Skip to main content

Full text of "Dansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY V y * 

's 

\ 

t{((fd^met aiie^e(e og famtmnfiitte ^tv, . 

(fier bm imDcarenbe @))rod&ntg fotfloYebe i betee forfMtge 
^Bct9biimser, og t9eb Salemoobet og G]:em))(et o))(9fU|i » / M— o. C 

9m ben <8)^I»ettb4lffe Sog^attMittgø Sorten ^i: •if \ «. I I \ I ' i . . ' t 

* '% I 

r 4* — • > 

'^JinA, T.n. 3cø vMia, ti ma<t^« impf. '''iDIéf c ScøemSøticlfcY -^ iitaatte t«re S^eø' 

ia££ttc. (^rntÆottet. — inf. atmisatte, tt ticbe a(<ne p. fanb 9lr^tU\ be ntftatte l^avc 

i ftl^tsne 3utbfc in^ørt, oø uM«. J(t maa faamføen Vfoerling; fom muKøt.*' (Snøcfét.) 

fmtc«, fliønbt ficlben, t)0< ^Gtbte. [% d) et :£Ufot(be, man tctnfer f!ø fcm^njøboen« 

ma, macil, mega. @oatet tit be^trtbfTe S$ets biø 99ct{nøf(f^. (unbcttiben m. |>cnf9n t. 

Hc n 00 en 00 muffen.] Det betcaøted bet tUfommenbe aj^utiøe.) "^fulle' I90te 

fom |»u(p<9<t^. forbi bet altib focbcer et ans aKebmennejfct arbeib^ f. i»ot 8t)(fe; jaamaac 

let (^unbrrtib^n boø ubetobt) IBetl^. i^Xiou t>iæte(, tiimftacfrøeéaf b^m/'SBafl^.'^Dei 

ac^ Ut focMnbeé^ i infin. 1. t)cere nnbep ntaatte øaae unbcttføt ti(, ^oi^ ^an i(fe iM* 

Ufiti rn n«bocnbiøen oirfenbe 2(arfaø ; vceø oer loatøt. . Seø maa toøe mcøet ^dX, om 

it, f ee^ fecanbre^, i S'tøe en [aaban (p^p* jeø {(fe hat fed l^am fot. c) en ODecveienbe 

^if) 9øbt>enbiøl^eb eE. Soanø. — Stenen JBeøotøø^omb« (f; otenfor«) d) en \x%tt^U 

mc^ fvnfe t SBanbet. :Xo«øet maotie brifte feti^ SøefalCnø, eK. et Soxbub. Du ma^ 

isibec en foaban $6aføt. 2. ti>inøe<^ brt« iff e oiøe fra» ^tebet. Gnavet maa patffe 

9e« af sbt)ortei ell« inbDorted 92oboenis noie paa i 9{at; . Snøen maa unberflaae jSø. 

biø^b U en <&anblinø eU. Sttflanb ; meb^ ^et maa Snøen f omn^e inb* e) en Siua« 

fore« af en faaban SZøbvenbiø^eb« -^ 3eø betfe. (Sn^t>et maa fctt øoae inb. JDln ma« 

■!£« retfe i 9)teeøen. S^i maae ofte ^anble bu øieme ^o(bt op. ^un oilbe banbfe me< 

asbertebe«, enboi ville. Den, fom 9i( ^\ts te ; men ^unmaatte ifte fot SRobeten. — > 

metet, maa oøfaa Dtfle !Ribterne. (Shi^øef Sfott (^lOPPiø^n i Spørøémaai. tllaa jeø 

Boa abt^be Sanbeti 8ot)e. Dette Xtbeibe føiøemeb! uTaae oi fpife ^aøen ? )Xtaait^ 

m& oa ^oi oatte fortbiøt inben 2(ften* * fpørøe? (t^tieøfpøtøe;) en/a(m. ^nbtebn« 

(9fal sbtn^ffet noetmefi ben i et vift ZXU tit en fpøtøenbe iSittate. r^oot JDtbet i bens 

fxtbe m. Sloboenbtø^eb oitfenbc, 2(atfaø^ bet ne S^emcerf . 'f otef ommet i eovene, inbbefåt« 

CC m Søiøe enten af en 2(nbené iDiUie ed. af tet bet ofte^ i«e blot SBeøtebet om IXiØabeife, 

ra meraCp ^ti, fom oi felo etf ienbe ; maa men oøfaa om en 9lettiø^eb, oø flaaét eøisntt. 

bmmob en SUboenbiøl^eb, bet ovetf)09cbef fot f(^n. f. <S. "(^n!e maa f[ø £at>i)oetøe 

I^øct { Sinøenei fftatvx, i ^mfiænbiøOes taøe ^vem l!)tttt oi(." D. 8o9l. 17.. 41 i) 

bcme, o. f. 9. Den Somuftiøe inbfcct, at en oi« SiøeøQtbiø^eb v. at noøet {teet. eS. 

&ni maa øiøtc, (oob ban ^al.) — Dlaa bt. ^odtmeb noøet ooetlabcd en anbend IBfaie/ 

løø ofte, l|^t>ot bet ve( ei et ubettnøet 9{øb^ a){uttøj^eben ell. ISiifottbet. pfot miø maa 

«(nbiø6eb/ men ovetoeienbe SScDceøøtunbe l^anUvot, ellet teife, (iøcfom J>an t)it. {ptt 

t. at noøet ficet, f. (5. SBønnet, ^aaminbet^ t^bfle m a ø.X Det maa øaae ntiø/ fbm bet 

fer, gotmaninøet, jBefaUnøet, anbte^ t>iC. 4. imperson. fom et «n{!enbe 9$etb. 

S^anø 0. f. V. — {>an Ibab miø faa (aenøe, t. Xllaatte 3nøen af o6 optcoe benne Daøl @tb 

jeø ufoattc (ooe $am at blioe. Dvl maa t)i fnatt maatte ^øte fra bem ! ®ib bet maa 

iSc afjlaae miø benne SBøn. 3^d ^^^ ^^ ^^^ ^(t« ^* SDtcøet ^t^ppiø i ceibtc 

(øQoe) ttb p. SXatlen, f. atfee ^oab 9^(fene Danff, meu nu øanjTe ubtuøetiø, et aScs 

bejktlle. 93i maae ^en p. ^^toet^ CÉn(^9et mcmeifen i at funne^^aoe (ilone, aXaøt ti(. 

maa (fon {Ke anbet enb) tøtéft t). et fpabant Denne (iøøet boø t/ Stunb fot be oocnan« 

€90. |Kktt oitbe nøbiørn; men ^an maatte« førte SBemcetfetfet : 3/ e oø f ; oø ben ovet* 

3. ueøentl. eS. uben bet abfotute I93øøteb om føttcé i^bet otibte @ptoø p. ^emoettetfen : 

Sløbocnbiøf^eb , bete;ønet bet: a^) £)oetbes at n6c (vel eS. ilbe), b'eflnbe ftø/ fom enonn 

tniiniaø tV. f^ Jotmobninø om at Øloøet btuøQé i 6venff» (3of. fotmaae oø maa« 

iSeeteØ. fan vorte anbetlebc^. Det m^^CL' ffec.) 

vorte et løft Sti»øte. ^an maa vorte fvø p iXlaaht, r. n. !• Ifox. [92. 6. m u f f e n.] 

Utk ^nei et lommen. D^tte maa f)an. vife ^^^^Ø^n^eb, ^tb^eb eU. tvunøen 

fe(v bebff vibe. (JDøfaø coniunctivif! : |>vot 9<<nf)eb i ubvocted %bf ortb oø 8abet. (baøU 

ie^aøeffø m^falte m faaban !Rdfe vcrt<. ^.} 2(t ftade oø maabe« (|>o(betøO 

JDaiij! Otbboø n. ' (1) • anaabe -^SQlaiibdid« * 2 aRaabetiø^cb — 9Kao(* 

UTaftbe, ep. pl.-t. f3. Mati.] tUfcet^ig ub. pi. 1. ben SBeifaffcnftcb at »cecc maas 
S9cf(ajfen()eb t). l£(itøencé Ub)>otteé ; bet, bdiø, (1. 3.) 2. bf n <S{)v*nffab, at Mbe 
{an ta^té p. to Xt?aadcr. IDet ffccr p. im S3aftho(nt. 
Ccn m. (nlbeUé iffc.) 3 tig« lU. (Hgcles Ulaa^, en. pL -e* [3- Magr.l ©tctgts 

tcv.) ^an fan rcl i nogen IH. unbjfnlbcé. nlng, Jrænb«; ifæc: évocjcr. ©Diger fen. 

3 mange IWaa^er. 3 aKe Uka^ci; (i ens (et fora:lbet, af enfcttc n^ew iDigterc opta« 

^ver penfeenbe.) i&eraf: .pantilei^iaa^o gct^Di'b.) ^ / 

éeDemai:^r^ :Xa(emaa^e, ;Jænfcmaa^e, o. ti taat^e/ en. pi.- r. [3« Mafr.] en ^UVgt 

fi, 2. ©Hf, 9Sti». ^tvec bav fin !t1taa^e• af ©tranbfugU. Lams. 
^an (eoer p. fin XII. JDet et tffe min IH. i. tJlaal, et. pi. b. f. [3. Mal. ©i». 

at giøte ©maating rtgtfjjc. 3. et rigtigt, Mål.'j ;^(e , ©pcog. 2)et iyt'bUx faate* 

paéfenbe Soi'bolb f |>anb{inger ell. iiEUJranb, bes p. t)Oi;t tn. "iDet ec bin Jliccrtig* 

^ooweb bec tit ingen ©ibc gaacé f. t)ibt. ^eb , fom ffabet tllaal i bi[[e Sungvt.*' 

3CH>o(be UT&ade i; cttct meb noget, (trceffe ©tocm. 5)craf: a}{obetémaal ^ IXunges 

bet rette gorfeolb, itfc bri\)c .tingen f. »ibX.) maaU 2. SUjll, 5SaU(temmc , 9Xæ(e. 

2(t ramme ben rette X3L 2((ttng meb til. (Jt grotjt, flarft, t»agt UL Xt mijte, at 

«abberi>cereXILmebbinCi>jligI)t:b. — £)t)er forvenbc |it XIT. "2)it Itt. r«ber big." 

o(t)laa6e(f. adv. overma^^e.)— tUtrtaa^ sgZatt^.. €. 26. ^an ftob/ fom t^an/^aobe 

te. * a) efter bet rette ^aai og Sorf)o(b, ()t)crfen Xltaal eH. SXoete. (b. :£a(e.) 3. i 

f)iouitn for meget ed. f. (ibet. ^il lOttfa^e bet albre Soofprog : ©ag , .&anbe( *, tfcrr 

er alting bebft. (S){ot5.) b) tiipag, efter dletéfag, dteté^anbel, Soomaai. S)ctaf 

UDn^t, 6e(ei(ig. Sftan fan iffe loære UUt fint, beeift forcclbebe, beeU enbnu i Sod« 

tH ulé *&an er iffe (et at giøre t. XiUc* fproaet bruget. £)rb : Gftermaal , Jttagc« 

éc. "jDenne9){ibbe(oei oar HUa^en t. at, maol^ Seiermddl^ Soomaol/ ©øgémaal, 

øiere faaaobt fom ingen til tHoa^e." JRa^« ©toronemtfaU iBcergemaoI^ o. fl. =b Kf 

bef. -^ "i5et fom i}am oe( til lllaa^e•" X. tllaal, 1 : maaidi«rv^ adj. briftig { ZaU. 

$Bebe(. 4. i b. li^aie : om et inboif let, for« (3acoM.) maaU«e^ adj. fom ei fan tait, 

fHrret 9orf>o(b. ^Der ftoboi i en ut. o: fom l^ar miftet fit ^aai, fium. "Zthan 

for»trrebe, raabolibe. "iDer ftob ba baabe gav be S3(inbe bere^ ©i)n, be ®øoe ^øtcifen, 

fXanb og itone i en Ulaa^e." SSeéfet. »Det be tltaolUfe bere« :Xa{e." Bafli). Xltaal« 

laae Kit i en X)7« 5. et JD^aat. iiar t. at leø4)ed/ en. ub. pi. ©tumfteb. tttaale« 

mdaiem. (2). SBibet.) "<Sn' m. ^oi be og man^^en. ben, fom tater en 2(nbeni ©ag, 

tte ttlaader SS^g." ©agfører. (for«i^ef.) moalfnil^, adj. fniib 

yXlaa^thM , et. nb. pi. bet, at ^olbe i :£aie, oeitaienbe. (Sotbing.) HM^aijlac^« 

Øtoabe ; ben égenff a6, at f unne ^olbe ^. nt, tU almtnbeligt S^ing, Sotfcmøbe. (for* 

ICt beioare ftn {xlbpeb t). JDrbe n og Xdlaa^tM eelbet.) 
I^old. Ut. i Sot(9ftelfer. 2. Vllaal, et. pi. b. f. [3i Mal.] Gnben 

VHaa^éfyolotn, maa^e^olbente^ adj. t. ^. en oié Ubfhcfnina i Stammet, Sotng« 

fom (ægger ilBinb p. aXaabegotb, fom bolbcr bene <9r(enbfe. Xt beftemmc et legeme« m. 

fXSaabe ^ fine 9{Dbe(fer, ^orlpfkifer. i fin 'Se« %t tage XtL o: maaU et Segemeft ©torreife 

»emacfbe, k. (iof. afl^oldtn, font egentlig en..Ubftroe£ning,f.at4)affrctanbetberefter. 

ubtri^ff^ at man atbeted ingen !^rug givr af 7U tage yXL til en .ftioie, t. et $ar ©tøoUr. 

en oitf Sing elt. 92nbe(fe ; (igefom maabtt — flig« om iXiben øg ulegemtige ©tørrelfer. 

\^lben en fparfom S3rug.) ^ Sioeti Hl. ^f^enbei i^ibeifer h^^U naaet be« 

Xltaa^eIij}^ adj. [3* matiilegr. IC. ©. reé ^øicfte 111; 2. €nben p. en Eængbe, 

medlice.] fom er imellem begge (r)t7erfeii fom man føger at naae; 9)2eb, ^ii>tmaal. 

f. fior etter f. tibcn, f. meget ell. f. libt) ctt. "8Wan figer : at.naae et Ulaal ; og at træffe 

(omJEeer m. ^aatt ; mtbbeimaabia. dn et ©igte ; 6})i », VdacJ tctnUi p« 2Cfflafib ; 

m. formue. Ht ocere af m* ©tørrclfe. (&n o. ^igte p. ben 8ittie, ber er imellem bette 

m* ^rug af Øorgemibler. (3 benne S^emær« og ^iet." ©poron. — ^er ffal tiladet fccts 

ftife finber ingen ©ammenitgning^graber teé. TCtfoette fig et iklaal* 2Ctf[gte, )Tn? 

©teb.) 2. fom oeeb at ramme ben rette be, løbe t. etXlt. (menogfaa: atffi^bc, fas 

S)2aabe, maabebolben, taroelig. Ut oorre fle til Xltaalo.) — fig. G^ienftanb f. S)nff e, 

m. i aK9b og iDriffe. 3. ringe, iffe m. be 2(ttraa, ©trocben ; gormaal. (f. bette i^)* 

tebfte« (£t maadeligt ^ot>eb. l^aa^eline o^ ^enfiét.) ^an f)ar naaet fit lllaaU 

tJtunbfTaber. |)an (ar fun m. ^elbreb. Stoeté, 45nfferneé ttL "& In^ og h^it 

^øften er m. i 2(ar. ^an ftob fig lun maas Waal f. S^nflcU briflige Slugt." ^:D^.) — 

teligtu'. ?)røoett. "3ffe engang ben maa^ Dgfao i anbre JXilfælbe for: ©icnfianb. "3 

^<ligfle ei}ffe fan opnaaeé uben fremmeb giøre ebet t. et Xtlaol f. eberft 9)2eb&orgete6 

^m." æaft^olm. s UlcaMiøi^eb^ en« axi^ttnbelfe," ©tteeborir» 3, S^ingeneé, I f et^fCb t. en til €ni(fb (eHeaite ^tøtrdfC/ matif! at abmaale faa^el S't'beiié eff. Sotbs 

aiammefldi^b. ^ ^ofte |tr Vft. fft 'tt'dHae, ^ff cr6 , fom onbtc eeøemcre 6tøttf (fe* 

forbeUI. 3(t«{t>cccnddti9t HI* "3*(tac (^comctrie.) Xllaalcfoitibtcr^ en. ben, 

117601 ttbbeclte ^tmlcti 9ct?b." 3. Gmtbt^. fom er f^Rbig i fOiaaidcnfltn ; en ©eome* 

forirgbemaAl, J(qtemaal^ ^Xønbemaol, 7C* tet« (StiMdg^.) Xf7<t4IeIo^^ et. l.b. f,f. 

lcnm£6l. 4. 9teb{lab, ^tformeb man nuia? ^yBøIo^. 2. ef 9lebf!a6, m. ettsen^not 

Ur, gXaaUfar. fficegt oø lU. 7(t fcttge efk • Jjcr nøenbc 8ob , fdm SBi^flmcftcrc bruge ; 

rer fo(jt Hl. ®t it^rnmisrJ, ^otUmaal, »(pfnor, »(i){ob. (SKot^.) tJTaalepengt^ 

^Icm&aL 5. en beflemf :Xib, (fjrorof bet pi. cK. XttaaltvUm, en. ©etotinof. <it na« 

fororCb. Xarmaol) ifcrr Gvifettb^ og beraf oøs gct maoleé ^f.en offentl. SWooter.^ Htaai 

faik : g»aben feb, Spiiénlng (3t.. ^<xi) i.) lerebffab, et. Si. fom bt. tit at moote mcb, 

(bvoraf lUi:alti6.) SOttbbaøémaal^ 2(ften'é$ Ulaalffebbel ^ en. IBct>i{6 ; fom gtt»e^ af 

ma£l, ^tbaftenémacL ^aret er (angt^ og ISotbbctiente f. bet *ftom , ber førcé t. ^zU 

tilmålene mange. JDrbfpr. Øragct faaer te ; ^Wjefffefcbbcl. Waaleffir^c, en. f. Vltaat 

fem XI?. em I>agcn. = Xltaalebar^er/ pi. -Iebor6. Utadefnor^ en. ©nor ,ett. JXcb 

^tKtCbarber, fom botbe et otjt, i ^anbcien t. at maaU Sængbet meb (SKoalereb; fom, 

faftfat^aa(. , JHaahhv^fr tU. tHaale^ ifa^r forbum brugteé i @t. f. Jttocb'e t).' 

bcr^, pi. S3r«ber, fom baoe bereé tttbørHge Xgtrrebning.) }lT<iaIcff<mø,en.pl.-f}arn« 

a». i Socnøbe, »rebe og ÆDttetfe. UTeoles øer. ^tang, fom 6r. t. at jnaa!e fiængber. 

Jord, en. 3. til en ©». fom er UUt ett. tiU (it. ©tang. fem ^anbmaotcre bruge t. at. 

naaft Bnmænbene. 2C. »erntfen. (foræU figfc efter.) trt<:aIeflo?, en. pl.-Fr. 1. ea 

bet.) VitaelBmanb,, en. ben, ber reber ell. ©tof af en \>ié (ængbe, fom br. tH at motite 

naaferSorb, f^vorom ber er :Xrcette. ((&Qlf m. 2;en8itt<e, afbeelt f Uge ^Dete, ^Dor« 

bing.) ViXiudttammcr, et. iSlorge: ©aDs '»eb ftørre ftopiigber efter et rtgttøt'JO'^'bctb 

tfmmer, ber ^otber fit ti(børUge ^aaU eH. betegnet ; formtnbjfet aRaateftot* (©cala.) 

8 Kicn i Sænaben og 11 :£ommer i M£0(trs XHcaleti^nbe^ en.. & fOlaaUfav af en SLeta 

maai i bet mmb^e. (mobf. Unbcrmaole^ bed (i £)anmart 144 ^ottere) ©tørrelfe. 

tømmer«) DTaaler, en..pl.-e« €n af iSJt^rig^ebett' 

VftcaU, V. a. 1 og 2. [3. mæla.] føge at beffittct »etient , fom hat £)pf))n w. at 

beflemme en S^ihgd étørrelfe i ^or^olb t. et maate Jtorn ell. anbre ^^anbetdioarer; bec 

vifi aSaat, ell. en vié (Scnf)eb i 6totte(fen. * føreé inb og ub af en Bt). Tit U^ti 

(egentt. om legemlige øtørrelfer, Sængbe, t. iBeicr og Ul* (f. ^ornmaaler.) 

.Sibcog Slummekg^eb.) Ktni*<Korn. m« l^lTaaltib, et. pl.-er» [Z. SKal^taeit. 

TCfftdRbcn imenem tø ©teber. -— Tft m. eea f. 2. Waah 5.J ben ^anbting ; at tage 

Øfieppen fu(b o : iige l^am bngtig 93e{Teb, 377ab og ^riffe t. f g, n<!iar bette^fer m< 

gi»f £tøe f. eigc t Drbfirib. Zt m. ftg felo en s?t6 £)rben og Ttnretning, og ifotr^t. en 

m. bcnfli>re4((en»: foctte (øi 9ciid p. ftg t)ié IStbi; 9)Hbbagémaalti^ ^ 2(ften^aal< 

f<(t». — Tit maale(ogftgne) o: brug^ tHffe tib. ''Xltaftltibet er faameget bcbre, fom 

overtroifTe ^ititt f. at forbrive ©pgbon^ bet er fortere." SSagg. Seg f)ar alt gfort 

øg anbet £)nbt. -^ Ht m. ^øi af til en mit XTT« Gfter SKeifen t)il t)i ^olbe et or« 

Jttotbntng. i!)ette^iffa(maaIf6ef^cir(o: bentHgt HT« ^an ^olber tre XHooIttber 

maaleé p. tip, f. at^røoe om 9)(aa(et er om 2)agen. 

rigtigt) eU. maalee onu — ^an^armÅalt ,tl2aaltrofl/en. pl.-ct. dn ©angfapt af 

SXarfen op. f. opmaale. — Tit m. een nos ^ram^fugteneé ©tægt. Turdtis musicus. 

get til i 2C(ent)iié. f. tilmaitle. — hornet "j2)en Halne ttlaaUrofl ^ Si{atteit^ føbe 

m66leø ub t. be Jattige 1 ©fiepper. — TCt ©anger." SRein. 

m^figmebeett^ l^guri. fottte fig i 8igni% Ufaane^en. pl.-t. \7i. &. Mona. 3. 

m. een ; prøte ©tprCe meb. 35«tbømfatt Tiingl.] i 2(lm. en^iptonet, berbreiet 

l^n iSe nt. fig meb l)am, Tit m. ftg meb fig om en anben ^ørre ^(anet , og meb 

eea i SLutamp. = l^aolcn, tHaalinQ^ benne om ©olen. Suptterd, ©aturn« 

lllM(nin8,«eff. ^terningen at maate. f. ogs XHaancr. 2. fcctb. og f un meb beft. Tixt, 

\aaz TLfmAdinn^ Oj^madin^, lldmaa^ om 3orbené S3tp(anet, ber omtrent i 30 

liitg, o. fl. = Uidoleborb/ et. pl.-e. ®. i£)age beuæger fig cmfring ben» "^an »il 

b^øtpaa €anbmaa(ere fpænbe ^'apir, t. at fee Wadnm om )Daaen , og ©oten om 

offoctte be maatte SSinfCer, 8crngber og %tas Sjatten." »aggefen. maantn fommer op, bér tU. gignrør. 1Clla<iIébrei>, et. ftriftligt aoaer neb, er i S«d, i 9læ. (f. .Sulbmaanr, 
SBibneébijrb om jDrorgttg^eben af et ©fib ilvmaane.) , Vftaanm Ipfer, fRnner flart. 
(f. 35r«nbebret>) ell. ©tørrelfen af en S3t?g5 5)cn tiftagenbc, aftagenbc y^h = Waants mag og ben* ©runb. lllaalef ar, et, Jt. a<tx, et. ^nr, l)t)ié ^oengbe er bifftcmt, efter 

flf et wfl 3nbbo(b; ^oormeb noget maalefi. srøaancn« 8øb om So^ben, t. 12 @ange 30 

ll?a4lcfi«bc, en. Jt. df SHingc cg ©teens SDagc. tn»:«neb<ne, en. ben SBpne, ^r>oxf 

S^, ber br. fom tongbemaal t>. Sorbmaa« paa ^Stoanen bei^æger fig om 3ørben. (3* 

Imø, maaldt)^, en. ^onftcn, matt^e^ ^v^ft.) XI7«4iicbirrg/et. S3. i SXaaaen. 

^ V ^' (1*) ' SDlaane6tinb — SDlaaneb« • 4 IDlaaneb -^ SDlaar« 

maanMM, adf. 1. fom d fan fcc 9. 6. Staaiib.] ZiUn fra 9^9 t 9t9, elT. 
SXaanefKtt* 2. fom l^oetp aXaaneb føtact' ben Zit, i l)9t(&n flXaanen fulbcnbct ftC 

&taU p. &t^ntt, cH. f)t>U @pn aftaget m. S)mM om Sotben, fom et ben c^onos 

srøaancn. i&n m* ^eft^{©. 0. D.) Ulaas mlfBe IC^U^ncb, (bet inbe^olbet 29 JDogc, 

iteform«ifelfe^ en.ipl.-r* a^aancné ^o^s 1^ ^. og 44 ^itr,) og abfHdeé fra ben 

møtfelfe t>. 3otben6 ®E»øge. HUane« Borgetliøe tnaatie^^ (^oié vebtagne i£)a9es ' 

jgaatd^ en. Siing eH. ^teb$ om SKaanen, tat et fot)TieIIi9t. 3nben tte xltaancder, 

fom en W ^age. f. ^xifxaatb* maas .{>oet onben uU Tit tiene Ulaaneden ub. 

neøal^ adj. maftneoitb. (';i^. e. £).) ttlaa« (£)fte fotflaoei i b. SLalt t>. en Ittaancd 4 

tieglan^a^ en. ub. pi. ®. af SKaanenø ftate liget; ell. 28 ^Dage.) = )l74ane6earBfide^ 

6nn/ p. S^anbef elt. atibte ^^ienftanbe. et. 2C. fom t)atet en SKaaneb. ):l?<S4:nr^e4 

maaneglimn et. foag og fott 8i)6ning af .liarn, et. ^ Softet, fom fun et en ax, 

aXoanen. "Uftabtge tHaaneQlimt i en ftx^s gammelt. Xllaaned«blomft^ en. Htt, fom 

fn(b og møtf 9Ut." GngeUtoft. - mo^^ne« - blomfltet ^oet ax. eU. f^tic Aatct igiennem. 

flat/ ad), f (at/ op(t)fl v. aXaanené @f{n. øaatebe«: Utoane^etofe« — XHaanededaø^ 

Cn m* 9{at. XI7aaneFted6/ en. 1. ben en, (hi oié iD. i aXaaneben. $aabenfoc$ 

.Sttebé, 87laanen befMoet i ^immeltummet fte, anben TIL )Xtaanitbé^4^^ ^eteftet o: 

9. beni maanebttge ed. aatlige 93ei>(tge(fe. p. famme »Dag i ben folgenbe ^. ^ Xtlaat 

2. et :Xib6tum af 19 Kat. eU. 235 Dmtob nr5e5ue/en. ' jD. fom ftoCfet Unget ub 

ofaXaanen, t).lt)Oté Slutning 9{i>s og Sulbs ^t>et SKaaneb, e^ bog ftete IXXaanebet i 

waanen atter fnbtrorfe p. famme £ag; aiab. Utaanedefiod, et. CLvinbetne« maa< 

fiXadnesGpHuø. IHaanelyO/ et. ub. pi. bet nebtige 9lenfc(fe. >llaane56fofler/ et. b. f, 

'af Golen (aante ii)é , fom aXaanen om f SKaanebébatn. Utaanedefriti; en. Stift, 

Di^atten fafiet fta ftg. maattelye^ adj. M, iibfeettetfe; fom oater en aXaaneb. Vtgbe 

optDft D. SKaanend €$Hn. jDet bltoet maai> een VU. maant^t^fammtl, adj. fom i)at 

ndy\k i Vften. Vilaanel^K it- ben ^Sib, * en aKaanebø HiUt. XtUanede^^yrr , en. 

J!)«or{aKaanen ftttbbrfnger ftt 8ob omSor^ ,^9te eU. faflfat eøn, fom gioe« @ofo(f 

ten. tnaanrm^e^ et. ^lEiben iméttem ^v^ maanebftoité. . @aa(ebe< ogfaa VU^n^s 

øg tfldr ^^^^ aXaanen iHe fee< p. ^imme« fofl ^ )l2aatte6øløti , Vdaant^Bprn^e. — 

len. Kllaaneqt>eld/ en. b. f. f. ^aancf )1faalle^6maaI/ et. Skaai p. en 9i6 fOlccnQ* 

mttfe« tllaaiietmQ/>n. b. f. f. attaane^ be ^I^ater, f. <S. Sføbevatet, fom etc hes 

<iaatb, Itlaanetofe/ en. i S$aabenfonfieh : ftemte f. en 9}2aaneb. SKattofethcé tIL — 

4, m. fR^ggen mob ^inanben oenbte |)a(o« inaane^ept«6tFeit/ en, $• fom ^otbeé p. 

maanet. XnaanefFtfrc, et. fDtaanen« fot« en oU iDag i ^oet fOl. Waan^tttntt, en* 

dnbtebe tlbfeenbr oa ^pl^^ning , ifcet o. Qt. fom betateé f. ^t^er fDIaaneb. ViUtat 

be pre jCloarteerjfifter. UlaanefFin, et, itcbetofe/ en. IRofe, fom btomfiret ben meflc 

tib. pi. bet 6Ktt, «ben Sødning, fom ben af Sib af %auU (f« aXaaneb^blomfl.) Vflaa* 

eoUn op(oft< 'but af IRaanen fafiet fra nedeffot/ en. øfat, fom foated maanebtig« 

ffg; . SXaanelpé, ^an oot itte gob at mobe (SRanbit b^. Jtammeto, 89.) Xftaone^e« 

t viL (om ben, fom et meget (æ^lig.) m tcl^, en. €$. tU. Senning. fom ubbetale« 

SanbfPab i tnaanefHin (oitfeligt.) <5t ^oet SOZaaneb. tHaane^ofygr^ en, b. f. f. 

XtraanefPmelanbjfab, et UtaanefrinJftf^He aXaanebéflob, tnccmt^^ti^ ^ en. 1. iSn 

(£Ola(eti, ISiootpaa sXaanefVin fotcftille«.) Zih af en 9)2. eS. fite liget. 2. Ulaanedex 

Waanefrive, en. ben i ^tmmeltfummet f^ns ti^et/ pi. b. f« f. a){aanebéf¥ob. mtut* 

If^e ^eel af SXaanen, bet difet fig f. oé tic^eeienet/ en. ben, fom tienet f, ^aas 

fom en ftob^ftoe. ' Xftaaneffvøac/ en, 1, nebétøn; ifcet om SRattofet. -maanebsø 

tXaaneni ^fngge (^votveb^ ^(fotmotfeU i^tie, adv. efter SKaanebet, maanebttgen. 
fer ftembtfnged.) 2. ^Sxtgge, fom et ttf UlaatiedliQ/ adj. fom ffeeteff. gientaged 

ederne faftet t>. IDtaanctoé. maanefyO/ adj. j^ct a){aaneb, fom ^otet tit, fnbbefattet, 

fom l^at Ulaanefvøe/ elt. en épgbom, fttæffet fig tii en SOt. <£tmaaneMtøt9?egn« 

lootpaa SKaanen«' ZiU og 2(ftagcn ttoeé ff ab, m. 9øn; maaneMige Gftettetnins 

«t i^at^e SnbflQbeife. tKaaitrtal, et. ^aU get. — maaneMiøen, ady. 
!et p. be »eb et »ift 2(at forløbne 2Cat af Xllaat^en. pl.-ct. [K. 6. Mærth.] l.r 

^aanefrebfen. yn&antta^U, en. St. fom Sft 9ioob9r af S^orfeiflægten, &9\>maar, 

inbcQolber SBeregmnger ooer a){aanen6 6øb. ^uuémaat. Mustela martes, @teenmaor« 

Xt?«aneii^ry et. 1. U. fom et beregnet Mustela foina. 2. ^oetoortf af Staten, 

eftci; og Difet anaanené eøb. 2. 11, bet »i^lr sDtaarfTinb. -* Ulaatfeelde tU. tHaarififle^ 

:;^tmerne om batten b. a){aanene^tngge, en. Snbretning t. at fongc SKaarer U 

fom @o(f(Pttten V. €Sotené. maanet}tI^/ adj. tnaarfFm6/ et, SDtaarené-^tinb, fom br. 

fom ^ar 2(nfalb af TCfftnbig^eb en ®ang t. Soerootrf. 

om SOtoanebfn ; Innaticus, (SKotJ.) XHaas tnaar^ Vftaatb, en. [3. Mær.] (Sn 9Rø, 

^evifrr, en. b. f. Tf. maautul^t, 2. i ^tgc. Qt forælbet £)rb , fom t9P|>igett 

VHMntb, en, pL- «r» [3, Manadr. SX, foufommii i Jtccmpirt(eme» SRaoiree— 9Rabfab^ SRdtfab -^ iKabtraitd. «" fbtt 9K > IN. inbttteffe føc man oeitrh: bet. ofimmet SHåb, tt 6a(tmab6fab. '(SKot^.) 
(mad ^ar $er ben foræCbebe Sdemoerfclfe af "jXlA^ci^er, f. i^ue^on^e, O^f* tlta6mof 

fen. f. ftttifrte*) <^rO U?a^fe6t^ tU %. af t{Hot>ct SWab, 

XHaOtt, en. pL-n [K. 0. Meatta.] en ©tcgcfcbt , ©tummcfcbt. ' Ula^fiff / eit. 

flettet eS. vaiKtrC^mmenføinfnd af ^a(m, 9. fom foti^tuøed i ^afet t. øpiiénind 09 

aer, 6i»^ »o^ ^paann, f . b. til at ICfc fælficø. (?►, ClaujTen.) XHa^ftugt, en. 

(orafle 9. ®ulDet^ foøbe noget i, m. nu n. s. coU. Stugtet af rfnøere ©(ag^,. fom 

^ 'å^ftmaatte, ^otnimaatte^ &9aan< foøeéeS. p. anben SDZaabc bt. tU $D2aben$ 

nié^ttc, ^wmaatt% o. f. o, ^ Wamts foalebeé XKU^Mrr* (i a^^obf. tit 35ot(^ 

blR^cr, en. ben, fom focftaaer at bthbe tU* fcuøt.) VilabQAfftl^ en. ,ftor taffel t. at 

ftettctRaatter. IttaottelfuvV/ en. (SnJt. Xqqc Stieh af ®rpben: J({iFbøaff^e(. maba 

af epoanmaattet. TCt føte ®obd i Iflaat:: gierriø/ adj« graabig eftet IDlab. ($. So^e.) 

trfurve. !tllaattef#df / en. 6«€ fom et itta^Qry^e^ en. &, tit' at Bøe ^ah i; elT* 

fnet af aXaaher. ® r^be m. foøt SKab. tna6fammeir^ et. 

VIlaettUtJtttKett, nb.pl. faf Sat. Macula.] A. l^oor S(Kab og ^obevarev øiemmeé; ^as 

httti, iføre ^0« SBoøtn)t(ete\ 93oø^anb? bebunc , €$pifef ammer; (i ØZorqe: UTa^A 

tete 09 anttre^^anbtenbe/ 9<>pir af txx^U$ fUte.) øaatebeé ogfaa : . tlTa^riel^ci:* -t-* 

»•$er, bet iffe anwnbe« fom faabanne, mttbflcffk, en. b. f. f. SJotbftoffe; 2* 

efif. t. eordninø, 9ten t» anben S^tuø oø "Snbtit 3 l^øre €an wabfipHtn f. 3cc 

fem Mot 9)apit. tinøe." ^^ofb. ?), 9>attr«. — VflMhii^^ en«. 

nk^ , en. nb. pL [3* Matr. 7(. -0. Jt. fom 6t. oeb a){abend 2(ntetninø ett^ 

Mæte.] TiU l^oab bet berebeø t. Øpife f. eSpiténinø. (f. SBotbfnto.) tHa^^oQ, en. 

asenneffet ; Statinøémibtet , tiOaoebe t. ^. tit at ^ornøe SKabt^atet p. ^, tit ot toae 

Søbe f. <ISettncif er. (Eøenttia bt. bet atbriø SR. op af (S^rt^ben. UtaMHttt?, en, l.it«. 

om iD^reneé gf'be, oø i ^m. lun om tit at føre ^a\> i p. .^etfer. 2. J^. ^porC 

flSenneffet« @pife , naar ben .paa noøen eet^ninøer fan!eé fca SBorbet , mat n\ail 

aOiaabe er tidaoet; eH. boø befkaer af meet ^ar fpiift. « Xllab\cx>ninf^^ en. ©iecninøeti 

cnb et øanfFe eofett ^^bemtbbet. SSrøb, at iaiot SKab. XHaMe^e^ en. ub. pi. ^ob^ 

Jfrttøter 0. b. aOtent, mi man iHe tet fatbe bpbetiøbeb f. SD^ob; lUnft t. at fpife. IDtcet 

n?ab, ^»nbt be ere S^be. (»eb Wad øior XftaMe^c. X)rbfpr. xnab(u§t, en. 8. 

focflaae« oøfaa attib, iffe bioi fafle S'^ots af foøt ^ah. XfMlfii, en. ub. pi. Z^ft 

tinaémibter; men TUt ^oab ipnah nt^berf, t. at fpife ^ISibiøgeb. (2(ppeHt.) ntaMy^ 

ot fhlle 4>nnøeren ; i aXobfottn* t. T>tifft, flen/adj. fom bar e^fl t. at fpifc. («. 

fem npbei f. atorfl.) . "^pané »lad t>ar ©. £).) ' m^M«n^6^ adj.'fom iffe ^at 

®r«ébopper oø oilb ^onninø." 2>. IBibet. mere ^ab i 4>ufet. (b. ^ale.) l^Mmø^ 

Xt (aoe (titforn: rebe) Ula^. TLt rette dev^en, {»uu^mober, ,Rone i -^ufet; m. 

ilfaben an 9: øiøre ben fotrbiø t. at f(ttte» ^enf^n t. Ijienbed £)m^u f. at ffafe $un«^ 

9* Sorbet, (af bet iX^bffe.) TCt torøøe Ula« fotfet aXab. ^uébonbe oø Utadmober« -^ 

^en for oeb Sorbet, ^axm, fe(b, opt)ars iHa^offf t/ et. £>. af ^abvaret'; i ©ctrb. 

net in. 2^re ^Retter Vtab* Tit faae XTt* 3øbeme$ XTlabctffer af SKeet, Iptie, ^traf 

^' fpife, i^orre t. S^orb«. "il>a fmaøtc^bet ea uf^rebe ^aøer. )lla^pibe> en, ben ^DeeC 

$fnj!e JfotI inøen )^ab/'- (fpifie intet.) af ®t>cttøet, bvoriøicnnem ^abcn føreé neb 

£^. Sibet. Utalen fmaaer 1^ ifUjian i SKai^en; Øpiferøret. ^Pta^pofc^ en. f^ 

^ar iRøcn ^Rabtisfl.) aKibbaø^ma^/ SKibs tit at føre ST^ab i. xn^^bpotte/ en. f, ti( 

oftenéma^/ a>{eaemma:6, 2(ftenémA6. at foae aXab i. XHabro, en, Stoliø^cb t. 

^ifbmab, Sigema^^ SKeetm^^^ &aitmab^ at fpife ffn aXab« ' XHa^fFitb^ et. @. tit at 

"2)oø er en if?«^ bebre, enb ben anben." øi«mme SKab {. (bercé mefl i ben ^ate^ 

>^. SibeC Gfeemab, øobemab* (3of. maabe: at øaae i Vdab^abtt ,0: Øpae t,. 

^f<ia p#lfema^«) ^ ^tTfadboa, en. ^. ©runbe, fpi(be^) tnaqf?at/ en. titforn: 

(|9ori anteønei Ubbetinø^n af axab ell, 3<^ en ^iat, fom ubjTrcocé i gf^beoarer. -r- titab« 

^arer. (2$. (S. X).) XllaMiomme^ en. ffee^ en. jtøflenjfcc^^offeffee. (SS. @. £).) 

^ ntnbaøtiøt 6!ritn t. ot føre SKab i« XlfabfPif ^ en. o^bcnttiø @fi6 oø smaabe f 

(petb. 9. ^aatø.) l}la^bot^ et. Øfab at \m, >Diaet^ Vt botbe tnabfTiV, {noti^ 

»• kolber 00 6fnfer, - 1, at øiemme a^^ab xnab\h'iin, et». &, tit at øicmme S)2ab i. 

i;Aaabeborb. Jtøflenborb, (SRotb.) Xlla^« tlla^fpaft^/ en, Gt jtar, beftaacnbe af ffere 

^<^e^ett. S, tit at fpife af; S^cetalter^ Gfaater, t. at bære SOSab i. Utadfpid, 

t». nta^bw^r«, M. pi. - n^^te« Jtat« et. en Gtof, bo»i^)^aa man « møer 9Xab, fom 

^rt be. fom fpife fammeii t. eet »orb. jfat tøøe«. (5Kotb.) xilabjhie, en. f. 

(^otb.) »otbfoeHe. Ulabbmtt^^et. f.5a? tlla^f ammer, Xlta^fvenb, en, ben, fom 

bcbuinr. Uta^^awp^ en. jD. af SXaty fom, l^ar m. aXablat)ninø at øiøre, ^f. (^otb.) 

M et. er foøt. (£)tttffen.) Dfabfab, Uladtib, en. Øpifetib. XHabtor^, et. S. 

^' 1* Sob t ot fpife af^ 2«3abm»9Xab dpor^abparerfatbotbel* xnabtranj^ en. * • 

atong for Jøbctjocrct. (SRotl^.) ll!<:5Mr« ^cmmcllftt til, »: ^rit>et. (€o!Mn(|.) fbrccll- 
ter, pi. ^awucter. fom bruaeé t. SWab; lTt<tøafln ett. lllagajtn, et. pi. - er« Fct 

JtivHenurter. (iDluffen.) Vfab^oatct , pi. fcemm. itb" af 9>ecjife Oprinbctfc] ttt 

KU buabfinn 6r. t. 5Kab, faavctfør, fom gorMOfcøbuué/ gotraabéfamm?r. f. ^. 

eftetat ))et et tlllo^et (ifcei; bo^ bet fcfcfle ; ^ornmitc^étfin. ^ømajjafin* — U?6c$i:fin$ 

Sen atbrtfl om øanffc raa ?tobuct«r, fom forpdtcr, fh, bpfi)némanb' ODcr et SW, 

otii ell. Mttct ; pettet ci om tcocnbe iJ)t)r.) inaøcfiiiforn , et. ^. fom (cocrcé t. 09 

ma^)9iI^ , ad j. fortegfn f. at jfaffe ^(x\i. oplagqefi i et 3)2. 
(SDfotft.) !tlla^x)ogn, en. 95. ooorpna føs tItagoatJj. tticj, tifleban. ©ttompetneete 

teé SWaboatet. tlta^t>rfiøer, en. ben, fom tttemaøe* (f. um^fge^ fom ec mere bniget.) 
af JtroefenlJeD Mager SKaben. Wa6«bh', tllattt, en. p^. - r* {3. JVIaki. %, @. 

et. f. n?ae>frugt. tna^«fVe< en. JK*|Tettl Maca.j l. ben ett. bet, fom er lltg en 

attoe 39{ab i. anben, fom fan (ianeé m. noget af fin 2(rt. 

lUa^é^v. a. 1. give 9Kab eff. Jøbe inb i ©n ^onge uben XU. ^pn føget fin tit* 

SRunben. Siigtenc ntade bere« Unger. (3 i benne JiConfl. 3eg fjar atbrig feet, ttenbt • 

?Wobfætn. mcbfeubftantioft; 6r. bctte :Orb UtitQen bertif. 2. een af tuenbe ((grtehs 

fæboant. fan om £)«renc.) "2)eéubcn — bc, t. ^inauisen ftørenbe 2ting. IHaøeii 

faa ma^e »t }cr et, vi fer Befpifc f un." 3Sejfe(. t. benne v!c>anb|Te er bleoen borte. 3. gorl* 

2. %X m» en gijtefrog »: forttc 93iabing p. te, SGgtcforffe, tKfgtemage. **il>en mtlbe, 

ben. E=: tnadmtt^ en. 1. £)rm og 2(aé, fom tjenlige, buuétfge t3taøe o., fin 3){anbé øi? 

fctttc^p. enSOftbcfrog. "2(t fatte tHaMngeii be." — "i>en Infeetige 9)?anb, imeaem 

p. J^rogen. 2. gøben ^ fom Jugfe gbe fne tt»enbe beitige Ulaner." »aggefen. 

feere« Unger. — dla^mnø,' en* pi. -er* (Ogfaa om iDnr.) iDuen b<it mif^et ftn Itl. 

©ternfngen at mabc. = t}lanebrc>», et. b. f. f. tHartejViftebrrv. 

ttla^diF ett. ma^lFe, en. pi. WTal^Wfer* (srøotb.) »Iagcl«u/et. pi. t>» f. og tita* 

[3.Madkr. ;£. SHabe.] ganffefmaa £)rs acl<:et{nmt|^ en. pl.-er. .jpanbtingen at om« 

me, tf«r fdabanne, bet fremfomme af 3ns bntte noget, tfar ucøttigt (Uob*, f. noget 

feetag iwøbeoarer, ell. forraabnebe Cege^ anbet. UTajjclffOøe, v. a. 3. b. f. f, mo« 

.mer. ma6^il*eri£)ft,~i Jliøb* ficfPiftr. maørl««, adj. fom ei Oar fin 

trta^rae, f . XHatraø* SRage, ubentJige, nfortianelig. * '"5>cn et 

\ W«e>jf aberi, (g). (Stauffen) og llta6iPa# itfe l)caer et faa maøeloft @Hønf)ebé «ibs 

W, et. <5t forccfbet Orb for: øctjfab , unber, fom ben Ijar £)rb for." S3agd. 

€^amfunb, ^otbinbelfe, ^anbetéfeljTab , 2)eraf: ITlisøeU^^e^, en. ub. pi. — XKat 

bvoraf enbnu ^aoed bet i bagt. og (ao ^te ttefPiftr, et. forening , ^t>ort>eb ttrørtfgt 

brugetige: DtafFcpi* %X, ^aoe Ittaffept @(obd om jfifteé f. anbet, aKagetcrg. (7^yt< 

m. een o: ^at>e £)mgang, flaae i Sforbin« te br. bertmob om at jfifte rørligt (S^ob^. 

belfe meb, ifoft { bet, fom ei er t. bet ®obe. SJeb 35yttc og lltaaejrifte beflaaer bet 

Ittaø, en. ub. pi — forekommer iffe, eH. gienfibtge ©ebertog Icte isenge, men i 

meget ffelben m. 2Crti6et; og Stønnet er @obé og ^ienbom, (ooroeb bet ffiffeé fra 

tr»io(fomt. [3. Mak.] 1. Slolfg^eb, ^oite. lliøB og tSoIø.) XRaøeffifrcbrf«, et. S5. 

S JKoIigf)eb og Wag. "Gn i uoir!fom ett. 3)pcument om et SKagefPiftc* — mat 

lliitø f;euf(umret løbebane." S^aggcfen. 2. øcfififte, v. n. og a. 1. giøre aXagejjKfte om^ 

l^ec)vemme(tgOeb, gob 8eittg()eb uben %Vis noget. 2(tm.meb een. *&an b^r maøc« 

fhonoeife. %t giøre noget ret i »tatt, i jl'iftetfig bette ®ob« tiU — ):naøe(Fjftiimø^ • 

polf )1t» 2Ct fare i Ittaø a: lempeltgen, en. ^anbUngen at giøre et aWage|Tifte. 
i«e ootbfom^t ell. m. »g)ajr. • 3. 3 @en* !tl{aøt,T.a.i. [af Ulaø. 2(. ®. macan, 

brugeé ADrbet f6m adj. i SBemærf. føicUg, at giøre.] inbrette, taoe, jfiKe, giøre ( 

gunfrig. tTTaøs ^Jeir, lllaøa S3tnb (gob, ©tanb. 2Ct m» ^oget p. bet bebfte. "iJ)« 

taien ifte f, flcrrf 95.) =: maøelio, adj. funbe ^n faa mage,, at (jer jeg vanbreb 

[3- makllitr. J. ®, maecalic] ^1., be? inb." S)t)(enf(^t. »T«ø bet faa, aX bu fan 

ijoem^ ttbcn SBcfWrlig^cb. ^ m. ajogn, fomme meb. "^an »eeb at maøe bet faa, 

©ci. m^øcliøe ildxber. 2. iffe oanffeCiø at ^ané gobe €gen{Taber ffinne frem." 

ei(. møifom, tet at ubføre. C^n m. 9ieife. SSaft^. ^an l^ar méøet bet faatebtf, at 

et maøcliøt 2(. 3, fom i^aber og jfT)ec en^oer W^ fornøiet. 
Uleitigijeb og befoccrligt 2(rb*ibe ; fom gierne tltaøe Pø, v. rec. og maøcø, t. n. pass. 

tSX \)QXit bet beqoemt og nøbigen anftrenger [3. maka sig , makaz.] parreé. (om 

fine ^rafter. 4&an er meget ift. i^un otf Sbjjr, iforr gugte. Xt m<;øe6 fom '3)uer» 

gferne ^at»e \^ti » :øelifit. — W^aøeIiø|>e^, SWot^. Sacobt.) fig, ene«. ")Da £)rb m. 

en. ub. pi. ©ejtaffen^ebcn at ttcetc mages JKanfer j!g ei attib t>itte maøe»" 6tenerfen* 

tig. — m4øfom,.adj. UQ^Qim, wagettg. 2. ffiffe ^g, latje f!g. "Ubimin SSognjeg 

(jlinao. |>. >6ua.) , Qtbfig mig faafnart t. Ccebe maøer." .Rin« 

UUø, et. pi. b. f, [6o. Mak. %, ©es go. (f, v. a. maøe.) 3 en ligncnbe Ses 

m a ^,\ Oflcrelfe, itammer* eøntigt maø, mætfelfe (taoe fIg tiC, (omme i øtanb) ^of 
rrrrt* : "Slaor Sum fyanbcé nb, la 58ds ^tflbe Ilrfif^," €5imton. "Ttt ftaw XWagt 
tft fio ot( feage.^ 4»ew«tt. €J. 73. t. at ftclto^f ^i^bommc/' p. »ibft. Ht 

ttfcgeliø, adj. f. unbcr »Iflø. flrcrb« af al tir* *an ^)ar iffc HL no« i 

HM&^tt, adj. pi. nti^orf. [3. ma<»r. Tfrmcnf. ^arcté, S?clnrt:ncét)?agt. iJrotbs 
Q^t. i 2((m. mavrrj fbm l)at ttM Al««b p. bommen \)a\> ingen 11?. "iDette Snbtrijf 
fi9 , fom tntet .^ulb i)av. (mobf. frlbig, »tnber fun alt f. fet en utifbottig lltagt.'* 
f«, ». gobt ^pttCb. i©f. tør,) mfiøcriTfns SKrnjtcr. (it>f. ^fmattt^ ^Imattt, 5iilN 
fgtft, p. Jtroppen. |)an er Mercn m. i magt, Q>\}frmaQt, di:nmattf,»UeImaøt.) 
^n6o<)bom. — pø. fom er af inbffra-nfet^ llcgentf. ^Jatcmaabcr: TTt bofbe neger t>» 
ittc rigt Snbbtlb. ©t magert .©frtft. 11 fugt a: bevare, I)orbe i gob (Stanb. iDet 
"en mfigrr aXatmr er iftt nebt^enbig t« ; er Pcb Ht. flaaer t»eb HL a: gf ctbcr, ^bes 
mfn ba ben fun tnbe^olber libet, er ben ftaocr. ^cnnc Sov floaer enbnu t)ib IH* 
tf! e friffet t. at anberftotbe." €poron. 2. ,^t b(it?e t>eb ITTcgt. itn I^ger H?. poa 
fom fyiT intet ctt.Hibet Jebt paa ffg. (mobf. o: bet er )}(gtfgt. af SBetwben^eb. Tft gtpc 
ff^.) magert Jtiob. "Mt fpifc bet lliiigre noget HT. a: tiJftaae, fomtDff c , gi\?e bet 
af Aiebet. 3. ufrfcgtbar, ttr, jlarp. . m&s ©Mbigbcb. "^a got?e bc l^ané £5rb DTcgt*" 
5nr3orb. mcgrc Q^nrégange. amager ®runbtmg. "3>cr finbcé mange SWcrnb, 
Sferort (fim er btanbet m. ©anb.) ' 4, fem 2)egncn git»e UUgt" (tuflaac, at l^n 
tinge, meget tarvelig. (&n m. ^ienefle. ftar JRet.) -^olb. ^J). ^naré. 2rt ftenbc.ucb 

:. 7(t »ære t»cl o* 
^ulb. 2. ub. pi. ' 
, 3laobigf)eb. Ht 

fottnlien , nbmagret« (ftclbent.) — mogre^ 5at»e 111. til at giørc noget. ?(t git>c een 
T. a. f^ot^.) f. u^magre• ^ raagree^v. HUgtt. noget. SDet ftaoer i(!eimin Hl* 
dep. Miw maøer. (QXotl).) (jeg tjpr, ett. formoaeV betiffe.) ^ané (Sien« 

ulamff^ ad), trvffenbe, ^fortifnllenbe. bomme ere nu i en onbend HT. Zt facrc 
(If: iiTagif^ Srolbbom, Jo'^^'^tteCfe.) HI. over, faoe i fin HTagt (fommc t. ot 
»•:ni{feiton|ter. Gn m^^tfF S^eln^nin^. raabc over.) "ø^aar iDorff^eb engang over 

wlc^tfler, ew. pL HTdgittrr. (8at.). tfn big faaer HTagt." Sobe. 3. ub. pi. SWnn« 
ocabmitfl ^bcrétitel, fom ti(be(eé v. ^bU big^eb, ^ccite. Tit ^ave HTagt/ faae' HT* 
fioler. 7(t bifputere f. HTagif^rrgret^rn over een. 2Ct ubmbe fin HTugt. .^ea f)tii9 
9: !)T6gi^en»«r^iglK^en. (3 octbre iDanjf ^e 3AT. i Staten. 4. ub. pi.' miébrugt 
brugte«: HIeflvrO Araft. SSotb, aSofbfomfteb. it 'tage noget 

triagifiTat^ en. f. Øvrig^^e^. itiøben« meb HT« Ht fortte HT, tmob HT. Tit (abe 
tovn« HTi:gf^«t. HT. gaae for 9{et. Tit bruge baabe'Sift cg 

magnat, en. pL-ei^ [af tJat. magmis.] HT. "iDereé HTagt tr itte JRet." 3erem. 
Sttgfté 6tore, oen ^øie TiM i et 8anb. 23. 10. 5. ub. pL Artgémagt, Jtrigé^orr 
(bt. ifotr i og om.tlngarn og ^oUn,) , m. a(t beni ISil^ør. jDen f)ete m. ti( 

nUttnet, en. pl.-er. [6. magues.] en 9anbd og t» S3anbé. IDeraf: Hcn^frtitgt^ 
fvovelblanbet 3^nma(m , ber 6ar ben Os 6«magt. 6. pi. HTagter. &t^tf SKige. 
øntjrab, at trorffe 3(rn t. flg , og at (egentt. 3nbbegrebet af bete itroefter.) t>t 
bcAbe $g mob S?prbpo(en, naar ben f^viCer europceif^e HTagtrr. >De €rigenbe HTagtcr. 
*t^fl«Hg p. et ?)ttnft; { orlbre jDanjT^ 7. pi. HTagter* et m. .Rraft og SWagt bes 
©eiljteen. 2. ethvert 3em, fom er ftrø* gavet Scefen. (ifær om 2(anber.) £)nbe 
fitt p. en SXagnet, og berveb (ar faaet uTagtcr. = HTagtbrt)^ eH. HTagtebrev, et. 
tenneS dgenjfaber. — HTagnctajrc, en. Cn 1. f riftlig gulbmagt (^vitfetbt.) 2. 3)os 
ret Sinie , bcr tanfeé trutten igiennem cumcnt, 5t>orvcb man volbgjver en @ag, 
SJagneten* ?>oter. HTagnetnacI^ en. Scrn« SSolbgiftébrev. (forælbet.) HTagtfeub, et. 
VQQt/ ficøgen p. SKagneten. HT«gnetpoI^ S3ub^ SBefating af een^ ber l^ar bagten { 
tn. (gt af SXagnet^é to ©nbcpunfter. .|)ænberne. "JJijber mtt HTagtbu^♦" JiBag« 
"wgnctjhridig, adj. fom Vtrfer imob SKags gefen,. magtfro, adj, fom glæber ftg v. tin 
ttftcn, eff. opbarver bene SSirfning. (»rilns SKagt. (JBaggefcn.), HT«gtfyI6e, en. tiis 
»i4) HTagnetvirfmng^ en. SJttring af Itraffclig 8Wagt, vet grunbet a«t>nbigf)eb. 
»agnetifr Jtraft. s= magnetiff , adj. 1. fom ^t giøre noget af egen HTagtfyI^e* {^^ 
^flrSRognetenfiilrap og égenjfobet. 3crn firup.) magtf«r5ig ^ adj. (ufccbvaiTt.) 
Wm let m« — fl§. ^enbeé ©ftønfteb virfcbe wagtig til, i ©tanb til. (Stftieleé b. Jolfes 
»Aenm« ^raft. 2. fom tiltroeffeé af fagn. 1.45.) HTagt^ovcr^ en. bcn^ fom 
'Kfljneten. (fB. €5. JD.) i^x SRagtcn i ^crnber. fbm er ben ^cr? 

