Skip to main content

Full text of "Dansk ordbog, udgiven under Videnskabernes selskabs bestyrelse .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der hax v^ret bevaret i generationer pa bibliotekshylder, f0r den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der glir ud pa at g0re verdens b0ger tilgeengelige online. 

Den har overlevet Isenge nok til, at ophavsretten er udlebet, og til at bogen er blevet ofFentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har v^ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkar er udl0bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. B0ger, der er offentlig ejendom, er vores indbUk i fortiden og reprsesenterer en rigdom af historic, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Marker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en pamindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indga partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g0re dem bredt tilgEengelige, 
Offentligt ejede b0ger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrsnsninger pS. automatiserede foresp0rgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig ogsa om f0lgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-konnnerdolt bnig 

Vi designede Google BogS0gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formal. 

• Undlad at bruge automatiserede foresp0rgsler 

Undlad at sende automatiserede S0gninger af nogen som heist art til Googles system. Hvis du foretager unders0gelse af m;iski- 
noverspettelse, optisk tegngenkendelse eller andre omrader, hvor adgangen til store m^ngder tekst er nyttig, b0r du kontakte os, 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan maske hjaelpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmffirke" du ser pa hver fil er en vigtig made at fortgelle mennesker om dette projekt og hjcelpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogs0gniiig. Lad va^rc mod at fjcrnc det. 

• Overbold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du g0r er lovligi. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at vserket ogsk er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev^relse i Google Bogs0gning betyder, at den kan bruges pa enhver made overalt i verden. 
Erstatningspligten for krsinkelse af copyright kan v?ere ganske alvorlig. 

Om Google Bogs0gnmg 

Det er Googles mission at organiaere alverdens oplysninger for at g0re dem almindeligt tilgsengelige og nyttige. Google Bogs0gning 
hja^lper Isesere med at opdage alverdens b0ger, samtidi g med at det hj^lper forfatter e og udgivere med at ni nye m&lgrupper. Du kan 
S0gc gcnnem hclc tekstcn i denne bog pk intcrncttet p^ |http : //books . google ■ com| ^^ ttbgi»eit tt n t < r gSi&enff«»ftnc« @elff4H S^ft^telfe; Sretit itomt •VMOTW^MHI 3 = 8. 


5 t t a r e» ©. e fet^t IDefe af bm banffe £)tbbog hUu ifU (ebfagebe meb no^tn ffortaff, 
fotbi man tneente^ ^eb Snben af SSarf et bebfl at Dcere i @tanb tt( at mebbele ben futb^ 
#irnbtge UnbttutnitiQ cm bet, j^i^orfor benne %ottaU butbe fit0re 8tebe» 

Smiblertib ^enranbt en Stade af Vat 5 npe Xtbetbere traabte i jbe gdmleft 
@eeb$ fXanen blei) i bet (Snielte foranbret.. SDe noeroorrenbe UbgiDere troe/ at be, 
efter %Ute6 j0n|{e/ tt( SBoetletS JEat)) og bereS egen 0i:etfarbig9i0relfe ber tt(f0te en 
ffottole, 00 bed mebbe(e en Ubftgt ouer SBoerletS ^i^oxie, an^ht be @rttnbfat« 
mnger, man "fyat fulQt, oq be i^telpemibler/ man |^ar benpttet^ 

2>a ben (arbe og utrcetteltge £ange6ef t>eb ^ebtn roav hU)oen i^ihbret fra at 
ftttbfere ben banffe iDrbbcg, l^t^oraf ^an ^a)^hc nbarbeibet ^enimob bet ^alDe, fnbi* 
gat) SStbenfloberneS @el{7ab tit ^an6 S^ajefiat ^ftong S^rtjlian ben®9)>enbe Un 2ibe 
SSacfS 1777 enVnf08tting> tinbectegnet af Jg)ie(mih(rne fom 9>cftf[t>ent og ^aCOSf 
foot ^eaetoer, ^oort b(t anbtOQ om lonQtliQ Unbet^ettdftf at itte bet Digttge Zvf 

* 

betbe meb en banff iDrbbogg Ubgii^elfe llulbe meb 6tatSraab Saitgebef reent b0e ^en^ 
'*@el{fabet ^ai troet — ^ebber bet i 2Cnf0dninden — at ingen Ipfleltgere SibSpuntt 
til at beftemme t>ort ftlbgamie oq o5 feb tilfi0renbe iSprog funbe iDentefi/, enb lufl 
benne, ba SereS ^ait^at ^ax fitcenf et fine Unberfaattere 3nbf0bS s SRetten^ 2^1 
2>ere5 SRaieflfttd SSttSbom tnbfeer k)iii, at.^pxoQet oq betS 4>aanb]^ak)elfe j^ar eti 
fterre Snbfl^belfe, enb man ))eb f0t|le $)ie(ajl flu(be tree, })aa et ^olH Stenfemaa* 
be, tfl at D^nne bet fra ben flat>tjTe 6fterabe(fe, eg banne bet til et %ott for fig.'' 

^anS Sf^ajejlat bifalbtunber sthtnTlpxil 1777 ben inbgt&ne ^lan, eg ani^ifie 
500 9(b(r« aarltg af 3)artictt(atr ^^.ftammeret, ^Dpraf Sujiitfiraab (StCdtn fom.^o))eb^ 
manb for SCrbetbet erl^olbt 200, og 300 beelted imell|m tDenbe SRebarbetbere, 
etubenterne <^(ert og 1£3einn)t(l^^ (StremfCulbe bel^olbe ^ele iDplaget .^and 
SRaje^at bel^agebe befiuben unber 9be Tlpxil f« 2C« at (o))e, at fian t>Hbclabe 8 S3og^ 
.flatter trpKe {Kta jtn SBef ojlning ; famtlige f ongeltge |)er{{aber fire^e ftg for Slbrag, IV 

^t>er tit fleire BoQfiavetS Zt^MnQ, ©«5uben ©rewerne O. Jt^Otf/ SB. @($tm« 
raelraann, Si. ^. S5ern(!orff, ©cncrol ^tcP(l«l)t, ®er;cimeraaberne ^c^af 0lot^ 
lOtt og Jg)ielmjlternf, famt .ftammcr^ifrrc Su^m, ^ocr for «( aSogfiar). 

SR0n|leret for §Jlancn cr 2iof)nfon4 engclffe JDrbbogj bog afoceg man fr« 
famme, beelS Deb at ub»tbe ben^ i bef man o:ptog faabanne ^jrooinbfictteiDrb 09 SEo* 
UmaaUv, fom formcbeljl bcieS effectr^F, 9let^eb og ^tar^eb, iibmcerfebe fig, beelft 
ub at inbtfrcenfc ben, t bet ^^o^nfott l^aijbe o^jtagetatte be^unflorb, "fyan fjunbe 
oi>erf omme, men ^er iHun be arminbeli^fi'e jfufbc ffnbe 5JIab8, ber tilf^exte &ptOQitt 
\dVf pg fom brugeS i SRetap^orer, famt iHun be bef ienbtejie giaturlegemere SfJa^e, 
eg faabanne banffe @0manbSorb/ ber nben SEegnfng^fnnne forflareS^ Xf fremmebe 
&i;b oilOe man opta^i tern, bet aUerebe f}a»bt l^«t>bet bereg SSocgerret/ o^ {ffe 
funnc ttnb»<ere5, men becimob foc»fflc6 faabanne febQiorteSrb, ber, fom Sfbenffab 
«S ©fenjfanb, flrebe mob ©prdgetS UncAoQu 3 i&ct^ograp^ten fCnlbe man xetU ffg 
efter 2an$e&(f/ 00 i S»{»l§tf Ifalbc foretr««e ben, fom meefl n<ermer ftg ben »eb« 
tagne ^tuQ, effer ^at SHeb^olb af gf^motogicn. ®ff flfabef ubwdlgfe af fine egne 
SRebtemmec en gte»iiton8«6ommiSfton/ ber Bejlob af ©e^eimeraaberne 8urb&rp^ o§ 
€at(?Ctt5, «ammer^crrc <S>u5m/ SonferentSraabtrne Srtt^fcn, O. §. ?Wuff« 

•a ^aco6f. 

Sogjlaref 3C ble» farbigf fra f)reffen ifSi* 2 bef f0fflettbe 3far »ar Ubtit* 
(etbelfen af S na{len fu(bf0rt, ba ben Tttrbe o^ ffar|>ftnbtge ®trem bebe ti( fiorf 
Sob for iDrbbogen^ ubm at efterlabe mere enb tt fortttbfafi til S ^ bef 4)a{»e af 2); 
€fcct/ ber i?ar bleDen Umt)er|ttet6bibnot^efar og|)rofeffor, blet^ antoget til at ferei^ 
#aae 3frbeibet^ 85ogjJa»et S9 Met) frpft 1784/ men ba ©ert bnpaa ^^athU^en 
tntaget ti( at bef0rge et Catalog ubgtDet o&er bet {lorta:^ottifre Stbltoti^ef, ^)^ilUt 
|\){fe(fatte l^am i 7 Tlav, blet> 2(rbeibet meb £>rbbogeR faa (angfomt fortfof^ at btt 
Mr f0rjl 1 793, at 6, J> o^g 6 ble^e fcerbige, fom tifffge metTi og 85 ttbgf0w Stb* 
bogenS f0r(le 23eeL StniWertrb uare »f SteDiforerne fiuybc^rp^, €ri^fen og SRill* 
tCF b0ttb0bej S«tlit*raab ^^orfaduS/ f>rofeffor, nui^arenbe SSfjIo^^ 5*6ftC*Ui 
og Dr. ^&il&gftarD i^are inbtraabte t bered @teb« 8tebact0ren& f iltagenbe Tilbet og 
CDageltg^eb,^ ber bragte f^am til 1797 at tefignere !6iWiot|^efartatet, for^alebe og^ 
faa jDrbbogenS S^ortf(ctte(fe«. ^en anben ^Deet^ fnbf|^o(benbe S5og^a)>erne % — ^^ 
itbfom i802f* JCaret effer b0beSlcrt, uben at eftnlabt SKanufcrtpt tit be f0lgeiibe 
83og^at)er« 6f Tiat metrgt(^ inben be tit S^csrfet ^0resbe f)a)>trer Uet)e ublet^erebe 
fra (S\nt9 83o«. %0t^ 1804 'ttnbe (Rebactionen tgten beg^nbe* 8tet>iftoa£com:: 
miifioncnr (^ ^^^ ®^^d ^^^^^ <^f Sufiitdroab S^orlOCtU^/ 6tat$raab $(. ^afl^ €t«l$caab $^Ot!tKn, 6fatdr?ab ^to^/ abi^iMt^Mb tKofh/, MitSraaS ®(^0I^ 
03 SujittScaab ilierulf/ befluttebe felt> ^ettftet at Ubt he ttt iprtbogeni ^ortfat* 
trife ^tttnit %tbeiiet, at ubncrvne hlanbt jtne fBteUemmet en ^ocntanb, ^loetHt 
Qtat&taab ?lixbovQ i(et) \>alQt, oq iflebct for. een Stebactex mcb^aarlig @aQe^ at atu 
4ad« Stebacterer tU be tnUlU Sodfiat>er, |^))tS ^^onocat bejiemteS t S^r^olb tU Vr^ 
htibeH iDmfaiig* Snb oibere befluttebe Spmmigftonfn at QmcfScttftt fulbjianbu 
gere i>eb at outage atle be natur^ijiortffe f&tn€tt>ntlfev, Semanbgubtrp! og Aunjl* 
orb/ ben fun^ famU , og at inbi^ente n0iagttgere (Sfterretmrtger om |)tot)mb{teffe 
£>rb. 3f0lge bette ooecbvogeS Sogfla^et S til yrofeffor S. S8at)en/\,SBogflat)et Jt 
tU|)rofeffp( S^pcrup/ o^g et Sirculatre b(et) ubfiebet tt( ®ei{lltgl(»eben t 2>anmarE 09 
Sti^rge oni at inbfenbe S3tbrag til sDrbbogen^ S)en 9be 9Zo)>embet 1806 bej^ogebe 
bet ^an6 9iaieflcet aVernaabtgji at befiemme: at i @tebet for be til ben banffe &rb« 
bogd Stebaction ()ibti( aailigen ubJbetalte 500 9tb(r./ famt 100 9tb(r. far ^i^ert 
Sogfiai^g UbgtDelfe, maatte t i o Var^ fra ifte Sanuar 1806 at regne/ 700 {Rb(r^ 
aavUgen ttbbetaleS, ^)^oximob efter bin Sib alt Dtbere fBibrag til £>rbbogen ffnlbf 
cp^tne. yrofejfor $. SBfiben ble» 1806 farbtg mcb a$og(lat)et.3, m^n, tiagtef 
^n^ bev))aa ant)enbte Umage^ fanbt SommiSftonen bet nebDenbigt, for at lette ftg 
aiei^iponett/^ og for at tilf0fe be ZiUctQ, ^wiHif ben imiblertib ,i>ar fommcn, i S5efibf 
betfe, ftt labe aRannfcri|>tet giennemgaae paa n^ ))eb ^rofeffor S)}of5e(^; ben be« 
fluttebe tiSige/ at SRebactorerneS ^rbeibe iffe {!ulbe fenbeS om vpeUtm btni {Keb< 
lemnter/ men giennemfecfi iet SR^be^ ber blet> ^olbt to Simer ugentligen i et Sets 
relfe paa bet £onge(tge 9>aIatS oeb ^vibmt$^olmi &anal, fom t)eb <^8« (frceOfencf 
&u £)bet][)ofmar^al{ J^aitC^S ^oranflaUntng b(cD 6ommi§fiunen inbr0mmet« 2)et ^ 
faalcteS tevibeettt S3og{}ao S ubfom t iBegpnbdfen af 1809. 9>rofrffor i)?Q<rup 
«ar imibtectib t)eb fine anbre Icetbe ^i^SUt bttven fotanUbiQtt til at fraffge ftg 9{(« 
bactionen/ ba ^m ^ai>bc bcagt .^ogfiaoet £ tnbtU ^0. Vt gtere Sillffg in belts 
Xtbtibt/ 08 fortfcctte bet, Me» oBetbraget ?>rofcjfot €5v« 2>JoI6c^/ fotn fulbforte 
(it 4>oer9 1 8 10 meb ben £)m^9ggeltg^eb og bet ^elb, man af ^anS ^ma^ og Siunb* 
^aber fupbe vente. flteotftonen af Sogjlauet^jC beg^nbte i>eb (Snben af 1808* 
itort fjOT^en vac JSttflttSraab dtafit bob; <3vadtUQfftb ^tnbcebe (Stat$taab% ^aU, 
3u#tt£raab @. S^orfdciuS 00 StatSraab S^otfeltn fra at bivaane SHoberne. 
iBio bebe Sufittdcaob ^ttnlf, men i fomme 3Cai; ttltroabte StatSroab fQ. ^^ov 
(actu^ 6ommtSttonen« 181 1 torn 9)i;ofeffoi; ^. <S. MU(v tiU Uagtet ^rigen 
0g bend S0lger forb0be at tantc paa iErpEningen^ fortfattea bog 9(e)^t{tonen uaf< 
^r«bt> menXrbeibet/ ifcer meb ben f0rfte «|^a())bee( af SSogfta^et ^S^ Dar faa »tbtl0ff \ YI 

ttQt, at Ut f#rjl tftn 246 SItebev funbe htin^tt tit (hibt i fSt^^nUlfenaf iBj^» 
Smtbtecttb »are flere IBogilaoer bUone rebf^eecte. 9)rofeffot S« S^dDett $at>be ane« 
tebe 1807 ttbatUibft i, 1814 We» 9)rofeffor fOtoIOed^ fatbtg meb'feogjlwet S)l j 
etatSraab fDlattbi;; meb S3osflat>et 9(/ o^ 9>ajlor il'^p&o tneb 9ioQfta»tt &» 

@amnte ^ar tilttMbte 9)c6feffoc 3* !D}dOer SteviftonSsSommiSffonen, bet ntt 

fet for jOcbbogen^ vbttaabte beraf. !&a nu Ubffgter aabnebeS tU at SarfetS Zt^U 
fling funbe beg^nbe^ <)$ ^ommi^jtonenS '!B?eb(emmet; {ffe formebelfl b'ered anbre 
^^Uev Unbf ant>enbe mere enb ten TCften n^tntliQ paa bette Vrbetbe, Me9 SReoifo* 
retneS Za fot^Qct t>eb dtafdraabiSoIf^/ SeatStaab €4tde(itoft$ og ^yrofeffot 
^egen^Sittraben^ Ojg SotnmtSfionen bert)eb fat i®tanb tU at anvenbe to Vftenet om 
UQtn paa TCrbetbet^ i b(t ben buUt fi$ i to @ecttoner, ^voraf &atSxaab $^orfd« 
Chl«, S^tofelfoF 3^. !WeUer 03 etatstaab iSolf rc»ebeert< «, Vtofeffov »p. €♦ 
MQer^ @eat$i:aab ^iig<(gtoft 0$ 9)rofe{for JDegen ^ogfia»et 9R. Sotnmtsfto* 
hend Sormahb;, @tat^raab SSt&org/ fom beeia i nogte 7(ac l^aobe f IRebetne farn* 
i^vf ef ttf S(et>ff(onen$ Sulbjhrnbig^eb «$ Sftefagtigl^eb^ beeld ncefien ene beferget, be 

f{i)vi{7eo0 tec^ntffeJDrb^ Me)) i be ftbfie ^ar ))eb Stetfer og ®9$eltg^eb ^inbret fta 

at t>ixh for ;Di:b()O0en. f^enget^oefenetS SBejfaffen^eb i>ilbe enbnu lan^e ^ai^e ^in^ 

hvtt Zx^ininQtn affdo^^wet St, ba .S;ongen$ aaxliQt ($Mt t>at heflemt til at bctlte 

OtebartionSomfoftningernc^ berfom tffc bet (Slafenjre gibeicowmig ^ak)be 1815 fften* 

fet 2000 dtWv, i (Sebter til iDrbbpgenS ar9fmn8^ iDcctteb ble» bet muligf at 

inb(i0be bet forn^bne ^aplt, 03 (abe SErpfningen af S3o0{lat)et.£ beg^nbe meb 1816. 

Jformebelft Sofl|lai?et8 iDmfang pg Sangfoml^eben i bet SRetterlle ©fpcin mebgif fire 

3Car meb SErpfnirtgen. Smiblertib »ar SRepfftonen af SBogflaPet i hUuit faa megef 

fremmet, at bet, uagtet be betpbelige Joranbrtnger/ fom maatte foretagcS meb 

famme, 09 fom forbrebe en 2(ffen§ JCrbeibe ugentlfg i |^ele 5 2(ar, lunbe 1818 oi)er« 

gipeS til SErptfen i bet SCieppinQ^e Sffidtt; ^t)orfria bet ubfom paa famme SEib fom 

SBogjlaPet « fra bet SReaerfle* (gmbebsforretninger ^apbe n^bet etatSraab QtU 

SeWtoft 09 9>rofeffor ^Deflen til 18 18 at ubmelbe ftg af 0le»ifion6commi«iibneti^ 

efterat ben ft0rre 2)eel af 85ogj!aoet SJt Dar reDiberet^ etaf Sraab SBolf bbrtbebe 

1 8 19* Sr^fningen er faalebeS bleven bef0rget, at bet reenjfreDne SRanufcrtpt 

giennemlafleS og rettebeS af 9)rofeffor ^* €♦ SKiiffer, Sorrecturen l«fle6 af (Statin 

taab :j^orIaciud og f)rofeffor % SWeffw^ 9m benne SRaabe erbaomjiber beii 

treble ©eel af Srbbogen futtenbt; So kngfommere ben rpWer fremab, bejlo inert vn . 

fliaae »t bebe Dore f ani'Smfttib iff e at fordl^we TCrbefbtt^ tnonge SanfkHd^cbrr^ 
^»ilfe ei Itbrt ete fore^ebe »eb fXanenS ttbi>ib(tfe» 

%t &rbbogen8 ^lan maatte i StbenS Seb unbergaae Socantrtnger^ b(et> neM« 
lig en natutlig ^clge df ben 8t<r((e af 3Car, beni Ubarbeibelfe frat>ebe, og beSRanbS 
forfEieOtae SReninger, font beeUoge ber{. Shntblerttb er bog bet Sotfentage i 9>((u 
ncn b(eo<t ttfotanbcet. . SRan inbfaae t>eb bet ferfte ttbf afl, at en banfl iOcbbog \IU 
^ttlbe blot inbe^plbe %tX olminbelige Gf ctftfptog, men yrooinbfteae iOrb eVer Sanb* 
^absorb, Vbnueorb og Aitnflorb* (Sranbferne for biffed Xntagelfe oare iffe neie 
'1>e#emte. (ReotlionScommidflonenS 9{eb(emmet ^ave tcoet/ at bucbe bee(8 nbotbe 
Mi\% Oranbfer, beelS n«ieri beflemme Itm* 2>en oU ^er mebbele be Segreber^ 
^orfta ben er gaaet nb, og be (Srunbfcetninger, ben ^ar f roet vlt burbe felge* 

IBeb et @)>tog forftaaec man Snbbegcebet af aSe be &rb eSet be ^erbate Segn 
yioa menaefrelige %9U\\tt og Sanfer, $9i8 SSet^bning og gtenftbige Sfoc^olb i et oift 
atenneffefamfunb et bleoen ^a»bet. @fnft et Snbbegrebet af be bebtagne SegU/ 
^9e»eb be menneflelt^e Sonet/ ^DtS IBefpbntng ei;,b(ei>en gielbenbe/ fpnliden freiiu 
ftillefi^ 6frtftfprog betegner entett bet |{cet)ne @f>rog/ ^tt fom er fftffet til i^eb 
6frtf( at ubtr^KeS/ etter bet famme fom SBogfprog/ bet @})rog/ ber allerebe i 
IB00cr et blet)en ant)enbt« @(tift bibtaget Del tU at fafil^olbe Sonetne/ %\\ n0iete 
^ be{teinme£)tbf0intndetne/ men tfle umibbelbat tiX (kX fot0ge (SSptogetS fimfang. 
Z)enne Mtt)et beflemt t^eb be S3egrebet/ %t>\Ut Deb {tne %x&<t^, ftn ®ft(tbne og ffit 
etiUtng bliDet btagt tt( at t9beUggi0te ftg« S(enge f0t 830get jlteDeS^ et bett^ 
feet, og (ange eftet ^t bet gioeS et @(ttftfptog/ ere enbnu mange af StDetfi ©pglet 
tffe j7ttft(tgen ble^ne bel^anblebe, oDet l^otlFe bog SRenneffene ^a^e t(tnft/ ^t)iS Se^^ 
tegnelfe altfaa xa^^ Dcete o)»taget i @|)toget* 2)et/ ^ootom bet (an i^\t%, m^9L 
ogfaa f ttnne blioe nebffteDet } f0lgengen Ian bet @))vog/ fom jldoeS/ DeIi£)tbeneS 
Gnbelfet og bete£ ®ammenf0tntnget \Avot befiemtete enb bet bet X^ti,. xmxl Kilt t 
Dmfang fotflteQigt fta bette* 

Se, fom flttoe S30get/. |)(eie omj^pggeltgete at Dete ^txti Sanfer, enb 
baabe be fom tale / og be, bet ffttDe tU @nfe(te£ Sftettetnmg* j&etDeb etjf^olbet 
dogf))roget {i0tte 9Iigttg^eb og ^^nb enb iOmgangSfptogetj unbetttben (unne og 
npe &tb Deb SS0get !omme i jOml0b/ bet ete.^tugter af ben langete 9)0nfen "^m 
SanfenS S9etegnelfe« SJten j^Dab bet (afeS i SB0get, dU ogfaa (etttgl^eb6DtiS 1^0 teS 
1 2a(en« S3ogfptogetS jDmfang Iqxl ba (!fe Do^te fl0tte enb bet (AmxAtXx^t Sftifti^ 
frrofl«> ben oil betimob fanbf9nngDMf Dcete meget minbte, fotbi affe et ^olfS 8fo^ 
re/Jiffing€f iHe fra attc @ibet i S0get ete bteone betegnebe, og atte im ©pWet \IU ^11 

htftxpyrit^ ^tot nu en lDrb6bg i HUvtnbe &ptod fnbe^olbe betU €^rogS.^e(e ^or^* 
raab af £)rb, Dtlbe bet i^cere ^enftgfSflrtbigt at tnbffrii^ufe famme/ enten til a3pd« 
fpro^et^ eUer ti( be 1^0tere J^rebfeS £>mgan36fprog 03 Aunflot^*. 

pm$ et (eDenbe &pxoQ6fR\Q\>om i Xlmmbeltgl^eb tl!e b0r tnbffmnfeS tU 
l^t>ab ollerebe ueb trpfte SBo^flai^er er bU^et betegnet^ gfelbei: betU x enbnu ^eittt 
®tab otn beSitngemaa(, bet: l^0re til bH ^ot^iffe ®|)rogf(affe/ l^tlfe ^we bet fiore 
gortrin for bet gafinjTeS 2)0ttref})i*a9, ]^»oraf be fpbeuropcenie gfolfetlag betienc 
ftg, at, imcbetig biffe ligne ®rene; ber ere bleiine crf^uggebe fra SRpberftammett/ 03 
berfor ei letfeligen btlngeS til at bcere npe ^rugfer, . ere ^ine frem^opne af ben gamCe 
b^bt liggenbe 9tob, fra f)t>il!en bif enbntt' Etrtine "fyentt 9taxinQ, oq betDeb beS fro* 
bigere nboitle fig i friffc ©fiib* J)erfor funne be Suiigemaal, fom $en^0re til 
betine ©progMaffe, allerminb|l befragf e'S fom inbe^olbetibe et beflemt og fluttet Drb« 
forraab^ gamie iOrb funne i bem (ettere igten bli^e o^^tagne^ npe iDrb fnarere ban^ 
nebe/ enb i be fpbeuropceijfe ^ungeraaa^ 

2Cf be got^ifte ©prog er^Uer Intet, fom mere enb Dort S>lober«maal forbrec 
bin om^ipggeKgjfe {fienpttelfe af alle bets Stilbet og ^lelpemibler, 

SbamietfprogetS Ubflrrtfning er fun liben, men btts IfSlbe er jlor^ fettmme« 
af S5«breneS Sanfepttringer er, uforflprret af fremmeb SSolb, bleben f>o8 08 oDer* 
antoorbet af *en ene ©Icegt til ben anben, lige fra 2Cferne6 2>age» @n SDeeldf 
bette TCroegobfi er meb SSiben Weoen ubrugeHg, men en 2)eel er ble»en fortrangt af 
fremmeb Zaan, og i bet vi formaae at forf0fge bets ^ijJorie fra betS ctlbffe 0fif« 
Wfe, fom enbnu oifer fig meCem gSIftnbS Clipper, giennem SWibbelalberenS 801M 
b0ger og JCr0nifer, inbtit be mange ©por af bet ®am(e, Sanbalmuen enbnu ^at 
beuarct, bli^er bet muligt enbnu at gf ent)inbe matiQt et ©tpffe af be tahte Platte. 

©en gamIe banjte Sunge g{ent0b forbum ooer ^efe SfanbenaDien, og oi?eraIt 
^Dor 9?orbboer plantebe benS SSaniier^ Sfar ^ar i bet SJcefentlige Uge inbtil Dore 
©age eet ©friftfprog, og, I>»ab i Slbtiben foarebe bertU, eet ©angfprog ixeret 
fcetteb&'for Sanjfe og Slorffe, 35en i gor^olb til golfemcengben ftore Ubjlrafnin^ 
af 2anb, ben beraf flpberibe aJ?angfoIbfgf)eb af Slaturgienjlanbe, 9laringSt>eie og 
gorbolbe, berigebc bet for SBiergfolfet og ©alboerne fattebS Siungemaal, og gi0t 
enbnu ben norjfe SRunbart til et ,t)igtigt ^ielpemibbel for SDannerfproget 

©anmarFS S3e(tggen^eb (nptter bet tiC Xpbff (anb ; ben npere SuIturS Sang. 
\>ax fra ^r)btn til Slorben : baabe borgerlige og firfelige gor^olb bibroge til at for* 
0gf ifcer i ©anmarC Snbjlpbelf^n af 2:9b{!lanbS ©prog og ©ceber. Zil Spfle r^at 
ben germanjfe Tfanb narbeflorgtet meb ben f!anbinaoiffe j ©progene uare ©0|lre* IX ^ 

»ef ^ar tit »tffe Zibet benne 3nbf{9betfe Dtttet for jlor og ff<^^^ SprodetS norbiffe 
<|teiiboittmend^eb, ^at betfor ogfaa {htnbum DoIt en t fig ftit>QMnUd WtobpctUn 
fot at beware bet &(bnotbttfeS 9(eei(^ebj men ^i tnnnt ith naQte, at toott ®{>rod 
f tSigc oeb benne Snb^pbetfe er bleoet beriget meb en Wtctn^be gobe, og tfar for ben 
^tftere Stitnfnmg uunbtxarltge £)rb. Stgefom ntangfolbtge af biffe, ber enbog i t>ore 
%abtti 2>age onfoaefi for Sremmebe, nu uagtet GnfelteSSRobfigelfe futblotnmen ^wt 
Dttnbet SnbfeibSret J ))tlbe bet Doere urigtigt at forotfe fenere iDrb af Itgnenbe fbtflaf^ 
fen^eb, blot forbi be ilU fanbteS l^od en Sforfotter, ber ^ar olbre/ enb bet mttenbe 
Kor^unbrebe* 

9iange sDrb ere ogfaa bteone inbf0rte fra be fpbltgere SungemaaO enten meb 

Sin^tn og ®agen^ be betegne^ eOer forbi mfot ilU troebe i @))roget at funne ftnbe 

Ubttpt, ber foarebe til Segrebet/ man giennem bet ^remmebe Sungemaal l^^aobe 

iiiobtaget» S be fornemmere Arebfe Manbebe man, fra SubDig ben Siortenbei 

SibSoIberaf/ fran|!e JDrb i Salen ; ^fribenterne^ ifsr fra bet attenbe Xar^unbre^ 

bt6 fftfle |>a(obeeI/ fanbt S3el^ag t bermeb at nbpi^ntt bereS &tiiU ®Uge£}rb r0be 

genifenligen berefi nbenlanbffe .f^erfomf! oeb feloe e^ben/ oeb bereS ^anntlfe, ®Uu 

t>emaabe og fRongel paaiet^eb til enten at lunne fammenfcettefi meb anbre£}rb/ ettet 

tiene tit w^t V^ebninger^ 2)a bet ofte Im oar Uoibenj^eb- om bet ^abrelanbfle o^ 

fltittgeogt for fomme/ ber frembragte ben formeentUge 3 rang tit be n^e £)rb, l^r 

trnxL ^06 o£ ligefom ^06 oore germanif!e Slaboer f^gt at af{!a{fe SSrugen af bet Uben^ 

tanbffe^ faafnart SBcerbien af ^oab i .f^iemmet oar bannet^ bleo tilflraffetigen er< 

fienbt* 9Ren imibtertib ^aobe mangt et fremmeb iDrb ounbet en SBorgerret/ bernu 

itte Ian fratageS bet S&t f unne for Sibeii if f e unbooere @otbater og ©eneraler i ot 

bruge baabe SRagaftner og Sontorer* Z>og er ftige iDrbd SBorgerret atbrig ret JliU 

Ut, t^ faafnart Srangen til bem btioer af^fntpet oeb S)xb, bannet af SprogetS egen 

SKotm/ oit Xatebrugen ogfaa fnart foranbre ftg* @aatebeS ^at i^aarf!iareren for^ 

iaget ffi^ifeuren/ og 2Cccou(^enren er i S3egreb meb at otge |>Iabfen for SfiS'bfetSl^^ielpe^ 

ten* Sangfomjl gaaer benne ^oroiidning fra i^aanben/ naar be fremmebe £)rb ^ere 

tit Sitntatnren : berfop oarer bet faatange^ inben 2>trecteur fortrcengei af SBejIprer, 

Snfpecteur af iDpfpndmanb o« f« o* 

IDet er en. Sotge af (SaberneS %otfintl{t, at @t<tnberneS @96ter ere bleone 
mere abfEilte, at mange StaringSoeie og ^aanbteringer ere fiemebe fra be l^0iere 
&t(tnbet6 ®9n8frebg« S bet Vrbeiberne oglKebffabeme i biffe flebfe forflerebe^^ 
bannebe^ en SRotngbe npe £>rb og Satemaaber til at betegne «£)oerbagS(toet£ ®9Ster, 
fam bleoe faregne for ben entelte @tanb ^ og bannebe et for anbre nforflaaetij^t Ulknbt, ubeluffeS ttQtgemeb bcnne af be ^eiere £tebfe* Sog J^erer jo ben tin? 
gereHSorgetB Sate ligefaabel til ©ptoget fom ben <^Drnemmere&; TKmaegmaiibeii 
Uioet 9tatnxtn ncttmne, ^an6 ttbtt^f betegite ofte ^tcitflanbene meb fterre @anb|^eb 
og Siraft, eub bet ftrie SmgangSfptog j jo neiere beSuben Xgerb^rferen, .©eraan* 
ben, S5iergarb«ibeven, .^aattbi>arfSmattbeii 09 ^abrifanfen fienbct jiti^ Otebff after 03 
fin Sent i bejio rimeligere, at jiijJ ^an t>ctb at bena»ne alt bib|>0wnbe paa ben meefl 
pa^enbe SKaabe, %ot t>oxt ©prog er be< bt8t>iQtiQevt i ben alminbclige ©rbl&og at 
tdQe ^enfpn til flige Sunjlorb, ba enbnu langt fra iWe atte i^aanb^acfer etter 9la^ 
tingStJeie ere bletjne bejfre»ne i banjTe 850ger, og enbnu minbre ni>gen te^nijf firb^s 
bog er hU)^m itbgioet* 

©otberneS gorfinelfe l^ar frembeCeS ligefaa megef fiernet Stenneffene fra SRa* 
ftttenS Seffuelfe fom fra ^inanben inbl)9rbeS. »eb baglig grfaring lare* i>i Xangt 
farre Slaturgtenfianbe at fienbe enb bore gamie S^orfcebre* Smiblertib l^at^e i>ore 
**rbe i te n^ejle Sibefc omi^pggeligere enb for^en ttnberf0gt og bej?rc»et affe be Sla^ 
jturlegemer, bee omgire oS^^ I^DorDcb en SRangbe npe ^mm ere hiet>ne bannebe^ eg 
en SRorngbe tXImueSorb If^aoe erl^olbt «)iAenf7abeItgt §)rceg* ©!tt(be £)tbbogen t!fe 
inbef>olbe flere natur]{>ijlorit?e S5ena»iietfer enb be, ber fotefom i be l^eiere @fanber8 
lDmgattg«f^)rog , ^Ube be flefh faa^el triDiette fom DibenfPabeltge SJena^nelfer paa 
Statutttngene falbe bort^ og &piOQtt, faalebeS tnbffranfet, bltDe et faare ufnlb^ 
lomment IRibbet tit at betegne be menneffelige S3egrebet« 

SBi mene berfor^ at man af en banfE jDrbbog l^t^erfenber nbeluffe n^e @ams 
menfcrtninger/ etter forcelbebe UbUifti ^t^erfen SanbffabSorb, eUer £)rb af ben norffe 
JRunbart, ei l^effer iOrb, ber af bet t^bffe ®|>rog ere ot>erf0rte} ^oerfen «unflort> 
eVer natur]()iflort|Te 93en<eoneIfer. Vllermin&ll ber tenne Sttlbfhenbtg^eb fat>ntS r>tb 
en JDrbbog, bev nbghei meb Stegieringend Unberflettelfe/ unber SStbenjfaberneS 
©etjlabS SBefi^relfe, t^b mange 9$ibenj7ab6manbd forenebe S3e{lr<ebelfer* 6t:faa« 
bant Sforetagenbe pUiev, fom ogfaa oor iDrbbogg ^iftovie ^ar t>u^, at mangle ben 
Gen^eb i2(nl(tgget^ ogben|)tu:ttg^ebiUbfj0rrelfen, berfanftnbe©teb; j^^^oreenlRanb 
anoenber al ftn Jtraft paa at nbfexe ben 91m, "fyan felo ^av ttbfaftet^ ^efio ))tgs> 
tigere at for{!afe famme en iDmfang og ®nmbtg$eb, fom fun oeb forftieHtge 9Rebs 
orbeibere^ ©amoirfen laber f[g opnaae« 

aSeb atgaae ub fra bette Segreb om 9ulb}l(rnbig^eben/ ber funbe forbreS af 
en banfE iDrbbog^ men ber^od tage ^enfpn til, at en iDrbbogS .narmefle <()enjigt er 
0>rogetS/ ilh be enfelte $l$iben{faberg Zavt>^ at ben$ Snb^olb er Qpto^etS Htb, "^oltfoa itte be Ze^n, ^\>ot\>tb ben (SnUlte muliQen tan Dtde tHlitnbtQi\>e fine 2aa(er^ 

men faabantte, ^\>i6 SBet^bntng i @amfuttbet enten er^ eOfer f^ar ixeref, eUetlan 

blt))e ^at>bef, ere t>t bleone bragte tU a( antage f0(genbe (SitunbfcztninQeu 

7(tte n^e iDrb of)tage5, om be enb fun foreComme |^oS en enfeU^forfatter, effet 

wibertiben ^eve& i bagUg 2:ale ^ f. @. at efine ftg , naat be if f e t ftg felD ere ut>ar^ 

bige til at et^olbe SBorgerret i ®ptOQ^t. 

Zf ®ammtn^<ztninQet, b.er (unne for08e8 t bet Ubeflemmeltge anforeS : 
i) X>t, ^Dtg SSetpbntng af be fammenfatte iOrbf iSefFaf enj^eb if re ftxar erfienbeS^ 

f* (S* £unflfprog^ ^unflnib* 
2) S)e, fom funne mobtage mere enb een SSetpbntng, f. (S, Sernponbe* 
5) 2)e/fom, ^t>or t^belige be enb funbe Dcrre/ forefomme i@friftercg^0reS tbet 
DasHge Sit), i. @« £(ojler|)ort, ^unftfnebf en »eb at forbigaae aVie biffe, 
Di(be man nbeluffe af i&rbbogen en SRo^ngbe af be alminbeligfle IDrb, ^uilfe 
beSnben t>eb um<erf etige ®f attertnger gaae ooeri be anbre staffer* S)erimob 
f orbigaaeS iDrb^ foin )^el funne banned/ men til ^t>Uh bet, faat>tbt tibei, et 
enbnn ][»ar Daret Vnlebning/ f* Q^ ^loflerbal, JtunfifFomager^ Dog^^at 
mm, for at fparef)Iab6, Deb faabanne £3 rb, l^t^oraf ber f^aDbed en SRorngbf 
' Deb fig feb forflaaelige @ammenfatninger, f* 6« £iole, if fun opteQnet be aU 
minbeKgfle ubenttIf0ietSorf taring, f. @. Aiolef naf) , Aiolelomme, og blot 
forflaret be flelbnere, f. @« £to(efante^ SRen If^i^or be flejle fammenfatte IDrb 
trisngte tit gforflaring, f. @^ \>eb ®ammenf<rtningerne meb £irfe og £Iofler, . 
^ar man fetter iffe ubeluft be f^rre, ber maatte \>axe almeetiforflaaelige, 
f e. Sirf eber, ittofterf retber* 

Vf gamle iDrb l^ar man f0gt at famie aUe bem, ber finbeS t banffe tr^f te effer utr^fte. 

©Irifter, og 

a) engang l^aoe barret ^<tt>bebe i ^pto^et, f. 6. Acetelfob, Sprittereb; 

b) eUer ere faa forbreiebe, at be troenge til Sforflaring, f» @« ^orbegaL 
S)ertmob forbigaaeS faabanne tj^bfZe eller franfZe £3rb, fom, uagtet be finbe$, 

t gamie banffe S30ger^ bog albrig l^aoe ^a^t Sorgerret og af If^ine @f)rog tilficc^f^ 
leltgeniunne forjl^ae^* ^eUex iffe tageS^^enfpn til aUe be forff ieSige SKaaber, fy\>ou 
paa bet famme iDrb er hle\>et bogflaDeret* 2>og ncet>ne6 ogfaa ben minbxe rigtige 
@frtr[emaabe og Ubtale, naar ben af flere er bleoen brugt, meb «f)eno|igning tit ben 
tigtigete. 

TCUe ganbtfabgorb, 3Ctmue6orb og norfZe iDrb ^0xe til iDrbbogen: 
sy naar beere @tamorb5 xn 

f 

b) naar be tUnt til neiere at heieQm enten tt ))tfl $SiQtA OLtt a »{< fanbfeU^ 
(Stenflanb; 

c) naar be bibrage til at 0)}(9fe et aitbet £>rb< S3et9bniiig« 

3>erttnob bliDe aUe jlige sDrb forbtgaaebe/ bet blot ere gforbreielfer af (Sfrifte 
^roget, f, 6. Serten for SaQerf en tiUi^t meb be flefle :|)roDinb{teae Sltunb^elb 09 
Salemaaber^ font t(fe fremfttUe iDrbene i nogen fcrregen SSetpbntng^ og fom berfor^ 
l^por ntoerf eltge be enb f unne i^cere^ Mot |^0re til et Sbtoticon^ 

S$eb be af bet Spbffe bannebe £)rbd £3f)tagelfe f ommer bet an paa a) om be 
brugefi^ b) om be U^0t>e9, c) om be ere faalebeS bannebe, at be f unne beqoemt tnb« 
))obe6 i ®progetS egen ^tammt. ^oor bet fibfle er Xilfatbet, fan et enfelt Srem^ 
pA Dare nof, for at giDe £)rbet ^'labd ^ men enbog |^Dor bette ifU finber &teb, er 
i be flefle 2)tlf(elbe Srangen> og t aUe ten atminbelige @)>rogbrug tUjirie!(eng/ til 
at ^wbt £)rbet S3orgerret 9tzppe er noget S)xb flettere bannet enb 2)0r{Iag 
<S)ttr(l^fd^Iag), fom ]^0re< i |^t>ert StitftUn* ^efEtafttg er et ubanfE&rb/ fan f^eKer 
iKe Bruges { ben f>0tere &tiil, men ))t ^aoe inttt, fom fulbf omment nbtr^ffer bet* 
%t ti aUtXibe.^Wi tt ttt SStgteitt foarenbe IDcb i ®|>toget, er iffe (Sruab nol til at 
forfafte bet af SpbfPeit bannebe/ ^oor bet eKer< t ftg felo er beq))etnt/ og aUerebe af 
Vbflinige ben^ttet, 4Beftbbe(fen af ^ere een^bet^^benbe £>rb Ubet alttb til ftnere Tibs 
f iSelfe af Segcebccne. @aaIebeS l^a»be »t ftaZtilhS Stb: Qme^ Olcebe, Spbe, 
8lebfe(; oi fif fra beS^bffe: Sormne/ Sfr^b, Set( og Sr^gtj ®)>roget $ar tffe 
fabt bet»eb. 

VUe af be fpbh'ge erxtopttiflt @pcog bannebe £)cb ttbelufte^, naar et ficttU 
®runbe tale for bereS ntiblerttbtge Sorgerret ' Stjfe ere 

a) bered ^VPP^Q^ ^d ^^(^ ^<I« Samfunbet baabe i @(rift og 2a(e ^orobebe Sntg, 
f* @. €af>itatn, Maiox, fRtQipt, Steltgionj 

b) @f)r0get«Srang til bem, fom gior bere$2Cni»enbeIfe tt0bvenbtg/ enten t ^ver* 
baggUoet eKer i Jtunflf^iroget, f. (Si Wiobe, ^^Uo{cp^if ^behl, Stobel. 

(hi af bijfe (Srnnbe er ttlfirceffelig til at fFafe et &rb §9tabg i @|)roget, naar 
i) £>rbet (afed eftcr ben banfPe UbtaU, f« €* S)ttel, Sroni; 

2) ben ofyrinbeiige Ubtale er bteven foranbret, f. Q^SaUtt, 6,abet, Aanonj 

3) @(ri9emaabcn lemfyet efter banff Stetffribning, f. @* Gontor; 

4) £>rbet^ $orni foranbret, f. 6. SRotro^, SaM ^c^ AomifF; 

5) £)rbet btngeS i XflebSorb etter @aramenf«t«inger meb banjJe Crb; f. (S. 4o« 
moebie, SRagajtn (^erof Somoebieaften, SRagaftnforoalter m. ft.) 

flaar Srbet barer intet, etter Ian foare libet ^r«g af ®proget« gienbommeligjeb. xm 

■ . ♦ ■ . 

WMi U it>etAt 0)>«ii(mf#t(e Qrunbe ^§he fammtn, for «t "fyitnU MfBot^ttnt^ 
f. e. (Sonfumtton^ Spuri. ^»et bttte itU er Zitfctlbtt, wxfet$S>th€tf§t ttfuw^, 
neb iaan^ og £)tbb9den uveUommenbe/ f« G* jDetaK^ Soloitj]^ ed^oitffer^ 
Tif Stittftorb 0)>tage$ alle/ fom 
i) brugeS af be Jtunflf9iibtge, 

s) ere af ben Seffaf eti^eb^ at be^ veb at bltoe hngtef fiinne i^Mbe bentu f)(abf 
i&pto^tt^y fom altfaa iRe e?e oltfor afotgenbe i>eb Spbog^frtDemaabe; eOfer 
fom t>eb UbtoU/ esfri^ebntg/ ^otanbttng t ®tat>e(fer l^ave er^^olbt noget af 
@|)roget< Gienbommeltglf^eb^ eUet oeb @ammenf<ttn{nger og Vfleb6orb ttib|)0# 
bet fig bed* @aa(ebeS ^0re af StergmonbSorb SKafiODn og SKetfelbor til 
iDrbbogen^ berimob 9Runb(o^, Auafc^aftfafff ^ Stad^feKer itU^ 
Zf natnr^ifiortfle iRaone "fyete ^er^tb 
i) aVe be/ fom angaae inbenlanbffe Slohttlegemer/ faaoet be alminbefige (tr{o{< 
elle) fom be Dtbenffabeltge , naar biffe af flere ere brugte^ 9laar berimob ett^ 
Sarrb for ©pfiemetS Sf^tb banner en Stittte af nJft StMnt f (nnne biffe f0r|l 
onfeeS at ^0ve til &pto^et , efterat be af flere ere o))tagne« Sena^nelfer, 
ber beftoae af flere S)tb, f» Gr* liben (Sntftonurt/ i^ore ei til£)rbbogeo/ balOr« 
bene i!f e ber)>eb er^oibe nogen np Setpbning ; 
^) ^^ f<»n angaae be meefl bef ienbte fremmebe Slatnrgieitftanbe , j^oiffe omta$ 
leS i bagUg Sale, eder tffe fielben loefeS i @&tfter etter forefomme i4^anbe(en#< 
9Cf biffe (Srnnbfirtninger f^tger otfi nof ^ at en faalebeS nbarbeibet bonff CrbbogiAt 
tiU f unne 9are fulbfl^nbig, aUermtnbjl t fefrfte Ubgave/ og mebenj fftregne £)rbb0ger 
Dt)er £anbff absorb/ faat^el oDergamleiDrb/ fom og ooer Aunflorbene i be flefte %ag,, 
enbnn faoneg. jDa imtbiertib benneSRangel meb Siben DebStSag t>il lunne afJ^itU 
pt6, og 2)abbrlen berfos Mot traffec Ubgioernc^ l^aoe biffe faameget tninbre taget 
^eiif9* btttii, fom be otb ttHtbtiU of b<nn( S3ej!affenl^eb/ ^oort foa lunnc |>aa* 
^tenne bet ^oxtUn^U^e, men be Slefte Mtoe t @tanb til at 0))bag< Slangier/ fng^n^ 
tanbe foge bereS Sen i ben 9toe6, be fnone oente. 

2>e^ietpeniib(er/ roan tit £)i:bbogen« Ubarbeibelfe ^ bniftt^, ere f0(« 
^enbet 

I. Wminbeftgei 
a) Utrpfte: 
(Sn banfF«(atinff t^rb&og af ben { S^riflian beo Sfemte^ Sib beh'enbte ®e^einteraab 
fBlOt^ i 25 2)ele i foiio. IDet oar Sotfattercnd 4>fn{tgt. at ^rioe en fulbflanbig 
tonfF £)i:bbog : ftan optagcr baabe fortftbebe jDtb, TUmwictb, £anbj!ab<orb 9^ N XIV 

Ktttifiorb, famt £>rbfprog cq ZaUmaahn. $Sc^tUt »ar paalihet nctt ubatbet^ee 
tHXt})lhn, OQ eri benne £}rbbog om^\)QqeUgcn hUun bm^^tUt, ifctr meb ^enfpn 
til be gdmlc S>tb, Salemaaber oq £)rbfprog^ i^Dorimob ^ot^i ^e^tiulfe oftefl 
maatte foraitbre§. @aa ofte ben t)ar ttgtig og ei oltfoi* k)ibtl0ftid/ bef^oIbteS bett 
bog formebclfl bet 9latt)e og S^araftertfliffe t ben |)0U foi^ttente fSfianbt Ubtr^f* 
Uben bette fortrorffelige Soi:arbetbe ffulbe Dor i&rbbog manglet en floi: ®Fat af gamte 
banffe £}rb og Xalemaabeiv font i bet fibfie 2Car^unbrebe ere forfounbne af be ban^ 
nebe £rebfe^ ja ti(bee(§ enbog af TCImuefpvoget. 

©amme f)Tan fom SJlot^ ^aobe SonferentSraab ^* SJtoftgaarb, b0b 1745^ 
«£)an benpttebe itlc fO^Ot^d 2(rbeibe, fCtenbt l}anl\cnbte bet; i^an ^at ^eDfer ith lagt 
ftbfle i^aanb )7aa fit 2(rbeibe* «^i7ab man ^ar af ^am, er £)|)tegne(fei:. om enf elte iDrb 
og Salemaaber meb latinf! Soerfcettelfe/ flreone paa (0fe @ebler oq fiben {l(ebebe i 
bertU tnbrettebe SSeger af ^oibt $aptr. ©amltngen gaaer ooer ^ete V())^abetet; 
bet er (un i ^enfeenbe til enfelte gamie S)tb, ben |)ar oceref til ^tptte. 

6tat§raab 8andc5ef$ S3earbeibe(fe af ben banffe £>rbbog enber meb Sogfiavet 
Si. ?SlOt^ er ^er lagt til ®xnnb, dto^gaaxH @amlinger benpttebe^ oq ZiUctQ* 
Sene ifle meget betpbelige; men Ubarbetbelfen bctrer altib ^rceg af SangeScfg be^ 
{ienbte So^rbom og 9{0ia^tt3l^eb. 

SuflitSraab ®d^OtD l^ar Deb fin Ubtrcebelfe af 9teDi{tonScommi6fionen tilfliUet ben 
enSamUngaf marfelige banffe IDrb meb t>ebf0iebe Sremf^ler. Signenbe Qamlindtt 
ere blme inbfenbte af Sttflitfiraab fHafn, dtatitaab $S8o(f^ 9)rof. % ^iU^U 
!8tdtige^S3ertsti8e(fer til JOogfiat^et i ^ar ^u gtatSraab ^tOtt^ rxcxct faa gob at 

mebbele* 
b) JKrpfte: 

DiCtionariumHcrlovianuin, Havniae 1626* 8* 

Nucleus Latinitatis (af J^* ®vam) edi^ 4. 1744/ t 8^ 
Xf be npere firbb0ger i ©arbeleS^eb »• Slp^eknS banff ^franjle, 3^ StttCttS 
banj?4atin|!e, am6crg« og SXeidter^ banil^tpbffe, % ffiabcnd eg SWol6f<§« or* 

A) Xngaaenbc foccelbebc Orb. 
a) Utt9«<: XV 

MariQc ^xciViptev af te QamU Ze\>(, af be QamU ^i^ttte, af ht gamie Sage* 
f>eQ(t OQ anbre Qamlt Qhiftet, f. 6« SertegnS ^o^iUt, Sebecned-Jtramfr, ®c0ns 
lanb^ StteniU , |>ebet @\)t>6 iDrbfi^rog ^ Acnnpevtfecn^, Scadtca^ QCrUb |)i»tbfelb< 
Svenilc, €Iaufcnl ®nocrOy 6p(bingg£trfef;if{ort«, ®f oningd ^ebenffe 9$i(ofo))§t« 
banffe SJtogajtn/ StefenS itrenift/ 9><tu( @U« @frifi(et, Stored o^ IBIanjeflor, 
forget ^TanfFcg ^trontfe, 9)aIIabtt ^Uiftet, iat>t$ 9^tafet, Qlau$ i>oti&fimt 
0Q7ilvox, StimtxemUn, i2^atviatUv$ZeHament, ZattftnS ^tifttt, X S3ecii« 
(enS Danmarf 8 oq 9lorge$ ^etliQ^eb, Steineh fio$ o, f« t>. 

j^. Baden fymbola ad augendas Hngv2 veraaculae copias e Saxo- 
ms Grammadci interpretatione Vellejana 1780 i 4. 

IDrbfornatingerne oeb ben npe Ubgave af jtarai))et>if«cne* 
3) TCngaaenbe banffe eanbffabsorb og 7C(mue§orb* 
a) mrpffe: 
<t) @t0rte ^amHnger 
m) af £)rb fra SSenf^ffel veb en (S))ct>ggran{fer ber iffe 0nfFebe {tg nabn^ivif* 
a) S« a ipbj? Sbtotfcon af Dw»fl @(^ab^ 
Xj Sil ©if af 9)a|!or O. 53orf t Sotup. 

n) 2ff ?)tof<ffot SSctef ©imonfm fca f 9eo. 

n) gra fJajlor 5»?T>6o jpbjJe iprb. 
^) SJJinbre SSibrog 

fro S)a(lof ^cgeUtnb i 39ff«n** 

— ^ajlor Jg)u6er^ til ®rre. 

— SJajlor ^d)00 fra SRotS. 

— ?)ro»jl SXo^ i aSenfpffel. 

— Sanbibof ^JlcSnec fra S9H«n^' 

— 93iffo)> ^otfen i fioffanb. 

— §)a^4)r Dr. ^effer t «t0bcr0». 

— ^roDJi ^tecnjTrup f iiarleb^. 

— f)ojlor ^C(^ t» 4)orbeIe» 03 galqwr^Iet). 

— f>ajlor ^ortnau til SJaalfe, 

— ©fore^olber 5>?{emon tit ajejleibo ©Jolf/ 

— 9)ro»fl ©cunbtbig til Sorfilbjlrttp. 

— . ?>ailo t ^ pg^ i ©panbet. 

— 9>aftor ^Itap )>aa S3ra^etrotfebord. XVI 

fra |)a{tor ^m^t i SBtouflryd. 

b) Sr^tte. 

SamURd af {offottbfle JDr^ oe^ ^* j6. ^et^elilt* £lt)acta(j7rtfitet foe ®an&s 

» 

$eb. 2, @, 150. 
3un0e om ben norbfteSanbt^e Tttmtte, 
^toi^MtH SBeflttvetfe o»er S3i>rn^o(m, OIa^U$ o»ec ^fadtti^ ^(i($(C 

ooec IB{ttm, $(agttarb o»et iE^9e og Sorntng 8e$R, $8tn9 ot>ec 8e{f0, 

®(l^a(e ooec SRorS, iant>t cm Sfar^ecne 0* f» v» 
C) 3Cngaaenbe norfFe IDcb. 

a) Utt^tte, 

«) 0f0rre ©amnnger. 
N) Sn 2)(et af be tiKStatScaab ^effeit/ Sfotfafeeren af Storge^ ^efitiutfe, jteb« 

fenbte ®am(tnger. 
3) £)rbfam(tnd af €t>f>arb ^tornt* 

5) -_ _ af 4>r. O. ©ebcflde. 

i8) S»i«bre SBibwg : 

fra ?>ajlot J^olcf i StOttbl^ieTOS @«ft. 

— ^Jajlot 9?anne|}ab fammcflebs. 

— Daflot J^ettman 09 Dafloc ^teper fammefleb«. 

— . 9>ailot ®Otaa$ i «9n9<n« ?>mfle9lelb. 

b) StpKe. 

4)att«9W* nottJe ©cbfaTOling 1802, 

matt nocjTe iDcb t>eb ^tofrffor Q^^tU i ®fanbtnat)i{{ SmcrAturfetfFabC 

' efriffer for 1807, 2 ». 

^eontngcc af Slocbeni gamle Sttngemaol t StorgeS 9>rot>tRbjtaIs2)taIe((er af 
S[e(bt|>co9ft @tonn SRtttK^/ SierbindaacSflrtftct ^aga i 93* 2 ^* 09 f. 
S)e6uben alle be farf!t(t ttb9iOtte Sofiogtap^iet, i @(ti;beled()eb @treni$ 
S3e|{ti&elfe ooec @0nbm0r, J^tott^ep over (SulbbraRb^balen, SSiHeo'vec 
^iaejorb, ^t(f(' ooer ^i^pbeberg, 09 abf[iat9e Staffer i ben topogra* 
tf^ifte journal for ^lorge* XVII 

f 

«) ®am(tnger. Cfi^erfend ®(offar og ^. £« HBatend {txtihifle ittkon^ 

fi) (Sxcnpttt af gamfe iot>e, 0tece jfet o. f. ». of banffe 09 notfEe 8ot), 0d^Ot9( 

Ubtog af Sorocbntnget^ Stofenflant) ®oifFe6 £ctderet og @am(ing af Stt^ 

^tiput, ;^ofob^n(^<c5 ©fttffer. ' 

y) SipU^eniriQit til tnttlte jQcb DelDiQigea mebbvelte af SonfecentSraab ®(i^f(d(I 

. ofi f>rof<ffor fKoftnbtngf. 

b) Sfcblcitille Stb. 

* • 

60d«r, (Sojrtorp^S &fieo(ogv @i^unta(^r^ fifleologi, @fiel(erup^ ana* 
tomijf « ^^9(tolQgtf(e {jlocdftgninger, ^ajrtocp^ om S0bfeUt)iben^aben4* 

7) Snfclte iDrb ere ftebfe meb S^eloiKte bUvne opl^fie af 9>rofeffoc i^tt^O\t>U 

t 

c^ ^anboafenSsiDcb. 

Grcetpter af iant>^uu6^olhninQhZtlflahtt6 ^ftifUv, £titfeni oeconomifTe^Cima' 
Ux, SSegtrupd S3efrrtt>e(fe ooer Vgccbprfningcne Sirflanb, $Uif($(r6 Stbog, 
.|>a&ebog og ®(oDbog, jDeconomifF SRagaftit/ Oluffettd «econ0mifte TinnaUt, 
ni^e %maUt OQictxehoQ i Hnboecmomien, ^enfeitd/ Jfampman^ ogStafrt^ 
sDtxrfctttelfer af ©eorgica, 18(^1 om bet banfFe Sanbvafen. 

d) Cfsmanbgorb. 

a) Utrpfte @antlingec af Sonflructeuc $1^^ af Tibmitd fQinUx^tltt og tfat 
af 2(bmttal Seoenotii/ fom besuben meb jlecfle SBeceboiaig^eb jeonltgen ^ac 
tnebbeelt iDpI^Sninger. 

^) e]ccet|)tec af greb, IV. ^aavtilUv, greb. V. ©0! riglartiWer, 8aug64rttKeme 
foe @ft))))ei:(auget, ben oeUnflrnecebe Qlipptx, Soud Stprtnanbdfun^, 
Sl$(c5er^ Se&net/ ©(ibbcubbet ooerfat veb Qbili^, ^txifttti ^««b er bet/ 
^ootftt natter bet? 0. f. ». . 

SXofen&inged SSeUebning til XaffelafeftS ^art og 9aa{agittttg/ famt @ei(eneS 
Unbecflagning tn. tn. og ©atnnted SBeirebntng til Vrbetbet oeb @(ibeneS 2Cf« 

e) £)rb t^ebfommenbe ^tg6t)afenet til ianh$^ 

a) aSibraafra: iOberft Hubert, Sngenieumajot^tcffcn*^ SRajop Jfc^emittg* XVIII 

, 0) (StcttpUvafi ^Oe|!r«p« «tfa««nna(ttr 09 af Sdglt^fmflitftw. 

fin weget. Ut^btU$ ^kmUtiQ af fbtb, fom for«fo««« i)<b be nerffe ajwrgtMtrler, 

af So«r(etd^attpftttanb S3runnicl^» 
ISrcetptet af 3* ^<ttt$ Vf^anblitt^) om Setnma(m(et«f. 
g) ^orjls 09 gagtotb, 

«) ^aanbffretjen ^orCIattng ©Der gfotfJotb »eb &ot>tibtt fBHn^olhU 
fi) ©amling af Sagforb af itammer^errc 09 ,^off«g«n««jl<r 8in|Jo»» 
h) <&anb«(gs« ^aanb^ftrfds 09 ^abctf ocb. 

a) fRtnbce ffceMie @atn(ind<r af SS^bfetsy homagers, @fi;cebb«r#, SSttixt*^ 
@mebb«</ ^tu(manb8« y ®ti>Utiiad«C'/ it^jperorb. . ^erb^iHbunglocb. 

0) (Svcetpttt af ^unffd 3^(^o(og4, ^evdfMoot Otunmiitd, 2liirs<nfeit o» 

De0ttb«n $ftt)e SommilflonenS Steblemmet, i €f(t.rb«(e£^eb eeof^raob fSidotdf 
jcDnUden tit SSo^ftaMcne ^ 03 S inb{>enm£)|)l9gntttder ^0$ txbUmamUWte^ete, 
i) S?atttr^tjloriff« Sla»ne. 

«) S0dec b(4i9tteb« af aKebacf0r«ni(: MrZ/rr/ prodf omus Zoologix Da- 
nicae, S^tdnnic^d 2)9r^t#ode, 9B£i$^JDo«rfae»e(f«af6tt»ierg2)9c$fflor{e, 
S3i&0t96«3!l{eerga«Ct)dbanf7e JBeMr9ncIf«i:ta^efiene%Ratomi«, Miillers 

hiftoria vermiuoi, ^orneman om 2f«dl«# Jg^ocnefitand DIantdare 00 

dtafnd Slora, S3t6ord$ fpjletnattjre ^(aitttnatme, S3dntli(^d SRincralogi, 
^nfed 9latttr^i(lorie, ooecfot ))aa S)attjl^ ^tdfcitd Stotuc^qiorie, 3(at{t« 
^dorSd «d SBt&Ofdd Stattti^nbis^eb. 

iS) ^ux^Ux af: IRcttur]^i#oru^@eI^abe48 @!riffeir^ ^el battle S^tbenffabetS 

^{{!ab8 efriftcr, bet nerfle 8Nbeh{faber« ®e{{fabfi @rrtff«r '^), 9^^^p 

celonpmif! l6ib(iot^efr 9tOt$( Slaturen Utx^^Ut efter iBonnetS Staabe^ ^aj:« 

torpid Itbtog 4f S0bfe(dDiben{Iaben, ^^i^^r termini oryctognostici. 

^e6forHben^at)e@tat8raabi£3otV ^rofefforJ^ovnetlMIt^ Dnxfejfov^fflft)^ 9>rof« 

fKctn^arb h^x^W^Six^m mebbeelt bereS Semfttftirnfter om ettfeUe£).rbfotfIartnser* 

S^fun be otgitigfie ^AptxsdhUx ere J^er Jblet^ne andiune tU be £)rbHaffer, ber 

|^at>e nteejl Seereget SDtedubcn et meb «^eaf^ til 3)tgte4:f))»^ en 9i:«{|e af tA^t 

*) QxtaXit bcraf 6etegnee met S^ @. 6. (og ^t>i6 bet ct nprfle 6am(iii9/ mrb XttTces af 9t« &) 
af bet nocffe SBibepj^obernctf eeljlabi Gtriftce meb 9^. & ^ 6« eUet 2r«nb^« e^ Cft, XIX 

text fta Vlmh ^Zptttmp tn 0^(jettf(^(«der e^^imannf me^ ^tnfpn tiibet 

m ^cefi^OtD/ 0^ mebi^enf^n til S«dfpcog(t i ^Ctmtnbelid^eb en SDeel ftt rre o^iiitn« 
^r« ®fnfier bUone ben9ttebe^ fom bet $ec oUbe txtire ooecflf bigt (^ naone. Stogie 
«,f btffe ^a»e, fom f. 6. J^o(5etg/ 9^^^ << tigt ttbb^fte, ttben b«a at 9mt nbtgmtt $ 
onbre^avef unberben pm^^gdeligfle ®ienneml<e<nind/ Vunafgioetnodrefoafivbog 
Solenuuiber. SBen l^etom »U Gn^Mt bebfl i>t>ett|>be< oeb iDrbbogenS SBrag. 2Der« 
tinob maae enbnu toenbe S3eniac(nin^c (UfeteS: boi ene, at/ ba ^rcerfietinften tv 
hUt>tn fortfot 2(ar for 7iai(^ iu SRof erialietne <i( bt fenexf fBoQl^Mtt$ Sttbaction 
Uttme flere: biffe DtUe aUfaa vnNr Itg^SIib fra Steboct^rernefi ®ib^M»e for^oIbSj 
mejftd^n t>ibfli0ifttd£re« £en anben SB^marfnins tt, at]&tcetptttM6 §Bavb er mc^ 
^it foiftieUiQ : nogle ert gtorte af ttnge SKornb^ ber arbeibebe meb £))ft og Stib|tdf^ 
unbre berimob «re ttb{{rtt>ne af faabann<^ fom illun for SBetoUiig forr^tebe tt Utt 
biibe^ ber eUetS ilfe for bem f^aobe noget foerbeleS tiSoKenbe* 

atebactioneti ei: imiblerttb for ^n 2)eel af^aertdtB <^f ^vc^tptctnt9 Be^f£s{feb« 
S ^enfeenbe til Sirt^o^xapl^un ^at mem Docret nabt til at fvl^e bieii i be li^enbe 
frr^Dele i^ebtadne, l^^or famme tfle fom iJKobftgelfe meb \\q felt>^ 2)a faalebc* 
Ctpmologteii ffulbe beffemme ifiri: be fremnube £)rbg Sfrioemaabe/ l^ar man i fBo^s 
jhtoet Jt fttl^t beo SteQel^ at naar et iDrb nebfiammebe fra bet (Kraffe eSer tt efUx^ 
UaM^<BpxoQf ^oori SBogfiai^itgnet foater :tU t>oct£, bat bet ifh fttti^SmtbfS^ 
tUtt 6, men meb £ f« & ^amnl^ ^annif, £anon (en SRettefnor)/ AanonijI o. f« i>» ^ 
men i^a mange af biffe &rb ere anfifxte 0^ forflarebe unberS, maatte t^tnuUotnaione 
bem unber St^ oq ^tMi^z til ben unber 6 gi)>ne DplpSning^ ^erimob ff rtoeS rtgtis 
£en S|^ t iDrb/ fom fomme af gra^e f)aa ^^ altfaa fiaae 6^araf teer, 6|^irnrg, &)ti* 
fttn o« f fr. f)aa bere6 rette ®teb^ ligefom Santor^ @a|)ettan/ Sanbtbot o« f. tu 
^Stigen f0gee unber % ba be ere nat^rattferebe latin^e £>xb, ber {10$ ofi be{^oIbe 
famine @hit)emaabe fom be l^aDe i @rnitb^roget ^erom ere ba nu ogfaa StetfErtt):? 
ningglcererne faa temmetig enige^ ligefam og om be $tlfielbe/ ^oxi lil^oraleme b0r 
fotbDt>ble& S alle biffe S^ilfielbe i»il iDrbbogeti ba neppe be|^0^e at fr^^te for SRobi^ 
ftgelfe i %xemtiberL @narere iutibt btttt ^nbed x 

i) 3 «&enfeenbe til Srngen af Sob, |iiDi({et beit fun bruger i SS.eg^nbetfen af en &tat 

velfe foxan en SSotal, imebenS be ffefte £)rt]^ogr4p^er nu |^a))e t)ebtaget at J&ru£|e 

te^ ff ebfe foran en Sloeal, J^en^0renbeti( famme®taoe(fe) og 

2) S-^^cnfeenbe til bet jlumme 6 1 @nben af JDrb, fom jlutteg meb en betonet SSt>cal 

f. dL %^uxi, S^(^t(ofop^t 0. f. o« 3 begge bijfe Silfcrtbe ^ai^e flere af 6ommif^ XX 

ftoneni Stebfemmer opoffvtt Utei ednefSttxnhfcttnindit for bei S^thU^tneindang 
Debfogne* 2>a Dort &ptOQ6 Stetffrtt^ntng l^ar unbergaaet fad mange ^oranbrtn^ 
get;^ ba en^uer baabe af 9tebact0reyne og SteDtfoterne f^a^^be fine 9l:egter for Slet^ 
fErioningen/ ber iff e i eef oq alt flemmcbe meb^ bem, £)rbbogen fulgte/ fan ber oe(/ 
uagUt al &tv(tUn efter (Sin^eb, ^eti ^at>e inbfneQet jig 3tteonfeqt)ettce/ ^t)ilfew 
man bog tf<rr D^b «^ot)eborbet i {^t)er 3Crtife( j^ar om^^ggeltgen f0gt at nnbQoat^ 
«|)t>orl^uvttgtS$oerfetS9utbf0re(fefanfrennneg/beroer paa ben ®um^ JBtbent^a^ 
Berned ®el{f ab er i<Stanb til aatliQ atant)enbef)aabeti(St^fntn0, 6]rcer))eringos9l:e^ 
bactton mebgaaenbe &mfo{lntnger« Wteb 9R fan Srpf ntngen begpnbe t>eb @nben af bette 
%at^ So^nben be forl^n nai>nte trenbe SSogflaoer 9i, &, 8t, er ogfaa ben flerfie ^eef 
a^®,'Kt)p^abetet&)»ibtl0ftiQ^e^eQ^at>, ttbarbeibet/ og bet af en focrbeleS bneltg og 0r>et 
9tanb, ^u 9)afior 9?9&o. Stector $rofeffor ^iibttg ^a\>be paata^tt ftg at bearbetbe 
16oQ^ut% mm b0be, efterat ^an netop l^at^be beg))nbt} bog ^am f}txtxt H %ovau 
beibe af <Sd^te(Ierup/ ber letter Stebacttonen. 2tl S3ogfiat)et9> brombte alTe be a(bre 
C^cerpter t>eb .fti0beh|^at)n8 IBombarbement ^oS 9^ebact0ren ^u f>rofeffor 92tffen> 
fltector t^eb 9Ketrof)oIitan^oIen» f>r bfeffor ^f>[b(^ ^r aStget^el paataget ftg btt6 Ste^ 
baction^ mm er t>eb. enUbenbnb^reife Meoen for en Sibflanbfet t fft%rbetbe« ^u^itS^ 
taab SBerfauff ^ar i rang Zib t>aret f^ffelfat meb Sog^a^et Z. (StatStaab WlanUf be* 
arbeiber )Bogfiat>et f8. tni'iSoQ & \f0lQt iDrbbogenS ^tan l^0re ^m unber V og £>^ 
m^ndir 9, a ere af en ringe Cmfang, jlaae, fbruben % fun £l og U tifbage/ |[>Doraf £t 
iffe funbe rebigereS, forenb & oar itbfommet^ og U tffe oel, f0renb be anbre S5og# 
#at>er dare foerbige. 3 benne S)eel af £)rbbogen ^ar l^oert S3ogflao ffn egen 9>agtnertng, 
l^tHlf et 9ar n0bt>enbigt> naar ^ og g ff ulbe trpffeS paa een @ang i tt)enbe £)fficiner» 
SagttageS bette t^remtiben^ oHSrpfnmgen f ttnne fortfcetteS uafbrubt, efterbt be itn» 
berXrbetbe oarenbe Sogjlaoer oiCe bli\>e farbtge^ tnbenberebtgeerteogreoibeerte for* 
labepreffem JDa 85ogjlaoerneS»» S* St. eve rebigeerte meb faamegen£)ml^9ggeligl^eb, 
og tre anbre S&ogfiaDer funne t^enteS fra be famme 0oebe 9lebact0rer, oiOteotfioneti 
l^erefter funne gaae f^urttgere, og €ommiiftonend SKeblemmer ^aabe, at bereS. &ms 
bebSfpSler og eorige oibenffabeltge Vrbetber otSe ttttabe bem at anoenbe faa megea 
Zib paa firbbogen, at benS gortfattelfe iffe fra berefi @ibe jfal Mit>e jlanbfet* 
Sti9Unf)a\>n, btn site fSXattt 1S20, \ 6ommt6|tonen for bm banfle iDcbbos* 
5. St d^ it Ut (tftnbe ISoif{dO oft Aett treblt Se^ 
colt bei tanfTc 6pro0/ t ^t>t(ret ttt, lige; 
fom i flcre Sprog, fti^I^^^ ^^^^^ fo^ ®^lb; 
Ipbfftbf (93ocoO ot fot iSfrbt^benbe (€onfof 
nant), t^ tnaa faalebe^ tiehc tU at 6e# 
legnc CO forfTieOist {pbr, af ^Dtlfe ben cnr 
tel fun tx at onfct for en 9}7obtficatioR of 
ben onben ; men brttgei b09 i t>i(fe tu^ttls 
bt, meb en noget foronbret ttbcale, fom 
Dirfelift Sonfonann 6ft0nl anerebe be 
romerffe @pro0jranb|fere i)atyt ia^ttagee 
0g omraU benne $orjTiel; beriente IKomer: 
tte fid bos f^^bfe af een 09 famme iBogfiao: 
fignr for ^ocalen og €onTcnonten 3^ og 
farf! t be noere Stbet ^or man i bet minbre 
!Blp()abee inbferi et eftelneff(in'for Sonfo^ 
nanten 3^ fom pf JRa^nrt 3oD. 

SJocofloben ^, ber of a<le 55ocaIef er 
ben flntfrt, fTariofffe os mcefl (itfttiiem 
tro^ngenbe, itgefom ben oofAii fan folbed 
ben ^oteflt tOer UiMftt, o|»rinbtv tgcntiigen 

Ctebie Xome. « af tSocalen (/ font cr bcnl (Smnbtpb, ,beb 
en ^betobelti goranbrins 4f Snngen & 6tUj 
ling , i bet ben natmti ®anen noget mere. 
Stfe to^ocaler ^abe berfor nosrmefi Gldrgfi 
f7a6 mtb ^oeranbre, og man finber «eb 
mange {eilig^eber, at be omfTifrc6 09 at 
ben ene foroanbletf til ben anben (faafom i 
bet ban(fe ®prog t SJflnfngen af tt !Ben 
ber, ^oU $rcrfen0 t)Cii i nhi f0rfie Qtat 
Delfe, og ba faa ofte faaer e i iniperf^ 

(f. €y. biber/ becD; gnibcr, Qmtt; 0^ 
ber, gteeb; Ddber, btcb)* €negent/ 

iig Soranbrtng i Ubtalen finber t>el iffe 
6teb teb bennf tBocal i bft banlFe Gprog ; 
men fun ben SoranbrMg { ^ben , fom et 
liHigere eder fortere ^one^olb, og iDoca; 
len< Stifling meb J^rnft^n til be ii«rifif(Ie 
€onfonantfr, foraarfage. J^Dor fBbcalen 
3 er iangtenet i SenflaDeffe jorb, tUfiettbei 
giofg betre i Stlmtnbtlig^eb i baitfF efrife 
<li9tfimi «cb fBfcakn t) Kb *t forboble btu. •^ 3 S (bilfen 6frtDemaa6e o^faa i CrbSo^en er 
Atitaaen ; bog otdbe 1)tx nogie Unbeagelfer, 
naor i floaer foran be blebc fSocaler, b, 

langt i (frm^pMti, Srieri, ©nieti)' 

(av man tilfuin brui\r, at tilfienbei)tt>c 
bettetebbet fltimme e/ ^Dtlftt efter Orb; 
boQtttt SRetfTrtDtiino fun 60r finDe ©feb 
teb frcmmebe Crt> , fom oprinbeliflbitS ttt 

^oefie. (@ce Drbb* iflc SJiHb. e. 662). 

fSocolen 3 bannct SDipr^e^onfltr eOcr 
S>obbeItlobe mebSSocaUrne 0/ Ctft, 09 «; 
09 bet faat)(l t)eb ar ffaoe ba(^ efrcr famme 
i eenet<it)eKe (f- Sjc-^al/SSiotlDe, ^titt, 
$8oie/ •f)00 fom i)eb at fatted foran bem ; i 
^tilfet ftbfie ^itfisibe mon t 6frtft minbve 
riBtljen betlener ftg af ©friftteftner foT 

€oiifonanten 3 ^"^^ ^^^* (**^ ^'^^^ 
3oW» ©tniK 8pb af 55ocaIen i foran a, 
Ctf if D 09 e (t af^re ^iber D0faa U/ fosi 
JiUU/ SiU«, i tt)tlfe Orb m nu er fori 
anbret til 9) er ipc^a en SJ^aobe f«resen for 
be norbifTe Gprofl (bog noftet befliCfltet meb 
)^e 8ran{?e< X)ip(t^oi?0cr ie oft ia\pft an; 
fte«.nioo(Tee ef meb Urette af n ogle for et 
pic^wa, efleren SDJeaemting im«nem 55«/ 
cal 09 eonfonanf. ^ (See 3o5/ SHo^ 3.) 
.3 «Ibre 5iber ^ar'man i?fe fulgt nogen 
(labia {5ru0 i at {TriDe betre i fotDeb 9 og 
if 00 be 6ben{le ubelabe bet oberalt i 
bijTe Silfcrfbe ; men ^06 o« er Ut nu I be 
noete Siberd. Ort^D9rapf)ie alminbeligen 
fnbfari/ . i l^tfilfen iPnift irtomologten bog 
imni at forbre noQen 3nbf(r<rn(ntn0« 
Ceee 3oD SRo. 4, ftbjle aifbeling). 

!8eb en ubetpbeltg Soranbring i £ale> 
rebfTabet saaer ^ocallpben i oDer til at 
bUDe en Coafoaant, font ba er en ®ane; 
i9bO0 en af be milbefie 09 M0be(le Sonfo; 
Manter, blfbere enb (§)/ meb ^t>ilfen ben 
er narmefl be{l«9tet. S)enne Confonant 
(3ot)) fiaa^t altib foran en tQocal 09 hu 
flonber en etat>elfe, ^i^ilfet er ben0 Sdr; 
fienbe; ^bor man onOfti^ebibtl bruge ben. forbejtler tnan ten meb ^ocalen i. (See 
^erom Drbet 3ol>)« 

Crbene, fom begpnbe meb 3^^/ ^^^^ 
tti tmenem bem^ fom begpnbe meb SJocai 
UnXf forbi benne SBrug tilforn ^ar txerec 
fulgt i Crbbogen 09 ber egentligen fun cr 
eet Segn t Dort Qtlp^abet til begge, eftert 
fom bet lang'e 3 i'^^ oprinbeligDiii ^0rer 
^iemme t tort ©prog. 

3/ briigeS iGammenfatningmebj^Mt)/ ^tXttt 
eOer ^t)0/ 09 ^^Ot t ®teben for bet i albrc 
efrtfter brugelige giOC. (®ee gtt)et SQo- 

^3 l>)* 3 ^V^I> ^<^*i ^"^ S'^'/ ^^n ^^>< 
bog ingen S3ei fomme« 3eg t>il i(fe xalt 

meb nogen^ i j^ttcttt [i (>ttD] ^tt faa er. 3 
bvor flor ban og t)ar/maatte ban bog bnffc 

unber. 3 ^^oc Dct gaatt o: ^borban 
[()Oorlebed] bet enb Uber af. 

3/ interjcaioj [er beftorgtef meb ei]. 

I* St UbraabJorb eder en^arttfel, fom, naar 
ben ubf{0be^ i en ^a^, ttlfienbegiber en 

- uformobentlig ©fraf, gortrffbelig^eo^eOer 
og S'otunbring ober noget« 3^ ^^^^ B^^^^ 
be bu mig bange. 3^ ^^^^ ^^0 ^P ^"^ 
ganA meb ben Qtzu 3! ^^^^ f^^'/ 1^^^ 
rer jeg. 

2. St Crb fom 9tt>er jlfage, 6pot effer Srogt 
tilfienbe. 3- ®ub bebre mig. 3' ^^^^ 

tw er gob* 3! ^^^^ ""' 3^ ^^^^ ^^ 

bet fat? 
3* St OpmuntringJovb til at gtfre noger« 

3! g«<»e bo! 3 J ^^^^ ftaaerbu efter? 

3 \ jo giBr bet bog. 3 J l<^ ^*' ^^* 
4. 9laar bet betimob ubtale* langt [3 — 

tilfienbegioer bet en (angfom gorunbring 

ot)er noget, fom man feer eder (;0rer meb 

£i)jl efler og meb 9lf|Tp^ %\ Ut »ar et 

^erligt ©i;n ! 3^ •' ^^^^ ^^^^ ^^^ f*'^ "^* 
3t ! bet fan jeg albrig troe om benne brabe 
0)2anb. %\ ^bor ()ar bu tibe tilfmurt 
bine fmufte £laber. 

3f pronom. perfon. 2 pcrf. plur. [af fing. 

DtL Germ. i^r. Isl* M^r.] Sruged retrefl 

09 egentligen, naar man taler til to eOer 

^ere 9Serfoner» 3 ^^^ ^^W beeiagtige 

berubi» 3 s tftiAU 3 ^^^^ ^^^ P^^ ^^f^ ^^ ^^'^^ ^^^' 
nrn 6ort. 3 gcnit. f)ar bet 3^^*^^ ^9 

€6er^. Smcflem 3e^f 3^^^^ ofl ^&^^^ 

cr fun t)cn S^fff^'^lf <^J 3^^' 093^^^^ ^>^^^^ 
til ber bialofttfTe 6pros, 09 txn&tiil, fom 
linnet bcttc; ^Dct^ ti( bet imre p)>iiteltiU 
Cptog. 3 a?lbrc Siber biuflteMiwn 3 ' 
Stfrale til ^erfoner, m(iu f)AUbe Sl^telfe og 
9(£r6ebt9()eb for, men beniie ^eiuirvFelfe er 
nu faa nIbeteS ta6r, nr bet netop (;ar fnaet 
ben mobfotte ; ti)l hH tilbe anfeeS fom en 
©robf}eb flt tlltale <J3erfoMer, bcr iffe ere of 

ben rinflefre Slnffe nieb3/ ^^'l^ fi^^" '^^f'" 
^ar (eoDnbt meb at tiltate fin Unbernianb 
i treble <lJerfon meb I)an/ ^UH/ og fm fije* 
itianb eQcrCDermanb meb bet of bet tpbf?e 
@pro9 opto9ne ®e. 3 JJJorge berimob 09 
i Sonbefionben ()ar 3 be()olbt fin 9om(e 
!8arrbt9l)eb, bo mon tilcoler foouei fin Sige; 
inonb fom Obermonb meb 3/ i^ ^^^ ^^ ^ 
SBonbefronben btlbe enb09 en Saber toge fin 
€0n htt tibe op, om f)an tiltalte Oam meb 
dU effer ^att/ fom l)C(\\ onfeer unber dlu 
fpecten, 09 lee ob t)om, om ftan fogbe ^t 
S!aar mon bruQer 3 li' ^^ ttltole en eotelt 
33erfon meb, toger bet SJerbum til ft9 i 
ling., men f plur. lioor man tilcoler |!ere, 
f-^f'f 3^"*/ bi! 3 nn fpicnbe for, men: 
fommet ()lb, 3 flobe Senner, fom t>HU l;«re 
^bob ^er toled. 
"3/ pi'^pof^ [Lar. hy Gr. iv, Germ, in^ 
GaL da»/, a, am] fom felted foron ojibre 
Drb, 09 bemoprfer: 

I. ?Joa etSteb, doorman op^otber ftji, efler 
©9 ito9ee forefinbeg tnbe t, tnbjliUtei I; 
f^on er i *irfe, tStnen, i JP^nfet. »ar; 
Mt er i fin ©fole. 2lt fibbc i S^ngfeL 
Sitt flooer i 95i5elen, i Soben, i SJt^ifen- 
91t ^^be onbt i ^obebet^ i ^wtn tu SMt 
l^be noget i^ufommelfen; 4 frifli SDJuibe* 
S^^n ^ar bet i ^oonben, i l^ommen. ;aDer 
^ <r tntet 5Jiin i gia)l4fn , m i ^rnfet^ 

2« Om @tebet^ 09 foreftitter en Sing cffer 
9)erfoii < iBebicgelfe mob et @teb, for ot 
fomme beriub, 09 6em<erfer bo: f)en i, 
^en til, eller tnb u. Sit fijooe i ^jrft, i Cfofe, i 2onbft99(i9(>eb* JS>i')i> ^^eb 6ro9t 
i Slrrefi* .^on er ollerebe gooen i £ln6s 
ben. 2It bringe J£)0,^orn i ?oben, i 
^nu^. £)et fon jeg tffe fooe i mit {^obeb. 

3. .SSaor bet forefiilUr en <ilin9 eUer $erfou i 
Seooegelfe poo et ©leb, for ot b<^re ber 
wbe, 09 6cm«rftr bo: tnbe i, f. (ff. ^^oii 
9oaer op 09 neb i @tuen, i ^rfen, i 
{)ot)en. ^on riber bo^Ug i 9iibef)tifef* 

4* Cm en t>ii ttlfionb, iOitfaor eder gorfot; 
ning, fom nogen eller no9ei er edcr font; 
mer i. 31t txere, fomme i 9obe OmfKru; 
bifiOeber, i SWIfionb, i 2lrmob, i &^i\i 
bi9()eb. Sit leoe i §reb 09 9io. 2ir folbe 
i en (2i)9bom, i S^rtbiblelfe, i ©ruff en/ 
jTab. 8lt b«re, gooe i 2iene(Ie, t J)lob«; 
bet er, fommer, ^axH i ^oben. Qliteibet 
er t f»fb ©onfl. 21r fortie en 93?afTine i 
Shrift, ^ufet fom i Sronb, fiob i l\)S 
fne. 

5. Om 2iben a) noor, poo f;btlfen noget fTe^r, 
faauel om ben forbi^vingne, narrt>cprenb€ 
fom tilfommenbe. 3 *^^^ i Sio^/ 1 @«iir, 
i 1)09^ i gjlorgen. 3 ^^""^ 9lften, Hge, 
benreS ()an til iBoen. b) Om XibenS 5Ba/ 
ri0f)eb, ()borl«n9e. J^on Dorborrei ottt 
£i09e. >|3oo bet gteb ^or bon boet i lon() 
2lt). at f!rtue tre 53rebe j en iime. 3 
fort^ib, i tre tOJoonebtr, t iSoig^eb. 

6. ^00 en t)xi 9}?oabe; meb en bid SfbUrb; 
()borlebe^« S)et f?ebe i odeS Voof])n, i 
^enneDotb, t ol €>tit()eb, i OJ^inbeltg^eb* 

7* 3 ^« big ^in9 filer J£)oonbterm9, t)t>oti 
meb mon f)or ot ^eftide. ^t orbetbe i @iilb, 
i @0(t) 09 onbr^ $}2eco(Ier. ^on moo nu 
orbetbe t ^ulgruberne, S21t ^ccnftf i fine 
Stuberinger. 

g. Cm ben (Bittnin^, ^bormeb S^ogen er Se; 
(ft(rf(i9ft. JS)on er i Slrbeibe, i SSrinbe, 
i ^orietaitn9, i 9vei(e. ^i^^en ()or flooet [ 
S3aft ben l)ele £)09» 3^9 ^<)i^ i Si^oprafen, 
i Slifteitfong 2c 

9* 3 •C'cnfeenbe til aoget* -^on er bel brei 
oen i ^t J^ooiibb(rrf , Pel 0bet i SKegnefon; 
^en, ferm i fin ©termng, ifine @tuberin; 

fier^ 6e^«nbt9 i ode Sin0« 3 ^^" ^i^^n^ 

(Tab 4 3 % ftab er f^an gaitbffe fremmeb. SDet fan 

Daw flobt i Dljfc 93iaaber. ^an er lang.' 

fom i fin ©Qng, 
TO- 2il £)t>er»etclfe i @lnben Jg)nii brog bet 

la^nge i XoioU ^ait tog bet fffe liense i 

SJetcenfiiiug. 
II, -Dm ben ©inbgSeDcpgelfe, SiI60ielt(ji^eb, 

@fif, SJane, Sgenftab, fom rtogeii^aDer. 

Sit foibe t @vaab. Qlt 6rtf{e ub i 2atter. 

Sit frtlbe i SWaferi, { Btft>n. Sit DOPre ffifj 

felifti fin 3lbfa?rb, tro i fin ©ierning. 
12. 3 uiffe ?)(ivtier eHer SlfDelinger. Sit beie 

noget nb t Sob og Ot)inttn« ^on fo^tger 

oUene i flore ^artier, i SKopngbe, i •S>o5e; 

13* Cm bet £ar eUer anbre Tin^, fom inbe; 
^olbe noget. Sit ^fe ^anb t $arret^ jlto^nf e 
SSlin i (SIojT^t, fomme 3)?eel i ©cttfen, 
2)er er infet SSIefi SUf^ornet. 

14* 3f en Dig Crben, ©tiOinfl eUer 3)annelfe. 
Siegtmentet er opfiiU i to OiaOer, S)et 
fiaacr fom t en &i<zbu €t %orb i girfdnt. 
3 mennelFelig ©ftffelfe. £)et er i famme 
^orm fom for(>f n* ^ 

15. COIeb efler formebelff* S^an fltorbe bet I 
bet iSovf(tt, i t>it ^aab, i ben JS)enft<|t. 
SDet ifebe i OoeriUlfe', i ^afligOeb^ 3 
£raft af Sooen ; bet fan bu giBre i ^raft 
af min Sulbmagt. I 

i5. ^iifienbegioer btt 09 8vebf7a6et^ ^bor; 
meb Stogen |Ia<ie$ eder pib|7eg [Ugefom t 
ttt grcefle e;' toj ^a/3^a)]» Sit bopnge €n i 
fin ^aarbe, i ftn @tof* Sit tro^tfe €n 
i0tetitiem i fin 3[agt})ib|l; bruged bog fun 
i bagtig Sale. 

17, Dm ben ?D?aterle 0<>oraf noget 6eflaaer. 
Sit betaU i @n(b^ i kroner, i Ob\miw 
ner. Sit annamme »$engc i 'Sancobfebler^. 
Span aroebe meget i 3^orbe£ob6 , i 0}?)05Ier^ 
i rebe ^enge. 

1 8* Setegner Ut og noget '^oormeb man er 
flitfef, if0rt, eller nbruf?et. J£)an ear afle; 
rcbe i ftn fulbe 55i)nr. Jg)an gif -enbnu i 
50j^n\ J^an flob ber i fin bare ©flovte. 
Sit f\t>i< i ill fort S^rgefiorteU SIrmeen fiob i (Sebo^r, SSorgerne i beretf fufbe SJtotii 
bering. 
i9» JRaar bet f«tte« beb et Orb, fom tUfien; 
begioer en SOJangbe, bem«rfer b^t og: 
iManbt; tmeKem. @otnene ere i Jtaalen^ 
Ot)(rget i Sornet, i ©opben, Souen unbx 
lob i golfenmngben , i St^ngfelen, J^tiu 
bed 3\uig bleb 6orte i ©vo^fTet, i Spett, i 
©anbet* Ku moa ber iffe nivrngeg mere i. 

2o« 9)ruge$ Ut og til at 6e(egne b^t, (;oormeb 
noget gtoreS faf!, eOev fommer til at flutte 
tcit fammen, ba b^t mee|l brugeg elliptice, 
og bemicrfer: tilluffet, fom iffe er aaben» 
2)0ren er t idai (luffet i ?.)• 3tg fan 
iffe faae ^oiun u 92n maa bx\ (uffe "^a 
un, SJinbiiet {• 

21. Dm ben TOaterie, ^bori noget forfleJ^ 
jtiffeS, jlaacg k. Sit fcrjle en 9?agle t 
S5flpggen* Sit bribe en ^ile i Sricet. Sit 
banfe, flaae en ^o^l i 3orben* SItboppe 
ftn ginger i S3anbet. 

22* l^rugeg bet og naar noget er anbragt ellfer 
faflgiort uben pact en Sing. ^an f>ar 
©alofnappcr i fin Sr0ie. J£)un ^ar *^a?gter 
i fine ©fiorter. Sit gaae meb ©poiuber, 
SBaanb i ©foene; meb Ijiung^ 5|3ib|? i 
^aaxtt, meb 9iinge i;0rerne. 

23. 2f biffe Silfcelbe brugeS btt og t ©tebet 
Tor: paa, oj^ paa^ op i. Sit fibt)e i ett 
SisneftoeL Jg)an fibber og ligger i ftn ©ofa* 
.J^un bar faa mat, at (;un maatte (eftej i 
f^ognen. »^an f}eg iSognen jufl til famme 
Zib fom K* gangerne ere fatte i Xaarnet* 

24* Ubi ; bog ^abe be flefle ©f ribenter aflagr 
at ffribe ubi; t ©tebet for u -^an er ubi 
.^aben 0: i iraben. J£)an boer ene ubi 
JS)ufet o: ene i ^ufet* 

25. 93eb, ^0*/ naar ba befFriber TOaterien^ 
i^boraf noget er giort, eOer^en gorfat4UU3 
filer (S^genffab en Sing r;ar. S>er er gob 
9}?a(m i ben ^loffe, gobt ©olb i ben &an} 
U, gobt ©taal i b^n £nib. £)er er gob 
yiang i ^Idffen , St>b i giolen ; ber falber 
gob @ang i ©foene* ©er er iffe gobSene^ 
^lob^braabe i ^anu 

26, Ofte 3 3 d5« Offe Sru^ei i foron Subft. t Gtebee for 
Adverbicr, f. Sjr. i 2llminl)en9()eb d: aU 
intnbeftden, i (eiibom o: lenU^ta, i 
gl«n0 3: fnart bef^ fnarr bet aiiber, i 
S9et9nberltd(>eb o: Srfpiiberligeiu 

^7* 3 f^tfrt 00 foran Subft. noat bet albcr 
en 3iArfa0 eOer Slnfebning riifienbe, 09 
tager ba Praepof. af e«ev til efter fig, f. 
(If. i Qlnlebning af, i Q)etragtntng of, i 
J^enfi)n til/ i J^en^ofb tii :c* 

ag. <OoS noateOib ^atuS r foran fom en uab; 
ffiQeiig Prxpof. og foarer til Sattnerned 
cunqve, fooi: i (>t>or^ i f)t)o^ i ^uab; i 
^t>em, t ^uorbcin^ i ^babfomf>eif{. 92^ere 
6fribenter f)at>t i bet &teb inb^$vt i be 
flefie Sitf<r(be etlD: U S^ i l)t>o lyan er, ^bo 
^an etl^er, i ^t>orban bet saaer, ^borban 
bet ent) ()dtier, i Ot)abUbfaib ^ingen faaer^ 
^t>ab Ubfalb enD Singen faoer ic; men 
9)oeten tti neppe unbt>«re bet. 

^9* 3 forefommer I «lbre ©fiifter I @tebet 
fw jo. 3 Of< riger, t be« farmer; i bed 
(Tiber, t De« arjjer. ©faaning^ ^eb- 
S*()ilof. p. 351. 3 mere oc mere. ^. 3. 
Solbingtf ^irfe^tfiorie. 3 f^^^^ ^^ t*^^^* 
3b. 

30. 3 gmnle ©f rifter benwrrf er bet : UL 3 
3omfrot) parted 8(£r(e. SWotie^f- gut. 56. 

31*3 <^9^' Genit. til ffg, naar bet togoeg 
•til Usebagej Sia&ne, for at bete^^ne ben for; 
bigonone ^ib* 3 Sordbagj, i Siaberbcigg 
tax flort 9al PeD J^offet. figelebe^ naar 
bet paaer foran SKorgcn, S)?iDDag, 2tf^ 
ten. 3'3)Jor<5e«, i gSibbag*, t 9lttc« 
fpifTe jtg. l)ot bam. @aalebe< 00 i %on 
^aati, i OPergaard. 

32. 3 f^" ^^"^ ^'^"^ Prcspof. beelj f«tted:for.' 
on, bee(^ bag efter abffini^e Orb , faapel 
Adverbia fom Verba, uben at berpeb fFeer 
nogenSoranbringv fom: itletwmer / flcim 

flier i, ifcettcr, fcetter t, imangcr, 
- tnctn<jer t, ic. for 1/ baQ i, ^eri, ^loori/ 

inDen i, own i. Jpo« noyle Vcrbcr fo^t; 
fed bet aUene ba^ efter, fom niaa leered af 

Sriigen, fom: binDeri, fotOcr i, tw^ 

per i. 3 panlcipiis O0 afjiammenbe X)rb fammettfketeei bet bermeb foran, fom: 

ibrainDt, iWan&et, ibrofEctr 3 Wan* 
belfe It. 

33* 3 ^^^9^^ eflerS t ntaUiae ^iffolbe og 
Xalemaaber, fom bet norften er nmueligt 
at opre^ne. ^er anf^red nogle, font ere 
forbtgaaebe }>aa fit &M, og be jefprige f00ed 
^per nnber fit ^ogflao. 

aj 3 5^^^* fammen , ener 1 2Iar me& Sn, 

a: lige flamie, firb t et Slar; Se ere i 

2(ar (i aare) famnwn. 

b) 3 2tgt, tag big Del i 2((jt, en SMbbari 
fel , tage fin @unb()eb i 2tgt^ forge for^ 
6(ere Omforg for. 

c) 3 allenflunD, adv. altib. JBii og i 
allenflunD. 

d) 3 2iv[w&. 8(t fcttte €n i Slrbeit), 

gipe @n noget at befiiUe. 

e) 3 Sttten, t ©tegten, bet (igger i 2(r* 
ten Oo« ben f^amtUe* ^an ^ax bzt I 
$(rten ^ bet er ^am mebfobr. 

£) 3 tanDe (bmged t>aa fine Steber 1 3pf^ 
laitb) rafenbe, gal, nforfTammet; ^att 
er i bxiU^^f reent i bantK. Sangebef. 
6ee ^SanDfdt a). 

S) 3^Wf/ fJfl^t man om noget ber er 
panffeligt ^g forpifiet, eSer fom mair 
trtttt forffoaer af. ^tt gaaer { ^vt> 
tin for r>am 0: beraf forfiaaer ^an iiittu 
(?angebeO' 

h) 3 l^a 09 Da, i 6a og en, o: nn og ba^ 

fra Sib til anben [fubindej. OTOot^.) 

i) 3 ^<^?- 3 ^<" bialogifle ©tiLbrnged 

bet og for: Peb benne 2ciligf)eb, bet er 

tffe f0r(l { S!)ag, ftan ^ar giort bit. 3 

!5)ag et 2lar , i ®ag 3amltng, o; 

naor et Star fra i £)ag af er forlebet 
(anno vertcntc). 3)?0(f>. 3 ^ag 
?9lorge6 : i benne ©agd 95?orgen. ;5 
•S>a9lOti^, i ^agetal, ftaaer adverb.^ 
SDag fra £)ag, I)per enfelt ^a^. JE)an 

Dojrer i ®ageta(. 8it leie €n i ©age 

k) 3 DW6em«rfer: ba; imebend; ixnits 
iertib, ;nfl font noget fTeer eller fore; 
laged. 3 &^t fom fyan lobenbe til. 3 

Det > :3a 3a &et jeg to^nfer i)txpaa, falber mig inb k. 
3 bet ti {lobe og faae berpaa. (^atif 

J) 3 t)et ^oiejle; i tet mint)fl^; i fcet 

ringefle o: faa I>oit, faa libet, faa 
rtnge fom man til beregne e((er an^atu 

tlOQtt til. 

m) 3 55)romme/ adv. g)?ebeit8 man 
fot)er; imber ©Bonen. ?8orc SajSfpg; 
In* fortfomme oJ ofrc i 5!)remme. 

n) 3 ^«/ ^<^^- 

i« llbeti Dp()0r; freganbtd; nbeit ot 

jlfliibfe; 9D?unbett Ijpber i cct paabam. 

J^an Funbe ramfe ^ele 6iber op i eet 

(if 95o9€iu 
2. SUfammett nteb tioget anbet, imb 

bet fore(^<iaenbe etter efterf0ld.enbe. 

S>a (;an t>tlbe rerte i bet, Ub ©frif; 

feu i ect for ()<im. 

o) 3 en ©alop; i en ^ajl^ adv. SReb 

f{0rfle *^iivtia^<b. Slicing |Ta( ia<it i 

en ©alop. 

P) 3 Sfterrat&DaS/ adv. temp, gjanr 
OJfibbas <r (;olben, tuuS^m 9?tbbog 09 
Slfren, 3e<) fomntet i SftermiDDag. 

q) 3^001/ adj. [em J£)opp«r]. 6o«i cr 
nub g0l. J&oppen er i ^ooL 

3 fw [norff] gra. ^an er i fw 55er; 
flfw. 

s) 3 *&^f^ 09 ^<^^^ txn^ti orbfpro9«? 
t>ii« : dt brafle €eii i Jryal^ og ^aot o: 
nub ?Solb 09 TOogf. (fanflebeO* 

3 i^J^* ^"^'^ i 3»J^f^"/ 'i^^'* (©rwfleS 
novjfe @teber i ©iellanb)* ^\)S, apligen^ 

nu n^lig. (Canoebef). 

3<tae (en) n. f. ©ifc 3ac. 

3<^C^biom (en) n. f. [norfT]. Pamasjia pa- 

lujirh FL a T. 5S4. ^cer^ClttinDe^ 

fri>t). (Siborfl, JRafn). 
3<^abrOfnt)tf ad> parr- 3 SJorfle (!«e« en 

€«9 at t)«re jaabrccu^t/ n^ar ©rxriTet er 

tnflfi^t fa<i n(er af.Cmeb 3<J^^n) i ©rof^; 

robeiv ot bet b0er bort. Sanb()UH6^ ©elfT. 

©f lifter, 2 ©. p. X07. <6ommcrfett). 
3a.afeDt (tr) n. C v^olbeS 4 ©«lb6ranb«ba; 

len bet ©finb, fomj mm Iflpfljejr iin&er £(0i>rabe((m CC>AHagevS novffe Crbfam; 

Hng). 
3aatt <Ber ^iaatt (eu) n. f. [JSaa fine 

©tebir i 3i;aanb]. €n ^iort. (35lic^er< 

5Binm8 95efPrieelfe)- 
3ac^te(en) [norff] pl.3a<lter, en libenStaf, 

et libet Siiippe. gn ^ddit ^^v, Jg)0 k* 
3a/ adv. [AngL y/>/, Isl. jd, Germ, cc 

Svec. ja]^ 

1. St fanui>ffenbe effer befropftenbe Orb^ fom 
bruge^; naar ber ii})efrem fperged; omen 
Sling er faa -cUer faa, 09 bemcfrfer: tjifie; 
itg, fanbelid, ja t>if?. Sr bin ^aber ()temi 
me? ja. Sommer I)an Oieiii i Sag? jvl. 
gtaar man meb Si)f{ <ner Qlttraa famtofCer 
i noget, ja gierne/ ja nof, efler ja Del. 

2. 9)rugeg ^zt, naar man (amtt^f Fer t €nS 
SBegierlng eller og Sefaling, og bemitrfer: 
bet.iTal (Tee, jeg t>il gi0re ber. %Un mi^ 

O^ri. 3^- ®^^* P'^^y ber(;««. 3^/ K8 
er f«rbig. 

3« 9?aar man bet tiffiaaer Ut, ber (tgeS, men 
bt( gtare <n ^fnbpenbing; faafom at man 
filflaaer, at hit fige^^ men Deeb iFFe om bet 
er bi(l. it)e(e SBpen er I Cpr0r« 3<^/ ^'^ 
bet fanbt? 

4* 32aar man bifalber Sn anbend ^Tening, 
bemo^rfer hit:, beri (;ar bn 9ier, bet er 
fanbf* ©ee er en brab SSiUwh. 3^ ^'ff<^ 
ligen* S^en ^ar gobt, fom ifFe trcsngcr ti( 

ainbre. 3^ ^^^ H^^ KiJ *^*^^* 

5. Bruges hn og irontfT eller paa ©Frfmf^ 
naar man ligefom tiiflaaer noget, effer 
laber tzt f^^i^, font man bog iFFe fi^ne< 
cm filer troer. ;Q2an tiger, at ^an ffal 
forejlaae 91r6eiber. 3<*/ f^^ hW^ix hzi 
Difl gobt» 3^y ft«« er ben rette ^axU 
3a \)an feer ub bertiU 3^-^^^^ '^^^ ^^^ 
til a)a& 

^. StlFienbfgiber bee , tit man biHtger en lilni 
bend gorelagenbe eUer 2f"bfnlb, og u^^tt 
at t>irre beelagtig beri ; ogbem^rrFer: gobf, 
Del an, bet Dar iFFe af-Sieten. Siu gxiaer 

)eg i^M dtunbetaarn. 3<^/ ^^^ ^^^^^ i^< 
meb. ^ S)ag ftere Pi til £)9re^aben« 
3a/ Ua fPaffer |e^ 23cgne«. 

7. SrugcS 3a 3« 7^ S8rug<* btt oj til M foare meb^ naar gn 
Mb€i pact f)tb fu 92nt>u^ 09 6em(rrfer: 
^<r<r !><); f)Dab i>il bu mig. 3en«, $e; 
ber! jd/ t)cr ere \>u 

SvUnbertiben 6n^e« bee nUene, for <tf til? 
fienbegiDc en ©tigeii i, eOer littopg (il bet, 
fom freuiftcttf^/ for ot oibe bet enb mere 
SJitgt, 09 betnittfer: enb mere, bet foui 
mere er. ^eg figer eber bu, ja/ Jeg fon 
nioner 09 beber eber. *&<^h ^f luedeii lUat, 
ja J£>«9 til.. SlUe ^iifetS golf, ja enbog 
JC)oS6onben fefo faae berpoa.. J^an er t)el 
fiuberet^ ja/ man fan (tge en meget lo^rb 
9Ra«b. Spm r>olbc5 for iif?i;lbifl, ja^ felb 
^iinj gtenber inaae gibe (;ani bet ^ibnei; 
6i)rb* 

9» llnbertiben Sruge* bet ojfaa fubftantlve, 
fom et felt)jlarnbi9t Drb, 09 bemoprfer ©aim 
fOffe i eOer SHflaaclfc of ber, fom man btt 
flierer. Jg^on fla^ mig ftt ^a berpaa. Sit 
: fiibe fit 3fa ofl SDJtnbe til noflet* J^an ff 
3a paa ^igen^ SKit 3a er fao gobt fom 
bit flitL 

»o. ^dod )D ere fun beri forffieHlfle, atja 
frniged rettefi til at befoare et befrceftenbe 
Oft I0 et benopfltenbe ©pprgimaal, U €j:. 
fj>0r8er jeg: er bin gaber I)iemme? foare* 
rtgtig: jay ja bift, men: er ber ingen 

' t^temme t J^ufet? jOf jO bif} er ber. 

XI. 95ruge8 bet og fom en Interjection > beel* 

' naar man fo^ttej i gorunbrtng obet noget, 
^eeiS og, naar man tffe feer fig i ©tanb 
til at (;tnbre eJfer foranbre noger. ^a\ 
•^&o ijabbt troet Utl ^a\ l)Mb ftal man 
fge berom. Sal^bab er oel ^er beb at 
giere. £)enne« Interjection forbobled og 
llnbertiben^ nnar man encen feer |Tg n0bt til 
at finbe ({g t noget, elier man bil true Sn. 
3a! ja ba, faa lab bet 6eroe. 3a! ja! 
lab nu faa bo^re ; ja! ja! bet faaer nu at 

jeg trcrffer big nof. 3^ Ma! og nil/ nU/ 

• er^attigmanDfSruDfef. Drbf. fee^at^. 
tigmand. 

12. 3^ f^<^/ ^0^^ "^^^ ^^" ^^^^^ i^^s^^ 

^boraf man Pber&ebife* cm bet/ fpm man eOerJ tffe ^abbe rroet, eg 6emcrrfer: er 
btt faalebeS beflaffent* 3a f^d J bet tar 
ba tntet Uuber at k. 3a faa! nu fair 
maa iubfee bered ginter. 

13. ©nbelig 6rnge« btt foran mange Orb tif 
beS (lone Scfr«ftelfe, fom: jci btt fom 
mere etr; ja enb Dbermere, ja nof, jo; 
faam«n; ja fmbelig, ja Diflelig; ja beC 
ba, ja faa mari bruger ^olberg (bet (Irl; 
t>t8 og ia marrC/ en (Seb fra '^aoebomi 
met* Zib, ita milii Maria propitia fir) 
ja ©ub gior (;an faa k. 

14. ^eraf ^aue* og nogle fammenfatte Crb^ 
^boraf ifccr fan marfeg: 

a) 3^^t^to&cr (en) n, f. pi. 3abce&te, eit 

^erfon, fom figer ja til, og famtoffer 
o(t, (>bab anbre ftge, ifarr for at fnaffe 
golf efter SKunben,. ©et er en gob 3<J* 

bro&er. 

t) 3^9iJt)« (et) n. f. 95rnge« unbertibeti 
i ©tebet for 3aort)^9iIDe. 

O 3a^crre (en) n. C er omtrenr bet 
famme fom3abro&er/ nemllg et ©potr 
teorb til ben,, fom gierne bifalber 3inbre$ 
S)2eninger, enten be faa ere onbe eder 
gobe* 3eg bil'iffe bofre eber« 3a5cnv 
fagbe $ong (£rif af ^ommeren til be 
©oenfTe. (^oibtf* Hift. Er. Pom* 
P^g- 552.) 

d) ^MX\i (et) n. f. pL ©et famme, 
I. Sn gorlooelfe fom (Teer i 58ibnerJ 
Oberbcerelfe, naar gi5(?emoen figer 95eh 
leren 3a» 21t ?)ofbe 3<^orD. ©e ^ae 
enbnu Iffe ^olbt 3aorD. a. SDa be 
53ibner, fom ere tilflOfbe beb3aorbef, alt 

. minbeitgen blibe tractere^e, brugej bet 

09 i ettbtt for 3aorW9i(&e. 9Ju ^ar 

be bruffet 3aorD. 3- 'i>tmt8 bet og^ 
IFiont fielben , i ©tebet fot 3a (f ofre)^ 
. naar btt bruge^ fubftantive. ©ertil 
giber l^an neppe fit 3aor&. 

e) 3<^brD59i(De (er) n. f. (Er .0ie(le6u^ 
I ainlebning af 3aDr&, ^an befojiebe 

f ) 3a^ » 2^a 2(0 ^^H^lft (eiO n, {. ©ett ©levning ot 
fige |a til , eUer f<ini(t)f fe t noget* S5er; 
for bxuiti 6ebre 5Sejae(fe. 

3<^&t:en (en) n. f. ©en ©ietitlnfl of |a6re* 
^ %)uoe(?o(erne ^erer man ibeligen flem 

Sabrew. 

Sabretf verb. i^Ck. [Ang]. to jdiber, ten? 
leltg et Oxb, fom er banner af Si)t)en, forbi 
ber er inter forflaaefi^r tiben ben f0rfte @r(i.' 
Delfe af Drber] : ©qualbrer, flabrer, naar 
man enten faaUbed jager paa, meb ^t>ab 
man ((rfer^ ar bet bliDer uforfiaaeftgt for 
Sil^orerne, tikx flere liefe^ ben ene iSliun; 
ben ^aa ben anben. ©et ef en {lem ^ane^ 
<it ^i>xn jabre aU frem^ ()t)ab be I((fe. 

S^^CobSblomfler (er) m f. gr $Iantenabn 
fom tiO(t09ed f^Igenbe ^ejrrer: 

I. 3aco63 SBranbfeirger. (53i6orfl). Senecio 
Jacobica. (Linn.) 

a. @fi0nfronet SBranbbnrijer. Senecio cle- 
gans. €n Slfrifanff^lante, ber formebelfl 
fine jlianne SMotnfffr bprfe* t tore Jg)at)er 
fom en 6otnniert>e;ct* 

$. iasi '}llc^ee meb botbelte 9S(omfier* Al- 
thara officinalis, (Linn.) Fleurs dc St. 
Jacques. 

4. ©eilig ^maxDUit. Amaryllis formofis- 
(ima. (Linn.)* Sn i bet Dartne 1!lfrifa 

. I^iemme^art nbe panic , fom ^f rer til $iHe; 
flofflten; 08 bi;rfe« fiben 9laret 1593 i Su? 
topo, fom ©rii)e()uti^plante^ formebelft fine 
ffiotine rebe SBlotn|!er. ©iffeS Jfi^^eb meb 
©t)«rbene }^aa ©t. 368 efler 3accb^3itbber^ 
iUbiX fovanlebigebe en fpanfT ix^^ tit at 
falbe bem @t. ^acobiblcmjler itHer S^t.^bi 
mu (23i6or8). \ 

3acDl)^&ag (en) n. C t9lf ® ^ 3«cot 03 ©ag]. 
€n Sefibag^ fom i^atxbemmet ^olbttS ©t. 
3acob til sere ; f albe« og 6t* Sb^Dng. 

3<«cobgfot67 3ocob«gra«/ ^ilD3tocDb« 
^(i'o^ ^t 3acob< llrt. ^^»^f/© ^o- 
iro3fl?a. FI.D.T.944. 3<»cobd ®ranD-^ 

Ixeget. (Siborfl). 
Sacob^ ^ifHf Erigeron uniflorum. (Linn.) 

^ciiblomjltet *C)«ifj).&- iajiborfl).^ 3acob6mu*nng (en) n. f. <Jn to(fa«etg»ufc 
Hnfl^ [Oftrea Jacobaea, Lin,] ©oiii 
ftnbe^ i tD7ibbeU)ai>et, o^ (}ar faaet ttttt 
SJabn, forbi SJinlerne gabe 9lpo(!Ien 3aco5 
benne Ousting, fom et(ginbbt((ebe paa ^an< 

60reifer. 3^(i^^^^i^^^i^^n^ bc^re o^faa bzis 
aarfoQ enSfal af benne^udling paa berei 
J&atte. (3ji&org). 

3acob*p«rc (en) n. f. €t glaga @ommer< 
po^re: ben liRe Slanc^uet eder ben perfe^ 
formi^e »|^rre. Petit Blanquct o: poire 
a la Perle du Hamel. (SXafn). 

3acob^fla\) (en) n. f. [af ^acob 09 ©ta\>j. 

1. ^Jiffe Stierner i Orion. 

2. gt o^lbre ecifijTrnment til at ta^e 6o(^0t; 
ber^ fom be gran|?e falbe -/f/Aa/flfVrf. 

Sacob^jlierne (en), bet famme fom 3aco6«.- 
(lab SKo. I. 

3ilCob*UCt (en) n, f. Senecio ^acobaea. 

3<lcobet)ei (en) n. f. ©et famme fom SKelfc 
t>eien, via laftea, 

3acobu« , 3<^Cob (en) n. n 

1. €n ?!J?au&« 3?aDn'. 

2. €n (jammel fPot(T <3«tbm0nf* 

3at)t>er (en) n. n efribe« ofl ^ia&Sct 
^ee imber ^. 

3at)t)ren efler 3<»^»^«tt (<rt) n. f. 6ee unber 

3[ab&rer eirer 3at)rer/ verb. aft. imp. j<it)^ 
Dre&e/ fup. jat)Dret/ af ja&&er. ®ee 
*f)iaDi)rer. 

3a&Drcr (en) n. r. eee *^ia&t)rcr* 

3a6e (en) n. f. «albe« ^fl i^itterflWtt* 
Talcum Nephrites maccr^ (Sielbfeni 
9latnr^0 

3ai>Cy 3<^at)e (en) n. f. [Isl. ja/A, af etc^ 
edjere'] obfoi 

1* €n ^i)6fc«f fom gaar «be af* 
2* ©ee S^iat>t. 

^atvooxxif adj. eee *J)ia&&cworn. 

3a« eUer 3aae (en) n. f. [norf!]. «ee, ©ejef, 
3ern at flaae (Sxcei meb. TOen ofifaa meb 
?eer e«er 3aer afff iicre ^onjjene. (Sop^g* 
Soiirn* for giorje 4 S?. p# 33* 6t«««tt< 


3<t 9 I 2). p. 41. 

Sacn (en) n. f. gorf, ®affe(. CfaDii 
i?fffrit)* ot)er effljKU* jlietflffb, p. 375* 

3>'»clfc/ SacH/ Sact/ verb, faf jac, #r- 

mar^] ere alifpvre of'?P?otI), men bnigeiS 

nu oiDrig, i f)\)ii ©teb 55cjae(fe/ S3eiaen/ 

bcjaer «re inbrerie. 

3af&«r (en) n. f. [Isl. ^adar.'] 

X. Sen t)&er(le ^anr afen ^ing ^ faofcm g^r? 

(anbetpaaen IC^f}, {^DoriifSanbfTaber^ttbc/ 

ten I SJorge. 
3. S>eii uboenbi^e fTarpe .^ant^f -^(lanbcn. 
3« €d9en ^Oer S^fl^n i^ao ^l«t)e* €(atiffen£ 

@norro |>. 64. SflCff (en) n. f. obfol. [Isl. ^/ , dubitatjo.] | jer til 3<i0t. /pebber 09 ^CCjt^unD. 3«9crt)rcnfl (eB)n.f. [af^vrgcr oj^rcng] 

£)ren0; fom opoarter en forger cUer ticnev 
^am for at tore ^on(Icn. 
^cejjercjaayD (en) n. f. ©en ©narb €fler bee 
©reb, 6bor en ^or^er J;<ir(tn Q5oIi(?* 

^a^gergarn (et) «» f^ 0arn, fom ^opgerc 

bruge or fonge 3)tibe meb. 

3a9erfcie(m (en) n. C [af 3[«cjcr 09 ^Oi'^'fJ^^-l 

£n forbuiu paa (in€ ©teber 09 Siber bru^e; 
iig Je>ielui lil 3'a9t. C?fliJ9<6'f)- 
Scegcr^orn (et) n. C St af 3a9«e brncje^ 
it0t ^orn^ <fte; ^btS forilieUige Soner 
^^nnbeue ere nfreftebe, 

3(cger^ue (en) 11. f* ^wt <a<r ^lerm, fom 

3(t9ere 6r«9e. 
3«9Cr^tint) (en) n. f. 4>unb, fom er ofret/ 9}?cdtanfe* S)erfa4re bo bar ()an meb mt9 
Sotff* gjHmfranifen foJ. 12. eee 3et). 

3(eger (en) n. f.pl.3<rgew [af jager, vena- 

ri ; Germ. 3A9«r.] 
1. €n ^erfon fom opfoger, forf0f9ero9 f«Iber 
S3Ubt i ©fooe 09 poa®?^rfen. ©e ere Ufe 
^fle 90be 3cpgeW/ fom f«re frnmme ^orn ; 
efler, be ere iffe aOe S^gcCC; fom bl«fe t 
-t>orn. a. gt ©fagSSomejiiler/ fom brttge* xil9)raflt; ' 3[cegerf negt (en) n. f. £fl?rlinfl \)ti <n 3« 3opger^mi« (et) n. f. [af 3ceger 09 ^uu«] 

<r enten et -^uuS, ^oor 3^9'ten l^entogger 
09 foroarer ftne 0iebffaber (il3<>9ttn, eder 
et J£>itu5, fom beboei af en 3^9er. 

3ctgerjunEer (ni) n. f. ©ee 3;agtjunfen ' 
3of gerf letter / pU n. C ©ee 3>agtflcpt)er- 
Sagerftepcrt (en) n. f. ©ee 3agtf(epcrt 

3cegerfniV) (en) n. f. «nto, fom en 3a9er 
til lit iBru9 altib ^ot Peb Jf^oanben ©tob«ja?9er. 
3* St9iirli9 6rn9e< bet om t(SanbfoIf, ber ere 
(Efffere af ^iis^nner^ efler renbe efter gruen; 
timmer. ^aw er en flor Srnenttmmerj 
Siccger* D9faa i ©amiweuf«tntn9 : *^ore* 

larger. 

4. iBitfe lette Cropper* tJIt labe 3cegerne an^ 
9ribe gortrop))erne* 

5. 95D»ei1^^3crger/ et ©lag* ©ppgelfe, fom 
gemeen ^anb bilberf{9 inb at ()ore paa Ptffe 
5iber om Slatten. (fanfltbef.) 

3afgeragtig, adj. neut. jceg^ragtigt/ fcm fig; 

ner en 3aP9er, fom pajfer 09 fommer ober; 
eend mtb en 3^9^^^* ©f^f 09 %xx\%. 
Sfltgeragttgert , adv. 5|Jaa SapgerPiW. 

3«ger6ragt (en) n. f. [of 3ager 09 

^bragt] €n m let S>ra9t, fom 3(r9ere 
bruge. 
Xre^te iCome fler; 3«9«r^««fl» 
3cegerf onjl (en) n. f. ©en ^unb(?a6 og <Eri 
farenbeb, fom nbforbreS til 3«9ten. 

3(rgcrmejler (en) n. f [af ^oeger 09 ^ef!er.] 

!• ^erfon^ fom ^or ^Mnb|!ab 0; fi^belfe i 3*35' 
ten* ©et er en Oor S^'^S'^^ttieflcr. 

2# €tt foment 5)erfon, til i)s>\^ Oj>fi)u bet 
ftele 3agtP(cfen er af Siegiertngen beuc^t. 

3(cg{rmce«ftg/ adj. ut famme f>m jofger* 
<tgtig. 

SoegcrnaJt (et) n. f. gjojt tfter 0arn, fom 
brufteS til ^y^u 

SctgerrcePcI (en) n. f. (canes colligati). <tt 
Aobbel af 3«9ttt)unbe, (Eaiigcbef). . 

Scegerret (en) n. f. [af 3[«gcr 09 9let.] 

I . (£n 9iet etter et gor()0r, fom l)oIbe6 af ^on^ett 
efler DberjiTgerniffleren i 21nUbnin(j afSov.' 
feelfer, fom erebegaaebe imob 3<^ft<verten. S3 la 3a: See a. ^n Seer of Silbfef, fonT9«g«en forforgfter, 
0^ fMfafber J5)uiTb«ne. (?B?otI;.) 

ScfCjerjF/ adj. 03 adv. ©oro Ifgncr, eBcr 
^eref en Jojftev ril; ft. paa Sagfroit*, fom 
?D?aat)^ 09 ©fif cr (JcS Sargerr. 3f(P9erff 

aibfarij* Sxegerfe ©frf fe. ©« t>ar tit 
poa fin icegerjf. 
3ccger(!e (en) n, f. ^(zc^tmtfz. gnientiw; 

nuT, fcm jiiger, er 0»er i Sagr, 

SajgevfKt 00 n. C [af Sajgcr oa efitt.] 

(Er 03?er(tl|Tfilt eflev 2egil, fom 3fl?iu*vne Invre 
j)aaSri)fiet, hkU Den 3o8t(>ercrf«c\ebed?8na; 
ben ettci* 9?aon, til %euit5 piiv* l)on5 '!ici<kv. 
rctctti^eb. ©reiser oft-3>atonev funue f^re 

3cegcvf!ift, 

SvCgcriTrfg (er) n. f. ©frigeii eHer oijfe 
3a\3tiaab, fom Scruere frruc^e for cntew at 
opjaae Silbtet etCer tifrolc 4)uiTbetter 

S^gcrfpil (et) n. n ©en «S?npf, Sopgere 6ruf 
fie meb ?8alb^orn 09 anbre 3nflrttmentfr. 

S^9^^P^C*9 Cet) n.f. Sijff ttbtrpf efler ?«rej 
nianber^ fom aHene {)at)e Q>iih t>eb ^agten. 
SDet ^ebber f«a t ^JccgetftiTogCt. SOJan 
l)0r€r f>am altib tnle r fK Socgcrfptog- 

3agcvrp9& fet) n. C ©p^b, fom Sceftcre 
fovc^nm brugte t\\ at f(Clbc 25i!bt» 

ScegeUtl^Ke (er) n. £ gagtfl^ffe^ et forb; 
Danllfli ©lag* TOufif for ^(tflere; bev egent; 
lig bfffoffer af bUfenbt 3nf!rumenteiv £yet 
er et fnuif t ^cegetflnf fe paa 9)alb^orn, 

3vTgerf\)en& (en) n, f. ©ee SagerDreng. 
Scegertei ; pU n. f. @ee Sagttei. 
ScrgertajFe Cen) n. C [nf 3(eger og^aflPe.} 

(£n 2a|?e eHer ^efe iH SOitoter, fom Sopger; 
lie ^(ere ^aa ©ibetr i en Stem oter ©fu(; 
ferene. ^eb^er og^naptajfe. 

;^cpgcrt)ccfcn ret) n. f. ©ee ^agttwtfm. 
3(egct:\)n«/ adv. qjoa 3(pgerwii$/ fom 

Sc^gere f;aDe for ©fiF, efter Sopgerbrng* 
SoPgt Cen) n. f. pU ^cegtcr. (norjT) 3agtr 
f!i6; Urie garret. €flent!tg ee ©»ag« gan 
wier, fom 9fotbl«n6erne fare latrg* ttw 
norffe ^pfl meb. fUnbuet (;ar benteHg ffn 
©prmbelfe af Sagt/ fftent be ere meget 
forflfeSige (aaoel r $&i;gnriig (om SafCcla; 
se fra ^a^ut^ (S0oen0rn.> !5ce9tei^3feff (et) n. f, €r @teg< Jj)ufe, ^aort 

Sflpgtevne fcettcS om (Efterf;a|t og (!aae I gob 
Saroortng OeU ^Irmeren tgknuem. ©ti^mS 
©onbm. S5e|Fr, ^». 415. 
SofggegUD* (en) n. f. (llrt) norff. Ledum pa- 
lustre FU D. T. 103* ^ccr SRofl&(a&. 

(23i6org. ;9tflfn). 

SccggerafC/ Set ©amme^ i6. 

Sofgten (en) n. O ©et famme fom 3agten, 
3agen, farmen, ©teien, fom brugeS oeb 
Sagten^ 3t. anben ga'rfel, gnren og ©tot. 
^Dab j!al ben S^gtetl til? (gangefcef.) 

Scegtcr^ v.n* Jeber, jageromeftemoget. Sit 
iccgte efter noget x^OLd 9D?arf en. (^imge ben 
novbfieHanbjTe Sanbahmie* e^arocteriilif.) 

3io?gteorm (en) n. f. Srororm, 55flpleorm. 
^f n @f atorm (Teredo navalis, Limi. Pha- 
lax Teredo. Miill. Prod. Zool. Dan.) 
fojtt ^rer fig xwb i gnrt^terne og nnbet %XQt 
i @0en^ r)t>ori»eD be forbirn>eJ. @(r0itt9 
©anbm. ®ej?p» p. 176. 

3<ellerft(re/ (en) ir. f. (Urt) norff. Saxifragja 
hypnoides. FL D. T. 348. 4>eoberog 
iKoo^fUre. 5Ji6org Jalber t>ti iJlogartet 

©tetttbrcef. 

3«Uer/ V. a. [af { og (X\ta]\ fiti er i 
Socal. ©ee orftep t 

Sceltning (en) n. f. [af verb. {cUct J ©ett 
6He¥ning at «fte nogei \. !8eb3<e(min$ 
af oret S^eef fif ^rdbet en pem ©mag. 

3afm (en) n. f. obf. (3i>bPP.> ©ce €em. 
Sforben (unbernebeii brcrnbenibe af ©i^o&O 
frpber ub fin ^^m oc ^zx. ©en gr^n; 
lanbfTe €^ronfca« 

3a?tttff, adv. obi. (Svcc. fdmt/ af jamn, 

idmn) lige^ ^o^^nt. Oc Difte S3ii oc ti&abe 
at tnontel fc(>aa^ oc (Denninge flaaed i 
5rnn()eem, 5&ergen og Opflo efter SfiaenS 
£eUigl>eb jcwnff got ?OZi^nt tib banfle ^ew 
ninge. ioImar|?e Sieceff af i48j» 

3a?ufeC/ V. a. (nor(T) 3«:i>wer^ paffer efter, 
laoer. SBrngeS^erpaa9?orge. (-Oaffager.) 

3centt (en) n. f. ©ee ^ente. 

3ceref/ Scerefap/^ Scerjef, (norf?) Ribc» 
rubrumFLD.T. 967. .SKmiuDeligS^ib*. 

C9}i*org.) 3« 3cc II 3of*0n)»f'f<if jot adv. paajce, ^ebfeerijeh 
Umorfen: paa $vot)^.J <£Rirobfis^ fKt>; 
finbet fJerfim (iwi?.) 

SceflPe (en) n. f. (Urt) Polypodium Phegopte- 

ris, FI. P.T. 1241. girfant SBangete*- 

(SJi^rj.) 
Scet, 3«tmttg(en) n. t [nf^a ita, vel 
idi^ biiatf affirinare , It. fpondere ; IsL 
jatfimg, confeffio.] ?0ft<, g^fj^^wlf^ 

9Rati«?3{. Sol. 62. DiHmfronifen fol. 75^ 
6* 3ef^, 3ett. ^0«* g<^l- It- 8. Set 
i Cloer Sonffej ^r^n. v* 64 fort fefte. 
3cet ^aO(f ingen S>9^ o^^R ^^t l)oit)tt. 

3«t9r9t)e eflCT^ SoPtte^t^deren) n. f. (©fri^ 

lolbe* i SBorge tiffe timDe •^uflft^ tcr fee 
lib fom (Sn)Deir og ftH^eS i S^ier()f ne. SIf 
3<Ct/ forDi tnati troe^e, at 3oftttt efler 
^^(»w)>er ^&t»e siort Oeui. (@ee Cecon. 
^(i%. 3 ^. ^. 340.) QKmttett i Sior^e 
troer teai %ioTU «f €i. Ck , o(\ f afbe r ^em 

berfor i){\ et. Ok^x^uv f ^roIDgr^tev. 

Scftgnt/ (UrO Ajuga pyramidalis. Linn. 

Uitti 09 3onfrf!olL (53ifiorB.) 

3atl(e». eee Sctf tot). 

3atte(en)n.I. ©ee^ettC 

SwtCtf V. a. imperf. jof tte&e/ f«p. JOfttetJ 
pair. joUtCiJ [af 3a*t, affirraatio.] foDcr, 
ti^H^Tf fiiDer t)lS ?offe eg ?5or(ifrtng om, 
ioxjxtur. ©en teOige ©frift Det joJtteV/ 
fioaer i en gnmmei $fainie. @uD jorttcDe 
feet (promifit.) 3»^ern^8 ^0Htfe. @ub 
jcette oi Det San&« i^. <Deii er {(be trotn^ 
be«, fom onbr joJttcr. ?3el)er ©pD« Drbfp* 
3<Jt^«r efier Scetl^cr ((oDer) fowfouiuiet i 
gamie SoDe. 

Imtxcmif ©et 3«ttcr<m!l 

tottcflouD (en) n. f. gjorfl. dt ^florbuing^c 

3nfecr. Staphylinus maxillofus. (Stents 

ttii^.) . 

3<IJW1 / ^d j- neur, jciftnt [TsL ja/«. Svec, 

jamn, ^qvus.] com par. jaOtUTC/ fupcrl. 

as jOMjneft. ©ffibeS oafaa of «ran6f itWf 

je\>nerey ietttieft 

i« Si0e^ flet^ 0iar, fom ^ng^n Anerter, !5uff 
fer fOex Sotr^0tnin0er ^ar* •Oer er 93eieit 
jcettn 08 80b. ©et er oDeralt jat)n TOarf* 
©K maa l^nole ^rertet s^nfTe j^Wt 0$ 
ftlat. 5It 8i0re jctmt ^t fittre^ slatfe^ 
fna bee Wtoer Hae. gn )CC4)tt ©tenflel. 

2^ Stge (lor , Ksemeaec til ^Dtr. Sn j(et>tt 
©dint, iWjCtm ^»iL ^an i)eleb< btt 
jofiottt imeOem bent. 

3. iiQt uni^ fom <r iefiattbis ten famme. 
^^flu oiaacr (in jce\)ne Sonfl. Sltfier-e, ribe 
i jcei^nt S:rAS>. Sole til efn i^n j(r\>a'Ione^ 

4. S'nttelt8/ tpbeliQ; tffe ()ottraoenbe« .^on 
f0rer e4i j^W og r^belis <5tiL ^an patt 
fer 8obt for 9^0nder^ t^ ^an pv^ebiftr (Itbft 

i en jetton .Swie. 

5. Jifiefrem, fom Iffe er (foff, tarDelifl. ©et 
tr f n jcebH SRanb , tn j(edn Sone« ©ec 
er 8ote jcetolU Sbor^erfai^ 

6. ^ffe lo(i6ar, iffe oDe^rfiabts ^ maabeli^f 
tar^elts* <6an f9>tfer job jcctoO baglis 
^ab^ ©et er en gob jce&n borgerlia £o(f. 

7. ©om er nben plumper. enj<t»rt?3aU 
H«9, 0r0b, ©npiK; &mL 

.8. OwrwjOJWl/ bemicrfwf i 34)B0Hbi ot>er^ 
l^oDeber^ ^et ene mebt^et aitbet. &d)<ibti 
^efTrioelfe ooet 3)?or*0e. 

SaionagtiS/ adj. neut. ^ebnagtigt 9?w 

gtuieDe^ i(rt>n , fom fafber i bet jcrune 08 Hc^e^ 

3crttttaIS?rcn&e^ ad^ [of jccwt h 2((&er.] 

I* ©om eraflige^lber, Itge 8<)nime(mebeen. 

S)7anb 09 ^one ere oaitcent jfftonalDrentxe. 
2. ©em(et)eeaei:^at)e(eoetti(ee{ttib« (Iff far 

t»ar ^ce»ua(&rtn&e meb (Tit ero. 

3ce\>n{>aaren/ adj. [jafribaarcn.] ©om er 

af li9< 00^ {)eir{om^, S^rb eUer ©tanb^ 
Itge deUaareit. (Sangebef.) (£irtSKanb, fom 
jafnixinren er^ t>el) ben^ ^am Jbefli^lber. 

50?an&f). ^. c. 2. 

3<C»ntxee& (et) n. C [xjf Isl. JR^^ft, pajlus, pa- 

fcuum.'] ©rceSning eHer ©roptSgang, fom er 

fa?fle& if. Ufie 9vetti8^et) tU at la^e en @ra^f 

sang ofbebe eller af<ebe of ^reatnte. ©ee ^. 

8, IIL 12. 13. ©ee tgfaa Drbet ®ee&* 

2 3«*J^ 12 %X 3« !5a!ttnbiHel)e (et) n. C Jtaebannet Sfffebe. 

(SuMl6i(!e^e. ?et()« Gloffar. 

3[«f\5uc^ri(lcn (en) n. C [af /(e\)n 00 Gj^riff en.] 

S>ei! fum pv toor 5BItbcl;thieii. Sir elff< fin 

SlofttnDannelfe (en) n. C [af )vT»n 09 Banner-] 

1. S)ec, 01 eiT ^ing t)at Ktge £)anueire 09 
Sorni meb en anfien ; eentf&annet ©ftffelfe. 

2. ©et , of flere ^ing (lane i Ir^e S<>rftoI& cil 
()tnant>fn tUn til e» anDett/£ir?g; $rov^or; 

3aw6annet/ adj. partic [afjceonog&an^ 
ncr.] 

I. Dec famine foin een^Dannet/ af(ige£)anr 

nelfe* 
2« 91 f (ifie Sor(;ol6^ font flaaer f eend ^or^olb 

til himinDen; proporttoneref. (SRottj.) 
Satfntecit, adj. [af j«\)tt og DeUrJ Seeic 

i liae X>ele. 

3(ct>ttbe9rt (et) n. f. [af j<|\>rt cfg i^egn, isl. 

d£tgur, jafndiFguri Svcc^ 2>99n/ 24 
tinier, J5a0 og 9?af.} Se tvende ^i: 
^er otti QIaref, ita ^a^ eg SRitr ere Itf^e 
longe, ^qvinoctium. ©|>t> 3«DnDe0er. 

3«Wt)e9nelImicCen)m f. *fllOe« ben €irfef, 
fom @olen befTitoer paa te 1t^er, ba S)(is 
09 3J<if ere »fle I^itije. ©ee ^fOfttnlinie. 

3«WDUenDe/ adj\ ©om bner lige »eb, 
fom ev aflige £>ue((0^eb nteb« @ee iimp« 

tiicnOe. 

!9[*t>ne (en) n. {. [«f IsL jafna, aqvalitas, 

pfafiifasJJ 
I. Ji9()eb; at flaat i ^^Wt ni^b een, t><rre 

f en^ SigeitiAnb. Sir (^otbe en ^ing t ^^mt 

meb en onben d: ^olbe oem for lige gobe. 

(?anae&ef.) 

3. 3 3»*lone (f«oer adverb, meb pracp, ftet) 
ef(er af efrer flg^ dq benicerter: t^eb ©iben 
af ^ brngcft ofre ifdpr af Sllnmenf ^aa San; 
bef . JDcr ligijer f ige i 3op\)ne af big, J&on 
W^t fliBe i 3fat>ne »eD «irfen, ^nfet, 
Siorrber. 

3/Sorbnm 6emitrfebebe(: imob« S)er ^an 
fom jce\)ne ajlffopigaarben* €lattflfen« 
©norro p. 61.8. ^«\>nt beb Dluf* ^srfe (c regione) ib. 692, fommer ofre for, 

3<fWe l>eb©ofnebal d: liae imob/ib. 564. 
5<ttone{0i> (et) n. f. [af joJOn 09 8ot), fors.] 

f ige fob ubi !jlvb. (3i;bffe ?ot).) 
3(5\)nelfe (en) n. f. ©en ©ierning or fortune 

eKergiore ro X^ins iige. 

I3(e\)ner> v. a. imperf. i(E»ne&eV fup. 

JCCttnet [Isl. yV^a, eeqvarey coceqvare ; 
Gal. aplanir, unir.'] 

1. @izx \wn 03 fler, giar li^e og gfar/ flen 
rer. Sir jtfK>tte33eiene^ er ©ulo, en So, 
^(ZWi ^anrerne paa i5r(rber, ar be hutue 
bed bebre flurte. 

2, !5il<r08er; forlrger^ fltOer rif %u\>i. Sir 
)0?\)ne 00 flerrr paa en onb ©ag. (Sangebef.) 
3eg (Fal nof fee ar jOJtoneben @ag. iaH 
^erben \^mt fig felb d: (eue ubeFDmrer for 

^remriben, iffr rage:fig noger nirr. 

Z- Sefer og fFifrer ItgeftgeiT^ faa ar ingeit af 
$arrerne foritrerred. Sir )<rt)ne vMb fine 
gjjebaroinger, ©• ?. V. 2. 62. 

4, i&lanber ^ee( og bedlige ^ing nub ^anb, 
9l?e{f efter anbre iipbenbe $ing fammem 
Sir jcei^ne ©uppen/ ^aalen meb 3)}eeL 

3iai\>ne(F9(D/ Sf^fnefFolD ^ etter jar\>nj!9lb^ 

jOffnflPpIDf adj. obf. (maafFee iirigrigr for 
Sf^^n^-^UfW figet©l«gr. ©ern(rfiben, 
fom !3<cfnet!9lD er af ©amfebbe ©obfFenbe 
Uxwrntn, ber er efrer fin gaber, ©ofier, 
JBarneba'rn. 2(rwbogen ^a\i. 7, SbeSIrr* 
C^. 4 Slorffe £ot). 

3af\>net/ adj. parr, [af jcefetterj 

1. giorr Itge, glar, fler* Sn fler og jo^&net 
2JeJ. 

2. l^ige rpCober alf; flge^om^reb^ ©nppeo,a« 

3. 6r og ber fannne, eend, £)e foore er 00 

jottonet (3i;b(?e £ot>.) 

SoJWtet (en) n. f. [af IsljafnaJr, atqvitar.'l 
1. iiidemeger; Itge S^eel^ (ige CcUngr Vig/ 
^eb., S)e |?al ^aoe ^O^onet imob (^itianbeit 
X ttgemeger ^oer. ©ee og ©. ?• III. 13* 
36. ^nteilem SJrobre maa ^olbed i!tg^eb; 
farrejnogerberiibt^ \^a bor ber rerred. 3}e 
©amle falbre ber; ^(IWiU 50. 6. ©f. 

L;D«p. 3>« 

2. Siet 3« Set 13 2« fRtt 03 Hit, (ige Sief, Itge i5ini3^e^. 
SanDetd @oi>e nobed af Unberfa^reriu meb 
SreD 00 3f^t)net Slrenr ^trnt. in dedic. 
b. nil. 9it laDe onbre 3^\)net npbe* 
Ogbffe fob.) 

SitWKt^CCnDet' V. a. [af 3«wut o« l^ccm 
t)Cr. v.] SBoIb^iDer en feafl. CTOo«().) 

3ceV>neWl^crnDe (en) n. C obf. ©cUrrg efrer 
SSolbgioelfe efler £)i>nneni«nbd Stgentif/ 
faaUbe^ at $arteriie beoerfared diet paa 
«Ue Siber. gorefoimncr t «(am(e 2o0e. 
lOCmiflaD/ adj. ©ee 3?«t)n(lct 

f«i>nfl9DenDe / adj. part, [af jgr\>n 00 flp^ 
Derj 

I, globfnbe meb en jc^M og Itge gort eCfer 
•t^af?i<\(>eb. ©ige* om rinbenbc Sanb, €n 
jCSDnfl^DenDe 3ia, fom tffe ^ar nogef firtbt 

2« %i^Ttvliq om ©fUen, fom tffe er f)B\txai 
tetrbe paa eet ©teb oa I^u paa et anbet ; 
tu er er ^obt c<] JOPtMiflpDcnDc 9)er^, 

Sof^ttf^^^tT/ verb. act. [af JOPWI 09 foccr.] 
J^olbcr Deb ©tben af , faimnenlidnfr meb. 
d^aar man jaonfotev Sc>i'ovbnfndei'Re meb 
{oDcn K« S)ilrn fiig, (>uem oil bii (knixibt, 
ct bit g?aDn |Ta( funne jvTVnfdVe^ meb bin 
Srobecd? ©u(;m i Sorf0o t b. (. ^. 12 ©t. 

SawtgilD, adj. n. jfltt^ngifM: [af jofon 00 

0i(&«] ©om er (ige meb, af famme "{Jivrbio; 

t>eb 0^ 2lgtefff« SrergammeltDrb. (fan^b.) 
S^WngoD/ adj. ncut. jflpongoCr. Si^e faa 

$^ob, ir. 90b oocr alt. £)bel£&* C* 7. eOer 

jamQOt i ©teben igien. ^ft. maabelig 

fiob, cilpa*. (get^i) Gloflar. 
3<ev>n$9(Did/ adj. Sigefaa gplbis^ af famme 

!3«rb Ov) (i»j)(6i9()eb- 
S^f^nbeD (en) n. f. 
1. Sen i5t)Taffen(;eb oeb en ting^ at btn er 

joc^n 09 giat, nben Snorter. 
^. Sw^r9nfi8()eb, ^jopularitet, uben®ro{tOeb. 
3at)n^oID (ei) n. f. [fi^eS Oflfaa 3iCCW1^^0lD.] 

Saglig gSiug. 25et er gobt nof tii 3fce\>n* 

l^0(&. (2anfl&.) ©et brugefl 09 advcrbia- 

lirer meb prxp. ti(/ 09 bemorifer: jctonti; be inbpobebe Copper tl( S^^^Wdl^Oft) ere 
gobe 09 milbe, faa k. 'SJ. ©. ef. 9 D» 
p. 470. 
3«t>n^oIDer / verb. act. ^olber Pe^ ©i^en 
af; fammenligner ; bet famme, foin jceon^ 

ferev. 
Sce^ning (en) n. f. 

1. 3«Pnelfe, gaongierelfe, ©lettiing. 

2. 3 SogefoniTen, l)oa!) man jcebner 9[!?abeti 
meb. ©«ffe 3cc\>hinC5 r>M ©uyren. 

3«ionin(j (en) n. 1; pi. 3^'5*>ninger. [vif isl. 

jafn ing , it qv a lis. ] 
I* ©om er lige flot'/ ligegammfl, lige (7^rF, 

lige foment meb 4'en. ©e ere ncejlen 3ir\)« 

ninger. 3(lf\)mn9Cr 6ri>be« 6e(t fammen. 

3J. ©. Orbf. 95! brnfle meb en liben gornn; 

bring S^WllQt. 3>et er f)an^ 3ve\)n(i3t- 
2. 3 ©dfvbele€()eb: be tofo Siegierinc^j^errer, 

6 oerbtflfge og 6 gei|]lige tSranfcrig. ^'ei/ 

fer Staxli fir^nife. 

gifr^m<enb, Sommiffarier t en ©ag» £a{; 

besogr 3<^v>n{ng^man&, 

3(P\)nfi.tr/^ adj. Jige fta:r, elfTer nben 
^ovffiel. ©£in og Scatter ere (>am jcet>n^ 

f ice re* 

SaitolUrg/ adj. neur. ^C^WUigt ©om fleer tit 
og ofte^ ibelig, fisbpanlig. 

^awliQf 3of\>nl{gen, adv. cfte, tfr, ibe^ 

ligen. 5>et trayfifer j(t\)nligen tub. 3cg 
fommer ;(r\)lUig cH ()anu £>et ^0rer man 

faa ptonlig. 

^OflDnlige (en) n. f. ?Jerfon, fom er af Hge 
©tanb 09 ^iifaar fom en anben. £)et er 
min 3'a^n(tge. S)u fan fliemte nub bin 

SvTiMilige. 

3cct)nlmJe (en) n. f. ©en aneagne €irfef, 
fom gaaer omfring 3ofbriobea, Hge lange 
fra ^]|3oi(rne, og beteir ben i ben norbltge o(^ ft)b; 
llge^alPfngle. ^(tW^tf^n^link. SSqpat 
tor^ ©ce ogfaa ISJJiDtntfel. 

3[0fW(dbCtt&C,adj.parnc. [af jccOrtog (ebeV;] 
parallel; fom (ober i lige i'lnte. 

Swiitoboflrog (er) n. f. ©ee %wnlcbi<^ gen, gemeeniigen, f^m (^ftefi. iDmenbtTiJc^nrl biDe. (b. ^jlp(;clen0 ^«K>\V^ u 3<t %^ 3n3 3[oet>ntet)&et / adj. [af jaton oj ?o& color.] 

9lf f<lt)fantnie garoe, eengforixf. ^an 
f)at>bt to JCCIonteDDe&e -Cxfle for fill ajofiu. 

3[(e\>nlt)t)ent)e/ adj [of jcet>n 00 (p&er.] ©om 

l^der tens, of Itc^e Si)b, li^elpbenDe. 
3<e\)n(9fl (en) n, C ^oppelpj?, 3€mulation. 
(?Bolf8 bon|T;enoelffe Drb6og.) 

3ce\)nmcen&, n. f. pi. g)?««ib of iige ©tonb 

ogSllfoor; eaer« brwgc^ ^igetnOfUD. 

3ce\)ntttaa( (et) n. f. [of jce\)n n ®}aalj 

£tde ^ao( , i ^oterpod ; Libramentum* 
niveau. 

3ceiontttenneife (et) n. f. ©pnes oe t)«r< 

et gobt Orb i ©tebet for htt bvugeliflc 

?0le&ntcnneflPe. Tauf. Poftill fol. 161. 

it. ©neborfi5 ?Jotr. SUjT. 9J. 34. p. 280. 
Scetonmegct/ adj. ncutr. Jige mefler, lige 

flor SlnbeeU 
Scettne (en) n. f. (Urt) norjf* Lycopodium 

complanatum. Fl. D. T. 78* (;ebber ofl 

3ce\)n«f>oI&/ fee 3(e\>n^oIl). 

3oe\)ll[it)Cg, adv, [of jvf ton 08 @i&e.] ^o5, 
ueb ©tben af^ 91t gooe jceDnfi&e« een. 
©et brnae* ofl of monge mtb ^tctp. f)o5/ 
toet)^ af efter fig, fom neppe er rt^tigt; bo 
Orbet felb ferer SBeflrefcet of biffe 5Jrcpp. 
SBemartelfe i |tj. ^ifpefloorben lijoer jcPtoll^ 
fi6c5 Rixfeiu J&on reeb jcewifi&e* ^onflen. 
3«bnftbe* er ocjfoa et aibjectibum , f* €jf* 
jCCKMlflbe* Sinfler, ^cter: ttjenbe ^infler 
[anguli conigui] font ligfle beb ©iben of 
()tnonben 00 iibgt0re x8p @rober* S&ug^ 
fle8 ^(itf). goreJ««. i ©. ©. 134. 

3Ecettnfi')t^ / adj. n. ScctonfiDicjt ©omer 
eder Ug^er beb ©iben of« ©tronbbrebberne 
Hfli^e ^inonben jcettnjii)i9C. 

.3(Ctonfit)Ct, adj. ©om f)av liQe ©iber: 
en jcpt)nft&et 2rian(|e{. 

'Swnfm&et, adj. aif Hge ©inb oft Sonfer, 
ligejlnbet. C?onfle6ef.) 

3<«)nff'ift, adj. neut. [of jcctou 09 jfiftt/ 
partiri.] f ioc becif, flfjftet t liftc Dele. 

3a?wifopp/ fee 3f onfopp- 
ScetonjFpID/ jafnejfplt)/ adj. ©ee jwm^^ 
jFi;(D. 3<5\>ni?t)I&ig / adj. ftje ffofbifl^ fom ^ar 
Uae 5)ee( i fomme gorfeelfe. 

3ofton(Iet, adj. ?5lor, flab, flof, U^t, jc^iu 

fldb. (t). aip^elenO 

Soewjlregd / adv* 3 en poroDel Knle* 
(5Bo!f« bonff^enflelfrc Drbb.) 

3f<twflveg[«ioit)e (en) n. f. [of jcew 9Jo. 1 
©tveg H QJi6e.] ©en 93e|foffenf>eb, at 
one ©ele blibe oltib i iifte Qlfflonb fro ^n« 
ouben. Parallelisme. (t>. fflp^elen.) 

3f<e\>nflv9C)en6e, adj. $oroae(. ^<tw^ 

jlrngciiDe 0tne, noor olle fire ©iefroftc 

fibbe i itge Sinie. 3ceton|tr99enl>e Z^ns 

ber: noor Sitnberne floa i Itge Sinie Off 
Sier en jc^bn globe, ^oluni ©onm. 0$ 
SJorcj. goun. ©.6 09 12. 
i SceWuPPC (en) n, f. €l ©loft* ©nppe. gw 
flfen er f oflt meb en 3c5\>nfuppC. (SonjeSef .) 
Scctntcet/ adj. [of ict\>n og tvTt] 3 S?Jine^ 
rologien, fom er of fomme Sloben^eb/ ()ac 
lige flore i^ori. Ubi Sbrnbbet ere «olf|!e/ 
nene tilbeelS of ufienbeltge ©t(e, flintooi 
rtge o« joptontcctte / k. 95runntc^e< «DJl^ 
nerolcgie pog. 6. 3. 

3(ettnti&ig, adj. [of jcc\)no9^t&.] ®om 

ieber poo foiAme 2ib. (IBrugeS og fubft.) 
©uf}m 08 Oiot^e bore ^^^^ntiDtgc. 
Scewtpf, adj. gige tb^ ouerolt. (©tram.) 

Scewtocegt (en) n. f. [of jetton os ^cegt, pon- 

dus.] 

!♦ ftjjetj^at, noor to eBer flere Sing ere of 
li^t ^pngbe. 95i fomme ^cetontovtgteni 
©ropnbfer olt for nojr* Jptfen J oec. Som 
fer 1 ©. 7 ?J. p. 29. 

2« gignrltd bruged b«r t pofittff gerflonb om 
bet gor^olb of SRoflt,. ^nbfl^beife eOer am 
bet^ fom ^erfoner efler Xing fiooe i til (>in/ 
onben. Oecon. ^og. 3 %. p. 28* 

3<ttontoa?!5ti(j / adj. neur. 3<^t)ntoce()tigt. 

i\Qt biT^tig/ fom beier lige meget* ©c tp 

Sittfl ere Softontocegtige, 

Scetontod/ adv. [of Isl. jafnvel, «qve, pari- 
ter.] JJigefoo pel, ligefoo gobt. (?onge6ef.) 

SoftontoCftDig/ adj. n. ^oftonttcet&igt ^ige 

DO^rbig, iige fortient^ 

Scctott* 3afl 3ag 15 SwnDibe (en) n, f. [of jaen fSio. % 09 

QJi&eO SDet ar nojet <r i Use (!or 81f; 
({and fra ^tnan^ett^ Parallelisme. 

3«w\)iD$maaI (et) n. f. 6ec 3(wonj!re9«# 

VnDe. (d. Slp^eleit.) 
Safne (en) n. C (Urt) I si. Lyeopodium da- 
vatum,cq alpinum. Fl. D. T, 126 03 79^ 

$KminDtlig 00 ^ielD Ul\>efoD. (Siborg.) 

3^9 (et) n. f. [tt^tale« oa 3ail efler^a©/ af 

1. Sagen, 3a(iren efter et ©pr* -C)ttn6ene 
ere nii poa 3<IS ^^^^^ Jf^aren^ 

2. €fterf<ettelfe for at paagribc en g*r6rp*er. 
93olttiet er p^a 3<tg efter ^9t>en. 

3. 3tf, efpnbtufl, ^afi. S>et Wet glort i 
<n 3<^g- (fanje&ef.) 

4* f^cetfet; OptoQ, ^tmtmet; tfUarm. ^m 
It f U&en^ADttfTe @aber er et uQp()ifrIigt 3[^g, 
JF)Do& er Det for et ^ag 3 r>ol6er? 

Sageboft (en) n. f. SalteS en ®oIt, foui 6ru; 
^e^ til at tibbr toe anbte iBolte nieb, tiaar 
Sfifce reparere* k. (?ei>eir^rw.) 

Sagebag fen) n. f. [af jagecj ©ag, paa 

(Ditfen man jatjer eUer saaer paa 3^0^ 
SageDage ere if te altib Sangetrage. (OrbfO 

Sageftcrr, adj. ®om el|Tet 3aeten. 

Sagcline (en) n. f. 8ine, ^uori iwan fager 
to J£)ej! for at ti&e etter afrette Den. 

Sagel^fl (en) n. r Slttraa, gpll, «unlic; 

fteb til 3«8^ 
oagcn (en) n. f. 
'♦ Sen ©ierning ot ftffle efter tfl&eSpr* St 

fwli)(le ft9 meb 3agen 09 JRiben* 
^* Sorjagelfe^ gorbricelfe, 9[agen I «ant)(Ii;9: 

tigged* 
3 - ©toerf Slerfef / mejeit gcwfel af Jj^cfle 09 
aSogne. J|>ua& flol ben ^(X^tn til* ^er 
er 5a 09 en i:op{;0rlifl ^rtgCtt pao ©afrerne 
i Denne 9iften« 
♦- ^open, ©fon^en, 3'^« meb at l«fe, ffriDe 
eOer giajre anben Sterning. -^o^a^ f(a( ben 
o^ 3^5 cn til? tou Fommer tibj nof. 

^<JflenDe/ ad), part, [af jagerj 

* ^ -D^fliS tibenoe efler fiarenbe. ©er fom.' 
. W(r be afle jagcnDt fra i8rii^t(>ufei. ^au 1. ^bab fom (feer^affige, (Yottbenbr; web 
3il. SDet er fFiebet itieb en jagen&e ^aanb, 
iDen/ SKt jTat 9aae >agenN fra J^^aanben^ 
bit er Ul(>ffen, 

3ager, y. a. imperf. jog eaerJagc&C/ 

^ partic. wgcri/ fup. )aget, pafl^. i<tgc*. 

* [Germ.jagen; Svecjciga; h'JiX.aqitnre,'] 

I. Sorf0l9er ?3ilbt, opfj^oer 09 efierfojrttr 

bilbe <Dpr for cui broete hiwu 91t /age paa 

©agfob, fiftei, Haar^'>unbfne )a^er l)ai font 

^aren fom fra, IJ)et er if fc (>\>er .^ag 
©re\)en jageV/ o: man fan iffe o\i\t> Ifbe t 
8ri(>b 09 ©loibe ; tu ^w Der jngec mci> 
^atte, faaer if fe miDet enD ^\mif o: 

meb en fler 09 n^oenbt IHbfo^rb ubretter 
mair iffe fi;nberli9t. (Orbf.) 
2* gorbrioer, forfelger, briber paa S'nflt* 
3lt jage gienben x\\ ^orrene. tf)\>o &cr 

flPal jage een owe tee OMevDer / jf al felt) 
ot)cr to; it. ^Do en anDen \>il jage/ jfal 
fel\) I^be met). Orbf. at jagt SBBttf)afer^ 

^^ti om 9)?eflerne t ^aanbb^rrf^laugene^ 

naar te forfolc^e n^rettlgebe {)aanbb(rrfl; 

folf. 
3# S)riber fra ft (Steb til et airbet; fommer 

tt! at U^e 09 renbe omFrin9. J£>an fan in; 

9en Soir (;olbe^ t^i (;an )ager 6em fra ^ori 

Oen til aften* 
4. J&afler, iler, (f1)l^^er (19 f at Itrfe, ffrlf>€ 
, eiler forrette aiibzn @itrnin9« S>ii ()ar iffe 

nobi9 at jage faa fl<trrt« Det er (Tabeligt, 

at bn faalebed jager \)3}abeH i big. 
5« Sierer efler riber ficrrft, nub tlenbe gart# 

J^an jager fom $an ^abbe ftiaalet taabe 4)e({c 

6* gigurlig; om et SJlartbfoIf, fotn Io6er efter 
gruentimmer^ briber .&oreri« . *&an jagei? 
baabijSIat 09 ©a9* 0. ^ouj^ger, 

7- 3agec af, v. a- ^ 

a) Ubbriber, tibjager; )age€en afSanbef^ 
J5)afet. ;^rtge ©beben af ^roppen. 2lt 

jage ttre^am af eett^ujf, o: binbc 

tre ©pit t f!^ci\>, Orbf. (£an9e6ef.) 

b) 0bela?99er, for^oerbcr btb al for (Toirf 

3^g<^tt- 3<^g^ ^^^"^^ ^f ^^"^ 3^3^ 

Sianbett af •'^alftti paa leiu i6 %ii 3^3 c) ,^i0rer, !06er, ffriDcr, <ffer fcrr^tter 

tfn et fiSve af/ o: (Tritoev nietjct l>unigeiu 
J^an jog cf/ furent) jej fif faflt Cet. ©e« 

09 SIfjager. 

8- 3<^gcran/ v. n, Sicv^x, ribev flavf t df. 9. Sagev bovt V. a. ©ec ^onjagcr. I o. Sager cftev/ v. a. 

a) Sfurfoitur, (trccfier at fnae fat paa teb 

3o(5f. Sir jagc cftcr 93iit)t. 

b) Spi^tv , tva^ter , (Iropber fff^r. ?aD 
J^')ofma«&eit jage tijefaa ftoiv! eftCt en 
2ircl* ©neb. \pati-. 2. 2 Sg. j?. 15^}. 

!»• 3<tgct forbid ^- ^''^ 2>r^<ier, f'eifer()ur; 
fifl, meb 3l!en fov&i et ©teb* J^oii jog 
f)er forbi tg)?orgeg. 

J "• S^^gcr fta/ V, n. 

a) 9?0b<t til at forta^e itofltt^ !3[age een 

fra fJ«. 3<^9<^«^^"^ fr<\ Saber. 3<ige 

ten fra fit arbccbe. 

b) ©finer een beb iic<jet met) ^Dlaftt «Her 
©olb. 3^ge een fva JE)«n« eg @aarb, 
fra c^one eg ©arn* 

X ?♦ S^gn* fra ^inanBeti/ v. a. ©fitfet <i\>, 

brii)er bovt fra ()iuatiben, ^aaer tmf (lent for 
at abfplitJe. 2>« {)at>b^ itit)rbet hinanbeii; 

om i)an tffe ftabbe jagetbemfra ^inant)en. 
1 - Sagcv ff cm, v. a. 

a) JDriwr fort, iieber at iMt frfm. Jg)i;r; 

ben jagcr Cayam fvcm, 

b) ^iercr, riber ftuvtifl frctlt- 

'5- 3agerl^en, v. a, 2u et t>i|! ©teb, tvu 

t)er Oen* 
1 <^* Sagec ^iD og Dit) , v. a. ©rlber fnart 
i)i^, fiiari f;cr. ^agc fnte golf ][>iD og t)it). 

!?• Sageri, v. a. 

a) Sriber i meb ?0?ii(}t^ brlAfler Deb ?0?aflt 
inb incget. ^age Ctm^en i ^nitu 
Sage een I 31bew. 

b) ©lif f<r i, jlffter I 3i<^ge een ^taarten 
i ?ibet* 3agc Spo^et i ©iben paa een. 

c) 3age i fig f fcvtigea beeW otn ben , ber 
fpifer^nrcijjt, beeWomben, ber fpifer 
og briff er alf^ ^bab i)(tt\ fan faae. ^"^^n 

jager «ittn8 i pg. 3age SRabtn j jig. 1 84 ^([Q^t Ifrtanbt/ V. a* ©ammenfcfanber, 
nuTiuKr ttorbendig famtnen* J^ciu jager 
bet ene Hantt ^'it anber. 

>9. %^Qn igimnciti, v. a. 

a) ©liber, tijinfler til at gaae fgienncm. 

3age een tgicnn^m 3ib oo gjano. 

b) etiffer ^eelt igicnncm, faa ber er J&nl 
fda beage ©iber. Sit jage een igien* 
aicm ttieb et ©pi)b. 

c) 3!)ragcr^ reifcr, uben at opf)olbe fig, fflien/ 
Item en ^?n). ^^an jog tgicnnem 2ipen. 

ao. 3agertn&, v. a. 3^i&jager. 

a) a^ober inb ubbenbiq fra meb OTa^r, brt^ 
t)er I J^iuni. Sage een iul) fra (JJiiben. 

b) 5ilf0ier, ffl?tteri, af^ebfommer. 3egjog 
l)amen©fra:fiu6, i^^ at forttcfle bette. 
©et J0j5 meeen @ft«r inD ()o« ,f arlenv 

c) 9?aaer , inbtKnrer unber ^eid. Sfnben 
f)an naaer fRoe^ftIt)e, f!al feg ()aDe jaget 
()<^m int). 55i joge t)om tnt) nnber ?Bei^* 

^i* Sagcrnet)/ v. a. 9?«bee noget, fom 
er oppe paa et f)9tere &tt^, at ^aat neb* 
3age fatten net) af Sorbet. 3age een 
net) i en J&nle. 

22. Sa^et ont/ v. a. gager omfring, *ru 
jber om fra eet ©teb til et anbet. -t^unben 
jog 4>0nfene ottt I ©aarbeii. ^CiQtt om 1, 
terev meb ^urtig()eb omf ring t no^et. Sage 
om I 9}?aben meb ©feen, at ^iin fan foaled. 

23- Sager op/ v. a. Cpjagcr. 

a) 5>riuer frem af ©tiiil og^Seie. ?lt jciQ/t 
et,2>i)r op. 3eg niaa jage C;am Dp af 
©engen (^ber $(Orgen« 

b) d^er, ibinger een til at gaae op paa 
et ()0iere ©teb. ^aQt een DP vaa i^U 
itt, Saget. 

c) Strgger ^be met) oberbreben ^a^t , nb; 
robber beb 3agt« ^^an jagcr a\i ?Oilb; 
tet op. CSangebef.) 

d) SRaaer, iut)f)enter,oploterbeb.^iPfen^ SRb 
ben eUer \ 0ben. 3eg (lal nof jage i^am op. 

24- Sagcr DWr, v. a, ^larer eHer riber 
()nrtig ober noget. ^aw jog ober ?Q?arfen 
i fulb ©pring. Saget D\>er £ttte, faffer 
tif Sorbenmeb gart; flcrer^ riber, i^ber 

pa<i 3a ))Aa tin, fda f^an fafber. ^tt UHxmtt bent 
libcr, om be jacje %olt e\)ec SnDe etier ei. 

25v.3a9er paa, v* a. 

a) ^i^rer poa nub Uastfom^eb 09 ®fpn' 
bing. ^an jog paa 91f&iferen^ faa SSogm 
ojcelcii braf. 

1)) 6f9nber paa/ bri&errao^ afeenfTal 
{Tonbe ({g at 6Ut>e f(rrb(0. J^dn jog paa 
^Bntene, or be funbe fomme i 6foIen. 

c) Si0tet fcoprfe til , iler frem ab. Jgjan 
jod brob paa^ at f;an funbe nacu $pen 
tiiben SIftfn. 

d) JP)a(Ier, Her, (Fpnbet ftj i Crb og ®ien 
ning. J^oab 6e()0f)er bu at jagC faaie; 
bfSpaa? Slaar ban tofer, jacjer ban 
faakbed paa/ at inQcn fan for^aae ^am. 

c) Sager paa ® eren / tifer bort fra pt 

Jg)uu< , tDinger til at 9<iat bort. J^an 

jog aHe fine s©'' paa ^beren. 
f) 3agcr paa §Iugt , n^ber tii gfngr, 

jlaaer af SKarfen, paa ^ludt. ©a Copr 
for font, jog i)(in gienben paa ^Uigt. 

^^- Sagcr fammcn / v. a. 

a) Srioer, faniler i J^ob, f glof. J&prben 

jog Obffflft fammen. 

^) i5lanbev uorbentlig tnteaent ()Deranbre« 
2)er er albttg Drbeu i {)ani ^ing; t()i ^an 

jagcr aittns fammeti. 

O brt&er , neber nteb ^a^t een ^en tif et 
bi|i &tth. J^an jed Sienben (ige ti( Sei; 
ten , til ?^ortf ne k. 

^3 fieret , riber, lober ^aflffl frem. 3ag 
Itbtttf/ at bifnnnenaae93orten, inben 
ben luffed : fab oi jage Hbt ti(. 

O brtt)er paa, at een ffal giare nooet. 

^ Sage tHrbetberne til bere< SIrbeibeJ 

^ Sagcr tilbage, tolnger een meb ^ait 
til ati^iit efler benbe om til htt &ttb, 
^M it fomnten fra, eifer tiSbige^ ^at\ 
jog Stenben ti(bagc oeb f0r({e 9i4toreb. 
2)a l)Qti f om i ©folen [>at>be b^n fllemt 
fin 9500, Oft 61eb jageti tiibage for at 
bentf ben. 

^*- SageruD, v. a. W&jaga; 

^^bte tome- € 2(« 17 a) ttbbrloer, forjajer et ©teb fra^ 3^8^ 
een u& af 95t>en , 8anbet. 

b) ffrtiier ^afltg nb, Icefer ^urtig {gien^ 
nem. SDet S^reo, ben 99og er fnart ja^^ 

gtt/ jagett tit>, 
^9* 3agec t)cef/ v,a. ©ee fSortjagcr. 
Sager (en) n. f. pf. ^agere. S^aittt a 

^rtgjfTib, ber beorbre^ at inb^ent^ et anbet 
i Sigte ocerenbe @fib. {S^i^en^rnO 
3<^ger (et) n. f. & mtt trefantet ©e«, bet 
anbrtngej uben for ftloberen. r8ot>enBrn.) 

SagerbarDun (en) n. f. [af ^ager 09 55ar< 

DunJ Sobe, ber ixttt6 paa (rnben af 2[ager; 
bommen for at jlette ben* gee 93arbim. 
(?0t>en0rnO 

3agcrbom (en) n. C (En liben Ublorg? 
ger tii 3agereu, ber anbringetf paa Qittn 
af ^(ooerbommen , og ^aaer uben for ben* 
(?0t>en0rno 

3agetpoct (en) n. f. jtafbe€ ben Aanon^ 
port, ber er i SBoben af «t ^rig<|Ii5, 
()bor en Ganon tan anbringeiS lit at lunue 
fTobe omtrent forub, og aftfaa btni)tui af 
bet @fib, fom forfofger et anbet. !07atg 
^ar tffe bi^e $orte paa alle (BUbt, men be 
begonbe i be fenere ^iber meget ot fomme i 
Strug. (20benernO 

3agetroffe (en) n. f. ©et fm«fre(le af be 
iooe ber brugej t Slfntinbelig^eb t4i at ^alt 
et @ft§ frem, eOer f^arpe m<b* c^obenorit.) 

Saggel, 3agl efler^efeC (et) n. f. [isl. Jo- 

kulf] mons glaciet. €t mebSnee eUer ^\8 
beborf fet Sielb (af Haukdl paa Banff {)age(; 
fee Orbet ^aget.) St. tn 6:gel etter ^iit 
tap, fom ^ffnger 1^ •S)nfeite« eiauff<n< 
€norro« 
Sagning (en) n. C SDet famme fom ^o* 

gen. 
3agt (en) n. f. pL ^agter. €t efag* 

@ftbe meb een ^af{ tti ^^arbi(>anbel ; et 
let og ^afligt ^jartai, font efxer ^n forfFieii 
hge aSeilemmdfie falbeS fnart ^o^jagt^ 

?9jljagt tt.u^ -Cwn eur tre aragter i 

©oen. 

3agt(<n)ii.£ [Germ. Sagb; Svcc, Qagt; 

Lar. venatiom'} 18 3a 3a !• S^Jfl^tt, 3aanlit8 effer SJMbr, belt ©ievniiig 
(it forf0(ge;, fange 09 brorbe t>ilbt $>t)v. 
^aw iaatt, riber ^09(19 paa 3^dt* 
3^91 er f^ani (iarlle J?orloffelfe. $It riDC 

prt(t Sacjt meD en $v«^cfl o: bnm be 

SRiMer, f}i)ormeb inter uDretteS. ' ?DJan 

bicefec ogfaatilSagt/ f)t)or intet fan^ 

ged o: begptiber paa en Stng^ fom iffe 
fulbfered* Drbfprog. 

2. 2)en 2fbrcpr, •^aonbrerinn, gorrctninjj, 
£onfl at jage. J£>au er fra ^larti (if cpt 
l^tt t>eb 3<^dten. .*C>on f00er om or an; 
f(e(te« t)eb Sagtcn. •S>an er uel BDtt i 

Sagtcn* 

3. 3agtfri^eb, tifiabelfe, Diet til at jaije. 
SDer er ingen ^(\Qt til ©teber. Den J£>er; 
remanb I)ar Ingen ^%t^ ^ax mi(let ftn 
Sagt. (3)?ot().) 

4* Silt bet, fom ^0rer tllen ^fagt, af SoIF, 
4>ejle, ^unbe k, SagtCH fom ^er forbi 
i S>a((* ^ati ^ar forabt aOe fine SDItbler 
I>A<| 3ctgt :^ (D^orgen fiolbet en (for 

5» ^iihttt fom jagej efler fangeJ ^m ^fafltf n* 
J^er faiber ingen fi)nberH(i 3^gt|i benne 
^jn* 3f 2)04 ^r ^an giort en «ob Qjiigt- 

2)eraf ftge« oa Owrjagt H UnDerjagt^ 

om flort 09 fmoat 93i(bt* 6ee biffe Orb. 

6. girrfel, Optog, 6(01, SlUarm* ^f>at> 
er olt bet for en 3>agt? ©er er en^agt 
paa ^abtn, faa man fan iffe ^ore M 
minbfte. 

7. SiflwfHft: fffterfagen, €fterf«ttelfe for at 
yaagribe nogen« ^olitiet ^ar nu i tre ^age 
ixrret paa ^a^t efter 5pt)ene» 

8. %rnge£ og til @0ed om at forf^Ige befienbtf 
Iige®ft6e: Qlbmiralen gab Crbre til en 
alminbeiig QdQt. 

9* 2flen, J^afitn, ^aftborrf. .^ar bet ba 

faa flor 9[agt. S5er er en 3agt paa ^am, 

Itlben ^an fommer affteb^ 
to. $&ruged bet om ^anbfolf # font (06e efter 

Sruentknmer. Set er en tfot Sruentim; 

merelfTer, f)M er altib paa 3agt. 
ri« S>eraf ^abe^ en (for SDeel fammenfatte 

Orb^ ^boraf ifarr tatt mtrfeJ: j a) 3'agtl)aat> (en) n.f. [af^agt og ^aaD] 

en liben let og (;aflig feilenbe ^aal>^ Sn 

fi)(l6aab. 
b)3rt9tbaC/ adj. ftged om en fulbfommen 

uboo^en J^iort; ber ibct minbfle^ar 10 

Snber paa jin Saffe. 
3^9tbetie.nt (en) n. C Setient beb 

2fagten. $erfon, fom flaaer oeb 3agt; 

t)((fenet. 

d) 3<^9tbog (en) n. f. [af 3agt 09 53ag.] 

©03/ fom inbe(;6lt)cr SieQier for^ogten. 

c) 3ctgt()pjrc(en)n. f. CafSagtog^Spjfe.] 

I. £n ^pfie, ^oori man neblcegger ^0/ 

ber eHer $cnge, fom ere forfalbne til 

Saetoaefenef. 

5. Ef let ®eo«:r atgane meb »aa3agf. 

Sr Sagtgeoojr* ®ee ^pjfe SKo. i 

09 3- 

f) S^Qtd^flift Cen) n. f. ©ee 3<^St»09"* 

g)3^gtDag (en) n. f. Sen3Dag, (^oorpoa 

ber ^olbe^ ^agt* 
^) 3^9tDijtcict (et) n. f. et (Enemcerfe, 

inben (loilfet een f;ar 3agtret. 
i) S^fltDragt (en) n. f, get ©ragt ttl 

3<>9t. 
J^) 3<^9t#Ct (en) n. f. (perfott fom el/ 

ffer 3agt, gaaer meget paa -Sa^^t. 
D S^^fltCf/ V. n. imperf. jagteDe/ fup. jag# 

tet 3fager tit 09 ofte 
*") 3<t9ter eftct/ v. a. ©0ger, forfolger, 

saaer paa @por efter* JpMD er bet ^u 

gaaer og jagtet efter? 
^) 3<»gtfe(ge (et) n. f. ©et ^S^lge, eit 

fornem ^errt f^at meb f!g paa 2fagr. 
o) 3<^gtfo(f / tt- f- pi* ©«^ fflJanbflpab, fom 

bruged ttl 3^^^^!)/ ^^^^ ^lappejagt. 
P) ^a^tfovnmlfi (en) n. f. SDen gon* 

Ipftelfe, ^tbjforbrli^/ man ^ar af ^ag; 

ten. 
q) 3«9tfotor&nin9 (en) n. f. gororbi 

ning, jlongeltg Q^efaling, ^i>orefte;r ^a^s 

ten inbrettetf og anorbned, benS dieCi 

tig^eber befiemttieJ # famt aOe bib ^em 

^0renbe ^ing foreffriDel* 
3<»gtfr{&<D (en) n. f. . 5;iaabelfe at 

jait paa egeit eilet anbeii ^anH @runbt 

SDen 3a 3a 19 Sagtgaart) C«n) n, f. SDcn (Saaxb, 
font 5eboe0 af en fjfeger meb Jf^unDe 09 

3<tgtgarn (er) n. C ©am HI at fp«ns 
be for tPilW. 

") 3<»9,t9ttt)in&e (en) n. f. 3.ben(jt«fTe 
03 rcmerffe gat^eBitre Oiirebeflepe J5)aanD; 
teringer unbertogte en ttttt flttt &nhs 
boimne* .@{ialcbe< Dar ^a^^ten unber; 
lodt ®uttnben ^iatta/ fom bnfoir al.' 
tit (ifredinej meb ^nnDe ^ ^xUfty^fitv 09 
SBtU; foin ©inbbtileber paa ^enbed {)en 
rfbftnmf. 

v) Sacjt^ertigl^et) (eu) n. f. ©en SRi)f rf 09 
gorbeef, fern f)at>ti cf ^a%t\x\f)tt>. 

») 3a9t^errem«n6 (en) n- f. pi. :3a9^ 

dynaila 'toparcha.] <8c(Alebe$ folbted 

tfidmie 5i^er en twtcjlig Opwittet ^0* 

^oncsen. @ee SHiprttbifen ooer ^forgen 

SBrd^e p. 57. 
y) 3<lgt^C|t(en)n. f. €nJg)ef!, foiw brngeo 

tii S^sn <Sn (et og ^nrttg J£)eft* 
«)$^a9tI)otD(eOn.f. : 

a. a>en ©ierning ot- (o(5e eder MfUQt, 
forl9|!e fig meb, ^ogr. 

b. 3lir ^bob ber nbforbre« tii 3!age of 
$er1bn<rte, J£)nnDe, J£)e|1e :(. 

*)!3<lSt^orn(ef)n. f. €r Mopfenbe 3n|lru; 

ttunt af ^ttaly font ^oegetne bl«fe i 

n<x 3<i«(en. 
'^) SagtJ^UrtD (en) n. C 

a. J^unb^ f^m er aftttttt til Sfage. 
JS>dn ^olbtr n floft tUntal 3^dt^ 

^un&e* 

b. 3 @ffrbe(ed6eb et eger flort ®(agj 
-?)unbf, fom fetger ?8ilbtef« ^or, 
log briber bet til S^geren. 2>et faw; 
me fom @fi)t)Cf)Uni?. 

^. gigurlig bruge« bet 09 om et <JJJennei 
f!e, fom man efter fi;|l 09 ?nne ibe; 
lig bettener fig af til fine ^orretnin^ 
ger. ^eg bii KFt^rn^ere t>m^Mi 

3>a9t^un&. ' • • aa) !3[agt^UU^ Cet) n.f. J£)uu«, bbor en; 

ten en 3(rger boer^ eHer fom er tnb? 

rettct til be 3agenbe$ iSeqt)emmeIig(>e; 

ber. 
bb) ^agtjunf er (en) n. {. Ung SlbeHmanb, 

fom falger mebgprflen paa3«9f/ tOer 

Iflpg^er fJa efter Sngten* Sn ^ofbei 

tient. 
cc) Sagtfiofe (en) n. f. «albte«. for; 

bnm en $iote of grant Slcttt^ fom brug^ 

re« poa 3^9 ^f fwbl grant er ^x^^xnti 

foebbantlge garoe. 
dd) ^agtf IcrDer ^ pi. Sloeter, man brnger 

til iLfagt baa^e for bere^ Set^eb og gar/ 

tre« (Bf\)\t>^ 

ce) 3acjtf lepert (en) n. C ©ee Sagt^efl/ 
ft. ^lepew. 

ff) 3<»9tfmt> (en) mf. €n «Bi», fom 

trnq^J paa 3^gt. 
gg) 3agtf otifl (en) n, f; ©en ^unbffab, 

fom barer til 3^gten, og bertir^arenbe 

9lbf«rb* * . 

hh) Sctgtfrut) (et) n. f. glinfornet og oeb 

®nibntng poieret 09 gtattet Arub; fom 

ifc^r brugej paa 3agtetf. %mUi 9la; 

turf). 3 ©• P. 3^1. 

ii) 3»<t9tf pn&ig ^ • ad}^ Gam forflaaer 

3^ati)«fenet. 
k^k) ^agtFpn&igi^cD/ n. f. «unbj?ab om 

3a9tt>«fenet* 
II) SagtJejD (et) n, f. €t feeb, fom 

fun aabne* for be 3^9«nbe^ at bt funue 

fTt)be @ienoeS til et eUer anber @ieb. 
mm) Siigtl9fl (en) n. i\ Jpff, Sittraa, 

S^egieriig^eb efter At fage* 

nn) ^agtmaanel) (en) n. f. ©en OTaaf 
neb, fom forncmmelig er beqtjem' til 

00) 3ogtmufiP (<«) n- »• 53?u)]f, fom er 
,£fftmt <U; -([Ur-pafftifbe fi^r 3adt<n. 

pp) 3<»9tn«if (<")"' ^?: :^<ifon, fom er 
flit for btiUtU^tftti ^a^tn, ®iit8 

^q) Sfagtncct C«0 n..f. 9J«t <i«t ©ara 
til 3(»«r. . . 

fl) ao 2fa rr) 3<J9tnegel (en) n. f. gjijjer (it eti 

3(t8t|)ovr for en 2)ift6aiie. 
ff) SagtorD (et) n. f. pi. id. (tcrrainus 

vcnaticus) St Orb i @<cri)eleS{;eb &en; 

^crenbe (il Soffterfprogef. 

«) Sagtwften (en) n. (. ^aibti % ©0; 

Sactifen en f>ii ©tiUins^ fom en ^laa: 

De e((er (£f!abre gtt)e4^ ber joger efter 

ftenbtlige @fibe» (S0t}en0rn)» 
^") 3<^9tpcel (en) n. f. 5)JccI af ©teen 

eUev iv9, ber betegner ®r(enbferne for 

en 3a3trettifl5eb. 
vv) S^^gtpage (en) n. f. ^age eHer ungt 

Sl^ennelFe of 9lbel; fom fBlger meb %\)Xi 

flen paa ^a^u (?angeb.) 
^^) Sagtparti (eO "• f- ©elffaft paa 

3«flt- 3e» f)<^f « ®«fl «<ort et ^aQU 

pCiXti, og fan betfor if fe fomme. 
yy) S^StpiDj! (en) n.f. ^Jibfl meb iang 

©rt«rt og fiirt©faft; ^bormeb 3«ger; 

ne flraffe •g)unbene« ^r<efft een igien/ 

nem i fin SagtpiDiP. 
22) SagtpUlD^ (en) n. C ©tor XMf>, 

^bormeb 3iilbttt fiiffeS og forlieggetf. 
«a) 3<^9tpott (en) n. f. 9Jort .for en 

^ilbbane. 
60) Sagttaab (et) n. f. €r Dj|i ©lag* 

@f riq , fom 3«gerne Inbborbe* forflaae. 
aaa) 3agtri{&j!ab (et) n- f. jRebjfab, 

fom ben()0rer tif 3^gten. 
tbb) Sagtrcn (en) n. f. 3ageen, Saren, 

f}(rt! gcerfel og Optog^ «S)bab er itt 

for en ibeHg Sagtten? 
«cc) 3agtrer/ v. a. Sruge«mee(Hbag^ 

Itg ^ale, og er tntit nben et fr^qven- 

tativum af 3ager. 

^dd) ^agttet; ^muttiQl)i\> (en) n. f. 
9iettig(;eb, ^tUabelfe at jage. 3agtret 
betuber ogfao Sietten for^agten [Jus vc- 
natorium.] 

cce) SagtfaHeJ (en) n. f. Jfben let ©a; 

bel, fom brugetf til 3agtl^efle« 
ffif) 3a9tf<»9 (en) n. f. . ^bifl effer ?Pro; 
iti angaaenbe 3agt» 3agtf<igei: bru^ 
ge< abfolute i ^^itiratid for aUe^aanbe 
Sing ^enMenbe tt( 3agten. 3a gge) Sastfefflfab , fee Sflgtpaf tt. 

hbh) Sagtfib (et) n. f. See 3agf- 
iii) SagtlKlt (er) n. f. pK Sagtffif* 

tcr. €t Segn eller ©filt af ^tiat, 

fom 3<^9^vnt og ©fptterne bcttt rati 

3agtl^erren< 9!abn eUer ^Mbtn. 

kkk) SagtflPrig (et) n. f. ©et 3agtrao6* 

111) Sagtjlot (er) n. f. ©lot , inbret; 

ttt for at fage inb paa i>eb 3<>gten* 
mmm) 3agtf|)i( (et) n. f. Sagtmuftf* 
nnn) ^agtfpwg (et) n. f. ©ee 3«g«fptrog. 
000) 3agtfp|^D (et) n. C ©PDb, fom bxut 
geg paa 3agten ^ ifotr til iBilbfbiin. 

PPP) 3<^9tflt&*l« r "• ^« P'- ©wbler^ 
fom man bniger n^aa 3agr« 

qqq) SagtflpHe (er) ni f. & «kig« 
SRuftf^ egentltg af blirfenbe 3n(irnmeni 
fer, fom bnige* pfta Sage. 3tv et 
g);a(eri, fom forejliff^r 3agt^ eOir 
noget til 3agten ^enr)0renbf . 

rrr) 3«Sttafl?e (en) n. C . ©ee 3«ge» 

ta(!e. 

sss) 3agttit) (en) n. f. ©en 2ib paa 
Slaret, Sotaar og Sfteraar, ba 3^8^11 
gaaer inb. 

ttt) ^a^mi (et) n, f. ©ee 3<^9tfager. 

uuu) 3ag»afen (et) n. f. €n ©amlinj 
of a(le ofentlige goranfialtninger 3<^ft' 
ten betroefenbe. 

vvv) 3agt*ei (en) n. f. pi. 3(tgttoeie. 

@ienbeie enten ober ^arfen eHer i 
©fpbene/ fom iffe fare tii noget i>i(l 
&M, men blot afbenpttej^ naar ^a^t 
(oibej. 

xxx) 3agmit (et) n. C Seirlig , fom 
er beqbemt til 3agt, tort og fiiHe 93eir* 

yyy) 3ctgt\)ife (en) n. f. 58ife efler ©ana 
at fpnge pM ^a^u 

zzz) 3Wil&t (et) n. f. ©pifelige 
SJilbt. ' 

JEa?«) 3«dt0«>gn (en) n. C Jet S3ogn^ 
fom man bruger paa ^a^t. 3 ©orrbe; 
le^Oeb et bift ©fag* ^ogne^ en $^aeton« 

3«dttagelfe (en) n. f. [af iagttager- ©et 
bene £>xi.2 

t. ®iet; 3a 3a ax 1. S)e» &lttnini At iHttdit, <Sfrirfe9cI(e« 
^# Scigttagelfer/ pi. ainmofvfnuifter, fom 

0i0red tct) at l^sfle neie ^csxU til noget. 
Jg)an tt^flifxr natUfl fine a(lroiiPPii(f,e ^agt^ 

mar fen, ^Ma%ttn, ben @icrmiig at &e^ 
nKerfe noget. 

3<^dttag«r/ v. a. imperf. iagtti>9/ fup. lagt^ 
taget [-^et tt { itftffpm i Sagttagclfc en 

S^ocal, 00 tibsiipt eti@tad(lfe aUehe/ ba 
Orbft ft famtnentroffc^ iStiDetfor: ta^ 
get i Slgt/ (Ditfetb^s ^ar en anben 
^ewisrf elfe , nemitB at ftruge Sic^tfom^eb 
for at afDarrgf et Onbe. ®ie ^agtr,] 

X* ®tt)er nate SIgt paa nodet, for at gipre 
fiiie Stnnicrrfntnfler berober. SDe reifie ber< 
^fn for at iagttage 9}eiiii^'Jr&<)if8 ifiien; 
nem 6oIen. 

a« !Bifer Slfltlbm^b paa np^etfor ato^^fi^be 
00 efterleoe bet. 81t iagttage ®ubf 5&ub; 
Sooette, f{n @f9ibt0()eb , (tne ')) Utter. 

3. S(K90er 93ifl?rfe til noget for at fere fig 
bet til SRotte. 91t jagttage Seitis^eben; 
(in SorbeeL 

3a9ttaser(«n).n. C pi. Sagttagere. €n 

Verfon, fom («00er QKo^rfe tif no0ef. C^n 
Obferbator. Cn flittifl 3agttag<r af ©o; 
len$, ^laiteternetf, ®90bommened @an0. 
3^guat (en) n. f. Felis Onca, €n Xatw 
' airt. ^ielbf. gjatur^. i 2>. p. 29^ 3 >*^' 
tales ^er, ligefom i be toenbe fifl0etibe Orb; 
efter ber granffe. 

Saguon etter Sargott (en) n. f. 6ee @argi>n. 

Safal (en) n. f. Canis aureus. Sn 8lrt af 
^unb. Sielbf. 9!aturO* i S>. p. 26. 

SaKe (en) n. f. [Germ, ^acf e, Gall. >- 
que; Angl. ^n*; Grscc. wwyjf ; Lat. 
saguni} amiculum manicaniin.] (it t 
fbrbum Sib ftruseligt Alffbnin0<f{prfe mtb 
€rmer for ^rnentimmer, ^bilfet t\Mtl>t 
til ^noperne. (TOot^.) 3 SJorge falDeJ 
en Sonbetrote, fom er Id^ngere enb ben 
«lmtnbeli0e : en ^attt. ^Maitxt norfle 
^tbf^. iSaffer^ v. a. impcrf. jaffefee/ fup. jafUt 

[af Sax. jaf fcril/ ultro citroque vaga- 
ri, ubentuibl blot et freqventativum af 

iagcr.] 

i« Sarertifra et @teb til et anbet, brager 
ibeli0 00 ofte fra @teb til @teb, enten 
til ^o%ni eOer J£)efl/ nben noget Digtigt 
SCfenbe* ' fBruge*, fom oftefl meb ^xct^i, 
om efter (tg. J^an 0ior itU anbet enb 

jaffev om. {)an jaffer tbeft0 om fra 

85b til ^9. 
3* Saffer af. gorba^roer teb fUBitilii 
g5ef)anblin0, ffoer il^e tiU J£>ttn.jaffct 

tilting af fig. J^anfjaffer ten ^iofbning 

af efter ben auDen. 
3. Bruges bet og, naar manfiober/ framnier 

eBer Icefer n.oget flet op. . ©ee ^dtUv. 

(gangeb.) 
3affel (en) n. f. pL ^afitXf [Isl. 3^axU 

pi. 3faxlar.^ SrugeJ !Rorbenfieib< i Slorge 

om '^inbtienberne. 
3af f el (en) [df Isl. ^jfokult] firibei og ^ag* 

gel. ®ee Orbet. 
3al^n (et) n. f. 9Jaa fine ©teber i 3ottanb: 

3ern. S&Iic^erJSJinmJ iSeffribelfe p. 15^* 
3afob/ fee^acob. 

2[a(ap etter 3i<^laperD& (en) n. f. Radix Ja- 
lapae. €n afforenbe 9tob. Spc^fen J tUpo; 
t()eferfonfi p« 2go. i. S). 

I9[rtlapef<el>e (en) n. f. Sapo Jalapinus ib. 
2 ©. p. 514. 

3alape^ ©netle (en)}n. f. Convolvulus 
Jalapa. €n $lante, fom stoer SH^ben 
3alap, og ^ar faaet Sf^aonet efter ©toben 
Salappa i 9)p;®panien» 

3ialf et/ V. a. iraperf. jalf et)e/ fup. jalf et. (bem 

telig af alfer) ®aaer langfomt og befborr; 
ligr, f rpber frem. {)an jalf ec fom en Sdli 
^unb PM tzx 2anb. (9}7ot().) 

3aman& (en) n. f. [af 3a og ?9Janb.] ۥ 

fom ^t)f f elf! figer 3a til alt. %ii^mt% 

3amfn&e (et) n; f. [norf?] eaiHt|)ffe, »to 

falb- r : 

Samlmg eaer Santmen (en) n. f. [af isL 

jqfn-lengd, srqvalis loogitpdo^ (k^ pfn, 

a^va^ 42 ^A 3« 1 ' * scqvalis oflj leiigd^ ©tt'iijF. {orMgbe, lon- 

gitiido,] 
I. Sen ftiutme %\t paa Slarer, fom uaa ber 

forii{)e eller f0I^ett^e. (gt t)felt^2Iai' tilfomr 
^ ttKh, f.gjr. fxa 21 3uni tfl famitie ©«ft 

• nccHt 91or* 3 ©ag ^<»^ttWn / anno» ab 
hinc. (^tOi) ■• ' • ' ' 

SL. ®ag og 3[am(mg i gamU Sobe er-bet 

. fomnir, fom SInt Ofl Sag/ ^Her efter f^iri* 
bif? Seregnin^, er ?lttr oc^ fejr Ugei^ 8U'D 

jTai ft viae ©ag oc 3amling, cm $lvf; 

' »i>iti8erne cte tibewlanW^ 0|lerfenf (5)li>ff. 

* p. 402; -^ » 
3l<t1tl(iug :(^n);ri. f. pi 3^m(tltC«r [af Isl. 

jnfniu^ri a^qvalis, 4f y^w' jcqvus.] '6h 

gfgemartb, eii ScebnliQe/ btfre (le i ^ert; 
feenbe til Slider, @n>rfe, 53e]ct, ?5ilfaar 
K. ©e to ere3»am(inaer/' o: li^e flanile, 
fifbre^ flce»f«' o. t b*' (8<iiifle6ef;) 

^ammen, f«^3f<^mting. • 

3<trnttlCi: (en) n. f. [of Isl. emja,^' la!rnen- 
tari; VOcem qvciuilam et mifcrabilem 
edere, Germ.^ammet; Lar. lamentatio, 
calamitas.} 

1. gJnWio ©rdftb, JP>i)Ieti, ffaflenbe 8t)b. 
^yian ^crte en (lor 3»<immer pao Obin? 

' bir 03 "T^prfi. ' . 

^. Slfnbi^!)eb, UIpfFe, befJaflelig ^^orfatninfl, 
onfclig ^ilftmib, ' Jg>on er fommeii i (|pr|le 
3<^mmcv 09 €lenb!9f>eb. ©er ev ret en 
Soinimef at fee pan. 

3J ©evtir^aoed abfTiHIge fommwiftttte Orb, 

viC^y^mmitM (ti)) n. f. !BrM(je« af 
gomie SficoloBper bm?3erbeit nieb 0! benS 

eieBbtg'^eb* Sorben er tn ^ammix^- 

' . b) ' 3>rtmmerfiU6 adj; [af 3<^mmer eg 

fulD.] S^(^ af Slagc ©8 eienbtfl^cb. 
pnrfltd wrfcigelfe* ^ ' ^,/ ' 

d) 3c\mtnerfe\)net (ei) n. f. [Germ. 
^ • 3a^!itfletiebett} Ufel, bebr^belifl, (let I « •♦ .N / ■> ii-i *»• '. -» . .) *) '3fdmm«Ilg,. aft), netttr. immt"^ 

.UqU ©eflageUft; ptifeltg, elenbifl, fan 
tig. JE)an (eber i en jammwiig %iU 
flanb* 

1 . ©let H ftrfafleKj , fom man If f e ^ar 
ttogen J^telp af^ fom iffe biten ©er 
er ert jmWxU^ 5ri(!. J^ani ^txi 

' '' : «r itojjf t jittitmerKgt 50L^ ^ 

2. ©0Vflefi3^ fom opo«ff^r 93iebi)iif 09 
©eelwgelfe. ©et b«t ut et jaitl^ 

• nierligt @i)n. 
• f) 3i<^mmcfftg<n^^-advj! f» • 

-3. l^da ^n pet ^aabe^ dm noget Tom 
ToretageSeller fli0re«. Jg>Qn fl?riber^ 

loffer, arfedber jammtcngen. * 

3: 3f <«lbre ©fifter: fill, affT^HIgen r 
J : ®<ila^-;emm«flgett nionne bet'fikte* 
Siiimfr^n. §. 54. 

g) Sftmriterfartg (en) ti.] f. [af 3at» 
• itwr 09 @ang.] 

«• €n 5tlagefang; SJeeffage/SS^flageO 

fe oi>eT pn €lenbtgf>eb. 
2. ©0rgefan0/ €(esie ober en ©0b* 

(iBfot^O ^ • 

h) ;3^amrtievfSa&e (en) n. f. ^'m, tu 

flogelig @f«be> lM>el?>. ©et er ret e« 

3ctttimer|!a&e. SJrngeS og ironij! om 

fmaa ^orl>{nbringer. 
i) Sammerffrig (er) n. f. ^Jnfeffgt 00 

(^ngfieligr @frtg, ^er ctlfienbegiber Uli)f; 
* -fe ofl ^lenbjflfjeb^ 
k)| Sammcr^not (en) n. f. ffti uloffelij 

9}at/ i ^bt(Fen man (iber og ubfiaaer 

meget Onbt* 

1) Sammctflant) (en) n. f. S^nfelig os 
iilpffelig ^iil|lanb, govfarnhig, f;i)ort 
man er^ 

n^) Sc^tnmetfttit) (en) n. f. (En tib, mat 
r man liber mt^iti 9l0b og ^UnbtgOeb; 

naar man ^at megen (Borg eg fbtt 

fpmring. 

n) !3[ammergtone (en) n. C rone effer 
©temme, ber ubrri)ffer ©org eHer $ieni 3a 3a a» ti^tb. ^t f«sbe ^dtt i en 3iimmectf^ 
tone, 
o) Sammcvtoife (en) n. f. ere ^[am^ 

merfang. J&an maa nu qua?t)e ^v^ltl* 

mcmfc. (Wot^O 
Samne. ©ee 3oftone. 
3amne*@efler (en) n. f. (urr) 3JovjT. Eri- 

ca vulgaris* FK D. T. 677. 8lIi»inDej 

H fong. (33iboi9.) 
Samren (eu) n. f. ^laqen, ^I^)nfen^ 93ei 
flagelfe. ©er er en Samtcn .t ^elt J^m 
Ut. 

