi oper $elge« 
lanb i fRorgf. 

Oratio da Baccbtnaliomm døtøliatione. RollocbiL 
1617. 4ro, . 

$etrejtt$ (SMcofairt). ©«e : ØMetø tyt* 

&etfen. 

Ørnnben af bet itatienfte JBogtjoIttrrie. Jtiøbft« 2674- 8* 

SJSettflrøtf (8anrentftt*)' ©" : Sfømt* 
qfttttttttf (9licolaiity ®et: *PefccrfetU spetTOttté (©ewtlnu*)* ©ee : ÆaffttttN 
^pfefff (SDanW) føbt 1618 b; i3 3uU©tef* 

tin, tjpor bang gaber par XbPocat peb ben pommrrffe 
gofret, ©tuberebe i Jtøntgtberg, Sar i SSeføg ftpg 
fin ©pøger 9>rof. grnft i ©or*, og peb ben £ej(ig# 
t)eb fom tit at rejfe ubentanbg meb to banffe ttbeJg* 
ntcenb. Jtom 2651 t)er tilbage og Mep førfl Contini* 
nifler, ftben 2654 ®ogneprcefr tit f>*tt\ tpbffe i jtjøi 
benfc)apn* 2662 btcp ^an f>rof. Søeotogi*, men 
bøbe famme 2(ar* 

tetøprebtøt fibrr Øot^atb Bram* Jtopenb* 2655. 4fo. 

^Pflueg (C^rijiian Carl) føbt b- i 9 be SuHi 

17319 J>aa Uggergtepgaarb i gpen. Jg)an$ gaber, 
Benbip Subpig ^flueg, par SDfajor peb bet fpnffe 9ta« 
tionatregiment. S3(tt> i fin Ungbom anfat peb gor* 
tifttationen. 1759 fft ban fongt. Cttpenbium at 
rejfe i fremmeb Jtrigfttjenefle* Jtom 2762 titbage og 
tjente unber @rep et. @ermain» 1765 btep $an 
IDirecteur peb ®ttft^fen for gamte ©olbatet, SoU 
t^aterenter og ©olbatetbørn, t)porttt (an fetP k)apbt 
gjort $tanen, 1768 btep k)an SRajor af Snfanteø 
riet. Døbe 2809. (conf. dang Xutobtøgrapffte i 
TPormø Hejricon m, 602 5) 

Obfervatione militaires et hlftoriqves fur la camp ag« 
nede 1761. Gasfel 1761. 

ttnberretntng om C&rffftan« |>rejebu(. X)$b1). 1773, 4. 

Sanfer om at tnblebe og opmuntre Stnbffibeligbeb (og 
Sanb* og JCjøbfteb'atmuen. ib, 1774. 8- 

<St moratit Uøeffrift om bet eatterlige. tb. 2782. 8* 

Cm Xnonpmitet. &i$ty. 2799« 

3 xttinervA er af pam : SRobel til en »alffmette. i 
i Xarø 1786. 1. 4<3'25- ^oget om Sanbcabetacabemiet. 
ibib. 542 50. Soøle JBtnf, SajfenbufetO Gjenoprettetfe 
brtraffenbe. 2797. L 265*8^ <Øreo &t. ©ermain« Jtcu 
rafteriftit ibib* J1J. 145*203. 

^>an bar paa Danff ooetfat: tn^nrero yrabitener ont 
ØennerO Zt$ft peb ©fiiemtffen i ®*ben* 2782. QaUoM 
IptCetiøe Xften, oéb Binrentø. i -111 Z>tU 2788* (2ben 
ttbø 1801.) ifittlerø.Ørroe til en yrinbfeffe iSpb|ftanb 
0. f v. i -III ©et. 2792.93, (I. *fr. 2793 So. 52.) »rep 
fra 3. 23. Øa la rille til Jolfrrrprafentanten ©oulap U 
la SReurtbe om Seøotuttonen i granferiø^ fammenttønet 
meb Sevoluttonen i • GnøeQanb. 2800* Kan re Xntjro« 
potoøie. 1802. GjuOb« Soøif« I803. (I iCft. 1806 Sø, 
31.) djuéb. alminbclfø Saturbiftorie øø 3b"rie ooet 
himmelen. 2806. <£etmur{>ø poputaire Vftronomie« eod, 
a. Xlt trpft i itjøbb« i Cctao. (Coerf. of ^attoø Ipftet« 
Kften blev rcc af H. Qmirt) i I. iCfr, 2789 So. 24*25* 
2f nogle Sttrinøer i Secenftonen toøSettman Vntebntng 
til at ftrtoe Soøet i trXorgenpoflett 2789 So. 72*95* 
boorpaa @mitb replicerte t l. JEfr So. 27.28.) 

tff 2>anfl bar ban paa 3pbff operfat B* ttt <$olm 
om 3orbbranben paa 3ltanb. Ztipk- x 784. c 460 røttf (fftttertø Xnbwa«) »ti gtcrfifor* 

rtgeé Srober. Sar Gapitain t>eb nocffe EtoregU 
tuent og 1764^72 JSDirtct« ur oeb bet tongetige raitu 
tairt Ufbmanufactur. 1767 b(e* CKajøc. 1770 
SRebfem af (ØeneraHanbwrrena.Goiuniitjionen, fora 
1773 ojp(«»ebe«. JBleo flben 2>1r«cteur oeb ben 
longl Jttøbefabrif paa SBlaagaarb. 179a jtrigt* og 
tanbcømmiéfair i bit fjeUonbffe norbtige jDtjhict* 
1803 berfea emiebiget, iDøbt fora Øeneraltrigff 
commiéfatr, 

tøanejagben. en Comoebie,£itb(, 2771. (Sri* 3ourn. 
177* **• 3*0 

»ejolfer oeb X. Gåfrtttt t«re ooer abfftSfge Ørene 
f ben banffe ®tat, ifoec Vgerbrug, $anbef, SDcanufactur« 
08 gabrilWfen oebtommenbe. 1 - 11 ©tpMe. ibib« 2775. 
(Krik poiirit. 1775 Ko* 19 og 9to. 50.) 

ftotabene angaaenbe & gfeirøer* Seonetafreffrioetfe« 

fbtb. 1786* Øeot* imob (S. gleifa)er, for faaotbt ban 

* (artnobfagt bet oeb (an* fceonet foranlebigebeScotabcne- 

»bid. eod 

Zii €tømeit*»ø tfti(itairbibUot(e? (ar (an leoeret 
Vbtog af Surpfnf Jtrtgtfonjt i 1 S. 2bet, 3bte og 4b« 
♦♦ G(rijHan ia 1 765(66. SUtftinerca: Om Cfrtrafe* 
fonerne i JDamnart. 1791. IV. 333. 3 JUegeU'o $ri* 
fcer. IV er i aben 2). 661199 nogle Xnmarfntnger af 
f)ftoeg ooer en fra Gonferentéraab Jtoefoeb , fom fOita* 
teur ooer Qulb(ufet/ til Oeneralitetet inbgioen ttapport« 

«&an bar ooerfat ©iegfrieb oon tinbenberg, Ringen og 
be anbre øtomaner af ben brune 9Ranbt papirer* JCjøb(» 
1786 og folgg. (conf. &or*e« ©. 239.) 

*Pfltt<J (3o&an Vaul ©ottfrieb) f*bt (♦ 23 

Wø*. 1746 i 8Be{(ar, (bor (ane gaber ©ar fejferlig 
fRotaau* publicity Sagbe f?g efter SWebicin og €(i* 
turgie, og i Spoaaréf tigen var (an 6(irutg t>eb 
Selbttanarttteme. <5fter greben* Slutning fora (an 
til Jtføben(a*n, (oor (an# efterat (aoe taget offenfr 
lig <(trnrgtfE ftrameft, i Karet 178 1 (olbt goretttt* 
ninger for (Stubioft G(uurgi*» 1783 rejjle (an paa 
SBotanifen (il ZpbfHanb, og tog 1784 Doctorgraben 
i JtieU Jtyøbte Øg 1783 et SBarbreramt i Jtjøbeu* 
(aon. 

©er Clinfame, einpoet{f<be«JBo4enblat.Jlopen(. 2765. 
tøeraf ubfom 12 Brr i fcetao.) 

De arthritide et inflaminauone oculorum fypnilitica, 
DUf. inaug. 1784. (Cofceø BibUtft). X. 156900«) <$a* 
pet ogfaa meb Sractattttel: Delineatto anhriudie. Hai- 

ni» eod. «• 

<fo nng yigel Goge* og 8p*gelTet($orfe. Jt)eben(« 
1786* 

tBa(rne(mung tøon elnet t ofenattlgen røaffergefttumfft 
an ber «&anb — t T?erfu$e einer d>imra. piivatge« 
felfd)« Jtt Eopen(. 6. 83- Om fkUieré Øienoperatios 
»er* gremgang — i atømt« ftanfT 03ibL 1778. Sut* 
«. 65.93. 

$an (ar paa Z^lbf ooerfat: pien<Fo4irargtfe9(at« 
macie, 1776 og 2779* ttfrtina. OfleoUgée* 2get 0# 1777« CaUfena ,V((anbC ibet bie flgfttel ben ©eef«(i 
renben gefunb au er(a(ten* 2778- PU1KI3 »(anbt ooar 
©cbarla^fieber. 1779. Xlt trf€t t Jtjoben(ann i £ktan. 

^jfttge (|)ennfJDt?efcn)gort)alterpaa©rub. 
(e<(o(m< og 9{ør(o(ma ®obfer i Slibe 6ttfL ($a* 
SUelbtabet af (ana nebenflaaenbe fBert flrroe* Slap* 
net urigtig Pflug ) 

$en b«n|fe filt&vim, eSer en atmttibeUg geograp(t]l 
»effrt»clfe ooer ben (ele betjenbte »etben. 4job(. 1707* 
4I0. (conf. 3eofeno Uot^t G. 11?.) 

^PfotDten (U(n^ SBUt)elmoMbct) ^an* 

gaber t>ar ®enera(maior og Goramanbant paa (Sron* 
borg. {»an felt bebe fom ®enerallteutenant af 3a* 
fanterict og G(ef ooer XrtiUertecorpfet 1763, 

Srauerrebe fiber Vnbreal oon gwfté. tytin 1720, fol» 
iber 9atxoclui 8t6meltng« Jtopenbagen 2736. fol. 

^PfWUnW (Sotban |)anfen) føbtiitj* 
ien(aon. 

3o« Pomaril ^rifJettøe og ærefjare grofenerlr Sonu 
fruer* og tugtige Støtte e. *t{iauge. forbanffet* ^etfingor 
2601. Jtj»b(. 2601 og ifo6. 

$l)aroMntté (gentil) ejee : ©arbtier* 
TOfetøecH ©ee: Conrab SrieN 

røfler (3øa<$im Srtberi^) 85(et> i f73 

$r«ft til @jorO(eo i ©jeUanb* Søbe, 53 Margot* 

m«^ 1797* 

betragtninger/ (»oroibt Øe]|tng(eben er npttlg i e« 
Gtat. Jtiob(. 1771. . 

f)3l)0en trberg (PcDel So^aaneS) Sogtrpb 

fer i Xjøben(aon t Segpnbetfen af bet i8be3(ar(un* ' 
(rebe. (Cee Hftfenbeø 2(arb« for 2800 pag. 67«) 

ICbHiOige enfette fra Zib Hl Zib unber Jtrtgen meb 
Goercig ubfomne (l|toriffe Sifer, aae tn>fte i Jtj»b(. i 
£>ctao, faafora t Sriump(fang om be £anp ti #3ej«roin* 
bing ooer ©tabe. 1712. 8tpgen< tanbgang. 1725. IBe« 
retning om ©tralfunb/ fom tit be £anf(e bit* ooergtoet 
b. 23 fbtc. 1715« 2716. Sien foenffe Vrmeeg Otetirabe 
fra 9torge* «od. a. ©e ©oenffe« anbea tbtltomft i 
ftorge. 2728. 

Sire om f>- 3ufW intention mob 4rtn(anb. fbib. 

SobafMOconrfer. Jtjø*en(« 2733, (conf. Btt(mo Wf 
eaml. 3bie S. p. 77. Jrio 2795. H. 249-50. nyrrupo 
*ttorfr«b»4*en4ng ©. 263*64.) 

8>et 119 inbrettebe S(o og Gaffe(ué» nbgipei nummer« 
*U. ibtb. t Octao. 

9($if)l (Wra^am) erf. b. 3M« ©ctot. r756i 
GnJbat kOubbranblbaten, (nor fabmn Dar €og> ( 46 1 ) ntprtf. JDep* efter primat Snformation 1778. 
»<o 1783 ©ognepræfr tir Siwb 03 tffeffefjorb i 
Cføri(tianfanb Stift. 1789 til Sang* $rttfiegjelb 
paa gebemarfen, ogfaa ftben tiaige $ro*9 i $ebe« 
mårten* 9>rot)f}i 1809 JRtbbec af dannebrog. 
$an vat, fra 1785 af og til fRørge* XbftiUeffe fra 
jDanmart, afironomiff £)bfert>ator i Werge, (conf. 
Wolf* 3ournal 1812. IL 14*160 

Sif XNbenffaberneo Belff, Sfrift« (ar (an teorret : 
IRaabcn at tiUaoc ben bemmeltgbotbte engelfte ©ulbfer* 
niti og tøorfcbtt SJteifmginftasmenter bermeb bør oeer* 
brage* — i Bf rifterne for 1803*4« ©. 279*95. Om 
Ctørenometeret* Knnenbelfe til at flabe ben geograpbiffe 
fangbe paa bet falle ganb — i 6e(ftabett Striper for 
1805*6 2bet $«fte €L 2.40. 

3 otcoBom. teknolog Saml« nbgione af 6elf abet 
for ftorgc* »el, er af barn : Sejicbntng tit at bugge gU 
le og Katye, i ifre £)el* xfte 18- ag i Jrte: Om 
Bra&beoinObrcriben paa fcanbet i ftorge, i Xarg. 1795. 
3uju 6. 288 « soi» 

$føtGDfe) ben ttaffforrigr* »råber; f..b. 
25 2J?a| 1766. Simttttrte* privat 1785. Cfterat 
fyioe taget Xttejiat* »ar ban i nogen Ztb Xmanueni 
få (o« »tffop e«mibt i Gftriflianta, 1790 ble* 
refib. GapeUan til Sang pat $ebemarfen, og 1799 
IH Sot greffere* Jtirfe i Gbrifiiania. 1807 fif t>an 
f)r«bicat af |>rofe|for« 1809 efter Ynføgntng ent# 
lebigetfra |Tt Grmbebe fom |>r*jL $an ftf 181 1 
BeoiOing fom ©rofferer. 

Xnoifning til paa en no og ferbebret SRaabe at brtoe 
Segloart« JUabt). 1802. ooerf. paa 2gbft. ib. eod. (L 
€jr. 1803 9to. 14. ttHg, D. Sibliort}. 80 ©- 6. 521.) 

9ian til en for Joert Gogn og Joer 89 anoenbelig 
ibotbct gabrtcation af Jllabcoarer o« f. 0. GbrifHama 
I808. 2bet Opf. ibid. eod. (f. Cfr. 1809 9t0. 9») 

Xnoilning tit GtanbtaftigQcb paa Koben* £>ag ibib. 
ifrtt« 

♦»©roeb fora gel ewihraaterne* Jtraffc tit at ' afofot 
Barme for oor Jtlobe? — inbf. i ^ermober Sfco. 9. 

tyifyl (Ole etotfflety) ffcbt i 9lorge. taat 
1748 fom Ylummi* 4 pa* {Regentfen og 1760 fom 
Xtamnug paa Sor$* SgQegium. SSleo 1762 9>to» 
feffbt i jDeconomien t>eb Jtjøbenfyaw* Unioerfttet. 
1764 Corenf river i Øulbalen* gogberie i 2ronb« 
tøtm* Stift. JDøbe 1765 

DUp. de fiu et morte Kngvarum. Havn. 1748- 4 tD « 
Aaoouuuaculae qvødem dekripiioni GudbtAadsdali« 
iaferviturje. ibid. 1760. 8» 

Knrndrrfnfeger over Cilffovo |)o|rfrripritm rit Over« 
fottrifen af gonteneOe Jtjobb- 1749- ($en>aa toarebt 
ttilfiov p. 102*51 i ftt ©je nfoar paa Btcnerfewo critiffc 
Brtanfninger over ben eilf<dowjee Jlon(Urbbog> JCfrbcnb- 
'7490 SHnge 2a«fer om CanbOttrenet, STamfMeb 09 nfttW 
ge gatrifer. SCjrt^ 1757. ($aa 3*pbff ooerf af WewgoU 
ib. 1758.) 

Oeconemi|F 3onrnat# fom ttbfom maatrebrtg i Jt]tbt«f 
baun fra 3anuar 1757 til gebraar 1758 tnctuf* 800. oac 
ban£eoebforfatteren af. 

GelfTabet fom ubgao tiVLirt larrbe 0!frtrretiHȤft Mrp 
ban gXebtem af, og i nogle Var Stebacteur af ben bet* 
linøffe Itrbc Cib«nbe« 

Sreo til Sftrborpb «— i ftftrbtrflana p. 472-75. 

gortale tit Srfpeter Gebulon ^ofmani tfbgaoe af g* 
ren fDtattbtfrn* 8cegnebog f banblenbe om b<nføUmtiif 
efolcunberotoning og recenferet i L Kfr» 1763 9to. 31T 

^Ptfufant) (6(ta«> 

8Rfin«oergiei4ang mit ber bånif4em Xopenk 1674. 

QUtn* SKaafr og øemi^tioergleubung. ibib. U 

Ciceronis Epiilol«. edit. (bid. 1679. 

^3fnl) (£>(e) f. { «at 9rotf!egaarb i 83i6org 
Ctift. X>tp. fra SKborg ©fole. Slev 9>rocuraiof 
t>eb jDver« og ttnberretcerne i 5tJ^ben^at)n. £«be 
'777# 68 2(ar gammel. 

9bi!obar4 8e}otlnina til fero at gaae i gtette. itiobkt 
1771. tSorregn; ouer tryrtefribebojr«; 11. 4194 ^^ 

Yfbanbting om be Sooe, fom angaae ^anbelen tfibrv 
og paa frommebe etebcr. 5Cj#bb- L e. 4to. 

SabeQer meb 3nbbeling og fBeffrtoelfe ooet 9taonene 
paa alle Songebrew i bet banf e og latinfTe eprog. fK 
»773- W- («n ttbgaoe i aoart , fom formobentflg er 
albre enb benne, foretommer i Øev.lo Caraiog. il. 79. 
9to. 600.) 

finger (Sacob C^riPian) ff be I?19 fc io 

SWactit i ftpborg. JDeponerebe fra ^ei^na^r. i 744 
blev Gapfllan til SWari« jtirfe i J^elfingør. 1755 
eogneprorjl til grue Jtirfe i Xttbu*. 1760 Cog* 
nepræfl t ©orø og $rof. Xbtolog 1764 eognepnrft 
til et. Jtnubg Jtirfe i jDbenfe og ©tiftOprovfl. 1775 
affat fra fit (Jmbebe £øbe 178a* (conf* »lo<t> L- 
694. og III. 139*4°') 

O. &. Snd)»i3) grtmebige Breoe ooer 6bri|fenbom» 
wen, ooerf. Sbenfe 1774. (rcc. af C. &loch i & A *. 
3ourn. 1775 9to. 6.) 

efilberiet af en orrlig fiRanb. ibib. 1777« 

Olød}on») ©emfwn. ooerf. ib. eod. 

Sanfer om GibtlleO Gpaabomme. ibid. eod. 

21. 5- 3Mf4ingo 9taturbi|torfe» ooerf. og forbebret. 
ibib. 1778. 

' 3nbffr«nfebe UbfTgter i tfoigbeben. (ooerf) ib. 1770. 
(*onf. gyeno ettrto Doornnl 1780 9to. 24.) , 

Cdulsera) ©oclfu for ttngbommen til at opoaffe XaU 
paagioenbeb. 1-111 ©et. ooerf. ib, 1782*87. 

tyVtt (£«»*) m « S^Uanb 1703 benisbe 
Vttg» 2og 1 731 ben mebuinfle iDoctorgrab tJ^aOfw / ( 

Ble* 175 r fongelig Sitmtebtcu*, Søbe fom Stat*« 
taab 1776. 

De fcorbuio Dani* non endemio, Dia£ inaug. Hala«. 

*Ptftortø$ (©ottlieb) fra 3oa*iro*tbai i 

Bø&racn, t>at 9rofcffot lingvar. orientalium »eb 
»ogCe tpbffe Unioerftteter ; tom 1623 til ©anmart, 
forfra ban began (19 til damborg. 

Tractatus pbyllologicus de m et all is, confcriptus Har- 
ni«, cum in Nonrégia fodina argenti foecundisdma et 
lere inaudita esfct aperta, Hafn. 1624. 4. 

*)3fttCette (Scan la) føbt 1639 b. 19 3an, 
i SBeam i granferig, b*or ban bar 9)r«fi fra 1664 
til i685> 3 Bnlebning af bet 9ianttj!e 6btct« Sil« 
bagefalbelfe maatte ban forlab« granfertg, og ble* af 
Dronning Charlotte Xmalie falbet tit ben førfie fran« 
ffe ^rctfl t>eb ben reformerte 3Kenigb*b i Jtjøbenbatn, 
1712 gif ban tU #ollanb, b*** ban meb fongelig 
XiKabeife forblev til fin Døbebag 1718. (conf. tlicc* 
ronø ttTømoirer buvå) Saumgarten. II. 211*20.) 

$an* inange moralfte, aftettfle og potemfjfe Sractas 
ter, fom mefteparten ere.trpfte i £oUanb, og b&oraf en 
*>el af granfl ere bleone ooerf. poa Spbff/ opregne« < 
bet toormflre Utrfcoit II. 196*97. 111. 609. i Suboei nU* 
garn Ml. Hejricon og (ol tttceron 1. c ir, Qeriblanbt 
er paa JDanff ublommen : Om jDruffenffab ooerf. af tft» 
6* Sronbøjem 1742. og Gbriftelig SRoral ooecf. af C. 
^* Srygmanb. JtjøbJ. 1748. Om ban* 3>orrbom*« 
snu* yontificiu* fee «5olbergø 137 og 138 Gpiftel, 

$(abe (SRaM&ia*). »ar etubtnt. 

• Difp. do ufu cineris lugeptibus olim confveto. Harn. 
17 1 5. 4. Logic« luftrandæ et illuitrandai fpeciimna 
duo. ibid. 17 15-16. 4to. 

C. Noldit Collcgium philofophico-theologicura, ©dit. 
ibid. 171 7. 4to. 

^3fate (So^an) S9(e* 1730 Gapettan i %xu 
berid)6ba(b. 1731 t>eb Domfirfen t Sronbbiem , 09 
fiben Gognepratfi til Sugenet* i Søfoten. SE). 1740* 

Sale »eb bet tronbbiemffe ©epfenjufe* Snboielfe. 
Bronbbiem 1742. 4to. 

93fatOU (2ub»tø ©toub) f. 1778 i Slaget* 
fe. $an* gaber er ^rceft til JEbfieregiftberg i Sfet« 
lanb* 2>ep. fra SSorbingborg 1795. S3let> 1803 
2fbjunct og 1806 O&erlcerer i $tporie og (Beograpbie 
«eb G&riftianta Gatbebralffole. 1809 SRebbirectcur 
famt Gecretair i SelfFabet for {Rorge* Bel« igi2 
fRibber af Dannebrog* 1813 9>rofeffor i Jfuflorim 
t>cb bet norjle UniwrfTtet. Ble* 18 15 CEjrpebition*« 
©ecretair »eb bet norfie Gtat*raab* fjerbe Separtea 
ment og neblagbc ba for bet mefte fft tyrofrfTorat. 

kortfattet 3orbbef*riøe!fc for SBorger« og Xlmurjto* 
ler* JCitty. 1803. abet forbebrebe Cplag ubgioet af 3jer« 4«* 7 uff ih: 1806/ og faatebe* inbtil 7be bpV »efør~get af 
7\abbtt. tb. 1813. 

JDanfC <&f)ttftomatiit, eller Cafe« og 2fectameteøt»elfer 
for Ungbommen. Gbrijiiania 1806. 2bet Dpi. tbib. 1813. 
(ifre Cpl. er rec i Sieler iLtrt. 3« 1810 Ko. 24.) 

•^iflorip ttbffgt ooer Korgel Gfjebne i ben fnoaarfge 
norbiffe Jtrig. et ©foleprogram, ib* 1808- QZa%€l9tof%* 
TlnnaU 1809. 1, 102*9.) 

$aanbbog i ®eograpbien« to lDele» Gbriftiania i8og» 
abet Opl. tb 1812. 

Oeograpbte ooer JSfotbrenelanbene jDanmarf og Korge 
for Ungbommen, tb. 1809. 

Ubtog af Geograpbien for »egpnbere* ibib. 181a 2bet 
Opt. tbib. 181*. 

3nbberetmnger om Kationalfeflen b, 11 JDer. i8n i 
TTnlebning af Jt. griberit \ltt$ Øefaling om et Unioerptet 
i ftorge. (Sbtiftiania 1812. 

©ubfliffen, et Ugeblab. II V ©i nb. G&nfHanta igiot 
13. 4to. (tfte ffiinb oar bleven ubgi»et af ft. Salfen.) 

3 tttinerva: Øefoarelfe af Xcabemteta offentlige 
f ?i«fpt rgémaal : Sar bet gaonltgf/. at ben norbtf c Sti* 
tbologie fortrængte ben grgge. 1801. II. (2901335. III« 
10*58. — Cm Kimene* forfte Dpfomft og Ubbannelff/ 
if«r (od »or« norbiffe gorfabre. 1802. IL 26*48. 

3 <5*ikov. pbtl^Pb* %>anbf. ubg. afCelfC. for Kor« 
gel ffiel: Atflortff Unberfogelfe om ©attfpbning 09 ©alt* 
banbel i Korge i 3bie jD. ifte SBtnb. greblbaabet/ eller 
aotCtngfoftrene i Korb. en prolog, tbib« 

tyUéMt (C^ifKatt Carl) f# b n Sum 

1714 i @f je Iberup; i gpen, foot $an* gaber t>ar 
$rctfi. 2>ep fra 9lpborg 1731. 1740 ble* per* 
fonel kapellan tit @lub og 4>jamø t Yarbu* eu 
1741 ®ognepr. til ©arret og 1751 til Staarun t fam* 
me Stift* 2). 1778. 

Dlspp Havn. 4 to De fidia amandis ec perfidis Titan- 
dis« 1756. De neglectu Audiorum qvi fcelua eH in pa- 
triam. Parti cul* i-lll. ib. 1737*39« 

2(nonomi Breu fra ban* fStn, b»orub(raabe«fra jDnrf* 
!enffab* Saft. $1$ bb- i79o. ©ubé »ub til be Kige »eb 
))aulum. 1 Zim. VJ. 17. forttaret i en moralff »f(anb» 
Ung om Kigbom* SRitbrug og rette ©rug. tb. 1766. 

«J3(e^tter (Sl>riflfan Sari) ©ep. 1798 fr« 
4>orfen* Stole. Blet> Segn i ©tenberup »eb *^otf 
fen*. 

Koget om be af bet Fongl. Canbbu*bolbning*fet|fab an« 
ftillebe gorføg meb |)looe — i &unbø *lanb9«rfenø'tlla« 
gaj. 1804* Gept« 

Kecenffonen ooer UTotirtero ©o| om bet enaeljfe 
agerbrug — il. iCft. 1804K0. 7, og o»er ^tberic^fen* 
ttbgaw af Zbatv om famme 2£mne. ib. Ko. 8 o<| 12« 

Bibrag af SRelobicr til ben ta&belmperupffe ubgaøeaf 
Sicmpeoiferac. Øee gortalen fil famme* 5te Søme. . 

*£(?$ [Vwl) Z)*be fom ©tubiofu« emeri. 
tu* omtrent 1750. »ar i fin 2ib ubcntptl ger ter »eb 
SBaifenbufet i Ajfben^apn« ( 4«3 ) Scnptoram a Sbcietate Ha Fn I en 6 boms ørtibot pro. 
mo vend is dedita daoice edttorum nunc autem - in lati- 
nuoi fermonem converlorum pars 1-111. Hafu. 1745*: 

47. 410. . 

kortfattet SRi*fton*(iflorte. owf. paa £anff. ir>fb. 
J755- 

*pfUrø (SlauS) føbt 1585 < Xiettnlxm, 
(bor fjanl gaber nar fongeiig £'totb* »eponerebe 
fra £eriuf*(o(m 1604. SRejffr i fin Ungbom ncejien 
t alle 2anbe i Europa. 16 17 bU* 9>røf. 3>uti$ oeb. 
*jøben(a&n* Unit>et|itet. 1621 2)octor 3uri6. ©o» 
be 1649. ($ant 83iøgrap(ie (o* XPinbittg 6* 
*73 5 780 

Disnp. Havn. 4to 4 Deufucapionibus Dtip.I II 1621- 
03. De jure connubiorumDisp, I-Ill. 1628 «t Teqv« De 
tutelis et tutoribus. 

*J5(ttltt (griberif ) ©ønneføng ©øn af Staf!, 
forrige; føbt 1760 b. 12 Det. i jtorfør, (bor (an« 
Jaber, €tau« gMum, uar $rctfh JDepønerebe fra 
Cbenfe 1778. Sten Viumnut paa glrrtfend <So(* 
leginm. 1789 $r*fl til Tfrreftøufet i $jøben(awn 
i?go SRagtfhø eller £»octor $(iioføp(>u*. 179 1 ©og* 
nepræft t Åørfør. 1792 Doctor £(eølogi* i ©øt* 
tingen* 1796 ^raj} ul et. SRtCeeX« flirte i ei<u 
geJfe. 1803 Øogneprotjl t>eb grue Støenig&eb i *jøs 
bm&aøn og @tifttprot>ft. 1811 Sijløp ober g pen* 
Stift og Stibber af Sannebrøg, 

HLftorU interpretation is qvarundara ebraicæ poefeot 
Metaphorafiim inprimis loci Jofvæ X, ta- i<l« DisL 
p/o lummis in Phiiofopbia honoubus. ilafn. 1790.410« 

{l £fr* 1790 »0. 42, Cfria 1791, I. 9293. Bririf 
VII £*fte 9to. 5. cønf. Jrie 1. cit* pog. 94. item «e* 
cenfentenø (H. Sleitcbetø.) »eplif fbtb. 7be $. 9to. 10.) 

3uveitaf og pet (I110 om SRenncPenri ®n|fer, tø 
©ottcer* oøerf. &jøb(. 1790. ((. iBft. 1790 9fco« 36. 
Srtti? 1791 9to 3536. 3riø 1791« I. 242*48.) 

Ohfervationes in textum et veriiones raaxime gra- 
tas Obadias et HabactrcL DisL inaug. liavn. 1792. (jg£ 

ZiOctg (errtl i Sieilanbø €5ctfrø JlairtøtnodeforbattbI+ 
1 SB» xfU £«fte. (SUgera. iltet. 3eir. 1798 SKo. 196*) 

«$aanbbeø for garetc og ©pfpnémanb »eb Sorgers og« 
tfrnuclfoler; en Droarbejbeife af Riemanø fBefcferei* 
lang ber Srtedantøen ©c(ule. Obenfe 1802. (1. ififrcrr«. 
igo2, 9lø. 42*45« conf. Ægena ifre Xarg. ifte S. ©. .',-5.) 

Peflal033tø Earemaabe* 5tjeb$« 1803. (L J£fr. 1806« 
»o, 1a) 

dgeriø # et fcoartalffrift før Opbraaelfeø« og ttnbet«> 
»ilntngøocEfenet/ ubgioet af ptiim, i. C. 6anber og 
X S« «3olim MI 2Carg. Ajobenb« 1504=6, («£aU, 4itt. 
3eit* 1805. Spril. ©. 65 o, fø(g.) 

Ctbenffabelige gorjanhlingfr øeb Søenø Stift* Sans 
bemobtforøanbltftger, Obenfe* 1816*17* • 

Marcellut Pal ingen iu% Stellatus. %[{ Grfobring 

#m Qleformationcnø Varbunbrebe* Obenfe. 1817* 4tø* 
(litterattirtt^ 1818 9lø« 43«) 
JDanfe* alitrerararlcrtcøti* . grembelf« er af (<i!it : CTanfate teb Untøerfffetéfeftem 
Jtiøbenbaøn. 1790* 4 to, ^9tib* ©iograpbie i be 
ilab^cfFe VTTit^fømcnPcc, Sorrrtnbrtng til <5.iC. Gaa* 
byeø JDagbøg. Vbffiaigf for pet i XMncrva, i PouU 
fenø 9løt«arøgaør 1794. famt i ben sbfe øg 4bc &am» 
Itog af brR $oi &<kult ubforane yoejiefamttng« 9>oes 
ferne t XXlintvva opregneø i fammrø Stttffttt. (5nb 
øibere er af barn i bette fRaanebffriff: Xnmelbelfe af 
rti journal for ©foteoafenrt. 1802. IV. 110, Om £09' 
løøb^b i XetfCrtøBingen, 1805« IV. 98* 

93tøttt (Sacob CeDerfn) »en 9l*fifomgef 
S3roter; f. i jtorfør 176 1. Sagbe ffg efter $anbe« 
len og biet) ømfiber etableret jtjøbmanb pta jbiufø« 
trig i 3*<anb, 2>øbe i Ajøtenbrnn 1805. 

difterien om min ^anbel paa 3ø(anb/ mine Gørejfer/ 
og £ambelfrr* itjøbb* 1799* 

IDen rejfenbe Zilftutz i 3<ianb« i(le ^fte. ib* eod. 
Griø 1799. II. 1 08a 1 

^3(UCr (Sari 6^rtf!o^er) føbt b. 28 2>ec 

1725 t •fcannoDer*. Gfuberfe i ®øttingen. 1750 
fom (an til Ajøben^abm. Sleø 1755 SRaglflec fam#. 
meflcb«, og (oibt øfentiige oaonomiffe goreiceønin« 
ger. 1,758 bu* (an banfE 2egation5pr«jl i SKabrib* 
1765 Sompaflor i Xitona* iDøbe 1772. (4?anl 
89iograp(ie i lærbe £fu. 1772 9?o. 26. conf.tlTett- 
følø vtvftotb. &(fftiftft. X, 475»77.) 

Hiiloria barometri. Havn* 1754. 4. 

9>lan ber Oeconomte* ib. aod. 4(0* 

Gmetø/ baf bie b&nirøe Gtaaten eé tenen tntøtfgftat 
(ønbetnben kationen gleicb tbun finnen, ibib. 1755* 4» 
Uonf. UtUieø L £\u 1756* p. 364*66* Ønbmø *tevnv. 
f. 230.) 

yatrtotiffe Sanfer om fOtaMttfacturer og gabwfer. ib* 
1757« 8* ©amme ubgioet paa 3øbff unber Sitet af 
@( banden unb 9tacbri4tcn oon'ben Qlanufacturen unb 
ber ^anbtung in Znfebung iDdnnemartte, itopenb. Unb 
Mpa. 1758. (lort* ttttebr. J. 261*76.) 

Unberføgning om at inbføre ©ilfeaølen i Sanmarf — 
inbført i Vtcon. røaga^ II p. 71 o. f» f)aa29b(f i 
ttlenøelø Bopenb. xnaQ*$. II. 303« 12, 

G. Majanjii Tullius f. de conjungenda latiniUte cam. 
doctrina «t eloqventia. Hafa. 1770. 8- 

Øteifen bur<( ©panten, ^erauøgegeben oon IC&eUnø* 
WPi« 1777* 

Xbffillige, meft fpanffe 2CnItøgenbrr betrefenbe f Hf* 
(anbltnger/ tnbf, i 23å|'d}ingø tttaga3. i x(!e, 2bet/4be. 
•g 5te ©♦. 

^pObeØUff (SBibefe) [ e *ebe i bet i6be Tfacs 
(unbrebe, t>ar »atter af <SUué $obebufE til Stxapø 
pecup og gift meb Sbert fBiib tit 9ta*n(o(t i gpen« 

1 2CntegnHfer om barn-fe ©ager fra 1464 til 1573 — 
Inbføree i Bul>mø Saml, til t>en ban(Te ijifl, sbet 8* 
3bte ^erftc p» I9 S 33« . 

(59) ( 4«4 ) ftfterbdten i fRorge, $*ot gabeten, bet bøbe foro 
3>r*ft i SRingfleb , .ba var perfonal Gapellan til Ha* 
roobt* Sønnen ble* førfl perfonel Gapellan tit Srøg» 
flab, og 1797 til 3a*, frøen te. i gggertyuf 6t» 
JDøbe 180 1. 

Kogle wlmen te £>rb Hl en SRobet i -en af be fntaa 
Jtjøbftebet i Rotge — i ttttiierva« 1794* u - €*♦ 356*6^ 

^Jonecf ($** S«**) »ar Snfotmatot $ol 
(ti ©ret? Jtnut^ 

Sanfer ooet (Bofoo ttncber*) JBret> til Sngen 0*1 3n* 
tet i fcoo og Slet. $10 bb« 1764* 4to« (!♦ tCft. 276$* 9to« 
20 og 9to« 45.) 

930tttamt$ (3o$an Sfaefrfen) føbt b. 21 

Samsat 1571 i ^elftngør, bt>or tyant gaber, en 
$o(lotnber af gøbfel, t>at tyollanbff Gonful. 4>an 
Sit i ©fole førfl i ^elftnger ftben i Xmperbam* 
etuberebe i granefet og Sejben / eg *at i 3 Hat bo* 
Kp eb o Stab« P«<* $t>een. fBlcu 1604 $røf. $bi(o* 
fopbice et Hiitor. teb ©pmnaflum i $arbetbit og 
omtrent 1620 (ongelig banfE £tftøtiogtapb« (conf é 
fRperup om banffe «$tfloriograpbet p. 82.) 2)a ban 
tebble* at øpbotbe jfg i $arberoif , $t>or ban 1640 
tnbte fine Dage , %9xtx ban egentlig ttte i et banft 
gorfattecferkon. De ©fciftet fom t?are en grugt 
af f)an* $i jioriogtapftbeftfUing , ere : 

Hiftori« Danicas libri decem. Amllø!, 1651« fol. 

(conf« Sibbern&ibliotb. «gi|tor. p. 37,) 

Vita Chrtiliani III. regi« Dania, nbgfoet af 3otø* 
*ftbltcr. $annot>. 1729* 4. Og Vita Friderici II. regi« 
Danias , edit. a Geor%io Krjs/ing. Flensburg. 1755. 4. 

et begge 2><(c ©tntfer af bane i fDranufrript efterlabte 
Gøntinuation af banø banjfe $i!torte / boilfen gortfeet« 
telfe unbet Sitel af Hiltoria rerum Danicarum lub re- 

Épbus c domo Oldcnburgica ab exceafu Cbriiiophori 
avari ad obitum Friderici adi — baOCØ i nb ført t TPefi* 

pfyaitn* monument. II« 714:1229. 

qSOtttopptøatt («rif) fø bt 1616 ben 21 
Sam i gpn i SJrobp ©ogn , b»oraf (jan førjt ffre« 
ftg meb SEilnatm, Srobye* fom ftben Met> forana 
bret til Pontoppidan.. Jpani gaber, Grif Jtnub» 
fen, t>at gortaltrr bo* 8tig«raab G&riftian fyoll 
JDep. 1635 fra ©benfe. JKejfie 1641 ubenlanb*. 
Som ^je m Varet berpaa og' b(et> SWngijiet famt $ot>» 
meflet bol en Søn af 6a nc eller (griflen gri«, bet 
fhtberebe t>eb Sorø Xcabemie. 1649 Met> ©lot«prce(l 
tit Vntvorffot) <SaptL 1665 6ognepr<»(l i itjege. 
1673 Siffop i Sronb^em« 1675 Soctor Z^eolo* 
gi«» i)obe 1678, 

Qomoebit om Sobia Øtfrermaat, tit gtemming Ulf 

SM SrpKup; ««bb» 1635. s* (canf, iDigteft?nRo ^ijtt 
« 16O.) Aacapium Sielandia^ ib. 1636. fbL 

Disp. de (pirituali iater ChriHum at tedeiiam cob- 
jugio. Havn. 1641. 410, 

Epigrammata. lacra. ib. 1641« 8« 

E?rm%w de Victoria Davidit et Chrilli, gratcis Terii- 
bus. Franekeræ. 1641. 4. Bucoltca lacra. Lugd. Ba« 
tav. 1643. 8vo« 

Paraphrafis metrica in Ce^/#Tabulam. PariLi64«. 
folio. 

Siroilitudinea Ovidian«. Sora% 1645.. 8« 

. Margarita Cimbrica, ib. eod« 

Florilegtum Cimbrictim. Soras 1646. foL. 

Panegvria in coronationem Friderici 3tii. Havn. 
1648. fol. 

Centuria mifcellanea epigrammatum item breris da 
epigraaamate djsfertatio. ib- eod. 8- 

Oubelige Setanlninget ooer 3efu Qbtifrt åBtobbaab i 
gafreprabifener, og Teratologia o* gorfioring ooet be 
Segn, fom fTete oeb Gbrifli Stobbaab etter eibeife« i*. 
1653. 6V 

9l9taar« 3brattet. ib. 1655. 8» 

Theologia practicæ feu Ethicæ faer« fynopfis. Disp. 
Sor». 1656. 41b« Havu. 1675.. 4. 

2igpr<tbifen ooer SBenael Stotfirf. Cort. 1656. 4« fi> 
ptabiten ooet 2Cnne »aémuébatter. &i*b1>. 1669, foL 

4 gorflartng ooet ben 2ibe QatiH yfalme« Jtjtb^ 
rooi« 8« 

Grammatica danica. paa JDanJT, tb. 1668. 8» 
Epiftola ad Bibliopol. Danielem Paulli, in qva verha, 
avium et animalium vocea exprimenua, danice red- 

duntur, tepft bag t ben banffe Ubgaoe tfCommeuii Or- 

bis pi dus Havn i«. 1671. 8« - 

©]*len« Oploftelfe til *erren og himmelen nth wiu 
bettge ©ange, ibid. eod. 800. (conf. 6orternpt Cacoe. 

fhea Carmiuihcuai. 9tote'l9t) 

Comenil Veftibulum cam rerHone danica &c. in 
Vium fcholæ Nidrofieniis. 

Hutberø ^Tatecbtémuø tneb nogle Vnm«tlninaec» (fon 
»ronbbiemø Stift.) *jøb$, 1676:8*^ " 

ttn Sti latinpefctfttlt trpfte le]ligbebiOfrl f # fc 

AavUa decantata, m honorcm Aemmatis Urnaei. Ser« 
1643. Rofa Danica , in obitum Oiig. Røfenkranteii. 
ib. eocU Carmen in honorem Henr.Bjelke. Hafn. ineVj. 
&trena, qva P. Griffenfeld de bonoribua, qvi meriua 
debentur, indies crefcentibus gratuiaiur. 

' fyOtltOPpiton (*nub) 2) fn W«frforrtge« 
»rober, fobt 1598. Deponerebe fra Dbenfe 1619* 
Wien 3laret efter GapeKan og 1634 ©ogneprcefl tit 
4>atfeb og Xunebe 3Renig^ebet i £oBa»b. J)øte 
1662. 

8igpr«bt!en ooet Borgatb 8tab« Jtjøbb. 165S. 4^ 

.. ^0nt0PP<t)(ltt(8aren«n)e„© W affatø 
anførte »iflop 6t« yontøppiban, »ar i nogle «ar C 4*5 ) fongl« ban|F SReffbfrtt i SSenebtg eg Ble* af Jtong 
6b«fHan Y ablet meb Sttøatm JUUienfrante* 

Prodromat pbilofophicm, cum fymagmate disferta« 
nonum (electarum. Ham. 1679. 410. 

^OntOPPt&rtn (8ub»fg) Brøberføn Af 
•benanførte tronbbiemffe BijMp tyontoppiban, føbt 
1648 ben 7 2J?aj i SBejle, bi>oe ban« gaber, .2»ag« 
Jg)ettrtf 3)ontoppiban , ba bat 9>rajt. J£an bepone« 
rtbe 1667« 1673 ble* Strctot i Sattimbborg. 1675 
SRagifter. 1676 9>raft t Herlufmagle. 1691 til 
©omfitfen i Varbu*« 2>*be 1706* 

3ulegl*be. Ajobb. 1630, 4to. (conf« 6orterttpe Ca- 

coethes carininihcura. 9tote 37.) 

Safftgelfe paa Jtong GørifMan Vte« gøbfeløbag. tMW 
1683. 4« 

fflereftetø Srbttupøtanfer. fbib, 1684« 4« SDbben« 
Gtrib raefc SDøbrn og iDpbené JCcone efter ifiøben. tbib« 
i685» 4* Glerejtetø fcaurbctrfrantø. ibib* 1637* 4. 

9&ontopptøan (®nf) e<maf**frforrig*. 

føbt i Vatbud 1698 b. 24 Ttug. Deponerebe fra 
griberitl 1716% Stejfh 1720 ubenlanbø mtb e» 
6øn af CFommanbeur |>\>itfeibt. 1721 blep 3nfor# 
raator f?o6 en $ertug af £otften $løn. 1723 gro« 
»roebifenøprcef*- o«b tøorbbotg ®(©t *g Xftenfangt* 
prcejl i S3pen 5Rorbborg« 1726 ©ogneprcejt til #a« 
<beberg. 1734 Slotgpeceji i griberidjøborg øgØog« 
mflroeft fil ^iUerøk 1735 banjf ^øfprcetitant« 
1738 $rof. Zt)<olo$iot eutraorbinariuø. 1747 23i* 
flop i Sergen. 1749 jDoctor ^ologict. 1755 
$rocftma(«c*fbXjøbmba*n6Untwf!tft. Søbe 1764* 
(#an« Xufobiograpfyi* i £>£lt. iSibltotfeel 1 VI. 702a 
31« ccnf 3werge tfeUanftfø (Clerejsc 822*43. 2>ø 
berlinøtte I*rbe fljfterr« for 1765 9to. 25.- 27* 
3aIIefett6 OTaga3in VI. p. 605^9. VIL ifte£æfte 
?• 353<8o» VIII« 594*624« £itgeløtofr* Untia* 
Ur J806. II. p. 279 j 95» Sufjme SFrifter X. 
3u ©tampet ÆrEtøringer L 175*76« ©ttfrma 
Jtamet/ be i faraniet Stegt jler anførte Steber.) 

Dialog«! , Sereri » Sinccri, et Simplicii ivon bet SRe* 

Cigton unb bteinbett bet *e$re. glenøburg. 1727. 410« 

$eU«r QKaubenøfpieøel. granff. u. fteipj. 1727. £0* 
prrø, 1728* 9aa 2>onff o&erf. af. KV, iSgebera. ibib« 
1740, Vie i Octao. (1. (Bfr. 1727. 9io. 29.) Kpi/tola 

apologetica ad 1. 1. Weidnerum cootiaens vindicias 
opufculi QtfUt QHaubenØfptegel« ttltona. 1731, 4(0* n 

Memoria Hafniæ obcr (urggefafte Sefcfjtetftung von 
Jtopenftaøeiu €><tøe$»tg 1789. 410. 2te XufU ©lurfff. 
I738» 4t°- 

Tbeairum Daniæ veteris et. modern«, cbet @4ail« 

btøtte bcø titen unb iejigen JDaftmarfø. Sremrn. 1740.4. 

Iturjgefaf te ftcformatienøbijløri* ber binif^en dtfr^e* 
Ubnf. 1734« 8M» Everricalum fermenti reteria, fire réfiduø in Danico 
orbe cum paganisrai tum papismi reliqvi«. Havn. 1736* 

a^o. (Sibrag berttl i Rjøbenføtvnø ©fiiOeric 1811 
*o. 20.} 

Ctønbfteb tit 9ubfr9gtig|eb ot gotHating o&etfetttyerl 
<&attå)iimui Jtiøbb* 1737 og ftb<n meget ofte. |>aa 
3*Janb(f oøerf. Aiøbb*i74i» Stgeiebrø ooerfat paa Spbff* 
iconf. m^Ucrø tyeoløg. ^ibUocø. V. 167*72.) 

Marmora Danica. Tora. I -I I. Hafn. 1739 -4 1 « ^* 

f^c/a £r tt ^. 1743. Pa S 4$3-4°» 33angø 6am(. 3bie 
G*. 0. 262*77.) 

Onbe Dibfprog fom forbarcoe gobeGdber. Jtjøbb« 1739^ 
(conf. Uyntipe SortaU foran b fl n« ^btoø af 9>cbet 
6000 Orbfprog @. XLlXLU og »orgervennen for 
1801. S. 271*72. 279' 80.) 

sReue UnterfuAang ber atten grage: ob baø 2an|ea 
Cunbc fep? *aUe 1739. 

{Den n* ^fatraebog. Jtjabb* 1740* og 1745. (&&»•' 
»ibltot*. IX. 726.) 

Geita et Vefligia Danorum extra Daniam. 1*0111, I*- 
IIL Lipf; et Havn. 1740*41.- Rvo. øg nogle faa (feem* 
piarer i Dwrtt (Supplem* adJSova AciaRrud. Tont. 

Vi. p. 205^13. conf« ^Journal forPoUtiFi8io.II.ii6.) 

Annalea ecclefias Danica ober Jtir^enbiflorfe beg 
Keld)« jDAnnrmacf. MV ZitiU Jtopenb« 1741*52* 4tø« 

{Acta Erud* 1743 pag« 578*84*) 

SRenosa / en affatlff 9)rintø fom brog Becben om og 
føgte. Gbrtftne. t-ill Some. Meb^. 1742*43. ooerf« paa 
^oUanbff. Scjben 1749. ogfaa ooerfat paa SpbfT. totn 
tpbjfe Ooerfcettelfe , fom er flere ®ange oplagt f er af 
en unaongioen 2tutor forøget meb 3 Som er« vid. fcorfø 
Und>r« JU 134*38* 

Siøfe og eigtige Øanbfteber fbreftlaebe t nogte |)r«rbt< 
lener. Ajfbø« 1746, 3me9 yrebigten ber teutføen (5on» 
totrgemeinbe gu Sergen gebatten. 1749. 4to. Det »*« 
fentlige af be Gbriftncø Sro og yitgt i nogle 9r«bitet 
ner. Jtjøbb* 1759* sno« 

Glosarium Norvagicam efler Cfamtlng af rare norffe 
Crb. Sergen 1749« 8t>o. 

De gradibus gloriæ coeleftis pro fiatore appetendie« 
DUf. inaug. Hahi. 1749. 4 to. 

Sorføg til florgeø naturlige ^ifforie. Ml Some. Aty« 
^752*54. 4(0. o»erf. paa <5ngel{f. Sonbon. 1755 fol. %)aa 
Spbfr af Bd&cibe iffec 2(. JCop&. 1753. 800. (1. ift« 
1753 910. 37. (Bbtt. 2tnj. 1753 ©• 753« Relationes de 
libris novis Vol. II. lafcic. IV. p* 441-59. Vol. IV« 
falc. I. pag. 163-7^.) 

Opodftelige $prbebrfoe# aarlig fremfenbte tit yrc« 
fteftabet t Sergenø et ift. Sergen 1753« $aa Zx)\>ft 
ooerf« af £>. a« ed)dnfelbt. Oioftoct 1754. (<B6rt. Hn*. 
1755 ©• 907O Bftfaa ffol b«n t)aoe ubgit»et lort HU 
$anbting for efolebotberne i Scrgenø 6tift. 

Det cetbgamle og enfolbige QTbrtflcnbom. &itb1). 1755, . 

Sefanfm'nger otjer »arfag tit S^tbjfjcrtø. ibib. 1756. 
9>aa Spbff af tttengrl. ibib/ 1757. 

gornøfelfge Zftenttmer f eller Samtale tmeUem tøf* 
lemon, iSate, og Ouaftber« ibib. 1757. (ttytrup* éfo* 
Iø4nitai» 0* 238*43«) 

C59') 4*6 j Collegiiim paftorale pracucum. paa 2)anff. tb. 1757 

• Xrøanblfnø om fBerbend Sfytøeb. tbfb« 1757 09 176& 
gaa atøbff af tttenael ibib, 1757. (HiUiee laeroe fSftcrir* 
1757, 346*80. Qiipme levnet @, 191*92* (Bltt* 803* 
1758* ®« 8580 

©anbfceb« JCraft tf( at ooerbeoife ben af^eiflfffe og 
naturalifHfte JBantro. ibib. 1758« paa Spbff af tTXen. 
gel. ibib. 1759. (loi'f* Vtodjr, II. 149*49« <B6tr, Tins* 
1759- 873) 

dutropii $$ftabetp$t oeconomiffe SBaffance* tb. 1759. 
9*a Spbfll ibib. 1760. ^(Bbtt* 21 11 3 1759. ©. 665« 1760 
©. 672« conf.' Baocit* Unwerf. journal 1797* ©. 92.) 

Origines Havni«nfe« , eller Jtjøbe nfcaon i fin oprinbe* 
liøe S£il|tanb. ibib. 1760, 4(0. (Jlorf ttactør, II. 425*43.) 

yatriotiffe Øetraøtninøer oøer banffc 09 norffe SXarnb* 
børøcrliøe grtbeb unbec et aroeiiøt Gneoolbéregimente. 
ib« ebd.&w (ubfom fammcfteb* 09 famme 2Car paa granfl. 
Criøfnalcn ftobe« tillige aftrpft i Skuffe 3Uiaø L 
179*98.) 

<8n yatrioté Sanfer om ben 119 3>rø*e paa $imtent' 
fJRcb(olb oø Cm$u for 2>anraarf. jtjøbg. 1762. 4to. 

Sractat om ©joelen« Ubøbc(iø$eb famt ben« Silfianb 
tffcc 3)øben. ibid. eod. 8t>o. $aa Spbjf ibib. 1764« 
((Bbtt. 3it3« 1765« e. 12*13.) 

jDen banffe Xtlat. Some I-VIL JtbJ. 1763*81. 4to« 
($eraf ere bf 3 førfre Sømcr af Pontoppidan, be 4 fib* 
fte bcrimob ere, iilbelt efter yontoppioantGoUectanea, 
teførøebe af $an« ©»oøer *?. oe ^ofniatt, JDen ifte So« 
tne (tf c i Stoctyolroø Mroa Cton. fér 1764 9to. 9 
oø <56tt. 21n3* 1764. ©. 468.) ubfom i tpbff Ooerfæt« 
tflfc ÆopenJ. 1765% 4to. (4>ttr. 8113. 1767 e. 1181.) 

9loøte lattnfff / for en jDef »erflflcerebe, £ejliø$eb6» 

|frf ftcr / faafom: AufpitaiUfimus reditus Principia Fri- 
denci Caroli. Flensburg." 1723. fol« ' Sol Daniæ et 
Norveg« pccidens in morte Friderici lVti, oriens in 
coronatione Chriiiiani VI. ibid* 1731. lol. Auguftisfi- 
jna do mus Oldenburgica io nuce anguita. Havn. 1747. 
4t6. (opttpft paa np i l«roe Cio* 1747 9to. 41) Hora 
viiitationis poten tum. Havn. 1757. 4to, O otøle ©mfterø wunire »ner|. uøeieoeø pog. 55*70.) 
Cftccretnlnø om ben oeb 3«øer«pri* funbne 3fttef!ue. 
ibib. 307*16. (i Satinen Uøefaa p. 307*16. tyaa StøbfJ 
i «£ein3<6 WtømM. VII. 28.V3P8) Cm feber ©frara. 
Som. II. H5'28. (i Satinen paø. 1:11*36.) Cm nogle 
Gølonier, fom Japefat ftø neb i iDanmarf, ifør om2Cm4s 
gerne. Som. IH 121*46 09 gortfattelfe af famme 9Wa« 
terie i VIL 197*234. Cm ©anneøjeib. i Som Vi«. 85. 
100. (|)aa SvbfC i ^ttøt* ^iflor« HbpaitoL ni. 173.-98) 

3 antre prriobiffe ©frift« ffnbe* føløenbe af $am : 
JDuerfarttelfe paa banff« ©er« af Maximes de Ja iugesfe 
humain'e f ten mtelanbtffe laproe Zfo. 1727* 92o. 29. 
fieben be« (Srjbifdjofe 2Cbfalon # (fom f røoe af be ftben 

tlb9ione Jnnales ecclef. dan ) i ©JiK 2&ibL M 1*31. 

(ur fom poaiDanff i ftjebb. 1769 oø rec. i Brit. 3ouiit« 
1770. paø. 43.) GtJBreo anøaaenbe ben tDrtfliøbeb^ meb 
boilfen ^cilb £oitfelb oø anbre «f)i(locieffrit>ere corriøe« 
t ef af bet banffc SRagaj. gotfauere, 4 S«ng# 6«»l. 7be 6t9?fe. 0. 603« (fflret) fttar befoaret^f ftinøebeft 
conf.' euf)niø BFrifter XIV. 243« Cugeløroftø 9nnaL 
1806, 4be Doattal 227*29.) Snbberetntng til Jtonøen, 
bateret b. 3 Xuøtifi 1761 , om bet fom i ffeftafotøte aca« 
bemiffe-Kar (1760-61) oar øjort oø forefalbct oeb Jtjø* 
benbaon« Unioerfftet — i Ængeløtette 2tnnal. 1813. 2bet 
<£<rfte 0. i6i>78* 

©et OJConomifFe Ittafrøm, fom ubfom i Jtjøben|a9B 
i Vårene 1757*64/ 8 ffiinb i &oart, oar ban Ubøioer 
af/ oø tilføjebc i (oert SBinb fine fStbømmelffr. 3 Tt& 
rene 1738*39 ubøao ^an : 9)røoe af aanbe Uøe oø anbag« 
tiøe Sules 9>aa{9e* oø ^intfe'fanøe, efter 3nøitatto« 
focfarbiøebe. (conf. iDatiffe ^igrefonfL <5i(l IV. 370 
oø 420. Udintroa 1816. i3anuar.) 1759 ooerfatte ban 
& Smrterø en (S^ri^cné Cmøanø meb <Sub» 

^PontOPPtDatt (S^tflian) ©en 3l*fifots 
rigee SBrober, føbt t 2Tarbu6 ben 16 3ult 1696, 
Z)ep. 1714. !B(et> 17(9 prtfonel GapeOan i Jporne 
i gpen. 1722 ref. CapeUan t ^pefjøbint, paa gaU 
fier* 1726 @oønepr<rfl til S^ortilbflrup famme« 
Peb«. 1736 i ebettoft. 1738 til grue. Sirfe i 
tfatfm*. 1748 lit SomKcten fanrt @tiftéprot)f}. 
1752 Doetor X^eoL 2>ebe 1765. (Jpané 83iogra* 
p^ie t programmet fom ubfhebtt* i Xnlebninø af 
Unit)erfttetdi)øjtibeUø^eben tcb »ronninø Suliaua 
JWaria« 3nbtoj.) 

De ralamitoto calamitatis camino Elaiæ XLVm. io. 
DUf. inaug. Havn # 1752. 4to. 

tfnfolbiø gorflaø til en nøjere JCunbffab om ©jafcn, 
ubøiuet af ttutoré @øn *5* Pontoppi^n. 1761. 

^OntOpptDatt (6atl) ,e»n af 9>rocan((er 
9ontopptban , fabt i Sergen ben 27 ©eptbr. 1748. 
$an bUo anfat Deb ben iSlanbffe J^anbel og op^otbt 
ftø t 3farene 1766^81 paa 3*fanb. Jtom tit JJjø* 
benton oø bleu SReblem af ben iélanbffe og grøm 
lanbffe, ftnmarfffe og fcerøiffc {)anbe(«reaUfatton«i 
btcectton* 179 1 SBiceraabmanb i Xj*ben£a»n6 dtaab* 
flue. 1814 étattraab« 

$\>aU oé æobbcfanøftefi i Gtratbauibf t>eb eSpibObrt« 
øen oø Gilanbet 3an 2)2 ep n. JSiøbenb« 1785* 

Gamlinøer tit et ^anbelOmaøa^in forSoianb. MijDff. 
ibib. 1787*88.^ (rec. af Btcpfcitfcii i laci^c iefr. 1787. 
Ro. 23*24. conf. Cooeø Øoar i »rit. 1787. 9to. 4 og 80 

^rofpectteøninø oø ©runtteøninø af et Sranfoaerie. 
ibib. 1790. (i. ttftcrr. 1791. p. 175*76.) 

ginmarfffe SRagaatnO eamlinøer. ib. eod. ((. £fr, 
2791. 91 0. 4.) 

fRaøagin for almennottiøe Sibraø tir Jtunbffab om 
Snbretninger i be banffe Ccater. Mi 5DeL ib- I702;Q3. 
Ortø 1793. IV. 3^0 if " 

»eønffab tit be $err. |)artictpanfere for Stcbaiaen i 
TCnlfbninø af en ^rinbfe« gøbfel. Æjøbb. 1793. 4to. (conf* 
et IBrco fra ^ijberg i polit. pbtf. ma©«3. 1703 i s»ai* 
taftet e. 234*43 •Ø JUfrbcf^ Ctlftutr 1793 «•• 49.} ( 4«7 ) 3oimial om SJranb« og 8anbo«fenet i Jtiobenøaon, 
tb. 1796. (1. ftju 1796 9io. 22.) 

Gontinuationøsttnberretnrnø aiigaaenbe bet banffe Si* 
g efelftøbø *bmtniftration 03 betl ejenbeie* »ealifatioa. 
ib. 181 1* 

Sil Vttinttva $ar bon leoeret tttattb. 3o4umfen 
ODagel'e) yjpfrer om (Brønlanb 1788- m. 18. Om 
Eanbø«rfenet i jDanmarf 1758 i 1791* l 169. SEtl Op*. 
foftrinøébofet« $iftorie 17?^ i- 1. 3 3[r1ø Sibraø tit 
bfn iélanbftr <&anbft* $if!orfe. 1793« t SuttuO. ' Sti 
BtattjT. jtørio. &ibi.*tr)« Dm Ceconomien paa 2CIØ« 
'• 66*75. Om nogle ftamarfflfe £anbet6betjenteø urebe« 
lid« gorbolb- V« 428*36. Sil tbaarupø røaterialter 
tBerantning om ben øtønlanbffe $anbfl« 2bet tøfte, 
©. i52s87» 

*J3ontopptøan (#ané) &** f stifte 

prot)fl $ontopptban i tfar&ué , føbt paa galper ben 
11 jDctbr« 1730« ©eponerebe fra Harfjué 1746. 
1758 bleo ©oønepralt til &albp 09 Surebp i ©til« 
lanb« 1777 til Kønne paa SBorntøolm« 1780 Gom 
jifiotialraab. J785 9>r*ft til grtberterjøberg oø^bib« 
oot« i ©ietlanb. 1787 til 3&<ff«*P paa galfter« 
Sobc 1802« 

Dispp. Havn. 410. de dicto Paulino Philipp, I »5. 
17^. — de Manna Israelitarum 1756. — de ineffabi- 
litate beatitudiois coeleilis >757* « e *utore epiltola ad 
Hebrssos. i;58> 

tigprctbilen ooer. ©op$ta Vmatta Stfumb. Æjøbcnb« 

1759. 4> 

Geønerø Xbelø £øb. et Sttmbiøt i 5 Gange, ooerfat 
efter $uberø franffe fcbition. tbtb« 1767. (Crir*3ourn* 
1768 p« 310, I. titfr. 1769 Bo. 9 oø 10« oø i 6po« 
ronø Sreve 1768* P- 49) 

Crimen l»f» et cæl'æ Mijeltatis o: SBefFriOClfe om 
Carl CtuartØ $aHbuøøelfe« ib« 1768- 8- 

.liøpr&bifen ooer iDronninø Gop(ia fDtagbalena« ibtb« 
X77i» frU 

ffoenbe $r<rbifencr Jolbne i Stønne Jtirfe oeb førørtfg 
oø marloarbig Hnlebninø. tbtb« 1781* 8* 

6amlinøcr af $ri|telføe ©anøe« tbtb« 1788« 8. 

$ané gaberø gorflaø til nøjere Jtunbftab om ©ialen 
et af (am ubøioet 1761* 

^ontOPPttan (3o!)an8ttbt>tø Ctørijltan) 

be foranførte ^ontønptbantr uoebfommenbe, er føbt 
1735 ben 12 Dctober i 8ttte.9lefh>eb , &oor (anf 
gabet JBøtge $ontoppiban ba boebe font Gompaflor 
til Jpnluføtjolm, flben ©ogneprtrfl til Zotftlbfhup 
paa galfter. JDrponerebe fta Stpfjobingé ©fole 
1752. 9tej|?e paa bet røinffruprefenfje ©tipenbium 
»bcnlanbé og fiubercbe i Stoflød 09 3ena. 1764 
ble© $cof<6for Hiftoriarum et eloqventiæ Deb 

eotø Vcabemie« 1765 $rof. S^eofoøice, famt 
?t«{l ti( eot* ^fbcUNta os Jtinbt rtofte VXmtff ber. 1789 9**ff M JBubotp^i Jtitft i Valborg 09 
Gttftøprovfl. 2>*be 1^99« 

Fulminum Synagogicoruxn in iectam Schabbaui Sew i 
trias. Soræ 1764. 8» 

Dm en SRanbø a^pnbiøbeo t YSøteff aUt Sorø. 1764.. 

Sale paa Jtonøenø gøbfeUbaø om Meliøionenø Styrte, 
i @tatem tb. 2767. 4to« iDito om eafterneø 6fabe. ib» 
1771« 4to. * 

6am(tnø af 6 fteHtøe SaKer* ib» 1774, (r. af 2« 8Hoc( 
i Brit. 3ourn« 1775 8to. 7.) 

. Sale oeb Gtiftéprcoft Jtynbeø Øeøraoetfe« XalbJrø 
1789* 9 Støtate ooer Jtammerjunfer Steiaenftein — inb* 
ført i ben ooer $am ubøtone ©amlinø af aRinbefftifter« 

SattnfE Coerf« af C« Parøbergø 3ournal om ben cli* 

Oljf e greb* inbf« i Boekmii Acta pacis OUv. gore* 

vtnbttnø oø btftorift Sifltrø til en af (am beførøet Ooer« 
fattetfe af (SJreo Hyimrø (Sfterretninø om Srøbreuntte« 
ten« Balborg 1780« 

3$Ontoppftim (e^rtHian 3<x$tim) Sro- 

ber til 9lotfiforrige 3. 8« 6« $ontopptban; føbt ben 
ao gebr« 1739 i eitff^efloeb i CieUanb« greot>en# 
tecte Sorbingborø ©fole, fem l)an 1757 forlob 0$ 
git t ubenfanbft Jtriøøtjenefie. Aom 1773 tttbaøe 
tilDanmot!, 09 tit* flben Sotrer t Æegnefonflea 
t>eb be fongeltøe $aøer 09 oeb Sanbcabetacabemiee* 
5ffgif 1800 fotmebeljl 6*aøeltgl>eb» iDøbe 1807* 

gorftarinø ooer Gonfrructiøncn af bet af (am forfar« 
btøebe itort ooer Gfanbfnaoten« Jt]øb$. 1781. (i. iCfc. 
1782 9to. 29.) f)aa Z obff ooerf. i tttaterialien 3ar 
Øtatifltf ber bAntføen Btaaten« r« 412.28« 

Dplpøntnø til fartet ooer bet fpbliøe 9lorøe« tbtb« 
1785« 8. (ree« af g« «Harb i !flH*e «ft. 1787. 9lo. 359.) 
Soøen inbebolber tidiøe fummariffe Qrtracter ooer be nor« 
ffe nationale 8teøimcnterø iDtftricter« i Sabefler; 

tøeoørapbip Dpt^øninø til Statttt ooer bet norbliøe 
SRorøe. Jtiobb. 1795«. 2benUbø. 1806. (Cptolntnøen ooer 
bet. fobltøe 9lorøe er rec. i tøeograpb« iCp^em. 1785. 
IV. 429, oø ooerbrt norbliøe SRotøe« ibib. 1795. IV". 429.) 

^OntOPPiban (*m*) *ører, fra g[or« 
itaonet at flutte / til be f?b|!naonte 9ontoppibaner6 
Ramilie. Jpan er føbt oeb $orfenø, 09 bep« fra 
benne SBpeø @!ole« Slet) 1803 GapeØan i ©renaae, 
men fnart efter igjen affat. 93feo bog ffbin, igos / 

gcltpræfl^ 09 1809 $r«fi paa Saaøee. 

• 

$oorlebeø forffaffer man igjen ben offcntliøe rettøieufe 
Øultuø fin tabre Knfeclfe oø S3oerb? af Qapp, ooerf. 
i jattefenø aivartatfTr« '• 35 5 »^- 9n 9)r«rbifen trj^t 
i Obenfe. 1807« »oøet i :&]øbtnf>AVitØ efilOerie 1815 
9lo. 85* 

93oré (Mani) til ØDtnøfø i eoDanb« ^)anø 
gaber oar Slubbet $ort , (Sier af bemelbte S&fltngfø 
09 af Sfooesaarbt paa Xangelanb. < *68 > Ott nottlg £ttibog, teitelid fatbet tønet* GFompot* 
Stldty. 1613. Ublom ftben forfortet unber $itet af Xfle« 
(aanbe ©fjernt 09 Xloor. iOtb. 1705. 09 oftere« (Gce 
tfyerupø HIorfFafrøteøii« ©♦ 257261.) 

^30té (SRattøiaS) f*bt i $øtfen«. Sar Ree. 

tor i 9tibe fra 1585*90, ba &an reflgnerebe og rejjie 
ttbenfanbg. 1595 b(et> f)an ©ogneprøfi tit Domfir* 
(en i Ribe, fra f)t?itfet gmbebe ^att 1616 bleb affat* 
(conf. Worm IL p. 214.) 

Frogramma 111 nuptias Canuti Brahei. Hara« 1584* 

Scite et fententiole di eta Saxonis Grammaticl* Slet- 
▼ici, 1585. 8. 

Genethliacon Jefu» et banft JBcrt meb ftober* ibib« 

1689- 4- 

De nomenclaturis romanU recens daoice factU libri 
jnataor. Francof« 1594« 8- 

tyovta («Kt ») eee : Xrp<jomu& 
*Pofcof an (©ubmanb) føbt i æ$orup i euu 

la nb, fcoor $ané gaber »ar 9>ree(l« Sar i fut 
Stb Vlumnut paa 8 ord)* GoKegium, og jDecamit 
paa Glefteret. 1694 ble» 9 ret (i i Cattunbborg« 1700 
SRagifler. Døbe 1715. 

Dispp, Havn« 4to : de iride coelelii« 1689. — de 
noedicamentis catharticis in genere 16*91 — et in fpe- 
cie particula IsIIl eod. anno — Themata nufceUanea 
eod. a« — • Thele« mifcellanea eod, a. — Flora Medi- 
cea Havuienlii anni 1691. 

^OfCofatl (3enS 3mfen) føbt i ©benfc 
Sar informator i STOuftfen »eb hoffet i Jtong Ctøri* 
fttanlVbet Sib, \amt be føngeltge $ageré $oorat* 
Per, £>øbe 164a 

©et aanbettge og trøfrerfge Saoib* $faltert $rfffe* 
Uge og nyttige Snig »bi gubelige Sønner« Sleben}- 

itø8. *•- 

Cfd&. tøerfcarbi Aculem mortis 3: iDøbfen* 83raab» 
forbandet. &jøb$. 1619. ^o(\ 2rnbrø 9>arabtftø Urte* 
gaarb, paa ©an£. fbtb. 1625* 1663. 1679. 1733« 

'$0fC0(an (SRagnuS S&riflop&et) Sar ©fo- 
le^Iber »eb ©armfonens gatttgffole i *jøben$a»n. 
1758 *>l** ^n banfE geltprcefl »eb be i $otfien cam* 
perenbe Stropper, 176 1 »paflo* til $oUtttg fteb i bel 
©le6»igj!e. 

(Jn opbgggetig 9>a*fionøfanttatc imellem en terer og 
et Sam. ooerf. Jtjebt. 1752. £• Srtyeltne Betragt* 
tting om en fanb GftrtftenØ Qtøbe og ©ebrøoelfe. ooerf. 
tbfb. i?53- Cb. TBilcofø frlftrlige $onmngbraabee af 
flippen Cfrrifto« ooerf. af 5nge(p. tbtb« 1761. 

^50Ud; (So&an) føbt i 3tibe, *»or faM^a* 

ber, 3oban g>out&, »ar Waabmanb og Xpot^ffcr. 
Sat frøagifiet og blev 1648 Capcttan til Somtirten 
i fin Sebetp* ProfopopdeU £aora , eontindfls eoøløilø fenittiicon- 
fultum de geoeris humani reparatione per Aoyør iiicac 
nandum« raetrice« Havn« 1643. 4« 

3$0Ud) (2ttboig) Den gtcflforrtge* Srober. 
føbt i Kibe 1620 ben 14 jDctobtr* ©if i Sfofe i 
{Ribe og damborg, ©tubcrebe ftben oeb Jtjøbetu 
4a*nt UntDerfttet. Kejfte 7 Ttat ubenlanb« i $ol* 
fanb, granfertg, Zpbfllanb og ^talten. B(eo 1646 
2>octor SRebictnct i $abua» 1649 qhobimiaffcege i 
SRtbe«. Døbe 1681. $ an oac m€t) P aa 4 ftr tbagen 
i JtjøBen^atm 1660 fom Deputeret for Øiibe GapitcL 
(®ee 6u^me tty ØamU til banfle éift. U 85. 

115O 

Epiftola ad Th, Barth olinum de monlir 0/1$ ungvi- 
bits fenis mendtci — indført t 23nrt^oltnø Epiji, me- 
dicinal. Centur, IH« Ro, 99« (Cuubr. Litt. I. 502.) 

930UCl) (fcubing Senfen) føbt i SRtbe, og 
formobentltg 6efl«gtet meb be to 9tofiforrtge. 

9t»ttige gragflnffer cg Orbfprog. Jt]øb(» 16 11 og 1624. 
8oo. (3 9tyerupø gortale til Ubtoget af |>ebcr €ppi 
Crbfprog 6. XXII ttOcegget be urigtig en anben XutorJ 

530UtfCtt (Vnbread »enjamin) Beponerebe 
fra Woeéfilbe 1746. Sar i fin Zcb Ttlnmnug paa 
Sorcfy* (Solleglum. 1755 6(eo ^an $rafi tilSjor«* 
(eotéteUanb. 1758 til ®jentofte fammeflebg. 1762 
©Cotgprafl til gribertøtborg. ^)an »ar en af be 
ftjønne Sibenffablfelflabé førfie aXeblemtner. Døbe 
1764« (JDigteCcnflenø &iftot. IV. 449*5*.) 

3uveiiA(ie i3be Gatfre ooerf. i banffe fBM. Jtjø^« 
X753- 4* «• ^ib. 1753* & ' 22 -> 

Gantate til 5tongenø gøbfetébag — inbført i I« tCft 
1754 9io, ig/ og famme^ebø 9tø. 7 et »frø ooer^ølberg« 

yrøoer af banffe Berø. Jtjøb(. 1755« 4. 

(Bettertø ©er tytifk ooerf, paa Berø. ib. eod« (opf 
tr»ft paa np i be 21alborgjfc tftaaneblige Ctllarg fer 
1786 ifle og abet ©tpffe.) 

Q30Ulfen (Siarne) ©ee: «Pau(rCtt- 

^Ottlfen (eitaé) $ r <efl til Vatrup t et*a* 
ne 1684* 

Onomatologia et Doxologia Salvatoris alphabetJca j: 
23 aanbeltge Gange om 3efu 9taon # efter Vlp^abctet* 
Jtjøbft 1652. 8. 

Q3ott(fen («nub) @«: (Sotbing. 
Q3ou(fen (»«««) ®ec @canborf« 

^Pøtltfm (Pe«0 ftbt paa Øtftftaacb i Var« 
^u« et. 1674 ten 8 Sulit. J^an« ?ab« tot Gom. 
mtrteaéfrtfor. JDrponetibe fra gribericia 1693. 
Rtiff* 1698 »taitønM. 1700 Wrv 9tagi|lf( 9b> C **9 ) løtogi« i (Tn $ratertlfe* Qfommt Var lom tøem, 
99 Varet berpaa bleø 9>r«eft for ©arilb cg 92øføt>« iDtbe 
1736. ($anØ Vutobiograp{>ie i (an* CataL Po- 

Jlor. Aark. Dioec.) 

Diip. de cultå Molocbi. .partictila MT* Hain. 1696- 

Bibliotbeca Aarbulien/ia live Biographla Epifcopo- 
rum Aarbulleniium. ib* 1725* 4* fJatalogua live re- 
ceniio paltorum Dioecefeos Aarbuf, ibid. 1727. 4. 

Vbtfilltge ffrrebiPortife og antfqoariffe Vrøanbltnger 
fnbrpffebe i ten roielanbtfte latrbe Cibenbe 1721 9lo. 5. 

27«2 *0* 2 et feqv. 1723 0*0. 32. 

*P0llffen (»OuQ føbt i ftjøben(a*tt 1760. 
$an* gaber øar Cergeant øeb Jpolmen. $an lom* 
»ogtrpfferfonfien og oar i nogle Var Sogtrpttcr paa 
Xbreøfecontoiret i jtjøbenbatm, Solgte 1798 ftn 
Officin til SRortftorfiø gnfe, SBleø (Iben ?anbmanb. 
Z)obe fom Ætrfefanger og ©foltloirer i Uttertleo i 
GieOanb 1815* 

Cn nøgfft Hanbi *>agbog. oøerf. *jøb$» 1785. abet 
Cpl. tb tb. 1805. 

ttbtofl of ftegnefonfren tU Snig for $igebfrm Jtiøfift. 
1791* Ubtom unber Sttel af: »egnefonff for $ørn. ib. 
1793* 4be ubg. 1806. kortfattet 8t*gnefonft* et gør« 
log. ib. 1793. 

Gaotriig Sibtforbrto for Søm. ibib, 1799. 

2ati*manen eUer Sroaertngcn mob Jtjebfombtb. Mi 
Gamling, tb. 1804* (I. «ft. 1805. »0. 27,) 

Sejlebmng til at lafe ©frift iotb* 1805« 

tasnfng for Som. tb, 1806« 

6anb$eb«ribberen af tangbein. øoerf. ibib* 1807. 

gttrtnøer om noinbetjønnetø itraøpaa etaten, tb* 
1808. 

einttniø'ø 8aber øloberi* btanbt fine Sørn. øørrt 
ifre <f>a(øparr. tb. 1811. (Iitt.tifc isti »o* 25 ) 

dn bel ©el, mefcparten ooerfatte, Stbrag tit S&aa« 
■ibfrlftee 3riø og tfebe i be ftbfle Katgange. 

^OlUfett (Sfmon) »rober til ftafiførages 
føbt ben 20 SRaj 1757^ £*?• fra Jtjøbenfcaøn* 
©fole 1779. eatte f!g i Varet 1786 ncb fomØog* 
Mbler i Jtjøbenftaon, 1793 W«» $ofbog$anbler* 

«orgenpofren , et Ugeblab* $)•&$. 1786*93. 800. — 
øar ban Ubgioer af, og leøerte bertil friø nogi« Stylter. 
SDitbbagøpoften, et Ugeblab, fom pttmoit begpnbte 1793, 
obg. »oulfen gortfattelfen af. fWoanebftriftet 3riø» 
*j*bb* i75* c 95- og unber Zittl af 3rt* 09 ^cbe i 
Vårene 1796**809 oar ban llgetebeeScebacteur af og. (an 
f reo feto om efttefpiaene t $cl|inger i Varø. 1803. IV. 
37'48- 138*44- 214:38* i8ov '. 46. 162. 243* 

4an øar Ubgtøer af 9to*aar<gaoe for 2>amer. 8 C »nb, 
nemlig for Vårene 1792 i 99. 9tgtaar*gaøe for I80o* 
I807/ ni gorttitttelfe af Støaarigaoe for x>amn« «P0ttffett (Swfor) ©ee : SUttHll 
^30Uffeit (Gøren gtøutøn fflot«(mbet) 

spraém (*ei>) føbt 1723 * va»org em 

(bor ban« gabe c øar 3>ra|l. »ar fom Gtubent 3n. 
formator paa »aifen^ttfet. (conf. Worm III. 617.) 
IBUø 9>t«d for SMlot og SBelM i Valborg 6ttft» 
2)øbe 1791. 

lliUoeø ttl^«alb*rgffciefci78i VI0.9. famtVnm«rt. 
ntnger ta 3* Saøgcrt ^ccfonaiu« i 3rtø for Zkai oa 
3un, 1792. (wnf. 5* Sagger.). 

qSral)( (»enbw DjurM) føbt paa Seberett 
t €&"fK<mf«ib ©tift og opbraget bog fln SSørbro« 
ber »enbir Djurlju« ®ogneprøtfl til Jg)oae famnte« 
fleb«. iDeponerebe fra g^ripianta SfoU. 6onbu 
ttonerebe nogle Var fom 6tubent. Sog juribift 
epamen og git fom $rocurator til Beffinbien. Jton 
berfra tHbage til Jtjøben^avn, b^orefter &an 170^ 
bleo Solber og Gontroileur t 2ranqoebar. 1804 
»p» og Staabfrutflrivee i e^ifliania, fra htnlfet 
gmbebe fan 1809 meb9)enfton ble« entlebiget. 2)øbe 
1814, (^anø Vutobtograptøe i Sortalen til bang 
Bog om be nicobarffe JDer.) 

, *>« »to*«'«*« »«« næmarenbeSirffanb. StiM.i80A. 
W gragment be raf ftob i mtnttva isoJm io7^ 
Sogen er rec. t <5ecgrap{>, iSpbemerio. igoV 37 »fob 

©. 74* 

ejpgger af romerffe ©ænb fom fi<rmpebe for grfleb - 
Og »agt. toiDele. 6br iftiania.^ 1807. f 

. Jorfog Ul en romerfe 4>ifrorte efter en np 9tan, af 
»artbolem^. ooerf. ioto. 1808. f 

Ooexffltttelfe af Poluteal Review. I-H ^fre. 16. igo* 

gorføgpaa at uboifle begorbere for ttnioerfttetetø Xn« 
feelfe oø 3nbfløbelfe paa »attonen, fora otlbe føtae af 
bete Oørettelfe i JbrWanta. et DriOfTrift ~ fnbf. 1 
^Hlontrc pbtløf. Baml. af SelftTibet for noraeø t>el 
og tiaige ferff ilt ubgtoet. Ølemeftt o t Øpt rgomaalet : 
boule ere be meft bmftotémereftge SRtbler til at forable 
be norffe Jtjøbflctbcré Xlraucuagbom, taget i Ooerøeielfø 
— ibib. Vte «inb ifle ©el. e. 1,138. 

^an baobe 2)el i ttbgioelfen af 3bie og Abe ©fob af 
Ugebiabet Ziben. (conf. Wuiføbeig.) 

Cnfelte ^oefter af barn ffnbe* i tltinerva 1787. m; 
219. IV, 417; i gabbet* efitefpil lommebog for 1788 s 
og i anbre pertotifTe GUifttt. $an« Stfe om Æbor 
^oolanb bleo 1808 optrptt i IDagen 9lo. 188 oa I ZiU 
(tutten $0. 82*83. 

^5ra()t (Sacob $efer) føbt ben 6 Sm« 1737 

paa Øøm^olm, ^oor (røn* Saber oar »praft til 
evannife J^an puberebe førfl G^irurgie og nebfatte 
ftg 1757 i étannift fom Cjf irurg. IBefluttebe at < 4?o } %aat tit anben JBane og ((et) 1761 ©tuienf teb jtt'ø* 
benbatmé 1 Hcabemie. 1762 biet) ban Gantorveb 9^p* 
fjctr Jticff paa SSomboim. 1767 tog tbeoløg. TLttu 
flat*. 1775 ble* Cantor t>eb »øffer SKart* Jttrfe* 
1779 ©09ttepflcji til {Røe. 1787 for © farfar éfjcer, 
09 1792 til ttjtermacioe fammefltbg. 2)*be i8io» 

Xgfrborfningé'eatedbiémug rfter Bornholm« Kgerbpr!« 
ntngtinaabe. Jtjøbenbaøn. 1777«. 

(Sumatog ema, af iloøfiuø. ouerl. ib. 1797. (£friø 
1796. IV. 232*32.) ■ , . " 

f]5ra^r tftlM) £ en tf* fi forrige* »rober; 
(øbt 1724 i ©fiermart* ©ogn paa SJornbolm. De* 
ponerebe fra gtiberid)6borg, Gonbitionerebe fom 
etubent i abfliUtge Tiat i «Rorge 09 @iellanb. Se# 
t>ebe ffben i jtjobenbatm af fin $en , bel* fom Segn* 
ffabéfører foret 09 anbet Gontoir, bel« fom Gor* 
tecteur i nogle Strpfhrter, bel« fom SBogffrtøer. £ø» 
be 1792. (@ee CeParbø OToget om«. g>rabl* lit* 
ttrar. gortjenefier — foran ben prablffcC&erfcetteffe 
af etøutnmele (ide SBoltaiw. conf. JDigtef. *Jift 
IV. 469.) 

2>en bortfnappebe 3omfru, eUer giWe« loffelig« Rejfe. 
Jtjøbb* 1750. 4to. (larrbe Ci&. 1750, Sfco. 37.) 

Den frjemtenbe *oi«. ibib. 1751. 4to. 

fciHe *ne etter bet fri* »alg. et Digt. ibib. 1757« 
2betOpl. 1773* 

Sctricen, et Ugebtab* ib. 1758. 4to. 

eart fcarfcn gagerup« felfomme $a?nbclfer* MI ©e(» 
ib« eod. 2bet Dpi. ib. 1777. 

Obe til Jtongen« gøbfel«bag f ; Dfto tit Dronningen«: 
Dito til Gntebronningen« 5 alle 3 abtomne i Ooart 
1758* (Den før|ln«&nte af bem er tillige inbført iUiCfr 

9(0« 15 09 rec« i Mercure Danois. HptiU p. 97) • 

Unber»i«nlng om ©ørn« Cpbragelfe i atte ©tanbery 
bbori otfcé te forfie 7 geoeaar« fiHgttgbeb. ooerfat af 
granff. ibib. 1759. 

S&aaneblig eiiatbtibenbe- Jtiøbb. 1761*66. 4(0. C3 
3fargangen 1766 ere nøgle Slummere af 3. C. 25ic, nogle 
af C. 5- SafUnø.) 

greb«offer til Jtongen $ og Obe tit Jtronprinbfen, ftgge 
ttbtomnc. ibib. 1763* 420« 

Det banffe olbenborgffe Aongebu« i 8er« , meb biftos 
rijfe Xnmcertninger, og jtøngerrte« og Dronningerne« 
lobberlhtfne S>ortrait*r, befojtet af tit. $r?t»enøbcrg. 
ifle Del. &i*bb. 1763. 2Cf 2ben Del ubrom blot ifte 
<t>afte inbebolbenbe &ong griber« 111. (goruben yrajl# 
bwbe ogfaa C. jieuøborø og Betød man Del i bette 
font) 

gafhfange. ib. 1764, abet Optag n. V. SRotalffe Gan« 
ge. 1765. Sulefange. 2768. og Otabelige @ange« 1773^ 
3Cf mor* Gange ubfom bet 2bet *«fte 1780, og bet ifte 
<&crfte bleo oplagt paa np 1782. (rec. i ilorfe Vt4*r. 
rv. 2tel et. p« 10. I« Ælt. 1781 p. 617O 

Om 3- S* Gtruenfre'Cpaa »er«) ibib. 1772« 4to. 5titbenbatnl Xttebaanbe'. et Uge6tab. &i«tft. 177**75* 

Den patrtotiffe ©anbftøu« (C. C^nraø) »eb rifter, 
Bebommeife og Dom. tb. 1773. (6ee U>dor(iattii p. 169.) 

Stybfl og banfC 4aanblericon. tb, eod. 

Den occonomiffe <$ aaabbog Mil ^cfte« ib* 1776*84- 

2Cbteéfeat>ifc for ©ørn, ib. i779'8o. 4to. 

Sctfebog for Sørn* ib. 1779* 3bie Dpi. 1788* en for« 
øget Ubgaoe af Qllazb 1793. (I # efr. 1793. P* 829) 

^aanbbog til Dansene ftetffrionmg. il. 1779. {(Litu 
3ournat 1780. p. rio^i- U tBrr. 1781. 337*40.) en n* 
Ubø. ib. 1787* (r* af 2L\>v*b*to{on i U QL\t. 1790. pag» 
3I3-) 

Den ftoge Qtanbl faanbboa eller abfEitttge «&uéraab 
og Katgemibler — famlet af 4* &\t 1775 — bet 3bie 
/orøøebe Dptag oeb pvatø« ib, 1781. 

i^. ^olPø eetmetéløb* ibib* 1783. 