^ ft«8t, eii. [3. Mattr. 2C. €5. Mægd. ffenbe : (awt iDrb.) "i>et er m at ^f^ - 
*.aXtt($t.l 1. ttb.pl. Jtraft «l at virte, jloricn (lørcr op at forplante 93iibfarelfec 
^obtettenogeC Cbne, eti}r!e. "€nl)ver og forbcerve HTagtIj«\>erne« @i(rle." ^n« 
2«« t. af giøre noget er HTagt ? men * geUtoft. magtly^en, adj. begterlig eft^jc 
TOit. at^crre erøtyrfe, <Jg t. «tatb» S5. og ^errebømme. (©♦ ©ulbbirgO magt« • fDlagtfoS-^SRdtoe. ^ mamUr^HMtUU. U9,,tVL mattteeteø, A'd|.fom'ft vben Itra^ IXtritoft, en. Chi tfblfd (lomftrenbe Slofr« 

cd. (^ar mifict ben ; fvon , (rafttoév <Sft Rosa cmaamom««, . ulciftctt, en. CSface 

m« JDtbinø. mapMt Ixcubflct. '*;£cøfls af iBønbeKfoIt, fom følge .^ai^uun p« 

. (øfr 6uCfe f nt^øuøfe ^aaret." QvaiK aKaiøitbet. (9Xot^.) UTaifmør^ et. (Bvcti^ 

*wåtttc6lørø jeø «u maa taate mine SienI fmøt, fom fiecneø i SOlai, SD^dmaanebø:: 

%iti Svertaft." j2)b(enf(6t. Ht øiøre et ^ibs fmøt. ttlaiflaitø, en« eS. tHaitr«^ tt. en 

Iieé6t)rb mdøteøløjl (udi)(b{dt.) — VflaiU høi ^tang, opceifl p. Soflcet^net 09 6es 

or^/ et. pi. b. f.menbige X^rb, bt)benbe ^ngtm. Sød og SStomffecCtanbfe, J^pototn ' 

Sote. (2Ra^6ef.) magtpaaltøQcn^e^ adj. SSønoeme t). ^døitbet pteiebc at banbfc. 
T. fom bec {idøer 9X. vaa, Dtotiø, bct^bes . (^t^, 3 iDonmacf et benne @Kf nu næ^ 

(iø. (m^øtptuiltøt^nhe^^en. S$r@. £). f. jten aftaøt.) WaiM,tTt. TiaxMUn i^ 

t>if^tiQ^eb, ^ttyben^^) -— Itnagtfjprog^ UKaimaancb. (9. C^qo.) 
c^.enm^nbtø^tenbctfe^ibom, elT.aføtøtentf Ittaie/y. a. 1. ppnte m, (øt> eK, 9Xa{« 

b'e SBefalinø/ gcunbet p. aSaøten. "Uben (bcrof: ti6maic«) 
^fictben 00 uben mpnbiøe XUcøtfpros«'^ UtÆjcfltft, en.'(pL-cr« naacbetbt. fom 

€5nccbotf. JSitel.) [2(f iat majestA.] .pøi^eb, gjps 

^^ifte^ T. n. 1. formaae , ^at>e Ataft. pcrHø^eb, ben (øicfie ^aøt oø ^o^cbiø^eb ; 

3(0 mcQter intet i TCrmene; 3eø moøtet fø. ben (S((anb6 oø ubootteø Xnfeetfe, fom 

iffc at fl^te min 93tebe. (SKot^O {• morateé føløet'm. faaban ^BHa^t. •*- Æ)crcø !u{6je# 

(^t maøte meb noøct, fløeø i baø(. X, foc : flort ! ^anø ItL — en XitcU fom øioeé Jteis 

at faae %uøt mt\ (unne raabe meb.) fere oø Æonøer* — tltaiefrartøforbrydelfe^ 

tnct^ome^aner^ en. pl.-e* [oøfaa : tlto^, en. ^ imob SReøenten elt. ben oøiefle a)iaøe 

fiammedaner cH, mubamme^anet«] een i 8anbet. — majeflatttjF/ adp ptaøtfuib, 

om befienbet flø til aJ^u^ammebØ UfUii* m. ^^øif^cbø (BianH i eet ubvoctié. Gti 

donøtoEre ed. S^tamt Bare. -— ma^ome« m« TCn^anb^ aHtne. <St m« €$9n. 

con^ UUtti mo^ammrd^nfF) ad), fom , tnajor/en. pl.-tr« ((anøt o.) fSn SBe« 

(øret til, t)eb!ommet benne !Keltøioné(cete. falinøémanb t). 8anb(«ten, fom (øret t« 

tHat^ én. nb. pi. l. ben femte SQi^aaneb SReøimcnteté &tab, oø er ben najtc eftec 

{ Karet, Xtlatmaane6« 2. unøt &019, ifær £)6erfl(ieutenanten. . Itlajortit^e, en* Qft 

af SBøøen 00 SSirfen, fom i benne a^aaneb fKajor^^one. 

føveø; ^oraaréUo, ^Kaiføo. "9Xeb JXlai Itktø/ en. Gt nbentanbff Staon p. en 

00 S3(om{lrr firøe." 2(rre6oe. 2(t p:i)nte fremmcb kornart: tprf i jt ^t)ebe. 2:eaMais. 
Airfen m. XTlau 2Ct føre yXlai i »p (en WaWc, v. a. 1. (bet X. mad)tn.) 3 

({ammet €fif p. Sottbe^, bctoøfaa !a(beø : b. !£a(e oø foraøteiiøen : btanbe, røre fams 

at ribe 6ommer i SB^.; ae maiblomtl/ en. iticn, Tit m. noøet (ammen, ^eraf: 

S3(omft, fopt fprinøer ub i SKaimaoneb. tUafferi^et. pi. -er* 9loøet/ fom er ilbé 

tITaiHuø/ et. SS(u6. fom tcenbeø 0. ^ais taoet oø uorbenttiø fammenrørt. (b. X* 

øilber.' (SKot^.) m&ihctnf, en. »a^! af SMotft.) . - 

®ræøtørt) p. ©abefl'aonet i CanbébDcr. XttaFPet^ett. pl.-e. [K.^, SKaffer. f. 

' (SWot(.) XIt«t^g,ctt. 2)aø i SKaimaas titage.] gælle, iDccttaøcr. br. if«r i oiffc 

ttet^. "Sn tHatdaøø (ette Draøt." S9aøøe$ .ftortfpil om be ^piKere, ber (olbe fammen 

fen. (i baøl. ':K. oøfaai bcniførftc >Daø i mob be øoriøe'. Deraf: XTlafFcrfrab, tU 

^ mai. Ht ffifte (iXicneflc) t. lllaie>ag.) gæflcøffab. (9>. ©aufRn.) 
Xl?ai^ug,en. IDuø, fom fafber i SKai* XITarrei, en. pi. -et. (In jifPeflæøt 

Waifcber, en. ^oraaréfctct. O^l. €5t>o.) (Scomber) oø ifoct en Utt httaf, fom ec 

UTaifrofl/ en. $rofl i 9){aimaaneb. WaU aøtet f. benø øobe 6maø. Scomber scom- 

Qil^t, et. (B, fom (olbeø i aiZaimaancb, eH. brus. — Ulafrclfanøjl, en. ^icrninøen at 

naar »ønberne (aoc ført 5Kai i S3t). (£)ø» fanoe SK. 

faa : UtAigrevegilde. -OXot^.) !t)Tatgreeit^ iiTaFtott, en. pi. - er. pCf b. S^al.] et 

en. (Stir unø Søoøreen af S3øø eU. !Btrf< 6laøé S3aøt>an:f af fiint SReel, ^ufCet oø 

Utaigtéve/^n. ben, fom »ælocø t. 2(nførcp SRanbler. 

V. d3ønberneø SRaiøilber.. Illaigrct)tn^e/ 1. Vdalt, ▼. a. 1. celbre impf« moL [3^1* " 

en. ben.^iøe. fom a7{aiøret>en oæføert«at melia, mala. @ot(. malan.] beooftøe 

staQt iDeel t (ané ættrbiøbcb. lllatf>ytte, Mb oø bib^ iforr i Jtrebd. ((ooraf XttaUi 

en. Søt)(9tte, ie^iat. Xtlaifit^thcct, et. fhrøm.) &i\>tt bUt> af Strømmen male^ 

pi. b. f. ^. fom tlbiiøfl mobneø. HXlais neb i 2(førunben. ($B. 6. £).) 2. {nuf& 

rr^tt^ø^ ^n. St. af Søo oø ^(omfler, (uors Jtorn oø anbre @oebarter imellem £Lt>(tm« ^ 

tneb a)?aiøreoen oø tD^aiarct>ihben ppntcé. ftene,. f« at frembrinøe SOtect oø ©ron, eS* ** 

XtlaiM^t/tn, (olbt {Bcirliø i a)2ai. man ttbpreffe 6«ften af grø. Ktm« ^orn t. 

Itlte^ en, £{({econ!>a(. Convallafia maialis. aXeel. Tit m* i^r^n, m. hørfrø. 2(t m« 

(aXaiblomme.) XMatmaane^^ en. f. Ittai* ^anbet ub af en iDam 3: øfe bet ub t>. 

ntøtrcgn^ en, mitb 9leøn, fom følbcr-i ^ai. {>iclp af a){ølleooer(.':s=: 137alehibe^ en. €n 

tnoiroø/ en. Gt 6laøø tibli^c f)J9iU 9locr» øfrue ^S. Sraøt af Slroe oocr Cloormen i tn SUfU, (^vodøfetinem mon øfet Stetg ftt TixUfbt. HXiAletfttnl^, en. ff. ^oor« 

set, (OL bet, tmtn ml maU, (<Dlot^.) lf?a« meb S){aUrier oø antxf ^iJlaictavUittt cut* 

Um, en. oø UUIq^e^ør^ pi. bet, font be< ftæficd. ' JiUltT^m^, et. 1. b. f. f. J5Ms* 

tM ^ObUfxen ^. at maU.X^olf).) Vfta^^ aM , SBooév^b. 2. optø(l ,S30ddu(b i 

Uft^d, en. SBevtié f. <Sonfumtionend SBes $a^vetaber t at m^TTe mcb ; (({j^ebcé Vila* 

taling af ^otn, bet iføted t. ^eU'c\ SRøU Irrfelv.) tllalecl'onjl ^ en. ^jtonflen at 

Ufebbcf. lll«iefh«m ett. ttkljh^m/ en. ma(e eU. ffiCbcc. lUaUxfo%tn. en gtoo 

Gt 6teb { ^anbet, ^)>oc (tribige Strømme SKatcrpenfet ell. ^bft, fom ^uuémalece 

(IL 4>u(er p. S3uii^en btfnne en fatfiø «&t){rs Scuge. lllalerlaitø, et. bet Saun , fom 

ee[; et ^vfoctlø , en 4>oobvicoet , ^^obs ^uuématete ubgiørc. Dlalermefret , en* 

Ijvirsii, ^mrvelfitøm. Ulaletan^^'en. pi. |)aanb9a^émefier ; fom f)9ict t. SRaler^ 

-Unba* S. (oormeb S'ben fnufeé, SLinhs lauaet. Ulalrrmueltna, en. eff. tlUIers 
tasb. (S. Slotte.) Xflalo^an^, et. S$. t^eb , fF«C et. 9{at)n p. et ©lagé ^fatbi^c,. fom 

01 SHøOe , tilfltotffeltgt t. at mate t)eb«. ^r. tit at/otemme 9}2aterfart>ec L tJnio pic- 

DUIevetr, et. t»lnblgt tU, ftormenbe SSeir, torum, xttalrrpenfel/ en. 9. tit at male 

tienfl9tf.lBtttbmøaec. l}lalci>arrif^ et. 1. m. 'VUdmtb^ab, ej;. 91. ^ooraf a}2ate« 

tkttfub 00 Snbcetnihger, fom l^øre t. at ren ktienei; ftø. tnaler^olr, en. pl.-ir* 

male, Stølleoærf. 2. ©ieminø, fom fo$ 1. G!ote, ^ooc bet nnbei:t>ife$ i SKaledons 

Tctadrd p. en aKøIV/ oø (ootoif pateé Xfs flen. 2. enteet a3talere^ fom i beceft Zts 

øiftcH. i^onfumtion. (fDtanbtr b. itammer« beibet ^at>e fuløt een @ttit o,ø 6maj). jDe 

»orfen. 223. 231.) xHalevcrfen^ et. att nebecfanbfTe , itatierfjTe tnalecf^oler. (f* 

Wt, fom oebfommet aXatninø af JKeet, 6Fo(c, 4.) UTitlcrlleen^ en. ølat ©teen, 

Onn K. (Socorbn. 1768.) =s Xtlalin^ , l^oorpaa SXatecfarve rive6 m. (øbeten. 

mdRituL en. Oientinøen ot mate p« en XTTalerfloI/ en. <lt @taø^ ^tittabé p. tee 

SKiOc eu. £loomi. Jføbbetf, ^oorpaa SKateren fattec ben Zavt 

2. molc^T. a.l. r3» mala.l !• af«!, le, .^an arV^bet p. ((Staffetie.) tttcler^ 

Klbe m. fpnttøe Stirqrf oø S^tDer, fHtbre, fhie, en« . SKaterend Ycbeibéftue. Utaler« 

(ftettiøne en ®tenflanbd natuctiøe 6(if!etfe tob, et. f. XllalcrøuIO« lllalert«t9lc, txk. 

H^avH. (it)f. tcgne^ tt^fe•) 2Ct male i fet flXaleri; €5!ilberi.' (8Rot{^.) Waler* 

nue, i |)aftet, m. {Banbfaroet, m. £)tie» i>«rf, et. b. f. f. 9)}ateca(beibe. UUIer^ 

faroet, f ^atf, i ^or* ^un (^at tabet flø \>»x^tb, et, 93((retfe , l^vor ^aUun oø 

nale.(afffitbre.) ^an maler p. et ^iftorifC l^and Sfotf atbeibe. 

€n}{fe, p. et 8anbj!a6 (er i ^arrb bet« tltalerif^^ adj. (optaøet efter bet Z.) meb.) _ flø. om ^ale oø @frift, lf|t>ot)>eb 
no9(t lioetiøt beffrined. ^an maltbt £a$ 
N< 7f tøer m. (eoetibe farver. jDiøteren om foarer t. SRatertonftcnd Sieøter, er 
!t!!(t t. at mateé, t.at oære en @(ten{lanb 
ben ffiønne a}2aIer!onft. (ptttoref!i) mdcrm. Orb. . 2. overfhc^øe m. Saroer @fiøn^eb.* (Sn M« llbpøt, (^øn. fiø. en 

«9 f<tcvebe ^^rpbeCfer. IBaretfet, ^ftet et malerifr^fttbrina, (oeb £)tb.) a: en faaban, 

nMi^ molet. = Ufoleri, et. pi. -er* 1* fom t>. t{t>eftø S^cntfliainø bringer (3itns 

(Sn\Sa9le, 6tK>rpaa noøet er matet;' et {idnben tiøefom f. :S)inenc. "(Sn moleriff 

^ftlbcri.— ftø. om en (ioetiøSejfrivetfe'eU. Stanbptlnft" (^borfta man l^ar en pittorejB 

@filbttnø 0. jOrb. 2. Unberttben br.. bet Ubfiøt.) SBaøøefen. 
fot: Htdirrfotifl, Ulalnintt« %t forbinbe malft, y. a. oø n. 1, p. mjlka. TH. &. 

infiIcrictm^a$9øninøéfonfT(oøba nb. pi.) meolcian.] 1. aet. brtnøe aXetfen ub af 

— lYklcrtfamnna^ en. (Sn éamtinøaffor« ^^ittt, o. Mt fhriiøe oø brage bet m. ^am 

IfielOøe aXatereé %rbeiber. = Dtalninø, en, beme* Tit m* Jtøer, ^aax, ©eber. 2» 

1. ^ieniinøen at mate m. 9<nn>et. 2. 9to« neutr. gii^e SRetf. . ^oen malfer øobt^ 

d^t, fom er matet, ffitbret; et IDtateri. hax ^otbt op at m. = WalftaaQ^ et. ^aø, 

mdlcr, en. pl.-c; (Sen fom f^rf^aaer ben bt>or{ SQRettefpanbei bcrre« p. . @tutbten>*. 

A«Rfi, otmate, faaoeC om ben, ber brioer tltalFebriffe^en. S6. fom taøøe^ oven i 

SXdtetiet fom en birfeliø Jtonfl, (en ^HU axatfefpanben ett. fKatfebøtten f. ei at 

^cn) fom om ben, ber mere be^anbtet bet fpitbe aXetfen, tl?aIM«tte, !Cnalfefati^e^ 

(em ^anboorrf. J. SBtoinftetmaler/ ID^r« en. (Sn S^tte étl. et runbt Zxottax m. fiaoø 

tt^Ier, ^ifioriemder, ^uu^moler^ Jtonfb paa, ^ooriJtøeme matfeé, oø 9Ret(en has 

M^cr, 8anbflab«maler, m. fl, = titaler« reS t. |)ufet. lYUIPefO/ en. Jto, fom ai« 

««^8, et. Ti. tit at hli\>t aXaler. (3$. oer a)2el!, fom iffe er øotb. (Sn øob Ut. 

|. O.) Ulalerarbftde/tt. (^ aXaterd fonf øioer meøen SOQetf . tltaOfefran^ø, en. 

Arinbe , et matet 3$aerf. tllalérarbei6el: Jt. fom SKatfepiøerne to^iøc 4>. ^ooebet oø 

p. benne Spgninø er i!f e øobt. 2ft forgnt« bare bereé Jlanbe p. UtolFept^e^ en. Xie« 

Veeietm.— !auierbr<rt^et. b. f\ f. jart^'r« neftepiøe, l^oi« S^efUSinø et at maiU, (^otbe 

jrct. molercolit en« b. f. f. 35Iyeolif. ^e(!e!arrene rene , tierne oø øiøre anben 

Wderbteng^ en* 8ccrebrenø ^oé en SWater. ^feuefte i SWeieriet (( ætbre iDanf!: H?el* 

WUtftstH, en. S. fom en fOt. brnøer t, fe^ete«) XKnffeida^ø^ en« 9« ^^^c £Xi>a« « jct motfcj« V(tcXft(()9ctf, tt, coU, ^etv, (Støbfrw.) Xttålm^cn^, en. Vlalmaatt. 

om t)ø(beé f. at gbc s$e(!. (t. JfoqTiet ItTclmglan^ø^ en/ (9(anb^ af ben btanfe 

ta: ^Uørcqoit«/ llnøqudrn.) Xliialfts ^,, ^ctat^ianH. Ulalntno^e« et. ®ob<. 

fammel/cn. b./f. f. 9Ka(!efFot. UTdfe« €09«,. forfcrrbføebe af ax. (SSaøgefen.) 

panb,tn. ^. uben $aog t. at maiU L tHalmgrube^en. aKalmbcub. l!?aImQry6r, 

lUlfeflol^ en. la)> , trebenet 6tol; fom en. ®. af SK«(m. (5Kotb.) XUalmaybet, 

9i()erne fibbe p. mebepé be maCfe. Il7a(? en. ($8. @. £>.) f. Aloffrfl«^er. malms 

feti6/ en. ben S. paa ^o^en, ba Jt øerne l^tn^e , en. tnnbt metaOfift £)t)crtrarf. 

fæboanl. matfcfi. Xllaffc\>ei, en. SSci fra "@tcenarter, bclaøtc m. en tnnb aCinbfenbe 

^ttfet ub i SKorfen t. 9»alfcq«aaet. *De,t XHalmljm^e." SBrilnnirf). iTklmPaiion , 

et ^n (at^ø xn. for en ^tge. = ulalfntng^ en. St. ftøbti af 9Ra(m . ^eta(!anon. 

en. ®icrntngen at maiU. WalmHang^ en. benit. eu. l^ob, fom 9)2. 

1. tltaUe/ en. pl.-r. en 5«ff> fom ec øioer ». at flaae p. ben. l}?almlete^ et. 
ben ftørfte europorifFe ^enToanbéftff , 03 ^icrdlaø, fom {nbef)o(be SKalm. malms 
fanbteé ^o< oé titforn i éorøe @ø. Si- mortrr^ en. S)?, af' ^a(m ell. SD^edfTnø. 
lunis clanis. . malmriø^ adj. fom inbe^o(ber meøen ^alm. 

2. XnaUt, en. pl.-r. [4^. Malje. (S. mail.] l}?aImrofhting ^ en. 9}2a(men< Sloflmnø , 
en tiben Sitnfl eff. SBeite, fom be. (jt>or{ ell. »&onb(inøen, at øiøre ben fflør tj. 3(« 
jagtet l^agt« fofl. — Deraf : XrT«UeFraT>e, ben 09 forbetebe ben t. en flob €5mc(tninø. 
en. forbum : et »rwftbarnijf fommenfat af UTalmfrum, et. &nm ctt. fremmebe iOcIe, 
fmaa Setnrinøe. (S. Coat of mail. ^otf^. fom fti^be ooen paa SHafmen unber Smelts 
(9iettere maajlPee en SSrrjnlefraoe^ fammen? nCngen. malmfprocitttt, adj. t. inbfprcrngt, 
fat af ^aUer.) Utallepandfer^ et, Gt btanbet m. ID^aim. ma\mftxø^,ct.^aimf 
htilt ^anbfet, fammenfat af aXaHer ; en aare. malmjlaerf/ adj. ftærf i SKatmen, 
Sltnøbrnnie. af en ftarf aXaterte. (itampmann.) malm? 

Xlldm, en. ub. pi. [3. Malmr.] ens ftobt, ad j. y. ftøbt af 3Wa(m, SReta!, ,Robs 

^wr @teen. ifiTtr Jiclbjleen, ber tnbeljolbet 6er# "i)en molmftobte ^ort." ^ram. 

metaHiffe ibelev <i^t6. jernmalm, $B(p; ll?almf\9«rrd/et. 'Aobberfoerrb. (SBaøgefen.) 

malm,, ^(t^malm* 2. be 0. S^ben af Itlalfhem^en.f. tMaIefh«m,unberma(e. 

eltenen fia^itc metaEfffe iDeCe ; . ^<taU m<dt, et. ub. pi. [V. 6. Møalt ; meal- 

Qn teen* ttt« ®utbet er ben æbclfle, top tan, maeerare.'] Jtorn, fom 0. at bCøbeé i 

.j^arejle Yltalm. *'2)a oar jeg. en Inbcnbe SSanb (ftøbe«, fcette« t ®tø6) beøwnbe? at 

.llUIm eKer en!Kngenbea3fc(be.'"S). S&I6. fpire, oø pben tørres ( duften ett. over 3(b 

1550.' 3. en fammenfmettet SBtonbinø af oø ftraae* p. S)2øUen, f. at 6(ioe fflffet til 

ffete 8Wetaller. ©rwbemalm/ iCtottcmalm, S)lbrwøn(nø. Tit øiøre tit. (at m<rlte, t 

CStpfmalm." 4. fiø. bet. l)»oraf en Sinø SiJorøe.) At !ommc bet ffroaebe titalt i 

Ivftaoer, SWaterie, €ftof. SRiø oø Xrm, SWorjfefarret. SStnbtørrct Vd. ell. e«fts 

TCtt af een Xflalm. Crbfpr. "St €5proø. malt^ fom er tørret t Suften. ^øKemalt, 

bet 6orbannet^afftneøenXI?aIm*"(a)2.; dløømalt. (9rønt Hl. fom enbnu ei et 

5. ©ranen«, gtjrrcnfi xllalm o: Zvacté tørret, lanøfpfret Xllalt, fom unber @tøb* 

bierne eff. fafte «eb. f. tttalmfyn "Sin ninøen l^ar fpiret ftærft. = maltbyg, et* 

boorffeø ^rbet ^taal, bet ^prrené tVTalm SB. fom bruøcé tit, er tientiøt t. at øiøre 

fal øielbe." J5. ©tocTfretlJ. = »lalm:: SW.' af. Waltflafl, en. pl.-e, giople, bet 

oare, en. Gt €Strøø i SSierøene^ fom loeøøeé ooen paa SOIattføIlen, oø ^oorpaa 

Inbe^otbet ^alm. molmagtiø, ad), fom ^aitct brebe«. Ulaltøi^cr^ en. ben, fom 

Hønet 9){. ^Italmatt , en* et t)ift 9. et S3rnøøer{ foreftaaer Utaltøiøirittgeit, 

Cnaøé 9K. ttTalmbortf , en. poet. en eR. (S^ierninaen, at ofrfe aXalt ; ^aitvivts 

SBora, Jcefhiinø bi^øøct af SW. (SSaøøefen.) ninø. Utaftl^uuø, et. ^. ti( at øiøre SMatt 

llTarm6ru6, et. (St @teb i SBierøet, ^oor i. UTaltFammer, et. it. ^oor aXa(t tørret 

ter br^be^ 9Xa(m. malmbun6en^ adj. poet. eR. øiemmed. I^Taftf^Ue, en. A. tt( ot 

fammenbunbet, forenet m. ^aim. "iSDén tørre a){a(t p. maltloft, et. i. boor aXalt 

ntafmbtmdne 6teen et ^oté (bor bet tørred ed. beoared. iHaUm^'IIe, en. 9Jl, 

(^iocrbet) fårer." ^xam, XnalinhyQb , ^oor ber malc^ SWatt. XHaltmeller, en* 

en. (Søn, 8anbfhrafn(nø. I^oor ®ruber oø ben, fom eicr eff. foreftaaer en SDJattmøffe. 

IBierøooetfet ffnbed. (^runnic^.) Xtldms UTaltqvirrn, en. £l. tit at mate ^. .paa, 

facile, en. mørf cøbbruun ^atoe, fom CLoa^n i en ^attmølle, tnaltjFat, en. 

fammenfmettet ^aim. malmfavt^et, adj. 2(fø{ft (Xccife) af 9Jlait. Ittaltfpite, en. 

— )l?almfleld> et. 3f. fom inbeljotbet ^alm ben S. fom SKattet ffnber, naar bet torøøeé 

cfler SOtetaKer. malmfiilO , adj. matm^ i @tøb. tHaltvtrfning, en. b. f. f. aXatt? 

tiø; ftø. fom It^ber {t(er!t af 97^. ell^ tiia øiørinø. = malte, v.n. 1. ((at.) at øiøre 

maim. **£)røctet« malm^a6e Jltanø.'^ aXatt. motl^.) 

^S>f)Uti\åii: tHoImfyr^ en. bet bebfie ©taøl tTTalurt, en. [af b. @o. Mal» :Dtm ; 

99t, fom ooret i ttt, fanbfø Sotbbttnb* forbi ^tanten ec ocmbr{t»enbe. §8. C« S.J 
en Mtmbt llrt, afmcøctbcijlSmag. At- ffe of s)0?ftnbf{iinitct ; <t5Wonbfort; IWHet^.^ 

temisia abjimhmm. — tlltflurtttflni^f^ t. (Uvinge, "tllan^ og £l»(nK* fPoWc ban 

wiii, n. 8. «, iwrpaa SKftlutt fatte*, ' b^tn." t 93?ofc ». 1. 27. '-'^et er itttZxcti 
»wIurt^rfiÆbft, pi. eraftige aDc. ea. (Sés > eller fri, ^et et tf!e XWan^ eltct ticlnbe/* 

ffntt; fem ubbrageé af ^. Ulalttrtviiit, i3aU 111. 28. 2. et ^)2anbfQ(f etT. jen '9)ei:« 
en. S. fat ]»aa SWaCurt. o. fl. . • fen qf ©uinbflennct, fom f)ac naaet fin futs 

tlTd\}fifter, en. et <S lage føb S5!in, bet be *)3a-rt og Stin-fc, faafom fra let 26be elt* 
cprinMigen »orer p. SMorca. 

ttfammrliiF, en: pi. -fer* et ^Cagd lette 
9bttix<, fom tHbtil »otc :5tbcr ()nigteé i ©s 

gi^ptcn, ftwt be ubgiorbe en egen ^cigf^()ob. bcbft^ Tdn*. <£n gamnut Ilt, — ®eb :XiTs 

ll?i:n^ en. ub. pi. [<StJ. IVlau. 3. Mon. lorg af ont^tc iDrb Octegneé lM<!cnb af e« 

e. eg % é. SKane.] tange ^at, fom m# (Stanb ett. St)iTe{, .og ba altib m. S&U 

n»9(c ibm, f. G. |>eftcR^ ieun, l)ooe p. tegrcO om, at ben påagictbenbe ftat naaet 

M"i. manbftg ?^'^cr. f. (E. en ?rbe(^maii^, S5on« 

Ukn, n^ftemt pronomen, ber atttb for« bcman^, • ^rgerman^, :paanbpcecféman6^ 

binhé mcb. et »JSerS. i ifrcbtc ^rfon ying. ,&ofnlan^, ÅrigémaIl^/ état<maii6, o. ff. 

pg altrpffcr intet anbct om bet oetcgncbe — aJcb Ubtri^tret : en t>ran>' mencé ofte 

@abi«t , enb at bet ec en ?)eirfon , men Mot en ubcfienbt ^crfon , uSin egentligt 

^9nfen Siizn ett. ^U XMan ^at fagt i$)cnfon t. Tttberen ; bog 'focbt»ant{g om ben, 

m^\ man t)at fom'crtmet i)am — .tanfaas fom ^ar ^anb* "KiUr: f. (S. (£n XTT. paa 

wl forjtaoeé om een, fom om flere* — Ulan ®aben firtalte mig bet. ^et »at en 

n Im foqHcttig fra ^actifeten ^er^ at tllan^, fom »Ube ta(c ra. btg. o. b. 3. 

bfline vel ogfao ustemt angiver ^crfoner, m. ^enfwn t. SWanbtioniietg étjne, @tpr!e, 

fem @tt(ie€t, men tilltge tivtøfe Qiitnfant s)?ob : en 2)2anb af ^raft. en mobig, Us 

b(, og at bet efterføtg. SSerb. !an occre ftiertctfiW. ^an ftob, f^oibt |tg fom en HT. 

pa$s. (^crft'geé, ^er tateftom. Z>etfatbec ;ben ec U?. fom gier 11Tan^^ ® terning, 

nrgen 9tegn.) , UIaii betegnei; bertmob fun Dtbfpr. 2)e fatbt fom t)larlI^• -^ Ht finbc 

fti\tnfc, og bet cftecfetg. *)$. er oltfb aet. ffn ttl* ftnbé lU. for ffg o: finbe tappet 
(3ff(bceStber9arbette ^ron. eet £)rb m.- ST^obftonb. KtocrrelY?« for noget »: Dorte 

68Ht XmUmib, ett. man (»nigte bette @uJb(t. bi^øtig, toorre i Øtanb t. at giore bet. 4. 

9Hta\Jt ijwt 9i nu bruge ^ton. Hlan, og en gift SKanb , en 9(^gtemanb. XYI« oø 

ccnftmetebe bet m. et eftetføtgenbe pron. Jtone. HTan^en og i)(iné ^ufttu. <&utt 

ttl f. ^toffatiet t. <&atpefh:eng6'8aegebog.) t)it i!fe ^ar>e ()am t. t}Utl^. .t>uu l^at)be 

nUnd^ en. pi. Ulicn^* [3. Madr. 2(. en ®øn m. fienbeé føtfte litan^. Kt git)« 

6. Man.] A. 1. et SXennejfe. Æ>enne ftn iDattet en malt^. 5. en STIanb, bet 

iptinbettge, m^ mi foto^tbebe Semoerfe(fe| ftaaer i en 2fnbené, en magtigereé :£ienefte* 

pRbc^ ifte btot i bet 3^U og ætbre banjte^ kongen tog i)am Mdnbt fine UTcrnO. (2l»f* 

nmiaKebejlagtebe €ptog. iDen gtetoer jtrl)nøman6«) 6» itrigémanb, ©olbat. 

cibna i iiogU @ammenf«tninger (f . ®. (i Ijptffen ©cmccrf . pi. lllctn^ tf fe br. men 

IKaabbra(,aXanbebob, ^anbéminbe, a)2anb« sin^. fom coH.) iDer faibt 100 Hlttud« 

faijiOrbetl^ermand, ogUbtrnffene: ben ZtxfinU IManb t. ^ob$ og 200 t. ^e(l* 

Blninbe(keul6n^/memgXlkn^o:2(tmuen, ^votmange Uland iifa( f)cr inbqoartereél 

•f kegge Jliøn. 3 XllaitOe SKinbe. (£)9faa SUegimentet flob tre I11«n6 ^øi (tffe f^øit) o: .' 

i wteS5ibelo»erf. maa Orbet fhinbom tage* ( tre SInier. — ^gfaa om anbrc *Perfoner^ 

ilcnneSemcerf. f. G. ^falm. I. I^XXXIV. enb Jtrtgéfolf, naar be foretage noget i en 

9. Satiger ben Utaitd:' ^»or »ibelen af M Drbeil og i gorentng. t>et er titfogt 
1550 ^r: ©atig er 6eu, fom.) 2. en ^per« , 10 Wchb af S3t)en t. SBciarbcibe. J£ot» 

fon; fotefommer enbnu, men !un i sing., Ulan^ (an iffe (øfte Stenen. T.^iem« 

i »iiTe Ubtri)f . f. 6. 2ftte, fom een Wanc, melémonb , gorlooer , Stemmet. (!un i 

bcjlttttebe : ©eljfabet beftuttcbe Mt. for tU, siiig.) 3cg et Xlh for, jeg ftat oære biø, 

* : eenflemmlgen. (om en JsBeflutning af XHh for, at l)an \(al Utak t. rette Zit. 

»ange , ^oortbtanbt ogfaa fan tænfe* 3cg oceb min XKt* fan opgive min U?« (af 

?ni«atimre.) @ftbet forgiE m.^X}ll<inb og h\)cm ieg ftar fooct, fiøbt SSingen.) 3cø 

Siuu$. :£rebiemttnd. iDct »ebfommer iffe ^ar-min Vih for mig (fom fjar fortalt mig 

AKtiemaiid^^vorDeb ogfaa fon tcrnfe« et bet.) 8. ©aramenfoctninger : a.) mand« 

Jtomimmer.) — XlUtib ^.Vflan^o: atte^ bar^adj, (3, mannbær.) 1. om ^Mger: 

jommen^ og tittige een efter ben anbert. b. f. f. mandr^ojren (men fietbnere.) 2/ 
'ptMti9t fangne XHK for Hl. og (Soen)) \ mandbar 2((ber, i^m begge Jiion: bert t* 

Wji^jt." @totm: - ttlanb imob Hl. o : at at>(c ©ørn og unbfangc fornøbne Tffber. 

«n imob een. ZihXiUn^e o: f. ftocr an Itfandbar^cd, en» ub. pi. manbbar 2((ber» 

Wt, f. ^bec ^erfon. »eb iDetingen bteo Wandbicieii/ en. 58.. fom anfatber SWcnnc* • 

^ 10 9ib(r. t. lir«ndø* — B. 1 . et SWennes tier. (©ootb), Hlanddom, en* (f. OTand^ , » ' I N aRttnb— SKanblfa«. 12 / SManbflfarc—SManbJnat^n* 

B. 2.) 1. SRotibø TCtbct. 7(Hitb(tcebe f ^fore af sDtarnb; ^crdFatr. (SBQ|defen«) 

ffn tyUn6dom* "Unabommcn^ 9«bc og ntirit^fly^ adj. roet f, a)?anbfotf. (^^m.) 

mand6ommeti9 gornøfetfc." 3, ®, ©«fe* tTlftit^fUr^ rt, ■ l..SKanbfarb , 9icb«t(a(j, 

borff. |>crof: Wanbbomuiat , Wanbi 2. fWawbbw'É*. {^onocbrcT>. 1588.) l)7a'n^^ 

^omeal6er, 131an5domefritf^^ tn^n^dome« fp1(^e^ et. :Sab, @pi(b< af SKenncfPer, 

fi^tfe^ o.ff. 2. (f. Xllaii^^ 3.) ^(æffeeb, ildøéfolf. (9K.) ma«6fJ«rr^ adj. fora cc 

aKanbé ^oh, Zappexhc^, Ut oinbc ^oe« { (tort 1Cnta(, ^ar flæcft 3ørd£* mandfvt$^ 

ber 0. a){ob 00 Ulan^^om« (^(caf:.XtT«it^« adj. tnanbøaU ^eraf: d76tt6fyøt^ en. 

^om6aienttnø^ tapper ©terttinø. tllaitd^ (S){ot^.) )tTan6ta(, et. ^ortcøncffe oø 

^omtTvo, et. Sto ubnfioniet o. SKanbbom^« £)pfPr{ft p. SKenneffet i et i^nb ed. en 

jrimiinøet. (2)&(cnfrf)(.) II?fiii65om»or6, 6tab. 2(t øiete et »?• ^olbe !»♦ (QKanb* 

tU en lice!, manbtøSafe. "^an ta(te et ta(é(t{!e.} mi:lt^voxett/ aidj. fotn par ben 

X^an6Wm6or^♦" (I en ø(. (Bife.) Ultfn^^ t, ©iftermaat fomøbne Iflber, øiftcfætbfø 

bom^tftnt, et. Kftøte om ISappec^eb. 3. (om 9Jiøet.)=b.) VflanbtbM, et. SWcnnc« 

Xr>Uft;aft. Ht mm fin m. -- IHan^* ffebtob. («. €5. £).) Xr?«n6eBo^, en. SSøs 

^ra6, et. pi. b. f, (f. HXtanb, A. ^.) 1. en« bet f. 8Xanbbra& (fom i «(bce ISiber beta(e< 

^«er ^terninø , f)Oomeb man ev p^nftjt t. ben Dt<r6teé ^((rnbet.) WanbcfcÅ^, 

^arfaø I. et IRennejfed S)o^. Homici- tt. 9a(b, SKanbbtab i 6tdb« "aSermunb, 

diam. (f. jDr^B«) I}t«n6^ab af 93aabe,, fom 9at Jlampen ncec, monne t^an^ffo(a 

of ØlD9t(Krøe. • ((S. Man^laughter.) 2. 6ft l^ere." 4Z)Menf(f)t. (f. VHan^fAlb, ovens 

forfttttiøt £ra6 , Vlotb. manb^tahtr, for.) Wan^ebove^^ et. menneffed'øt ^o^ 

en. pL-e« (iffe Dtan6drirber.) ben fom oeb^ eK. SKanoé^ooeb. XlianMløi^t, en« 

ieøaaec, l^at beøaaet ST^anbbtab: DiaHs nb. pi. mennefteliø SiUat ed. ^toøfPab« 

tnanb. m«nd6n)ltø/ adj. (foratibet.) brU (®tunbhuø.) tlknbemmoe/ et. f, Ulande« 

(Hø , fforf fom en 9)2anb. (S^auffeh.) . mtn^e (fom oftere br.) Want^tmob, et. 

Utanbfalb^ €t. SKanøe SKennefTerft bafliøc f[<r(t9>2ob, fKanbtg^eb. ITtatidemor^, et« 

cU. oolofomme 2)øb p. een Stib ; 9lebcr(aø. Slebettoø, SKanbbrab. (2C. (S. >»ebe(.)=cO 

(®runbtt)iø.) ")Z>er b(eo ben jDaa et ftort ttfanboal^et, en. 1. SKennefTcaCber. 2« 

Ulan^fal^" %. SSebet. Ulan6foIf^ et. manbUø 2((ber. (fieKere abiTift. ^Ctfomme 

1. pi. b. f. en ^^rfon af SXanbtiønnet. t. !tnan^« ^{^er«)' UToitoearbri^e^ et« "TC« 
j£>er oat ffere ^{an^foIF^ enb £lotnbfo(!. fom paffet flø f. en ^anb, tnan^eart^mg^ 

2. colL ub. pi. SKanbRøn. tHau^foHfet en. pl,-er, manbHø Tfroina. (S. JRotbe.) 
fC<xbetf[øi9Sabi|tet. mandforfiet^ ad), for? lUan^e^ra8t/ en, $raøt^ fom er eøen f« 
tooet m« en SO?anb. (foratibet.) man^f'^, IDIanbfiønnet, aRanbéf(cebcr. yjlanb^eos 
adj« U manbooren. (9Kot^,) 2. en m* ne^tn. bet^ fom en SR. formaaer. (JOtptf}, 
^eft, fom fan boere en ^pttétv man^fi<iX, b^dere a6i!Ut.) ttlanbef^b^er, en.pl.-'c« 
adj. i bøi f^^<*^ betaøet af SBeøierliabeb ffliarnefaboer jaf a)2anbtiennet. man^e« 
efter (eaemliø £)møanø m. a}2anbfo(f. ban^fFe^en. |>, titaXanbfot!. (mobf.SLoins 
maii^bafti^^ adj. [tpbjf oø forcrlbet.] man« bef^anbfPe/ Sru^ntimmerbanbfTe,) Wanb^s 
biø, ficct, firibbar. 2)eraf: tlfanbl^af« bierte« et. Uforfaøtbeb. (betlere ab(rtrr« 
ttgl)e^« '!Qxi tftanbl^afriabeb , fom iHe 9Xob oø Ufaitbe ^itxtt^) manb»b<oi/ adj« 
taaiU ^oite." £)luffen. Ulan^hit^^, en. faa f)t\ , fom én SRanb fotboanuøen er^ 
SHanti ^olb 00 ^crrøe. (SiKot^.} man^« Ulanbe^^toe , en. (&n fSHanhi fceboanl« 
I aab^ mmt6f ioto adj. fom ^ar meøen 8ofl <&otbe. Ulanbofiolc/ en. ^, for SRonbs 
t, Dmøanø m. 9)2anbfotf. (SKotbO ttfan^^ folf. UTanbeflorber/ pi. ^Icrber , fom 
fi«r(tntt,en.et()otnbaøt{øt>f!iorøføftaXanbs SOianbfolC bruøe, SRanb^braøt, Xihnbe^s 
folf. (fOtotl^.) Xltanbfion ^ et. ub. pi. flotbKmø. |)un »ar ubflcrbt i llianbo« 
1. ^anU Stien , manbliøt Jtføn. "A(t n«bet« )tlanbøfo|!; en. faamcøct ^oft^ 
9o(f€t af Vilanbfiem.'' 3oé9. SB. 5. 4.-*-2« fom tidæøøeé en aSanb pm IDaøen. (a)?otb.> 
ben manbliøe >Dcel of SD2cnnef!eHønnet , manbøUbtt« et. Qt 6ebR, fom tnh er ara 
i 7((m. ed. i et oifl éamfunb, p. et oift »eliøt p. étanbltnien, oø fotfalber t. eebné« 
6teb^ mt Xft* i eanbet. iDct nnøe tYt, l^erren, naar benne ubbøer. Ulanbelmif ^ 
({ atlbre iDanf! oøfaa : ST^ennefTctiøn ; af en. b. f. f. SKanblinie* Xllanbelifl/ en. 8« 
Ulaitb^A.!.) UlanMe^n, et. f. Utanbøtf ed. fnilbt ^aafunb af en SKanb. (mobf« 
lebit« UlanMittie^ en. ben manbliøe (IXptnbrltft.) IHanbøI^« en. TCcvepact, 
Sinie i 2Croefø(øe; €$t>cerbf[ben. (mobf. fom tilfalber en manbTtø TCn^tnø ; Sbrobcr« 
dvmbelmtc«) manblee^ adj. fom er uben lob. lllanbemiube/ et. (i XR«) faa langt 
SXanb , ed. b^r mtflet ^n ^anb ; uøift* tilbaøe i Zi^en, fom leoenbe $olf funne 
(3. 8oo.) Ji^anbolm^ adj. (af 3^U obnr^ mtnbeé (enten af eøen C^farjnø , ^d. af 
tafenbe.) mlb, ølubenbe, rafenbe; om Jfcrbre«, TifhøM ^ortædtnø.) JDet cc 
Diffe iDvr, fom føøe oø anørtbe SRenne« cnbnu i Itt. at ber l^ar ftaaet éfoo. <&and 
fer. -^n m. S9r, S3iørn. (a){otb. <Sn Sdibrifter cre enbnu i H?« •— Xllarbønat^it, 
.m« ^iott. S3orbtnø.> Ulaitd^are , en« et« St. fom er brttøc(» U Øianbfod « ZDafi^ffibe, en. f Xwcføfde oø^TCvMøanøé« ftiK^affaarne SRahblcr ctc Stanbcb«. Wam 

faøft: b. f. f. Bi»«r^ftOe^ ^ant^(inu i- ^ellfaøe^en. aftage ofaXanbctbcL e!t. of en 

^largtrn. |»an nebrramnrcbe fra benne XHi, t>(ant>et at. a)lanb(er. Xncnbdfi^ns 

Slcrgt 6aabe p. XI7iUt5e{i^eit oø nt>inbef[* ne, en^ ^anb^icné <Riæcne, ubtaøct af betl 

ben. in6n6»fFa^ en. tgfo.t. 9){anbfo(t boatbe @faL lltan^elHi^^ et. a}2anb(ec^ 

(mebf. ^Srueiitimmfrjfo.) Xnai|66ffr4rb« (om tidtdcmeb bcccé btobe 3nberf!a( ere 

^rr, en. &,. fem fan fi)et itloeber t. 9J{anb« matebe t. a){ec(, bec 6r. HC at rajTe ^ub^^i 

f»It tllaii^ejlAøt, en. ^(ægt af SDIanbs m^ HianMinrlf, en. (Sn ^xit, titrat>et 

Kfnnet, p, @oarcbftben, inanb% ©(aeøt. af.fløbte, i ^;8anb ubtøtte IØ{anbe(!t(ecner, 

Aonati. (9S^^.} iU.:nd»fL:mme / en. font i Sacve (t^nei: 9){e(f. ttlandelolie^en* 

aXaoblinie. Xl}cn^ettur^. en. ©ttte/ fom Z>iit, preffet af ^anbUr. yXlan^doft, en. 

aSene ci: 6ef^emt f. SKanbfoIt (f. (Sr. i @i)« Cn diet af SHan\>in, TØQf aXe(( 09 &nU 

Se^nfit.) = = mftiii^rlijl^^ adj. lapper^ fiæf, fer, bec fpifeé m. ^lobe. dlait^elfntet^ en* 

manbig (fom nu er mere 6ruoeu) iDefheb, Cfn l^^iaavnmø af -^anblcr, f)Dort>eb biffe 

^oCbt fiø mfiti^cliøt* (XltanMlQ^tb. V. øiore^ t. en icei>n S>ii, ttUnbelfpoAit^ en. 3X00, ntangtgc ^icrmnger. (,>&/• »i«a.; en. vn ^uccuquf^pe |«9nv( m. uxanoin:. 

2(t tage en mcndtg S^eflutning. — IXl&iu titanbeltr«, et. :Xro:et, ^ot< Srugt a>2anbtf 

bf§^cd, en. ttb. pi. ben (Søei^jfaby at o«re (etneere. UlanMtocrte^ en. Ifor SrøanbeU 

nanbiø; Jtiorf^eb, ISapper^eb. =s tltan^^ faøc. WanMy^Min^, en, SS. meb VlanU 

inbt, en. Jlone, at)inbe. (D. JBibeL) 1 lerH; ett. ftobte, i IJBanb ett. SKelf ubijørtc 

SXofe 9. I. 22. 23. fieiben ^0« iDigtere. SRanbCer. {UmUi^i £). 93.) 

^e." feaft. "niaii5iti0enft 6mW." »aø,; r^^^^^ „^ gftcrtrnf. ?(t m. ffne SJfpIbJ 

^''^^AtS "^«^ f^'^^^^^f-J^*^ beteøner '„^^^^ k^^, ^en om noøet. a^f. mbm<tM 

trt a»inbeh«nnet. f. a. ^mtmanbinbe, „^^) 2. ftemfalbt ett. fotbrii>e TCanbet p. - 

SaBbénwnbiiibe. = m«nMm.ad|. fom f)ø* jjrorbbom oø »efoarøetfe. ^an foreøaA 

^i'JS^^^^^^^J l?J^ f)ar SManb« ^ar ^^ ^„„„c m. 2(anber. Tit in. frem, m. onbe won en e«on»mano. unceqaai jtoa« i. tin „„tcrfafl« fig foabant gænaftU (©. «©»; I. 

0«t^«tw en. »fflenf, Ætoffa*, IpMfl SU* g. 3,) tit«„t6rrø, et. pl.-t. ». (ooi»(b 

wft«. «an fpotJCongtn |»uB>jfab oa MT. „an manet een om noflet. 