Samtet/ v.n.imperf.jam«&e/ fup- jamtet. 

L. Sipnfer, beflager (Ij; tilfienbegiDer fin 
gjeb 09 €lenDigf;eD. J£)an jamrcDc fig 
meger oDer bet (lore ^ab. ^c jamte fid 
for een, dolere vicem alicujus^ 

a. UbfwDer ©fiifl of Cnterte/ fypler, giber 
h^ X)en @p0e }iXmut fig.itu igien 
wejer. 

3« Srttged tee 09^ boft fttn ifiei:!)ent/ imper- 
fonalircr, bet jflmtet miS/ je^i teflofler 
ber, bet giffr nii^ onbt, 

S^iWnng (en) n. f. SDet famrtie font ^(tm* 
ten. Sinbet f^of 0}2ot(/ men er mi ei 
brnge(igt» 

3amf / adj. ^M fine ©tebet i Soflanb: 
uttbrg. iSlic^erd 9}iMRi« 'SSeffrbelfe p. 
156* 6ee 09 %^iamiF* 

3ftni (en) n. C [t^ent^Ila* of 3ann^, , en 
aRanbSOIabnO 3 ^cvtfpil ftge* ben c^t 
Mibe 3an / fom f ntel ©tif faaer. 3?u 
bleb ()(art fgfen. ^M. . SDer tr gtort tre 
Sange ^m i Slfren*. 

idn^htf V* a. otfol. imperf. jangle&c, fup. 

janglet* ^ot^ anf^rer bet i to S^enuV 
felfei^: a) Doltet af ,©teb» •^on jand(ev 
unberitg SIfjIeb. \>) er {iatttt, (latter iffe 

sobt til. ^lisberne iaitgie paa ^Am« 

3«nifat (en)ii. f. pK ^mifavit: ©fri; 
*e« oflfaa ^^nitfc^at 09 Sanitlat/ en 

forbrciet Ubtale af bet tprfi|Te Gcnit^eri 
eUer Gengitzeru Salbti tt Qla^S £yr; 
fifTe gobfolfv im (itaer i fajl ©olo» Sanifatmufif (en) n. f. [af 3amfat.o0 

?S?Ufif.] ©et ©logs SrigSmuftf, font 
eftcr ^anifarerne er optaget i Snropa* 

Sannet (en) n. f. (gugi) *fDa\)*3annct- 

Colymbus glacialis. (Linn.) 

3rtnnin9 (fn) n, C obfot. [af ntii Opxlns 
belfeO S3aabe, ^tnbing, ®ebtn(l. {)Dab 
3<tnmng funbe }t\\ f^aoe beraf^ at jeg 6e; 
brog big« (iDiot^.) 

Sanuat (en) n. f. [Lat. Januarius.] Slugi 
maoneb, efler bin farfle SKaaneb i aiarer. 

3an \>m ®ent (en) n. f. (?5ugl) Procella. 
ria Baflanus. •g)ebber og ^oJ]cfucj(, ^C^U 
fu(e. Miillcrs Zool. Dan. p* 1 8. . 

SapancrC/ v.^a. 5it giue Ji?o5beret ben 
garoe 09 ©laiibg, fom er 6rngeligt i^ai 
pan. JE)eraf japanetet ^o66er. 

SapanflP/ adj. . ©<n fom er fra effee ^arer til^af 
pan. 3aP^ni!?}orceaain* ^apanflP3orb; 
fpiont benneei fomaurfra3a})aii, og erjtit 
fortof fet '^lahtefaft, blaiib«t ineb Salf;prb. 

Rapper , Verb. n. ©ee *f)iapper. 

3arl (en) n. f. pK ^arlcr [af Angl. early 

IsU jarl, dynafta, comes.] Sn litel, fom 

()od 08 t gamie ©age tMtS ^cmb af tttn 

,^0iefieS)a?rbig(^eb, og (otrnteb fiore Dvtt; 

ttg(;eber tare forbnnbnie. 

3A«I&om, it- 9(ar(DeJ«lItt (er) n. f. ' ^ 

I. (£u 3arl« 2>«rDJ9l)eb. 

9..©et ©iftrict, fom (lob unber en ^avL 

farmer, v. n. imperf. jarmeDc, fup. jarmet. 

[Isl. jarmat ballarc, de ovibus.] ©t0iei> 
larmcr, rafer* (5Cocf;;) 
^Mif it. 3ai (et) n.f,obfoL ©fum, 8»Aa^ 
be paa 3?anb. (SDJotft.) 1. 

Saafet/ v. n. imperf. jftafeDe/ fvp; jaafet 

(of Dtt forrige) ©fummer, gioer ©fum fra 

ftg. . (9Kot^.) . 
Safalamp (en) n. f. (Urt.) Siorl?, Gna- 

phalium dioicum. Fl. D.T. i'22i. Zw 

boe <£bigfranbtf« (93iborg.) 
Safe (en) n. f. [Isl. kiarj, Sv. ol. jap. 

Germ. vf)afe/ Icpus.] ©aaiebe« falbc 

^0nberne i Storge en .g)are» 3afe falbe 

tel ^er, men iffe i ncgen fior SRorngbe. 

©tr^m^ ©0nbm. (Beffr.|)» 157* 

Safe'. 24 3a 3a Safeflar (en) n. f. (Itvt) Carex Icporlna^ Linn. | ^dui (en) n. f. [maafTee <if jrttltt/ for' ja^n, •Oave ©tar. (iBiborii.) 
3aflP (en) n. f. ©ee ^iaj!. 

1. (St ©tpffe reoen XluO/ foin f;oenner t^eb 
noget^ eu $i^(t. 

a. €n «arflub, ef fPtbettt ©ri)ffe JtlopbeJoti* 

3. 3a|revi, fFibcnt 9lr6eibe* S>< (laffel* ?Ju 
gcr gnae i ct iceligt 3aflP. 

4, ^tciurltd: et f?ibent t^ruenttmtner, en ©o. 
Snflfcr/ V. n. imperf. jaflfe&CA fup. jajFct. 

©ee ^^iajTer. 
Saffevi (et) n. f. ©ee.f3iaj!ca 
3iaflP\)orn, adj. n. jaflP\)ornt/ (^iaflF\)Dtn) 

fom er riben og ffibeiu (9JiOt().) 
Sa^min (cu) n.f. [Germ. S^^miu,) 3c€^ 
. mill/ Lar. jasminum,] (Er er afjat>n, fom 

ti(I(rggeS fiere 'Xraser : 
X. SIrrerne i ^aimin ®ia?gren« Jasminum. 

(Linn.) 

2. 93<Oufitenbe.55l6ei)eb. (SJifcovB.) Phikdcl- 
. phus coronarius. ^Linn.) 

3. ailminbelig ©iren*. (Siborg.) Syringa 
vulgaris. (Linn.) 

3a^minba(fom (<n) n. f. SBoIfom eittaDet 

af 2fa«mtn^ eflet ©afeett af llrrett. 
3«^minfraft (en) n. f. ajen (EfiVnt*, man 

ubbrogerof^a^mtn/ 3a^mincflcnt«. 

3<\iJtttinoIie (en) ju C Olien ^f Sdguun. 

Sagmintrce (et) n. C ©ee 3fct6min. 

3afpac\at (en) n* f. €« Qirt af Slflfltpeen. 

Siel'bf. aiaturf). 3 ©• p. 58- 
3afpi6 (en) n. f. [Lat. jAspis.] €n ?<gbe!; 

iim\ af bet nngere©lag6, (;tM)raf (}<ioe$; 

flereaitter. ©. ^ietof. 9Jat«c^. 3 ©.>p. 6^/ 
SaeuB (en) n. f. 9?or(! [af ^afi en jp^are 

P8 U(&.] Eriophorum vaginatum FK D^ 

T. 1236. jlSf e&e UlDaj: (55i6or0, SJafn.) 

3atcr, adj. neut. ^dtmt ®<9^« om bety 

fern er nfminbeifot. {^eth>) 
•3at[>ttr/ n. f.obfol, [Isl. ^Wttn] JRoftfe forr 

flare bet oeb ^(eHejTab og anbre ueb £l}?ar^^ 

ffief. ©. 3at)Cr. ©faanjfe eo». Lib. 3, 

Cap. 20. 
Satt (en) n. f. jt«(be« ogf^a 4f)jrttt/ eg 

betQber en ff tbenf<erbig OiMnbe; SMt(^er& 

iJBiumi 95efTabeIfe« agcrej (gn flor 9}?flfnflbe. ^an fit en 
foar 3au« Rij?. (TOotf).) ©ee ©imi«. 

3at) ref) n, f. ©ee 3fag. 

SaDelin (en) n. f. obfoi. [Gall. Javelinc] 
(it ©lag* ©pi)b. (fangebef.) 

3;a\>( (er) n. f. ©naf af fntbe golf, ©eraf : 

3iW(eiV V. n. $aler frem eg tilbage, baa^ 
f<r; fnflffer fom fulbe (^olf. SB^nberne 
f nniie flbbe i Jtroen , og ja^li en f)eel 2)ag. 

3a\)n, Sa&nlijj, 3a\)ner. ©. S^ttn. 
Satofcr. ©ee »f)ia\>fct. 

3tffVCr/ V. a.impcrf. ibCitf (up. tMrct/ 
parricip^ i{>aarcn/ paff.ibffrc^, fee bcc* 

rcr i. 
3ba0cr/ V. a. imperf. ibage&C/ fup. ibagt. 

ST^ac^er tidigeuieb^ 6ager t meb^ faa bet 
()vcffer Deb. (Sangebef.) 

3banf«r, y. a. imperf. ib«nfet)er (up^ 
ibanEct/ paff. ibanfe^ [af i og banfer, 

brngeg-me^fl i part, pra^t.] J&nn ^t iffe 
aBe Stnbuerne ret ibanf ete. SDe ibanU^ 
&e ©0m ()afte iffe gobt. 3banf cDc £ej:ier 
QUmmS fnart. ©ee og ^anUt i. 

^bcn^oft (er) n. f. [af Lat. Ebenus f. hebe- 
nus ogSax. %f)oft/ lignum, HcbrJSN, la* 
pi6, altfaa S)eb/ faa ^aarb foui ©teen.] 
(^t ©(ag< f)aarbt og tungt^vcr^.fam fom; 
met fra begge ^nWerne^ ()ar en forr, gren 
eOer rab Sarbe, og brug^d af ^onilfneb; 
feVe ril aae()aanbe (tint t^Irbeibe, forme; 
belft ben @Ianb5/ bet fan ajiiage. £)et 
. forre 36enf;oIt (Ta| efter {oiirett Dojce i 
Coc^ind^ina, og er ^an< Ebenoxylon ve- 
rum. ©et grenne 36en^olt erf)olbe5 efrer 
D^emnic^ af bet fi^bamerifanfFe Sric Bigr 
nonia Icucoxylon , og en Wfart af famme 
fliber bet robe 3fbe<iMr. ©er er iffe fanb^ 
f^nlfgt at Ebenus ererica Liuh. (fom er 
Ltunttrcks Anthyllis cretka) ffulbe gite 
36en()oIt, ba beun/e ^tjct er et l&MJTiircr* 
(2Jiborg.) ©et ©gfaa !^b«n^oit. 

SbcM^net/ ;v.4. [of i og fcercgncr.] ^nbi 

befatrer tiflige i en See egning ober itoger* 
0^Mge84neefl f prxt, pare.) J&<in«3nb; 

fomi 3& 36 as Sboregmng (en) n^ C taf ttt fwi jatetibt 3boenDC/ part, praef. {af iboer e«et f«>er L] 

verb.] Sen Qiierning «e iftfteflnt tUtv u Zck%ti tH acti\*e, ba bit iemcrftr tn^ 

i6ere«ii<<« @tttii«ieit fttii net) iXNne 3be^ fom toer < el @tfO. 

re(;mitg mesie l)0in 2« $<siitit9: fent^ri, $nhttif et tlifle^ef• 

3HnDer/ v. a. ©ee ?5ttt&er L #/€ii #« ibwnfee fir«ft frewWnflff Wffe 

3bi« (en) fu £ er en (espfMif? 8nj}f [Tan-| gornemiiieirer.'' £ref^n»*« SfnbL t.^S^i; 

talus Ibis Lmn.] 
Sfeif (en) n. C CGcrm. 3bif<!^, gibtfc^y 

Lat. Ibifcus.] ®«iaMe« f Alber i^^Uing 

Scege^Sttt^ee [Althaea officinalis.] CfiU torgO 

(Mfltftt/ v.a. 6ee Q5l»f« t 

fWanfeelfe (en) n. t [5if ibldnDer.] SDen 

@iermng «t Man«e et i tt «n6er^ Gam^ 
ttei*tonOflfe» 

SMonDeC/ v. a. 5tommet et I et onbet, 
faaleNtf a( bcr blioer en S&lanbitt^ af; 
[Sritge* meefl i part, praet.] J^er ibfam 
t)et)e fltoDe sbeel giorbe SBrabet tert^ 

3^(flnt)t/ praepoC [af i O0 WanDCt.] , 

1. 3 en famlet flor ^^ngbe. Z\)t>tn fom 
(ort ib{ant)t ^ffem^ngbem 3(>(^nt>t 
®anbet tandtetf @ulbfotn« JE^an ((rgger 
15anfofiebUr ibfon^t fine «n^te ^arirer* 

d. 3F ^ol eHer Slncol af m<in«e ^fpne.r. 
J^an regner ««faa ^aiu ib(ant)t ^n? ^n; 
aer. ^eA tx bet iblanDt fan mange. 
S>en {«rbe(Ie^ fiiogefle ibtan&t bent aUe. 

3« 3 Omgans eOer ©elffab ttieb« ^an fan 
fee paa f)ani Oyf^rfei^ M fyM (at &«ret 
ibteuDt %^iU 

4« $rii«e< bet O0 ^verbialiter o« (em^rfer: 
unbertiben, imenemfian^er« (Srnset ifonr 
i bagltg 5«^e0 ©et fecenber fig ibfctnOt 
3<8 fpntnier btv tb(ant)t SbfanDt Oa' 
ibwhtn tflgen ^arn^ og iblatldt Icbet Oan 
iffe tri be fan tage ©aarben efitr ffm* 
(pffeni] oc^om Sanfer X £)• ^. 34» 

3*Mlfc (til) n. f. [af fcoer !.] 95em«tfer 
M etkf ningen at toe i et ®ttbf i et ig)iin<^ 
en @aar^; men 6rnged t>og meefl i tf^lo: 
giflf gerftan^ (ba btt eUetl tettwe ag bebt e 
^er iStbodfe) om ben^ig 9anM fraf; 
ttebk Xome* Ibf. p. 1 9<^* @aatebe< ftfttge< bet «gfaa < 
l^ologiff ^arfianl^^ naor @ub af Siaabe 
f)iit fenbt fin {>e(ligaanb4 tttreenbe «D;«nne^ 
itti^txH, far bert Itg^fsm at tee og 4)1rfe 
f raftigen >eb Orbtt [gratia inhabatans.] 
2« Sagetf »et og Oftta^nf nrlgrigt) pasfive, og 
bemo^tfer: fom beboef af en 0}?anb meb 
^SaniiHe. J^ati «in i»d ogfaa bmne Qoari^ 
men ^an< iboenDe ®aarbltgger4 en anben 
®4be« S>ere6 ihi>mU <)au«^ ^«sre1f(r. 

3beet/ SboreTf 3t>efler/ 3bT<ent>cr/ 
3br<efE<r, ^broff^y fee ®oct i, SBo* 

tev i 2C. fom ee mere irngeltgt. 

3br<enbr, adj.pank. [afbroenDeri] ©om 

et giof r fa^ t elletipaa noget t>eb at btorn^ 
bet i. 9}aaiRubetne faaetf abftiOige Ibrotitbte 
gigntet. ©ee tnW>r(tnl)t 

31>rotter, v. a. ©ee ^roff« u 

Sbroffet/ ad^j. particip. [of bwff^ I] 
©om et btceffet itti i mange fmaa ©tpf; 
(et og or fiamnmimarnget 4 noger« ©tors 
fen fcemfatte ibroffet ^ab for pn <9ie|l 
9iceben i en §(affe. IMf faabamte a<lj« 
parrtcip. ffat bet 5anf?e ©prog en (lor 
SRiriigbe, bet tiene ©frifrenterne Hgefeni 
til en @ient»ei^ for meb et Dtb ar f nnne 
tibtrt>ffe, ^oab be eOetJ mantle ^ruga 
man^e ttU 3)og 60t man b«»re earfom i 
S^alflet af biflf^ agiffe, imob ©proget* 
Siatnr^ af aHe ^er6or banne faabanne $lb^ 
feftioet, bet (ettellg f nnne lebe til en nfte; 
fiemi, i<i enbog fetlagHg ^entti<^« 

Sboblomfler, Sbgtut (en) n. f. [Germ. 

SacobtfMumc/ Sacobifeottt,] ®>e 3«^ 
cob«blom|lcr. • 

Sb^Sag (en) n. f. ©!• 3acoW SDag^ en gef^ 

benne JE)efgen tt! ^re. 
3b«Ulie(en)nJ* ©ee 3acob«Wt>mfter SJ. 4* 26 se^ 3t meeg iprat. part* ibp^et; (9Mtr fam; 
mm met) noact. 

3& (en) i>. C titoen pL ®frft>e« i>« «f nmnfte 
3it). [IsL&Svec. /J, negorium, cxerci* 

1^ t^krnmg^ SoverasenDer Sorremiit&en €n 
lerffafen ®an^ • a* fin 3& ^9 2lbfarrb* 
gmrbi er Arbeit l>it^, ar (;i3^er 9}2anO ^ar 

if f e fcia me0et inin 3D at {mu mtg i @uaft. 
(3ia()W« b. 5tljf.) 
3. 3 «i>»e ©frifter: 0t>elfe. ©e^olbe na 
ft b<ii ©ftf 00 3»t>- ®r0n(anbfre €^ro; 
Mica* ©ifl lafle for 30 o: ?aabe |i3 efren 
ibv ntcto here* Io(li»e 3D; i^» 

3&ecil (et) n, C pK 3&^<^t^f • [«f ^^^- ^^'^^O 

X. 2( Sllmrtt^fiifl^^^ fK SoreflUHns ow no? 

gtt^ fom iife, eOi r i bet mit^iie ei i ben 

&roft of Sttibfottimen^b, er tri t beii f>tr; 

Selifii SiiHur* ®fi0n^eb< ^t)tal @ob; 

|fb«, ?pf faiis^tw 3b<a(. 

n. JS>9t>Pidfl tauter man bctte Cib i be ffi^nne 

JtonfleiT/ om eHOlanfler af en £10$, faalebe< 

fom mat> t«nfer m ben i ben< ^Biefie Snlb; 

fommen^eb ^— ^tnui er ec 3^^ ^f 4binf 

beli^ ©fian^. 
3. 2^ bei> fritifle ip^ifofoi^re forfldaej i^tb 

^^Ml: SorefiMingen om ei SSorfen, ber 

er fttlofommett ot^reenS^emmenbe mtb en 

2[bee etter el g^nuftbegre^* 
StxaljF/ adj. [af3&cafj ©ommiiiiKen; 

fir fig fom 3&M(. 
36cf (en) n. f. pi. 3De«r. [AngU Idea. 

Lat. Idea.'} 
i« ^refiiaing^ S&egrefr, Sanfe om en 7ing« 

{)nn ^ar nogie tmbedige ^tiVC. ^l>iiX^ 

Iie6- Setben. 3bcf ; adj. et fldr. [AngloC /rfe/, Belg. 
yi^/> A 1cm, f/a/f Germ, eitel/ fom bog 
(>«r mcHige ftere !5cm«rfe(fer , enb wxt 
iOil Sf. Stbehmg.} ©om tffe nibe^or.' 
ber, eder ev forentt me2>noget anM; fom 
er blot bcr aUene og iffeitnbet; intter, Mor, 
bar, alUnt. Sn jttfk fulb meb i&ei @0fi) 
og (3i\itf* Skrbeni ^erlig()eb er iDet S^r^ 
fceugelig^eb* SIf tDe( d^aabe tg !&arm^'er; 
ttgOeb. fBi gfif ab (Del brange 09 forbarri 
oeltge t8ere* a^iiSb. v. 7, 

3D?lig/ adj. ncut. iDeligt, pi. i&elige- [Isl. 

idiuligur ; Svec. idkelig , rd^//^, S)^ao; 
fPee af 3& ^^^ af be? ?Jarttfel iD/ e&/ 
(om i noglc gamie Or^ ubtrpffer en &%m 
eagelfe* (£n Ihre Glo(&r. a« v. idhla,} 

I. @o» ofte ffeer, foretagt*^ inbtroffer. 
SDe obelopftge pg beb iDelise Siepebub. ©er* 
forefalber (Dclf^ ©lag<maaU Sere« iDc^ 
Uj^e ©amnuiifomfier gtorbe bem mtltosnfte* 

2« ^eb^otbenbe^ naf6rubL gormebeig beit 
iDeKge S^egn borcraabner @«ben paa 9}!or; 
fen» £)et er en tDelig Sanfetr paa Z^ 
ren t benne Dao* 

S&eligen, adv. [af{&elfg.] 

I • Sit og ofte. 2>e (laae« iDeKgett. gor; 

rr«b maber iDelfgcn. 
»• ?air», itben Op^ar* ^an er tDcKgeB 

frgv ^n fipnfer iDeftgen. 

3^«Itg^e^ (en> n. f. [IsK -/d«/> Idinfmh 

Idiay asfiduiras.} 
1. ©et, at nogee tU og ofte (Feer, oe eR 

if^anbffng ofte ^jcntCHje*^ (?ange6ef.) 
3* 3 celbre ©frifrer: gHb, ^Jaopaffen^eb^ 

4>brberne« ^Deffg^cD I berW Smbebe* 3fen 

eegn« ?Jojltl FoK 17/ 

3D^nttjF/ adj. 60m er fulbfommen een«/ 
'Oi'tet eUer tt og bet famme meb noget an; 
hit. (€t »0»ofop()l(! Sonjlorb.) 3t>«n* 
ttfFe SRegreber^ 

3Dcntitet (en) n. C ©en JRefTaffenr^eb deb 2* 3nbfa(bv Sorfnt. 2fe9 ^E fren ^tt i ^0; et Objeft, at bet er ibentif! meb et anbet* 
tebet at bi^gge et ©lot* 1 3t)fu(Df adj^ [af gD og fuCDJ Slrbeibfem^ 3* ©om ^onflorb i ^l^ttofop^ien tage0 bee i 
for^teOtg $Beni(sr(elfe tiftt be forffiettige 
©9(lemer«r Set^ft (^lofftir. 
3019/ ad^obfol. [IsL tdugr, eantlnaus*] 

S^dimUf^ .fom afte^AJMrei og foret0ge<«. 

3l>id ^ 3D 47 3M9 ©Itrnirtj 8l0r ttffTij S)?effen ^e? 
^er ®p4>« Of ^fprofl. (©ee i&eltg.) 
UBig^et) (en) n. f. obfol. [af it)tg.] ©et 
fammf fbm 3&fHg^tL (GlosHT. Dan, 
Lat. Mfcr. poa ^Dngttt* 9Wt>Hal^ef.) 

3Diot On) ti. f. pL 3t)toter. [Af^gh raot. 

€n ^erfrn ^ fern f r irfi>nW8 i ett tH< ^i; 
ftcnffafc. JE>an er tn ^itt i fie ^iit §«; 
brenclanbS {)tflerie. 

tBeffr. t>t)et sD?i>r«0eO 

3&&nTmetfe Ce«) n* f. I<tf pr«:p. i ofl ten^ 

mev.] €n Si€n^>elf<, 2>ow, {)t>ocDfb^en 
^Q(ir«G9e<^<n^ei%0ber fttfr anben ©4raf 
«f fRerten; ^an Pay mtf 9^n9«;90ber0 

3bemmer/ v. a. imperf. i&emte/ fop.: 

mer ttn tii ^t Utalt hi tni ^etig^firAf. 
(^rugeiS tneeft t prst. part.) J^M maalte 
Jet<tl€ fine t&emte ®Btfr. 

3[l)r<et (eB)tL f.pL 3t)r«tter. [l«K3(*r6ttr, 

excrcituftm, gcsta; &vc^. /rfrcrf^, id. 
€ee S^reO ©^elfe, «e(H<fft4jeIfe, ^0; 
feragenbf, J^cmhlmSf ODfavfeL SBruftei 
neelf Dm tnoralfft {>anbUn4ev« f5(>rrta^ 
jer €ber« 3fcroett«« ORblTiift. ene; 
^orff^ patr. ?ilff« x t6« p^ 280* ^t paai 
ItiPt^ en Ab^tai« 0»elfe 09 ^Drcet* S3ei 
be1^@ap. p» 4* ^ere< fremfarn< itwtti 
3&rcet ib- 4>* » 6. SDerc« IgDccct er imob 
SpmtfL €fat. III. «. ©ebrer €ber« 
5eie 09 €ber« SfDWttet. 3<n VIL 3- 

SfcrcctSmanD (en^ n. f. pi. ^Uroit^miJnD. 

£flf 3D.ro?t ofl ^aitD.] ^aflnbi)«rffc 
mnb. et ?• £)m llv5ota TOat* $♦ 17. 
Statutum Flcnstnrg. $* 5x1. 

3l)riffer/ v,«cipc. ©eeiwffcru 

3Dt)I etter S&plk (en) n. f. pi- ^D^Hcr. 
[Gn flJuAAi^y.] ^rbefong ^ i^ptbe; 
ter<, SerJ eg ©anfl, fetn befFrtoer S^inb; 
li^et t>g bef« ®4a^ber. @Reb«f|pS }>af. SXlfF. 3t«)l!tjr> adj. r«f !3[&9f J «om ^0ret «f 
^n 3b^f, ijQjfer fidi)aa en 3fbt^. Sfe^f* 
li(fe ©tgfe, ©centr, ©Ptibcinget* 2)etre 
er ingen pofenfee ^en^aaib for btti 4t^(^ 
iijFe Voefle. 

l^eet (en) fl. f. CUrt.) JRorf?. Angelica fyl- 
vcstrk. Li-nn. (Sfob Slnflelif^ <Qtbor0«) 

3<l)&er efler 3e&er (en) «♦ C [Isl, eitr^ vc- 
nenam.] gfeer jwgle ®t^er< Ubtote, i 
©febtt for €&Da* 3 ©f«antiig« ^eben jTe 
!)>6ilofep^e "p. 7x3 farefowmer i^eUCf* 
^JertC »: ft ontt^ fwjifret ©inD, firib of 
hc^h. ^m ^n .J&uflorm (f^beS) of fit 

^<jet S^ber, IK 
Sfffne^eD, :3<ewte-.ge& (en) n. C bbfoU 
(«aibe« 09 3eini>ne efler 3fempne&c^ €et) 

i ©foatlffe Sob Lit; 3. cap* 11M2O 
^rf tore« ! Oflerfend €>(ofair« beb : en ftbe# 
itg efler uinlelt j (5: rfngere) geb / fom 
fbierge* tnben ilnje, nieb oprafte gi^tgrt 
efler paa ®og^ ea iffe pad :C>e(li8boim 
Seffncr^ v. a. obfoK S^^tter, befer effer 
(fifcer 9lrb efler onber^ foalebei oe tngen 
4f ?Jarterne forwetiea. Cm be SIrbinger, 
ttr ttbe erf, bii orfbiJ 9: n^iej efrer ^a^ 
terj £)ob meb ben fob, ber^j Saber f)ai)zv 
fiifbet bennem, ba tnaa be Mbre SlrDinger 
€i M^ bm til ai inbfore, tUer at jejfne 
ineb bent/ tutbtagit ^orb aUtnu S^^ffe 
?oi>. t-ib. K cap. 15. ©ee ^CCWICC 

SeftTniHg ; 3cr\>nw>g (en) fi. f. [af iotmJ] 
ft\9C 2)eilRg, Uge for Kge. ,,Uben ol ©fife 

^ 3?ff«i»9-" ®ebel« ©ayo. p. n 9* ,/lif 
^ern gaff (^annetn albelif intef eft^r^ oc 
fitarebf (>anneRi dieb 09 ^effnuig oc gaff 
l>annem &ti^tt for ©tpffe^ raar for ufaa; 
btt/' ih. p- 453. 
3<f nit (et) n. f. obfol. ©ee ^crwiet 

3ejfmt«&enD^ n.f. obfoL .ee<3«»«ttg* 

3efny adj. ©ee 3<ei>tt. 

!3^nc(o&/ SoftweloD (en) tu C tigftob. 

Dfterfen* eHcffar* p» 404. 
3ef\>er; v. n. obiaU [Isl. f/a; Svcc. jffway 

j&fwa\ af n- f- ^A/; 09 (one* 6e(l«gtet 

meb bet ^nselfac^f. 09 engeljre (/*» Wi, 
2 om, 29 3e 5fe i»eet) rit^cn SefFee^ cut bet, bir tvcntt$ oni« 
J^bor man )efl»er eUev f rftrtr eoi Sonb^eb, 
ia (Icit i^un ^(ebr^ (;i)tlfet @anb(>ei} oc 
SRet et. SpbfTe 8ob Lib. i» cap. 42. 
- Se^nf- ©kK. ?. 5 gVog. c. 14, 4«B#flc.2K 
3^3/ pn)JT. perfon. Iniac perf. Dat* og Ace 
mig. Nom. pL toi. [Svcc» ^og; Isl. eg; 

. fV; ^t^ Ulpb* /A; Germ« iVA; Angi^ i; taa (hte @Cfter i SJotfflt et toft 8of^ t £ai 
ben edcv §(e(^trfer; bet famme fom t S>Mi 
tiinrf falbed ^tomge. ^an ^ar ifftm 
SJiiriferne inbl^jne t «C^fet;. ag l«39<e 
fibeit 3ett>eu iBi berpaa of ^rieber k» 
{iinb^uuii). @clfT. efrift. 2 S)* ]»♦ 664; 
(@etimierfclt.> 
3<llef (en) n* n [©roeJJ gjflnbfS«tt0ie* 
(5Bi6o«ft.) Poa aquatica. Fl. !>♦ T» 9^0* 
(@c(^abe< g)ef!rtbelfe oner 97M0t.) (iHbL«0 ItaU fo ,• Gall ;^; Hifp.yo;l3;cm (en) n. £ €ffer nogte ©UbJcrd Ubt«ft Rufll Pol. Bohem. ia, /jaj 2fDbff. fl effev 
ir; S^orfl £& tUtt Jak Om Stavfogen 
til bttt alminbeHge Oi>eveengf}etiime{fe, fom 
man «e& bctte Crb finber nceften t aOe 
Spros^ @ce Wachter 09 Adelung.} 

J, S)et Ocb^^ ^Dorbeb betiSaieifbe ubtr^^ffev 
ftit egen $ev^n ; 99 ^m t @iirog((eren (ai; 
bit ben fftpe perfon* 

s» @0m It &u6fi«. (inrdeclinab*) Sftir (an; 
%tUt geiw c&m* Oft efter htn Wiu l&rug 

. ^ciu ncurr» 2>er er min anfre» 3^g. SD?it 
2leg. SRii (rete 3Peg o: mtt ^U IBor^n. 
Spani t0et 3^d f^<<^^ ^^ ^^^^ ^ Sorgcun^ 

ittb om tn $irfon ^ man (>av inberli^ (iF^er. 
3^&^ ^^") »^ *^ (UvtO 9^)r|?» Vaccitiittm 
Oxycoccos FK D. T. 8o^ ^CiUltbar 
©eUe. O33i60rfl.) 

.Segtwm (<n) o. f. See 3«fttwm. 
3eieta9CfreCin)tt.£ Set ^et aSocaU [af i,€le 
Oft toge*} S>cn-S)anbiiRg, at tafte i (lit iHcr for iiem. @ee Orbet 

3em(ing (en) n. f. ©ee 3am{ing.. 

3enfe0ni\> (en) n. C [gjJaapeeafSaiogptb; 
^itmka 0: at fti0re ;<ii>nf, oa ^tVj €ti 
j^ntb, ^bortiiel> man be|fi(erer Jg>irffer. 
SJtitftif & @eor^» ot»erf* af aiaon» ©• 48% 

Senfefap (en) n. f. [af J^w*a, :fee 3e«f« 
fnib, 9g ©afj ! €b (loe ©ay> ^tMHfttifb 
ttian befliyper ^dfferne. SirftU'd @eorft. 
0t>erf. afCRabn.- ©» 45» 

3en^/ n, C propr. gt SBanbinobtt* 95nir 
010 oftfaa fom ec ncHn» appelf* ^an er 
$fflernf» 3(sn* ^ ftoe« t baftHft SaU o^m 
bet SKanbfolf ^ fom ^bee {ift iH gruem 
rimmer oft barter bem op» 

3<nte (en) n. C «albe« i ©otfte : en tmft 
^i^t, men burbe i»offlrtbea(^ettta^ af 
Id. Ganttt, ctt fi^0ge«. ,;S^eb 93orbettf 
(£nbe ^uMonb leer, 00 ttl ben rafTe ^iXiit 

fifter. '' SRorbai S5run* ©amleeetTt ^ ^* 

^•27. JBejIbbeKe^ (Gerni. SBejl|Ha$meO ©c^tt). i Set eller ^tt («i) n. f. OlofflO €n ©trfm* 
g^nttb. tibeiirift(!e ^Hbtafteifer. (^anufcrol S^AU%ni noefFe Ol^f• 

Sot/ dat. ctaecuf* 2 pcrC pl» af 9f, vos, 
@om ^uftiS t baftiift Sole i ©tebet for 3^felCett)tH r. [d^orfr. 9HmMe;Ubtale af bet 16 
Iaitbfre&ii^e:>:$ibf?,@nert. Germ.@5et«^ 
fc(v7 ©b0be/ $ib{7. {)aaafter« tiorfYe Drbf. 

Seiteb»tt(en>iinf- (UrtO (SJorffO [©b»e« 
Iff ^roohicfal O&tafe,^ af ®^Cip 6)eeb.} 
Licfi^iT i^laodicus. FL D. T. 135^ 3^* 

Iant)f Sa^ (9MM«0 
3eiteg«jw:eae»3to'£ej!je«pe (en) n. C (ttrto 

OR^Jfff •] . Convallaria bifotia. FU i>. T. 

as'u ^obla&et^onwiL (aafttri.) 
3^R> (<>») »• f*^ [©fribe< oft iibrafe< oftfaa C&tr. ©ee % pronoro. 

Serf (en) n. C (9JorffO ©frfbe* 09 ^VtXit 
3afr\j, eOer ©ert). [Sv. Jar/] gn 2trt 
af S5i0en. Urfus GuK Linn, ©ee^&oli 
ten* SDanm. og SJorft; ganna. ©♦ 8^» 

SCIt^Otofe (en) n. C Anastatica hierochu»» 
tica Linn. $n ^iante^ fom bo):er paa 
©tranbfoebben af bet rfbe Jg^t^» SSIobeti 
09 torrer rnffer ben ftft tftfammeii r en !Bolt>^ 
fom aa6ncr fs j tuiar bin nbf(rtte< for 

SDauu 3e ^e 2$ jfiaise &idiltxitt, faafom til at fpaaeof, 
iiadr frttdtfommelide ^onev (TiilDr fltore 

* SarfelK. 

Serttier (en) n. f- [tnaaflPec af 3«tnct. ®e< 

\tl, ^tif>t9* £r tt ttkti wbtVnnit Oxb, 

'. men onfsred of $x)rgtt< p. 6. 

^iXn (et) a f. iiben pl.[Hcbr. hj^l3 J Graec. 
^ii^cs ; Lat. ferrum ; Hilp* Hierro ; 

, Isl,, . ^ari? ,* Ar\gl9C i/i« / /r^» ; A ogl. 
iro«; C. Brit, haiarn; J^ei Qtot\l ^arn; 
Hih^rn. J^arann ; Gcrnf|. ^(fen J Saxon. 
3ftn; Moefog. Eifarnd. ^o« Kcro 
f/ar^ t/arfi.] ©ee Ihre 09 SIbelutij, 

K €t fciroo fmibidtSRetcil^ of tV^driiaofinb; 
fenbe Same, tet^ar^^e/ meefl eiojiifTe, 
oImiiibfli9(ie^ men tiliti^e t^t^tpe ^f <^H^ 
SKetaOen •^an tf faa ^aarb fom 3^^^/ ^* 
ttb0ieii9* •Oan -er faa f^aarb fom af ^fern 

;; 00 @raal o; meget 6<tarbf0r , (({gee i (igur; 
lig Sorflanb oin Sy^ennefPer.) SHt 6eflaae 
nogec web 3ctn. 2lt ^at>e mange ^iin \ 
3ibea d: bcfatre fig meb ^ere '£ind> enb 

• maa fan oberfee paa eemjang* SSSlw fTal 
fmebe, men^ 3^^*^^ ^'^ uocmc ;>: bvuge ben 
ie<|beniim $tb og getitg^eb* ^oibt ^vcn 
irornber man f{g iffe ^aa :>: naar en^ 
ifienbe er b0b/ fFaber^an et nieer. ^l>b font 

^awt manse 3crn i 3l&en/ ^an btceiv. 

bet fomme ^. ben, fom tager fig olr for 
tnaitge $tng for,, maa fovf«mnfe noale. 

S:^m flfaf ^atoe 3ernfingr</ »fom fl?al 

^. SlHeflagSSing ogSiebfFa^er, fom ere gtorte 
af^ern taer@taal. ©aalebed bemcerfer 

1.3 @<rrbe{e<^b ^oakn, enten til ^on 
foar, font 3er»(;arntfF. iUr ri«be ftg 1 
^iXX\l efier til aingrefr, fom <S>p^r ^<^^^' 
\i, @b(rrb* 3<Knet i fin <Sibf ^n in^- 
{itnge tob, ^aaet t en gammel ^falme. 

2« Kifber efler S«nfer af ^ern ;» fom Sprfirp; 
hre C^g^i meb. Sir flaoe eOev fcrige 
tn i 3ern. -^an fibber i !B§U og 3ern. 
8t gaai i ^ngend 3<vn s: i ©laverier* - Ok l0fe in «f 3«mt at arfceibe i 3fetti 

^n Siujtib. 
3* ^ru^ed bet af S^onbtn om Seen* 3eg (at 

ft?e 3cvn I SKarfen e Dag d: fire ©laafqrre* 
4« Abfoluce ^cugeS bet om et @trpge)ern, 

eOer ^erfe^ern, fom ©frarbere og fdaffer; 

foner bru^e. ^zxMt er for oar ml. ; Sit 

oarme ^blte til 3^^net. 
5» SIbfTiHige eiagi fSerftat, fom S^reie; 

re, SStOebi og 6teen(^uggere og anbre 

bruge af 3ern. at flene 3crn<ne. iil 

et fulbfommen S)reieroerf(leb ^ore mattgo 

3cvn. 

6. ;Det 9vebffab, ^oormebi S^bf bropnbemtrn 
M* S)a S50bbe(en fatte Si^ben ^iVMt 
I i ^nben, fir eg ^an. 
Tv^t 3ern, fom ;&aarfTi«rere brnge til at 
Erufr ^aarec meb. .^an ^r mifiee ftt 
gobe ^aar ocb htn ibelt^e 9)rug af ^iX^ 

net. ©ee ^vdjern t itvuftictn. 

8, €t ^ ^toffenrebfCab til ^t bage ^ager og 
JBagoerf. ©et er Spben oeb Fernet/ 
at bit laber tobt fra. S)e beno^unetf og^ 
faa efter berej foriTieatge @lagd, fom 

i^nimFageienv Qkjfeljevn k., fo^n.fe; 

%ti (>oer uuber fit iftogfiao^ 
9* ^eraf ^aoei en ffor SRo^ngbe fammen? 
fdtte Drb^ ()Ooraf tfo^r fan morrfetf-; 

a) 3crnaare (en) !!• C [©eeSiawSUo. 2.] 
^n @ang af ^ernmafm i Siergene. 

b)3crna9tigf ad), ©om tigner^ eBer er 
af 9lrt o() ^efTnfen^eb meb 2lfrn. 

c)3evnalDer (en) n* C (>o« ©igteme: 
S>en forborrbebe 9)?ennef?eatber eder Un 
%xb, t9L 93olb og Uretfffrbigbeb I;aobe 
fortrorngt Dob og H(?ylb fra 3orben* 
©eraf: ^evnalExWH/ om bet latmffe 
Oprog eHer ©magend og ©ttUnS Sor^ 
birroelfe pc^^ en oi^ ^ib/ og ^oi be 
©ftbeuter, fomboicbebi^ 

jernalen (en) n. f. f n SIfen af Jern^ 

;ernanfec (et) n. f. [^ S&»gning<foni 

^en.] €1 fotrr 1 6ci>ff e 3er n,. fom fctte^ i 

Wuren for at ftr^e benr 

f) 3ewav*bei6 (et) n. L HHf ^oan^be 2fng, 

fom f^vtinbjigi^ af ^ern« r^^cfffi^eeAub 

gtor 
do 3< ^t (ji0r (atiflt fmuffere 3etnarbcift enb 
bang n2ii6o. 

g)3ernartig, adj. ©eeSentet 

fc) !3[erna):c o« 3^nia>:c( (eio n. f, [af 

3ern o<j.2ljrc(.] €n J?)iulayel at 3ein. 

©fe Orbene ^)fe t>g Sl^cf. * 

3crnl>C!ai]& (et) n- C pi. fom fing. 

!• £t 2&aanb af 3«in oni Sar efler ^en; 
6er. €n S^nbe tneb S^rtlbaanD. 

2v©et famme fom ^txnCiWfa f til 
?0cuur og^ifftfer at fammentini)f. 
fe) S^tnfeafl"^ (en) n. f. €t ©lagg fmaa 

forte 09 ti)ffe (Eanoner af 3ern» J£)eb; 

ber egehtlig ^jngt^affc. • - 

1) Serilbejlag («t) n. f. 2flt bet fmebebe 

SIrbeib af 3ern; frm tiener til at beflaae 

en Stng tneb, <Paa be ^awle differ fn< 

be« utibtrtiben fotijilfjt Sembcfla^. 

in)3ernbc(Ta5cn, n. jernbctlaget, adj. 

©om er belagr meb 3ern til 6tt;rte efler 
^Jrpbelfe. 2)et (Job trenbe Sijier, «(Je 

jentbeflagne. 
») 3ernbjcvg (et) n. C ©lerfi, ffttti man 

finber 3erii eller 3erninalhu (^otf).) 

o) 3crnlnerg\>ei'f (et) n. £ €1 6teb, 

^oor 3^«'«tt*olm trpbei^ famt finefteS og 

filfcerebftf tit 9?ttr eflet ©tatigr^etn. 
p) 3ertlbmt)fcl <et) n. T. et Kebffat af 

3ern , f)i)oniieb et brubt (em betoggeS^ 

ot bet iffe fFal gaae af iat>t, ttteben^ bet 

J<tge^. 
<l) SernM^mcr (en) n, f. €n 95i«mer af 

3«tti. 
»')3tVnWaa/ adj: €n Maataben gorw, 

fom bioi ttHo?9ge« Difie S&lomflen Den 

iernb(aa-?>pacint(;. ^atnj&mannlOberf. 

af 95trgt1« ©eor^; ©. 129^ 
<) ScrilMcj (en) n. f. [af ^etn og fSfej d: 

Sile. gjorf!.] €n3ei:nftle. ?aiibr)H6()olb, 

©elff. ©fi\ 1 ©. }^. 70. ((Sommeifdt.) 
Ol3cvnMafer(en)ii.f. €ii®ergmanb etter 

©titeb, fom ttb Sf^nDerfernefweitfrJetn; 

ferri fufor. 5P. ©. ©f. 7 S. t>. 501. 

u) Scrnblif (et) n. C l^if ^crn og SBiif, 

lamina , bractea.] ?!)nbti Hb^iamret *v) I^ernf^forttft (en) n. r Calcafeiif KJf^r* 
mor ftalactiticum fibrofum. J^rpp* 
fkcn, ©tafaftlt. «ielfen 3 D, p. xoj* 

x)3^rnboB (en; n. C €n 9iob, ^borf 
3ern f<rlge3. ©ee SfetlboD. 

y) ScrnbiMfe (en) n. f. [(Tribe* eg 3ern« 

betCl.J €t fnimbBfet 3etn t J^ortri of 
en J^albdrfel / ^bort noget f)cct\%ii efler 
^oibe* faff* <B(Sberen ^ar en ^(oKe 
btrnaetibf om ^aifen i ett ^tvnbifilt^ 
2) ScrnbeiJntTtg (en) nf;f. ^r en- giinj 
af 3evn, fom foptte* t et anbef ^egeme 
for at lette ©nibnirigen. 3 •^inl^SJabet 
f)<ii)t^ faolebeg ben ubbenblge 09 inbtwn* 

• tm 3[ernb0gnins. 

^0 3^^nb0{t (en) n. C pi. Sc^tlbofte. 
€n f!ot 9Jog!e eOer tijf ©tang df 3ern, 
fil at fafl&ofbe n^get meb. at txtge, 
itbfife en Sfcrnbolt ®iben(?. ©eiff^ 
©frift. i?oo. 15. 273; * 

t^) Scrnbbm (en) n. C Sii ■ ff or ©laa eli 
ler ©fobe af 3«f " for en ?Jott efler D^r, 
ikt tolbe ben fafflnffet meb* 

€c) Scrnbrct) Cet) n. f. €t ^t |ft«rme(fe* 
SJreb , fom 6efriebe en ©f plbnet faa tn 
bi« 5tb fra fin €rebttor« 5titale* 

dd) Scmbro (en) n. f. €n 53ro af gern* 

ce)3[crnblie (en) n. C (En^95«e af 3trn* 

ff) Sernbtif (en) n. C pi. 3trnbtiff e. 

1. €t f?0Tt og tnngt eti)ffe 3^»^«/ fr"* 
fibber i^aa €nben af 3omfrnen / etler 
bet SiebfTab , ^bormeb $a:Ie nebram^ 
ine«. 

2^ & taaa gabber f!aaenbe fRebf?ab ti( 
at foptte et ©ttflefptb u StSpib me» 

Scmbtif. 
zs) 3ernbunD«n, adj. neur. jernbiml)ct. 

i^ ©tjm er beflagen, fammeniwnben el^ 
ler omgiorbet meb 3ern. J^an« 53tttge 

itgge i et jcmbun&et ©frin, 

2. ger, f»a»rf, fitr|?aaren. <En jcrn* 
•'btinbcn Sari. Homo qvadratus* 

(^T3?otl).) 
Ml) IJcvn'bpft) (en) n. f. (Ft pemt ©tag* 
Sb^btr, fom jloae xib pna fuopbe Cern. 
£>bef trotn *^oi Un ^cnunt S)?d4ib anta; 

«er, 3< 3e 81 iff, atbefommt af, at QBobereit, me; 
»end (^uit gtl meb fit So^er^ ^ar tdxt 

ii) Senibptt) (<n) n, f. ©en ?JraDe, ^oor? 
nieD man i gamie S)a9e fluibe beoife ftit 
tt{Tot2)i0^eb, ontfvti^eti oeb at bcrre, tm; 
beittben Deb at crcebe^ eUev ubfoetfe ftfl 
for at ttctbe paa flioenbe 3^n. 

kit) SerncivFcl (en) n» f. €n €irfel etter 
35afietf of 3erti. 

11) 3crn&«r (en) n. C ©0r eBer Jnffe 
af 3ern, 

mm) ^ernbref f ev (en) n* f. SDei famme 

fom jt)wfplaDe. ©ee OtbtU 

an) ^itnmi (en) n^ C pi. Semertfer. 

€r ec SKtneral^ fom inbefjolber 3^i^net 
forenet imb anbre Seoemer* Minera 
fcrri. 
oo)3crnet/ atij. ©om er af Ubfeenbe 
eUer ©ma^ fom 3ern^ j<rnagcig» Slf 
Sfernec tan {)onninsen faae en mobbobe; 
ii0 jecnet ©mag* Sietfd[). i5iat)l p. 624. 

PP) 3«nfan5 (et) n. C [Slf 3etn 00 Isl. 

i^a«^, materia, inftrumcntum.] 811; 
lebaonbe 9\eb(7a6er 09 ^ojTab af ^txt\. 

©ammetc Semfang. 

qq) 3ctnfav\)e Cen) n» C £n gat^e, fom 
ben 3t met iat; taittt eUertf pgfaa^ftn^ 
farioe; feeOrber. 

J^O 3^^nfarwt ^ ad> gif Ubfeenbefom. 
3ern. 

«) SernfteDW (en) n. C ©ee gieber 
97. 4« Sorefommer i SSebel^ @ap) 1610 
p. a49* ,,©e laftbe ^eflene I ^ertv. 
ficDrc" •S>o4 ©opo compedes fcrrci. 

«) Sernfiiirpaaw (en) n. L pL SernfiiU 

Xaloed be fmaa ^oin eUer &xan, fom 
faoej t>eb 3^rnet j gilen* $a(be« 09 

3crnft(fter. ©ee ^iHter- 
^u) 3ernfiiIflot) (et) n* 1. ©et famme fom 
3ernfiilfpaan«r. $obe« 6fr. i SD. 

6. 74- 
^'^) 3«t:nfl[iD (en) m C €n ieb^orbenbe 
pb. ^att^ar ant^enbc en 3^vnf[iD pm 
Iftte 91rbeib« XX) Setnfob (en) n* f- pU 3ettffet)l>er- 

$;ob af 3ern* Sn ^o6berKebei me6 

SernfebDer- 

yy) 3emforf (en) n* C €n gorf af 3ern. 
en 0affel. ©ee btflfe Orb. 

zz) ^VTiQMi (.en) n. C ^albei i ^terfl; 
Derf^fptoflet et ©ti)ffe cplinbrtf? diujtrn* 
£)et Webber 00 en @a(\i f og , noat bee 
er libet/ en U(t>* gunfe J SZatur^. 3 £)* 
p. 4084 

aaa) 3efn0aife( (en) n, f. €n0affel af 3errt* 

bbb) ^crngang (en) n, f. i . gn forbnm briu 
Seiift UflPplbid()eb<pr0pe , naar nocen 
maatte 6et)ife fin UtT^IbigOeb i^^b a^^ ^aat 
paa gloenbe 3ern^ ©ee S^^nbprD. 
.3. €n ^are eHer ^avui^ t SRierge, fom inbe/ 
^olber^ernmalm. 0)}almend 6>ob()eb ^ar 
teb benne 3<rn9anc} fra ferjl af (;aft et 
©(afld Sormobuins for gg. Sop. 3* f* 
Qiorge. 29 ^. p. 56, siren^. 

ccc) 3cr nflierb /^ (jemfllerbet) adj;obfoL 
jernbeflaget. &i jecngterD .jtivlffue. 
g)?ari« 9)f. fol. 39» 

ddd) 3evngior6 (en) m f- S5aanb af 3er» 
. til ©torfe. ©ee ©lorD. 

cee)3crn9itter eHer Sfcrngittcrtocrf (er) 

D* {. E^IRot^ f?rit>er ber @at>Dcr\)erfA 
cancelli.} ^t 0Uter^ fo\n ergtortaf 
3ern. ©ee ©itteroetf, 
fff) 3crng(anD* n. f. €r en 3ernert«^ 
^uovaf ^aoei flere ©4agj. Ferrum 
fpecuiare* $ielfen» 3 2)* p. 175* 

ggg) Secngltmmer . (et) n. f. 5taibe« 

(intflrebe/ f!<eOebe 00 6Ia6t0e iBtob; 
fieenftasiaf mer etter magnettfTe ^^rnoial^ 
mer* 3ernfart)et '^lobfieenJmalm %qx eti 
fort eOer btaoagtig garDe ; be entflrige^ 
(?(e(tebe 00 blabige W\x>% formebelfi bercS 

Ubfeenbe osfaa f aibte ^evngltmtner 

(mica fcrrea. WcrncrO SJIafnetlff 
Q)7a(m, naar Uxi er'gnifirio eOer blabi0, 
fatbei ben %lX{^\X(mn. i5ruani(^» 
SOIineralogie p. 244— 10 : — la, 
hhh) 3erngl>&&en / adj. obfoL ^albe« 
biWf fomer Ugetpfofllanfl. Siir(¥aaren« 

(9Kot$0 

111) sa 3e 3t iii) 3«nj5ta(t/ adj\ ©taadfltJfl fom Jertt. 
Sevngvaa ftlopber. 2Jf &el« @<i.ro. p. 355* 

kick) Secngtcb (et) n. f. pi. Serngrebe. 
a. (£n 3erngceb, ber famme fom 3«n^ 

forf. ©e< ©reb (en) T. a,p,435. 

Ill) SerngrimcfPaft (et) n. C Cn 3ern; 

f(tnfe t @redei for iRtitt f)c5 en ®riim« 

(«?otl^O 
mmm) 3[erngrube (en) n» C @<iii8 eWet 

®ru6e unber 3or^f^^ ^t>orQf ^ftrn^rtd 

onn) 3[errt9nrt) 00 n. C ob{ot^"jp>Dob 

fom famler Hi i @ii6ecni0e unber ©lib; 
tiingen^ Sem^nit)/ fom fomiiier of 
J£)»apbf?ei!t. ((ibrtff* ?5eb* 8«9«bo8.) 
©ee 0nit) o« ©tllL 

doo) ^erngrp&e (en) n* (• €t St^t of 

3erit at foge 9D7ab efler onbtr i* ©ee 

PPP) 3f«tngr9t)«i>w (fti) n. H €e 6J<i«« 

^<ife4iObne^ giom fom ^^rngrob^r. 
(Sanflebef.) 
^V\) S^nguD (en) n. f. inufit. gigttrtfg : 
om en , fom f)av ^a^un i {><enbe , en 
flor^ m«^tig ^anb. ©f^b ei bin ^iil 
PM 3crn5Ut)er/ ben fpiinjev pd<i big 
filbage, o: bn tober feit) beb oefitmpe 
mob Cbermanb. (D^^enfFe^nnb^elb p« s. 

rrr) SetnlfK^antfang (et) n^ f. ©reb, 

J^xinf (if 3ern i ©«re^ differ k* 
sss) ^ern^aan^greb (et) a f. int faktme. 
«t) 3evn^aar& adj- n- jmil^a<jrt)t af 

J&ttftrb()cb fom 9fern, ^aarb fom 3ern« 
uuu) 3evnl^<egtt Cen) n* C €tt J£>4i'fite of 

3fern. ©ee *P)crgte. 
vvv) 3ern^<efte (en) n. f. ^<^ft^ af 3etn« 

©ee ^a»fte 9lo* 3. 

wx) 3^f«l)cengfel (et) n. f. pi. Seem 

I^OPttcrtler. J£)anB(ler af 3ern. ©ee 

yyr) Scn^ge (en) tu f. [«f Setn og 

^(ig?; uncus.] 

1 • €n 5Cro9 edetr J&iige Af 3ern til at 

^«nge no^et paa, tAet gtibe fat om 

tioget meb* 24 3 ©(efbeIeM)eb et 3iebflf«6 nf S^tn, 

fom be @amle btugce for at gisre eet 

©fib fafi til bee anbet. ^t flaae en 

Scrni^age i ©fiber. (Jangebef .) 

zzt) ^itXityitU (en) n. C gtJRebfPab af 

3ern paa et langt $r^f!aft til at r^bbe 

eiler l)a<fe 3^'^t« op meb. 

<t) 3ernf)aittg, adj. [t^ffagtigt 1 ©tebet 

for Jwn^DlDig.] ©om trtbe(>oIber 3ertt*' 
malm eOer 3<)^nerifer« 

/3) Sern^altig^D, (en) n. f. [toff^stiat 

for Seni^olDig^cD.] ©en €genjTdb ^o* 
en Sinj^, at ben inbe^olber 3<rnmafnu 
©n bet (ainn) nu formebelfl benne^crru 
l^(tigf)eD if fe er fad tienJigt JC $op» 
3ourn- for 9?orge, 2 ^. p. 66* 

7) Sern^anmier / (en) n. C 

I. Sn J^ammer af ^ern« ©ee Crbet 

^mtner. 

fl. €t SJerffleb, ^ooruM S^tnet ubfme^ 
tti nnber en 90tanb^mmer, enten 
fra SJaajern til ©tanj/ern^ elTet fra 
©tan«/ern til ^iaber 0. f* t« (Sbtunt 

nlr^e.) 

<J) Strti^anttneriTng , (et) n. f. ^ams 

' merffal, Se^'foore, fom unber gorar/ 

. be fbningen falbe af ^eebr 3*^'"* 

c) !3etn^<tn0d, (en) n. C «irtmanb^ 

jTab^ J^anbel, fom bribed meb al ©lagtf 

raot efler fororrbeibet ^ttn. 
3wn^anl)Ut/ (en) o. f. €n Jtieft/ 

manb, fom briber Jg^anbel meb 3etn» 

<?) 3erti^an&jFe f (en) n; C 

1. S)et famme fom ©taol^anbfFe^ et t 
' forbutui $ib brngefigt gpberal e((et 

Jg)anbpfe til ^CrtgSruflning for at be^ 
bcitft ^oanbfn^ ber faae nb fom tHtf 
tet eOer fammen!nt)ttet af 3^rntraab. 

2. 3 fi9i<i^l<d Sorfl<tnb bruged bet om 
QKagt^ fflolb, ©tprfe* Sit tage noget 

web Scrol^cmDlfeic 0: oeb toan^, 

mebt))?agt. 

5") Scrnfcanf (en) n. f. J^anf ^ i&aanbf 

greb f ©re of 3^^'«* 
^ttnfym>tf (en) n. f. ?D?obfat ^tOf* 

^ar\>e; en J£)arbe me* 3^'tK(rnbrw. 

3etm 3e 3e 35 A) Sern^at (<iO n. f. gn .fJkIm, ©torm; 
^ar, 6(orm(;itr , fom man fortmu bar i 

;j*) Sern^ctfte (to n. f. et{')opfte of 3erH. 
ece ^Qtfte. 

Setnbapgte (en) n. f. (En ^<rftte «f 3ern. 

|) Sernfjotngfel (er) n. f. pi. 3ern^ 
^cengflet. -^ofngftl af 3ern. eee 
lOfttgfeL 

eti (l(erf/ frafrfulb ^el6reb* (^oDe< 
6fr. 2 23. ®. ^96.) 

jr) ^^J^ti^uc/ (en)' n. C Cee ^ern^at 

?) Scrnf^pttC, (en) n. f. <5melu()0jce; 
Det ©feD^ eBervt>ptu teb et 3ernDcif, 
()t)or bet raae 3ern foropbUd til fiiilbtgt 
3ern. 3trnfinelte^0tte» ^t. Ut \)i\t 
Sernverf; 3tvnfa6rif, ^ongen fontnbte 
IDiDndmflcren ogTOebconforter, at maafte 
.tpOgeScrn^pttcr 09 ^amte <tbfrifli8e@fe; 
ber i gjorae K. 2J.@.efr., sS.p. 188. 

3crnjor& (en) n. f. 3orb, fom |tnt>e; 
I)cl^fr jerittifttige I>elf. ?Slaa "^mu 
jort) (fcrrum ochraccum cocrulcum. 
Wcrn,) 

•^) 3^^nf<tfel0\)n (en) n. C €n Obn of 
3ern/ tif at uarmeSoprelfer meb. ©ette 
fammenfattf £>rb^ bee beb gKi«6rM3 er 
tsngg i @rroget^ &ar en t (!o felb a(be; 
lei mobfiribifl ^tw'xwQ, efterfom bet er 
fammenfat of 3ern 00 ^afel (Germ. 
^ac^cQ ber benKsrfer £e0l eOer 
irdnbt (eer* £)et ber blot \)th^z en 
3evnot>n. STOen Dptinbelfen ^ertil er 
forntobeiittltd/ or man i be forfle ?tber 
iffun Oifube Cbne of broenbr (leer, oci 
Mffe falbte mon $af<lobne etier f eerobne, | 
09 ftben^ ^a mon faubt ipaa OT forarbeibe 
Obne of 3ern; ie^elbt man Crbet ^a? 
felobn^eelt, 09 farte ^txn foron* 

^) 3evnf alf (en) n, C er 3ern, fom er i en 
^aibforet Silflanb^ 00 berbeb ber^bet fit wefafiijfe Ubfeenfte. top. 3^"^^. for 

Sforje 3 J^. p. 66. (Oxydam fcrri.) 
^) !3ctnFam(en) n. 1. gtMebffob ofSerit^ 
()bormebman f(vmmer J£)oar, Uib, k^ 
it. ^bormeb man ribet Sro^ufene of eUer 
fnebler S;f^x^ 

%) Scrnfammcr (et) n. C 

x» St hammer eUer ^lorreife, ^bori matt 

forborer dammelt ^ttn. 
2. €t Jtommer meb Sernbar for. 
4^) Setrnfanon (en) n. f. efrtbeS rt9tlf 
jere ^^rncanon. (En Canon of 3ern^ 

til Sorflfiet poo SUtalcation. (gee 

«) 3ei1lf ivC&e (eii) n. f. ?(tnff efler jtitfbe 
of 3efn* *6unben (laaer bmtbett i en 

Sernfjce&e. 

cut) Setnf ile (en) n. f. gnSJegce, 5tife, el/ 
leret8ieb|Tabof3ern# ^bortueb man flBt 
ber noftet. 

iS/S) Secnf la&t/ adj. Com er if^rt et 3ern/ 
pantfer efler 3etn(}arntff, bepantferef/ 
it. ftgurltd: (Icerffombet bar bef (it bt meb 
3ern. „®trai' maatte l)an fee en nmif 
tige J&ar, jertiFfceDt of ©fobeniubfom/ 
me." (p. et)i>i^i(rmpeb. i\|). @.2oo. 

yy) Scvnf lamnier (en) n; f. €n Slammer 

of 3ern. ©ee ;^(ammet. 

^ Sctnf (inf e (en) n. f. (in ««nfe of 

3ern. ©ee ^(infe- 
ef) Scrnf ro (en) n. f. €t 3?eb|!a6 of 3ern, 

Obormeb nooet oprobei^ eder nooet^ fom 

(l^ber fafi, nebbrpbe*. 

^OS^^^'^fl^'^^^^")'^-^- «»4leaf3erM. 3 
©a:rbeled()eb en faa foibet 3orb; efler 
JC)immel9(obiti of 3ern* (SanGebcf.) 

S-S-) 3ernf nap (en) n. f. dn Swflle efler 
j^nap of 3ern, fom f«tte< pben paa et 
©piir efler befiltge. 

^'^) Sevnfo (en) 11. C pi. 3ernf<rer. Sn 

So, fom of 3oTbbrotten gibed 3^onben, 
tiler fom i>t^ Sortforpagrniiitf fef^er 
meb fom 3nbentarium^ 09 (lebfe bw 
hlit>t beb ©tebet, men, naar ben bcer^ 
betalei'of gorpa^tereti, 09 fommer alt; 
faa tffe ^uibonben til &ar)u £a(be< 

faa • 34 3e 3e foa paa ftne ®teber i So^n 09 pao San; 
Seianb* (6ee d^erresaari)^ Singenei 
inibbelbave SRet p. 260/ ^t)or be o(j fat- 
be* S^^^f^'^/ * ©tebet for ^ul^eilMrii 
Cl'O^tQf nieb ^enfpn til iEteren, ha be 
tffe forgaae for ()and 9iegiitti0.) 
*0 Senif eUc (en) n. f. Sn ^«€ af ^tx\u 
Gee ^^Ile. 

«x) 3evnf rammer (en) n* f. (En, fom 

^anbler, tfo^r meb gammeU 09 brugt 

AA) 3ei'nfram (en) n. f. 2lHef)naubeSino 
af ^txtt. 3ernfan9* Sir ^anbfe «ieb 

3etn!tam. 
M'M) 3ernftamp« (e«) n. C €« ^raaii^e 
«f ^txn. 6ee ^rampe* 

^0 Scruf cog (en) n. f, Hn itrog of 3ern. 
See ^vog. 3 e(a<if<rfcoberne ^(enjer 

IDSernfroue (en) n. f. €n ^rone of 
3ern» ©en longotarbiffe S^mfron^. 

00) Sernfugfe (en) n. f. 

1. Sit «tta(e«f3ern, i ©oprbelei^eb rtf 
At (?i)be« lib af €aitoner. ^cfnEug^ 
{eviK tigftc opflablebe beb ()uer €a; 
non tf(er* 

3. 3 €^eniien fatbe9 faci(ebe< en STudfe 
af 3ernfiir))aan oo^iinfleenflobe^ f)\>\i 
fiage er flprfenbe/ i^denbe^ forbe; 
lenbe ic See ^p()e(end c(^t;m. S)icL 
s J), p. 43* ©ifle Su0!ev I)ebbe ogfan 
tiinfleenfprebe 3^^rtfug(«. 2pc&f. 
apor^eferf. 2 !)♦ ©• 367* 

:^^) 3etnfur0 (en) n. C ©en €affe tU 
ler bet ©aniltnggfieb t en Obn eder paa 
en ^\)x, ^bori 3Iben (<r90e«. 93ibenf?. 
e<ii7. @fr. 1 801. p. 107* 

f?) S^rnlaag (et) n. f. TxctU tlUt Saofl 
<if 3evn til at (o^gge ooer iioget« 

^(r) 3entKtnfe (en) n f. m<tli^, Jcenfe 
af 3ern. -^an reb 3<rn{crttfen cbert 

obcr. 

rr) ^itnlOti (et) n. f. ©afl meget 
3ein/ ber fan li^se paa en 93o9n. 3fen er faa (Icerf, at man 9terne fan. 
fiare berober meb ^ttnlcti. (8aii9e6.) 

tv) 3ern(ot)De (en) n. f. €n %i\t. Sal- 
mo Eperlanus* ©« ©melt* Mi'iUcr 
Zooh Dan, 

<f>p) SenUeb (et) n. C €n Deel of en 
iUoD , fom un^erttben giered af ^eelt 
3ern« @ee So[> i benne SSemo^rfelfe. 

XX) Sernmalle (en) n. f. en UOe 9iin9 
af 3ern mtb tpenbe i!!>int, ^bori ben . 
fnflfpet ttl Siictbtx for at fio^ate eKer 
fuioire bem fammen« 

^^) 3evnma(m (en) n. f. €r ben ub/ 

(fetbebe S)eel af SrtMagene^ ^fom in< 
be^olbe 3ernertfen^ enten brBi efter inb; 
fpr(rn9t t ©teenarren. (i&rftnntC^e.) 
«A^) SerntllOOC (en) n. f. (£r et fort ^uU 
per, fotn faaed beb at (!pu(pe effer foge 
3ernfilfpaaner meb 98anb. (^tbiops 
martialis.) SIbtlbfidarb 09 S3ibbr9 9}a/ 
tnrf. for S>br(* @« lis* 

*t«w) ^ixnmmzx (en) n, C €t ©tampei 
e((er ©toDefar af Sern^ ^bort noget fnn; 
fe« eCer fliPbeg* ©ee iSJorter. 

/3iS/3) S^^ntnpv (en) n. f. gr en Unfieri 
art of 9}?i;reuiolin ^ SBofemalm folber. 
(Ferruni xzefpititium limosum.) J^tt 
0tbe^ en 91rt 3ernmo(m^ fom falbet 
S^VnmprV ben er en 3orbort ubi QKoi 
robfer, lobagtig, gruniSajti^, fom fmu/ 
let Utu Ou. TOagojin 1 35. P. 263* 

yyy) ^^vnmcd (en) n. f. pi. S^tnnaafe, 

9iaol af 3ertt* ©ee ^M\. 

^<^cJ) 3crnncttWr/ n. f. pi. Salbej t JRorge 
3be t^oi^aoneb nnbertiben inbfolbtnbe 
Sroffncerter^ fom ere megtf ITobtn^e for 
©ofben. aBiffe« ©ppbberfl* SBejftrip* 

«^') Sevnnagte (tn) n. f. 9?o9te of 3ern. 

@ee ^a^z. ©«t en Butn imob en 
3ernnag(e 9: $Der (7al (>aarbt tmo» 
^aaxbtf onbt imob onbt« {^ {oUe.) 

^CO Sernne^flag (er) n. f. [of 3ern 09 

9^eD|Iag.] &o(be« bet 8e9eme, foin 

3eri y ^t 35 ' 3nitrt Mnitir f>et) of 6mj^f«fbf8ienJDp; 
S^^) Setnn^re (<n) n. f. €t ei<tfl« 

ieeraotig 2f<vnertd. Fcrrum ochraccum 
argillare (rcniformc, Wcrn. JJ^eDber 
eg pao banf?: Grneficen; jflflpperfften. 
Sielffn. 3* 182. 

-m) 3crnofftr (eti)n. C €r et 9]?ineraf, 
font inDef^ol^^f 3ernet i tn f>aIofutet Sil» 
fianb^ of rjFdIaben/ bninnoetts og 911UI; 
loben Sarbe. Ferrum ochraccum fria- 
bile. Wcrn. 

w) 3ernDHe(eiv) n. f. gfobenbe fnlrforet 
3evn. Oleum martis> Liqvamen mor- 
tis, Liqvor stypticiis Lofr. St)ct)fen6 
Slpor^. 2 £). p« 366* 

««^) 3ernoptegning (en) n. f. Sn ?8*b; 
ffe, ^Dort Fernet (>ar forenet f!^ nub 
et (inber Segeiue. 

AAA) 3«^nowt (en) n- f. pi. 3^rno\>ne. 

€n SBiU^Mer efler ©inbotjn af 3frn, 
Jtolbe* Htifttiaen Scmf afclottn* ^ ©ee 
Orbet. 

ft/^ft) 3«npan&e (en) n. C [af 3ctn og 

^anD^/ sartago, s. frons,] 
u €n )}onbe of 3ern , ber ^Bter til 
*0ffenreb|^a^er. 

2. StaibtS fa(ilebe« et 6tbffe nb^ulet 
3ern, ()i)ori eiv 91j:e beoffger JI9. 

3. Srn^ed bet 09 til at betegne en fiierf 
J&o&ebfTaf, en'])anbe/ fomfan ub^olbe 
f{«rfe ©tob. 

4. Stcitnli^ brnged bet om et uforffami 
met ?OJenucfTe, foni iffe bUieS beb not 
itt, f^m ingen^fo^m biber rao. Sil 
at toale jligt gor^aanelfcr flat ber en 

3etnpanl)e. 
'»0 Sernpig (en) n. I pi. Sernpigge. 

€11 ©pib«, en gjrob eller ^Mg af 3ern, 
ber ffl?rte« faj? i et anbet SJebfPab. ^an 
^af)be et ©ponfTriitr meb en ^t^^^^t^^S ' 
Snben. - • 

i^^ 'Sctnpifle fetr> n. f. pi. StmpiDer. 
2>mu, €olonne af 3erii. Siippelen 
^btler paa 3 Sempifler. ®«alebe« 

oj@mnp<nrt, S>Jrta{piller. wa) 3[crnpk4&c C<^n) n. f. (fti ^fibe nf 

3ern, etter tpnbt ubbamret 3<ni til abi 

itilUqt SBrng^ ^aw fatte en ^CCnplOe 

for £)bnen. 
5»^'Tt) 3ernpl0\) (en) n. f. 

I. (En (Dl&» af 3ern. 3lt fiaae pna 
gloenbe 3^^i^P^^*^ ^^'^ forbtim et 
eiagi 3ernpri&j)e. ^nof. 9lnc^. Sou^iff. 
sUbft. @» 10. 

rt. €n $(oi), f;t>ort be Siebffaber ere af 
3ern , fom ffnfle f afte 3orben om. 
SKobfttt 3;va:p(0to/ fom intet 3ern 
^ar. SernpIoW ere italmfnbellge i 
flJorge. S:op* 3* ^ Svorge 27 J£). p. 3 2. 
' f?f ) Scrnpreoe (en) n. f. UIFotbffll^ebe ^Jka; 

ve i>eb at bcrre eller trabe pda gloenbe 

3ern- «of. Slnc^. iot^^ifi. 2 Ubg. &. i o. 
o'^^r) Sernprecn (en) n. f. StSIebfTab af 

3ern^ fom er fpibd, ell at |!iffe ^Mn 

meb. See ^utXi. 

ttt) 3ernpuffl:cmpel (en) n. f. pl.^ernf 

pufjlempUr. SalDeS en 3ern(t0ber, 
eOer fborr, lobret falbenbe 6tempe( i ^uf; 
terfer, ^t)i< neberfle SDeel er forft^net 
meb jlore ©fo'fer ^txn. SBvflimic^eS 
9}}inerAl. p. 191. §• 141* ®ee tQ 
^Wtmxi ibid. 

vvv) 3ernramme (eji) i>- f. €n 5tarm el? 

ler Oiamme af 3«rn tit at inbflntte noget. 

<PP^) 3ernte&i!ab (et) n. f. 9iae|aanbe 

5Jerftoi eBer 9ieb(Ta6er af ^ttn. 

ZZZ) 3^t'nr«ffe(en) n. f. ©tpffer 3ern, 
- fauUebe i en di^tU, for at fpojrre Set 
elUr Sart. ^ong 9}?agnud funbe iffe 
unbfomme meb ©fibene, forbi at ^etiu 
Cecferne laat offner 93isen, faa at in; 
gen ©fibe funbe fomme ub eUer inb. 
JE>oitf* itr0n. t ?. ©. loi. 

'^^'^) 3crnring (en) n. f. gn Siinj af 

3evn. S)e 6Jamle3 SBvonier t)are'[am; 
nunfatte af fmaa ^^vnringe/ fom fiif i 
^yueraiibre. ©er bar en Sctlirtng i iaa: 
(tet for at iofte ^ti op me^. J^an gif meb 
3«nringe paa begge Sommeftiugre. 
i^'UTjo) ^txmxi (et) n. f. pi. fom fing. 
€n 33oub eKer ©bJPbe af 3ern, eBer be^ 
2 iagt 3^ 3e 3e Idgt nub Sent, fyatt fTal flaae bem 

web ^^xnxiiC^f er en Wbelf! 'i«Icwaa&f, 

3: (i^*<i|f^ betu ()daYbt» 
N) 3ernvifl (en) n. f- 

1. ^t Softenrebffiib af ^ertt til at fleje 
eKer rifle tioQet paa» 

^. 3©aprbeIe6^ebet0veb(Fa6, beflaoenbe 
of fferc S^tnllccnger, fom Ube Slum 
iineQem fto ; bet bxH^i enten fom et 
Qlddtf iSro, ^bor man til f)tnbre 
Creaturetg Cf)cr9an0, etter tllatfoerre 
for en Qiabning^ faafom Sicelber; 
©inbuer k., efler til at l«9fle I 31b' 
^eber* 9!aar man gaaer iaieunem 
Xirf elaageH; trceber man i^aa en ^etTtt 
Cifl. Sot oabne SBegtdbeifer f(«tter 
man flJerne ^cttttiflcr. ©ee SKijl. 
IS) 9[^fnrilot (en) n, f. €n Kit^e web 

?«nber of 3ern* ©ee SRite. 

3) 3<W«»ll (^n) «• f- €^ «« Sernfalf, 

fom ooerbrager ^fevnec meb en bruunia; 

ben ©forpe. 
n) Setttfafran (en) n. f. gr en ^txntalt, 

^boraf ^irgerne ^at>e ben fammenfnopr; 

yenbe (crocus martis adstringens) od 

ben aa&n<nbe (crocus martis apericivus) 

3ernfafran* 
n) S^tnfanD (et) n. f. €t ^neraU Fcr- 

rum Magnes-glareosus« £ie(fend 9}ai 

fur^» 3 S>r ©• i74^ 

1) Scrnfetl (en) n. f. Cn fb«r 3ern; 
ficebe^ fom beftaaer «f tUfammenlebebe 
€g foeifebe dxiti^t, ^s brngej paa $ttr; 
ten af Sorbrin3<;tD;af7tnen til at ops 
•inbe 9);a(m af &x\xbtn ; beni 0<i< Sceng^ 
be faIoe« en ©cUDnim. (^rflnnic^e.) 

T) S^^nfcne (en) lu C (Ejentlifl en ftaarb 
90 fxtt) ©ene t 9}affem Sr itUm bru; 
«eU9 i bfbellTe ^demaaber. Sidurltd 
bruge^ Ut om: @tol((^eb, {xitflanig^eb^ 
J^aarbnaffen^eb. (Sanseb.) 

3) 3crnfeB9 (en) n. f. et ©enaefteb of 
3ern« £ong 3Botbemor« I3[ecnfettd 
tar forbnm «t fee yoo ^orbingborg. 
(Sangeb.) C) 3f^ril|!aft (et) n. f. €t ©faft eller ®re$ 
of 3ern. €n jammer meb ^ttn^afU 

b) 3«nflFaftet eaer 3f«nfl?<eftet , adj. 

©cm ^ar et tSfafr eiler {)oanbareb of 

3ern. €ii jcrnj?aftet «nit. 
■») 3«rn|Finne (e»i) n. f. p!. 3ernjHn# 

nci\ ^t 3ernbaanb, en Siinn elier q3IaDe, 
til at Iftflse om no^et for ©t^rfe eder 
©iib» 3 ©«rrbe(e«^eb btt 3ernbaanb, 
^bormeb ©ogn^iul beflaoetf. 35onbern€ 
n<rr Ai0beHr;at)n ^ate oOe ^^rtlflPinnec 
paa bereS ^fnl* 

S) 3erttf!io«« (en) n. f. €r©n)ffe3ern^ 
Ui\, fom bxuQtS til at forbittbe obfTiir 
lige Befe i Srubebogningen og teb ^xmt 
perne. (^riinnicf^eO 

10) 3>ernjFo&e (en) n. f. ©fobe effer ©(ao 
of 3"n for en 5>ar til gnffelfe* 

n) 3ernjFot>I (en) n. f. en@foblof3erfl* 
©ee efo\)f. 

y) ScvnflPriin (et) n. 1. pU 3etnjFdne. 

I* et©friin, enCoffe, enten gonbffe of 
3«rn/ eller jTccrf bejlagen meb ^nn. 
Vengene nebld^ggej paf i ^itn^tif 
net 

dr Sn €a{fe effer £obe/ r)bori gammed 
3ern fomleS og forbareft 
0) 3erniFtUC (en) n. f. ©frue of 3ern^ 

©ee @f rue. 
D) Sernjlaa (en) n. f. ®ee SernflPo&c. 
X) 3ern(I<f9t (en) n. f. [of 3[ecn og 

<S(0P9tJ ©ioeS om en @la?gt of ()aar/ 
be, grumme, nt1o^ii<)t og uilbe ^ttif 
nefler. Sn ^aorb ^^^l^fl^dt- 9}irgt« 
SBucolv oberfot of ^}). ^tnlitn IRoe^Filbf* 
foi. 4* Sompmonni Dterf« of @eorg* 

©.67- 

p) Sernjiag (et) n. C €t tpft og fore 
©tofl^e ^sixu meb $rcr|Taft^ ber bruged 
fom en fRobe etJcr ©riuefoBe. (gongeb.) 

*ti 3ctn(Ia99e(ett)n» T [iTr<t)e« og 3crn* 

flcig.] 3fern|i«ner^ ©fotre og @ruutf, 
fom biibe eiitiogt fro ©meltningen ; it. 
3emf7«[, ^ommerflag^ ^ommerfTfff, 
bit, fom fprtnger of ^ttntt, noor bee 
^omre <- IDe f unbc bo( tg C^tor ^ott 

^atbt 3? 3e 37 iatibt brettt 3<niberfet) en *f)aA3ertt^ 
(lag i ^^rbtn , met) ^ere faabanne tittts 
htlitt Scftti til faabant (Sinebc/ Unices* 
5J. @. ©fr. 7 2>. p. 50ii. 

'Xiitg ^ar iiicc^ 21^^ n t ^enfc enbe tit &ma; 

tt) 3erttfme6 (en) a. C 

I. (£it fom 9iiFr {^aanbbtr! of at <ir; 
btibt i Sctii. @aaUb(J 00: ^ob^ 

a. (£t 3nfcct i Sdlanb {Jarnsmtdr) 
Curculio brevirostris. SRo^r J 3|el» 
ifiartirt). @. 86. 

NN) Secnfmebie (eir) n. f. (falbe« og Mot 

^nuDieO €t Serffieb^ ^(^or aUe^daiw 

be 3t<f »» forarbeibe*» 
^) SernfeOe (en) n. C tDIafle cfler ®p«n; 

beaf 3ffrn. (^aitgebef.) 
M) 3^>^nfott, adj. @««e« out ben garbe, 

fom er m»rf, eraafovt^ meb metaUif? 

eianbf. S» e. Slcrnfliiiuaur. SEBab. 

Term, oryciogn^ 

n) 3crnfort «n) n. f. [af 3crn 09 <25ovt/ 

genus.} %ttf ®lafl« af 3erit. Der 

git>e< pobe ofl jleite 3«cnfortcr. 
nn) Setnfpaan (en) n. f. Silfpaan, f}b<kb 

ber falber af ^ern beb giltiig^ 
^^j 3ecnfi>at>e (en) n. f. ett ©pabe, ^bi< 

SBkib er at 3erii. ®ee SpaDC. 
n) 3cnifi)CCllDe (en) n. f. ©p<tnbe nfj 

2fern. ©aalebe* eg ^(tt^ SJlC^finQ* 

©uIDfpcrnDe jc* 

53) 3<^wfpat (et) m C €t ©{ag< jern&ol^ 
benbe (Spat, bet oftefi falber ^biblaben^ 
unbertiben (pf^brun. i5rftnni^e< i9?in. 
p. 240. 2. vid. ^taalflecil/ ibid*Fcr- 
rum fpatifornie. 

00) ScrnfpiWCeiOn. C €n6pibfe,0b, 
af 3ern. 

% S^nfpitc (<0 n- ^ C«f 3a» <>8 

©piir.j * 

If 61 @piir af 3^tf«# ^^'^ fS^^f'f t>aa 

ben 0oerf}e ©pibd af Xaavnt titer an; 

bre $iU$99Amiigcrt s, St Jtongcfigt 6Mir tffer ®cn>ter af 
3ern. 3 9ileloberf«ttelier brirgef 
bet foT en ^arb pg flrorng SRegiertng 
ctter^Je^anbting. S3u ffal fjfnberjiaae 
bem meb et^emfptir. ?5f. 2. p, 9. 
'*'^) Sepnfplitte (eu) n. f. eplitte efler 

©a;r af 3^^"^ fom f«tte« for SSpIte, at 

be ei jTttUe gaae op af 93ognen* (Sangeb.) 
DD) Sernfprinfel (en) vu f. ©t<rnger el; 

ier 0iig(er, 6(ittere af 3ers, fom forttel 

for 3?lnbner erter ©ore* 

wo) 3eriifprinfirft)crP (et) n. t ©itter 

eller iralperf af 3eni lil Juffelfe. 
nn) 3crrtfp9&' (et) a C ©ppb af 3«rn. 
©ef.^ppD. 

W) 3«nftagc (en) n. C €e Soffab af 
3trn, ^uori man fitter ?«d paa ©or/ 
ber. eaalebei og ^ra> @eit)« ^ii^ 

DD) 3ern)laf It (et) n. C pi. 3«njtafitr 

ter- ©taf it af 3ern* ®ee @taf it 

Ba> 3«n|l<ittd (^«) «• ^* P^ 3«njlaiK 

ft> <Sn ©tang af 3trn meb en f ugtefcr# 
mig Anai> paa ^nben^ til at iafre eb 
Ier pcrite noget fbtrt meb, Smf ftang* 
©e brtf ©tenene life meb 3^*0^ 

(langer. 

a. Sn iang og fbtfr ©fobe, atf!pbeeter 
locgge for en ))ort elfer ©or«. 

S!t) 3^^'W|l^^^ (*n) ^- ^ 3triKrt<^ fer- 
rum rubrum. «1[ielfen4 Slatnrf). 3 3X 
©. 195. Ofre fcrefotnmer QpiffelP I 
.3er«offer/ i rPb )a«pie<irttg 3^^nfleen/ 
pg (lere 3^rnmalmer<. Srunntiftei tifiuu 
p« ail* $• i49«. 

Vp) SernjliitCen) n. n [af bet fat. fyJus^l 
(£ii ^Jreen efler 6fri4iergriffel af ^txn^ 
Sid)! Cii mill Salemaatte ub^nggetf meb 
€n 3wifKit 3o6- x9# ^4- 3ttl>« 
©onb er ftreben intb ^ilXi^iii- ^erenu 

^S) ^iW^tmH C^O n. C ©temper af 
3ern* ©.ee <Sump«[l* (?ange6ef-) 

\tw; 3ctn 3tf ^ 3e til eag)Iotteif..:.(San9e6ef.) 

nn) Sernjlreng (en) n. f. Zxaab ttitx 

&txini of 3[ern , fom et tunben li( en 
jlloffe for at tin^t mtb* 

NNN) Sctnflpf f e (eO n. f. pi 3ct:n* 

I* i€n @fump eftet minbre S)ee( af et 

f{0rre J(Bt9f f e 3crn. 
2. €t ^viQ^rebfTab at fTobe meb, en 
3etncanon» ©ee ©tpffe. 

M3) 3ernfueCen)n. f. «alt>e« en unber 
Sineltumgen fig (animenbinbenbe ^ajfe 
«f 3ern, fom f«itev (i^ poa Ci>nfa^ten, 
00 inbeOoiDer enbeel of De ^etA((er^ fom 
mtb 2(ernet ()a^be unber @meltnin$en 
•aret forenebe. (^Srunnic^c.) 

JtJIJl) 3ernfllU(cn)n. f. ©ule of 3<rn VM 
en ^}lot). ©ee (SulC. 

1^"t) 3^^'«f^«^^te (en) n^ f. [Germ. 

(giDarjroifc^*] et eiaj* fort goroe, 

font (rujjes lil at ftx^rfe JtafDefflnb meb. 
JBec^mann* 5ec^rtoL p. 1176. $. 11. 

nnn) 3^^ntag (en)(n. f. pi. 3evntag9e. 

€n fremflaaenbe ^^een eKer ©e^ef of 
^txn, fom mauforbiimfottepo«©trtbd; 
t^H^t, OS meb ^oHfe be ^rtdettbe funbe 
oDerffofre bem of bere« ^tenber^ fom ei 
t)ib|le ot unbbiee. (^otl^.) 9?(ebne« c^ 
2 g)foccd6. 13, 2. {currus fakatus) 

Sevntagwgn. SJosne meb 3<vntagge. 

tCV. gleen, 2onb af 3ern, I ^rber, 
.SRioer, ^amme «♦ 

frr) ^inna^i (en) D. f. StoSnJtfs efler 
J^a\, foret meb 3ern. ^n ©rof mootte 
o;t)ftiKe8 i en ^mm^tf fom tor f<rflet 
i en (^orijontol Itggenbe $lanfe. £>eco; 
nonu ?0?ofl. aS5. p* 333. 

a»l SetrntJlle (en) n. f. 3 ipjobe^ ©ee 

- Wt 

DDD) "^tvntdif n. f. pi. Saae^oonbe for; 
orb eit)ebe SRtbfFober of ^ern» SDet fom; 

me fom 3^vnfau(j. 
by?) 3^xnmf\ (en) n. f. pt. 3«nt«nc. 

Sen S(uib of 3ern t et ©p«^i>be, fom fiooer igfennem toberet, for at fp^nbe 
ttoflet fofl meb. 

•>'^*^) 3^rnttaat)(en)n.f. «ofbe«ofl^taaf^ 

traaD. Xroob of minbre og f}0rre Spf; 

felft, fororSelbei of 3etn» 
ODD) 3^tntWberf (et) n. C ejiwer ef; 

ler Srolberf of 3ern til gnttelfe for 

noget. 
TD^ID) 3efrttrit)fe (en) n. f. en 9?uae 

eller et ^ix\\ of 3eiit , ^bortfllennem btt 

0ooer en ©nor for ot bro^e noget op 

xn^b. 

nnn) 3^rtttrunile (en) n. f. (^ao en 

£nffclot)n.) (rn Silfcetninq poo en StaU 
felobrt of t^nbt «b()omret 3ern, CefAa 
en ^ruiiife of ^mtf ^bormebttion }(it>$ 
ner SoJ^ben. 

Vyv) ScrntUt) (en) n. f. gn 5ub of 3<rn. 

@ee ^u^; 
DDO) 3^l?nt9A) efler 3crntt)ttC (en) n. f. 

€"n gorf eHer etSreb, {)»ori @rtnene ere 

of 3evn. £)Iobii !Be(!r. ober @fogen< 

*ftt0bf{ffb. 
BaS3) 3«"H^rt)Crf (et) n, f. ntrberf of 

3ern poo foobonne ©teber, ^bor bet 

for fin ©torrelff^ ©f^^lb er of bette 

minbre fojlborr 5Ketol^ . 
XSS) 3^tnurt (en) n. f. UJobn poo en 

$lonte. Verbena officinalis. Fl. D. 

T. 628, ?cefle.'@tumptonb. (Siborfl.) 

}}V) 3«nuvt\>an& (er) n. f. 3?et SJonb, 
I)t>ort 3^)^"utt er ubblobt* ^ruQcj i Sa; 
gefonpen. 

^*^'^) 3«^n»are 0\\) n. f. 5!acf)aonbe 2in§ 
af 3<i'"/ frJJ^ fovlJonbleS i ^obtrne* 

MTSrv) 3«fnweD (en) n. i; [Gern?. ©^ 
fcn^o(}J ©oalebe$fa(be J et ©lofli ofltn; 
bill %xci, for tttS uotmtnbetise gofi; 
^eb od J^oorb()eb. * ©ooban Seeb tebe; 
rcr ibionbt onbet 2Ibetr«et (Mimufops 
Elcngi) od Q^efnm ^Mefua fcrrca.) 
SnncEeS 92otur^. 2 S>.p. 354* (Stofn.) 

ririri) 3cTnt>e<J9e (en) n. f. mu eB^r 23e8^ 
fie of ^txti, (>bormeb noget fietti. Qlt 
hxwit 3cTnVt$()e til ot {!«Pe tr(v meb. 3e 3e 39 %') 3etntetf (ee) n. f. pi- 3etn« 
toerftt 

I. i&erfiDerf , ^tor matt t>tnber 09 for« 
dr6eib€r Sterner. ^ Siorfle ^oDeJ 
mange g^be ^cmwrfer. 
2» !3^^i^<^f ^^^^^ f alt bbabfoin forarfiet; 
bf« af 3ern, aQe &Iafl& 3ern»i. 

b») 3etttt)trE»i (et> n. f. Slfle^aanbe 
SiebfFaber af ^txn, fom Aon(iiiere 09 

. J^nanbDerfcre brufie* 

c') SerttOiulfleen (en) n. C fBUnfleen, 
fom inbe^ofber t)itnf{eenforer ^^rn og 
^ar en grenlaben garDe. Chaiybs tar- 
tarifata, Ferrum Tartaricum. Si;c$i 
feni 9Ipoc6. 2 S. p. 3^57* 

4') 3«n\)itrio( (en) n. f. (ffalbe* ofl 
er0n SitrtDi.) ^n Wittiol af en U)iiXBn 
SarDe 9: ^ern opiefl af SSitrioIfpre 09 
fioen crpflaUiferet; fbtbnnid^ti ^tneraL 
p. 148, b. 3r. top. 3onrn, f» 9J, 3 •^. 
p*66^ (VitriolumMartis.) (9Iemnu^.) 

C) 3ernW>D 00 n- f- €« Kobflab, giort 
of 3errtl(rnfer eg (lore 5fro«e til at renfe 
$arfe og ^amme nub. 0:)};o((;.) 

^0 Swnwgn (en) n. C 
6trtb<t>ogii af 3^tn» (Domm» S5. 
I, 19.) 
3«pe (en) n. f. pi: 3etp«r. [©frioea | og 
«t)iWpt] Svec. Hiarpe. Sn gugl af J^Biu 
f«flrfen. €f!er«^a|f<l^One falbet* Tctrao 
BcnaGa* Linn^ 

Snper, v. n. {Slf foregaaente SuijT.l Cfru 
«fr fom en Sevpe* 

3««Mln (en) n. f. ©ee ^aimitt. . 

Utrtcgn (et) n. f. [Svcc. Jmtekn; IsL 
3^fteikn. gjogle prioe bet urr^ttgen^^rm 
te^tv Dentelig farbi be ^at>e troet^ at Orbet 
fluibe ^ate fin Oprinbelfe fra b;t Xegn eller 
^tn $rm^ aioir giorbr Deb at gaae ^aa 
tfofnbe 3etif. Itofob Slnc^er (3pbfTr fiot>. 
f ^26) ubfeber bet af htt 9tngeffacf>ftf7e 
jctan/ monftrarc, dcclarare> og af ^egu; 
3ire af oet SUeniamiiffe Warzaichen. Dr; 
^^t tr nugct gammtf t og forefonmicr i @a;; 
WttnM€bbo.l I.. ^ %9itBAt "XiCL^t ^tiixMitit , et bift legn 
og tO?(erfe, fom (Tulbe foreoifej, og ttente 
fi( Sebittf, at et ^oregiDenbe t>ar ri^tigt, 
font t 3bfefft ?ob^ nant een bit tiU)<cnbe 
ftg ta6t eUer (liaalet Q)ob<» {>t)o fom \x)Ut . 
efier no?.et, fom borte er^ f^m ffal ftge ^CT^ 
tegnog^OJirrfe. Oflerf.Sto*. ?IH 3me<Jtt 
at() 3 bibe ffuHe^ at() jeg figer €ber ^an^ 
bingen. 3ert. ^off, gol. 15*^ 

2* Sn Unbergierning^ en oDematurfig J^<en; 
belfe, et aRlrafei. ^({rx tt^tt CI ^lU 

%in f^v i^ait gijbr f^crtcgn^ jOrbfpr. 

b* e. SRan regner tffe eti tbianbt ^el^r; 
neS la(^ forenb $an (at beDiifl bet oeb et 
9);trafe(. {0gnagttg og tiubagttg Segenber 
og ScrtegU/ fom fai? bare om St. OInf 
eUet aobre faabnnne opiFre&nt; moa in^ien 
ffte paa ^ratbtfeflolem C^r. 4. Jtirfeorb* 
fol. ii#. 
}. Sorbub eOer !8arfe( for noget foreffaaenbe 
Cnbt eOec @obt* 3){ abbarei ofte^teb 
Semgti. ©et hUny ^olbt for et Sett^m 
J5>erafadj. jettCgnfulD. 

3[eftej3n^-.^o|li( n. f. [af Srwtegn og ;pof 

fltl.} ©aalebei falbeff en gammel banff 
fpojtil, troft f0t Sieformotionen, fern cr 
opfplbt meb papi|Ii|Te ^elgenei 3<ttegu og 
S)?iraf fer, ^ooraf Sogen I;ar faaet fir SZaiMt. 
i,€n gammel tcrrb^of!i«, fom SCTtcgnd 
(jebber." 5J. ^Jaori i S. 2 ©. 

3cruffti«rt1r n. pn fflf benne befienbte ©tab 
i 3^5elaub notonei: 

*)3etufaIem^^i5lomjl (en) n.C ©iilrt* 

Lychnis cbalcedonica. Linn, ©far; 
{agrob ^ragtjlterne. ^afn< glota 2 S)« 
P- 778» 

b) 3«^"f^f^w«^£rteiFofFer, n. f pL €r 

bit (amme font 3orbot61e« Heliamhus^ 
tuberofus. Linn. C^ot^.) 

1. Sgenriigen^ ©tabeti 3^riifaiem< 0be; 
licggelfe^ 

2. figneUeSofii^ tir ffot gbrflDrrfng^ 
^^or aiting er i ^€\\ frdrfh llorben. 

^<r er ret eji ^tvx{^iimt ^^t^x^i^x^^ 40 3e 
d) SerufaUmg^^rrt; n. f, collect. Saibti 

^9faia2£gt)ptiff 95o9, ^orn. Hordcum 
vulgare varier. coelefte. (^iborg om 
95099ef.) 

<) 3eruraIem«^<Sfottiagerr n. propr. €n 

©fomager^ ^oorom Sa^^I^n forrceder/ at 
^an fiben (E^rtfii Sibeifei Stb uop^rHfi 
maa enbnii tanbre om i S^rrben f t( ©traf 
far ben Sor&aonelfe, ^(in tllf0i?be 3«fu«. 
Ci nogen 9}7ahb erti(, fom £>8bett jo bort; 
fd^er, Unbtaflen Cfom jegDerb) ^crufa* 
lem^^foHTacjcr. ipebcr^aarj iSB. i ©. 

3'cro. eee 3crf. 

3ci/ n. propr. of)foh 

1. JjorbumenTOonbaSJatit. ^o^ta. (?)?ot^.) 

z. aDc @amle f albte Sogfiaoet 2fob faalebe^. 

3cfabe(/ ii. propr. €t ClbinbertaDn. ©aa? 
iebed ()eeb $ong Slc^abJ onbe 09 arrigt J&u^ 
firu ; (>t)oraf mait t^ar be^olbt Orbet; tii at 
bete^ne faoban en £one tneb* SDet er ret 
en 3cfabel/ b. e. en onb; arrig QDinbe. 

3ie(fe, n. pn €t ?roanb«noDtt/ Sfai, fom 
Dor ^0119 DflDibS gnber* J^^erof nccmti 
3efu« i qSibeUu : ben ScflC'-DloD 0: 3fai 
Slffonu (.Ef. XI, 10. a\om» 15, 12O 

^vlT^riig 09 3e|]e|tub betpbcr bet famme. 
(Jangebef.) 

^Cfr (en) n. f. obfoLj [€r bet fnmme fom 
bet apflfe ©(Jfc^t; Saxon. ©djlV Mf 
fpuma, fcrmentum, af QH)Xi\\f fldfen; 
A km, jefen, fcrmcntarc.] 

1. graabe, ©fum, faafom p<ta 451. [Isl. 
^q/?r; Anglof. G^y?; Angl.y/'/f.] 

2. ©tofr, fom brugeS til S^I^rpgnlng. (Angl. 

3. 3 ^. ©i;d« 5tlitmi>e(), r. 28. nttntS „^^^ 
09 (}ocirbe Slgre/' fom er bet p!atti>ffe 
©ecjl o: ^iBie 09 t0rre Sgre, 09 mobfopitefi 
9}7ar|Tlanbene. 

3c(letf/ verb. n. paff. obfol. [af betfovegodtn; 
De3fff!. Germ. ©dfc^eU/ jcfc^tcn , JC^^ 
fen^ fpumarc, fcrmcntcfccre.] ©iofrciJ, 
op^ftbetf, ftaaber. (Eongebef.) Sejlfiiovb (en) n. f. inuf. JDen ©lorb elte? 
bet^aanb, fom(tbberj9oer|ltnbeni.%i«rneit, 
(oorpaa iaa^tt ligger, 04 fom for^inbrer^ at 
SKelfen ei ffal fraabe op. f9J?ot^O 

3eflfube effer ^efltfube, n.f. ^albeS tSJfe/ 
fin9 op^oten gOfelf. (f-nngebef.) 

3efuit (en) n. f. pi. ^efuiter. 

1. gorefommeT i cplbre ©frifter i ben op; 
rinbellge 5Bem(rrfelfe af 3fefa Jil^crngere. 
,;Dc ber ()o^ bog bemtfl feg meb an bere< 

^anbtering, fom goDe C[()ri(lne oc 3cfui^ 

tet." ^. 2«ufl"en« ijJofliL 1539- SJ- ©• 
FoK 79 b. 

2. €t SReblem af ttn befienbte Crben 1 
JPaoebommet, fom ^fgnatiud Sotoia .flif; 

utu SDcraf: 
Scfuitevf (oflcr (et) n, f. €f Slofler 

for 3efuitermunfe. 

b) 3efuitetmun! (en) n- f. (Kunf af 3e; 
fiiiterorbenen. 

c) SefuiterorDen (en) n. f. ©en Orben, 
fom beflaaer a^f 3efuiter» SDet cr iii 

Wunf af 3efu!tetort)«ncn. 

d) 3efulterpul\)er (et) n. f. ^ufoer af 

geberbort (Cinchona,) forbl btti ©rug 
fBtH ffai t>arre inbfort i €uropa of 3i; 
fuiter. 

e) 3efu(terntU« (en) n. f. €n lef , ftben 
8iuu<, fom 3^fui(^tn< iffe ffufle anfec 
for nogen ©pntr. 

ScfuitCtt^ee (en) n. f. ffn 2r)ee, fom 

faaed af et amcriEan|T95iifftriredi&(ab€». 

Casfine pcragua. 55rne (Saafefob b«f 

rer ogfaa bette SRaoi^. (Chenopodiutn 

Torrys Linn.) 

SefuitiflP eller SefuiftijF, adj. JDet fom teb; 

fommer eHer O^rer til en Sfefuit, eOer 3e; 

fuiter ^rbenen. 3cfttitil?i«nfemflabe,Di(cni 

f er K* 
3efu^> n. propr. !Bni9e« .af SUmuen fom 

et llbr.iQb tiler ^onmbringS-Crb. 3cfu«! 

f^tjob feer jeg ! ^ef^ • ^^^^ ^^ *'' ^^^^* • 
3 betbflQlige ©prog er bet Mepet til: 3e^^ 

fcg! ^cvrc'Se! 3e! •f)em 3emt* 
iii! 0! 3cmcm! 
Set, 3etning , fee Soft, 3«tnin9. 

3w 3e 3e 41 3<tffe»Ceii)!ii.f- (EttUrt* Mcoyanthcf tri- 

foliara; Linn« 

3mc <Her 3cptte (<o) n. f. pi. 3ett«. 
[AngloC e/^»; IsL jitUn / gigas.] 

1. €it £ani|>e, en meer enD olmiabeltfi flor 
?Ranb. S>( ^amle ^r^ittfer fott«ae, ot^^ttcr 
boebe t ®fot>e, paa QStetfle 00 i unberjon 
Mj!e J£>uler. 'Ster<|trol^eii {ittrer for min 
JS^ammer, eg l^etten Mfgnet naar ten romt 
mcr» €i>aU). gorf. t ^ |f«QtCien(T. xi @c. 

p. IX. 

a. €n 6raf> 6o(6at, font ^or giorf mange 
gRanbom^gfernlnfler. (SO?ot().) 

3. SisneireSuitS bxHti bet ligefom ^CempC 

. om en()Der ^anD^perfon of f)B\ , fer 09 
frtif geflemWoc^ning. SDet tx ret en^tttC o: 
6fln er me^iet jfor, meget 0(rrf :c. 

Scttcbtcrg (et) n. f. €t SBierg, ^Dorl man 
troer, at en 3ctte boer. 

^ettCfttpbC Cm) n. f. ©ee 3<et9rt>&c. 

Sctte^oi (eii) n. f. €n ^ai, C)Dort man for* 
mo^er, at en Sfette boer t Uer er be(^rai>en« 

SettemoD (et) n. f. [of 3«i. jotunmoDr, 

furor giganteus.] 
X. iSrebe o^ diafcvi, font efrer 0(btiben< fa; 

beiastide SSeretntnger unDertiben paafom 

3ftterne^ ba alttng maatte bige for bem. 
3. @tort OS uforf(erbet 9Rob, ^bormeb nogen 

gaaer Saren imabe. 
SetttqmnDe (en) n. f. ©et famme fom 3etfe 
* in&e. 

Setter V. a. gor/optter. ©ee jottter. 

Smcramdf rettere (SeDevam^ (en> n; f. 

SJorf? Senteoneffe af gilie^^DHOal. Con- 

vallaria maialis Fl. D. 854, 
^etttjlcegt (en) n. C ©et ©lafl« g»f nneflf er, 

fom man forbnm falbte fetter. J£)an fagbe^ 

tt nebflamme fra 3cttejIvCSteru 
3ettint)C (en) ri- f. [©frtbe« og SetinDc] 
X. €'n Ooinbe af 3feitt;©I(rg(en^ af ul>t;re 

5J(eft 09 ©rprfe. 
a. Sc^Dect M^f ferttc^grobtiSntentiniRier. 
3et) (en) n- f. Sdlbe* paa fine ©teber ^ 3i)b 

lanb en ^erfon^ ber flaaef, fom J^xenborne 

tare frotfnf paa ()am^, 04 be^b iffe tibab 
■ ^an flat giote* (Sangebef.) 3[e» (eil) n. f* [af Particula Isl. ef, ^i\ AIem« 
ibn\ AngloC gif^tef; Sv.jef; Isl. if, ef, 
efi, dubium, hefitatio.J SbibUgUbifi 
beb« (Sioflgaarb*) 

3ett/ adj. neut. jeM og j^ft (of bet iiorff forei 
gaaenbe^) Sbtolagtig, tbiblraabig, Mitt 
f^Mh matt fTal gt«re. (tRofigaarbO 

);^et)en (en) n. C S)>tt>(fdm(Kb^ Uoij^eb, ben< 
Sor()o(b og Sorfatntng fom t«ib(er. (Sio^; 
gaarb.) 

3«)cr/ V. n. impcrf. je»e&Cf fop jettet 6ee 

I. (Om en ^I^^f^ti*) tbiokr^ t^affer^ «r i 

lH»t«&e^ ©ee jcftJCt-* 
3. (Om en©ag.) (fv ei enbttn afgiorf, fcragt 

til ^ii^fb, erenbnn ubebttft ©agen je\)et 

enbnn 0: vc enbnu itt< nof nnberfigt^ 

(fl3?oc&.). 
3c\)n/ 3ettnbeD/ og flere bermeb fammetii 

fatte Orb, fee SotWV ^cettH^C'ft/ K 
Sfatcr/ verb. act. impcrf. ifaDeDef fup^ 

ifaOet SoKer 0l t>M %a\>t. &att it 

tfa&et. (?ange6.) ©ee faDcr. 
3faib/ con), condition, ©erfom^ i btt 

StlfiorJbe. $5nt6e« og tneb at efter fig» 

SfalD at bet Ifulbe ffee* 
Sfcclftcr/ V. a. ©ee fcrlDer t^ 3Ja» to* 

3f<tIDing og SfccIDnmg ten) n. f. (>2if i<sU 

Dcr.) Sappen, ^oben paa noget; ben 
(Sierning, ()t)orbeb noget er eOer blib^r if^U 
ber^ ©en Sfctl&mng fan n<ppe fienbe^* 
3flcrng^ adv. Uben Sorjliel, bet ene tblanbt 
ber anbet, nben Drben. 3 ^Iceng OJ 
©pvceng. S)?an ffal ei tage a3eiuier i^^ng. 

©te glcfng. 
Sf^beiv V. X impcrf. ifeDeOes/ f^pin. if«^ 

Det ©tged om ben banneitbe 9}atnr^ ber 
neblopgget ^o« gofkret en t^er anbt n Sgen; 
ffa6. Oi if^Dc^ ariKf^jHbem ©en ifeOte 
5If4)efi)nb* » ; 

3f<)ier/ V. a. iraperf. ifeieDCf f«p. ifeict. 

gorMnber et Bti^U ittfb et anbet« ©ee 

3f43Vdfe (en) n. f. [af tferer.] ?laajtflgflfc 

of no<)et. ' €aenrljg om $(o?berne< ^Aatca 

^ g^n; men bnigeft og figairfigen^ ifar i ^t; 

belen 4a 3f 3f UUn Oft t^fofodtfTe Cfrtfter, X)ft tipe 

?D?etin<|Tc« 3fercJf«. 

Sfwet; V. a. imperf. ifette. fup. ifott. 
!• jilicbev poa, iflabev. <D?oDfttt ajfeter- 
•^an iferte H One @(<ei)fTa6g;jtl«?2)er* SfuD. 

X. 3. ©ce ^erer 9?o. 19. b. 

a, ^vw^ti bet og fi^tivlx%tn, if(»r i !5i6e(eti 
09 t(^eoioeif?r &rrifter , og benKrrfer: ot 
paatafle, beb(rffe, forfone eller ubrufie f!g 
meb nogct* ^eg ifette mid 9iecfc?rbt{^eb. 
3ob XXIX. 14. De flPal ifere f«9 Son 
f^rbelftr. Sjec^. XX VL 16. 3nbtil 3 
(U&e ifem meb jtrafc af bet J£)0ie* h\c. 
XXIV. 49. Sferer ben ^etre 3efum 
e()ri|Ium. 9\om* XIII. 14* Oi ifetet bet 
tioe gKenneffe. €p{). IV, 24. Sf^^f 
6iib« ftilbe ^orniff. lb. VI. 11. 

feting (en) n, f. eee 3fetelfe. 
fplDet) V. a. eee fplDct i. i;(Dntng (en) n. f. a^en Qiitxnint at fpfbe L 

at fpiibe t>eb SfplDningcn, 

Sgaaet/ v. a. etaaer t n0te SorSinbelfe, 
93enfTa6, Omgong meb een. £e ere me; 

«et igoaeDe meb ()tnanben. @ee tganget. 
3gaat/ adv, eee©aat. 

Sgcinget/ v. a. ct n. obfol. ©et fcimme fom 
ontoger, bebtager. (3pbfY< (ob.) 

Sganggf locDtt / n. f. pi. ©et famme fom 
(ianflfLTben ©ee ©atig 9lo. 15. g. 

3gel eHer 3glc (en) n. C pL ^gUt. Webber 
i^oHanb ggel. [<if Isl. Igull; C. Brit. GW; 
Bdg. -ErAf/; Gerra.^gclj Lax. Hirudo,] 

t« Stobn paa en @l«^(|t af Crme, fom {)abe 
j»aa ()ber €nbe en fifbogtig SfiDe^ bebcrge 
fi0 Deb at bolbe ftg t)f ;reit)ii J paa een af biffe 
©fiber, 1^a\>t i 9}7nnben ice fmaa ^cenber, 
(Dormeb be (Ticrre inb i ©^renej J^ub, fne 
9)«bfFer ti( ftg, og op^olbe fig allene i ferfT 
!Banb. Hirudo Litin. {)eraf b^^e^ ScegC^ 
2[g(cn (Hirudo medicinalis Linn«) fom 
bnifie« til 3fllefa?tning. -^ejle^^glcn (Hi- 
rudo Sangvifuga Linn.) fom ptager J^eflen 
ttb at fne ^lob paa bentf 95een og Sunge, 
foruben flere 91rter» 

d« ^et fomme fom {eber.'3f^e4 Fafciola he- 
patica Lino, ©c fugcigf €flite flibe 3aa^ tene 3gUr! ( Seberen« On. SRag* 1 S. 
p. 124. 

3* 3 9}orge: ©pgbom M ^efiene, taxmt 
trib. 2op. 3ouvn. 9 Jg). ©. 94. 

Sgelgtcctf eder !3g(egtced (et) n. C ©nalce 
be^ falbed flere planter , fom oo^e paa 
fumpige ©teber, 00 beffplbei urigtigen for 
at foraarfoge ^aarene Seber;3fter eClet 
flipnbere. S)et betegner 8et>&e^<SitD/ Up* 

bent>e SHanun!e(/ <^<ct $ro(dman& os 
alminteiig ^eenbtcef / bbiifen (tbfie be<# 

uben nrigtigen tittcgged ben^genfFab^ of 
fiiore Senene hoi JE)ornqb{rdet fTiore. 

!3gelfat(en)n. f. obfol. [Isl. Igut-KauftrJ] 
St ©lagi gamfe jtrtg<ma|7inef , fom brug^ 
tti tit at forfpare %oer 03 ^dftninger ttteb. 
€n ^^Ifat er og en gob ilRafTine for bem 
ber ftnUe forfpore en ^^flnuxq, gtort of 
(lore og tnnge iBielfer, og forfpnet pa^ 
fRi)ggen meb en %0rfte af (£ge;^))igger« Spe- 
culum Reg. p. 4ig. 

Sgelfictt (et) n. f. [flJorflf.] 

1. d^aonetpaa en ©Ic^gf af pig^ubebe, tttnbi 
labne og eenfTanebe ^lanteopr. Echinus 
Linn, ^eigfc. Wat). Cverf. af StiPier 
a S. @. 329. aif 3gc(fi3fC babe^ tbenbe 
Sir ter : btt runbe og r0be* ©tr0m< ©anbnt* 
gjeffrip. ©. 175. 

2. 9!abnet paa en 91rt af @eig(e/ fom er 
^albfuglebannet og bar biolblaae ^tgge. 
Echinus Sphaura. Mlill. Prodr. ZooL Da* 
nic. p. 235. ©en famme fom ben fpif^# 
(igc <^eig(e/ (Echinus esculencus,) fom 
falbe« poa 3Jlanb(l 3gu(. 

3gen(en)n.f. [©fripe«rigtigere3g.] «albe« 
paa fine ©teber J^attti SilbageftpIIett fra 
{anbet. ©ee SoO. Sibenben 1804.©. 11 2» 

SgicID (en) n» C [Isl. Id^iatd, pi. Jdgiold, 
talio five retributio (implex; af ben gamfe 
novbifTe ^))arttfel id , iterum , og gield^ 
folutio, mulcca.] (£n enfelt ©iengielbelfc 
cUer €rfiatning , Setaling for itoger, fom 
er anbre fraranet eOer fradiaaler. Jg)ercil 
feie^ almtnbetiaen ^t)igidD [af Sax. tweet 
duo , og gield] ^t>UUt bemotrfer en bo6^ 
belt Srfiatning eOer @ieitgielbelfe for noget» 

-&bo 3a 33 4S J&0O fom 6eftaaer Stan, 6(farc !3[gte(b 00 
^DigielD — 00 berfoniben teOe piie tre 
SRarf. SD. f. VL 15, i. •?)ati flfor be? 
tale ben, fom ^an (lial fra, !3dtc(t) on $t)U 
gielD. lb. cod. !?• 39. 3 «lbte ©frtfter 
(eober hn og ^Q\tt> 09 $t>igt(t>. 
ggieti/ adv. eee ®ietl- 3 ©ommenftft.' 
ninger ttntti gun for igietl/ 00 ba !&ef 
tn<rrfftfeif er eeni ()od i^00e# F<tn fun Idret 
00 ^eldangen afgivre , naar be r ene eUer 
bee onbet flat htn^ti, fom: (an gaaer 

igien; men &UnQanQtt , ^icngielD/ 
6ienpart/ it.) 

u Snben &am ; Atfet ; paa nQ« ^ommer 
tu faalebed tgiettf biiber jeg oreb. SIu 
eiorbe (an bet igietl* S)er er (an igicn. 

X Silbage fra eUer til et @teb. J^an gif 
Keb bort, men fommer npf igietl. Sit 
tci%t xQim t^t)at> man (ar 0ibec een. 91t 
gioe een igien (oab man bar taaet. IDer; 
•fra fonuner b<in ^i faafnart igien. S>et 
faaer (an nof igtctt. Sfeg bleb (temme 
igien, (3«berne« ^ronlfe.) 

). 60m en Sebnin0 eUer noget oberblebet ; 
ttlbage, tiiooertf. S)er er fun liber af al 
Ifani 9!i0bom igicn. 92aar bette frobra; 
iti, bliDer ber fun libet igien. 

4* ®om en @ten0ielbelfeeaer et ^JeberJag. Jg>an 
elf!er (enbe , (un f)am xQim. @laaer bu 
bam, flaaer (an big tgiett. 

5. (3f «Ibre ©frifter.) ^mBbt. 3)e 0in0e (am 
grirbenbe igien. (^(rmpebifcrue.) 

^. Sgitn fan beeW foftte* for, bf eW (00 efter 
en fior X)eel Berber. 9{eb nogle Berber fan 
bet bo0 fun aSene imttti foran, eUer aUene 
6a0 eftet, naar 3)erbet iffe (Fal fofanbre 
fin 9)emffrfelfe, fom : igientager/ b^ e* re; 
peterer, fl0cr atter ; men eager igieit/ b. e. 
ot tage noget ttlba^e, fom man enten (at 
fagt til fom eUer gibet bort £)tffc Sorffiel; | 
It0(eber uilbe bet for en Crbbog bitbe for' 
Dibtloftfgt at fiette ub.fra (tnanOenv bg be 
Utti Iettef{ beb iS)belfe i ©proget. 92aar 
igien fPai fettej foran et Orb, for M \\t>i 
Store en ©ammenfietning , («r ben ni)ere 
SBrug ot be bebfie ©fitbeitt<r ubelabi i og 

S 2 atltnt brngt gten / ber (tget bet famme : 

f. €y. gienbringer, gienbriwr/ gienpm 
t)<t/ diengielDer/ 3C*; (oiife fammenfatte 
Orb tilforn unber & ere anforre , (»or be 
fnnne f0gei« Sixn nogte enfelte Orb funi 
ne (erfra unbtagetf ; (oilfe be<aarfag (er 
anforeJ:. 

*) 3sienfebetfe (en) n. f. [(ebber Of 
SgienfeDfcL aif igtenfeDer.] ©eit 

$ilf{anb at bcrre igtenfobt* (€r blot 
et bibelfT Orb.) ©aaben falbe« Sgiem 

fet)c!fentf 95ab, Ziu IIL 5. ^t p, fom 

(at)e efterfulgt mtg ubf SgicnfeD^ 
fikXif naar 0}?ennefren0 ©on ffal ^bbe 
paa fin {)er(tg(ei)< ©tol, ffal 3 og K. 
gj?ai(. XIX. 2 8» 

^) SgivtlfeDer, v. a. Sruge* aUtnt i 
SBibelen og t(eoIogl|?e ©frifter* ©om 
(aot;r igieirferDt oi til et leoenbe ^aab. 
I ?5et. I. 3. 3 ere igunfe&tC/ iffe af 
fbrfrornfelig men uforfrocnfclig ©«b, beb 
@ttb0 Orb. lb. eod. v. 23. 

c) Sgienfot&rereBerfot&retigten/ verb, 
act. impcrt igienforDreDe/ fup. tgicm 

for&IKL ^ra^oer , begierer tilbage. 

d) 3gienf alDeffe (en)n.C ^ilbagefalbelfe, 

eNer ben @ierning, (oorbeb jeg erflcrrer 
noget, fom jeg for(en (ar fagt eUer giore, 
for ttrigtigt. JE)an (ar i en ofentlig 
!3[gien!a(t)elfe erfl«ret at (abe feilet* 

d) Sfli^nfal&Ct/ verb. a. impcrf. ^gtcm 

lalDcDe og igienf alDte, fup. igienf alt)t 

2agec fine Orb tilbage, gtor til intet 
t)^at> jeg (ar fagt eOer giort. Senne 
Sfterretning er fenere jgienfalDt fom 
urigtl^. 

e) 3gienf ommet/ verb, ncutr. [55rttge« 
iffe tiben i t(eofogifFe ©frifter. 3 npere 
©frifter (ebber bet: fommer igitm] ias 

«ber mig anben ®(rng fee, inbfinber mtg 
onben ®ang paa et ©teb ; f ommer ats 
ttx eUer onben-^ang tHbage fra ee ©teb, 
JDerfra. (an ^ j?al igietlf omme at bomme 
te»i«ibe 00 £)obe» eee^ommet igicn. 

^cji^n* 44 3a fomfl. 

g) 39ien(et)en&e f adj. part. D»erlc; 
ttwU , fom cr enbnit i SiDe 03 til5a((e^ 
cfffTlet^enDe. 55en enefle i9ienUt)CnDc 
$rtnb« af.beii,@forji(?e ©tawme* % 

h) Sstentefelfe ''en) n. C gtnDe< brngr 

* ete^et for 3gicnte«ning, 9it oioe 

fit 8io tri en Sgienl^fcIfetS Setolinfl for 
wance. 3)i0t^» XX. 28. 
') Sfii^ntefcr, V. a. gSrucjeS flttene i 95u 
6elen og Sbeoloeien , |)^or i)et t>el be; 
morrEer eoenttigen : at l0^fi0be for ^en; 
fe; men bruged bog nlnunbeiigfi figur; 
lt0etf til at betegne ben iSefrieife fva bet 
AdnDeltfie og ettge Cnbe^ fom Sbrtflud 
^or er^DerDet bet mennefFeltge ^t0n. 3 
ffoJ Oft iffe fgtentefetf t>eb ^tnge. Sfat. 

€- 52. 3. €brtfiu« f>ar igienfefl aUe 

!S?ennefFer fra Un aanoclifte oft eoige 

k) Sgientefer (en) n. C Cn fom fftlenia; 
fer. @tfte4 attene em 3efii« €()rtOu«. 

e^rifiii* et bor grtifer 09 3gierUefer. 

1) 3sieHfe«nmg (en) n, L aen toteininf? 
ill isteiilofe eller t^tenlcvfed. C{)ri(}uf^ 

^ar fttlbf^irt bet (lore, ^giento^ninfl^ 
©erf. 

^) SguMttopper/ v. a. ©ee floppet. 

^an lob frrojc igicnfloppc bet Steb (mcb 
Jropi^er) a: fparre, bef«tte. ^biif. 
^tfn. I 2. ©.4*0 Oft 836. 

b) 3sientage(fe(en)i>.n* igientager/ v. a. 
eee@icntage(fe, gientager. SDog er 

ttt f^rilf of^fna brugciiftt. 
o) SgicnwrFningCen) n. C gj?obbirfnlnft. 
fflirfftinften er olttbliflefhojl6rfom3gtcn^ 

tfirfnmgen. ' S. 6; ©f. 3 ©• p. 238. 

Sgfennein. af fomme Oprnibelfe fom gietl* 

nom; Anglot.^e^nd; oft i ©amm<nfil|iiin^ : 
geondfare, pertranfire^g^oizi^f iran, perlu- 

ccpe.} Dmrgfemwiti^ftgienncitiftieiberbte 
famm^efom erfafttomtgienoftgietl. 33e Orb 
(erfor^ fem .etc lAmaieii(iitti »eb igiinnem/r 33 

%\ibt ?(eferen efterfee tmber^oft'ftat^et ® 
paa gientiem. £)enne 9}r(epof!tion , fom 
fbarer til £attnerne< per, unbertiben irans, 
fan baabe foiedforan, oj fctteS baft efter 
en flor ?0ianftbe9}erber, ffi0ntben boft oXt 
minbeliftfl fcetted ba^ efter. ^^Ci\> Sor; 
ffieUigbeb ber foneS at bcere i bend SStmorri 
felfe; itftger aUenet be Drb^ f^bortif ben 
f0ied, Oft fom flpred beraf / ba ben fcrttei 
pfteft for beb biffe, men bos osf^A unberti^ 
hiti baft efter bem , faafom : 
I* 93eb at e^mt JE)ui iftiennem. JS>Qn flaC • 
{;am tgicnncm meb fin j^aarbe» ^et %z% 
fan man itfe fiif fe igienium xxktt^ S^aalen. 

2. 93eb aeatennemtrffffedaf eniB(ebffe. Sefti ^ 

ntn Qif tgiennem aae Oand ^litber. ^iorfi * 

fet flaaer igicnncitl ?Japlret. 

3. ©ebatfee, oaae, elfer fomme tftiennem 
en 3labntnft. Sit flge tgiennem et 3I^0ftlei 
^ul, en ©prtcffe. ait l)olbe .^ftanbeiT for 
©inene oft fee tgiennem Stn^rene ; buoraf 

x>txi ^aiemaabe : at fee tgiennem '^ingve 

met) b. e. iffe n0ie euer |h*a»i0t, mirn ef; 
tergi&enbe , at paafee iio^ut* •Ooji 916 
tgiennem 5>0ren, >Binb«et jc ©iffe ©r^it 
funne iffe ftaac tgiennem eol&et d: ©oU 

4. ®e^ at fee tgiennem h^t, fom er flare^ 
09 fan ftiennemtrirnftcd af ^o^flraalerne. 
@Ia« Oft ^orcettain fan man fee igtenuent. 

5* ^eb at retfe^ gaae^ brage tberd tgtennetn 
ei ©teb. Sftribe, fiare, gaae tgiennem 
en ©fob, en ^ornmarf* ^dw b^r retfl 
%t\t Sanbet tgiennem. 95eclere forfulftte 

o« beie &atitn, ^i^^en igtennem. 

6. ©eb at fltppe^ trornge tig tgiennem nogef, 
fom er flemt eUer vanffeiigt. £)en ©03^ 
bom gaaer \^m neppe tgiennem. Sit gaae 

igiennem 3fib og ©anb. sit jiaae ftft tgienf 

nem ^lenbewv 
7« !Be& ©parfommetig^eb og Ceconomie or 
finbc f{t Cpbotb. S^M flaaer fig igietl^ 
nem< £)et er fun beb fhro^ng Oeconbmte, 
man fait f»mme igtennem i btjfe Siber» 
3 benne fSemoprtetfe brufte< igtennem tKl 
adverbiaticer> men btt er fftetutiften ellip- 

ticcr 30 39 45 lice, ttnberfoff{<iatt itatt U €jr* ttttt 9}ef / 

8. Oi» 2:rl)eit 6em«rfer bet: fra 5S«9»nt)elfen 
tide cH enben af tt t)r|l ?ibdrum, J&ele 

ten ^iennem. 
Sjjierineingroev / v. a. 93o?er ^eelt fjien? 

ncmnoger^inbgroer. giQttrltflen: fitennem^ 
UMger, onfolber* „S>a tre mi fcia plat 

forflifftebe oc igicniumgroebe web ben opj 

rtRbelrge 3^r0^,'' ^. $auffen4 $ofiiL i8« 
.5). foK77. 

Sgieuner, v. a. ©ee gienner i. 9lo* 8* 

(Silb (en) n- f. ©ee SgielD- 
Jgle (en) n. f. ©ee ^(geL 
Sfllebic^rf (en) n. f. (SRorflf) Bctula nana. 
.•Fl. D. T. 91. ©I>«r9«9iirf-. Sn art of 
Strf, fom er uiefltt lao, ^ uojrer paa Siel^ 
bene. 
S^IcniDd (et>n. f. Sphagnum palustre, Linn 3^5t (en) n* f. [I»U Igt , arthritis ; Germ. 

1. S)et brugeS unberttben^ i^cn of ^(mneit^ 
i (Stebet far btn ©p^&ww ©igt. ©ee 
Crbet, 

2. Sin famlebe f?arpe ?ID?atem, fow f>ar for/ 
(liitfaoet en %olb. Stltliuen falber bfn ag 
Segteneller JKoben af i&^l&en; (09 ^er fytt^. 
ber bet ittt @iw(t.) Q^^lben Dii feent lori 
gei, bcrfom man iffe faaer ^Qtitt ub» 

3. ©renfntn^en i et ^2@9. (3)?o(l;.) 

3gtC (en) n. f. 3nb^)ol^6o^m. ©et ramntr 
foin 3g(e 9fo. 2 og ^Fte* (?<e fawnie. 

3^gt)Der/r v. a. impcrf. ic;i)bcDe ofl iQot>f 

fup. igi^bet a« ig^Dt. i&fer r, ^eieev i* 
3^^ 1 €n interjection, fom otDer Roninbrtnj 

e((er )»(ubfeli9 ©frcpf effer ^ipgt (tlftenbe. 

3^! ^tab fffier^ii? 55J f;oor H blei> 

bange! Sf)! ®ub«2?0bf 
S^CtftClfe (en) n. C fof i^CPftcrJ ©<» Fl. D.T.477. ^(cr .f)<'^tteto«. Siborg. ©terninfl (^t i^«fre» iSeD SWw^f^ *f Cn 91rt ^od; foiu f>o]rer i ^oUt, 09 bru; 
{e< gemeenltgen ttl at fcrsgiiimeaemSteen 
beD $rf nbetf Opferelfe. 

Sfilefcrtninfi (en) n. f. [af Sgie og fopttcr,] 

X>eu {^anbling at fcrtte ^lo^igler foatebe^ 
fltDiffe fne Slob. (5obe« ©fr. 3. p. 17.) 
Sfiner/ v. n. [af «ui« DprinbelfeO grpfli 
ret, er ban^e for. (3J?it(^.> 

SgntlHtfe 09 SgniDntng (en) n. C [af.gnU 

Dci' V. a. 09 praep. i.] ©en ©ter ning at 
9utbe nogec tnb ellcr i. 

Sgniber/ v. a. gnjDer t; imperf. ignccl), 

fup,igne&et/ partic. igneDcn. 95eD ©nib; 

nin9 at faae noget til at gaae int) i noaet 
anbet^ (SSrnge* meef! i pra?t. part.) Qtv 
tietfen er ttfe wot igne&cn # naar ben i 
Ahunpetol fibDer poa Sinfeiet* 3swttec V. a. ©ee gtaV)er. ©et famme fom grai&er inD. ©ee gra\)cr JRo. 8 

Sgriber, v. a. ©ee griber. Sreffer een 
i J^anbiing. ©en SJ^Ugierningi i)an ble& 

igteben. 

igribetfe (en) n. C ©en ©reming at laribe. 

fgtoer/ V. n. impcrf. igvoeDC/ fup. igroct. 

ece ftcoer i. Siaale ag @am* 

3(>after/ v. a. caf ^cefter ag pr»p. ij ©ttf ^ 

fer tnb i noget, for at borfte bet faf{ eNer 
famnicn. (QJntge* meefl i prxr. parr.) 
©et (>olbe« faf! fammettt>eba»|7iiU9ei^(tf« 
Htfi ©aale, ©tifter, ©0m. 
3^cegtcr/ V. a. .©crtter ^rogen i SRaUen* 
Sralen er tffe ij^cegtet. 

3I)cengenDe/ adj. part, [af ^cenger i. ©ee 

|Wa^<engen&e.] ©ige« ifopr om 9)erfoner, 
fom enten ere meget raa|iaaelige t bere^ 
^Renins, eUtr &g* tffe Pide dolbf op meb 
bered ^egiering efler Srpgleru ^an er 
mtqtt i(^<engcn&e/ naar hatt bifputerer.. 
©lige ^etlere ere faa if)^nQ^ntif at man 
maa gipe bem-, for at blioe btm qptt* 

3^cengev/ v. a. ©te (jccngcr u 

Stager, v. act. impcrf. j^agebe/ f«p- (l^fl^ 

ger. (3 ©amanb^fproget) SSifer en ^ro9 
i et QJolfofe eaer )Si\^t ' 5oug. (Sapeaarn.) 

StiClDer / V. a. ©ee ^ettwr t. 

3^ie(, adv, [of i eg ,g)el, mors.} aif 
©o&e; faaJebe* at bet foraarfaaet ©aben* 
aitflaae, iTpbe, pine, fiilteeen i^icL ^a« 

n figrbig at i»itt, abt, briKe ftg H)kl 46 3^ 3^ SIoMt I06 f^am \l)\tl 0: forM ^am iaaUt 
bit, at f)an b0be Deraf. 

Sl^iclpcr, v.a.impcrf.il)i(i(p, fup. i^iulpet, 

partic. i^iulpen. J?>iflper eenltil at ifjDre 

3()ieIflf9Der, v. a. impcrf. ij^jelflfeD, fup. 

tl)ie(jluDt. £)ra?6er Deb @fuD» 

3()ie(jlaaer eBer flaacr il)kl , v. a. impcrf. 
i()teIjlog/ fup* t^icljTctget. ©laoer tii 

SStfDe, bringer af S^age t>eb et brffbenbe 

©lag. ©u (Tai ifff il^icIjTaae. J5)on 

fatiDte* iffe blanbt be i^icljlagne. 

3^i^Ii^^9ning (en) n. f. JDrab, g)?orben. 

S^iclflinger, v. a. bet fatmne fom !3()iclllif^ 
hx, V, a. impcrf. i^icl)laf, fup. i()ic(^ 
(luffct. ©robber Deb*©tif of et ©txfrb 
fOer dnbet fptbfi 93aaben4 -^an jlaf ^a\\\ 

3f)o(Dert<ing (en) n. f. * jfolber ©robfmeben 
en (tor ^ang nub fi)(i^re jttdfter. 

3f)D(Dig , adj. eec paal^oIDcn. (?onf 
flebef.) 

3[f)U / adv, [of prap. f 00 *f)U, animus.] 
Sgruged meef{ efter f ontmcr/ eg benKt^fer : 
2f Sanfe, t Srinbrtng. ^om t^il ot bu 
^eOigf^otber Jg)bileba0en. S^an ^rx iffe fom^ 
me t>t\ U}U? ertnbrt bet» 

3J)U9fler/ V. act. 2)et famwe fom il^ager. 

911 i^ugge fatten, tx at btfe ftat>^ogen t 
SlnferDiingen. (20beii0vn.) 
3f)Uf ommelig/ adj. OPasfivc. ©ommanbe; 
^olber i ^nfommelfen eOer erinbrer fig, 
nben at pnamtnbed berom. SDenne 2)ag 
Dll blioe i^tlfommelig \ long Jlb. Jg)bab 
b0r Dare mere t^uf ommeligt / enb bore 
5)Hgter ? 2) Active, ©cm fommer if)U. €n 
i()Ufommelig iil^arer. (?anaebef.) 

3l^uf ommelfe (en) n. f. [af i^uf ommet.] 

1. S>en @ierntng at ^abe noget i (^Tinbring* 
• ©int ?Jligter« l^ufommelfe. 

2. Srtnbring om noget: QRinbe, Qlminbelfe. 
(3 Uti ©teb bruge« unberciben .f)ufom^ 
indfc. ©erimob, naar ^nfomm^lfe be; 
mttrfer ©{(eleebnen, er ttt ?mo& ^alebru; 
gen, at bettene fig af Crbet3^ufDmtne(fe. 

^en ^AQb fjax en pppcrlig ^^uf omtndfc/ rff« 3Mommelfe; men: (on< flotefRei 

brtfter« 3^uf otnmelfe ; iffe ^Ow^^w* 

nu(fe.) S>ette giarer tit min 3^fotn^ 
melfe. {^reberif ben femte, ^eiloblig 3N< 
fomtnc(fe. S>e oprtttebe {^axa et ebtgba; 

renbe 3l)ufomme{fe«tegn. JE)an« 3fbu* 

f Otnmcffe fan neppe ubbfe ibianbt o«. 

!31>uf ommer eaer fommcc i^u / v. a. iin- 
perf. if^ufom/ fup. i^uf ommet. 

1. lilbagtfalber forbigangne Sing i Sanferne 
U\i ^icfp af «&ufommeIfen. ^an fan i 
fin 9II^erbom i^ufcmme fine 9}artiboml 
^anblinger. 

2. J^ar i Sanferne; forglemmer iffe. €n/ 
bber b0r nben nogen^ ^aaminbetfe i^tti^ 
!omme fine ?3(tgter. 

3. qjaamtnber,; erinbrer^ at tl^ufomme eeit 
fin VHgt. 

3()llf ommct (en) n. f. €n ?Perfoit> fom f^ti; 

fommer noget. €n Si^ufommet af gamfe 

S5egtbcn^eber. tyaw er tngen gob 3^U» 

fommer af fine soften 
3i (en) n. f. (JRorff) Slbinb^ CnbfTab. J^ali 

lager* norjTe Drbf. 

Sjaget , V. a. ©ee jager i. 8it ijage eert 

en ©frdf. ^an ijog Sieuberne fior Siorbi 

fel. 
3tD(en)n. f. ©ee 3D. 
3il (^") "• f ?'• «ttangler. [Germ, ©fej 

Saxon. 3(. 9lf iUr] ©ftjnbing; ^afl; 

*a|»g^eb. 3fl0r|le3ir. ©et bleb i fferfte 

3i( fulbfert. ©ogen be()0t)ebe 3U og ^afl. 

(Jg)bibtfelbt« «r.) 

3i(bu&|(er) n. f. Carreer, Cypreffer, ©fpm 
bebub. 

3iler/ V. a. ©ee i(er. 
3i(fajr&ig, adj. [af %{ og ^«rt).] 

I. ©om ffi>nber fig meget. SeD at t^opre faa 
ii(fvCVDig/ fan man let forfee jig* 

3. ©om fTeer eder foretage* i fior J^afl, 
nben m.inb|le OpDolb. Sn iilfiec&ig Sdtgt, 
Sieife. 

3ilf(erl)igett / adv. %aa en ^afltg SRaabe ; 
meb megen ©fonbin^. J&an reiferr axMt 
Ux, forretter aUe fine Sing iilfcertioen. 3t 

Den Seffoffen^fb at tflrrc iilf«rbl«. @H^e 
gorfeclfcr beflaocr bu ofte af 3i(fctr&i9^:t). 
3i(jgfHer iligf adj- og adv. ^ajlig; fnart; 
fnarliflen. (^DtbtfclM.) 

Ijiligen ea<r 3Ugen/ adv, sSiti ftor *a; 

famtnclfr. 6fonnina'« (^eD. $()tlof. p. 226. 

Sitogn (<n) n. f. i:«aib«« 00 Sling.] €n 
plnbfflig Oft (afiid oDtrgaacnDf 9Ugn ; ©f^i^ 

SilfmDct, 3W«W9/ t^4j.[«f3«oft@in&.] 

@o(n er j^ajH^ i @tnber, . let til ^xtbt. 

SifflniigbeD (en) n. f. ^tt\ ^itnm, «t 

wre Itlftnoer. SilfmDig^et) ci en jlem 

S^enfYab. 
3ilfom/ adj. JE)afli8, ^urtlft, ffonbfom, 

font forerogt< uOcn noset Cp(^»lb* €n 

lilfom aietfe. 
3iIoanDe/ n. f. pi. it<^I^«< * ©0mani>«fproj 

get, U\i of to ()inanDen mobfatte @tr0ni; 
Ae i SBugtcr, glober etter ueb «p(ler, ^Pil; 
fen ftaoer lM%i meb Spflen. (Jaoenecn.) 

3ilwnte eUer Slmfiie (en) n. f. [Uben loiPl 
3lJ)\>iUie/ af il&, malus, eller : gtlftn^id' 
*eb, ^aflift^eb ; of 3il/ fcftinaiioO Dnb 
J£)«, gjjitfunbelfe, Onb(!ab. Dm g»auD 
brcfber onben gKonb« S« * (in 3l«ef , for 
3l\)iaie. ©foonflfe eob. Lib. 9 Cap. 7. 
3«p«f. Oftcrf. Gloffi 

Sitoogil (tn) ♦n. f. Sn let S5ofln fom brogefi 
meb ringe ^roft. Vclocifcrc. ©ee ^onb. 
09 3nbuflr. ilb.JRo. 70. 1804. 

3i« (en) n. f. pi. monijler. [Germ. ©^^ 
Isl. ct Svcc. Isj Lat. Glaciet.] 25el 
^be npere ©fribenter, foopel i t>tiu Orb 
fom i onbve, ^por 9>ocalerne i Ubtaien 
fte lonfltonebe, bortfojlet ben ene SSocal, 
pg (fripe 3*/ ^<» ^^^ titforn olttb (Tiep 
meb bobbelt 53ocal 3i^, for ot Pife at So; 
colen cr longtonet; men bo Crbbogen i be 
foregooenbe ^o^flauer (^aper be^olbt be bob; 
*elte ?8ocoIer uben minbjle goronbring, foo 
bfr Pi og felge benne Siegel for gremtiben. 
Songebef og (lere (Trtpe ogfoo oUib biffe 
Dxi meb bobbclte appealer. 2fi 47 s« ffionb, fammenfrofTet tU en faf{ 9Bo(fe. 
9U gooe, flare, ri^e poa 3f«n. ©unbet er 
la<?t til meb 3i«. 5)cn wtht ^iif 
font terflig CC Drbf. :>: ben fom tropnger, 
moo foge 9iaab og UbPeie. ^t] bt\)^t 
3fcn 0: at popre ben for(Ie, Per bcgpnber 
1740 et Slrbeib, Wi 'l^onffeliabeb ()ibtil 
^ar of^olbt onbre berfro. %t gaac t 
®attD^ paa ^a( ^ii 0: ot Inblobe fig t en 
forlig ©og, fom man moafTee fommer flet 

fro. (©ee fyal) 2It jlrcebc fom en ©ieD 

paa l)al Si* 0: at |lr<rbe of oUe Sra»fter 
for ot fitppe pet fro en fl^ni ©a(t. S(t fove 

Ul\)en paa 3fen og fficcre ^leeijue af 

^ant 0: ot f0re en i gore, og beroge Oont 
oUe ^ibler til 9ve5ning. ^t fove cn )pM 
giat 3i* ^' ^^ f*f« ^n • Sriflelfe, gore. 

2. €t ©tpffe 3i«, etter 3i« I fmoo ©tpfferr 
fom ire op()uggebe of ferfTe ©oer, for at 
beporej t bpbe Aielbere til Srug om ©om# 
nieren. 

94 Confect, fom er tlHopet offorfTieOtgeSing^ 
og brogt t froffen liifionb peb fonflig ftnlbe. 

^(cDe^SiU, ^tugt'<3i«, SOlanDel ^3i<r 
^inDbcrv*3i«/ 3wbbcei:*3i^/ ^c. 

4. giguviigen bruge^ ^tt og til ot bnegne en 
(lor 9iollg()eb i ©Inbet, eOer 9}?angel of 
Slben|To6er. Ofte er bet forgieoed at fnecre 
Rornuftena 3t* ^^^ 8tben(Faberne« 3'^-^ 
3t. ligne!fe<Did om noget, fom er meger 
folbt. ^on er foo folb fom 3t* ^ Nn los 
ber (!g Iffe rare of noget. J^on^ J^anber^ 
f)ani Sebber ere foo folbe fom 3id* 

5* S>?onge Crb ere fommenfocte meb 3i^/ 
^Porof fBlgenbe onfare*: 

a) 3i*anl)et^ a f. pi obfol. [of 3{* oft 
Isl. Andcr, SSn&cr.] 3i«fcpffer, font 
i ?ebrub jlpDe i iSanbet. (3J?otI).) 

b) 3i«ange( (en) n, f. €t ©tpffe 3i«, 
fom bugged op of Si^ogen. (Songebef.) 
9)ao (ine@teber i ^pUonb bemarcfer bet: 
en 3i«tap. OloPiut %ejTr. oper ©fogett 
P* 375. 

c) 3i«baaD (en) n. f. pi. 3jgbaa&e. €« 

S&oob, fom om Sinteren, noor ©oen er 
beclj tiUogt/ beeltf aabcn, bruged for at 

fort 48 3{ 3t ffre ?D?ettne(Ter 09 (Sob* ober ®anbe^ 
faaUbe j At Saaben, t fter fom bet bti)OL 
tti, citten roeS frem, eller f!9betf oDer 
3fen« $oflen maa tut gaae otxr bet (lore 

©eft ttteb 3tiJbaat)c. 

d) 3igf>at) (e<) n, f. €t Sab, ()Dortil 

man betienet fig af 3ft« eHerMUfoIbc 

Sanb. 
€) Siebcme (eit) n^ r. €« ©rrcefning of 

I'o^Dfl 3i^ , til ot sHbe eOff ft0re paa. 

SoIbe5 09 (Sli&cbaite, @ee htttt Orb^ 

f) 3igbanfe(nt)n.{. [afSi^og^Banfe/ 

colliculus.] gnJE>o6 3tdflplftr^ opbpiif 
gtbepaa f)ittaHbeii, eti ^tdbpude^ Cm 
fOinteren ere @abertie fultt af farltge 

3i^banfer* 

g) Si^tnerg (^0 n. f. et IBierg, fom er 

belagt meb 3H^ 93inter .03 ©ommer* 3t, 
©tote ©tf)f f er 3i« i ©eett , fom flmv 
De fig fatnmen 09 Itgne ^ftSftierge paa 
tatibet* ©ee ®ri\>iil 

h) St^biir (en) n. C €n fwal 0ft til <tt 
op^tigge 3<^ tntK 

i) Sifi^biorn (en) n. C gt erag« J8t0rn, 
|)l)ib af garoe, meb fort Jg)ale 09 for; 
langet {^oueb 09 ^ali, fom op^otber fig 
i be norMi<]ie 3.^olarlatibe« J^ebber eHerd 

•f)\)iDbtern, ^olarbwrn. Urfusma- 

ritimus^ 
k) 3igb(inf Ken) n. f. «albe« i ®xm: 
lanb en Str(?f nitig af (anbifen e((er ^iis 
bXiXfitf ber gaaer langd m^b jtpfferne, 
()t)or imt>a er blot met ©fen, eg fom 
er ftultg for ©iffarenbe. (©ee Ugef!r^ 
©amlcren. 1 9J. p. loi.) 

ted imob £)rtDifeN t>eb S&roer eKer '£oi; 
terfev, for ai ^inbr< eHer foorffebend 
©tBb* 
jn) Sigbtaam (en) ii» C ($Kov|?.) 5>en 
©fabe^ at ©ropffer urber ©out d: 3ft«, 
font iffe ^ar fS^anb tvnber fi^/ b0er xib 
cm iBaaren, 09 biffe gletfer ftben Itgge 
brttne^ 09 fee nb fom forbrosnbte^ naar 
b^n anben €ng er grBn. Saitb$utt£{>oIb* 
6el|f. ©frif. i 2)* ?♦ 44* fl) 3l«brct (en) h. fi ©ee ^l^Pagf 

o) 3i«brage (en) n. C [afSigogQJtttge 

tlieriSvaf.] Kedne^ ©propff e 4 3fen» 
S)e funbe el gaae tsibere formebel({ fiore 
Si^brager o: 2ira9er tiler SleDner t 
3fen* ©ee ^xaQt. 
V) Si^breiDe (en) n. C [af Isl. i5rti^ 

planiries incltnata.] ©aalebe^ Mbtt 
norbenfielb* i 9?orge et 3i^bietg. ©Went 
ber finbe« 3fi«6ier9e eOer j3i«bwi0«r* 
95. ©. ©f^ 8 ©. p. 307. 

q) Si^bro (en) n.f. pL Si^brocr, 

I4 €n i8ro, fom la?99ed otn fSinteren 
ot)er ©»r<effer 09 ?8aa9er i 3fen, 
naar man otl ot)cr ®rat>cne fot at be^ 
florme tn 25i> (TOott).) 

2« gi9nr({9en f<t(be« ^af>et en 95ro, 
naar bet er fna flcrrft frofiet, at man 
fan fiore 09 goae oDrr bet« grofien 
f^at fagt en ;3JgbrD' ot>er ©unbet. 
OTOotf).) 
r) 3igbroD (en) n-j f. pi. 3i«bro&De^ 

©ee 525ro&» S'albe* 3ernpi99e, fom 

foptted paa $j9bberne af ^ennefTer 09 

©Dr , at be ei jTnlk falbe paa 3fen# 

(©ot^O 
s) 3i^brai) (et) n. C [af 3ig 09 5Sru&, 

ruptura.] 

!♦ 3 J5mt>et falbfi 3i«6rub, naar ©oen 
€v braffet op 09 fnfb af 3i«(?offer. 
©fibee fi&ber i ^i^btuD/ b. e^ mel; 
lem 3i«fIoffer. 

2. ^aa ianbtt falbti 3id6rub, ttaar 
man paa en fBei fomnm* i ^nb, 
fom tilbeeld.er optut, tttiS logt meb 
3i«* <3Roc(^) 2)et (>ebbef og ?StUD^ 

fere. 

t) 3igbri)&er (en) n. f- 2)et famme font 

Si^pofJ. (D. 9ipb.) 

u) St^Craabe (en) n. C 5^et famnw font 
S'i^^jgel cHer Si^tap. (?D?ot^O 

V) 3i^0^f'fctf adj,.partic» iBeb«fftt meb 
3i«. (©tcerfobber.) 

x) 3i«Drtf (en) n- f. €n weget fofb SDrff. 
<San9e(>ef-) 

y) 3i«^ ^i 3i 49 y) Sl^bCtW (en) n. C (Sir ^06 ^vlben^e 
3«« i ®»en. ©frlt)e< oft 3i6tVC\). 

ere fomiie i fterte 3tdDrct>. Spec. Keg. 
p. 175. 

z) Si^cgle (en) n. f. pi. 3{«eQlcr. 

(Saxon. 3«^efel; DiihmarC 3ejdf«l; 
AnsK /f/r/f.) ^n 3J*t«P/ «ttcr Del 
9}atit>, fom^ mebeni bee broppet neb af 
Sogenr, frpfer^ f^renb bet faiber til 
3orben, 09 tibt efrer libt banner en ^a?n; 
eenbe Jte^Ie eOer iap. 

9) 3ii^fal& (er) n. f. JJJoar SRegnen fri)# 
fer t Dec ben faiber. (<!nof().) ^alOetf 
nu almlnbdigjl ^itfjlag. 

6) 3i«falf (en) n. f. @ee Si^fugl. 

aa)#3[idfart)e(en)n» i. Sn $$art>e fom Its^' 
ner 3fen«* 

bb) 3i«fiefD (et) n. f. €f gfelb , font 
gaufTe eUer ttibeiM er beboetfer meb 3id, 
baabe fBinter O0 @onimer« 6ee 3t^^ 

bicrg. 

cc) 3igfiffert (et) n. f. gif!<fonfl|I, fom 
forera(i|e^ om SJinteren paa ^fcn. 

dd) 3i«fla6e X<n) "• f- ^«^ f«^"«»« ^w 

Sigflage. 6. falflenbe Orb. DluffenS 
oecononi. 3lnm 7 SB, p. 36a* 

cc) ^j^fRtge (tn) n. f. pU Si^flctgcr. 

[af 3i^ 09 ^(age:/ Isl./fl*i, lacinh 
major.] gr (lore ®tpKe 3i« , fom er 
tetjet fra bet J£>ele. €n ^i^flage fcni 
brit>enbe. Soo. 3ourn. f, 31. 27 ^. »♦ 

100. ©ee 'Jtage. Sfeige SRotb 6e; 
mcctrer bet 09faa htt famme fom^i'' 
fForpe. (Crusta glacialis.) . 

ff) Si^fwm (en) n. f. €n gorm, ^borl 
3id tidabetf til ©piidntng. 

gg) Si^frofien, adj. Obertruffen meb3t«. 
STtnbuernei famine ©tuebfete ii^fto^ne. 
95. @. @fr. '3®. p. 5"» 

l^t) 3i«f«9( («rt) "• f- [Germ. gi«©o^ 
gel] €n Ifben nortiiTSugf, of ©fobe? 
gamtU«n> ttogee fit rre enb en ©purb, 
paa ^roppen af ^immelbloa ^arbe, 
ifom gader ob^ til bet granne^ bfonber 
tneb (rnnnt/ neben nnber rf( 09 nub en ® ^Dib ©trubf. Alccdo Isplda. Linn» 
09 be @amle8 Alcyon. 

") SiefulD/ adj. ©om er fulbaf 3«. 
3i6fulDe ©eer, SJanbe. 

^^) 3iiS9Vl(te(en)n. f.QFnSJrnjTfifFCChott- 
dropterygius) nieb fail tilbopne QixtatT, 
en ^rop^ fom ligner J^aienS^ 09 meb en 
traabbannet J^aU, fom er lisngere enb 
(>tle ^roppen» S>en leper i be notbifTe 
•5>rtbe, jioer fplfelije VS9, 09 h^t en 
(eber^ fft>ii gebt brugej til Scegebom for 
ffaarne ©aar^ 09 til 3ernt0l« SBebarelfe 
wobiJvtiff. JDen Webber 09fda •g)at>f at/ 

gC/ 09 er Chima^ra ihohftrofa Linn. 
etr0m« ©onbm. Seffr. i ©. 6. aig. 
ironb. ©el(r. @fr. 2 ©. @. 270. 

11) Si^gang (en) n. f. Jtalbea ben 3labf 

• ncn9^ fom er giort i froffet 93dnb for at 
faae 9aabe, ©ffbe, k. frem til et ©teb. 

mm) 3t«g«n (et) n, f. gijFergarn , fom 
bru9e< om, 9}interen til at, fange gift 
paa 3fen. 

nn) 3j<5gla« (ef) n. f. [af 3i« 09 ©fa*.] 
(in art af ®pp^fpat (Gypfum feleni- 
tes,) fom laber fig ft«ffe i tpnbe %itnt 
nemfigttge ©l^iber, ^boraf man bettener 
f?9 iiiebet for @ia< ; f. (If. til at f(ette 
for 9!7atiebiaeber 09 anbre J^elgenbille; 
ber; beraf falbe« Ut ogfaa Sllaricgla^. 
©ee bette Orb. gfter ?P?otb flfulbe bet 
falbe< faalebej, fotbi 3^Iienberne mene^ 
Qt bet bar btn ^\i^ fom frfi ben 32at, 
tor greifer bleu f0b. 

00) ^i^QlMf adj. ©om er ^lat 09 {I>^f i0 
fom 3l«. 

PP) Si^g^M/ adj. 2If ixaaa^tii garDe, 
fom 3i«. ^an« HiQXaa J&aar. gi/ 
gurligen {ruge^ btt om Sllbcrbom. €n 
ii^graa SUberbom 0: en ^f t Stlberbom, 
font brin9er graa ^aar meb fl9» 

qq) Si^gviDDel (en) n. f. obfoU [af 

©rei)t)Cl. ©ee *ette Orb.] Set ©fum 

ai 3i«, fom fommer forjl paa ©anber, 

naar bet bejji^nber at frpfe, 09 fiben bli^ 

cD%rtlU3l#. (3J?bti.) w i _ K 

rr)3i«. 50 ^l 3i: rr) 3i*9t:ube (en) n. C «iile eir<r ^ul 
t 3orDf 11 , ^Dor ^ii iitmmti. 

sO 3tg^ammet (en), n. C Dn famme 
fom ^iipotl 

tt) 3ftt^i^<<* («0 n. f. 9Jort5aDee. ^a^tt 
oeD og omfring 92orb; eg @i)i>;$oien/ 
beel« SelAgir^ betiS folbtmeb^i^. 

uu) 3ig|^uuD (en) n. f. ^olDeS enSSeflab; 
ntng nf $tanfer paa be @fi6e, fom feUe 
i fanbanne ^arbanbe^ ^bor be eve ub/ 
facte for o^ fomme f 3{«. (?aben0rn.) 

vv) 3igfamp (en) n. f. €tt «lump.3t«. 
9}2ot^ 6ft Sanftebef ftge , at ben tonbe 
^iS, fom f0rf{ liegger (tft paa SJanbtr^ 
< Falbed faalebe^^ 

xx) Srgfaw (en) n» C pU ^i^fam. 

(Ubtaie6 almtnbeltflfl St^fase, men 2ant 

gebtf Oft SJIot^ Ifribe 3i«fabe.) dt 

©toffe 0}>ftufl9et 3i*; en 3lSpump» 
yy) Si^lieDel (en) n* i; €n«iebel, fom 

bxixqzi til at fale !8tin oft anbre Shiffei 

Dare i, teb J£)ielp af 3i«. (9iei«(er6 

ti)b(Te.?e^) 
22) 3i^f icIDet (en) n. f. Sn bob «ielber i 

2forben^ ^bor man forborer 3id om @om; 

meren. 
«a) I3i6f iuf (e (en) nv C «albe« paa f!ne 

©tebet i JRorge en Si^tap. ^ee Orben 
65) 3{6f (ceDt / adj. panic. 95eb«f f et meb 

3i«. 3i«f (CCbte gielbe. 
aaa) ^igflage (en)n.f. [af^i^Oft^rage. 

IsL A7a^/, frustum glacici.] (£c (?ort 

©tbWe ©rib;3i3. (?anftebefO 
bbb) 3ig!(ampe (en) n. f. €t 6eo«e 

3i^, ber befiaaer af flere fammenfro^ne 

®t{)tUt. (gangebefO 
ccc) 3igf lint (en) n. f. €t ©ierg af 3i«. 

Sen jI«rfejTe 3igf(int blanbt ftnlant)|Te 

gielbe. $ram« @t«rfobb. ©• 3i<^* 

ddd) 3idfteft (en) n. f- i)gn®pr(effe i 
3fen» 2) €n «l0ft i en Ceft, foraarfa; 
get af frotfer 5Janb. 

ccc) 3igf(eMr, n. f.pU gferelefeCtpf; 
fer3i«. moiftO 

ffi) 3i9f (ump (w) n. f. €t etpf fe.3i«. | <- SSS) 3i*^eUe (en) n. f. gn ^tcrfBOe mcb 

lanftt^fafr^ fombruged til atflaae 3fen 

t ©tbffer meb. (f0oen0rn.) 
hhh)3i^f 0l&/ adj. neutr. ijijf ol&t ©em er 

megft folb, folb fom 3i^» Jg)ttn(agbe 

f«n ii':$fo(De {)aanb paa mig. 

iii) Si^frat) (er) n. f. [af ^ii og ^rat>. 

Isl. Krap, ntxfluida, femiliqaida.j 
3i« eOer ©nee i ben tilflanb, ba i>tt bu 
gonber at toe^ eder SSanb^ naar ber bn 
gonber at frofe. (fangebcf.) ©ee hdWX. 

kkk) 3igf ulD (en) n. f; gKeget flropng 
^ttlbe. (Sangebef.) 

HI) Si^flUe (en) n. f. ©ee 3t«f ieCDct. 

mmm) ^\dl(XQ (et) n. f. [af 3i« og Iceg^ 

get.] ^ulbenS tBirfning paa SJonbet; 
naar ^^(11)^1 farfl 6egt)nber at icrgged meb 
3i*- 3 SJorge feer man fom ofte|l ^\$^ . 

Iceg far 3w«i. 
nnn) ^iiSlagning (en) n. C a)et famme 
fom.foregaaenbe. 

ooo) Stglagt, adj. parties [af iigfceg^ 

gcr.] Silfroflen eae^ Uaa^t meb 3i«. 
JC)at)et er tielagt iaatyibt man fan 0tne« 
(b- 9lp^.) 

ppp) 3i^Ian&. @ee3«fan&. 

qsq) Si^tnaaneD (en) n.f, 5>en gWaaneb 

om fBintereu / . naar 3feii ii^gger :gg 

p<erfefl. aimiiibeligf! ^ebciWViu*. 
rrr) 3igpcr( (eu) n. f. ©aa(ebe« fctbti 

ben ^<je\, fom nebbribed foran beb eit 

^ro for at foofffe 3<^flongctt. 
sss) 3i^plante (en) n. f. <£nllrt. Mefcm- 

bryanthcmum chryftallinum. Linn. 

©aalebe^ faibet, forbt bentte ^lanui 

Clabe og ©tetigler ere belagte meb eit 

SO?at«rie; fom bar Ubfeenbe af 3i3. 
ttt) ^iipkt (en) n. f. €n liben ©tr«fj 

tiing at 3i4. iOian feer. ^ifl og ^er nogle 

Si^pletter paa SD?(ftfen. 
qtiu) 3i^pto«g (en) n, f. €* !RebPP46 i 

©fiefelfe af en. ^long; til at gten# 

nem(Ti(ere<3fen 1 @>rabe ^(Ur ^analer* 

(b. 8lp^.) 
vvv) Si^regn (en) n. £ ©et famme fom 3< 3< SI ^*x) 3i^tC©nct/ adj. ©oiu «r Xibutl ion 
mtMfi f^aaxb SroJ!, [Germ. ci^^Flufti^V] 

brngeS til at flpiofrc 3fe« i 6t!)ffer. 
(JJooeucrn.) 

Z2z) 3i^ff*^^^MT'^ (en).n» f- ©«t famme 
fom 3i6f(aflC. Saiit>f)un^f). @elff. ©fr. 
I 2>. p. 36. 6ee 3i^ihDbC ofl 3i^ 

i!ottcv. 

sa^a:) 3i0iTo («n) n. f. [af ^iS afl eFo, 

calccns.] 

I* ©foe^ fomere Cientise til at iaat pcta 
3fen me&. 

2. 5)et fanime fom ©falter. <?ee (^FcitC. 
066) 3{iJJ!oDDe (en) n. f. obf. [af 3itf 

08 Isl. skotta, vagari.] ©cii fer|ie 3i j< 

(Torpe fotu (tetter ftdpaa!8onb. C$7ot().) 
«) SiejForpe Cen) n. f. gn 3i«|Ia&e; 

6i)ormeb Sanb er Delagt. 9)onbeti jtori 

ret tx ot)crtruffet nub en tonb ^liJlFoVpC, 

18) Si^jFottet eaer SidtTolfer, n. C pL 

Omflpbenbe ©tpffer 3i«. (Satjencrn.) . 
^) Si^jFrog (er) n. f. inuf. 

1. Jebning of 3iS; ben 3i« fom jli;ber 
(?bfl pna^anbet^ near 93tnreren ()ar 
€nbe. (g)Jotf)0 

2. Sn ti;nb 00 npiigen froffen ^ii. 
(?on9e6ef.) 

<J) 3i#ag (et) n. f. ©tn SJefih; fom frt)J 
fer i bet ben falber }(^ci(\ 2forben efler an; 
bre 2efleuier. ©et er Sioflag i Sag. 

f) 3i\>fpOte (en) n. f. Sn 3ernpf3 eOer 
S&rob, fom wnn f?ruer eHer fcrtter faf! i 
gobtei^ for at aaoe ipM 3ifen, Jag 
tnlg mine Si^fuwer. 

!3i^fl^t)ig/ adj. ©tfle* om J&efl^, mon 
\\U fan faae (if at %Mt ub paa 3^^* 
(g3?ot^.) 

^) Sieflump (en) n. C €f Hbet ©ttjffe 
3i«. 5Panbet er fnlbt af 3iejhimper. 

^) 3i^|l!>fle (et) n, f, gnetutwp, ©eet 
eKer ©tpffe af 3fen. 

Si&f^anger, a<J> Sulb af 3i8. 

(i SDiflCerfproflet-) 3i^f\)an9Ve g^sljei. 
. ©fl&JtruP^jt gb^rf, df jOfeflifr^ ^43. 

Of ej^eU £)mDenbt fecjlebannebe 3iS|li)f^ 
fer, fom nebf)afnfle fra 5afl|!ia?ijcf» 53il 
bu ci ()aue3ii^tap for Janben^ fao tog 
3fb i ^ielber, naar bet frofer fra ©0n; 
ben. (»Wot().) 2f 9?orfle paa Jj)abelanb 

faibed 3igtappc, 3i^fiuf (ec Sop. 3. 

f. 3i- 20 Jf>. ;pv 88. 
A). 3i^^ttwg (et) n. C «albe« en ^aait, 
fom giorctf paa en tilfroffen iDam effer 
a\\\>zt ^anb^ for Obo^g at briffe af. 
(g)?otr)0 

^t op()U9G<t/ ^O^r af @tormen opreoet 
SM I 3fen.' 
3iiJ»anD (et) n. f. 9}anb af fmeltec 

3iiJ. 

I) 3i^^intcr (en) n. C Cn ©inter, naar 
bet fri^fer ftjrrft 00 I^nge. 

3t^ (en) n. f. [J>ette Crb« Oprlnbelfe er 
ubij. S>et ^r intet whtti ^pben tiifd^OeJ 
^^^ 3i^f glacies. Ubi berS Sltpmolosie 
fan bet flrflt(?e ^lo-^^^i lumbus og *i;z'>^vj 
coxcndix, fomme t 'TSetragtning. Snbnu 
n^ermere er \>tt bei (eflo^gtet meD ^tt neber; 
fac^f. etf<$^ |!amme(ig.]- AalbeS ben ne; 
ber({e S>eel af ^en(ie(l^t0 ^u^ ooer "^sxit 
bener.. .Regie pubis. (5)?ot^») 
J^eraf ()at)e falgenbe fammenfatte Orb be*' 
red Oprinbelfe: 
a) 3i*t>^ttf C (en) n. f. gorO0inin9en ober 

fBlnfelen ^oSSKenneffet. Mons veneris. 

(ifl?otf>.) 

b) 3t^twn (et) n. f. |[Germ. gi^bein; 

S>axon, 3^t^^^l^J 'KQ]g.Ifchbep.v; Angl. 

Ice-bone , Ich-bone. v. Junii Etymo- 

log. ed. Lye.] 

1. ^etpber i Slfmtnbengr^eb ben neberfie 

, SDeel af ©orene« jl'r\^b8fnoffeI etter 

JBeffen, og BefFaaer af jarmtenet, 

(os ischii) og ©famSeifet {os pubis.) 

a. 3 ©otrbeleS^eb Btfxxwitwii aVitxit 

3i^9nm, adj. ^albeibfttrfom^Iiw 
feU;aoret begiynber at boye pao. Pubc- 

a' ^ d) 3ieir 52 ^t 3f pad 3id6anfen; SBIufel^aan (^oc^.) 
©ee ^iJlan, juba. 
c) Si^trug (et) n. f. Xalhti I Sltidtomlf It 
ben J^uul^eD, fom banned af ^tjbenn^ 
I^Dori iSIitren; 9}!obercn oa Snbecarnten 

f) 3i^iocene (ew) n. C ©ee famme fom 

^ilDetcn/ Clitoris. (5Kor^.) 
Sfajl (en) n. f. 93or0e0aavb eOct ®tue^nu«. 

(gangebef.) 
3f ^Otn (et) n. f. [Germ, ©.^^om.] @oa; 

lebed falbed i Slorge et ^sern* 6tr0mS 

6«nbm* SBeffr. @ee SfiCrn. (Sciurus 

vulgaris Linn.) 
3f^Dtndniinp«/ n. f. & noxft ^lantenobn. 

Eqvifetum arvcnfe. J£)ebber 09 ^foH* 

SRotte- SJlatf ^cjle^ale. (iSifcorjj.) 

3ffe/ adv* [IsU ^igi y* ^^hi; Svcc. iV*^; 
Germ. ni(^t; Gr. oJic v. ovKii Lat, non. 
gorbum 6let> bet flPrebet ic^e^ icfC/ pffi/ 
ttffof/ ecfu^ 9£f fi Oft aff iwtte onf«re« 
iOvbb. %. I* p.. 41 fom pbfolete Stbbirbier 
tneb J^enbit«nin0 ril iff e. $5ed«e ere flam/ 
mel MdlanbfTe Orb; btt farfie urigttden 
ffrebet for ef fu SSf f it>«ttc ^ reftere erfr- 
DStta 0: nihil rerum, a(be(e< tntec^ Isl. 
a^ecki, nihil) oflVflr//^ genit* pi. i;^//a^ 
aliqvid«] 

3« Cr bet <nii(»8tenbe$artifef^ fom <i(min^ 
beliflff f<ette« 6a0 tfter ©erbet efler ^izlttt 
fStxbtL 3efl fliar bettffe. "C>an ^or iffe 
fliort ttu 3efl reifer if fc- ^an er if f c 
fommen enbn«« 

2«. 95rii0e0 bet i &p9ti8maa\i ttaar man af 
SBeffeben^eb eOer J^BfliQ^tb, ligefom giber 
en t»\i ^bibl/ UoiS^eb eaer Ubefiemt^eb tiU 
fienbe« ^on bi iffe ^edere 6urbe labe 
ben @afl fare? 

3« S^et bxniti oi, itaar bet f«ttej forbeb: 

Det min&fle/ t)et titidefle tu ot forege lib; 

iri;ffet, ofl 6em«rfer ba: <i(bele£ intet^ 
(let intet, ^eg fliber tffc tet minDflc 
(afbeied intei) bort af mine diettlg^eber. 
iSeb !&rufl<n af benne '^artifel maa man 
^el M0te Its for^ At beit iffe «e^ en fici ConflrttctloitV enten (fal forfebe (« im^t 
big^eber, eOer enbofl fltere gj^eningen ciC 
bit mobfatte af ^bab man bilbe (tge* &aaf 
Iebe« f. €jr. iobed iffe at fpare nogen 
Umafle, er tbetpbigt. Si^erebei: r)bab biC 
bu flibe til btn dofitct ? iffe btt minbfif/ 
fom fan bemo^rfe: |efl bil iffe flibe bee 
minbfle, <Ber b«re ben rinjefle blanbe.Sfi 
berne, 09: jefl flioer (let intet bertif. 

4* Set er en urifltifl ©rug, uben Ibtbl foranj 
lebiflet af ben tobflfe JaleSrug, og iffe paaf 
ijgtet af mange t baglig Zalt, ja ehbog af 
©fribenter, at fammenfeie ^art. iffC/ meb 
etSBerbum^ ber ^ar gjegationen i fin 95ei 
mcerfelfe felt)* ©aafebed er btt urigtige 
at f!ge; forebpgge at noget iffe (Taf 
(fee, i ©lebet for: at noflet (Tal (Tee. 
govbpbe iffe atbegrabe be Dabe, for: for; 
6obe at begrabe k» S<>i^f)inbre een t, iffe 
at qigxt fin »l5ligt; btv ^>ebbe: f. e^n i at 
flt0re «♦ ©en fomme geil inbUber meb 
ingcn og intet gorbpbe at ingcu maa 
fa(le ©farn paa Qiabtn, for: forbpbe at 
fafle 2c. Sorebpgge at iijgeu af be anorbi 
Hebe ©fiffe obertrirbei, for: at noflen af 
be :(• 

5^ 3ffe Bruges, tfcer i bagfifl Sale, i gor.' 
6tnbelfe meb en (lor Sllo^gbe anbre Orb, 
fom iffe aUe funne aufBxti i en Drbbog. 
Hi Sjtempel funne felflenbe, fom be xaxxt 

feliflfle, anUxtS: 

a) 3ffc aIDele«. gR«rfetig er ben J5or/ 
ftiti, fom ber er imeflem alDefe^/ naar 
iffe (laatx for beb Orbet, og naar btt 
flaaer ba^ efier« 3f f e cAtiM btxnctxt 
fer : iffe ganbile, iffe fulbfomment, faa; 
lebed at man bel fan famtbffe eUer am 
tage noget af bet om^K^nblebe, uben at 
man er enifl i alt« S>eri er jeg iffe aU 
tiki enifl meb ^am. IRegninflen er 

itUalMii Yifltifl. ^eit ofbeUd iffe 

for0fler ben ben^fltenbel&emcerfelfe, 09 
ietpber: paa tngen 19}aabe ; (let iffe, 
ingenlunbe^ S)et giar ^eg afDeU^ iffe :c 
i ^borban tet ertb ^aaer^ faa «ior jeg Se M 'fffe. ^M tx atbiki ifh epfage 

(if t)ttff'$otr<ttunger» 

b) 3Efe aUcne, adv* eee Slllenc 3Io, 3. 

c) 5f ?e aUcne^e , ^h famme. 

d) 3f fc anDerUted/ adv. 3tfe paa ottj 

^en ^laaDt. s:)et fan if !e ant)er(et)c$ 
t>«r<. 4>an 6ar (tj.(ib, if Ee anDerlcDc^/ 

end om ^att (FuI5e ^abe roifiet £ioet* 

c) 3ffe anftet! ©<e 21u&et f* «. 

() ^Ht te^mect/ adv. gffe m«re ben 
for. 3e9 rroer ^am berfor if f e Se^meer. 

g) 3ffe De^minDre/ adv. ©ejiwfitet, 

afligcDfl. ^an fooe garen for 0ine ; 

i!fe t)CiSmtnt)re ooDebe f>att bos berpaa. 

h) 3ffcDet? brnflfS fp0rij«maal«bn« for 

3ffe. 

1) 3f f e D^t Httcfle , mtnbj!e , tlitfle |!e. 

ilit>tU6 infer, (let intei* 
k) 3ff^ t^^9? 6nifle« fp0rfl8maaMt)il8^ 

naar man f)a\>bt formobet nogtr. 
1) 3ffe tnXi^a, adv. DeSnnoter, cUiiV 

ttl ^an beb faa meflcr, oQiesbiibe 

iffe enDDa (dee bet. ©et er iffe 

enl)6a faa gait. 3f f e fan ^er, uben at 

foranbre fbttnij^tUHiti, forttei faabel for 

im ffter euDDcu 

^) 3ffc enDnU/ adv. 3^fc til benne 

Sib ; iffe ^tbinbril ; ftrugej faabel em 

Itn no^rbxrenbe fom tilfommenbe Zi^. 

J£)an er iffe cntnu fo^nmen. . SDet er 

iffe jenDnil 5ib at iaat ber()fn. 

"-> 3ffe engang, bruoe* ut> g^enojbnelfe 

<f tbenbe Ba^tnimtt i So(6tnbeI(e meb 

<nD pge eOer (angt ttlin&rC/ noar ben 

fbjie (ent) fige , langt mint)re) napflteaj 

Daa etrnnb af aeben f^rfle (iffe engang) 
tnrbe ^be bopret befropftet, f0renb ben 
fbjfe fnnbe b«re fanb. Ji>an bar iffe 

tngang opfiaaen, langt minDre paa; 
fi«bt. ^an f ienber iffe enflang 9?ofl« 
f^iHt, enb figeat ^an ^Tiilbe funne l«fe« 

^^ 3ffeflietne/ adv. 

X. fRB^x^, iffe dObbtHid- 2f<« fi^^' ^^t 

iffe gierne. 3^9 feer ttt iffe <jtcrn«. 

a, @ielben ; fom tffe ffeer ofte. 93ru/ 
ttt meb uDen efter (19* -^an Umt 3f 53 wet iffe gietnc offene. 2)ee ffeer 

iffe gtetneiuDen Siarfag., j^an er 
iffe gierne ^iemme paa ben^fb, uben 
f>an er fofl. 

p) Sffe I)ellcr/ Conj. ©ee .g)eUet. 

q) 3ff e Ut>tf adv. 3ffe paa nogeti (lee 

9}?aabf. 

r) 3f f e fange 0: fort ; om fort Si». JDet 
oarer iffe (cenge^ faa fommer ^an. 

s) 3ff«i^ttefig5: oanffelfg; mebJBcfOtfn 

itg^eb. SDet bti iffe lettelig jTetr JDet 

laber ft0 iffe lettelig aiBxt. 
t) 3ff e meget 3: libet. 
u) 3ffemere/ adv. ©eemeet. 

sv 3ffe oftere; iffe tiere. iOn (feer 

iffe mere* 

a. fitgefaa meget fom. 3eg elffer iffe 
mere ben ene^ enb btn anben, 
v) ^thmintfttf ady. 

I* S&ru9e« lUat beffribe et oifT tHntaf^ 
fom ber intet fan ta^ti fra , men oel 
lorsseA tiL SDer fan iffe min&re 
enb 3 ^erfoner Oitre om at iofte benne 
©ceen» 

a. ?igefaa meget fom. 3eg elffer iffe 
min&re nun ©on^ enb mtn 2>atrer* 

3* ^iifienbegiber btt en forMtnbe (£f; 
tertrof^ fom IctgitS paa ben eftcn 
felgenbe ©fftntng. J^an $oiber iffe 
min&re enb 3 Sienere. S)€r oar iffe 
minDre enb fem 9)7ennefFer om at 
bisre ^am. 3^^^ min&re enb ftonse/ 
f roiien oar SD^aalet for ^ani SSrgier/ 
rifl^eb. 
3c) 3f fe nctVf 0: fanflt fra. ^fh nctv faa 

90b, faa flor^ faa mt^tt. £)et bvix^tt 09^ 
ttaar man oil beffrioe en oiS SifflauO af 
SRum eaer Zib. ^2hpaa en mu ii«r- 
Sffepaa en Ome, SBaoneb, et 8iar mx. 

y) 3ff f e itogen 3 : i«9en- 

^) 3^feni)gen2iDo:aIbri9; ingenflnbe. 

x) ^ffenof/ 6rttge< oeb en (Eflipft* for: 
ber oar iffe nof^ foruben^ et attaU om. 
J3ffc nof.at je9 9ao f;am gebe, ogfaa 
Xl^eber mMttt jeg eioe ^aui. ^ffe 

nof 04 ;i^ nof dt (>an t)ar utaCnemmtHo ,. nienf;att 
tor fiibofl u^Bflij. 

o) Sefc om. 

I* ^Bniged bee, naar man forttbfoefcer 
tiog^t^ OS 6enia^rfer: omenb; lob 
txrre ot; enbog ibet 2tlf«lbe. ^^^ 
om je9 fitnbt tinbe noE foa meget^ 
Oilbe jeg K« 

2. Slaor ntdu mobftger noget fom ufottbr* 

Set er iffe om, o: er olbejejufonbr. 

aa) 3f!em, o:,neppe, iffe tilfulbe, iffe 

ttieflet, iffe lange. J^aii er ifPc rct Del j 

(Iffe fulbfcmmen). ^aii. tofler (ig bet 

iffe ret nar (iffe meeet). 
bb) 3ffe ringete/ brumes l famine S5e; 

wflftfelfer fom iffe miiiDte. 
' cc) 3ff^ fcici? Srugejg fp^rflSmaaWbli*, 

0% ftjarer til Lat, annon? nonne? 
' ©onej btfl iffe jaa? o: fone* bu an; 

DerlebeJ? Ogfaa bvnc^zi t>n til at mob; 

flje* Spet er iffe fafl/ nemlij fom 

Sipdtet gaaer, fom man ftaer. 3t. poa 

en abbarenbe ^aabe: iffe faa l^afitg, 

iffe faa «iifa?rbifl» 

dd) 3f fe fan&.f. Srujetf fpergimaalf DiW 
08 eOiptil? for: er t>u iffe fanbt? gffe 
fan&t, SDe folfler bog meb o8? ^ffe 
fauDt, (;an er ntaalelig? 

ce) 3ffe uDen o: meb. SDet bar iffe 
tlben ^anfTelis^ebo: bet bar uanfYeligt. 
@. if fun. 

ff; 3ff e ml 

' I. 9!eppe, iffe lettelis, banfFeligen. 

©et labcr fig iffe t)Cl fliore. ^eg 

^ar iffe \)Cl 5ib bertiL 

ii. 3lbe, Pet; bet bar iffe Mf «iort 

af ^am. 

3f f Ull/ adv. [©ammenbraget I ©tebet for iffe 

uDen. 3 ba0Q 5ale ^oveS i bet« ©reb 

fun, iffun* 00 fung; i ©frift bruaes 

ofte i ©tebet for iffuu b^t forfortebe fun. 
See famme]. 3ntet onbet twb; intet unb; 
tagen ttttt; iffe flere eder mere enb; atttf 
tiefle» SDn 6e^0ber if fun at 6ebe ^am ber^ 
om, faa ffeer btu J^an f^ntei/at if fun 
berte manglebe i f^ani J!pffe. Siit taxz 

' iff un faa ^t>lt i Sixtm S)ertil f>^9\>z8 if fun betMbeberaf: _ 

ftiar bu, l;aH fan. **■ 

3f (ccDer, V. a. f (ccDeC i. [af i pra?p. 03 f ( 
Oct.] Sforer et ^lojbemon. SPrugeS m^ 
i praet. part, og mobf«tte« off {CC&er* 5 
(>nn bar if Icst)t fin ©crgebragt. 9Jaar f) 
iflo^Ded fin 93rnbeflab«. 

3f(«t)ning etter 3f(a:t)etfe (en) n. C ^v 
ge« unbertiben i iS>ubtt for ^aaffOJ&nu 
^^wbti 3f f^&ning tog long 2ib bort. 

3f(<mmer/ ffemmcri, v. a. ^lemmer 

eUer fammen; tiUuffer* £)oren bleb ifkl 
for 9?<rfen af beuu 

3f napper / v. a. [af prxp. i og f nappe 

^^cefur et ^l^rbemon fammen t»eb {)telp 

Snapper. Stolen oar if nappet fra et>i 

til ncberf!. 
Sfnuget/ V. a. Bruges egcnflig om bU 

^tng, fom bringeS t noget bcb at fnuge. 
Sfn^ttet/ V. a-ifnpttcr i; Ia?nfer efler bin\ 

noget fammen i ()inauben. £>er faae m 

fonflige ^tng mtb ifnptte&e ^igurer. 
Sfoget/ V. a. fogev i. ^oger fammen el 

tidigemeb noget. 

3fon^^9\otoe. ©ee 3f()ocn5rumpe. 

^fonfop (en) n. f. 9?ot(! TSiam pa 
®bamp« Agaricus integer^ Fl. D. i 

. J&ebber og: 3«*>»^f<>P- *£)^^f ^^^ 
(SSiborg). 

3f orn (et) n. f. ©ee 3f ^ocn. 

3f orng(a\) (et) n. f/ , (SRorf?.) €r 
afVau. @fa?g'^Ca\)- (SibortO* 
barbatus Linn. 

^ftoset/ ^» a. 3 ©amanbtffproget 

mefomiI)a9er, i^ugger. (?Bbe 

3fte (en) n. f. ^nbbolbeorm. © 

fom Sgle og 3»gte tSio. 2.. ©ec; 
31 (en) n. f. ©aalebc^ |lrebe8 f 

man ei fom nn bni^tt bob6eit; 

ligcfom og I b^t ©ben|Te 31/ 

i ()0i5 ettb rtu ffrioeS 3^^- 

31^99^^/ ''^- ^* ^^^- ®^^J0^ini: 
^eifercng 9)iagt funbe ei r 
0: anfeee. 9J. 3. €oIbina« 

3(D/ adj. neutr. iit)t eller il 
ilbtCV^ Moefogoth. ubils. 3t 3C 55 Angl. evil {. ill. Isl. iV/r. Svcc. ill C 
tiler, malus.] @ee jfDc. 93ruge4 nu |ieli 
fcen, 09 bfittirtfer: 

1, Opbra^r til SSreDe; forbiffvet; .fovtfrnet. 
S)?rubDt)cr 6Ict> ^ati fact i(D/ At fyan {1o0 
^atn i Sinllgtet. 

3. 60m ^ar et mcget drrige og fif !8rebf 
mt^tt ()a{{ts opbrast @tnb^ iiiflnbet. J^tt 
Jnifle* ine|! i(^ter 09 unbtrtibcit ilDflP. 
©et er en ilDjF Cloinb* (?J}?otr).) SDet er 
cnbt at ^nDe meb ill)tre (ilDlFe) §off at bo 

jiiBe. 3(t) ^unD. I^av 5tc i g^ajfen. 

f|)«bet ©r)t)« Orbfprofl ^ag. loo, d: Sn 
6lag^brober borrer gterne ^c^xU of fine 

3. Sit i>et forbnm ogfaa f^av f)Cii>t Otbtti opt 
rinDeltge 9^etii(trfelfe: onb; ffabeits; feed 
flf;bet efluiIeDrbfproj: Dev jfal i(^t imol) 
i(Dt/ I)Dlffet nu Webber, DiT jFal I)C!aVl)t 
JmoD ^ctartit^ eoer: mcD onDtfFalonDt 

fotbWCg. SDet er j(Dt nt flbOe imellem 
to 3lbe; 0: bee ei* onbt at bo^re i bobbelt 
gare. $. @. Crbfpr. p. loo, SDet er ^ani 
ilDt (flabelifit) ib. ^onflen niiStprfte ^on 
t^tir faa ilO (onbO @r0nlnnb|?e Chronica* 
3 JRcrge ftge« ofl : ct ()aue t{t)t (o: Dnbt, 
@nierte) t ^ouen. JC)eraf fomme fBloen; 
be Orb: 

3(&fang (eO n. f. [afiie, malus, 03 
Isl. Fang J quod qiiis capir.] gfg^lagg 
•C)e(lefi)0e, fom micjrigen troeS at fomme 
af giebev clitt @farn, fom be «be ifffl 
meb goberet* OWot^O 

b) 3ft)faur, adj. obfol. [9If«&, malus 
eg faur.] ^Ofilie, fipg/ t>anj?obt. 

c) 3il)faiir^C& (en) n* f. Jg)it«lifi^eb. 
COTotb.) 

d) 3lt)fu«/ adj. obfol. [Isl. illfuff , ma- 
lignus.] @ont er oltib »iai3 og firtbtg 
at sure Sortr«b ; oRbfTabifuIb. (^ot| ) 

Sli^fpnftig / adj. bbfoL ©cm brnger 
fin ^or^anb til at. giare oin>t* [^Itfho 
ttben 3:t>it)l of ^rt&cr.] (Wotf^.) 

f ) 3(l)9ietD6D9r. St nor(I JRocn paa g5t0r> 
nen* , Urfus. MvUer Prodr^Zook^p. 3. g) 3f&9i«nin9 Cen) n. C obfol. [IsU 
illginrd, facinus]* W?iSfliernirtfl, onb, 
flem ^anMing. (3Rot(;.) 

h) Slftgievninggmanft eiur ^(^cjicr^^ 

manD (en) lU f. ffllWbo^ber, onbt, flemt 
(ffiennepfe; (3)?ot(>,) 9Jar ben ooprffe 
©fot)rober og SfDgtemtngtfmanD, 
(Cfonfen* ©norro pdg. 267.) 

3ft)fIogf adj» obfoL ©om er ublofrt 
paa @fteIm«f!offer. (^otf).) 

k) SlDraaDe, adj. obfol. [of Isl ilir (ma- 
lus) 09 rdd, confilium]. ©om l»i$ 
ger onbe 9iaab op ; et Silnat^n til ben 
befienbte jtong 2fngialb i ©berrtg* 
(TOot^.) 

1) 3f&jl?, adj. og 3l&i!^e&, n. C Cnb 09 
Onbf!ab; ere gangne af ^rng* (©« 
&xbt 53.) 

m) 3{&frvenDt3/ adj. obfoL ©om brage« 
nub et fogeligt, ufunbt ?egeme* (9J?otl^.) 

n) 3l&flant) (en) n. f. obfoL ©let J^xU 
breb^ (SRot^O 

o) 3{DtaaIig/ adj. obf. ©om iffe fan* 

toale onbt (male paticns.) (SDlpt^O 
p) SfDtoiHfg, adj. ^oi« Siflle er onb, 
(malcvolus.) $auf. ^ofl. ©ommerb. fol. 
169. (?angebefO 
3{& (en) n. f. Plur. er ffefben, 09 btt er utifl 

om bet b0r f^ebbe 3[fb ^K<^ 3l&e. ' [AngU 
Sax. jEl/ed, Isl. Elldr, Sv. £/(/, Lar^ 

//j«/V. S3?aajlee af Alcm, etteny Graece 

etid-etPy urerc. €(D> eDer fom bet og jiri/ 

te« 3[ID^/ forefommer f gamle fooe.} 

X. Setpber btn SSirfning/ fom frembrfnge< 
beb^orbvicnbtngen, og fom ttlftenbegjoer (ig 
t^cb fi;8 og gjarm'e. 5lt jiaae 3ft) o: i^eb 
©fag af et ©tpffe ©taal pna giinte(?een, 
at fremloffe 3lbgnifler. Sonberet bil tffe 
fatte 3lt)«n. at t«nbe 3ID op. 3lDtn 
gtf ub af fig felo. 9It giore 3(t> paa ©for^ 
F fienen, i STaffelobnen. $lt ftbbe og barme 
fig t)eb ^\Un, f«fe I enJBog beb3l6oi. 

2. Slbfbranb; uipffelig 3Ib«oaabe. ©er er 
3(& M i S&pen, I ©aarben. SDer bleb 
Intet rebbet fra ^lUtl. 2Mting blet) forf«i 

wt of 3iO^»^ ■ «t ffltttf 3it> ^>«« ^ •&"^^** 

3* XtiiU 56 31 31 3* ^riQiilb; @fub af a ^efbtfloffe eSet en 
S5uffe. 8U jiDe 3(& }fiCi<k gien&en. ©ene; 
ralett Dat oOeDegne tilfiebe, ()t)or ^I&^n bat 
(efriefl. S)et er en 6rat> @o(bar^ fom tffe 
fr^jgter for at g^ae i 3(Den. -C^ftu ^Ibt 
gienben t Siosgen/ (;borbeb benne fom i 
en bo65eIt 31&. 

4« 3 fidutltg gorflanb iniiti btt, naat man 
t>U betegne 6inbg(tbelfer 03 bemoerfer: 
.?)lbfi9&eb, JP)eftl9^eb. J£)an 6r«nber of 
kiccxiiifftH 3(t)* Sntei minbre enb min 
Urtberg^ing fnnbe ubfluffe ^anSSSrebefi^iD. 
^Mi &i(sl flammer af {UnbafltJ ^li). 

5. tfdelebeg bruge^ bet fi0uriig^ naar man 
bit beftribe er ^enneffed ubborteS ^anbie; 
maabe> og bemo^rfer: 9iaf!^eb, gbrig^eb^ 
Jg)ebe. SDenne gamie 9}?anb ^ar enbnu megeii 

* SlD f;o3 ftfl. Jg)an« Sine ere fulbe of ^It. 
6^ J^tt bruged og out ©eifl, 91onb, £iD i 

Sole eg (StiiL JE)and Sa(e bar fulb of 
3f& og Sd?rbig^eb. ^ani @tiil er bittlg 
og fnlb of 3(D. 
7* @tged bet og om alt bet, ber Ugner 3[(ben 

' i Ubfeenbe* ^imlen pob i een ^(D af hit; 
ttx 3iorb(p«« ©eraf: 3(t)fact>e^ SWofe* 
i(D «♦ J£)enbej Mnfigt bluflfebe fom en 3l&. 
8. ^iblen folber be f^orbamteg @rrofog9)ine 
^e(»cD^3(&, ben «t)ige 3(D. @aaer 
bore fro mig 3 gorbanbebe I ben ebfge^ID. 

' JDerej £)rm beer tffe, og bereS 3(0 ub; 

* JIuffe« iffe. «07attf)* XVIII. 8. 9. 
^-©'t Slntomi 3(&. €r en rieRorret ©bgj 

bom, fom Difer fig mtb ?i\»hf)tb i*C>uben, 
: .^toen, bro^nbenbe @merre, og meb %leg; 
. tier, fom gooe ober i S&ronb. 6oaiebed 
[ folbet efter ©t. 5Inton3 Orben, fom 3)obe 
Urban IL (lifrebe 1093, for ^^ fomme be 
. meb benne @i)gbom Sefcengte til {)telp. 
10* 3f ^?tneralogien folbed bet (i)feiibe ©fin, 
r)bormeb 3Sbel(7ene brosffe SpSjlvaalerne 
Sfb/ ogbe forjTiaflltgegorber, fom benne 
Slor^eb for 0iet bifer, Jaibe« ^anD. 
^runnic^d 9)2tnero(. p« 2%. §. 2x« 
X I « •C)erof ^obe^ o.g, ifcer i bagttgSale, mange 
"^alemaober og Crbfprog, j^borof fotf misr^ 
fe^ felgenbe; iDleD ,^V&eiOe i^MVC ttlflul 3(& af @taal 3: gtlb ogSIrbeibfom^ebtib; 

retter mcger. 2tt pujte SlC^^ ^P ^' ^^ 
giere een en^nu mere forbitrret. 3)i(in b€^ 

^e\)ec ei ctt bfcefe at) Den 3ID/ fom bvceiu 

Dcr Clf (ig fell? 0: ben fom gierne og uben 
Slnbred ^ilfJonbelfe ct0r en tinc^, be()cocr 
man ei or bribe bertil. 2(t efe jDHe i 
SfDen 3: at giere Cnbt bq?rre. S)er Ul* 

mer 3[(d' unbcr Sljlen (fee affe.) $(t 
gaae i 3(D 09 QJanD for eett a: at paas 

tage fcg be flarfle igefu^rligf^eber for een* 

^an jTper l)\>ivhi\ 3lD cllcv Q5cm& 01 

()an frpgter tngen ©ioi^S g«ire« ^r t)U 

fommen for at laane 31&? figes om een, 

ber bit gaae bort, flra^ eftet at f)an er 

fommen^ tg)\)o font toil l^a»e goDt af 
3l?)en, l^an maa 09 fotDrage Svegcn 

d: ben fom bil ()Obe bet ®Dbe, mao tdi^e bet 
Dnbe, fom fafger meb. 2tt ^a»C,3l& i 
IKumpen/ ftgeS i la\> Salebrug om Den, 
fom fan ingenffeb* bopre i JRo, (^olberc^S 

€omeebier.) ^r«nDt ^arn er bangc for 

3lDen d: Itt Onbe, mon Oar forfagf, Icerer 
een ot t)a?re forfigtig. ^an er Ccr l^elfl/ 

l^oor SiDen brceiiDer be&(l o: en()i><r to? 

ger bet bebfle, ^on fan faoe. S)WX ragcr 
3I& til fin ^age o: f)ber fogev fin gorbecL 

S(t fomme imellem to S^Dc o: at boere i 

gare poo begge ©iber, ellcr fro to £anter» 

^an er ret)Det fom en ^^SranD af 3lDen 

0: (>an er unbciaaen en 0ienfi)nlici gore, 

?D^an fan fn^De SiD af f)an« ^Iccfe 0: 

ban er faare Dreb- 2(t bccreSlD i fit §or* 
flcrDe :>: ot b^lbe poo b^t, man fon boDt 

©fabe of. ®cn^ Der fatteU 3lD/ leOct 
i 2li!cn, (fee 2i(Te.) !^u flPd i SlDen 
rage/ om Du toil Q3<nncr Mrme 0: gor 

en iBend ©fi)lb mao man ei nnbilooe fig 
. for en HUe Uleifigtieb. 3(& og ^UVit 

fammen tanDed fnart/ (i^je* tti ^iibborfei 

noor unge SRonbfolf og griteiititititiet ^at)e 
alt for megcn Seittg^eb , at ti«r€ i kmt 
rum meb bi»anben. ^er m( $r4e ti( 

SfDen , om Den jfal brcenDe o: ber b^f)9t 

pti Cpmuntrtdger, om en Siitg (7ai fvem; 

rocfc QJarm.Dig, meDwi^^Du fiDDer 

WD !S 


5T i flrend S^^ofT. ©oD 3f& gter ^lirtig 

Stof d: naar matt inret manQUv , frenimetf 

arbetixt. gt&ert ©nifl gjw ofte fTot 3I& 

en vrnge Slilebmng nfflebfommer ofre 3: flor Sortreb. 2tt tCMlDe Den 3l6^ ^ttor 

i^fD en anDen earme^^ H^i n<^<tt een ^ar 

lUnaden 09 en^ anben ^orbelen. 
13. ^(attbt be meb 3(D fammenfatteOrb fan 
if«r iiHrrfed: 
a) SlDaare (en) n. f. Scribe* paa J&orti; 

qofffiet S^lobaaren ttnber J^alett, farbt 
• ben iMbne* t Sf rapn&elfe« t ©vflbonime. 
^) SlD^dtig/ adj. SRrflrnbear; fom ^ar 

gioend €flenfFab efler Ubfeenbe. ' 
c) Sf&bagct^ adj. Jpfljt f giben. €n 

ilD&aget So^e 0: ®ft>tttta^t. (fangebO 
^) 3l0beffen (ei) n. f. 5talbe« ohninbe.- 

Hsfl ^prbcf ftn ; fee Orber, 
«) 3l&bejlanDtg / adj. .©om tmoblToaer 

2!iDen6 tOfrfntn^ uben ot orfltde o0 ob; 

fprebe (!<5 I Damj^e,. SBriinntcft* SBIne; 

rafoale ©• i. $. i. 
3lDbeflan&igl^eD (en) n. f. SDen €«en; 

(Fnb nr txrre ilb6t(!tinbtj. 

g) 3lt)feierg^ (et) n. f. 

I. €t iibfprtibenbe S^terg. 
1. Stflnrltfl: en (for fommenbonoer 
gj?«nflbe af 3lb. 
*^3 ^iBblcgn (en) n. f. ©er famme foni 

^ ^cDebfe^n. 

•> ^IDbuf (en) n. f. dt 9lebfrn6 af 3ern 

til ot fcette Deb eUert^lben, for ai birre 

noeer» 
3 3lBDamp (en) n. C JDamp , font ©p; 

jKfter af 3"J- 
') 3(&&et (en) n, f. ©ften for beb 3Ibi 

ftebK pan en c(>etnifT D&tr* 

) ^ID&rcige (en) n. C .«a(be« afmfnbex 

Kg|i ben fRH>cnCe JSrage. @er:Brage 

3io. 4. 3 guften (ee« tie jlore Slbtugj 
hr meb lonfle ubfTpbenbe @rraoter, font 
of gSonberne falbM 3(&Drnger. iop* 
% f. SR, ao 4)* p; 8'8» (•?)atntnKO* n) 3(t)&9tfe(fe (en) «. ft 3fteit* titbti 
belfe^ ©neb. patr. $^ilff. 6 S. p. 89. 

o) !3l&69rf er (en) n. f, €t «KenTtej?ey 
font borfer o(^ tilbeber 3(^en, fom en 
'®ubbom* 

p) 3fJt)ebroprt6fef etrer 3f&6tfan&fir (er) 

n. f. uUn pi* [«aibe« off Salting.] 
!5r«itbe nt at giare 3ltr meb; ^r<enbtti; 
air ^t>(ib man brn^^^er ril ar brcenbe. Oe; 
fonom. gj?a(|. V. p^, 50, Sir rifftaae een 

for nfjxhr giDeStcertDfeL ©eeSSranO* 
fcf. 
q) 3(&e6ranl) (en) n. C 

u 31b* 8lnr(enbefe i J5)nf^ off fS^finfm 
ger; 2?aabeilb; 3<b«i>aobe» ©et 
t^ar en ftot, flpfelifl SlDebrOttll* ^et 
i ©raben (ar b(erer to forfcerbelige 

3f(6ebran6e. 