DanffftpbfC ^aanbleyicon. ib. 2783. et npt Oplag. 
ibib. 1791. 

9logte 2tnbre« Domme og egne tttfatbige Sanfer ooet 
Safibolmi itturgiffe yian. tb. 1785. 

$armonie obec be 4 (St>aøgelifler» ib. eod. 

9ltytaar<gat>e for 2((muen og Eanbboen; et Ssbrag tit 
Klmuefange og eanbbooifer. (ogfaa' unbet Sitel aftHar« 
ttt>*gavt) tb. 2791. 

tutberf (iben eller mtnbre Catecbiémuø. ib« eod. 

Øpørgfmaale til ben 019 Screbog« ib« eod. (t. fcft* 
1792. p. 84O 

Jt]øbenbaon« SBrebfamler. ib. eod« ((. cefr. 2792. pag. 
822. Erir. X. 452.) 

Xt. CTongcø SorbbefÉrtoelfe. 7be Del. ib« eod. 4(0« 
(l. iCfr. 2792. p. 794»97) 

3(f fltøbp bar ban ooerfat en bet J>el, og bertblanbt: 
Aijtorte ooer alle »efter, i Doatt, Xlll-XVU D. 1757« 
62. Cbicloø bet ubefjentte ganb. 2757. Døbebanbfen« 
2762. Ortf 1796« IV. 54. Bnt. 1795 «o. 46. p. 722.) 
fBuntana teonet. 2772. Buniana Omoenbelfeør^t« 
ftorie. 2773. aauleri Omocnbf Ifeøbiftoric 2775. Hum* 
itl* ffXoral for gruenttmmer. eod. «• Brurmø 8Ror*' 
gen* og Xften.-anbagter* 2779« Vtlånttr* f)rabifener 
ooer 3efu earbom og Neonet. 4 Dele. 1 7 87*90. 3tmmer» 
man om grtbcrtf ben etore« 1788* »å|(*ingø gribertC 
ben 2ben< Jtarafter. 2788. 

2(f ©oenff ooerf. a) % tg. rø^rfø ^befta, en gubelig 
Øtoman/ Mi Del/ og bertil -føjet en 3bie Dtl fom origts 
nat. JCføbb* 2773* (i* ^tr. 2773. pag. 326.) b) 6. 
Hbnbomø @reo 3X. ©tenbucf« Ceonetibifloric. 1-111 Z>(U 
ib. 2789*90. 

3 (Praaeø 2frier og Sange er 9lo. 26. i 2ben $>el af. 
barn $ ttgefom ogfaa et' ©er« af barn ftaaer foran øben 
Xome af IBorup« ubgaoe af haltefanden. 

(Prattt (|)enr« Jrfberif) er føbt 1724 f 

9tummebaten6 gojberie i Zronbbjemé ©tift. $oai 
gaber, Cbnfien 9ram, barnføbt i Stelffor, fv;e* 
ftob i nogle 2far abfltllige Jtitferg iBpgning i £.(ge» 
lanbl øg 9lummebaUne gogbericc # hvorefter ^ c ♦7* ) ømfrent 1730, Meb ffogeb t <3ubtranb*balt n. ©*tn 
ikk bep* fra G(rtfttania 1744* fityb 1750 6a« 
pedan pab 8*gfø t (SubbrQnbtbalen. 1705 ©egne* 
ptotft i @(agelunbff i ejettanb. Søbe i8oo, 

p. &iinbberøø $ aoebwfntng / oøerf. af ©øenff. JCb(« 
2763. 2ber.Dplaq. tbtb, 1775. 

Beretning om en (ebenff Segraoetfe — i tttinerv* 
1786* 11 S4<6*5 ' 

tytam (®)riffen) @*n af 9t*|fforrige ; f, I 
©abbranbgbaten o. 4 <Bcpr. 1756. 2)<p» 1772« 
SUt) 178 1 gulbmccgtig i Decojtomie* 09 6oramerce> 
(omgift. 1786 ©øpagffrioer og 2£rd>tt>ar famt @t* 
ccetatr t>eb ben ba oprettebe $o|tcaffepenPøn«btrettton« 
1797 afgif fra Xrctøoariatet og biet) Gommitteret i 
temelbte Gollegtura. 1802 Sufiitéraab. 1808 af' 
gi! fra $a6|*rii>eriet. 1809 fra 9>en|TottbTecretaria« 
tet. 18 10 bleo {Ribber af dannebrog. 18x1 Stat*, 
taab. 1812 Deputereb tGommercesGoUegtefc 181 5/ 
ba bette CEoltegium bien forenet meb ©enerattolb* 
rammeret, fif ban fin TCfff eb $an uanbt 1779 bet 
jtjtnne »tb. 6el|!abO føefie 9>ci« for J&erotben g>(i« 
lippa til Cctf ; 1787 8anb(ug(olbn. SetjFabeté 3bie 
©ulbmebattte for en 2Cf(anbling om en $u*moberé 
digter; 1793 ben 2 ben af be (re af Stegjeringen ufo 
fatte $rcemier for en 2Cf(anbling om 9cationaloragt; 
1796 ben 1 (fe af be af et ©Wjfab t 6r)rifiiania ub» 
fatte 9)rifer for ttnberføgelfen om en #øjff ole« Vfnlceg 
i SRorge. ^>an eejjte 1798 tU 2$orn(olra for atww 
betfege øtenfullene. ©jorbe t Sårene 1S04. 6 en 
otconoraij! Sejfe i 9?orge, tfoer meb £enfpn til gi. 
(ferierne. 4>an* $ortrait jlaaer foran 2bet SBinb af 
Minerva. 

la ttlottté 3neé af Cafhø/ et ©ergefp«, ooerf. *jøs 
benton 1778. »ilbmanben/. et ©i)ngefh)tte, ligetebe« 
ooerf. af granff. ibib. 1780. Gecilie ligetebe* 1782« og 
*0xbtnbe.n paa Slperne. 1783- rø btffe er be 3 ftbfte af« 
tratte paa np l ben gplbenbaifre ©aml. af ©pngefptl 4be 
09 6te 05, »en førtfnattmte er r. i »rir. 3ourm 1778 
V> 382.) 

Gmiltel Stlbe. **øb(. 1782. 

gntaerne af flZarrøontel. oøerf, MI 8. tb. 1783« 

$9inne tit Saaren. tb. 1784* (optr/ i ttlfTuerm 1S03 
Ho. 29.) • 

6t*rf oboer/ et ©igt i 15 Gange. tbtb. 1785« (r. af 
»abbe* 1 1. £fr. i;85 9tø- 45 s 47* JLnjrborfiana 254.) 

6amttng af Coertettelfer i *>rofa tit SRptte oa gor* 
lernøietfe LU Det. ib. 1788. »teo fortfat af 6raaU 
(U i£fr, 1789 9to« 10 og 9to. «2.) 

fcagert(a, et braroatiff gorføg — i 2U(bcFø bftima* 
turg. Baml. 11 ». ogfaa aftr. t #ftø »tMr^g ril Knnb« 
((ab om »øger 9to. 2*5. tUIiøe fotrftilt« (r. af 3bm* 

Bamon ^g f)ptbial/ et originalt ©tuffptt. tb.i79°- 
(t af tabrabawfon i U tCfr 1790 «*• 34. < wf* »tuers 

94 1790- H. 433) , . 

CaitfV JUrttrariirlerKO*. grobe eg gtngat. ©fuefpit i 5 Optog. ib. toet (Svir* 
7b« £«fte 8to, 7.) 

gorføg om iDragten ifsr for Sanmar! og 9torge« fbib» 
1 79 1. ooerf. paa Stpbff tbtb. 1792. 'ir. 1. tCft« 1792 9fo« 
33'35* Kiit. XIII 9to. 1. <£ørt. Ti. 17^ Wo # 167. ttltø* 
Hitr. 3. 1792 9^^ 253) 

Gerenaben, eller be forte 9tøTct, et ©pngeftoffe« ibib*. 
J795. (Ulinetwa 179/;. II. 243.) 

gorføg om en £øjftole* Vnlcg i 9torg* ^dfltanta 
1795. (r. i Biiøerjfcipeø ilirterarurriMr* ttpfala 179^ 
30te $• af 23aben t Univerf. 3ourn. 1796 p. 4044. 81* 
87* 4f UXangor i t. iCft- 1795 P« 7^8 «r fcqr. conf* 
min. 1794* li. 122« ©amt* 1795« 11. p. 39'40.) 

Unberføgelfe om, (vab bet nu fan og bat foretage! 
meb Jtjøbenbaon* SBatfen(>ue-©tiftelfe, efterat ben« ttøg« 
nfnger ere afbrernbte. Xjøbb. 1796. (ttftnerva 1796. 111. 
540. iv. 265, 313. 1797« i. 265« (aroe gft. 1797 «o* 
2 o. f.) 

<5n biftorijliip Bi re etter fangotO forfattet ^infrønt* 
fe om oore £)rlogé$e,lte i bet brabelig« ©tag b. 2ben 
Xprtt i8oi, meb optpfenbe Stttttg tbtb« i8oi^ 

grofoften i IBelteoue/ eo Gomoebte. Jtjtb^ 1813* 

Drømmeren/ ©f oefptt i 5 Optog, tb« 1917* (Øee ^ftø 
ØønOagøbtab 1318 9to. 6.) 

Om gorbrugning af SEobaf i Danmarf* ibib« 1817« ' 

StaanebefPrtftet U?inerva ubgae (an t govenfng tteb 
Hal^bet i Ttarene 1785*89, og ettene i tfarenc * 790*93- 
«pane egne 36ibrag oer til opregneø i bet mperupffe i8or 
nbtomne tTZrnerraregifter. ©iben bette ftegtjlfr font 
ttb/ (ar (an berttt tcoeret trenbe 2øter ; i 1803 1U. 139«. 
1604 HL 35. 1805 HL 113. 

<$anbeUtibenben/ fom ubfom t 5tiø6en(aøn fra 1782 
af/ rrbigerte ban tf Vårene 1782-87* $an(aobetit9Xcb* 
ttbgtoere 1782*83 5**et»* Crametv ber tilttgemeb (am »ae 
gulbmctgtig i (SommercecoUegiet/ og©ecretatrte(r(arri 
fiben ben ffbftnotonte allene* £)en ubfom nnbrr Æt tet 
af éfretretntnget om ben tnben« og ubentanbffe $anbef, 
©fibéfart/ gabrifs og røanufacturoafen, 3 Kargangen 
1611*18 blt^ bed i nb ført (ane fteifebfm*rfmnger i 9tor« 
ge 18046/ (oitte Øemarfntnger berfra tgien bteoe ub* 
(tptfebe i JDaøcttt Sjøben^apitø BPilbecie, og anore 
Ugebtabe. 

^ gra 1796 ril 1804 vat (an fKebubgit>er af Ugebtabet 
23orgerpennen/ og ffreo bert/ btanbt anbet/ t 3Carg- 
1796 om SRoben 9to. 11. is. 14* 33« 34* Cm Opbra« 
gelfen Ko. 35*36. i 1797 om glittrg(eb 9lo. 26 29. f 
1798 om Srøbtpoe i 9lo 23.24. u(øflig(eb og ^øfli'3- 
(eb i »o 27-31. 1 1800 gorffieltige Climater« forffjetti« 
ge IBeffaffenbeb 5Ro, 38x40* 1 1801 om Ubenlaubere jfer i 
9le. 6*7. Sibøforbrio 9io. 29:30« 1802 Stalt mob ?@g' 
teffftbøffitemiffe af Utopolb, ooerf. af ©oenff i fto. 19« 
20/ og i famme Xarg. flere ©totter af ileopotb og nogle 
af (Blcitnø ^allabat. 1 1803 om *ør t 9*o. 14.20. i 1803 
om <Øaomitb(eb i 9lo. 41 0. f. i 1814 om Sogffrioerfe 
9*o. 12 0. f. Cconf. ^oorfoc man ffitlbe ffrtoe »øger? i 
Xtltntwa 1793. HL 265.) 

3 6?anbtnapt(F InteraturfctfFabø SPrifter er af 
(am : Om otbenffabelfg Øflønning — en Sale (otben i. 
et Unberoitningetttftitut, t Ulufeumet for 1798« 2bet ». 

(60) ( 4?» ) p. 83*121. Øn Boø*#apirl £ift«tie. { Varø. 1803« 2 
8 1 $♦ p, k82» 9>at(ologijfe SBcmetrfninger oocr S?ej* 
ffbeffrioerfpøbommen, tiltiøemeb et lille ©tpffc SRejfc* 
beftriøctfe ib. 1805. Il« p. i»8i- SRoøet om CpfUeifcr, 
web Xnøiéning til en faaban. 1806. 11. 339*44. 6m8r» 
folfninøen t gttanbinaoien 03 ben« Siioart i SiblUbct 
1769*1800. i 1808 pag. 337*432« (conf. &jøb(. Bfilb« 
2809 9to. 94. oø 1810 Wo. 1 p. 378O Sa(e paa Æon« 
gen* gebfciebaø 181 2, meb Xnmartmnøcr oø Bilag, i 
iarø. 181 1. p. 265*363. er oøfaa farftitt aftrpft oø <*r* 
tract beraf i *5anoeløric*nbtn 1812 Øto 12513. Xf (ane 
abfprebte 2>iøte (aoee abftitliøc 3bpUer oø ®ange i 211* 
mitlD« £anfÉ &iblio*b. vid. Barø. 1778- IV. p, 517-48* 
(Sn iDel, meftenbrW 3mitationer etter £orate, i 'Jvcr* 
fen« Poeficfamlinger 1782*85* |>(ilippa tit Grif , en 
<£eroibe, oø Cocrfattelfe af abfHUiøe øratffe oø (atinffe 
IDiøte i XIV @tptfc af $ovfaQ i ^c fftøiine Xht>enfr\ 
1783 (r. t (. IfifC 1784 91 o* 46 oø 49.) Sleøic i 2fnleb. 
ntnø af Rector $ertiebe $eb/ i bet ttorffe BclfFabe 
Baml. abet ©t. 1783; KbjCtUiøt i ben meb Karet 1785 
beøpnbte Bd)ttlr$ifFe poefleiamlmcj. 3 Bclftabefanøt 
nbøione meb Wober 1785 er af (am 91 o. 15. 27. 31. 32« 
33. grcmbelee i ttlitiiertn oa i Baubftgereit, i Cfnø 
1796* IV. 265, i Clarie, i X>lod)o fcroiib^jeinffe 2Man* 
tunger 3bie $. , i Børofte ^lyua, 9tptaareøaoe for 2810 
oø i flere Sibéjfrifrer« 

$an< i Olinerva fra Sib til Sib inbfette gortorltin* 
øer ere ooerfatte paa Spbff af Banbcr i toenbe (ane 
feamlinøcr, (øoraf ben ene ubtom unber Sitel af 6d)er& 
fcauot unb SRannløfaltiøfcit in fomif((cn <$rjd(!unøen« 
$amburø 1790. (r. af Tibraframføn i 1. i£it. 179 1 9to« 
20 ) ©en anben unber Siret af SXuntre Grfta(lungcn» 
1-11 £(• Jtopcn(. u, Eetp). 2802. 

2fnme!belfc af en ttbøaoe af (an« famtliøe ©frifter fob 
(an trpffe forput 1817« Gomme er oøfaa inbfert itXZU 
ncxva 2817 ®ept. jceonf. 2Ufcbcf o Cilftuer 28x7 9to.68# 

^rangett (So&ait ffribericfr Xugujl t>on) 

føbt i AieU B(?ø 1794 ©octor 2R'&- øeb 5tjø(en# 
(abné Unmerfttet. Siben efter prattiferenbe Stege i 
Jtorfør* Døbe 1816. 

De morbis fpasmodicis, hyller. cis præfertim, diaf. 
inaug. Havaiæ 17931 tøarttnfcllø 3eit. 2795. II 83. 
Seplaøe ju 91 0. 41.) 

^PratCttfté (So^an) føbt 1543 i *«*««. 
JpanØ ffabct, 9t)ilippuS a $rato , fra OTormanbiet, 
fulgte (erinb meb jtonø Gftrtfttan b« aben« @emaf» 
tnbe, oø fif et Ganonicat i 2fat(uø # Sønnen (om 
til Xcabemitt 1560* S(e\) SRaøifier oø berpaa 9iec* 
tor i 2far(ui. SRejfl« ubenlanbø meb tytbu €øren* 
fen ($etru* Seoerini) , oø b(et> Doctoc ^eb. veb et 
tlnit>erfitet i Italien. 1571 b(er> 9>rof. With. oeb 
Jtjøben(at>n# Uniberptet. £)*i576. (tPormeHejri* 

•TOtlS* 227-18* Vindingii Acad. Havn, I2g*31» 
Er, Lceti Res Dan. p. 503.) 

Ecloga Daphnis, feu votum in nuptiasJohanniaTho* 
mæ, Ripeollt. Hafnia« 1563. 4« 

Prognofticum ailrologicum fuper revolutiones plane- 
arum iv^ygia« ad dnnum i^66'» ibi<L 1567. De ortu progre»fti, et partibna årti« medie«. ibicL 
157a. 4to. (conf. Banhol, Ctjia Med. p, 64a) 

3 C* 25rrttøeø Contemplatio do nova ilella (or (dtt 
ffrcoet Sortalen oø et SBreo ttt Vutor. dt (ane Sret 
tit yttvué Geoertni er aftrntt i &&n. S5:bU VIII. paø. 
476/ oø f bentelbte Øørenfene Idea PhUofophiw er ber 

ia^i et Carmen graiulatorium til gotftttteren* 

^3tCt éter (3oad)im Daniel) fott 1755 h. 

16 9tov. i 5Tjoben()nt)n, (»or (an* gaber DarJtøbber* 
flife^c 3. HT, Preiøler« Dep. 2772. fB(et>fong(. 
®(uefpi(ler 2778. @jorbe 2788 paa fongL S3ete(l* 
ntnø en bramaturgift 9lejfe i graniertø oø Spbjt* 
tanb (conf. Wlinevva 2788* H. 384.) gorlob 
Z(eatret 1792. 83Uo bog ftben @ouff(eur btrbcb 
1800 i men tun i fort Si*. 2>ebe 2808* 

<Øbtroerne/ Qomoebie af Btepbanie ben pagere, ooerf. 
Jtjeb(. 2783* — (tnbført i ben øplbenbaljte Baml. af 
Øfuefp. Som, VIII eø rec. i l. tCfr. 1783 »0. 37.) 

Sournat ooer en 9tejfe iøjennem gcanferige oø Spbff* 
lanb 2788- 1-il 7)e(« Jtjebb. 1789. 8- (ide Del er rec. af 
Cofc. i Rrir. 1789 92o. ^7.00 i l £fr« 1789 9to. 33* 
34* 2ben ®tl i i. ietr. 1790 9to 44.) 

Serbinanb »caun, ber€lot(e^ 8tomantifd) 8ioørap(te. 
ib. 1802. 8* 

Oie'3ni>atiben, ober ber Srtump( be< 2ten Xptil. 
©^aufpiel. ib. eod. 8« 

Ultimatum tit ben fa af ab te 6anb(eb*9nt 9t* S« S* 
•untKrut« Jtjeb(. 2807b 

^3r(cbft (S&rifiian 2Rtøae!) f bt 1724 ». 

23 JDec i €trem*ø/ (bor (anø gaber tarJljebmanb. 
Sar informator pot @reb X © fStoltM Sønner. 
1757 bio ©t>arnifonépro?fl beb 6itabel(et gribende« 
(at>n. 2760 <Sogneprøefl tit @r>amifon6mentø(eben 
i jt)ø(en(abn. . Søbe 2774* 

£)be til Dbemefleren. 5tiøb(. 2752« 4to» 

Ttoertiffement fra PAciderr.i- Franrolfe anøaaen^c $v. 
S'e (C p. ^lot(ee) gorflag om bet banjfe eproøe3nb« 
ferfet i granteriø. ibib. 1756. 8« vid. Bu(me iUvnet 
poø. 231 > 32. (conf. C. P« Tioc^e«) 

9leboenbige 2Cnmar!ninøer ooer 3o(n 9torbfrcerø Ceo« 
netébejfrioclf^ ib. eod. 4 to. (ree* i Hitiiee larbt iBfu 
1756 p. 438*43.) 

efterretning om 3orbffjcloet t Ciffabom omfat af 
granff. &Uh$. 1757, $. 

2re cnfelté 9?ræbiffner. 

^rtmon (Sari gribere) febt i e«feit>i d 

1763 b, 23 2fugufl. Deponerebe fra jDbenfe €(o- 
I? 1781. SUø 2tan«(ateur 1799« £). 1822, 

mibbagipcflfn, et Uøettab, Jtjeb(. 2793/ (^0 fortfat 
of B. pouiieii.) 

ftfterretninø om $attiøan|Ultfrne i ^amberø* ooerf; 
i(» 2795« ( 473 ) Stine tnner. Jtjøb(. 1797« 

9*of en SDofié om bet (ollanblf e £ocument 09 9totarii* 
publicfeembeber. ibibem. 1798. 

Sit f)ub(tcum fra $orfatteren til Rot en IDofti b.eod. 

3Cut(entifa)e ®efa)i4te bel je(. Jtrieget gaiftøn £>dn» 
marcf unb Gnglanb. $opcn(. 1801. 

©en øainrc $t'4arb* Stonft at btioe rig 09 Iptfefig (af 
Srantlin). ooerf- ib. eod. (rec. i &orgervennen 1801 
Ko. 48 ) 

Iteber bie ^qebrauo)!. ©ifftation ber neutrale* ©djijfe, 
t>on ttZ, ^. I&ontemaii. aus bem JDdn. ib eod. 

Sløbcrgø fBcfcfcreib. cine* nru erfunb. ©tubenofen*. 
au* ben £>an. ibib. 1802, 

9tptaar*øaør for Gn(»er. 5t]ø6^. 1804. 

©maafortøllinger i fcafontaine* fRaneer. ibib. Z805« 
(I. Cfr. 1805 »0. 34.) 

Sor&etliaaerne etter grant SBilburg/ original SRoman. 
ib. eod, ogfaa fom 2bnt ©. t 4>«fce af en (gamling un« 
ter Zittl : Ubøalgte gortaUinger ag fmaa Stomaner, Cft« 
l iCfr. 1805 p. 41.) 

Stoefte **fe» oø SMUtbog, en ftptaaregaøc for ©ørn. 
ib. 1806. 

!♦ 5* &ifberbcct* Urnen i ben rnfommc toaU 3bie 09 
4be Del. ooeef. ib. 1806. (1. fcft 1807 $0. 24.) 

Cericon ooer alle be fremmrbe Orb og Ubtrpf, berictøn« 
ligfn forefomme t bet banjte ©prog, mtb (oiføjet Doer« 
fstteff* 09 Ubtale. ubarbejbet efrcr Campeø røtøtcrbtuft 
ter frcmfcea ttiøDrikfc. ib. 1807. (1. «Bfr. 1809 9to. 40 ) 

GonDerfationibøg etter Xnøiéning til en øelanftanbfg 
C »gang mcb SRenneJter i alle ©rombe*/ ooerf.afgranft. 
ib, eod. 

Balsmane tobffe £«febog elle* tøncab 5tiefer* Hbece« 
unb gefebuajlein meb en banft gorf (åring af be oigtigfte 
røbpe Orb. ib. 18O8. 

Spbfl ©ttføftelfebog for ftanfte. ib. eod. 

Guide par l'ifle de SeUnde et par la Su*de, contft- 
oant des avis lur les routes de la polio tt de* voya: 
geurs, des defcriptions abreøés des villes principales 
etc« ib* eod. 

©ioconba, rn Sitbragefle unbrr bet franar Xrigttoø, 
i Stalfen. oøerf. ib 1809. 

9oefer af Jam i XMnttva. ©ee ©ammet Sirgiflet* 
Zil Cfriø (ar (an t Varø. 1804=5 leoeret tilgangen* 
etter ØUnbingcr i Berø og )>rofa, fom ogfaa f*rfHU er* 
aftrptte cg rec« i l Ifcft. 1806 9io. 9. 3 bet anbet meget forøgebe og foranbrebe Optag af 
3Uiølrre gulbftonbige banft rpbffe tøicon (ree. i Kuler 
Hier. 3* 1809 9io. 35.) bar (an (aot megen Kncel. Cm 
(an* ©eltagelfe i Ugeblabet jclFeveuneii fee ttlorgen* 
røcrne« juribifte tttartneøørto 1796/ p. 21. 

^WtOrøfj (t>eber ©ametfen) ^tceft til 
S^becøen i Sronbtøem« Stift. D. 1764. 

tfgprabifen ooer Cberfl Sanuø GHaubiuø ©ebbe. Sronb« 
(iem 1742. 4(0. og ooer 2(nna SKaria 6trafen» tbib« 
1755 4^* 

fprt^btWr (Soac&im) gn meHenSorgff XbeW- 
manb, fom meb grtberif b. IVbeg Dronning gobtfe 
tom til £anmarf. Spån blt\> @tiftamtmanb i gpen 
øø 1712 Wibber af 2)annebroøotbenen» 

Imlex conciTus fitnuliarum nobilium Ducatus Mega* 
politani Hatraiæ 172a. 8vo. 

grotten <(Si>riflian) føbt i @»ine<u ffi(et) 
Gtu'bent t>eb Jt)ø6en(at>né Unit>er|ttet # ogberpaa^n^ 
formator for SSuIatøøraene i C(ri(lianébotg ber paa 
jtofiem 

(Srammaticaip Snblebelfe til bet fanteiffe og acraiffe 
Gørog« £jøb(. 1764. 8bo. 

grotten (Daniel) 8artøebicu*t$efflna,øT, 
øg t)i(be t)ane taget iDoctorgraben, ba (an i bet fans« 
me bøbe* 

Vbffiflige mebkinffe cafus — ipbførte i 25art(olinø 

Acta Havn, Vol. 111. pag. 42 Og 47, conf. pag. 57. 

SptOCtorf Ué (Sorcnfé) ©at JDeputeteb i (Se* 
neraltolbfammeret. Søbe i 6(rifHantfe(bt fom Gon# 
ferentéraab t fin Ylberé 73be 3Car. 

YbffiHige af ftentefammeretø Yrd)io famtebe Sfterrer« 
nfnger, bet banffe røpnttx«fen betraffenbe, inbførte i ben 
1791 ubfomne fieffrioelfc oøer bet tongl. flXpntcabinet. ^urrfMttf (Sl>rifliati). Haval« delineatio ober 8efc(reibu«ig bet ©tabt JCo« 
pcn(aBen. JCo»(, 1663. 4to. f6oO ( 474 ) & (Qtttøfttt (**** Sbfen) SBfet) 1688 OTagifler, 
cg var ba ©fotéprcrbifant til ?Iggetét?u6 og ©ogne* 
prceft tit 2Cgger. 

8tgpr«bifen ooet Jtrr|Hne 8inbe noo, Crørifttania 1689« 
goito* 

Solarium relapforum b. e« Srøfi fpr bennem/ fom ef« 
ter Øfrtfremaalet og bet (øioarbigc 9taboeren* ©acra« 
tnentett £>elagtig&eb falbe paa »9 og forfee ftg, tbib. 
1697* 8. 

£it)fff (griberif) febt 1714 b. 26 Wlai i 
J&jørfunbe i ©teflanb, t)t)or bang gaber . t>ar $r*fh 
2>ep. fra griberid)*borg 1732« 1741 Wtt> Gatecftet 
t>eb grue jtirfe i Jtjoben&awi« 1745 $ r *P til ^ aa ' 
nip og ©Hm i ©ietlanb. 1748 ©lotéprcefi i jtj*» 
ben&awi. 1752 #øfpr*bifant. 2)*be 1778* 

Ditpp. Havn. 410. De pbilautia, malorum omnium 
fonte. 1755* De raenfa Gad et libauiine Meni. Efaiæ 
LXV« 11. 1756. Cur Paulas Actorum XIV« Mercuriut 
to rat ur* 1737. 

$elotg IBfnb* <9ret>fnbe af $olfr>tn« 8eoneto fcob, 
2>øbé Sanfer/ og ftb|rc Xfffeb. JCjøbb* 1756. t'ol« 

£2,bt# (9>Ot>e() febt teb gribertdjgbørg , og 
btmitteret fra ben biroærenbe ©fole. Sar førfif 
$rocfi paa Apftfii af ©vinea, 1797 tit Jtje loig i gin* 
marlen, og 1806 til Støtobbtn i Xggerg^ug ©tift* 4 fJrabffene r. fr^fte t een Ctamtt ng c £rønbbjem* vid« 
$ft» JLiereramrbUbe for 1799 9lo* 46* 

&mftgaati) (3»f r) g„ ©*« af nafifel« 
genbe SujtitOraab 3R.£tt)ifltgaarb; febt 1767. fBleo 
©tubrnt 1786. ©tuberebe i ©ettingen, forfra 
ban 1792 fom tilbage« 83Ut> Gtattraab 1810 cg 
1816 StøeborgtmejUr i Ajebrnbaon* 

Index cbro nolo gi cu s filtens læder* paris ; defenfio. 
nis, navigation«, commerciorum, fubfidiorum, etalia* 
* re^ibus Dania et Norvegiae et Coroitibua Hoifaii« 
inira rum gentibus intra et extra Europam. Gotiinga 

i79 3 « 8- (rec. af Cfhtartip i U fcfc 1793 9to. 6. <5pxu 
2» 1792« p. 1609.) 

£lt>lffcjaat& (WlQXttny Gj er a f @ierbrup> 
gaarb i ©iellanb ; febt 1731 b. 15 2Raj t 2)tbefom 
3u|iit«raab 1798* 

Copie af ben Betenfntng feg i Sanboafenøtontmilfføs 
nen bar fom teeblera af famme neoiagt ooer abJfiUige 
Ifrofter. Jtjo&b« 1787- 8* (tee af tttantø i 1« *eft. 1787 
p« 328:29,) 

^&i$0b (Knne Støargaretøa) f. paaeanb* 

agergaarb i gpen, $enbeg gaber, (grif £ltigot>, 
tat ©berft, og ©jer af ©anbagetgaarb. gnu 
biet) 1678 gift meb Cfrripmn von 9>appenb«m* 

$enbe« egen ttngbomfcbflrørie — ffreoen paa Utitu 
er aftrt)ft i tburaø, ed>*itauø og ».«&• ©frlfter om 
ban£e larbe grue mimr«. 91. Slaatltp (YnberS) føbt 1713 i etabet ifRibn 

©tifr, faor ^an« gaber var $rcrfl» 2)epontrebt 
fra Wibe 1733* 83ar 1742 SBicerector t JJ)orfeng 
efole* 1743 biet) »prefi i IDtfleb i Karl)u* etéft. 
Døbe 1790 

Sale paa Sulelfefren 1749* 5tjøb(. 1750, 8* 

»er« ooer Kong getberif IVbcO Stegtmente af C. &al* 
fttv, ubgioet, 5tj»b>, 1776. 4to. 

QlbffiUiee fmaa 2(fbanblingcr t ben X>iborgcr 6amler 
marfebe meb IBogllaoct H. 

Stabett (Q^tiflian) føbt 1782 t eiangrmp, 
I)t>or l)ang gaber tar 9roe|l. Deponrrebe fra gribes 
rt(t}gborg ©fole« Zog 1806 betl mebicinffe iDoctor. 
grab« Slet) forft £anbpbpftcug i Sartlberg ©re^ 
f ab og 1814 i S3rab«berg Xmt« Æ)ebf 1817« De cTiabete melliro. Disf. inaug. Hamic ?8o6. 8^o. 

3i(j6en (RribertC^) af meftenborgf TTbet; f. 
1693. 3)le* 1724 £)t)ert>ofmef{er ^og Jtronprinb^ 
fefle Sophia SRagbalena« 1737 ©tiftamtmanb i 
Soilanb« Døbe 1773 fom ©ebeimeconferenttraab, 
Slibbe'r af (Slep^anten, 03 $r*feg t GøUegium tao 
bicum. 

fBeffri'fnfng om eofmaffen paa CUbaper, 83 of 04 35r« 
ne — t Bvenffa rerenffapo 3Ica^• ^anM. 1749. e. 
130 33- So&nne m&r!o&rbtge @Cobrag, obferoerabe oib 
Slofleb paa øaalanb. ibib. 2tarø, 1750« &. 276.78* 

Siac^føt) (VnbreaS Xl)ambtup) gtejjie fom 

etubent ubenlanbg i 2pbf!lanb, granferig og 3ta* 
lien. 85Ut> 1769 ^rccjl i Cnolbeteu i ©ieflanb. 
S). 1812. (^)ang SWaferiefamling , f)t>orom læfegt 
»WW; t ØtilberU 1804 9lo, i8# egtS« »abrni gortafe tit (ant ^agebornffe Briefe, (reenlte 1806 
meb Saarbcn (oori ben (lob. fre Qlilbeviet 1807. 
p. 720. conf. Ctø. ©. jtøberø.) 

gerføø til be slbfte ailbraøelfrrt ttbtiflinø efter Støøs 
$< etrifter. 1-11 fccl. £jøb(. 1788 89. (Brit. 278^ 9to. 
48* 1790 8K0. 47*) 

£)nt Øietfanbø ©rift* øejftliøe SBronbcaffe — i OTU 
werva 1792. IH. 141* oø farmere &plp*ninø til Unber* 
føøclfen af nogle 6pørøémaalc.béii øejjitiøe j&ranbcaffe. 
øebfommenbe« &b(, 2793. 800. 

pantet i btraben GtiL Jtjøb(, 2793* (Brir« 1794« 
9to. 20.) 

gorføø mcb 2Knter(ør — i £>it>erid)fcne tilag. VIL 
434*38* 

9tød)fot> (3efyer JRaSmufifen) » a ti683 

Gfibtyrce|i paa ben banffe globe. 

Saareperfe, eder aanbeliøe Ganøe. Jtjøb(. 1684* l6 97» 
1714. 1722. 2748 oø oftere* (Borterap i Cacoites Car- 

mini/. 91 0. 15.) 

9tøfn (Sari ©ottlob) føbt b. 31 3uiii i 

SStbora,, tøpor (jan« gaber t>ar EanbStinøøprocuratoe 
3uftit«raab SRafh, Seponercbe 1788. SJlco 1797 
3(8fcffor i £>economie* oø CorotMrcecoUcøiet. 2801 
QRebtem af gabcitbirectionem 1802 ©ecretair i ben 
anøaaenbe £>prettelfen af et SRufeum for fRaturpi* 
brn{fabetne anorbnebe Gommrtfton. 1804 (Sommit* 
teret t Goramercecolleøtet. 2)ebe fom Suflttdraab 
i8o8» (#an* 8ioørap(fe i tarfcc JEft. 2808 Wo* 
36. conf. Rtøbt). SKlfretle 2808 (Ro. 64, HH* 
ntrva 1808 ©.. 288*89.) 

SSefoarflfe v** *tt **»3l- »ibenfFaberøfelf ab« ubfatte 
f)riøfpørøemaal om ben bebfte yian til en praftijl 2føer« 
bprfninøllfole. Jt)ø6(« 2794. 8. ttttiøe inbf. i P^fif. 
:&ibliot{?e£ abet 0. p. 2172- oøfaa ooerf. paa 6oen£. 
©todbolm 2800. (rec. i l. Oifr. 2794 9to. 39.) 

ttbfaft tfl en 3Hantep(ptfoløøfe. Jtjøb(. 2796. 8- (rec. 
i gftarbt frit. 3ourø. 2796. p. 265*74.) ©oøen et 
"mit »telen Jufajen unb Seranbrrunøen be« Kerfafferl" 
a«< bero 2)in- fcbcrfcjt oon 3. 3. ttlaraiefcn. JCop(. u. 
tt'm< 2798. 8« rec. i 3itreUigenrol>tat ber mebicin. Ua» 
tiønalscir. far fcemfdjUnt 2798 pag, 79,i<5arttnfcife 
nutid*. Sete. 4te» (irødn|ttnøebanb tøo. 99. i Bdjraterø 
3onrital ter &otanif ifler JB. i (Bøtc. 2tnj. 2799 p. 
752. S>aa Goenf ooerf. af ©oct. <DUit. Upfala 1798* 
(rec, i 3»urnal jer litteratur JU1 & 22 ^arfte.) 

£anmarf* oø $olfteh« glora. MI ©et. £jøb(. 279$« 
2800. 8. (ret. f fcrganjuncjebla'tter ter *titt. 3etr. 111 
3a(rø. 1 ».røo.67. 1. iCfr. 2798 Ko. 22/ afdrift $am> 
vat faaoel i &f?ar*ft Øournal 1799 P- 407^15 fom i 
Xn&anø til 9to. IX af ^ermoter. iu r, i 6*rtenreil* 
3ett. ^radnjbanb 1798 9to. 23. enb oibere af ttlfatb felt 
i (anø Jouinat for 2796 p. 428*35«) 

(T>>cttvt) ftob« oø tøtlptUq for 9onbe^anben/ oter* 
fat af )9rotft ^fff. omarbepet oø ubøioct af ftafn« 
Jtjfb^* 2800, 8* (l* £ft, X800 Ro. 23.) 475 ttntetfiøerfe over £ft> oa ©eb, et QMoø af Sfgaft 

Becherclje« lur la vie et la mort, meb Xnmtfrrmiløer af 

$tvt)cU)t oø «afn. £jø ty. 2802. 8. (I. tfft« 260? 9t*» 
34 «d4i0 

9tatur(tftarie for (oer ?f»Qnb 1 Ørnb« xffe ©et. Aiob$. 

2802. 800« 2 SB. 2ben 2)el 2805. (U itfc. 1305 9to. 39,) 
er fottfat af »effen«. 

©uppe oø (Belee af Seem femt n^eGfterretninøeront 
»rugen af ^eftefjøb. SCjtbi, 800. 2bet £)plaø« ibib« 

2803. (rec, i Stcf malte ^ib|. XXVIII. 84=85.) 

Sefoarelfe p«a eanb^ue^otbninøeferffabete nbfarte 
©pørøémaol : bw>rlebfé man bebft foroanbler ©een tit 
en narenbe Søbe. et $rit{?rtft af X>tborø oø Xafiu 
&\ebt). 2805. 8. (rec. i <Diu|fenø 2titnaler X. 225*41. 
(Sn Scbømmclfe beraf fra 9tattona!mfritktet i $ori« te 
inbført i «5*ntel*titentcit 2805 9io. 29.) 

IBeitebnfnø for Sonben til at bprfe *ør. Jtiøb^ 2806«. 
8. (rec. i (Dluffcne »nnaler X. 276*78, oø i t f iCft; 2807 
»0. 38O 

6teber (tor eanbmanben fan affatte fin mb af førbes 
bret 8lace/ oø fRaaben (oorpaa $aa fan fortere oø oaffe 
ben. ib. 2807. (r* i Oiutf« 5iunal. X. 165.76.) 

9(nftcalftsoeconomiff oø mebico'å^irurøifP toitoUthtU 
Xjøb(. 2794*97 i 12 93 i nb, fibcti unber Sitel af IBiblto* 
t$tt for VbPfif/ SRebtcih oø JDeconomte« 2798*2800 i 6 
S3tnb, øø enbeliø unber Zittl af Sftot »ibliotief jor ?>6p* 
fif 0. f. 0. 2802*7. 9 JBtnb oø 3 ^atfter, »ar (an (efter 
O. $. aXpnfler) fra Xaret 2799 8«ebacteur af. Hf ban* 
beri tnbførte gemtffe, naturbiftoriffe, p^pfifoloøtffe oa 
oeconomiffe Vfbanblinøcr ere abfftUtge farfttU ubtomno 
fom f. 6r. ^iftotiff Ubftøt ooer Siebninøtanfiaiterne for 
SDrufnebe af 3. 30. ^ertjoltt oø C <B. 2Ufn. Jtj«6t>. 
2796^ 8. rec. 1 1. iCfr. 2796 9to. 34. famti«ebtnt«5ant* 
Imgar f6r £af*rt. V iiorae ifle 4>«jfte. 

$anbeft> oø 3nbu|trietibenben. Xiøb(. 4^0, par (an I 
Borene 2798*2807 Webubøtoer af Cførft i Jorenina meb 
6ct)mttr P(>ifeitecf fiben meb 5. »rantfc ) 

3X^it>en|f. eefflf. 6f«fr.: %>(p(Ioloøiff Unberføøelfe 
ooer eioef rafterne i ben orøaniffe Ratur/ifar meb ^en* 
fpn til bet oeøetattoe tit> — i Gftifterne for 2803*4. p, 
255 f 7«* (oøfaa farffitt aftrpft oø rec. i f. Cfr. 2808 9to. 
280 * an beførøebe oøfaa ttbøaoen af &a>rf ften ber ptø« 
fifa>cn blaffe ber fdniøU ban. ©ffcUtøaft ber ©iffen* 
febaften in 5topen(aøen« ifter 0« fnt bal 3a(r 1800* 
ster ©. fn» bae 3a(r 2802« Jtop. u. Seip^. 1801.1803. 

3 »tantt>ue^oltit, 6elff. etrifr. : $t raolenl »iøtiø« 
(eb for iDanmarf oø bene gilflanb paa ^øraolinøeinfti« 
tutet 8pHen«fabe i gpen. — i 7be ©el pa^ 2*38. (oøfaa 
farffflt oø % rec« i l fttft. 2804 91 0. 9.) 

3 Sfantinap. Belff. Bf rift. : eammenltøninø mel« 
lem SorTøø anfliUcbe i Danmat! oø gtanterføe for at 
be ftemme (oor mt^tt fDttl oø $r*b en tie 9)?ernøbe Jtom 
fan øioe — i 2806. 1 77:96. oøfaa inbf. i (Dluffcne 
2lnimJ. VIII. 401.-44. Snbbpbelfe til alle 2>anmarl* ea 
Storøeø ffitønb forenebe at unberftøtte be inbenlanbffe 
aKanufacturer/ oø ffabe gienben ocb (øjttbeliøcn at for« 
pliøte |iø til/ iffe (erefter at fjøbe enøeljfe »årer. 2807. 
1- 307*36. oøfaa farjttlt cftrpft' (conf. Æfrcrmn. cm 
tntenl. BoiiKfi. ifte ©. ©. 32 0. f ) 

3 Cloartalftriftct ^rS/nt^et: ^erenaJtllbei ©iel* 
Unb x IB. p, 50*63. 3 ttiiittrpa ; *oab er bf % inboenbt C 47« ) pob bet fjøbeobaønfle Setøab for brøfaebe røennefferø 
Øtebning, øg booroibt ere biffe 3nbt>rnbtnger grunbebe, 
itnberføgt af »oerbolot og 2Ufn. 1797« I. 137. 

fan befergeDe 1808 en 119 Ubgat>e af ©♦ Ifttfenø 
gcuentimmeret« SRagt til at opbjelpe etaten* 

Siatøfeef (Snub fyne) (r føbt b. 18 J)ec* 
J760 i Æjøben&inm, &t>or &ané,gabee, Sujiitéraab 
pva^bef, var Snfpecteur totb Xolbboben. J£)an be> 
ponerebe fca 4>^fufé^oCm 1775. Steffle 178a til 
Siet cg berfra tit anbre tpbffe Untøerffteter, famt tit 
9>arid, bwrfra (jan 1784 tom titbage. Siejfle anben 
@ang tit Spbfffanb 1789« Slet) 1790 $roffffor i 
2gfl&etifen *eb JtjøbentøuméUntøerfttet, og 1794 @e* 
cretair t Gommtøftonen foc Untøerfltetet og be tarbe 
©foler. 1799 tf*" Bnføgnirø entlebigtt fra (Tt 
$rofeffbrat, 1805 blei> fører tjeb ben tongeltge bra» 
mattfie Sfole. 1807 Snfpectoc i bet peebagogifte 
(Seminarium* banjfe Gtaffe, ©amme 2Car QapU 
taln t>eb itongené gtt>corp« , og bADbe t)an, fem 
faaban/ Stagt paa Uni wfftetlbibltottøef et unber Bøm» 
barbementet. (@ee Jgttgetøtoft* annaler 1807. 
II ©♦ 291.) 1809 SRebtem af Støeaterbirectionen. 
1811 Sitbbcr af Dannebrog og ft! famme 2fAr Z)i* 
ptom fon* 2)octor $$i(ofop§i& fla jtiet« S9tet> 1817 
sprofefjbr orbinariu* *eb Uni*erfttetet røeb tfntienni* 
tet fra ifle Samiac 18 14. $an* tytoetratt foran 
9iperup6 9lptaar*ga»e Srigge foc 1813* 

' JDen unge JDarbp. et ©tuefptl. Stiøbt). 1780* paaStybft 
0>erf. gtentborg 1783* (t £ft. 1783 9io. 35«) 

Stene fra en gammel ©faefprøer tilbana ©øn Jtfrbb« 
1782 (er en fotogrt og omarbeibet Ubgaoe af be ©fue« 
fpiUcrbreøe* ban førft baøb« (abet tnbrølfe i almindel. 
vanfF 75ibiiøtfytt. Stecenfføn berooer af Sanber baoeé 
i 1. &rt« 176? 9to. 10. ©e ooerfatteø paa £909 af C* 
*5* »eidjeu Jtoptnb« 1785.) 

9refatfPe gorfog. I- VIII Det« ibib. 1785*1806. (aben 
tbtl er rec. i l. tEft, 1791 9to. 38. 3bte JD. 1793910.34? 
4be og 5te JD. 1798 9So. 38. Sen 6te 2). rrrec* t&faitb* 
tttisfeutn 1798 I- 413*26. famt af tt?. »run ibenparift* 

fte Journal de la litterat, etrana. iffr 2Carg. p. 33-34«) 

føeefet et paa StpbfP ooerf. belø af ø«nt>er unber 2 i tet 
af tttoraliføe itø&tøtMørn I -li Sb- Sopenb. i8go» 
1801. (i. fcft. I8oo9to. 24. 3dø« ID. 23ibl. 55 83* ©. 
65.) belø af 3, <~ Eobiefcn unber Jfcitel af prefaitøe 
rferfud?e I 2b Hamburg 1800, ( Jcn, /titc 3«it. 1801 
9to. 54. OBrlang. ilitt. 3. X8<>i 9to« 139,) 9>aa SoenfC 
ba»fé beraf Jcrtataren eder Stbena @eber* C^6t()fborg. 
1797. Oen gortrottge/ et drama i 1 2Cct. Sunb. eod. «♦ 
6tbfln«t>nte ©tpffe (fnbeé oafaa paa 2pbff tilliaemeb 
©opbie Srauned i ©anber« 2t»6iva^f ^dn« Hufnpiele* 
S^ridb 1794* gortaUmgen (Sntalta 5Keinau er af ©an« 
ber p^ apbf? inbf« i JCgcjere'o tltagasiit ; og berfra af* 
tr^tt i ^oflbarfdttn iut angenebmen Untce$attung. M> 
nig^berg 1797- 

JDramaturgiffe GamUnaer. MI Øinb og III fB. iftt 
<&afte. Xjobb* I788<94* U* Itft. 1789 $0« 46*47. &rtøt 
1790 9l»« 98 06 30«) epmmebog for ©fuefpt^nbrre, 1788« [C. Øfc. 1790 91a. 
3. SririP 1788 9*o. 17.) 

Die Sfta trone oon (Spbefué/ Euflfptel oon /teeflng, er 
gdnjt oon Kabbef. SKanbfim 1790. ooerf. paa JDanjT af 
O. 3. BtrtuL 5tiobt 1791* (*U3. JD. 33tbt. 102 S. 
@. 404. t. Ifift, 1791 9to. 48 ) 

Dramatiffe (DramatirrgijTe) og titteratfpe Stffcg Ctif 
morgenpoften) 1-U fatte. 5Ci»bb. 1792*9). {<5t Qonti* 
nuatton af be bramatutgijf e Stbrag, fora t Xarene 179* 
92 iubrgtfebff i fe loe ttlwgeitpeffeii.) 

f>oettffe gocføg* 1-U 2)et. JCtobb. 1794*1802. (Sen 
2ben 2)et b*? ttttfge et Sttetbtab/ bvorpaa Soørn 
falbea BamicOe ^Oigre; og af ifte 2)et bteo 1803 gjort 
et npt £)plag# fora Ugetebet baabe bar Sftet af P*et. 
5 % cnøg 1 (te ©cl, 2ben Ubg. og tittigc af Baml. Cugtc. 
»ogén er rec. i L Æft. 1798 9to. 37 og 1803 9to, i8» 

iDanf fcrfcbog og (Sjrempelfamting Ml Z>tL Jtjebb* 
I799--I804. W bette JBecf, bporaf baoeS to uocre Vtt» 
gaoer, er begge ©elme rec. i JXitUv iLizt. 3« 1810. 9?o* 
20^24. iDen ifte JOel i &abcnø Jonrnal 1709. ®. 187* 
88« i. tCft. 1799 4t«. 38* ^ e « ^ben iD. i I. éfr* 1804 
9to. 31. $aa ben fibflnaunte ^Recenfion foarebe gorfat* 
teren i CttiTucren 1804 9to. 65.) 

gjerne ©jenlpb af 2>anmar?* 2ben 2fprit. Jtiø6§, 2801. 

3« G* Golbjornfenø SRtnbe. ibtb. 1801. (rec i Juctb. 
røaanebø:ib. 1802. 1. 332*) 

gorfog om ben banjfe ©til. ibid. eod. 2bet£)p(. 1813* 
(t. lEft. 1802 9to, 9.) 

«& aantbog t ben europ<et|fe ©tat^biffcrie. ibtb- 1803- 
2bet CpL 1805. (( iefr« 1803 9to. 27.) 

©amlebe gortalltnøer* MV ZtU ibtb. 1804*14* ((• 
ICfc* 1809 9(o. 45*47.) 

Gamtebe ortgtnate ©fuefptt. MII Sti. ibtb« 1809*13. 
(©amlingen beftaaec af abfttttige i 2tarene 1807*13 far* 
ftiit ubfomne, forbetmeftc nattonale/ jDramerr faafom: 
$<xn$ øtoftgaarb og banø £uftru 1808 Vnne Qotbifrn« 
eod, a. Sronbbiem< Sefrtelfe 1809. ©fottefrtgen 1810* 
f)eber ©fram 1812* 2orbenffiotb i Øtarfhanb o« [• o«) 

2)an|Ze og norffe tyftoxlfte SKtnbefangc, faratebe eg 
meb 3Cnmotrfninøec ubgione. Jtjøbø. 1810, (Citreracurtib. 
1811 9to. 14 og 16«) 

Om ©fnefpilfonften. ibib. 1810 

gorføreren, et borgerligt ©ørøfpf!. iUb* 1814, . (conf. 
CilfEueren 1792 9to. 81 og 1806. 9to. 4a ©. 317.} 

.Om £uboig Holberg fom epftfpUbigter og om ban* 
gpfUpil. MI $e(. ibib. I8i5'i6» {$afL titt. 3ett. I8i8» 
9to« 233.) 

Do antiemsfimis ecclefi« Dtnic« lingva vernacnla 
bymnariis, nymnorumove aatoribus. tt f>rogram til ben 
aarltge 8teformation<fe^ oeb Untocrfttetet* iJavm«? 
I8i8. 4tø« 

fan bar ot>erfat cfterfitgetibe afle i Jtføtentaim t Oc* 
tao trptte ©feifter ; 

a) af*tariit: foratii ©ret> til |)tfoneme« 1790* (l. 
ICft. 1790 9*o. 46. 3rtø 1791« I. 85*90,) 

^) af tengelfé: CøHmanø « infpge Jtone- 1800. $1* 
røere Øetragtntnger ooec Itrtgcn meb iDanmart 1907. ( 477 ) 4 c) af SrABff : Bioerøtø t(earralffe »erter. ifle *>« 
1779. (I. iejc« 1783 9to. 8«) 8fe*roø »roHup eller ben 
galne JDag. af 2eaumard)4i6 1786c Gbbifemanben eg 
ban« £j»tbør, af tRertier 1788* (Zlritit 1789« 9to. 47.) 
ttøgle IDcle af jloriaitø i Karene 1791*1802 paa 2>an|l 
i 8 2oraer ubtomne ©frifter. røarmonteJø npejfe gor» 
tcltiogcr. 1 2>. 2704. pirerieotirtø Slifa SSBerner. 1806. 
2>e tø gabre af feupat?. eod. a« $ e giftefarbige 4>iøfc 
af Ptcarft. 1807. 2)øbefebbelen af ©amme. eod. «. og 
flere enfrlte franpe ©Fuefptl. grembeleø: ttfoliereø ubs 
xtalQtt ©frifter/ paa 09 forbanffebe til ©fueplabfent 
»rug. 1 iDrl. 1814. (JLitt.tio. 1814 »o. 22.; farat (an* 
©nier 1817, 

<*) afryoff: Øtep&ani:ø©efetteuren af føntigjtjartig(eb 
1784. 9tat(an ben r-ife. 1799. (I, OBie. 1799 &0.43.; Ha joh* 
taiiuø ubfiøgte gortallinger i 11 ©el, 1799. £>ol3'ø Se« 
betraab i ben alminbelige 9Renne{?e(ijrorie. 2800« (200! 
fOpU gribericia 1805.) Den Æonfr at c-are ipfeeltg meb 
SJtønb. 1800. (I. £fc* 1800 9to. 4*.) Gørtø &il(etm 
©eifrer, MV £el« 1801*2, $en åonflt at oare Ipffeiig 
meb Æoner. 1802. i(l. £fr. ^802 Ro. 3.) X «£. ttic* 
mejerø tarebog i {Religionen. 1800. iCbcr{>arDø $aanbs 
bodit 25fl(ettfen. 1803. Sancrebo af iSBottaire og) ®ot(e. 
eod. a. £. <B> «5*rmanø fcærrbog I ben cfcrijrelige øceli* 
giøn. 1803. 2bet Opl. 1807. 3. 21, Hø(rø Sfiteb* og 
cafeboa,. (I. lEft. 1804 9lo, 51.) Bet) mere SS il (elm 
Sett 1805. (L «ft. 2805 9to. 37.) ©ammeø SRaria ©tu« 
art. 1812* .©ammeø 3o(anne b'Krc. 1813« (titrtio. 
1814 **• 27.) $juøb. SSaUenflein. 1815« ©atterte 
før be fornem fte JCønffcr og <&aanboerfer , en SBiUcbbog 
før Ungbommen. 1805- tf« *ft IS04 9to. 51.) 3tfUmt>e 
SKanben af Orb. 2806. £>ol3'ø forte Sonfetare. 1807« 
(L iefr* 1809 *Ro. 37O ©amme* Knfranbig(ebØ(are. 
1S10. (1 £ft. 1810 9to. 42.) »algflagtffaberne af (Bøs 
r(e. I-1I Del. 181 1*12* Kogle ©tuefpil af Rogebue, 
m* m. 

e) af BvenfP (Øranbergø) $iftori£e ©tilbring af 
Cfoerrte* forrige jtongeø <9u(rat> IV Kbolp(ø fenefle 8te* 
gjeringéaar« 1-Ul Del, 1810*14. (litteraturttc. 1811 
Ko« 17.) 

Xttintroa, et SRaanebØfPrfft/ fom begqubtt meb 3u« 
liuø 1785/ var (an ftebacteur af t gorentnø m»b pvam 
inbtil 1790. (conf. pram) ©t'ben aHene fra 1794 *»* 
1796« 3 gøren ng meb Collet i Xarene 1798999/ og 
berpaa atter aUene inbtil ben opførte 2809. fcatii egne 
dtbrag bertil inbtil 2800, (»orof nogle ogfaa ere farfttlt 
nbaione, opregne* paa 6 *Blabe i bet 2801 ubfomne He« 
gifter* Øiben ben Sib (ar (an, blanbt anbet, bertil le* 
øf ret : IDoerfarttetfe af to jtjerulfffe programmer, et øm 
Stationer fom ifte forfagebe i Soter; i 2801, og et øm 
bet Ulempe <$terartie mebforer« i 2803. Om Genfur og 
Srpffefrtbeb 2804 I« 22. 1808 IP- 282. Om 9{eger(an* 
belen. 1804111. 298* 1805 1* 288* 2806 111, 1. 249.259. 
IV. 2. 2807 1- 299. SDen be(rrit>enbe 2>fgteartø Bittera« 
turbo« oø. 1801 IV. 298- 1S02 IV. 244« 274. ©ammen* 
ligning imellem $erefcenernc i 9Racfret( og JBaltyricfcc 
nerne i Salberø £øb. 2803. 11L 65. 209, IV. 282. 264, 
Om 5)olberg fom C^frfpilbigter. 2806. I. 140. IV. 20. 
Xbffdrgt ubaf bet banffe eitteraturfelffabø 2fr4io 2807 
J - 83 og 233. ^00 er Kuben i £afon 3ar(? ibib. IV« 
«*>• gra 3uliuø 2815 begpnbte (an igjen at ubgtoe. 
ttlinerv«/ fom enbnu oeboarer. iDeri er af barn feftv 
blanbt Kubet : <3t 9>ar Orb om ben franbinaoijte Zittt* 
vataretn(eb. i Sul* 18x5 G« 4 2s 57» &tt ten poetiffe Sirterntnr unber Gfctfh'an VI« 1816. 3«n nat 1*76. t>T4* 
HKtrifr, Scentff, tfteatral^ yrtøe af (anø anmelbtt 
alp(abetiffe ^aanbbog i be ftjønne »ibenffabet. 3nn. Gf> 
73 7S. Om SlopUoct« Snbfalbelfe til iDanniarf, og ben 
umibbelbare 3nbflobelfe beraf paa »or litteratur. 3«U 
©. 37 s 5<>^ Om ©elffabet til be ffiønne »ibenffabeo 
betø dtiftelfe, og ©Uf re re. &cpU @. 228<S9* CtøartU 
9>ram paa (anø ©Criøelfe i Xniebning af tyvtfton* Kf* 
(nnbling om be tpbffe ©fribentereø <Sgen(e ben ,« 2827. 
S^artø ©. 40*55. Xnbet Sreo til $>ram, ibib, ffllai« €L 
I--45« 

fcanffe Zilftutt, et Ugeblab. Jtjøb(, 1791:1808* r 800i 
©om gortfættelfe ubgao (an 2822 Bimffløerei!, og fra 
Z8i5'i8 atter Cilffuereii. (»arg, 2799*2805 ere anmelbte 
1 1, i&fr, 2806 9lo. 12.) 

Gf(atiø. (o: poettff »ntaarøgaoe) for Kårene 2797; 
17^ 1800. 1802. 2803.7. (rec i *Daøen28o3 9to, 3* 
L *fe 2805 »0. 7.) Kfrerfranbfen. 9c»taarfgaoe for 
begge ^jøn, ubgiøet 1827. 

Comul og SKomué. $t Sibøffrift 2809. 

»ibrag af (am forefinbeø i faagobtfom alle banffepe« 
rlobiffe ©frtfter af aft(etijf etter blanbet 3nb(olb fra 
1778 af. f Sr. t Kiming ^anff »iWiot&ef; iSwrfen« 
og ©ajuiyø pocftefamlingec j i youtfenø, i ©etoftø, i 
SJperup« og Knbreø ttftaarøga ver $ i Samlere« lli: 
Ro# ^ i 3f»w«l for politif 2795. 1. 214,405 i Cftaa* 
rupø 2lrrrøIIU 1.252 j t ed>war3'ø lommebog for 
1785 tre ©reoe til 8tofing$ i ^oerfomø ^ytaarøgwe 
1807 »ofeø fOltnbe. 3 ^.a^tø tninbeømarrferø ibit 
£«fte g^abam |)reiølerø Siograp(ie. 3 ben *oø 9)opp 
2806 ubfomne &iograp(>en ©enerat SKonf« eernet. 3 
Tltfytm 111. 205. *i(h»rie/ ^ifloriejfriøer/ *ifrorie(lfi / 
3 Krttfter ttl ?)røoe af en aip(abetift ^aanbbog i ben 
jrjøune litteratur. 

3 Goartalffriftet Sor B*nt>(et> (rflaae (anø fleffe 
»ibrag i 0»erf«ttelfer af ©oenff, efter »førbetA, toa! 
Un, (Bfdenbwrg, ^eUgren, Heopolo. ^eøubrn er ber: 
af (am: $»ab er ©anb(eb$ item 3unfer ©drøerenotft 
etter ben an(ottffe ©onwirot. ooerf. paa ©oen^. ©tøefc 
(olm 1799. (»aoenø Journ, 1799. ©, 227*28.) Om 
gactionerne i granferig fra «eooluttonenØ®eg»nbelfeoa 
bereø fornemfle Jtampe og JCampbage. IV. 257=340. 

3 bet ffanoina*. litr. BelfF. BPrift. : 9}enetove tit 
Ulpøfeø, ooerf. efter dtoioø 2fte ^eroioe. 1805. JL ,a/;6. 
62. .Jworlebeø beftemmeø Gpopeenø rette ©egreb? 2806 
1- 4i5 c 37- »ilbe bet rare til gorbel for ©øraiføiaet 
♦aton, at ©cenen meb Ørting bln ubelabt eller foran« 
bret. 2801 U* ». ©, 309.45. f 

*an (ar ubgioet: Bnmføe« ©frifrer/ io ©efe. 2706. 
Cuinnø.JDigte. 2799. Weøfclø©f rifter, to Sele. eod. «♦ 
Sjuøb. uboaigte JDigte. 1 802. CrøjelerneøDigte, to ©e* 
te. eod. a »iberø iDigte, to ©ete. 2803. ^olbertro 
?>eber |)aarØ/ paa ©ejbelin^ gorlog 2797. (rec. iBfaiik 
rnuienm 2798* U. 5*5*25.) Holberg« ubrøtgte ©trif- 
ter. 22 «>ele. 1804*24. (Kf ben 22beJDel ubfom to Ære. 
btebele tiUige farieilt unber Sitet: «o(bergø Seonet for* 
fattet af f)am felo, i tre ©reoe til en fornem $erre, af 
Satin oøerfat meb Hnmarfninger. Jtjøb(. 2824.) rfei« 
l>ergø ©fuefpii. 2ben ttbgaoe. 3JDele. 2806. TDaftum* 
^aanbbog t Olbtibenø og SRibbeiatberen« ^ifrortc. 2820. 

3 gorentng meb X. Hyerup (ar (an i Kårene 2800* * 
Z808 ubgiftt »it>rag Hl dcii tun (fe X>mfft 3Digtcfoii|lø ( 478 ) t$ift*rie« 4 $ele % fam* i gorenfn« meb (am og Vbrai 
(amfon, i Vårene 1812*14, UbtMlgre oanffe tJifer fra 
SKitøtlatoeren« 5 SOntcr. 3 gorentng meb åocrfom 
ubga* (an to $«fter af et 3ib«j?rtft veb Ølavn S(eone. 
Oftet Jt $. ©ejbeltn« Støb. formaacbe benne« Gnfe (am 
til at paatage ftg atebactionen af ©tabet Dagen, (vor* 
fra t)an af bet« føløenbe fcjere i 3unfu« 1814 iøien ble* 
fbrløvet« 

3 fcerbe fcfterretn. (ar (an ffcevet ablfittiøe nte|t 
*ft(etijfe Øtecenftoner, tfar i Vårene 1782*1786/ og nar 
tøm« øtecenfentmerfe fabvanliø 2& * • * t . 3 3»erfen« 
lier. proørcef biteene« (an« fteeenffoner meb ©oøfta« 
»et »V 

SU (an« dtteraire ffontrovetfer (øre: ©var paa 
tøeibergø) bet førfie litterat« ^tobuct af g»ort(orft« 
JJreffe« 1787. (tee. af Ztbt i »rtriø 1787 Øto. 6.) Sil 
VubUcum i Vntebntnø af &ag<tcfene SU bet virfeliøe 
jOttblifum. Ib. 1789. (r. ibib. 1789 «Ro. 27.) Vftvunøet 
©var 'til gorfatteren af bramatifte Siltøg C>: Co&e). 
&iøb(. 1789. ©var paa $rof. ØblenftUegerø £ il $us 
blieum i Vnlebning af epftfpittet greja« Vlter. ib« 1816. 

$an (at ffrevet abfftlltøe Rortaler * blanbt anbre tit 
be af ©e]belin ubgivne banffe £>igtere, tilXfter« o« Sam« 
f*e« ©tofter, tit Eergenbammere Støaria ©tuart« $i« 
ftorie. m. fL. 

3 øvriøt (ar (an abjfilttøe ©anøe funbet ftt Øtavn 
paa £ttclbl«bet af ©f rifter 1 , meeft Overfattelfer, fom 
(an ffulbe (ave øjennemfeet, ftjønbt (an førft flere Var 
efter erfor beret Silvarelfe. 

?Kaf)bet (SWaft&ia*) »rober til 3lcefffotrige. 
Dep, 1797* 18 1 2 Mer) perfonel gapettan veb'Wpa 
lirfe 09 ®tve g»entg(eb t {Ribe ©tift. Sr nu ©og« 
neprcefi til Zftpregob 09 SJefler i famme ©ttft. 

ftinalbo fttnatbini, overf. øjennemfeet oø forøøet meb 
en gortale af £. 7U(béT. 1-11 ©el. Jtjøb(. 1800. 1 801. 
(1. iCfr. 1800 9to. 26 09 40) Vttala eller be tvenbe 
IKlbe« JCjarliø(eb i 8>tUn, af fyattaubviaub. overfat, 
ib. 1801. »øverne/ af Bdjiller. ooerf« $elftnøør.i8oi. 
touvet« gluøt« ooerf« meb en gorlale af & &, Kafcbeft 
tb* 1803* 

SXatøfff (®eorfl) f. b 7 OTattH 1765 i ®am. 
menborp paa gement. $an« gaber var $røprietair, 
©tuberebe i damborg 09 gi! berfra til SBerltn for 
ber at flubere 9)?ebicinem ©let) 1785 immatrtcule* 
ret veb Jt)«ben(. Unioerfttet, 09 tog 1807 ben niebtt«. 
Z>o(torørab. Star i nogle Var 2otge t)eb Sugt* 09 
Sorbebrin9<(ufet paa (S(riflian«(ar>m ($on6 Xu* 
biograp&ie ec vebføjet (an« Z)octorbtfputat«)» 

AJnotata q væd am circa febrim piierperalera, en 2)i«s 

puMi i bet Sobefte jDiéputerefelff ab. 5Cjøb(«' 1787. 

Electrtcitatis tanqvam medicaminis dijudicado. DisL 
inøug. Havn. 1807, %vo. (1. iCft. 1809 SRo« 20 oø 22.) 

3 Nova Aeta Sodet, tned* er af (am. : De ca taplas mi- 

tum craollientium virtutibus refolvente et reforbtionem 

j uvante et de hujus med i i qva talis in inflammationibua 

*topicia efficacia ee prasitanria. De polypis uteri, et 

prascipuU horum incommodi»# qvin i\im discrim in e. qras mala, tant ratio nU momentit, q¥am factonim et 
caluum memorabiliuut fide confirraantur. De placen- 
tas parti bus ae munere com modis et incommodis, tara 
fub ^ravidttate, qvam fub partu. Prim« line« de aevi 
noiln vi in genus humanum, in mores, in artes hooaj 
ae iitcras. 'De fpbacelo fpontaneo lethal i. De phthiH 
tuberculofa, ut feqvela phlogofcos chronicss in luppu- 
zationem tranaeantis ae dednentis. 

SKameiet (3. 9>» «0 e(ef for TTrttSeriet 
paa S9orn(o(m 09 Dbeepeutenant, 3Døbe igo6. 

gotfoar for min eøen 09 fal- Oberftlieutenant ©4 or« 
af p. VT. Sf opgaarfc ubilliø anørcbne ojfentlføe Vøtelfe» 
&iøb(« 1805- 8oo» 

9tamtn (Wcotai $erØtcb) t>ar eieutenant 
09 blev ftbcn Sorflinfperteur t>eb Støraa« jtobberverf ; 
føbt i 9lorøe 09 faaotbt vibe« paa ^ebemarfen« 

Saøttaøllfer over Xufteørabcn oø Clocttføbet« grtls 
ninø om Sinteren 1799 oeb Sønfet 4 &ilt fønben for 
Øtøraa«. tnbført i 2>ibUot^eP fpr P(wfi? I5be 8. ©. 
i?3 8 78. (conf. XVI. 38-- 43 O liøelebe« aftrptr i tepo* 
ørap(» journ. XXIV £<*fie p« i79>84» 

9tam(øfe (^an8) fobt 1681 b. 1 SuUi i 

Valborg* (oor (an« gaber, «£an« SRamlefe, y>at 
9)r«fi til SJor • grue • ^trfe. 2>eponerebe 1698 fra 
Valborg ©fole, (vor ban ftben blev 4>eter. 1707 
$ree|l for ^vibberg i Valborg Stift. 2)*bt 1729* 

JDe @9øe< ©enøeboø JCjøb(. 17x4 oø 1728« 8. Vbam« 
oø <&9Qt galb. paa ©er«, ibib« 1727. 8/ 

SKatttføfe (Peber Staufen) »ievi676«e. 
berfle dapellan veb dolmen« Xixlt i £iøben(aviu 
2)øbe 1697« 

Disp« de rifu. Hafn. 1675. 4- 

En ar ratio oratiouis dorainicas. Francof. 1687* 8* 

9tamél)art (Peber) føtt 1740 i tøben* 
$am. $an$ gaber var <Stat«raab 8tam«(arbt fom 
i fin Zib (avbe vceret ©e^ejmeÆabtnetéfccretair (o« 
Jtong griberie IV. og ffben biet) jDvertolbinfpecteur 
veb Jti«6en(avn« Solbfammer. Sønnen blev 1752 
©øcabet y og bøbe fom Gontreabmiral isi3* 

(efterretning om bet befjenbte af ben banffe globe« Z\f 
nefle, efter alp(abetift Croen, fra Var 1752 og til 1807« 
Jt]øb(« i8o8« 8vø. 

SRatttUé (3ona«) føbt paa Vferøen i Rom«« 
bal« grgberii i 9torge, (vor 9^n« gaber, 2)anie( 
Ramu«, var 9>roefl. l68i blev (an pet fon el Ca» 
pellan (o« $rgfien i @ørum i Vgger«(u« 6tift, 
(Solbjøm 2(or{!enfen. 1682 ®ogneprøe|f til forben 
(oug paa Øiingertge i famme Stift. Søbe 1718« 
$an« $ufiru var ben af UtaUsnøø Store og gebe 
éanMinger befjenbte tjoetfe Vnna (Solbjørnfen (ejents 
l\$ GolbjørnibatterO ( 479 ) ttaatotl aanbeKøe SRarfeøØfiø. Jtjøø*&# 166*0. >^96» 
2698, 1734- 1743 oø oftere. 800. XanMig £er barium 
eller ©lalen* tøltyaøe« <5&ri#iania 1695- ***♦ 

Non Regnum o* Norvegia antiqva et ethnica, Chei- 
ftiania 1689. 410. (et førft ooerf« paa tbanft af 3. 3« 
j&orf. Jtiøbenø. 1611. 4*o. (conf. Xttinerva 1787. l. 
«5&) S ben øocrfat af 2Cucor felø 09 forøget web ben 
2ben )>art fr« «J>anUb $aarfaget til Oluf gagrnfen ub* 
Oioet af 3. Øpiøbcrg. Jtjøbft. 1779. 4*0- Qeoftit* Hor* 
gc 79 82.) 

Ulysfes et Otliinus anus et iåetn. Hafn. 1703. 1713. 
1716 800 (Acta Er ud. Suppl. VII. 40- Cønf. røttritt« 

froiw »ibU Øvfcgotb* V. 107*23) 

*irfe* øg f?erb*lige $tfiorieø. QførtfKania 1704« foC 
J?aa nø oplagt mcb røiiter^øUt (Sontinuation- &jøb(» 
1736. fol. 

O ratio ad Regem Fredericum IV, pro cleraeotisfima 
legai norvcgici villtacione et follicita peregrinaiione« 
Cbriliiania 170!. fol. 

9torge* »effriøetfe. Stiébttty. (J735) 4* optrøfc pa4 
ni) r. a tbib. j.to (conf. Caral. 25i t> li« tfc* Øevcl- JI. 
184. 3eøjenø %*ørge «• 110.13-) 

SKatttUé (JDamel) ©en af SRceflfomge, 

Sptønffmng til 8ic*'8Xarøolber 3<#an Støioeø 2Cn* 
fomft fra Sronbtftm til CJJriftiania 1709 — aftepft l 
ben tDtelanocfFe Bamltng a| løerø 13b! Øinb« 

StamUtf (W«l#>t) »robrr tit fownførtt 
3ona« 9tamut. JBarHlumnu* paa JUo(tetet, ©tben 
fcttor geologi« 4 Srønbføem. Sleb 26B2 SBtogt jl«r f 
JOøbe 1692. 

Theatrum Idolorum, Hafn. 1667* 4t<x» 

Dispp. phjficæ du« de aéris natura« ib, eod. ^to; 

SKtttmiØ (Gt)rifKan) 6011 af OTttflforrtøs' 
fobt i gebttur 1687 i Sronb&jem, fra fjøi« Stole 
i>an beponetebe 1707, SSfet> 2709 25eta«u6øeb Gom* 
immitetet. 171 1 »ar førft 3ntewm*prarft t>eb ©at# 
tiifonSfirfen i Æjøben&aøn, og berpaa Gapelian teb 
dolmen« jlirfe fnmmetfeb*. 1718 9>rc*fr i 2$ør# 
bingborg. 1730 til «£ettiggejfl* Jlirfe i itjøbenbaørt. 
1732 SSiffop i gptt. 2>øbe 1762. (23tod>ø fytiffe 
éej(fltgr>eb h 213, og &. ttnfyerfen Oraiio fa- 
nebris in obitum C* Kami Havn, f, *u 4 to «) 

Dispp. Havn. 4to. Disfertatio hiilorico-poliiica ima 
de civitatum origine 1709. sda de fortn a ctvitntis„ eod. 
a. De alchemia biblica. 1710. De med i cam en torum 
Galeaicorani et Chemicorum æqvipollentia. 1711* 

Gn fjerten* Søn 09 Salfigetfe til ©ub : faa og to 
tantelige yfalmer (ubgtøne mebenø (an »ar GapeUan 
til $olmen* StitU) i. 1. et a. i aflang SDucbet«. 

SKaittUé (Soc&urø $ri&end;) S3robu tit 

9l«(iforrtge ; fobt i £ronbf)jem 1686 b. 3bie Sulii. 

Seponerebe 1707. S3let> 1718 ©tabéconbucteirr i 

Jtjøbenbatm. 1720 2>irecttuc wb 9labigation«j!o^ 

Ortiiflf tfitterAcurlevkon« len pa.1 SRøen. Derefter qSrofeffot xnaihetnatam 

inferioram D>b tttllDerfttetet. £)øbe font Senior 
Univerfuatis øg 3u(lit*raab 1769* ((Bføtfnøø 3» # 
beltærcre 2 ben £kf ifle S, 193^00* niitierPA 
1786. IL 559*) 

Ditpp* Havn. 4to. MemortaletTigenometncuin 1715« 
De fpectris Norvegi« fortuitis. eod, a. Methodus lo- 
lis a terra diftaniiam inrtieudU 17 1 2. Jupiter plan eta 
cura ejvatuor fateilitibua 1713« De inftrumentis aliro- 
iromicis eod. a. De prints juveatuua Academicaa XI«- 
dii^ 1730. 

Elementa Geometri« lex prioribus librit Enciidi* 
ewnprehenfo. Hafnia? 1737, 4t0. ilWom i en forøget Ub* 
gattc in ufurn fe hol ar um. Hafn. 1740« 8w» ((Bjeøflng 1. 
cit. ©. 198.) 

^iflortfC og p^Pff BforrcettflTe om be forttnberlige 
9torblpfe6 9tatuv og Oprinbetfe — tnbført i t>ioen(ta» 
bernedfclffaba ©Prifttr Som. i. 317 03 Som. 111, pag. 
309. i biffe ©ferfter« latin^c £)oer|attetfe Som. 1. pog. 
317.-94. Som. 1U- p. 209372. 

£an (ae forfarbiger et itort ø*er 9torgey fkntttt i 
jDredbenaf^. 8obene(r 1714, fom! bører tit 3oftaø 
SUmuø'ø Horgeø 23effr4\?dte; og et meb Opffrift Ha- 
logia Saxonu, [om er øebføjet fammel 2raaat øm 
SUpéfe*. 

Ttlmanaffen for 1714. 

6freo gortaten tit 3ieøenbalgø tBuctibeø. 

. $KaittUé (S^an Daniel) s^cber ttt U to 
9tot(iforrige ; føbt i Sronbdjem 1682* ©eponerebt 
omtrent Var 1700. fitar 1703*4 Xtunrautpaa jtto* 
^eret øg latit 1706 paa Gferfen* (5 o Ur gi um. JRef» 
fle fiben ubeiilanbø, (vør f)an gif øt>tr til ben rø* 
merjf.catbølff* 9te(tgion. 2)øbe 2762 fora 3eftttt4)g 
SBiMiøt^efat t)rt ©iffoppen af CøUn, 

Dispp. Havn« 4to, Trias problematuin criucorum 
1703« Biga tlieorematnrn logioorum eod. a. Trias 
tbematum logicorum eod. a. Tres thefuim pnilotø- 
phicarum triades 1704, Schediasina de ara De i pri- 
mogeniti Diip, Mil. eod. a. Scbediasma <le numero 
et ordine tlecem perfecutionum Disp. 1-U. 1704*5, Do 
ancilibus Romanorum. 2706. 

SKaitttttf (SoSmuS) ®øn af ovenanførte »t» 
fføp Sotift« SKamue. Søbt i Jt;øbenOa\>n 2717 ben 
24 januar. Deponercbe fra IDbenfe. 1734. flSlen 
1742 ^>rafl i Partiet) i gpn, øg 1767 i VfTent* 
)Døbe 1782* 

Baurinø f rabffen øm GT^rifH Cpjranbclfe , øøerf* af 
granff. Cbenfe 1781- 8* 

9tømU$ (Sacob) $R(e(Iforrige«»roper,- føbt 
i Jtjøben^atm 17 16 b. 6 gebruor. Deponerebe frø; 
jDbenfe 1734. 1741 blcø Srebag6prce(r ttt@t.itnttbø 
SRenigt)eb i jDbenfe. 1744 Gapellon og 2745 Sog* 
nepraft teb famme SKeni^cb, 2747 ^roøft i jDben* 

C62) ; ■ ( fk $erreb* 1763 Ciffopigpn. ©abe 1785- (Slo$* 
fynflfc (ØeføUøtø L p, 222 ) 

gørlte Gamling af 50 gnbellge ftfalmer. Dt>en r e 1782. 
øoo. 2bet ©plag. ibib. 1786. 8* Xnben Gamling ofioo 
gubelige ^falmer, ib. 1782. 8* Stebie Gamling af 100 
ftfalmer, mcb et Sitørg af 3° Sønner, ibib. 2783. 8- 
Gamlebe bleoe bc trptte i aflang gormat. ibib. 2745. 

.. Sale »eb $rofeffor SanberØ 3nbf<rttelfe fom Hector i 
Cbenfc Gføle. ib« 1782. 8* Sale »eb $rof. Gtbberng 
Snbfatteife fora, Gonrectør fammefiebø, ib. eod, 8. So« 
le »eb »iffop ftalleø 3nb»ielfe til SSijJop i GieUaab- ib. 
V83. 8. 

*nm«rfninger. o»cr TCUtop^iii Sanrer øm $t«ftctlab« 
ben. ib. 1784. 8* 

Stamtté (Stillian) f*bt 1765 b, sbiøSan. 
i3fr>rtb» i fttllanb, bw (an« gabet, af farame 
9ia»n, bet »at ©rober til bt ttenbe 6tbfh.«»nte, 
Co*mts* 09 3acob 8tamut, var eognøpraeji. De« 
ponerebr 1781 fra* ^ftlufefcelm« ©fole* SReffte 
1789*93 ?<** bet $a«fonfEe 6ttpenbium ubenlanbt 
til SpbjÉlanb 69 StaKten, 1793 ble» Doctor Wilo* 
føpbi*. 1795 85ibliotb«far »eb bet (Slatfenffe 23r» 
bliotbet i Jti*6enbatm, 1799 titn ft e Snfptcteur »eb 
bet fongelige gRpntcabinet. 1802 ftf 9>r*bicat af 
f>rofeffor. 2827 ble» Ribber af Dannebrog. 

Disp. <j?» oftenditurdoctrinam de immortalitaee ani- 
■mm in probnaø aiuiqvitatt* popuiari religion« fuifle 
cognium. Havn. 1788* 

• 

Comraentatio de fermonibus funebribns, qvi public« 
Athen i s habebantur. fpecimen inaug. Hafnia 1793« 8« 

ttec. af gleiføer i Britt* XV ««fte »0. 1.) 

Catalognt nummorum veteran) Mufei Åegis) Den« 
G r«co nimjet latinoruin Havni« 1816.410. (JLitteraturtlO, 
2817« »o • "!• 5. 5^ (Bbtt. 51 "3 18x7 80,214.) 

3 tftinerwt er af barn : C»er åalenbere i Xlminbelia.« 
|eb og ben 119 frønffe i Gcrbeleøbeb. ' i Xargaog, 1793. 
IV. 265. SBreoe fra en »ejfenbe i 3talien. 1794« 1. 168« 
M. 55. £>« ©ufhn i bet cloøfenffe JBibiiottet 1798* 
Ml. 84- 

3 bet €tø*nMn*9iffe SelfFab« Øfrifrer: 8?ecen|to« 
nen o»er Gejbelinø ttbgaoe af «$olbergø petter Paarø 
i *arg. 1798 2bet »• pag. 515 25. Cm be jfaaroe Gte* 
ne og Jtonjten at gra»cre famnte. i Xarg. 1800 1 ®. G* 
84*108. (p*a S»bjt ferffilt ubgioet. &iøbb 1800. 8»o.) 
Beretning om et Xntal gamle mefl tpbffe SXpnter, funb» 
ne 1801 paa galfter. ib- 2bet ©• 2bet 4>«fte G* 164 72. 
Cm »rafteaterne. 1803 ifle S. 6. 117*48. 9togle»e» 
tnarfninger toet be npere Stberø tyftotiftt SRcbaiKer« 
2805. 2bet fB. G- 32562. ^iftoriJJ ©eretnfng om be 
Gulbmpnter fom cre flagne i bf banffe etater. 1807 ifte 
8), 6- 124*201. Cm nogle i ^aberOteo Xmt funbne 
tXonter- ibib. &, 202« 10. (fri fattelig gor! låring af en 
antif SNpntfamlinfll 3nbbolb, 3nbretntng og Xnoenbele 
fe 1814 187*239- 

Cm f)riihfta»e eller »uaecalenbcre — er inbf i VTferup 
m iMbfager e« 109 » 480 ) 

SKattbntp (Vnbreaft) 6fot>riber »eb be np Xnlot$ paa Sianbbøt Jj)ebe. 

Rogfc 3«ben; og ubentanbfrV 3k^rtttgelfer # gøeltarfc* 
net angaaenbe/ famlebe paa en dieife f Varet 1802. — 
inbf. i Horcufl? ^nbu«fmo $ maga3tn 1803. i e«pt. 
og Cctober hefterne. 

9lanl)rup (Sagert S^rifltaa ©c^nabel) 

føbt i eiagelfe 1765. 2>ep. fra fin gobebpe6 latin« 
jfe Sfole« Slet) 1795 perfonel (SapeQan i €!l«g«> 
lunbe t ejedanb. 1799 ®ognepra| tti Jaagerup 
i So&anbw 

3. *S. Cnmpe om iDpbagelfen af Xmerka, en UU 
bog for ttngbommeiu ooerf* 1*111 toti Jtjebb* 178? * 88- 
8»o. 2bet Cpl. ibib. 1823* 

Bafentau* $immelen paa 3orben. o»erf* ibib. 2788« 
8»o* 2bet Oplag ibib. 2802. 

Sale »eb ben np Cfolcé 3nb»ielfe i Saagernp. ibi<L 
eod, 8»o* ipg SKinbetale o»er kammerherre $>. V. ge}* 
ib« 1805. 

9t far Btbraj til trZinerva, boortblant ooer gtøf« 
Vaulfen i 2790 gebraar og IRartf tøfteC 

SCantrttp (W*nit) f. 1742- «* 1771 

9>cafi i Seer«(e» og 1777 i Ørejntnge i eUUanb. 
JDobe 18 1 3. 

ttbtog af Ørubeoielfcitaler JCjøb^ 2778. gortf«ttel|c 
af b|ffe Saler. ibib. 1783. 

49rbrbreo til SBrejninge og ØjergM ftenigbebcr. ib. 
2780. (Lxvte «fr- 1782 »0. 3.) 

Gamling af gejligftebitaler i |>ror|leembebet t6. 2793. 
(Bile. XIV *«fte «o. 32. Ucrfce iCfr. 2794 9lo 52. 
Xutor* ©jenm<rle b«imob i TLviu 1795 9to. 43.) 

Øeoiø for 6&r ifte nb om men* eanbbeb efter tce^manbi 
Satteeone. ibib. 1797 -'(I- »eft- 2797 »o. 24. luxocé 
»epltfibtb^ «o. 28) 

Øanbøeber til ©ftertanfe for »or Cib, t ©re »c til en 
83 m« ibid. cod. 

2(b»arfel imob ^rnlfenflab* 9n Vfbonbling« ibib« 
2803. 

Ctyrifletfgc Sørnefange« ibib. 1805* 

4 frrfftit ubfomne enfelte yrafenet/ og 2 inbført tblanbt 
ben 2766 utgione eamling af ^rabifener til at beforbrc 
en b<Uig Sanbcl. 

porrer ooer X)ptlaring og np 8teformatioiu onrrfatr 
Jtjøbb« 1786, 

9lattt)rtt|) (8aré KWfen) føbt i »pen »aiu 
brup i Slibe 6t. fBar førjl $out »eb »anberø ®fo« 
le. 2689 abinngeret og 2692 »irtelig 9rar^ »eb 
$ofpttalet i Sianberé. 1702 Ctogneprafi før ©tnw 
Unge og gem SRenigbebee« Døbe 2707. 

Stanberø fDtardb ^t fllanberø ©tab* iDrifterø ©ejfri»et» 
fey ©pberø »lununclfe og i*ige ttingbeb« »eflageife^ ( 48i ) tftftfwt af 3. ur. votumfiUt. «otø 1769* & (»rte. 

3oum. 1770 fU. 17.) 

SJtønbtup (tøeis). ©« : .Senfett. 

Støltttølff (»nrtolb SRfetfen) Ccføbtt^a- 

bergleo b. 18 gebruar 1596* Sat Jfnformator bog 
Xong gribrrie III og rejfre meb barn ttbettfanbt, 
S(r» 1627 9>rafi i SRoegfilbe. 2>øbe 1666. 

ligprabrten oøet Stycmaø Gfebefreb. 1699. 

Tuba Danica f. Dispuratio tbeologica de éareo cor- 
oa in Cimbria in ven to. Ha In. 1644. fol. (conf TVormii 

Epift p»g. 887- UMllcr om (Øulbbornene ©. n»i2.) 

Refonabilia Eccbo h. e, Orationia (eri» mira via«, 
ibid. 1649. 4. 

a&eøitfning, at 3eftH fcbrifrug er pint, tortfafrrt, bøb 
og begrapen om grebagen. tb. 1651. 8- 

Sracrat om ben gormørtelfe, "\<m ffete i ©alen b. a 
*nø* 1654. ibib« 1655. 8. 

SKatlbttff (9tøe«) m ©en af !R*frforrige 
fobt t StøeifUbe 1630 b. 20 Suguff. £eponcreb* 
1648« SRejfh ttbtntanb* i 7 Zat; og ble* oeb fin 
$jtmfomfr 9Sagtfrec 1657* 1661 ^rcr(r i Jtføge. 
1665 til $*ttiggejjrg Jtirte og famme Var ASifTop i 
Sergen. 1675 ©octøt Sbeologi*. iDøbe 171 x, 
((Bjeefmø* 3ttbeU*r« I. 359*71«) 

De Jelu CbriiU refurrectione. Disp. Lipf. 1652- 4to» 

£tgprcrbi!en coer 3nger Cluf« JDatrrr SBorm. £bb« 
1680. 4to. øøer Xmbrofiuf $arbenbef. tbtb. 1695. folio« 
oøet SXag. Ynberé JBruuru fb' 1706* 4tp. 