6. o« a, I. « i a n b i 8.] Den anben iDofl «««« / eocbwne. (t *«9«- ^0 "9)aa ben 

i 119«, fom et »ttwn nVoneteftet aXoa. ^i*«« T". w^"l* T"«:^!?''«; ;*' 

ttt«i6e, T. a. 1. [af tttan>, B. 4.] fllw Mnbwltfle W««««t. »et , «"««» ««»« 

« Wonb t. »flte rt»otaf {f<rt fotcfommet «««""<»*« % ^"J^K ®,?*i*?!/^ ^l* 

partic m^n^et, flift; men Orbet e« foe. ^^-\ 3- 3««nft<"«<*»- ^'"»'»»ft««" 

«; '-j|^««H««' ^ ^*«U min -!7„»æ; »flA farte 

Wanbel.] gtuflten af gjtanbettcaet. (A- ?''l"/«/m*''"&, £"" S?^i.J »«»^: 

mygdalns comiianwO e**e,J){trte, h*""Æ.h« «.t«B?*.5K S^^ 

€«tterttob, ^Mrf er itonbet SSanbto. ft«nb«0, frmmeltfl, ctbenttie, m. Cpfow 

OlsiiMfaiéWiig, en. æ. titlaoet m. SOlanb* I"- (»•'"«•> , 

I«. (Slof^oart« OtbS.) »T«i*el&ei, en. tn<»n§, en. æjanbinø. (f. mirng*«) ®«» 

Z>ei af (bbtc 9Xanb(et, fom hx. tO. »«&= af: tHaitsøo^e, el. SS(anbina<dOb«; f. G. 

wtrt. lHaN»erøt«» , e«. 9wb i fewtt »tonbtnji of Si« oo »I9. HlanBf^rn, et. 9tah9fmi-^9nan9fo(bts* .14 aRansfofotø-^-SRonøf^ ^/nan^cprn.) S^faitMttø^fottt. (IB. i bet tltimofol^iQ^* — ' manifMlg^luft, 
bc^^r (ibct $rug€(. T.a.3. focøae, fprmct«, giøcc flere Xrtet af eet 

ittange^ adj. phur. [2(. 6. mftnige, ^(agé. (!$refc()Otp.) "3o mete Hffe Saanb 
mæaige. 6. many. 3 gi. Danjf : mas 'lmln{{foI^i99i«rrcø 09 |h)cfcø/' (SngeWtoft, 
niø.] ubtrwffct et 7(nta( af flere, fom el lTt6llgfol^ig))e^^ en. ub. pi. 1, et ftort 
erc faO/ (mulii) en ubcflcmt SKænflbe, fom ^htal, aBænøbc, Slcerfteo. "@om ^an'^ 
i ger()otb.t. et »ifl a^albcørcb, bcr forub« {)06 ^ovet i manofol^ig^é^." ^ '*^\nc 
fætteé ; betrogteé fom talnø. *>an l)ar aSiéøiernlnocr^ Ulcuttfol^itt^e^," 5>. 934« 
tnaittte SBørn (figeé aSerebc om ben, >cr bel. '2. ben (SgcnfTob t»: tingene, at be 
^atSeKerfi.) 100 Siigébaler er'forÆ^ens ub<ji«re flctc oa forftfettigeJT^ete; 2CbjK|ltgs 
ben manøc 9c9(re. r- ^I<:n($e fovbinbeé en$ {)eb. (mobfat iceit^ed.) ^fabningené lU* 
ten m. et eftecifipld. <Subfl. mcb ubeflemt Vt føøe, at bringe (Scn^eb i tiranøfol^iø« 
3(rt., ctt. bet ftaacr allcnc, enten ^m. .pen« ^t^m ft)n t. et forben na:Dnt @ubiect, cUcr clltp^ 
Hit (for: mange Jolf.) "Ulangc erc iaU 
bebe , men fao erc ub»alfltc." 2). S5(bet. 
">Let »ar iftc ^ai paa, faa mange ©arc be." Utangrl^ en. pi. Xt?angler. [©». og ^ . 
9){angct.J 1. ub.pl. bet, at noøet fats 
teé, at noget, fom be^ø»eé, ei er ttlftcbf .• 
Hl t)ar>c t}f« paa noget, ^f tn. paa ^an^ Sub. II. 1^ lUanøe troe alflb bet oær-le> fan SKoUcn iKe male. 3 ^l* af bet S^c« 

4>ar6er ocrret nogen, fom oilbe tale mcb *bre, maa man nøieé m. bet Svingere. ' i^er 

mig 1 — \a\ mange. — ViXattQt mobfattcé er_ Ilt. paa ^orn i Sanbet. Ht af^ielpe 

faa; (igefom nogle mobfcetted ingen. •^ (Som en tit. (jDe.raf: S^røbmangel, .ftornmatu 

compar. og superh af. mange br. iTete og gel, 9^ngemaugel^ 93anbmangel, zc.) 2. 

?'efr — ^un Oflc mange ©ørn, éofteren nb. pi. éaon af Ut 9^btørftige t. £ioetd 

at flere; men S3vobeten ^ar be t^ejle. £)p()olb, :£rang, 9{øb. Ktlibctn« ^an 

(mange fan atbrig faae HttiUUn foran, fienbte albrig ^t>er!cn jDoerftøbigheb, cH. 

snen oel et pron. demonstr. &g adv. ^bab Dlangel« 3. pi. Ulangler. ^^aixrrelfe 

i^al ieg gtørc m. be mange Skøger 1 £)if[e af noget, ber b^rer ocrfcntlig t. en Sin^^ 

m. Solf. &aa mange $enge« ret m. færs 3^ulbfommenf)eb ell. Satbfl(rnbig^eb ; $etl, 

bele6m.ot)ermaabem.} = mangraartg, adj. Ufulbfommen^eb , UrtgtiglKb. |>ttfet ^ac 

,fom b<tr oarct , næret til i mange Hat. ben DL at (S)runben iffe er lige. Der er ctt 

mangefaroet^ adj. fom ^ar mange ^ax^ct. XtU i SRegnffabet. (jof. I&r«ft, A.y^e*) s=> 

mangefvl6^ adj. (ub. S^otning) ogady. af mangelfuld/ adj. fom ^ar mange 3eil ell. 

mange ^tagé, afforffteltig Vrt; manges Mangler; fom fattet meget i Su(bf ommen 

^aanbe. m* er a)2enne)feté Sfiebne., "^lo* ^eb. "3 ^ifnbe bet bebft, boor mangelfuldt^ 

tet falber i gob 3orb og bcrrcr mangefold* bet ®obc er i eber," SX^nfter. — yJHUn^tlts 

[vugt:" a)2onfler. "S>tt fiprfer ^tæbcn po^cn. dn SRangel, fotn onmoerleé 9« 

mangefold." £!)6lenf(bl. mangef/^ddet , Droget (ifær om Siegnffaber.) 

. adj. iom l^ar lyangc 3fobbi(r. mange^aans uTangen, pron. indef. neutr. manttt, 

de^adj. mange og forjfiellige @lag<. Kt manget; i iXalen ogfaa mangen tU [^0. 

^oe m. ®orger^ forretninger. (@iclbnere mång, mAngen.J ^et fan p. en aXaabc 

tn. @ubfl. i ^ing* "i^aalebc« l^ar (^\xt> betragte« fom sing. af mange, babetiC^n« 

félbt 6iofleh m. mangej^aande itraft." felttallct ubtr^ffct S3egrebet : enbeel, fkrc 

HKpnfler.) mangeFantet\ adj. fom i^ax af eet @lagé, iHe faa faa, ogforbrer bet 

niange ^tanter (og i bet minbfle fieer enb 4.) tt(()ørenbe @ubfi. t sing^ )Det br. ogfaa, 

«nangeled, ad.v. p. mange a)?aaber. ^ingo. ligcfom mange, beel& absol. beelé i Jorbins 

(forælbct.) mangeledet, adj. fom ^ar b«lfe m. et efterføig. ©ubflant. — lITongeit 

^ mange 6cb, eR. teboiié abftilte ^Dele. ('B. ønjfer ftg bet, fom l)an l)eUcre Ditbe unbs 

C. £).) mangelunde, ady. p. mange . være, naar ^n faaer bet. tllangen Irer m. 

maaber. (mangelund, ©runbtvig. Wi^^ fOlunUn og grccber i ^iertet, Dlangen» 

fc^l.) mangejlagø , adj. -mange^aanbe ; iXanfe, mangene Si)ft. ^i fyiH ber t)a«>t 

cigtigere ab jfilt: mange olage; ifærnaar mangen glab iDag. tHangen :Xaare 09 

*et efterføtgeftbe @ubft. er pi., l)r>xitct er man^tn et ctt. mangt @ut (VHannen m, 

feet foeboanlige. "3 mangeflagø ^oxy>cnU Wannt et. ^t>ti)'. "Itlangt et 2$lomfi ^ 

•ling ^enrinber et^oert &enncfPeé øio." fom lifligt qocrgcr, mangen plante felo fom 
SKtjnflcr. mangeftede , adv. p. mange læger." ©agg. '^UTangt et @aar »il attcc 

^teber. ^an i^ar m. OiSrenbe. = mangs bløtie." SD^pnjtér.) 3eg bat mangen @ang 

foldttt, adj. [2(. @. maniefeald.] 1. fom tænft berpaa (fftioeé ogfaa forenet: manf^ 
4t i ^ott Antal, mangfoldig foin ©tier;, genttang.) 

tierne p. <@im(en , fom @anb p. ^at^eté iTlangfoIdig, adj. f . unber mange* 

IBunb. ^'93orber fr.ugtbare og mangfoldig XMangle, v. a, og n. 1. [!£. mangeln» 

fe." jD. JBibet. mangfoldige SKenneffer ©. UTangelJ 1. aet. fatteé, favne, fjaw 

aoe prøvet bet. 2» fom et a^ man^c fOtangelpaa. 2(tm«9^nge« ^anf)arofte 

ØiaQi, *{om iff e et c (t, if Se een^, tten^fb manglet bet nøboenbigftct iDi mangk ta ISvMnttQiib. "flSan fattes bet, man fun* ftor tnam^iptjamlinB^ ^aiil cftitlabte 

\t fttffc; man manttlet biet, man bel^øpnr. SBiøoet oø ulanujfrtpter.) 

IDfTfoc numølcr 2)9etbaabiø6eb altib." . diaryet. [3* Mar. 7(. @. Mere. ^-gl* 

Cpocom 2. impers. Dcttc borte, fattet. iDanff øgfaa ^ cc r.] 2)ctte albclpé focctU 

S)(r mannlcr enbnu noget i €Summen. bebe Orb finbeé boø enbnu i f^tøcnbe fams 

2)(c mangler en buetiø SBeftpcec t. iBcertet. menf« £)rb: UTarbaifFe, en. Canbbanfe i 
3Sett) lltanttlefi«! . en. et øtatftovUt ttt""9 Jta iiiare^oim.; er itf>iQ9» «>rcanoj 

»ræt BI. ^aanbmna, IjDOtmeb SWonoUftofs 9«^«« ctt. ^Kang. Zostera marma. »lårs 

ffft tttffe« frem og tilboae. UlanøIetloF, f?""' ^J- P]-^- J- «^ j??^?^' fom^oret t. ' 

«n. en tunb atathoTjCet ©tof, &t>orom man 4?t)a(fn]fene6jDrben ; J>elpr;in. ' Delphinus • 

wnifc-r«i, ifæteinncb, f. at øtattc bet t>. Delphis. ^Ilart«»,en. et ^taøé Sctp, 

Qf nitte ©toHen fcem oa tUbaac m. SRang* lom finbcé tfæt p. ^eftfantcn af 3t)Hanb, 

Ufidcn; i©t. f. at ruUe bet. (f. ^vCiXt'^ beejit). ©ttanbcn. unbet |>a»pabcn, becld 

H) -ipahttletr«, et. b. f. f. SWanølejlof . i ©tranbbaHec ; ^tranbtotj, ^ ©oUtoro. 
«».-.- .« «i . r«^ TWo^t-. c »J«te, en. [3. og ». ©. Mara.] o 
ftielpe 

m^nna^ en. ub. pi. 1. i $ibet<£)oerf. )(beteoaa6en t^ar et Ut. —Xltarert^^ et. beit 

et Jf^cmibbel, ^botaf Sfraelitecne notebe :£ilftanb, naat fflJawn ftge« (xt rfbe een. 

fe p. beeefi »anbring i 5)tfen. (2 SRoie SJ. (3t)f. ogfaa tllawrtm6e, XHareqotnde. — 

X\1.3l.) 2. en jlørfnet ©aft, bet ubs SKot^ f^at bet uforboanlfge £)tb : marefolf, 

|p<6« af et ©lag« TCft (Fraxinus Ornus) ØJotteoanbrcte. Soranambuli.) 

i(iaiabnenogf[. Sanbe. oa br. fom affo« tllate|)alm, en. ub. pi. 9laott p. en 

wntc aXibbeL Manna Galabrina. = Hian« ©taéact, fom ooye« i Jtpoefanb, Elyinut 

«69cyn, et. pi. b. f. UW^ti Scoet af a^Ians arenarius. 

M3r«<, forbi bet br. fom ©rpn t. (»rob. »IareFat,en.pl.-te*[3:. SRce tf at ^1*1 

m. m. (3 ^oOanb og ^alfter : (5r««fom«) fa(be$ be Vber, fom ^aoe (ang ^a(e, nogcnt 

UlaiuiaQrico, et. latbe« abjiiatgc plantet, ca. ^aarUft ©otbe og 9ofet i Jtiorv^tne. 

M go givet be faafalbte SKannagri)n; Cercopitheci. 

Uftt et ©(ag6 aXofegtocé: Festuca iiui- ttlarelo? ell. 'iXUxXb^, en. pi. -fer* en 

tan3. Utannotr«/ et. Stoeet, fom gioet uo]^øfe(tg ©ammenftltnin^ af 4>oocbl^aas 

Qanna (2.) aXanna;7(f(. tet, fom unbettiben (ifat 1 9oUn^ ubattet 

yxUx^tX, en. f. ^andFrufe. t. en utcegetia ©pgbom. 

llUntel^ en. 3 ©tibifptoget : en l^ato tllareqvtnoe , en. [maaffce af )ltar , 

SAOie, eQ. en Gnbe li^ug. fom gaaet ^ao.] en ^aofnte. (forefommet { oore g(» 

idieimatt en enfett S3to!, i QOié <^nbe er »ifcr, (igefom ogfaa: Xnaremttt6e og ttlo« 

« otiert, ett. en fort Cnbe, ftoormeb xtx>\y>\ Ularemin6e, for: SKare, SWIft, i 

Stanteien giøre< fafl. IDeraf t niante^ ^oibergé ^eber 9)aard.) 

t^C/ ntantelflaø, o.ff. tltaretorn^ en. @t SSttf!tr<x ; fBeenDeb, 

ll2aiitdf«f, en. f. Oabføtf* (S^rtfltorn. Uex aquifolium. 

^cmifactur^ et. gr. manufactiiré. ^tt Dtaret^ibte/ n. s. b. f. L ^t>tderii6« 

Sahctning, ^oor taa ©tøffer foratbeibe^ Itlarie. Vf bette, forbum ogfaa ^oi o# 

initcrJUreéSXeboirfning, i bet ©tore, og faa Redige 9{a)9n (ber enbnu nævneé i nogle 

1^ ni {o.nfhttcedftg SRaabe. (ifær om bet ^eftbagcj. <£. Ularte (o: "iXUxxcC) J5el)u^ 

|^d£ ICrbeiber, ^oortii ei brugeé 3tb. f.. ddfe^ marre 35eferc)elfe^ k.) f)aoe«'enbee( 

$ibi^«} jDeraf Utanufacturarbeibe/ Itla^. ^(antenaone og anbre ©ammenfcetninger 

vifoctutvarer^ tllamifacturl^anbel (^on$ f. <Er. Xnartebab/ et. i flbemien : <t JCac 

H fom brioeé m. faabanné »arer;> t« m. »anb i, f^oorunber gtøred 3(b f. ^t 

t^nKelfraPro^uet^anbeI)o. ft. fa:tte et anbet itar i bet fogenbe S^anb* 

tlUimfFript, et. pL-er* et ^aanbffrift. Balneum Mariæ. tTlariebtUebe^ et. (EC 

^* tfecr i »ogtr^Kerier, om |>aanbff rift, »iffebe af €^rifK SRober. »lariegko^ et* 

wefip: bet fættei, ég om' flige ^aanbs en leerartet ©teen , fom (aber f!g • ffiffe i 

M(cr, ^cr giemmié i S3lbttot^ofer» 6n ^vSfx tQnbe, flare eg gtennemitglige S3(a« %t. Argyrolithns. Ularic^alnt/ n. s. eir Kt Mp^, vømme tltadfcit (fBd(p(abfen.> 

plante. Galium verum, (>Ddff a : ^atie^ 7. et o*<^<iitbematfc forr(fifit, inb^rombfct 

éi*ndef)a(in.) marirf^^ne^ en, pl.-^ø Sanb. S>tnnc tnt^tt QamU , maa^tt øps 

(oøfaa ll^drify^'tirO falbe$ obfliaiøe Httct rinbcttge S^ctnorcf. et. fooaetbct , men fope< 

af f^nrects^toøten- Co6cineUa. tXlatit* {ommet i Otbene XKt&xfQuioc, XUarf^uv* 

f lofter^ et. xloftec, fom ^av inbotct t. ffab, >DanmaTi^/ ^inmatitn, ^apnutrfcit^ 

SomfniiaXorte. ntarici^^efTe (forfortet: SUfUmwehn, 0. ff. a a.) yXtctxfath^^t.^ 

m«rmifjf^>.ik. 9. en af be til Somfru XI?« et. %. fom foretoøee { aXarfen, l^i^renbe t. 

itiboiebe ^eftbage, ett. IBot %tvii jDage. ^C^opbruø oo^ SotbenS jJ^pi^tninø; SS^arfs 

Ukrtrof (SKarij^rof) n. s. et 92aon p. Ctiets øtetnihø. nlarfar^ctier^ en. ben. fom er 

nebiOebet: £)tion. ' moncH^fel^ en. at M<(fat m. fKairfac^eibe^. inaMlomfk^cfi. 

6(aø6 Æibfel (Carduus Marianus.) m. ft. 93. fom por^r ottbt p. SKarf^n, t)i(btt>oren« 

tllariner^ en. pl.>e* [af b. ^r.] 6otbat, be SBIomfL {DIarfurt ; t»3orlpP. fca^i^e« 

fom øior IXienefte p. et Jtriøøftib ; 6ofoU' hlømft, etueblomft. mavfi^o^^tn. SB. 

bat. l^ctl),) ' ^vori i&anbmat^iere elt. Sanbinfpecteurcr 

marionetter^ pi. et fcanf! £)rb, bec br. inbføre Sorbbruøere^ 9{aone oø 3orbfh)f » 

om fmaa ubftcebte i£)u!!er, ^oormeb opføreO !cr6 S3enan)nc(fe, m. m. tYTarfbro, en. 

et 6(aøé @f uefpit (^adonetfpiC, . X^uff^« Siro eU. ^teenHfte øver en 9)2arfvet eø*. 

fbtl) paa XTlarionet^tXbeatre« Sh)oei. (2(mberø6 £)rbb.) tHarfditte/ et. 

trtarf/ en,.pl.-er. [3. Mark, ©roettbfe. ^. ^»otmeb en SKotf er inbl^eønet. iltarf * 

Mork, 6foo.J 1'. (nb. pL oø m. be]t. dirt, en. <Sn tritb ^uearti Siinøctbue* 

3Crt.) bet flabe; aabne Sanb ; faat)e( i 2(Cm. Columba^palombns. ItTarferfe r^ pi. ^Sx:s 

00 i aKobfætn. ^t. 9tø\>, ^ierg^ SS^\^^ ttt, fom faaed i92ar!én^ oø i)ø{ieé fom 

o. b.; fom i éctrb/fotfaaoibt fom bet er. anben ©ab;- t. gorfP. fro i^^t^eertct« 

bprfet 00 frebet (iQRobf. U^bt, Ørfen;) YTlarffrc^, en. ^reb oø ©iKerftcb nu 4>cn« 

Haefom oø m. ^enft)n t. betd S3ettøøen^eb ft^n t. a^arlené $eøn oø (Srøbe. XHarf« 

ttben for 6t«ber oø SBper/ oø i SKobf. t. fhigter, pL Xførøbe af SKarfen, 3orb» 

biffe. ^t bi^oe Cltxrøe^fca matfm op i fruøtér. yXlcfxffuf, en. b. f. f. lUvfr«r* 

^e(bene. Ht øanU om i tHarf oø GCot). tnarføiermng , en. b. f. f. ^arfarb^ 

3eø boer (ellere p. fri tH. enb inbe i en be. tttarfgreve , en. i KRt^betatberen ; 

6foo. ?(t ocrreubep.tnArfenietUoeir* en Oreoe eS. teiferliø 8e(némanb i 2^9bfE$ 

Cltxrøet, jDi>rene p. KXlcthn^ Ularfenø (anb 0. 9Uøet6 oberfle ©roenbfer ; ftben en. 

Urter. (fi$ SLaitn berimob om l^rftn, nu aflaøl ^prftetitet. ^raf : Ular^rep« 

i Splobf. t. ^ufet, ®aarben^r. f(xb)>an(iø tnbc^ en. yxtatfs^tyøjfah, et. en SDZarførcs 

præp. u) poltene arbelbcl lHarf en. ^ar« oeé Se^n ed. Sanb. r-tttarfgrarn^fe/ en. 

len eri!fe^iemme^;-6<iner illlarl^en. ICt (S^rcenbfe om eit SR. YITarrgr»ft^ en. 

tibe ub i xnarfen. JDe ftefle Jtoer jere i ®røft, fom ^eøner ett. aførcenbfer eii S)2* 

marfen; lun faa (re ^iemme p. $ta(b. Uladf^egn, et. ^. tit ai frebe om 8Rar{ ^ 

2(t (omme fra ttlarfen, af !t!iarf en. £Lb«s oø ^øer. tHarl^yr^e, en. «&• fom boøtct' 

øet br{t>e; om 2Cffcnen fra Warhn inb t. eæben p. SKdrfen f. étabeaf ;bor m. m« 

Snen. Soifcne ere enbnu ifte fomne af Dlarfbytte/ en. ^. opreifl i S)larCeiu 

yMictfttu 2. Sorben, f. faaoibt ben er maxfpø,tt. ^, fom flaacft i STlarten/ t. 

bprtet oa br. tit. 2(øcr ea. ©rotéøanø. (li* gorjf. fra dnø^ø oø aXofe()ø. (95. @. £>•) 

øelebeé ub. pl«) tilMtn beø^nber at ørøn« ntarfito/ en. 3. optanbt ube i afarten. 

neé. øarben ftaaer enbnu p. Utarf en. VHatfjøvb, en. .Xøeriorb, b^rfet 3. fom éi 

tS^reejfet,. hornet, SSiomflerne p« tlUrfen. er ^fooiorb ed. ^ebe. Vtatfjotbhctt^ et. 

matfenø ®røbe. 3. Sanb'oø 3orb, ber pi. b! f. oiibtoorenbe Sorbbar (forf?. fra 

liøøer t. en oiø S39/ fi3omarf. (i sing. m« ^^Mtbhtn.) XltarfIe^^ et. Seb p. (^icrs, . 

Siiføietfc af S3)?enØ Øtaon. ^ienneøiev« be eti. £)iøe om en ^axlt, S3anøe(cb. .. 

UlarT. jOen Køer 6ørcr t. 9(fleb m. 3 ttlarriod, en. f. 3orMo6. yiUtflccx^t^ 

pL ICttc SdpcniVltatftt ere ub<Hftebe. f. en. ben aCm. C5anø(arfe. fl. C^^rfe.) 

9{o. 4.) 3of. Jnbmarf ^ Ubmarf. 4. xnariFmaaL et^ f. 3orbmaaI.-«- lHarfmait^^ 

(pL marfer.) <£n øiø afbeelt ed. inbl^eø; en. 1. Skaxtf)X^vU, flXorh^oøter. (^ot6.) 

tiet :(øer dl. Sorbtob. 2>enne Ut. ^oiier 2« Støier, ^foocøoer. (forceibet.) Wans 
i Var. At befaae en tH« mcb Sluøfceb.. muuo^*en. pi. b. f. SR.Jom opMbe ftø i 

9ebe, ^uøtbare, tørre, ftbe, fanbebelHar^ !D2ar(en, ^aoe bereø SHiUt i Sorben; TCf 
f&* £)eraf: 4>oebemarF^lHuømadf/SBra(s øermuu«. Mus a^restis. marform^ en. 

ntfixf, ^oiUmorf/ ^ovmar^ 0. f. o. 5. ' f. ^taolorm« tlfatfre^ninø/en. f. lUbs 

(nu befi/ 2(rt. oø ub. pL) et aabent Sanb, ntng. UkrFre^jFab , et iR. fom br. i 
-^oor jtriøi^otre tunne møbeé ; i SKobf. t. SRarfen, o. Socobprfninø ; Xøerrebffob. 
^(cjlninøer ed. ©taber. Tit braøc i Mtar* løarfrofc en. oi(bt»ojrenb* Mofe. (t. gorft. 
ftn, v^ffe i WagXtn, møbe ^ienben i fra i^a^erofc) . ItlarffPier f . XtlotfefFtel. 
inaefen* Xt flaae øienbcn af marfen*. XRorqlme, en, (Kn pib, aoben 6(ette, 


9t«. (S. aw^c.) Hiarffbeii, en. pK-ffe* TCt fliiite gobt, flet W. (foptflc meget f tt. • 

K. Stciu, b<c f[iib<6 atfpre^te i mavUn, ttbt , Hth^ gobe ctl. ftette SSarer.) 3» 

e?<t eff. anb« 3prbai. tn«rffyre, en. ueøcntC/og npete ©emcerfctfe: ^aiQ, 2(f» 

2t»K, {Snøfnre. Runiex acetosai (naot ben fætninø Qf $8arcc i 7((m. iDiffc ©ater finbc 

rem mlfct i axactot ; t.' ^rjfiel fra ^aur * bcr etaoWin^ = tl?arfe6øarbei6e^<t. K, 

jw.) ll?4rftvi»^ en. a. bei: (Hætet. @(tb foniv ^oanb»ær!«fo« ett. anbte øUre t. 

fli, asbet p. Sdtarfen, l>et -^egoitet Xllaif^ €5n(9 p. SKntfeber, og fom pclben et gobt. 

twri.— Xnarfurt^'en. U. fom »oret »Ubt tilat^ttehob, en. S5ob, fom €5«lgetc tclfc 

^aatf«n; t. Sforf^elfm: i^«i>eutter, p. SKatfebct. ln«rfe^e^a8^ en. beftemt^ 

5«ffnnittcr. — tllarft>and^ «t. «J* bet iCflg i 2Catet, p. ^oilfen et 23?. ftolbeé/ 

foakr fig p. farten, bat ftt 8ob giennem inarFe6efoUf^ ph 1.' ^off^ fom falbiobe SBa« 

^aif«. Ktaflebc llt6rfi>aitdet. !illarfy tet p. et ^* 2. alle, fom tomme paa^ be$ 

wi, tn. 1. !8d, bet* gaaet over en 8R. f^ge et '^. lITarfe^øfrlf^ed/ em J. ett. 

'ino^t€lfoooei.> ' 2. SJfi, fom fto *uué SRettfg^eb t.^f ^olbe^Wotfeb, fom ifotitiob* 

cH. $aarb førec ub i SRatlen (mobf. 25y^ ftæbev f^aoe. Wavft^fffcttb, en. *&Qnbe(/ 

td, Lcnbtvti, Tiifaty^eu') U?arh>ct«^ et. ^iøbfætbp.etSR. )ll4rfed6ttans^ en. 1. 

«»t«feeTj«r; iU V&eiz, ticnKøt f. SXatfot« (Sang t. cK. paa et 9». 2. gXngbort^iøb 

ki>«. («R©t^.) tnarfvoQtrt/ en. b. f. f. p. :Kotr> cH. SKarteb ; ^Xotuepdlé. (SRot^,) 

Uf^rftyrde. = b.) tn^rf ef^rrt, adj. v. fo* 2>. 8o». IV. 1. 28. UtarFe^ofiat^e^ en, , 

mi Måtten, p. ®raré; mobf. ^aI5forrt. ^otonrfng^ fom gtt>eé een paa, ell. i 2(n(ebn. 

!$. 6. D.) matfefør^r adf. fom ec i flig af et 3)2. , Dlatfrdeøi«fl, en. ben^ fom bc^ 
Staob. at bet fan. f^øe ftn Jøbe i aXatfen. ^føget et 3)2. fot ber at ftøbe noget. --^ VHatM 

asMøtt tinets. (9^. 8o».) ntarfrttantt, f eoe^o^ø, et. ®obé eU. ©at?t, fom faU 

(S. ^9n p. ®{rrbei:, cm be tre i tootlg bnbeé p, S){atfebet. VilatftMviif tU 1. 

Sranb; 9{etbedanø. (9Kot(>.). Utarferati, Snbfiøb p. et Sft. 2. b. f. f. )!Xlaxfei9* 

et. cgentL ethvert 9ian p. SKarfen, SRatf«. 9«n9^2. )Jtar1fe^øFonc^ en. \ft. fom fæU 

ti'^m; mca forrb. C^^ <^- ^oo. VI. 15. get noget p. 9fiatfcbct. );ttarfec6fram/ 

4) San , (om eeir (egaaet ocb at fHoete et. Jtramoatet o. b. fom foetgeé p. et S9l. 

tlM^ j^é, Jforn, Sømmet r. a. i anben SKatfebégobø. tRarfe^øfroemmer, en. Jt. 

StAAbigoIbp. 9Rarfen>;^otbtan. tHat« fom teifet om f. aXatfebet og bet fatbpber 

^jFicI^et. &Hci€U. Øsccnbfc imellem aXat9 ftne ^aret. !t}l^edøpen|$e ^ pi. 9etlge, 

ter, fom Ibbe f. ^inaAben. Tit aiøte IR. føm anvenbeø t; Snbfiøb p. et 'S92. eU. fom 

icrfte Hi; (tttaf : WarfcffitHiwø ,. et. gioe« i ^atfebtfgave. Watftb^plaH, en. 

3lcr(r^»f«0, cm O. ft.) |). (90t SKatfeb l^fbeø. nUrfe^øptiiø^ 

Ukrf^ en. pi. b. f. 1. Qn «$crgt, ifttt en. b. f. f. XRi^rfe^Oanø, 2. tllAm6øtf 

^ 9a(b 00 ®øIo, fom i 7((m. ubgiøt | renttt;)e^^ ^n. b. f. f. ^attebéftibcb. Watt 

ysnb. (3 dtorøe bt. bet i 2(Cm. fot 4 9b* fe^øfta^e^ et. 9)(atf t. at.ftaae og ubfoetge 

6b Ultfif Cmør, JDfl, te:) <Sn)ll. 6ø(o p. et ft. eR. ^('abd, ^oot.en aj^atfebébob 

n 16 oøb ea. 96 IStmn. (fn tit. ®u(b et ftaaet. 11Tatfe5øti6, en. ben ^^ib,^ i ^otU 

24^Arat« (tItarC ®øte og tllarf ®u(b fen bet gofbeø 9}^. ttlarfebø>»are, en. 9$. 

ffceeoramer ofte i vore ælbre 8ooi^ beefé i fom fatged p, SD?atfebct , SRattebøgobø« 

Bdtemmetfen af SBøbet, bee(é af (Sienboms XRatfedøocit/ et. 9$. fom inbfatbet unbet 

mrt ^Sorrbi.) 2. en SKi^nt, bet br. beeU et SR. »;8i i)au jlet inaHfe^øveir. 
Com dleaninøémpnt, beeU ubptarget, i ab:? XllatFetentet , en. pi. - e« [af b. 3taU 

jliaide Sanbe. iSn banfl )t?6rf oot i fi(bis Mercatante.] ben, fom (at)et ^Slal^ og fæU 

d^ic ;£tber i Sfii^ihaUt, eU. 16 Cf&Qing ; get @pifef og ^tiKeoatet t. ^tioøfolts 

fottam twc i 2>anmatf jcn Hlarf 8 S)tet, €5pifeDett i Retten, ©otbatetfof , Jbetaf : 

mSteSSrtuøer. — Urorfflyffe/ et. pi. Ularfetentcri, et. en SKatfetentetS SJett* 

-r. e« ptcrøet ^^Jlt^nt, ^^U gangbare ^ottU ffab. UfarfetenterfFe^ en. (Sti SOlatfetens 

c: ea SD?art. teré ^ufhu, ett. en Stonc, bet ^otbet SHau 

VHcOtb^et* pi. -er. p.Markadr. fl«. fetenteti. 
€. iXatf eb.J 1. @ammenfom9 af 6a(« tltarlof^en. f. VllateM, unbet titare. 
Aoe og jliøberc t. en faf^at :ltb og p. et XRarmcr, en. [i pi. bt. xnarmorarterj , 

^umt 6r/b. jo^tb. i, eH. uben f. SLiBbftca eii fiin og ^aatb ^oltftecn, ^oié fafte ^alm 

In, f./ttt ortt)e <6anbeC; figefom ogfaa antoget en fotttintig ®iatning ett. politur. 

«teb<t, b»or faabon ^anbel btlx»cé. (i aU Tit bvijbe H?. atbctbc i XR. (t ælbte ©anjf: 

lu iDanjf 2liø>bfr«vrte.) T(t rcifc tit ttl. XRarmel. 5)eraf : XRarmeiflren. a)i)tcn« 

«t Hbe Ut. føre noget t. Waxttbtt, 3>ct f(^(.) ^armoraare, en, inbfpvoengt gat« 

« VfU i S^en i 5)ag. Kt gaae p. XRarFri »etegning i 9Katmor, (tig ^otcr. ((, Hatt, 

^* Dtt, J^ar ^(agémaalp. XRarfc^et• 3.) IRarmorarbeioe^ et. 1f. fom et giott 
9l£tfe6rt ec opfotbt m. ftemmebe ^atet. af ^. XRarmorarbeider, en. ben, fom 
d. i^efbtiuHM, OXiMri^arf e^^ ø. f[.) 2. atbeibct i SKatmoc, giøt aKeflag* minbte 
3^«Bft £>ibéog. H. (2) > V • 5(»<iWorftrt— SRftrffqviffl. ,18 g)2ac((a(«-9Raw^(^. 

éaactQfSOr* (f. »ilk^^wett^tO XIUvø llUrff«! clT. )llatff<tirr en. pL -.en [et 

motart, en. pi. - er* et mit ©tage iW. cprinfcck tnbflt iDtb, af I1?«t, W«r, ^efl, 

UTarmorbiUc^f, ct» ». cit. ©Ulebftettc af 09 ©fdlF, a^icnec^. Comes Stobuli. Con- 

9»» Xnacmorbiii^, et. ©tmbOinb, fom cc netablo. 3. St^Uare.'J Soctbcc Zitn i 

fawct og inbfproengt m. 2Caccc , liig 9K. ©talbbcticnt, Øtalbmcflcr. — 3 »orc ;Sibcr: 

* {f. marmorere*) tl?armoi-Mof, en. (Sn 1. £)pfnnémanb oux en ^of^otbntnø 09 

Pørre , util^ugften SWarmorftccn. tJla.r:^ ^ofbettentc : |)ofmar(falf» 2. bcrt ø\)ctftc 

morbni6, et. @teb, f)»oc ?a»armot htVfM, i)ærføret i et 8anb : JeltmarffalJ*/ ®cncs 

Ularmotfiel^^ et. g. fora ganjTc ett. foc en tatsScltmarffalF, 3. ben, fom antage« t). 

Por jDect bejlaaet af SK. wiarmorflife^ en ftor ftiigforrb, Øøcgefefl eU. anbcn ^f>eU 

en. (5n p. ben øt>etite gfnbc gtatgeben tib t. at orbne og fhjtc £)ptoget. s=: tller« 

SKatmorftectt. Xlfarmorøultj^ et. ®. of ffalFe^aO/ en* ©tao, fom en a». force t. 

aSdrmorflifer. mdrmorl>aar6 , adj. ^aarb :Xegn p. fin 88arblg?)eb. 

fom SK. marmor^)»i^, adJ. h'oi'i}, fom bet > dlarffan^ifer^ en. pl.-e. [fe. marchan- 

hoibe SK, Ularmorfalf ^ en.. Si. fom dise, Aiobmanbéoate.j i ^iø6cnl)aon: ben, 

brænbeé af groo 2){. UTarmorfirlfer en. fom gioc Stotrfng of at f)anb(c m. brugte 

Si. bijggct af SK. tltarmorfeie, et. Scic Jttctber, »o^aoe oq atjTaøé anbet Zj^L 
af 5K. ietJBterg. (f. Ceie^ 4.) MUrmors tTlarfoim, f. bet forælbebc Ular, pat?. ' 
m«IIc, en. Qt sWolleoorrf, l}r?or 9K. fooeé, Utarter^ f. piite, PHnfjI. martre^ f. 

Sibcé, potcrcé, 2C. tlfarmorpIiS^C/ en. @n pine. 
ab, gtat {leben SKarmorfteen. & »orb YfTartø,<n. 3)entrcb{c"SKaaneb isåret; 

web Xu* — trtarmortlce«^ en. 95?. { roa ;Xorbma«aneb (aOotmaaneb. ^at, Martins.) 

Sitjlanb; og ^ctft i minbrc Sele. (f. 5Kars Deraf: ttlartøfitee^ en. 6. fom falber f 

morbtof.) tllarmorjhibe, en. ^aroetegs benne SKaaneb. XHartøfioI, en. 9laon p, 

ning i SKarmcr, bannet fom ©Irtber. en tibtig og løelluatenbe ^oraarébtomft. 

Warmor^ette^ en. €tøttc of SKarmor. . Viola odorat^. VXartUil, et. *55t ,, fbm 

Xlfarmorcre/ v. a. 1. giøre fpa*ttet, i bn>aat« i SKarté, ISorbmaanebéøI. 
Ctgning m. inbfprangt SKarmor. Kt m# diartyr, en. pl.-er« (Sat.) ben, ftm f. 

et Sinb« marmoreret ^apir. SRetigionend 6fi)(b Uber ^tne og en ptins 

xnamt, en. pl.-r. en tibcn-aKetatsSRing. agtig J)øb. Uegentt. ben, fom f. fin jDoet« 

(SKot^.) f. trraile. "®utbringe cU. War^ hmin. om bet ©anbe ea. SRette Kber 

nert^foene."?). dtauffen. jDnbt, ^orføtgelfr, elt. 5>øben. Gn Xlt* 

Utarø^ («. @. £).) etl. Ularff, en. 9>aa for ben aobc éag. (Sn S5anb6ebé*UL — * 

benne SKaabe ftaoc nogU forføgt at gioe tlTartyrboQ/ en. !B. ^oori (^rifleftge SKar* 

Ut franffe Marche, .^rigéfolfé !5og, SBes . tprcré 8conet og JKbelfer ere fortalte. (Mar- 

»oegctfe, grem« og HUbagerijffcn (m. en tyTolofiiuiri.) Xltartyr^om, ert. Stbclfc 

tpbfC <Snbe(fe og ©hioemaabe : XHtfrfd^) et ed. Døo, fom en SKart^r unbetfafler fig f . 

tamrtllbfeenbc. - JReliglonend JBetienbetfe. (95. ©. £)•) 

marfipan, en, pl.-er. et @(agé buffer« lltartyrd«^/ en, ootbfom >E)øb, fom en SK* 

^ haHet^t. (Stal. marzapane.) , Hber. ' Ulartyrfrone, en. flgurt. ben eoige 

marfl', in. »ar i forrige SSiber f 5)an« eøn, fom en SK. feer imøb« f. fin Slbeljc* 
maxi SBcnæonelfen for ben øoerfle ^ærfø«* %t olnbe, tragte efter llTartyrfronciu 
ter, ^)t)(é ©mbebc b^tte tii bc 4 ()øieftc 9iig6« WattavM^ f. bet forortbebe Ular, ^ar>. 
c mbeber. Sligctg Utarft. tHarD^ en. ub. pi. [3. iMargr. 2(. '©. 

UlarfP , en. [2C. 6. Mersc. 9Z. @. Mearg.] bet oUcagtigc Jcbt f bijrijfc ficgc* 

!Wa1;fd^. (£. Marsh.] et meget laot og mer, \cm tifbccU opf^tber ©cenrørcne eOt« 

frugtbart .Rijflfa nb, ifær o. 9lorbføen, fom knoglerne« ^uulftcb. — titarwen i 95crrter 

I?. iDjger mao bcffntteé f. at ooerffptteé af ({fær SSræer og SBuffe) er ben inbcrjle , 

^at5et ; SKarfftanb. (i ^otfteen mobfætteé bløbe 2)eet af ©tammen, ber omgive« af 

bet (Btefklan^ eH. i^iland.) XltarfFbons SSebet. ^nlbetrceeté, ©agotroccté IH. ~ 

^e, en. 83. fom boer i aXarjfen. wTarfP^ f gurt. Jtraft, ©tnrfe, ©eCflanb, eH. bet, 

cttit, en. Gn ©træfning Sonb, ber beftaaer fom ifocr befocfter og fremmer bem. ''©tas 

af SK. Ularfffaar, et. Gt ©(ag« Jaor, tene Ulanj 09 ©tprfe at formere." ©torm. 

fom ffar tæggeé til i 5Warjleane. Ularjf s "Jremmebe Ubfuere fortærebe' So(t*t« 

feber, en. feberagtig ©t>gbom. ber er egen Xn6r\9«" ^getétoft. s^ammcnfætn. a.) 

f. SKarj!tanbenc. XHar}?I)ett en. |>, fom IHarvebeen^ et. (5t af be ftørre JBecn ,- 

er lagt tit i SKarjfen. Utarjifotf, et. i&t Ijjoori ber er megen SKaro. l)lan>eboUe^ 

%ott, fom beboer SKarpFfanbe. tllarff^ en. ^iøbboffc, tiHaoet ro. SKart). ■ XUcvm 

lan^, et. bet Canb o...Rt)ger og g(ober, vebii6Mng, en. 393røbs eff, SKcclbubbing, 

fom ubgiør SKarften. Wav\fq\9CtQ^ ct^ £l. m. SKoro i. tlTarvdnfee, en. ©!ee m. «t 

h>m (agged tii i SKarfEen, og t 2(tm. er ^ langt og meget fmatt Sfab, ^oormeb SKats 

flørre og febcve enb anbet £Xo«g (faalebe« : ' oen ubtage« af f ogte IBeen. — b) maty^AQs 

tttarfnø, Vdatftojit.) tig, adj. fom (ignet Sk; • mAvifnib, ad). "■ ' * 

f - . 

fom 5at men« 9X. yXlav\9^uU, tn. ben Kabninø og.m. SKafPepaq; a»a<!itabe; -^ 
fcuU Dect af SBcnenc, fom ^acvcn ubft)U X^IafFe6ati^6^ en. >Danbé, fotn opføtcé af 
t(T. Utdn>riioøle,cn;SKotpe6ccii» maro« ma)!ccebe og focftæbtc ^^jprfonec, — ^WTcis 
le«, adj. uben£02aro. .©t m/xrtjle^ JBccn/ jftra^e, en. pi. - r» [3tn(. mascherata.] 
føur(.(raftr»é,ubcn@tr^rfe♦(f.ll^martoet*) b. f, f. fl»ajfe6ar, SKapebanb^; (forbum: 
"^0 mere bUbajgtfgt oø man?lojl et ^trift Xniimmcfpil ^ XltummedandøO 2Ct øaoe 
CT, i» mere bedaget bel." 9laf;bet. Utarvj« . paa W* l)0lbe ITlaflferadc« x 
piSf, en. b. f.f. ll?an?f)ulft ~!lllar\jjtyl?a )^a{¥erc %^ v. rec. 1. paatage eit SWa« 
fe, er. €t St^efe Jt'wb r^ aaTarofbecn i. fIFe. Tit m. ffø tit et S3at. <gn maflferet 9at 
YKnuncntt, adj. v. fom ubtceret snax^ 'fon. — ftgui?L et maffetet (fKult) S3ottetl» 
un ; tifl. fom borttager ^tprfe ett. 83ets — tltaflrrrtnø^ en. pl.-er. 
Itanb ; ubarmenbe. "^oab be mar)>t«veiu UUffine/ en. pl.-r. [af bet fr. machi- 
ht ©fatter le»nebe, ovfTugtc krigen." n*?.] ct(jx>crt Ccgeme; ^ooroeb en ^raft 
Saaø. (man^tiøende, |)er|,,ifammea5e5 »irter p. et anbet Scgcmc, f. afopnaa^eii 
inxrt.) = marve, v. a. f. u6marx?c. :i- mé ^enftgt. f. (Sr. en Søftemafl^ne« <£n 
mztvtt, adj. fom Ijar aXaro ; forfinet meb cnfelt, fammenfat )!XL 2. en fammenfat. 
Vi. (Jtt marvet Stængel. (3. SS. fornes fonftig Snbretning, o. l&oid i&tted IBcoccs 
naiui.) ^ ; geife en oié ^irfning opnaaeé> @n ^pins 

lirdr, V. a. 1. [af tittto : Zt trabc. ffaae bemajrme, >Dampma^ine, 2c» (a)en Unt 
noget I Xllae o: i Smut, i Smaajtpffcr. flige og fammcnfafte Snbretnfng abfKIlet 
tagt. ;X.] fnufe noget ISmuL ftampe eK. enXH. fra etSRebjfab, 8Særf t«i.) — fg. 2Ct 
røre nogrt ub tit en ti)nb ®røb.* 2Ct mafe ^anbte, bruge noget; be^anbteé fom en Vlh 
.ftattoflrt. (JDtuffen.) o: fom et b(ot 9teb jTab, uben ^xif)c'b og Seto« 

^Uff, en. uo. pL tSt>. MtUk.] bet be^mmelfe. — 3 t^agt. 2^. om en^9er noget 
09crb(evne af haltet, naar .Rraftbelene o, fammenfat, om enb {{fe ionfttg 3nbretning» 
9S(rfhiingen eSer ^ogninøeti ere ubbragne ; f. (Sr. ^iittuxma^int* Tit fcette XHafYincn 
IDrav. := maffeballe, en. 9). tit at gtem« o: ^S^eemajfinen , p. SB5tbet. (Sammen^ 
ae WHafl t. (3 tao /Sale, om et meget febt fætn. bortfafte e.) = ttlafPinbyøncr/ en; 
^cnttmmer.) DIafFefar, et. ftørrc ^ar ben, fom forflaoer oa ubøoer i^on^'en, at 
t. at fortte SWaff t^ tlkffetrutt, et. S. bpgge SKafKner. ilfaffinBygning, en. ben 
boori '2Rafe ffftteé f. Soifn. xnofi^etøn^e/ .Ronfl, bet Sotetagenbe, at biogge ^a^a 
en. 2. tit at giemme SRaff {. ^ , ner. Utojf iii^uuø, et. >&. fom er bygget 

1. 117«fFc^ en. pl.-r. [3* MoskTi. 2^. ^o)>er en ^. eller l>oor STZaftiner bei^ared* 
fXafcbe.J en Spffc ed. ^Sraabflpngning, Xflaft'tnlctxt , en. IDIet^anitené 2(nioenbetff 
fbmgiøreév. ^inbe, (Striffepinbe, Sinbcs p. 9){af{{ner$ 3nbr#rsing og SSrug; ans 
fmU) en ©arnmatTe. (St mt m. fmaa t)enbt SKec^anit. tllajnnmefler, en. Un, 
ma^rr* ?Ct tabe en XII. paa en Strømpe, fom foreftaaer 5Waj!int)cefenet, ifoer ». et 
fcmbinbcé. (Sn XIT. er (øbet op, fprungen 2^beatcr. XltafFinv^rrf./ et. 1. b. f. f. 
i Srrøiiip^. =x: tllaffebru^, et. ^rOsf p. tlTaff iitr, 1 : m. ^cnf^n t. bend Sammen^^ 
^qler, fønberreoen S){. (^rrebo.) ma^ts fcetning, «Detene6 SOZangfotbig^eb og 9Ras 
Fnvttet, adi. t. tn^ttct, flpnget i 9J?oitcr. ginend ©irfning. Ulajtinvorf et i et llf)r. 
'"Zit méfFcrnyttc^f Sunbgarn." JBaggefen* iHajf invocrl^et er forbæroet, gaaet i Staae* 
Ukffrvonf, et. mafFefnnttct Krbeibe.; bet, -^ xriaflfiitvarfen, et. Tilt bt)ab bet ^øret f« 
fom et, cfler tigner et ftriff et ®artt\ SWoffitter, bered Snbretning og S&rug. 

UlajFc^T. a. 1. giøre S){affer, binbe, IlTaemefler, en« pL-r. ben, fom fore« 
fQi)tte t ^Kajfer. 2ft m. et (S^arn. 2Ct m. f^aaer en ^aiovn eu. Smeltef)9tte. 
09 o: tage SJIaffer op, fom er» fatbne. — tllaøovn, en. pl.-e. [So. Mastign. 'Sf 
3)craf: mafFepmd, en. $inb t« at binbe ^a^ofen.] en ftor iDon af ()ugne Ste^ 
SSajler eHer @am meb. ' ne, ^oori 3^rnma(men fmetted i en oié, af^ 

2. m^fff^ eit. pL-r« [^r.måBque.] 1. maatt ^ib, og fom l^ar en bertii ^ørenb# 
Chi S3c!Ia^bning f. ^nf[gtet,bannet enten £)oerbQgning. 

fom benne iDeet af ^ooebet, eU. i en anben IltaffC/ en.pl.-r« [fremmebt. ^r. tnasse.] 
£fi!felfe, m.|>ullerf. SZoéfe og ^ine, fom ben ^ele fammen^ængenbe Materie,* l^tforaf 
ifzr paatageé f. at btioe ufienbetig. (dtocb« et Segeme (ifcee et jlort) befiaaer; en floc 
grime.) Tit jaoe Vil. )^a, f. Itnfigtet. Samling, |)ob, Slare. m, m. <&n ftor, 
-^9«/ tagge iltajfen af. (én <gaIvmafFf,. u^t)reXn. (gn Stbmaffe, 95anbmaffe. €tt 
{cm fun Sebo^ffer TCnftgtet inbtitllKuttbcn. ^oifemajje« SBoetd Idt. o: bet ()e(e 3hbbei» 
2. fignt^. en paotagen C^araEteer, forfiitt grcbaf <£ienbomme, fom tilføre et IDøbéba 
€inb og l^anbUmaabe. Åtbøtgeen nebrtg »ell. et o))gtoet S3o. 
Scrnfemaqbr unber Sfin^cfltg^ebé Ift. %t ItllaefiV/ adj. [fremmebt« ^r. massif.] 
aftage Vdattitn, oifefig i fin fonbe Sfif$ fom beftaaer af toctte iDeXe; teet, iHcgtig, 
felfe. rs= iritfffeBftl^ et. SB. eH. 2)anbfefcrt/ ufe buut e^. U<> om SS^gninger) {««i?> 
^9or be, {om httitaQ^ i famme^ toiStmf i ^ws grunbmnretf 

. (2*) 


SRafl->r9tat. 20 SHat— aRat^dtiT. 

V 

VItaft, en. pi, - er. JS. Mfestr. 2C. ®, j^ftlc ftt« fffnncr me^cf mat. UTatte 

Mæ5t. i Oflbtc iDanjf: Sciltr«.] 6t fttt Jawet (uben ®(anbé.) dn m6t\Di?crf[Qbf, 

CHt<« SBunb opjlaocBbe Zt<x , (p. ftorc (ifær p. SWctoHcr) Jorn et !ajtet C)[>fet til« 

6t{be fam^enfat af flete )Dete og mange bage. mat Sorgi^ftning rubcn @^(anbé.) 

©ti^fet) fom tiener t. Støtte f. IRoeetne og 3« om Jlf!: b«b, ctt. batobøb. matte 'Hs 

ben ot)enfoc (iggcnbe ^Dcet af SSouaoættct. botrcr. 4. i(Sfaffpt(: lat fcettc een mat, 

^tocmaft/ gotfemaft. aXefanémaften. Tit btioe mated. ffatmac^-* tabe Spillet^ ber« 

fap^e (afhugge) tnaj^en« = a) inattebaait6/ 9eb at ben angrebne ^øngc itfc fan trcctf c^, 

et. 3emrlng Dm tnllot SOtajt, ^tjoroeb bene • uben at hiivit tagen, (mat fammenføieé; tfa'r 

tbtU l^olbeé fammen. llloflcbrug / et. l^o« Digtere, nu-abffiaiflfe 9)articipicr. f. @. 

panbel m. SDtoftctrccec. i^. ©. S>.) Vilas matølimreit^e, mattyfende, matthaaIcll^c^ 

tettrat)/ en. SSanbgra«) , f)9ort SXaftetræer k.) -^ Vflat^tb, en. ub. pi. ISiiftanben. at 
jcirøed unbertianb f. at bet>are bem inbtit' t>o^reøgfø(eflgmat; 2(fmapgt{g^eb. "<5ø)>' 

be^ujletit^ugged* tllaflt^uQger/ en. ben, nen, t^oc Ul^t^e^ø !£itflugty ogbentra'tte 

fom arbeibet p. at tiC^ugge ;£ømmeret t. ©iæW ^^Bite." ®u(bberg. — f. v. matte. 
Skafttv. ^Ulaflc^uøff, en. :Sr«er« Jfatb^ )JlateriaIier, pi. [frcmmcbt. i SKib. Tftb. 

hing t. uRoftebrug. {iQ. S. £).) Wafits eatin : MaterialiaO ^aat Stof t. et 7(tc 

hnut, et. |>ttud, l^oor SRafter og SRunbs beibe, fantet ^o^^^^ / ^rbetbéftof. S3^gs 

(otter giemmeø«. tlt<;ftel)artte . en. <&cette ningø s ttlateriolier* Tit famte U2« til et 

aftiæretSeiibug, bet fæfteø ont boppen af - Strift. = ^eraf matertal/ ber br. i no^tt 

^en^unberfte iDeeC af SKafternep. flove SEt:: fammenf. £)rb : tnatertalfor>?after , en. 

Ibe, naar biffe optaggeø. XHafldfran, en. ben, fom ^ar £)pfi)n ot>er en ^atcdafgaatb 

jtran t>eb éfibøbt>ggerier t. at ubtoge og ett. et a){ateria((Htuø. tRatc^alø£ar^,en. 

inbfoett^ aSaftet i ftore Sfibe. trUfTelfra^ (S. (oor a){aterta(ier, flSogne, SHebftabcr o. 

ve^en. €^eilbu^, ber ffaaeé fafl om SKaften b. giemmeé. tttatcrtal^efV, en. ^. fom 

og p. S)(effet. ulaflefmøt, et. ffef og fors fy^, ^faa |>erregaarbe og anbenfteb^ t. at 

i(KVOtt Smør, fom unbertiben br. (i( Sttbø Høre SJlaterialrjogne. UTatertalt^ttue/ et. 