2. Der famme fom QStOflttftf^ 5Bt<Clt* 
DettCClr. 3 ^^"ne €9tt er ber (lot 
3)?an«e» paa !3(De6ranl>* ^UiiWeie 
09 3lDebran& ere foflbare 5ftt« (er 
i 99oen. 'Sonber maae fjtbe bere< 
g5o«nfn0*rwBmer og l3(&«bt(Wrt). 
€(irff!. 3. Wtceft aire 64* 
r) !3lt)emmer, n,.f pi. •g)eeb, flfoenbe 

aiffe. ©ee ^mtntv, 
s) 3(Dfa& (er) n. C Webber alminbellffjl 

^prfab. ©ee Orben 

3^&f<l9^/ ^^J- o'''*^ [aRaaffee fnarere 
af i(i)/ malus, iracundusj £albc< 
ben fom fan (aflig blipe preb* OS2or(;> 

u) 3^1tirt>e (en.) n. £ €it r^gpiul garte^ 
foiiti Uffner 3t^«ii^ ttbfeenbe» 

v) 3t&for»et, adj. ©bm(ioren3lbfarbe» 

Webber og ^atl&gilttrv 
x) 3l^f<^f^f ^^h ®i>n» f^i^ tmobflaae 3^ 

ben<v fori^renbe jtraft^ fom er ftffer for 

3lb« €n iR)faf( ^oAMng* S^et er giovt 

afen U&faft 9Sarerie. 
y) 3il>fa(l^eD (en) o. C ©en JBeflPaffem 

(eb at i>«re ilbfaf(* 
z) 3(t)flamme (en) n, L ©en Sue, font 

opflaaer af 3I^en« S^orblofene faae ub 

. fom Sltfffoinraeir* ©ee 3[ft)«tae, 6» 3f mth Sxnb, fom t«nDeJ eg fo(Ic< paa 

fitnbtliit 6fi6e edcr 93ccfev. 
o) 3(bflol) (en) n. f. (tn ©tr0m of 

31b: 3flb(lr0m. 
*a) 3(DfIue (eti) m C dn fflrt af ?l»i)fl; 

Webber 09 fip^mpg. Culex pipicns Linn, 
tb) 3lt)fom (en) m C obf. «albe« ben 

^bibe aff e paa ©iBber- (93?or(^.) 
<c) 3{Dforf (en) n, C Sn (lor 3ern9<iifel, 

^t)ormeb man ra^er o)» i ^Ib, at ben 

fFal 6ra?nbe be£6ebre« 
dd) 3ll)fun!e (en) n^ f. gn gunfe eller 

@ni(i, fom fti^er op of en f{oc 3ib, eOev 

09 gloenbe Slager, fom ppbe of 3evn, 

noor bet fmebed* S>er jlet (!ore 3i(&^ 

funf er oter Oele $5pen. 
cc) SlDgang (en) n» f. 3lben« Oong, 

6er09/ Sietntng, Sort, tt^ et SKev t en 

Dbn , ^borifliennem ^lbv\ ^av fin Sort* 
ff) 3(Dgittet (et) n. f. 3ernflittci- i 

Sajonce;Obne, for ot befTprte ©ibnne 

tmob @tBb of btt inbfoflebe Sr^nbe. 
gg) Sl&glan&g (en) n. C @Ionb«, ©fin 

fom of 31b. S. 6. ©fr. 91* ©. 3 *• 

hh) 3l69lel)(en)n.f. «olbe« olminbelljft 

flet 6en ©leD. ©ee Drbet. 
ii) f>lt)9ni(l (en) n. f. $Det famme fom 

SlDfunfe. It. ©en minbfle ©eel of en 

bropnbbor QKoterie. ©er er iffe en ^Iti 

gnifl poo ©forfienen. 
kk) SiDgrube (en) n. f. [Ubtole« 09 ffrl; 

te6 of ^noftU SlDgnie- ©et ®rue.] 

1. 3lb(!ebet i en 6mebief€ffe elier QxntU 
teobn. (^ot^.) 

a. SPiffe fl(e0onbf)Pe Cflne : bet ©teb poo 
©forfienen, ^Por 3lben fo^soe J. (3nQ/ 
fle*< g{orbf{«a. 911m. CoroftO 

11) ^IDgrpDe (en) n, f. €t ©fofl« mtt 
Scrnflrpber meb aiobninger og Kift t, 
^bilfe ere fom bepopgeiigc €omfurfr; 09 
bxniti Hgefom biffe til at foge 09 ftege 
poo meb 35efpore(fe of 'I&r(rnbfc(« 

Jnniy SlDl^age (en) n. f. gn Sern^ogepao 
cii Ions ©ton9/ f<)m •Ouf^ ne^riPed mcft I i3i i 3(beSronb. 9I(minbe(t9fi i^vant)^ 
f>a9e. 

nn) 3lD^et)e (en) n, f. ^tn J^ibe, fom 
fonmter fro en 6r(»nbenbe ^Ib, ificr poa 
en €amtn eller ©forfieen. 
nn=) 3l&f>iu( (et) n. f. 3 §i)rperferier: 
et *S)tul, fom breier ftj runbt 09 ubfofier 
31b til oHe ©iber« 
00) 3(t)f)©i (en) n. f. [of 31b. 09 •O^t/ 
collis.] SBv«ae5 poetifF om be i ?0?orfec 
Ipfenbe S&Blger. ,,3 flpbenbe 3lD5we 
be rnUenbe gooe.^' ©fi66rub. ooerf. of 
06eit^. ©. XI 7. 
PP) SlD^UU^ (et) n. f. 

I. ^offen, ^Por 31^ ii^^^i PAO Slrnei 

fiebet. (<J)?ot(>.) 
a. 39?or9eetSrp99er«, eder bet J&iin*, 
^Por mon ^or 3(^flebet. €n Sorfiue, 
et S&r99S^i^^ eaer ^(^(^UU^ 09 ©tob 
pebob. 5op. 3- f« 'Si. 10 J£). p. 44. 
®t 3fIt)^UU5 ()bor mail brpgjer, 605 
9er oi io%tv, fornemmeli9 om ©om; 
nnren , iu t0rrer Soxn. ©tr0m< 
©anbm. SBelTr. p. 562. i ©. 
qq) 3lt)facje (en) n. f. Sn ©fottefoge. 

(33?otb.) ©ee bttu Orb. 
rr) 3lD!a«: (et) n. f. 

I. 9iae ©109^ ^^Efenfor, fom mon fo;' 
9er eder fieger i Peb 3(^en, ifcrr ^ots 
ter, $anber 09 ©rpber. Stit fi05e 
fine 3(&far ^08 ^ottemageren. 
a. gt 9{09tlfefar. .£)on fTol toge ec 
3(&far fulbt of ®l0ber k. 3 5i3Jofe S. 
XVI. 12. ©om 31^ 09 35irof ubi er 
3lt)fat. ©oroc^ €♦ 5,Q- V. 9. 
«^) 3lt>fa(|e (en) n. f. gt 9?ebflPo6 of 
3ern6liF meb £009, i $orm of en $offe^ 
f^pori man briuger 3'^ eUer @l0ber fra 
ft ©teb til et otibet i @oorbtn eder ^m 
fet ; ot @nificrne if f e fluUe flppe om oi 
jiare ©fobe. 
tt) 3(Dfa\)e (en) n. f. €n ©omlin9 «f 
3(bfnnfer; efier gjlafie of 3lb, fom flpper 
om i Suften i 3li>ebronb. ©er fl0i Hon 
SiDfawr i fnften, bo ©lottet br^bfe. 
uu) SlDfijle (en) n. f. €n «i|fe fplbt 
mtb Sxub, fom brn9e< til ©fi6«, for 

at fpr(rn9e si 31 i9 ot frr(»H0e en ®eel of ^afUt i hiittn, 
max gtentett ^at entree; $&i*anbfi(le* 
vv) 3l&f{cmme (en) n. f. «alt)e« of 

nogie en Slfttang. 

IX) 3r&f(o&e (en) n. C (fn «lobe, foin 

(eflaaer af Intter 3it^* 6oten trotj or 
tffre en 3fbf(ot)t 

77) 3l6f{ot) (en) n. f. SDee fctmnte fom 

«) Si&flump (en) nf* €n famler gj^aflfe 

af 3lb. 
««) 3[Ibfraft (en) n, C ifraff fom 31^ 

Den5. 5J. ©. ®fr. 9J. @. V. p. 339. 
66) 3l&franM (en) n. f. €« «rani)« nf 

Ses, 4><ilni 09 JE)aniP/ til at l^fe meb i 

Suften, unber onben ^inimel: talDt6 

fflfbtxinnften ^BegFranD^. 

taa) 3lt)Fll9le (en) n. C 

!• 3 gproerferier eHer ?oflilb er bet et 
6fafl«8lafetter, font/ Mat be fpringe 
itu, bonne ipfenbe jtn^^tcr i Snften. 
Sirttflertfierne ()Obe ogfoa forfTteaige 
6(ci9d 3^bfu9ier efler Skonbft^ier. 
3« €t 2nft;»p^cenonien, ber famleJ of 
6r(enb6are ^ateriev i £aften ^ ofl feet 
ub fom en ^u^ile «f 3Jb» 
bbb) 3(Df UV\> (en) n. f. (?n 3ernf nrb t 
en Con eHer poo et ^t)t , ^bort 3'&en 
lor^cjetJ. 951b* ©elj?* ©friut. 1801J1802. 
I J^. ©. 107. 
ccc) 3{&M (en) n. f. JBtuge* fu6fl«"' 
tibe for 3{&^&ti^<^nD/ Soobeilb, ©er er 
en f?or ^l&tog { ^fobenftobn. 
add) 3{t)fue (en) n. f. ®ee 3(t)«(ue. 
««) l3(Dmanng(en)n. f. (SmdiHemolinfl, 
efler $?olin9 poo ^orcenoin eg anbre 
UbfafleSegemer^ forbi be ponfogte gor; 
ter (r^nbe^ inb beri. $nnfeS 92* {>• 
3 2). 6. 44K 
fff) gflDmcrtf e (en) n. f. €teio8«Ufrub. 
£>ec. gjfoj. 3 85. p. 143- *'^^ 0IO9* i 
©arbeleg^eb f<ilbe8 SlDmoprfe/ mnli^ 
sen faa faibet, forbi intet er t>i|fere enb 
ot finbe bet \}%t9i, l^bor inon l)at lobet 
fare3(b ober, o0 brugt brootte Sanb, fj9r 
man rubber 09 btj^ber SK>irben 9f ttl Sfjer. ©et er ba fom ee ^(ttU ef^et 
3lben ; men ben ftrtter Bg og i gommel 

ai^er/' ©et f aibe« 09 ® eberam* 00 ©e6* 

fPogrOfd. (©tram 09 iffiilfO. Epilobi- 
um angiiftifolium. Fl. Dan* Tab, 289* 

ggg) !3f&tner/ n f. pi (efler fom ?angebef 
(friberber: Sf&mettC.) (Jmmer, gtoeni 
be aiffe. (vi.r brujcfigt i gierge.) 

hhh) 3f(&m«rcr fen) n. f. ©et famme 

fom 3(&motter, 

"0 Slbmortcr (en) n. f. €n gormar^ 
fer/ efler et SRebffob af gj?etal, (;boraf 
©ranater og ©tene fan jTpbe«» O^ot^O 

kick) SiDoffcr (et) n. f- €t Offer, fom 
6r(enbtk« beb 3^^* ®«^ ^ ®?ofe SB. 

XXIX. 18. 3 3)?» ©. vr. 10. 0. f. ©r. 

Ill) SlDorDning (en) n. f. §ororbnitig, 
fom'ongaoerStbebfanb. (Sangeb) (©em 
ne SorbanfTning of bet tt)b^i gefierjOrb; 
nung^ f)cix forbnm bcrret brugt, men er 
neppe rigtia.) 

mmm) 3lborm (en) nX Srnge* baabe 
om ben fia faibte ©t. ^an£;Crm (Lam- 
pyris noctiluca) fom Ipfer I 9R0rfet, og 
om ©oiamanberen , fom mene) loenge 
at fimne le»e nflabt i 3'^n. 

ftimm-) 3l&oton (en) n. f. dn ftcttt ^ebet 
Dbn. "Ofl be ffal fafle bem i 3(D* 

o\>ncn.„ gKatt^. 13. 42. 

nnn) 3l6pan&e(en) n. f. €n flor 3«tnpam 
be, ^bori ^abe« ubgifbebe $uf, foratgioe 
SJarmt i A^ambobtr 09 anbre ©teben 
(SWot^O ©ee g?i>erup'« bonffe ©fole^ip. 
p. 20. ^erpager'S Ripa?Cimbr. p. 201. 

000) 3(DpIa&e (en) n. f. ^albej meefl 
^p^plabe. ©ee bette Orb. 

PPP) 3flt)pO( <en) n. f. €n (for gBaffe af 
31b. !Bruge< iffe letteltgen iiben i a|Te; 
tif?e 00 anbre {Itge ©frifter. 

Sqq) 3lb|)Mte (en) n. f. €t @lafl« 3Ib^ 
far meb @l0ber i, fom brugej fornemt 
metigen of gruentimmer til at fcette un; 
ber ^l{ebernf, for at barme« 

rrr) 3f6pte\)e, (en) n. f. ©et famme 
fom Qfernb^rD. ac nnberfafle fig en 31^ 

1 pme. M* ^nc^* S^bi^ifl* 2 Ubg. ®. 8. 

sss) €Q S 3f «ss) Stbpuloa (er) n. t ^t^at^t <if 

^ax ben €0enfFa6, at btt munbex fig 
felt) i 2«ften (Pyrophorus.} SibHbg. ^9 
!Bt6or9< 92a(nrf9iit)igi^b €>. 144. 

g3toft6'(d0 tti ac ilefe 3lbtn ^p mb i 
en Ot>n tUtx Qmtbit^ 4Utx txia en 
©fotffeen. 
«uu) ^IDtage (en) n. t €r et iReb|lo6/ 
(^Dormeb 3^btn xibta^ti 4if iSageroonen; 
itoar i&aBntnflen ftal i^egpnte* ^ee 

'wv) ^IDtegn (en) n. H €tt Utean 'Of 
3ib, teeU Den / font man forbum troebe 
at D#re4iatttrKg, beeld font paa ot)fT((; 
Itge QRaober fumbrtngetf oeb ^onfl. 

3ua) 3ibajl <en) n* £ gn IRi(?, font f>xnr 
^ti i ^blieber , ^Dor itx bxcutbti ;%ul 
o6 3:0rD. @ee SKifl* 
^yy) 3lt)»&^ adj. ©om i SRab^eb Ifjf 
net 2flben ; MbfarDet eOer XBb af 4U)/ 1 
feenbe font 3(b. 4>eie «£)immelen Dar 
U&r«D. jDec 3)of S 4bint ere itDMi)e i 
QRarfet* ^nbe< •Ooar er t(i>cet>t 

paa en iBI<efeb(e(8» S. @« Gfr. Si^ 6. 

5 SB. p. a4i» 
:«ae«) 3lWfate (e») ti- "f- 5Den §are en 

^ibeiranb eOer 9)a(i&etlb mebferer. filt 

rebbe et J£)uu« fra 3lDif<W<. 
«66) 3it)finl>et/ 'adj. See iiljjin&et eaer 

ilDefitiDet. 

*) 3lDf««)i9^D (en) n. C ®ee Silfin* 

jS) 3l&ffaar (et) n. f. qSottelfaar, fomj 
man yaa Sanbet britger til at 4aane ^Ib 
iibU (ganaebO' 

'>) 3lt)flEat)i(en)n.:f. iBranblTabt? «faj 
De foai 3lben til^eitx^ <San0ibO « 

J) 3lDifee<ttt) n, f. €t «fffe«rebflFd6 tui 
at borrt (Sleber i^a* (9}2ot^.) 

^) SlDjfierm UtO n-^- €« ©Kerw, aU 
minbflijfl af aiif, font f«ttf« for 3lben, 
at 4)ebeK iffe^ffal fodbe lideyoa^eOer for^ 


3it)flPo»I (in) n. f. ©et fdmute fom 
3f&ffuffe. 

3lt)t^uD (et) n. f. ^ib, btx flfober 4)g 
farer frem igtennem Juften. '•'I^^t flfeer 
unbertiben, at man S^nti Itgefbm 92opb; 
Ipfet f!4fb <lore ©ni|ler fra (tg , fom af 
et 3ern, ber fmebe^; naar Ut <r nplig 
laflet af ^Ibflebet ; i^er fee ti ^rfagen 
^Dorfor De ©amle f>ar flioet iJIorblDfct 
IRaonaf3lbf«9ler, 31bfunflec, SlDjFlti), 
(Ipwnbe gafler jc." gj. @. ©f. 8 2). 

•^) 3l&We (en) n. f. €t IRebfTab af 
2fern^ fom bruge^ if(er i 0i>ne ^9 paa 
3Ib|ieber, til at ffuffe-giben fammen^ 
eUer (age 91f7en vtb mtb 0. f. i>* 

3ft^ifUd9*^ (en) n. f. [af Isl. 5»fi^^/i 
(vSfpflge) eUer Ski/gej font feer Uuiflt 
Aotte.] (EtSuftfpn, fom fee« baabt 
f)Bitoi i(^bt i iiifttn, 09 ligiter en 3lb. 
€t 3lbmeteor. (iBJot^O 

^) 3'^f9/adj. aSanflefor 3Ib. (ganjeb.) 
<£» ilD|fi) Spift 0: fom iffe er afrettet til 
at raale (SFub« 

A) 3(5>if 9« (en) n. f. 2n Sr«art fra be 
moluUi|{e 4i&er 4)9 nogle anbre ofiinbifFe 
Sgne; ben mob^aaer ^Iben ufo^bMniig 
I«n9e. (StiliigoBunius, Lina.) (8iafn.) 

/^) 3IWIW (en) n. f. (Sruge* meefl i PI.) 
(£u Sue fom opfommer af en brcenbenoe 
^aer ^lufetrbe ^Ib. ;gore«renbe 3^&d^ 

luet. au xe)bi em af 3lMiuerne. 

^an« fiJine Dare fom en 3(Wlue. ^d^. 
9la6. i.i4« 

3lWn*&(«n^»- r. 3>en; 3J0b, fo9t 
3nb699derne i en ^ eUer S^lfene i <t 
^uud itebe<4 Deb ^Ibe^ranb. 

D 3{&fi>^"fl>.r (^«) "f ^« iBranbfpanb, 
fom bxMtt i ^Ib^Daabe. (Sangeb.) 

«) ^lt^px6iU Ctn) u. t Satbii alminbei 

tiStt flet ^en ^ttfite^ font brugetf DeD 

3ib«oaabc 6eeX>TDet« (9}!ot^ ffciber 

3{&ft»ite.) 

*) 3l&fpcut>^i><^ ^^J- ®*«^* ^«' <>» <it^ 

btt, fomaibftmiber^Uer Mfafler ^D^ men 
iDoj4ari4m4tl&ieri; ^om iU Difie £iber 

fajler 3t sr 4i {offer t^tb o|> pM tn Cprftbente 00 t>o(b; 
fom Si)^ao^e• ©ft (lore iii)fpntt)enJ?e 

3af«>n« ilt)ft>mDcnt>e 5i>re. €• 9tofe« 
£>f>erfarcteif« of Otttbtf ^eroib* 
f) 3lDfprut)ning (en) n. f. ©et, or no; 
set ubfprulxr 3ID. S»r<nt> SltfpruD^ 
ningen 6ee9nbte, (aaetf en tpf, fort ©amp 
• at o^^fiige af 93Urget. 

3l&|laal (et) n. f. ©ee SpvftaaL 

r) 3lD(tcD (et) n. f. ph Ql^cDcr. 

1. &forf{een, 9lrne, Sprfieb, et Gteb, 
^i>otr man gter 3lb. .^an f}ob Deb 
mttttti SlDtleD. © pr. €. 5o* 1 • 1 3 . 

2. ©a en^oer ioftbbcitbe ^gamiite aUirinr 
teliften ^ar fit fff cf7t(te ^Ibifeb , btwf 
tti btt 09 til at betDbe en ^^i^ili^* 
^er i iSoen ere ianfit flere ^IDfleDcr, 
enb ^ufe 09 @}aarbe. 

O SiDffecn (en) n. f. ©ee .'Jpvfleen. 

f) 3lD)lCttUttev (en) n. f. Ht fTxtbflAp, 
foQi anuenbe j i dia^oune. /^©emie ©teen 
anfaae ^an tienlig til 3(&,|lenimer i 
9J^Qr«oone/' .2op^ ^. f. 9J. 25 ^opfte 
©. n^ 
Jt) 3lt)flOtte (en) n. f. €n etBttt .af 
3ID etter fom Ufliier 3lb. SSrugeiJ I J5i; 
belcn, ()&or 3e()o»a gif fur^^taeW 950rn, 
^miRdtten fam en ^IDfllrtte. i !D?ofe 
^. 13. 21. 

4) 3(&flr<Wfe (en) n. f. .€tt ©traalf; el; 
let bea ®lanb«, fotn 91b ih>^ fr« ttfl. 
6aalebe« fl«e« 09 gpnittfltaafe, 89^^ 

^) SlDfhaaUt/ adj. gSirufleJ meeftppettflf , 
naar man oil 6e|frii>e noget af en ual; 
minbelifl @lanbi. {)ef0ene< ti&flTacu 
(eDe -O^beber* 

xm) ^ibfttibttf adj. ©inn Oar t&tantgule 
6trtNf. 3lDfh:i&(t ©laitse. ©tietf; 
;9%ber ®. i63» 

j3/3) ^lt>itpi effer 3(D«69« (et) n.f. dbC 
©eroeb for(Iaae< bet ^aal^ fom i gamle 
©age ancornbtt^ mibt paa -@iuibet for M 
Darme ©luen., ()Ooraf .DUgen . gif ub 
af et ^ttl ^Derji 09 mtbt paa Za^tt^ 00 ^Dorlgtettttem alt bet 2t)i fom^ fom^at t 
J>ufeiU/ efterbi ber ingeu anbu ^inbtrer 
t)ar. ,,©e br^f 4W oeb ^tD^tl)?.'^ aj* 
©. ©f- 9 ©• p. 127, 

yy) 3l*5^MaDe (en)n.r. ffn 0bete(j(|enbe 
3lbebranb ; Saabeilb- gra 3IM^ 00 
93anb JDaabt frie p6 @ub1 

iJ) 3lDft>cel9 (et) n. C «albe« t ©tjter^ 
fproget €anoner^ ^erfere 00 anbre ©tpf ^ 
fer, font bruflej i itrJflen til at fTpbe 
meb. 

if) 3f&ft>0frm«t (en) n* C 5talbe« ofterjt 
flei f)tn @D<erm<r. €t ©lag* Siafetter- 

CD SiDNmp eOer 3(&fop (en) n. f. 
Boletus Igniarius. FL D. T. 95 3 ♦ 

See §9i:(b.amp. 
*y^) 3l&fj)anger/ adj. [af 31D 09 f»<9i* 

gerl] ©mn er fuljb af, fj&anger meb 3Ib. 
:3f(&ftoanftre .iorbe:nf3tper- ,^\t)fw\n^i 
gjierge. 

.-^5-) 3f Dtcing (en) n. f. pJ. 3[(t)t<rn9cr. €ir 
tang af ;3^Tny ^oormeb man tager noi 
itti 3lbem ^ewer 09 SfDflemm?. 

*0 3lt)t0i (et) n. .f. ©ee ^^prtoj. 

^O SlOtftnDe (en) n. f. 2J(eret0«be me* 
©paaner ^9 >&a(m , .fom anednbe J jtU 
"©Iftbeitegit. (9Rot^.) 

jwt*) Sietecfl (eii) n. f. ffn f>efcl9, broMibem 
be Sorff. "8lf 3n5terrfl ^ar Jeg litnge Dii; 
:Tet pla9et.cc ©tlenfc^l. norb. ©. ®. 39 j^ 

AA) 3ll>i>^f^W <«0 n* f. ©nbpanrt fom 
er^ e0n ^olbet for at bMeaf3lb« 9!x)9te 
anfee®den for at4)are.et3l6\>cefen. 

;/*iit) 3lt>t)ar1g/ adj. ©om lounge ^olbeif 
3^lb, 93. e. ©. noe©amI. i ©. p. 229^ 

yy) 3l&»iftt («") "• f- ^^ SRebflPab oif 
Sebre, banner fom en ubfolbet !Btfre^ 
ftpormeb man pn|{er ^(ben .op« .©te 

3lf)e/ adv. xompar^ DOtm. fuperl jxrrjt. 
[af ifl), malus. Svec. ilia; Isl Hit.} 
itlbtrpf fer bet URobfatte af gtfbt 09 .t>(t 

i.'^oa en onb 09 fPabelig 9)}aaoe. ©erojrb 
^anbler bu i(t}e imob big felP, »(itVU iniob 
bin ^one, og .t>a^rfl imob bine 83«rn. .9lt 
fare UO^ meb en^ SUig. 

d) 9)aa €^ 2(C 3C 2* ^aa tn onbffa6<fu(b og ^aarb ^aabe. 9(e 

IcenFe, tale i(t)e em een. Qlr fuare een^ til; 

fale eeit i(De. Sngen fan ^XXU be^anMe 

fine SBenber. 
3* ^aa en ulpffefia eUer u6«(bi9 ^aabe* S>et 

flic ^am meget i(De. -Oan font i(t)C affleb^ 

i(De af S^age. £)et t>ar i(De/ at ^an tffe 

foinf0r. Sit Dcrre i(&e faren. 
4* ^aa en ubeOageltg edet* ube(|Detn ^aabe« 

Setlugrer^ fuiager i(&e. 91t fibbe^ Itgge 

5. ^aa <n QRaabe^ ber iffe fi«ber gobt, paa 
en uristtg/ upajfcnbe os mcb ^onflen^ 9ie$; 
ier noDereenfletnnienbe ^aabe. J£>an gaaer 
meget U&e paa fine QJeen. <^an boirer fig 
i(De a^ bermeb. £)ct er hitter i(t)e an; 
bragte^ittigf^fber. 3)etJC>ntigeriiDe6i;gget. 

6» (|3aa en ugunfiig , uftoerlig i97aabe. Sag 
mig bet tffe i(De op* Jg)an er t(i)e anfire; 
t)en bod ^anS gorefatte. 9U t)(?re i(De til; 
freb« uteb noget. * 2)n (Talt iffe fee i(&C 
Vaa bin fattige 'prober. 5 SJ?ofe^» 15. 9, 

7« i)3aa en moral)! uauiloenbig/ ufomtneitg, 
upafl'enbe ^aabe. 3^et fdeber^ iaber me; 
get ilDe for utt^t 5)?ennef?er. 3lt fTiffe fig^ 
opfi^re fig tlbc blanbt golf* 

s/Uoen nogen 9!t)tte eOet gorbeeU S>en Sib, 
Uuiage er i(tie fpilv)t« 91(r ()Dab ber toflti 
paa ben S)reng er i(t)e anbenbr* ^cn 

Q5ret)< cr ilDe fpilDt/ fom (ngen (fetter om, 

0: naav ingen briber |Tg Oerom* Crbfprog^ 

9. .^eraf ^apeS og nogle SaUmaaber og Orb; 

(prog, fom: at fare iiDCf figef om fruat^ 

.fomm'iige Obinber, ber fabe i Uttbe. S(t 

l^re ilDe o: iafie«, baMrt. 2(t fee ilDe 

UD/ bemcerfer pel, at (;ape et (^ordligt og 
ubebageltgt Ubfeenbe, men bruged iforr til at 
Utr)l>t : at b^Pf tt fogeligt , foagelist Ub^ 

(ecn&e. Sit gie^re ^lUct/ eu^egpnftelfen 
til at sieve 3(&e. J5)en .UDe (Fai fare, 
maa oftc felv) ^>ieipe til jc - 

ic. fflloti) oprejner en Deel 5lbj. font ere fami 
iitenfatte af ilbe, OPilfebog ^cr iffe bar anr 
fore J, ba be e^^enttig ber betragred fom to 
fterffilte Orb, f^Pilfet og Srugen ^oSbe 
bebfie Sfribenter ftabftr^ler. @aatebej f» €?.: i(be atJfpurgt^ tlDe 6et99tet, if&e 

brcrnDt 2c. ©e Orb , fom fiinne ft)ne« 
at bnrbe nnbtogei ^erfra, finbe* ^oert paa 
fit @teb. £)et er albeled nrigtigt ot bruge 
ilbe fom et Slbjecttbnm, f. €jc. en i(l)e5Jane, 
ilDe m m. fl. 

3(De(en) n. C obf.[af f(Der/ accufo.] «Iage, 
l^efpcering, ^lagemaal; ifa?r fom manfom.' 
mer frem meb for ^tttert. ©ruged i be 
gamie gope, Ot>or bet og Webber Sl&jfe. 
ISSiotf). eangebef.) 

SlDebranD (en) n. f. ®ee 3I6, n. f. 

i^lDelugtenDe^ adj. pardc. eom ^ar en flem, 
ubebagelig {ngt. 

3lDer (en) m C gtlibet^attebpr, Mdftcla 
Putorius. Linn- ©en anretter ©fabe 
bl(i\m «£>0nfene. ^albe« og ^Uer os 
3lf at : @ee biffe Orb* 

SlDer, V. a. obfoh [af {(&, malus.] g0r 
rer ^lagemaal oper; anflager. 3t. for^ 
brerpeb Slettergang; f0rer ^rocedomelfer 
meb ; (i {;Dtife« gjemarfelfe tu ogfaa for? 
bum ^ar i)m 3(Di?Ct.) SDer f;ar ingeit 
ilDet berpaa i faa tnange 2lar. (?ange5efO 
^\>o pii ii^e @ub« Ubpalgte ? (i en gammet 
SDibel.'Oberforttelfe.) J£)eraf: uilDet 09 
uftcrrt, igamle®repe. 

3(Der/ V. n. & a, [af ^fb, Ignis. Isl. ellota, 
ignem accendere, igne calefacere.] 

i.9iiu«nber 3f!b; ((rgger 31b i. ©er maa 
i(De^ gobt t Opnen , f!a( ben blipe rer 

a. bpparmer. Sit i(i>e en %ab(iue. Cianfend 

6M0,rro. p. 67 2^ 
3* J!>ar en brceubenbe @Pte eder 8nterre« ®aa; 

ret ilDer, eUer: bet ilDeV t @aaref» 
4» 3(&er oP/ V. n. impcrf. £ommer i l&ronb^ 

9tu begpnber tit at i(t)e op i OPuen. ^ ^ 
5- 3iDer unDer/ v. n. ©ior 3lb unberis 9U 

ilDe unber en Siebel, ©if^be. 

Sibefinbet^ adj. (efriJ>e< af be ftefte i-'ew 
Orb.) (SigeS om ben fom ^ar et otfbffabd; 
fiilbteinb, en flet S(rnfeinaabe. JS)Po fan 
bente ^anbet af flige i(t)efinDeDe 9)?enne; 

3l&e^ sr St 6i 3©efmasenfcc / adj, panic. ©om^ar«rt 

SfDewnv ^dj- [«f ilDC/ malus 09 tootn.] 
@l<tDaitnct. (Scf)aDe ^ oDcr ?D?ovd0e.) 

3l&in9 (en) n. f. obf. [Isl. i7/nj ab illr, ma- 
lus.] ^lefln^ SBtebMe^M. 

3lt)inft (en) n. f. [af^lD, ignis,] 

K S>en @iernins ot {(be. 

2. 2)<t fomme fom Sr«n&fel. (©cf)a&e, ot^er 
?O?crg0<.) 

SlDing^blerring (en) n. {, [af 3(&ing 09 

bieugev.] 2)et at bierge S8r«n5f2l efler at 

f0reg5t«nbfeH)iem. (6c|>abe, oDer 9)?or«0e.) 
3lDner, v. a. [af SlD.] ' ^e&er, liber* 

(SRen bntsei i nogle j^blFe (Sgite i @(crbe; 

leS^eD oin at ^ebe b&neii for at rerre 

^orn; I^Doriniob ,/()ei)ei:" brufleS, naar 

Den ilDe^ til Sasntng.) 
Signing (en) n. f. [af betre verb.] ©<t 

famme fom 3lDing. 
^lt>^i adj. (eceJlD, malus.) ©afen, ra- 

biofus. (ei)r. 9}eberfen3Vocabular. 1510.) 
^It^i (en) n. f. obfol. !♦ Slage* ®ee 

Sl&e n. f. obfol a» jOnbt ©inbelaD. 

J&Diif. I 2. @. 477. 

llbjFer, v. a. obfol. ©ee 3(bcr/ V. a. obfol. 
;iD{Fe6/ V. n* pafs. obf. Sit bliDC flalen. 

(€^r. ^eberfen.) 
SlDjF^et) (en) n. C i. ©ee ^iDter^Ct). 

z. ©alenjfab ^oi golf eOer ^^imbe, rabies. 
(^T, ?pebcrfen.) 
3I&KV/ adj. (J^ebber ofl uubertlben 3lt)fl?.) 

©ee ilD, adj. Ko. 2* (3i)b(?.) 
SlDttrl^eD (en) n. f. ©en SeflPnffen^eb 

ot bopf e ilbfcr. (JE)ebber 00 3lDf!^et).) S;>tiv 

hti 3(Dter^eD (SlDi? I)e&) er uben fide. 
3le (en)n. f. [Svcc. //; planra pedis ; Isl. 

Illerpvy folea. ©ee Gudm. Andrea? Lex. 

IsL] I . ©en ^aarbe ^ub', fom ifo^i f«t; 

ttt fts itnber gabberne^ 09 ubgifr ber lige^ 

fom en ©dale (callus.) (^ot^.) 
3» 3>et nnb<r(fe ©tpf fe af $loi)en (Sabet) fom 

9}ejrner (©f iorret) fo^fietf i^aa^ Sanb^nuj^. 

©eipr. ©friff. 2 ©. p. 5.J- (©ommerfelt.) 
Sfcn (e«) n. f. [af ilec] ^ajlen, ©fpnben. 

fill bin ^{tn er pmfonjl. 3lenbC, "adj. partic. [af tfev.] ©om (Tpni 
ber ftg meoer. SruoeS og advcrbialiter 
09 6eutcerfer: megcr (^uttioen^ (;afli0en. 
©er fom et ilcnte ^ub fra ^am. J£)bor; 

. for fommer bu faa iUn&e? ®eb tlcriD* 
Sieb. 

3fcr^ V. n. [Svec. //a ; Germ. ei(en , fts- 
tinari. 3f)re »il ublebe bet af Svcc. 11, 
planta pedis.] 

1. SInbenber {>afiig^eb i @an0, ^ebicselfe c(; 
fer anbre jr^anblinger. ^a^tx eHer fFunber 
mi0 meget. ©u bebeber iffe at t(e faa 
meflet. ©e ileBe aHe ^en tfl ®tt\itt. S;ian 
iUDe bem til Uubfo^tning^ ©er maa i(e^. 
meb Srofluippef. 

2. 3Ur bovt/ V. n. gaffer, f!r«ber for at 
fomme bort fra et ©teb. ©aofnart ^om 
{len i^at^Xi^ reijl ftfl, ileDe aHe bort. 

3-3lcrcftCV, f;af!cr^ fli^nber fig for at fomme 
cfter f>aa S3eien 09 naae een. S^aw t(et)e 
cftcr bem , men forgiebe*. 

4- 3(et illD/ V. n. ^afler, flPpnber fig for 
at fomme ct ^xt\> inb. ©et faae irb til 
Kegn , og atte ilcbC UlD i SByen. ^an 
i(ct)e \XiX> i {)ufet; ba ()nn faae $olittet. 

5* SUr meD, v. n. ^afler for ot faae noget 
fcerbigt eller bragr i Crben. ©u beb^ber 
iffe ax t(e met) 9Irbeibet. ^borfor \\%i ber 
faa me get mc& ®rt>ffupet ? 

SlfcptDig, SlfojrDig^el) k. ©f e ^if. 
Slig^ SHgen 2c. ©ee ^ifig k. 
3(igemaat)e, adv. [afprjEp.i/ijgeog^OJacu 

De.] ©aoog ; Ugelebe* ; Itgefom ogfaa ; 
ipaa famme ^^aa\>t. ^eg er iligcmaa&e 
meget forn0iet, midforn0ier berme^. .^on 
bedoenfte og iligemaaDc tabernafler. gbr. 

IX* 21* 

3lmg (en) n. f. 

x.CSif verb. tUr.) ©en ©ierning at He; 
•S)af?; ©fpnbing; ^aflen. 

2. (IsL -E/eDer ^ip/, nimbus.) ^S^aflig giegn^ 
fomfnart gaoer ober. ©et erfun en Sling. 
Unberbeii fif bi abfrifli^e Simger poo o«. 
(«?)ebber i Spflanb d^tl) 9)?an (tger o| 
^ageliling. 9!aar Siegit^ ^agei og ©nie 

folbcr ^^ 3f 3t fafber meb. fla?rf @(onu f albeS ber $59$^ 

SUngeocic eHer Slincj^oeii: (et) n. C iifiaf 

fiidt 33eirUgc meD forte 09 afoe^ctenbr^iin^ 
^ QiXf naat bit fnart er 3iegn, fimrf \l0rre; 
^ ueir- ©Itfit !5(inge\)eit {^iuDrei: ifft ^0; 

flen f0ni)erii9t. 
3;Unggr05* (eO n. f. (giorffO SJ^tja Daa en 

33Ianre. Gcnriana campestris. Fl. D. T. 

367. iJJiarf Stijian. (Sifrorg.) 
;lfat] Deren. (Watf),) 

llfet/ V. n. Imperf. ilfcDe. Sup. ({fet. 

@fp&et |ti^ fafltelig frem^ (©otf^O 
3ner (en) n. f [@frrDe« o^^tl^^^^ ®^« ^«^f« 

Orb. Cambr. Brit. 27/yr; Gernir 3fl*^ 

tiiJ; Norv. ///fwor.] SDernfr 
i*3ttCtbo (en)n. f. ©et eteb, ftbor 3flei 

rett Dp()oiber fcg/ 09 ^ar fit Sete. 
a. SlIerfoJlDe (en) iU C gn Sa?lbe, til atfanfle 

^aere t. ©en falbe« og ^lUtUftt. 
3* !3lfet^Ut (et) n. C €f •£)ul eiur .S)ule, fom 

3aeren graper* 
4. 3Uerf ijle (en) n. C ©et famme fom 3Def^ 

fcclfie. 
5. 3ttev(!in& (et> n. f. efinbee af en Saer, 

fom bruge^ til >])el6oarrf« 
311 fop. (KorffO 9?aDn paa en ®t)am|)f«tf. 

Boletus igniarius. FL D* T. 953. ^n^^ 

jPe SKerl^at. (^jibors.) 6ee 3(Dft)amp* 
SifFe, 3ltet. @ee 3lt)jf e, SlDter ic. 

3(tet On) n. f. eee 3lUr. 

3Iuf Fclfe (en) n. f. ©en ©iernfng at luff e 
noget i etler fammen« 

StaEfer, v. a. Suffer i. Sgentllg cm ^orte, 
©0re K« ^nf fer i Saatf* 

3maa(«, v. a. @ee ttiaaUr i. 
iSmofngelfe (en) n. f. [af imfl^nger.} ©en 

@ferntnd at imcnge eiler bet at iut^rnge^* 
SJeb. Smoaigetfetl af jlije Sing maa bet 
61tt>e reent forbceroet. 

^^imo^ngct/ v. a. manger i. UStn^tt mufi 

i prser. part.] S&lanber fanimen/ fomnitr 
tblanbc f)t>tv.mixt4 3>m&et effer ^pntBer (en) n. C [.«fllbe« »aa 
8a:roe Sfmbrim; i JfiUmb Heimhrimu'] 
Sn (lor ^^abfugl i SRorge , Sinmarfen og 
ffere @teber i Slorben, af 8t0rrelfe fom en 
Qiaai. ?Jontop|)iban* 9J. 9Jat. ^1(t. ©et 
famme fom Snimcrgaa^. , (See Orbet. 

StneDenu/ adv. [Conrr. \\mx\i 08 mcDcn^* 

Isl. medan, dum, interca; Svcc, ^m^j- 
«/«».} SUfienbeflioer en Sib ^ b^ffanbi^ 
meb J^enfpn til to eOer flere forfficQIgt 
•Oanblcnger, fom t famme foregif eUev forec 
iMt , 09 fan t Salen fcrfted faauel i ^x)r$ 
foetningen font t (ffterf^tningen; i ben lib 
eUer (Stunb , imibleruo , faa(^n(^e no^et 
fleer, ^mcDeng btnt foregif. 3mc&cntf 
bu gaaer til 3>i)en/ t>il jeg ploie Sloeren. 
^an ft)0nTmer i 23eUi)({ og Ouerflob^ itne^ 
DctV^ \)CL\\i Samilie fuffer unber ben bpbefle 
JBiPb^ iSmeDen^ I;an fab og tatte , fom 
ber et ^ubfTab fra ^ongen. ic^b o^rittie^ 
t)Cn^ ()t>tle og Itbt, (etliptiff for: imeDctltf 
bette eUer ()iint ffeer ; imiMcrtib.) (dflogle 
npere ^f ribenter f^Mt brugt tmeDcnS i ^ttt 
bet for gjrorp* i efler imDer; f. ey. 3rae* 
Sen^ be f0r(le 9Iar of ^ane dvegiertng^ttb. 
3niet)en^ ^nng ©enj ^tnbreaarig^eb. 
0]i}!inert>a. Slug. igo2«) 9);en bette^ ^0r 
inaenlunbe tfterlrgne^.) 

Sniellem , pr^p. gor 3me&fem. [isl. medal, 

dmedal, milli, milli, milium, imtllum, 
inter, in medio; bcraf SID2it)De(/ Isl. me- 
daU medium, remedium.] 
I0 S^etegner en liloqrrelfe i et 8\um^ fom ob^ 
{Titter to etter ftere Sing , og ^ar ^enfpn ti( 
be ^franfer elier ®r<snbfer, ()Oori en Sing 
er inbfluttet af to eller flere anbre, i J^tn; 
feer?be til @teb, Sib; 9vum eOer groffan^, 
a) (Sgentligen: 

!♦ 3f -^^nfteube ttl Stebei, naar rnon Ut 
ferii>er. en i5tlig^en()e5 efler Silo(rre(<V. 
SttlClltm ©fftDeiv og ©0en ec en i)nbl» 
©at. ^eit. lig^er imciUm ©fiaaiie 
og @i«Uanb« SHt faae ftn ginger flemt 
imcttem en ©or (or imedem ©ertn a« 
©0t^olpen«) ©rengirne paa @aben (^ote 
en bruffen ^io^dine. imeltem fi«. --^ 

Itegenti 3m S(m is fcttl ^oenOfr. 
2. 3 JE>fnfeenr)e til 9$titnmef, f)t)ort)et) to 
Sinfl ob|!i«e«. ©er <r 4 g)?iil iimDem 

9»S)?eb {)enfon fit en iBeDOpgelfr^ f)l)orDeb 
noger bringf 4 i SSibieji af ro anbre Zin^ : 
JE>aif fatce fig imellcm (tn< to ©0(!re. 
(SDfrimob fl^er man rtgrtdere: Jpan f^rre 
^g mtbr tUatlDt afle ?$ruenttnitti<rneO 
"©f9ft0tcen' f om imeHem ?edi;pt<rne« 
•?)« o« imellem Sfraellteme* -^^r." 
(^er er CrD«c cDirfl^blgen «itnt(r<}et.) 
a gj?off »• XIV- 30* ^? 

4. 3 -^^nfi^it lil %ib, itadr tnon t)i( (etesnr 
en dH $criobC; fra eier SiD«i>unfr til «r 
onbee, t ^^iffen noget er fTeer eOer fFal 
(Fee* ^pnbeltnifTe falber tub tmeBem 
3uu( 00 SafielAbn* ^mellcm (I^rifMan 
ben 4be og C^rtflian ben 7be 0<^^^ 5 
longer tegteref. «&an er iinellettl 1 8 
(}{) ao QIar; llegentligen: '<Sie Jeoe 

imcllem ^00609 §rpflr* f^6n ftioer 

mange ipen^e nb imellcm 9tar eg 3)ag 

o: Slaret tgiennem« 
'^^ Ucgentttgen brngetf behne 1)}ra?|>of?ticn «m 
tbenbe Txnq, bet 1^nt>e en trebie tiUaUti, 
^borteb be enren for6tnbe< eOev ahftiUti, 
^Uit font PM 4nben tDtoabe ubtroffer er 
^or^olb efler en <5atnmeitngmniB« 9lf fflfce 
%enfPo6 ititeDem Soil Sir f^eite epttb 
imellem ro Srebre. ©er er fnarr greb, 

fnarr «rig imellem biffe to goff* SmeBem 

or rale og at ^aoble er ber ^or gorfTiel. 
S)er er ingen 6animtiUlgning imellem (yam 
og f)ani SBrober. 
c) ©er gibet abfFiQige f<rregne Saletnaabef; 
^bori benne ^tirpof* forefoinmer; f. ^f. 
©et6lit>er imellem od o: tab ber tffe bltt)e 
beftenbr for nogen anben. 9lt fxrre imellem 
Sntb og a3«g* ©ee MnlM. ©et jlaaer 

imeHeni tegge, er imellem begge ,0: Ubfai; 

ber er iififfert, e0er ber er ^.bcvfen onbt 
eller gobr. ©er er o< inter Dibere imellem 
9: alt t)orr9?enembffrenbe er afgiorr. ©er 
4x fommtt 08 noget imeQem o: bi ere bieb; lie u«eni ober noger. 9it lo^ge fig imeOetti' 
noger o: foge ar biiisgge beb SJ^eUem^anb; 
ling* J£)an ffa( bemme oi imeDem. 

d) SorfTteHen imeOem ibidn&t og imellem fpj 
netfarbo^re ben: at imellem fornemmelij 
gen^ ^auer Jg)enf9n rit ro, og iblcmDt ri( 
flere 6Jifn(ianbe; og beraf: at imettem 
brugeS, ()oor man to^iffer fig Orben, men 
i&(anDt/ ^bor man rtenfer fTg Uorben» J^ait 
faflebe en $enge iblatlDt be anbre o: i en 
<C)ob meb be anbre; men: ^an lagbe en 
euibmBnr imellem to (?0ibi»enge 9: { mtt 
ren. €t ^cistttct flob imeDem to 9SbU{ 
rroeer; men: ber flaaer Ufrub ib(ant)t 
^beben. ^an (iger: ar fKfrc 9}enffa» 
imellem golF; men: at foerrc Gplib 
tbIanDt golf. (e. ©poron'i €en«r9bige 
banlTe Orb. 3 ©r. ©. 24.) 

II- 3mellem bruge* nnberrtben adverbialiter 
for imellemflundet ^ unberrtben« J^an 
fommer bog imellem i\t> rtl oi. ''3eg raier 
imellem ubeii ar r«nfe." ©neeborff« parr. 
$il|L I *3l!>b. ©.315. — ©aihtne fdttn<txs 

feife f)av engang imellem. 3eg feer f)am 
^ngatig imellem om ©onbagen. €ngang 

imellem fan ber iffe fFabe. 

9?,Aor tintit 33i^<rpof}tton fiaaer aOene, 
bnig<>^ fobbanligfl imeRem; t (^ammem 

fflpfninget ait4b meOem ; f* €^ ^eflem^ 
ban&Iing, SKellemFwitfl, 3)lellenn)(erem 

DC, 0. (• b. f)biife Orb finbe* efreir metlem. 

3mellem(lun6ery adv. £af @tunb, hora.] 

9}u og ba^ unbircibin, engang imeOem* 

<3 t>cigHd 2«Je.) 
3men, adv. obfol. [comr. af ime&en*.] 

@Cia lopnge fom, imeben*. "3>men be ere 
bcb fute gRacr oc mfelbe/' €(^r* 3. fRtai. 
Slrr. 27. S6^. 1590. (3 tn orlbre Ubgaoe 
(laaer emeOen) i^M Sanber og i baglig 
2ale er ber enbnn i ®rug.] 

Smen^. ®ee ime6en«. 

3tnt)am (en) n. f, [Germ, ^mm^amen]. 

^albe« i QJogtrptferier ben ©rriffe, fom 
iccttti i ^eb«gelfe meb goben , for ar f afie 
Siemmifen neb fM ^apixtt^ ^borpaa bet 
(¥al trpffel. 

!3miD# €6 3m Sm StnibDelfhint)/ adv. x^ftfamm^ fom imit)^ 
(ertiD. ''X>a ffal^animiDbelflun&npbe fuii) 
OS faf{ Xrpg^ebv/ {)Dttfe(0 $• x« p. 559* 

3mlWerttD/ adv. 

s. ^mebentf noflet (Peer effer forecaoeg; 
faa fcnge* — 3mi&Urti& 6ruje« riflr 
tiflft obrolute ; , ittte^end berimob tneb 
JS)rnf9n til O0 t (Sammen^^nd ttieb en 
€fterf«rntti0» J£)att <r tiu daaen ^eti (il ^ani 
Saber; imiD(erti& fan bi befee ^an« 930^ 
sen S>erimDb : fab otf befee (antf 950ser/ 
tme&en^ Oan er. 6orte« i>tt barer l(enfle 
inben (an fommer igten; imi&(erti& (?- 
imebentf (an er borte) DiHe bi f(erfe oi neb. 

2. S>er tilfienbegiber O0 en Cuerfianfl i 7a: 

len^ ofl bemcrfer ba: attiitf>t\, bog af.' 

Mitul 3e0 bitber imtD(erti& beb ()bab 

jeg (at fajt. 3«fl fan imiDUrtib iffe 

inbfee (t>ab ber (ar brebet iyam (ertiL 

Smnwr/ adv, [€t tpbjf Orb/ fom beb fang 
00 (9PPi0 ^ruft (ar faaer cr @ta0< S&or^ 
0erret i bagfig 3ate«] Slittb, fiebfe, beflani 
bigen. ^an er immer ben famme. 

^mtMXfortf adv. [Cm becce Crb 0ieiber ber 
famme font om itttmerO SBefianbigen; ({ebfe, 
uben Stflabeife. 

2immtxf)tnf adv. ©er famme fom Immer* 

foft ^^Stt af bore fattnffe Slnnater, ben 
fammt fom{>bitfefb immer^en^ar bru0f.'' 
S5. ©• 6fr* IV. p» 7. 

3tnpD/ prapp* 6ee moD 00 ?Re6e. [Svec. 
mo^; IsL fnotp motii a moti, i moth 
6barertifSa(inernetf contra, circa, erga, 
obviam, admodum, verfus, fub.] Ubi 
rroffer i Stfmtnbetis^eb ben ene @ienf{anb< 
Sor^ofb (it Un anben/ etier Sietntna O^n x\\ 
ben anben I faabet unber |)biie fom fbtf^m 
0elfe; 00 ^ar ba JS)enfon: 

I. %\\ en bt< Gritting, lit et ©teb, fom noi 
^er tenber (en rit; efler beoieger ^0 ril. 
Smot) ©Ob, giorb, 01?, Seff. ^an reeb 
lige (en tmob@fot)eti. J^an oenbte fidimob 
Wh. ^an flif imoD Sienben. ^eg fom 
(am lige ittfobt^Bren. (@ee im^Dc) €(0^ 
rer Denber imob I2>fl 00 laarner impb93e(I. 
(3moD Setegner faatebei iff e e0entli0en/ at man fommer Hf ©rebet; men fun at!Be; 
bffgelfen ffeer btb(en.) Unberttben hxw^it 
(eOere a& for imoD- ^m reeb a& ©foben 
(if« Jf)an ro9 ^eien a& 9pen tit* 

2. Sit en @ienfianb, bttre ftg $ib, ©teb effer 
Sal, fom noget no^tmer jig cil; X>ci Ut bru; 
ge0 adverbialitcr , og bemo^rfer bet famme 
fom ^enimob^ r>enbeb, norr ^^t>, na^r tif. 
3mt>b aiften* 3«^'>& SWaecen, imot) Sag^ 
ntnsen. 3mot) ©ommeren. S)er flaaer en 
fmuf ^iftorie imoD Snben af^ogen. ^t 
bare aft fomne tmoD Sben, ta \iM m0bfe 
o<* S>er falbt imoD tuiinbe 9)7anb. ''Cat 
tre Simer tmoD;,# '« (enimob tre Stmer. 
efonnin0« (eb. 3)(tlof. 6* 4o6« 

3* Uegentltgen: meb J£)e9f9n tit en 93erfon, 
fom be(anble< bet effer il^t, etler tit anbre 
moralfTe gor(oIb« 9it fere ({g Del etfer itbe 
op impD <en. 9lt btrre gabmilb imoD be 
Sartige. Sk ixrre ftrend imoD fine goff^ 
Sit bife (i0eg9ibid(eb imot) Srub^ler ofl 
Sormaninger. 3lt oiere imoD anbre, font 
man felb btt (o^nbed og {)<\u* 

4. 0}7eb S&ibesreb om en 3}7obf{anb, tRobfare; 
ning, UobereenSfiemmrlfe, etfer et U(elb. 
(@. tt)mimoD.) "^an« J^aanb (fat bccre 
imoD (t'er SRanb, 09 (uer 9}7anbd ^aanb 
imob (am^„ I 91)?ofe ». XVf. i8. Sit 
flampeimob'^robbem 9(t firmpetmobUfoff 
fen, imoD Coermaflten. 9(t feile imoD 
S)tnben. (Si0urltgen: (an er aitib imoD 
©trommen, a: (an t>it albrig \^^a^ andre 
tiUe.) Qlt lobe meb {)obebet imob 3}ce00en. 
9it (anble imob een^ iKefaling. £)et er 
imob mine 0runbf<rtninger. 9}aar @nb er 
nui) 0^, (bo fan ba D<rre imob od? ©ce 
ffete imob min 93i(lte. ©pnb imob "Slatva 
ren. S)et er imob 93tai0(eb , imobSornuf; 
uni 9ie0ler. ^^tob at Sormobniiid. £)en 
afmtnbelige 9}?enin9 er (am imob Soffen 
er (am imob. -C>an er \x\x^ imob beb ofle 
Seifi9(eber. Sfeg oilbe iffe gierne ^tore (am 
imob (3: 0i0re noget, fom er imob (on< 
-<8tnfTe 09 ^tRie.) S>et er mii meget imoD; 
eriipttfTfor: bet er itm>b min SSiOie. (4Dec 
(ynej faalebej, <ii ^twt tPrteyof. fun fott; 

ui Sfm 3m ^ tii bdi Vronottititfr; men fltiU foran @u6^ 
ffanriDerO 

5» TiUi^t meS) ft ^xbfQxti om oft^ffr^enbe 
J^telp ofl 9};€i>t>trfntn9. S)er er etgobt ^iD^ 
btl imoD SDrgifr. Se^^gelfe er btt bebfie 
atdao imot) @ft0r6ttfl. Ste f9de 2o ttltoD 
ttt^etn ^QQ <S;urcn ffjtt be @fierm tmoD 
Sienderned Jludfer. 

6. 9)?e^ 9i6edre6 oin en iSfammenlignino: 9lt 
^otDe en Sinn ttttot) en anben* Cu er en 
SDreng imot) Nm. ^tttoD ten 0obfr ber H 
eierff.. J^oob er bn ttttoD &am? JE)i>ob er 
S>0ben tmoD et faabont ¥ib? ''G&m en 
SJonbfbrdabcaf JE>aber, fao ere ruf!nbe 9l(ir 

imoD^ftiftOrt.// ©pnXVIII. 8. 

7* 92eb SBi6egreft out en Crftatning, Cm^ph 
nitii, fOer etenflbig SorpHfttelfe. Sftg 6e; 
(aire ^am ^ngeoe imoD Oa" ^ esen^o^nbtge 
fbtM€. i^an Neb ubbejrler (af ^rig^fan:: 
genffab) imo& en franf! ®enerdf. J^oit b(et> 
(0<iabr imot) at ftiffe ®tFfer^eb. ^[efl rer 
firete, borbbe ri imot een* 

8* 9Seb Stbedreb om noger, fom gibeS ef/er 
oixraiUborbeS. (meb verb, tager.) Sir tage 
imot) noger* ^eg eager itttoD S)eretf tiU 
tab. 2f^8 f>^^ tager imob be Sarer^ fom 
Gfipperen bragre. 6e€ mo&tager. 

9* 3 <)^i^i^( Gfrtfrer ffaaer bee unbertcben; 
^bor bi nu bruge ttf. ''Sabe tmot) Sonben 
©faben lg.ien.,, Cftr* 3» 9iece«. 9Irn 9. 
"igabe imoO Dommeren 3 SRarf.,, i6ib» 
Str. 10. 

io« 3mol) 09 met) fan unberdben^ men iffe 
afeib, brugei i ^(eng. $. ^ir. bee er fige; 
Intuit, enten jeg. f!ger: at fitibe meb ^n 
^tenbe, ederimoD fin gtenbe; eg bog f on 
man tffe f{ge: at (^olbe Seltflag imot) S^^n; 
ben ; men ^er maa brugetf met)« (X)et fonetf 
fern m<b brnge< ^oor @ienffanbene ere nar 
^tnanben (cominus), og imot) i bet mobfat; 
rcSilf(rlbe(eminus). Unberttben giber met) 
een 9)?entng^ og imot) en anben. 91t (irtte 
met) S>oben ftge< fmi , naar ber tale J cm 
aSacurentf egen ^rf ntng ; mtn ftger man : 
t><in fcrmper Jmob Soten, ba 5etegne<;!at 
9^erfonfii felo (irieber M forbrtoe rRer unb^ 

3 gaae iDaben* C^of. Jf^oidgaarb'^ banfPe 
©on^tfljf. p. 102.) 
1 1« ^«rfeHg er ben ^otflM, fom ei^ imeffem 
(^t f{ge: atgfore eentmob/ og: at giore 
oe(^ fffer ilbt imoD een. 6ee ooenfor 9io» 

3 og 4- 
II. 3f ©anmienfvrtnfnger brngf< ofttfl og ab 

minbeUgfl mob t©tebrt for imot); foafom 

mobflaaer / S)lobflanb< r|tobf«tter^ 
^Kobfcrtning, mobflt^ebet jc ^mu 

Orb berfor maae fagei efrer mob* ©<Kttt< 
berimob ^rctpoflcionen bog efrer S^erbum, 
ba bruge< meb Kge Serobntng imob; faai 
fom: at flaae imob/ f(ett( fig imob/ 
(ti«6e imob 0. f. 0. 
3mobpatoe (en) n. f. [Lat. antipapa. ©ee 
^Obpat>e.] €n $at>e ^ fom er oalgt imob 
en anben <|3abe af et anbet ^attU (.J^bitt 
felb i i&ifpefran. Jangebef.) [Dette Orb 
er gtort imob ©progettf SInaiogie.] 

Smobftgeife/ 3mob(lanb/ 3mobflanbet «. 
@ee S)2obffgeIfe, ^Jlobflanb, SDlobflao^ 
ber K. 

SmobjtanbiQ/ adj. ©om er Imob^ nbllb^ 
ugunftfg. ''Soffen bar bem ublib og imob^ 
flanbig." (Bebef* ©a;fo ©. 252.) 

Smobflribig, adj. ©eegienflribig^ moN 
flribig. 

mobtagefig, adj. ©ee ontagelig. 
mobtageife, imobtaget/ :c* ©ee ^ob# 
tagelfe/ ttiobtagcr. 
mobe, adv. ©ee SJjilebe. 
mpe, impec; ©ee pmpe^ pmpet. 

mperta(flii( Ctn) n. f. ©aalebei fa(be< bett 
(ierfte ©frifr, fom f^abti i Sogrrofferterne. 
^,Doer(?rifren oar ffreoen meb rob 3mpe* 
rialjliil/' ©neeborff* Sill?. 1 !5. ©. io4* 

3[nb/ prxp. [Isl. inn; Germ, eitt; Gr. 
iv; Lat. in.'] 2)en er bet mobfatte af Ub/ 
og bemcerfer: 

a) Uben fra^ naar ber talej om en {5eb«i 
gelfe til et ettb. Qlt gaae inb. 9(t 
tage een inb i J^n\tu 9It fee inb af 
X>Bvtn, af^inbnetK. 

b) £{( Qttbtt^ naar man i Sanferne mob; 
fflrttev bet Uboenbige* ©fibet (agbe 

I inb €8 3» Stt int) i J^Mntn. ^an flif bo6ere inl; t 
£<inb<L @€i(e inD i SRorbfeen* 

c) £)m Xtbcn ; og faf{f«tt<r bd SBegonbef,' 
fen af et £ibSl06» 3 £)ag gaatr |9}}qa/ 
neben inD« Sieb ^bnb^an gaaer gor^ 
aar og €freraar int). Slat ttb og 9(ar 
inD d: bet <nc Slar <f«r ber onben 

d) Senne ^rorpoftdon brugctf eg i npg(e 
((eregne ^a(emaaber^ font : at tage ({Re: 
btdtt tnD o: 6ruge iD^ebtcin* J£)on Deeb 
I)berfea tib eOer inD o: ^ati veeb flet 
ingen SefTeeb; u. 9}2en ba btffe for; 
ffieUige S5emqsrfeffer tgentligen ^(cnge 
af t>tt tilf^iebe ^er5nm , Obornieb $rffp. 
tnD afminbeiigett fan fantmenfcrttei/ 
faa forfiarej be ()bet paa fit @tt\>. 

«) 3nD er unbertiben ogfaa en ^artifel; 
fom for^Bter !&egre6et af btjfe Slbjectioer 
00 aSerber, ^boriil ben fzM^ %. ^p. 

intxxtQuv, inDawig, inDonD/ o. f. d. 

t) ^tb ^xdtpofiHomn inD tre mange S3er; 
6er fammenfatte, af ^btlfe nebenfor 
opregneS be^ fonr enten aOene bruged 
meb $r(rpo9(ionen og SSerbet i eet Ocb, 
eOer ^bor benne gorm fan 6ruge£ jo^bn; 
fibe6 meb ben anben, fom f robber 93r«p; 
poftcionen abflili fra a bag efter SSerbet^ 
Jg)etbeb fan mctxM: at ben Srug^ at 
ftftte ^roepofirioiien bag cfur SSerbet/ 
no^rmet fig meef{ lil bet bagitge $tb< 
€!ptog/ t ^biffee mange af be meb $ro?; 
pofitionen inD fAmmenfatte Berber ftel; 
ben J^rnget onberUbe J, enb i ben paxtU 
ctotaiffe ^otfxu 
g) 3nD aD 6ruge«: 

4) ^eb JS>^nf9n til en @iennemgan<), 
etter en SSewgelfe fra er @ieb rti ef 
anbet igientiem er rrebie. £>erimob 
6ruge< inD af meb 4>enfi;n lil ber 
©feb; ^ftorfra man fommer inb i er 
.^nber* !3ti feer <en ^aat inD aD en 
SDfrr , naar jeg feer, ac I;an Dti igien^ 
iiem ben, menbeeb tffe^ em fatter 
fommen inb« l^eg eroer, ^an er 
f ommen inD af Bareit ^ naar fe^ fecr 
$0411 paa Un ^iiben ©ibe 4f ^oren^ J eHer feer, ^an er fommen igtennem 
ben* J£)an fom inD <if J£)aben, inD 
af @aarbefi : gfber rtlfienbe, at if an 
f)at bcerer nbe i but J£)aDe, t ben 
@aarb, fom ^0rer til ^xx^H, fyan 
fom inb i. ®« Jg>0t<gaar^' 5 ^anffe 
@Qnra;r@. 287. 
/3) ^bDerbtalirer bem^rfer inD aD ogfaa 
en Seo^gelfe, i&ointng eUer 9lettttn(| 

inD eftet^ inb tii> inben rii (cin* 

ti^4tt6) og mobfiertee ttD ap. S)eit 
©ibe-fom b^enber inD aD/ er ben fmnf; 
f efie« ^renen ^ar b0ter fig inD aD. 
J£)an «aaer meger inD aD PM ^jenent 
(inb til Seen*)* 
h) 3nD af. ®ee ooenfor* 
i) 3nD cftev / bruge* unberriben abberli^ 

alitet 1 ®ubtn far inD aD. 
^) 3^Di/ faalebe* at iroger er ijtben for 
biffe @r«nbfef , eaer inbflutret i en Sing. 
JS)an fom inD t 9!iger. ^an gtf inD i 
«^ufer* at fiiffe 9}0g(en inD i Saafen. 
1) 3nD imellettl/ faalebe« at een Sing 
ganbffe er omgiben af eUer blanbet meb 
en anben Sing. 4>on iagbe SiuJlabeT 

inD imellem %iuu 

"^) 3nD paa / t(tt inb til* sir lobe int) 
paa een« ^an l0b mig Ifge inD paa 
kiuu S)er er tiforffammer, faalebetf 
at tr<cnge ftg inD paa Soif« 

n) 3n& til. i^iaa if tt forboftei. meb 
'?3r(tpof. og Sonjnnctionen inDtii; usqve 
eo, usqve ad.] %(et til, op til. {)ao 
(ri>f/<be mig inD (il 2}«gflen. 
SnDaaiiDelfe (en) n. C ©en ©ierning ^ 
inbaanbe. 3>nDaanDe(fen af en reen 
tuft er bigtig for ©mib^ebem 

SnDaanDet/ v. n, oga. 

1. V. n, Sro^ffer i mig Deb M oanbe. ^a« 
f&iergene inDaanDec man en reen iafu 

^eaanDer inD. 

2. v^ a. SfnbffDber, inbgiber ub l&egeifirtitft. 
3[nDaDbeiet^ adj« partic. @om er b0iet inb 

ab, eUer inb efter. €n inDaDbeiet 0reen* 
3[nDcrDer/ v. a. & recipr, imperf. luDaaD. 

Tup. inDaDL 3« 3« 69 I. SS^er tUtt inouv tnb til be inboettblflt 
£e(f ; tvff tiger inb i og forr^rer eflcr opl0; 
fer* i&rugcd meefl recipr. "gavDebe ©p^ 
rer lilDceDe f|$ retnm.eitg bt)6t i 0}?ariiior; 
orterne*" ^ruriBlc^^g gKin^rnl. pat^ 15* 
2. f^ignrltgen^ om ac (Tiule eUer rilboflc^otbe 
UDbritbbfC af «n SibenfFab tUfv ©org. ^an 
tnbaaD fin ^avm^. J^itn ter <i beffage 
ji0; men tnaa inDoffte ©orjen t fig. (3 
lat> lalebrug). 
SllD^Dfer/ v. a. ©raber gigurer ettct anbee 
inb i ©taai og SRetal, fornenuueltg i>eb 
-S)ielp af ©febeuonb. ©ee ceDfer- 

3n&apt)t/ ad> panic, [of in&a?Der.] @ige« 

t 3pflanb t ©tebejt for foroj&t. 

Sn^oiUer/ v. a. ©ee (citcr in&. 

SnDccItning (en) n. f. ©en ©ietning or 
tflte noget inb; ^^^^^^^i^^d ^^^ Qanb« 
(ganbl). ©el|!* ©fn 1 2)* ©• 189.) 

[nDonrctret os 

In&cergrer fig; v. imporf. & recipr. ^an 
mtx, ftcenftr ^efrigen; farmer (tg Oefttgen, 
(rrgrer fig nteger og inbt^ortej ooer itoget* 
S^et bit ret inDcrrste Oo»/ ot faae betce ac 
i>tbe* 10?tiit maa ret itlDcergre fig ober faa; 
boh Dtffarfel. (3f baglig Sale.) 

3uB(efFcr, V, a. 3nbfr«&er^ tnbfolber, for; 
^rettob; it, poofraaer at en ^I)erfon ffal 
inbfinbejg, inbfiMner. Sit iu&cefPe een 
for fRtttfti. 

3nt)(rffnin0 (en) n. L 2)en ©ierning ot 
inboPlTf. 

SnDagct/ v. a. SlBrerlnb, bringer noget 
paa ®4>9n inb t eOer til et ^nni* ^an 
hat norllen inDaget alt |ic ^orn« 

3nt)atbeiDer, v. z. 

i» 9)?eb megtn Umoge t)ti&efb(»r, Deb firengf 
Slrbetbe at bringe efler fare noget inb* 8tt 
inOorbeiDe et ©!ib i ^abnen« 

a. Si0utltgeii brngej bit og om ©tuberinger og 
megen (^f rergranbfFen $ otfAtte ftg.&ebglib 
iiib i en SRaterte. Jg)au ^<ir ret in&arbttDet 
ftg i benne ©ag^ t gorfatteren* 9Kenin«, 

Sntarrig/ adj. ©om fjBfger ^t.baige fin 

9lrrig(^eb ^o^ H felb* 9San funbe fee poa 
i)am, ac ^an bleb xtt intdrrtg/ |7iaiit f^m intet (ob fig mierfe. 3^* ^^i^t arrtg* 
©ee inD/ e. 

SnDartet/ adj. [9if 2trt/ indoles, natura.3 

^tbfzb, naturlig, f)b,ab een t)ar of 92atui 
ren. ©et er ^om in&attet. (Jongebef,) 

3nDato(er, v^ a. impcrf. infca»UDe; fup. 

int)a»Iet. -goffer inb, ooler, ffofer af# 

grebe of 2[arben* J^m ^or in&at>(et me&ee 

Sorn i 9lar. 
3nDat)ling (en) n. f. 
I* 3(nbb0fiiiing/ ben0ierncng at famie ^fon 

ben^ SIfgrobe* 
2» ©et mon tnb^afier^ btt mon of 3orben< 

Slfgrobe ^or inbfamier* ©iffe Srter er of 

forrige 9lar« SnDatoling. • 

SuDbaaDer, v. a. imperifl inDbaaDe&e; 
fup. in&baaDet {saf iSaaD/ fcapha.] 

Sarer^ brin^er tnb poa fbaab^ 91t inO^ 

baaDc @ob«^ 
Sn&bcerer, v, a. imperf. int)bat; fup^ 
inpbaam; partic. tnDbaaren. 95«rer 

eOer bruiger noget iibDenbtg fro inb* . ^e^ 
fooe, ot^an bleb tnt)baarenpaoJS)ofpitalet» 

©ee bcerer inD. 
3ntbager, v. a. imperf. {n&bage&e; fup. 

inDbagt. ['Sruge« meefl i parr, pasf,] 55a; 
ger f)ttlt igiennem; gtennetnbager. ©ee 
bittt Orb. 

SnDbanFer, v. a. -'impcrf. }nl)banfct)e; 

fup. in&banfet ©loaer tnb^ brioer inft 
Deb ©lag. at tnDbanfe et ©fiim^ eit 
92ogIe. Stgurltgen: ot inDbanfe ten noget 
t ^ufommelfen 0: btb ^ug og ©lag at 
f(rfie btt f (»an« ^rilibrtng* 

3nDbotf (en) n* C ©en tpnbe og finr 
«£)lnbe^ fom itgger imeflem 2r«fiammeit 
og ben uboenbige groDe f&axt ^albtS t^ 
S&aft. ©eeOrbet SRo. 1. 

SttDbarfet/ v. a. Snbereber bel meb SBorf^ 
garoer eUer ^o^rber noget oeb ot livgge bet I 
^off, fooioetiee til bet ^ar nof* ©eiu 
fibber er iffe nof tnDbatfci. 

3i^t)barf«t/ adj. partic. 

1. ©om er oel ttlberebet beb ot Kgge i 9orf» 

^* Sigurligen; Dmen J^ub, ber of Ureehli^; 
^tb, Bbztb oi ©ol er Itflefom «bertraf(^ 

meb 70 3tt 3tt tneb^cn &totpt. ^an ^ar en tnbbarPet 
JE)ub*» ^an9 9(nf{0t er inDbatfet af ®Dee2> 
Oft 6t0i>. 
3nt>bct>e(fe (en) n. f, S>etf (^ierning ai 6ebe 
een ril 0le(l. 6ce SnbbpDelfe. 

3nl)beDer/ v. a. impcrf. inDbaD; fup, 
in&bcDet. 

!• 3nbbi>ber/ 6eber ril ®ie(l. ©fe inDbpl^et. 
a. reciproce:int)be&e ftg ^0^ eCH/ anbc; 

fate fig r;od een, bet>c 9111 ^and @unf{ oft 

©ob^eb* (2ande6cf.) 
3fnl)befatntng (c«) n. f. ©en OJerninfl at 

inbbefatte noflet, 3nb6egre6. SReb ^n^ 

befatnind af oer foregaaenbe. 

SnDbefatter, v. a. imperf. tn&befatteDe; 

fup. tnObefattet* 3nbe^olber, omfatter, 
inbeflurter, ^ar i ftg. @ee fatter og hi* 
fatter. S>en 3}og inDbefatter mange 'Xing. 
9(t tnbbefatte megec i faa Orb. 

^n&bcgrawr/ v. a. imperf. inDbcgrot); 

fup. inDbegraoet. S^mgej unberrtben 
for: begraoer^ inbgraoer. ^an itibhu 
grat>er % t fine ^B%tt, etuberinger. 

Snbbegreb (et) n. f. Omfotning, 3nb6e/ 
fatning^ ben ®ierntng at tnbbegribe noget; 
if. bet font inbbegribed. '%lminbe(tge 
OJegleri ^n&begreb.'' 6neeborf « 5iI(T. 

VIII. ©. i8o* ©ette er Sn&begrebct 

af bet Jj)ele* JDee ^ele ^n&bcgreb af 
oore $ltgrer. 

3nt)begribcr , v. a. imperf. tn&begreb; 
fup. inDbcgrebet; partic. inDbegrcbcn. 

Sager noget unDer eUer ttOigemeb noget 
anbet, inbbefatter^ tberegner, feter til 
ber foregaaenbe« £)en oorige Siefi bernieb 

inDbegrebeii. ©ette er iffe meb in&bc^ 
grebet. 

3nt>befommer, v. a. 9}?obtagfr, faoer inb, 
beforamer. 2)ib. ©el|T. ©tr. V. p. 79. 

3n6bem«lb<r/ v. a. imperf. in&be.mopl&c^ 

De; fup. iaCbemal&t. [3f gammelbag* 
Sanceaiefiitl.] t2lrgio«r elier inbgioer en 
fBeretning , gtsr en Sinmirlbelfe til et €o(le» 
gtum , i Soige ftt Smbebe. Sfterai ©agen 

9ar inDbemcelOt for ^anceUien 3nbbenaonet/ v. a. taatttitx unber tee, 

eOer tidtgemeb noget anbet. (Srugetf fie(; 
ben uben t part, pasf.) 

3nt)bcregner/ v. a. ©ee iberegnet; fom 

er mere brugeligr. 

SnDberetning (en) n. f. €« (Triftiia ^tn 

morlbelfe, Seretning om en ^ing^ fom er 
foregaaen t Dtr foreoet. 

3t)&berctter/ v. a. imperf. in&berette&e; 

fup. inDberettet. 3nbgioer til ©orig^eo 
eller anbre en SSeretnin^ om noget; fom er 
foretaget eUer fleet. ®ee beretter 92o. 2» 

^ii&betager/ v. a. imperf. tn&betog ; fup- 

inDberaget. 9inbe< 1 o^Ibre ©frtfter brugt 
for: betager^ inbtager. '^Soabanne JE>ofi 
foabfere l>aoe JE)errentf ^ierte og ©tnb fori 
blinbet og inDbetaget.'' (©fonning'tf Stat$ 
tenet 9lettergang. 8 €ap.) 
3n6betUr fig/ v. rccipr. €r^oeroer fig 
@un(} elter gorbeel oeb Arpberi og ^rpgleit* 
9lt in^betfe |tg l et €m6ebe. 

^nbbierger/ v. a^ ©ee bierger inD. 
3n&btergnin9 (en) n. f. [Sif inb og bi«* 

ge\**] ©anfntng t J£)nuj, ben (Sierning 
at fanfe eKer brtnge i ^nu<.. ©ee biergcv 
9io. 6. 
3[ltbbU&er/ v. a. imperf. itt&btt&te; fup. 

og partic. inDbilOt ©ee bilttt tnb/ 
^ nrber bilDer^ 926. 4* ^<t 6ruge< lige 
offe i begge former. 

3[nl)t tlDer fig / v. rccipr. ©ei hiittt fig 

inb, unbtr Drbet bilDer* 

SnbbilDning (en) n. C [9if inbbtlDer.] 

X. ©en ©tolentf Jg)anbfing effer ^iifianb^ ba 
2fnbbilbntng<fraften er i 93trffom^eb, ba 
man inbbilber fig noget« 3eg fan gtenfak 
be mig f)ant !&iaebe oeb 3!nt)bilbnmgin. 
©et er et ?5ofier af 3nt)bilDlrtngen. 

2. (£n Sotefiiaiug; fom fremotrfetf oeb 3nbi 
bilbntngtffraften, en falfF Sanf e , ugrnnbet 
Sorefiiding. {>anS ©pgbom er fun 3[ttN 
bilbning. {>an gior fig mange nnberlige 

3nDbil0ninger. SnbbtlOning er o^prre 

enb $e(iilent4. Crbfpr. 

3. Ugrunbec gorefitUing om fine efine ^nlbt 
fommen^eber; ©tolt{^eb/ {)oomob, fiore 

i^atifer 3» Srt 71 tfinttf em fig felD^ J^aii er ftifb af 3nt)« 

Wf&ning. *on« (icre ^uDbilDninger 

(a^e fliorc ^om forfiprrct i {)ot)ebet. 

Sn&bilDninggfraft (en) n. f. uben pi. 

1. 2)eit ^Dne t eiff(en til nub QScuitft^fb at 
fornpe en SorefiiOing om fro^ftrenbe ®ie»; 
flanbe. (En fiotrf , ietenbe, foriS; rti(^ 

3nt)bi(Dning^Fraft. €n forboprbet 3nl^ 

bilt)nin^6ftaft o: fom er opfplbt meb flet^ 
te, ttrene iBiaeber. (£n foag^ inM7r(vnfet^ 
longfom^ fatttg 3n&bif toning^ fvaft 

2. 3 @cprbefe<(eb beoKerfer btt i bet p^ifofo^ 
DtifFe Sonfifprog: SS^ne til at aforadeOp; 
mterffom^eben fro oiifelioe fanbfelige gor; 
Detimie(fer, eg (;(cfre ben aRcne pan opbigf 
tebe @ien(Ionbe 09 iSifleber. (^* Srefc^oiDJ 
Snt^ropol* I S). @. 149* 151-) Dcnne 
9(Epne falbetf ben jFabenDc (probucrtbe) 
3nl)bilDnin0fraft ener ^^antafle, til 
SorfTiel fra ben fovnpen&e (eOer reprpbuc; 

tit>/0 

SntbUDi!, adj. [SifSnDbilCning, 9?o. 3-] 

Stole, ^obmobig, {lor i egne Confer, fom 
troer at Oirre meer enb ^an birfelifl er. 
Set er en {n&btlt){! 9}ar. 

SubbilOjFl^el) (en) n. f. Oberbreben 00 
ugrunbct Sorefiillinfl om Hi felb og (In egen 
ffulbfommen^eb, fom er forenct meb Qtolt; 
(eb og Sorfisngeliot^eb. ©re 3n&bi(Dning/ 
tRo. 3* ^'d2p0le flifre t>tt af blot 3nt)^ 
bi(t)fff)et)/ for at Dife beri< egen ^Ugt.'' 
Cecon. 9}7ag. I. p. i3« 

3nDbiI6t/ adj. partic. 3ffe birfeH«, fom 
fttn ev til i gorefitaingen f Uer ^[nbbifbnin^ 
gem S^et er en tn&bi(Dt ©bg- 3nD^ 
bUDteSortrin, tnDbilDt 33<erbi. 

3nDbinOcIfe (en) n. f. ®ee ^n&binDtng. 

3n&btn&er, v. a. imperf. in&banDt; fup. 
inDbunbet @ee bm\>tt inb, ^bor be 
forfTtfOige ^emcrrfelfer anfareg. 

3nDbinDing (m) n. f. S)en @ierning at inb; 
btnbe, etter ben ^ilfianb at b«re inbbunbee. 

3nDbI(rfeIfe (en) n. C fgentlig et tMogiflf 
Drb, omoOfrnaturlig^nblTpbelfe. Stgurlig 
^ar bet ogfaa iinbertiben mobtaget ^emo^rf el; fen af SRaab, fom en anben ^ar tnbgibet tU 
ler lA^t een i 9}7unben» 

3n&blcrfer , v, a. imperf. mbblceflc ; fup. 
in&blotfl, @ee blatfct tnD. 

3nDb(crdlung (en) n. C S)en (Sierntng at 
{nbbl<rfe, eOer btti "iStlfianb at borre inbblcefl. 

©ee SnDbtofelfe. 
3nbblanl)er/ v. a. imperf. in&blanlxDe ; 

fup. tnt)b(attt)et. (aber fomnte imeDem, 
mcrnger ibianbt, fammenblanber. ^an intH 
blanDet altib en ^Qb af fit eget. ©ee 

blan&cr tnD. 

3nDManDtng (en) n« C SOeit ®ierntng at 
inbManbe, GammenManbing^ 93tben|F» 
6. ©fr. igoi. ©. i58» 

3nDb(e&er^ v. a. tarager i gsieb, giennem; 
blebtr, bUber til bet iuboenbtge. CSrnge< 
meefii parr, pafll) ,,S0iet bariffun et^ar 
aimer inDbtett." 93iben(T* ©eljT* ©fr* 
9?. ©♦ V. p. 389- 

3n&bo (et) n. f. Sitt 15of7ab, fom finbi; 

inbe i {>ufene, JE)uu49eraab, ^o^abe, f&ot 

{tab. J^ati ^ar fun et ringe SnDbo; et 

fbrt, prffgtigt 3nDbe. 
3nDbocr (en) n. f. &alM ben (Saarbmanb, 

fom boer i Sanbdboen ; mobfot UDflpttetf 

^bi< ®aarb beb Ubififtningen er iagt ub 

paa ^arfen. 
3nDb0ieIfe (en) n. f. X)cn @ierning at iitbi 

b0ie. 

SnDbeict/ v. a. imperf. inDboieDc; fup^ 

inDbeiet. 9}0ier eller breier noget inb ab^ 
inbbnffer, frummer tub ab* ©ee b^iec 
inD. 
SnDbetet/ adj. panic ©om er bfiefelTer 
frummet inb ob, inbabb0iet. 3f ^lanttlgts 
ren: 3n&beitt Sftlab, 6bt«eptbf< er 60ier 
mpb ©topngelen. 3fnDbeiet ©tfbnaal^ f. 
Sjr. paa 0ift;S>baleb(rr. iRafnd glora^ 
I X>tti, ©. 29. 

Snbbeining (en) n. f. [9if inDbeier]. Den 

Fleming at inbhBit, eOer ben ^ilfian^ at 
b(rre inbbsiet. 

3nt borer, v. a. imperf. infcboreDe;' fup. 

tnt)bi}ret ®i0r .^ul meb et ^ot, tt« 
recipr. graber ftg inb U ©ee bottt int>» 72 3ti 3n 3n&l)or!etT <fl«r in&bovFnct/ adj. otfol. 

6ef). @ee JSorf 09 botf net. 
!3nl)bo)jercr, v. a. e^e inl*up«et. 
Snbbrctffer/ v. a. imperf. tnDbrcc!fet)e o« 

tnDbraf ; fup- in&brccffet ©et bccePi^ 

f er InD- 
3nt)brcef tting (en) n. f. ©ee 3[nt)brut).' 
[nDbrccnDer^ v. ^. ©ec brcen&er inD. 

fn&brctuBing (en) n, f. Sen ©iernlng at 
int)br(enDe, eOer t)en 'IU|lanD «t t)«re inb; 
bropn^r. 

SnDbvafcr, v. a. imperf. inDbrafcfte; fup. 

in&brafct (©eterminu^;, &\^tx 9I«erne 
en mere langfTibS ©tiUins* (£0t)en0rti). 

®ee bvafer. 
Sn&bringelfe (en) n. f. [2if tn&bringer]. 

S>en iSievnitn? at bringe ttoget inb, 'Snb 
farelfe. tBeb^nfibringelfcn af be forbutne 
!8arer 6leD ^an qre6en« 

SttDbringenbe, adj. parcic. [3if infcbnngcr. 

©ee bringer tnD, c.].. ©om glDer flob 
2fnbtcr0t eUer 9}inbino, fotbeeiagtiflv baa; 
befulb, Senne dteife Dii to^re ()am meget 

tn&bcingen&e. •C)an r;ar et in&brtngenfcc 

< Smbcbe. 

SnDbringet/ v, a. imperf. inDbragte; fup. 
inbbragt. 

!• ©et famme fom btingW ittD. ©ee bette 
Orb 00 htti forfTieIHge '^em«rfdfer« 

a. SBibrlnger^ inbjioer, tnbprenter, 1a?rer. 
''9It in&bringe bem be forjle ®rnnbe af 33i' 
benlTciberne.ct ©neeb. 5tlff. sSJb.©. 200. 

3n^brut) (et) n. f. pi. 3nDbrttB. [2if inDbrp^. 

DW]. €n i>aa uolbfwn TOocbe ^iwt 
Slabnfng for at rcue eHer fri^rle^ ^nbtrcrn. 
flelfe meb S^lb. iMt fltore 3tt&t>tuD \ et 
J^nu#« 

Sn&bruflen; adj. partic. [©ee brjfler]. 

.©cm f;ar faaer en ©pritffe f)eel tc^ientuni. 
25(co(?cn er infebruflen. Ci^anciel^ff). * 
SnibrpMfe (en) n. f. ©en ©ierning at 

inbbi'\)be« 

!3[nl)bri)l)cr , v. a. imperf. inDbvetJ; fup. 

(nDbruDt. Si'«n&er meb^olD inb, ifiri' for 

at picrte* ©ee broDer int) 09 bropf f «v int). 3fnl)6.ut) (et) n. C D2if int> oj bpDerL 

©et famme fom SntbpOelfe, ^bilfet nu; 
omfiunbec cr mere brugeligt. (SRot^. 
Sangebef;. 

SnDbuDen/ panic, af int)b9t)er. ©cm tr 

buben til ®u|l; eOer anmobet om al inb^ 
ftnbe fig et©ceb* ©er fom iffe faamangf, 
fom bef Dare int)bll&ne. SBra^ed 09 fub- 
srant : ^an er ogfaa tbinubt be 3^&^Ut>ttC» 

3nt)bugt (en) n. f. SStlg, .^aobuflt, fom 
goaer inb t Sonbet, Sfnbotis* "©e ^ar 
giort (tg ben ^anfe, at bet cafpifTe ^M 
oar en flor ^nDbugt af ©aen.^c ©• ©elff. 
©fr. IX. ©. 184* 

3nl)buf6c(fe (en) n. f. ©en ©iernfng ^t 

inbbuffe* 

StiBbuffet/ V. a. imperf. tn&buFfe&e; fup. 
int)biiffet. ©ee buffer inD. 

3nt)bufning (en) n. f. ©en ©ierntng at 
tnbbuffe^ eder ttn Stiflanb at ixtre inb; 

buffet. 

3nt)bunl)en / partic. af in&binDec. ©et 

betre Orb. S3rugeS ifisr om SB^ger, fom 
ere forf^nebe meb S5inb« €n in&bun&ett/ 
umbbunben 3)09. ©en flarfle ©eel af 1^09; 
famlHigen er nu ml)bunt)Cn. 

3nl)bu):ercr , v.. a. imperf. inl)buj:ere&c; 

fup. in&buycrct. fBtinger et ©fib inb i>eb 
J£)ielpaf et ?ct>, fomer fa:|?et i een eUer 
flere Saabe, bei toe forub* 5It inl)buj:cre 
et ©fib. . 
3nt)bp&elfe (en) n. f. ginmobning, ^Pegterinfl 
om at inbftnbe fig et ©teb, egentlig fom 
@iefl, t\Ux for at ta^z ©eel t nojet. 

3n&b9t)er/ v. a. imperf. iiiDbet); fup. 
iuDbuSetjpartic. inDbuNn. [©eebpDeiv 

9I0. x]. JBeber, anmober een at D<rre@ie(T, 
at inbf nbe fig et &tz^ i en gorretnlng 
efferDecltage i noget. at iilDl^De een til 
er fHfien^maaUtb. J^nn int)be& aHe ^9^ 
end Sorgere til at tage ©eel t bee ni^e 9In< 
1a?9. .(Ogfa<a figurligen omSing, ber '^abc 
en tinoffenbe Jtraft. $t ilt&b^DenDt 
©on), ©ee bpt^cr inD/ boilfet bog albrij 
bruged I be 95em\tifel|*er, at bebe een inb^ 
fnbe (13 et©teb eder beeltage i noget. .* i ' 3nb 

3nt)&9b(r (en) il f. €n 95ef fon fom inbbpber. 
3nDb93de(f( (en) a, f. 2)en ^xttnint at inbt 

Snbbpgget, v, a.impcrf. in&bpgge&e; fup. 
intbpgget/ in&bpgt 

S)et famme fom bagger ittD. 6.befteDrb. 3n5 73 en jfreb* tUtx fnitn ?inte, iiibfrebfcr. 9lt 
inbcirfte Diffe ©teber i ft ^gfriff* 

3nt)&«mm« / v. a. ©ee Diiiiwier int). 

3nDt)«miling (en) n..f. , Den ©ierning at 
tnbbtcmme. 3^« ^^ ^(^l^^^f # en D<rmnin0. 
3n6&eldfe(tn) n.f. SDen^ierning at inbbele. 2. SB^jer inbDenbigen, (nbentiU ''©fftli^ntDeUr/ v. a. imperf. tn&t)etCtef tnl)* ^trfen tnt)b99gc< eOet px^tti meb Zaatti, 
JE)9«lDtn0 titer ittiiit.u £• £oi). III. 

22. 6s» 

3tt6b990«t (en) n* C Sen fom tp^ft •og 
6oer t er Sanb, en bofibbenbe ^anb, ^t\b 
toaner i en fbx), et ®t^\> eOer (Anb« 
Xieben^otn ^ar t^n^imob 100,000 ^ttt)^ 

bwscre. ait fenbe not Sn^bpsgere tn 

et ©teb. (9)7an brnger bertniob iffe ^n^ 

bpgger / men ^Seboer om ttn , fom i^oer 

tUcr opbolber fig i et ^nu<). 
Snbbpggtt/ adj. partic. SilUiffet meb 5809? 
nine paa aUe banter. gn in&bpggel 
@aarb (p: fom 6e(}aaet af 4 So^n^er). 

SBObwning (en) n. f. [3if in&bpggerO Den 

@ierntni) at A^M^ inbe i ^ufet^ it« en 
^iff, tatt et ©teb |iaa et ^uttj filer en 
SRttur, ()t>ttfetiffe gaotr faa langt nb^ fom 
Den Tbri^e iBognins* 9}?obfat U&bpgning. 
S^DbpItCt/ v.\a. ©amier fammen i^unb; 
ter 09 ®;>(ter/ tplter fammen« 

^nDbprbeg / adv. A ad). XSormo^entno Ai 

valbttib^xhi. ©ee bette Orb.] 
2* @om et Slb^erb* $aa begoe ©iber^ ^oer 

m ftn ©ibe, ^en ene ben onben* S)e tU 

f!e; ^abe (^inanben itt&bprDe^, De af; 

Oiorbe ©ogen inbbptDe^ meOem Urn feib^ 
2« 61m et aibject. ©om er til, foretageg tOer 

(feet paa begje ©Ibec 3nl)bptDe^ 5i«n 

'i«^eb. Sn&bprDeiJ Siflanb* Se ftire 

en in^bpftbed ^ri0« 
3n&bptttt, V. a. ©ee bpttct tnl). 
Snbcafietet/ v. a. impcrf. inScaflTcteDe'; 

fup. inDfafiecet. {at €atfe, 9lo. a] 

3nbforbrer, intfrcoer, famler^Denge inb for noget* Sit in^ca{f«re en iRegntn^i SBelob. 
J^nOcajfain^ (en) n. f. $en0e< Snbforbtfnj. 

2lntc\ifltXf V. a. imperL in&citf U&c; fup. 
inttixtlit Glaacr €irfel om^ omsioer meb | eerie i et ©frift. (tansebef.) 

X 3 t>etUe ; -fup. inDDeett* {©ee DeUrO 

1. ©fifter eOer fFlIIer ab i oifle garter 00 De< 
ie, liPdger, fitter t fatter. ^anUlDDeeU 
te (^oert giestment i 8 Compagmer. Sanber 
er inl)DeeU i ©tlfter, Mmter D9 ^erreter* 

a. 2f flomie ©frifter: inbbetaler^ ttUgger { 
SSetoliivg til. *'Dc ffal 0«nb fiben txtrt for? 
pliaet, forll? It ?uptibe ©aler til tioefle JE)o; 
fpital at ittCtortt^ greb. 11. SRecel fflrt. 9. 

3n6l)<l« (en) n. C €« f er(bn fom inbbeler* 

SnODeliltg (en) n. f. 

1, Den @icrntne at inbbe(e» Det tr ti 9lar^ 
liben £anbet< ti^tUt 3nl)DeRng foret^geS. 

2. 9]7aaben^ loaa l;t>tlf en en Sing er inbbeeft. 
SibenJ orbentlige og npttige 3nt>t)dtng. 

SnbDenngen i en 2aieu €n fwuf 3fnOCe^ 

ting i en J^aiyt, i et {)uui« 

3nt)t)ierf V. a. SBrnge* fnn fttlben^g figurfl; 
gen; bemerfer: at ^aoe nogei M ftg fra 
fin fpcebejie iBambom. Det tr Qtlbfareir 
fer, fom f)an f^at tnt^iet mti SRooerentf 
gjJelf. ®eeDietin&. 

3nM)tge(fe (en) n. f. Den @ierning at fnb/ 
bige. 

^nbtigeVf v^ a. imperf. InDDigt&e; fup. 

in&biget 3nt^«'«Ktr , aflntttv oeb Diger# 
ait inJ)&igc en no 5tog. ©ee Diger int). 

SnDDigning (en)n. f. Den iteming at Inb/ 
bige, eOer ben Sifflanb at ocere inbbigef. 

Sn&Coler^ v. a. [@ee ^oU, aflslThoUr^ 
palus.] 3nbpaler, fatter ©reenbfer for 
oeb Doler.' 8lt inDtoIe en ©anbflugt. , 

3nDt)raget/ v* a. & n. imperf. tnDDrag; 
fup. tn&Dwget. ©eettagetinb. 

I. Stopfer noget inb^ tager noget ubt)entig fra 
inb. Da ©tormtn begonbte M tafe, inb^ 
btogc be et ©eti tfter et an^t^ 

3. 3nbf0rer. ait inbbrage en etter anben ^at 3nbi 74 3ttt) 3nD 3. SnbDifl^r een I en ©ag, furer inb i. Sit 
inDDragc een i en $roced. 

4* Scto^er unDer, famler nnbev eet imb noget 
ont)en J£)fl» inBDrager ten ?3roDin&5 efter 
ben anben nnber fit ^erreb0mme. Sifle be 
fmaa Rummer ere inDDra^ne unber ^0^ 
Debfumnun. 

5. SD?obtager, er^olber, oppetarer* ''^\)ii 
tor ^ronea Jorbebofl pbermere tf)er of hf)i 
net fan illDtrage.,, ©. ?Wafl. VI. p. 202. 

6. v.n. Sveifer, forerinb, jlptter inb. Siting* 
irage t et ^crbcrg. 

3nD&rcier/ v. a. SJrefer en ?fnfl Inb i en 
anben ^ brinfler eef inb i et anbet beb at 
breie. 

SnDDriffer, v. a. imperf. tnt)t)raf ; fup^ 
inD&cuffet; panic. iuDDntffen. (©ee 
Drif f cr inD.) 

!♦ ©riff<t t Pa, fboplger, fi;nfer flpbenbe 
Sing/ faaer noget neb beb at briffe. 

^4 Snbfuger, tager iinob, faaer inb beb at 
briffe. (jbelft fignrUgenO £)et (^ar ^an 
int)t)ruffet meb SKobermelfen. (gangebef.) 
'^9It be e9 maa bnber fanbf;ebd {Tin int)^ 
fcricfc bilbfarelfe." €f>iif?. III. Drbin. 
foU S8. Set 6ruseg ligelebetf fgurligen 
ont Iti)l0fe Sing^ ber funne tage imob, 
tra^ffe t fig eOer inbfnge flt;benbe Sele. 
ZBut f)ax inU&ruffet gavoen* 

3n&Drit>e(fe (en) n. f. ©en ©terning at 
inbbrtDe, eOer bet at nogen inbbriuc^. 

SnDDrivcr/ v. a. imperf. inDDre\>; fup^ 
inDDrcoet; partic. inDDre\)en. ©ee Cru 

oer tnD. Den figurL ^alemaabe : at {nD^ 
trtoeen Segn igien i een,(D:gienbribe ben) 
ant0rer Sangcbef. 
3ut)&rifecr/ v. n. ©f0&er paa beb at brt^ 
be, (laaeS imob. S)er er inDDl*e\>Ct meget 
SSrag paa ©tranbbrebben. ©fibet jn6^ 
bribed paa ^lipperne* (^Sruged oftere meb 
^rirpojttionen bag efter.) 

SnD&ritoning (en) n. f. ©ee 3nt)&ti»e(fe, 
SnDDvuffen, parric af inDDtiffcr. ©ee 

butt Orb. 
SnD&rufner, v. a. obfol. ©rufnerl, flpr; 

ter b.;i)t inb i, nebf(enfer i* ''Cc emeer be ere int)l)rU(f ne&e oc forfnfebe 9 faabau 
berea fi0benge grom^eb." Jaujfentf !}Jo/ 
(III. 58. ©. FoL 69. 

3nD^r9Ppcr, v,a. [>af brpppet.] Dropper 

faalebetf , at bet (Ipbenbe tro^ngerj inb i et 
anbet Segeme* 

^nDDrijfler, v. a. [iaf inb/ font ^ar vis 

intendendi, og. brpffCT.] $Dri)flfer meget 
fldrft paa. .^an inDbrpffet fin IStab meb 
©uffen 

3nDDumpcr, v. n. Sbumper inb; falber 
inb; fontmer falbenbe tnb. 

3nt)b9|]er, v. a. tplfcr inD. [©ee Dpffer.] 

©offer I ©0bn. ^^eg Dplfet big inb i ben 
fabefle ©lummer." (©anber.) gigurllgen : 
at {nD&pffe ©amotttiij()eben. 
3n&e/ adverb. [«f inD/ praep. Isl. fnni; 
Sv, infie; Mocfog. mn, itmathro % Anglof. 
innanjnnane; Gcrm.innC/ inncn.] ©om 
Compar. og Superl. af bette adverb, an^' 

Tee« inDre og jnDcrft. 

I. S)et mobfarte af ube, inbfluttef { et JE)mt<, 
en So eUer anbenilebd , iffe unber aaben 
J^immef. J^oor er bin Jj)erre? J£)an er 
inDe :>: i JgJufet, I ©tuen. 5 2)«8 bil 
jeg blioe inDe. 97aar bet monne fnee og 
flube, er bet.bebre inDe enb uDe. 

%. 58orte fra bet?)ber|te af en 5tng, effer fra 
©rofnbferne. ©e fom boe inDe i ?anbet; 
bobt inDe i 2lfrifa. 

3, ©igeS bet ont 3orb, fom man ^ar i SBrng. 
Sforben Itggcr inDe^ naar ben iffe ^Diter. 
Ounge'S JKorbiiffll. Sllmuej €araft.) 

4. ©et brugeg og ftgurligen i nogte anbre Zas 
(emaaber: ^anf)av mange ^erlige !8ibem 
(?aber inDe(o: forftooer, ^ar l«rt mange 
95.) Sienben ()ar SBoen inbe 0: i fin gRagt. 
^'J^awb baffoe ben ^artaf Siiget inDe" o: i 
S5efibbelfe. (6Ianfen« ©norro ©^ aoo.) 
J^an ligger enbnu inDe 0: t0r iffe gone ub 
efter fin ©ogbom. tilt ftbbe inDe meb no; 
get, fom @obS, ?5enge k. ferer unber; 
tlcen Sibegreb meb fig om Uloofigbeb, effer 
langere Cp()oIb enb 9iet er. 9lt ^oibe inOi 
d; iffe tale btbere. 

3 De 76 3nl>e SnDcIuffelfe («n) n. C ©en ©ierninj at in^ 

Deluffe- 

3u6cfuBfcr, V, a. imperf. mDcluffefee og 
iiiDcIufte; fup. inDeluffet oa iiiDeluFt. 

(^rueej meefl fun t partic. pafT.) 
I. 3n^Puttev i>e& gaad og Suffelfe^ faalebed 
AC den Snbflurte^e et fan fomme ub. S^n^ 
0erne fibbe tnDeltlf tC i Saornet. 2^es blei) 
inDetefftt t>eb en gorfeelfe. 
2* Suffer for en $erfon eUer Sing^ faalebei 
ot man ei fan fomme tit ben* Ji>M f)ax im 
Detuffet ^unben paa fit ^crelfe* ^an 
luf feDe fifl tnDe- ^an fibbtx ht\t £>a9en 
inOeluf t i jln 6tue. 6ee luf fee inDe. 

3lnt)e(Uf ning (en) n. f. ©en Sitj!an^ at tnbet 
(ufff0 eOer Dd^re inbeluffet. 

Sntcn / adv. conj. & praep. [af itlft. TOob^ 
f«tte« U&Cn. Svec. & Isl. innan; Germ, 
innert/ inncr^alb. Lar. mfra^ ®ee 

forinDen.] 

i« ®om adverb. 6em«rfer M : {nbbenbtgeU/ 
i bet 2fnbi)ortetf. J£)ufet er malet 6aabe 
tnt)en 00 uben. Sroeet er uben frijT 09 
tn&en raabbent. 

2« &om Conjunction 6ema^rfer bet: f0renb, 
forinben* ^tibtn @ol fiaaer neb. ^nttti 
bet 6liber ^ften* 3^d taler npf meb ^am 
tnDen ^an reifer* S>et bil I«nge t>are, 
inben ^an fommer« 2fe» (aber iffe af^ 
inben (ffrenb) jeg faaer btt at t^ibe. 

3* @om $r«pofition brneei bet : 

a) £>ut 6tebet, fom et inbeluft 9ium; meb 
•£>enfon til noget, fom er uben for bette 
Sium* SDet ffete inDcn bifle aSopgge, 
J£)an fFal iffe fomme in&ett btffe £)0rre. 
€n^ber maa ^olbe ftg itiDett fine egne 
Qra^nbfer. 3nDen ©frdnferne* SfnDen 
Singe 0: paa Singet* J£)un (igger inDctl 
Xirf e 0: ^un ^ar enbnu iffe ^oibt fin 
jtirfegang efter ^arfelfengen* 

b) Cm en tilfommenbe Sib, naar ber 
fpargeJ: naar? ^Dor fnart? bet famme 
fomferenfr, forinfien. ^oflenfommer 
tn&en '21ften. {>an reifer tuDett VaafTe. 
S>tt maa t>anre f(erbtgt inOen 9}ptaar. | 6. 3[nl)en trenbe ©olemarfer. ^HB?!^^*^- 
Sib, 3nDen faa ©age. ' 
c) SJJoerfeligt er bet, at itlDcn fom ^rce; 
l>of« C^bilfet og er $iffa?(^et meb fiere, 
fom aD, aff paa, til, m. fl.) fgnei 
at (!ore nogle Diffe Orb i ^j}(urali0, ba 
biffe, naar be forbtnbeS meb benne ^xc^t 
pef., flebfefaaeet e i Snben; faafoai 

inDen Sorbe, Singe, •C>ufe/ GJaarbe, 

SDorre, inDcn fire 93«gge. Dprinbelfe 
^erril ruibe boere benne: benne ^r^rpof. 
fiorcbe i bort gamfe @prog &tnlti\>\xi, faa; 
bel i ©ingularid fom '))lura(i£ ; (>eraf 
ere enbnu Sebninger tti i be famuunfatte 

Orb: tnDetibort)^ / tuDenbpc^/ in&em 
Qitvhif inDenlanD^/ inDenrid^^ im 

titl^mif 0. fl.; ben gamie ®euitib. 
9)(vr. enbteS paa a, og i ben banfTe 
S^taleft foranbrebe j efter jtnub btn &toi 
xtS Siber, formobentlig efter ben engeli 
fFe Ubtale, a til e i enbeef Orb, ^bor a 
enbnu er &e(}o(bt i ben i<lanbffe og ft>en; 
fPe Siaieft; faalebetf er maafYee btttt t 
i biffe Orb en Seoning af ^in gamIe 
@eniribui ^luralitf. 

3nt)fn oD/ inDenat)/ adv. [®fribe«, 

ligefom be f0(genbe^ rettefi { eet Orb.] 

(S7obfat u&enab. 2f ^Oer fra btt 3fnbbeni 

btge, fom ITeer inbbenbigen* ^an (o^fer 

enbnu tnDcn aD* 

Sn&en at, conj. SJruge* unbmlben ovtx: 

fl0bigen for inDen. 3eg maa Dtbe bet inDett 

at (tnben, farenb) jeg reifer. 

13nDenDe« , adv* obfol. 3nben ben tib, 

forinben. Set fan (Tee tnDenDe^. (,iam 

gebef.) 

3nt)enfot/ in&cn for/ adv. & praep. 

['S0r fom adverb. fFribetf i eet Orb, og 

fom prsep. i to.] 

a) Adverb, ^fnbbenbigen, inben {. Itom 
bog inDenfor! figer man til een, fom 
man 6eber at trorbe inb i fit ^uud, i fiit 
6tue* 9}?ange flobe uben for Arebfen, 
men jta bar ^ele Siben inDcnfot. ^an 
feer nor bet Ubbor re J, men beeb fielbenj 

^bab ber er inDenfor. 

, b) @om Sntctt Srtfeeit 77 b) Sotn ?tJfoppof* txix9tS ber om ©f^ber, 
font man ccenfer fl^ bfgrirnbfer* ^tlDcn 
for etabfn« ©ropnbfet, SnDett for 
S&9en< ^olbf. jtom bo9 mt)cn for 
350ren. ?0?en iffe^enbfFe f fttttime?0?e; 

ninfl fom tni?cn; ba mben for f>at ^tw 

(on lit en fnebveve iSe^ropnbSnlng, ^oor; 
Dcb be ^ing, ber onualej^ tomfeS i el 
Ifyn 9ium eg Oiuanben meget noer. J^an 
6«rer en 2vple iuDen for (iffe tnDen) 
Sef{en» J£>nn jTal iffe fomme in&cn 
for min ©er: figer mere enb: mDen 
mine D0re ; ^a ba f^rfle nbtrpffer^ at 
jeg enb iffe oil tiUabe l^am at fomme ober 
S)0rcier{feIem ®ee {^Bijgaarb'd @pn; 
ta;r« S* >733« %aben< banffe @ram. 
3. Ubfl. ©♦ 2133. 

8. Sn&enfra / adv. gra ber ^nbbenbfje, 
fra ec @teb, fom er tnben for et anber* 
j&9ren maa oi>(ufre< in&enfra* SDerte 
Snffe f pm in&enfra / fia^ierteti ^an 

fom in&enfra nb. ^an raabre mDenfra/ 

oc leg {Tulbe inffe t^am ub. 

9. SnDcn 1/ adv. & pr»p. [@om adv«b, 
b»r bet f?rlbe« I eet Orb.] 

a) A(iv. ^nbbenbtgen , paa ben inboenbi/ 

fie ©ibe. @faalen er forgotbt inDent. 

Satret er fflbenf itibtni 
^) Pracp. 3, inbe 1^ inboenbig i. ^\\t>in 

i^ufet, tn&en i «irfen. 3«&CIt t«ier; 

net fanbted &tlt> og anbre <D?etarffr, 

'0- 3n&enom/ inDen orrt/ adv. ct pr^pof. 

Semtirfer, at noget fPeer effer |?al f?ee, nben 
^f fomme uben for 6tebet eOer ^ingen, fom 
^^ttf^nti eOer unberforilaoed. 2f^g gaaer 

J^Bere inbenottt. «t ft^re in&«n om SJp^ 
'"/ inDcn om ©lerbet. 

''* 3nDen paa^ przp. 94a ben inboenbige 
®«t>«. C^KobfatuOeh paa.) at tane noget 

•''^en paa ©aren. 

*^* Sn&entJf/ adv. $aa ben inboenblge.©!' 
^^# tnbbenbigen^ inbenf. ttbenpaa feer 
^^< t)<^mmelt ub, men tnDentil er bit ganb; 
ff^ tipt. 

^3. ^eb iribin f>abtt etibeel Orb fammeiifaf: 
^^f i ^oilfe @ub|tantioet ({prej i6enitio^ og ^ete Or^et 6ruge< meef{ font 9Ibber# 
biumr 

a) 3nDenbor&^ / adv. (tsl. innanbordt.) 
i. 3f be «lbre ?obe (Tribe* bet (itnett 
bort^d/ pgbem^rfertnDbprBed, ^blli 
fet ogfaa ^nbt^ (J Cfjriff^ 5Jcberfen« 9?. 
Ie|T- STOorcif^ IX. v. ulr.) at ixere flfrex 
bet inDburD^. 3bf. St. Snc^er* 3* 8ob. 
327. a. @om er tnben !5orbe, tnbe i ©fl6et; 
mobfat uDenbor&d. Sit bierge et @eit 

in&cnborW»- 

b) SnDenbpe^/ adv, & adj. 3nben f 80^ 
en; fom^0rer (iemme i^pen, fom ftm 
betf eder foregaaer i Soen* (Mobfat 

uDenbped.) ©et Ifete inDenbpe^. ^ait 
er et tnDetibpetf Q^arn. 3tiDenbpetf 
Soif / inDtnbpetf @fif eg S&rug^ 

c) 3»nfeenDtg«, adv* ©om Ugger Inbett 
for ©tgen. ©enite 9}!ar|T/brb Hgger tn^ 
tcnDtgU. 

d) 3>nD«nDot*/ adv^ 3 Jj)Utt«^ nnber 
Sag, tnben ©0re. 2)e flamrei oel ; meit 

bog fun in&enDer*. 

«) 3n&CttfieI&^/ adv. 3nben for etSfelb; 
liggenbe inbeit for eUer f0r man fommer 
tifetSielb. 

f) 3nD<ngaar&g/ adv. 3 3ttbmarfett^ 

btemme ub Saarben; mobfat uDttt^ 
gaarbd o: t Ubmarfcn, (angt fra @aari 
J>en, oppe til gteibtf^ (£anbtS S&efTr^ 
ober 5«r0. ©• 253.) 

g) 3nt>en9iirM/ adv. 3nben for ®ier^ 

bet, {>tgnet eOev 3nb6egningen. "9^aar 
^rxwit efter ^ilAbfemornb (i 92orge) 6oe 
intxn^urbd lOer t^a Jg^ietttmarfen; b. 
e. faalcenge be boe inben for ^egnet pM 
. be i iSiarriculen inbforte ©aorbetf ^axt 
fer eOer Snge, fbare be intet til ^on; 
gen; men £oe be U&engtert>d / eOer paa 
Ubmarfen, ba betale be aarltg en J^uu tf^ 

manb*@fat tneb48©ftaing.u ©tremi 
©0«bm. *efTr. i. ^JJart. ®. i9» 
h) !3nDenIanM< adv. 3nbe 1 et ?anb, inf 
ben tor etbi|nanb<®ratnbfer. ^an fgrte 

^rigen 79 Stttctt 
ftrfflen .in6en(anb^. ait mit tnften'^ 
Ictn&g. Sbetre forarfcci^«s inDenlaBDiJ. 

i) 3n&en(aoDj!/ -adj. eom er til , (!eer 
^Uer freuibrinfl?^ i ec Djfl Janb. 3^t)em 
(ant))Tc Sarer, Jjrobucter. ©en inDen- 

lamp ^airtei. £« inl),enlcint)f! ^vig. 
3c) SnDeniigg, adv. &adj. 

Advdrb. 3nbe i gjijef, iiibeia 9\igetS 
@r(enbrer. ^aa ben Sib j>ar itongeii 

inDenrigf 

.2) @om adj. er btt egentfig en Sorfortnind 
for©ett9ben« ©fplb af inDenri$fl?, og 
Bentirrfer: foin ^^rer tit Siiaet, fom er 
of 0{i9et felo. Sn&tnrlgjg ^aiibel, ilj^ 

ij 3«5^nf!i«relfe (en) n. f. fdvn%$s r^aa 

ftneGc^er i39((<tiib og-benta^rfer: ^uqt 
\Bb, 3)(arr(}ae. <9(a9aarbd ^ejlr. oi>cv 
^^pe. @. 244. <)5a.a9);orS0e.6F4ide^ bet 
viiM, menoUeiK om ^ffienneff er. ^si)ai 

^ii) 3«t)CnfFi(tr^ , adv. gnten for @f i«; 
reite^ norr t>eb ®tranbbrebben. SItfetie 
tnfcenflPiotr^ er fWfrere enb ubenfftar*. 
^'Se 0wrifle ©arelfer ere in&<nf!iceri3 
.^B iffe|arli(ie.<c £9l>*3^urii» f. S^orge 
xo Jg). ®. 38- 

m) 3>nt)entoolb^/ adv. gnben for S<Hj 
-^en* (Siinfte6er.) ^£>u n«f{e 9}?or0en 
flrajc.f^eb inDtniDOft)^ at flue Mn nu ril 
Dutibn< @tab/' Afngo. 

3n&er, inDett/ contr. inl«e/[adj*fom^ofb<« 

for compar. -af inDt. [Anglpf. yffffor> y«- 
worjf. Angl:m»«fr. Gcrjm.iimet/tnwre. 
@* inbecfl.] &om er fsnsere inbe, bpbere 
tube. @om ofrefl bruged bet ogfaa b(ot for: 
iiibbenbig. Sen inDeM0^arft. ,,jHoen ^ar 
t^aa ttnS in^^t ©tbe en.ffarp Sianb." JR. 
«Oib. e. efr. -I 5. 6. i«5- (3 @«i»' 
ineuf(tti}in0er brnged aittb inDet.) 

QnDevarme (et) n. f. er serwe i f< «Iopj 

nioti^ foni fibber tnben for er .anber SSfme, 

gDiobfat ^Dercrrint 

Sn&erbeile (en) n. f. ©en itnUt^t aSBtle 
' eller fjetnrind om llnberraaen til SccfciW? 
(pirene. (Seoeiwrn.) 3n&etbU)Cer, n f. pi. 3 »Iin4flbeU9b«?b : 
Sujrer, uoen ooer (;Dilfe aiibie^uyer bQt 
tti; tan i ©trbeled^eb ^)«re t^tt ^amme; 
foi» nu foloeg UnOerbtlj:«. C^anaebefO 

Snb^fbWt (eiO n.{. SDen inbre.eibe elfer 
ben tnboenbifte Deel «f nogei. .0«U 3»' 

DerDeleji .of ©fiber* 

3n,Dei:t)er (en) n. f. (En 2)« fom er inben 
for en anben ©iJr* (2anfleb.ef.) 

3nt)erfaID (er) n. Jf. JoDe, fom bniaeS rtl er 
(Setld Ubfi>tltn0 ; fo(be£ beb nogle ©ei( 
3nDerfl?i«ft)ie. (gooenBrn.) 

SliDerflape (en) n. f. am inbi^enbige glabe 

afiioBcr. 3n&erfIaDen <if €anjona. ajib. 

©. <£f r. JR, ©^3 9Jb.©. 309* 
3nDerfo&er(er) n. f. ©er^ ^t)ormeb en %\n% 
inbtenbigen befUbetf. ©ee ^o&et 9Jo. i. 

34^&<i^li9/ adji compar. inb^riigere; fup. 

in&erligfl. [Svcc. i»»fr//g; ant. innig. 

Germ, innig/ iruiiglic^J 

1. i^genilig; inbioenbtfl, fom tr In&en i, int 
ben lojr. 9R?n i benne ]R«ii«rfeife er bet 
ncrjlen ubrugeligr. 

2. ©om^ommerfr^ ber 3»>erfle, -fro .t)iec; 
ret, fomer^fonb, Dirfelifl/ieDeni>e. ^oa 
bflprer en inDevlifl maxli^^tb, ^Bianti^t 
f«r l)eiibe. fin ui&erHg (Slofbe^ aifjTo. 
Snjcn fon mene ber inDetligW* <»* j«^ 
SDer ermtrinbetHgjle^nffe. 

3n&e.rU3en, adv. 

K ^nbenfor, iongt inbe* ^igurtidett: bet 
fibber tnberUgen^ ^bob mon f!ol ^ot>e bo^ 
^am p: bet er jffe (oo ler At (omme efrer. 
(gongebef.) 

^. Slf^^ierrer; xvf 4>ierien4 ®rnnb^ olborH; 
dto Pg n^^pi ©fremr* {)an bob int)Cl1id^9 
rtl @ub .om ixHU 4>an ^ot>be |Ut &one 
inberligen ftcer. 

3nD,erli9^«l)p (en) n. f. ^tirrril«()eb, £)prigj 
ligbeb, en leoenbe inbborred Soieffe. S)en 
Snberltg^eb^boriiieb^oo fo0be ber, bitf^ 
or ifan mee^re bu i^^rigtigen. 

Snbetfaate (en) n» l. ©entnberfle, §obe« 
nisrmeile ©oa(e i ©foe 09 ©tooler. ^eb; 
ter i Silminbeli^e^ '^inDfaaH- ^te Ov 
Jftet Sntcr 3JnDe 79 3n&erfi&e (en) n. f. ©en eibe «f nogef, 
foin Denver inD Cft)' 9)7o&rat; ^berfiDe, 
notibf . jfiolen er en&nu faa gob fotn n9 

SnDcrfFii^Ce (er) n. f. <?ee Sn&erfafD. 
' 3«&^H^ iup^ri- flf in&e 09 inDeteeUer m&rt 

1. ©om adv. gapnjfUnbf; bi^frefl Jitbe. SIf 
jibbe inOcrfli Stucn. (Jangebef.) 

2. 6onr adj. ©om er l(rit<j(? tube. J?)an 
bebotr be thDcrftC Scrrelfer, ben jnDetjle 
6tue« S)et fomnter fra bet inSetfle Slro; 
Hen. gienben rr^ngre inb tit btt ^tlDerftc 
t 9it<)et. ^Stgurlii^en ; ^awi &n( fteeg 
frem af ^ani tuDctflc •C>ierte. S)et fotn 
fra (^an0 JE>ierte< 3nt)erjle (0: bet i»at ^ni 
oprtaft^e gReifing.) 

3ln&Ctj!c (en) n» f. «albe« j>aa Janbet ben, 
fom fibber til {)ufe ^od en anben, fom froer 
til feie ^oj en Gaarbmatrb tUer J^uutmanb^ 
cOef 0^ f^ax a^^aa^t (in ^aorb iinob Un? 
bcrtagt; en Jubflbber. ''©i«aanb fan 
frem&tfe et temmeligt 91nta( af *Ot}uJm«nb 
H 3^\>^^\hT i &bet 059." £)econ. tSRafl. 
11. ©. 97. (3«onf. apinerua, 1804, i 
®b. ©. 183.) 

5nDerfleiFat(<») n. f. SDen ©fat, fom ^nt 

berfJer ftioe. (fangebef.) 

Stiterflttiant) (en) n. f. pi. 3?n6erflmafn&. 

CGcrm, ann vmismann. cf. Haltaus Gloff.] 
SCet fawme fom 3nDerjTc, SifiuvJig: 
^an (a? en onb3fnt>erflmant) 9: en forbier; 
^et "SUmz, tVitx anben tnbDorced ffiult 
tSoas^eb. (Sanflebef.) 

5tll)moi (et) n. C ©rort, llnberfober, 2oi, 
fom er til gober etter SBeflofbninfl inben for 
onbet %zL 3nt)ert0ict er fnart bebre enb 
(et nbDenbige. 

^nDeftDDen (en) n. C £)eu ©terning at fibbe 
inbe* 

^fn&efiDDer, v, a imperf, tnDefaD; sup. 
InDefiDDet 

t* @aoer iffe ub^ ^olber fig tnbe i .^ufet. 
€ee fiDDer int«. ^,an er meft<t inDejtD* 

DenOe <.(>an \x^Xm m^n inDe.) 5. ?5ifltftfjfl: ^ar t f?n ^Ztor^e, ^ar imeBeni 
J^d^nber; ^oormeb bog gierne forbinbed et 
S&ibegreb om nogen lUooN^t^eb eOer (o^ngere 
£)p^olb nib 9iet er. ^n ir>J>efiDDcc enbnii 
meb S&srnepenoene* 

SnDeftaaer^ v. n. imperf. mDefloD; fup. 
inDeflaaet- [Germ. emfle()en; Sax, in 
ftaan.] * 

1. €r t gorbartng, ( @teimtte paa et bifl 
®teb* J£)enbed ^efe Capital tuDefloD i 
&t)erform9nberiet inbtit ^rpOuppet* 

2, €t nnfoarlig for, gaaer i SBorjen for. 
(95rw9e« meb praep. for efter fig.) -Ooo in* 
Deflaaer mig for Sflgerne? ^an mDejto& 
for ©etnlingen. 3^9 btl tnDejlaae for iatn 
t aUe Silfcelbe. 

^n&etfer, v. a. ©e« fn&ce&fer. 
3[n&et)arenDe/ adj. ©mge* om ben nubort 

renbe %\^f om et ^ib^rjun, f^uoraf enS^eef 
alt er forl06en. 3 inDet>afrenl)e 9lar, 9D?aa/ 
net), Use. 

3nDe»ant, adj. [af m&e 09 oceitner.] ©om 

eroant tit (kt ixsre ^iemme, fom iffe fom; 
nur meget ub. 
3n&ep (et; n. f. St fatinf! Orb, fom bruge*; 

1. Om9{egi|Tfr, 3nbf)oIb af et ©frift, 

2. 0m ©calen af 91l()ibaben paa et J^sibe; 
maaUngd; etter S^tnfelmaaltngdiSnfl^timent* 
(£puen0rn). 

3«6c)cfcil (en) n. f. SJaar hit (fore 09 ritte 
^x>^\{ paa en Octant etlrr ©e;rtant ere pa; 
rallele, 09 Sli()tbaDen ei pifer paa Siutpunf; 
ut, ta figed Sfnjlrumenter at ^ape ^r(Qip 
feil, (?W)en0rn.) 

SnfceFpunft (et) n. f. SBegpnbelfei/ eHer 
"Siwii '))imftet paa et faabant 3nflrumenr. 

(?0penarn.) 

3nl)faaer, v. a. imperf. ittfcfif; fup. 

inDfaaet. SinbeS bmgt M-^^Ufelbito 
{Bem«rfeljfer. x. S^^aer inbtaget e(Ur ero^ 
brer. "JS>Pilfet (©lot) i^aw letteligen illDi^ 
fief raa trebie JJagen." %. 1/ p. 5«4* 
2. Ooergtper, operantporber. "J£)annem 
in&ftcf ()anb mange Sanbe, 3ftifeier 09 
SorKvninger ^t raabe. o(fuer/' 2. i. p. 80 3nJ) 5 1 <^ iSuomftunlber 6rtige< tct 4f f uti txah 
^Drofpof. 600 efrer 9Jer6tK ©<e faact inb. 

3ot)fvPlDer, V. a. impcrf. inDfotlDeDe og 
inDfoilDte. fup. jnDfcelDit 09 intfotlDt- 

s. @t)er ti(, eUer paa ^nben ^aabt ftrtber 

eUer 0fler ef ©tpfte til Ut ^cle, or bet 

-paiTev Del fomuteiu SJrufteli^ere er ifvTlDer- 

2. Siflurliflen: 3abf0rer^ fTrtDer Uib iblatiDr, 
tilf0ier. "©0 (luntij Der flajfnligt^ ot 
iio^er bitty paa benne ©tceD int)feJ[D.et om 
btvii ^frrepomme/' 95ebel« ©oyo. ©. 358. 

SntJfaKDing eaer Sn&fal&ning (en) n. C 

£)en @iernin0 ot 0se eUer fceiCTe noget inb. 

SiiDfcMieeUn eHer ^nDfang^Iing (en) n. f. 

£)en QiUtnini at ii\t>f(tx\i&lt ttn, ttter bitn 
iibtlit at 6Itue inbf^nft^iet. 

3niyfomg«Ur , v. a. imperf. int)fotn9g^(e&.t* 
iup. jnDfccjigjSIeL [@ee fccngiglci:]. @iut; 

rev inbe i ^o^ngfei, bringer eUer fitter i 
S^ngfel. gra btn 2ib Hn Met) jn&fccnQg^ 
iitj bar oion inter Dibere (;0rt om ^om. 
3nl)f«r& (en^ n.f. fjfiibrdfe, 3[nbfor^, SJnt 
. tog III et ©reb* 

^nbfifler, V. a. imperf. InDfofjleDe; fup* 
infifofftet- 

1 . &m noflit fofl i et 4nbet teb at (lif fe, foe, 
.eOcr Doo onben 9}2aobe; ot bet ei foa let 
fiooer l0f{« Sit in&fcefle en Diool t ^iolen. 
Slit ()bab ber.bor gooet (0f{, 6Ieb igten itlt)< 
fajlet mtb ©jBfm. .gijurlig: at in&f(f jli 
itdget i {)nfomnKlfen. 

a^ Sooer noget i SSefibbeire teb Scpfle. ®ee 

^cejle, aJo. 3- 9iae be inDfctfle6.e ©oorbe 
• poo ®obfet. 

3nt)fc5flmn9 (en) n- i. [«f inDfccflct.] 

I* S)en ®ierning at inbf«(Ie* 

a, 33et fom gieei, noarjiogenfieffei! enSon; 
tegoorb, tt J£)uuS, en Sienbe pg! bedUge. 
^botmeget4)il 3 gibe i ^nDfceflmng ? 3eg 
got) ioo9{tg«balertil3nbfajlmng» "2)0 
moo oc fTol ^anJ efterlobne J^n^tto uben 

«it) Sntfeflmrtg fteftbbe ©oorben. c« (€t 

§rebhif II. Sreb.) 

3n&faI6 (et) n, f. pi. 3nbfal&. 

I. ©ommenftoTtntng, Aet Ot nogtt folber inb. 
jSeefalDer 30*K . 2* Sienbrligt 2iab&rob, ^nbtr^ngelfe- med 
9)?agt i en OHbend^anb 4og (rienbom, eHer 
et inbflu(cet@reb, 4>on giocbe ibelige^nt^ 

' falb i Stenben< 8onb. ^/^ngen turbe gtare 
bet f0r|le ^nDfalD r« ^ongen-" Sebel* 
©o>o. ©• 25a. (^bor Solen it oin ©r» 
. Snub* 2)ro6 i Obeiife;. 

3* Sqnfe^ foin mnber een j ©inbe, uben fore; 
gaoenbe Oberforg eder iioiete Cfrerranfe. 
®ee faJDer int>j £ $Det er et uriineUgt 
SnDfalD. 3eg ^or itfe foo n0ie efiertopnft 
bet ; men ttt t>ax blot et SuDfalt). /#9iet 
fom m f om n\> i Siifren , fit j<g et ^n\y^ 

falD/' (jS)oifrerg« OJarWiiueX S^an faaec 
3nDfa(t)/ fom et ;gamme(t ^uu^ faacv 

Ut>fa(l!L Orbiiurog. <3ceDnf* &ifAX. ttnSt. 
bonf7e Crb^ Semo^rf. 2 93* ©^ 140% 
4. €n uf0gr og uforberebet/ men bittig ^on^ 
Ui 5)ttring (bon mot), gt bittigt 3nD^ 
falQ. <&an l^or ortige^ fnurrige, bibcnbe 

SuDfalD. 
SnDfalDeu/ partic* ,af int)faIDer. tit, adj. 

partic. 

X. ©om er ({pttet xDcr Unbv &n iwtfaU 
t)ea ©jotg. 

2^ ©om fiooer poo J^orlb^ font er n<rr t>ebot 
foibe.' ^et er en gommel 959/ ^bor mon 
feer futter tn&falDne J£>ufe og ^osntnget. 

3* 3nb|&ttnben, biffen, mat>er, fom ^or ro6l 
fit ^nl^. 3tlDf(l(0tU &ine« JE)onS 0tne 
.tore in&falDne t ^obeber. ^nDfalDne 
,^inber« ^ott tt mtitt tn&falDcA i atn; 

3n&fatDet, v* n. imperf. itifefaftt; fup^ 

inDfalDet; partjc. tncfalDen. See falDet 

inb/ unber fdlbet/ 92o« 30., (bor be fori 
ffteUige SSem<rr(e(rer of bette Orb opregne& 

^n&falD^Iob (et) h. C [9if SnbfalD oggobl^ 

Cathetus incidentis.- Xotbe^ ben (obretce 
iinie , fom fon fcelbei i ^nbfoibttf puiifttt* 
®ee btttt Orb. 
3nbf«tb«ptfnft.(et)tfcr. Punicu incideiiti*; 
(£r bet $unft, t^bori et folbenbe eOer anlfl0i 
bthht 2egeme ierjirer et onbcc ; foofom bei 
9)unft i et npt 9}?ibbel^ ,^ttfa tn tnbfoU 

denbe Spiproofe 6er0rer» 3"i> Snt) 81 ^B&falWtoinfef (<n) n. f. Angulus incidcn- 
tix. ^al&ef ben ^tnfel; fom fremfommer, 
naat ec ^eseme falder efler (teber an imoli 
e( anbtt, 00 ^anneS cf btn iinU, ^i>ori 
bft fdlbetibf fOer (lobenbc ^^d^ttte beoffger 
jlfl/ ofl of 3«^f^l^^I«>bbef^ (See bette Orb. 
Sruged t be mefaniffe 09 opti(7e ^ibenfTa; 
6er, 09 Webber (;o4 $vafc t ^(fanifen 

SttDfatfciv V. a- imperf. int)fn(fet)e; fup. 
ml)falfet. [©fiiocS 09 in&faUfcr.] Sa?lber 
fammeit/ fpicr fammcn t)eb en ^M, eOer 
Deb Qt paffe eet faalebeg tub i et anbet/ 
At tegge Putre test fammen* S)et er fna 
netgtorr^ at mon iu)>re fan fee f)\>ox bee 
er in&falfet 2if tn&falfe et ©epffe 2r(8 i 

et 9orb. (@ee ^ali 9Jo. 3.) 

SnDfal^m'nQ (en) n. f. [3if infcfalfct.] 

I. S)en ®ierntn0 at inbfalfe eUer ben Silflanb 

at bicre inbfalfer. 
3. Set famme fom ^afg 32o. 3* 

3i)t)fan9er/ v. a. imperf. tn&fange&e; 

fup. in&fangct. ©igeS t ©Bwanbefpro; 
m, naar et Sob, efterqt bet er faflstorf, 
rnDtil btbere f<r(}e< er anbet @teb meb et 
S(^itU €Oer ©HtonnbJgarn. (Sabenern.) 

Snp^axtVf V. n. imperf. inbfocr; fup. 

Jnbfaret [^Brused meefl meb fSr^pofitiot; 
nen 609 efter 93cr5er, unbtagen i ^orti; 

ciDJo.] ©<f fares, 

'* S)rager inb, gaaer inb. ^an fom in&^ 
fiireniJC t SJpen ineb (ior qjomp og fJraftC. 

^* ^ommer llenbe freni, met ffor efpnbing, 
^nten of @fr(ef effer onbre ^larftiger. J^an 
^om m^farenDe i Gtuen, fan at aat 6(ebe 
^orftrflpffebe. ®et <r et fmufr ^pn, or 
Tee ©fibene fomme in&fa?ent)e i {)obnen. 

^^ Slnfoib^r, laber inb poo een i 93rebe« 

-*fln in&foet (foer inb) poo ^m 09 (lojj 

^om t ^nUitttp S)e foflebe fi() poo ^eflene 
^dfKM^einD poaSienien, fom ^on minbfl 
^ ^enrebe bet. 

^*lDfarer (en) n. f. Stalbti en Sier«berf«? 
^Hienr, fom l^or Opfi)n ober een effer fltvt 
^T»6er/ 00 tiiiitftal ^olbc oper Oiitn og Inb6erette 9)2Ane(erne. 93ib. ©eI)T* ©fr« 
XI. ©eel. ©. 201. 

3n6fatt (en) n. f. [af tn&farer.] 

I. 3fnbro0/ ben @terntns ot fare edev brage 
inb paa et ©trb. SDlanae 9J?ennefTer ftimr 
Icbe fommen, for oe fee ^ani 3n&fart i 
©taben. 

a. Snbfianfl, 5Jei, Sfatuing, 3nbl86, Obor? 

tgiennem noget fonmier inb. Gft6et for; 

" liifle ret beb Snbfamn rf( J^a\)titn, ©ee 

3nt)teb. 
3nl)fatnin4 (en) n. f. [3if inbfatter] 

1. Den ©terning ot inbfocte. .^on er enbnn 
iffe forrbig mtb ^n&fatnmgcn of ben jlore 
JDiamant- ©tenene 3n&fatning bll fojle 

' meer enb ©tenen felb. 

2. €n 9ianb eOer 9vtn9, ^bormeb man inb/ 
fatter efler omgiber et 9tr6(ibe. €n £)ia^ 
mant meb en foflbar ^nDfatning. 

3. 3 9l(minbe(f0^eb : \)bab fomgoaerrunbt em^ 
frtn(| eOer omgiuet noget, en95orb, .^onr. 
Sntfamingen om gjlomflerbebe, 3nD* 
fainingen poo en aJTunr o: en iaffot*, fom 
gaaer omfruifl famme. SnDfatllingen of 
eHer om er £(crbemon 0: en S&orb efler 
STno^mme, ^bormeb ^onten 6ei«d0e< 
(«obenO 

3n&fatte(fe (eit) n. f. ©ee Sn&fatning 

g?o. 1. 

Snbfottet / v. a. impcr£ in&fattefte ; fup. 
in&fattct. 

I* 3fnbflutter i, effer omstber meb en SKonb 
eBer ^fnbfotnins. 9it int>fatte en ©reen t 
@u(b / &0lb K. m in&fatte ee SBittebe i 
en €(fen6een4 8Iomme. 

a. 3nb6e9rl6er, befotter, inbbefotter (f)bUfet 
fib(!e er brtigefiaft.) S>et fan iffe inDfattetf 
t foo Orb. .C>on ^ov tn&fattCt bit i ftn 
£07emorial. (tonsebef.) 

3nl>fee&/ adj. [SlffeeD, pinguid.] @ien; 
nemfeeb, megec feeb ; it. feeb inben i, inbt 
benbigen feeb. '^gielbfolfene mooe ribt 
beroobe fig poo oe beret €reoture ere ttlD^ 
fe&e/ noor be nbentti fee mogre ub/' 
Oecon* tO^og* IL ©.32$. 81 SttD Sntofi&Der, v. a. imperf. inl)fibt>e&e J Tup. 

tuD^DDet SotDtfier, inDoifUr* 9lr ftlD^ 
tlDDe fifl I noflct* (Sanflebef.) ©ce fiDDer. 

3nt>fiUt/ V. a. imperf. in&fi(eDe; fup. 

' illDftlet ®i»t en @fiir€ e(Ur ec ^nbfntt 
tneb en Siii/ ub0rat)cr<r meD en %iiU Sit 
fnt)ft(e eu bi)6 SiCRbe i en 2fern(ian9« J^on 
forflot at int){t(e aUe^aanbe gtourer i 

Sn&fx(tet/ V. a. imperf. inDftltcDc; fup. 
inDfiltet. . [@frioc8 ofifaa inDfiltrct.] 

g^roifler, inbutfier, briitgetoioaet i Urebi. 
4;)(in er mt}fi(Ut i foa manse ^in0. S)er 
ene liseer ()er inDfi(tet i bet onbet. (Can; 
gebef.) ©ee filter og filtrcr. 

SftiDfinDelfe o^ 3nDfint)en (en) n. f. , Den 

@tfrnin9 at inD|tnDe fxa eUer m^be poa et 
©teb. 
3nDfinDer (flfl) v. rccipr. imperf. in&# 
fan&t; fup. inDfimt)Ct. (93riifie« albn^ 
meb ^ra^pofitionen bag efter.) ^aber paa 
et ©teb efrer aftole eOer Qefaliua/ bifcr 

fid n(rrb(erenbe. J£)an inDfatlDt Ij fid ^'^ 
rette Sib, paa ben beflemte £)ag« ^an 

jn&fan&t jig felt) for Svetten d: mabte i 

e^en ^evfon. 3nflen ^or enbnu in&fun&et 

fiC) meb Setaliiid* 

SnDfiofer/ v. a. & rccipr. [*af bet norffe 

^te«. 6ee ogfaa ^i«(ler/ n. f. pi. it. 

fefet] 

1. sit forrte as>«d i ©tAlb- 

2. 9lt tnbpaffe fi^ i noget lobbent. 9(t tflb^ 

fore oi in&ftefe fJg. * (fonaebef.) 
3[n6firer/ v. a. imperf. inDfireDc; fup. 

int)firet. Zagtt iioiti in^ , MertnbDeb 
ot ftre^ eOer gibe {of paa ^ob fom ^olber 
bet faff. (3f ©iiiianbifproftet.) 

SnDjIaabcr/ v. a. imperf. inbflart&eDe; 

fup. inDflaaDet« %9Xtt eOer ttisffer Som; 
mer; fom f[i>ber i SDaifbet, fammenbunbet 
i florc %[aabtx, fraeet ©teb til et ani>et« 
Sit inD^aa&e hammer i {)abnen. (Sanse; 

bef.) e<e flaaDer, 
Snbjletning 09 3nt)flettelfe (en) n. f. Den 

@iernin9 at inbflette. ^rufiet egentlis 
fun om b0i((ij)e Sinad fonfiise Omfnoen Sttb 

eOerGantmenflongning; men fi^nxUi ^^^^ 
bet OS unberriben for : 2^nbbif ling , ©ami 
menblanbing af een Sing t en an^rn. 

SnDfletter, v. a. imperf. inDflcmbe; fup. 

•JnOflettet. ©ee jletKr inD/ unbet v. a. 

flctter 9fo. 4. 

3[ni)fliffelfe (en) n. f.- ©en ©ierning at 
inbfliiffe. 

3nl)fliffer/ v. a. imperf. tn&ptff^&c; 
fup. inbfliffct ©ee fliffer inD, unber 
fliffer 5Ro. 2. 

3rtt)pifrtin9 (en) n. f. $Det famme font 

^lifning. 

3nt)fl[o& (et) n, f. [5If itlD og flp&cr.] 
Sivfning paa, TOagt ooer et antet SJorfen, 
fom er af^o^noigt af famme* Sit troe ©tier; 
nerne« SnBff^t) Paa gKennef!er« ?i)ffe ofl 
Ulpffe. Sit babe ^nftfiol) »aa goK« &u 
mt)fter. (fangebef.) Ku brugef meijl 

^nUPpDelfc. . - 

3nt)fIU9t (en) n. f. Den ©ierning at fipe 
inb^ eOer ©tebet bborinb man filler, ©ee 
flper int)/ unber fipcr/ v. n. gjo. 7. 

3nt)fl9t)e(fe (en) n. f. [af inftflpber.] 

Dette Orb brngej niefien albrig i egetiiUft 
93em«rfelfe; men bema^rfer figurlietnr 
3}trfning/ ^(tring af Sirfefraft; ben <£«ne 
at birfe paa anbre Sing, ''©pro^etf Don 
felfe ^ar faa uigtig 3n&jl96elfe." Snee; 
borf« SiljF. I. @. 55* inHtn bor flot 
SnDflp&elfe raa «p?<nne|Tet« ©unM)fb* 
^aw ^ar nugen 3n&P9&i^(f<( beb JE)offer* 
3leg troer iffe, at f)an i>ar ben ^nOflp* 
Delfe mere, fom ban ^ar (^aor. 

3fn^fl9t)er, v. n. imperf inDfloD; fup. 

inD^pDt efUr inDMt. 

1. €gentitg fl9bcr eOer rinber tnb i elTer inb 
til, leber inb i. $aa be ©teber, ^bor 
Slaer int^pDe i ©een. Ct 93rng er ttlN 
flpDt pao ©rraitden. ©eerfl^Dec inl>. 

2. gigurlig: Saber inb, fommer inb ibiaitbf, 
bianbei t, meflem anbr« Sin^. Der int)r 
flpDer flore ©ummcr i benne J^anbfl. 4>oii 
laber iinberciben megen ©fientt int)fl9t>e t 

(In 3nb 3nt 83 fTit^afe. 3e9 Icb cfl et Orb berem int'^ 

^tiOilmtf V. n. impcrf. ttlDflpC&C; fup. 
in&P9et. [(See flpcr inD, un^et v. n. 
flper 9Io. 7.] S&rufteS meefl fifliirUfl ofl 
temo^rfer: ^ent^enbet fig Ci(, tader fin Hh 
fTugr ff^ 8lt intflpe til &i\bS 9I<Jftbe 00 
Stfldnb. (Ht mbfipc meb SSen o^ $aafal; 
belfe. 3lt tn&flt)^ ti( .9on^eit$ >3iMtu 

S^en 0terntn0 c^t tnbfli;tte, eder bet at no; 
get inbflQtted. 

StlbflpttCt, V. a. imperf. in&fl^ttC&ej fup. 
inbf putt !&rin()er noget inb paa et @tfb 
fra et anber, f^rer unber $09, bcnct i^inti. 
J^(in InDflptter tffe alt fit @ob< paa een 
X)ajg. JE)an^ let b{et> i Qiaav tttDfTpttCt 
(««er flpttet inD) til Q5i)en^ 

3#9tttr, V. n. (2if famine 950ielfe*) ^tas 
fier fe!i> t Jg>und, ^e^iDer fig unber ^ag meb 
(t)ab man ^ar, flatter meb ftt@obd inb paa 

et Steb. 3^9 ^^^^^ f)^". *^ aUerebe inD* 
jl^ttet t« ©taben. C@ee fiptter SRa. 2. II 
Some. ©, 114O 

3n6fipt)cr^ V. n. imperf. tnfcflei; fup. int)^ 
fleut; parric. in&fleien. (.S)ei(i f*ete« 

$r«poprionen bag eftcr.) ©ee flpttcr. 
I' immtx ftpt^enbe inb, (ont Sugle.) gugten 

<r inbflrwn 1 SBuret", i TOaboeni ^im«. 

S^enne Sufll fan frit fii)U InD 09 \il> af 

Surer. 
3. Siprlia, om S)?enn<f?er, ber fomme meb 

<iot3len efler ^art inb paa et @ttt)» ^au 

(let int) CLb S>0ren fom en ^MiL 
3*i3fober (et) n. f. 55er Sober, eOn ben 

Sabe, fom Ooorget npber inbe i ©talben 

om ©interen. (Jangebef.) 

^fl^fobrer, SnDfoDring/ ©ee in&for&wr, 

^iibforDrinfl. 
^n&foerer, v. a. imperf. in&focrefee; fup. 

inbfoeret. (©ee focccr.) 3f0rer fig tpffe 
«9 0arm« ^Iceber , for ot ^olbe ^ulben ube. 
J^an er faa gobt t)tt)fo«rct/ at f^an umulig 
fan frpfe., 9)?an maa in^foevc fig imob SxxU 

tin. 8J1 inDfoere og intfiefc ^g,. ttange; 

bit) 3»&fet)/ a<lj* ncutr. in&fe&t (^vttfl<« me- 
get fom (gubf!.) ©om er fob og 6aaren, 
fommen tit Serben t et Dift^onb, paa et 
bifl Qttb. ^an er en illDf^D X>at\ff, ^oU 
fiener, 9?ormanb. Qlt gite Ublicnbrge lige 
SRettig^eb meb ^n&febbe. 2)et ec en %\U 
(abeife, fom fun en 3lnt)fot> fan betiene fig 
af. 

Sn&feber/ v. n. Stan fun brnge* paflivc, og 
anforei af S!angebef ; men i btti ©teb bru; 
gej nu firbbanligen mcbfetec. ©eeOrber* 
Praet, parric. in^fett finOei brugt i ©tebet 

for me&febt. @n inDf«t)t SiicttUi^tt> m fit 

^ebelanb. (Sangebef.) 
^ntfe&fng 1 (en) n. f. (@friDe« ogfaa, fom 

3nt)fel)ntngj t ©ebeig ©ajro, 3nl)fel)6in9/ 

pU Stt&f^&Ding^, inquHinus.) gn ^JJerfon^ 
fom tt foot { Sanbet og af inbenlanbffe gor; 
«(bre; mobfai en Ut)(C(nt)ttlg. Unbertiben 
tagei bet og i famme '^emoerf elfe fomi|)iem^ 

mcfcr&tug. 
3nt)fet)^rct (en) n. C 

1. Sen ioi», fom befiemmer og faftfoftrer be 
3nbf0bbe< Stettigbeber i (anbet fremfor Ubr 
Icpubigr. ^oiig C^rtfiian VIL gap ^nN 

2. S>e SRetttgbeber, fom benne Sob gioer. 
^an er gremmeb/ men ^ar nu faaet ^nD^ 

fet)^ret. 
Sn&fegeu / partjc. af tobft^ger. ©tge« om 

bbab ber af 93tnben er bicefi etter f0rt inb 
paa et ©teb. 911 benne ©nee^ bette ©tob 
er {nbfe^ct/ ta 9$inbiiec flob aabenr. 

3[nt)f«u(fe (en) n. f. S)en (Sierniitg af inb; 
f0le. 

Sn&feier/ v^ a. 80ier een Jing inb I en an; 
ben, faalebet at bebeage blioe fammen^orm 
genbe. J^an f^at mDfeUt et 91rf t ftn ©fri; 
berbog. 

3n6fel9«/ V. t. & n. imperf. ijltifttlgtt ; fup. 
ijttDfufgt (9ruge< ofrere meb iprcepofttionen 
bag efter. (See felgct) 8ebfager, geleiber 
een inb til et ©teb. 3t« brager inb mth en an; 
ben paa et ©teb, J^an bleb in&ftrfgt af en 
({jor.©fare af SD^enneffer. ^an Ml fefge 
i z ^am 84 3nt) Sttb ()aiti in& til ^\)ttt. ^M fu(gte itib, oar 

tn&fulgt meb r^am I SBxrelfet. 
3[il&fei:elfe(en)n. C ['Mf m&ferct]. Sen ©ler; 
ninj) at fnbfBrr^ rllfrbfn lilil.int) ot inbf0? 
te«. (@ee gn&fotfelO ^tlDfercffm nf Den' 
ne @fif uiaa fc^ed t be far()ot|le Xibcn 

SnDfefteri v. a. imperf. tntfem; fup. inU'^ 

feet ©ee fercr in&. Orbet brugea li^e 
l)i)ppiden meb ^i\Tpcfitionen forau. '£i( be 
forlluHujennf^rteiSemdrrfelfer maa ia*d()ea: 

i» S<>coifl*«^r H om fin ^getaltng i (in @FolDf 
nfr« £i<nbom/ Me inDfoCC llg/ I^be fig 
infcfete t een3 ®ob«. -^^n er inDfort i 
@a<irben (cpn^e fcr beu anben. (€r iurtbif? 
UbcrDi*.) Sangctef. 6ce Cfievfen^ @ioffar. 
6. 409. 

^- 3nt)for«ft9/ v.rccipr. ©fflffer f?9 3nb^ 
pdS og 3lD9au9 |>na et @teb. ''i>e foin met 
@unfi oc ejaffue inDferc fl^ f<i<^ for egen 
SJtIb IToIb*,, (£()r. lll.Orbmaitj. gol. 70. 

Sn&fetfel (en) n. f. (3if jn&ferev.) 

i» Silfarfcli 3nb6rii!geti^ btti 0iernin0 at 
fare noget inb tii et (Srcb. (^ruv^ed meefl 

. om ©0^6 bfl 23arer.) SII Si^^f^^f^f ^f ^"' 
gtlfFe pcrer er fIrenflcUfl fovbubcn, ©pen 
brtt 3fnfbferre( baobe lil fiinbtf og.SJanb*. 
Su&fotfd cif fremmcbe, fottubne SJater* 
2» Sorfiffrina i en &fQibner< (boti& beb -C^i^lp 
af dietcenS 'HitCbel efrer iRamdbom, Itbid^g 
for ©lelb efter lo\>U^ 2)oni. 3f Sao t)iir 
wan fiiort !3nDferfe( i 2»t ^bab ^an eier 
08 f)Civ, "D^lor noaen er tHb^mf at bttalt 

eUer libe 32aurefler 3i^ktf0tfc( I (It @ob«, 

i t)bor tti pnbefl/' SD. £ot). 1 — 24 — 17. 

, -Oeraf: 

a) ShtfetfcWOom (en) n. f. 9?am<bom; 

S)Oin foni . beretttger en Crebitor ftl at 

forfifve fig (it Stlgobe^abenbe i ftn 

©fplbnrr* Gobi ofl iJienbomme. 

*>) SnDferfcIgfortctning (en) n, C gn 

t>eb tKetiehd 9]2ibbel,. efter pafferet Ub; 
lorg, iot>lig foretagen 9ieet|}rering og 
Surbering df en (Sfpibnerd ^tenbomme. 

!3nl>fofD«/ V. a. imperf. inDfblDe&e; fup. 

inDfo(D(t. l^i fo(0(V/ V. a. og $o(D/ i« Sttgger i Solber^ 60ier effer (rvi^ger nogei 
inb a\>, fan at ber blioer en ^oiDe berpaa* 
©ee Orbet. 

2. @o?tter Creature I ^JolD. ©^e btttt Orb* 

3n&faIDincj og 3n&fo(Dninc^ (en) n. f. Sen 

(Sierning at tnbfolbe* 

3n&forbrcr/ v. a. imperf. inifovt)ccO«; 

fup. int)forDvet. [©freueStilfoin afnogle 

in&foDrcv.] 

I* 2fnbfro^uer, famier inb beb at tn<rlbe fig 
mebgorbring. SU inDforDve ©fat ^ €Jielb, 
4)enge. ©ee fovDVCt tttD/ unber fot^ 
Drcr 9?o. 6. 

2. 3nbfalber/ opforbrer til at mebe paa 6e* 
fleinr 5ib e((er ©teb* J£>an bieo otfentlig 
tnDfot&ret l Slbifen, at \wtfie fir Dvetten. 

3n&foV&rct (en) n. f. €n 'JS^rfon fom inbi 
forbrer* 

Sn&fot&ring (en) n. C ©en ©lernfng at 
inbforbre* 

SnfeforcV/ V. a. [»2if §ot)CV/ pabula.] €f 
anfert unber jnDfoeret- ©ee focrct. 

3n&foratDncV/ v. a. obfol. eteber 8Ibi 
gang til, giber dittti%l)tb til ^labt og ©op; 
De. '^3<is^n maa feller tage nogen ubi 
©tolen tii bennem, entcn i QRanb^floIene 
eUer Obinbf!o(ene; unbtagen be ere beri 

inDforor&ne&e." ©• g)?ag. vi. e. 246. 
3nt)f or famier/ v. a. ^tttt Crb anUrti 

af Sangebef; men i ttti ©teb 6rugeS nu 

forfanilcr. 

n&forflPri\>cr/ v. a. ©ee forfFriwr 3?c. i. 

nDfragt (en) n. f. Rrogt eOer SoringSpengc 
af iilDgaaenDC 93are. SnDfrogt og Ub; 
fragt* (gangebef.) 

3n&fraster/ v. a. imperf. inDfragteDe; 

fup. tn&fragtetv Wer eUer fragter ^t ©fib, 
en 'T^ogn, for at fBre noget tit (anbee, til 
©taben. ^an l)av iiiDfragtet ti^t Sogne 
tii Jtti66en()abn* at inDfragte et©ftbrU 
Sopbrenelanbet. • (Sangebef.) 

SnDfragtnins (eiO n. f. ©en ©ierning at 
iflbfragee, cKer ben Stifianb at bare tnbr 
fragter. ©enne ^iiDfradtnittg bar ^am 
iffe til (ior gorbeeL 

3nDfr«lf«/ V. ai S)ec famme fom inbfrtcn 

3nD* 2lttt) 3nt> 85 3nt)frfe(fe (en) n« f. ^ert ®iernl»d dt inbt 
trie, 3nb(04niii9; $5etalina of fii tit ®ttm 
$en()e for at faae nogft uDieuertr fQer til; 

3nDfti<r/ V. a. imperf. intfrw&e; fup. 

inDfviet 3"*>l^ftr/ giuer >15en8« efler 
^tr\QtS ^axb for en ZitiQi UMeterins, 
eUn for at faae bf n tilbajje. 9lt itlDfrie et 
5Jant, en jObltgnrion, ^an f;ar inDfvict 
oltfit^ot fra t2lgft)lenig^nfer. ^tii ()an 
Iffe fnart in&fcicr jIn goipfrioning, Miuer 
^an (fiTOnet. 
SnDfrom, adj. SDIegetfrom 03 sob, elejob. 

SnDfrollen, ad}, [2if inD 00 adj. froflen.] 

@i(iinenifc!d^ ganOffe forfroffen. ^eg oar 
faa inDfcojfen/ . at ]ti neppe funbe r0re 

3niJfvoffet1 / partic. af inBfc^fcr. 3nbjlut; 
tn riinDt cmfring af ^ii , ' for^inbret i f)n 
^M af grofJ 00 3i«. Jg)ele glaaben llgger 
inDfrolfetl paa 3i{)eben, I JE>aDnen. 

Snbfrpfer, v. n. imperf. in&fred. fup. jn6^ 

frolfet. partic. in&froJTen. 2)et famme fom 

frpfcr irtDe. ©ee frpfcr 9?o. jf. 

3nl3fllUf/ adj. SReijet fiuil, meflCt leeb O0 

onM!a6<fuib. ©ee fuu(. 
3n&fuul^e& (en) n. f. 2)efl Sgenflfab at bOfre 

utDfunl* 

oiiDfurer/ v. a. imperfl tn&furcDe. fup. 

IftDfurct- (3 ©^manbflfpregerO Jpaltv iub* 
^ 5lr in&futeSffifeiWfptrene. (JuDencrn*) 

*^t)fufer/ V. a. imperf^ tn&fufc&c fup. int)^ 

. fufef. (Sgentlid otn 93anDtt; naar bet tneb 

. ♦lubff fjg 09 flcerf ^art 6ri>ber inb ; (See 

fufer.) 3^ Patirlifl om SJJenneffer: fonmur 

ilenbe, farenbe inb paa ft @reb. SSeb (;bert 

IBinbffeb fom en flor 9)?(en(jbe5Janb4nDfu* 

fcnDe I ee i6et. ^an fom int)fufcnDe i •?>«' 

^w fef. ()?ang«bef.) 

^f^fcfpger/ V. a. ©ce fpgtr inl), unber f9# 

Q^ 9et9?o.4. 

oEiibgaaen, ititjgaaet^ partic. af in&gaaet. 

@em er gaaen inb, fom alt er inben for. 
^an er tnDgaaen i ^ufet. gionrligen flge* 
bet om ^erfoner, fom ftaat i n0ie Sorbin; 
btlfe f am well/ ere meflet fortrolifle mob ^beratibre* <04n ev m^n tnb^aaen me5 
bette ^enneffe* SJoQle bruge og % benneS^cf 
marfelfe igaacn, (3 baglig 5a{e.) 

Sn&saaen&c, adj* partic (3if in&gaacr.) 

i« @om fared eflev fommer inb til et @ftb. 

Solben i^aa tn&gdacnDe 3Jarer er ep{)<rt>et. 
2» ©om flunber til, fom man fnart fFnf gaae 

inb \, fom fnart er fovf)flanbfn. 3 tn&# 

gaacn&e ^xxui sssiaant^. ^tb IttfcgaaenDe 

Ufle 6e0i;nber S>t)re^abdriben. 

3n&gaaerf v. n. & a. imperf, tn&gif. fup^ 
inDgaaet. pirtic. inSgaaen f/fn&gaiigem 
pl. inBgangne. a>et« gSem^tiFeifer ere op; 
re^nebe unber gaact inD, %l I4®. 310; 
09 fan betifo^r, nieb ^rapofltionen foran, 
brnged i be ber unber lit. a. b. c. e. h. an; 
farte 55em«rfelfer ; bog i nogle af bifle |ie(; 
ttn xxUn i partic. 

Snbgang (en) n. f. [5if InDcjrtAer.] 

!♦ Sen 0iernin(^ ^at ^aat inb. 'Bagten for; 
nteente 1)<iw ^WtQCXn^ poa ©iottet. Qnb ^ 
btoare bin ^uDgang og Ubgang. 

a. Qlbflang;. Tilgang, 3nb(abelfe. ^an ^ar 
altib fri ^tlDgaug til ®reoen. 

3. Slabning, ^Runbing, SDer. ©fiber (Iran; 
bebe »eb ^n&gangcn til ^Jfferfaen- 5)er et 
iffnn en 3nt)gang tU 9J?iDbelf)at>et. ©en 
npe 3j^b9<^ng til /paten er fmuf* J>ette 
.?)uu« ^or uianae Sn&gatige. ©er flaaer 
altib gjaflt beb SnDgaugclT. 

4- ajegonbelfe. 93ebaar<td, g)Iaaneben«3>^B# 
gang. ?ibet« farfle SuDgang d: S^bfelen,^ 
^a\x gat) en ©aler til ^nDgmig 0: beb fin^ 
f0r(!e ^iltrcebelfe. "lii Dctte Rorbnnt Doar 
giort en 3n&gand tilforne.,, ^bitfelb. 
?♦ 1. ®. 431. 

5. 3"bfebnin9 til en 5ale. Jg)an rog3iit)9am 
gen til ftn $a(e af bet gamie ieftaniente* 
"Qlf oee mie ene ^n«! ben SnBgang Dar 
for long*;, $eber <paar« 1 SBog. 3 ©ang. 

6. gjifolb, ©0n^flrelfV. gorjlager ^aube in; 
gen StibCJilttg t)ot ^am. JE)aii fanbt tngen 
Sn&gang f)o« mig meb aJe fine gorejliBin; 
ger. 

7. ©et PnbcS og brugt i oplbre ©frifterfor: 
Siarfag, ^nfebning. '^^than^ ftcf tngen 

V belig 96 3ir0 3tt6 reDeitg ®ag om at ^•tbe^ for i^aUfett ^4nb 
, fiuibe faof SnDgang at ftxafft f^anmm.,, 

95ebel8 ©ap ®. 35 n 
8* 2>eraf ^aoed biffe famniettfatte Orb: 
*) 3n&9ang^or& (er) n. £ ©er ©profl af 
SSiMea, man lagtr for at forflare til 
S^nbgans eOcr Segt^nbcife af en iprcebts 
fen. 

t) Srtftgang^pcnge/ n. f. colieft. ^tm 

Se^ man 0tt)ev for at tnb(abe<, eller 6iiue 

antasen paa et ©teb^.ettev tnb|?ret>en i 

ft fauj* 
O SnDgang^m (en) n. f. SlettrflOeb til 

3ntW*i9 til et S>tt^^ 
d) SnDgang^feD&el (en) n. r €n ©ebbel, 

fom ftioer 3[ftxnbe^at>eren Sfnbgongtfret 

til nogen offentlit Sorfamltnt/ faafom 

@f uefpil , Concert 0. (• l>. ; 

c) 3^''9^»d*t^'* t^") "• ^' 3iTbtra»belfe«f 
cOer Xiltrabelft^t^ale, en Sale man ^ol; 
ber t>tb etSmbebedSiltro^belfe. {)an (;ar 

alt ^olbt gn SnDgattg^tale. (Joitsebef .) 

. 3ll&gang«t0lD (en) n. f. iolO af inb; 
gaaenbe eller inbfwte23arer, 3nbf0rfel?# 
totb* 

SnDgcttiaft, adj. [^ifbet tobjTe dngemac^t, 

conditus.] S^eCte ganbfTe ubanjie Orb er 
brugt af no0ie ©fribenter; fom^ fatfienbe 
fTioS)e<ti9^aIebnig, if fe ^aoe feet paa ©pro; 
0et< 9\een()eb; men fun ftdurlig, fom ^il; 
l«g«orb ti(®!a(fr @fie(m/ 0. be^l. ft. 
6aalebe*er bet «f Jangebef anfart. 

SkiDg^togen/ ad> neurr. intgetogcnt. [2if 

bit tobjfe eingcjogcn^ modestus, vcrecun- 
dus.] Sgrbqr^ tugti^i^ betofrtffom^ fat, fom 
^olber ^a fliUe 00 t €enltg{)tb« 4>an ^ar al; 
ttb fxeret meget inbgctogcn/ ^olbt fiQ me; 

«et in&getegen. SDe fare it intjgctDgent 

Se»net. (^rug'e^ fitii i flmpeit ©prog i t>aQi 
.lift 2n!e; 0% fortfener ei at anbefaW.) 
3tl&gctog<n^^D (en) n.f. agrbarbeb/ ben»e« 
(!a(fen()eb at ocrre inbgetogen. (-OoCberg.) 

3tt&9i«ID(ea) n. f. pi. 3n6giel0e. (^twtfeiDO 

i« £)en @ielb^ fom eaaer inb t S&oet, fom 

(F9ibe« til f&ott. SnDgielt) 09 UDgielD. 
SDanfTe 80P. 5 — ^ — 3* it* 5 — 2 —-62. 2. 3nbfomg, 3ttbt««t. (Janijebef.) "9It be 
intet ^onbtftobd fTulIe biemtase eOer fiabe, 
eller «onflen« 3nt)gielbtminbf?e.,, ^oit; 
felb. S. I.©. 605. 

3n&giemmer/ v. a. ©temmer inbe I J&uu*^ 
liTftger neb og beoarer om^pggeligen. (Sam 
flebef.j 

Snbgicnnct/ v, a. imperf. in&gicnneDe. 

fup. inDgiennet. ©tenner^ briber inb, na; 
ber i ^uu«» 9lt (nt>gienneOttflfflet; gaarei 
ne i ©talben. @ee gicnnct 9?o. 9. 

3n&gierDe(fe (en) n. C 2)en ©ternlitft at 

inDgierDe. 
SnDgievDcr^ v. a. imperf^ in&gier&c&e. fup. 

inDgierDet Sfab^egner, luffer for meb er 
®terbe. {)an in&gterDcr aOe fine SJIarfer. 

(£n inDgiertrt 9Jiab«. 
3nDgier&ning (en) n. f. ^anblingen at inbi 
gterbt eUer Xiiflanben at Dorre inb^ierber. 

Sntgieflct/ v. n. imperf. tnftgicfleDc. fup. 

in&gicjlct* Drajer inb fom ©ieff. 2It iuD^ 

giefU i et J^uut, ^o< en gob fBen. (Sanget 

bff.) 
3n&gtft (en) n. f. [>af inb 09 n. f. ©ift, af 

giDCt. @ee Oibet.] 
I. ©et fammf fom Sttbgitonitig/ Snbgi/ 

Wife. 

2» gUcget fomgipelinb, en Dtj0}?«n0beeaer' 
faameget af et 8irgemibbef eller anbet, foot 
man laber et Sliennefle eder Dor tage inb 
paa een (Sang (doais)* "'Bian gap Of>err 
$om en SuDgift af faameget.'' 2anbt 
oper gorraerne. ®. 360. ^n 3nDgtft 
af to Unfer. 

3. 3 «fbre ©frifter: JnbgiDeife, 3nbflp; 
belfe. ,,€fter©i(rpelen«3nb3ift." ©tpgi 
ttin«« ()eb. WI. ©• 673. 

3nDgiftcnivnnt) (en) n. C obfol. 95e«i?rfebe 
ttben ^otolforbum bet famme^ fom $>i nn\ 
falbe 3nDcrjle eller Sn&fi&Dcr ^: golf af 
S^nbetlanben; fom fibbe til S;>nit l)od en 
Saarbmanb efler en mer< formtienbe 3orb$ 
brug<r. S)et(e falbtej i (fibre Stber: at 
gtoe fig inb bod en anban , ^Poraf Orpet 

^ ^ar fin Oprinbelfe« (©. Songebef ^ i ea 

92ote SnU 3tt» 87 S}ore tit S: SS^atbmdtt 3Drt)e6o0. Scriptt. 

rer. Dan. VIL p. 590.) 

Snftgif, imperf. of inDgaact. 
Snegiwtler, v. a. [af ©prtel. See bette 

Cr5«] Oin0iorter, om6tiibcr mtb ft Hr>; 

haanb. (Sangebef.) 

Sttbgitftlfe (f n) n. f. [>3if inbgiwc] 

1. S}en iteming at in\)^iiou 

a. SiKFotibflff , tRaab, ^nb{tt>MU. 3 t^ee? 
lotiiTe Gfrtfter bruflcj bet 09 on» et ^0icre 
lB«fen< ^irfning paa 0}2ennefTer* S>ct 
(ar til gtort tftt r en anUnS !3[t1^0{t>e(fe. 
^ciD rener ftg i alt cfttr fiti ^tti6 ^n&gi^ 
Mlfer. -O^ti foreDat), at 6an uibfie Dcr af 
en juDbommelfg 3nl)giwl|5j, 

3. IbiDerttbcn'brugeJ bet 09 om npset^ fom 
itib0it)e< tit Obetbeielfe oe SBetienfning. 
Efur mill 3nt>giM(fe til ^bxii^fbtn for/ 
^olber fret (ig faafebei* 

Snbgiwnfte (er) n. f. im inDgitoct]*. 55ru; 

firt unberriben, foruemme!i^9 4 SanctJiiejlHt, 
IStebet for Sn&gmcff^ i 3bfe35ein4rrfe!fe. 
!Der fifmmer tffe obcreent mtb ftani ^n\y^ 

gioenDe. 

3n&9i»er/ v, a. imperf. tnDgato; fup. 
inbjitoet; p.artic. inDgiwn. 

I. Sec Qmt int>j (^bov be fprflieaige 95ei 
nutrfelfcr aofarei* 

2' SnbgiMrftg/ v» rccipr. (©ielbnere meb 
$r(ipof. bag efter SerbetJ S&ltber ^eb; 
lentaf, labcr fig pptagc tblanbt^ begiber 
k lab i. J&oit ^ar inbgiwt jtg i lOartob. 
3n(gh)( fig ubt-^unfeorben* ^bttftlb 

SnDgibning (en) n. C [3if inDgieetO ©en 

burning at inbgibe, eOer ben Xilfldnb, ba 

noget inbgtDe^ een* 
Snl^gtotJ; ad). 3nberllg g!ab, grab of ^ier; 

ttt. J£)ati bat ret tn&glaD. (Sange6^f.) 
SniSilCt^it fig/ V. recipr^ 0l«ber fig in; 
beriigen^ bliber ret gelegiab. (Sangeb^f.)* 

!int>Qlittti y. n. imperf. tn&g(ecl); fup. 
in&gUCet ; parties inDgUCen, [See glu 

tit.] &f9ber fig inoob paa en glibejibe 

^mU, ^AAer gitbcnbe inb ab iiifr inb i noget. SDer er falbet noget imeUm, ba 

©fuffen er inftgUDcn. 
3nl)gnaioet: fig, v. rcdpr. imperf- itiN 
gnawDe; fup. inbgnawt , fflrbeiber . fig 
inb btb at gnaDe efler bore itteb ^onibente* 
> (Cm ^mxi^ 9ioMer og betiige St>rO 

3n6gml)elfe, 3nt>gntDning (en) n. C ©en 

@ierning; at tnbgnlbe, eOer fibeife (passio) 
at tnbgnibf j« '^fiirgerne 1)abt og nieb tpf fe; 
Itg Si^tmgang beb 2int)gnibmng inbpobet 
^opperne/' 18. ©elff. ©fr. IX. ©♦ 465. 

3nDgni&cr, v. a. imperf. (nftgne<D; fup- 
tt!t>gtu^et; panic. in&gmOen. ®ee 
gniOit inD/ unbergniDer $o. g. 

StlDgoD/ adj. ©ob.af ^ier4<t^ inberlig gob 
og front, .eiegob. . 

3n&gr(emmcr fig ^ v. rccipr. imperf. intv 
gr<rmmel)^ ; fup. mt)gt«mmet. C2if ben 

forOoienbe ?Javtlf el jn^, og gtcrmttKt / bi- 
lem cuiquam movcrcj @r4tmmer ftg 
inbbortea og Oemmelig; f^ler en Httg 
jtropnfelfe ober noget. ^on gaaer enbnu ' 
Dg in&grixmmct ftg obet benne 6ag^ 

Sn&gmnDfer, v. a. imperf. inbgtcett&feDe; 
fup. infcgiiiombj^t ' 

I. €gentlig: (ntfluttcr, inbb^irgner beb 0Mnb/ 

feffrei. Sit mDgt<en&fe^iie SKarfet. See 
groenDfet int). 

3. Si0»tUg: fo^cter 4t bifl ®7aal for> (aber 
iWe gaae ober biflfe ®rcenbfef . "?ab ©or/ 
geir femmelig in&gt«nfcfe« til gt ffljaal/' 
Aingo'tf ^r0ftebv. til QSarg. flifielbt. 

l3tiDgi:ornt)gmng (en) n. f. ©m ©lirning 
at tnbgrornbfe eKer llilftaiib ' at D«rr« iMi 
granbfet. '? ; ;.., 

3nDgram / adj. [af ben fbr^«lenb< ^art. 
inD og gram/ infensus^] ^eget bifier 
og t)reb» (€r el weget brugeligt.) 

3ni)grttM(fe/ SnDgtavniiig (ett) n. f. ©e» 

©terntng at inbdrabe; ben Siiflanb at inb/ 
graDeS e((er ocere inbgrabee; . j 

3ntK)rAt>en (en:)in. ClBenKerfer aOeneCSiea 
ninflen at inbgrabe* 

3nl)grai?er/ v. a. imiperf. <nl>9wve&« 4>g 

' m&gro\); fup. mfcgrawt, . 

-I. ©fafer tab oeb-ax fti:a4)e. y- 

. 2 ^Wbi 88 SnD 3nD d» ^nbO^fttter meb ®r0ftem 

3* ©farer eUer fiiffer ^orbpSntniger inb t no; 
flet meb en 93?eifel eOer @rflt)(liffe. Sec 
UDgta\)Ct:. Sit^urli^: inbpreiiter^ beoa? 
rer i>el. ©iffe Orb ere bDbt inDgratoCt)C t 
ittit Ji>iem, t niin -Cfufouimcife*. C@^c 

4- 3n&gra\)er ftCJ, recipre ®faffer ft<j inb, 
aobner (t^ ^ei u( et @teb't>eb ot grabe. 
Sit in&gratie fig J S^tergtxrferne. Cm 
S3iat«ren tn&CJta\)C J^awrne fig i ©neen. 

Sn&gWtoet/ adj. pamc. eifle* i SBef0nbcr; 
fidOeb om t>tt, font &eb ©rat^fiiffen er frem; 

braflt. SnDgraoct Mrfreibe* 3iil>9ra\)et 
Sn&grcb (er) n. f [3if in&sriber.] ffflenritfl: 

ben ®terning ot inbgribe; men buxQii ncti 

fien altib fiouritden ^ bemoerfer : Sorna:r; 

ntelfe, goruvertelfe, ©fobe, gorfang. 
- air fljare Sni^grdv t ern« 9iettig()eber. 

©et er et^nDgr^b i min 9iet, t nut gm/ 
. btbe. 

3nt)greb (er) n. f. ©fnre eOer 3nbfnit i 
; en ^itii, fotn tiener tU at gribe t efler til 

at tage fat }^aa ben ;.vJf>anf, ©reb; en 
:^agei en ?aa«, t (^angebef,) r^ 
Snfcgnbelfe (en) n. f. a>en ©inning at inb; 

grtbe. 9)rugeg og unbe.rttben i famme 
; . 58em«felfe fom Snbgrcb. . 

3nl)griber/ v, a, impcrf. inDgreb; fup. 
iriDgtcbet; partic. in&gteben. ©ee gri^ 

bet/ .9}o« 8. D« bemofrfer ogfaa (meb 
3Jr«pi^f» i bag efter;: fqiter r^tnanben/. 
fyxlttxi ^inanben , : fc^ to ,^aitv. ^ > 
3n&gribmng (en) n. f. ©en ©iemlng :at 
in&gribe, etiet btt, ^t ttn $ing,9eb ^appt 
effer galfer gtiber tnb K og paffer tii^t og 
n0ie i en onben. ^'Unberbieifer/ ^oiife 
^. famtiienbplbe gunbamreutfioYftne Deb bcref 
3«&gt^ifclftng t famme." i^ibl om Segl? 
t>erf. e. 41. 

9toDg roctv' V' n- iittperf. iit&gvoe&e ; fqp.; 

inDgroet. (^genrltg: fammengroer, groer 
i bUianben; Ifoiti iv«er. ©ijTe proper ere 
ganbffe inDgroeDe i^ ^inanben* Signrlig 
brugeJ bu i praet. part, og bemiirfer : bi;6ti robfit(!er, ft(bant» ^nbgroebe Sorbcmme* 
€t int>gtoet -C^ab. ©ee grocr inD. 
SnDgr&ftelfc og ^nbgtoftning (en) n. C 

©en ©lerniug at inbgr^fre; ben ^ilfianb 
at iiib(|r0frei efler ixere inbgrafret. 

Sn&greftcr/ v. a. impcrf. inDgroftebe; 
fup. inbgreft«t. ®ee gceftec inD/ unber 
grefter 9?o. 5. 

SntgrunDeV/ v. a. obfoK Snbprenter, 
filler i einbet. [©ee grtinDct 9?o. 1.] 
"2lt Solftt maa inDgtUnDe* en rooprfeltg 
Ombosgeltgbeb for be gattige." fffn'. IIU 
Drbinonj, fol. 33. 66 b. "©et fFal inD* 
grunDctf gRennefTene at ®ut> er tiU" 
(@fonning« ^eb. ?}()ifof.) 

3ltt)gug (en) n. C [3:^)bjT.] (En Itben 3erm 
btgei paci Sob, bt)iS Slabning er en omt)enbt 
•tegle, f)t)oxi man gpbtr bet fmtitebe ^tf 
tal, for at famie bet til en £onge. 
(^^rfimncl).) 

Sn&gpDcffe (eii) n. f. ©en ©terning at 
gi;be eUer ^elbe noget tub i en $ing. %v 
gnritg brugeg bet og uubertiben for: 3nb; 
gibelfe, 3iiDf!i;belfe. ©et er af QIanben« 

3nDgi)Dclfe. 
3»n0g9&tiv v.a. imperf. in&geD; fup^itiD* 

gpDet. J&tJber i, tt)Her inb i, fommer no; 
get flpbenbe inb u 9It int)gT>t)e C(te t bet 
friffe ©aar. SiflwtHfl: ar-inbg^iJe een 
Sio i jtn ©amoirtig^eb ; in&gpDe eeti Ztefl, 
^aab, 0; f. t). 

3nDb<^l)er/ V. a. imperf, tn&^atete; fup. 

in&^aM. J^aber bemmelig og af J^ierter, 
birrer inberUgt og ()emmeligf 4>ab fiL ^an 
\ gaaer ret og inD^aDcr fin ^rober» C^an/ 
gebef): 

3nD(><efter/ v» a. impcrf. (nD^vrftebc, fup. 
in&^ctftet. 

li Sinber/fQer en Sog fammen i et Cmffag 

af $apir. ©etlne 93o0 er fiei, gobt int)^ 
. I ^oeftct ©<e ^ceftciv 9Jo- 2* 
2.;£)mfattet, dnigtm, inbfatrer noget i en 

Oiamtite eOer anbet. Qlr inb^C(ft( noget f 

@ulb; ©olD K. (?angebef). 
3nt)()crfming (en) n.f. ©enSierning at inbt 

^(efre, eUer beu;'£iJflanbf at Mi^ iribborfret. 

■ 3n^ }^ 3nt> 3nD S9 3n&l^«9iieKg/ adj. [«if tnbl^«cjn«0 Com 

fan in^^aqnzi^ foot (aber fl^ tnb^Agne; 
3nD^(rdne(fe (en) n* C S)en @icnitii8 ar inb; 
^«(ine. 

SttD^ccgnet/ v.a.imperf. inW^«8net)e. fup. 

be, inbeluKev beb J^(Cdn. •Oan ;^av aOe fine 
©arfer inD^ctgne&c Mnn&^Ofgne enfflget 
meb lebcnbe @terber. 0}7on feet lucrcr mt>^ 

^crgneDe 9l8re. 
3nDf)«gnind (en) n» L i/JDet famme font 
3nt)^(egn«(fe. 

3. J^iegnet felo , ^Dornteb en <D?orf efler 9l0er 
cr pmaterber. 4>Mt Ob#g ^ar brnM tdien** 

nem ^[nbl^ffgningen. 

3. Unbeniben tagetf bee 04 , mtnbre Mid^ei; 
len, for ^Si^xUn, ^lobfen, font er inbh^%' 
net. JlXiti lober jbit €rtaenve saae i 3n&^ 

^gningen. 
Sn&^cegning^cjrdft (en) n/C Cn ®r«rfe; fom 

freDer om en ^nDfjagninj, eHeren ©raft t 
SfminbeHgbeb, fom (^cegner om nogef. {ianbs 
tun«f\ ©elflP. 6fr. 6 ©. ©. 347O 

Snt)^(e9mii9gmutti: (en) n. f. €n SKuur, 
bDormeb ec @teb er otnoibet (tl JEXTflti 09 
Sejiiermelfe. 

3nb^<rffer, v. a. imperf. inft^offfebe. fup. 

in%ctfUt 3fnbf!tttter , om^toer efler afbe; 

(er mtb lebenbe @ierber eOer JExrffer^ <Jg)an< 

^abe er bet(c i inD^ceffebe Dbareitec. 

C?an(iebefO 
ont)^f ning (tti)n. f. S>en ®ierniit9 at inb; 
^«ffe, eler bet at aoger er tnb^oeffet. 

ont)^crnt)eIfe(en)n.C [Sf tnDJ^nberO X)en 

Oternins ox inb^mbc eOer ober^ibr 9}O0ec 
^j^ i een« J&irnber. 

iup. tnb^nDet. [$lf tnD oe «0<)anO. ®ee 

l^crnDer 92o* 4» ©barer lU bet ^ammel; 
tobjTe hmden. v; Schiiter Thef. adtt. 
Cerm. T. a.] Obergioer M^ti i centf Jg^^rn^ 
^r, laber noget fomme een tH ;f)«nbe« 93re; 
bet er mig rtgtieen inD^(ent)et (Sangcbef 

^ ffrioer inb^cenbiger.) 
^Hb^nOigeK/ v. a« 6ie inb^on^^ 

!0I ^itbl^Ofttget f v.a. gjrlnfler n^get ube fro nn^ 
ber %ai, etter inbenfor^ r;bor ttt fagbe^ at 
bare ubenfor. €r Soiet inb^crugt t SIften? 

Snb^aget, v. a. imperf. inb^agebe. fup» 
inb^aget 

I. gorfler, ^cefrer Stoget i^^^ en -{KiDe/ at bet 
fanM^efafl. 9It inb^age JE)ceflten t<D?d(reii«. 

2« ^tlfnfrer , fp«nber fammen beb ^iHp af 
J£)a6er. S>et ene er inb^agct i bet anbet. 

3fnb^af f cv f V. a. impcrf. inbl^af f cbe. fup. 

inbl^affet gaffer nogct faa fmaar, at bet 
gaaer inb iblanbtanbre $tng, nKrnger eet 
tbianbt et anbet beb {>af ning* Stttnb^affe 
Ih i.^Bifentaben. 

3nb(»afning (en) n. f. 2)en ®ierntng at inbi 
^affe eOer ben £i(fianb at inbl^affed. 

3nbl^alet/ v. a. imper£» tttb^alcbe. fup* 
ihb^alet . 

X. Sr^rffer inb beb ^xAp af ^ob ofl SBaabtfs 

^ager Of«r om eftbeO tHi inb^ate et^fift 

i ^abneti* 
3* Sro^ffer et ^ob eler 6ei( inb ti( @fi6<. 

at tnbl^Ie etorfeilet* 
3« 3nbl0ber , inb^enter, nafler, faaer fat ipaa^ 

Sir inb^ofe et efi6, o: opfeile bet* eee ^a 

Ur inb. 
Snb^aUr (en*) n. f. SDetlbt^, ^borttieb ee 
@eileffer anbet inb^aiet; bet faaer^iOoKsf^ 
$Ben<ibneIfe, efter ^bab bet hxn%%t ixU {^zt 
bensrn*) 

Snb^altng (tn) lu f. faf inb^aterj SDeii 

@ierning at inb^alt, aOai ^tlflanb at inb^ai 
Ce«- 

Snb^amtet/ v. a. iropor£ inb^amtebe; 

fup. iub^amret' ®Iaatr inb meb en ^amt 

mer« ^an< ^wU flaaer inb^omm f 

Sinnee. 
3ftb^mring (en) :ii. f. S)en ^ierning at ittb< 

^amre eBer ^il^anb at tnbtamred. 
Snb^atWt/ V. a.imperf.inb^tttWbe. f^p* 

inb^tDCL %a^^x noget neb i 3orben , beb 

at^arbe, neb^arber» Sit inblj^aci^e e«ften 

i 3orben. 
!3ttbf)aflet/ v» n. ©f^nber f{g at fomme inb 

paa et Qteb^ iter meb at brage fra eet ©teb 

inb 90 Sttt 3til> inb t er anhfU fbvuiti beg meeff meb ^tdt 
Dofitionen (ag efcer. (SottgebefO 
3nD$atoe (et) n. f. [3lf inD 08 j^aioer eHer 
f^dXJ] 2fnb6o, $5offo6^ fom (»at)e4 og bruged 
inbe i J^ufet, {)uuSgfraab. {)an (ier fun et 
Hn^e 3[n&^ve. 3(ben forrcerebe ^an« ^cit 

!3nt)^at)e^ Webber 09 3nt)^awbo. 
fnt)l^a\>enDe- ©c e in&e^ai^ente, 

[n&^at)er (eit) ti. f. 2)(n fom 6ei!bber ogbru^' 
0eren5ing,3b«nbeOaDer- ©ee^nDe^aWt- 
3n&^a\>U (en) n- f. €n •C)at)n, (am Hgger in 
beaoiig^, eUer faolebetf, at iffe {)at>et fiaaer 
lige paa ben* (^SJobfot Ut)^at)n.) Slorge 
(ormonge pp|)ernge3n&^at)nc* 

Sn&^aDnet/ v. n. imperf. inDJ^attticDe* fup. 
inb^aonct (®ee ^aoner.) «ommer iob < 

^at>n. Gfibet er tpEfeligeit int)l^a\)net i 
tRorge, (2ange6er)* 

3nl)^t&€t/ V. a. impcrf* inl)^e6et)e. fup* inN 

^e&et. [3>^ber f^tx ben for^fienbe^^atrifet, 
og fan et (Villef fra JBetbee.] ®i9r ganbff e 
()eeb inben i^ Parmer flc^tU igtennem* 9lt 
int)^et)C en Opn« (tangebef.) 

Snbl^ccD / adj, n. int>IS>c6t ©om er meger 
^eeb, gunnem^eeb* 3eg er ut inM^eeD. 

3nD^cftec , - inD^egnet/ «• ©ee inD^cefter, 

Sntl^elDer , v. a. ©ee j^tbet t 

Sn&^elDig , adj» ©om ^elber eOer flPaffet Inb 
ab. "£>en meOemfle SSeel of Slgeren^ om 
ben er ttogef long neb ob/ bliPer l^uul og 
tnt)l^elDta. ^ i)ec. SKog. II. ©• 333* 

3ttD^entel|e (en) n. L SDen ©ieming ot tub; 
l^enre, eOer Siiftonb or biiPe inb^enrer* 

3nbl>ent^r/v. a. iniperf. mbl^cnteDe- fup. 

in&^ntet i.fBringer itbcnfralnb. a. 
Sitaaer, faaer for paa. 3. ©faffer, bringer 

tu ^tit. Gee Renter inb unber Renter 92o. 

' 7* 4. QJ^brager nagen paa; en ()0ttibeiig 
9)7aabe; i et ^airtbeligt Sfnbtog. S>a ®e; 

* fanbfeti fom noermcre, iob^^ngen ^am M^ 
ttbeiic^ inDl^ente« *'S)a ^an bor bUt>ti\ inD« 

^entct meb Sltttf og SrpbefYrig* «( s 9)iacc. 
IV. 24. 

3n&f)iefp«r/ v. a. imperf, in&^ialp. fup. 
int)(^niip(r- partic, in&^iulpem •$>i(iper een ti( at fomme ttogenfiebj inb. 2)e ind^ 
f^iafp ©fiber t .^abnen« 

^nti\)mVf V. a. imperf. in&(>it>el)e. fup. 

inD^i\)et C®0terminu<O fBinber, Cr^ffer 
inb beb JS)telp af ©piOet* Sir tttb^ioe et 
SInfertoP* 
Sn&i^fl (en) n. f. gnbfamling af 3orben« 
9lfgrabe, 3nbb0flning ; it. btt fom inb^aflefr 
^ani 3nDl^fi: (for turret (Tor i Qiar. 

Sn&^efler/ v. a. imperf ♦ tnDJ^fleDc. fup, 

int^flet 3nbfamler 3orben« atfgrobe, 
bringer ^orffrugterne'i J£)nu<. ®eiret< 
Uffobig^eb i Vor gior €it man fooer fUbift 
inb^et. 0)?an er nu ifcrrb meb at inbl^ 
fie SRugen. — ^m ^or air inbl^let/ 0: ^m 
er ait forrbig meb fin J^Bft. S&onberne ere f 
gorrb meb at &0fie^ men ingen i per fSx) ^at 
inbi^flet enbnu. (2)enne Solemoobe er eli 
liptij!, ba C6/e(tet ubelabe<0 Signrltg: 
brager (^erbeei of. 93eb benne ©peculation 
inD^flebe ^on |fore Siigbomme. 
S^nDJ^flning (en) n. C 2)en ®ierntng at 

SnD^nin^ttb (en) n, f. ©en Sib paa ^as 
ttt, ba Sfnb^ofiningen firbbonligen foretoi 
ge«. 

3lnb^o(b (et) n. C uben pL [9If inb og ^o(< 
bcrj * 

I. Ibtt fom en Sing rummer i flg^ inbbifotfer 
effer fon inbbefotte ; noor ber toltd om Stutn^ 
^»it eKer 97aoU ^ettc Stat er omtrent af 

tn ^tti 3nb^o(b. 

3. Oftere brtige^ Or bet om bet, fom cr©frtfit 
efler en Sale inbbefottcr og gooer nb paa ; 
^autitf S^emo, bet/ber afftanble<f ffrti 
Pe< om«< 95ogen er of ^iftorifT, mebicinfl 
Snb^Olb. et SibgpPrift of Manbet 3nb* 
I^D(b. gertorl mig ^ftlbl^olbet of (^oniSole^ 

3« 8tegt(ler^.SaPle/ fom giper en Ubftgtooer 
bet , bet inbeMbed i et 6f rift. 3nb^oU 
bet (fooer for i^ bag i ®ogen. JE>ebber 0$ 

3nb^D(b^Kfle. 
3nb()olt (ecT) n. f. pL Snb^ofter. [«f Inb og 

«^o(t/ fom i bet Qlngelfot^f. ^ 9lLebeifa(^fifPe 
og €ngeIfTe bemoprfet ^tct. Svec. Holt. 
©ee.«£)o(t St a» ©• 629. Saxoo. 3ttMi^ 

Belg. SttD SJnS 91 Bclg. 3n^oUt] StalMU txatttHa »i6; 
been i et 6ftb, font ubgiare bet inMettfeise 
&X09, font 9)(Anferne |1aae< fa(i til, 00 
^torDcb be ^ol5<d fammen* &. Vi. &. &u 
1800. 2 Jj). ®. a68. 
3nt)^U9 (ft) n» i« jDfii ^anbfint, at Sti^tttt 
titi i et S^Itflag giiir 3liif<t(b paa giehben 
meb brnsne Gabier. <Ctt)ef er of npereCP'' 
rinbelfeO Kotteriet jtorbe iSn&I^Ug pa* 
»enfir€ $toi. 6ee f^Ugger tnb 920. 2. Z. 2. 
6. 653. 

Snb^ugget, v. a. impcrf* inb^uggebe. fup. 

tnb^Udget ^imtt tnb t meb S>ft, SSHtW 
cfler onOet flarpt Kebfffab ; flttr, »eb at $ug/ 
<t/ S<8urer effer {Boflflaber iiSteen 09 onbre 
9?atnter. 9lf int)^Ud$e Siguret i jtampe/ 
jiene. (Sam v. n. ^ar btt famme Semdr; 

fcife fom Rugger tttb 9ta. ^o 

Snb^ugntng (en) n. f. 2)eti ®iernltt9 at inbs 
N()e, e(ler bet at npgei inb^itiget* 

3nb(>ulet/ V. t. imperf. tnb^uUCe. fop. 

inbl^uUt @i«r ^uul Inb ob, ^uler noset 
inb ab eder inben tiU Stffbe O0 anbre t>Ube 
J)pr, fom inb^ule 3orbeti. 
3nDl^tm(/ adj. €oni er (un( inb ftb^ coitCiit>« 
''iroppeit er lan^agtifl P0 obentil conbejr, 
men neben unber noget int>^UU( eOer con^ 
ediKc. ??• ®. ®fr. IX. 6. 594. 
3nt)^ttU(^eb (en) n. C S)cn S^efTafTen^eb Deb 
fn Sinfl, ot htn er tnb^uul; Concabitet 
«. ffiib. ©•©fr. XL 6. II. 
JJnD^uurning eBer 3iil)(>ultng (en) n. C 
S)en @ternins at inb^ule, eOer b$t^ at tia 
get er inb^uUi* 
SnD^UUtf (et) n. f. pi. 3n&6ttfe. [S»obfat 
tlD^UU^J ^anitii$ffuu^ , ® tue(»uu< , ben 
S(engbe of ftere Spflninger, fcm man felo 
6e6oer. 9aabe ^nb^ltUi og Ub^ufe (o: Sd; 
ber^ ©talbe 0. f* d.) ere eanbjTe farfalbne. 
"3fe|(ar foimU^Rb^U^ af ®runbniQUr. <, 
£)u.^a%. 1 ©• @. 61. 
3rtbl^Wf»(et)fK f- [fRorff.] ®aab<in!5eKflfteni 
^cb af en Sger eOer et ©tpffe Sanb^ at^nt 
»er inttt IZIfleb fan ^aot berfra. (fSBilfeiS 
norffe CrbfamliniiO 

3fnt)^t>e(wr/ v. a. ceie ^<(t>et] 

SB I. 3nbfbttMr ; omtiber OKb J^befbiitd^ ''Xif? 
bentf Opfpring er paa en fmal 93ier0n;8e 
^Dor inlet anbet 9}anb obenfra fan liasbe, 
enb ben Siesn , fom falber inben for bet tnt)« 

l^toe(t>e&^a (9ittm). 82. Viib. e« (5fr. 91* ©^ 

2 fb. ©♦ 91. 
i) 3nb6rin0er noget fa^(ebe< at ^ntn , bet 
^beloebe t>«nber op* *'3 ©tebet for at 
Oberftaben, naar ^otfienen tnM^t>e(t>cd i 
JE>plben, altib 6ftber opfrabfetpaa SBuen..« 
$i^I om Seglberf ©. 6o« 

SnD^pner , v. t. imperf. inb^pUcDe. fop* 
. inDJ^pQejt. 6ee fmUit inl). 
3nt)()9lltng/ 3ln&09(ntn9 eOer ^t^pUtn 

(en) n. 1. S)en @ierninfl at inb^pOe, eflfer 

bet, ot noset er inb^vStf* 

3n&jaget:, v, a. imperf. in&jog 00 inDjage^ 
tt fup. inDjaget ©et iagev tub nnber 
jaget 3lo» ao. 

nbianer 1 (en) n. f. 9?anb^ Clbinbc fra 

nbianerinlxj 3nbien. 

nDianjf / adj. ©om er fra 3nblen, fommer 
fra^nbien; it. fom til^erer, er ts5rn0i 
3nbifn. ©et erm&ianjfe Sonnet. ^n&U 

aniFS;9i 3tit)ianfFt©arber^©Dro0/©fifi 
f e 0. f. D« 
SnDigo (en) n. C pi. Snbigoet* [Orbet ep 
opfommet oeb en forbarbet Ubtafe af bet 
inf* IndicQs.] kn mvrfeblaa Qaroeffof, 
bunben f^tb ®i«rtn0 af ferfheS{0e Vl^nter, 
^enfyorenbe til @i(r0ten Indi|;ofera L. og 
anbre meb benne befl^fltebe. 3 pl-^u0e4 
Ut om flere forf?ieOi0e ©oner af bentte gaff 
be(tof. (©• St & Sifors om Snbigoenf 
Op(0<nitt0 ©• 62^66.) 

SnDigoajfe (en) n. f. 8lffe af ivctnbt 3«« 
bigo. ''3nbieoaffe Utbe^olber 3ern/ font 
tiltrceffetf af a);a0neten.,, (t8ibor0 om3n^ 
bt(^« Opl0inin<) ©« 40.) 

3n&igoWaa/ adj. n. inDigoMaat *aibe«eit 

Mao Softe, fom ben, ber peb3itbt0o fremi 

brin0e<« 
3ttbtgofatW (en) n- f. ©en %atu, fom ^ns 

bl0O ()ar, efltr fom birfej af 3nbt0o. 
3nt)igof age (en) n. £ «albe0 et t(rrniuftbani 

net ©tpffe af ben torrebf 3obi0o. 
2 3^^^^9^ 92 ^m m ^titiQotippt (en) n. C [®ee ;&rtitiNj>iJc,] 
z. £)er i 9l(mtnbeltg^e6 inbmurebe aSetalfar, 

^t)ori 2Nibi0Pcn opfrtobit tt tilbtttbzi til 

^aronino. 
£u jC>o< S^arf^ernt ittx^tt htt osfaa SAtt)efitp; 

pen felt) ^ fom f«cte< i Garret. 

Sn&igomageti (eb n. f. gjeb betie fiirb ^«t 
tMn ^iUet ubttpffe bet franffe Indigotcrie, 
fom 6em«rfer : ^tibtgoeitt Silttrftiind 09 be 
fBertjleber, ^boTi beete flfeer. "SnCtgottia* 
gerieW JE)0bebar6etbftM. '*5Kaii anfaflbe 
ainDigomagevict 1 ofle fJarrer af ben niK 
fBerben... (Shborg om ^nbig. OpMn. G* 
1 6» 66 D* (I. ©to 

Sn&igoplante (en) n. C ©en !B«ye^ fom iU 

Der ^lanteilofen ^nbigo. 

3n{)Uer/ V, n. ©eeilertnlj. 

SnBifeV/ V. a. impcrf/ inl)ifel)e. fup. inN 

ifet C«f Si*, giacics.] »rin«er et 6W 
inb til et 6teb igiennem 3f^n, beb at ^ugge 
Den pp« ait int)ife et ©fib. Sef{forerne ere 
fomne faa fflbig i3(ar, At be aOe ere blebne 
ittbifeDe til Soffeplobfen. 

3ntot(!/ adj. SDet fomme fom inWanflP. 

3nt)f OTWt/ y. ai [©ee fart>«. ©frtoei ofl 
inDf aYt>e( >] ©forrer barber eOer ©furer i 
noget. i 

SnDfofWing (en) m f. [5lf bttu ?8er6umO 
S)en it)onblins at tnbfarpe^ eaer^il(ianb at 
^»Tt inbfardet. (2>et finbetf 09 (Irebet: 

SnbfarwingO 
3ttl>f al^eIfe (en) n, C [aif inbf alDer J 

1. Sgentlis ben ®iernins fit inbfalbe een, eOer 
at lYiTone e<n beb Stabn^ for at bebe ^am 
fpmme inb. 

2. 2fnbbpbe(fet S(bifete0et offentlifletibenber, 
^borpeb een bliber onmobet^ at mabe paa et 
©teb. €rcbitprerne m^bte i 6f iftefamlingen 
efter afnDfalDdfe i Wblfernt. 

3. ©rcepning, ^arfei at mtht for en fUtt. 
^an mdhu iffe efter fifrfle 3n&falDe(fe« . 

4. £)en J^anbling, at labe ©tnbenter trtebe 
frem p0 mobtage pf entfio fRoi af €onf{fIof 
rfiint; eOer et af bet^ SReblemmen ©ee 3nbfafi>en (en) n. C $Det famme fom 3tit^ 

f a(&e(fe* (Sibet brnseliflt.) 

Sn&falDet, v. a« imperf. in&falbebc eOet 
tn&fa(t>tt fup. inbf a(Det eiier iuDf alt>t 

I* ^alber nogen ubenfra inb; it* falber frem^ 
bbber een at (omme frenu fit int)fa(&e 
Sotr fra @aben. ^an lob ^a» inbfalDe 
for fig. ©ee falUt inD. 