SKattfcttff (9>f bet) gogeb i 3nb #erreb i 
2ronbf)iemg €t. i 9lorge. 2DøbéiJ{jøben$aDni776 
53 Var gammeL 

Itntebnfng til Xgerborrmngrn* gorbebring, gnmbet t 
9raturl«rrm og øeb d^pmiff« gorføg ftobfæfret« Jtjobenb. 

J757- 

SRatøfttt (|>«nrif) « n Ctaraefra af ben tor« 
be $enrif ftangau til Stoltenberg, og Son af granj 
Stan&au, Sebntnianb ooer jtorfør, Gattunbborg og 
Silfebørg, $ait et f. b. 26 San. 1599 ; ejebe 9to» 
fem>olb, SWøgetf jorr ic. og *av {Ribbtr af Clepban* 
tm, famt gebnfmanb paa $at>rebafl>gaatb, Jtallø, 
og Stjernholm. 3 tf« Ungbom gjorbe ban tibtløf« 
ttge JKrjfcr baaW i og ubtnfor Guropa« iD. 1674. 

QentftofirbJge 8teifcbeftrei6iing feiner TCnno 1623*24. 
aut 3erufalem, $atro, unb (Sonflantinopei getøanen fR<U 
fen. Æopenb. 1669. 410. $a«b # 2704. 8* 

SKait^aU (Sofcan Soadjtm) Gtubtnt, JDep« 

fra Sorbingborg ©fole* 
IttrgiU xobe Gelogc. owrf. i ttTincrv* 1806* ). 51* fKcUtjaU(Cfto Wanbenip) ® V tt»i føbe». 

82 HXai 1719/ $ant gaber »ar Oreo . Ctrifltan 
{Ranjau/ Statsoffer f Wotge og pben Øttftamtuianb 
i gpen, b»1« Skeof til galfrer («fef i JDanfle 3Dig« 
tetonftø éiftotie IV. ©• 233*3^ «87-88t øg tU 
©ram i TOolfe 3ournal for PoIitiE i8«. «otf 
nen biet)', efter nogle Xar* Ubenlanbliejfe, 1742 
2f6feffoc i ,$øje{fcret, 1746 eciftamtmanb oocc 
3*lanb og gærøerne. 2)øbe i JtjøMnbaon føm @<» 
^ejmetaab 1768« 

Soenbe Solet, (olbiie i Bibenfrabetneéfelffab, i X«* 
Ifbning af Jt. C&nftlan \lt<* jDøb og gctbetit b» Vte4 
©aloing, Jtjøbb* 11747* 4*°* 

Sale i ICfttebning af Subelfeftai 1749. ubgioct af S- 
C. 6cb#naiw ibtb« 1753* f« 

Edda itlandoife, a PoccaRon de U confinnation du 
prince faeredi caire. ibid, 1765. 410, og Stancea a Toc- 
cafion du premier lit do juitic* tenu par Chret. VIL 
ib. 1766. ^to. 

SJtcmøe (Vnbt«a< »rcberg) føtt i Stiøteite 

^a»n b. 13 g^br. 1751. J^antJ gaber t>ar ©tttbent. 
4>an bep. 1768* Xøg ben mebtcrnPt Doctørgral 
1779. " JBkD 1800 Scrg« t>eb greberlf«t>oft)ttal og 
$rof. !0teb. eptraorb. t>eb Unit?erputet. Døbe 1801* 
(Cilftiurea 1802 9lø. 2.) 

Dispp, Havn« Tentamen circa ctrcnlum fongvinit 
in foetu 1774. Obfenrationet de pleuritide idiopatica 
1775« Specimea medicum circa Febrcni poerperalem 
1776. Enperimenta circa vrtiro Ugni cpraa&a in afiecti« 
bus |hyftcrici» 1777« Centuria tnefiuro med« »778* 
Adnotata nedico-practica. Disf. ioaug. 1779. 

3 jfcut ref. Sodet. med. Havn. Symbola ad|hifto- 
riara dy fen ter iæ epidemica autumao 1779 circa Aarb«» 
Aura graalantia. Vol. \. 31-40* Sy mb. ad hiftoriaia 
morbiilorum epidcroioe 1781 grasfantium ib. p. 20b* 
Obfervata circa iebrinm intermittentium diuturnarum 
ec male tractarum fcqvelas p. 385. Obfervatio de gra- 
▼iditate veficulari # VoL 1M« 151. item Obfervationet 
medico-practicae Vol, l. 331-45 «• Vol« 11 9. 108. i54- 
506. 346. 392 og enbelig Sciagrapbia morborum <|*roa 
r/8Q obiei vavit 1 Vol. Jll. 310 og 342. paa åP^bf? QVttf* 

i 3- iCverelø medicin. Oponiå) 1 fe. 2teø u. 3teo *e(t. 
ISien 1795* 

^)an oar 9Xcbarbe]ber i n? FrfrifF CillFuor i777'79- 

fftttfci) (griberif) f. b. 15 £«. 174« i **' 

(et> ub gorfene, ftoor bang gaber vat $rcrft. £)ep* 
fra gnberitø 1759* Star Xmatitienft« b^ Siffop« 
perne t Varbué S3i(bføe/ 4>ee, og Sonfon. ©le\> 
1777 (Sapettan til gtue Xirfe fammefleb^ 1794 
@ogftfpr*fr til ffb^^up .og $orn og 1802 tit $ar« 
ribøløD og Xlb«f i Varlig @t. iDøbe 18 1&. («nf. 
éertelé 2tarl;uø JDomEtrlc IL 5^5^90 

. aBroberfpfet* ¥arbna 1792* 

aBarfetftuen bog 9eber Jtnabfen Ørtiuft. itatbuø i8o6» 
(I, iCfc 2806 $0. 25.) 9*ber 4tnubTen guttt* effev ea 

(62*) ( 48a ) ftøWI tywwrlbef rfoelfe I mørinbe gotfoUinge?: iftc 
♦*fte. grlbericfa 1809. (f. Ifift* 1810 9to. 26.) 2bet &. 
ftanber* 1810. OUrt.tifc. 18H ?to. 20,) 3bie og 4b* $«f* 
te ubfom i Ølanberé i8ii'i2* 

*notøning til at fårene ben et>angefifr*<briflelige fJfafc 
mebog meb ben fororbnebc gcerebog* fltanber* 1813* 2bet 
©pi. 18x4* 

SKafc^ (®eorfl> fra 7f«|>alt.»e«fatt* 2m< 
be leende i Qanmart* 

3crfln« Sroen« Jtamp og 6efef , ooerf« paa Spbfc, 
Jtopenb, 1640. 3érfinø grifl' lejr* unb trajiretøt ©cbrif» 
len in« Sentføf ftbe efeat« granfof. 2685« 

SXafc^ (3acob) »ar førfl Stigeni ©frfoer, 
eg fccrpaa i Jtong griberif ben 3biet 2ib Saugmanb 
i Stavanger* 

IRortfc £øøt Memorial, &iøben$» 1650, '410* 

SHttftø (Sacob) føbt i 6tat>anger 1669 fc 
27 2)ec. 4>an6 gaber, SWidjaet ©unbetfen, Mat- 
Gorenffriwr ouer 3<tberen øg 2>a(rrne i ©taøanger 
2mt. #a»« flRober *at Satter af np*anførte£augf 
manb 3acob Stafa.- Deponerebe fra ©taaanger 
1688/ og tog 1696 2Ragiflfrgraben # 1706 biet) 
Strctor iG&riftiania. 17x5 2«ctor 2&*ofogian .2)øbe 
fora Gancellieraab 1738« (<on£ ©ufcme Æetmet 

DUpp. Ha?n. 4to. Urin« decoloratæ five thefes pliy* 
fico-medicæ de litgnis dubiis et infidis, qvæ ex urina- 
rinn coloribut deiumuntur. 1696. Ab das in Aula live 
Cogitatiouet qvatdam circa perfecutionem periicam, 

1699. . 

feubeHge »et«nfm»ger øøer 4 ©friftenl ©prog. J!b(« 
1700- 8» 

Annua mømoria diei 13 Jul. 1719, qvo alma fcholas 
Cbriflianenfls do rous inaugurata, repetita 15 Jul. 1720. 
Havn. f. a. 410« Stamme ubfora f banft Dperfctttelfe af 

en X^Olipra. 1721. 4t0. (rec. i ^jecø Nova Lititraria 
91 Q. 13 COnf« Luvdorphiana p. 266.) 

Sabel oøcr informationen vfoi Gbritiianta ©fole. <3bri* 
fttania 172P. in patumi (optrptt paa np i ttyernpø ©fo» 
k&ifrorie p. 162.(6.) 

Sabel ooer be 3nbtomfter og ben ttnberbolbning fom 
SJifeiplene fammefteb* funbc • npbe. ib. eod. in patemi. 
<!♦ iCfe. i8oo # 372O 

Sfafcf) (So&annré) føbt 1678 b, 20 gebr. i 
4>al|ieb i 2aa(anb/ tøoør fyan* gaber, af famme Stavn/ 
nar $roefh JDeponerebe fra 9?p!jøMng Sfole 1097. 
1708 bte» ®arniføn«pr«fi paa gælningen 6&rt|tiané» 
borg i ®t>inea. jtom tøem 1713 og Wet> 1714 $refi 
til atørfiab i 9?orblanbene. Søbe 1744. 

SRejfebeffrioelfe til og fra ©mnea. ubgtøen meb gori 
tale af S Vttnntfta*. Sronbføm 1754« 8« 

fftflfcf) (3øtgen) Srober til ^»(Ifornge; føbt 
i J&aljfrb i SolianV. Sar ben førfif 9la*igationtbi» recteur t>eb 9lat>igatron«fforen paa OTøen. Blev 1 713 
9>rofeffor SSatljematum fupertorum «eb Univerfito 
(Ttetet. 2>øbe 17 14, (conf, Sabena Unto. 3ottrm 
II« 14a) 

5Den møenffe ©tprmanbébog. 5tjøbJ. 1702* 4fø» 

SKafc^ (eaurib«) Bar 1707 9reft tit *a^ 
bet i ©maaiarnene« ZmU Søbe 1759, i fin Xlber* 
83be og Cmbeb* 53be Zau 

Grandæ?i Piiopofiti epiftola vaUdlctoria. Chriftiania« 
1750« 410* 

SKaff (»aému«. *rij!tan) føbt b. 22 9?ø». 

1787 i Srenbefilbe peb jDbenfe, ^oor (an« gaber var 
$utmanb, 2)ep. 1807 fra JDbenfe Stole. Slc« 
1808 JBoIonteur, 1812 Xmanuenfi^ og 18 14 U«* 
berbiblrot&efar peb Unix>erfiteC6bibliotr)ef<t. ©jorbe i 
2Caret 181 2 en lætb Stejfe tit <Stocfbolm, øg i ^tare« 
ne 1813*15 m tit Seianb, begge paa (ongeltg V&u 
tovning. StUraabte 1817 en np Ubenlanbørejfe, fom 
førfl git tit ©Perrig, ginlanb øg 9iud(anb» 1818 
fif ^an Xitel af ^rofeffor. Jpane $ortratt foras 
3tf}e(ii Qbgat>eaf6amutibø åtbba. 

JBejlebning til bet Klanbffe etter gamle nørbiffc ©prog. 
X'l*bi. 181 1- (r. i ^«U. mer* 3* 1812« gebruar. 4attc 
rarurrib. 1813 9to« 7*80 

Bjørnø ^alborfenø følanbffe Cexicon. ubgioet tb. 1814« 
4to. C^itrcraturtib. 1815 9U. 2 og 17.) 

Zngelfarfip ©proglære tittigemeb en fort Cafebog. 
etoctbolm 1817. 8ou. 

Unberføgelfe om bet gamle notbtfPe elier Ulanbfte 
Gprogø Oprtnbelfe, Gt af bet tongelige banfre 8 i beo* 
ftubertfelfeab fronet |)rté|frift. Jtjøbb- 2818. 8»o. 

JDen nperupffe Coerfatlelfe af J&fcfca 6norromiø 
baobe ^an, fom feeø af famme« gortale, en frcr Xnbet 
i. eiQelcbeø i Ti. X. Tintin 1818 i Gtocfffotm t Octoø 
ubgione i£ot>a Sarnittn^ar ^innø ^r^a. 

3 iKøbentwmø Sf iteerte er af barn : feeranfninger 
øm Orbet ttrfrafr i 2Carg. 1808 9to« 60 og to. conf. 
tlTolbect)ø 8cepltt i fto. 63 64/ (oorpaa ftaft føarebc i et 
Sillotg tH 9(o. 66. Semarfninger ooer ben af Grwitø 
pig looebe Ooerfattelfe af OSOOa. 1810 9{o. 34*35, (conf. 
®runbtoiøft Steplit i 9lo. 37 380 £)m be gamle 9tørb* 
boer* ffiaafceb. ibib. 9to. 109«ii« 3 UTinerpa: JDra 
ben glaoenbrupffe ftunelfrn i Xarg. 1808 6- 271^7« 3 
Xuitv titt, Ittu Cemerfungen fiber bie ffa^btnaetfdbc 
©praten, øcranlaf t bura) ben 2tcn SJetl bet Xbeluaa* 
fdjen tnitbribaceø* i Xarg. 1809« 3ai. 9{o, 4*6. 

$an leoerte Bibrag til 9tperupø 3Mtiin* 1812, øg til 
©ammeø Snage 1813. ubtøg af bang »tece fra 3f» 
lonb baoeø 1 2tt^ene 1814- i 3anuarb«ftet 6, 57 0. f« 
Wecenfion af JLinøø 2tfarne/ i upfaia aHfrcrariimnn« 
1817 9(0. i8» 

SKaémuéfm ^aogfttV ©ec: 2)t>ftek 
magec* c 483 ) g\t b«c i bf« (attnfEc .©fole, JBln> '©ognrpcotji i 
$tlftngborg. 

Oraiio funebris de r!t» et morte Job. Scbougardii, 
Regis Fiidsrici adi ConCiiarii. Hafn. 158' • 4* 

SKa^muéfen (3en8 8a*fen) em af 6en 
nebennatonte Ultøael ftaøtmtøftn; f. 1785 &• ** 
Xttg« i jBeffrnffoo i Ifollanb. 2) ep, fra SSørbing* 
borg 1802. SBanbt 1809 præmien fos Befuarelfett 
afben acabeniifEe Dpgaoe i Jpijlottm. Slev 18 11 
♦Doet. gtøilof. , og re ijtc famrae tf ae ubenlanbO paa 
fongt« ©tipenbium for at bprfe be øffrrlanbfle ©prog 

Cconf. Jlitt.ttø. 1813 S. 267) *° m tø' ra J 8i3 
og ble* gector i biffe ©prog oeb Unioerfitetet« 1815 
9>rofeffor« (conf. JDagen 1814 9lo. 301.) 

De monte Gaf, Disf. inaug. Havn« i8ll* (*Utt#tfo« 
181 1 3Ko. 27.) 

kortfattet bebratp Gprogforr« Jtjobb« 1815* 

SDiøt og Goentpr fra ftjrerlanb« iffe ©oml. ib« 1816* 
(Cicteraairtfe« 1816 9lo. 2£.) 

Hiftoria prscipuorum Atabum regn o rum rerum q ve 
ab iia geftarum ante lilamismum. Hafn, i8*7» 4 to « 

(gtørr« 2!n$. 1817 9?o, 202« ^«U Hirr- 5eit. 1818 Ho« 

63^64* Journal des Savans I$l8. Sontiar. pag. 1 8*26« > 

Seclinationt' og ffonjugattoni' tabeller i bet Jebraiffe 
©prog* i bio« 1818. 4t0« 

J)rt tmber Jtong griberif V frfftebe afrifanffe Gom« 
pjgnte« .frifrorie, meb gortafeafigiigetøtoft. ib. 1818. 8« 

5Cøng ©atomoné fltejfe til bet fortrpffebe ©tot, ooerf. 
af ZUbift — i 3. ttZøllerø teolog, »ibL V. 1*32* 
Soenbe OmoenbetfeObreoe af en af jDruferoe* Kpofiler. 
ewrf af Xrab. ibib« VJ. 68*121. Cm Vrabernel og $>er« 
ferne* sBefjenbtffab og $anbel i SKibbelolberen mebSRu** 
lanb og ©fanbinaoien — i Titfytnt 1814 i røarté, Tfprit 
og SRai, og tillige farfftlt aftrpft (rec. i Hittcraturc^ 
1814 9to 45*) ubfom i foenjf Ooerfattelfe i ©toctbolm 
1817« 8oo« vid« røalmarfø journal 1817 9to. 204« 3 
SBøif* 3otirnat er nogle af (am ooerfatte arabijte gor* 
tcSinger« 

£an bar i Eittetaturtfbenben recenf. &emmiuøo ©oe* 
torbifpntatl/ <rJe*aliaø ©trift, og lBud>eto $abatuf« 
tigelrbe* fantmeftebf ffreoen fltector ©toub* tBiograpbie* 

^aémUéfCU (SRabé) føbt af Bonberfolf. 
Sif i latinfl Stole og Met> 6tubent derefter 9>r«ft 
paa et ©fib, fom 1613 git til Dfiinbien. Jtom tik 
bage 1626 og bleo ©ogneprctjt til SBallenøbæt i 
©jetlanb« 

Dagbog ooer »ejfen tit OfHnbten — i&anfltttaø.2jU 
i 104213/ og btrfra i røolfo journal 1808. i. 149*62« 

3la^mUéfen 0®ic«jael) fobt i Uttet«fei>i 
golianb, t?t)Ot (roné gabet var ^u^manb. X)tpon« 
fra 9taff!oo 17G4. Sat i 17 Hat Spextz »eb 9taf* 
ftoo ©tolf s bUo btrpaa 1762 reftb, SapeHan titSf« fftnfbfr i 8oO«ttb« 1798 ©ogneprerp paa SSøgo« teb 
galfler. J)obe 1810. 

Soenbe aanbelige Saler« Aiobt)« 1779/ (latrbo iCfterr. 
1779 ^o- 48 ) 

92ogTe Sbeer om UnberofdninS^oafeRet paa £anbet i 
JDanmarf, tXlimvv* 1795. 1« 193*224. 

SKaSmuéfen (Poutebwrb) f** b. * 9 u 

IDct. 1776 af »enberfolf i garum t?eb *jobent)aoit« 
Bleo fom ?)lejefon opbraget af Sigteten Storm oa 
gié i gfterjlcegtfelffabeto Øfole. »leo prrtat infaU 
beret fom Øtubent 1794. Sog latinfl jurtbiflE Snu 
bebøeiramen 1801« 89leo 1802 Xubiteur t>eb @øna* 
tené combinerebe Wee. 1809 efter Xnfogning entle» 
biget mtb Startpengt« 

©onff 5tort|Crioning (s; 6tenograpl}ie«) Jtjøbenbaon 
18 12. 4to« T 

dia* mutffen («a«mué) føbt i ««tai^ M 

1727« S3ar S3(rgemefler i Jtjoge # t)oor l)aii bobo 
fom SanceUieraab 1809. 

grfmobige ZanUt ooer oore 8ot>e angaaenbe Snoerfe 
og IBetlcrie. «jtbenj« 1802. v 

*oort>tbt en iWe i rette Sib tingloft VanttMiaation 
fan fom g>antcbreo ooere golbig eUer tffe — fotmobentUa 
trpft ib. eod t 6ee 8tccenflonen berooer i Surfe, HZ**« 
, netøtib. 1803* 5te $. p. 174-76« 

SKaémuéfen (@øren) f . ,- g, 0l8f# ^ flns 

•Ctiufaber, SiaØmué Sørenfen, oar ?)olitimefter i 6t)rU 
frianfanb. £ep. fra 6(iri|lianfanb 1787. Sleo 1797 
Dwlærer i STOatbematif oeb 6atbebrai|To(en i 6t)ri« 
flionia. 1813 tillige $rof. i ben t^eoretiffe £Ratbe* 
inatif oeb bet norfie Uniocrfttet« 

Xblfiaige i GFbri^iania i Cloart trpfte ®toleprogramc 
mer, faafom : Om »tjUig^ben af ben matbematiffe fQi 9 
benflabo Sorebrag i enbocr flørre Unberui6tungeanftair. 
1803. Om gremgangtmaaben oe b Unbrroiéningen t dtea» 
nefonften, booroeb ben fan bltoe et Stbrag til Zantu 
fraftené Uboifling 1807. (aftr. i leugeløtofto Ritualer 
1808. £ i'i40 Om diemebet og Sigtigbeben af offent« 
lige 6tolee;amtna« 1812. 

SKaému^fen (sr^owae) f . I744 b . 28be 

5Kaj i JRobolte 5>rotflegaatb. 5)ep. 1763 fra 9loeø« 
filbe. Bleo 1774 ©ogneprafi for ©reoinge i JDbO* 
l)erreb i Sjellanb. Dobe 1800« 

ttbfajl til en d)ti'(felig Sørneopbrogelfe« Jtjøbb« J78& 
(lart>e «fc, 1785 *o. 56*37. conf« Hufrovfiana & f 
i36'370 

<&n JaberO Gamtaler meb fine 8trn om øtetfgionent 
oigtigfte ©onbbeber ib- 1786. JCort 3»bboib af dltlu 
aionené $ooebfanbb<brr at lære ubenab for be »#rn, 
fom baoe letft en gaberl Samtalt* 0. f. 0. ib. 1787. 

Xbece. ib. 17S7. iU 1791. 3bfe Opl. 1793. not Oplag 
X812 Xbet* og tøfebog. tb« 1798, ^beceteni Xflfi» 
mng. tb* 1799* ( 484 ) S anfet øøer abffiflige tfft tnrfgtige fRaterier i Ynfeb« 
ntng af Recentfonen i Kritte og ^tttrifr* oøer Religion«* 
bogen oø Vbece, ib. 1790* (fcrir. 1790 8to. 46.) 

Snblebning tit flere JtunbJFaber, fgocm af entafebog. 
tb. 1793* 3bet Qp(. 1 80 1. (jrio 1793. III. 219*21. &rit» 
1793 *•• *7*) 

Galjmanø meb faa megen Øram ubbafunebe og af bet 
føngl« tteiitetammer ubbrebte Xbece og fcftfebog, »ejet 
paa min Bcegtffaal og funbet for let. tb. 1799« Qriø 

1799. iii. 110*12 ) 

*rine, en eanb.$tt«bolberinbe« Øiograpftie, — i tJtt* 
tterva 1788- li. 273*302, iog berfraf atctØinbaf£aanb* 
bfbliotiet for bet fmuffc JCjøn.) Ørr* tit Ubgioerne af 
Vfcimtv*, anøaaenbe en Safebog for »om. i Varø« 1797* 

**• *57»73* 

Øtat^je [Re] (tøatttjia«) f. I7 66 i G&rU 
(Hania, fcøor ban« gaber/ Gatpar Gliaø Stattfr, 
var jtjøbmanb og SBog&anbler. «©ep. 1785* £>*» 
be font 6tnbent i Varet 1800. 

Bbjfittige meft poetiffe Øfbrag til Ramleren baabe 
ba bet »ar ttgeffrift oa ba bet ble© Øtaanebffrift; faml 
til 3riø og 3rie 09 6ebe. 

$an (ar ooerfat efterføtyenbe j Cggerø om ben fran« 
ffe 9teoo(ation 1*2 JDeU £jab&. J795-97. Corncliuotte* 
pot ib. 1796.(1* £fc 179b 9to. 34.) Cerentii Xnbria* 
ib. 1796« og 3>tormto 1797. (1. itfe. 1797 *•• 9«) C R- 
Mnoreø'ø gruenttmmerrt eller fortfattet Øtbltotbef uf 
bet Stbeo«rbig|re om Ootnbetjønnet« Øeflemmctfe og 
Oplnøning. 1-lii £afte. 1797% 

Statue (3en8) Broberti(5R«llforuge5 f. 
i 6t>cifltanta 1769 b. 14 9tot>. 2>ep. 1787. ©tu* 
berebe førji Styotogie, og tog Vtteftatø 179?. Sagt 
be ffg berpaa efter tøaturbifforten, f)\Jort føtn lob (Tg 
epamiiwe r>eb OTaturtøiftoriefeljfabet i jtjøben&abn« 
Sit berpaa Unberfføttelfe tit at rejfe ubentanbf tit 
Spbffianb og granfeug. JBleø 1799 Dt)crloeret i 
S»atur&i|toeie *eb ©toten i G$ri|liania. Slej(te 
berefter paa fongetig SBefofhting til 9lorb(anbene 
og Sinmarfen for at ttnberføg« giftenerne. 1810 
b(et> t)an f)rofef[br i goofegie »eb jtjøbent)at>nt Uni» 
wrfftet og 1813 *eb bec norffe i Gørifiiania, 

Jtjcanil Icooea rerum naturalium. Fafciculus V. Haf- 
nia. 1805« er af (am beførget« vid. i. 05fr. 1806 9(0.49. 

3 bet norJFc t>ib. Gelf*. Bfrift. Øeffrioelfe oocr bon 
fnubrebe ftlobjFUbpabt — i ttfefte Baml. I 255*74« 3 
tåaturbiftor. SelfJ. Sfr. : 3agttagetfer benbørenbe til 
3uboolbeormene« og Ølobbnrene« £iftorte i 3b te $• lftø 
<f>..p 6U148 Gntomologiffe Sagttagetfer. ib. 0. 191« 
207. TCngaaenbe jDnrptan terne« 2o3:2i» Cm befor 6«» 
bearterne {tåbelige 3nfecter« 9taturbifiorie. ib* 2bet «$. 
©♦ 138*47. Om jDammuøtingerne IV« l r 139*79. 2bet 

S* 173 85* C ?£ft. 1798* G- 79 f 8o.) 3 Sfauo. Hier* 
dff. Btr. : Sagttagetfer ooer 9torgeø albre Canbbuø* 
botbning og ^anbet« 1807. 360*88« 3 PbTfW Sibl Om 
Ørcnbroinøbranbm paa eanbet i 9torge. XVI. 105*11. 
dt Øreø fra Par.«, i XVII« 34852« 3 SiM. for *>*» aer; Om Otibter tit at fcolbe Hiite|taaettbø Banb i fanb 
•xilflanb o* f. o« 111« 1*29« 

teorrte Øfbrag tit tttdflcrø Zooi. Dan. Vol, IV. famt 
tit SXabame Vnberfenø Øtograp£icr af ftrant og >)oega 
i be ittfebeffe Ulinoeømatrrrr* 

efreo ftecenftoner i l. tCfiv 1802 9tø« 49*50 og i 1804 
*° 36*37* 

fKatid)e (3o^an Diefertd)) f. i bft »ram 

benbergffe 1727 b. 12 Stal Stuberte t ^afle. Jtøm 
tit Xjøben^avji, t)9or (an b(et> perfonet (apeffan bo« 
9>toeflcn t>eb ©arnifon«!irffit, ©iefe. Z)øbe 1758* 
$ant Set>netøømflctnbig(feber feef i 

^Øa}wanengefangober beffen j»ep tejte ge^altene |)re« 
bfgten fiber (5fat* LX. 1*6 unb 8uca XI. 41*52« ubgioen 
af Hl- C. Pofcolan. Gopenb« 1758 8- 

SXaU^e (3oI;n)* ©re: 3ol)m 

Sftatte (3ol)an) f, 161 3 i Qftertin. t»or (att^a« 
ber # af famme ftaim, var ^rceft. Bar ^rofeffbr 
$l)itofoptfce i WøPotf og ffben i ©reif«n>atb. L Btft> 

1639 $eof. eloqventiæ et Logices i ©Orø %it 
1646 f?n Vffleb og brog igjeit tit IfpbfPtanb. (£uv 
borftana 110. (P« tPolfe l>ifloriffe (Drfcbeg* 
X. 36.) 

- Gratulatio ad, Chrift. IV de exacto magno anno di- 
noacrerico. Soræ .1640* fol. 

Jturger Øegrif bet riiilofopnim Coraeoian*. ibid. 

Dispp. Soran«. 4to. Mihiade« Cornelii Nepotis 1641. 
PraslectiAnes Livian« eod« a. Super C. Juiium C«U- 
rem de bello civili eod. *• 

Summa iludiorum pro nobilitate danica* ibid. 
2642,« 4« 

Aphorii moram railitarium Diapur. 1-1V. 1642« 

9tøtt>ert (Swgeit fymiåj) er føbt b. 16 

Vugufi 1751 1 Gdrijtionta. ^ and %<&**> Dte3øt* 
gen Slavert (fic), føbt i @ogneba( i $Bergettftu< 8ebn, 
twir Gapftatntkutenant i bet ifie agger^upffe Sigt* 
ment, og bøbe paa XongØberg 1795. Sønnen fiob 
føtjl fom ffabet øeb ben matbemotiffe miiitaire gfo» 
le i Gfcrifitania* 83(et> 1775 anfat fom Z)eøftgna> 
teur t>eb 3ngemeurcorpfét i Ajøbenbøbn« 1 776 b(et> 
Ceconbtteutenant i Gorpfet* 1783 ft( 9rcrbtcat af 
^tofrffor. 1787 anfat fom terer i ovennævnte mi« * 
litaire ©fole i Gtjrijtiama, uben bøg at gaae af fra 
3ngenteitr*Gorpfet. Derfra og fra t)int C«tererobe» 
be traabte &an ub, ba ban 1790 blev Ctab^conboc* 
teuc i JtiøDfR^at>m 1800 biet) r)an ^rofeffor i 9Ra« 
tt)ematif oeb Jtonftacabemiet. 1802 2Reblfm af %b$ 
miniflrationen for SBpgningévcefenet unber JRrnu* 
fammetet« 1807 £cerer i ben tivite fBpgntngøfonH 
teb Sngenteurcorpftt* 1808 fi( ®enera(frtgøcom« 
mitfairt Xaratter* 1811 anfat fom 3»tenbant øel ( 485 SroCegiiingen i Jtiøttn(atm, fra (bitten $oft (an 
igjen efter Xnføgning bleo enttebiøet* 

gorelatninger ooer ben geometriffe, trigonometrifte 
og mtlitaire ganbrnaaltng. &job(. 1793/ 4to. 

♦ 

Cm gfeanbanftalter og et opfunbcn ©Uffemtbbef. ib» 
J795- »rU. XVII «cfte 9U. 5.) 

Om 2»mmereti ©tyrfe i X(minbeliø(eb. ibfb. 1796. 

Seretninø om beii flan ber biet> lagt eg ubfort i tfn 
hbnraø afben ftoce 3ibebra»b i £]tben(aon 1795/ efter * 
loftten ben af6ranbte 3>el af ©tåben mere regulctr oø 
branb£ffer tunbe opbogge*. tb. 1800. (r» ©fanbina?, 
tUuf, isoo. IV, 173*82.) . # 

gcreUrØnmger o»er Sogntngtfunjlen i|fr Det. tøtb« 
1802« 410. (1. JCfr« 180a 9to. 41.) 

tcrreboø over ©ojteorbenerne, efter T>tgno(a. ifte$el. 
tb/ 1814. 4to* 

©et banffe Jtrtg*btbIfot(t! — ttbga* (an i gcrenfmj 
meb ttbrabamfb* to Xargange. £ jo b$. 1794*95; berpaa 
altene Ul-V Xarg. 179698 oø nnber ben foran brebe ZU 
Ul af bet banffe Jtrtøtmaøaffn 1-111 •fwrftc 1799-1800 

3 ttyr £ibl* for Ptøftt er af (am: Seretninø om 
©turotme i Xtmtabeligbeb oø ben faafalbte globerøffe i 
©«rbetet(eb. V. 148*60. (conf. Politivennen 9to. 285* 
86. 88- 89« 92 93) ©effrtoelfe af en m> 3nbretnfnø af 
en Saøeroon VID. 152*56. gorflaøtil gorbebrinøer øeb 
©atterrafftaaberttrne. tbib* 1 56*65* 

3 'Sanbefotibenben v Om en np SRafffne tit at rebbe 
golf i . 3lb4fare fca 3b ie oø 4be Gtage* 1804 9lo. 33* 
Sranbebcfparclfe anøaaenbe tb. 9to. 62* Om at anffrp* 
øe Saøfieae meb en tferai« for at øjere bem oanbtettte. 
1806. 9to. 27. 

3ia»ert (©fe3ø*9«0 Søn af 3tøff forrige; 
l i £jøben(aim b. 3bte januar 1786. 2)epon. oeb 
Uniterfttetet og tog lattnff juribiff Sjramen. SBUo 
berefttr 2Reblem af ben fongeltge gabrtfbtrectton, 09 
1815 Jtaitunerjunfer. Jg)ar fra 18 15 af rejff uben« 
lanbø paa Aameralbtbenffaberne, og op(o(bt (tg i 
Spbfflanb, ©((»ctø, 3talten, granfertg, $oDanb 
og (Sngeilanb. 

Cutcau CaUevtUe'ø JBeffribetfr ooer ftfterff en. ooerf, 
Jtjob(. 1816, 

$anbelø' og Snbnftrietibenben — (ar (an turret 8Reb« 
utgtoer af fra 9Ro. 31 i Xtrganøen 1811 oø til ben op« 
(orte meb Varet 1814- 

SXatøt (Albert; $ r *ff ti( Sabum eS Som( 
i gat« $erreb i ©faane. 

$immelffe 4errtboø, om Sommebaø, bet eoiøe 8i> 
og btn eotge *D»b- Jt]ob(. 2652. 1633. 1667« oø meget 
oftere. 

fRftøtt ($anft) febt i Watøtø 1569« 2>tf. 
1589 *eb Jt)øben(atmØ Unt\)erfttet, ©tubecebe 1 
Hav t Røffocf, Sar i nogen SEib Goffega t)eb ©fo« 
len i Wtalmø, (t>or (an ogfaa tttffbfi biet) 9r«fi t 
Z>« 1625. (conf, Scmmelii 4cjriccn U« xoa») »Afiiii ^rit^ YanbeHg Sanblilbe af ben (eKge $« 
bebfilbe, forbandet. $\ebfy. 1615. 1645. 1673 °g oftere/ 

9^9 fttib^ctnbiø ^ul' oø jtttfeboø, ganb 1674* 

SKflW (4>an8 Sfiffclfen) f. i 5^}^ i 3^ 

(anb. SUd flffagtfler 1640, og var førft ^)ørec i 
J£)erruf6(ofm / ftben Stector i ®(age(fe« S8(et> beref« 
ter ^ccep til &r*(e* og SSjerre i ©ieUanb. 2X 1663. 

Præcepta componendi* Sot* 1644« ^ mo * 

HeptAchordum Danicnm. Hafn* 1646* 4* (Catal. 
Bibi. Soc, Scient. Norveg p. 186.) 

RythmologHi Danica« ib, 1649. 4, (gort. til IMøteP. 
^tjl. »ben 2). p« 24--31) 

De fcbolif eonftitaendis admonicio — aftrpft paa 

Danff i ttycrup* 6foIetøØ. p. 114*25, 

3la\)n (Wtffel e^riffDp^rfen) fabt i Sit* 

fing. Sar $rcefi til ©ubmantotp i ©taane. 

^rtbur tDartoi^e Øparetimer. forbanéet* itkbenb« 
1680, 8« 

Firgilii Georgica paa baiiffe »im. ib, eod. g. 

Otebetfø 2)ag for £onø Carl ben XI f ^ronntnø Wru 
ca Eleonora, og be ©oenpe , ba (un 1680 bolbt ftt 3nb» 
toø i ©tocf^olm. 4to. 

SiaDtt (l>cber) 

fnnbrebe Sanfer, JtJob(. 1726, 4. 

CJrifttanf Vti banfPe 8eoboøf Snb^oCb, forfattet ea* 
pitfl« og rimoi« (af [©oren ?] »locf) meb JCboatfet til 
JDommcren oø »ibner om ©ben af p. 21. LU et a. 4to. 

SiamKStaåmu« Pebet fen) Hector xxb&m* 
ne ©fole paa S3orn(o(m. 

Cer< ooer gru 6ene (Botbenftierne, Jt|o6(. 1640, 4*0, 

Cafp. tltelifanbri 2Søteffab0boø, forbanfCet, ib. 1647, 
%o(v. etegmaimi {tjertefut eller anbeøtiøe S«nner« 
ooerf, tbib. 1648. 

SKatHt (SBU^clm greberi*) f # i 7 o5i»r««a 
lette i gpen, (t>or (ana gaber bar »Prcefl. Sar Gaf« 
ferer »aa be banffe ©fibe, fom t låret 175 1 fenbtel 
til a^arocce ; (an ble* ftben jDeconomnf paa gribe* 
rid?« Jpofpital, 2)øbe 1788. 

Sbtt Unberretninø om bet maroecanffe ©taverte, &bh: 
1754/ 8. (ooerf paa 2pbfr af 21. 6d)timad)cr ib, «od, 
8. (»ufd)inae t^ad>c. 11. p. 237.-42. oø i (Øøtr, 9n3^ 
i?54* "370 

^ctofleDo (SSernarbino ©rette af) f^ n f 

OTinijler beb bet banffe ^)of unber#Jlong grtberif III* 
(tonf, Uyerupø gtiberif III 6. 412*21« og £ou« 
terttjefs €fefc(. bet Poeffe HL 495*96.) ^ait 
bøbe 1676 i ftt gabernelanb i in Viber af 80 Xar« 

Ocios, Amberes. 1650. 8^0* 

Sehra xnilkar y politica. CoIob. Aørippin*, 165a, ^to. i 48« ) Selvas Danicas* Copønbague, 1655 • 4*0. 

s Disfertatio apologetica ad Joach, Gerilorf fcripta 
1656« ex hifpan. in latin* verfa. Colon. Agrlpp, 1660. 4 

Selva fagrada, ibuL 1657. 4 t0 » IdUio facro. Ambe- 
res 1660. 4-to* 

Øamlebe ubfom i Ctvart: Oclos* Tomo primero de 
fus obras poeticas« Amberes 1660. Selva militarypo- 
liticas, Tomo fegundo de fus obras poet, ibid, i6Cu 

SXCCf C (£>itfet> «bofp&) føbt i G&rifiianfanb 
i 9torge, &vor dan« gaber var jDfficicr* SBlev i fm 
ttngbøm oplcert i bet militaire Snflitut i <5&ti(Ha* 
jiia. Vnfatteø fom Dfficier i Danmaef/ 09 avancer« 
te tnbttl at Mitte Cberjl. 83oc tilfibfi tillige 8anb* 
infpecteur og Stønbflugtgcommiøfair i ©jellanb, S3oe • 
bi en Del Vat paa grebenéborg, &vor&anbøbci8i6, 
(conf* 2Ur)betd Cilftuer igi6 91o, 75O 

. Om 9toret paa galfrer — i Polit- rf>yf. tttafja*„VI # 
243*56. conf. ibtb. @. 368 91 09 le IBemerrfntnger am 
gaaenbe en flor (Baarb* iDrtft i Sammenligning meb 
tntnbre ©aarbe — i øluffenø ttnnal, vil. 36*45* 8)t» 
trtngcrtil Sanbeoarnémcenbene veb førfie StøøbeiPeXprtl 
1801. — i røinerv* 1801. 11. xoo« 

SKeenfcerg (grant«) fob* b. 24 s*. 1653 

t JBiborg, ftvor fyanø gaber, 6(au6 Ctørijtenfen, t>at 
JBorgemejier, Depønerebe 1671« Wcjfie 1674 
ubenlanb* til £oUanb, GngellanD, granfctig og 3ta« 
lien. 1683 tleu 2>octoc 3Reb, vebtfjøben&avné Uni* 
verfttct ©iben 9>rovinctalmebicuø i Valborg, fcvoc 
$an bøbe 1727. $an* JSevnetéømlicenbig&eber i bet 
i Vnlebning af $an* promovering ubftøbte Univers 
fltetéprograra, 

Difp, in au g. de morbis foporofis. Havn. 1683' 4 t0 * 

Slcenberg (SRotfen) 9i*jlførrige« Srobet; 
føbt i SSiborg 1660 b. 18 3uniu )Deponerebe 1677, 
tøoreftcr tyan rejjh ubenlanb* til Spbfflanb, 4>ol. 
lanb, Sngetlanb og granferig, 1693 blev geltprorji 
eg ¥rev(l veb be banffe Sropper i Srabanbt, mtn 
farerne Var blev ban falbet til $r*fl i (Stege paa 
SWøen. 1694 9Ragif}er. 1709 $<*fi til ^elligs 
gejflf Æirte i Jtjøben&avn. 1720 til giue>jttrfefam# 
meficb« og ©tffrtprovjl Døbe 1736. (Umverfitetfc 
programmet over &am veb t)an« iDøb er inbf. 1 JDÅtn 
Bibi. I. 4I9H9/ og i Kotbes J£frerm<*le for ge» 
bruar, conf Palubanø lTtaga$in for gibenbe 3bie 
4?æfte 22*35. $an* ^ortrait er puffet af Jlobe,) 

Sreftebrev tit @ert SQBtUumfen/ VmtøfrrtverifBorbing« 
borg i Xnlcbning af $ant fufirucø bcbrøvclige i&øb* 
Æjøfry 1 . 1705. 

«£enr. tDorpti ^tflorte om Vnabaptifteme 1 8Rønf}er» 
ty&a Svb{( meb ban? Dverfcettelfe veb @tben» ^iebj, 
2733« 4to» C^otbel $an for at $ave beførget trvft.) Cn Bønnebog overfatte (an af (Snøeff!, og ben biet 
igien af 3* C X)tpaUn af Danff overtat paa 3*« 
lanbff. $olum 1738- (via\ Einar i Hi/ii lin. UL p«g. 

2350 

Sntimation i Krue*Jtirte tfl ejrtftop^er SRumni(ft 
Sføbvietfe fom »iffop i Valborg — t ttlintroa J794. 
IV. 65. 8or(olb6regler for bem fom ville rejfe ubea» 
lanbO — i 3rie 1794. 111. 295*55- 9loget øm en (ani 
ganberaobeprabrfen — i jaUefcno Xtta$ay IV« 680 85. 

SKeenbetg (fføfler) »rober til bt tvenbe 
Soregaaenbe; føbt i S3iborg ben 10 Cctober 1656* 
£eponerebe 1675. SRejfic ubcnlanb« 1680 til $ol* 
lanb, Sngcflanb, 2pbf!tanb, granferig og Stalien. 
{Bar berefter førfl forpagter paa Jpnberup ©aarb, 
ejebe jtben ^)erregaatben Siflrup iffe langt fra Varbu«. 
SSlev 1703 4be cg 1714 2ben Sanbøbommer i Spl* 
lanb. Z)øbe fom 3uftitøraab 1742. (conf. CfterreU 
ningerne om ^am foran Ubgaven af t>Qi\6 famtlige 
Poetifte &lrtfter, ^or man øgfaa 1)<u ^an6 $ocs 
trait (luffet af Pretøler) 

($t 9Kenneffeø 6fptbig(eb mob Qub, jfg felv, og (tn 
9tafle« pverfat af Gtageljf Jtjeb^ t i686. 1740 og 1779. 
800. (bet 3bie Oplag er rec* i iUtteraturjoumalen fer 
178 o p. 320 25 ) 

9>oeti1te ©f rifter/ ubgivne af (ané SDatterføn Zøqn 
Reenberg Ceilman meb (Kofo* Vnf erø) fortale og (A 
XO. iLu^borfo) 2Cnmarfntnger. 1-11 Zti ijabfc. 1769. & 
og tillige aftrvft paa Ooartftber, ()De (avbe i g ar vej en 
for ftørftc 2)elen ftaaet abfprebte i begge be tvielanbtfte 
6amliuger af fmutfe banffe fl9er*» iDenne 119 Ubg. n 
rec. i 23^enø Crir. Hountal 1770 9to« io«ii. conf. 
Siorag ril *en baujfc fcigtefonpe ^tflorie IV. 17*50,) 

SKeenfcerg (e^ttUian s^idop^o øønaf 

ovenanførte Doctcr grant« {Reenberg ,- føbt i Vats 
borg. Kaae t Vårene 1708*11 fom Viumnuø paa 
23ord)6 (SoUegium, SSlev ftben $røeft tit ginberup 
og ^rovfl i £øve ^erreb i (SjeUanb. Døbe 1757. 

Dispp. Havn t 4to. Tentamen qvo Japbeto atleriiar 
MelchiLedechi dignitas 1708. Probl. ariiloteiicum de 
pasliva et posdbili exiilentia mundi ab reterno. 1710« 
de re litteraria thefea qvatuordecim 1711. (af bifft&iU 
putotfer blev ben nceftftbfle ''de exiilentia mundi ib 
ætemo'* fom forargelig fupprltneret* ©ee LangeOechu- 
na pag. 391*950 

fcanbemobeprabifen i Korøfilbe 1740 over Oenrf. 

XXVII. 16*17, — tnbført i Sennones ad Clcrum 9Jo. 5 

i 2ben Gamling. 

<£n gaberé ftbfte Srev til en nng ©tubent anøaaenbe 
ben banffe ©anbemanb. (^tjob^, 1745.) 4. 

StCCrélCto (8aurtb8 S|)ri|!tQn) ©tuberebe 
veb jtjøben^avné ttniverfttet. Slev 1749 Vcteur 
veb ben banffe €fueplab6, Døbe 1770« 

Disp, de exemplis« Havn, 1741, 4to. 

gorfpnétemplet, en kantate paa jtong grib. Vtti cø 
2)rontitng Sovife« eaføingtfefr, jtjøb^ 1747, 4X0, ( 487 ) . Stat nøjfomme Qytht, tUtt ftafuren fornøjet meb ti* 
bet. et originalt £prbefa)fte. åjjobb* 1759« 410 1760.8« 

£an bar tit Støeatretø ©rag forfarbi ger abjftliiøe, tit« 
bel* i 64>w*t3'ft lommebog for 1784 tnbførte, JJrolo* 
øer for abeateer. 

£an ooerfalte en >et ©el©fuefpUafgcanJf paa&anff* 
Deraf bleoe ©en forliebte Kuror og Sjener ; bet ajenftri* 
biøe 6r*be(aøs og 4e Øraut* $o* t SBanbé ©en, opfør« 
te førfte Øanø 1754* Sil (an* ©øerf« ttenorbe jber bø. 
rer, btanbt Xnbet/ oøfaa : ftomfaultø &fopu* »eb $of* 
fet og Wopui i ©oen- Gorø 1763« UorJe tt<u&ricr;r. 
1«. 174*760 ©eneriet tf Øaurin, inbf. i ben øplben* 
balffe etuefpilfaml. 2bet ©• SXøbrenet ©fole af ttia* 
ripaur. ibib* i ben 5te Sene. 

9^eff (So^anneS) tøebe i 9ieformation*tu 
ben, t>ar Ganntt i Sronbtøem* ©omcapitel 09 Qrrfe* 
bifp @ri( »alfenborf« ®eeretair. Kejfh 1516 til 
9>ari*, bet« for at jtubere, bet* for at tabe trptfe bet 
ironbtøentffe Sreoiarium. . 4? au nieneé at oarc bea 
(amme 3o&annef 8le|f , fom bar ben førfie cbanøeli« 
Pe »iff op i £>p*lo. 

Breviartam Nid ro lien fe cura Erici Valkøndoxf, Ar- 
cbiepiicopi Nidrolieniif, per Johannem Rejf, edituni. 
impresfum op ud PariHorum Lutetiam 15 19. fivo, (£tyt> 

nipø litteraturen i flDUbbclalb. p. 4493451*) 

9?Cgc(feU (Sfcflet) formobentltø føbt i ©faa* 
ttf etter paa ©uUanb. 

Primiti* live hiltor la Jon« i* verluft illtøata. Hafn. 
r6i& 4 to. 

Poematum fiber I. ib. 16 »9. 8- 

SttegetlfUé ($ran) SRtøael) @n Jtot6er* 
fritter, føbt i 9Mrnberg 1718. 5tom freeinb tit 2>an* 
mart omtrent 1756, oø biet) (Iben fonøelhj #oftob# 
berftttfer, Dabe 1780 $an raberebt 

Vuéertefene Gtønecfen, SBufifleln/ unb anberé CtøaaU 
tbiere. 1 »$eil. Stopen*. 1758 i ftorgolio, mebgiøurm 
Sexten til Jtobberplaberne« gorftarinø, fom er paa Spbjf 
oø paa granff, er forfattet af RraQcnjtein, afcamuø 
oø Øptngter; 3«blebnlnøen bertil af Gromer. (conf. 

Brunnickii Bibi. Hiftr Nat. ©. 173. jicta Erud, 1759 

C 289*92« 4*rfø ttacfrr. li. 283 , 3 I 4« !• tCfc. 1759 9to. 
$i. Hamburg, neueo gemeimiuv ttlaø. 1760* 147 et 
feqv, oø berfra i Siobenbaon« aweøfecontotro £11.1760 
9to. 57/ ©m ©eøpnbelfen tit 2ben Some fee Serlin. 
Baml. VI. 667*69. JBrunntd)* 3nMebninø til 9latur» 
pib. gremøaaø, @. 22.) 

SRtfjbitibet (3o6an ion) er føbt 1751. 

$ant gaber, ©uftab bon 9te$binber, bar ftorfprtfe« 
li d Jtammerraab i 4>olften; ©ønnen (iuberebe i 
Jtiel, ba b<m 1780 ble« Confulatfecretaic i Hl%kt. 
1781 Me« ^an conflttueret oø 1784 birteitø Confut 
fammejleb«. 1797 rappelleret. 1804 fif »anø^ meb 
Ctattraaber. 1809 bleø (Ribber af jDaflnebrog. Zf 
*tt nu i $rwt. . 
©anff 4iueranirtericoit* ffetatton om ben fpanffe (Srpebtrton paa tf føterfXaret 
1783« in^f* i tntnerpa 1786* i. 815 

Xoul (Safera ØRatyommeb, ein ©eptraø jur P9titif(^en 
Øtøtøenøéføtajtr« 5topen{i» 1799* 8» 

SHe^tng (XnbreaS 3ol)an) føbt b. 22be 

g«br, 1748 i Stelkit paa Samfø, ^or ^ané gabet/ 
SRaøtfler 3ofan JKe^Xing, ba oar ^rcefl. Depcne* 
rebe 1764« iBU\) 1771 'perfonel QapeQan t)o6 fin 
gaber, fom ba t>ar ?)rcefr i Jpaéle « ®te(lanb* 1774 
9tæfr for Søebjerg aReniø^eb i jDbé^erreb* 1786 
GXottpreji fer gubetid?6botg 09 Gogneprafl for 
^idirøb* S)øbe 1791. (£ané £fbnet6omf)oenbiø* 
(cber af^ajle foran ^ane i79iubgtbnf Zater* conf. 
L4Cfu 179 1 »• 96) 

fOrabifener Joibne øeb abjfitt^e 6e|(iø^«ber* Sorø 
1763. 

9reebifen $otb*n i griberid^Oborø e\*\iUtU Gønbaøen 
efter 3i*ebranbeB, fom b. 27b? 2Xaj iaøbe en 2>et af 
Øoen i 2(fte. Jtjøb^ 1788. 6a tort Sale, bolben paa 
gribeud)*borø Blot, ba 8tentetammero)efen Oreo 9te* 
oenttoo teoerebe be fotfre ttjenbomtftjøber til 14 fBønbec 
af griberi<b*borø oø Qronborø tfmter. tb. eod. eør> 
aeliøt SRinbe for en uforølemmeliø ^ufrru €$itfanita 
granet ©ed) man, ibib. 1789* Opbpøøelfei taler i entelte 
Zivtts Zilfalbt, meb en gortale af p, ^- £afte» ibib« 
1791. 

^e^mg(3o^an) e*n af fRctflforrtøe. 
2>eponerebe fra griberi$6borg 1793. ^ Uo x 804 
©pfogeb oø JBpffdtjec, etifteforoalter oø ©tifte# 
ftrtDer, famt Jfubiteur, goøeb oø$otitimeflert2ran* 
qoebar. 

IPoeffer i 3rio cg »Sebe 1801. \\l 281*84« oø 1803 U. 
95* oø i ttytøarøgawn for 1804 6. 77»i78* 

fK(i(t)C{ (S^tifltan $ttaru$) føbtiEeipiiø. 

Sonbitionerebe i nogle 2Car fom informator t)Q$ @reo 
X^lefelbt paa i anøelanb, meb bbié Sønner t>an ftbeit 
rejfle til Wiant^ropinet i 2)e6fan« SSlet) bereftec 
banj! oø fpcnj! Sproglærer i geipftiø og 1794 franjE 
©proglocrer i 3ittau« Unber ftt ^ ruet ren De Cp^olb 
ouerfatte ^a« 

2)&nt1a)eø Sweater« ifler 8.gtfn<burøttnbCeip}.i782. 
tCot»eo 26øteftabéb]aoelen eller ©anferotten. 8etpj. 1784* 
^otbeo 9lorbené etaatøoerfaffunø. 1-iiXb. 5Cop. a. Ceipi« 
I784'89. Kabbefe fflreoe fra en øimntel ©tuefp iller tit 
fin @øn/ "unter ben Vuøen bet ©erfaffeet fiber fejr jto< 
penb. 1784* Bttbntø ©igrib, bie S)reo greunbe unb 
TtftToi. ibtb.1785* ^aM^lm fiber ©erbeferunø berdul« 
fert, Gotteibienft. Seipji« 1786. 0. fU 

SKeiC^Weitl (Sngfbotfl Atrjliw) fn x>«u 
ter af Dberfrt Sieid^mein i gnbert^e^alb, (formobemiiø 
6øn af ben SDberfl Heic|>iveini6(rifltanta, r)Di*83reo 
til ©imon $au(fi ftaaer tnbf* i benne« Epifi. ad 77*. 
Bart/iol.) ^un ^abbe i fin Ungbom Sffaøifter 6ilff ob tit 

(62) ( 488 ) Snfcrmator. 3 fit 7** * «* *o!bt tøn offentlig tn 
Sale, fom er trplt »nber Xitel: 

^Betragtninger ooer CrøtiHi gøbfel fremfarte i enoffent« 
Itg Sale paa anben Snlebag. Jtjøbb* i?43« 4to» (banjf 
øg fcanft) 

£Ke jctfetl (Xnbrea«) fett 17 16 b. 5te »ot>. 

i Jt jøbenbatm, fct>or frant gaber , SuftiUraab. 3ené 
Øtejerfen, t>ar Sog&olber wb ©øetaten* ©eneral« 
tommigfariat ©eponerebe 1735. 174* Ww 9>rcrft 
for Wott SKenigfreb i »iborg ©lift. 1769 $**ft * 
fRtngfteb. 1778 ©lotlprceft til griberi$6bortf 09 
©ognep«e|i til $illerøb. Døbe 1785* 

Disp. MI de ludis Nemeis. Havn 1738-39- 4«o» D ' ,8 P* 
Canticum CaDticorum e verfione LXX. latine ferlum et 
notis iliuftraium. Particula inia. ib, 1741. 4to. 

Tabula Jyuopticas in 7« 7« RamB&chii Hermeneut. 
lacram, Havnia et Lipf. 1741« 8- 

CJofepb« 3*We -foiftotic/ ooerf. af ®r«fl øg meb Xn* 
tiarf ninget oplpft. 1-111 ©ti. Sjøbb. i75°«57- 4*^ 

Gubelige aanfer øøer ♦øjmeffeteicterne, ubi aanbrlige 
eange, Xaiborg 1758* 

*aoe dementi« ben X'te* BulU Unizenitu* meb ben« 
Jijforiffe SBeftrtøelfe til oore Skber. ibib. 1769. 

Seffrfeelfe øoet ©t. »enbt« ,*irt e i Rlngfreb. SjobJ, 
J779* 4tø« 

& 03. Spangenbergø Mø* fi*ø» *•»■*» forbapftet* 
ibib. 1781. 8* 

$en 3bie øg 4be »orne tit ©upplering af ^ofbergø 
Jtirtebiftorie farfattebe af % *L 2l6^1cr, brcoe af SRejer- 
fen oøerfatte og fcregebe meb bet fornemmede afben ban* 
fTc Jtirtebiflorie. Cerø 1769* 4** 

SHejetfett (9tø* tø) tøee&forrtge« »rober, føbt 
i Jtjøbenbatm 1707* 9WfU i flne unge Xar uben* 
lanb«. Slet) røagifler 173^ J 755 Gapellan i OTa. 
riager. 1741 ©ogneprflefr til (Ricolai Jtich i ©benN 
torg. SDøbe 1778* 

' Panegyricas ad nnctionem ChrilUani Vlti. Lipfiad. 
6 Junii 1731 dicuu Lipt 1731- W» 

^CimCt (Soacfcim Sutøfø) (ht $am6tti. 
ger, fom t>ar aHa»ifler, øg ftoberebe t>eb $a« 1656 
teb Ajøbenbaøti« Unioerjttet. fBteø førft geftpratfi 
teb ben f ongelig banffe 2Trmee, øg fiben , omtrent 
1663/ 3tøtor *eb ©folen i ffiilfter. 

Diflert. de Patriarcnia in populo fancto Rib Vet. 
Telt. Havniæ f. a. 4to; de indivifione in fe, per gram 
•ns eit unuin. ibid. 1656. 4* 

Specimen antirpritatum abliruiiorum in NeroFoedV 
l«. £u§d. Bat« £ a. et Havnia 1657- 4">. 

Respubli-ca Hebraorutn. Havn. 1657. 8* Altenbnrg 
1671. 8- Koltochii 17 10 410. 

Metaphyfica MewphylicaruiD, Logica Logicaram etc f 
Havn. 16^7. 4. £*n< øørige i ^olften nbgiøne Cføiftct *i&. MSIieri 

Cimår. LiU* 1. 538- 

£Heitt (SonaS) f. b. 30 3<muar 1760 i ©tu 
rebalen paa fRorbmer, ^t>er bang gaber tar ?)t*:T. 
©ep. primat ^777. Slet) 179 1 ?)r«(l til Jtauto* 
teinø i ginmarten, men Xaret berpaa refib. (SapeHan 
til ©tieberg t Vggerl^ué ©tift« 1800 ©ogneprceji 
til Cibanger i famme ©U 1808 tit 9tpfirten i 
Sergen* 

$agen ogKxel, et originalt Cørgefptf, 3\Mh 2 786. 
(L £|t» 1786 Wo. 49«) 

©amicbe Støt** 1-U del, ibib« 1802. (tertoCft« 1803 
9to* 6,) 

K^cffe jDigte« ibib« 1810. (litcrib. 1811 9lo. 26.) 2 

2Cbfprebte Jar "bijfe ban« |)oefter ftaatt beU i Vftiutu 
va (fer fammeø SRegffieO* belø i UgeffrtftetBnntUren; 
i ttorffe BafFabø Samlinger:, t ^armo^er 9to« 1 og 
9to* XI $ i jor Banb^e^ IV* o« fl, @teber» 

telnet (3^8) Sar perfonet SapeOan til 
Saaler i ©maaleQnene paa 6te Tlat ; berefter gelt* 
prcefi t 2 Xar, 1745 biet) ©ognepr«^ til £øiten 
paa ^)cbemarfen. i). 1777* 

Xføanbttng om Øcjteffcricr« Vnrffgaelfe — i be i ^ri» 
fliania 1768 ubtomne ItlnnncbU iføanMingcr, pag. 
353*7i. 

§Ketøt)arft (9Rarfin) fra ^pbfllanb; ben 
førfie fom t>ec i Sanbet efter tongelig Sefaling of> 
fentlig prcebifebe og iarbe ben eøangelifE4ttt(erffe SRe* 
ligion. jDm ban« getmetéomftonbigbebef cg fertbe* 
le« flaKet JDp^olb i Aiøbenbaøn gineg ttnberretnmg 
i Dtøenftab. ©elff. ©trtft* 1U. ©. 7 ©• f. i *t 
røormfle Hcricon Hl« p. 633. og i mtintere ^e» 
format, gift L ©« 263*75- 

Pofitionet ex libro (JLuikeri) de Ctptif iute Babylo* 
nica. Hafn. 1521. 

SHeittftartt (3^annc«) føbt 1776 i Sen* 

bateng ©ogn i ©jfrrbalen, ^øor ^ang gaber ba mi 
$rceft IDep* priøat 1793. £)p$o(bt fig i Vårene 
i8oi»6 før bet meffe i Spbplanb, ©o)iøeib øg 3ta^ 
lien. Sleø 1806 anfat øcb bet tongl. SDiufeum fot 
S^atuit)ibenjf aberne. 181 3 Sector og 1814 $ro» 
feffor i Soologjen «eb Unit>er(ttetet. 

Dm dtefpiration og øtefpirationloraaner %w Snfecter« 
ne, <5t Snbbobetfe«|trift til |OPlogiffe gorrlftgntngcr« 
Jtjøbb* X809. 4to« 

SHeifet (6arl %x\Uk\%) fgbt k a 3 be 3«Ui 

1718 i itjøbenbaDn, ^øør «)ang gaber »ar gtilbntgg* 

tig paa $ø(itt(ammeret, ©*mnen bleø ©tabge^irup 

gu« i Jtjøben^atm. Døbe 1786. 

9lotice ébrr etnigc feijt gef&br(ia)e patienten , wel^e 
fn meiner 4o]&brfgcn yratfn oorgetommen — in^lørt i 489 ) Cobeø mtbti. T>\bU VI &. i et Jtopen(. 1778 p. 244* 
49* logfaa farfliit afrrptt.) 

<$iftorifCe bBeffrioelfe ooet ben ntartoarbtge oø meget 
forgterlige Cficj |tore 3tbebranb 1728* til Oubø Sre og 
l>rtiø ic &jf b(, 1784« 8oo» abet Oplag ib. ood. 890« 
(conf. 1« £fr, 1786 3lo. 9O 

$anø ei»t, iconcte, og gorfotgelfeg $ijtorie of (am 
felo» ibib. 1786. 

SHetéla* (Carl ©oMob) f. b 15 3«nnac 
1743 « 3«etøngen veb granffurt an ter ©ber, (vor 
(anø gaber var 9>ræjr. ©ie i e«ole i Berlin* 
Jtom 1773 ti( Jtjøben(avn, ^or (anfiben ben Slib 
(ae levet fom tpbft ®prog(ctree, 

3pbff Orammatif for SDanffe. Jtjob(. 178*. $eraf 
ubfom 6te Oplag' t to Oele 18G8« U* *ft l 797 *«♦ 9* 
1799 «0* 14) 

Spbf* oø baoff ^aanbtericon. tb. 1793, (tre af ØSfr 
far© i U iCft* 1796 9to. 9 09 t Brint XVIII, 9to, 38-39) 
Dm banffstnbfte 2>el ubfom 1799. 

2pb|f eafebog for Begpnberr, ibib. idou 

gulbfrombig tvbff og bouff Orbbog. Ml 2>e(.ib. 1804*7* 
gulbfranbigt banft og tpb|E Tricon, 2bet Oplag. 2 SDea 
U. ibib* 1808/ (JUeler *tirreuu.3ett- 1809 *to. 35,) 

SHCJftrUP (Sotentø) »ar 83og(anbUr 1 5tj* 

ben(avn, 

$an (ar af Stybfl paa Danff overfat folgenbe i &i**. 
benton i Octao ubfomne ©f rifter: ©reoinbe be la »o* 
M Begloea(ebrr. 1789. »rew«ro en Siberligø fcevnet 
MV X>tU 1792*93. Orie 179a. IV, 221. I. æft. 1794 9lo, 
ti.) Den aHrenomiffe »orneoen 1794^ Gtttbemutpø 
om 6»fmmcfoiijren, 1800. prijelii æibelonft 1802« 

V eoenff omfatte (an 6iri »ra(e af Øaftav Uh 
1797* 

SHett^et (S&riflen) føbt i bet fønbenfjelbffc 
Slorge. Denne Unberretning om (ara (ave* i (an* 

Disfert. hiftorico-geographtca de orbc leptentriooåli, 
in Auditorio luperioridisputata. Havn. 1664. 4$ *rf. 4tO» 

SKetøenfletn (»oif »eit 6&rffioj>& »on) 

af franfifl HM, f. 1709* Bar førji Sieutenant veb 
Qkenabererne. 1734 $ofjun!er og gorjljcerer. 1736 
5tammerjun!ec og 1747 $ofmarJfaie (06 Dronning 
€op(ia SWagbalena, 1756 Æmtroanb i €5egebeeg 
og 1758 over Serbhtgborg og 2roggev«lbe frater, 
1766 Dber(ofmefier t Sorø« Biet) natitraltferet 
1776. ffntfebiget fra (!t fibe r(øfme(terembebe 1781« 
Døbe (amme Hat og var ba ©e(ejme<onferent8eaab 
og Ribbet af 6lep(amen. ^anø 9orlrdit baoee, 
{tatfta af Hleve« 

Ybf^tebacebe bep Øtteberhøttng ber Ober(ofmiiflrr4ars 
ge in ©or#. ©cro 1781* 

Vbftiaige rpbfff, beli i Jtiøben(at>n og belø i ®Orø]t 
£L9art trfttf/ eeiltg(eblbigtt j f« «;• 6trgetan(er boet 3orbPial»et i Siflabeii 1755 og over Jtong grtb. Vir| 
2>ob 1766; ©fotbf oocr 8Xat(i(beO Xnfomfl 1766 eg ooe^ 
17 3aa* 1772 i Obe auf beo ÆapferS 3ofep(a gluctli^e 
Surfictfunft 1777; og et Gorgebigt oeb (anO enefrc ©ønl 
iDob 1778. 

diCityt (S^rtjlian) føbt i jtiøben(a\>ii 1665 

b. 5 JDctobrr. ^>ané gaber var Xtftffoz 3ørgeit 
{Reiber. Depenerebe 1683* Slejfte i ftn Ungbom 
tvenbe gange ubenranbø. Siltraabtf 1693 ben juri* 
bifCe ^rofeffur v«b Unit>er(Ttetet, (vottil (an 168^ 
(avbe faaet Deftgnation. SSlev 1705 fongelig J£)t» 
Portograp(« 1709 2(éfcffor i $øje|}<ret» 1712 3fØ* 
jrffor i ibbtrabmiralitetet. 1723 øtiftamtmanb i 
Xtonbdeni og 1726 i 2fa(børg. 2ogf!n7(ff(ebi730» 
)b9bt 1736. (Dm J(anø Si.b(iot(et fom (an folgte 
til Aongen / fer Vtlinetva 1786. II. 321. og tty 
6amling til ben fcanfle ^i(lorie IV 25mb. IL 
93»95 ) 

Dispp. Havn* 4 to » da obligaiione (ontium ad obfun- 
dam poenam i6q3- Pofitionet ex jure divinb feu um- 
vcrlaJi* 1694« <te conlangvinuatii proprietattbus, gra- 
duumqve computatione. 1701, De iis qv« uaiverfo ia 
jure praicogoiu ette de bent. 1702. 

Oracio jubilæa evangelica. Havn« 170a. 4 t0 « 

Ubgao paa (in 8e!oftmng og meb gortale Torfmifli. 

Jioria rerum Norvegicar utrit Harn« 1711« foJ 9 4 Voil. 

(conf. tttinertM 1786« U« 321.) 

EHClttbCtt Sn gtcemminger, fom var en af 
G(rijhnbømmen6 førfie SBefotbrere i Danmark 2fnt* 
garø Difcipel og 9ffrbarbejber. Sar førfl Subtmagi« 
j!er faavrl i Jtioftoet 2ur(olt i glanbem # fom i Sorø 
bf j t 9Br jipftaiui !Bkv omtrent 860 førfie SifFop 
i Slibe. 865 Srfebtfp i $amborg* $ani Sevnet 
er inbført i &angebe?0 Scriptor. Rer. Dan. Tom. 
IL pag. 126* 

Vita Sti Anagarii — • tøbfott, foruben anbre GttUt, 

i Acta Stuictorum ad 111 Februar, i tttabUfettø Sec* LV 
Sanetor. Ord. Sti Ben ed. Tom, VI. p. 75 ieqv« og i 
fcangtbefø Scriptore* Tom« 1« p. 427*95. 

SHeUUUtt (3 ******♦)«■ franUSSprog^ 
mfttx, fom et $ar Tfarø 2ib op$oibt (7g i Jtjøben« 
(aVtt/ og (er tib trptte 

DLalogues de Societe ou le Moyen de fe faciliter Te- 
ttnle de ia langve Frunqaife. Copenh« 1806. 8*o, (9aa 

Sitetblabet af benne ©og ti'.fo iebr (an Ht 9tavn eftep 
folgenbo |)rftbilater: ''Profesi'eur de la ditelangne, an- 
cien In (i i tuttur a Paris, M erobre de la fociete acade* 
miqve d'inAiuition nationale v etablie, de celle de 
Tours, 'et de plufieuta autres fociet^i de Savans efc. 
et c." fiJUb benne »ram ffrte 3nbfigrife i ttyefte BfiU 
berte af 3^^bm(>av»t 1805« fe» 1431*32,) 

9lepl)of$ (Wat^ia* ©eerfl ^efec) fabtb. 

22 Sutti 1791 i Jtføbéttøavn, (vor (anø gaber er Sfla. 
ler og Saferer« Dep« fra Srenbflrupø og v. SBefhnf 

(62*> ( 490 ) Snftifttt i8o8« Jftumiiu« paa SBaltenborf* CEoBr* 
gium i8t2< IBanbt Unfoerfftefetf 9>ri*mebaiae i 
antologien t 1814* H &« fa 1813 af t>erret Sårer 
$06 jtammerl)erre Sacon ©tampe. 

Cm øieførroatiøiié'Varee, eller boilfrn Sitbragelfe (at 
gjort Varet 1517 faa marfncrrbigt', at ben »eb Sut & et 
ioartfatte Weltøioiiøforbebring regne* fca bette ftibøs 
pnntt? enbtftortfC gremlttUing* JliøbJ« 1817. (JUtt.tib» 
1817 Ho« 45«) 

Den mpffiffe Sbeotogieø .ftoøebinbyolb og Grttnb, nb* 
braget af Stofiiterneé éfrifter og (cbfaget af SBemart* 
ninger — i CJ. tltøUerø tfceoL Sibliorbef iobe »inb 
pag. I23»i73 (rec;i4ttttr«riirri^i8i7 ©• 334«) 

©effrtoelfe oojr ben paa Xinmebrup Wtaxl i goraaret 
1816 ubgraoebe Sttftbøi paa Øaromet Gtampenborø/ 
(f>wrf!øe *mt) ro eb Stegning — i antiqv* annaler 3 
», ifle £. p, 149« 

SHtrat)itt^ (StaSmnd ^anfen) febt i «ot. 

lanb. Sav førji CEapefltan i ©røtofte, ftben ©091te. 
prceft tU SSirnotØ famme|hbØ. Derefter t>ar l)an no« 
gentib ^ecefi tf eb et af £ofpttaIerne i *jøbenbatm. 
(Snbctig 1577 Søgnepretjt til 9tøbbp i Solianb. jDø* 
bi 1582. (conf. tPorme Hericon II JDel ©♦ 

S43 , 44*> 

Cm Wgteffafr. paa 8Km« Ab}, 1572. 

$uøtaote mcb gubetfge Sønner foraacdtater.ib.eod* 
oplagt iøjen 1639* 

Srøfl og $ufoafelfe af ©nb* Ct* for fpgettge 2)anne« 
qoinbcr og aBarJclqotnber s ubbraget af Cyrtact Spån* 
genbergø »rubeprabilen. ibib 1572« optogt tøjen 1577. 

Bonnebog meb Stgnrer« ibib« 1573* «&elftngør i6n» 
JCjøbb* 1631 og 1647* 

Jtong griberit ben 2benø og Dronning Gopbiet Jtro« 
nina* o'g ©rpUupø 4>tffovie paa «inw jtiobb« 1568* 
VOanfi fetgter« £ifb 1. 284*88 ) 

fctgprabilen ooer grne (Jlfebe Jtrabbe« ibib« 1581* 

ftabelfg $aanbbog, rnbbefattenbe ©onbaøØeoanøeUer/ 
Cated)i*raum, Gbrtfii fctbeifeøbifiorie nu m. ibib« i6ia» 

$an bor forbanfet efterføløenbe Gfrifter : Caøp« «5u* 
fcerini irifielige dtibber. 1463. 3*. Gpangtnberøø 
4riftelige Ribber, eod. a. 3of>, Ulatbefi! Ceconomie. 
paa stim« 1569. ODanfFe £>tgtcf. <gi(L i. 282.) Unge 
Jtarlef og SDrengeø €5 pejl, 1571« 1626* og meget oftere* 
Or 10 1795« l 10*14* ttycrtipø ttt<>r(fabøla6n. G. 208* 
11,) IL llafcii gøibne Jtlenøbie* 1572« f>aéftonal3;3e* 
fu GbrifH ViniO og 2>obt $tfrorie. 1575, <0~&iMcb om 
ben np etjerne, fom ftg baoer tabet ttlfpne i 9too« 1 i572« 
•od. a. alutberi formaning om (Sbcifli Ceøemé og JBtobO 
CSacrdmente« 1574« p. ^Icbbuit om «&u<freb« 1575. op* 
lagt iøjen 163L ttielo ^cmmingfcnø 9>oftU. 1573« 
1600. 1613* 5*b* Pfefflngere SrefJeboø, 1576 Hu« 
tbcrø gorftaring ooer ben 9obe SDaoibø |)fatme» 1530, 
tHict)« »od>o forrtgfutbc hjertere Urtegaarb. i 580 og 
1597. ttiel* ^cmmmgfeiif Unberoiøning om Srolbom, 
feignelfe/ fRanclfe k. 1618. 2>e ere aOe i Cclao eSet 
ttinbre gormat, nnbtaaen f>ai(iottaret fom er i Ctoart, 
^emmingfeii^ pojitt fom er i gotio« ge» ^an6 gaber t>ar Goren^riner i ©tor» og 93<rr» 
bati go^bect. ^pan beponerebe 1796 fra €^rt(Jiani« 
©!ole* 1807 bitx> Sranllatenr. 

Øaøgefen og $anl ®jehganger, Jtjobenb. 1807. og 
©Jufeum 9to. f IL ibib. 1807« (Øee Biøben^avnø BTib 
t>erie 1807 9lo« 84. 85* 86«) 

SHcfett (|>an8 9>0De(fen) føbt 1561 b. aben 
gebruar i Stefen i Sliber ©ttft, b»ør fyani gaber, 
f>out ^> an fen, *ar $reefi» Z)eponerebe fra Stborg 
1581* »le» 1583 ©ubreetor i Stborg» »ejfle 
firår berefter ubentanbS meb gribert! SRofenfcantø 
øg Ueø aSagtfier i SStttenberg* 1591 tom bjem og 
bien famme Ttat $rofeffor£ogicetorbiaarra*og2:bco« 
logtot ertraorbinariué i itiøbenbaøn« 1597 SStftop 
i ©ieUanb. 2>øbe 1638. (cønf. tPiiibing p. 175' 
92. tPormIL p. 249.5a 5»ergii iUreftc 132- 
69. Crefd^ovø 3ubell«r. 40 65. og U. p. dcAm 
fcorplje Sigprttbtfen ooer t^am, b^oraf l&rtxAU i Ko^ 
tfeee eftermåle fot Kugujl) Jpand^portratt er put* 
let af $ aa *» 

Dispp. Hafa. 410. Thefes logicæ 1595. Logira pro- 
blemata repetita ex libro iroo Organi. eod. a. Eadem 
ex libro acio Organi 1596, De agapis primoruin Chri- 
Aianorum dispp. du» 1600 et 1601. De illutiri gratt* 
Dei disp. I-lv, 1602-5. De Deo trtuno 1609, De con- 

I'ugto et polygamia 16 10. De juno media to re Dei et 
lomuium disp. 1 III- 1611-13. De gratia univ:erfali» 
pro Nicoiao Hcramingio contra Pifcatorem Disp. 1-V. 
1615-ao. De fymbolo Luiheri : verbum domiai manet 
in auemum disp.. 1 II, 1626-30* 

Parva Logica PhtlippU Havn. 1605 tTL a> Prafcep- 
tiohes Logicæ. ib. 1609. Iuitia parva Logicæ et Rhe- 
toricæ i bid. 1610 et 17. £>rn liUt togiceg »Begpribflfe, 
lige efter Satinen, for ben 5te Sectie i aSomeftotcr i 2>an* 
mår!, ib. 1610. (o* BUngeø Cfyvift. IV. 6ucd> Bd)k» 
gel. 2te* ©udj p« 360«) Epitome ex parva Logica Phi- 
Iippi. Ib. 16 1 8« 

Parva Rhetorica Philippl et HtrmogenU ibid. 1606V 
Præceptionea rhe toricæ ib. 1632« auciæ a G« Hilario* 
ib. 1697* 

Scholia fuccincta in Anthm«ncam Genunm FriflU 
edita a 7*. N, Gelftrnp Witteb. 161 1 øg Initia geove* 
uica, edita a Juh, Knojfio. ib, 

^ Exegefis aphorUlica paradoxi, qrod Cbriftua pro no- 
bis factua Ht execratio. Havn. 1608« 

De ofitciis Studtotorum rcgiæ Academiæ Havnieniis. 

ib. i6ii. 8«>. (ørtracter beraf i ^yerupo ttntø* *$i1L 
pag« ioiaosO 

^ De fancta tide in vernm Denm ete. libaUao apologe* 
ticus. ibid. 1614« tyaQ tbånft ibid« eod. (fOøf. Pontop» 

pibnnø 2inn4i. iil 668 76.) 

Jubilæua cbri/lianus lub Chriit. IV in Dania et Nop- 
yegia celebrandu«. ib # 1617. 4to. Lutbera« triumphanf 
ib. eod. • 

Pbviicfli gentralia præcepta. ib. 2618* ( 49* ) De locia cotnm unibus Phllippl, ib. 1620 

Tiyr eioAoytar apxt *** *****- ibid. 1624* 4* 

Partit ion es evangelica». ib. 1626« fol. 

De vifitatione catechetica cum epiilola Petri Palla- 
dii de vita miiiiflrorum verbi divim qvotidiaoa etc. ib. 

1627« 9aa ©anff unbcr Sitel af: £>m SB*rne(atrbomø 
CtfUat« i X(minbclig(eb. ibid. eod, 

©. Storren Suture liflc Gated)i<mf »iftrat«. ib. 1628 
oø 1633. (vid, ttarfFe Xhfc Bclfl Caralog. p. 65. ) 

Inftructio cxecutiouis catecbeticæ ; boortebei Gate* 

05 tøm i jj&oelfe bf r brioel mrb ibeliø glifr o, f. 0. ibib* 
1636. 

3efu Cftrifii Ztftamtntt, om ^errené ftaboerel 6a» 
cramente s itrm boorlebet 3efu Gbrtfri (egerne og SBUb 
jiøeé bet at o*re i, mefr oø untor JBrob oø Sin« 
ibib. f. *• 

Pfalmus XXIX a Joh. Bugenhaeio explicattis ; etiam 
de psdobaptisrao contra Anabaptiltas ; item Confolatio 
Luther i fcripta roulieribus, qvibus partus infeliciter 
cesfit etc. pro ecciefiis Danicis et Norvagicis una cum 
UoKaticis, edidit J, P, R. ib. 2631* 

tattnfe titanier, 6ou*ectee 09 Sebebaøiterter farftøt 
ttbøtone i Xarcne 1617-39* JDeraf ete gitanierne for 
2631 ubfomne paa SDanlT. ibib. 1632/ ooerfatte af tftafcø 
»ieOv.1 VOctblt (gormobentliø »rober til ben paa flt 
eteb anførte p. &røal.) 

giøprabifen ooer Dronning Xnna Garørine. &i»ben$« 

1612. 4t0« paa Satin OOerf. af Hermannus Nicolai. 

Francof, 1614. 4 to « °9 paa Sobff af 3ot>. Br«ift. ©iré* 
fen 1614. 4to« ooet Marine {Banner. Jtjobb« 1616: 8» 
oocc Gbriftian Satnefoo. ib. 161 3. 8. ooer ttnoolb &ru« 
fe. tb, 1625. 4* ooer Snøe Jlrufe. ib. 1629. 4. ooer 
$e«r. fcode. ib. 1612. 8 tt&rtract beraf i Rorfeeo Cfter« 
i»<de foc September.) ooer 3orøen fcotfe. tb. 1621* 8* 
over gran* 9taiu}aa. ib« 1612« 8- (fcrtract beraf i »01 
tl>z* iÉfrerm*le for Xpril.) ooer ©UfobetJ fltofenfpar« 
re. ib. 1628* 8oo« 

$anø Doerfcttelfer ere: 

tbtt nr> Scflamente paa Danff. Jtjoty, 1605« 8. 2)e 
fem SXofe ©øøer. tb« 1606. 8« Stbefrn« ib. 1607. 800, 
oø 1633. folio. Søiennemfeet oø meb ©uramarier for* 
oebret af BvattingiuO. ib. 1647 i Cloart oø i golio. 
«£iercm« BavonaroU ©nibne ©rif paa IBibelen oø ben 
øplbne gaberoor. ibib. 1610, JLurtøri 3m manuel , ©ub 
me6 00. Doer ben anben TtxtiUt af oot a)cifleltgc Sro, 
terboø fctttberl UUt (5ateo)itfmu< forbanffet. ibib. 1631. 
lntr>eri aabenbare 6friftemaa(/ bet er ben fanbe Gbri* 
fen Sroel fri 8e!jenbelfe ubforliøere, fom ettere falbel 
le fmaifalbtjfe 2(rttfler. ib. cod. Hoveri fanbe Qbxi» 
f enbom, eller yrctbitener ooer Gummen paa ©ub* 28ub 
eSerØ ©ubl Jtierrliø^eb. ib. 1632. 

gortaler l)ar Dan ffreoet til : Hutbere af tt. tit. ZaU 
botq ooerfatte (tore ÆarecfcUrøu*. jtjobb. 1629* 2>en 
ICnøcbnrøffe GonfeOfton og bene ©efjenbelfe, paa £anft 
ooerfatte af (Dlnf 3acobf, Sj^bing. ibib. 1618. 4^* 
Cl?ri|L Cerfelfeii ttZotflani p ;a JDanff ooerfatte Unber« 
»tøninø om at praferoere ftø imob ^)efi. ibib. 1610. 8« ' 
9(itippi 9tfcørai af 13. W^obe paa 2>anf( ooerfatte lh«o- 

ria viue »tern«, r 

SoTøenbe Pafla^ drifter Hv$an paa np meb ?for« 

taler Ubgioet : De novis hære/ibus et Iværmeriis. Havn. 
1^38« 8- De poenitentia et juIUBcattone. ib. eod. 8« 
De pesiima et borrendisfima jurandi et maledtcendi 
con fvet udine. ibid. 1627 8* Brev is explicatio oratio- 
nis Chrilii. Joh. XVII. ib. 1638 8- 

$an er beéuben gorfotter tiUudicium de exorcismo 
i X>an. »ibliot^cl? IV. p. 131.38. og tir ^ irre bønnerne 
paa 9t9taart, Tdlejeløené, oø SSebcbaørn. £tøfaa til« 
ffrioe« ^iam btffe yfalmer: Hl Serbrn frpbe Hø benne 
Sib- 0. T* 0. $erreG$rifr! jDu miø forlene ben 9taabe 
o. f. 0. 3efu GbrtfH 9{aabe oø greb oare meb o* i a(* 
ten 6teb • o. f. o. J&re, «od oø $riO i b*iefte Zone. 
o. f. o« <5rt eoangeUff 3u(efanø om oor ^erreé 3e{ij 
Q^rifli naaberiøe gobfei. 

SKefett (4>an8 ^anfen) eøit af Støftforriøe; 
føbt i JtjøbenDaon b. 19 ©et. 1596* £eponerebe 
1614. 9tejfie 1615 ubenlanb«. 1621 tleo SRector 
i ^erlufé^orm oø 9Saøtf}er. 1624 $rof Wiio{> 
t)eb Untoerfttetet. 1635 $rof. 3t)eof 1636 Doo 
tor« 1652 &if!opi GieUanb. Dobe 1653. (3merg* 
D37'46« XVitlbing. paø, 298'3o6.) 

DUpp. Havn. 4to. Heptat duplicata ^vatAionum pbi- 
lofopbicarum» 1624« Disputationum logico-metaphyii- 
cartira prodromui, 1633. De generalisfima iitarum 
disciplinarum genuina couilituiione 16^4. Laaologiø 
lacræ disputatio ima ad Job. I. 1. 2. 1 640. llda ad 
Job. 1. 3' 15. 1 64 1. Amnoiogia lacra ad Joh. I. 29*36- 
X642. Praxii Cnriiliahorum propria exvera fua Iheo- 
ria haufta, h. e. tractatus de poenitentia 1643. Ura- 
nologia facra ad Joh, 111. i«i6. 1645. Appendix Ura- 
nologi« Ckcrm ad Joh HI. i6:22. 1650. Idea bonipa. 
/toris ex 1 Thesfalon. II. 118. ima et ad*. 1652. 

Heterodoxia Pontificiorum de adorationeSanctorum« 
Hafn, 1639. 410. 

. Oratio in obitum Cancellarii Chriiiiani Friit de Kra- 
ger up. ib. 1640. 4. 

IBebebaetprabirener ooer ben 6te JDaoibø yfatme. ibtb» 
1653. 8* 

SHefetl (@lia«) em af aoeliforrige. JRejfle i 
fine unge Hat ubenlanbø, oø brutnebe i en (anal i 
Xmflerbam. 

Oratio roetrica, graeca et latifia, de natiritate ChriAi. 
Havn i te 1650. 410. 

SKefett ($ant) »rober til 9l«|iforriøe. »fe^ 
efterat fraoe rejfr ubenlanbl, førfl 1653 {Rector i 
ølangerup oø famme Hat Otta gifter. . gfter 7 2farø 
gorleb Goønepifltfl tit 2)b(Jcb i Gfaant, ^or i)ait 
bøbe 1676. 

gigprabifen ooer Crif ^ aebenberø ©pfbenftjeme« WaU 
m$ 1667, 4. 

9?Cfm (9>ebet) »rober tit be tmbe 9?cefffo. 
regaaenbe; føbt i Jtjøbentyatn 1625 b. 17 3unii, 
2>eponerebe 1643 f^ Jtjoben^aonø GtoU, teb )*\U < 4** ) Un $an 1645 (ta> Qattt. 1647 tejffe ubentanb* 
og blet> 1653 ©octor 3uri* i $abua. 1657 $roa 
feffor Ctbiee* i jtjebenbaon. 1663 $rof« 3""** 
1664 tillige SSorgemejier. 1672 $r<*fibtnt i Jtje« 
benbaon« 1680 bteb optaget i 2fbel|tanben. jDøbe 
fom gtatfraab 1688* (fBiograpbif« OTotttfe* om 

4am i Pindingii Academia Havnienfis p. 424« 
28/ 09 ban* tfutobiograpbte, faat>el paa Satin fom 
yaa iDanff , foran Gataloget ooer band JBibliotfcef, 
bet ban fljænfebe til offentlig SJrug. Derfra inb* 
fort t Kct(>e6 Cftermale fer San. 0. XPclfø 
éifh *Ørbb« X. 60-61. #an« $ortrait t)o« Øtot^o 
1. ciu famt foran bemtlbte Catalog. 

Disp. inaug. de pire et jtollitia, Htvniæ 1658* 4* 

Edda Islandorum Snorron is Sturlco, islanelice dani- 
ce et Utine. ibid. 1665. dto. stfeb 2 tilæg af Dofliopa 

og <$avamal (conf. edjlåjcte toldiibifdje JUtteratttv 
©♦ 15-25, 234umgaitfne ttacbridjten HU 437.) 

Philofophia antiqvisfima norvago-danica, dicta Vo" 
luspa, qwæ eft pars Eddæ Sæmuiiai, islandice cum in* 
terpretatione lat. Gudmuudi jindreæ* ib. 1673. 4 to 4 

. De pradibus Academicis. et program til en ffltaai« 
.fttrpromotion, (SDeraf er leoeret Ubtog i ttnøcletofto 
annaler 2809. 1. 41*540 

InfcriptionesHavnienfes. ib. 1 668- 4« 

Jus aulicurp Norvegiæ vulgo ^irbjfratt. It. Jus att- 
licum vetua Danorurn; vulgo Vitbetlaøei'et. island. 

dan. et latine* ibid. 1675, 4. (conf. ttytrupe &itter*u t 
Sftibbetalb, p« 190 92.) 

Jlong grtbertf ben 2bent Arønife. ib. 1680. fol. (conf« 
€Tibberni BibUottøca p, 181*84.) 

Gudmundi Andreæ Lex i con lslaadicum. edid. ib« 
-683/ 4* 

Nonnnila antiqva jura civitatum Danias fcil. rivitatis 
Hafnienfis et civiutas Ripenfis. la tine dan* et german. 
ibid. 1683* 8. 

£rit Rrnbbeø tobffe Doerfattelfe af tøalbemar ben 
2benø jobfle &oo. ubgjoet mcb gortale. tb. 1684« 4* Uonf* 
:Sofob 2tnf ero ilovbtjtorle« 1. ©. 193 0. f.) 