I ét. for Skiære, ttlaflcfpor, et. ben Snb« ^. t»or SWotedalier o. b. giemmcø. lt?as 

^ttgninj i ©fib^té Jtiøl, f^bori ben neberflc terialhl^fF/ en. Jl. fom fiører en smafcriaU 

^be af SKoflen inbfætteø. tttaflfftump, »ogn. Xllaterialjfritjer, en. b. f. f. a}«as 

en. et StDttø af en SM. effer af et SKafle* teriatforoalter , ett. en Setient , fom et 
tr«. Vdaftttoos en. ben øDerjIe iDeet of benne unbergive^. tTTaterial^^oøn/ en.'p. 

en SD^aft. IHajtettap, et. (&t Ztcc, fom er Slotte og ^erregaorbe : enfBogn, fom br. 

tienligt t. en 8R. = b) »lafl^ul, et. *ul til at ftente a^Mningémotcriallet , o^ t. 

oven i aKaften , ^oorigiennem ^Xougboerf anbire ttgnenbe ^tørfler. (f. ^rbei6øt9oønO 
flaaer. (S. S. 6.) — Xtlafminj, f. tn«rø. tllatertanfl, en. pi. - er. ^ 1. ben, fom 

— majK«ø, adj. fom er uben ^% eU. ^ar negter^ at ber gioeø utegemlrge aSæfenec. 

miflet fine SKafter. 9t mofllefi Sfib. 2. ben, fom ^anbler i bet Store m. 2(pos 

(SRotft.) — XRajlvofrf , et. SWafterne i et t^eferooter. 
e(ib m. alt bereé ^iir)ørenbe. Ulaterie, en. pl.-v« [6at. materia.] 1 . 

UtofltX/ en. ub. pi. et Stagd blegguut, 3nbbegreb af et eegemeé JSeftanbbele ; Stof, 

veRugtenbe 4^atpir, fom foeber ub af ^as 9Kalm, bet, ^ooraf noget beftaaer. (mob; 

fKrtraet. (Pistacia lentiscus.) 2. en tpf fat: -^orm, øfiffelfeO "XbfKKtgc Jlar, 

Jferniø fom SXalere fmelte I SRibfer p. gamle foftbare baabe for 2(rlj,cibet og Waterieit." 

«R.alerier, - ©utbbergC ' 2. ub. pi. bet »JSafentlige elt. 

Ulafltarm, en. (^QbfP.) f. H^nbetaxm* ©xunbsSBeftanbbelene af alt 8egemligt oyycvs 

tHåt, en. ra. S. og ^oa. Maet. 3- ^o»ebet, i fWobf. til bet$ 5ovm ed. 5orans 

Hati, '^ctUt, Jtammcrat.] br. I^oé oé tun ^rtnQcr• Ulaterienø »Delcltg^eb, (Svigljcb, 

t. Sfib« om »iffe SfibéfolE, bereteanbre SLuantitet. 3. pi. -er. M, fom er ®ien; 

offamme Hvt unberorbnebe, f. (S. SBaabés ftanb for eO, Snb^olb af be mennejfeligc 

manbømat, .ftotémat, o. fl. ^orefKttinger, og bere« Ubtri)! i ^alc ell. 

XITat, ad j. pi. matte. [Str, og JX. matt. - Strift. (mobf. 5orm eff. ■^nbflÆi'uiiig.) 

3. madr , forfltbt.] fom l^ar tabt fine Denne tll.* »il {eg iffe berøre, tt bcfjanb« 

Jtræfter f. en Æib, ^»ié itræfter ». Sjjg« (e. ffrioe oioer en »iø ti?. "Dette er en 

bom eU. TCnftrengetfe ere ubtømte; afmæg^ mcitttic, fom l^an langt fra itfe troer ubs 

tig, fraftlø«, tjanfmcegtcnbe. .&an er enbs tømt." SRohbef. Den fpøgenbe Jform paøs 

nu m. efter Spgbommen. m. af ^ebe, af fer iffe t.tnaterienøTCborlig^eb. (f. tUCms 

Dagenø Slib. — fig. foag, iffe ftærf,. frasig, ne.) 4. trpfte »øaer i uinbbunben SiU 

6n m. Øtemme. <Sn m. ^ugle (fom bar flanb. (&n l^og i Ut« i raa tit. 5. onbe 

iiaaet faa lan^t, at ben iffe mere gtør ^ixU ^SæbfPer i Splber og Saar ; S^oer, 9taab, 

ning.) (Sn m. Stiit, Sanfe. 2. fig. om (Sbber. 

S^ing, ber l^aoe miftet enbeel af bereø IHathematif^ en. nb. pi. SibisnfPab om 

O^lanbl iH. leoenbe Sar»e. Gt m. e^é. Stømlfer, betel 9Uiltur^ Sørl^otb og Ub? frr.en. bem f om et fpnMd i SRarhematif^ bet p. UnberUoet, J^Dor ^Qt^en ^arf{té<t$ 

matbcmfiti^^ adj.fom f^Bxct t. SKat^ematit be. Regio epiga^rtrica. (SS. @. <D.) tlla« 

lilatrae^ CB.jpI.-fct*> [3ta(^ matarazza. t^cfylde^ en. Ilmaabetid^eb i at fpife^ SBug« 

6. maUress.] @t tn. SLtBli^aat, Xltb, ^o^, fr^ltc. {^otf),) Xlla)»t¥aQtt, pi. fmaa SLa^ 

.pahn^ ^ b. ubfloppct @enøc6o(|tec, fom gcc af mat^efl^rfcnbe ^ib(cc. ItlaiøefneB/ 

bc. i éubet føc 2>i»ner 09 9uber. . et. 5Bugt^db. lYlat^eframpe, en. ub* pi. 

IKtftrrnt/ii.s. en plante af bitter ^mag ftampeagtig fmertctia ^ammentcoefning i 

o^jrirtftn^bcet Suøt, fom bi^cfeé i ^loms SO^aoen. IltapeinaaT^ et. & vift SKoabc^ 

^crbavec. Matricaria Parthenium. I^otb i (Splitning, foarenbe t. ^ox^Biti^té* 

Dhttihl en. pi. Utatriner. [Sat. ma- ftaften. (b. Sale.) tlta^emuitd eK. VddM 

triciila.] f2((m. en iTrifttig, offentlig ^ot? t^rmun^mø^ en. ^aoené oioerfle 2Cabning, 

tfiirielfe eoer /lind af een 2(rt; men br. ()o$ ^oodgiennem ben mobtager ^øbemibtetne«. 
f^ ifcet om en a(m. JDptegnetfe p. a(t 3or« . ina\^eo(ie, en. flnrfenbe JD. 1)t>onneb SHas 

^iQcHxianM, m. bete éMbfbetning en. »en gnibcé uboenbigen. Xlt^t>epibe , en» 

^artfocn og 3orb{fn(b ; .3orbebog , 3ovts ten €ana(, ^Dodgiennem ^obemiblerne fø« 

j|?[bé6o9. iDenne 9aax\i |taaet, er fat i reé fra SD^unben ncb i 9){aoen. Wa\>epin€, 

uictriWen f. 7 JSbr. ^artforn. = ^eraf : en. €5merter i ^aoen af fo^ctt. Tfarfag« 

lIt£tTifd|r4t, en. Sorbffplb. XtlatriFel;: (faaoet om Smerter i ben egentt. SO^aoe^ 

wtim, et. 0. ft. — niatciculerc^ y. a. inbs fom i Unbertit>et etl. iSarmecanatcn.) Xtlam 

fndaXatrifelen, ffptbfætte en 3orb. mas \>tplafktt, et. ?.. fom, for at fh)cte SO^aoen, 

fricultrct ^artforn. Skxa':. XtlatxituUs Iccggeé uben p. benne. tVtavei^ort^ en» 

imn,tn, ben nebetfle Kdbning i SRaven. P^lorui. 

ut&frone^en. pl.-t» [9at. matrona.] (^. @* £).) tltat^eppfe^ en. $. ubftopprt 

n Meritg £Xinnbe, fom er tft Xard. (fteU m. frpbrebe Urter m'. m. fom (aggeé p. 

t(ii aben i 6ftemt.) ' . SKooen f. at ftnrce ben/ etl. imob aXaoepi« 

Ulafroo, en. pL^rr« rør. natelot Z. ne. (9)2otf).) tllax)cpulDer, et. 9. fom br* 

Siatrcfe. £)rcet er npt i oort ^prog.] mob @i>gbom i a>2aoen. XtZax^epi^Ife^ en.. 

Sn af U ringere ^Hbéfolt, fom gtore bet t. $• ftoppet i en @9{nema«>e. intavrfaft/ en« 

SKM6 Jart, Øtntelfe m. m. fornøbne 2(rs é. ber affonbred. af SD^aoend Jtiertier og 

Witt. Sfiif^m: ^4^5»man5/ SBaabéfart, ^eninur ^oxtøitH^n, Suocus gastricus. 

Sfitoanb, 2(t tiene , fare for Ht* -^ tltaueflitm, en. @, ber famler ftg i S)2aoen* 

2)(ra^. motroeatbct^r^ et. Utotroo^taøt^ l}?<ivefmerte^ en. ajlaoepine. ma^tf^xs 

(1. IRctroe^entt^en. 2>. fom gior SKa:: fende^adj. v. fom tiener t. <lt fh>r{e Wtat 

trcitienffté , Gnbébrcng, (5al^i)tébrena. »en. m. SOKbler. )12<i^cflytfttttia, en. et 

ttUtro»^yre^ en. f. ^yte* lltatroeiito« SKibbeC/ ber fiin^er SKaoen« mavefyg/ adj. 

f>:U\et. 3. etter ISittigbeb^ fom man bø« fom ^ar en foag a){.. elt. I5<^r onbttSXas 

w Qf sfliatrofer, SWatroéoittigbeb. . Wla* oen. (SDlotb.) )l?avefyg6om/ XHatøefy^c, 

ttmltne^t, tn. ben X en'SKatroé giort. en, épgbom, ber ^ar fft ®cebei ^aoen. 

Stibi. 7(t tage D?« giøte XI?« 0. fl. tHa^^etr^^intt/ en. £. i SRaoen, f foer m« 

^Utte,en. f. t)Ia<ittr* en ftampeagttg Sammentrædning af ben 

^Utte^T. a. 1, f af ad), mat.] fbrtøotbe »enftre ^avemunbing. Cardialgia. JXlas 

Slathcb, ubmatte (^oiifet oftere ^)»reé.) vet^iin^en. maoeflnrlenbc SStin. tttat^e« 

5?att<f*yfb matter ben 6^ge meget. "(5t v<rdfye^ en. b. f. f. tirat>efaf^4 
WP, ktpfé gjibDe ©Tjnet matter*" ?). ^&. XT^ec^nt^ en. ub. pi. 1. i ?ftm. fiæreo 

Srimanti. "£)gfaa benne (ben j!iønne ^as om ^cæftefneø S^irfning p. fafle Segemer. 

tuté) SlBbetfe fan matte." — "lit S)iet fna« 2. i iSotrb, 8<rren om be fafte Segemeri 

Citemctteo^ enb oebetqocrged, i bene f&cs S3co(rge(fe» =s med^anif?^ adj. og aHv. U 

twgtning." S^aggcffn, fom benljører t. aXecftanifen. (5t m. @trift. 

^«oc,en. pi. -r. [3. Magi. IC. <S. 2.fomlaberflg forftareaf bcn^irfning, 8e« 

Mage.] 1. bet 3hbDo(b i iD^reneé Etgcs gemerneé kræfter feaoe p* feinanben. iSt 

Bn, f»m mobtager 9{æring6mib(eme efs Cegemeé mec^^niffe iSrt)!. 3> i @(rrb. a) 

toat be er( førte igiennem @t>crtget , og om en ©irffombeb, ber beffeifimeé o. i^^fis 

^r!et bere« førfJe £?p(øéning ett. gor« ffe Ølaturtooe, (i SKobf. til æirffombeb efter 

^<it'(ff. art ^ave en gob, ftcrrf Xir. (fom 3beer.) iDemcd^amfreogfliønne.Jlonfier* 

wfert^iet.) €n,fMg, fiet, urcenUL 2. b) om en åSirtfombeb , fom er beoibfWø«, 

ttBfe«(t», j95ug. Ht l^aoe en tp! Hl. be« eC, bog uben fulb »eoibftbeb. 2(t giøre, 

gnbtatfaoc ut. botre et SBcette om Vilas noget ganjte med^antfy (uben at toenfe ber« 

^=:l}la«ebetam6elfe^en. S8. ett. .3n' ^c^ci.) c) oanbtøé. 2Ct freihfige en Sate, 

fanmattOB i 9Sta\>tn, tnct^eb^rfle / en, fpttte en 9loUc m, d) fom Mbrorcr fra ub^ 

«f«bum bmgel. c^irurgijl SRebjfob, ftDors »orteé Jtrcefter. (mobf. ^ynamiff, (^^emiff,) 

J><^ mas oilbe renfe SKaven. May^tbxaas 9n m« iiDeting af et (egerne. 
•«'Pl »I. fom br. imob SWaoepine, ett. rOe^ (UlecO,) et. pi, b. f, [3. Mid.l l.!0)aa(,é(Aff;i^onnaat, betmaniRfbetHt mc^no(|rt. ~2rx ^U JDpfnn, IXUfpn med 

(f. mcd€ o| Øfemei.) "3 F)«tc(lc^SKan:!c 09 itoget. 7(t fttt!c, ^anblf^ f« fifl fot m, nos 

røcc^♦" ^inao. "@ct» (Øiatutcn) i&aobc flct. "2Ct fccrc fig galt db m» noøct, »apr< 

jtonftcné 8S«ib, op 5)T«t)cftccn 09 !tltecO," - fortbig mc^ noget.' ?(t more ffg med noQel 

^opeé ittfit, t). ©c^tcrmann. 2. 9[)larr!c, (fem man fi^élet mob, i langctc JXib 6ci 

^ienbe. 2Ct ta$c Viltb poa ttoget, (®; ttnotct, 0. b.) 5>ccimob: 2ft more ftg vei 

©. ^.) » etl. ttjet nogct^ fom man feer. ^ører, cr^ 

Ule^, pran). 09 adr. [3. med.] A. farer. -^ Dfifaa om piffe ff^aemebetxrgelf er : 

prapp. bet i 7f(m. ubtrnKet en Jorblnbctfe, TCt fafte mc5 S?a!fen, ftoffbe m» ^oocbct^ 

ft S«Keéffat ett. ©clffab, 09 faafcbcé H. flingre med' armene, f^aac op m. ^aanbcn^ 

onbetfølgenbe Jfor^ofb: 1. Scbfagclfe, ^æU vnfte m. |)oi^cbet. 9, SKaabc, li»orpao nos 

Jcépao i en of6 SKIftanb eJl. ^anbtinø, t. gcter, fPcer, gforeé, Hbeé, befibbeS. 7i\ 

tca Zih dl, paa eet ^teb. 2Ct tage noget or6eibc m. Hft , m.' Soer, ^t fpife m. 

m.ftg. ICt tf ffC/ ribe^ gaae^ fpifc> fpifte, SKaabc. ^un -bærer fine ?ibetferm. ^qqIj 

l^i>em* een,* ^v^n gi! hévt m. (jom. Tit mobtg^cb. Hi "(nbtage en gæfltting m, 

•fenbeeen &ort m. noget. 2. *DeeUagetfe i ©torm. ^f^an Ht faaet bet m, ftot SKøie^ 

onbteé ^{(flanb etl. Sitoarelfc^maabe. Ht m. SRette, m. Sifi, 7(t gtore noget m^ Sots 

Ijlotbe, lbebri»oe f!g, libc m.'een. "3 SDag fæt, ni, *IJitrie, m. 8empe, m, JBc^ænbxgs 

mtb od fig Aonoen glæber, mtb ^am oi |)eb. ?(t uccrc forfigtfg, fHi(beé(«é m, no? 
te(c ^c(b 09 ^ofoer." ^torm. 3. CSom« . øet. Itlcd bet ®obc (uben SKobflanb, gobj 

»hrfen* ^t oare m. een (a: p. I&ané ^arti. »ittigen. 2(t fatte noget nf, bet ®obc, 

mobf. miod.) 2(t ^olbe m« een. ©trøm« (SKobfat: mci^bet :DtibcO 10. égenffab 

men; O^inben er m* o«. 2)et ffete »cl mtb ©ejfaffenfreb, JBeftbbetfe. Ht rxxu begavcl 

?fabetené85(bcnbe, men imod ^an« iSittfe. m. gorftanb, forfonct m, ^enge. »neil 

ilTedmin^iUfefaaej^ian l^enbeaibrig. 4. er opfi)fbt m. SJcbiggcrngcre. 2(t t^octe føbl 

ffirufl^ Xnvwibelfe of ^oirftøi , JRebffab, m« en ir/bt. STOanben m, ben bianc ^to(c: 

røibbe^C t« at opnoae, ubrette noget. (mobf. ^igcn m, b?t (ofe ^aar. ll.^enf^nt 

udeft«) 2(t ^ugge m, en S))re, maalem^ett enÆtb, bo noget fFecr, elT,' dH fPee, XI 

Tlkn, Tit pUie med ©tube; Rerc mrd-een flaae op m* ©olen. (f, ooenfor 9?o. 2. ftttots 

^ejt, rctfe med fin egen SSogn. — 7(t febe ®æé til «btn)f!et egentlig ^ører.) Wied bet n\){ 

m. ^aorc. — 3cg ftcit feet bet m. mine egne ^dr tcgtjnber bet en anben Snbtctning 

SJine. Xlte*9)engc fan man ubrette meget. %t btirvcfiog, ffabig m, Sliberen. XHltl 

Ht ptalc med noget (0. ot oife bet frem, Hille jiibcn t>litjer bet bebrc. ITlei^et førpe, m 

bet t: ©tue.) éerimob: 2tt prate «f fin betfnarefle. 12. i^tebet f, <:d^ ^tjot ci 

©tptfe, of fin Sonnue (giott i>rb af, broute.) ©ttorf ning jæonfibeé noget betegne«. 2ang< 

rpra>p, med forubfatt^r fri ^itlic i kinoen« nicd Tlaen , ©tranben, SBcien. - ©ietbei 

tclfeit, i |)anbttiiigen, og tillige et SRebjlab } gaacr lige m. 93eicn. 13. 3 fctregnc llbi 

ya« bat ncctmcff »&cnf^n t. ©tebet, b^ot fcijf, f. (Jr, Tit ocrre med ©am (frugtfonti 

noget ffeet, iUc altib m. gorfæt; SKan melig.) J^ocn er m, ^alrj. ^unben er m 

itanbet ffg (of SSontJore, uforfætlig) paa ^^tiaipe, -^ Xt b^t^e bet m?d een (^olbi 

en®løb. SKon brænber ^oanben med en fjom ©tangen ,' etl. brfoe bet ligefoo t>ibi 

®løb, noot mon m> 93iate bringer benne fom b^ft ; fbrjlHelllgt fro : ot ^eiU mti 

tit ^aonbcn. ©odtebei: Tit rioe fig paa een.) (Snbnu fan jc^ nof bolbc bet me^ 

en SKorn. og med en A^otn.] 5. ^»cnbetfc ^ont. ,— Tit ftotbe iib mtb, JDenne ^cf 

flf en mi aBotette. 2Ct ffrloe med totinflfe b«tbertffe ub m^ ben anben i at løbe 

©og|la»er, Tit forftjnc een m* noget. JCt — med alle o: gonffe, titfulbe. — med eet 

beflaoc m. 3etn. Tit mate nu Slicfart?c. ptubf^ttgen, uformobenttig. — med tCl^eI 

^(t.f^lbc et Jtot m. S5anb. Tit bcfaae en (i en ut)eftcmt titfommcnbe :£<b.) — mc^ 

Ttgct m. fftn^.. 6. forening Imellem en Jororb; medgorlo»! (Ubtrof t)»ormeb mar 

qjerfon <^ Smg, etl. Imellem flere :Sing. beber om :Xillabetfc,) — med mttri^re^ ^^ii 

?(t VW? ^jetabt m» ©ngbom, be^eftet m^ iffe, ubcn faq er» o.fl. a.. [^æpoftttoner 

©ietb. a^ierget et bcooret m. ©foo, ne med og ved^ubtrpKc begge et gorbod 

7. gotbolb t, en ^erfon ett. Silng ; ^en« imcaem et ©ubject og et SRcoffab, SKibbct; 

fwn t. ajeffoffenbeb etl. Æitflonb. 2Ct tos booroeb en Jorbinbelfe m. en anben ®icni 

le, Q,t ttocttti, ot omgåoeé. at bt^beé m^ jtonb beoirfeé, SWcn benne Jorbinbelfc \x\i. 

^en, Seg i)at noget ot ofgtøte m. b^m. truffet med mere umibbclbart , enb ved 

yttxetc rltftebø, »opte ft)ffet^t m. noget; af berimob en umibbetbat ^anbftng ubet 

tJCfte i 3^ærb m* et TCtbeibe. iDet forbotbec 5Rebf!ab etl. SWibbel. ^an btco benrcttci 

pg anbctlebed m* ©ogen, ^oob oit ban med ©»ævb, ' ^an miflcbe ti\>ct »cd Jon 

xn^ SBog^n 1 3)et feer (ongooristt ub m^ , tabert. jDen- SRibbcrorben , med bt>itfct 

SKeJfen, J>et <t ub? m, barn.- iDet ?t foroi man intbc bttonnc b^ni, og fem ban ve< 

med Sengen?« 8, ?(rbe(be, ©^ffetfættctfe, fin ISapperfteb bo^^e forticnt, mobtog f)at 

^f«v:b\ Wbafte, «f^ UJ)e, f!i)nbcP3 af 59vfl<ne egen .&aanb.J I4,g9amni?n? faM. nicb Øii^flantHTKt ubtn^ttcr'^ftofpof. bordet. mcHorcerlitte 9)Hoter. {©., €5* ' 

wc^ «t @amfunfe, gæHrtjfaU imeflem 'jcrs iD.) — tncbhoxQtrftab, tt riffel »org«:* 

fener, tn 5>«ttQodfe i noget (lllc6be*fei*, ffah i en ®tat eu. Sn. (?(trc6o.) 
lUcM^orttrr , iKe^delrlfe , »Tc^Wrlfe , tlle^btmge^ v. a, medbragte, -bragte 

ll?c^^iflpff, !c.) etter en £)m|t<rni)i<j^eb , bringe, føre m. fig. ^on f)ar medbragt 

Ztlfldnb, .oanbttng/fom er t. ^otbeel for mange, @(e(benljeber f%o. ?(merifQ. ^an, 

itc%3en. (llfe^ber, Iltrdgaitø, ti?fdmn\) tne6britttf en marfetig Q^nficb. 
3 eammenf. m. SSerber og $orHdpicr ubs lUe^brod er, en.pl, -br«^rei ben, fWtt 

tntfTfé en famttbig ^anbttng efi. S^ilfranb, j^ar fceHe^ ^irfefrebé m. en anben f 'og en 

cjySotbmbetfc, ©amoirfen eU: 2)eett<igelfe. faaban 98irfefreb^, ber mebf^rer eH. burbe » 

(f. netenfpr.) = B, adv. (med)*ber br. iU mcbføre et ftccrHgt , broberUgt ©inbelag* 

gefonf ^rapof. (1. 2. og 3.) t. at iibtriE)ffe (ogfaa i 2«m. om SWcnnejfer, m, ^enfi)n t- 

SelfTab, ^ccUci^ah, ®amt>frfen, Sebfage(fe, bet ®tnbe(ag, bc barbe l^a\>i mob ^veranbre«) 
ett. en for^eeCagtig ilmflænbfgbeb ; og er i tne>bv6en5e, adj. y. ben, fom b^ber,. 

li fte^e :3^i(far(bé en c Qiptift 2(nDenbe(fe af gfor et SBub tilligemeb en anben* 
^Prorppfltionen. — ^^on »ar med i 5«»9Ct. tlledbyøger^ en. pl.-e. ben, fom boer p* 

^ntii mib^ enten ^an fon fomme, eller et <S^te^meb en anben. (CF. ^bevfen.) . . 
iffe. ^an «>{( gføre alting méb^ ^aq pil Xltedb^r, en. ub. pi. føtelig S^inb f. betl « 

«^faa fnaffe meo. ^ant»il iffe t>aerc med, ®ei(cnbe, SKtlifinb. . at fciU for IHcbfe^r^ 

ffig« im 3eø reifer iffe m^d. )Der giE ^^ave tlledbe»r, 

man^c f^cngc med (brugtes, øbebeé.) )Der tnedri)rttlen, en. pl.-cftrtjlnr* Cn €(ti« 

Baaer meget med i faa ftor en <{>uuS(o(bs ^en, m.^enft^n og i ^orf)ofbet t, en anben, 

mng. JCt fhac noget m^ i ^teUt (oven i ed. til attc nnbrc €f)r(ftne. < 2ft elffe Knp 

Jlici>ct.) Strømmen i)aH ^i wt^\ men lITeddiHflne. (i ælbrc 3). 3«wicbriften.; 
^tnben eu imob. SpKen gaaer fiam med. tHeddeelaøtig/ adj. (npcre »ibcioocrl.) 

Dommen falbt (am med« >Det er mig itfe f. deel^^rttig. 
med ^. iffe <fter mit C^inb, ttléddele^T. a. 3. giøre en beetagtig f, 

Hlcdaftrfag, en, pL^er. 71, berotrCeri lobc ep anben tage Sect i nog^t (faat>eC 

^oreninø m. een eH, flere anbre; mebvir? ®tben, ^unb^ab, fom anben SBeflbbeife, 

fenbe i'arfag. (3. ^raft.) men ifcer om be førfie. ir)f. dele m<^, fom 

médariieidcr/ en. pl.-e. ben, fombeel« ^ar en forjlien. JBettibn.) Tit m^ ØlojenT 

toaer ». ro 2(nben i et 2Crbeibe. Tit ^cttc en vigtig ^crretning. m. een fine ^anf^, 

12fedarbcider»ebet^rf. gøtetfer. "(SJiemmcr iffe, at giøre »el og at 

Utédost^ins, en. pl.-er« ben,, fom arver meddele;" Sbr. 13, 16. "i5eg »il ingen 

lUltgenieb en ed. flere anbre. .. ^clgterning meddele en anben, fom ieg 

Ule'dbaocien , medbaaret , adj. v. mebs funbe jf amme mig o. at bcgiere.** S. Xf)ttt^ " 

føbt. "^Jct'er oS af Staturen* medbaarer*" — meddeleliø, adj. fom ton mebbcle«. 

7C. &. Sebel. UteddeTelfc og Ureddeling, en. ®iemingett 

medbejler, en. pi. *(« 1. ben, fonvtlts at mcbbeie. (Uréddelingeiwer, "iDet aU 

Ggemeb en anben føger at »inbe et Stuenttm« minbeltge xnedddingefproQ." S3aggeten>. 
neré .Siocrliflbeb. 2. ben, fom tiHtgcmeb Itleddommer, en. pl.-e. ben, fomtiltt^ 

en Xn^n ^crber efter at opnaae, tomme i gemeb een ed. flere anbre bømmcr i en ®ag» 
a^ibbflfe af noget« |>an i)at>be mange t}Tcddc»mf^<:nd, en. pl.-m«itd. SO^oenb 

niedbcUtre t. bctte^Gmbebe. {(iclbnere br. af Singlaug^t, ed. 2(nl:e, fom i 8it>ds oø 

mrdbctloriFeO laiedbeiiert et. (Sn JRebs 3(5re6fager, on »iffe anbre ®ager, af en lins* 

beiler«' €Sinb og Sragten , i ^fjenfe^nbe t. berbommcr tirtagcé, f. meb- l>am at ta^^t 

bet, b<^n tiaigtnteb en anben føger at naae. ^Deet i iOom'men. (D. eoo. I. 5. 19.) 
(SRahbcf.) ^ ' »?^ddeløømand, en. ben , fom tirøge« 

lllcdbeftddelfe, en, S5. af noget i JocU meb en ?(nben er ^Dølgé^manb, Reeler. 
frfjTab m. anbte. («5. S. O.) tJIede/en. pl.-r. r@i>. Mede. 3. Meid, 

Ulédboler^ en. pL*e« ben, fom ttdtgemeb Meidr, :Srce, JBlclfc] 1. be frummebc ^ 

en anben cv en £Lmnbe6 $oter. (a){ot(.) ISræer , fom en .^ane ed. Slcebe gliber |>« 

Dlédborøen^ en. ub. pi. ben , fom meb .^anemeder^ Ølæbcmeder. 2. |»eraf ogfae 

enanbengaaeriaorgen, er Jorlooerf. een. Il«emcde^ b. f. f, iL<rffetr« (^oilfct bog 

Itlédboraer^ en. pi. ^ e* iDen, fom tidi? l^pppigere br.) 
jernet c» anben er Borger i fomme i^anb ed. ttlede^ ▼. n. og a. 1. [3* mida.] 1* 

SSt^; fB^XQiX i en Stab ed. i etSanb, m. t. n. figte til, fttxbc at naae ed. ramme. 

'deBfnii og i 5orf)olbet t. be øorige JBorge* m m. til ejt 8Kaal. ^&an ffttbcr iffe bib, 

te; 9anbdinanb. Gnaf »oretlledborgere, fem i)art meder. (9). ©ptJ.) 2. fijfe m* - 

Ht ftccnU en Ulødborger« 9iettig()eber. ©nor og ^rog, angle, ^an er ube at m« 

(fiefbnere br. tTledborgetinde. S^a^bef.) Tit ftbbe i en I8aab og m. "Siben (S^unvev 

medberfietlitt^ adj. fom »ebfomtner ^eb> meder m. ©ilfefnor.'* €t>alb. Tit mede m« 

(crfcrr, ^nf9ttt til ed* fømmeten 9)ebs (S^ulbfrog (føge åt øpnaae noget ». SdeftiC« /" Ul\t.) 3L ftelbnete fom ▼. «. SJtan me6et Smflttti^fftfteb, uf l^iié €«ft<, fforptiøtflff. 

. Od ^^tt SifF^ fom nøbtø t>{(. £)rbfpt. =s Uto lt?^6fere, y. a. 2. ^åoc t. vøtde./ l^aoc 

^eihros^ ^n« Pl* - ^« ^^^i'G P« SXcbttnoten, brn Sdcjtaffcn^ieb. '*6aa oU man fnått inb« 

(^t>i>cpaa ^aUnøen fcrfleé ; TCnøel. tlle« \tt^ at ben iuft medfører be anøione ^ors 

M>t^V/ €"• pl**^« (in^noc, r<rbt)an(idcn bele," GiigeUtoft. i)en fioerfe ^ebc mc^« 

of ^^efte^oac, ber (inbeé t. llle6rf!4nøcK^ og' ffrer abfflEigc é9dbommc:\ iS)et et noget, 

'i i)mi Gnbe jlrogøn ^ænøer. XtUtttøi, et. fom KCbctcn me^ferrr. 

ttb.pl.a(tbet9lcb)Ta6,fom5øtei; t.atmebe. tUt^gaac, v* n. 3. fotbnt^i, fortæceft^ 

);iTe5ed6mi:n^^ en. pL-morn^. ^etoot tUfætte«. (f. øaor me^^ 5«) iDet ^ec alt 

tttbre eoiMionind : beneK. be, fom tiSige« me^gftaet p. Sleifen. Det me^g64et mange 

mcb en af ^actecne (pftefl m. ^agootbecen) 9)enge^i et faa ftort «&uuø« « 

foorepaa. at ^ané 6b t>ac teen. (^. 2Cns Uu^øanf^/en. ub. pj. gob J^emgang i 
<^et. iot)i)i% II. 468.) ; bet; man foretaget fig ; '&e(b, ?t)tte. 2Ct 

XITedeie, VfliMen^m^ eø. f. @ametf. . fnnne fftffc ftg baabe i tit. og SRobgang. 

tllc^eitr^ en. pl.-e. ben, fom^bejtbbet en IXUoQift, en. ub. pi. ®enbom, fom gi« 

Qienbom titfttHeé m. anbre. veø en Scejlcmø; naat l^un giftet ffg, af 

))?e6elffer^ en, pl.-e, f. titebbeiler« ^otætbte cd. af bem, fom ete^enbeigfotoeU 

UTcdene^ ady. f. tmebcne* . bte6 (Steb ; ^iemgift (tfott om M, fom aioeé 

tné^fangc, en. pl.-r. bctt; fom tiaigemcb ^igcn i ^eng< cU. Sotbegobé. f. U^tTytO 

en anben et Sange, i famme 3ængfe( ed. VdibQirft, v. a. 3. fine een noget m. fig. 

«>aa tet'^teb. (iD. ;Bib. 9tom. 16. 7.) (f. Qt)>c med.) i!)et (am medøivne IBteo. 

Ute^fate^ ▼, a. be^ttbCe, omgaaed mcb. ^^mibQwtn, fbt: natutUg, givet af^la^ 

bt. neppe uben i $artic. oa i ben ZaUmaas tuten. (SSotbing.) "S^atutené me^øionc 

be : 2Ct o«te, b(i\)e tfbe meSfaten^ be^anblet. Tttt," 2C. QSebcU 

Ute^fart, !tllc^farr^, en, ub. pL £)ms tné^gtorfi/ en. p].-er, ben^ fom tidige« 

gang ; SBcbanbUng , JDpførfeC imob een. mcb. en anben et ^tæfl o. et Sotb.* 

"jDiffe tøt tl!e btuge faa (aatb en Ulebfcrt )9le^^anMc ^ v. a. 1. b. f. f. mcbfate ^ 

m. Aoltct." ^((Qtte. be^anbte« ">Den Jtonge, bet mtb^woMc 

)tle^fotlo9er^ en. pL - c« b, f. f. XHc^« bem faa iCbc." ®u(bbetg. "3cg ftit tøc 

boroem (>D. 6oo.) I^anble fcto, fom leg b(eo fot meM;aitMfr.^* 

mébhitt, en. pl.~c, ben, fom tidigemeb Catflené. — ttré^^anMini}, en. SBe^anbs 

een cd. ^cte anbte ftiet t. et Stuentimmet. (ing, ^neebotf. (men foeboanf« i onb S3es 

((. medteiler. 1.) tpbn. ligefom SSetb.) 

Wt^f«tl>, iti, f, !tlte6fatt* Xné^^aof/ en. bet , man (at ed. føtcr 

Hlcbf^t, adj. T. fom man (at af Søb« m, fig; fostb. (vab en SBtub tifføtet (tn 

felen, et føbt mcb. (5n m. Spbe. *%eb|ø^t UXanbd S3o, enten i Ttto ed. aXebgift. (nors 

Otift ttbt>i{Ut me^febt .Rtaft." S)l^Un\d)U ften fot(t(bet.) 

mc0f«6te jDtiftec. (medf^bte SBegtebet, UT^b^crf^er^ en. ben, fom bcCet ^ene^ 

notioues innatæ.) "Knfcbning t, at btuge bømmc m. en anben; 9Kebtcgent. 

adc, baabe mebføbte og fot(t)ett>cbe Jttctfi^ Utfbl^tflp^ en. ub. pi. SBiftanb , Wcip, 

tet.** ^nccborf. fom fcn givet ben anben, ed. fom flete i 

Xllebfølclfe^ en. pl.-t* 3« fo9t bæffe^ v, Øotening give t. noget. 3eg (at itfe ubc 

en Ugnenbc (od Tinote ; S* ftf S^ft <^* U^ tettet bet ene, men v. tllebbidp« 

Ivfi, fom umibbetbatt opoæCfcé v, at fors Ulc'^^telper^ en. pl.-e, ben, fom(ie(pci: 

nemme ed. etfate anbtcd $e( ed. S^ce ; bceU t. tft ubføtc et Ktbeibe/ ben, fom gaact een eH, 

tagcnbe , fi9mpat(etitT Sølctfc. '^Itllebf«« ffete anbte ti((aanbe, 3ea (at en tte Xlt, { 

lelje af borgcttig <5(cnb{g(eb/' S3aggefcn. (am. (9t«fiené Uleb^teliiere. to l^ønbcr 
*'Xi?ebfi9lcIfene iDdft gløt SKcnncjJct tiU " ed. iBorflcrm«nb,i®ognet, bet gaac ?>ta s 

botcliat t. at be(anble anbre p. benlD^aabe, f^cn ti(()aanbe i at optage aRanbtat o. b«) 

2Cgtctfc f. SWenneffcnaturcn bi)ber." aXildcr. - " XHeMiioIb, et. ub.pl. ^amtotte, »ifatb, 

lIleb|r<rUnbc, adj. r. fom bccttagcr i 2(n$ ^åni Meninger fanbt XKL (o« a)2ange. 

bte« ieUi\^, cd. et tilbøieag berttl. Gt 4>an ftf Hl. af 2(dc. "93en.ncr$ utibtg< 

m. ^iertc. Web^olb." 85. Æ(ott. 2. ugrunbet, overs 

Xili^Mnt, et. ub.pl. b, f. f, Jøige", boctcnbe cd. (pficnbc »ifalb., (Indulgen- 

gøtae^ab. (2f, €5. iBcbcI.) ^ tia. 8Kot(.) 2Ct give een me6l>oI6 i mt 

nnbt. 
fljtcv, 

m. en antcn, Sebfagct, Søtgcfverib. 19I, af bovene (i £)vctecnjfiemmcifc mcb.) 

Xl?ebfer,et. ub. pi. bet, fom noget XMc>(>oli»nr, en. pl.-e, ben, fom (o (ber 

mebføret , fom et en gø(gc beraf* (Jf? m. en anben, et p. (an« 9)atti. (®. €5. £>.) 

tet 6ageu( l\U 3 Wt^føt af benne Xllcb^ut^u, øn. pl.-er* ben/ fom tidigci 
i 

I 

mA' en anben £Xoiiibc tt en Qlanbt ^tf tttAregne, t. a. 1. tegfte meb i ,ct Sa(, 

frra cD. ^nSe. (ifcer i b. S^t^^UJDoetf.) . inbbcfatte unbet ^n @ttm. 

UTcdkimtfnt, et. pl.-cr« f. LæQtmibM. " inrbteifenbe^ adj.r. ben, fom reifcr I 

lnc^icin>e^• ub. pi. fSat. medicuia.] ^ci^ab m. anbre. ^\n m* Sonbémanb. 

f.^orgefon^, ^æaetlbenflab. Xt fiubcire ^an var uf^øftip mob ffne UTc^reifen^eA 

m. iDoctot i Ufedicinen«' 2. Cægcbom. "3co tan tnbcttø fctefHilc mig oUe mine 

Sxr^emibbef. 7(t tagC/ bxiiQt tit. (S)er<tf: overbCcvnc tncdreifen6e." SBagøefcn. 

tllediciiiglaø, yncdidnfifle/«me^icinFtuf^ Hlr^fanøer^ en, pi.-e» ben, fomfpn^er 

fr, 0. fl.) mcdtcmere/V. n. 1, (^ar.) b)sfs -4 GclfPab m. een cH. fieteanbtc. (é. $is 

getosemtbler. — mebidnff, adj. fom^iter betfen.) ' 

t. SordevibenfFaben. -' 'i mr^fenbe^ v. a. 2. fenbr tiQigemeb on« 

Qtcdificr^tllrdjfEcrpelfe^en. t@)). Mad-' bte Sing. S9tet>ct mobtod kø; men iffe 

isier. X. og 91. @. a)2ettn)utft. af bet ben mebfen^te 9)affe. ^9ab jeø ^ot>be 

$(. 9]|ette,^^<ettJtiøb. e, meat.] &ti mcdfettdt, ec fonunet tigtiø titfiebe« XM* 

$i(fe'af ^aKet Cvinetiøb, blanbet m. 3fter fenbe med.) . ^ 

eS. mcbf^btSIcfl; 6tegepø(fe. - tncdfPabmnt)^ en. pl.-er« en €^fabtflnd, 

tmofrigee^ en. pl.-e. ben, fom gaaec i m. ^enfnn cø i $Drf)o(b t. anbre ^fabnin« 

Jtrig m. en anben, ^oabenbtobec. øer; et ^æfen, \trt\ tiøigemeb anbre frører 

nié5(em, et. pl.-mer. en ^erfon, fom t. be ffabte Si^. "2>i)rene ete vore tYI^^« • 

ec t et Øomfunb, ubgiør . Uj^efom ettern af ffabnrntter." @neebotf. 
lamme. Ilt opta^eé t. ttieblem af (i) et, unebjrabt, adj. f. fom man tt^cåt 

6efifab. meb, mebføbt. "^ennejfeneé medØibte 

tncMei»enbe, ad;, t. ben eff. be , fom kloner." ^neeborf . - ^ 

(roe p. een Sib m. anbre, fom ere famtibtøe . tTXédfFyfbia^ adj. beetodti^ i ^Mh eOf. ' 

B. eea. "^né nieMevende aøtebe ^am/' SBrøbe; ei^n, fom er fVpibiø t en 93¥øbe tlUi^ 

9. X. 8^nbit(. oemeb anbre. <&an er mcbj^ylbtø i benne 

tnéMt^rlfe/ en. Deettadelfe i 6merte eH. |forbrt>betfe. ^an oitbe itfe anøioe fine 

Kbelfc ; Smerte i een ^eøem^beet, ber ørun« mobfNIdttte. •' . 

bec fig i Smerte i en anben. (^. ®. £>.) tttéoffytbner) en. b. f. f. SebflVIbitet* 

méMi^cti5e, adj. ▼. fom foler SfitltU (9lørreøaarbé b. g>rioatr. $. 976.) 

ben^eb, beeUaaec i Xnbree Stbelfer, eH. er nTebfptller^^n. p).-e« ben, fombeetta« 

tilteieliø bertil. m. SKenneffer^ SDerttaøel:; øer m. een eH. flere t et e^iU 

|e. dt mcMidcnbe |Kerte. ttlébflemme, en. pl.-r« étemme t. ^ot« 

VnébUbtn^t^, en. ub. pL fmerteliø, tt< beet f. noaet. (mobf. tltob^cmmc.) a^otl!^. 

tobe 2fø(e(fe. ber ootffeé o. anbre« Støb, m^bftriber^ en. pL-e. ben,, fom fhciber, 

Deeltaøelfe t anbre« Sibetfe en. Ml^Ht ; aaaer i Gtrib m. anbre. (Saeobi.) "^an 

SSebi^^t. <&cnbe« 6ftebne maa røte, bes * fenbte SBreoe t. aUt ffne mebfhibere**' I. 

Mrøe en^oer til ttl* •^an oifte inøen til« a^acc. 9. , 

aeb benne tU^ffoliøe. Ht ^aoe IH. meb een. tltebfiøoren, adj. r. pi/ me6^\>orne« fom 

méblyb, en. (f. LyK) en ei>b,.IBoøs ^ar øiort et ebeliøt«ofte tiffiøemeb- anbre. 

ftaof^b, ter l^oretoø ubtate« o. .^ictp af oø (^. @. £).) 

i ffotcning m« en &cMt)\> — 3)eraf: méb« tltebfoøer^ en. pi. - e. ben, fom føøcr^ 

Mcnbc^ adj. ▼. ©t m. »oøftao, fom f)»s troøter efter noøet, tlttløemeb anbre. 

tt$ 00 ttbtale« i ^orentnø m. en @e(o(ob trZebfefter, en. pl.-f«fke. et ^ruentlm« 

efl. a^æat; en Gonfonant. mer, ber Ucer i et otft ©amfunb m. flere 

ine6I«rcr^en. pL-e. ben, fom (ærer, anbre, betraøtet (l^enbc« gor^olb t, bijfe. 

mibervifer i ^ci^ab m. en anben. (f. tltebbrober«) 

XRéMarrlin^« en. pi. - e., ben, fom mobs tite'btaøe, t. a. 3. føre noøet, man f)ax 

taøer tlnbemiiémnø tittiøemeb en anben, m^Jbtaøet, m. ffø. (f. taøemeb.) eu^pc* 

6H(e^ober. ren mebtaøer baabc ®obé oø Slcifenbe. 2, 

SncdmeitnefFe^.et., pl.-r, et SK. f Jor« ub^ceoe, ubforbre. X>et oUenbnu mebtaøe 
Jolb t. anbre mebfeoenbe SRennefYer. lit' ftore jBefofhtinøer. "3 treble 3)eten afben 

elile ftne ttXcbmennejfer. "TLt oi i nianøe JEfb, bet mebtaner ^'oé o«." »aøø. 91. JtttnK 

^enfeenber jlaae for ooce ITIebmennefFerø 3. foæfCe, forrtnøc, øbetøøøe, øiørc f. me« 

£om," SMnnfter. ^ øenSBruøaf. ^an er hk^^n meøet mcbs 

tnédopffii, et, ub, pi. £)pf9n, fom fe* tagen i benne Cpøbom. Sanbet b(co faa > 

ni over noøet tiSiøcmeb en anben eR. flere, mebtaøct i benne Jtriø, at bet i manøe 2(ar 

(WaHInø,) iffe oi( fomme paa afobe. 

Uléibredcr, en. pL-e* ben, fpm beeltaøcr rø^btiener, en. pi. - e, ben, fom aiøt 

a. en anhcni et eKbé Ubruflninø. SSfenedc i ®eIf!o'b ett. ^amfunb m. anbre. 

mébreøenn en. pi. -er. f. meb^erfPer* *'2)cn famme IKtcncr øif ub oø fanbt en of 

XnétxtQ'ttt'm^, en. £)ee(taøetfe i IHeøie:; ffne ntebtienere.'' SRatt^. 18, 28. (tnebe 

møen. (;{, iHat^eO tienerifii&e^ en. X). |y. £).} ' anbrc. f9S, é. £)•) uva ursu Wcelb^tte, en. ». Hl at giema 

UTc^©afl^/ et. S^cpfojfen^cb i-;&at)et, i mc^ctiu tXltMrøict, en. ©n^bomljo^ 

•en g(orb eOL Snbfciling, ot ben écUcnbc Sluøen, ^t>on)eb ben« Jtttt^nct: ubtjoic t. en 
l^ftt ben fligeftbe S^ob cff. ©tremmen m. pa.- unaturlig @tøixe(fe7 og tnbvcnbtg biiv>e 

"SSLolr> Zimtté Vfttbvanb*'' TCtceboe/ fafle og ^aorbe, \XttcXbnQ, én. en I)t>tbs 

' t|fle6oim^rer^en.pL-e« ben^ fomtoaits agtig Materie, tiig et @lag6 ^ect^ bcr 

•.br«m. anbte. "-Dgfaa ben, bect>anbreti lægger fig p. 9>tant'er og forbarmer bem, 

DaUn, er xHc fEijtt f. fine SHe^van^res ^tiretQ^^fl^ en. bet fineftcaKeelftøo, (SOf?ot().) 

w«" SR^nfler. (me^v«n^rcn6f, adj.v.) > f^Dyfl, — tMeelgrø^^^en. ®.la9etafa3?ccU 

mé^t^anMnø, en. (Bang , iBanbrlng i Ulcell^anM/en. — -titeel^anMer^en. ben, 

&tl^ah m, 2(nbte. (93. @i. £).) . fom ^anblec m. forjYtcUtge @lag« 302. cø 

tn^^vi^en^^ ad]. V. f om er Dlbenbe om ®rpn; en aj^eclmanb. XXteplftQt , en. 

tioget^ tidigemeb anbt« ; bcetagtig i Jtunb« aftage , ^dnbefage , fom fornemmelig 6c:> 

|fa6 tm noget, Ht txrre m« om noget, ftaaec af*^." tlIecIHcI5er^ en. ^. O^or 

(@neebovf.) m. meb fg fel9, f!g.fel)>bes STJeclgicmmcé/H« fælges. Vlteclfi|lr^ en. 

oibft. (Jtraft.) , ' (5n ftor it« til at giemme SO^eel i. XXtttU 

Xtltbwbenbt,tU IDf elagtig^eb i Jtunb; flifler, et. ^. lavet af aKeel« ttleclfhim|»« 

•jfab om noget, J£)ettc ^oretagenbe er ubs en. 1, €n Jt, af SKeel, 2. b. f. f. tnrcl:: 

ført ubeA^mit tJI« {f, Vibtn^, fom fon botte. — t1teelh?u6> et. Jt. fom if!e er for« 

tJbttCifk b. (amme.) ^ net, men ftobt. eU. veb gfugtigbeb ^enfalbet 
. tmMbtn^tb/tn. ttb. pi. Silftanben,' t. ^tev. (f. jRomhrud,) XXltdmaKtn^ 

©t »cere mcbtJibenbc om noget, "ttte^vis SK. fom ganffe ett. for ben- ftørfte 3)ccl bca 

.tenf^cd^meb |!g felo." conscientia ^ai. flaaer af aJleel (i 9){obf. f. €r. tti:Glio52 

(itraft.) 'm«d.) J1fZ<e(ma(tng^ en. ©iermngcn; at 

. tlfZé^vi^er^en. pi.-«« ben, fometmcb^ male fD{, DTrelman^/cn. b. f, f. 977eeU 

l»{benbe om noget, ^an t>ar tn. i ^rinbs *• l)anblev. WttltAi&t, en. pl.-r« fmaa Or^ 

fen« >Døb. ^an ^at>be ingen tlTed^ere me i gammelt ell. forbxcrvet SR. (f. IYK6r«) 

4 fit TCnflag. ' **%t \>cnc XXl^ibn cm no« mcelm4^ey.en. Ste. ^t>prpaa itorn mateft 

fiet." »Irg. S^ott. t. 9Kecl. (f. O^rynm^lle, OTaltmMIe, (Da 

Utéd«>tdiie^et. pl.-r. ben, fom tlflfge* lientøUe/ o« f(.) SVZeelnM'Uet^ en. ben,, 

tneb anbre er SS^ibne t. noget ; en. ben, bcr fom eter etl. brioer en aXeelmøUe. nteclx 

m* anbre t)ibner om noget, i w @og. ornv en. b. f. ,(. siftcelmibe* Uleelpap^ en. 

.' tlt^^tmt^^ en. ub.pl. b.fTf, \Xltbhøt* ictm ®røb ett. SSccIltng, ta»ct af 9». 

t1Te>otrfe/ t. n. 1. (^ar.) ttirfe tiffiges tVXcelpofe^ en. ?), til at giemme SKecl i ; 

tneb anbre, wnt 2(arfag, i ^otening m. an; xU. en (Sigtepofe, tYteelten^e^ en. et^^ræ^ 

^re. til.at noget ffeer. $an« iDeeltagelfe' rørien aXøde, l^vorigiennem SD^clet falber 

meot^irf e6e t. bet ftelbige Ubfalb. mé^pir? fra Utjoernen i ©atten, .ett. i ©fgtefijle«. 

fcit^e 2Carfager, itræfter. — WiMtttn, metlvin, adj. fom inbel)oiber, gloer meget 

l^édmrhting, en. - 9}2. Sn m* .^ornort. ^craf: UXcelricts 

Wl^yiJ^ en. ub.pl. SKcblibenl&eb (egentf Ijcd, en, (£)luffcn.) Uteelr^r« et. f. merl* 

Cig f. faa tjibt benne S^telfe pttrer f[g i at ren6e, mul]cnb, en. @tøt)fanb. (&anbf)C 

^nfe.) at ftaw m. mcb een. ^t føle m* ©eljf . @tr.) meelfmte, en. 6igte clI. 

Mb anbreé 9løb« "3eg foragter bin i)tstU\>c øigtei)a:rf t. ttleelfiøfnlng, — medf!Hi6 ^ 

rø»" "^frj. — mt^ynføfuld , adj. ^oié et. ben, m. et @fub forf^ncbe 2Cabning p^ 

€inb er opfolbt af SKcbpnf. mtb^nHla^, SWeelrenbcn , 6t>origienncm SKflet falber, 

adj. fom er uben «D?cbltben^eb , ftaarb , (SKot^.) tMcelfoW, et. @. til at figte 

«6arm^fertiflu((5valb.) ntedyiifefmiil/ et. SWecti, tHeclfpifr^ en. aKcelmab, mcel^ 

inebltbenbe ©miil. (@. øtaffelbt,) me6? fUu, et* SWcelbpft. tiftcelfuppe;. en. ©, 

ynffomx adj, fom let røre« t. SWebijn!, ttUaoet af SKeel og 8Kctf (SKeclwlling) ell, 

meel, et. ub. pi. [3. MidU V. 0. Me- SSanb, OTeelfocF, en. ®. !)\)ori a»eel-føs 

le.] ben inberfte, mcft nærenbe ^Deel af reé. Uleeltragt^ en. ^ragt,, ^vdrigi^n« 

iKomet, og nogle anbre lignenbe frugter, nem bet malcbe ^eel p, SO^øUen lø6er ncb i 

tiaar famme er m<iUt t. @tøo. — ©igtemcci/ @(cffen. Sneelt^tt^e^ en. Z, til at giem? 

flgtet tlZ« falbed bet , fom er renfet fra me fOlcel t. meelvinøet/ adj, merlvinne^« 

&aUtni grot>ere jDele (Jllib , @aoer.) ignfecter, ber ^atje ligefcm et aXeelfløo p. 

^oebemekl, Sfiugmeel>i 5Bi[)gmeeI, (&ttcf U^ingcrne. Lepidoptera,' tUccballinø ^ 

nvtd, itartoffclmeel, =5 meclaøttø/ meeb en. f. aXcclfuppe. =;: mdt, v. a. 1. crltc 

«ttet,^dj. fom i)az Siigfjeb m. 9}?ecl. SWeel i. *an forftaocr gobt, at m. fin .Ras 

meclBinø^ en. SWeelfifte. (2frrc6o.) XXtttU ge o: at pa^c fin gorbecl, — meleø^ v. dep» 
holU, tn. 58, celtct af SKecl. mecftu^* . blii^c t. 8»eel, falbe ben t SM, (®. @. £>.) 