3* gprbrcr, at een ffolmsbe for 9ietten, pa« 
et anPiiff ©amfingfl^eb, eller beb anbet pf» 
fentligt 9R0be inbjinbe fig ; (aiber inb beb 
©t(irf>nemaal eSer offentlig9^rienbtgi0retfe» 
8it tnDfcUbe ten for $o(itieretten. J^an et 
Ipbligen intlalbt til noefle ^ing^ « ^an lob 
SlrMngerne tnDfa(t)e i Sloiferne. SlOe <anb/ 
folbater ere ttlbfalDte ti( beretf Siegimenter* 

3* 2f tn meget foeciel SBetpibning 6riige< bet 
omben J£)anbling, ba©tubenter, bet^ape 
ubMbt Uniber(itetet0 $rMer mtb fortrinlii 
ttbmorrfelfe, fremfalbe< og ofentligen 6er0mi 
tne<. Jg>an bleb int)f<l(M t>tb farfle Ciramen. 
^an par bianbt be int>fa(t>tC 2f 9iar bUbc 
fun fan tnDfalDtC. . 

3n6fantet, v. a. impctf. inDfante&e- fup. 

in&f antet banter ; it fanter noget iiu 
ben til, fper ^ant inben om. $It itl^CantC 
et ©(iart. (!D?ot^. Sangebef.) 

n&fattting (en) n. C ©ee Snbf afttting. 
nCf aflelfe (en) n. f. [w in&f afletj 

1* S)en Sierning atlafle eOer fple noget inbi 

2. Snb^orgning beb at faflt eKer grabe ®C0^ 
ter, 3nbsr0ftning. 

3. S>et brnge< og pm Srppperf effer Golbar 
tertf ^afiige pg plubfelige ^itflngt inb t en 
IBo, en gitjlning. 

3n&fa(l<r/ v* a. imperf. inl)faflet>e. fup- 
inDfaflet 

I. Xpler npget inb, bringer noget inb l^eb af 
taflt^ 3lt inbf afle ©tene igiennem S3tnbnet« 
Sit itU>f afle !5puiber t en fbp Cpi (Fpbc bem 
inb af 9){0rfere.) 

i». @raper®r0fker pmfring, inb^efliter bfb at 
(aflt &tBfttt. 9It in&fafie fine SRarren 

3* S^fturli^eti: bringer Srppper, ^^i^Pbianf a. 
be^L i ^a(!jg()eb inb i en iSp eOer 8«fiainf . 

©ee fft(l« inO^ 

3nD* tm 5nl> 93 5nbfa|!nin$ (tn) n. £ 2>en ®ief niitg ot lat 

fit infr, eOer ben StIflAnb.or inbfafletf. J^m 
Meb bdrtfec beb ©(enenJ 3nt>fa(ltung. 
3nDfi(rii>e (en) n. C Aalbetf tit ef i6< cftvim 
. bebe 3nb^uflntn^r i $r(»» (Sj^Denjefrn.) 
3nDftd (et) n. f. 2)er ot man fan fee eOer fige 
tnb, ifcer til et ubebfomutenbe ^teb. 9lfle 
Stoboetne ^ade 3n&fid i Oan< @aarb. 
(iBrnged nei»pe nben i baglig $a(e 00 ttl^ 
muefproget.) 
3nt)f igen (en) n. f. $Den @{erhtn0 at hit 

inb. 

Snbfiget/ v.n* imperf. inDfige&c. fup»{n&* 

figet ®eef in^ igiennem et J^vA etter en 
SlAbning. C&xnitt meefl meb Vrftypf. bag 
efter^ ot afmtnbelt0({ om at fee inb af 9!9<; 
lierrit^eb / etler paa en ^emmelis og forbiu 
ben 9)2aabe.) 

3nt)fi(et/ V, a. imperf JnfifilcDe. fup. itits 

filet J^xcfter eUer fcefter een ^ing inb i en 
onben/ beb at flaae ^iier tnb* 2)et bUb f^o 
f (»rf inDf t(et/ at man nmneligen f nnbe faae 
bet nb iftien* 
3nt)f titng (en) n. C x. SDen J^anbftng at inb; 

file. 
^* 2f9eenf«ren ixn^ti btt, naat et fefiieban/ 
net 9etn er lisefom inbflaget i en berttl 
yafenbf ^unl^eb. $. ^f. 2«nberneS ^w^ 
f Uin$ i £i<rbebenef • (Gompho&O &. &ap 
- torpid O^eol. 1 2>« 6« 27. 
Sntf iebr (et) n. f. 

^« ^anbfingen/ (borbcb ^06 (!eer« J^an (ar 
cjibnn iff e «iort fit 3nbf !«&• SDet (ar f 0; 
f et faa meget af ^rfie 2intfi9h, 01 fftfle 
^att0 bfl bleb f i^bt. 
^« JS)bab nan fifbet^ be fifbte Sfno felb. 
J^tab bet (igfler er ^an0 ^ele ^nttioK 

^nbtiebtcp V. a. imperf. infcfiebte. fup. 

iitDf ie&t Siiiitt 00 tiifor^anbler fig nosei 
til ^xui, ffler far iflien at ubforise bet. 
%rnsetf meefl om ^bab ber UbM i ^mii 
l^olbninger^ (®ee fiob<r inb.) 3eg ^ar i 
IDag inDfiebt mtt Sbtanbt for Sinteren. 
9t inbftebeSmar, (Srpn, Cf{ k» JE>an &ar 
inbfiebt fine ^arer i ben gobe Zib, og nu 
f«ij|er ^an bem igien meg et bprt. 3nbf ieb«pru« (en) n. f. [Mf 3nl)f i»b eg 

^rii^.] S>en $rii<, fom en jttober betaiet 
for ben Zint # (an (ar tilf ijsibt fig. {Bruge< 
egentiigen fun meb ^enfpn til ben$rtt<,(borf 
for man igien ftrlger. VRan maa rette IXif 

fafddpnfen efter 3n&fiebdpnfen. JE)an 

oberlob (am Saretne for ^^^^t^b^ptrifettt 

3n&fieret/ v, a. & n. imperf. inofterte. 
fup. inDf i«t. 

I. v« a. 90rer, bringer noget inb »m QJogn, 
ager ittb; f iarer i ^unt. 3 £)ag int)f i^cr 
bor 9}abo fit Xorn. 

a. V. n. QIger inb, bragerinb tilSJognJ. (Get 
fivctt in&O -^an fom ln&fter<n&e t ®aari 

ben paa en 9onbebogn« 

3nbf i»rfc( (en) n. £ [9lf in&f tO Jet.] 

X. Sen ®ietning at fore noget inb paa 9}ogtr« 

^0et<, Aornet« .^n&f ierfeh iC^an bar till 

flebe beb 3iibft«feUn. 
a. 9)bit, Slabning/ €^teb, (borigiennem man 

f iarer inb^ 2)et er beqbomt at (abe to 3nDa 

f terfelec i en (S«arb« 2)en 3n&^i^f(( tr 

alt for fn^ber* 

3fnl)na6er/ v^ a. imperf. inWKcpfeelx ofi 
in&fiof&te. fup. inbtlcebt 

s • Cgentiig : tnbfbaber , omgiber mtb JH^rber 
eOer Sftefltfbning* 8lt ftl^flcbc en i5og i 
$apiir, for at ben ei fPoI fiiittbfed* 

d« 9rttge< bet i !8efanberlig(eb om ben ^itir 
belige 4^anbiing i ben cat^oiffe XttU, ^bori 
bebet ofiift gtuentimmer inblemmel iStom 
nefianben* Sit jnt^(«De en ShMina. 

3* Sidnrligen: fbrtorOer eOer forebrager naget, 
^bortil man iffe bit bruge be egentiige Ubi 
itbf , paa en enten be^agelig og farmilbenbr, 
eBer iffe flabenbe gSaabe; inbl^pfler, fftui 
ler* .&an forfbb fobt at fnt)f (crtX be t^ari 
befie ^ebreibeifer. "2>e farligfte £D}eninger 
ere inDf (orbte i en forfarifT etiiL« Gneei 
borfd Stiff. 1 93b. 6« 53* Qltm(f(«be 
noget i{igne(fer, i en gabef, 8ort«Oing^ 
9: fremfflttte bet, fortftOe bet' i Qorm af en 
Signetfe, gabel k. 

4* Unbf7p(ber,anfeermib(SfaattfeI. a>enne0on 
feelfe fan nmueiigen inDf f<(&(^. (jangtbtf .) 94 SnO 3n« Sn&f (cebning «n) n. f. taf inb!(ab«0 

bt«. •' €a g»ttttiie« 3nl)f I«Dn{ng. ,, (SDian; 

m 4 5Ji^ ®elff, ©fr, igoo. @. 3o«0 
s* Den Fleming at forebrage nogee, fom man 

tffe t>U fige iigcfrem^ paa en ^in, be^agelig, 
. Iemf«(bi0; fFaanenDe gRaabe* 
3. S>en^0iei^eU0ei&anDitii0^ ^t)«tDeb et u«ift 

gruentimmer inblemmetf t dipnneflanben. 

€n fSionntt 3nl)f r«Dnfng. 
^ntflatnuVf v. a. imperf. infeffatttteDt 

fup. tn&flamt«. [«f in& ob itlammet/ 

hamus.} SfnDflumr tmeOem Siamre* (©ee 
telle OrbO f&xuitt foruemmeligen om Sf rtfi^ 
09 itmcttUt: f«iier noftet i $areni|^efi<, 
eUer imeaem loenbe ftummebe ©ireger eOer 
^ager. [] ©tnnt STOefletnfflfining bar 

inl)!(amte6. ©ee int)fIamreDe er Dbe? fom 

teveni Stif«lning/ 
3nt)f lamrtng (en) n* f. ©en ®ierninfl ai inb; 
flamre, eOer bei^ at nogei er tnbframrei« 

3nt)f latttet/ v. n. [eee f (attretj Sommtt 

int> f>eb at floiiret 

SnD!(awer/ v. n. impcrf. mt)!{awel>e. fup. 

iivDf latotet [®ee f laWer.] «rpber inb t>eb 
^telp af ^(rnber pg Sibber. , ^bben bar 
snDf (at>i:et af fDinbuel. (2ange6erO 

SnDEUmmer/ v» a. imperf* tn6f(emme6e 
og in&f Umte. Tup. inDFIemt [®ee f (em^ 
merj 

I* 3f nbefltttter , inbfpcerrer t et fnapt og inctt 
ben Sflum^ eOer inben for fnorore @rienbfer, 
iaa at man fffe oel fan rf re fig* 9(t fibbe 
tnt)!iemt oeb ei 9orb« 

is> 3nbfp(»rrer; faa(ebe< at man ei fan fomme 
ub« ''3Uant anbre fom Mefue tn&Ftemte 
I|o4.galfiringerne, oaar otfaa ^ongen^ tgen 
@fencf.,c 95ebeW ©ajpo; 6. 366. 
InDf (emmelfei (en) n. C £)en €^iernittg ai 
in&f(emmngjinbf(emme; ben Siifianb at 
bo^re tnbHemt. 

3nl)f liner, r. a* i«pcr£ itrtfUr«&e. iup. 
infcf Knet* 

I. Wringer en Slabere ^afe inb imeflem en 
Oflorbere* 3Il itl&fline £eer i gugerite^ 9U 

mt^flim ^9y i en l^ornfloft^ 3* St'dnrlfgin : brtnger imeirem paa et fnapC 
9iimu 9)7an fan nof inbEitne et Orb btu 
tmfOem» (2angc6ef.) 

Sn&Ripning (en) n. 1. [«f tnDHipper.] ©en 

0<erntng at tnbfltppe, eOer ^tt^ at nogtt et 
inbflippet* 

Snbffipper, v. a. imperf. in&F(ippel)e- fup. 

tn&flippet [See flipper.] ©farer inb i 
meb en @af. 9li int)f(ippeS<duter i $apitr. 
Sit int)f (ippe 9}i(rrfe i Saarene< ;0rer. 

3nl)fliflret, v. a. impcrf. inl)!{iflte&e. fap. 

int)f (ifhct Softer inb meb ^lifter , ftiefter 

noget faft t>eb at fltftre. lit inDfliflVC ft 

Slab i en 93og* 
3tt6flog, adj. [af itib, partic intenf.] 
I. g^eget Hog^ trotbff , fnu» 2^ JHog i ogeit 

3nb6t(bntng, feloHog. ($abem) 
3n6!{9tter, v.n. ©eeflpwc* 
3n6fnapper, v.a. [fflf^twp, n. C «ee 

fnapperj ^ilfnapper, faaer ti( at flntce 
beb {)te(p af jtnapper. ^t. fftufer l»eb at 
f nappe ober. 811 ttlDf nappe fin Sroie. ^ait 
(ar inDf nappct gn Xiub unberSvfieif. (Sail 
gebefO 

3n&f napper, v. a. [sif fnap, ad). ©eefnap# 

pet/ coar(io, imminuo.] Stfforter^ fotV 
minbffer/inbretier fparfommeligen. ttetnba 
f nappe fin •^un^^olbning/ fine ttbgift<r» 

(gangebef.) ! 

3[nDf neben , adj, partic [«f inl)!niber.J . 

I. S^ap, trang, inbffrornfet* JE>an f>at en mti 
get inDfneben Solig^ J!>an< Xaar ere mcflet 

inDfntbne. 
a. Dm S)or, f>tii iBug fibber (fiere enbSkpi 

^er. QRpnben ^ar en inDfneben fdn^. 
^n&fnebct/ adv. ^aa en trang, inbfTritnfeC 

!B?aabe* JE>an ^ar bet mtttt intftitbtt ^oi 

flg« ^an boer meget inbf nebet- 

3nt)!neMei eOer 3nD!ne»(er/ v. a. 6tge< 

^ til QfMf naar man bierger et af be fmaa 

©eil blot beb at gtore bet faf{ tiOtaatn paa 

faa ©teber^ for at bet ^afiteen fan litficettet 

igitn. (Sffbenorn.) 

3^l)f nibelfe («n) o- f. Den ®ierning at tnbi 

[ fnibe^ ^i^v^xliim f>XH^i ^tt og un5«rtiben 

for; 3tt» 3a» 95 for : 3nbf7rirnftt1ti0, Stffortniits, fltcnt Oe^ 
conomie. 

Sn&fniber/ v. a. imperf. InDfneb. fop. 
inDfnebet partic. inDfnebcn. jtiemmer 
fanmen^ inbllurter i fneDert 9ium; if. af: 
forcer, tnbfFr<rnf et ^ formtnbffer. 9c itlN 
fni&e ftne UDgifcer. 6ee f nibet tn&. 

Snbf nibtiing (en) n. f. 

1. SDen @ierntn0 at inbfni6e^ effer Silflanb at 
t«re inbfnebec. 

2, ^ @(»rbeie<^eb : ben^nbbfitiins^fomGfti 
bttt 6t6er ^aDe ooer SJanbec , fra 6fi6f « 
flCTfie S5rebte inbtil Sieltngen* 

3nbf nugelfe, Sn&Pnugning (en) n. f. Den 

Oiernind at inbfmtee^eOer bee, at nogec er 

inbfnttgec* 

3nt)fnuger/ v. a. imperf. in&fnugefce. fop. 

inbfnuget 3nbcrpffet meD gRagC, Ifar 
meb {xenberne, 9i0r en Su(e elier •()ttuU 
ning i no^ec t>eb at fnuge. 

SnDfnpttet/ v. a. imperf. infefitpttete. fup. 
inbfnpttec. 

i.$inber inb i Deb at flaoe^nube; fnotter 

errinb i ec onbec; intflertrr. 9It int)f t\\)U 

tenpgec i ec^0rfl«bf. 9It tn&fnptCC $aanb 

tJ&aaret, i ^^(itwi^an. 
a* Stembringer SiSttrer eUer anbee unDer Stn^d 

ningen of en @tr0mre eOev beiltge. 9I( 

inbfnpCte IR^f n i en ecrempe. 
3* Stsurltgen: inbgaaer en n0te ^oretitng el; 

lergorbinbelfe; bli&er n^ie fotbunben meb, 
. inbtifiec i nogcc* f&t in&f nptte^ U)mmt; 

Itge Sorbinbelfer* 

3nllobIer / v. a. imperf. in&f oWe&e. fop* 
inbfobiet l&tt itobbel h Eoblec] 

^* 3nl)()argner, inbbeicr i jlobltn 9lc mt)fob(e 

en SRacf. 
3* Winter Creotuve fanmien i StchM. 

Snbfoget/ ▼. t. & n. imperf ttibfogte. 

^-inDfogt ©eefDgertn&, 

'' ^* V S<>f ni^bffer etter for«rrer Deb at tot 
!<• Dec maa inDfoge^ til4>alDp(itten. 3c. 
teener eOer blanber meb ^inanben teb JTogf 
"int. 6afcen af Uriernc maa Df I inDf D^ 
set ortb brc 09rifle« a. V. n« Golnber inb beb Xoflnins. !D}«ffeir 
Dar tnbf Dgt til minbre enb bee ^a(De» 0Roii 
mno labe bee in^fcae ci( Si^'bebden. 

3nt)fo9ntng (en) n. t S)en ®ierninft at tnbr 
fo0e, eUer ben Silflanb at inbfoiej. 

3n^fl>(t)/ adj. 9l?e8ecrolb/flaRbfTe giennemr 

folb ; ic. inbDorcet folb. 
SnDfomme/ (en eOer ec; n. f. [af inbfom* 

mer. Z)ec finbe< OS i (Tlbre efrifccr og l&i; 
beioDerftftceffer (freDet SttDfottt/ i ptur. 

3nDf omme, ©ee UDf omme.] 

I. Sec famme fom 3nDfomfl/ 3nt)t(rcjfc 
2>tt |?a( ttbfifre ol ttenbe af bin ^tlbfom^ 
me I famme 9lar. 5 gjlof, 85» XIV. 2 8» 
@e(eucu< ftonge i SIfia (ob fremfficfe aff fine 
e^ne in^fomme aOe SJefofininger. 2 ^acc 
HI. 3. (e^r. IV. »j6e{ af 1607.) ©ufTale 
libe efabe paa Simstxi ^nthm. (£<rir 
S6. IV. 13* tblb. 

3. ®r0be, atence, bee fom notec inbbrin^er, 
ifcer om Sfotbetenbomme* iBiingaarbenC 

3nl)Fomme. 5 TOofe 85» XX. 9* 3ii ^at 

ren« 3nt)f^mme. 2 Stotit. VIII- 5. .^ait 
fTai giue bi0 i&rf b af 3orben« ^nthmmt. 
U XXX. 113. 

3n&fommen&e/ adj. partic. [3if itiDFom* 

merO llmibbelbate ctlfiunbenbe, n«fipaaf9li 
genbe, fom man Utap fommer inb U 3 
tnDfommenbe QRaaneb, Uge. 

Snbfomraer, v. a. imperf. inbfom* fop# 
tnDfommct partic. ttibfommeti. 

1. @aaerinb, reifer inb/ braver inb, bt%U 

Der (i(^ inb. J^ati cr ale inOfommen* 6ee 

fommer inb^ unber (tilfen Sorm bee i 
benne Semarfeife bVPPiSft britgef / ifflnr i 
baglig !lale« 

2. ^nbfinber (ifl^mobtr, fremfommer. Qle tnD^ 

fomme cii reete Sib. Qie inDfomme for 

Sieecen. SHe inDfomme meb en ftlafle, me5 
fin ttlnfogning/ meb Q^eCalin^ n* 

3« t5eiale<, Qbe^, erlfrggei. 8lOe Gfaccer ire 
enbnn iffe int)fomne. 2)e ^en^e, fom inN 
fomme af S^iergoerf erne. S)er in&f ommet 
aa rltgen faamegee af Sforbtgobfec. 

4* 3tlj}unber, foreflaaer umibbef6arC« SDeefFal 
fTee i ttgen, fom inDfommert (Sanaebef.) 

3nD> 96 ^D Sji&fomjt (en) n. f. pi. ^ni^hmfltt, fom 

er meefi btuitU%u £*]|f inDfemmeC 9{o. i 
OS 3. Svcc, InkomJlJ] 

i» S>en (Stetnins at fomme inb/ bee^ at een 
fommet tnb« SPttflen fornam ^an< ^^N 
(omft i Gtuen. (Orbit er f bettite egetitfife 
SSem«rfeIfe iffe me^it brugeKflt.) 

a» 3nblie(|i; ^»ab matt aar(t0eii er^^erber ^9, 
effer pM anbett S)?aabe tager ittb i Ven^e 
effer $ett0e< 3}«rb; ^f>ab ber tiiflpber en 
offeitrKa eOer ptO^at Caffe. €!taten< ^[nt)^ 
fomfltr. J&an< SnDfomfler DiOe et for/ 
{laaetil faa flore Ubfiiften ^Qti< aaritge 
3n&^omOer belobe ft^ ttl loeo fRblt. eto; 
re, riitue, rigeltge, Diffe, uDifit SnDf omfler. 

2^t)fDrer/ v. a. Ubfper ittbeit tti tn^b en 
foret SRanb tlTer $&ra(mme» (!Dette Orb 
anfareS af 9to|l0aarb oflSKot^O Gee^ore 
09 f otet 

3nt)frofnget/ v. a. impcrf, inbfrofngefit 
fup. tnOftcengtt. [6ee frofitger.] «r«n/ 

fler noget itib ab, eOer braeer noget faale/ 
bed ittb, at bett ®ibe, font tar xib, hms 
, mer berDeb tti at Denbelnbab. f&tintUan^ 
ge en J!>anb(7e. Uegentltgen: '" ©nefllen int)^ 
hctn^tt line Jj^orn. .« ®. @. ©ft. {R. 6» 

SnDf rcengning <en) n. f. C3if inW tcwtgetj 

X)en ®iernin8 at ittbfc«nfle^ eOer ben HU 
. ftanb at ixrre inbrr«neef» 

3nt)ft(etoet/ v. a. imperf. icbftawbe, fup- 
ittDPrcewt. [©ee f tceeer InD]. 3nbfor; 

' brer , be^ierer at noget fTaf flit>e< inb efler 
fri(e0fl«<» a(t in&fi;(Ct)e ^enge, ©fat^ 
®telb. 

SnDfcceeer (en) n. C €n fJerfim^ fom tnb; 

; fr«ber noget. 

a[nt)!ir<tDning (en) n. f. [aif m&frat)«]* 
Sen iteming at inbf rorbe ; bet, at no^et 
inbfratetf* 

3n&f cammet/ v. a. imperf. ittbftatmtte&e* 

fup. inbframnttt. JCrammer eOer trpffer 
nogetfammen, at bet blither minbre eQer 
fhlbf r i golber. (See frammct). 
3«&frat> (et) n. C SDet famme fom ^t\t^^ 

frof&ning. (tangeJef)* Stl&PcatoleC / v. n. imperf. inbttMltttf 

fup. tnDfraolct (©ee fra\)Ier). ^rpr 

ber tnb Daa Jg)(snber 09 gabben ' !Barnet 
Com int)f rat)(enbe i ©tuen paa aOe f{re. 

3ti&f tebfer / v. a. imperf. tht)frcl)fe&e. f«p- 
itiDfceDfet- [9if^e&«, gyrus.] 

X » Sfnbrtnger , inbeflutter meb en Siing ellet 
Sttt^S. XDefamt^en bleb ^olbt paa bet inD< 
f wDfeDe ©teb. 

3» J^oi 3<e0ere btm^rfer bet ben ^anMtng, 
at gaae omf rtno en SBn {Tffrcefning eOer Itbett 
©f Of) efter nofalben ©nee, for at erfare, ont 
ViilbM, f)M ©par man §at forfnigi, et 
(0(et nb af famme« 

Snbftlget/ adj. [9if ^tig/ finus , flcxus]. 

©om ber er en 5(rig eOer ^n^t paa, bugter. 

Snftftigntng (en) n. f. [af il^rtg/ finusi] 

Salbti f)ot ©{rorbbere eaer ©pefoner bett 
Sttgi efler Xrt0, fom gl0re<S pan Sotet, for 
at bet fan poffe efter Segetnet. 

Sttfifrebcu/ part. pr«. af int)!c9ber. See 

Orbet. 
SnDfrog (en) n. t pi. 3nt)frD9e. €t (etm 
meligt &ttb i et ^mi, en (liult ^raa, Qlf^ 
frog. (2ange6ef). 

3nbf rummeffe (en) n, f. ©en ©lernlng at 

6j0te eller f rumme noget tn6 ab. 

SnDPtummer/ v. a. imperf. tnbfntmmebe. 

fup. in&fturamet. ibzitx eaer frummet 
noget inb ab. !8eb ben (!«rfe Sftbebranb 
fxire enbog !D?armor(Iiferne ganbffe in&$ 
f CJimmefte. ar«ge« ogfaa rccipr. „iR 

lob ftun bugteb' fciger infcf tumme fig/^ ' 

SlQtrup'l eg 8ta(b. b. l&igtef* ^ifi. 3 2)«^^ 
@. 227. 

3nt)fcumning (en) n. f. tsifittbFrummaLlC 

£)en ^ierning at b0te noget inb ab, tUtm ^ 
bet , at f)ffre inbfrnmmet» 3<rnet bra^ 

unbet 3nDfrumninaen. 
3ttl)ft9belfe (en) n. u SDen ®lernittg ar M 
frobe inb. ©ee 3nbfr»bnt!tg. 

3nt)frf)ber/ v. n. imperh mOFreS. fup-^ 
inDfrebet. partic. inDftebtn. 

t. Arpber, f laDrer oeb ^ielp af J^ct nbtr o^sr 
goOder et ©tebd tnb» ?9t»en Dat int>frOi»^ 

ben af SBinbuct, ©te ftpbtr inD. 3nl^ Snb 9'f a* fromper in^, (r<»f (ev fig famntin , 6Tit)et 
minDre« j(l«bcr er tn&Fcebct t>tt> ^altt 

3nDf rpbittng (en) ii. C Sef famme fom 
3nDf rpbelfe ; ir* 3nbft>inblnfl, Sotminbflf; 
nm i Omfann og @tBrrelfe. ^th ^nH* 
ftpblling ftienneoi fBinbuet* SSaar |0(I 
l0i tafttt, tabtt bit tuUti Ub ^ti^ttph* 

SnDfrpmper/ v. a. & n. impcrf. ittfeftpm* 
peDe. fap. in^frprnptt ©ijvr no0<c fncD; 
xm, end bcc uar i$t, ub Arompning ; it. 
Uit)er miiibre ^ tttttttx f!0 fammeti. ^fiet 
maa itithpmpti enbnu mere* 93cb ^m^ 

tifi^cn er^tet in&frpmpet Geefvptnt^ 
l»ee inD. 

SnJffpmpnIng Cen) n- f. SDen ®Urmii« at 
inbfromoc, eOer ber at tnbfrompf tf. 6frffb; 
berne reflne aUtb nogec for 2ln&f cpmpnim 

sen. 

3n6f pUt/ v^ a. impcrf. inBfpIefce, fup. inD^ 
fplet [-^pa yaiigebcf inDfpttler]. 9Jrln* 
|er noflft tnb paa et Gteb beb at fole eOf r 
rnfte btt nteb botbfom %axu Sir tnbFpU 
@tette fliennenf Sinbuet. Gee fplet* 

SnOloatl (ei) n. f. Saan, fom fleer i)o< i&n 
bre^ bbab man feib iaaner af filnbre; mob; 
fetUbiaano: Saan ttlOlnbre. (Sanflebef). 

3nblaanct/ v» a. impcrf. inWaante, fup. 

i9b(aant etar^nblaatt; Iaaner af anbre, 
faaer ^enge tnb beb Saan. (SRobfat Vblaa^ 
tier.) sir gibe fern Vroccnt af bet man 

inWaaner. (?an«ebef). 

3ftt){a&elfe (en) n. (. a)en ®iernin9 at tiU 
ftebe een ^nbgant til et ®teb , ^nbluffelfe, 
tiOabe Sb^an^^ QBan botter iSiaetter beb 
!3nD(at)e(fen rtl eruefpiaer. jtlofferen 
ftarOpf^n t)eb 3nD(al)elfen I ©frifteftoren. 
**ll)lat><t/ V. a. &recipr. impcrf. tnDIoD. 

Aip. intlaiu [sif in6 pa (a&er/ fioo, 

^o&ccdo.] 
■^ ^faber ^aat inb^ Inffer inb^ aabner tUbgaitg 
il et ®tfb. €frerat gUnben r>ax tttblatt i 
pen* S)er fan tnsen flere tlTt)fat)e^. ' lUr 

nbla&e een ietennm ^a^bpren, itt&kit)e 2. 3nWa&er fig/ v. rcc 0ib<r Pfl ig«b 

meb , t>ober H ti( , 6e09nl><t paa. Jf^ari ^ar 
mb(at)t fts i en lansbaris $roce<, i en ube^ 
^afielig £r«tte. J£)an ^ar ittbfat^t fig <»(t 
for bpbf meb berte grnentimmer. Qlr inO^ 
(at)e fig i SoTtrolio^eb meb een. <t>an tr 
. iffe bffrb at inbfobe fig mzb. IKt iitlXaDc 
fig i SriPtte, i ®amtale, i jtrtg meb !Ro; 
gen. 91t int)(at)e fig i9@gte{?a6, o: %iUt 
fi0. " 2)erfpm alt for mange it)b(at)e ftg 
ttbi @eilabfen.cc Cecon. 9)7aa. II &, 259^ 

3nWaDet/ V. a. impcrf. itiMaDebc. fujK 

in&IoDct [«f laDet/ oncro.] gprer Jaff 
inb i er Gfib, eager £abning inb. Vt tnU 
(at)e og nMabe er ffftb. (eangebef.) 

Snblabnlng (en) n. f. [Slf foregaaenbe Sen 
bum.] S)en ® ierning at bringe 2aft i et CM^ 

3nl){«9 (et) n. f. pi 3n6(«9 eaer 3nM«g* 

ger. (D. ?ob.) 

I. €gentlig: bbab man Idgger inb eOer tabflnt; 

ter i npger anbet. 
3« Sorfortning, 3nbl«rgning, bet at nogeC 

{(Tggetf inb, (»i0re< fortere eOer fmaOere. 

Sit giere ^n&Ictg paa en jtiofe. 

3. ^aSeltergang: jTriftlig 5Mage efler Sore; 
ftiOing, et &frift, ^Pori man fortffOet®ai 
gen< Cmflcrnbid^eber, anforer @rnnbeng 
for fin formeentiige 9tet, og berefter gtat 
fin $aaflanb oa Srertefopttelfe. S>et falbef 
Dgfaa et ^orfcet (libcflus a£lionis.) G* 
Starregaarbg $roced i £>• G* 386. **$rp# 
curatorerne (Tat ttO«gge< npget til iBn, for 
Gtcrbninger at ubfafle, GttppH(at)er oft 

SnWoegger at forfatte..c ©. ?. i — 9— 1«- 

4. a>et famme fom ^fn&foger. SD* ®ag. I/# 
©.170. 

3nt)I<t9, n. f. Sattige golf, fom forfpne* af 
!B0igben< gartigpftfen I SRorge. (^ilfel' 
notfFe Orbfamltng.) 

Snbtoggerfe (en) n. f. [9if i«6f<eg§et.] 

1. egentlig: bien Stfrning at ioegge en Sing 
et Qttbi inb« 

2. $iabfer« 9ef<ettelfe. 8.€jp- bet tteofoalflPe 
gaculret ^ar ene IKet til ©tnbenfertf 3ttO« 
((eggetfe paa {Kegentfen. 

3. 4rj>Perpeife* *gre* 3«W<rgg«ffe. 
92 4« S)e( 9.9 3tti) 3nD 4» S>et famme fdm ^nbtadntlts; bet ot'man 

0i0r en Sing f ortere cHer f nappere, peb at f orfl; 

se ben int>, eUer bate ben fammen i Solbev. 

5* $&rnde< bet om @fi6e, nam* be bringel tnb 

: til bered Cpiao<({eb. (g0benj9rn). 

SnWcegger/ v. a. impcrf* inblagix. fup. 
' in&lagt. ©ee (cegger inD. 

X. S(C00tr inben i; brtn^er et ®tebd inb. Sit 

: int)(^gge et i&reb t et anbet. 9it inDIceggc 

t eefo^tning i en %p. Sit in&Iceggc fin &0n 

i een< •C>ttud^ o: tnbtinftf/ aibe t £o|t. 
a, J5>enl(t80er , nebfirftger, giber i gorbaring. 
SDet ®ob« er inblagt t gorparing paa ^of / 
(ttfet, Sit mD((egge ftnc Sare; naorbeiffe 
funne f«(ge<. 
^ Srein6ringer, fremlorgger^ fomnter frem 

, meb. 93il 2>e int)(a(gge et gobt Orb for mig 

. ^oi ^am ? 2)ettf S)o€ument er tnt)(agt i 

dletten. ^'3eg pi( aOene fremfere, ^pab ^eg 

, for Pifl fan ubgibe og int)((egge Hare iOocu; 

menter for.cc 0«b. ®. ©fr. VII. p. 506^ 
4^ (3f ©nebkr^aanbperfet:) SSel^gger, ubi 

. flafferer meb abiTiatge Srcriorier, (Been; 
®nlb/ 60(PK«, ^Poraf fiirlig nbf!aarne 
Gnmaflpffer 6ef(efie< i berttl paffenbe^or^ 
bpbntnger. Sit int)((egge et S5orb meb^ben; 
(ott» 4^an er en Metier i at itit>l(tQQi meb 
Guib^ e0lp 0. f. p. ^ntXagt Slrbeibe. G 

; benne SemMfelfe bruge< ^rorpofitionen a(; 

. lene foran.) 

5» S«gger iil8anb, f0rer norrmere til Sanbet^ 
6r{nger til £)plag«fiebet. (om ©fibeO Sfi; 
ftet er tn&lagt i JS>aPnen , inben for i&om; 
mtn. 2^ binne Scmotrfeife ^ge< ofte eOfpi 

tifP: at I(rgge inh, for at Iftdge^fibet 

ttlD. S.€)r.{>an funbe tffe (ceggeinD igiem 
mm 'Sominen , forbi t>tt par J^edigbag. 

C« 3 SiergPibenfTaben : inDIcrgge Stempler 
i 0ruben/ 9: at bebpgge @ruben Peb at inb/ 
fp<uib€ X0intnerflof f e paa gielbpirggene/ 
tee» til etprfe og beel< til 9Jebpgninger. 
(S)r&nni4) 

7* 3nD(cegge( ft^ o : fr^perper, forf?affev 
^g, naaer, opnaaer, er^olbet* JS)an Pil 
in&lcegge U et ubBbeUgt iRaPn« fSeb bette 

Spg in&ia^&e ^aH fig megen ^w 8* SnWagger fig M ^^^^ </ '• inbiinger^ 

inbqparterev fin, broger inb fom@tefl« ^an 
I)ar inbtagt fig unbevpeig ^o< en gammel 
fOen. Sit in&togge jig i et {^rbergeer^nu^. 
®ee IccAget ftg in&. 
3ttt)togning Cen) n. C [Sif inWceggetJ 

1. 3 Sllminbelig^eb, btt famme fom-3[n&(ii^g^ 
gelfe. (X>og meb Unbtagelfe af S^enmrYel; 
fen 920. 3 og 9!o. 5 / ^bor bet if f e gierne 
brnae^O 

2. 3f 6«rbele«^eb: ^nbfatning, iBe(«gning, 
ben ®ierntng at itlbtoggC/ i i&emcerfeifen 
92o. 4« 

SnWcenDjng (en) n.f. pK gnblccnDinge. [Sif 

inD og SanD.] €n fom er fobt og opbrageti 
i Sanbet, et Sanbfentf idatn. 9Kobf«tfe< 

Ut)((rnt)ing* 

3nD(cenl)|P/ adj. [Slf famme Cprlnbelfe.j 
£)et famme fom tnt)en(ant)|IP ; fom er af 
SanbetJ eget; fom aoleg, ffembringeg eBet 
gaatr for fig i 2anbet» ^^Dtendji^e 5tonff5 
nere« SDet er itiDtonbfFe 0fnt. Sanbet 

plageg af in&((rns){Fe ^rtge* 3tit)Icrn&iFe 

€rempler. (gangebef.) 

3nbl«nfct/ v. a. [©ee (<enf«J ©«tt€r i 

Sdnf er^ omgiber, forngSIer meb Siinfer.. Jf^an 
fibber in&((enf et i S^ngfeK 

3lnt)(0(nf ning (en) n. f. Sen Gicming at inb^ 
tonfe, eOer bet at Porre inblornfet. 

3n6tot«t/ V. a- obfol. Cpl(erer^ nnberpffer, 
bibringer een JtunbfFab om en £ing. "^ulli 
fe ft> tDore faa mongfolbelig oc faa grnnbe; 
fig inb torDe bbi ®ub« £>rb.,. Sanffen< ^ofi. 
©• ©• folv 1 84» 

^nblager (et) n. f. pi. inus. [Germ, ©nfrt^ 
ger. Obftagium.] Ct ©lagg Sorpligtclff/ 
naar een ber iffe betaler eHer opfplber en 
Contract til rette ^ib, maa I^rgge fig tnb 
paa et eOcr anbeeGteb, ^eff^et offentHgt 
4>«rberge, og iffe Ptge ber^a^ f0renb ^an 
betaler eOer afgtar ©agen. Sit ^olbe 3nbto 
g(C. Sit mane een i ^nDlagtr. (fangebef.) 
Orbet er af tpbjC Oprinbitfe, ligefom©fif^ 
fen, ber enbnu er gielbenbe t {)erttigb* ©led; 
t>i9. C©. 3. 8- ♦«nf<n« SSefc^r* b. ^erjogt^* 
©(^tf^mig. 6. dp 8.) S>ct forefpmmer |i0< 

-6>bJt? S(n» 9ttt> 99 €!eifr. efn IV. p. 64^ 6ee Slanittg. 

;nt)(agt/ partic. af inbtegget. 

ntlanti (eO n. f. 2)cn S>(cl af 8«itbct, foiti 
ft bout ita Xyflerne; rooZ)f«tfe< bifie# 
**{Rorb« 00 SnUanbet crc ei faa mctee 6c; 
6oe5f af fee {NinfeUttbf. ^ Sop. 2fourtt. f. 91. 
\6 jS>. 6. 14* 

miOf inOe t tt 8anb, eStr ct gonbfPe omrini 
gee Af Sftnb. *' i0(lerfoeit O^r Oftrcf er me b 
Dce(iitecnfommeR^«nocnb(3li^t)(dnt)d^10... 
($♦ gtof^e.) ©. ®. ©f r. 5R* ©. I V. ©. 1 64. 

2Mnt>jP, tdj. G«e InDenfanDfP/ itib^ 

S^Manget/ v. a. imperf. ittbtan^eDe* fup. 
inDlanget 

I* 9l«rter tab {oienitem en tHa6nta0. fdt {nN 
(ange no^ct fgiennem Sinbttct. ((aitflebef.) 

s. Sladtr tab tit, opnaatt, fosimer (en til, 
eBer inb i. Ji^an er cnbtitt iff e inblanset i 

SnUappeT/ v. t. imperf. inDIappcbe. (up. 

tnb(app(t 3nbfoer en Sap faolebetf, at 
ben fibber tabeit for JE^uOee. (Cansebef .) 

3«Mat>ecer, V. n.impcrf. intloDeveDe. fup. 

XtMaWCZt^ ©eiler frem og titbase unber 
SSobeinb/ for berbeb efier^aanben at fomi 
me tab tU tt ©reb efler i on J^wn^ ttt int)^ 

_^ iawre meb et ®f lb» 

3nWeb«Ifil(en) n- f. [Slf inMebttJ ©en 

^SnMitetl J eientin^ at inbbrtnde, inbfore 
eOer lebe noflet paa en (ielpenbe ^Mit inb 
Iff H ©tebi 3$rit0e0 faaoef om Sing, font 
^krfoner. StanbietA S^OUbelfe til Soen 
(leer oeb IRonben SDen SMinbetf 3nt)(ebe(fe 
i tt J^uat. ' (Itriottgeit br«0c< bet i (SttW 

for 3fifcte6niiigO ' 

ibfeDer, v. 4. impeif. inbfeftcbt fup.tnt)^ 

leDet ^ 

^ %9ttt Mb, (ttn^er tH'e(.©teb paa en (iet' 

pe«be S^aobe. j©ee UDev inb. ' > 

^ 2)et 6f iigei 00 abfoluce oiii ben Jtirfeffif, 

^ ifaor en 9r«fi b^ iftftfebircil tneb en fort 

Sale mobtofer ear iftarfdfone/ for fie donu 

(nil efter fta a^Arfelfcfifl oU Ubatftie &ni*^ 
tfeneM* Vrtfjien (at i IbH tnbfebct f re 
Sarfeltoner. 
3* Cm Sale og ©frift J5rn0e< bet 09 , naat 
een forbereber fine Sil^orere ellet Sdfere til 
at mobtage {[orebroget. J^n oeeb nfegil 
gobt at inb(ebe fine ®rnnbe, QSebifer* 

SttbUbntng (en) n. C pi. 3nb(ebn{nder. 

!♦ 2>en©ierntn0 atinblebc^ elief betatiiib^ 
Iebe<. 

a. Sortale tif ee ©frift, ^ooroeb Meren be^ 
rebeo til at fbrfiaae 9o0en< 3nb6oib , 0$ 
fee bet fro rifltise ©oittfpunfter; It. be foe/ 
fie 00 bi0(40fte ©rnnbtr«( til en 9NbenfFab» 
©friftet betonber meb en fort^nMebningr 
J^an (ar fTreoet en ^nblebning til V^ilofoJ 
p(^ien« fRan (ofber (ani ^nbitbllittg til 
J&iflorien for et SReflerfioffe* 

iSnbUetf V. n. imperf. inNo«; fup- inb^ 

(eet Seer (emmeligen (o< fis felb. (Saii0ei 
M.) €r fun libet brii0eli0t. 

Snbleg, tnbleflget/ 0. t »• ©ee 3iib(«jb 

inbtegger, 
Snbleiet ftg\ v. rccipr. impcrf. inblekbfc 

fup. tfibleiet. Zin%tr fi0 t Jg>uu« (o< een^ 
eager Sop^l ttf Sei<« 4)aii $ar tnb(et(( jt^ 
paa et 9}ef;t^uutf. 
Snbleiter flcj; v. recipr. imperf. fttbltJwbe. 
fup. inbteiret Setter ftg tnben btffe @x»nbt 
fev.: <^an inbleirebe fig poa ©letien imefi 
tern gtelbene. (San^ebef.) 

3hb(em (et) n. f. pi. ^nWemnMt. ©et fami 

me fom 3;nbt>0(b ((i^ilfet bo0 er meer aU 
minbfli0t.) " ©treg t Xratfec end Snbtem^ 
mtt.^ <D2ft0er»ZooU Dam i {5b« p. 160^* 
"©ette 3ttb(em (Snnoen) M SD*'*"^** 
9toe(U ®* af 92or{Ye S» ©. ©f r« s %>• ©• 
364« 

3nblemmelfe (en) n. f.i:9(finb(tmtmr.] ©t« 

©ierning at inblenime , eOer oer at inblemi 

me«. Sw^iflib ^an« 3Ab(emm(ilfe i Sobco 
i ©elffa6et« . 

S^ttbUmtnetrv. a. imperf. tnblttmnebt fuj^ 
inblemmet [9if inb 00 €em, mefnbr»m.} 

Ootdfler fom QReolem i et ©amfunbr inb; 
, forer ibMnbt, foi^ener mth. J^an er inN 

Immit i etlf!abet« ttt oiore iftbfemmtt i 

a <eit xoo 3iU> ^t(b tn %am\Ut, T. f^intt itieb ettSanUIte Deb 
®DO0erfTa6 eHer paa onben SJ^aabe. Sit 
inbUmme en $rot)inb< i Siigct. "£>e in&^ 
temmeDe iblanpt (Ig be forrti^e oadtffc '^e; 
boere.,. 2J. ©• @fr. 9?. e.,V. 6. S^* 

SnDUmning (en) n. f. [sifinDUmmer.] Set 

or inblemtiu j; 

SiibUwter/ V. a.iniperf. inbUwrebe. fup. 

inDUWtet. [0« Ie\>ercr.] @it>er tnb, fen; 
ber inb, fipfvinb. 3lf ittbleoete ec &ttift, 
en 3inf0ftninf ^ en Stetning. (2on9e6er.) 

Snblettafng (en) n. C Sen @iernin« or iiib; 

' le&ere, tUer bet at tnMet>eced. 

Snbliggenbe / partic. of tee tt6tUijeH«e V. n. 
inbtiggev* ®om Itgter inben i en unben 
Stng. SnbHggenbe Sfrioelfe. (gonjebefO 
Cftere bxnti int)(lilttet)e. 

3fnbHmet/ v. a. imperf. inbitmefee- fup. 

inWittlCt [6ee limet.} g«(let een 5tn9 nieb 
Slim i en anben* , M ittbltme et i&Idb i en 

Sfnblircer/ v. a. imperf. inblirftbe* fup. inN 

,/iilCPetf [©eeUtfet.] gooer noget inb poo en 
J lemfoelbtfl SRoobe, Denber O0 brein ending 
^ foo f ftnjte til ben taoer inb« (3bO0H0$ole.) 
Snblijlet/ v. a. & rccipr* imperf, ittbUflc* 
• to. fup- mbliflet.. [af gifl, fraus. ©ee 

;lij|ler inb.] '. 

:t4 gfrer inb w^ en (emmelifi oo It|tt0 ^oo; 

be. Sit tnbiifte forbubne Safer. 
^. 3nt)Ii^«i; fe/ rccipr. gj?eben< oOe fob, 

^oDbe S^tten inblijlet ftft i Sommejrct^. gt; 

tnrliflen ; tto^tet ol oniretibt glib , ^ori bog 

ten 00 anbf n $ryf fetl iiibiifiet ft^ i ^tiU 

JJnblftJet/ v* a. obloU impcrf* faibliwbe- 
fu^ inblibet Gxtter tnb iblonbt^ fomler 
ittibser eet pcb, inblcmnner t.et ^fAtrnt. (Sou 
sebef,) '' &ttbd QJIoct jToi ba tcfe txire feen, 
M fMilt {0ett ^fe terre ^en> £)€@i<slen i 
«roppen inbliffue.,^ C9J. 3enfiU -S^egeliinb.) 

SftW^bbetl/ T< a, imperf, iiU)(^Obe^^^ fu^. 

mbtobbct £©ee iobberO 

I. iftrtnger et ©ftb beb Sobninfl forM forlifle 
j0ritnbe inb i en*&iibn. .Si^bfcn^ar tnD(ob^ * 1 2. Sefieffer et ®ti;ffe ^ttat i tp on 
fobnUi0, g. S^ St gcenfl^N 4f < 
fnblobbet t benne ®off^. : 

SnblDbfcr / v. a. imperf, inbtobfcb( 
inbtobfet. C®ee (obfer inb.] gerer 

t J^oDn, bringer Ut ob tn fiff er 9)( 
{)atnien. (®ifle« onvjpibferne eflei 
m^enbene.) ©ftbetbleo gobt inbfobfe 
i Jg^oDn of Sobfen.) .^n tO0 too 8t 
orinblobfe ©fiber. 

Snblobining (en) n. f. ©en ©iernine 
te et©fib i J^oDn^ eOer bet otrinMo 
bringei inb i Spabn t>eb •&^e(p nfi en 

Siibfeb (et) ». f. pi. torn fing. . [tlf 

8eb.] 

1. Snbfort, SnbfelHnfl. .€n flor S 
QRennefFer bor fomtet/ for at fee ( 

Snbfob I ^obn«r. 

2. X)et ot fltfbt inb; :9onbet«£e6; 3fti 
til et ©teb« 3ftif{ ber ^Dor S^onbec 

3nb(«b. Cdnafett (>or fit 3nb(«b t 
(3f foobonne SHfo^lbe bruee^ ofiereti 

3. 1D?tthbin0, Slobning til et JE)ab.eOe 
ijiennem ^onbet leber inb. ©fibt 
on i ^nbtobtt til ^oDiien. Ct fnebi 

««t 3nbJefc i ^nWebtt til. w ft>rti 
4^ BInfolb, Sbtflfieb. at dinej^ttbli 
• giiraben* 

Snbteber^ v. n. & a; impccf. iuifM 
inblebet partic inbfebe«."T£eei 

inb /. ^bilftt meeft bruge^ ,i egentltj 
fbminbtobett be ues^ilifle; eg fiBiit! 
«(erfetfer:3 (M i, i 
1*' Jtommer iiA> (etiiMiieri'tU ft fSteft 
SDet tr tffo^femnteBge; 4tt:foimse::f 

inWebenbe tii|5'otf ♦t (6fel«*eRini 
2. Slnfolber, iBber itib pM. Sifin&h 
unber Alingen; poo Sift^ett r^nglcbtiP. 
fte< bQgjn{eeffrnie^;%«rj}of«.bo(r efj 
lebe een inb poo Hut.} : , 

3 i. SniK^iifer/ «pto6iie, jnMrra)C|t>i(it Me 
er bet en Jet ©c^ ol iv^ebt^ •Qar 
^ont> f0renb(on fbntiib of |)ot)tett. 

4. glpberinb, rtnbet^n)^: ISoifberer 
bzt t @f i^er, mebenC bat bleb UtfatxM 

• • l^b«r^i»D. : . -,.1. r ..:■ ; -j -•. ^ 

5. ' 


hiff.) 5Der i r crteiliat ©oit/ at fee h ®f tb 
inbtobe^ tn-!>pi>nr Om facireftbet («be 
:m&.) ^an infiliSb uiii>f ri>fiJ ♦a^i SKfifcero. 
(iff ml. mtb (it ©fib.) . - 
<6. anfc^VmnLef/ l9in«ifr til -S^cubf > fommer til 
Dft SeflcaiN etd)tf JDeatH. N«tit^ ^iNnbe 

<r i SDoe tnW«ben Hff^lJtflw. Bewfff»|le 
9Jrti> er rt0ti(| in&tobet 

7. S^B»er minDre^ frpbcr Inb, 5rterW meflet 
inMobet i Satfnindett. 93eb i)(<i anoeti 
SailiMflg t)ti bee inOWbe, etibmt m^re* . 

8. JabVr fomnie inb tiueWeiw, Jitxt 3[nb|>«.' 
J^an tob tne0ft,ui>ybfomni(nbe jnt)(^,bt t fin! 

Sale. J^M !lob o&faa et Orb thDlebO ^* 
(an fagbe oflfaa fin ^eninfi. ' >. 
9* iS>ftnber ft«, fFeer, mcber, fnbfropffer. SDer 
fan inblebe im, fom man mtnoll center 
1l0« .!Keben< &an »ax fxat>xxtnt>Jt (hDtob^ben 
il(pffe for f^am,, at (an^ {)im^ b|«nbte af. 

i<y. ^at>er ^nb|Iob'i/>9/^aec: i S^ov^in^elfe meb, 
^aoer 6o(ilmen(ffn9 tneb. £)enne Sin9 int)« 
l^ber jufl i min |>aanbterin9^ ... . 

I « • V. a. 3nbfeilet; brinfler ®fi6 I ^abn. 
"^erfom©fippwwberittiob fprbrtflet.flftat 
In^iobe ©fillet... grit). If- ©0ret. €. 60. 

X a. vrd. f*i*eTtmtMiig. ''Wf}M, biin VB^til 

' * '«iebile; ^af iirt)(^«t rt' (ft** fet^^fft '^orb 
if 6«i0e¥« ®?«»4anB:.r S:!^©: ©Tr: III. 

inWebcr.) •''= " ' ■ "'" '' 

'etcft>j£>ai>ii/(t;»r«t.Qt|j[)ifaii>lvb<.int). ». 

nlAefter / v^aviim^Qr^i iD!>(eft<^; i,fup. 

ttriifUtofte cifSJflTMftn «f<iw.." :r?f ' 
&p. in9J«fet r in&lefl: ; DSfee, i«fcc , tfiO.] Sn^ lOI 

•4#, 6?f|Mtriti$ for M faot tn .$M0^ tilbate. ^ (He 
ttl&tofe (tteob» fra 9i«(l(ienti(ufet. ^Antei 
* «obfct maa fnart itlt)((fe<$. 

3ttt)to«nmft<«n)mi; E9if,in6tefet.] 

i« JDfn'(9ier9tni| dt inblsre^ tffer berae inb^ 
f0fe«. 9b>{rcl,ipatitctf/Bonflertirt3^N^ 

a^ ^ e(efflt^tn^6f)t ftriiAtl b<f i eatbtUit 
(eb om ^nbleoeringen af €eifer> ber inbe^ 

, ^o(be fmfltf i>onrbige {O^etoHtr , e U 6me(rt# 

f i ^pttefnc/ i^rtbe mobeattl, imob 4t cfftette 
bet inbf^t(bie:^etai;4 QJinge. 

^. 3 ©atrnnenfetnintii^: - % 

:.{om) Ian inbl9it9. 

' b) Sn&Iednlng^penge, a. Ccollcft. ^en^ 

S€, fom ani>enbe0 og beto(e« til ^bleit 

. »*«« cif no«tn I. .. :! 

c) 3nt)(e«ning«m (en) n..C Oietttg^eb 

. fit «t fnbfric itDget^ fom nWtxtbtttt^ltt, 

: itOff .D(Bi anbeti StaaJfte ^t^ofct i onbref 

cl) 3nl)to«nin9«j\im (en) Oi £•, Set bete 
$eQ0ebe(ob^ foiiit0ibc< for'SnbMningett 

^W0ff*{ft^ti) n. £ \m tobtoKefJ JDen 

©ierning, t>eb Ot)ertilMfr ogs^bi (^b at 

- brtniirfftr^iti^ Utinreioetfb*.' ,/:iii. : 

SnMoffttr v-ft. in(>ocrf. ;i9D(offeJ>fc fup. 

tniiilDf fa< C®€f; loEfieeitt^.} J5rii«iii Oberi 

talelfe, ii|ii« Orb t ttfr &t(in f MQ f of «t fbfre 

J vjobt) > t imMof &)0))Mtffftll )tii 4lti^ ^ ; ^ 
f9llMoMj|.d[en>|«uiC; !OfllHQMef|iMi^tnbf 
! tUoiet^lil»^bft Miiiibl«f<!f<t JO^nrQn^^h 

ning foflebe mfg (Uto^fiMdMibfK '- 
3nt>{bM«^ ^ 'W. a4 jioiperf. :h>b(»1je&e;: ftljh 
){ni)iO()»t j3a»044(ie> jfoTbin^;r ftf^Ml^jbtb 

1 (fffrd. ^4)iNibJiNi^i^c6<tr>'it|^»t»nift«r Man 

: *rfbi45(«!rif«rf,i/3^Bflf»b->',^. ®f^bK«jBei 

.) elleir ^iabi> f^ni ^t oine^n tneb^^orftft og 

ttitfrlfe. Oi)«(irt'tlii>er om dtfteqeu bi;ii>et 

. Inb t ei 3nWuf fe, I ;,3 iS^tbf (<«6fj^bt H9e« 

t r^ 'bet .O»t:|t,ili6lt{iMJ^90U^^H^'^ ii^^^^^ 

Pod; loa SttD 3tt» f oHi t^ttflxM but eutttt ^titinfh teb] f 0m Sffertr^f #tt» »i ttfainwettfAtte Cvb; 

flat, Ip«, WOeU^, 0. fl. . 9rrDerin6ort er tiu iffe mere i«^<e«nec. 

^nDluffetfc (en) n-C i.®«rt ©ierttltti dt 

luffc Jieit iftb ubctt fr«/ 01 aaine ll^Atn Sitbf 

< Qttnd M ft ®ccb. ^. S)et f^ttime ftfnt guf^ 

9[n&lu!f et/ V. a. imperf. t«0(uff eOc H inN 

(ttfte. fup; {riMtirfer^ on fnt>luf r. (;@e< 
(uf f er ini.'] 

t» OpUbec, itMativ, odbiiir Sttbgoiit for 
een^ fpm cr uNn f9t> «r>ftii fati femmc 
inb. (DmiK fBkm^elfe ft «|eii for bene 
iDrb, og maa ei bUnbef meb'S^tnofrfetfeit 

fuft of Sa(^b0ren. J^m '(iftoer oc^ 9)orteo, 
for at int)(ttf(e fibff. Gfger iiuut bnlmobt 
JE)aii ^daer ber for «t itiDefttPft Solf ; ba er 
bet: ifor at fpiFrrebem inbe^ at be el funne 

as. fbkfv et ^ifblttflfev fitbt^o^flnerv ^otti^ierber. 
'< file int>fuPEe fin^^aarb uteb ^itf eocrF, 
^uur« ^(in0 pabt er ettOttit tttrlnMuf^ 
' let. (?<*t8tbef.) ; .. , ' 

SW>Ju«erf v.: a. tapcrfi inWtittete. fup. 

inWuHet. SDojfer iSoon oeb 4it Ittffe eOer 
r 'imaamit^ ^u« itf enbiHs f&at nee intluU 

SnDIWet/ V, a; itrtperf.? tfttXlltelX/ fop. 

inWtttet C^e^Jww.l HJttriitffer i>fl> en 
l;^Aimtfril«'oi«iiberfimmd^^dabr^ Mtint^ 
' ' (tit e iNi 3<i«re/^ er Sftiflos i e^ttj ^ afntrpfer, v, at imperf. lnM9fet)e, iittXpfle. 
' fup, iiibl9fet ; tnbr9jl, [6ee f^fet inDl 

Soerer i^i foran ^eti, ot §aii fan fee at 
romme tub. m intipfi ttn i emtn. J^n 
6feo itttrt^ft of CO ^lienere. 
3ttDnt<K)( (et) n. f. fl font 6iii«. flSMf ro« 
Aorn eOer anDet, font maittafl«r iflb« lB}obf 
fat UDtttaai *iE)atf t>{aber 6aobe paa 3nOo 
ma«l 00 UDmaal («an«e6efO 

SnDtttaaier/ v. a. impcrE In^mafllcUe. fup^ 
InDmaatet/ int)mafllt; 

I. Waaler bet^ fom fommer fnb* lDiob(fteuN 
jnaaler. ' {)an oar ^er^ baabe ba Simut bUf> 
in^maaltH ^a bee bieo ubtnaatt. (Satfgci 
bef.) 

a* 3 o^I&te ©frifter: bet famine fow tilmaOf 
let; ''3Marbennom {nl)mflflle0inebbere« 
egcit &\eppt.u {0: Ziaax be foiie fom be 

^ iat>e fotffpl&r.) Sfluffen* IJojl. ©.25* ;fol. 

3fnt)mon(inj| (<n) n. f. ©eii ©lernlitg at iitbi 
maale «fler t>(( at inbmaalcf. 9It attst tut 

. ' . . . . ■ » ' ' > ^ ' 

SnlWa^: (ett) p. f. [Sytt. InmHi.]. ^iibboli 

K^^y a)f i^Vfb fia^f^i^i; i^.inbea \ .et {l4«fec 

4!:.rMtur> fow Seoer , Sttate> ^ierte #•- (• o# 

SnOmengelfe (en) n. C [af infctootnyt] 

S><JI pernios 4C. inbnwnflj^ eOer Manbe eee 
i et Aflbet , 36ianbeife. , , , ' 3nt)man^/^vt *. imperf •: inftm«ndeU. SnCl^ffe (ewtoer ^) tl. 'fr pL ^ndt^ffet. 
€nemadriie; (llnT»fed ■ fcCdiebe^ af ^ €<«ii8e6er. 

e^^HiM't^otM MiMrrfe bit^tnmilm I <up. it^dngvt C^t^* ittiimn^ett J 
^SlttOtfttrt/ eiK^iroeJaef fiforUOb/^f^lRiUB^i i. Sianber famimn, Maiiber eer Uibfmellem 
^tx inbt oeb ©aatbeit.) v » ' y 1 1 : ' liogeetaiibei; .gotJiilleii' twee iati eiAtiili 

3[nt)(9fettVe/'a4j. dattic; i[®f ufbe ttrreBartic. Mbre^ %%n% iMmowdede ibmite ©totthneiu 

afhrtJl^fet/ fow verbtncutr.t^^ {(rtntng. ' - 

*rikaefe it0ofti0|^tog/ J?r«pofJ 2. 3 ^gttrtffl !i)<m«^Mf# of rfci^.>;ttr:i^ 

■bag erieti •deot^f^t'/CV.ti).}' 2)^teCrb er monTgftlei'inbettfomt^iirtei, tuoeltbinti 
i npere Zxbtx inbfart i ^oi^^> o^br^i)! ef; 1^ in^te ttair; ^4t9$flf^ii^xi &ii^»ir>>tKtte 
'ftr' bet <0t)^*' ^ttti^^tehb'for I f Car ^? »itbii«t«fe f*tlt<*aflefrer.) iv f- j> 

f^etffi;*/ I^)be4<9v e^erWotNbe, fortt let 3nt)W(cn6tttn9(e«)nif. ©eeSWltoaigtlfe. Af m^ti&e^f^eO'oetftfrtere; o^ ^f tm fun^ »el Viib^^j^itbk MM croibe^ it be i ^Mbt] ^ cRer fleet Atfbre Jnt«»crH$fel [<i) n. C pi ^nDnwen^et 

€n3tn^; (am Manbed 4eaer tamitten ipeb eit SllatiMn«<becL : €«; 

ttan ^tniad^f adj. gSegct tnager, ffttbcUt ma; 
itt, font cr if fun (SfinD ofl Sbcen* 4>i^it^f 

ret inOmagtt. 

3nt)mane(fe (<n) n. C JDelt diirniiiA at inb^ 
mane. 

3nt)maner/ v. a. imperf. inbmanefte* ftp. 

inOmanet S)riuer tnb Dtb^D^anina, ftMtt 

: inbtebftcerfeos ibeitftefforbrfnger. (SBtugetf 

aibrlg ineb Vt(epofiribn»t ba^ tftcrO (Ht 

intimane fin ®lclb« (San^bef.) etc mo^ 

net. 

Sitbtntanittg (en) n» C Sen ®lef nins at inb; 
nane^ cOer bet at inbmaned. 

dnbmarf (c«) n. f. pi. ^ntmatUt. €n 

!DIarr, fom Itgger narrmcg Deb %btn eOer 
eaatben. dSpbf«tie< Utftntfcf^ o: en ;!B?art^ 
1dm ttsfler Untfl borte fro eo 939 eaer®oarb« 
Sbif[t f&pmanh ^abetgobe QtlbmQXhv. %a 
««arben 6«rc ire i>tl bprhtie SoDmavEec. 
SDerafbe fommenfatte Crbr 3[nt)marf^ 

«9et , 3nl)matf «iot&/ SrjDmarf «fal> «• 

. ^: sifter, 3orb/ ©ab nf en Snbmorf* 
^nDmaW .<en) ilX. [3lf in& 09 bet franffe 
marche. ' Germ. Sintttar fc^.] S>ette fremt 
mebe Orb htutti Mot om ^rig<foIf< 91n/ 
fomfi eOer ^nbrpffen i en Sbt) eOer et £anb. 
!8eb S^otfter jfabeti 3nt)mat^ bare mant^ 
SilfEuere. 

3n&marfewt/ v. n. [Jlf lige Cprinbelfe.] 
Sipffer tub, txittUx inb, brager inb. ($iot 
001 @oIbater og ^tab ber regned blanbt 

, jtrigfifelK) Siegiiuentet er ,i £)ag inDmac^ 
feretiSSpen* ' 

^ntimatwtf v. a. imperf, in&mottoebe. fup* 

in&matMt [2lf SJlat©/ medulU.] ^nms 
ber til ^tt 3nber|{e og iigefom til ^aroen* 
^S)o fti befoul ^an< ^lob/bieo ^oUt meb 

inftmarwf. ^ S^f. i be f!.^. a er. e. 7^* 
3n&tnatricu{eret/ v.a. [Germ. immatricu* 

liwn. 8lf bet lot. matricula*] ^ubfarer et 
82at>n i en Sortegnrife pda noget/ fom ber 
efter ofTetitng Soroitfiolttting ffal^olbej SU 

Ht o9tu *Oan er ibianbt be intinuttvicttte^ 
r«&< @tubentffi 3nr losr SnbmotirtCUUtins (in) ir^ C [t2lf foregaaenbr 

fBerb.] ^nbforelfe, Snbftribning af et9!abn 

i offentUae Sottegnelfer. 
^nDmureffe (en) n. f. JDen Oierning at tab*' 

mttre, inbfatte effet Migibe mebffi^nur* 6te; 

nen« ^t^bmuttlfe i SBmnai. 
3nt)mum, v. a. impcrf. (nDmurefte. fup. 

inDittut^ct i9tt mttterj 

1 . %ef iefler meb Gteen og Xa{f i noger. J^att 
lob tnDmuce en ^terntable i !8(rggen. €n 
itt&mucet SBroftgerftebef. 

2. Omgiber, inb^^er meb 9)}uttr^ fitter en 
; SSiutxt omf ring noger* 9It inDmuce en 9p/ 

en <S)abe^ en $iab<, en jttrfegaarb. 
\if ^nbflutter inben SSmtr efler murebe Sorg/ 

ge. at inbmure een i et Saarn^ i et Sirng; 
I itU ^an bieo btmt til leDenbe at in&ttiu^^ 
, tti.. f{ignriigen: J^an fibber beflanbtgen 
' in&tnuret inben ftre 9}ffgge. . 

3M&muvtng (en) n. r. [9if itiDmucer.] 

u SDet fdmme fom 3nDmiire(fe. 

a. 2)et/ ^t>ori noget er inbmttret, SRnren/ (ibor; 
meb noget er omgioet. 3[nt>muringen om 
Aiebelen* S)n cr et <C>ttI paa 3n&mttttn« 

{SnjDnagletf v. a. i<*>pc.rf. (nbtwgUbe. fup. 
in&nagUt. [See nagier J ®i*air em ed ler Stagle inb. 3[n&nd<(Hn() (en) n. f. Sen Oiernin^ at inb 
nagie/ eiier bet artnbnoglej. 

Snbnam (et) n. f. obfol. [af ^n^ og S?am/ 

i iumtio> adjudicatio ] gremmeb ^m6 3nb# 
togelfe eUer £>ptageife, noar htt gaaer i an# 
ben 2}}atrb J 91ger og (£ng. (Sange^ef .) gor 
refommer i be gamte 8ooe» ®ee 3n&t(rgtC^ 
fee. '^3n&natn falbi< og figi< naor Obo^g 
ftnbtd i Song, enten i Xorn eOer Sng, og 
bo optagej 09 inbf(etreS i ^uui eRerSolb.^, 
€f}X. Cflcrftntf ®loifar. 6. 410. ®ee ;pb|fe 
{ob HI. c. 5o» 

3ntjnarcer , v. a. imp^f. in&tiiirreDe. fup. 

int)nacret. Starrer een til at gaae inb, brin. 
get een til at gaae inb beb fTuffettbe Xalei 
•C>an fif ^am inbnamt i 6tnen beb mangr 
gobe {aftcir* (Sange^efO ^ IQ4 3ttft ^nbnattttet/ adj; panic obfvl SBibfetc 99 

inOfli»(C of Siaftiteti. '* jtt<er(id^eb til t>oxi 
%o\t oeSanb er o« mOnatUtet «« (9ifeit 

3n6ncmm«/ v. •* difoL [3tf 3nt>iuuti J 

Oprager Obag, timir i •S)uiid^ (agtr itio til 

[nboculeret/ v. a. ef!< tn&^ber/ poOet. 
[nDocuUnng/ 3[nt>oculatioti (en) q. f. 6ce 

3n6«fer, v. a.inipcrf: Ui^ofeDeoa in&e^e. 
fujp. inDefet 09 ittl)»fl... [,@n ef<r int.] 

0fer (Her tetber 'no0er InD t en Sing. 
Snte^ntng (ea) n C ^en @terofnt ^tMi 

3nt)ont)/ adj. QRe^et Mib^ eaitMfe onb, foot 
ber er tntct @obt t* ^an er rer int)Dn]>4 

3nt)p<elev/ v^ av impcrf. infcpaUCe. .fup, 
itit)pc^(et [®ef pctltv or^al^ ^HHi' 

iier,.oniciii0cr^ inbfluft^r mrb ^aM. S^d 
tat en flor inUpodtf S^tabd. Sisuiltsin.: 
>"^efe etegrer ogOIrtet^af ^i(tnter)'er4 
neb (eqbemnie .Aienbetegn blebtte iigefom 
in&pcHett og ix^flUu fta bere< bem Hgnen; 
be ©ralb6r0bre.cc 95. 6. ©fr. X. ©. 393. 
3l|l6pflrtltt9 eBeiigfnDpflrtnwis (eti) ri* t [Sttt 

I. SDen @ierntng at inbp«(e tKee biniibe ^of eb 

^ ^(?(e; $(elefartntn« ^ ^osletf 9iebrammen* 
a* €n Stisffe af^icle^^bbrmeb eiSiuni er tnb^ 
pofjet. JS)an frilebe tnben for SllDpccHnfiCn. 

Sn&paf f elfe (en) n. f. C3if inBpaf f erj X>ttn 

©iernttifl at jnbpaffe. 

^ntpafUtf Vr a. imperf. in6paff«&e. fup. 
inDpdffrt.' [©et patter tnDj 

1. ®bB6er fammen i en ^<^tU eOer (Bolt^ Ufl; 
ger neb i et 0tetnnte. Sit intpaffe fit £0i i 
<t ^l«be, i en 5lufferr* Jeg |?«1 fnart foae 
tnt)pa!fet ^an^avaU in&pafftt (nrmtio 
fit SRelferoi; Oan er reif^f«rbtij.) 

;t. J^eraf fi^3iirlid(n : SorfpnefbeT meb ^I«ber 
impb^if^iabii 0$ (Reftn. 9ab od bitbe poaQost 
tien, ba Hi ftbbe fao pel in&paffCl)e» fSSiM 
niaa itttpaff ^ ftg ftobt imob £iilben; 

3« S)ei brd^etf ogfaa fisurH0en, if«tom^nb; 
Irnbe^ fom bei oao^r cilbase for. «^an bit f» fnait faae tnbpofftt/ faaltbei {bm ^atf tm- 

per (b: gaae ^aHiu) J^ait ^ar alt int)paf« 

Utf 3: Ittffet fin '£ob. ttfefaa t boftlig $alt 

om at 0«oe bore, forlabe bet ©t€b man er 

I paa ; bo^ aitib tneb^))ra?pufictoiien bag efeer» 

©^e paf f et in&- . 

3n&pa!ning (eti^ n. f. 2)en Qternins at tnb; 
paffe/etter ber jat inbpaff ei« J^an ir t$«td: 

meb tfiec* 3nDpafning* . 

^nDpalmet; y. a. Semcrrrer tU ©ri6< at ^a(e 
Jbm Ufe X)iei of et ^op til fi^. {iet>tntttu) 
SfnDpailttt/ V. a, & recipe* imipcrf. inD^ 

panteDc. fup. {n&pantet 

u ita«cqr^ .tileftaef fi^®ib< og ^ant, (ppr moti 
iff e fan faal fin tilfttbie^aHnbe ^etaHng t 
$en(|e. fUt ittDpatlte fine ubefiaaenbe$enee*. 
9fe itiDpante in ®ielb. (eangebef.) 

a. 3rn&pant«t.fi9/ %xcc. (t oflbre ©frifttr) 
$agtr 9ant't en lonbeng ®ob<«, (^pitfetb.) 

Sft&porrer ^ v. a. ioiperf. intpox%€Ot. f«p. 
i iti^patut ^jJalrree ;&pr famnien' i et ^tO^u 
Itttf r; (atoftsaarbO 

9>nl)pa^ (et 08 ert;) n. f. uben pi. 

i« Slbflang, @an0/ bet at man er Pe( antafiett 
^06 een , ^ar frt ^bgang til ^am. Jf^an O^r 
ttuflen 3hl)pa^ ber i ^nfet. Oflfaa figurlii 
Btn: Sit fliue noget IJnDpa^. ®eb Uagti 

'' fom^eb ^ape biffe geil faaee ^n&patf i 
©proget* 

a. ©fabe , 9If6r<ef, 3nbare6, gor^inbrittfl. Sit 
fliBre een 3^t)P^^ < ^^"^ Smftebe, i 6an< 
iRettig^cber. ©er er giort ^am ftort 3nl)* 
pad tianj9i(trtng. "9}aar ben enegtatioti 
Pit ontnafTe fif^ ©eilabfen/ anbre tt( 3ttt)» 
pai ofl SnbfT^anening. ,, Oec. SSIiag. II. ©• 
io6* "3n&pa« paa «lrfen« grl^eb oft 
9ler..c Jj)Pitfelb X. i. ®. 250. 

3n&pagnm9 (enj n. f. [sif infipafiof.] 2>en 

©ierning at tnbpaffe noget eller faae,en 
S:ing til at pafe i enSlabniiig eUer i etSKum^ 
Spet er faa portti giprt, at man iff e fan fet^ 

Sn&pA^hinfien. 
3fn6paff«/ V. a. imperf. inl)paifel)e. fi»pj 

tllDpaffet. • ^1i>r inbt, fftevtnb imettti 
famlu censing [aaUbe^ iueb«iii4nbAt/ r**- 106 3no @nb<f anbf!a6 ^et fine fbBtn^ " 9(nnammer 
Oxbtt , fom cr in&plantet i eber. ,. 5ac* I. 
ax. ''S)rtfcer, fom in&pfanted t)< Deb £)p; 
broteffen.., &neeb» SiiflF. I. ®. 37. 
3[n&p(antning (en) n. C JDen eternittft or 
inbplante ; ben Sllflanb at inbplane<< eflcr 
t>(rre inbplaneet 

3nDpIeiet/ v. a, imperf. {nbj)(eieDe. %. 
tn&pleiet. [@ee pleiet in&O 

x« $l0ter for noer inb paa, gaaer oocr tiffe 
®rffnbfer meb $lot)f n« ^t inDpiOie poa en 
SInbent 9l0er. 

3« (2f Gnebfer^aanbDerfet:) Qammenfurer, 
fammenffier t>eb gal< 09 Sure, inbfalfer, 
igrffberrie ere tffe gobc inbpldebe i ^tnan; 
ben. (SangebefO 

Sn&ptoining (en) n. f. [«if inbpleier.] 

1. 3 Sllmtnbeitg^eb : ben Oierntng at inbp(0ie ; 

bet at inbpl0te< effer atooere inbplaiet. 
a. 2f 9)eeni(eren figed bet, naar en fpnbSBeen; 

plabe er iigefom inbfaifet i en bertil paffen; 

be gure. (©ayt orpO< OfleoK i SD. ®. 27.) 

3nbp(uf Fet/ V. a. imperf. tnDpluf f C&e. fup- 

inbpiuf f et rptuff er af for at bttnfle i ^ttu<. 
SIHe 3Sb(erne ere i X)aj| in&pfuf f e&e« (®ee 

afplufferO 

3nDp(u!mns (en) n. C ^nbfamlins t>eb at 
pluffe. 

SnbpoDelfe (en) n. f. [3Jf in&poDer.] Den 

(Sterning at tnbpobe. 

3nl)po&ef / V. a. imperf. in&poDeDe. fup. 
tn&pD&et [©eepoDer.] 

1. (3 {)aDef onfien :) ^mper efler pober en 
Oolfl of et %xct inb t et anbet. Jg)an ^ar 
tnDpoDet en ^irf(ba:rqotf{ i et Slommeeror. 

^^ (2^ Sir^efonfien.) Stbringer beb $onfl et 
lD?enneffe eOer £>or en 6mitte« 9lt {nt)pO^ 
be^ernefopperne , £ofopperne. 

3* Steurtisen ifflbre t^eologiffeSfrifter: 8i0r 
beelagttg; brtnger i @amfunb ineb. Sltixe- 
re Deb 2)aaben in&pot)et t S^rifio. 

SnBpoDning (eu) n. f. i. ©et fomme fom 
3n&pt>5eTfe* a.Set ofnoget n pobe« eK<r 
er uibi>obei. SJJan^^feer xxmt Spor'af 3nD^ 

poOninflm/ Snbptactifetet/ V. a. [SeY. ^ 

fter inb, flictler inb, lifter inb, inbfmi^ 
(!Brage< fun i laD oa comifY 6tiii.) 

SnftptaDifer/ v. a. imperf. jn&prceWfeb 

fup. itlt)pt:(Et)if et. [Ubta(e< oa {Trtoet oi 

faa in&prafec. ®ee pv<e&tf ec] &09er( 

oDerbePife peb megen ialen og mange &rui 
be 00 SorefliUinger, inbprenter een nog< 
Peb ibetige ®ientage(fer. (Srngetf iffnn 
en minbre «bel iSeoKerfelfe.) 2)et er ifl 
mueltgt at faae ^am bet tnDpr<et)if et <0bo) 
megee )eg enb f0gte at inbprcebife ^ant So 
belen ^eraf , faa bleb |^an bog peb (In ^ 
ning» 

SnDpwget/ v. a. imperf inftprflfQebe. fuj 
inDptceget [©eepraget.] 

i« Srpffer inb i, fcetter ^to^i paa, brings 
inb i Peb at prirge. (Sfforr om 9)70ne.) JG>ati 
i&taebe er tnDprceget (prceget) paa be n\ 
9}l0nter» 8lt itiDprcrge noget i GbIp, 
®taa( , €rt< , Jobber 0. f. p. 

3. 3iBurHgen : gf0r fa(l 09 unbflettelf g , betx 
rer uforgfemmeligen i Gielen; it. inb|7(e 
per. 81t inDprtfge noget i 6inbet. 2)et < 
fafl mt)pt(eget i min J£>ufommelfe. Sit tni 
pt«de X)9b i be Ungetf ^ierter* .£>an< fti 
|}e %(i\t %ax tnDpcaget ^g bpbt i min 
{)an in&pccrgebe mtg, at jeg fornemi 
gen maotte loegge 9inb paa 9?0ifom^ei 

Sn&prcegning (en) n. f. Den ©iemini 
tnbprtege etter frembriuge et Parlgt3ni 
3fnbflf«rpelfe. 

SnUprammer / v. a. imperf. inftpr^ 
De. fup. infcprammet. [©ee pt< 

tnt).] Wringer inb paa en $ram, fi 
Peb {)ie(p af $ramme« @fibene f 1 
gaae Itae op til SBpen, ^Porfbr a(i|! 

maa int)pramme6. 
SnDpvamning (en) n. f. SDen ®i( 

inbpramme, efler tzt, c^t noget 

3nDprcnteIfe (en) n. f. [«f in] 

Den (^teriung ot inbprenfe. 

3[nt)prcnter, v. a. imperf. int)pr! 
inDrrcntct. [£ee pr enter.] 3n^ 

a. Sidttrfifltn tt bet meeft 6ru0(Iigf eg 6emftr^ 
fer: tore? ttn Mitt mtb gUb, faflit i 
Sinbci t>eb dientO0cn$oriiionin9, Sffrbom, 

&int>tini, ^t>t>atUU (@ef in^prcrger fRo. 

3.) 911 in&prente noset i $o\fi @tm9t{tt. 
sit in&prente nogec bp6<rf teb bafiUfl $5ei 
traoiniitfl. S)et ffaaer int)pcentet i i&in; 
bet, i {>tiFommeifen» "•{)an inbprenteDe 
Dem 29(1 til at blite i bcre^ Grattb.,. ®tt<eb. 
%aft. I. 6. 26. 

Sn&ptenmins (en) n. C [Sif inftptentet.] 
i) t>tt fomme fom Snbptettteffe. 2) S)et 

ot iitbprenrej cOer at t»«re inb|»rentct. St' 

0itrcR< 3nDprentnind i 9R0ntcm 
3n&pte<ninjj (en) n. C [af in&pcefer.] Sen 

@iernin0 at tnbpreffe, eOer htt, at no^et 
inbpreffed, at man prelfer noget inb i et 
fnMcrt SRum, eOcr t>eb Stpfntng faaer noflet 
til at 61ibt minbre i ^mfann* 

SiiDpreffer^ v. a. impcrf. inftprefleDe/ fup. 
inftprefiet [©ee pwffet int>.^ Stnntt, 

trpffer, preffer t<et fammcn, 0ifr noeet 
minbre i Dmfant beb at preffe. bet. 91 1 
inDprejfe en ®O0. SSo^fii er fad flqrrft 
itti)pT<t]ret/ fom ben tati bitf>e« C€anae6ef .) 

SnDprielfe (en) n. C [giw|r. «f in&og 9)rier, 

&ee bette Orb.] 6ci(et0 6ammeittr#f; 
ntng eOer Sieebnins i SRtbten f>eb ^Jriere 
eOtr tpnbeSteeb* "9}7an ttoer, 4t.eii^aab^ 
teb eeiiet< 3nt)pci(Ife eOe? 6am|menrpnrj 
ning , tabef a(t* for meget 5 af fin %ath,, 
ettBmi ®fnbm« i S>. <S« 408. - 

SnDpcif f er/ v. a. impcrf. tnDpriW e&e. fup. 
inDprtffet. 

I • Wringer inb i)eb ot priff e eOer f«tte 9)ttttf ; 

ter i. Sit in&priffe ^t Slabn i en 9fo):tai>; 

If, { en ©0li>plabe. 
ru Cmgioer, omrtn(ier>afb(l9 «fb fritter. 

S)et fom er inbpriffet/ fTal iffe 4iffYrif)e<. 
3lU>pri£nOT9(en)n.f. [SlfinDpriffer.} SDen 

€)ierntn0 at inbpriffe; btt at tnbprif fe< eHer 

at t)«re inbprtffet. 

3nt>pwppelfe 09 ^nOpropntng (en) n. f. 

{31f in&prepperj S)en Siernlns at inb^^ 
#r0|ipe^ t lUf bet^ at iobprjopp;^ SttV lOT ^nbpropper/ v. a. imperf. int)propp<be. 
fup. inbproppet [®ee propper inb.] 

I. ©topper inb t, putter inb i meb Sanffe-' 
liflf^eo eOet i a)?<en0be. (^ebfoter fom of; 
tefi Segreb em for tatitt af en tingO 9lt 
ittOproppe SRaben meb IDIa0e i JS)alfen* 

2* ;$t0urli0en btii0e< bee, om ^Dab ber ffeer 
meb Sefocr, om at bibrin0C een nogee meb 
megen Vltnatt. S>et tt nmtteli0t at f aae ben 
SDren0 nO0et inbproppet i ^obebet. ^an 
^ar inDpCoppet ma40e0aUSe0re6er i^Dres; 
0eni Jt)obeb. 

3n6pr99ler/v.a.imperf.inbprwfet>e. fup. 
inbprpdiet [©ee prpgler inb] 

1. S>rioer inb oeb ^rpgien* St ititptp^lt 
Sren0ene af @aben. 

2. Saoer een til ae hnflt eBer fiire no0et beb 
<&n0 00 ®la0. lilt ^oab ban l«ree i '^ir 
Un0bom , er blebet ^am inDprpgleL 

Snbpufler/ V. a. impcrf. intpUftebe. fupi^ 

tnbpuftet [6ee pufler inD.] !Bli»fer inb. 
9ru9e0 00 fi0urli0en, bemcrrf ehbe: at fortte 
noget i een , opertah een, inb<iipe een no0er# 
S)et ^ar Pifl en anben inDpUftet f^^tn. 
3nDp«tter/ v. a. imperf. inDputttDe. fup^ 
infipttttet. [©ee putter illDO ©tlffer inb, 
flapper neb i , fiif f er ^ol fi0. 9lt int)pUtte 
9&aben i 9)2ttnben. St in&ptltOe tto0et J 
Sarmen^ 

SnbqwrtereT/ v. a* impcrf. infiqMrterebfc 
fup. inDqwrieret [Mf itib 00 CiMrteer. 

Gall, qnartiir.] 2 «00er i Qoarteer / Anf 
bifer Op6olb<f{eb. (S0ent(i0en om Skiiifolf, 
00 ftitt ue0eRf(i0en efler i Gpag om dnbre ^ttt 
fotierO J^U ^ber fftotget fPal inbqiMrtea 

re^ to ©oibaeer. Qit inbqvartere Jhrtgtf; 

folfet i S^oerne. 

3nDqoarterins (en) n. f. 9iitbii<nin0 paa Cp^ 

^olbl^eb til ©otbaeer ; it. Jtri0<foifirt fef 0, 
fom inbf«r00c< i et ^mi<. *'3fblanbt be 
norffe Sroppev, fom ti ffiile ^at^ Hi ^^fiti^ 

qwrtering.^ ©neeb. SHf?. 4 SBbi©* t^g, 
3 ®aar ^ape ti foaet ^^tiqibartenn^. 
aSDtn ieeb meget oeb Jtrigefolfenetf 3nN 
qMrteritIg, ^eraf ^aoei be fammenfatie 
■ Oibj ; <i: , .' .. • , ': •' 

^ ^ Snbi IQ8 3nti 3n16 , rclfe for 2Mt>quonerine^ ifitt bmitt for 
<^t frttaft^S ^erfiMT. 

- bj 3n&<|ttammd«fei>l)et (<it) ti, f. Uiw 

uii^ning fra {)i>rtg(>eten ; l^^ortfter 9ior^ 
N ttrnc f!u(fe mobCAOf S:vl«tiolt i 3n&: 

c) :^»l)<|M«mng«i!at (ew) n. f. ©fot, 

r font befafej for. at txftwt Omfofintudev 
tteb 3oHt)ciirerl^|t. 4: , . - 

^n&raabct/ v. a. impcrf. inbrcirtbtt fwp. 

/ illt).MObt ^olber nbm. im iriD t><Jj .4Jt 
raabe^, tfk^htt roa ceti/ ^ot ^on fffl fonttne 

. tub. 5it inDroiabe golf fw ©«i)nr. = 

3nDraaD&en/ adj, gjoat^tn t be m^re ©ele, 
» fotii in "UtiiDrgen^ er doair I S^trAOl^neife; 
r biooiiaabocm $>(sc<ki er omtbl^e indcaaD^ 
ten. /rv(, ,:..'■ ?- : ' ' - : > •••' ' 

Kaftt, fup. iitDrcfffiet/ in&wft . [6ee 

^ Wffeu inDO ®»<r, rotHer, fliftfr noget 

. x\\>tn fra inb ^a ei &ifb 09 til en (t)frfon« 

SXlmi in^ceffe m^a btr ^et af Qinbuer* 

3^6raliw}a'oiii3nfc»*ffelfe (tnjwiC M 

.. in&ncif It.] ' Del atbibratffel^ tfte^jbin 
• ^iettstnt at.tnbr«ffe 

3ul)c<«ittJt , V. ,t, iwpccf^ ttibwtnlelWi fup. 
in&ramlet. [5if fRammel/pavkula. ©ee 

. ¥Om(<t.!} S)riberiirb, #0bfr inb Deb {>itlp 
<lf eti {Snmmil (Her fbirc IBut Gee net)^ 
vamUt Q)?utbfc riitigea (Irtoei Oiiittta; 

ie#ts«fe Ctb intratawer. 

3nDMmKll$ (f«) n« f« SDm ®ierntn« at 
: titbramft, ene« Mb«t inbtanitlj* 9^kn< 

SnDtamiittg. ; : ^ 
SlnDrammer^ V. a. 6ee ioDtamlct 

3tlB«a^/ n, f. ;[fl?or|P.] JBemoftf t r. on^ttur 

,^.btt fdmmf Am:Q|itMi«l/ afotttir, fom 

5iitr9<rit«tniefl ^lA Met ottif ^m« 0aarbfn^ 09 

. i96b|iMMS>U&faft. -*Sn)pr bcr ftlrefaiibtc< 

. faa (forr Oaatbet, hmU famine Hi»t ttelte 

t 2; 3^ 4 tJarrer;, tfter @<iarben* Drnftttn^' 

. bift^fbir af 3ni)« 09 Ut)ra|l.,c Oec. fflJag. 

V, iS, 163. 3 Hftf asemcrrfflfe britgej I 

(Ror^c o((fa*^a ^^icmvafl 00 «^i(mvaM*.< «. s.» 3llbre/ adj. 09 compar. af inbe. ©e 

tttf toDete. 

I2|!nfcrebct, v. a. impcrf. int>rebebe. 
intrebet. [2lf iXecb:] Opmooier oeb J 

if tJIeeb, (®^e i)rber tebtr.) 3l( iut 
' en5!?arf. (fang^beP.) 

3il&ve«bnin9: (en) n. JT. SJiiii Ghernin 
injbrebe^ ppmaafin^ VebSKieb* 

3nbrcet)/ inDreDcii/ impcrf* 09 parti 

^npx^mt, V- «* i^p«rf. 4ttt?tea»et)e. 
inDu^i^t [5if tjgncc/ coi^^puto.] 

lev tiliif^wxib f T^K^tr i meb^ famin.ti 
tiermeb/ ibcre^neV. (3 ^^'^ft'iC $<^Je f)i 

bit oftere ireancf.) 9tt iuDrcgnc i 

meb I ©iniuiun. '^^orneff^b^ faiiD ct 
belidfotbdvet oc unv^ta^un, Vcfe i^^f be 2 
' <B?atf ©etff at ffulbe itt&CCgn{iJ.cc ^ 
felb, ?. i\ D. 34S. 

3ivfer<ig[ncrrv. n. [oifregner/ pl'^o.] 

• ner tub ab en 8abtiinft# faafoin ab et 
bnc e«er ^ag^ul. tt(t btttt Sanb e. 

regtiet t J»at» (©et wgncr fnC.) 

3?«t)teifr (ew) lu f . Oieife ()#n til, itib 
%9 f (Ter er M^h ©t^^ tlkf oittjIF iibei 
eOeit frd et anbet ©teb^ S«^^r<>9ert. 
^(&^ on^t Seir paa ^elt 3fn6reff5m. !$ 

retfen bar fffe foo M^fr^i^ fom ttbn 

^n&reifw, v. n. imperf. ir>&r<f^e. fop. 

^ rel^* [©eerijfevinlk] iJraaer (>efi eii 

ttib I e( ®r«b; 3 ©a^f ete b# ail# inJJt 

til JBoen. ttOe fom fomme tiit)f^ 

8an««t. 3ttt)Kif5«0e ^ ttlfritf '^ 

9[nDrent)er/ v. m & a, imperfi^ 

fop, infercnDi. [©ee t ««N^^ 

V; n. Aoimner inb lU¥^^ 
be inb* J^an torn il 

4ft itttyr««itw'^6iiai«i 

l^fTtioiiiti^aft ef( 
▼. a.i4fiba«r^ia»| 

ben bebfle 

rwi&e. ) 
3nDriii 
3n» 

bttttith (Btt^nDrentiftfy Um man cDtttf 

(tr Minbi taiotr ttr, famlfr flg.„ $op: 
3. f. SCorsf. 2 8 -S*.©. 59. 

Sufrentcr, v. o. frnpcrf. iiiCrcntelK. fup. 
inDwnttt. ritf Slente, foenus.] 3n&; 
Iringcr, gititr 3itnr<, gorbtcl, 3ni)foinP 
afOi- •^oormrgti fan tta ®aaxb aatUs 
inDtftiK? ©ir fjat tiiBtenm mig fbre 
Jifiigf. ©obftr, SSitrflcerfdnt inBrente 
faa oitgrf om 9arrt. ^Unificti inbrentct 
.iftt negft ti|). [IDft bntgttf pfi imperfo- 
naliter ofl reciproce: £)tt ttU not inDccnte 
pg mrt Sifctn.] 

^nfiteming (tn) n. f. [aif (n&cetter.] S)«i 
{)anblin0 at inbtetic; Qlnorbnittfi, l>tt at 
man gitxr en Sine en biS $arin, ^lon ctttr 
Orien. Deitrmjoc, (kt ^ntiretniiig; 
■&ii|«j SnCretning foprte manet ^tngt. 
fill !ef ntti 3"&«mmg. — Or&« brugfd 
VQfaa pasHve om noect, 1«ni n fnbrtittt, 
'Otr om &tbtr, tjteti ^nbxttnini ei gioit, 

f. e. at fliffre «n no 3ti0retniii9. ^an 

hex opfaattl tn npitifl ^["EiCdning for at 

■^nljvaningeir. 
'**^tttelfe C<ti) n-X JBit famme fern 3«tti* 

^(tningCi actio ^tmmUiUO mtn mtnbrc 

^Tttfltligt. 

^ *wttety V. a. imperf. inDtmtbt fup. m&» 
;*Kt«t. ['afin6oflr«tto:.] ©tergnbrtintofl, 

net i Sabf, btiiieit i tn 9ii £)rt>(n, vtbntr 
T-lltrtSiiff tfltr en t>i< $ltn og til tt 

mbi 9ii inBretteetatftt, ot in&c<ttt 

ii.j Ipft U4ltfamtmn 

PM»etfl«» 3nt» iuy 
3ilt)Ti6eIf« (en) n. f. [Mr inOiiUer.] !?(ii 

©itcntng ot ti&e in&, 3<fH 3nDriE)Clfe f 

2E(rufaUm. 
SjiDtitien, (en) n. f. jDet famme fom 3nf * 

tiDelfe. 
3n&ciDer/ v. n. & a. imperf. inbtrtB. fup. 

in&tiDt^ inOttOtt. pmic. itiDreCen. [See 

riOet inD.] 

1. Jtommct ribenbe inb l en Sp cOtr ^en til 
<t ©te&, ^on et inDveCeti til t&tjtn. ^mi 
(oDi tnttriOen&e i @ta&tn mtb ^oc ^ingr. 
StfuJ in&rect) i 3trufaltm paa ci fUUu. 

2. SJaott/ ^entct inb tif ^tQ.. ^an tr oOrj 
tebe Toa tangt fotub, at btl Bil ei eate let 
at inDct&e ftotn. 

3. SKibec omfrfnfl, fiber tunbt om et^tuMf 
3orb. «lt inDtifie in »Kar(. Sit inDrlDe 
©pottt af et 2)pr. CEangebefO -ErlUft an; 
beta fotiatte* at (labe inDrcDet eiaaelfe 
!5oc< 3Ratfer. (3 btune fSumxtttiU fan 
$rffpo(itiontn iEFe et( fattcl bag efitt ^tr; 
6um.) 

SnOtiemng (en) n, f. [fflf fn&irilKr.] ©eit 
@i(rninfl at inbribe, ctTtr bet at mt» inb^ 
tibe«. ©ee StlOviDtlft. 
SfnDtriDfec, v. a. imperf. in&ciDftti*. fup. 

inOtibfet. [See ribfer] 
t. SRtbfer, tegner n^set faalebetf, M&ast 
flcrne gaae inb 1 Obtrfloben of b» }<i<<r 
man ribfer paa. Sit tnbribfc S'8°rrr paa 
en jtobberplabe ; inbrtbfc lit Ktii" ' " 
6tecn. 
a. Cmtlbfer, omfliiet »(* 6irff<ff/ tf^*^' 
tn seb at ribfe eatENn« »N«- **■ ^' 
Bbmirtfft Roelt eiebff i »#««/ «* *' 
tnbrlbft btm mtb en Jfei, 
ainbiiftiBinfl («; n. f. 5Vn 0»v«wsi «» 
■ *4 tier bet «ii>»n»(**-,., ^., 
^^i^B./; imiabHS^t.} tXift, 
» * ■(#«, rf" »«■ « ">'»' 
Pfp^ jfn tw|. .trffBu 

ftt fuiuttt- SOtt 9Ut 

yitt^3titt.f Zit fans 
Hi:* no 5nD 3nJ> l^n&nn&ett (en) n. f. ©ei ot tioflct rinber 
itib, 3nbfIoben^ 3fnbf06. 

SnfirinlKr^ v. n. imperf* (nbtanbt. fup. 
inbninbet partic. inDrtinben. [©eetiiu 

ter inb.] S'Vbet inb^ Uber tnb tcb at 

fl9be« 

Sn&jinger/ v* a. impcrf. in&ringe&e. fup. 
itiDringet [9if SXtng^ gyrus.] 

I* Qmttv pad en 9iing^ famier paa en Sting. 
9It inDringe jtne gjfflfer. (Jangebef.) 

2. @(Stter 9iin9 poa, rcrmmer Deb en {King. 
(Bruges tf(et om Qoitn/ fom man laber 
eaae i &toi>tn, 00 t>eb en Sitng t kronen 
^inbrer fra dt robe Sforben od.) tSt inN 
ringe ©tnin, far be foftted pao Olben. 

3. ®laaer en ^reb< om, inbfluf ter i en Stvtbi 
iUtx fRini. 3lt inDringe et ereb meb !B^(s 
be. 3(t inbtinge Stenben meb JR^tterief. 

Sn&ringec eaer ringeu inl)/ v. a» [5if riti* 

^tt/ campanas pulfo.] @ir>n Zttn teb 
<Sloffe, ringer fammen, ringer til $egn, 
<it nogen f!al fommeinb, 4fler at itogeirager 
$n 9}eg9nbeife. Sit infringe ^ffene tU 
SaDre» (Snaptttnget in&tinge^ meb ben 
4tore £loffe 4 9Ubarg ^omfirfetf Saarn. 

^tt&vingniltg (en) n. C 2>en kerning M 

tnbringe, effer tet at inotingeg. 
3n&rrt (et) n, f. . ©ee Snbrib. 
Sn&tiwr/ V. a. imperf. in&teet). fup. tnt)^ 

te»et^ partk. mDrctten. [©e^merinbj 

@t0t 9iift i, riDer et^nl, tn^lenge i n»get« 
IDer er !nbtet>et et flort ^ul i^lftbet. 
SnDrJOery V. a. [SIf JXbe, raftrum.] e«mj 
ler fammen m^b Oii^e (meb S&ibegreb om 
SIrbciDetg Siitbfmlfe ; Itgefom inDl^eftevO 
Sfeg tcenttf^ t>{ (VnHe foae inbre\>et (e(. 4nb« 
re\>et ^etOi^^t, Wi ttt biit>fr '£0r4»eir. 

SnbroBDen, adj. ©ee inbraabben. 
3nB»ber pg f v. rcc imperf. inbtobebe. 

*iup. inbrobct, [?if v. n. reb«r.. ©ee 

rober inb.] 

i* jtommer tnb eder frem t)eb ot robe, ©tri; 

imoe ^aiH n«flen inbcobtt H unber {)iifet. 2« ^{gutfigen^ t bdglig. og 1at> SofeSrttg : Bfan^ 
bet fig inb i en uDebfommenbe ©ag , gitet 
({g tnb i noget paa en fmubflg eUer iff e am 
jt^nbtg fOiaabt. Sic tnbrobe fig t en $ro; 
cii, i en Sr«tte. Jf^an ^ar inbrobet ftg i 
en ©ag/ fom {let if ft fommer f)am Deb. 

Snbwbec fig/ v. rccipr. imperf. fnbrebebfc 

fup. inbWbCt, [afiKob/ radix.] gorget 
8i0bber i noget. 2)enne f^iancc ^ar iiib^ 
robet ftg bp6t i 2forben , i J^aDet. 

Snbroet/ v. n. & a. imperf. tnbrocbe. fup. 
inbroet D2if inb og roec] 

i« V. n. ^ommet inb eOet fytn til tt ©reb 
Deb{)ieip af Slarer, Deb at toe. (See rocc 
tnbO 9t tnbroe ttlSanbet, f J^apnen. 

d. V. a. SBtinget inb Deb at xou Sit inbroc 
SaaDen i €ana(en. 

Snbremmelfe (en) n. C [af inbtemmer.] 

1. S)en @terning at inbrammc, SIfffaaeife, 
CDerlabelfe. @obfetg, J^ixUtS, 6(ebet< 

Snbremmelfe. 

2. ^tlfiaaelfe, igifafb, ©anben. SJeb^nN 
remme(fen af min ffrfie Vaafianb ^at IDc 
ttlfiaaet mtg alt. 

3nbremmer/ v. a. imperf. inbremmcbe. 
fup. inbremmet/ inbremt [sif into o« 
tetnmer/ v. a. & n. af Slum. Germ- 
dnvdumenj 

1 . 3If({aaer / oDetiabet^ oDergiDet een et IRiim. 
3eg Dil inbremme bem tre aSorrelfet ti( fri 
9$e(oe(fe. 9)ti S)e mbremmc mig a>ere< 
9)labg ? Sit inbremme een tu oDerfk ©teb. 
Sit inbremmt een noget til Sienbom. 

a« ^gurttgen: tilflaaet, Mfalber, giper. 9let 
i , fanber. Sit inbremme een for me gen 
Sri^eb. fiRan maa {nbtemme ^am, at 
^an er meget fiictig. ^eg Dii gierne tttb^ 

remtne 2>ig benne Vaofianb. Snbremme 

en $&eginiRg. J£>Pitfelb f£. 1. ©« 60. . 

SnbrereT/ v. a. imperf. ittbrerte. fup.^ in^ 

rert. eianbcr eet i et anbet Deb at Tare, 
tprer fammen meb. Sit inbrete ©invr, 
©uffer i (D?aben. (SangebeF.) 

3nbro(erer. v. a. imperf. inbreterebe. fup. 
tnbrolerjet. {©fi*)e« oftefi inbroBecer. 

9lf bit ^anfTe Orb Role.] SnbfiFrn c«n< 

fRapit Sttt) 3nt III V Sdtiil i en offcntdfl Screetitelfe effer Sijle. 
(Role, diuflfO S&ragetf esentltfl fun oin 
o( inbf7rU>e noflcntf 9}aDn i Siflerne oDer bet 
tienflbpfltige 9Ranb(!a6, cnten til @0;eaer 
Sanbmodten. S)eraf brugetf part. prst« 
inOrokret om faabanne Solf, t g}2obf(tt; 
ninfl til be tirfeltg tienftfli^renbe* ^n&VO^ 
(ere&c®Bfoff, SKatrofer. 
^nDroIerins (en) n. C SnbfYrtbning til 6ta; 
t(n< ^ienefte i»eb Sanb; eOer Sfmagten* 

Seraf 3n&ro(eringdfet)&e( o : et $a« eOer 
9^ci>itd^ font mebbeUt een, for at bebibne at 
^an er inbroleret. 

3nt)ruOev/ v» a. imperf. infcruKebe. fup. 

inDruttet SiuOer fammen, fDJVber fammen 
i Sorm af en fRnttt. !D7obfar opruDleV ; it. 
f0rer inb beb at ruOe. 9(t inDruUe et Sanb; 
Fort, et GtQffe S9aanb/ S«rreb, Saft* Q{t 
tndruDe @tene i ®aarben. 

^nDruUtng og ^nDrulning (en) n. f. SDen 

®ternin9 at InbruOe, eOer bet atinbruOe^. 

3n&nin&en/ partic. af verb. in&tinDcc. 

©ee bette Orb. 

Sn^ruifet/ v. a. imperf. inl)i:ujfebe. fup. 

inDruffct •C>aler ^oftigen inb« (3 efib</ 
fproset.) Sit in&CUffe et $ob. ({0i>en0rnO 

3nbi:uflet/ v. n. imperf. in&tujleDei fup* 

in&rufiet. [Gee rujler.] aager {Rufl til 
(19/ forrufter, ra(!er inb i btt inbDenbifle. 
€ise< noar 9iuflen «ber fig bpit inb i noget. 
S>ctte etpffe Gtaal er flanblPe inbrujlet 
Snfctpf (erel. en)n.f. [af inbtpffet.] ©et 
fomme font ^wtti^tUlft tfio. i. 3f» fieur/ 
Itgen : 3nbpa<, ^nbgant, Sibsang. "S)er/ 
font benne tt>erbfen8 QRammon flifuitf fan 
ntegen tnDrpf » SottfTentf 9o|Y« Gommerb. 
%oU 331. 

Sn&rpf f elfe (en) n. C 

%. anfomfi, Sin tog, ^nbtttarl. Sroppernet 

SnDrpf !clfc i SS^en. 
a^ 3nbf0reire^ ^Inntttlbelfe, SBefienbtglarelfe. 

2>et biei) befienbtfliort beb ^n^xpHilfi i 

aotferne. 
3* SnbflDtten/ btt at noget roffe< tilboge. 

aSeb ^ufene« 3nD(pf fe(fe er ®aben blct^en 

wtitt brebere. ^nttpfhtif SnbrpFning (en) n. (. JDer 
fomme fom 3n&rpffe(fe. 

3n&rpf 0er ^ v. a. & n. imperf. inbtpFf CDf* 

fup. inbrpf Fet. [Gee rpFFer inbj 

I. Snbfnapper, trarffer tnb, fl«6er inb« (^e(|! 
meb 9)rirpof. hat ^UttO Sir tnbrpffe een 
afS)0ren. (eangebef.) giflurlisen: at in&f 
rpEFe ttn i en $roce< 9: inboifle, inbbra; 
ee. (Sangebef.) 

a. V. n. ©rager inb, fommer ctfleb^ inb i 
en bt< Orben (fom ^rtgefolf.) *^ele ^e' 
fo^tningen er inbtpff et i Sorflningen. 

3. v.n. ©rager inb for at bebot. ^an fit 
f{n ^elfot beb at (nbrpffe (rpffe inb) i ber 
npe {)uutf* 

4. 3nbferer/ gi0r ofentfig befienbt beb ?roF; 
fen; it. farter inb tmeOem, git)er ^labi 
ibianbt. at inDrpFfe et ^roclama i Sloi; 
feme ; inDcpFFe en Slf^anbling i et iD?aa^ 
nebifPrlft. 3 ^ant IBreo Oobbe f;an inD^ 
CpFFet.en ^eel J^ob Gcntentfer af moral j!c 
©frifter^ 

5* fflptter inben for en tit iitiH, fattn, roF/ 
fer tilbage. J£>ufene fPuOe tnt)rpFFe5 i be 
@aber, fom ere alt for fmalle. (3f 4be 
9}em(rrf elfe f(ette< $rftpof{tionen beffi foran; 
i be oorige brnget btn oftere bag efter 9eri 
bum.) 

SnDtpnFcr; v. a. imperf. (ttbtpnFcbc. fup. 

in&tpnFet. [See rpnFet.] 5r«ffer fam; 
men i {Ronrer^ ronfer fammen. 9lt itlD^ 
CpnFe $anben. (fiangtbef.) 
SnbrpnFning (en) n. f. ©en (Sieming ar 
inbrpnfe; ben Silflanb at inbrpnfet eiler 
borre inbrpnfet* 

Sttbfaaetf/ v. a. imperf. inbfaae&e. fup. 

inbfaaet. ©aaer t noget, ttlfaaer. Sic 
inDfaae Bab i 3orben* C?ibet brngeligt.) 
Sfn&faanind (en) n. f. ©en ®ierning at inbi 
fane. 

^nbfaate (en) n. f. [sif inb og ©aalc] ©en 

inberfie ©aale i ©foe etter ©taoler, fom er 
Spben n^rmefi; ^nberfaale, 93inbfaale. 
3nbfab/ imperf. af v. n. inbjtbbet. 

Snbfofber / v. a. imperf. jnDfcrbebc. fup^ 

inbfjf&itr [©ee f«l>«V inbj Docrllrpgtr, 

bcfmireiP Xl% ^nt> iefmfrer mh e»U <Utx @<)e6e{TttW. Sit 
Ittfefccbc jit ©f««. SDa 58Al6eren {)aoDe 
inbfccbet ^am^ (o^ ^an ^am fiDbe. Sit mt)- 
fofbe 2«i til tUaff. 

Sn&fcebning ener 3nt)(<r6<n (en) n. L [3if 

tnDf«(KCj S>en@imtin9 at titbfcrbe^ lOer 
bet At noget iitDf«6el. 
l3ttt)f<rD (eti) n. f. uben pi. ©et fom i«6; 
faae** (Sloflflaarb.) 

3nt)f«nf « ^ V. a. impcrf. itiDfcrnf CiX. fup. 

infcfapnfet. ©owfer neb t, nebfjrnfer* Silt 
ttft)fcenfe &tene i SSanbet. ('^ten)* 

Snt)fcct (et) n. f. J5en ®ierninft at iiU)f«tte ; 
Sndfa^tning; it. 2fnD|fu&, ^txib matt forrter 
inb eOer fTpber inb t en €affe, i et Eotterie, 
%xU^\tai eOer be^lige^ t J^aab om tilfonti 
wenbe Sinbing. Det fBrjie^nDfctt bar ti 
SRijibaler. (fanaebef.) 2)et i jin Serm 
mere t^bfle Orb : ^Wtfc^i/ bruge J nu f)^ps 
piflere. 

3nt)f(fttcffe 08 3nt)faJtmn9 Cen) n. f. [9if 

inDf«lt(rJ 2>en ©terntnj at tabfflttfe, titer 
ben Silf{anb at inb^^tttt. 

3n&f(etter/ ▼• a. impcrf. intfatw* fup. inD^ 
fat. *[@ee fattet infeO 

I . @(etter noget et({eb< inb, 6<erer inb« (@ee 

fcctter inW , 

i^v 3nbfatter^ f«bl«flfler I nojet. f&t tnt)^ 
fiCtte ^belfieiie i en Siing, t eit ^rone* Sit 
in&fatte en SRube i et SSinbne. 

3. Soptter nosee i en Slabninis, pa^ et ®teb, 
^t)or bet mon0ler« Sit inbftttt^ en €teen 
t ^uren. ^nbuernt ire enbnu tffe jnN 

fatte 4 JgJttfet^ 

4. .?)en8«ber unber fBebogtiiing^ f«tter igor* 
t>aviiT8. Sit tn&fcttte een i ScenofH, paa 
ffianb 09 Srcb, i 3:ufttl)nfet :c. 

5- §5efftffer, fororbner, inbleber, f«fter i 
SJejibbrlfe af. Sit infifcette een i er gmbe* 
be. €^fferat .^ongen iflien bar UlDfat 1 (U 
^ JNi'ge. iS)au itt^fatte f)nm til fin Slrbinj. 

6. Cb^rftiber, ooftbroger ci4 af<ji0re!fe. "©ar 
fien Met) tn&fot paa foto gobe tQ?o?irb^ at 
^iilbe jtge og tienbe, I)t)eni bet meb Dvette 
^Jf;i0rbe.^ -S^bltfelb 5^ i. !>. 227. 7. 6i0r ^fnblTfib, fFobeV itib. m tnDfcrtti 
fine S3en0t { en ^anbel, i ef Compagnie. 
.^an ^at in&faf i Sotteriet. 

8. ^engitet til ©alg. Sit inbfiette fir ®obS 
paa eii ofcntlig Sluction* iDet oar meget 
jn&fat (paa Sluctianen), fom if ft ^trte 
S&oet tiL 

9* Cpbober, falbbber til tn ^ii ^tiii , faftf 
fopttet ^vM for* S)et bar itxtfat faa ^0ir^ 
at ingen bilbe bpbe berpaa. (Sangebcf.) 

10. (jE>o< Sagere.) ©fpber iirb, logger tnb 
i Obnen. Sit in&f<rtte i5cf bet i Obncn; 

!3nl)faft/ adj. Stirrft faltet, giennemfaH, 
fait t be tnberfle S)ele. 

Sn&faftec, v. a. imperf. in&faltelx. fup. 

inDfaltet. Sorfoner meb ©alt, lorgger neb 
t6alt. Sit in&faUe ^t0b, Sif?. iBruge< 
ogfaa abfolute oat ©altning til -&uit£Mb^ 
ning^ruA. ^wn f)ax enbnu iffe inDfaUtt; 

3nl)fa(tC1f (en) n. f. gn ^erfon , fom togr 

ger Xiab, %\^ eOer atibn neb i ©alt* 
I3[n&fa(tet, adj. panic. SJeblagt i ©alt, gieni 

liemtruffet af ©alt. ^an 6eoerceb€ 06 meb 

lutter inbfalte&e Sing. 
!3n&falming (en) n. C ©en ©ierning at tnb; 

falte; ben ^ilfianb at inbfoltetf cOer 0(rre. 

inbfattet. a3eb 3ttt)fa(tnmg biMxtS Xigs 

lit fra Sorraabnelfe. 

!3n0fa{\>et/ v. a. imperf. in&fatotDe. fup. 

int)fa(t>et. Sefmarer^ befhpger meb ©aloe 
eller lugtenbe ©ager. J^an t>at faa in^^k 
i>et/ at man funbe fugit ^am langt bone. 
(93ruge< if ft tterne Mbea meb ex ©fag< 

3[n&fafS>iRS (en) n* C ©en 6Merning at inb^ 
faloe; btn Xilfianb at inbfalbe< tiler D«re 

tnDfaloet. 

SnCfamlcT/ v. a. imperf. in^fomlefte. fup* 
in&famlet 

I. ©aitfer fammen^ forbrer inb^ bringer'tii 
Okie beb ©amting* Sit tttDfunie ^enge tii 
offentlig Srng- Sit in&fatnle Sitbra(j tii 
JE>iefp for be gatlige. Sir ittDfaml* fSor; 
xckdh til "95tnteren. Sir m&fantU ©ttmwer/ 
ne. Sit illtfamk ^oxntt af $Rarfen« 

i2. gigur/ 3«& 3itt CIS II 

5nl !lr in&famle S^^tis^etr af fk SIrbeibe. 
^n^famttnd (en) n. C a>en ®f(tiiinfl ar inbc 
famte, tfler bet at noget inbfamletf. ^er; 
Mi 3nt>fam(tng. X)er er inbfonitneti en 

(rr9beit« ^en«efum Deb 3nt)fathlingen« 
Jnbfhnfer, v. a. imperf. inDfanfi&e. fup. 

ini>fanf et ^niiti x famme 9etn#treirer 
fom in&famler^ meb %t6egre6 om at famte 
fmaaUgeii, ineb S(tb 00 9)(0ie^ eUer uben 
^jOrbfii. ©ee faitfet. • (gjjan famlet 9Je; 
tene ; men wan fan! ec 9JjrO Stt tflDfoflf e 
jtontet i eaben; int^fattfe <ii *C)o6 golf af 
Sobett. 

!)nbfanf ntng (en) n. C Sen OUrninff at 

inbfanfe, eOer bet at tnbfanfeS* 

fn&fat/ partic. af tnbf^ttet. 

ibfattf (en) n. £. Om bcttf M^ fpbfle 
Orb fee 3nt>fat. 

3ntifawr , ▼• a. impcrf. intfottebc. fup. 

tnDfiwet* C8lf @a\> etter^aug/ fcrra. 
6ftibe« ogfaa ttlDfaUgetO Qiitfv 3nbfnit 
aeb en (Sai». 9lt inDfdoe tn Gfure t et 
©toffe 2rflf* ' (fanaebefO 

3nJ)fa»mttg (en) n.f. Onfefaucjning.) ©en 

Oiexninft at iii^fabe; eOltv bet at noget inb^ 

. fabet* 

SnDfeenOe (et) n. C nben pi. [9lf mDfettO 

ۥ Cpfi)n> SUT^n, -D^iifpn paa* ^oltrier 
ffal kwt n0ie 3nt)feende meb, ^bab Uorbe. 
ner ber maacte inbcr«{fe. 91t f^au ^nt)^ 
ften&e me^ 9i)9ninitH. ^'Snb ()ar ^nt^ 
fKnbe me» bore 6(ternin0er.u ©fanning J 
^eb. ^xU p:^7. *'£yc ffal dfrift^eben 
i«fftt< 3nt)feenDe ber^^j^ om ben befbtS 
Krfitinser er ber idt tit(Mt.,, Sreb« II« 
©•ret, €« i9« 

a. 3ub^t, Sorftanb pm, at man teeb ^e^ 
fPeeb om noget* "*^nbUc* tit flerre ^wt^ 
feenOe 00 Optv^ning i bemte ffilaterie.,, 
• Det ^ag; I. ©,^73* 

^Dfseti ^v a. impcrf. igbfdat fup. i*N 

^et Segtiber, fatter ub Jg^ielt) af gor; 

nuften, fornbfeer paa @rttnb af Sfterratife 

^e €rfarin0. 2)ette fan ban iffe fnt)f((. 

JSfeg intfe^ ei, b^oi^or ^ bier faa lounge. 3ei tnDfatie flra^r grtgewte af betee 
O benne fiflurttge S5eot<erfeIfe brugei su 
bette Orb aUene; tbi i ben egentfigrSei 
manrfelfe initti fun feet inb; 09 ben 
SBem«rfelfe, bbort bet forbum b^r txeret 
brngt : at b^be ^ilfbn , Opfpit meb noger^ 
^r gaaen af iBrug.) 

SnbfMr (en) n. (. 5n ?Jerfon, fom ffaf babe 
Silfpn mebnoget, Cpfon^manb, ^ilfirnt; 
manb. (Sangebef.) Sr libet 6rngeligr» 

3nt)fegr (et) n. C pi. :9[n&frsU. [Anglof. 

Iniegl, JnsfgcL'] ©egl , fom i 5Bpy eBet 
Saf 4>aatrof fei eOer bebb^ngetf et!&reb effer 
2)octtment. a)er bar tre 3nbfegU for 
Srebet* (€ange6ef.) 

Snbfegfet, v. a. impcrf. tnbfegUbe. fop. 

HlDfeglet Sorfegler, fcetter ©e^l for* 
'^Sreffnene ffuOe itibfeglt^ meb bor ^erfif 
Jtonning< 3nbfegle.(i ^bitfelb. Z. u 
P* 613. 

3nt)fei(ct/ V. n. impcrf. {nbfeifebe. fup- 
inOfeilet. [©ee feiUr inD.] ©eifer ube 

fra ^abet eOer ©een inb tit {anbet eOer i 
J^abn* 9(Re ©ftbe ere int)fet(c!be i -C>abnen» 

3n&fei(i«g (en) n. f. 

I. €t ©fibi QUifomO til Sanbee effer i tu 
J^abn« ©fi6ei flobte paa tt ©fuer beb 

ISnDfeilingw. 

3. 2fn^^'^/ Sfnbfart til en ^at^, et ©unb, 
en Slob e. b« 2>er er ingen gob 3nbfet^ 

iing tif S^pen. 

3nt)fent>ec, v^ a. itnpcrt Inbfmbft. fup. 
inbfenbt [See fenbct InDJ ©fiffer 

inb, fremfenber, ff offer noget til et ©te» 
beb ©enbtng. 3lt inbfenttt een i 959tn. 
9k inbfenbe fin Seretntttg, Snfogntnttlf 
nogen. 
3nbfenber <tn) ii.f. €« ^krfbn, fom ittbi 
fenber noftet t4l et ©teb« ©ee ^ffent)(lr» 

nbfenfet, v. a. ©ee Inbjtenftt. 

nbfetning^ inbfitter. ©ee ^nt^tniti^ 

inDf<ettec. 

Snbftbbet, v. o. imperf. inbfl** fup. 

inbfibbet > 

u ©ibf tI4 3tt^ 3n^ i« SlDber ttADfttbij^n I, etr inbf*(!ef !• ©etr^ntftgWfuK^/^adj. l^V^tSfi^lH fttlt.J mclftn* (2atidcbefO ^titt iibet bniBeligt. 
ft. S>et famine fom inDcftbDeV/ 3}«. 3/ ^otl^ 
Ut fibfie boA oftere bniaed. 

SnDfiWer (en) n. f. pi. 3nl>fib6ew. : 

x« Sn T'^rfonpaa Sanoet, fern boer ril {^ufe 
^i in anben, ubtn felb at eie J£)uu< etter 

0orb ; 3n^^f (l^ ©<^ J>"^^ ^^l^- 
^f. €eit, fom beganbi^ ^9'iber fie inbe, og iffe 

fommer nteeec ub« Jfx^n ct ret en 3hD^ 

fiDtJCtr. 
3rtt)ft&e (en) n. C ©en ©Ibe of en 2fri8, 

fom er inben tU, i^enber inb ab/ ben inb; 

Denbige ®ibe« "$(ia ^ubeni ^nDfiDe feed 

ifter (pmp^efarrenej mangfolbide @rene; 

fprebnin^er.,. Sipeflt 6amL af SR. ^« 6. 

Cfr. I. @. a624 
Sn&ftgelfe (en) n. C [gif wDfiger.] SHob; 

ft0flfe/ 3ttbt>inbind, fom giored imob nogee. 

Jj)ott t%Bt altib SnDfigelfer. JRu bU jeg 

iWe i^lbc of fTetf ^nOfigcIfetf* ''©e fomme 

Snbftd^irer funne giipred tmob S)iof€ortbe« 

09 9JHnln«.„ 5B. @. ©fr* 10 2>» 6. 395« 

Snbfiget/ v* a, imperf. inDfagDc Tup. inD^ 

idQt 3nbf>enber imob, mobflger^ onfarer 
Grunbe imob. Jpor 3f mtre ot itlbftge ^ixt 
tmob? Sir fbore forub poo alt, ^Mb bet fan 
inDftge*. (Songebefo 
3nl)fi9t (en) n. f. pi. ^n&ftgtet 

1. Silfpn, Opfigt, ^nbfeenbe meb nogef* 

ioent @oorb. (Orbet fortfommer i biffe 
S&emtrfelfe? ifCc ^pppigtn, 09 ba 6Iof I 
©ln«uL) 

3* Xpnbt(^e>, tpbefiD og giennemtr^naenbe 
AnnbfYab om en $ing* ^on ^ar gob ^Bt)^ 
^gt i ilRat^ematif en« JfHin ftar florc ^nD^ 
{tgtcr i mange SlbenfTober. €fter min 
SnlJfigt/ faairtbt mirt ^nDfigt flmffet a: 
foapibt (eg fan fotte cDer bcgribe. — fBeb 
Xnnbffab t^eb man en Sing; beb 3nt)jtdl 
ieiribet eOtr fliennemiFtiee man ben* 2)en 
ilotte ^rfaring fan gibe 5tunbffo6; men 

. «n er iffe iii(|r«rffei(g til at gibe StiDftgt 
<®poron.) ©om beitbber en bonnet gorfldtib, (or 
mange ^unbfTaber eOer Sfnbfigter. ^an 
er en meget tnt>ftgt«fuIO 5J?anb. 

StiDfingCer, v. a. imperfi in&ftngleR fup. 
ittOfiagUt [9if tnd 00 ftnglet/ of btt lot. 

cingulanfij 3nbrinfter, inb(rebfer> om 
9^t>er^ pmringer. JE)an fiob aonbfFe illtNr 

ftngUt of $Dtf. fat in&fing(e nogie ett^ 

ber i et ©frift. (€r liber brttgeHgt.) 
3nt)fttt$(ing (en) n. f. 2>en @ierntn0 at 

tnbfingle, eOerbet at noget intfingle<« 
3nDflp{Mr/ V. a. imperf. inDfippetx* fof* 

tnDftppet. [©eejtpper.] ^aoei^ftibtog 

tbungentinb. ;&nn fom tn&fippen&e« (San; 

gebef.). 

3>nt)ffrfler/ v. a. ®ee in&ctrfUt. 
3n&flfa<n: (et) n. C pU fom fing. [3lf in&» 
(Fcerer.] 

!• ©faar, fottt gaaer ink ob i nogef, ^t^ii 
fnit. 8lt iiBxt et 3ntjPaar i et ©tpffe 

^liebe. 
3, 3nbpa«, 3«^8W^/ gornopvmelfe, %ou 
fang. Span ^ar giort be onbre et ftott 
SnDflPaot i bere< 3l«rin0. (Jangebef.) 

3nl)flfcerer/ v. a. imperf. m&f!ar. fup. tnO^ 

(faaret, partic. inDjfoarcm ®if r ©faor^ 
3ni>fntt, tRibUt i noget; it. grober inb i 
noget for at beforbre SorUnbetfe meb en am 
ben ling. Qlt tn&jF(ere ftr 92abn i et $nr« 
£>ati ^or intifFaaret mange Siguret i €f fen; 
been. Sit ittDjFcece et 93anbl0b, en €anar« 

3nl)jl«rm9, 3nl)flP«reIf« (en) 11. C [3ifinN 

if«rec«] S)en @lerning at inbft^tt, eOet 
bet at jtoget inbffiire^ ; 3nbfnit, 3n<^fttn# 

3ttl)|f«rpe{fe (rn) n. f. [9if {ttt)|FaPTper J 

S)en ©ierning ot inbffo^rpe ; 3ni'i>rtntetfe^ 
9aaminbelfe, Srinbring. "3nDfa^rpe(fcil 
og iKrugen of Mienbte ©anbt^ebetnc <Sne€# 
boxffi til{l. X 9b« 6« 5* 

3n&i!«rpet/ v. a. impcrfc inDflfcrrpebc. 

ftp* ftlD(F(tlfpet. [«ee flPcwper.] Critti 
brer ibeltg og ofte, poaminber meb Sften 
ttbf , gtentoger fine Sormoninger og Hbs 
patjfer, inbprentet. 9It in&iForrpe een fine' 
9)Hgtef» :2f«g ^ar ofte nof inOf (Ttpct ^om, 

ae ^t(f> ^nh 115 le toitt ^9 for feentit ^M. *!9file ^(tUr 
forf^Ste 64{i, men if^r fit egrr S;cempe(, 
for at itlDf <rrpe ^oifcc den n0btienN0e (p^ 
Mdfteb,,, (3aco6t.) 

3ttt)fafa, V. a. itnpcrf. m6jfafe&«.' fup. 

inDfEaffet JOuliofeir een ar tommeetflebt 
inO; brin^er. tni>, bringer iH 9Je4e , ftrer 
lito* air wl)|faff* Rota!, ©r«ttb€; JJo^e; 
oarer i J&ttfet. 3If in&flF«ffc Sonratb I en 
Weirit 9N)» (©ee fl?(ijfef mt)/ W^^ «r 
mere trttged^r.) 

SnDffaff tt, V- 1. impcrf J intflPaf f cfee. tup. 

iufiifaf f et. ®it)er en ©traa()«b, fom ^iaer 
inb ab, gi^r nos^f ffcrft eflcr ffraot inb Ab« 

3n6(faftet, v. a, imper£ tttl)|Fh!tet)«. fup. 

inbjfafret ©fafer inb Deb at ^anbU 
t% ffaf re ^ Hlfor^anbter (Ig. (^rH^etf fun 
fom cr ^aanii^c ttbtrpf.) SHffe f^en^e bit 
^n fnarr tnDflfafre Jgien. (tattgebef.) 

Snbfamtner (fig) v. recipn impcrf. inD* 
ffommeDe. fup. inDflPammcL @<ammet 

fli ttOen at Difle Dotte bee beficnbr, er ^em 
mtUt fPamfalb ober. Jg^an inbifammet fig 
ret ooer fen forrige £)|>f0rfeU (i\ingebef.) 

^nb^anbfer^ v. a. imperf. tnbflFanftf«i)e. 

fap, tn&fan&fet. gorjianbfer, omgiDer 
SttD ©fanbfi 00 3)onrn, opf<i#er ^«ii iBolb 
ontfrinfl. Sir inDfFatt&fe en 959, <^ f ^ir» 
9r tn&iPanDfe ft9 mob Sieiibjetu 

!9[nl>(Fanfitoilig (en) n. C SDcit €(ieriiiR9 or 
tob(?anbCe, eller 5er at inbfTanbfeJ; tr. ber 
inbffanbfebe ©reb. ©ee ^orlFattMnittg. 

3ttfilf^tret, V. a. knpcrf. int)l?(WWi>t fup* 
intfarret {Mf^aat] Sorlber tnb-i, 
forbinber eOer feier et ®r9<te rU «r 4nber, 
«cb at (ti0r< Snbfnit cOtr ®f nrer , faa at 
bit tnt paffer tctt i bit atibit. O Soinmer/ 
^ ©nebrer«{>aaiibiMrettO Sit {nti(Pavre 

. en S0mnier(ior. 

3[nl)flPatting (en) n- f. ©en ©lerirfno «^ 
inbjiarre, cfler bet at inbfTarret* 

JSiii&ifdeif / . V4 M. tmpcrf. iaDjftieDe. &p. 
tn&i!cict [9)7obfar uOfFeiet ener ff ei» ttt)/ 

(0tlfet er mere beuaelidt.} @naer f7tet>t 
inb a^ at inb^eie tneb S«bcn. (Eanse^ 
&ef.> 

9 9[tlt)flP«TWr/ V. a. obfof. faf inD 08 
@fel/ <Sfe(D e((er @fOP(/ macula rc- 
cis pifcatorii. ©ee bette Orb] 3nb; 
©iWer i, fanner, befnarer, beflriffer. "8lt 
^an fon bem faatebej iut)jFe(ibe i fir ®arn 
0C ©r{nbelf>«D «c {Om €oberfop0en! og 
^luerne-) ©fotvningd ^eb. 9Jf>ifof/©. 894. 

Srrtf ib<Ife (^n) «. f. [af int)frib«t.] SDtn 

@terntn9 ar inbfTibe eOec brtn§e no<)et om 
9)orb «>aa ^r ©f4b« 3^ S)ag |7eer Ztopptu 

«f« 3n&fPibelft 
l3nDi!iber^ v. a. imperf. inbfPibibe. fop. 

ItlDflPibet. fiirinfter paaeteftb/forer om 
93orb paa et ©fib. Sir ttlt)fPi&e ®ob«, 
^rbi^Der* tMffe Oarer fTttOe fnDj!ibe^ « 
S^ag.. S)et brng^f a^faa recipr. ar itiD^ 
fPibe ftg 9: gaae om 3^or5 for at brase ett 
fttbi t)en til ©jFibJ. X)a ^an 0ar fommeR 

til Sn^ianb, int{!tbe&e i>an fig ber, for at 

feiU r41 Qlmerifa.^ 
3nt)fFilming (en) n. f. SDen ®iernfn0 ac 
titdfrtbe, eOer bet at Utt^fTtM. 

3nt)flPienFer/ v* a. imperf. tnl)fPienfe6e* 
iup. in&fften!«t [@ee fPienf er»] 

I. ©fienfert, l>etoer, 0fer L Sir inDflPtcnf e 
SHit 1 ®laf|et. 

^i f^tv^tirligent fitor tH ©H>enb beb SDrif o( 
6(teflebnb. (^ru^ef -^o^ no^le {>oan»0en 
fere, faafodi Gnebfere, felbereOere )ۥ> 
i)oi OtHlfe bm Ceremonie/ at driffe af 
Xmu< eOer tSieger meb een, (t fnbf0rt, 
foe berDob at gibe tilftenbe^ ar ban oi»tage< 
t SauserO {)an fTal itltjFtenfeif t ^|, 
^jBiti tn 6i>enb« <eangebef.) 

3at)fFi^fning (en) lu C 2>en <Siernint al 
inbffienfe, eQer ttt at noyt <nbf?ieii{ef» 

3nt)f!if f elfe (en) n f. 

I* X)eK ®ierninii at flifCe effer fenbe oogelf 
inb, 3nbfenbelfe. 

ft. 15efWfelfe, S^norbiWng; 3hb(»ftelfe. "gorl 
^orrDebe pc g4enf{rlb{ge knob C^ifH inN 
fFicfelfCu €^rif!. IIL Orbin. ^ol. 41 • 

Sn&fTifftr^ V. a. imperf: inDfffffe&e. fup^ 
inbfFiffefc [©ee flfilfer inb J 

1. ©enber noget erfiebft ifib, inbfenber, titt 
fenber. ^an ^r i €faw inbffitfet fin 
a 9t<if00/ Il€ 3tt& Sitt?) {Hnfa^niit^ til "^atMcUiet. JSxut Met) i £>d9 
^iffct iuD til iBpen. (^utt i ^cn^e $ei 
tn<rrfelfe fan ^rcepofttionen foettee bag cfier.) 
a* Stnov^iur, beflPiffer^ inDfiifter« O^rig; 
^eben er mp{fiffctaf®ul>.. "^entdi Zlage 
fcm €? inD(fi(fct at (Iu0« beB«fl&o!l>t«.„ 
ebr. HI. g{ece«. Sire. 3. "Sctcflab er InD^ 
f i(fet af 0tt»Mt ei onititte» Oeb. 9)(rttpf. 
®. 454* 

S«t)iFinner, v.. n. imperf. inbjFmrw&e. fup- 
inDjFinnet 5to(i<r fi)« 00 ®em inb, flraa; 

Ur in&« (®f e ^itltKC tnDO 

3nl>i5w&«/ V, a. imper£ in&^tatetie. fop. 
inDflcabet. 

1* JTrabfer iitb i, ^inr Stibfer meb dlcgfenf/ 
tder ei atiDec (7arpr dteblFab i en ^ingd 
Oderflabe. ^an fan roDeit^en fee, at (i|fe 
Siibfer ere int){FcabeDe meb en 9}aaU 

d« Jtaftcr Inb^ ferer inb beb ® f r^bntnt* SDifle 
f&een Nr jt>unben nu atter in&ifcabct 
6ee f tabec tnD. 

SnDjPcabtting (en) n. C SDen ®tevninfl at 

inbfTra6e, eOer hu at no^et inbffrabej. 
3nt)(f C«f f er / v. a. J£>ar famme SBein«r; 

feife font in&iPcccmmer. 
5nt)|frafmmer, v. a. imper£ int){!ccrmme^ 
6e. fop. inDj!r«mmet E9if inD^ prarp. 

. Od portic. intendendi, 09 fPrcemmet. 

9 •Softer een tt^tiii inb beb at flxmmmt ^am 
cdir ffftte ©frcrf t ^oim S)e bfebe aOe inN 
^ronmneiX 1 6tnen beb bette ®9n. (ilRen 
I bennea^em<rrfelfe Uttti $r(rpo(; ^elg bag 

f fie? ♦ 6ee flPtfltraitiet InDO 

a* Sajer ®fr«f I eem (TOebfarer er fl«rfere 

: gjfflfeb etib v. fimpK jfccemmer.) ^eg 

>lcb faa int^xvmmtt, at leg nept>( (unbe 
rmmig. 3ir inD{ft(tmm( et 9Sarm 

ning* 
3ntiFr«nfe»> v; a* imperf. in&flr<cnf eb*. 
fop^ inbf uenf (t {9if int) o« @(ranfe/ 

cancclh.] 

jb 6«rrftr ©franfer for, Inbfnebrtr, belhm^ 

' mer @rcrub(erne fbrnoer, bringer fnben 

^eiMrere ^rombfer* 9eb Diomeme^ Sroi 

. «r<ii0er iij&r|ti«iinieii blebt efotenir in&? fromfetfe 1 ft mtnbre(Rnm; Stsitrfiaeit 
om inteaerraeOe Sing: "^arbomnie itti!^ 
i!ranf e 6i(rlen« «r(rfrer.c, ©neebDiff* 
Silflf. 1 D. @. 5. Sit tnt>jfr«nf e fine C^m 
ffer> firte ^ornrben^briu v^i; mbfFrcenf j^ 
fig til en ene|le ^BibenfTob* 91r m&fr(rnC( 
fin Sale til enf elte eienfianbe. 
:»• Sinopper af, forminbflK^ gi0r 9lfforttttng 
i iioget, font man ttlforn ^ar foc^rtt tant 
tiU (^rugii ba nieef{.riecipr. 0^ abfolutc.) 
Siberne nebe een til at int^roftlf e ftg Vaa 
ben fenere Jit 5>ar (lait meget {nt)^r(enfet 
(19. 

3nt)fr<rnfet/ partic. af m&fFrcrnfer^ ir.ad|^ 

panic. [iBrugetf ogfaa adverbiaiiter.] 
I* ^nap, fneber, inbfneben, fbm fnn ^ar 
libet 9ium. €n int)'p^rcrnf tt Ubfigt o: fom 
afbrpbej beb meOemfommenbe @ienflanbe^ 
(om iffe (Iropffer fig. iangt* J^an boer alt 
ftor inDjFvofQfet meb ftn (lore $amiii«. 
9* i^nap, fparfom, fom iffe fofier ttiege% 

^an fater en tntpPrcrnfet Seoemaabe. 
3» Sigurtigen, om intedectueHe 0ienfianbet 

€t mbiTrcrnfct S5e«reb. €t {n&j!ranfcr 

J^ot>t\> :>: fom ei ^ar mange etter f>itt nby 
^rafte ftanbfFaber eOer 3nbf{gter. JE)an er 
meger tttt>f!r(rnfet i ait, $bab ber liMcr 
tiben for bati< $^ag^ 

3nOfl?ranftting (en) n. f. 

1* S>en ©ierntng at inbffro^nfe eOer bet at 
inbf?rMf ed ; Sbang, (^bab fom ^oiber nogec 
tnben bffe (Srcrnbfer. Sipffefri^cbentf^ 
•Oanbelen* ^nDiFcccnfning. €fter ^antl 
forrigeScbemaabe falber benne3nt)iff<etlF^ 
ning b^m meget tung» 
2. Setingelfe, Unbtagelfe^ 9lt tafe uben 3nt>» 
ftOtninlnQ 0: t anminbellgbeb, ttbenoc 
giar.e Unbtagelfen 92aar bet ff eer unbcc Mffe 

3n&iPc(ettf ninser f Nr ieg inter bertmo&4 
SnDflftewrt/ panic. afinDjFtiwt. 
SnbjPrtDet/ v. a. imperf. inftflfrecb. fop. 

IhDflPwDtL partic. inDjFteDetfc (©ee ffrfe 

i>« inbO 

I. ©liber inb ab. gobftpffet nnber J^iifer tt 
itt&fFce&et faa betobedgf^ M ttt flaaer garc 
for at fpnfe neb* 

A. SretiT; 3n* 3n^ ii7 i, %ttmbtiibtt, fommer firem. (?t5ef truae; 
Hit) ^M ben Sib Tiaitn tnDfFciDer. 
IRdor Sorooret tnl)^Yt&er. (fanflrbef.) 

^n&jPri&nlng errer.3nt)frit)en (en) n. f. 

£)en Sieiniag ar (Iribe tnD« 

3nDiFcift (en) n. f. pi. 3nt)j!tifter. ?Jaa; 
(!nfc, CDerf!rtfr^ ^nfcription; ^vad fom 
ftxit>t8 eUer er ffreDet tiaa en Sinfl, fori 
nemmeUg paa S^pgnin^er, ®rat)ininber, 
GiBtttv effer anbre offentftge ^inbe<m<eri 
fer, for ae forflare ofl ttlftenbe^^toe bet 
siffrfDa^tbtg€ beb^inflen. 3nt)iFriften pan 
tn t02»ne. QRan (;ar funbet en gammel 
3nt){Ftift poa berte Sempef. S>e gamle 
Sn&jFfiftet ete en^f 4>i|1ovien« gaflet* 

Sn&ff ciwlfe (en) n. C [9if in&i!ritoer.] JDen 

@tetnins atinbfCribe^ fhiitiis SIntegnelfe, 
anfereife eOev Optegntng af eend 9?abn o§ 
^erfon, ®e4nb, SUber effer bejiige i en 
protocol eOer ct offendigt 9iest(ler* (^bfof 
lnt€ bruged bee 09 om ®olba(er€ 09 ^attos 
fer« Snbrofertns.) 
3nDflFtiWr, v. a. imperf. in&ffrci). fup. 

inDflPrcwt panic. inDihctten. 

m« 2f ^aimtnbelind^b: oprefltter ftxiftliq, fvrer 
til %09<. Sit mDihitW no9ft i fin ^e^ne; 
teg. 

d» ISntediter een< 9}ai>n^ fnbfBrer een teb 
SCatn t etSiesifier fbm £ein af et bifi 6am; 
fnnb eOer ®eif{ab« 8lt labe fifl int)9i:it>e 
font @tubenf , 6o(bat» J!>0n ^ar bceret 
int>{Fret»en fotn €abet fra fir femte 9lar« 

9[nt^tvnUTd (enj n« C S>er famme fom 

3n&fPriwlft 
SnDfftttbfier , v. a. impcrf. inbflPruSbet)^ 

fup, tnDtfctlbbet^ [©frit>e« af Sanflebef 

inoff nipptr« eee firubbcr.] 

«• 0ntber inb i, brtnser bbbere inb t tt^at 

tnibe 09 ffrnbbe. 
s« Sastr inb, briber inb tnb $r99( eHer 

efrnb. (3 tab SaleAruft.) 2fe9 fTal in&i? 

(Ftubbc bt9, ^oK bu iffe (Iraj: foinmer. 

(Sangebef*) 
^EltDff CtKtfe (en) n. f. [9lf tn&ff rUet.] ©en 

euxmnt at flxut inb etter (Inie fa(t« 3[h&fPru«n 09 SnBjIruenfng (en) n. C SDti 

famme fom 3nl)ftcue(fe. ?oftet er btflcts 
biitt beb 5tro9ene« 3fnbff rueiting. 
SnDjftUet, y. a. imperf. tn&ff HWOe. fup. 
inDjfruet [See fftttet.] ^«fter i beb 
at fttm, ffruer fafl, breier inb fom en 
@f rue. ait inbfTcue en @tabel i 6tolpen. 
(?fln9ebef.) 

SnDjIrumper, v. n. imperf. inDf^tumpeDt 
fup. inDjfrumpet. panic. inOflfrumpem 

[Germ. einf(^fumpfett.] galber i JSpn; 
fer/ bfiber r^nfec 09 ujcron, enien af ^26l>^ 
af Serf e effer ^ebe, inbtarretf, fr9mper 
fammen. (€r iffe meget bru9tii9tO ^ant 
9lnfi9t tnbfFcumper afferebe* €n inU 

ffrumpen $anbc. €n 9<^mmel in&ffouRb 

pen Jltarrfin9» (fangebefO 

3tiDf¥rumpmng (en) n. £ Tftt at tttset 

in^th'umptr* 

3nt)ff ubbetr, v. a, imperf. inDITttbbeDe. fiip. 
in&jEubbet C©<« ffubbct.] 

i« @fbber inb, faaer inb tt^ at (Fobe effer 
fFubbe. 9ir tntfff ttbbc ftn @tol unber^orbet« 

a. SnDffubbet jig/ rccipr- efbberg9inb^ 
tcftnger (19 libt efter libt inb, (>bor ber fun 
er Itbet 9vum« 

Sn&ihlt) (et) iL C pL fom fing. [6ee tnt^ 

(Fpbet.] 

1. 2)et, fom inbffobetf effer fammenffpbel, 

^bab^ fom betafe^ effer er1<»99e< t ^'enee 09 

f en9e< ®(erb til nopet ®(a9< JE)anbeI at 

. bribe, effer anbet at iberfRrita. SDet farfla 

3nb{^Ut> bar 1 o Kblr. 3)e ^aae affe oiori 

betei 3»t>ff«rt>* "35i<r9berf« SDrift tir 

iffe et S^retasenbf af een 9)?anb, l^tlfi fom 

bet fr«ber (lore 3w&fful)... Dee. flBaj* 

'IV. (S. 39^* 

3« Vloittf iow ffpbeS inb, fareS inb, imtVtm 

no9et anbet. "Sor ftben et at afbrobe (Uf/ 

^anblin9«n beb et bibtffftigr 3ttD^b^;. 

(9JU«brifl^. 9ffib; (5. ®fr. 1801. e. 62.) 

3. 3 «lbre ®frifter: 3nbgibelfe, ^ntfl^belfe, 

ailff^nbelfe. "©1191 er af ai)rfen« 3nOf 

(IfuJlf 9«ort.,. SBorbinfli b- SKerc. p. 37. 

"Jg)uab beOer ban giorbe btt of jtong 

6benb« ^ntflfttb." SUcbeW eajco. e. 31 7- 

4- 3"&'^ lii$ 2(n0 3ttt> 4* 3tttfl?U& fotoer S(et)ef en tec €J<irn , b«r 
U(D 33(et>erfTi)(te{i ifibfTpbetf i 93tHflenie of 
^e forfen^e ^i^betraaDe; ^Hxt; mobfat 
^icc&e eOer SKenDmg. i&. (Ridmanni 
Sec^noL ©.54-) 

3nt)|hlb«tr(Kl& (<n) «• C €« enfelr ttaat> 
iif 3nbf¥ut>t)ec eUer 3fl«t(ett i en 3«i>. 
!5ecfmanntf 3;ec^no(. 6* 65. ^ 

3nOjFu&t/ panic, af inDjFpDet* See ttete 

3fiit)f ucer, V. a. impcrf. tnDfFurtbe. fup. 

inDj!ucet QH^t 4>uaer eHer Sotlobntttger 
i nogei ttb at fFuff« Sit inDjfjIce {>uaer 
< ©orbet. (J^nflebef.) 

3rtl)iF9lwIf« (en) n. C [9if in&flPi^&er]- 

i« Cftentlifl: ^n @4eriiiin9 ac iitbPfp^, ar 

2* 3fnb0it>e(fe, CDertdelfe, tRaab, Opmun; 
firintf. SDet er giort efrer pnbe 9Renne(!er< 

. Sn&frpDetfe. SifN^^nDiTpDel^ ei.»ci 

fleet ? 
3« 3 t^oloflifle errifter temonrfer bet en 
. ot)ernarur({0 ^ilfEpnbelfe, ^nfpiration. 

f&pofiUtnt taltt efter gnbbommelte ^^^1^9^ 

t)e(fe« a>et oar af S>t<»Deien4 3n{)jF9DeIfe« 
4^ 3;bet furibiffe Xotffifproft: llnberfafkift/ 

DDergiDelfe til en niiben eUer ^0iere 9ier. 

SUtb 6aflen< 3nD{!9t)eIfe unber ^riAJret; 

tMf ttnber J^$U^t SAu^ $f ben ei anbet 
, Ubfalb. 

3nDit9l)er/ v. t. impcrf. tnbjfeD. fup. 
inbjtiiDt [@ee ilpDer in6.] 

t> @f 9ber noflet tnb ab eOer ttli^ge i tn M 

Btiaim. Sit Jnbfl^De ^Bbtt t Cbnen. 

9(t tn&ffpte 6fnffen unber ^[Sorbet. 
i. ®(0ber inb* (6ee htttt Orb.) ^ti Meb 

meb ^agt int)|f Ut>t Cflnbt inb) af S)mn^ 

i ®tuefi« 
f • 6f9bet injb meb Sbffe eller anbet Sfobe; 

«e))«t/ f after Aiidler inb. Sit tnDffpDe 

gloenbe ^u^Ier 4 en 9^9* 
4* ®t0r ^nbffttb^ inbbetaler, ttia%%tt ^tnit 

eOee leaflet ^cerb til et bifl SSr^ig* S)e 

ta9e ^be4r iB&ffuDt tot>e SiigtfbftUr i en 

Met eo(Te, "^ber ^arb i btfie So«bei, rier infetTp^er otte Eenber Jtorn.,. 
®. ©Iv. I D. p* 167. 

5* Stibgioer, ot^rtoler^ tt(i?i)nber, I 
meb Ott>. iJAt becte ^ar en an^ 
fluDt ^iim. S)et er (Itttt 9)?ennen 
inDlfp&e &am benne Onbf?a&. 

<S« 3 c^eolofltfYe ©trtfrer t tnbMafer, 
ter, laber ttformftrCt en Sanfe ettei 
fling opflifle i eetii J^ierte* ;D( 
Slanb Oar in&jTu&t 3{po|llerne att, 
(Fntbe tale. £»i«t»e(en in&tfet) 3 
forraabe €Ortf{u<» 

?• 3nD|F|^Der fig/ recipr, 3: oten 

ffl, unberfrtjlet fit. 8lt inD(?p&e f 
en ^iere ©omflol* "3rfe tcfle f 
Sanbdtinget, men tnt)f¥iu&e bere< 
fot 9«,„ (Steb. II, aabne S8reD of 

SnDffplIer/ v* a. & n. iniperf. intj 
fup. inDff pUet 4!>fer tnb, fafler inb i 
be; it. fommec ItpOcnbe inb. (Cm 
Sinfl.) .e)i>ert {^MeUif inOffplUt) 
en 97ffndbe SBanb i Saabeiu ^an 
jTpner fliennem ^ajer. ©ee f!pl 

Sn&jIpnDer (ftg) v. recipr. imperf, ii 

DeDe. fup. inDfFpnDet [@ee jl 

3ier tnb, fTpnber ftg at Ummt i 4)ii 
nnber ^ag. (Sangebef.) 
SnOjIaaer, v-a.& n,imperf. in&jlo 

inD(Iaget/ inDjlaaet: pamc^ ini 
{©ee flaatt inD.j 

i« ©laaer itn, (leber inb# tBOe (at 
biier Uebe UTt)|lagne. 3De ittD^f 
binflen luia 2>eren« (tangebef.) 

a. 9(#fiet inb i noget .t>eb ©Ia«^ bn 

beb ©lad^ Sit inbjlaae et ©0m t 9 

3« Safler inb, flaaer' inb isicnnem 
Ii4n9« ©tenen bleb inb^lageu (foj 
i0tennem iStnbttet. (SanflebeL) 3ft 
falberinb, f emmet inb (fom SReon) 
neb, (fom Sbnilb.) fRuntt^ iiiDfli 
Inb) i0iennem Sinbnet. (faneebef.^ 
ilben ^r inOtkaet t taafnet. (Sai 
Sr fnn libet brn^eUsi. 

4« 3nbb0ier, inbfoiber, flaaer famme 
inDflaae 9ne £I«ber^ (in ^ortel^ 
SQ^rmer. (SansebeL; »tt) 3ni) 119 at tnDflaae nogrt i jtar^ttu«papii^ (^aiii^ 
eebefO 

(• Om Sier : tnbfatfer tn Sifocrrm f en 
a«5e^ "2lt fatte, InDjIaat etter ffoffe 
Stxrroiett.ci (SUifd^er om ^iabU G* 356.) 

7. v»n. galber ub^ Ipffej, geraater efter 
«H|Ff, fr«ffer tnb- SDet tn&jlog ri^tifl, 
fom ban b^^be fpaoee. S)f cte QIar ; naar 
trt til in&|Iaae/ (naar airing t\\ jiaae oel 
inb) fan t>i atU bobbeir Imob i Stor. Cm 

ut tm D<i int)|laae i^ffeligen* 2)et inD^ 

floS iffe efter 0u\tu 

I V. n. J^en^0rer til, ansaaer ^ bebfomtner, 
folber tnb i. 2)ette in&f[o9 netop i ^ani 
Sa§« (2)enttet5em«rfelfe er i f{Ibtgere Sif 
bet inbf ommen t 6pro0et , 09 i ben fceerej 
Vrorpofitionen ofrefi bag efter.) 

JnDjlabver, v. a. imperf. infc(Iabre&«. fup. 
itibjlabtet [@ee flabrcc 09 inDjInbrer] 

Glttger eQer briffer faaleDe J, at ^tt fan b0' 
re«. SItmDjIabreSRaben i jig. (eangebefO 

3nt)jl«ber/ v. a, imperf. ifitjIc^beBeoft inD^ 
jlcebte. fup. infcjlab« 09 inDjlotbt. [®ee 

(Icrber inD*] g^ter eUer biinger noget inb, 
t>eb at (l(ebe eOer rr«Efe bn lan^d ben ab 
Sorben. Stifle Seen ^ar {>unben inDjIcrbt 

Sn^llcenger / v. ^. imperf. tnDjlcengtt. fup. 
iitbjlcengt [See jlcenger itiD.] 5af!er 

•letet ^nttiitn, mtb &t\BbtMBi^tb inb» 
4)er blither airing iitOflorngt uben nogen 

InDjlcet, n. C 6ee ^jtort. 

in{)fla9 (^0 n. f. ttben pi. ^Det at noger 
llooertnb, faiber tnb; trotnger inb igieni 
mm, (f« ejr. om Stegn.) {)an (»ar giorr 
Ut tag em tmob 3nD(Iag af 9{egn og 
€iiee. 

3ntf|la§en / panic. «f iti&fldaer. 
^n^ogtetf v. a. imperf. tnOflagtefce. fup. 

in^iiagtct diagter Creature for at neb; 

foire StiBM, eOer pao anben ^aabe bebare 

^^t ttl Sorroab i {)nu<Mbningen. Sir inD^ 

P%tt i rehe %ib. J^an ^av alt inDflagtet 

'•^ ^Binterem ^ I 3fttl)|Iagtnmg (en) n. f. [8if fnftjlagter.] 

K £)en @iermng ar inbflagre* Srueniimmeri 
ne ere i benne Sib fpfelfarce meb ^nDflagit^ 

ningen. ' 

1. Stben ; fom er befleme tit at inbflagte Ml 
93iRierforraab i en {>utt0^olbning ; (i fSlt 
minbefigbebOZooember 9)?aaneb.) 2>et fafr 
fer nu fnarr ab 3nt)(lagtnjngeii SDer er 
enbnu l^rnge ril 3nDflagtn(ngen. -Oebber 
ogfaa SnDjIagtning^tiD, eiagretib. 

3nt)ileDffer eUer inDjleger pg, v. recipn 
[af jleDjI, jlceg, bUndus. 6ec jleDf? er.[ 

®t9r ftg ifubtt oeb GlebfFbeb/ oeb ®miger 
og fobe Orb. "Jf^er oil |eg mig fn|b fnarf 
tnbjlege nftb min &f btaien^eb... 9orbing< 
poet* ©fr. p. ay. 

9ltit)(lemmer eOer inDflammer/ ▼• a. [3if 
ber tobfFe @(^(am og f(^l4mmem] fdtm 

it* om Srcrer og anbre !Bff;:ter og betttoer; 
fer : at f^tte er Xr(e etfer en anben ^ctft 
faalebetf i 2forben^ at Siobberne Pel til(;ol^ 
Ui meb 3farb og berpaa banbe<, ^oilfe 
begge Sing gienragetf flere @ange, inbeil 
Srotee ligefom flaaer i en £)pnb eOereiam* 
e. gleifc^er* ^awbog ®. 626. OJnffen* 
Scprebog i Sanboecon. ®. 35 3^ 
3nt)|Umming (en) n. f. 2)en 0ierning tf 
inbflemme eUer bef at inbflemmei. Cluffenf 
^orrebog ©♦ 253. 

3nDflentrer/ v. n. imperf. int)|lentt«^c 

fup. inftjlentrct. [8lf Svec Jlentra 0$ 
Gerin« fcbUn&em.] Derre Orb brnge< I 
baglig Sale om Aroppen< (letfe «$)oibninb 
tinber 0angen, og bemorrfer: fommer iii0 
meb en mageftg, |Itobe<l0< @ang ogl|at 
fafie 9emmetne ^ib og bib paa en nan^«itf 
big ^aabt. ^ati font inDflenttenOe meb 
en (pibfT i ^aanben ubea at agie paa ®el; 
ftabit. (2angfber.) 

Snbiliber, v, a. imperf. in&fl[«e6. fup. fn^ 

jlebet parric. inDflebeti. 93riiiger inb i 
noget oeb ©Hbning. Sir int^ibt gignrer 
i miai. 
3nDjlJbnmg (en) n. f. ©en ffilerning at 
inbflibe eaer ber at inbflibed. ©iffe gigu; 

ttxi 3n&|Itbmng ^<xt Pcfxtt meget moifom. 

2n^ lao 3tt9 3tt5 3!rt)(li&eC, ▼. a, & recipr. imperf. UUDfleet)- 

Jg)naer ere iff e rct>ne, men int)jlt&te i Sclet, 
a. recipr. ^rtsnger fig isiennein nub SStia^ 

for at fomme tub, (StDei brttcieii^r.) ^es 

ftinbt neppe in&flt&e ttttg igiennem iS2«ng; 

ben. (SangeftefO 
3wDjliffeC fig^ v. recipr. Jg)ar famme 95ej 

incerfeife fom in&fleDjf « efler .itl^jlcger ; 

men ()^re< ei ubeit i ben labe ^ofebrug. 

SttDjlingrer , v. n. imperf. inDflingreDc. 
fup. inDjIindret. C^eneiig om &ibt6 $e; 

txrgelfe; men ogfaa omfufbf golf^ ber ei 
f unne ^plbe itttmn i Stseb<»9tO Aa^e€ 
Mffenbe ()tb og bib, fommet inb i en nfin; 
bi0 SeM^geife* 6ti6el in^flingCeDt poa 

Sttipvtn. ^an fom InDflingrenDe t etiien. 
(tan^ebef.) 
^n^^ippttf V. a. & n. imperf* inDjIap. 

fup. intjluppet. partic. iiiDiluppen. [@ee 
flirpec int.'} 

I* V. a« 2aber fomme inb , ftttttrinb, 6rin^ 

ger inb. {^ti^ om Obeg, o§ meb $r(e; 

pof. 6o« efter.) ^^erne €tf for btmt fHat 

tn&flttpne i ©fatten. 
%. V. n. J^ommer inb i)ebJ£)e(b eOer Deb J^Mp 

^f Aobre. (©ee pppa inD.) <)aii er 

cnbeliflinDtllippetl/ efrerot ^oit ^abbe Haatt 

tit ^ 9;tine tibenfor* 
}« V. n. Sfnbtebet, fommer inb af ttafltfom^eb 

eaer 6ft<beflii«ieb. S>tnne geil tx int)^ 

fluppen tsttob min aStflie. 

i«&fliiteet [©ft fhifrrer.] ©bflHuer fi^i 

4 benbt Sing net), fober noget paa en fhib; 
f enbt tOfaabe. 2>er «r ifft anffcenbigt faa< 
MtS at in&tlllbre ©uppen. (Janaebef .) 

SnCjlugetr/ v. a. imperf. in&flugeDe. fap. 
inftjlitgei/ tnDfhigt [©te jUiga inD/ 

Cbiger oeD.] ©Ingef i fig/ fbcelgeri fig 
meb 0raabtgbeb. 9lt in&ilvge QRoben. 
giffen ^ar m&fltigt itrogen. (Jangebef.) 
SttDfltognilig (en) n. C ©en ©ierning at 
inbfluge^ efler bet, at nogei flngej inb. 
"^^ppegiften trot nogle lonot faritgere beb !3n&tlttgning enb bit ^nbilfitctiti 

©. ©fr. IX. @. 486. 

SnBfltunmcr «tter inD(ltimt<r/ v. n. 
inDjUimmeDe og in&ilumre&e. t\ 
flummet 09 tni){Ittnu»et Diif Q, 
€51u!«mcr/ fopor. ^ce (lumt 

©ob<r inb, falber i ©tummer, 
©0pn. Steppe tat ^an tlU>fIumi 
(an igien bieo pceffer. S3eb Stiib\ 
fRi^len bar ^nn inDjltimcet 
Sn&ilumper, v. n. & a. imperf. i 

peDe. fup. inOllttmptt C©« (B 
jlumper.] 

!• ©feer ufotmobetttligtn , ((mbf<y 
fer beb ©lump. S>et fan pel m 

in&(Iitmpe. (©ee jumper int)/ 

tilO 

2. jtommer nformobentligen {nb« ({ 

9€Kgt.) J£>an fom inbifaunpenl 

famme. (Sangebef.) 
3* v.a. ©laaer ©lumper L J£>an 

flttmp^t mange Xing t benne glafF 
SnDflunf^n/ adj. ©om ingen gafi 

S'plDig^eb (ar, meget ^unfen og i 

©ufr etter ©pgbom. 

nDjIuppen, parti<r. af inDjtipper. 

n&tl«tning (en) n. f. ©en &it 
inbflutte eHer ben Silflanb at tnbfl 
Orbet« forffieBige ^emofrfeifer. 

Snbffuttelfe (en) n. f. [af inDjIttmi 

®ierning at tnbflutte. 
SnOjItlttet/ V. a. imperf. inDjlnttel 

tnDjluttet [@ee uiteflntter.] 

1. Suffer inbe, .f<rtter nnber iaai og 
inbfporrrer. (Cm Xing, for at Ut 
tef , om ^erfoner, for at betage b< 
f^ribeb.) gangerne ere ini>fIiltCeD^ 
ntt. 9Ran maa pel ittDfUtttC , bt 
(ar; (Pieman bil bogtebetforX 

2. Sorgger Uiben i, fb0ber1nb i. JC^ 
inDlhtttet bet ene Srep i bet anbt 
cnmentet fanbted mD{hlttet t ^ebi 

3. Cmgiber^ omringec fra a(e Stwutt 
inben brfe @r«nbfer, pg terbeb 
Qibgong og %ortgang« ^pen tr 
©tber in&fluttet af Sienbtiu 3 3i* Snb 121 

%ib^t beraf Mre te tni)ftttttet)e af ^crns^ 
itiu Sobfolfcr Mto tnDjluttet of dioueriet. 
tetrcQ tnDjlumtX ^aii mcb ft^tU S3oli)f. 
• ^«Iber, taler onv aiif0ret meb i (in $ale ; 
ir. InDbefatrer, inbbegnber. Sittu tar O0; 
faa nieb in&jluttet t Srebiforbnnter. ^eg 
JnDflutter £)cni altib t mine S50nner til 
®ui>. Sir inb{lutte OnbbefattO meflct i 

faa Orb« 
. Rccipr* 3[n6flUtterf[go: luWer fl« inbe. 
^an itlDfluttei* {ig tuiberttben bele Sage i 

fie 95«relff. (©ee inbeluffet/ inOejlutf 
ttr.) • 

nbjlimgen eOer Sn&fT^ngnjng (e«) n. C 

Sen iteming at inbf1i)nQe. 

ntilpnget/ v. a. impcrf. inCjIpnse&e. fup. 
inDjlpngct [See jlpngcv.] 

Rafter inb meb ©lunse. S2U inDflpilgC en 
@teeii idiennem 93tnbuct, 

Sletter i ()t}eranbre^ Ppnger fammtn^ fnpt; 
ter een Zin^ inb i en anben t>tb J^ielp af 
eiptidefioffe, eacr paa auben ^aabe. £tb^ 
frr meb iuDflptigebc (Sulbtraabu 

nbfmflplter, v. n. imperf. tnl)fm(e(te^e. 
fup. in&fm<t(tet C@ee fniorlter iuD.] 

SKlit^er minbre, forminbfTeJ »eb ©mceltntng, 
lafter, forgaaet teb at fm«ltetf, O^nfmorf; 
ter, fronfmirlter, fmo^tter fammen/ ^al; 
ten er betobeltgen inbfitiieUet. (fiisntliitn 
tnigej bet egfaa unbertiben om tnlyf^tt^oxt 
Qtinbtfnins eOer ^ftaaeife.) Spaixi 3nb/ 
foin^ef ere megec inDfmaite&t t be fibfle 
aar. 

ntfm(Ht«r/ v« a. 95r{nger forarbeibet SRe; 
tal i ffpbetibe Stlflanb teb Gmorltntn^^ om$ 
fmorlter. QIc mt)fm(t(te ^Bttrnflnrer. «£)an 
^ar (abet oU fit ©Blttti inDfmaitt Sit 
uiDfmcrlte 92«ritcr* !Bib« ®, efr« 4805* 

3obfnKr(tnill9 (en) n«.jr« . S>e<i ^ierntno m 
ttibfmfflte ntget^ efier bee at noflet fmoelter 
tnb. 

3tlDfmetet^ v« a. imperf InDfttte^ebe. Tup. 
in&fmeDct 6ii)eber fammen, f^ier fam^ 

4MII Mb at fmebC/ fmeba fa|U fHt Uflte 
itlbfhie&et 1 Colter 09 3ern. tit infcfhie* 
De er @tpffe 3fcrn i et anbet. 

SnDfmtDcr/ v. «. imperf. tnfcfttteet. fup, 

mDfmi&t, [See fmiDer inD.] «af!er Inb^ 
fplcr inb, fioender noget ecflebtf inb* See 
er inOfmiW af 93inbuer. 

Sn&fmi^rer (fid) v. rccipr. imperf. irtN 

fmigrcDe* fup. inDfuiigcer. 9Jl«ber een« 

^nbejl OS S3enfFab teb 6mifier, flifr ftg 
pnbet i)Qi een teb flebfT IBorfen 09 ®0brai 
ienf^eb. {)an bar paa np mt)fmigret ftg 
ber t ^ufet* ^an tetb flobt at tnDfmidte 
ftfi/ btor l^an fommer* 

SnbfmiUr/ v. n. imperf. inftfmKeDC/ inN 

fmiiltC fup. in&fmiUt. Iroif f er paa ©mii 
iebaanbet, fmiler teb fig felt* (Sangebef.) 

SnDfminfct/ v. a. imperf. {nDfminPeDe. 

fup. tnDfmtnf et. [aif int)/ partic. intends 
J fmtnfw.] ©minfer floprft, cter|»ro8ec 
meb ©minCe, oterfminfer. ©fueftiHerne 
maae t«re tci intlfmmf eDC/ for iffe at fee 

fogehge ub. 

^[n&fmeretfe (en) n. f. Sen ®ietniiia at 

inbfmare noger. 

Sn&fmorer, v. a.impcrf. inDfmum. fup. 
ttiDfmutt. 

I. SBeilrpger tel met ©mtretfe, (abernoget 
giennemtvo^nget af ©alte, Clie eQer anbrc 
Sitrelfer, oterfm^rer. Sit iDDflllMt tit 
{Btflela^d; ferenb man til renfe ben» Sf 
^atbe aHe tn&fmuct berej {)aar meb fofiei 
Ug ©alte. 

s/Sigurligen ( htn (ate Safebrug : prpgler 
tcet igiennem, banfer bpgtig af. itommer 
bu tgien faa(ebe<, (fat jeg inDfmece big, 
faa bu (Tal f^uffe bet* 

3« !if ^aanligog foragteligiBtmcerfelfe: fliffer 
inb imeOem, inbffrer tblanbt« ' Serte ^atbe 
^ati paa en (ifiig ^aait faaet in^fmuct i 
€ontracten. 

SnDfmtigUr^ v. a. impcrt in&jhttigUbi. 
fup. inDftnuglet. [Sif ^tnug/ @fiu(^ 

JE)emmelig^eb. ©ee Mtt Orb.] Sringer 
bemmeligen inb, farer inb i ©mug, inb; 
(niger. 3<at«tiftr td/ of |eg ffal faae bet 122 3nl> Sttb inbfhtuglct ^^n ^dY intfmugUt nianie 

Sorer i^iennfoi >))orfeit. 
IJnDfmugUng (en) n. f. SDen ©ierntng of 
in^fmugie^ cQer bit at noget inbfmufllei* 
^nDfmurt/ panic, of Inbfrn^wr. 
inDftJlUttCt/ v.a. imperf. int)fmutttBe. fup* 

in&fmuttet. [©« fmiitter int).] Som; 

sier inb poo en ^urcig og ^emmeHg 9)7oobe, 
liiler f!0 (}urci0en tnb. ^n^^n man faoef!^ 
for, oat J^imben in&fmuttet i ©tuen. 

SnDfnarer, v. a. imperf. in&fncere&e. fwp. 
inDfncetet [?if @nare, laqucus.] 

«• ^tnber tcitiammtn, fn^rer tel fdft/ for/ 
fpuer t>ei tneb 9iee6. 2)et jToi nof blioe fooi 
Icbe« inbfncrtetf ac bet iffe foa let (an 
^ooe Idfi* 

*!!« S^nger^ f^Uber i ©note eder &atn; otfao 
recipr. inboifler fig, forbifler fic) t en ©norr. 
SiMtn M(bfaoIebe< in&fncetet/ «t ^an ei 
funbr (lippe ub. JS^on (^ar inDfncecet H 
felb 09 fan iffe fomme ub. gtigien ^ar 

inDfnarfn h i ®arnet. 

!• Sifltttliflen brugetf bet utibertiben for: 6e; 
fn«rcr / ^iibt r , f orleber« ^an er fnu nof 
til ot in&fn(ect (en, ber iffe tofler fig t Slgt* 
(Songebef.) 

J3nl)fnceMet, v. a. imperf. int>fnaw«De. fup. 

ittt)fn«Wet [9lf fnatoet/ mgufiu/.^ »rini 
ser i et fnoetrere 9vum, inben fnorbrere 
€k«nbfer, inbffroenfer, begropnbfer. 

SBbjliaf f et, V. a. imperf. inDfnaf f cfcc fup. 
inDfnaffet 

i« 3nbbiibcr beb ©nof, forefnoffer, faoer 
een tit at troe noget beb megen ©noffen, 
Mnber een noget poo tfirmtt. S^et faoer 
M talf albri0 inDfnaffet «C>an ftf (am 
»O0 enbeiis inOfnaff (t, at bet bar n0bbenr 
bigt at reife. 

.X Recipr« ©ortter flfl i Oanfl beb at fnaffe, 
anbefoler fig beb ^n ^ale» j£>on (an gobt 

tnDftiaff I fid (o« Soir» 

^fffcfnapp«/ V. a. imperf. itiDftioppefce. 
fup. inbfnappet [©ee fnopper int)i} 

Sroptfer noget (nrtigen oben fra in(« 9lt 

. int)fnappc notet «f !Biii»ttet« 3nt)fneet/ v. n. imperf^ tnbfnee&e. fup. 

m&fneet. ©ee fticcr inD, 
U^ntfnegert , partic. of inDfniger. 

Snbfnigelfe (en) n. f. SDen OiernUig ot inbj 

fnige. 
3fn6fniger/ v. a. & recipr. imperf, itlN 

fneeg. fup. in&frteget partic^ Inbfnegen. 
[©ee fniger inOJ 

I • ©ti«Ier inb, bringer inb poa en (emniefig 
eOer forbuben 0)7aabe, inbfmugler. 9It inlk 
fnige noget tgiennem 93brten« £)ette 1)at 

^an in&fneget til &Bti. 
2. SnDfniger ftg, v. recipr. Kfler flg>mi 

meligen og ttformcrrft inb. Spben ^obbt 
itt&fneget ftg Cfneget fig inb) i ^nSn uben 
at man m«rfebe btt. Siflurltgen tm^i€s 
btttg, Seil, 8ojler, Uorbenef, ber libt efter 
(ibt og uformfftft fooe 3fnbpo<; og i benne 
i5em«rfeife fatten ^ro^Poftttonen if ft gierne 
bog efter^ S>er (obbe inDfneget ftg mdnge 
Uorbener i 6tot<be(Iprelfen. Dppig^eb og 
Cberboobig^eb babe ogfao in^fneget ftg 
iblonbt brtte tilforn foo toroelige . -Solf* 
2>er (or in&ftteget ftg enbeel Srpffeil i 
©friftet. 

SnDfnigning (en) n. f. ©ee Stibfntgelfe^ 

SnDfnit (et) n, C pL fom ling, [af inD og 
@nit, incifio.] ©nit, ©faor eUcr ©fnre, 
fom gi0re< i en ^ing meb et ffcerenbe Stebi 
flob. Sit giare et 3n&fnit i ^0bet. J^an 
gtorbe monge og bpbe 3nt)fnit i 95arf en* — 
3 t&eenldten faibetf bet 3nt>fntt/ tiaor et 
©tpffe ligefom er ubffoaret of Stonben poa 
et fbttti ; f • Sjr. poo ©erbebenet. (IncifurA 

j ifchiatica.) ©ojrt. CfieoL i S. p* 1 8* 

'3nDfnittet/ v. a. imperf. tnDfnittebe. f«p. 

inDfnittet ©f^rer inb i meb eti 5tQtP, 
gi0r SPnbfnit meb en Xnit>. X)e norf?e Sb0m 
ber ere meget «bebe i nt inDfnitte Signret i 

3nt)fnittet (en) n. t. Cen , fom gift SfnW 

fnit. 
SnDfntMt, V. n. imperf. inbfniwH fup. 

inDfhittet [6ee fnioec. ©rribeg og tnti 
fniber; men er iffe brngeligt tiben i Wmsto 
fprpgetj 

t* 6otet 3tt» 3nb I2» I. @ob<r fob, flttmret tnt^ ZlentfltMftnt 
flbbt om afreiieti 00 tnbfnit^e ((nite itio) 

1» GDinbet inb »ebJE)ebe (Her jtosnin^* ^ta 
ben (ar (taatc faa l(rti«e, at ben er reent 
inDfntDet (SangebeF.) 

SnbfniVIt, adj. [?lftnD/ part, intend. Oft 
fnil^et 9 : 6€foni0t meb ©nibe.] $om er 
^«tfr bef(rn«r meb Qnttx. ^eti ®(a(b er 
ret int)fntt>et 

3n&fnoer^ v. a. imper£. in&fnoe&e. fup» 
int)fni>et 

i« Dmbttiber, omfnoet meb 99aanb, binber 
fammen meb Saanb eOer Snore ^ it. fnoer 
eOer binber eet inb i et anbet. Sit inDfnoc 
noget i EReeb, i eeUfiorn. ^ £)et ene er faa; 
lcbe6 in&fnoet i ^tt anbet, at man albrig 
fan faae bet oplBfl. 

»♦ l3nDfnoeftg, rccipr. 0: at fnbfmljre (I«, 
t>tbe at fomme t @un(l 09 ^nbefi ^otf een 
t>eb at rerte og faie fig eftef bam. ^an 
forflaaer titda&ntf at inDfnoe ftg/ b^or ban 
Fommer, (fangebefO €r fun ttbet bruge^ 
ligt. 

3nl>fnerelfe (en) n. f. ©en ©iernln« at 
itibfnare. (orgerne ere enige i, at 3nt>fne^ 
Vdfe er fFabeltg for JE)eibreben. 

3ni)fhere«f v. 0. impcrf. iii6fn«tet)c. fup. 

illDfneret og itlDftWirt Smber tctt iamt 
mtn meo t5aanb etter ^nore« 2)et f>ar faa 
faft inDfneret meb e^eUgarn ^ at man iff e 
f ttiibe faae bet 00. tHbfolute brugeg btt om 
^norifol ^faring bo< Sruentimre; bttfl 
mebSibegreb omtn attfor flor Cnart)er^eb. 
tit ttttfnere et ^rnentimmer. S^et maa 
Mbbenbtgen bare ffabeligt, ^ber ^ag at 
Saac faalebei tnt)fnert 
oVftftlMind (en) n. f. 2>en (Sierning at inb; 

fnarf, eOet bet at ittbfnsretf. 
dtlDfnorpm / adj. neum ititfnoTpet. [Son 
Qiabentligftt en (ribre, on tffe bruge(ig|$orm 
forfartic. af in^fncecpet.] {Runfen, |!rumr 
|>en, fortarret, inbta rret af for megen {)ebe. 
Cteaen er ganbffe inDfnprptH. (9angebef.) 
lt)fnilCt/ T. a. & n. imperf* tnt>fnUC&t 

%.tn&fnttet LQtffhucv.] 
I* Srcffer noget beb ^Mp af filanben igien^* 
ntm IRorfen, inbfnufer, fnufer op i Slorfen. 
at inDfnue 5;obaf j "Sioeim. (Jangebef.) 

2. V. n. 'Seg9nber at fooe* (€r et baanligt 
U^tr9f.) 

3nt)fnufet^ v,a. imperf. ittbfttufebe. fup. . 

inDfnufet ^et famme fom inDfnuet/ 9la» 

1. ait inDfnufe Jobaf i gifffen. 
3[nl)fn9lter (ftg) v. recipr. impert tnbfn^f^ 

teDe. (up. tnDfn9(Ut. ©fafer gg Siogang 
til et &teb fom ©npicegiefl. J^an ^ar in{)< 
fn^Itet ftg i mange gamllter. 

Snbfe (en) n. f. pi. 3nDj«er. €« ®a, fom 

paa aUe @iDer er omringet af (anb^ fom 
intet Ubiob ^ar. Caubet bar mange (lore 
09 fifTerige 3nDf«er. ©et €afpi(fe Jg>aD er 
en 3nbf©. (Betie Orb er i npere 5iber 
inbfommet i ®pro(iet, ha man tifforn I 
famme ^emcrrfelfe brugte (impK ^0.) 

SnDfeD , adj. neur. inDfett. 

1. SKeget fab, fab f^ttu igtennem. 

1. Signrligen brugeg bet og nnbertibetl om 
^ennefFer/ og bemirrfer: flebfP, meget 
Inbfmtgrenbe, fiin og falf?. 

Sn&feger^ v. n. impcrf. inbfeste, fup. 
inCfegt. [©ee feger inW 5per inb eti» 

fiebg, brager inb, fager Sil^ngt. f|f bette 
®ertg()ttu< inDfege aOe fra ben 5tant I 
fanbet. 

Snbf^^Ict/ V. a. imperf. itiDfeUbe. fup. inft* 

feUt. Sefubfer, befmorer noget meb 6f arit. 
Deb at fale bet beri eOer trtrtfe bet berigieni 
nem. Sir tnDfde noget i Qfarnet, i Sibr« 
Sn&fem (en) n. f. ©am etter Aantning paa 
Stnneb eOer anbet %»i, fom benberinbab 
og iffe feeg. 

3n&fdmmet/ v. a. impcrf. inb|5wnm«t)?. 
fup. mDfemmet* &9^t 6am paa et ^lori 
brmon inben til eOer rnnbt amfring. 9C 

tn&p^mme et ©Hart. 

3nbf«mntng (en) n. f. a^en 0ierning at 
tnbfamme, etter bet at iabfammeg. SoteC 
biiaer noget fortere beb dnDfemntngm^ 

SnDfergct ^ v. a. imperf. itit>f«rset>e. fup^. 

ittDf«r$<t Garger inbaorteg og ^eftlgcii 
obe? noget| et meget fairigftilb* 4)an gaaei 
a ktftan$ 114 3ttt) 3nd 6€f{atibiften ofi inDferget / nren iitgett txeb 

3nt)foffer/ v. n. impcrf* tn&foffeDe, fup. 
inDfoffet. 

net f om in^fof PenDe t etuen. 
d* 3 laD tafebrug benifftf tr bet o^faa : gdaer 
fIub(Fet od ret>en om S0bb(rne^ ellec og iiteb 
JS>enf9n ttl en {Ie( O0 foffenbe @ang* 

Sn&foren/ ad^partic ©ce inDfttoren. 

SnDfooeC/ v. n, impcrf, in&fo\), fup*in&^ 
foMt [©«e fooet inW 

1* gotber i G^Dn; (oftcf{ meb 9}r<r)>of. 609 
efterO •?)««. er flanbjFe noKg ilit)fo\>et. 

5i. .©oter inboenbigeii, er borff og b0fl8. J^an 
fibber beflnnbigen 09 int)fot}Cr. 

Sn&fpaOferer, v. n. impcrK inbfpa&fere&e, 

fup. inDfpaDfciret ®acer ncgenfle&a tnb 

til gob«. (See fpaDfewt iiit).) 
Snbfpa&et/ V. a. impcrK inDfpceDc&e. fup. 

tnt)fpaDet @parber i, fort\)nber oeb oc 
fpirbe, efler t>eb or iblonbe^nnb eUer anbre 
jlobenbe Sing, ^an |or intfpcrtxt for 
meget SJanb i SStnen. (Sangebef.) 

Sn&fpopger, v. a. imperf. int)fpa9Cl)e. fup. 
tntfpctget [©ee fpccger.] ©pager I ^Bi 

®vob^ of^olber fra al ^Jeflpfl og Otttfids 
btgf)eb. Sit inDfpceg^ fit eget Segetne. J^m 
feer ret in&fpceset )\b, (fangebef.) 

3nt)fp«nt)er/ v. a. imperf. int)fp«nt>te. 
fup. in&fpcen&t 

i« ^<Efter inb, fatter fafi meb ©panbe; it. 
iubfnarer, Rafter faiiere og tattere fommen 
teb ^ielp' of ©poEnbe* Sit tn&fpCtnDe en 
Svem i ©Uet^tet. Sit int)fp«n6e fit &u 
ha^i, fitSBielte, fine ©foe. 

3. Cmringer, inbputtcr, befpanber, om; 
fp4rnber. Sit tatt inDfp(en&t af gienben 
poo ofle jtanter* 

SnbfpoftWlft (en) n. f. Den ©fernfng ot 
inDfpo^ne, eOer itt at nxtt inbfparret. 
"*Dompe; fpm formeOefft beretf Oterflobigf 
f)eb og 3ltt)fp(rmlfe tffe fan onbet enb 
forent J og lobe fammen til diegn.^ 93. ©• 
6fr« XU ©» 8a« 3nt)fpcerrer, v.' a. imperf. in&f 

fup. itlDfpcettet. Suffer inbe, 
unber iaai og {uffelfe, formener < 
ttb, betager Ubgang fra og Slbgon; 
inDfpcerre ecu l et stammer, ^i 

pbbft inDfpctrrct ttn f)tu ©ag. 

ne fibbe mDfpcrrreDe i Saarnet^ 

JE)at)nen er inDfpcerret (tHfparrerJ 

ben. 
3tit>fpOfrrin9 (en) n. f. SDen 0li 

inbfpcerre, eller bet at tnbfparre^i 
3nt)fp«ttCt, adj. ©pragfet, fpori 

^ar ©patter cOer ^letter ooerad 

gebef.) 

3nt)fpanfer/ v. n. imperf tnbf 
ftip. tttDfpanfct [©ee fpatt! 

@aatt tnb etflebs meb fpdnfent 
flolte, opiaftebe Srtn. 

3nDfpatf et/ v. a. imperf. in&fpatf ' 

in&fpar!et. ©porfer eUer flatier 
meb goben^ at bet faI^er tub etfle; 
bleo in&fparEet igiennem 1>0ren. 

3nt)fpenDcr/ v. a. ©eeinbfpatii 

SinDfpigrerf v. a. imperf. (uDfpigti 
in&fpigret ©atter ©piger eUer fl 
for. Sit inbfpigre een i en ^ielbt 
gebef.) 

3nt)fpmDer; v. a. imperf. inbfpar 
in&fpunDet. panic inDfputiDen. 

ber uben omfring noget; faa(eO< 
bfiper ovigioet af bet ©punbne^ < 
pen ttlDfpinDec Sluerne. 

3nt)fpot)ff / ^d j. ©om er ^emmelig 
fom oeb gg felt) fpotter efler foragt 
JE>an faae ret itlDfpo&jP nb^ ^a ^a 
bam ttl (pffe. 

3n&fporetf v. a. imperf. fnDfpoti 
in&fporet 3nbbenter, naaer^ U 
J^iilp af ©pot eOer $obttin. 9ii 
et S)9r. (©telbncrc brngel bet f 
forT fommer paa ©pot tfttr, 
JtnnbfFab om.) 

SnDfptcrngeffe (en) n. f. [«f in&fp 

I. S)en @icrning at fprangf eOrr ft 
inb meb 9k>lb og ^agr. S>0re 3nl> 3ttD 125 i. J>tn (efrtfit o^ Dolbfomnie ^aabt , j^oer; 
paa en Dvpttir fager <kt a^^pxtht en J£)o6 
{ropper tfler en famier ^(cnsbe* Sieb 

apttetiert 3nDfpt(engeIfe Het> gienben fa; 

ftttWbait, ahipUtubti %olUicbtn. 
3. JSorbedanbinfl, flere forfTiedior garter^ 
6(imuitii6lanbin0. 

SnDfptcenger^ v. a. & n. impcrf. in&fpram 
ficDe ofl inDfprcengte. fup. inDfprccnget 
H tnDfprangt [See fpropiigcr int).] 

I. 6pr<rnger, (l^bcr inb, fofltr inDnteb^oIb 
Of SRoflt. £0ren bleo inDrprccngt meb 

s. S5efpr<rn9er^ 6tflr0er» S(e tn&fpccenge 

$t9t) meD ealt» 
3. v.n. atiber int poa met flarf $atf, fope; 

ter an paa nofet cil {)ef} for at fprebe eUet 

fDlttre ber* 

SnDfpKrngt/ adj. partic. [af fn&fprofnget.] 

I* %(it^ blanbet, font ^ar flttt Scuuer Man; 
bfbei(>beranbre^ brofler, fpva«ret» 3nt^ 
fptan^t X0t, ^i(sbe.. 

*• ^efprflpngei meb ©ale* SttDfptangt «i«b 
^olOer fl9 l^n^ere om ^ommeren enb bet 
ftrflfe. (Dog brttftf* oftere fimpl, fprojnftt) 

3« 3 $^inetalo0ien Hiii bet otn et ffQdfil/ 
Hoar bette er fofDoxet i 09 med et ait^ei, fra 
«n ^ajfeln0b< inttti ben mtnbfle @rfrre(fe; 
for @]r. Ooartfen I ®ranften ; (infperfum) 
«8 ffieined ba imetlem srot^t, fmont og fitnt 

Q. inbfprOfngt. (Wad Term, oryftognoft.) 

3tlbjptX&et,.v* a, imperf. in&fpwDeDe eHer 
inDfpvcDtC. fup. inbfpreDt epreOemosec 
tube i et Svuni* Sit ttlDfpce&e (Stri^elfe i 
6plUot^ene. 

otibfptinget, v. a, imperf. inDfprang. fup. 
ihDfprungtt. panic, in&fptungcn. &i»t 

it epring tnb, fprtnger uben fra inb* &ee 

Snbfpraiter/ v. «. impcrf; in&fpreittDe, 
fop. tnDfppeittt tCw fpteitcr tnD.] 

^rtnfter 9anb eUer anbre •fl96enbe ^ing 

iKoflen^ebf inb t>eb J^eip af en ©pmite, 

^iler et litnenbe SRebfFa^ Sit tnt)|proite 

9inh isiennem IBinbner. Sit in&fpreite ^ntfpteittting (en) n. f. 5Dcn ©ierning at 
tnbfpratte, eUer bet at blitt inbfprriret. 

3nl)fpru6er, v. a. imperf. tnDfpniDefcfc 
fup. mDfpruDet [See fpru&er.j ©pru; 

ber no^et inb paa eOer til et ©teb. Sit 
inbfpruDt noget i Oinene paa een* 
SnDfppttCt/ V. a. imperf. tnt)fpptte&e. fup- 

intfppttet* [See fppttcr inD]. 8it inli^ 

ipptte ten t {)inene. (SangebefO 

3n6flab(tt/ v. a. imperf. in&flabUDt. fup. 
itiDflabUt ©tabler noget inbe i et 9inm* 
8lt ioDflable 3}r(enbe t J£)nn<. (Siofltaarb.) 

Sn&flanCiS/ adj. {Germ. mfldnWs. Mf 
inD P9 flaaer; formobtnthg banner efter 

bet iat. inJianterJ\ Seb^oibenbey paat 
trarngenbe, alborltsen, meb fort fat Seffrff^ 
btlfe« S>et bdr ^anS InDflcenDigflt 4)niTe» 
Uagtet min ittDt^anDige s&an og ^egieting^ 

3[n&fl<enDtg(n^ adv. ^Joa en f nb|i(rnbtg, bebi 

^olbenbe, af borlig 9)?aabe. 2feg beber S)em 

"■ in&fl<enDtg(n/ gigr ^abt bog iffe nlpC^ 

felig! 
3ttl)flant)t9^el) (en) n. f- Slfborllg^eb, J^ef* 
ttg^eb, 3nberllg^eb* 9lt bebe meD 3nl)f 
flcenDig^eD^ paaer adverbialiter foe : tRD^ 

(tcenCigen* 
Snftflccncjer/ ▼♦ a. imperf. inDflofngcOe. 
fup. int)fl<rnget. [aif ©tang, pcrtico.] 

Cmgtoer meb @t«ngor, inbgierber^ <nbi 
flutter. 9lt ittDftceng^ eit g)}arr« 8lt int)i 
(tange ^$ni, @icre, &edtnre9: forttc 
bem t S^tiureOet 3fnbelttffc* 

3nt)ft(engt(tttg (en) n. C SDen eierninf at 
inbilomge, eOer bet at fnbfiitngetf og at *mt 
tnbftMger. 

!3nt)fl(rt)nelfe (en) m f. ©et fammc fr'tii 

SnDflofoning. 
Stt&ilwnet, y. a imjpcrf. intflcetoiietJi 

fup. inDflctiomti 3nbfa(ber hogeo at iii9bf 
for SRettt^ beb^®tcbneniaar; fremtaiber fat 
SXett^n enten fom^art eOer fBibnt; tf. tnb/ 
ffpber en 6ag for^omflolen* filt tnd» 
ftoftMlt een til Singe fom ®ibne. mr inD^ 
fhrone 6a<)tn forDberreeten/ for^oiepci 

rtr. 6ee (Icewct inDiv 116 3trt> 3«> SnCjlcetontng (en) n. C 5Den J&dnMlnj at; 

tnD)laei>n€, efler ben Jf^anMing; t)t)on)eO en 
$frfon Ji>ad (ot>(tfl 9}7aaDe inOfafbe^ at m0be 
for en 9iet. J&an msbte efrer ^nDflceiO^ 

ning. ©«c@tvct)ning. 
3nfc<tfl9<r/ V. a, impcrf* tnl)f!a9«fee. fup. 

inbflaget X)rit)er tnb, fvrir inb teb at 
^age eaer l^eb ^iefp af en (Stang. Sit tnt)> 
llacje Saabeit. (©ee flaget.) 

3»n6(l<»ffe«/ V- *• imperf. inDjlalDeDc. fup. 

tnDflalGet- [See flal&cr.] ©irtter paa 
©talb^ brtnger i ©tafb; inbbtnber 0»<r9v 
J&e(IeiK ere aOeretf inOflalDeDe. S>et er 
fnari paa £ibcn> at ©tubent fluat fnt>ftaU 

SttDjldlbning (en) n. f. SDen 0ternin« ot 
inbfialbe, eflcr bet atfftttet paa ©talb^ 

3f»bilamper/ v. a^ imperf. tnt)ftempet>e. 

fup. in&flampet ©t^oer eOer (lamper med 
Soben, eaer De^ {>teip af et 9iebffa6, en 
{ing inj^ i eit an5e«« 81c in&jlampc en 
^ftl i 3orben. 
3[n&(l<»ttipnmd (en) n. C SJen ©ternlnj at 
inbfiampe, eOer bit at inbftampej/ 

3nt)(lemmet / v, n.jmpcrf, iri&flemmttx. 

(up. inDjlemmet ©oarer ttl, Oemmer 
M>eref ii« mtp. 2>ette in&flemmec ri^cigeii 
meft bet anbee« (SangebefO ^rugeligere 

ft V. limpi. flemmer. ©ee iflemmet. 
3»6il<mpUt/ V. a. imperf. irtDflempU&e. 
fup. in&flempUt. [©ee flemplerj ©«t; 

fer ©tfmpel paa eBer inb i nogec, rrpffer 
IKftfff e i meb ee ©tempeU <&an< fHaw tt 
inOflempIet i ©feeii* Ji^an ^ax labet inN 
jlempie dt 9R(rrre i alt ©nlpt^ien 

SRDJlempIIng (en) n. f. S>en ©lernlng at 
tnbflemple, eaer bee at P«r€ inbfleiiiplef. 

J5o6jli«{et/ V. a. imperf. inDflial. fup. 

: in&fliaatet portic in&jWaaUtt. 

1 . 3iibf0rer ^emmeUgen og uforniitrfe ; f or; 
nemmeltgen om forbnbne ^rer, eOer faa; 
baitne, Deb ^oig ^nbfarfel S^lbfpig begaaeg. 
J^an ^ax tnt)fliaa(et mange engelpTe Sarer. 
SDiffe Sparer ere inO(tiaa(n( 9m 9}aften. 

6ee |li«((t tntl . ^* Snbfliflrfer fig, reclpr. Sifter ft 
ftM inb paa en fftntt o^ ^emmelig 

Spoen hatobt inbfliaalet fig i ^ufet 
fob. (©ee fliaUi: ftg ipD.) Sigar 
Sanfer, $0leifer, 2ib,enfla&er , i 
mirrft og nfteptbft opfltge i ©ielen, 
lig^eD in&flial ftg l ^enbeg ufT^Kig 

S)ec0nf7etnDfltaKitibCneeg)ftg ui 
^og bam. 

SnOjliftelfe (en) n. f. ©en ©iernin 
ftifte, 3nbretning# Sinorbning, 
telfe. ©acramenterneg^n&jliftelf 
jlen oplotfle 3nD|lifteffeng Orb. 

3nl)|lifter> v. a. imperf. inDfliftet 

tnbjtiftet. SInorbner, inbretter, f 
Op^abgmanb af. (^rugeg fielben 
geifllige Sing.) C^rtfiug ^ar t 
9}abbereng ©acramente. 
SnUflifter (en) n. f. €n tJerfon, 
tnbftiftec nogee* (Sibee 6rageligt. 

etiftet. 
SnDlliftning (en) lu f. ©ee Snbfl 

3ln&flid(n (en) n. £. 2)eit Sternini 
inb. 

3nt)|lfger/ v. n. imperf. in&jleeg. f 

fliget partic, inD|l^«n. [®t 
mS.] Srorber mtb Soben inb i, 
fitgenbe inb* 9leppe t»ar f^an inl 
S^ognen, ffr ban begpnbte at faae 

n&ftigning (en) n. f. ©ee 3n&f] 

nDltiffer, v. a. imperf. inftflaf. 1 

fluffet partic. tn&|luffeii., [^ 
fer inb.] 

I. ©t9ber, fliffer tirb i tatb 9)?agC o| 
9It in&flif f e en JtniP i noger* (4 
9)r«p0f. 5ag efter.) 

3. gutter tnb imeOem^ I^^flger noge 
noget anbet. 9It inDflif fe ©ixnb 
ben. 9(t tnt)fltffe noger i %w 
Slgurligen i t>eti Saieoioabe : at i 
fin $tbe o : tie til og eage tmtb 
Miber fagf« 

3nt){ltf ning (en) a. f. jDen 0ie 

fiiffe inb. 

3nDjliDet/ v« a. imperf. iitDfliBel 

uibfliVa 

1* Snft 3nb 127 ^ C^erldber (it ttni QJiafe og !8eI6f^a«, labtt 

fomme on paa. S)et t)i( je« * inbflJDe ril 

6ub^ tti ^ongen k. ait itlDftiOe ^n Gog 

til 2>otiiinfren< Sif tf«rbi0l)eb. "J£)on tnD^ 

fltlleDe (tnt)rettei>e) fir Siesitttcnte efce r f^tm 

M SetfncfenbfMc <()t>ttfdb S. i» p. 259. 

Cpfirrrer, iaber fare for it«rt>(»renbe %ib, 

nbiottttt tnbril tibtxu JE>aii f)at itlDfltDet 

f n Sieife. Sangebcf. (€r etenrlta en @cr; 

manidmeO 

^ 3 $5tcr0Oib€n(Ta6en : or tn&ilille ttt 9ru6e 

d: forfobe en t S)rift porreitbe 6riibe« 

C^r&nnic^O 

^ 3 3a9rfonbi«i)eben : (eflemmer Deb 2ebe> 

(unbe, I^Dor ^iorten floaer i ©foben. 3ie; 

«ercn tnDfltQet {^iorren. 

$. 3n5)jliDer jig/ recipe gnbflnber fig, 

veber perfonligen* ^an btibe iffe inD^ 

{liDe fid for 9ierren. V 

3nt)|lining (en) n. C Sen ^iernino o( inb; 

jtilf; fornemmelisen iCanceaiefproser: ber 

(om foreflaaei ^ongen ril 91ffli0re(fe peb 

Glutningen of en S^reflilTinfl, efterar Qn; 

hbningen ogSntnbene ere anfjarre; ber3)(»; 

fentltge of en SorefliOtng, fom inb(!iOe< ril 

Songcn« $lf0i0relfe. 6ee inDftiller/ 9&o. 1. 

StlDjlitnler/ v. n. imperf. inDfllttlUDe. fup. 

inbjlimlet [@eeflim(erm^.] ®oaerMe; 

»iU, t ittrte Itlonger inb^ -Ser inOjlim^ 
lebe en (lor JE)o6 9RennefYer* Cor ot ^oibe 
^<n inDflimleDe 9)?<rnftbe i Orben. 

Sftfillinget/ v. a. imperf. inDflingebe. fup. 
inbflinget. [@eeflinder.] S)er fomme fom 
mWPfet; t ortbre efrifrer. ''gerner t 
jia 6tbe ^on inOflindC lob.^ («f en gom^ 
»el ?JfaIme.) 

3nl>|limr/ v. t« imperf. IhDjlitpe&e. fup. 
inb(litr<t. C6ee fltrrer.] ©eer fiipt 0% 

Riieinb poo, beiro9rermebnfropenbte4i)ine. 
(^effl mebVrcrpof. 609 efrer.) 9U in&JHtrc 
em i 0inene. (Sonsebef.) 
^nt^f^ C^O i>* f- X«lbe< poo %f^t9ttnt U 
€rconire^ fom blibe peb og folge meb ®oori 
ben* tonbf < SBefFr» ober 8«r0erne. ®. 90. 

5nD|let)eete (en) n. f. obfoi. [9if 3nl)|le&/ 

Ul. Innfidfda , Innftaduegrir » CN f dfl ur0rlig Copiror;. ^borof Slenee fporej; og 
OreJ !Bruere< i (ribre Siber om en Pil 
Slfgifr of^Forbeienbomme, foofomof Umpnt 
bigel 3orb. ''JE>of uer IQmoge ^olff Olforcf 
SBoel 3fotb, bo bfr ber at gooe 3inDjl0D# 
£)te off/ bei er fulb 8lenre..c €^r* IV. 31 
{op* arte S5. c. 1 4» 

3nl)|le&er/ v. a, imperf. inbflobte. fup» 

inDjloDt [See fleDet in&.] 

1. 2)riper inb meb ^a%t, giper 6t0b fH 
noget, ^borPeb bet folber inb, eOer poo en 
polbfom 9)}oobe fommer inb. 9lt tnDftfr&t 
een ob £)oren« («&el|l meb 9rffpof« bog 
efterO 9lt inbfloSt en 2>gr^ SBunben i eft 
^onbe* 

1. (Stiffer inb poo en totbfom 9)?oabe. %t 
inDfldDe en 2)oIf i £iPet p40 ^een. 

3[nDjldDntng (en) n* f. S)en ®ierning At 
inbflfbe, efler bet ot inbflirbetf. 