Gbrifrian b. 2benø Sooe. ib. eod. 4, (conf. Ugebtøbet 
33<n-gcrwnnen for 1797 gfco. 43. p. 343.) 

Bibliotheca regiæ AcademUe Havnienii donata. ibid. 
1685* 4* 

Synonfis vitat Tycho nis Brabe e Pe:ri Gaafendi trac- 
tatu alusave documentis collecta — tnbført i <£enn« 
TOiltee Memorlæ Philofopk. &c. Decas i, pag.5-17, 

Atlas Danieus, Hafnias 1677. folio* — <&v jtobberft&f * 

ferne til «t Oerf , boiø Sejtt tf fe bltt> trtft. ©<e om 
bette »erH $tftorfe Kofob tttførø Houbtjtor. 11. ©♦ 
384* Bnbmø tly Baml. 1V» 11. 87-93. tRmerra i8i6* 
•3ut. €5. 2*16. ftorfo ttmfcr. 1. I5«i7* Ubtog af Zttttn 
er inbført i ID&n. #ibl. 11. 32.112. 111. H72. ©om^rø« 

l>e af IBerlet Ubtom : a) Dehneatio Hafniæ. i Folio pa- 
tenti, meb tybft Zt%t 1674« b) Delcriptio Sa mfo». 
Hafn. 1675. folio, c) Hafnia?, Danias Metropol, de. 
Tcriptio confexipu a Petro J. Refenio, meb banff ZtfU 
fol. 1677. SKefCtt (Wort en) »oebe i gaybal i Eorb* 
lanbene« 

6jfflen0 flungenbe Opmuntring tit yotnfteniTe, efrif> 
temaal og ootrbig at comraunkcre. 2rono^jem 1740 og 
1757. 8* @t (Stab* fBarni ©arafunb meb ©ub »eb ©o- 
leno Opgang og 9teb$ang i 6 Sange, et Storgenfal og 
et Vftenfuf« ib« 1743. 8« 

SKefCtt Cf)oul ^anfen) en $r«ffcfen frt 
@rong i SDwrbalben* ^roeftegjelb i <Rummebalen. 
Sleo 1706 fenbt til 9iorb(anb, gtnmnrfen og gap* 
tanb, for at unberføge Sanbeneé og Seboerne« S)e« 
ftoffenbeb og Siljlanb. SJar ftben jtrigtraab og 
jtrigdcommidfatiu« t?eb ben bergentøufrffe SRtlitte, 
(conf. ^ammonbø Utiøftcnø^iftorie ©. 15.) 

9arentation ooer SXaria (fttfabetb Suyen. Sergen 
1722. fol, 

ftragment af band ^jfe^oumal er inbforr t ettene 
for 2luQuft 1S13 ©. 136^43, 

SHeferøt^ (8frieberi(i) ©abrttl) fr b t i S3er. 

tin 1725 Sar jDberprotbifant i ElveMtnburg, ba 
ban 1767 ble\> falbet til at Dccce ^aflor t>eb 6t. $e» 
tri Airfe i Xjobenbatm. gorlob Danmarf 1774 og 
bleo @}enera(fupertntenbent i ipertugbommet SRagbe« 
borg famt 3bbeb i Jttojlerbergen. £)ebe i 9Ragbe# 
borg 1806 (conf HTeufelø gele^rteø Ceurfd)* 
Un^ 5te XuOg. 6ter SBanb 6. 313. $an* ^or» 
trait foran tf Ug iD. Sibliot^ 40 85. ogfaa (lub 
fen af $reiOUr 17750 

Xntrittprebigt ju ^openbagen* Jtopenb* 1767. 8* 

. 3nnbalt feiner $rebigten auf bie 3abte 1768*74. At* 
penb* 1768*74* neue 2Cuégabe. Jtoptnø* u. ftftpj. 1784^ 
folg. 800« 

Die ttetforgung ber 2trmem Jtopenl)* 1769« 800. 

9rebigt auf ba« ^bfterben ber oermtttmetro Jtinigin 
Sopbia SRagbalena ge^alten. tb. 1770* 8* 

9la$rkbt an ba< 9ubticnm *øn ber neuen 8etfa(fnng 
ber Xrmcnpflege tn 5topenbagen tinb oon ber Øteaiføute 
beé biøberigen SBatfen^aufeé. ttib. 1771. 4« 

fiXifolaliaé imob $bitopatreja*. ib. eod. 

jDie (Srjicbung be< SftrgerO. tb. 1773. (Gtøtu 7L tm 
p« 853» Sn ^ D^nrn. 1773 9to» 32.) f)aa Danft bie« 
ben ooetf. af ^. 0, CUmeotin og be!o|let trpCt af H. 
5lybetg. tb. 1774« abet Dpi« 1776. 

Sejte yrebigten fn ber teutf^n |)etrt Jttrcbe debatten 
im 3ajr 1774/ nebft ber Xbfojitblprebigt. tb« 1775. (U 

*ft« 1777* 9t0. X2.) 

SHcftefe (|>anS 8la«mu«fen) » a t 1764 go, 

$eb i S?<t$$tni og grelanb« gegberie. 

* »e(f rioelfen ooer bette gogberte i Copograpb- 3ount» 

XXVII« 81*106 mene« b a " at »otte autor tit« 

SKeilé (|)eUor Vføtrt) ©tjacmfontotibitfur 
i Jtieben^at>m < 493 > ftegifter ow* Goartitferne« &j»t$. 1739* 

3nbalt aner fånigl. Serorbnungeft ben JRititafretat 
concermrenbe. ibib. 

2)« romrtfle 03 banffe borgerlige 8ooe meb templet 
op:ofte, og ben* fibfte meb Jtrigtartitlerne famméntignet* 
Æjobb, 1740« 8« ($eraf bleo tffe mere trpft enb be 4 
f#rftc art.) 

§KeU^ (£«»"* ben 6te, Qvm af) $errt 

tit $(auen; febt 1707 b. 1 3u(, ©tuberebe i 3** 
na og #atte, og reijte ftben til JjtaOanb, Gngellanb 
ogjranferig, 1732 tom til Danmarf og bleo an* 
fat i bet tpbfle GanceUte. 1742 bletr ©tiftarøtmanb 
i (Sbrifiianfanb. 1746 £)ber$ofmejhr t>eb bet np ©o# 
re ribberlige Xcabemie. 1754 Ymtraanb t ©ønbet* 
borg. ©tf 1765 i preuffijt 2jene|te, 

Disp. de jurcjurando per procuratorem. Jcnøe. 
1729. 4to. 

Sale »eb Cfør* Vcabemiet Øtiftetfe* Jtjob$, 1748. 8*o« 

^eutff (Seremia* ffriberif) febt b. 7 »ec 

1700 i ^rrfceira i bet ffiftrtembergjfe, (»or ban* 
fiaber t>ar Bpføgeb. ©tuberebe t Xfibtngen, faor 
(an 1731 Uet> {Ragtfter repetens f bet røeologiffe 
Seminarium. 1732 bleo fongl. tpbjf $ofprafi t 
Xjeben^aon og $rof. Xbeofogict orbtnartu* oeb 2fca» 
bemiet 1742 2)octor S&eologi«, 1749 ©eneral* 
fupetintenbent i ^ertugbommene ®<ble6*ig og $o(< 
ffen. 1757 C?an|(er i 2fibingen. 2)obe 1777* 
(Swerge fteU. (tierefie p. 8 15* 22, JDJti. Siblio' 
føt VI. p 6901701. £irct;* JLarbeø *Xet>net6* 
beflri*. 1 fB. aben ©aml. G. ii6»3i« ITleufelØ 
wftorb. ©c&riftfl. XI S3. p. 236*40.) 

DUpp. Havn. 410 De ufa experientire fpiiitualis in 
iaterpteiaiione Scriptu rerum. 173a, Eau*, recul* Fran- 
cof. et Lipf, 1735. Meletemata de fenlu 7 parabolamin 
Matth. XIII piophetico 1733. Ead. recula Jen« 1734. 
De teilimonio Ipiritus fan et i interno. 1734* Annota- 
tionen practicie ad form am doctrinæ de juftificaiione 
,nu 1735' *d* 1736« Tbefes de Icylla q vad am philo. 
lophi« recentioris, 1737* Ead. recufa Gotringe f. a. 

(abfom ftben meb 3: i Hag unber Sirel: Meletema de 
Icylla etc, Havn. 1737, 410. og er rec. i Suppl. ad N* 
Ji, E. Tomus IV. p. 223-30 ) De luctu poenitentium. 
iraa 1738. Specimen Thoologies naturalis 1739* Di* 
lucidationum ae mundo optimo 1,1 V. 174^45, De of- 
ficiw Cbriitiani erga fe ipfum. 1742. Specimen ele- 
■emorurn Tbeologise moralis. 1748* 

Jafhe vindiciø thefium qvarundam, cum apnoriå* 
nu de cultu Dei. Havn. 1735. 8* 

fctltøe f rcbigten fiber cfntøe Crunbftøtfe bel Gftriften* 
ttømt. tbib 1737. 8* 

©ommlang ^eiftger gtebtn. 9tfirnberg unb fceip). 1743 
•0*748* 8- 

Sire fom i Xarene; 737*41 cnlrit uWomnc yr*btftnc* tatinfl G$wtaU bolbet paa Untøerfitetøaubttorium 
o»er SXarfgrroinben af (Sutmbacb 2737— tabført 1 3Ddn» 
'35.bliott>^ II, 457*95» 

Qratio die nataii regis Chriiiiani Vlii. Hafn. 1739. 4. 

SKetttø (2(Smunb) gap. til 6jbé 9>rce|tegitib 
1 9iorbfjorb i Sergen« €tift, £$\>t i $oUanb. 

Cramero yrerbitener oeb jtronprtnbfeni konfirmation/ 
ooerf« Sergen 1765. 4to. 

Qt fort gorfeft. Sfaia Sierg elTer Jttrfen« tilforn* 
menbe ftore epffali^^fb oeb ben jøbtffe 9latton0 Omoen* 
beife, »tft af Gfaiet 11 0. *. 3. 4. JCisbJ. 177a. 8. 

8Raaret fortit @ub ffabte 95? e muffer, i en aftens 
fangétate paa gafle(aon< ©0 nbag 1772. tbtb. 1772, g. 

9Jet)ettt(øto (S^ijlian BWet>, <Bvm af) 

©on af ©toreanfcler Sonrab Keoentloo; f. 1671 b. 
øi 3un, SBleo 1690 Xmtmanb i $aber*fet. 1699 
SDberji t>eb Øoatben, Gommanberebe 1710 fom (&*» 
nttai ben banffe Vrmee t <Sfaane. 1713 bieo kan 
IDberproeftbent tXltona. iDøbe 1738. (@ee^^obe# 
^aberøU^bue Umt* Hefttip. & 51 53.) 

Oratio panegynca de gen tis Danornm antiqvitate, 
rerumqve ab ea ceAarum celebritate, Chriih'ani Vti. 
die natali in Auditorio Havnienii, anno ætatis XIII« 
rer i rata. Havn. 1684« fol. Ubfom paa $anj& ibid, eod. 
(conf# Malteri Cimbr. 1. 541.) 

^Kebentroto (e^jjltan Di«e* gfrfberf^ 

©reoe af) til Oreoffabet £&ri|iianf*be i BoUanb^ 
SRibber af @(epftanten, Storform af dannebrog og 
Samtebrogemanb, ©e^ejme etatéminiflcr, og i 
Xarene 1792*1808 9tentcfammerprcef!bent; er føbt 
b. 11 SRartit 1748 $ani %attt var ©eJ>ejmecon* 
ferentéraab og SRibber af 6(rpbantcn ^brijiian Z>iu 
let)/ ®reoe af flteoentlotO/ tUQ^rifltanfoebe/ grtyrrrt 
til Sarontet Sra^etroUeborg. 

gormentlige øtefiiltater af en JDel fortfatte ttnberfoget« 
fir angaaenbe Snbflpbelfen af Sraerne* gjenfibtge Vf« 
fianb paa beret mttt eder minbre forbctagttge Segeta« 
tton — i Dtøenf?« ©elff . Sfrifr. for 1811*12, tUet 6te 
®tU abet ^arfte 6/ I-24* 

Zate til Bonberne i grfberf**6org og Gronborg Xm* 
ttx, ba ban ooerleoetebe bem ^Croeeienbomaffjaber paa 
beret ©aacbe — i OTtnerpa 1788. IV. nj. (conf. banl 
Kaon i vniitervarcgiflevcc) 

ybffttlige Saanfninger — i atnubboecommfeftoneitø 
5or(?anMingei*. 

SHeDetttroto (So^an €nb9fn, ©re&e af) 

til Baroniet SBra^etcoSeborg t gpen, ben 9{orf}forri> 
geé pugere Orpber, fobt 1751. JJ)an ble© 1774 
Jtanmerberre. 1784 Deputrreb i £>econoime* og 
GojmtneHecoilegtet. 2)obe paa £rotteborg i8oi v (conf* 
til flueren 1801 91*. i». 6. 139.) ( 494 ) ©offer angaaenbe en ©eneraI1Jofecommiø(!onø og ber« 
efter en ©eneraljfolebirectione 3nbrefmng. &]øb(* 1787 
(Brit* 1787 9to. 3*4* l* t£fc» 1788 Sfco. 38.) 

gorføg til at gjøre Suture Gatec(iømu< fatteligere for 
vore ©amttbige. ibib* 1798* 

JBefjenbrgjørelfe om en 9< nftontanfiatt* . Dprettelfe i 
bet fcenjte eiolelarerfeminatium — tRineroa 1797«. 
111. 334*29. 1799. 1. I29'3S« eonf« tb. 1800. II. 129*36. 

dt »rev fra (am tit Batte bagi Balfeø /levnet veb 
3« tttøller p, 98-99. 

9?ei)CrDtf (S'ie Salomon grancoi«) føbt 

1732 i SIpon i ©<(tvei(, (vor (ant gaber var 2(bs 
vocat. Jpan jiuberebe i gaufanne 09 ©ene**. Jtom 
til Jtjøben(avn i $(ilibertø SBoglabe. Blev 1759 
9>rofeffbr i (geometrien »eb jtonflacabemiet, 09, efter 
SRaUet, Jtronprinbfenø (<S(rifIian Vllbeé) Snforma« 
tor i bet granjle. SSeb Jteonptinbfeng SEiltræbelfe 
til Siegjertngen 1766 ble\3 (an fongel, 6abinetfeue» 
tair* gi! ftn DimiØfton 1767 og brog bd tilbage 
til ffc gabernelanb* 177 1 blev (an igjen fatbet 
(erinb, men brog 1772 igjen tilbage* Døbe 1808. 
($ang 83iograp(ie i 3riø 1809. Il- 342 »57 og i 
é*ft* <£li© 2bet #. 1 conf JLurtorftana p. 2634 
XMnerva 1791. IV. 74. 84* l. Jgft* 181* p. 99) 

Lettres fur le Danmark. Tome 11. Copenh. 175-7* 
(2)en ifte 2ome er af Koger.) 

Mercure Danois — fom 1 755 var begpnbt af ttfaUet 
— continuerte (an fra 1758 til 1761« Cconf.l* UJfc 1758 
fto. 44.) 

Vbfriaide (tné Breve ere inbførte i »ibl* for nyttige 
Øfnft. 1772. 

$an overfarte paa $ranft (Liijftorfø latfnfPe Ser« over 
Carl Qufiaoø &og ooer Setter, fom bleo inbrpff et i ttter« 
air en 1758 V gebruar(«ftet, og tillige ubtom fotrffilt. 
<t)an concurrerte tit bet berlinjle yritfpørgf maal : fur 

l'influenee reciproqve dos opinions fur le langage, og 

oanbt Accesfu. $an6 Xf(anbiing trvlteøtilligemebaBi« 
*aeli«'0 yrUfMft. Berlin 1761. 4to« 

SH^Ot) (fcautibS S&rijlenfen) føbt tSptfonb, 
83ar Kaabraanb i #elfingør 1632, og biet) Sorg* 
mejler fammefiebø omtrent 1648* 

Phil, Nicolai Theoriavitææternæ, forbandet* &jøb(* 

1632. 4to. Georg Cieølerø »etben« ©pejl/ forbanftet* 
ib» 1648* 

SKI)ø&e (Sfrrijieri SRabfen) føbt i Stoetfttbe. 

Hiftorilogium facrum o* (iftorif! »ellrivelfe paa (vii 
flg (aocr tilbraaet i Sfracl og 3uba fra Samuel inbtil 
bet babplonifte gangfel* &jøb(* 1609* 

SK()Ot>e (Stan«) f. i Sronbd'em, (vor (an« 
gaber var gelbbeecber. »lev førfl $ørt r veb Gat(e* 
bralfolen fammefiebø. 1770 g>r*jt tit Tfafjorbettt 
gofenø gogberie. 1779 til glagfiab i tøørblanbene* 
2)øbe 1790. 3. <0. C(*ufeptt ben $»ffrelfg« Ketigtonø G«nb(eb, 
overf* $roab(jem« 1762« 

9N)0t>e (|>an8) f t 1625 b. 6 3<muar i XUu 
tinge paa 2(1$, (vor (anø gaber var *$r«fh JDep*. 
fra JDbenfe 1642* Slet) 1650 $ører i 3far(ut* 
1660 Gonrector t Dbenfe. 1661 JBtagtfto og famme 
Var (Sonrector i 3ar(u*. £)• 1679. (Bloc^ø fyti' 
ffe <BeiftUgr;et) I. 489.) 

Epitome elegantiarum Syntaxeos latin« e Thomm 
Ban gi i Obfarvationibus phiioJogicia con^efla. Hafn« 

1666 og 1705, 

Comenii Orbis fenfualium pictus, danico-latino-ger- 
manicus. ib. 1672* l686» 1721* 

9i^0be (SKocten) føbt 1 9tøHI»(e 1643. Sar 

førji geltprcep Slet) 168 1 Sogneprafl til ®raa- 
(røbre MUU i Siborg, 1682 iRagifler* iD. 17x6* 

9t«taarØgaoe til 5tong ^(rifrian V. 4to. 

(gn ©ang for JCong <5(rift. V abi 5trig0tibet * fta> 
be6 i Cafliibettø (lore pfairocbog pag. 106 u 

6(riftf Cegeme *t ben fhibenbe itirfe unber et flXem 
nefteø ©eflalt, £iøb(. 1699. 4to. 

9lf)0U (?>eber) føbt 1734 *. 24 »«. «6ou 

bing, (vor (anø gaber var garver* Z)eponerebe fra 
Golbing Sfole* SSlev 1760 (SapeSan (og ^raften 
til ©teppinge i Jpaberélet) tfmt. 1767 @ognepr«|i 
til Utterøltv i £oUanb # iDøbe 1793. 

3ulet eg ftvtaartpfatmer. trvft i ^aberilev* og Sroent 
Øjetaft til ben {»erre 3^fum. ib. 1761« 

2Cf(anbttng om geftene, ^eaige« og 6øn»bagene. itb(» 
1765* 800. 

Srøftetanfer paa (ver JDag f Ugen (ete Karet iglen* 
nem. ih. 1773* 8. 

Gamlinger til $aber6lev 2fmt( Sejfrivelfe« ibib« 1775* 
8* (frir* CUfT« 1775 9to* 40.-41.) 

Gamlinger til be bonffe ©er« 6aalanbø oa galfrerl 
♦iflorie. 1-11 JBinb. Jtjøb(. 1776*94* 8« (frir. Cilftaerfor 
1776 9to. 31*32.) 

(Bubelige yfolmec tit egen Ynbagt* Dbenfe 178«* 8- 

dit)0bt (9>etet) Unberofficier veb bet notfe 
£ivregtment i Aiøben(avn* 

Der (Befang eineé mftrbigen Golbaten. Xopen(. 1767* 
4* ^ebanfen fiber ben an Gapitain SBitt begangenen 
fiXorb* ib« eod, 4. Seutfcbeé <$d)0 »iber^e jDan{fe©fri« 
øereø (lette Ctjebne/ af pietro Romano, ibib. 1771. 8« 

9tf)Ot>fUé(#mbrofiu8) ln ©adpfer, fom i 
3oaar6frigen tog (In SHlflugt til 2)anmarf« Slev 
førft SRebicuf veb IBørne(ufet i Jtiøben(avn / og et 
Karl Stb efter 6tabøp(pfieu« i 6(ri{tiania farat 
$rofeffor Phyficei er Matheseos veb ©pmnapum 
fammepeMt JBUv 1661/ ifølge ^øiejletet« JDom # fat ( 495 ) t Tfrrtfi t Gftrtfitånfa 09 fiben fett M Sarbøftu* i 
gebruar 1662«. jtom paa fri gøb 1666« 4><m bøb« 
i fin gøbebp Jtemberg t €taa)fen i entflberaf92 3far. 

(<OIlf. 3. 5« SeuflRtlgé Gynecéum hærelicofana- 
ticum. grantof. 1704. 8vo. % pag. 658*59. # att * 
tto 09 {evnet er bedreven af (Bottlteb ttt&Uør. SBt*. 
tenb. 1760* <onf. H<J finer (Bcfcth fcer ttlatfym I V* 

407-) 

Dis£ de fcorbuto* Harn, 1635, 4. de aitrorura in- 
fiuxu. ib. eod. 4* 

Dialogus de transmigratione animarum pytbagorica. 
ib. 1658« 8- 

Comcnentarius in Petri Severini Ide am Med le i næ 
Philojbphicæ. ibid. 1643. 4* 

5t ©rev fra (am 1 tty banffe tlTafi^Sln III« p«fl. 71 
og rt $ar JBreoe fra (am til £>. SBorm, fee Wormil 
£p{/i- p. 776-77* «t fra £(. ftartbolin til (am i »ar* 

t^øltnø £>//L medicin. Centuria 11, Øtø. 66. 

SK&Ott (ttnfon S^riflopfc) føbt 1696 fc 26 
2>ec i SStlfleri $ø[ften. 1722 blev 9>r«fi i gbbe. 
Ut, 1725 i Søvenov, 1729 i StenbSborg, og fam* 
vie Sar fom tit 9>ettt SthU i Æjoben(avn, 1736 . 
Nev Confiftotialraabv tReblagbe 1767 Jtt.Cmbete 
formebetfi €>va9etfg(eb øg bøbe 1774* 

£enfma(( brr fctebe In vtrfajtebenen *prettgten* Jtø* 
ptn(agen 1768« 8. 

. £)tøuft (3iulé) »ar Jorn ©tnb*nt VfiraraM 
paa 39oct(6 (SøUtgiiinu 

Disp. de prima origluc religion il -cliriilianæ in Dania. 
Hafn. 1733« 4« 

SKtøufc (Otto) føbt 1713 ben 17 ©**♦ » *J* 
benhavn/ (vor bane gaber, £aurtb* 9t(ub, va* 
$rocuratør / 09 (avbe alferførfi (avt f on^eUgt $ri* 
vileginm paa at (olbe Hø-ftfienté^uø. D. 9i(ub blev 
bimitteret 1727. 1729 blev fan $øw i Jtjøge, 
17)4, 'tø* f« r *|fl««ab« Gtamett, SRagtfier, 09 
famme Hat Ølector i 9lefiM5« 83*b benn« €Hote« 
Hebuxtton, 1739/ Contector i Slagelfe. 1749 
Slectoc fanimepebt* 1777 efter Vnfegning entltbi- 
gtt fra bettc Cmbebf* 

♦ar fra 1768 til 1777 aarlig (abet træffe to yroftranu 
mata, beraf (anble be to forfie, føm *au in folio, de 
fefio Jul, og be anbre, fom aUe vare t.Goart, meftrn* 

htli de Siagtofia. 

SH^ttlttan (©«lffiang) føbt 1572 i Corbing, 

(vor (an* gaber $ant 9l(uman vac Dronningerne* 
Qorotbeaé 09 @op(iet $of|fra$ber og gorvalter over 
Stlctbetammeret, ^tuberebe paa fongeltg Sefoflnfng 
førft i Sorø Sfole jog ffben ubenlanb* ifcer i $etm» 
flab* {Rejfle berpaa uben(anb6 fom informator for 
nogle abeltge S3ra(er 09 tog SRagiffrrgraben i SafeU 
C)4nff iUtrerat4jrkricctt4 1607 6(ev 9rofe<for ^otbagofiicttS, 1608 fllOetorieel/ 
1634 Sialecttceé veb 5tjøb(. Univerfitet. Søbe 1637, 
(Moller i Cimb. LUt.h 542« UHllbitig« 221*25*) 

Dispp. Harn. 4 to* In tro du et io ad Inftitntionem Rhe- • 
roricæ, 1610. — de bene di een di cauli** 161 1.— de- 
elocut/one rhetorica in genere 16 ta. — de officio ora- 
toris disp. I-II. 1615 — de dispoiltione oratoria 1618* 
— de congresfu vulgi 1621. — Laurus delphica ia Bra- 
beuterio fjuod Havniæ eit, 18 CandidatU dau 4 1621. — 
de inventione rhetorica Dup. I-II. 1622-04« — Disp ti- 
tan o inauguralis 33 Candidatorum pr^gradu ^Tagifie- - 
ri i 1625. — de eJocutione 1626« — ae natura Rheto- - 
ricæ 1627 — de pulchrb disp. ima 1631. — - fori roma- . 
ni inllructio ex Ariitotele ; cmac63i. — de natura Lo- 
gic«. 1637. 

SK&ltrøan (*tndb) €«t af W^flføtegaaeti^ 
be, føbt i jtjøben(avn 1633. Z)eponerebe 1650« 
Slev 1661 Sectot i Slangerup. 1662 Conrettor i 
9toeS(i(be* 1663 SRagifler« 1672 Sectør øg $rof. 
2(eolo9toe veb @ømnafium fammeflebi. 2>øbe x6g9» 

Compendium Rhetoxicæ Joh, Rejenii* ftarn. 1655. 8* 

Romas Atticæ Suburbiuni, ib. 1679. 4* (Sar gorlebec 
før et ftørre Ser! fom ban agtebe at ubgive unber Xittl 

af Roma Auica, iive Tractataa qvo probatur asfertie . 
Prifciani« Romanos Gxæcis in omni doexrina autoribut 
ufos.) 

SKt&e (Sftgrø 3c»f«n) lat Georgius Jo- 

hannis Ripenfis. g^bt i JRibe, (vøtfro, (an 1684 
beponerebe* 83(ev berefter $ører veb JDbenfe ©fole, 
(vorfra $an 1707 af 9>tt)f. 6løqventiee veb ©omna* 
ftum & Suja blev falbet til at veere $*nt QapeUait 
veb 2(Kefe 09 9la«bp(oveb< S3robp 3ffetHg(eber i gpm . 
S9(ev urolig i £øvebet . faa at ber 1724 blev fat en 
^rovfleret over (am; men (an flap raeb at ^oibf en 
QaptUatu ' iDøbe i en (øj Xiber* 

Nomenclatorfynuaicuslatino-danicas. Harn. 1702. 8« 
CeUarii liber memoxialU paa toanfL ib. 1702* 1710 

09 oftere. 800« 

Grammatica et Syntaxis latino - danica. Havn. 1725* 

8. (£ané @9ntarU er ubfomraeapaa -©oenlf/ overf* af 
U. Ztlomtl eunb 1726. 8.) 

dtiUt (tym<n$anftn) ®ee: •Oattfm^ 

SKtøcr (^an8 SBil^ta) føbt 1760 b. 7 3anv/ 
i Jtjøben(avn # (vor (ati6 gaber var ^øffrcemmer« 
jDip. 1774* ©iorbe i Zaxtt 1790, paa offentlig 
Setofhttng, en tø ej fe til Spbplanb før at befet nogle 
af be vtgtigfle Unbervitatng*a*ftalttr / 09 blev veb 
jtn Jpjemfomfl famme Hat Jcfcer veb Sfotebolberfe* 
mittariet paa SSlaagaarb« Døbt 1796. (Cilffuer 
1796^0.97. Ulinert>ai796.IV 4 ai6. 3H01796« 
IV* 387* Baben« Unioørf. 3oum. 1796. 188* 
J&an* 2»inbe veb »alle, Jtjøb(. 1796« veb, (Bulk* 

(63) ( 49* ) fcérø itib 179?* $*** Biofttaptjie t>efc Sanber i 

Cgeri* I. 1 85*97 ) 

*J. U5. fttberø famlet« Digte. MI ©el. Jtiøb*. 1803. 
(©Uf« af labber og Santer famleb« iDtgte tave føtft 
»året inbrøttebe belø tttlincrva bel* i b« Gcfcul&tffc 9tøt« 
aarégaoer/ etter leiligbcbøøi« enfelt ubgione. Gamlingen 
trrcc. i l.i*fr. 1805 Ko. 17.) 

$an (ae af Støb* omfat eftcrfolgenbe i JJobenboon i 
Dctao ubtomne éfrtfter t 

3erufalem obet be mofaiffe ©fciftet 1779* <B- 5* 
Gejler* gcrfoarOfor Gbriftcnbommen. 1780. 6turmø 
»rabitener oøer ttptftlcrne. 2 ©clr. 1781. «3cøfXn$ariø 
tit 3efu Neonet 1783« Cramer* mørte Stater og anbre 
lærerige ©pørgømaate. 1788* tttebubrø bet tørfiffe Ri* 

<ti gorfatoing, 1790* «Hare3ofø |>r*bifen efter ben 
øre 3lbebranb, famt ben øm Vager. 1795. ©cluben 
nogle gort*ainger i Sirrtø np fØcaga 8 in li ». 2 $♦ nogle 
•Btyttcr i TDciøfeø af 2Mrd> ooerfatte Gange for gUrn, 
fqmt nogle ttaanebet i be eturmfte Betragtninger ooet 
Ønbø (Sletninger/ fom Bircb ubgao. 

Xf ©*enfl ooerfatte ban 25*rSflA&en — fom ftaaeraf* 
ttøtt bag i iftt Ubgaoe af ecoimø gatter. *f <5ngelft 
Gbafcøpearø KJng Lear« Jtiøbb. 1797, $an fcaobe og« 
faa Del i Døerfetttelfen af Clartfe 09 Øranbifon. 

4>an »ar Stebactenr af ben Gamling af 9>oe|ter / ber 
«bcom fcoø Cttnl} fom Kgtaarøgaøe iXarene 1785*90* 
tigclebeø øar ban, efter &jerulf, fra 1785 og til Ko. 
25 i i79°/ Kebacteur af be øfrtingffe LOJfr.. $an ftrcø 
titteratnrartttelen i ttlinertf« i Karene 1787*8^ 

$an« Kejfeiournal er af Bnnber inbført i ftøeria loc* 
ciu pag. 197*263. 

£Htbet (Senft Aie(bfca) ©te: jføføfttt* 

9ltcferé (So&an £enrif) eapttatn t>eb 3n« 
fatiteriet øg GapitaiiuSagtmefler i Gitabettet grib«* 
ticWaøm 

Ceremoniel erttabtrt au« aften 3 S&eiten beg 3nfan* 
Icriereglcmentl. Sopen*. 0747) 4*** 

SKteflTeCfen (fkte) g»«!anicu«, føbt i bet 
CHetøigpe. SJar ©awiebtogémanb* Døbe i ©benfø 
1816. 52 Var gammel. 

»etøretbung etner Sraft« unb ^ebcmaføme. Hamburg 
18*0. 4to. (rec. i *eip3. *iw* 3«it. 1810 »0. 136.) 

SKlegftø (ftietø ©ttfø) føbt 1755 ?aa Søb 
Itflebgaarb i 8oUanb, &oor l)ané gabet øar ben i &bo# 
fce* Hollanb* éijtorie 9. 74 omffreøne SufritOraab 
£an* »iegelfen. $an bepønerebe 1771. Stejjie 
»benfanb« 1775*79 og fhibercbe Sbeologie i Stel og 
i ®6ttingen. 8leø 178 1 $opmc|ler bo* Dronning 
Suliane Waria'é ^>ager, fta Ritten $ofl ban bUt> 
tntlebiget 1784« Soebt fibert for bet mefle paa fin 
©aarb i SSpen $øjet paa galfler tnbttC Vat 1800, ba 
^an anlagbe et Unben>téning«tnfittut i @orø. 2>øbe 
180a. tconf. VOovm* &ejricpn lit 646*47» lat* be Cftérr* 1802« peg. 33 T og 348* MTttienw 
1 802. III. 343- Hyt »ibiiottø for Vbyfil iv« 
236* 3 7- *øN Cf blot til JLyfi I« 275 eg rt*. 
&fl'< 3ournal for 1802 pag. 238*39 og 254*56. 
Rtøbtnfefttme ©Eilberic igos 9lo» 68*70*^ 35*1* 
leø Jletmet af 3* trtøller pag« 113. ^)an* 9ør» 
trait foran JLafenbøø 5tartog for 180a) 

gorføg til en Jtirff^ifloric i SaoeKer« ifte Geatlsm* 
&l*ty. 1774« 4*o» 

Tentamen de doctrina publica ecclefiæ gtmcm fecnlo 
a Chriilo nato fexto vere chriiliana. Kilon. 1778« 4 t0 - 

(<Bbtt. Ttn$ti& 1779 3ug. 429* Brit* 3øiirt|. 1778. 
P* 194) 

Tentamen de doctrina publica nec non orthodoxi* 
ecclefiæ lalioæ feculo a Cl?rillo nat« fexto. Hariu 1779. 
4to. (<Bbtt. 3n3. 1. cit.) ' 

gttlbftanbig Sirtebiflorie. I-Ul t)eU JTiøbb« 1781^6* 
800« (ifte jDet er rec t © 6te. Hm* 1782. 475/09 il. Grr» 
1781 9lo. 49. 2ben Dfl i Brl^tF oø ftitifric 1788^0,23. 
aben og 3b ie 2)c( i L iCrttrr. 1788. 9to. 51^52.) 

gri DocrfAttelfe af Xpofleien SacobØ Øreø« itjibb* 
1784. (I. &|t. 1784. 9o* 32 ) 

Suftinu«, Qrlfuø, OrigeneØ k, glabo f!g øøft/ at ben 
banfte (ieiftligbeb fan face Zft at igjenbriøe 3nbøenbin« 
ger. 5Cj#bb. I785> S* (f. Cft 1785- & 559 o* følg.) 

' Qnteltgt ©ubftitufffrie oøer 8 febeøffe 6oin< 3nbbrvb 
. i Xirfcnø Singaarb. ib. eod. og 8reøe imellem tøenbc 
Bennet angaarnbe X>attcø T>ej ril ^arberlig^cO. ib. eod # 
(«Kenee at oare af barn.) 

Spidning i 2(nlebning af f)rof. GaUfleftf ZU minr 
ttteMjorgere. $\ebf). 1785. oøfaa inbrøttet i I. Æfr. 1785 
Ko. 12 og 13. ©»ar paa GaKifcn* Bvat efter &#iee» 
ibib« (rec. i totte £?& 1785 9to. 40*41.) 2iUcrg tit bt 
ftnbbarr 9Ro. 40 og 41 af be tjøbenbaønffc i*tb« Cfter* 
retninger om lottbe Gøger* JCjebJ. 1785* (rec* fdmmø* 
fiebi fco. 52.) 

<Sn Sale af »afTlf ué ben ftore , famt noget bitørtff 
f)rofit til berlingfe u^iftoriff «pfcn* Jti«b(. 1796* (l, fcfr. 
178«. «o. 33.) 

Sttlemcerfcr fra 8anbet. 5tjøbb. 1786. (recaftttanbi; 
i Ictrbe Æjt. 1787. 9co. 5.) 

Sorføa til Gbirurgienø f iftorie* ib. eod. (tee. i Cobeø 
^iDliotpcf X. 225*50.) 

De fati« fauitis et infauilis Chirurgi«. ibid. 1787. 

(rec. i <&btt. Hn$. 1789 pog« 19. bleø ogfaa tiaigemeb 
ben naUforegaaenbe rec. i i. £rt» 1788 9to. 46*49. conf. 
Britif og Bnrifrit, 1789 9to. xi.) 

Gpørgømaal og 2øil i Vntebning af $rocantfter 3an* 
fonø ©rffrlcflff ot>et Ajøbenbaønø UniøerfitrtØ fSiblrr. 
»Kid. eod. 4(0. (rec. i L iCft. 1787 9to. 49/ øf Sobe i 
Brit. og ttiirifrir. 1787* 9co. 8* og i 1788 Ko. 1 o, conf. 
ibib. 9co. 12. it. 23a Deø levnet øcbttløller p. 116 o.f.) 

Srcøoerling imettem Vbitbøaarb og 8tiegeli øm at flår 
bere JDpteiué Vnatomie. tb. 1788. 8« 

Klejr«. XXlonvo gorføø i Anatomia comparata oøerfat 
af (Snøelif og meb Knmarfningcr forfpnet* ibid. eod. s* 
(U Ififtt 1788« Ro* 34>) 497 ) fførføø tit in »onbeø Xrteibicatenbtr , ubgfpefc ibid - 
eod. 8- '(terte gfrcrr« 1788* 9lo« 270 

' Xt Octaoia re ftørre eob Gieopatra oø ©ternberneø (i« 
geoørøt i>tøtig # tift af grcrffc oø rømerfFe Gfribentere. ib. 
•od. {rcc. ibtb. 9to. 11.) 

ftiøbenftaønø ©filberie/ et fltaanebtjtrift« MII Karø« 
Jtiøbfr. 1788^90. 8oo» (rcc. i I. tijft, 1790 9(0. 49 af 
Sfbratøimfon, t Rrittf og Tfttcifric* 1790 9co* 23:25 af 
ttvcrup« 9*oøet af ©ftlbertft ftnbeø inbrpttet 1 3ver« 
fen* Utrerair. Progreøfer. IV. 227 332.) 

Santer oeb Qjrnnrmlfføninøen af 9>røDeforettténtnøerne 
forket ebrologtffe $rof*øførat oeb &jøb$. Uniøerfitet« ib. 
2789* (Srftif XII $«fte 9co. 33.34 ) 

9toøtt 6pøø blanbct meb Xloor om Øtecenfcntparen* 
ibid. eod. 410« (anmelbt i Rritif og Hntifvtu 1789* 
334*35-) 

85rrt» fra Støbt Baøer fil Ubøiøeren af ttTtnerva« 
5ti«bb. 1789- (rec i Rrtti! cg ttnrifrtt. ben 19 Sanuar 
1790. 9co. 9.) Øaøer SXabø'ø »reotaftc. ib. eod. J. tfift. 

1789 9io« 50.) fcn anøfrøiøen 9>rcrf?bcnté »rcøoerlinø. 
ibiJ. eod. ((. lEft. 1790 9to. i. oø i Rric. c ttntifrft. 
1790« 9co. 11.) »rco&fielinø imeffem en fcanbmanb 09 en 
Jtiebeji$aøaØ »orøer 0. ft o« ibid. eod. ((!. iCjr. 1790. 
9N. 2*) 

£rimobføe kanter øøer 3nb*øøet, ÆjøbJ« 1790« 

Sutemarltr fra Sanbet og ©pen c. f. o« ibib* 7790. 8. 
(rrc. i I. f£fc 1790 9co. 44. fatnc i Sitr. o. 21 n ti frit. 
7br <f>«fte 9lo. 11. conf. $oIiricrctøbommcn berooer iXtlU 
ntroa 1790. IV, 263. og |. iCfr. 1792 pa# 479.} 

SDUøajin for møerføm tarøntnø, mteft Opbraøclfen ans 
gaaenbe. Jtjøbt« 1790. (&rit. o« Jtecitat, 7bc £afte* 
*to. 11.) 

Sftoøet at oøcrørje for t&irectionen i 9catut$t|loriefcl'* 

JEabft. ibid. eod, 

De olu gUndnlarum fiiprørenalium in animalibns, 
»ec non de origine adipis diaqvifitio' anatomica. Halo, 

1790 (rcc. t 2fltgeim Hitterat. 3eir. 1792« 9co« X27, i 
1« itfe 1792, 9co. 36.) 

gorføø tit en JtatedVimut om £cfteø oø Jtøerø JPlefe 
od 4>ctbrøbc!fc. Jcjøbbt 1790. (1« iCjr* 1790 9co« 13« Arie« 
c Tlnrifrir* 1790 9co. 31.) 

jDronnlnø flftarlotte Xmaliti JDpmunt.inø til natt* 
rente Sibcr« £iøb}. 1791* 4*°. 

£>plpØnittø for en $alo ©ftUinø i «&aarfrøtter, ib. eod. 
4to. CHrir* c. 2ntif rit. 1792 9tø« 46,) 

% orføø til femte <5(riftianø &tftotfe. £jøb&. 1792. 8» 
Crer. i 3ew. 4icr. 3«ir. 1794 for3anuar. i <Bhtt. Tim. 
1796 p. 606. i l« iSfr. 1793 9to. 3 oø 4. i 3riø 1793. I. 
214*23 af Zobt. tøabcnø Uttiwrf. ^otirn. 1793. p. 8o* 
85« 3mob benne babenffe e>cecent!on replicrrte Siieøelø i 
3riø IV. 291*92* conf. ttlinttva 1793. J. 391.) SBogen 
er ooerf. paa Spb(f. itopen^aøen 1795. oø rec. i tti-gan. 
^nngøbUtc. 3ur a\L litteratur 5eU. IV. I. 9co. 57. oø< 
faa onrrf paa Gornff t Ubtoø. ©tod^olm 1795* (rec, i 
lerrbe fCft i\</> 9co. 13.) 

ID« IføerbprfninørSfEoIen paa Corfeltøe paa gol(!fr. 
jøbb« 1793. 8* 
nWa# tt( fierbe getberia^ø $iftctfc , efter ^øjcr« III Aer« Aføb^ 1795^800« 800- Cifte &etø iffe ^aftø et 
rec. af £abeir i Univ. 3ourn. 1794 p. 170^9. xfleOef 
er rec. i letrbt Æft. 1795 9co. 07 i CFriø 1794* Hl* "i' 
12. 019S14, 2bcn 2)el i lærbe iCfr. 1800 9(ø. 5.) 

gomuftenø oø 9Xenne1fe(ebenø dffttig^eberø Xr^io. 
9lo I-Vlil. JtjøbJ. 1795:97. 8. (£era'er9co Vil. fom 
anaaaer Sienbeoafrnet , fcrrfTtCt aftrpft, oø rec. af Sobe 
i jnø og ^ebe 1796« IH- 359« H- i larbe ft fr 1796 
9(0. 28.) 

emaa (ifloriffø ©fciftft. I-III 2>ef. Jtjøbr) 1796*9^. 
(l«^e ifift. 1796. 9(0. 13:14.) 4>eraf faløeø iDetfoman« 
øaacr Jt. Gftrtftian VI fora en facffilt »oø unber Stittl af 
(S^rtfiian Vlteø eeonetøbeftrioeife. 1790, 

9coøet til Øptøømaø for fi^ri#i4n<5oIbjørnfetu Jttøb|« 
1797* 8. 

Zoenbc »reoe til ^ejberø om SMnftlfEriørre re. ibid. 
eod. (anmelbt i CJrtø og ^ebr 1797. Hi. 244.) 

filt ©xeo ti! Øabenratb' om ben afbøbe Øre* Bern« 
jiorf ic. ib. eod. Qrtø 1796. IV. 240.) 

9toøei øanfPe 9lpt om f)eft(ufet oø afminbeiiø *oøpi« 
tal. tbtb. 1798 (anmelbt i 3riø 1798. IU 339« ronf. 
Ugcffriftet Barnieren II. 409-15.) 

Qiftcxifii føralerier fom »ej w fere tit ©pb vaa tinte 
iBane. lii ^afte« itjøb(« 1799, £»o. (Jnø 1799« II« 

^cpmøbenø Jtortfpit/ inbe^olbenbc fatirijfe pølitiffe 
Gpørøømaale oø ©oac. ibid. eod. 8* 

Philofopbia animalium t fafciculus imus et adut dø 

erinaceo. Hafn. 1799-1800. (rec, 4 S^oibingerø iteneioeb« 
3oiirnatø II S. øteø GU 

S)oø 9tøøet om &. ^anø * oøpitaf. jt]ø6(. 1800. 8« 

Bemopbiluø'f eiøbeber oø Seoeregier / forttaret ti 
JBruø for Sareinflittttet i Cotø. *i*b^ 1802. 8. 

3 ttlintrva: Setraatninøer over €lt«nberneø Ciøe« 
pceøt. i Xarø. 1786« I« 705* Sale (olbcn 4>aa eorø Up 
*eanfta(t, meb en afterretmnø om *«rean|ta(teti feUu 
1801. II. 228*41- 3 3?iø : XoUførmtft. 4 Varø. 1793« 
I. 151 «57» gorefpørøøter 1794. 1L i85«95* Zii etaten* 
©en »oye 1794. II* 273*88. 3 Journal for Polirttt 
Xøtøfornuft i Xarø. 1794. gebruar p. 113*19* 3 Polu 
riff og p^yf. maga3iit: SWenneffct atbrtø ftfe efter 9ta« 
turen men øf l erter »anen, i iftc Øinb i gebruarbaftet 
(rec. i Wtroe iCft 1794 ^°- *$-) &* ®«o ibtb. i 3a# 
nuatbaftet 1793 pa%. 318*26« Cubfcdptionøptan paa 
banfte £prø øranbffenbe ©prbtftørff , i 3uUtyatftet pag> 
127x28. conf. et (aaø Øreo i ben Xntebninø meb tti^ø« 
renbe ©øat t Vuøuft^aftet 238*5 1« oø Stil ubøioerne af 
BruiP og 2Intifnt. 4 Dctoierbaftet p. 501^6. famtiiDe* 
cember faa. 75^53- »anbi oø Ubflotninøøøranblfntnø i 
5te »inb for .februar 1795 @< 199*224 conf. ibib. paø. 
243« 368. 741. Breve til G. (S. ®. 6cbuf«e VI »i nb* 
©• 483*601* »ceoofTlinø i Xnlebninø *af XrifMratcrnel 
Cate^iømuø VII. 463*74. Ubtoø af *n rejfenbe gtabbi« 
nerø fbxtn i JCnlebninø af SXebatUen til «aUc, ibib. XL 
744*52. :3 Pbtf oeconom. mcOicinff 23ibltot^rf : £)m 
9caturøranbff ninø. i 2bet ®int &. 386*90. Sn ©frtoelfe 
<anøaaenbe en Gbirurgifl Gramen.) ibtb. ©. 447*55. Om 
tuftenø 3nbaanbinø øjennrm ^ubi)inben $00 be£)pr bet 
^aoe parmt »lob. IV ». 0, 320*53. Unberføøelfe af 
€uoier< oø be KUbre! ffteninøer om Snfectemel 9(artng> 

(63-) ( ( 498 ) I ttttStMtottct IL aso'3"« S tføttrrøtoriøføtøftf 
beta BFdfter: (forfød til estftunbeneø »elfriwlfe tabet 
S. i#e *afte. «3. 137«97« tee. i lorvbe lEft. 1793 P« 53* 
3 •9tatifliffO«f^- »ibliotbe? : Optøning og Bnfoar 
fetere enb »anen, benne (tortere enb ttntclteø Siøbom. 
i 3ble ». 6. 38«87- J5°'93' 3 ttøeblabet &ovgen>cnt 
■ ttølt: fcbfeiUiøe JBibraø i Vårene 1788-89 # faafom: Om 
' at ubpille 8øenftnbiø(eb af »ørn $ SRølerie af G(rifltan 
IV $ Gårafter af ©ronninø Charlotte Xmalt'a; 82eliøioi 
nenø $tfh>rte } ©filberte øf (S^rtftfan 11. i ifte Barganø. 
»etiøionenø oø Oplpøningenø ©tjebne famt Snbftøbelfe 
paa 3Reaneffe(eben i bet i6be, i7be oø i«be 2fat(unbrebe. 
i 2ben *arg. conf. larrbe Cfrerr. 1790 @. 15056« 

$an (ar ffreoet noøle »ecenponer i'<£6tt. flttjeft?. ; 
steler /litteratur journal * i »rit« oø ttntifrir. faa. 
fom i 9*« $«&«♦ p. 116; i be berltnøffe l<*rbe iCft. ba 
i Karø. 1 784*85 be ttecenffoner ere af (am fom ire btttfr 
nebe meb *♦ 

£øb t Xaret 1787 *eaj>ube at trpffe paa et CFompen* 
bium i ttnfoerfal(iftorien, fom iWe fulbførteø. 

SHie* (Sergen) Sec: 9W& 

' 9We*(«. SBif&elra Stfo Dor) Bar MFC« 
yitairt, oø Xbiutant (06 flronprinbfen. 1801 ble* ©e* 
' iteralabjutant oø SMaJor famt bagltg opbartenbe 6a* 
ballier (06 Jtongen. 1802 S8atai(lon«commanbeur beb 
bet norbre tfellanbffc 2anbb«rnér?giment. 1808 Jtanw 
mer(erre« Boer nu i Reinbtcf beb #amborg. 

©ebtAte, Jeinen greunben gemtbmet (erauøgegekn con. 
»ntoit Srtberid)ie». Gopen(. 1792 (rec. af Cobe i 3riø 
1792. 1, i47*5a af abrafcuunfon i larbei&fr. 1702. 9io.o.5 

IBaUaben. onbere ®ettc(te , unb frttttøe »erfudie. So* 
?en(ag. 1817. <<5*u". Jfcrgåtts.W. 1818 »o, 8.) 

©te (debftmertnrfrbiøen Thcfes tcø £errn £*rmø bet 
leuefctet »on fctnem auø bem Boitt a. f, ro. Kitona. 1818- 

diU fe (2ofr«n «£>dnri(^) » ac 1764 fonøeltg 

JtammerlaqbaK 

. *rit(mettføe unb geomttrfføe Sergletøung. £open(a* 
øen 1759. 4. (conf, &j*b(. ttbbteøfccoiu. ifcfterr. 1764* 

Øttefe (£«*) føbe 1697 « søøers* i mu* 

©lift, (bor ban* g a & ec , <$( r ifHan Rtefe, bar 9>r<*fh 
etuberebe t Jltel, 3ena eg Sjøben(abn. »leb førfi 
5)raf! til Gengetøft i ®teUanb; bereffer 1730 fin 
gabet i Xggerjhb abtungeret meb Gucceøftoii« JDøbø 
i779» OM>obes 6*b*nlm 2Cmt pag 481 ) 

£arf Otufø befønberltae 3loenturer i Sprfiet øa $\tm* 
lomfl til fit Søbefieo Vmrum &. Jtjøb^ 1747. eieøoia 
1762. *aberø!ei> 1777* alt i Octa». 

Ort^opbfU Vntwbrt nebft 2Ctreop(tie »epliq^e, baø 
bie SXetnung oon Se»egung ber <& rbe ber ®d)tift unb 
Grfarunø mbøtfpH^t. ^aberøleb^n 1767. 8. Ortopblli 
tlntcrfucbunø, »te »eit VIetpp|ia Okbanfen gearunbet 
fepm Xalborø 1768. 8* 

SRkfe (Zf)oma6) »ar fom ©tubent »amnuJ 
faa eurfen« doUegium. ^an btft 1761 prrfontt ffapeBan tit jQbinbberttb«' ^rcePegjefb i ©unb^or* 
le(n. 1 77 1 blet> ©øgneprcefl fammeffebø. • 1777 
Gonfifiorialraab. 2>eU, meb 9>r«bicat af $rofc*# 
for Zdeologtoe', 1804* 

Disp. du« de proceifu in genere fecundum léceaø 
Danicam. Hafn. 1759-60. 4. 

$K(W (Swflen) føbt 1716. »ar førfl ^ørtr 
i 9?p!jcbing paa galfler; bio berefter gulbmcrgtig 
(06 Spfogeben f Jti*ben(abn, omftber Jfbuocat i^eje* 
fltret; men bøbe fort efter af Smaatopper 1749^ (L 
«ft. 1749 5Wo* 41. Kranffe JDfgtet ^ift IV. p 
352^57 ) 

©en banf e éanbemanb eller ©pectafcr, et ttøeMab. 
JCjtb^ 1744*45. 4to. (Ubfom paa $oUanbjt anber 2u 
ttl: 8e beentøe 6pectator oan 4. Holberg. Xmftecb, 
1747. 2 ©eleO ©en banfte JCntifpectator. ib. 1744*45. 4* 
©en poUttffe ailffuen tb, 1745. 4. Sregetiffe Betømb 
mnøer op« oigttøe oø oanffetige ©teber i bet np Scjla« 
wente. lbid. eod. (Om bUfe ©frlfter (anbleø i TPtUe 
igøjbergø gortate foran ^ibcrgwna 2(rtet <0 

9lif|()rtg^ (Sørgo fø bt 1731 b. 5 »k. • 

Ssejlbp t føen, (bor (an6 gaber bar tprtefh 2>epbs 
nerebe 1749 fra gribertta GMt. Sleb 1760 »eta« 
nu« paa (Slof er« og 1765 SKagifrer, gtejffc 176a 
til tpbfte Unfber fileter og til $ari6« 1767 bleb^ro* 
fe«for Logices et Metaphyficeø extraordinariiu 
beb Unioerfttetet. 1773 9>rofe«for orbinariu«« 1803 
entlebtget meb Statttaab* Gårafter. 1809 blcb baa 
Ribber af Dannebrog og bøbe fammeXan (conf.Cn^ 
geletofte tfnnaler 1809. 1, lætbe JEfterr. ifioo 
S»o* 12. SaUefette <12t>4Utalflrift L 240*46* 
@runbtbig< »er« i jRtøbfr. ®Klt>erie 1800 »0. 5^ 
^)anø ^ortrait foran ifle JDel af (an« øwrf. i>io- 

genes Laenius.) 

Dispp, Havn« 4to. de comparationibnø 1754 — de 
fortuna bominum, ima et ada 1755-56. D^tbia contra 
eos, mri imputationem nude posfibilium negaot. 175«. 
DiiqviDuonura, qvibtia unum et alteram pbilofopbi« 
captu aut puncium dilucidari poafe videtur, fpecioien 
unum 1770« 

Prænotionejiphilofophicai. Hafn. 1775.«. (tee.i*rit* 

qottrn« 1776 «o, 5* £"Paa foarebc «ii«(rig( i 9to. a> 
2bet Oplag. tbib. 178X. 8* , 

©iogeneø 8aért]eø fflofbfl|fr «tftorft, cperfat mtb 
Jnmarfninøer, efter Owrfetterenø ©øb abgioet af ». 
^(orlaciuø. Ml ©el, Stjøb(. 1812. 

Unberlføelfr om og (oorotbt bereø Mening er grunbef, 
fom (otbe for, at fanb *(iiofop(le og et fu(bft«uttgt&e* 
greb om fanb |(itøfop(U førft i wreSiber er bienen tiL 
— t Pfbenflf. 6dff. Bfrfffc for 1801*2. 1 $*ftt p, i,g^ 
ooerL p*a Xpbfr af CJ,3l.maraiøfeii. 5topen(. tt. eetwl 
1803. 8. unber ffltel: Ueber ba« *lter ber WlofopbST 
(rec. t be CubinffKfeø øelebrte ^n^eigen for 1803. tto* 
73. jt. i Ueue aUg- ocut|d?e »ibl, 92 fianb iftt$ etfiefc. 
tt (tit, 1805^0.31,) y r %^ ( 499 

» 

SKfngelman (Cfotya*) f«bt i m mtnuts. ) ffc. jtalbet flg paa Stitelen af fin italitnffe-JEaU: 
"fRobile in g&r. ttnb ©nabenfelt«" 

-Augufti naiales princivis Chriiliani, cnm annam reta- 
tie XIII ingrederetur , celebrati. Hafn. 1659. 4« Arctoi 
triurophana ad natalem ChriilUnt Vti. ibid. 1687* fol. 
Applaufi, feitivt della nova Academia cqvcftre di Co- 
penbagen li XV April del giorno nataliato di CbriXi. V. 
ibid. 1696« fol. 

SKtø<jfj*tøtt<J (»nberé) !af.Ringco- 

pius« f 9 5t i SRingfiøbtng 1597 b. 1 ©clober« Sat 
føtp Rector l Valborg. 162 1 f)rafi til $enne fiben 
i Satbe« 1639 $r*P *d 9roofi til $olmen* JCtrfe 
i Xjøbenfcaon« 1641 SRagifict. 1643 SBijfop ittaU 
borg* 1653 Doctot Ztyeologia. JDobe 1668. (<Bje*« 
ftnge 3ubeU<rrere I* 289*95*) 

fcigprabifeq ooet Otto Stabe, itjobb. 1643. fcigpta?« 
øiten oon Gbriftentfe SDpre. ib, 165a« (Qfrtraet brtaf i 
9iot<K* (Eftermåle fot XprtL) Di to ooer 8i«betb ®plben< 
Øjerne, ib. eod. jDtto ooet Spge Jtrufe. ibtb. 1661. ©ito 
ooet Birgitte Sinbenoo« ibib. 1649. JDito ooet $ebeoig 
ginbenoo. tb. 1656. JDito ooet SJirøitte gtammel. Gorø 
4167. ooer SRctte Hoff nfranté*Æjebb. 1647. ooet ©op$te 
éanbbttø. ib. 1650« $e tre atte i åløatt« 

$Xt$ (3©&an f)f fer) f*tt paa ©tegen i 9»orb* 
Tanb* Xmt $ant gabtt var 3ufittøraab og ?aug* 
titanb. Jj>an tog 1794 banft juribiff tøanten. 83 (ro 
berpaa Soer* og Unberrett»3>rocurator i Ztonb^emé 
©tift. 

9>lan ril Orient ©prettelfe og ©eblføebolbelfe twb ftorb« 
lånt* gifferfcr. åjobb. 1801. 8. Jlortnbftgtooer $oab 
bet fan tjene til ben flnraarfffe $anbc(* Opcomfr. ibid. 

COO« 8* 

JJorgaø ti! en fotbebret3nbretninø oebben norblanbffe 
øg framartf e yoft. i vntntwa 1802. 111, 0« 248*95« 

9Wfl (3ona8) føbt i gtøeoaag gjrcefleøjelb i 
!Rorb(anbene , fcoor bang gaber oar 9M(h Sar i 
nogle Ttarffollega tfl«r $*rer »eb Stolen i gribericbt« 
baib omtrent 1716, og bøbe fora $r«fl til Ullenta* 
ger paa S&ore Romerige« 

flfribrubtbatb* 3©refranbl , beffaaenbe af 5 Xarl, nem* 
lig 1658/ 1659, 166O' f* mt *7i6 og 2718/ ffenbtltøc 
Xnfalb og Belejringer. — inbført i »anflre ttlufauni 
for 3unit 3ulit og Xuønp 8Xaancbet 1782« Gatftilt ub* 
gloet« Jtjøb}. 2809. 8* 

£Kot>ertfon (Knbrea«) fra Xbetbtn i ©fot* 
!anb« 6tuberebe oeb Jtjøbenbaoné ttniøetfttet imob 
Giutnittgen af bet i6be 2(ar||unbrebe« 

*D*n?ib ^.T^fa^ø & rifter / paa Satin oøerbtte — 
efter botiten Ooerfattelfe Jacob Uta^fen ^iøbenbavit 
fatte br m r banflc Stim / og ubgao bem. itjtbb* 1591. 4* 
(t^igtcVøaito «5iØortt Som, 11« p, 89*90«) 9<Cd)C$ (Sean SBIaife 5c«) 6ee ^eé- 

EKoCqiie (»attørtomctu«) Sn Jtobbetflirter 
fra ®eneDe / bet ble* inbforffrcoen for at ban fltilbe 
Piffe be nu i bet fongeltge $aanbbib!tot(ct opbeoa« 
rebe 2egninget og $rofpectcr ooer ?f)ci(Iian Vlui Rejfe 
tSlorge, t Aobber« $an gjorte flt Xrbeibe flet, og 
biog igjen ub af Sanbet uben at ootre bleven fcerbig 
tneb bemelbte Voyege pirtoresqve« (conf* XftiMWa 
1 81 6. 3ul»u6. ®. 16*20.) 

Lea delices de Dannemark. SanmatfO 8otlp|lerfer» 

paa a>anjf oa. granft Xjøbb* 1747. 4^# (©en bantfe 
Sejet er af Patio«; 

SKofce (^an«^fttrif) Sar 1794 Reutenant, ir 
nu nor(l (SeneralfriggcommiOfair og Cberfh 

Slecruterercering — fnbfort i bet t)anffe Sriøebibfiø« 
tbef i ifte 2farg. $3- 208 og 319. Jl e. 44« 171. og 233« 
W # 233« i IV, 77. conf. 5te *arg. ©• 128* 

9?0l)C — fee forrefltn bel« ttnber iKt)oDC 
03 bel« imber SHo^e* 

SHobttguej (Sat!) føbt 1618 b. 14 3un. I 

SRabtib« Sat føtfl $tofetfot i bet franjfe, fpanffe 
og italienffe Gptog oeb Sorø Vcabemie, 1669 bleo 
^rofelfor i famroe Sprog oeb JtjøbenJ^aong Untoers 
plet og Vuctiongbttccteuc t Jtjøbenf>aon« JDøbe 1689« 

Fundament« lingv* hifpanicai. Hafn. 1662« g« 

9?0DttgUCJ (gribertc G$rij!ian) eøn af 

<R(tflfonige # føbt i Jtjøbenfyaon 1668« 2)eponerebe 
1688. 1698 bleo 9>ra>{l til 5^aff!ot> og Branberg* 
let) i £oHanb. 1712 bleo €(ot*ptce|r i Jtjøben^aon« 
1715 Øogneprafl til Srinitatig jtirfe famme(leb6« 
Z)øbe 1726« (Ebcbeø HoUanb pag« 124.) 

Siøprerbtlen ooet *on4 gtaemuéfen ^olm« Jtjøbb« 1704« 
4toj ooer $brijh grib. o» 5Cnutb« ib. eod. 410 j ooet 
SRag. eimon iarj)Ué. ib. 1704« 4. SHoDttt>ttt (8 )♦ Dm ©fteu gorplanteire — i (Decønøm« ttt^jg« IV« 167* 
Cm Svrreffooa Sorplantelfe. tb. VU. 349, 

Øfo&tttUt (iautibt TCtfgtrflrnu«) føbt 177a 

paa (Saarbcn Ørjlecnoig paa ®ønbmør« ^ang ga# 
bet oar SVajøt. 4>on bepon« fra Sergen 1794« 
Bieo 1800 perfonel Capellan oeb Solbeng affenigbeb 
i Sergen* etift, ftben i {ejrbal i Sogne 9rooftie« 
1810 @ogneprctfi til Sanbeloen og©øt)be paa, ©onb^ 
mør« 

eørgcrale ooet ytoøfl 8løtbam« Xjobb« i&3» ( Soo ) »remtnbe øøer* $rof. Gtrøm — i ^ermtber IX, pag* 
12124. oøer JBernfrorf. ib. X. 11 9-23. giebatø $ørnet/ et 
Jbtøt. ibib* '9^o* XIII, og beéuben flere $oefirt (ammet 
flebø. ^Efterretninger om 6. &. Xarflobt — i tRinerva 
•1798. 111. 372. 1799* h 85. (Bergen oø omttggenbf Ggn, 
et iDigt , meb Xnrnar! ninger — i Copogr. 3*arn. XXII. 
80*113. 189*92. conf. SRoget i ben Xnlebntng af fflector 
ttftng XXV. £. pag. 166193* 

ttogfe ttiteft* i Sergen trpfte t>rabifener* 

9*0*#ttøe (8>ebcc3enfen).©ee: ^etlfem 
SHoeéfitbe (SRattfria« og Vetru«) ©te: 

9tøf«fbtttantt$. 

ØJoget (Urban) føbt 177a l »««. »at 

fra 1752 af primat @ecretair fal ©reb 3* $ 6.3Jem# 
frorf* 4)øbe 1759 i ^tårnborg, t &bi* 9tørbeb fait 
paa en Rejfe øeb at telte race SBognen fabbe forjlaact 
fft $øbtb* 

Le Traductetir , ou traduction de direrfes feuilles 
choifies, tiiees des papiers periodiqvos angloU* Cp- 

penhague 1755-54. 410. (ubtom fom et Ugefriab.) 

Lettres fur le Daninarc Tom. 1. Geneve (o: Copen- 

hague) 1757, (2ben 2ome «f Kevcrbil fbtb. 1764) ub* 
lom paa ttngelfl. fconbon 1762. paa Spbff åoprnj). 1758- 
faa iDanft af Cørtin Som* 1-11, JtjøbJ. i757'7<>* *lt i 
£>ttao. 

9tø<jm (©ttfeo Subbtø) føbt b. n TCpriC 

1742 t Uttertleb i Sollanb, faor fan« gaber, ben 
ttebennabntt $oul SRogert, bac 9>ræjh J^ponerebe 
fra 9tafFob 1759. 1782 Meo SBicelanb*bommer 09 
1784 birfelig ganbéøommer paa SBornfalm. 1800 
tillig« £anb*tingtfarer og Striber. Døbe 181 3. 

$i|røTtff ©firbirf af hertug getbinanb af »run«t>fg- 
IStolfenbuttel til gorflarfng oøer et attegorif! Sanbtart 
anbragt paa $ertugtnt T&ttftøtit i gunben ©eb Sagerø* 
pris. Jtjøb$* 1782* 8« ooerfat paa tfpbff. Jtopen$* unb 
*'i>*. 1784* *♦ 

gorføg tit en JCarafteriRif oøer ©eneralaømirafrEieu« 
tenant £oppe — i ttiinerva 2795; HU €*. 182. 

©øer fibfiafbøbe (Souøernør paa Bornholm Qeorg %U 
trecbt Jtoefoeb , ett gantajte* &jøb$, 1809. 8. 

SKogett (Sofran StøiKp) f*bt 1745 ben 13 

*©ec. i $btbterg i £fae , faor fan« gaber , SBilfalm 
Siogert, bac »prefl. 2)eponer*b* fra Stoeétilbe 1764* 
1776 Web JDbctor SKebicinee øg fararae Hat Éanbpfa« 
flcu« i JBiborg. Døbe 1794, 

Disp. iatuø- iiUens obfervatioiiet circa fallaciam Og- 
nomm in inUammaiionibus abdominalibut. Hafn. 1776« 
8*0. 

3 Cotlectanea So det at, med. Havn. tt af tyami Dø 
£mplici«£ifna methodo tractandl puørperaa in domo 
obftetricia hamienfi anno 1773 ob tenrata i V<4.<Lp* 358« 
Dø disruplio&ø øolli møn «t vagin« lethali. i Vol, U, p. 52G. 3 Acta Sodet. Med.ffavn.: De in fol! to parts 
et ovario hydropico, i Vol. 1. pag. 144. De retroverfio- 
ne uteri. Vol. 11. p. 254« 3 Acta regtrn Societ. Med. 
Obfervatio da morbo ma<?ulofo bæmorrhagico. i Vol. i 

p. i84- Gn Cfrtøelfe af fam er tntført i ZoX>ce &ir 
pliot^ef VU« 196*204* 

SftOgeVt (Vovtl) føbt 1702 i HaffEob , «bøc 
fane gaber, $ou( 2Cnberfen 9tøgert # . ba bar GapeU 
Ian* ©tponerebe 172a« i7«8 bleø ^>ører tjeb^o* 
len i 9taf flob , fra failf en fan bar btmitteret* 1732 
perfonel (SapetTan fa4®øgnepr<øf{en fammeflebf* 1735 
eogneprotfi for UcterfUb SXenigfab i goUaub* 2>øbe 

Z)tn fatbne og .gien opreJHe 6a(øanbe. en (Jomofbte 
jtjøb^. 17 1 7. 8^ (conf, Rfabeø ^aalaitbø 2^iffrivclfe. 
pag« 192.) 

Søenbe ©tpffer til ben banf!e JCrfg«$ifrerie , tnbefaU 
benbe 1) ftatjfoot Oøcrgiøelfe tiCbe Bwnftt 1658/ [am* 
rnenlfreoet af p. 2logerr, 2) 9ta!{loDø Cøergiøcife 1659 
timolø forfattet af ttielø Bartrup/ meb Xnmarfningce 
af p. ^ogerr* JCjebtk 1775. 8, (conf. Øumfa Bfrifccc 
X- pag. 46.) 

SHoggenf amp (%ibtxt Xugttji ) føbt i <s<m 

1 72 1* Jtom i lin Ungbom til Danraarf og var ba 
fan bøbe 1758 $r«|l i »efioeb, (conf. Worm IL 

»73 740 

• C Bemlerø ben (elTige efrift« 2Cntiqt>ifetcr 0. f. 0. 
øøerf. Jtjøb^. 1743. (conf. (D, OSunge BamL 277 86.) 

SRofybe (f>eber ©eberfn) @ø n fl f Sø C g«wa 

ffer 9lie(< 9tø()b< i Xatbut. £>ep. fra TCarftug Zog 
1795 iuribifl Vtteflatø* og bUb 9>ro<urator* 2>ebe 
i8it. 
©amrebe ©Cgte # etter Ungbomlarieiber* Xarfaøi8o6» 

800* 

9l0^e (Ulcid) flnbrea«) fø bt | Bergen, (tor 
fane gaber bar $aanbbcrrftmanb. Deponerebe 1781. 
SSiebDecanue paa kommunitetet og 1799 J)oct or $i)u 
tofop^ioe. ©amme ?far Oøertotrer beb €fo(en iGbrt^ 
fliania. 1802 JDbertører t {Religion , SRoraf , tru 
tfaopologie, øg bet fabraifFe @prøg beb Satfabratfto* 
len i jDbenfe* 1814 9Iector i9tpborg* JDøbe 1816. 

(?ritøbnd>ø VnøUning tU bln populaire Doamatif. 
øøerf* Itjøb^ 1790* 3. 

' Di tf. de veierura Po etarum fapienda gnomica , Hø* 
breorum imprimis et Gratcorum. Hafn. 1799. (re€* af 

Z. »aben i ttniø. Sonrn. 1800 pag. 8t*85- og af «). fe 
SK 6 Uf r i 1« ieft. 1800. 9to 38.) 

gorføg til en metriff Oøerfattelfe af GaCømona f&a, 
bom* zfle f røøe* <&t 3nbbnbelfe*Prift til Gatfabralftø« 
lenø ^øjtibcUgt)eb paa itongenø 3øb(cllbag. b. 20 3ao. 
SDbenfe* r8o6* 8* 

' ^0^r(3ttHu8^U8eniamtnb.)i{ fm e # ^ 

I757af, (ctnge fom fanbmaale r paa be banfte S5er i Se^# 
tnbictt/ pben 1765 iiUtgt fora jDpf»n«manbbtb bøf øv ( 5oi ) artige Spgninger øg oeb Sorterne, iinbee SKtel af 
©oerconbuftør roeb (Sapitain* Slang. 3 Tfaret 1786 
øoergao ban ftg ganbffe , efter @eneraU?anb»£>econo# 
mie* og (Sommerce^CFoHegit £>nf!e, til JReffer 09 Urt* 
berføgelfee om 39omu[b8p(antmngen» SBeb fongeltg 
Refof. af 13 April 1791 bleo b*n i SRaabe afpebiget 
fra bemelbte Cm bebe, fom £anbmaa(er og ©oerbpg* 
»ing«»3nfpe!tør, meb $enffon af 800 8tb. oefiinbiff, 
famt bet barn bibtil forunbte perfonlige Ziøorg af 400 
8lb. neftinbift, og "i Betragtning af ban* tange og 
tro SEjenejie og band gaonligeglib" biet) r)ara forunbt 
Gbarafter af jDberfhieutenant af 3nfanterietmebBe» 
(laOtng bertU gratie* 

* 

QCnmerf ungrn fiber ben Jtattttnbatf, sum 9tu(en ber hh 
altøen weffinbiføen ffolonien oof (6nigU Befebl gefajrfe« 
ben. Ml ZteiU Xltona vu Uipi* 179^ 9* (rec. i 30* 
3D. Z>ibL 107« 0« 0. 469J 

fcogle 9(antep«grer beffrcone — i ttaritrrjlfroriefel'. 
(Tabero ©fritrer U 0. 1 $«fre. 6« 205121. vid. pbyf. 
øecon* 3&ibU IV »♦ 0. 309:20. 

SKomfcorpf) (*nber* Debetfen) føbt ben 28 
Jfuguf* 1605. Sar t nogle 2(ar 3nformatcr bo* 
nogle unge abelige Seefelber# fom (luberebe i ©orø. 
1630 bleo {Rector i Slibe og famme Var SfRagifhr* 
£h>itertc Slectoratet 1640 og bleo iftebeuberfor JCrcbibia* 
conué jtannit og ædituus øebDomtirfen fammeflebt. 

SDøte 1649. (Cimåria Lilt. I, 566,) * 

Decachordum Jubilæum b. f. Oanbeltg JJubelfrpb OOer 
»er greP'er* 3efu <5r)rtfH naabcrige gøbfel t 10 3ulffan* 
ge , nbgioet »eb gortale øf 3. £. Kairo*. Æjtbb. 1668« 

880« 

Parapbrølio Apocftlyptice* edid. Malik* FriU. Luneb. 
1685. i ol. 

SHøøé (Sfcrn&arb 8ub»tø %x[bzxiåj) Gbteurg 

øeb Vemmetofte abelige Somfruflojler i ©ieilanb. 

Cm Cløaffaloere paa Sanbet — i Pbvf. 2tøfcliotb. IV. 
309=20. 

3. C- €>eifferrø noe Xftenanbagter paa enboer $ag i 
Karet, onerf. Jtiobb* 1802* SDeU. 8« 

SKof* (S^riiiian) Rimeligt!* føbi i Korge. 
Seponerebe oeb jtjøbenbaon* ttnioerfftet, Sar no« 
gen Zib Gantor i Dbenfe i JBegpnbelfen af bet i8be 
Zarbnnbrebe. Døbe i trange jtaar. (conf JDanfl 
JDigtetonft* éiftoriø IV. 111*23. 14252.) 

P. Ovidii Na/onU Heroum et Hero i dum Epiilol«, 

d. e, GlfTcnbe girftinbrr* éørge* og Jtlagebreøe og el* 
f enbe gørfter« og gorfrtnber« tf i«rligbeb«breoe , af bet 
gatinfte ooerfat Sjøbb* 1703. 4to. 

Odæ faer« Kingorian* matutinæ et vefpertin« ro- 
man* civiute donat«. Havs« 2739, Sorø 2768. 4«blojig. Tfalborg , b^or r)an$ ^aber t»ar ^Berger. JKejfte fom. 
©(ubent ubenlanb« og opbblbt |?g i Vårene 1616*18 
i SBittenberg. (Sfter fin 4>jem(omft bletr ban 1623 
fftagifier, og flben 9>rofeafor SWotbefeoO oeb ®ym* 
nafiet i 8«nb. Derefter $r*jt ti! Silberup, øøerne 
(Sapellan t>eb 2unbe Domftrfe og ?eetor Sbeologitf 
fammeflebé« 1642 SJiffop i SBiborg* iDøbe 1658^ 

Gamelion in nuptias Svcderi Pauli et Barbars Rofen* 
bergiæ. Witeb. 1617. 4* 

Eudæmonologia. i bid. 1618- 4to. 

Exercitatione« pbjfic« 1-XJ1L Hafo. 1634-26. 4to» 

eigprerbUrn ooer Xnøa Ganbberg. Varbuo 1648« 4« 
ooer 3be tange. Xjebb. 1651. 4. (ubtog beraf t »corbeø 
eftermåle for ICprilO ooer Xnne Margrete ^øg(. tblb. 
1653. 4. ooer Ubbt Ulfelb. Xarb« 2656. 4. ooet Qtit 
»tUe til 8øfoi*mofe — efter 2Ranufcrtpt tnbført i Ubtog 
i Korbeø Æftermale Som. 1. pag. 661*70. 

£Høfenførg (3o5)anne Dorol^a) fdb t ben 

I9be STOartti 1714 i Jtjøbenbaon^ r)t>or benbe« %q* 
ber , 6bri|lian Slofenberg , oar Sapttain n>rb VttiUe* 
rtecorpfet. 4>un bleo 2743 dtft meb STOagiRer 3ør» * 
gen Jtarfien* SBlod / ba (Sapettan til ^olmeno Airte. 

æogle »erø — bell JDoerfffttelfe af latfnffe ©entente 
fet/ og bele original — inbf#rte i (fttffoof Xnmøtvtnin* 
ger over forliebte IDAarligtøer, famt bol Babønau 
p. 2242*57. ^ 

SHofettfeffct (9Wel*) føbt I Sbrifliania, bt>or 
ban8 gaber oar Slaabmanb og (Sontrétteiir. Cleo 
©tubent, og fif 1793 Seøitting fom $rocurator oeb 
4>of og ®tabgretten i Jtjøbenbaon og 1796 fom $ro« 
enrator oeb Coerbofretten i Gfbriffiania. 2802 bfet> 
Spfogeb og 93pf(rioer paa ®trømfø» 2)øbe 2805« 

<§an bor ooerfat følgenbe 1 Jtiøtenbaon i Oetao ub« 
fomne ©(rifter: batterne paa ganbet af oe la Vtaut* 
Ml Del. 1786*39. SK ad) 6 c tb, et Gørgefptl af Bbafeii 
pear, 1787- (»ec. af Sobt i Xrit. 2788. »o. 9.) eba* 
feovearø &utfpiL ooerfatte. Mi fteU 2790*92 (U Cft, 
1790. 9^o. 27. 2793. p. 767*680 Houofeau om ©eiffabe« 
foreningen. 1795. 

Snblag for ?>rof. Øbin ©olf i ©agen btt Pbilofopb^ 
ffe Saruitet contra ©olf — tnbført i Øuftcnrarh* ^L 
ttttfte »ibliotbef 9?ag. 2*5a ¥ t"* 

diofetit tttit (Sørflen) føbt 1725 ben izgebr. 
i Sergen. Dep. fra ^elfingørO etole 1743. $cn* 
leoebe ftn Sib i jtjøben^aon , og bøbt fom ® tubent i 
en b^i 3lber. 

Disp. de pbyfica ruilicorum. particula M?. Havnia» 
1 745-4^« 4 to - Dø fapleutia iSaJomonis« £ a / 4 to. 

$e goranbrtnger 9lorge bar øaret nnber!afret» ibib* 
1771. 4to. 

. (Sn ©fatf ifte, opfclbt meb fierteful ooer øiife bibelfle 
©prog. ibibt 2773. 800 t „ ( 502 ) $*n bar øterfat følgenbe i Jtiøbenbabit f Dctan ub» 
giune ©f rifter: C pantoppibanø So g>rabifencr om 
bet mennePelige ftio* Slenbjgfceb. 1762. Hitcaø d)rtftc* 
ttge Sanfer til enjoer $ag f gRaaneben. 1771* £>en 
(ftrijtelige Religion* 9latur 09 gortrtffeligbeb* eod. a. 
at »reø fra en SXieftonair i G&ina tit Xbbtb Øfgnon 
om ©pbagelfer i ©tjernefonjfen, 3orb6ef?rtøelftB, og 
SRaturalbiftorten. 

SHofenf ranté (eorftø) e n ©en af $oiaee 

Øtofentrantt til ©limminge. Sletfle t fine unge Vat 
tibenlanb* 09 paa bennt {Rejfe bøbe ban 1653 i OTa» 
brfb. (conf. &uf)m9 Saml. til ben &anfle ^ift # 
i ». 3 *• ?• 147*430 

Qvssiliones juris controverfes. Soræ 1645. 4« 

. Propodtionei felectiorea ex jure Daaico, cam Jura 
Juftinianeo in nonoullis discrepames. Arge n torad 1649. 

4">* 

9?0fenfraitté (ffrff) en Søn afnebennatnte 
ffcrbe Holger {Rofenftantg tit 9tofenbolm, føbt 1612 
ben 12 SWartii. ©tf i Dbenfe ©fole ; fluberebe fiben 
ntbGorøVcabemie, og rejjie berpaa ubenlanbé tilSn» 
gellanb og $o(Ianb. Jtom (jern 1634 og fulgte 1637 
meb kannibal ©ebefieb til Spanien, og berefter meb 
JJane Ulrif @p(benfø»e tit Portugal* ©tf 1652 
fom (gnuope eftraorbtnaire, tilltgemeb ?)eter {Kel, tit 
GngeUanb. 1642 bteo ban Befaltngtmanb over $a(* 
fieb Jlloffer, 165 1 oter $a*rebal(egaarb , og 1660 
oser JtaUø og Stjernholm Amter. Døbe fom ©ebej» 
merraab 168 i* G$ané 9>ortrait af $5ub. Ødeten ) 

©latent grcife peb JD* ben« tbelige »etragtelfe. Jtføbb« 
2668* 4* 

Epiflola ad OU Borrichium de variis rebus chymicis. 

— tnbført i aDait* Sibliotbef« Som* VM, pog, 499-504* 

SKøfenfrattté (®unbe) »rober tit 9tøf»fo* 
regaaenbe, føbt 1605* S^an nar neppe 14 Hat garn« 
mel/ ba \)an bien fenbt u ben la nb«, og fluberebe i 
©traéburg. Cleo fiben Kigéraab , ?anb*bcmmer i 
€ftaane, og JBefafinggmanb paa Stativ. 1664 falbt 
(an i Unaabe til $one, og rettrerebe ot>er til ©faane, 
tyoor ban 1 bøbe 1675. fåofntttt II. 119*23* conf« 
tZyertipø Srib. IIL ©. 347*59* $<mf $ortratt 
af 21. éaelwgO 

Soterion in honorem Cbriiliani lVti, expulfis Sveco- 
nim clasiibus. Ham. 1644« fol. • 

Dania ad Exteros de perfidia Svecorum, ib« 1644. 4« 

-Corona amori* et obedientiaa ob defideriu« pacis. 
ibid. 1G45. fol. • ' 

Tuba danicæ pacis eucbariltica, ib. eod. fol« 

©aligbebg Sej , ftrftetige Sanfer i at øoe og prøbe om 
•or d)nft*Uae Sørnettrtbom. fbtb«. 1651. 4. (er en Gate* 
a)Umigocflariagffcet>fn til »rug for ben ubøatgte Vrinbl 
CjjuftiaR, fom gben bleø Xonge«) Da raeroCanetøi coenø dominieæ reto fenfu et ofu åd 
fi'ioi patftrna admoniuo« Sor» i655» 8- paa Spbff oøerf. . 

gebtucft røtcbaelftein ett. W ia)el(!ab. 1715« 8« paa CfetnfE 
eudi)0lm 1694. 8* 

JDaoib* ^falmebag, meb nogle gubelige Sanfer« Gørø 
2655* 4^o. 

Boui ems ad rives fideles admonitio de necesGtate 
conjunctionis daaiica ae belgic« clasfis. Havn. 1657.4* 

©amm« ubfom ogfaa faaocl paa SpbfE fom paa 2)anp. 
ibid. eod« 4to* 

Speculum fidei danicæ et peifidias Svecorum. ibid«. 
1659* 4« ©amme paa Spbff. f. 1, 1659. 4* og (igele* 
bel paa $ollanbff* eod. a. 4to. 

Disfertatio juridico-politica de Let a to Svcciro, du« 
rante obAdioue havuienii, a Rege Danias jure rctento. 
ibid. eod« s* 

Tela fvecici aranet, injuftktas aranor um (vecicoruoa 
prastexu, jusfu regio disrupta« Sorss 1660. 410, 

8letorPon på nagre uanartige Utbfprtbelfer om ftnttnb« 
bifntng af ftt Soebcrnelanb« 1664 4to» 

9<0ientUM\té (^o(ger) ®øn af Sanmarfi 
{Rtgeg Kaab og Statbotber i 3pttanb, ben nebeiu 
nctbnte 3^9tn Kofenfranté. 4>an er føbt 1574 *"* 
14 Decbr. ©if i Cfote t Tfar^u*. {Rejffe 1590 til 
tpbffe Univerfiteter. 1617 bien §an Stiggraab øg 
Sebnømanb over Dalum og ©t. $ant Xlofler t Dbenfe. 
Zog 1627 fin Vfffeb fra ©tatené Sjenefie og fenebe 
fiben t {Rottgbeb paa fin ©aarb Slofenbolm, ber ben 
Ztb var fom et Seminarium for nnge Xbe t*m<rnb» 
$an bobe 1642* (fee mere om ban* $ortjenejfrr af 
KHbeuf! aberne famt om bane Gontrooerf meb Xbeoløa 
gerne hofman IL 1 12*19. pontoppiban IV. p» 
281. Teqv* 5petg. pag i83'20o. £tgproebifenen 
øber bam af £>♦ 3. ©inb , fom er eptraberet i Ko< 
tl^ee eftermæle for Dftobet Om bet af ban ffiftebe 
SlofenfranbtffeGttpenbium fee BabenS Unlp. 3ount» 
1795- 97*103. $ant 9>ortrait af Gimon be ^a$ 
og af 3« ^aaé.) 

Disp« de legatis et fidejusforibus. Witeb« 1594.4« — 
de prudeutia in fcientiis necesfaria« ibid, eod. 4« 

gfirltrnfpieget* Votbai. 1636. 4« 

Veritas vi« vitas ttternæ, itjøbb« 1637« 

^ør banffe tRanb« • OUb gorflarlng oøer ^errenø 8øn 
og Xaronl Øelftgneife. iWb. 1643. 4. (3Cf benne Sog ere 
13 ©an« tnbftrte i Gaifubent yfalmebog for 1667 «p- 

pendix Lecunda.) 

^Daglig aBønnebog* ibib. 1645. 8* 

Sro og aBeljtnbclfe om aOe OJubl Øørnl trolpbige 
Qjerningerf Cignelfe imob Bor ^erreø 3*fu *btifti »uo* 
bcr øg ©aar og bore Sortienefie — inbfart i ppncoppii 

•>nnø Jnnalet jfcom. IV. p. 390. o, følg« • 

3 ^anifebe »iblioti>e? Som. il og Hl foreflnbeø ente! 
af banl »rcboeicel meb inben« og ubentanb|fe S«rbe, og 
i tty Baml. til ben Oanffe ^tft. IV p. i83>84 et ban* 
»rco ttt 3ut* £09 / Cuertofmeper oeb eocø Xcabenur* ( 503 ) SRofhlfraittt (Sa»B) en ©øn af foran* 
iroetmte Ønnbe Siøfenfrantg* Stejfre meb ftm gorotl* 
tee til €taertig, 09 bøbe i Stoholm 1668. 

Panegyricus paci belgicas dictui. Franeker*. 1655. 
4. Paneejricus ad Fridericum 111, Havn 1657 koL 
Lau da ti o nmebns Fa leonis Gjoe, ibid. 1660. foJ. 

£KofenfrmUé (3en*) e«t af 3*rge« 9tø» 
fenfrantø , Jpofmejler paa Sorø. $att tfubcrebe øeø 
feemelbte Xcabemie. S8(eø $etre til &øføoD$o(m øg 
garpov* Søbe 1695« 

Oratio in «bUum ChriAiani Tkom. Sebufted* Sora 
2658. fol. 

SRofenfrantø (3*«) t » stofenbøtm, ®* 

ftejmeraab, ©tatøminifler, patron for Uniøerfltetet«. 
€5øn af ét* atofmfrant til 8tofenbolm; f. b* 5te 
£<€• 1674. jD 1745. (conf. hofman 2ben ZoimO 

©Jøar paa Øtoftgaarbé JQfrt om *belenø ©prtnbe ifr. 
t tftineroa 1791. Hi. 421. conf. tty Baml. ni <5ifk. Il 
36. 1. 79. lattnffc Stcøtil »cam. 4 #y tøffe tHa- 
905, 11. 62 64* 

9icftntumté (Sørøm)tMgWenbøfm,-eø» 
af Dtto $otgerfen Stofentranti , føbt 1523 CtørifK 
4>immetfartøbag paa Sørning i Øønbee.SpHanb, fom 
}an* $aber babbe i gorlebning. ©tuberebe t SBtø 
tenberg unber gutber 09 3Reland)ton. gfter Jtn Jbjem* 
tomji bfeø ^an brugt i ©tatené 2jenefr«, og t>ar, ba 
)an bebe, 1596, en af be i C^rifiiaii IVbeø SRinbrea 
aarigfceb wgjetenbe 4 $errer, 4>an* 8e\>net4løb be« 
greven af i)uw felt) — inbført i JD« tTtag. IV« 193a 
204* 

&reøe til Uni ©an $otger Støfenfrant«. inbførte * 
©ubmø Ht Saml. ril ben &<*nffe ^tø. 36te ©. pog, 
35*42. øø berfra i &jøbf>- ©rUberie for 1806 9*o. 48« 

SKofCttf tan^ (Serflen) ©ønaf^otgerRo' 
frnfrant! til {RofenboJm, f. 1607 b. 10 Sulii. SBar 
førfl ©etretatr i Gancelliet, flben tebnømanb obet 
abfftlltge 8ebne, famt i 28 Bar Soei^oftøtfier faa 
€orø Ytabemtf* 2)øbe 1675« 

Støletanfer, eller betJinberlfge Savn* untertfgegøbfet. 
Jtjø&b- i&49« ztø og 1765. Unberoiomng for et ©ubs 
Sam/ fom otl øaae til Onbøborb. tbib. 1650. ©amme 
paa Støbp. ©orø f. «♦ P*i vita piao; tt Øubé Øarnégtt« 
beltør fctø. Jtjeb$. 1650. Dm ben øelplaaebe SKanb* 
4\ltt gangfrebagø SRtnbe. ifr. 1653* alle i £)ctaø. 