$1110« en. SP. fom ifær beftaaer af SJlceU melet« adj, 1, fom befiaaer af ^eel cH. 

ttleelbonr/ et. ISB^rvet af en a9ufEt»«?)rt fom l^ar mccla^tige lOeflanbbclc, meltieJtaca lofter, VSUit, 9cttn, 2. obctbtt^fT^^ n* ItoJh^- ^ten et.m* enb.Sfoft. ^n nCI 
QS«^ . . DQcrc m, enb l^oné 2lcetin(i9(« d) en føt^e 

tVXrcti^adj. (focatbet) f« ^mtift, ma inboortcé 6tnv(e, en (}øiete ^(cab (I)Ooi: bet * 
1UQ, munllQ. ' m. cbiij. en6 oibt^nffec umibbctSai; @ams 

tncen,^n. ubwplt. [3« Mein, S?. ®. : mcnUfltiing.)* 3^*9 cfff« ftcnbc m, e«b til* SRecn.] i. geUf »bfl, e»)be. m ^a»< fom: "(5v if te toet mere enb SKAbm 1" 
m. paa SHef. (IH. SKofc ». 21. 20.) "a)e.^ g}?attr), 6. 25. 3)et »ar m. fiijffcn / cnb 

(Støvlerne) hlanU vat, og uben tneen«" . ^orftanben, fom ^ial^ ^ani. <dan es in< at 

S^i>3gcfen. 2. ^otfceCfe, »røbe. fri for Utla^i, cnb at (afte, — ^ertit ^øifc ttøe(, 

tn. (f. mecnl«e0 3. øfobc^ SJcffabigclfe. bijTe Ubtn)f : røere og mere o: jo langep^, 

.&an gicrbe ftcnbc inacii ilt.. Tit tibc tlff. jo mere. -^hcimtxt^ bcfto mere, faa meijit, 

t»€b ne^ct, "SKenjroro fjerter faacr af mere. (f^ ^ejlp.) — 4>t)or meøet mere, faa 

«<are atttlQ ttXeciu*^ ^otberø. ' 4. ^pinber, mcøet mere. qiianto magis, tanto mpgie* 

^or^obrino, ^obflanb. iDeraf i mene , tHeer enb øietne o: me^et gierne. 4- 3*. ^^^ 

formene. (Ocbct forefomm'er i affc ,blffc ^at ubtrt)ffc (£ømparatit)ué . noor et ibj.' 

Skmcetfetfer nu ^in ffclbcn.) = tUecneo, enten fattcé benne ®rab, (fT ^. be »vt^e 

en. (af Wctn, 2; (t)oraf ;^a^emaaben i ^tiecttt>cr^ be fom et^bcé paa b ell. t, 09 f(») 

b;tattbce Sot^proø : at focerge om tTIetn.) ett, SJetffanø forbrer bet, ett. bet er ^o,- u* 

1. fa({f (St, fom 4en m. 93tbenbe aflccøøer. ^TCbicctiocr ubtn>fte @9cn|!al>er 5oé eet ^ni^ 

2. oitterliø DocrtrocbfCfc of en 'ft)orcn (gb. 'icct, ftoltfe fammentiøncé. -r øob^iørcnbe^ 
$8. @, JD* tneene^er^ en. pL-r. ben, fom mere o* mefi a. fremmeb^ meie f« mef^'f* 
fViXrger en fatff Gb. meeneOerff, adj. fom futtet, mere 9* mefl ^. — * (orrb ^ pi^^h 
giøt efiL *t(oløre en faff! @b; ett. fom ftører AoJ>en, mere a. — p(ux er mere »tttic^, cnb 
t. en fatff &, — meeitfw^ adj, (3Kecn, i 4) bijbpnbig. II. ad), mere (b« fan 'anf«;d 
fom 6ar 9«)be p. Itroppen, t>anfør, (95. &^ fom oompar. af megett, og betegner / .^^ 
O.) tftttnf »tt, et. Uføre, (QKot^,) meen^ icfom 7(b»cr6., en.flørrc 5Wængbe ?il. ®rab) 
le»^ ad}. 1. uben Snbe, fcilfri. 2. uben .forbinbcé meb @u&f!antit>er ^ men adene i 
Brøbe^ fft)lbfr{. •<-« mcenly^t, adj. Umiés sing«, ligefom flere btot.lan forbinbcé-m. 
Itety ffamjfccnbet. (liclben.) UleenlyFFo < plur. Sttaar jeg faaer mere ^ib, "^aa fif 
en. f.,PaiiIyffe (pg b. f. :Drb nebcnfoc) be enb mere ^ab t. ftam." I. 9)?ofe fij- 47. 
meewflfiftC/ ▼. a. 3. flaae een t. (SCabe p. i)ani 8. ^pan ' bcftbbcr m. @obmobtg{^eb , cnb 
Eemmer, ftaae til éfomme. nftenfuarae/ .^(ogjf ab. @Eræbbcrcn l)at forlangt mqrc 
V. n. 3. (^ar.) foarge faiff, gløre faCif Sb. $øl. £){)faa absol. dan forganger mctpe 
(meft i'pariic. meenfoorcn^ om ben, fom af bette ZeU 3eg. gtpcr Ij^am itU mere« 
er SRef nebet.) . (ifect fan bcmærfcé; at- jfiønbt Sormerne 

tntetiltø^ adj. rø.-®. mcentif.] aU mrcr og mere begge brugcé, er oen.Jbjie 

mtnteCg, menig, famttig. (& ^eberfcn.) bog b^PPigf^ og naglen a(minba(ig fom'adj.) 

metnttgeiuadT. i ælbrc ^frtfter : . aimin* = ^aa fammC' SKaabc br. superl. meft; 

bcHgen, fom ofteft; l2Clminbcligf)cb, oocralt. (m. et ©ubftantio i sing.) fun m, ben ^oi» 

OTcitiIylfe^cn.pl.-r» [aftltcen, 4 og '** ' ^"^ .-.w. x^v.. r. . .• . w. 
Lvffc^ af luffe] ben jDect af 3nbr)ccrfct i' 
en8aai^ fom foarer t' pullerne i Spøgtes 

faounen«* I;an gio^ mefl. $an bi^^bt méfl af ben 

ttUtt eff. tnere, adv. og adj. i superl. ætbilc ®øn. — ^an anoenbcr fin mejle 

mep. [71. @. marq, S.nteiri, jtøri|,mest, JSib p. Soeéniné. ®cn mcjle *Dcc^. ^an 

fietft (afmikill); ffgefommereigl.vDanjl,] p bet mejle. — jDet mcfle af: mcer enb 

hsidv. 1. cgentl. og i 2Ctm. betegner bet |)a(»bclen; ben ftørjlc 5)ce( af (om XaU 

en ^trøelfc, bcv otjcrgaaer en anbcn, en ftørrclfe.) "^\xn tahU ^ct mejte af en 

ftøtre SKocngbc, et ftørrc Hntai, enb bet, €5nccd ADaier." Slal^bet. — ^or 6et mefle^ 

fom ncrvneg ett. forjlaaeé ; enten absol. ett. f. ben ftørffe IDcet. = Sammenfat br. fun ; 

for^unbet mét eftecføig. Sbti t). en^. -&an meerbemel^t/ adj. v. ,fom oftere tilforn et? 

figa meer i ut i)rb, enb ben anben i tf. omtatt. mejlbvben^e, adj. t. b. f. f. ^øift? 

"3ngen rebelig SKanb gitJcr big meer enb bi)benbe. '|)an o(e» ben mejlby5en6e« 

ban^r." JØbJcnfcbt, ^»ab mere? ^oab ' , ttlegen^ adj. n. meget. (boiCfet ogfaa'e« 

til ban meer ? jDct er en TTorfag mere, t. adv.) ][ @». mrckcn. 3. mikill , (lor ; 

fit oorre forffgtig. 3o meer een b^r. ip b^oraf t cribrc iDanj!: mégle, for meøet; 

mere tfU t)an bave..-^ 2. ucgcntt. a) for : oø.@nbe(fcn maole )). mange af pou* ZanHs 

tfttte^ men attib m. 5)2cgtelfe. Scg fom? b)?cré 92a\)ne, i^SKobfætn. ttHitte.] ubtr,t>fs 

mer beriffemere*. ^CQ U^t i)am aittiQ m. fer (i SKobf. t. libeit, li^et) en ubeftcmt 

it) Qjitin p. en $i(f!anb ; ttgciebcé attib CDZcengbe^ et bet^bcttg^ Hntai ; men ifcer 0^ 

«, ^eøtetfe. (torngcre.)' 2)et regner iffe m, oftcfl en bchjbctig ®cab ett. inbPorteS ©tør« 

.^an er iffe m. tit« 3cø fon iffe fce, fpife, re(fc; enten absol. ett. i Jprbinbeife m. et 

Wf!e VU c) gPrtn«^ fifm »^b, ajetir? ©ubft. be? jjtib paaec i »ing. -* iDei bU» 'mefet Htooorl. ^an'fytx mc^et^ at f(<ide eø SR e i ^ r c t),] bet QStcb p. en ^etre^aatb, 

' ottet. j>t>ot lii^et ? — faa meøet ; faate m, ^90t, |»..C^arben felD, eS. i en egen 'SBt^gs 

obennaabe m. tHc ret meget« — ^an ^at ninø, alle be Stibtetninger ete famCebe, [om 

anoenbt megen jrtb betpaa. 3eø ^ar {!fe ^øce t. at fierne €Smør, øitre bft og t. 

rieøen ^ib tUot^evd. 4)et et menet ®obt anben SBeni)tte(fe af ax^fen; itaat bette fitt 
benne Soø. $et 6Ht^et meget ^ø i Tiat. f. Qietenå egen dleønino. (if f. ^ollarn^e^ 
(^telbncre eftet @uBttantit>et. "-^etfet et xu)-^T>ttaf;tXltittiQact^,€n.ihi^Qaavt, 
fnbnu meget.*' jD. »Cb. SDom, 95. yil.4. fom beni)tte« t. aXeled' 09 ØtJorgout. -— 
• *'iDet ^0% bet boer nbi ~ om bet ec (tbet, UZeierff e^ en. pi. - r« et ^uenHmmcc; bier 
eQer meget.". 4 SOSofe B. |1 18. ©obfet foreflaaet et SReieri. (i æ(bre Dantl : nieU 
t»ar meget^ og JfoKene, t. at bcrre bet, Mete«) 
faa.) — SReb Kbiectivet« beft. 7(tt. 6r. bet ttTeiran, en ttrt. f. tlTeriam 
nu hm i b. $aU. ((igefom i ætbre X)an^ tlTeife^ en« pi. -r* (En ^ict^t af ^anøø 
megel> megle. "SDet megle ®obe.'' ®es ^ale (Pams.) 69ort{( ^øtcc tUuøviten, 
UH ^ar^.') Øen megen Skat,, oi fif. 2((t j&kametfen; 0. fi. 
bet meget ^ø, oi'bavbet Jior* = Adv. tnetfel, en. pi. tttdflet« [IX. SOteiés 
meget br. fom ^iectfoet, t. at beftemme f et.] et ^(agé ti^m ^ugaeicm (uben Zt<x^ 
cnb'i^rab, en intenflD €)tørre(fe elt. 'Sbts fPaft, elt. af 6ce(t 3(tn; fom br.ifonr af 
tt9ben(^eb; ,(bet $. febt 09 DieO og er €Smebe, SBiUebbuggere. 0. a. -^ UteifrU 
.eenétv)bigt m. faare, ^øriligctt/ f^orligen. (or^ et. (St ®tagd ® teens eS. S^tergbor. 
4>am bCeo meget gtob berooer. 2)et gloeber meifelgravet, adj. fnbgraoet, inb^ugget m« 
•mfé meget« Cfø m. (octb aXanb. (5t meget en SKetfct. (p, &. £).) 
Øogt iD^. Seøomgaaei meget meb^am. UtcFamr^ en. f. ttled^mf« 
^an bab meget om SiCgbetfe. — ^un banb« tltelanc^one^ melanc^olff^ f. Tungftn^ 
Kc fer meget, ait for meget. "SXan motr^ btn^tb, tungftn^ig. 
fer bet tvbeUgt, ^oor meget fer meget ban 1. tTTeld; n. s. en $(ante fom unbertibcn 
l^ar at beftllle.*' »aggefen. — faare m^tt, bijrfcé i |>aocr. Atriplex hortensis. (SXot^ . 
tt«nfFe meget/ overmaa^e meget, forfrørs ^arpeftreng^ tlrtcbog.) £)gfaa: tlletbecff. 
ut enbnu Set^bningen. -^ ^Det er mig lige 1^ei6cfaaC (foniben et ^ar anbre Hvtct af 
meget o: Ifgeg^'lbigt. raXea: ^an gat^ bem benne @(cegt: Øtranbmelbe, ^otnemeJ^e.) 
nue lige meget o: en ttge ftor iDeet.) Baa 2. tltdd eH. tXtitlb, en. pi. b. f. ^xett 
meget (eH. 1 |^t»or meget) ^an enb ftrotber, ' etC. IBtomftringøn p. i)Iøbbetræer. 2. ben 
fan ^an bog {f!e er^crve bet nøboenbige. førfte @ptre t. SBøgend SStomfter, fom ei; 
•^ meget mere o: (eUere, fnbrere. •^an inben i itnopperne. (SXot^.) 
(urbe Tele opgbe ^otføget ; men meget Ulel^e, v. a. og rec. 2. ' [7C, &. m^}^ 
mere gientage ^et m. n^e ^OHUtt. — 3 dan. 2u. mctben.] 1. recipr. giDc fin 
mobfat SBet^bn. meget mindre (enb ffge.) 9;cert)æreSfe tilfienbe 0. Spb. jiunben mels 
3<g t){( ttte betroe ^am min -^eft; meget berfig 0. ®{øcn. 2. tilfienbegioe ffn egen 
mindre min €$øn. eU. 2(nbre6 9{ær9orreIfe c(l.*Xnfomft, enten 

trteie, T. a. 1. [3* meida. 91. @. felO; etl. t)eb S9ub. Sldfenbe jtuHe melbes 
fnai e n.] bugge Jtorn af m. en 8ee. Ht t>. forten. ' Hit tabe ffa m* 7(t m* 1!n Tins 
m*'!Rug^ Sdx^r (pkcnx at fiaac ®vcti,) fomfl, S9ortreife. |>an bteo me^t f . Oire? 
.93i (ar begpnbt at meieibag. = tHeiebag, øen. 3. recipr. gioe fin ^{otroærctfc ttU 
en. jDag, fom er (!tfCet eU. berammet t. at fienbe i en 9i6 ^enngt, r- at forbre etl. føge 
meie { ; eU. en ;D. fom titbringeé m. at om noget. )Dcr bar melbt frg mange tit 
meie. iMetebrag , et. €$faftet , ^oorpaa (om) benne ISiencftc. 2)er i)at ingen ^rc^ 
SKeieiernet og a)2eTcfcogen fæflei. — lltcie« bitorer meibt ftg i SSctt. 4. pive iXibenbc, 
jern, et. b. f. f. SD^etetee. I8i batte 4 mete^ <Sfterretntng om , giøre bettenbt. <£>an 
|ern (SDZciere) i 97{ar!cn. — røeiefrog, en. melbte bet f. kongen. 3cg maatte m. 
pl.-e* en Snbr^ning af tre frummebe, m. bam b^nbeé ^Døb. 5. omtate, fortcrUc, 
%iicttftt)Hct forfonebe IXræplnbe ett. Jtroge, a)erom melber ^ifloricn intet. — tllelben^ 
ber forfieé oocr Secn p. ^faftet, og bt>ors en. ^ierningen, at m. — t)te(bning, en« 
meb bet meiebe .^orn fafte^ t. 6ibe« pl.>er* il. b. f. f. melben, 2. bet, fom 
meielee, en. Sce , fom br, tit ot mdc. mlM, 3nbberctning. (in ffnfttig ttl« 
meiereb eU. meierebe,et. bet bete »eb; meif, en. ub.pl. [3. MioUi. H. &. 
ffab, 6een. itrogcn, 0. f. o, ber br. tit at meolc] ben ^oibe, af otieagtige, ofiebe 09 
meie. Utetetib, en. ub. pi. ben Zib, ba vanbagtige 2>ete bcftaaenbe fRorringéfaft , 
bet mobne Sttnm meieé. :;= tlteter, en^ pl.-e« ber affonbreé i i^iffe £)rganer l^oi aKenifejf ec 
ben, fom er i Krbeibe m. at meie Jtorn ; en og $attebi)r, f. at tiene bet fpcrbe !Barn oq 
•(øfhiranb. /'*4»7or tHeleren fi^n{)er btanbt Ungerne t, 9{<xring« (»Beb tHelf absol. 
gptbene iDi^nger." ^atb. -^ tlteining, en. ntened ogfaa i €fttrb. ;&omcIf« ;Der{mtfb : 
diemtngen at meie. SLDinbemcIf , gfaaremelf, ®ebemeIF, ^es 

ttXeieri,et. pi. -er« [df bet 2« aXeietP ficmelfO Stpmatfct, føb, fuur, afifummet é 

tXt. -* tM ttt« 9: Un, fom er ttrfnct 09 St. IITelfefaf^^ en. ben ntf (fefatbtjbt 9U^ 

fpmtt o« atfiaae (omøe^ ifort t S^prme. rinø^faft i bx^dfTc ic^cmtt, fom otennem 

Sulaøt m* o: t^f ^. fom Cceøgef i et ^OUltc<\m^cnc tuføreé JiBtobct. mdfefi^ 

JKflebf , f, dt (abe ^alben to&c fca. — Tit en. »puotfi, f)Oort ben nt)matfcbc 8X. fie«. 

fatte m. o)» (fatte ben hen f. at bHoc M. tndfc^ilt, et. i JtMcni)a\>n : et ®. ©»et 

Deraf: opftftmO »tclf rit fattet Jløbe, en aXetfcfictber. ^melfejForpe, én. et 
løber {ammen, fKSei ab 0. Aoøninø, ofte«; €(aAé Ub)(at i TCnfi^tet qo6 pattebørn. 

» tfumme tw. o: aftage SMen. — gfs tnrffefpan^^ en, €5. tif ot bare SWelf {. 

guru om abflfll. fBabjfet, bet i S^^roe og tnelfeftuc^ en. &. ^doc 9){cIE ^enfatteé. 

ll^feenbe (tøne 9t. f . G. aRonbelmeIF ; £)g£ tnelfefuøer^ en. en Sugteatt, om f^mtfen 

fia o« jNmfiflene« 6ab.cs a.) melfotttiø, man f)ax inbbtCbt fig, at be fjtgebe a)2e((eit ' 

adj. fom ^at Sitø^eb meb 9X. iHelrøan« af ®eber ; Hatravn. Capximulgus. UXel« 

^f, en. ! Slotøe ; en »lanbinø af fuut 93alle FefuCTer, et, et fobagttgt 6alt , bet faae« 

cd. meUt m, ^anh. (p. 6. £).) melF^ruF^ af ^ciU^aKc 9. Vfbampning. UTelfefuo« 

H adj. opfobt en. febet meb SK. Qn tk« pe^ en. &. ttRat^et af STZelf . tHelfetan^^ 
Aal8. (SJ, 6, JD.) mrlFfr^ct^ adj. V. fes' en. pi. -tander, be forfie $anbet, fom ; 

b(tm.aRelf. = b.)meIra«tte, en. Xvots SBørn og ^atttbntene« Unget faae, og fom 

bøtte, ^oori aXetfen fatteé ^en f. at fanfe fiben faCbe«. méift^ciUt, en. tib. pi. be 

fUlc, tltelFcaiur, en. SSrugcn af ^. t>Qnbagttge )Cfe(e af a){e(fen, (Serum) ab« 

fccSanbl^ebéøeDlb. [tTlelfr^rie^ en. fbr:s .fPUte fra be febe og joflebe. melfeoantt^ 

cr(m. f. tneicr^e.] mellrfa^^ et. ^f. adj. (uneen, fom npmallet 9R. Vadfts, 

(9cn SS. ^enfatteé eU. bringe« p. iBotbet. ^oatmt, en. ben ^. fom ni>ma(fet aS. ^ar. 

tnd?efan>r, en. meUe^t^ib J. mclfefar? r9Kot^.) XUdfnyti , en. '(fun m. befl. 

i»ct,adj. melfe^Dib. tlXeffcfeSer/ en. 9* Art.) en ())d Stribe, ber i fla're flatter fee« 

bo« Sacfetqvin^er, naar a){e(fen føget t; p. 4c)int(en, og m^ne« at beftaae af fieme 

»rafterne. tnelfcfifF^ en. J. fom l^at 6o(ft>ftifmer. (Via lactea.) VCitVtto^f^n, 

^<{f, -popftjf. VCitVti^ox, et. ub. pi. et en. ^. ^t>orpaaa aXeIf tiøre« fra ^arfen t. 

€(agé|iintogtatSior'afme(!e^oib Jatoe. (S^aarben, ed. fra'8anbet t. I93.i}en f. at 

tnrlfegang^ en. pl.-r. fmaa ^ar eS. dløt fa(ge«. tndfrva^ffe^ en. fo føteiibe, af 

iSarmetie, ber tnbfuae 9{artng«faften^ af ^tantet eOf. gNrttgtet .ubpreffet ®ab|Pe,^ 

Un forbøiebe Jøbe. Vasa lactea. (9). &. blanbet m. ^anb / m. m. og faboani. af 

^•) tttcIFtørttø, en. ®. opføbt m. SR. aRe(!efaroe; (Smulfton. (S$. ^. £).) ' tlZel« 

tndFrgrøi^^ en. ©røb, opfogt i SKel!. (b. Ife^aUinø , en. f. DaQfng. = mrlétee , 

^le.) "3reoen JS)(Icbrøb ^un ftnber ingen v. dep. 1. bUøe t. ^t\l, lactescere. 2. 

6m«ø , enb vi i røcIFcør«^.'* ^otb. 9. faae aKe(( i S)t>ret, om <ftøer. a){otl^. (iifab« 

fAar«. ttlelfeøyfm^ en. (9. af aXeifefe« tani.^ 

^ 60« )99atfe(qoinber. (ØKot^.) melfe^ tlXeØfm^ ^ræp. f. imeØém. 3 ^m< 

Imi^ adj. l>oib , fom 9Xelt , meifefan^et. menfatninger br. berimob aitib mellem^ og 

tndfr^l^e;. en. 4>. i et ^abbuur cH. a)2eU i enbeet af biffe ubtrntfer ^rapof. ((igefom 

i(!ammer, b^ocpaa letten fatte« i SBøttet m i 1 1 e ( i bet %,\ en ^tab, bet er imeOem 

(&• Sabe. titelfefalv/ en. ^. fom enbnn ben ^øtefte og (avefle, tmeQem to S)ber(ig* 

»atter ett. føbe« m. SRelt tHelFef ammer, ^ebcr. 

<t. Jt. ^oor a3i{. ^enfatte«. SHelMar, et. UXellemaar^ et. pi. b. f. et X. fom l^ecs 

(tfiocrt jtar, fom br. ti( oX fomme3)t. i« fen et af be frugtbatefte , eff. af be flet# 

nidWicieer, en. 1. Jt. ^oot SKe« M* tefle. (®. 6. «.) 
f<irtcé. 2. Jt{e(bett)aattinø , ^T)ot SK. ubs tYIellemoarfaQ^ en. pl.-er. V. bet^finbec 

ffffgrt. tSclFefnu^e^ en. pl.-r. itnubei; 6teb imedem ben føtfte, optinbelige, og 

t S$n»fifrne (»od 9totfe(q«inbet, fom teife ffg 93irtningcn ; meaemtigaenbe :(. (@tti)m.) 
flf !»e(fen« ' itnptmng ell. £>pfam(ing. røeUemcet, en. f. Xet. 
)^tZd!ehi^ff^ en. ben, fom fiøtet en aXei« tYtclIemarbei^e^ et. pL-r. et Xrbeibe, 

'^o^n. mcIfelyM/ adj. oarm fom nt^mai^ ^voroeb anbre afbrpbe«, fom fommet irnei« 

frt«d!, metfetunlen. (SRotl^.)' VCltVtu . lem to anbre Xrbtibet. 
w^^en, SKab ttHaoet aHene ett. fornem« , tKeHemart;. en. pl.-er. en TCrt^ ber ftatrec 

^^ af 9t. VdtVitmanh, en. SKanb^ fom inveUem to anbre, er be)lagtet m. beage. 
m^ 9Ke(f i ^taberne, eø. forer ben inb UtellrmMan^e^ v. a. 1. blanbe tmeffem 

t.^afj fra kantet. Cltenfemund, en. ben, fCetc anbre iSing. (fleCb« nnbt, i partic« 

g« fr ftor (Sijfet af SK. oø SKelfertab. (b. pa«s.) 

y^') tnelfrpcnøe, ^ 9. fom faae« f; tUellemlnifF/ en. S. l)t)oti)eb Delei^es 

WSKelf. meffeptQc, en. 5>. fom gaaet gemet abfHlIe« ; f. €. «!• i Ølafen. 
^ ^S fcriget aXeil. (SKotb.) tVtcIfepolfe^ tneHembryn^ et. Slummet imeffem beg« 

p- 9. tit at giemme eU. foge SK. i. nXeh ge S)ienbrDn, ^oot 9tafen begi^nbet. I^ter- 

tepuloet, et. 9K. inb!ogt t. et ?>ttbet. 45ilinm. (SKot^^.) 

"»Itcrts, adj. fo« ^w Ovetf^øbig^b af ^ mettfrnbu^^ et. pi. b. f. 1* ben, fom >' (tdtøer SBttb intfl^m mtbrc ; ^tUemf^aribi ^t^erfcn l^øtcr t. bet ftebftc tVU tingclt« of |IC 

lct< 2. JBubjfab, fom føre«, fcnbcé fra (£cn ©(ocjé. *• 

t, ten anbcn. •» tftcttemgo^e, et. ub. pi. ®obé, SSatcr, 

^clfrmbytttte, t. a. 2. opføre en »i)Q* f«'«J^»crtcn <?« of te bebflc tU. tingefte. 

nlnQimcaemtoanbre. (me fl i part. pass.) . weUcmrtns^ en. pl.-^, ®rab, fom et 

ahbre. ' '^ »' '-• 5)erft)ectit)et; vifer pø imellem So^fl^unben 

m'cHem^itte, et. pi. - r. et Æ). opført oøSoøptunben. 
imcacm to anbre. meUcmatam^fc, en. pi. - r, egentt. 

OTeUeme)r«t, en. ub. pi. 1. ©roet eH. ®t«nbfc f. et ^um, fom Itgcjer imettem ti5 
3fob( 
ber.. 
^ert. 

tn 

(Xreb(Eefere)'fom er imettem to ^nbre, icr^'FrtjftlTiurt'ebVn '''fto' »uø^^^^^ 

(bcrttf adv. mcUem^orfe o : imellem JDocffe« Diaphra«ma . 

tit*^^i{^^f^^^<^t nttOcmMfi^ OTe^Iwhain^,en. nb. pi. i itortfpit, 

miHtm^øt, en, pi. - 1. 2)ør imeUero to ^^^ ^^^^ |q{„ ^^^^ ^^^^^ imeCcm ben ubs 

^^lU'n r ' * « I «r ^ ^r'^x. fptnenbc ofl ben. ber Jjac ftbfte ©ti!, (mobf. 

aXcUemriun. (aXot^^.) ^ « _ „ »ære, fibbe i meUemlJaan^m• . 

* .« »?^««f«^J' ^«- P?--,V ^" ®^s^* *"* tjitUcmban^fl, en. ub. pi. «». fom bri^ 

^«S^*?awe, fom er imellem to anbre. ^^^ ^^^^^^, ^^ g^nbe ett. Sanbj!a6er, t>.* 

ttXeUcmfiiiBfr,cn.pl.-finøre. benmeU ^i^p of ct;Sreb(e, f)t>or »arene optøflgc«, 

Umde 09 lænøfle gtnøer p, aMennejTet« Ji. veb^tjié 6fibé bereé gørfelfPerr. "Sigi 

*^-SIl M rr^ ^' V 1 v»*- « tt oer en etat beqoem tit ttl. imettem anbr< 
røettcmflcf , et. ub. pi. bet mcOemfle gj|.^^ ». SKamnq. 

&tm P. «n glefPeflbe, imeUem <Stinecn 09 mtHtm^anbUt, en. pl.-e. Un, fom føi« 

''^'^.Sl"« Æ ^- IA mi ^x^ fif«^ <it bringe en ©ag- 1. (Sning imdlem to 

mcUtmPetnma, en. pl.-er. 1. ©iernin« ^^rter, en Unber^anbler , SKcrgl^r, SKeU 

gen at flette imettem. 2, noget, fom er flets r^mmanb ' • ' . 

tet imellem an^*-** '^»««'* '"*" ^^'^"»"A ^"'li!! ;; • . *.». -. _ , . ^.. 

i fom er imellem^ 
DTellemfode^, 

lemtib, ber ttlftaaeé een imeOem to JKib^ j^^^j^ j^/ ., 3»^^,i^ ^2. ^. i.et ®!ue- 

rum, *an ble» bømt at fibbe p^anb 09 r;^i^ ^ji^ fort«Ilenbe 5)tgt, I)t>or»eb .&o!)eb* 

ærøl^ i to- Uger, meb otte Æ)ageé »!♦ |)anb«naen afbrnbeé 5 €plfobe. (©neeborf .) 
•tnettemfiire, en. pL-r. Jure, fom gaaer meurnVl^eøtt,.et. pi. b. f. -f>egn, fom ec 

imellem to anbre ; medemtøbenbe Sure. imellem to anbré ; f. (S. et IDige imellem 

tneUemøaar5^ en. pi. ' e« ^aarbérum, to' drøftet, 
'imellem to 'anbre, imellem en Jorgaarb og tlteUem^enfiøf, en. pL-er« ^. fom er 

IBaggaaÅ. imellem ben nærmefte og ben Dbcrfle* etl« 

nXeUemøade/en. pi. -r» 1. en ®abe, fibjlc. (fines inlermediJ.) 3. itraft. 

{om løberpaa lang« imellem X^ Vnbre. 2/ n?dtcmbefi, en. ftg« og i loi>ere Slale« 

)'. f. f. ^9«rr9a6e* brug : en ^cllcmmanb, SKelleml)anb(ei^ 

meUemøanø/ en. pl*-(* 1« ®<tng i en tnellfml)mb(^ en. pl.-r* <&• fom abffil« 

Boning imellem to eu. fere UBotretfer. 2. (et to £)e(e i Segemet. 
ub. pi. ^eHembanbling ,^ SD^oegling. (9* tltcUem^tuI/ et. pi. b. f. et ^léT, fem er - 

Qfaulfen. IBorbing.) .imellem to anbre; f. C^. tubroætfer. 

tYleUemøierde, et. pl.-r* , ®. bt>ort)eb to UleUeml^Oflr^en. ub. pi. «^. imeOent 

SKarfer ell. Sorbeienbomme abftille«. Ttrbcibétibemt, ^. fom afucrUr m. TCrbeibe, 

mcUemøift^ en. ub. pi. 1. bet, fom gi? tllri(emn(n^e(fr/ en. pi. - r« en ^Dom^ 

tteé imellem, git>e« til o. en IBpttepanbel. mer« .Kitfnbelfe i en mellem farterne, unber 

(SJ. é.vS).) 2. gober, fom git>eé Sitxtget q)roccffen og om benneé Jørelfc, optommeti 

imellem be orbentlig<?pot)eb:s2Kaal. (9Kot!).) fetribfgbeb. (interloeutorifP S)om.) 
' Ulellemølaø^et. pl.b. f. @^laéienJli(s m(Uemfi«6/ en. ben iDeel p. bet mens; 

fert, imeUem ^ieglaffet og ®ienfianbd^ nefFet: Segeme, fom <r imellem ^iøndbelenc 

blaffet. og Gnbetarmenl Vabning ; jDammen, Fe* 

HlcØcmgø^/ ftdj. tibgenlttttb« 90b, fom rinvam. 
maUnOUtbt, et. Jt. of aXcacmjTag, i! !e JRecjnfnø imettcm tp g)it?fattet ober bef, fom 

af brt fmcflc cUct 9ro»cfte. bc inbOijtbcd ftr)tbe 09 t^b« tttgofcc l^oé Hn^ 

VttdUmfcmfi, en, bet, at Somme imcU anbcn. 181 ^at)c j)»giDCt »oc tIT. 

lem, at tøgge ftgimcUem fhfbenbe g)atter. mellemrcife, cii. pl.-r* ^SHetfe ImelTctit 

SJcb b«né m. Meo ©agen focUgt. - 2, i to ©tebcr ctt. 8anbe, font oftere atcntaaeé. 

$«9f9roget om ben 4)anbtin9, 5tu>t»eb tus (©. ©. £).) 

bie asonb, imebené en @oø føreé, taøer, »ZcUemret/en. pl.-tfr» fR. fomfætte« 

enten af egen ©rift, eU. af gjtigt, 2)ect f p. Sorbet og fpifcé (meaem ^f)otebretteme, 

€agen. (interventio.) tricllcmriue, adv. fom iTeer, finber (Steb 

tneffemictt, et. pi. b. f. noget fom tig« ^ imeUcm to JRiger, unbcr-ecn SRcgicring. 

gectmeKem, læggeé imÉiirem to anbre 3;tng, S)cn ^anbH, fom Mué m, (br, bog jtclben 

(JUtfc^er.) f. A.«ø, aUenc ; men forctommer i XJrbcnq : ttXel* 

mdSemlagt, partic. fom er (agt fmefc ItmviQfs^anM, tn, — - mellemriøetol^, en. 

Itm to atibre ;Sing. (f. lagg^itnellem.) ' Z, fom bttaUé af SSarer, ber føre« fra eet 

tneaemlr6^ et. pi. b. f. et 8cb fom er Slige t, et aixM, ctt, fra een g)rooinbft U 

traeOem anbre. (mobf. ^Slutitin^ele^^ (Sn^ en dntcn unber famme ^egtering. 

fc^Ub.) tneDemle^ t en ©tutntng. tTIcUemrum , .et. pi. b. f. Sflum , fom 

nXeUcmlinie^ en. 8. font er truffen, f)Cit abffiaer, er imettcm to Æing; ffg. ogfaa 

yicfcs imeOtem to anbre. om Sib. Cffer et XII, af enbeel 2(ar. 

tneHrmlebe, v. n. 3. lomme imellem. tlleUemrer, et. pi. b. f. et Wør, fbni 

løbe tnb imeK^m. ((ielben »nbt. i partic*) forbtnbertoanbre. (3. Jlraft.) 

en milleml^bende gure. meUcmleben^e tHeUemffiel^ et. pi. b. f. @fiel fmeffem 

gorretninger. , to SoAeicnbomme. (^otbing.) 

tneflembbeT/ fn. pl.-e» fa(beé be tø tTIellemj^ov , en. ©fot) . fttji« JJraet 

meUemfte i et ©pornb af.tj ^efle. 2. ben ^oerfcn ere of bc fjoiefle og fførffe, eg. \)øtt 

fom, o. at fijipalbre eU. bringe ®naf og t. .Rratffot), fom f!aocr-lmeaem''6i»iff<w 09 

eiabber fra en 5^crfon t. en anben elll til Ungffot? etf. Un^crff<n>, 

fere, fætter <Sp(ib ibianbj Jotf. "©n faas OTeUemfFreven, adj. v. fEretjen inb imeli 

bca xnrtteniJdber fan { ffn énfotbigbcb tibt Um limerne i anben éfrift. meVemfTrep* 

efra libt uobergraoe bet ælbfte SS«'nffab." nt 2fnmærfninger. 

»afebef. meUcmffudt, adj. V. fPttbt tnb imeHew 

XiteUannuudt\b,ft* pi. -er. 9)7. fom anbre Sing. 

iciUi tmelTem be orbentltge SWaattiber. JTIeUemflaøø, et. pi, b. f. ét ©(ajé, en 

XtleHtmmcb, en. ub. pi. 9)?ab, iforr tør Vrt, fom er imeKem to anbre, eH. fom b^er^ 

9Rab, fom fpifeé imcHem bc rette QKaaltis fen er af bet bcbfte elT. nngejle' @(ag«; 

kr: f. e. aXibaftenémab. . SKeUcmfort. (JRabbcf.) 

nTrflemma^^en. pl.-er. SKagt, fom et; OTellemfpil, et. pi. b. f. 1. b. f. f* 
anberorbnet en bøiere, og over en ringere, "tnellemact. (f. ^ct.) 2, SKufff/ ber f|)i> 

"3>cb tneUemm^rgter { ben monarfijfc &lea leS imettcm bramajiffe JorefliUinger , eff^ 

gieiing, forftaner ^an gprjtené Waobgioere imellem |)ooebfti)ffer i en (Soncert. 

eg bøtere Gmbebémffnb." 6(^s)tte. XXltUtmfi/ adj. og adr. bannet af præp« 

Cllellemmanb, en. b. f. f. a}2eneml^anbs mellem og ubtrpff^r benneé SBe^rcb abj[ecs 

tt-t. (3 8o»fproget fcerb, om ben, ber »• tioiff. 1. ad^. (ber attib forbrer ben bejl, 

aSeClcmfemfi beertager i en ^roceé.) TCrf.) mibtérft, fom er netop i SOHbten af 

Ulellemmuur^ en, pl.-n|ure. ®n 8)2. fere, fom offeft tre Sinø. «&ant)ar bew 

fem giør ©fitterum (mett.. to 9>(abfe ett. mellemme t>. ©orbet, i Staffen, ^an* 

Stigninger ; en ^fiSemuur. meilemjle iDatter (af tte.) 2, adv. p. ben 

meffempenøe / pi. SMettemgtft, 1. fig. mettemfte gotab«, i9Kibtcn* 2(t fIbbemeU. 

Jortrofb, afatotIIeforHge(StribcrtJ)e. "^t lemfl 0. et »orb. 

tKrre be Ugubettgcé tneUempenøe." 2(rrebo. tilellemflemmr^.en. i ISonefonften: en 

UteRrmpiUe, en. pi. -r. Qn 9. fom C^temme, fom er imellem ben f)øiefte 09 

tbacr imeKem onbre. (mobf. ^mnepfXit, lavefte. ; ' ^ 

I^BdcptHc«) ' tjjellemfheø, en. pl.-er.' en 6. l^om et 

U7dIempI«^6, en. ^icLbé, fom er imeU imellem og for(>inber to ^ienftonbe (£)rb), 

Im to anbre.' ' ett. b^'otoeb faabanne abftiUed. 

tXtdUmxonQ, en. ub. pi. Slang imedem ^ xneHemfhie,, en* pl.-r. en Stue, fom et 

ro beiere øg tarere ; ett. fom b^erfen et imeUem to anbre; (itreboe.) > 

meget M, ell. meget lav. UteUeihfhittb/ en. aji^caemtib. — tmeU 

SSIeQcmr^ierinø^ en. eff. UTeØemriQe^ lemfhin^er, ady. unbertiben. (f. imeU 

et. (8neeb.orf.) iSitftanben i et 3Wgc. bJi^or lem/ B.) 

dlegenten ex bøb, og' en n^ iffe »aigt ett. tWellemfiyHe, et. pL-r. et €5ti)ffe. fo» 

sbnffvnt { (ané ®teb« Interregniun. et imettem to anbre, f. ^. tHeflcm ft y r fct af 

Sdlellemttgninø ^ en. pi. - er« i^ienflbig en fogt Siff, fom ^gierne bele« i 3 étv^et^ / !ReOemil9ff^-— iReflmMr(If(^ 32 aReflemiHrreiite--9Rcn« 

4 

i. et fott Øfiufyi^ bcr opføtf< imcøcm to . XttdUnmtttenbt, adi. t« bnid<* (b(c(# 

nbtc. " I absol. UtU fom adf.) i fammc S3cm(rtf . (om 

tHeUcm}l«rtclfe/ en. (irmQa^cIiO; miht Utcilemtrøtiittg i men oøfaa om liøefteni 

belmaabig 6t«n;c(fc. 7(f oarc af n?« <9ufb, fom ccn af tb ^evfonct tt i tit ben 

UZeUemfffttting, en. 1. ®tetninAen/at anben, eU. om ^iCøobebaDcnbe. 3eøøn« 
fætfc inifUem. 2* ben mcdemfte 4{5ce( eH. ' fPec at afgiocc 9ort røeUcmporrende« dn 

tSortning i en f^Iutninø eø« 9(^nobe. m« Sleoninø. ' • 

tncØemtalr, en. pi. - 1. Z. (ooroeb en VtlcUanvcttf , et. (St &a^i flint. 0£[ 

onbené afbn>beé, eS. fom fcemførcé eftecat aa^cnt^oi t. ScuentimmeiPVDnt. (ooH ^lan 

en^Vnben ^ac tait, o'g for en Srebte taier. øiøc Ubfttening, fom øivcr bet &iidi)eb meb 

(Cu>tbind.) kniplinger. 2. i atbte tSib : en 9lab SLnip^ 

j^tteilemtarm/ en. Z. fom er imellem to tinger, ber fottcé tang« ab axibten p. et 

. onbre. r'3. @. £).) ^orftccbe. (9tof!gaarb. a){ot6.) 

nteUcmtid, en. IXib, fom forløber fra et UXeUemvorfen, et. pi. -et. et 9. ber i 

t)ifl Suibøyuntt t. et anbet. « 2! benne Ul. (Sgen jfaber f!aaer imellem ^øiere og laoere 

er ber foregaaet meget. 3 ^en tlleUemti^ ^afcucr. (ASkrcfdjom.) 

at (mebené) han 9ar bocte. UleUemvarjrt/ en, mibbelmaabig 9S«]rt 

tl7eUemtiltl«n^^ en. (En mibbetmaabig ett. ^tørrcCfe ; ø){eUemflørretfc. 

jgob IXitfionb. (£)(uffen.) XXttlobit, en. pl.-r. [8at. melodia.] en 

tnellemttme, en^ pl.*er. 1. 2L. fom fat^ paffenbe, f. ^ret bc^ageftg ^øtge af ^oner ; 

fcer imeHem to anbre :Ximer. 4>aA i^ar en fctrb. et oifl ^Soncføtge, en oi« forening af 

W* imeHem be to ^o^ctoc^ninger. 2. Jri^ ©nngetoncr, tempebe t. bertit f^øfrenbc :Orb. 

time. ^ 2tt fcctte rø. til ea' ®ife. — , mclo^ijf, ad j. 

UtrHemting, en. pi. b. f. 1. ^ing, fom fom Ipber ftiønt, iforr i ®ang. * 

i SRummet befinber (ig imeUcm to anbre. UXelon^ en. pl.-er; en fr^benbe plante 

(Sref(^om.) 2. eo ^ing, fom iffe Ifører t. af ^rffétarrened.@Iargt, fom bDrte« i Drios 

noget af to Clagé, men (ar noget af beg« bcrnte, og ben« fpifetige 9ruøt. Cucumis 

.ge« 2Crt. (Sn ttt« imeaem 9)oere og y^ble. Melo. (SSlan figer ogfaa : Vt tagge tYtelo« 

witn. af^tæbeog ^tof. ner^ Vgnrfer; og mener ha ^iarneme.) 

røcUemttin^ et. pi. b. f. et Srin imet« jDeraf : \XttlonXc^t, en. Jtaffe (2)ri»bænt> 

fem et (løiere og taoere. (faabet egentl. fom boori 9?{etoner brioe« ell. opetjte«. tHe« 

,{igurt.) 7(t fiaae paa et \Xt. ionPtaeme, en. ttZelonf^al^ en. o. ft. 

VltdltmUi, et. IX. fom er lagt, anbragt tnelotenplaf^er, et. (SSeffet.) et- Gtaød 

tmeKem to anbre 6tag« 2LbU (f. røettcm^ ytafterber ta^c^ af en ubentanbff^tantc^ 

^r<rt.) ' ■ Melilothus. 

tYXeØemtømme, en. ttn Sine eH. et &Ms XXltn, con}. [6t». men. 91. €$. og |>oa« 

fe af Suømmen, ber forbinber begge |>.efté6 men, man.] betegner i Vtm. en aXobforts 

/ 4>ooebfh>t ; ifocr paa SSønberne« €^etetøi. ning, llopereen^ftemmetfe, ber ftnber @tcb 

(j[«f. Xlliictvmme.) ' imellem forfatningen og C^fterfoetningen ; 

inellemt^mmer^ et. ub. pi. . bet 3L. fom enten ligefrem (f. G. ^an oar engang rig ; 

n inbenfor bet pberfle ^mt^er , fom er men nu er t)an fattig} ell. i anbre fars 

imetrem begge ^iber af en Sugning ; 3nbf ftitte S^itfortbe; f. S. t>Por en Varfag 

tømmer. ($B. €$. £)•) nbtr^tfe« t. at noget iffe er ell. ftcec ; 

UXellcmpei/ en. pl-c« 9n S^ei, fom lø» (3eg oitbe t)aoe reift ibag ; men blei9 i)ins 

to imellem to anbre* bret o. forretninger.) en naumere SBc^ 

tl7éUemvi6dc ^ , en. 2Cffianb imeVem to (Icmmetfe af forfatningen ; fqpun er ingen 

.(eiMtgetige Segemer/ fom er mibt imellem 6^fiønf)cb; men (un er bog i oøi (Krob torts: 

ben narmefte og ben fiernefte. felig. Sptfen følger ofte ben I)riftige ; men 

t^eUemt?tn^/ en. pl.-e« Gn af $Binbene bet er berfor iffe fagt, at Sorjtgttgt^eb attib 

imellem be fire ^ooeboinbe. (^rreboe.) ftutbe oare u()etbig) en betingenbe ZnX>s 

tifteUemvlrfntnø, en. pL*ct* (£n SBir!« itranfning af Sorfatningen , en Snbocns 

ning, fom inbttaber imellem to anbre. oing mob ben« 3nbt)oib, etler :Dp()at)etfe af 

QXellem^of^, en. ben j&eet af ea^afts famme, m. fl. (er^^en l)øccnbe ISilfalbc. 

tt{ng:«ootb, fom forbinber to ^^anCer eU« (3eg tooer at tomme ; men unber ben ^cs 

Gibeoolbe. ' tingetfe k. ^un er nu megec fornøtet ; 

DteUemDojret/ partic. poret inb imellem mat pil (un attlb bttpc bet? 3cg oentcD« 

onbre Suing. meb Q3t«^eb'at fee (am ; men (an fom if^c.) 

t)TeUemt»ojcntn9 / en« bet, at en :Stng — 3 bifTe ^ttfalbe flaacr ^artiteten \>c] 

oorec^nb imeHem anbre. tibt i 9<>^Mnti<d^it; <H. ben tunbe ftaa« 

tlXellemoaø/ en. pl.-ge* en (Bag fom ber: iBet er (un fmu! ; meniftefaafmuf 

dbftiUer to «£>ufe ell. SBattlfer. fom €$øfteren. (Stier m. Ubetabelfc af $ar 

ttteQcmvatetfe/ tU pL-r« b, f. f. Vdtit titelen : |>un er fmuf : men itfe te. — Urt 

lemfhtf« berttben begpnbe« ogfaa en 6atning mc' \ SPlniT-9»cnt^<, 33' ' SReiiiø^cb— jOlensefle. 

«ffl| 00 b(i ubttuKc« tnttn (HU eutflts c^tfftnc ttt* 2. -et firclt gfotl beil inettidé 

Hgt) eH SWobfætninø t. en fovn^aM^is ^ob af Jollet, TClmucrt. l'UllålieniQi^tbcit 

tioK'; eU. bet l&r. (oo ffæt i bdøJ* Sale) font ^huttcbe taob gprftcrnc.** (>S>» 95.) "©r 

tiBia^ilUnaahj eu. (omen JS)t)crgang t* , bct'tffe, at trce2)^l^fttiøbe^cn unber Jøbi 

rn anb«n SRatetle. ttlen jcø ^ac nu ctd UtV* ». Æ^ott. (itjf . 'Jflhieeith^dO 3. et ' 

gang tn^en Sto t. ^atn ! Itleti pig- mig. Kctigtonéfeljfab ; ifojc et i^djteligt; •*Xt 

bg, l)«ot btt ^at tjæret ! — Vfltn, for at ttlentg^edrtiø øudgc Cemmcr burbc abti^be 

lomme f. noget -anbeti — )Det forWnbe* »("fpeme." — "^aoernc fa(btc ^eiferne 

Hki i b. a!ate tneøet tibt m. g>actt!elen tltcnigl>e5en6 »etbdltøe |>ot?tfber." écfetjtif 

ji; if« ioot ber mobflge* tU. inbt)enbeé. te, 4. foct;b* om Jotfctte i eet éogn, betJ 

3c, mrniegftarioflet iffi* rot>et ftam no* ba»c fætteé ©ubéttencfte. (5n fhjt talricj 

Si't. 3a; men bet et. io U(e ben SSoø, ieø VU. (En l!anb«6t)m«mal>r^« 2)et: f c to 

forfanjte* ^caflcr oeb benne ttUhiQi^tbi 

in<jif,Y. a. 1, [3. meina.] I^lnbce , !C?lcniiig^ en'. pL-et. [af iltene.] l.bet; 

øUa^inbeeU f.- fdtmcite, ()«Ufet itu et manmenet, antager, ftotbct f- at tjcete, og 

B(r{6ctt9«rf§t. troet dt ba»c ®tunbe for. '2(t blitje o. fin 

UIcne^T.n. (bog m« ^ ®(ag6 acttoiff il7« ^an ()a't fine egne tllenmøer. Ht 

8ni9 1 nogU Xilfartbé*) itteente , tneeitt* f[ae fn »!♦ reent ub. 3cg er xHc af benne, 

[3.meina. 2(. 6. mænan.j l.^otbefor. of l^anfi IH* »33f etc af nlic'-^ forjftcHig^ 

flBtogc, bmnme ifter inboortefi (fubiectioe) Utenhtget. 2Ct unbetfcgc, øfcnbiirji*, fer« 

SniBbe, ttben egentlig at oføiore @aiib^e> (abe, opgitje en W* Gn ugvunbct, forub« 

i<nctt.©iéiebcnafbet,'bermene«. »øns fattet X!?* (JotbomO "(Sn 11 ienrnn, font ' . 

bttUf mefwte (ttoebe) bet twt et 6pogclfe. et himn t» Slcgel, et en (Srunbfatntng ; 

"*)< meente, at be faae en 7(anb." inu 24* og et ben ugrunbct, bo er ben en 5or^omi'* 

37. ^an mener, krigen ml fnart brx^be (Sporo^. — £)cn ofentltgc XUcnint^t ben bod 

ut. $oab menet bu om benne éog ? HKi ^^ublicum, ^* en betnbclfg £)ccl af (amnie 

■IT (troet, tanfer) bu, {cg ffulbe neblabe • gielbenbc SK. ' "(£ftcrgipcftl)fb f. ben- ofs 

Digt.ottigge^erom? ^an mene« dt oæte fentl. VHtn'mf, om ben entO() frulbe oceré 

« Bn ttf ^ttbfen. [6ffønbt bet ofte ?forbøm.V Stofebef* 2. 5Bctnfcnintj af bct^ 

U. itniti/biit meb at tt6t, f^ax bette bog fom flged eø. fhrtoeé. ^i?ab tr lUeni^iøeit > 

Mi en egen og beflemt Semærfelfe Od af bette Ubtri)!? "®fiønbt tllminøen af 

^m QpU ttoe, !• '3. 4. 3) J)Oor man ei biffe £)rb t)ar tt^elfg. fom ben ftarc 2>qø." 

rrøfdttcmene i.€5tebet; beelé et»©tugeii SBagg. 91, Aiim. s)ctfan tagcé i to tITcs 

of mene, for: ttoc, tmnnit om, l^Mt for/ ninger« )!Dct maa liogc en iliult XI?. unbctj 

fcuppt^cre t Salefptoget, enb i bet fftlftligc ©et er ingen yxt* t oet, oan ftar jTrci>et» 

Utef.] 2. ^aoe i )Xanfetne, fotMibc en 3. TCgt, ^cnfTgt. Tit giøre, At optaøe hos 

5i*3ktpbning m. ffne £)rb, ftgte til nogen gct i en gob Xlf* 55et er langt fra min tn» 

ti noget m. bet, fom pged, 2(tftge eet og >Dct »ar iHe min XH* at fornortme b^mi 

*.rtanbet. sDet oar itfc foalebefi meent* "iDen, fom giøt £)nbt i en gob lUenin{|t> 

m mener iffe et JDrb df bet, fean figer. gtør oirfelig JDnbt." fii(ffl)on). 4. . en 

"Sttb f)ttoer gioet m\<\, at tale fom ieg featnfng,-en fammenljangcnbc ^^riobc i 

■«»" «ti<b. S5. 7, 15. 3cd meente atale ell. ©erift, foni giver f.ilt SKenirtøi 

W( Me b*ermeb. ^an talte om 5Mobcren, ^cr er tUenjngen ube. = Xtfeniii^eforfVicf/ 

^meaiteiDatteren. 3. agte, ha»e i ©in« en. JorffieUigbeb i ficrcé SOJentngirr. tITe? 

^^* 5cg mener at oare ^er tilbage om ntnøøfribe^/en.v ^n(;eb t. at nttre, eU. i 

ctte 2)age. 4.-^aoe et t)i|i €inbelag, betminb^e t. at ^aoe fin egen ^. me^ 

*«T< wl ett. tlbe ffnbet imob een. (if«r i ningøllitt^adj. liig'i 502. e«. ©cttibmng* 

S«Knb. meb det.) .&an mener bet gobt, meningøIiQe JDtb. IflcntiigeUigljcd^ en* 

ftUgt meb Mø. 3eø meente intet onbt *1. 8. i SWeningerJ)ofi to cU. flcte. 2. Sitg* 

wnirt. (f. ttteninåO ficb iJSet^bning* iDcbencl XU* meningøs 

^teiiB^adj. [X. €5. niænt, gemænc* ligiiende/ adji Vs fom har ttgncrtbe, ffi^nbt. 

»•6, meen, nient. f, mer» 09 gé* iffc ganfPé ben fammc 9)2cning. m. (etn^s 

^J M, timCet, farttlig. 2)cnmeiiis tiibigc) £)rb» Xlfemimøfatt/crti @i fom 

S^Xlmae. jD^mentøc golf* "5>'cn mé? • beroer |J. SWeniitg (mobfat CSierninttøfag.) 

^t ^ob.*' 2). SBib; 1530. , "iDonmarfø tiieningøfhrid, eit. ©trlb , fom opfomme« • 

?«»5t SnbbMøere*'* SOtbeUéaro. — i^g« åf ulige SKeninger. i:itenmgøt9anø, en. . 