3nl)jleiotr/ v. 0. imperf. inDjlwelx. fup* 

, inDjlei^et Cpfporer teb ^ielp of tugten, 
^nrer inb paoGporer. (Om J^unbene poo 
3ogren.) 9lr tnt)ileO(3)ilbret« (Songebef.) 
nbflopntng f (en) n. f. Sen Oierning af 
itDfloppelfe I floppe eOer parte noget inb, 
eOer ttt at infrfloppef. 

iSnbjlopper/ v, a. imperf. t»Oflopp<b^ fup. 
tnt)ftopp(t. [6ee flopper inD.] Splber \, 

putter i, propper inb i, nbfolber noget 
efter^oonben beb ot putre onbre Sing beri 
inb. 91t inDfloppe en %}xit i et Vube^pm 
be. Sir inDfloppe fioget i {ommen. 
3n&jlonnen (en) n. f. Iben ®ierning at 
fiorme inb poo, pofbfom 2Fubtr(rngen of eii 
fomfet J^ob. Seb gicttbernel SntflormtH 
t !5pen (om olt i tlotben* 

3n6fh>rmcr/ v. t. imperf* {nbflormebt 
fup. tnDftotmtt. cece flormtr inD.] 

granger inb (oibepiil og poo en polbfom 

fKoobe. 4>tit %Mfm (om inbflortmnDt 

i 93«reifet. 

SttDjlwttlet/ V. n. imperf. inlHlraaleDe. 
fup. itiDjlraalet. [©ee jlraaler inD.] «af 

fier m og ©rroolef inb. ©den inDt^taa^ 
let)e (llraolebe infr) igtennem SSiuoneu 
(?<ingefcefO laa 2W> 3n&flr«ffcr/ v. a. imperf. inMhafte. par- 
tic, inDjltaft. [@fe flrccEfer inD.] 

!• 9io?ffer uDenfra \ul>, brtnflcr in^ Deb ar 
(Irdffe. {)an tn&flcafte {)aant>en iflUn; 
tiem Sinbuer. - 

«• Recipr. 3nl)flr«Ff« fi9/ goaer Itib, 
iBbtx inn, fircffer fig itib. S^ennc S^tifl 
in&fir«ffet;,f[d lati^t pp t Sanger. CSanr 
ficbef.) 

SnCfhramttKr, v. ju impcrf. in&jlramme^ 
De. fup. inbjlrammet 0««f nooer (iromj 

mere enb bet tilforn tar, ubf^tter noget, at 

tit briber firamt. at in&jltamme t9Ut 

paa giammen. SDet ^ar inDjlrammtt fig 
9: er bUbet firammere. ({angebefO 

3[nt)llranl)er, v. n. imperf. jn&jlranDeDc. 
fup. in&jlran&et [®ee fltan&er J ©aaer 

paa @rranb, fafied af @tprmen og fttfh 
jerne paa ®tranb« 3 SJat er inD jlcan^et 
ct ©fib unber 9In§ofr. "3 fflaree 177s 
' tnDflrant)e&e er eta tmeaem $i(7erUier/ 
ne.,. g)2aflingS ^anbl. @. 38« 

3nt>(ltflni)in9 (en) n. C 2)er 01 'et effb 
inbftranber; eCibbrub* SDerfPeer ofre^nt^ 
flranbingev paa btffc 0er* i 

3ttbllteifer/ v. n. impcrf. inDflreifcDe. fup. 
mDfhfcifet {'6ee fheifer inD.] 0i»r 

Gcreiftog, brager inb i et firnbKgt {anb 
for at branbfFatte eOer bejlige. Sorpofler; 
ne tjare alt inDjlreifeD« ober ©rcrnbferne. 

^nbflribet^ ad}« &^m ^ar ®trtber obira^. 

i 2nt>\\vibtt %Bu . (HmtittO 
finOftriffcr/ v. t. -impcrf.. inDfhtittelx- 

fup. inDfiriffet Si^ingi^r tnb imeHem ttb 

at input tUtf fhitU , fnptttt tnb u ^w 
. hat tert at inbfltittt gtgtirer t ©ttimper. 

(Sftrr Sangebef bemmfer bet: befnorrer, 
' loffet t Gnart, iribbifier tiip«tt; men 

benne ^emcrtfelfe er tffe almtnbeligO 

SntJflcectfc (eit) n. fc [taf tnD|heerO ©en 

@ierning at itibfirpe fflcr beflrPt; fbf 
firpelfe, ^aafirpetfr* 
3nDflwcV/ V. a. impcrf* ittDjlreeDt. fup- 

inD(lroet 3»t 

!• Gtrper inben i, beffrper, (trier po< 
inDflvee ^ahtn meb @a(r. ^t ir 
*C>aim i ©talben. (Sangebef.) 

a. Sigurligett: 9Inbrtnger (>ifi og ^er 
rer ibianbt aiibet. 3f f^awi ^rorfei 
tti oberalt ^tti inDflreeDe. S>< 
mange i&itterbeber inDjiC<)reDe i &a 
mcerfnioger. 

3n&flremm<n (en) n. f. ©en ®ier 
tnofirpmrne, btt at noget (irpmm< 
"De $pb(Te2 Cbennagt og tt&p^Ptlig 

fhcemmen... (€ngeMtofr.) 

SnDjlramnieC/ v. n. impcrf. inDjTr 
De. fup. inDjlremnuL [See |b< 

inD. 
1. SIpber tnb, rinber inb f ©trpmme, 

i>tt torn inDjlremmenDe t fior 9}7«ti 

3* S^urdgen: (Saaer ^obebttS tnb el 
til et @teb; it. fommerinb i fior 
flabigbeb. Da ©prene aabnebei^ 
fh^mmeDe tD7«ngben i ^ufet. 2) 
flremmec Siigbom nof til bam. 

3. £)ec finbej ogfaa aceibifF brugt bo^ 
3>tgtere: "JDer ^bor bet fabnenbeJ£)( 
jlwmmet (tn Pflltge aiprbbugt.,, 
fcnp blanb. Z)igte. i8o7« @. 31a* 

S^^f^^'W^/ ^- •• i«>P«rf. inDflwg. 
inDflreget partic^ inDfh«den. [e< 
get inD.] 

I. @ntber inb i, fmpret inb i^ briit) 
ub at firpge. St inDjlcpde 6alb 
nene« 

3* gigurligen: Snbfamle?/ (Fraber fa 
JE)an ^at inDflregct $ciipe npf t b< 
$ib. CSitngebef.) 

3ttDfluffen/ parcic. af inDflif fcT. 

3nDjlunDer/ v. n. ^boraf neppt brui 

bit enb p^utk. inDfhU^«lt>e/ fom 

tiifpmmenbe^ fom ftnnber tfi, tr u 

. bar fpreflaaenbe* 3tU>jhmDenDe $ 

SnDfhiwr/ v. u impcrfv inDjluwDi 

inDfiutct V«ffer tM fammen/ftuD 
men i et Sittm. (Dm &obt pg ^< 
@ribe, tpaffielbere eOer bc<i.) 9 

(ilt»( £a(ttn i ct eeib. 3«t> 3tt» 129 3fnl>(lut>llin§ (<») ,n. f. Ben 0lertihi§ ot 

inDftn&e, cUer ^ff at noflet fnb(fiit)fl« 
3»&|l?>f f er / V. a. impcrf. iH^flpf f eDC fup. 

inDftpffet [afinDo^etpEteO S<r»«>cri, 
i^iitv &tr)tUt tnd i noset. CSocncmmettsen 
M 6fr«bt)creO 2)fnnie Sai> ev faa net 
inbllpffct/ ot bet tff^ ffetrbe*. 

^niiti^iMf V. a. imperf. tnt)jlprtctie. fup. 

in6|l9«eL [6ee ftppter iuDO Claaer i 

mcb eet, ({^rter mt> u Oforr om jtorii; 

toret.) 9lt tnt)flprte Xornec i 6arffen» 
3l«&(lp«cr/ V* n. [See (Ipttet itlDf f>t>U^ 

{ft er mere fcruflelifltj 
X* SaiDer itib meb eii plubffUt 09 ^eftit^art. 

9}}oreN in&flprte&e pm bem* J^an in&^ 

jlprte&e ^ot>ebful^< t ^ieiberen* 
a. Rccipr, ^nDjlpttet jig^ flaaet frem tneb 

^efiisbeb, ^i>or ber er gare paa S<rrbf. 

(6e« jlprtet O9 int.) Sit in&ilpcte U ' 

Saren, ibfanbt Sienbetne* 

Sntilptming (en) n. f. SDen ®iernin§ at 
ttttftprte, eOer bet at nc^et (iprter iiib; 
ptubfelt^t eg Dolbfotnt gatb. ^ornetf ^n'^ 
ftpnning t ©apffen. SRuren* 3n&liprt^ 
m^. ss^igerned 3a&flprtnind i Qtibtt. 

SnDfuget, v. a. imperf. in&fugc&e* fup. 
inbfuget. [eee fugei: tnt J 

t* @ufter i fts, trcrffer til fig, brtffer i fig* 
6oam«»eti f^M int>fud(t alt Sanbet* Sit 
inbfuge Suften. a3tb« (5. ©fr« i8ei. p. 
119. 

d» Sigurngcn: ^obtagir, (UtKeriner fig beb 
jcttnlig iBrug, autager for S^tibt, ^t>ab man 
N ^0rc eller liloant ^ fra Utifi)^mmen, 
tt^en ftit) at pr0i»e bet. S>ennc 93iibfarelfe 
^^r fian inDfuget \mb cRpbermi^tf en* ^t^ 
^H Omgang mtb ^mU ^ar ^an in&fu^ 
fltt megen Obertro^ 

Snpfuffret^ y. a. imperf. int>fufftel>e. 

% itl&fu!f«L [15rttge« meefl i prapt. 
panic] 3nbfoIter i ©uffer, l«gger neb !3nbfu(tett / adj. [W part, intend. inD og 
fulten J 9)!eget fuUtn , bunbfulten. 

I3nl)fupper, v. a. imperf. fn&fuppe&e. 

fup. in6fil|)piet. [Dm tpnb «D?ab oci X>titi 
fe.] Sager fit ftg i fmaa $ortioner, faa; 
meget man fan fabe pad e en ®ang , feber i 
(ilT/ inbfaber. C^iin brirgeffgr i baglfg 
Sale.) J^an ^r inl)fupp<t alt bt>ab ber 
bar i tJIafPen* (Sangeb(f.> @ee fb^et og 

fuppet. 

3nl)ft)ttl)fet/ V. a. imperf. (n&ftoatifeDt.. 
fup. int)ft>al)fet [Germ, cinfci^wa^en!] 

Saaer een tit at troe noget t>eb me^en 
Snaf/ binber pao SSrmet, forefnaffer, 
inbfnaffer. Sit tnDfpat)fe een noger. (£an; 
gebef.) Cr iffe brugeligt uben i SUmue^ 
fproger* 

3nt)ft><r(8et/ v. a. imperf. inbfwfgc^ 

fup. inDfvotlget @(aaer t ^bdiget, eager 
i ttt ® lug / fp«(ger neb meb eet. St tnO^ 
ft>ap(ge 9Jinen meb eet. .(6ee nefeftxriget.) 

Slltfioatget/ V. a. & recipr. imperf. intM 

fiooer. fup in&foom. partic. tnt)ft)oren* 

I.. i@t0r Seb paa^ fpcerger paa. "@anbei 
men b (^agbe f tore lD?ar(effea o« int)fuoret 
bet tU ^oibpfang." S>. <!Ra0» 1 SBb. p. 

2, riicipr. gofbinber fig beb Ceb, fammeni 
fb<rrger gg. .£)e (a^be tnl>fl^otet fig meb 
(peranbre til bette ^oretagenbe* S^D* 
fPOCSe fBennev 9: meget rrofafk , pprigtige^ 
foruoUge SSeoner. (^angebef.) 

3nl)ft)cermec , v, it. imperf m6f»(crmeDe* 
fup. tnDfwrnwt* [Set fi^atmer in&.l 

l^timier titb i .^obetal, fommer inb i 
epofrme^ floffePiiJ. £)e fom aae inD# 
fDCtrmen&e paa o«. (Sangebef.) 
!3nt>ft>ag/ adj. SRegetfpag; .titbborre< fbag 

og foil* ^M er (anbjFe int)ft>OS« (Saiti 
-gebet) ' Suffer , be^arereeb at foge eller fplte i ^U^f^^i^^/ ^* ti. imperf. tnt)ft>atet>e. fup. 
Suffer. 3nt)fuf f ret)e {emDner. (3Ippf^. in&f\>aiet. eaau fpaienbe tnb eOer frem. 

5aj:t of 1672.) .(©ee foeiter.) JjHin fom mt)ft>aien&e meb 

3i)fu!Enn8 (en) n« f. SDen ^nbUn0 at t)tntti ptbe eiifefl^eber. 
^^tttffri eOer at inbfpde i 6uffert | ^ntfttantt/ imperf af intt^in^et^ 

K 3nt)# 130 ^ Site inDIOCltet [6fe f\)rttetO Jotver hBt of 
&n\{, tnbfpocrrer for at lobe (ulte iffitt, 
iibfiilrer, for^tuigren .911 ij)bft>e(U ettt. 

[n&fwn&elfe (en) n. C @ce S^&fwiw&ing. 

inDJbinDen oa ^n&ftyinDing (m) n. f* [»2if 

in&fwnDer-} Set iir nog^t (oinbetr inb, 

^forminbjJnniy^ .C)ent«telfe. hornet* 3llt)^ 
binding paa fofter* ^cin ^ar fvaregiiet 

^ ID lanber. for 3nDfoint)trrgeiu 

3n&f\>in6et / v. n. imperf. inDfbant)t fup; 
inl)f\)unt)et. panic. inDfrnrnDeir. C®ee 

fbinDer inD.] Saber iSterrelfe etier gjjantgj 
tt, fotnber ^ea, formtwb|!e«. 5tornet ()ar 
Hfl^et faal«nfle, at ber er berpbeligen in&# 
fv>unUet. JE)an er inDf^untfai mefiet I ben 
ftbfte @98bom. 3nDf»unDne «irtber. 

Sn&f\>e6 (er) n. f. 35en lin^ft, ^bori nojet er 
inbfD0bt, 6b0b, Cmfbfb* 

JJn&fWbelfe (en) n, f. ©en ©kmhtft ct fnb; 

• fD0be en Sing, 3nbbtflin« , Omfertelfe. 

3nl)fwb<t/ V. a. rmperf, inftfwbte. fup. 

inDfwbt C©ee f»be« in&.] iaMtv i 

et)06, ^tfler inb i nogei, binber eder loTip 
ger noget uben om en itnt, for otbeiHire 
belt. 9lt int)fM<)C no«tt t et ^apiit, t «i 
SItfbe. 2lt inDfwbe H bel imob «ttlb«n. 

3nDf\)ebnin9 (en) n. C [af ifn&fttebet.] 

I. £)€» ©terning at inbfbfbe. S)efl ^nDftWb^ 

iring bil tait fang Sib bort. 
3* £)er, ^t>ori nogft er inb(i»0bt, Omfbitfb, ^nb; 

fb06. 3nt>f\)ebningen tar gnaoet itu paa 

Sognen* 

3nDf»emmet/ v. n. impicr£.inbfb«nimelie. 
fup. in&fMmmet, [©ee fwmmer iiiDj 

1. Cm ^ennefFer eUer 9}anbbor: fommer inb 
til eanb beb at fbfraime, fbfmmer inb imob 
tanbet; Gal^unbenc ere mDft>«mmet)C i 
$iorbem 3n&ft>e(ter/ v. 3. hnperf. inbf»e(l3eBc/ fup. [ (tea at ^Jertortime af fjawlflerr f ^i 

til mere en« eet (Siftermaaf ere i < 
flab. S>ifre Sanrilifr ere inOfwgr' 
(^t>eraiibr<«. (faitgebcf*) 

3nDfwt)(er/ v. a. impcrf. Jnt)f»ottfel 
mt)f\)o\)Ut. [9!f {no 09 @»ot>cI/ fu 

93eftrQg(r eUer liennemreger mcb < 
Sit tnt'f\)Dt)(e en ZeMt, et ^iinfab* 

3^t)f\)UnOcn/ neutr. tntfttUttDCL pa 

inDfmnDer. 

3nDf9&et/ V. a. & n. imperf. int^fp 

inDfeD. fup. tnDjpDet eOer tnDf»D( 
tic. inDf^treti. ^oger fnb, fogtr boi 
ber fn?), formrnbffe* ttb ^ogning^ 
noget itlDfpOe tnbtH trebfe S)elen* 
atbf) 
SnBfpet/ V. a. rtnpcrf. m&fpebt 

fn&fpet [©ee (per tnt).] 

i. ©per inb i eUer pa^ noget, ^fffter 
©pning. ^Mi 97abn er iit&fpet 
finiteb. Stt m&fpe rene S&labe i i 

a. Jaffer for beb ©pning, fi;e? i 
nogtt, for at btt i(tt (Tal befjfabig 
falbe ub. (Xt m&fpt nogt t i en € 
tn 9)}aatte. 

3nbf99/ adj. 3nbborre< f^f ^ fom li 
en inbi^ortef Gpgbom* 

3hl)f9fter/ v. a. impcrf. tnbffKtcDi 

tifDfpttet {(rgger neb meb ©alf/ < 
eOer anbre ttl ©pltning brogelige Stx\ 
Sit fnDfpIte nosee t ©uffer, >imnifi 
blf e , ©ail K. 

3n&f9ftet fen> n. f. Ctr IJetfon fom in 
en €onbttor« 

3lrt)f9ftet, adj. panic. [8ff (n&fpttet 
er neblotr, nel>f9ltet i ©uffer eOe 
JTrpberier. 3>)bfl>Itetfe 9)«merantfer 
fpftebe ©ager, Confiturer. 

3«i^9ftnin9 («0 «♦ f* 2)f n ©terniHg ^ Om liblofe ^ing: flpler inb, briber inb' folte. teb at flpbe paa !Bant>et. Ibtt fommer bag$ 
ligen efiblbrag intfoemmenDe til Sanbet. 
SnDfoogret/ adj. gjeftogret; if« naar flfere 
@«fiermaal ^abe giort gamilier paa meer 

inb eeti SRnabe befi^ogrebe meb ^inattben/ 3«l>f9K(«)n- f- 5W0it, Cpfoii, 3 
be mebnogee; it. Cm^n, Cmforg 
^oggelig^eb. *'$orm9nbete, fom fFui 
3nt){Vn VM ^am og Stigetl fbti^t, 

M« ©o;ro ©. I5S- 

c ?m %nl 131 llunget/ mDfuildk panic. inDftungen^ renc, &»^tnt, Vgnbttm. («attfle6ef.) 
._^^. ^ . . . ... ^ 3«btatBtwg (fH) n. f. ©en ©tcrniitg at ^ ' iBr tnDfynge en {>4iitid. (31. e. S<bci« $a; 

l>eFr Anile) 
Iti^fpnitld (en) iL (1 {9(1 in^fpcr.] S&en 
^ierati^ «t inDf^^ eOtr 6et oi no0€< inb' 

[^ndf^tifer^ v. n. tmper£ tnbfaof. fup. 
inOfunftt. partic, in&fiinEen. [©ee j^n 

let infit.] ^ornwer ind i t^cO at fvnfe. J!>an 
inDfanf i SSofen. 

gnOf^ofttiitg (w) n^ C {af inDfpnfer.] ©ei 

At nofltt fynta inb eSer frnifet Of^bere neb* 
•' (Brnfteritf « iciler ^ti rn<< l^Dfpnfning. c. 
Olaf(en< oecenom. 3lnii. 6 %. ®. 318* 
SnDt«9t Cm) n, C [9if ttiDtaset S»o. g.] 
i. 3n&romfl, ^bab man. ra<^r inb af ^en^e 
eOrr ^enseJ S3«rb* ^Uct^t 99 Vth^U. 
dnOtcrgterne maae fixate titUbgifterne* 91t 
^«e 0ore ^nDlcegUC. 2)er biet) fm til 

^* ^anb eBcr Sfofb., fom inbtft«ef tfler inb« 
^r<i0t8 inben f^r i>tfe 6(r«nbf(r; i ortbre 
^friftn: et eto«e 3forb, fomnfatk»p; 
^«tib liUiftt er insbtadct^ (ineb 9lrf. *ct.) 
**S>t i bet n9e 3llMcegt onla^tt OAber 03 
Cb»4t(erer,„ {Uaittopp. On Hafti. i govt. 
**5ipcn« ^V^^t^l^t *^ ^^^ ©n>ffe 3orb, fom 
<^0e 9^9eni«nb tuatge inbtage af en hitti 
^arfe til €rfte eUet ^orfieb ; #«ilfet 3nb» 
t«j$t ba fotbe^Sifte^' eSer J^9r»enee.H ^r. 
58««tfffl. III. p. 450* 

3nl>t(rgtcf(e/ n. t qUoL Sfentmeb Sir, 

fooi et tnbtaaet efler opbragt i Jg^uni^ CCam 

. «rtef •) , 6ee Strtmam. 

ottbtftflt^bog (en) n. f. pi. 3n&tagt<be'. 

flW- [fflf 3rtDt«9t o< 3509.] €n »09, 
^bwi man anfjefrer fine 3nbc«9ttt« ®ob/ 

<«^ Itogiftdbogv >^8rt |>oibe ri^tis 3n&^ 

f^fltftog. 811 anffie ntset i Stt&tag^^ 

^"I>t!»lltt f ^- a. knpictfi tn^t<eOeDe o« into* 

^te. fup. inDtalt Qlopbnet aal af noget> 
^tu fommer int>, t^Oer fammen ^bab ber 35!W«n&«./ V. t. inapcrf. ittl)tflfn6lt fup, 
inDtoenbt Slnt^nber^ opccenben Siaar 
€9^ inbtantM^ ^^ naatSftenen besvnbtr* 
t^Roff^aacbO 

3nl)t«nt)t/ adj. [4if xnt> og tantwt.3 

1. ©nebid, H|i48^ fnUb^ ubl((ct« €n vnh^ 
tant)t ©fair* ($* @9b< Orbfpr. n S). 

©♦ 232.) : I ' 

2. 2)et trnged 09 i togfig Sate om een^ ter 
lifiefdnt inbborted broMibiir etler er opttcrnbt 
af ^ef(i^f fbcnfVater; ^ab, 9rebe K. Jg^on 

. bar faa tnbtONlDt arri^^ ^uin bleb 4nD^ 
tcetlDt aal , oa (^an b^rte bet. a^ct tr cc 
int)t(rnbt ohm 9?cmieffe« 

SnDtOfWr/ V.' a. tmperE inl)tflft<t>e; fop. 
inbtcevet ^^ttm^p ^entirrer, tolber at 
noftet Wnbet ^nb elter blf ber minbre. JDet 
'er mti^t in^Mttt af ^h^n. ©bflbommen 
^ar ret inMcem l)(im. £)et brue«6 09 font 
V. n. paff. 00 bemorrfer: fbcrffe9, ubman 
ttt, mifter J^vAb 09 SttctUtu ^m gaaer 
f>§ inttaCC^ ^agfiften mere 09 mere* 

3n&t(Wet/ adj. panic. £af bet foregaaenbe v.] 
Sfnbfbtinbeni mager^iibniarbet; tnbfaiben. 

3nt)ta()0Hg/ ad^. ©om fan inbt^get, eroi 
^ed« taqed mtb gHaft. ^nmt S«ftninf 

er iffe inDtogetig. 
^tiDtagetft (en) n. f. [aif4nbtag«J ©en 

IBiernhig at inttage ; bog itfe i aOe idtt 

m<erfelfer af btttt tBerbnm* 3 G«rbe(etf; 

^eb: '^eni^gtfgetfe, ^tobring* Sbpeni^ 

8art»ningeii9 3!nt)tagelfe. 
3nDragenl«^ adj. partic [af -irtDtdgetJ 

@om ^ar faabaniie, if«r uWortef Sgen^ 
ffdber , ttr ttt og fnort binbe ^fatb; oni 
big^ torffrifg/te^ogelig. S)et er et iliN 
tctgenbe Sruenttmitier. ^nn ^ar et meget 

inDtosehOe ^«fen; en^mMagenDe^Rnfir* 
3nl>tagcnl>el) (ed) n. C [af inDtagcr.] 3n>i 

tagenbe (Egenffaber, be^ageligt 09 ttlfrcrf; 
fenbe1B«fut ^ Vnbig^b, £4rteeiig|eb^, t&e; 
a '(agei 132 m Snft £)et t)ar iffe faantcd^t ()enDc< (Sfi^n^eb^ 
fom ^cnbed 3nt)tagcn^eD , Der brog afle* 

3nDtagev , v. a. impcrf. in&tog. fop. inD^ 
taget partic in&tagen. [©« tagetr 

I* ^nblaber, ta^t t J£>uu<^ ;Ub€r fomtm inb. 
ait tnDtage een i J&ufer til lis J ©c bllbe 
iffe InDtage ^am t Hm^t, i ©elffaber. 
ee t6ct ^ar in&taset ftu SabAtno , S&cf(et; 
nittfl* . . 

2. 3ribDrflfl<r, tog^ ^»I (Ig/ tr(tffer Inb, higtr 
bort. !8eb ben pai^f ommenbe @torm tnaotie 
be ^aftigeit Ux^ta^t eetiene. i ® HlUt, {om 
fab Oder ©areii , u nu inttaget "35et 
ubjiucf ne Segn {lal inbtage^.cc <C>btif. S. 
I. 6* 684. 1 

3* £)pta0€r ^ inbflutf er ^ ^otttt: f«|l i ^nui. 
(Dm Db«tO Stinbtage fremotcb Clb«0, 
fom er goaet i^bcr i een4 ®drf. ^ 

4« Splber; opfblber, ^wgtt,Umttr turns 
mtt. (He itt&tage tt fort 1R«m. galger 
bar faa fiort> at bet int)tog ben i)tlt^labS. 
55o^nDef int)tog ben fi0r({e S>cel af 6ttttn. 
efibet fan inDtage looo ^0nber< 

5* S5eri«ber, ^ar tnbe; it« f itttart^tet , mtt 
i §5eftbbe(fe* 3ujittiariu« (Tal tnDtOge bejr 
f0rfle &ttb i Sictten. ©aafnorc^onfien 
cr bj^b; inDtager @9nnen finScsbrener^ront. 

6« @(etter % i SSefibbelfe of, erobrer, faaer 
t ftn iOoib OS ^aqu €fter tre S>asei^e^ 
ifiring iuDtOge be 8«({tiinsfn meb @conn. 
JE)an ^ar inDtaget mansit^ Sanbe O0 Qmbtt 
i en forr 51b* 

7« ^ager i Seboelfe. {^tn^ti $tlbtn , ^i 
fun om ^0ie ^erfoner.) S)ef fonfleiifle ^en 
(Tab ^dr nu inDtaget fit SJintcr ; $alob«^ 
fin @ommer > 9lefibenf f^: 

S. Z^ttt imob, op«>eb<»rer, ^«ber^, inbjQflff^.' 
rer, inbforbrer* •^M tnbtagev aarfieen 
(lore @nminer. 9ic tuDMg^ tolben, 2(inb 
jilben / 6f atten. (2)erof 3n&t«ftt) 

9» gaacr i fig, foxlger neb; npber t>fb at 
<rbe eUer briffe« (@ee td^tX int).) Sit 
itibta^t SRtbfctn/ SDraaber; ^tUbtr^ ^an iiitntfC^ Sorglft. Siet fonfltllBe 
inDtog ^ibbagjmaaittber paa et.S 
lo. StgurHgen og t moraiff ^otfianb: 
otxrDetenbt ^nbflpbeife paa ©lete 
paa £tbenfTaberne 09 Sidten^ opba 
^as; Obercaler^ ot)e)^i»iM(ber/ bebaa 
fBrer* C^tlft mcb $r(f poiftitoneme 
imoD.) sit inDtage een beb &obhi 
ltgf)eb^ 6mifdreri. J£)unr er ganbfl 

gen of ()am. ^aii lob fig fnDtag^ 

l^omme , af ^eS^flenS gorfBrelfer. 
tffe in&Mge af()an« ffor< ?0fter, 

fobe Orb; 9it tiere tnDtagen for 

efler ^erfon 0: fonib ar i»(rre oberi 
^oecbebiift om ben< SulOfommtii^i 
ban in&tagen imoD noget »: b^rre 
uforbeefadtigt Ombamme berom. < 
forflaa<r, ganbUe at itiDtoge 9)3 
fbt bmtfe IDIanv '*Jtongen< 9ia 
bare b(et)ne inDt^tie imob Oam bei 
be* ?t(l*c« ..©neeboiffS Olf?. 1. 1€ 

3n6tage« (en) n/f. Salbe* i gjit 
fproger ben Vnfon, fom (iaaer p 
ben4 ^anitb^nt, 00 rager tmbb 
fom fommer op of ©faften, tomi 
H Nnger ben neb igten. (iSrAnr 

3nt)ta(e (en) nu C fjaatole^ ben ( 
bib Sod og Ster at inbtCiU eder po 
ting. (iDliben.) 

3n6taUtV V. a. impcrf. i«&ta(et>«/ i 
fap. tn&talt. 

I* $aataler^ faaer riflage teb <ir 
frdber formeligen btb Kettenj J^^U 
xnhtaU notfet b€b iib og gier.\ 9U 
en attrig^eb..' ''S^rfarer^fobffe 
g{ettig()eb at bMl^ftirfeo fralomi 
fPal ^n gibe ^ir^entf gorfoar ber 1 
at ffan bet meb Slettin ilfDtafeC«,. 
.a — aa — 7. 

2«.!3f nogle ttpere@frift^r(G%rtn« <tnr« 
ipudfiny. . inbgober/ inbgioerpeb 
ait inDtale een gj?ob , ZvBfl. 

3ni)tapi!Wg (injr n- C Daif ia^tap 

p* SDen @ier ning at forlbi fammen bt 
eOer ber at to 5lng ere forbnnbne 
?t ; : 3trtbf<rlbi«8 ; : ^eammen ^tefttf 11 3nl) 3»tD 133 6inb'lfe Deb?apy>e;@ammenropnfttg. C^iffl 

om legtfterf . ©.20.) 
t.3^tm\9X€n: ben %<|7afen^eb^ or fbti 

nmi taffebe banter flribe foafcbe< inb t 

^Manhtt, at be paa bee nticflc 6ef(^fled; 

o{ banne tafftbe ^orbinbelfer^ Smime 

(Suturae.) (SojrtorD^ J Ofleol. i £• p. a6. 
}« }Den ^ierning ar rappe flpbenbe 3ine| t 

floiier. ^incnd l^nDtapnmg. 
3«DMPper, V* a. imocrf. inDtappeDe. fup. 
in btappet. [® ft ^ap 0% tapper.] 

i» SorMnber t>tl> ^itppe, f«lber en Sin^ i en 
anbtn beb -t>te(p af Xappe od •()uCler, ()bori 
^tfe paffe* "2>e inb^ugftebe •potter > ^oori 
•£>ifriieflo(pei'jie fTuae mOtappe^.<« 9>i0> 
om teglberf. ®» 19- 

a* Scbcr flpbenbe ^ing U6e igiennem en Sap 
eUer ^ane af et $ar t et anbet* Sit tnt^ 
tappe 93iin t %l((ftitn€. a>ef 6ruge< 09 
fvftorltgen for: fTienfer i, fpfber 6Iaffene. 
-C>oit laber Ipfli^ tnDtappC/ i ^bem ber (Yal 
befa|e ber. (Sansebef.) 

SiiDtegnelfe (en) n. f. [9if in&Kflner J 3nb/ 

ftttoning^ ftxiUUt 3nbf0relfe i en 9^08, 
2Nibj7rit>nind af eeitt 9}abn, Sllber, Gtanb 
K« i en protocol ^ et Stestfler. ^ntUQtitU 
fttl fofiebe 2 aiig^baler. S>eraf : ^^nt>U^ 
neifed^^cnge/ 9)tnte, fom beraieA for at 
I borbe tnoteflnet etter inbfFreoen* 

Snt^egner/ v, a. impcrf. m&tegne&e. fup. 

' inbtegnet. <5fvlber tnb; optegner^ inbr 
' Uttt i tnf&oq, i et {Htflifier, en Q^rotocol, 
^ htiU IDtt maa leg ^at>t itlDtegnet i 
inin 9^00. "9}7eb mere fom nbi famme 95og 

N mbtegni^.K S>* ^ag. VL p. 344* 

^t tnbtegne een< giaon i en ^JrotoeoL 

r ft^^^" ^^^ 1^^^^ ^9 inDtegne for ben ®um« 
S^tegnins (€n) n. f. S)«t famme fom 3nN 

ttflne(fc. 

^^tigger / V. a* & recipr. imperf « iltbttg* 

flebe. fup. inMigget. 

^>^98fer fammen, cigaer fammen, Taaer 

<ob oeb at tigge. J^an fan inDtigge «n 

^ Bob ©eel om giaref. 

Vj]^cipr. Sh&tigger ftCJ/ tpnaaer, flfaffer H 

^^aang til ^ti mutn Xrpglen^ beb At gibe mange gobe Orb. ffiu ^ar (an paa np intV 

tigget ftg i ^enbe « @unf)» 9it itiDttgge {19 

i et (Smbebe. 
S^ntotif ^ praep. og conj. [Sammenfat af int) 
og tiL Ang). nftfrViL Svec m/i7, iVniia 

nv.] 

I . <5om $r«pofl(ion fbarer ber fit fatfnernef 
ad> usque ad, og brugei om Cteb og Sib. 

a) Zxl at beflemme et &t(bf og (boroibr 
en SKeb^aelfe (Irarf fev fig eOer fFai (lr<rf fc 
fig. 3eg fulgte ^am inDH( Vorten* J^n 

* gif meb mig tnDtil i&pen. ^eg fiob i 
fBanb hiDtU -^alfen* 93t reifle fammen 
tnt)t{( S5erlin. 2)u maa fflge (am inD^ 
tt( Sfoben. S3eten er gob inttif ber 
6reb / bbor Gteenbroen 6egpnber« 

b) Om ^iOett/ og (borbibt en {)anb(tng 
fir^rffer fig eOer (bor Idnge ben (Tat bare. 
2>tt imtk hit tnt>ti( i 9}?orgen, inDtif t 
Slften« SfegbaagebetnOtiliDZibnat. a)tt 
fan be^olbe iBogen intti( StU 1 2^ fjfnt)^ 
til benne Sag beeb |e0 iffe (bor (an er 
(leoen af. Sab faa birre in&ttt btbere^ 
tnDti( nmmere S^efteling; 

3. ®om Coojun£l. brtigeg ber blot om en bit 
$tD/ (bid ^aal ttbtrpfM beb er fSerbnm 
eiler en (eel &«ming; fom beb benne Con- 
jun£l. for6tnbe< meb ben foregaaenbe. SDu 
maa bie^ tnDtil ;eg fommer* 2>et fan beroe^ 
inDttI oi feed igien. 3eg bil oente, inDtiJf 
jeg feer (am fomme. ^R^ttf ®al(a fom 
paaS(ronen. 

2f (Steben for inDttf / (aabe fom 9r«rfiof. 
og Conjuner./ bruger man meger ofte txU 
S^M fulgte mig tU !5oen. SDu maa bie^ tt( 
^eg fommer/ k. ^un iffe naar bet (egpni 
ber en ©«tning eder ^Jeriobe. — ^nbtif 
mM eifhlpet i to Crb, og beroeb fori] 
brrled meb inD til/ (fee tnb/ n.) fom 
giber en forffieUig SRening. a^eien ttlDtit 
{Kibebanen o : faa iangt et ® tpffe af S)eten, 
fom naaer til 8{ibebanen. S^eien int) til 
Stibebanen »: ben92ei, fom gaaer eil; f^rer 
inb til gtibebonen. 

3nt>;i(becn0/ adv. eifledomben, fom uni 

* btr ^gngenbenbtr Sebbrrne inb ab. {)iin 

gaoev 134 3nb 3nti ^aaer tnDt(l6eend. S)ei U^tt i(be M ^aat 
fo« itjeget inDtilbeen*. "J£>on flaoer Hbt 
iuDtilbecnd paa fenfire gobcn.,. CSawc ? 
fen.) 

SnDtingelfe (en) n* f. [af inDtitiger.] 0Ur: 

nini^en at itiDttnge. 
3nbting**r / v. a. impcrf. inDti4l3«l«* * fup. 

inDtinget. [@ee tiftget.] 

!• Jg>AnDler, tinker meo nogen om Seroliiis 
ffler anbet ^Seberlog for at fli^e een Jtofl 
OS %oUg eOer en 4f Dflene* «Oan ^ int>« 
tinget fit Sam ^oi btfe goir* *'JS>o€ eit 
00b a3en , (>oor j^g ^ar inO^get ^enbe i 
*o(l*cc <-&olber8.) 

*♦ SnDttnget jtg/ recipe Singer for fin 
fgen $erfon, om ^t>ab man (Tal gioe for Un/ 
feer^olbning og S&otxeL 2f<8 bil itlDtiflde 
tirig Daa ft ofenttigr9}ertA|uutf* {)an ()ar 
inbting^t fig t et megti fier J£)er6ergt. 

inDtingning (en) n. C eee SnDtingelfe. 

[tlDtitten (rn) n. C S)en ®iermna at tttte 
ittb. 3feg til if fe Mbe af ben 3nt)titten i 
mtn ®toe* 

3nt)titter/ v. n. imperf. int)t(tte&e. fup. 

inDtittet. ®eer uformcerft inb igienneni 
en Suwrffe taer 9iabning« ©ee titter inD. 

^nDtemmet (et) ti. f • [aif tub og ^emmer.] 

Set £r(r e8cr ^mimer , fom man trnger 
IttbbenOigen i ^^ninitt, &Mt^ J£)ttfe. 
Set er en J£)ot)ebfag t>eb tn Spotting , at 

SnDtemmetet er tm og gobt. 

3nt)t»r/ adj. n. inDtert Qfom er ganbffe 
gtennemtor, t«r t4i bet ^nberfie* 

3n6tertelfc (en) o. f. tsif inbtetmj ©en 

€(terning at inbttrre* 

3fil)terrer, v. a, impcrf. inbtetrete. fup. 
inbtotm. 

u Zntit (K(U igiennem, giennemtvrrer. 

Svrent bet brugel, maa bet ret inbterre^. 
%. Serrer tnbe i J£)un<, unber Sag. 9tt tnb^ 

terre iinmi om !8interen« <£ange6efO 

3nbt«tre«/ v. n. paff. impcrf. inbtetre^ 

be6. fup. inbterrct SDinber inb beb 
sirring, taber fig, forminbfFef i^tb Zevt 
ting / tarred bort. ©enne ®aft er ncrfien 

«anbfre tnbt^vet. eieffet inbtetcctf/ naar bee ^aaer faa tonge i 6o(en. 
lob @oeben inbrerce^ pad ^roppeti 

tovceg inb. 

SubtOtring (en) ru C ©en @ierntn( 
terte, eUev bet at noget tnbr^rrej. 

Snbtog (et) n. C pi. Snbtog. [ 

praep. og ^O^J ©en pragtfulbe i 
belige ^aa^t, ^t)orpaa longer tg 
eUer @etenHnbere broge inb t en fb\ 
Dar et pr<egrigt, fongriigt ^nbtog 
bar en megei fior <07apngbe SDZenne 
famlet Deb bette ^nbtOS* ^ngc 
fit 3llbt09 tU ^efi. etter f>ant e 
Mnger (^oibt ^an offentiigt S^btog 
©eraf be fammenfatte Orb: 

a) Snbtog^aat f et) t n. C ©et 9 
3nbto9«b(i 

tog boibtetf. t>) 3nbtog^bag (en) / ©ag, ba } c) 3nbt09«l>eritib (en) n. C © 
ttb og Sefilig(>eb, fom foregaoer 
i 9Inlebning af et 3nbtog* 

d) 3nbtO90f{(Cbet/ n. f. pL ^ 
bragt, Drotgtige og fofilbare 
fom man intt btb tt ^nbtog* 

«) Sttbtog^Dogn (en) n* C £ 

t)Ogn/ btn SBogn man ^olber ^t 2f 
3ttbtoIb (rn) n. f. ©en Solb eller 
fom man betaier for at inbfore ^c 
Sanb erier en ^d, ^fnbforfeKioIb. 

3n&tDiber^ v. a. impcrf. mbtolbeb 

inbtolbet ®iber Solb eOer tUfgi 
at funne f0re ®arer inb i et Sonb 
SOf fortolber* atinbtolbe fine 1 
3nbt0(bitig 1 (en) n. f. gortol^nit 
Snbtl^lbningj eHermng at beiale 1 
inbgaaenbe !Baret. 91 1 befbsge jton 

Snbtoibningett. 
SnbtoneC/ v. a. impcrf. inbtoncbe 
inbtonct^ [©ee toner.] 

I* (9iber iAtttti an, ifiemmer, in 
9lt inbtone en $falme for Sllterei. 

2. ©temmer i meb, (pnger i meb af 
^one. file inbtone ineb be anbre^ 
gebefO 

Snbtroab og 3nbttabXet) n. f. §( 

Orb i ©leben for 3nbtr<ebelfe« (Sa 3«t> 3tt5 135 ;nt>teat>^tff v. n. impcrf. inOtntfcjfe&e. 
fup. inDrraDjFet. [©ee tw&fFcr.] «om. 

sner inb mth pltunpe Zvin, met) Sibegreb 

001 emuDfidtiet). «£>M torn inDtcaD{!ca&e 

f @rucn faa t)oab; fom ^an tax. 

jfnDtrceOeJfe (en) n. f. [2if in&ttaDes.] 

L«'S)eti @iernin9 or ttabt inb, ^nbd^^ns, 
3nbcr«beii. Seb ^an« fnfie 3n&tS(eDc(fe 
t @tnen bleb ^an (Irajr f ienbe* 

3* Sidurliftenr 95e()9n^Hfe, SUtr<rbeire; it 
3tH)0ang, 3f<i^^<^ni"<) <^l <n ^olfr 9)eb 
gjJaanebcir* ^nDttaOelfc. ©tro;: beb 
3tltnr<tDelfen t Smbebet. Skb ^anl 
!3nDn<rDelfe i er nyt 9edtei!ob. $r«fien 
talebe berom afterebe i !3nDtVCeDe(fen. 

•€>eraf: 3nDttflPl)elfedpt«Difen og ^nD* 
tcaDelfetfta{«, 

3ll&trce6er, y. a. &n. impcrt mt)tt(W&* 

te. fup, tnfitraaftt X®« ts«Dct inW 

>• v« a. ©t0bcr inb meb %obm, tutbtt paa 

no^ct iaaltbtf, at bit %aatt inb ab* J^an 

ftar inDtroaDt Sunbeti i Sanben. 
I. V. a. Saaer inb beb at rrorbe. J£)e(len ^ar 

in&traaDt et ©am i Soben* S>en Slern, 

^an HtDttaaDte (troabte inb)i Sobm, bol; 

ftebe (^m m^gen @mevte<. 
3* V. a* Srffber fTopbr inb nb* 8lt tnbtraDe 

fine ©foe. (2angebef.> 
V V. n. ®aaer et^ebi inb. Sir tn^trceDe i 

itirfen, i ©ruen. J£)an bar neppe int>« 
traa^t af 7>Bttn, i$x fyan flob fifl til at lee. 
(^rngeS ofrere meb $ecrpDf. bag efter.) 

S* V. n. jtommer inb t , giber fig inb i, tid 
ttffbfr. 9lr inDt((eDe i S^erben. Jg^an er at^ 
t^ inDttaaOt i et nbt 9£0tefrab. Sit tn&# 
RftDe i et ^mbebe, in&trort^e i en ^unfe^ 
Wetu ^M er nn inDtraaDt i ^t tienbe^ar* 

^' V. D. iSesbnber, ta^er fin Sefl^nbelfe. SDaar 
9l9taar UidttceDcr. ©ommeren er htt)^ 
ttaat)t; men enbnu ec ber jtulbe i £uften. 

3nt>tcat)^^ ad;, [af int)/ partic intend. 
^tt(et)ffj ^Reget trorbflr 00 fnebift* S)et 

^ ^' ret et inDtrceDfP SKenneffe. 

^I^OPffer, V. n, iiTjpcrf. InOtwf. fup. 

J*i>ttuffet. panic. inOtrufw, [©ee It {Unfommer, inbftnber fig paa ef ©eeb» 
93oi1en inOtraf f^rfl t mUti ftlbtflen. 

2. SIfober, ^cenbe^z forefolber, inbfatber. 
9)!ange ^inbringer in&traf unberoeij. 
J^an inDttaf paa en megec ubeleiitg Zib, 
SDer inDtraf et frpsteligt Sorbenbein 

3. ®aaer i Opfblbeife, bUoer birfelis* 
©paabommen ttlDtraf (traf inb.) ^oab 
^an f>abbi forubfaBt^ inDtcaf til ^nnit o$ 
^xittt. 

3n&trfl?f fer / v. a. imperf. in&traf. fup. 
inDtrufeet partic. inDttuffen. [@ee 
teottUx inDO 

1. 2)ra0(r inb, fl<eber in*, bruset lD?ast for 
at faae en 9)erron eOer ^ing nogenflebtf inb. 
^an blet) InDttuffen i giensflet. 8U 
intttotih ten meb iDlagt i JE)nfet* 

2. ^ttbbxa<Kex, inbbiflft, f^ret inb U J^am 
bteb int>trn!fen meb i benne ©as. 

3* ©amier inb, inbforbrer. dit inDttorffe 
^e tSRibler i Sanbet. 9lt itibtt^Ht ^enge 
tnb tBejrier. ({anflebefO 

4* ^nbbrager unber en offenrlig Caffe, conft# 
fPerer* 3lt tnDtCCeff e en Sorbrpbert ZHn$ 
bomme. (Sanflebef.) 

5* ©ammenbrager, tr<effer fammen, tr<rffer 
i Solber. Hit itlttXCttU ®arbtiier btb et 
Sbaanb. ait inttXCtfh ©eiltnip 

StiDttceffer/ v. n. & a. ' 

!• %mta tnb, braver inb tit Seboelfe. 9(t 
(nDtcceffc i et npt ^u<. C©ec tC«(F(( 
inDO 

3. C£>in flpbenbe tfngO ©aaer fnb f, btiber 
inbfnget. Silt 93anbet er inbtcuf f(t (tra(# 
let inb) i ©banipen. (Uctioif? Funbc btt 
ubnrof{e<: ©bampen ^ar itl&tVUf (ct (inb/ 
fuget) alt 93anbet.) 

3nt>ttcefntn9 eOer 3n6trflpffen (en) n. U 

[af int^tccffec J 2>tn &itrnin0 at inbi 
tr«ffe. 

3nDtt(eUt/ V. a. imperf. ftiDtrofleb*. fup, 
mbtrcelet* [9if inD og trcelcr^ Beig* 

trpileny fune navem trahcrc] Zx»Utf 
et ©fib beb ^ieip af Sob inb i .S>a^nen 

iftcr til SanOtt^ 91f inOttffU ©ft(c* '^Seo 

a?op^ 136 Sttt 3tt^ SnDtrceCm^ 09 ^nDtrceUn (en) n. f. ©en 

®i<rntiift at inDttflfle. 

Is&lrotttgfD } ^'"^ "• ^- l^^f inDtrcenger.] 

i« Cm ^erfoner: 3)eit @ierntn0 at itan^t 
f« inb ^ at fFoffe f{0 ^nbgane paa ett tolbs 
fom 9)7aaD^ 93eb S<enben< ^nDtVcengelfc 
i Soert. 9<b %oltttt bofbfomme 3^D^ 

tvengen 6(eo SSaaren ti0bt Hi at t>t0€ 

ti(ba0e« 
d* Cm $in0 OfM ftvbettbe.) SDet at en 9}2aj 
ferie libt efier Ubf tranger ificnnfm en 
anben %init fine Sabninger, 00 ubbrebcr 
fl0 i ben< SRafic. StanbeK 3nt)tr«n9e(fe 
i 3prben* 

3nt)trcngev ^ v. a. & n. imperf . Inbttam 
acDe 00 in&trcendte* Tup. inttxttn^tt h 
uiDttangt [&ee trammer inD.} 

t* v« a. ^aaer Inb meb SOiait, t>eb at tot0f 
93oIb 00 ^0ie. 9o0erne (lobe faa r«r, at 
wan iffe f unbe {nDtroenge en enefle imettem 
tixtu Si0urH0en: nober inb, (Yaffer inb 
teb bolbfomme <IRibier. *'{)an mt)tr<engtC 
fin 6«n t ron0eli0t &#b€." ^tMi &afo. 
©♦ 294* 

21. V. n« 9!^ru0<v !Botb for at fomme inb^ 
bra0er inb meb Solb 00 9Ra0t* gienben 
it int)tC(engt < 95oen , < tanber. (93ru0e« 
I benne $5enurrfeife ofrere meb ^J^t^pofitio; 
nen ba0 efrerO 

3* Sn&tropnget flQ, recipr. efaffer ft0 
3nb0an0 ril et @teb t»eb al tr<fn0e paa, 
6ftt0e ^agr, tran0er f{0 fttm; it. fignrii; 
sen: faaer aib0an0 beb $aatt«n0en^eb. 
J^an beeb 0tbe at in&ttitnde H iblanbe 
flJlaneben* Sir ioDttange f?« i er €mbebe, 
i en ^otreinins. Jg)an indtrtmsec fi0 i 
aOe eelfTaber. (Del brngej O0faa meb 
9)r(epo|itionen iat effer: i^t tccnse jtg 

inb.) 

Snt«r«tt«t (flfl)/ V. recipr. imperf. inN 

troftte&c. fup. infttratteL [®ee ttat^ 

ler.] §aaer, opnaaer, forflafer (i0 beb 

eirib; Srorue dier Droce«« «c in^otte f!0 en «tb. (8an0e6ef.) Dftere 

tiJtrofttct (Ig. 

uDtvnf / imperf. af m&ttcfffcr. 

nOtraf / imperf. af inDtrccKet. 
Snbttamper r v. n. imperf. inOttai 
fup. itiDttampet. [©ee ttampetj 

mcr inb meb pfnmpe 00 flampenb< 

.Oatt fom tnDtrompen&e i et ^c 

©t0t)ler. (Saneebef.) 

3fnt)trat)et/ v. n. imperf- int)ttat)eB 
inDtrat>et [©ee ttawr.] *omm 

t)enbe inb til Jf^efl ; it. fommf r lobei 
meb plumpe, flBienbe Srtm JE>a 
inbttaoenDe i ®aarben^ ba man 
bentebe bam« ^Det er nanfiftnbigr, 
be< at fomme inDttabenbe i ©tuen. 
3nl>tti&fei:/ v. a. & n. imperf. inDtt 

fup. inDttiDfet. [@ee ttiDfec] 
i« %Bxtt inb, bringer inb 9eb J^itlf 

tribfe. 9lt inbttiDfe (omc Sparer 

bet. 
2. v« n« jtommet inb meb en )«bti , \ 

iBt ®an0. (3 9limtiefpro0et.) J^c 

in&trit>fent)e i ©tuen meb ^ne to S 

[©ee botttriDfer.] 
Snfctrilbetf v. a. imperf inbtrilbeO 

inMrilbCL [©eetrilfterO ®rin0e 
etfleb< inb oeb at bclte eHer trilbe be 

at inttrilt)c etene« tit inbtrilDe 

J^aten paa en ^iul60r« 

Ijtibtriner; v. n. imperf. inttrtnetw 
tteen. fup. inOtttnet. [©ee ttrfnc 

S>et famme fom inDtva&et. '"Hit ei 

bi0 070 inDtriner meb en ban0e, fi 

^ob.*' Oe(>lettf(^l«0er< itorb* SD. € 

SnDttfippet/ V, lu imperf^ inDtri 

fup. inDtvipptt. £©ee tcippet inDJ 

mer inb, 0aaer inb meb en tri 
@an0 , meb forte 00 ^afltge txUiu 
fom itiDtrippenDe t ©tuen. 
3nl>tt»mmet/ v. a. imperf. inDtroti 
fup« inbtCDtttmet. [©ee tntnme 

€)ior befienbt tt^ ^rommefla0, ti 
0iber en forefUiaenbe JE)0itib eSer ^i 
beb Srommefla0. Set er en 0ammi 

At inOtvottune Slytaar. 3tt5 2ln> 137 3frt)ttOMr/ v.a. impcrf. inbttoncDt fupJa. «8lrln«tte*« «f SnMrpf. ^nDtrpfPclfc mDtronet [@ec ironerj e^ittx paa 

Srone, inbfacur t gifeteringeti. (Sangei 
tef.) ^*®ub ffai m&twne btni til f^rob I 

Cuig^fb." (6. 9Joerut>« 09 9va()bcf« b, 
©. jt. ^iff. III. e. 24;.) 

^nDtruW/ V. a. itnpcrf. mt)tnie6e. fup* 
tnDtruct. [©er truer.] tt>mtt t>cb 

^rubfler til at gaoe inb. (SangebefO 

J5nttruffcn, partic. of mDtraffet. ©ee 

Orbtr. 

3nMruff«n, partic. af in&tr«fEet. 
SiiDtrumCer/ v. a. & n. impcrf, tnt>mmt= 
l«j)c. flip, inttrumtct [©eetruml«.] 

£• V. a. Sto^lter inb, tviatt inb. 

a. V. n. Aomtner frcm efler inb Doa et ®reb 

pea en tumimbe, uorbtntlig ^aobe. JE>bor; 

hbr< er bet, bu foinmtr inDtrumtetlDc? 

^an fom mt^trUtttUn^e paa Sioefcn. (Sam 

sebef.) 

QfiibminDer/ v. n. imperf. int)mmDrt)e- 
fup* tn&mmDct [©ee trunDer.] 3n«>' 

f»inber. SRaben er inbtrunDet paa ^anu 
(tangebet) 

3nl)tr9f (et) n. f. pi. ^nDtrpF. [2lf inD* 
trpfferj 

U ^en ®iern1n0 at inbtrpffe* 

^» Gpor, fom ^nbrrpff et efterlaber (Is ; ^on 
tobninser, fom beb trpfning af et Segeme 
frembrlnqet i et onbet. 9}7an feer tpbtlrfltn 
Snfitrpf fct i ^oret. @oolebe« 09 i 0(!e; 
^iosien : ^nttrpf i -OobebfFanen af ^itvi 
nen. SJIuflfel » Sn&trpf (impressiones 
muscuIaresO ©• &aj:(orp(^'< Ojieoi. 1 

3D^©. 18- i<53. 
)• Si0tti^nflen: S^trfntng of nbbcrtej ^ing 
paa ben mennelYeliteGiel 0: ©iitbeid SRerel? 
fe. iSroberentf JDob siorbe et t^tftiit ^iip* 
trpf paa ^am. JE)an< ^ale fliorbe intet, 
et i{«rft, lebenbe ^ttttrpf paa 9}!(en&ben. 
•'3>e ablFiatje S^Dtrpf/ fom ubborte* 
Sinfl 9iore paa 00/' ©neeborff 9 Zilff. i 

%b. ©• 122. 

SaDopf Wfe (en) n. C [fflf In&tri^f fctj 
K« jDet fammc fom^nOtrpf/ 9lo« |. paa ©tberne af et infect. (©ttfotO 92. iD. 
©. 5R. ©♦ 1 JDeeL 

SnOtrpFfcr/ v. a* imperf. inbtrpfPe&c ot 
ittfcttrpf te. fup. mDtrpf fct 09 jnDirpft 

1. Srtn^er noset inb t>eb at txt^ttt, brtpet 
inb, prrfer inb L 9It intttpth nogec 
meb •$)aanben, meb Stngtene i it Stau 
9lt m^trpffe dt ^ctxU, gobfpor i en 
Sing, at in&trpEfe (it ©egl i Sop, et 
SMOebe i (!lin><* Sltin&trpf^e S&uler i et 
£oMcrfar« 

2. 3ti^(t«^er, inbtrftnfler. tUt tn&trpf fe een 
i ©rolen , i ©engen* ® renen er in&trpf f 
til ?0?urem 

!}« Proffer en Sing faa(ebe<, at ben fliber 
fig inb* ^tfTnefTaUen er itlttrpff et paa 
ben ene ©cbe. S)eraf ^n&trpf 9}o. 2« 

Snttrpfmng (en) n. f. SDen Oierning at 
inbtr^ffe, ^der ten Sil(lanb «t noget inbi 
troffe9. 

SnBttmilct; V. 11. imperf. inbtuttttete* fup. 

int)tlim(Ct. *ommer meb nftffre ©fribt 
eUer raoenbe inb. Sir itlDtumfe paa .^ouh 
bet. 91t fomine ItiDtumlenDt fom en fuO 
SRanb. ©ee tUmUt. 

SnOttiiFct, V. ». imperf. InfttujFe&e. fupt 

inDtufv't $aacr, forfTaffcr (tg »e( at 
tn^tt ta*v ipttt , btfttn fii no0et til, inb> 
it>tuv, inbtxirier. ^m tn&tujl^ec aOe H 
Sttentt , ^an fan iaat , imoft ®maaiMttt* 

SnDtuttttf Y. t, imperf. ml>tutt«&e. f«p. 

in&mmt. . [6e( ^ut] 3nM««0fr catt 
{n^fi>96(r i en Zm ttitt tt Sttdtmmtx^wxt* 
f&t itvDtUttc $tngt. 

3nl»W(e«r/ v. a. imperf. in&flKctebe. f«p. 

tnt>tt>C(r^ Sortner (0rrc 00 flobcnbe 
Sins faRtmen/ «(d at ttttxt tUtt wtt H 
ittflt ni i bt ^fie. 9lt indttxect ^(d i 

3nt)tlHnfi(C f V. «. imperf. jnl)tt)«ng. fup. 

itiDtoundet. partic. tn^n^ungen. ^rin^cr 

in» t>eO ZitMt, t»i»%tx til ot gaac <nt>^ 
{nbrientaitr. $cc n>indC( tnt>> 8it JnOi 
t)»iB^ $?a»<it ^ MR, Hi inOt^inftC ecn meto 139 3n^ $n6 (Rvicif- 9J<b en iffemme fan iStttttt fflfen f ©ecirJfotfaf ning , tott , SltHflfott fo 5nDMan«r (<n) n. f. [German. g{rW)ol^« 
ner. Syec. [nwanare\\ €<n, fom boer I en 
89 eOet i et 2onb, en 3nD6i)98^r. See 
bette Orb. 5Bpen«3n&\>aanere. 9lt (Tiffe 
nDe 3nt)t)aancte ^en ttl et ©teo. 

5[nl)\>al)er A v. n. imperf. tnl)\>i6e6e. fap* 

in&oa&et [eee eaDet int).] ©aaer tti 

S^^^ f^iennem lQt>t 3)anD tnb ab Sanbet til. 
9u inOioa&e til ganbet* 

SnfitiOfl&CV/ V. n. & recipr. imperf. {nN 

J. Slpber, rlnDer ilonrft inb. 93anbet inl)* 
t><e(t>ec fliennem Saget, giennem $pra^ffen. 

(6ee g5a?t& 00 \)0P{t)«O , - 
2. 3;r(rn0er inb paa meb ^dgt* 9It inbl^cet^ 

t)e fig pati een, ^aa no^en meb«@ftelb$orb. 

(SangebetO tttugtefioeo at inDtxrl^e ftg i 
. »en (^rlgelige StMti Sienefie. ^Dif feloi %. 

!• p. 268. ©ee m&»altet. 
SttbtxeUm (en) m L S)en 0terniii0 at txrire 

noget inb paa et @teb« 
SnDtXIftttt/ V. a. & recipr. imperf. infc* ©altcCe- Tup. inD»ce(tct [©ee ttalter 
tnt).] 

1* .Sringec uoget itib txb at t)(elte bet, triffer 
• inb. De ^ar in&oaftet <r«c te (tort©terie, 

fom laat ttbenfor* 
a. recipr. ©rnoe j bet mt e(l fijittUflen ; faa- 

fbm : 9t inbtoOflte ftg i a0e muelige {a^er. 

lit int»t>a(te ftg paa een ? : uben fliben ^ti; 

ftbning ^t fage Seilf&(^eb til a! o&erfalbe een 
- meb @Yat>^e^r, ©f iefbJovb ^ S&efTpIbnim 
' 0er \t. 9?eb a(K ^eilig^eber t>H ^an itlO^ 

t):e(te ftg paa $^oIf xntXi Sro&^eber* 

5nt)weftnin9 n 3nt)»arfteffe (en) n. t 3)cn 

@iernin0 at tnbP«ite. 
Sttl>^<^tent)f| ad;, verb, ©ee WltVd^f 

* ten&e* 

SuDweWt/ V. a. imperf. itlDl9«t)et>«. fup. 

' ln&t)a^\)n• ^(CPcr inb i^ 6ri«i8er inb { Deb 
a3<i?pnino« Qlt til&\>a^1»e iSIonifiir, %\%ni 
rer t %z\. gteuTKBen^: Ut ot>ernafttrIi9e 
tx ttt6»art)Ct 1 ben ^ele Sortapaing. •*§«; 
ftcelan&jftorli0^c« Ht XI^MfXXM^ i Uxti btr.., SnaeWtoft om Slat. Opbr. p, 

3tit)\>ai!er ; v. a. imperf. int)\>a(Eel)t 

in&t)a(fet. 93alfer faato^nse til t 
^oenger i)eb bet aubet, bringer peb 
ning bit ene inb i bet anbet. 9lt in 
f ne {)aar iblanbt be Qroue (^o0 .^c 
fltre.) 

Sttfiioarpet, v. a. imperf int)\)^rpe&!i 

int)\)arpet. (Dm ©fibr.) ^ttler e 
inb i ^at)n eOer til D«>la9#ebiet. 

3nt)toarfdcteffer!3[nfcMr6(cr/ v. a.ij 
inl)\>ar3IeDc. fwp. tnDMt^Iet [©e 

let.] 3nbfalDer, inbflerpner > git 
^alb 08 SJarfel, Cii mfbe for en Slei 

3tt6toarfeling ettet ^"l^Mrdling (en 

[aif foregaaenbe 85er6.] 3)en 0leri 
fnbt>arg(e eder %xu StcA^ og 9arff 
ni0be efter loPlig 3nl)t)ari$(ing. 
SfnDtoattCt / V. a. imiperf . .mDWlttC^ 
in&oartet. [Sr et for<rIbet og iibet 
iie^ Or&J Renter inbtil noget ilee] 
bier, oppebier. Qlt in^tiane.een^Sl 
©f sipelfe, SefaKng* {?aii9<bef .) 

Shbtoerer, v. a. imperf m&ocicD*. fu 

tteiet [©ee tteiev inDJ ©eier, ^fi 
fommei inb, beier noget, fom man f 
tage imob. !2It Pare tW^iU^ naai 

inDwied og ti&Deieg. 

3tlt)Wll&etf(f (en) n. f. SDen ©iert 
penbe'inb. ©ee intMn&Ct/ SRo. 
SnttoeilBet^ V. a. imperf iuDttcnCt 

inDoetr&t 

1* 9}enber inb ab, benbet ben obbenbij 
inb» SIi ittDt)eu&e fin jtiortel, ^a^pe 
gebef.) ^ere brugeligt I ben 0gu 
Btierftlfet 

2. OInf0rer, ^obgrttnbc imob an onbea 
(lanb^ fremfot tter en mobfat <I?7eninj 
f ttfler , mobftger. (Svec. tnwdnda,] 
^ax altib noget at inDvenbe. <C>eriiii 
vent!te ^an, at ^an ba ei tar n«rbi 3eg ^ax ifitec at itt&oentfe berimob 
iter tffe, ^pab ma«t tan ift&ttetll imob^ c Sn^ ^t>» 139 
i. I. p. 327. S3i fi&c tin i benne ^em«n 
felfe: at ixflce., fa({e af efvl^en paa tttt. 

Ji{>t>ait>i9 / aa> neutr. tnDtoenlJijt , [af 
inD Oft wnt)«. Germ, Inwentig.] ©om 

a itiben l^ eUer i bet 3nbf)or(e4, fotn beii; 
»er inb ab. (@cc intMtte*.) ®e in&# 
t)en&tge Dele af tt Jl>mt, af bet ntennefTe^ 

i<se Seftemt, SDet in&ocnDtge t ee ^tib, 

i et J5>uu«. 

25f Xl&\)cnt)igen/ adv. 3nben i, inben (II, f bet 
giibDenbige. ^wglen er tn6\>cn&igcn ^uul. 

fut (9it ©mtrter inCwnbigen. 8U toe et 
5tat inftwn&igem (©ee inl)\)otrte«/ adv.) 

StifcocnDing (en) n. f. ph 3nt)Mnt)inget. 

[9If iuDoenber 92o* a.] £)en @Uerntu0 at 
inbbenbe eder anf0re 9}?obgruube ; U* bet 
man tnbbenber mob eu Slnbettj 0}!eninft eOer 
$aaf{anb4 2)et niaa (?ee uben al 3tlt>^ 
Wn&ing, Sej t>U iffe btbe of n^ften ^nD^ 

ten&ing. at aiJBfre SnawnDinaer imob 

iioger* S>enne 3n£)t)eut)ing laber ftft let 

5nDioettter/ v. a. imperf. tnt)»entet3e. fup, 

mDwntet. 3«^«^i«^ oppebUr, tenter 
paa noftet. Sit itiO&ente eenJ ©fripelfe« 
(Sruftei (ielben.) (Sangebef.) 

3nfcwrE (et) n. C SDet inbbenbige 3Jerf eOer 
Slrbeibe i en 3 ins* ©aafom : 3n&t)ei;f et 
i en ia<k$. (b. 9lp^.) 

3?lll)\)C):U« f V. a. imperf. int)»C)fIeDe. Tup. 
inDt)epUt« Saaer oeb Ombptning^ bpt'tcr 
fig til. fflt in6t>e)C(e @ulb for ©bIo (:>: 
eulbmont for ©elDmantO Sit in&\)C]((e 

J ©ucoter. Sit in&MpU Sanger a: foae fine, 
of Si^nben fan^ebe Sol^ tilbage, imob at 
nblebere bem^ man felb ()ar giort til gan^ 
jer. (See uDM)C(er.) 

Sn&jxgtlins (en) n. f. ©en ®ier»Htft at inb^ 

I . bejcle* Sanger* Sn&tteyJuiJ. Eourant 
^Btni SnDttCjcfing for ©ebler. 

bttUlfe (en) n. C [3if infcsictl 

^n l)0itibelig Si>^tetninfli bt^orpeb noget 
inbu'ieS etter befientmed til gubeliq edcr ^tU 

iig^rttg* en $u;eS 3"t)lMelfe. 2. 3 ©(etbefej^eb : ^oiribeKa 3nbf«ltelfe i h 
geiflUgt €m6ebe. ®ee QJielfe. SDer^f: 

Snftotelfctftate, 3nt)»ielfe«^itii) , o* f. p. 
3n&»ier/ v. a. imperf* itibioieDe. fup. inD* 
»iet [3if inD 09 »i«.] 

1. ^eUcger og befliffer til gubefig effer ^ottii 
beltg i&rug. Sit jttDDie en S^irfe, tt Sllter. 
Sit InDDie noget lil @ubj S(Sre. 3nt)t)i(t 
beb S30n og ©ang. 

2. 3 ©<»rbele«^eb : befPiffer 09 inbfoptter SZor 
gen paa en ()0trcbeltg 3)7aabe i er geifiUgC 
Cmbebe. Sit in&me een til ^xntH, ^ifFop* 
(Sette Ubtrof firioer fig fra be cat^olfle 
Siber, og man biutger mi meer bet Iat« .ot> 

Dinere.) 
3nl)\)Igerfe (en) o. f. [Sif inbtoiget.] SDen 

(Sifrning at bige inb. CSangebef.) 
3nt)»igci:, v, n. imperf. inDMCQ og inb* 

©ificDe. fup. inftioeget part. inDMgot 

Xrirffer {tg tilbage inb til eOer i et©teb» 
JDe maatte in&t)igc i ©tab^n for Sienbeiit 
(?angebet) 
SitDttiig (en) B. 11 Sn Oiig^ S'orb <Ber 
S&ugt; font gaaer op i ^anbet, eOer fom 
ligger affib^i* SBi Com inb t en ^nDj^iig, 
(Jonjebef.) 

3n&i)ti«niiig (en) lu C [Sif inJ)\)if«r.3 

x^ S)en turning at bife een inb t^I et @teb» 
i5rfigeg bet fom et SRettergangi^Ubtrpf, f 1. ©tebet for ^nDfcfrfcI.; ia at nogen efter 
lo'bFig 3)om laber fis tnbfore eQer inbl^ifc 
i en Slnbend %o 00 €ienbom formebelfi bill 
teilig (bitl^f SIrb , 0. f. D. (9\of{gaarbO 
3ni)wEIet / V. a. imperf. ittbtoiRcDt fup. 

inD\)i!let. 
I. SgentUgen: inbftHBfber; (orgget noget i Omi 
fofib. Sit inbttifle noget i ^^Ux, id 

2^ %lztttt eet 4..J i et SInbet, forbirrciu Qat$ 
net er bltjoet faa inDA)iElet./ at itt neppe 
(aber fig oplefe. 

3. Sieitrlift^^ bringec t^itbet^be,, { llfabe> 

foroirrer, fommei i gotrotrring^ (recipr.) 

blanber fig i forfTtedise og oilbfomme Sing» 

SU tn£xm£(e een i $rocefTer, i gortrceb* 

. SBeb fiji blev ^an mDt>iEUM©naren* ^aii 
i© a • ' . ^^^ 14^ 5rti Siti rettiiHjer. €n in&Oiffet ©oj, ^airtel, 
$roct^ >: t){lbfcm, foi:i>iffet, font er bragt 
i Ucebc «9 SorDirrinfl. ''^orft Wet ft bet, 
fom er i Utebe; in&wfftt Det, fom i noqet 
Urebe tr f?iult. JRaar ficre 3;tnB ere int)^ 
ttf U&e i ^iitiitiben, er Ut f)flt fort>ifIer.. 
- ^aMtl otn inDt)if(tt)(/ fom forotfUbe 
Sing^ brugej bee UbrryP, at be Udt>!ffe0.« 

(©pDtWI.) 

3nl)\)ifling (en) n- 1 [9if in&ftif (er.] 

i) 2)en @iernind ex inbt^ifle, eUer ^llflanb at 
inbbiffet, foaDri t tcrentlig; fom ftgurlid^e.- 
m^rftlfe. "3ri6\)lfltn() J et Sorebrag (ji«r, 
at man \tU fan blioe bet Daet, fom ber 
tales em..^ (®iM)ron.> 

a« J^ot nogle: bet famme fom Sort)ifltnt; 
eOer ^nben i en Srfbrageffe, et ©fuffi>il. 

SnbWlgelfe (en) n. n JDen ©lernlng at inb; 
t>il0e. 

•SnDttUder, v. «. impcrf. tnt«>tfge6e. fup. 
int)t>ilget [3 ©teben for mboilliger/ af 
inD 08 toittiger e0. toifgerj Stfaiber nogft, 

tiber ^t g)7tnbe og ©amroffe til, famri)f# 
* fer, bet>il0er. 9lt int)10t(gt i rn tint. 
©ette ^ar jeg for I^nje fiben in&\)'Iget. 

3nbi>m^et:, v* a. impcrf. inbvan&t. fi^p. 
inUtfun&et panic. int)\>unt)en. [af wn# 

• tit f baabe vincio 09 vinco.] 

1. 2fnbft)06er beb at tinbe eOer binbe* Q(t 

^ tn&OmDe noget i SBc^nbler* 

3. 3nbtrib|er, ffrer noget ubenfra inb beb 
JE)ie(p af en 93inbe eHer Sribfe* Sir inb^ 

' t):tt&e notet faa Sotref* 9lt int)l»tn&e et 
ainfertob* 

'3. tSittber rilbage, f affer, eager tiKage teb 
^Qbeni ^a^u flit tn^ointe i l>tt (lore, 
f^^^ab man taber f htt fmaa. *'3It (^anb 
flftttbe mtt iaariog in&uint)e bnber jDdn; 
moTcf it Stwt, aUt be Sanb, fom baare 
fratagen.., !8ebel< ©ajro ®. 1 54* *'.&uab 
^anb liaffbe in&min&Ct til Stttntn, bet lobe 
iMt €fterfommere fratage^c* 3^ ©. 193. 
''J£)uem fom bit fere nogen !8ibnif bprb, fin 

' jDbel met at tnt)1»inDe.^ €§r. IV, tSU Sob. !3[ttt)»:nWil9 C<«) n, f. ^DrntJJrerntng ai 
uinde, eUer lil|tanb at inbvinbet. ' 

3n&\MnFer/ v. a. impcrf. InbwnFcte- 

og parric. inDl^inf et. Jtalber inb t 
95inf. Sir in&\>infe een, fom gaatr 
at labe jig int)\}in!« t jlette ^ufe. 

3nl)omtrerA v. a. imperf. mbiwntteJ>e* 

itlt)t)intctt £urffr mbe til aStnti 
''JDa 93ierne bermrb ere tnt)OintreD 
(ibbe nu i bered a)bftle9anb.,^ Sleifc^ 
gSiat)!.'©. 715. 

3n6t>intriiig (««) n. f. ©en ©iemli 
inbMntre, ^nbeluffelfe lit ®iater(ete« 

fc^er om ^ia\)l, ©.781. 

StTt)\jirfer/ v. a. impcrf. fntwirfefec. 

tnDwrfct [Slf wxtttf rcxo, ini 
S^trfer, (letter inb i, t>«oer inb L fit 
ttirP^®ulb I6irfe. "»J)aa bbt« jWt 
bet banfFe^aobenbat inOttitfet.c 91 
%x. 11. *r0rt. ©♦ 18. "€t J^el 
(>t)ori ber ixir JtranVfe og ©eingtegt 
1)irfct)e.«. ?eten« ?Jhttarf. HI. ©. 1 

3iil)i)itf er / ^. n. [3if Dir Per , efficio, 

af be nQtre ffabt Orb, for bogftat) 

at iibtrpffe bet tpbfPe einwitf cn.] 

3nb(Ii)belfe paa, grifr SJirfnitrg paa,. 
9!ir(epof. pao.) Stt in&oitfe paaGfti 
©fiffe. 

3ntrtHrfning (en3 n. C [5if mttoirf « 

a. & n.] 
I. S)en ®terriing at inbblfTe eet i ee ( 

€nfon(lig, prJigttg 3[nt)toilfttfnff. 
d. 3nbfli)belfe, SSiifning, S3aat>irrning 

!3[ntJioifer^ v. a. impcrf. fntiwfebe oj 
\)ifle. lup. in&toifet og tnDttit^. [C 
fet inD.] 

1. S^tfer een SSeten inb tif et &ttb, fge 
bbor ban flat gaae inb. S)a ^an 
tnDt>ii|t mig til^ptn, forlob fian«ri 

2. IDet (iitbeg ogfaa bruge for: itttJfot 
!BemffrfeIfen 92o. i* 

3n6t>ogner/ v. a. imperf. tnboognebe. 
inDi^ognet [Sif tnt) og 9}ogn, cw 

gfrer inb paa !Bogn« Mt itl&DPd^ 

31 


fJiiS 141 3?nlN)0» Cfii tf. ft) n. r. jl;3ftt)tfoftf 1?Isl. 
innifli t tnyfli. S^c. hAfio^r^ ismlatt. 

Ccrm. ©nfletwiiw J 

8t»€Cf0, 4S(iiim,, turmeie/ «• f» >» ^ 3f 
•mteftiten Mor ^m SfkiMi at $,a*A^n^<^ 

Im / for ; ^iem , itxitxlSi S^elfe* 8. 

of (la^tebe X>9r< 3nt>9plt)e.; :''^e nsbbedj 

5j*ttDto*Wttt <nO fl. r. €t 2H>r> font ^rer 
til Otmedftfrtr, 08 fbiM i an^rt S^pr^ 

(Weftm. L. K6p. Bi c^ «.) filf hiB t>A 
SvecirafWa^'fff^fiib^ tradere^ ^Doraf 0(^ 
ftft rnittoorSeR ^ 3t>f. Ifere aoffar. T* a. 
p* 1084* Suderm. L. Jord. B. c. 16. 
atfluttg f. V. rnitWDTten J DterbMgejr; 

' ««tw<Mr; *"0< ttl»W*« were ?«fftw«»e| 

, Sm %nnt tpmmc^Dotur forfcvcfiie Gcalbe;> 

rtii^ ®0ibefitty^ 0t ddiflbe^b^ S)» {DJodr 

3nb!^ttelfe («n) n* f; inuC S>f inbPo? tc< 
v^^^orted/ sdj. [Island, -hrnvtrds^ inn-i 

.'• 3»0fnbit,-f0m et inbti, tnbett fon 3nl)^ 
iHnrttI Gp(t» 00 t^ebragn 3n^»ovt(^* 

*^ Q«rbeIt0^tb: lorn ft itibin 1 et !D7tnite; 
^^ tUxt SDpr^ font attsnaer ititmttt inbs Uiitb r ttf0. 3 bennt 25ini«rf elfe brtiodl^ 

btt 09 fpm 9i*|lanti0 ^^ntlftiv; 97«fine/ 

' (fe(«l»t)OT«« f0tnmer €t alt^ ottre^tf mefr 

> *rt« 3tttnnwic* 0: ©Inbef, Jantonr^ 

^tertetl fDJr niii0r ®ll^ dfcne ffenber bet 

3^^ 3nt)iODrte^ Hitt om witt^ ftmttinitw 
fii; inDoenDfg om bHr fom er inbcit |)a«^ 
jDct ^tlt)1Mtlt)i$e 6fiii«rr(r bit, J^m er |>a4 
bea oitbetf e<>6e^ - lD€t 3llttf Dttet Ian if ft 
fkrfr«(k< aifbirlcbel enb -otn ^it, fern if m 

' ^Ui«4ft0 fan M*^ iDa ^n^ntnfe af 

et ^fanfeoerf cr btr, fm wMn til bet 

'anbdnrit Rum. a>ec' Sfibl^cnOise < it 
^tt<'fott[fi(K«0m f&pgningen. Xtt 3nO^ 
tprttf t ti 4)iml fun figeB;. n#ar btrotfr 

ifoiifkai^ «S)f4mi(ol»iiin8t»» 80rf«tnti«eR^ 

9Je|lpMlfett i tt ^uu«* SufreetlDig P«e» 

< : blot ^m^ ^0tmk t ; «oDtN>Vt(^ x(bm ofttll .01^ 

^ QIaiibor ^0 ieonAe Vorfint r. : (Gvoron;) 

itt ^npttmi, inUn i Ztitmtt (ogfaa ^utt 

Ugfh,- om ©tntft.) .0*tt er int)iMjrt<* 

. . t98» , ^n&twm^ L ^anbtt (o : mifiit i, boftt 

!>jD«^ «fa* oj fjjTiiflct. ";3>«*'Wtte^ «r« 
*f tivtnit Wu.u tOiatt^. 7. "tlD\)Ottetf 
fptit* 3 fromme, men intoortt* ere 3 ^(»f 
af 4)i(nfralf^c»^ gj^on^. XXIII. »t, 

3nOl»OMi: ftg^ ,rVf recipr. imperf. ittDt>pt)f» 
Ht. fup. i(>j|>$bi)tt. S^ri^r |!s iil at |a<ie 
cOcr ^rftfe in» et $tc», 9t in&90iate fig f 
et J^m9f i ^areit^ nibt tManbt $ieit^en» 
<9ni8<li8ere cr bet at' fliOe 9)r«|>i){. .fiM 

«0]ete. fap* {ttt)t»0]»t. 9ttaer iRlt f wtber 

kit er inOOepeti Xif9et« 8lt iitbMJMt 
$arf«n. 
'^nh'oxalHt r v. a. imperf. ttit)t>ra(tcOt 
fup. tnMo<ra(ttt. [ee* i»ra(terj ^om* 

^ti> I4t ^t^ m font in&t>i:aU<llDe mc b cri/tSom faa t9f^ 

3^6»te^/ adj. [«af inb, prep, og in&, 

parties incenf.] JE)emoielid od inbt^octe< 
f>rfb; ie« f)iUiiMt^', iirrtg. * «^aitfr rer 
inDi)CcD becoj»er, ^izm bm eii>U4aN(t9 

3nt)»retoUt / v. t. imporf. tnbi»rtiriet!ie. fup. 
r i«Dj)tei>(et 

.i» SnOft^^ber ^ inM^tflcr pdd en itorbrntUg 
gfiaabe« Dec laac inb\>ret>(et i tn tammcl 
«h*. (3t b^tt lai^eire ialebrii^) ^ • 

;A* gitttrl. recipr* IXt Uanbe fifl inb i mande, 

if«r ttbebrommetbe Sive^ sif int>&ifet)(e 

SlttD wiDet ^ v; t; impcrf* in&weeb. r fup. 
fnDioce&et parcic. inborebcn. Ombttter^ 

fbrbveifc^ jbtiber inb ab^ |Drf>ii}b;K. Sle 

tffb»ri&e 92»t(fit i Saaftm:. «i tnbvctbe 

.5ftt)Wiffer, y.a>Jinptr£. ittbtotlffe&f; fup* 
'in&t)l4fflt-/:9riiift^.<tn Sina ttibviieil an; 

; ^cn beb ae brjffe eaer.bretc bcn'lfrem ^0 
ftlbage. ^an (ar faaie SR^sIen m&t>nf^ 
let t ^mOu, faa at ben j^bcrfcQ flaaer frem 

- «Ufr j{l6*ajie>, . > 

^n&wimlety V. 41. imperf^ inl»timU&e* 
,: fup/inbWiffllet [See wwiUl] iomi 

meir Dritiilf^f inb i ^ctnt^t, fom ^p6/ 

. )oat Obcife Crbet l^ritttle eaentUoen iruflcjj 

Roff mDtitim(et)C t -^ufet. (8anjeJrf.) • 

Snbpmpei:/ v. ?• impcrf. inbpmpebe. fup. 
inDpmpet t®ee pmjJerO Sbpot^tr, mii 

Aculerer. '"©en norffe SSonbe inb|H«per 
mtb^eaef ntDen fine %0YtV S:bp)5etneMc S)«. 

I3n&9mpmns(en)n;f. [Sifin&i^mpet.] Den 

@iernin9 at inbpmpe/ Sfnbpobnins , 3no; 

i • £uf«tiaftt« "flDIeb ^nlFath, foi»t meb^Rw^ 

.^ pemaetrit bar inbirnffte^iar^aniflbpobet 

i Aopperne meb flarre fipfCe^ enb om^nb^ 
^ ' iprnpnittgen (abbt (bar) ,8^4^ Mb 2Enbi{iiitMc 
55ib. ©. efr. IX. ©. 465. 

Snbifnber fig^ V. rcdpr# impcrR inbpnbebt. 

fup. itlbpnatt. €r af noglt npete gpr fat tere uvob : 1t»fla\UmttUt jgijlr flu^ntef^ 
v:fl«.S>r\b(|l 0^ 85i1alb.: \ 

3nfanterie (et) n. f. eoll. [Gall, /i 

^ nV. Iial. Infant eria^i Fanteria. Dei 

^ temineUg ^tUtt , at tene Orb bfc a 

■] ef bet 5p8t. p« St^enfYi i%«/.» Ital. 

Sakod.^dnt^: eh Wiener, et Stem 

i^f^ tdUiut Oft forbum et r insert 

^t«*folf , Stotff arft : Yilioris fon 

' lit^s-9 ' qui^ue impedimcnra fer' 

poft ^ciem. Ihrc.^^^ ©olbater, fot 

tif 9^b<, $Pb^tF>:^brft9ete. Der 

nit 0(raif abep#r, Sflr^e r ©f arpffpii 

wtee 3iff<iiitirie/ 0. f* i>. 

3nfurton6bpiJXet) oai^nfujiohiorm 1 

i. l^xmti meffl i PL 8lf Lat. in 
Saibti i JRatMx^i^otizii forttemmelt! 
©maabpr , ' font «b»tf le % \ 3nfu jtor 
bprl(ife 2e^em<V 09 ^lanteWe;* 3J 
ntnaibpr (Animalia inftifo^ia.) 

3in9efet(ett)nTf. [Svec;,3Er^(it. ( 
Sndber, Sfngwep. . Sax^ ^r^gebet, 
bW/ Sngvaat. Gr. ^iyy*i3^*, 5<*yy* 

Den tfrrebe 9iob af en ^Idnte, bei 
• Mi /€arbeiiimm((ir< ^o^gt (Amomui 

giber L.} .04 bpm i Ojlinpien 09 Sli 
, ben ixuitit {p4» ^fpberi.tiL.CKaft, (< 

: !Webici|ie«4 . .@p.{t«t SnsVw ^^ *f i 
8iab^ nebiaflf ( ©uffer. 

Sn^ev^pnning (en) n. f. gn 5Blant 

M ^qnnin^, fUniiiBbt|[i;j^efer f^9 Jtrufe 

. fpin II (i^Mft i^p> ©iitm^ofie. (JSl 

SanbapotbO 
SnflefgolU ((en) «• tf ; €tdlaa«£)l 

befliOered af ^ngefer^ 

Sttften:/ a:dj. iicutr. inttt pi. ingett, 

inften @amtnenliflnin9<;®raber eOc 
felf ; . [Svejq* tfijgen. AL inj^e^tii f 
niehein &c.f Germ, f (in* IsL f /iz,g 
.gin, peutrv f^% come ^fo rii 
iib fiMD^ aLiqvis& eiVi. non« v. ( 
Andrea^ Lex IsL & Jhre Gloflar. 
^M fommer i bet .tpfb|7e Icin af ni 
eitev nic^t Cin^ i iat^^mllus af ne 


So: 
143 »«tn !6feV ifi fPretft: (en^ih/ (tngm/ 
itngof n , (eng^tfn , eingi , cngt.] 

S>et mobfattc af nbdin ; iffe iib#<n , iffe 
iiojef* 3eg ^or ingen 6Wb beru ^an 

ttljen arnben; ©elisor ingen'gare/ 3f8 
^efOBintn-bebcedtoOib. '*£)k erfAfl mtet 
£am>^ bit er fafting^n 959, ^itjo^ar 
MTft i, enbodfaa uW Spe.u Cl^ebet 
$(iar«.) JE>un oeeb fig titgen <Da0 (f{f/ 
fer) o: ^ttit er n«r t>ib at ii$n S&at^tU 
{^tmtKei of a(t)^(M 'Oi ^et f orfHlie< 9{e0! 

frifen t Drbcr. ^tg bar dltMled mgen 

SDe<l ^erh ^an ^dr (let iflttt^m om 
>ioiie ©ag.) 
1 3 mange Stlf<rlbe flaatt bit 00 tbfolute 
(omGttbfi. tOer f}rott,\ ^*€{r. @ii> inig 
<n 9500 at Iflpfc t! — 3e0 ^ar 3n0en* 
?)i>ab ^or bu b<r i gomtniir? — . Sntet] 
^ttgenfatt fMrubfet, l^t>ob ber t>iI9#nb»(l 
Hmi JDer icir enbnu 3^9^11 )»ra»(t i^^a. 
3n$en fan ttm^oni btf rf(er/> ^ngen 
af o( ^At 0iott bet; Snbnn t>eib Sn^et!/ 
Joor Jan cr rclff ^en. Sit QXiU 3ntet/ et 

?&t99nt)e(f<n tt(' at giete itte. Orbfpr. 

j. af t>t 0rb, 'fom iadvcirbialtoPcr f0l«* til 
ingen/ onfmS nebenfor be^ fotnfTrlH^i 
otOird; ^lofitbe berimob fioa^ f«kffil(e: 

*)3n9ett ®eef. ' ^tt 010?' bet fot in^en 

l^eel 9 : olDeied iffe, iff e }^aa no0f n ^aa; 
^^ b) !3ngen ® ang oi : Iffe nojenfinbe. 
€(n@afl0 er itlQtn&an^r flge^tilftnb; 
Ninitt0 for fmaa gbrfeclfef / fotti man 
fun een @«*0! ^ar begaoee, k. c). 3fn* 

sen StaaDe 0: atbtut ittt. ^ "Cr itigen^ 

Higen 97oabe^ ei een^ ot Mioe ^art... 

(CiDaib. JE)arr. fat? J d) Sfigen SRant) ; 

' l.^p ^an er inden^dnt)^ 5}en. 3Dct 
rringentTOonbforgobr. *^) !3Rt«t^(«g«, 
Oba^ll0 2ar<: htgett^Iag*.)^ 3e« ieeb 
fflttt @(a9«^gj?«lbel,bebre enb bette^ f) 

3ngen tjlng. J?)an for mgen $!ng i«rr. 

J£^n «U mgen^mg i>ibe (a: ban bfl iffe' 
lib meb, ^oab ^an oeebO ^m btftiUtt^ 
ia^itt'Z^$ y»inM\^ft^ 3^ «ibjl< Af 3ngenlel)e6/ adv. obf. [©ee nogcnl^eS-} 

S^fe )»aa|ni)0etri9)tAabe^ fkttjvi^^ in0jBif» 

' lunbe. Soref ommer me0ef f)Dpp^n4ai^xt 

. ©frifrer. "Da flfai ©fipf tfen ingenUbi^ 

forl^0e (Inj 51int)..^ §rlb^ Ji/©arei. £., 5^ 

"<D2ea ufgenle^r^AP^^I?^ o( 3^iranai.^ 

g>ebei« ®afa ©• '4*' .1 

3«0en(uiiDe/ idv* [See BofienlunDc] Mb 

beletf i^fe/ paa ingen 9}Iaabe. S)^i;lan 
Ui tngifnlutlDe t\%aat.,^am^^ ,Jpet (Feef, 

ingentnnbe. , 'i)iw^i trfgenlnnt?e taale at* 

forn«rme5» , . •" * 
S^genjtribc/ adv. [taf iftgoi M'&intZ a : 
@>on0»] 9lfbrti> llCfe^n ^attii tincitit 
ftribe: S::fef er mgenftnDt freer* a>et (ar 

Bfli ingenfinbe ^art. ; 

3ns«»fte>«radv. iaffngcn ta^teft.] aiffe 

pa^A^t @teb> im witnfltUi ^gtttf 
^ ft^» tt aterben; ' ^anttitigm^ttg^at 
. . flhbe»< • * ^ JDtf ^«r ingenflttd ^^tetnme^ ^ : ilbee 
n gaubfTe iirt(seli0r> er blot Sane* -^ 3lt#^ 
Senfhbd fta :i : .Ufe fra nogee ©teb; 9e» 
iftmbe ingenjletf^fta foae ieo0eR JE>i€lp. ^-^ 

' SngenfkD* ^en 0: \tu tiiinoint ®t<b. 

^3e9 :>0aaer tligetlfle&iS fytni tnen bltoer 

. |ieoime:^e(e<S)a0en.: Soiiifl: Sngenfit&d 

' @allVt^ (U'tGpia;> . ^ati totr pa>a 3tt9«n* 

3*i8«wfl^h&, ^ittv. t5if ingen 00 ©mnfcl 

©« fdmitie fom iligctltiD. - 
^^ttuAtr tidv. [«f<ns<itv0^itJ.J ailbfij, 

mt fit tto0fn £ib. 3e0 ^r ingttitiD laiet 
Mb ^am. tesan fnber ^m ingenttt ^itm^ 
me. (Dee STOofcfiittelaf altib.) 

3n9en»egii4/ adv. [aifMngea O0<a5e9nt 

S)ee d):odfatre af dHeoegne*] SD<e fammt 

'fm ingenflet>i$/ ^o f^p^btat ^iicit 

felt)^ |t4« tngein>egne ttn Alerter berrfonbt 
' • ©PdiT af fbdnbtUcS^p/ (aai00ef^n,> :- 
3naeftnne (er) n. C obfoh. [G^nn. ant» 
SngefihDt/ 8lf ?««/, domiw, o0©eftrt* 

ttf &\nH 0: 9h!^eRbe, af Germ, anr* 
Sind 3 : iten AnglaC iSffA; unc^e Gr^f A^ 144 Stt M tani o» 3^«'| (SHaffam ; . iti, !»«6iiw, : fi. 1 3nfptC(«? !^*«> i>. f. , CL»?. lylfeaiH'. !5tt90t^>n. r. lAhgV Ingot.'] 5ttt!b<«ofl 

mair falJbcc "^ttib; -«9= @0(« : Stirrer. 

^toorl faaftaniii $&atf «r fitUS^ ©tc 3nt)« 
9«5. * 

^ngtm Cen) n. f. 3>ft fdntmi fern ettcb;' 
4r0n/$itt(er8T0tt* St VfantenoDit/ font 
. ^tta(e0tt<^€Ue0((B ^inca Linn. ^<^ot^O 

3nne< ^nnc^ n. f. obfoU [I$l. inna. 
fjfttonf. ^\)xt P. 0. fonii.] Jtalbetf at »en 
Ubdift, fom i&onbf It aatliQtn cr. pHfltis^ ^r 
•bglf^e^ bit f^flrre fs tatrt^Ibe^ iSStat, o^ 

« a( Attb<R SSebfcI og Itbgifr foitt p^^fMiaier. 
(0fier feit< eioflan) got efoottner itf re I be 
f ante Seiie "Og fpr&iiibetf ^erne meb.^till). 
^'Sof ^tif«tQfi fcaf ittan iebittfl mtl<r ec (tub 
tebe*^ ©f, Job* J&ab* Ub«. €t* 13. c* 27. 
^aibe ti|>)»i aOi mntl oc bfte ft<qr Mcr. ib. 
9* 43« O®eiiiett«Ub8Metnn0O ''^en 
man >t|er f{|tb oc^ annor teb^en,. &t. tob 
om Orbobemaol i J^^tp^i ttbg. 6. 07« 
(©« {>bitfelb 3:^ 1. p« 1:47* CStt^m i Script. 
R, D. VII. p. 576, n. ?2giO 

SraieilhailD (en) n. f. obfoL [Germ, ant. 
innmann, imismavn. &it 3n&ebont)e/ 

. #t3nmann^<9tbeiuttfij ^nbcrfle, fOtanb 
font bof r i\X teie^- iVitt ^ar fdget fin iBoport 
of anben ^anb. ^'Ct man bryt^t «iKier< 
tnan« eOer initC^man i ^ufum ^aii<.,< 
eraanfFe %. 0enienl Ub«. XV. 1. 2f 3p»^ 
ff e Sob forefemoier ogfaa ^nne^f one. 

SnfeciKet eOv en) n. f. pi. 3nfectet. [ttf 6et 

Sat. infeQuni.] :€t ^pr^ fom ^ar^bibt 

S(ob, S^^e^brn og lebbebe ^boeseMel;Kcbi 

fPaber; Sttgtf, Ktifbt.' 
3of«crtcrt« (en) n. f. Jflpte om 3nfecteme« 

itacurlige Seffaffen^eb^ ®fieinetegn 0B3fnb; 

beline; $ntottiologk« 
^Kikl (en) n. I T«£ Utt.uittk] 0ci £)e. Ci^flMiet met) et irift Slf6iil»e eflef 

. 3nbrj3iainf er pb^r^ra«tt tiU S)eft 

mebe 0»b ^<e<^^|ppigtji^ (aMil 

fom i 6ammenf«ttitn|, f. @jr« "g 

IpecjW/. ^(Mibinfi^ectM/ 9^u»i] 

; 0. f. jb* 

3»flant« (en) n. f. [9tf Lat. B. in/l. 
St jurtMff JCun jiubtrbf f fom bema 

. DM S)tm(ioi, tt bid ffietttrtcno/ 
Vroeri tr inbflabnet for, tUtt fmn 1 
fon te vli%iii at foare for. ©agen 
(Idbnettil,: j^bileif en^nit beb fbtfl 
tlantd 9: Deb U'nberretten. Sra fk 
g'ef (iaaer ©agen til ftbfie ^nflanti 
^f iefte £liet» Sit bifmme i far|ie, i f b 

3nl^«niettt 00 n. f. [Lat. infimm 

I. {RebfTab, 9}ettt0K €&icnr0ifh, | 

3^ilfUffietlt(rv Abfolute brngef 

. e»ibtiti^tl> om Sone;9kb{raber, n 

.ffeSfnftrnmenter. ^an fptOer iffe | 

«et 3nfltttment 

a* 3 orlbrf JIbtr ^r bet tfter bet 
D«rtt brnflt fom et luribifV ; tec^ntiff 
om ofentllte S5reDfPaber 99 SDacume 

Snftrumetumafter (en)ii.C Cnftm 

biger ^nfirnmenter/ iforr c^trnrgi^ 
flftt 00 me<^anif?e. 

flfrift, Stittefnor, flrtben Sdefaihtg, 
efcer man f?ai ^anble og inbrette f 
|foIb» Jf^n fit ^n ^njlrtip meb Daa i 
**eee j|er e>er« Snflcup... (©neeboi 
3nwteflbnt, tdj. & adv. [aif lac. in 
Gall, imterfjfant.'] ©om ^ar m 
SSirfniflg eg ^K^Mtlfe paa o< ftl 
anbre^ fom ^ar fortfinUg ®a»rbV 
inbtagenbe, tiftr#f(enbe, rgreitbe, 
^olbetibe 1^ morenbe^ Cn intfC^ani 
. bf ni^eb , .Otflorie , ({ortarfling* jDe 

meget 1t)t«reifant 3)?anb. JS^an fi 

. ^aa en mf get intttreffant ®aabe. 
tetejTant Gfrtft, ^an er iffe me Sit 3tr 145 ttn i^rrffTf Sffiifrnnt intcrcffant (Tie am 
inu ban^t Orb funnc i t>i\\t ^tlfa^tbc ffft< 
tit I 6teben for tttu faa ()<)ppi9€n brugU 
fremnifbe, {)i>{i i^J'egreB it bog iffe altib 
tibtfnirne.) 
Jfntcrefle («tO n. r;[Lat. B. interejfc. Gall. 
inter et:'] '^ 

X. SorDeel, ejen SorbeeJ<c9*93inbiu8,^ J£)an 
feer biorpaa (In cflen ^ntetelTe. Sa?fle« 
Snterefle ferbtet)«b>N; 

' for belt gobf gflg, ;Jj)flii ^hr (la Inftjtn^m 

tejfe for 3^ifitefonffeUv . 
}. ^igtifl^cb; InbUflfntrf;^ (Ufr^ff ^nbe (E<^*tt; 

(jfaber. ^ 2>et er-tn 0da of (Tor Sntetefle. 

•;^cUen'6qr nu l^en Sotepcflfo f;an (Td 
' ^oDf.,, (?. ©mitb.) X^f^b'e oUerflefte.tit; 
. f«Ib( fai^ berte fremmebe J0rb,unbt).a:rei>o0 

nnbfliaegj . .'. ! ' : 

Stitetcjfent (en)n, t acf'-^e^ttaflc?/ ^^^U 

3nterejferet/ v.a.'&'rec. impert (riurej|e# 
: wbe. fup. inter elfjrct. [Gall. iW^/^r.] 

I. SK^rer, inbtoftrr. txeffer OpiUirrffom^eb; 
tirfer 4>aa ©ieJtnS gclclfcr, '3!><ntte ©og 

interejterer mij (let ifff* jDet bU inte^ 

rejftte^om, at foae benne ^pO^^ <^t b\be. 

^» Snrtreffete f$ ,for ik^jci o • mr^^ti^ %, 

. ot6fibe for, giprc (la Umdje for* 

3ntercff«et/.adj, parric. ©ifltg f ®«tbe; 

leS^eb om btn, .fom Mot fter paa eaen ^or; 

bed, egfnnpttlg,^ ^aii bifle (iamegttitu 

tc«(]etct. jS)an«jOpferftI.Mr tneflft iott* 

rejfcret. Sfec egennt)ttiit , • 

interjection (en) xi. f., [Lat. fnterjeffio.'] 
Xfllbe* I ^proflf'oprfn ch ^Jartifti, ber ci 
(rjBiUebe paa nofl(n2.anfe, men ^bitblotte 
{pb ubtroffer en pii gelelfe cfler Biivbti 
libelfe, en Sore(!{(rina af Svfl (Her Ulyjl; 
S0lelfcdorb, UbradbJorb. 

5ntCt/ adj. [ncutr; at jnsen] & adv* tu 

ingnu \ 

J. Adj. ^tx tnr jntct 0?Tenne(!e ^icwme. 

jr^cin |)ai)be intct 9?r0b i -C^wfet* 
3. Adv. (2><r Ixwiti ia oa font ©utpanf.) 

O 3ff^. ncflct* -pbo intct jt«r, fiUr bet $an ei 6j0r. $If tntit foninier tntet. Se; 
bre er nopee enb tntet. iUt b<»re nojet 
i alt, 00 intct i noget. ' ^an O^t tiof af 
SRuubea, men intet i @ierningen. 3ni;et 

et^goDt i ^ie og onDt i ^Bug. Or^fpr* 

ait blibe til 3|ntCt^ fliere^ MlSntCt o: 
, for^aae ^ eplofe*. ,(35erof tilinWgi^r/ 

Silintctgior^feO .^oc intct: ;«) Uben 

Siarjfaa. Sit blh)e jDreb foC intet» !Det 

(f ebe Iff e for intet. P) Ubeu Seberrog. St 

. ifoae nof^ct for* itlteti S!?aii 0tec ei flitrnc 

. ncftet for intct. Qit> tienc for imct, • 

b) Ueaentiiaet) ^e^crrffr bet: libfr^ Wfset 
. iibet^ tiitAen inter. SJu jtr spa^enjtttet. 

>pe(te er intCt/ imob (>bab ^m ^aobf til; 
fprn. '*CD?tt (it» lib er fom in tit for 

c) .^t iruaejS'pa. fom SCiesation i ^tebeil 
for.: jf fC/ e(; ^bilfet bojB tgentUgtB cr 
en ^f0be<i0ebeb i b/ttibaqiitt Zalta fDHi 
no^U ©fribc^r iffe fj0i>je 8l.ortt»(({t at 
fftvfjfl|e- ;*5Dit giiflborii«*$D^ Jeg in* 
tetbeeb, meb xvl min ©anbtf at faHe.,« 
(3 in ^irfep(aimeO "Difffji i^m bwrbc 
tftle bex ^eb(l, cole btt intet.. @ulbberg 

' i Sort, til 33|in. Joof. 
3* 3 be^ilfirlbe ^or intct f»ie< .lUttSlb/fcfv 
(lfit>e,i Oft iffe i eet.Orb> tiwcn fir^rffilr* 

eaafoiu: intet i)ctp{)cnDe/ intet betHhOt/ 

intct gicIOcnDe/ o. f-.o^ 

^nut (et) n. f. 92oor Crbet faalebeJ hxv^ti 
fQm ©ttbiianr. benicrrrfr bet: noget fomei 
' <r. til, bet mbbfafie af ^ilba^rilfe $ lu ftgur^ 
y itgcn : noflct meQft rtnne og tibetpbelif r^ Ubei 
.tVbe^al^eb^ ® fupr Vi ^ efrer £)oben faibe 
tilba^e i borr forrige 3»ntCt? €fter ^on; 
fiend £)ol) fanf ^an itibage i fit forrige 3n« 
tet. "Sen ©0u af SntCt, fom af eoig^ 
^cben< Saber fit £io, Sire ocgelfe og S^rmv, 
(SuOittO 

Sntoncrw/ v* a. Imperf. jntoncrcbe- ijap. 

intoncrct Dll^ mLwtom^r^.] SBeg^n^er 

. at fonge efler fpiOe eti Sone, i(lemm€r« 

3^nvatit) (en) n. f. (En ubtient Sriger, en i 

^tiaeif Utnl<e(let eOee fa^ret ©pibat, fom 

er utu'eltg til oibere £rig<tiene(ie. S)et er 

lutter Z45 30 f Utter 3n«a(it)er/ [fom 'gtere (Da^r pM 

Senile Sasfliting* 

30/ adv. [Is!, ^a. Svtc. jo. €t 6f(lflp0tct 
meb ja.] 

1. €c SbejoeifeJorb pM ft ne^fenbe €p0rd<; 
maai; f)t)td^obfatte monbefrosfter; ^bon 
imob ja brngetf / ^bor btx t ©perf^^moaUt 

• ingen fSit^ttlU erl €r Srebet fnbnii itU 
ffrtbet? 3(0/ bf ten JE)ov ^nn injcn®iirii? 
30/ f)M f)(xv tvi. ?8il bu iffe gaac mcb 
W3? 30/ jtj bil gierne. (©ennegon 
f!tel itneDem ^ru^en af be 6e|aenb< ^arttf^ 
(et ja ii )(}/ tr en fatibSprosprabe for Inb; 
f0bte 3>fln j?e , fom iffe leteeligen taje fjeil 
(eraf^ noar be ei ^abe fbrberbei bete< 
6pro0 beb at tofe fremmebe og ttllige fon 
famme ^oberdmaalet;^ eg beB b9t i Gfrifr 
09 ^ale altib iaijttageg.) 

d« €it 9efr(rf(elfe paa en @(ttniRg^ ifar naar 
benne inbe^olber en ^nbbenbrng^ en ^t)ibl, 
S&ebdpggrnnb, t>. f. b. Z)et fan jo flet iffc 
ftaiu J£>an ^ar jo ifff, bflpret l^er enbnu- 
S)u (>ar jo fe!b riiiabt bile. 2>et er Jo iffe 
orub^oibe^ at 6e|7rtbe. 

3. Se Jrbm(T UbvaabSorb, en fpottenbe (Be; 
fri^ftelfe^ nao* iroflet ttlfiaaeS paa ©frBme, 
(0! ^an ^ar (Ttlr (is fmitft t)eb fitaerenbe. 
Jo! |)an er en fwn $erfon. 3^! nn 
fPolbe feg ber^aae ub i faabant et 9eir. 
3i>! N '<*n iroe, ^n bar fig gobt ab* — 
SDet mM tn«rrred/ at Crbet i benne Semo^r; 
felfe altib flaaer f0r(t t®«tntngen/ og at bet 
tinberttben f bagllg tale gtentageS: 9(0 jo! 
(an tt ingen HKe ?Jerfon ! 3o jo! bet fl«j 
ber fmnft. 3* )">• ^^8 ^^ ^^^ hU\)fn natxtt. 
30 jo! f)Cin Oar ree grebet ({g an i S>ag. 
. €nbelfg, frtm for ale, (efter bet lobffe 
iay *'9lt iuorfunbe Jpcfen oilbe benbe fig, 
i^anb jo maatte (c^ofbe en iiffi Slrfmng 
efter flg.cc SJebeW 6ap ©• 3 1 . '*0c paa 
bet at jlongen flPulbe jo forfiaa ^ani rati 

Sfter en negtenbe @artning f}aaer bet fom 
negtenbe ^artifel i ©tebeii for iffe. 2)er 
ft ingen S>i)bfg, fom jo er bleben ()abet 3: 
iffe er bleben ^abet. Sfngen er faa ringe^ 3» 

at 5an jo (bog) troer ftg op^tiet ober 
ISfngen er faa uloffellg, at 8ibet jo 
fiben er (am fioert. S)er er intet fa 
ffeligt, fom jo|]®tanb(aftig(eb fai 
btnbe. 

6. 3 bifirtSntibe eOer tnbbelenbe 601 
bUber ttt eticen gientoget, eOer^ai 
&e$/ t)eflo bruged t Stflgefdtntngen. 
{;eiere ©teb, j6,b»;6erega(b. 3^ 
man obertler f!g> tti f^t fommer c 
Q}?aalee* ^0 m^re man (ar, tti 
bil man f^a\>e. ^0 lo^ngere 9\etfen 
jo mere fofler ben. 3^ (eiere man 
93eiret, jo meet er matt nbfae for a 

3^ f^^ M (eaeVe:; 3o mw , jo 

£)et bliber jo'(<engere/ JQ barre, - 

(<engere jo ft(erere/ er et {Raon, fon 

en ^it Wxt. (Sdlanum Dulcamara 
^ogmaa &e^eaett)eflO nobbetibigen 
i ^fgef«tntnge|t, berfion jo er tgieti 
flere gorfflptnlnger; f* €y. 3o f«n«t 
gen barer, jo l^rng^ere {)anbe(en Ugg< 
jo flere af ben arbeibenbe (Oaf{> maa 
SJaaben: Dejlo (iffe: jo) jlerre 6lib 
bet« 9I«b. 

7. X)enne befrarf(enbe$ar(ifel brugeS 
f6m 3^/ foTbeb abfTt'Dige anbire Ort 
ttb g5efr«ftelfen for(l«rf e^. ' §• €jr; 
gicrne. tD7aii (an fomme inb t ®tu 

3*> Sierhe! (©ee gicrne.) b) 3 

eHer rectcre 3o ^OtnD (0 : (eUtge ' 
•Oefgene, fom man i be cat^olfFe 
tboer beb) er enten en blot for(»i 
fropftelfe : 3o mcenD (ar jeg feet (ai 
tncenD er t)an fommenf — eOer ettti 
orb, naar man forunbrer f!g effer 
' Mitt fielbent eHer utroligf. 3o I 
er bn mueligt? 3^ ttictnt)! er i 
fommen tgien? 3o tttcrnDI ffiilbe^ 
fellg b«re fommen? — 31. fpotten 
tronijf : 3^ mcenb! bet fan glerne 
(em 8lar. 3^ ttPXnVl (bor fun 
blibe fierbig paa faa fort en Sib 
nicrnD! bet er iffe engang (alb f 
c) 3o f«<» mocnD! €t meb lllpf! eiB 
mcb et ®lagd^ij(ag befr«Cteube el 

gft • > Sob 3o5 14*? - * • ■ * • 

^cv? 3o faa mifnD! -So faa.mccnt) f)av 

^qn Offret l)tt (Soar! d) 3lO UQ?! fiflc* 
iiaar man tiRaber tioget^ Mfl P<^<^ Silfaor 
€Otir nuS noften S&etftiifeng^eb* Aait Di 
tage 5iief af SJognen ? — * ^0 nof ! tttng 
^et^ft Inb. SWaa jefl ttti flaae ub?— :3o 
Stof! niVn Deref^f&rbber maq biioe Oi<n^in^* 
e) 3d \)ifl'! ^r en fot|!«rf<t i5cfr«ft<lfc af 
fio0€t; fom Unit oat UiUittt of (ti anben. 

3t> ^i|t ^^^ 1^9. *^^f^^ ^^* ^^«*' — $;ru0<n 
af b:enne befrcrftenbe ^artifri cr i ta^xiit 
foa mottsfolbig, ogi faa' mange fmaa os 

MWflfVfeJige goranbvinBer pg ^^^'flf'^'Mft^^^^^'^ 
iinb(rfaf{et/ fornenimeliien i ba^Iia ^alc^ 
Of bfri uQiuei^en tail ubtemmej i en 

Otb$iOg* 
SobonDe (eii) W f. [9?ortr.]^' Slat^n j>aaen 
luQt af tOIaajejliTBteii. rE)tbber O0 3fO* 
igL Sotpb/ ^t Lar6s parafiticus. 
MullcrTrocJr. ZooU'D^ p. ap. , 

5o(|um§&atcr; 3offum«fcaIcr (en) n* C 

3 gamle ©frifter bet fahune forti* nu SRijii 

baler« C}lf ^oac^im^tOdt i t5j0(^men , .^bor 

be f0r(le G0l6nieurer af beUe Bla^i tiit>t 

tnineebe.) 

5o&(«0 [Hebr.% ^orf.] €r betOJibn^ (cm 

litet 95og(7at)et 3/ tiaar'bet anfetd for 

nuMQbenbe, 09 l;t>ortft i banlFe, fuenffe, 

ttibftt, engffjTe 09. fliere ©pvog brrtfleS bet 

Gfrifttegn j blanbt be niinbri ^ogfioDer* 

jDette Ztiix, fom oftfaa falbe* Ut lanjjeS/ 

et farj! imcb gftibten tff bet XVIUje alar; 

innbreb inbfort 1 ben latlnffe @frift fbr 

« ffifle €onfonnnten 3 ^^ 95ocaIeu 3- 

S)e gamie ®rorfere 09 9iomere fienbte iff e 

>ette$e0n; feller iffe finbeiJ Ut I be aiu 

telfa^rtfTe eUet be «lbte i4(anb|Te J^aanb/ 

, ffriftet, I ^bttfe adeoeBne brnge* i; llge; 

frw bet 09 er bifl, at bore Sorfccbre iffe 

fienbte Job fom ee ejei JBoflffat) i Sllp^abe/ 

^''., SDette fan ^fanbt anbet oj)h;fe8 af 

^^^tt 53ogftat>tiim/ 09 bepovfea berceb, 

•' f bni9te6 09 enbnu bnifiee i ten @tat)elfe 

^t^^x iri/ ^bllfet S5o9|lao I bort ©profl iffe 1* 2. 1 eaafer at forbinbei meb etf «nbeit€onfoit^nt 
I (amme ©tabelfe^. S!e)f. S)}{efrwt/ 59JieD. 
. p£>bor 3ot)^ eUer Sennet paa bee mebtpi 
benbe 3/ ubi bi^uf! ©frift bor bvuge^, ^r, 
ligefra ^eber ©pb'd 09 &ttMii inbttl more 
Siait, 4>a?ret meoet oaubiflet; |$0(9enbe i&e; 
(lemmelfer fonetf ^runbebe i ©pr^ge^j SRai 
Htr^ 09 funnt tkne ril at foeite bfifiie $a9 
f it flarere f c«. — !Bo9(?ai)<t 3^4 bet 
banf!e 09 be bernteb beflfgtebe ttorbiffe 
©pro9 en firebobbtir, fqi; jTUUigen mobtfi^ret 
Sokb 09$rit9* . ptt er; 
6:h euf eU ^3[^CCiif iiaar bet eneen afleirf of 
for (19 felb (ipw Ufem; U jFUtlfa) eaer 
09 i gor^hiiifl meb et eUer ^re lueblvbeitbe 
!&09fiatxer/ ub9i0r en ©taoelff; ^t^ii &xvmbi 
tone bee beflcminer (f. (if, ^It), ^ii, Ubt, 
tibeO ^' , . 

Wiener bet ti( at banne en &o&6cl((9t)eftt)C 
Q^ocal eUer SMp()t(^on9, Haar btt i een, 09 
famuie ©raoelfe flaaer bag efter 93o(«Ierne 

a, e/ 09 0. (9Ja{ — Ceibe r— jToi^— 

feier.) 

©a^tte6 bei,09faa i bet banfFe ©)»ro9 t^eii 
oj| (am\ne ©tabelfe foran ^Socalerne 09 

c^f tf 09 e, Cf. (If* QialDt — ©iceibe 

— aMer9 — St09 — SDJiOb) 09 beb at iam 
m^nfmeite J meb biffe i en blBb 09 ^af!i9^Ub) 
tale, bibrager bet tilS)annelfen af et6Ia9< 
t>ipi>i^onitv eOer bobbeltlpbenbe SSocoler^ 
fom ere egne for bort ©pro9, 09 el hv 

diaenbe, fom nogle t>iQe, af Sonfonatiten 
_iOD 09 ()ine 93ocaler; (^Dilfet t^pbelig iiof 
Difer f!9 af Sorflieflen paa ben Sob, fbii(3 
^ar i bi(fe bobbelte eUer ^afligen fammem 
fmeitebe Soner, 09 htn fom htt f)ax btVp 
^t)or h^t fom Confonant (iaaer formt e« 
bo^aU 

£r 3 en birfeli9 Sonfonant, naat btt bei 
gpnber tn ©tatetfe, 09 fiaaer foran ea af 
re !8ocaIer a 09 c^/ C/ ofitf A\f p; 09 
ll^ta:eS bet ba me^ tn mere, ^^jbenbe ii^bf 
fom Ufe ftnber ©teb t>eb 93o9|iat)eti3iuDeit 
i bi(fe ^lfcp(be, 09 (>i9ort)eb Sonfon^nten 
300 c^aracterifere«. (3a — 3^^^— SoC* 

— 3wbel — 3o&^ — 3p&^0 81^ '^•"^ 148 M @(trfienbe for Sonfonatiten 3pt) 6tot er Mb; 
tniibet tta tir-^^rortOrlng i Ubfaleri^ of 

' nogleOrb, fom 6e<ji>tibemcb-3ot)/ it Ot>i 
rinbrtTen til i>€!te 9Jo0ftat)« 95tud, or On 

' bet er fominee af <^fremmeb@J?ro8, f. €y. 
3*t^/ 3ube(; -onbre tor cjentng ^oee et 
^^ Hi ^e«n' ipcici ert jloerfere 2ift)irotion, 

fbrd'ni; faofom igyiaMjct/ ^^{af>'^ia# 

(jet: i onbre ^ar ber i^prinbelifien txiret 

en antf«t€onfonartf; forii 65*; f. €^39t)e^ 

cif0ot()«7 ®JPtt)e. ^ ' " 

J5)eraf fpneS hf'fijlje: dt ?e$tiet paa 

•' So&a'^^?^ 9f f^ttt €0nfotiaht 0) i\ bovbt 

'- bru^e* iib*n'i bt imb?t 9?b. ^ anf0rtt tiU 

• fojlbe, bd ftiet tfttii itt'i opfulbeir ftit 5Be; 
f|<mmelf</ ot titnt til'&itln^mc^xh imtU 

% letn CVrifonanreir^ 09 ©DcaUn 3t^ ^$ <^^ 
wan fflgeli^en tffe btl}Zt>zt, iniob;oefi^fla 

* MWdieit flrttrfbetie 'iSJftibeflfliri'B^ib Tar %i8e 
' eftifmoniet 3o&> ^bor 3cr bojbfltlp^^^^^^ 
' i|.gortntti9 meb <n piiben SJocM, tJDUfen 
^ itt tnm lefttr faTget dfer fotef oae«*» -; 

3f or bruje SocoUn 3 <f^«r9 ofl f/ )&^o? 

^ Un (efter JRo. 3) i Ubtalrn fammenfimltei 

' incb crt' efttrfa!0enbe Idttat', br hidn ei 

' jooe ^ibere Vflb fovnebfnf / 09 fbr 'brtiiK 

' !5ni9 funbi moof^e firmi fdabftn @t(fn^fe: 

Of i forbeb en onben 5JotQl ieen ©too>lf< 

ei b0r brugca i be OVb, of I)bU6e tnon 

i @pro9et ^or en onben eUer beflo^gtet^o.ttn, 

bet txcre t>eb SSaidfe, bet t)iere ^tommeorb 

eaer'gffhb«o'tb/n)bilfen|iFfefinbe«ii efier; 

foin bet i beftige Orb unb^ertiben fonfor; 

tirre Sflfferen beb 4t 9i0re€tprnolo9ien ntp^ 

beltg, 09 berpeb fbroorfoge iiftobig p9 bof? 

lenbe ©fripefrrng, ' (S. Cy. ff cecet/ ' <ffe 

(Ftccnf/ forbf bet I imperf. l;ebber (Eat, 

^fCfnDfel/ fofnDet/ forbt be fbmme of 

^fant:' ^celDcr, fttmracr^ Formpeti 

• forbt etammeerbene J^al^f \^am> if aihp 

* ' inter i'^obt.)' '^ ^ / ' ' '; 
SbbUt/ imerj. '[Svcc. Jadtit y. ^oiut. 
- Germ; 3[0&Ute. Setti Orb^ Stpmplojie 

. er fulbfonimenubia 09 ntfrf, f?i0nt monige, J 
' men uben meoen-N^/ ^abe f^S^ otnbfinbej 3«^ 

I 

ben. 3$re.UI^oper (in UiMben^ 

' Dil Ublebe bet of ;3ro, et Ubiofl 

et gommeU ti;t>fF. Orb S)Ute el 

plcbs. 3t>f, SBoc^ter*ii, J£>o 

3f)re'« ©loirailer- It.' O., 3, 

^eftift o\b^etre l^rb/ StprfO^ 

€t fovbmn brn'geljfit Ubroa^ 

nion Jomrifbe jlg^ onro^btc S«lf 

' I;eb, etlet ro^ibte ?Oee! ' pbtr. fi 

onbre. 3^t)Ut ober mig SUnbi 

ober Obinbefabel \0:D?c^ri«, ^ 

be (Trege o\)e't bj^ 3«>&WtI^* .^ 

i'greb: IK tBiberdf 1589, 1 

' JBibet 1647K. p'5)eSvipj?f2( 

mer bet 09(00 (our et\l^rao5: 

llrtg Ober en ^wiwU tWiSJaier 
09 i 9)remen er pet enbnu briiae 
ninen.) 

3et)jt)er. (eni n^ ^.. pV!!a^l)p5<r 

Optthbelfe J itb'toUS'.Oftfao, ot"9i 

• ettber39Dei;,.opbfe©t^ber,^!: 

• robe UjW^nfjebt* i Jfeii!>«t/' '. C® 

3e&e(eh)h.f;|i:.3et)et; tW. 

Svec, J«</^; Oerni. 3^De 

udeas; Ahgl^ ^w ; .Gall. 

'fidaeuJ ; Gv! $iiJkiog^ .. 5Bot 

Oprinbelfe fro ©toninien 3ul 

. .€n «Koi|}>.o/Mt I^ffe-Sftke^ 

.6er tole*,om^.be fiomk 3u'Afil 
boebe ^oloeflinoji font om ber( 

mere, be npete 3e6er. ^Ui 

..fort(?fle«i©j5eIei}^ Seficrtttt 
.ober ben .^ele ajerbem SJ^on I 
^m^ ot tori er en ^O^t 
€en| foiit befienber fig tii bfn 
9<on. SDet er (ieibenrj,.ot enCl 
3et)e. en beb% 3^be o: en 
()nr forlobt (tne S«bred Sieltgioi 
ben c^rijleUae. 

§id)tf Mfi^n 09 ijCn foroauUft 9 
|2(o9ivforf, fn binbefua> Deng^; 
monbi/ fom forbrer ti^SiOig^int 
^orer eUer ubiooBtr$enge* ^ 
30t)e. ©et er en ctriflen 3^1 

flert3^&er cnD tie, &« laDe j 
Orbfpri a s ^ . "I ■• 2f» 3t) 149 a) 3f«^Deaa9Ct(enyn. f. iSIttger, f(wn30* 
berne pine ar tage, ubtUtg Stenrti 

b) 3«fD«aat (€0 n. if. ®f ai<ir efter 30; 
^€rne^ aiuumf 04 QI<irrcgnin9. C^xnnii 
»iatit§ flebfeDarcn^e €aL <8* 17^0 

c) ^il>i^bU fct) n. f. €t ®laft« fmaa 
f0^e SCMer^ ogfaa Ulhtt &U J^anSbaitt 
tUtt ^axaWi s ^bUr , fom ^hUtxs^tt 
Pyrus M&lus paradiflaca 6o?r<r* 

d) 3«&ea9ti9,.adj. ®om Jerer tU, ngner 
ciler pafitr fig pa^ tn 30»e* €t j^Deag^ 

, cn^ j0bi(C ^aiittaxl^ iltiibfrasti^, fom 
Saaer.ub ^a at ubfufc g^tf i>rt» iibtdig 
{K€ii(e 0$ ^inbiiiii. ^an $i§x ft^ffelt) 
©fain Dfb fli^ c«. je&eagtig Opfwfel. 

SeDeanftflt (eo n. f. . €t aiHfiatf febW 

S:rii^{ t)tt!ne qui, jfbi^ ^ecfomltf cOf r 6at)e 

tr<(r« '{Hill ^ar f c fiDagrttt ^MMAnjtgt/ 
^A^tct Oan er en €()vt|!cn* 
f)3«l>eatt:(en) ti.f. 
I- a»bii? &ait, 95»rb, ^ejrfotajJ* ®ee 

2lrt/ 9?o. 3* 4. 
c a« ein^ , @tna^btff dfTent^eb, Sifttttr etfer 

Silboielis^eb^ fom it esea for 30ber ; 

bet bruflej la og t onb SRenitis (®ee 

30t)e 910-30 ow «t bebragerf! ®inbe; 

lao, Xti6oifH0^fb til Qt fnpbe Oft be/ 

br4fle. ^eDeaifien pbbcr % ^am. 
S) 3l(&ebaEfelf« (tn^ a. T* 2Jtt iammc 

(om 3e6ef(ifie* 
k) 3eti«balfam (eii>in. f» . ©flaleb«*'l«ft 

b<€ ben <r0re bo^be Salfam^ fom SBal; 
iamtxftft (Amyri^OpobaJfamum) giber; 
forbi 30berne forbum foinlebe ben af bitre 
$r«ri ^AWm* 

O 3o&ebasn (er) n. f. pi. 3ei)eb«to. et 

9>arti af jf b|{7ie ^bro^ibre. 

^) 3*^^^^S C^^^ *'• ^* ^*^" P'* ^" Uitber J 
are af 3orb6ea (Bitumen Asphaltum 
Scoriaceum.Weto.) f(ia(ebe< faibet, for; 
bi bee finbej ^9P»i6<Q i ^ub^a^ 1 1) 3efe^reD (er) n. f. ©et airtb, fom 
39berne' felo ha%t eOer bru^e.' 

m) 3eDeb9 (en) n. f. pi. S^Debpet* €ti 

^\), fom beboei af 39ber, fom er anbiift 
30ber HI Op^Dlb0fleb« 
n) 3«Det)i9t (et) n» f. 
!• a)i«t, Opfinbeife af 30bir. 
3* Sc poetifF iBerf, ^t)ori bonbfetf omS^^ 
ber^ eOer .f^^ii @ien(}anb er eadeti af 
belt jebtiCr {)iflorU« *'iDet lange ^oDe^ 
ftigt, fom Inft^n Ia?fer.„ CBaMeftn.) 

0) 3«Debom eibr 3ei)eDemB»(eO n< C 

Sabemet meliitoi, fB«f«n .09 efiffe; 
j0bifT &tar, £aiib o« 9iitt, bet ^eieiSam/ 
fnnb^ fom^ar f»«9ec eOet enbiitt ir imeRem 
30berttt, faabei { poll(i(f JE)tnfeenbt, fom 
ttitb J£>«nfon rii beret Stefifliin* 3 ^ob5 

f^tntng ti( S^riftenDoffi/ €5rtfhn^eD. 
p) Sebebtagt (en) n, f. ©rajr, fom ben, 

3^trne pieie at borre. ^an stf paa^ar 
flferabe i tn^ol^t 3e&C&ra9t. 

q> 3o&«l>wn0 Cen) n. f. €t ©renfl^barn, 
eOtr en ung opbojcenbf ^ari af ben i9il$ 
(7e 92atton« 

r) 30t)efolf (ee) n. f. Der fabifFeSoIf, 
30bifne«{)}ot4on: 3*Mi^i^ t^'^^^^* 

*).3«6ef0ff , lU f. collca. 5olf , ^erfo; . 
ner of )0Mfr*sf)erf(ymf{ cgSleUgion. ^an 
tan feepda S^rafien, at bee er ^H^i^ 
fo(f* !Der 601 nogle 3^t)cfo{f i JE>ufer* 

l^oorl 0utt 3<^<v &i>* # foin rr anbii({ 3^' 
berne tif Opbo(btf{eb« . 3*&^d<t^^(]^ f 
Sranffurt. '^^or enb n(rrmere^ at Jirre 
bet 3nbeortf« af 3«D«9aDen at fteHbe.., 
SBwggefend ^abprint. a ©. ®. 127^ 

") 3^bcf)etti^ (en) n. f. €n gef! eOer 
JE)Biti^«^afl, font 30berne M'gMbe; 

V) 3ol><^««* W n. C €t ^utttf , fom 
bflrer 38bfr til; eDer ^oor 3*bf» boe. 

©ercrbtt faa t>e(f«mmen^ fwn en 

@0 i et 3«t)e^au^ 9 * ber fTtotteir itiflcii 
cm bin £omme. 
x) 3el>^f<^9^ (en) n. f. €t «Iao^« ^aU 
(lift, fom 3^beriie tiaab< tU «g<t Sftru^ , 

iter ISO 30 3« tUtv for at ftfige bem. SXnne Sone 
flaaer om on Witt ^eDcPaget. 

y) 3el«fivfeC«n)n. f. ©etSteD, Ot)or30; 
btxnt ()c(De bere< @tiMtteiufi<; ®onci9O0e. 

«) SeDef itfebat (et) n. C etguiilf; fugle/ 
bonnet 3^«r, fotn ^t)tain9 ; S5l«reb«ser 
(Pbyfalis Alkekengi LinoO 6«rer. 

«) 30Def tober n. C pi. ©eeSe&eDwgt 

^J 3ot)eConse (en) n. C €it £onge oDer 
bet jebiffe Self. & X)n 3et>ifonge? 
(^oi €banee!t(lerneO 

«A) 3e&«I(UlD (er) n. f. ©et 8anb t Sflen, 
fom Sfaberne forbum beboebe oq ^abbe 
iiibe; €anaan<^dnb, 9<^I(efIina* 

bb) SeDeliim (et) n. C ©ee ^ebebeg, 

«0 SeMegn (en) n» C en groD gBg"/ 

faaban fom ^f^bernetf Sovfifringer i SH»b 

00 ©orf0 un^ettiben ere* 
^d) 3e6elll8t (<n) ru f. €n (lem ?ttftt 09 

Gtanf^ if(»r of £09^ fominairrci ^o< 

itreeniiftt Sfeber* 
ec) S^Demont (en)n. f. €n gR0nt af bet 

&lait, fom i gamle SDagc prar^ebetf t 

30beianb, eaer fom i fenere Siber er 

flaaet, enten meb{)enfonpao3$ber, eOer 

til efterlinning af ^ine* 
ff) 3<rDeete (et) n. £ gtabntl poa en 

©bamp. O^anoebef.) ^et famme fi»m 

3ut>adere. ©ee bette Drb* 

ss) SeBepaP (et) n. C [3if 3oDe n^at] 

i&rnflcl af Soraar fom et ®f icibdorb cm 

3aberne. 
hb) 3ob^P<ngC (en) n. C S>ct fomme fbm 

3*i>W*nt. 
ii) Se&epige (en) n. t nn)3«b«|lat(en)n.f. €rt©firf, f 
letf afSf^berne^ fom erpaoiagt^^i 
beref OpMb t etSoub eder of an 
fflcj- U@eljl.©fr.g?.©JV. < 

00) SeDcjFoleCen) n. f. ^n ©fol 
Sfobtbfin foae Unber^iitoinfl/ ii 
nti Sotfamlin0^(>uu^, ©t;na«oi 
flurtisen: et ©teb, ^t)or ben 
©teien fnaffcr t Sliuuben paa bei 
^er er en &tzi fom 1 en 3ebe( 

PP) 3e&CJFrift (en) n. r ^euSfi 
Soberne forbuiti brugte 09 enbn 

qq) 3*l^^fPW9 (et) n. t SDct 
30berne forbum talebe i bere<^ 
lonb* 3t. btl forberbebe ©pre 
30berne for en SDeel nuomf{nn 
inbbprbeA imeOeui ^Deranbre* 

rr) 3etKfcnt>ag (en) n. f. 3foben 
bdt, eOer Sfperbp^en, fom be boU 

«s) ^Uti^ttn (en) n, C Ct ©Inflt 
fom finbet i ©orien og $al«fli 
(o(be< Af 0!o9(e for at b<»re Son 
af en SIrr ^fletftotr. (Lapides J 
iRomare beb b. 8lpO« 4 £>• p. 1 8 

tO Seftttorn (en) n* f. g^abnet 
9>lante, enSrc af^oribeb. R 
Paliurus Linn* 

uu) 3eDetto (en) o. f. SDeit }^ 
eUer SielidCon* ' 

vv) 3eDe\)iitf (en) n. f. JeblfT 
©fif . 81t adflre paa 3«bet>Ud 

acx) g^loitaf (en) n. f. €n bel 
©nmmH^arpijc^ fom^Sffge^^tpc 
rax ofHcitiatis L.) gioer, 09 fo 
minbelifl^eb FalbeJ ®tOVa)(. * et uftiftSruenitmmer af bef f0bif(eSo(f. |:39t>e{ig/ adj. neurr. jeDtftSL [W a« ©om et foraoteliot Orb, om en $iene/ 

fltpifle bo8 en 2f^be« 

1^} 3o{>epr<efl(en) n« f. (£n fobifTedrrer eflcr 

&eifilid/ fom foref}aaer30berne<®ubfttei 

ttefle ; en Stabbiner. "I^txxt ! beei SRanb 

c* en 3«f&cptflt|lut (^olber8«iJ»a<Terabe.) 

11) ^dttnntt (<n)n.f. UbiUtB 00 iKoblig 

Siente. ©ee 3^&caa9«. 

&f(Bi, faaUftcd fom. iitbeei ^^itt pltie at 
kgft bee. SDet fomme fom jeDifF. "91 1 een 
Soifet man maa bobe, tt gammeli 
ligt 0} bumt^c (Sastfefrn.) 

3«&«/ V. n. [©ee3*De/ Sit* 3 J 
Sobebiiji ^iBbpi ®oii, forbrer 
ben $riii for fin< Qarer, fe^e<^ at 
^atibet* /(3 bo^lift tole.) - ' 

3»&i«t)e (en) n. C WS^D'eJ € 
timmer of btx jobtfTe (Jol{. J£)afl ^ 
fid mcb en 3^^nDt ^ ?io 151 l» J 3r^Wflf, adj. & adv. [3If 3e&e.] O eom.et 
4f 30ber, ^0rer til 3a&er «aer pofjer fie for 
50ber^ J&on er of je&iflPc 8ot«'^«^** 2)«f 
J&bi^e Soff. {)aii ^dr (PreDcr et Sert om 

DiflPe^irfcbcer, fee 3e&e!icfeb«. 

Adv. _ «p<ia 3«Dei>ii«/ efrer jaWIF @ftf og 
Sbxtx%. S>tt maa if fi ^anMe faa jeDiiF tiub 
tntQ. -C>An aa^rer fna jdDi{F fom nos<n» 
^0QX(3ti (it) n. f. [SRorfF.] €n 8lrt of SitfC/ 

(Vicia Cracca Linn.) 
5ef Cl (in) n. C pi- SeWet. [IsUnd. ^/J**//.] 
<£t,nor{7 09 i^lanbfl Orb; fbm unbrnibtn 
eefaa bxnitS i ^anfFen, naar b<r tofed om 
3Manb« Q)terge» 3 bee ncbcrfa^cifrc fte; 
tsirrfer ber f n $ap. 
I. €( !&i€rs, font ^Mnter 09 Gominer cr ba 
h^tUt nub 3(« 00 GtKC; et ^iSbifra, 
©neefielb. ' 

^ 3 9!orge 6rtsfled bet 09 for: 4>ttu<e0e(^ 

3M ^(n) n. C [9tf ubi« Opriitbelfe, meb 

mindre bet er be(l«fltet ititb Isl* Biallr^ 

planLties [anguftior in latere mantis,] 

^« SUppe, (Wot^. Canflcbef.) 

J^lin^ (en) n. f. [OJorfT.] ©ee SppCiW^- 

l^^inejocD (en) n. C $albej paa fine &tei 

*^er i Sorfle ben 3ofb ^ fom er Me|>en fuur 

<>«rt)(b, at ^anbet i (erne Sib ^r floret 

»Qa ben uben at |4be 8lfl0b. ®ee Sop. 

Sf^urn. for 9?orfle, 26 ^* ®. 175. €n 

^lanbing af Sanb od^ulb fatbed od^^r^ 

•*l<iorD/ 16* 27 J£). ©* 85. 3*- .<» Ijrttif*/ 

^9ti9 og ufrugt6ar 3orbart^ C5rub|0rb. 

C-©aBaser« norflfe Drbf.) > 

S^met/ V, n, inuf. [SKaajTee Seporjtef web 

^«t itlanbffe jarma^ firepere> garrire.] 

^rormer/ Mo^fer; fi^et om 93inbene: bet 

jetmer ^ : 9tnben taber» 

^trnct; aidj. [{Rorflf.] ©rumfet, artftt^aetlg. 

^tflen*urt (en) n^ C [«if Sergett d, pr. 

^S Urt] €t 92abn pao en 6ni;lteplante ; 

L^thraa Squamaria. Fl. D. 136. Sre; 

W«ftet ©fdlrob. (55i6or9.) 

>^f(lf ; n. C propr. [Isl. Jdrfalfr.} ©to; 

^« iernfalew CHicrofolyma)> S^belonb* J^obe&ftob. ©oo(ebe< forf ortet brnfltet Uttt 
{Robn i crlbre Stber; ogfoo finber mon ber^ 
of obffiflfje ®otnmenf<rtnin0er, f. S^-lSw^ 
faWbotg, SetfaWfofrt a: VH<«tim«reife 
til 3<tnfalem efler til ben ^eOiflt ®rob; 
3wfaWtonl) o: bet Mige 8flnb, 3»6«' 
fanb )a (Jtormpeb. ©•39x0 Gee 3[orfaL 

3efler (en) n* f . <ftolbe< poo gne ©teber i 
9}or0e bet gifYetebfTob ^ bi t S>onQiarr bf» 
norbne Spfler* ©• £op« 3* for SRorge 14 
•t). ©♦ 59. ■ ' 

3og efler ^iog fen) n. f. [Saxon. 3ocf- 
©• SBrent. SBirterbui:^. ^oofYee befldrfttei 
meb lat, iocus.'] Setfinbift ©formt, Ipfiis 
®»00» J^^dD ffol ben 3od til? ©omme 
tiemme $So9/ fomme^^od^: 9^ogle rtir^fic 
(10 efter' {(rrbom, olborli^e flinfl, onbre 
efter SJJorrerier- 

3p^an)/ 3o^anned / ee olminbeliet ^onb<f 

; Ropq. &tt4>CMi. SDeraf 3o^nd6«r/^ 
bet (ommeifom 8iib0 (Rtbes rubrum Lin.) 

' 3o$Ottd6r«rD^ &t. ;«Oon^i^MDf mt>mt 
poa en b«l8ortet fib S'uit/ fom 3r<rer^ 
ben.fFutpebe Cerdtonie (CcratMia Siliqaa 
Lin.) batter. 0t. 4!><(Ri0gr«^/' ee oorfF 
SRobn pao ^(onten S)7i0b«Gpiree (Spirss 
Ulmaria Lin.] (gt. ^atiHOQp 9>obn poa. 

; ben f}lonte^ ©t. JS>on< ^Gteenprpb (Sediim 
Telcphiuni Lin.) @t '^tli^Vittr 6e# 
tpber bet fomme fom eu ^anititfi, bfl 
tidtte prifMober ^erifon (Hypericnm per- 
foratum Lin.) 

oict/.v. n. [JRorff.] Soter/ ttiber. 
of efler 3at (en) n. f. [3Jorf?.] €n Itben DM. 
off^l (fji) n.^ f. €r en foronbret Ubtole of 
3efe(/ (fee Crbet) efler 00 en bloc ©frti 
iHfeU. Soref omme r ^« 4>bitftlb. 3 9?ot0e 
bemo^rfer m ogfao et«befKinbi0tS)7enne(?e^ 
en^iobrion. (J^oiogeri n. Drbfomf.) 

3oI (eti) n, f • [gWeb fon^t 0. • SDfo'oiree tu 
fliegtet meb bee Mattb^t^odta^ voiurare.] 
€fter TOot^ : et ^oWfoer ; bet cr^ et ubfiopr 
9et {>ol<ri«be,. en ^oMbinber, 

30I/ n. f. St 9}abn poo en ©fiirmpfonte^. 
Angelica fylveftrk Lini^. @ror9In0eHfe. 
C3}ibor9.) ^ 

3oir« 152 3» 3ft 3ofle (til) n. f. pL SoUet. [Germ. & Sixbn. 

®eB<, SeOe^ SoBe. Svcc 3^elk efler 

Jii//a.] 
1. 3f 9llttunbfti9^eb m !8dab af btt xninixt 

&la^t. £)er f«n iffe oare manse SoU i 

faaban tn (tdi 3^Be. 
s* @n ^Mh af en t>t< £)annrife ofl &tBvxtiU, 

font ^0Vf r tit et ft$xxt @f t6 ; ®eiUjdU<^ 

efiSijeac. J£^etaf ^De< f0l0(nte fommen; 

fatie Orb : 

t) 3!oBtbecn (ci) n. £. 6aale»ed ra(b(< 
t ^ttnlctitn tt Dif{ 150n i^aanbletet oft 
SoDoriflcn. Os navicukre. ®a;:tor)>f)i 

b) SoBebom (en) n. f. pi. ^oBebijiflme. 

Aorce 6tpffer ^to?/ ber fiObe poa Gt' 
berneaf ee 6rib eOec a^ter ub^ og ^bon 
paa nolle af 6fi6et J gart^ier ^«n0e<^ 
itajdr man et oil rooe be.m inb t 6(t6et. 
^eraf SoBebottttf ^ ^op(ante( eOer 

3oBebwnd# iSar&unet o: tooe paa 

9betenben af SeUcfroiiimetie, for at bcttt 
Oft (I0fce bem* (S0bf norn.) 

c) 3(oBetoen (en) n. f. pL aroBtroete. 

^ibe« bet QRanbffab , fom et be(letnt ^cil 
at roe efibeci^ 3oiIe. 

SoBe (en) n. C Jtalbe« tt( 6f ibi et ^eb, 
.Mbeir ftaaer igtennem en tnttU fbM, 00 brlt^ 
«e< beb forfttemse Seilig^etier , tforr fit at 
{)et(e notet op meb» (£obenorn.) 

3eBe (en) n. f. [^aa^ee er SDiminutib af 
t^iotD/ ba ^ ttbelabej t Ubulen, og SH 
bfb en f t^Ien Obtale foranbre^ ttl t.] Sn 
4>iocb/ en 2>riff af CEreaenre. (BrnfleJ 
yaa iine Qteber i SicrUanb* Cn 3oBe 
gaar^ eolln. (3wn«e.) 

aiofler/ V. n. impcrfi jtfittt fup* joBet 
[2if 3oBe/ fcapha.] 

I. gater, feller paa en SeBe efler et anbet 
Hbet gartf i. Sf^bernt fomme joBenDc i>aa 
fmaa Sorteier« . 

St. ^enrliflen , om en Sleife tif Sanbtf paa en 
jtben, uanfeeiift Sesn. Sit joBe ub i S)t;re; 
(aoen p^a [t^ i&oinNbotn. Orbec f}Bur i 
teste i5e«£irfetfet til^ ben iaoete ^oicbrng, 
ti brused^^beeld i $farmr, beeid til 4it ub; tryffe '{Rinseagt for ben JSarenbe 

anflaUer. 
Soitl (en) n. f. [flJorf?.] ©ienlpb 

(Jj)aCa0fr6 n. Drbfoml.) 
Sterner/ v. n. [9Jw(!v] eienlpbe 

@tenli)b. 
3omfru ener 3omfcue («n) n. f. p 

fruer, [Germ. Sungftau/ ^Dotfi 

bef ^ar ftn nirrnie|le{)erfomf{. Sve( 
fru. ibt ^)5e b. b.'Drb.] 
I. Sn^i«e, fom enbnu er 5010. ^w 
nn 3ottlfttl. €n ftammel, «r6ar ^ 
**€nSnfe eOer frcenfet f^ore, ben 
iffe mt; mti en ^omftU af fit « 
(an tdit tit {)tt|lru«v, 3 9)?ore 9^. ]! 
^or mt0 er (tin en reen ^Otttfri] 
(at iffe befmittet (enbe. ^Be eg 

f<w« iffe 3omfru<t ot &an& 

Drbfpr. 
a* Stgnetfe<t^ii< (tflei bet om et ^ai 
t oberbreoen 9St6ar(eb 09 93ee.n(eb, 
iffe enbnu (ar f^att Cmgang tttel 
timmer. "JDIfle ere be^. fdm iff( 
fmittebe ineb Obinber; t(t [be ei 

fruet.^ 3o(. aio6. xtv. 4. < 

brttfiej ttt osfda nnberitben figurl 
in 8<ef{ninie; f>m iffe (ar t^opret 

: 09 om anbf e tint, btr ere npe og 
fitt bttotte* 

^>. €n tere^titef tit uflffte grnenrii 
({rbecHge ^iger, fom iffe ere of 
rinse ^twb 09 S0bfe(« ^t>orI 
finber SbttlfntW (i«? 3^8 (or 
©ere« 3i>Wfr« ©atter, Sotnfhl 
(S>et fcettea ogfaa faobel til S3i 
ftfm tilfilorgt; efferSamilienabue.) 
Sitel (ar^ Ii9eft>m anbre Sitlei 
(aatiben afta^et i S<erbi. 3 ^^^ 
ba fionsernej ©0ttre fun nceonel 
fell/ (fee b^ttt Orb) bar ^Otttfri 

; berinaon for ^iger felb af ben (oi 
(bllfen JBemofrfelfe Orbet i bet fb 
beoaw. ' ''ypan bofbtoj WffhijTe 
belbprbije Jruer oc Sottlfrucr.cc 

©op s* $18 1 — Somfru SDlat 
^en ^ettlge Somftut i«ibe« €(rifi Sfom Som 15) ^hU aiminhiUit DSaDtt i be (at^offPe Zjbtt 
tttufn brngr til or ftcreftne abftifH^i Vixttf, 

ffl^ifom Semfru 3Jtorie« SJegtl, ^ornfru 
^J?«i<« ©engefoer, ©enge^lm, @<evf 

tc* # (bilft 9}at>ne fiiiDc J epregneb< i SRegt^ 
fferct til ^ibotii bAnfTe 9}iancenat>ne. 
3^^ftu Varied SKof falbei ben eticrne; 
famltnfl Orion* 

. S>et Sruget ofl ont tiglfee Sruentittimer af 

^(Tbfrlia @tanb^ ber tUne for berej IBrfb 

t (aafalbre ffiffdige ^ufe^ t>eb at gaoe 

JE>uu<mobeten tiI()Aoiibc i {)uu4^olbi]in9eii, 

bibrafe til SBornenct Cpbrdgclfe, o. f. t>. 

at tiene for 3omfrii. Somfrucn I ^ufet. 
eee ^uutfjomfru, ^ammerjomfru. 

J. 3 in uetentUg {BeoKerfetfe^ for at unb0ooe 
SBrustn af bet eseiufige Orb, betpber bet 
tnberribeu (Hscfom i bet ^oQaubfle) en 
6fi«te eQer et iptfastlgt Sruentimmer, ber 
til ^(loe &ftn of <i( Dofre et anfi<rnbtetSru.' 
wtimmer. (See 3tomfruf;imiJ.) ©enne 

. Rujfcrffe fear mantt Soillftuet. *on 
^olber flj en Sotttfcu. €n ©aWjomfru 

. ): (t left Sntentimmer , fom fibber paa ftn 
tm ^aanb og gier Ziavwi af urpbfrO<b« 

^« St of be tolp J^ittimeitegn eUer GtiernebiU 
bhtt i SDvrefrebfen^ Virgo^ 3f 9l«gii(l 
Staoneb gaaer Colen inb i ^^^f^ucn^ 

?• €t jernbeflaget {RebfToS of Zxct, l^bortneb 

t^roicrtsere fiompe Gteenbroen fo({* 
I* iU eftb<: ct &\Hi Stibfe, eder et etpffe 
%t€ meb J£)uOer i, ^oilfet foprtetf i (£nben 
"^ of S^onterne eOer onbet foorrt ^obberf. 

({foenorn.) 
»« St etagt Gpil fao fafbet. 
<o. 9f bcttc Crb ^aoet foigenbe Gomnten^ 
ffttninger:* 

») Sowfcuagtig , td}. com poflfer fi« for 
en Sfomfni, anflooet/ ligner en Sforn; 
frn. ^etibe< tHbfartb, Crb^ Sober ere 
«fe jottlftuagtlge. ©et er en jomfvu^ 
agtig Start 9 : i 'Vtitn^eb liig en ^omfra, 
Uobo^ig , qbinbogtit* ^ U h) 3omftUa(un (et) n. C ©oolebe* foil 
be^ cer 3Iliin, ber finbef i reen ttlflonb 
fom SoJfil. Alumen nativuin. 

Somfiuap (er) n. f. ©oo fofbe« en 
45(i(rne i S^n^fruenJ £e0n« Spica vir- 
ginis, 

d) 3[omfru6opfte (er) n. f. *orbte« for/ 
bum er i'iubaonb, fom mon (onbt om 
l!^ruben pao !&roDnp<bosen, oo fom 
!Krub(ouimen feip lefle of, inben ^on giC 
i Seng meb f^enbe. C9)iot^O 

c) 3omfrublif (et) n. f. €n 3omfrne« 
fBlif elfer mttafi. ''{)un fulflte ®uben 
troHg wtb jlobe 3f0infniblif.„ ©()len; 
fcbfctserj norb. X)\itt &. 125. 

3ott]fsUblcmme (en) n. f. €t JRobn 
i SJorge poo ben ^lonte Lychnis alpt- 
na* SieibrVrofltfHerne* (^^iborg). FL 

g) Somfrubfp (et) n. f. ©et Q5I0/ won 

erbolber peb Mot Sioflnins* guntej S!* 
4>ift. 1 ©. ©. 419. 
h) Somfruborg (en) n. f. €n Sorg etler 
et fo(l ©lot, ^pori unbertiben ^oJ Pore 
gorfcpbre Xongebottre 09 onbre fornem; 
me <D70tr bleoe Po^tebe od btPorebe. 
(^n<iel«toft om Cbinbef. ftoor. &. 67. 
70.) 

i) Somfrubrpjl (et) n. f: pi. — brpflet. 

Sn (pigej S&um eUir S5.9|Ter, 3fomfrui 
borm« 

1^) 3omfrubuur (et) n. f. [@ee fSuut 

Sio. 2.] ^olbtc< ^oi Pore ^orfctbre bet 
enfeft Ugflenbe i>nnt eOer fBcrrelfe, ^Por 
onfeelifie ^(enb J ©ottre meb bere< %txt 
ner oflfDifer, 09 be ugifte Sruentimmer i 
SomilUn op^olbte fig; gruerfine* See 
CngeKtoftJ OPinbefiennetd jtoor 6o< 
Cfonb.. ©. 5S" ^o. "^rinbfejfen @nrii 

t^o^ lob fit ^omftubuuc bepogte of et 

Slntol ubpolgte ^rtgere*,. ib» @« 67^ 

1) 3omfru&om (tn) n. f. 

i) ©en (EgenfToJ^ ^et en ^Ht, ot ^enbe< 

SQbf?t)eb enbnu er nbefmirtet; iDcOi 

. . . bom, C^Pilfet {{b^e flelbnere ^nge^ i 

bogUg 154 SOttt 3om t(i9fi0 tail i®clffa6 af t>e(e}>brattie 

SBennejT^r.) 

3. ^ilforn 6r»0te< bette Ctb o^faa om 
fSianhfxBnna , om bi>Hfet oi im tin 
btxtibtn bruje ©wnDDottt. '*X^a 
^aflbe ber Dereb b^^nnrm gantfTe lectfy 
atf) fcrbarit fin jomftUtJom.c, (Om 
Slbam.) €f;r« SlJebevfen om Q^ctei!. oc 
^oxn at optucte. 1531. 

«>) Sfomfriiferagt (<n) n. f. Den ill«br 

») 3)emfrut)uf ce (en) p. f. €t f?cem«n< 
be Orb om en po^n liHe^tsc^ fom nion 
Odfoa pleier or fld^ om: (nm feer Mb fom 
en >Duffe^ er faa po^n fom en Diiffe* 

o) 3f^mfvuet?Kr/ n. f. pi. gt etnorff 
9!at)n paa ^Hanren (^lat ^aornfptbfe 
[Turritis glabra.] Fl. D. 809. 

f ) 3omf«ufcrrD (en) n. f. abfflrtb, fom 
egner en 3omfru, 3ontfruerS J^anbltnft 
00 goretagenbe. "3^3 ^ioxtytt biQ meb 
mit 0obe 6u<rrb^ &aa i\)nti bet ii>0en 

SomfrufccrD... ?)• 6pb« «. 5J- ©• 

751* 

q) Somfrufagter, n. f. pi JDet fomme 

fom Somfcuta&er. 
») 3t>mfriifarw (en) n. f. 

1. Unbend eller Jg)nare(^ fmuffe 0$ ung: 
bommelt^e ^attt^ fom ben pleier or 
tmt boi unit $iger. J£)enbe< 9(n; 
figt H't bfboftt fin frlffe 3omfru# 
farw. ''^an« ^aar baobe 3omfrUC* 
farw.. («ipmpei>tferne ©. 456.) 

2* X)en S^^i"^^ P^A ^^^ ^ ^f^ber, fbm 
bebfi anfl^aer U3tfte Sruenrimmer. 

5) Somfvufinge? (en) n. f. pU 3omfnt^ 

I. £n fYi0n 00 glot Singer, (^angebef.) 

a* 9)aDn W(^ ^lancen atmtnbelig et>arb; 

SiUle. Giadiolos communis. Siafni 

Slora 1 D. 6. 444* 

SwnfttlPof (en) D. f. €n f5o»f«nHn0 

Af 3onifruer, en {)ob unge $i0er. 

^^ciif(^(e0ud norb. ^i&ee &* 95-^ «) Somfntfob (<n) n. C pi. • 3oi»ft 

ber. €n Hben, fmuf og:Dciffab( 
(?on;iebef,) 

V) 3onifntfote (en) n. f. obfol. 
^xrD/ 5Ko. 2,5, 6, p0 n. f. ' 
§or&e.] 9ibf(wb, Dpf^rfel, gore 
tt, gorretntng, fom egner en 3o 
"3lbf boi>be jeg fleb mtn ^Mllftl 
fTuIbe jeg tiene bin !&i(Ioppeboce.,« 
©. 604. 

x) SomfntsfanOa (en) n. f. ei 

- fformtenbe lalt om en i)3t0e< fmul 
fnfTe Ubfernbe. ^tm bar aUereb 

ffn 3omfru9(ant)^. 
y) 3<>ttifrul^aanD (en) n. f, pi. 3ft' 

^(rnt)Cl\ Sn iiben b^ib 00 fTion S; 
(Jangebef.) 
3c) 3^tt^ft«^ai\r (ei) n. f. 
!♦ ©mnft^aar, fom Somfmer pi 
baoe. €t 3ontfni^aat brogei 
Fere tnb U $ar $)j:en. ($. 
Drbfpr.] 
3. 9}at>n paa en ^oiati: a(mi 
Ulbb»rte. (95ibor0.) Polytri 
commune. Linn. 

aa) 3t>niftul^«(* (^«) n- f- €n ^t 
plat {)altf. (Enngebef.) 

bb) Somfttt^Mining (en) n. f. JDe 
befle og fTierefie ^omxinci, fom riiii 
of f&if!abenA Bwetftt Deel; it. {)c 
af tn ung i5ift>arm. ©. Sieifeb 
SBiaDl. ©.343. 

cc) 3omfcu^unl) (en) n. i. (£n 3on 
@fi«bebutib/ en Irben^ ntt ^unb. 

^ruerl^unl). 

febi'ib og glot JE)uub. (^angebef.) 

cc) 3omftU^ll* (et) n. f. [See ; 

fcU/ fllo- sO €t ^au«, bt>orl » 

bed efi0ger* (€t milbere Ubtro 

^ote^tra*.) aie boibe ^mfiu 

<C>an befager flitli0 3omfruJ^ttfctl4 
ff) 3^Wtfnifam (en) ik f. gjat>nt 
en ©ftermplante : olmttibeiigt Sai 
ORofn.) Scandix pcQen. Linn, c 
9)lMCeit Aphancs arvcnfif. Lion 3»m Som 135 !9[0fttfruF<inimcr (et) n. f. Ct SJitre fff> 
^tDot S)0t(rene effer an^re ^iger i en ^at 
tnilje 6of for fio feli). 
h*fc) 3omfruFar{ (<n) n. f. €t SRonbfoIf, 
^m fibber fxi od opf0rer ffo paa Obin; 
bctiitf; if, enMotagtig, fct^^ foxUaUt 
Statu 

»> 3omfnif (ce&«r , n. f.pl. *i«ber, fom 

. ft ungt grufiiti miner ^aatt meb i ftn 
^tgefianb^ ^un bmtt inbtui fine 3^^^ 

ftuffce&it. 
) SomfmHofler dO n. f. €n ecifreife, 

f/btti uforfergebc og uformufttbe ^tger 
opbraaei eller ^at>r bttti Unbct^cfbtiing. 

©ee^tefenffofletf Smefloflter. 

**3 3omfrufncgt (en) n. f. [Orragu efter 
bet tpbffe.] (St SJiQnbfolf, foiu /ngev efter 
%${€i, eflir tifer en oterbreten og Int^ 
terfig Jg)engtben^eb mob Obinbeflvnnet; 
f(»bbanligfn t bogHd Sale: ^igerne6 

9[en«.: eee i^omftufwnD. 
^) 3omfrufr«nfc(fe (eti) n. f. ©en 

0ierning at frcrnfe etier befobe en ^ijie* 

3emftu!rcenE« (en) n. f. SDen forn 

(tMber eOff befouer en Sfontfru. 3 <^()t. 

III. gtecet ^onbler 9lrt« 66 : "£>m {)Der; 

fa« or 3pmfi;uf wndf «e.., 
S^mfrufwnb* (en) n. f. et jj>oi)fbf 

fmoffc, en Stranbd, font ngffte <l3igcr 
pUit at bftre t bere<^t8^f!<tnb^ eUer naor 
bf ere i5rube. Sigurligen: at berBDe 
en $tge ftn SomftuftatlDtf o: fTiae 
itnbt beb ^enbe< 9Sre, r0be ^enbe< 
970beni. 
PP) 3(miftU(aD<r/ n- f. pi. Ubborte« 9Ibj 
fcrri), (aber og i5eb(tgeirer/ fom femme 
fig for eder 6ruge< <if 3omfrner. 

^H) Somfni(<ml> (et) n. f. 7:itttt SCaDn 
^ bttrcr en Hben 4&e oeb ^ot^ii fpbiige 

*9f». (6. Qau«fen«giorge« ©efifr. ©. 

45'} £>gf«a ^tt)t0 bee unbertibeti ben 

banffe JS>t ^etn eOer ^oen< Sanb. 

(?«ngebef.) 
*^-^ 3omf rlllaio (et) ti. C eefffaS of 3om; 

ttner« ^o fvger (Utib ^fomfvttlat). «s) 3omftnfeC(J (en) n. f. ?eeg meb 3omi 
fnier; fi^urftgen: SlfTop^Ieeg, Sio^x: 
li»i()eb6()dHbeI. '"S;^tx er Icfe ^omftU* 
leeg ener at foffe oc tiige i §ap.„ Sk* 
belfi^aro @. 35* 

tt) 3omfru(et)net (er) n. f. at fpbfT og 

o-ibart £conet, fpm bet f0mmer fta for en 
3omfrn. ^un forer ret et 3omfruf<10« 
net i fin Snfeflanb. 

uu) SonifriJliae (en) n. f. [jif ^omfttt 

H CigC/ forma, fpccics, fom enbnu 
bniged i ttt ^dlanbjTe.] 8iig()eb me» 
3omfrnf7tffelfe. "^an (otbe lahtt fig 
«l<tber flf^rre Slit nbl Somftufigttc V* 
€i)t)« jfcrmpft). 6-456. 

vv) SomfniliDCf n. f. en nng^ fpotb 
3omfru; it. et SSenltg^rbe 1 Orb for: 
line 3omfru! 

XX) 3omfrufi» (<t)n. f. dn 3omfrue« ?{»• 
(3 OrbetJ forf!ceOfge SBemorrfelferO §• 
ejr . "©et 3omfni(iV)f fom ^onnew bar.,. 
(3 tn aammel \)3falme.) 

J7) 3omffufo!<eii)n. f. pi. Sotnfrulof* 

fer. eu Sof s^aat paa en S^n^f^u^ 
J^obfb. 

«) Somfrumoflf (en) n. f. 

1. {Dicrif, fom nnberttben (inbe< { !&rpi 

flerne ^0* IDioer. 

2. et eiagi ©minFebanb, fom Ugncr. 

aaa) ^onifiunaal (en) n. f. et 6Iflg< fmaa, 
fine og fltoe ^nappenaale. 

bbb) 3omfrun»ter eaer3omfr«npff«r/ n. 

f. pi. ?Blffe ?aber og f«re 9?4)ffer, fom 
ere egne for fnibtfe 3omfnter. (See 

SrucnoDct, ^tu n9ff cr.) J^^un^a* 
mange Somfrunpffer. 3*A '«" iffe 
fotbrage benne ^igf« 3emfrU«ol)er. 
©et er iffe gobt, naar en S^ienefiepige 
faaer ^[omfrunpff « i -&opebet. 
ccc) gomfniDliC (en) n. f. ©en f tarcfl* og 
finefte Somolie, fom faael beb bet farfie 
Sri>f af Clieperftn. 

ddd) Somfnipergattunt (ee) n. f. J£)bibt*eg 

. og fine ^ergament, fom ttOabef af nnge 

Sammeff infr tHee be<UAe. 

a cce) 156 3t>m 3»m ccc) Somftupigf (en) n. f. €f Stuenflw; 
mer, foiii rtener 09 opt>atUt en 2fouifrti. 

(See §wf enpigo 
fff) Somfruquwrgfelt) (<o n. f- 6(i«irte« 

f al^€< osfaa i 9}2inf rologien htt norurUge 
ellct fiebisne OooesfBlD. (Mercurius 
nativus.) SBrflnnicf^f tKineraU 6. aog. 

g?g) Somfturan (et) n. f. Cn ?Ji«<« gjorr? 

farelfe met) S3olb, trnob (enbetf eOer ^en; 
6e< ^'AArfrenbe^ tBiOie. 

1»1A) Somfrutaner eDer Sontfrurwet («n) 

n. C Sett; fotn honisfxtt en $tae meb 
.9ofb* 
iii) 3orafrUto6 (en) n. f. €t JRobn paa 
ben $lante Tamnus commanis. (!&o/ 
ntaretf g}ar. .^ifl. beb bon QIp^* 4 %b* 

l^kk) 3omfrurot) (et) n. f • 2>er fomme font 

lontfruran. 

lU) SomfrufaDel (en) n. f. €n ©abel, lotit 
Snientintmer ribe i^ Qofnbefabet, Zi^^ts 
fobel. (X). gj?afl. Z. 2. ©. 2 90 

mmm) SomftufofDe (et) n. f. Op]^olb«fleb, 
S^opal for en 9)Ib efler 3omfru» "JDer 
~ bolgtf jit 3omfrufceDe ben J^nblse*., 
(^crt^aO Sa8Qefeh<Uanb.;Digte 1807. 
©. 3". 

nnxi) 3omfVttfo(Det/ n. C pi. tabfarrb^fom 
bcugej af ^omfrtter, ©orber; fom pajfe 
H for 3ontfruer. 

000) 3omfrufeng (en) n. f. ©eng, ^borl 
en 3omfrn fobe r. **gra Sfomfruffofter 3 
leffebe tait, 09 fra min 3[omfrufens.c( 
9J. ©ob« ft. 33. ©. 674, 

font fongej i Segpitbef fen af &ommatn, 

9% (bori man enbnn iff e ftnber iD2<»ff e 

eUer Stogn. 
qqq) 3omftuiP«ttNt (en) n. f. Cen font 

ftcnfer og fld^nber ^orberltgc ^M og 

3onifriter. 
rrr) ^omftufFate (en) n. f. ^cf famme fom 

jbmftuffof. 

IIS) Sowfnijfif (en) n. f. ©flf og «»M/ 
(om )>a|fet fg for enSomfrn. tft) 3[omfttuffinb (et) n. f. © 

font finbe< i ©febfn af eibmc 
!50ren f)oi ufrcrnfebe Sruentt 
(oibe< for et Segn paa tSR 
kranbg^inbe. H/mtn. (Siffx 
frntf 3}oca6ttfar. 15100 
uuu) SomfrujFtift (en) n* C 
i« ©aaban ©frtft^ fom 3om 
ac fhibe. ^en ©frtft er o^ 
III at bcrre 3omfcuflPttft. 
a. 3 3)ogtrpfferier : et61agg< 
fie og finefle ©frtftinr et 
2>enne (Bog er trpfc meb 
flFrift (8ange6efO 

vvv) 3omfrufnaf (en) n* f. aol 

fiaaer 3omfruer« ^Deite er hi 

frufnaf. 

XXX) Somftufjn (en) lu f. (St 9 
er fobt af en Siomfru* (©tgei 
flag 1 en gammel ^falmeO 

yyy) SomftufoWe/ n. f. €t \ 

ben ^lante Myofotts feorpioi 
JS)aarfippet fttorrminbt, (i8i 
w^) 9[omfrufpi( (et) n. f. €n it 
m., ^bori eriffernc fyiUeg 

Maa) 3^mftufpinD (et) n. f. ^ 
be, fotn nnberitben i barmc©c 
efler om JE)0f?en (Ipbe om i i 
fom Sllmnen paa (tne ©teber 
Sebntnger 4f 3<>tnffu SRartag 
bt> ^biifet ^tn beb fin J£>ima 
falbe paa 3otben. SRogie an( 
9Jlanteutb, anbre for Gpinbei 
of Aranel extenfa ; be fal 

@ommert)cet>/ SD^anctfjnnl 
ftmni ScaaD. 

bbbb) ^mftHftahi (en) n. C 
fom {^orc ttl en 3omfriie0 $pi 
. beffe. 

cccc) 3omfni^«t>n« (et) n. C I 

©ammenfomfl, ©elffab af 9ig 
jeg fPnlbe (lone til 3omfrttfl 
bin ©Fplb 6leg og rob.^ (Tn 
gf 9U e. fScM/. (?. 9^0 ^m Stom 157 ar t>«re '^omfru cOer at Doert ugift, ben 
ti^, en $ise cr tiftifr. jDenne Capital 
iftar ^un.faoiiet i go 3[omftufl(mO. i>m 
imr ret forn^tee i Jn SotttfvuftanO. 
:ccc) 3omfrttfli« (en) n, f. 

"i) 3 Spser^ffcrtct, »ef fammt font 3em# 
fhiflfrift. 

2) Sifturttften: SDen Zntt ^i ^Inforn 
btgbefr / Der fin\ni ^tf . orfftate ^omt 
ftnn. (9Soi(.) Sn libee 6rtt«cU»9ei 

flEff) 3omffuf\><erm <en) n. C italM e« 
faaban !Mfoanrnt , font en nnt ^txrtni 
filler fra fi^, i bee famme 9iatr ben et 
fotrer i Xuien. (Sleif^er ^m S&iauf @* 

SSgg) 3emfcttjb<nl) (en) ir. f. Sfert fannne 
frm Sfomfrufarl/ iPijejipent/ilteibrena, 
(9* CtHiS %ecarnfnin{ei^ om bet ctm6r. 
6pras 6* ftpv) ''iDee bn iiiig f alber en 
3omfnifbent)/ berfor dH fes bi0 intcf 
bfge..^ 5«nij)eD. 6. 735» 

WAh) 3Dmftuf»0\>eI (en) rt. H €*obrf, (bin 

finbeS t rcen eOer ftibiflen itlflahb { ptlis 

matif7t CrifiaOer. 0ee t&biiip9$Mt 

hotii Sioiurfpnbig^. 6* 123. 

iiii) Somfrufwe efler 3pmftufot (en) af. 

I* €n t)ii @98bom/ fpm paafommer 

ngifte ^rnrntinsmet af 9)2aaneb<(iber; 

. ne< Sor(}oppeIfe eOet onbr n Slarfag ; 

Sleetfot, Sleeflf90e« (Chlorofii.) 

2. £pfi 08 ^ibenffa^ fpm finbetf ^ot Sfomi 

frner. 5&ct ec en gammd ^omfru^ 
fPdC/ at t)iae gifted. Crb^n 

^^) 3omfrutimmec (er) n. f. Cn enf eit 

3pmfrn, iu coHtBtivt om aOf ellet 
fere niifie 9)i9er« (Dim na nbriifleiise 
Orb onforetf af 9)7ot^ og f{nbe< ^of «S^U/ 
felb.) 
% domfvutro (en) n. C 3onifruer« 
Sroffab ot Crb&oIben(^eb« 3omfrtttro 
er ittt mi%it at libe paa. 
•*«nm) 3emfjtt»«ffl«r (tn) n* r ^Ijtri 

SSieilptii?; It StiMbn, fom gibf t -per^ Met. "Vf fiiole StMm fra bfn iamU 

3otnfrtt))«rd<r.„ s^ottefentf Ungbomtf; 

arb» I ©. ©. a35. 
nfairi> 3©mfrm)attD (eO n. f. €« ®Ia««. 

t<efin9ifnbe 9}anb/ eriin^ebtbanb, QnUn; 
fedanft. "' 

0000) 3omfrwdt (ft) n: f. ©mnfe, flart 
09 fliat fBcir, faa fafber, forb( bet er 
beleilist for grtfentimmer at fpabfere nbK 

X^anjefcefO- • ^ .1. 

pppp) 3omfru«or '(«)»• £ «<flbi« bet 
meger ^^ibe og Oartf Sojr af 'en itng fbU. 
i TDorrat eter SamfrtifMrm. G.gteifd^er 
om ^ioDl, 6. 343< 

3omftueKg/ adj. [sif Somftu-i 60m 

^0rer til en 3omfrn^ cgoer en 3omfrn/ec. 
©f if , &p« afomifruer, .3jom|Vtiel!5 Ipnbe/ 

•jethfrnelige ^crtmr; jomftueiig fipb]r§rb, 

••tttg^, jJrpbelff, 3;roflab; 

3omftuiwt(?/ adj, xaf 3on»fru-] ®<>w 

anfiaaer eOtr lignfr en Somfrn. 3otn# 

fntnaffFe Saber. Sn jomfrundiE ^«r{. 

(jtnn ^rt^Qfligi i batlig £ale«> 

Sotttftiifing (tn) l|n. \f.}fpi 3Dm«t)<f higer. 

[9lf 3om/ en ifipel StdM; og ^fing/ 
; en ©m^er.] En S^blpgger af ben gdmlr 
ftanife ©tab Somfborg efler 3nliii i bet 
gamie Sienben. 

3fonf(er, v. n. imperf. jonFfel)e. fup. 

jonffet. Si Drb^ fom brugeg i tiff^tegne 
of ©tcelifanb om i^tftt, font gaae en fi0bem 
be ®ang. (Sfnnge.) 3 e. om f en , fom flbi 
ber ftBUiltfii tit {)e(f» ©ee^ ^oor ^an flbi 
ber og jpnf (er poa ben JE)e({. 

3ond/ i 3onJ^ adv. [gjrufleg 1 3pffanb 
00 paa Sioru^oinu Syec. i ^iis/* Sfter 
36retf 9}2ening er bti fammenbraget af i 
adans; af bl. adan, nupen] 9}p1tgen, 
npfTeni^ for nplig^ for Utt £tb fib^n. 
©ee CrbetStndtf^ 

3oM6ogen ^ n* ^ ©aatebej fafbeg bin itt 
ianbpfe, enbnn gielbenbe {oobog^ gioen af 
Jtong 9}?a8iin< Sagaborter, foroi brnfirtet 

bib ttor 12 go of ^w tdngmoflb^ 

Send* xae 3oJt? Swt ^tante. Piogmcula vulgaris ti» Silniin! 

SondfoS Cenyn.rf. ifllotjr. Soittrixt df Isl; 

^pnwfiha 3 : MigUu S«. JohAopis*] ®t. 

Spani S)Qfl. S)eitne 15enci^t)ne(fr ff rUier fifl 
« fra ,9?efff9«gJj^@ta0tO^:caiEr j^lrtiiijta^ette^. 

fern iforrije aiaer:6rufltef i giorge; lige* 
. : fpi^ ^atfoE (o : iBarf^Cotiwri 5DaB) 8atfi# 

fol, OWfof^ K. 3Df.:a)tae'« ©e|?r. 
- oftif QfHejorH .©.247; V -^^ '' 
Spn^fof Cer<rrt) rt: C €t :pociI 9}Af»ii 9«a ben 
': > VlanCe . Aiuga pyratnidsdisf . Einn. Fl. D. 

1 85.^ @aa falbet forbi ben ilofii^rer oeb 

6t* J^anJ S)at8 Siber. ptxBmi 9$ifrr. 

owte^nbrnar. .1 ©. ©/ro, . 

lorD (en5n..Cpl.3ortiq:; men fttnianm«rj 

felfengidis* [Isl/^ri Sy^c. JorA; An- 
gloC jpari, forMj Arigf. earth. Moefog. 
airtha^ A\. erda, heriUti <ienii. ^rDe, 
Beig, /fffrf.. Etr. l^'^jN. iSr. egAt; Lat* 

• #frr/i. 8!t ttblebe bec'te celbjjantle jOrb af 
©ubtnben^erf5a«9iabn/er « gfBte iSramj 
nieorbettil Slflebntn^Sort), etter Tetrm,!'al( 

. fl|«re toDr^af eet.] < J 

I. SDen ^lanee, fom ot &e6oe> odfem i tort 
6i»if9(lem er beip trebie fra ©olen/ ^otb; 
floben^ Sorberige* 
^a) €ftentltgen: jKoben fe(b^ tiben lBe6oeYe. 

' ; ' 3 Sedpnbelfen fFabre .@ub JS)immelen ,09 

' ,3orDen; og 3ort)en bar ^be 04 torn. 

©en. !♦ I. 1. 3otD<n 6e(laa.er af JEvan 
eg ?anb. 3^^^^^ ^^ ^""^^ ^jogle troe, 
ot 3orD^n (>ar bflfret Cil fra Sbig^eb. 
t) 3orbf!oben uub alt, ^t>ab fom af (TaBte 
^ iinj pnbei Hc^ ben. 3otDen trettr jtj 
omfring ©oten; ?uften; owjibir jior 
SottJ. afloglV troe^ at ^^htmel o'b l3[br& 
(fulle enjanglforgaoe- \' 
c) 3ort)f!oben, tetragtet fom ?l}^ennelTene« 
85«rben, ben wennejTelifle SJerbreit. &M' 
lopngt ^\ let« f;er paa 3or&CT Dt^er I 
. denne 9)erben. 3lt Danore 3^t&en oin. 
S)er saaer tffe aitberlebci tir ^et i^aa rt benl!0rjle ©anb/ ^O^rftctt nofl 

foae. ©ft : ^0r jTt &(xtn , 3ott 

fcflpre/ Sen fonbef ntoe 3ort>. 3Ja 

' trder, ^an et paa S^cl^ett/ faft 

. ofte { ben ttebie J^\txxat\ (om e 

(ibt folber i babeC^^nfer.) . 

^; ttT 3s -Cfremien 0^ 3lflittrl«rett: ee 

u6ropnb6art/ ilbfaft, for bee mefle f 

©uinbM df (;t>i& Sdrbe, f. €j:. Stc 

.?eer|oirb/vSa«jot^/ «ife^Dr& m. f. 

'£)eci>i|omlen: i en 15lant>in8 af 3(>i 

forbiDanltsen meb forraabnebe SDefeof 

.^eper,%rer^efy f^ -^jf. 3R»lbior&/ 

! JptSU m« 1^ Sn feeb^ inat)et;, 11 

Wj^ 3or?>. ^ait folbe; en 0t0ft meb 

et 8ff« 3fOtt). 9lt fim 3ov& <il eii 

j sic fafle ^brb »ad ben S)0be ; t ! 

bru$e4.^n f ocmnlar : af ^^tt eft ! 

sneii ^ til 3pCt) fTal bu blibe^ a* f. t>. 

,£alen fr^qm^ (lere ©(a|< 39^^/. 

3orCart«. ©eeOrbet.) 

, 3orbflqben< Cder^abe. 9It ^aae^ 

Ilgfle, ^\^^t, ,falbe paa^orfteni., 

Ifojet op fta'3[pr&en. Sit Me ji 

til^brDcn/ falbe'nflrfeflrnuS mb^ 

fcttt. at (lade (Striene Veb; tit*$ 

Uhbrt 3>0tpen>':. it'nbet ^ot^f^ot}) 

t^er.3oroen« Dberpabe. Sit: 6oe unb 

tett/ fltabe ^uler unber ^otBen. 

iinpetJDr&ifl?. £)\>ct3orDen/ m 
i eaer uli&er SorDen. 

• SlfiUrlid^n: ©rab, fom er berebi 
ben, Begrabelfe^ ©rabflebV 91t 6e 
til iSotbCH/ falge et iH t« ^orl) 
fimme t €{)T«ffen Sorb/ i \>t ! 
3otl) (:>: i en t)i« aifbeltitfi af «!rf 
ttl atVbe^rabe Sattige I.) ^an 
(et; ^an^ fan f omniie t ^ocbcn fo 
t)ti 4ii0 fiQletyti/at'ffs fanfomtn: 
ttrf^meb .f®t* 

f. SKarf, Slger, Jljerlanb. ©er Jii 
gen 36tD til Gtebef* {Ckhne 95 
0Obe ^Oi*l:)CC! til fin ©aard; ©e 
ligger me$)ee beqbemt. ©er^t^ct tit 
Ocr 9rlen«fc til gid&botf.y €11 ^ \ \ Ti jorDec/ Rugjorl)/ SJMJotb/ -C^i^ebtjorl)/ 

ac* pan titbtt fij et ©tpffc 3orb ril ^u; 
fcr. 91t borfe^ i»leie, faaft, \)ax\>t, flt^be 

t>atiUfr. Sit norre ft9 of 3(0(&«n. ^^U 
Oen^ Stujttet • 3lt ^flf!e ^mDCU* ®rjK>e. 
•*ij<» ftatier ^0<?tjle Dattre fern, ar jlfee 
met> 0ii>& »9 SotD.cc (3 en »4ttmier Sljft.) 
*'3f«8 ^^^o^^ f^^nbc ficprec* enb ©ulb og 
3otb.cc «fon. of fflJibbdalb. ©ifltef. II. 

©• 60. ©ee oftFaa ^angtjovt)/ ^iobe^ 
iott, ^on^orb/Dtx(«joi:Of U&jorb> 0, fi* 

<♦ Qlf OTbfprpg 09 fi0tt«*lt^e Salemoaber/ ^t>oti 
^ctfe Of^ fprtfomttitr^ Un msrM: 

1O X>m tub 3orbcn wr QJoenbC/ jFal 
tnon Jbog ^aat paa ben (9 : SKon ma a 

finbe fig i fit? eftobtie, i ^bor fetgelts [ 
ben tifbofi fpne« or bitte Hii>r.) .': 

1>3 @tiE '5i«Se«n i Sorbcn og lugt ^Mb 
Sanb|:btt et t* K^ : : @ti(m i Otuftanf 

bie^fbtrne.) 

^) Sorben et alttb. fc«>tfett ft>i: tte»ne 

@10iin* (9: a)er ft ahib SBaoffcitg^e/ 
btr for be SDobne.) 

d) ^aa er ffttbig a4ldft<K i ^[orben 

(d: Me) Qf@rammeife^ @or0, gortotb.' 
leife. 2>u bif brioge mis i ^orbetl f«r | 
%ibtn. @ee JRo. 4. 

^ ^) 2tt fcliw t>eb Sprben 3: f«e opfbUije 

fid ^Biere enb man ^ar €bne til. 

^ gaae unbec 3ocben mcb nbget ^ *- 

balge , Icegse Gfiut paa noge t. "9It be 

singe nnbec ^ocben met beritf Sabers 

Taab oc anflai.^, Viebtli Bafo €i* 299* 

«) 3ffe At face meb 3orben 0: fiaae 

Oort paa, birie ^bU t SBeirn. (€tt 9x0$ 
bittbfloi ^aUmaabe) 

^^ iC>an fM(t>erimeBem^immeiog3avbf 

figit om ben bcr taier noget, fom^on et 
, f«lt> fprflooer, (iIJ?ot^) . 

t>fn, f^m li^er cRer feer neb lit 3orben. 

^f btite jDrb^^abei en|;({er gSflrngbe 60m; 
•^^nfrttHittjer. Wf biffe (age be <le|le Otbet Sotft 159 tgiomtitat* (f.€jr.3i>vb<tS(e); negle i bcti 
^omle (SeniribUJ, b^t tnbed roa e (f. e^ 

3orbefcerbO b Orbene SorbMion o< 

3orbdpart brugetf ben mibivrcnbt &tniu f&i 

hi^t famnunfqtte Ccb txt be morrfeligfte : 

^) 3otbaanber/n. f.pl. Slanber, fom tr^ei 

. hti at f)ai>t ttttt Oi^^plb unber ^ferben, 

diiifer, @nomer/ imber|0rbifTe 9)«fener» 

b) 3^<>^^1( (er) n. f. €n omerKanfP^ 
fleeraati^^lance, (>&!< fnolbebe 8tob er 
fptfeUft; ^ni>lbet ©Olpffe. Hclian- 
thtts tuberofus Linn. Unbirtiben f\\v 
ber maff^ fK^n^t urigeigen/ ^artO0er 
falbre meb bette yiattt. 

c) 3orbagern(en) n, f. Sr9?abnpa« ben 
melebe, fptfeftge 9{ibfrnoit <if f))(anten 

bctRe. Jg)ebber og Sotb^gcH/ 5wU 

neoDer, ^<ben«rbbec. 

d) Sprbagtig^ ad), ©pm ^^r 15efMffen< 
<>eb af 3o^b, ftlg^eb meb 3prb. €rt 

. jetbagtig ©mag. 3Drb«gtt«t 95rub, 

) Ml ^iueraterne, rtdarber i bere^SBrttb 
btfer fig fmaft iljAbfl^ber, ogbtt mang; 
ler @lanbi pg ®lennemf!gtift^eb. (Frae- 
tnra dcnfa terrcft* Wad Term, oryc- 
togn,): 
O SMbalen (en) n. f. €11 SKonleftof , I 
Qllminbeitg^eb 10 gob lang, fom Sforbeti 
maaleg meb. (Q^ot^O 

f ) Storbart (en) n. f. pi. 3©tbatt«r. 

I. ^ter 95em«vf<lfen of 3orb, 9?o. a 
': ■ X. bet^ber ber it et>feft@runbflof^ faai 
. fom Seerjorb/ ^tfel^orb, JTalfforb 0* 
f. if. "Sen efler flere Sorbartet/ na; 
tnrligen forenebe f«a nate^ ot be ubi 
giore et ^aarbc Segeme, fafbed &tttn.i9 
SbHbg. og Siborgj S^acurf* ©. 65. 

a» 3 S^ige tSemoprfeiren 9?o. 2 jQ : 3orb 
af en big SefFafen^eb, en bid 3Man; 
binj af 3oTb. ©enne Swban er 
tffe meger frugrbgr. . SReigel er eii 
blanbet S^rOaa €n leevNanbir 

Sorbart 

g) 3<>fbartte (en) n. {. {Raoner paa eti 
^lanie^ ^bid ^labe og ^xb tiuu til S»be 

for 16Q 3w> for ©onflftfjrfe 0^ JtoJflngfr*' Alfine me- 
dia Linn. SKmiHSel^ 4»n^bit^. OBi; 
6or«.) SDen ^co^er 09 21tM/ ^ugk* 

Sta«, Sualtfrem, •O^nfcbiD. (6. 

fRaini glor. a D: ©. 381O 
h) 3ort>a):c (en) n. C 2>ni Jln(e, fom 
Wt^iti at gaae fra tea enf af 3forbenJ 
iPoler til bennnbeti faienntm.benf iSRib; 
btlpvktict, om f)trtlffn ^inie ^(orbtn an; 
tage« at brcie fts* @ee ^ft 

i) SotDbaaren/ adj. pi. jor&baarnc. 

6pm er ftb og 6aarcti paa ^orbtiiv fon 

tiflf af fjfbfel. 3ati)baartte aJefener. 

k) 3otl>6aif (et) n. f. pi. tct famme. 

I* (^c ®tafltf befUnbr aitflffntt tfltv ttxit 

leformet gruflt of reb ot ()iiib6ianbcr 

garte^ fom er en megee Delfmagen; 

be 00 6e^a0eii0 6pife. Hit pluffe 

Sorbbcet, fplte 36r6b«t f ©nf fer. 

d. Siflefbm 9efr fler;e anbre Snifter ^ brui 

get Ort^et ogfaa om $llanten felb; 

^iM>tvi^£i biffe S&orr DOfe. StlminDe^ 

(is 3w&bat/ iKorf jorDbcrr. Fra- 

garia vefca L. file D(ante ^DC^boct. 
^er»o]ce mange 3ovbb4er. S>et0tt>e< 
0ete afatfer af Sotfibat. ®pan* 
jFe SorDbcpc, engeliPeiSor&bcrr/ 
Stnana«^3ort)b<et x. 

3« f e 6fas< ©falbpr^ fom Itgner ec^orb.^ 
b(et. Cardium Fragum Lin. 

4* S(f bette Orb (abe<^ abfFlOiAe Sam/ 
menfcrrninfter, fom forfiare ftg felo, 

f. €^ 3otOb«tbe&/ 3ott)bcetb{a6, 
otDb<rcbIom|l , 3or&b«rbuiF/ 

jorDbctcCam^ (9: ben fiam eOer 
Op^0inMts mebfmaa Sa((er> ^borpoa 
IBwreneflbbeO 3oct)b(er(ugt/ SotN 

htttmoi, 3ovDb(rvp(antt«aer^ort)^ 
botniii, 3orl)baTfaft, SotDbcer^ 
fnwg / 3orDb<cr (lilf , 3brCb«c# 
tanc/ 3«>»^t)b«ru«/ 3w&b«mtn 

I) SorDbowtta (ei) n. f. [«f 3or6b« 

OB Scce*] €r 6uf?atcei 2r<e, fom Dojcer 
t bee fpbftge Curoya* (Arbutus Unedo 
tin.) tn) 3orbbof fe C<n) n. f. €n M* 
ffraaHjscnbc ^orbgrunb; it* en i 
efler opopnget ^oi af 3orb, en 3o 

n) 3w&bane (en)n. f. a>enJ6ane, 
(Dilfen t>or 3forb aarligaarl borlt 
omffin^ ©Dien. 

o) 3otbbanfe(en)B.f. Cnfot^eiet 
grunb^ Sforbfor^oining, ^forb^oU 

P) 3wDb«beet (en) n. f. €en fom 
paa 3torben* (6ee 3otl)bo.) 

q) 3w&b«9 (et) n. f. nben pU 
Siaon iiil^iitt abfUdiQZ ©last b 
^are^tneralter/ ber ^ore tii be ( 
eOer fafle Sforb^arptjter (bitun 

©iwfom: iorOttgtig SbtDbeg (B 

phaltum terrofam W.) (^ent(t< 
pl^Olt (B. Asph fcoriaceunu W.) 

^er9beg,.3*&ebeg. 

3wDbefi&l>elfe (en) n. f. ©er ^t 
^lar^orbesobgiSeffbbelfe. "Sit alb ;^ 
befibbeffe er en Salge af Sorie^t 
Siot^e om SZorb* ©rattf. IL ©. i 

8) ^Wttiht^tml^t (en) n, f. I6e|!i 
ober Sforbfloben, faaoel benf %i 
til Port ©olfpftem, fom bent nai 
08 )»Dl(tfffe iilflanb ; @eogra|>^ie. 

t) 3o^&befifrit)er(en)n.C ©en, fom 
en iSefTrtbeife ober 3Forbf(oben; i 

osrap^. 

u) SotBbejfrtwing (en) n. f. ©et J 

beiFtJwlfe. 
Y) 3lorbbet)er (en) n. C SDet famn 

^WZe (Caftor Fiber Lin.) 3! 
<9entUgen om be Seoere, fom tffe 
$&oH0er, men siore fig (Sruber i ^ 
(©• Runted 92* J^i^. 1 3>« ©• 80 

») 3wtob( (en) n. £ ©ette IRaon 1 
get et 2fnfect af l&iernetf ©large, f 
J^onningbtentf $ieiibe. Apis ten 
Lin« fSDen ffore J£)nmle eRcr I 
3wDbi.cc SI«tf(^er om 9JlaDt ©. 

" ©• ^uthmel. 

y) 3o^i>^lo'*l^^^/ ^- ^' i™P«rf' Jotl 
DeDe. fup. jocDblanDet i5iaob 

ftieflige 3forbarter fammen, foreta 
3otbManbjng. . ''32aar (an Jorl 
ts Sori 161 fert oee. anti* 8 55^. ©. 29. 

3o*!t)Man6ing (en) n. C Sbf n ©ler^ 

Ulni ot fammfn6lotit)t forfPtrtlf(te ^or^or^ 

itt; tf. >eitfaabott^(Aiibing af Jorb'arfcr. 

^3 SWtfcbo (in) n. f. aDef fawniie fom 

>B> ^otbbog (en) *• f. en ^Wftewg-. 

=«) afWDb^t (eO n- f» St (lort 5>or, fom 
tored ne^ i-3orb|Torpen og trdpffei op^ 
fplM meb So'^b , for at nnberf0fle 3orD; 

i^) SwfDborg (en) n. f. ©i fefanbfe eHet 
Solbf^rg/ o|>f«rt iif 3orb og ®r«<ferf). 

SorWnjrger (fti) n. f. 3orbeti« 3nb> 

bo9get, een fom er f0bpa<i 3^^^^'^/ ^^ 
3of bftij &m; it. tt «0Jenneffe, fcfm iffe 
er^ eOet If/e anfeer fig for dt b^rre Web; 
lem of nogeti t»{<(Sc<it effer iiDgtf' t)(ft 
?anb; ett ^Oerbenrtofger, Coimo'voHf. 
•'€fi for Swropo4@Mffe a!beU« frrmmeb 
Sot&bDrger.cc SBoggefen* ?a6bunt. 2 
S^. ®. 136. 

3orl)bwnO (en> n/f. QE11 Sronb^ fom 
tffhbe< i itirpiy^igtigf ^ffev dnbre branbt 
bare {egemer wtiber 3f^rbeii3 Oberflabe; 
It. faabflit unbirrlcrblf? 3!b« Ubbrnb af 
3orbe!i; (See ©urtltrbranD.) "Cm 
^enne iinberforMfTe 3l*b i>or oi oiit<e 6Ior 
for en 3JDfptlH)ning / clfer Mot for en 
Sorftbtattto/ eller eg. bcage J)ele..i 
6eep(>enfeii om ^l^t. vaa^*^. i783^ 

r) SotObteiDe (en) n. A [af ^orO og 

SBtett>€.* @ef brtce Orb. I«l. britrda, 
in controvcrfiam VoAre. cf.' Ihrc] 
iDen JE)anbliiTg, loDiic^en nt raotale|tu 

ibfl^ Of for^e (in £)beI«jorb ueb 3nb; 

tning. €(^r. IV. 9?4 fob, Dbel* S5. 
IV. 

forDbriilnina (<«) «• f» i^^^^y ^«n 

e ©frk>eaK(ae^ : Sfor&itfe^ntng. 

\t bwjlet 9?0. 5L.] (fii ©propffe eUer 

wing i 3orben/ et ^tt^, ^bor 3orj 

er reDnet b«b 3otb1iFiolb tffer af anbre 

\^%txi 3>. tee 41 Sforbfif faalebe< brii 'fter rfler rebitff. 3 »'^re ©frlfrer: bet 

fnmme fom SottfTicrf©. "©oobanne 

ffrerflige3orb|T(elf.a93ot&ttT)ftningcf/ 

, fom feffr ©raber oc iBbev opfluger.u Sitnc 

%ettntfen i ©ebk. gol, b. 

ii) !5ptbbtU3 (et) n. C £©ee SBrug 9?o. 

93* ' Sot^^n* 35nft o«.©prfnlng, bes 

'^cianbttrtng at borfe 3o!^l><n; 3^^^^^^^ 

ning, SlPlSbtug^ ^^aU at bbrfe 3ori 

. ben paa. Sit lebe^ ncrre ftg af 3otD# 

btug. 8or6ebringer i^or&bruget JDet 

engelfTe 3otl)l)«U9. 

kk) 3»^&1fWS<n^^/ •^J* partic. ©om 
briber 3orbbrag og Stgerbortntog, ageri 
. bpt fenbe, 61 jotDbtugeitDe golf. (® ulbi 
bergd S,. J£>^ i ©♦ ©• 509O 

II) 3Drl>SrU9« (en) h. C €n fflbfWrui 
ger, 3irtbprfer, Janbiwanb. ©ee S5tU? 

get; " 

•mm) 3brtbunl| (en) n. T, 3orben« Dber; 
fiabt , for faauibt font ben ftOorggt^ en 
btJ 9>ffFafen()eb;. eHet anfeej bequeot 
ttl et eller anbet ^rng. €n t0r, fugrig, 
fanbet, ieret, friigtbar^ gotb !^orN 

bttiit), 

n«)' 3orWnmft (en) n, C €rt ^C>ob effet 

SDort^e af 3»>^^* 
<io) SortH^^ifc (en) n. f. [©ee ^Uif 09' 
^i?(F«.] (f rt 5ue eOer H/arbn(;eb paa 
*3or>em ' * 

pp) 36r&&cf !f e (et) n. C €r ©««e af 
3orb , 3orben; fax faabibt ben tiener til 
ar beboffl'e noget. 

qq) 36t6bcrlfet/ adj. pirtic pi.- jorttxrP* 
feDC/ jorb&ctfte. ^cb^rffet; tubDUet 

meb3orb. ^otDDctCte^Upper. (iJiam* 
©tflprfobber, p. 271.) . 

rr) SorOBcemnmg (en) n. f. Sti JD^mi 

ntng, et ©ige opf aftet af 3orb. ' 
ss) 3w:l)Mm (en) n. C [©ee® am 3Jo. 

I J Set famme fom Sot&ttejUnitig. 
tt) 3br&t)amp (en) n. f. iSn Bamj) tUcr 

Jaaae, fom ftiger ep af 3orben, 
tiu) 3orl)t5e(!lig (en) n. f. ©en ©ierning 

' at • inbbelt -^g ubff if te <!)^at^et ojr 3^f &et 

i btfe « i^« l§% 3oc]^ Soct i ttffe !ofeber Oft efter oiffe ^D^adl !3forb/ 
(Ftftnins* (Qlr. ^erentftn i £)cMc.) 
vvj 3orl)benn96(flfrc (en) n. f. ©ct fam 

me font 3orD(!iftnmc|6l(eve. 

^x) 3ort)t)i9«l (ei) n. f. [(See ©ig« {Ro. 
I 09 2.] €n 2forbi>olb omfrtng SIfler 00 
d)}arf , eOtr en S(emni(t0 af 3orb imob 
Sanber. 
yy) 3ot&&ert (er) n. f. [«f Isl. 2>yiir, 
ftrepirus.] ^ec unber;ovbt{?< S>0n eUer 
SulDer, fom freinbrinflc? ueb S^^bro*' 
flelfer. 
tz) 5otC6r(tt eOer 3Drt)l)Wt (en) n. C 
[gHiiaffeeoflsL /^rfl/^traftus.] *albeiJ 
^er^ naar 2forD, @t0t>^ (Sanb eOer Gnee 
blfffereOer fDger bort t)eb93inb<n. (iSIot^* 
San^ebef.) 9)aA Shifter itmctxUt btt: ben 
9)inb, fom blopfer noermefi teb 3[orben« 

jkw) SorDbragt (en) n. f. enjorblff, for 
i^tiitUi £)ragt, Itsefom en Xirage of 
2[orb^ eUer iombMti paa2forben* %ii\xt4 
lificn, bm bet mcnnefTcfige Sfgeme. Slaar 
gj?<nneff^t flfl«Mer flu SoTDferagt. 

fcbb) 3or6t)rift On) a f. Sor^brufl, 3ori 
btni SDprfnins 09 S&e^aubitnfl til Stflen 
biru0. (Ciuffend oec« ^nn* 8 tb^.p. 104.) 