Gotw Vcabemte talfer QM> ©orø 1645. 1656. 1657 
øg 1658* S00. 

Sfrenbe fmaa Øønnifoger« Æjøbb- 1658* 8« JDaoibø 
falige SRanb, efter ben førfie yf«lme.| ibib. 1671. fro, 
©jarlen* fcpftfraoe. C^ciflianio 1695, 8* 

dtbftnttanté <£He) en 6øn af «»1get 
Sløfentranté tU (Bliinminge f føbt i ^allanb 1622* 
Kanft atittcraturlcpcpB« Øfejfle i fin ttngfcom abettfanbl øg op^øltt (fg 1641 
i Cpført« »eb ftn $jemforafi bleø ^an anfat foto 
Gecretair i (SanceQieu 1671 ophøjet i ben frtøertia 
ge ©tanb og famme Vat Kibber af X>annebrøg* 

Sorniebelfl (in iBøg Apolqgia Pfobilitatti DanU 

cæ faibt ftan 1681 i fongeiig ttnaabe øg en farlig 
$ro<eø bfeø rejfi imob tøam. {Bøgen bteø confiøqøea 
ret/ og <)øjejleret6bommen / fom løb paa $anø $øa 
beblob* ^ortabelfe, b(et> af jtongen formilbet bibbeiu 
at ban j!ulbe. betale 20/000 Sblr. til bet np SXibbera 
acabemie« $an bøbe fort efter, nemlig 16 85 (conf* 
Worm Ils 285 > 86. hofman II. 93*99« Køtfre 
Tnave banfte Ul^nbø Cftermalø 2ben Set @« 
567701« 4>an* ^ct^ut af %> £<ulxvtQ øg 3. 
éaaø.) 

Nobilitatif Refponfum -ad iaraofofm factif)ll cahtm* 
nia toris (Pauli Tfcherningil) libellum (Amdelodaniu 
1663. 4 to tsditum) de ordioe fubdicoriun in ^egno I>a- 
niæ. (1. a« et L 3 Krf i Doart.) 

Statua uiumpbalis inemori'« Dot T^colai Trollø 
cjrecta, ( Havni«^ 1^66. 4tou 

(Sn fanbfarbig Øtepliqøe imob bén falfte JDebucttoiv 
fom unberfunbcUgen er fammenfpunbet af Øaron 3argea 
©perling imob fal. 3ørgrn Sxabbe« £ «. et 1« (Mbed 
1678.) 4to. 

Jtort og faubfffvbig KeTation imob ben flgttrerebe Cfj»« 
^utienébom, fom Øaron 3ørgen ©p/tling (aøer anrettet 
i SDtatmø 1678 oøer JtnuW 4?oifler Øg Sage Stbott. %&• 
boet 1^79. 4* 

Apologia Nabilicatis dantcæ contra lanratuoi ilkim 
Francilcum Irenes ura (leg. JrenJcum, nempe Fra not- 
fcura IreiHCum fiurgoldenXem a: Philippus Andram 
Oldenbureer) et propudiflum illum holopnaotam /o- 
hannem Bunonern, (Lubccas) 1 68 1« 4* 

*f |am ec i Bartbolinø Vcta IL 55. ttnbøcretning «ø» 
ben beaige fiirgittcø eeøetib« 

SKøfett^rani) (Demiae) ct^ateerafa«* 

cøb Støfenfrant tU XrtefPoo; gift meb ©unbetøo* 

fenfranft, fom (?un fulgte, ba i)an fodob (tt goebrø 
tulanb øg brøg til Søerrtg« 

®ubø Sørni Sro og Siffib tit ©ob i Bebrøøelfer« 
Sunb 1673. S* («t>un bar paa ttttelblabet t((tjenbegtøet 
JU 9taon meb be 5 nbmartebe »ogflaoer: p. ^i. R. jt 
fc>. (o: yerniOe Øtofcntranti 3acobøbatte^) 

SKofentttnt (Støren) føbt i €farrø 9a« 
galfier. IBar nogentib f>ro(uraror paa be banfEe€ja 
lanbe i Seflinbien. Døbe i Jtjøbentyaøn 1775. 

ttnber 9taon af junior P^iløpatrtjaø ubgao fion 1 
^frtoefrtbebfiteben enbel ttbctvbeligbebrr / fom finbei ef« 
ter gottjenr fle bebømte i S^^egnclfen over be Bfrifter 
fcw tr^fcfri^^ai fyav givet ainleMiinej ttl» Jtjøbb 

(64) ( , éo 4 ) I ' ^771*72* — ; (conf. IttjfedrftAiM 512, €vit Jouvtu 1771 
fto- 17) 

Qt Bteo fra tøm tit ©u$m finbet i 6of>m* Aevnet« 
**9. 435-37* 

Stofenpatøt («« : ^Rfeffen; f>owi ) 
SKofenflank «** wut ©otøfe- 

SHoftmt)<nge (3en«) føbt'b. ao©ept,i679 
i'Cbenfe, fcoor (and gaber. var SBorgemejfrr* SDe* 
ponerebefra Øbenfe ©pntnaflum 1697, og biet) bcr* 
efter Gollega t>eb ©folen fammefiebt* 1707 $rctfi 
lit SJiffenberg. 2)øbe 1739« 

(frcerptcr af (ane Sitfertatl de lithogenefla in ani- 
malibua uibførtet i Nova LUterar. Maris Balih. 1707* 
y. 13a Cm (anf opera affecta vid. ibid. 1705 p« 920. 

SKofetttotnge (Vtbet *aa*6øl) en ©øn af 
•Jacob SRofrntringe, kongen* gogeb i {Rotblanb. 
tiat 9roefl tit ©elbo .tyræflegjelb og $ro*|i i 3»b* 
Jjerreb i Sronbtøem« ©tift £øbe 1766. 

? eigptttifen ooer Vrooft 3wb <&erffeb» Sronbbiem 
1758- 4» 

SKofettbtøge («jf« ^agerup) ©øn af 
flceftfotegaaenbev 1776 ble* ftan ©orenffrtøer for 
©altens ©orenjfriwt { Sronbbjtm« ©tift. 1793 
fBbrgemejter i SBergen. 2)øbe 1805 fom Gancellte* 
raab. 

* SKogTeDrt rtt Bergenø Bpei ^ttMlcum om gattigo** 
fenrt og bc i gorbtnbelfe betmeb jtaaenbe 3nbrrtninger i 
Bergen- Bergen 1799- O- *ft- 1803 9io, ?7,) 

^Ofentofnge (3en8 Sattr ito tf nbrea* So!« 

tørup) febt b. lobeSRaf 1792 i jtjøbenbatm, &t>or 
ban* gaber/ ©tatgraab $eter Jtolberup gfofenouige* 
en Worbmanb af gobfel; er SRebUm af ©encralpofc 
bimttonen* #an beponerebe efter prioat 3nferma« 
tf on. 1809. fBtet) 1814 9totartu6 og 1815 Xbjnnct 
»eb bet juriDifft gacultet. 1815 Sicenttatuøog 18 17 
Soctor 3 ur i«: 1818 9>rofrffor 3*riØ ejrtraorbtna* 
riuø (#an* 2futobiøgropf}te i Umoerfftetet« oeb £øj* 
tibeligfcebewie 1815 <>8 1817 ubfloebte programmer.) 

De ufu juramenti in liribus probandii ae deciden- 
H\s juxca leges £>a,nie» antiqvas. Disf. inaug. Sectio 
ivna. Hafnia* 18I5. Sectio ada. ibid. 1817. 8*o. 

3 bet ørftebjle ny JttriN Hvtiv er af barn : Btbrag 
til gortolfningen af S&rtfhan Vtfø fceo oebtøelpafoort 
!garale Sooe, fom Bcoifer paa btffe« Btgttgbeb for ben 
Sootonbige. i 7b« og 8be ©ommen. Om <$ben« Knoen« 
Atlfe til Bern* (etter SnauguralbUftrtatM ,førfte ©eet tion forbandet) f 14*« Vol. C 1*1*4. Bematfnmøer 
peb $rof. X>< t>el«Simonfena ©f rift ; ©en banffe »bel« 
og Sfttbberfranbø ^iftorie. i i?be Sot. © 102*139. @re 
Børnebørn pligtige til at inbføre i Bebftrfororlbnne« 
Bo, b^ab biffe b^oe gtoet bereé Børn? ibib. 6. 140-65. 
£)m ben oprtnbelige Bemctrfelfe af Orbene tilord og 
morbbr^nO. ibib* 166*78« Bemerrfninger om gocto(N 
ntngen af banffe Zcvi V. 8- 14. i fBoU 19. ©, 176*91. 

* 3 bet eraltotnav. atirt. SelflP. efrifr. : Bemoerfniit« 
ger i Xnlebning af SKatO 8taon< 6ag — i Xarg« 1816« 
17. ©* 424 o, føtg« 

SHoftHd (|>an6) føbt 1625 b. 9 be 2fugn|l i 
SBrunø t 9ioeb(anbt Kmt, ^or bang gaber, Glauf 
Woftng, T>ar 9>car(l« 23let> ©tubent 1645 og rrjfle 
ttbenlanb« fra 1649 til 1652. Sdlro føtji $t(rfl i 
2urebp og iDalbp i ©ir Uanb. 1660 i SaUunbborg* 
1664 Siffop i Xggeré^uø ©tift. 1675 Xtactoc 
Sfieotogitt. iDøbe 1699* 

fctgprabif en ooer <$Ufabet Z$ct. @orø 1657. 4. ooer 
2Cnbcré SK ab fen i (Sbrifiianta, 1674* 4*°- 

SHøfitig (S»id>ael) føbt b. i9be gebr. 1756 i 
Sconbfijem. £eponerebe fra Sronb^jemø ©fole 
1775- Støb 17^7 ©fuøfptfler og (tben Snflructeur 
veb bet fongelige Sweater- i Jtjøbenbabm 2). r8i8* 
(conf. Stegiftcret fif tTTmert>a Ki^ben^aoitø &HU 
fcerie 1818 92o» 83« CilfKueren 1818 9tø,8o>8i.) 

ttbtog af ban« ©agbog — i liafrbefo Dramrttttrgfffe 
Samlinger 2bet ©. e. 15*70. 

£an bar i 7aret 1785 ooerfat ©en bøoe Glffer, ©e' 
bieeetne af 22>ran&ee, og3uliane oon einboraf af (Bojju 
booraf te to førfte ere mbrpffebe i ben gpibenbalffc 
©amltnø af ©fuefpil XI ©, og bet ftbftnaonte i Xbe. 
JDe ubtom ogfaa fotrf!i(t. grembeleO bar $an ooerfat 
»effen tit ©pen af Dflanb. eammenfoerrgelfen imob 
9>eter ben ©toro af j&rattei*. 1796. $erault ©etbtUeo 
om ©eclaraationen, raeb Xnmotrtninaer. 1809. Cl. ierr« 
1809 9to. 10.) 

^Hefttig (»aému«) $ r <rø paa Aittuøen i 

Zronb^iemg ©tift* 

©en grabenbe Seremiaø og ben fluitøfnbe 6a(omoiu 
Jtjøbp. 1696* (6ort<rupø Cacocr^ee. Øtote i2.> 

SHofleD (etting) f # i 720 b. 4 Sunit t SBer. 
gen. $ant gaber oar ©orenftrioer* iDep* 1739. 
1749 blto aRi«ftonair i (Rorbtanb. 1750 refib. 6a« 
peUan tit Sorfføen og 1757 t\l Sranøen t Sinmar> 
fcn, 1759 ©ogneprcefl til famme 5tatb # X>. 1706* 
(I. JEft. 1797* ©• 675^) 

Om ©teenfobben — i norffe Vfa. S. 6?rifr. Ht 
&im(. 2ben 5ome ©. i83*2øa {Comm. Sti^tu nat. 
XXXIV. 341.) £>m «|>aaf)*tingen. ib. 201 as« 

SKofftD (^enrif) f. I7 6i b. 16 3ul f i gre» 
fcentborg. ^>an< gaber oar Tlmtøforoatt^r. 2w 
fra Dioe^filbe 1779. Seftifeebei i Varet 1739 u\ ( 505 ) tese t>eb geftfafpttatet i $ribertd&flab i €J«rge. 
1790 t(tt> Soctor 2Reb# 23ar fra 1792 til 1802 
Sergmebicuø paa *ong«berg. ?ft>ebe (Tben i Jtjøt 
fcenftatn tnbttl 1815, ba ban ffptttbf til Sioeéfttbe. 
2>øbe 1816. (£an* 2Cutobiograpbie i programmet 
fora ubfiabte« t>eb Unfoerfitet«$øjtiDeligfjeben i 2fnCebf 
»mg af Snefoget 1790.) 

De colica Pictonum. disl«. in focietate medica dispn- 
utoivHtvn« 1786. 

Disf. inaug. il/lens adnotata circa morbot inter co- 
pias Norvfgicas anno 1789 grasfaros. ibid, 1790. (l» 

iCfr. 1790 9to. 32 Cobee $nn. XI £. p. 54*69. ^ar« 
fttiFcttø 3eie. 1795. li. 9*0. 41. SBeplage.) 

IftebtcinP Øeftrioelfe ooer jlongeberg — i Hyt 23ibk 
for flager ifte ©♦ pag. H57. 

€Hofte& (3acob) f; b. 23 £>ct. 1750 i $0. 

Ianb6 $r«ffegje(b i 2Cggeréf)ué 2(mt, $t>or ban« ga* 
ber, 3««b Wojieb, t>ar 9>r«rjl. £ep, 1766. £(e* 
1777 4>*rer, 1780 ©ubrectcr, 1781 (Sonrector og 
1803 {Rector oeb ©folen t Gf>rifHania. S3(et> 1780 
$biio(ogi<t g^ag. # igos $rof. 1811 JRibber af 
JDannebrøg. 

XfbaubUng om ^t>ab SBtgreb man {fat gjøre fifg om 
©anbrt oom til. 1 SXofe 25. 1. 7. — i be norffc 3n* 
teUigentøfeoler 1772 9to. 26=34. 

Koftfiniuttcrø cbrijtelige Unberoiening for Ungbommen. 
•oerf. SCiwb^ 1774. 

Seffftoctfe ooer ben paa pergament ffreone SBibel i 
brt jDetd)manPe SBibltotbef. Sbrifrtanta 1786, 

gørføg til en $lt)<toxit, i Uttog af <$. »laire Lec- 
iares on Kbetoitc. tb. 1810. 

3 Copøgrapb« 3*ur». (ooraf ban oar S&ebacteur/ 
Og booraf ter t aarene 1792*1818 ere ubfomne 34 *€>ctf* 
ter, er af barn felo: SBcPrioelfe ooer Blun«oarfft oefc 
Opflo i 3bie «f>afte ©. 1*74/ og om ben i fignen af <5brt« 
ftiania foretagne SBortng efter ©tenful t isbe $♦ pag. 
83 s 9*- 

3 ^ermc^er, fnm ban fra 9to, 8 til 15 oar ditbats 
tear af, e©ar paa SBiife« tøogle Orb for bet norffe 
^ubltcura i 9lo. IX. 66*87- Unberføgelfe om bet er rigs 
ligt og i b&ab fQtemng, at i etbeert San* tfgtelfe for 
gcrjrantJepnet tiltager ligefom for iDpben aftager/ i 
71-103- 

3 iggeria, en GloWXaU, (oormeb Ganbiéa terne* 
Graraen ble© aabnet b, 1 O et. 1804. — i 2ben Harg. i* 
72*92* 

3 23ut>fiiffett for 1812 «Ro* i»6. Såre om be gienff* 
bige gorbele, fom ville tilflpbe bet føngl. ©eljfab for 
3tor«e* Set af ben norffe £ojpo(e og benne løjen af 
Cclfltøbet. 

KbftiHtgc i dbrtffianta i Hoart tnrfte ©f oreprogram* 
grammeri b^oriblanbt et af 1800 om Gbrtfltania éfole^ 
bcnoasibler, og forrige gorfatntng; H af 1801 om b€ 
fsbrøaaligffe hårfager, b^orfor Xaa SXange bet emme« til 
Gtubcringer, fom, t'Re favt naturlig øeqoembeb bertil. 
Stcabe cre inbforte i be JSugelørofttte ttoaaL nemU om SRoberimaalet« X>t>tttlU t efoTeme. 1606. U« to5*& 
£)m yatriotiémen« Segreb og tBfffen. I8n» 1. i6i«78- 
Om.Orben fom et fiRibbet til ©abelig^tb. ib, 11. 1*19. 

$an$ Øoar paa ©^(Dttefeitø QtiUi »reooejcling om 
bet norffe Unioerfttet fu(gU fom aiUæfl meb be l. «ft 
for 1796 9to. 16. 

Om Wn ©fif at tøtibeUgbeftc <tn egen og Vnbre« 

gobfeUbag/ ben« moralffe og/ meb ^enfon paa gprffenl 
gøbfeUbage/ oafaa poiittffe ©ærb — t ©elfif. for «or= 
ge4 %<IM2 *6i\lwpW*\*\>& 6aml. sbteiDf sbetSI. 

©fjulte gorbele til Sanbet« Ski wb JUrtofferne« Jor* 
v mercife og pibere fl3tt)«ibliaø til gubber/ etioclfo JBcøK 
j^jøbb* 1790* 8* . 

SHoflgaarb (SrtberiD føbt ^ aa øtraagerup i 
CUUattb b« 30 TCugufl. 1671* $ani gabec.^ar ben 
berømte Jpan^ Stoiigaarb, f)tw« 8et>net ec beffre\>en 
af 4, Cf?ura. {)ati bep. fra Jt)øbenbat>tK &Wt 
1687* K^iRe 1690 ubenlantø til a^b^lanb , ^)ol* 
Janb, @tige({anb f gmnferi^ og 3ta(wi. Jtom fytm 
1699* ^ ct) I 7°o ®etømear<$u>at, 1702 nobi* 
liuret 1709 2f«fétfer og 1719 S^fHttariué i Jpeje- 
fieret. 1721 jDberfeaetair i bet banffe (Sanvltit. 
1727 Xmtmanb «wr Kntt9or|bo ogiJtocføc Xmter« 
1730 2ran«lateur twb ©refunb« 24>(b» 173^ meb 
$enfton enttebtget* Døbe fom 6onferent«raab 1745+ 
($an« Stograpbie forfattet af Rorbeø i 3ntelU* 
gengbl. sur JLefø. £ttt ?eit. 1809 ©. 241. 
4>an« 2Cutobtograp^ie i JD^ti. Sihliotfv VL 509« 
64. VIII. 675 700. beraf Ubtog i 6<^^tutu6 lær« 
^e 5ruentimm. p. 1284*1319. Om ban« fogata tU 
Unioerfitetet fee gofmanø Sunbatf* Som. L 206 
og 216. 25aben* Univ 3oiirn* 1798« f. 2^41, 
4?an6 $ortrait er puffet af 3« £***•) 

Doliciæ poetørum Dønorum« Tom. 1-11. Lugd, Bør« 
1693. {Acta Er Decenn. IL Tom. 111. p. 47.) 

Pro jet d'une nouvelle raethode poui dresfer le Cata,- 
loguo d'une Bibliotheqve fe lo ns lea malieres. Pari«. 
1697. fol nouvelle edition, ib. 1(98. fol er paa 3t0« 

lienjf ooexfat af Xbbeb gre«cotci oa tnbført i Galler la 
di Minerva Tom. 111. pgec øngler T. 72573. erogfaainb« 

ført i Joh. Dav, Koler i Sylloge Ser ip torum de bene 
urdinanda et orndnda Iiibliotheca J718« 4(0. 

Genealogia Regis Chriilta-ni, principis faæreditarii 
Dan. et Norv. Uafn. 1707. fol. Cfommt PO* Stpbff (fcf 
3« UttcUnb« rb. eod. fol. 

©reo gritø*« og $a*i ©reoinbe« Gtamtaole. tb. 1711« 

4tC 7*. yindln*il Comius Reveit; lovian a. paa iDanff 
ooerf. ib. 17 14- fcU Atrium domuaRevendo-vian« Lu* 
becas 1715. fol. 

Jtifltrngb«D^g fiftanbbafttøeb ttborff 1 en norff Støbs* 
giangetfe. $)*bt). 1716. (fibfn tnbført i abet JB. af beo 
»ielanbtffe IBer«;6amling.) 

Danff jDocrfattelfe af abffiKige tpbffr ^falmet— itu 
*f ublom i Karet 1718 6, 1758 34/ *& 1742 41 Gt?U 

(64*) ( . 504 ) trivi** — "* Ccwit ItMftorfUiea 512, Ctit. 3otjrm 1771 
Ite 17) 
at »rct> fra £am til Bu$m ffittfti 6u&mø £evnee* 

P«fl. 435*37* 

Sfrofenpatøt (®ee : ^Rfeffen; s>o»ei ) 

Stofettrøfffc ( Sacob fynxty). @ee 

9>autt(- 
SHoft?nt)inøe (Sen«) føbtb* *o eept.1679 

i'fibenfe, fjaor (ang gaber . oar SBørgemefien 2)e» 
ponerebefra Dbenfe (Spmnaffum 1697, 09 btet> ber# 
(feer Gollega t>eb ©folen fammefleM« 1707 9>reejl 
lif »iffenberg. Søbe 1739. 

• 

(ffxcerpter af (an* toUUttat* de lithogenefia in ani- 
malibtu inbfø rteé i Nova Litterat. Maris Baltk. 1707* 
y. 130. Cm (an# opera aflecta vid. ibid. 1705 p, 820. 

SHofentofnge ($<&« *ao86øl) en ©øn af 

Sacob éfofenbinge, Jtongeng gogeb i Øiorblanb* 
»ar 9rafl til ©elbo .^roeffegjelb og $rov|t i 3nb» 
ferreb i Sronbtøem« ©tift. &øbe 1766. 

t eigp«*Wfen oøer $reofl 3*cob $ere1cb« Sronbbiem 
1758- 4» 

1 

SHofettbfttge (Siler £afleru»>) ©en af 

fjceflfecegaaenbev 1776 ble* t)an ©erenffrtøer for 
©atten« ©orenffrfoert i Sronbbfrmg ©tift. 1793 
fBbrgemejler i Bergen. £øbe 1805 fom Gancellte* 
raab. 

* Stegte' Oeb tH Bfrgenø Bipeø ftøblfcum om gattige** 
fenrt og be i gorbinbelfe bertneb ftaaenbe 3nbretmnger i 
Bergen- Sergen 2799. (1. 9fr. 1803 fte» a ?7.) 

^Kofcnmttge (Sen* Sattrtte VnbreaSJtole 

tfftup) flebt b. lobeSRaf 1792 i Æjobenfiabn, bDee 
bang gabe^ (Statlraab $eter Jtelberup 5Rofent>inge # 
en Werbmanb af gøtfel; er 3Rebltm af ®encraipofh 
btrecttonen, ^>an bepenerebe efter prioat Snferma« 
tlon.1809. Slet) 18 14 Stetariu« og 1815 Xbjunet 
»eb bet juribifFe gaeulttt. 18 15 licentiatus 09 18 17 
£octoe Surig: 1818 9>*ofef[or 3*riø ertraerbina« 
riug ($ant Yittobtøgrap^ie f Uhiwfrtetetgt>eb£øjf 
tibeligfcebetne 1815 °9 1817 ubflotbte programmer.) 

De ufu juramenu in litibus probandil ae deciden- 
Hh juxta leges ftaniea antiqvas. Dis(. inaug. Sectio 
ima. Hafnia! 18I5* Sectio ada. ibid. 1817. 8vo. 

3 bet vrfcebfle ny Jtrrto. Srriv er af {røm: Btbrag 
til gortoltningen af 6&rifhan Vte* £00 tKbtøetpafoort 
gamle Sooe, fom Beotfer paa btffeø Bigttøbeb for ben 
Sootvnbige. i 7be eg 8be »ommen. Om (Sbene Knoen* 
Atlfe til Beoit (etter SnauguralbiifcrUtTenl ,fer|te Bec» tJen forbanffet) f 14*« »o!. ©• 1.1*4. »ematrfninget 
peb^rof. X>it>eUeimoiifenø ©fcift: $en banffe XbrU 
og 9{tbberftanbe ^tftorle. i ijU fBol e 102*139. (5re 
fBørnebørn pligtige til at titbfere i Sebftefortrlbrfne« 
Bo, fteab tiffe baoe gioet bereé Børn ? tbtb. e. 140.-65. 
Cm ben oprtnbelige Bem.crrfelfe af Crbene ttlortt eg 
tTIorObr^nt. it>ib. 166*78* Bemcrrrntngfr om gortoiN 
ntngen af banffe Sot?« V. 8. 14. i SoK 19. ©. 176*91. 

' 3 bet BfaliMnau. £irt. ©elfT.' BFrift. : Bemcrrfntn* 
ger i Knlebning af 5Kabé Ramt* 6ag — i Xarg. i8i6i 
17. G» 424 0^ følg* 

^Hoftllg (^an8) fut 1625 b. 9be 2fuguft i 
SSrunø t 9torb(anb4 Vmt/ b»or bang gaber, dlauS 
Sioftng, var $rceih S3let> ©tubent 1645 og rejfit 
ubenlanbg fra 1649 til 1652. 93fet> før^ $rafl t 
Surebp og £a(bp i ©icdanb. 1660 1 6aKunbborg» 
1664 £if!op t 2(gger$l>ug ©tift. 1675 £>octor 
Sdeotogioe* Døbe 1699* 

Sigpraebifen eoer (JUfabet Z1)Qt. ©orø 1657. 4. oeer 
2CnberO SKabfen i (S^rifliania« 1674* 4(0. 

SKøftttg (SRic^ael) føbt b. 1 9 bf gebr. 1756 i 
Zronb^jem. Seponcrebe fra Sronb^jemg ©toU 
1775- Støt) 1777 ©fuefpiller og fiben Snflructeur 
veb bet fongelige Sweater i ftjøbenbabn. 2). 1818* 
(conf. 9iegi jfr ret ril minerva jRj^ben&at>tt6 @Cil* 
berie 1818 91o» 83« Ciltøueren 1818 »0*80,81.) 

Ubtog af (ane fcagbøg — i 2la^befe ^amrtturaiffe 
Samlinger 2bet B. 6« 15*70. 

$an bar i Ttattt 1785 ooerfat © en bøt>e gifter, føtet 
bieeerne af »raiifcee, og 3uliane t>oa gtnboraf af (B033U 
(ooraf te to før^e ere mbrpttebe i ben g9lbenbalf e 
eamling af ©tuefpil Xi B* og bet fibfJnatmte i Xbe. 
2>e ubtom ogfaa (cttffi(t. grembelee bar (an owrfat 
Wéifen tU Bpen af 3jiant». 6ammenfe<ergelfen imob 
yeter ben 6torc, af Sirarter. 1796. $erautt SetbeUrø 
em 2)etlamationen^ meb Vnmartninger. 2809. O« «Cir« 
1809 8fto. IQ.) 

iKoftng (ffaimttS) 9>rcrft paa jbttterøra 1 

Zronb^emO ©tift, 

£en grabenbe Seremiae og ben Qungenbe ©alomo«* 
Jtjebb- 1696, (6ortirrupe Cacoctfcee. Øtote 12.) 

ØJoflet (Caing) f. , 720 b* 4 3unii i Ser. 
gen. $an& gaber oar ©erenfErioer* iDep. 1739«, 
1749 M*» Wttponatr i fRorblanb, 1750 reflb. Q<u 
pHlan til Sorfføen og 1757 til Sranøen i gtnmar* 
ttn, 1759 ©ogneproefl til famme Jtalb. £. i 7Q 6. 
(I. £ft- 1797.©. 675^) 

Cm ©teenfobben — i lorfFe V». S. eprifr. ttt 
Baml. 2ben 2omc 6. 183*200. (Co/nm. •Sc/*/^. „ar. 
XXXIV. 341.) Cm «&aafjartngen. ib. 201:12* 

SKofieD (^enrif) f. I7 6i b. 16 3ul, i gre. 
bentborg. $ant gaber var Vmtgfort>att«r. £en» 
fra dloeetilbe 1779* Beftitfebi« i Xaru 17& ttt ( 505 ) (ege tfb ffeftfrøfpftatet i $ribertc$flab i ttørge, 
1790 t(ct> Soctoc 2Beb« SSar fra 1792 til 180 3 
Sergmebtcu* ya* Jtongéberg. {eocbc flFbm i Jtjø» 
tøn&ami inbtiC igi5/ ba b*n fløtfcbe til JRoegfilbe. 
SDøbe 18 16. (£an* Xutobiograpbie i programmet 
fom ubficebte* »eb Unføerfitet*$ejtiDclig&ebcni2ftUcb? 
Bing af 3nbtoget 1790.) 

De colica Pictonum. dis£» in focietate mediet dispu* 
tator,Jiavn. i7«s6. 

Disf. inaug. Aftens adnotata ctrca morbot inter co- 
pias Norvngicas anno 1789 prasfatos. ibid, I79O. (l» 

gfr. 1790 9io. 32 €*bce "Jtnii. XI $. p. 54*69. *Sav 
ttnfettø 3eic. 1795. iJ. 9to. 41. ©ft?laøe.> 

SXebicinp JBcftrioelfe ooer Æongøbcrg — i Wyt 75ibU 
for Harger ifte ©. pag. 1157. 

SHoftefo (3acob) f. b. 23 £>ct. 1750 i $9* 
fanb* $rajlcgje(b i Xggerébttg Vmt, $»or ^atié ga» 
ber, 3acob 8tofhb, t>ar 9>r«tfi, 2>ep. 1766. 33le* 
1777 $ører, 1780 @ubreacr, 1781 (Jonrcctor 09 
1803 SRector »eb Stolen i Gfjrifltanta, S3le\> 1780 
$bilologioe 2Wag. . 18 05 $rof. 1811 Slibbcc af 
JDannebrog. 

Xfbanbltng om b»ab fBegreb man pal gjøre fiø om 
fitanbrt 00. n til. 1 CKofe 35. I. 7. — i bc n*rf& 3«* 
tcUigcntefcMer 177a 91 o . 26:34. 

KofeHmfiU.Te Arifielige Unbcroitning for Ungbommen. 
øoerf. iCjtbb- 1774- 

Sefffioetfe oorr ben paa pergament ffreone Cfbcl i 
let iDettfeinanPt Øtbliotbef. Ctyriftrania 1786. 

gorføg til en ftyttoxil i uttog af ^. Slairø Lee* 
tures on Kueioiic. ib. 18IO. 

3 tepograpb. 3*ur». bberaf (an par S&ebactcur, 
•g booraf ter i aarenc 1792-1818 ere ubfomnc 34 QctU 
ter, er af barn felt: fteftrioelfe ooer Blunéoartet »e* 
©pflo i 3bie $*ft* 6. 1(74, og om ben i agnen af <5bri* 
ftiania foretagne Boring efter ©tenful i 15te £• pag* 

83*9*- 

3 «5ermc*er, fnm ban fra 9to. 8 til 15 »ar Hebao 
teur af, ©oar paa SBiife« tøogte Orb for bet norffe 
^ubltcum i 9to. iX. 66*87- Unberføgclfe om bet er rigs 
ttgt og i b&ab røening, at i etb»crt lun* Kgtelfe far 
gerjtantøeon« tiltager ligefom for $$&en aftager, i 

71*103- 

3 ttøera, en ©fole*£ale, boocmeb <5anbi6aterne*3 
Gramen blco aabnet b. 1 Det. 1804. — i 2ben Barg. 1* 
72*92* 

3 23ufcfHlfeti for 1812 $0. 1*6. Sale om be glenft* 
bigc 8°tbete, fom viUt tclflnbe bet fongl. ©clffab for 
»orfteø »el af ben nor|?e £øjffo(e og benne igien af 
©rtftabct. 

Kbftittiget Gbritfianta i Qoart trtfte Qfoteprogram« 
grammer« (ooriblonbt et af 1800 om Qbrifliania éfote^ 
beni Sttbler, og forrige gorfatning; H af 1801 om bc 
ffltbpanligfle hårfager, b»orfor faa SKange beftemmc« til 
tStaberingtr, fom iffe baoe naturlig Seqbembeb bertil. 
Srenbe ere inbftrtc i bc OSnøeløto(t(fc Zaual utmU om Woberimaafr ti t>whtft i eteXttnt. 1606. U 4 »5*^3* 
Om $atriotiémeti6 Segreb og IQafen. 1811. 1. 161*7«. 
Ora.Orben fom et SXibbel til G*Mi$tl>. ib« 11. 1*19. 

$ani ©oar paa <D^(Dttefeitø GtiUt SreøPeyling om 
bet m>rffc Unibcrfttet futøte fom aiUccg meb bc I. £ft* 
for 1796 9to. 16. 

Om Wn ©fif at ^tjtiibcligbelbc fn egen og Vnbret 
8obfel<jbag/ benC moralffr og# meb $enfon paa gptften« 
gtbfeUbage, øafaa politiffe Carrb — i Øelff. for 9tor« 
geé %cl urt <5i\l*v*pl)ilo\*vt^ 3aml. 3bieiD« 2bctB. 

©fjulte gorbelc til Sa nb rté Ski »eb Aartofterne* Sor* 
s mereife og t>tb*rc Se^anbling til gubber, ©tioelfe/ Brøb« 
jtjøbb* «79»* 8« 

^Oftgaarfc fåtfcerif) føbt paa jtraagetup t 
GuUatib b« 30 2Utgu(l 1671. <&ant gaber.par bon 
berømte ^^n^ 9loflgaarb / f)fri* 8et>net «r beifrcven 
af JL Ubura. 4)an bep. fra Jtjøbtnbatm* Gtøit 
1687« SRejfle 1690 ubenlanbé til S^b^lanb , $*U 
4anb, @ttge(lanb # Sranferig og 3ta(kn # Jtora fytm 
1699«' Sleo 1700 ©ebtjmearc^ioar* 1702 nobi* 
litcret« 1709 Tféfeffer og 1719 SufHHafiiK 1 4>øic* 
fieret. 1721 jDberfKrctair t bet banffe GanceUie^ 
1727 Xmtttiatib «\>er 3fnt»«x|b» og|Jtorføc Xmtec. 
1730 Zranglateur t>cb ©refunb« Zs>lb> 173 1 meb 
9>enfton entlebiget. Døbe fom Sonferentlraab 1745* 
($ané SBiograpbic forfattet af Rorfceø i 3ntellu 
øengbl* sur Heip3« fiitt 3eit. 1809 C 241« 
3g>an* ^utobtograp^ie i JD^n. ^UAictb* VL 509« 
64. VIII. 675 700. beraf Ubtog t 3<tøtumø larr» 
^e jruentimm. p. 1284*1319- Dm $ant Kegata tU 
ttniverfttecet fee gjofmanø Sunbatf. Som. I. 206 
og 216* TSabtnB Univ. 3ourn* 1798« 9. ^9*41« 
4?an6 $ortrait er (luffet af 3* é*a*.) 

Delicis poe tårum Danorum. Tom. 1-11. Lu$d+ BåU 
1693* (Acta Er Decenn. IL Tom. 111. p. 37.) 

Projet d'une nouvelle metbode f>oui dresfer le Cata,- 
logue d'une Bibliothecjve felona le* malieres. Paris. 
I697. Tol nouvelle edition, ib. 1(98. fol. er paa 3t0« 
Uenff ooexfat af 3(bbeb greøectti oa inbfert i G alter La 
di Minerva Tom. III. pger øiiglerT. 72=73. erogfaainb* 

ført i Joh. Dav. Ko ler i Syl loge Ser ip torum de bene 
Qrdinanda et o mand a Hibliotheca 1728* 4to. 

Genealogia Regis Cbriili»ni, principis hæreditarii 
Dan. et Norv. Hafn. ^707. fol. ©amme pat Spbff ftf 

3« IDiclanb, HV eod. fol. 
Oreo griie'ø og ^anø (Sreotabeø ©tamtaole. ib. 1711« 

4tO. P- Pindingil Coiuilas Reveftilovtana. paa 2>anf( 
oøerf. ib. 1714. fOU Atrium domusfleTondaviansj Lu« 
becas 1715* fol. 

AiorrHøbeb tg IDtanbbafttg^eb ubot|r t en norff ti$» 
gjangeife. Jt)øb^. 1716. (fiben inbfert i 2bet åB. af bes 
wiclanbtffe Ccrø?©amling.) 

Danff £>oerfattelfe af ab|liOige tybfe ^falmet— *er» 
*f ubfom t Karel 1718 6/ 2758 34* og 2742 41 ©tyls 

(64*) ( 5o6 ) ter. alt tre Øamftnøer tt^fte i Jtjøbenbaim f Octao. 
(conf. SDanmarf« poetfile litteratur tinber griberif 5te« 
Øteøierinø. Snbtebninø. paø, XLIX-L.) 

Caftrator — et tøtiltff 8er«. Hafo. 1719. gro. (op« 
tnjtt paa ntt t Ephemør. Jtcad* Nat. Curiof. Ann. LX 
•t X. p. I56e580 

Crinbrinø om bet Drb Hefrecttøe. 5t}øb(. 1733. fol« 

CSmaa <grinbrinø«po|tcr om banff c »er«- — i fttiner« 
M 1790. Hl. 5*. dagens ttuiv. rjourn. 1800. 64*72. 
conf. ^aitflf Vigtet onfi IV. 6, XVII i gorcrinbringcir. 

Emendationes in Evaogelia Otfridi — . trptte bagi 
3« 45. l&CCArDi Leges Francorum Salicas« 09 Fragmon- 
tum theotifrum Ifidori Hifpai i X>htl. Støl. 11. 326*409. 

8arlantcr til ttyucyttteø — anbragte i ttucfcrø Ub* 

000C 1751. Libanii Epiftolæ — fora £. C røotf Ub# 
øao 1738 M (aobe (an famlet. Enchiridion Studiofi, 

arab. et lat. ubøao «5at>r. belånt), af (ant flXufcum 
3709/ oø ben ene af be tocnbe titføjebe latinjte ©oerfat* 
ielfer er af ftoftøaatb. 

»orbingo 8ert fom ubfom meb en gortale af (Bram 
2735/ 1°*** b an famlet/ oø i ben : Bnlebntnaj 1703 oø 
1706 (abet tratte SDcftønation ooer fine 8orbfnøiana. 
8eb Jan« goranfialtninø ble© Æongeloocn paa f ong(. 8c« 
foftninø ftøtfcn i Æebbcr oø ubøioet &iøben(. 1709* fol. 
tø fiben trnft ib* 1722 i Oetao. 

en Coerfattelfer i banffe 8er* af Famiani Stradm 
lat. Øptøram øver en Statterøal« Snbctiøt, forfarbføebe 
i Xnlebninø af (Stofrøaarb«) Snbbpbelfc. Jtiøb(. 1739. 
4to. (ttiøtetonfk. ^ift. IV. 37W3- 421 »26.) 

8eb ftt Dp(otb i Orforb Ub (an trnffe ©oerfatfetreaf 
ben tpbjfe Walme : $00 iffun (aber $erren raabe 0. f. n, 

e Tbeatro Sbeldoniano 1694/ 00 i 9>artéCørneiDeøCid 

ben 3bte Set* $bte 6cene forbandet 1696. 410. fompbca 
<r optrnft i ben wirtanbtfCe Saml. x 8» 

ftøøle (an« (attnffe 8ret>e paa 8cr* ere fnbførte i £♦ 
Cfcitraø poctiffe Bager, et 8rco til |>. Gtyo i Bofym* 
Baml* (il t>. i^tfl. 1 8. abet $. p. 134*37« til ganøebef 
om ben banffe Drbboø i lurtwfiaiia p. 277e83- oø om 
U tanffe Boifcr i Canøttoettaiia €1. 32*33. 

gorubcn be atlerebe foranførte ffreo (an abffidigc/ 
faaoel banffe fom latinfte,. £ei(ig(ebf ocr«, 3nfcripttoner, 
Gmblemata, oø beOligc, fom mejt jtaae abfprebte i ben 
»ielanbtffe yoejiefamlmg/ oø bele foerftilt ere ubgione. 
2>criblanbt ogfaa ©ub« befpnberltge 8aret«gt — t ^. 
SBaiiøo Saml. 1 8. 3bie ®t. 6. 384*92. 2fbelrn«0p» 
tinbelfe. i ttliuerpa 1791. Hl. 85- ((oorom fee Sigte« 
. «on(l «Sift 1V # 226O 

^Hofl^aarl) (Sonrabme ©op&te) @n » a t. 

ter af ben 9t<* Pforriøe ; fobt 1704 paa garumgnarb 
i SieQanb* Aom 1720 i JS'øteffnb rneb 9lUme|!er 
ton ber Waafe til Z?btv$, og, efter (ané ©øb, 
1736 meb 3tfeffor Dluf SBruun, Jpun bøbe 1758* 
(conf. Scfcånaus l«rt)e Sruenttmre paø. ia83» 

J357) 

Qt Btti ooer CTicero« Drb r amicus certus in re in- 
certa cernitur — tnbført i ben 1739 af folberø ubøione 
tre^ic pr^e af iirliøe fcanjfe Vero. ^. (0. D7a(li Unberretndø farat (eHiøe 
for d)riftcltøe Gommunuanter. ubøft>ctaf3o^.| 
oø nu af £nbp paa JDanff ooerfat« Ajab(. 17: 

S)e» a^rtlteliøe Sroeø Krtifli, fortdia i bai 

01 aøtnkQ 
reaiin* 

8- 

e C«r« 
daabe tøattebe* efter ben (ol be granffe bruøcliø 
boursrimes talbet j til Srptfen beforbret oeb 

lbib» 175^ 

XbfftKiøe Ser« inbforte i B t6rtauø lettbt _ 
IB. I324>45* (af biffe er 9temoria(en paø« 1331-32 
i JLangcfiana €. 43*44/ (oor (enbfi SRanb, 8 
t>t( (aoe 9laon for at ocere Vutor beraf.) 

SHoftgaarfc (3en8) 7(mtefort)a(ter i Sn 
bo tg Unit; ®ob(!enbfbarn til grib. 5Ro(lgaarb. 

5tio ben(at>n« (tftoriJTe 8efCrioelfe« JtjtbJ. 1733. 1737 1 
oø meøej oftere. 800. 

etraa eOer 8pe« 8ebtaøter — i (Deconom 3<wjrw* 
for 3u(» 1757- ^> w 3<oattninø mellem Siedanb oø 6ta«^ 
ne. — i tyaanipe Tlrftv 11. 301*7. Ofti 8aøt(olt oø 
©aunct paa ©cjecø i Jtriøltib. ib. 330=38- 

SK0f!0C§ (SKabfi) f. b..i 3an 1655 i 9K*r, 
(t>or l)an« gaber t>ar ^fomager. 2)ep. 1672. Sar 
et Var« Stb Jpører «eb Cbenfe €to(e, fer (001678 
(let» (Sapellan t>eb @t 5tnub« Xirte famnuftcbéV 
1704 Øoøneprcefi i SRibtelfatt, (nor (an bøbe 17 13^ 
(JDigtetonfle &ft. III. 274.75 . Reenberg* ©Crifn 
II. 117 i 9loten. 2loc$ø fyenfle Ætlfllifåtb 
3bie ^efte €. 724*27.) 

Oub« 8ørn« 4rtfte(Løjr Sorbffif oeb herren« Borb» 
JDbenfe 1689 oø ib'94. £jøl>(« J097. 

<$uu«' oø 8teife*pofli(. 5tiøb(. 1-609. oplagt iajrn »fb 
gortiarinø ooer Spifllerne af & %>anq. 5tiø((. 1726 09 
1735. 4to. ())aa 3«lanbff af p. Cjnarfen. ib. 1739 4*0.) 

6ate((i«mi gor!(arinø o: ben ufotøeliøe ©cif. . ibi*. 
1735- 1745 •S oftere. 

§Hofitup (^an8 Sftomefen) føbt 1627. 

Biet) 1655 Gapellan i 9tpfiøbing paa galflcr. 1666 
eoøncprafl i fRafffon. 2)øbe 1684* 

fctøprcebifen ooer yeber S^cobfen Øtuntf, Jtjøben^ 
1674. 4. 

SHofCCføntanU^ (tøattøta«) afben abeiu 
ge gamtlie ili!(e ed ftitle, forfor (an oøfaa taU 
bc« CTOattbia« Paruuø> føbt i Uoeftlbø/ (\>crfra 
(ane anbet Silnamu Jjfan (et>ebe i 9?tformattonø# 
tiben. 

(Sn ret 8 f br bog af ben (eUfge ©frift/ mfb ben rette 
9a«|ional. SRcb p. Pallabii gortale. Jt)øb(. 1544« ' 
Hurberi Unbrroi«ninø om ben ppprrfte Søirbomø «&ooeb» 
ftx)Hev, forbanffet. ib. eod. Urbant Re^a eialenø^cr* 
øebom for be JCarfVe oø 6pøe i bifle fariTøeffibcr. rfeetfL 
ib. eod. Gn fort 6attd)t«rai Ublotgaelfe ffceoen paa Cai 
tin ar P Pattafciuø for norffe ©ogneprafler oø nu »cl 
Mauhiam Parvum Rofæ/'ontanum ubfat paa *$&&$€# 
itjøb(. 1546. &. c 507 ) 9tof(t f Miami (Vtttutøatm) oif)e. 

bet Sitte fra »oéfilbe. 2>en gtejlforrige« »ro« 
ber. e tube rebe t f!n Ungbom unber 2ut(er og 2)?e» 
langton i SBittenberg. Jtoro (jern 1520 09 bi« 
gpnbte at betjenbtgjere ben lut(erf!e {arre* Drog 
15*3 web Aong G&rifh II i 8anbf!pgtig(ffc Jtont 
tilbage og blev 1555 f>roftffor gtyetorice* t Jtjøben* 
$a*n. 2>øbe 1559« (vid. S. Gamfi Dis*, de vita 
et script« Petri Parvi RosaefomanL Hafn. 1755, 

8. Hyerupø Xtlibbtlalb. Hitt. p 482*83 ) 

EpLftola ad J5Te/ir. Fad rum — fnbført i benne« /Tor* 
fu/ur Synonymorum Havn« 152a Og berfra i Vtycmpt 

ttfcnnøfa p. 32*36. 

Pfalmorum omnium juxta hebraicam veritatem para- 
pliraAica interpretatio. Roeskilrliæ 1556* (©C of (am 

ubgioct og (at (an berttt (agt ffne egne "Annotaiiuncu- 

Jæ ad expla nationens aiiqvot iocorum intelUctu diffi- 

cilium." (6e< fcorfe Sibelgefø. lflct 2(etl 2 ftrt; 
9to« 02) 

Gt>//, Gnaphooi Acolaftut, Comoedia de filio prodi- 
go, cum fcholiis. Roeskildiæ 1557 

2itt. Corvini ^oflir, ubfaf paa ret jDanfJ. Æjøbenb- 
15)9* Gummen paa 6f riften* IBøger, af gran« ubfat 
?aa toanft. Jtjøb(. 1543- 

Carmen in obitura virginia Annæa Bruchhofen, Hen- 
xici, concionatoris in aula regi« Daniæ, fororis. Wii- 
teb. 1557. 410. 

Refutatio cdumniarum Johannis Magnl Gothi Up- 
falenfis etc. fem ubfom unber ffloferfontant 9Uon 156a 
4J0. er itU af (am/ men af ben albre $an* ©v«Me (II. 
©vaningiuø. (fee (Bram* gortate til Cimbria Liuerata 
9*& 28* Atirforfian* p. 285*87. (Bamfl p. 47*540 

SHot^e (6arl e^vifttan) f. i æanber«. $an* 
Sfaber, ffanceUteraab Garl XboIp( 8iot(e, Dar $Kegi« 
inenttqt>artermefier. Slet) 1765 9>ræp til Søborg 
oa ©iUeleje i Siellanb. £>• 1770* 

©ret) SSatbemar Sooenbafé 810 og Ceonet og SBebrifter* 
Jtjoren(* 1750. i2mo* 

SKottøf (Gafyar pefer) »rober ti( 9tøf?før* 
rige; f. i Stanbert 1724 b. 6 9Raf £>ep. fra €la* 
grlfe efole« S Ud 1758 »pfogeb i 6fibe og $er* 
rebgfogeb t Salling $erreb, 1761 Sanbøbommer i 
Stterrejpttanb. 1773 reflgnerte (Tn »p* og $errrbt» 
fogebtjenefle. £>øbe, fomfitatGraab, paaffn@aarb 
Urup i 3pUanb 1784. #anø $ortrait fiaaer foran 
1 (tf 2)el af (ane igftermalt. 

gerføft tit naonfunbige banffe Wanbé tto og £eonetø* 
beffrwlfe — unber benne alminbclige 3ttel ubfom font 
ilte ©tptfe : ©riffenfelbté tio og Seonet. &iøb(. 1745. 
4to. 1748. 800. ((Bram* Cnifur berootr i ^jøb^. ©f il o* 
3 800 9io. 90 og Bubroo i (ani ©maaffriftec X. 587* 
conf. 6d?6 n rtuo ^iftor. og uiU iBetantnuiger ooerOrif* ffnfelbt* levnet. itb(. 1749.) fom anbet Gtr>ftt: Sort 
benffjolb« (to og gennet. 1 ili ©et. ib. 1747*50. 4to. 2bct 
Opl. Siborg 1772. i Octau. ))aå 2»bfE Gopcn(. unb 
grtnrtf. 17^5. (& u fd)ingø Vtaå)v. 1 129-35. (Bøtr. 2Ins. 
x 753 P« 806, Erir« Dourn* 1774 92o. 31.) 

Øamling af eo^tater ooer Sorbenffjotb t bttnben QtiU 
5tjob(. 1750. 4to. (Ubfom fom et Kn(ang til foregaaen« 
bf SertO 3bie Some.) 

Braoe banffe SRctnb« og £loinberg (Sfttxmotlt, 1 11 
IDel. Xiob(« I753 ; 54- 

(5(rt|lop(et SBalfenborf« ?io og tnntt, meb gunbafc 
fen for bet.toaitenborffTe SoUeøium, tb. 17^4. ^UtUieø 
|. teft. 467=69t) 

ttbtog og Samling af fongerige SRefcripter 1-111 tyatU 
Mob(. 1754*69* (conf. But?tne levner pag. 194.) 

gorflag om bet banffe 6prog< Snbførfcl I Sranferig* 
ih. 1755. (£erim»b ffreo C XXI. Pnebft fn fya* unber 
Sttet af Xoertiffement fra i'Acad. Franco i le. ib, eod. og 
8tot(e en »eptit, (oorpaa (an itU Funbe faae ånprima* 
tur. ©eéen^mø 4cpiiet 23133. HiUiee I. «fr. 1756 
p. 46.5D 

SRorbfroe*'* Seonet. ih. 1756. 2bet Opf. 1786. ooerf. 
paa Sobff. Ceipj. 1757. paa eocnff. 1768. (^erimob 
ftreo Priebft^øoocnbige XnmacrfjL conf. liUieo I«rt>e iCfr* 
1756 p- 336*47 »g 438* ©tt&mt levnet 248. berl. I. 
»IM788 ^0^19.) 

eootale ooer ©tobørften. ,fcjeb(, 1771, (Xrit. 3ounr» 
1771- 9to, 14. Ufirbotrf. 6. 512.) 

<5n banff tyatxictt IBetanfning ooer be oeb Srnffen 
ubgione Oommanboorb, SBiborg 1773. 

5Cong SJrfftian 5te* ffretme »efalinger/ Vnorbntnger 
og «efcnpter for JDanmarf. ^jøb(. 1776. (t. for Slorge, 
3«^anb/ garøerne og bc inbtffc »efibbelfer. tb. 1777.78. 

gorjlag tit et frit »ogtrnfferie — I be berlingffe l«r« 
bt Cibenb. 1754 9<o, 26. paa SpbfT i »utøiuge tt*d?r, 
1, p. 593-602, 

{Betragtninger ooer Utejtigbeberne af be ftnØe 9to* 
prietaireré og»ønber«g«afbffab. i <Deconom, tilag, lft* 
Somc 25. U36. 

S3iceabmiral Sønbert eeonet — btco tf fe farbfgtrott, 

ZU be af 3. £aa< ubgione ^»ortraiter af be ffeKanbffe 
SBtfper ftreo (an be 7 førfteO !8iograp(ier, Reflen éreo 
Vt. Øonge. 

^an (ar ooerfat: 

Guflao Uanbfron« Seonet eHet ben foenffe Robinfon. 
Jtjøb(. 1743. (Driø 1796. IV, 321**2.) af ^>anfe ooert 
paa 3olanbff. *olum 1756. 3* Ulfclw Ubtog af ben 
banffe J*ift. oorrf. af 8atin. Jtjøb(. 1752. 4to. Uovb* . 
bergø 2Cnracrrfn. ocb Gart XI/te« *t|t. ooerf. af QoenfrV 
ib, 1754* De fpenffe «ig«bae«for(anbringer» tb. 1756. 
(conf, ©nfønø levnet ©, 25a.) p^ilctorø ttnberret« 
ning om B'a^U. Siborg 1773- ®e(rjme »nctnlng 
om (Sarøline ^at(ilbeø Olbemober, jtong Oeorg ben 
ijtef ©cmaltnbe, ooerf« af granfF« ib. cod. 

*an (ar ubgloet : 0(ri|li3n b. Vte« ban|f e *oo. Xhb. 
1750. 1753/ °8 cftere, &amtaeé ncrfPe 800. ibit. 1752 
«8 1757* (rec. i bed. lariDc Zit>. 1752 9to, 58 »29.) 
OTariuo Øiøeo ligtale ooer 9U 3uul. ih. 1753« 3. IL 5o6 ) let. alle tre ©amTinger tztfU i jtjøbenbaøn i Octao. 
(conf. iDanmarfø poetfffe Sttteratur unber griberif 5te* 
ØKegierina/. Snblcbning. pag. XL1X-L.) 

Caftrator — «t tatinjf Ser«. Hafn. 1719. gro. (opø 
trntt paa ni) i Ephemer. Acad. Nat. Curiojl Ann. IX. 
et X. p. 156:58) 

Grinbring om bet Crb ttetøective. $}»&(. 1733. fol* 

Gmaa Grinbrinaépofier om banfPe 8?erø- — i tTtinct* 
va 1790. 111. 5a« jbabenø Unit?, rfonrit. 1800« 6472. 
conf. Éaitff aDigref onfi IV. 6* XVII i gorerinbringem 

Emendationes in Evangalia Otfridi — trnlre bagi 
3« 45. J&CCftrM Leges Francorum Salicæ« og Fragmen- 
tum theotifcura IJidori Bi/pal i JDSn. 23fbl. U. 326*409. 
»arianter til C&uopfctbeø — anbragte i &tuf erø Ub« 

gat)« 1751* Libanii Epiftolæ — fom £. £• røolf ttb* 

gao 1738 — (aobe (an famlet* Enchiridion Studiofi, 
•rab. et lat. ubgat) ^abr. Keton*, af (ans Søtafeum 
3709/ og ben ene af be tøenbe tilføjebe latinjte Doerfoct* 
tf Jfer er af ttoftgaarb. 

»orbingø »Berg fom ubfom meb en gortale af (Bram 
1735/ b°*tø b aB fftnlct/ og i ben:2(nlebninaj 1703 og 
1706 (abet træffe Seltgnation o»er fint Sorbfngtana. 
Seb (an* goranfialtning bleo Æongelooen paa fongl. SBe* 
foøning (tutten i Aobber og ubgtoet £Jøben(. 1709* fol* 
tg ftben trpft tb« 1722 i Oetao. 

en Coerfotttelfer i banffe $er* af Famiani Stradm 
lat. $ptgram over en Scattergal* (Snbetigt, forfarbtgebe 
i Xnlebning af (»ofrgaarb«) 3nbbpbelfr« J*føb(. 2739. 
4to. ODigtefonfi. £i£, IV. 371*73. 421*26.) 

»eb ffc ©p(otb i Orforb lob (an trnffe ©oerf«tfeireaf 
ten tpbjfe tyfalme : $oo tf fim (aber perten raabe 0. f. o» 

e Theatro SheJdoniaoo 1694, Og < f>ariøCc>rneiDeøCid 

ben 3bie Xttt $bte ©cene forbandet 1696/410. fompben 
cr optrnft i ben wfelanbtfte Saml. x IB* 

ftogfe (an« latinffe firede paa SBer* ere inbføtte i £. 
Cburaø poeriffe Bager, et ffirco til $>. ©90 i Buerne 
BamL di *. ^ift. 1 £B. abet $. p. 134*37- ttlSangebef 
øm ben banfff Orbbog i 4.urtwfiaiia p« 277e83. og om 
be banfle Xotfer i aUmgebeffaita ©. 32.33. 

goruben be aUercbe foranførte ffreo (an abftfUige, 
faaøel banffe fom latinffe, 6eilig(ebet>crØ, 3nfcriptioner, 
Gmblemata, og beølige/ fom meft jfrtae abfprebte i ben 
»ielanbtffe 9)oe|iffamlmg, og bel« farffilt ere ubgtone. 
fceriblanbt ogfaa (Subø befonberlige Baretctgt — i <£. 
S&Aitgø Baml. 1 S. 3bie ©t. 8. 384*92. 2fbelen« Op« 
sinbelfe. i tUttier** 1791. 111. 85* ((oorom {ee digte« 

SHoftøaarfc (Sonrabme ©op^re) gu x>au 

ter af ben 9l«fiforrtgej føbt 1704 paa garumgnarb 
i SieQanb« Aom 1720 i 3©gte(iab meb 9tUmef}er 
«on ber 3Raafe tit JEpberg, og, efter (ang Søb, 
1736 meb 3*feffor &(uf 25ruun. $un bøbe 175& 
(conf. 6c^5nauø tørbe Sruentimre pag. 1283« 

i357) 

Qt fBtti øber CTiceroé Crb : amicus certus in re in- 
certa cernitur — in bf ørt i ben 1739 af Holberg ttbgibne 

rreOie prøve af sirligt; oanjTe v^rø. ^. (B. tttafli ttnberretniig famt (elTige Betragtning 
for a^rifteltge (Sommunuanter. ubgiDctafJo^, CreQnnd 
og nu af a»bff paa JDanft oøerfat, Ajøb(. 1735. 8- 

£>en ((rtflelige Sroeg Krttfle, torteUa i banfCe Øer« 
befatttbe/ efter ben (og be granfCe brugelige SRaabe 
boursrime« falbetj til 2rptten beforbret peb B$6 n <?u. 
Ibib. 1752*. 

XbfftUige Cer8 inbførte i Bi)6itatiø larr^ Sruentimre 
0. i324*45* ( a f bi ff e ft Memorialen pag, 1331-32 inbf. 
i dangefmna €!• 43*44/ (oor (enbeø SKanb/ Sruttn, 
bi( (ane 9laon for at patre Vutor beraf.) 

^Koftgaart) (3enS) 2(mtéforva(ter i Groiu 
borg Xmt; ©ebftenbrbarn tit grib. StojtgaarU* 

&jø(etf(at>n« (ifiorijFe »effrioelfe. AJøb(« 1733. 1737 
og mege,t oftere« 800. 

efcaa eder 8peø JBebtatgter — i Oeconøm. 3ottm» 
for 3ul. 1757. £>** 3éocrtning meQem ©teBanb og Gtaa* 
ne. * i C^aampø Tlvfiv U. 301^7. Cni Bagt(oib 04 
Sauner paa eejetø i Jtrtggtib« ib. 330^38. 

SKoflOC^ (SKabS) f. b. ; 1 3<m. 1655 t SltSe, 
(t?or (an* gaber \>at <Sfomager. Dep. 1672« Sar 
et 2far$ Xib ^)ørec t>eb Cbenfe €fo(e, før (ao 1678 
b(cb SapeUan t>eb St Jtnubé Xirte fammefrebø«. 
1704 ©ogncprceft i SXtbbelfatt, (»or (an bøbe 1713* 
(iDigteConfte éifl* ni « 274*75. HeenbergeSErtfn 
IL 117 i 9toten. »iorf)d fyenfte (Bejfiltgfetd 
3bie ^efte ©♦ 724*27.) 

®ub« 8ørn< ((rtftelifte øBorbfCif peb •gerrent Borb* 
JDbcnfe 1689 og ib'94. ^]øl»(. 1697. 

^uuø< og Re Keipojlil. 5tjøb(. 1-699. oplagt igjen »eb 
gortiaring oocr GptfKerne af «£. Sang. 5tjøb(. 1726 09 
1735« 4to. (|)aa Sélanbff af p. Cjnarfen. ib. 1739.410.) 

Catea^iémi gorflaring o: ben ufotgelige fflle«. tbtft. 
3735- 1745 »g oftere. 

SKoftrup (|)an8 2^omefen) føbt i6ar. 

©let) 1655 QapeKan i 9lptiøbtng paa galper. 1666 
eøgneprceji i 9taf|lo»« 2)øbe 1684* 

(igprotbiten ober $eber 3acobfen SOtnntf« Jtiøben(« 
2674« 4. 

£H0fCCf0tttatmé (SRattr)ta«) afben abe& 
ge gamitte tilie eQ Hitte, (borfor (an ogfaa laU 
beg SRattbiaø Parouøj føbt i Uoeti^e, (vorfra 
(ané anbet Æilnabm J^an teoete i JReformationg« 
siben. 

(Sn ret SBrbebeg af ben (ettige ©ftrtft/ mfb ben rette 
9aøftona(. 9^eb p. PaUabii gortale. 5(jøb(. 1544« 
Hurberi Unberofening om ben ppperfie C«rboittø ^oæb* 
ftxjHtx, forbanffet. ib. eod. Urbant Regn ejalenø^a« 
a/bom for be Aarjfe og eoge i bijfe farlige Siber. fhcxi 
ib. eod. Sn tort Gfati d)i*rai Ublarggeife ffreoen paa toi 
tin af P PrtUaDtue for norffe Gogneprafter og nu »eb 

Mauhiam Parvum Rofæfontaniun ubfat paa jDan|Cc# 
«£;*&(. I546. 8. ( 507 ) SKoffff Mtf attU* (Vettui Dattm«) o: De- 

bet Sifle fra Støéfilbe. J)en Woe(l for rige« »ro* 
ber. 6 tubereb« i fin Ungbom onbcc Sutter 09 SKc* 
langton t SBittenberg. Jtoro (jern 1530 09 be* 
gpnbte at befjenbtgjøre ben lut&erffe 8«re. 2>n>9 
1523 meb jtong Gbrtfh II i 2anb|lp9ti9beb. 5tom 
tilbage 09 blra 1555 9>roftflor Styetorice* t *jøben* 
(aom Søbf 1559» ( vic *. ^ Gamfl Diss. de vita 
et scripts Petri Parvi Rosæfontani. Hafn. 1 755, 

8. ttyerupe ttlitbelal*. Hitt. p 482*83 ) 

EpiHola ad Henr. Fad rum — inbført i benne* Hor. 
tuliu Synonymorum Havn« 1520. Og berfta i Vtycrup* 

ttZantiøfa p. 32*36. 

Pfilmorum omnium juxta nebraicam veritatem para- 
pnraiiica interpretatio. Roeskildias 1556* (dr af (am 

nbgfoer, og (ar (an bertil (agt ftne egne "Annoraiiuncu- 

I« ad explanationem aliqvot locoruin intelléctu diffi* 

cilium." ifitt &ørfø Stbelcjefø. ifter 2$eil 2 3Crt. 
Ro. 12.) 

Gv//, Gnaphooi Ae ol aflus, Comoedia de filio prodi- 
go, cam fcholiii. Roeskildiæ 1537 

Utit. Cøroini f>ofiU/ ubfeet paa ret 2>anff. Xjobenb* 
1599« ©ummen paa ©f riften* ©øøer, af granft wbfat 
9M 2>an{f. Jtjøbb- 1543- 

Carmen in obitum vi r gin is An o æ a Brucnhofea, Hen- 
xici, concionatoria ia aula regis Daniæ, fororis. Wit- 
teb. 1557. 410. 

Rerutatio calumniarum Johannis Magni Gothi Up- 
f alenfis etc. fem ubfom unbet Øiofcrfontani 9laon 156a 
jto. ec iffe af barn, men af ben albre $anO &vc.nt eU. 
©øaningiuø. (fee (Bratnø gortalc til Cimbria Uuerata 
pog, 28* »Uir&orfiaiw p. 285*87* Øamfl p. 47*540 

SKot^e (Sari Eljtijiian) f. i jRanber«. $ant 

Saber, ffanceGNeraab 6ar( Xbofpt) {Rott)e, oar {Regt» 
men tjatter mefler. Slet) 1765 $rcejl tit Søborg 
oa ©illeleje i SieUanb. 35. 1770« 

©reø Stalbemar tøoenbaft 8it> og ? ep net og ©ebriftcr* 
tjobenb« "75 - !»»•• 

SHøtl^f (Caépar 9>efer) »rober til Slcejlfor* 
rige; f. i Ratioer* 1724 b. 6 OTaf $ep. fra €la* 
gflfe efole. 83(et> 1758 SJpfogeb i Cfioe og £er* 
tebtfogeb i ©alling $crreb. 1761 2anb«bommer i 
SRørreipttanb. 1773 reftgnertf fin 83p» og $erreb*» 
fogtbtjenefle. Bøbe, fom6tat*raab, paa ftn @aarb 
Urup i SpUanb 1784. #an* $ottrait flaacr foran 
ijie Del af b<m6 JEftermale. 

gerføft til naonfunbige banffe SØ?«nb« tfø og fce»net*» 
beffttoelfe — unber benne alminbeltge Sitel ubfom fom 
ifte ©tofte : ©riffenfelbt« i!io og Neonet. Jtiøbt). 1745- 
4to. 1748. 800. (<£rantd (Srafur berooer i ^løbt;, 6Filr>» 
3909 9io. 90 og Øutømø i t)un* ©maaff rifter X. 587* 
eonf. e*6nauø *iflor. og crit. )8etanl ninga ooci 9rif* ffnfelbt* ee^net. Jtb(. 1749.) fom anbet Cf^rTe: Sor» 
benffjolb« tio og teonet. i iil fbtU tb. 1747(50. 4to. 2bct 
Dpi. Stborg 1772. i Dttao. |)aa 3r>bfE 6open(. unb 
grtnctf. 17^3. (Suføing* Uaå)v. U 129^35. (Børr. ^ n 5* 
J 753 ?• 80& Srit. 3oum« 1774 $o. 31.) 

Gamling af 8otrtaler ooer SorbenMolb t btmben €5tfU 
Jtjobr)- 1750. 4to. (Ubfom fom et Xnftang til foregaaen*' 
bc fStxU 3 bie Some.) 

ftBraoe banffe SKcrnb* og Cloinberl dfttxmotlt, 1 11 
2>cl. Xiobb* I753 r 54- 

ffbrtftopber SBalfenborfø Zir> og Ceonet, meb gunbat« . 
fen for bet.waifenborflfe Gottegium. tb« 1754* ^tOieø 
|. iCft. 467 5 69») 

Ubtog og Gamling af fongflige øtefetiptet 1-111 yarf* 
5tjøbb- i754 s 69- (conf. ©ur>mø {.evnet pag. 194.) 

gorflag om bet banffe Sprog« 3nbførft( i gr&nferfg* 
if>. i755» («&ettmøb ffteo C ttZ. Piuebfc en $jece unbec 
2ttet af Xoertiffement fra TAcad. Franco ile. ib. eod. og 
Øcotrjc rn ffttplit, (porpaa ban iffe funbe faae 3nprima* 
tur. ©eéent?me levner 231-33. iltUiee 1. tCfr. 1756 
p. 46,51.) 

SRorbfroo«^ eemtet. ib. 1756. abet Dpi. 1786. orierf. 
paa Snbff. «eipa- 1757. paa €uenff. 1768. (^erimob 
ffreo Prtebfl92øoocnbtge 2(nmttrfn. conf. lillieø latrfcc ICft« 
1756 P- 330 £ 47 oø 438« But>mø levner 248. bcrl. I. 
•tit. 1788 9co, % 19.) 

Joptale ooer ©fobørftfn. *iøbb, 1771« (Srlt. ^otirir« 
1771. 9co. 14* 4uroorf. 6.512.) 

Qn banff 9atriotO ©etanfning ooer be t»eb Srpffcn 
ubgione Gommanboorb, SBiborg 1773. 

Aong (5r)rifitan 5teé ffreone ©efalinger^ Vnorbninger 
og Ølefcriptcr for SDanmarf. åjøbt). 1776. rt. for »orge, 
3<{anb, garøerne og be inbtffe ©ejibbelfer. tb. 1777.78. 

gorflag til et frit »ogtrpfferie — f be berlingfPe larr* 
bedcieiio. 1754 9lo, 26. paa Spbff i 2>ufa>iitfjø Vtad)v t 
h p. 593- 602 / 

Betragtninger ooer Utejtigbebcme af be fpnffe 9ro« 
prtetatretø og SBønberO gallcbffab. I (Deconom* tKag. ifle 
Some 25. U36. 

Ciceabmiral Sønbert Eeonet — blep iffe ferrbfg trpft» 

Sil be af 3* £aat ubgione ?)ortraiter af be fieQanbffe 
»ifp/r ffreo ban be 7 fo^fteO ©lograp&ier. ØteØen fPreri 
Vt. 3ongc. 

$an bar ooerfat: 

Oluflao ganbfrona fteonet eVer ben foenffe Robinfon. 
Jtjøbb. 1743. Oriø 1796. IV, 32ira2.) af ^>anff ooert 
paa 3*tanbff. ^>olum 1756. 3. Ulfcltø Ubtog af ben 
banffe tøtfh ooerf. af eatin. X jøb(. 1752. 4to. ttovb* . 
berge Vnmarfn. oeb Carl Xl/teo^ifl« ooerf. af *£penP» 
ib/ 1754« 2>< fpenfe Øttgtbagøforbanblinger* tb. 1756. 
(conf. Bu|>P!ø levnet ©« 252.) pt;ile^re ttnberret« 
ning om 6'atfpii. Biborg 1773. Øebfjme beretning 
om (Karoline tl^atbilbetf Dtbemobet/ Aong ©eorg ben 
ijlel ©emalinbe/ ooerf« af granff. ib. cod. 

<)an bar ubgtoet : Ctørifrhn b. Vteé banffe 800. Abb» 
1750. 1753/ 09 oftere, ©amme« nerffe 800. (btb. 1752 
09 1757« («c. f berl. l*rr>e Zib. 1752 Wo. a$ »29.) 
nXarcuo (Øiøeø ligtale ooer 9(t 3uul. tb. 1753« 3« & ( 5<>8 ) ttorbbettfø Vnm&rfnfngar ttb 5tonun§ CTarl ben Xlltei 
«£iftoria. }b. 1754. (I. CiO. 1755 9}o. 16.) Corbacfrø 
etanbrebe 6nø bet ©eerbtgung beø 3ufrttør. 3« «&♦ ©*<* 

rebien ib. eod. Lettre fur re qul s'it palle dao§ Taf- 
iaire de IVmpoifonnement arrivée a la Cour de Dan- 
marc 1699. ibid, 1756* Jtonge løoen. ibib. 1757. (**Wf • * 
ttttfrr* 1. 5 9.) 

SHot^C (StøflO »rober tit be t*enb* StøtfN 
forrige; f. 173 1 b. 16 januar t SRanber*. Dep. 
1744 09 ec B 1747 tbeologifl 2ftteflat6 jDp&olbtftg 
tiogentib fom $oomefter t>o6 en abelig 3ul i ©orø* 
Øtejffr 1756*57 ubentanbé til Spbfflanb, ©djtrftft 
og Sranfrig. 1758 btet> 3nformator tøoéÉroeprinb* 
friberif. 1759 fif 9)rcebieat af yrofeffor«, 1761 
blt\> fan TLéUfiov i ©etKraltølbfainraeret , forfra 
%an bog fnart tog fin 3ffteb, og flpttebe ab paa fin 
@aarb Stpberggaarb i ©iellanb. 1765 bltt> 83ice* 
(anbtbommer i Siellanb. 1769 Sommitteret i £o(b* 
f ammerer. 177 1 Borgetnefhr i Hjøben&a&n og fort 
efter Depntereb i JKentefammetet. 1772 Xmtmanb 
i ©egebrrg. 1773 fif meb $enffon tfn Xfffeb fra 
Xmtntanbpabet, og ler>ebe ftben »ben noget offent* 
ligt (frnbebe. Døbe fom gtatflraab 1795. (£ant 
SHinbe *eb JtøfebeB i CUfcueren 1795 Ho. 104« 
feonf. GtoitbftgeremSu 9lo. 38] oeb Kjerulf i 
Ulinerva 1796 Hi. 150« wb ttbra^amfon i 1U$* 
*eø UlitibeemarFer 2bet $*f«» •$<"** Jtaratteri* 
tfif af Haben i Uniøerf. 3ourn. 1796. ©. 24.25* 
$an* SBiograpbie af J&årenø i juri&. JLommebog 
for 1797 «Ro. 65^3, og af «5*ft i <Llio 1 4?- J>*S> 
119*29. Jpon« 83ufre er forfcerbiget af Z^orDalbfeiu 
4>an6 ©itbouette foran Sårettø lommebog 1797« 
•ftøn* $ortratt, efter 3uei* 3Ra(erie, foran JCtigelø* 
tofte og tttytterø fciftor. Caietiber 2ben Sarg«) 

D* gladiii Veterum tnprimis Danorura. Hafn. 1750 

og meb et onttrpft Siteiblab 1752. eiben inbf i 0)eU 

reicfyø Dan. ettivec. Utt. Opujcula Tom. 1. (r. KBøtt. 

2l«3' 1753 *• "23* 3Mf*««fl» ttafor. 11« 327 32.) 

Lettre fur tine Ode de Mr. ToIUn - — i Mercure Da- 

nots 1758- ©ec. p. €»15, (conf-CJ. .©. ©nefrorfø ©fnf* 
ter VUl. 501.) 

Om åjarligbeb tit ffabernettnbet. Jtjøben^ 1759' (i. 
•tfr. J759 Wo. 19. 6aJ?mø Hcvn. ©♦ 271.) 

»Breøe tit 8a6ue. ib. eod. oprrpft paa np i BneborfU 
GtrtftecO 8be S. (ex rec* i ttterutre JOan. 1759. XpriX. 
og tidtgemeb ©neDorf* €Joac ooerf. paa Stgbff. vid« 
»iWiot^ ^er fd^bn* XX>ief. X. 103 i 9tottn) 

Gttffhnbonimrnt Sictning paa gottmeø Silflanb i 
CEurøpa 1-11 SDel. Sjøbb. 177475- (er ooerf. paa SobfS 
og rrc. i (Bøtt. ^»3. 1778. 3uø. p. 594. Grogfaa ooers 
fat paa ^oaanbjf, f. t. <$ft. 1801 p. 724. ) 

Ubjigt oeer bet franftjfe fRonartie og Carl ben ©tore. 
eVer Gbciftenbommenø Strfn. 3bie 2)« «fte et. ibib. 
1776. 

Cm ftanmarf/ ba Gubm baobe Tiunget om ftorge. ib« 
•od. i^rtt. 3onrn* 1776 p. 130.) Om 3nbffb«r«ftfn. IB. i777» (Srie. (Øonnt. 1777 

9to. 13. og 1. i&it. 1800 p. 130 ) 

Øret) og ©øn til vore Gfcibentere om Goar paa nogte 
goMcermelfer mob oø i en tpbff »og talbet Stnberfpielc^ 
4b 1778. (Krir. CilftHec 1778 9lo. 3.) 

<Jn Gbriffenø (?ange. Ml Øaml. ibib. -1778 8o» O <Cfe» 
1778 9to. 10« .1780 9to. 25.) 

£)m ^ierarftet og 9>aoemagten. 1-U fbtU ibib. 1778* 
79. — ' fan anfeeø fom 4b« JDcl af (Sbriflenbommeaf Sirtf 
ninø. (Brit. ^ourii. 1778 9^0. 43. ilttrccarurjourn. 
for 1779. p. 458«5<>5 ) 

ttnberføgeife om itU be 25reminber, fomubeh Setta* 
f)elfe oprettebeø for SoUatrf, oare tit <&aan for 00c t<» 
oetib. eb. 1779, ooerf. paaSpbJf af j. UXutiter ib.eod. 

ttbfigter over SRrnneffetø ©eflemmelfe- IV Ubftgt. ibib« 
i779»8i» U. -Cfr. 1780 »o 18.) 

ftørbenø 6tatøforfatning før og i teftmltiben. I il Z)el» 
ibib. 1781*82- (Sr ooerf. paa Spbft og r. i^an(f a.irr. 
3øurn. for 1781- 2bet 4>* i*33« ^Ug. 5D. »ibL CXI 
0. 2teø et. 2fUø. Åirr« 3etc. 1791 9io. 138O 

Curopaø 8ebnøoafen. ifle 2>eC. tb. 1783. (er Jortfats 
telfe af Sogen om CSbrifrenbommenø Sutning og iDrbe« 
ncn ben 5te £et. «{>eraf faaoetfom af SSerfet om Iftou 
benø gamle etatøforfatntng er et Ubtøg i tttnterialieit 
3nr étacijlit t>er bån. Braaten 11. 253:380.) 

iDanffe VgerbprfereØ Jtaar eller Sort éanboafenéfo* 
ftem, fom bet oar 1783« Æjøbfr 1784. (I. ttfr. 1784 9to* 
24-28.) fertil fom pben eupplementer ttnber &iter af 
Qlnbang (ooraf 1-1 V ubøjøre IBertetø 2ben $>tl. 1784* 
85. og 3tie 2)elø ifte etptfe. 1786. (larroe tefr. 1786« 
JRo. 30.) 

Sti f)ubticvm om eelfTabet for ©orgertpb. tb. 1785. 

Gange for ben (aberltge ©onbeffanb. ifle ©amt. 
ib. eod« ' 

Sanfer i Vnlebning af ^er|bergø Sale paa (anø Xcn* 
øeø gøbfetøbag. ibib. 1786. 

Om Vrcuøfenø griber if meb £enfpn paa ben hanft 
etat. ib. eod. ooerf. paa 2pbff meb 2Cnmarfn. af V~ 2f«> 
•^ein^e. 5topb« u. Mpi. 1787* C^tr. 71. 1788 9io. 20. 
^an^e(ert^» 1788 9lo. 16.) 

»eb eejiigbtb af SortcQtngen om Sbronføfgeren i <5cn« 
bar. ib. 1787 O« *tf& 1787 *°- 45-> 

Cm nogle jDanmarfø og 9torgeø gorbringrr tit binaa« 
ben i Znlebning af jtongenø 9tejfe til 9torge. ibib. 1788. 
(rec. formobentttg af t. Smit, i Ri-ir 1789 9to. 4. I. 
tefrerr. 1788 9to. 32. conf. Samleren il. 162* U \t\t+ 
1794 *>• 535) 

Sale tit ©ernerø røinbe. ib, eod. 

9t>tU)fop^te< Sbeer t'ti JtunbfPab om oof *rt. l-II ZeX. 
ib. 1788*89. ifte iDel er ooerf. paa SpbfT. ibib. 179a. 
Catlg. Hirr. 3eir. 1790 91*. 234. Ulig. JD« 2>ibl. 106 
©. p. 166. t. tiSfr. 1790 9to. 28-30,) 

9tatttren betragtet efter ©onnetø 9?aabe« 1 VI X>d ib. 
i7°i f 9«. O« iRft- »79i «o. 45. 1792 9*o 27. pbrf* 
»ibl. L 464*73« VBø. Ctrr. 3eit. 17^1 9to. 343. 1792 
fto. 284«) 
Sanfer om (oab bet er at Jtronprinbfen ^ar ttytt 
% be i JCbmiraiitcttt, Ib. 179* U« «t^ 1793 Ko. 38.). ( 

&tt be prifeliøe Utøritb foiltt Jatw »brat y'tftmfr mcb 
$enfon paa rt Uni&erfiteta Xnlaggelfe i 9torge. ibib. 
1793« (*• «f 3&*ben i Univerf. Ootirn. 1793 p. 173*75 # 
og af tttatigor i I. iCfc 1795 9to, 43.) 

• Jtacrn 8jørnø SXlnbe. tø. 1795« 

3orben efter- fjenbelfg lagt 9>lan en 8erben for Koen« 
be 03 ©el libenbe Stofener. 1-il $*fte. tø. 1795, (jriø 
1795. 1. 216*18 ) 

Xbfprebte ©tofter — nbgtøne af 3«, ». *oebe. MI 
3ei. ibib. 1799. (Univ. 3ourn. 1799, 128*31. I. I*ft. 
1799 Ho. 11 og 1800 9to. 9O 

8eb abffiUige, ttlbel* beboelige/ Xnlebninøer bor ban 
nbgioet en £>el enfelte $igte, nemlig Obe efter &ongen* 
©pgbom 1760. (Btifemø levnet @ 284*) Om be jpb* 
fe frberø Sebnggelfe ib. f. a. Stagen b. I73an. 1772. 
(Brit. 3ourn. 1772 »o. 6.) »tb bet forftelige qpol* 
fteni Coerbragelfe. tb. 1773. Sil fciomebifuø JBerger. 
1776* 3 Xirtebning af Gubmft ©ønø, af $>rofanttlcrtn* 
be Gramerø, ogafOkeoinbe ©tbimmetmanø 2>øb. 

3 *>ibenffaberneøfel|Iabø BFrifrer er af (am : Om 
fRenneffeneø borgerlige Stlftanb blanbt »ore gæbre t 
be aamle fciber og om Sebnregjeringf fenere Opfomfr. 
i XII £tl. ©. 325*70. Om »rober, i ben t*v Barn* 
linaø 2ben ©el ©. 433*60. 3tt tøfrerføen, ba ©tamfol* 
let for 9lorge og ©oerrtg er lommet fra 2(fien , bar 9«» 
ret anberlebeø befraffen enb nu. i t?y Baml. IV £cL 0. 
137-68. paa Snbft i £etn}ei Mtoriufte 2tl?t>anbluncten 
Via Stntv rec i tteti* allgcm. o. »tbliotfr* 55 25. 2tel 
3t. p. 463. 

3 t*anir|Mftørt*ftlffabctø BFrifrer: Om en rø«r!wrr. 
btø ©ten, fom ffnbeø oeb apbjerggaarbi©ieUanb. <2bet 
$inbø 2bet $«fte. p. i«n. Om en crtfralliferet Galte* 
bon. ibib. © i74 ; 7^- Om nogle, efter ©igenbe fifl par« 
renbe $o(pper. i 3bie S*. 1 $«fte ©.91196. Om enpn* 
ramibalp ttlfpibfct Sataltfiøttc fra Seerøerne, ibib. 2bet 
<f>«ite ©. 207.16. (oorrfat paa Spbji i Bammtunø et* 
»tger; Ødjrttten Aber vulcaniføe Gegen jtinbt (erauø* 
fegrben oon C ID. ttofe. granff. am fflt. 1795.) 

3 tUtnerva : £oab aRemuffene i een Sib baoe mer, 
bitfunbe be atter i en anben &ib blioe. 1785. 9fcoo. ©. 121* 
55- Sale i »orøerbpbøfelffabet. 1786. 1. 1*26. $oab 
bct9ber Orbet publtcum ib. ©.131*85« 

. 3 <5*jtø Glto : to IBreøe til 2Cbilbgaarb i 2bet$. p. 149« 
54. og et i ben baOejte JBreooerlinø bagi 3^4fleø levnet 
pog. 100*101. 

SKot&C (Xnbreafl »jern) en @<m af 9?«(l. 

forrige; føbt i jtjøbr nfjavn b. aben9?ov. 1762. £e» 
ponerebc 1 778. 93lco 1783 Yéfeffor i'$of* og ®tab6» 
retten. 1809 £eputereb t bet ^rf)Ie6t)i9^ol(ienffe 
GancfUU. 1810 SRIbOcr af£annebros« 

©amling af be til Jorligelfeloafenrt b'nbørenbe gor* 
•rbningrr/ |)iacater og ^efcriprer, tnbrettet i g orm af 
e; Kr alregiflrr. &ubtnt). 1801. (i. f£\t. 1805 9{o. 21.) 

Merooires fur l'origiue et rorganifation rfes ro mi les 
(onciliatrurs rn Daneu>arc ib 1303 |)aa )Danff ODerf» 
ftf 3- tt. ^(f.. ibib. 1804. (I. gft. 1805 9Zo 20. CJjriD* 
niaaikDøttb. 1803. 1. a&3 r 99- 3em JUtr. 3eit. 1804 
»o. 7071*) 509 ) ©eptrdge jnr *e«ntmf ber Sergtetøeiflvtøttinøtn in 
©anmard. ib. 1805. CL «ft. 1805 »0. 47. ØrftiDø ^ r . 
**p »o 5. 3en. 4trt. 3eit. 1805. 3ul. p. 214.) 

Om røgteffabøftiltmtflre, et Zforføg til ttb»ifrinaeii af 
eoDgit>ningeaØ®runbfottningerberom. JtjøbJ. 1805. S8t, 
øenr om botø »nlebning fec Ciiflfturen 1805 9to. 00 on 
9J , er tiaigemeb 3. 4. palufemø gttrtnger berom £ 
gaBcfenø SRaanebøfPr. , »ertierø i »orgerpennen/ farat 
Xutorø eget®ibrag i »linerra 1806. i. 233. nbfommen 
i gorening. ib. 1806. (I. Cfr. 1806 *o. awj) 

3 UlinerM er af barn: Om 2Rtnbreaarfobebø*ffr* 
cepttoner, i JCarg. 1793 for ©ept. Cl. igfr. 17S5 «• iT) 
»re^angaaenbe gorligelfeø4ommiøfionerne. i XarøTisos. 

*an bar ubgiwt Cyøe »or^eø abfprcbte ©frifter Ml 
2)«I. i^]øbb. 1799- ' 

SHot^e («l>rifli4W) e^n af «»*|Iforrfae; f 
i Jtjøbenfcatm 17*0 b. 16 3ul. 33ep. 1807. S3tet> 
1816 fumumerair 2(«feffor t8a«b«.iDw. famt Jboft 
09 etablretten. ^ ' 

*lpbabetif! 8leatregffler t'xldbH 5tro(ø* Ørffebffe) f?u* 
nbiffe Xrfioé 30 iDele. Jtjøbb. i 8 i 4 . *^* IW TO Jtt* 

SKotDe (SBalDemar |)enriO ©øn af foran, 
førte etatéraab C. p. ^otf>e paa Urup; f. I777 . 
»ep. fra Xarju« 1794. Stejffe fora Gtobent ubrrt. 
lanbé til 2pbf!lanb, granferig og Staliem &ltr> 
18 10 ©ognrpræfl til $elfmøe og »albbpe 1 eut* 
lanb. 18 18 til »artot> £ofpital t Jtjøben(ann # 

Joacbimus Ronnovius, Electus Roeskilrien/is. Di«H 
pro itipendio Coilcgii Medicei; H«?n. 1802« gvo. 

9lQttb*U (e^rijfen gfrii«) f . I727 hé bfe 

Xprilpaa ipørbp ©narb t Giettanb, boot bane ga» 
ber, e^ri|}en SKic^elfen »otrbøfl, t>ar gotvaiter. 
4)an« SRøber« 5Wabnt>ar SWargret^gat^arina grti< # 
Jpan btp fra 9toe«filbf 1745. 83(e* 1754 SRebicui 
wb SSaifenfcufet øg Secanu« paa *lo|Jetet. i 75 * 
Doctor 2Ȏb. 1756 q)rofe(for ORebicmft defignatui! 
©jorbe en »ejfe til ©gerrig for at børe Knné, oa 
ffben til Ipbjllanb, granferig 09 3talien. Xcm 
1 76 1 \)Um, bleo 1776 ^rofeffor iDieb. ørbinariu« 
09 fif 2tcabemiet« botanij!e ^auge ftg overbraget^ 
Døbe fora 6onfecent«raab 1797. (J^ane Tiutébio* 
ørap^te i bet t»cb ban* £ocforpromotion ubflcebtt 
program. Jpané jtaratterifiif i £tbliotr>. for Æ^ 
øer 1 , t)\>ox ogfaa (an6 9ortrait r)aoe6.) 