^ ub. Zxt, i&tniAt »ørgere i SBnen. "af Ub* pL JSvahg, fom paalæogeé ^Meningerd 

^ai< »eniif trianSø (ett, ttteni8mån5ø) gttring og . 2(ntage(^* • mcnmgøt\>iti > 

^9- (Xilfortt ogfaa; otminbelig. 2>et eui SKeningSffrib* . i)tentngøyttrtng> eni 

JljnS* »ebjie.) ^ SDerdf : trténiQljéd^ en. nlunbtlia eU: fPriftlig gttring af en 9)?ctting. 

i^' 6. SReettl^et^J. 1. et'^mfunb af "2(t fotbijbe alminbelig uinbftrcehfet %nu 

Jnittcffir, bit frode i en mi fcrKe* $ot* ti»iifløyrtrnifli9tetigionø[dger.",»iettief. 
•w^rtf«, gfrae!« »I^ (^* »16.) 3)tfn flt^fMuejfe , et, pL ^ et* W« bfffi ttU nisc] IDct m» gotnuft, gtl^cb og en bi)« ^fr. tlTeimefFrljttd, et. tjcboarcnbe 4>oi> 

ttjl SZatur bføawbe ©«f«n, fom rhabct, tit ctt. 2Cf j!p f. ben mcnncffet, 9?atut over* 

jaaoibt bcté Jtrocfter naar, ot)er 3ocbcn 09 ^ovcbet, cH. for anennqtcnc , faatebc^ fom 

te«9rmc €5!abninflct i), fa'mm«; ctSnbu bcl2((m. ccc; SKcnneffeftinbffab. Ulm:* 

tib Cif ^enncff ({lægten. — 3 sing. m. beft. lt(fFr(^a^er^ en. ben, (om ncrrct StennefTc« 

7(rt. ofte foc j tt mettnejFe^ ett. fom col- Ijab. X^fllneffel>«n^f^/ en. SRennefterd 

leet. for: tllenheffcr i 2((m« XMcitnei^et ^iøb og @a(ø fom ^arerj^Staoe^onbeC* 

UDer unbcr Qllc 3orbend (Sitimatcr. Xltciu ((S^atbberg.) XiUnnt^tJuicib ^ et, a)2ennc^ 

neffete 2io er en fort og urolfg >Drøm. (3 jtcti, SMcnncffcffægten« jptih og SSctfccrb t 

b. Sak om etJDIanbfotr , fom man omtatett A(m. "Dt, ber maaU i;nenttf{FeI)eld 09 

ubcn fonberttg ^tclfe ed. £)pmcerffom^eb.) ^enne^teværb aQene efter fanbfettge ®ober6 

$3e)kpl. Xriennrffec ^ absol. faaoet fom t). Skftbbetfe." $. G. SKdaer. Utcnncff eir 

let befiemte tYleitnr^cfte^ betegnet SKenne« btelp^ en. ub. pi. ^te(p af aKenne^cf. 

(feflagten oocr()0ocbet , eff, JBegrebet om ItUnneffel^ob/ en. pl.-c.. en SKcrn^be affcn:: 

^tnm (f. G. UFenn^er og JDnr. 3)eter neftcr p. cctét^b. Itlfftncffefieitder^ en. 

Ittienneffeiieø atminbeU'gc S!ro6ettg^eb.) pl.-e. ben, fom beffbbcr SKcnncffcfuntffab. 

ttlennet^er er bog' ogfaa bet btottc Jlrertat. ''^oor (et !unbe itU fe(o ben biibefle U?« 

(f. (S. m f)6xtt DTrmtrlfer [a: nogle sa.] fluffcS af ben træbpe ^bfler." K. SJtfteb. 

i @fot>en.) =^tltc^nfffed^er, en. 1. ben menufffeftarrlt^^ adj. fom foler .Ricrrlfgljcb 

fæboantige 2(. fom et SØ^enneffe opnaaer. til, i)av et oetoiUi^, beeltogenbe €ftnb mob 

2. S)ct ^Sfbérum, ^ooti ma<n antager, at alle SO^enneffer. S>eraf: mrnnrffrfiorrlig^ 

bet menneffclige ^jian forni^eé, og fom i l^t^, en. ub. pi. y^Unnefi^tfic^, ej, 5Ctøb 

Him. regncé f. 33 iar. "Jor een !i:1Tcn* af et9K. !tl?enneffefUn^ et, (altib m. teft. 

Aeffedder fiben oar att bctte obe — i in -Tfrt.yb. f. f, Ittemte^eflccgt^l. ItTennc^ 

eneflc 131. b(eo S)r!enen omffabt t. en |)a« ffeFføgt/ en. ub* pi. .R. fem SKcnncffer 

»e." S5agg. — UTenitrffeanftgt^ et. menne« »ifc ell. ant>enbe. 11trnne(Fffr6ft, en. ben 

ffefigt ^. ll?enn.f j?ccrt, en. pi. - er, 1. ^, fom SKenneget bcfibbec. Zt ubrcttc no* 

tenfi«?frt r5Race)af SKennejfcr, ubmærfct øet o. ineniiefPcfrflffteT. VHtnntfttfvop, 

fra anbrc Arter. 2, SKetinejfenatur. (5>. en. et mennegcfigt Ccgeifie. (SBoggcfcn.) 

G.. SO^iiller.) ^UToittrfPebeen^ et, S. af IHeimcil^cfun^frab/ en. ub. pi. itunbffab 

S}{ennej!er. . XKUnneftchlo^ , et. ftgurt, t. ^enneiTeté aanbelige SRatur, og t. SDien« 

iD^ennefferé 9i9, %X ubgpbe, aX fpare tH. neffencé %^\\Us og >|pAnb(emaabe i bet \eU 

WtcmiejFcckffe, en. pL-r* en oié G. elL ffabctigeSlo. »fenneff eli^eJfe^ en. eibeta 

€^tonb af jD^ennejTer. VXtwat^t^'x^x, et. fe, fom SD2enne|!et er unbedaflet. DIriu 

SJaafunb. £)pfunb af SKenncfTer. XRen« neffcl?\j,et. 1. Gt IWennepeé SCtbeerclf« 

ficjTeficitOc^ en. ben, fom otfer |lg uficertig p^ 3orben. 2« %tX mennejtettge Neonet p. 

og flenbj! mob atte SKenneffer. menne« 3«>rben, i 2((m. brtragtet. Wenneffeli^ 

ffcfiett^JT/ adj. fom feører t. fiWenneffeiJ veto forffieffige Cfiffelfer. "Sagtragclfcc 

f cnbjfab. meniiefreficn^fFe SflJ^^fHWnflcr. af tncinieffelivct i alle bete 2(focrlingcr.*' 

JRa()be(. . tllelmeffi7icn^tlab, et. en a)2en> ^. G. SKulIer. !^lfmiefCenatur^ en. ben 

nejKftenbeé ^tnbelag ; ^ab, ftenbtligt ^inb &rt og 9Zatur, CSamlingen af be Ggenfta« 

fmob (eU aKennejleftonnet. "OXtxvM^tt htx, fom SRennejfet beftbber; mennejfeltg 

fti^^ en. Slib, HtbciU, anvenbt af SKen« St* "golelfe af SWennefPeoocrb etter Kqs 

nefPer p. noget, "tirmnej?efli^en$ jSpot telfe f. XnennefPenatuvev.'* ?). (5. SCR il I s 

i Delbtjrfebe ^eber," »agg. Uleimeffe^ ler. tttewnefFenauii , et. 1. SZatjn af 90?* 

for|!An6>en« ben J. fom SKennejlfet i UU ^an fortiener neppe Xlt* 2. 9la^n, fom 

minbcligOcb ell« af 8?aturen ^ar, o. en fim« a}{enneffer :^Uit at borre« .^unben o*r et 

yel Uboifltnn af ^iælené Gonet (i SRobfott« Ht« XHfttnrfFeoffet/ et. 1« et 9){. fom of^ 

tiing t. ben boiere, ben fpeculotioe Jorftanb - fre«. 2. b. f. f. UlennefFeoffrintt ^. ®ter? 

ettfgornuft.) Xt ^aoe funb ilt^ "3)en ningen, at offre aXennef^er. ilTeiwrfffrf 

iunbc ttlemiefPeforflan^e ®egreb om S^^i* par, et. dit ^at aXenncjfer, Ifocr af for^« 

leb." X S)rfteb. — l»Icime|fefrygt , en» jfieff. .Riøn. 2)et føtftt tl?» Wenncffc^ 

ub. pi. 3» føi^ onbre SRennejireré iDber« piaøer, en. ^ ben, fom finber Cttft i at plage 

magt , f. menneffelig fi)2agt. "iDen fioeffe anbre a){enne|Ter, )l7euncffepItQt , en« 

SKebborger, ber uben !tS2cnne(Fffrvøt figer pi.- er, ?). ber paaligger SKenneftet, fom 

»tgtrge (Sanb()eber." ^la^bef. xtiennefre« a)2enne(fe;moraltt $. TClminbelige ):l7cniif ^ 

f«ioc, en. bet, fom er tienlfgt t. Jøbc f# ffepliøter« tttennefferan, et. ©ierningen 
fiXennefl[ec« l}lennc{fef«I(I^, en. S« font' at rane, bortføre et SK. f. at.giøre bet t. fin 

aXennejle, tttenneffelig 8f. ulemieffettter^ Srcrl; SWennefferot). jDeraf: Ulenttefllera^ 

itjng/ en, bet, fom er glort, ubført af afeen* ner, en. — titetmeflfirrtttg^ed^ en. pl.-cr, 

neffer. XtUnne^^aan^, en. et ^enntt ben 9{. et^oert.SR. ^ar, etl. antageé at f)Q^ 

ftti ^, Od f[g. ^metine(re«t Jtrafl, ®iex* 9f,f»metfr{t$Qorfen, (Sirfner.) VHtnntM fTcroc«,at. fR.\9m^fM€tn^^anlbtti0ltn* fttmticØVIiSé Sit). .(£n m. ettøhcti(fit\>, 

wjfcr. Utenncfforo^/ et. ^. f. f. ,a){cnne^ Wfulbfemmenl^cb, *3e9 tot^c eftcc mennc« 

ffecan. Dr(nitr{?er«ft ^ en.. snenhcffeCia fFeliø æiié." 9lom. 6^ 19. 2. orunbct i 

Stcmntf. tnemtcff ef«fnfttn6^ en* éom« ^enne|T<té Ølatur , fom motalft ^(xfm 
funb , ^otcntnø af SKennrffcré "i}>ct Hl« . (mobf< umothcfftltgi) (^ m< 93e5dn1)attø« 

^cT utøtøt en @tot." ;2)rfteb< ll?eimefFe< = yxittint^diji^t^ , cif. ub. pi. 9)^ennes 

ftfn^«, «i. b. f. f» aRdhnejlcforftanb* "©itos ff et« Ølotut, fom et morolj! 9S«f A i ©ortbc* 

Pff incnnrifcfonde." aSagøcfen« IHétmé^ led^ebi Xt mfe 1^« mob ^ienber. — mm« 

Srfmb, et, meniieffetføt éinb , ^{ecteiaø« ncff cltgt^ttø, adr« efUt SO^cnne^Teté SOZaabc, 

lotiiffFcfi«!/ «n* mentfcffeltnjB. (f. Si>t< fom SKcnncfffr ptctc; j;?5. ©* Å).) 

ftielftaiPDtened.) ^Icnncff ({^drti^ ^t« tu tlltnø^ådri (fatiimenbtaøet af tne^ene) 

mnli^beben af ben focbøiebe $øbe , fom f* ime^cnøi ' 

ajføceé oienncm !£annecana(en f)oé SXennei Uleituff^ ^ft. pi. ^^ tet^i (J^rdnØi) ett tK4 

pet. xtiennefFcfyiffelfe/ en. mcnneffetk jDanbé m^ tanøfomme ^cin oø SBeMKødfer. 

^fo^ning ea. éf ie^etfc. metineffeff ^^ adi. 2(t banbfe Utrnuet« 

ji)m fragtet oø ff ^er SO^enneff erø éeljfaO/ XHere, adv. f* mt<t* ^ • 

folfeftp, UUttnefFtflors^ en. 1. (ub« pi. tttcrøel^cnt ub.pl..fé.marl. H.^lx* 

")f ffiøt:, af Seer,« oø ^atfiorb 09 oltib m. befl. Krt.) Snbbeøcebet af atte ^ e (.] en feb^ 

SKennejler, fom (ave (evet^ tet»e oø {Etille btanbet Sorbact, fom er ttcnlt j t. at øiøre 

(m; ^ennejlenø> fom ^fabninøer af een maøte^ fanbebe Sorbet mere fruøtbarr. 

3(rt. HlcnttrifefUrtttenø Seftemmctfe. 2. m<enmctBeI (af Uøe )Delc ^q(! øø. Seer.) 

pi- -et. en enfelt ^i<x^, ©eneration, af Seermerøel. «Ra(fmcrt{el. ©anbmcrøcL=» 

©cnneifer.— !ltlennef?et^emme^en. b. f. f. merselagttS/ ad], fom (iøner S[){. Wtct* 

IDlennqlerøft. Xtltnnej^eftyrfe , en. ben fielart^ en. et otft ^(aøf 2)i. mcrKcIblan^ 

6.fom^enne{fet|>(eieratbefibbe. Vfitn* oet/adj. btonbct meb !0{. tlterQelbknf 

flrffetaro / en. aXenneffetø ^ornøben^eb , ^ing» en. <Sn maøer Sorbi S^tcnbinø m. 

Xrang. (S. SRctfte.) Ulennejf ci>andel ^ SKcrøcC f. at øføbe ben. (£)(wffcn.) mttt 

en. €t 9]Qenncffeø SS. ctt. £)pførfc( , øell^r/ en. pl.-t* tunbe oø fofte> uitber^ 

iKinblemaabe. (SRa^bef.) Utennefrevel , tiben m. anbre foé|i(e. Seøcmer forencbe 

«t, SXennefCetø, SKennejfeflfføtenø f&el SKerøetHumiJeri' (SBriJrintcbé SKineral.) 

el S5i:ffarb. Utemieffcvcit, en, pL-nct, Xllerøélbru6, et. en SWcrøetørat). (2^. ^. 

fcra, fom e(f!et fWennejleftønnet , fom. £).) HUrgelgijø^nmQ, en* Sorbenø <&. 

»ifetftø ftonrl^ i ^inb oø (Sierninø mob oeb SD^trøet, ^^erøUnø: 1Xitx%tif^ueo,txi. 

aSe aKennefler* Dlennqrei;>«I6c^ en. ub« (9. eft; ^orbi)bninø i forben; ^ooraf ^er« 

pi. mennejtefiø i8oe(be , bett SKaøt , et ^e( opøraoeø. Xllerøeløravnmg^ en. ®ie«« 

SiennefTe (an %a))e oø ubøøe« ttlenneffe;? ninøen at opøraoe 9)1. xncrøcløruue^ et. 

b«r^ et« ub. pi. bet ^,f et 9}ennef!e W ®. fom inbe^otber elT. beftaaec af $D2crøeL 

P^btr eH. bør be^bbe. "Denø S)(emeb er XWerøeljor^, en. li b, f. f* SKerøel, -2, Cn 

ttte Mot a}{ettneftet»e( . men Itlenneffe« onben^ m. SOSerøet ftoerf btanbet 3orbart. 

wtrb." Saøøefett. tnéniteffetww^iø^je^, !KncrøeIIaø^ et. Sorbtaø, fom beftaaer af 

«. ub. pi. ben S5arbiø()cb, fom tøncr, til* ffl?. Uterneljfifer/ en. et ©taøø' ^, føm 

fcmmci et 8W. fom moraMl 3fornuftt)«s? beffoaer af T)ærbet, btaataben SKerøeL 

l«n. (feiøeCétoft.) Wlennrffc\?a{tf/ eti pL XHerfik, v. a. 1, føre aXcrø«( T^(xa 3or< 

*«. b. f, f. SWennefPeøUtninø. IJIeiinrffe« ben for at øiøbe ben. 2(t mergle en 2(øer. 

^tn,tU 1. et menneffeltøt 93æfcn eH. — inetgliiiø, en. 

3nW!>lb, 2. aRenneifctø SScefen. SKenne« Htttian^ en. a^. pi. én frwbret/ ftofr! tuø* 

jfwatttr. (:s. anot^e.) menneff eøtbende , tenbe gXant^ , ber bptfcø fom iløtfenurt. 

^dJT. fom (^ar ben fBane , ot ocbe SKcnne« Origannm Majotaua. {^\(q SO^erian« O* 

?'^Jb. mi gotfefcetb. tnenncfFeøt^cr ^ tulcare.) 

f«- ben, fom ab« aXennefPefiøb. flleri^ian, en* f* Vfl\h^\^tXttHi . 

)}2eimc|f r^,. et« tib.pl. [et n»)t XJrb"; Ultrle, UTetlinø ell. tnatrlinfi, en. [*. 

4f b. S. SK e n f ffi ft e i t.t 1 . 3)en menne* Marling. J ^eitøarn M. tnnb fine , fom 
^ mao oprøwé ». en faabatt ®rufomf)eb« ,ttl«rlcfpiøet^ et fpibft Setn^ l&tformeb man 

2. feet menneflettøe Jliøn, aKentteffiflaøtett aobner ©ttotnøene i ÆouøtJocrf .) 
(fem.^ettfeii t. benø tnorofite eff* aans Xnrtø>et# f.Xll«rø« _ 

><Kge Ctoitttt. IH^nncfre^cftenø ^ijtorie.) trtrfott, en, bet ^a^t^i of cf »érte &{H 

w minbre paff^nbey oø ooerftøbiflt Ubtrvf* ttnbcrfle fafle €»eil, fom er p« lt?cfanmjijtfK 

tliemtc^rliØ^ ådj« [IC« 6, flfenniscHc] »: bett boøefte 3Mdfk i et ®fib. f^ott. Mc^ 

1« fom (øret t. SSenndTetø SSorftn oø 9tai øae^e.) Seitet faRieø øøfatl Xnefaiffctt« 
tttt, fométcøen for SWenrtrtfef. (i SWøb^ meøIinQer, pi. f. ttl«øU«eet; ^ 

N. t, BiM^SøiiMitd^ eS. iiyrifro ØeC mefe,e«.pLrf#-[lC. ®.Ma^<r< Saf« missa.l 1 . betl S>ttt af Un (^riflef . <S^ubl« et ^tort af 9X. tttet flttKHt^^ ^* ^* ut« 

tieneltc, fom ^raflen fbctcttet m. CJonø og bamtct i tiønbc ^tatct. (r. JorjF. fca Jcnt* 

Scr<ntng f. 2Ctt«Mt : i ben cat^c(f!e ^itU t. WiP.) tUfefingbrflpndcc^ en. ben ^tbet« 

• Ctin^^ring otn (^vx}ti, Æ. om ^elgene* c« bcr I en ®mcUef)T?tfe, fom 6r«nbec elt, tiU 

SWartijjrcré jD*b. (it>f. ogfoa ØwIrmeffeO »hfccSD?. ^^leefiitabammrr/ en*.<iln flov 

7(t gQQc i tlteffen/ (æfe en tl7. f)ivc en 117* jammer , ^t>ormeb Sx, ubbanfe« t. ^taber. 

(Ilbtri^f, fom nucictebrugenae om ®ub69 Ifteepiigbyttf/ en. ®me(tef)t)ttC/ ^DOt bet 

. fleneften^oé 06. i»f. t>. at meffeO f, oøfaa btoenieé aX. (SKe^finøbwcnbed. JunfcdS«. 

■5«imefff^ <!>tttf<:n9^ ^fteitjTtiiø. 2. i ^«) )llcoftttgfmf5, en. {>aanbi)orrf6manb, 

oetbte IXiber: en ^øttib, fom ^olbted t. ]om aiøt aXeéfinøatbeibc ; en @{«tt(et. 

^rc f. en ^^eløcn, nu m. ^eraf: IDlatie« ilicflfittøfiramø/ en.* tnnb ^tcorng af SK. 

meffe^ aXiHeUmcfff ^ Jtonbefmifff/ o.f. fot vr. tU (St(vt>eret. Il7eefinørraa6, en. 

3. e^cr betlSiobfFe bt. tWrffe onroiffe ftote btetjen Stwab af SK. (fotfT. fra.Øtaal^ 
aRarfeber. »leffm i Mv^^i^, ijfranefutt. ttaa^.) Xl{e«ftitøi»«lf , et. 1. b. fi f. 

anb(etne tetfe t. aT^cffcn. (2)eraf : a){eéfin9^»tte. 2, et^teb, ^Dot SSeéfinds 

ecatatod, titfjifereffe, tttcjfr rib, o« ft.) orbeibe giøceé i bet ^tore ; en SReéftng« 

4. £U @ftbf : @f{6«fo(ht« Søttbbagé; og 7(f« fabcif; og fl.,a. 

tenfpUémng, eH. forlleé SBocb, fom £)ffices XHefl^ adj. oø ady. stiperl. afmeer/mc# 

terne ^otbe f. fammcnffubtc ^c^øe. goU te. — ^ mellenJfeU, adr. fom oftefl, f. bet 

fene bolbe Wtfft, $an (at paataget' flg mefte, i ^((minbeUø^eb. (boal. i£a(e. ^cét 

åt i)olU Xllrffeii. = 7(f Dtbet i ifte SJc« fel.) "Øaatopngc Mt bet mettett^*eI6 (Jniø* 

mætf. yXltfjthoQ, en. 5B. fom inbe^olbet i)ch imeSem bem." Øc^Pttc. <t>oU. znee- 

be JBønnk/ cecttet m. m. bet ()øte t. SReés steudéels. 

fen; et awiffale, ®robuate. lUejfebor^, tiiefler , en, pi. - c. [3. Meistari. C 

. ^fltrrber^. llte{febri»6 ^ et. bet otebe master.] 1. ben, fom raabct ooet noøet 

IBtob , fem bt. »eb ben cat^oHle SReffe ; eH. or»cr attbte, fom et ben føtfte, fotncm« 

^ttetbtøb,^o(tk. Xnt^tcctpa, et. C. jte btanbt ffete. Ht gUrc fiø trt IM, ooet 

^oot bet ^olbeé ^. tlIeffe^ag, en. jD. anbte. ^an b(eo fnart ^crte og HL i 

l^ooroaa bet i en oU Kntebn. (o(beé SOteffe. C^tabcn. 2(t fpiOe Xlttfttt p, et @teb o: 

1^effe^fgn, en. ^. eHet ilftfebeHent fot^ vorte ben ()etjfenbe, (aoe ^aqhn. ^otl). 

op»attet g)tæften o, SWeffen. meffedrottt/ (t^etaf ^ammenf. ^ofme^er, ^aøctmii^rr, 

en. ^tæftene )!). naat i)an (xrfet Ueffen jtielbetmeflct ^ J^øøemrftrr^ aX^ntmrfter^ 

elt. meffet. tl?fflefaI6, et. i cefbte 2)anj!: ^oftmejlet, éfatmeflrt a. p.) 2. ben, 

^effenft , Qlnbéticncjtcn^ £)pf)øt unbet fom o. £)ue({øbcb oø ^nbfføtet i et t>{fl ^a^ 

S3anbf(ttte(fe. lYTcjfebac^rl ^ en. pi. -et« cQ. flete ubmatlet ftø ftemfot anbte, fom 

Ti. €$. Mæ9S-hacele. [3. Hdkiill. 7t. 6/ fotftaaet en .Konft eU. 9$ibenffob tt(øat)né. 

Hacele, en ^tt Jlappc] en 9. ^fbetne 7(tt)«te)Jt.i en^onfl, \>a?te ttl. paa ^ta$ 

aaben tltaabe af tobt gløtet e. b., fom M »cct, p. %ititt, {l>it ftgeé enbog om et 

00 (øtet t. SKefiebtagten, og fom ^tæften ^nientimmet. 3 »ote nncte 'S^beCooctf. 

btaget ooen p. aXcfTcfætfen, Xlleffef tottel/ fotelommet bog : '*(ån WtfkcvMt i Stotbs 

f, OTcflfefoctF. tllcffeflac6et^ pi. b. f. f.. bom.") 5)cri et (an min Xlh o: ooetgaaec 

lUeffe^taøt* tRcffeHoPfr^ en. it. f)^ou mig, (ot ftøtte 9ætb{gf)cb, enb jeg. Ht 

meb bet o, ben catt)o(ff c SK. tfngeø, naat ftnbe ftn IHrflen ((euaf : !i^tef}et^tgtfr^ 

^ofHen , optøfteø. Hteffelopøniitti , en. SKeffe^fanger^ o. fl.) 3. ea gatet, i^obf . 

^anbtingen at (cefc SOteffe. tlleffeprarfi/ tit (anø Scetlinge, 2)tfc{p(e: en Sortemeffet. 

en, i ben cat^olffe ^itfe: en 9* h^^^ ^o^' 2)etaf:Danbfcmefler, Jfegtemcfiet/ ^tog« 

vetninø ifon; ét, at (æfe ^effet. yXttffts mtfktt, 3uegnem<fter* 4. en ^aanbvarrf 6s 

teinQf en. ben é. fom ftnbet 6teb v. SXeø« manb, bet (at ubtortt, og o. at giote SKe« 

fen. WteflirfflPt^ en. ©n (tjib Unncb Jliot« fletfhoffe etftoetoet JBotgetjlPab og SRet t. ot 

te(, fom ^tarflen btaget o^ct fin øotige^tocs (otbe Bætebtenge oojSoenbe. Kt ncbfættc 

Itebtagt, naat (an gaoct t. Xltetet f. at f^^ fom Ul« i£n »ogetmeflrr^ Gttotbet« 

{ottette SReffen. mefftvVmp en. ub. pi. méfter^ Øfomagetmrftrr^ 0. f. t». 5. SDps 

>. f. f. 7(ttett>ttn. (aoémanb. ;Det (at (an t)«tet )tl« fot, 

titeffe, V. n. og a. 1. (otbe SKeffen, fot« ©ietntngen pttfet !ti7eflcrcft« "S3t>gnindeti 

vette Yltettieneften (ifat om ben ptoteftan« fotfnnbte ftn tiirfHte ^te." ^utbbetg. s 

ttjfe SDtcffe.) 5>e«ne 9>raft meffet bebte, enb iWcfletfctctj ^ et. ^ibncøb^tb om, at hn 

(an pnrbifet. Tit meffcjSoOecten. ^^aanbocetfømanb et bteoen 9X. Wefkers 

tSleøfing^ et. itb. pi. [@o. og S. (Dtei« ^Mb, en. Gn meftetttg {>anb({ng. (3ngcs 

fin g. Ti. é. MæsUmg, fom ogfaa bemeets mann.) ltlrftetbt||t^ et. (^ fætbetcé ub? 

let : ®(aab0.1 et b(anb«t, (t^øguutt ^ØUtat, mcctUt og ^ppetligt ^gt. HlefletMgtf r^ 

betbeftaaetaf Jlobbct, fbtenetm. en Stnfs en. 6n ubmottfet/^ i)ppetng j3). uWf^rrf 

ittø, fetbvani. ØKitmef. Tit btoenbe (tl(»its ^rtn*cr/ en. ben,- fom tilgavnø (at (ottt at 

fé) m. = VteøfiiiøafSei^e, et. Ut, fom btiffc. (»aggefen.) OTrjirrfiil^e, et t». i VuMn. af at ee« Mio« aK Ulrflers ttløPrrfhB^/ff, «b. pi. \t, SXdfter^ 

Ikc«^^.««* fio- fortrinlig DueUd^eb, ^crv« fc^aft] en S)»(f(ei:é Gøcnitab; fortvtnti^ 

ttgM t. et 7(r6eibr. S>et et giott meb lYt.' Snbftøt og 2<'^^tøt^^^ i Itoget;« mcflertia 

et OJflctf af Hl.'— »Ir^erfnettt, en. 1. Jtonftfotcbiøbeb. (S)h(cnf(^(.) »'ttlrflerffab 

X)pfpn«inanb oocr 92^grene i »eftinbien. flS^nfng og ^^coefpU." 3« fKøItcr. 

!!. SøtbelcnØ irir^erfneøt oi SBøbbdfvens UTe^e^ ▼. a. 1, xtXXt "^^Lfx, mønflce, itb^ 

bnt. Cpeioaberué.) f- ^^M^^rmend« Ule« fottte paa (iforr om ubeføict, uHttg StetteCfe 

tierfor, en. ben fornemfle Jtot p. et øHb^ oa >DabeU) Hi meftre paa noget. |>att 

cR, t rr Jtøffcn. Dfe^edfonfl/ fn. (£n , mlbeiffetabeflgmcftreaf fin egen Sttding. 

vbnondfct, focttinttg, oanjfeitg itonfl. (TCt^ %X mefhe en anbenø Vtbetbe. 

tebo.) Utrfletrra]^, en. mefletiig'Gone, tlletal/ et« (M noigU : en«) pl«-Iev* 1* 

fortdnltø Jtraft. (^S^^i^nfc^t.) iltefter« et tnngt, uigunnem^tigt, fmcltetigt mi# 

levtt, et. ^aanbPcetHmeftece« ^, Xltf|ler^ nera(f{ Segeme, bet o. ^Ibtn i!ille< fra <lttc 

Icctie, ctt. tttfom : ben øterfte Sfctie ell, fen eS. ^Kt^'^tmn, I^DOti bet {itnbeé; 9Ra(m» 

<Kaffe i (atinfPe C(e(er. Ulefterl«n/ en. ySbU, næbte tl7<t<;ttert SReent, ubtanbet, 

ben em, en ^aanbpotrféme^et, f. Q. I^øm* gebigent Ilt« 2. b. f. f. !tllalm/ 3, =: XSits 

raeaRonb eØ. aXuonneftet, beregnet ftg "^Oifx x^Mxt, en. b, f. f. Xttalmaare. Utetol« 

UtogflncGpenbe^Xtbeibe,- tnefhrmand^ arbel^r/et, n^get, fometforfonrbigetaf 9X. 

en. 1. <&erte, SXeftet. 2, ^p^ao^monb. ttletolarbei^er^ en, ben, fom forfcerbiget 

(begge fo^lbebe,) 3. (Snbnu br. bet uns aQe^aanbe Xrbeibe af ^tiHX, en ^iørt(at. 

bettibcit for; Øtatptettet. (jDeraf: ttle^ tnrtdaflfe^ en. 2(. fom btioet tKOage af 

fkrmoiidBfoIf, b«, fom ete i Sienefte ^od "^rbtænbte SOlctaait. )7letalbrub, et.*ben 

^focprettfr^n, Xllelfennan^epcnøe, pi. en SKaabe, ^Potpaa et SO?, ptfev |{g i 93tubbet* 

»U ITføtft t. efarpttttettn.) tltefter;» m. 0. £).) metalfan^e, en. 1. gtinbs 

ipciifd, «n. fig. meftetlig ^ottbig^eb i oX fenbe j* fom SRetallet foebbanttgen baoe* 

»au. Dette CStpfte et malet meb Xlt* 2. en Jf. fom tiCbetebeé af et SK. f. Q. 

meftec y t ø iK^ en. ^. fom een maa giøte f. 9panjTgtønt ; metaOifl 9* IKetaløIanbe^ 

at bttve as. (!Botbtng.> tltefletro^^ en. en. bet giinbfenbe ^fioet/ fom fptdetp. 

9UX9VL 9. en 8argep(ante; fom tiUcegge^ SOIctalletned JSppgffabe. Uletaljorb^en/ 

fortttnUge Jttorfter, SReftettttt, Imperato- 3. fom inbe^oibet metaOft j{e ;S>e(e. UU^ 

ria. HUftetfang/en.fotttinUggob^ang. tclfalf^ en. i G^emien: et OTPbetet" eff. 

(Saggefen.) XReflerfantter/ en. Gn { ffit foret SOZetal« Xtletalifnm/ et. ftemmebe 

iton]ftttbmotbfet^ngetv tØoetb.et &(ag« 2>e(e, fom flpbe open p. SRetaKet unbet 

€aaget« eK. jDigtete. i XpbfTianb, { ben %^\» Smeltningen. )llfltaItraa^/ en« ^. tcuf s 

gere SRibbetatber, fom Pate fotenebe i en HxX (et i en tpnb :Xtaab ; SXeéffngttaab. (faaies 

of Saugeinbcetning. Xlticflcr^ielm^ en. ^vl be6 adi. i anbte ^ammenfoetn. VUt^o,* 

|tor, gtenitembtepen Q^fieun. tttejlevffub, non, HletoIpUbe^ u. f« UtalmO 

et. (5t »eftetligt Øfub. (:8)^tenf(b(. 9aU nirteor, et. pl,-cr* f. i.uft|ytt. OtHe;: 

natofe.) l^ejtevfptl, et. øbmcerfet gobt teovfiien« Batman fatbet be fra 8uften6 

6pi(p. et3n^ument, cØ.. paa 6!uep(ab« ^oiere Ggne p, 3otben nebfa(benbe mine^ 

fen. UleperfpiKer, en, ben, fom ^at ub« talifc laffet.) * ^ ' • ' «c|irw<ri^. ^. v^x wn?»« 4^wi«jc, iyw metboCiiff, adj. fom jjieet eftet en pi« ot« 

en ^anbPirtWfPenb mda gifte og lab« be« ^^yxx\^ Jtemgang«maabc, fotebtage« eftet 

bomme f. ot btwaXeftet 2Ct giøtefitW, en otbentlig Scerem^abe. 
ogfM uegentf. om ^onftnete : Dette SKa« .^. . '^ ^ J^ v * r^ v t^ ^ v 

tm fjeUe« f. (jan* tW. o; ban« fotttinKgfte ^^^'^l^J^^^^ å;t9.«*^«b V mL^. 

Xrbetbe. ttlefferfwenft, en. ben føt^e og f^« "^i^^*^VU'^v^"'^"i ?r; vv ^."*¥^^ 

fomemfte «• paa et «^tt«leb. filefiet? g;ni «" ,^at. (£)tbet ubtale« fetboantig \ i% 

tti^, et. iSt mettetlig ubføtt Staf. (f. «. ®tapcl|ct. (©. e. iD.) 
iepit.) Utefletfyp, en. ben, fom 6ot Vdxh, et> pi. -er. bet minbfte fpnltge 

fipiaaet ftot %<x:i^{^\}tt i 4it fiiftle. Viiu npingebe ^^rpb, fom ifcrt finbe« i SOZecl og 

fcrurt/ f. lt&flnrod«-^111eften>irt(«et, £)fl.Acanu — Deraf: miotct, adj. fom (at 
(^ neftetltgt. ubmcetfet , f otttinlig gobt / manoe WXat, tt fulb af SXiber« m« £)fit. 
Xibeibe. . wef^en^onf er i be n«ete ®prog« Xm^, adj. [3. midv.] fom et mibt imeU 

^ette Digt et (^«n« UUflervarrf* (em, et i a^ibten« bt. fun i Sammenfatte: 

tneøerlsø, adj. frembragt af en SKeficf, ntnjet fom nebenfor ftnbei. 
eS. fom bet fømmct ffg f. en SOteftet, xjipptn nii^aftm« en.' ub. pi, ben ^tb' p. Da«. 

Kg, fortrittUg, ubmoemt i fin TCrt. St gen. fom et omtccnr mibt imellem røbbag 

ifirfletlist IDMbe. »{^ffe Siøntet ere m« og Aften ; (Iftermibbagéftunben (envcb ^-l. 

H^'ffttr, Det ^ l^n øiptt meflirlii}t* 4 eø. ^. -^ X^ibaftcn6nu;^, en« bctr man fftt: )3ti6cften6m(taL} ^<ttte)Tygge , en. bfn 6, fpm fqtbcr om 

. t!tt^<(I^rc1|^e / -adj. fom 6<t¥ Qoaet om< ffiobboøeh. tlli^^attefol, en, ^ofen, naar 

vt\rcnt ^olpbelch qf et ^enncffeé fæbrjantiae bcH er Jøicft p." ^tmmelen. "iJ)en ^if 

ÉeD^Qlbfr, tU. ér », 40 2C<^c jommet, w Wt^^<;5efpI• tobtette ©ttaater." 3. e» 

Itti^qldren^e a72ai:ib^ ^one. '^efberg. yXt\bbaM^acU , en. pi. - n 

XHi56a5/Cn, pl--^ [3. Middesi. % éolen« ^ttaatcr ij. ptbbaøétib. "Dtn 

'6, Middppg.] Dagene Pibte. bfn Sib p, ^cbe JJ?!^^«ttefh<;ale» S^b/' JBaøoefcn» 
^øøen^ ba 6o(en faacv l^øieft p, ^tmrne^ ^ Ylti^^(tg6fhllT0/ en. b. f. f. aKibb^iøéttb , 

Un (cøentCf bet Suibépunft, ba ben øaaet? ajtibbaøélav. VHtbba^e^øyfne en. @øt)n 

ioienncm ^ibbaøéfrcbfcri ; ben ofhonomffFe eft^r ^ibbaøémdatttbet. TftfoDe^* ta^t 

Vm^baZf) (&n :X{me fetYXlibbci^ o; ^tofs jfø en HT. ^{(^aøett^, en. ben Zib, ta 

fen il. JOm^^^^^^e«/ »eb SOJtbbagétib, bet <t 8W. ed. ben Xih p. JPaø^nf f»ni tt 

^ Zxi V(l\t^baQ, i SOZtbboaétiben. nodv p. tt(xrm<fl fpt oø ef^et Slibbaø. Y^li^^aøøf ' 

tomniet. m fpffe tW W* at i)olU Vt^ o; time/ en. Zimtn Imellem 12 oø i y ctt. oen 

fpife SOiibbaø^niab. Tit bebe (bi)be) een t* ZJitne, l^r^oti Sott ^ctbe aXtbbaø. 
W^^«B'0' ^- aXfbbaøémaattfb, ^tfow midW,et. pU HlJWer, [3. MedaL.] 

til Hl, o: fow aKibb<iø$føi[)n. (3Ren : at l.bert oirCenbe aaifdø/ ?)t>oraT wan befie^s 

iot>^ inJtU ^* o: tir'Jtl. 12.) =^ ?>l«^^«3«* ner pø f, at opnaae en ^enftøt, et Siemeb. 

ihxnb f et. en fort aKtbbaødføon. m\b:i Ht beti^ne (ta af utmabeltøe Utf Men 3eø 

(^agøbord^et. fiøujl, b. [; f, aWbbaøémaaU f^er (ntet m, tU^rebbe ^am. "IHiMet 

tfb: 2>e ere enbnu ©. mi^^afløbor^t^ tit Æante!raften« ®!«cpetfe." GnøeWoft. 

jni^^<^é«P<5>e, ?n. ben ontåøne gtabe i Tft btuøc en ^^etfon fom Uli^M, — S«cttenø 

^immeltmnm^t. fom bcaroftibfcé t), 8Wtb? ttli^Mo: Sletten« aSetiente, (SPf.^e^i 

t^ø^ftebfcii. »li^*a|øfQrffieI, en. TifrÅ^ f^if, V«tft9u SDiff^ £)tb bu. føcntJ. oni 

geffe imeK^m forjfteltiøe ©tebetfi øeoøraj? umtbbetbate Varfafier^ Ijootoeb noøct ffec^? 

r^ijfe 8«ni)be. (Sortiøbeføtjlicl.) tfli5» eH. t)frfe« J Vftibott betlmob foavel oui 

9cøøfrofdp]r en, J. fom ma« øielbe f. SWib? umibbftbott , fom mtbbetbart oirfenbé Tfoc« 

taødmab, en. fo^i fptfe« o. Sfiibbaøétib. foøer. C^t^i^ett 9iebfla( ed. f8aetf tøi (t et 

Xnib6AC);ø§i<)rfl/ en. (tn, fom fpifec^. SØHbf ttf. men \fU on*))enbt,) 2. b. f. f. /Large« 

-- baø 'f;oé en anben. 1^1^^attøa(an^ø/ en, nif^^el. dt maveftp^fenbe , ((obrenfenb^ 

fi^fet^ llottfe ®ranb« o, SKtbbaøétibi 6o< m. Gt tn. imob Jtotbfeber. 3. iXnbM, 

(ené Ul, (S^iaøefcn.) "Ht ftue iDaøenØ ©amfunb. (nu ficlbent.) ''iDe (S)odøfte:f 

4onøc i fiii iRltd^itaøoI^n^ø," j8JI)fenfdf)l, ben) f!uttc aarKøen ttjcnbe (^f beteé tr?v for* 

Vilibbc^ntbtbt, en. ben flarcfejte ^ebf o. otbnc.** 2), iJoo. "SBønbecne ffiffebe i)axn 

SKibbo^øtib; p. en Mxm 2)aø. Xltid66Sø:? no^te af bere$ Wibbtl \ fOltU.^^ ®xam^ 

Jvile^ en. *»i(e eftcc lCv6e(be ett. poa en A tITiMer, pi. formue , ®ob«. %t (te 

teife, t). SRtbbaøétibt 9>aa »eiftn ootbt ftore , betijbelløe VHibUt. "Gn SMtanb af 

«i m, i tre $(mer. 2ft ta^^ ffø en W, illt^ier'* (bemiblet a».) ©neeborf. ;= mid« 

(9]t{bbaø$føpn.) ini^da(tø^;øi6e/ en, {/?(« ^elb^r^ adj. fom ffeer , Hr(e$ / opnaaed, 

jlppn^mien : et 6tt>f!e af aRe^fManen, fom finber ©t<b formebclft <tt. oeb |)fe(p af et 

aaacr. t. et pift øtoet 9)unft ( fommc fra SKibbel. (mobf. umi^6tlb«r.) én-m. SSirtf 

ij^orijonten. éoten^ Uti^^cgø^ide/ bend nfnø , SSerørinø, Tnt^^elb«re 2(arfaøer» 

ånbtrceben i et ^tebé SOZmbtan ed. ^iU — irii^^e(i9«rfen^ et. dt S^ctfen fom tienec 

bøø«fr?b$. Xlli^^<;gøFredø, en, 5 TCftro« t{C 8Wibb:l for noøet.,(^ref<^bn>.) 
tiox^ien : ben itrcbe/ fom toenf e$ brapet p. )CXl\bbtl^ adj. [2(. ^. umiddel.} fom et 

Rimten i^ienncni et oift €t(bd 3cntt^ oø imellem to, (r i SJtibfen. (6r, fun i U f)tvs 

Sftc(tit 00 beøøe 9oler; tiøefop) ben ^^rti( ncrft anførte ^qmm^nfcrtninøer ; superl, 

foarenbe .ftrebé p. Sorbflobcn : SOf^cribian. ntf^^eljl t% (iøetebeé {(f( mer^ \ SBruø. f. 

utid^aBel^tt?/ et, ^ f, f, a){ibbaøétft). ^an meUemf^O s; ))?i6Ma<ir ^ et. H. fom i 

fom i Uti^^agølauct, yXlibbaQ^lmt, en, ^u$tbatbeb 6t)erfen ^ører t. be bebfie eS. 

ben Sinie i a^tbbaøøflaben, fom oocrjfarer rinøcfte, (©luffen.) inid6el^l^ét;en. SDen 

^oriaonten. Vftibbaa^luftf tn, "ben^S, alm. S^mærS, en 2(lb(? imedcm Unøboms 

fom fonreinmci o. SOfibb^iaétib. (tføefom ntenpø 2(tb(rbommen, manbltø 2((ber, fo:; 

aftenluft , SWprømtuft^) t^l^^attøIyø , refommer na|lcn iffe> — SWeb bejt, 2(rt. br. 

et. bet ?i)d , ber falber tnibt om ©aøcn. £)rbet om bet Sib^ipum f aSerbené ^tflorif^ 

©dlcné Ul. "Sorbijfe 8ucr blertbem. Xtlids fom Iføøer imcttem b<n øamU oø ben nperc 
^<:gøfyø," ^er^, tttt^^a9ømaaltf & ^ et., atib; fmeHcm JRomerdacté llnberøanø oø 

bet ^ooebmaalttb , fom (lolbffi enten o. bet 15be Tfar^qitbTebeé étøtninø. — uhbs 

aWbbqøétib. eH. imeUcm Jrofoftcn oø 9?ab« ^el^ex>«8elfe> en, €n SB, fom er imedem 

\jcrcn. nli6i>attøma^/ en.'ub. pi. ben ben ^afHøfle oø ben (anøfomfte. (35. ©. iD. 

SKab i fom fpifc« ' tj. SKfbbaøémooUibet. ©oalebeé : mibb^bfhbt , 1X{\bbt\%xcib , 

"0(V\b^^xM9, en, ^K pi. bfn «(, fom l;}li^M^#iol)!o^ ^r tm^^el^øt (af mibbrU ^ • 

maMg ^tiJbt, ^vrtf^n f. (øi tUn f. lati) rn^Mot, adj, fom er of SOtib^etflecrelfr«. 

»»{ydtH^ide ^ ttli^^eItrvFltma. <>fttaft.) tm^^dthfø^ en, f. tUt^^tUinte. mi^« 
D. fl.) Hn^M^yrfrlfe, en, Cvubdbprfft« ' M|l«rrdfe ^ en. maabeU'g, mibbelmaeibid 

fe , fom er en ^cllemttnø af to anbtc. @tørte(fe. ttltd6clt«:l^ tL i fR^Qtiefon^cni 

"jDen cngetlfe ^itfe ubøtør en UTt^M^yr^ et Zai, fom i et olfi ^or^A (iøoer t 9)7ib« 

fdfe tQieCtem ben cat^otjTe 09 ceformectte teir af ffer: øitmr SaL >Det ant^mcttjfo 

©ubébDtfelfe." ©c^otte. UliWrlfarve,en. a^mettijfe »!• Xt tofle ttti^^eltattet af 

(SRa^bef.) f. Ulettemfarve (fom er bet btus fere ©tørrclfer. tHi^bdtl^, en. ben Sfb, 

geliør £)rb,) Uli^Mfure^ en. f . i ^its poorcfter jacont gaaenbe U^re rettcé i bet 

ten af tn TCger. );l?i66dso>6, et. ®. fom oorgertige 8to. tlti^drltiljltan^/ en. 2, 

bverfen ^ører t. bet tebjTe eH. flettefle; fom baabe funbe oorre bebre' 09 fletterf, 

aXeaemgot)^. Vt\^bd^tctn^\tf en. (Sn ®. ()£ref(^ov.) tni66e(thtB^ en. 1. b. f. f. 

fon^ Uød^r mibt imellem ben ^berfte 09 in^ lUeKemHntt« 2. en ligegplbfø Sing. (93. 

bcc^ ben ^emefte 09 norrmefte. Vt naae ^. £).) . wi^M^^and ^ tet. ea.^Wi^éel^ 

pn !ni^dclBr4m6fr, — Vli^tl^a^, et. et )»an5e^ pi. i ^fibéfproøet : naar ^aoet er 

pao, ter Itøøer mibt imellem flere Sanbe imellem (Sbht 09 ^(ob, HXl'ibbthti, tn^ 

(fom n. pr. m. beft. ^rt* om ben S)ee( af ffgurt. om ^anbtinøer, (loori man unbgaaer- 

bet attanttjfe ^ao., ber Itræffer {19 inb to 3)ber(l9(fcber. 2(t ^olbe Vili^^d\)titn 

imtHtm U t^t ^erbenébele ; bet mi^^rl« OneKem ^ierrlg^eb 09 :$2)bfe(()eb. "2(t finbe 

Un^t ^at).) Xtliddellait^/ et. et 8anb, en XM. imellem biffe Sberlt9()eber." @neeb» 

mibt tnbe imellem, cll. omringet af anbre Vlibbtlx>«^t, en, Qt Seøemeé ^(XQt, faa? 

8anbe; cQ- ben mibterfle, inberfle ^eel af lebeé fom bet i flXibbeltal efter ftcre ^brs 

et 8anb. (»ofigaarbé £)rbb.) mi^tlitt, føg beflemmed. (3. ^raft.) mid^ebarrd, 

et. et 6eb, i aXibten af flere anbre. "^t et. eO. Xlli^^eli^icr^i, en, <^n iStngé i8cer< 

HT. { AtorrUg^b« JKiabe." (SSaggefen.) bi, naar ben ber^neé ^ter et 9}2ibbeUa( 

HXiitbéUinlt, en. (Sn ret 8inie. fom beler imellem be iøic^^ oa laoefie $rifer, 

en Si^ttr i to lige £)ele. mtdOetmaa^i^/ tllidr^ en. f. VHib, et. 

adj. fom er af SXeQemftørrelfe; enten i le^ Uli^faf^e^ en. ub. pi. [af adj. mi^,] ben 

Semliø Ubfhceenfng 09 ajJocngbe, ed. i 'Sib eø. iDag, fom ermibfi Jfaflen. QXllbs 

Icaft, Sone« (f. maabdia.) dn m, Jors faflr^3ohbaø. Lætare.) 

^nb. 2(t bai>e. et mtbbelmaabiQt ^ooeb ; -Xltt^ie/en. [3. Mtdia.] a)h'bte; iforr 

ot oorre af m. ^tønelfe. ^ibbelmaabig' om ben mibterfle Deel af Zt^tmtt, (fororls 

K^ en. ub. pi.' S5ef!afenl^eb, at oære mib« bet; men optaget af nocre iiDigtere.) "^un 

naabig. — tltibbel|iriie, en, ^riié p. en er fan fmal i Xltibit, ()un er faa runb om 

»U iBare. fom er mibt imellem b<n ()ø{efle SSarm." S)i)Un\i^L 

09 taoefte. tlllbbelpunft/ et 09 en. bet UliManb^ et. pl.-e, b. f, f. Yltibbellanb*. 

mtbterfie ^unft i eft Jtrebi, en Augle ell. — tltiblanbe^av ^ et. f. Httd^dtnav, 

anbre fpmmetriff bannebe figurer; (Sxn* tttibktt^c<r^ en, Qnøien^o^, mibt inbe 

trum. SorbenéUI« S^ngben«, S3ertt< ietBanb. 

gelfenøTIL ''^tn Qioel fonted atbrctefig XlttMe/T, a. 1. Inagle; pajfe, taoe, ans 

om fit mibbdpunft i eoig Uenbel{gf)eb." orbne. (SBorbing. fororfbet,) jDeraf: U7tb« 

Sagg. Ulibbelfalt, et. et 6alt, ber be« (er^ en. Qn a7^ctg[er> ^rebémæ^ler, ^cU 

faatz af en ^ore, fom iat opløft eH. for« lemmanb. (X>, S)tbet.) "dn XHibler imeU 

enet jig m. ^orbarter eU. métattifle Sege« lem (i^iib og ^enneffene." I. ^im. 2, 5.- 

mer. lltiboelfFole, en. Gn lærb 6fole, tlliMer^pl. CBobé, formue, f. Xlii^« 

fom xHc er fulbflitnbtg inbrettet, ^oori (un bd, 3. 

nabermfed i en iDeel af be t. Uhit)er|itctct it?iMe^ti^, adr. f. tmiblertib, 

fomøbne JtunbfPaber, og fom berfor ftaaer ^n^lertiMg^ adj, fom iffe er f, beftan« 

imellem fulbficenbige Ictrbe Øfoler og S&ou td^, men blot f. en 972ellemttb. (interimis 

|ertfol«,(ffororbn. 12iDcc,1806.) Xltib* ftijt.) (5n m, ©cfiDcelfe. (nnt Orb.) "(5n'» 

odtlfiøø, et. og lHi^^elfort, en, ^cUcms ten 0. ftt oeboarcnbe eder midlerti5i(te S^Vf ' 

!ert, aKtaemflagd. (^Sneeborf.) tRibbrU bolb inoen for @taten6 ®r«nbfer,'' &. £)r( 

bnb, en. 1. en ^tlftanb , forfatning, fteb. . 

fom tigget imellem to forftieUtge, b^r na UTrdnct/en.pl.-ttottter, ben :Stb. ba 

$et af i)y>€t, "Gn !tl?, imellem Defpottéme Sjatten regneé at ocrre ^alo forføben ; SiU 

09 Knard^ie." Cnccborf. 2. ben ^tanb, 12om97attcn. :DmXni5n<;t« o.xnt^nat, 

fem er imellom ben fornemfie 09 ben rtns -*- JDeraf: tntbnAteI>ane^ en. ^. fomga^ 

Hefte (f. (p. C^bebémænb, ^orbetere, Jtiøb^ (er \). 9)2ibnat. (S^ggcfen.) tHidnato; 

nornb, m. fl.) (^ 3Kanb af tllidbelflan« fiofft, en. St. fotn b^^(d^« 9);ibnat, cU, 

^ciu "3 rolig Uti^bdjlanb ftg labe nøte." naar ben flaocr toto. tllibnatemulm^ et. 