«0 SotP&Dtog (et) n. f. gt t^oDent, un^tt 
tiat^ennefFe, e t nbueft9t S>ro9« 

Aid) SorbDrot (en) n. f. pK SottDtOttCt. 
(£en, fomeicr J£)erre9aarb^ SbonbersobS 
eOer anbre ^torbcienbomme mtb -C^erlio; 
(eber 09 Stettia^^eber, en Sorbegobtfeier, 
Jberremanb, Oobicier* 

cce) ^^J^bbuppt/ n. 1. [3Jorff.] €t 53tanfr; 
nobn. $9tamibfornu9 iabtM. !Bi; 
borg. (Ajuga pyramidal^ Lin.) 
fff) Sotb&pnge (en) n. C €n Dpnge eOer 
J&obflf3orb, gorbbunfe* 

$BS) ^9tt>^l^xUx (en) n. C Sen fom bri, 
tcr ^^erbrug, jgiuer ftg of meb ol bi)rfe 
^orben, en sngerbprf er^ Conbmonb, 3forb. 
bruger, SUi^erbruser* 

lihH) ^orDDprFning (en) n* f. SDen ^oonb; 
uxini at bi;rfe ^orbcn og brioe QlAen 
bru9/ ttgerbprfning. Serof; ^ocN 
t>9Cf nin^di((re (en) A. f. £iereom:^or;J 


htni tHtt JDorfning ^ Vint^UMH 
bprfe ^orbeu* (Dluffeni £(erebo9« 

©..Vino 

iii) 3ort>eI)Ie«(en)n.f. l&u^U(tm 
en eiee til ot fo^be Siig I, et ^o 
ten, Citglogen. ((See S^aggefeiitf 
torer. 1 ©• ©♦ 110.) 

kkk) 3orti6.S (en) n. C pi. 3ott)e6 
(£n Sortegneife oDer J^avtlotn, Si 
gobj , og ^Dob mere it ^^^begobi 
befarter; famt (anbgiibe, ^otert, Si 
og onbre Sfnbtffgter, frm bee ^ber S 

III) SotOtWetfop (en) n. f. €t ©loj 
Derfopper, fom oltib op^olbe f{g pa< 
ben og i ©ralTet, og fyi^ii 6pinb 1 
tiben fatf poo €ngene ^in (£ftfr< 
Aranea obcextrix* (<3. $ttnfe< fR. 
1 D. ®. 425-) 

mmm) SotDefaDrt (en) n. f. €n %i 
^ielper^ en £(rge eOer anben $erfoii 
biOooer et fBbenbe St^ienrimmer. 

nnn) ^OtDcfcwD (en) n. f. ©en ^ai 
ot fore et Sttg til 3orben 09 begrqti 
Stigfcrrb; Siiabegiongelfe. 

000) 3or&efctr6^fo (en) n. f. 3)er f 
fom Soc&efo* "-^oorimob oit ^ 
og SorDefoprMfoet (FuUe t«re of 
be... ebr* V* gi.2oo. a — 12 — 

PPP) 3or&cgen/ ad}, ncurn jov&cget 

I. &om felo tier fin 3orb, fom er 
eier. ^to^Oegne Sonber 0: 
eiere, ^etoeierbBiiber. *'^ii 
3otDcgen S&onbe, fom U^^li 
egen 3 orb/ oc ttfe ttffber 8ebtt 
i tre 8lor,,; C^r. IV. SR. 8oo* £ 
Icie 9. c. u 
2. £)m nr^rligt &obi, fom moit felD 

3oct)eg(t iS)oM 9 : 3orb, {cm 

^or i <£te 09 et lil $0fkiniii9 
S«|te; €tenbom<)orb. (See^i 
^ I. |j. 605* 

qqq> Swbegn (en) n. f. (Snf»i« ^p 

&ti<sfnin0 of.2lorbeii; 3orbflrii| 

(D,3Ip&.) 

rrr) SotfeegoW (et) n. £ pi. Sorbegi 

fif^ ^JfUfibOiP/: ttet en .|)ctrfi ioti 3biD 16^3 flob<« JC>(in (ar i benne (T'fln et Hovt 
or&egoD^. •f>an ^ar rotgt aUt (tut 

otDcgo&fer. Sorbe^oDfttne tre (lefli 

oe t Vrii«. 

3oti)eie (ei) n. C aseftbbelfe of ^oxbts 
soo< oieb €ietibtm<ret. <Ste 3otDb(^ 

ft^i>«(f(^ 

ter) 3ovlXieni>om (en) n. f. Cienbom, font 
6<ffooer i 3orbeftpb<» t&t f^att 9ont t 

SorDctcnDommc 3ott>eien&ommcd 

^axb et (If fee i faa filar til meer enb 
bet bobbelte. 
•*^) 3wDeie» (en) iw C €f», font e Ur 3or; 

V^) 3ort)ef Icebe (et) n. C pi. SorbeRof^ 

bet* 2)et fdtnme fom Siid!l<et)e^ Stlcti 
at, font 0it>e< ben 3)0be meb t Sraten. 
J^m lob giore fine^fDK&efiatXr/ mebeni 
(an enbnn Ui>ebe/ (G* Vebet^pbi Crb- 
fpr. ®. 9^ ) 

) 3wOc!o Cw) n* f. pi. gorDeFeer. fn 

itfistft; fom S!^onben t forbamtf Sage 
maarte foare ftn 9t(efi for en fBegrabf Ife 
i 6teben for en ^o. 

) SocDefogen (ei) n. C €e Jajen , fom 
ben £lfbe it>^i i nbt Siiffiflen; et {t{0# 
lagftt; en ^orbeblee. 

)3ott)eIe(e (en) n* f. $>ee !5oTb(eU. 

(C^fT. ^eberfeni Vocabultr. 1510.) 

) Stot&eliin (et) o. C €t Siin, ^t>orme.b 

et bfbt Svnenttmmer flirbe< i £n0fiflen. 

6ec £iit\. '^Goni les fab 09 fans 00 

(jrmre paa mit eiet 3ort)eK{n.(. ^aatt 

fen<n9efte6L SD. x8o8.6« i8i* 

Wt>em(tar(et) n. r SDet famme fom 

OtMnaaf. (^enrif gaier, 6. 454-) 

otOcmoCet (en) n. f. pi. 3or&eme6re. 

[Isl. Liosmoder. Svec. j^rdgumma^ 
^ordmoder. Germ. ^e^ftOU/ 9Be^# 
mutter* aSettefl ublebe« betre Orb af 
3<.7t>/ forbi6^6f<i^(t(lper<nben i JE)eben? 
•lb opto0 bet npf0bte SSitnt, ber lagbej 
)Hia 3orben 00 r/ifteS goberen/ for 
af (am ot fn(ef(etfe<« %\\ benne CVbi 

VlH efif %ptt t»0faa tttipbflc^ebam^ 
mc* SInbre, fom 36re^ biffe, at bee 
egentHg fftifbe (ebbe 3ot)niOt)eC 00 fomi 
me af b<t 3«!Qnb(Te 3ol)/ i&arn«f»bfi(, 
(boraf joc^tt*, ^odfot. €nbeil feaoe I 
m^ere^tber uristtgen ffreoer bet ^io(# 
DentDbet/ 00 bifler ubiebe ber af ^iptrb. 
iDen rt0ti0ere 6frtt)emaabe 3oV&emo« 
&(V finbe< oberolr i bore fttbre 00 npere 
Q5i6(l'Ouerf(rtte(ffr, ligefom 00 i S)an; 
ffe Sob.] St^ruentimmer^ fom({el)3ier 
fobenbe Qbinberi bere^Sobfel; SiBibfei<# 
(telverinbe. ^Deraf efterf0l0enbe f<; fam; 
menfatte Orb : 

J) SorOemoftetbog (en) n.f. €11 ©00^ 

fom 6anb(er om ^orbemoberfunflen* 

Sorbcmo&etembeb; (et) n. f. Sn 3ot; 

bemobertf Sorretnin0» 

3orOemobcrfunfl (en) n. f. J^ren om 

bet, fom (orer til at (ieli^e SSarfelqbim 
ber 00 beforbre SBarnefobfef, en 3orbc/ 
mobert ^ibenfTab, Sibfeltfoibenffab. 
3ottoemD6<tlert (en) n. f. SDen »efOf 
iin0^ fom 0tbe< Sforbemobercn for (eni 
be0 ^orremina* 

•^) 3ot6«mo&erj!oIe (en) n. f. €tt ©ttfteh 

fe/ (bor gruentimmer nnberbifeJ i 3ori 
bemoberfunflen. 

3orl)«nu>t)cr|lQ( (en) n. n Sn ©fol af 
firregen ^nbretning, itl at \ct%it $ar« 
felfonen \ , for at (abe et beqoemt {eie 
tinber ^vbfrlen. 

O 3wt)emott (et) n. C iiben pi. ©et fam* 
me fom 3[orDgmDn. Oopfbre ©frifter.) 

A) Sorbepragt (en) n: f. Vra0t tth ?li0^ 
be^opflselfe efler ^orbefofrb. "€t anben 
3ott)epragt bit en n1t>ffel{0 00 morbet 
differ fomme.,. S)on duf jrote af (E. S). 
{&i((l. L ®« 114. 

/f) 3w^«iSt (et) n- C uben pi. fW. 
JardrikL Germ, gt&reid^.] ^orbHof 
bend (tie Dmfan0 ; ^o^^tntf Ober|[ab€ 
meb aOe be ?ra6ntn0er , fom ijtnberpaa 

ten. SortoerigeS 3nb6|>90eT. 3n0«tt 

3ort)trt fen) n. i. €n «i«rne «f m 
^alfelnBbtf ®t0rreife, font (inbeS tlBotli 

gen 164 3<>^ gett af Guilaixiiaa-Doaduc-LinnM C^e^ 

157O ^ 
^ 3ort)crtciri>f (f u) n. C Det famme fpm 

3orbceWc. etc berre Or&. . 
f) SovDefwf (en) n. f. Set famnte fom 

f5i>tDrai'B; £U8ffiorte. (3ii)ftflaar&0 
5r) J3oC.Def(ei) (fO,n. f, ©ratojlfb; :©UJ>, 

l)tjor uoiun er jorbet eller ffal jorbej* 
j) So^J^^tei (cr) n. f. «oeit pj. SDtr fanti 

inefoai 3orDcf(ccDer; Vlnnrb, Berber, 

font cr ^M(( tfored tisiar bet f{ai iorbt^. 

JE)an f)at fit 3orDCLdi UB^enbei ^crcbc 

mild/ alt '^ti\s}u\ Cif en ^orD cr fceilift 
' for Slere/ at ^Uxs \t\i%i\>\if oi t garUe; 
ftai^ ht^xH tn ^ovb, ^ac|Ta6,i SJJarf 

foe Qi0nbuvEjiine<n. ^^P^f^^B^il^bet^ 

. fU gVieeder i gtjtcV 
'O 3ort)f.T(lct, adj.; part, [flf 3wb og 
.f*jl«».]' ^onwv f«ftec tlitx lot foO t 

3orben; Sorbfcrftcbe V«lA ''Setjotb* 

- f^jlcDeGiierber.;; €()^lYvgi. t ?aiib«l. 

f )> 3i)i:t)faIi)V/t) rt. C pi. fom fing. 3prbf tt« 
3no[pnf ifjufl ; t>tt, at en Deri af ^orbcn* 
Ooetflabe fpnfet fammen eUcr j^prtjrr neb 
.. i ^untatooii;, jTom fjtabe t)aitne( Ifl^its 
. ber 3ort>j!aben; Storbfonfning ; U, ben 
SorbQMine, fom f^erbeb fxvxjfixintti. 
SD.ec brnfom manse iS?enncj!er itr> tet 
fJotl ^Qrfcfall) i ^elbctlen, "©e fftnle 
ftciba unber Qum -^ eOer 09 f byfte 
JorDfalO. . Spec. Reg, ©. 50, 

(£n foitaftti9> grAOldttn eaer^traurtflj 
gatbe/ fo4n Jiflnir 3ptben«V .' 

(Jt Sarbeflof/ fow 5e0aa«r df jptbar^ ^ 
ff^e Dele; mobfat ^lantfifarW/ 

0aftfatMK.; 

,4^) 3lXCDfarMt/ ^4}. ©om ^ax iti%(kWi 
»cr Ogner 3orl>eij<;.,ftmlb|ojtbU, I. 2. 1. «^« «>) 3Qtl>fA(l/ «djv ©^m er fa(l » g 
font et cr.mlis,. [nrerlig; iiftebq 
Sotpfajlt eunbomme. "^W 
©lene.^, Otc» QSag. VIF, ©. 40, 

««) SotDfcOme (en) n. f. 3ofb^i 

' IKreFGfebme; 6r«iibbATe iti/txHUt 
fil^Hi 3^beit tiler .^oMitbl of 
tOanb. ©e ubai0re en <4en €14 
■ './; .Qoififfeif, e4lb«e bituftiiria » 00 f(y 
me inten fTi)b>nbe i oiieagtti ®f 
eller. fa^ie pa (>iiai:bf i (otftltOi^ 

ni(l)i gj?tn* p. 168.) 

3oi:i)en; 3or6floben3 C^trfffJbe... 
re'flne ^Olll^flabcnd ^tii>f)ol\) i Qt 
mile. r • 

:7(id ^W?&il«r (f n)Ja;. C lOtxttu, 
jlccfeiu ©et ^Uf4 SDcf (omn 
Sor&plct/ $op. 3- fw «• ? 

ih 3MDfIeb*3 (en) n-r t . [2lf . htf; 

^^^ *^ panbret gri*; efltt^pj 

23et famme fom ^OC&lag. "it»l^ 

^ fpmgaaei^ieRnc^ivfali »^i9fe3^tt^|te 

. ; SBruimic^* SRiHeroU ©• 1,5*. .' 

«0 3M6fo0 (er) i>. C ; [©te gfl^ 

^ebter M Soj^fufi, 3lo|lflaac4v3 

og ©t00, (oui af ^Btnben fMcr A 

bnueiom i iuften. ©afinbeloflf^fl 

om ©nee^ naar ben fvjftr 4»m f 01 

ben. ©• %^p. % for Si, fi-g).. € 

etfet fotbnni^ Obernroetf 3Pl|t/ o| 
. (ig i ^«re edn unber 3^beti; 391 
bee; UflberjorbifTe. 

w) 3ort)fjoTl^6imns (<») h. f- €» « 

gorj^ainfn^ iUer !8oli> af 3«<^^}, J 
^0t^ 3orb8nin&^ fit 3^^Mt5^ 

^t, teVtfljfe. .. ^. .♦ . 

3-^) 3ort)fi>iic J (<t) n. f. (th m 

;af.'3orben;:eta}«fen fremimgi pa 
ben* "Jg)i>or 9irimii»el, fagilet q 

bU».l . ^ftMW. ef «•, ^ P* 444: 


#%^*^*f*%% ff 
i6^ -**> a^rfcfW/ »ri)»-».'Jo««friu' ; JRl?e«!om1 rr) 3ot&9«i3 lkti^t(:f. ' ifbrptn, at txn fi* ^(innmtvtttiit of^r'o; 
trr/ bfT ^ff<« ra| If »«Tff)«v3pr6en;; fern 

foni roinmer-«{ tn vaa».@rttn&i 

34t^, fiHU trutl^ til Ad Dp!vt^<«f 9i9f(i> 
"p Dffff ft 6rii0«« (Kb vitiitrcScirHinint 


-; V ; ' UnVflt* ^tbiiw.- Sit (Tteft' 3ctD|Aai^ 

•• .. goM; t .;■ , •'"■■• ■■ ••■ -•• ■' •-•■• 

; 'ip itt ^otf^^e^tll. - Trihg'a Otttpliui 
Linn,. &t4 ^OtftgflttinMti ' "! 

i>o> Sirbgi^nfiherf >. «i' .6ii«tintt*, on 

Gtolft IB. d. ef«.1R. ©. V. g; 1745 

foW ^e« «ilrt tlibtM4'6e(Jdol* 'iif^ulb< 

' jvib, 'W6t(Jorty etfef dW>»n ft'ttJ'^orb, 

-'^tfpi'iiw'' tTMijW' si jrir' igWJc^; .(^nb^ 

e. ©fr. I ©. 278) • ^ 

JtAr) 3Mb9l(« t;f n. r. ©ir fobtirit fjrnf 
[ttgW*. €5<< £>rbe(. • , ; ., 
3btfeg(ferCeif) n.f.. pit iyr'totat font 

jntUtmfle ($ort af XoboKblobe, '^ip afi<i< 
. ;. <i»« (IfeflJ.i 3HlH«fKa«n,ebj mSorfPff^}Ml|^. 

„ ., |ltmfi«, 0$ bebjle ^w^rtw ^* •»«» 

■ ' (!e 08 6tb'jk.SBiobjtrfj»l6t«,, .ji^«t4 3R«g. 

• f • •-. _^ •« » ,*'*• ,,^ ^-V^ 

$tt\t, font cr ArftOJti Sorbin ^ iittfom 
I w.'' ^4i|t»it<>b«ii(?« iSAn8«- «f b<«^tbf{t 
I 
•5^.' • j ff) Sorbgfllbe (m) l^. £^ „^T<i«t«M««ti tn 

t•^n^in Ltnn>) fpi;bi) )<ft<.<r .bitter 
officinalis LiOjn > (iaditfcl^pgfaii bjfttc 7^>!3to*DsCh>etV.adj.; 6«t» if 'jiie^flriLftei 
i 3orb(u ; .ti^-foia finbcl 1 3i»r)>eu i>fb at 

* «wn>«/(>miitat)tt<i>;cf3OTiiftr; ."$*»> 

>>> ' 9iaiii!«n/-'AA[Citr7t««tfi('tB<Uc>1piiften..< _ /■ <W>! 3»<H)dV0^ <4n):ia.t£. i.en>fitrif»> font 
f9ff»<i;3fttb«» :t84t po"ttj©arf«i) 9lt 

««) 3orl)» A^ mr> spji*: «0 !^oct>dntnt) («n) n. f. ' IDet fommc f«m 
gtunD. "eti* 08 urffre 3ottigrur.&t... 
XCO 3oft>9ttl> (en) n. f. pi. Sortgufeer. 

@uber cilcr ^anber, font m((ii<c< at 6cere 

ttt. "mtiitm fwM^ (tM of 3oc^ 

SUbevm (effttfiilhtf bet^en... tBtOrltf 
@«I(»CL i6i . ({^olGa^tt: ditinfer- 
nales.) 

«iy> 3pt^ufi» (ct) It. C . €t @eeb, ^oor 

. , ben 6iotc( 3«tt).uHife @ttl»(t ; tt enU>, 

' fMtt (i n Mi^mi fbtteiifx ttHtf^Mn, 

*n %nilf font ^oi <Ko(^ otfiAA ^(bber 
..> .^3kldt<(. Tetrao . Cocuroix* lidn. 

, (iR9(!8««rb.> 

m) Sotbi^gn (eO n. f. €t ^jrw, fom 

' ' beffaaft af n S^igV, en 93o(b^ opfafttt «f 

■ 3orb« (?«nb^tin«$.®.6fr.VI.|>.343.) 

^») 3ort)^(^ ((It) n. f. €n ftidl etr«fi 

ninfl ^orb , mtb ^w pM btat ®ibtr, 

^bpTDtbio Sonbe foren(<: <n Santltunde/ 

• -' -Sfotbtuttje. (Isthmus:) ;, 

AM) 3ort»^{ti9, tdj. [€frerl(fl»r«f «fter 

i<^ bet (QbiT< erb^tig.] 3orb$bibi^, fom 

t«b(5«(b(r 3orb, 
leift/A) 3^orb^ce ((n) n. f. €ti 9rt af <0?ttn<. 
. r Mat Jaculus I4na»> 
*»»!>. iSfWDli'CWpe.Cen) n. <l €i|J£Kivp< tOn 
) , ;,,.«eillt|ffabutU at ^ttKeOcr fKrte ^orben 

I^^i 9f««B^t|>{jt (<Ot».fi 5l>ctf4«![ttc.fw»: 

»< QoitOfefimt. Bitumen. : . 
v^ct as#nee .«f 3o»b. .2fi3Brti^<^a»e 

inrTT) 3ov&^ne (»«>«. C Ct ®U««^»n«, 
u:v'> (•tai&e minbi^«ii6 be 4(«in&«lfd(;.>( 
■:: (Mttntbe fpanffe J^^tfi* (S)7«t^.> 
»f) -SotUl^tX^^d «•' t ©« f<M«tB« Torn I /» ftia* i Sra«b( «s ^toraf forf 
tfforbr«enb<Ufit t«<, %ttpit »; f. » 
cum Asbestus. «miaatus WeriL 
««6tf.) 

«'(r«-) 3«b^ur (e'O ■• C €t J&ttl' I J 

ttt) Spr&^tite (en)^ n. f. €« JJ)ttte 

bew. 
wuw) SwBHtnU C««) n. f. 

«. 2D«t famine fpm^Ot&bl. Apii 

{Iris Lina» 
a.vVtftMrcnabn t4t ^tre tfrttt ttf (S 
-^et'fOtt (Hyperidam) JBi§ 

rtnt>b(a&et 9leO(fe. Aehilh 

lefolium. 

^^) 3oet^mp« CeB) ni f. €t i 

bteft ®toffc 3Mb. ®tt^umpi 

%xx) 3oib^Hpe( («t) «. u Cn 

Wy) 3w^^«* C<0 «i f. pi. Soi 
€t ^u<^ ofifevt af 3[»rb, 6i 

cner MU 

aua) 2iOtti(l9ae (en) n. C €ii J^ot 

f>rt af 3orb. ©eibarcrnc icirtd 

H) 3ort>ti« (<n) n. f. 3W, $»«trm< 
ben CI bebocfftti it. btit'.fralni 
fforpe; jtfabcn, fom pea nerff 

$(eUft eoet t.<x\im. ■ 6i« 3w 

3> SortitlXeii) n. f. €n 31b, for 

ber unbet 3orb«n< Cbct^abe, M 

bet ftem af goWtli; 3wrb6rflnbi 

. '' bennc 3ottUD legonbH at%9! 

■t)olnt -0111 3brb6r. vaa ^^lanb, ^ 

3) 5«t)f<tr («) n. C ®(( ttttrfa 

n) 30«>P«fl (eO n. ^. S>« ®*tw 

f«(lc em til 3«tbin; 3D«)fftlf. 

n) 3^tlif<ift«n(« (en) 0, C; (®frii 

tijece 3otDcaflanU.) 9 g;9»i 

1)-3wer«ife«!c Cen) «. c €r iwn 
.^bielDiits uiiber ^Mtetty f»nk iN{ 
<iin« Ux, iHtbe^forbif? ^(fbn. 

t) 3oitl>fi«'b («0 a. f. «f«S af 
bet at' nb^efi »^ SMk •foi^ 

3 am 

6. 581-) 

> 5ot6f{tmp (eti) n. U €» ^lump, en 
^aan^fuI^ of ^^jrbV -(Sub ff06te jJIbain 
«f €11 3Wf&f limp. , ffllennetfn er tu 

SotDf lO&e (eii) n* n ' " , 
K 3orbeit 3: Sen StnU) bet !8(iben<(e8e; 
me bt beboe. Sit sranbffe pbcr3loct># 
fioDent bprinbdite S&eRfifff h^eb. 
SRan fan f^ge l^df 3oCt)f (O&io runbt; 
08 iffe finbe fdabant it jDiOineffe* 
ft. Cn 9If6ilbnitifl af Sbtben iiA bentf 
{dttbe 00 {>abe; cn apronomtp^ 98 
seosrcip^t^ ^orbfu^le* 

> Swfcfteft (eii) n* f< i€4i.«t>r«tte tffer 
9labtii^8# et (Sob i 3f9tbe«< C*trfl<ibe. 

O 3orD«limj^(eii) tu f. €ti foamenbceni 
lenbe ^ ub<uinei SAoffe af 3orb^ ' S<Ctttr; 
Itsen ; iftenneiler cr tmm 3orbf (uinp 
^: er fordjcenBeltgf 1B«ftn. 

> 3ot6!ttttd eflet SwDfnpd (et) n. f. 

[eee^nug/^Bpgoflfnpser.] ©tge« 

om S3eirli8tC/ noar bet fnoftet 08 fp^tr 
•ber SoYben tneb €^nee eOer Goiib 08 
6t0f>. <eon8ebef.) 

Ciaff88e< flere SIrtet af ^obolterrfeii, font 
(ave ec jorborrer Ubfecnbe. Cobaltum 
ochraceum Wcrn. 
O 3D«&6&ne (en) n- C €t nptfP SUaoti 
yaa en St)8l; !B<i8tflfon0en« Railus 
aqoaticus Linn. 

>0 3o«&fre&* (cn) n. £ €t 3nffcr «f 
ercei^opperne^ Son^iiie, fom fortii f)at 
nogen Sttg^eb meb cn^rcbi, og leber i 
Sorbeti, ^bot ben fiiov mt^tn &ait roo 
A»rDet< 00 onbre fBaftni Siebbcr. 
G^yllus GryllotalpaLinn. 

^^SocDftfcW (en) n. C 3otben« Ow^ 
fnb»; ^orbflob^it ftlb. 

*> 3crDFrone (en) n. f. ©et fomme font 

3crt)»:l)feen&t.' ©ee bette Orb. 
O 3orDttpbW (eti) ©• f. 6ee Sojfefita* \ S^rl^ §€f V) 3ot6fu$(e (en) n. C jDet fotume fm 

9[or6f(Dbe. 

•p 3wbfuf (en) fu f. 5Det norff e JRoim 
poa en $lonte. Ajuga pyrttnidalit. 

^prainibformid S<e>e{»«. (QJibotflO 

V) 3wl>ful 00 n. f-t ieceful, fom itw 
, . berttben ^nbi< l ^(rnsbe nnber 3orben< 
CberfIobe« (6. S5om(ire< g{A(«.^i1l. oeb 
b. 91p^» 4 5» 6. 163.) 
n) SorDfpn (et) n. C; Gorbft0nO 2f 
' iRorje: bet fomme fom 3otDart 
' ®trom< 60nbm* 2). 6. 350/ 
14N) 3or&Iqfre (en) n. f. ijxxt om 3orb« 
fiobenf ftefyafen^tb, om bettj Cpri«/ 
belfe 08 ^onnelfe, om benS Coer^obe, 
'9. f. b» 
M) 3ot&(«0 (et) n. £ 8<i8 of forjTieOige, 
mtt (;tnanbenofoe^lenbe2[orb<irter, ^bori 
; of2folrbfloben<9Sofir0rflooer. X)o>ber; 
H it^tt>las. 8ie nn^erfjige 3orO(adC^ 
ne neb $Botin8« 

Sa) 3M^tottS' ^^h Son* fi^Aer Ion8< n^eb 
3orben, flnefferfis Iott8< meb^orben; 
fl8t<e8enrliecnomJ£)ef{e;. ber ifobet flt^t 
U S5enene lonst nb fra (tnonben, foo 
ot Suflen er ncir oeb at ber^re ^brben. 
ffn iDtWans J^cfl* (fflJot^O 

m) 3orWa)f (en) n. f. jtoibej, efeet bet 
t«lonbffe iDi8tfrfpro8^ en 6fan8e eSer 
^xaii, i eanbbl8< }Donf!e Ganse of 
bee (Tlbfie $tb<rnm &. 34. 

nn) 3«MeU (ti) n. f. [«f3ottjo8 2elf, 

cubilc] et itit, fom er rebet paa Son 
ben. ^ '^ t- 

W 3«rW«tC (e«i) n. f. [«f SotD 00 W^ 
merces.] ^orbfTpld; SbtMitti, fom 
man 0it>cr Sorbtrotten cOtr ^orbeitren 
for ten Sorb 00 @tniib, in«ii $ar i 

fr) 3oi?MtS9(nde (m) «• C ^iN^gen^^ 
«f (( 3oTb^meit. "Om nos'en {7ulb< 
imne, ot «fc tt^un SocDUfigettDt o« 
2lorbart $ar ^obt of fBintedcgnins-,. 
Ck. (07aB<III. @. 366, 

nn) 3ov&(it» (tO n. t ^itmtHtti Sio ot 
Stttnct i>a« :^rb<ii/ btt forDtffe Sib. ta %m SwI 4. 3w-t|ii^i»<w s&)«*(bi) J.: iwtflfaojRafyrt. 

iaphit »«« b«n 'dntitii^tbr of «lfiV<i. 
' fUtb Ufeff ifrnfii$«n 03 Htft^mingen 'tr tat 
^ ^6«r ^narbmdftb (jmmen tit ofHt pan 

ffn3i>tDI«>B. ^ * 

^^^ ^ •■ * - . - f 

>i) SoiPDroWciCli («n) ri., X; SDeii Cow eiet 
(it SorUo!)^ tiitt jf9X i<«nt)om^M tU 
fninme; (SrunJ^ter." (iStit^ ?m a}«*. 

.ettftaforf. 2";0.@.'^^j^ J.V :j ' 
!jii) 3«>«t>te«,' adj. ' . ' ' . , 

I* 60m inflfti ^orb cUet 9Rar( cr ftl; 

,5f>) 3wbte(«n (ef) n. C 3prbrp(leUf tUtx 
: SorbffiaKD, oa i^ct 9^Ibar> fiitr bcrueb 

Off) Sotbtodmnd (en) n^ C Xfitt. ^atibf 

Jin0/ atitiMafc £>bel^tb^;tnt fyarb«; 
rei> foist tOet piintfat* X^^ Ot^erf. *f 
. . 3.oit4bodeii & 148 i SReeiftereiO 
03) SQ9(M#1»e CtR> n- f* . S3etfe SDokn tib 

iceflser .9»ot^ Si^tet €^m«Ieon (G. 
, • ; : Ojrbft) ^ ^iif f t (an, Q«faa ; ewbij giiie* 

Ob) Sortofoppe (en) n. f. 

. ctlibff<rgbannM#fort0rdnc2fnfecr,fom 

; V . : , |0rer til QU^ttHbthiattnti ttftt &nnb\U 

i ; : iCMie^:®l«jt,^©fl-p«i:f}or(laret filar 

niefitn @fabe paa fpabc A(i<J|ilanter 

<5. < .M anba A0(|(iiumtt Cbiyfom^la 

> ; / ,pier*cc*. Lino. » 

:«^ ^cb! beire a2ai>n * ttfttfiQar man ogfaa 

(i» Attb^ $la(< GmAAfryi: et liber 

SnfKt iped^aairbe^intrbitfEet, traab; 

: bonnebe.^eUl^rn, Gvrinnffbbet .ee fom ^ar «n ^flffie* etaureifc oj 
'; ; «lMi fortlaben gaiDt ofl t« fic 
.. r .n^t, tn»&0Ui {>qU, fom bn 

rodura aH^ tiriiu fbtf$\ 

Ufieiebc^ JS^iteHtcetnt >@Eabe ; 

<re,^cr tlOttrtbff ti fan <ilm(i 

' Get gunff « 31. ^. i ©. ©. i| 

W 3i>«W«9t Cen) n. C €ii tuftt fo ' bp^tduci 3f^i^ O'Jf ^«fr P«» € 
BS?) 3ocblim^ Ofii) n. f. Crudes 

''■ ' t'ibrit i'ett^m f6r 3Mt)loppe/. 

•is) a^DrDIvb Cen) ti.T.* en Vpb (bi 

met fta 3bcben, fra Sforben* Do 

• tfi (iert<i<tieen ot^tr cficr ttnlxr ^ 

i^^Ji^^^ulfun en 3[ort)(p&/ fot 

ff) 3otW|m ^eO 0. t ^iDfttemont 
■ :;itinMfe idfitoce^ S)anftfr, ( 
flifie poa mofabfTgc ®crber, eae 
boLtlff e Srgriltit 'cre f«rradbntbe« 

yS) ^OXUf^tAm Cen) n, f; 9Jem- 
bet artbre norflc tobfpjroft ben JE>a 
^^ lobfifien^4ae:(9(f paa 7jn^ efler f< 
fin Obeljjotb; ©atflcteitt i^aota 
jl)06evin fof at ti(bogef<ge eii ntel 
fid6«ret af^«nbet 3orb. Oil t)n 
IV. 31. tot) ObrW SR. c. 9.) ee 

o() gpgning. 

^ 3^rbicbfl93!!ar?er. SnSanbefii 
I ©onmarf briifleif jf 3*rbma<ll. 

rm) Sbtfcntaalet (eiO tt. f, t&i *; 

fom fovfraatr or opnraale 3#rbi 
ttbrefine 2fnbOolbet af bercd Cbi 
fatpr fltoe en ttfrtbtfnUis af btttt 
. en Sonbmaafer* v 
NNN) 3orl>maciflin0 (en) n; f. ©ei 
nins or j>plnaa(r^J^rbev ofi Aera^n 
2fnb^ofb ; it. Sorre em ar »bf«r 
PM ri^r^gtOTaob^, 2anbmaannfi« 
maAtingen et en let ^unfl for be 

last fifi efter^ forfiaaet ^orDtttotf 3«A 3(orl) 169 ©<Mf 3rorbAaaiii««fuBfr(fn) n. r. >VV) Sfotb^ru (^n) n. r. SDcn Xunfl or uDoiaalc ^otbtx eft 9)?arff , 

5 Sor&tlKlDif (<n) n:t phar. ^ottlttta* 
DtFcr, €n tefifiibt tBbagriff r Hnr brunnj 
labtn Oxm, fotii let>rr t ^fortett, men 
romnter frrm imob eHet efter 0i^n, og 
ta uHbettiben fri)(rer i>berr)>a<i ^fotben; 
0ve$ii9rni» Lumtricus terrtftris Linn. 

;j) 3ot&maf (en) n. r. [SRorff.] SDet 
fammc fo» 3orttnftl)Jf. (Miillcr Pr. 
Zool. ddn. p. '!ii5.> 

in) 3»^i>*^^^^ (en) n. C £t giflon, fom 
ftis>ci ^erfteten* ''tlnber oOe ^i^xix (ttif 
be< ()et (i«oieeiflt0 ec £al> ^rrscr eQcr 
3^tb^artt/ bet er en flanDjle fttn O0 
- fecb Seer/ foni et ben btbfle @icbfe(, fom 
man fan faoe.a Oec* SDi^ag* V ^« 129. 

TTin) 9(^t?&ftiafK Cen) n. f. ffn jloc ?D?«iig; 
be eOev (Sammen^o^uUio of ^orb. [ 

^y^ SotDmonCet) n. C See 3o^&«mon. 

wo 3ott)m»« (et) n- f. 
i« 3.'*}UiittnbeUfl^cb4 fflfot, fom t)o)cer 
paa Borden, tU SotrjHel fro <Steen^ 

mod 08 ^rceme^. 

'^« 3 eo^rbfled^^eb: be^ famme fom of; 

miabelifl UiDtfob^ Lycc^dium cfaiva- 

turn (Fl. D. 126X ^bttaf man fnaer 

JE)e;remcler« (S^men LycopodSi.) 

"^'^O S^'fl^*^**^!^ (en) n. C SDetie 3la»n til 

lore^tf oof^le jDirr <ii £i)?uf<^ efler fitotte; 

{listen, font opj^olbe fi|| pan^arfen 03 

i ^ofbeo. (Mus fylvati<)uf « Mas grc- 

g;arLu5LinnO Gceiilliarftimud^^ ^Io0# 

tnuitd* Otfaa itO^ge*' ^^((« ^^<>bn 

i^pi^i^ntufen. (Sortx amocuo Linn.) 

ttftK)} ^OTDlKCr/ ad> Stftt ^eb ^otbeti effir 

oeb 3oiben^ £)berf[abt« V2)en ^\vi%t 

fcbv fom iKtIlftr eiterA fborbcrM g^ag; 

^^) 3w0n*6 (en) n* f* ©ee SorN 

239) 3orba(&()t (:.*;) 0. C ^r famme fom !• (^n Qirt uaturitg Olie, fom finbeS t 
2forben^ og ubgior be forfTieaife 
€la9« SorDfeBmCt. 8. €jr- 85ierji 
nnpbtf^o, ©ceenoUe, ^iergtidre k» 
JC)Oor Uxi finbe< i faft eOer ({0rfnet 
$il|!anb faacr ben ^abn af^OtD&tgf 

QSiergbcg / SorD^atpff. eee biftr 

Orb. 

2. 2f ©crrbeh^^eb fa(be< faalebef en em 

feltaictof^rorbfebmerneiGlcriie^ fom 

jfitibed i fibbeiibe ^ilftanb; i&ieVdO(it 

Bicumen petroleum Wcrn» 

•»O0) SotDoitifeUer (en) n. f. €n, fom ^ar 

' ' feitet 3orben rnnbt, foitt til ©fiM er 

fommen runbr omfrmft ^oibftoben* 
333) SorDomfeiling (en) n. C 2)ett ©ten 
tdxiip at felle runbt omfring ^orbfloben* 
iOCO) SorDojrm (^n) n, f- 23ef famme fom 

I Sor&ma&if. 

V7!t:> SorDpaaf ajlelfe (en) n. C ©en ®fer/ 
' nirig at paafajte Sforb; ^oiifet if«r brui 
ae« om ben ^Qirtbellge 6ftf bed Slfb0betf 
3tprbefaprb. 

aaa) 3orJ>p«ie (en) n. C T>tM g?abn tiO 
^ togftetf unbertiben ^artoffetptanten eaet 
bentf Siobfrugr (Soianum tuberofum 
Linn:) Sigefaa QotDttblet. (Heliamhus 
tuberofus. Linn.) Sdentltaen er betbiot 
banner efter bee tobfTe &t)birtte« 

XKS) 3ott)part (en) n. C S)er famme fom 
SorbtoD. (Xot>* 3* for giorji. 26 ^. 

®. 83-) 

>]>P) 3orbpl« (en) Hi f. pi. 3wbprettet. 

.• [3if 3oto og ^let] 


I. St itbet ecuffe 2forb efler Vflerfanb; 
it. en %Ux, en rtnat £)ee( of 3orb# 
ffoben< Cterflabe* JE>an ^ar be( et 
JEimrt, men Ufe en 3w&plct. S>en 
3ott)p(Ct/ boor man fiA^iSy^ar man 
oltibHo^r fremfof ivogen anbep* "Dette 
(anbfieb rr maaff^e een af be forftt 
beboebe 3otDp(etteC i $ir(ef{efiielbetM< 
5pp. % f. SR. 10 J^. ©• 36. 

3, Sn $ltt paa Sinneb eOer anbet twi, 
fom bet O^r faaef beb at {\%tf paa 

fugria 170 2(o«0 2fwt» fu4ti<\3oTb; ba bet^osfM fl^tt at 
txrre jdr&flagtt ?0iet I>ar Hs^et faa 
ton^e wbi, at Oct er tUDct fulbc af 

Ti*^) 3twDpI«i«Ul3 (en) n. C ^orbeti* 
^leintng, for ar gisre ben 6«|ueut til 
6aaenin0, e((er i anben J^enfigt. . 

vww SotOpranger Ce») n. f. €« fom 

iDdij fibber 09 f(?(ftev :3orbf09b<, for 
berbeb at tinbt ?Jcn«e. ''(Er ^ct ^tU 
ftaitb, ot enfeite 3ot6p»angett tti bleb; 
ne rifle?,, Oluffenioec.ann.VII.p. 20. 
rinn) 3«r&pt«ett (en) n. f. €n tornefttlb 
£u|Ybi6;ct UMb t9nbe ®rene/ fmaa SSlabe 
H 0w'e SMomfler. Ulcx curopxus. Fl. 

D. T. 608. ifuropceifB 5ornf)la&. 

(95i6ortf.) 
«' ) 3oi^&ptmct (eii) n. f. €11 bifl ontaflen 
^uncr f Her it @iib t>aA 3orbcn9 £)ber; 

flabe. 

6*) 3or&ratt;(et)mf. 

•I • itKan eder tpbcrt, fom begaaed »aa en 
anbenj ^o^^ 00 SIger, btn @ternmg 
ot fi^^lt eUrr nieb S^olb borttage noget 
fra fn anben ^anbS lUfltr^ 

a. 3)en 0krmnfl at ber^be en anben no; 
get of ^n< 3oib, beb at plvie tnb 
l>aa ^tij ^itt eder fort9ffe@rftnbfe< 
fffeWet. 

3. 3f 9ioff?e Sob folbeibef : naar nogen 

uberettiget og nlabltgen farer til Obel 

at beflDbe^ bog fyan mgen ?ob ^r 

beri* ^'gaver nogen anben bertil, unb^ 

fogeit ben/ fom ekr fdoban Sob, og 

bit bot ifttpaa, ba gror &an 3^rt># 

ttliT.,. 9?- 8ob. 3 — 13—1. 

«') Sovftreebttiog (en) n. f. 3>en©wrnrng 

at tibe 3orb^ ^forbend Qtfmaaling beb 

9ieeb» £)ere« SRarfer bkbt afbeelte btb 

3wlweebnmg. 

^') 3iW&re»/ n. f. €t norflf SJiabn paa 
^lanien 3ert>bet)lKn6e. ®ee bette Orb ; 
fatoe* egfoa Q^feoettteL diop. % f. 
a^orge, 33 ^. (?. 149.) 

c) 3or&riiOr ^J- 85*«« «>*<^ 3orb^ fom 
|)ar Ober0iibigl^ of 3^'^ f O 3otD»g (ttt}J )cL C [G 

X. (rt diabn vaa ^(antefl^gt 
LinOo r>|Ooraf .abflilUge 
bet i {aubet. 

2. ^ 6xerbelei(;eb : betalinii 
taa en 9Irt af benne &Ic 
ria piHcituIis* Linn* i 
WQ. (SJiborg.) 

gO 3ocl)Wg (en) n. f, ® 
Saage, fom briber langi n 
faafom en 6laaafltig og tor 
unbettiben t be ^ebe Gpmr 
bifer ji^ paa ftne ©teber 
Siiiferne og iitieHem 65aar2 
fnlbei og dlji og eder 9 afog 
mer J nor(?e SSanblflpre: @. 
3. f, 9forge. 20 ^.®. ipo; 

h^) 3or&rer (eOn..n Slor, 

unber 3orben« Oberflobe til 
get/ eflet f onben^enjtgr. 

i ) 3t>V&?0tte (en) n. f. 

!• £)pr af diotuflargten/ {on 
; iSoiig nbe )»ad ^arfen oj 
ben ; faafom Q)ant)rottet 
phibius Linn. QJanCt 
M. deeuinanos. Linn. 
2* @aafebegfalbeif ogfaabenjs 
Arftomys Cttitlur^. 

k') 3oi;i>ri>&nmg (en) n. C 

ning at n)bbi ^fevbtn, cKcir 
nbbrfebe og f?o»begroebe 6ie 
- lanb efler (fngbnnb. >' 

I') 3ort)rf>flerfe (fn>n; C a 

fom i)tb :^orbl!i«lD frtmbrini 

fnmme fom S^^^fi^I^/ "* 
en rinjiere @rab« 

i'*^) 3wbfrt«n) (et) n. r eeej 

«»') 3ot&faf (en) n. f. > 

1. (tn ©ftf eHer fDo^ fbfbt 
(ligefom ©anUforfJ 

2. S^&M^IiSen: be< menneffel 
fom engang (fat Mibe til 3 
fommet I Ciani $oti-4 Sou 6*> ,f' Sorb SorD 171 ' linnet ittobemon , font bcti £>i0bf iferei^ 
iiaar ban tt^Mti i Sifle. 

:>') 3ot&f(ett<r/ V, a. imp, jotSfatte. 

fup. 00 part, jotbfot. JRcMopflger i 3or: 
htn, iQXhtt, 6eftrat>er. fUt jor^fcette 
ft iiii^ (Hop. 3ourn« f. Stotfle x6 ^. 
©* eg.) 

pO SfOrDfaft («n) n. {• ajet famme foni 
Sor&Olte. 6ee bette Orb. (Sanjjctef.) 

q*) 3or&fa(t (er) n. f. ©cr fanimc foni 
eteenfaU; ^BffenfaU, font t>inbtt ^aa 
f&itt%mant>mii, tti gorfViei fra (^efalt/ 

ilir&cfalt/^Dgfalt, ^angfalt. 

«^') 3oV&fanl) (en) n. f. &a\\b, fpm iib; 
8rat>e« of 3orbcM ; wobfat ©tranCfailt/ 

• ') 3orDfigte (en) n. C. en eiitt eircr <( 
Gdaib^ fom brugetf til otrcnfr ^orbcn 
fra &tm\i og Gtene og flgte ben fiin. 

^') Sortfintet, adj. 3orblj! flnbei, t^t>ii 
J£)u fioaer til benne ^rrben. "£)€n, ^bi£ 
©tel jorDfint)et cr.,c SJorblnfl* poer. 
©fr. ©.23. 

•^) 3ort)flPat)« (en) n- f- ©fabff font diet 
fftf »aa anbtn ^anbj ^ovb. "Sni^OtZ)^ 
f aDe (fal af 6 IFiffnfomme iOJcrnb t>ur.' 
>fre«.c, $&• Cberf, of 3on«fco«««. ©• 
1 84. (If)r. IV. SR. 8ot> £onb6L 35. €.18. 

'^*) 3orl)flfcetp« (en) n. f. «albe« ben 
©orb^ fom 0t0r 3orben pfarp og moger; 
f. fx* *&A»'^/^og^bebe/ W, J!>auip; 
w, m* (»D?otO.) 

*^) ^orDlFccrpcnDC/ adj. partic. ©om 
ff«rpcr eUer ubmagrer Sorben. 3or&^ 
JFcrrpen&e Qat, at. 55erenffeu« frugib* 
^'^erligf). ©. 43. 

3^') 3orb(!i<ert)(et)n.f.pl fomfiug. [Ish 

^ard/kialje.'] 3prben5 Sipjlelfe , en 
fl«rf og bolblotn 9}ebargelfe uiitec 3or. 
bend Dbcrflobe/ fbm frembttngetf beb 
unberjorbii? ^Ib. iBoen bicb 0bciagt ut> 
orbfFiato. ^Mitn ^icmfageJ ofte af 

*^3 3orDffieI (et) n. f. Sorbflforpe, 3on 
bentf jDberflabi; 0ber(le 0(arnbfe« (v£r I: (tbet (rugeHgt.) "©«beti ffnlbe 6<ere 
mange (lere ^olb, naar bet neberffe Sinct 
paa ©traaet bleb unber efler i 3^^^ 
jfielltt.^, Oex. SDIag. I. &.s^ 

M') 3orl)jrifte (ef) n. f. 

I. £)en @ierntng at fTtftc 3otben i blffe 
garter, eOer at ub^Ftfte 09 afbele 3ori 
begobi^ font ^or ligget i gorHefTab* 
at foretage et 3^^&ffif«- "3ot^r 
(Fifte fliger op til be o^ibfie Siber.^ 
eSulbbergd S. ^. i ©. ©. 509* 
a« jDen 6)tetntn4 ^at fTtfte ^oxb meb en 
anben^ ar bptte en 3orbeienbom bore 
for en anben , SDIageffifte af 3otb* 
SD. Oberl. af 3^"*togen. ©. 28 u 
€&r. IV, 9?. Job. Obel«b. 3 C 

bb') 3wCi!ifmln9 (en) n, f. 2>ee fammt 
fom3orDDelin9/3orDflPifte{Ro.i. IDen 
of 3wl)|!iftnin9i5fcr«/ 5<tre0m, ^bor^ 
lebctf 3orbeti bele« og f?ifte« of S«aeff ob. 

cc*) 3'>^l'fl^orj>e (en) n. C Sorben* Oberi 
flobe, bet 0bcrfie 3oi^I<^9/ font ubgt0r 
SotbHoben J Ouerftobe. SDet t0er cnb^ 
nu tffe bpbere eiib til ben 0ber|}e 3ocN 

flforpt 

dd') 3or&flPte6 (et) n. C pi. font fing. [4If 
3ori) og fPriDet/ gradior* labor:; fttU 
bti og 3ot&ffritX.] ^ibe< bit, noor eti 
^eel ^cngbe 3orb fTprcer neb fro ^oic 
©ceber, eaer fonf er neb 1 2>t)6et; 3orbfalbr 
3orbfi)nfning, 30«f^w* St^^^f brtning. 

cC) 3ov*v)fttD (et) n, f. pi- fom fmg. ©et 
fottime fom 3or&iiP«i). "i)?aot beooerfft 
Sags ©ammenf)crng iffe meer fan bc^re 
ben »4)ertle Soft (of ^oxb)^ ba iitbfalbe be 
(nnber^orbif7e ^nler) og foroarfag« ben 

beb ee foofalbet3oi:DffutL.. SJ. ©. ©tr. 
VIH. @. 193, 

ff^) SorDfTttf (et) n. f. pi. font fing. jf^d 
bed t Soofpcoget, noar een t tveb Jg)tt 
flooer og ffiiffet en ooben ben ab 30i^^ 
ten* ''Sor ®tobM)ug og ©teendbug og 
Seendbug og 9}crbe()ttg og i^oorgreb og 
3orDj!«f 60be« trtiibe fey ?ob ©0lb.^ 
©• 8ob. 6 — 7 — 8. 

t gg ) 3otN i7a 3w^ 
5g') 3fi>rl)jFttffc (en) n. f. €r 9leM!(i6 ell 
flt ffrab^ tti 0tjer(lc af Jcr^en mtb^ for 
Qt bortea^e UfruO o. f. t>. 

hh^) -Sor^iFuffer / v. a. impcrf. jot&flPuf^ 
fc&e, lup. jortjfuffct. eiaaer cfler fa^ 
f?cr eenoi^cr £nde, ogfftifer ^otit I;tn ab 
3iorbf n* "Otn nofien ftobet <r atiben ot>cr 
(inU, eOer paa anbeii SfidabeiorbfFuf^ 
f<r (>otn.„ ©• Doetf. af 2fon«b. ©. 78. 

ii*) Sor&ifum (<0 n. f. «rtlbe« i J&aee; 
Otffenet 09 3orbbriig ben 3orb, fom er 
UC/ mafter 09 ubpibfTct. 

kk') Sor&jfpID (en) n. f. ©ef, man beta 
let for Q^ntgen af en anben ^anb^Sforb 
09 Slger, SIffiifter af 3orbbrufl; if, ©far, 
foaifituc< afbem, ber beftbbe J^ufe, @aar! 
be, {)abrpiabfer e«er 3orber, fom iffc 
ere iorbfrt €tenbem ; (Srnnbffaf. 

11') SorDflnaet/ adj. 6ee ^orDiIagen. 

tnm^) SorDflag (eO n. f. qsietrer paa im 
neb 00 anbec iBi, fom tr fommec ifba 
rerelfe meb taab eDer fuaria 3orb» 

nn») S^JtClIagcn, adj. n. jotDfliagct. 6«m 

er blet>en plectet t>cb ^orbtnd Sufttig^^eb. 
Sintaiet er (tanbfTe jott^flaget 
©0^) SotDjIalf C (en) n, f. Sta\Ui i SKi; 
neralogien et pfeubounfcanjl ^))robmr, af 
lee, bl(rrebannet ©ubfianttf, ber ^ar fin 
Oprinbelfe af jern^olbenbeSeer. ©«^iel; 
fen« gjar. J£)i(l. 3 SD. ©. 231. 

pp') SorCflange (en) n. (. enSIanae, 
fom opbotur fift paa Sanbet, ttiSorfYiel 

fra QJanDjlanget/ ^an&fnoge/ ber 

leDc i Sanbet. J^oi iSSiot^ falbe< faa^ 
iebei en Gtanfle, ber efter f)ani f&tftxU 
t)c(fe er faa rpf fom en !Banbreflat>, en 
^aft) 9iien lang, brunn paa ^roppen 09 
tneaer for^iftig. 

Sq ') 3otDjIuf« (en) n. f. €n ©Injfe cBer 
^arre tU at ft0rc ^Torb paa« . 

rr") SorDfmog (en) n. f. Sorbajtiaemag, 
en Did 'ilfimag, fom gobebare hutne faae 
Deb at lig^e t 3orben eder fugtige Rith 
bere. S)t(fe ^artofler ^abe en 3oT&« 

fmag- «0 3w&«iiwn ?ft> «. C ttbfh ^. EWf 

!3or0 of^^tl; IsL f»/inr, (rtetihom.] 
!• Sforbe^obj, Sorbctenbom. ©eiSfgeD 

a. 3orb, ®CT<r?nittft af ?%ttib; Uttiiibt 
3otMmon frrt gtenben; ^ 

3. 3orb af en inilicffaffen^eb, bH Urn: 
me fom ^otDbunD. '^De ^ab< 9off 
at f teiibc bertd Sctn-enelaisb iiibf tl 
3orb^mDnnct« 9Je(Taffen^eb t ^ber 
btti €on 09 oberfte Wvof.,, !B« S» 
©fr. VII. ©•453, 

tt*) Sbtbfmutte (eri) n. f- €r efter gjJoiM 
S3efTribeIfe en fibett graa^ugl, fom.afi 
tib fli)t)er imob 3ovben, 09 bower 9vefee 
i ©t^er 09 9Jaffer, bt)or ben i^rdberftt 
neb i 3orben. ©ee SorDfMle. 

uuO 3ort)fncgI (en) n. n ilalbef i fill: 
.mtnbelig(^<b be ©negle, fom opM^^f^S 
1 paa Satvber, Sanbfnegle; tU gor^iet ff« 
€5ef* etter QJanDfiugle. 3 ©itrbeleft 
()eb falbej faalebed be n09ne©ne9(e, bet 
meefl op^olbe (19 paa ^oxhtn 09 i &x^t$ 
fef. Linvax. ? . 

vY*) SbrBfegning (en) n. f. ©ngtmaaf, 

ii>\S @lenffanb er ^oxb; btn ^anbliirg, 
Deb ^D^tlfen man efcer {oben< gotffrtft 
rU Singe forf0(9er f{n fulbfomttr 9iet til 
en 3orb* ((EI)r. IV. {R. Jod* Obel*9>. 
c. 10.) ©ee OM^bTCiDe. 

XX') 3or&fop (en) n. f. ©ft famme fom 
3orDf\>amp. (^ammer« norffe J^\\ntt 
Ifolbn. (Ealcuber 1 3>. ©• 198.) 

yyO 3ott)foVt/ adj. ©cm ^at en fore 
elier niBrl: garDe fom 3oi^t>en, mulbforr. 

"*) SotWpan (en) n. f. St afbf eir ©i bfft 
3orb, en 3arblt)b. "^Dor noflen 3ort)^ 
faxt er fhent og rrtnt, og li99er bo9 til 
eeit @aarb eHer unber btni CtenibelfMc 
€bf. V, gj, Job* 3 — »4— ■^* 
aaa') 3otl>f|yet (en) xi, f. pi SbtDfpCttet. 
^let af Sujttg^eb, fom ^01 faaer Deb at 
iigge fbr lounge taa ^kgen. SoerreMrt ft 
ftUbt af Sw^fpeCttP. (e^ingtfef .) 

ccC) SM9' 
tn ub ar htffbt J^M, opflraot ^ottren eller 

for faabou ©fatar ffaf fb^utte^. ; "JOc 

MOTi.,^ C&r. IV. 98. «6t|. ^p6*U 85. 
€.44. "Ot tttt btrtit Sftmmdm oc 

3tot«ftfr{ft)c,ci ' oi>tm. «. ti ; : ' . 

^e') SotDfptaKe (w) n. f. €it«d6i!in9 
eirn SL\Bft i 3orden. 

*dd ' ) 3ort)fp»tnd» /: v* ; «. ; im j[)crf . jorN 
fpcofncjeOe euer JDrtfpfavgitiL, fup. 
jorOfpt»n9«t>u»t iotbfpr<en$t /«ii^ 

(Ireit ger cti ^ejl; ' ofttr Aeirt Aittftcr , 
riDer Nn i fAiibt ivb iabrfl Dfn #9mr til 
Sorben. .Sir joi0f|>C(rflde nt Jg^if!. (San; 

^^ 3orDfpr {na«, V. a. imperR jwDf^tang. 

den. ®ipriii^er 0^ «>ffci m JS>c^fra ^or; 

- flMfinge ^ ^tf. 3 Sutu ^^ibr? bet : 
or bV9fte en ^tfl. (3tnise'< 9;oYtft(ea. 

ff • > Sorbflwn (eu) n. f . . . - ' 

» • «n©rfen; foni IijBft fffuJt I Sf^rbcn. 

2t^ lettnt af forfnitm®Ktftl|c, fom ere 
Me i .iSJUbtiir, 08 4 ^)4)i& ^^iiri^b 
finbti tmbertiben 2^ort)^ i.ahbre Giinb 
eUer en fl|>beiibc 9};aterte. C^o4»ore< 
9}atut^. t)fb i>« 9ip^eUn 4 X. p. i 86.) 

^ ^' ?Ri>(f<Jf</ foni forueoww* t 3^rbeii, 
3orbr^|lf4ft^. . ; • , ,; 

^* 8It>bcij e«er ;©tu66en Qf.fi ^rjt^fom 
<r opflroben efler affimpeit neb< teb 
3orbeti. at br«nte3orDflel). SDenne 
tSRar f (lafttr fulb a f 3«t)i^e&. 
bbh') 3forDflot>Cet>n,C ^ §,in 8$ Ut'gorb, 

ber er Itaefoni ©r^b, €t0Ujorb« 
iii') 3orD<ldmme( (en) 11. f- . €t>flf; 
©roffe of en Slger; ft. et fiiwlt ©fo^t 
fflnb, imeaem toenbe JE)ttbe etrcr©0er, 
(t^^rt^eb to (Ittre ganbe ^iTBse formitmi; rn 

2forb^(ild^ %M^i. JDenm^or&ilriVMitelr fii. a^tmrJEMLlbvt tfftn<^eit«iniM«ii iiifb 

bet fafTcfanb beb en fiUflf ^fWBflrjlhmcf. 

kkk") ^orD^omttWCCth) n. i. [Sf ^Otf) o« 

. jbmmer.] • €« ftamMet ubUbcr iD^ant; 

font flunber til 3orbcn« ({fdtflgeBi^.) 

1110i36rDfh!IJr9(*)fli;Cpi:'f*«v{inJ.^ ^^' 

«;««», {Atib^4»> 9aiM^v«fMn<^.' 

a. tSn bJ«©eti, et Wff 6<fj?9 af'SfoBb; 

f (oben / (bee maiti^matljtO €(tnta ; 

3o«e> ^iitniUte§lt; 'QR%dt1(iinbeY> 

: . . M lolbf ; Jebt / timiiierer^t 5^t 6f 

fh!9i$. £ri||b!9lblliet^^«1R^ (uni 

ber^brtKgwbftveftv'^^ ', ( ' ' 

jofb, ftop ojfb'ft jfd»eii ©crrrfettif oo 

bruftti i 9%Dr8< tit S<^rbtfKtjs» Humut 

tinftoria Linn. "3wl>ftKerte ftrufle* 

af 1K0abe»nf ^hm Sittit fdtibt 4it f^ceAi 

» titgA|linrme6.c^ lbj>* :3;. fM: Slorjje 20 

nnn'J 3ortf»afef(<n) n. f. CGcfni..^rt)^ 

fc^malbt.] ibeeteOhbit^ebeflttitgiW^ 

ienCHiruiido riparia Linti.) M&llers 

Prodrom. Zoology Dan. p. 34* 

000*)- 30tftfv(mip QnOM) t , » 

ij <St almUfb^Hgt 9}«b)i lioa be ©IKimpe, 

fbttii^o;:? pdr ^ofbetiy fom ©^ampioi 

' fttr / WotWer ,' differ. ^Drfifninp 0. 

"-' i^ tf. iBrffgorffitl firo ^CflfftWWpc og 

a. 9}2cb bet 8}abn 6etefln«< offoo; ^toffeli 

'fb^pen, TLfoonpttdOfti Tuhtt Linn* 

; U w|pf I J © twiilb*^ (9Jtboia.> ' : 

3. S)a enbeil af ^tjfi bojre niedeti^tfftiteii 

i b|Bi,^fcru|e< 5etn Drb Itftnelfe^biit bm 

et ^ennefTe, ber ^afligeH er fouimen 

toit i ^tifttr "^iin fom op p«a 

^ofben fba ^dfiifl og obem«rft fom tn 

^ SotrbftKiirip.u twiw ®in 2 ©b» 

• ©<.' 373. 

PPP' > 3wDf9iittiini9 (01) lu f. 3ort><jt« 3n5i 

qqq') SotDtaage (ew) n. fi t>mfttt, fom 

IMftt oti «f 3orten 09 f<i»ft (l| i tn Saa; 

rrr ) lU fitel?jj s^ «r*) SorbWttfe t<ii); n,-C €tt a<irt«; et 

««') 3oiDtr«tti (c»); a., f. Jr«u, $t>iji 

0er c8er StteVi^ fom rfife ftg paa en flee 
\ 9)}atf elee 9i<er» ,9}i{ferii< f ^bit $itxnt 

vvv') ^wtttinge (eii) ©• C €« Cbbe eOer 
. epib$ ^liMM, /fo9i.iS<^>m af en 

yjy') 3os&Ut)i!ifter (en) n* f. €n?Jerfati, 

|tH$ ^tftretnins ft ai bele oji ftifte ^orb^ 

fienbtmine* (®itlb6tr0< jOt>erf. of 9lp; 

piati. ©. ai.) 

«^0 3tott«&tt^BillJ (en) n. f. ©ett^ier- 

. tliffS :At iibfl^e eit SMbdenbont eOer 

btlt belt i niinbre $arm ;. $Arce0ering. 

<fHiiffOi^ oee. S&nn. )7'>?8b. r. .a^) ^ 

«"> 3i>rDl^U (ieio.m f. Ct ©»««« fob* 

i«merif<itt|?e Udler^ fom (ffe^e 36ft tsnber 

3orbem . Scnix cvinicularia. . Ltnfi. 

fi ') Sorbungie (w): n* Cr €« 3Drbeii« ©f », 

-et 9i<untfh <fetrae £UiisO S>ei toigf 4 

^ . /t. ((^riiijienbt. Sem«f Ce(fe em en ubetobe; 

4i0 i$erfon^ i tren SalemiKibe «f Sllmue; 

J ;. ffltojec'enJfat thttd feepaa ell ^^ongf, 

ttiaa jej ba iffe fee paa binSor&Utige? 

• iovHf ^i»ti til &MX , naor ten fpar^er: 

tb^ffot feer Jbn 4»aa mis ? <9Zi)ft0oarbO 

1^^ bw; 3orben« Sugtlg^eb* 

: of Sorb. . . 

<^) 3ot6»C5}Pt(en)nif. 

a« 3f StimiitbeHd^ei^/ nit HaVf«tn to;er 
.: ; 1 4)ft«t. gojibjorbenj b4 Sot&^Wter og 

@et)Ce]etet niobf(»tte« ()ioant«n. 
' ic SreiferbeWfted ; fkt ^^jc^tt^ [itn Wft 
Ubi it»b:Qfocbcii-O0 itU ^Moe tii 1)Bk 
^Iftnirer eHer grocer* 

^ ') 3ovti|><m& (ei) lu f. ?J«tb> fom fam; ^ c l»aar3[otben> tt 9)^ellltef{<^ (et>i 
PM: Sorben* STennefPetl j^ot 
iHfillft er faare f orr. 

3^') 3oi:Dwt)6enfte(et») n. f. jRat>« 

en^l%nte.\GIecoma hedfifacea4 
Fi« D. 78 9 • ('Sibbenbe ; ^ortif no) 
iorg.) ®ee3ot6r»/ 
*') Sot&Wi (en)n-f. pi. ^ortmtU 
®et, fom bi^t er iagf of 3forb, 
ft (leenlQge ; mob(at <^ond^V>tt / < 
fee» $5iietene i SaEQbec ece (Qtbef 

:-; 3ffrt)\fde.': ;.i .- -. 

.*') 3o«l)wWe eBft: 3»t&Mf? Cen) 

to00e^ <if DOftt et ©iagf meget 
frpbenbe SSiMe efler 9)tH» Saiix 
bacea Linn. (Sletfc^er om ©Pot>t) 

A*) 3tolED»illt)e:(en) »• C . €>t ?8ittl 
flaa^be ai en oertkAl Som meb J 
fpager ,: fotti fatt fli^tttt f^ ec € 
•nbet; en ®rtel. (Ergtta.). © 
f orr()l 92<tturU 3 Dpi* ©.68* 

/t/^') l3orl)t)ira!/ n. f. ©et^ortw 

»'') 3tor&MlD (en) n, i* €1^ IBom 

<r bpfo^ee «f 3orb eDer @t0nft)ti 

• ben^aon er 6ef«|iee mtb 3MDtM>(i 

Vy Sot^tturbmtig C«n) n. Cobfoi. 

t)e« O0faa Sor&Wtbntn^. ®ee < 
ningj 3orbeni! ©urberiiifl, ?Ji 
83cerbi/ fom f«tfe« paa 3otb; If, 
fom berate* af Sforben , 3orbtayr , 

' f?9rt. "Vaa be Stber jRftebe I 
effter ®*^/ fom nu/men efter 
tmit&miig/ resneflbt* ?l)Iarcf 16 
©Dlffi ^otber, efifline Sort. 
3oTb,„ J£)i>itf- 2. 1. p. 265. 
. fam gaff r^naert I 3otD»tl>nui 

' 'SanbfPpfb , enb tci ^ruifle ©oljf.«, 
Sttii ©Ijoffof* ©. 409* 

^irtielf? i>n) n: ^ WjirDet.] SJei 

riHi0 at jorbe, 9i<erai>d)ey 3otbeffl 
1 3or&etr'V. a. imperf. jotDdDt [W. wr ^<ii>eDi|or&ttb€ft(rreSet>n(n0eraft>orl^iben; 
fatn<!i}in: ^lefurliaeti : "gveti (luIOe jort^ 
fhrajr al DfbenJ iBitrer^eb.ec SorHnt: 
!3romtr adj. ^^3fOt??a t©ow it af Sorts 

. S>eitt §J[^inb>!u^ est joti^i. ^t^9* . j * 

StorDig/ adji [aif 3ot6.] ©o* ir of 3orb, 

^9rer til 3orb» "jlc bfffaae i^ ir iac^bimt 

SocWjP/ adj. &.adv. i;af 3iorW - 

3atb€h , flabtt pa^: ti^tn* Ibtt :w tt Si^ ir* t>ttf ttitt Utt %\iitMb l^i ■^aut , RAfff r» 
®tt«miiM, fe«ii tRroMii t(f> 6(R onben b9< 

£>rft fra Sofottn.) Qtt ektnb. iku ®(* 
otpo (en) n. f. S)ci fatttm« font ^eBeit^e, 

)Urna( (»«) n. f. iCtAi-iyenkntu.^i e>9t. 

i t*> af |(<re9l«0i*^/"$4MfM»O giitf re 

beflenM »»«tm<Wfr. '^ ^ '■^'- • ■■' 
3m («i>n; f. €»'3rf«nt>*i*. • , 

3ftet ^ V. n: ttJJfer jK J ^»mj*f f, (J&ttBf^jt r* 
ttof|Te.©rtfimif.) •• ' > •• • • 
gi«utli9«r: fo«>ter«I WrfnitBerbM eflf3|^<|y( («rf> ii.fi Ct 9»nt«aaftitr«ii8tf af . butt £(i>; faiibfdtiv1^rfl«ii9<H9; fom^^n/ 
fttf t)(b tBerben< 6H(eber«; n ^tOoSeKeT. 
3or&ipf «of(iiHB^br' JW6ijf ®fB«#:; «et 
forbi jF^ ®o»>. ;S!ritn tr Aieser ferDif fbt; 
bet. < 

SotDning (en) n.;f. eee ^wMfe, . . 

Sorfhl/ n-Lpropr;: Srn^j l^lt)t# 6frif< 
ter^ ligffomSerfal/ for^erHfalew. '^3e9 
*oinnier olbrtj frii3^*^i l^letiu;, «ar«iw); 

^ ©•. 364^ a^ttaf 3orfaWant)f 5: 3fbei 

f<tC/;fbm Nn norffe ^otig Gtsui^ ^f orf 
9n Sieife ttt bDi^eOi^cJStw;' 3otrfa(ci( 

fcerD/ Vifegru^4retf( 4il bit ^idc San^l ^ 

t« I ®ft<flieMifitR4iafo(t; {im<l(r fffer ' 
l^t^er^ {»m ffdn tt'tnegei Ubft; it. mt tt 
f^tifli:/ tifflt0ftMfte«8fee3)?eiinffre. Der 
t<»nfe< fun itb<t:i>M' ^(yf<^ Gfdbe. 

ian^ibtt t^dt^iref ^ ^aa ttt Uvt. Gerln* 
^OCf^bOttl^* Tragopogon pratenfeLinn. 

Sng^^ttfepg. Flor. D, 906. 

5ot, adj. [5»or(r. SRooPPet af IsL Jhtrr 
i€£oxmi$}J^^$Ui, f«u: fyifeiti) KotA^fttbt; (Utta La£luta LttinO 

3tettc|crt«ffe (en) n. f. C»f itit^f(e«etr J ^ 

u SDiif ^atiMliifl af (If £>t)evmaHbv goMfar^ 
fiH>H8^f4, ac tremf(rfte e(ii>aerbablf ^atn 
fo¥ ^(Ynl £)rb fflft I8inniit9. Jf>ait fif en 

ffarp 3w<tef»ttelfe. U^bot moiigt 3m* 
ttfamrfMrlattVa^Hi faaer^ flii6iert>er ftee 

bet titter*^ tSi dibf 'tm^ m (TYtfi K^ fUttttt^ 

2^ 3 @mbi(e<^b: ^^A^^fi^^^ f^m bin ette 
^CLXt flt^r fiordiitien imob ben anbdti (COr» 
5te J £)• t }5 ^0 ^Ht, Qiferniibcrbantgfle 
4i}aaf{<Htb 9$3i:«lt(f(ftU(ft6iibir ia firigeni 
be: er SlbbocaieriiiiS/fbbaiilige Sormiikir i 

Sveittfcetter/ t^vi^ fnifjcrf, treitefhttc. fopr 
fnhefdt t^f pr% 1 ,, 'Stette ai fottter. 
©ee fcetta ij?Jtctt«,T V ' - 

I , ©dbler eh anbe iif bxb iUtt ©lernlttcf r^ 
prafer^arti bcrfof meb £rrb', laftt; Mr tit 
ber, fore^olber ten ^anS ^tit. ^nitt 
aikntam.OHtVMinbi -^eir bein^ ber ^atxc^ 
tWniibijrtf&i over .btn^ Im ireifif((m««« 
'^©aWe W tofl« fi»e« 0m Verfwrtr o« 
timti mn nran t«ett«f«ttet fun ^erfDiit r« 
Si irettefortte tioten^ naoY M obetrybe ^am 
tnif 41 ^«n ^f/^Mfer litifltitn •« ^« 
^eibf ^^m Ut mt^ fCbbarf^l^Crtcibfint.^ i - in w. ♦ * » «il»otliit»JXi$t^att^ for btntw Uattfoni; 
.^ttK ^an blf<t,i(«tfsfa( for &tt, $ao uiicn 

..^fi)ji>()ftt»^<^ . : ■■>■:. 

fi. 3f ^uribif? S(«ftrrc((({ . pcMffM** ^a-. 
flaiib. e<e 3«ftef«tte(ft 9fd. a.N "Otfeir 
fttn Hfle €omm»flbfl> ;<j f«ttOt glujitpP I 
9Utt<.., r.(^€tfw.l SDr«8t^iiff«n.) , 

Scgang. («ii)iJ. f. [t»b|T ; af itxt oiimtk, 

<rr«re.3 j .€tf ©aWi tjijl « f<wij»j*<fnp« 

:. %l^ 0«J««l^« «b «f.Mt/ 99 1ft fan fonJii(5>"e 
fij) beri; tn Snb8avB»jS<li9r.^|('M 

: 0»iiRB<reo €rt<^<e& ^ofi^aarb.] €t 
nor|T 92ai>n p«a en Vixt, fM» iSlojrgf ftritft^ 

9?<ey* ,(3)«i«)*.) , ;,'';..-■ 

3ti^ (en) n. f« ft»§Ml..«f^ittf»8ii»»J)/ 

fotvier oraAfAttig of Smuo^ lit>ct m^Hbrc 

(Rb il&09f!nfftt> ot^oiM i $aur foe fin 

^-M^a J(?U«f @t»irt«|ie. FringtlU carina bina. 

Won* '3ttffi*Si|»f<5 tt&&^owi>tt ^irtf e. 

3rf9< eOer Sttelptf (et) n. f. [Germ. ^tX 

U<^. ©ec SitWpn / Cpgtctnanb.] 2)wn 

f!ty, fom opftiflc af ^forben P0 om9!atcen 
anta!it^e<; "'Sebre ev bet at xwt i ^bh 
Uiy enb at beficbe* iif fXfttunben -^eb 3ft^* 

' . ©fiuU W foiblomrriet ©fietfit tOfr ©pot 
ffrj9mtefulb ^aU, naar nuin netop mener 
bet tnpbiaut af ^Mb man {tger. J^anJ 

' bdt ?cptai< pjDe«, ffiajibca bar lw%\^i^ 

:\ni^-^" . : J"; :; .;; . ^..^ 

.yiMf|ffitn:2?t»tiie^ evnnbic ^d pM 3toou, 
r,frf fwiif A)b ;. fpotletbc ; U;^^ PM c* ffremte; 
J«i|b SSdAblf* •S)'an< 9lo« iMir ^el iVOtn^. 

} S)ef te fa^ i^at mefltc it^miF. 

3ecen (ff p IV ^ -M^imt^: ^iletArm^iisi Sfrtidfl, 
3. [*af istet/ irrito.] ^irrM til SJreb! 
Itrfnjs,--:- .. ,. -.i . s' 

;3rr« / V; n: imftei»f^ jrt e*)*- fopj 

; il:QeriTi. itrtn; U^^; w^oij ^ »4ae 
' Dorber i>*fi^eitbf ;• UK^ ft f ftf ; fijtt 
I (aSftbfii* b.rlau i^f^J m ijfitt 4 

I , (?an0e6efO ^ /» ^n 

: irritare, Q^cm- ilOTn. Ltt. irrito. & 

;'n Im&. J SfS^rrr/ «rwr i)ieb; opHtirJiS 

! u ecst tU SB^xtttiiitl^ttm^Mb. V3>€ 

^ Dffaa tttforii bat}t bet; Ui^b?,i fWi 

, ®|iaf oj,t>eb>pirtr -S^Ptere Of gwerea 

irrebe og opb^bfebe imob ^inanben^ 

f Mfcj. *«Hi^ mfer;p0>iiieef tttim.c« 9J. 

SetefHecne (tn> n. f. , i ete ^lm&. 
3tttt/ af«iiiS5 fte <rtt, ,©ci09, < 

xrugo , {T0n dtiifi. 

Srrcioei (to) n. C ©ubfom gjjci tfie 
' afi>ek att vfwnern pao Stceoti^ 

,3wl9 , 4dj, [Of imtl ?aranft , falfl 
lift, i«ibf«»f«iibe; i 3?8ige 1P?eiUjtt4fi 
ijaatpat ifttgeSJelt, C^^nflfbef.) 

3tFi8eii> ad). [»f irrig.] 8ai|?elijifn 

Stnns'Cen) h. t Jj;3^^ [Sfff 

■ ttro^ ' ^ Get rti. Sttung J 

u:®«bfdrtl|r, §«!,. Se^tjtlfe.n j) 
eti i3t(ins. Sh - bfei^f iftffl ttb oif t 
ving. . "Ubi ^biilen ^ccitig ^09 <£i 
og flcxe Sftibtitter croUg eftecf^Ige 

fotnmen en Spring imiOem btm. 

si^xiif 3n:in0cr MeDc otptatiie tttl< 
fteii^cg ar^oiig ^aanat <3i»irrigf fi 
matibMi S&. @. ©ft* IV. ®. 57, 
bet ubtSteiniiben: otibe gtffttc f{or ^ 

^i^.Uf7ifteM«^^btaJtbf ^btUito,. (£c 
SBreo afgreb. lU; .;;:.* ..li. d! i. *'■ ' :^f 3f trr 
rfcC (en) n. f. Cee ^refrf. 

rilierne (en) n. C eei 3m|lictne* 
f^iatt/ V. •. impcrf tfantDc. fup. ifaacL 
C2if i Oft faacr.] Snngcr ®«i) t Sorttn, 

fcKier jtorn e&er ouben &«b t Sigrren* 
3|abeCfart>( (<o) n. f. [€fter ^rabitionen 
ffOt ^mCrb fin Cpcinbelfe fra bin fpanfTt 
^finlKtffe 3fabelkl^ ber t^eb £>flcnbe« ^tt 
leirtns i 9ldret 1601 tffe flal ^a&e fVtfrfr 
^t Sinnfb, f0r bn ^abbe faaet bninc S^rbe.] 
(Ett (>bib $ar]^e mcb onuOabent 6ft«r; ben 
gam, fomStnncb ^ar, brr (ornflc^ar Dorrtt 
baorrr ndrrmefl ^roppcn. (^rugcd fornem; 
incfiiiei! om {>f({eO 
Sfabelfanoet/ tdj. (Som ^ar 3fa6clfarb<. 

<En ifabelfatwt J&inflff. 

3f<tii)er/ V, a. imperf. ifalDC&C- fup* ifct{&et. 
[91f i Oft firlDer.] Saber ^aae teiennem et 
6aalb^ fiftrer iflirnncm et ^c^^Xt^ i en anben 
Sing. S>erg}!ee(, fom er ifo^IDet/ fTal 
Mtoe i Sonben. @ee fcelfict. 

3f«r, adv. [laff Oft feet, fcorfim, cxlmic, 
pnefercim , admodum,] ^ 6arbeie<t^eb^ 
t %cf0nberlift^eb, fornfaimeitftcn, fremfor 
ottber. £»et bar ifcet beb t>an< perfonlt^^e 
^opper^eb, at @lager Met> buiibet. ^an 
^at ifcec en mrftft fonbiftfanbmanb. %^l&rt 
tfcec 9: en^bcvfor f!0> en^ber i ©crDdetf; 
^eb* 

3f«ttelfe (f n) n. f. C5lf IfcettCt.] ^en Giev? 
iiinftat ifiette eUer fo^ite tub, 3nbf(e(telfe* 
fn SJubcJ Sfccttclfe. 

^f«tcreBerf<etteri/ v. a, impcrf. ijatte. 
% ifat. [3it i 00 fofttcrO 

^* 6ffeeet 1 paa fit ©reb, iMbfoprter. ©er 
6lfU et ftort ^tpffe {fat. €r 9{uben enDnii 
iffe ifat? ©en, fotn t)ar ubtaftet b€t; tuaa 
ifoctte i>ti tftUn* 

^« Sejfiffer, Inbfflftter i et (Enrtebe. 5tonften 
(far ^oftt ftl at ifatte oa affdue fine tvM 
i(b5ni«nb. 

3ft (en) n. f. (Et norff Slaon paa Defp^u 
Hen eUer 3)?orfbinet. Dclphinus Phocacna 
Lijm. |)cbb(r oftfaa i)^fe* 9i. 93tb. e. 3fer effer 3ffeC (er) n. C [gjorff . S^aafFee af 
V. 9t)eC/ i ©tcben for ^&fet 3: btt fow 
Obetf.] ^QtXUni %\9t. 

3fen, lu f. [af Anglof. i/Jii, Ifern. 

Saxon. Sfcn, Sfern, Germ Cifeft^ Bclg. 

7/ir, ferriim.] 3fern» Sruftci aOtne i \bU 

ftenbe @aminenf«tninfler: 

a) SfcnboD (en) n. f. plur. 3fen&o6<r. 

Q£n ^rambob, ^oor 3[fen(ram fa(^o(; 

be « , ^bor 3ern# ofi SKeifinft ; ^nm web 

(lere qjarer foplftf <. 

b) 3fenfan>e (en) n. f. 

1. garbe, fom Hftner Sfernet*, 3ffr«# 
farbe. "SSlngerne* inbre oft fTlnfte 
6lbe ^or Sfenfacw.c. gjorffe ®. ®. 
©ff. I, p. 263. 

2. giinflobt ©lianf^ fom 6ru9e< til 
at fttoe jtnffelobne @!anb«. 

«) Sf^ngraa, adj. @raalaben fom 3ern/ 
blaagraa, |ernftraa. 

d) Sfenf cflpmmct (en) n, C en «r«m# 

mer, fom ^olber 3fenbob, ^bij gjopring 
er ac f«Ifte Sjenfram. (3 «i0benftobn 

fPie(ne« imeaem3fen!r(emtnet oe3cr«* 

fremmer/ fom blot fcrffter flammeie 
3<riifanft. Gecbette Orb.) 
«) Sfenfram (en)n.f. «ffie«finft; oft 3ernf 
fram, famt dnbreSarer, ber forige^ i 
3ftnboberne. 

f) Sfentccg etter 3fenterfe Cfn)n. C [«f 

3fcn Oft ^ixi eUer $crfe.] (Et SReb^ 
(fab tit @nM^ ieflaaenbe af et Gti)fi 
(c fpibfi 3ern, fom bruftej tii Sobi 
fi>Ub<ninft« 
3fer, V. n. & a. impcrf. ifeDe. fup. ifet. [«f 

3i^/ slacics.] 
1. •?)nftfter 3ffn op, (faffer 3fen 6ort beb at 
i)U0Qe ben op eUer gtennemfaoe ben. Sit 
ife beb Sanbet, om en S(PfIntn0. Sit tft 
for Obttftet o: (nft^e {>naer i S3anbet, at 
Obop^et fan fomme til at briffe« 
a. 3f^cmt)/ brinaer et Sftb inb ifttennem 

3 (en. eee tnDifer. 
3- 3f^*^^&/ 6n«ft<r et inbefroffent ©fib ub af 
en 4>^on elle r ^iorb i aaNn Gj9« Gfibei 
I ne v^aMi ife^ UD. iSrnoeJ pflfaa rccipr. 
5 "-S>«n 178 3f Sf 3 "^ttw0torbe fie »cb(l« meb «t ife ft<j u^lSiTaaet/ v. a. imperf. {flog. fup. 
af 2flnb<crone« ^ai>n." S3ib. ©♦ etr. 11. ijlaaet- panic, jjlagen. [8lf r og j 
p. i24« I. @(aa^r inb^ banf er inb , tt>lnger 

3fi&Der, V. h. iftipcrf, ifal). Tup. ifife&et 

D31f i 08 ft&DCt.] gorblioer I , bcOolbcr i 
!Bf(tbDfife^ bcf)oID<r STaabig^eb over. Sit 
jfi&De (llobc uffiffct JBo» (95ru«e« tt 
ubcn I JoDfprogetO 

Sr^flCen) n. f. pi. Sflhger. €r efur TOot^ 
gl^)nbcr#51vfeii SRet)fpatten, Pkuronec- 
tes PlatelTa Lrnn. {)<in anfarcr ogfaa bet 
I jOvbfpros : SRaar £);rf ti cr torrft^ fao er 
^ftngen bebflo: om 6ommeren, haOfv 
fiBbet ei pitttr at D(sre faa 90bt,{ fern om 
!8interen. $aa 91n()o(t 09 t etaUant) fat; 
U6 ^Itetten, Plcurone£lcsFlcfus, Sj^ng. 

Sfmger , n, f. pi. [8if 3i«, glades.] e t 

61as< fniao fnee^Dtbe 00 temmeUg ()aarbc 
•^ngel, fern gemeeniisen falbe f^rfit goraaret. 
(®omore« gjat. J£>if?- 1). aip() 4^.©. 191O 

3jf cerer 7 v. a. impcrf. iffar. fup. if!(iatet. 
panic, ijfaaren. [2if i 09 flParet/ icco.] 

&iBt et 6iut t, fficrer tnb t. 3t. t efib^f 
fproget: tif^t et^oDtfttenntm ftii til^arenbt 
SBIof eflet ©fiDe. (£0i)fnoni.) 

Sff^vtet/ V. a. impcrf. iflPatreDc* fop. 
iffarret. ©er famine fom tnDflfarrer. 

Sffienf elfe (en) n. f. ©en ©icrtting at jTien.' 
fei. - 

3iPienfer/ v, a. impcrf. ijRenfefte. fup. 
ifl?ienfct. [9if i 09 fficnfer.] ©fert, 

briber flobinbe %m u (®ee flFienPec J.) 
2>en iifienfcDe ^itn. ^an brof af ©log; 
fee, t)t>at) ber txix iflPienfM. 

SflPcieer/ v. a. impcrf. ij?rci\ fup. iflPrcwr. 
panic. ij!wwn. D2if i 09 tTtitoer.] errt. 

Der inb, fFriter inben i. ©ee flPriwr I. 

3flPrueic, v. a. imperf. ifFrueDc. fup. 

iffniet. [W i 09 ffcucr.] ©fruer jnb i, 
flfruer fafl, foettet fflfl Deb at (True, ©fnjfe^ 
f Happen maa iffe i^vmi, f^tenb Sorbet 
er malet* 3|!9&er, v. a. impcrf. ijf^b. fup. ijFuDt. 
[>af i o« iFpbet.] *rin9er itib Deb at (Tpbe, 
• (Tpber l»b. 3ie iflPpDe tn ©fuffe. ©lag. ©emmet er bpbt {(laget 
2. Suffer ^aarbt tl\, iuffer i meb 
9}orten bleD ijlaaet af tStnben* (^ 
tionen i f<rtte< t SUminbelig^eb fta( 
9in6ringer 3f{l(rtten i S(eDeti ; it. 
tubi. ©aamegtt af@arnet er 
"©Olbenffpcfe, gjliatit, ©arffflpffe i 
get anbet ©tifefipffe, fom er ifla 
®«Ib DC ©Blff.e, €6r. III. 9lece«. 

!3tlab«et, v. a. ©ee inDflabter* 

Sjlcrt (en) n. f. uben pi. [aif i 09 

^ec i|!aaer» Germ. Sinfc^Iag; 

wag.] 

1. S;)oi t8(rDere: be Sraobe, fom tnb 
Silcnbegarnet. "9?aar paa noget S 
©pebatfT^ebg $tage^ paa ?raabet 
paa 3jletten..c 3 SKofe 95. XIII. \ 

2. (3t baglig %aU.) €r ©rpffe SJIab 
fom er ret fuiten tmeOem be fafiidw 
tiber. 31t faae ftg tioget (il ^^Qtt 

S^lcrnDet (en) n. f. €« ffljanb fra.: 
fom er ffbt paa 2ff lanb. 

3[i(anl)^ n. f. propr. [35enne ©frit 
er i 97?ebf0r af ben almtnbef. !Bru< 
ter^tpmologien ffulbebet ffriDed^i 
€n 45e i SRorb^aDet^ fom t\lf)BVi 
marf. ©eraf abffuage fammeiifai 

f. ffy. 3«MnMfarer, 3«(anl>gfai 
(an&9f idbmanD/ 0. f. t>. 

3^1anDjP/ adj. ©om er fra 3f^fatib 
3«lanb til, fommer fra 331anO. 
f nmmefiob; 3i5(anDj!e&tr0mper. _ 
JpWtnUlf er Kat)«et paa en lift 
chis hyperborea. Jj^eedorbet JE)ori 
(Siborg.) ^Han\)^ ?5io«. Sn % 
eilerSao, fom brugej mege t t {ocge 
Lichen islandicus., Fl. D. T* 15 

3fIo^nger/ v. a. ^af{er, fmiber ibianbt 

iiiDJIanger. 

3flMg^t, V. a. impcrf. tfTugcbf. fup. 

t^f ^x^p. i 00 (lugerO ©ittaer 1 |ti 3f 3f 179 " •^rittb; iu Inbbriffen (Mffir I %%. %%\it 
2f t igt^ (fluaer) me«eti gori^t. 

l^fUftfitt / y. a. imperf. {jltttteDC fup. {flut^ 
ttU [91f i 09 flutter.] ©t^rentinflfodUOe^ 

^ til SKemr at den pafTet eg flutter t>ei bet/ 
|^i>or belt {7at fiaaeinb. 91t iflutte en Sf ltf^^ 

jpfmcrf f et/ V. a, imperf. ifmccf f (De, ifmaf • 
£up. ifmcePfet [4if i 09 fmaffetj I'uffer 

f^aarDC O0^aflijen til, jiaaer i med ^agt. 
SDWen 6fcD ifmaff tt fot^ah* SfJopfe. (@ee 

fmceffeti.) 
i^jttto^lttr/ V. t. imperf. ifmaUt&e. fup. 
ifmaitet [«f i og fmceltec.] ©woriter 

iblantr^ forener tet meb ei dnbet t>eb 6m<e(t; 
siinfl. 9}ejrer (Fal ifttUtlte^ ^arioiyer. iDec 

tfinceUe&e sso^ 
Sfmufet/ V. a, irapcrf. iftnutcbc^ fup. 

iitnuUt. [aif i ofl fifiuUt J J«omtner©imi 

let i* Sit%x ^«tr meb tfmuUt 93r0b. 
3*nec^ V. n. imperf. ttftuD^ fup. tdnet 

[W3i«/ glacicsj aUDet folb fattt 3i«/ 

ffMber af jtuibe^ Nitret ii<foib* it. ^0rf; 

neY font 3t4. SSIobet it^tieDe i wine Qlarer. 

Det ttfner t S«nbectre, tiaar man 6iber paa 

aofltt, fom er fo!bt. 
3«nin9 C^n) 11; f- [Mf ifer, ftuwer Sfien op.] 

S^en ©iefnina at ife earr^ugse* %\t op. 
3*nin3 (en) n. f. . . 
Goalebed fattej ^on nofile Steber i @i(rl; 
lanben J£>drDelfe i ^ueret^ fom unbertiben 
mtfikiber ft0 ^oi ^tcr, ber ti^KQen 0<2oe 
'«it>er* (3nnge« gjorbflafU. ffllm* €^an) 

3fnwet, V, a. imptrf. ifnere&e. fup. ifneret, 

ifnwt. [af I Oft fiwrefi] ©nfrer noflei i 
fa Sing^ binbcr noget tort fommen. 8lt 
ifnore et Stojlone. S>ft er iffe ibuubet, 
J^« et ifnett. 

owtret; adj. partic. [9If ber frnnlTe i/o//.] 

Slbfttit fra anbre^ .f«tfYilt , affonbret for 

H\tVbf eettlig. (S)ette fremnube Orb er 

* v^ere Siber bieDet meget brugeligt ; f« Sjr. 

^ ' ?«wn om €tectrtciieten.) 

-^'^P (en) n- f. gft frpbret <l5foitte, fom bor- 

^^f \ bore JP>aber. Hyffopus officinalis 

^nti. 5Deraf3fop»ttll&, 3foplU9t,3lV 3f«>«t«/ V. t. iinperf. ifpcetcbe. fup. 

ifpcetet. ©ee fporbec i. 

3fp^'nDet/ V. a. imperf.. ifpflpn&te. fup. 

ifpanDt [aif i og fpomDetJ g«f»er i^ 

bopfter fammcn ^t\y at fp«nbe. €r ©pOen 

ifpofnDt? C©ee fpcenDer i.) 

SfpCf mr / V, a. imperf. ifpopTte^e. fup. 
ifpcctrct. [9If i o« fpcewet.] SilfP«rrer, 
tiOuffer for een^ at ^an iffe fan fomme nb 
eUer eaae iv(t>. S^Fren deb if|Kemt for 
mig, ba jfg btlbe gnae inb. 

;^fp(it)fcr/ V. a. imperf. ifplibfebc. fup. 

ifpliDfct. [3lf i og fpli&fer.] «albe« til 
©oej ^x beftffte etSoo i etanben>eb ©pKb<^ 
niitg. (?obeuBtn.) 

Sfptcenget/ v. a. imperf. ifprotnsw. fup. 
ifpropngr. [2Jf j og fptccnget.] ©« fam* 
me fom infctprcfnget. "£n flib/ meb b« 
^erltgfle farbebe SSIomjfer ifpcaut^t <Elig.«. 
©neeborff* SilfT. IL ©♦ 137* ''©teneti 
bar ifpr(engt meb fine gfimrenbe Aitjpar; 
tifler.,. Dec. SRag. II. ©.337* 
3ffe (en)n. f [IsL Hlasfi. .Svec. ^iV/^3 
I. a^en J9berfie SDeel af SSenitefFett .£)obeb; 
J^obebife. Jg^ontf 3ifc tr gau^flFe fPaiber^ 
"3§rcbenbleb min^j^flraa... (Ifttiarup.) 
''flitpgt ei for ©oleu« iBranb , fom falber 

Paabin3fffe.« (Suflin/) 

3. S^urUgen;. ifcrr tS>igterfprogef:b€ti 0ber« 

fie Sop af noget, foafom of giclbe. '%\%U 
be, fom fiaae ber iptb ^%tXf fTinnenbe af 
albrig fmeltet ©nee«., (^ram^ i ©fanO* 
«t. ©. ©fr. 1805. a gSb.) 
3« 3<l}lante((rren: ben oberfle See( af^atten< 
Doerfiabe ^o< ©bampene. (diafn.) 

4. 3 ©ommtnfflptfllnger: 

a) SfK^^^n (et) n. f. IReen, fom banner 
J£>ooebifren. •*3flfebenenc ere blanbt »t 
% i&een, fom ubgiore JE>obebfTaKen, o(t 
banne ben< operfle Jg)pelbtng.^ Ofla 
verticis. ©ajrtorp^^^ Ofleol. « SD. p. a» 

b) 3ffelHlIe (en) a f. Sn Sor(KBiain« 
(tuberofitas) paa gjlibten af 3ffe6ener^ 
^bor gorbeningen M ^i^rn aOerfor^ it# 
gpnber. ©o^rtorp^tf OfteoL 1 S).©. 3^« 

3 a e) 3jfes 180 3f (Foramina parietalia), fbtn li^ge t92(St; 
(>eMn af DC tagefie Ofi #t>erft( {)i0rtter, 
eHcr t ^ilef^mineit ftit>, 00 rtcnc til 91a; 

i) 3jfe!ant (?u) n. {. SDen 0Dcr(le ffaot 
paa^ffen; '^iiUranben, fom t^ar tfto^er 
fUer gaffer, bcr fammenf^ie ^ff^^^n^ne 
00 banne '}}iUf0iniiien. (Margo parie- 
talis.) (ga,riorp^« OfffoJ. ©. 37* 

plaDcr, fotti Danne 3jfe6ener. 

f) 3fiei>ttW« (c» 08 et) n. f. a5et53uiicf, 
paa -^immcUn, font (rli^c otcv t)orc Js>oi 
tft\ XopDuncr, 3^ntr(). '*Xoenbe n«r oeD 
Sjfepttncttll culminereitbc giylllerncrM. 
O. ©. 6fr.. X. ©. 545- 

cller bet (amine fow 3j|e. *'©!« 3i|et0p 
nub (Egelfo befron(r,«( Stnon^ Ooerf. 
af iBirflil^ @eor9» p. iS. 

illcefte (cr) n* C obfoU [9if i 09 ©ta&e.] 

©figbotle* Soiefommer i Siiimfrfttifen, 
^t50f bit (>ebbfv om '©oenb tiuufli^t : 
Aonnitiflcn off gjorg^ mitt) $i|el ^bltO, 
oc ©berci0e< .9onnin<| t mtt ^ft^it* 
*'©0liiener oc pflaDot more aff strfb.^ 
giorej od iBIaii^eflor. 1509 fol. 6. 3. 
(i5tufle< ctibiitt i Milt <iint af ©iorl; 
latib.) 

3flanN ©ee@tanD. 

Sjlan&fccttetfe (en) n. f. [Sif t(lttnt>f<etter.] 

2)fn ®terntn0 at f<rtte (ti Sing i ©tanb 
e((er giore ben til fRtut. £)enite forfolbue 
@aatb< 3flanDf(ttte(fe t>tl foile manse 

'SflcmDfcettet/ V. a. impcrf. iflanfcfatte. fup. 
tjlartDfat. [3if i, ®tan& 09 fcettcr. 

!&rn0e< 09 ofrt abfTilt: ©crttcr i ^tanO. 
©ee foftter.] 0i»r nojet til Slette, bober, 
forfrebrer en Sing, fom ^ar (ibt ©fabe; 
it. op()leiper, brinfler i bebre gorfaininft. 
^ j;>t>45 ^dn ^ar (abet forfalbe^ fYai ifiatiN 

> f<rue^ iMa^<w< 9irenut0# Xoogen lob !5r 

• 5*|!iriiti«oerrenieifla»l>f0Ptte: ®*« 
fom f^M (Ob forfalbe, maane /ee 
&tant) tsicn* Sit f<ette en forarm 

3jl«^/ adv. gSrugeS nnbertf«M i bat 
for : i ©teben etter I ©tebct. 3 b 
JDialect bemorvfe^r bet t fommi Sgiti 
paaSimen; tatibte: i Cftermibt 

3fl(mmen (en) o. C eierningcn at 

Sjlemmcr/ v, a. & n. imperf.|t 

t>if \\Mmtt, Tup. i^emmet^ ijhti 
i OS flemmer.3 ©ee fletnmer I 

1. v; a« S&egpnber at fpn^e* Qit 
et Sbor , en eubfang* 2)a be bare 
iflemmcDe 3e alle en Vfalme. 

2. y. n. Oplofter dtofien UOitfrneb e 
(aber (in©temmt(0ire ttUigeuteb en 
@om ben ene betpnbte, faa ifle 
anben meb« 

3* @ioer |ut ©temmejmebtil noget; 
ber, famtoKer eentf 9)?enin«^ tau 
me Sone. JE>an bar ben ene|le/ 
bilbe iflemme btttt ^orflag* s 
inoen fom bilbe iflemtne meb ^am. 
titeb oflfaa 3Eenop^on iflcmmet / i 
ett goranbrtns i 0tnt tfiwn.,, 
©fr. IX.©. 169. 

3fler (et) n. C nben^. [IsK t/fa 
^t)ti ubiebcr af fdsr t;. y^inr, ili«« 

!• S>et3ebt^ fomfam(e< M biffe a 
ben inbbenbise %la\>t af (Bvgeii. 

^etot^ ^(orame/ S^yrefeDt 

2« 3 o?ibre ^frtfter fiitbei m btugtt 
me, gebt i Silmtnbelig^eb^ ©aA(eb 
^eberfen< Sfffefiog. 

3* SDeraf be fammenfatte Orbt 

a) 3(^«6aanO (et) n. C SDee fat 
^acml^crfte. ^albcftfaa^ forbi b 

er be(«st mebSebr. (^tS^oibO 

b) 3fl«bag (en) n. £ Stafbt^ 
ben , fom er bv^tig feeb os bi 
SvOMen. (£<in9e5efO 

c) 3(lerbonb (en) n. i. ^Mfe ai 
f ieb, 9}2ebt|ler« (Srugcligt i bee < 
ffeO 33, ©.©f* L ©vTJ^ 

d)f m 3(1 *81 s.€<KmHAca: %u«<n,i8omm(n. (Germ. 

a. Ue0entli|(n: €t tpftoa fcbt ^Ohiinc.' 
fTe^ fitin 4tl »ii(itr (tn SSnft. 3f^^Ui$ 
ft f ranf i ^Ug a : ct txl »Uin i<iti $i|c^fr< l&tfTr. oixr SSrum. @. 156.) 

^(teetigen, adv. inuCf [af 3|let o« iKg.] 

tflecltden f<eb a: wvtmatibt fteb. 
3fietpiti (en) a. f. S>«t fammt fom @f ier *- 1, %ttb, i9m^u . SaurbcerbJlaM^iU; (SaUxpemandnL. 

a* ®om ^ar mcect 3|t<t i fii,vcmtnt. F1,D. T. 943.) gorM Uni S&latx flUubfr, 
jlteft. i f<»M om b< »<itt oMtffRwrM neb 3fr«r. ■ 

C3 3jl<Jitom»e C»nJ n. 1. »et fkinme Sjligcr , v. n. impcrf. (flfg. fup. ifttltL 
fern ^(omme. ®<e Orbet. 
HDdWl^tOtf «dj. -ftet fterfinttr««j 

3frrr, fom ^ar ed fMb Som. 
**2) SfJw^itt^e (en) n. C sytnm^t 

•t>ittb( , ^oormtb 3f{er(I*iiin(n (r «»cu 

fniff<n.' - ' 

3fht^eDet)'(et)n. £ iral»e< l ^pfianb 

Glafttcbpt/ font ^att 3fier^ faafotn ® f>i: 

M, Of niob(ir(t<i brm/'fetn >A»e.Sa(&. 

(®<i^abc^ &cb fra ^Hoti.) 

^tdictt, a^> ©•w «^«w f»><^<' 

3flcr cOcr ^cb «S)}Ab ; fom f iiv fi« ret 

ti(9(Ae for at 6(t»e f((>. 

3fht(Ct> (en) n. f. c«f 3flet o« eet).] 

€n 8ri), ctQtvKe (Brob befnuvt incb^^tr 
cUet^ebt. Sortfommcr < bttOrbfprofl: 
J^M tttttUt &itii, font 3fle«(«r> f(n«r a: 
ben, fom fiocr ben 1Ki0«, tffnfer at faoe 
bobbelt igien. ($. 69bO 

1) 3jl«l0ben^ adj. «ta»bet ««b 3(r«r, 

({cnnrmfceb. 
3flermab (en) n. f. gtbt«i*b, «fler ftn< 
ben fieb e>piU, f»M or Ifonbtt nrtb 2lfl<r« 
(1). !!fcnfen Colbind) 
jffetftlD (en) n. f. €n feeb ©«b. 
) Sflttfhiaft <«t) n. f. ®m«lt(t Sfier ; 
' 3fte^ fom »eb S9«r«Kn er bin>et fTvbenbe. 
^) 9[|l<tr©om (en) n.f. «ilt9f, feebaJow; 
g^^ If. en totbujer ^ee fon. 

^'^^tabf SflraD eBet Sfletub (en) n, (. 

C^aaff ee forfortet of ^(Dfletvat).] Sal 
H I nogfe e«ne af SvOanb ^ebebl«n|ben 
f en (Bonbftaarb^ ^bor tlionben fcib boer mcb 

Wft %«mliit •t ^t fit fSxut^ti i 9tHe(un<, ®et fnget t/.|ltd(ttnt). 

3fliK«, V. a. imperf, \ftat ftp. »fhlff<t. 

;pa«ic. iftufCw. [5lf t 09 fllffec] 
i« etober, putter, (tifhr tub i. 6ee f if* 

let int. ' 

a. til 9HHi at f^f f ( Sobet a : Atiiere 
Slnfertobet fafl i Slnferrinten. . < 

SfJ^bio:/ V. a. imperf..lfl0D(e. ftp. ifl«&l 
[9if i og |lo&(«.3 @tober no«et faalebetf, 
At bet «aaer inb i en onben ^tn^. %t 

ifivOe Wt. eer^t(c i o« tn&^ebir. 

Sfloppet/ V. a. imperf. iflopptbe. ftp* 
tflopptt [fXf i 09 fl&ppet.] $tttter inb U 
Sit itb))pt 0i«< ben 2)ct be fcbe« meb* 
6ee ftoppet i. 

3(lwwrj« (en) n. f. [9lf i^teecj SDw <Ster< 
tting At if?r»e. 

3(h:eet,v.Aimp8rf. tflreebt. ftp. ifttett, 

[«f i 0d fhfeecj SDrvficr efler ftr«er noget 
i <n ting, eee ttiOfhreer. 

3fl9«a7 V. •♦ imperf. iflprte&e. ftp* 

iff^tfttt. iWinhtUV.] «elbern»flet 
: imfbeet. SDa £ornet tar i^pxttt, biro 

jQittf fen tilbnnben. Gee ft^xtVC i og in!)* 

(l9«ft. 
3^9t%nin9(en) n. T. S)m 0tern(n| at ^orte 

i ; edcr bet, at noget meb et plnbffli^t ${<tlb 

f}|vrte< neb i. iSeb ^ornettf ^ft^ttnin^ 

bleb ine^et fisitbt. 

3f^<f / 3f«9«/ v-*' imperf. ifmtc fop. 
ifttet. [9lf i 00 fucf.] JDet famme fom 
itiDfUdec. .(S)o« er bette flb|lc bru«c(t(tere.) 

3fMt>«, y. a. imp^f. ifb^bte. ftp. (Mt. 
£9if i OS f»«&(r.] @b«bec inb u SUt^at 182 3t 3f »iir, SJQffen Dor if»ebt 6f* f\»e6«1oft 

tn&ft)«bet. 
Sf^er, V- a. impcrL ifpt&e. fup.if^tt [aif 

i og fperj Qper inD i, |yoaf9€r* SDct 

Saseti, ^aniSiaDn tar tf^tt 
SfpttfWf -V* o. ijmperf. ifatif. fqp. ifium 

let/ ifunfct 00 ip^nUt Get ^nfer i os 

3t«9t (en) n- f. [Mf i ^pg toger.] 95ritBe« 

, aUene t bet fotie^ebe Orb ^tct^ttfctf |om 

anitvit af 9«iigeiftefv p| bemoerfet bet iOaat; 

, «i< fom 3rU««itef». • ' . - • . 
3tccIIet/ V. a. impcrf. Uaftc; fop;^ italt- 
.- . £«f i J teUit] a<eBet , famrmn .me b , Mh 

(er tttiber eet $a(« !3 Mne Gum tr ben 

1lb(ie Ubftift we^ ttalt. , ; 
3ta(im/ n. propr. €r (efienbt £anli i bet 

3t<»Kentr (<n) n, C €n SKaiibfra 3ftalk«/ 

een fom er ffb i S^talien. J^m er en inb; 

fab 3taKenef. 

StallenflP, adj. eom er fra StoHeir, er 

. CDmnien fra Sft/iHen, er egeit for^ftajien. 

. SDet italknif e ®pro«» J 3De italienif e Oibi 

. faser. m lorre 3t<lticn{!/ tole3ta(t(nf 

D : bet i(a(ien|Te <Spro0. 

ta(i(|^; adj. SDet famnie fom italM. . 
3t<^pning (en) n. C S)en ®ierttin0 at ttapye. 

Smpper^ v. a. imperf, ttoppeDc. fup. itaps 

. ptt. [9lf i 08 tapper.! ?aber fobenbe 
^ing rinbe igiennem en $ap aC et^ar i et 
.^ (CLuttt. IDer bfeb noget itappet af en an^ 
ben Sfnbe. dfift er eiibnu iffeitoppct 

Stegnet/ v. a. jHipcrf. \Hsin(bt fup.iteg^ 

net [8if i ofl tegtiet.] eee in&ttgnet. 
Stegning (en) n. f. ©ee 3n&tegniiig. 

Sttm> adv. llAt.item.2 Sflitemaabe, lije^ 
' kbe«^ frcmbelet, faa O0* •^eraf becOrbi 

fj)ro9 : Stem griper 04 «l en Vr<rbtfeti. 
Stet, V. a. [saf pron.3, vofc] ei«er3 

Hi ten, ttltater meb3* ^tite een. (SRot^O 

gr Itbet ^risfieligt. 

StrcrDelfe (en) n. f. eee 3nt)t««lietfe^ SjttopDer V. a. [9lfio»t««D«.J ©cfttrOf^ jDcK i o« iuDtKcr&ir. 3ttflgter ; v. a.:impetf/ ititt^t^f; 
ittogut. [9if i 09 ^ragt, infun<m 

6ee tcagterj -^elOer hoset iiA ig 
: en^roQf. 

Stragtofug (en) n. C JDen* ©fern 

ieraatf. ; . 

Sttpfftf, V. a. impcrf. ItT^f te, fup. 

[afj 00 tri^fftt.] See trpff et i. 

3[tU, adv, [aif i 00 ni o: to, fom forbn 

: t>ti ftp c[0 WDo.] 3 etDf f V, fonber ^ 

lis: i Co @n;rfer.) !2lc brobf,.6n»ff< 
. ritu; :«t 0aai itu; i>rio0e itii; 4t 

flf«re itlL. 
Sttdtet/ V. a. impcrf. ittxttt&e. fup 

ret D2if i 00 ttMrrec.] a^rer ub i 

- btanber i meb. . i£)et . ttlOOrreOe SXtitl 
^urpenjpf^ 

StpIDer/ V. a. imperf. itpI&oDe, tl 

fup; it9lbet> itpldt. [«f i oit ti 

©ee t9H)er i. 
3HbeU<p)n.C {9lfbetLat.f»^i7tfi«. 
beiifl ®lorbe^ @l«be/ fom opb«ffer 
raab/ tibmftrfet %vjtbj^i {9Oi0§eb« 
0it< oefaa i fplgenbe ©ammenffftnin 

a) 3ubelaar (et) n. f. [8lf bet ^i 
^ b5*5*# C^Wrom fee£oben jSBof.S 

e. 10 t>. 0. fO 00 af bf Q mofdiflf 
untin0 0abe be€l)rifine bet, fom i 
nefdfbte annus fecularia, itttt 
:^boraf fiben bannebeA btt iau 1 
urn.] Sptt farpe Slar i et nor 91 

: 6reb, eOer Ptt, ^opisnieb {>a(ob< 
et Slar^unbfeb begpnber; it. i 
teltg^ebft 8ar, ba man, efter j^i 
liter ti^alo^ttiibre^e 9(ar«Sorlob, 
erinbrer H% en (offtHg Sbet^nbei 

.' ^tcebefnib 95e0ibeitt^eb» 

b) 3ttbei«fC (en)fn. C, JDen «en 
<lietifer ©tiftcreu af bet ®obe, f 
©fpib man :^eiM0^olber et ^u 

"SubelcereR ©ttb feio faoet,, -^ 

.1 l>04ii eft ©fuemonl tii Srinbrbig 
. ^ttbei.aar. 

c) ^vMbtJ^n? (et) n. f. S^Bitit 
. r4 Slntebntns af at e( 9£0tefr«b ^a 

t a ftjRit^orirbjinbJ^pDC ftoc^. ©ee ^^Ht 3« I8S f>t9fiviPf fom er avf^rr ttitter i^titf 

I) SubelDttg (tn) n. !• ©en ©aj^ poa 

^Dllfeit en 3tt6e(fe(t f^tttii^olbtt. 
y SubctOtgi (eO n. f. €e ©ifti I Qn; 

le2»nin« af eti 3u6fi^0itib. 
> !3ll6effcft (en) n, f. ©en J&0it{beli8i 
^9t> 09 Srpbefefl , fom f^olbtt s>eb ct Ql^r^ 
l^tttibreM ^egonbelfe, eOer 09 ^oert ^un^ 
torebc eaer ^(i(t»trebf{nMrot>enbe Slat til 
<Srtnbrin9 om en A(»beH0 %e0it>en^cb. 
f> SubcIfrpD, 3ubel9l«0e (en) n. C ©en 
Sr9b/ fom 2fttbelfe|len fitter Qlnlebntng 
tii; 
b> Subelbeitit) (en) n. C ©ef famme 

fom Subelfefl. 
i> 3«t>el()9mne (en) n. t €n ^pmne, 
SaDfang, t Sinlebning af en ^ufielftfi. 
Subelfonge (en) n. f. €n 5ton8f fom 
^ar^ re0<eret t er f)Ci\t>t iUat^unbreb. 
(€(;8rlmdnn om €Orifiian IVO 
^^ 3ubellcerer (en) n, f. €n q3erfon, fom 
(ar t»ttt i tt {«reem6ebe t 50 9lar* 

^*V:5 3ube(ment, Subelptnge (en) n. f. 

€n ®f ue))ett fte , fiaflen til Srtnbring om 
en 3ti6elfcf». 

^^ 3ubeft>tce6i!en/ SubeltrtU (en) n. f. 

VrceMfen, %ali, fom ^ol»e0 oebtn 3u; 
betfeft. 

«>:> 3ub<ltaab , ^ttbeffTrig (et) n. f. €t 

(fit gr\)beTaab eOer C(l«be<^i9 af en 
forfamfet !D?(en9be« 

?^ 3wt>elfan9 (en) n. f. CneantfSin/ 

leoning af en SubetfefT* ■ 

^^ Stibebii* (en) n. f. SSrugei adycr- 
biaiitcr tiitb 93r«pof. paa. "^t>ab Slam 
be f)av, lobfongenbe big (;t;lbet/ ^ai! 

paa 3ubel\>ud.« 8rimann« poet. «rb. 

1 6am(. p, 73. 

3ttbi(etea (en) m f. ©<n (Siernins ot;n; 
fttlere* 

3wbi(eter/ v. n. impcrf. jvbiUret>c. fop. 

i^^Hitit. [5lf3nbel. Lat. ii*W/a.} Jg)o.' 
^^<'er, QiDer (tn 0l<ebe tttftenbe t)eb IbbeliQe 
^^P^traab 00 tnbre ubbottet^^itn; . 4I«; ber fi0 (oHigen. J^an jubikttt ret Urn 
ber Ofl^nbtetf (am en |Tor h)ttu 

3ublen (en) n. f. [fflf 3ubel.] ©et famme 
fom 3ubilecen- 

3ublet# V. n- impcrf. /tlWeDe. fup. jubUt 
[af 3ubeI0 ©tt famme fom Subilerer* 

3uDa^/ n. propr. St (ebfatjl 9)}anbinabn; 
bru9t< for Qt betegne et falfl, itnberfunbigf 
QTcennejIe^ faalebe< fom $orr(rbtren 3ttba^ 
(at bffret. 

3ut)adf9d (et) D. C €t Stni af. et falfl 
{)terte; it* ftftiirlisen: 8al|?(eb,, Uoben 
funbi0(eb, forfiitt !B.enUfl(eb* 3oab«4>iU 
ftn 00 3ut)atff 9^ ere meget gftqgfe. 

3ut)atote (et) n. f. €t Sfiabn paa tn^bamt 
peart. Tretnella Auricula Linn. £)r e ? Ser 
brr^inbe. (33t6or0O 6aaiebe< falbet df 
©annelfen< 2t0(eb me^ et 0re. 

3tt&aMPitt/ n. L pi. jlalbe< til ettbl 
tbenbe opflaaenbe ifmmerflpffer, boltebe 
til Qiberne af &taiH\tn, imeSem (biifi 
Sugfptbbet (oiler, (^abenorn.) 

3ut>a^f!arg (er) n.'f. Se robbtrfarbet tobt 
efars. (^angebeP.) 

3ttDadtrce (et) n. f. €t Zt^tti Siabn , paa 
(bilfet miin troer , at gori^ffbtren ^vihaS 
ftal f^kbt M»0t f!0. (fRM(.) Cerds Sill* 
qtiaftrum. Linn. 

3«ff«t (^B^) n- f. p!. 3ttffetteF. C® f rii^ei tt$ 

fa« 3ttjfer«/ 3ttff«r«- sif >« •t>olf. 

Jtt/^r, 3omfru.] 
i« €n fmal Sj^mmerflof, faafom tit ^afltt 

eOer fmaa 9iunb(orter. '*©e (u00e, for 

at ffffge til gremmebe, (DJafler^ ^ieffer, 

Sujfcrtet^ Spcerrer 0. b,„ Oecon. g)?a0. 

V. ©, 173, ©. ©fobfcrorbn. for JRorfle. 

glfif((er om ©foboafenet, p. aji* 
2. ^albe0 til ©FibJ fmaa Sr<»er meb^ puffer 

i, bbori fmaa ^affeler f(rt(ej. (fanqebef.) 
3uft (eii) n. f. pi. 3ufKr. See SKpdte; 

Der. 

3uP (et) n. f. St fR\)t efter ©trt. 6lfle« 
ifcer om •^efle/ naar ^iorefoenben rsffcr 
bem tilbage meb et (ajiigt %xctt i £emmeiu 

3«Pf e fen) n. C Sn ^bfl«b, Slobgnb/ fflBK 
(9Rot(.> Sorefammer^o^lBrr^boe ©• S^ 

00 ji«w>. t^4 


5tt ^ot^ t« '^*'^W«f 


JtttW*. 


^*"*""^ f! ^*tf t^ ^^^ 


t.t« *t •^'^^ 

g^tVft*« l^'i )««? '*• ^^^SSSoo. 


^**itb^tw«^ 

<;s«««; r*»' \«A 


..««r%>««\^' I/- — 


>P ^fnpo**' a Ifttti* r.:^i-.TS.. ^fttt« 
^»** t)t,ottt^* 


^fttt^** ••a.. »«»»'^,;*»»« r- .„ ii<.«« «n C* 


£t\ I'^PL^uv©^^*''^®*^'^ 

*ftt* 3« 3tt 195 - 2f<rft<it (Btftiti, foar tm %i^ ^tit i Bph 
9. 1014.). 

P«nfe»ag|ifi/ «^j. [«f SunfctO 60m 

fircr fit 09 fom eii 3unf er, paa {>em^ii^, 
9ifet ^0 femfiit ofl f^olc i Xtebcr, Orb n 
Sftbft; it*^0ffftrM0, fom bilbmc foritem 
0i a8t(< for nottt florr. 
^ttiPccbyfte (eo) n. C (Ratnct »aa en gifT. 

Labrui Julis* Linn. 

^unf etcren (en) n. C [9it iunferecer.] 

SDe^ ot eea junfererir eOcr ftrcr ^QP fom 
en 3unfer* 

3unf€rever/ v. m imperf. junfererete. 
fup. junfececet. [af Swnfec* Svcc 

^unkenra.'] SeDcr paa JE)errei>ti<, ffrer 
fii op fom en 3unfer; brngetf fom et^por^ 
fforb om ec ^a«bfolf^ ber ibiUg oil (iodfe 
Of) borre poncei, bribe lebig omfrins ^i 
flebfe fifle gor^Bielfer; nbeti at ta^e fi% no; 
9ft alborlist for. -^on jiaaer (ber £(19 

O0 junf emcr. ''Ofce junf emet tn iatt\% 

forger, faafnart en IDaler er loben i (>ani 
Somine«c« Otc^aq. VH. p. 240. 

Sunferi (et) .n. f. [4jf Sunfet.] 4Det 

fammc fon^^unfercipen. 
3ttnferUDriet (eO ^^ f* St fornemt og ma* 

geliflt Sfbnet^ .jberrciebner. 
Suttfern^ffet/ n. f. pi. ^unferatfifte 

SZpffer, ^ilftaieUf^eO lil at junferere. Q 

bciflUg %aU.) 
oUnferiP /. adj. og adv« S)et famne fom 

Sunt eiifab (cc) n» f. Sunrerlebuet, ^nm 
feferett. Q baglig Sale ) ' 

^Qnferwefen (et) n. f. €n ung ^erre« eJler 
2ttinf er< Sebcmaabe o« (Berfen , fornemt 
^(rfen ^ ^oraj^iig Opforfd. ^an (7al iffe 
fjMntnt oi^l Wb f^t ^\litiUtWffin. SDctte 
3itnf ettKtfen^ar l^on npUaen fagt ftg tiU 

Jluntagting (en) n. (. [gsaaffee af ^Ui 

mud OS ^crgeO 6aafeOe« falbe< tO^pc) 
(Culez) paa bi^e6teber iSfpaanb^ (Cc^a: 
hit Q3(f?r. oper 9)?or«0e.) 

3unier/v.n. imperf. junielie. fup. juijtet- 
iBebfffttf |i| pp bf ,«cb| faaj^ai no^ eeni fiber^da entraier tOer en^ifT^ber fMtt; 
f Oer naar to bippe op og neb paa et !Brer» 
3t. er pinmp og ufTiFret i (!n @ans effet 
Seaem<beo«9e((e: ^m juntet)e nffleK 
Oloflgaarb. ^o(^^ ^ot Sioftgaarb anr 
ferej bet ogfaa fom tt v. a» tit junK 
ten.) 

lippt (en) n. t Cee 3umj>t. 
ur eflerS^r (et) n. f. [SRorff.] CtReeS.tt 
4ob. SDeraf : 3uret eOer jetet/ v. a. 6tm 
ber, fnarermebSveeb. (^oOaBerOJ. CrOf.) 

SutiWiF/ adj. Oft adv. [SUf lar. iuridicus,] 
®om bebfommer Sob 09 diet^ obereenfi 
fiemmenbe meb Sob 09 diet, looformeUg^ 
ret<fttelbenbe» ^unDifP Sjcamen x beit 
for Soofonbifte 6efolebe offentltge iDrgbe beb 
Unloerpteter* SDet er iffe juti&ijF 6eoi<ff. 

3unfl (en) n. f. €n Sobf ^nOig ; eOer ee« 
fom Iffgger ^9 efter 2obf unbig^eben. 

3u(l/ adv. [3lf lat. iuste. Sa» Svcc & 
Angl. just.'] SRetoo ; ret tilpai , ^berf en 
meer eKer minbre; tt. om itOen: firajr, 
i bet famme, Itge paa ben ^ib. SDet er 
jufl faa meget fom be^sbeS. ^er gaaer 
jutl to 9llen ti(. S)et er juft ftbab ^an oif 
baoe. !3ufl^ ^ct leg gtf. ub af IDoren* 
3ufl fom Jtloffen flog tolb. 

3ujlettfammcr eoer 3ufleteFammet (h^ 

n. f. £)et @teb, (bor ioobefalct SRaal ot 
fSffgt prot^e j og jiifleref, og berefter for/ 
font* meb et GtemDet. 

3ufleerme(let eOer 3uileteraeflec (en) n. C 

I. €11 SmbebJmanb, ()otg $iigt bet er at 
probc f&ogteg (D!aal, og (lemple bem. 

2.>9^eb SRenten: Sn €m&ebimanb, (04< 
9iiigt bet er aiefterfee ^tiengene, inbcn be 
flade<, ogbaageober/ at beinbe^olbebeii 
beflemte Sicgt. 

SttflereCy v. a* imperf. juflae&C/ JTup. 

juflevet. C*f ^< fr«*»ff« jtt/m] Wpaft 

fer, afmaaler noiagtigen, giber en tint 
i»0{agtigen ben €>t0cre(fe, ^orgt, ®fi{felfe 
foni ben ber ^aoe. 81t juflett en Sllen^ 
S0nbe, Qfteppe. €n juflfvet 3llen o.. f. b» 

Sufteting (en) n. f. im iujleter.] 23e« 
burning; «i Mtxt, iu Ut «c b«re jufleree. 
Hi ' ^ Sujliti 186 3« uni DterMbelfe^ Dbaoelfe, Slf i^plbe; 

• flrenj ^iijlitg sr ^(>ctbe meb ©creujficb 
oeer 9Jet oft SKftf«tUi3f)<b. | 

3u1>ia5b«ienitT^ (eh) tr; C ^t JDomwefemf 
beDe eOer (tt onben^eUenins.^ ^t^ij gor; 
maal er at frewnie Dvett^rtS ijJIeU. (©ntc; 

3uflit«t)Ctim (en) n. C' dn <Perfon, fom af 
JKegienitBen U{litftiiH at \it tot>tn rfter- 
ime, ©ee SXettfbeti>nt • ' ^ . . 

3ujlit«cafle (tn) n. f, gn ^toife t)eb ^fiefle 
Siet etter anbtt JKertei:, f^mi {amtti iBf;: 
ber, fom be tabenbe <liarret iVernmr*. 

(ten. ; ; . 

Suftit^fag (en) n. f. €ii irtob beti offentllge 
gorbrober paa @raten< 18eBne anlagc cri; 
luinel ©aj ril S^raf* UnbpiefbeJfe/ ^ 3ffe 

; ^n^t)er offeiulia ©afl er en ^ilitit^^Q, t^i 
ben fan ogfaa bcere tMl; if ft en^ocr ©ag 
fbm aniceggc J tnob ben , ber ()ar fom^rmet 

. en anben^ er edentltaen en ^ujlit^fad/ f^i j 
ben ^ar iffe, n0ia9tt8en atAdU, brrted!abn^ 
naar ben dnIceggeS af ben $rtbate/ ber er 
forur^ttet, ;, . . ^ 

Smtel eflec 3utur Ce,n) n. f. 2}eb betie 

' 9faon betegner 93onbea(nmen i Sf^brge en 
3em etfer Jroft af ^anfien, fom Cbereroen 

. ^ar ffabr^ og tiUiiegder 6am en Q)?age e(Ur 

• ibnnrrolb, fom falbe* ©iuw, 3pi>ti efler. 
^ Ul&ti. (@. ©trome ©enbnu ^Se|tr.1t. a 

f- 307 09 J^aUageTg nor(Pe'£)rbf.> ^ ; 
]Sattclbd?ttijrn (en) n. f. €r JRdbn jpdo^ 

QJfiCtOCn i^or^pcD (Rhamtius catharti- 

c'us) ber ogfaa falbed ^or^bartot^/ m. m. 

FL D, Tab. 850- ' V ' ^ • 

.3uttfltreft (en) n. f. ' CUdV|T tRntn piK> 

ben ftrufebe ilbfel. Carckrus crifpu* L. 
' J5>ebi)eV pjr i afotge ^ifltetlttfef:* Fl. D. 

X 6s'i^ . ©trjjtm* ©»nbm.'a5ejTr. 3^, i* 

^ ». 79. 

Jul.' Angl. Sax. ^^Ao/, gehut, geotn^ feor. 7«/f,' !7ott/f." Mfbe niairsf 
fVtetftde StpmorodieriU bttrt Orb, 
eenb( be mffrfbcerbig({e: i* IHf ' 
Brit. Qwyt, f eftum ; Brit. f. A 
Gwell & (jouiti feftutti , & ; 
P'igiltar ogfah I bet IHttoetfojp/ 
GffA«/ en giff! i^lmlnbelig^eb/ fon 
ner ^ar bebiiff* 2. 9^re ^Iber be 
bicre af etigelfl eOer britatlniff O9 

.00 bannet efter S^rtftenbommtn^^n 

- djf Ci firit, Chwtfl, conrersio (fi 
Jen fdlber 1rtb beb ®ol()berb*tlb) 
Sm. Gepta^ mtb ^oilfel 92abn be 

•' T<ebe bor December (scrra-gcola) 09 
(aefrera - gcola) forbt biffe to 502 
iaat foran 09 fel^e efter ©ot^beri 
Ihre Gloffar. Bcda dc Rat. Tc 
13. Hickedi hotx ad; Menoldg, 
p. 312) ^Ufen ft^mofoaie i Q 
iffe f^ me^et forlFJeOcg fra fJiubJei 
ttbfeber 3fuul if ^iuf , rota, I$l 
A. S. wheat, fotbi Qlaret beb bei 
HOffom breier fg etter rnOer omfrtt 

Jp. ^ibaHn bU^ at 3^ool i^entligen 
nto?rfet m^btr ge(J, et^bert @tH 
mtnbelig^eb ^ ogat^Wca t!)/t'^ 
ere et 09 famme Drb. Cf. P. \ 
Commemar. mf. dc vociili \y 
Ot. Sperling tic fctto^Uttl. Hafn. 

« S>en Sefl eUer J^Bitib , fom ^eOtfil^i 
(Srinbrin^ pm S^rifH Sobfei ben 3^ 

^ cember; ^^borimob be ^ebcnfFe 9}t 
SStbbint^rJfefl (Midvetrarblot^ ^ei 

'te«>t" ©fnrnin^en af*!faniidrj "Vg i 
belfen efrer ^ (T^rtgtnbomitoen* -^r 
Mebe btffe tb .{^aictbtr paa en S)?aa 
wenfmeltebe til een. (3<rbnf. ®n 
lef/' ^^if; om1(!ftitf bt ^ea; ^ ' 
S3.i ^abe« tnt^mt i Uger rf ( ' ^mt 

'Sm 5tiuf >9 gaftfUbn eri 9 Hgti 
$(,t brp j^e/' bate, ^iare {)iitft.Tfent 

■ ■f«n. V ■• '. . ' ' • 

!. Seaman, fbrnemtncliten V^rrrO( 
iffjt int((rrffqf(tf<f Sef}fn< ^tttig^of ■«■ « M .«» 1b4ift f (Iff Alt! itf 3aif. / iVit^ btt mnhflt \ 

. itMtmtftt, ^tt ^ftvt fBtfii S^tb^i. 
3U((n pUitt at t«te en Alminbelit <Sl«b; 
ft^MU^. J^an (at. < G inbe at xtxft paa eon- 
^t iSulen* . 3$'^ox wr bet 3uut p: bet 

. <r ifti Alti0, at ouitt tan Upt \ &Mt og 
{OjHs^ebv e^ 5(9Hb brim^Ulep jtb o: 
Ganct ^ubtf £ia^^ bep 7be ^nuaii^ fti^r 
€nbe paa Sfuleit* (3)?otJ.) 

3* SrugedbeCom bett ¥ofIig^eb t^&lcttifai, 
fom )>lcier at fin^e ®ttb i ^lin, bet alt it) 
i Siorbeti^ fdaDel unber Jg)fben|7a6ee fom 

. C^Tiftenbommen, ^ar t«rec ett'dminbelig 
©I«&efe(r. 8lr ^olbe ^ttUl/ <it lebe i 3iml 
og.sobe 2>afle. (i0?ot6.) 9IC (ege ^uu( 
3: ^dlbe Suleleje. J^tt et Ijliul og gobe 
^dge 9: (e? Iet>er man (pftlflt* Sir briffc 
dutt(mibfen3: fli0r (I9 tUgobe i Gelffab 

tne^ ecn I 3uten, 81c bcew 3ulen af 
^«t/ flftetom ben, bet t ^ulen tommer 
inbpaa et ftcmmeb 6teb/ 99 gaoilr 6ort 
ttt^n at tfOt nybe nt^tet^ Ibilfer forbunt 
troebej at txere af o(ib 9eCQbn<ne. S^u inaa 
ittt bcerr min 3uul ub d: bu maa iffe 
fteiotttfTienret , nbeb^rrtet fra mi^^ (^otbO 

^uDftgiie c&ert 3un(! SuuJtU^aaflfe! 

rr en 3ule^Ufen, fpi^ eii^t>er jfaa £anbec 
fAl ({ge, naa? (an fomoier i^n anbeni 
Outt*, ea<r faae .©aIberafne(3JjotJ[)) ret? 

'«re gSalDerrune- . ©it> Stim&er/ 3u-. 

I^tl ec (angl ftgetf ru ben, bet ec alt for^ 
'*lfom^ bet dU leoe alt for frijF* (9Jit; 

19c fob,) 

4* ^ffaininenfateeOtb (ij^bafe 3uui altib 

<^9er ec e t €nben) fan m<erfe§: 

O 3ll(eaft«l (en) n- f. J^eHi^af^en fBt' 

3uUba0, fom t;(21lmtnbe(iobeb pleict ar 

feite« teb et $amtkemaa(tib. 3Ct fpife 

fin 3uleaften« Siabbete* &Hm noget 

ttt 3ulcaften »: fpat m>ftet af bet 0obe 
til en anben (Bant. Storet et afDrig 

faa lanQtf 3u(eaftett evIjoUcang. 

Orbfpft. 
"^^ 3ulebifp On) n. f. Jtatte« I ^txltlv 
ftene paa Saubet en IBonbefatI, (om df 
^t anbte ^wltrnttU i. ^nftfltet, , flibef ^i Sftt 187 «a ' ijB $^b 1 ®unben meb et Sptf yoa ^et 
€nbe/ pgberefter paa en ndrafltiflSRaaf 
beJnbDieJ tirbrnne SejlidiiH)^ (botpaa 
(^an Diet faa. mange i)3at fammen af^atle 
Jug $ieer, fpm (an ^ubet fot gobt^ (bid 
fe ba maae cffre (am n^get fot (ani 
Umage ; og ben (dM Cfet (an et et foti 
njDiet meb, |Iaaev (an meb en SIflepofe, 
(om (an (at jTtult unbet fn Xaabe^ 
(iB?ot(.) 

c) 3t>I^i>(U^! C^O n. t ^et famme font 
JuleJp^. 

d) SwieboJel (er) n. T [gotmobentllg 
39bflf. ®ee 550i?(.] ©leflebub fom 
(olbej t 3ufen hoi ^rarnbet bg SRaboer 
tftet Kaben. OTOot(0 

c) 3uIe&rajnDe (ei) tu C «afbe« ben SJeb^ 
fom man pUiet at ubt>ife $50nbetne beb 
Julettbff. (SRoflg. g)?ot(0 

f) 3UU&Uf (en) B. £ $talbt4§ i fotf ige 
.{£ibet et 92enne|7e, bet i 3uU(egene 

fom inb, tanffabt pg ubflisbt fpm en 
{Buf eflet i en anben Gfiffelfe fot at 
fPiffmrne ^$xn og gi0te inbefpil. (Q. J^od 
ik^i Conieebie ^ulefluen.) 

g) ^uUnaQ (en) n. £. 

I. £|en S)ag , ba 3u(efeiien inbfalbet^ 
fom et ben 25beJDe«m6ef. 

ou en af ^e ^Dage, fom (eaig(o(be< t 
SlnUbning' af ^ulefiiairib. @aaiebe< 
(at man ^Otfte/ SlnUn^ og tilfottt 

b) 3u(e&rif (eri) n. r; ©tiffegUbe/ tow 
(olbegi 3ulen ; 3u(<al, ^0ltib om 3ttJ 

, Jen. '^iKaa jeg btiffe 3^e&tJf we* 
unge JS)t. 93aae i 9tat.a $• Spo< S^tnt 
pe ©• @- 676. 

SuUfal) (et) 11. C €t 5ab; fom 'foti 
bum Q50tn pleiebe at fortte ub ^nUi 
Slften, i ben Sotmentng, at CL(tiffu<, 
i ^tlnbring afjin Sfbfel og !5a.tnbom^ 
(Fulbe git>e bem noget beri, efter bete< 
Sortitne(le i bet fpHobne Slan (didfig* 
?B?otf).) 

k) Sulefeft (en) n. C. ©et famme; fom 
; . 3ule^UiD. 
a'- ' ' 1)3W<# 188 ^tt I) 3ntefre& (en) n. f. SJc6 bette £?rb tv j 
tegttebe man foirbttm brn^re^ 09 ^tUip 
|e^^ fom ffulbc falge ^lulen 09 iastra; 
tti i bettne Sib: faaUbed maatce al 
6trii) 00 Stenbli9f)eb opi^BU, \n%tnd\tu 
Uxian8f>olt>ti; o, f. t). ©ee^uUH* 
lifiit. (€&r. IV. 9?. m. ^anbh. ». €. 
16. Cf. Birchcrod. Palaeftra ane. 
p* 66-92O 

«n) 3ttI^ft<*It (en) n. C £n 0af^ fom won 
tifforn pieiebt at {lagte tif ^uleaften. 

n) 3uU9iejle()ut) 09 3«'^8iJ&< C^O n. f. 

®Ube, @tc(le(ub, t^fngt SeifTa^, fom 
^olbeS i 3uUn. 

o) SuUfllctftC (en) n. f. ©en gfornjeitelfe, 
man flier fig, mebenS ^ulen oarer. VHi 

^aoe fun ^aoc en facti^ 3ul^d(<td€ i 
9iar. 
P) Sufegwb (en) n. C Gr0b, fom man 
i ailminoeliflOeb pleier at fremforcte teb 
f( 3uleafren<0ifbe. 

i) Sule^eaigt! (ex) n. f. ©en Sib tmelt 

iem S^lebag 09 @anc( $nub; ba i for; 

rifle Siber inflen 9tetterflanfl maacee ^oi^ 

»e«. (TOotft.) 
Sule^ilfen (en) n. I. fn ^iffen fom 

brnfleS i Jufen, Deb Snletiber^ 
3l«eMtil> (en) n. C ©en ^oitib 

eOer %tfl, fom ^olUS cll Srinbrinfl cm 

€bti(»i gebfel. 
Sufe^oID (et) n. <. [Isl. Johbald,-] 

Sule^oitib, 3ulcfefI,3iilen«^fHig^olbelfe. 

(Koffflaarb.) 
u) ^Ulcfage (en) n. (. €t btft «(afl«' 

^afle; fom bafltj til ^ulen. 
V) 3ule!a(» (en) n. f. €n jtaib, fom 

fobe< Deb^uieciber, 09 ^olbrd for atDcre 

bebf! at lofflfle fil. ©eraf Drbfproaet : 

3ureFalt)co9 ^aa(Pcgr(fe gior ?S*m 
tctne rige og \>ife. 

at) 3uUfonge (en) n, f. €n ^Jerfon, 
fom { Sufeleefl |!a( forefllfle en ^onfle. 

y) 3ul<leeft (en^ n. C abfrifli9< eta9« 
iojitde Seee^ fom man pletebe at forerage 
it if<er i 2|ulef{nerne pAu £anbet. - Staar 3tt 

txUt ^ruflef bm 5(4o6flt^if 
f^aaed beroeb flttrnt be faafai 

tetege. 
2) 3uU(p« (<t) n. f. 8o«f f' 

t 3itlen ; men t @(»rbeie<^el 
fomlitimn^n poti fHieCttber lai 
om giaiten i^ulen; 3nlr6(u«. 
roM Palxftrt anfi^qu. p. 1^ 

aa) 3uUraaane6 (en) n. f. 

QRaaneb, t ^oilfen 3u(en 
Unbertiben bruflei Itt i gleerti 
fom i bet QlnflelfofH^e) faai>|( 
ftbflet^aaneb i bet flomle^ fo 
f0rfle i ^et npe 3lar^ forbt ben 
foran 09 ben anben f0l9ef e 
t&ers). (diojlgaarb.) 

bb) SuUmab (en) n. f. eptfe, 
\Mt^ Hi 3fulen. ©en oar 09 
ijf^i Wmuen -bebre enb ben f 
^i>erbafl<(o(l. (9}^ot|^.) 

cc) Sulemcerfe (er) n. f. pi. ^uf 

®iffe Sefln i ^enfeenbe tit I 
S^efTaffen^eb, fom iBonbtrne 
paa i be foit> forlle ©afle ef 
ofl ^borefter be Dtde fiutte, 
iBeiret (lai blioe i 91aret« rolt> 9 
' (OTotf;.) SigiuHflen brnge* t 
onbre ^ienbemnrrfer, ^Doraf n 
at funne forubftge efier fluti 
noflet* Strt fliippe ale 3u(( 

JS)t)i« iffe aiie 3uCemeprfcr fi 

dd) 3uUtliarE (en) n. f. €n «W 
fom S5onben i SlWfle ffal flioe, 
et ^arr berate fin iaitbfFolb inbir 
' ten. (Slofignarb.^ ©• t\)X.l\ 
fanbSf. 95. c. 1.)' 

cc) 3«lttttorgett (<n) n. r. %9x 

bag j ^orgem 

ff) 3«lwat (en) n. f. D^aeiteii 
bag; OS i gomlt ^iber beit fit 
SXaret; efterfom man ba reflneb 
!5ea9nbeife fra S}interi6ol&i»eti>. 

gg) 3"(e©( (et) n. f. totorfi i 
mm xiaa Sanbet pfehr at br(9fl 
kn, it> 3nlebr», 3ttlefli»e- (9^ 

hb) 3ttt 3it i8sr iiy fom $ra{lcii og 6e 0»rt((e SitUiitnitt 
faat of {Renit^f frcn ril 3ule(0ifib. 
3uleotte itn) n. C obfoL [9lf ^UUf 
otOm; IsL Of/at diluculum.] ^ulci 
snotgcn; ft. groprorbifen, tiuHtitntt 
fit, fom M^c< ^^idemorgctt. (9to^< 

kk;) 3u(epfafme (en) n. f. 6ee 3uUf<«is. 

3u(eaften. ^opogr. 3* f. 91. 17 ^efr. 

) SlUctebfef (er) n. f. emaateb; 
f(t / fom 0io€0 $raeflernr 9cb Sftfltttter. 
(Sbgtmantf gtifM. gororbtt. 6. 306^ 
D 3ttUtente (en) n. f. %Uff, »fob, 
9@g 00 onDte belltge^ing, fom Af Sam 
berne i>eb 3u(fctber i>bti til Stitgmanb, 
J(ioffer( 00 6fole(oIbete. &tt ^ulu 

reofef. 

«>o^ ^oUfatig' (nt) n. f. €it ewt eOer 
$falme, fom fonge* til Gubtfrittufie Deb 
3it!e^ffttib. (TOof^) 

PP) 3u(efFuD (et) n. f. ohfoU Stc^lbt 
Ut fortum eii bi< filfgiff , fom betoUet 
beeM (if ^ongen, betM til Spen beb 
3ttteribfr. 

1^0 3uUfommec (fn) n. C ,«flJ,be« ber, 
iiaftr man ttb ^uletib ^ar mtlbt 9)rir; 

!i0. ©erof Drbfptoget : 3ti(efommer 
giver ^aai!et)mtec. (QRor^o 

""-) Bfulefhie (en) n. {. 6elf?a6, famfet 

for at Ooibe ^^'^^^0^ H t^^^^ ^i Ipff^fl/ 
it. 6ruen ^bori faabane @eI(Fab fomletf* 

tit 0aaf I Striefluef Mbe 3«Ie(lue. 

3uUflU«t ere nii iffe faameger i gjru0 
fom tilfortf. 3u(eftU<n ^ebber eit afJ^^U 
iitit €omoebtet. 
•O Sufetanfet/ n. f. pi. ®«beli0e tant 
ttt 00 ttliiba|t<0t>elfet , iom man bat 
f)abe 00 foretage { ^ftilen. (!D?ot^O 
^y^vAittdn («) n, f. See ^ttlm^l^t 
^^:i 3«l<ttl> (en) n. f. pL 3uUtiD«r. 
a)en Xib fra beit 35be 2>ec. tU ben 6tf 
^an., ba ^ulen f^taiif}i>lbtt; iu ben 
Sib fori for tHer efter^uuU ^ci bar btb 3^^tii)fllf «i f)M fom ^im fra (tti 

w^ 3tt(et0nDc (en) n. C ^ $# nbe fr«rrr 
i&I, ftitm forbore J eii fdttt§ i 3ulttn 
(iD?or^.> •'D»0jfb< o«afbltt3uIettll# 
l)e^ bu eff bor ffQlbe grenbt... ^fl^m^t. 

e. 400. i^u (^ac t>t^ fhMdt 3ttle» 

tMlOcn^ flge^i aiImAefi>fO0ee til ben/ 
fomef bel bruf f eit, elhr b«(?if«fci« (Sifc^r^ 
tohi Anciqu. JuUae.) 

XX) 3uUUde (en) n. C S>fii ttfte^ |boti 
Stifebag inti^alber« 

yy) 3wlWtt (en> 11. f. ©<t famme fbnr 
fof r JJiirWob (HeUcborvi aigcr Lian.> 
forbi b«H bioitifirf r «eb ^itfeftber. 

«) 3uU!>e^ (tn) n» C SDei !&r«nbe, fom 
iCberflfbia^eb te«n»e< i Sfuiw. (^oi$.> 

mO 3tt(m{> («0 n. C ®alfrab, epjg 09 
S^fiiftN^/ (aaiebfi fom man i^ieter at bribe 
i ^Hlen^ ail labe fienbt gt 3ukt>i^ 
9: 0i0re/ep00 00 9i5ifpi(. 3^ t^H 
prfbe> om (an (ar fit 3u(etoit> tnbntr 
9: om ^an enbnu er f<\aio(it0, fom (an 
tilforn Oar barret. (Woi(^.> 
3ttl9; n. r. [SZorfT J €n fttil f&Mi, fdtinff 
(^aPagtrtf aor(7e Crbf.) . 

3ut)eel (en) n. C pi. 3uo<J^t- [Svcc. ^ 

ureL Angl. Jifir^//, Germ. 3w>e(t* GalL 
Sf^yw, Jotfauli af Lai^t B. JoeaU.1 €11 
9@Delfleen, (elfl naar ben er flebeno0 inbi 
farter i H Gmoffe^ Oil ^anble meb 3^ 
Oder. «&un ftar ei JE)obtbfmpffe befai mel^ 
3«t)cler. 

3^^ce(fnuI)e6iSc (en) o. f. €r meger fmuft 
3nfecf^ fom ^arOiemme iSkafilien. Cur- 
culia imperialio lion, (^ielfenft 92ar» 
J£)ift. I. ©.:a'»6.) 

3uMe(^an&e( (en) n. f. ^ji6manb(fab me^ 
3ut^elcr. 3 SImderbam og tonbon bribed 
ben fi0rfle 3ot>ee(^nO«l 

3«wleet f Her 3ut)el«ei C<«) n- f- [«f 3tt'^ 

toeel.] Sen fom ^anbler meb3ub<lfr eOer 
$@be(iiene; if. en (Sufb^rbeiber; fom fori 
flaaer funflmotlfigen at inbiattt bem 0^ 
banne htm lii (Smpffer. Jf^an er ett 3^ 

MUrer og (anbicr meb ebobt(({tfrcr : Drb^ 

(proj 190 3i> 2» f»rod cm Un, Ut ^at ffori Crb H itttee 
onDer. 
Sup (<0 n. f. 2)me JDrb €V oprdflet cfrer 
Dtt fQbf¥<, (oretf unbmiben t bagfi^ tale 
09 bem^vfer: Gnobtrl, ufotii^ Sbrbeel. 

9l«)f«f V. n. impcrf. juyefte. fup. jupet 

asegaaer 3ujr» 
Sttpen C^O n. C S>en ^emfnt at juye; 

U. bet famme font Sup. 
SiMber/ V. a. imperf. {Mt^ebt fup. tM^ 

oet '6ee twbetu 
Sttaltet/ V. a. imperf. iweltebe. fup. 

it>a(tet. 6ee oceltet ». 
3^«»w^ ^* «• impcrfr itKrvebe. fup. 

i^Wtt [dif i 00 l»(rt>er*] S>et fammc fom 
fnboat^ev. en htufHs tesntttg bar iMr# 
1>(t 2:0iet meb Outbtraab. 
Stxnuct (en) n. C €t {RaDit paa (pfatitien 

rebprif f et ^orttobe. Tcucrium Cha- 

m^pitys L. Fl. D. 733. (Saiigebef.) 
fbet Cet) n. C «ee ^t)et. 
[Mt C^») n. f. [Svcc. i/f^rr. Germ. ^U 
fit.' IsK ^r^ calidusi sftuofus} yfrj 
iratus.] 

J^tftii^b, 9libfi(er^b, ^Dormfb man 
enten forft^arer 09 antager fig, efler afffper, 
foYbBmrnet/ sienbrtDetp en Xttit. -6an 
later Stfltfiionf nl €a0 meb megen ^t^et. 
J£)an< ®iei Dar gtettnenttrdngt af en fytl 
Hi 3t>er. -Oan fagbe ^am imob meb me; 
9<n 3\)«t. '*3*e!; er en galge af 8>etf«r: 
big^eb; J^ibf)9(}eb af Obertfelfe... (6por 
ron.) 

Jpefet0®{nb<6eb«getre, ^ibflg^eb^ Q^tebe, 
JE)arme« IDet fattt ^am I flmf 3t>ev* 
(€r iffe meget brtiafligr.) 
» X)eraf be fnmmenfatte Drb: 
a> 3K>erfuIbf adj. 60m «fer megen 

2[t)er, fom met> <{)efttg^eb antoger f{g 

eOer briber tmob eh Gag. 
b) 3t>trf0t (m) n. C gjibfitr^fb, Cfin/ 

f99«# Sberfpge^ en gj?anb< Sfirgceffe 

09 ^rf be ^\>er fin Sf fFebe< eUev ^n ^0; 

neJUtrofFabl (®ot^.) 

«) SwTfotig/ «dj* ©Mtt n n4bf(<rr 
•ver ftn 9<Sre^ fom vKMtnfer fin ^ne ' fffer fht €(|rebt fbr1ttro|li(i fl 

>• iDerfi)g.' (?!J?otj^.) . 

d) 3wrf99f adj. J^o» nogle 3l9( 
fnmme fom t^erfotta* 

c) 3t)erf9de (<n) m C ^et famn 
Stoerfot. * 

3*erf foftteiig f adj. [«f - (Derf f 

60m fan ubfaret, iD(rff«tte<^ bri 
Citanb« 

3»etf fcrtulfe (en) n. C C«f twtf r< 
IDen ©itruing at ubfare eUer f«ttc t 
Ubfarelfe; Sulbbringelfe^ Sufbfsreffe, 
Mbelfe. 9Ianen logbe ^iih felo^ mei 
lob bttit 3t»erff<ett((re tilanbrt 

3wtf fattetf/ V, a. imperf. tettf fattC 

iMtffat. m if QBerf 09 famrO 

ter i Serf, brtnger t Ubfsreffe, i 
Mttt, man ^ar forefaefg; ot^fplber 
nintm, fulbbprber. He toecffcet 
planer, (Beflntninger, ^t Sorf«t. 

fom for at tDerf {(ette bet^ itm bar < 
: JjfM tax ^ajti9 til at befliirtei men 
at itott!fattc. 

3»tffer,. V. a. imperf, iwtUbe. 

iftiflet^ [illf i a9.*i!Ur.3 SDet 
. fominbttiff«. 

3tttnbet^ V* a, iroperf. itHWbL fup* 

bet partic. bvmbm. [aif i oitj 

3!>etfamm« fom mbbinbety me« 

tnigfHgt, 
3t>it?ec, V. a. imperf* i»irf«b« 

1\)ir!et. tJlfiofl ^imt.l ©rtngei 

teb at Dirfe eNer t(eoe/ inbbirter, 

meb i\>itf ebc $&lom(ier. 
SbOpct^v. n. imperf. iftopebe. partic, 

[9if i 09 wpcr.] ©roer hib l^ i 
^inonben, 9roer fammen meb; S^iffd 
ere faalebed tt>0]:cbe/ at man ^<i 
ffeifg^eb t>eb at tTiUe btn\ ab; 
3wet/ V. n. imperf. stXCbt* fup. 

[aiSoer.] . 

I. teifec fin ^N^r, ^anbfer meb $Rib( 
birrgcr for eOer fitiber imob ito9 
JS^fiiv^^eb oginiDficrr^eb. JS)anit>ire 

'for ©Db og sSetflaffeuftefr. "(Be. 

' vind ijftebe ou for be Gbenflc beru 2ft> 39 ,1^1 ■ « «t [mtttt ftaattt imob $Si<tne0 SfttfTig/ 

sufferer om iBiaM. 6^4}^. 
fer j{ii!8re5e^ flUr fl{ Dreb, cr ^bflfl, 
ag, ^011 it^rer for iitftcit ^tn0» J^wb 

*ttiWeto»er? 
ret fig, rccipr. [Germ.- <Bid^ iVtU 
.] fbMtt ^fti0^ tafler (is itotec ii<rr. 
tMev ftg for thflen atiifl. (^oi^O 
Stttia > adj. [^Jlf 3wt:.] 
!• &oin tifct fin 3t>rifl^cfr^ nibfiier, font 
mtO <S>€fti8^c6 og Sftiet laser flgaf en Sinj}. 
Ca iotid ScH«ionen< Stn^ 4>an tr tn 
it^Vig 9)ef7puer «f. bt lUoffeiisf oft gor; 
trceitgre/ air Mre torig for etoreni 9cb^ 
(te«. "£n ^tbf{0 9Ranb erben, fom feref 
fit fie Gicmcb af S>rif(; en t\)rig 9}}aQb 
bcrioiob iBui bertif af ^^trffpm^eb ; am 
tcrnbt beb £)oer6eoii<nin8.,. (GporonO 
a» 95reb, |ibflj; 5efft«/ op6raBe* €t iw 
txQt ®iiib, et tDrtgt ^ooeb. ^ah fan let 
bttt>« it^rig for insen Sing. 8le glore trn 
it>ti9. 
3« SUrtig, fom gtor noger meb glib ogSlfbor, 
. CEii ittttg Sil^grer^ Set er (an« iovige 

Swtsen, adv. [9lf iwig.] ffl?fb 3oer og 
' *!^ef{tg^tb, atoorligen; inbflMbtgen. 3\>^ 
fiStn at tale oai noger*. Jf^an tob neger 
ibrtgen beronu 

3wf9^eD (cn)n.f. [«f:h>ti9J 

!• S^ibficrr^eb, Qarme, iorig )Befir«6eIfe* 
^^ab ^on fbrctoger gg, bet qtar ftan meb 
otottg^eb. ^an breo meb 3lortg^eb paa 
®«gen« gremme. "Swig^eD er ofte ,en 
fitflc S>9b , 4)tbfte^eb oltib en fpbenbc 6tnb<; 
'^•^•gelfeM* (®poron.) 

^* '€>ibf{g^eb, ^eftig(^eb. iHt gi0re noget 
L3ll>ttg^eD. J^m oeeb iffe at (Jpre fin 

d 3*tig^>eO. 

S'^^^ (en) n. Col. Sp&Cf. [Sv. ^utC, gon 
'^WfiitHg af Sfote eUerCiot^] 

'•^«n fom er fabt t 3oaanb, ^ar ^lemme I 
2^'''^"'>« "Z^er fiflbe< ^pUt i aOe Sanbe. 

5f ^om ^t. %\ ew aBt SpNt for 
^'^t ^ewe, Orbfprt 2. ^rre! Sp^et falbeft be •|>t«bfme eiib, 

fom fommt fra ^^Danb* "9iaar big nogen 
Sa tpit bpber^ og bn f aaer ftw I9rr e SpOer-d 
©eflFel; 
3* 3 Gammenforeninger ; 
•) 39Dcbatte <en) n. C [©ee f&attt,} 

<En raa Sttbe/ fom ei (ar ocrrer iUanbt 

golf. SDet er ret tn^lj^ihattt (9Rof&.) 
b) 39DeDteng (en) n, i. €n aJreng etfer 

luig jtarl fra ^jfoHanb* 
O SpDefai ( (en) n. f. Cn ftarl fra 

fjoaanb/enjobfr StitUr 

d) 39bef jatling, Spbefone (en) n. f. 

1. en Ipbff ^one, en Obinbe fra Sfpfi 
ianb« 

^. 39Defi«t(inger,3p&«fener, pK 

S^iXM glonber ; 91rten : ^Ictttetl 
(Pleurone£les Flefus^ Linn.) @tt 

^Sfmg* ' 

e) 3pt)e(egn (en> n. f. €« fior og nfon 

(Tammet {0gn» (Srnget meefi i Slorge.) 

f) Sp^epigc (en)n/f. Sit 9)ige fra 2(pii 
lanb. 

g) 3p&ep&tte (en) n. f. St ®rag« forte 
Seerfar eUer ^^otter, iom forferrbigetf i 
^oOanb, tfcir rSIar^en af Sarbe. 

h) 3pbef!r<rp C«) «• f- [Storfrj €» 

3pbe< $raUrl og fiore &rb« 

3pDeflc«mpeT/ n. f pL uibfirBmi 

per fom binbetf t ^pOanb; if<»r i {)anii 
merum ^erreb og Omegne^ og I iO^arngf 
be Hbf0re# berfra. 
<n) 3pbei»rtl)/ (et) n. C 5tatbe< unberi 
tibenbanfF 9}r<vnbebitn i d^orge, forbl 
. bet briber J SRaben. (Jongebef.) 

3p&er, v^ n. [taf 39&^0 ®*^^< ^'* 

forefommer i Veber $aar^, og 6emffrf er ber: 
brauter, gin fiore Orb* ''^eg jpt^e til, 
og prole .c 
3pDir, adj. &.adv. [3lf 3pl)eJ 
I. ®om er fra ^oSonb, ^orerril, oebfom» 
merSoOanb. 3P^i^Ulb, jp&fPe Gtrom^ 
per, jpdPfe13iger; ^in jpOf e go» falbef 
ben SanbJiob, fom SBalbemar II. ubgao, 
fom bet menet, Star 1340^ og fom blt» 

giclbenbf i ^^Um^ og gpen. 

a. 3pD(f, , x^a 2B) ^ s. Sptoff/ (rtifltl ibfolute o( foot Stt6iif«nn 
•tn Dell fo^ffe^tdlfct, btt 6anfFe®pt0o, fom 
t<i1c< il^^VAitb. Olaar^ati talct fit ^pDfF/ 
fan man neppc forftaae ^am* S)(f erso^C/ 

3* Adverbialif er : ®om -in Spbe )»liier/ 
(fccr 39»eri 9)titf* JS><^n caler ^Mbflt 
Wb^. Sbtt cr rer paa ftn jpt^lF. 

St^f (et) D. f. 2>et fammt fom ^nf. 9it 
tlt>t er 3pf * ^raimeii. (iSrttftciitt i 3p0 
UnhJy 

SpHng (en) m f. €n 9it9( , f#m ^0ret til 
^neppefloriten* Scolopax. (iRotft.) 

39pC, n. C 5taIM0 i 9)orfle tic rjvbt Sorr, 
fom PojTt paa 4>p(entornen effer tee ttlDe 
{Rofenfr«. Rofa tanina. Ql(mfn»eti0 Stofe. 
FK O. 555» (€. 3ettfenl noif e DrPfowL) 

39Pitn9 (^n) n* f* [UMaien ev paa gne 
eteber n^rmere (giupUndO €t norff 
Crfr^'fom hxutii ^BnhtnUtM , ofloprinbe; 
iiten 6em«fffer en 2)rent pm 8112 9(ar« 
jDec 6ruse0 oflfoa om eit uerfaren ^nsltni; 
li^tUbti fom et ^aanlist Orb om en ®ron' 
fVbiling^ etun^t/ uerfarent tKennefFe^ ber 
4if 3nb6ilb|r^eb UlUtit fi% Seibrei fRtttiqt 
^eber« 3 btnne Semcrfelfe forefommer 
bee i '3ecHi*# ^oefter 1 GamL p. 217. 

39ffet eOer jeffet/ ftdj. italbi* en garoe, fom 
cr imelem ^oibt #( im, 91 aa , a(?efaroee« ^t l^ffet Sdov* aSHoti. SonteSef.) J&frt< 
enbnu offe paa ianbtt, 9% txngtt omCt^^tf 
fom er blatttt effer &ar en ubtf gorte. 
€« Wffet etter jojfet ito. 

39tte (en) n, f. 6ee 3p&e* "2)er fern en 
39tte af@inber;2f9ttAnD«u (^ en gam; 
mcl fBife.) 

39t>(«) n-'f- [attorflf.] €iS5aar, fom 
antirnbet af iffnt eder Sr<f, beb ^t>il 
8100 Ctcaturene mcne< at blioe befriebc frt 
Uroi. (J£>aaager« dlor(?e Crbf.) 

39tM:ebr{f^/ n. f. €c nor|? gtaen :paa 
9Hanten i51aa Snbromebe* Andromeda 
coeruIca« Linn. Fl. D. 57* 

Spwemecl (eO n. f. Stalhti I Rorse ee 
&laQ^i fluul trcrmot* tofe^unl 6t0i>|rerpc. 
Byflus catidelaris. Lion* Fl« D» 899* 

39Wi/ n. f. [SRorff.] €n 3etfeqbi«be, ^rolbi 
qbtnbe; etdJaon, fom ttlmuen pao Dtfc 
Gteber i 9{oc«e of Coerrro ftiber SRiergjeri 
ttni eOer Siergtrotbenj jtone. &tt ^Uttef* 
$aa anbre 6teber f aibei ^un U(t)(i/ ^U\>U 

S^Wiflmg/ mC [{RorfP. ttlf ^pwi og^lin^ 
eUer JClintug 9 : paafmurt glabbrob.] 
&ait ef iferfleem ! Jta(be< faa af ben noW 
fillmnc^ focbi 2fpbri (fol ^aie oberfmnrt 
meb 6m»r« (<paaafler< norffe Orbf) ■« ■« tSKSSSStSSiSS^-^i^^^m^-^^ sss ^, 
cr M txtnbt So^fTao f bee banflt^tt^a* 

iet/ 00 foorer til /^(jTautt eOer6autt) btt 

ftttt 9osf!a» f SKuned()>^a6eter. 6fi0nbt 

^aarbere / scermer bn ^g i {pben til &f 

fom ()ar optaget betj ^latt i enbcel drb/ 

b^r forbtiin(Fret)e5meb St, d0 tHbceW. enbttu 

ff<^ioej faalebe« i bet tdfanbfFe og foenfFe 

^prog; for If):. Dligc, forbum JX?!e; 

^ug, S)U!r; ©prog, ©pro!. • 3 

orfbrt tfber trngte* i boiiffe Sfrifter c^ og 
* Jflebet for bet bo66cltfc ^, ^oiffet nil er 
?jnPa|fet. 9>l (IriDe ittt iffe, iffcbet for 
!^e eBer icfe. ^ bragei i 2trm{nbeHfl()eb 
^"« foran u eHer * ; wen i famme* 6teb 
*5^ of bet (<i(in{Fe@prod optogne, og egeitt^ 
va ooerflobtge Q. @aa brugei og ( enbeeT 
*^«*b af fremmeb Opriitbelfe bet latitijfe C 
'^^l^ rige 2ob fom iR!, for Deb €onfonanter 
^ ^ocaferne a, og U. 3 ^enfeenbe til 
^^ fremmebe/ i oort ®prog optagne Orb; 
^*« anmarfci: at be rigtigjl (Frioe* meb 
r^ r itaar be ere af grocff Oprinbelfe / og i 
^^^t ©prog f!ribe« mebA"; berimob brugel reftere CA I faabantte Orb/ font i M ®r«# 
ffe |?r(oei meb x- 
Siaa (en) n. f. pi. Saaer [Isl. Kioi; efter 
{BornboImerneS og nogfe fRotfttt Ubtafe 
^m. Angl. Ka. Scot, ka, kae. Bdg, 
et Alletnann. ka. Oall. jeay.^ SlaMtt 
Siaa ub(ebe«^ tfopr af ben (pb/ fom Snglett 
giDer fra ((g] SS^onet paa en Sngi af£rage« 
llirgten/ Corvus Monedula Linn., ber og« 
fna falbe« ^Ilifc, tlOifefrage. .^aa gil»<C 

©fam forgeDe, og: feD ^aa, og ^cw 

©!arn igicn/ ere af $eber eoOetf Orbfprog. 

X)eraf: ^ 
^aa^^dif e (en) n. f £)ette ^atn gioej Staaeti 

f *{)orncmannd @f rift om ®tuefttg(ene ®. 36. 
^aalunD (en) n. f. (in tixnb, boor tnange 

Staacr op^olbe ftg. (Sange&ef.) £)eraf^aa« 

(unbJborg; nu SoOunbborg. 
^aabbcl og ^aablec, fee v^obbet os 

^ob(er. 

^mbz (en) n. f. [Sv. ^5pa. Germ, ^appre. 
^o«^efi;c()itt« btnstixccTtTtciJia omSruen* 
timmcrfl^ber; og i asibbelaioerent Satin 9( 2 ^aa 

capae, 6aabe om 9Ranbfo(f4 ti^ntntinv 
mttt OfterfiortelJ 

1. (ft fort Slifbtbon, oftefl tibett $Srmer/ font 
for ^amt (Sfptb tagej ot>ejr be anbre S(«# 
ber. Sfter 9);ot^ bar $aa6e ct SI«rbebon/ 
fom naaebe tifdlaofeti/ 00 font baabeflSanb^ 
folf 00 Stttencimmer laae meb om {Ratteti/ 
og fibtnber bare om SDagen. Sn t^nb / eti 
:pialtet <^aabe. fXt tagt ^aabtn om eder 
paa. %t iaaz nub ^i\(kbi. %t fibbe nteb 
^aaben pm. 3(c ffiuU no^et unber ftn 
^aabe. 

2. 9tdurft0en: 9t (Ftute noBefmeb^ierUg^ebi 
i^aabe 3: birre ot>er eOer fee tgietinem 
Singre meb noget "^Utiber ben(t0e @bO0er^ 
ftaht ^Mbt ft>t0 ^annem.'^ 9}ebe« Saxo 
(S. 19. C^i ^ruse nu Orbet ^ajFe i Itsc 
f&et9bntn0.) 3(t f«Ue en ^aabe paa no/ 
get 0: befm^ffe (QXTot^): at b(ere ^aaben 
paa baabe eHer begge Sfu(bre eOer %fkt ; 
item : at flixtt 5taa6en efter 3}eiret / eUer 
i^enbe ben efter ^utbtn/ berpber: at rette 
fl0 efter £tberne/ at (otbe nub ^em/ man 
n %oit etter ben/ fom mefi formoaer. 9iaa 
Iebe< fif $auru< (£\ict forbum for fin Ufia' 
hiif^tbi 6f9(b fRabn af ^oDel SJcnbefaabe. 

(6ee SappO JOpO tx S)antwq\>inDeng 

i^aabC; er et 0amme(t Orbfpro0. Oftc 

er Dciligt «g>je(te unDei: xi\>in i^aobe* 

(qj. 2oae.) 
^. (Sammenftftntnger mcb ^(labe : \ 
^aobebaan^ (et) n. T. St fBaonb til at 

biitoe jtaaben fammen meb. 
'.^aabe&cort (et) n. C S>r<ct/ Unberfober; (6m 
. er unber effer flfal unber en Saobe. 
■ ;KaabcDi:cng (en) n. f. (fn SDreng, fom 

bJ^rer fiaaben efter fJn ^erre eCler grne. 

(Jangebef.) 
^aabcflig (en) n. f Jfng af en SaaU. 
^aabeflip (en) n.f. Sdppen/ ben pberfleSm 

be af en ^aabe. 

^aabefMD Ctn) n. 1. So(b/ SRpnfe paa en 

$aabe. 
i^aabebce^e (en) n. f. gn^ ^irgte, ^Dormeb 
£aaben Mtt fammen t>eb ^alfen. 

^aab«f rave (en) n. C jtraom vaa en Jfaa^e. S^Mhtl&if adj* ®om togen jtaabe ^ar imuI/ 

eflfer ingen ecer. "^f^ertugen m^bte iStongen 

00 0i( trabb ^annem faabe(9d.* 3)ebeW 

Saxo ®. 275. 
^aabcflag (et) n. C Staget/ fom er for paa 

en ^aabe. (<Rot^.) 
^^aabeoetc (et) n. f. ei^ti om 93e{ret/ naor 

bet er f oibt efler baabt. X>et er 0obc S(aa^ 

bc\>c{c i Da0. (8an0ebef.) 
^aabecjvcrtf (et) ». f. [5»or|f.] ©en UrtAl- 

chemilla vulgaris L. 9((minbeli0 eet>efo&« 

(©ibijrg) Fl. D. 693. 
itflftbet, adj.pLfaabeDe [«f JtaabeJ 9iom 

birrer en Jfaabe; ^ar SaaU paa. (9Bo(^. 
{aniebefO ^SaaUbt £>rende/ ^^olbergl 
ubt>. ®fr. XI. 275. 
^aabte (en) n. C ®ee itofte. 

J^aa\) (en) n, f. [meb fort aa* Isl. Koddi. 
Sv. Jtttbbe. Veflergothl. SStte. C. Brit. 
Cod , Cwd. Anglof. Cod, ceod, codde, 
en Hbeti®i»f/ ipofe, ®ee 3^re* ©lofiar. 
00 %btlnn» unber jtupen] €t ^Ipbip tt 
^nbe. i^iott^Bxi 93e|Fritkeife of»er @u(bi 
branbJb. i 2). ®. 151.) @frtbed ogfat 
i^oDDe. ®ee bette Orb. 

^aaD/ adj. n. faabt [Isl. kaat^ kaats., Svec. 
fdt j SBruged faaoel i onb fom ftob 93e# 
miirfelfe. 

1. Ober0ibett/ fpfttg^ munter/ (ebenbf. Sit 
t(XOS> Ubit. Sn faaO -^ef!. R<XOX> fom 
et £am. $aabt Sl^m^ f<^bt< ^^t X^bffg, 
fom er ut^mmdigt/ 09 cffe bit labe fig htibt 
afSotf. (Oflerfen«®Io«far. 421.) ^95^m 
tCid^i aJ^arfoKH man ba faae bem »«(te ffg.'' 
jp. ?Paarf I 85. a(S. "Nafonis Mufa nu 
^0 faaD 00 fttemtfom teer 9 nu ^eel alt>or« 
lig er.'^ ibib. 4 ©. 1 6. "^-^err (Sfammel 
^an boer fig SRar t $97 l^tt cr baabe rtig 
og^aaD.'* 5JebeWTragica@.io2. 

2. £etfierbt0/ uforfFammeti obermobig. J^an 
^ar en (lem FaaD a)^unb. Saabe # ttlbc 
!Dren0e. 

3. @eU/ toda0tt0i belTpftig. Snfaa&£tbtiu 
be. @n (etfcerbig ^jge fa(beg ogfaa fignr« 

ligen faat) ®eeb. 5ocn, fom er faad i 
ftn Undt)otn/ \^^vi daae fcoget i ftn 2(ft<rt)om. Orbfpr. ©ef ^MUf ^ebber 
^00 sOfot^ ^ilbereti eOif Clitoris, ^otb, 
font er feeD bg bffrer oterflabtgert / faibetf 
f <iaD -eter jetl 3orb, ^ 

4. S<9ur(tgen: f!arp. @r faab^nit) (^Qenfl.) 
<Rnb bibete 6em«rfer faabt Strii; eftcr 
®?^t§/ 3t^^t fow er fmibist/ og laber fg 
0obt arbetbe; 00 faaDt 01 M fainntf/ fom 

flccrf 1 01 

5. 3 eanmrnfistittifder. 

^aa&benet adj. ostm er ret taSeettt/ fom 

Sterne M tobe 09 fpringe omfring. 
^aa&munDet adj. ®om bru^er man^ m^t 
ctfie prb. SorfFieilfen imidm faa&ttiun 
ixt 09 aabenmun&ct er, efter @poron: 
«t en Sla&cnmtin&et nbblaffrer alt, uben 
Sctonfntttg; om bet bor Uti e£(er iKe; ben 
^ciaDmunDc&e giber fin- Sermfning om 
9lUingf oben fdtf^mmti om bet paiUt 
ctter iffe. 

^aaDmund^cb (en) n. f. iDen e«enf!ab ^o< 
M ^erfon/ at bcre faabmunbet* ^an< 
^aaDmuii&i^et) (om f^m bprt ot flaae. 
^aaDmun5)J9l^C& (en) n. f. SDec famme fom 
;Saabi9nnb^cb. "^aaDmunDi3[)e& og Oi>er< 
mob er bet/ ^t>otmt^ bin 9tlber mortber (tg.'' 
d^(enfc|((r8er4 norb« IDigte @ 350. 
i^aaDoiet/ adj. @om ^ar letf«rbifle/ beff^' 
(lige 0ine. (Eongcbef.) 
. ^aaDftnDct/. adi. falbed beu; fom er ipftii, 

Ut)cnbe, ^oergiben. 
^aa^^eD (en) n. f. nben plur. Caf EaaDJ 
I* £9^i8leb/ ODergibenOeb / eetfcerbigbeb / 
9eiibeb. AaaD^eb^n ^ar fat fts ffoi f^am, 
od ^an er bleben mere abflabis. v 3(t giFre 
©fabe af bare \^aat)^cD- "9lu biff/ »« 
^erafSbfiog^aaObtt) fig beb^rgte.'' grants 
4>anfentf ^oe^enf afiiJbrug ®. 1 37. 

^aattf V. n. imperf. faacDC/ fup. faaet. 

[0Jiaa^t€ beflirgtet mtb • btt (Sfb. fafoa^ 
fdfoaf fom brnged i 9)«rme(anb.] SKorer 
pg rager bib og bib i noget; faafom r0^ 
rer i ^aben / rager t ^m , benber , riber 
€>Bt. C^aOager* norjfe Orbfaml.) ®ee 

faoer. 
iCaa9(en)n. C 6ee5tog, Stdagtt/ v.a. ©eefqgcr. 

laager f v. n. imperf. faage&e. Sup. faa^ 

get [3 Sanfen* ©frtfter fuog^er. ffi^ao^ 
flee af hi. gaa, animum atrendere, og be' 

flirgtet mcb ftgcc, fame betbtjFe* gutftnj 
jtiger; fiffer^ feernb omfring; flaaer paa 
Ubfig. m faa^t inb i &tntn, ttbaft3in# 
buet. 3(t ftaat og faage i S)0ren. (Det 
foretommer bfanbt anbet i £att<fen< ^offit 
93interb. go(. 25 ; ogfaa paa abfFiatge (Sw 
ber i ^olberg< Somoebier i men er nu gaaet 
af JBrugO 

^aagget; v. a. [af jtog.] 6ee rogger. 
^aagger (et) n. f. ®ee JTogger. 

^aagfer / v- n. imperf. Paagfebe , Tup. 

f aagfct. [€l Freqventativum of f «agCC. 
&t. f ofa.] (Seer bg ftger tit nb omfring. 
(£angebef.) ®ee foyer. 

^Ml (en) n. C nben pi. unbtagen { ben fpbfFe 
fDiafect/ i f^bilfen btt altib b'rnged { 9(eet' 
toHet. [Isl. kal. Sv. ^Sil AngloC et 
. c. Brit. df^Z. Ang\. Cole^Colewort. Germ. 
^0^1. Gall. aoux. Hifp. Col. Ital Coli. 
Lat, eaulif, eolir. Gr. xccuXoff ] 

I. {Rabnet paa ^(antefla^grcn Brasfica Linn. 

(^2. 3 @«rbelc<beb: een af be a(m(nbeligfle 
CDtaburter, 3(rten Brasfica oleracea Linn., 
fom giber 0^ be forfFiedige Slfarter af 

«aaif fom:!S6(om!aa(, ©venf aal, •^mD* 
Eaal, @a\)(>ifaa{ 0. fl. at pfante, f<ett#f 
^9Ppe ^i\o\. ^aa(cn f!aaer gobt t Star, 
^an ^ar begpnbt t S(ar at bprfe ^aA( i f{« 

3. 3(Dfriaige planter/ fom brugctf til at fpife< (ige« 
fom ff aal ; faafom : @q»a(Derf aa( (-^go- 
podium Podagraria L. Fl. D. 670.) ^at^ 
\)efaal (Carum Carvi Lnn.Fl. D.,1091.) 
^ler\>e(faa( m fl. 3tem forfFieOige Sietierf 
fom tilldbti af^aal. ^aafeu er enbnuifPe 
^affet/ (abet; fogf. 9)i f!af ^dbe ^aat tiC 
QSibbdg. 3eg fp'fle ^aa( %^i bam i ®aar. 

@ee Orbene : X'angf aal, @ebe!aa(, @uur^ 
f aal 0. fi. ©ftieuot^Dag maa man ^\>t 

9 ©lagtJ ^aalf Webber btt efter engam^ 
m?l{)uu<^oIbntng<regei/ ber fpne^atvife^ > a ^M ^a at §^aal farbum ^ar Utttntt Ot ^la^t] Siaalbtti (et) n. T. dt ^auUblmh jtaaf tf etzut. (®ee 5taal0aart).) 

4. Sfter ai^ot^: a(t ®r0ttt / fom ituitt til 
©teg. 

5. abifittiae ©ro9« Ufru^, fom tDtJttrffaal, 

Brasfica campeflris Linn. Fl. Dan. 550. 

Slgetf aa(/ Slgerfcnnep, Sinapis arvenfis 

Linn. Flor. Dan, 753- •• fl» 

6. S3u(&cr!aa( f al5e< paa nogfe Sttbc r i ^ro' 
tinbferne SBIanOinger / fom opf omme^ naar 
man I tt( ot at>(e Sroe; planter forfPtettise 
Sad '3( farcer for n«r i>eb ^Derantre. 

7« Stdttritde Safemaaber : at giete itaal 
paa €n f af ^ bet laoe ®prog / om 
ot oberbinbe Cu; faae 95u0t meb Sn-I 
'^^iBr paa ben fibfle Slaffe ^aa(.* iSadge' 
fen (Ungb. ^rb. a ©. «. 164.) ^an ffal 
. et stare mange ^aal feOe : (tgelebeJ en 
Satemaabe af M boglige ®pro0/ naar man 
troer om @n/ fom brouter; at^an neppe 
stbretter meget. (Snbnn ^r feg tffe feet 
Stfflen af ben febe Maai Com ben / fom (o« 
Der meget og ^ofber itbet.) f&t (rbe fin gobe 
^aal t Otoelig^. (£ange6er.) ^an fib' 
ber ^temme og <eber fin ^acU ene (f{ge< om 
ben^ ber (eDer eenltg. Q)7ot^.) S)e fabe 
tffe gobt ^aa( fammen 0: be forltged iffe 

«obt. Stt fpptte i &en ^aai/ man ft&en 

fe(\) maa fdbe o: at cage tt( Saffe meb btt, 
man far ^ar foragtet. "^en ^aa(/ feg 
fppttebe 1/ H9 l^tt^be fabe felo." JHJefel 
i «i«rlig^eb nben ©tram^^er. *f)\)0/ &er 

J)at nof af ©mevKt; fommev nog^t i 

^<iaUn; erOrbrprog om ben/ ber rutter 
meb ^engene. J^aa( 09 ^nU( €7 onb 

Slfunefofl- 

♦ V* 

3. ©eraf ©ammenfflptnfnger: 
^aalceDcr (en) n. f. dn, fom siirne pg ttbt 
fpifer^aol. 
» iRtaalagcr (en) n. f. Sn Slger/ b^plantet meb 
, S^aal/ eOer fom er teftemt til at firtte 

jtaal t. . 
. ^aalagtig, a<lj. ©oin Itgner Saal riler fom 
mer af Saal. <£)er er en faalagtig Sngt 
JBwelfet. eHer befiemt til Saal 

^aalblaD (et) n. f. & Slab af S^al ^ait 
ev ei mccc at (i&c paa/ ent) et^aalblaD. 

Orbfpr. (Bangebef.; 
^aalbrmm^ adj. ©om er af brnnnfaben 
^ant, litg 33i;uunfaa(. fl5rnge« t ^int^ I 
ralogten om Sojftiernej 9<^rpe. Brasficino- . 
brunus. (JQab. Term. Oryctogn.) J 

^aalDag (en) n. f. (gn S)ag/ paa ^Mten 
man pleier at fpife ^aal tt( SKtbbag. jtaaf^ 
bage , ftger SRot^ , talbti 3 SDage i ttgen r 
©enbag / £ir Jbag og ?ortfbag / paa ^iitif c 1 
Saal fpifetf t borgerlt^e <&nfe. 1 

^aaled (et) n. f. Ht KebfEab, bannet fom ] 
et lattn^ S, ^bormeb man gaffer eKer fiam» 
per £aaf. ©ee Sd Sto. 4. (SUifc^ertf 
^aDebog ©. 157) 

^aalfad (tt) n.f. Ctffob tu at ^o»tSaal ^| 

bbort Saal f(rtteg paa Sorbet* 
^aalfi;9 (et) n. C %t$ af ^oaK 

^aafgaatt) (en) n. f. S)et famme/ fom S^aU 
%ai^t. O Spffanb brugeS btt norflen t VU 
minbeligfieb om en^oer Utte^at>e/ ^Dtlfet 
pe( er en tebning af Orbetd gamle f&ts 
m«rfelfe.> 

i(aa(gaact)act)e^ n. f. S)enttrt afntindcHd 

«f)enfebit>/ Xrbt/ Slorbarbe. Alfine me* 
dia. Linn. FL D. 438 et 525. 

^aaldaar&dmant) (en) n. r. Qn, fom bpr/ 

fer og^ f«(ger :KaaI og anbre ^af)eurteif , en 
tlrfegaarbgmatib^ Olit^or (Jon, Turonis 
Vocabular. rerum.) 

^aalgafftt (en) n. f. JRaonetpaa et3«fectf 
font ^orer til 9}atfnglene/ fi^ii fart>e finbe< . 
paa JCaalen. Phalaena forficalis. SBabf 
Cuvien 2 ©. ©. 275. . 

^aatsren , adj. ©om fjnr en gron garw^ 
Ifig ©ronfaalen*; prafinu5. (SWot^) 

^aafgrp&e (en) n. f. dnQvpbt, fom hxu* 

ati til at f O0e Saal U 
Mcial\)a\>i (eo). n. C dn {^abe tit at pfante 
S^aal i / efler ^bort Saal er p(antct. 

^aa(^o\)eD (et) n. f. 
I. Soppen af bi<fe ^aaljlag^/ $Pi« SSlobe (itff< ■ « "1 » Sim ^aa Hi fammni f eti tutib, mStnM, ni6 it] ^AdipWt (eiOIn- r. (jht $otfe at attoit •• Si0ttHtgen : et Summer^o^ffr / tt tnfolbiit 

OKennefFe. ^ait er ret H ^aal()0«eD. 

^aai>(tO{!e / n. f. dt nptfl SiMn yon en 

fBtt^nt. €f angerf be I O^monbe. (^tborg.) 

Osmonda Struthiopteris Liim. Fl. Dan. 

^aafjetn (et) o. f. SDetfamikie fom Coaled*. 

i^daljotD (en) n.f. ©ab eg fpwb3orb/ fom 
er ciettltg ft( ikt planu 9mI i. Stt Sontf font fielfler 
Sn ;Kttt» (t( atto^re ^aalf one (en) n n 

^ewlf UW> (en) n. f: 
Saal u 

MaaH9Q (en) n.f. fRuMtt 9Mtt.&ia<^i 
f 00 / font 6ruge4 (if ^aaL ^i^lag # Al- 
lium fiflulofum Linn, ^iUb i»i (Allium 
oleraceum. Fl. Dan, T. 1456) bctttt 03 
faa betee Siaw. 

^aaUn^t (en) n. £ ivttt af Saat eOer af 
^aalfob. ^er er en flem^aallUdt i®(uen. 
(gflttjebef.) 

^aaQuug (en) n. f. dt Ubtt Wit \Km 
fom irber.^aafen/ jnebenS ben er fixsb- 
Aphis Brasficae Linn, (gee 3'>vDl0ppC. 
C?<inge6ef.) 

.^aalmanft (en) n. f. gn ^ fom bprfer otf 
fftlter j(aai. ^oj ^aalmatiDen i 9)}aa' 
lien — ffgei for ot betegne et (Steb; fom ei 
er fir. (3»ot^.) 

^adtnarfeD (et) n. f. et ®m, ^Dor Saai 

00 anbre a)}abnrter falb^betf off^ntltsen. 
(SDJot^.) 

^aalmai;\> (en) n. 1. j^tn mtbterfte ftlobr 

^aalorm (en) n. f. Jaroen af en (Sommer 

fugl (I'apilio Braslicae Linn.)/ fom op^ol' 
ttt fi^ pna ^dalen og afo^ber bend i&Jdbe. 
&ixm.^ So{)ltatipt. 

Maalplaim (en) n^ C Sn itng ^imtt, t>p 

fotnmen af Saalfte, fom fOrp(ante< eKer 
(enflptted t anben ^oxb, for at f>o;r{ tti^ 

bebtt. 3e9 f)af fiobt lo .^unbrebe kaal 
plaruet af @ftrt9|erw^ Saa( i. 

.^aalrabi (en) n. C plur. fom fing. en 9lf* 
art af ben afminbelrse Saai, ^t>ordf ber 
gibe* to ®fo9*: ^adrabi owv 3oct)en 

(Brasfica oleracea gongylodes Linn.), 
fom fitter en ^obebformig ^tirngel ot>fr 
3ortoett; og .Kaa(rabi unDet 3ort)cn 

(Brasfica oleracea Napobrasfica) meb ^0^ 
9rbform{0 Sta^nget nnber 3orben. 

^aalroO (en) n. f. plur. .^aalveDDet. aio# 

ben af SmI 
^aalCDCtf n. f. plur. (Saafebel fafbe^ 
^aalrabi afno^te. (fffeifc^era ^bebot 

©.117.) 

^aalfaft (en) n. f. JDen «aft effer SJorbjFe/ 
fom ^aafen inbe^olber^ fom fenberfPaarne 
i^aol^^eber ^oe. 

^aalfmag (en) n. f. €n ©mag-af Sail effer 
fom ligner StaaUnf* 

^aa(fo& eHer <ftaa(rciat) (et) n. f. nben pi. dn 
(Snppe af «$)abregrpn og ^anbf fom ben 
^affebe $aa( fogej U '^£>e gaffoe ^annent 
dlugbrob, fnibt af(Saabe ogSfib; oc^aaf' 
faaD berpoa.'' ^oitfelbtf {)r(iorte om 3en< 
Oranb gol 3. 
i^aaffphx (en) n. f. St 6fn» af en ^aaf« 

flot 

^acA^am (en) n. f. jDet famme/ fom 
^aalflifeey ^aalflo/ - 

i?!aal(lof (en) «*- f. Den fpffe (gfajngeT, 
^oorpaa Aaafblabene fibbe. ^ani Seen 
ere ittt tpffere enb ^a<^lfiotte* SStoD" 

faa ^aalflof/ at Den fan ^an-benfinDe 
: Qtoe. C$. iofle.) 
^aaffuppe (en) n. r ©et famme fom ^aah 

fo6; item enfjber (5«ppe fogt paa SaaU 
. ilaalt(e.^e (ctt) n f. tt <glag« 3nfecter af 

S«gefl«gteH/ Cimex oleriaceus. (SBab* 

Oberf. (If €ttbter. a tD. <P. 245.) 
<^aa(COp (en) ni f. Soppen af en $aafp(ante 

efier et ^aa(^ot>eb. ($$pf. oefon. i5ib(. VL 

, ®. 318.) 

^aaltort) (et) n. f. dt tttb, ^oor ber f«l^ 

$ti SmI og anbre SRaburter* (Son^ 

geWO ^M ^aa SmI (en) 11. f. en Ktfi) at f^c ®(oe mt^. 

^(lalD , adj. fee ^olD. 

^aaUf o. £ gn norK 9(tt«i>ne(f« MA^Iait' 
ten Campanula latIfo]ia Linn. (Brebbla^et 
Sfoffe. (©iborg.) FLDan. T. 78a. 

^aaUu adj. [af Saaa X)ct famme, fom 

faalagtig. (Sn f aakt Sugt 
^aane (en) n. C Cnwjf .] (gn ©paaii Vter 

^nit^tn cfler {)uit>(en. (^aflagertf Orb^ 

faml.) 
Jllaapblam (en) n. f. • ah ^lante. Centau- 
, rea Jacea Linn. Flar, Dan. T. 519. 

i^acippegcce^ (et) n. f. 2>en Urr alminDelig 

S$\)CfoD/ Alcbemilla vulgaris Linn. Flor. 

Dan. 693. (See ^aabcgrce^. 

^aar (et) n. f. plur. ^aav. [Sv. antcqv. 
for. Isl. far] 

i) 3 Sing, ^afg/ a);a0t eOer Sillfabelfe tfter 
eflen S^iUfe ot funne Mf^e. jDu ^ar ^aa< 
ret/ £)tt tan tagt, ^t)ab X>tt f>M. "^et 
fFal f{anbe itbt ^and lOaar-' €^r. HI. 
Sleced 9(rt. ($9 : V gaf ^annem ^aar / tn^ 
ten ^n DUbe labe ftg btbe ^ efler ^an »ilbe 
flvaf bae."" S(au<fcn< n. Scan. ®. 143: 
''^an gab Vent Maav, ^t be mAatte bftlge.^ 
SebeK Sop ®« 416: "<£)an tog feln bet 
forfle og unbte (Suenb bet anbet og SMb 
bet treble ^aar.*^ iWb. ©.34^. 

2* 3 plur. Siiflanb/ S^rfatntng/ ^Utaar, 
Ontf{(enbtg^eber. 4>Mt ^aav txt itft meget 
gobe , ere maabelige ^ (lette. 4>M ^ar on^ 
»e <^aar. mnt ^aai forbo^rre i S>ag fVa 
S)ag. S(t forbebre fine ^aatr. "®ttb ivt 
fie ben/ ber ^aber ^aat, fom attf ere fleCte. 
Sveenberg i3>. 6.312* 

3. Sor{!ie(. SDrr er ^aac paa at (ale og 
fftibf. (3oMI.) 

^aar (en) n. f. [maaffee ifiebet for Xaxu 
efler- bog befl^egtet meb bette Orb] St 
@Iagd ^inlietf forfonet runbt omfring 
meb en Sarm, Sal^ti ogfaa en @tpcte* 
(Wiber @lifi.) 

^aaroe (en) n. f. [Sv. ^5ce. Isl. .g){er. 

Moefog. Hairus. Ungai:. ^acDO i» X. *6t ®b(erb af forffieffigOannetff. (SnMattf 
^ ^aar&e. at tr«ffe ^aarDen* 2tr jh?fe 

iPt'aarDeil i ff feben. Stt goae meb &^0X* 
De. *Oan %(kx itaar&e t>eb ®rben. S(t 
lobe £n tnb nnber jR'aar&ctt. 9Ct erobre 
eti Sorfining meb ^aavDen i {)aati^n / 3: 
meb ^torrn. J5)en ene ^aarDe '^otjDet 
Den anDen i ©f cDcn. Orbfpr. 0. e. 5>tn ^ne 
Otagt beier op mob ben anben. *-Obor #if 
ben ^aarDe M meb ben 2)reng?^ figef t 
Sftemt/ naar en nng ^erfon ^ar faact en 
ff or :ffaarbe paa. 

a. 3 ®«rbe(ej^eb et (tge ®ba^rb mobfat bef 
fmmme efler (Sabelen* ^m bilbr ^eflere 
^uggej meb 9abe(/ enb fegte meb Staarbe. 
Sn trefantet JFaarbe. 3f *&offorg brngei 
fort efler antoben Saarbe. 

. Stgur(igen brugeg ^aar&e ttl at betcgne 
jf rig ^({anben / faafom: at fomme frem beb 
^aarDen o: at fomme tit ^re og ^xtW 
%it beb ;£rigtf(lanbfn. Sen oalgte ^aav« 
ben^ en anben iSogetl/ 3; ben' ene pog l 
ftg til Xrig;Sf{anben /. Un anben til @tubef ' 
ringer. 

. SammenfiTtningcr meb bette Orb. 
^aatDe^ani) (et) n. f. S>et S3aatib| fom 

er btthbet om ;Raarbefir^et f og ^t>or{ Saar« 

bebttfPen ^ffnger. (iKotb) 
^aarDebalg (en) n. n @febeO/ ^eori JTaar^ 

b<n giemnutf. 
^aarDebfaD (et) n. f. fl3(abet efler Stlingen 

af en £darbe. 
^aarDeDuflP (en) n. C en ©uflf af e«fe'i 

®olb' efler <S0lbtraab/ fom barrel tUtI>«; 

mierfelfe i jtaarbefitftet , if«r af Ofpcerer. 

^aatDefce^e (et) n. f. ©en eberfte Deel «f^ c 

en £aarbe/ ^bori filingen er fat fafl ; itaar*^ 

bebftfte/ ;Raorbegreb. 
^aatDcfliaDe (en) n. f. ©en ftabe 6tbe if 

en Saarbefltnge. Sit (laae Sn meb Saarbei 

ftaben. (£iingebef.) 
^aatDege^ang (et) n. f. ©ee iBotlte efer 

9relf!ierff (bori jtaarben ^otnger. ^ei 

SJ^ot^ : . ^aatDe^osng. 
I itaarOegrcc^ (et) n. £ etnorffOtabnyaani ?. ij I. 

1' *» Mm 

IfifoMtt of ^tiiH^ttn I Iris Pfecrdacorus. 
Linn. Fl. Dan. T, 494. "^ . 

^aatDegteb (ct) n. f, . aet fauittif fom RdMf 

Defcejle. (g»o(^.) 
^aacCebctfte («0 n. f. ©ee ^aavt)cfcefl?. 

^aavt>ifarl (en) n. f. SgrttBc* i @fiemt orn 
tt Wit 9 iforr tffe. fu(btp]t:ent/ aS<ntie(Fe/ 
bet (ar faaet Staardc i^aa. 

^aarCcRinge (en) n. f. ©et fommt fom 
itaarDcbfaD. 

^aavDcfnap (en) n. C S^en 0t>erf[e runbe 

jPnap fOcr Slob yaa et jtaarbef((|le. 
^aatDeUg (fn) n. f. 8eg meb ftaarben 5 og 

ftdurliten : ®tri)) / gcegtnins me^ @o«(r^ 

tiler ^aarbe. (^angebef.) 
^aarDeoO (en) n. f. ®jx&fcti af ^aarbeflin' 

<if / ®a«r6ob, * 
^aatOepIa&C (en) n. f. iJen^^piabe/ (bni 

^ODer forteo @re6et pad en jtaarbe. 

(a»or^,) i(aa 7 Stouten ot fHtfdc. ^'jtaaretfeti ffob ({(^am.* 
^ebelf (ffajfo •©. 49. 
^a.actn/ adj. partic. [of faarer.] ^cA^it ab# 

Miflt. ©natcre fbi^e l)« ^aarm eni) 

X>i ^aarne. <St gammea Orbfprog/ bet 
fidter ttl at tiKitsse Sor6cnbHfen imeOem 
9llzMtSltu beb Sabfelen flarre Srafr ehb 
ben / fom man b^b fri( Stafg fommer ubi. 

^aater . v- a. cworflf. ®b. f 5ra. fiSaafTee 

af 3I(. ^\Wf en fior jtntt) eOer £4ar5cJ 
9ie ^ugse eUer fliftre t £r«. 

^aarw/ v. a/imperf. faavcbC/ fup. fa(U. 
ret/ part.pl. faare&e/ 09 ^etbnere f aarne. 

efrioe* 09 t «(bre ®(rtftet fotc tSv. faV. 
rtt. Isl fera. Gernii. fucrtn. Saxon, 
fovcn] ©(tlfler, ubtflrfger. '^^ot^er bleff 
faarcn ttl ^on^e t^ SDanmarf." ®ebf(« 
(?ayo @. 40. *'Ung Jlbeljlccn y^a Singe 
fipb/ til jtcnge f!al . ^an faanc Oitre.'^' 
(£baaru|).) ^aar&e(!et>e (en) n, f. SDet fammt fom ^^aarerige (et) n. C Caf faam 09 Slide j jK^oarbebalg. 
^aatDeflad (et) n. £ St (5(09/ font gibed 

meb en Saarbe. 
iSaat&eff^iDfe (en) n. f. IDet famme fom 

^aajDeoJ). 
^aarDeflif (et) n. f. St ®til meb en f aat' 

be« jtaarbeflie er b»rr<r fnb ^abel^ng. 

^aar&efting (et) n. f. . ©ee ^aatDejlif. 
^aarOcfl«D (et) n. £ et6tob/meb en 

jtaarbe. 
AaarDeV/ v. a. imperf. ffiacbc; fiip, iwt* 

tt% \Ai ItaarbeJ @laaer / ^nggtr mebf en 

SaatU* at f aatbe^ Untt fom et^ V. 

neutro-paflr. om at f^egte 09 (laaetf meb 

jtaarbe. (9Roc^. SangebefO 
^oave (en) n. £ [9lor((.3 @|>aan r fom ^9' 

fl€< af Srop. S^rnget 09 collect. «6ent 

mid noget ^aate ^t togge paa 3(ben 

CiRorbenfielbfl.] 
^aarel/ n. f. StnorffSRaM paa^Ionten 

©plDenlaf pmnit[(X^, Eryfiraum chei- 
rantoides. Linn. Fl.d. T. 923, (9)(borg# 
^fantenovne 9. 136.) 
Aaatclfe (en) n. f. [af f aarecJ ^terningen 
At foorr filer »«rge^ 3)alg/ ttbfAarelff Ue S^ Sttger ^bor :Rongen Migedf 9)algrige 
(^biifet nU et mete btuseligt.) ''^anb grot# 
be S>anmatf til et Strffuerige; fom ^er til 
S)ag<^affbe b«ret et ^aaceii^e.^ 9)tbe» 
®a;o @. 422. 
^aarftptU/ n. £ £)et norfFe Siabri paa en 

(Sib^Slrt/ Juncus pilofu$ Linn. 

^aard (<t) n. £ 6ee ^or«. 

^aa« (en) n. £ nben pi. [Sv. fo«, Fofa. 
Gall. ro«r/.3 ®fribea bgfaa €our^* 

I. S)en ^et ellet hti @fr0g i (Saenr fom et 
Cfib fetlet/. fot at fomme tU ct oift beffemt 
ete>. m feifebe en feil ^aa^. £>e toge 

feii af ^Afen. S)et tar if fe <^aafen (t( 
Sngfanb. 
sv-gtgurligen: en(bet Gang/ Gtteg/ Sort 
og ®ttafning i 9(fminbe(fg^eb. ^an gif 
fin ^Mi p: ()att gtf fin 9)ei, gif bort. £ab 
^om feiie f{n ^C^cA ! 9lt (0be f xvmmt fin 
^aa«. at brtngeSn ipaa ben rette<^aag. 
lO^n oat paa en ^ai ^aatS. "^an lob 
^m fare fin ^aa«.*^ -pDitfelb it^9i.9i. 
^ikaw iti \f(it fdoet mit ^atf^ faa oanbterr 
leg win ^aa«.^ (JJebet q5aae« IV 95. 

3 ®* ^J)(i bii fan felb/ faa let >in ^Mi 8 S^aa. !^a tii taut ^tnbC (^6<eSi 3orf. { be fl. 

^aad (en ) a. f :SaIbe« et Saeir ({^itnnen MatiM 
Saarene) i Diife (g()ne of Sftorge , l&orintob 
iammH talbtS &itKitmx\am. {<Sttemt 
&9nim. (S. 150. 

i^ofe. • • t '-' ^ • 

Maai (ctt) n. r. er |9t)fF SSaM )>A(t^(antctt 
Agroflis .Spica veati Linn. Flor. Dan. •''*-9 tei injlrtterebe'®ftppcr 6. 173, 175. 
^atTel (et> n: f. [ten, fianis: 'xa^eiyXb,-. 

1 3«t FaDalU] €t tpfe tot), ©ee ^al^l 

met) fine Compofita: ^abelgatn, ^abel^ 

; ioeng^e, ^abelrcb/ ^abctrutiT/ ^abcf^ 

' tob; j!ribe* rijtigere meb ^. ' 
^abelanfer/^ il f.^pl. C3 gemeett tftleSrof-] 
^emmcHgeSrieref ©cHere ( gnmfl. . ^uit 

^ar fine ^abclanfer.. (gatigeSef ) Jfo&cst^i, n. £ '-®« art 20befob. Alche-lf ^^^jjjJJ^^^^^^ ^' i^^lf^l^^^^^^^^^^ 

miUa yulgaris Linn. «ee ^aabesra^J^^^^^^^^^"^ ^'"^ "' ^^ ^*^ ®^^*- '^^ ^aai^ti V. D. [3lor|f3 ®tt«fer. 