Dispp. Havn. 4I0« de cenflructione æqvttionwm es« 
bicarum per loca georoetrica, paru ima et ada 1743* 
de igne, ima et ada 1750. do rootu* mufcularii cau- 
iis præfe-rtim occaljonalibus. i 75 2. (I. iCft. »753. ^0. 
12.) rnfoliiim oblffvatioiniin medicarum 1753. de 
inorbis deuteropatbKis feu fympaibicia, j>artkuJa* ima 
175^. fuccincta hnlncorum biftoria 1755, Tbeoria 
balneorum. Di»r. inaitg. 1755. Defcriptionia rariorum 
plantarum nec non maten« medieat e terrafurinamend ( 5io ) Iragweptum. Disf, pro loco ConfiA, 1776. (Cotøø&tøL 
IV. iflc« et) 

Disferutio , c o minens praslectiones academicas ia 
|OrmuUs. ima Hafn. 1765. ada tb. 1768« £W» 

XftanMing om Gmaatopperne« Ibib. 1766. (fcørcfø 
D©utn. 1 ». 1 ét. C 71*81.) 

' »orantfenl ubftratte Wyttc, forebraget < et 3ntøt>bc(# 
fetffrift til ftorclaemngerne i ben botaniffe sfaoe« ibib. 
1771. (r. i Øøcc li. 1772. 3ug. 280 09 of Kbilogaarof 

Xrif. 3otim. J771 9i0- dl.) Dt-lcnptiouee planiarum 
ra ri o rum iconibus illuilrandæ. ft program tb. 1772. 00 
Programma defcribens plantas rariorca horti Univerii- 

tatis. ib. 1773. begge i £L»art» 

4 Defcriptione* plan tårum rariorum iconibus iUuftratat. 
Havn, 1773. fol. 

Orationea duæ, ahera in natalem regis 1777, altera 
14 deponeudo magiflratu academico eod. anno habi- 
ts*, ttt, tiilfgemeb ooenanf« rte Xrøanbltng om be Suri« 

namf C planter, inbf* f Jcta Itu* Acad. Havn. 1778- 

S VioenfT. Øelff. ©Frtfr. : gorfog tit en np ©cunb« _ 
Icere om åoppernr* 3nbpobntng famt Kn^ang til 3«bt 
pobningenø £tfiorie. IX. p. 449*511« Kfoanbltng omen 
.Del rare planter funbne i 3*tanb og @r* ntanb, tidige« 
meb en lort 3nblebning om Urtclotren* Silftanb i Dan« 
mart. X. 393*468. Om forpielltge ©lage gotbingtbeen 

(05 fa fupernumorarla) item ©f mmetlfé (futurarutn) 2)an* 

nelfe og fBepaffenbeber meb flere SWarfoarbigbeber »eb 
Ørnene paa $ooe;>1taalen. i brn tty Baml. 1. 249*74. 
sBefrioelfe ooer nogle ytanter fra be tiialebariffe 5tpfrec. 
U« 525*46 og 593 94* Xnmoerfntnger og Oplpl ntnger tit 

Cato de re rultica iV. 229*300. (<SbtU Uny 1792 pag» 

93 ) aBeffrtoelfe ooerStrulizia reginæ. ib. p* 301.9. 

3 Cøtiectan. Sodet, medicas Vol. II. Obfervat, ad 
genera' qvaed am rariora exoticarutn plancarum cum ge, 

faer© novo Rolandr«. (fonf. <&ornemané Gfcmetn. om 
»olanber i Sfaiib. Sclff. Bfr, 1811 457*94.) 

$en nnber Øartner 23acfrcø ftaon i Karet 1788 ub* 
lomne Befoareife paa Cønoer &nnoø Ingreb pac ben 
(otantfle 4>a»e, er forfattet af ftoetbøD* Om ban« Op« 
pøfuiou mob (Døcerø JDifputatl fee JUngebtfiaita pag, 
347*40 

ØtOttM (St>rl(len SMM«0 »rober tirøtøf*. 
forrige; føbt.paa «5ørb»gaatb 1729 b. 12 Kprtl* 
©eponerebe 1745. SBfct> .fcøret Deb Stolen i 9ip* 
borg 1752. ØtefTgnercbt 1755 og brog igjen tilXca« 
bemtet, t)X>cx ban tlet> Decanué paa Jtlofleret, 1759 
Sognepræfi t Sorø og $cofe|foc Serologi* bonora* 
tiu5 »eb Sorø Jfcabemi*. 1760 Sognepræfi tiC 
grue XixU i Xarfcu*. 1765 Sttfttyrovjt og 6og# 
»epraji tit JJomfirfen" fammefleb«, 1766 Sogne« 
prceft til 2ctnitatit Jttrf* i jtjøben(favn« 1767 jDoa 
tot Stbeetogioe. 1770 SSiffop i SBtborg* i). 1780* 
(4>ané SSi04rapr)te i IttaanefcL lilictcj til ^e aal* 
torgflc XCft. 1780 92o. 12« $an6 ^ortrait af 3- 

DisCeri; de reitibus et calceis Hxaélitaruan in defer« 
to non attrius« Hafa. 1746, 4U. ^nrboeø CigtaCe owr Bljfop ^erlfeb. ooerf. fbéb. 
1758. 4- 

Disf. inaug« de ep i (lolarum adø et Stias Johannia 
infcripiione. ib. 1767, 4. 

Suibftornbtg Ubfaft meb gorberebclfeébonner tit Søn' 
cg SrfloageO f>rffbirir»er tit ^»{mefe. Jtiobenb« 1768=7 '• 
<Sc3l Vargang/ og beraf er ifte Kargang oplagt igjen* 
ibib. J775. CCrit. journ. 1769, p. 66.) 

Program ma in folen nern inaugurationein Schol« Vi- 
burgenlis. Vibuig. 1772. lol. 

Samting af be flirfcpfalraer, fom bruget oeb ©frtfte* 
maat i tBtborg. ib. 1773* 

føtorgen« og "Xftrnbanner ttl ftt>er £)ag f Ugen, bftø 
original banffe tetø frit ooerfatte. Sorø 1775. not Op* 
lag &jø6b* 178a. (1« f&fc 1780 pag.450. ^ictjøurn. 1780) 
*• 4790 

Sale i Vnlebnmg af 3*bfobtretteiv meb et tatfnjf 3nba 
bobelfeøprift. Øtborg 1776. 

Hurberø Itben Gateo)t<mu<3 meb ^uøtaoren og Sen« 
tentfer/ fam: nogle 2tU«a. tb. 1780. (L iCfc. 1780 9tø» 
28. UZaaucM. ttU. til 2tali\ tefr* 1780 Ko. 6.) 

3 enfflt ublomne yrabtfcner. 

SKottbølX (3cn6 SaaSbpe) søn af 9t<øfis 
foertge; føbt 1766 b* 19 Dec, J)ep. 1782. Sar 
i Karene 1785*89 Xlumnu« paa fbotdfi GoKegtura* 
SDle« 1791 Kboocat i ^øje(leret. i8o53ujlitlro«^ 

Disf. .de deJictis 8tatt/ Sotb Og fytvaxl panirul* 
l-Ill. Hafa. 1786-88« Pauca ad Juvenalem pertinentia, 
DUC ibid. 1789. (Øriø 1792. 1. 303*8.) 

•f an< ^coccbure i Sagen Xgtnt Ototbenbat contra 
So)ubotbe (angaacnbe et ©teb itnak^etriøUeroXerer B 
tonum) er afcrnft i benne 6agé Kcter, fom ere inbnjf- 
lebe i ttZorgeiifl jerne« Ouri^ tnaane^ri^, 1796 pog. 
io8'55 og tillige farfCilt ubtommen. (SuDenracbø 3ario. 
»tul. 166 0. f.; 

$an beførgebf ilbgtoelfen af ©tampe* Crfforinger* 
(<onf. »aoeno Unip, øonnu 1794 p. 13031.) 

SHut) (£)«oX «ee: 9H)ttD. 

SHuDe (SJMWcl giictfen) Sforejoftir, far|l i 
føaborg, ftben i iDbenfe. 

iDanfC Regnebog. Obenfe 1688* 

SHutømatl (SuItuS Gønrat), 

De novo anno apud V et er es ♦ Ham, 1699. SomCnt 
be beø gegentodrttgen Secult. ib. eod. incenl Autoria 

Diatribe de novo anno, ib« eod. 

Laus murium. ibid. 170OV (et bebicewt til Stfføp 

GJrtftfan ©uuø.)' 

^Hu^ofp^i (®o(t^atb Senjamtn) f I?I2 

b. 13 3uru i Seipjig, door (an« gaber »ar Jtjø** 
manb. Stuberte «eb tpbfte Untnerfttetet. Som 
1743 tit Jtjøbenbavn øg tog jDoctotgraben 1745. 
/Døbt øgfaa $et. ( 5" ) « 

De* rpectfico prophjlactico oculornm* Diif. inaug. 
Hafn. 1745. 410. 

SHuge (6 * * * © * * *) Caaøibt tibe«, en 
Cfømtr føn af efterføtgenbe $erman fltuge , 09 aben* 
roit føbt i @ubbrarib«ba(en. Sar gcenbrif ©eb bet 
Cplanbffe Sfnfanterietegiment 09 Stepetent t>eb ben 
mttitaire matbtmattffe ©fete i G&ufJiama, tøøor ban 
^at>bc rrbetbet f?n 2)annelfe« 

Jtrtgeren« 9Rob, en Sale til Hfifeb øe b GTurfu«'« ©lut« 
Bing i ten militaire matbematiffe ©fole 1798* — l^er« 
mofter XII. 77*104. 

SKttge ($erman) f. 1706 b. 14 December øg 
Søn af |<£ frrifiian &ugc, <præ|* tit 9tø«obben i 
2fga,et«fjn« &U , bcr er gorfatter tit be gornøjeltøc 
Sanfer øeb <3ubt IDrb* SBetragtelfe« Jtjøbb* 174a* 
#3ønnen Meø 1729 Capettøn bod fin gaber. 1737 
©«gmpr*|! tit ©libr« i »atber«. 1763 tit Siban* 
ger* 2). 1764. 

gornøjetige Sanfer oøer abftiHige enrteufe JXaterier« 
Jtjøbb. 1754* 4. cøerf paa Sgbff af ttZeitøel, ib« 1757* 
(£>ufdbinge tfacftr! IL 549*76. fli. 714--16.) 

Skeø om 3£gteftab« utooligfteb meb gruenttmmec 
øocr 50 Bar. Strøen 1770, 4to. (tjurer til foreøaaenbe 
etrift, men blcø øeb bet* Srpfmng 1754 fupprtraeret« 
fee berliumTe U U»ft, 1757 Sfco. 27 ) 

gorflag $øorlebe« man fan ubrøbbe be onbc Urter etter 
fRorgenfruer af Kørene — i (Peconøm. Ulag. JJk 147* 
JDm @toøplantning« gornøbenbeb — i be Cbrijlianien« 
ffffe UlanitcM. 2l?i^uiM. til $orbeør. i ^«»bolt>n. pag. 
131. Cm frebfeoarenbc 2in« plantning, ibib. 163. ©m 
^Plantninger tit at lette £unger«nøb, pag. 259- £> m «• 
2>et planter, fom !unbe bruge« tit at bart* <&uber meb* 

**g. 3*3* 

SH^terg (tøicfS) »ar føm ©tubent i »arene 
i73i*34 »tumnué paa Salt enborf« GoUegium. JBleø 
1734 JDøctor SWeb« 

DUpp. Havn. 4to. De ae re pluviofo, feren o leviori 
1731. De principiis juris naturæ conciliandis 1732« 
De aere vitæ paboJe 1753* Thefet 1734« De poda- 
gra, disf. inaug« 1734« 

9it)UVQ (Rfett) f 1725 b. 14 ©ept. i 8t> 
terg »• i ©alting i Xalborg ©t. af JBønberfolf. 
Søbe i Jtjøbenbaøn fom @rofferer og <5onferent«# 
raab 1804 (Spant SSiøgrapbte meb $ortratt er ub' 
gtøet af ififybe øg ftyerup 1 797.) 

gorflag (af 1762) lit Dpfoj!rinøé^uietéDtreeleureran* 
gaaenbe ©ørnene« Dplarclfe — i ttlinerva 1796. 1. 
28*32* 

Sit 3ntere«fentewe i bet afiatifte Gampagnie. jtjøbb« 
1784. ubfom ogfaa paa &øbi?« ib. eoH. (3 bette Gfrift« 
Ubatbejbelfe baøbe ubentøit Cbrifr. Colbjørnien 2) el.) 

$an øefo|rebe ttbgiøelfen af Hefewity« Grjiebung bel 
BAraerø, paa jDanjf, og af &un?eføøø »ifer for ©pin* 
3D*nfl iuterarurUruoii* beJFolerne* ^an unberftøttebe tlTartfett paa (ani øecøi 
nomifft og,$rof 9 ttl. »5. Bevel t paa b^né pabagogijte 
Ubenlanbérejfe. SKpberg («»enb). • « 5tmt^orø 3ubel|f rfg , iba 5C- grib. IV 1716 feferrfg 
biemfom til JCjebenbaøn. ooer|. — i ben wielanbtffe 
JBeréfaml. UK 197*212. Sorbenffjolbl Ipffeltge 3Cction 
uti iDpnefilbe 1716. ib, 219*23. 

SKtrøe. (2fnDrea8 Nicolai) føbt b. 12 Sunu 
1724 t 9ioe6filbe # b^>or ban« gaber øar (Santor. 
2)ep. fra fin gøbebpeé Sfole 1741« SJteø 1.75a 
SRagifler, 1753 (San tor og Satecbet øeb fBalløe 
Stift« 1761 €ognepr(c{i for gibemarf i ®iettanb» 
iDøbe 1767. 

3f, Watts øøejr Sroen og pligterne« oøerf* Jtjøbb* 

J7i>5* 

3* V* Galunbani (etter JtaltunbborgO tørnet« ibtb« 
1759. 4'o» 

yeber £re't deønet ibib* 1764« 4to« 

ØtygC (3mmanue( S^rtfiian) Srobertitben 
Wotflforrtge ; f. i SRoelfilbe b. 4 Sanuar 1734. 2>ep. 
1751. fBleø 1767 93øgbo(ber øeb (SrtrafBaicøntoia 
ret« 1781 Xéftgnationøbogbotber øeb bet banfle, 
norffe og tpbffe Jtammcr« i788 9Reb(emafStnanU> 
(affebirectionen. 1789 Véfeffor i ginanttcoltrgUt* 
1790 Deputeret 1802 afffebiget meb Jtarafter af 
Conferentdraab. Seøer enbnti i Jtjøbeni)aøn 9 

9Ian til et muflFalff Xcabemie. jtjøbb« 1786* 800« og« 
faa-aftr^ft i famme Xar« ttlinerva il, 265*96« 

5RW (So^an Sfyriftian) ®on af ^crflfor- 
rige; f« i Jtjøbenbaøn b. 8 gebruar 1780« &ép, 
priøat 1795, S3leø 1806 iDoctor SReb. i JtieL 
©amme 2Car ^pfku« i Gappetn, eg 1807 t gien«* 
borg. gorlob 1813 benne Statton # og bteø 6tnéø 
fpilier øeb bet tongelige tytattx i Jtjøben^aøm 

De partu ferotino. DUf. inaug. Kilon. i8o£. 

Wie^manø 3orbemoberbog oøerfotte ban paa Danff 
til fflrua oeb nogle gorelattntnger ban i Varet i8o6$olbt 
i iliei i $)rof, S&$irbeman« graoctrelfe. 

SKDnntag (Sciben^ Benjamin) e*n fl f 

ben nebennoeønte SRenb Stphning« Z)ep. fra Qfa'f 
jtianta 1792. Øteø førfl geltproeff. 1809 reftb* 
(apettan tit Gibanger i 3ggert(}ut 6t« 6r nu 
Gogneprttji paa S)tø6« 

Saler øeb $r. Cberfllieutenant oon Staber« og ffapfr 
tain øon <£>a((t« 3orbefarb« 1809. 

£Ktjmting (3en«) f t pA a Jtaflnoel i 2ranø 
^rccflesjelb i ginmarten b« 30 9Raj 1778* $an8 
gaber øar jDøer*3Cubiteur øg gogeb over Senjen og 
2rom«ø i 9lorblanbent, Seponerebe fra Xronb(ueRi 

(65 ) ( fiia ) 1797. Sov i nøgen Stb ?*m t>eb *f*nbag*fløten 
i Sronbbjetn. 1805 biet) tejib, GapeUan tit Slinge* 
ager f flggftlbu* ©t, 

Sil Xlmuen i Sfrorge om Xarfagen fil ben natMtrenbe 
langel og et (tmpelt Staah for at afoarge en lignenbe 
Støb for grrmtiben« Sronbjiem 1804« 

Santa om Sangbranbinacn* 3nbftøbelfr paa grtfPe« 
tierne og Xgcrbprlning. ibid. eod. ogfaa aftrøtt i JDi« 
t>ertd)feuø ttvc ttlagrø. VI £sfte. p. 180 92* 

(gjnar Sambe {Zjcløer faatebet fom ©norre ©tariffen 
Htrer oø at fjenbe bom. Gfcrifliama 1817. 

3 ttltncroa er af (am en Vføanbiing om Cbetéretten 
1802. 11. ©. 245* 3 <a*&eløti&. 1804 9to. 32 et »«» 
til SBegtrup. 3 ttorfr. Aautøaf. ttlaga3. abet ©inb 
Xugup ^etftet Glementair 3nb(ebning til be (bero. og 
megan. (Bibenftaber for faaøibt be bane 3nbflpbelfe paa 
tanbbruget* Cm Jtjelberc oøer 3orben. ibib* i IRooems 
bet. Cm gerjtaibe* (enflgtémaéfigfie 3nbretning« — 
3 Stoefyø Cronor). 25lan&. Cm et f)ar np inbrettebe 
SorrfÉes og $ar&emaJJintr i 3b te $afte, og i ifte {xefte 
SiUag tit Xfbanblingen om aan^branbingen (conf. Rafttø 
ttyt »ibl. VJ1I. 227/) 3 be af Geiffabet for ttotgei 
©el ubgione tgifror. pbilofopb* 6am. 4be S« en 9>riø* 
aftanbling om Cbeltretten« 

£Kt)tinilt9 (3R«nfe) føbt i Stonbbjem. Sar 
førjl $øtet øeb ©folen fammeflcbg. fBleø 1755 re. 
ffb. (JapeUan lil ©trøra, tttttren te i Xggertbut 
€5t. ©t>te Romertge $rot)ftie. 1765 Cogneprøji til 
Singer og (Jibffoug i fammc &U jD. 1789* 

Cerenrit Gotoocbier paa JDanff oøerf« Jtiøb}. 1755« 

tfac. Beremi Gbriftenbommené ©tprfe af Rebninger« 
nef, ifetr Sofepbi / SXeninuer øm tfbriftut* ooerfat af 
©øcnff. tbib, 1781. 

Qn gaber* ftaab tit fin ©øn Caf 3. U fciiiefcralc) 
øøerf« af ©oenff. ubgioet af Corrfattfren* ©øn (©og« 
fieprafr til Binarr) Sigvar* 3rgr»ø Kynning. ibib» 
1791. 4to. (»rir. 1792 fto. 9. I. fltfr. 1793 Wc. 1.) 

SKl)éfe«berØ (Sean SReutner) Gapttain *eb 

bO vejleilebnjfe Ølegimcnt t 9torge. 
jDanifdVbcutføe ©rammatif, Jtopenb* 1709. 8. 

Støttet ($ebcr SRaémuéfen) ©arførfi Jg>ø. 
ret i Ttarbu*. 1660 biet) 9>ccefi i ^orfent. 1661 
fffiagiftcr« JDøbe. 1695« 

£igpurbi!cn oøer 3*ban Znberfen« &]øbb« 1674/ 4- 
øper SRaren Sonboe. ibib. 1686. 4* 

Ølftttnøer (Knbrea« G&ritfop&et) føbt I 

Beip&ig b 29 Oct. 1746* Stubcrte i 2fltona og 
©orø. 83lcø Sieutenant paa ben banffe @gqt>abre # 
fom 1770 gif til Vigter Slet) 1774 Gapttain t>cb 
^ongeng Regiment/ og gif famme iat fom 2ega* 
tiontfecreratt til SBerlin. éøbe i 3(tona 1797. 

2(rm|trong6 ~8cf4retbun(| ton fiXtnorcO/ im Xulft&ge 
rntt Vnmtxl ^ambUrg 1771, 8* SHoep|!oef(»«ti*®nwm)f bt , 73 i- 

Sat førft l'ieutrnant i ©øetatem 93 1 ep 1764 éøi»; 
manbant paa ®t. 2tyøma6, 09 1771 ©metalgou. 
vemeur i S3ejiinbten» Sntiebtget 1773. Sepebt fbes 
i gpn, b^cbanl3orbegobferb(et)e 1810 oprttteo« tit 
Øreøf!abetgtøepfløtf 9 (€onf«CcaegiaU. isoiy 307.) 

JJremraebe 9tationerl urfgttge Begreb øm bf n b«n|r> 
Gonftitution. Cbenfe 1786* (l. iCft. 1787. p. 014* 3^trt' 
Proør. IV, 219121«) 

©emarfningft oøer bet engeijfe Sog mob Jtjøbtnftaø* 
1807' ffreoet blot for SBønber ibib, i808» 

SDicteringer om gegater og Sefiamentec nu m. ibib* 
1816. 

^K6mcr (tiiUxld) C^rifUan) f. i ^opebRa. 

ben i @teøf!abet Clbenborg b. 19 3^ttat 1748* 
©tube rebe 3ura t ®øtttngen og Seipstg, øg bleo 21b« 
\>ocat t ftn gøbebp. 2og 1770 iDoctorgraben i Jt)ø« 
benbaø^ fyuor $an ubgat) cg befenberebe fin 

Disf. inaug. de iniinuationUius judicialibus, qvæpar« 
tibua fiuDt. Havn., 1770. 410. 

kerner (8ub»ifl Jerbtnanb) f/i 7 i 4 b. 9 

3an. i Sifgfletb« IDpboibt ftg t mange TLat paa 
@t)inea i bet banffe gtuneifte Gompagnieg SfeneØe, 
førfl fom (Sopiifi (Iben efterbaanben fom &verat|t« 
{lent fBøgbolber/ og jDoertjøbmanb. Jtora berfra 
1744 b)rm tit 5tjøbcnbot)n. b^ot ban aniagbe et GbC* 
hrraffinaberie. £)♦ 1776* 

efterretning om 9legotien paa Xpffen Guinea og f3e|t* 
inbien. Siebt). 1756« 4. (fUUie* 1. iCjc. 1755* ?♦ 904 »6. 
conf. ^eilingø larbe Zib. 1757 ^°- 8-.) 

Silforlabetig (efterretning om Xp^en Ooinco. ibib* 
1760. paa apbft ooerf* geipi* 1769« ((5dtr* Zuy 1769 
*• 87**) 

SH^mCr(Ofe) f. 1644 b. 25 6ip*. i 3fat# 
bug, b*ot ^ng gaber, Cbn^n Rømer, oar ^)aiu 
belgmanb. iDep. 1662. gulgte 1671 raeb ben fanu 
f!e 9Satbcinati!cr $icatb til granferig, faet ban 09* 
boibt ftg i 10 Har, og inbiagbc ftg t>e5 fine matbe« 
matbematifte, afrronomiffe øg mecbantf!t 3nbfigtri 
megen fBerømmelfe, Sieø tmibiercib 1676 $røfef« 
for Maihes. designatna øeb Jtjøbb« Untø. cg 1681 
bjemfalbet fot at tiifrabe ^tøfrgfarem ©jorbe 1687 
tn 9tejfc til Xpbftlanb, grantertg øg CngcUanb, og 
fom 3(aret berpaa tilbage. 1705 Meti 9>olttiemefter 
og SScrgemeftfr i Jtjøbenbaøn. iDøbe fom Gtaifc 
taab 1710. (Jpang Siogtapbict bet af Unttetfitetet 
øeb l)an6 £øb ubfioebte program, r>r>itfet f>« $orrc« 
boø 1)at inbrpftet fotan t fin BaJU Afironomiæ. 
conf. SabeM UniPer(ttetø}ournaI 1793 6* 
158^60. <D XPolfd gifter« Ørbboø X # 16062.) 

Tridaum Obrpnrationuru Tufculønarum Rooneri — t 

P> ^rrebon?ø Baju ji/lronomu* i ben føtf e ttbgaøøj ( 5<3 ) ¥«(|i 157*98/ Og f $anO Øf>*>*4 mathem. Tora, HL pag. 
1672209« Gammeftebf øivcr <$orrebob ubførtfg unber« 
retning faaoet om be af barn opfunbne afrronomtjfe 3n* 
frruraenter, fom pm (an* attronomiffe Opbagelfer« 

Romeri Regula de craafitie et viribus tuborum itt 
aqvaeductibus lecundttin diverfas fon ti uro altitudineø di- 
▼eifosqve tubofum diametros, uec iion iplius experi- 
menta circa altiiudtiie« et amplitudines projectionis 
co rp or am grevium initiruta cum argento vivo — tnb* 
fortf bagt bet unbcr Zitcl af Dlvers 6 uvrages de Ma- 
themattqve et de PhyskfVe, par Messieurs de Vj4ea- 
dcmic royale de* fciences, i tyaxii 1693 t SfoliO Ubs 

foranc fBtxh 
$anø Srewerling mtb getbnty og anbre 8«rbe — t 

Horrebovii Opera Tom. U. 122*72. Tom. 111, 80. Af/- 
fcellan. Berolin, Continaat. 11. p» 276« IVolfø ^OUts 

nal*i8i6« Øept. 

EKett (t>0&d) f. i 7 i6 pa« 23ejrerbig i 2&p* 
£aae fom ©tubent vaa eirttfen« gollegium. SSleb 
1766 ©ogneprælt til gribetidtfab i Olorge. jDøbt 
1789. (conf. (tyaarttpe tfrtip II. 375 80.) 

Gareo)tømi Xnatomie« Jtjøbft« 1750. 

£an$ Saufen* Eeonet. ib. 1757« 

Notiiia tcmplorum veterum Di si, 1-111. ibid, 1758-61. 

SKøtMftU (Sorneliu* Skemas) febt i G&ru 
ffianfanb. S3ac førjl 9rorfl paa et £$inajfib. SBUt> 
1788 tepbetenbe (Sapetlan, og 1794 ©ogneprotff til 
»ejtjlaben i Stonbtøem« ©t. 1802 til £>pbal i 
famme @t. 1809 SRibber af iDannebtog* 

<&t ungt ©tenneffe« bvbfte Ceflutning paa (5 o n firma« 
tionøbagen. Sronb&jem 1803. 

flteligtøfe $øjtibetig$eber i æorge — t jallefenø mat 
*a$. XII. 243-54 <5t 9>ac ©ange i PaUaø ben yngre* 
Sibeag nf ffltelotier til ben np Ubgate af åjcrmpeoifer* 
se. (©ee gortalen til 5te Some pag« X1-X1J.) 

Om OpbaW |>r«fregjelb — i ©et norffe X>ib. ©elfr\ 
©fritter i bet 19b* Barfcimbrebe ifle S« ©. 344*49* 

EKottttberg (Sern&arb $*nrif) føbt i $ar. 

d)im i bet SReflenborgfte 17 17. ©tuberebe i 9to* 
flod! og 3<na> S3let> førft $rof, ©loqtjenttce i JRo* 
flotf, og ftben JRector i 3Bitmar. ($ang Siograp^ie 
l)at>eg i bet 9)rogramma, fom ubgit beb Xjøbentyabnl 
Uitiwrfttetl $*jtibt(igt)co t Jfnlebning af Subelfejien 
1749^ *'* pillen Sejlig&eb $an bleb JDoctor 2$eo* 
logier.) 

De cognitione peccatorum, an ex Tola Lege, anfimul 
•x ETangelio, peteoda lit. DUf. inaag. 

9tøtMK (95one %a\å)) f. b. 20 »tt. 1764 

1 giiberit«, (bor (an* gaber bat Alotter« Z)ep. fra 
ffn gøbeboe« etole 1784* S9leb 1790 3nformator 
^06 S^attt %9}f)tb grinte Cftripian griberi(t> og 
9rintfeffe 3uftana ®op(ii. &I»b 1794 $t*jt til Zjoetope og Yffpttteritp og 1802 til Aottgtn« Spng' 
bpe i ©jtllanb* 

Uffplbis Stbtfotbti* for Strit. Mil DM. Jtrø, 1792« 
94. (1. IBft. 1792 9*0. 52« 1793 9to. 34.) . @taoc* og 
Safebog for fmaa $8 ørn, ifrtb, 1793. Eafebog foe S3»n* 
berbørn. ibtb. 1796. ftbet Oplag 1798. 5tort Ubtog af 
ben bilette *£>tfrorie« ibib. 1797* 2bet Oplag 1805. 

efterretning om Spngbpe 6ognd gattigosfen. gribe« 
tit« 1803. (l t ie|t. 1804 9lo. 30.) 

Sigprsbtfen ot>.et $ro»fr $• 3 C^fegJ Ajøb(>. 1805** 
ooer etotéraab be (Sonind. ibtb. 1811« ooer grt fen (S. 
£• SGBarnflebt. 1811. 

Kort SSejlcbning for tfrmueé^SBfM tit at fjenbe 2>&renf I 
tKatur og Seftemmelfe og SWennefte« pligter imob bent. 
getberitd 1806. (rec. i Utgeci^ 2ben 2larø. abet Btnb. 

235 »370 

Qreo fra 6tifrOproe|! f)tum tit |)afror Stønne mel 
bennei (Srftartng om ftt Jor^oib unbét Jtrigen meb du 
gellanb« jtiøbb* 1807* 

. ©ret> til ben banffe Qonbe angaaenbe en betnbelfg 
Snbtagt af @j*jfene< Gommerplutning. Ajobenb. 1808« 
(conf. Grtnbringer berimob i Xjøbl?. ©ruberie 1808 
9to. 88 og 89-) 

2Cfbanbling til at be^anble fine* Sier meb JHogfPa^ 
Obenfe 1809. ( U Æft. 1810 9to. 31.) 

Sanfer i Ønlebning af 9>rof. Oulbbergi faafalbt« 
IBørOprctbiten« Jtjøb^ 1&13. og ©jenf oar paa QHttbbergf 
©oar. ibib. 

Xoléfarten« pligter og ftettigieber. 5tjøb(* i8x6# 

efterretning om bet i Cpnøbpe oprettebe »ibelfeljfab* 
ib. 1817, SReb gortfattelfe 1818. 

Om fa fl fatte eaec frie Serteri ffortrin — i 6ieH. tam 
bemobefpr^anbl. 1 C 1 $. p. 75.85. Om Vrbejbéan« 
flatter paa 8anbet — f Politivennen Ho. 305 7. Om 
&ifpefiofene6 9lebl«ggelfe. i Sjøbt). BPilDerU i8n9to. 
8. og om »erberifferneé efabeliabeb i 1813 9to. 71* Vb« 

Sittige SBibragi be 1810--16 ubf omne gfterr. tom iitbenU 
onitflib« 

«g>an tilligemeb iDrewfen og OeconfneJ ubgao tLanboe* 
couont. Ctbeiiber, booraf fra 18x5 til 17 i &jf ben{>aoft 
ubfom 6 IBinb i Octao. 

Om b^n» »irffom^eb l ^fotebafenet fee Kgeria U 
»arg. 1 ©♦ ©. 286196. 2bet ». 173*82. 

EHøniie (|>an8 SBicolai) »rober til 9?«ff, 
forrige, f. 1769* Z)ep« 1789. ©let) 1804 ©ogne# 
prcrfl tit SorgenRorb ^aa Øønbmor t Bergenl ©tf 
og 1808 til Stabtbøjgben i Xronbføem« et. 

Sale i SørgenfjorbO JCirfeO Jtorbør 3bfe ©ønbag efter 
tyaaftt 1808* C^nber Jtrigen.) Sergen 1808. og berefter 
ogfaa trptt i Sronbbiem. Sale botbt i Gtabøbøigbcnt 
Kirfer b. 28 3anuar 1810. Sronb$iem .i8io» 

fHemtie («arcu* (Sleb) s ett jbie »rober, 
et føbt b. 30 flprit 1771* 2>ep. 1792. Biet) førfl 
fRtfetbee^iturg btb bet c^irurgifle Vcabemie. Qt nu 
Stegimentdfeltfr«r oeb bet befiette^nffe Stegiment i 

(65*) ( fi*4 ) Gftrtffcmfanb og (ar font faaban facfet Gapitain* 

Stang. - 

Om geber og benø SBebanbfing i Xtmtnbetigbeb/ et 
Ubtog «f Keil pom gfeber, — i p^f« »ibliot£ XV1U* 

ۥ 377*425- 

DtømtOU (SarQ f. i ©venbborg. $anf ga. 
bec var Gtau* SRønnov, Stiget* #ovme|ler, Jfran 
var Siffop i gpen, øg bøbe 1501. 

Graduale in ufum eccleliarum Fyonicarum, live Li- 
ber ceremoniarum et rantuum facrarum. Lubecæ 1483 

•t 1492. (Uyerupo tttifcbeteto* tirr. ©♦ 443.) 

9tørfct)C (Søtflen §attitiQ) f. i 74a fBfct> 
1774 Gapeflan til SRpc i tfar^u* ©t. 1780 aben 
tg 1799 ip & a h M WliQlai SRenig&eb i jtjoben* 
}avn. £• i802» 

ftbffftttde »ecenjionet i Britif 09 Hmlftitif $ fee f« 
Ch* 7bc *«fte p. I75'76* 

SHørtattt (6&rifltan »ølle) f. i ©ieltanb. 
Stør fom ©tubent tflumnu* paa Bortø« (Sotlegium. 
Blev 1769 ?>rotfl paa ©t. Stoip. 1778 til Ainfter* 
vig i Bergeng Stift, (vor &an bøbe 1803. 

Dlsf« Havn. 4to. In dictura Etaiæ VIII. 20, 1764- De 
tribus in c o el o teftibus 1765. IXe principio rella u ra- 
tionis corruptæ natur«, 17^5*. De libertate interce- 
•lendi pro peccajoribus ad mortern 1766. Defenfudic- 
ti 1. Ion. V. 1767. De generalibus concionis lacræ re- 
ovilitU 1768* ©ørgetate øver Xnbreaft ©tfflberup/ Gtøattepraff til 
»igør i Sergens Gttft* StUigemeb ben Kfbøbet ttvntU 
fBerqen 1793* 

yiøVDam (8fertinanb|>otøer) ©*naf9tøP* 
forrige; f. 1770 paa ©t. Sroijr, (vor ban* fabet 
bengang var $rorfi. Sønnen blev ipbraget i {Ror* 
ge oa oeponerebe fra Sergen Blev 1798 ©øgne* 
proeft for gprftrup og gugljieb i tfar&u* ©C 1807 
JDocror 2b*ol. i Jtiel. 

Xnmarrfntnger angaaenbe 9>rofelffontfter og ftaabtb?« 
ffolcc t fcanmarf, i ttHnerva 1802. IV. 233*67. (conf. 
ttgerta 1« 102*20.) Cm gatttgoafenett »eftvrelfe paa 
fcanbet i SDanmarf. ib. 1804. il. 12*19* 3nbbpcctff til 
»ibrag til et gaanebiblibtbe! for ban« SHemgbebcr. 1805* 
1. 330. ftøget om jtartcfelbrøb og Jtartoffelavl — i 
(DliMfenø Znn. VIII. uiu 

Øtøtfcaitt (æ&oma8 Scfratt) »rober tit 

9tøftforrigej f. i SJefiinbien 1776. ©ep fra 9ioe«» 

filte 1792. Blev førjt ©ognepwefi for ©eerup 09 

Semming i Xarbut ©t. 1805 tit jD'hbløfe og ©en* 

bentfebt ©ieltanb. 

Cm bet fri gorebrag etter (5rtempotetingen, oocrf* — 
i Z$tol tnaanet>Jfc V. i-6u 

SKdtter (3o^an tyttev) f. 1749 i €tra«6org» 

jDep..t>eb famme* Unit>erfttet 1766. @i( 1776 font 
banff SRidftonau tit Xranqvebar. Seuebe enbnu 1808 
fom engélj! gRiøffonair i SBipert t>eb 3Rabra6. 

Æattunfftlbrmg eRer SKaahen boorpaa be inbiffe Gixt* 
fer forfffrbt^f« — i n«turbi|l. Sclflfab. etnfr V »♦ 
2bet 4>. pa$. 15871. £an6 Snbberetninget/ 2>a^bøgrr 
0. f* 0. gaoet i be i £alle ubtommenoe tUiejionoberidjtc* 
Waa6t)C (^an8 dgebe) Satferføn af <Srøn» 
lanbé Xpofiet, ^an« Sgebe; føbt 1746 paa Strpnø^ 
bt>or fean« gaber ba tar $tceft ©eponerebe fra 
Øioeøtilbe. ®if fom 9Rt*f?onair tit ©rønlanb 1770. 
SBlet 1780 Sogneproefl tit Saactfe paagatfhr. Jtom 
berfra tit SBerøtøt) i ejettanb, og enbelig til,Ubbpe i 
Spen, (t>or ban bøbe 1817* 

iBrubfttffer af en ©aøbog, bolben i Qrenlanb i Xare* 
ne 1770-78. Cbenfe 1816. ooerf. paa 6oen{f. etoct^olm 
1817- (Brcnff iLicwraturt^n. i8»6 «Ko. 16.) paaSpbff 
of (Sapilatn <B« ^ricø, mit einer SBorrebe be« Ueberfe* 
jer« entbaltenb einige 9loc^rfd)ten con bfr-eebcnrøetfe bet 
©rånlånber n. Hamburg 1817. (23ertnd)ø *geograp^ 
tep^emeri^ 1818. U IB* iV et. 6* 37-560 

©abtoe (Wtatt^iat ©un^rman) føbt b. 

16 3Rart. 1747 i Xarbu«, tøor banO gabet var 
Jt)øbmanb» Deponerebe 176*. Sar før^ JDegn i Stborg Stift* 1776 (tev Gapeltan til Sønbet 
Sogne jtttfe i SKborg og 1777 tit Sømftrten fara. 
meflebi. 2>øbe 1781. 

Sarere* »elgrunbebe Srøft i B«reembebeU Sefoarttg* 
beberr en 3nbtrabelfe«prabifcn. ©iborg 1778. og f otftg 
tit bettige Såter, ibib* 1779. 

©aboUtt (X(bert) gn een af CbrifTiait 
©abolin, ©oqneprotfl tit ®raabrøbre Jtirfe i Stborg* 
S}an blev 1761 proeft for $tnge øg Sinberøteo, c^ 
2790 tit ©ftertørWeo i Xar^ug Stift Døbe 1810 
75 Ttat gammeL 

Øirgetate o*er Uffa Catbrine *ee, Staabmanb 8t* 
JDpefeU. »iborg 1774. 8« 

. ©at)0(ttt (3ørgen Senfen) føbt 1499 i&u 

borg, forfor ban ogfaa fatbef meb Sitnavn Vibtr* 
giue. 9taonet S^olin f(a( (an (ave faatt beia^ ( 5i5 ) At fyrat gaber »ar ©abelmager. Sif i etolt i 2far« 
but unber (Korten 85orup ; fluberebe (Iben i JBttten« 
*erg; fom berefttr til JDbenfe, ft»or ban preebtfebe 
ten e»angelijfe tørbom. $an »ar en tort 2ib ben 
førfle e»ange Uffe 9>rcrfl til grue Jtirfe i *iøbenba»n ; 
*le» 1537 Siffop i Cbenfe. £øbe, 1559. (»fctfr* 
fynffe (Bejftlig&eb* tfift. *ag. 3.13. $an* jgffr* 
gie« t JDanffe UIagn3« X. p # 193.) 

Smenne Øeflutnfnge meb nogre c^rtftclfge ftaab af 
©ubé Drb cm tfgtejfab, aftn, JUtfrer* forj&anffet. Si« 
boeg 1530« 

JCort gortatOtng om b»ab ©ub i jtn 6ag bar ubrettet 
»eb $errrbagen 1530. »iborg 1530. («xtratt beraf et 
tabft rt i £>an|Te WAgas. 1. 88-950 

Gn ffate<bi<mut, eller ben fanbe beftge Jtirfe« gamle 
«*rbom, forff ittet af uboalgt »iffop i gp n , Snub (Sol* 
brnfterne til $wrfiemobet i Dbenfe. forbanjfet. Jtjebenb, 
1532. (conf. ttyerup Hicccrarur i ttlibbelatø. pag. 
493-95-) , . ' 

iDen augtbtrgffe Sroelbef jenbelfe, ubfat paa JDanfTe. 
*I«bb. 1533* (*°»f- ttttnterø fleformat. «5i(t. 1/. 275 ) 

*anbelige gjfalmer. ib. 1534. Cconf. 3D,*nfl?c fcigte« 
ftitfiø ^i|t« 1. 6. 196*97) 

<Sat>Olltt (3ené) en ©øn af $R*f?forrtge, 
£»tt anbet $i(nat>n Xttbergiuø ()an ogfaa førte« 
©taberebe førft i jtjøbenbaon , ffbrn i Wittenberg. 
83le» 1559 ©ognepr*(i til S^orcbp i ?oUanb. gor* 
inebelji begaaet gejermaal bømteg ban 1576 fra ftt 
5talb, og man fjenber tffe f>an* »ibere ©fjebiie. 
(Synffe<Bejfllig^6 gift. I- >♦ 13« 16.) 

« 

Elr-gidia Viteb. 155a. (conf. Gufym &amU til ben 
tanffe *Siit.i & 2 $. p. 172) 

lUuht* f. Inilitutio edica in nlum pucrorum. acces* 
(ere DUiicha ejuadem moralia. ib. 1553. 

Diilicha moralia. ib. (1559.) 4 f0 - 

Chonif regum Oanieorum a Daoo ad Cbrift. IV 4 
carroine elegiaco. ad caicem Epigrammata de iniignr- 
bus Kegum Daniæ. Hafn. 1569. 410. 

Encbiridion evangelicum, carmine jambico dimetro 
fcripiura ib. 157a* 

Uranie live de rebus divinis liber, ad Senatum Lu- 
feecenfem. Roilochii 1574. 

loterpretario carminum Pytbagorst et Phocylldis. 
RoAocb. 1574« 

Pfalraorum poeaitemialium metapbrafis metiica. 
Hamb. 1575. 

Piarum xncditaiionum liber. Ham. 1581. 

Svlvarum liber. ad Fridericum II. ib. 1583. 

Carmina de coronaiione et laude Cbriiliani lVti. 
ibid. 1597. 4. 

Og nogle flere latinfh &ei(igbcbé'bigte« 

<5a&0lm (Sergen) ©ønneføn af fteeflfor« 
ligt/ 09 ©*n af 24eop$ilut ©tøolin, $r*|i til Xa* ffrup paa galfler* 2)eponerebe fra @orø ©fore 1^19. 
@tuberebe i SSittenberg 1624. 1625 biet? SRagiflee 
og (Sonrectcr t)eb Jt;øben^at>n« ©fole. 1626 9>r<tfi 
til ©toffemarf i £ou*anb« 2)øbe 1650* 

Compendium Mofaicum. Havn. 1642. 8« 

Elegidia in memoriam Cbriftiani IVti. ib. 1648« 4to. 
Garmen de boroagio Fri der i ci W. ib. 16*49. 4 to » 

©agen (8«tor Stillian) f- 1777i »ergen, 

ftt>or b«né gaber »ar Jtjøbmanb. £ep. 1797. Bar 
i nogle 2far garer i ^ofprajl Gbriftiani« 3npituf 
paa Seflerbro oeb AjebenbaDn. 1805 ble* ban Xbs 
junft teb 6rttt)ebcalf!olen i Sergen, ^vor (an nu er 
Ct)erlærer. 

-Ittcianø eamtalet i be Sobel Rige. ooerf* jtiobenb« 
1803. (I. «ft. 1805 »0. 28.) 

^oipcborba, 9^9taardgat>e for 1805. ogfaa unber Zlttl 
af: £igte efter bet (»taft og latinftt, ibib. 1805« (Ur« 
t>t igft. 1805^0. 14.) 

iDonjf Carffr g 2>edamattonO»j&oeire#bog for ttngbom* 
men. ^Bergen 1808* 

3 ttTineroa f foruben ^orffer, Sibrag til 9toxat$ 
JConflbijlorie 1800. IV. 277. Øeble ^ebetfen »tffop i 
Sergen ang. 1805 11. 135. 

3 jor Banbbeb : Wogle af Vnacreøno Gange ooerf. f 
Vte og Cyrwi JUigCfang i VI SBinb. . 

3 CilfFueren abøiaige poctiffc SBibrag f. Cft. 5f # 
grib, goéwinfeU Stttnbe 1800 9lo. 1*2. IBeb Va^befm« 
©rau. ib. 9lo. 57. Glcantb* *pmne til ©ub ibib. 910* 
96. SHorflP itr«g« r ang 1801 3So. si. efi«r|liberen i8oa 
!Ro. 3:4. gigelebe* abffiUige SBibrag i Cb<u-i* i dårene 
1801*6. 3 ttyerupOfrunn« 1812. om be beraenbufi 
ffe aRilitaire« geft i JBergen b. 8 SRarf« 1810, oa om# 
norff fflonbepoefie, e. 55t85» Ogfaa ^oefier i IDaaen 
for 1809 og 13. v * 

©4 t)f (Jautib«) føbt ben xobe December 1734 
$ant gaber »ar £egn til Zranber« SRenig^eb 
\>eb Aalborg. 2)ep. fraJTalborg 1754.. Sleo 1759 
Decanu« paa Slofleret. 1761 OTagifler. 176a 
Conrector »eb Jtjøben^at>né ©fole og SBicariu* for 
^)rof. græcæ lingvæ »eb Univerfttetet* 1781 oirfe« 
lig l l>rof. i bet graffe ©prog. 1801 entlebiget. X). 
1805. (1. «ft. 1805 Wo. 48 p. 763.) 

Philolopbia rationalt«. Kain. 1760. 

Parapbralis in epift. Pauli ad Romanos, ibid. 1765. 

(*eraf ubfoni et Specimen fom iDifputaté 1762. Ato.) 

Parapbralis in 1 epiAolam Pauli ad Cor. Disp. part, 

MV. ib. 17G6.71. 410. (famlet ubg. ib. 1778- 4.) 

Disqvilitio de diverlis Grascorum nominibus. Disp # 
ib. 1768- 8 V ©» 

JCbff iUige i Octao ubgione ©foteprogrammer, faafom : 

de antiqvitdtum græcarum <i pairias conjuncta deicrip- 
tiorie. 1768« Sermonum philofopbirorum Spccireina 

l-lll. 1769-73, (paa tbanft ooerfalte 1774.) Ciceroni« 

Lælius live de amicitia 1772. Ovidii MetamorpboHa 
latine, enmrerfione daoica ligata, paxiicuia i-li- 1773- ( 5i6 ) 74* Cbreilomatbia grammatico-fyntactica, 1776. Chre- 
itomatbia ex librit Ciceronis de officiis, 1777. 

Ciceronis Cato major cam notis ec verfione danica. 

Havn. 1767. (Saftene UZaancM. €ill. pag. 33. conf. 
I. iCfr. 1767 9lo. 23 og 44* 1768 9lo. 26. Crit, ^oum* 
1768 9fco. 7.) Cicero om Cenffab. ooerf, to. 1768« Ci' 
ccice ftrreom yiigterne. ooerf. ib. 1776* npt JDpl. 2789« 
(Ktit. 3outn. 1776 SRo, 36. Kvie, 90c 4« p* 51. I90- 
ioi« 168. 189.) 

JCt)eopi)ra(N jtaraftcrer. ouerf; i6fb. 1768« (I* Æft. 

1768 9?0, 10.) Id. lib, græce. ib. 1775 ec 2799* U« 

<Cft.i8ox Ko. 38* *$*\L. £rg&n3.bJ. 1809 gebr, 260.) 

Plutarci) om Sotftlrl imeffem en ©en og en «&pffer. 
ibib. 1768« 

Imrocluctio in philolopbiam. f, 1. et a. ((« £ft, 1770 
9t0, 48.) Prælectiones pbilofophicæ in Logicam et Mc- 
tapbyficam, Havn. 1771- 

tiXvintiltotie X-Xll 809 forbanffet, ib. 1776*. 

Jtart Ørgreb af ben gamle banJJe og norfPe $iftorie 
i ben forfte ellet t)ebenffe yeriobe. ib. 1777. (Xf bettt 
©frift tør gorlaggeren fiben efter bortftaaren gortalen, 
og fat et Sitrlblab foran faalebeø affattet: "£en gamle 
banffe og norjfe $ifh>rie fornemmelig i ben ferfie eUrr 
Jebenffe |>eriobe, »eb <Bert)ar* jBtømnø, 3bie Optag"« 
Sjobj, f a.) 

Sonate om Sigtefonfren ouerf. famt CiccroniB 93ru» 
tuø forbandet, tb. 1778« (j&rtt tilff. 1778 9lo. 48.) 

Horatii Ars poetica cam exegeli et notis, adjuncta 
sirijlotelis Poetica græce et lat. ib, 1788- (Érft« J79» 

b. 10 3an, 9lo 23«) 

Novum TeAamentum Seb. Caflellionis cum notis exe* 

geticU. Vol. 1-H. ibid. 1730. (r, af p. C, Pettrfen i U 
£fr 17S0. 9Ko. 34, af Cauber i 3røfenø progr. Hl* 
33*460 

tfrn ccittffe S«øning. ifle ©tp!fe. f. 1. et a. (1. £{u 
1780 #0, 14.) 

Onomatologia grasca politica, facja, militaris, oecono- 
snica. ib, 1781-82. 2 $«rfter. 

Notanim in librum sdum Herbdoti fpicilegium I-li* 
ibid, 1781 8^, 

JCort fpftematiJJ Segreb af ben gamle grape $elte$i* 
ftorte, ib, 1782. og ®rafT^elte^ftorfe, ib. 1783« 

XØernpefie efterretning om t)anø $eUet)iftorie og t)auØ 
tjerobotiffe Knmarfntnger meb $enfpn paa be berom ub» 
fomne np r og npefie efterretninger i be betlingffe Urrbc 
Sibenber, ib. 1783, 

2røernpefte Cifferretninger om (an* pjitologijfe ©leif* 
ter, meb erttiff æeotfion. ifle et ibid. eod. 

ffomeri llias cum interpretat. latina. ib.. eod. editio 

fecunda 1798. 

Epicteii Enrbiridion ør. et lat, ib. eod. en np ttbg. 
ib. 179c, ©amme paa JDanff, ib, 2785« npt OpUi79U 
(l. U5ft. 1792 SRo, 15.) 

•£erot>ore 2ben Sog ooerf, paa Satin meb Xnmarf» 
ninger, ib* 1784* 

-Stort Vnmefbetfe tit oeftanbtge acabemifEe gorelaønin* 
ger meb efterretning om en formobentlig ttbgaw af bet 
np SeffaraenteØ grajfe Sejet, ib, eod. Fortitudinem Lu tb en tanqvam furamum ReTorma* 
tionis inliruroentum ex praemisfo programmate com- 
siendans Oratio, ib. 1788* 

CbreAomatbia græca biHorico-myibologica, Particu* 
la ima et sda, ib. 1789-90. famt bejftforneben gorfU« 
ring OOer Hiftoria mytnologicæ Cbreiiomatbia græca. 
ib. 1790, (Hine. 1791 9to, 42143. I« iCfc 1792 9to. 15.) 

Kriflotetrd om 2)tgtefonften. ooerf. ib. 1792, og optø« 
fenbe Xninotrfnitiger ooer nogle oanffelige éteber i ten 
ariflotelifTe iDigtefonff. ib. 2791, (Krtr. 9be ^|>. 9to. 22,) 

XenophontU Memorabilia. Socratis, *grsce. ib. 1792« 

(L iCfr« 2793 »0. 36.) 

SomhoclU Tragoedias. ex recenfione Brunrkii, Pars 

Ml. ib. 2792. (r, Univerf, Journ, 2793. p, 233535.) 

AEfchyli Agamemnon. cum praemisla Pelopidarum 
biiiona mythologica. ib. 17^8* 

3 be oerlingffe Ixvbt Zibtnbtr, t)ooraf t)an Dar Sit* 
bacteur fra 2763 tit 1777, t)ar ^an ittbrpKct: yoetif 
Ooerfaettelfe af Romere £)bpdfe 2764. (fee oe B.^efTe 
6ami. p. 247:59) piitrardbd Sreftetale til XpoUoniu* 
famt om at fere ftg gtenber tit 9lptte. 2768. ®v\W 
goroanblinger ifte S)og. ogpincarcb om SBennert «Kang* 
be. 1769 piurard) om éerneopbragelftn og eammef 
Ceoeregler for $£gtefolf, 2770, 0)ptbø ifle|>eltinUbreo. 
1771* @juøb, goroanblingeri 2ben ©. 2772 72. ffjuéb. 
2bet og 3bie ^eltinbebtfo, 1773. XnmcertninaertUOoas 
farttelfrn af JDoibt goroanbUnger, 2776, (conf* ttlutcrv* 
1800. Hi. 200.) 

f. i Stenbéborg b, 12 3an. 1764, Stuberebe i jticl 
og biet) 1790 SBoiontair i ftentetammeret i 3L\i* 
bent)aptt» 

' tleber bie grage : mie fott ber binifa^en ^ettelcircuras 
tion geftolfen »erben? jtopen^« 1790* Ci. Cfr, 2792« 

e. 5230 

-Octrop tt.9tegtement ber b£n. nonoeg, epectetbant, 
auø bem iDdn. tb. 2792, 

(SalDeW (SaSpar Salomon t>on) febt b, 

13 3um 17701 4>aberø(et>, Jtom tit Jtiøbenc>aon 
for at fiubere SRebicin og biet) JReferuecfjirura. t>eb bet 
(t)irurg, Ycabemie, X>*bt, paa en ttbealanbørcjfe, i 
Saufannt 1794, 

»reoe fra en rejfenbe £*ge — i 3rig 1794 for 3«* 
6« 56:55, 

©atøoft (^i'") f.i75oi*jøbent)at)n, t)9cr 
Danø gaber var $rocurator. 2)epon, 1765, tagbe 
fig efter SWebtcinen, og ble« Gftirurgut førfl paa en 
globe i Øfierføen og ^Ibbelfjavet, flben paa et Gbi- 
naffib. @fter ffn ^jemfomfr praf4tferebe t)an i $tU 
finger, 2og 2)øetorgraben 1779, " iDøbe 1784. 

3o. C!*rFø Seobadjtung fiber bie 5tranft)eiten anf 
langen SSeifen, befonbtrø ia£)^inbien# au« bem GngL 
jtopii. 2778t ( 5*7 ) Annotata medico-practioa. Disl ioang. Ham« 1779* 
(tot«« »ibl. VM, 67.69.) 

©a(t) (3acqi>e* Jroncoi* SofrpW franff 

Bitteb&ngger, føbt t SSalencienneå. • SBlro 1753 M* 
bet til 2)anmar! for at forfctrbige ben griberit Vte* 
Statue^ fom bet afiatiffe Gompagnie 1cb oprette paa 
griberi<i)*plabfen i Æjebenfcabn* #an blet> (jer £i§ 
recteur t>eb Sonflacabemiet, men brog 1774 igjen til* 
(age tit fit gabernelanb* (fee XVeinwid)* Ronfttøijt* 
I57»58. TPolf* fcift (Drbb. X, 17778) 

Delcription'de la ilatue eqveilre. qve la .Compagme 
det ludes O ri en tales a confacrée a la gloire de Pride- 

rik V. Copenh. 1771* g, (UbUg beraf i 6d>leøel* 
Øaroml. $ur bdii, (Befdj. 1 ©aub, ogStecenjtonberooer 
i tt«ie »ibl. b* fd>* Wiflcnf*. XIV, 148.) 

©alltng (Søren) føbt 1739 i £arre i <5$a(. 
Ung af JBønberfolf. 2)eponerebe fra Halborg 1765« 
1772 bltt> 9>rafi for Sunget og Sorum i Siborg 
etift. 1773 2Ragijter. JDøbe 1791. 

gornuftené og ©Friften« SBeoi« for en ooerratttrlig 
^åbenbaring* SiloareM og $cnftgt. åjøbb* 1771. ((• 
*ft- 1778. P<*0* 742) 

©afffng (Søren Sfrriflian) føbt 1778 i 

SRibbelfart. Deponerebe fra CEolbing 1796. 83le* 
gærer »eb et ©poragelftOinftitut i gaaborg. 1809 
orbincret Gated>et teb 9etrt Airfe i 5tjøbent>at>n* 
1812 9>rcef* til SJontflb og Dalbpr i $aberé(ct) 2fmt* 

€romeb*rfø Vpotbrfcrftote cOer gotføg tit en tabels 
larip goreftiUing af ben bele $barmacie. ooerf. Cbepfe 
1804- 4to* 

XO. *otnvf $aonbbog f Gbemietv ooerF* Og forbebret« 
I-Ih jDel* ib. 1805. 

»eilebning til at unbetfoge mineralff ©anb og mine* 
ralfte gegemer i ftlmmbeligbeb. ib t 1807* 

9temton for Ungbominen, ett. pbofiff' aftronomip og 
$rmi£ »orneoen* omfat, libib. 1806. (I* iSfc 1807 
Ro. 48«) 

garebøg i 9laturtarren, en Bebetraab »eb gfcaturtrlbra* 
ftrifrmeé »etragtmng. Obenfi 1804. anbec Dpi. Jtjobb* 
1806. 

Opbagetfer i Baren om fcpfet« ©øjning. ooerf inbfort 
i&ajnø ttyt »W. VIII. pag. 370-395- ©«* garreb* 
Blegning — i ^anbeUtibenben 1805 9to. 7 *8 8* <S» 
!U) Støaabe at fabriCere XUun paa* ib. 9to. 33« 

©alotttonfen (3fac £emtie&) 1 i jt jøfiem 
tøtm 1755« 9Slrt> £o<tor 2Keb, 1784* £• *794* 

Meletemata circa irritabilitatem, Disf, inaog. Buttov. 
1784. 4 to - 

©ttf ontOltfcn (Salomon) ©øn af Wceffc 
forrige; f. i Jti*ben$abn 1786« £ep+ fra <5at$e*- 
braljtolen 1806« Snaman« gtaffe Ørammatif. ooerf. £jøt$. i8t9» 

Om be i bet gamle Etben boftbbcnbe Sremmebe — i 
IRaanrbpriftet Ztfymt for 18x7 i SRarti og VpriU 
tafterne^ 

# ©aittCé (6arl Sri^ *on) f. i 755 . $ atte 

gaber (SeneraUteutenant og Slibber af dannebrog/ 
Sari SBilbeim t>on ®ame#, tar Commonbant i 
Stenbdborg« @ønnen \>av 1777 Jtammerjunfer og 
£icutenant t>eb bet o(benborg|!e Regiment. SS(eb£e« 
gationefecretair i SRabrib, Sonbon og tyaxti. Sar 
flben ^Vtebiem af S^eaterbireccionen« 1801 biet) 
£>berji oeb Sanbebcernei. 1809 kammerherre og 
Generalmajor* 

The fpanifh royal Navy Lift. London« 1 797, 4fø, 

Sanfer om €anboarnet< 3nbretning* Jtjøbb* 1805«. 

©amftttg (Sen«) 8Ut>i786abjungeretog 
fucceberenbe ^rotfl til 2^'ølling t @ie\>f!abet ?auc« 
Dig. 1800 $r<tji til Srunlangén«« fammepebé. 

Cm etoleoaffnet* gorbebrfng i Storge. i ^ermobér 
XV. ©. 72-102* 

®amflng (S>«tW Xnberfen) føbt i e^enb* 

borg. Bar $ri(t i fllamme t Slibe Stift, filtet 
jtalb (an 1682 reftgnerte. 2>«be 1690« 

CJofr. *5*U* ©ctoenfntng om bet eoige 8io og ben tU 
melige Dab. ot>erf. af Gngetf« Jtiøb^ 1669* ©ubelrg 
aibéfocbrio eller 300 gubrlige Santer* ib. eod, oplagt 
iglen J686, 1733. 1736. 1739. 2tuoujiinno om brn tre« 
bobbclte SBolig. ooerf« ib, i685* Sebfagntng tU SiObom # 
forbandet, ib, 1686* 

©amføe (Ole 3o^an) føbt b, 2t' TOartii 

1759 1 9lefit>eb af borgerlige goroelbre. JDeponerebe 
fra éoitfng 1776* 9tejfie 1782 paa egen JBetofij 
ning til Zpbfllanb og granferig. Sleo efter f?& 
JpKmfomP s Pnge informator, 2)erfra entlebiget 1791. 
Såret bnpaa ictxtx i grue Stole* 2). 1796* ($anl 
93iograp(te af Rabbe? foran (an6 efterlabte ©!rif» 
ter, og af (Dulbberg i be £at)b$f?e IXlinbeemær* 
Itv 1 ^)afte* conf. ^crmober VII. 86. og CiU 
jlueren 1796 9lo* 4* 5 og 9.) 

£9&efe. et ©ør^efpil. jtjøbb, 1796. (conf. tit. 25rui»t 
Boaba 1796. XTlincwa 2796. 1. 106. 1797* 1. 205 IV. 
64* 186. 333. 1798* l. 72* 190. 321. 11. 88- Blet> bele 
ooerfat bel* omarbefret paa Spbfr af H. C Zltona u. 
StiPh- 1797« (^Ug. Jtict. 3dr. 1799 #0,760 en anben 
Omarbribelte af 9Rab. ^Imberg ubfom i 3(ltona. <5n 
3bte tpbff Ooerf. er af ©. ^trfd) meb en gortafe af ^» 
iCPfai^ Oot^a 1798* (^Kart* gortale er oftrt>ft i 
#fte 3nteuigeni3^. 1 797 665166. ) Gaz)ouanbfi Ooerf. 
af Kaue »joint nbf* 1805. 

efterlabte bigtertfTe efrifter. Ml Det- uba* af S, £* 
Ha^bef. jtiøbb* i79*>* tu ®ange oplagt* (I. iSft* 1798 
SRo, 42 og 47/ &abenø Untverf. 3oum. 1797 129*34.) 
$eraf baoc<; grit^iof *ilbur 04 galfbanf G^ner 3nc ( 5<8 ) ncrblffa ©agot/ øfrøetf. utur <D. 3. ©amføeø @!rift» 
©totf&olm 1814. (rec. iUpfalffetUtt.tttm.18149to.32.) 

2(1 JU^befø CilfTucr leøerte (an abfEittfae SBibtag* 
faafom ©tgurb ©nogøjeø Stolbtpgte og fammeø tffbtlbi 
ning af en nomobenø 4>oorae|ier i 1794 9to. zosii« »4*25; 

«&anø SBibraø til tttmcrva optegnet i fammeø tte* 
gifter. 

jlorianø ©fuefpil ooerfatte Janof granff. 

©amttel C&enrif) gane $ a btt var 3<m 
©amuel, $ra>fi til SBejlerborg 09 83icfet i gøltanb. 
©om Øtubent t>ar £an 3tumnut paa Sattenborft 
Gollegiura, og |fre& 

Disp. de erroribus ab Exterii in geographia FalUri« 
et Lolland i » commislis. Havn. 1747. 4. 

©amueffen tøan«), ©ee : ©c^reufcer. 

.©attfcal (£enrif |)autin) f. 1751 i ©ee. 

rup i gpen, (»oc fyané gabet x>an JBegn. Depon* 
fra Dbenfe 1772« 1780 biet) Sarer t>eb Janbcabet« 
acabemiet* 1786 9>rotji til SWaglcbp paa 23 øen. 
1789 @lot«pra>|t til kronborg og $rcrbifatu ueb ben 
tpbjfe 2Renig&eb t J&elftnger. 18131 Ubbp i ©iefc 
lanb og Tamme Zat ftt 9>rabicat af $rof*(jor. 

SBigtige ©pørgømaale mcb t)oøføjet Unbcrføgelfe om 
Sieligion og gobe ©aber $oø fcanbaimuen. ÆjøbJ. 1785« 

<Sn ©foleUrrerø Unberføgelfc/ booroibt fcutfcerø Gate« 
4iømuø er fPittet ril at ucrre Sarebog for Ungbommem 
tb. 1786. (r. af Worm i U itfr. 1786 *Ro* 14*15 og af 
©eyoiwj i Jverf. Pioør. IV, 192*208/) 

SiOffg til gKaanebffrtftet 3rlø, inbejolbenbe Optøøs 
ninge* om $reoene om ^elfingør. ib. 1792. 

Xuøffi&rltøer JBemeif, baf bie Safel ber kategorien 
cine »cllftanbige mat^ematitøe Semonftration bet 9tau» 
meø unb ber 3eit ent$dlt. ib* 1807« 

Cosmogouiæ Antiqvitatis primæ lineæ Pars ima ib. 

i8i'. (lUtreraruvtib. 1812 9to. 35,) Pars 11. ib. 1819. 

3 SBaanebpriftet 3riø: Sreoene om ^elflngør i 
3Carg. 1791192. $(an til en Steligionøbog for opoojren« 
beCbrifine t 2Carg. 1791*94. Sil ^ubltfum angaaenbe 
Uorbener øeb be offentlige ©ttftelfrr t $elfiRgør. i 2Carg. 
1793* JBfijm ®rabe beø $rn. Q'tfubert, Gommanban« 
ten ber £e (tung kronborg. 1793. IV. 235*40. Xtyanb* 
Ung om »aifen&uftt* ©jencprettefle/ et 9>riØffrift. i 
1796. IV. 229*515. (ogfvia fcrrfCflt ubgtoen og rec. i 
tiCfc. 1797 9to. 2 0. f. conf. .Xtlintvv* 1796« IV. 465 
og Collin* 8)ttring*r i ^errøoocr VIII. p. 124.) 

£an (ar ubgtoet et tyat enfelte ^rabtfener, og tit 
fBrug for Sanbcabettcrne (abet trptfe be tybffe 2)eclina« 
ttoner og Conju gationer. 

©antberfi (®erl)arb) f. i æronbr)jerø 1742^ 

»at 8 Xar SRitftonair tit fBaranger i gmmartetn 
5tom 1775 til 5tj*bent)avn og bleo ba af SØlifftont* 
coKegiet antaget til at bring t $rofefTor Urerne Va* ptrer i firben. Slet) ffben 9rcefl ti( Cu« tyt&fit* 
gjelb i ®*nb$orb(et)nt q)ro\}flie i Sergen« €tifu 
jDøbe 1805. (conf. tlorbal Srune ©caoffctfr ot>er 
t)am i Bergen 6 Vbreøfeccnt« Cfterrocm 1805 
9lo. 20.) 

£an|T og grønlanbff (Sate^fømuø. Jt]øb(* 1777« 8« 

Lexicon Lapponicum. Pars ima lapponico-danico la- 
tina cura et Itudio C. Leem. Nidrof. 1768* 4to. Part 
. ada danico. latino-laf ponica cura Gerh. Sandbergii* 
Hafn. 178L 4. 

Kgteffabet tøberligt (oø 2tUe te. i Xnlebntaø af gct= 
orbn. 4 Vug. 1788 cg benø SJtonitorinm af 18 3um 1791- 
JBergen 1791 8. 

©attfcfcerg (Ote æømet Xaflaarb) f. b. 

15 2)ec. 1761 t £t)rifltania* $an6 gaber t>ar fitof« 
fer i $riberid)tt)a(b» De^ fra 6t)rij}tania 1778. 
fB(et) 1785 Satec^et t>eb grelferø Jtitfei 6t>rifliania* 
1788 reftb. GapeUan til Hat ^rotflegfelb t Xggrr** 
t)u«2(mt. 1795 Sogneprotfl til S!ibtt>eb t^maalcenene. 
1803 for Cpflo 9Kenigt)eb og JpofpitaUt fammeflebø* 
Stilige garer i {Religion og SRoral veb bet mtlitaire 
Snflitut t Gf)ri|iiania. 1803 9>ra{i til £>n«9 t 
©maalceneneø Hmt, i)t)or t)an bøbe 1817* 

^rabifener ooer nogle af be faboanlige |>øjmeffftfT(er» 
G^rifliania 1788* 

<5n Sale ocb grue SBiføinbe €a;ratbtø Sorbefarb. 
5tbt). 1798- 

S tninerva : So Saler/ ben ene i 1800* 111. 96, ben 
anben 1802 i 9lot>ember. 3 ^t^i-ienø ttytaarøgave foc 
1784« Gftcritømng af ^oratø'ø 16 be £)be i 2brn 8. 3 
igci'møber, fotubcn SBcr^ 9ioget om Sibenø Vanb i Ko. 
IH. 78moi. Xnmartninger i Ttnlebning af Hl. tttøil'rø 
2ieperrorinm. 9to. V. 42.70. <3n Sale paa ben milt* 
, taire matr)emat. ©fole. i XII. 1:24. 3 2ben tbtlé 2bet 
fiinb af ^t|t. pt)i(ofopr). Baml. t^g. af Selff. foc 
£torgeøt>el gotfeg til SBefoarelfe af be opgivne Gpørgø* 
mtale om et Untoerjtteti Oprettelfe i 9losge. 

©anfcet (6&ri|Iian 8em # n) føbt b. 13 9N>*. 

1756 i Sbt^oe^ t)t)or Gane gaber *ar €ft«t 
ber. Gtuberebe i Stiel. Car fra i779«83 offent« 
lig Sårer veb bet £eéfaufle £)pbragelfe«infiitut # 
1 784*89 $rit>at(orrer i ® ret) 6. Z>. SteoenttoD« ^)u$ 
i Ajøben^aon. 1789*91 Sulbmoegttg t>eb Crrbit* 
caffen. 179 1 biet) i)an ®ecretair t>eb @eneraltej» 
commi«ftonen. 1800 9tofeffor i $<*bagoftit og SRe» 
t^obif *eb bet pt)iiologij!e ®eminarium» 

®argantuaunb $antagrucl, 5ufammengefd)morjf n nul 
umgearbcitet nad) Kabclaiø unb jtføarr, 1-111 SBanb. 
Hamburg 1785*87« 

SDie gifler, ein ©inøfpfel nad) Æroalb, »erbentfa}f* 
5topen(. unb Sctpj. 1786. 

tyavittt beø Jtleeblatteø/ ober Sdfteiniana Branbtana 
unb Xnbteftana. 9Kelborf 1787* C2>fraf fcrtfftU aftnfft: 
®er ©(ftlaftruntf/ tin Sufifpiet in 2 Xuftfigen«) ( 519 ) Xefføtirøe »fomenrefe out ber atføemeinen beutf<$en 
IKbUott)ef. Øøcbiinburø. 2789« («*• «f abrafcamføit 
i I* i£(t. 1790 Ho. 22.) 

©alj, taune unb atannføfalttøteit, in tomtførn Sr« 
ttølunøen. Hamburg 1790. 8. 0. £((• 2791 9to- 20«) 

dtømtføe Gratølunøen obct ©cenen au« bem menf*lt» 
fen fceben alter nnb neueret Jetten. Stopenfr. unb Seips- 

179^ 

?uømaftt bamfoV* Sufirpfete fur JDetttføe, }eraa«øeøe« 
ben, ncbft einer ©<bllberunø be« bdnifdjen 2$eacer« oon 
S. ^ S^bdf. lM 8«nb$en. 3ut<t) 2794* 8* (rcc i 
n. aUg. oeutfd)e 35ibl. XVI ». iM et. oø i BUg. 
Hitc 3m 1794- iV S. 6 265:68. i 3na 1796. IH. 
361:62.) 

Gtbaulubc ©ebanten bep ben Statnen be« ftoljen 
3(urm« unb ber uralten øotjifcfcen Æird)e ©ancti Sttco« 
(at au £øpen$aøen, m dteimen oon fftaøtjterffiofenpiurø* 
Jtopfr. 1795- O* 1 * *795* w - 231.) 

Qraf *. 9« »ernftotf, fine bioørapj. ©fi)*e bon H« 
tøycrup. au« bem iDdn. tb. 1797« 

Mcll Sbbefen of 9tørrer Hi, et ©ørøefpil i 5 *cter. 
— i Bf anfcin. tHtif. ifle J8. oøfaa f«rr|fitt trpft meb 
nogle goranbrinøer. jtjøbb* 1798* 3*" Ubø. 18 16. Hf 
gocfattew n felø ubøiøet pcw Slpbjf. ibib. 1799« (&a&enø 
Un.v. 3»arø. 1798. X7578 1* «ft. 1799 *o. 33, Oli. 
Htrva 1797. !• i»7« 220* il. 74 223. 1800, IV. 135* 
305. 'Journal fir ivenff litteratur 2bet8. P«59* s 9*0 

ffltøratitøe ttritøanøca non &a{>bef, fiberf* 1 11 ©♦ 
Jtopent). i8ooa8oi» 

©f;artor«baø, en filen -éfftøe meb et Jtobber oøer 
©laget ben 2ben 2CpriX. 1801. 4. (Ctfffuereii 1801 9to. 
44.46.) 

tKuntre ariafclunøen wn p*im. tiberfejt. 1-U atøetl, 
ibtb. I8Q2. 

CJropoli«/ et ©pnøeJrpKe. ibtb. 1803« af gørf. felo 

oøerf. pa« Stø*1fc < r i && *J biot tl1 *? ft m * *70» 
76. I^agen 1803 *•• 43* 55- 57« 7* ^aU. JUtt. 3eir* 
1S07 6ept. p. 5350 

Stfaxaø cit S>*baøøøt!en øø ben*$i|torfe. 1-U Øinb« ib* 
1803*6. Cl* *?*• 1804 iRo. 4« 5« 1807 9lo« 2*3,) 

fforet*«ninøer oøer ©&afefpeat øø $an« ©ørøefptf 
filacberø- tb. 1804. (laibt 05|t. 2804 9to. 14. 17. 18O 

Gloa øbet gepet ber Stfbf/ eta lprifd)e« (Bebt^t. 
ib. i8o5» (U (fift, i8«7 9*°» »•) 

AofpUafetr et ftpfffp« i 5 JWet. *• ^806. (»j^bft. 
6?ttOeric 1806 »0. 70*) 

Dbcum etter 2)ec(amerefcnflen< HttcxU praftfff før« 
Uåret. ib. 1808. (t. i L *fc i«<>8 »o- 32- 33 34* 37- 
Denne Sebømmetfe vbøao ©anbec meb 2Cnmorrfntnøcr« 
ib. 1809. fee I, «|t. 1809 *o. 50.) 

Jtnub eaoorb, ftanmarfé ^ertnø/ et ©trøffpil i 5 
*<ler, tb. 1809* (B|#b^. ewi&erie 1809 »0. 33 b, 31 
3annar oa «o. 35 *. 8 gebr.) 5 ««cr afetyttet et 
af *utor felo ooerf. paa Spbff øø tnbfort t 23e<Perø er« 
^oL X 8. 1810. 

harpen* en »rtt>e af en comantife Spopee« Mb. 

i8io. 
JDanfl? /Urteraturltricoii* ftatytømnta duterpe øø S^eøne^ eVett(eøreti|l@am> 
menltøninø meUem !Ku(if, 8l(9tmif øø iDecUmcretønfr« 
^jebb. 1813* 

@øabO/ eller ftejlcbtunø tit SBetoninøafønficn. ib. eoil. 

!D ttlantbtye Epiire a M. A. G.Schlegel, paa Støbjf 
øbecf« ib. eod. 

Xuéwaf l a(tb&ntfd)er {»etbenlteber nnb Caflaben, ubet« 
Uht, ibtb. 1816. X^aU. 4trt. 3etr. 2817 9to. 225.7 

^an nar i Vårene 1804=6 SRebnbgtfter af itgerla, et 
&oarta(jlrift før Opbraøelfeés øø Unberotfntnøtfaafenet 
i jDanmarC øø 9lorøe. 

3 XXtinevva, bfanbt XnUt, Xnmarfninøe r øøer Stam* 
bobr« 9tejfe til SDanmart. 1792. Hi 203 (conf. I. i£ft» 
1793. p. 696.) 3o(n tedt, en fforelaøntnø : ©fole let* 
recCeminariet. 2800. iV- 245. dcouéfeau/ en gorel««« 
ninø. i8cm, 1. 80. 3. ©. fBafeboo, liøflebeø ibib paø. 
213. Om yabaaoøtten* 9lptte. tb. IV. 237. ©ibraa 
tit iDibattifena Qiftoxit i oø efter Cutbrrl 3ib. 1802* & 
z. 221. 241. $atbaøoøip øammenliøiunø tmcUem 2Ctie« 
nienfetne øø ftomerne. 1805. 1. u gorfte Xct af ©fnes 
fpillet Sen oø gienbe. ib. iTl. 282. <f>vorlebet fan Unøs 
bommen opbraøea til øobe Saner, efter ftefemtb- 2804* 

III, 249. 

3 3ne; 3nb(ebninø tit goretqt«nfnøer oøerrøacbett, 
Caiberé 2)tb oø SBatlenfiein 2802. 1- 71.86. Bafeboo, 
©uliet, SRiUer, {Refeipib^ gebcr, Srapp, Gampe. top«* 
baøoø. gotelfføn. 2802. il. 193:247. Dm ©partanerne, 
ibtb. IV, 249-65. ^enftnøeté eø 9tteme}er< Sanler øm 
gorffielten imellem Opbraøelfe oø Unbemi^ninø. 2804* 

IV. 193*218- 9tø ilrtø^fanøe 2808. Hl. 2*28. (2)iffe ere 
tiOiøe fatrffttt aftrpfte.) 

3 5^f^nti 9tptaariøaøe for ©fuefpitpnbere 2807.. 
3furtf oø ^>eløf/ Ubfaft til et @ørøefpi(, oø fammeflebl 
2)en np Vtxulcpt, Ubfaft til et enfffpil m«b ©anø. oø i 
tteumanø KeMtiagcwgr Ifer 1 S ©enbebreo tit ©altman. 

^>an« af bet $urf. tpbj^e ©elffab i aXannfteim beløn* 
twbe yrieffrift om be tpbffe ©pnonpmer/ er aftrpft i 
bette ©elffaba ©trifterø Xbc Binb. 

3 ttøøeré'ø bemfdjeø gemeinnfie« tttaga3iti : ©tormø 
fBrceøcr, ooerf. i 2 3a^rø* 2teø Døart. p 22d. SBie* 
berltøunø einer ©telle in Camp en« 8tcifebcfd)ref ounø 2ter 
3(. ©. 45. ibib. p. 266. oø 11 3abrøft 2teé CloartQl.p. 
304. Gin jDuftenb profatfa)er gabeln i 3a6rø. 3te< Qøartv 
p. 86. SBiebcrleøunø etner ©telle in 2rappé Bbbanb* 
Utnø uber baé ©tubium ber c(aøftfd)en ©<briftflel(er« U 
3af)?ø* 1« 278« SBteberl. etner ©tede non 4jampe in 
fetnen 9{a4rid)ten im &ratinfd>ø 3oum. oon ben 9>ro* 
øreffen ber iDeutfcben in ber $erøma<bereø. ibtb. IL 253* 
3 ©amme« C>etttfd)tø ma$a)in er (an< fteft« Bibraø 
¥of(?er/ liøefom ber oøfaa ftabe* Diøte af (am i &ent« 
fd>eøtnnfettni / IDuirfcfcer tllerFur, Voøf'ø tHufetwU 
manafer øø 23erliner tilonatfd^r. 

Danffe 3)oefter af (am (aoe* i XMntrva, Oftuer, 
Cfriø, aytaaregavetite og mubfangene, for en flor 
2)el forub farffitt trpfte neb alletjaanbc Sejltø^eber/ f. 
<5t, øeb 5tlnb* oø gamtlie^øittbeltg^eber/ neb JConøenl 
oø be fonøelige ycrfonec« gøbfeKbaøe 0. f f. 

3 ben af £a$be beførøebe np Ubøane øf % 3. 23rtiunø 
Novus Jtlas Daniæ er en 2)et Beffriøelfer af (am* 
C- & &oie» paabeøpnbte tpbffe Døerfattelfe af ^oi*ue» 

C66) ( 520 ) «i*wø pftUofopfc, ©Prife. Bragbe ban til Snbe. 3 21 t(e* 
tu 1814 (Wartøfcaftet : ®par til ftant ubetjc nbte Dom* 
sier i Sjøbenbaon« efilfrrrie. £an teoerte »tbrag tit 
3K>raftea, et Uøeblab, Jtjøbfc. 1815* 

»ecenjfonet i Xobt* BrinP og 2tna(«fe famt i nogle 
garøange af be lantoe OSft« 

Cm ban« ©frifter før (an fom til ©anmart, fee 
Bovoeø'ø&ejticott. 

©antCrfeit (Sen«) $rct|t i ©jentofte i 
©irllanb« 

p. JUtirenberøø Acerra pbilologica, ooerf. $iøb$« 
1639. 

©antøaarb (s*** *>*♦*) føbt i itjoben. 

$avn, Ijvor &an* gaber var €ea> glag* pg Gom* 
patmager * 09 t)vor t)an felt) øvebe famme $ro* 
feéfton. 

Om ben magnetijte ©ur« beftanblge Bariation — i 
(Deconom. tHagaj. Søm. IL p. 45« ¥>aa Spbff ooctf. 
i tttenøelø ftopcnfcag. tRaga3in 1 S. 5tet SJeil ©. 
61*72. (<Børr. *"3* 1759. ©. 492.) 

<5<ttlt>0M( (Xntoin be) en fpanj! Xbeit. 
manb, fom 1657 i Jtjøben&avn git over til ben lu* 
t^ftjfe JKfligion 0^1661 efter tongl« JBefaling blev 
Alumnus Comxnunitatis et Collegii regii« Døbe 

t&a SBornftolm 1678« 

Epiftola ad Alexandrura Vil Pontif. max. HaFn. 1G61 
4to. Epifl, ad Pbilippum Hilpahi« regem. ib. eod. 
410. oøfaa overf. paa £>anf?« ib. eod. 4, Ep. ad Frid, 
Danias regem. ib. 1609. 410. $aa $anft af tt. VaUt* 
tilte, ib« eod« 410. De religion e chiiiiiana orthodoxa 
fidei declaratio. i bid, 1671« 4- 

©anfcnte 0§an« 6^ctffop^r ^eréfeb) 

føbt i Æjøben&av«, r)vor r)ant gaber, ber r)avbe tæ« 
ret Sjener l)ot Gonferenttraab $. 6. J&ertleb, var 
Cebemanb. JRlev etubent; lagbc (19 efter 2ovtpn* 
biø&eb 09 blev $rocarator« 

jtraftenfieint gøretøtninøer over gtyppqven« oøtrfat. 
*jøb&. 1791* 

Bfltrtft af fltarefeltø Vntegnelfer *anbv«fenet veb« 
tommenbr — i OUvcmt 1790. IV. 215 09 335, ' 

(gtøltøfø (8ertt>ei Gfrtiftøm) febt 1752 

i jtjøben&avn #ant gaber var giftebløber. Sfran 
be»enerebe fra grue Stole 1768* SBlev 1781 ©e» 
cretaic i bel tongelige @el{Iab for banft «&iftorte og 
Sprog« JJigelebet var tyan ©ecretair i bet genealo* 
giffe €elffab. Døbe 1786. ($ant S3tograp$te i 
gottalen foran Symbolæ ad Hu. leuton.) 

Gelabon 09 Gftlørft. (ubgioet). &iøb(« 1771« (ifijrbor* 
fåian* p. 257.) 

SefPtivelfe øvet SXøen* ib« 1776« 4. (Xrir* 3ourn« 
777 W*. 6.) Cornelius Nepos, in ufum (cnolaratn. ib. eod. 

Krage 09 eecpfrauii &, Cbrifr. 3bte< ^tftorte, obgu 
vet i 2 SDele meb et 6npplement« ib. 1776:79- 4. CRrir« 
Oonni« 1777 9io. 11. 1778 *o. 49*50. 1. icfr. 1777 p» 
240. »778 p. 289. 333* 385* 1782 p« 388.) 

C <£ofntanø Portraiis biltor« paa JDanff overfataf €• 
iltunge, ubgione meb ftettelfer 09 SiOerø af Banvvig> 
Mil iDel. ib* 1777*79. 4« 

9>cber evaoei liv 09 Seønet tb« 1777. 4« ((.Cft. 2781 
p. 641.) 

©u&m« Gamlinøer tit ben banffe ^tflørie« Hl Øiob« 
ib. I779*84« 4* foctfatteé af ttyrup« 

Stiiiuta concilii provinctalis Asloino anno I43& ee ^ e " 
braii, ed id. ib. 1779. {£eraf blcøe fun 25 dttmplaztt 
aftrpfte, men be opttptteø paanp i Uy mnftt tilag« 
1 83. 2bet $0 

t&ielanfcf en ^riflenø gølclfer« ooerf. ib. eod« 

Sanfte Gange af bet albfle Sibørum. ib. 1780. (conf. 
Gu^mø ttv Baml. 111. 88 90.) 

eeonin^er af SSibbelalbrrenø Diøt«fon|t lfte ^afte, 
ib, eod. (et 2bet ^afte ubgao Uyerup«) 

Fragmentum carminia antiqvi tkeotifci de Sancto 
Georg io, cam verfione lacina et nocia. ibid. 1783. Op< 

trtjftcø paa np i be af (am begpntte Symåoiæ ad Ut- 
teraiuram Tcutonicam, fom ftpernp efter «)ané 2)øb 
braøbe til ttnbe.. 

©æmunbé Ckba. øøetf« 1-11 føfte« ibtb« 1783*85« iV 
itft« 1788 9to. 17O 

C. ^ofmanø 2Cfbanbling om at ta^t Xitnbt, bcftrgebt 
(an 1777 en np Ubøaoe af meb Sittce^ 09 Stettelfcr. 3 
bet 1794 ubfoænc ifie aBtnb af bet t7y t>auffc Ulaøaji« 
erc be 6 førfie Rafter af barn. 3 ben 7be Some af 
tvanffe 2ftlaø b<u>be \)an, tføløe gortalrn, megen £cL 
3 tnincrvA er af barn i 1785 i 3u(tuø, Øtel<bior Sø* 
tid)ø SBioørap^tc fom yrøoe af et toicon øøer hanft t 09 
norffe JCønftnrre« «&ant Coaectanra til bette fSetf blroe 
inbførteiX^« BamL ril Ven Danffe ^ift« IV. ©. p. 1.134. 

£an var tRebubgiørr af ny fririff Cilffucr 1777 78* 
€5Freo oøfaa et f)ar 8tecen]ioner t l. iSfr. nemlig 1 1785 
9to. 25 og 27. 

@ail^e (3«l8) f. J74 3 b. 18 Tfug. t&U 
bet, f)Vor t)an« gabet var Jtiøbmanb« Z>cpon. fra 
(Rcettilbe 1759« taat fom Gtubent paa Glertfent 
CoUegium. Slev 1768 Dratfi til Sefterufølev xttU 
lanb og famme Hat SRagifler« 1775 9>r<*Pfor2:i)0* 
rebp fammeflebg. 1779 Doctor Styeot* I8©5 rat* 
lebiget «Oøbe 18 17. 

Dispp. Havn. 4to. De Texo honoris Aadio. 1766b 
De bello punitnro. f. a. Contra duellatorea. 1768. Do 
ilatu vita functorum« Disf f inaug 1779. 

Santer om Uroet tinbring i TCgteftanben« C5otøi76A 

Øteltgtonent Srøfl imob ©øben, et Oratorium. Jtjøb}» 
1786* Cl« *ft- 1786 p. 15*0 . 

Ht fcigt over gru Cat J« Karør« Balmoben føbt Ub* 
ib« 1788* ( 5*« ) 3 Sørftø tf! ffitmte Vit>. : Obc om <8ub< $eHig$eb. 
f 4br ©tpfte, og Urania eller tteligionen , en &be, i 
X3be er* 

Qt 9ar enfelte Ce jtig$eb<pratbi!ener« 

©angaark ©ee: ©anltøaark 

<5aUnC (Sen«) Jtjebmanb i Cr/rijitanfanb. 

(ftrifHanfanbø ©tftttetø S°*r)anblinger fra 3ul. 1810 
til iDec 18 1 1- G&rifiianfanD 1811. 

@artortUé(^er) føbt t ffranffiirt tjeb 
<Rain. 1663 bleo ban fcanff JJ>ofpr«bifant bob* 
Jtong griber i! IH. 1670 9>tceft t (gJlfttffiafr. Dø* 
bi 1679. 