3.3'^on^--^5^J^t>#'mpeI,et. boéfeag* Slattcné ti^Kefle SOlørfc. "DJaar i XIM^ 

binbere, et @. b^ørmcb ^tpbelfcr tri^tfe* i natemitlm ot o<|n(e." (irunbtotg. Vflibs 

^OKbtcø af SbA^end JlfbeUnQer fr, en SSIog. netefftttg/ ^. S, oeb S)!ttnat«tib. . Wib- i 

« 

fiiitefluit^ eH, tlti6u«t9ti^^cti. ten Sib fc^tU, l^9or Wt tornfc^ el t>i|t ^nfitn Men 

nas^x t>tt er iSH^ XMi^natbfrotig en. @, . ^(cntt\ ' Xcti m|g tffe oiete om' ^cnb(. 

vet) 9}^bnat^tib. (®ninbtt)tg.) Vfli^ncitts Jlafl miø tffr ^ette ^papir boet.] ^ 

time , CK. :£imcD fra 12 ti( 1 om 9lat« n?tU^ en. pi b, f. oø Ultlr, [3* oø 2f , 

ten. ^. ft. e$. mila.] et ^Jl^ctmaal (H, Ccrnfloentaot p, 

tr?i^fommer, en. [U. €5. Mid-Tsninor.] fter? tupnbe ?C(cn ; men af forjf(ellifl ©tørs 

b«n ;Stb, ba (Sommeren regneé <\t oorre f)a(o retfe i foqjlffolltøc éanbe. Gn banjl tit. er 

for^i;^ncl^anébad«:S(b.'— ^erafiXtlfd? 12000 banffe' KUn, (£n ofoørapNiT Yl?, 

fommere^att, en. ©anctv&onébno. Illi6tf er 22,842 ^nrifcr ^fob. 6n XWillft 95ci, 

foinmcreøicl^ eU. ITlt^fommereff^t > en. et 9ar Uliil^ 4Sei. Dett« S^i^rø (i^ptr 

<£n &at, fom itiøbflcebeme forbum t>. @. mange tHjIe bort. 3^0 hoic re(fl t{ Dtiil ( 

^anébaøé Xit> maatu ft^are t. ^ftonøen. Øa^. =? tltilrb«^ en. Gn <&øi opfaflct o, 

)Hi^fommer6ttatcn, tdc^tUnfn^J^ai^ii SSeten f. f)t>er a){iU. milelang / ad j. fom 

baø. Xni^fpmmeroti^^ en. li^ben peb <9. ^ar en Stcnøbe af een ed. af f i*rc ^i(c, 

^anébaø; o. ft. * (milelangt ^ adv, mUeoibt,) Wilanc,^ , 

)3Wt f adv. { !D2ibten, ((ar atHb en et. ben ^aaU, at ^ereøne gl^eien« ell. Itf« 

præpos. lifter fiø.) mi6t i SB^en. ^qn flanbené Øqrnøbe efter a)<i(e, IHtfrpeiige« 

flob mi^t T6((inbt bem. mi^t om 2)aøen ; pi. en vi$ Aføift, fom Steifenbe maa betale 

m^P Vc^a Rimten,, Ht hrcsU noøet mi^t efter *S3eiené iicH^t fca €5teb t. ^teb. 

c\>cv. ?Ct taøc een mi^t om 8{c»et. Vt tnfUp<rI/Cn. eøcntt, en %ixl, opreiji o, 

ø^e mtbt iøtennem ®foDen. -r »^eraf, etl. fl^eien f. at frcteøne IDiftencé Tintai, fra et 

af ^dj. rni^/ (aoeé siiperl. mibterfl^ b, f. f. Pift @teb ; men M br. oøfaa cnt Pore XTIu 

meUemfl (og , fom bette , a(tib m. beft. lefl^tt^r af Øte<n. ttniffFifte^ Ct. i:?ms 

2(rt.) 2)en miOterfle ©eet, 5)et mi^^«* ftftninø o. fcper 9K, milcjteeii ^ lt?ilr? 

fte af2(vKrcn. (^n anbeh super). mi^Mfl tt«tte ^ en. br f. f. Wiltp^U (fHéhM.) 

or : mcUcmfi br. f un i »i()et^ £)pcrf.) = miUt<\l , et, ^f ntal #f SMIte. TniIevi^t, 

Oammenfcttntnøer : m:btfior69, adv. mibt adv. t en Socnøbc eff. 2(fftanb af pcte ?9?i(e, 

t Jtocbcn, Irtttø« m. røbten af en 5. Xt SKan fan reife mile9i^t uben at ti-orffv* en 

fcitc. mi^tfior^ø. — Wit^tpt^H, et. b. f. f. S5t), ll?tIev>i?Qtt^ en. (Kn SJoøn m. en mc« 

lUi6dcIpuitirt. (£)Cuffat.) mi^tfVibe^ a^v. (^antfP Snbr^tttinø t. qt tpaale ^etend 

iiiibt { <95fibct, etl. lanøé ^cn ab bcté SWibte. tønøbe, fom man fiører. ' 
UII^tftrc§ , en. b. f. f. . SKibbeUfnfe. , (3* WtFret n. pr. (bPorPeb oøfaa JRccPen 

.ftraft.) mi^tflr«i>i» , adv, mibt p. en Weøncé) i^eraf: XYljffeledften^ en. ?(fie* 

??(ob; ctt. lanøé ab bene SKibte. mi^t:? nenfor SWiffetébaø. IWfWeWaø, en. ©t, 

fun^6, adv, qiibt i et <Sunb. mi^tføeø, a)li((ae(^ Scftbaa b, 2Mbe ®ept. yili^dts 

adv. t^tbten, tanøé ab 93{tbtcn of en ét. ttcaø/ en, @n jfeøt ®aa$/ fom fptfeS ^Hf * 

1ni^t'oa^^9/ mibt p, en SBuøt ell. paa et am fet^aften. tlTirfeløaif^e^ pt, nupmftunber 

bet inb)7uttct 95anb. ttlidt\>cl, en. eøentt, SBonbfrneé .^eftøiCbe, bcp omtrent !)o(beé p. 

S$ei (om er i a^Hbten qf et fRvim, etl, Uøe aXiefetébaøétib, »lifl^elemcffe, en. Wiih 

Tanøt fra to iSnbepifnfter. pø, "3ffe leens felSbaq, 

øcre, enb t. Wi6ti?eifn af bct^mennejfelije )IIh6, ad|. [3, mlldr.J 1. fffe ftorrf, 

vUpé S^Ane." a}tairinø. mtdtveiS/ adv^ (qarb etl. barjf ; (tnb, faøte, (Ub. €n milq 

1. tanøé ()en ab ^ibt^n af en ^et. 2(t Steøn, ^;8tnb, 'finter. ^UiI^t aSetr. Gt 

fiørc mtM)9ei^. ^. paa «&a(ppeteR. mi6t? miu^t C[(inia. 2. tUbøieliø t* (Hfteraipen« • 

vfiø imellem Obenfe op $pborø. I)eb oø S3(ttl)eb imob anbre; mobf. ftrengt 

Wibu,xn. {3. MtdiaJ aSib^PUnftet 6nmil^^erre, Cnpt« SReatfrinø. milde 
!!1{i5ren af en 2(øer. ICtffceve, brnbenoøef 15tl. 4» (om TCafppet) We mu-f, fuur 

pper i mi6te;i. dipeté; æeiené trii6te. cø. fortrotbel^. "(St mildt Tlnftøt er bet^ 

Xltidvttiter^ en. [af adj. mfd.] ben atib| l^Porp<^a feeé ®letbc oø Joriiøi^lfc." Øporon, 

ba^jnteren reønefi at pære (alp forløben, <^unfaaemtI6tt. (am. — >Der^f: mil^elig^ 

en. Slutningen af Sanuar. — »tidtjin? adv. wilbt. (SB. JKott. @torm.) — Wil^s 

tcrefcft^en. ^. fom l)etliø(otbteé p. benne ||cd,en. ub. pi. fflejfaffcnlKbcn at pær? 

?rar«tib i bet øamtc 9?orben, mtlb. ''lUilbhtb øfør tdrffctiø; 8K«nter(et 

lllielb^ u. s. f. ilTfld, be(aocltø, 8pfnø(eb morfom." ^poron. 

tlTig, proii.p«rs. — f Dat. Arc, 00 Abl, Wilbt, v. a. |. øvøre milb . fprmilbe, 

t\i jcfj. [Oiocfom.bet faa ofte i oplbre ^anff, Unbrc. 6. 9)ebcrfen. (f. formilo.^ b^ mil^s 

(tUliøcmcb pq) iftaaer opetjløbiøt recipr. nt, fom nu er? n^ere frrugeliøe.) jDeraf : 

f. e. "'3fø W pcrret mig i ben'8unV'— Mnidclfr, en, 

•^^Jan reb ftg unbcr ^." (Jt. 85.) fo/ilebe« UKldne, v, a. oø n. 1. ac^ b. f. f. mtl< 

(r, ^^t enb^^ i baøt. Z, p»<rf¥øbiøt^ i $tU ^e^ fprtntlbe. Tit m* Sinbet, 2. neutrt Mtv« mtlbfc«. 2)er nrildnør (ed. mlldnee) (9crfon cQ.JSitiø;) ot l^ifn tx mtø ^cfltt^« 

I «ftrrt, («♦ 0, :C^,) • tet, ctt. j <t anbet natt Jorljoli) t. tniø ; 

>M\\t, rn, pi. - t* r^v. *Mtla. 92. @, at benne tit^tcet mlg^ flaacr i ^o^^^i^^^^f^ 

Oltlct.] (n <&ob af (d^ité opbi>nø(be tncb eØ. beroet p. miflL o. f. o. — tltm 

S^rjrQbeffpffer, bebcrffet m. <Smétøn); qg .Rotte; m|n$etrc, miii^tener^.mit ^uué, 

ferfpnet m, Suft^uHer, l^oitfen ^ob anfctn« ntfite ^orfcrttetp, mine fiorte S^cnner; f. min 

bcé odbtornte^t, JtuC; mittttmtfe, "?(f, ^ffptb ; og ^bsol. Smogen et min. ^DetU 

faae fcg fun en vmttø Stoø af ll?IIev!" {»uud »at cnøanø mit« ^ot« et benne 

ft^oXt. ;= tttile^rimde/ et. fBeb, fom bt, |)at? ^ 3)et et min« — ^ bet bin ^at? 

til a)Ii(ft; SOKCeiteb. YHtfc^amp^ en. Seøttoebe. bet t>at mim "£)it 6øl)) 09 

Tamp af en Jttt(mi(e. (SBagøefen.) 1}1|j: bit @^utb bet »et mit ; oø bine ^ufhruet oø 

(rCiflrff c, et, 2), af 9tanfo«t ooet SSiicn. SBøtn, be ete mine/' I. iRonø. 20. 3. -^ ^ot^ 

Dlilffuf, et. pi. b. f, itnt, fom ete btoenbte l!^o(bet ubtttiffet^nnbeitiben (tiøefom oøfaa 

i m Stile. «»or>{f!e ISi^nbom, ell« næt gforbinbelfe. 

tlii|r>' eti. pl.-r. [Y. Øt midU.] et Mes men fun JDp^oIb, iBopotl. 3 min (t^ot; 

(iøt 3Rttnbbib p. |>cftcbibfet. Kt tibe meb iS^p, i min (90t) vøn ficnbet man ifCe benne 

UI. Od étanøbtbfei. — Xttiltt^mme^ en, 6ti!. -^ tRit, bt. absoL oø fom Q^ubp. 

1. $. ea. ^tne, Jorn fotbinbet a){i(etne p. a)fot: min^enbom. (^. 1«^ mienO 3eø 
et ^ot ^cfle. ((iftet ben l^bffe Ubt, ttteil^ fortanøet fun tllit tifbaøe; oø oi( (abe en« 
remme, {of, (Stam om.TC. €>ar. Dtb, IBib, i)9et be^otbe 6it. "^at^etieø itfe aXaøt at 
€. ett. y, 160.) 2. Gn meb aKi(« fotfps øiote meb mit ^ab ieø biH" fiRatt^. 20. 
flet Sømme.. (tB, @. JD.) 15. b.) fotr ^'^^ jeø et i øtanb XW, fan, 

Uiilliott/en. pi. -et, C^ Vntat af ti fotmaaet. Scøffat øiote nitt bettU. '8ab 

(9anøe (tinbtebe tnfinbe, eSrt tufinbe <S^an« en^bet nu aiøce éit, fom ieø f^at øiottXHtt. 

øetufinbf. < 1, XllinOe^ et^ [3* Mynni.] Tfabntnø^ 

Tllilito, en. [8at, miHtia.] 1. ^oab bet %p!h, aJtunbinø, fortb. af en^iob, en %\Ai^, 

iltret t. Atiødlianben oø Jttiøéoorfenet. (b. ed. et anbet ^anby fom ^aaet i ^orbinbelfo 

:?a(e.) 2, en Jtriø^maøt^ bet beftaaet en« m. E>at>et, "3 ^(^ oø ftnben 2(a . (So, 

ti-n af frioiliiøe 3o(f, ell. af faabanne^ bet Stotb oø fnet)te !tnin6e«-' TCnIie'bo. jDeraf ; 

\^^t ubtif nt ^, be falle Stroppet ; Sdnbe« JCamfnd«, et. SD^unbinøen af en 1(a ; tUtn« 

9orm. (i 9)robfettnt t. ^en f^aaenbe <&orr.) ^e^o)»e5, ^, eSet Sotbietø t). llbUbet of 

pf. !&y^iltt9/ £^n^mtIito« en ^iotb (9Kot(),) oø n. pr. tnin^eporten i 

lliiit, en. ub. Dl. [3. Miltit )C. 0, Var^uui« Sliopttémmbe, Uorémindt^ 0. ff. 
milt.] et 3nbi»o(^ 90^ a){enneif et 00 9)attes 2. tVtin^e^ et. ub. pi. [@o. Minne.] 

bpr^ bet ^at ftt 8eie i tfn ocnftte @ibe ime(« €$amti)!(e. fBillie, <^iø6eb i aXeninø. Xt 

lem SRib^enenr oø SJ^aven, . — X^^^^'it, øioe ftt !tn« ti( noøet. "^otbi man fan fbt« 

en. &t ^vM'- ^n, S3(obaatr ^ bet øaaet ubfccttC/ at ^an fe(o øioet flt ttfin^e t. ben 

igiennem SRiiten. tHiltbrftnb, en, 5Be« 8019, cjftet ^ottfen l^an bCioet fhraffet." S3itf« 

r^ntelfe i StiCten (o< ^otnqt^ceøft, )ltiltf nett ^ct {feet iffe m. mit tR* Kt øiote 

»lafirr^ et, f), tii nbvo^teé 9tnø imob noøot m. een< tH, (3 bet orlbte Soofptoø 

Smerte i gjKIten. (9lofløaarb$ £)tbb.} bt. bet oøfaa fet : aXinb^Ua^eb^ i SRobfcttn. 

tniltjIinQ^ et, Qtinø i ben ocnftr^.Øibc, t. ^et. 9Reb 9let eflet Xlfin^e.) =3 iDetaf: 

ii9ot ^(ten (tøøet, milt/yg^adj. fom f)at min^e^y. a. 1. aføiorc i SO^tnbeUø^eb; ene, 

Cfabe i SRilten, (l^npocbonbtifP,) "Sab' fpriiøe; faar eent. at øiore eH. labe no^et 

miJtf^e jDaatet bagtale oot 3orb.** 9ta6«: m, bet ®obe. Xt m. een t. noget. 7(t m^' 

bef. miltfvo^om , en. €$. bet fpmmet een bo^t, mtnbe fiø fra en IXrortte. tKot^. 

fra TOiten \ ©tabe i 9Xi(ten, (br, ifar om (foropfbet,) -r- min^eiitt/ adj. fom ffeet-m* 

^oroc^onbpe.) C^nis eH, ^Uxt^ øobe »iOie oø €$amtoffe. 

tltfmmet^ua, en. (fot«(bet,) >Dnø, fom m, Xføioteife, ^oeteen^fomftr minbeliøt 

fa(bet i 3«niu6/ eH. mtbt om Øommeten. 9ot(iø., — ll!|nMia(^e(^ , en. ub. pL fre« 

(forefommer i Orbfproø. C^tet 9S, €(. £), betiø ^ptenittø, oenuø JDoeteenefomft. 2Ct 

mmenttaøet af tUt^fommcto^ug , fom aføi^te en ®aø i Ut, (uben 9toced.) 
tofl funbe ootte utift.] 3, Ittttt^e^ et, [3* Minni. 2C. C5. ۥ-. 

Wimrr^ y. n. 1. (bat.) 1. øioe 819b fom^ mjnd, ^ufommelfe,] 1. ub. pi. S^ufom* 
en (9<bebuf. Skuffen mimrer ab Øebente,^ metfe , ^nbtfnø, Hi (a»e noget i Xlt« 

2. flane ^09ebet op oø nfb, fom ^efle oø Vt btaøe ffø tii tu, Vt føte een nonet tit 
i:i9arø om Gommeten f, cX frie fiø f^a IH, jt)et er o< øHc i f^tjf )3I* iDet etp 
^tner. (^otl^.) 3. ti^øøe og oebe lanø* ^(iMi miø af W, Kt eftetfdbe f!ø et ^tx*. 
femt (Wat^.) • ^ betliøt, ebiøt Hl* %X beoate een« OT. 2, 

min^ poron, poss, n« mitt pi. mine. [3/ pL-r, iDet, fom minbet om een, fomffeet, . 

(9 K. é. min.j 2>ette ^ton. ubttpffet i tnbtetteé, optetteft t, Gtinbtinø om en ^vc* 

Vim. et (SienbomtfbtfioCb imellem ben føt|te fon ell. af^egioen^eb. Itlin6et om ben fot« 

orammadcalife 9^01^(109) oø ^ooebotbet fvniibne IXib, , 4>aii« IDoab h l^n« ffiøn« •% . » ( • 

fiefle m* Det er et Ut* om, ^nå Zafwtmf fovtienev «t mio^ell. min6c69«n:^igc 9€€ 

«ieKø6eb. Kt ceife een et lil. (f. (8rai>s øiDcnftebcc, 

ntiit^e^ i^abex^minbu) ^i. f)titmii^ iDtit, tltiit^o y. a. 1. (dttøe i (Sclnbtinj^, tvin* 

cQ. @faa( i. 2Cft)«.bed Gnnbring : Srøinbe« bte een om noøet, ^uf!c een ^aa, fatte txU 

^ocøec. Ht bciffe eené Ultnde* (fotælbetO tage i SMii\b<t. TLt m* een o\n noøet. "£>g 

W a.) )Xtinbtb\Ut^t, et. S5. af no(jet fow £)tb{nø* ^fccte.om ftané føt|le (Sljfot) mins 

ivunbet, focbtøanøentVfornJbcoareéiiSrin? ^er»""@torm. — »&fln minder fig .olbrtg 

iciMen. Vis. IRotbe.) Utiti^edlomfl^ en. fe(o tit at bctatc 5t>ab (an f!»(ber. 699^ 

®. otiorttl en Géinbdng er fn^ttet^ fom bommen miit5cr mig unbertiben. ^^ y^l'ms 

minber om noøet. Vfunbthcu, en« IB. ^elfe^en. pl^-r. l.<hinbrind, fom ^m^ 

iioori nooet er optegnet t. (anbring. sDanf een om npaeK, 9aami;ibf([e. ^dn ' ftC en 

tnarf« In* ^a^aé yHMtbon: (®runbt$ atoorltg Xth "iQi Ui)ør>cU en eftertrt^etc^ 

»fa.) Xniii^eftacøer , et, f, min^e , 3; Kgerc min^elfe^ f. at ootffed af t)or J)»a» 

tnm^eMøt^ et. 2). fom erjlrevet t. Grin« Ui" D. atirfF. 2, en p. np »ctffet ^øtelfe, 

trtnø om en 9erfon éu. S^eaben^cb. {fort af ^fngbom. ^an (ar enbnu Xilms 

Vtin^t^^, en. ^. dU ^øitib t. érinbring ^elfer. af feberen. 

r om en mærfoorrbig ^erfon eR. IXi(braae(fe. ylill^eIlg , ad;« f. iinbtr 2, Vllinbt 

min^efrij?, adj. fom enbnu et fcijf i Érin* (Øamtpffe.; 

bringen, ^©runbtolg.) Vilinbtfvf^ , en^ JXlinttt, v, dep. min{led<é« [@». min- 

iib. pi. ©læbe \9. Qrtnbrthden, fom iSrtn? nas.] (omme i ^u, erinbre ftg, (ufPe. ©a« 

brinøen fremfalber, (Ssaggefen.) tnin^e;: tange (faa (angt tilbage i Gliben) nogen tait 

jgave/en. @>, foVn gioeé een t. (Srtnbtina minbe^. 3eø min^eo at (aue feet. (am« 

om ©toeren« Ulm^cgltmt/ et, pi. b. f. "3ngen Cunbfmindee bet at oorre ffeet." 

chfeite^pot^ Seoniitger i Grinbrinøen, ber 9* CCauffen. ^u min^ee mig bog De( 

ft»QefCe aXtnbet om en forf))unben Sib. enbnu? "^eg minbtt bet fom en jDrøm^ 

*'Xnin^^nmt af ipceb tlffptbig^eb." 5Bag; ^an minde^eø fin gam^e ^oeber. 

^efen. min^e^elliø/ adj. (etfig i og oeb WMtt, compar. af adji4i^en, og adr« 

jSrinbringen« Win^ifymtlb , en. b. f. f. li^t. i (Rupert, min^jl. [i&f. li^enj <^gens 

^fDHnbefefr. ' min^eFi«r^ adj. ficer i (frins (eber i SBrugen piae føtgenbe ^mpier op< 

bringen, JT^in^^an^e^ en, Jt. fom be« Ipfé.^ l.Adj, ^un er mtn^rc enb @øfle? 

varer Grinbringen om noget forbigangent, ren. 3eg oit (ellere boe i et mindre «&uué« 

2}tin6e^cnsc/ en. <5ii,a9lQnt eff. Stuepen« Gn mindre @tue. <£t mindre U(etb, ^er 

^t, flaaet t, a)?inbe om en $erfon ell. SSes^ pat $aren mtndfi ^an (ar tnin^fl 2tar< 

iipen(eb^ )llindcc|t>a5 / et. aJSinbefang. fag bertii, Ibc mindfie SBørn. |)and 

minderttt« adi, tiø p. Minber eH* paa ST^in? mmdfle IDatter.' 3)et min^fleSBam. -^ 

bedmcerfer, ^'jDanmarfé minderiøc itpft,*' ^Den mindre 9<thg er fmuffere. , (3 ^ten 

Qoaib. ItBindefaøn^ et, Qagn, ber bepa? (øreé ppmpar. mindre i!fe ofte m. beftemt 

.fer Crinbring^n om forbig^angne IXiber og TCrt, ^por ber tate^ om t^ ISina br, faas 

jBSebrifter. (£. SRot(eO UXind<f4nø^ en, (ebeé i 2((m. enten posit. (ben JiUe ->ben 

4^(|rber6fang t, Grtnbring om en fortient ftore) eSer superl. (Sab mig faae bet 

,9erfon/mmar!po!rbigS3eg{9en(eb. tXlxns mtndfle Qtpffe ; og be(otb bu bet anbet.) 

it^txft, et. Ct ©frift, bet gaaer ub p. at, %{ giøre noget mincte, forminbffe bet. — 

l^eoare C^rinbringen om en motrfootipbig TiVit, fca ben mindtle tii ben ftørfte^ S^^« 

9f fon / om moerfoorrbige 93egiPen(eber. bet mindfle, aCbeieS intet, (nihil omnino.) 

JInndrjrrift , en, Snbftrift t. at beoore 3 det minbfle^ adv. (saltom, quidem ; om 

lErinbringen om noget. 6n gammel )XL ilU anbet , faa bog.) •^an funbe i dr( 

Snbeé ooet forten, llltndeftetn / en« mindf^e fenbt mig S3ub berom. — 6oame« 

riindefbttC/ en, (£n @teen , en @tøtte/ aet i det mindf^e er Ptfl, 3eg i det mindfle 

opreifi tii ^^ om en ^erfon ed. SSegiPen? troer iffe berpaa. — 2, adv. "JDgbefans 

l^fb. tRtndetaare^ en. pl.-r« @raao fom {^be. een mere, og en anbén mindre." II« 

feinbringen om noget fremtalbcr. "5)a SKofe 93. 16. "®ee, 3 ere mindre enb ins 

i»{( og ®obcé t)lindeta<rrcr flt^be." $. (S^uib? tet." Qf. 41. [9Kan ftger; (St bunbrebe, 

terg. tniitdet^le, en. $. ti( Grinbring mindre fire o: p. ftre nært] ©aameget 

^m en morrceUg ^crfon'eH« Slegipen(eb. mindre ell, dcømtndre^ adv, (taoto ini- 
IKllindeteøn^ et. !X. (PorPeb man minbedf nus.) iPf, deømindre« ^t^drmeget mxns 

noget/ (t>ort>eb ^rinbringen om noget be^ dre* (quånto minus.) -^ XHed mindre^ 

pare$, (Srefc(oQ>.) =^ b.) tltindeøfef}^ en. adv. uben faa er at. (nisi forte.) — intet 

^, f. ft. aKinbefeHf. !tltindcøm«rfe, et, pi. -mindre, adv. olbctc^ ifte. (nihil minus«) " 

»f « et ^egn ell. ^ixCbt, opfat t. Grinbnng — mindfl/ adv. ^an er mindfl at Uf{a^^^ 

øm en morr/elig S3ebrift, ell. til Kfbøbe^ ^un fiE mindfl af bem alle. 3eg troebc, 

*3(ufomme(fe. 2lt fcrtte et DT« oper een. pentebe mindfl/ at blioe abfpurgt. ©offt 

UlindeøteDn/ et, b. f^ f. aXinbetegn, miiu (an mincfl oefitebe bet,' — )Det mindfle 

^føi9«rtdi2> adj. otttb at ((ftfomme , (om møs ux^ ^«rpeb| gaaer M itu« sss Goms ncnfætil, af mfndve; mlit^reaitrtg , adj. t« SOKncfammctet Bcgnnb^r, 09 6t)ot beit 

fem d l^ar naaet fine int)iU)i9e 7(ar, umnn« anto^nbcS. lYtiitcfammer^ et. pL-famte* 

Mg« mtn^teoartg^e^/ en. nb. pL %xU ben Q^rube i 3otbel. ^9oc Jttuboet (æ'dge«, 

jlanbtn, at 9<rre m. Tltm^reaarinn^cn. fom fpccenget SØStncn. Xtltnetraøt , en» 

ben, font er mtnbreaanø, (3), £ot),) iHin« , ben ^uulning f Sotben, i ^omt af en om'« 

^Tcmait^, en, t Sppfproøet : ben fom ev »enbt Jteøtc, fom fcembcinøeé noat SOWneti 

(oofctlbet p, fin 9@re, bøint fi^a |!n 36i;e ; fprinøec. --- 2. et ®ti:oø i SBicrøe; 6t>oc a)2e« 

Scemacf^manb, Satffnetp. tatCec finbeé 9. ^prængmnø ed. anbet 2Crs 

ttlin^ffe^ ▼. a. 1. gføre minbre, fotminb^ Wibe oq bdnøeé f. 2)aøen ; en ®nt6e, (Sn 

ffe, irt m« fine Jtrbgiftec. -^ mjn^f^cø^ ®utbmine^ éøtominv 'Jtebbetminr^ $8(9«' 

iiiiii{fedcø^T.n.pa5s. Mioeminbre. (mtn^s mine« (SRan fiøec bedinob iCfe 3emmtne«) 

Je fifltr redpr. -Stwr m^^^^^ ' mineral , ^t. pi. ^ er. 00 Wlnttaéer* 

|>ebe." Wo.) =; min6|felfe^ jnmt^ff^ [røb.Tf.Uat.Minerale.lbenoturltøeSeøe:: 

'"'Si.^'l'fl,^^?"*" *^!I "^/ • j^ ^f'^ P- Scrben oø unber bend iDwrffabe, fom 

aiin^fi;ad).09adY.f^mmOre* tiltaøe ett. foranbw« , men H ftotje orøaniff 
pcataøen ©hffetfjp ett. uioorteé ©^n. 3 fem inbbefatter aKrncroHctne. minerals 

Satemaaberoe: 2(t øiøw m* tif noøeta: f^jmlintt, en. ©. afminbr? ©tpHetafam* 

^y^^^^J^^^l * ^" ^c V^"^' pnben „erdHcr, fom beoare$ af SWoturforff cte. ^ 

^^^l,: ilt ^ ^"^"r *-J*"^.-'v'^ l» mineralff,.adj. fom tiører t, SWinwWøct, 

m. ni at oitte narre oé, Xt øtoe fil m, ^„^j^, 'p„ Sprinbclfe beraf. ^ ' 
«t maae 6olt>e miner m, ftam faalanøe ^^^ j^^jj^^^,^ ^ ,„' ^^ g^^,^^ IL minfei 

tan fon jf abe oé (a: labe fom «i ere p. ^an« ^^^^ ^^, p«^ r^^l^^l, ^^m SR. 
eibe^ 2. eabe?, 3^nfiøt^tra!, f. foa trfbt minh/y. n. 1. l)<:r; [3. minka.I b«t)f 

(cm Mffe «< w«ø€iiøe , oø »««? »«»«« ffter^iaanben, {ibt efter tfbt minbu ; Winbs 

Uø.Ubtnjl ttf S«WK Sibelfer, $an!eiP c«, ' . xninut, et oa en. pl.-er, fe. mlntita.l 

iXi«. einbeté S^itffanb, -^an ftørte bet ^^„ trebfinbétpSenbefeeel af e5 SStme, fom 

1^"«^?J«!I "^Jl^^*«,?«^^^^^^ iøKnbeleM60C;cunber. (3 9Katf)en5att* 

jn. en wnliø . n«b / Hørøpftiø m. W fen; ^afen®rab.) minutfTu^ et. pi, 

øtøre en fnar m,^ Ht noøen ^'iPet w øla* ,>^|^ ^ju'jj^ f,^ ^. Sprnemmcé Seøratjeffe, 

-•^ .,«* ^ «, .... .. - ^^ 

paa er 

*- > ^-^ v*»* »- c» r ' ir* W'^/ fom tflRcnbeøtocr SWfnuteme. 
eorøené møtfe mmer." SBaøøefcn. 2tt ^ *\ ^.: . /^, «, ra • ^ 

atoe 2Cat p. eené miner* «t øføre mine? , miraFel, et. pi, 3JTira«er. [S, mira^^ 

F. een (o: gioe Seøn ». aWner.) aiøv« fiø Inm.] en *anblmø,. iSiIbraøetfe, fom fEeef 

fcrftaafliø ». miner* = minefpil, et. en Jmob 5Ratucen^8o»e ; opernaturHø ^anb? 

titrtid paoføløenbe Xfoerflnø i 8K<ner. Unø, Unberoecrf, Unberøterninø. 3cTteøn» 

»linefprott, et. ubi. pi. ben SRaabe, oX ubs 7- mirafelmaøer/ miraf elman^ em ben, 

tn»ffe fincSanfcT oø SøWfero/«elp af fe?? "J^,^" ^0 f. at funneøiøre.aira«erj 

SKpet, o " »^ \ -*-» -t- T»i jttirafeltro, en, $ro paa/ eUn: ^iCtb ti( 

mtM^en.pl.*^r* [gfr, mipe.] 1. 3 ^iwftcr. 
5tdøø{onfien : en unberjorbifF @rat) efi* mjø, [3* ^l't $t <S, mis.] en9>art{fel^ 

^U, m. bertil førenbe %QiXu^^f fom øraoeé fom fætteø for t>e^ enbe<l (Subft. oø 8$et< 

f, at fproenøe ben ooénp^a ^Pftenbe SDZaffe øer, ^o{é ^eipotrfelfe bert»eb foprinøeé, ett^ 

i Saften ».^(tttb, 2(tøraøeenm, labf fom faae en flet IS^t^bninø. 6aa(ebe^; 

CB m. fprinøe. 7= minebygøer^ en. ben, a.) en %xw^<t%%\\t, SKanø^l af ^oveborbefA 

frai forflaoer at onlo^øøe aXiner« (9r, Mi-<< |93émcerfe(fe. (miøf^aab / ot miølyffeø « 

ncnr.) mine^mnø^ en, ^^ierntnøen, miøtro/ k.) b.) en ^dl, 3ei(taøe(fe, 

efter <^onflenø SReøter at ørao;, anlctøae en (miøfø^el^ miøgreb.) c) udøtiø Vns 

Stine. (SRanfnø.) . mineøaitø^ en. Sanø øenbeife. miøBrun^ miøforjlaaelfe« miø< * 

ønbev SoT^n tft aXinené JCietbfr e'^. ty^ninø^ re.) df^n ^anbHnø ell. SBeffafi; 

SSinefommeret. mtnenravet/en; ben, fen^eb, fom er flet, ufulbfommrn ; tmob 

fcmatt(arøøeren97{ine: ell. en af ^olfene/ Stinøend SBeftenimelfe^ €^Af, aieøX, m. m« 

fom øtaoe aRinen* minf|^alø^ en. W:t (miønierningf mtø^anMe^ mtø>9«xt k.) 
nettø 9^^e tibøanø, 6eot Jttubfibnin^en mtøaøfe^Y^a,!. aatrvip^^r« tab tii« toUøt; tittøeaøfe« (V. 6. 99cbc(.) %t 9ffo€iy^(ctot.betfUr|le!eili6for^Id{meW 

jmiBa^tt et jSptoø, (SR.) l/m ^oricDbelfe 09 C^traf/' V. ^tffeb. 
- niieliiUttte^ ▼.«.!. ^o(be f. udøtiøcff. Uneforit^r^y. a. 1. voiU ^OtliiotntieU 

uhifli^, ^ahUf d 9it>e SBifatb« "9{aat f^an< fe. (bt« i^!e faa meoet^ fom adj. cS. partic. 

SotPftaaenber 6ifa(bcé, cØcr miøbittiøc«*'' miøfocitMet , utilfttU, (ffc fcmøict tn» 

Ø^Dnfter. TCt tcttt m« tncb noAct^ ^an cc attib mie? 

tlttøbrutt^em pi. b.f. 1. SBcuø of en f^rngitt*, (St mterorn^frf €Stnb. 
SU19, bec fmber tmob betti Statut og Sdts liiiefont^irlig/'f. ufotttøtelig* 
ftemmetfc, tttetS3tug. 2(t øiøte Ultebnig tniefonteiclfc, en. (pt.-r* fcJiben.) lU 

of noøet. 2. ttciøti^ eS.- ffabctiø IBrug ^ (vfl t»eb cHer af noaet, iltilfreb^beb ; bet 

fom t>. (KieiU<aøe(fe et IbUoen f. efi(« Kt mobfatte af ^oni«ielfe«. ^t fole Xlltofor; 

øffVaffe en Uliebnig* nideife ooet noget. 

VU^MiUt, ▼. a. 2. giote fRUbryg, nret Wtoforffaae, r. a. 3. focblnbe et ndg. 

**il8.*r bcttge, anoenbe itbe. , ^ tigt »egtct m. anbreO S>x\>, m. en «unbt» 

mtoBu^ et. pi. tf. f. æub, fom er langt n^ ^n, flf^i^ji^ »ttrlng. — XHioforPaceU 

tmbet^mgeno fioctbi, bet b|^eO paa. Xt fe, en. 1. bet%t mi« Waae noget/ uriø-- 

^^•iJ^?*!* S*^ "^^* o ^!?*^"v* V r r '* «0 Ubtotfning af £>rb tU. SRentng. 2Ct 

mieMc, T. n. 3. (ban) bjjbe for lajt jeg^^, ^^ gelt af m. i)et ffcte oeb W. 

V. en SCng, .fom « ttlfaW. JCt mioiiv^t »rioforfFacelfe af £)rb. Crtccborf. 2. U* 

9aa noget.^ «an oitbe nof Kobe *ufct, ^nigijeb; UfambrægHgi^eb. (f. 5otjlaaclfc, 

weMan mrt«>*« wtø. 2.) XII. imeffem acjgtcfotf. JDer et fems 

Miebyt^ en. ab. pU ; 1. uHbfa afobfel, ^^n, opftaaét en mf imeOem bcm. "ZCUe 

M'^% J^ fl?';* ?^*^?l'^j; f^^ta^^^i- Wieforflaadfet, fom i faa lang Stb ^at)bé 
®*5S: ^*;5* ""I v^?'^««^' ^?^* ^'^mK '^•>^^ o« < ^n '^^^ Wanb fta Mnanb<n, ©ate 
?:i•2!J^!f/i"v^^^^^^"i^ ^»»ebe." »aggefen. 

9of!et, fom 

^ 1 %«•- ^•* /f iT X-* \ • ©tabning afoigcr fta ben faboantfge ; et 

''*i?^5f*'r*** ^'•.•J V ^ ««*. I r »anffabt, unatntKgt Jofler. {Monstrum.) 

ttlloJaa6,itt. Ubaab, TOégfetntng. yt føbe et intofoK---ft.cn unaturltg 

(»^M^lf^y ' , r #« -I ®tfnflanb, en forøenbt STing, fom frcms 

*! H^?^TV' ^^ ^^^li/IL^'^^V'^^ ^n„j,eé. /Ct m. af flet emag. "2fttcbe 
tto/fritogtig3)annelfo--mioe>«mielfe,en. tnioCofhe, ben meiineffeHge gorflanb fan 

M.^r'fi'tS'^^t' ^\.T^^'' "^^"^ ^^^ tlTiof^^e, V. n. 2. (^ar.) fobe i Uttbe, 
^'^J^^^J^tl^^^^ w..-,....w tatei(be,JD«af:»«Wti;c«.pl.-f^^^^ 

dhi «&anbt{ng, 

Qlcab frænfrO 

botgcrdgo cH. ntos 

terffé" '''""" * w—'—"—— • -" talff c) ooétttflfbe« ; eii groo gocfcetfc, Sot* 

m^bømmt ,r. n. i. (bat.) bomme Jrwbcffe. 2(t brgaae,, gfote ftg ffplbig t en 

tJtangt, feile ( fin iDom. "SWob een fom ^*r- miofliermn^omanO, en. ben, \om 

fttber flet, mio^omme meet enb tf." 9^^ b^t bcøa«et en gWégtctning, en gorbnjbet. 

pté Jttit. o. ©(biermann. »lieøienmø , en. pi. 7 *• 1 ;.««9^»0 

tniofol^e, r. n. 3. (bat*) mfé^iage. (nU ®J«ning, ujninbet ©tctning eff. gormot? 

felbent og nteftSi fotoftbct Hgcfom6ubfr.. »»9- ^ ?• * f ^i^^P"«^^ • «^^v^^ .^^"^^ 

»Itofai^ aw4ag.) - mngafctfffboeob, ea.af6tebeti€5øen, 

tttiofanøfl. en. ul^elbig, mfélpttet ^»ot bet bc finber ftg, 

Sfangfl. (fB. 6. £).) UlioøtoTc, ▼. a. 3. giøre ilbe, giote lU \ 

tlliofate, y. n. 3. f. fare. (bat.) fate iU ret, banble ilbe tmob. Ht mioølore tmob 

be, tomme t. @!abe, t. Ulpffe. ((Sit. ^e^ een. (SRotb.) 

betfen. Jtingo.) tllteøreb, et. pi. b. f. et vtigtigt (S^ctv : 

. Xnioforbinbelfe, en. pl.-r. ffabrtig got* ffeilgrcb. "iDette Cunbe twrre et cnfclt- 

binbelfe ; foetb. ^gtqtab imeuem ^olf af UltoQteb, fom lob fig obctfcc." (902.) Ht 

ulige €$tanb og iDiicaat. (Siabbcf . 3t. giøre et XTt. 2. Seil, feilagtig fremgang«?: j 

mesalliance.) tpaabe. "•^bot »tioQreb (i ^tatébcftprct^ 1 

Utioforl^øl^, et. pi, b. f. aXangelp. b^t fen) f^a otlbre Sibet ^abe flaact olt f. btibe ' 

rigtige Jorbolb imcaem flere Zinf, fom {Robber." £)luffen. 

f^refammenedet^omme i en^otbmbclfe; Ulioøribe, v. n. 3. [ttttbe.] giotc ^i^* 

m imeOfm £r(len( i en SÅn$, "iDctte gteb, tage'Qfeil. (92otbO r 

Itliafiiiiffl, f» llgttnf^« — mt^gttnfliØ , tltifdtn^, en. [3. MiAunn.] b. f. f. 

adj. uøunfHd, oo{R£>6fuR). (^o(6crd.) ' Ultffund^c^, brt er mm (møcKst. . 

xnie^afib^ et. nb. pi. ben Sitftanb^ ^Dori Ittifhtft^elin^ adj. fom et tegnet fhrenat 

man (Ktt fotfaøet a(t ^(x\>\ ^oabløé^eb.' m.'anbteé Støbe^ batm^ierHg, naabig. 
(gpQtb.) "^an faCbt i ffot iEl>ioI oø »Ij«* tllifhm^e fitt, ▼. rcc. 2. [3. miakun- 

l^«b.** 9. erauffen. na; af mis oø lunna, i 99emætfelfen: HU 

UIift(r<:«bt^r. n. 1. (l^ar.) fotfnge ott tegrte, bejfttlbe, giw ^(pCb.] ^a«» ?Keb« 

^ab; 7<(Ibe { 9)2Uf)aab. — /'2Ct mitl^aabc pnf meb, iffe octfe fiteng imob, fotbotme 

0« no^et." %. 9tot(K' flg* ^t m. ftg over een* 

tnie^c§^ et. ub. p]. [beflorgtet m. 36(. Ultffun^l^ed^ en. nb. pi. aXeb^nf, ^ot^ 

hanr, bc^rtem, og haga, vorte tiipaø. Hag, fatmeCfe. 2(t ^at>e Hl. meb, gUte, bevife 

i gi. 6oen{l: S)nbefi.J lUi>{t; tUi(ftcbél;eb miffunb^e^imob een. (bette «g be beflorg« 

m. noget; bet mobf. af ^Se^aø. » Tftftnbe tebe X)tb fotefomme fTerben, uben i SSibeU 

m« i noget. Vt fatte H?« tU een. "iDmbe ovetf. og gubcUge Sftiftet.) 
o. Segiil^aobe 9tttf£t 9)e(Kig effetXniol^ag." tliielcbe, v. a. 1. lebe ;p. utet Sei^ iHIb^ 

Gatbberg. — mie^agelia, ad), fom et tiC febe. (dtiUbtig^.) "9)^eb €$vartmrtfaffe( at 

tSB^Kiø , ubebageHg. S. Slotte, ^^ot mt•Ie^e Jotfet." 3^^a(Ttap. "3 ^c^ 3Xen« 

nu^lKgeitgt fTigt Jfotetagcnbe vat f. ^ets nejf et o. benne 8atbom %Vn mieicbet i {tt 

ten^ JSNne.*' ®u(bb. motalfVc Dmbomme." SBitfner. — - XltUIeb^ 

Ufte^atte, y. n. i. (|^t.) Oæffe SXié^ag, itiittt^ en. pL-et. ' 

ei 9<rtc til Be^ag^ itfe cftet cené 6tnb eØ. iltiftltS/ adj. [bet K. &. inislfc og 3* . 

^Tift ^anéJDvfotfelmio^agermig. Ib^ mislikr.et: uUtg , fotffielltg.] 1. uoU, 

mio^gebe ^am , at etfate benne ^otans betoenfeltg , oooetig. Gn m. ^otfptning« 

hing. "2>et et {(be, at benne @Hetning ^mioltøt (uftngtbatt) Xat. (Et mioligt; 

ariobfiørr ebet." $• ^tanffen. Øo^etagenbc. mioligc JDmftænbig^ebet* , 

nti^f^tfiiMe, ▼. a. 1. ^anb(e {(be meb, bes 2. ntigtig, fritagtig. -— Hnolial^eb, en* 

(finbft p. rn flet SKaabe; "Vt en^oet npaa» miélig ^otfatning ; tltigtigbeb; 9ei(ta j(U 

talt flntbe ^ave 809 at mio^anble og fot« fe« )ltt6liø{^cb i 9legn^abet. 
aflrnnc bem." Sitfnet. Xt m. en ^eft. tUtolfb/ en. Gn ubehagelig, uftatmo« 

"IDen miø|K:Bb!ebe 9{atttté finagtøfe (Sl^a:: it{fl[ . fPnttenbe 29b ; SKidfiang. (SKotb.) 

05." SBagg. (3 ottbte €5«t{ftet og i »(bet* "»liolyb tnnbt bebooe mig." ©. Zto^^tM^ 
£)9etf. T. n. gtote Utet, fotfee ftg. "9Iaat Uliolybenbe/ adj. v. miøflingenbe. (<D* 

las mio^ncler^ ba ot( jeg fttafe (^om." ^. £).) 

IL 6am. 7. = miøf^aitMitm, en. pi. -er« tilif I^FTe, en. tUolfe^ O^an^elb. (SXot^.) 

flet, i>otbfom; fbtnartmeitg »e^anbiing. "^ totenbe Grempet p. {lige tfot^aabnin« , 

niift^Iib^ et. nb.pl. Utet, Sotn<ttme($ geté tHiolyPfe*" dla^bef. 
fe. (aioflgaatb« Dtbb.) HltoIyfFro, v. dep. faae et n^etbigt }X^% 

tltiø^albcn^ adj. pi. mto^olbne* l.fot« falb, iffefatbeub eftet ^n|!e, lo(feø ilbe«. 

aortmet, fom et f!eet Utet. (9lofb. £)tbb.) ^an« TCnflag mtflyrfcbee« "2(t 00te tiæ« 

2. ^om ei tt tient meb, ei fan beftaae o. tefTe ^ot^aabninget itte opfotbeé/ ootebebft 

■oaet. 2(t9onrem*meben(Eonttact; mobf. ontagte ^(anet miolynfee«" ^^^"^sX. (Et 

rfA^V^tn ea. vel ^olbcn« (f. br«fl^Ibcn«} miolyffet ^otføg. vnttolyffet £)nb((ab 

Uti^tiQ, et. pi. b. f. 1. et ^ug, fom atlet 6tam og 9?ag." a^be. 
{ffe tammet. 2. et ^. fom ffeet af SOan^ lltielon/ en. nb. pi. 8on, føm itfe foa^ 

WTt. (». €5. £).) tet t. gottieneften, flet Søn. (ma(>bef.) 

nriøfienbe, y. a. 2. (aoe ntigtig 9)les XniøUnne^y. a. 1. gioe flet Søn; Unnr 

stngromen^etfon, ifcet omb^nl mota(f!e m« Utafnemmelig^eb. mtoUtmct iDpb/ 

Obdtaeteet, |>en}fgtet «g ^otbolb. %X m« ^ottienefte. (SRall)be(.) "Gi mietnmeo bin 

em< tebelige ^enffgt. 2(t m« en SSen. — 3vet." <^et|. ' * 

miøficnbclfe, en. pl.-t. bet, at miØHenbe . lUtémob , et. ub. pi. nebffaaet SQ^ob . 

een ; øg Xtiftanben, at ooete miéfienbt. w- ^otfagt^eb, a){'obløé^eb. "SRit mtømo6 

tniøKeiibft^ en. pL-e« ben, fom mi6fien$ qocrUt Ganb^ og 6iæt." ^alb. 
beténaftben. "f^aabet øifet ben midfienbte Uliømobiø^ ad), nebflaaet i 6tnbet, 

fsut« røtøfienbeteø Tinget, og ben ^et, bet moblø«, fotfagt, ilbe til SKobe. tX, øortc 

t»il ocbetfateé %(xm:* JRa^be!. n>. ooet noget. — Utiømobtøl^eb, en. ub. 

miøHttiiø, en. ifnttenbe, u^atmoniff, pi. :Xllflanben, at ocete miémobig. ^ 

f. Shrrt ubehagelig itlang ; SKiéli^b. ttliønurlc^y. n. 1. fottale ftg. SRot^* 

miøFliitQeiibe, adj. v. fom flinget flbe, (fot«tbet.) 
a^atmontfr. m. Sonet, )liiøm)artlfe^ et. pl.-t« utigtigt, ffufftnbe 

mifFmafF^ et. ub.pl. et t)tb, fora { fRætfe. Kt tage lit. paa noget. (te. ©. iD.) 
bagt. :5. bt: til at betegne en uotbentlig, tltiøm«tf c, v. a. 1 . matte utigtigen, giøe 

fowirtet »fanbing, en »ianbing af SSing, et galt a»«t!e. (SM^^tft. gototbn- af 1696.) 
bet flet {{fe ^øte fammea. lltiønøk^et. ub.pL SKi^fotnoiclfe, U« SKIium-^fptifir. M SNiftc— SDtiMofnh. mfttUi^* (SltdfibcL ^etf.) '*11tt6it^e ^ Hiifktig, adj. fow fan Mftté. (f* umi^ 

mctfUnZavHixahttf, fom ttinø 9{øbb(nb{g:i f^dioO ' ,^ 

|)eb foccfCreD." 6tuffciu riliflrf.cn. pL-ét. [IS. <Dllftef.] en 

Uliønfict^adj. v. utitfcebé, miéfotnøtcf. (Stii)ltfbujl, bet »orcr p, ©otfen af abjtiU 

(£). (S^utbbeto.) "Srtgen — gif mi^naitt liøc Hrcrec. Viscum album. SSfntcrgrønt, 

iitm t. fin æotfg;" ^ram. — v. dep. at miptilli5,<n. ub. pL SRatigiJtp. SiHib. 

miønøicd UK noøct , være utilftcb« ; if!e %t ^aoe Ut* tit eett; fostte tHiisttUi^ t\i i)an^ 

fencøict riu fotefommec i 9loftgaarb6 bcb(». 9lebe(igf)cb. 

tlttfpel/ en. pi. XHifplet* ben tPif^fiø^ Wietolft, y. a. 1, fottolfe utiatigen , 

^tttdt af ^Hifptttfarrt. Mespilns genna- nbletøøé U bet vctrfte. 7(t m« ecnØ £rb. — 

nica. ' * XHiøtoifning^ en. pl.-er« 

):nieprit«i en. alt f. rinøe ^ alt f. lav tliietrin^ et. Seuttin. 2Ct øiøre et Itliø^ 

q)ri{é. Kt »æw i m. brinøe noget i Ilt. triit. (^otf).) 

tUtepTifc^ Y. a. 2. bdble, iffe øioe noget )3lt6trO/ en. nb* pi. ^anøet p« Zlttxo ; 

øobt eot>. (aKot^.) aTZi^tiUtb. DL til SotfDnet, t. Sleaienn:^. 

> miercjgne^ v. n. 1. (1|^ar.) teøne unøti« ge^. , Ht bceffe !t)nøtco i^od een. 

øen, øløre en fctt Regning, (f. forregne !flIi6troe/ v. a. 1 . iKe featfe iXiltro, XiU 

fig.)— \lli«reø«in§,en. pl.-er. grittagelfc lib til, fatte aXiéttoe t. -^ TCt m. een, 

t aftegning,, ^dlregning. Ulterc^iitø et mietroe eené JOrb, "^oorfot mtotrocr 3 

ingen »etaling. ^ en trofaft SSen *!" SRaljbet. "2)et et en 

. Xlfiflre,v.ii.l. (fiat.) Winfe eff. glippe gotbom ■— fom jeg fclo pit mietroe faa 

m. iS^incne. Ht m. meb 42)inene. tl?i5? lange, (nbtil ieg bltoet ooerti^^bet om bea^ 

fen^e S)ine. • ♦ ' JRigtig^eb.." »ogg. . 

tniefion^ en. pi. -ter* Ubfenbtng af 8«< XTiiøtcoiif/ adi. til^øielig t. at miétcoe ; 

tete t. at fotfi[)nbe og ub6tebe (S^njltenbom^ midtantfom. (UciøtroijFl^ed^en. jD. ^. iD.) men ; og Skiftningen af be ^etfonet, bcttiC 
Ibtuge«. iDen banjfe tIL i £)ftinbien. — 
^eraf: IHtøfionøeoUeøtum^ et« Ittiøftonø^ 
v^tn, et. m. fl. Dliøttot^e/ T. n. 3. bat« (f. tt(t^e«) giøtc 
ct getlttin. (SKotft.) 

XHiøttiø^, en. ub. pi. 1. flet 2ttøft. Tit 
øioe een, m« (SO^ot^.) 2. tKiéttaib. Ut xniøjfabniitø/ f. Vanftabnin^, tlttø^ ^aoe l!IL til een. OP. <Slauf[en.) 3. i^aalh: 

^annelfi. Ué ^^ilftanb, 2utoftto6^eb. (S$. @. £).} 

HJIøtag/et.pLb.f. Jfilgtet, geiltagelfe: — miøttefliø,' adj. utilgængelig f. iXtoft ^ 

XniøtenFe^ en.-pl.-t. en o. gtunbct ett. mobløé, fotfagt, utcøjlclig'. "iDa Mco Sot- 

ugtunbet gotmobning opftaaet SKening pm (etd ^iette miett^^ttgt.'' 3ofo. 7. 5« 

anbteé onbe, ult^oliae |)enftgtet eU. |>anb:: iniøtt«jliabe6/ en. ub. pL b. f. f. yXll^M 

linget. TCt fatte w. tif een. ^ané »ott* tx^, U (¥. SSebel.) 

. ieife twfte m. 2(t btinge ten i tH. iDet Xlliøtt^f^e, y. a. 1. gi»e flet '^t9% giøtc 

fan ingen miøtanfe falbe poa f)am, ba ^an' ten mobM. — Utiøtt^^inØ^ en. bet, at 

ci vat tilf^ebe. (f. miøtamfe.) sniéttøfte. 

, mtflb«nf^en»pL'C. en m. ©iøbning Ultøtt^ivt en. pi. b. f. onb eU. flabeltg 

fbtf^net 2)tipeban! t. tittet og S3lomfiet. ^oiol. TCt falbe i )3liøt9i)»I. 

lUSt fotboetpet og ^Ibt^bfl £)tb (^ifts tltiøtvivle^ y. n. 1. (bat.) norte ^iéå 

beet.) Slettete X>ctt>ban( etl. j&rtoebanfj tPiol, opgioe'^aab og :£iaib. 2Ct miø« 

' tltifit^y. a. 1. r3. missa. Go. mista. tpii?Ie om ^otfpnet« ©tijtelfe. 