^aafec efferitojler, n. f. plur. ®maa ^obe 
afO»ip 03 @rene/ font falbe i )5raater t 
Sim^f 09 6r«nb'e< tUSlfBe; ^f^orubi faaeij 
JKflg. (iBrfinniii^e.). ' 

^aajl eSev Sojl CeiO n. C di t)if! Sltteal 
S3orb/ font af een 9}?anb |¥ii^re< t^ao^ ®aueR/ 
^j ub0l^ 30ooi@tplfelr. Stt ow SSo^itsbe 
Sttlbeb; cri^ftttttdg j$ %Un hntt font i 
0lorge ^uggetf til SBtferne; og meb iKobi 
enben frpbjoitd opt(tggeff i Sfobm ttl ere 
S((eii J {t0tbe. ^f tlire faabanne ? etTc< j(ui« 
milen. (ijvunnic^e.). 

..Roa^et, n. f..plur. @ee ,^ofl<ti. 1 ' 

itaat (et) ir. f. et libet Samme^ «et ,Rot- 
(SBHfe* 08 Manager* Orbfa«il>y ' 

< a^abnet ipaa en (Soampeart/ Boletus fube- 
rofus. (Sopogr. 3oiirn. for Slorge 14 ^• 

. e. (58-) 

'^aau C^n): n. £ ®a i^oM. . "^ - 

^abaU (en) n. C . ®e* €aba(e* 

^abttUiCf. n. f. (ttri.)> &u StKiH^t. '' 

^abbe (en) n. f. [fRor|?.] 

I. Sn, tpF ^iisbfe ^fler Sjommtflof; (faitb^: 

^ «. @fr. 2D. «.652.) 

a), St libet ®t9ffe txc^ meb trf ^tiOer if af 
^btlfe bit aj^effemfie er giemiembrdget meb 
it &t9tU tobf font btwi^i tii at ^o(be ®et 
Ief« neberfie £)e<I fa(i til SDraften. (®tr0m< 
®0nbm. @. 408* 

iiaU (en) n. f. ®t legn^ font f«tte« 1 3nb 
(06 til «()abne/ for at @fi6ene et (Fude (ebe opret 
(berttcal^ ftaaenbe-Slulferrfor ^ti)iitSaf 
befaringen fri for ^iomper. 

^abelacfdfing (en) n. f. JTortc ©tpf fer too, 

flettebe af @arn/ fom tagej at\3(nfer(obft 
og £a6eiartn$ett/ noar S[nf«ret jCaMette^. 
(8oWtt»rn.) . 

Jtabelaup / n. f. €t norfl? Siaw paa tpfan^ 
lent : . ;S(imintien$ ^\>etanDf : Leontodoa 

Taraxacum Linn. Flor. Dan. 574, 

jRabetet etrer i^abeleie (en) n. f. gtMnet pm 
^Jlanten Sng^^abeleie^ Caltha paluflris 

' Linn. Fl.^ Dan. 668^. (3 ©aflirtg f Hhh 

^abfinger.) ©en yrt curtJJKfcflF S86n<* 

ftfatJCt (iTfollius eurdpaeus Linn. 1^1. 
Dan. 1 33) t«r*r ogfoa bette -Staw. • 

^ftbelgat (et) li. f [af jtabe( og ®at.] SDrt 

finime^ fom ^<lbdirum. ' - ' ' 
^bdjlaacr/ v. a. imperf. fabelflog, fup. 
^fabclttaget, fhbMflaaet Zaf ^abel oj 

^ flntjec.] ^taief tobberf faa'Ube« / font 
t\t SCnfertob er tnigellgt,^ ^bilfct beflaaer 
af 9 Politer/ fftebft for at atmtnbefigt to9« 
berf jlaae* af tre. 

^ttbrttcgn (er) tt. f. et fort ©tpffe tob> 
f)M ®arir ere abPNUe e0er opiMvbfebe; 
iumi et diebjFab/' ber til'&mt 6riifle< til 
at reengtsre og aft0rre SDo^ffet. S>erfrfi 
pberf0re< Orbet tit btt libit iKebffaS, %b0U 
meb^ribtafbtfre«Deb®pt({e6orbet, offubi 
ta(e« ba ofteft $a6regn. 

^abcpenge (en) n. f. collect, [af Siabt og 

^enge.] Slfgift, fom 6etafe< of itibfecfenbe paa Smiib; 00 (efter ^otigeief) 6ejlaaerJ 6fi6f / for' be i en ^abir eller er 3nlM a. 

• uhhitt Saltf. (®ee Refer, af aj ^nnii 

179a 00 29 atttg. 1796.)- 
Cabinet (eO n. C «ee Cabinet. 
Jtablafcti- «fee ^ai>(af <n. *" 

itabfet/ V. n. («0t)i»feti«prbO ©ce ^obUt. 

Xablian (en) n. f. (af M <&oOaitbfrf Aa^^/- 
jVaij See €abliau. 

Kabringet/ n. £ (^laittetta^nO ®ee i(a' 
beleie. 

Jtabrete(eii) n.f. mor9 af Xah {San) fam* 
mencrttfree ^a og ^vtU, of bceDcc J St 
®fag< tpf Selltttgr 5er 6rugeg ligefent 
^9*Mtnm f bttli fot fig; beel< tfiebet for 
(Sttfli (if aitig' eHer ^atrefage. (^enfeittf 
ti. 45rbfamt. S^iOct !Be(!r. ober 6tffe;orb 
©. 192). 

Jtabubd (en) n. f. «ee Sabub^. 

Jtabu&gfaal (en) n. f. ©ee €abut)<!aar. 

*abp* eBer ^abpdfe (en) n. f. c®i). «a6p^ 
fa* Se(g. Sa6ttp<.3 ©eeSabp^fe; men 
(frit>e< rertefl meb ^. X>eraf : 

*ab9«fie6el(en) n. f. pi. ^abptfReWet. €n 

flor Sobberfiebef/ ^t)ori (Sft6<maben fogeg. 
ftabQ^rer (et) n. f. at ^fernrar; font gaaer 

op Yra jtaftpifen paa S)a^f f et / fbr at (ebe 

8t0gctt nb. 
^tt&ct (en) n. r. ®ee 6a6<t/ 

XaUt (en) n. f. (catena.) (gee ITice&t* 
«atDe (en) n. f. obfol. [af PaaD, @t>. fdtt. 

3^(anb. lutti^ af katr IsetusJ $aab$eb/ 
«9f^4g^eb. •Biben ^ce6e gwr flor @fabe.* 
!&ebe(d Jragica ®. 131. ^^Ws briber ^ce 9 

iJflfglet/ v:n. impcrf. te&(e&</ fup. f«9« 
Ut. [9b. fdbbfa/ fd)(a/ af S^ot^t eOer 
(ogUc. Srngeg n«flen a(tib font er v. 
neutro-pair. ®ee fi<e\)Ut.] ®ft«nberf 
broger fRunb; mnnb^uggeii fremfarer 
unptrig ®ttat Hi faQli oih ingen Stag. 
3eg bit iffc fagUd tongere meb btg^ X)e 
iot^UM nopb^rlig unberbeif. 9(Itib (ar 
be noget at f^QM om. « 

iCctgJe!: (en) n. f. [af V. f agfet J (g»; fo» 

gierne t^iitegle. ^ 

^<td(eri (eO n. f. Set famme fom XftSl^ttU 
itcrEfe«/ V- n. ©eeljceffet. 
S^cHm, adj. ©eeficelen. 

^crteet, V. n. imperf. fatoefee, Tup. f«f^ 

t»et [9(f JTaft. Anglof. ealjlan. Germ; 

fa(ben/ Fdlbern.] Ssber, faaer Sal^i 

flge< om Sottip og af 3«gere om flereSrter 

</ af ^iorte|I«gtett. SToen f (TlOtDe^ ^ar fctU 

t)eti {Rat. ®eefa(t>e¥. 
^crtoetit) (en) n. f. 'X)et famme/ fom XaU 

toetiD. 

i^cemmePam (en) n. f. [aff (emmet og^am.] 

Cn jtam meb f<ette S«ttber/ til at f«mme 
meb, forjIieOig fra SKeDefam. 

^«mme(fe i en n. f. [af f ammetj ® Cernfn* 

<^(emmen / ntngen at r«mme. (£angebef.) 

^cemmcr; v. a. imperf. fofmmcDe, fup. 
f (emmet [aflfam. «t>. fdmmti. Anglof. 

eamhan. Germ, fdmmett. h^t.comere^ af 
K0fA7/\^ coma.] <ngen tpfl eKer A(et>e ri( benne Sietfe.'^ii. SXeber {^aaret meb en Sam. Stfcemme £(angfen< n. Stsn. iS. (S51 .09 737. Det 
gamle Orbfprog: ^attig ^anD^ i(<eDe 
^a\>er mangen UtoDe 3; ''naar ^tn %\v 

lige foaer ®I«be/ t)eeb tan ei at (Eiffe fig 

teri.*' (9Sot^.) (Orbet er enbnn brugeligt 

i gpen.) 
Rcege (en) n. £ [®t>. ^cf e. Cambrb Br. 

Cf^. Belg. iTaet.] J^Btti unbertiben i 

Slmnefproget tffebet for itice\)e. 
ftceger, v. n. obfol. [afS«ge.] 6«tter-^o» 

0ebee frern. 
It(e0(en (en) n. f. [af f cegUe.] @ierntngen 

at UfSu IDen ^(edlen ftt aibrig (Snbe. ^aaret op/ ttlbage, neb ( ^anben. 8(t 

fcemme en qjarpf. 2tt f(emme ^eflen* 
g^an. at fcemme fig; rebe ftt •^aar. 
Stgurltgen: ^Sktn flraj: meb pinbet ^arb 
be (naDre Stamper f (emmet.'' 3)irg. @eorg. 
of Kabtt ®. 5. 3 arminbelig Salebrug 
fFief ner man tmellem at f cemme og teDe ; 
bet farfle (Feer meb en tort Sam tUtt ^cem^ 
mefam; for at renfe ^obebet; btt ftbffe 
meb en biib Sam efler SXebefam # for at 
brtnge^aaret i Sabe. fatten ftge< at fcem^ 
me f{g tmob SXegn, naar bin meb Soben 

flrpger fig ober grille* (CRotft.) ^(iner 9 /' x / 10 Stdm 9) S(t f (emme U(& / at rttc U(6 meb en faa 
falbet Uibfoni. / offetKlfge Ubgifttr ttbrebej/ oft fom JtortiM 
tierett foreftdAer. 
^.Cemncri (et) n. f. (af Sr«ititier J tict fa«b 

me fom ^cemnerembeDe. (®ee b. X09 

r — 2—21.) fcemme ecn af. m !cemme een« Joffer^^w^nfng (en) n. f. [af e«mmetj ttlsaDntf. 3(t farmmc een meb Sorgfluefant 
0: fare meb ^aanbeti i ^oubtti ruffe t 
•paarct. (SKot^.) 

4. %t fBU tt gobfipffe pg en tP^rfob i ^in^ 
anben; coagdientare. (fRot^) 

5. itormmer tfttt, fammer i^ten f fo^mmer 
yaa np 00 meb mere Om^pg^elid^eb. $5ar 
net< {)opet) maae enbnn engant fcemme^ 

6. j^ftmmer idicnnem/ fommer ret til Sunbtf/ 

til {)o&ebbun.ben. 

7. ^(rmmet onv fomtmer fM np/ fiientager 
jt^mntngen. * v 

8. ^cemmcr ut) cOer uDfcemmer/ re^er 

«&aar } f otn ^ar Piir^t flettet / eDer paa m» 
ben ^Mt>t fammenf0iet. 9(t f<emme fin 
. 9ib(I UD. S(t gaae meb ut)F(emtmt ^aar. 
tit. firmmer fiem. 9(t f «mme «^aaret ub 
i Stnfifltet. , 

Stdtmmiv, ^crmmerev; ^<emmererec^ 09^ 

faa il!<rmnei: / od t Solbint^ Etymol. lat. 
^emlcc (en) n. C [Xf Lat. B. earner arius. 
Al. ehamerer. Germ. ^dmmcrwJ €n 
Smbebfmanb/ fom forefiaaer en offentlig/ 
bog iffe ^ele @taten ^ Saift, eOer en fprfle* 
lid f^erfonf {)pf(latf £a<fe/ if«r ben/ ber 
^ar meb en ^tobflab^ 3nbt«gt og Ubflift at 
tiBtt. ^crmmer oeb 0ttiwbi Solbfam^ 
mtf. £)ronnin0en j / 9(rPe(yrinbfen< ^C(m 

mcret/ Spent ^amnec. 

SDeraf be fammenfatte Orb: 
5t<emnecembcDe (et) n. C an A«mnerd 

iftefiiaing 00 Sorretning, 

JtamnerrcgnjFab (et) n. f. SDet SKegnflPab, 

fom en Fitmtier ti( Piife Hbtt maa af 
Itfisse oper 95peh0 ^nbtirgter 09 Ub^ifter. 

^ocmncvfatffe (en) n. £ [af itoemner 03 

^aife.] SDen^atffe/ ^Porttt Spent efat* 
ter 00 SIfsifter inbbetalet/ af ^Ptife bent 1. @terntngen at fommie. 

2. X>en @tertttn0 at feU to Gtpffer £r« i ^iii 
anben. (!D{ot(.) 

^amnlngtverf (et) n. f. [af damning 

0IO. 2 og ?Berf. (See v. firmmer 4.] IBieI# 
feberf i en Spgningr fom er f«mmet eBer 
f«lbet fammen. (®ee ®ebel« ©ami. om 
Stgerb. 4^. ®- 127.) 

^oempe (en) n. f. [af ^amp. Sv, et Germ. 
ant. fdmpe. Isl. kappr pugil. AngloC 
Cempa. B^lg. fampct. Lat. B. Campto. 
Angl. et Gall. Champion.'} 

1. (En @trtb«manb, (Sn/ fom t gamre a>a|e 
gif i Samp meb en anben eUer brog t Srig. 

2. Sn «0elt/ en flo^rf og manbig Sari. S>et 
er ret en Jt(empe# figet om en ppperHg 
aSanb. (SRot^.) •^an fan ((sre Sormpert 

■. Kpg at P«rfe/ ftget em en 6rap ®olbat. 

(gjjot^O 2lHe ^cempei: falDe fckriot 

(d: be (>abe et gobt af @eieren , fom Dinbel 
efter beret Z>rt)/ et Orbfprog ^ot ^.£oae. 
SDitfe to Orbett 0em«rfeifer/ fom bei 
gpnbte at for^Ibet/ ^abe npere2)tgtete tgieo 
pptaget. 

3. (£n 3ette / et obernaturltg (tort (Renneffe. 
(3 benne S5em(erfelfe/ fom bet ogfaa ^ar t 
be flefle ®ammenf<rtninger/ er Orbet no 
meefl brugeltgt.) SOet er en\S«mpcafea 
jtarl / figer man i bagltg £ale om et meget 
^0it SDfenneffe. 

4. ^ampcfalbe^paaStaringfarerite, tt bcfl 
(Slagt fanbermarffe Sifferbaabe # (Siberoe 
af Sartorett fprrefie IDeeK (®tr0m< Sf abi 
m0r iD. ®. 402.) 

5. 3 ®ammenf«tntng brnget : 
^cempecft (en) n. £ gn «l«gt af JToth 

per eOer Setter/ 3ette(I<egt ; ft. ^erf omfl af 
temper. £>itfe Solf troebe man Mr af 
^(rmpc«t.- ^Sta bem aflene^flammerbii i. M€b Mtt XctmptotC 0^UnW. Mthxit 

^cempeagtig / adj. 9om ^ar (ggtiifFaber 
ttlfisaetf f ^or Sitg^eb meb ^(vmper. 

itcempeanfa(t) (et) n. f. ^ mtgtt leftist 

SInfdD/ (tiorbeb oDerorbentltg Xrafc m 
^tnbti. *S(nf9ftn6er en ®tat f!ne Xr(rf 
tf r / ba tnaa ben anben fcette f{§ i @tanb 

til at ttb^oibe ^(empeanfalDcne.'^ (£p8e 

A<entpeatt (en) n. r 

X. £)et famme fom ^0(mp({lcedt 

2. SampttifRatntp 9)«fen/ 90enj!a6 eller 

e^orb^ane. (6ef S(rt. Slo. i/ 2*) ^i>t>xi 

^^n ^ulbe ^roDpen r0re/ fii$nf mtn fa(i 

af ^(empeart.'' {^^lenfc^Urseri poetifFe 

&fv. t D. ®. 152. 
Jto^mpeatm (en) n. f. en Stampti STrnt/ 
€n nfdfbiHinlig |ior og far SKrm. ''•S^bab 
fpnetf bJ0 Del om bit ®«be pat 3ati ^a« 

. fon< Acempeacm?" 4&^ienfc^uoo(b«S). 

«. 254- 

^crmpebaan& (et) n. f. [@et^cempe; 

sib. 4 J S>et>forreile SSaanb i es tiff (SlagS 
norfte Soabe. (®ee &tt$mi Ganbnrtr 
I ©. »• ax. ©. @fr. . SI. «. U. @. 

Kormpebecn (eO n. f. Seen , font (ate 
fUbirt eOer troe< at ^aoe til^art en 
5r«mi>e. 

^crmpebegra\)e(fe (en) n. £. (See ^cempe^ 

grat). 
J(<rnipebiBe{)e (ec) n. f. SeiBiOebe t^a^m^ 

9((i0treife, et cofotffalf! i5Ulebe/ en <Eo(9«. 

(Sangebef.) 
.ftomipebloD (et) n. f. S5(0b of £(emi»er. 

Stdtttliflen om ben iKobisetf 93Iob. 
Koeoipebod Cen) n. f. Sn Sog om S^m» 

pit. &MUb€i benoEDner ^. 990 ftd^m^ 

pebtferne. (Sefflmfntnter ober bet dmbr. 

«pro«<S. 87) 
Afftnpebrpfl (et) n. f. (Sn ffffmpetf S&rpfl; 

ft ^«rft/ ftaftfnfbt Q5rpg. ^4>t>o ber b<)r 

tltfrfe srrme og manbtst ^crmpebcpfl*' 

ib^Ienfc^fiegerd norb. IDiflte &71. 

JTirfflpeOt^ft Oin) n. f. ^<sm II 1. «&e(tegterntnfl/ ^eltebaab/ gamie ^e((e< 
ef(er S»mptti berommdifle. SBcbrifter. 

. (3»ot^.) 

2, da foare mitfltfg IDrtft. 
^cempeDi;«fe (en) n. f. dn (feenfat 3orb# 

^01/ ^t)of{ en •£>e(t eOer ^ismpe (isder be< 
txatytn: en£«mpe^0C/ Siempegrao. (San^ 
gebft) 

ifcempefceting (en) n. f. et ©lajl norflPe 

Sif!erbaabe m^b tre ^ar Sfarer^ fom bru' 
0ed t @0ttbm0^ (@tr0m< f^efFr. ober 
®0nbm0r i SD. @. 400,) 

^«mpefieD (et) n.f. 2)ec famtbe fom^(em' 
pCJfriDt. "^ngfibet^eflefropmeb^am^ 
pefieD fremjFriber.** (^ortrnp.) 

itONnpepue (en) n, f. €t ®iag« gfne af 
fort S^rbe meb gitnbfenbe "{^obeb/ fom et 
ben fbrfie af aOe beftenbte Srter. Mufca 
groflTa Linn. (3Babd (Rubier II. ®. 286.} 

^(empefer / adj. @om ^ar en oberorbent# 
Ui^nlisff^bt It'sner en jt«mpe. (Oberf. 
af 2)on£2oj):ote £om. r. &. 1 58.) 

^cempcfol! (et) n. £ (£t%^\t, fom 6e# 
fiaaer af lutter So^mper ; fignriigen t ben 
latere &tUl : et ftc^tU ^ f appert/ manbtgt 
Solf. "'dlorgegSanber er et^erltgt/ tro' 
faft f -tappert ^cempefbtf .'^ 0(lenfi^la^' 
gerg norb. XXgte @. 250. 

^(empegang (en) n. C earn r fom Scem^ 
per pleie at gaae/ fom pagfer ftg for 
jto^mper. 

^{emptgrad (et) n. f. IDetle iRabn tiltog' 
geg t Siorge planter) Phleum pratenH: 
Lion. 3 SpOanb falbeg faaieb(g btn Urt 
Plantago lanceolata. Flor. dan. T. 437. 
(iRa^ng Flora i JD. @. 642.) 

^ampegrat) (en) n. f. et ettbi ^oor 

man t Olbtiben f^at begrabet Srtgere og 
^eUe; og ba btgfe trofg i Storrelfe og 
@t9rfe at fyabt ooergaaet bor Sibg ftten^ 
nefler / et ,@teb / ^or in 3ette t r be/ 
graoet. @ee ^opmpcDpdfe/ ^cempe* 
bei. 
Jtcempe^aanD (en) n. f. en jt^cmpeg 
4>aMbi en tt(i(ebbat\lig f{or og (terC 
^Mnb. \ 12 itcrm ^\ J{«mpe^iint)e( (en) n. C a^mpai iDaok 

^(empc^eire (fn) n. f. gtixtn paa en @r«<' 
art/ font »o}rer mestt ^0L Bromus gi- 
ganteus Linn. 

^cempc^oi (en) n. f. Cn^orbM/ &t>or( 
. en S«mpe^(i0ger (egrai^en. ®ee itcem^ 
peDp^fe. 

i((empe(>oi^ adj. ^01, f0m en S^mpt, 

thttotbtntUt ^0i. (2an0e6ef.) 
^<empe(^6iDe (en) n. f. dn nalminMiq 
tegemd ^Bibt, font man (ienfer fl0 ben 
^0 j Oibtibeni jt«niper. (Sansebcf.) 
^«mpeil6 (en) n. f. 3 ben ^f iere ®tjil : 
fprigt dK'ob OS manbig Sapper^eb/ font 
finbef ^ot jt«mper eOer ^o0 et fraftfitlbt 
Solt ''S>u f!ol(l ei pnffe SDorfled ^omt« 
pei(D mtb bine fromme Mabe jDromme* 
flfper .• d^ienfc^r. norb. ©tgte ®. 35^. 
A<?mpef art (en) n. f. «« ^oc, fior og floirr 
S^tl (Sattgebef.) 

^(tmpeFraft (en) n. £ ^^n oberorbentli^ 
£esent<(lra(t / fio(ebe< font jtampcr elter 
Setter |^^e ben. (€(. Sfim«nn< poet. 
«r6. L ©. 70.) 

^(etnpef rig (en) o. f. 3etterami> , Setter^ 
net (Strtb og :Kamp meb Onbeme / ^bor« 
om fort4rOf< i OIbtiben< (Rpt^; i !Hl 
tninbeiiflleb en Stiff (bor besge garter 
llribe font X»mptt. \iMi^M.) 

Jt«mpefrop (en) n. f. en X^mpti tttv 
mt I en oterorbentlig (lor Xrop. (SI* gri* 
intnn< poet. Skrb. L atf.) 

Aomtpefomgtx (en) n. i. Gee Kamtpc^ 

^(rmpefanD (et) n. £ et Sanb r fom man 
i Sorttbin troebe at 6eiioe< af 5((rnper og 
Setter; i SdminbeKfl^eb etSanb^ fom b^ 
Aoej af ft flrtbbart 09 tappert golf, 
"^etenfoartc flMfen Settt; leg er fra 
l^centpelant^.* 4&^lenfE^(ie9f r< norb. 2). 
6/ i7. ' ' 

^«mpe(a\) (et) n £ et%Wi eteomftinb, 
en Sorentng af 5t<rmper. "^^S^an (fal ei 
flebe< Snbflanf \ Mrt ' ^ffmptfav.'' 
(erttttbtbig.} ^ Stotvx 

m 

^ftmpttiiif adj. setorreffe, t6fa6irf0ii 

i Stob 08 :Kraft / liig en jtiempe. (ean# 

«ebef.) 
^(empentft^ftg/ adj. Hxq en ^«mpe og en 

Sf^mpii 3dr<et 00 @ierntng/ paifenbe ttf 

en jto^mpe. 
AtempemanD (en) n. C j(albe< paa be 

fonbmorfFe 8if!erfar(fier ben (D^anb/ fom 

fibber I ^<rmperummet (fee bette Orb)# 

09 forer be fb<erefte 9larer. 
Aampentot) (et) n. f. fffianbigt og uMf 

Hit g»ob. "Uroffefigt fom ^tibtt ftob 
l^oer (Soehtanbi ^cempemoD." (®anber). 

^C^mpcmu^ing (en) n. f. et @ia9«QRn<< 
linnf ber er bet fl0r^e af aBe beftenbte 

' Sfalbpr. Chama Gigas Lion.. (€abter< 
S)pre^tf{orie af SBab. 2 2).i5. dg ) 

i(«mpemuuc (en) n. C en oberorbentHt 
flor 00 flierf SDtnnr t fom $^mpn meeo' 
te0 at ffatt bpatt. SDe tte SHabn ^r man 
O0faa tifia0t 0afaItbier0ene , forbi C\> 1 
tib<fa0n t no0(e Sanbe ^ar ttb0ibet bem for r 
et 9}er{ af fetter tSer Smaptx. (6ee | ' 
iSrftnnic^^ 9)^inerafo0ie 9. 108.) I 

Jt(empen«D (en) n. f. enfbtfMbrfM ^ 
bru9ed^ttl et @(a00 SDrengeleeg. (STot^.) ^ 

^(emptpIaD^ (en) n. f. en $piab</ f^ov ' 
paa ber f <rmpe0 f jtampp(ab<f ®a(piab<. ^ 

^(empecefl (en) n. £. en S^mpa 8MI; ^ 
it. en SUfi flmt fom en S<rmpe0. *3e0 ^ 
^rer iKflfrnpetejl.*^ ^. ©pb« S. % j 

Jtcemperum (et) n. f. Xalbe« i be ®0flb# |b 
mfrffe Siarin0farer eOer 8tf crtaabe bet 
forffe Slum i Sorfiaonen/ fom er ^9W 

pen notmtft. ((See ^cempe, 8to. 4. 
<5trom< @0nbm0r x £>. 6. 402.) 
^(empefcet) (en) n. f. i . ^t famm^ fM 
^cempeort. 

d. S>et famme fom J((rmpe{!i(. 

,^(empcf(rD« (et) n. f. jtcrmpert Op^olbl' 1^ 
fleb/ et 6teb/ (oor ffare/ fraftfttfbe 
SRennefFer bp00e 00 6oe. ^^il M0 mit 
Qobelanb/ iiabttfunbt0t ^<rmpef«l)( P 
(a. »tt«.) 

^9mpef«&er/ n. f. pi e»\^t ^ {ebe^ i 
■ 

la I \ maiibi, torn dtiflaae en Sf^mye. ^X>a 
Skattii banfft %lot mcb plu i^fftnpe^ 
focDec.** (Corremp) 
JCffttipcfal (en) n. £ Sn Gol, (tor £4rm# 
9tt op^olde fit. ^-Oftt firialer f gn Sue 
ben i9fe ^ampefai.^ 4Z)^laifcH norbifFt 

it<empeftel (m) n. f. e» ftwt, tnattbis 
eui, *&elte(Id, ^Itefliib. "^ifi 9f<rbf 
eiterfaber bin S«m9f(lei.* 0ilniW^' 
9«r< aorb. 2>tgce @. 423. 

itampe^ace (cq) d. f. dn %M cKer Gfare 

af Sc^mptt. 
^crmp^if ciDt (et) n; £ Qtott 9fribt/ fom 
btot S«mper fiiiitie tatt. S(fl«itli0en: 
6tor 09 ttbiitarrf f c Sretttgans 1 1 n Sins* 
Skttt £anb ^r giprr ^ampeffciDt i Op^ 
Ip<itttt0« ''2>etf SSanef fom mcb Xam* 
pef rit)t btt HL^ Ka^biM SiipFttcr I. 
©. 339. 

Itfftnpe^Pdge (efi) n. f. etpntn of en 
ofiteiet jtirmpf* ^er en gammel Affm* 

P^fi^Pddt bip i IRattett (!rtb(r ^.'' 

(OruBbtbig). 
X<rmpc{I«9t (eit) n. £ X)et fimimc fom 

i((empe(et. "'iXOe Sampt^tiiUti oribflc 

@pfre." d)af8ff(«< Manb. X>i0te 1807. 

©. a77. 
Jtampeflag (ft) n. f. et b(rrbigt eiafi 

fom fit (i«rf a^Anb fan gipc. Xt flaae 

^tfrnpejlag. (asot^.) 

Jtcempcflcerf / adj. @tmf fom tnSfmptt 

fom ^ar, oberorbenrtige :ffrirfrer. ''X>fn 
fceinpeflcerf e ® tnb." (S8ir0tU Searg. af 
SKaon &. 57.) '^nben gtelbetd 9)olbe be 
.Mjre fcempefiarrfe.'* 0^(enfc^to8(r< norb* 

^(empeflommc (en) n. f. Cn 9camme t fftr 
®i#0C af sr«mper/ (0ftlenf(^lirg(r< norb* 
©igu ©. 65.) 

iCotntpefiene; n. f. pi. Qaa falbe< ooer« 
maabe flore Gcenc # fom finbe< paa fRor < 
fen. (Wotft.) 

Jtampefl«tcc(fe (en) n. i OterorbentKg 
itamtptxtiU i ©Mrreifc fom en^^mpe. Mm 13 &«fe golfcroebe man bat af it(empe< 

(lerrelfe* ^ 

A«mpefl«tte (en) n. C en obernatnrfig 

(totf folotffaifr idiUtb99tU. (Eangebef.) 
^crmpeflriD (en) n. C @rrtb imtUmSmm 

per ; 3erteeamp, ^etteflrib ; tr. en @crib/ 

bcr f0rc< meb ^or 9Sanbi0^eb« 
^(empeflprPc (en) n. f- &n ooerorbentlig 

tegemf^prfer faaban fom man (iOagbt 

Xcrmper 00 ^ttut. 
^«mpefunD(^eD (en) n. f. en meget fl»tt 

00 barig *0el6reb/ fom taaler mange &t$b. 

(tobe* faratl. ®fr. 1 ©. «. 135.) 

Jt<empeft)(erD (eO a. f. @t fiort ©lagfoierb/ 

fom Sstmptt brngte t gamie SDage. 
^(rmpetiDec^ n. f. pi. a^e Stber forbum^ 

ba ber gabe0 Samper eOer Setter. 
^O^mpettb (en) n. f. £ro^ ;fom egner Jf<rnM 

per eler et manbigt og ftribbart Sbif. 

"^ampetroen / fom Storben felb ^ar ab« 

let.* 0f^Un{^l norb. SDrgte 6. 373 

i((rmpttcr(Dc (en) n. f. dn m«gtig nimob^ 
fiaaeiig Kraft og 9)(rlbe/ lt<g S^mptti. 
"0l4turen ( ftn ^(empttKelDe.'' $Bagge# 
fen0 ®ienganger (S. 131. 

^^ctmpeoerf (et) q. f. Cgentngen ef fSerf, 
fom (or en S«tmpe efffr ^ette ti( Op^ao<4 
manb; figurltgen: et !Berf r fom frcrber 
fMrdSfic og f{arrfe jtriefter. '^Dn ^r 
jo engang bog paataget big bet ^(empe# 
loerf, atbaageober{anbet»? C^^lenfc^f. 
poet @fr. a SD. 0.35 a. 

Mampvozvi (et) n. f. 2>et famme f)im 
^ctmpeoife. (fflrot^.) 

it<empeY)ii0 (en) n. f. S»mptH^iU, ^da^ 
be I &tit Adverbialiter ! paa f«mpei 
t^itd 0: fom bet egner Sirmper , fom St»w 
per ^abe for &t\{. (O^Ienft^forgerg notb. 
©igte ©. 84 ) 

^(empcoife (en) n. f. plun AtfmpeDifcr. 

Sife oun Kiemper og {>elte. 3 iBefpttberf 
lig(>eb benabncg foolebeg ben @amling af 
to^nnbrebe gamfe banfFe @angei tbori 
meget forefommer om Ofbtibeni borfbtge 
QSirnb/ ^oemper og jtrigere , forft nbgtoec 
af 9r. @. ^tUl I fiben f or^get af $p. ®pP/ 14 St(tnx Ao^mpcioom (en) n. f. SfgttrKaen : en mt' 
get feeb 09 tyf 93n8', it. en flierf SRaoe, 
foot fan forb0te a(r. '^jlt mansen ^am^ 
j)C»i>m Ipffertgen tDinger en ®pife.* «o# 
be« famlebe @fr. i. ©. i5<y, 

^ccmpcvopcn/ adj, 1. @om ^ar ett^0fbe, 
fiifl en £<^tnpe. a. ®om f^ar faaet flor 
^raff. ^cempct>opne SRotioner. 

^cempcn (en) n. f. [af v. fojmpcrj Samp. 

®ierningen at fo^mpe. 

^(empcf/ V. n. et a. imperC f ampefie. fup. 

fofmpct. [3tf itamp.] Sv. fdmpa. Angl. 
campian. C. Brit, catnpa. Germ, fdtnp^ 

fen., Saxon. !4mpcn.] " 

x« iBrpbetf/ »r0t>er Stprfe; f^gter/ firtber 
. m^b en atiben. Siflttricgen; feger meban^ 

flr^ttget jfraft at p^t>eTt>tnbe en 9^o5flanb. 

S)e f(empeDe meget (o^nge meb ()t>eranbre 
>. Sit fa^mpe forj^abelanbet. 3(t fcempe imok 
. (Spnben / imob gorbomme. 
d* 3 acttb Sentirtf e^fe i ben Salemaabe : at 

f«mp« en Samp* SDen Samp oar ^afltg 

3. .^(emped ; fom et v. n^ paffl ^ar famme 
SemoNrMfe f^m fompcc £)e beMege at 
f<emped meb mabeme- %t f (rmped meb 
(tnanben* (Sange^f.) 3 A(t>rt Stber 6rug' 
te< hit ogfaa if{ebet for f apped- "JtHe 15t' 
. fperne repfle bibe em i fanbene , oc fem^ 
rpebM meb ^mcanbue/ ^uilfen ber meff fun^ 
be formere ben cffrijijre Sirfe-" ^bitfelb 

^(empet (en) o. f. plur. ^(empere. Sn 

0tfibAnanb/ enf fom f^mper eVer fiegter 
mob en anben. "^^mperne gaae t jtrebj 
meb op(0ftebe @P9b.* (Smalb). sDet fin^ 
^be< ultbertiben ogfaa f ®ammenfa^tn{iiger/ 
ftafom: . 
*i^(empet{)aanD (en) n. f. en S(iempe< eller 
:ffrtger< ^aanb. ''iDtn Me .^cempet 
l^aanD mig r«f.* «&^Ienfc|>c^r. eiorb. ©• 
®- 173. 

iC^mpedeeg (en) d. £ je«mper« £eeg' Jtccr 

Stami^feeg/ 6trtb 0^(enf(l^(. ilorb. 2>. 

®. 173. 

^OPpboi/ adj. [af IsL Aflj?;?,' contumacia, efler 

keppr, tumor, og ()Qi/} obermobtg/ nbv 

{Feben/ n<e4bfii8. {)an er meget top^et i 

(Rtonben. {lan« Spffe ^ar grort ^ant f<ep^ 

^ei (pge* og fap^eict.) 

^cer (et) li. f. pi. JCce«. i;3«I. KiSrr, Kiar^ 
myra. @t>. .^drr* JRorff ^jam. 3 bet 
norbdge Sngfanb Carre.'^ (in (tben @Qnip 
eBer^ofe/ et (ii(l(ef{aaenbe ^anb / enten t 
en Sng eOer !D?arf/ eOeir en Sanb^bpe^ ^bor/ 
af@at)ef«r. Sttubterteee^cer. ©ette 
j(<0r er f)t(bt af gr^er. ^nbet i ^<rc og 
®lofet er iffe af hzt renefle. 

3'®<tmm€nfatiHng brugeJ: ^ 
^ceragcc (en) n. f. en Stger / fom figger 

beb et it«r. (tan^^bef. SRot^.) 
.^(tranD (en) n: f. gt ©fag* ISilbff ttber. 
• Anas paluflris. (?Wot^ ) 

.^cetblomflet (et) n. f. et95{om(Ier, fom 

bojcer i eUer »eb et St<er» 
\^<rfbimfe (en) n. f. {Ror(! Stabn paa 

^(anten Aira aqyatica Lina. FI. Dan. 

T-38r. 

^att)uun(et) n. n 

1. et Olabn; fom t ^^Vianh gtbtf abfPtDige Vx» 

i ter af ^(antejltrgten Uldax. (>Btborg.) 

2. U\b effer Son paa bi<fe Urter. ('DTot^.) 

^cereeg (en) n. f. et ©fag* esetr^e. 

Qyercus paluflris. {iM^l^. ©elj?. ®Fn 

VIL (S. 178.) 
^cerpaat) (et) n f. 3 gpen : bet ferfle 
®r<s$/ ber om ^oraaret flpber obenpaa 
©amme og Sett. 

itarfenOn) n. f. ©et famme fom.^flft' 

^uun. 
Jfofrfre (en) n. f. ©et famme fom ®f rup^ 

tttbfe. RanaBufoJ^MlleriProdr. 6. 35. 

gj. SRie^eIfen« Salenb. (?. 97. 

^argra* (et) n. f. ©r««/ fom boirer i eg 

omfring S^t. 
&Qtxo;tm (en) n. f. et <8(ag< ®ratttr«^ 
Pinus paluflris. (Janb^. «el(f. «f r- VIL 
C 200,) 6.243) 
^Qtt\)9 (et)n.r. J£>b, fom faae< af bet@r(ef/ 

l>er Dourer t eg omfring S^t. 

•RcerjorD («n) n. f. gugtig, (lib 3or6, 

SKofejorb. (Xanb^ ©elflf. © f r. I. ©. 2 25.) 
J^(ertiite (en) n. f. f n ^fatttc/ font f>ofct 

pda fngtidc ®teber f FalmuSdrteC 3nj/ 
^lri5 Pfeudacorus, Fl. Dan. T. 494. 
^cermpflie (en) n. f. $lonten Calla palu- 

flris. Fl. Daa. T, 42 a. 
^cerfiio (er) n. C ©iO/ fom Doyer pd<i 

^rebDen (if Sorr / £Rofefti>. (fangebef .) 
^OPrtOtt) (en) n. f. j0ro, fom flrat>e6 i 

Sw eBer 0)?ofer; gj^ofetBtb/ 9^prr»ri>. 

i&itatMi iBeifr. ober ^elanb @. 126.) 
^(tru(D (en) n. f. IDeC famme fom ^(e^ 

Duun. 
^flpcurt (en) n. f. 

J. (Si iRatm paa ^{aneenParoasfiapaluftris. 

Fi. Dan. T. 584. (tp*fen< %9QtitUv 

tonftl. 351.) 
51. Smtwia talbtt {^((mtabelid^eb foabanne 

WtUti fom bojre t eOer omfrins £«r. 
^(rn)anD (et>n.f. iDet famme fom^ofe^ 

^«te(en)n,f. [«eef«tet] 3«ftre«fr(f* 
ttv, bet famme fom ^(eremaa(. "©om 
fiaae ^er nn ^0$ 00 ^ore min ^QtuJ" ^. 
fBtittttt St. 8o< %t>l 13. fUt gibe Safl 
«8 ^cere paa nogeC. (£>. SSag. IV. ®. 18O 
£>c foae c^e ^oftet^er bpfOBtf nt^en Sonb^ 
t^en<^crve. SjpbfFeSob.III. 44. S^a a;r 
^an narmoer at f oere fin ^(^re i^er f^rris mar 
firct«r. (SrtM ©i«a. i. II. S. 5 1 . 

i((rteDa9 (en) n. £ obfol. [af fcetet 00 Z>a8. 
£n ©ognebaa / naar ber maat Uui eOer 
fexttSxttmaal tilS^tnge; S^indbag. 

itarele^/ adj. tlpaaanfet (f!rtt>e« fltxM, 
banftt ai^agafln 6 ^. ®. 272 ) ''og laber 
^m qbit 09 f«re(ed for aOe.'' 

i(a(remaa( (eO n. f. [af f (erev og ^aaf.] 

;Sldge/ Slagemaal/ SBeflagelfe/ tHnflagelfe. 

ae ^tre (gntf :^a:vemaaL ©teiend ^(ere« 

tnaa( ober £ro{)pen/ er Sttelen paa en ^« 15 gammel banf! $5og. ©ee tipe banjFe 
SRagaftn II. 

Ferrer, v. n. obfol. [Sv. fdta. Anglof. 

cearian] 5efl[«gtet meb qveror. Rccc ()0< 
Sf!otf er 6emff rfer accufatio, qverela actoris. 
Anglof. Car^ follicitudo, qverimonia. 

(©ee «3tb. @el(F. ©ft. II. ©. 1^5.) 
u:R(a9er/ yamrer, beffager ftg. %i face 
fin 9}0b for (Sn. €nf)ber Ferrer (in Qttbe. 
(^. ©pb.) "gSarn fcrcr at t>tt fonger f»g 
og figer icfe/ ^bab bec bepber."" ^. SoOe 
Fol 36, a. 
2. 3(nf lager/ f^rer Stage ober^ f0rer frl^^in' 
ge elfer for IDommeren. 9tt firre paa (in. 
(Sau jfeod ^ofiH. ©ommerb. Fol 254) 
"X^ (fttle anb^re frenbt^er ne(l ere fare 
tM for iSontNgben." 2(pb|FeSobI.8. <^ceve 
om (idtii ©ierninger/ a^ ^ani ©terntnger. 
(©faanffe «ob L 8- 15.) »t fcrre ^nng- 
frebdbrobe. Conftit. Erici 11. ^Om bet 
bliffuer til Singe fcruct.*' €^r. Ill Oiece« 
S(rt. 22. %i f crre {)ttu$freb 09 @aarbfreb. 
ibib. Uiben (ob paa©t(rbne to^xzi bet (an< 
©obd bar fitaalet bort. SXeenbergJ @f r. II. 

©.193* 
jtcrrec (^n) n. £ Sn/ fom fairer/ eii;Rra# 

ger/ SInflager. 
^ccrefenDag (en) n. f. [af fojrer og'©««bag. 

©b. itdrufunnuDag. cfr. 3ftre< ®io«f<vr.] 

©0nbogen for ^almef^nbag (Dominica Ju- 
daica); forbi ^aberne paa benne IDag iv 
gpnbte at fore itiager ober og pppe Srirtte 
tmob 3«ftt*. 

herding (en) n. f. pi. ^crrlingec. ((Sffer 
ben atminbelige Ubtale ^icrlling. SRorfl 
^icrrring. ©p. ^dring ener itdrling. 

3«. Kerla, K/rl/ng, Kell/ng. dt dim. 

af J^atU og bor berfor (!ribe< ^atUtig) 
I. Sn gammei ubiebet Sone (bog meget ofte 

meb SiOitg^orbet gammei.) ^dn darling 

fanbt et giaffeflPaar.'' SKeenbergll. ©.265. 

5?(cr(tngcn brimmer om fin ©tap og ©oeit 
- om fit ©rap (et Orbfpr). itofrlingen »il 

^a»c ftn ^rccttctraaD , et Orbfprog ^o< 

^. {one. ^crrlingen «ber ogfaa Soebaf ; 

men t>n er berefter. Ungbommen Pit xaUr i6 5^« «$)a(tti(iraa. ^(rdiligcn ftenber (befarer) 
fin @0n at tage SI«b(r paa / naar SDagrn 
er bitbefl. ^. SoOe. ^i^ab fFal ^<er(in9 i 
Soaifruelat^, Usti om et forflienbeltstSKctt' 
tteflpe t tt 0o^t ®eIfFab. (SRotb-) 

2. en £one u^en ^enrpn f {( 9(ber # nteit i 
SDdflmarf meb S5egreb of Ktngea^t Sit 
fttlb semeett sroD ^«t(tng. ^t>ab Dil ben 
^Ctvling ber i (Baaxben ? Derof ®antmen* 
fokttingerne: SKcnDefccvUng/ ©toDDec- 
f ocrling , ^ifl? crPofrling. ©tunbom fan 
og en aSanb af Gpfg faa(ebe< faibe fin 
<$^uflrne. 

3* 3 9Iorfle meefl j(one/ Uttfttm oben noget 
onDet JBibegreb. 

4* <Sn fet0 00 fles Sari, en SRanbJperron; fom 
befaeter ffg i Orb eKer ©ierntng meb bee, 
fom er nanftmbtst for ban< jtt^n. ^an er en 

for ^cerlind. 

Sammenfaete Orb meb 5f«rling : 
^(erfingagtig / adj. qbinba^rtg; ben eRer 
M, fomfiflner enSorrlingjStbfirrb/ iee' 
meerf elfen 3io> 4, eBer pa jfer fl^ paa RctX'- 

Imn. i>an er faa f(rctittgagti9 i 0r 
0«fen. SDeraf! 

Itftrftngagtigen (adv.) js>m Uut fit P«t^ 
(ingagtigen Ob. 

^cetlingagtig^eD (en) n. f. iOen ^senfFab 

ae bcere forriingagtts. 
^(Ctdngar^ (en) n. f. Sn jt«rnnd< QSag^ 

enbe. ^an fli^r en flob SKint af ^«C' 

(tngav^. 

_ Aarlingbec (en) n. f. CRobbtnb baabe paa 
•Oen^ 09 Stfbagereifen. 
^(erlingcf ruu^ (en) n. f. 9aa(ebe< fdfbei 
9)ianren annl Jtofanbe/ Nymphaea Iutea> 
Flor. Dan. T. 603. . formebelft fte f rnn* 
bannebe ^tef^nne. ^ 

^atlingepc(efl(cn>n.f. 

I. (Sn^teejl, ^o^rlinfler flierne gibe be^rt 
fi. £n/ fom teer fig tSale 09 3(bfffrb, fom 
en Jtorrfins iRo. 4. 

iC«c(ingfabeI (en) n. C pi. itcrrnngfablcr. 
(Slubber ogCabfer/ fom forfdjled og troe< af fettroenDe og ooertrotfte gamU Swct 
finger. 

itcerlingfiad (eO n. f. fttibige nrimeKge 
®P00 / en ting / fom inter er b«rb. 

^«rUnggraa& (en) n. f. ^^pppig / ncibfs 
@raab / fom naar ftorrltnger gibe ^g til at 
ftffbe ; item i Sdminbefigbeb en iitibtg npa<# 
fenbe ®raab. <Obab (Fat ben ^cer{ing« 
graa& tir? *'3eg engang bfiber fecb af 
faaban ^(frlinggrnnD.'' ^eber ^aar< 

a55.3@. («bg. af 1772. ©. i5«.) 
^(crling^ofle (en) n. f. (gn tbeitg ^ofle/ 

fom StDet eKer "^nitt op^ojtetf meb. 
^ostling^ptte (en) n. f. dn ringe u^fel 

^crrlinglern^t (en) n. f. SDen, fom %xw* 
M af (!n d^anbbom/ og er bog i ®terntn« 
gen feig. (9)?o(b og Sangebef.) 

^crrliHgPnegt (en) n. f. St forftefec tingt 

9)?ennefFe. 
^cer(ing(attec (en) n. f. Cn gammel Sonei 

Matter. ^<erltnglattev enbed gicrne meD 

*f)ofle. Orbfprog. 

^<rr(tngmanD (en) n. f. 1) (gn ft«rangdg# 
tig 9){anb; s) tnSBianbf bertaber fig iebe 
af fin jtone (vir uxorius.) 

^<er(mgmaneer (en) n. f. axaabe of birre 

f{^ ab paa fom gamfe jtoner. 
Jt<er(ingmunD (en) n. f. etoienbe^ fRet' 
benbe tait, efter gamfe 5tierlinger< ^iit. 
^Bt bbilf en ^((((ingmunO fan bruger I 
(Sangebef.) 

JttrrHngpofc (en) n. f. idtnttt fom tt 

®fielb«orb. 

^(evlingraaD (et) D. r. fftaab, fom gamie 
jto^rlinger gibe/ S«gemib(er/ font gtbe< 
efter gamie Sonttt Staab. "DogHbieo 
bun bittfpet b^ et faabant AtfVfingtaftO/ 
^eber ^"aavt 2 9. 2 6. 

^(erlingcad (en) n. f. an afmegcig Se^ 

b«gelfe (TOotb.) 
^cerlingcof (en) n. r. SRabnee paa Ranees 
(SfobrJg^efiebate/ Equifetum iyivaticura 
Linn. Flor. Dan. T. iigt. . «0efltfibel 
®tr0m4 (Sgnbmor impart (S.87 og 9ibbr|< 
^(attteNabne 9. 205. Jt<rr6n${Fif (eti>ii. it SSit-fummt f»m 

^arlingmaneer.' JUtt n iR<rdin9'f[aDDer''fnaf^fq«a(dcr»^ut>^cr^ctriia9erf v. a. imperf. latftngel^e tof (en) n. f. Safe/ 4Siiaf, £)oin/ SRettiRfl/ 
faaban font Tun tgner «0 onfTdaer ^amle 
itirrliNfler ac fomme^frem meb. <0(li((eC' 

f ingefqt)dfi)ec ^g taMifahtU If. faofi 
^. i66.) ^on t(ib $«ni tttt troe pao 
fdaDan i^certingffati^&er. ^.^aor< a 1^. 
d 9. fBedeii O^erf. 4f iScifo <if x5xo. 
^. 3Q5- 

Kctrlins^ai^ (en) n. f. ISn S«^ f^m «am1e 

Sooner (latre f{0 t>ti. 

itcerlindtanb (eti) n. r. pm DtarftiticrriitS' 

tanb. Oflrea maxima Linn. ^ceding.] 

I. {Brngerffirtttfb/ imtitto^8(|e(« 9ir(l4«iett 
l(erling« om inseii ting. (tiMgieief ) 

1. Siefer tg tt litiMgeti nmXoni. 9tt : t9U 
iin^t fvr et fBartt/ tt teent at f orberDi bcL 
SDer n ffttlinget fo^meget f^r ^«tt| t« 
last tar IWe. 

^rm««fc. «ree ;RitPeme«ff. 

if «tre (til) n. f. C«ee^acre, f^mf^rns^ 
«ett er bet famme Ord.] ^ libm Oogt 
yaa t^^MMMttt^Ui af tn^tft flier tt 
^anb. VdmttUgt i fR9t%iJi E. «ii teffg g^etttielFeeatrb meb wt fmaf ^aW/j^a jtelcr* (ec) n. f. €t «i»*/ font frre* »m f»rbi £#iiberne ta^e benne Sorm ^eJsomle 

itoner^ 

II. ^tantifi^iUn Lotus Linn. 
3* £Rabn paa |)raiiterne : oimlnhttlt SierTIiige 

f atiV Lotos cornicttlatus Linn. Flor. Dan. 

7ab. 991, Sngdf! 9)t<fe Genifta anglica 

Flor. Dan. Tab. 519 00 atnrfitbetig Qaar' 

' (9(1 Primtila veris. FI. Dan. TaJi. 433. 

4. fB(erpaaforfI(e0i8b(a6ec®eb6enBe/ Hede 

ra tidix. Flora Dan. Tab. xoi/. 

^(anmgtant (« n) n. f. Cn ttttvttig/ megrt 

' uitipMtt tint tSer pmj^«ritbfi(ebr fom f ttn 

fan ^abe %igt{g^eb for gamte Itanrltnger. 

R(er(in$tann (en) a.r. Cn nbenlanbf! tM' 

tit ftawttf Smittt heAacca Linn. 

iTcerftnstonc (en) n. f. ^e. {QSot^.} 
^(etlingtei <et) m. f. UftetybeUge Sintf 

CoMating ,, font {Ro^nb «i ief bmre fig 0m 

<rtl«88e 8»«rfe til.. 
.St9XlinstX(t (et) n.' f. Z)et fanttrte im 

^CttlinslConttt^ , Cerafliihn a^yafic^ 

Lin. (fRot^.) 

JCadmstttige (en) n. £ €1 ftiffefet oi "l^ 

opbraget Sam. 
Jtcerfin9t)erF (et) n. 1. S)ef fomme fam 
^arlingtM. 

ftaecImdOit^ (en) n# f. ' 94[rftn|{Fif . Qfev# 
ge< fom adverJi. fMa lcet(mdt)tt$. 

Jtd(7(ingt)0tch>^^ it(i}- iM^iAmmt font f(ec« 
(ingogtig. (ftrafti ^fpGrf. e. 94 ) <n $«rre, foot er faa fiort/ 4it itt fan firef 
iMia en Scrre. . 
^dtVdt (en) n. f. 
X. ®rttre, Snbfnit. «t fTorre tn Atf tM pA« 

(Stoffen for ^ber gabn {5r«nbe. 
a. SDet ®f aae cOer ^nbfnit / font nbgif r 
Oet for^e 9iite >aa ft OiD«r. (€abat«^ 
r<et« Jtrigtobeifer X807. «. ^7-) • 

ittftoefb! (en) n. t Sn <5tbf/ ^borpaa man 
forrer Sonrber. iDa <ibet« iR'atMlf^bf bar 
ftt(b af 9lar ogDage; (Salfler^ £>berf. #f 
Obf b« SMagebrebtJJortof eij*) ^ 

iRiKtoet/ adj. Saffetf font fMabe. 

Career, v. a. «eefat»er.' 

Itoftflrt^ot) (en) n.f: <)i)foI. ca^ m Fattd/ of 
inbelnrfer tebflntte, orngtoe og ^oD/ en 
4>at.] 9orfbire< af be gfeflr at birrtett 
3erm efler Jto6ber^ati brngt af JTrtg^fblf 

: ttlSirrfe for <>bbebet. (Stofob STif^erf Sot # 

. ' flat* obeiripbfFe Jo*t.beb OrbetO 

itflttte (rn) n^f. CSv.fdttC;, cunac, lecttim:^ 
£ fepturri in ftkbuSs. €fr. Ihti Gloffar. 
unde kdha^ induderej Ct a^Ittft Otnin/ 
ft f«rf!«t 3nbf toffe. 'iBebre er bet at ^obe 
faa CfbHn ^iemme 4 9aarben^ efler i tu- 
bertfl inbrettft Xttttt.^ 9)ebeW ^nrf. bm 

Sger b. I •O. €5. 5 ». 
4t(lftCt (ell) b. £ eer ^tattev. 
MmiXt \.n. impexf. fonXOe/ fup. ((BIKt. / e fid M ^ iXaitUfm f (^ ff^ihuiHr i en OSS «(ferf * i^. ^«{i l(^ :^\Mcftn f <is(e cpei Vanbe; 

'^iSagegi(&r <et> n. f. iBfaiit»t 9tfmite« 

^lbe> ^norbeb fpiflTe^ our en-jtasr. 
• ,Raig<f fiflet (et> n, f. ©et^ ftm SWerne 
^ famU/ naof be bpsge os f«ffe ^agertif i 

^ ' Sfftuit l^n^r fom 0ternr «tbef ri^itf(^j|i8i^ 
^agcfljfir (etJiT. £ taf ©em«if. 0»p. i af te« et ^fl^r Ceii> n. i. t^f fagfcc ft4>^ a. 

bet/ <9routem • 

yaa^iiBttur (tkr $ti»»« cber @ru6en Stage.] S8itt9^0 ftsurligm ptn 9tat>eti: 9ta6tMn06e(ar90f<iiiebJnib6Qmmraf 
' ^afoin i betrCofomaatie; 6eC(ir«t)tef i^O^ 
M^= gefleDtf. (faii«fficf) /» , , , 

l^a^CJ? (f ii> n. f. [Isli khfrni* Sved. et^Nonr. 

^ f agge c* f dt Angi :C»^^ o^iki 41gur] 

)t. fir Itbeti t0fAe^ citiftiiiirei; OA<M|rX en 
ZziU efferffi^anb tfl ot 0teniiemf0rrtiffa« 

^ nf t.' 8or Cjt; «0leelPag&e; UemenSSrJb' 
fiaffe: (?«e ^^otitopj^ibM^ 9). ®Io4far.) 
''fd^regarnet fpvfigffifl^ ot»etitil nrtbr en id^ og 

' td|l9btn6e^agge.^ ' efrMrt»€M»mir 

iCaggcKf vjn; rif Jl^aggc t j inaperf. H^ 
geDj; fup foageti ©Hberipfrndpeft tf«r 
^' af f6r megm «iiWrt1iirr <tem bttwr frngt 
^ foniinelf 9 f laber tit Zrarfer. (-Paffaget* 
iVnorffeiprbfroflV 

.Kaglcn ten) n, f. uben plur; . [af Fafltcr. J 

1. Qierningen at fagte font en ^wtJ 

<^o; 8t0ttfii0r 6labbren/ aJ^unbf^UBden. 

ijuficrtf T nrioaperf. foglcD^, fop, JPagfet. 

SKitftdiielfen er efter Spben.! 
ft;i ^fommdrS^fiTf : ^(m ben i (Fa^ ril -at fo|0e 

SSd eftef t^r lagt tC^g. ^^nfefief^g^iStaae' 

,(iunmen; ^<nf / fom meaet faftU/ Urase 

fnn? faa JSi, ...... 

s^ 8tj}ttrltien: (tonler^ (aftr (lore Orl^; it 

pabt)rer. -f^an Fcigfcr aiti> fam%^me for 

• 16(1. ^an fiigl<t jooer-fine ego< 3^, 

• wt en S^^ottcr^ fowrjtfirr fifie ean^^frif \ peitamnRr.oj tet^ ®nl9 ol 9r<ebe>; fSf 

«a^tt? (en> q; i?; iBelg. Ab/iiy<f J 

flee af ^ote oft «PQtt( ^ Od (t»<^c« 

;i:r%tteeif web^. 

i. ^%: 9«rilft (^e(E t ® f Aetv 0ee C( 

J^. © S^Iif et 9aninn. "^^Bar tibi j 

^Bftifbar^^ aSRofcSR 3J> lA [•^i 

lend Obeefiettdfe of ^p9t iSf gei^tl 
■-©erof;:- : . «• • 

'^9iO?W0.(<n)in^ i;: ,€» ©mi 

opthirter ®fcMcapira(nen. 

^ ^en) If. C plur. .^niar; ..[Hblfan^ 

Syed. faj'. Gall. %arj^ Mf^Pfab 

Gtraubftre^/ ^elagt tVitf Uftobi 

.©teen* ..-.-• r r . 

(en) 04 i^ plur. .ffajaffet (ei 
lanb((Orb.): €n liif t <Sfinbftaaft i 
Slatoiitg I ffl^lbjtei^ fpt en (^enUg^ flKoi 
fon A ber roe# XM^ti j^iirtisen 00 Unt 
nemmelif tit aQc^aanbe %Mi^ pack 
©eraf: ^ . 

&9ioMam (en) ir. (T ©1 Sart ntel 
}>ao beggt Snbrr/^ fom^ brngeA til at 
Iftajaf. 
^Ojaf roet (en) m C (git > fonr ro< 
fan roeenjta/af. .<^n er en gobi 
Tb«t :©er maat ftfi^e en ^aj«£ro 
iStorbaoben. 
^iaf (lot {jtnl rt. C «t treftenet « 
for pad eniTa/af/ ^borpan jSonffei 
fi|» ^orpantine. opruftrt 09 anbre 
re(fi|pbe( (tflisenbe* (gabrtcmj.) AojDr «f W* ^M^ bt^ittttti ^ajaptit' 

^ajci4> Utolie C^n) n. f. Olie/ f^mbefUlkre^ 

Kai&ide (eO n. C *(>rbe< i ?S)far jlcjmne i 
fSiibt 3lm% ec Ofa^d ii)i>e fFroae SforDMgerr 
ber ftaae fon^ esv Sfrm uDf t ^at>tK {^tp 
tmp om 3r9erb^.j ^pffant^ &. 1 18) 

Itajt On} n. C J^orog nbr tl^orter pact Qfictii 
verruca penfilu. {^tf) 00* EangeSf f.) 

itojt (en} n. H [iRprftJ i. St Sl^ita ^aa 
aOifcfi eB^n jtaacir. (jS^irami-^mMn. 

xU. ©•238.) . , 

a. €if^Otte. (2BifWn.-Orbfp.) See^Ot. 
£(4w (en) ». f. taf faiedJiDen plur. ©jer^ 

ningtn or fa^. 
jt(9er^*v. n.^ImperF. fajcUe/ fujK fajct,. 

[afjRaaJ fBruded dm* SKUfen^'SRfii. SlOi^ 

^djcrv V. a. & «fi6«iiWrpf. 

1. Srt fa^e ©eileneic cr ac foraiibre Btittnti 
Attains fi^ii' <en ®iH of SD^aflm li( en an 
tetTr (ptlfei ftut ^ber 6teb^ pa» P«re 
tnUibrr Saruien / 

a, ttt fajc in Kda/^ er atjatu ten i en fFraa 

Itoid eSer ^ai^dt«« (eO n. C STaAel f noflfe 
&i^t af SlpOao^ ben ^^lonte Nardus firicta. 
Flor. Dan. T. 1022. 2I ©afftaalanb fa(« 
De< Sperptia arvenfis.. Ft Dan» T. 10 jj, 

ifaifer(etr)n;f ffeejtelfcr. . 

^f ADtt eler <^af atu, n. C [er franfF Orb.] 
^ir KttflK Slabd af ^appigeiefTivgteii^ fra be 
ftiMnffifFe 0er^ Pfittacus crifbtus. (^^or* 

^ofelaf (et) m C plur. itaf cfafer, [Gall 

Kakertdqpi} SfFapnet paa ben 3nfext B]ar 

ttf Linn;. (Cwierf £)9re(l(ri»:ie oeb aSdt> 

H- ^i^ ) •5^«» popper font en ^afelof. 

Orbec brnfledf 01^ fom (Sf«lbSotb.^ 
itaf<t(ea}i> f [«b. 9:cRil 0erm. Jfocbcl 

«f obfoL ^atic^ ar va^ cavura , eUev^ af 

tft% foitnffe iaeabuf.l 
f^ St Sav af teer; eti ^otte^ font forbom 

6rii0te< til SofetoPne. (eaaa^^bef.) Jtd 31 a. Srnget i Spflonb af afmtnbcUg dfianir ((Ti^ 
bee for *af crobii. Jperaf ba ^aEelmunBV 
bet famme fom ^af cIOlSn^tnunD 09 S^oX^ 
^mr @(tie; fom ber er 9fornie x. 
S. f^ifiurftg: Sf^ofleir fom tffe bner (Sigiteff^tl 
4f en ^xnhtUt ^otte) faafom eti (gcaffefr 
el M 00 fFrfteftfif 9)}ennefle; item eir flai'tu 
met 09 (!r96e(ig *&eft. 3(t ribe poa eir gam' 
mefitafer. ®n boben ^aPelf eqvusffn- 
gofus^ (Nucl. Latin.) Cu ^otfi»rbi0 i(af (t 
(V<Spb.) ObC 
. 3 Qammenfittninsr 

^ofclgru&e (en) n. fT ©i ®r«6e elfef 2for^ 
bQbnins ttbenfor jtaffelobn jmunben / ^or 
aff<« 08 ©Irten fafle« tv (Jdnflebef.) ' 
itafergr^Oe (en) n. £. St 61000 fmaa rttit# 
be eter firfantebe £eerfar ; (tenf be 9tpf' 
fer^ fom Stafefeotie ^oi SSonbei fo^ttej oi> 
af. (gjtot^.) , 

itof elpotte (en) nr. T See jfafefgr^Bf. 

^afeljJue (en> n. C ©en ©toe i ^ufefr 
"^Port bel er ^aferobirr Slaar man nb9aaf r. 
af en (ee^ Jtafeff ue«^ (fRieK Q)(i(^elfen< 

ftafe(t>atme (en) n. f, jtaferobn^oarme; 
Sforfteenfitb r ®cuen er beture enb^dfel^ 

txnmev (iRiei^^nic^ifm* t^sebba 16(54. 

®. 76.) o&C . . 
Ro^tt{K>ixl (er> n. T Obnr; far eOer a»ir 
bet/ fom er giort af itafter. (g))ot^.> 

^aFetot)rt (en) n. X [@t. ^aWugttj 

I. €0enil{0 eit Obir af SoXltti en 0r9beop» 

Jffer Votteoptff fom 6rur0e< i SBanberflner. 

9^ 3 ttlminbelt0^ed en^ber ®tiseobn>^ enteit 

6eti er af 3ern^ eOTer onbeit fRarerie. 9(r 

tessr t ^afd(»)ne(i; ^obnu et RoX^U 

ovnen iffe barm^. J^m frpber i^afc(> 
0\>nen / om Sn , fom er mt^tt Fof b(F«r. 

J£kt ct en MTiir^ail bag^af elot>ncn> 

(Ige< om ben / fom a(tib fibber ^iemme 00 
tntet 6f fltfler ; item om b^n / font er fi«» 
Icn. ^ Cit)&e bag ^afe(o\>ti(tl/ (Tgei 
fl&utUst faapef om at biere lab/ fom out 
at Mre ro^b; for Sjt. i S«^if(er« onbe Op' 
tit0telfe: "^g^an^jo peb ^aftloonoi fa^/ 
ba 9in0eit Meti inbtaten*' 22 ^a ^a 3. ®dmmenf«t(etfer af itafcfotttt : 
i?afc(o\)nd()toDer (eit).D.f. ign M$i 00 fefg 

^afe(o\>n6Der (en) n. f. X)0r til en kai 

^af e(OY)ndfoD (en) n. f. 0ob ii( en $aUV 

oon. 
Jtafetoton^fatl On) n. f. @ee ^af e(oon«^ 

broDev. 
Stahiowifmp (en) n. £ j(nat> til tnSa* 

felobn. 
Jtafctoon^feUe (en) n. 1. (Sn SeUt, ^t>orr 
' Skali t$ttti i^tb SaMowitatmt. (a)?ot^.) 

itafelovni^matt (ec) n. f. aSalt/ fom er 

t0rree paa en SafeIot>n JfeOe. 
^af eIo\)n^munD (en) n. C S(«6ntnflen effer 

•OttUet/ ^Dorigtennem 3(b og ^tmpt Urg^ 

fie j tn5 t jOt>nen. 
j(af <IO\>n^pUle (en) n. C ^UUn til ODnen/ 

i^borpaa Safelo^nen (laatr. 

JtafeloDntfpIaDe (en) n. f. (£9 af be Sterna 

plaber/ ^oraf en^ern^M bef{aaen Uem 
ben fremflaaenbe $Uibe beb ^afelobnibf^ 
fen / fpm eiener tii m fnmie ben uofafben' 
* be Jlffe. 

^afeloontfm (et) n. £ ft rnnbt ^ern^ 
raff fom fra ODnen gacur tnb i &Uvt 
flenen.' , ' 

^afe(ot>ndi!inne (en)n.f/ a>et@(9ffe3ern; 
font fammertfaier Stbeflpffern^ af S/iUl 
obnen. snuomflnnbef i^ef^ei £afe(obnene 
MaltM, at W^fe.ifft JrugcC 

^fta!e(o«n«fpte(D (et) a. f. (Et (Syielb i 
^afeloon^raret* ' : 

Siahlowmumk dm) n. f. Sa t^eb jtafet 

otntfrnet (efiefiet tvnmk. 
'^aCe(o\>ndtuD (en) n. £ JDet Kft/ fom 
. aaaer fra Obnen tnb I ®f orff enen p for at 

bvatt Sifgen bortr ^afe(obngr0r. (^otff.) 

^afc(o\)ne9arme (en) n. f. ©en 5Jarmei 

fom fommer fra en^afe(ot>nf mobf^etteg 
Oarmen fra en ^agerotit/, @olett<®arme, 

0. f. !)• 

*afe(0»n«t>Clt (et) n. f. ©tgeg fignrligbiid forM man ba tper til ftaferobnen 

er gobt £af c(o\)ndY>ctr. 

jRaPetore (en) n. C [maaj!ee af f agtet 
faf(ec og tOH, en ben«gtenbe i 
Isl. tor.2 Cn gamme I JS)^nt , fom 
logger Sfig. (norff. -OaCfagcr.) 

^a!6cclet / adj, u&f n ^c^U. (Jangcb< 

Gaffer / v. a. i@t). facfa.] ^Mf 

tHcvjfiitU, 6mge« iforr af ©triferne 
gen^ @cif( om at banfe 9tii«itngeng 
6t9ffer^ fom 6rnge< (tltRabntng. ( 
©eraf: 
faffed (et) n..C {Rarreri/ 3 

(9)}aaf(ee forbt man brtHebe ®trilc 

tneb # $af f en:) 
gaffer ^ v. n. Imperf. faffct)e, fu| 
f et. SDet famme fom fagler. Srani 
fin< f oeflenj SSt^brug ®. 64. 

itaffer/ v. n.Jmnerf. PaffeDC/ Tup.' 
Sax. f aecf cn* Anglof. cac^ ftercus. 
latrina. Lat. raro.] / ®i0r fit (Be^ob. 
gel tffun t gemeen tale, ©eraf : 
itaf f ejlcl (en) n. C ©« famme foi 

flol. (a»ot^.) 
Xal (en) D. f. Sbtafef og ^aUt, K 

I. @n @ang inbl i trctn/ Hfg 9(are 
gaaer ruabt om ^atbtn) be inbre f 
i ^eben eifer ^tattS Sticcvnt ; ftei 
QRarften. {%Uiid)tt om ®f oDOiffenee { 

3. giaabent efler traftet 18eb t Sto^rnen af 
men/ omgtoet af friflft ?r«. ' 

3. (giorf!) en S5ttl/ ©tammt/ ben tpf 
af Sriset meOem Stoben og toppen. 

4. (3iorl!> tnnbe 6ioffe/ befatte meb 
bre, i bzn ^ne(inbt, ,fom brngeg ifli 
4^iu( tit £lt)(ertte. (top. journal foi 
26 9cftt^.ti2.) 

5. Vlantenabn. ©et famme fom aari 
ting / Salicornea herbacea Flor. Dai 

Hal (en) n. f. [Isl. kdiji. Angl. Ca^ 
/^^^. Svec. S5enPalfJ t«g paa ! 
ffecg Seen. 

HalmaxiU. *ee €aIamanP. 
JtalunDet (en) n. f. [af bet (pbjTe Xati i bagUg Sale om ft^xt Srofi og 5(tt(be/| (£n X^iprclfe etter et 0(agl ^a(f)rbi tttbli«rA€rtiCi i»ni tditt tntUi imtUtntn 

bet Mb en \nh\ait 3qrn6ott/ for at bet (III 
(Kte ((at ofl flUnbfende. 

JtalanCret; v. a. imperf. f afanDrcbe / Tup. 

ot pardc. EalatlDcet. ^re^Ter %b\ . ntcb 
ftaban en iRa(!tne. 

JfalccDon (en) n. f.^ See €M^et)ont(C. 

Jtakincret, v, a. See ^alcinerec. 

italancetow (en) n. f- 2f aSieraietffproi 
|(t: en SlAstoDn meb ^o^Iijg^enbe (Xifl; 
(ooryaa fboMise eQer arf5ntf alile So6oIt' 
&<ref og Sliger/ forsiebelfi ben fra Srantf 
omen, poerfpiffenbt Sue^; aCttbe be ftMtifle 

,,£)efe/ 09 Crcfen o;:pbered tt( at jforene ftg 

'meb^faYma^feq unber @n^(ertntn9en ;. 9ot' 
oif en fa(c{nere< / b. e. fra fin raa 00 nrene 
Silfianb gaaer i ^akineerot^nen etier til et 
t0rt b&^fra br<rnb6are SDele renfet ^bibtiub* 
faft, (gSrfinntc^e.) 

falb (et) n. f. [3 pne fwrjfe 3 (Rem^^^rfeffer 
mangier bet plun; i be anbre ^ar bet plur. 

fomfing. ©D.^aff af f al&et J 

i. Safbelf?/ 3(nraa6en/ @iernin9en at raabe. 

£)et t!ete for en 0t>tnbeg ^alD. (aJN($ae( 

om 6fa6elfen.). ^^^ fommer tffe'f^r bet 

' iBxURoXn. (ganflebef.) 

d. ^nbfalbeffe ^ Svecten/ %t(rbnin9. %tiitt 

en Xalt PS ^arfef. S(t fpilbe ^a(& og 

9arfc(. , Slfl^iemle ^a(D P9 aJarfd. 

2. SDrift og Spjl til Sloget. 3eg fslte in|et 

* ^alD l^od mtg ti{ Qt blanbe mig i ben®ag. 

4« ^en 8or r etning / .$oor til man er fatbet) 

»en beflemte ^irffom^ebf >portil ®tanben 

feber .9o,rgeren. %t |>a«re fit ^a(&. 3(t 

i. ^Mt 4ibenfor fir£a(&. 3 mititalD faa 

'' fitttig aiD^e (en ^falme.) .^Sr 9i<n Sbne 

tnb fttti liben eg ttitt italD en rtnge Sing." 

, (^. 38. tro/el:) .«'3ft.iiiBre fit ^alD fpfbcj!- 

fjnlbfomme fit ^cSO.^ (5tolbing< SJrfe* 

^iflorle.) - ^ 

5. 3 ^n mereinbfFrMfetSetobnirtg: St geifli 

f(gt @m6ebe/ foot et J8ifpe!a(D/ ^egiie^ 

. fa(t)r nien ifosr bnlgej bet abfolute om 

rccjlePaft). at^ft^e er ^a!D# faae et 

a(0. St'gobt'/ et ringe/ et ma^beiigt M n . ^a(&3: et^albmebgobe/ tinge eflfer maa# 
belige 3tibfom(ier. ^^al&et ft^rer Son^tn 
til I eler er :Sorigen< 0; ^ongen ^ar Safiti 
rettig^b. 4>cin bleo bBini fra italD 09 
jlioie. IDer er to Snfer 1 cfler 9^a bet 
^alt). Cnfen 6Iet> i eOer beb ^a(Det o: 
bletii gift meb ben nnge 9^r«rfi. 
6. SDe fornemffe 9ammeQf(etninger : 
^alb^bog (en) p* f. Sn 95ogf ^borl p9« 
tegnej Sabte og S)0be og anbet/ font (0# 
rer til ® ognef afbd^iflorie i JTirrebog, (top. 
3. af JRarge 2 -p. ®. 4 J . . 

^aIO«bret) (et) n. f. 3)tt fFriftKge ©oen' 
'' ment/ ^ooroeb (Sn betroeg et ^reeftefalb. 
^ani ^ofD^bret) er enbnu ifte nbflebet. 
at fefe ftt ^dlMbrcto. 
^al&fcO&cl (en) n. f. [of ^alb 0Jo. 2 og 
©epDei.] en ©ebbel, ftDori gn jTriftJigi^ 
ffftonetftilSOtnd^/ ®tiron(ng. 
^alD^^erre (en) n. f. ^en/ font ^atStalbSf 
rettig^eb. 

^alD6manD (en) n. ^ pi. ^alB^mccnt) [af 

' v^fllD ft 00 ?0lan&.] (?t alaa^f{uebu^, en 
(StiJbningtfmottb ; ben/ (bm, for ®ag fare* 
ren giftcr iR'ctlO og 5JarfeI. ^er ^ar octree 
to ^alD^mcenD ii)a3. cSorbttBi/ figer 
flSot^/ ^tibe be*7 S)?«nb f ©ognet/ fom 

fatbte ^tiefter^ ^<iID«m(ent).] 

^alDirct ' 1 (en) n.jC [|f r{f>e« 09 ^<iU 

^alD^rettigl^eb / Dcrettis^eD af Jangebef.] 

g^ttigVb at gioe et ^ro^flefaib lott 

^enemanben (ar afjlaaet fin ^alDdvet til 

Songen. 

AalDeligf adj..[atverh. PalDet] brngeiaffe' 

nti ®ami|ienf4(tntng/ faafont igienfalDc^ 

Hr uidienfalDelig. 
^alDclfel (en) n. C [af f alDcrO ©iernini 
S^atbm J gen atfalbe. 
i^alDcV/ V. a. imperf, faf&C&e eller fafbtC, 

fup. og partic. f alDct ogfalDt. [ffi>. faRa. 

3*1. taUa. Cambr. Brit. galw. Angl. to 
cali. Lat calare. Grsec. xceX^^r. 
X, 6iber Qn mnnbtlig tU(iinbe# at ^n fFa( 
f omme / beber elTer bpber SRogen at f ommef 
%fvttf, roaberan. 3lt f a IDi Sn til Oocbj, 
tU $5r|^Ku)). ' SRaar jeg UlDiV, ffol 3 Ittaf ♦ • / n «a fomme. ^fg lob ^am fa(t)e ttt 111(9. !Kt 
iabe 9r«flett falDe. ^att Hm, (ptn ^ati 
Dar f oCDct s: ^n f om ret tiYpa^. (^fter 
ben abntubeftge t^proatrug f<rue j bette yer- 
^um ofce fom v. itrtranC, ^tor be( e^endig 
ffiribe f!<Mie i paffivo , for £y. : 3eg faaer 
I abe ^om Saltt. 

s* SRii^ner/ «iber iRaDtf. %( falDc ett ting 
ineb fit utU Sia^n. !br f^at f alDe mij graa 
00>tabe incs gaae s; be fan if fe^tere mtg 
noger. sit fa(De £ii t>eb|}}at)n. iDet lal 
tec lea ®a({Fa«. STt f albc ^0 anbertebe<, 
«nb man ^ebber. Sf^lge (Sporon^ebber t n 
Stng mtb betUlabn/ fom ben ifelge (inSilA/ 
lur ^ar ; ben f albetf meb ^en !5en«bnelfe/ 
fom tBiOie/ Sane ot Omfic^tMifytbtt ^be 
fiibet ben. 

9. 95ef!ifeer/ fororbner ttfotr tl( et setflligtlSmf 
bebej ©er er enbnn 3n«'« falDet ttl bet 
lebtge 9r(r(teea(b. S(t falbe £n €t( tt 
€m(eb. 

4. Sorbrer frem / ^nbffirbner ill twinge, at 
falte en ( IRette, til i^fyinttr PM fRaab^ 
finen. 13 benne Setpbntns et M obfolet., 
ba ^9mt cv meer irngeKgt.] 

$. (Setter / itintttt. Sit lofDe aieget i Cbtbl. 

tf. (Reb ^rirpof{ttotter og STbterbiert 
Kal^cc aD. Btaaber pm Sa. 3ei ^ar 

f alDt oX> ^a»« 
J^alDer boct. €(ee ^ortfalDec. i 

jRatbw for/ V. «. Renter ttf^ opraater 
og forbrer frem. i>an tfeb f (i(Dt for 
(nemltg for Ketten.) 9U tcAtz Cn f^c (Ig 
9: fabf i^om fomme frem/ for 4t tale 

, meb fiam. 

Maltiit fM/ V. a. Renter/ t adter tort fra. 
at fa(t)e en fra et «)teb, |Int Sorret^ 
iiinger. 

itafeec fccm effer ftemfatt)«, v. a. sRfta^ 

6er frem/ teber rtet byber at fomme frem. 
at f alte frem for ett Dag. €t itpt ®ib^ 
itt WeD falbt frem. at fa(6e noget fcetn 
for tbfet. (£ange6ef.) 

^alUtrntxif v.a. falDet attct/ raater 5ta 

if dfter ittt) / v* a. 4^entet nogen 
inb; bet famme fom ^nbfalber 92 

^R'MDer tieO ^er ttefcf after/ v. a. 

.4nmober eCer ^efaler Sn at fom 
" at f alDe €n nd) fra €i Steb. i 
f alDt neb fra Korge. 
FalDet Dp. -. 
I. £dber tmmt «p Dbenpna/ 
^a(D .(am i>p paa toftet (3 ^ 
fproget.) 
a. ^alDeCDp af (Sobnt/ ttfffer. 
3. gi(B»ner / ^ibet 'fiRabn ffter et 
3eg lob min Saber f a(De Dp. 
hUb f at jbt Dp itfter Hn QBorbtc 
teitne IBe^bning btu^tt rigtt 
fame, 
itaioer paa. 

I. aHaaber paa, f alber f |ln f^rfle S 
at falDe paa in l^orbigaaenbe. 
i^rengenl 

s. S^orfEer af fffabne. i(a(D t>a 
flBorgen $Iof fen 6. 

3. anraater/ anmober om ^itlp/ 
iBetpbning $r<epoftttDtten egfaa t 
foran. ^a(D paa mig i bin fRtu 
{fat frelfe big. See paaf olbet. 

^atDer fatnmen efler fatntnenf a(D 

m^er om at iaMti / teber <fler 
famlef. 4>an (ob aOe ^ttfet< Sc 

ifammett. -Oan fammenfol&te < 

italDer iU. ^^enter. ^atOii li 

beber at f 6mme tit mig. at fa 

ilen til fig. ^alt)er tt( |)te(p/ 1 

iPab/ til QJiDne 3: anmober ai 
forbrer JKegnffab af / o|Jforbree i 

. lie i en Bag. ^atper tilSXeeb 
SKeef). (S^n III. flJec. art. ag 
^alDer tilbige.' 

I- SflienfalOer. ©et l^oa bengc 
i^ar ^an fiben fatDt tilbage og 
<ntet. ©it 9lpgte b(ea fnart ttt|b( 

a. Otaober eHer Renter/ be5er efler 
fomme tifbag^. 3eg Meb flraj: 
;l)ase I ba t»er bat nogec &an ^1 
atfigemig. at (<^e ttt Oefant 
lira ft ^of. S ^CilDet ttfftbt itarber |eit affI5e<. Jtt 

• ^re / (»ab i>i eaire faomen, 
§CcU^t mD eOer uOeilfot. • SSeber ellcr 6c/ 
faler^B at itiitt % Ubtnfet f u^af ^tt* 
ff€f ttb^ PA4 €Wi&f 11. «&M (o^mtji fa(De 
UD af ®tttett. jtafb ^m UO/ psi ^ait 
er ffltmmt. ■ 

&Oimtit (en) a. C [BUiwtt rigtfflftt meb j(/ 
ba Det fpMmcr of bee 6t«ffe srcfiXe/f/. Lat. 

italefFe (eo) n. f. ecc €a(eiFe. 

€af e»t 
jtolfarrn. £ at norff Or»f fom tetcflner 

SAtft paa S^^ttfcC elier paa Soeii. (-^ol 

Ia§ef.> , 

Katfatf cr ^ v. a. Eaf Belg« kaifaterm , maa^ 
. fttt <if Gall, caia^ lefl^eui imb itioU 

«te €a(f(Wter* 
itolStflrt CfO n. f. Cfllorfn !0lie&utt efler 
^eDeffted r Spiraa Uloiaria. Flor. Daa 
Tab. 54. ' ' 

Staiif n.f. [iC^emlni] ^(Aitiefiibfarr. 

iTaff (en) Q. £ let. i(alP. Oerm. itd((. 
311. katiikr. Lat. Cb/fjc.. Angl. Ca/i^ ofl 
C(fi#/r.] at ^ma , tt IbtitUtat I mtn 
f ttn i htn iSttifMUnt t Mat dcr falct om 
aireerentf ®Acraaieiite« jra(|EiC« Ibifl. (in 
Ubtn ^aff. ^4ti torcmf e n @dt>f dtf lit 
jtirfeit. '^etdefaatod^onos^ftdlfen/' ^eb' 
^ee brt { 3nb(Hftrifen< £>rt. 

$4 ^ bifteiif gorflani^ ogfaa tibeffer. :^tti 
Saber/ er bet tffc mneUst, at betine Aalf 
(ait taat fra tnia iibcit at j€B (Fal biif ft 
•ett» SRtt«^» XXV5L 4a. 

3. 3 i&otaniUn bet (iimiiie fom Sfgaer. 
JDeraf: 
J(a(ft)i{P (eti) n. r. S>eti Salerfhi/ fpot 
^i^rer til SaKett paa SlUeret. 

ita(C (en) o. £ uben pi. [Sved. et Belg. 
Stalt Anglof. Chalk. Ozl]. Ckaux. ItaL 

Caliina af bet laiinffe^afcv] Sta^ilfi paa ira 35 eiiM<'3orbart. (Qtk SStintli^ fOthtttU 
6* 3. t9^tni Xpdf^eferfonfl U; 9. 3 it 
9*fM«.) St flaae ^fatf/ af br«nd</ Iapb< 
IFf/ f?0be ^alf. 9(1 fom«e $an^ t ^aU 

fen. SebfFrr^afPi ittebfirt ^a(f f ^ee(« 
fatf / ©teenfalf. 

Orb faoiaienfottc meb SMtz 
Jtoif agtid etSer faltattUf adj. fam fritter 

StaU/ fom iiibe^0lbei;|t(df «aq?,eraf iteittitt< 

Saittf. . • 

italfatt (en) n. £ ^t btf{. efagt XM tVtt 

SMftttn* ^VM f&rMbin%Hi iUu ht 9^ 

nt ^aif artec ^ib^" erAank^t SRtne* 

rolojtie 0* 4. ,. 
XalfaxM adj. bet famine fam f aO^adtiS- 
XlAtb<itf,(jf)n £ :E3[^aT»erft»rp«<c.] fi|i 

OpMfMiM af BteblEet :^a|f ^i^ 9aab f ..ifoni 

6ra«c< t^ ^cfne< ^alf otitic . 
Sicdtbxnf ^) n. £ jDct ipirf anlete ^tf 

|t)ori Staff en jiaaef. 
^(UEfiKlIU («ny n. £ ft Steblfaftf fDott 

fttnnrinefleren ^r ben.JtaLf# (^am (!af 

mure eOer (ibibre.me^ 
McdtbUti (et) n. £ <Et SfatAieri^ fom 

beflajfter of ^alf (leeu. . 
Aoifbing (en) n. £ Sn jlor Srctfadft til at 

gtemme £alf t. (®ot^.) 

^a(Fb(anDetf adj. partic. SMttbet meb lta(!!r 
fom ^ar j(alf be(e t>eb ftj}. 

Jtatfberfle (tn) n. i SDet fai*nu i$m 

JtaKbette (en) n. £ f n eattci fm triM 
fle«rH «alP. ' 

J^artbtcenOer (en) n. £ JDe«f fam *rqni^ 
ber Salt af ^alf (lenettt. 

<ftalPbr«nDeti (et) q. £ 9t 9ttb HWt^ 

fiaftf ^bor bit brMbrA 5tafL ;> 

Sta^v^nil\t^Xtn)^M ^utn^tttaxim^ 

be Salf ; eder ben berteb frembratftejtaff. 
*<trtb«t («f) n. £ ©et iBref, faiafllNW 

mefleren (ar i ^Oaanbeil ^t toaie Salft 4>a<r 

naar ^n mniier. 
italfbtuft (et) n. £ pL fa« fing. €t«febr 

%it4t S(ittfittnbt9hti.,f < 
itatf b9(^(en) n. £ 3 tegeaMenfTatorJ Sii 

fBflbi fom tttbc^lbcn :^9ifMfew: ; $6 M Cti tfiib ^iNfrt; faftt fflrtltr fig o»eitpda 
jtalelMal^^ twiar bet i mgen Sib ^aatt nb» 
fat fbr Hftmi ^trfotn^. 
S^cAffti f a^. , Tom initn SM ^r be b flo/ 
font tffc er blanbee meb Jtolf. faa bt 
^ttbtff ^bor SIgergrHnbeii er fcrtl p0 at* 

' J^l(f f^Se (eti) n. C JFalbei"^ OHittravbtfbe ben 

fSorbybntn^ tneaem^cenene/ font nbfipi/ 

be# meb Saff. 
Xat^^mm (ftOn.t JS^ot 9$Tbbbpretie et 

forffteSt^ bannet ce0i(to|l Organ f fom in^ 

b(i^oIb<r f^bbanltt en SM ^olbenbe fpf 

^«(Pe. 
i(alf9rat>eter^a(facu6e (en) n. C ^n 6rab 

*€Ber «rttle/ fm Stwrfftert' brpbeH. 

(©ibenff; «el(r. «. SH' «: lIL «. 145) 
' eSer ^tfbtttitte font jtoffgroft og ftatf« 

fnfe, - 

italFgroft (en> n. £: (3 ©arbeirfprogee) 

en* iStnfe tCer et i 2lorbett nebsrabet 

;Ott(f (bori 6amre neM^^ge $nber i 
'^^»fa(: '•• ■;■■'>* 

Jtalfgruu* (et) n. r ©ruui af jtaferfeen, 
fmaa Cmmper af Sdl^pin. , ^jSaarfeer 
or bianbet i Oberflaben meb fmaat ^alf» 

' gruu*.' ^m ««>!, XIV. 196, 

it(l(f^UU^ (et) n. £ flIer.i^a(f^lHte>(en) 

^ n. f. €t ®fat( til at gtemme &aUcn i, 

1 iteni et @teb ^ (lbor ;ffalf JIaael. 

^ttlEjotO (en) n f. €n3orbart, fom < en 

. l>eb|oK)enbe3lbfi»ra«bre^ ril ben faafalbte 

lebenbe efler nl^bitebe Salt - ■> 

SMUfcn (et) n* f. S>e( f^mnte fom ^ol^ 

greftoa RalfU^t 
5^<i(7ea«fe (en) h. C €n SMUf ^mmt 

- f«bfle<. 

Jtalffi^ (en) n.i C ®n ^ife eder Saffe 
tU4if ftfe efler gkntmemtfi. (tanstbef.) 

^a(f!(ippe (en) n. f. en Jtftppe, .|o« it* 

(iaaer af Saffjfleen. * - 
italFPelle eOer ^diffdtoe' (en) Q. iC Sn 
^ liben Jf0fle paa ieh Ung&tang, f^mSAH* 
(iasernc^ lft»0e ai ^ai|e italf me^.. . I ^(ffomlle (*eti) p. r. St €(a0< 

bor p Millepora poly morpha Li 
*<\lffofl (en) tt. f. «n jfofl af O 

flttf bPoraieb SftnurmeAeren ftbibl 
^alFftiflal (en) n. f; pi. ^olffr 

jtriflal of Salt, ett Jtriflal So. 
^atffcpffe (en) n« f. D 6arperf^o 

at«b|tebi ^bonneb ^arbeme otnrj 
! (en t tnSaUstuit^ 
ita(!fule (en) n. £ ^n ©rube ( ; 

(bort man Btemmer ben tebgebe S 
Aa(f l«Der (en) n. f. e«ber ttlben 

Salt, mobfac 9aff tuber. ~ 
Xa\fkWt (en) n. f. ^et famme fan 

f\)D»etle»er. 

AalfluuD (en) n. {., (gn afSalt tebj 
nlaftllet ttOabet ^ttb. 

M0ni9lt (eir) n. C [Lat. M cahh, 
be< f S^entien bet ^bibfarbebt 
Ibori en toibte effer fejrtenbc 2)ee( 
i S(a(F er oviofi; naar Salfen fiitk 
Sanbet flared/ fa(be# bet Si 
(S9C^feJt< 9Cpot{leferf. IL.S. 313O 

^Oltmtel (et) Q. f. Suttiiabt#. fw 
icbfTet Salt, SSHttltalt, Salt$ab 
fetrifen faaer man ofcof blanbet m 
efler iS)2eaf ai!/ »ib. 6elf . etc 

Aa(f l9M|ge( (en) n. I £)ett SBenf I# ^l 
fen &ar maef oiber^anb. Marga 1 

atbbf<rtte< ilmmmtl (dlAiin 

raf. ®. a4.) 
^ttifmeH« (en) n-i: €n SJ^aflfi I 

dti^falf nia(e< ttl ^nloer 
^alf otic (en) n. f, (Oleum cald 

nrtflttst SRabn man ( €^emien fjn 

Jben faftrpret^e STaif^rb eQer fifre i 

^ (Ca)x muriatifia)^ naat ien i it 

Meben flobeiibe^ (€ke^p€^fen< 

; fetfunfi II- a^^O 

^alfople^ning (en) n. f. Saif, 

. btagt i opfofi Stiflanb. ({aitb^ < 

I ®- 1750- 
£atf o»n (en) D. £ in Obn # (ba 

ifleeo b^dsnbel. 

^iitfptofcl (en) n. t £« mtnbii^ S^ (a ti(6f rebte Salt , ^oor^ieb en SKnur 
f^aliftttg/ adj. ftm cr o»er(l0M0<N fbrrpliec «r »(X U 
I ruut (ni) n. IT DRorff] SRa»*(t )»aa 
@(«0S JtoraOrr r ^Mraf matt pn* flnt 
e&<r i Dfoi'ic 6r«nber j(a(f « f al6(€ og- 
9Mt%mw. (aRofffeaJift.«tI|F.©fr. 
«. 71.) ^(l(^Pfaa(t> Cet) n. f. St9lebfFd6r fboriflfetK ft 5(a fi 

•: 
( Xaff og @anO fff(l)ff r «t @t(iu fan 

m<i, ' 

and (ra) q. C jtolf/ fon «r $(tt< 

»(ret 00 ligncr ®anb. ^n of 6fal 

JtoraDer ^rnfafbrt ft(n JCalffant).* 

umus calcarea.) Srdnnu^lfRincralof. 

117. 

jtat^ftgtt ten) n. C ©ct famme fomitoff* 
VC^<tlD, incn brugctf forncmneng til '«t 

^alYffacec («») n. C $ia,M bm, fomgter 

^^Vlarfrtibe e| ©MmfcDerf/ Cnifiiarius. 

jt«If fPte (en) nx i, ,Cn fDhmrfl^. 
i(alY{Fifev (m) n. C €tt M(ragt(d jr«(f/ 

f ftlfblanbet Sfifer. 

i(aifi!ot>I (ctt) Q./. en ef^(/ font jt«(r< 
Nfrt 00 CRnnrmcflere ^rnge (U «t ((iiffe 
X«lfcn famntcn meb- 

^Olfffmec (en) n. f. Cn ^n(<Mm«Nb/ 

fom ^(m 9le0n{!a6 ooer jt«lf. *iR««(n 
«f iB9«i< fmaa eefKDfitrr / fa«fo« <Qa«' 
nenrflcrr jteim og 9aitnM«C(r/ it. ^<Ah 

Kolf ^uffie (en) n. f. et Sf»R«^ (t>orm<( 
mon omrorcr jtoifctt. 

i(a(f {laacr earrl (m) n. f. 2)(tt; font 0(0r 
italf fladCV J Soffen ifianft O0 Uoer btn 
fanimtn neb (Sanb/ ?rer 00 ^onb. 

^a(ffpant) (en) n. H €h Gpanb/ iDoraf 
aKunrar^itl«rne9<SKiAnMan0tre bttiene fi0. R^ •^alf fpat^ (<«) n. r tSpaJhum 

Qtn oi« 3(rt af jtalffften. Statnr|tf{. ^|F. 
«fr. IV, a 4>. (S. «07. 

itafPflten (en) n. f. plur. jKalffldtt. «(e« 
nc/ font <n5e^o(be jtalfjorb, 00 |»oraf 
^«nbe< $c&t Calcareus deofitf] v)ll- 
garis. 

lt«tEfle(limoi n. <• Ei SotAttifeii] norf 8e« 
n«fMitIfc df Lichea calcaicus, MCtrtd 

itafffl^bntn^ (m) n. f. Skn ^icrtt{n0 «t 
({etc , n56Io5e tUtt I«bffe j^olicn. (Nind, 
Lat. Deb 0> maetrath.) 

^alf flet> (et) n. £ Staff # : font <r ^aftonW 
?etl @t»i>^ it. M$aIfjotb/ font finM 
9«a Suttben af ^«MU {^imyi^ ffitu 
ncraf. ®. <$.) 

ita(f fi»0\>eUtt>(C (m) n. £ [Lat. AyNr eat- 
eit^ calx fulpburata.] Gbo»«(/ font er 
eptojl «f (ronbt jtoffiorb 00 fi»r«nft tm> 
b(nn«i ralb« «0fa« {WSA^i $cXt (Spc^ 
f«n0 Vpot^eferf. zi©.dfa.) 

^(Uftons (en) o. £ » €t jXcbfTat^ ^»Mttt«» 
^nberne ta0e< •«> af jra(f0rn6ett (t ^ar« 
»rrfpro0H.) 

^alften&c (en) n. £ Sn Srobe tit «t mtalTf 
(itre efler ^tc italf i. 

^alEtrud (et) n £ €t {rn0/ (twri -^AAttbt 

, Jangerne b«|^ Jtalf til iSftnnrarbeibeKne. 

JTalfuIt) (en) n. £ ttfb/ font ta0ci af ^finb 
»cb Ktfetfbe jtaif. '2>en <nbenri0ff( fan* 
(albte ^<)lfu{D <r nf nie0et rin0e 9)«rbi. 
^(acat fra 177^11 ai %tt0, ®(^ott< VJ»i> 
to0 6©. ®.i90. 

^alfoorg (en) n. £ 9nf»ii0/ fom er faifet. 

ito(f«>anD(et)D.£ Sanbf font inbc^Iber op* 

f0f{ mcbflet Jtoff. 
.^alfoodtt (en) £11. €n 1Bo0tti inbrcttet 

tt( at fiore Xalf i. 

Ka(f atUC- (en) n. £ tDebbet «f Cafalpinia 
brafilieofis , et %t». 

jtaff (Ifc (en) n. £ ®ee iCalfOI. 

^atf en (en) n. £ Caf f alfet.] ©en 0ief • 
nin0 at falfe. ©en Salfen 00 •^btbtc* 
f««f r nlbrif Snke. (tan0«b(e.) . ^B Xa Xoifct/ T. a. imp. fdFebe; Hip. eg part. 

MUt [af SUAtl 9$pwti if)imt ntcb 

SMi l«09er i f«(f. STt falfe S«00eiit. 

StalftM -Oabf r. jtolf cbe ® rote. 

Otfb Smooerb: 

SalUx op/ V. a. ^pilfer ob (pf^ oi^ M> «t 

faffc* S(r falfe es ®ciit op. 
'^(tffer ot^eV; eder ODcrfalfet/ onerfirpser 
tmb Xalt. 2)eii ^So^g maa talUi oDer tipf 
fogang. 

IDeraf SamttrenfflrtnCttgeritf r 
Kalfefnm (en) n. r. at eiagg jrn{«, ^t)er« 
. iiieD earmite aff(rd()r bet btb^ -^iifterne 
' ^iritaehfee We5t 09 Sifb. ' 

ifalferebflfab (er) n. f. taf fcAUt 09 SXeD^ 

fPab :] 9lebM / font Smge^ ttl aC falfe 
cHer paaftr^ae^alf tneb* (tanaebef) 

"i^lfcrme (m) n. C (gi SRebjfaSy f^^ormeb 

^olPen f>u90e« to< i tmbttnt. 
"JtalfiflPufe (en)' li; f, €tt«f«ife) ^bor^ 

' tjileb Saifcn brJtije* ub«f Janbeme. 

^alfetan5f(eOn.r. feaiebflfab, ^bormeb 
^' &mmt ittfie ^nbetne op <if ^^Iffar^ 

^df nfttg (en) n.f. [af faffctj 

s* ®ternnt9etr ot falfe, JTalfg ^Saafhrptelfe/ 
^bibtntng. ^an^ar op^artmeb^alfnin' 
gcn'forJ JDag. . ' ^ 

a: ©er/ at bitre falfet. ^aff nfngen paa 
ben^ora bitrr infet. , 

3. SReiaOrrJ Sorbanbltng itf et tibfeenbe foni 
SM, gorfalfning^ (calcioatio.) ^tt%. 

4. 3 ©arberfpr^get: *0nberne<XtI6erebning 
bebjtalf. 

4f<tIFbn^eBeri?offun (ett> n/f. pi. ifaIfon«. 

[af €alcaaa t ^nbieii/ ^i^orfra man nngr 
Kgen iroebe bem famne«] dt 9fagg J^tvxi* 
taag| Mdeagris-GaHo-^pavo Lion., font 
oprinbeltgoitg ^ar ^iemnte t tXmerifa* * 

ifaffcnflP efier folfuiiiF, adj. [af ^alfonj 
Sn falfonf! •S)ane/ ^ane cOer ^pOtng. :SaI' 
fonlTe ^eni. 4^an bteb faa rab i fir SInflgt/ 
font an faIfon{F -Oane, ojtt Sni font bftuer 

< ffiegcf arrig. ^offoJlfFe Slanber fialber 
.nan i 6fiim( ^laeieitenba eRer. anbre formtrenbe/ og berfor inobfge 9$ 

<5anber. 
;^aVe (en) ti. £ 6ee JCa(. 
JRaUibai^t (en) n. £ Qrugfen af Crei 

Cuiete Ltnn. , (l^ribeg og Stalebagfe. 

iCalltiiof naift« r n £ plur. SDe 6tn 

[ forbnoi fdttgebaf beb Kaleboberne i j 

f^abtt. SDerof Orbft'irogec : iCaSebo 

Owt WtUn at fi)&( eOcc (lege (1 

magre bicoe be om(l^er.) 

J^aDeqtxrcn (en) n. f. [af Sal og Ox 

(En SKaile meb lobrer ftaaenbe 3l;rel 

itH neberjle X)eel^(FraaeSfot)le ere a 
tif for at mobtage ^anbit fra 
renben. 
SialUi, V. n^ paffiV, raf Sf af SJo. r.] £ 
aabne ftg / flaae nb , fpr iitae nb. '!21 
fan fee Slaoerenl rabe ^(&iamf{er f( 
Oec. aSag. IV: (5 1 12. 

^alUt, adj. [(gee Sal Jpo. a. ft. 6J 
oQt en Sr^ebul; font er ^oib; tra|1 
rcbnet t CD?tbten/ ira^r oni Sgetrir. ^ . 
nen af be nne Sge^omme er taller, i 
€gerarmmer. (5Jiborg.)^' 

SaUi^f adj; [1^1. aka/legr] lorfjerbelfg D 

SaUm (en og et) n. f. pi. j^allunec [< 

^RalDaUlUn. Gambrtce Cotudd. L 
barb. ^A/flfifa, befltiatet meb bei 

Xo^us^- *\ '^ 

T. fibopg* Jorine og Jnbbofte. 'fetegl 
lurt. 3<t gfare i^aHUn reenfc at 
jR'allunv (3 bagHg tale regnei t« c 
Iim ogfda ^Dbebet og Sabbarne af be 

a; a>e brabtbagtnba^bt^ JreliBaber. 

^ 3 bet lobe Opfog. brngeg' bet om Sftt\ 
3nbboIb?. «^an fatte ^am nt9, f\ 
t^mt Uhokt MaHnni 9rr«enbe fTt 
lun 3: braf f e^g. "Cfiant toppere ^ 
1 4>e(telit> f^ rartf." ^ebei: f}aarA 
Sag anhiu !6ang> 

3. €kiianuttfat : ' • 

MciRmfinUVf. ^nfn of, sma^, M m 79 l^dVatipelfe (tit) IK £ f iffr, Mmt tf 

|>4fret 5raViti« (®ot^.) 
fC<i^un^^AnD (fii) Q. £ Sn 0>}atitr# font 
Corlger SaUw 00 Sinfer of J^adttii, ®(a<' 

^crc 08 i^aQun^mcenO ii«Me< i en ISororb^ 

iRatbinfuppe (fo) n: £ Cn ®tipi»ii font 

Kallunfet; adj. [af jtaffimJ Keeng^rti reeM 

Ort^fpro^ 2 2>. 6. 67. ID? t ir f aQunfet; 
fiaypei 00 flort. 
it<llm<n.£ ^it fammt fom itaimutf r 6ee 

Cafnutf / (pj 3Socft ^almtf. 

KaitYtCe (en) n. f. [Qerm. ^4itn. Oall. ro/- 

j^altntitf. ®ee (£a(mu6. 

jtaloffe eOer ^alD^e (en) n. f. [torbe ffri»e< 
(^aiojFe of Lat. Gallicae, it. Galoccia. 
G^\l Gatoche^ ^t ^\ati (Sfot/ fcmt 
tcerei nbenpaa anbre Sfoe eO^r ®(0t>le« 

* f9^ber. (OrDet fiii6e0 aOereDe ^o< &Bor^.) 

^olot (en) n, f. «ee^alor. 

^aW (en) n. f. [Isl. *fl//J Spot ^ ®an»re. 
. diar mis iff e Oen ^i^\i. (^Kot^.) 

JfaijFccp (en) n. f. [dlotff.] d2at>n«r Daa 
^fraaltbiomfl^ret -&ef}e^o)». (^Biborg.) Tuis- 
£lago frigida. Flor. Dan. Tab. 6x<. 

^a(fpF(effe (en) a. £ Sn. &i^t^m i faffer 

. Sf«. (9}i6org;) 
^(t (en) n. fSg^ S^ 
^4lt) (en) n. £ pL ^al\)e (Sv. jR'alf. Aogl. 

Ceaif, Cilf, Calf. Gtroi. «a(b.) 
J. %wA 09 man^e ant^re iDprt Un^er ; faa^ 
fons {)iari«n<; €n fpoib/ en Itbeni en feeb 

itato, Sn £ioiela(ii>. ®n ^rfalo^ €n 
^iotuFadD. ^ l4>tef a(o > m«ifebrttf fen 

iff a(0. (flU^pt^i) 8(t iptinit i^m en ^alt>. 
«^r man§e SC^l'Qi ,f)^t ^Inben taflet't 
jfoen jif JCal\) i dlae^ £oen ^dr f^iliet f!ti 
JTaltO (o: eSe^toet i Utite.) gji^tf), Sit 

yleie m<t> en Unbend \^l0i flge^ fisnir 

Itg 0m beny fom Srammer met) efler bene 
it^ f$ of en SnOfn* ^ii^OMii' (i)f ten be^ 
fienwe 4!)igQfie om €iMif&n4 9(t faae en ^i(l(t>/ er en ialmMbt Nanbt ^^I^it/' 
om ne frrafte f{0 af SntbfTab S)er er eir 
i(a(t> i gi«fen 3: Ureen({«^et>, ®niM. 
(Sansebef.) 
3. SignrltAen : en nng fkrfon/ fom {{erne tit 
fpfge. (9)^1^.) ®aalebe< i JS>tia pMiflt 
©frifiterC 193; •JDtt feer/ oe (>i>er en 
Xaio $t ^er SM^afe rimer.'^ £)rbfpro8 : 

@amtml Ao t)t( ci ^iDe, at ^urvog ^ar 
Dceret i(a(o ; tiem : itoen ^r gKmi/ At 
^un ^r t)«Mt iCoit). ^43te^A(t)e 
• eifptinge. J^o, bet jlagtet fine ^aU 
w^ be^wet.ei at feDe Ojatn. i^m 
Sattigctf Static 09 tren Sii/ed $5arn f!al 
fnarefl Dee. ^attig ^an&« ^alo 09 
rig 9)anD6 Matter wf^ fmxt tt(% 

{. 3 SHmtnbed'gbeb et 9(9penbi;c eOer et mint 
btt&tptU, fvm ^(enfler oeb et ftorre. & 
flort brnnr «ci(rb^e mit ein ^alf 8}\) ban# 
ftt ^ctidfin I i5; (S. 5. ipaa bette @teb' 
en .^«tte. 

4. €tt^ Ctreng fonnben «f nogU ®arn, fom 
I«8d#4 tnben i foo^rt/ fobelflnsec Sovoert 
rfl Uifplbnittjj. (towenarn.) Oflfaa ©ele 
of 3«bt«mmeret ier«fi6. (gororbn. ig 
JKortit i77(Jv ®c^ol»« UWog d ©i ©.. 

j^. ^en boger^ ^ofe poo en SRnlk/ ^t^ori* gir 
(Eene t4(f{bf{ fom(el 

©ommenfAtt^Ifer of Sfoft ere : 
^abagtig/ adj., fom ((gner en ^afb/ fom 

er fuib of fees 09 bil gierne fhie. 
^alt)ebaag (en) 1^. £ Saa< f4( ot fortto 

Staloe k 
^al\)c6ew (et) n. £ 

X. SDet (ammt fom J(or<fiioiser $o< IToeti^ 

05 facrumi 

a; IDet neberfie of Jtori>ine#i&een< fNi jrn«H 
cKer *Oofen of« 

^a(\)el>Pii5feI (en) n. £ SrMftI poo^ JToCbe, 
tn berof lillobet fKn' Sef^ €ee 
riiJfcf. . ^ 

^atocbrpjl fer). S^tajtflpffer of -en itoto: 

et fir^ ^alocbrpjt. ttonaebef Ji 
^al&eboiel d.. £ a^ei @(eb/ f^or fornr 50 JCa inbi^iui fot fill ftfo/ naat Uflcl ftbti. 

^a(t>eb&r (en) n. f. !Del 3nbt>oIb/ ^oori 

$aIi)efo(lr^c (igger f 9of!erieie ^o< Jtoffi. 
^a(^eDant)6 (en) n. f. 

1. Omfpnngen/ teeg af jtatoe. 

2. 8etfarr»ts Omfyften. *Cra ^a{t>cbantl< 
^An 6e5re frem ttl i@!i09eft)anDfen fmn 
mti.^ 6ort€rttp< poet (Smaftf. ®r 4i* 

3. ERaa SKitif , font ffrfle Gang tmiM af 
j(«er etter gaar efterat be (at>e fal»et effer 
I«mmet (@ee Nad. Lat. v. cdio- 
ftrum.) 

4. Sn fRtt t font er (dDet af raft fDNiff . 

5. 3 SlorflCr en (Sfa^tf @eUe/ CtffaNt af 

jfalDefieb. (^oOaeer.) 
^abeDop (en) n. f. [af £a(0 00 SopJ !De 

fmaae*0orn/ ^Dormeb jtafDen inhzii og 

fom f0r9 af)TQt)e< t bet rrebte S(ar. 
JSabebri! (en) n. f. (Sn blanbet IDrif/ fom 

fliDetfftalDe. (CKot^) 
iral\>efebet (en) n. f. Sn egen 09gkem 

^o« Jt0erne/ font inbfinber ftg efter iCalt)^ 

ntn^en. 
Jtatoefterbing (en) n. f. gierbeMeti af en 
^ flagtee jtab* 
J(a(«efot) (en) n. f. gcben af en Saft^. 

epUebtr inbfrasebe ^atoefeb&ec. \iM'' 

gebef.) 
itatogamme etter^ (en) n. C ®ee SioX\>i-^ 

italoegr^n/ coll. n. f. en Sni^pe af ®r9n/ 
(ogl paa Stalbefiab. (SlorfTe oef. SRaga^ 
fn 6. ®. 16.) 

Jl^atoe^aai: (et) n. £ SDe ^aar, font faae< 
tth SaIoef!inbet J Sflfterebning. 

^a(t>c^at)e (en) n. f. dn ^at)e/ ee^nbe' 
luf f e 9 t^or man %wc fta(be gaaenbf . 

itdbe^rtt eSeriCato^otn (ee) n. i. jFjotn/ 
font en fialti ^ar. ^an ^ar enbnu ttfe 
fiabt ((06et) ^abe^ocncne af U / tr ^n 
fgurllg tafeniaabe om ben; ler enbnn 
if f e %M \^ttx op at boire ^reng / ber firer 
fig brengeagctg op. 

i(a{\>e^ot)eD (et) n. C ^^obi bet «f en S^\^. 

itatoe^uu^. (et) a. C «. Ct ^unf f ^bor{ ftttel tarte. 
t. Z)et famme font JCafoei^. 
Jtafoef iet) (et) n. r. ftnib of en <«(« 

iCattoeftebdfttppe (en) n. £ ®npp( 

piM j(a(be(t»b. 

JCaltoefcetff n. r. Gemi. ^atbgeN 

X. ftalbeneg Carme; fom ^Mge f^ 
£arm^«ftet etter jta(bent((ef. 

ft. SigurUjS : tinttf b i iftrpftet paa ct 
frabe eQer 9)(anfFetfFtorte. 

^atoefuDfF (en) n. f. (5aa{ebe< I 
diirOanb en ;Sttbf!; font fMer 
Statbt efler onbre fftbebare ta JCtobi 

JCa(\>e(cet)er (et) n. £ 6Arber Salb< 

^a(»e(ebe (tn) n. £ 

I. IDen fierbe SRabt $o< npfibfe Sta 
ft. SDen SBalerte/ font er i ben fTerb^ 
og fom ^ar beit SSefFaf en^eb f 
efler SR^ffen. 
^atoentai^e (en) n. £ O^tben < en 
ita(t)eniffe (et) n. £ tormefNef 
lta(be. 

ilatoetiafe (en) n, £ 
I. {R«fen af en jtalb. 
ft. Cn f}(antef ®tar CtrfPefaS/ i 

Dum majus Linn. 

^afoereDe (et) n. £ Cfterbprb (o< 
(3)iborg). 

iCalocffinD (et) n, £ etm ettet 
afjtolbe. St ^ar ^aMiflD^bUF 
gen (Ob leg inbbtnbe 1 *ftatoe(FiiiD< 
ber et bit Ipbe S^iber og (Rober / 
fire ^adoeiPtnb ^iSrMimen/ bet 
bitber 6oIbat Sonre bitnben til 
flPinDet V 

^ftlwfptiftg («)«. £ «aabe e?iMf 
unge Xalbe ple<e at gi^re. (Sangel 

jtitloefleeg (en) n. £ etegt jTafbefii 

>ICabe(lt (en) n. £ «talbf ^bor 
opfabeg. nt Qbterne bitbe for bel 
faabel t ^alt>eflicn / fom be reftei 
oeconom.9tMtbtl^^fV. 27: ' 

itatotflif (et) 0. 1. Ct bobeKgt « 
gibe ^ et ^abeflit («ftot^ ) 

^aIt>efT9V n. f. pi. SinfiT/ fom labe< c 
moben paa en JtAlbi. (SlorbfMkHi 
ita 31 JTofiMfpnfmnd (enO S)et at $otn mob 
jSt^feetidctt faacr oi 4>^nlnind paa ^ocr 
^Bidi af ^affti QiQ» det u(»ciiOi|e 95«' 

<:ilt)etan0 (tn) n. £ 
r. Sen af be 20 Smber/ (bormib Satptn 
#fbf«i 08 font gbes ffiftc*. 

llaanibi IDtel i ^tebgefimfeii , if«r i 
^n joiii|!c o| (orintj^ffe Orbett. ( 

Stotoetit) cacr ^celMtiD (nt> n. f. Caf (a(»«r 

og ^tDJ Ocn Sib/ yaa ^i»Ifni Itoni fa 
»er 41a j(afb. 'jtafbeii ^bbe Mtct IfDiti^ 

be cti J(atoetiD(ti.' ^9f- «ecoii. $5ibfJII, 

«. 470. 

JCaf»<t)<ense (tO n. £ Cr iiib|ff tin euh, 

k^tf Xalt>t taat paa 6r«<. 
^aft>e\>09n (en) n. £ ®aa(ebe< fafbel i 
dffHoKb be 9b0iie/ font JtalbifnbpFeiie 
Ara Sanbel (tore til jlioben^on meb. JS>an 
<r m^ nb. paa £anbei nteb en JCaloe^ 
toogn. 

©ee Xafit 

©ee ^af. 

» £ [norf!.3 6ee J(o(t^ [af ^al» vitulus] imp» Fal 

fatoct. [Isl. k/lfa.-] «ee *<^* Ctn) n, £ 
5^J* i teMen. 
*<lh><tDe (en) 

JCalbet, V, n, 
*«t>c. Sup. 

f(rt\>er. 

'• ?aber Stattf faaer 5talb. 3 benne fRat 
*«^ Joen fahHt/ I bagKd tale Fcetoet. 
"^^^ii* *o falftet 08 iff iffe nfrufltbar.^ 
3»^, XXI. 10. ©et (Ige* osfaa I ^CitV 
fprojet om ^nbtn. 
^l>sitf, feger. (gj^ot^.) 

©eraf Neutropaffiv. 
dittoed/ trugej om at fpringe font jtalbe. 

^^Xf V. 4jf tfltge* om 3fen I ©ronfanb, 

H^cir ben brpber (I^ 00 falber t fiore Stpf fer 

l»^* 4 eooanbet/ f, ®y. 3i«pelbene funne 

t^\y>t ititn / 00 6r9be fto < minbre ®(pffer. 

^iD, 6el(f. 6fr. npe ©ami. 3 ©. ©. 71. 

oiDerop/ v.a. Sr«(fer Sii!cr0arne( op/ for at ta^e giffen nb af Salben; for dp. : 
(bor (Fat of i ©ag fa|ie®arnet nbi og Obor 
flfal bt faioe op? ©ette @ceb er iffe 6e# 
<|bemt til at faft^e 04) 9M. Olttffentf Sanbi 
oefonom. ©.224. 

Aah>ec/ V. a. fafoebe/ fa(t>tt. Ubfbfber 

en SSanflei i et S^tflmeri Spffelfe i>eb en 
paalagt Sr«f(ob< [af ^a(t) i ^owecf .] 
JCaberi (et) n. £ [af {a\WX.l 5taab^eb/ t9* 
pi^b f^oi StcAbt 00 iin0e SRennefFer. "aDer^ 
af 0aaer acter taftentf &ti til {Sornefptl og 
Sialwxl^ ®orternp« poet. @maaf. ®. 37. 

^atoet/ adj. eeeiCaDet 

^atoiDe (en) n. £ Ct CrogS robe 1tt6(er, 
fiommer^SalbiOe falbe< bet tibiigere mobnei 
9)inter /jtolbiffe bet glbigere mobne. 

i(a(9 (en) n. £ dn ^lante Salicornia herba- 
cea Linn. Fl. Dan. T. 303. 

ITam (en) n. £ piur. ^rttitme [Sv. ^am. 

Isl. Kambr. Germ, ^aitt* Anglofax. Camb* 
Angt. Combe. "l 

1. et dlebfTab meb£<rnber/ ^bormeb man re' 
ber 00 renfer 4aar/ Ulbi *f>or 0. f. b eUer 
(pormeb man f(efier *&aar 00 {)aarffetnin0er 
paa -^obebet. Cn €(fenbeen6f am ^ en 
$(rtFam x en Xom # ^oor ^ornbeme flbbe 
Mi fammen. Cn SKcDefam 00 ^crmme« 
fam mobforttet, ba ben ene brnge^ til at 
rebe •^aaret meb 00 ben anben til at (o^mme 
meb. Sit (Fcete aSe ot>ec (cn Raxa, fige' 

fidttrit0 om c^tbi\iMbU Slfle paa een O0fam< 
me CRaabe. SDer iw$t bn ^Oltt tit bit 
^aat, ^it$ om ben/ ber ^ar fanbet fin 
£t0emanb/ fom fan ^pe ^am not at tage 
9kire/ ifier om ben/ ber^ar faaet en mpn' 

pit Stent. 4(am ogSlasefnit) frnge mam 

gen Q^il^ o: ^pnt bebaarer man0en Qotnbe. 

2. a>en fremf{aaenbe taffebe X)eel paa bi<fe 
X)pr< ^obeb; «^anc!am. 

3. £)en 0ber|le X>eel af {>eiten< {^a« 1 $bor> 
paa SRannen fibber. 

4. 3 3}^berterne. 

a) StgtebfFab paa enJB«bi V^rmeb3|I«l' 
ten (laaet! c«r fammen i Sienbingen. 

b) 2)en SKorft^.af @0l(eri ;|bori0tejincui Ken^ . •»»i •:' » / 3i- j^a 5. .Sff ®i9ffe of fit 2R0sef f fom ^bber »aa 
Den ntUxfU enttf j^ font faafrii Itt(¥e< 
o)> meb. 

6. SDc fmaftc Qreuer paa (t ^(^ciirbtiiefe^iu^ 

£amfettf fom «aafr ^ M ^lonapnUf fl9t' 
Ui frem og ttlbo^e. 
8* iDeti o»er ia^tt fr^mftiiaeiitc SDeef af f tt 
Skmt. 
®ammetif«en{it8«r meb ^Ottt: 
i^ajtta^tid; adj. fom i ®ftffeffe ft|iter fti 
i^am, criftatus. (9riinai(^< SRtitcrdttsif 
.©. 244.) 

5C<«nbine (en) n . f. [af ^am og fBille.] 

<Et <S(a0g fUnfecC/ ^eni^orenOc ril be jFcbc 
Dittgebe/ Drilus. (aSabf Spre^tfl.II. 199.) 
JCmnbdrfle (en) n. f. e^rfle til at renfi 
^anime meb« 

itambret (et) n. r. €c pUitt fSttt meb 

fn ftam^ fom patffer { et <&ul6ret. 

itamfobcr ^ (et) n. f. [af S(am 09 ^obet 

^amfoDerdj ra(] (EtgiebfFab at siemme 
Kamme ubi. 

^amformlg , adj. ©om &at ®f iff elfe af 
en Sam. 

Kamgacn n. r. @arn, fpunbet oberfiam/ 
me. ©eraf ^amganigfagen. {a»ot^,) 

i^amstcr&e (et) n. C et ®(erbe, beftaaem 
be af ^ff(e/ @tabre effer fmaa Ztcctt, ber 
i fort 00 ftge 9(f|ianb ere plantebe paa tt 
3orbbide/ effer af ttlfabebe 00 tilj^ussebe 
6t«der efler fJofle , ber fa?jtte« tU ^egn J 
Iije aHaber, feierbefeojffe, (Staf Uberf. '^af 
fJHene fitted et ^amgierDc paa JDiget.'^ 
Oecott. gjjajapn V. (S> 372. 

^amgrffS u. f. [norfl? ] ^ct f(tmme fom 
famfowtlig ^unDe^ale Cynofuruser I- 
y?fl^tt/ Linn. Fl. Dan. T. 238. 

itam^iul (et) 0. f. €t ^ittl tntb taf f er, 
fom ere tnbfattebe i J^Mximtn, men fiaae ^ 
parafleBe meb ajreteif / for at jribi <taf»j 
ferniof et banbret ^u(. f Itaml^ttVf (en) a. T. €it ^obf^ ^otoicb 
man ^tor to Surer paa eengaog* 

^dm(>UUi$ (et) n. f. Hitt famme fomltam^ 
foDer. (£an«e6ef.); 

l(ami<rDfFe n. C 9}or(F S^etiffbneffe paa 

Sreftnen: fi>lb<t(iffet9)fottgefit>, Polypo- 

dium criftatum. Fl. Dan. 707. 
^amla&e (en) n. r. 2)en SDeet af eit 9Mr 

^oori ^ommen fibber; bet famme fom 

©lagborD. 
^amlaDeblof (en) n. C 2>en n«befi!e2>ert 

af jtamtaben / (oor( CSf ^n fibberi 

^amlaOcDceffet (et) n. r. 2>eii IDeet af 

jPamlabcn/ fom fibber obenober Storet 
etter (Sfeen/ 00 ^obrpaa iO^ottbdrebct 
forbbanKg finbe^. 

^amlabefFinne (en) n r. et nf be (o.£r«« 
puffer/ fom gaae fraStamfabeflanun gien# 
Item itamlabeb»frt(et neb til itanrfobfi 
bloffen. 

^amla&efldng («n) n. r. SDet fberf e tnit 
fi^tU af Jtamf abm # ^orbeb ben ^mtet 
paa ®«bca0 Srme/ formebelfl Menbe 
^t0fle t 3empanber. 

iCammader (en) d. r. Cnr fom ^mSam 
me. SDeraf ^ammadec««£)aatit)\}orF. 

^ammudling (en) n. f. en SfoeUng af 
® Urflten 0fler</ oBrea. (SSab< SDpr^tfL 
II. 56.) 

^ampofppe effer it(o!fepo(9pe (en) n. C 

Sn 9(rt af Storpolpper (Tubularia cam- 

panulata Lion.) 
i^ampotte (en) n. C 9n ^otte, ^oort moa 

barmer beStamme meb longe ®taalMnbcr/ 

^bormeb Uiben 6ear6etbe< til forger. 
J^amjf ce{ (en) nl C S)ot famme fom iTiUtt^ 

mulling. SRatur^ijl. 6el{IE^ Gfr. a 9^« 

a-OefteC.SS. 
itamflagec (en) n.f. JDet famme fMi Jtant* 

maget/ men mtnbre brugeltat* (SSot^.) 
^amflof (en) n. C en af b^i«ppe, (Mr# 

ilamflpfFc (et) n. n en Seef af el jtam* 
tfni. 

^onitanD (en) n. T. plur. iTattuomlxr. 

ecttinb ten Sfam/ - Jf am («i) n. c piur. itamme [Svec. ifam. 

IsL iampr^ en -^01, Den Merfle JDeei af 

X. tDen opj|aaetibe Jtant paa et SBret^ font er 
plBitt fdmmtn. (9Kot(^.) 

a. guttata, <?ee5etteOtb« ffidnrng: <9^a' 
ret/ tHpptt i iisntlft af en -^Anefam* 

3* £t fdol^tt af (Sceen 00 ^tb, tt( at imob' 
pane pg fianbfe 9)anbe(« £»6. (>1)?ot^.)' 

4. ^en'fDerge^eel nf etdi«fderf/ Sinbim 
ten paa en so^nnt/ be trappeformebe Ub« 
(psntnfler paa gamfe gor^tfle Spgninter, 
tiler Soppen af etSier^/ f^^nfen aftt^Mb. 
'''Beten falber (er til Sorbiergetj 0oer(te 
i(am.'' 2anbt« SefFrtpelfe ober ^mt (5. 87- 
Gee^ivfefam/ o^foreflaaenbe^c^mSRo.S. 

5* S>eQ opfldaenbe SCanb obenpaa en ^itUth 
^lelmfam. (®ee Nucl. Lar. f. v. conus.) 

tf. 2)e Slubber pM Sng eller jftrnlanb/ font 
tlibt fiaaenbe (otere enb bet anbetf naor 
©r««fet eOer Sornet er mefet af. (fWoty 

7. £tl®ftb<: (Et tansagtlgt @^lpffeSr(e meb 
mnbe ^nOer/ (oori Slaaffgljbaanbene 910/ 
re« fafl. 

i(am (en) n. f. [|Cr{oe< reltef{ ^umme. Lat. 
cumeraj S)et jlore ^ar / fom epringbanb 
f0ber i, en ^anbfant/ item enSReelbing. 

(®ee durante.) 

itfltnee (en) n. f. plur. ^am«et [maa|!ee af 
bet2frabt|Fe iawan, en«mutet. ^tanffCa- 
mee. Ital. Cameo.2 gn 2€beljleen af bi*fe 
Srter/ ^toti ubf!(rre< opl^oiebe Stgnrer/ og 
^Mri forfFtedise {agj Soi^ber anbenbed af 
^ttnflnerne til Signrernej (Dannetfr.^ 

Jtameel (en) n. f. [Oraec. xufJti^\o$^l 9tt 

Cameel^ (bor boo 9lo. 2, font en nrigtig 

fBrtpbninfl/ maa falbe bort. 
7. fRavnet paa en (Btogt af IDrgbtpsgerne 

(Camelus Linn.) 
s. sDet fantnte fom 2>romebaren eSer ben een* 

yuflebe jtameel (Camelus Dromedarius. 

I^an.) 00 ben ibepnflebe ftameel eOer S^ram/ 

ptlbffttt (Camelus bractianus Linn.) 
3* & ®fas4 tiduffebe Settepramme/ ppfnnbne 

i ^oOanb, for atbrin^e bpbtsaaenbe 6fibt 

obcr flabe ® rnnbe« (Sobeno rn.) Sta 31 ttegeiftKgen en ffba 00 ilbebannet^efl. 2>et 
er ret en^ameel/ (an rtber paa. 

5. @raa Saoieel falDe< ^lanten Anthemis 
arvenfis Linn. Fl. Dan. T. 1178. * . 

6. Sn gif! t Oflittbien. (p. 9(p(. Oberf. af 
SBont. mtnrbif!.) 

Z>eraf foigenbe Gammenf^tntnger : 
^ameelblomfl <en) n. f. Slomfl af 900 
miUt SKnnfefrone (Matricaria Cbamo- 
milla Linn.) og af ben romerfFe fiamiffe 
(Anthemis nobilis Linn.) 

XAtttt^hnf (en) u. C dn oftinbifl Vrt af 
Kntilope / ber (ar en 4>M og en ^nttttf 
font Itamelen (Antilope Tnigocamelus 
Linn.) 

Aameelbcioet (en) n. r. s>enf font (fprer 

iftameterne f dp. i Starabanerne* 
^amcetDt^v (er) n. f. 2)et fantnit font S» 

meet Slo. 2. 
^amcclfluc (en) n. f. StSnfecff fom fab 
bee faa{ebe< formebelf{ fit fBroflfrtoM 
longe (Bpgning (Raphidia Ophiopfis. 
Mailer. Frodrom. p. 147.) 

^ameelsacn (et) n. £ . 

z. ®arn af Samelen< <9aar. 

2. ®arn af ben angortf!e &tbt Ulbt fom 
brngei tit^ameloter og anbre£oieri famt 
af ^ofementmagere og Xnopmagere tU bp 
ui SKrbeiber. 

^amM(det) (en) n. £ 

1. Urigtig een^bnelfe til bet fpbamerifanlFe 
{amabbr; fom brngef til at bcere fborre 
iSprber (Camelus Lama Linn.) 8nnfe< 

0}aturbifi. i X>. & xx9- 

2. fbtn angorifle ®ebf mtn ba (ar tameel 
fin Oprinbelfe af bet arabipfe Jtamel (Ca- 
pra Hircus Angorenfis Linn.) 

S^am^t\\)Mt (et) n. f. 
X. *aoraf«aineien«*aW/|5ttffef 09 Strop' 

fom famtei, naar ben f«lber om SJaaren' 

og brngee til At fpinbe 0arn af m. m. 

2. Uib af ben angori(!e ®eb; fom brnge< 

til bit btrfdige jKameelgarn. 

^amceI(>aW (en) n. f. 

X. (?n lang og tilii^geboiet ^aWr fom^a^ » o mttmi. 9 


34 Sta ^amtH^ff (et) n. f. Sit Qvat^ft, font cr 
^amelctt en Uf^aitUt ^$H (Aadropogon 
Schoenantbus Linn.) 

JCamecl^orn (eO n. f. gn tefitnWfF gif! 

(Strombus lucifer Linn.) 

JCamee(f a(tt (en) n. f. gamtUnt tinge* 

.^ameelfie^t) (ec) n. f. , ftobet af ^amefen; 

font fptre' sierne/ if^er unge Kamelerl 
^ameelfo (en) n. f. ®aaIeDe J (albti J^un» 

famelen. 
,^amee(m(clf (en) ^i»rfen af Kamefen/ ber 

6ruge0 fom Siegemibbef* 

jRameefmeg (el) n. C &i$hnxnii fomSa> 

melen fa(l«r/ ot ^toraf an ^twtiflt Sah 

miat i^inbtt. 
SatMtipaxW (en) n, C (gt itBtmmit 

Sprfra M inteeStfrifa: 6ir4iffen» Wabi 

Owrf. «f €ttO* I ©. ©.170. 

^^ameefpuffet (en) n. £ £)eti gebinump/ 
font |fn5e4 paa JTamelenf 9I99, 

JCameelfpp (et) n. r. X)en d<ftt»e Sraabe, fom 
Jtaateien 09 tamabprei f after fra fig i iCrpn^ 
be oa 9rebe. 

^ameclflraa (eO n. C Set famme fom ^a* 
meel^«r. 

^amcelfltuOi (en) n. C ©et famme fom 
@truO0fu9( (Struthio Cainelus Linn.) 

^amelot (et). ^ee Samelot. 

^amerar 09 ilamerat. See Camera! on 
€amctat. 

^amfcr. @ee Sampler/ arab. cafur, 00 

ffribetf rettere meb ^. 
il^amine (en) n. C 
I. Ofiam paa ^fanteflarjfen AntBemis Linn. 
a. Det famme fom €amcc(b(omjl. (ajiborg 
yjantenaone @. 170.) (gee bette Orb. 

^amin(en) n. f. eee€amin. 

^amifol (en) n. f. eee Samifftl-v 

^ammev (et) n. c pUir, ^amre. [Svec. ^am^ 

met. Germ, ^amnut. Gr. Ku/jLct^u 
Lat. cameraj 

X. ®n (tben @tue { et^nuli et^bert f(sr(!(rt ^oDcfammer/ ®io(fte(ammer/ ®tu&e# 
refammer. 

2. dtf^fitxt ®teb; (bori Stoget forbafe< 09 
fliemmif/ faafom ^^tevtcfammeC/ XxtttU 
fammcr; be fmaa Stum i fdittna Subtti 
^ammem i en {Rovfer. 

3. X)et fonselige StenteH effet €!fatfatit«er# 
&tbtti ^bor gprflent ^nbfomfler beregne^/ 
nobtogej eg onDenbe J 1 'item be ^erfooer/ 
fom be^pre alt bette. SRn falbet tfcrSReitf 
tefammeret og Solbfammeret faa(ebe<. ^u 
inbfenbte eebbet af (Sfatterne til ^attP 

meret^ og iCammeret m (am nbctte# 
ring. 
4« & libet Sboertrft/ fom fibber iberfi paa 
en iBMbtf^age^ 6pabe eter anbct fltgL 
(S»ot^.) 

5. -C^oi be eenfFaOebe Stonc^plter fafbe^ Siattti 
te be inbbenbige Sfabninger / fom fre mf om« 
me beri»eb f at ^enbingerne (anfraaus) ert 
breiebe omfring Cfpiitbelen (columella) i tn 
i>\8 affianb fra hinmbtn- (^^ab.) 

6. SDe opfloaenbe «6aanbfang paa en (lor Gab. 

7. 3 Cergberf fproget : paa en @ruSe|!ro(fe 
efler 9lff(r(ntng7 btni foerft fremflaaenbe 
©rebbe (©tiger /3niir«c(i6tt.) 

8- 3 ©ammenffttninger ; 

^amimraD\)Ocat (en) n. f. iDeitf font 

forer SCentefammerert Sager^ eBer be 
®ager^ bbor bet fommer an paa Songen< 
3<tbfomf{er og ^oab bermeb ftaaer i Sor^ 
binbe{fe. 

^ammera^fe^for (en) n. i: et flfteMeoi, 

en ten af SoUegtet/ jtammeretfalbet/ efler af 
en 9{et/ Sammerret ; ogfaa blot en Slangs 
tttef. 

^ammerbaanl} (et) n. r. Saibti »aa Sa* 

noner og SJ^arfere et iSaanb eOer en for^ 
^dkt diing obenfor Srubfammeret til f)rb* 
. belfe. 0S}ec^(en6urg om geUarttllerte. 
«. 8.) 

^amtticrbcef fen (et) n. 1. et Jta? «t (abe 

fit 9$anb i. (iangcftef.) liKe ^oprelfe/ faafoli^ @pii6famme)r/| S^ammixbtwttS (ti) 0. £ S>et Sati fom itamm^rbeticnt (m) n. f. 

J. @tore *Oerrer$ for nemff e Opt^ATteref foa# 

fom : ^ammerjomfru, ^ammctticncr. 

2. Ketttefammerec^ Officianift. 

^ammerboDet/ n. f. plur. iBabet; font 
sKenCefammeret yaaforgger eittetl flue SSc 
t Jeiite f Ber anbre eftrr g^i^ene. 

AotnmcvbotD (et) n. f. iBorb f0 Vnret' 
0(110 for ber foriifmfle Spcnbe ^o< ftore 
•$^er(!t^er. •^errem«tibett t>ilbt # at ^and 
S80rit< 3nfjomatpr flntbt fpiU I>e5 itam« 
metborDrt* 

itammerbuD (ee) n. r. ^n, fom tr tSo* 

teb atentefamnteret effer et 4ttbet ^offf 
9inm , fom ^ar SJlaDn af Sammer. 
^animcrcoU^gium (ft) n. f. «aml{tiflctt af 

bt -Oerrer ; font f^afyt ««5€ < JRente* c Oer 
Solbfttmnieret. ^amtmrcoll^gict raabi 
(lod brnge om bni ®a0. 
JtatnmcrDreng (en) n. f. fforbum bet fam* 
we foot ipaflf. (@fe tt{0pr«bifeneii operj 
Swgen Urne 1649.) 

itttmttierjifcal (en)n;f. JDett/ font efter 
Sienterammeret< (BefaHng forbum anfagbe 
Cfaser mo» bem , ut ttotbtt at ^be for/ 
Oftrmet $on«en« ^nbtorgter. 

itammerfolf/ n, f,pL S)e fortttmfie Spen^ 
»e i^i ftott «^er{!aber« 

Jtammerfrefen (en) n. f. en ^{ge af for^ 

tiemnte 6tanb beb «Ooffet, fom teener til 
fongetifle 09 forf{e(fge ^'^i^ronerj Opbart' 
ttfnd. 3 (S«rbeletf ^eb Z>ronntn8en< f^rflt 
itgifte ^ofbame. 
it«mm«frue (en) n. C titel, fom unber* 
tihtn er bfeben tif^tt et gift ffrnentimmer 
6fanbt ^ronniitgen^ hammer folf. 

itammeiffurew (en) n. f. ©ee §urccT 

9lo. I. 
^ammerfprbebet (en) n. f. ^prftaberen 
oeb et Sofleginm/ fom 6(rr Stabo af 
jammer. 

^ammcrgielb (en) n, C etattdMb, fom 
(orfcer paa Kron^obfer. ita 35 ^mtnetdO^^ (et) n. r. $a[be« t rpbfF(Anb 
et bift (Sfag^ £)omainer eOerlronsobfer. 

^ammergult) (er) n. £ Qnlbet i el £ani# 
met* 

iTammcr^al^ (en) n. f. X)et {nbfnebne &Ub 
imetfemSiebelen os bet f nglebannebe Sam# 
tner i en ffl^orteer. 

^ammct^erre (en) n. f. Oprtnbettsen bettf 
fom gt0r Opbarmin0 t fprfleliae $erfoner< 
tBirretrer^ f{ben en fomemme Skanbf fom 
tr itbrnorrfet meb tt «9«ber<te0it / i Sorm 
af en Sl^gfe. 

^^ommerl^erinDe (en) n. t dn ltammer# 
lerreS <9nflru. 

Jtammcrl^errenegel (en) n. £ Hn tstwi 

af @u(b efler anbet forgpIbtSRetali fom 
^ammer^errer b«re. . 
^ammcr^ore (en) n. f. {Boferffe, (BIej# 
frebfone/ SBtflaaperffe/ €onctt6ine. (taii^ 
lebef.) 

JTomtner^ue (en) n. £ <Sn ^One, foiH man 
gaaer meb inben X>0re/ Siatbut. (Eatt« 
flebef.) 

^ammerl^unti (en) n. r. an ^nnb/ fom 
for bet mefle ^olbet inbe 1 9)<rrelfet/ 6tttef 
iunbf ®fi0be^nnb; ittm en •^unbf fom 
^ore «^errer ^abc i bttti ?3«relfe Dg ik> 
bere< (Seng ^ for at ibebogte bem* 

^ammerjagcr (en) n, t 

1. Sn Ztener i 3«gerbragt i fomemme *9er» 

rerfi 4>ttre. 
n. €en , fom neeb at forbrtbe Utf i af 4>nui 

og 9}(rre(fer / en SRottefanger. 

^ammetjomftm efler^ammerfomfcu (en) 

n. £. gor^ettf ba ^ongerned SDotrre falb# 
M Snttntt f ben Somem|{e af en X)ron# 
ntngj/ $r{ntfe<fe« eOer et anbet fprfie* 
Ilgt grnentiminer* opbottenbe 3omfrtter. 
iBratgeg nn om en^ber fornem 8rne< ^m^ 
merptge. 

^ammerjunfet (en) n. n 

I. Sn abe(tg SSettent beb ^ofeti ^o< OJ 
tmieffem :Rammer^erre og ^ofjunfer. 

3. gigurligen : ®en / fom gtor mange €oim 
pitmenter/ effit fom Dil bo^re meget fiin og 
beleben i ftn Sole og S(bf(rrb. £)eraf: 

1 36 Sta (^olberfl,) 
^ammecfubf! (en) n. £ SDen Snbflf fom 
iiBttt for ^ammei^olf ene i)e5 ^offef. 

JCammeriaf ei (en) n. f. SDen f ornem^e ia' 

Jtammerleie (en) n. £ 2><tt Mt , fom te^ 
taM for et hammer. ®aa mtitt $ioer 

fe0 i <^ammerfeie om Usen. 
Aammerloft (eO n. C sroftei t ee Stammer. 

^ammetiuD (en) n. C Saafebed falbe J for 
®1^00 9)an6ct/ fom ir lodet i en ^ammer^ 
potte, 

i^ammermeflec (en) n. f. J^at nbtn(tM 
Mftt hei iammtf fom ^ammct^etre / 

Camerarius regit, (^anjebef ). ^ong ®r(f 

(Renfteb^^ammcrmeftec n«oned i ban|!e 

SWag.!. 0. 73. 

itammccmuftf (en) n. £ 

2. aSttfif/ fom opfarei i !Di«re(fer. ^Md* 

mermufiF ^«r en anben ®eiU enb jtirf e^ 

mttgt 
a. IDen 9)?uflf f ben UnitUit gamtlie laber 

O|)f0re for fl^ aOene. 
Aammevmuf^fud (en) n. £ IDen Sone^ 

fnnftner; ber fiitOer/ naar :Kongen oil 

^aoe ^ammermufif. 
itammentegel (en) n. £ mB^iX tW ei itanu 

mer. ^eg ^ar forfagt mtn iCammcr' 

negel 
^ammctorbnin^ (en) n. £ Dm fonseitfle 
atnorbnin^/ fom forefPrtoer be SSe^er/ 
^tj^orefcer be @m6ebfmftnb/ fom f!aaeitn< 
Iber Steneef ammeret / ^be at rette ^ t 
Ga^er; fom bebfomme StentefammcreL 

^ammcrpag^ (en) n. £ en mi s^oeMi 

manbv fom flior Opbartning %^i f^rfce* 
I(d< ^erfoner; M o^er ^animeOim^ami 
mer^ e0er •f^ofjnnfer 00 (page. 

^ammerpise (en) n. £ en fitse/ ^bi<Sorr 
retntna iS^x er at paafldbe/ p9nt€ og op- 
tar te fornemdie Sruer'og Darner. 

^ammerpotte (en) n. £ Sn Statpotte. 

i^amimtpvo^fiDent (en) n. £ S)en/ fom 

foreflaaer 5fammercoflegfet. 

^omnui;raao (en) q. £ pi ^cmmxxciC^^ tit. Cn Zlttif fom gibe J fgiennem SKnite^ 

eOer Solbfammeret. 

* IS;atnmerreg(ement (et) a. £ Cfee itam« 
metorDning. 

^ammetccnte (en) n. £ De Sober/ fo» 
paaliTggeJ fongelige Oppeb5rfeM6etiente# 
for ai tnbe^bbe meb fongeKgc ^ngc ober 
ben £ib f ba be bnrbe ^abe afleberet bem. 
S)et er efter :Kammerret<orbningen bob^elce 
atenterf og beJuben 10 ^rocent. {i^M^ 

. gebef.). 

^ammecvet (en) n. £ an tlUt, fom 6eflob 

af Sammercoaegiet^ 9)?eblemmer/ og t^^iM 
be 9)}agt at forbore og bo mme i a0e &af 
. ger/ fom Angif ^ongenj Snbfomfler ; men 
ben er nu af(!4ffet 3t. ben tbbffe Stig^ 
ret/ fom ^o(bte; i aSe^lar. (^ot^.) 

:f ammemt^&om (en) n. £ Sn S)om/ fom 
:Sammerretten ^ar f«lbet. (Sangebet) 

($aaiebe< ogfaa iCammerret^otDnind oi 

Orbning for £ammerre|ien og ^amtnet^ 

wtg(lce»nin3. 
•Jammer fag (en) n. £ pi* ^antm«f«9er. 

X* Sn ®ag/ ^rocef / foni angaaer ffientei 
fammer«S(nftggenber/ og forei af 9{enie» 
f ammer ' 9(bbocaten paa Smbebg^egne. 

.3. Sn^ber ®ag./ ber bebfomdter ;^imnerel 
eOer foretagej ber* -S>et er enj^ommec^ 
fftg og tngen (EanceHtefag. 

^ammcrfcctetcec (en) n, £ 

1. £>en , fom foreflaaer bet (Eontotr onber 
Siente' eOer £olbf ammeret / fom falbe< 
:$ammercattcefl(et. " •. 

2. en# fom ^ar faaet ®ecretirrttte( tgiennea 
atentefamnieret. 

^ftatnmer fegl (et ) n. £ S)et t^nittitt 0(gl, 

l^bormeb 9;etttefammeret forfegUr bet/ 
^bortit M fibre fongefige (Segl iCfe brtP 
it«. iDette er bet fongeltge 9)Mben meb 
tbenbe St^gCer oberfori. 

ITammer j!t»er (en) n. £ ©en , fom fttU 

ber for en fornem <&erre. (^ot^.). 
^ammecforg (en) n. £ (gn ©org tHbJ£^' 
ftt / fom brugeg af fprfieiige ^erfoner/ og 
Uttii bern^rmtfi omgibebim/ etieen tub' JPrt 

^ be £ilf((e(6e, ^t>or biift itU paa6pfte<. 

<ftammerfpeil (it) n. f. 

I. <£l SlefrfFab ^ ^Dormeb tmn maaUt Sam» 
rent t bet faafaiDte groie @fpb9. 

St. Sn 3:r«j!t&e af 9 tU 3 ^ofRmer 4 ^plfelfe/ 
f»nt icrgfle^ Ober Sttibtt i Smm^ttt af en 
gSorterer eSt r ^aulitj. \ » 

^OttmtevfliU (en) n. r. 3 Sammercoaegtet 
oebtagen ®tu(. ®ce €ancellieftiil/ $ttil 
cfter bitffe Sormularer^ 

5Cammcrflo( (en) n. f. en Siatffof. 

j^ammerftoenD (en) flt f. obfolet. ©ee, font 

nn laioetf Sammtv^ttUj ^dmmerjnijfer. 
SJebeU (Sajeo/ tlbg. 1610 ®. ^9. ^©« 
(leb^ongen T^eei 6ebrf oet f falbte paa fin 
<^ammerft)en&.^ if^^UnW. poer..®fr.L 
152. £)i:onninjen« ^ammerft^enD af 
SRorionb. apofl. ©iern, 8/ ^7* 

^ammcrtienet (en) n. f. S>en fornemfle 
Siener; ben/ fom f(<rber ^erren fe(b of 
og paa. 

fiammcrtone (en) n. {f. 3' O^nftfen ben 

S»ne; ^bort 3n({rnmenterne ftemmet en 
V^l eSer ^(banben Sone bpberi , enb ben 
Or«elet ^oaer if ben foafafbte -C^rlone. 
Kammeroccf (et) a. £ ;^4iibe< ten Snb^ 
retnttt0 i e* S)iinflaa^b/ tiMx iKanferne 
ere bpbnnbne i en Inng St^ffe; Unguga 
vinea. (Nucl. Lat) 

JtammetbinOue (ec) n. £ Ct 9)inbire t et 

jtainmer. ({oiisebet.) 

^ammert>ogn (en) n. f. Sen Oogn, fom 
<ftammecf uOiPen f met. eee bette Orb. 
ifammeral, adj. ®ee (SamewL - 
i^amerot og Kamoati^a^ / n. r. <See €a» 

merat . 

^ammerDug (en) n. f. nbtn plur. [af Came^ 
rick, Cow^f fly |>g 2)ug J . €c ®(a09 fiint 
Sinneb/ foot ir«r gtor&etf i jlor SRirngbe t J?a 37 Xanimert;^ effer Sant6rai i gSe^erlanben^ 
IDcr er Jtatnmer&ugiJtUcr om ^albirrmer 
lie. ^ammn*DU3tfnaa( cr en mtacl' fiin 
maaif 00 ^ammerOug^traaD meget fitri 

Sraab, fom.6rude< tit at fpe i^amtm.VDUd 

ffier limnbt fiint i9i m^« itammeteet efleti (en) n. C taf ^ammet 3.] 
Jiiimmcrerer j (See ^cemmeret. 

Itamm<r« (et) n, f. plur. ^ammcrf«c Caf 

^ammevj eauUDzt ffrebei og nbtalebet 
forbnm hammer t flSemffrfelfen ffio. 1.I 
8len6er8« ®fr{fter i 2>. (5^ 132 00 31a/ 
00 9(rent iBerntfen sben 15o0 ®. 129. 
^aa Sanbet t ^tn talbtt M Itbet >3(rrelfe/ 
' ibor ^tgerne fobe om 97atten/ et <^am< 
mer^/ O0ber# (bor ^arlene fooe/ et«^ev« 

berg*. 

^ammet/ adj. [af ^atU/ frifia.2 Sorfpnel 
n^eb en jtant elfefr meb 0|>retfle Saffer (cri* 
flatiis.) iBrAnntc^i gRineraltS. n^o^. 

Mamp (en) n. f. [Isl. kampr.] SaminbeUg^ 
Sftebn for®teenma0fei^. .*baarb fom^ant))* 
"Stat btt ber 00 biib til ^amp \^n graa.' 
Xmptt^.\@. 177 (1739J 

(Sammenffftteifer beraf ere: 

JtampefielD , et Stelb af Samp eOer ®ranir/ 
en Slippt. "Dn fnnf{e ei min ^anbe, 
meb ^arbe ^ampeftelD." ^Z^^tenfc^I^gerf 
norb. IbigU (5. t68- 

^ampe^aatDr^dj- ^* ^aairb font jt amp. 
^Dtt fampe^aarDe ®raal tgiennem QuU 
bet trcrnjer." 4>tM ^oefier ©.72. 

itampetid (en) n.f. fatbej betr. naar man0f 
(Stpf (er 3tf ere fro jne p«a j^nonben. See 
Sl^famp. (®ot^.) 

iR!ampefiid (en) q. C ^aioetf bet Soifti/ 
fpKtret ^ornileen r ber ofte ubdtor ^obeb^ 
matffen af *f>orn^een< ^orp^pren; 09 ftiW 
be0 fom enfeUe @unt pM CKarfen. 
(ginDlinger ) 

4tampeflippe(en)ti.f. 2)etfammeromJ^am^ 
' pefte(D. ^&tHtt, (t<rrf ere @teen enb^Dob^ 
re« iSampcflippev'^ iHb. 228.- 

^ampcftccn (m) n. f. plur. ^atnpiflene. 

: 3)et famme fom i(amp/ fornemmeligen 
^ore &itnit fotn U00e enfeire ufammen« 

^ ^Angenbe paa SXarf en , licet be / fom ere 
tornebe ( .©(fmmenffttningen; faafom: 
@rantt| Spenit, ^orp^pr 00 ^ere. -Otr 
ligge mange Jiampefiene paa Skattttnt. 

SfiM»t gamle ^irCer ere '6p0ti af ^am# \ r 38 m Xa 1807. ®.87. 

^ampfpil; ^ampcfpil (et) n. £ C 

me Tom i{ainptc<9. {Unqtitt) pefhen Idi fptctuu u flove^ampc^ 

jlcnc tatb Smb. 
^amp (cVt) n. f. ZBXt 00 tobt^eb <Oer tobe 
@teber i 0r0sit/ ffelDec £rce. 3 b^ntte 

Safiit S3r(rtt6e cr 6et ntefie ^amp* £)craf i^^ampe (en) c f. St eiyrfe af 3fi) 
^ampbrcenDe / fom fiat faonne i$em«r' t)r4iier omfe M9 i Saen. 

felfe. ^ampe («i) n, f. «« fUante. F 

i^amp (en) n. f. [IsL i^p.. AngloC camp, media «Liiin. FL Dan. Tab. 581. 

Svec. ^awp. Germ, ^ampf l^^l-^««n^amp«, acJj. (tobff) Pm/ (labfelffl 
po.^Gall, r(?«iAfl*. Latmobarb. wm/w/ ] /^tamper 0^) " 'C {Isl gdmr, tttaQ^ 

]. €ftvib/ ©lag^maal/ f^c^itning. IDet t>ar f. 3 SpOatto bru^etf bet pm en gamr 

' tn ^aarb ^antp* Xktjer 4t betrAgte fom ttonfeeltfl, men bos 0ob 3(r6etD0^e| 
ftt ^amp paa fib og' X)j«« Sn i^iltttp ffpd ^iKrf<^ampcv. ((?«$<ibe oper ax 
imeOem SKtrfet od {<!ir<t. mtsfbe^^ i :^aa SiOvft dg Gbenfl beCpber Jtci 

• ^ftamp/ jaae f ^ampr trftbe t ^amp ^f|!.; . 

. mebjRoeenj ^pd ^anD lot)er d gterne 2. €t n^ifUUdt tt forosteltst iK 

^ <^amp. ^eber {eae0 Orbfprog. (3}^6t^:) t>ttaf: 

t. CiRorlf.] <£n«rettelifa»elfefar5h1fl«falt ^ampiifla(D (en> n. C «eafbj ^bor 
@dmmenfatte beraf ere: 
^ampDommec (en) n. f. en Sommer ( en 
£amp cUee i en ^ampleegf en @tribi^ 
bommer. <C)ef{e fored. ®taae paa ^ampc 
f«ae $aIm^{Fe(fe ti( $^^e. iDei 
f geiS nesentligen om siDte SK(e>ib / 
iabe bee e< ®aarbe rtl i^ge golf. ilampepla&g, ^amppIaD«, ^ainpefteDS ^gmpet/ adj.; laf «orapa Cr»«e« (en) n. f. £)en fpiabtf ; bet €{tebf ^bojr 
yao-. ber {«mpetf 00 paoej/ SJalplobd. 
2)er (aae mange SDfbe paa^ampplaOfen. 

^atnpf«r& eOer ^ampefcert) (en) li. r. 

^amp P0 Qtrib/ Stxiit^o^xhf ^aaben^ 
firrb. (ftirmp^biferne.) 
iCampfulD / adj. Sltti0 paa itamp 00 @ertbr 
^or Stamp ofte forefatben €t faittpfuIDt 
£o0. (^ram< Stiertobber €(.291.) 

Itampgang (en) n-. f. «trib/ fri0trj!S»0 
be. ''itngen t ^ampgang bUbe mob ^ine 
freftaae Manbt bem ; nn (epe paa 3orbeii.^ 
®a0flefen« bl-SDigteigoT: (S.-g^f? 

J(ampsrit){F adj. S>ett/ fom^iserefter Stamp 
P0 €5trib4 * 

^ontpfecd (en) n. r. (En frigerlV Seeg; Ceb^ 
befamp i £rt0toPe(fer. IDe gr«|Ie^amp^ 

lege, 
jtamplpjten/ adj. 90m (ar^tpft u\, tt 

be0ter(t0 efcer Samp O0 (Strib. ^ 

KampmanDDtaber (en) n. C 2>en, fom t 
en itomp forlber mtfnge giettbtr. ^amp' Dcefenet om ben Cgen^b beb $rMt. 
^ar^amp tOec ben far ({e 6rab af I 
tielfc/ P0 ifM om iB9ge(r«. 
^am^ (fn)» n. C ^oa mrfP/ tor 
ttUet meb <ReeI og :Sommett. lIKi 
;^am^ fplber matt ogfaa torftei 
' ^fen 0let f albei il!Am«^Dl»(D. 

(Bonbmor ®. 549. — 
^qm«b^\)(0 (et) n. f. ft SffTe^ 
tr fptbt meb^ fammenirliet SSeef i 
leoer fiOtgemeb jtrpberie. (9lorf!.; 

it<tll>- V. -Auxil. praeC fing. fait/ pl^ 

tie, imperf. funDe, fup. funnet, 

at l^nne. [IsL ^finnii. Sv. £f<fina« 

finnett. Belg. fonnen. Angl. ta. 

«{>aper p^pfl|! (Eone IH; formiia 
{Rueltg^eb til. J^m fan iffe I 
^teeit. ^bab een trfe {an / be 
flero. gfenben er faa nbniattetr *t 
nft(!en intel (nemttg nbrerre.) i 
ocrre; at bem0be«. %% funne^ 
I anbet, enb arioiRc. ^OfHt MtUtttutt&nt Vlf ttbitttii til 
0aritft 6f89n»er at funne jFtenne. ^ait 
fan tffe CirOe ttl Sent. ^antatlitUtiU 
Ht^ £)et fan f»rtno&e«. 

^t^er moraril Sone ttf. *^an fan {(fe 
brtn^e bet oocr fii {)terte. *f)ati fan iffe 
li^e lenfte, 3e8 funDe ei (abc btt Mre* 
o^es ^ar iffc fuhnet unbfabe arbemarrfe. 
3(S ^a( giire r ^ao jeg fan. ^ut fan 

oftn tffe forbre of l^m. Sfrg fan iffc 
ff$€t itt f ti^tt at Mft utttf^tbis. 

^ ^(xx Stflabf Ife tUtt iot> til Stoget* IDu fan 

na 0aaf 3: ^ec er (ig nutiOaOt at gaae. 

S^M fagbc/ <it ;eg Sterne funbe gaae paa 

StomoeDte o: at |eg (atbe iob Derttl. *6att 

fan ei0re bet/ Jrart ^ar ^ittge* 0ln ^an 

ttborte/ fan leg tale fric* 

Jtfln^ V. a. imperf. funtx^ fup. funntt; 

mm panic. pasC er et frrugeMgt. [Svec. 
funna* Alemaa. chunnen^ kunnon. Ul- 
phil. ittiHiaff. Aoglofax. f ^imair. Cambro- 
brit. gwn. IsL kunna^ Graece xovyeiy 
apud Hefycbium.] ^ttb, forfiaacff t)ar 
Sanbgab out/ Deeb 93efle6 om. 9(1 funne 
ett QtoenfFab , eii ^un^. ^an fan baabe 
tattn oa @r(e|F. *^an fan ^it Sog. ..^an 
(arfunnet ta(e Sactti/ men &ar gkmt bet 
igten. ^an CpnDe fin tait ubettab. ^an 
funOe tffe fin £ectie i £)aa. 2)et SJarn 
fan en |eel J^obtn for fin 'Jilber* S3onDen 
t^ocr om liam/ at ^an fan mere enb fit Qo^ 
k<rt»or o: at ^n forflaaer at troibe/ ^ejre/ 
biff igien o* f. t>. i>an fan noget mtb 
S)octortf efro^berf/ ^nebfert/ er ^dtine 
t^ltmaabtt. ^an|an bt(e«Oorat<ttbei|ab. 
2>eraf funiun&e/ ben/, fom er forfaren. 
€fl f unnenDe aotnbe Taibe @faaniiingerne 
btu, oe'tr»e at fnnne f^fjre. 

iaml (en) n. C «ce (Sanaf* 
^anaDie (en) n. f. ®ee Sanallfe. 
ifanapte (m) n. f. ®ee €nnapee. 
^anarifre. (See €anarifreff og ifgefaa be 

^triflf certif fdni!«enfarte Orb. 

K!anOUer oa itanfeUi(» eee iSanceQer og Sta ss^ !^an&e (eit) n. f. tlsl- ianna. Svec. fanna. 

Germ. ^annc. Latinobarb. eanna. Grsec. 
xuvd'ctgoS' Lat. eantharuj.2 

1. Ct ^rtrfefar af Wetat/ Sr« etfer Seer af 
ttieffemt ®t0rretfe og 3nb^o(b 7 forfpnet 
neb taagf ^^anf og^ibe^ ^bortmob et 
Stvmt er nben fpibe eSer Snbl itan&en 
er torn.' .^n ^r t^mt i^anDcn. S>er er 
to ^anDer pan Sorbet. S(t labe ^anOen 
taat omfring. i^uDefan^e/ ^e(\>fanbef 

0(fan&e 0. f. b. Jl>an maa ei briffe af 
^ant>e meb gobt Sfolf 3: ^an er et 6fttm# 
peifFub, en gtibbtna^ ncerlig. itan&e af 
@aarbe og itanDe 1 Qaarbe ^olber ©rant 
befag. -9}. iottti Orbfprog. /"^anDe ttb 
og inb af @aarbe; iiet, at oi (4rngf{ ^en» 
ner borbe.' 6erner< Ooerf. af ^fiobnf. 

^iiDcgandcn ^anDe f ommet oftt btut^ 

ben l)\m, f>itbbtt btt famme(ieb«. ^Mt 

^auDcn erfiilp/ faa (obcrDen otocr 3: 

brufne golf I^gge fffe tfmme paa berel 
S^nnb/ Ube fig tffe ({pre. (3Sot$.) 

2. Slnbre 5tarf ^018 ©fiffcrfe og uboorte* 
Sorm (tgner en jTanbe. Saafom tn^mdXf 

fant)e, ^anDfanOC/ SWdlfcfanDvv 3:ice^ 
refanCe. 

3. 3 @rabef)^^roget : S)et neberfie ^nerar f 
en^ ^ompefattf / font naaer $ompet»anbet< 
©ump. 

4* S/ olf{ 9);aa( for fTpbenbeJBare , l^ofbenbe 
108 banfFe €u6iftomtner/ to banffe potter 
etter -^ £)eei of m JTorntanbe og ^^ S)eel 
-af en.0ft0nbe efter Sororbntngen af lObe 
2fanuar i($98/ og egentltg et 9{et)ucrion<# 
SSlaal 9 ba Ut banf¥e 9^ttemaa( er bet ioi>« 
le^emte @rnnbtfiaa^ 3 o^ibre^tber (1656) 

ttor en ^an&« ^onning 4 ^^otter, 0332 

ttbgiorbe en %tfAbt\ (in ^aw^Z SDtelf/ en 

^anbe-0tH?. 

5. Orbet^atiDe^ariiribretfber ogfaa bcixn 
brugt fom er nbeffemt (Raal for anbre enb 
fl^btnbe ®are ; faafebetf 6em<rrf er i 9)?tbten 
af bet xybe Mar^unbrebe en ^anDe ©met 
1 3l(mtttr>eHgb?b i6^axii men (^ar t ot^fe dp 
ne af ^pHanb f.^jr. t fading ' Sgrten ^^ttt 

to sKarf ®m0n 40 Sta ^anDeb«nf (en) n. C et Qammelbagtf 
@Fa6 til at frntt Sar, %aht, iitttttttut, 
SDrtffe^re pao. Ser <r fomtnett ®(a6 
og ^an&ebcenF fammett; Orbfprog 9: ber 
ere to famlcbe/ font Itgne ^inanben. ' 

i(ant>ebort> .(ft) n. f. jtalbej.nn tn 6fienf. 
(aj?ot^. cfr ^edrrfentf Vocabular. f, v. 
incitega.) 

^anDebecfle (en) n £. . Cn jtrabfer/ 90r« 

fie til at renfe j(an5er meb. 
i^an&ebug ^en) n. f. engeti paa en Stance. 

^anbebunD (en) n. £ iBnnben i^aa en 

^anbe. 
itanOcDrcng (en) n. n «^anfen paa en 

Sanbe. (9)^ot^.) 
^an&e&cif (en) n» f. Sn ©rif of en Sanbe. 

JS>M to0 en gob J^anDcDrif. (Sangebef.) 

itan&cgrceS (et) n.t Zretfatnme f6m@fott* 
Sr«jf foot brUdei ti( at f!ure;ffanber meb^ 
<Sfal> •OejlebaUi Eqvifetura hyemale 
Linn. FI. Dan. T. 1469. SHantfJ^tr 
fle^ate^ Eqyifetum anienfe Liun. tiKo^g' 
ge^ ogfaa bette StaDn. (Sangcbef.) 

KanDebanf (en) n. f. ^aanbfanget paa en 
Sanbe.- 

J(ant)c(>$t / adj. jtafbeg ben / font er mv 
get (at) og fibeh af ^tpt (^ot^ ) 

Aant)e(aad (et) n. f. eaagee til en ^anbe. 

ItanDclpffe (en) n. r. !Den fibfle©ri« I en 

iTanbe. ^anDe(pffe og ^onclpffe ete 
baaDegD&e/ et gammelt Orbfprog* . 
JtanDemaot (et) n. C 

I. €t ^aa( paa^en StanU. 
9. (St Satf ber rnmnier bet ^al/ font 
f albeg en Sanbe^ 3eg ^r Ubet mtg gi0re 

et ^ant)emaa(^ font (r:(u^eret. 

J(ant>emcetf (en) n. f. en SletSRab/ font 
(abeg af ffl^isif / iReel og SSg*. (SJfot^.) 

^an&eerre ^ bet famme font ^anDe^anf . 
^anDepibe bet famme fom ^anDctuD. 
J^anDefFab (et) n. f. (Et ($fa6 t\l at fottte 

$anber Efamt i^otter og 8abe] U 
.^anOeflfee (en) n. f. an @Uz, font ber 

(an gaae en £anbe t, (SanjebelO 2>ee« df d¥b{i»roget: <ftanbe{F(( it in fttt 
@f?e. 

^anDejlid er (en) n. f. jtalbeg ben/ fom 

fliffer aUe :RanDer ogitrafe^ fom fnplter 

til ale 9](aalifber. (SRotb) 
^an&ejlob (et) n. r^_ & ®toft paa eii 

:Sanbe / eOer fom ber netop gaaer en Stan^ 

be i-- 
^andeflebcr (en) n. C ®n ^aanbberNmatib, 
. fom arbeiber i tin. £)eraf ^anDefleb(t« 

iavl(an&efloberi!i(t. . Somoebien : M$ 

politijle ^anDejlober- 
^andetal (et) n. n 3 srmal af Stanber* 

Srnge^ adverbialiter Itgefom fanbe\>U^. 

AanDetemmei; (en) n. C en, fom fan 

briff e gobt / en 2)nf febrober / ets fngttg 

iBrober. ^an er en gob ^anDetemmer. 

(Jangebef.) 
^anDetuD (en) n. f; £fett fremflaaenbr 

bale fiU pM tn Xanbe/ fom man fFten< 

fer af. 
\^anDet)ii<$ adverb* eUtt ^aaltt af tn 

Xante. Sit fiobe/ ffffge ^c^tV i femtiU 

^anbiOat (en) n. r 6ee CanDt&ot- 
iTanOid. 6ee €anbi^. 

^ane (en) n. C [Id. kani. Svec. fattO. 
Germ, ^al^n* Gall, canot. Hi(p« tanoaj} 
et jfnttbltib; Sgefane/ et (5lag4 iBaaoe. 
SDeraf ^anemant) 0: benSSanb, fom fvrer 
en $ane. (9){otb.) 

^ane (en) n. f. [!BifInof befT^gtet meb bet 
nb^anfarte Jtane ] et (Sfagg ^Igbtt og 
5(i«retf{/ at (iere paa %i ogfinee. S>e 

( Dare nbe at t^tt i J^ane. §(t fiere t Sta^ 
ne meD €enf ftgtg i bagfig Zafe.em Senf 
fom man giDer en efltertrpf feltg 9Ut)felfe eSer 
3rett€f(ette(fe* 

«()eraf (Sammenfortningeme : 
^anebiel&e (en) n. f. S5{eibe# ^tormek 

Seletoiet tii ^ane^efte be^«nge< , for eeft 
£9ben at titfienbegibe So((/ at be fFnCe 
gaae tilgbf. 
Aanefart (en) n. £ Cn Sart / ^n 9letfe t 
Sant. S>et tar en be^ageftg ^miefact 

3(t anfiide en itanefatt nbenfor Spes. ^anefete (et) n- f ffer^ tSeitni ^o 

qt^tmf^eb til StMefatt 3 Vat Wioer iii(et 

^anesimse (en) n. f. et eidtieitnit, 
i eUfUift of ett Jtatte; fom initi om t 

^ane^ejl (en) n. f. en ^ifl# fern frrnget 

for jtqne. 
JTamf ietfel (<n) n. f. eierntngen at Ubu 
i Sam. S)er er faaban ^ancf iarfei paa 
Oa^erne, at man iffe (an ^re £p» for JCa 41 Cn Jtlap tet paa jta< Sioetberne. 

iftaneFIap (en)ri. f. 
ntn at fl65e paa. 
^anittat (et) n. f. ©ee start/ 6er fp«it# 

»e< imeOem fiane^efien og Samn , for at 
frk5em/ fom ftobe j SMtn, for at ooer^ 
^«ore< ntfb bet; fom *Oef{en< Sagieen op^ 

itanepiDff (en) n. f. gn ^ibft, fom Brn- 
ge<, naar man fiorer t jtane. 

^anereife (en) n. f. en Utnittt i^ane!iw* 

fc(.. (2angeM.) 
itdneflomger n. f. plur. De «t«nger/ 

{meflem fititU Sane^eflm gaaer. 

Aaneteppe Itt) n. f. 2)et Seppe; fom n^- 
btitbti oi>er >ereg gobbet/ fom fbbe i 
ftanen. 

^onetop (in) n. f. JDen Ob^l!; ^oormeb 
^ane^eftenr prpbeg paa «pot>ebpo(en imet« 
lem drerne. 
Jtatictei (et) n. f. Scferoi til en ^e{{ for 
fa Soite. 4>an tiBhtt et proigtigt Aanetd. 
Jtaneef (en) n. £ See €ancc( ((Erioeg r(g# 
itgm meb St af M ttaflt necva.) 
S)eraf ^mmenfcetntngerne : 
^anee(aq«at)it (en) n. f. €n 9l<|bai»tt meb 
Xtffncntng af ftaneiL 

itaneelbolfom (en) n. C ^^n Salfomi ttt^ 

6erebtmeb5(atteef. 
itametborP (en) Sarfin af Jtaneettrc. 
^aneclbruuti/ adj. . Som ^ar en ftrnttn 

garbf/ilitgitanefeng. 
^aneelfatoe (en) n. f. en brnnn garbe/ 

fom ligner Xantlen^. (San^ebef.) 8 Rmtlt^i Ctt) n; C :Rpg a{ en bnnn^agtf 

aX^anb^perfon. 
^aneetludt (en) n. f. ©en engt, fom er 

egfii for ^aneelbarfen. 
^anec(o(te (en) n. £ oUe, fom befKffere^ 

af ^aneelbarfen. 

^aneclpnteet (et) n. f. Stobt *aneil. * 
ifanecii:ore(en) n. £ eg S(rt Kofe/ Rod 

cinnamofnea^ Linn. 

^anjclfmag (en) n. £ 9im^ af STaneeL 

2>enne Z)oppeIfe ^ar en i^aneclfmag. 

jSaneelfuf0er (et) n. £ iraneel/ fom er 

obertrnffen meb Suffer # inbftagt f 6u5 

f er. (Xangebef ) 
itonecltrce (et) n. £ 7r«/ fom gifper JFai 

neeiborf.* Laurus Ciunamomum Linn. 
i(ante(\)an& (tt) n. £ ^anb/ beftifferet ober^ 

Itaneetbarfen. 

itaneeiiDitn (en) n. £ 9}f{n/ (borpoa ber 

er fatftaneef (SRotft.) 
^anee{t>b); (et; n.£ a)o;r/ tiffabet meb 9(aiP 
bing af :Sanee(. 
RmizX (en). See Jtoitigcl. 

dangler, v- a. imperf. fangfebtr fup. 

f anglet DRorben^elbl^ i Storge.] ^fuf fer/ 
rtfper Sob til gober for f reaturi ne. C3tf f. 
3ftre fb. ©iai. |e;feon.] 

itangUr, v. a. impcr£ fanglcte; fup. 
fanglet. 93rngft om ben gngi £omeng (Co« 

lymbus feptentrionalis) Stemme. (iftot^.) 

iCcmgrer/ v. n. imp€r£ fangce&e/ fup. 

Fangtec. 9rngel om Sbaneng Sfrtg. %i 
fangre fom en Sonne o: at gibe en |!tngren# 
be f pb fom Sbanen. (SRot^.) 
^anguru (en) n. £ SSabn paa en SrfbeUng af 
fpofebpr (Didelphis,) fom op|o(ber (Ig fun/ 
faabibt kefienbti i dtp^oaahb. Z>e ^abe 
SBagfiibberne fem lil ft;: Qange tongere tni 
gorfobberne. 

^«nife£ SteiTartiifeL - 

Rmxi (en) n. £ See €anih. 
i?!an! (en) n. 1. obfolet. ; 

I.- Sn Sf 0^411. (SBot^ ^ 2ange6ei)' 

a^ Psl.. if Alt] ^©o^leoerf , \ .u 42 9a J(an(ena?f e J[eti) n. r. w (anPec og ^afPe.] 

IDcn / fom* cr fpo^ft ag flaaer met) Siaf f en. 

^anPet/ v* n. imperf. tatiUtit, fup. PanPet 
i;«f ^anP.3 euatt m^^t mtb tHntUn, 
t$ stf r fpobf^e gjriner. «Oan iaacr os Pati' 
f er meb Staffeo/ eg gtor fig (U fom en 
IRar. 

KanPev og JCanPter/ v. n. m Jamm fom 
Pangrcr. 

i^anPier/ v. a. imperf. PanPUbe/ fup. pg 

partic. Panf (et CSBorn^ofrnf!.] 
I. Sktb Pr^pofit. fammen/ at fbr»tr(e if«r 

t« Stiuriigen: at EanKe et ^ac ^ofP fam« 

tnetl/ at dgteDie et 9)ar. ^eraf: 
itanPfepofe (en) n. f. (En , f^m gi^r noget 
forfeert og ai^eM. 
^Tannc^ (en) n. £ Cn f{pt 6faf f Coebuloj 

itonniP. Cfee CanniP (fhini rigtigere mb 

it/ af (et grirfle xavcav*) 
JDeraf Oammenf«tningerne : 
itanniPebonDe (m) n. f. en $5onbe fta et 
0»(g, tti^0ren(e et Sannifetoom. (9)^o(^.} 
J(dnniPeb»r& (et) n. f. f^mnxUxt 6am' 

fpttgning. 

JCanniPebreD (<t) n. £ ({tnt Sr^b. 

(?D?otf>.) 
, JCanniPefeDe (m) n. r e^, i^i^tUt^ab, 

fom Stannifer pleiebe at fpife ben. (a>ocb.) 
ittinniPcgaatD (en) n. f. STanntfg Softg. 
i^anniPegoDd (et) n. f. eob<i fom tif^r 

rer ct Stannifebom. 
itanniPePitPe (en) n. f. Cn Oomffrre. 

^anniPemab (en) n. £ etc ^anniPe 

febe. 
JCanniPefffbe (it) n. f. se 6teb/ |b»r 

Jtannifer %cm beref Op^ofb/ ^eg? ber er 

et STanniftb^m. ('Dlot^ ) ' 
J(anntfa9 (af bet gtorfTe xdppd&isy 6ee' 

€anmfa« 
Jtanon, (en) n. f. i: «cr Canon, ©et 

flrtoe^ nn i 9((m{nb^(t>l^eb me5 J(. 

^tinontif. etc €aht(tii0.' iSftrfiioe^meb^. 
Jiaad (en) n. X ' 4(a 

1. Cn 6np9e af •^abregron # Crter 
eOer SBpgarpn ff bne i S^anb ttl ei 
meb 9)}ebt(l<r cOer 8l«f!: eKer ei 
af !Reel og 9)anb mcb ^aftet falti 
fom en 5laa(. (®ot^.) 

2. Uegentligen : Sn QManbing af fi 
benbe Omfiombtg^eber/'fom gtge 

. ti( at Ptfe ^g/ effer o»eralt0rnnb i 
tiing tii noget 3 bagMg Safe ^ 
maaberne : Set tr ^an^ for 
eSer bet tr ItWii for big/ o: bet i 
fom btt ret oil gio re big tilfobe ni 
er S^Mii nof tiC at faae bet bef befl 
er^ftand til at faae fntgten i i 
(IDen gomle banfFe Oberf«ttelfe « 
O. 109.) *Xt lorgge SCrt inb/ \t{ 
ingen ^an«.' ^. faarl 1 8 

©•74. 
3.« 0obg og Sormne/ fiforbeel og 
<Oatt |ar ppperfig ^an^. 

^anfPee/ adv. caf Pan, poflum og (P 

fBrttgeg til at betegne btn Omfldrnbi 
fltogei mnefigen fan inbtrieffe/ ^t 
mneligti men {He beflemt afgiort. £ 
fom (ttaafPee/ ^»il(et er mere 1 
•^an fom iff e til ben beflemte %^ \ 
er %M fpg. &9\\^i% jeg reifer/ 
fPee iffe* 
^ant (en) n. f. plur. ^ttntet [Svei 
IsL kantr , Germ. ^ant. Gall. < 

I. (Breben/ Slanben/ bet SOberfle 
Gpibfen efler ^iorwt af en Sinfet 
ten af ®lagfct/ af Seibelr af 

^anten paa et ^ftort %% fne 
paa SiCMt eter ^eiPant o: at 
»aa Snben. 3eg flibte mig poa i 
ten. ^anten af SNiioen er »oi 
banter paa ftrpfaflerne (mirgjl 
flallorum,) (ooroeb |fielne< imel 
bePantet og€nbePante^ -^1 

^ant/ 0<ieg om ben ^atobernfebc; 
i afle '^antec og jtroge. «S)eiPai1 
Pant boo Sogtmermomb. '^ 

%. Sr 6teb,,en ^gn/ #ieb ^enfpi 
btntf fre •piomer. -panerfobtpi JC4 Sta 41 \ • lAtitm «f iRorse. JS>M tt fffe fr« (enji. 66m ^arJF«tt((r n tBcMdNrMfen Slo. i.l j^ant/ rote fet. IDcr (IrnnnKte 8«(( lif 
fra ale Ka titer. 
3. 3 J(pi»erri^rog(( : (t !8iinf4»/ fom cl et 

fBiM 

^attC/ adj. ^mti mth tUfti9ini af f(ar 
•OS bet I fom «r f«vMi|t 09 iffanb, fpnt bet 
(FaC i>«re. 3i0 er fant'otflat; o« («n 
rtipTi it«ar »et ^al ««re. Set cr Fanl 9» 
Han. 

faticote. See Cantate. 

J(antab(e (et) n. f. et eta^i t&Ut, fom 

iisne eaI»iC(erf meti er for|F(e0i8t fra bWfc 
•eb c( ariatre og mere |Ear|^f«iitet 8£6(^ 

Aance/ b. r. jDei famme fon JTan^ K9. x. 
(iangelef.) 

banter / adj. [Affant/ pxratus.] SDen/f»w 
cr a»miter/ UHt e< fr(|f , ifarr vm »en, €a fanttt eutn, tt fantet SSorb. ^ir* 

f antet. ^an er faa fantet i Vitflgtet fom 

en 9)a((trfefanbe. Orbfyro^. (tangefter.) 

U* ®9mmet/ omfat meb ISorbc •< atavb. St 

^Ar fantebe ®f»r en fantet iriorte(. 

Si^nrff 0ea : fnilb , Kfiifl / frttti^/ fom tect 
«t f»Are for f)f. Sn fantet StatU ea fan* 

tet tate, ^w, font f onrater ti( en fan* 
tet i(atl/ ^an (leDev ftg. Orbfprof. 

(^ot(.) 

Jtont^a^e (en) n. I. Cn (i»«r3ern(Age/ fom 

ftrnie< tii at ^(e S«mner meb. (it* 

t»enfrtt.) 
.ftant^«v( (en) n. C ^o< tfmmerMNittft og 

Snebf^rc ct otjt ®(a0< •^f. 
^antf nop. (en) n. £ 3 Slprge iRa»net pnn 

Sedum (exaogulare. (9itor|< ^attten«>* 

ne e. 93.) fitn cr ^e($rebet og i^Anb igUn efterat ^oe i^antfet (en) a. f. 4Sn Hben ^e(l. (0(a«(l •«r«t f^ ^^An er nn flAnbfle fantet. 
3 3>A9 er |e« i(f( faa fantet/ fom itaar. 
(Oftot^. fSlit^r i SBinm 0ogni {BcjfriMffe 
«. 15.) 

«anter, v. n. c«f adj. font tier fantet- 
C. fanttet U h tMM.l itonmer gs, 
ferbebrer ({n tiipanb. (Srnjei i S9en 09 
£ol{«nb bAAbe om ^tbenbe og Siblofl. $Ra* 
"<^<j!r(ftet : gor ©Anb^e b IL «. 1 5 a.) 

JTanteC/ v. a. et neutr. imperf. tanutt/ 

fap. fantet [At ^ant, SAnb, epibfe.] 

z, Csmmer/ f«t(er QSorbe o« SKAnb paa et 
iKlotbemon. SKt fame et efitrt, en •One/ 
«t ^or ©foe. 

». ^«lter om >«« jtAaten; paa ®ibett. 0aa' 

»«tt fante&e cfi«e« oftrfi fantre&e.] at 

f(Ulte tvroen a: eOer f«tte €«r»ett yoa 

^ABteif fbr At t»rre«. 
y fantet om / |otf Sratmermcnbenc/ cr at 

•cube et ©tipffeSrff firA en JCant tU Anben. 

trt f ante en fBmlUi et ef tb. 
4. ^AA atorff betbber At fante etfer At fante 

paa ft$ , At 0{«re jtrnmfpring. (^aOAger.) 
iPantet / adj. item pardc. prset, [af itant 

0$ fantet.3 

8 a ettumi JBejFrteeffe ©. 375.) 
d^antmcetfe/ n. f. 3 iRorge StAimet paa 

Maium triqvetrum (9tbor8< ^'ft- ®' ^i^^*) 

^antntng (en) n.f. piur. ^ontninget [Afv# 
fantet] 

I. Oiemingen At f Ante « ffmme. 3<8 ^** 
iffe fffrbig roeb ntn j^antnins; f»r>ct »ar 
Sftcn. 

a. €f«m«en og StAnben fcfo. ^antningen 

er Men ot>. 
3. 0»er»t(teIfe. eft(et< j^antning. 
J^antonetet; v. n. Sec €antonetet. ^ttaf 

J(antonettn9/ fom iffe cr Anfart «»« 

ber €. 

itantot (en) n. f. ®ee Cantot. 

i^antpU^ (en) n. £. dt i {Rojrgc {Rabtttt PA« 

Boletus granulatus. (Cilorgtf <P(tt. 9. 26^.) 

itanttet/ v. n. imperf. fantttl)?/ partic. 

fanttet CAf gmt, en StAnb.] 

1. 9)«tter om PAA fAnten / pAA®ibm. &e 
•Are nrotige i iBAaben , fAA ben f anttetx 
meb ben. 9n (lor tBAAb fanttet iffe 
fiA (et. 

2. 2)et brnget ogfAA/ fFionb(f!e(bnere/ itrAnff* 
tibifl eem(trfc(fe/ for bfflter om, Krggcr 44 ^A V 0Dtr€nbf: ^*J!io/n fantte bet (il2)pfferV 
fttti|teit beftemte 6fib aai paa ®iben.'' JD. 
«el(!. efr. IX. «.si4. 
^. Strammen flgej i Sf^emaitb^fproget dt 
fantCC/ naar btn t>enbfr fig 00 Ifbcr tit 
ben mobfatte ®ibef ^oilfel t 9(lmtribelt^^cb 
ftutf tff>ov ber er &be 09 glob. (Sfmenprti.) 

JTattttet: fig/ v. reciproc. cef fantec a^jj 

SSUbcr frtfl 00 tanttt, Ummtt fig/ ferer 
g0* ^«it begpnbtc for nogle Z)a8e fiben 
at fantu fts 
ltantriit0 (en) n. £ plur. Siantm^tx Caf 

fantrevj Stlftanben efter dierningen at 
tanttt. 9aaben< itatltnnd/ ®trommen< 

i^antrins. Gaabanne ^antnngei; (Fee 

fun t»eb b^ ftige ^tnbftob* 
jtantf aa( (en) n. C St norf! SRabn paa Lichen 
ferinaceus. (Biborg ^ianten ®,a35.) 

<ftanti$(ci:. 9ee SivtceUer. 

^antfncffe (en) n. f. Caf ^ant 00 @nef f e.] 

fStciWt paa et (Sfafbpr. SDen pleitebe 
^antfnefft/ Helix maculata. {^iiUttt 
Hift, verm, a ©. 6 35 ) 

^antfopf Q. n St nor^ 3iaM paa Agari- 
cus citrinus. (Biborg ^^lanten. @. 258.) 

i^ap/ n. f. obfol. [Isl. iajsjp ct Svec. fap] 
^£>i0en/ ®tricben efter at Mtt farfl/ at 
fomme farfl, 00 t>«re ben bebjie. 3 
gorbinbelfe meb ^ro^ofltionen om, brtx^ 
0c« btt aboerbfad'ter. 3(t iabe om ^ap. 3e0 reeb Ottt S^ap meb ^m. 2tt fegle om Lat. ropo.] Jiapf i«fe om ifapf briffe om Map. 

©(elbnere bruge* \ Map. Oftt r^age* €a' 

be(fe«6o9({at^et d til. 3(t ribe; fiart/ labe, 

lorfe om Mapi, forbi ^rirpofittonen for/ 

bttot jlj^rebe Gcnitiv- (sWot^ .anf^rer enb* 

nn SSetpbningen : ©terrigbeb.) 

Map, adj. [afSubft. Map J Obfol. 

I. Sen/ fom er buelig og ^ajlig tH gn @iep 
ning. , 

u. 0<lrr*g. (Wotb) 

Map paa ©foe, paa ^iffetfi. ©ee Mappt. 

Map^l (et) n. f. ®« (S!apel. 

^CIpeH (et) n. f. (i g&iergpcrffprogct.) «rt. 

* Itben af 95eena{Fe c en egen Sortn flagen 

^nul &taatt ^borpaa t ^robeeroonen unber '* . • . 

ffl^nffel afbribe< (5»(bprfber eSer Jtobier# 
forntt til Ntneltgffe Oteenbeb fra anbre inb' 
blanbebe ^ttatttt. {^tnnni^.) 

^apeUan (en) n. £ ®ee CapeHan* 
Mapz\Lim (et) n. f. ©ee SapeUanie- 

Mapilk («n) o. f. ©ee CapcRt. 

^apelmefler. ©ee Capetmeflcr. 

.^apet (en) n. £• ©ee €aj»et- 
^aper^. ®ee€aper«. 

:Rapfu«/ adj. [affappegogfu*. hl.fmi.'i 

Segierlig efter at fappe<. (0tor|V.) 
^opitd. ©ee €apita(. 
^apitcl. ©ee €apite(. 
^apituUver. ©ee CapituUtev. 

,^ap(a6eiV/ 11. f. [Svec, Bclg. et Theotilce. 
Kapplaken.l IBrngeJ ont be ^tn^tt fom 
©fipperen faaeri fornbett beii 'accorberebe 
8ra0t.. 

Maplth (et) ti. C nben plur lafMi^p og tgbl 
^Bebbetob/ {oben oitiJTap. 

^aplobetf V. n. [af Map og gebeto im- 
perf. fapfebf Tup. faplebet. SDet fom« 
mt, font lebec omfap. 

^apning (en) n. C r^ 

1. SDen iteming at Fappe. ©ee bette Orb. 

2. Sihrfningen df at fappe. ^aptlingtrt pat 
bet Sr« fibber meget laot. 

<ftapoit (en) n. f. plur. Mapomv, fFrtoetf og 

^apun [Anglof. Capun. GalL Chapon. I. Sgentltg en gtlbet <Oane. Sn feeb ^apon. 
Sit fioppe / febe ^aponer. 

2* Uegentitg : en @t(bing eOer nbpgtigSJ^anb^ 
perfon. ^an er en ^apon. (9)}ot6^ og 
tangebef.) 

3* ©ammenfttninger af ^apon ere. foruben 

j(apon ' flSrplI ' jttf b / ©teg 0. f. b. 

ITapetimellec (en) n. f. 

I. 2)en/ fom faponerer. ^ 
d* X)en / fom gilber ^ef{e og anbre ^an^ 
bpr. 
^aponfleen (en) n. C Sn Itben ©teen, faa 
ffor fom en Q90nne/.f(ar fom en jfrtfiafi 
ber ^tihtt i fiaponidaber/ om ^Pilfen be 
€)amle ^dbbe ben tanfe^ at ^00 ber bar JCa Sta 45 Un 9o< fltf ei fuitDe ptminM affUntnJ X^m PM J^i^Ml Set etftU Ubtt ^aponfloppev (tn) n. £ ©eit/ font febet 

iTapontloppcrl (et) n. r plur. ^dponjlop^ 

Jtapcnct/r V. a. imperf. fapoiieDef fup, ta^ 

ponet [af^apon] ®iber/ jf^rer ungc 
^attefoOtnser. 9(c fapone Kpatnscr. (tan^ 

Staponmr, v. a. [af capomt] g{fl^tffaett; 

at gi^re af m^b Cn- 

^appe (en) n. C [Svcc fappa. Germ* 
tapper 6efl«0tfe mtb StMbQ Mpbrr et^ 
^iHH <Sf inl i 9ilminbeli0b(b / mtn tforr : 

9. Ct ^dodebflKutf foM Sriteniimmerne 6«re 
4^aa <C»o»ebet / eti 9^atfappe ot tn Snppt 
«f Itste neb on Statfen. *Ottti sit ttb em 
Sofinibb«teii neb i^appt pa# 'uttber 
^ctett' 

M. €t Iaii0e ftebeboif/ fom 6«re< ;ot»ef en 
8Rattb<perfon< H»betf tnttn Ut JXegtl eOer 
Sutht, flnnbom ogfaa for SlaM. [Latino- 
barb, eoppa. IsL ^:?a. Ital. cappaj] > gn 

SKcifcfappC/ SRpttetfappc, ©ecgefap 

pe^ fiolbaeen Ntte ^8 i gn ^appe. ^eg 
to§ ^appeiv oDer mt0 / forbi bet resnebe. fom ^eft€< M 9t«oene obentil / ofl gaaer 
lib ober fubtrnt, for oe afborrge Regn. 

^appe pda Sundfliffe. X)et brebe ^erti 

otenpaa Cunbfiifrfn. 

iCappe pM ^amme( 3: bet fBt^at paa (oer 
Sirbe df en «$^amme(# fom Si>tn0efe» i«ii# 
iff i. Stibtt ogfaa •tx^^nmclfappt 

i(appe paa @foe ellet @tet)(er. etec^pfe 

Stbetf fom anbringf* tntw Hbbenbig eOer 
inboeiibig paa CtoMen (meii alttb inbtenbig 
»aa iSfoen) ober 4>»Unf for at fHtne 9faf> 
tet paa beci^ 6teb. ]Det er en (lem 9}ane 
ftt daae iftaa jtappen af fin ^fo. 
^appe paa (Strpgejernet poa enlBogn; beie 

itm af ^gnen< @trMefem/ fom fibber 
faft paa ben fafle^^ammrM Cnbe. (<Rotb.) 

^appe pM ipioieleii fafbe< i ^pOanb btt 
®tprre<arber/ ^borbeb S(age(en fbrbinbe* 
neb -C^anbelen. 

^appe ^i Slobboreite. er en J^init, fom om# 
gtoer bele jtroppen/ og efter ®(<egterne< 
$or(Fte>ig|fb er dd6en/ encen foran etter 
, »eb ben ene tUit beb begge ®nber, 

^appe M. i&attemagerpe; et tragtfotmet 
Saag Ober Urtnftebelen/ fom fiaaer noget 
ttb ooer JNeberen^ SXanb/ og (eber £loaImev 
ub teb et SKor (giennem Saget at ifare, tenecj bcrrejD^r ^<xm Zit opftMtMt mt ^ f^^n a^ner eSrr anbrt 
happen eftet qSeiret, fige< jguritg om g^^,, ^,, ^ ,^ ^^^^ ^ 

at rem Jg efter Siberne og ^olbe meb bet ««ft„„enf«tninger meb «appe : : 

flirffeffe ^arcle, Btgefda: at bdre^^ap- ^appebaanD (et) n. 1. »aanb, ^Pormeb pen paa baabe (begge) SFuIbre. ^et ta^ 
get leg paa mtn ^appe 3: jeg tagerSfpl' 
^€it berfor paa mig« 
3* 9rttge< om mange^aonbe 9(rter af minbre 
99eb«fn(nger/ faafom: 

^appc tU 6pcrlagen og Sarbiner er bet gber# 
fit Stpffe/ b$r b<i^nger obenobcr bet neb' 
^orngenbe ddrbim , 

itappe til ^o^fev og ^iftoUt erbet; fom 

®o<rret tilb«(fe< meb i Segnoetr. Sige« 

i(iie« er ^appe paa ct @ranatrer et 

Oi^errrat af 6ei(bng/ bpppet t oarmt iSeeg; 
ber fortteg paa ©ranatrorened <Oooeb. 

Cjrnceer'9le$i. for %im. i894<^9f 99* en jtappe btnbej fammeti. 
^appeOrader (en) n. r. fn; fom bo^rer 

Siappt, fom ^ar Sappe paa, eOer 6«rrer 
Xappe efter en anben. [5Dragec er ^er 
Ut tpbf!o tcageno (^ofberg< nbP. ®rrif# 
ter XL 2750 i 

l^appcDue (en) o. r. £n £)tte, fom ^at 
en ^oppe paa Statfen. 

Jtappef^cedte (en) n. f. Sn ^«gee, (bor^ 
meb en ftoppe^aged efler $(rgte< fammen. 

^appel^fftte (en) n. f. Sn S^ahubt, 9Iegn< 
bfttte / dtetfePag om ^obebet. (8«rfl paa^ 
7nnben t dtif SUttiPtbt Sib. Vid. ^oit^ 
fllb ad ann. .1307.). 46 ^ ^appe^age (en) n. £ 6ee itappe^oedte. 

^appefrape (en) n« f. SDeti #»erfte 2>ec( 
af happen f fom ontfltDer^alfen. 

^app^toDec (eO n. £ (Bagflpffee af 6f oetii 
Ooerforber. 

^appeliig (et) n. £ tfaa f4Cbte< titfotu 
M iiiii font $e(f ®fo(tn stf for mebXap^' 
)»er paoL (9K?ot^ og Sange&ef.) 

^appele^/ adj.! uben Sappe. *^«ti tibc 
ma«e retfejfappeld^.^ SStel. Somt af 

JCappepul (ett) n. £ ipttSfn «f m jtappe. 

iRo. I. 
jtapperoed (eo) n. £ SKoef/ fom tini paa 

(Sn< 5fappe eUer Sag. (tati|gebet) ^an 

0ti)et (oree paa ^opperoe^/ faa faae be 

Sfatit/ ber ere bogltg ^o< (Oirbfprog.) 
Kappeflag (et) n. £ S)en neb^a^ngenbe X)ee( 
, af jtappent j(rabt f fim gaatr ooer ®f »(' 

brene ; ft. be 8o(ber 00 SKge/ fom ere for 

paa en JTappe, aaar ben flaaed om be^ge 

<5iber. 
i^appefem Cen) n. £ Sn e$Bm, fom frem' 

(ommer i^b oi fye meb ®etng ober Santtn, 

be ottbviebe SRanbe af en meb 3(gfer|iitt0 

giore CBttt. (^01^.) 
itappe(ttimnte( (en) n. £ Ct 6tpfre af en 

$appe/ 9)0. T. 
j(appc^ru& (en) li. £. IDett firemff rittenbe 

3>ee( af en fiti) Jtappr. 
KappeftpCfe (et) n. £ (Det baaefte ^tpffe 

af (Sfoen< Saber. 
JCappetrce (et) n. £ 9n ftnag/ ^borpaa 

tapper og anbre Xbiber op^ngel (Sam 

gebet) 
i^appefnh) (en) lu £ See J(app(t. n. £ 
jtappefaup/ (en) d.£ ftt norflSlatn paa a(# 
ntinbelig tfpeeanb eDer Uontofhn taraxa- 

JCappen (en) n. £ plur. mangfer [af v. tap 
pti.H 0ierningen at fappe< meb Slogen. 
(9Jib. ©elff. (Sfr. 1800. «. 1 tf?-) 

itappet/ V- a. obfol. imperf. fappcDtf fup. 

f appet [af itappt 3: @f iufo Sapper, 
«tiappe •Oofer ^: at f«tce Sapper paa •pir 
Jen af •{'oferne. (Sangebef.) Xiippttf V. t. imperf fappeb*, Tap. fapi 
pet [Svec. fappa. Belg. et Germ, fap* 
pen^ Gall, roap^r. Graece xo7rr£iy.1 

I. ^Onggerober, f!(rrer ooer/ Rugger af. SC 
fappe et it», at fappe Xoppcn af £rMr« 
ne. Srt fappe QSafien/ be f appe&e 9lnfer^ 
tobet (^bttfec ogfaa negentUgen falbti ; at 
fappe «ttfer.) 

a. at fpe en ;Rappef0m. 

Rapper (en) n. £ [af verb, f appet/ ofjF* 
rer.] (Saalebe< falbetf ffot @r9ntanb<# 
farerne benr fom meb en ^or 5(appefniP ap 
jlorrer be feiefle @tpf fer af <?p4rffee. 

if apperettif e (en) n. £ ^eee StaptvMt. 

Xappti r V. neutropasC imperf. f appeOf tf/ 

per£ ^or fappet^ [af;ftap.] {5ruge<meb 
fJrcepoitionerne om og i/ t ben Setpbnteg: 
at ^(ge og f{r<r6e cfterat Mre ben f^rfr; at 
tie omlap< meb en Xnben. Pt iappttM 
ontf (bo ber forft Fnnbe faae Hn £ectte 
' Urt. Hi UppH meb 9n om ; (m bef 
f«rf{ fan naae Morten. Xt fappetf meb 9n 
iUinint, Cfrtbning. 9lt Sapp«^ me^Sn 
f at fbomme. 