£eø «&nu De la CJerrc debanden ton ber ffwigfeir* 
au* bem granjbf. grandfurtfr 1667. 1669« 1684« 09 
1700. 800. 

©afcert&eé (So&an) føbt 1526 b. 243««% 
i Samunt)u6 n*r t>eb HUmat i Jpollanb ©tube* 
rebe i Utredjt 09. giroen, 09 flben i 3Bittenberg. 
Sleo t>eb 2Relanct}tf)on* anbefaling 1557 ^rofeffor i 
bet fcebraipe Sprog Dtb Jtjøben&atm* Uniwfittt* 
og ramme Hat SKagijier. 1558 SBaccalaureu* 2f)f øt 
logi«. ©øbe <594* (røintøng. yng* 104*70 

Dispp. Havn« in folio pateoti; Themata de vorula 
Kofter in exordio precationis dominitæ, 1572. # Tbe- 
mau qvø 35 honeiti probiqve adoleicentes primo in 
Philofophia gradu ornandi defendebant die 6 Martii 
1574' Themata de ima petitione orationia dominic« 
die a Mart, propolita in diaputationem 1577* Thema- 
ta circa 2dam petitionem orationia Doroimcæ, de An- 
tichriilo. 157Q. Themata e>vinqve vrl lex t de regne 
Chrifli gloriofo. i58l* De [tertia petitione ©rat. do- 
mi n 1582- 4^0. Thefes de littera et Ipiritu 1589.410. 
De regno Uiriili qvomodo difforat a regnis raundi. 
150,1. 4,10!. 

Carnunum facrorum Hbri novem , ad Regem Chri- 
ftianum 111. Baill. 1557. 

Epiceilion in obitum Ch ri/lian i HK Regis Dania? cura 
carmine gratulatorio ad Fridericum 11« de victona dith- 
marfita et hiitoria coronationis ejusdem. Havn. 1559. 

4. (Gorøebfgtet oocr 6r>rift» Ul« er optn&ft i CragUAn- 

flale* pag 463,) 

Them au de afrectibus. ib. ^65. 

Pasiionis ex qvatuor Evangeliilis concinnata enarra- 
tio, f ep tern concionibus abfoiuta. Witeb. 1567. 

Carmen gratulator, ad Fridericum 11, de nato 6I|o. 
adjectus eugnomonum liber in laudem Regi« Maje* 
ilatii, Hafn« 1577« 

De agn i il ve Chriili Victoria contra Gogum et !NJa- 
gogum Tibri qvatuor. ibid. eod» 

Oratio de oMervando Chriili die ; item de morte ar- 
cana ; it. de my iler i o patriarcharum. Witeb. 1585* 

iSafcertøe* (®eam*) e»eøn aftens^ 

forrige; febt i Jtjøteafraim 1562 b. 3 flfcatttu £)t* ponerebe 1575. JRejfie 1578 til ©ittenJerg, t)vøe 
r)an t>ar i 3 Ttav; flben i 6 Hav t)o* Spge 93rar)e 
paa ,£t>een. 1588 rejffc otter ubenlanbt paa tongC 
etipenbtum øg biet) 1593 Doctor SReb. i SafH* 
1598 3H*bicu* i {unb i e fa ane. 1603 $rofeffot 
S)/ebictnoe i Aiøbenr)aDn. Søbe 161 2. (ttHntong. 
pag. 209.12.' con f. banfte tITagas. ifle f&inb 8* 
285 ^ f.) 

Dispp. Havn. 4to. De elementls. 1604. De humo- 
ribus corporis humant. 1605, De partibus fimilaribua 
1606. De fpiritibu« et caiido innato i(xi7. De cor- 
pore hu man o 1(309 De rebus non naturalibus in ge- 
ne rr, atqve in fpecie de aére i6tO» De alimentif i6Xi» 
De excretis et retenris. 161 2. \>4 &a$f (»tet«) febti6o8 i $db«tie», ^or 
(ang gabec t>ae ^ofpital«for(?anber. Deponetebe 
1623. 1639 biet) SRagifler og famrof X<vr Gonree* 
tor i Obenfe. 164 1 ®ognepr«fi tit Tféfen« o§ 
Aja rum, øg bf refrer $roøfr i »ogtjertebet. 2)øbe 
1665. 

^ifliria beø ieibené unb eterben« 3efu CJrffff. JU< 
penbagen 1637. 4to. 

^tbpiUige bel« lattnfte, bele tr>b{fe SJert/ faafom, af 

førfre €5lagé; Thr*nodia memoriæ Uldarici, hæredia 
Norveg. Ducisqve Slesvtci. Havn. 1633. 4, Threnodia 
et E^itaphium memoriæ Henrici Comitis ab Holk fa- 

cra. ibid. 1634. 4. of be tylftt i @et|tli<b Re ujo^rø* nnb 
grieben^<JJef^enc!e. ibid. eod. 4(0. t5nguf(be 6$i(br 
»acbe eber Sobfang auf baø $tiL ®nge(fe(l. ib« 1635, 44 

©aéf(Sort) ©eit af 9J«|rforrlgf, febt i 2(6. 
fen«. 2)øbe fom ©tubenu 

Srebobbette Øtierne, ooerf. af angelff. Ajob( 1692. 
åUur. Qftt^cto« bebbclte Øtnperfe. coerf. af SnaelfP, 
ibtb. 1692. C5plbne ftogelfeaUer, ooerf. tb. 1703. Flat* 
ly famulus pietatis. ooerf. C i. et a. (Jnbellg QbjfiflfgO 

latinffe SBeré ubfomne i Vareae i7i6«ao f 

©af tetUP (Baud«) føbt 1732 « grtberit*. 
S3ar førfl reffberenbe GapeUan tit ben rpbffe Jtirfc 
fammejieb«. 1770 bleD t)an eogneprcefr tit Ban> 
nemacre t Joflanb. 1779 ^roofli ©ønber J&erreb/ 
2)øbe 1788« 

Xftanbltnger ooer oigtige ©anbjeber af bet (oganbfft 
Eafefelpab, j(jøbr). 1782. 8- 

* ©aUtbfer (Sacob) f. i Srraoemftnbe, ^or 
r)an« gaber bar ©fipper. Spån blev 1746 antaget 
af SCrive« og Stegnemefleren t?cb <St $etri tpbffe 
©fole i Jtjobenr)at>n fom t)ané 9Rebbje(p» 1750 
blev r)an af SRagtflraten i Valborg forffreoen til at 
være Stritte* og Stegneme jier fammefleb«. 2>øbt 
1789; 

9togte ffi^nne blbelffe Gprog at beotfe nor Sfrelferel 
ØJubbom og flXanbbom« Valborg 1757« 8* 

(66 y ( 5«» ) fbt betubettøfle Gpaabomme em Q^ixftc, meb 83rt>ia 
*f bet np Seftaraente paa betel Dpfplbrife. tb, 1768. 8 

©ttjritø (SWelfl £anfen) f. I5 62 i Copitb 
i Tfar&uø Stift. 1596 biet) $roji til gøHerrteD og 
©cerélet) i Siellanb. Søbe 1623* 

^ane Ølttffen Plaiigernpe ©ørøetate ooer Æonøgri 8 
berif U. paa JDanfE omfat. Æjebb. 1589* 

©ajro (w«b æunaim ©rammaf fen*.) 

$an er føbt i ©iettanb j ffoterebe i bet 12te Var« 
bunbrebe og vat fom ©eeretair etter Gancellifi 1)0$ 
JBiffop ttbfaton, efter bm* 2il|fpnbelfe ban j!rer> ben 
banfte $iftorie. Spån ffal vare bob 1204 09 ligs* 
beørawn i SRptéfilbe. (vid. ^roleøomena t\l&tep\)a» 
tiii Ubøat>t af @ajrof 2Setf. Diss. GeorgiiReimeri 
præfide Carpzovio de vita et scriptis Saxonis* 

Helmfi 1762« tVorm* Jlericon I. 365. Watt' 
balø Scegerfpri« I 1 (le Det ©. 149*56. 2>aben om t>or 
banjte $ifioue* gabet ©aj;o <Srammaticu6. jDbenfc 
1809. écøtwifø * bfn Btitbbtrftflfe Seitung fur 
Ktteratur 1807 91 o, 10-12. <0runbtt>iø6 gortale 
tit (and ©berfctttelfe af ©aj:o.) 

Danorum Regum Heroumqve biltoriæ. cura Chriji* 
PetrU Paria* apud Afcenilum. 1514. folio. Bafileæ 1554 
io\. Francof. 1576* fol. Sorø euro notis Stephanii, 
1644. fol- Li pH« cura C, A. Klozii 1771« 4 to. (<E6tC 
3U13.1772. p. 645 item 3. £r. 1771. pog. 64*78.) #aa 
JDante ooerf. af H. 0. t>ebel Æjøbb, 1575 09 1610. fol. 
»eb ©*ier 6d)Oitøbøae 1752* 4^ og enbeltø ©ebt& £. 
B. ØronMwB* iftc ©el. ÆjøbJ. 1818- 4*°« ^ajtonift 
ifle 009 er ubøioet meb Xnmartninøer oø Sobberftyf« 
fer af 3ob*n laurentfeti. Jtjøbb. 17*3- 4to. — 21 Ue 
»erfene i 6a*o< Ærømte bar 1 CbutM omfat paa ban« 
ile Kim/ 09 be jtaae fom et Tfnfcanø i bane ^oetiffe 
eaaer. Jtjøbb« 1721. 4. <5t Ubtoø af eajco ble© i bet 
i5be ©eculo forfattet paa Satin af £t>oma# CFbciemer, 

aftrott i Sertptores Rer, Dan. 11. p. 286 *t ieav, 09 

otlerebe i bet i6be ©eculo ubfom bet paa $(atti)bfl. L 1. et a« 

AtO Ceonf* tDarmbolQ Bibtiotheca Sviogoihica Tom« 

V, 1 6- 70. ttyerupø Qtttbbelatberend eittrratur p. 267« 
92. fcangebcfiana p. 299*305, Hufborffona p. 115*18* 
it. p. 46971. 473-74* éubmøtt? Baml. til frcn t>ait« 
(fe «5ifl. il 83. 1. 185* Om ttorftinø ^ppotpefo at 
SJrrfet ffulbe »otre uaøte/ ©er p. *E, tftfiUer i ben ban* 
ffe fcitteratutttbenbe 1816 9to. 36*370 

©a]CtOtf (#anS e^rtjlian) febt 1726 ben 

13 8e6r. i SRotftnbe ^ræflegoarb i 7ttitiU\) Staøn i 
Gieilanb/ b^or f)ane gaber/ £)(e ©ajetorf , ber bøbe 
fom ^rceji til OTejrup i JRibe Stift, U «ar (SapeU 
Ian. «& an beponerebc fra OVpfiobtng €!o(epaa$aU 
fler ]Dpf)o(bt f?9 en £el liat t»eb Vcabemiet 09 
biet) 1748 SRagifrir,, 1757 biet) &an ^)erer t 9?p# 
fjebing. 1760 Gonrector oø 1775 3t ctoc t 3Joc^ 
filbe, iDøbe fom SuflitSraab 1787. 

Programmata Scbolail, 410. Merooria Scriuabelio- 
rum pacrit et fiiii. Haro. ,1768. &CC t Crtt. ØOtiriU 1769 9lo. 2.) MaditaJioiies ad § 536 Element. Hydro- 
^raphiæ C« JYolfiU Sorae 1769. De calculo HtteralL 
ibid. 1770* Prima elementa calculi algebraici. ibid* 
1771. De teqvipondiis in ve«e. ib. 1772. 

&a%tOtf (SRat^iaS) »rober til bcn$«fis 

forrige; f. b. 1 Sun. 1740 i 2Rejrup »eb Jpolfhbro. 
S9(et> bimitteret af fin flSrober 1756. 1758 3(um> 
nu6 paa (5(erfené Golleøium. 1765 Medicus sub* 
ordinatus t>eb griberid)é ^ofpital. SRejfle 1767 paa 
fongdig 93efofhtin9 uben(anb6 tit SBien, ©tca^burø 
09 $ari6 Mom t)')tn\ 1770. £09 Ztactorgrabut 
1771 09 biet) [amme 2(ar Étabdaccoucbeur ogSRebi« 
cud toeb ^tejeanflalteme i Jtjøbenbat>n» 1773 $rof. 
Med. defignaius veb Unberfttetet 09 1794 orbino« 
riué. Døbe fom Stattraab 1800« (Jpané 21uto* 
biograpfyte i Haffbes ^ottraiifamlinø conf. @d>eels 
biogcap^ifFe 6fterr. om barn i Uorb.TLth II SS« 
2tee 6t. Jt>ané $ortrait er Jluffet af gabbe; og 
be6uben af ?ip« foran 3bie S. af »ibliot^. fer 
JLeger.) 

Dispp. in Colleg, Elersiano : De Utu horainum con- 
▼enientisfimo tam in euudo qvam in jacendo Panicu- 
lå Ml. I759-* (^væflio anatomi co - crittca, cut bono? 
1761. De dolonbus parturientis« 1761. 

. Grfarinøer, famlebe paa bet fonøl. fri 3ortemebet» 
bu8 anøaaenbe ben futbfiernbiøe gebfel. ©crø 1764. (t» 
i L ififc 1765 9to. 6.) bleø ooerf. paa SlpbfP 1766 09 r» 

i <5aUfl'0 Bibliolheca Anatomtca il 4 602. 

De diverfo partu ob d i ver fa m capitia ad pelvim re* 
lationem inutuam. Disl. inaug, Havn, 1771. 09 mcb 
Sractattttel: Theoria du partu diverib etc. (t* (Øøtr. 
3tn3. 1771 p. 341 Oø 1772. 20 Bt Commentar. fci- 
ent. nat. XXI. 41220* Mg. ID. »i bl. XX1J. iffeé et* 

Denne fttftnoconte 8tec, befoarebe CoOe i fit StbliorbeC 

11 s. lftci et. 172-88 ; 

9tan til gorcladninøer oøer 3ocbemoben>tben{faben» 
1-11 SDet. ib. I772»73* 

jtort Ubtoø af g*bfelti>iben|!aben. ibib. • 1776* 9aa 
Spbfl evnl af Sari gran( @a>røber. 5topb* unb Itipb* 
1783- $aa Sølaiibff af 3cjn ©oenbfen. Xiøb^ 1789. 

Oraiio in memoriam juvenis nobilisfimi Joh. GtiI« 
de Berger, ibid, 1779* 

9toef|e ubtoø af $øbfelf »fbenfFaben til ©ro 9 for 3ør> 
bemøbre. ib. 1790/ »^craf er to tybff e Oøerf. , beo ene 
af 3. €• Code, ben anbjen af 3o£. Cbrift Sedlciw> 
beøøe JCopenb* u. fteips- 1792^ oø r i VI. 2(Bg. C 35ibl. 
11* 6« 53* åobef Ooerfarttetfe er 3 ©anøe oplaøt, bea 
3bie er af 1801. (tee. i <^ar tenf eile 3eit 1803. 2tct S^ 

^ort Snbbolb af! Xtyefte Ubtc»g 0. f« t>, ib. 2792. 

Ofleoloøte/ ifte Det. Jtjobty. 1800. 

3 X>ibenflfab # SeUT. BPnft. : Om ben St'roart {fon 
bebrinø oø 92ptte # fom Søbfeldoibenlfabcn bar »nnbet i 
SDanmart oeb gøbfeWJof pitaltt* Gttftelfe i jtiøbenbawi. 
i tt? ©amU 2ben iDel paø. 112^2. (oøfaa farfCilt nbfltt ( 5»3 ) •et i Cetap. JCjtbJ. 1782. £>m en faafatbet IBtrnepøg* 
ter i 3bie £>ri p. 255*63. Cm nogle Gjelben^rber og 
Stanfiabninger ibiant Sftennefter. i 4br ©el ©. 423. (ogs 
faa fatrfttlt trpft i £)ctap. Æjøbk 1791O IBefrrioelfe 
oper toenbe ©ørn paa (pilte Unberlipett SBeborfningee 
manglebe. i 5tf 2ome €1, 105-15. ogfaa ubfommen far* 
fPfxt 1794 i Ottav, og paa Spbfr oøerf. i P&yf. <t?em. 
ii. f. ». ftbtønM. ter (BefeUrø* ter røifl; 2 8. ifle 
abtjeil* 

3b(anbt bet meMcinflc BelfFabø Bf rifter: De funi- 

culiø urobilicalibus infantura vivorum nodofe coroplica* 
tis. i SocietatU medicæ havnienfis Collectanea. Vol* 
1. Havn« 1774 pag. 7. De ulu forcipis, ejusqve in ilt n 
fariei lateralt applicandi modn. ibid, pag. *87» De 
placenta in orificio uteri irradicata. ibid. p. 310. De 
lumoribus infolitit in duobut foetubus obfervatii, q Fo- 
rum unns partum impedivir, alter vero nullura partui 
obftaculura fecit. ibid. Vol U. Havn. 1775 pag« 23. 
Animadverfiones d& correctione uteri et ioetut in parp 
tu. ibid' pap- 127. De variis fub partu occurrentibua 
impedimemis, qvas futuras cranii, ejusqve iomanellas, 
tangi prohibent. ibid, 270« De lschuria ex uiero re* 
troflexo. ibid. pag. 299« - De lethalt uteri liæmorrbagia. 
t Acta SocietatU med. Havn. Vol, 1« Havn. 1777 p. 
ø3. De graviditate molari. ibid. pag. 159. De bæ« 
morrbagiis partum inleqventibus iujectionc frigidorum 
in utero fiflendis. ibid. VoJ. IL Havn. 2779* pag. 127« 
De fin gu la ri uteri itrictura. ibid. pag. 197. De morbo 
et morte a tumore ovarii pilofi pendente, ibid n. 259. 
Oblervatio de foetu aperto abdomine . viscerinusqve 
abdominalibus folo peritonøo tectis, nato. i Acta re* 

fias fecietatis Med* Havn. Vol. 1. Havn. 1783« p. 191. 
leditationes de utero graviditate ruptø, ssgrota per 16 
hebdomadas iuperllite. ibid. p. 398. Oblervatio de 
loqvela in foemina bylterica fingulari motlo reilituta. 
ibid Vol, 11. Hai'n. 1701. p. 245. De ufu forcipis Le- 
vretianø in extrabeudo capite, obliqve ad marginera 
lateralen pelvis Uto ib. p. 339* Obiervationea de ufu 
interno Sacchari Saturni. ib. Vol. 111. Havn. 1792. pag. 
88- De di ver fis uteri inverfi fpeciebut. ibid. p. 396. 

tIT. Øartorfø gefammette €5d>rfften geburtejfilfltøen 
»nb ptøftolog. 3mi&altø- (erauigegebcn . pon p. Gd?eel. 
Stopenft. 1 803. (r. Ieip3* *tirr. 3ete. 1804 *o- 95 3*"* 
•Urt« 3cte. 1804 i *prtl. Gtøtr* %\\$. 1804 9to. 89 ) 

©ajTtOrf tytUx) Sroba tilbetbrnbegtafc 
foregaaenbej f. 1730 b. 14 2Raj. 2>ipon. 1745, 
Sat Sceret peb fBajfciT&uf«t. ©let) 1759 Øognepr, 
til Sørup 09 ®ltm og 1763 til ©aabpe og Jtttfe« 
rup t eiettanb. 1774 nebetfh, 1780 øperffr QaptU 
Ian og 1799 ©ognepr«|i til 9ticolat Jttrfet Jttøben* 
tapn. Døbe 1803. (SaUefenø ttfoattebftr« 1803* 
IL 599600.) 

$e ffroenbe * Ztat og Jtlenobte, i 3 ©ele, nemlig : 1) 
brn foragtebe 3cTu< i fin fattiøe gøbfel. ÆjøbJ. 1757. 
2) 3efui i fin blobfge ?ibelfe. 1758. 09 3efu« i fin ®e# 
gtapelfe, Dpfianbelfe og himmelfart, tb« 2759. 

2)e ftøte €>tltg&eber i ben {tettige ftabpere. ib. 1762« 8. 

yafjtonåprabitener — fom et StQerg til &r*d>**0* 
|>u<poPil peb Ubgaocn Ab(« 1762, 4to» Ubtog afPontoppi^aw go rf låring, iblb* 1771/ tf 
oftere. 

@n |)rabifen ctitt 1 tyttxi IH. 18*22. 1774, og tfgpra* 
biten ooer yrtbbfeffe (S$arlotta 2fmalia 1782. 

6atforpf) (8fribert(()) © øn af foranførtt 
{Rector 6nrtorf; føbt i JRoeétilbe. £agbe ftg fom 
€tubent efter Ctytrurgie og Webictn. fiSleo 1796 
8tegimenté^irurg peb ^rittt« Qfytifliaxi gribende 
{Regiment. 2). 1808. 

Disiertatio ofieologica, prseparationem osfiura mon- 
Xlrans — t bet raebicinffe £>t«puterefelffab. Havn. 1736, 

Crlectrtcttetéltre; Ml Sti, jtjøb^. 1802.3. $aa ztbft • 
opetf. 5topenb» 1803. ijler Sb- r. i U. 2t0g. ©. »|I 
fcltottø 91 8. ste« ©t. (Crfgtnaten blep af ØrfteO 
tee i U sttt. 1865 »o 26-27. 3 ben 2(nlebning ffre» 
gutor en Kntitrtttt/ fom bleo trpft farftilt og meb boé« 
tøet ©par af tørfteb faigtc meb U iCft. 3farg. 1805.) 

Om ben bebfte 3nbretning af rn Grectrtrermalftne — 
i ?iafiie Pbyf. »iW. XU. 201*9. Om et nyt fRibbet 
mob gnat. i ttyt 9ibl. VIII. 296(327. 

©a jtOtp^ (Sacob) »en ®tbf!noeDntee S8ro- 
ber ; f. t 9loe«ft(be 1771 b. 7 Sfept. Depon. fra 
{Roettilbe 1788. SSleo 1789 £<trer peb ©folen i 
Stoeéfilbe. 1799 &*"* < ^ifforie, ®eograp()ie^ 
9>()pfit og Watbematit og tidige ^nfpecteur peb 
@fo(elcererfemtnarict paa SSlaagaacb, fom ftben bfeo 
forflpttet til Sonfhup i eiellanb. 1807 fil gtorbi* 
cat af 9)rofe(for. 18 10 blep {Ribber af Dannebrog. 
1818 {Rector t>eb Patinffolen i C ben fe. 

3. <B. e*rat»crd Øegpnbelfe<grunbe til (Srperimen« 
tallaren i ben djemijfe ©ei: operf JCjoben^. 2797. abet 
fOpU 1805. (I. i£tt, 1805 9lo. 48.) 

<3AX % 71. V\tx\)t p^pftcclfee IBørnepen/ oorrf. ifte 
*«fte ; ogfaa unber ftltel af ybofttenø ectrbomme popu« 
lairt fremfatte. SL')*b1). 1799. (1. £fr. 1801 9io. 49 ) 

8°rføg tit en £arebog i ttaturforcn. ib. 1799 ((. Mu 
1799 SR° 6.) 

Vf^anbling om ©aluaniémen. tb. 1804. 

Sale i Xnlebning af bet btaagaarbffe ©eminanuml 
ettftelfeøbag. ibtb. 1806. 

jtort Sejlebning til Jtunbffab om (SCectrtciteten. i6ib» 
1807. (I. iefr. 1808 9?o» 10.) 

Øcecept til atib<pin — i tantytiøtøeit' BclfF. Bfr. 
ftp ©aral. U >89 9^« og en Sale i Ztfymc 2814 gebruar 
P. '39 54* 

gorflag til Gftolelørrereø ©annetfe o. f. p. ubgioct 
1810 i Sorcning meb ©iffop SBotfen. 6ee 33oifen. 

©aytOtp^ (Sonatine« SpføePer) © øll 

af gtatéraab STO. eaptotpb, f. t Ajøben^apn b. 27 
©et. 1772. Blep ©tubent 1788. 1792 Unberetø. 
rurg veb griberiøjt Jpofpital og Hector t Sorbemo. 
berpibenpaben «eb Sorbemoberpiftelfen. 1795 biet) 
£octor SWeb. 09 rejjie paa fongelig etipenbtum tit < 5*4 ©ten, ftarit og tønbøn. Jtøm $fem 1798* _ RJlen 
Varet berpaa ^rofeflor eptraorbtnariug i 6t}trurgie og 
Sbrbemobertoibenffaben. 1800 ©tabgaccoudjeur og 
Vccout(eur toeb ben fongl. ©tiftelfe. i805.$røf. 
SWeb. orbin. t>eb Unttoerfftetet. 181 7 Ribber af £> an • 
nebrog. 

Examen armamentarii Lucinæ. DUf« inaiig. Havn. 
1795* Ubtog beraf i Zc*t* journal 11 S. 3teé $♦ 
conf. P(?f. dibl. IX« 191*97/ (»or ubenlanbffe forbeU 
agtige Wecenfloner beroøer anføreø, 

' Om en farbele* fcaacb gøbfel formebetft et Støoberub* 
falb — p(tf. »ibl. I. 17*30. (9>aa fcpbjf i 6$cdø Vr« 
otøv 11 ©• 2tré et.) »reoe ooer IRebtcinatanftalterne. i 
j?ari*» ibib« XI. 195:211. 301*12, 

UDioerfttettprogramma i Xntebntng af ^Reformation!« 
feften 1801. 4to. i Ubtog af &d)ttl unber Sitel $ <5tnige 
Seobaa^tungen fiber bie bitøeittgeR 9laa)tbet(e ber na$ 
ter Øeburt surucfgelaffeiien 9tad)gebiirt* i ttoro. *rc(* 
li. 0. 671*80. 

©tttf røfl (Kielé) Støt 1655 perfonel 6a. 
petfan bo« X Jtrag, refib. Sapettan i 9iatffoo og 
€ogneprce|t til tiUt ?øjetoft, ben ban fuccebecebc 
1658. 2>. 1686. (Kl;obeø Holland ©. 131«; 

Sfimoit forfattet fort og fanbfarbig fBeftrioelfe oøet 
ben ©fifjung fom ftaftoo af be Goenfle 1659 ubftob — 
ubgiøet meb Vamsrtningir af Poul Roøerr. £jøbcn$» 
1775* 

©Catl&Otpl) (SKelé ftøwlfen) føbt 1596 

b» ifieVug. i ©tanberborg, (bør (an* gaber var 
©lotgpr*|h X)eponerebe fra ij>erluf6(otmg Stole. 
1619 biet) #ører i Sorø, og fort efter {Rector iGlae 
gelfe. Sleblagbe betle émbcbe 03 rejjie ubenlanbg 
1621. 1624 fom (jern og biet) Rector i Qttiufi* 
(olm. 1625 fDtagtfler og {Rector i Siborg, 1626 
9>rccfl til »ubolpbt itirfe i Valborg. 1634 til SSot 
grue Jtirte i jtjøben(at>n. 1639 *P*ofeffor 2(eolo« 
gi* og 1640 Doet. 2(eol. £)*be 1645. (Win* 
bing. pag. 34**45.) 

Dispp. Havn. 4 to. De juAificatione, 164 1. De luc- 
ta carnis et fpiritu«. 164a. Explicatio Phil. II, 6 10. 
eoil, a. De rejectione Judæorum et arioptione Gen« 
tiliurn. Dispp. 1-111. 1643-44. De niti cbnftianæ liber- 
tatia circa adiapbora 1645. 

Eigprotbifen ooer D. <&ané ^oøelfen Wefcn. &jøben(» 
1639. 4to. ((frtract beraf k i ftotfceø £fterai<xU ftc 
Vuguft.) 

<5cat)C!UU$ (6foué) j$eb egenilig ferft 
(Claus &tabo, fom ben ber *ar føbt i ©tagen, 
(toor (ang gaber var Staabmanb, tøaonet biet) i 
Satinen foranbret til ©caoeniu«. $an rejflr «uben* 
lanbg meb Søban jDpe. 23 eb fin Jpjemfomjl biet) 
(an føefl ^rcfeffor 9Rat(ematum t jtjøbenbavn« 
1562 9rofeffor 9(pftcc«» Døbe 1590, (TPinbing* 
P«g. 930 ) 

Kritbmetfea, øtegnefonlt taébt meb Cfpbrer øg Rtfr 
nepenning. f)arti 1552. 8- {Btt banfit XXlaga$in iftt 
Scme p. 118*25. og &j*bi)« Øftite/ic 18x2 9to. 03.) 

Sob fom 3)ecanu« ( bet pbitofopft* gacultet i Xcrene 
1558*73 i itjøbenbaon i patent gocmat Crotfe faa talbte 
Themata eUer TheCes rit at biøputere ober, (ooro^b 
Ganbibatrr til Stagtfter« eder Saccalauretgrabrn oare 
Kefponbentrr. Snbbolbet af bifle Thel'cs oar belø mø* 
tbematiff/ bel« logifl!, ct^tfT, pbpfif?/ grammattcalff, 

©CattetttUé (Sacob »rønnom) føbt 1 751 

b. 2ben 2CprtC i Sfagrn , (uor (ané gaber, (t>tg ga« 
milienatm DarSr^nnutit/ t>ar JpanbeWmanb. X)<p. 
fra Valborg € fole 1770, og fif i ftc Sejltmonium Su 
natonet Scavenius b. e. 6fa*bø. Star fom etubent 
nogle Var 83olontatr i 9tentetammeret. ®it berpaa 
1776 fom Vétffieftt i M aftat.ffe (Sompagmeg Siw 
fle til 3nbien, (toor (an fnart bleto gactot og lewbc 15 
Var tIBengalem Jtom tilbage til Jtjøbenbatm 1792. 
Ajøbte 9 S. 3Banba(« t gcebernelanbetg litteratur 
rige Sibiiotb<f. 2)^ bet broenbte paa 6(ri(lian«* 
borg @loc 1794^ *J øbte ( an ' iff'ben berfor , 9?ota- 
riu« ^ubticué SuRitgraab G. ecftmttbtt, (totlfet ban 
mifiebe »eb bet engelffe Sombarbement 1807. Gjec 
@obfet ©jcré(ct) i SjeUanb. 

X f (am baoeé 6angen ©. 27530 'i ben Gamling af 
9>oejlcr, fom unber &te! af "Doer 3nbføb*retten ' bleo 
ubatoet af et tSelffab. jebb* 1777. 800. og iit pat af ~bt 
6tr:b*)ffrifter. fem, angaaenbe bet aftatrffe ©ompagnirt 
Inboorte« fBtfboxtiU, ubfom i £jøbenbaon 1796. 

(Scai^ntUé (8aurtbft) en 6øn af foran* 
førte Clauø ©caueniue* Sar 9lector »eb Jtjø* 
benbatong @fole 1590. 8(eo 1594 ^rofeffor tyvt 
bigogicug. 1600 *Prcefl til Saarnebp pad Vmager* 
1605 Siffop i ©tatanger. Døbe 1626. 

Tabula cbronograpbica dioecefees StarangtieoQs — » 

inbført i 231neumø Vrtnø (Øee ^eøfenø. Uorge 6. 29.) 

©CrtMiUUtf (Watfinu«) paa »anfl »Tor^ 
ten tfnberfen ©Paobo. ©ar ©ogneprcrjl tit 
Gtamffrup i ©iellanb* 

* Stgprabtfen ooer 2Cnne SSofenfranb. Jtjobb« 1591, 4* 

Ode fapphica de paslioiie, morte, etr, Jefii Chriftu 
ibid. 1594. 4. 

@Cat>enitté (tasrib* SRortenfen) f . I58f 

b. 6 Vug. i Gfagen, (t>or fan« gaber, borten ?au* 
ribfen/ toar gifter, greqtoenterebe grue ©fole , og 
tog $*of. 2bomaé gincfe ftg tf** af (am. 1610 
biet) (an $ører i grue ©fole« 1612 rejfie uben« 
lanbi meb SBorgemefier3Rttfe(9Bibe* ©ønner. 1617 
biet) SRagifier. 1620 $rafi og Sector S(eologi«r i 
{Roeéfilbe. 162? 9rct(l til Nicolai jtirte i Jtjøbeiu 
(aton. 1639 $rof. Z(eotog. 1640 IDøctøt« 1653 
Biflop i SteOanb. Døbe 1655- Gtøerg* 146*55^ ( 5*5 Dispp. Havn.*4 to * DeTacramemis eccleda particu- 
2« MV. 1643-53. De boxiis operibus 1644, ^ e fane- 
forum invocatione. eod. å. De perfona et officio ferva- 
loris noftri (647- de fidei falvihcat principio ae lun da* 
men to in Chritto Jelu. 1653« 

Sigprabifen ooer Jtirfltne føtunf. A]øoenb. 1626. 8« 
tut 3o4um griberiø) ©affe* ib, 1633« g« ooer ©opbia 
CRanjau. ffi. 1635. 4« Mer Støabé »frøen. tb. 1649« 4. 

Oratio in obitum Regis Cbriftani IV. ibid. 1649* *°k 

Søn i fhfittben. ibib. 1654. °8 »ebebag* latin og 
Cfoangelfer fortelts paa Sanfl forflarebf, ib, 1655. 8« 

(gCafcentUé (3>eber gauritfen) en ©*naf 

Støjiforrige, føbt i Sioetfilbe 1623 ben 23be Xu« 
gufl. 2)eponerebe 1640. tøejjre ftben ubenlanbd i 
abfliQtge TLax. 1657 biet) (an $rofeffor 3uri* oeb 
jtjøbenbatnt Untaerfffet 09 Doctor juris utriusqve, 
1660 (Seneralprøcureur og Héfeffor i $øje|!eret. 
2D*be i685 fom 6tat*raab» (røinbinø. p, 419 20.) 

Diaputatio mjfcellanea. Havn. 164a. De re militari 
Veterum. ib. 1657. De fponialibui, disL inaug. ibid # 

eod, alle tre i £loart, 

Deiignatio librorum in fupplementum Bibliothec« 
Regiæ conqvifitorum, Hafn, 1665. 4 l °* 

So »rroe fra ment. geføiu* til Gcaøeniul cre inbfør* 
te i Qan« 25ibl. 11. 199*209« 

$an »ar en af be fornemmede SRebarbejbere oeb ©brr* 
fHan Vre* banffe £o»t Øteoipom. 

©Cfjacf (Nicolai) føbt i 9tørr)ebenaf»ipe, 
(bor ban« gaber batobe en Sanbejenbom. 2>ep. fraSRibe 
»le* 1807 orbmeret Satedjet t>eb grue jtirfe i Jtj*# 
benbaim 09 famme 2far $r*j! i ©engeløfe i ©iel« 
tønb, 1814 Doctor ^^ilofop^ia. 

De civil! et religiofa Pontifici« Maxi mi Romanorum, 
Rtgum et xeipublicas liber« tempore, poteliate, Disf, 
inaug« Havn, 1813« 8« 

Sorføg tit Sefoarelfe afben acabemiffe $ri*opga»e om 
ficrarfict* Stobfoeftelfe 09 3nbflpbelfe i Morge - i i£\u 
øeløteftø ttnnaler 1806* 2bet 95 i nb. — De Valetia- 

' no, Seculi Vri Horaileta, Chriftiano, inbført I tføUtrø 

. tbeol. »ibl. 6tt ». o 9 fa o farffiit aftrøft. De libro f«r 

¥ioxxa$aiow, qvi Flavio Jofepbo vulgo iribuitur, tenta- 

men hiAoricocriticu«!« — i ©iell, JUlttemo&eforbanof » 

2bet S« p* 356-96. 

©C&ttC&t (SRaM ett. SRattøia«) f. i SUs 

lorg b, 29 2lprtt 1660* Dep. 1678. SKejjle uben* 
lanb*. 1682 biet? Jfcører i SBiborg, men rejjhfnart 
efter atter ub, 1686 biet) {Rector i Jtjcerteminbe. 
2)øbe 1700, (vid. iVoi/. litt.mar. balth. 1 698 1>* 
186. 1699 p. 23. ii 6. 1702 p, 82. ctnf. (Jjer* 
ftttg de clarii Viburgeniibus p. 9,) 

Excerptum e litteria ejus — tnbf t i Nova Littcrari* 
maris balth, ann. 1699 p, 116. Schedianna de emdi- 
tif Danias mulieribas, 1700 p« 209* De anfere mon« ilrofo tribiis ro/Iris »a:o. ibid. p. 353, De antiqvifa- 
tibus qvibusdam e tumults veterum FionenHum efioi- 
lis. ib. p, 553, 

©C&afce (6afpar) f. b. 30 3fugufl 1754 paa 

2ft>etnatøe t>eb gpen, t)r>or r)ané gaber bo t>ar$rarji, 
2)ep. fra OTafffo* 1779. S5^ 1787 9)r«^ til 2«. 
bring i Aalborg ©tift. 1793 M Wpfjabing paa 
SRor«. 

fforføø til en ©effrioelfe ot>et Øen SKoré. ifre ^æfte. 
»tborg 1806, ((Dluffmø 3lnual, IX. 55.57, I, ieir. 1807 
9lo. 9,) 

SBeflrtaelfe ooer S>tn ©Joré. Xatborø i8u. (4itr,ti6, 
i8i2 9(o. 45. (Beøørapb* iCp^enter. 1815. 46 fB, 6 t 
2i4«i7.) 

£)m Jtonfrfltben« Silflanb paa 9Roréø i Tfarene i8io» 
11, — i ifift. fra Øelflf. for tuOenl. Xonitfr 11, 66* 

©c^afDemofe (gtibeti^) f . i 783 m Ku 

btféoorg i gpn, t)t>or (an6 gaber t?ar ®toDttber. 
Depon. fra 4>wf«n< 1801. Ste« 1807 {ieutenant, 
Sogeø til gange paa en Doerfart mellem 3pKanb og 
©ietlanb, og fom oeb ©fibet« ©tranbing til ^ol. 
lanb. @if 1 8 08 fom ©olbat i do([anbfl Sjeiufreog 
bbaanebe ^tralfunbd erobring 1809, @if f^m 
fom Dfficier til ben franflc 2(rmee i Portugal. Jtom 
18 12 tilbage til9)ari6 09 berfra til Danmarf. ér 
nu 3(bjunct.i>eb ©I olen i 9tpfjøbing, , 

6maabigte, 5tiøbr>. 1815. 800, (Xbfprcbte (ar bi (fe 
$)ocficr ftaaet i abfftUige pt\ icb. ©frifrer/ ifcert Xjøbtn 
6ri^, , alt efter fcané ailbagefoinfi til Sceberneianbet.) 
3 ^c^enc er af &am : forben« ©ut>ec f \ 1 ©. 6, 34^ 
©fabeifrn ooerf, efter ©pibø SoroanOlingerd ifte Boa. 
1 IX. 164* a ' 

©faller (3o^an) føbt mob enben af bet 

I7be Xarbunbrebt i ©iebenb&rgen af ©ad^fifFt gor» 
(ribre. ©tuberebc i SSittenberg* 3 Snlebntng af 
bet (lebenburgffi £)prør forlob ban flt gæbernelanb, 
fom omtrent 1703 til Storge, 09 berfra 1713 til 
Jtjobenbaun, b°or i)an unbcroifle i bet tpbfle Sprog. 

3nblebning til bet tøtvbpe Gprog, Jtjøbb« 1716; og 
*ftere. 4to. • 

©C^and)e (^an* Sanafen) ^ nM ^ flf 

ben gamle norjfe gamilie ©fanfej tarførfl Conrector 
09 blet> 1728 «"tor i aronbbjem, ftben g)r*|l ti( 
SKeelbtte i Sronb^jem$ ©lift, $wr ^an fort efter 
bøbe. 

Xanbtlige ^falmer« ffronbbjem, 8bo, 

3ona«, et 9>oem, ubgioet af »iffop Gunnerttø. fbfb. 

1759« &**- O Sortalen legerer Ubgiøcren nogle Gfterret« 
ningcr om. autor.) 

Gt aBreo til 3Ki6fionlcottegium om Cløffnerne øg be 3 
flnnijfe eprogbiaiecter. — I <D. 23angø 6ami. VU. », 
603.8. rata Nidroiiaua — ioetnorffe Vi*. ©eljT, ©Fr* 
i *tt 1 9be Hai-fy, IS* €5. 275=94, c 526 ) ©C^anbøtf (Sacob SfyrffMcb) f øM b. 

igbe OTaj 1775 i jqøbenbabn, ^t>or ban* gabet 
var Bogbanbfer. # an (arte flpotbeferfonften paa 
Jfrofapotbefet. ftom til elefant • Xpotbefet i Cfrri* 
fttania. Xog ftbcn ©et I et 28bbifebrpggerte fanti 
rtiefleb« ©(et) gecretair oeb bet norffe ®unbbebé« 
CoUegium, 09, ba bette 1815 gitinb, ble\> ban gulb* 
mægtig 09 1816 SSuceauQb'f * bet norffe ©tat«» 
raab$ 3 bie departement for at obertage be gorret* 
ninge*, fom genbøre tit aRebictnalbeefenét; 

Cm Sørfiffø »noenbelfe til SReel — i Cbriftiania 
3nce(Ii9eiirøieb(, 1808 9lo. 84/ og berfra i ^anbetøctb* 
for famme Kar Ko; 97. 

ttbfttUtge ©maaftpffer i be i Gtyrifitania ubfommenbe 
norffe 3ntetttgentøfebler, 

©cf)an&rup (Sacob Jtaubfen) » a r i bet 

attenbe Xarbunbrebet ferfie to Decenniet Jpercebéfo* 
geb i 2Rebelfom og £png $erreber i SBiborg Stift. 
JDøbe før 1728. 

Curteufe poet i (fe Gfrtfter. 5CJøbb, 1728* 4« ODanjre 
fcigtef, «#(*, IV. 51*56« og ttlmtvva 1794« Hi, 364.) 

. ©c(jaumbur<} (8<opolb $entif Don) 

f. i £>lben£»ort& i bet gpberfhebtjf e b. 28 Sul. 1743* 
2) ente fra 1758 fom Gabet og Cfficier veb abffilltge 
{Regimenter, og i lang &b beb 3«gercorpfet i JtieL 
1 80 1 bleb (Sapitain og Gbef for 9ipborg ®arnifong* 
compagnie. iD. 1816 i SBiborg fom ©eneralfcigg* 
commiéfair. (conf. Korbeø ©♦ 289 90.) 

JReife oon Aopenbagen nacb liffabon, bem Sorgebfir« 
ae ber guten 4>offhung, unb ben ajøriføen 3nfeln, £)ben« 
fe 1784- 

€>$awniu& ®*e: ©cawniu*. 

©C()at?(ant) (flage) »ar fra 1752 tit 1763 
peefonel Ga petian tit ©tabébøjgben i ©torfofeng 
9>rooflie i Xronbtøemt ©tift. 

gigprabifen ooer $roojt SDcidjael ©tub , ©ognepraft 
til Gftbtbøjgben* Sronbtøem 1759, 4to» 

©Cf)(U)(mrt (SorentS) f, i ©tobft $røefte< 
9Jelb i 9torbre Sronbbjemg Xmt af SBønberforeelbre. 
Sar Catecbet t>eb Srmitati* ititfe i Jtjøbenbabm 
fBlev 1794 reflb, Gapellan og ©ognepræf! t>eb grue 
jtirfe i Sronbbjem, Car i nogle Var ©ecretatr beb 

bet berbcerenbe norffe SStb, ©elftab, 

efterretninger om ben borgerlige ftealffote t Sronb« 
Hem. Sronbbiem 1805/ ftbeninbførtt£gcrta2benXarg» 
U. 201*33, 407*30* 

©Ctøeebøt (røejconber) f. 1738 b. rå SRar* 
IH i ©febp i gpen, b*or (au« gaber, $an6 ©$ee» bp, bar $rceft JDepon. fra SSifcorg 1756. B(e% 
1769 ©Kbéprøefi paa ben mob Xlgier ub^iffebe gløf 
be, 1 77 1 $rafi beb ben tpbffe (utberffe 3Renigbeb 
i Siffaboit 1773 Gapellan og 1778 ©ognepraej* til 
et. Dlai Airfe i $elftngør. iD. 1793« 

2Cf barn &abe? en enfelt $r*btfen, ubfommen i Jtjøty« 
1776$ Sanfer om ©erbené <9nbe, tb. 1777. (Brit. tiljf, 
1777 9to. 35.) eigtaU ooer 3unfer kannibal Gtbtft*. 
JCi#t>b. 1789« 800* 

©C^eel (S^riflett) tit gafinge og Baflø, f. 
b. 27 3u(ii 1603, $ant gaber bar DanmarM SRi* 
ge* tøaab Xbrnirat 2(lbert ed) eet tit gufinge, £an 
(luberebe i fin Ungbom beb tpbffe Untoerfiteter og 
rejfte ftben i <Rebertanbene granfertg og 3taiicn, 
fBeb fin Jpjemfomft 1627 gif ban i Jtriggtjenefle, 
men tjente flben goebernelanbet fom Statfmanb og 
bleb ubncebnt tit Sanmarf* Sttgeg Staab, Z)øbe 
1659, (éofman l 43*4^« &bor ogfaa (>ant J poc* 
trait ^abeg.) 

Gn patriots trohjertige Orinbrtng til ftt gabernelanb 
om be rette Xarfager, forfor be banffe ettbe conjunge« 
rebe ftg meb be (ollanbjfe for jDan^ig, 5t;øbb. 1657. 4/ 

Soenbe ©frioelfer — I Bubmø Vty Baml. 1, 2991 
510. (conf. Bpitlerø (5efd>, ber Btaarfperfabcrting* 
ben banffe JDoerf* C i6>ai.) 

©d)ect (©eorg Gbriffian Don) f. i g„be, 

titftab i fRørge, b^or bane gaber, af famme £amt» 
tie fom ben nebenncetmte Jp. D. b.ScbeeU bar^onu 
manbant* ©ønnen tog beb Untoerfttetet banff juru 
bi(f Spamcn/. og opbolbt ftg berpaa i 9iorge. 

Heøftngø |)bilotaø, ooerf. jtjøbb« 1793« 

Betragtninger ooer ben franffe 9leoolntton og gru 
jfebéfoffrmrriet* t>oerfat<af ^ofmanø wienffe Sitøftrtft. 
ib eod. (I. ft\v 1793 9co. 43, Brit. 1794 9to, 44 »45, 
XXI* tHøUerø Hepercorium i« 162. 27o>76,) 

ffinffe om flere fBogtrøf ferier t Korge — i ${U Zt» 
å)lv 1799. 0, 88*90. conf, tbib. G, 91*92, 

©Ctøeef ($cnxit £)«o Don) f. b. 1 «Robbr. 

1743 i Stenbiborg. {)ang gaber , @eorg J^einrid 
©cfeeel, t>ar Cberfl beb artilleriet. ^)an b(et> 1760 
©tpfjunfer, 1761 Sieutenant og 1772 Gapttatn beb 
artilleriet, ©jorbe 1767 paa fongelig Sefoflntng en 
{Rejfe tit Straftborg for at faae jtunbffab om bet 
franffe TCrtillerie, og 1778 tit ben preutfrøe Xrmee 
for at bioaane getttoget mob be jtejferttge. Sftet 
ben paafutgte greb rejfie ban bjem 1779, 09 blev 
berpaa 3Rajor beb artilleriet. 1787 forløb ban gff« 
bernelanbet, øg bleb Directeur beb Sngenteuracabe* 
miet i 9ot«bam, 1803 (SeneraUieutenant. 2)øbe 
18 08. (I, £ft» 1808 9* 460.64.) 

Mcmoires cTAnilUrie, Copenb, 1777, 4* (r. af (Ftlløf 

i Xriu Joortt, 1778 9to. 3«) ( 5»7 ) ^rofpeetuf Don finer Jtrfeøtbifforie Matø flfvicbe« 
ttø« IV, tb. 1782« 4(0. 

Ubtaft af ftrføenø ©fueptabé, etter øeoørapbiff, topo« 
firapbiff oø tyftoxift aBrffrioelfe oorr £anmart, tterøe 
•ø ©oerrfø, fonr Snblebnina til Jtonø grtberl! IVbtf 
Jtriøøbiftørie« efter <J. (D Sdfreelø tpbffc a&anufcript for* 
banjfet af C&. l^aarap, JCjøbenb. 1785« 4* (L fciterr« 
1785 *•• 4t.) ©en iDrC af SSerfet fom anøa'aer $er« 
tuøbømmccne, et mcb Vnmarfninøer ooerf. i provin* 
dalbericbte 1793* lv °fl Vi: 1794^ iv. oø 1795. IV $af« 
tf. Om 8ce(et< gortfcrttelfe \u IDaøen for 18x3 b. 20 
Qfuøujt Ko 198. 

©C^Cef (Sargen) til Srøbolm oø *rre|fot>, ' 
en ©øn af Dttø etyeef tit itattjotm. Øtuberebe t 
€orø oø 2ubingen. £>øbe fom Grtatéraab 1698* 

Oratio de notitia fu. ipfius. Som t65i« foL 00 do 
4>rdine iaordiaato, Tubin^s 1655 fuL 

©C^eef (SJlogené) til guffnøø 09 fibben, f. 
1650 b« 5 3ut, $an* gaber t>ar ben ouennottmte 
Cbriften @d^el tit guflnøø. Otfjfle 1668 uben« 
lanb*. Sar noøentib i Jtriø*tjenejle unber f>riittfen 
af jDcanten. Siben efter 6n\>ope førft t>eb bet bran* 
benborøffe oø bcrpaa beb bet faenjfe Jpof. SBleø 
1688 ©tiftamtmanb i XørQut, (Iben s SBibørø. 
2)*be 1694. 

more ©pltfø ban? taltnU Subitb. Jt job*. z666. 4« 

©Cf)ee( (Ctto) tit Saltø oø Siub&ølt, ben 
Øtøliforrtøet Srober ; f. 1633 b. 8 3an. ©tubere. 
te førft i Gorø, oø rejjie berpaa ubenlanbé tUSEpbff* 
lanb, gcanferiø oø SKalien. 9toø(e Kar efter fin 
$jemfomji ble* ban 1677 ©iptttewb i JtriøfJcomraiø« 
fariatet. £øbe fom ®i$ejtneraab oø Ribber af £)an» 
mbrøø 1695. 

Encomiøn Acaderal« Sortne« Som 1652. 4tq 4 

Oratio de Nobilium recta et brata vita, ib« r653# f©U 
De Monartbi« dignitate« Tubiofjæ 1655, fol. De cæde 
Caroli imi Britanoiarum regis. ib« cod« fol, 

DisC de hiitoria univerfalis uf«. Heidelberg 1656« 

Jfran ffal (iføtøe «3*fmait 1. 6« 47.) »are gorfattcraf 
ben i ©ubmt ©amttnøer 2bet ©. 1 £afte @. 49*78 af* 
trpfte ©repen* oø griberrene Gomoebie« 

€><$**( (Soa^tm).f. i gioflott. »ar £0* 
tør SRtbictntt, oø prattiferenbe Sørge t Jtjebenøatn. 

Seriøst eon bcr ?>ejh Jtopb- x$36. 4. 

Tob. Dorncrellii Medulla totiut praxeos Medicin« 
apfaoriliica, ab ipfo et Val« Andr. Mollenbxoccio aucta. 
Arnftad. i6$6« 4, 

©C^eet.(9>aut) f« 1773 b* 28 ge6r, 3s^oe, 

(nør b<m« gaber t>ar Xboocat.' Ctuberebe Webtct« 

ntn i et 9>ar Hat i @øtttnøen S3Ux> 1794 priøat 

tnbflreoen blanbt be fjøbent>ax>nfte Gtubertnbel JtaU 

JDanff alttteramrlmcpn* 179^ 9?efft\)fatcj)ud}«ut tjeb gøbfeléilt'ftetfen. 1798 
Døctor SSeb. 1801 Weferbelbtge beb 9>(ejefHftelfen 
i Jtiøbenbaøn for npføbte Starn 09 famme Xar Jpof* 
mebicué famt @tab«pb(ftcué i Jtløbenbat>n« 2)øbe 
181 1. (SBioørapL). &fterr« om ftam i Citteraturti^ 
1S11 9iø. 20. Penia i8ii9Io.i4* JBibLfcr 4«* 
geriv # 315120.) 

De liqroro amnii asper« arteriæ Ifoettium fiuma- 
norum, Disf, inaug. Hain« 1798* (IflrrbC ICfterr. 1 799 

9lo. 16 09- 18. Cot*e journal IV« xftet ^cft. Pbaffø 
Ztd)\v 1 S. 1 6t) 

Z)ie Sranøfufton beé fBluteé unb Ginfprfi|una ber Itø 
Bnenen in bie Xbrrn. 1 U 18. ib« 1802*3« (U« 2lttø« O« 
23ib(. 89 ©♦ p. 79-82«) 

(Er Jtiøbenbatm »irfcliø I oøerorbeiittiø Ørab finittet 
af ben oeneriffe Cpøbom, 09 fan ben preutfffKe »orbeU 
inbrrtntnø anfeeø øaønitø b<r i ©tåben for at forminb« 
fPe bctte Dnbc? Jtjøbb. 1810. (»ibU før atøtøee IV. 
222.) 

9b9f* 4'M* naturbift. un* raat^matifd&e Vbbanbtuns 
øen auø ber neurn Øammlunø ber Gibriftrn ber Uni$L 
bdn« ©<feUtøaft ber SBifT- ilberfe$t øon P Så)tti unb 
C. j« ©egen. 1 jftanb Ml 3tbtbeil. iCopb 1798>i8oo. 
Etgelebeø ubøao ban t Joceninø, førfl meb ))rof. Pfaff i 
Jttel ftben tillføe meb $rof. 3iuoolp(?H iøreiføtoalb/ 9lor« * 
btfée« Hvdi'w fur 9tatur« unb Xrieneptøiflenfø^aft Ml ©♦ 
Jtopb« 1799 1801 oø 9teueØ nerb. Vrø)io i|lerl9. grantf« 
an ber £>ber 1807. er* Ciomø^rfd <6em. 23ibl. )U 2te« 
©t. 54*63. ^aU. terødn3bl. 1809. gebr. 129. <£ufetanftø 
^ibl. V« 8to. 3. p. 37*112.) 

Vf .3tatfen^ bar ban oberfrt (9« 25albwitiø jBe* 
mercfungen Aber »bie SDSirdunøen ber Oinreibunøcn beé 
C(ioen6btt Qt^en bie. 9>eft 5topb* 1801. oø paUoni mes 
bictnfte JBemarfninøer ooer ben i Cioorno berjfenbc ge« 
ber. tb« 1805. 

Zf Onøetff paa Spbjf: Crumpe Inqrtry into the na- 
ture and^propertios of Opium trpft 1796« 25røwnø 

©p(lem ber ^eitfunbt* 2ter Zb* oø 3obn JBrowné ©tot 
ørap^te. (Sin 3(nbanø |U feinen ©pffcra ber ^eilf« 
JCopb« 1797* 

3 Kafttø 23ibIiot^eF: ^rorlebeø laber Gøvanbet fig 
bebfl øjere brtCtrliøt oø boortebeø fan man bebft øjøre 
forbæroet ferft ftianb paa ©Pibene btttteliøt iøjen t XVIII 
9« 182.-225. fflffTrioelfe ooer et apparat til Canbetø 
2)ecompo|ttion oeb bet »oltaiffe Satterie. i Uyt 251 bi. 
1. 10916. Om åofopperne i 3ta(ien. tb. 480 86. 9b9* 
ftoloø« gorfaø« ill- 409 16. aBejfriDetfe ooer ennn5trøø« 
tanø oø. et 9>erforatortura meb en ©tebe. IV« 303 ns* 
Om ©tanøeøift fom SRibbel mob Sanbftp. ib, 411 o, f. 
Ubfofl tit en mebictnat yotttianorbnina JDrtfteoanbet an« 
øaaenbe. V 345*57* llnberføøetfe/ i goreninø meb Waiu 
tbep/ af Sanbet i SraminaØ i ©ietlanb. VJI. 176.-80« 
(optr. i Politivennen 1804 9co. 326) ©effrioelfe ooer 
to t gøbfetøfttftetfene anatomiffe ©amltnø oarenbeSoit* 
linøcpclopeo IX« 56:66« Cm SBarfelfonerø oø fp*be 
åBørnt 93ebanb(inø i 3*fanb. ib. 83*94* 

3 Sibliort)e( forHarøér: Om en i.Snbten bruøelfø 
iXaabe at forbebrc Dpiumetl narfottffe Øictninø« U. 
43 J 6o« 

(67> $08 ) S bee ftonMn**. Hit*. SelflP. ©fr. : ©em«t!ninger 
røer nogle mob fmittenbe ©pgbomme nøboenbige gon 
anftaltninger. 1806. 1. 97>i34* ttenMboig« »elejring i 
Baret 1645« 1807. I 224-48. 

S politivennen : 9logle JBenwfninger i 9to. 327 09 
390. 09 i Hiøbt)* -øeitoerie 1809 9to. 89»9<>« nogle 
*nm«rtainger oøev Jtjøbcnbaonf Oøbelifte for Baret 
1808. 

£an }av ubgtøet : ttZattbia* ©ajrtorpbo gefammelte 
©ojrifien, geburtobulfU unb p^pfiolo^ 3n$alté; mit 
(effen æiograpbic begleitet. Xort* 1803« 

©ctøeffer (gribtttø e^niian) æu* 177« 

vejlb. (Sapedan tit grebenOborg Ølot famt tit 2t*min* 
berøb og ©røn&olt SKenigbeber, JDøbe 1776. 

Oanffe gabter. Jttøbb. 1770* (!♦ «fc 1770 tto. 5O 

Sanfer om ©ejftligbeben i en ©tat« fb. 1771. 

£an bat owf. (Beønerø JDapbni*. 5tjøbb. 1763* gi» 
re af Cramerø 3>a6fton<prabi!ener» ibib, 1764« Den 
5Confl alt tb at ø«re fornøjet* ©orø 1767. Blminbelig 
Recept foc Oaarer og ffruetøfe fjerner« 1770* 

©ctøeffet (Sacob Xnberfcn) f. 1623 b # *9 

Sattuac i Sipborg, #an bøbe# fom Waabmanb i 
fin gøbebp, 1668« 

DUC politica do majeitate røgia in fepultura defunc- % 
f^orum et inauguratione fuccesforum, Hardervici. 1648* 
4to« Gratulatio ad Frid, 111, Regem Danic. ib, eod« 
folio, 

Prudentis Symbol ura Tandem facro phoønicis circu- 
k> iiDpofitum. Havn« 1653, 4. 

gpnfre ©faffpil, eyercetet paa gribertøébag b, 14b« 
ftoo 1660* £ a. et 1. (Gr en »i fe ooer ©taget, fom be 
©uenffe tabte »eb ftpborg, og begonber: Kommer, 3 
cimbriffe $elte meb 3£re. 8li»er af SRogle urigtig ttu 
jtreoen 3* ©. e<beftø>« fee ftigtefonflø «gifr lli. 291) 

©C^eibe (Sol)an Vbotø) f. 1708 i ?etpsig, 
buor ban« gaber »ar Orgelbygger, Sle» 1739 Capel* 
iriefJer bo*9Rattgre*en af Gulmbacb, fom var @tatj>oU 
ber i $o(jien , og jlrap efter »eb bet tøngl, banf!e 
«8>of. 1749 »ar ban i ©ønberborg paa Mi for at 
anlægge en mufttatø & ole til Unbervitning for Ung« 
vommen. 2)øbe i Æjebenrjatm 1776« (<onf. Uleu« 
fele serftorb, etøriftjl. XII. 112.13.) 

CEritfløtø røuffcu«. 1737, 2bet Opl. eeipj, 1745 (3 
aben Ubgaoe er SBefoarelfe af nogle rax»b tBerlet gjorte 
^nboenbinger) 

fteue grepmdurerliebev. &op$. 1749- 

Støutnelbe, ein ©cfcaufpiel. mit eincm JBorbertøt oon 
bcr fKågltøfeit unb »efaaffenbett gutcr ©tngfpiele. 
ib eod. 

©inggebfdtfe bep ber Gimvrpbuna be* ben »64enttt« 
4«n Sufamntenffinften ber mufitaUfo^en ©efeUfcbaft ges 
roibmeten ØaaUø. tb. 1751« ©er Stempel be« Wujml/ 
auf ben (Sin t ug ber regierenben X6ntgin» ib* 2752. Xbbitbuttg ber navtern QtøifU, ein Oratorium* itib. 

1753. 2br&nen ber Gfinber, etne ^a«fion«Cantate. ibv^ 
1754- ®" aobt bc * S55elterl6fcrd, ein Oratorium, XU 
tona 1754. 

gbbanblung t>om Urfprunge unb Xtter ber SRufif. *$ 
toøa 1754« (CBøtt. VUS* 1755' V* 149«) 

Sragitøe kantaten in bie flRu(tf fiefejt. gteniberg unb 
8eip* 1765. fou (4prd)ø t^acbr, IV.. 6te* et p» 4o.49» 
»ibliotb. per føott. Wiflu XIU 3430 

©<breiben an bie »erfaflfer be« neuen pertob. eftrift 
Gamling af abjf ittige ©trift- 0. f. »♦ *i*bb- 1765. (°«» 
foaret i gortalen til bemetbte Øorøefft eamifngerf 

3bie etO 

(€♦ 5. Weiefeø) Weine Sieber f6r *inber mit »eløf 
bien« gltnøburg 1766 fol. 

Xnecboten eine« retfenben »uffen- Eftbef (5topenbag«) 
1771. (Brit. Dotirn. 1771 91«- 2 3 ■> Xf jMrlfre t «»*« 
i famme *ar 2bet forbebret Oplag og to forfji tttge ©an* 

fte Ooerfattelfer« 
Ueber bie SKufifai. Gompofittom iZ^til Wpl- 1773* ¥ 

Aan bar af Oanff paa »pbff operfat en b*l ^ H 
beriblanbt »ietøø ©*aufpiele 1767. 2 CoU. »<*£• 
©øren itnubfen« *elbengef(bi4te. 1756- »runni*o «b« 
berfuglen« »effrioelfe. 1763* tferølcbø f rabtfener x- 
Xllabeil. ^olbergø |>eber yaar«. 1750 og n» OP<r» 
fattelfe meb *olbergø ee»net. »764* (rec. i wn. .a»3» 
1765. 688. Stbliocb. berfd>6n. XOift. XII. 114.) *)*** 
gabeln. 1751 og 1761. pontoppit^anø 9taturbtporie 
øon Wormegen Ml Spe il 1753.54. nette Xufl, 1769- ** 
O&nifcber 3Ctia«. 1 SJ. 1765- €• p. »ot^ef Sorbet* 
fiolb. 1753. 

©C^ertt (C^rijltatt Subrifl) febt b. 26 Sepfc 

1709 t SBalbenburg t bet $obenlot|Ie. Ctubfteb« 
i Xltborf og Straéburg. Sar 2)ottor og ?>rofefTor 
3uct« i ©øttingen, ba ban 1738 ble» fatbettil 5jø» 
benftavn, for ar »ære $rofe|Jbr Surt« »eb ttni»er|ite* 
tet og Snformator bo« jtronprintfon (|tben *ong 
griberil V,) gi! 1743 Jtaratter af SufKrtniab. 
»le» 1748 tongelig ^)t(ioriograpb/ men fotlob 1749 
Sanmart og b(e» Stbliot^etar og ^iflortograpb i 
4>anno»er, b»or ban bøbe 176 1. ($ané SStogra* 
pbte i *6fd?ing6 tebcnegeføit&ten 3t« SbttU 
conf Sut>me famUbe Øfrifter III. 29. X. 29. 
Uteufele perjlorb. ©(btiftfl. XIL 120= 23.) 

Xbgebrungenc Xpologie »iber ba« ©erfioV, ai< ob er 
an ben neuiio> publicirten flagen tTIofiø einigen ** 
tbeil b&tte. Xopenbagen J74°* 8* 

De jure rcgia Daniæ prohibendi navigation es et pi* 
fcationes exterorum in mari boreali contra noTisfimat 
Itatavorum praetenfionei. Uavn. 1741* 4 t0a (©te ©o)le< 

gelø 9taturret 11. 228.) 

Dispp. Havn. 4to. De regii Vandalorom tituli Dania 
r«gum origine parricula 1-lF 1715-, H« couveniemia «t 
differentia juris publici et privatt 1744« De ratione 
belli. eod« ann. De Buccellariis, 1745, («J>ewf er CO 

npcre Ubgaoe beførget af 3. S* 3"0tøt LipU 1780* 4*> 
De Muiuo« I7^4i ( S 29 ) BrtticA philofopbica. Hein. 1745* 8« Compendium« 
Etbicaa philoC ib» eod, 3. 

Leibnitii Protogea. Gottingn 1748* 4» 

3 ^dtlttøe WMiOf^cf : Declamatio contra imperi- 
toa judicea — inbført i £øm« 5. p. 432*'76« 09 Oratio pa- 
rentalis in Chriiiianura VI, i Som* 9» p. 551*658« 

3 tHbenfltøbcrneøfelftabø 6f rifter: JBe&i«, at SDan* 
mart ttte nogenffnbe i)ar caret et Eejn af bet t^bffc 9ti* 
ge i 2ome 1. p. 87*196. gortfatteife af benne SJtaterte 
i Some II« paa. 171*250. 3 biffe Cfrifter« latinffe 
£>øerf. i Som. i. p. 87*194 og Som. 11. p. 177:252« Om 
•Jtongerfget 9lorget albgamle Srtycb i Som, 11. p- 309* 
374. i Satinen p« 3i7 : 84- 

©C^Cfbe (9Ketø) gn Sonbeføn, føbt i Sejr* 
flob t Cøibtngbuf 2Cmt. 1737 bleb l>an 9tegtment*f 
ftriber over bet •©ronntøgbørgjr'e SRptterbiffrict t 3»f* 
lanb. 2)øbe fem jtammerraab 1762« (tonf, jRtø* 
benfc. 2tøreøfefont. Cft. 1762 Wo. 89 ) 

Om Jfatfagen til Solfemanøet i Danmarf — inbført 
i Decoacmiftr tttag^in 5te 2ome pag. 21/ 

9togte »er« tnbferte i TJiborger ©amlcr 1773 9le. 13 
oø 92o« 22« ogfamnifffeb« ietanbetfto* Qubt Sareife bet 
vift af SBenneftet* Sanfunbigjeb* 

<5c^eR)erttP (Sen* S>ebetfm) føbt 1499 

af Sønbecfot! i .©felbernp i gpn. 1544 *«* fan 
Saccaiaurett* $bifofopbioe et gRtbtcinø* og bereftee 
SRagifier. 1551 g>rofeffbr $t)»|i<fé i Jtjøbenbaøn. 
1553 Sattaiaurené ogflbeniDoctot SKebtctn«. 1557 
Siffop i Sergen. Søbe 1582. (tPinbinø* ©♦ 
90:91.) 

Mcdica Tlieraata dø purt ibus humant corporis« Hafn. 
1554« (ubentøil in patentij 

Unbenriining af ben betttge CSfrtft om ftbab en Gftri* 
ffen ?al fcotbe om afgubiffe fBitteber. Jtjebb« 1572« 8* 

@$etøenip (Debet Senfen) «øn af 3**11* 

forrige, føbt i Sergen 1571 b. 7 ©ept. ©epone* 
rebe fra ©orø ©tøle 1593; SRejffe 1595 til SBit- 
tenberg* Jtom bjem 1598 og bit* 1599 Gapettan i 
fDtanbal. 1604 ©ogneprfcji fammeflebé. 1607 
eiottpraji i firibertøttorg, 1608 ®ognepr*|t til 
grue Jttrff i Jtjøbenbaon. 1622 Sijfop i fcronb* 
tøenu JDøbe 1646, 

eigptabtten over f>ebet Ørom , fcangmanb i Sronb* 
Ijem. JtføbJ* 1631. 8* 

@d)e(6erttp (Sen« $ebetfen) ©øn af 
9lttflførrtgt, føbt i 3Ranba( b. 14 gebr. 1604 2>e« 
ponerebe 1622. 8? ej tf e tit SBittenberg, tom bjem 
1631 og bien (Rector i ?*mb. 1636 ©øgneprotfi t>eb 
Ztamtirten fammeftebé. 1637 .£øfpr*|h 1639$«*!* 
tit <Ricø(ai Jtitte i Jtiøben^abn. 1649 Sif op i 
Sergen. 2)øbe 1665* Disputatio de qraftione an {oAi posfint bene ope- 
fari et legem Dei implere* Witeb. 1630. 

@djef&enip (Debet Senfen) eønaf?R«|?- 
forrige. ftejfie fom ©tubent ubentanbe og bøbe i 
fine unge 2(«r i Sngettanb. 

Annotata Anti Grotiana ad Zachar. Gap.f^ io f ir»> 
Witeb. 1667. 4to f 

@C^eCl5erup (S«iéW SRorfenfen) f . 1587 

i Ctelberup i gpen, (»bor gaberen, SRorteit 
92ielfen SReéting/ t>ar $rarfh 1619 b(en SD?agU 
(ler* 1620 Conrector i Ajøben^abn* 1622 8tec« 
tor i 6orø» 1627 ^>cof. Søgicet beb Kcabemiet 
fammef?eb6* 1632 Sogneprcejt i Sorø og 1639 
9>rofe(for geologi« tiQige* 2>øbe 1640« 

Oratio de Julio Cæfare an juHe lit intcrfectuf, Wit- 
teb. 1614. 4to. 

^pophtbegma Cbrifliant Frifii Cancellarii Danici« 
fides calnoiflica e/l mauus Thora«, oratione illuAra- 
tum. Havo, 2638« 4t0. 

ttnbert)i<ning om berel, fom Gatfgfteb ftulbe aroe, 
gubbcmmeiige Uboatgf (fe til bet eoige gio. ib. eod 9 g. 

3efu Gfrijti 7 £)rb paa &ot\tt, ubi 7 $r«bitener. ib. 
1640« 8* 

* Lutheri lactut Ghriilianoram irr morte et epultura 
defunctorum paa JDanfP ubfat* ib« eod. 

. ©tOe^erup (O^e) m» 1704 »mtmanb 
ober 9lorbianbene. (Jjebe Sofengaarb t ©relanb« 
9>rcrfiegiclb. 2)øbe fom Sonferentøraab 1751* 

tttbrag af Tfmtmannené Gtøelberapt SSeffrifnina ifmcr 
norffa SKal)l(lr6men — inbført i ØveiifFe Veteitftapøt 
3tcab. ^anMingar fi?ol. XJ# for Har 1750« pag, 171178* 
iDctte utbrag er forfattet af Sijtop SroøaUtu** 

@C^ef»ett (Xnbreaé) fø« 1738 i norbre 

Sronbbjemd Timu S(co 1771 $rcefr tit Saurbigen 
og 1775 ti( Ganbefiorb 9)ræ|legjetb i gaurcigé ©ret?* 
flab og $ro*fi i £«uroig$ ^roujlie. 2)øbe 1799« 

Seftriøelfe ooer gaurøigt ©reøffab. ifte Gttfttt fob« 
rattet i 2opograpt)i|t journal for ftorge XXVII ^« til* 
ligemeb Stillag af 3. C« 23erg* 

@c$e(len6cr g (Vnton £)»o) en tpbir ©tu. 

bent, ber Met> i)ørrbet cg tebebe nogle Tfar i Xjø6en* 
(abn fom Unberofftcier, (gfter (In Silbagetomfi til 
Spbftianb ubgab l)an 

greie SBemertungen fiber Copenhagen, 1796* (rec. t 
C&aArttpø Hrcbiv J - 537* conf I. £fr. 1796 p, 480« 
Cilltueren 9to« 4849- 2ljøb^ Sf liberie. 1808. p. 394.) 

©C^ereWfett (GarlSeopoIb »on) f f iOTefa 

lenborg 171 8 b. 7 3 ul ^»^ S^ber bar Capitain 
iru6(T|t Sienefle. 4)an ((eb ©tubent igtofioct. ©at) 
GHp paa pn gabrtnearb i 9tu8Janb før at bliu teb 

(67*) ( 53<* ) ten etunftlliif* Religion , øg traabte 17371 banflE 
Artgétjenefie/ ^t>ort ban avancerebe tti SRajor. 1760 
biet) ban 2}icelanb*bommer t Jpen 09 1772 t>irteltg« 
Døbe fom €onferent*raab 1779« ( con f* ®uc)m6 
©trift. X. 44) 
. Seben bed 2pct>o von hofman. Gopenb* X754» 

ttZably ©runbrøje bet ©taateuntcrbanblungen. : au* 
bem gran d 6f. tt?it>. 1750* 

$at>bt 2>el i ttacfrr« v*m 3ufianbe bar IBtflénftS« in 
IDSnmarf. 

@^et)(ttg (tøangrim) f. paa $elgojiab i 
Sbingøt ©øffet paa 3*lanb , bt>o* ban* gabet oar 
sproujt. - 2>ep. 1804« SBar Vlumnu* i bet pceba* 
gogifle Seminarium/ og ble« 1810 Vbjunct t>eb Be** 
fefieb latinfie ©fole paa 3*lanb. 1817 Doctor gtøw 
lofop&ice. 

5trtttfC ttnberføgelfe om et $ar ©troper i ftotutpa. 
— i ØPanMnav. Belfl?« Bftrtfe. 1810. & 175« 220, oø» 
faa fetrfftlt aftrtft., t , 

Obfervationes criticn ad qYædam Bruu Ciceronis lo- 
ca, Diaf« inaug« Hafnias 1817. 

<5cf)et>(tt(J (3ol)n) f bt paa Worblanbet i 
3*(anb, greqwnterte Æjøbenbaon* latinjfe ©fole i 
Vårene 1761 * 67* SBleo ftben ©!ole$olber paa 
Vmager. 

Den 3bie IBog af Curttuø forbandet. 5li»bb« 1764. 09 
Opmuntr indtale til bet np 3ejiamente* flittige gafning 
i ©folerne* trptt fom tfnbang til <Ro. 26 af be larfce 
Cib. 1767/ (formobentlig begge af H« Babl.) 

©ctøetøetup- eec: bel« ©c&etøetup 
ui* ©f jetfcerup. 

©cijjermatt ($«*) føbt 1729* »m>o»« 

1749 ft a 8toe«!ilbe ©fole. 23ar 1756 Viumnuø 
paa Gommumtetet. gfterat bat>e conbitioneret ab* 
fftUtge Var i Sjøbenbatm ble* ban 1766 ©orenffri* 
ver i Sbune/ Vabøjgbe o. f. »* 1778 i ©eløt 09 
Subalen. £>♦ 179^* 

Prodromus pathologiæ pfjcliologic*. DIfp« Havn,, 

^758» 8. m 

©oerfat yoefle for |>oeter og 5tonftbommere. f. 1, et a. 

( Jtjøbb- 1762,) Jtorcfo ttad)t. 111. 427 ♦ conf. Bnebørfø 

^ilftqer 9to. 157.) 

gorføg til fri yoefie t bet banffe ©prog. ijte GU fb« 
1765. (r. i be BorøefFe Baml. 2ber ©t.) 

XMtaireø SXerope- ooerf. — i Sortøg * b* Wønne 
ttit>. 2bet ©t. (r. iBor*efl?e Baml. 1 \&t. pag. 7519, 
I.i£ft. 1765 9io. 11. b&orimob Xutor foarebe t Øco. 12.} 
©oar fra ©everut paa fctirborffl Sofftrneø fcptfaltgbeb« 
ib. 3bie ©tytfe. popee gorføg om Srittqøen/ og San* 
fer oet grib. Vtet £ig. tb. i 4be et, 

9logte ©tpffer i bet af {føbtntbtrg bef offebe fBtxt om 
be Olbenborgffe 5tongec (conf. jicneborg tg PrabO og 
formobentlig 9to* 229 i Bitcc&orft patriot« Caftaer* <5$f fter (6&rijlen) føbt 1739 i Sngertfe* 
i 2farbu* ©ttft, t)\>ox b«n$ gaber t>ar en oelbat)en« 
be ©etvejerbonbe« ^pan bleo 1775 abjungeret og 
fucceberenbe ©ecretatr og Bcetoffcber t>eb Jtjøben« 
bavn* ^poff og ©tåberet. Søbe font Vtfeffbr i 
benne Slet 1802. 

Øcaaneblige ffiefjenbtgjørelfer af atte IBreoe eller 2)ociu 
menter, fom i Xjøbenbaond $oU og ©taberet ete fojie 
og protocottrrtc. Jtjøbb. 1790*1801. Sieo for Varet 
1802 fortfat af SBogbolber £). 6. ©orcf. (conf. 1. £ft» 
1792« ®. 556. Bratifr. iurifc, 33ibL l. 394*402. ^ei* 
bevge gortate foran bani Poliei|or^ør/ famt foran baat 
Gomoebie Ponner og Panner.) 

@^ittnerup (»eber) f. i 77 8iWart«SBaiu 
neb i ©finnerupi Valborg ©t #/ b^or ^anø gaber 
t>ar SSonbe. jpep. fra Valborg 1803. 83(et> 1808 
perfonel (Sapellan til Sier i 9iorge. 1812 ^jelpet 
præfl til ^iiler*let> og Aaaflrup i Vatborg Qu 18 17 
©ognepræfl til JBfjoer i fåmme ©tift. 

9>(an til et norff ttnioerfttet, et $ri*|Cuft — inbf. i 
be af @elf?abet for 9torge* »el uogione ^tflor* pbiloi 
fopb. Samlinger 2ben £>eU 

@C^l»e (2<n8 ^a») f t 17l 6. »(^ 1749 
$r*ji til ©rcefleb og SWorura i ©ieKanb. Søbe 
180a 

Grunbregler for ben $rifieftge bteligiom JtjøbJ. 1790* 
(I. Æfr. 1792 9lo. 10.) 

EucfaAriiiicon N # E. Balle dicatum. 1798. (Jriø 1798 
IV« 3430 

9togle enfette Ceiligbebeoer«« 

©cT)ttoe (SauribS) ft 2677 b. a 4 »ecbr. i 
©fit>e / bt)or ban* gaber var <&anbe(*manb. Z)ep. 
fra Siborg 1697. Sar Vmanuenft* t)o* Korner. 

(vid. Horrebovii Opera III. 247J Sle* 1710 
9>rof. mathcmatum iuperiorum oeb Jtjøben^oøn* 
UniDerfttet. 2)øbe 1711* 

Dispp. Havn« ^to. Synodus chronoxeutica £. de con* 
junctione Saturni ét Jovi§ # 1702. Rudimenu Georoe- 
triæ, eod. a. The fe s matheraaticæ 1703 et Optic« rfo+ 
De dimenOone telluris« 1705. 

Vlmanafferne for Vårene 170H12 incluflw« 

©$tøe (SUctt) febt af borgertig Gtanb t 
©fit>e 1694 b. 8 Vug. Deponerebe 1713 fra Su 
borg. 1727 blev Sapellan til £>omfirfen i 83iborg 
1731 ^ofpitatøpwefl i SRanber*. 1732 ©ognepraf 
i Slinge i gpn. 1733 til SBolbum og «ube t Var* 
bu* ©tift 03 6abinet*pr*fl $0* Gnfebronning Vnna 
©op^ia paa (SlauMjolm. iDøbe 1764« 

eiøpt«bi((n nn Stouias Vtm« 6»pKa. Jtj»ii, 
1743. 4*«. ( 531 ) ©ubé Omforg for fin Jttcb — en eanbemobeprabifen* 

i Se f mon es ad Clerum 9io« li { VI Gamling« 

@d)tmme(man (@mfi #enric& ©rm 

•f) ©re»e til 8inbenborg # Ribber af elefanten, ©tor* 
tor« af Dannebrog 09 Z)annebrog*manb , ©efcejrae 
©tatømjnifier m. m,j er føbt 1752. £anl gaber 
trar gennet) Garl @ret>* af ©4iinmetman, {Ribber 
Af elefanten/ ©rat«mint|ler, 09 ©fatmejter, $»tt 
»iograp&te }a»e* i 3. B. gøft* (CUo. 

Sale »eb gefren i anlebnfng af bet norffe ttnfoerlttet« 
©tiftelfe b« 11 $ec« i8ti. i be bcrom ubgione gorjanb« 
Xinøcr ©♦ 96*103« Zalt i IBtbelfeipabet i Jtjøben$aon, 
inbført i ©elffabett 3btc IBeretning ©. 38-52. 

@$jøtø (Satjfen 8ub»tø) føbt i jtregomet 
©ieDanb 1769, $an* gaber, Bertel ©ctøøbt, »ae 
«£anbel«raanb i grtbertøfunb, $an* SWober »ar 
nørff. $an bep. fra griberitøborg ©fole. 2agbe (19 
efter Gfteraie, 09 ble» anfat »eb ©afpeter»erfei i grU 
berittborg* Døbe 1816* 

SourcrcVø <bemiffe 3>(iIofopr)te« o»erfat« ÆjøbJ. 1797. 
Ooerftgt af ben djemiffe Cibenftab, af jourcrøy, øoerf* 
09 forøget- tbib. 1805« Segge i Octa». 

(5c^jøt>te (SRattøiafi) fø bt b, 9 be Sanuac 
1750 i 2Ufen«, r>t>or (an* gaber »ar ©ebemanb 09 
©nebfer, Seponerebe 1765« Gonbttionerebe ab« 
Pitli^e ©teber i gpn, inbctf (an 1786 Me» $r«fipaa 
Tfoernatø. 1788 til ©n*be paa Sangelanb, $an 
bøbe 1803* 

$an t)ar omfat Xbfb'ltfgt nbaf Olla potrida, <5bx* 
ringut>e magasin, ©Altøer* &riefi9ed>fel 0. f. ». fom 
er tnbføTt i be 3oerfenffe almennyttige Samlinger« 
1780 o* f. 

<5d)j<mnfttg (f)efc«) »rober til ben i bet 
»ormfte gepicont aben Det ©. 337 anførte $ro»fi 
Sergen £et& ©dtøønntng. Jpon ble» ©øcabet 09 
auancerebe til at blive 1769 Gapitain. 3fføtt fra 
Staten 1781* JDøbe 1813. 

Xlaøe 09 gormaning til røgteffab af en gammel grø* 
fru. £jøbb* 1771« 

<&an< i bet røormffe Serieon 3bie $el 6« 984 na»nte 
fcollectanea b(eoe i8<4# 1f*l9< fceframente,! efter ban« 
*>øb ffjanfebe til Untocrfitetfbibliotbefet, 

©C&jøtrøtøg (Cfou« Urftn øø ®er$art>) 
6ee: ©Ct)MUn<J* 

@C^ jømtrø (9tkH) føbt 1743 P«a Utffrup 
i 7fot$u9 ©tift. Sarrte elementerne af fBlixfiUn 
bo* fin SWorbrøber Organ ifi X fptfen i $orfen& 
JUra berefter til Jtjøbent)a»n # (»or (an nøb Unber* 
bilmng af GtyiU, tigefom et $at Sange af Sa$ t damborg. 1775 Me» fan Jtammermuficu* (o* 
Jtongen. Døbe 1798. 

JCirfemelobierne til ben ni) »falmebøg for Claberet, 
*l*bb. 17HU i SRobefQrraat* Ø^oralboø* jøib, 178^« i 
»obeformat, ©angbog tUn bc Sange og »falmer, 
fom tnbeftolbe* i ben np »falraebog, meb berc« sRclobier* 
ib. eod. og girejlemmige (JJoralfange* ib f eo<U (aUe ^ 
rec* i U «tt. 1783. 9lo« 34«) 5 

©elffabéfange meb 9lober« Ml ^«fte. ib* I783»85* 8* 

Pcrgolefto g»u(« til ©tabatraoter meb ». (0. ©«*, 

ronø bertil fatte »aéfionéfang, ubgioct i et Ola»erubtog* 

gorjlag til Jtirfefangen* gorbebring, mth Jfnmarf. 

ntnger om 3Bebe« og 6ørgefange# æ.oe og Jtirtemuiti 

tene 3nbretning« tbib* 1785« 8» p 

3toep tttanepen au< bem ®<i)Uitcifåol#. @efanabnAt. 
mit SKelobten får 8 ©ingftimmen, tin partitur wwt 
p. «. Z>a4>. \b. 1786« 4. (| t *rr. 1788« p« 332,) 

©pmpjonie til &j«rlig$eb uben ©trøinpcr af Scala« 
bvini, inbrettet for Claoeret* ib, eod # i I. 3fn f r øa 
©ange, aDioertifTemen« o» f* ». af banfte ©pnaefrnfffr! 
inbrettet for etaceret 1-JI »inb. ibib. 1786,89. »Ian. 
binger for ©ang og 6ta»eret* tbi** i?87» CL lEft. 1788 
*o. 16 it. 179* Wo, 70 7 

@C^jøt (Sørgen Xnberfen) ? e »ebe 1758 f 

Jtjøben^a»n» 

Om be i 3pUanb øbe liggenbe $ebemar!er* Optaaelfe 
og om en beqocmmere ?>log — , i (Deconom, røagaj^ 
m. 113* Om Gngbunbend gorbebring, om *aoe* oa 

• ©fo»ocert m. m* ib* 127* • 

©C()jet^ (»aøib) g« gt rtaian»/f. 1700, 
»ar førH Gonreetor i G^tifrianift ©fole omtrent 
1734/ ** ^« ^l« 5Kagi(!er. »Ic» pben ©oane* 
prceft for groen* 9>roef}egielb i ©ubbranbébalen, 
forfra (>an 1751 for enatftht ©fpib ble» meb 
|)enf(on entlebiget^ Se»ebe fibeni jtjøben^avn, b»or 
(an bøbe 1779. 

•K Cm ^' a,,l \ inc * *&**!• J 7&^8»o* (oøerfat paa apbfP* 

Om be norffe ©jerge, inbført i ©eeonomifT røagaj. 
Som, li. 117. yaa Spbff i mengelø jeopenb* S»aga^ 
JJ* 225,'54* 0m ® al « fl ^ ©»beforn, tfer ben norffe 9tug« 
Som. IV. p. 217. Om ben alminbelige ganbbntbolbing 
og ifar om en 3orbebrugsffole. tb. 293« Om ©tiaferi 
ften til ^ufe* Spgning« tb* Som, V 4 p # 171, 

©d)jøt& (3ené JRibberman) f. i jtjøb ln , 

(a»n 1756* £)ep. 1773. »ie» 1778 2>ecanu6»eb 
Gommunitetet. 1781 JWagifrer 09 famme »ae Wec* 
ior t JRanber«. 1788 ?>r«efl i SBejie. 1804 i SBaU 
Itrup i ©ieUanb* 2)øbe ^816. 

1 

Disp. de differenti« inter vaticiniø Sacræ Scriptur« 
^ét oracula Gentilium. Partikuli 1^ Havn. 1776* 

Zalt paa jtronprinbfené ^føbfeUbag« JBibora 1788* ju 
og et $ar anbre.enfcUe tejlig$ebf taler* ( 53* ) @djj*fc (Simon Sfrtififon) f. 1782 i Jtjø* 

benbavn, f)oot ban« gaber et Gafferet *eb bet bor* 
gerlige 2aane» 09 2i*rentefetf!ab. JDeponerebe 1797* 
1804 biet) furnumerair Gancelliflt ©eneralttetet. 6r 
hu SBpfogeb o, f. 9. i SKartager, 09 $ar *rtg«raab« 
Jtaratter« 

4>ar omfat éølobrntluppet af £03^11 e. jtjøbb. z8ot« 
ftinalbo tømalDini, et ©fuefpil. ib.eod. De førte 23rø* 
bre, en roroantij* $tftorie, 1805* SRajarino ben ftore 
ttøoer. og mere be«ltge. 

@C&tø# (?>eber) føbt 1770 i ©taaanger. 
$an« gaber, Gancellteraab ©øren ©c&jø&, *<" ©o« 
tenffrtøer i ©unbborblebn« gogberie. fBar før ji 6a« 
trenet \>eb £olmen« tfitte i Jtjebenbatm. 179S ble* 
tejlberenbe (Sapellan til SEingoolb i 2ronbbi«n« og 
1804 ©ogneprcefl til $p«n*« i Sergen« Stift. 2)ø« 
be 1805. 

SEanfer angaaenbe dt 09 *nb«t i &ore Ætrfeffiffe.. 
inbført i tftiiien?a for 2Uguft 1800. Øtoøet om be reft> 
berenbe fcapellanier i 9torge, ibib. for 3unit 1801. 

9>r*btten paa greb«fe|ten. Sronbjiem. 