^appefhiD (en) n. £ [af v. fappe^ bt 

^tciD J mttitilatS Seffrirbeffe efter at 

o^ergaae (fnanbem 
JCappefpge (en) n. £ [af fappe* 00 ^p^t] 

QSebbeilerel «ng(!e(tge ^igen efter at oven 

gaae (tnanben. 

tappet; adj. [af Aappej 60m et ftebe 

mebStappef fom^arXappe. (Store gtof ft 
af fappede $5rf bre (o: fRnnfe.) 9iib^ 0. 
«fr. XI©. ©. 347. 

JCappe\>ii0 ; adv. [af iCap e9er f appe< og 
Q^ii^O ftge< om flere , font ^rirbe efter eet 
9RaaC meb Itge Sfnflrirngelfef fom fappef 
om at naat et {Raaf. ^appei^titf fpge be 
at fremfore be fnlbf omneffe Gtpf fer. 

ifapvenbtn (en) n. £ [af bet frigeitbe Ser# 
bu^.] ®ferningen at lebe omfap. 

itaprtnDer/ v. n. imper£ f aprenDtt. Jfber 

omfap. 

^apter , v. a. ©ee Capter. 
S^apx\9lf n. £ ©ee^Capriot t i(ap¥OR (ttO n. f. [Isl. iaprun. Latinobttb. 

taprona.2 Cit Salpt. (SD^ol^.) 
Aaprenife eOerl (en) n f. Co^ett ttiM af 

KapteOife / ^apron] tt Steifeflas/ en 

^at^ elet ^aSnbfi / font f5$nhttnt brnge 
Ml 3>biterai / naar bt f»tM i onbe 9tit, 
ha ben fTaae< neb ober 0rerne og ^affen. 
(€fattf ^9ti ^ttn«b09 VUI. tf.) 

Jtaptf/ brnset abberbiaCitet t (8ammenr«t' 
. mint meb otlL 6ee ^ap. 

ITApfftD (en) n. £ D SlorgeJ eianbeforn of 

. 090 08 9)ineerrtts eOer *S^a(bbeUn ^pg 09 
.^albbelcn ^abre. (SB. 9}tben|!. 9el|I. 6fr. 
5©.®. 500.) 

i(apfe{ (en) n. 1. [bet tatinpFe medii aevi r^j!;- 
y»/a 09 fvbfre JRapfcQ plur. ^apfleV/ fFri' 
te< rettere Sapfet | 

I. Z)el farnme fom ^ro^UUd* 

n. tloberif til at giemme noget f. 

JCopfem (en) n. f. ®ee ^appefem. 

^opfun (en) n. f. plur. slR'apfuneir. tGerm. 
^apjaumO Ct^emrebifab/ fpnt («ggeg 
poa •Otfleni tRttft, og brngef tfor r tt( nUpp 
lige J^tflt, fom tilrtbe^/ eDer ttt unge^efle 
for at ffaane bem. 

itaptem. eee Saptefn. 

itapun (en> n. C ®ee itapott. 

JTar (ct) n £ SDet fammc fom JCdntt* €^ee 

^ £). 
JTiiV (er) n. f. plor. bet famme. Cisl. ller. 

Svec. ^atJ 
I. ^ Sllminbeligl^eb : Wt betf fom brngeitil 

«f fomme noget i Cc tomt> et fnlbt j(ac 

itanet fober ot)er. Ojlefarr jDUefarr 
^altfat/ ®irR)Eiir/' ®elt)far/ imtat. 

Cf ^ac ^(eir. f^t er beqocmt at f^apt 
re tie ^(tf til ftn ^»\t f). EaOe. 
s. 3 <5«rbele«^eb Starfat/ fammenfarte af 
^taber og Saanb i OiHx, ^l^mttAt, 

^cefPefat. 

3. ^t^ntlivn i 9'i&9PpIoil<tn og 9(natomien: 
Canater rOer 3{ar , fom fsVe en eOer anben 

??«bj!e. Q3an&far, ®mfar/ ©lob^ 
far. I 

4. orbfprog! fit flaae ^anD i bunbtefl 
^a( 0; at g»re forgto^ottf Sirbtibe. ^an ^a 47 i!a( t»arndtn hctxt fufbt i(ac. ()). £oae) 

/a: bare fig# (bor ber er 8are.. 2^et 

(agde Du i et t(et ^at/ flgei til ben^ 

fom betroer nogct til Sn^ ber ei fan tie. 

(anoti^.) •f)MVt ^av jlaaec paa fm egen 

iSunl} 9: ISn^ber e^ gob for fig. ^HODtlC 

Xca i aOe Sanbe. 

;. ®ammenfatningeir mebKat. 

^avbaanb (eO n. f. pi. bet famme. (Baanbi 
®(orb ott Sat. 

i^arbat) (et) n. £ et Sab/ fom tifberebei 
i et Star. ^Jtong Cfignrb bar i ^atbaD 
paa 0|>lanben/ oe bar tielbet oftrer Jtalt it.* 
€(att6fen< filnorre e. 414. 

^acbaQe (en) n. £ Cn 2a0e# fomf«ttei 
nnbef Rollefarret/ for beri at opfamfe be» 
Urt/ fom teffer af JTatret. (fflfot^.) 

Aarbdrjle (en) n. £ dn afffaaren r fin& 
fet og (lib ;^fl| fom j(ar larfiej og gi«« 
re< rene meb. ^arbecfle^^ 89n$ fatbel 
paa SRor< Sphinten Erica Tetraliir. 

JCarbtcenDe (ei). n. £ et SSrmbejerni fimt 
ftar mcrfel meb. (@ee9).®90< Setienfn. 
om bet cimbr. Gprog &. 4a.) (See iCac< 
m«tPe. 

i^arbunD (en) n. £ SBnnben I et Star; bet 
neberfi^ rnnbe og (labe SrHf fom jtarflo^ 

' b^rne famled paa. 

^argang (en) n. £ et Giag< tbefamp |ol 
bore gorfiTbre/ (bori man ffnibe fegte i 
et foroben luffet 5tar meb et ®Cb(re tta 
eOer en £r#fnebel { .^aanben. (Sfanb. ttL 
©elflf. &f. 1808- a Qo. ®. 266.) 

^axQmt) (en) n. £ (gn 3ernf!inne / fom 
l<rgg^<om Sarret< ®taber/ for at ^olbe 
btm t»t fammenr 

Aar^uD (en) n. £ Sen ^inbe t SifFene* 
®b0inme6(a?re f fom tnbe^olber {5lobfar# 
rene. ($(9f> oeconom. Sibliot^tf IX. 

^ar!luD (en) n. £ Sfnb ; fom brngef fil^ 
at optoe og reeiigif re Jtiof fenfar meb. Om 
ffn/ fom bltbcr rtngcagtet og fat tilfibe/ 
brugei ben Salemaabe: ^an bliber iffe 
mere anfeet/ cn^ en gammel ^drflud. 

^armaatc Cen) n. £ Sn S^bftr/ fom gifV 48 Jttt jta Jtarmoftfe C<0 n. f. 

X- SHattt, fom icttut paa it Sat, €nun\^0Xax>(XM. ®ee €arat>ane. 
for at itu$nt StermanDeti eder t anbtn ^avax^tU. (See £arat>eUe. fRaaf itotoFtet. ®ee Sl)ar<utcet:- 

^atat. . 6ee Carat- Arab. Kirath. 
xegaHiov^ |!riM rifltigere tneb ^» ^ettfiflt. 

(£t 9)?(rrfe effer %t%n , fost 6rii8e< H^ebet 
for 9eg( etter f)Iat>ii« Un^trff rift ; Zo{ 
mMtt. (SBebert ®aml. t(( »eti taofFe 
•£){f{. I ^. e. I ] 2. af (It QSpffraa fra 
1624.) ^Zil 92)€rmere @tabfiBffelfe ^ai»r bet IsL i/u^, Hibern. Karbh^ ti < 

^atbaflf (en). Cee ^jdbaj?. 
^arbenDit (eii) n. C (Sn <pidiit<« iR«t>ti. 

net Snopbegjer, (©ibor«) Centaun 
nedicta Linn, of er %^ti%tUtnti Ca %i f«r f>ore< foBbt^anHgt ^armcer! ^er ne# ,bmedUtus^ af ^•ilfe Oro bet »an(F ^6e« ttnber.'' (®ee Acta Confiftorii fW 
4be 3(prii 1(549. ^^^* ^7^. a.) 

Harmon (et) n. £ obfol: [af ^at og ^oti/ 

Isl. munr Cienbom] bet famote fom ^dXf 
irugeligt t bet norblffie SpOanb om aOe 
®(a0i jt«ir/^tteric. 
^arfat) (en) n. f. Sn Gab-meb op|laaen» 
be -^a^nbgreb 1 til . at banne ;Kar ^meb. 
(SRot^O 

' 5(arfF|^I og ^arf)>9( (et) n. f. efibent 

ViMbf fom itieffenfar ere optoebe i; i 
®Mbe(e<^^ bet; fom fppDet efler fFplet 
af a)^e(fefarrene/ og fom git>e< Xaibene at 
brJffe. 
itarfpuQe (en) n. r. Ct^nf ilBttaben af et 
Sar / (oorigiennem ^cbfteti fan (obe ub. 
^®t oberfabft ^albanftr mth nogle Rox^^ 
fpuHer i Onnbrn.'' Olnffent oecohom. 
inm. IX. 154. 

itarflao 09 i?at:fla\>e (en) n. f. plur. SiM^ 
fla\)er. S)e Stirlt # fom brnge* til at 
gi^reiear af. (fflfcot^.) 

JKarftel (en) n. f. et Stebffab tfl at f«tte 
Siax paa/ for at torretf; t @«rbe(e^b 
et 9tebi!ab/ ^borpaa dtoftef arret fcttte<. 
(S»ot$.) 

5taroant) (et) n. f. Set famme fom Rox^^l 
RWK>\^ (en) n. £ f n !8rfr af ^a(m eller 
^z, ^bormeb Siof f ef\|ar {Fttre^. 

^arabin. See €arabin. a)?aof!ee ijlebet 

for jtafdbrin / forbt bet brngteJ af et (e 
f tenbc faiabrif! Siptteri. 

i^avafie. ®ee earajfe.' er M ^rfortntng. 

^ar bona&e. ® ee Cavbonabe* ' 
itatbunfel. 6ee Satbunfel. 

ifarOe (en) n. £ plur. RaxXiit, n 

.barter/ men (Frtoed urtgtigen fai 
[Svec. toDei Ital Car do. Gall. 
</ofi« JUs^tinobarb. Carc/a og Cardk 
bet (attnile Cardutu eOer bet cambr 
Carthu^ fom bem<rrfer renfe; reen 
Ct Kebilab/ fnl bt af fmaae frog€be 
tffnbcr; til at tebe og renfe Ulben me 
np ICatDe. 3eg ^ar fiabt gobe 

JKarOer. 

S>eraf 6iammenf(rtaittgerne: 

|f AC^bftUe (en) n. f. . . 
X. @laginabnet tU $iantefl«rgtett Di 

Linn. 
a: 9Iabnet paa (planten Dipfacus 

Qri* Linn. Fl. dan. T. 965, 
3. jDe pigfulbe Weber af SoDDci 

DeboUc (Dipfacus fullonum Lino. 

bruge^ i tllbmanufafiitrer tfl at 
cfler reife Snoen paa ulbne Siier. 
itarbcgilt« (et) n.-f. SLa\\>t$ paa 

el libet ®ilbei fom anrette< for 

ptgerne. 
^arDemagct (en) ia. C ©en/ fai 

barber. 
J?ac&epige (en) n. f. Srnge* forne 

t plur. m\ be $(ger/ fom man pfl 

bet beber fammen fra aOe iRaboeri 

paa een eoefTe Vftr« at faae fai 

flort Sarraab af U(b. 5t4 

Jtatti((bMtt\ (to) n. f. tdf ^(N^e Oft 

^rnenctotmer / ^i>nf Ig^r^f tr 4t farbe 

K«vt)e^aft (et) a. f. €!f iftet «(ler ^aanb^ 

iMttt faa tnSatbu 
ItavDetanD (tn) q. f. €» <if be ^i^afler 

t| (Stotliraabei font ^bbe < JTarbeti. 

lt«Deti&f(( (en) n. r €!rc itar&e&ole 

fiatt>elfe <rti) o. C titn^itfwtuiMtinH. 
Aatt)emojne, fi^ce €at]Deinome* 
j{«r|)en (en) n. J. «ef ^ac&elfe. 

«flrt)er(€ii)n. i. €ii,' bcrtarbtr. * 

itoitet/ V. t. Jmperf. fartiDe^ Tup. OS 

. partic. fart>4t. C3 «ibre ©ftriftcr {fowl 
€o(U98« SryitioL col. t^sO fTriOff M 
farU/ fottt bet ^d nbtalei { Slorge ^ 3p(« 
lank. Aug. ran/. Belg. taerden. OalL 
rflfrfff. Itai. fcardeffari. tat. tar en.'] ^et 

i^arb^ Dteber ttrb meb itotber oa ftift 
t«^er. ®i ^be f arbtt ben ^e(e Sften* 
Kmeie <re 6f eMi <r«tte af At f at De. IDt 

Itaoe fatet alt bor ttib larDet. 
Kar^ure <eti) a. £ <fee Cortimtf. 
taie i 3fbf« meb (Storflr.) 
iK(lter/y.a.etii. [IsL^etSvec. {ar(V Germ, 
fcf^acvett/ tnaafPet Ufl^WH meb twti^ 
S« ftttt iniftefiflt t SofdeJ 

^ 9iirer^i forSjr. i ^ttf i flftoben. 9tt 
^ftte (l0 ipona o: fflrtte fine 9)efige tU. 

t* Soger fatnntem 9(t fare 9ame» tr oi] i^a 49 itttet at f arge n fpar^' !Bebrt# (Sofo a( 
^rioL 0ee Catfol 

Matl <en) n. f. (Svec. Isl. «t Alemanti.* 
^ar(. Anglo&x : CtarL Oerm. .^(tl 
C firit^ qrr/J 

f • aranbtperfoii i IKlttiiiiberig^eb f ^MUt n 
htn 4r(b^e og opriiibelifle SemMfelfe. €» 
$tab Math tn mtiif Siaxl 

a. fieti/ fom < fKattbbMi er nbtMtfUt. IDec 
^r m led Mavl ^n n Statl for Atimt 
bti gonblFe «Oetie. ^ati ^tf Mail for fto 
.^at. 3t3 er ^atl for at faaf bit br^gt 
< Btanb. 4^m flob ^flg fom en ^od. 
itommer T}an f jla{ ^an ^nbe ^arl for (!g. 
3 bimie iSetpbniflg ^rngetl be| pgfaa iconice 
meb Stbjecttoeri^ faoifom: 3o/ An fr <n 

fi<rn iMatll SDet tr b« 4p T(tte ^ar(e! 

Oen at bet tagetf i en foragtirf is Qetpbtting/ 
f r f omnet tob 1 (Syrpf ft 4f siirbflen. ^foo^ 
Mil et^;ftac( r^n mantffe troe. Cifgemeeii 
itarl. ^^babfiger Mt/^aH? 

3. Stenrflef aif. Beg Ml fenbe win itar( iil 
*ig« ^)r<r{ten< i(ar( fom. ^an Ken^ 
M ^ar( <i {Robfortniog af at ttene for 

5S>c(nd). Mn ^^lifaxlf ©aattiiMi, 
^tamatlf ^xhtit>ifavl,^amfail. fn 

^alb ^avl (retfere i eet Orb ^atofAtQ 
falbetf |o< S5onbeme <n itRg/,$a(bbo]:en 
Jtar(/ torn «og <r or(bre/ Dg faaer mere 
i$n f nb en ^eng. [^aa S^^tfler berimob 
brn0e< Orbet Savi i ^irrbefel^eb om 
®aarbm«nbene 1 en IBpO 

4. St itngt 9Kenief!e toeb tn bi4 4)aanbteri^g, 
^ - fom iffe tourer et J)reng. iKt tlibe ^arl* 
Jmmefalbaflfeobereiabemef foratbebare! 5rr«mmerert giorbe fin ©reng til ^arl d: 3lbcn. 
g. 6tr«bfrr Qnftr<eagfr fCg. S(t f^re fig frem 
f . d: (Iftte f{g frcm. 

iParellif f e (en) t>. f. S>U famme fom^ace* 
' ftep. ' 

itartt (en) o. f. €Jee €at«t. 
Jtittdf adj. esee ^actig. 
^atgtr / V. n. obf. impcrf. f atgtbt f fup- 
taxQ» iaf Sarg; fatxig.] Sparer i Utu 
M} er tberbrtbetf fi^arfom. ^iSet (ielper ©oenbj ^on bleb ^ar( J ^ior. 

5. SKeb ling fbrnn berpbe^ bet €n / ber enbnn 
Iffe f r gift. 8^et 6inge< met (I fammenlat 
i tt Orb. ^an er enbiiu tln$f<ir(. X)et 
tr en gommel Unsfarl oitn gammet ^eber« 
foenb. 

6. <Sn gammel (Kanbf I 9)^titM^b twsim' 
mHog fatUg ffleanb. Ofte er bet t JTarltf 
^uug I fom et er i SFongeng ®aarb (brngeg 
i iRorge og i bet «(brt JDnnfFe. etximi B ^ Cot $^^** ^ fo^ 

1 aj^i»»-^ ftut) * 


^ «fe^^■',^^""'^l*JSic-^- StatUittf V. a. impcrf, CarUleW/ fop. ag 

' partic. (arftiet. Saser i 9(rref I givr iBc 
Jtarline (en) n. C {RaDn iia« ^Unttfliegtfii 

CariiQa Lifia. (Oiborg.) 

)(at(dti&fe( (en) n. f. jRaMet paa ^(atiteti 

Cirlma acaulis UmK. Stirngctf^j iarline. 

(OfNrg.) 
JtAtttDOSn (en) n. £ [Svec i(at(l(Oa$n. 

Anglofax. Carleafwagn. Angl. Charts* 

irif»; 4r M. £irA ClDitig eSer htt ^anu 

M^i Ciriwytk, Vl^^ntn.^ ®IH> ©ticriwr i 

M ((on «t0m tf» Korbpoftn/ i 6fifftlfe 

«f en IBogn. 

iParm (en) n. f. [Svec. itarm. Lat. rar* 

fenium eOer carmentum.l 
t. en (ttffet tBosv / tnbrcttet ctt at fibbe i. 

'3 fPMber gtaa danger fot JCarmen rf b.' 

ittfoqw^. 1^39 6. soo ''^un f«tte f(g 

i Mtt fteg^bent jcatm*^ ibib. S. 462. 

*2)e tofieM ^be i barmen inb.* tbib. 
€(b 5^3. €n hamd<n0e Aatm onttoie< 
Aid* 6« 667. foTUDcfavm^o: 0rubtftoin 
f6i». 682. 
K tHt txWHtt og be tifler/ fam Z)fre og 
Sinbufr fo^leg L Cn sQitttttCdfatttl/ 

SDerfacm. 

t. 3 en fltalle/ txMtftHf fgm tmgtber 

AiSefenene. 
^ 3^ Sogtryff eriet f ben SDeit'af Sagtrpffet' 

i^rttffen/ Iftort gtrmti gg Cunbamentet 

«I^ j^ ^ ^^^ - -; m .. yarnappen. 

*• ?^ f 'IwLb** ^^*,^''' ^^^K^ ®^***' -Ratnat (en) n. f. til &m bet famnte font il^arm^eft (en) n. r. en ffar og ft«tf :9e(I/ 

fam brngeg til jtiarfel meb iR^arm; Jtar^ 

reet(e(l. (SJ^ot^.) 
^atm^^insfl (en) n. f. <Sn 9$ogn^eftf a^agm 

(ing^. (<E|r. ^eberfrnt Vocabular. f. v. 

Dextrarius.) 
Aacm^O|>pe (en) d. r. STarreet^oppe (fptiff.) 
i^tft^O^e (en) n. C ft 6kig< eflMer, 

ber ^aae paa CMberne en opfaaeitbe itanC. 

(JRarfr.) 
iCanpt^inDue (et) n. f. OCnbnet paa en 

^arntf jfarreetbtnbne. (£angebef.) 
itawtiMgn (en) n. f- €?ee Jt<iw«. {tan» 

grtef.) 

Karmelmeton (et) n. t 9t 6faggf ribeflint^ 

Me!o montis Car mel {Vt&mi^^tnu 

tat e. 5a.) 

^ainwtf ▼. n. imperf. f atmtb« r fwp- P*f' 
met [Belg. karmen^ iermn^ befltfgtel 
meb <0arme] nag<¥ og famrer. (Aot^.) 

^atmcfmroD/ adj. «ee Catmepntet). 
i^Avnap (en) n* f. plur. jtdrnapper. [9^aa# 

(Fee beflirgeet ttieb Quarnellus^ i fRibbeb 
afbereng Satin: (firfantet SMning pan 
9tab<nittrej Ubiptning pan et ^nng/ for 
tt ^pe ttbftgt tt( flere etber. iCartiappet 
pare forbnm meget { fRobe. 

€^mmenf«tninger meb bette Orb: 
JtavnapdQe (en) n. £ Cn £nge paa e» 

itarnap. (SangeM.) 
itarnapflue (en) a f. SDen 6(nei |bg^ 

peb er anbragt en ftarnap. 
KornaptoinDue (f n. f. Ct 9)ittMe pn^i JDevaf ^tl^fapm (jpbfl) fBfgnbfam* 
6. JDm 9f6eling i Savre^fet (ftaflen) / $bor' 
9«a SRaltM teggei ^n tar at tarreg. 
{Worff.) 

^eraf Gawniettfgtnfnger: 

itarmDor (en) n. £ IDaren til en Starm* 

(Sangebef.) 
i^atmfoD (en) n. f. tan nnberjle Seet af 

M Siam. ftarmfaben < m Sinbue. 

XWvf* oecan..®tb(. VUI. «. aa) 9 a ©ta^fatnat 

1. Cn 9}inbe effer 9te paa en (Stage i\\ at 
>ife fpopre Spnjber \9Xf 1 6f*et. (8a<P^# 

a. Slinbetabf t Sfibenf/ befiaaenbe aftreeSer 
fire Sloffti ag ( ^ber i8(of en 6ftbe/ ^bor« 
igiennem <Oigff tablet gaaet. (*iD^otl^ og San^ 

•^ gebef.) 

iCarnat) (en) n. f. ob(bl Cuben tPtbf af fa^ 
tevj ^t Snftrtfmtnt/ fom $of (e og Sagera 5« t^ , - 6rttge tit at rite oi^ 1 3f ben mc ^. ^fiTom Ote^ 
, ten pUit mh httti ^acnwyat t9tt i iBratt< 
bene.*' (9i:timfr9nifmSof.52j 

J(atna\)aK ett €arna&af. 
I^fttntffel (en) a. f. plur. JfoniiJIerf (Trtoe* 
ogfaa ^arnifel [en fof»amrtf»t<at Af »ei 

*I<itiii|FeCafroif(^J 
X. «» ©tot (SRotfy;) : 

#. itiietem t <Si>i9tt 6t«^(t . 

^artliflet/ v. a. imperf. tatxtifUbtr ftip. 
r faWtifkt [af n. f. ^qTlUJfefc Svec. Li- 

voir. et Germ. Itdrmffeln J Oruget t al^ 

mlnbdit £a(r om at floae r bwttr pr^gf e. 

3e(^ (Tal bpgttff f arnifle ^am. ''Sn Mibi^ 
. SRimrob/ fom fan famflt Sntve5 (^. 

©pW Orbfih a SD.'®. 39,) "^iRep^ler fan 

farneflebe o? tiebfirl^ebe be StaMre.^ i aRo* 

^awitf- ©ee^atmd. 

Sacotti (^u) n. £ 4^41 bprfet; ftfart af 9tap 

: fibber (paucuffCarDta J 
|(«t)>e (ett) n. f. [Syecr farp^. Germanr. 

; GbJA. Chrpi;. Lnt.eofpia. Gr. xintgipas.'] 
iRabnet paa en beFtenbt 9^(lba»b(fifl/ Cy* 
pinus CaipiaUir. (SBTab^enb. t feswOl ^Slrjff? S>eraf ®<|mmeirf«tteffertte : 
Karpebam (en) n. fl SDiim^ ^bori ber er 

fot Xarper« 
KarpedranD (en) a. r ekabaii ©ruttb t 

®ier P9 2>amoie# fom er palfenbe for 

Starper. 
Karpef (Vtt&fer (eo> n. C piur. et Stagt 

%ifl, fom er e» Slanbtng af Jtatper 00 

5fafBbrer(Cyprinusbyfari<firs. ©wner.) 
^orpefetg (en) n. f. Xar pen< fRaw eHer 360. 

eaafebe« ogfaa ^veUCQ. (^Stotff.) 

iTarpefFcet jen) n. £ pi. fom fkig* eM, 

^bormeb ftarpen er bebffff et 

JCarpetunge (ctr) n. l at ©epffe Si^, 

fom l^ienger beb @anfn paa Sarptt, 00 reffttf (Lapiddr carpioQum.) 
, SrpiotQfererf mifl L 15. 7($7. ^- 
JKai:p<9nge( (en) cr. C Ungr A< 

f«tte< i ^ammr 00 opfobetf. 

«. 22^4.) 
^atper/r v. a. imperC farp«6«f 

pet^ partic-Tatpet/ anpnfer. 

Statu ittOn. C (Syec. JCdrM- 

^Icerrc Cambrobr it. C&rr, Cn 

^atre-^ Gait, char^ I^a(r carr 

rum. Ital, carro'^l 

r. Sn 9o0tr meb tb ^iuf^ fom* 

S&t6^att€f ^ruDfarte. 3 

(Sberr<0e: en afmin^flit 9Ceifebi 
2. 3 STpffoitb: etr ^ulbvn (9Eoi 
3» 2( Kbr0e o^Cm %min»tt^ paa < 
4. ©ammenfirttittrgereref 

^orrebeflfe (en) IT. f. cafJtatte 

®ebirr # foni, forbum 6ra$te* 1 
jfarrer. 

itairebom (en) or., r ©e ?;wij| 

^ Jtarrett/^ tmeVem^fUre Jtorrel 
^muffi{t (en) ff.^ €ti 4)fff f 1 

ftt ^orre. . 
itatteDriwc (en) n. C (TOoty 

fmr gaoer beb (Stbeit af bei 
Satrt 00 briber paa .^epten.^ 

en)D. f. IDen^ foi jtarre. {icmtubtt} 

Jtarmummel (en) ». f. gjo0wrin 

fff af ®b0ne 09 ^arrer. ^Der 

3 mfn .^(trrerwmtrt( to^ne. 

rnp* poet, ©maafoteir &. 83. 

^dPrreet Btt Cdvt eet 

JCarvi (et) n. f! et6la0# nie0et |fi bert/ fbm (rtngef 0<t^ (^<^ 09^^ 
^orctg, adj. [Isl. iflr^^r. Gci 
Anglol! rar, r«r^. Moeiog. ka 
ean^ cura.] Ipaa^ben: gifien 
ei 0icrne bil 0iie nb bet/ ^n %i 

rifl ?Kanl> ei fetoet gibet/ ciS 

(t^: iinber). Orbfpr. aftan er mi 
naar man4ntet^r. (V'. {o8e0 ' M^e« itri0(i8en for at wrre 5ttn0en. 

^arpejlecn (en) n. f. ©teen^aarbe S5ten,f^arri9en, adv. Eaf farti]}/ adj.] 
fom ^nbt< t £arpen< ^obeb 00 ^iefpe til ^o# f arr ig # gnibfl (RaaOr.. ^<^ At t>«re farrig »9 sniff ootids •Oan< «« ^1 - nmm Bar&ared. FLDait. T.j^gfi (^fr 5Cattlfllig/ adj. 08 adv. farHf •* fatrifliw. iKbrf/lBr^ «f iftwf ^.«i(ttiatj . 1 jtatrisiiDdfi (<»> o.^ S>ft fi^mt/ fowi^ar 
. tigfat. 

J<« «0 9(fefier«. 9lf (otter i^Atcig^Eab |0t> 
^n atftrtg 8rcmme6c til fiS'. 

ftac((gtM>rfl/ adj. [of fani$ ot €«be(f(it 

votn.l 9om er ^<if0ioeft t^; ttt6»iitU8 tit 

Smi^dfk .1.. 

^iilof ((«) n. f. 9(f ^rri^I. 
Jamufrf. 6<*;€Anpofe(. 

-RWraflit (en) n.C Cflf i^it •« 9?uffe ^ e« 

fAonnet X»p} (Ei ((ix» fh» JTog/ ^ 

^ ^te« til at|lr«(6«Sar ne» (39»|f) 

'fotfe (en) n. f. ntct plur. [Germ. Sfti^t. 

HplAt. ^«< n 4tftf«. GfaB. a-#J«i J 

ffaatcn Lepidiunr. (ifonvfmti .^<0itr> 

'OF* .<S>o59ar Oi aitm (MTcf LepicL &lir 

'vumLino., fame f«r«iff 9{a*H im« fUaii« 

1(v^ SiTywbnator Nafiuftiutn ^Linav F|a 

Da«. ji 690.) ; 3»t ftenMr »f J ^otft, 

f*B6t !5«iil>«t,> lit: fMl», (Milt €(r«rntiibf. 

aminejprate^fiff^IiMi^ FI-JDaq. T- 
39. 00 C aniara j< ifufof ^Cymhr. Np 
^ 'tttft»«5 <€(anrai«eit^rto« 97<ft9 /I 
sv 9iDik>r tM(rA)fMrtff)i^M!Mfct:;c'f ^Dt 
.^ac{!0«r ifff fotefeeni ee^v.'' (9tatft. 

i5r«r »c^alK/ (®toiifeif»IRoe«i0fB(fM> 

ifatt fWer' dfaart <«) ii.T. iflsl.' HoHf^^ fca- 
brities, SKtt^rt. SV. "aChrta^ ' :" 

1. %tvfittn(nf i gmstcii* tbtipnMft.' ' ^t 
^ngttrittrhefait fainc tUift nof mWfMttt 

JCarr rftr fStgmMft tR #i(8tM.* dec 

fRa«. 11. «.i7jr.' ^ ' • ' ^' •'•'*"- 

^b: ■ Sfi^fatM faaiio^eitMr Invite. 

6«rltotrterr ftta(«ii«( &lrfiMr«le otr $aarbe 

\ VRer umoftn^; l|[99ftrf¥9{tefor(i9(frrit<(ft 

;''<5; ia4» "^ " 
'ott. • 4 * '»/• •1 

) 


I •► Mof tit lioptitkt, t^m itft^ |ar noAVtii' 
_,^. ^ ^, ^,^^ ^.^ .,_ fttiat ®re&| mtt 6ro0e# ef^jr jwwotJi^t^ 

^^»*^'Linn y ]Brdn5^a5rS»fy^b«umi|art«f (ct5 n;i'€t€ja«* Ctof. V(a*«J ) 
f^^durt. Linn. 00 Cardamine amara Linn. "*—''" •" '^ ' 

^••»aW^ttmf(W*) qjUD^acfe/Card. 
00 SiCynobr. fyivefire Flor. Dan. 
S3r. 

■^avoKHfatQr #C>t^ tcmf ere r 
i;feb<ir (et> s»^ £ fdcl^ til «t fior 
arfrfkrf f. 
iftfee (et) tr. £ SDit Sr«f (fteraf 

rf< taiti^ 
Tfefator (enj. n. f. Gatatr Ia«( af 
arfe. 

Tf(&r(inf (en) o.C ft ®rA6^. fcfOf 


battel (et) a.X See €«&(e(. 

ifottet/ V. a. ettSiaxtit. 
^artcffe. QieeCdfte^e. 

Itactncgf, (en) n.f. [Isl. kartnogl af ^CX f 

diuf^bf 'PtKiiiftb } abttdU JOiUi. ^attc 
nccQll (in tmnfFAbtSiffgf. 

St<xxt9^dtlkt^Oiti0il (en) n. f pL jtactof* 
(ev00^artefi«T.. [Germ, ^acteffd/ niaa. 

(Freaf€t:Dqpf(Q aSa»net paa^lantu pla- 
num tub$rjrfmm O0 paa btui fpifdtgr fltofr' 
frtt0t. fSstM ftftter cOer planter ^QXtt^i 

^»»er IBay^tPy ta«e|r i«awflep op,. ;, / 54 iM ■M ' SSitt6^\\)CSft (eiO n. r. Cit l^tiHt , fern 
^ friiai ««c.8teB..yjII S5. ®. 84.) 

Aattoffe(^<rttie>Ota> ».'&, ct iX(»9a6 tn at 

itoOsfftimMtf (Ml) a..f. it*tM it«rto(ler, 

"* fMiiffve (Mtrijeffemtite. > (Obifreiif pcc. 

.< «»». YIL «. 316.) 

•>cftMtafl^fot>>.t(<ii>a. r. en 4^t» M at 

"i t : ; ,69l*|M^it(U3t«4l((l med. ; (OlMffeo^Xmi. VII. 

©. 10.) . , i ' 

I. S«9(iiiiR0«n af j^art^ee. 9aAf(,laii0' 
ft. S(ft»5(nrafr|tPMr<^'* s^^ Xnn. VII. ®. 1 18.) n I 1 •■) ! 

m for e)r-.^ai;tof]«(&ollet/ ^ac»jic(« 
f>t<enDe«iin / A(ictoffeibuD&ttt| / ^at' 
toffe(gi(Dey JC^rtofftldtfti/ ^attojfel 

. :^arttfSift)(fltnfl ». f. V. " ' 

JtacuD6'eirfr jto^ubff (eit) n- £ pi* i(aru& 
' fer. •{Germ.'iCatuiii/ i^ata«f(§e, ^a 

rutf^O Cii8i|!af'ir4n>ff)«t9t(ii/ Cypri 
nus Carasfius. 
Qtainm<nf«ftcff<(r 6eraf m : 

JDaoif foot Mr (r ^trntftr i> 

J^at^uDfetnunD (eit> n. £ 

z. €0(ml(t (It Jtarnbrei flitttiifr* 

«. 8i0ttrii0e« : en libra npbelig CRnittii 

Aacu&ftjlugei; (en) o. C (Den; fow (tbtr 

08 opflnger ftambrer. ^Cabrr og anbre 

Sudh ere ^atuDftflugtve. ■ 
itanitU(I^(<R) n* £ fit fa(t>e^»i8 J&pttc <, . f 3ta 

'^^ej *rt» tf»'beiit<iitf/^it«Utl 

^aroe eirer Xacbi. eSer itacMfaaY 
[G^rin. itatbe, ^atw, ®att 

carum: On jccfc^o^, xecfovi ft 
(acoecj di^e •orffe iRaMe iMia J 
€Ber ^llintiwn/ €armiiearvi Li 
Dab. Tvi09r. (d(rim«®Mi»iM 

'^art>e9V(e« C<0 n. f. (Oec. aKag 

1(5 ) ett ^attte. 
<ftat\)efaa( (en) n. £ s^mI, f^i 

»aa jtartie ei^r Jtpmmett; 

Aacvefade (en) n. £ Si eiai 

(t>ori man jfemmer Sorte eder . 

tolbfprorbn. af 1$ be October i; 

iCacoefonate (en) ti. I €t'»ft#r(F ! 

^(atttco Geum rivale. ' Flor. 
792. »9 pea Geum urbanum ] 

Dan. T. 673. (^Oomeniaittd 
l«re.) 
i^awebr«t (et) n.n €t Kbetl 

J(dtoePm«> (en) n. £• Cn jt«f» ^ 
Sobof meb. 

i^lc\)m«rPe (eO n f/ [af f aw«t eg 

S)et tm f foHi Q[oiCf ber if fe tm 
IrujKe f ®eebeii fte b*««« Watoe. 

;:^ minbte itac^«(toiF/ f«ai h 
fBmtbitnki (IM^MiWjIffbtier. (Oenb 

n)a- Gtfrm. f etben. Anglofax. 
An^. carve. Gr. x«^£<p.3 

1. ®f«rer t fmaae Stpffer* St fan 
(Slorflf.) . ♦ . 

2. Gfarer efler ttbfer 1 0toiiet> 

^aroeflof (e») n. C taf f ^r»et ^ 

' (tn 6tof (if at ancc0ii^ iftbflei tikaj 
Regee iiib t ; item Stestiffab. *3(i 
i^art>eilof ^t at tage |)aa Slieittios 
banffe eiofTartttm.) "'Ofl aft er 
tM ^acoeftoff en |!reb(ii.^ (^ 
III 9. 3 Sang.) 

JC<«mo0n (en) a. C Caf itam oi m stx If Lat. @. 943.) ^Otffiaf. €!ee Jfafiaf. I. €i SD9Bd<» tr«r «f @fani. (ittot^.) 

tbn§tt nu ftttt i ^BUBenFKtniagen ito* 

' ' f fife Q: Stamif^ jttferjte fftifc ; p«o S^arfcii. 

>• 5 JRofge: en 6dnilifi§- at 0reH< ot £0l>/ 

f«« ftftl ^r«tti>c< tU QcAMcr tBer entewRM 

I 3 £Rorsc: eftJDratft/ fmMegit maa fan 

Utre 9aa«K908«Q> .1 , '. 

f 3 at«0ie Ctife ct «^ 6(«0< Jfomtaffecfffr 

f • 3 a>39rf< ( ft ehtfi fbre j(iic»« lit at 6«re 
>oik 0{900«iir fom fl(ttc< af . 9irr«)»ifie. 

©'•-^fttr «. I :i8.) 
^3eraf: 
^afefetott («t) o, f. C( Srftt/ f«» ivmti 

il<Df&>q(e&D< Cii»iaie<^aaffixrdlK] (<«) n.r. 
S*ii raa r nMKiifl <^(wf«6iitit0r 6«rci ^ftc 
i<^^« <wiMk Mi at1<Mc < Sfleit. (^iorl« 
|»^M SeilrioelCe oitr @«il»(r«i64>< x ID. 

tint tiMH»»p fmHfetem. Casfia Senna. (%if^it»t t^Mt^ebrf . 1 3>- 

€>• 4*0.) ; \ ...-.:, .' 

itodfid/ adji M fanme <«« f ofet : a 

^c$ («) a. f. plur. >ct fimmi iAfiaftnH 

I; €H(rtiiils«i at fafIC/ flMglr^^ Ct^«|l «!(» 

(R <Smw, mb ^ikt itr »ift'i(#> Ccc 
.9a(l »ar gotit. ' ft iCaft tnieb S9>t«<r ct 

■mtb 9oMir aeb cit Btttn, VtHamtttn 
< i .'^afht ; ;§t<{fl af OMWrtV <» HfliU vaic 

nirtger/ StfrafUdfoH. £kt |tr(t(iei(afl.>3ll 

Con fage<i faaftun ®U«nPa^ a: f<M.fa«sC 
num (an fage me>. en Stern, <- 

3. Set/ fiMQ floac^. eSer meiel neb ieen yaii 
ccttdjang. ft Ifafl ^m^, ati^' . ; 

4. IDet 9at^ 9<R0*r bet ^nm entoiift faM 
ttt> meb ^aanben, i ®trbeiciJb*b oM (ire 
®tp{fcr abSattfen. ..£•(» \Rafl. iSoiiNV 
linger sin en gii|«baler. f r Kafi SUb 
er 4. ' ! 

5. Gaa mait0e ttnaer/i foot frbe^ (f<f«^) 
pan ttatMi. ft ^afl ®rifc» ^falpe/ 
jtiOtnger- , ' *: 

6. f n ^«blf foot er omfaflet efer fnbfaflet 
meb X)tQe til f 119 eOer Qrwininf. <^ot( 
03 ioitebrfy) Joch\ ItaJ. G«.wT- a/a.a! ;t;;Uff(e af bet 7' f*' ^'^"^U*^]J*" '>^?^ **? ^1' ?( 

J .. - . "'.- ^ ^« ,1 V .' 4mp k<t ttaa »ra«et. ^9&a(6 M'SAii«ea».l ' J^f9.(|iif« er xencfei^ .«t ^«?^l . fort 9lltbti* 
t(l»a fntMt^i foefitSi^rtei.. ($)9.tb.) 

4jafftfot (en) B. f, prw, j^ojpP ftiotm. 

J. fta»net i»4a <n $oa.1fl«0t (PhyfeteO. 
«. Srtnabn yaa ^Atte * ^a{t((i>mn (Phy- 

^of ec (en) n. T. 9ee €a^et. tier bet |>a« ®rai(tt., (SRpt^ tS'SaiRjeicf.) 

8. f n Xnv^e, faafom ^afl i f r»/ K4l(t paa 
, Web- • («pt^.> - ' ■■ /,-U. . 

xo. 3 gj^r^ef ei @teb/ ^r en Ht^^lvt 
f)r. vr ^enr' ertfeVt , tfl ivaut ettb t»t 
'Iter %tr%igaktt9t fprbuM (a|l(bi<'«to 6ltt(il» 
(®cdrnt< ®ainf. af ^ui(bb«««^«N iO«b.) 

II, f R ,9ettfMetfe)meb leftemeii it< ^f$^ti|f 

: fp.m($Danbfe|ij^iifre t be; <<aff Ibtt ^ffiaf 

<<ef $oi(?b«Rtl(<>c.fti(ail«cb'.£u»»<fli 56 M tta a- ra. rt8tit0(<- t>«<e Ov^ mtb f)r<i.pofttion(n.i.<^a/legai;n (a) n.iL S^tiSffnfeteki 
- for<raf adveibiaiiter em Sau^r 9«r&/ {>nn' at faftc nb cficr flifF; ' 

t>e(/ akrfcn. ^t give ftg i ^4fl m(D €cn ^aflegcocrr <<t) n. f. ct 6<»«r 9: at tiiii46e fit xsen tiosen ; wen ^r. ofktfl 

WeD 1!li$! 3: t^iK^.tVi ^n i fat IMA jpii0; 90 
fgef tet 6oate 4 <a go(r «« Mifr Sftntiog. 

$(t Somme i iCofl me& gtinDitne 3: at ^e«j faafsn rl ^afl«fp9&f <eii 

; felie. : ' 

ilaflcgUDe (et) «. £ • Sii IBoitbcf 
' font htts^H i>(l eetitiirif »8 ^ige f«mape XA «t tlaad tiM^an. ^^^ ii^jl, ^afltgiort) (en) n. f. IDen iBnsiiP / vi ^{{f tn SNuMttMrc Jtafi 9df<M.«iiCRe« af 

Jtafl<barn (tt) n. £ et oorac Qkirit/ (t 

■^t-eant/ 'f»m8»r«ftreie i«8t< ^ 0a(r®a' 

< bm f 0(r i an^M #»IM ^nft. (9^ot^.) 

^afleblof («f) n. C ^I. ita jlcbtof f e. 6fi6<. 

•^ ■ Sfoff ♦ til ttJMerf ; Tola intet"6«|lemt ®teb 
%9.urvam fom man binder faff (ir<r f«t< 
t«r-9aa be (Stebtr, ^or man br$9ixrbrnf. 
' ((>»eit»rn.) 

«KAfl<boD -(en^n. £ > 2)<t «teb eller ^wxi, 
<|e»r Slcnbtn 9b<«/ (€br. V< norffe Sob 
II. 3«. 1.) 

3^l1ltbeie (en) n. £ 7Sa famiHc ftfiii ^ 

' f «tof«. 0t( b. O. 
^afl«boID (en) n. £ 

z- en fee0^ font le^ttf beb aif fdfle en tBoIb 

^a^^danb til^aanb. 
3. IBoIben / font man faalebe^ (eger meb. 
'; 3' ^i«iirlf$ (Igee i dt t>«re Spffentf ^^fle^ 
• Mt)^: 'at frige mande^ianbe £pffen<3(f' 

Jtaftebto (en) n. £ <gn Sbxti ttf-at fafle 
> *ober'^t ^'nbfleb/ I 6«rbe(e8beb^»nton« 
ita(lc&a( (en) Q,' £ et tittflpEf* nbeh SSr* 
V -men f*m fAbtKntlTgnt fortUjt&acr aeibcat. 
.iftafl(t>f«g (i^«) in. £ 3 Sor^e bci fomme/ 
fern «n$Dsadfifl(.i . 

^oflcflage (en) ». £ 'S-flJMflebet famntc 
f»m j^(»tnD. • X^lec t»|^Qgr. ^Mtrn. for b»(er til ^e|ien< itagct«i. 
itaflegoD^ «t) n. £ Ibttt f»m e 
of ®f Aet i ^a»in«b» {a)?0t^. e« 
^aftcfanDe (<n) n. 1. en iTanbe ^ 
£«r|Ferne faae, naar be ^«oc ai 
<re f«rbf0e meb «( fajle hornet 
(gjoib.) 

£afiefappe (en) o. £ e« jtoppe, 
ben 9)ide/ at bend ene-^Ufl fan- fa 
SfnlDrene. 
«#rftep(en)o.£ ' '• 

I. £g(niU§: en jtlei» td at fa|l# ti 
' ' omi»b«».i>r <Betlere gtente <bru9c , 
ben/ ^ooroeb be ftotte f s. Smj 
t ben figurlige 9M9bnin0 af en 
00 r in^e ttttg fOir^rfen. 3r( 
>«^e 4att< i(afl<fitp. ^ah • 

a. et ®ra^ '4R«nfl«f i 69elil8j 
' 18«Mi«9, if«r Z)reieUr/ (et>i < 
flaae ^aa fifaf, betf '^ilnt ioi>er bei 
- -(sajot^.) - 
i^dfleflce&e. (et) £ n. et ItMbeben 
ti^en at brafle 'ptA oiKr be anbre. 
£^ef«fl[t (tn) n. t en 6irib«fl 
man 'forbam^irnfl!te tifat fofte p^ 
beii ; et ^ag^ JtijfesefNir. (9S 

^afl«r (et) i; £ ee«'€ajl<I. 

iCafl«(int (rn) n. £ S)et famme f 
■ (lelot>. * t ■ 
<^(lfl«(f« (en) Q. £ JDet of nofiet la^ 

nrt< ^ajltlfeyaatoett. £«fnins«< 
(lelfe. ' 

J^aflen (<n) ti. £ . eierainsen ocfa^C! 

I - Ini SB«Nbeii-b| ^o(l<n mb (km 4 at«t «tf(r 9arttf (»n nm 6rttg«r cu at 
fa^e o«(f notfet/ faafom f«r.at fi»N8« (8(ir 

ITilitooD (tt>n. r. [SRorfPJ St$ta»IQAra 

jr<)jl<pi{( (en) "• <*• plur- iCajleptfe. Ck 

4B»«Mbf forfynct nic5 ei9Ui/ J&»otafni«« 
fwraemmeligeii U^nvt $$ fpr M^etfe 
9aitfr Of af 6«cit . pAA X).«ff e|.'. SSi!»bf«ti 

ifa3l«pta5« C««3 n- *^ «tebrt , Jwf no* 
©e, ftt ^f(lfii 0. 1: ». 9^ 5? IsH iayKd. Abgl>(4^*] 
tit. » ,ea(ii mt$$»' m falN irj 

fdbf ' M etiffing. 8««t»(« Ca^<Def . 

9o6folf(t !6(c» f(|jlet «f Kp(ter{«t. 

ftom mcb' SajftfTotf . 9ft laflt jfornrt^ »«« 
tjiftfi, i ftfir: JDet it«rii nwae UfUt' 
itibM ttiiM$i for At Moe irirt rtdiit^ * . 

9. ^tiiiHtt Ppftttir P^<^tfy K< fftfU (C 
IDidc / ni '<SDol5 1 «n ibdmiriiig. IDiv Me* 
laflet en 6r<M / e« 6rff t> -Kt f <ifli( e« 
9(1/ en CtL JDet f|nbe< O0f«ft ibntat f 
ieifiie' Slemitrfelfe ^9^ v. n. fft l^t i i» 
*»i efter efatte. .'* '■ 

io. $9^^ fammenlMer iKb'SpnMt^i 9(t 
f(t(le to 6<t9Kcr ^ it^rnw/ n j'QoMlciNu 
91t fofte Sermerni^ i efkr til eii Stiofe. ^ 

II. Qenbety t<»«giv 4tl €flNii. ' :*Oaii V<lf d»6. ,|tt tap ereneV 6^ t<»ile 

, 6teMe: ^^on f afhbt efter ^tnomrhe 

^ofle gf tsi ^er 00 der. 9ft faiie 6raii«' 
W, %»«rmere. - .• . . 

4- 6l#nfler ftA fts. 9rtf«i^e.6«»<<rrt »« Wf 
'^t Ta^/ I^Mifi nan^ov i^tlem<(MNiteriir. 

"9k,' ^»a» feiir ' l««e , er Hftil »ak ® ^loet. 
*t F<ijl( e^^h N8 ««iifett ot liMt^fts fra 

"••««il» fi»rl«» ©enkerinjer. -I " 

3* *fl«Mer/ trtffer of fiB. <^ fofltpc 
itiofct. ct fafle |Ri« lBorn<(ro«} 4i««t«g 

' *to «u 09^«' at Mce 9^10. 

<• (R<^/ toNr/ilaber MU, 9»^tt %a fa(l(t 
tfliMieir. «t ^fie Sftffernt. 9it faile <0m' 
'Oie^ gcHenev t«9ct faflef jdottcrnc. 
^ Soflt ^rnet £#» »<. Catle^Met, 
J^ECCtt, f»|r «t brftge (iMBlis fiile.) 9lt 
Cafle sittfet 9: ia»c Mt fr« &iM fpnfc t 
Rtfr 4 2)96et/ for At ffffUg i ^aoiftuttlxn. 

$' <&tt9jer ont} fclber. 9(t t(^t tt Itat, 

I ^9 ^foo. ^t f^i ®c6(itf JCftnetf, f»m 
l««««t paa a&arfen. ct •Oeftti«INhfKfll(r:J<^^i^l^^«»«« 
3or(e«, faAfom Af e»<{^»i||^|t^ X>9(r« 

\ I<»it.r 3 ««^«»f»«ft>rwMl teff »en^«e 

»«»• A$.l4Jfe{jH«><Mi^> (H^ JNii ^ae 

tforc9T(!4»^e»/;»iir^«iet tef K^iffwek et 

et9(fe «f {Bieffct ttt 6it|en./ Oi^9(Afi 

t^aMI. Am «Rftl)aff(ttf|4 ^Ailbtn^ <lel(r. 

»•« ^fitter I vfaA«^'tttt8<^ . 9ojtn , ^or^ f (yht 

ne ©Ang in5 bMifoprifev . 
tr. #lrlA»(r;: lAbcf; ffai^. , -, 4«oeit ^r faf!tt 
lime J^vOteger/ ©AAfM fini, 9««ii(%(r/ 

:«&♦!»»»«: Itfol .( 

24. ^tA«r(r/ Bin S^i^bpi^b/ fc^ev ittttbc 
, ^»«>e»» fftenif S^aret^ir fojl^. (f of« 

15. m lAiif (liie 8«bfter »ei, $tni m e» * 
, «$!(9f fbRf ^r en rafl og ftoU ©oo|. 

2<$. iSldW'lqpn ;^'l>0(' bet boi CqacM 9(aoen« 
•elfe.. Vt !a(ie et Slit t eOer ftaa nqget. 
a« fafle 0infne i en tSog. 9(t cafle ct 
0it til dn. ((Set ^ief afl.) it. om At giere 
Diife Sagter. 9lt (*(le meb Stttitn , ifidt* 
ten i oflfaa om ©Inbet^ SBtbiTflelfe. JTofteC 
«1 Sbcre ©org i>aA ©nb. x ^et. Si7' * / C*;. ?i tt c) 9$f0iMr.)f^.i^ ^^.^(ii,tireoer. i ttsj^tt. 
mti^i fig. iwii.fiij^e|t P: (fige (tirltgtii 
tii ^eff, , . ftt toff e, 0d. t' en $Bi(i»/, at Sa> 

i 6cm jjFeer en vvmbfcUMttti it. btioer 
.^ ft|ifi.t:*tt^;S>iw« Failed ft9:/ ^tfof 

', *''; ft^eDe' tfan' «f »^ (N ^ af. ^tt 

fit af Oeien # it9M« tit 9ile. 

'-^'/iMffcr fif'Cirik, lbMr«» ty iff 'fafhi 

tttit jloritrt* jr<f(liilil§.' 

fittii^ (ert fimi trtvti§6<m. ^ iiM 
iM<8e be s«m(e JtUrter/ »« Iiiflet4f 
SDeti Siofe er f«r go^ tif «t foflt af 

" . ■ fiibiiii* .. ^ ..■''.. . 

' 9^. et»tt fforbeef. Skt fajT^t irt|»t <^at 
luttt i ^i Sfeoefte. Ot^jt^ l<r#8<< 

' ' i>roii. recip. fid Hr. 9D<n 8l((iS( f4(l(til 
iffeineget Of fir. '^t fQf)e#or6«el af 
fig".* O«co«. W«j. 1' i5. ®. litf. 
5. S(t fafie of/ flstt »gfaa«m. en »l< 9eii«| 
tint t €nfcl JFDanbfr : «t f*re 9f 99 fafle of. 

c itaftev of ^eUif; v. a. SDei famme/ 

f(Mn ?o|let bo«/ fa^« tttpOt 
*4;«ojl«Utt. . ' St^ 1 •■♦ r ' ^^•'.* ? *•■ *• '.» 1. 6l«ii$er^^m (iMii itnpttijl* '• 

e; ito(ht eftct. 

X. 9(aArr efKer^ ggtex cfiter Qtogen mrb 

fSimtf t»M ti^n^ SDer ((t» fofht 

itftJt ^om m«b en eutn: 
a, SffOrr eftier. 3(t 6oif!t (ittnt/ it'Stiuit 
' nur^iiait litcb 3^eN8( cftcjr:' Si^di^r me 

fo(hr ^eilgenr eftct. • " " '.V 

6«e tftetfoflre^ ' 

f. ^Oflftfw,V. a; I. efcitdlrtr^dt/ fof »e>, 
, leu til 3(t i;o0« 3®)( fbc {r»ttr^iie:;9»m 

' f aflct ■ (f fe Vtrler' fJ)C ©tKitt. Sttf afh 

,,. «8 for e94«^N>#fr. ^tfl^Om ^t 

(In f; r«80« u^tj loot dn. ffal ^Aoe |- i 

■«««' $a»f«' ikb $tplbj)i>m. «r HfWe' ^n 

. mitn efabe^ a. .Wf«({er, '8t6r(tW. 

g. ^ofliif foVM. ,^^cr fvrti/ fd«f^ «t 

. fie. 8it:fa(l*.?i»tt«rJa!Rjrn.'*0ijfj^^^^ 

. . «t fofle ©neeii fco SDmit. StOirleA (fcf 

fdilet,f«i\&(g(tt. 9(( ea^e fco $&cMe»« 

gtO/ folDedl i 6riMri»r»0et «t $i$tt 9» 
f erioftct (f |l fca 9cbMii^it, 

; f^tf '. H «f nicfr» %t , U9« fU ,3»«n» fca 
■.^ mi . «t ffHfe «trb«» fMfig. 
k. iCoflet fc<W/ V. a. g«ftu U9$U fMTOi 
•' eflfrfretiab. 

.1. eimiter^eii, ^nfoffet; eieacMrOtlt. 

a< tobfTf ■ inf(Nr/ Mioerrsf meb>, <|i(iir 
6»rt. JDet er ci f o^ct ^/ ^aM amii 

iiNft fM •^iii»(ie ^n. ^ fMbttmt 
vm fJemMTiR* ; bw er-bift fofte VR> 

' ^ tDrt fdtmwer fwn fo(l«'flgf Ntt 

6«.lBwfojltr. rf . <■ i. i X (Ci{, y.iu 6(««KrM i. %t]faftt 

>aa <Eii (6ro|«< egfoa ftgnrftuftt mi «t fbr^ 
f after' 09 fl«ii<er fainnua i,->eii Jb^Mte! 

Sa^c3t^ t, £ai)D 0; futtcr :M(t|ft(N n4«(»i 
'gien&ctt faflcDe no0k tfntvt .1 ;^nbi 
^Affcct i Wotfen a: Mrdtier: foMPafcc, 
9(t f a^e Cr Unt tlnstomlfctl i SUM 

t. .^Rafter fll^et« e» etm (lev 6K9C/' M 
4 cn«ci.- ■■ ' i 

f^fttriU, faffer efter. Orateii Me» f agd 

«. #«i|l(€ jgiennem. 

ilictmem t^inMet* i 

s.'^MMr igictincm. '^tfA^idimndVct 

d* 3^«nicmt(a&er. Mftiftt «« 9*0 tjten« 
flcnt. 

^igtennmt , - for «c fee, •w mm ^ tcid 

p. ^afltt itoo^, f After iMgkifbateM/ «t 

•efr eanrftocr tKer intht nmmt f«« -en tive 

fl(t;{«l^lS(«#fe«»n»&««Men. iCNtn^a* 

^e(i!e-<«ir.6((eii iiii»)>^<Ap,tr|«v^lMt (nb 

». 3itftfiMr(r, inblrioflcr. 3lt luge :^9ff 09 
;:S(talie ^ i df >NNit( fl^e. W t<l* 
^(t>t fis 4nb { S«(M«8n» Mc^ «t f)«r dte< 
tdneirter. 

. 3- 3"t)i<f fcrr,/ imifitt. M, ft$i e» «««r, 
«tt Snt tad. $(t £a|ie en 9)et in)) yoa 
Ief9e,9i»er< • (i«|i8e6ef). . ^' *l S9 u|. 9f(«^»:Si|«|ni«e-(4ff<l|Ht'/ iBewMid* 

^. t46»^(lli XtffTRijt mer tH en 8«ili|{fi§f for 
«t ff^e Sefl^tteife af ^en. (4f J A^it 

»». iT..c> * ; . 

r. itaflec,ltubfV.ic4^lf ««get (Ji at Giffe, ^(1 

. 4 iMnef ei.£ai. $Driena<tiMt6(:m(b <St(et. 
Cfterat. 6«tt tonie OaobctAfUt mt>^iSUt» 
K^ lettf |Afl|^e<i|(mA(nl9rt. ;(9(tt(^e o^dl 

& ^afUc ne))/ v.i. 6(«M^neb. S(t.(afte 

flt^sei.ttei^ yoA 3»rbcn,/ < ISaiilet i . «t f a« 

fie So neo «f ^fien', eVtf^., .•6«nta« 

. fHftt.JIt Ae^,f«r,j^N<.f iMer. , m t^ 

t. itdfiecoNt/ v.'t,. ' ' 

I. 6faaer oMftt(5f .o^ren^.' 9(t:C(i|ie C* 
-«m pM ^DrNtt. Mt»tw» (or.ldflet <i>n* 
fee, l^ottM 9^, m fla^v,C»ot|i »«« 

«. 9kitt)^ e(A^-ttM i,^.ie9tk 3(ft'l<^c' 

te om ioi < I5o0eik " 
33. >;iBrMM^ |.||0fi«^^rQlute..i (Stebet -|»r Iff 

'0<< cot) em. ^i(e Cajle tmv •(»(» ^*v 

'-^^ niM^e i^e l>nt•:^^|;|en. (toRiettet.) 
4. Stafttt »nl fid. 
4. '$werf#o.^ Urn} fa(W>eit«4i#n »m 

.'4^.'M lii9«a>tn,f»ir.«titecforn«rnien< 
bcSKMbe, faafom; atfa^e.om C>9 ""^ 
eficlMorb, tneb triil(ic. .S(t^a^ 

' f||iftd.|tub#»ceiprb. . 

< x- . ^^ (8r«o '«». 9(( f a#e cunf nog en 
'• ^ab<. :" ,5; 

a. fOenber (5(<ibe.MN it*.!i6o$, Ztlf^ftt • 
'Otttftin^ P44 ben onben @ibe. 
V. i^aflec omfuID, V. a. $ee,Sajlct om 

8l«. I. 
r. itttflet/Opr V. a. 

■u .S«ret.f>eb Aaflett f )> 4 tBeicet. St' fofie 
;« /eef«lbeft,.0(>. S)et bleo fa(i(t Pi^ paa « a / fftflet IJp i.95ibeUiif for it eftetfie 6el 
' ^mttifteDe ^ic»: Sit Pafle ei OTb Op i en 

3. ©pper, 6r««er f[|. •Oon fit Onht od 

f afhpc op. at r*ffe Woo op. ' 
* 4. ® f p»ir op fr« %. \ ^Mtt f d jhf ^ii>i 

I t41t8 op; i 

5. Qraoelr op/ for^efer ^eb 9rat>iti(i^. 3(t 
fafle et IDfse/ en JDoraiiihig op. Sft Pa^ 
fte en.SofOf en efatibfe op» 9lt fafte 
3orir op ont ttmnt 

6. Aafle op , i Strifnint/ (edpnbe pm etj 

f :6tr0mpe. 

7. JtafleV fig op : op^rtetfgi opf«eeer(l«. 

at faft« fis op til jtoiigt. t(t fAfte fig 

op. mob ib^tit^hitt. 
y. \^o(!et owtf V.I. 
X. Cl^n^er $en ooer^'dt faftt >n 6teen 

oioet Sa«er. itttflet o»et iBor^ eOer 
* l23ovt)e 3: f afle ttogee «f 6f t6et nb 1 ^a 

tef. ^a jl« o\^t €*||^e 01 fiaber tHSRo 
. tttf fan bet fatben 
a. ®finiet(ttrti0en; iferer fid ^rti^nt. 9rt 

fotle noget om iPaptrernt. 9U Uftt 

Stappen OOet fig. Rafter 9}tt(& ooer 3: 

<nbp<er fit Xtofierteonet. (t^nttUt) 6ei 
. , SRulD. 
3. Oberfpifber. ^an Het^ fafTctOtKt meb 

Cfarn. 
4; Si0e< bet om ^^tfleNi noar ben miber 

Qanten fitter Pne fSafbeen frem mt Sor^ 

tenene6 6por. 

«. ^oflet pact, V* a. 

i.v^enfafler/ ^nflarnter paa* 9r Fafle 
0}o8et poa 3rben. £)er Meo F^flet 3orb 
paa ftget. 9ft fafit pnbt poa «« a: 
forgifre; for(f)re. at faf!e Qfatn pati 

. «n o; bafloafff. «t Fajte 0inmt poa 

iRoget. at f ofle 9(uner poa €n. (tan^ 

ge(ef.) 
a. 3fnrer; toger paa i ^afl. 9(tfafl( Jtap' 

pen f Jttorie(en patr^ etttr poil fig. 
3. titl«afler7 ^^nfcter til ; tiroenber. at 

fafle goragt pacr^n o: iH«w fwofltellB^ 

'^Cfttrat ^ooe f a(l(t Qora^t pod aRe Xf Ilgioner.'^ «iiebbrfl pair: titfi: V ft. CH 

4^4. irt f <ifli ef piben p<ta »eit ^ fom 

- iKe ^bbe fortiene bet. «t f dfle ^ab ^aa 

en. at fafte JtiMlifl^b pMfln^ (fi»pi^ 

tangebef.) 

»; ^ itafl«t fwnmen ^ v. a. 

^ r .; f[0rer famnten iii et 6teb. sf t pfl(te 9i« 
/ f'jerniffajnmen i en Stroj. ' 

, 2. «dmnirtifi)er. at t oflc to- ®tpf fer $•! 

' fammett. - • 

3. ^ajle en ager fammttt ot titt ptoir'btn 

fta TOibten of. ' 
6. i^ajlet til, V. a. ^ 

i. Wringer beb jtaffen ^en tff. at faflc 
. Stcen^cn til^atoget^ at Ja(!(iIioget tilet 
^pnge. at Fa;j!e ti($3ebbt)igen/ fotbei 

i Gfibgfproiet : at tiBtJt anPectopet fa^ 
: om flSebbinsen. (Sotpenf rn,) 
a. fitgter og fafler efter. at taftt til 

meb etSSIte. 
3. Qper iil# faf{er fammen beb Gpnivj 

at fdfle Sermerne tit StoKn. 
4* {ilfioppev, fplber. at fa({e 0raben tt 
g. *$>enpenber. at f dfle i&tnene tH ^berai 

brr. at faftt0tntni ti( en^tf^e. atf< 

fie et onbtV gobt / milbt 0it tit (Su. 
6. Xafttt tU/ brngeg iU ®eib< om at gi( 
. et £ong \ai, faafom i Sommonbo: i?af^ 

tiir 

i. Qfmiet 90 fiir rr nb. 9lt taflt 9h§et 

mtM tff( fofic bet ^ibitr ®ank nO/ fnr 
man ^ar bn ren<. (Orbfy^og.) 
a.'@raeeriib/ «M^er i>ey ®r«f((r: «t fa* 
pe %fAn»e( uO tf en SD«m. 9t fd(l« m 

3. €i(«(i(r"ft(n-fnr(te jtoff (ffer 9hiiirai«(c» 

9(t fafle ft Softt>«rre uD. 
; fiixir. • ■ ■ - • 

5. Qin Utfafitflr ttUHpttttt fatter f 9ei( 

11^. 9t ^ftf (t I9rt» IIJ&> («aii8<Nr.) 62 J^d Lion, (ill tamind/ ett jgraa ^at. ^^t* 
ttnivioiMV/ (numr. 'fatten >ir ffiOin* 
ter. Kf en ^«nfl(e drof^rog og tlal*' 
maabcVf ^»ori dtttc 4>rt forif otnmerf ere 
ifcr «t m»t(r. Il^aot i^attm cc ^ottt/ 
fpiflet tSlufen paa ^otDet (•m itottvn «f 

fRMttn, iUmmtt tii sC^tten. stfleitatte ere 

forte iffirirfe. ^tteil fifuntriffe/ fnr feen 
futr QKutti/ 00 Xodett iffe ft r (tin fiuicr 
^nnV. Qttitile Aatte fate 09 fRelf . (9. 
SoOe) ((0e< on gamfe 9{«iib 0(tJ(onerr1^m 

tiwnitt UtfatWit. I^et \>il att muftf 
t)(c fta jtat er'&>mm(n. (<Rot(.) JCat' 
ten et gimUf'^wt m«m (lii^gec ben. 

SStM tt9itt fatten faa laiige paa •OaUti/ 
tit ^n 8«iiber Cn iStteerifc. iR«ay ^attmt 

ci»(<, faa to6e bet Slat)/ f{8e<i89eti; 

9Xit^ Mbtt^ttrr'bet: 'f4a tfH>er ter Unger 

«f.*' ^an'ft>ftHrttiH> ^trtn/fomitat' 

ten jueb ^ufeji/ om teitf feer fei^odev 
/'let «t brefe In SSitD^ <T<cr ftt%itr». §(l 
ttette ^attm i ^ftlfen/'flgtf «m ben; 
9er fitter tet, (fan ei (or feit/ tf er' |o« 
ffiffrbi er ^(n ittef ieabt 'JDn fFal ei faae 
teniae i minieftff 3: to^tFof ri n<iirrem<0. 

. i^4m iFa( -^AlDe mid en i^ot i ®o(en 3: 
|an ffal iftt ii$tt tet u'Mf <t* (tan^tef .) 
jtatten •!( ^rf Haoe Si^en , nitn ben oil ei 
tftSe Sloen. (9». Sole.) ^t txete faattttt) 

df fiiget/'tbrn l^(tt af ^ennep a: «r »«re 
. ite^et f i«b af aoget. iDcr- fr«1 2ln0cti fit JtM 
' laer f M tit (<ii« J^At Di ter fan Sitfleii 

.|>«« mtnbjie ^atfte {Eabc (am. 9{aat 

<£)o<6ortD ei et^iemme/ tttOeti^am!n 
f^T Otiecborbente. fUt tttoe pAa iTat^ 
ten; (CiaWf or*. tB. ».) 

3. Sn lang tirberpnnt efltr et ibnUt, iabttv 
t(t tt(At8iemme^itai0ei. 

'4. £)eii tam» , -^umt^ tRatrofetne (Iraff^f. 
9tfMt J7(lt, jHoc til ^at *2>a fra( 
(un (otfel itieb ten fine Xlotte." 6(|pui 
Ub^oa af gororen. IV. ©: 6. 483. 

S* 3 8«(lmn|#»fffeiit: -en 8i>r(iitftn|f fotrt V.A aiif(i|fe< i^H iNffioiMltr €««ffli' 
®(tt(tet , for «t fte eg* IMiroitiw 9< 

6. 3 UrtfVtriiKrfMet: €t Settfraftr I 
man fivger om Omier «>cr florfiyi 
(orcte Xanoner. 

7. Sh to t»«ti^tf«er iMo «B Ofiite/ ! 
te teggc SBHber fOttttMit. 

$. ta «f((i: Sk 6icr, ^nii<» 
|i»fc4 or fra ITf^ftrei tH ffrantieffei 
I. fDe iitgtigfU Orb / frntmeiifrtN m 
ere frlgenbe: 
Jtotauge (et) n. C CKoilfJ 

I. '^Me« i(nfeief tveNnibr 1 

amplexicaule 'LiaB.'Fldr. Dan.- 
a« <5«alt«el (^(be<'offo«9I«iitcii 

belid ^epb«d^i -CeDtAttTes 

B'l. Dan. f. jfig. 

Kotbtof (en) o. f. ipl. J(at6(olfe 

tii iStiiitn fo«r trejKtetVloe o 
lagt. (Sfwnorn.) 

Xat&n CMt)'n. f. {!9iMiti.3 tttVti 

nrtf ®tr«iii>(9nfr/ AAtcflMfiatt 
Lmh. - ■ ' 

^a(^ade-'(ett) €n ffer 9(r«(««e^il 

Slttferet- tv tneb. 

jt^tldber («r) n. C j&e^fnleftf- 

(»oriber^e#. 

'^«t»ir Wer '<^atte$ie' «l) n. C 
X. Ct {&ie'paa~SKafteti. €Ki«i<1N 
egfttf et(»trt' MWt -|$(e / ' fom Itf 

f ciig ; for 9f. ' (or^ar ifotte<Ki 

t. f (antenatfn'paa^.^Aaf^pet'JI 

be (Myofbtit {tor^yHa Lha 

Dan. T. $83-) «0ffla J^AtOte'i 

(9ee .^at(tttde 9lo. x) 
Jtdt^iet ad). (lge< om tenrWl 

agtige'Ointr fom ^Mc S«^b «i 

•jne. 
i(at0t<fh(n <en) n.'C^Det fanmc ( 

te«teop(tf. 
Aatofl (en) n. C fl(attte(l«gtin 4 

9(rtcn beraf tttnbMabet iCdtOflj 

retundifolia Linn. Fli Dan. ' 

farot ©fottfatbfi; Malva ( 
Lino. Fl. Dan. T. ria^.' > \ rr bnet. (Cvoenirit.) 

i«act fr« tcaent: €Wm Jif.^Nt (0 ften 

: p^Iirinii M0il. '. Pr<odi»m. Zo«lv Pan. 

J(«ttt^^tiev((ti> »..£ atorl^}. S><t ((Wime 
fan SitttBUdte/: Stii» B.w^ mUet 
Proclrom. Zool. Oaa. ^ io> 

^atttRge (en) n. C osarfl^l Ipd r«i«m< 

nt Curdaoune piateofis ijnii. t"!. 

JCMe^toi (<») B. £ ..: 

^^<Wle(ift * (ant. 

XORt^fom (m) Q. C: 9MfF!llaft»9M fptmuu 
GttaiMiaiii dioiapik Lino. - FK Daa. 

JtonebpiO (en) a. £ . tn :C»Nr(9tt pan 

Xottebpiofleeii (en> n. £ e««rtM. Mbet 

""^•n mcnit/ «t Sim fMC IBplMr >(r«f. 

^^^^fStnsst («i) «. £ ©»t ftmw* fbm 
'• ^<*<»6kiffelte«; Draba ▼erna Lion. 
»i- x)an. T. 9»3. 

J^^^^onW (en). ««e iSottdadt. 
«Cattet>c<i9 (#0 tt. £ ««»«« ttti noar 

•m iMfttt. 4t(^ <^3 vt^(n{>e @tcen)>Y9t>f Seduipacre Linn. Airttnif ffMMM «0rSi9<:^ fitiimt^ tm 

•i^iHtefot) Ceil)a,£ msHauh, f#m tiff«Mci 
|I(r« ^(dntet/ fa<^o«: Goaphaliun^ di- 
•icum Linn. t"!. Don. T. i safi; ^att^ 

itottefog ((t) n^L Siaar SMtn* dm 
4(<l||t«f«.Dl^ (en), n. £ ^</ ()»ni ^Mpt 

I. dt ^f / font 9Ma iamttnf <giipiKtit< 
• t. l^Qnen ptopvhuD ftf 5eai<{!aMl|t fft^i 

i((ltt(d(0(be (en) n. £ 6Mtelc« (ofMI ficft 
tKofftcr* looiltt ^oiMii |«r m M^Mor* 
lit lUifftfl^^f ftefrw J^ltUlflfl/ florcf* 

Lbn, Of 80(d< ^0(^<Ht (Vak^pA 
o£BcinaIis LifiB-) 

Stoittt&iVti^ itn) jkX DXotfU fnSrt «f 
J(4tl(0ciKiii M to</ Telis lynx. Linn. 

iCattescortf (et) n. £ Cn 6r«<Mt| Alopecnras 
ptaienfii Lum. 

^atUduN^ (in) D. £ fD<l[ f«mme/ font 

^atttgottp' (£an0«M)/ <''<**< ^ ^^ 
9AW^. (to»«ir. 3o«rn«l $»» 0)or^ XII 

Jfattc^f^ (<t) n. £ 6Up«ir «f tomk^ 

Irann S«r»t. 
itdtte^ak (en) s. £ 
X. ^fcn iMM en jt<tt. 
a. KdMCt DM ^(fn(e(l««tep Lytbran. 
(!Bi^or»l ^ntcnannc ^ 97.) og Xrteii 
beraf L. Salicavia Liivi. FL dan. T. 
61%. 

3. i^iMtWf font «l9er Jbtftmtltt efler af< 
tnintrefid Uloefbo* Lycofodhm, cla- 

vatara F). Dao> T. 1 3$. 
4> 3£^(4n> (rnge$ bet •fmlnbeKgen «at 

iange ftnitlft Gfper yoa -pintpieien. 
Aattejagt (en)o. £ QUrnge* faooel omltofr 64 Stck' fpm tt tm'^Atfeii tfcet 9:MUnt, Mint mm 
tif ftafH b€m 6ort. ^ 

itamfiOing (en) n;(: ptur. JtamfiHingw. 
%n Untt «f eti SPot; falbel pgfaa flc< ^eti 

JtAttef ieb (eO n. f. 5tM af (Tafltebe f attc. 
Ktutti 08faa fbr at betesiit anUt fmacic 
•g daaf (itt jti9b« S>et Sammef tab/ 6tag' 
Cirett ^r tta^tf tt font ftatttfiot). 

itatteflevet itny n. £ ^lanteit AnthjIIis 
vulneraria Linn. Fi. Dan. T. 9g8* 

Xotteflo (en) n. f. pi. ^attefleer. 
1. Sfoerne paa rn 5(at. «0att §ar {ftegfe/ 

font i(attef(9ec. 

ft. 6fo ttif b (0if «0«(e* (SAttgffttf.) 
Jtoftefnuc (en) n. f. Sen (nnrrenbe (9b/ 
font Kane gioe frafg/ naar N finle bent 
tei: 
if dttcfaDe (en) n. f. Soben taa fatten. 
Aattelpfl o. f. Kabiief paa ^aneedergten 
Nepeta. (QJiborfll ^(anteiiaMe ^. 19.) 
J^ottentiaoett (en) n. £ 2>en Spbi fom en 

(Frigenbe 5tat gioer fra fl«. 

' ^Ottcmpiue (en) o. C t>tt famme fom dU 

tninOeltg itattelpfl/ Nepeta Cataria. Fl. 

; Dan. T. 580. 

JCattcne^ (en) n. f. Sn banffabt Stegf PM 

tt ^ennefTe (maaffee ^attnegl/ Isl. 

iartf^gt. ftee^art, a.) 

^atteno^U (en) ■. C Otord IRai^n paa 

^lonten afminbeltg JbMttto, Galeopfis 

^ Tetrahit. Fl. Dan. T; 929. 

^atteeicopa( (en) n. f. ft eus* (^orbf 

men minbre giennem^gtig Cpa(/ fom fa^ 
pt tt beb«9eftgt 6fin fra^9> naor ben 
bringe< i £9fet| Uigt btti fom Xatttnt 
fi^ine t^ht fra fig. (9rftnnt(^g SRtnera' 
(ogie C. 44 ) 

jRattepine (en) n. £ 95rngeg nn fnn negent* 
ligen i (Spt 9 om ben , fom er i flor Se# 
cr9f . ^an er f tn flem ^oltepine. 

J(attepi< (cO n. C tirin af Smt. 

i(attep(a&Der(en) n.f. Eaf^IaDDer^ Z)9nb3 

®lnbbeo tMhtlii ®naf / 9m. 

^attetaD (en) n. C 

^ i. tfgentfig Seemraben af eit fat It4 
s. 9<gttri{geii: et Cffielblofbf '(to ti 

af9f6elen. 
j(atttt«it (en) n. £ RotneC p^tt^U 
ftmiaUt Q^ttemoeie (Eaphorba 
plus Linn.) (fRorgne.) 

i^Aturet fOev itattetiDf n. r. taiMiel 
gen og 6frfgen; naar ie pnrreg. 

Itatteci^ (en og it) mt 9tWH0 
®aari<Onbettf fetet af nt f or. (A 

Jtattetil» (ee) n; C «rir t ttoet pan I 
(Born/ fom Xlmneng Oberero nMebd 
at fRoberen er gaaen ober et €fteb/ 1 
Itatte (abe ribetf. (Oot|:) 

5(attetg&(en)n.f.pLAatteKet>iDet. i. 

ben af i^ctse iBalbmn , Valeriatia; 
cfoalk Ft. Dm. T. 5 70. a« et^rieW 

^tttterumpe (en) ti. C 

X. en Jtarg^ale. 

9. IDet famme fom 9laf(e (Amentuna. 

3. gtaonet paa ^iantf|l«gttn Cat 

Linn. ' ' 

4. {Rann paa fere <pfMterf faafom 
bI«Det itatte^atC/ Ly thrum fiilk 
Fl. Dan. T. 671. fHlmitlDeltSt @ 

^ gei^OljeO/ Echium; vulgare. Fi. 1 
- T. 445. ^UtDfrto^ctUlOaje eOer C 

VUD/ Eriophorum poljitachion L 
^Fl Dan; T. I38I- (6eeoe»n.:i 
VIJB. €^ 334.) og'tfier 9(«t^ bet 
bee ogfaa ^ateFIetXtfTrifolium 
venfc. FI. Dan. T. 724- 

ilattejf icrg (et) n. f. i. 0art|aaffile 
frtng fditeng 9J^nNb. 
a, Sn 0r«<art: (lh)^etteapf Na 
firicta Ltmi. FL DoilvT^ iod2. n 

^tattejf inD (et) n. f. ennbet af en tmU 
^eW af JtattejRnd. 

^atteffris (et) ^. £ S)en (Far^e tfiem 
trangenbe Spb / fom jlatteiie gibir fri 

5(attefF9/ adj. Sang? og rorb f»r f octe/i 
ittt (an taafe eDer forbrage Staite. . 

^attef6l» (et) o. £ iben plur. Qfimme 
fotobotb Saroe. 

jrattefpat)^ (en) n. £. 3 baglig Z 
Sprtngen og j^otrnfen; ittUtt, ttb( 
ter« ^n brngu oOe^anbc £att(fpat for tt flt>9«- ^M dfortt UMii^ ante?' 
ttse ^ottefpaDfer. 
iPattef)>or (eO n. f. ft ft^drt StiMtmnitr/ 
^er lidner iDcrl otter Kiiffottirt laitflf ntf b 
SwinflfB. (Pf»eti0rn.) 

iTamfleen (en) a. f. <gi ®((i$i jtarffieeit; 

f^m t>ti> tfUMinq ^iwr en tihttasttg f ngt 
fra ffff; btt famme fomJiSttnffieen. ^aa 
SCrae tt ^be HtftlH^iit Sunt, fo» 
^^met fprttter. 
iPat«fK«rt (en) n. £ 

J. SaMef iMia ^faiitett o(mm&(% 2[9et^ 
incMne/ . Agrtmonia £upfttoria. Flora 
pan T. 588. 

3. Xtt ^((iU.ct fort :€!i9ffe ^oMerf mth 
tn ftettiitis^ font er ttlfpibfet Mob 
€nben. 

ItOtt^t^oI (eii) Q. t ^Iantettas>tt: ^!oD JCA 65 ^(tntJA)?/ Fotsmogeton nvarmum. FI. 
Dan. Tab. rgS. of >e ubenlanbfFe^ftjT' 
ter Lawfbnia mermis og Smilax herbal 
tea Lmn. famt i )lfmtnOe(t0bejb flpnge nOe 
tifrub ^planter / fa afom Coo volvulus ar- 
-venfis og Polygonum Convolvulus 
l^inn. 

^attetimge (en^ n. r. 

1. Sauen< Sitngfy <n fnnge/ 6efat »fft 
l^otrffe ^igge f fom 1^ jtouen. 

2. St Sia0< sRnAtnger / Tellina Lingua 
felis. (€iitieK Stamr^tft. ooerf. af SSak 

3. €t ftmitettattt: ®tranl)«Q3tibre))/ 

Plantago maritiaia. FL Dan. T. 343. 

iRatteurt (en) n. f. yianten: NepetaCata- 

ria Linn, Fl. Das. T. g^o- 
Itatalog (en) n. f. «ee Satafi^ (f!rfpe« r(gi 

«ato|l, Malva fylveans. Lion. Flora^^j^ (^„) „, £ ^„ ^atoPO^en ©renj. 
Dan. X-^ 233. r .(afet^) 

iCamflmD (ei<)^. f. Cmaaffee af fatter 09 ^^teel^et. ,«ee €atcc^ct Cftf bet^r^jTe xur- 
©ItUt eaer ©truD, et t>(ii«^i»^'] 8^ ojxirni^, 00 ier Derfor me5 jfne ©crJoati 
iWttttbt IBottber en Vrate paa «tprf e/ (fripe* meb ;R 1 

©rim f«« fori, 4-om imi ii».it, at ut^atimtm Xtn) uA. ©et atmbtmU Ung fan o«re (Urn «f»er bttttt.fftH .«g IBren; 
t ^etlfeit QtiQing .«ii^»tr gi«i fit iBfOJier 
fipr at .brage fin Stop tutb .4>«nhtmt, 
(dorpM bed / font tan Ordge bnt «nd(it of 
^dtiJ fsrfle ^(aM ^ f)ar •onott. (sRot^.) 
9tt Drage ^attcflVuD. (itatibtt, «f 9tri 
nifeSoJ.) 

itamfbanM (en) n. r. 

z. jtatteaf J£>aU. 

s: ^lonteflagtcriie : Q^anbfpttV. Hippu- 
ris; •94^e(Yef)aU. EqviietumLinn. 
Jtatmatm (en) n. f. bommen i SKeiig^onrn »r6 tSpvrgJnaai ot 
^ni(»<ir. Den ^«tec&ifettn faaer ofbrig 
'Ignbe. ^an0 .^atec^tfectn oanDt mtatt 
S5iftflb. 

;Rate^lf«ring (en) n. f. ©en ^«fe i^&nWnt, 
font fort^aatt bcb jfated^tferen. ^atec^ifc 
ringen «arcbe meget (ffnge i ©agr 

Jtotec (en) n. f. tn *«f of. 

itatfteDet (<t) n. f. t®r. xct^eSgeil B«reffof. 
iCat^oltf n. f. e<«€atHif/ (frtbt* re«er« X. Storjett«ttfrmfonat, «tr<it8e«f Jtat*' meb it- of xa^oX<xof . Mtatme. 

a. flSavtir fom tt((ag(|eg flere ^(antet; faa< 
font ftpbtn&c ^otentine , Pote«tilla 

reptans Linn. Fl. Dan. Tab. 1164. i5fltt« (en) n. f. [Sved. katfa, ^iJFmife:] 
3 mw en Sifftgoorb cOer et ^ierbe { 
^anbtt at («»( Sift i : fafNJ og &awa' 
SRufe. (Sep. 3our«. 27 ^«fte. ffiilfe* •« cfttt a»«t^ <a(Oc« faaUbt< 0ef | noriTe 4>rb6dg. 2i^t< f>- 2>iol. £ejt.) 

3 66 Sta Sattmhlomm (jtn) n. f. Ct &ua fton 

t»tubi SBiommrr/ Prunus domefitca da- 
mafcena Linn. 

itatning (en) n f. [af v. a. fotur.j ©let- 

ningen at fatte. 

Matttt, V. a. fatteDe/ fattet Caf^at/en 

Samp ] 

I. ®((Kierr gider -flti^ tne^ en Stat 

%. ^Unbet ^ tuittv mtb Ott>. (^oif^.) 

3. %t fatlt SoDiKrf, falbtt i 9ftMfprO' 
get; naar neb |^i>Derf / font er meer cnb 
4 Sunnier tpf c PSnbegarnine abfliOei 00 
Dcb bein banned e( (Ski0< S^etnint^ fom 
gaaer fpcbd ttb^ t)t^ort>fb So»et Utoer 6e< 
qbemmere til ^t gaae igtcniient ctt 93tof 
eBer c t •^uL ({fmenarn*) 

4. jtilttct/^ 6nt8e< ogfoa i @(i6<fpro8et/ 
naar man i en ®runb; font man frpgtet/ 
ft Pil ffolbt 3(nferet, f after et minbre 9(n« 
fer etGtpfCe fra bet flzttt, og laber ^iint 
tieb ft Sep eOer en f t«be ^«fte< ttf bme, 

^iifet faibe< at fatte ^itferet (et^ 

tDcnern.) , . 

5. £'arte af, tt at flaae Mgt af. (tKoe^) 

6. ^atte ap/ fr at gipe STgt («ot^.) 

^atte^/ V, n. pasf. imp. fatteCe*/ %. fat' 

tet'^; [af ^at/ £)pretO St |laae< fom 
JTocte. 9(t Fatted ont Stogct 
AatfoD (en) Q. £ [norflfj bet fdmmt, fpmKal' 

tefob, 
itattun/ «ee€att«m 
.^au effer ^att , adj. inuf. (@ee afawt. 
Angi akward.) ^Jrang/ forfeert/ bag' 
Penbty am. SDcraf: 

Aauet eOer fat^et/ adj. i fammt ^itMt^ 
felfe. 

i?auf>aanD (en) n. C 1. ©en iast>enbU 
4>aanb. S(t gtpe Sn en £)afr meb ^au^ 
^aan&cn. (g»ot^O 2. ©el famwe fom 
i^eit^aanD; ben penftre ^aanb. 3 ben> 
ne 95cm(erEe(fe brngej CtM paa CDtdr^. 

^atofoD (eh) *n. f. ©<» penflre gob. 
ita\)()aaiiDet, adj. [gpbjia ©et famme 

fom f citbiiaaDet. OSc^bel Or bfamling 

fra Sttort ) ^AWt iUtt imt, V. n. fduebe/ fiitMi^ 

Cfriger eiler biorfer fom eo 8{(rp* (Nud. 
Latin. V. ^flfimo.) (^fter ^^ot^ irttge< M 
om faKunffe ^anfe J iKeff. 

^auret/ v. n. FauteDC/ fauretr ^mfer« 

®ee bf ttf Orb. (9{or(!.) 
&a\xi ifler ^aod/ ad> (ipbfff 6c|I«gtet mc» 

©avt Pg ^at>) frtflf roj!/ g«rf. 
ITaufe (en) ou f. caiorfl* 3<(. Atf/aa en itot ^ 

(^aHager.) 
^aiXt, adj. og adv. (let^ ringe- (^D^ot^.) 2K 

Storge: (ioragttg; (iolt. ({^aOagcf.) 

j^a'utet fSer tax^ttt, v. n. f MtteDe/ f autet.^ 

lifter meb ^(eHberiie af ®tebe ; Utm mefitf 
8orf0bberne/ fom •^nnbe^ ber fki4K M^itf 
SSagbemtre og PifU fra fi» me>3or(iib6faie.— 
(«»ot^.) ^ 

i(at)/ adj. [SlorpP; formobentlfg 6efl#gtftme«r 
©an. 6ee bette Orb.} S>ttelfg^# fcroi^ 
bpgttg. 

i7ao(en)n.Ci9lor(!; fpnefbefltfrirtetmeb j(00 
og ^Ptort/ nebenfor. W. kafiJi , 1 

1. tpf £ttfi og Saoge/ fom ^«nger net pprr ; 
Ste(bene> tpltfafbenbe Snee. ttbta(e5og« 
fi<a ^ag e»er J^age, beraf maaffee "IBior# 
iien6 Sfnflag blep en JTage^ i ben tamie 
SXeintte Sofd gof. C III.) 

2. Stt fam(et 'ftfpnge S^nnefFer / fom fortap 
fageStaarm og^tot; ittm^Oarm, ^tu» 

' mttf gortr«beIigl^eb. 
5. ©96ett^pet (Isl. *fl/;) 

^attalleer og ^at^allcri- 9et ^aealTctr og 
€a\)anerie ; men fTriPet rigttgere meb X [ 
flf Ka^uKKos^ 

Jtatoer, v. n. fotte&C/ fa^ct. (Isl. ia/i, tf • 
^ato.) 

1. ©uffer nnter S)attbet. 

2. Sumter tneb ^^nberne; Faoe { (S?nee9/ 
ar6etbe |g frem t ben; fat>e t SSirMr 
famie; fa\>e^fet/ penbe bet| at btt loM 
Inftel 

3. @i0r fig forgteped Umagf/ arbeiber itbe* 
gremgang. (®trom< @pQbmfr £om* i* 

4. ^ouimer i gorbirring.^ J<«)ent. «ee Catoent 
2^t)wt. Cee Catofat. 

^aWe (to) n. f. obf. (Isl hjli.-] 

1. ffr 4if6bg«ft eci^ffe^ en fplmber (SRorf!.) 

Af fcrgplDene ^aufle,* < S«mpet)trerne. 
*Sri2>rtf br^ fit gote'Gomb/ fpin Del Dar 
bttn^eii i ^at>U.'' ir«aipc0. 1 739- €i- 4^ i • 
J. 3 SRor^e: iBieffpruie eOer i6Mfiftf Sepia 
o{fi.oinalis« 

^ 3 aQorgt :- 99rtre6arf rtfer r imb< tf (effpf' 

ft(# fom fifCe<iNia Siffertam^ for at t^ol' 

^t IM optt fra 0rtttt&eif. £>eraf i^D^ 

U»\t Sangeftrf. (6(r0m< 60iilfnt9r z 2). 

6. 191 08443-) 

Kcfoltsrcrd (<t) n. f. fRptfimpnfaaftenten 

Alopecoras pratenfis Linn. IBtborg ^{. aa. 
jStMUl, V. n. fwlibtt fat>(et/ 3*)r9<fer; 

fr feendraitig. (SRell^.) 2)eraf: 
Jtavlef (ea) n. £ fn 2)r9lfei>itib / ee«/ »er 
rr feetiDrarfltiii. (9)^ot0.) 

if AOb'ns (en) Q. C pitjr. ^aiolingev. Ct gia»it 

9da ben ^ante Arnica moutana, Linn. 

^ FI. Dan. Tab. 63. (^ ^areft<fe( 1 3»ll««> 
«0 6aHitts((ino.) 

JTaioern (en) n. £ €n ^abfbgf/ onttrnii af 
® t^rrelfe f om etf €(at< # foa f af bet # forbi 
ttn <be{i0 buffer nnber 9}anbet # Cdym- 
bus fuscQs. iStxmni. Ganbrn^r i SD. 

^ 238.) 

StMxtt, V. n. fai^retei fawrt (Lat. fan- 

rfW,) bruget om ^ant^erbpret^ 8l9fi. 
(«Rot^.) 
iCai^ret; adj. ffeifenber om SDpr/ ber reife 
-9^ 9a« i^oflftenene. «&e^eii fob Kft 

f awet op. tStobpfJ 
JC4Win9 (tn) n. £ plur. 4tot>ti«9et. 

(Cgentf i« jtagtins of jtoge 00 fXtn^ # fom 
tnon ff«r f 39fl<)n^ Mber 0robf!or»t.) 9tf 
®Ia0< tbebagt SBribf fom/ naar bet en« 
#«n8 er bagt, flobe< 00 enbnn engang f«t* 
ttt f Oonen; ttebof. (See J^ammerf 
norffe ^^nnf^olbn. €ar. II 0. <5« 4) 3 
SpCanb falbei fftfrVaQlebet ^if mbagte an0< 
MeftaKcr/ og faa«e Mobftogte Gigttftoaer. 

3 .i^a 67 3 JBorge $ar man •£)t)«bcfa\)t(n9 r @uf# 

IfawingbveD (et) n. C ai (^i^^g iprib^ ber 

er ta0t fom ffaoringrr filer {oebaffer. 

(/Oammer ^undb €al. II B. O. 2.) 
^apringmunO (en) n. £ Solbeg for ^p?/ 

titn / fom gierne fptfer ^brin0er. (ean^ 

gebef) 
itovtct. ®ee JtaHt«. 

itape 00 ©torfaffe (en^ n. f [^o. S^oft. 

cfr. 3()re ©loflar.X CflaJebel folbeg gy^er 
paa f iRorge en ftor SRanb iif SJcb og £Rib« 
(eri defter paa berimob JTtOtffe og &tOC^ 
fiofffe. (©iae* paeforbffe Orb ) * 

^eb/ feDfowmclifl/ adj. ©ee fUD, fktii 
" fomtiuUd. 

AtDel (en) n. £ pL iteDckt eSer AeDlCT. 

[Sv. iaYeiV, Norv. /to/ i Isl Miii, Mo<i. 

fog. *«/i7, Angkf. Cetil, Angl. iffffV, 

Germ, ficjfel, Bale, et Saxon. &Ut^ 

Gr. xoTvk%^ Lat. Catilliu.l i) St Car 

af (Regftng/ jobber eOer anbet tonb|Iaget 

eOer g9bet CRetaf. fin $^eeFe&e(f en 

ittbmurtt JteDet ^ct fmittebe bm J(e« 

&el iff e t;en (S)rpDe o: naar $0 iige \itttt 

f omme fammen. 2) ^orbpbningen i et QSoU 

boerf. 3) X)et oberge Kum i en 9Sop 

terer. 4) fit Q^ilbfoun^^eie. 

IDeraf <Sammenf«tntn0erne: 

Jtet)(iatne (en) n. £ fit muret ^ pat 

<n Sforfleen til ^i fiitte jtebler i. italbel 

nn meb et fremm^b Siaon iSomfuc 

^et)eft>el)er (en) n. £ i. SDeni fom tober 

om paa £anbet og gior beffabtgebe jtebfer 

iflanb tgien. a. jSorlT; (ubtolef Aatl^ 

botar) en Xfeltring. 

itebclfHinD <en) n. £ 0nnben i en jtebett 

9iM fort fom en ^et)e(bunO. 
AeDelflif f er (en) n. £ 2)et famme fom ite« 

Delbe&er. 
^cDdferer (en) o. £ ©en/ fom relfer om 

gg f«(g<r itebfer. 
^eDeigreb (et) n. £ fit 9reb effrr en *^anf 

til at b«re tfler fo% en Xebef i. 
iCelxlgrim (en) n. £ ©et ©ortf / fom af 

SKogcn ftftdor fig pat itebcliti. «^ Mt 'K' SitMQtuht (eii) D. £ SDft famntf fm :^e^ 
Delavne (»Kot^,) (Frioe< og S^tHlQXM. 
®ee ©rue. 

^e&clfeanf <cn) n. C ®ee ite&elgreb. 

^eOc(fi>bber Cet) n* T. S^not Aaflcc ;SoMf r^ 
f)t>otaf SttMtt gtirci* 

^eDelfcod On) n. f. en Sth, fom Xebe^ 
let %Miti paa i (Sforfietteo* 

JCeDenaag (et) n. £ et taag/ fom Uitt« 
Dt>fr en jtebif. 

i$e&c(ofl(en) D.f. (UbralenstDrie^ieloflO 
Cit Off; fom ttorbenfie(b< tiRorge Ia»e6 
«f tRaamaif, Der langfomt fpgcd t en 
@rpbe tOtr ;Ke&el Cil beo^Iioer jltP. 0lor^ 
ffe OiDenjr. ©elfF. ®fr. V. @. io(5. 

^ctelete (et) n. £ ett ^eDcIgceb. 

iteBelpiffec (en) n. £ SCebelfnebf ben 
j£^aonM)(Brttmanb/ fom giar Stebeler. 

Ite&elflPee (e«) n. f. et esiagg 3«rnfroge, 
fom meb «Oager fan Icnfeg op og net)/ for 
ae ^Kge SttbzUn f^$it eOer lau 1 6for|{e 
nen. (^ot(.) 

ifteDelfmeD (en) n. £ Sq j(o66erfmeb/ fom 
forf<erMger ^ebef er ; €» / fom reifer om- 
(ring og fisfger $ebe(er» 

i^e&elflcen (en) n. £ ^anbetg |orb' og Wv 
•gtige SDere / fom iunbfdibej peb jtogning 
•g f^tte ffg faf{ i jtebelen* {^it>. CelfT. 
©f- n.®amLIV. 6.15.) 

i^et)e(ttce (et) n. £ «t grusttrir / ^bor top 
effer Stont gtore* teb 15e|!t«ringett ftwt 
fnben t; talUi og ^Ufltetra. Olnffen* 
£«re6o9 248. 

Jte&eltrpmme(en)n.£ gn^^rpuffe. (9le* 

feng greberif II. SvBit. ©. a 8.) 

iC«l)eltrDmme(Ia9er (en) n. £ ©en / fom 

flaatv paa faaban tnXtommt, falbef og 
^cerpuffec. 

^ege (en) n. £ ob£ gee i5<ebc- 

Std^ij V. ii. fegeDC/ feget; om ©aafrn* 
£pb. •gaoret br«ger og ©aafen feger.*^ 

• C®wb ©ecrtf ?B«fe.) 

Jte9lc(en) n. £ piur. ^Cjjfer/ (Tribe* ^gfaa 
iftfi^Cl [Germ. ^e^C^ Sv. ^dgla, Awl 
JC//, Ai^/r, OaiL QwV//.] . , I. 3 {Ratleinatifen ; et Scgtrnt/ iibm eyftaaer/ 

naar tw retpinflee Sriangei brei^ pg ooi 

fin aye(. 
3. Sen af be ni finattc, rnnbe SMpffer/ ^oof^ 

tif man \ ^egtefpifiet flaa^rmeb SBofj^len. 

aft fpiUe MiQkX, at fattr^cdicv op# retfr 

^cslet. 

3. 3 Sogtrpfferternr og (0* Sfrjftfb&erne: 
&en a^angc ^iitfant, fom obgift fd9f$^ 
perneg ^»ibe. 

4. 3 bet iaoeri €fprog: en ^aatienbe {5efl«(M 
iielfe. IDer fom to itediet gaambe meb 
JBriOer p^a fR^ftn. IDet er en unberiig 

^egle- 

5* @ammenf«ttelfer me5 Orbet ^egU iifirr« 
fie 95em«rFe(fe : 

^egkDannet og 

i^<g(eformis t adj. fom ^r en cpnif S^mir 

efler (Sfiffeife fom en Itegle. 

^egleform (en). Sor m af en Kegle/ iwift 

. 2>anne(fe. . 

^eg(ebp({lec et) n. £ et -^pffler om tn 
Segle/ faafom om en JL^ftrnfegie. (fl^vC 
oefoo. Qifrliot^er VII. e. 243.) 

^eglefneffc (en) d. l. & ®Iag< Q3tobbpr 
affegfebannetGftffelfe/ Conus. (€oPuri 
iRatnr^tll. af SSab II2>. 6.47.) 

^eglefnit (et) n. £ et p(g Sffoit «f Jteg^ 

ler/ Sectio conica. 3 0]?at^eiMtt(et : 

£(rreit om ^egkfmttene. 
^egletaarn (et) n. £ St Taoitn, foot gaaer 

OP i en (Spibg/ iiir en Stegte. 
6. @ammenf(itntnger met Orbet I cnbtn 6cf 
morrfeife: 

^eglebane (en) n. £ . 
I. S)eii ^fitUi bertil inbreftebe f|5<K»e/ l^aor 
jtuglerne IbU til ;SegIr|rftt€t. (Eti inff 

.^eglebane- * - . • 

a. S)et iSteb/ bee ®er«(utt<f ^norteb: ea 
faaban Seglebane er anlage. ^au ggacr 
^ber (Sanbag paa ^t%kbamn. 

^eglebort) (et) n. £ et fdfitb, fom er1ab#. 
rettft tU at fpiOe <tegler pa^ mtb et Itbet 
«<g<tft^if. i , 

itedi<b0dfe( Gen) n.^f,, OnSHUi S5^Uh 
♦I flaae jlegler Jtif^r .,,: . Jtcg m 69 enbtn af jteflifMun/ foat 5tf tferie fort^liteilteit} n. f. ignettibt. S)era^^ttUlfei( 
irt P«a* or en I(tw« ©fure I JRogit. (SRoi^) 

iCeglc^aw (tn) n., f. fn ^af>f> ^t»ri 6er ^eil eOer^eilgaa^J (en) n.f. €t 6l(is«Oirfr# ^eg(ef onge (m) n. f. SDen miMerfie af be 
Hi $c0ler; font er (siftr eitfr be anbre^ 09 

Ultfti 98faa t SUttimfprogeC 9^ifonge. 

(fflioi^.) 
<^cglep(a&^ '(eft) o. f. Csi ^fab<f Itior 

in«it fptSer Xtsltt, eOer fom er brqt)em ttl 

StttUm (g»0t^.) 
^egUtaD (en) n. f. Saibti 3 ifes'er; fom 

flaae t Kab. (3)^Qe^.) 
iCcgJctelfcr effer ^eglefojttct (en) a. f. fom 

be ere p«gne om. 
iteglcfpil (et) n. f. Sti teeg meb Stiltt. 
^eglefpiHer (e») n. f. 
1. SDen/ fom fptffer ^egler. 
^. Celt/ (fom dobe fpt'Her ^Keflfer eSer flfertie 

ji«r bet. 5Dee er ut en ^egUfpiUer. 
Icegter/ v. a. og n. fegle&e/ fcglet [af n.f. 

M. V. a. Stopfer fpib|f op/ i gorro «f en 
KeteL atfegUjoro. (a)?or&) 

a. v.n.obf. (Germ, f egefn.) ©piBerJJcsiicr. 
(Sifot^ OS Sangeftef.) , 

SCegler, v. n. eu ft<egfet - ^^ 

Ittl^tva&t^tttr '(et) n. f. (t^^lTafttfaO^ 3 
S|&ierfl«erM{fpro0et : ef IBanb^inf meb U JRa* 
bit tSUtntc for Oiwfafb«0attbei/ fom for* 
ntfbelll -dpbfelemmen i Q^anbrenbeir (lip^ 
ptt paa bet ettf (SfiH^Iefa^; 09 flbln0er^£)jU' 
M mebUkttbetf^alb fremab/ eRerfait)tr 
'yda bet onbet €fob{eto0'<moMDaifbfd(ber/ 
etf StMii <{)itt£dt en' tH^adegaactibe ®ang. 
IDette >S)mI meb fit bob&e4fe fStait^felbt, 
Sorgcr 09 SernMfft rtfer ttxfiUtnt nt^tor 
^(^waDt^SRajFinflib; Tom ei^ at Opfov 
trinfltfmaifme ^r M f 9 09 99a(m/ fom 
trpbei t Orulerne. (Crunnic^.) 

iTxi / adj: E®9aie<.<it Mrt famuli Orb / f^m 
Jau WinUt'] Mtatti, ttret/ ^enlHrr. X)en teller / V. n. 9om ft^etf egentKg om Qi(b# 
saafen^ ntfar ^en rirffer 4>Mtn i VMttii 
for at fW fig note ma. %iqutliB om at fee 
n0te til/ 00 tage fTg pare. See fiagct. 
(Wot^) ) 

jteile(ett) n. f [Sv. WAiJ et«ta8«?orjf; 
bet famme fom 95rolme/ Gadus Brosme. 
(^6M <<!• flRator^ifi. 6- 70.) 

.^eilc (en) n. f. 

I. Sn libtn ^aw, tn SRuQt 
a. di ^ptte, et Q^anb til at bMt *^amp't 
(t)on 5pbefen.) ^ 

Reiner/ v. n. obfol. fcincbC/ fetnct. ffbt 

rer / (Fpber fammen af . 8orffr(rf(eife« 

(9»ot^.) 

iCcip (en) n. f, pi. ^cipet. \lsHteipr] flfribe< 
oj^ieip. (3Jor(r j 

1. Stoerbret; fRqerpinb. (6ec &it9t$i 
®«nbnfi. I JD. €. 403.) 

2. Zoertrorei unber Siofibebunbem (SBilfef 
Orbbo0/ ^(OeJ Siaej. OrbfamfititO 

Siiii (en) n. {. (fa(be<'o8 ^iti.) 
r. St titdii &ibt4 t^shx. (SBot^O 
2. St 9leb(Ia6 af £r« mcbi en $ig i Snbeif 
^ at l>ra9e fiore gif^e i ianb meb. (9){o|00 
Jteifcv / V. a. . f eifebc # f cifet. ; [Sv, 4i[/i. 

Isl. Wo/a, Moefog. kiufom^* kaufiam^ 
Anglofax. ceofom cyfan^ Akm. kiiff^^ 
Sax. P6fen/ Gall, choifiri Angl. rAo(j/^ 
et thufi:] SD^rider ; nbCaarer. <)aii er a(t 
f elfet 09 fro.nee.; •©anffe aSomb f cifeDc 
bam tti J(onge/ ^ebeltf ^s^^ af itfio. 
•^i 170. ^ '• I. • ■ ■ ■" x 

Jttifct (en) n. f. [Moefog. og ^o«.Taiiair 
Kaifar, Germ, ^aifst. 9(f bet tettn|te 
Cip/ar.3 

X. tn 9ert<titef for nogfe iXegenter. SDeo 
rowerflfe ^cifet. ©iber ^eifetCR bet KtU feie ^«anb. («ame8ret.) ©ee Me 00 fmn* et. ^ • 

f«t^aaii&(C. ; \%. nelfcr 9aa9f«etaM/ jtongen i 6eaf fpU/ I \ 70 m m l^Dtffett flv>flf fdtnxml^ er mire Un^AliJ 
. (?anffebef.) • * 

3 Sor^unt bett ti^tti(t of (St»^berfo0berne 
. eSer be faafafOtr StoDberfander. (Slfot^.) 
4. Se 3nf«f«/ en %vt af SDajfugl/ Papilio 

Paphia , Linn. . 
S« Stt me^ef ftoY @(an0e, ;^i^m»eflan|e eller 
^ Sott^eci^^ltr f Boa cop finctor Linn. (^* 

inAreJjRatur^ift. beb oon 3tp(^rlenO 
6. gjigiireare, faUet ^eifcrcn fca Sapfttl/ 

Chaetodon imperator. (aSab I. C5.388.) 
Deraf Sammenfi^tntftserne : 

^eifetceble (et) n. f. [Gerin. Det iTaifet' 
apfel ] (£( @lad« flore Seller. (SRyt 
Q5ibl. for fjSftof. 5 85. 6.441) 

^fteifwDemme eUrr ^ciferDom (et) n. f. 

X. ^«rbt0^fbcn at b(ere heifer. 

a. 2)f £aiibe eg 6tater / en jteifer regterer 

4>berv^ 
heifer fd/ a<ij. Jleiferli« fti eKer fri ttitber 

f etferf ig SBff!9ttelfe. Bitti ifo^r om 9{is<' 

flo^berite i Spoffianb. Sn feifecfri Sjtab. 

(^bitfelblL ®.ibi. obf) 
^etfctd9(i)ett (en) n. f. Ca S)f9tit i SpbfT 

iaitb* 

JJeifcrinlx (en) n. f. Caf heifer.] 

I. (Sn ^eifetj ^tifixlk. 

s. St ®Ia^ ({pre ttbltsmobiie ^atit^ 

jReiferfbtrge (ev) n. C (gn S(c9fttti f#m 

foreiiet ben ftiferKgc og fattgeffge Scrbig* 

^b. ((Baggefeng Ungb. 9Cr6. ft2>/@.62.) 

. eMiebeg og ^eiferDconniiid ^i^ti^ 

Jteiferf rone (en> n. f. 
I. iDen itont en jfeifer frone< mebi item 
fignrfig : fteifertxsrbtg^eb. «t uagce ^fter 

^eiferfconen. ^m br^igte ^eifevCtonen 
cii jb ^nug. . 

t. Siat>n paa (piantefloe^ten Fritillarli Linn. 
0(1 paa Sfrten beraf Fritillaria imperialis 
Linn, giafng Flora II S>* 9» 439- 

3. €n aire af jteglefnef fen / Conus impe- 
rialis Lina. (Eubierg Samr^ifl* af Wi^ 
II. ®. 4a. 

i^eiferf toning (en)4P. <- 2>eit ^aobffng font berteb foregaae. Jteiferfronfngen 

fore (ogef rilfarn I granf fnre. 

Jteifer(0\) (en) n.L eaa Ulbut < arfbretf' 
ttt ben fom^rfF # tbbffe fRtU ^Oc fhibere 
(mer effrer (itc (Sinb ^ femnte »rt c^en 
jbefft^i^e «5ctiffc/ fpmme wti ^epfertog^ 
J^cn/ fomnte mti ^ebrcina.^ 9lf^n gam* 
ntel Sfoleorbinanti ban|fe ^a^afin VI. 
®. 3^4. ^ 

^ciferlo*/ adj. fom er nben Steffer^ fom 
el regtereg at en Seifer. ^^^'tn f^anntm 
flob bet romeriTe 9ttge feifcdo^ nbt 17 
aar." 'p^itMb 5om. i. ^. 243, 

^eifermagt (en) n. f. S)en SO^agt en Sep 

fer bar. 
^elfermoDe (et) n* f. 9t g»>be, en fffanw 
menfomfi; fom Stetffrne ^oibe. ^ciftt^ 
tnoDet i Srfurt igog. 

Ketferpibc (en) n.f. Se ®(agg (ange to* 
bafifpiber af ^ibeleei? ""ai^* flog bis 
(liibfe talper mtg itn mfn aDerl^ngfle heOs 

fie iteiferptbe.^ Saggefepg UngoomI* 

airb. I. ®. 73. 
iCttfetrige (et) n. C IDet iamme font JCeU 

ferCoin eOer iteifcrDemme. 
Jtcifecrct (en) n. f. £)fe f^mme fom StiUp 

lot). Vt b0mme ef(er ^eiffmettcn- 

heifer fnit (et) n. £ 3 3forbemo»er(onfie«$ 
^ ett' oil ^^erattett oeb )|fa«rbe S^bfdtf 
'- (Dperatioa ceiarienne.) 

^cifecf^aD (e^) n. C Sn igoofb^ab < ec 
Seiferbomme , en (Sttfb # ^opr en Jttifer 
regberer / .^ar fit d|>^(b. 

iCeifertl^roQe (en) n. C Snff(tfer< i^one. 
atbe^ige ^eifect^comn. 

iCtifecun (en) n. f. W» 66tfm9la«te, 
Ql^eflerrobf efer afmfnbelig 6t«rfr<trai^ 
Imp^tpoth Oflruduum Jaqxu fliafn 

, Woea UO. «.J$8. 

iteifietMoben, n. f, (et^ • 
I. <gnireiferg ^aaben. 
t; Staonei paa fBregnen dkt S^tit f&teou 
tne(0» r Pteris aqviliaa. (^iborgg ^lasi 

tennone ,6- ap^. g.) Mfn heifer froncli og be ^fttiMis^bef/J StiUftVialfi (et) a. £ JDen -OMMtRgi at r^^KR^ fle^e litftrn af S^nrf^rflertie. 
gC^i 4MC«crvt>tg^t) (tit) 9. f. SDen fSre 00 

C>^te f)afi/ <ie Mre Sftfer. 
^cif^'^'^d' adj. font ti(^0rerf tilfommer 00 

yo^ ^ fer Hi for en ^cif<r. 
K(\(eT(igfirtt>et/ ad> f^m er paa Jt^iferentf 

j(^l(cTf7i adj. S>et famtnt fimt feifedis^it' 

^ci*t^in3 (e«) n. f. obC Caf f«if«t/ cligoj 

€Vuvmii0en at fetfe. 

S^xU (e») nT f. C(5ee fd 00 fau.] ©en »eit' 

fife ^aaM. «Oan 6rti0cr <^eiten (tl A(eiR0. 

f>rof: 

^cit|;aanDet eOer f^itl^nbct) adj. fom ^(ir 

jncvfi ®f9rfe 00 Ifte^«ft5i0^el) i ^«n oen^re 

^oanO/ 00 ftrnser ben ifie^et for freti ^oire. 

JfefV adj. eukwt 

SCtf («0 n. f. [of V. f ef f er.] ©<« ?pb cffir 

. SXfflf maii^sref ; ti<Kir Qiatfttit fPr{0e. 
itcf fe (eti) n. f. eaf feffcr 3 «t ©oofenej. 

fr<0ttr(t0eii : ctt ^fab^ermiHib. (^ot^.) 
^effcn (en) n. f 6iflf<ferte« 6frt0eii. 
^eff«, V. n/ feff^Dc, fcffet C®ftcrtlfliiln0 

of ^en ndCurlt0t Sp^-] 
I. ^frt0er, fom en ©aoj. S)eftOaa0/ fom 

^^ooeket er af ^ feffer iffe mere. (^.@|M>*) 
a. ffi0ttrli0: MDrer 00 ftagtaler. 
itclDer (m) rt £ t«#e^ett><r. 
^eUri/ adj. @ee ;^i«(e»- ' 
^elf e (en) n. f. [af ^iUll ^ UbiH $tM. 

(San0ebcP.) Hi HVa 4&ftfar af '3^rn meb 

cf Iatt0l 6faft/ fom ftrtt0e0 i Si$tUntL 

(aiof^.) 
iTelfc (en) B. f. Hhrf»e« 00 JticlfC/ Sv. Wl* 

fa, Isl. Af'a/Alv matiUa.] Sn Itben j^dne 
^ ef er 6f «(be- (Sirotdd 00nbm. Qeff n>. i S). 

e. 525. q^ntoy;^. ®fof. 9tlM^iHo0.) 

Scrafi '. . ; ^ • 

ifclFcr, V. a. felfiSc, W!et grrer JRo- 

^ec i^aa en likm ®ii«)e. 9(t fc(fe ®oM 

•nev fffoi. (iRot^ 00 9an0fbef.) 
itclp (ei) n.f. [Angl. kelp.Ji tan0af<i Srffe; 

fom ^inbti bth at 6r#nbe ttmgarcer 0^ fom 

90 £ftlci9iritt0 iU>tv in ninetalfe^itbfaU. Sttv 71 ^eraf: ' itclpbtcrnb^t/ JtcIpBranbitrj/ 
^efpgrube / . <^€(po\)n7 iK!eip\)irfmng. 
e^ee ^dngbrornber , ^angbrcthDtng f 
^anggtfubc/ ^Jangoon/ ^ang*ll(fe* 
wrfning m. jl. 
S^lptang (en) n. f. [of ^clp 00 3;ang, fii- 

c\}S.} . f^>rf!ie0l0e $an0arterf fom ted 
fdv^nhin% 0ii>e beit affe/ kwtaf ^inttaU' 
.tiAfa(et>inbe<. (dlpteiM. for^^9f!(. Off, 
K. L ®. 325 ) ' ' ' ' 

^empe (en)ii. f. (See ^iflttttpc. ' ^ 
^cnDer- <See ^ienDcr. " 

i^cnglet $ v. n. f cnglcDc/ FcngUt. 9rn0e9 
om ®(ran()iiaa0en0 dU(i. l^Siotf^ 00 £(fl|f 

^eimcc/ ^cnneDom 00 Jtenntftxtine- €fef 

J tttiber f ien&er. ^ ; 

jRer (eO n. i palus. Cee ^(»t. ' 
^ewt/ V- n. frnDe, feut. [Anglof, .wr» 
rara, cura; caran^ follickuni eSeyCa^ 
rian , curare, ^lem. karen. (3of. ® ram- i 
©iDenff. ^elf!. «fr. V, @. 174.) Germ. 
ftc& an etmaa fe^Vin.l , ^ 

I* ^everfig oiti/ fctet (19 efut/ aater tfurr 

j!i0tter om; brpber 'fi0 om.. ©er er3n0en/ 

ux fcrcr fig Dcrcftec 3f f<tn store, ^oao 

^SWK 2>er oor 3rtflen/ ber fercDe % 

Oerom. 3N0en feret jtg om^ ^fx^ ^n 

a.\^ecetTid (if«r i 5^n ;pb|!e©mlec0.: goi^*' 
anbrer ^0 rti bee S^ebte; 6ebrer ft0 efter ett. 
®|^abom; U. fotbebret fine 5BtIfaar* . \^ail* 
^r 6e09nbt at fere ftg. gbr 8 ©a0e fiben 
feeflpnbte )e0 at Pere tnig. 

^eriDon (en) n. f. plur. ^criOonct Caf bet 

franf e Gueridoir.i ^n ^ragtfobflotte tif eit 
tpfefla0e. (ft Spfeftorb/ en £pfebra0erf 
^erteflof. 

iteting (en) n. f nben plor. CaffcrcM 
I. 8or6ebrin0, Soranbrin0 ttr bet SSebre 

efter en (?p0boni; it. ^of6ebrjn0 i fine 

jtaar. 9}i morrfebe tffe til no0en- Bering 
' meb ben®99e.' ?a9 Wn Bering, ^oiMr 

W 100 btn ©fate. ( ® ot*.^ 
3. 1In5fl9(bn{n0 ; f ba0l{0ta(e ff0t#paafdiM 

»ct; SDir er in0en ^(ving( fori IDu mot 72; Mtt / . foiume d: £ut mad fttteft'ij fomnter >er 
. ^lelpff tir^en Unfiflplhaitig. 
Stitniii (en) n. f. [Gall, kermif.2 
1. (it <&fa«i ®rto(bitttt«/ fom ^i^M^^ f d 
yaa i331abene af en i ^pancen os^J^erht^al 
0O}renbe Se^/ Coccus Ilicls Linn. (^»feri 
aRiimY.()tfI. otteffet afSSAb 11. 6.257.) 
ft. ^incrai^ ^ccmetS , tt tUbmbt itt^mit^ 

MAf ^t ftnt ®p9MmMr font OffM Gal' 

»t« ^art^cufer ^u{\)ier. <f 9($fen« apot|. 
II D. 6.. 430« Srfiiiflijc^^ 9)»iteriit S. 

125.) 

^etme^ceg ^en) n. f. €e €f(<i8« ,^itit»f 

font 90}:er t be fpblige £anbe/ ^ootpa^ 
V .:Refiiif Gormen leDtt/ Qyercus coccifera 
Linn. (8anb^. @el|!* @f. 7©. f/S.) 

iCerittc^Eorn (ef) n. C en Stpor^eferpor^f 
fom er bet tsrrebe 5ferme«mfect fuJ^r of : fom er bet tsmbe srerme«mfect fum ofl. ^ -TiV I ' ' ' 

iTcTmctffAJt (en)n. C ©en web Suffer e«^,^^tte (e«) n, X 6ee^(tttfc J7ectef!bf (eiO n. T. ZHri fdmniefom iticri^ 
1 Don. (9»ot^-) 

MtettfotnD [1st KerHt^fiemn-J 96rbttm e« 
$ofbe<ienti tNaolTee forbi be ^olbte <9{et 
fMT 5e flore Orrrer. 
^cmt / ad> ^et / fom f r fbi^m. («»of^.) 

j^ertling (en) n^ f. tlbeft^jbit)! diminmiv af 

Jferte. ,«n lang STiep/ ^effet i etStpffe 

' Sirar^ ipaa :^bW .06erfle <?nbe Vt ?))« f«(!ef 

faff; at famiHfle ^ttfet« golf fnnne fee Pcfc 

(gange^ef.) ^ 

^Ctfct (en) n. t [Germ. jRetfcC/ Syec 
itci'jel J ^^(A' > AngL xatih ^ at fwttJ 

J. ^tStity ft giffegarii / Siifetiife. 
;». j£r 61000^ (Sfibermn. (eang^ef.) 
3* .et ^tbfiab tUat fMft 3)anbtnf<ctff meb. 
4, St .atebfTab at jlMt S5olb/ if<rr ^ebct^ 
^ol^ met). f ogte SSorbffe / fom isbj>re4fe J af Sttmti 
Snfectee, ec iiz^tmlbba. 
Jf crfei (en) n. C [Sv, ^crftng , Angl. Ker- 

' //!y, G€rm/,Rirf<§e9. Gail, rf^ ia Cure- Mi (en) n. f. ©er Sebe 9eb Soflett f Cer «e> 
Saaret ©ex -er aibrf« faa feb <s St # bet 
4r Jo €» «tertel i (Orbfprofl.) (t»)ot^ oft 
<r •^ - . , ^ {an<)e(f f ) 

>e, Ital carifeu Belg. *«^/««fJ caf^rfO eefl^fttet meV^l«a 

eiafl* wCbent Sat en^crfci^ Iraie. ,m {i«<il«. 
'(OefoniWafl. V. ff.297.) i/Xflarm/. tommet 
2. €r/ fom «ir|b f •fOer Oft ^ier • 
jKiortfe etter J5iaf« (en) 0.: f. caiorffa «ct. 

a. ©renft, Sterffie. 

^^iaafeCf v. n. [jRorfPJ <S(nbbt€r/ tofer 

mcre^ enb ^er ie^tP^fti /Karnrev oft ^r t 

liaaf.e.^7 ^natieiy flamreft; 
^ioAffcet eOer ^ioffftt; adj. £SRor(Q fom 

qpaa 4^it oft ei fiin ftaae* 
;^iaa^r a^i* lufUbt CStorj!.] 3}(8eft Orb* 

faml. 
^kAi(ta atttia^it^ v. ii. CSorfQ tracer iCettC (en) n. f, obC [Sy. A^*fl^ ,IsL ,^r//, 

Qetoi, .^cr^e,] 
I. €t 89ft. 

i. 9tn%afUl, en tpfeflfage. ^(S( ^ar IReifftnj' 
Iterter.'* (eaagebef.) Sruae* ^pvpigcrt 4 

©eraf ^ fammenfaf : 

jRtmmiM^ (^w) n. f. fotefommer rftamte 

^iger/ 00 er bet famme fom .KpnbelmMfe* 

®ee bi^te Ofb (ttbtdel for»cr]Oef ittar« 

me*.) . * 
^^v^rtepi&e (en) q. f. Sn Spfi*'^^^ ^enpaa 
; en eofeftofte/ ettJSa»eL (Stoi^.) 
iftertcra! (et) n. f. [Sif ;^erte.oftiX<tF fttcr Sianben 0«rf ; it ^arfer, v^fler. 

S^aSfl Spfetanbe; tpfeooBftt;. Spfiftarn Orb4am(.) 
; (norjF.) Str9«ft ^onbrnorft i6^ti»tlU ^io^bt itn) n.C cHolfaL JTeve, ^ii^, ber 
i a©. € 525. l^ Sfijibtatf eti / , i ,iOftle opmpbtib ^0$. Jtftt Mot 71 A^hStmtmt, t9tth-^^*^i^hm.^9i0tK^^.:f'. cl^Aitfwv^,3^ltb «ff« X. SDcaji(ter(teS>(<I>«f<i|)ia«if9eiirt^.JD9> 
U«fe JtUrtowr «9. 

4. Set ,f«ite» |>fR -Jtfttfeii/; SttrMtM-itn* 

bttnt five 4Kia ^«m ; 'i|i«i JtAr #8 ^M*^/ 
«t ^ftrtitiici^Jhe^)}!.^. !(.:•.'/- n^. .^ 

6»ori $«iiMii« . .ere ^tftcM fam iDlHt' »g I. Ign tffitfe, romnKnlafr .<if ilbee. 8ib. . So 

. @ul£ft»d^ ftic>m 4«cJt^rr: AiflMMM i^- I ^ ' ^ . > " , ^ vA ac viOiii fe;«Mt)rc «lt4MriH Mr ((§#« «IIWt Jftt 4(« ^IfUtt 4a«r 3ifDfut> 
"^t m^fti64tte £ir*^a0dr4 {>luc.iu,(|fcbtt« < ^•«lt(i. tia««4k'1ki|ti«l4'iiMt.< i •: ' I ^ : Aiab^eim C(i) > f- , ibV^ .ftiiime' torn 

• Mitibi. •.:■;•,-, , \,' v.- ,".; * 

. iti<r6(f!aV?/ aa). ^, font irati faiiiditifr' 
(t||M« 69 (licatef. (Nud. Lat; £ VjU- 
giroqvus.) 

\5ft*bftflttO (<n) n. C/ . ©rt (dittnie fom 
^inDtanDf ^fttlFet <r inert; ^6clt9<1(tt> 

fit Ktnt) ,' «8 l5«irteriM ^Icebel . ; 
£ticth<b^an\> (tt) n f. (ga •Oefltfpib^f 

fom (r)iaatr i 5(«Beii< ' JSttofrdtitpe; 

(Trismos) fafM <fftri '9)hstn)f(etBmt. ' 

ittsbcfietx (en) n. £ JDtti etrnfei 9^fb}le( 
tUtrSgiUni fom goaet 4^frin0 <&eflfn# 

j^^itt uiiei mfxAtt tittiit itinl)Cicri>e. 

Jticebtfufe <cn) a. f. Strtyttiittfeii tntll^m 
iBflflf iff ftf n< 0rcile.' 

i(i«ef»«rem (<n) n. f. 0m s<m wai^M< 

i^AMbMi/ f»m 0<iacr iag om'jtkrle* f»r 
«( ^iRMe9Mbfci(t«a(r0ri«eti fr« «t «(i5c 
Af fiir oMn. (V^f. «e(«n. iBiU. IH. 

€5. 85 X 
Siictbti , V. n. (af !tt«t(.) f i«i((«< 1 fi«' SSo0et I ioitf etfoM^f tft , faafbai'r tti v^iff* 
' «rf, of etJtmio?i?> 'laflMerj' ^rtf. 

Z^erdf i8<(niH|t(nfd9inArrnir:' ' 
ifiabeSom (en^ n. X «B a^al «f fn.lBw. 

iMai^Oimt)^ .(en) A. £ 1. €1 »ij^ 6i4|i 
©anbfe. . - 

., $i9fy¥t ,.■ «.fuax ,»eb itktiMiiKiiitine. | ^«f 

mt, fom ,4 «I6^ C(Mit<?'! C^i^ 

cton coocateoatiis. ^(SSM !• d5o)v 

. pail 2in«ir(»/ i««((Mtt.$ifii0^r Jtaiiicf*. , v» 
4(i«0<^unt>' Crii).Mi. f.. jDcc fdmrne Urn 

i(iae6cle& (It) a. f. «t («b i <ti JN«H- 

i(tftt)llmtc (cif) n; £ ; £N«'(nmMW'SMr/ ^ • « 74 met i(t«d«tMnf)eC (ct) n.f. Ci9fa9<69co<iig. Ktftftett tr «tt f««rai«,.f0ni at gMc (S« J(i<lDep(Ot> (en) n. C Ctt^fttnt^fott.M a. (Dnfatime' f»nf i(tceSe(imziUt). t 
tu^^ «ilcii^^(f fttttftrjoi 3(M(i«&( 3» Cr feHto; ; 0a«fNii: Mr iMtr Iff r (• 

r IM f^retycfM 6fvf».: -■ '4. Cn efffe^nc' (t9ol|.) • <: 

9o«iyei («t« 3M6r<tit<«t HtBtr (ft f(M ^Mf( •^inlet ft«o<r. (iO^) - f albte yaterNiofkr « ^erf . (S<»i«trR.) IDcraf (Samiiifiif«(niii0enie: 


\\ • •• » fomme Here (M:^ffiMiiiM(t«<T«i^I« J^ctftegrunft («•) n. C 2>eti 25*ef «f iN«f«^ 

grurrt).'^ {?rmBoe« ^t^wa. ©.856.) 
Jttirfuiern (et) n. C pTur. betfamwr. 
,to. .^fcn r bcr fii>b( , yoA be 10 ^orn 

jflienttf t^. \^Si»t\ J»i fditgek^. ' ^ 
Ioffttjl«evf,:acy. ;0Mi j&ejJert, pitmiott 

Alt/ o« ^lU frr f weftcjlavf.* (Sortettt»# > ifkr t iSc0ONb*Jfc»/ i 9Wtco H Si^ci^ 

.. j.;.3Det ^fpK. (Vp ^ia5<r«J) «(i(er.dii«fttn, 
fom £tffbeR'<rf«M}i<Mfat<if. , ? 
a. Cn SinderVjitg/ (om 6ef(Mer of Kiaber/ 
^ r^^eQet bfj .4f fereJnicbetiii fammeit^' 

'4t(cpt)<flathttifi[^(eiO ii-^ SAtbts itoiitm 

in ^(ntnias./ ber ojpflaaec af etr Staffe of 
i' • :««a«ttb/ oftfb bftwf ®tt«e«et i Jei. ** ^/"^f 5i't{" ' ^^A?*'^*^"* ^i^«" 

"OToitge ««nb(Kber bli»e befftteU^epaa'/v «*"■■'' tn««^^fl«'f- (W) 
^ '.-eeii «rt, m ifff ttlUtt fortitftbe ilM*0<..!^Wtfil/- ^- •• «isf- W.i^«fO/ fl«ft<&<«, 
• ilumingrt fl«be< 99 inbfee* i>«a en «tt>eB."( _ ^'«P«t*- 3«««e r f (,anir«</ miwb^§ei. 
= ' ©it>. eeJjP. @fr, Igor. «. 275. ■• ^m (•») ?•• <• o6(ol- ,-CSycc ^eft, Cara- 69(iriN0 / fbin figife e» $ia^f. 

^C^<t)it4, adv. i$«rm afStiJM. 
iCi<efr(e«) n, fpli^lrtfter. Sv.^dft. Isl.j 

i. JlfM^r;. be^tet.tncbA«)gr. rfomtn; Ang. 

to thttPi Germ. iS^atltfii iCee Siictm. 
X. S)frfain)nt ftitt SS«iid.(o9i «tU}v iltenet 
• MfttMre oMfcg.'oftcIl iionb fSomnfclfe 6b 

^•IDMrpMer:tii:9«ffevf^<e|tfa«^suiu^ %ti t brobrit. Q^, AnRloiax. Cuw Cror. Beig, 
iSi/i; Gerin. ifefc] fiinb, ' ' 

iDeraf @ainmrnf«tititf0(nie : 
^9(g(>9ift'(eR) n, f. .{>«oeife tVrr Qt9<lt 
. Kuber •Oogfiii St»p/ Sttuota. (a^nrtf 

^Aber'Qi. 74.) . '. \ 

licrdfierDe (<n>n..£ tDeaSkrnfttfbrt.fom 

Q^t^fe(et btabef meb nitber •Si(^<a< ^te. rr 


»•>« SCimdkr, v. a. li«9J<6«, (i«rg(ec <of 

JClttjItir (fii)^n. C Eaf fkfjjler.] ^B, Wr 

Sice$tc^ / ▼. B. pasf. «t ttMtti 9^ fHMiti. 
tST.9 ^w «ftt> it^t at f torsftd om. 

JCi«9tnrt («) n. r=pkir. i?{«9(<ri« taf 

W«ftn, adj. (3(ot^ fFH»{» »<( f ftPcn,3 tH 
fawtne font ftotfcn. J^ait «r foore f i«Fen 
(*ot^) ^di ttf\9ftn, fwrfcftwi^r 

^*tf« («) «. f. (JRorff) e« «ttw«ii». ' ■ 

Sif^Ut, v.n. taf fiflfffcittflfa. «<f ^foa^j 
tPJbfr (£« »f; (barer i«anUt: {fkwft,) , 

f «% i {R«rie,*rom 0<ir it>8«n t^^b m<d eit 
f^IfiK. Sa«r %renje ert ti(raae^r/ gut(< 

tni^t nfft ab 5fg«reit, . . \ ' * | 

^{«I((n) n. f. {Raonet »aa'f(ifa«(. (^6flft ) 

iri«l/ it<<ete cOcr 4tutl& (9) A.'^plvr. m^ if itioetDfarm it»y o. C Srvmfet -m' e» 

JHaioNcft 00 ^(«(fca(fe (en) n. r. ct 

• iiorA rHaWi ptta SiTymbrfaiia 'Mafiurfiiini 
.t.Xin.< EIm*. Dan. Tab^kj^e. ■ Siftorf 
©• i.^S* *•• ' • '• • • • 

KtorfOtifiin^ (m) a. C «» fltentr -ir*«r 

.'> «lll«9<9rr 0rMt>f. (ittibfl.^- li -' • V * 

'iliaHdiMOtte o«^ioriDthi>tf<<t)n.C 9tn«r(l 

KafW i»a« Mniuffl (oaanum LlflC 9Hm$ 
9^21$: FUw. Dan. Tom. a9Sr ' 
itiltR>fo(«U <ct) n. C ffi0t<l eravMcffeaf 
#i«iitm RcQOtaoulM 4ce fc3i — I I Lin» FL 
Dan. Tab. 571. 9t6or§n^M4., . 

KScelOiiMWDt (e«) «• t < $&» 6i^i^ f^i- 

KloKtfiattig (ca) n. f. >S)tii<6ia«»iHMi^C»u 
^ km «f Jti«llg9i9(t vttr f8it$»M^pta, 
'- fern f*(r«< ««» < ewMiM f f»» «t CfttsCfc 

ItMeK)^' (ciii^ n.' £ ■ flatten (ttr Aim 
(lMiMfit»> IwryiM. 0MiM<ppM ^tiir. 
(3o>ff) 

vlttdetOmid/ Or^ a. £c €t> 9n»/ttt9%, ct 
'.< > 9faHiltrM|y "■■ f»n SMW (kw ^ (Iwilftc tO 

^i«ef9i»Hi»((«ti>o. £ 0dlfMer4ltt«ttfllifr 
t |i)WMi«b 9Mm dnjiii' op «^ (BiMOf ■. 
(«»t*.) * ftfl^ «dnmciiC«ttnin^iie, ^»wii*tjeii («-,««„„, ^rtt.) ■ • 
leu. ' itt«((8 ^M i^r ^i«t, fiiiAfnfrt 

itkrtkg^ttst (<«) n.£ $39«aa» Ml 9g»« 
r(»i«f^ ^sriKrt Swfe.. ofMMtct .«f 
fBrwttii r IrfMeKle «f Onfanlev iltr «) tt.£ {4if ItXcr f».b(r9$«.|: 

ft 4B«rii r fnv M CicM wcvct fWi ' ^» 

€^ffeii<< JtMlf»«i|e fC bcsi, i|Mi :t»flni 
fitfr MM SflciMg. *9»^i ^ Ot^UUiiiat fMtwt .; i JCiflrfen, adf. of f urtNp. Svec. fidn (I 

jRlMjIila^r. (») n. £ <aif fom f«|(t<. efa«M.) . ^i ;. ...<«.. . . .; 

it 9 7^ Mt KfOt Ie^a0«(i«(> root n64N#t(8i» 3^Mr9ft "> 
^n PioUn ^tgc. SDnwe 2)nen8 «» ttt for 8. (St 6lafl<^ SifU 'tffirfitrtt af Am 
I IDtrafr 

. JCueral titer JCi9te(i 4k C C«cfar 
<9»oraf: |^'P<^« ftp (trfaiii rattr it^flri&eQMNtf^' 

: fuefcnr 6(1^ ^£H (r (dte|t»Mriic) fr/> &miit»mt . -^ SAfbrfly^ 1 

. 'm*tiitB)tkUrf9m^»8tfuimluu$m(twt.^ emtMwr r 2>..9. 525). 
IV<»« #a«* 177a. €>v 177" « 9l»t«ii.) ^iw <«r» -^iw <«0 4>- C (%rfE.) f«l«r. .' Kan: i .N»i«t ait |»r litfe^tit «ft «q^ u» 
viitf^BlKiaebn^SAfe. otiOaatttiferfiiii^a^^^^ ®. 241,):. , . (Siteeftotir* iHffner II. ®. 22 ) ( ,^ 
geiTf^ 6e^aii6(er (Eh fiaUciiti- UHmv^ifnitf '_i ^. 5Diew efter »e>/ Ttor nfajT fett^wf 

Jli3Wti- ar SDir, f 9tt|mjr ,C ;5'fl^r 
(>*nee , f ifltt ^<»w. .f r taift , HioEti 

' fijV ai)t&w4. &M0. 5pe.ttt, 185(11 i?^^Mm-'^^ GitnMiiH etr S t«rr oiiir neii f iodec mere fbsirSfrneiKt ea{»|E{B«MccM. 

vtim <B«r«»»m. ee(r i^jff ic(<K. . %^> if(t( ii^&t&ev (^br»i\nro 

M Mfan fiNi|l«(«riit«flrtii) fD« 9fi cr iSSMr.. . ] ' ' ff^r ft (jpr / ;fe»^ tnifi! bit^ Sect. '^ 


{ifier tUa n^^Iete Sirotciv fo]|r^«fee<lRia| «# (Mte af.^:^ ^m^:!!! «»p0 £i«r ';:d{|i»kthlisiin;a ( ) tw'j M Mictnd 


<: :«■ li. £:MtMi0imiiK.miim$mt.9fmi^ •» «C»'4iHhteIi«te< >9rbM 0(dldBja8«c«j»eft:f!e.4^ttt«MP8.^' ^n. : !1| ^efrt>«s<fpTa0cc 6rus(f t Stttoiit c A; / *i Mia ^Mf n hee ikmttmm»^^ #vcs <fticc( t uau Mi .1%.} £icertUOt (en) n. £ obC [af fiar 00 Ji&rtJ 

Si^rrefle. (Sangcbef.) 

i(ionr|^o(&eir^ adj. caf Eiar^f ^olDer] eifle^ 

. «f^otot (SRtcb.) 
Hiwtr/ V, (Mflger.) «e€ fatret 
^ctr efle (es) n. f. *f f i«r , f»«i tr Cu^ !• SDirtf Saleffrf (Dortetr ttoftr •orber of 6e# 

ii§ ftitm af STfltdfe effer (Sftra^cMfWelfe 
: 0f tBefte^ otvtinMf Q^eldtOie. (Sn 

^tf ^or^f f tre(cn(»el f Sftbf bet Qtetmer bet 
Offltnffff SEriir/ S^ben ; Skulls ^icrp 

a:c (ors^e fhr Jf t(rr{id^& for 2)091 ir. \ «f :. s»»r ^^imcf ' »(f»M(ff Oai^fweifs^. 

IFtafe' mttt ' m»' JCicttig^lni jtsote. 

X Cor. f 3r z. ^ temif QSrrtijDiibif frttt^ef 
Oe»et ir«r mcb ^«i»f(<' foe od tfflC>fr. 
•{KM* ^«C(td^tO> fbc miir e«n Mfie fif 

»e ' Uimrrf Nitr er admnNUBm i Ottentettr 

or ^M iTionH^^ for <BlriMeff<ne. ■$»n |ar <tr Stictrtflr i (tint O^t 

' i(H# HPvibtr Stiitttfkn fig? Jlm otir 
SfkoTflcitte fa* 6rti[^ Ortret f ben 9«tpO» 

tthr J'MPe («amiiKlB4t< , og fer ttt mtfir 
Imi ^rvicli«t t ^rtttia&firiie tg Mandt be 
flwpCfrr golfe«««f«r,> ^Jf <^r&mimn, a^j; neut. fiotTfiimmer Caf 
^c o# fomnut!.] .^m Otrbtt, fym ut 

munmn Wm Silt Etcciomtte: ^fri^clfr. 
^B ficnfbitmtmti&tMer '^Dra^ (M e»re| ftuKar ^ 3 CMvbtrt<(F«b tuvMSUtnibtfiHt Cfitic f<'^8((fe/ (t ficerridC SlEgt«<Vttb; en BiceCi 

I M' .ftiffti at tt^tt tw. tin M 8aalt9ttf< 
1l<«b r en tmti<^ 4H\ftn. . t - 

«.. .^Nqirin^ tilbiieHg! obfol. 'aBkWDfbnrti e« fitcerlid om ^MfM(lfr«« )(glel(e grimbet $ttttUf(8ft(b> 
CifWtt icrfiillleb; 4Bffov er ev ftti«nfFa6e« 

Kg .^tcfcttg^t). at oDimrre J(ic(rn$^ct» 

|ra«6e af i^<(tfi$^r iwre inbtogm V 
.fttcr«(t9^tit @r, .^enbvt ^MTtid^eD 
sor «eiiil«9 «fl^(irr at Hietager af ev 
atfCnteHg^ .^ionrliS^d. iDeraf' /0rftfpf»» 

ffne: 8(ww@KWmitffe Qieitp f bib Jtlat* 
figl^v ubn er oti9t 4t Dbfg<' K^arifs* 
^ »9 .$»fle« ^hevfig^eO et fonr 1Rim« 
Rvetbtigr ^nrir faafharr )M(| eir ^9*' 
bnttai|(iV/ ppinriyda mtRofen^^b me. 

Su^trrr tiltoitlig^eb til noger^ b«v=f$itef 
fi»:(f»f; at itton glittmtr f% . f(f» f ofMr' 
9i» fiffrie ^ienfTaiib. i(t(er(id^<& tit 

■^fmm, mmih, m9^. 9rtt«ni'^<rv> 

U^fyiXi tit ^n dfitbe^nntrkir norAgtigt ^M^Tw t; r!i ■ \ > ,v^ i- lj;^^3kAlifl. tliigeit ^r>H; iibftt f^demMbai:: 
fifriiseiir »)^*^9i(WV<tt«M8[|v nK'4ttabe-.{; J^m (Fat n«e faae ^ioerlid^tDcn at fhnttf # <• n Stkt ftlct 6. M i CmciOitflSf M.f5nt««ttd»l dtkRltdl^itllM («K) n. f. Cn it, fom Sprfiir brtt^c til bcr«< SrMftcr. 

7. iBrodtcl f«r6«iii~«f ^Mfcr fi»m Siflafe (i( 

<Sammenr4rfttfii0(r meft Orbet j(i«r(fg^b : 
• ;^i(ec{(g^D^&a(ml> (et) n. f. £>eii flicn^lSige 
SiibaMig^etr foM forcnnr t> dfEcate 
9<rfo«<r. {im%tM.) 

J(t(er(id^&d&c&ri|tec a. r. plur. ^Mm»t\ 

ger HteM^e «f S(«rlt9^ i JBeawrfeiCeit 

. iti<ec(id^tti06et>tttfniHg (m) n. f. tlffirn' 

Mgt«dfer$>ttrtii«v 0(»tt«clfe «f ^f«r' 

Jtioffltdl^tMbtw (et) 4>..f. > 9t 0Mt> fra 
€a< lti«r(fiei efer ct 99rc»i ^•wi htt 

i(i«rUsb<l>i^&r9nDe (<n) n. f. Cdf 15r9n* 

tX.} <C^fti« / fanbfelis 9(ttra« cftcr in 
^r(»tt (if fttt aibct £:iM> «i8ti|tr( €(' . •C'wDtiiidct/ ttr. m f»rMilctit«M 
lis^cb. 

Jtt{er(t9b(&^fl> (ctt> n. £ ^m%m 

i ISemntctfe* 9l». 3. 

^iarclidl^edtfe9$ (ct) n. £ €t fl\ 

itiii^Klid^cDdmaaUiD (et) a. £ a 

. menfPttM « Qaaltttxr , fom (fn 

< »r f»r(fe (S^riftiu< So*faw(ifl 

fdf&(< aiterentf (SafrantfRte (tibt 

tide 6f rtft«r et i(iietlig^(Mtmi 

^iactig^cd^miiide (et> n. r. «r 

trf It om Jtionrfij^b. 
^i(rcl(9^eMp«nt (et) n. £ * gi«< 
0t»c< tir$9rii(Hti9 09 fOHnbc •m 
^cd ; ifcr i Setnceeeffcn 8{». 3. 

^kr(id^(D$yrm (e*) n. £ c^enti 

^ixK , ^b^rmeb $iffo»<9abeit fw 
^o< be ^anlc; bcraf |i0«(lif(ii J(i<er(id^eD0Digt (<0 ^ecfU/ «er</ H<< iH«rlt#t)<))(tdt (en) n. £ e* f ( 3nt^o(b et $t«r(ig^. 

J^iffriidbeD^Dtif (en) n. £ €n £>rff, fm 
troebtj at opMiffe Si«r(ig|cb ^M bt», 
fom braf ben; (>Kot^) ^cbber rlgtitfere 
€lffoi»«Dtif. 

JCi«viid^eDi(cf(aerdts <ra) n. £ JDen g^t' 
ttinsr 6«Dr»cb man tilftficr tio|cn ({it 
f itrligteb, i 9et9bRfii«ett iRo. f. 

Jti«rH8b«A^forfl(Uieif( (en) n.£ Ixaraiefitf 

. . Si«r(i.>(^<!mnbel. 

Jti«rrfid^<D<St(rnmd Xen) n. C Sn eariif 
Itenid^rbl ot Qobb«bit(eb« ^nUiiig. 
£>et er ^t<e{Hd^(&^$i(niittd at M>«c be 

6M«- 9(t M« Ki«v(tgI)(04die(tiUt9 iCi(rtli0^ci)tflpteoe (en) n. £ 

I. S>et/ ^»or»eft Sli»ti»f)^ pn^ 

3. tfn<04nb(tfl9, fom beNfcr jtiK 

^i(ei1t9(^tfnu9 (et) u. £ etr«f , 

atit paa bea^ mm clffer; ten 

fiftttritgen: at fttgtc(fn me»'jtu 

tin 0: «i(beli0(n / i {R««b«. 

^icerHg^e&^fattg (en) o. £ ^ee 

btDd)>ife. 
j^ic((;ii9^(t>6iPe(e (en) n.-£ %i 

Ooelfe i jttmlfg^. He goae i 
flcr. ({«tt|eSef.) 

Jttcerlig^eDdtanfet, n. £ plur. Ti <imb. (to IR«(le. 

i(iand8d$(2)d$r<e4 (h) o. £ Ct sh»ii <mm> en 

e$r«<art, i^n'sa iiif4ia. Fl. Ota. T..a58| JCiOCtltS^Oltt^ (et) n. £ JDrt fH 
: <«)ifcMd# ^iMttenatne ®. %6. ^onMomin dter troetf at Kwtfe f «mNg^«». 

e. tf «9. flt«ft» e. 543) i(t<|(r(i9^Ml»tf^ (e») n. £ «lfr»N 

lti«C(<9^Dtfdtt& («R) n.i. €Nben U»Jit* a^ife/ f»m «a<ier nb 9«a Sim 

Kifft^t^^in&tr 6tiMaUn ^ ei* J(ioRmini>e (en) n. £ [af «a. ««< 
C»*< . i 0(4 Oct iMnmrf fra>)iov9i«l \ Stlct met 79 fgdr H^Sk^n fM ^imen Myofottf fcar-l tn jtaitoo fir« QNtitMitgftr til 9unhin, tm 

pioidA Lin. Fh>r. Dan. T. 583. gflrjl ij biU ^Fee Jticetn«ifu^/ JNatnelintt ^ ne f Germ. X<Xn / Ital. Cr r«a oft lat. B. 
Ctrmem; Otitt tx Jffloratft meb^DVnO 

X- ^eni(crCfr t 9UmfiideIi0^ed 4t ititmti \om 

er inbflnuet t Moget .^auU^for Sj:. Mi 
GtBbtre ben inbtt Sarin ef er bfn 9)^airtf/ 
^9 ititiitt inbttt i Sormen / for at 5en 
ffff&te aSftterte fan 6nbe ^utt( tnben if tit 
• S^rpiei fra Uu pbre S^rnii (om falbc< 
*»oriien ^p« ©frifdlabere, ' 
^- 3r (&<»rWU*^e6 gmt af D«ft gj«;ter meb 
fren ^tnDe/ ber omti^er r^^mme; ^vbUm* 

- «^. SgWefianiev/ gru^rKccrncc/ Sirfi* 
fi>m toil ^a^e JCl* men/ faacv fn(tP# 

^« ^aSDen, (Ocbfp.) Sixtnt %vn9it 
•afaa abfoluty/fjfebct for ^orn^^We 
&^iin f^dt>t iitt fciM m^e\\ Siixtttt. Slit 

foinmet ^oa<\f iCiofViW/ n Or6Tp»o« 

fto« ^. jottf. See ilDg. 

;• <ta 6tan9 af {eer eller.3erR| j^barmefr 

<^aa tibete&rinit^tr en ^uut^eb pg IHa^niiit i 

^anoner iKer anbet flsit ©fpbl^ 

(• "^otf Goirbere bet fammi^ fom^afl^ 00 

, ^«tf>.«b; fortfy.: "^ffn SHfatninj af ifolf^ 

Jw> sitter i^ttberne mere 5Hierne.^ CStrgfte 

om ®art>merne I 95. ®. 100.) 

5. fti«vilitt i ft £r<r 9; bit^SO^eVflf if 90!(b(n 

i^bnenbig I @fainmen. 
6* \ ^t$tnt 97utrb Hen (^Mtbonmbt %9(ti 

^lintoo V<^ Ommme^nben af goifiisben, 

t«t tbenfof, f$ftacret«iit^riu, %t fiOtt, 

btornbe ^j^egen pqa ^ittrticn. 

^^.Dm fegletaifnebf {>utt!^b t ^ffnt# <Ste# 
rtt«iiberr ^oYbeb btii< S(ber tHbeeW nen^ 

, »el /^ioertietter uDfliDt/ mii^frifcnSt; 

pyramiDefovmig. 

$j 3 ^ittntn tkt hub , %9or ^twttk^xnt 
.Ittreaeft^ Corpus callofiiin. tiffin f effnr bet ^ortriniisflf/ nittfl blfUw 
N af en ting. J(t(frtien af 9rmeen/ af fian« 
Mi tttiqbm. '^^^kernen af m Katren.^ 
enttMftlHfl.IV. «. 33 r. af ftSftrrff/ 
af en $a(e/ en ^rebifen. JDec er Sttub 
9$ Xmnt i bet ^an fTtjer. (tanaefef.) 
jDeraf 9amtfieiff«tninterne : 
AicecinbtOev (en) n. f. i. Slobner paa en 
'S^slefheaf f. Loicis. (^^nemann am 
Stttefnale C 83) s- S^abn toa en9rt 
af benne €!l*dt/ Loxia EQocIe2iitor 
OTMer* ^abronc. CT. 36. 
JCiflftnefulD f adj. 
J /• (80in $ar waifSe Stlctntt 

a. *raM<f>f f«^bf«. 
iW«f rwj^W \tO n. C ?fabf af bet ffxtt 
Sotn. JpmfHtn ^bet for bebf e j^io^ue^ 
foDer for ^eflen^ enb ^Mtfet. 
AiOrAfcfvHigt (en) n. f. fin Itf bet ^tngi, 
f W! Jnbfltitter tfn gjfb / for g^. Sttrfeb^r. 
©et famtm ftm ©tettTflUgt. 

i?icrrnefd&e,(en) n. f. »<rrni«. fomiforn* 

iirrerne Aibe .^uojbbrene. <i^iiarrne^&i(i 

Jiff infltnt ^aar ^at* 
itiortnet^inDe (en> n. f. qtn tynb ^{itbe eOer 

Qrfal/ fom omtiber SrbfiMner. (¥an« 

gebef.) 
JWoKnefyuU* Xtty n. C ©lemmeflebet for 

Xfirrnerne inbtn i et#fe Srtfster f faafom 

$e5kr 09 ^OTft. «t fPfirre Ktcrvm^u^ 

l^ufet ttb af er SC6re. 
JW«tn«fl<tfi <ef} n.T. ' gn Slafe effet StlvH^ 

ge af Sfcemer $ faafom af Sfflcrn. {^iv 

tUi 6eor0. af KabQ C. 30 ) 
i(t<rtneHn?e (en) n. f. SaiM i Strtmeriirr 

JTanonentf tKeffentHHie; t $in(Pen ^glen 

fftrer ib af fomme. (^ec^enitir^ ow 

fJrefbrartiSette ®. 9^) 
Xictvml^i, adj. fom in^en ^i^rrne lor. 
Afcrfnetmitlt <fti) a. f. ftalbe* 1 en «m^f«r* 

obn bcnfnbbfifbtge S)?unr/ fom er yib^n 

naMine|l/ of berft^r brr etfire afilbfafle 

etcfff* (^i>. ^ijt err- xgoi. e. mo.) •v« •m/-* I ao 'Mt (leiunt ^(n6«r«^niit0 0nDel i>f6 (SmdcT' 
fianu , «a n i9bi i bun nbawnMt^ 3)<ef/ 

i. ^(t faMftc %x» (0er ^f(t |cf».4if be 
cf enll^< ttodtforkr (cer ealial) i(i<rtttC« 
fatxn (l««ir i Kwr.lebre, enb Sfflf' 
{*b*n- ' 

, 4. £i;«fti, f0miR]bfIiitt«r«(fi«tet8r0i<ti 
taarb iSfcil, foe CJ^ XtirftMrrjita^ ^af 
jftiftent^ectr (en) «i^ r 

4 en jttcrrnefftt^t f ler 0ifc»frAtt;'^' 

iCiameiliEf en (eii) 41. il 9U» 4>e|k »< 

®tefDinff ac «tif e .^nbriHt p^a ^efl^ 

Storriie/ fee Itierse So. 5/ for 4ir f^rAorfii 

iBl0^elt. (Ap^f. oecotb 9ii&lt IIL €L 84 
^icernefl0batii9 (en) ju £ ^crtttBgett . 

fU6e/ eSer iet| a|; jKaojiJur fto&c* ni 

.SUrrne. 
'itiatnief»&f> <eO n. 1! ©et famiii^ fr 

JticEtaeJ^tnOe. (€ait5$ittt0$. &eifF. (5! 

VI 5D. «. 3(50.) 

iti«netr()ppei:., n. t jsbr. juMiA(flee tro 

i »•...<•■■. 

4Ci«rDer, v. a- ti«riieDi fiimirt Caf Jllia itiffmefeming (es) A. X 2)csi Sifr Af $t.) 6ee forner. 

iBIomflrittflett / iraar ftrtec Mimer fis; if^ioerre (en) n. f. 0ee Coerce. 

for (if. Jlee Oe<rligt fitr 9ttig«fi< ftt«tn4' ,fti«iTitld (en) ou f. SDeo norlFe UbCalt^f £ idtnm. (Oiiifreii<of(Dii.«nflaI. VUX. 

«. 301) 
itisrne^ole (en) n. f. IDett JDtH 4f in 

£r#9ole/ 6»ori.te itiige dtwrnmn 0>f(|!ef I 

flf Srj9 1 f a(5e< 4>8fM Srjf!oIe. (Olttffen^ 

t<rreto9jtSanb9,e<on. 6. 130*) 
i(tffvnciflt& (ef) D. f. i^o* %rt(IIerif er: ^e 

l$faib/. fom rammer S)?aakc t f anoiieitf 

forlMflebe Jtternrltnif rfler fffirflcmiinie. 

(iffeii^Itnl^ttrg «m^ 8flfrt«rUfleric 6. Sa^ 

mofrfat et iSuefFtlO. 
iti(^nejC9^ft« (en) il £ JDit ftittwe fjAn 

*f>^tlfl^9dd<i t^y fireinlovmtr/ ^tor in# 

ten fieroole f «ii f omim frt Ut i^friite 

{etemr. • 

JUtfcnefpcofl (oe) n. f. Cc fvuMgc 6»rii/ ©eraf 

i(i«tcm9()aac (er) a. f. 9}or(! 92aM »< 
broa^et Saiig (Fiicus Aoileatas FL Da 

T. 355.) 
^ionrringf ruF (en) ti. f. et norff IRaM t^ 

9Manten .^uga pyramidalis Flor. Di 

T. 185- 
iliStringril^ (eO n. f. Sc norfP dlai^i 

Sroret ©Dorr^birr (Siborg) Betula 
Flor. Dan. T, 91. 

iticevcingv^f (er) n, f siotflf JR(tt>n p< 

lerire: Hippuris vulgaris Lin. Fi 
T. 87.^ Eriophoron polyftaichi^ 
FI. Dan. T. liSi* P8 Eqvift 
venfe Lin. 

Jticetringiftttp <en) n. f. 0torf! 
^(onten •OMfetdrr jtomeel. tBAoj 
nus fvecica. Lin.) Flor* Dan.^ (tonfleftef.) - 

itiftrneflammc (en) n. f. etttui ftm tr 

99f ojret af iit ftim ne. ^fNitt faa Star J^krvff ab (et) n. C obfoL Caf 
»ar Un (It rf{t ©eel af ^oDeti iefat meb SDeC famme fom 1R\»X\V^% 
unge ^iccrneflamtntf/ (Slpe »l^9f. SibLJ Hexaem^ron 9. 168.) 

V. 9;. 420.) 4(iirr€m9tan& (en) n. £ ilorll 

itiarntfland (tn) n. £ iSn cpttnbrfi! ^eftM] iCtarluistanD. 

ftani, fom bruge^ i Ccoberifr/ lil tfittb* Jti«CCttl9t»ttm («n) n. £ 9tor 
ninsen at fremlrinfle en riuib ag lani m Sansart/ Ficus FUum 
Attaining/ f9rCir.£06eti;taiio«cr« ^^ Tab. Sax- ITto ser« 8i (i<er«ct Oft] Jti(etttt&^ CttStittrnt P^Xitv tttnatn, ut t(i»ti VtMi^uem i ^aitn 

p| Sranfris fra z 2 Sar^brtbt:] 
I. !8raii0lrocttbe/ beo/ fern ^r nritfigt SKc 

liAioiiiitfriitttger ^ clUr fom afbiger fra bit 

bebtagne rdijiiife S<rrt. 
3« ObT. JHu, f0t»f9ftbertaab8t«(ttriif ci 

Gobomit. (tD^9f^0 
- JDfraf fitmminfettiimetitt : "^ 

^i«emraano (cti) n. f. nmtif^^Mbi 

en S(aiib> fom ci flemimr oberemi mi^ 

beti uitticttt^tMtatnt Seo. (Sangebef.) 

^i(ettti:&Od (en) n. f. €n 9Ht ^bori 

tttoqse 8leli9toif<lfl9bi)aime ittb^«lbe#* 

^icrttetDommer (en) n. £ (fRiMem af eg 

Sioruerret. - 

^ifftteri«ce (en) n. £ Sn fra ben attta<^ 
ne tro afbiflenbe Ke({8iott<lar€. (Eahge^ 
bef.) Sneeb. Sllg* VI. e.38». 

n. £ ^n Si90n/ oybif^ ICi<riPtO (en) n. f. pi i?iflftt)e. [Svec. jRctf 

YOe^* Germ. ©orbc. Bclg. ©at»e. GalL 

ger-bt de 6led. 6fur 3^re af bet (atinlfe 

^s^^^^tfj] bet9ber i SDonmarf^e famtnen^ 

; A»sUkt jtbrnneeg. Mt ta^t $ienbe i ^iotU 

. i^en^^ tmbfdt attaj^j'6^'<rp|>ni; iSior' 

^erfmob bemiflrrfer ma Steeg eScr jtnfp* 

« {4>aUatm £>ft^aml) Sidurttfi om 

^0fiett eiler ben (e|lebe $irb. *9(ffem00 

ftii^er fi9r(ie@an8 en 90b 09 reen^^etv. 

OecM. Sag. IlL 3^59. ''at rage fe^ ^i<n:^ 

^t af 3^rben^ (3: lobe l)en l^«re f%f ®Mtt. 

(Clliifffwr oecttt. 8rn». VII. <S:tiA) 

SCiftn>tlVte (en) n. f. ft narff flDabn pM 
(eCseraDet ^iiL ^Sib^rg. Saliz pbyUci- 
folia Flor. Dan. T. 1053. 

£ti9t\>w, V. a: Iwwew, ;fl«twt [af ivicrtteilesn (en) 

^i«tb.] «am«etnr{t)cr bet mdebe Sforni ^^' ^^ «i«ttere. 
fot at Mnbe ber ( SR<<a eOer ^icecM, 

(SttlflerfF.) ^" 

jftceweflpffe (eOn. C cafficen«roj@t9f# 

ft] @aaaiegec famroenrebet Sorn/ fotn 
floret frem af ben f font f<«r«er. (Sat 
i fletjf.) 

#t<rfe (en) n. £ tisl. Jui^. Goth. JTe/* 

0rdaffte ®tammeofbet til Gerbu JCdfe oa 

• Angl. r;>ri5/i,3 €t norjf Orb paa iBht af 

en £a(b/ en Ofifabe. fi&tffcg CtOelorbJ 

0. 190. ^^9tu om norfPeOrb i @canb- 

\ «it. ©el|r.(5fr. 1 807. e. I £ ©eraf: 

3Ri«f«/ V. n. fioffcDe, fioffct, iBrngei 

001 At bfie eler labe Ofl (i 8tooi<ba(en 

SI. SJ. eelj!. ®fr. V. C^: 79 ) 

«iatf0jl (A) n. £ CSRorff af ^iafe Of CjtJ 
®0bmaplfdoff af JtoniirtC efltet @ebeni(rlf, 
fom itui t>tb J^Mp af £06e eOfr '5(i(efe. 
(5». C. ©elff. €ffr. V. ®. 79:) 

iti<e«fe (en) Q. £ C©<iM.faf«? cfr. 3^re< 

©tal. itf.] 3 aiorge et *ar af ®iMetr« tif 

ot bo^re 9lbner / {0b 09 Suf t. (^OaVager.) 
^lorttet (<n) li. £ fSvec. Jtdttarc. Germ. 

i^e|«r. S^9a.^mtti mM^uafCathari, ^iffturmadtt (en) n. £ IDen, fom ertff^ 
btfieltg tit aterHwe anberfebed tdttfenbe 
for lti«ttere. ©eraf : ^ 

^icettermageti (et) n. £ pi. iti«ttermage» 
rier. ^ragten' efter at forf icrttre Snbre* 

jticettemenind (en) n. £ en S^ening/ 
fom firiber mob ben antagne Sro. 

Jticrttetmefler (en) n.£ . 

1. SDen/ ^f>m bee ^aaligger at ppf^bte og 
ftraffe Sic^ttttt. 

2. Sn (ErfefiAtter. (Sangebel) 
itioftterwt <en) n. £ 9n BJet/ fm blni^ 

mer Si«tterier. * ' 
\^i«ttetfmt) (el) itt-M £% Jt((etter(l tMuW 

maabe* 
^i«ttett)(e\) (et) n. £ gt foragteligt Orb 

til at betegne a (let Sorebrag af fortttrfFo 
. £i|^rbo»me. "Og bettt ^i«turt>(»> m«b 

anbet were; til jparnel 3efj«« fir«ft at 

bebicere.^ Q3aggefcn« Manbebe Z)ig.tei8cx7 

®: 240. 
^icetteroen (en) n. £ €n/ fom ^olber fig 

ta. Sti«|terrie/ fom §plber. bere« ©range 

Jflfrbomme, (Jangebef.V* > ' 

iti«tten)u«;(ett5 n. £ wrnge* fom Ad- \ >r 83 ir«i m \ ^ verbium meb Praep. poa. , J£^an Net Se* effff tfnii. 9^aa laabf font 
MM^t PAa f i(etUtOu4 9: faaU^etf/ fom $antiti<iifac bermeb er ^iDf (OD/ . 
Xx^ttm pUit at ht^^nbM. oi.t^.^ 

Jfiflfttm (eOxuf- pi. ^i(rtteri« (af «i<^^,^i&t)et, v. n. (af JtiD, ngefpm i 

;t. iTtetterf! £Mfe«a«be. ^nl jttettfit ^il>t>if^ ogfaa itiDife (e») n. f. I. Staon vaa ^f«iittrne Sioaprs 
Linn. Fl. Dan. T* 75 3. Bra^fia 
firis Lino* Flpr. Dan. T. 5 $0 0| 
" ' nus Raphaniflrum - Ltmis Fie 
T.578. 

a. SiM KeMife. 

itiDel, adj. inufit. Stifttn tffef fJlN 

33. ^^ttbtn it tudtn 98 fiDd 
<(fe (0re flit idttftJ^ 15tntti eiibi 
ipbfPf dtntf faafom i^aa SD^rfpe* 
faa fiDe(/ at man ei fan rare « 
(eangebef ^3^ p» ittt faa f 
Ui forff Ob / ^»ab en fit)ittbM( 93elb 
(( be 1 2 ^atrtarf erf Seffantenle.) 
ntefleM forefotnmer bet ®ttbf{antib Star/ at ^an albrtg blieer <pr«fi. 
t. ea^brattg {«rei forfeert aBenln^ f 01e(t# 
; t^aiijfager* 2)et er tt srabt 5tt«ttfri. 
^. (Obfbl.) Sn grob f!jffiiM-0 £a^. (3»Dt^,) 
; 6f abamiteri / S5(obf!am 09 ntugtitt £eMet. { 

(SXiimfraiiifeiiFol B. 6. ^tMi eajro af 

iTiJio. ®. 31. 54. 340. €^r. fJeberfenl 

9attbnlar#) 

Si^mx^, adj. caf.iDiflrttew 

z. iDen effer bet/ fom er faffFt og bransf 

imob ben ort^obof e c^riffeCge Sro. "Sf p 

ft fictterf! Seennefte efter en 09 anben 

yaamtnbeffe.'^ tit VI. 10. Cn et«Ket(r 

08 forbammeCtg S«re. 
ft. 0ro» 00 ftiMhii. dn ({atterjF ^ore. 

©ebeW ®ap af x6to. 6. $7. (Wot^.) 

^iflftting (en) n.r (Sormobentlio af ^iceDe, -^^^^J^^t^C^) »■ ^v »et famme fo« 
Germ, itette.) S^fiMfproget: 3ernf«n/L ^^'> [Germ. i?i|el, ^UjeU 

. fer, fom fi«be# (aa abfFiatge «tebe> i«fi* ^H^/ ^^- CSvqc. feD^ Oall. gu^d 
let 00 beb Jaffelb^rfet, 00 ^Mt for|!uBJ0e| ff^^ «f ^sl. ged animus, gfrftour j 
fRabne efter bere8 fRtut, fom SKaAfi«t^ 

^ tind/ Sfnferfiotttind, SHoecfi<ettmd x. 

(Soioenarn.) 

Aittole. ®ee^iet>(t 
JtiflfDiet/ V. n. fiowle&e/ fiaWeti af iltcebe, 
fom 00 |Fnbe< i(t(rt>e ; 00 

;ftion>(e^^ V. neut pas£ tiw^l^t^, ficm> 
Uti, Svec.Ubta, brn0erflRttttb; trorttef 
meb ; f!{#nbe< ; f (amre«» SDet famme fom 
fiofQled. 

JWfl»re«(et) n.f. pi. ^(nUtkv. [afft<et>^ 
leM S^ttiammt fom^iceglcn* 

Stiaftt eOer itiajfUr elTer Riepej v. n* 

I- •Onoger inb pao. 

9. eiager SKaben caiorbehflerbfl? I JRprfle]- 
iCi6 (et) n. f plur. bet famme [Norv. ^it/ 

Svec, ^i&^AnPl. C/ifi/ eDer i5'<«; Lat. i^i&/J «^nttn0S3uri 0cb?R< Srffi^bmni] Sebe'til ailab. fom fa(er {Ran0ei;)^aa tilfrebt^l 
en Spffel/ fom faler Siben er for I 
leifb beb iRo0et/ fom man ^dr npbt 
get af. 9[t birre {k\> af 9lo0et* 
fie& af ben (Snaf. S(t glare Cn 
noiet. IDe ere fiet)e af at (eoe. 
fieD af 3er iit 0n0far(? ({)o(beri 
eabab). 3e0 er f teD af at fMi>t : 
ber if fe fFrebet (M0ere* i>an er fa( 
fiet) beraf/ fom.^at af Penney e 
£ta;rl(n0 af fuur Oft. CRan bori 
af een^aanbe CRab. ((p. £oHe8 Or 
^kt \ QMi Orb. _^o< dlwt % 

ifiel>e.<en) n. f. nben plur. [af adj 
SSauitl »aa ^ilfrebJRtaelfe beb ei 
eOer en Sipbelfe. ffi^idfornatelfe r 
man f;ar for me0e( ^f; tlfpfl/ Ste 
Uif^^b. 9(t fatte jtiebe til aoAtt. i tii StU Bi ^». {(S^t.^bttftttt 9)«(A6N(ar obC) i(telD (en) n.T. [norfT.] gusfeii ^r«Nft||r4ftrf 
Kict^et/ V. act. et recip. (ieOtOCr fi<lX(/ Haematopus Oflraltigus Limi. eutmi 

[«iC adj. f let.] 6»nbtt»r ■«. 559. 

J, K.«^c. S^rw tibtn for taiifl, fan {ffe jinbe StUittV (en) n. C plur. jtieftxre 09 Jfielbre. 

£« f f r«5«(I.Bf (fe bt5 noitt, f$Ut WpR. 3«8, Svec. Stmu, AngloQu. C^/Z^dT C^all. 

ftepe&e mt hta ^<\tmtn. a»ane«D« a//«r, Bdg. SitWxt, Germ. ir«Ber# fi0 dlKflen afttb f bet ®eifl<i6. 

t. TTx-anr. 9o(btr 09 foraorfager JNrbfbtn^cb. 

^n ne6(&( mtj} neb fit !D«». 3(0 fti( 

iff « f UDc 3er mcb at fortdCe mine Qiber* 

Mnrftigbebtr. 3 bonj 6eIfFab ft(&<< man 

dl^K-ij. 9(( fieDe^ oeb (effer »l>er) noget. 

%t 9itM ub £tbeN r f i(De^ 9cb ot lt»e. 

^(t^<& (en) n. C .^et ^teDe. (.tonsebcf) 
obC: Xi^fbm effer J^icbfommttid/ adj. (af f{cb,) 

fern forvdber 5f iebe og Sebe , ber if f e meb« 
f^erCKoro/ fortrebelig/ ube^efig. ^aa 
<r eti (ieOfbttt aSARb i ^ti tttU. ®t (it!)' 
fbtnt £t«aet. X)et er c( fUDfotttt 9(rleibe.,' 
f.ititn falbt mis ret fie&fommed'd. *9lt 
)cd iiMofFee fFalbe blibc fuDfommettd forenj 
©tel «f 8«ferBe.* «ttteborff» tilfT. r ©. 

^- Ao6. £4a0 tale |f«r EieDfomm<nde 

Cil^rore. ©eraf: 

5tubfom^(& effer i(iebfomttK(id^(b (en) 
0. f. Set fanme font Siebe. Slf Intterj 
4ti(t>fommc(id^(0 oar (an (littifl tH at 5- 
f«fc SDet langiKiriae Op^ofb Mlbte Mig 
megen .^tebfont^et). 

i^itOfomt effer fieDfomtn((i9<n / adv. IDet 
Mr fictifomt at txerc ber faa afene. ^an 

(aier faa fieDfotitmeHdcn (Mae* ilieO* 

fommefidcn at fee noget m> 
Stiift (en) n. C Gee ^t«ft 
jRtet^/ adj. (9e|I«gtet meb bet tpbfle i^auO 
raff/ ooersiNM/ nregieriig. SSrngef Kot 
«m feature. (ffiUfed Orbbog.) i 

/ V. n. Caf fxtiil Svec P«fa, at 
(oi)pe; bifer (19 ooergt»en/ bitfep. (^ 
(ager.) 
^efam (ea) n. f. & norff Slabn i>aa fSrri' 

Men Osmunda Ipicant, Linu. Flor. Dan. 
T.99. ' 

; 1 2 Lat ff/Ca. 

{Rnm og 9({(nff( tiebe i 3ocbeii anber 4^ 
fcne tM at forbort ^pife^ S>rif / iBr«abt 
0. f. ». S>er fan iffejoae mere I5r«nbc I 
JCitlberett/ enbtoSaone. ^ub9^UH§ 
Stitlttx. m tat9t^U Win ( ititfCetea. 
^tn \>iifhx aU\t> mttftf font er ((rnsfk 
fra ^telbtten. (Orbf^). Son ^ielOet 

gior en gaf Stebefoenb. (^. f effc Orbfar.) 
«tt 3ort)fttI&(r/ 01fie(&er/ %M\^ 
DeCf $5c(enDefUrb(C/ ®a(tfie(Dttr en 
^*9i»(t ^uipec/ eo ®c«nft({Dec. 

®«r((fe 09 ^jaaniag onbcr et ^ttn<. S)er 
daatr iffe (lor teie af iticiOdcn. S>er bocr 
en 6pefb»fer i MiHIXntm. 
St 8«tt8fel/ et ffange^nf ; .tbi ber«( 6rn9» 
te< Sielbere aaber OUab^erae. St f«tt« 

en i Jtu(Deren> 

eiffebltflen J^a»tti Saab. SDet 6fi( gif 
i Xielberea 0: etiUt fbrgif. 

2>eraf 0a»aieaf«(n{aflerac : 

^ie(t)ec<rfe( (et) n. f. Ct 3nfect. et$ 

^bctnUhiUx. 
^MUxhaxn (et) n. C et (Sara af ca 8i« 

mtlte/ font boer i Jti«(beren. 
JCitlDecdcend (en) n. f. Sn IDrens/ foai 

paair i («re t en SSiiafiefbcr. 3fr. *9 

banffe (O^a^. Lai. 

iMelDec&er (en) n. f. I^ntn tA itfefberea.. 
itUIDecfoif, n. f. plur. S>e 8oIf« font bot 

i tn £ie(ber. 

^ic(&erM* (en) n.f. 
I. Stebgang tit en JtUfber.' 
a. Stabnet paa 9}(attttfl«i)ten Daphne. 6eb 
I>b9f. oefoa; fStbf. VUI. 6.aSg. ogp&a 
9(rtcn beraf r Daphne Mtzeream Linn. 
. Flor. Dan. T. atfg. H 9i9 HkVuxW (it) n. C r. & tnft^viifu en 

d. 9t (tbet, apitrfe i en Sittbtt. 

3. Sit foragtelts S5ftiffi>tH(fe ^^a et Xitlittf 

famtner^ 3^ MI if f< .v«re, toti^ere ( bet 

Jtietter^uL 

^ielDerfammer (et) n. r. (St stammer < en 

jtielber. (Segtriip om 9Lattt>9ttn. i 3p(' 
fanb 162. I 2>.) 

iJielDerfat (en) n. f. 

^i. dn Sat, btt ffatfit SK^olb { en Kielben 
^2. epbtbUf, Sen/ fom^ borr t en jTielber. 

' f«»i>t&.) 

iCielOerfone (en) n. i. Sn jTone/ fom boer 
f en SWeJber. * 

^ittOevRcff en (et) n. f. et itftf fen, frm 

e? i Stlelber^gtagen. (Jongebef.) 

5(ie(^erleie (enO ^en £eie , fom gaoer of en 

* * SWelber. 

itie(t)et(cm (en) n. C Cn £em, en 8a(b^ 

bit for en jtielber. 
^klDeelUge (en) n. f. (Sninttr fom tiener 

tit at 0tbe Suft 09 Sp^Stbgdne ti( en Siel' 

* ber / fom ingen orbenttifle Qinbtter ^ar ; 
it. bet fdmme fom iCfef&etfem. 

JticlDermanD (en) pi. itielocrm(enD. €n 

^onb ; fom boer i en ^teiber. 
^ielDermeflct (en) n. I. ^m, fom $ar 
Opfpn meb en.SJitnftefber* 

itklDtrne^tl (en) d. f. fRBsUn til SMbw 
boren. 4>an tet iffe betroe tttnbt SiUU 

jticfbevorm (m) n. f. SDei famme/ fom 
Sielbfr«fel.^ , 

iftteit^Tpaf (ee> n. C St foraflteligtSiabn 
vaa Sielberfolf . 

Jl^relDevp^tgee (en) n. £ ®aafebe< fofbef i 
Sert^^nfe 00 &ie9s\t>ita^atbt btn afpi 4ti«{bet(!«it)ee (fit) nC •®ei^fbnr 
Son ober ^bob fom inb^e< i Sit 
ren og tflien tsbtuj^peif. . 

^ielDerjlue (en) ». C i.Sn.C^ne 
berHStagen (S«ngebef .) a. ® f ten f 
et ^ettt^unt. . 

.RieCDevfutnp (en) n . C St^nl I ( 
ber I ^bor^n mm leber 9)inbft/ 
nbpnmpej. 

Aie(lecf\)enD (en) o. f. S>et finit 
J^feibermefter > tt.^ btn , fonri en 9 
ber topper Sitn ub til ^unberne. 
SenfTab meb ^ie(t)et:f\>enDtn. ^t 
Ovb^pt. "^an gicT til ben ^iel&e 
%ab ^annem om et @tpif e SBro b.*' 
Sebefd tragico @. 56. 

itieiDertaOie (en) n.f. faCierrfom 
ttlllibg til at (ibfe Qobg op og^n^b 
beren mebf og ere forfftcUtge fr^ 
SoOkr bertf at 93(offirpppfrne 
forte fom mneiigt. 

^ielDertafFe (en) n. f. Sn gemet 

(Woty 
^iel&erted (en) n, f. Det famme fo 
t^erpige/ men brugeg attib meb % 

^ielDertvappe (en) a. f. Srapp 

forer neb ti( Sielberen. 
AicIDerunge (en), goragteligt fRc 

el ^iclDctbatll. 
^ielDecDinDe (en) n. f. gr to ^fpf 
fammenfoiebe i ^oer Snbe meb e 
: ^oltf ^borp{ia (lore Snnfabe meb 
labeg i og af ^telberen. OBot^.) 
iCielftflans (en) n. C caiorj!! 3 
. SatUi Sefog om fRatttn f)oi bere 
> fler. ((Serm. ^robenic&te.) ^^ 
fioroitiiret Ubtale af Qo^ang. : ( 
' efr« »• ©anil. V, ©• 8^-> gertte / ber f!i(enf er 01 / S^iin og ibvM' MkUw. @ee f iaUii. 
bebitn. ' \ i^iclfe- ;eec ^clK. 

^ielDerpojt (ei>> n. f. ign qjnmpe tit at Jg4cUi:lna (en) »• f. pL i^ieltriogt pofle 4Banbet nb af en Sfielber mtb. 
\ftielt)erriun (ft) n. f. g^um unber et^nug 
til en Sttelber. ^er er f nn libt Siciber' 
rum i bette *&uu^ d: iTitlberett er ifft ftor^ 
og fan iffe rnmme ret megtt. ■, af bet ^oenffe ^iitxiilQ af UlU 
^Mtit ooerlange meb Irpgbrier t 
rier^ eQer af be(f{g(anbjli. o^gl.JDi 
en ^otte (gng- tot), (^tjoraf Koi^ 
^tteboer (i 4>ol(ieen ^oOtnet.) s ptbnin%.) -. 

a. 8n Tr9a(erf ef ^riffff, . 

Are. 3t forKget fom^iclcrtttfler p: ol{I«(ie< 
9f flnp Mtt gobe 9)e9iier {gien. 3 ^pOattb 
Oilf^u anbre omMtifeti^ «S^aaiibt>aerfere, for 
(St* ®fA(»ef{ere. 
4« fit 6f9^el/ it flcKtcritfenbe 9)^ennc|!e. 

(«i A^ Sbcbolf «/ ^naf.gibt<4 f^rett 

6. C^wmtnfmnittttt beraf ere : 

i(i<(rvitQ«t Ott) eaer.^ieftvin9«S(f!om (eO 

. n. f.\6iie o| $en)ffii ^totW^m. > 

JKtef nringadtig / adj. paa ftieltrtngerj g^itl. 

<^c -IkftcinsafttidtiSeDtfir^ $D«t (abet f^a 

fieltrinsagtlgt. . i. .1 

iCUrtrmgDans , n. f. jttel(rin0er« <5(aa#> 

tiMi^4i(. Deraf bet Orbf»r4>0 : ^iettlinft^ 

Dcenge tarer tffc; Unse* (9{o(^gAatb ofl 

E^WjebeM ^ 

5tU^trin9f(CtD (en) n.f. ,.g«rb. (3lq.. 6) 'idle l!? Ct ttffiireffgt SeMet. SDe ' leM a StiHt 
-ttirrgli^ «) Ct ii«fefi £ebiief. 
XkltXimpat (et) n. f. eaoilind tf f ieN 
trnider. ®<b e( 1 igiejl* i>art of meb bet itickiingpaf I J iCi((tcmd(Fif (eti) n. C en (tet/ gemeen et 
foxaitellQ ^Uli fottti Cnn frninur fig for 
jtte(trtnser» 

^KltrindTpil (et) b. f. x. et flemeenteplr. 
a. St ICLtt @Nt . ^ 

^ttltcindtei (et) n. £ SDet famntt fotaStMt 

^ieftrindunge (en) n« C et foragteriat ttb^ 
' tryC om en Siggernnse efler ct anbet f<U» 
.. tigt^iBarn^ (lamtM.) 
itie(tvingt>ii^. (en) n. f. Sieltringcrt iSrngf 
6fif* 0rofltf adyerbialiter : «t lebi 

af Steltttng ^t$ begoben enbittt ^er« 
fi^a»nniettfctningeri for Sp. ^UUvinS' 

^iemmtr, v. a. i5«. temper, 
il^iempe (en):ii«:r* ®tje^a(8tp( meb Mi 
ffammenrettmngeic -. ,« i; Ol^f^rfet font Steltringei , gemeen Sfbfirrb. S^Un^t (et) h. (. [af !ieil£)eiv] 'fit JK^rfe/ftg Ir JtUUrind^unD (en) n. f. f n <£>utib# font 
£aYibMere ffre meb {ig.. a) et grobt 
ftftefbjorb blanbt gentetie Sol^ 

^. St •OnaJ; ^Doti ;ber lmfl,jfa<i fteltringbfiJ. 
^ titn ftitltrtngagtfge ^eyetu^be fef>. 3r«r 

(rngel bet oiti pnbt SprMgelfemoaU IDer 

cr m et ^(Itrirtg^uud tmeKein be to 

»S«tefoIf, 

ivieftYmflrade (en) n. f. Stalbed ^aa- nog(e 

(Sieber i bo^Iig ^ale og for ^990 $@gge/ 

t^€ r iffff me^ SlefTeifiber f. 

iC\i\tm^faji\ e0eij£ieitnii9fne3t<en) n; ft 

^ , . eti nibrig . 00 0tvffjgf Saxl ; el ^ie|b<or b. 

^e(trindttam%Ost)^n. C £)et fainmc font 

^uuymflpof...* V .. 

J^eitTitiglarm (et^ n.f. demeeni Mefagtt ^ 

$caictt.^^.^rf>bat3f er W for fji Jikitving' 

jarm? r(^fl«g«t^f.) ' ,.» 
^ai«iiialpr!#iii^«er,^ic(tritia^ (et) .0. C\ Segtt paa. a)ogrt*ii bb^rjbeb bKClott ficnbetf. 
^jDette er ^kjt&e voa en bf(|e»t og frem# 
gaaenbe ^roflaaifatton.'^ Slmti>ifi- ®e(fF. 
®fr. II.. a -eeft. ®, 175-. 3itMt lagt 
^tenOje i flSogin, beir i( >bon ler flapv 3t« 
J^artaget;^ien&ewtM<t.^aiif. < . . 

@«tnme«f«ttel(^ ntcb J^ieittM eye Hat 
■. ffffgenbe,: 

i i?ien&ebo90a\> (en effer et) n. f. (i ©rom^ 
motif en.) eti^cacurifiift i5tgfbii>, ; 

jRicnt)e((mD (et) m f.^sCw S^rbj ?»arf*nf 
f4ai^ U^tma.tf Dibbegnei nuK Qriftf 

^ Steen ;- QgJStaftel , or fam eaetf.fotbef^ 
brntttn/ ®ti^ io^ 9Mf tab: (ftdigtfief/ 
of jobjfe2o^) I, '\ 

^WBfiemcrrfft (et)» ix.. f. ,. . i.. IDet famme 
Jom i^icii&e. ©et er bet a<*fe(le ^ien^ 
t)emffcfe.^: z. JBfPemvrcratti bet Sfcn^e 
ptut en ting/ ber ei er grunb^t ( beng egeit 
|R^(wr.^ lltf4Ltte^nbrni«vfe,«a(tiRaget. \ s^ s^ . mi 

(an fomi Sffre ^oJ* en •S^aanbt^art 
(jt. *£)ani'< ®ilbet!raa for ®fpiiu 

:f Itrifietig , adj. [af EteivOwj ©en i 
font Ut fan f tenbef 00 abfFilIe< fr 

tim. ^ienDetig nof <tf srnftgte t. ^ 
^9 ficnDeitg. m toge fimDeHg 

efriftcn cr M n^tt bf^lesei/ t 
SSp^flatierne m »08 fient>e(tge« 
fien&eltgt nof # at (an mangier 5n< itienbcttuetFtt/ v. a. tXbmtitUf, Urn 

6«rf icttbe / c^raf terlftr er. *3 ^»er g5e# 
* t(i8elfe/ (Der frt &t^aitf ^m fienDe- 

mcecf er.^ [Sasflefinj Oiif m6re9e.] 
J(ient)eta( (e n. f. 3 eoflarU^mer bet ^efe 
Sal/ (boraf {oflarfttfmen befiaaer t 9So5'^ 
firiiftfiii tt( fammetf !Srffcifer/ fom fafbel 
a)?anlifren. 

^ienDetegn (ee) n. f. plur, iHq fingul. 

z. SDet famme fom ^icR^t. 

s« !Det ;Sienbe paa en Sing/ ber tt ttntiUt 

i if fit egen Slaeor. Ce ^ienOetegn/ ;ftient)eiigcn/ adv. [af fUnOelid.] 

V (oortfter i>i tamme. 9(t (a»e ei fiffere fienbeliB ffl^aaM. ^m (ar Iter 

. ilient)«te$tl yaa flUoget. (Den Kob^eb ■ afmalci f^am. ^ati (ar gtort bet 

paa ^tmntefen beb 9o(en^ giebgant er (igcn drobt. 

^itnOetesn til Stofl i SBorgen. i^ienOelig^et) (en) n. f. [af FienDciN 

Kkn&e (et) n. f. @aa meflet; at man netop fan SefFafen^eb |o< Slosefi «t bet'ei 

fienbe eOer (ftelne bet o: en UbiC9beUg[(eb. f t^t. 

SDeme dtof er et MmU eter et lifte 

■ ^tenDe nUnbre enb ben anbeii. ®foene 

ere et .£tenbe for flore. ^aa baffler brn^ 

ttS M o8fa« om $cb: Si en liSe iRient)e/ 

fan 0aaer fee nteb ZMg. 

£)eraf ®anmiettf«(n{nder : itienDedtati (et) n. f. 1 

. irient>emaa( ^) n. f. / o: Sibet; font ne»ike 

fan ffettbe#. SDet maa biere et Aiett&t« 

grattkitttereeaerfortere. X>eteretJ(te!V 

Demaal tengere, enb bet bar. (ianflebef.) 

^ienDebon (en) n. f. obC [af tUnDtt, do- 

ceo] tffrbom. ^^»e< tr^ oc fcnmt^om 

0C (i<rl|> I (ajftoe forfmab^.*' (XV Segn for 
*or ^erre< Z>om. 1509.) X)ett ftfrfTeXiem 
Reborn f rudimenu. (<£^r. 9$eberfenl 9So« 
cabttlar.) 
AienbefaDet (en) n. f. obC plur. J^UtlDC' 
fttDce [af Aienbec 3: £Mer , 09 Saber. 
IsL iiwmifadif]. Sorrefaber/ Jttrfefaber. 
(XVtegn forbor-&erre«lDoni« Sb^^xsop. 
tantffenf 9(tttfMr. 8o(. X>. s.) 

^ienDegrunD (en) n.f. af f ienDec 09 ©tunD/ 

priacipium cognoicendi i ip^itofoy^en. 

4^ientie9tunben ta bore jtnnbffaber. Sre^ 
f4on»0 p^ifofoy^ifle Sorfog S. ii« 
ittcnDtfofl (en) n. f. obfol. [af ftenDet y. 
l«rer# #» ICofii ®UbeJ . S#re0iibe# SDrif JfitnDtlfc (en) n. f. [af verb. fUnDtt 
I. S^et ed man ftenber noget* 
a. (i {obfbnbit^eben.) Sn bW SDoi 
nemfig et ttnber 9i^%tn opf ommet 
maali for Sjr. om Stmntng/ € 
tm ^ibtte<fireffe afgiare^/ men 
bebfagen feib/ bt>if 9(fgiore(fe ffeei 
beUg £)om / (btlfen if f e fa(be< ^i 
ttben naar \>tn af|[gei af ^erfov 
itU ere egentftge SDommere / ftafc 
teretui , !Bo(bgifr<niMb te. S 
affagc faaban ^iet^elfe. ©er < 
Itim&eife ^Miet f Sagen. 

3. £)et fammt ftm ^ienDetegil/ 
mofCPe. *Oc brenbef ttfniet i b< 
ftit tt( en enfg ^tenbeffe." € 
norfle tob. S9be 0. c. XVIL 

4. iRoget / fom gibe< til Segn poa 
erftenber/ at (abe barret noget 
•Obo I ber ober(r«ber bemie Sob f 
en i^ienDelfe (it Oelffabetg 5te 
flat faae en ^ieni)||^ for \tt ^bt 

S* <Sn 9lfgibt af bet/ man ^ti Sr 
anbent Cienbom. JltieftDe(f(> ^ 

Serntfen i ^anmatfe frufltb. 
^eb anben Slog 9^. 199/ bar fo 
®Ciit I men er n Aomflunber ilebi 

- f^pl^ig ttbgfbti fom eMM.cii ^ie Eie 87 <9rttii6 , fpm cOcr^ , er ^Mt egen 9(r« 08 
€ie , aar(is€ii u^iiut M ben 1 bi^n fpm 
fill «$i|£6oitb# ^erflab eOer 3orbbtrot tv 
titn ber. Sonf. norffe Ui^i ianHltiv^ah 

tf» .<9^roiitiib(lc(t.) Set famme font Stienbe. 
4ht ItOe itietiDcIfe enbnu/ faa ftMttVi»i' 
ttn ncmrat. ' 

Jtitfil>ctum/ adj. [af !itnt)«i: og nettt;] 0om 

Ictteltg fienber fpnltse 6ienf{anbe/ <0er 
fien^er og ffdttt btm mcb ben titbre 

*ietib<pi(t (tH) n. « obfol. [af f ieht)« , do- 
<^,09^t(tJ Cm f^rrebreng. *'3lem 
^tffeti nosber ^(ennepift tU pf taeer i 
tjet SCmbebit.* «fr«a for (SfttTbere'€rm| 
(ebet i 9(0(1110. 14^9^ 

Jtitlll>eC/ v.; a; impier£ fienfttCr fupin. 00 
piYtic. flenDt (IsL kennay Angl. cenam^ 
Svec f enna , . AngUce fen , Germ, feiu 

ntn ; b»< *&cT9€^ttt< xoVc^rJ 

X. <&at en (tor os i^Mii S^refliffing om 8}o« 
itt, faa at /(fl fan fride bet fra anitcZint^ 
SSamet b«r l«^trt ot f imOe jBotitflpDer. S)ec 
Sre f ieotec |eg iffe. ffitatt flat f ienb.e en 
Rar paa Sftoget* 3c« ^ar f0r(t npftfl lisrt 
^t fienOe b^nt^* fl'^'t Seftenbtffab meb 
\^m. 3 baflfts tale fpnef man ai f ienDe 
b(ti , fom man ffax eter bat baot Omgant 
.tteb. at f tenbt. Sit af 0ta»n / af^erfon 
«? Ubfeenbe. '2>e (ien6« iffe grebenlOet 
tft ber et infen iXet t bered @anse/ (Sf. 
LIX. 8. 9(t, fieniX fig fe(i> er tffe (et. 
3«8 f UnDer Srnbet. a^ilbe enb^er f ten&e 8 
fidf ba fpottebe ingen mig. ^an fan tffe 
fUtiDe^aire fra ®en(tte/ .^Dibt fra Sort. 
«Pan fienDer afle ^eie og Otter, ^an 
fitnbet: fttte ^oif 0: ban t^eeb nof/ ^i^tm 
b^o gioer fig af mebv . eOer bar at hu 
fliffle meb. 
. i, Sienfienber. S^g fimbte bam paa di$' 
jlen. 3eg fient)cr big iffe mere, at f unDe 
ft 6m0r i en an^end SaaU SUM fan 
lKnO« ^am bianbt tn jtnbe. 3^ : flMft I f^menmier.: [atorf!.] JtUnb ^btr 

fintrblfbtbfttt! 

4. €rffenberi tifflaaer f tebgaaen Xt f iett^^ 
De fine Seii. Sit f tenbC en for fin Ot>er# 
manb , fin &$n. Det f itnDet leg b<^nt 
iffe g^ f4)r. ''*dan fiend te f{a ai Mre btom 

. bette og anbet Sobt f!9lbig.'''^a3^el» ®<uro 

6. S^^mmerf afjlger jttenbeffe bg Cragftting. 
Stettw ficnDte faalebej. . 9(tJient>:«.i.ttt 
€iag. SIf fieniM imeJIem be flrtbige $ar^ 
ttr. ?bi flenOe* for Ket, "Det b^rer 
Stiff It III at f iinOe og b«mme obi ^roen.'' 
€o(bing< Jttrfe^tflorte. 9(t fJAt^t dn mebf 
ittiob 01 til.banj Sorbeel eOerSab. {Sajsgei 

bef.) @ee paafient)et/ un&ecfienDer. 

6. IKeffptber (obfolct.) (Ebriflian ben gferbei 

norffe Sob^ g)}anbbe(ge'Salfen Cap. 10. 

^m fRaub f knOer Xnben Spbnet^ 4-- 

^Sidan warcebondans W£|Id, boro mickit 
baD >vil baniiiQ k^nna oc fac; forae gtuae.' 
(Bf. £ol> VII. €ap. 5. 
l7- S«rer/ tinberi)ifer7 nnberrefter om. (^y^ 
fokt.) — Jragiea &. 4. £pfcbaiiber« grro^ 
Ignbffe £r0ntf e $?o(. %. %. Sc f icntfe een 
gobe Kaab. "^nb Sober nbi ^tmment 
fttt^tOie ban oi fienbdt. (Sttego (5.151.) 
f4>r* Orm ban bfr<0 {Banner ffite ogf^eieti 
bennem fienOte^' (i en gammel Oife.) 
•«09Uiie f tenDte ban Pater Jiofter.f ,(3^^* 
tegntfpoftiOen Sol. 37) ^at> fmUt 

SOlffle 09 ^(«ter fr<m at gange. (Ofb# 

fprog bo< ^eber Soffe.) ''3}0b lienDet nogeii 
jtone at fpfnbe.' £>rbfpf og bo< 9- Sb^-\ 

Oammenfat meb1pr«pofttioiier e9er 9tboer# 
bier bag efter : 

. ^icnDet fra. 1. 9(bfFiiter> oeeb SotfViel paa. 9t Ft(lt# 
t>4 bee 6attbe fra bet Salffe/ 6^rt fra 
^tibt. fUt fnnnf ftenDe en jto fta en 
9}etrnt0ilet ? 

2. Semmer fra, Kt f ient)^ een fra £dtee. 
<?angebe^.) (i»n biuged fraFitn&er.) 

b. Jtien&er t 6traf; SSnUt; 93eA0eb0ber 
,f>5bfwmcr> (SeefwnDtr. 5) i t8 JIfe 


font man tilforn ^ar FtatH eBer^atrStttttb^ 

' )Fa6 om. 3#0 fiendte ^am (t»i)c igietl/ 

ftiBtiH Jfd tffe ^atbe feet ^am i io4(ar. 

@^< ©unfienDet v ^^ 

' A ^tehDetijpaa/ i0mwer/ afffeer itfenbeffe. 
^ * (IRtt brttge^ pdtjf iertDet) ''Xtt bet blet> 
lieii^t oc fast paai^ageii? (^«tbm0< 
. ;«rte|ifl.) 
( c.:^ienl)et.ti{. - - 

i« jttenber. ^eg fient)(C (fiM tt( ^m 9: 

feg fieciber |^m if ft/ )»0e9-intet om ^m. 

' 3 bett»'£ftn»tieiiMriii«n «nt(t'tif3t< 

i. tat>0mnter/ Wffettbek/ aft ficnfci git 
Sirbett ti(. Sbomitieren fient)te ^ant til 
dt 60bf eti 6iim (penfle. {{Ro brtt0e<l 

•