@C^(ege( (3o£an ©lia«) føbt i 3»ei«fen 
1718 b. 28 Sanuar. $an« gaber t>ar 3ob«n Sri« 
berid) ©bleget, GburfapiJ!2fppeUation«raabo8 ©tift«# 
fpnbicu« i 3Rei«fen. iDrog 1739 til Unioerfitétet i 
Xeipjig. 1743 tom $an til jDanmart fom ©ecretair 
bo« ben fadjfifte SWinifler t>eb bet bonffe Jpof ton 
©pener. »^1748, efter SKintfhene« »et fen tin« 
øg 2Rolt!e« Sorflag , $rofe«for $iftori* et $o(itice« 
t)eb ©orø Xcabemie* 2)øbe 1749. ($an* Sio« 
grapbie foran 5ter Stbwlaf ban«3Berle. conf. WTeu* 
fele røjtorb, ©c&riftfteU. XU» 195« 3£r&etiø 
JLejriccn IV. 497*521.) 

Der grembe, et Ugebtab/ itjø&b. 1746. 8- (om ttnlebi 
wingen til at bet btrtc op vid, i&ngcløtoftø annaler 
1806 p. 292*93.) 

ftbeatraiifte SBerte. ibib. 1747« Stptr&ge sum 2>Jn. 
Sbeater. ib. 1748« 6\ 

(Bebicbt auf bie ©ebart be« Jtrønprintfen. ib* 1749* ! 4* 

Coojectura pro concilianda veteran* Danorum Hiito- 
ria cum Germanorum rebm geilis. ibicl«, eod. 410«. 

CfobAn ttluiø Bd)legc(e ©erfe, (eraulgegeben non 
2M>«n ^ctnndi Sctøegeln. kV Sbett. AopenQ. u. fcetp*. 
1761*70* 8* irec« i HorPe Bdnijcbe« CJournal 1 S* tv 
€^t. p* I29«48» 3&ibliotb. Oer \d)bnt TDtflT* VIII. 101. IX* 
eg. VZcue »ibU ). 36. 11. 323. 3Uø. tDeundje »tbl. 
VS. 1 6t. 6. 166*75. XV iBanb.et^i. ®> 231 '330 

3 briefe berfibntrer »Detitfc^en an »c^mer, etat« 
garb I794* Pnbeé G. 30*54 nogle SBreoe fra 3* 9« Ød)le« 
gel. eigelebe« JBrroe fra (am ttl^ageborn i^age^orno 
•f Cf^cnburg ttbgione..poer« tVerfC5ter2(. C.284'99* (5d)(egef (3o^an ^etntt^) £en 9?(eflfor. 
rige« Srober/ føbt i 9Ret«fen 1726 b. 24 9tot>emb» 
1745 beponerebe ban oeb Untwrfitetet i Setpjig. 1748 
b(et> b^n 4>ofmeflcr b«« forrige ©tatbolbec t fRorge 
og ba t)eerenbe ©tiftamtmanb i $pn @reø Sbrifl. 
Stanjau« pugere ©ønner, rneb bt>i(te t>an 1758 fulg« 
te til ©orø/ og ^avbe farome(!ebe Dpfpn meb bere« 
©tubertnger inbtil 1760, ba be forlobe tfcabrraiet 
%an biet) berefier ©ecretair i bet banfle (SanceUie og 
enbnn famrae Hav ^rofeffor Philofophiæ deGgna- 
tus. 1770 be^ttfet til fucceberenbe ^ifloriograpbu« 
og Sibliol^ecariu« regius. 1776 biet) SReblem af 
Gonftftortum og begpnbte at larfe og eramtnere i Qu 
porte og Øeograpbie i SWølman« ©teb. 1778 biet), 
efter SRølman« Søb, birtelig SibliøtQetar. ©jocbe 
Varet berpaa en 9iejfe i Spbfllanb. £øbe fom 3«- 
flit«raab 1780« (Sibrag til ban« Jet?net«beffrtt?flfe 
af b^m felo i f)anl 1779 ubgrøne ^Betragtninger over 
Seurnaler. conf. Uleafelø verftorb, ©c^rifrflell. 
XII. 195^97. 3ir0enø iler i con IV. 534*37«) 

©efetf d)te a{jc((!ian be« lVten t)on &. ©lange, fiber« 
fejt, furger oorgetrugen, unb mit 3ufdften ermeitert. 
l-lll ©ud). Jtopenb* «• l*W* l 757'7^- 4 tl >. ((Bøtr. %n$. 
Z758. «. 275. 1773. @. 1173.) 

De initiis reiiauratorum in Dania facrornm. et |)ro« 

gramma i 2CnIebning af KeformattOKéfeflen. Hafo. 1762« 

fol. Og O ratio ds optime leiormandimodo. ib. eodLsvo. 

.Vføanbling om bet banfte eprog« gorbele og SXarigt 
ler i Sammenligning mtb bet tpbffe cg franffe Sprcg. 
ibib. 1763« ©amme paa SpbflP, ^leemtø. eod. a, (ee 
tee. i ioifo Uacbr- M. 174*89. og Xnmcrtntnger ber* 
ooer ere inb|ørte i be ©orpcft'e Samlinger 2betet- 6* 

V« s 370 

Gef<b(4te ber Mntge non iDdnmarf au« bem ©Iben* 
burg. eramme. mit »tlbniffen, gefto<ben øon 3. ©♦ 

?|)rei«ler« 1 Sbeil- Jtopenb« 17^9. 2ter Z$tiL Ibib« 1777* 
otio. 2tf ifler ZtyU er ubtommen 2bet Oplag, tbio« 
1771« fol* og ooerfat paa granff af Cpamptgny ubfom 
ben i Xmfterbam 1776. 4to. (rec i Cnr. 3oum. 1769 
9(p. 33* ttUg. O. »iW. XIV «. 136:41. og i <Bbtu Ti. 

§69* 1 185- atcr *^b« i <£6tt. 2f. 1778« 521. Mi 2,1). af 
nnbvig i Arlr. CllfFuer 1777 9to. 36.) 

Gammlungen jur bintfa^en Orfcr>icf)te SRånjfenntattT, 
JDecononue unb 6prad)e Ml SBanb. Jtopenb- 1 771. -76. 8» 
<&eraf er: Ueber bie bdnitøen ølet(b«rdtbe — fdtrfiltaf« 
trpft 1774- 

jDdnifcbe 8leifebef<breibun^en unb anbere benfnrflrbige 
^anbfdjriffen in ber ©amlting 3ur Wn. »Befcb. 6berfejt, 
ibib. 1776^ 8« 

Dm bifrortyfe gorelaéntnger, ib. 1778« 8* 

f Obfenrationes critica etlhiAorlrao in Cornelium A>- 
potem. ibid.|a.^ 410. (laroe Æfr. 1781 9^0. 34. og t 
(Bitt.jX 1778. 3. 780. i Rrit. CtlfTuet 2778 9to. 35.) 

Oratio in memoriam Petri Holmii babiu« ibid. eod. 

410. ooerf. paa JDanfE af & ttyernp. tb« 1779. 4. {(LtU 
terafuriournalen 1779, G. 362^66. 1780* 277*82«) r ( 533 ) Betragtninger ener Sournafer og J«rt* ff ibeinVr i 2f n# 
lebntng af nogle 8lecen|toner i t>e* critifTe CilfFuer. ib. 
1779. 4*0. (tf c i /litteratur journal for 17809. 80*87«) 

«$an (ar ffreoet JBetragtninger ooer banffe ganbfor?/ 
i ViX>. eeljfc BFn XII iDc( 6. 51 ' 64* Xffftlbring af 
2)aamarfø $iflorie fra bf n cclbfle 3ib inbtU 1523 i Cra* 
mero gortfettelfe af 25oøfuet i 5te ©elø ifle Kftcling« 
3« *. »inøtøe* ?fonct i Horfd ©ftniftfceø journal 1 

IB« ateø ©t« 9lcgle Crew i Leuretjur U Danmark, 
B«marqves fur l'&dda et 1« Mythologie du Nord i Mer- 

cure Danois 1755. 3un« ©♦ x*i6» %\xU I47*93» $ortate 
til TDtrnerø Clapsø. 

3 ^f«a ///ter, Unlverf. Havn. fom Ubfom I778 i 

ttaart, er af (am fra pag« 357*414* foruben ooenanfør« 
tt f)rogranvøg Sale af 1762/ tnbførte tria program ma- 
ta: de diflicultaiibus in biitorica veritate indaganda ; 
de fiatu rei lirterariæ in Dania fub Rege Chriitiano 
Vto. et fub Rége Frid. IVto. 

$oti (ar omfat: Congreveø double Dealer paa 
2obff, unber Xitel af $er Brgliflige« Jtopen(« 1756* 
Cfjomfone GopQoniøbe. leipi* 1758« CÉjuøb. ftgamems 
non unb Coriolan* Jtop« u. fccipi« 1760* Sraurrfpiele, 
au* bent <$nøl, 5Cone*(. 1764* «e(rreicbe GradfKun&en> 
auø ocrtajitbenen ©praten, l-il 3(eiL ttipi. 1768. ttt- 
^ftbnerø Srauerrebe fiber ben ©rafcn JBernflorff« ,$os 
pen(. 1772« Carflenø om aabne JBocater* føleboirfning 
til bet poetifle ttbtnsfø et pr Fe — inbført i tteue 23tbl. 
ter !*&»♦ UttflT.lV.V S(« »ogle ©tgtter i be 3 førfie 
Sinb af be alminbeL 8teifebrftrioe(fet/ operfc af t&ngelft 
fQ* £nbff* 

£*n bar u©gioetDeconomiffe|>rUjfrifirer«5tjøb(« 1774* 
*♦ 3*fr«* ^ SAØ Bd)le9(lo SBerf e i 5 iDele , (øoraf lu 
©en 3»>(. HU ©aVegelø er ubfommen farftilt« Jtopen^ 
«. tetp** 1770« 

$an (ar forfattet Øtecenflonen af 3« 25at*nø *n»ei* 
(ung *ur ©tøu ©pro<(e — inbført i £orf Dan« 3»ur* 
nal 11 Sanb xfleø ©tu<t, og af »bfrro. Acta pacis Oli- 
ven/is — i fcorfø jortgefør* #*d>r. Hl ©♦ 3tei GU i 
^ln« 3*urm 1 8« iØeø &u og i Baront! ungen 3ur 
Mm (Beføtøte ater IB. 3teé ©tuo\ 

ehioelfe til tujcborf — i Hujftørfiana p« 497*502* 

<5$(eget (Sofcan gribericfc SBil^e(m) 

Cm af ben 9lceflforrige / føbt i Aj*ben(at>n 1765 b. 
4 £)cto6tr» Seponerebe 1782. S9Ut> junbifE iDe« 
canut t>eb Sommunttctct. 1786 rrjfit mtb fongtlig 
etipenbiura tit @øtttngcn og igicnnrm be øflerrigffe 
!Reberlanbe til Jonbom Xom bjem i ®tpt, 1788 09 
concurrerebt meb Colfc 03 (Bubenratr; om bet b w 
orbentitge iuribiffe ^rofeeforat« 1789 *(<» Vbjuncl 
i bet -nribiffe gaculiet og 9be Octob. famme Vat 
9rof« Jari« ertraorb. 1790 Z>"tor Suri^ 1800 
9rof. 3urie ørbinariut. 1801 ubnoet>nt til 6te £>e» 
puteret i bel banfft GanctUit 03 6(ef for ifte 2)e» 
partement, men 1803 beflemtr« (øn til at otbbiibe 
flt Grobebe fom ^rofeffor 9tb Vcabemtet og bltx> ben 
15 Ttpiil Dirfeltg (Statéraob. 8 3<tn. 1810 blt\> (an 
»ibber of Dannebrog, 0^283«« i8i2<Eonferent6raab* 
(^anø Xutb6iosrap(te i be i Xnlebning af JTongena 
gormøttinø 1790 Ubjtottf Acta Aeademica.) De eo qvod juHum eft circa enigrationem clviom« 
Gottingas 1787« 410« (Car af bet ®$tU Untoerf, til! ienbt 
Accesfii. conf* ((tr^e OSfr. 1787 & 746* Sufctøiiøø wo» 
(bentl* ttad>r« fot 178? p. 374«) 

De disiriraioe inter posfesiionem bon« etmalaifidei 
iecundum juria Bomam principiii« Di »C inaug* Ha?o t 

1790. 8vo # ( lotrt>e iSft. 1792 SR o« 14«) 

©tatiltrff SBefhrtoelfe af be fornemfie furopaiffe eta« 
ter« 1 fif toti, fom inbe(olber Snblebningen og ben førfie 
f)art af be banffe ©tatere etatiflif« og 2ben 2)e(ø ifte 
*afte* £iøben(. I793 : 96» (®6"* 2lM3. 1796 ©• 434» 
2tDø. Hi«. 3eit 1794 9*o* 35* '♦ »fterr. 1793 Ho* 40, 
47* 52» **"• XIV. 9flo» 33«) »&eraf er (anø fBeffrioelfe 
oorr Seerøerne ooerfat paa Spbf* i Sprenøelø ZnBtoaii 
geoørap(. nnb flatifl. ^ao>rid>ren IV &, G, 1-48« 

SiUag til 9io* 39 af be l- «ft.- 1794, inbe(olbenbc 
©uar paa 9loget fra $rof^ 2(aarnp* Åjøb(« 1794* (#tvi 
imob ubgao 3(aarnp flt 9løboarge fom StUag til be* 
tnelbte Æibenbeø 9lo* 40,) 

yrogramma i Vnfebnmg af Steformattonøfeften 1796; 

Jto. (^anbler om Storgengaoe og er tillige inbført t 
!|hara sbet IB« a £♦ 6« 168-247« 8tecenf(on berooer i 
Æffarbe journal 1796« 6* 54*56«) 

. Wrara, et fftbSffrift« I-V ffifnb. 5tiøb(* 1797 « 1805* 
(f. iSft, 1800 9to. H'isO Garpilte XftrpF (craf eret 

ø) Crinbringer mob Sirdner om £rtffefri(eben (rer* i 
3nø 1797« Hi. 032043« !• *!«• 1798. «. 209 o. f»lg # 
439 o* f* p(ilofop(. 2Vepertor« il 9lo* 6 9.) 

l>) Om 3, (S. Golbjemfen fom Sibev|fabømanb og dm* 
bebtmanb« (rcc, i 3urtø* ttl4anebetib. 1802* % ©♦ 
283*930 

c) Srimobfg ^røbelfe af ben engelfPe Vbmiralftetørefi 
»om, affagt b, 12 %ul. 1799 i ben bef jenbte fbenffø 
Qonuoifag , tiUigemeb en foreløbig etilbring af bet 
europetifre i feer engel {Te 5taperfnftcm* i Vftaea 111^ 
ifle eu 1*156« 2bet &, 224*60« flSleo unber gor* 
fatt^renø Cpfnn poerf« paa granfC af t>ejuge unber 

Sitel af Sur la vifite des vaisfeauxneutres lous con- 

voi. 1800« Soenbe engelffe £)oerfctttelfer ubfom bet« 
af paa een @ang ; ben ene (af (Sonful 3> UJolQ cf« 
ter ben banffe Original $ ben anben efter ben franfPe 
Ooerfaettelfe« 8onbon 1800* JDerimob ubfom i OngeU 
lanb en 2>el ©Frtftcr, (ooraf be oigtjgfte ere Lettree 
of Sulpicius (ba oarenbe @tabøfecrelatr 6orb (Br/n* 

Ville) on tbe nortbern Confederacv. London 1801. 
0^ Remarks on Mr # Schlegels Work upon. tbe 
vifitation of neutral Vesl'ela under convy, by 
Alexander Croke* Esqv. London 1 801. A treatile 
of tbe relative ri|;bta and dutiea of beliigerent and 
neutral powers in maritime affairs, in wbifb tbe 
nriuciples of armed neuirality and tbe opinions of 
Hubner and Schlegel are fully discusfed hy Rober ^ 
fVard, Esqv« London iflor« (Cogen bleø rec i U iCfr« 
1800 &. 28oog følg. 294 0. f. og af tital tt* &ruit 
i tMonitettren før 18016*119.) 
Staturretten eOer ben alminbelige Setølcrr* «mnb» 
fattninger« 1 li &tU Ab(. 1798« 2ben forbebr« Ubg. ib« 1805« 
(I. i£fr. 1799 9lo« 23^27 og 9lo. 29. 1807 9to« 10-12« 
gorfatterenø Vnttfritif mob benne ffierenfton fulgte fom 
Stftarg til 9lo« 15 af be tarbe ®ft« for famme Var. (oorr 
9** Ti. 6. Vtftt*, fom tar 8tecententen/ gao fin Duplil 
i jU Itifiv 9(o«. XJ # 6« iteouk) ( 534 . ) Aperou frir la Kai fon poVuiqre entre les ,Ducnes de 
Slesvig et de Holitein et lur le droit de rastembler let 
Etats dans ces deux provinces« (au lieu de Manuscrit) 
a Copenhague 1816« Ubøaøeø paa £pbff, roeb Xnmarff 
ntnøcr, af |)rof« jalcf« Stel 1816« i (oitfcn Vnfebning 

Iiaøe« m drflcerinø af gorfatteren i Bttonaer Jttercnc 
or famme Xar» 

$an* SBibraø til periobiffe ©frifter ere, btanbtXnbet: 
^oorotbt er bet øaonlføt, at bet [muffe $jøn bprfer ©i« 
benffaberne? i bet l'unfcflobffe »iMtotfeef 9to. 2« 1786« 
«f>oorøtbt er ©tarm berettiget til at blanbe pø i ©pbra« 
øeifen? i ttltnerva 1719. Hl« *o8. coptrpft paa np i be 
aalborajfc maaneM. €iUag for 1789 6te og 7be ©tpf fe) 
&m gormilbelfe i ©traf for gorbrpbelfer« (en af (an* 
|>røøe*gorelaøMnøer) itttinero* 1791*11« 595* Dmølpt* 
len 1 af ben alminbettge Stetélare* ørunbtøe ©tubium« i 
etanøinav, BelfT. Bffift. for 1800« 1 85« ©♦ 68*83* & m 
tpmbolffe jBøøert 3nbforfel i ben banfCe oø noeffe Jttrfe* 
ibib* 1803* U« ifte £ctfte» ©♦ 139*60« Om Xøerbprl* 
ninøen« oø ganboeconomtenø Stljianb i )Danmarf før oø 
unber be førfte SBalbemarer« ibtb« 1806* 11« 2735323« 

S)e Saler (an, fom bet jurittffe gacultetft iDecanut, 

Jolbt oeb 2)octorpromottonerne i Knlebri»nøaf jtroninø*« 

fejlen oø ffieformationfiubilaet/ ere aftepfte i Acta Unt- 

verf- paø« 57'63» oø paø« 59^2« 

9loøle (an* juribiffe Refponfa ftnbe* tnbførte i $r* 

. fleoø tty jnri&. Strftp« anbre i 2|traa 0. fl. Gu <5n (an* 

Aperru tur lVtat do$ Catholiqvea dans les etats du 
Roy de Danemarc felon les loix du pays, (en SXemotre 
af 8 3an« 1816, efter gorlanøenbe mebbett ben enøelfle 
SXinifter t &jøben(aon til Xfbenpttelfe oeb ttarlement** 
bebatten ooer &at(oltferne* gorbrinøer) rr tnbført i Ae« 

80 rt trom :he fe l eet Committee. OQI benne ©ag. 1816« 
lotto« paQ. 433M4* 

$an (ar ffreoet iuribtffe oø ftatifrffe Keccnfloncr t be 
l*rbe fCtterretii. oø i BFanoinav« tl?tifcum« gtøefom 
ban oøfaa oar SQtebubøtoer af ben i »arene 1810*14 t 
Eloart ubøione 3ournal for itoeni, litteratur« 

$an ubgaø (i goreninø meb Stpetup) Æofob *n$er* 
famlebe juribiffe ©frifter l-ll S i nb oø 3bte SBtnb* lfie 
Kfbeling« Jtjøb(« 1807. 1808* oø i8fi# CUtteraturtfr« 
1818 ©♦ 481*93 505*10« ^eioetbergø 3a&rbi.<r)er 11 
3«(rø« 1 $« @« 47*51«) ^ert i)ar (an inbført Wt> lins 
berføøelfe om ben ffaantfe oø %amli fleUanbjfe Soo meb 
retre tiUorgøed &onø 993albemarlentfle/ fom o^faaflaarr 
i 3((tr<eaø 4be 25 i nb, (conf« (Brtmmø litteratur ber alt* 
norbtfdjen ©efrje t Baptgnyo u« f« to. 3eitfd)rift fur 
gefcbi*tl. ^ed)tøn)ifr« Hl *B. 0« 880 SDtéuben bat (an 
lebfaøet r)ele Cerfet meb oplpfenbe oø beriøtiøenbe Tin* 
instfntnøer* tfar ben anc^erffe Vf^anbltnø om be øamle 
fto»e* ®runbf*tnlnøer« 

.©djUflCC (^enri? Jfttbf ri!) e øn af foran- 
førte $rof» 3« £. Ørfjlegel; f. i @orø b. 19 3ulii 
2749* 2) f P. fca $erluf6(olm< ©fole 1765. iaat 
fom @tubent paa S3or^f3 SoUegtum 09 *ar Dbfer* 
vator paa bet afironomijfe IDbferbatortum. ®if 1776 
fom SSolomair tnb t IDeconomie* 09 SommercecoUe* 
giet« 1797 bleo t)an (Somttittteret i SoQeøiet for be 
ofiinbifte ®aøer 09 fil 9>roebtcat af 3ujKt*raab* 
xgoo ble* t)an valgt tit SRebbirecteur af ben 1799 
trganiferrbt JDircctton før Jtjøben(at>ni gattig^afetu Denne $oft uVbU* fjan, ba fan 1803 mh ftn ful* 
be ©age i Sartpenge biet) eatiebiget fra fin 9o|l i 
6ommercc(0(Iegiet« 

Disp+'de graviditateplaneuniiøj. Particula l-fl # Hafb« 
1768*69« 410, 

Om gWeøegn oø JBaanbenel Xapenbelfe til iturøemi« 
gerarbejbe — i Kafnø Uyt »ibl, VUU 345*54* 

©C&fetter (S^rillop^r)* 6ee <&UtttK. 
©itoéfer (6a8|>ar »ilDelm) f. i j) rt* 

tnunb i 5Beflp^alen 1698 b« 4 éept. 2og 1723 
jDoctorgraben i SRebicinen Peb Jtjø6ent)aønt ttnu 
perfitet. 

DisC inaug« de ictero« Havn, 1725* 4* 

@Ct)mettøtø tøerman Solbemar, ©re* 

»e af) f.1717 i 2>re#ben. J&anfSRober øar ©øffer 
til geltmarjfal 8øpenba((» J^an ffuberte i ftn Ung* 
bom i Seip}tg, Jpan fom 1746 til 2)anmar! fem 
©enetalmajoc og 6r)ef for ttøregtmentet'Cttraøfterer« 
Sien 1764 commanberenbe ©eneral i 9lørgt. gor* 
lob benne Gommanbo 1767. og opftotbt ftg fra ben 
Zib af i $løn. Debt, fom jtammert)erre og Sibber 
af Glep^anten, 1785. (conf. Uleufelø vørftorb« 
@cbriftftell. XII. 239*40« €toa ftnbeø og en Del 
af fcan* Aaraf terifliC i (an* ®øné ©ret> VOalbt* 
tn*r Sriterid? &d)mtttoxv6 patriot« (Btbanten) 

ffitilttariff Stbliot(e( MV ©tpffe- ubøtøef, G$rtftia* 
nia 1765*66« (L ifift« 1765 9to« 49« og følg«) 

Sale oeb f)ant Optagetfe i SRaleracabrmfef — inbf« i 
M^tcure Danou 1757 t gebtuar« 3Cfffeb«fPrtoelfer tit 
9teøtmentéd)efetne øeb ben norjfe Zrmce. i tltineroa 
1790* U 237* 

Om (anø 1772 i $tøn trpfte "JBlitter auø titU ber 
8Ba(t^eit" fom bleoe conftéqoerte, fee 4it)ftorjiana p« 
49*86« oø 6*lcen?igjt>ol^ ^«3* 1772 Øto« 83* 

©C&tttiDt (E^rtflcn) f. b# 1S e^t 1721 i 

S5pen Jtedetlinte peb CaUunbborg, t)Por (an« gaber 
pac ©meb. £)ep. fra Gallunbborg 1739, 09 tog Hu 
teftat« 1741. Xcbejbebe nu fom iOøerfætter for 
IBogtyanblere inbtil (an 1756 bleø 9totartut pubiicnl 
i Jtiøben(at>n. £øbe, fom Sufiitdraab/ 18 1a (conf* 
jftjlty. 6Ci[b« 1810 9?o. 58.) 

£ut(eré eio og Ceonet oeb 35« &intoter, aøerf« Jcjsb$» 
1748* 4to» (iaonf« l. Cib« 1750 9lo« 19 oø 24.) 

stut^erø ^nipofttt/ oteef« 1 U ZtU Jt]øb(« 1756. 4(0* 

Craflet/ CTomocbie« oøerf« af granfP« ibtb« 1748« 

Oøerfctttetfen af Xlmtnbettø 6am(inø af Kejfebeffrf* 
belfer, fom ubfom i &jøben(aim 1745*62. 17 iDele. i 
Cloart, oø;(oié gort«øøer oar 3acob C^ri^ia ti QÆmttt, 
©otbuøe* SiønrøøØ* ogS:apetfertefabrttørpaaG(rtttanl* 
(aon, ber bøbe 1764« 48 Var gammel, (aobe (an SOt\ i 
©ee gortalen foran bet 1749 Ut-fomne 4be »mb« C ' 535 

.frotbergtanfl* Jtiøbft« 1755« vat $an ttbgfoer af tidige* 
»eb to. ^øjberøc 

©C^mtbt (6&rt(lian ffrantt) f. m »i 

1734. * ^ ac J 783 ®enerati3nfpecteur oøer bf fon* 
gelige Jpaueplantager og ©lotgfør&alter paa gribe* 
ri$*berg» Siben Snfpecteur *eb be fengelige ^a\?e* 
plantaget *eb Sipgaarb i 4>abcr6(et> Jperreb. (conf. 
bang Ttutobiograptøie foran bane nebenncttmte i $a» 
bertlet) 1793 ubfomne ©frift.) 

gorføg tit en Opbagelfe af mxrDctrenbe Ztot* 09 23ran« 
bimangeté Hårfager, farat nogle Støtbler mob be onbe 
go l ger beraf. 5Cjøb(, 1783* 

gorflag til nogle gorbebringer t <&auge> og Srotfrugt* 
b^rfningen famt nyttige tnben« og ubenlanbffe Sraerø 
Opeljfntng. <t>abert(eo 1793* 

3f lo or lige Betragtninger oøer ftrgmangclen og Strået* 
trgffenbe JOrifer. Jtjøb$, 1799* 

3 &nnbbu*bolbn. ©elff. &v. Btøanbl. om oilbe 
SEraer* Opelftning famt @low 6 rette Bnttrg i ©anmarf. 
1 111« p. U170, (ogfaa farrffilt aftrgft.) Om bfn bebjie 
SRaabe at beearc Rumlen i (!n Kraft. IV, 163:82. Om 

?;nbbeøntnger omfrtng SXarfe og $at>er. VI, 329*408. 
ogfaa fcrrfftlt trpft) gorføg nirb f>irfemJ Styrtning i 
jDanmart VU, 286 99. ogfaa inbf« t >£anbeløttb, 1803 
3to. 78. 

@(&ltU&t (<§|?ilb) f. 1769 i bet ®le«t)iøi!e, 
Stog 1792 ttøeølogijf JUteftat* beb Xjøben^atm* Uni» 
verfttet, 

©folemefforen paa Sanbet« Qt Doartaljfriftt ifte 
$afte. Aalborg 1803. 

@C&ttUfet (fribtxid)) em af ben font §Bi* 
flop i 2(ggerg$u$ ©lift 1804 afbøbe (Ctjriflian 
ed&mtøt, forfatter til en Bfffebgtale , bolten for 
bet tongel* Sptvfiab, trpft i J.jøben&a*n 1774« ijan 
er føbt b. 27 SRaj 17711 Xfmtnberøb oeb greben«* 
borg, (tor ban* gaber ba t>ar $r*|l. JDep fra 
G&rijliania ©føle. Silet) 179a 9>rcrfl *eb Stugt. og 
SRanufactnr^ufet ie^rifliania. i797@»9>"pr*fi M 
©ger i *ggerg&u*©t* Cr 9>rot>fl t Aongéberg 9>rot>- 
flie og biet) 1813 Ribber af SDannebrog. 8lej|!ei8i8 
til Spbfltanb, granferig og Stalien. 

Sanfer »eb en gritanfet« ©øbéreje , en JDoetføtttrfe* 
<5t $oem, fom fulgte meb Vterjfe OntelltøenrefebUr 

1789 *•- 39* 

Sanmarft {tøberøfamp mob fBtftterl Overmagt/ et 
poetiff gorføg« jtjøbb. 1801. 

©amlcbc Sigte. Sjøbb. 1811. (r. i Hitterarttrtib. 1811 
Ko« 93«> 

Xbfprebte bar b<MØ fJoeJier ffaaet i ^rrøober, OTi« 
nttva, ZiVtfutv, Cbartø, Samleren, poulfenø Wu 
<*aregat>ev og anbre pertobiffe ©trifter, 

Snbbobflftéflrift og Gantate til {>øittbeUgbeben i Ora« 
»en b- 11 ©ec. 1811 - inbf, i ben af piatoti nbgione 
eamitna. Saler $olbne i ager ^øebfirfc paa ben an« 

Danø Altccraturlorkonv ) 

orbnebe Sebebag i SXartg 1814« @(rt|ttaxta 1814. tlegt 
le enfeUe ttejfigbebttaler, booraf band ^nbtrabelfetfprcer 
bifen paa eger er tnbfert t jtilleftne tnago3. Viil. 
376=94- 

^>on »ar t Xarene 1795*96 Aebacteur af bet i Gfaiftiat 
nta ubfomne periobi|?e ©frtft ^ermober. (2) et bleo ftben 
nbgtoet af^o^eb.) 

<5c^lttit)t (&<M8 Sacob) Prober tit np<an# 
førte $rø»ft S. Sc^mifet. Slet) 1789 ©oguepcajf 
tit @fibtt»ebt i ©ma al een ene. 1795 til {øjten ^aa Sju 
bemarfen* 2)øbe efter 1811. 

9togle abfprebte 9oef!er/ f, Cfr. i ttorflfe ^ntedis 
petuøfeblcr 1803 9to, 5, 1804 9lo, 19* ttliiierv« 1805« 
I. 325. i &uo|tiften 1811 p. 275:76, 

©Ctømibt (^enrtc^ 6^rtf}oy>^er) «(eb 

1797 perfonet Sapeltan og 1800 ©ogneprctfi for 
&<rr og 9}ebel t Var^ut ©t, 1812 VtntlproDfl* 

SRoget om eiturgten, i Knlebnfng af JBiffop Sotfenl 
S^lan. ^)øb(« xso6. 

©Ctømtfot (Sacob Stillian) f. i ©retten* 
Sar £<tge paa be ©djimmelmanfe plantager tSe|J# 
inbiem 2>øbe t Xjøbenpabn 1807* 

• »lanbebe Bnmcerfninger famlebe paa og otx^eilaubet 
6t. Gxoix — I i løamlcrett 2bet ». 0* 198*206, 
214*250* 

étømftt (SRarcttS) føbt b« 30te røarrtt 
J749 i TCpenrabe, ^bor (an* gaber t)ar JCjøbmanb. 
IBlet) 1 78 1 gulbmcegtig (eg SBog^anbter JKot^e i 
jtjøbentyawt* 

9)oetif(be ©ebanfen in ber Oftnfamfeit, itiøbb* 178 3* 

©Cf)mtl)t(^outa§) »ar i (In 2ib 3(um. 
nu« paa SBalfenborf« Éoaegium. bleb berefter $ørec 
i iDbenfe ©fole, og 1754 SWagtflcr* 

Dispp. Havn, 4to, Verfionis Sveionii pirticulae qvm- 
dam difficiliore«, 1751, Mediutionet in dictum AU- 
lianum a Piinio 1. o, titatum ; fatiua cl! oriofum efle 
qvam nihil agere. 1752 et 54. Scrupuli qvidam circa 
nonnulla Baumejleri placita. 1754. Froblemaium q?o- 
rundam ex Clerici operibus philolophicis falciciilaø 
inui, 1755* 

Øpetoniue paa ©anff. Ml ZtU A}øb(. i7$os$u 

piinii Spiflter paa Dan?* ibib. 1754* (»ufd)ingf 
ttatfcr. 111. .632838*) 

64mitt^f>t)ffHDe(f (Eonrab 8ribf« 

ri4> Don) føbt 1770 b. 3 3ulti t ©rungbig, &*ør 
bane gaber, J)r, jurig C&riftoff t)on ©djntibt . -|>M. 
felbcd, ba var ^rofeffor. ©tuberebe i #elm|labt, 
øg biet) ber Soctor i g){)itofopl>ien, Jtom tit Jtjø* 
benhavn fom Seerer i Gonferenttraab Sruung Qut. 
Søg aSagiflergrabin btb Jt|øben(at>ne ttniberpttt 

(68) sa« ) .. • / I79T2. Btø 1797 Vtfef«*' 1801 SømmUretet øg 
i8i.2fumum«ait ©eputereb iDeconomie* 09 Gonu 
roerce-Goflegtet. 1812 ©tat«raab og SRibberaf Danne* 
brog* 18 1 5 Diretteur t>eb 3tig«ban!en og 8 Dctob. 
famme Kat STOe bbire cteur for ben f ongelige 6nfefaffe. 

De notione oerfecti ad horn inerti tranalata. DisC 
inaug. Havn« 1792. (I* fcftcrr. 1792 ?• 126* Krtr, Xl f 
f*o. 14.) 

De morali Cbriitianorum focietate fub typo regn! 
coelefttt anminciaca. Disl loco examinia tbeologici. ib. 
1794. 4to, (Brit, 1794 SKo, 46.) 

Confpectus operis Xyilamatici pbilofopbiam criticam 
frcundum Kanliurn expolituri. ib. 1795. ((. Ififr. 1795 

. Ho. 41. ir. r. i ttoroia for Ccr, af Stiften, »oorpaa fulg» 
le ©Amibt« diepfif i I. ftfr* J795 P- 827*29, og ftifs ' 
fen« jDuprif ib. 1796 p. 23 30.) 

Ptylofopbiæ - Criticæ fecundum Kantium Expoikio 
Syllem atica. par« lma. Hannas 1796* Pars U. Alton« 

X798- 

»ertratrte JBrfefc Aber QkøenfUnbe an« bet praftitøen 
IRoral. Jtopenb- X79i» (BUg. *tit. 3efc« 1797 9lo. ia.) 

Briefe røbet- '3a»aU«, XUona 1797. (Mg. alitr^ 3* 
1798* II. S53'38.) 

Cptyfenbe ©oar paa 8orb gføgeralb« ©emetrfninger 
øoer ben fenere Cpbrlngelfe af neutrale ©f ibe. £jebb. 
iflbo« |>aa granit ooecf. af ttt, Agerup, ibid. eod» 
*mfat paa ftngeXff. bonbon 1800. 

©erfucb efner jDarfreflung be« b&niføen fcentralftåt«« 
foftem« wirenb bi« le|ten ©eefriege«. J-1V $eft# Aop», 
1802 4, tøtU. *itt* 3eit, 1806. Sul* p, 145.) 

ttnberretning om be gjelbenbe 9)engeforter, famtXctier, 
Obligationer ic* &jøb». 1811. 2bet Cplag. ibib. 1825. 

Cm ben Jfbiffe Station« »tbttl øarenbe gorbotb 
til bet (ftiijhu »orgerfamfunb, og bet« Ombannel« 
fe i gremtiben. 5ti«b», 2817* 800. Gwmt paa &9bff» 
iammefhbl 1817* 

tteter ben ©egrfff »øm Gefbe, unb ben ©elboerfejr 
im ©tate« Aepenbagen i8i8- 

ttar i iførene 1796*1810 Webubgiøer af N £anbet<> og 
^tSnbuffrtetibenben." 

3 -tJifc Belff. ©Fr. er af barn 1 g orflag tit en Crb« 
«*og for Vbilofopjien ril at fremme gjenftbig gorftoaelfe 
<ø(anbt ybilofopberne. i ©Irifterne for 1805*6, 2bet<&af* 
te p. 73-90 Om 3»berne betragtebe fom ®\otpv, 3nb« 
bgggere og Øørgere i ø)rtfine ©tater, i ©f rifterne for 
180910?, 160^212. (r. i ^-itr.rit>- 1813 tfo. 23124.) Cm 
»toogtoningen for Cpbragelfeøwtfenet, ben« JBe£affcnbeb 
og ©r«nbfer, iefriftjrne for 1816 »17. 

3 BFanttna«. 4itt. ©elfT. BPr. : Cm ef»etl Scerb* 
for i8oo. 3bie $<tfte. p. 72*93- St »lif ooer«tøenneffe« 
leben« gremffribt i bet fibftforfebne Xarbunbrcbe. 1802. 
1 *• i'38- Cm ben ctf^^eriffe ^annelfeO SJcrrb og Dig* 
lige 3nbfL9be)fe paa 9Rrnneireflcedten« Jorsbling 1803. 
U. 2bet 4> 85*106. Cm 3beerne< Cprinbeife og rigtige 
©rug i PbUafopbien. 1806. I. 1355^ Bo»hø tK at bé> 
tragte ^i^orten fra en pbifofopbilf ©pnOpunctmeb #rti* 
;fea til fflfccnaefleflaateao Seftcmmelfe. jfiio p. 131«^ Cm ttenneffesftcerse i inteBectitel »em«lr<fe. 1*14. 
io5«35. 

3 ^anbelotib. for 181 1. Unberretning om be gjelben« 
be $engfforter, famt Xctfer, Cbligationer oganbref)cn* 
geeffecter^ ber ere i Dm te* i ben banfc Gtat. T9to. 65* 
70. (foran anført fom ferft. trgtt). CmXgi^tage. 8lo v 87«8& 

©C^mtttO (gribecitl) 6art) »ieu i 78 6 
Sompador, og fra 1802 af ene $afior til SRagleb? 
paa Tfmager* 

Crbnuna beg £ei(< borcb ben CQtedjfémum Sotberi — 
tom ©ebrnf ber béutfeben (Bemene to f oUanbrrborp op 
?ma<t. Æopm(. 1788. 

@C^nal)e( (Bem^atb) fflbt 1692 ben i 9 be 

gebruar i SBemineføt) i €ie llanb , ijuor fjang gaber 
nar 9>r«fl. )Deponerebe fra ®(age(fe 1707. IRejfie 
17 14 ubenlanbt* 1713 b(eo Setter i Jtjøge* 1722 
2»agifler* 1726 SJector t iRoegfifbe. 2>øbe 1754V 
($an«1Bto$rttp&iei feorEe Hrtc^ric^ten 1. 467-72.) 

tit« VtølDiFeø Compendium theologiæ tbeiicæ notU 
iliuitraturo. ib, 1753 «t 1756* (I. ? *ft. 1753 »o, 48* 

»u^ingø %tad)t. i. p. 316^19. conf. i. iefr. 1764. 
Ro. n,) 

(Efterretning om bane Keligfønfbtfpitt nnber ban« Op* 
bolb i 3>ariø — fee SXaanebffriftet 2tcV>ctte 1813 for 
©ept. pag. 211 s 17, 

©ClWabef rS^rifJian) g n 6øn af 9te(b 
forrige, føbt i gtoelttlbe 1728 b. 5 3ttlit. iDrpø* 
nerebe 1745. Sjijiinetebe i 746 Exainen pbifo- 
fophicum cum characierejrtpra laudabili. 1748 

Mi* g»agif?er. fflejpe ubenlanbj«. SS(et> 1753 fl» 
gaber abjungeret fora 8lettor t>rb ®f olen, og fucce« 
berebe 2f året berpaa fom airfelig SRector. 2>øbøi76a 
(orn $am og »an« gaber fee 3. TL eiirrorfø q)rø« 
gram Memoria SchnabeJiorum Patriø et fiJii, 
qvondam Rec torum fcholæ Roøskildenfis ) 

Agromia, arabice et latino, notis Hltiiirata. particula 
ima. Amitelod. et Lupd. Bat. 1755. 4 to « UeC i I. iCff, 
t755 9co. 6 og (Føtr. 21. 1755. 543.) Continuatio. ibid. 
1756. (rec. i lUUieø I. aCfc 1757, p. 244*52.) 

©Snabel (ffiarcu«) f. 1744 \ © rat)nrt 

<Pr«(legjelb i $arbanger, ()øor ^ao« gaber, Poret 
©cbnabel (barnføbt i Jtorfør, øg gørfatter til tn 
$Prc*bifen om megen {Regn og Støangel af JB(«^ # 
trpft t »ergen 1771) nar ?)tti(l. ©ep. fra Sergen 
3762. »let> 1 771 perfonel QaptUan M (in gaber, 
1778 reflb. (Sapellan til »er øeb Øragncc«. 3)øbe 
1780. Stbere om »an« Sebnet fan lafe« i go««* 
len til »an« 

ttbfaft til en »elfriøelfe oøer $arbanger, ubgioet af 
*?• ©ti^in. *}øbb. 178U 4. («n forfortet Cøerfattelfe 
af bette ©frift er inbfort i ttX^terwlie« 3ur StamU 
*tr *htu 6rar, 1. 135*800 ( 537 ) »fhrøøe paaffeøttftt M gamTe norfff ©prog enbnu er 
til i bet $arbangerf?e Sonbemaal — inbf. f frø: ncrfFe 
'DibtnfEaberø Sdfr\ 6f r« tly Saml. 1. 297*322. (conf. 
famme ©etffafr* 25ogcatalpg p. 535O 

©C^Wtber (6&ri(lian gribettø) f. i *j* 

fcenfeatm 1772. $an* gaber, SanceUteraab Se&neU 
bér, vat gulbmagtig øeb $olttiefamraeret 09 tfbt« 
Snfpectfuc øeb gorbebringg&ufet. Jpan bepon. fra 
Jtjøben&aøné Cfole 1790. Zog tr>«oto^iff ©rrtbeb*« 
er arnen 1796. 1797 bit* Sranélatenr i bit engel* 
ffe Sprog og fif fon gi, SBeøtUing at &øtbe offentligt 
gorelcrøninger berøøer. 1798 tarer i Sngeljt øefr 
Gøcabetacabemiet, 1S01 fteuten*nt og 2b,utant 
tjtb bet ba oprettebt jtrønfrinbfen* SrøtorpØ* twb 
filtet ban 1807 bfrx> (Sapitain. 1805. fif &an Si. 
tel af Jtrigtaéfeftcr , og 1809 Me» fean $nfpectenr 
øeb bet fongl. Sjaler. 1816 afgtf ton meb $en* 
(ion fra 8*rererobebet øeb Søcabetterne og meb Start« 
penge fra 3nfpectøratet oéb SE&eatret. 

C&orfelino JCarafterifltt af jtronprinbfen af iDan« 
mart oøerf. af <Sngel£ . Jtjobb. 1793* 

ttbtog af be engelffe ØppofitionOblabe the Courier og 

Morning Chrontcle. ft Uijebtab. JCJØ&&. 1795*97« 

Several Esfays and discoveries intending to improre 
the tbeory ot navigation, by C* C. Løar. tranftiated. 
ibid # 1798* Og ReguUtiouft for navigating ihe Cate« 

gat. oøerf.*rfter tUtøcnørnø banffe 3#anufcript. 

gorføg tit e» fort S«rebog i bet engetffe ©prog tillige« 
»eø en eafebog tnbeøolbenbe ttfrtoge af &e oigtig|re en« 
gelf e ©»rejfer omfring 3orbtio*en. ib. igoo. 

Sngelff Gbreftomat$te. ib. 1302, Cfngeljfe og banffe 
Samtaler, tb. 1804 og 8iob;nfon Jtrufø paa (Sngelff me& 
banffe Koter. tbtb. gigcWte*; Coilection of (engiilh 
Plays meb tanffe Borer, ibiø. 1807. item EncyclopædU 

of vrit Og enghfh. MiscelUnies 1^15. 

Danifh Grammar, adapted to the ufeof Englifhmen. 
>b# i8o3# 

•&aanbbøg i ben engelffe eitteratur. M* 1805. 

Gngelff og øanff ffiarinelejcUon. ib, cod. 

goreUrOmnger oøer bet engelffe ©prog. ibib 1806. 

Orlogøcapitainen.etter ©omanbø 8iø og©*ber. oøerf* 
of ttngelff ib. 1808« (I. £ft. 1809 SRo. 8) 

fcorb ©itmoutb* Sale b. 17 Støaj 1808/ foreflaaenbe 
Seøgiøelfen af be banjfe &ibt, tagne for Jlrigøerflarin« 
gen. ooerf. ib. eod. 

Short Imroductiou to the danifh Language for Eng- 
liihmen. ibfd. 1815* 

Øt yar enfe(te ©faefptt, omfatte af Gngelfc bet ene 
ubfommen 1793/ bet anbet 1803* 

Sil ttgeffriftet Bnwlercn V ©i nb $ar (an lederet ab« 
ffiCiae, meft af Cngelff ooerfatte, ©tuffer. *ané SBi« 
brag til mtna-va naoneO i famme« »cgifter. (igelebeø 
itnbe« mange Xrtifter af tam i f)rof. *• TOolfo 3our» 
nal og i Bagen. ©c^nrt&er (3«« ctøfKM) ggn af gi«ff* 

forrige; f, i Jtjebenbat>n 1793« Ubgif 1813. fr* 
Cøcabetacabemiet font Officiel 

Sejlebning i ©fmanbffabet. itieben^. 1817. 4*0% 

(CCfHKl (griber!^ 6r)rijifaii) f ør |! ^rcefl 
paa Jtpften ©uinea. 1705 bfen tyan 9>tctfl til 9Ref« 
rup i SRibe Stift 1707 til Sifleb og Xilfleb i Hal» 
borg ©tiff* Z)øbe 1728« 

Qn beQig ©langctrcebffbeb. Jtfoben^ 1705 og 1717. 
©amtale imellem en årammerføenb og en paptftijj 
tytotft. ib* 1705. Tiifoliuin facrum tUtz gortlaring oøeø 
be 3 førfte kapitler af ifie fRoJ« »og, ik 1707, *Ue j 
i JDctao, 

@00tin<ttg (Xnbert) f«bt b. 31 3ui.i75* 

i 2ønDem, ^oor t)ani gaber, $eber 6(r>onntng # 
fom fiben biet) €$ognepreft i 9lpborg # ba øar 2)iaco« 
nu«. £)eponerebt fra ftpborg ®feU, 1780 bU* 
teffberenbe GapeUan't ettøe og 1785 i 9lpbøcg. 
1 80 1 ©ogneprcrfr for ©famfirup øg S*pbenbaJ i 
Stettanb. 

^rorbiten for Jtulterttp og étefoiinbfgø Aenigbebef rit 
Xminbelfe af tereø ^rccfl, tanxiU (fngberg, fomøettee« 
og ttrnfte (lt 4>owb. Obenfe 1796. 8- 9ra*tten boiWn 
9onbagen efter ben ftore 3lbcbranb i 9tøborg» ibid. eod. 

©C^onning(IJeber) Den?W«flforrige*eøtu 
2>ep. fra S3orgerbpb<f!ø(en. Sønbttiøttørebø i nøge» 

2ib paa £inbr)oel oeb gtibftid)6f)alb» 

9lptaar0gaoe for 1809, inbebotbenbe Ølomantfer/ Cber 
og ©ange m. ø. (Sbriftiania 1809* 

(5ct)0tttttng (Søren) »rober til foranførte 
Z. ©*onning; føbt b. 14 «Røt>. 1745 i Sønbern. 
2)epønerebe 1763 fra Slpborg, 1773 biet) #øree 
teb famme Sfole. 1787 $raji til »ølling øg St' 
btng i JRibe Stift. 25*be 1799^ 

©eanberø 3orb i et libet Sum , ø: geograp$f |f e STa« 
better. ooerfat. Cbenfe 1776« 8* 

©C^Otttoig (3*** »***) 6r ttbenWl be« 
geltprftfl e^cnt>ig, berigortaientiltPormattlo« 
numenter rofe« fom gob 2Cntiqøar. 

t£r. YOittid)ii ©orgefang ooer $rintø Ulri^ øøerf. af 
tatin. 5iøbJ. 1633. 410, 

. (5d)0U (3acob ^enrit) føbt i Jtippinge paa 

galller b.8 Sul* 1745- *««« 8«^/ 3 en * ♦«■• 
ric^fen ©tr}ou^ bar 9>rcefl fammeflebé. (®ee Xtyt* 
rupe Kj^br;. Univ. tfnnaler pag. 3^1). ®lep 
førfi priøat informeret; fom berpaa 1760 i fflor« 
btngborg €fole, fcøorfra ^an 1762 bfeø btmitteret tit 
icabemtet ^an tog 1769 tbeoiogiff Btteftat* meb 
2aubab. , ^øorpaa ban 1770 ftt ©ttb paa Sorgen* 
CøBegiunu øg .1771 biet) Decanué paø Glmmunite« 
UU SBleø 1773 4ot>me)ler øeb »rontu 3nltanø 

(68') - ( 538 ) 9tarict $<tøtr, og 1778/ efterat (a*t taget juribif! 
Xttcjlaté meb ftmbab. , tiUtøe furnumerair 2C«feffor i 
Jtjøbenbapn* #of* og ©tabSrct, 1781 Jtoemmere* 
fer t>tb ©refunbg Solbfammcr. .1805 btøpenferer, 
formebelft foagcligt $elbreb, fra bette (Smbcb* gør* 
retninger. 181 3 Ctattråab. 

Disfert. 1-11L de Probaiionibu$ Theologtrb. Havn. 
177072, 8. 

6t)rottoIogi1f tøeøifter ooer bc fonøl. gororbn. oø o ab« 
ne »rcoc, fom fra 1670 af ere ubfomne, tittiøemeb et 
nøjaøtiøt Ubtoø af bc cnbnu øiclbtnbe, for faapibtfamme 
i Xlminbctigbeb anøaae Unbcrfaattcrne i 2)anmarf oø 
SUrøe, forfpnet meb et aip$ab. øtcøiftcr. lOiDetc. Sjøbb. 
1777*93« <*««• i ttye frir. Journal f. 1777 »lo. 37. 
!• *fr. 1778 »0. 9. 1781 Ito. 34 ©ø 1793 tto. 37 og 38.) 

$aanbreøi|ter ooer be gjetbenbe trpfte Xnorbninøcr, 
fom tit 1786 »ar« ttbøanø ere ubfomne. Jtjobb- 1787. i*. 

2Cn(anø til ben iffe ttbøapc af <&ronol< dtcøtfftr ooer 

IJørorbn. 1-X 2)el (inbcbolbcnbe be trpfte Bnorbninøcr> 
om ei erc i ©amt. af gororbn.) Jtiøbø. 1795. 8. 

fc$ronol. ftcøtfler over bc fonøl. gororbn. oø Xabne 
ftrcøe, famt anbre trpftc Xnorbnfnøer, fom fra 1670 af 
cre ubfomne, o, f. o. aben Ubøaoc. 10 ©elc. Æjøbenfc. 
2795* 8- meb famme* gortfættelfe til 28x5 Varø Ubøanø* 
11:17 SDcl« tbib. 2797*1816. 8« 

Slpjab. 8leøi#er ooer be fonøl. gororbn. øø ?abne 
8reøe famt anbte trpftc Vnorbninøer* sben Ubø. tb. 1795* 
3bie ttbø, ib. 1812. 8. 

*ar oø flrcoet nøøle «ecenf!oner i £orttgne(fe paa 
trrttefrtøe&eae ©frifrcr, famt nogle Gtpffcr i politrø 
c$ pfryflff tnaga3in. 

©C$Ott (So^an mcolai) f. b. 7 *««. 1779 

i tøbønberup i ©iellanb, $oor band gaber par <pra»(h 
£)cp. fra $el|Tnøør 1796* SBleo 1807 Jcercr t>eb 
flRtbbclffolen i Sorbinøborø. 1809 Kærer i Sietu 
gion oø $i|iorie t>eb ©folebclbcrfeminariet paa Son* 
ffrup. 6r nu ©ognepr*p til Sbortfunbtmaglf i 
©iellanb. ^ * 

Sbff ittige abtprebte »oejiec, faafom i tilffnerett 1806* 
fto 88- e*ut>liøereit|i8n »o. 22 oø 43. mincrua 
1807. IV* 77* 

Sale paa bet 3*nftr»ppe ©eminarittm — i Bttønø 
1814 i SRa), 

©C&øtt&oe (»ribenc^ g&rtjiian) f { jtjø, 

tenftaom Bar etabent oø b(ct> Sopiifl i $of* oø 
©tabgretten. Vnfagbe et Unberotgningginflitttti jtjø* 
benbao«. (conf. Coliegialtjb. 1802. ©. 500. Cn» 
geletofte annaler 1806. I. 271-78. Patlae I. 
281.) SSlep 1K09 Staabmanb famt 83p* oø ataab« 
flue. ff tiper i (Solbing, Gfanccttieraab og Stibber 'af 
Dannebrog. 

Onberoiøninø f ejfffer oø æattirtørrn, JtjobJ. 1796. 
OrtO 1799. Uf. 108. iffonfor gortalen til ben 1799 ub» 
Hmne banffe Coerfattteifc af eølvcueftctftilingfne *6<*n* 
^tlt'cr.) G?* & Jt, SRunt^el Jtarafterijlil ~ inbfort t X>zatn 
1814 9io- 69« 

@Cf)0ttl>0e (f>ebet) f. i 745 i »^„ge i 
9libe <5t~/ ^oor ^an6 Råber par $rajh £)øbe 1777 
fom Tfnbentectie^ører i SRctropøCitanffotes« 

GPintiUan« Xbc »oø, øoerfat. Jtifbb, 1776* CBrit* 
jourtt. 17778104 1 ) 

(5cf)0Ué60C (De be r jtofob Xnfer) føb t i 

Stønne paa »om&olm, ^p r b<inl gaber nar tyw 
curator. iDep. 1786* ©jotbe 1791.93, tilbed 
paa @tt)ejmeraab Sufopé Sefojlning, en botaniff 
atejfe i epanten og SBarocco. Slep 1797 X«feffor 
i Oeconomie* og GommcrceGoUeøir^ 1800 Qoiu 
ful i ^Rarocco. 

»iøtiøbeben af ftaturpibenffabemcl almtnbeliøe Ub= 
brebetfe. — i Rot éan^e* HL 2oet ^«pc. 

2 ttatur\)i(t. eelff. 6fr. : 3aøttaøc(frc oocr 3<tnx 
berne (oé noøte gtjfcaiter. IV, ifte *. p. 180=21 1 # Doer 
toenbe fjetbne ^rebøarter. V. abr t ^. i--i8. 

3 t)t&en|f. eciff* Øfr. : 3aøttaøetfet ooct fttøtriøet 
i IRarocco — i BFritcerne for 1800. 1 J>. 1 $. 1*204, 
paa apbff Peb 3. 4. marciiflcn i Kafnø ed>rifren?><r 
Pt>yf. CUofc Der t)8n. <£ef. btt tJOifc 1 S. ifte *. og 
ttUiøe f«rff Ut aftrptt. Stoft. «• itipb i8°i. ((Søtt. V. 
1801. 132O 

3 2lnfnø P^Tf* »ibf. : UbfiøtopergaareaPlenøgremf 
øanø i Europa meb en Sfterretninø om bc maroccanpe 
gaar — i il. 233»55. Om orabiff ©ummt XV. 178* 
85 o* 20^^15. Coqvebcrtø 2fftanbl. om bc »tanter, 
Jooraf be albfte gotfeflaø i QTnropa $ar>t betjent pø fer 
at forgifte bereø »ile/ ooerf. meb Xnm. ib. 332*39. 
Cm et npt SKibbcl iftebenfor Ooerarmenø amputation i 
efutbertebet, af Såbarrer, ooerf. XVII. 195^99. Gotl 
om gorbelene af at forplante ealtoanbøfift i bet ferffe 
»anb* ooerf. it>. 254:56. Om 3flmetr«erne. 256=59. 
£m Sranb i 5tomer. 259*60. Sbemiff ttnberfiøclfe af 
SRoberoanbet peb Vauqvthn. ooerf. XVIII. 123.28- Ub* 
tog af anffiarbc gorfo ø oper amputationen af be pberfte 
X eb paa be lange »en, ©eb Cbauøfler. ooerf. 231 « 36. 
£)m ben fra i tf omme 6pge fom berffcr i Gabi; oø anbre 
©teber i Spanien. 475 s 88. ^c.n^oUeø gorføø am 
8K7?* 1 «. W eM Snbflpbelfe paa negle Søjcter. i Vtf% 
»ibltot^ef i. 2z6*8i. 

©C()0Ué60C (6eiet) »ar ©tubent, bimit. 
teret fra ^orfen« ©fole. 

Gajroniø (Ørammarici banffe ^ifioric paa np af sa- 
tinen øoerfat. tfjobb. 1752. 4to. 

©Cf^OUtt) (Soc^um Jfribertø) f . I789 | # 7 

gebruar i Ajobenbaon, t)\>tx bang gaber par Sin* 
banbler. 2>ep. pripat 1808. »leo UnbercanceUifl i bet 
banffe GanceUte. 2oø 1816 ben pbilof. Doctorørab, og 
rejflc berpaa (amme Var ubenlanbgjttf 2pbg(anb og 
Stalien. 

v De fedibus plantarum origiiMriio. Sectio imt deplu* 
ribus cujusvis fpeciei individuii origioariis iUtuendis» 
Dul ioaug. Havn, igi6 9 8. Wtr.riO. I819 Hø. U) ( 539 ) Sa Stcurlfoft til Øtonte Bofca og'CFantpo bi gontana 
i bet Seroneftlfe — i Btfcene IX. 210* 

©C&Ott> ((Skriften) f. b. 3 fict. 1738 i $cu 

M, $uør lånt gaber t>ar Gontrolfeur, ©ejer og 
SRaaler. ©ep. fra fltoeéfilbe 1757. Drog 1764 
til ©ofringen, $t>or &an fiuberebe et tyar Hat; rejfte 
berpaa igiennem granferig, Sngellanb og $o((anb, 
eg f om tøem 1767« ©it fammc Zar fom Solontair 
inb i bet banjfe Gancettie, $oor $an eftertøaanben 
atftiicerte tnbtil at bltt>e aben iDepntereb og Gonfe? 
rrnt*raab» JDøbe 1806. 

Di s fen. contra eos, qvi fiaruunt arre/lu m per fe ju- 
re Danica opera ri jus pignor i s. Particula ima. Hafniat 
1761« 8vo. Disfert. 1-1). da juramento licis deciforio 
jure danico. ibid. 1762-65. %vo. 

©t&Otø (9liet8) febt 1755 *• 16 Sunti i 5tjø» 
benfjaan. $an* gaber, 3*« 9iielfen 6<r)on>, fom 
ffben til TCarftu*, og biet) ber Sijitrrer. ©ønnenbe* 
ponerebe fra 3arbut 1775* Sleo 1779 SRagifrr 
$t)iloløgicr. fltrjjle ubenlanbg og laae en 3 Vare 
Sib teb ttnfoerfTtetet i ©øtiingen. Øtejjre til SBien 
1782* Sar t nogen 2ib Sibltotbetar (og gprfren 
Gjartoriffp. ©it berpaa til 9tom og Senebig. 
Stejfte 1790 igjen tilbage til 2pbf!ianb og fom (jern 
1792. SBlet) famme Xar $rofefTor filologi* ej:» 
traorbinariut og 3)irecteur for grinte Gfjriftian gru 
beritø JDpbragelfe 1805 owørbentlig $rofeffor i 
3rd)erologien. 18 13 9>rofe|for orbinartu* i bet gr<r* 
ftt Øprog. 6r 3uftiteraab ffben 1803* 

Disp. de ver« interpretation« Op. 11. Efaian Havn. 
2777. 4. Animadverfiones philologicø et critic« in Ec- 
cieiiaiiicuin« ib. 1778« 8» 

AHecoriat Hornene« qvai fub Heraclidis Pontici no> 
mine Eeruntur ; qvibut accedit ejusdem Comroentatio 
aiiica in Stoicorum et Graoimaticorum allegorias Ho- 
mer), praemisfa ell epiilola Heynii ad Autorem* GotU 
1782« {(BbiuHny 1782« 293*94) 

Charta papyracea grasce fcripta Mufei Borgian i Ve- 
litris, cum atlnotaiione critica et paløeographica. Koma) 

>738« 4« O« &fr« i?89 9^o. 20. <86rr. 31113. 2789 p. 1022.) 

Epiilola ad Cardinalem Stepb. fiorgiam in qvanuno- 
mui Ulpise Pantalias ineditus, ex Mufeo Borgiano Ve- 
litris, iliuAratur* ibid. 1789. 4. (1. iCft- J790 9*0, 33.) 

Du« epiftolæ criticæ, continentea fpecimina ex He* 
rone cl« machinis bellicia* ibid. 1790. 4to, ((BØtt. %I3* 
1791 *o. 119.) 

Hefjchii Lexicon, ex codice manufcripto Bibliotbe" 
cc Divi Marci reitiiutum, live Supplcmenta ad edhio" 
nem Hefychii Albertina m. Lipf. 1702. ((Btftt. Hn\* 1702 

§U. 164. tt. Wq. fc. »bl. VU, p, 439.) 

Defcriptto codicum araforum epigrammatntn mann> 
fcript, Barbariui et Palaiino-Vatican* Havn. i~ga. Qf 

gtoøram »eb gorel**ningerne* Begpnbelfe. {U C|t. 2792 
Ro. 36.) Anecdota Joh. Lyd i de menftbus ex Mufeo Barbe* 
rino. LipC 2794. «Bøtt, Hn$* 2794. 9^0. 27.) 

Serraonei Stobæi. Pata I. Lip£ 2797. (HUg. ålitt. 3, 
I800 Wo. 294^5 .030tr. 3-I797« R0.204. Hejp3.gel 71. 2797 
9to. 37. conf. iCrlang. geletjrre 3eit. 2797 Wo, 6fj oa 
berfra (nbf. i L ICft. 1798 «• 92.) 

<ln Sale og et program paa Xarøbagen i Clfterflcea« 
tena ©fole. £j*6b 1802 og 2803. 800. 

Nonni Dionyfiaca, et program til ben aarlfge ffltfot* 
mationéf«ff. Havn. 2807. 4fo. faa gtanff ooerf. i må* 
ga3. tCnoplop, for 2809« »Jol. I. pag. 49-73. 

£<rrebog i Vrcbceologien« Xi*ty. 2815* 8- (titreratur* 
lib. 2815 9{o« 45:46.) 

Specimen nov« editionis Lexict PhottL Havniat 
2817. 8vo. 

3 'Ut Fj^beti^rnffe t>ib^n|FaberøfeI(Fabo efrifrer 

er af barn : *i|rortff»pbilofopbiff Vfoanbling om ©perai, 
maalet : f)t>QtUM fan ©acbarie eller iRaabcb og Uorben 
i 2»cnne|?ffamfunbft bcflaae ntrb Gultur? i Bfrifrerne 
for »året 1800 2brt *«fte. e. 217*60. <5n Xfbanbliaa 

i D0 ^a bec «?^fV & e b< 5. n S •«*»^ ®f*Dlictéme eDrt 
JCritit 1 y^ilofopbfen iHe fan o«re farlig Jocrfen for »U 

benlfabeltg ffultur etter ftoralttften. i efrtfterne for 
'f ^ 4 2tet ** fte p# J 97«2aa. <St ZiUtQ til bet 1806 
af Stbenffaberne« eetffab bc lønnébe ^riffTrift ovn bet 
for Xaret 2805 ubfatte bifroriffe »rUfporgémaal. j ©f rift 
terne for i8<>5'6. 2fte *«fte. «. 82.21a. ffn Xfoanb« 
Ung/ boori giocf en O^erftgt af (Srunbibeerne i be bio. 
ntt|Ta|fe Orgur. ibcb. 2brt *«fte p. 63*72. an Xftanb* 
Ung, b»ori fo Igenbe eporgimaal oplpfe« og bifoaree: t 
boilfrn ^enfeenbe ran bet graffe og Iattnffe ©proaé ©ru. 
bium ifar bibraae til brt banfff 6prog« CuUur ? ibfb« 
pag. 91^18* Gn 2Cfbanbling om be pbrogtffe fOtMn 
rier oploft* af Jonfrminber. ©frtfterne for 2807.8. Jbet 
$«fte p. 2*30, (5n Screening om Weorg ^oegaa tit> oa 
gorrjentfrrr/ ifar meb^cnfpn tit albu eitteratur o« 
3lr4>*olcøif. ibib. p. 28&'432. SKmbe ooer Sorgen Jtlea 
rulf — i Øelft. ©trifter for 2809-20. iftt *. p, ^ 

3 minerva: @tiibring af Garbfnal Sorgiaa Yanb 02 
3»bflpbflfe paa bumani|trffe og antiqoarlffe »tbentta* 
ber. — iVargang. 1805. 1. 225. Og om Saften* Korae* 
Rigeé $ifrotie I 3rio 2804. IV. 59,64. fl • 

*an beforgebe tfomerø Slia«, efter Wolf« gtecenfifon« 
optrpft i SUM. !8i5. to £e(e l ©ctao, og CmUtn i 
2 Dele. 1826. (Ufrtcraturtio. 2818. e 257»59.) 

@cf)ram (Xnbrea«) f. 1785 l85crgtm >POt 

ban* gaber »ar Xobberfmeb* Dtpon. fra Sergen« 

Efole. £8let> igix Sarer og orbineret Gateéet t>tb 
eoflummetnflitutet i Jtj»ben$aon. 

Om DøofhtmmettnberoiOningen« atuligbeb og Oraben 
af benO gulbfommcnbcb — et program oeb 3»t itutetf 
aarlige ^ojtibeligbeb. Jtjøbr). 2822. 4to. 

@cf)ram ($ant 3od^im) Boebt 1761 i 

Sergen. 
IDen oplofle ©rvrmanbéfonfr. Bergen 2762 ..800. 

@C^rejbet (So^an $<tt$) f# i 77 2i*ortet 
Seponerebe fra 9torttilbf 2791. Sar Vlamnal paa ( 540 ) tøordjg Ctaffegtttm. Støv 1809 refTb* Gapetfatt til 
greben«borg og @ogneprce|l til Xomtnberøb* 18 14 
(gogneprcefl til 2Jfeelbpe i ©icffanb. 

Recenftrs qvæltionis Stfhmian« : cur Othini doctrin* 
chriftianæ cesferit Disp. Havn. 1804. 

k Hfteneroe i ©feflonb — ogfaa unber 3ltet af: Cafe* 
609 for gabernelanber« Sønner 09 2>øtf re. 1.11 »• 5tjøbfh 
2905. (lacrbe fSfr* isos 9to, 47.) 

Øemarfntng ovrr &øgbø gorflag tit rn ortograpbiff 
Soogioning — i ttiineroa 2805. lil.175. IV. 177, (4ir» 
terattirob« 1813 9to. 46.) 

(ScOteU^er (|>an* ©amuelfen) f. i jtat« 

ftmbborg, tyuot ban« gaber fPal ftabe oceret Sorgen 
tnefler. Slet) føcft QoUega t>eb ©folen i ®orø. 
I616 Slectot i Éalbørg og 1617 Sftagifler. 3 noi 
gen 2tb sprøefi t Jporfen«. 1628 Gapeilan og 1632 
©ogtieprceji til £)omlirfeit i Sergen* 

. tfanbetfg gcegtefføte, eUet eigprfltbflfen øwr 3en« 3en» 
len ©fioe, Staabmanb i Sergen. Jtjøb$, 1645. 4« 

@C^tøDer (6atl gra&tt) f. ,756 b. 22 

©et« i Øtenb«borg* $an* gaber var 9?egiraeni*feU 
fltær. 2) ep, t>eb Jtjøbenl)abn6 Unioerfttet 1775, 
©tuberebe aRebitinen, og gjorb« 1779 paa fottgl* 
SBctoftning m JRejfe tit ginmarten for at fremme ben 
vermtjfe ©mitte« Ubbrebelff. Døbe 1787« 

£an (ar paa atybff ooerfat e fterfotgenbe alle f Jtjøty. 
ubfomne ©friftcr: p. C £*bruiuø eon brr Jtunft au 
iergtiebern, aui bem lateinifø. mit etngefcfcatteten €*tel» 
ten au« Hyfer* Culiro anatoatico oermebrt« 1776. $a» 
bre non ber Grfenntni« unb (Sur ber oeneritøjen Jtrdnf« 
jetten, owe) bem granjåf. mit SJorrebe.unb Xnmerfungen 
bon tot*. Xuøerltfene oolfft&nbige Kbfranblungen oon 
ber (Sodf Don f>oitoa$ au« bemtatefn. ber|>rn. be^aem 
(øraøbeiø, €rond)in unb 6rracf fiberfejt. 1781« &ud?s 
fcitfeø neue støittel, baø *te ©telte ber Gbinarinbe 
Oérrreren fann. au« bem fcateinifeben mit 3uW*en be« 
tJerfaffer« Unb tfnmerfungen oon 3- C Cobe. 1782« 
Øajrrorfø umri* ber ©fburtéjfiife. 1783* p.C.2tbilo# 
gaatbø yferb« unb 83ieb*arjt, in einem fleinera £u«$us 
ae 1784- ftuéftfcbed apctijeferbudj). au« bem Sateini* 
føen. 1788« CBtrie. 1788 9to» 46,) 

<5djHtftør («t)rifIop$er) ©ni af ben ne. 
bemicrwnte Stecfot 3o&an©cr)røberj febt i griber id?«* 
borg b» 15 tøob, 1743. ©eponer^e 1762. JBleb 
1768 $r*ft tit eiagUØe, og 1777 tit ©illeteje i 
©iettanb, 1793 ^r«fi t>eb £)(af Jtirfe t $eff?ngør« 
280a freefl i Sliiigftcb. Søbe 1813* 

eigprabifen ooet ^rofeffor 2* & G. yontoppibanl 
^uffru. @*t« 177». 8« (trpft tibtn {forfatteren« fBiben« 
be«) Gn retlfaffen gærer« 9ttbfjarbeb for fine Sttbore* 
re« Dph?éniRg, en Canbemobeprabifen« Jtjoben^ 1791/ 
{l iCft. 1795 9lt>, 26.) 

* @cf)tøbei? (^an« 6HUop^er) t 1729 b. 
•6 Ttptil i ytøen, (t>ot ^«né gaber var gijlemeflec ejber be pUertfe Øøer/ ^att ftetfe Øogtrytterfoni 
pen, og fatte fig 1775 neb fora SSogtrptter i Jt]øi 
bent^itjn, &*or ^an bebe i/86* 

Stanbebe |)Offter fot Øtetigfon og SfHffab, farne nag* 
le Doerfcttetfer. 5tj^bb« 1775- 4« 

Kogte »er« i 2bet »mb af ^. ^ tfrawco Vrier 09 
Gange« 

©C^røfcet (3ofjan) f*bt 1696 b. 4 geirttar 
i $elftngør, ^bor ^an« gaber var 9r*fi cb gt« 
£)(ai flirte* £eponerfbe 1715* Kejfte 1719 tit 
SBittenberg, 1720 b(eb gjerbetectte ^ører i 4>elfing* 
ør ©fole. 1722 tøetor t griberteft^atb. . 1730 
{Rector i $riberi$«borg. 1756 fif $ræbicat af tyto* 
feffor. Steffgnerebe 1766 far éwa^eb« etplb, og 
bøbe 1774« ((Sjeøffngø 3ubeUcrr II« ifle Sinb* 
p. 220*53*) 

^)tf!orijf Setfrioetfe ooer 5Jriben*d)«b«tb/ paa 9tim» 
Jtjot?^ 1727. 4» Oeofeiw Ytorge @. 116U7) 

25. IDeictjmano 3mmanuelø JCirfe« 3ubotelfe i gribes 
rict«{)alb. ubgioet af B*r^er» ibib^ 2730« 4* 

&$X*Ut (So^an gciberil) »pjfrtber i 
SUnbtføbing og ^etreb«|friter p«a 2aftge!ai»b. 

9teue Vnmerfungen aber affe &{feUe bet 9tatnr!e^ter 
au« benen engfiføen Zwritoctiontn, btnen Øebcndf^rif« 
tfn bet Kcabemi« ber ttifTenf^aften in 9>ari«, unb an* 
bern ftiebr, }ufammfn§#)oø<n unb gefammelt. 1 Sbeii« au« 
bem granjef. Jtopenb* unb fceip^ 1753, (^6|^ing* U«^ 
tid)tiii 1 £» p* 162=66.) 

©CljWfcer (Prents) Crganifl »«* ^ettig. 
gejfl« Jtirte t &iøbentø*m ' 

din nujli^e« Sractdttein tom gebe (Sorte«, ober ber 
$er*erfreuenber ©tuftia, itopen^« 1639« U**U Bitøs* 
18i3» ©♦ 437 r 380 

®€^ttbrtrt (#etman, SBaron wti) @e* 

^ejmeconferent«raab / jtammerr)erre , Ctorforø af 
dannebrog og £annebrogémanb/ ®encrat< {KtnbetOt 
Sntenbant i be italienffe $a*nt famt for éebatiten 
og be tontffe Øer 2c. ; er fobt i 9lorge i757» $ani 
gaber bar pberfUicattnant Qart JRubolp^ von Gtyu 
bart« 

L'Asledio di Copenhagen nell' anno 1807 del Sig, 
Fetlirtgo Mu tit er < Tradiuiono liber«. C L , 1809. 8vo. 

Sale neb geften 1811 i Vntebning af. bet norjfe Unt« 
oerfttet« ©tijtelfe. inbf. i benne gefl« i Jtjobenfcaoa 
nbfomne gorbanblinger G. xio«r6» 

@d)tt<lman (ffliort^ wn) e n froptie. 

tair fra bet tø?ecf lenbotgff f, fom et $ar 2(ar« Xib op* 
l)olbt (tg i Aiøbenftabn/ og (er ubga* 

Vpbori«men fiber bie JBer&nberung im (5etb»efeH bet 
trånifd)en etaaten. 1813. ' CorWag |ur ftiigung ber 
fiKcctlenOurgfc^røerinf^en 6d)utbeiu eod a. 3«nu«: < 54* ) Abff meto Oføttbengfetrnføtf fiber ben Xoøgano, bel gro* 
fen Jtarapfeø um gcep&eit ber Suropfitfacn ©taaten. 
øod # a. age 3 i ©c tao. 

©C6ttlj(ffarl gribere) f. b. xo tøo*. 1763 

i Xocttilfe f>t>or |>an^ gaber var 2>omprooji. JDep. 
1781 fra Stoeøfilbe eiole, *eb tønifen tøm 1735 
biet) Goliega, 1797 ©ubrector, 1801 CÉoarector, 
1810 Slector. Døb« 1812. (cortf. £nøet*toftø 
tfnnatér 1812. ©. 95*97* 104*15.) 

De difciplina vetorum tam Gracorurn qvara Roma- 
no rum cura ea, qv» apud nos viget, coropoHta. Disf. 
inaug. pro grad* MagiAerii, 1791. (Brir. 1 792* Ro. 39.) 

Ciceroø 8rot»ø, owf. ib. 1305« ((. tBft. 1805 Ro. 15«) 

Qvibus modis officer© poteil præceptor, ut bouus vi« 
geat i nter dtfcences vitæ mos et confvetudo — et ©fo« 

leprogram, hm, tiUigemeb banf» Ooerfctttlfe af Kbjunct 
&bigcr, ubfom f Jtjobø. 1810. (tE»gcIeiøftø3nnaJ,i8io 
li. 128*31.) 

©C&llfø (G&rijlian erøenbrocf) føb t 17631 

BRibtelfatt, (tor f)an* gaber »ar garoer. 2)ep. fra 
&benfe 1784- S3ict> 1797 refib. Gapellan i atfari. 
bo. €r nu $afiør emeritus øg SBogtrplter, SRebao 
teur 03 gortegger af be 1806 begpnbtc 

eottanbé gaiftec ©tift« Kbrelfeiontofr« Gfrerretnln* 
ger« SBortbo. 410. 

<5ctøltl$ (3o&an 3tt>M&am f>«tet) f. i gine. 

borg b. 30 SRartti 1747. Sar unbtr grib. II SRu« 
fifbirecteuc »eb bit fcanfte Æt)***"* ©rcbejler i Ber* 
lin. £>pbolbt fig (om fongeiig banfl 6ape(me(ier i 
Sarene 1787' 95 i £jøben(>attn. Sif fin 2f(fcb mel 
$enfion og rejtfe igjen til Spbftlanb, f)t>or tyan brie 
i ©d&mebt 1800. (conf. Itteufele uerfiorbem 
@$riftfteU. XII, 541*42. li Utuer en 1800 554« 
58 og 869« Vftinetva 2790« IL 256. 391. 17^5« 
I, 403.) 

$ebanftn fiber ben Cinfluf bet røaftf aaf bie Bit* 
.bang eineø .fcolf* unb uber »beren dinfu^runø in btn 
Gtøulen bcr binifcfcen Staten« Jtopenb 1790. (2IUg. ID. 
»ibl. 107 83 e. 172O »leo paa. $anft inbfrrt i VTTt« 
ntrva 1790. i. 254« Stilige ubfom en anben banff£oerj* 
fom er re c« i ftvtr, 1790 Ro,. 44« 

Uebcr $errn fJrofeffbr 3Ubl>efø bftniføe Sfebertcxtf« 
— i ttZujifaUfd) ttlonatbfd>rsfr. 1793« 6te* ©*• ©• 
152 o« f. 

(5ct)Ul$ (3o$aii£«,nrtø) f*be 1714. æret) 

fongl. SBecfcanicuØ og 2Robelmefler. Søbe 1791. 

gcrflag »eb HXaanenø |>jdp at ubftnbe $aoert gana* 

b*. inbgioet i Varet 1779 til GotiftructtonécommiljtQjten, 

*!•*$. 1788* 4* (conf.. Wmerøa 1789« H. 28'* IH. ;« 

i v - 273- »79P* 1- 37* 398* ,l 149» 1794^ u » 327« 1797« 
IU« 92- it. &r;t. 1789 Ro. 20.) 

©C^ttfj (fy&cr) f. i JBergen b, 19 !Kart* 
1706. Z)«bc fom 3ufltt4i*aAb og v JUtbmanb i pn gøbebp 1779. ^onf, t)atig (Scaoffrift i ttøtbal 
£m«øjDiøte 9* 204*5.) 

©m *et er gawrligt, at »unbrø eirf e« i 8tom«balenj 
gogberie? »ergen 1775, * v 

• Gcfylfe (^colai ©foffletW f. k * 4 3»ar. 
tit 1780 paa (Saarben £)lberg i €(gbalg $rce(icgie(b 
i 3(gger6r)u6 ©t. / b^or ban* gaber par refib. GapeU 
Ian. »ep. fra CbrifHania I799 . j g 3ftte(latg 
1802. 18 Q8 b(et) (Sapitain «eb ®tubentercorpfet 
1809 r« p b. Qa&eUan oeb grMe jtirte i Sronbbjem. 
fiiar SSeHem af @tortbingtne 1814 og i8i5»i6. 

9xaUift epgelff ©prealære, ttbar6ejbet efter Cbert oå 
gkf. JCjøbb* *8o7. ° 

Cn 9)ræbt!en. tbib. 1808. 

Cantate opfort i Sronbbiem« ©om?ir!e b/ 11 Seth*. 
1811 t Vntebnfng af b«t norfte Untoerfttet* Opréttelfe, 
afrrøft i ben yiatoøffe ©amlin^ 

@d)Ul$ (Debet) 2) be f fj ro Øtubtofiiø <m» 
ritug paa alminbeligt ^ofpttal i åjøbengattii, 82 
Hav gammel. 

£>m bet banffe ©prog« ©frioeriøttfibeb. Jtjebfi, 172^ 
(r t i ben røttlanbt|te l<!ri*&e CiD. 1724 Ro. 22.) , 

(5$Ufø (^"iP SSiiMm) f*bt i ©ønber. 
boeg, ^or.^anø gaber, fom t>ar Gapitaiit i Støta* 
ten, taat paa Snrollering. €5ønnen atancerebe fra 
eøcabet til Sapitain. fdlttf i Vpret 1801 affat og 
bømt til Wunfbolm. 2et>er.mi t 5Re»*8lort foøi 
eftbéconjlructeur i norbam^uanj! SjeaePe* 

©e unge Øtprmcrnbé ^aanbbog, Jtjobt« 1795* (l, C*. 
1795 »0. apO 

@(f)U(t}C (83*nfomitO f. X 698 j ©onntbtvg 

i bet OTeumarcfiffe* ®tuberebe i $*Ut Sfeeo/ogie og 
,giti7i8fom banff QKiyftohair tii Ir^n^ebar. £a 
ban baobe arbejbet ^alofpoenbe Xar oeS ben baitfk 
JWiSfion, begav tøn ftg i ben engttøe 2Ri6fton« STje. 
nejle i SRabrat, og tar ber i 17I 3(ar. £)rpg bec» 
:PAa 1743 for pn foageltge ^ilfen Cfplb tilbage tit 
(furopa, 09 begav fig txi Qatlt. ^ang paa JRejfer, 
ne (il : 9Si4ftonØper(etg grimme bolbte iDagbøger, 
Øiapporter, og SSreoberling t>ut>eé abfprebte i be af 
<B. 7t. Srantfe ubgiøne ofKtiMfc|)e mieftonebe* 
ricbt^ foran ^w« Vte 2ome flaaer ®cbulje 9 l »pors 
tcait. 

etaptabtten ooet 3. ff. ©r«nb(m $aa Stglaba^ 
JJortugipfe^og apb?. 5Erangoebar 1729 4(0. 

InXiitmio facræ.coena. paa Samulip. ibib. 1721. B* 

Cbrtilopb- Witf^nø »«rbige Gommitntcant. af Snbff 
ipøa jDauft oøf rf. tb. 1722. 8- 

Hymnolona Damulica. ib, 1783, HtføjU pa«A<?P> 
4^i v f^muJAca. ib. ood. begge! Otøø. ( 54« ) r Inftitmienet lingv« telugic«. Tb, 1728. 

Suramula doctrin« chriltian« in lingvam irifloltam- 
cam tranaiata, ediu a Jah, ffenr. Calicnlerg, Hal« 

1743- 8vp, 
Alcorani refutatlo, indolUmce. Tranqvebar 1744. 8™- 

VerOo indoilanica 4 priorqm capirum Genefeos, edi- 
ta a Jok. Hcnr. Callenlcrglo, Hal« 1745. 8 V *>* 

Grammatica iadoftanica. ibid# eod. 4to. 

Catecbismus minor, telugice. 1746* Ordo falutis, 
ligelebe« paa aeluafff tU. RBarugiff. eod. a f - Cottoqvium 
<te Cbriilo. ligelebf« 1747. negulac ccntum more« 
Chritfianorum deiineantes. eod. a. alle 4 i OctttO eUet 

JDuotetf. 
Pfalteiium Davidis in lingvam iudoftanicam transla« 
1 tum. Hal« 1747. 8 vo«, 

Confpectus litteratur« telugie« vulgo w arugic«, ibid, 
eod. 410. 

J*K Arniii hortulua paradiii, damulice. ib. 1749. 8. 

Hiftoria pasfionia let mortis Cbriili, ex lingra Luii- 
tanica in Syriacam tran*fcripta # Halro 1755. fro. 

<5c£tttøe (S&rijtian grnfi SBilbetg) febt 

i 9lorge. £an« goter, om faem fee 3rie 1791 IV £4« 
86, ,\)ot $t«fttil ©ure*"ognebre Renbalen 1 2f ggeré^u« ; 
©t.' ©ønnentwr fom ©tubent i Harene 1770*71 
2tlumnu« paa Gømmunitetet. iSonbttionerebe i no* 
gen 2ib fom $u«I«rer i G&riftiania. »(et) 1790 
Jtloffer od ©tolelarer i JUager*. 

Tentamen pbyficum de caufa folutionis. Disp. Havn. 
X770. 410. De convenientia lun« et terr«. 1771. 890* 

Zanta om ^lonteme« t^xiftt Siøbeb. $i*bb. 1772* 
<l. ttt'r« 1772 »0. 48. B*it- 3*urn. 1775- * 250.) 
©briftfani* maanebU Sibenbet. «bri|tian. 1782. 

<5&riftiani* p59liff« *arbog..i& ; i78fr «» foctfat un» 
berSitelaf: Pbpficalff Vdrbog MT*atg. famt £iUag 
oertiC eller ben VUe ©el. Sjo*b> 1786.91« 
' $(an til et $Dlinert>a[et{ta6 i ben n^ejle tpbjfe fcitteta* 
tut* tb. 1790« 

ytvlffatffe ©rubterier« ib* 1803« (l. fefr. 1803 9to. 
»5* 29. 31) 

C riticus attonitus etter ben nebtornebe Sournalift. 
ib. 1805. (conf. Wolf« journal 1805- W. 289.) 

3 politiff pf>yf. UXagas. et »ibra'g af $am i Vl.*28* 
43* 595»6io. VIL 228*35- 3 Samleren 111. 57* San« 
ler om SSfjrtiøct i be norbiffe Eanbe. Vnfe tmob UnU 
pertfteWbibllotbefet. ittbf. i l, lEfi. 1793- 664*65,) 

<5$ttmadjer (»nbwa«) f. i 72 6 i m» 

ftentørom 4>a»« gabet, $aut ©etbarb (fttit gat* 
fabec ©ottfmb ©djumacbet/ 9>o|imefter og flbeti 
»orgemefhr i $aber*(eb, t>ar ©øbffenbebam tit 
©riffenfelbt) *« »ogbolber t>eb brt af (>am felt) flif* 
tebe Xefécurantfecompaanie, og/ fom vel betanbret i 
gttteraturen, letertt (an Sodjum SQielanbt abftiaigt 
JBibrag til benne« Icette Zibenbe* ©ennen, Tinø brea*/ (let) 1757 CTatfeeniefecrefair 09 gtf fararøe Vat 
fom@eranbtpabéfecretatrti($Ru«(anb. Slev 1762 £c« 
gations 09 1765 (Statéraab 1767 (SeftejmecabineU 
fecretait eg 2)eputeret i bet banpe Sanctdie. 1773 
Xmtmanb t ©egeberg. Døbe , fom Gonterentfeacl 
og {Ribbet af JDanntbrog , 1790. 

3. TO. Kavnø Setfajt oon bero, røaf wd|tenb feine 
Øefangenfcftaft in SRarocto ootgefaUcn/ aué bem ©in* 
Æopenfr. 1734. 

efterretning om ben (artab ntrolige ittcnlige SiTflanb 
{ Gnøbe $r«fleaaarb paa Sangelonb i Varet 1711* tbib* 
1757- (&u**orjiana ©. 1 08*51-) 

m 

©eUJttfc ffliaitner ©riefe an bie Jttnige in ©aamart 
ton 1552:1663, 1111 Sfteil. ibib, 1757 59- (^orteUadjr^ 
i, 20-28- (Bøtti 2ln3 # 1759. 103. 1760. 929.) 

©C&Umac^er (C^rffHan griberic|>) røt!. 

15 iDct. 1757 i ©l&cf6burg t Jpané gaber oar 9?a^ 
for* $an frrqventerte ©tolen i ÉKenbfburg, og (agt 
be ftg bet paa efter SRebiCin og C^irurgie. Aøm 1777 
tit &\tUnt)a\>t\, t)t>or fyan biet) 9>rofectot t)o$ fRott* 
bal. 1785 biet) ban Uuberd)irurg t)eb gribertcb« 
J^ofpttal. Stejjle 17861.89 paa bet Gappel^e &tu 
penbium ubenlanbt tit 9>arié og bonbon. 1793 blev 
Stegimenttcbtrurg veb Xrtillertecorpfet* 1795 JDoer* 
d)irucg t?eb gribericb« $ofpitat og $rofeffor i 6I?U 
rurgien t)cb bet djtrurgtffc TCcabemie. 1811 $ofcfci* 
rurg og Kitber af Baftnebrog. 1813 tog t)an 2ff« 
fteb fra fine Smbeber for at boe paa 2anbet. Jtom 
1816 atter tilbage til Jtjø6enbat)n / og biet) 1817 
iDoctor Sffebictnee bonorariut* (Spant 2futobtograpbie 
i Unit)er|ttet6acterne t>eb Subelfeflen 1817* 3 XXa* 
tur&ift. ©elft 6Er* VI. 122 b« t)abl gtatt e« 
np $(ante{loegt Wann efter t^am Sc/tumac/*eria.) 

JBerfucfc eine« Ser|iia;nifrei ber tn ben b&nir<bnorbifa>eB 
(nonoegtfa)en) ©taaten 114 finbenben etnfa^en 8R intro* 
lien. Jtopb- 180 1. 4*0. 

Enumeratio plantarum