Sart. mifl fot : mistet/ ^o6 2llmtten ogib. Uliøty^^c^ y. a. 1. gioe en falff UbtY)bs 

lole; ligefom i ttlbte éfnftet, i jD. S3ib. ning paa, ublagl^e en anbend ^ale, ^anbs 

og ^olb. 9), ^aatéj fltUc« oeb, blioe af ling eU. SKening utigtigt efl. til ()ané <Sfai 

meb, taht. &an mifte^e' Kit (fpab ^an eiebe be. Kt m« eené :Dtb, ^enftgtet. *- Xlli^* 

' V. »tanben. "Sotoen mijlet af fin gtugt« tybntnf^, en. pl.-ft« 

6atf)eb." (S^ulbbetg. 2(t m, flrt Sotftanb. xniøtylTe^et« ub.pl. [3- inis|>jckia.l 

iml^t it. egentl. fun om ufotfpplbt Za^ lttilftebéi)eb, a){i^otnøie(fe m. noget. Ut 

>. ^(tnbelfe ; taht om et ^(^liié, bet gans tage noget t. Uliøtyff e« (Golbing.) 

flfe ett. tilbeel« ffplbeJ egen Jotfeelfe.) XHiøtytfe^ y.a.l. (bat.) tpffeéilbc om, 

''SKan mtf^et alt bet, fom nuxn i{(e beoolbet; fdtttpbe ^aa, TLt mfetyffe om, poa noget* 

man tabet bet, fom man iffe funbe be^ol« (Sloftøi £)tbd.) 

be" (neml. fotki man iffe Pogtet bet.) Xltiøtorff eø, y* dep. iffe behage, mi^åd 

C^poton. 2. unbpon;e , poete fotuben« ge« IDeC miøtaFfe^ee ^am meget. <a}2Dtb.) 

^an fan let mif^e bet , man albtig fy^t UtiøtaUe, y. a. (f. torlle.) at (eelle feit« 

l^aot. (i et gi. iDtbfptog : ^en gtabet ei (tmbetgé £)tbb.) DttøtaUing, en. pl.~er« 

f . ®«lb, fom ei ® ulb aatte.) 2)en mtfht tniét<tfrfc, y. a. 2.. tanfe onbt om, r>tit)e 

ei, fom føtft faaet« ^an b^t intet åt m* iOHitanU til« JCt m« een tot noget« 4pan 

(om ben ©iettige.) 3. »emcrtf elfcu': af tt mtøtaidft f * »eettagelfe i Spperiet* Sca 

taumt, fUiae, (ttøgefeU, cf fotalbct« ^t lomøe ^aot ^am miøtanei betfor« 2< ■entr. ^9f fO^Cétanfe om. ({ cttbxe&xifs trprt, ttifblø'. "Seø'et iffe trort, og 9U 

tct.) "S>€ mht«nftt , at bcc tfar (aøt et itto^^ en (iben ^otte b«n et bog øob." (en 

ftett l^t ^olf ." SSebeld @aro. s m{6t«tt« gammel SSife.) 2. nebf(aaet, "Sebrøvet. 

ffli^, ad). 1. fom dioec ^arfaø t. ^KU mo^ i <&u. mo6 l@tnbe. (3 Dore gamte 

tanfc, f«aman bat @(cunb t. at mUtcoe. Skifer.)' ''3(0 ^tev i.^inbet mo^." 3. 6» 

(hl nu f>erfon, ^ag. 2. b. f. f/mUtxnC^ €e()cft«b. • 

fom. (9ain(e So(teremiftt«nfdt^e.=£;Der« mod/ et. ub« pi. [3. Mddr. 2(. €$» 

af: miøtontfrliQl^ed, én. ub. pi. — mie« Mod, mode.], 1. iSinb; ^u/ ^{crtetaø^ 

tdmffbiM^ adj. fom (ar en ot>etbte9eti "^xU @inbé{i«nning.<iof. Bind, 1.) Kt oæct 

teieCtg^^eb t. a)liétan{e og aXiétillib. "iDet t). gobt m. 2(t ocrrc t^e^^ i(be til ItHode . 

re cnbt ^ cX omgaae< m. miot«nffomme (til @inbé.) 2(t t>ctre )>. fcit Dtod ^ 9«. 

©cnneflPfT." €poron. )t2i6t«nffoml>ed / forgfuibt Ht; gdgUtod er ftafø iSarfng* ^ 

en. bnr Ggenifab, at ooete miétornffom. £)tb|[pt. 4^afKgt iTTod o : 3i(finbtgl^eb ^ 

Itnoun 6c , T. a. 2. fortrobe paa , ocrre ^tcbogtig^cb. . (f.^ I^aflmodtg.) 2Ct ^aoe - 

ottlfreM coer at bet gaaec anbre oet; i!!e ITL "td^ noget o: (}at»e 8»ft bertiC, ^aoe 

nabe en anben bet gobe, ^an beftbbec. "^oo florrf t Øinbe. 2. en ©inbéflemntng, ^oorf 

til iffc mietmdc oé vor Spffe, eØ. troe oé man er rebcbon t. cX gaae ^arer i SRøbe ; 

orbeiebe ooer al ^Ktéunbelfe." SSaflbotm. ^iar!()eb, llforfagt^eb. (mobfat: ^eiø^ed^ - 

'^niieuii^ef bu mig bet, fom tvi foragter 1" jotfagtbcd , lltoMooI^ed.) 2Ct fatte U?» 
^?a(b. [Uegentl. om bet, man finbcr »cerb ' "(gr Ct)mn gob, ba fanfe« XlTo&." Orbfpr* 

tt «a{Fc fig, uben bog at miéunbe anbre 2(t tabe VX^tX, Jabe ItTodct falbe. 4>on 

bet. Seg mtetinder ^am (o: ieg funbe tog Xltod t. ftg, og gif (tge t.' JCongen» 

rsfFr mi^p ^ané renlige S3olig«] — mietin- ^an.ftf not Tilod/ fie Utod igien. IReb 

bcUS/ad). fomUEe unber anbre bereéJBel« inanbtgt, uforfagt lITod« (f. i^^ItemodA 

f2tb, fom \^cx en ^ølclfe af lH»ft I9eb, er XITandemod/ o. fl.) 3. SSrcbe, ^tbftgbeb^ 

a?tnbifp9 o»er anbreé 8t>f!e. 2(t 0)«re m* Jortornelfe. (3. Mddr.) fun f ben Sate# 

esernoøct. "92aar ben XYlioundeliQe taler maabe: at føle fit ITl« paa een 9: tilfrebi« 

om ftn @Iorbe ooet anbre« ^el." S3afl^. fHlle ftn $3rcbe. =s modfalden /• ad). pU 

(f. evtndefyø/ 1.) !ltneutt^elfe/ en. ub. modfaldne, fom ^ar {o^X SOJotfet, (2.) nel^i 

pi. ben @inb#ttlftanb^ at miéunbe anbre; ffaaet/ forfagt. "2ft be funbe •f^anofe be 

arittb. '^Xfliøundelfe/ (inyidia) |>ang t. $ti)gtenbe , og {nbgt)be be Hilodfaldne npC 

at betragte anbre« aSelmaSortt^belfe; lals ^ob." SBaftf)Olm. tModfaldenl^ed / en« 

\t*> t^id (Hvor) nqar Jortrpbclfen gaaer t. SKobtoé^eb ffom oftere ^br.) — modUO/ adj. • 

^rocmmclfe." $. S. aStlller. — lltieun;: [21. ^. modleas.] fom et uben aXob, ^at 

bcT^ en. pL-e. ben, fom miéunber anbre ; tabt alt SDIob / er ganjfe forfagt. "jDer^ 

IC^inbømanb. l(|t>or S)aaren modUo rigger, tfbtbenfBifc 

tlli»)>ti»BlnQ/fn. pl.-er« urigtig SSiU« rolig leer." 9laf)bef. Ufodløe^ed/ en. nb« 

Bing. to. ifcer om flXognetnaalen, naar ben pi. = modig / adj. f^C. 6. mocKg.] 1» 

ei 9(fer Itgei 9{orb. Gempaffet« )!?. . )£{ fom (ar ^ob og i^riffig^eb ; uforfagt, (fæt^ 

<^rab€r« IH* — ^eraf: Ulieviientnøe« 'be^iertet, uforfcrrbet. modig i Saren, m.t 

fort, tniftmiøninøøIiQie« €trib. wi m« S3e{Tutning. 2. fom føler 

VXw^mp., en. ub, pL SSangel p. 3ors fit S){ob og fine itrcrfter. ((. oi?ermodttt«) 

tcné Qrøbe ; llfrugtbar^eb p. ®ceb og <&øfl; 2(t ootre m. faatcrnge 8t)f(en er meb. Qni 

Uoar. jDer er i 2(ar 13L "p^Ci Slug,j). 9rcrd. m. ^cfl. [3 Salemaaben : at gtcebe ffni 

Ult^ynde/T. a. 1. iffe ^nbe een, 9<tre modige 3^darer. er bet ub. ISviol et anbet 

8|BnfHø. (TCnfeboe. a)eot(.) Drb, beflergtet m. mod/ bcbrøoet.] ^ ttto« 

TOft, pron. pi>ss. neutr. f..min« dig^ed, en« ub. pi. ben Ggenffab, at treere 

DTi^/en. ub.bl, [3. Middr. 2C. ©. mobig, at (aoe SKob. (^eloaberuft.) ^(jcx. 

Meda« Meodu. eiao. Miod, . |>onning.l oifle IHodtgl^eo i ei}tfen. Sorfagt^^eb i lU' 

en 2>rtf af honning , blanbet m. ^anb, Ipften. (f. modig/ 2.) 4>(|t<né ulodig)^c6 

føn fogf< fammen og berefter gieerer« 2(t (iE(e IHod^ 

Haabr (tillave) Ultiod« = !tniødblanding/ UTod, præpos. f« (mod. -r- 3 ©ommen« 

en. »inmlngen, at blanbe ett. laoe SKiøb, fcetninger (fom derefter føl[ge)6r.aaene mod* 
«i«di»rnutt, adj. guutbruun fom 9)}. lHodanfialt/ en. pl,-er« 7(. fom giøref 

VX\Mbh€i%tt, et. 193. til at bdffe SR» af. imob 2(nbree 9^<tagenbe. 2(t giøre Ulod« 

mMdi^rme, en. 99. bet fdmlet fig af anflaltet* 

^\»\i. UtMfad, et. ^Ci%, 5tat ell. Suønbe Xnodbefaling/ en. pi. - er« Sn SB. fom 

t.af ^aocaXtøb i. eS^fom er fulbt af ^* giped toartimob en anbeni, ell. imob en 

Siiøbtjønbe. tniedbont/ et. ^orn , fom forben ubgioen »efaling. 
fcibmn bragte« t. at briffe SW. af, tltlods -inodbeffyldning,en. pl.-et. ».fom 

yyvm, en. SK. fom i ©magen ligner SSiin, mobfcette« en anben« SSeffplbning, fom giø« 

«U. er blanbet meb (Biin. (»aggefen,) re« imob ben. ber (or beffplbt o«. 

moh,wSi. (fororfbtt.) 1, (3, oukbr.) modb«9u9/Ce» pl»-^ifer« 1* ^. ^ ■ > . , I . tf , 

\ , ' ' I - . ^mtt man »i( dicnbrioc 'Cn anltni Bu JtDCiftstCcAbemt^ fbm let te^ne* tKtobtU 

tuffer. 2..S8. fom givcé ben, bet (at uh* tegnittø, en. 4, eftet tOloUUct, ifctr (es: 

fiebtet 93er)H6, og1(fe, t). at inb^rte bet, venb^ (<&etaf o^faa: moddlcre^ v. a« 

faaet bet tilbage. Seø b«ttbe i!fe SBcwJct« bannc en SKobel, ifcct t,, et «Jcct!,ttf ©iU 

. t>* .^aanbeny ba (an betattc ^en^ene, 'oø le^uøgerf onflcn.) 
øav (am birfot et tlTo^beuiift« IPftobtn, adj. pi. mo^nr« [@t). mogcn« 

!cno6Bcp«øclfC/ cn. pl.-r« SB« i en mob« 4^e6 albre Si^tf. Da i SBfbelooeKf. fftioeé bet 

faf Slctnfna, (fe. ©. X).) ' ofte ln^^ eH* moec, fom enbnu'(øreé (oå 

Uto^biue^e^ et. pl.-r« Gt SB. ell. en !a(muen.] 1« eøentt* om Stuøt og &(xh t ' 

biøebliø gfiøttc, fom et bet mobfatte af en fomUfe voret eu« tiltaget mete; fom (at 

iinbcn; enConttafl. JXo affltffenbe tno6» naaet fin futbc CJttttelfe og (Sob(eb. ' tKm 

Bille ^er. . (i))f. QiicnhltUbt.} "iDet et i oiffe gen et mo^en. (^t modent ^ØbU. m^^nt 

Dmfla:r.big(ebec en ffoc Jotnøkife, at traffe JDtuet. 2. ftø. fom (at rtaact ffn Jutbs 

|tt fiilbfomnc Xllo^biUe^r/' ©agg. Commcn(cb, fom et tet ffiftet t. at opfnib* 

YYlo^byOelig/ adj. fom (Dbet imob, (f. fin SBeftemntetfe. Gn m. 2((bet. m« tit 

By^e, 7.) fom et ttee(agettg f. octe ©anbs 50gte|lanb. tin m. S<>tRanb , ©ommes 

fct, etl. for oot Httvaa og Joteifc ; fom oi froft. — ttlobenytb, en. ub. pi. JKejfafi 

fote S^ormmetfe ; eU, en tingete (9rab af fcn(ebett, at voete mobenj faaoet egentC* 

TCfflp fot. TCC SKab et mig m. Qn m. fom figuci. gf^ugtetneø Xuø.-^ %t opnaar 

- €mag/ 6øb(eb, 8ugt. Gt mo^By^eIføt ttl. "2(t btinge SOtenncfPeti Jttæfter tiC 

€on. ^anfi SBocfen et mig modby^digt. 1JZ»" — "£)iffe (aoe U^B)>et lang SJib f* 

-> tllo^bydeIiø((5 ^ en. uk. pi. ben S'' at !omme t.Jbcn tlTo^enl^ed^ fom (ine tib« 

.lelfe, fom en mobbpbetig JXing opoopffct. ligcrc (aoe opnaact,'* ©neebotf; 
7(t (aoe ttt. fot noget, ooetoinbe fin tit* Sttodft^cn.pl. tttø^tc« [3« Modlt. ?(« 

f. en STing. (iof. Datmmelfr.) 6. Od'9?. 6. 99^0 b er.] en £loinbe, font 

tXtotfhat, en. ub. pi. S3{nb , fom iff e et ^at fjøbt et l&atn, i (enbe< ^otBotb t. bette 

følelig f. ben Øeilenbe, SOtoboinb. 2(t (ave IBatn. Kt Mine tH. ^un et Ut. til otte 

Vftob^et* teøenbe SBøtn. . Ht vcetc een i Vdobtta 

lllo^6rift^ en. 2)tlft; fomtebet^Titbøie« 6teb. --^ueaentLpmlD^t: £ammet, ^øU 

Cig(eben fra en ®{enfianb ; fom bringer o« (et et enbnn (t é tn^^ctm« 2< ffgntl. a> 

t. at llpe ed. unblabe noget; ^ntipat(ie, et Jruentimftter, fom er i SRoberé @teb« 

(^. 9iot(e. Sftat. »etr. I. 122.) 2>;raf: ^uuénw^er^ g)(dcmWer, ^tios 

'tXtobt,tt4^.Xtlébu (iof, wn^emo^e.) mo^er^ éoigerm0^er, 0. ft. (Oot tito* 

tttobt, cn. pl.-r. [5tan<f.] ©fif, inbs bn di l^uRtuen, iKonen i ^ufet — ffge 

ført S^rug i i^eoemaabe, .Sttabebragt, 9nnt Sicncftefolf p. Sohbet, \a SBonben fe(o om 

m. m. 8et>cjHf, Jtlabcftifi Tit leoe, boe, pn Jtone. W- 3Xabmodet, og Drbfproget : 

lleebe fig efter Qt«6en« '^t gaae af OT. jDen er røo^er^ fom SBab giwr.) b) i 

>fomme i Xttobtn. ((Snecborf.) iDct er efs Siltalc : et atbrenbe fruentimmer åf rin* 

ttt Xtlobtvt, p. OTo^eji. (SKot(.) 2)iffe gere 6ta«b. c) 3 (økrc ^till og (o» 

.&atte cre nui Vd., (ave (ctnge oottet af Ibigtere (npplgen om ^ccbretanbet. ";^t 

. irto^e« == tnfobe^ulfe/ en. 1« en 2). ubs Jfabrelanbet var 10 bereé fattcé tlTc^cr.'' 

Vantet efter beft noefte axobe. 2. et $tuens étorm. "jDanmarf er min anben tHodrf > 

timmer, "^er fcttter en ^re i altib at vare ffatieo meermin ttto^et fee?" :S)((enfr(U 

pantet eftet Un nt^efle SK; ((Scunbtolg.) d) cn ©fcnftanb , fom et ©tunb og Tlntcbs 

tHo^tfarDc, en. y, fom Ifar er i SDl. til ning t. anbte« ^llocttelfe. . "eit»et« J^ilbr, 

Jtlotber og 9>Dnt. tlIo^egi«f/ en« (Sen, ©tæbend ttIo^er taarner ffg, bet føb6laae 

fom giør fig latterlig o. fin ot»erbrcone ^U ^av." ^(lcnf((l. ®ub6ftt)^ er aøe S>xf^ 

^ een efter at følge ttRoben : en ^obenar. beré XXI* "!iungftnbfg(eb , bcr Iffe fieiben 

' SVtobeH^anMer og>m^bé^AnoIerfFe, en. dn er mobtr til fortoiolebe ^oretagenber*^ 

IKanb ed. et Stuentimmiet, fom (anblet m. 9!agg. 9t, itlinu (<&etaf ogfaa enbceC 
^ont (SRobjeoatet.) 9'i)nt(anbletjYe, Vdos ©ammenfortninget, (oot tiloger bcmorrfec 

^emir, en. SRobegi(tl. (éneebotf.) tITos tén oprinbeltge !Xing eø. Sv^ictning, (vor^ 
4efyøe, en. @. ed. ovetbteoen |>igcn eftet fca anbre lignenbe etc ubgaaebc cø. i}at>« 
/ tioget, fom er I a)2obe. — og f(. a. ©ammettf. bereé Ubfprlng ; f. Q, tHo^erfube^ Vft^x 

XXtobiL, en. pl.-Ier. [Jr. modele.] en ^eT(anb , tno^etfelfFab , tJto^erfprog , 
©lenftaAb, fom efterligneO, et aBønftet, tXtobtt^abt, ttlcbtrfkat, tlT<J^erfvarrln^ 
](oorefter noget ubarbeibei. tit. til én o. ft. fom nebenfor anfrtc^O 3= A. tlto ^ 
SKøUe; t. eil !XarrfPema{!ine. 2lt arbeibe, 5erbarm, cn. tt?o^et•bfyf^/ et. en SCRober« 
tegne, male efter en til. €n levenbc tito* SBatm, SBriift. tlt^derbtf6^ et. en 9)?05 
6a. sssSDetaf: tnodelFammer/et. ^td>, betO JBefallng. (SBoggefen.) tttob<rf\^nf^ 
l^ot)t ©Robedet gicmme«. tlto^ejlffole, cn. en. flg. og poet. ftembriftgcnbe Jlraft., 
1. SSoptelfe, (oor ber tegne« efter cn leocirbe ''9fat«rené tlto^etevne." (g. CSolWøfnfirn/ 
aXobeU 2. ben blaffe af Sortlinøe 9. et tlto6ersreen^ en. i ^aoefonflen: cn ^po^ « > fttpxttn p. it *ctt9ttta, ^wtftf mintte »loMare I SOJobfretu , Sttd6fT Wtt^, et. 

atfpniigr. tno«er^ierre, et. pg, en 5Ko« (St of bc 4 »aanb, (efgamontcc) [om foc« 

^fré i^mheb , - S^^^ffc f* hcnUi SSøtn. Mnbe 902obercn m. ohiHøgcnbc iS)c(e. tTXo^ 

t)Io5crf«Id^ et. SKoberené ^a(b, 5&efU*ms derflo^^ et. ^. af 9}2obctmunbcii. t)To^ 

ndU/ at cvfoftrt, opbroflc Rt fflatn. '*Det drrQniii6/ en. bc n »»erflc, Utcbfffe 3)ce( af 

Uic t)lo^rfaI6 epfi)(beé bcbfl m. coHøt SKobcTcn. tHo^erbdlo^ en. ben fmaUcfle, 

^m«.'* 3. ©mibtb* ttlo^frfirfe , en. SAobetjteben ncetmcfre jDccI af SKobercn. 

fiTtitiq/ &cmfttnh, l)Oorfta anbce (iønenbe tVløderl>o|l^ en. ub. pi. (&n m. ^7;o^cr)l)(|e 

t2?e tere« Hbfprtnø. A^oderf ont, et. en forenet t«c |). tnoderFatje, en. b. f. f,. 

Spjdem hoé Stugen; ^canbar. (bann^t ilfftcr^vr^* tttodrrframpr, en. fr,ampeø 

8/ ^. 4t. aXatteetocn.) UZodrrraud^ oøtiø éammcntcfffntn<) af &J}iobcten; ^i)« 

et. Qt Saitb, m* ^nfi^n t. be bcrfra ubs R^riyt .Kron^pe« tHdderfraii^ø , en. et 

tcntreb« , onbenfleb« toffatte Snbbnøoere^ JKebifafe, føm t mebicin jf »&enRflt tnbfere« { 

eir. rif brr« do^onier. 97orb2?rmenfaé Jitctg aXobecflebcn. Pessarinm. )^odermun^^ 

a. ttlo^crlandet« tfto^crhi^ , en. (&n en, ^obcrcni Xabnfng* Oriiiciiini iiteri. 

inb, fyri« Øattbefe ade ere frajTUte v. itn)s 1IXtobtvpUi\kn , et. $. fom bcuøteé tmob 

froaifattoiu Vltobevl^^, en. (£n SDZobccd. S^obetfnae. . Vdobtt^t^c , en. xVa^ina 

tt^, ^Iffbe of ^t 93atn. moderUø/ adj. uteri. tT?o^erfot^ tHoderfygr^ en. ^ocotir 

^:m er ubiK ^obet , f^at miftct ftn SR« fom gfoed abfliUtqc (S^pgbomettifctlbe; f)otU 

Uio^fnndf, en. a){. hoében £lvlnbe, fom H, titbeelé urtøtioen , rKjtcivcé SDioberenI 

Qi?er£^tc. (tg. Vt inbfuge noget m. )^o« frpeh'ge ;Si(f^onb. tno5erfpcil ^ et, <£t 

^rrmflfttu tHodemtor^/ et. iDrab, fom d)trurgijf SlebiTab, fom br. i baarbe j?ebfter. 

(01 begaaet p. ftn 9){ober. 2)eraf : Wot iipeciiliim matricis. tnoderii6faId ^ et., 

^tnaor^cr, en. '— tlIo6erm«rfcr et. mcb« en ®ogbom; f}\)orpeb a)fpbercn fpnf t-r neb f 

^tt ^. vaa et 9Xenne)fed 8egeme. (iB. @. 9)tebci'tfeben« Prolapstis uteri. XCtobtf 

Z,) . (Hcde^otnbu, en» Cht ^obeté^D.foc D^nd, et. beniSo^bftc, beV omgber ^oiteteC 

\ni Sim. ^a^betO Ulo^erpliQr , en. i S)Loberen. Liqnor amnii« — meb fl. a» 

&TL g)icber^ |>ltgt tmob ftt SBarn. 112o# tn;o^faI^rn^ adj. f. unbet tlto5. , 

^rrffied, ctv en ^obeti ^. (offc fiøuc(.) tlto^<|[<:l9 > en. ub. pi. ^ftebne, fom 

*'3rraa(fnbe frcmbr^b ^oer Øo( af SRattend gcaer 06 tmob, uf)e(btgt Ubfaib af x>i>Xi f&ct 

tklo^nrffied*^* ;Xbaarup. t1fZo^erfl»roø ,, prcrbcffec, uhelbig ^fiebne (mobr; t^ed« 

er. &, t)Voraf et ell. ffere anbre ere ub« k(MQ*) 2(t have me<)en t^h 3i(e enl^occ 

fmingne, m. <penf!>n,t. btiTe. VHatft^as Tot. er en tUntfe. '*tnod{|ang fulbe t>i aCt 

^, et. Stf^abe, hvorfra be unge ^oarme bet, fem møber 06 imob vort ;2)n)Tc cg vor 

wt^dae. Vfto^ttfkammt, en» Gn ^rorflams <&enftgt." Gporon. = tno^gang6^a9^ en.. 

oi, m. <^n{i>n t. en IXvift, )(f(orggef af pl.-e, iD. paa f)oi(?cn mon bar SA. ut)e(o{g 

^imrne, ed. til ^obe<|viflen, be,r inbpobed t iDag. (fR^ffid,) ll1o6øaiigeif6mp^ en. ^» 

Srimmeif. (Jftctfe^er.) OTo^erfoetrm, en*, imob Uf^etb , ©cftrccbclfe tor at ub()o(be 

(b Sif^ettm, m. ^nft>n t. bea ell. be nt^e DKobgang m. \ibø(et étnb. (æaggcjen.) 

8?rcitie^ fom ben i et Hat afgiver. }Xt6s mo^QangøfM / et. u(t>ftc((g ^ocnbetfe* 

^frttI^^€n• falbe« af 9{oø(e ben bebjte Ulb; "2(t bobbett mtin ^vert tnodganQøtT^d bc$ 

f?iB fiabei p. isåret. (^))t ^hnf. SBibt. gtrcrber." S3aggcfen% Ulo^ganøøtid , en» 

V. l«)9.) i)to^eMmhe^. en. <Sn a}?ober« ul^e^tg atib ; Hbelb^^tib. {iQ, @. O.) ^ 

9. for fCt S3am. — B. tSto^erøbani/ et» tRo^Bie[^/en. ubvpL bet, fom 6fi)fb« 

SITo^erøfi«!, en. br. { bag(i !X. (ifffr bet neten f)at tUgobe hod (^ielbneren. (.(SrebU 

^itfti O for : et !D2ennejTe i SafemaaSen : tor.) og fom ban føret benne i ^obtegntng» 

icT er iff« en Xl?» ho6 henbe, fommer itfe (Werregaarbé b. ^rib, 9tctk §. «8:^v) 

79 tn. tit ham, eriffe en tYZ« ^iemme. — - ttfodøift, en. Sorgemtbbel eU» Øorebi^g« 

m^ereli«^ ub. Kzt, SBarnet i t)T« (bet ningétnitbcl imob (S^tft. 

Bratte Som.) — fitoberømacl/et. ©pro* Uto^ønind, en. pi. - e» (S. bet mobfopt« 

ter, fem taM of een$ ^oratbre, eflf. i bet tei en anben , anf^reé imi^ en anben 

ar.b, ^oor man er føbt og opbragen. (X. 9runb. 7(t f)øre (9rpnte og ntobgntnde*^ 

©utterfptac^e.) Jo^iieEigt fra ttto* tttpNg^ moMaø, f. unbcr trio^, 

bfrfprckø. SS iffo^erliQ, ad]. [K. 6. mo- tHoØt^oI^^ et: ub. pi. noget, fom bolbet 

d«riir.J fem f>øter til, er egen f. en 9^0* imob, itaaerimob; ed. bet, at f)Olbe imob» 
^rr. m. JltartHgheb, £)mbu. "<pun vat' t^toMfamp^ en. ^amj), ^vori man fattec 

iff«: jlien, men m^erligjftnbig.** SBaagefen. ffg inwb en fienbtlig ©Jagt. (pleonoftijl Ub« 

2. XXtobtt, en. ttb.'pK altib m. befr. U\ct. trpf. S^oogefen.) 

cl Hben 2frt. [8. matrix; utertis.] bet ttloWw^e, en. pK-t. 41; fom inbgivef 

3ntvo(b bo« iClvisber (fietbnete,om foftet* imob en ontené iirage ((Sontta « .^(age.) 

fftmbc Dur. f.25«r.) hwti Jofleret unbf a)eraf : tlto^Haøeir/jp. ^j3. lø. £).) 

f«4e« 09 n«re« tnbtit Jfubfeien; ^ojter« røo^hraft, "jVt. jc. fom vltter imob, elt* 

kit i Stn§tttiøbcc, os XO^^vosmtø tn* pp6^<t'<nanben, (S. 9iot{)e.) '^tberea«« 'f aJtobftaft.-^ IDtabfot. IK) fl)tobfot>-iDtoMli«(«n* 

Jltaft; fam t>il forftnrre benne 5£i(|taiib, en 3* ©• ©ebeftcb. 

mihaffcHo mo^aft.'' %. fi)titeb. trto^ftdae, V* t. 3. (f. P««e.) t)trf« itnob, 

moMaø/ et, pL b. f, bet, fom, loéøgc« bc|lræ6e ffo f»«/ ^* "'^fi*^ *^^ ^^'^^ ^^• 

ed. anbringe* p. et €5teb, f. ot hoiU imob ø^cc , ffge ot ^inbcc ; gi^re røobflanb. 

Sctjf, »ivfe imob en Jttoft (3. Jttaft.) /A^^e imoO bt* »et i famme »emacrf c(fe ^ 

©etaft Xiroftkgemuur, en. bet tfenec t. men ba ^elll absol. ed. eftetc JDbicctct, i 

€$tøtte fot jcn anb^n SD^uur. (Contrefort. {gnben af @aetntnden. (5n faaban 9]tagt er 

5lwft.) , iff e (et at ftaae imoM ' a) om ben pf)t)f!jfe 

xno^nfl,eii.ub.pl.ttJT,betfætte*imob j^^ap. 2Ct m. ^ulbtn. ©e nablc aXetaU ' 

en anbcn. (85. 6. iD.) Ut m* iffe øuften« ©frfninget. b) om 

mo^ntp T. a. 1. If* adj. mo^enj bringe ^^,1 oanbclige ^taft, Tit m. £)»ermagtcn» 

U aXcben^cb, fliiite moben, ©oten mo^s ^^ Jd^clfet/ gorjføretfer. (3 ben egcntU 

net 3)rucrne, ©cm. af r. at ftaat : en modflaaenic SSin« 

tHobnee, y. dop. mo^tti^te. fomm< t. f^f 3^ ^^i f{$. { en triangel, ber ftaaet tige 

SKobenbeb, Mioe wbben. forben mo^nc^ ø^J^^ ^. jn oié given 6ibc,; == ^o^jlano, 

deø tibHgt i Hat. — :tllodnin9, en. bet, at ^^^ ^b, pi. p^fift ett, aanbetig SSirlen imob 

noget mobnei. jDetaf: Ynp^nm^ettd/en. ^n anben oirfcnbe Araft; aJZpbfoettcife , 

(tituffen.) / smobpcrtge. (lof. 'gindrinø.) «uftcn^ 

tno^part, en. ben, fom o« Attift, Uenig« tHo^flan^. Kt betegne SRurcné ttt* imob 

^eb m. en anben; SScbetpQtf, SWobflanber. j^rpttet. 2Ct ooetptnbc en YH. ^anégor* 

»modparti/ et. <Samf«nb, gorbunb af (log fanbt Vfl* 2Ct giere gicnben topper 

ffete^ bet &o(b€ fammen i Uenigbeb eH. tllodflttnd* *dn opergao fig uben tn» — 

©trib mob et onbtt ^atti, m. ^enfon t.- »lodjlanbøetjne, WodjtaiideFraft, en. Q, 

UtPc. '^an et af Utodpartiet;. iBi ^aoe tit at ftaat imob, glote SRobftanb, t.at 

et ftætft ):ilodpartt. moboittc en .Rtaft, 3= »Todpandct^ en. 

Ittodpat^e, en. pl.-n 9, fom et »algt p^^e. ben, fom giøt SWobftanb, fattet Pa 

imob en ahb^n 9)aoe. {mob noget ; fom et uenig, i éttib m. en 

Xtto6teøninø, en. »cgning p. bet, fom ^jnjj^n { i^t gorbotb t. benne.' "SXine Sien* 

en (Sfntbnet paafloaet at f^QX>t titgobe b?« bet og modflitndere tte mange." % 119* 

. Crcbitifr, og boormeb 5an, ganjfe ett,. tit* ^jon« 5)(an ^at funbet mange tttodflan* 
^ _ opirrebc benbe." I. ^am, 1. 6. XI?odfl< 

Sløtregaarb. -. derffe, en. 2Rotb.)s=modf^andiø/ad). fom 

XModfaøn^et* pL b. f. bet , fom ftgel ^^ imob, fattet fig imob noget. {9. diauU 

Imob et anbet, imob en anbeni Mbfagn; f^,i. ^^ !Rot(^e.) 

""SÆ, c«. b,n eiu, *« er in.bk ,jifj^T%fc^h:'\f^m&l:::\ Ihfib 
lit 

I Ji»< - 

(eb. ^an ttbet 
modfløendc Qfcrtning 
anben.)=3X}?o6{iD " snoMiaaf« mob bm« c5« æime." æitf. M««, mobpacnbt. {mti).) 

«nr. — ihoMJB'If*««««^ ' «"• ff*"* 3^*'* tno^(hf«ie, t. a. 2. flcaÉ« tøcb , fose 

6»ffHdfitb t. at wobflfle. {». €5. 0.) «* »«* te«»b. Vt m. «n Xnbw« ^(an«. 

trtodfot, en. 6oabom , ^ootoeb eeøe< ()8. €!. :0.) "Xltfoa et bet S>nhe bet, fom 

met« Ætofftcr ubtotte« , og ben ©uge ««« mo6fir«b«t att brtte." SlRpnltet. Deraf : 

tttttc« af- noden {Radnø. Cachnia. Co(< tne^^btu, m. ub. pL "Gn gienflbtg 

Mna. aXot6. "UttfMot feeenfef mig — i«ft xrt«d|inib(ii k«* Statfoneme." JDtufffn. HX^ciifhtm, ctt. pl.-me. ^trøm { ^a^tf, llt){%^eb. **6feet bet tint af Xnobx>ifUt 

^w'é8«b ft todettimob en antcni, t^ gwaøt," (®. $ot).) — VltoMUiQ, adj. 

røo^fW^ et. pi. b. f . ®tøb , fom fPeet fitcnttribig , mMQ , fotftøbcn t. noget* 

iaobctanbet, for at aj^ortge et onbet. (jDf. ftitj^ tro^ftgO jDctaf: Wlo^viUig^ 

tno^f«t> et. noget , fom mobfatttc^ ; \tb, en. ub. pi. \ 

aitblflftning, Conttaft. (S>Mettfc^(.)» IHo^tjin^/ ett. nb. pi. b. f. f. )J^o^B«t* 

Wo^fKie^ V. a. 3: (f. fortte.) 1, an^ tno6\>irfe> v. a. 1. fætte en SSirtmng 

irøbe en ^raft imob en anben (fatte {mob.) {mob* en onben, f^iiibte );ioget t>. en otcfcnbe 

''i^rn nobflanb, l^on frioiaig mø^foemt ^taft. $an inod9irFr6e bette Knflng hiere 

Saab(iigJtraft.**9)afiMm. 2. otm.fiø, )). .Rtogflab, enb o. aT^agt. modt^trifen^e 

f»se at Mnbw, gføte Snbjigetfe, ei tiitte ^tceftec. — mo6>>irfmng, en. 18. fom et 

ble. Xt m« pg et Sotflag, en SSefddng. mobfot, fom feinbrer en anben. 
3. Mttbe, fommenfline utfge, ffrfbtge tno^»<rg^ctt. 1. ben ©• eff. Snrtjbe, 
Sttnjtanbe. feifunnem. benne ©fobting - bet Qn»cnbc#, f. At »eie en anben op, ett* 

cnaaicn, øottfte forjHeUig. (mo6f«t. ©as %t^t ben i efget)ægt. 2. ffg. en Æraft el)[» • 

9iBfi{(tmø^fatUbfa(bo:etanbet. ettbbet S3tr!n{ng i @tce(en, ^totteb e\t anben op« 

iKatt^t. "2)et ©Qttbeé mo^fntte »iffebe." I&æt)t«. ^tolt^cb er ofte en »lo^vatøtimob^ 

(&r. 9. 24. gafl et Ut Uto^«tte af SDi^b. ©miget. 

contranum. Sej troer jufl bet ttlo^faf^ mo6v«rtte,et. S^obJJanb , fforfi»at, 

te.)=: tno^ffttnmø, en. 1. b. f. f. IHo^s ifarm. ^aaben og SSatgc, imob et 2Cngreb. 

Mfr. "Ift brfnge S»enneffeté ©anbfe« TCt gribe, at foctte ftg tifm. Hx giere XTt^ 

li^f^rt) i mo^fortntnø meb ftg fett>," ?). C. (85. ©. £>.) (St tappett tno6t>«rBe. 
Mer. 2. bet, fom mobfoette«; SKob« Uld^u^cm^ et. ubt»ortcé SWibbcf, fom 

(«, (^ottttaft. 3. en Sætning; \itt ubs« ont>cnbe«t.SS«tn,a5effi)ttetfe. "3)ettnod» 

tnsffet bet SKobfatte af en anben. (^ntl« »fltrn, man i ©lufft o^ggec imob ©onbet." 

tMeO—Mlo^farttelfe^en. ^anbHngen at S. itraft* 
ftoHofttc fttct qX mobfcette l!g. ttton / adr. [3. mun.] ubttl)ffet et 

^o^t«8f^ Y. a. 3. (f. t«B^.> tage noget ©pørgémaat, ifar i gorbfnbflfi m. llvié* 

fiiø/ fom gioeé, ooctanttjorbeé ; tage l^cb ett. St)it)(. tWon jjan bat ftujtet, ftvab . 

^9^> Seg mo^oø ^né SSrety t gaat. {eg bab om ? IVlon bun enbnn ^u(be Dcne { 

«iii.S09et af een« egen^aanb. 2. gioe Sioe? |>bj>tlebeé mon b^n (et)e^? ^oot 

«3M9# bebanble ben, fom fommet, p» ett tnon 'btin -opborbct ftg ? (£)ptinbe(igen et 

ØA^elL fietteaabe. ^un oiilngen Seføg befte adr. bet famme £)tb fom y. mon ett* 

^ Xt m. een »c(, itbe. *&an Wet) mo^« tnonwe, antjcnbt p. en fpøcgcnbe SKoabe.) 
^^ m. Hoc ^øifibetigbeb. 3. iffe <m^(xt »lo«, et. pi. b. f. [3. Miinr.] SSing, fom 

el ferfafle ; atftage. Ht m« et Stiibub , man befibber ; (Sfenbem ^ SBojtab. (focoeU 

« 3ntb\»Wfe. =3= ttlo^mgelfe^ en, si. bet.) a)eraf: ^iemon, Xl4ebemon. ()Ct 

Jetnitiøen ot mobtage. (1. og 3.). 2. ben b«»e ^ownrt for d: Jfdrtrinnet: eh fotceU 

Aitol), at bK»e mobtaget. %t finbe en bet SS^otemaabe. '^^tjot 9)enge b<ii; tHon« 

*«»ttg, 6ebageHg U?. -- modtaget ^ en. mtfta(]) 3øwog S£ro.''Jlingo.) 
«?f fom mobtaget noget ; (i SKobfottn. t. MlonaHl, en. pL-e^?. [Sat. monarircKa.l 

wwren, Xffenbeten.) — mo5taøeIiø, adj. €n uafbænglg^ ifæt mnbjlcænfet gt)rfh; 

N fon ttobtogeé, fom ci et at fotfafte ; ^cbetjlec , encoolbébetre. iDog bt. bet 

om\Rcifete ogJtonget; om enb 
gt et inbjltflpnfct. ^ moncrft^; ' 

j,,.. ^. ^^^ nogie SJ^wc: adj. fom o^tet t. en fiWonat!* monAtftff 

fw t. ot mobtage , fKobtageCfeéeune ; megictfngfifotm. 
««cgfi»ftet. (JRiiébrig^.) IrtoHdtfie, et. 1. ben dlegiedng«fotm^ 

jWodttyF, et. pi. b. f. *Sx^l, b^ottteb en i b»it^n ben bøiefte 5Kagt i ©toten et i en 

»efcjanb féeet; IStijf af en mobtitfenbe lenefTeé |>aonb ; (t. Jotjfict fta Tftiftofrotie 

*^» (3. Jltoft.) / i . og jJ)cmoftatie.) fineoalbe, Gnettolbétcgie« 

inobt}ete>Y.a. 1. egetttt. fcette en 5Wob« ting. 2. en ©tat, 'fom bebetjieé of ett 

wgtimob. Stoat begge ©agtjloaie mob* SKonotf. 

*«f innottben. 'SX modvele en S3it!ning. Utonne , fotfottet mon* f3<(» impf. 

•kuffen.) 2. fig, optcie, etftottc. **StU Jmnidi, af mtina.] et ufutbfteenbigt |>ictpe« 

^ i @fOt)ett fiio>di>efer bet^botttogne.^^ vecb. bet fotbtnbeé m. et onbet ^Getbum i 

*^y . infin. og tiettet bo (omttent fom do i bet 

tHod\)enbe, adj.v. »ettbtimob ett onbett €ngelj!e) t. at ubttT)t!e, foo pel ben noct« 

**«ø- Doftcnbe 3tibéfotm/ fom (i gottcrtting) ben 

^fobt)ib«e/ et. pl.-t« et SBibne, bet mob« fotbigongne, "iDg feec bt)otban bef monne 

J9« «t onbet «${bned llbfbgn. %\ føre Tobc.^' abaotup. "Cnboet af *eon moit 

alo^toibner. (»ot^.) tetfle." 2>blenfc^t* — *'3>a moane ©olen 

VloMlit » c»» mb» pi. OKen^bigfrr^, ba(e (bolebe«)'^ — ^t^i ntonne tunbt om 

(4*) 
JBen 9d«e (ølf .)" Soimne. (3 ^ofa ^t, .totfc« D\j«rtet)(Unin9, »ben krtfot ot iJCftt 

bet ftcllcif ; 00 7(nt)cnte(f(n i ten jccmttfcc fu(bfommcn (tt. atbeU^ aføiort. 2. »vets 

^tUI fllpcc ofte et ftipt, tDungcnt ^llbtn>f. cenéftemmenfce it^. SKotaUné Sotjtrtftct; 

• fOZotb tidcsoøec f un 2C(mucn SBcugen af MU fcvbctig.. Qt m; '.*et>iiet. (&n 90b m. SDv 

Ccb.) førfet. (mobf. umoralffO 3. en- moralfP 

. XllnMi^pM^ et. f. flfiierrt. ^^crfon o: (t ?ot)fpcoøct) et ®amfunb, en 

tllonwntnt, et. pi. - er. d^aU) V^irAcis gorctttng <kf ftete, bet tænfe^, fom eit >Per< 

mctrfe, aliinbc. fon; I 9Kobfciptti. t. enp^^yfiff, t»ir!cltg 

X!7op6/ en. pl.-er* et ^(ag^ fmaa ^un^ 9crfon, C^t mcnnefeltdt 3nbbibuum.) 

be af guuUabcn ^act^e^ mebfort« afilums Inorbro^er^ en. pi. UTorbr«^tf* (fOZes 

|)«t, fort @nube. — lYTc^pecbe^ en. pl.-r* bj^rbrobcr.) en SWobeté iBrober, i Jot^olbet 

et ^(0^0 ^bcr i @Snbamedco. Scimia scin*- til hane ©øftecbøirn. 

rea. IHopeanfiøt, et. 2(. ber bar Siigbcb XlZorbitr ^ et. pi. b. f. [9at. moms.] 

m^ lOZopfené ^ovcb. DTopø)t«fe/ en. 92, trunten af YllorBarrtraret» (Moms iiigra.) 

ber (tgncr Srøopfené Ønube ; SBrafnæfe. bc 3 éantmenfortntnøet (tigejom onbre (tg« 

mopfct/ adj. oranten, foi^trccbetig ^ fuur. ncnbe £)rb) faavet om ;Xr(retd 2)ete, font 

(b. Sale.) om bet, ber (at)eé af SBotrrcnc. f. 6> tTIor* 

1 . H?«/ en. (fanøt o) pl.-er. f S. QX o ^ r. BorrbU^^ ll7orb«rfaft, !l3?orb<rruim^ 0. flf^ 
af bet 8ftt. Maiirns.] l.tn 3ttbb9g(jfr af lllofd^ et. pJ. b. f» [3. ©t>. oa X* 
bet nocblfge ?(frifa ed. tD?aur{tanten. j£)tffe SKorb.] forfcrtagt a)?anbbra6, et Éxaf>, 
fafbc^ nu i 2f rm. IMcurer* 2. en Speger (i ,fom j!cer m. £)t>erlapfl. 2rt begaae et tlU 
afbre iDanff : iSIaamd1l^.) Seraf: U?or# 3ffe ethvert I^rcb er et Ulor^ (f. (£. iDrab 
iftnb, et. ben iDeet af ^frffa, [om bebocé af ^ af )Baabe, af Øløbootroe.) 3»f. myrde« =» 
SHottv: (Vegerfanbene; tK^t^topfen. morMyegierIi|$, a^j. bcoUrfig efter at mi)r« 

2. llil6t,iU [Jr. moirer. at t»atre.l et be, bfobgierrtø. D?ordbrand^ en. ben 
6(Q0é ti){t , fom oftcft t)Qtret ^(tcftof. - Cbfeming, m. Jorfcet oø hemmctiø at fctttc 
OuCbmor, éolimtor« 3tb p. en 2(nben6 ^uu6 oø S3o(t£r(eU. @fot>, 

3. ITIdr^ en. ub. pi* \X^ 09 <l. Moor.l titføieé 1 3). «ot). VI. 19. J.) ltIotbbr<rn# 
røofejorb, éumpjorb ; gXofetanb). (ficfben.) der^ en. ben, fom beøoacr 8)2orbbranb.. 
»'Itober forten Ulor." ^, ©. iDctaf. tlTor* ($iac(cbc«: tltordbr«iider(Pe/cn.) IHord« 
eiitt^ tnprgriind^ tTtorford« ^3 SpHanb ^off/en. 2). booraf en SKorber bcttenet: 
Oøfao om bcnSorbiorpc p. ^eben, ber ø{a pø; QKorberbotl, (SRoth.) tllerdøcbdrr ^ 
9er ben mefl brccnbbare ^ebetøro eu. l^lorv f» Xl?or6oaaben. , mordgierric^^, adj. fom 
t^v.) &ar SRt)rbe(9ft, finber iBehaø ,i'at brorbe; 

11?*r«dø^et pl.*-rr* faf 3» IWon 3^. btobøicrriø. "iDa b(e» ban faamorbøtrr« 

lu o r a f t.] (&n fumpet Gøn ; en SOii^fe , t'iQ, at l)an ^Qerfen fparebe unøe eller øam« 

©nmp. (f. triyt.) , le." U. SBebel. XlTordl)«\jii, en. f. JC>\obø 

XlloTci, tn. [af b. 9at.' 7(bi. mnralis.] J^ce\9n* Ulordbifione^ en. ^^rtoetltnø om 

C^otbetare, ^Itøtlorre ; tt. en mota((f &«t^ a}^orb 0. b. XtlorbffHø^ et, øtenncmtrctns 

liinø. — Uloralfo?/ en. ?ov f.^SKenneftet^ øenbe @!rtø , fom af ben , ber mnrbeS 

frie «Nnb(møer , ørunbet p. ^amuittløhc« elT. o»erf.i(bc«. Ulordjfiid^ eti brabenbc 

bend IBub 09 {for4iuftcn& 6r!icnbelfe af aU øfub. Wot^ila^, et. €t brcebenbe @laø* 

tnfnbeliø éopbeiiøbeb« 9)Køter, HXtcuit ""^^polber {eø i«c tilboøc min 2(rm fro hct>» 

urineip/ et. aXotofené, clT^ et 5Wora(fn|lem* ncnbe XI?ordjlag.»' ©aøøefen* HJordfpyd, 

i^øiefte C5ruttbfcptninø» uToralfyflem , et* et. 6. fom er bcflemt t. aXorb, bro-benbe 

«ibentTabel{() Ubniflinø af ©(ebelorren. ^ @pnb. *'£m ^ftcbncn rorffer barn lit 

^oraltfere, ▼. n. fjyrcbraøc moraffte Jfors UTordfipyb," Cvafb. ^ l}7ordfla«l^ et. poct^ 

ffrifter; ifcet t. Htibe, ?rt m« fbr een. (b. for: luordvaaben / broebenbe S^aabev« 

!£a(ir.) -- Xttoraliii/ em ben, fom moralis ••J^lOT^t^aaletfoer afben 9Jafcnbeé|)aanb.** 

ferer f. anbre. («effe(.) — tWorafitrt, en» Woøøcfen. lUcrbfoocrd ^ et. brabenbe 

itb. p|. Jor^olb t. SKorafToven ; iDwrecirt« ©pctrb, @. htjocmcb man bra:ber. "Ittord« 

ffemmctfe m. SKoraHo^cn ; - ©arbcriøhcb , foflrr6et Winfte aU." (5t»a(b. morbtreet , 

Ølet|Toffcnf)eb. — mo;raff?, adj. l.fomiiø* atlj. trort af at mPCbe ctt» brcrbe. *^S>t 

ter tit, crøtunbet i eir. ftaaer i JforbfnbeCfc mo.rdtr«tte JRriøere.''' Wnmbtvtø. Mtwbs 

m., røoralcn.' moralfFe 5Reø(er > ®runb« ^aabeit^ et. farHøt, brcrbenbe dJaabcn ; 35. 

fcetninøer. )Den mwaljFe Snhcb. mæ t|»oraf en røorbcrbeticnecflø. mordvant, 

talfft ^artbfinøfr o: ^qnbfinøer af et frit adj. v. b.,f, f. myrdet^nt« "IDen mord« 

IBcefcn. moralfr Tfarfaø (f. (£. til en ^o«? i^ante Rlof." (^ram*) 

bn>be(fe) ben, fom fremfaiber eené S^effut* ' lITorder, en. pl.-e. ben, Jbm har beøaaet 

»fnø t. en «>anbrinø (mobf. pbyfifT Tfans et SKorb. (f. X>t«b«matid^ UlanbWber.) 

faø.) m^féliP SSt»anø, fom betaøer ben Gn fe(et »?• ©niømorber (»anbit.) f,. 

^^anbfenbc fin $r{(^eb. iVioralfF ^ié^eb o: SBrobermorder^ ^abetmotbrr^ ^ongemor« 

W«/. fm »cttBba fQ p. $n fomuftiø (»b» ^/ €W9iii»t>cr r. ^ii(øfi#Kdar •» ^4 ^ I 

(Dm €t ^taenttaxmjKi Ittor^erffc/ tn.) » tltovgefibU6e, cit. ftcnf Stt^n om IDtotde« 
nior^et^IF^cn. b/(. f. UlbrO^olf* tllora «en. Xilot^enhøn, en. 93an t. ®wb om 
^errnøel^ rn. €. fom er ubfenbt f. atil^icU aRorøenen.^ UIcrQeii^iSØ , en. ^dgcn i 
ffacf . (93499efcn.) Xllorjbfrgntve^cn. u*u a)h)rgen, bcnfø(øenbtS)ag. («i;0.) moti 
bcciorbiff *puk, hi»ot SHothctt^ ^timcenb gm^age/ adj. fom f)«t(;t t. ^agen i SKoc« 
kc9< btfTfé ;£i(^o(b. (^orberfu(e. SOtot^.) øen. (^. @-. £)«) UTorøen^ftinp« en. jD» 

Dlortarib^and, en. fiø. en 93torberé ^Uvs becom ^orøenen opfliø^rdf^oc^cn. *'^Un 
sing. AtteefottIL — tifordtrfnio/ en. vtøenbc Diorgen^mp, benne (oinbenbe 
Xni9, ^t^øraf en ^^ocberbetieiiet ttø; SSRoc« ^aoøe." SBaøø. XI2or9en6ragt , en. jD* 
ttrboCK '*inu f^aae i Jate foc at bøe f. fom' man ifocet ffø «m a)2otøcnen, oø.fom 
DUrderihim." ^o(^erø. Xtlor6etfl4ø/ et« er for)TieUtø fra ben mete ombytøøeliø^ 9<^A' 
1. et &a^ af en SKorberé ^aanb, brcebenbe fXoebninø. ftø. oø poet. "Revlerne paa 
6. 2..er btobiøtS((t)laø.(Saøøe(en.) jDa(ené UtprøendraQt" (JDuøbraaberne i 

IRørdifF^adj. (tt^en^orber^^ieminø, (S^rceffet.) ^a^ø.f ITTor^endrif ^ en. X). 

efter ^ocbereé )8ué ; it. broebenbe. mor^ fom npbcd tibhø om SOIorøcnen. X^tornent 
bfffr 4$aaben, SBcbrift^r., (©nceborf.) Q^t brtm, en. 5) .»fom man ^ar i SWorøenff^in* 
nordifPXnfat^. 2tøe(ebe6 i famme 9^etiTbn> ben. movøeit^iieliø , adj. fom er oppe 
wordfiff. (bcøør boø iHi øierne i ben ren< »ø p^ 9^be ttb(jø om isiorøenen. (f. ^uu 

•0 erUerc €ICiil.) - Ifø « 2.) Yltorgeti^uft/ en. ;D. eU. faøte 

Ulope, T. a. dørec. 1. [et f.bet 3)aitf!e 8uftmnø, ,fom man fornemmer i' SKort 
fsrreget Orb af uofé £)prinbclfe, 3t)f. tUo« øenftunben, "3eø oonber tnorøm^uff 

ro.] foctri^e Xiben (f. en anben e«. for trti," 9)aøø« dlorcjenbuø, en. ben iDuø, 

H fe(9) p. en be^aøetiø, fornde(tø SE^aa; ber fatber om. 8)2otøencn, "XKorgenbuø^ 

W;for(iifte, fornøiei 2(tmo9e^orn. i£)ef ||en5 iDraaber.^' ^SuIItn. lllor{jeiib<cm# 

■torer miø, af fee bem banbfe. 2(t more fiø rtiiø^en. SDSorøenInfettf førfte Ji^embrub^ 

>i. @pU, ietéefjTab. (&n mdrou^e (un« IDoøjficer. l>toTøenfcn>e, en. Cpé, Ao^t 

tectotbenbe) ^oréninø^ ^Stbéforbrio. iS.M* Jfaroe, fom 4)imme(en6 om SD?. mou 

benfor IMiotffAb, morfomO gcnfruer / pi. en Urt. Chrysanthemum 

lliorcT, en. pi. Uiorrllev« [3t. Ama- seget»m. tltorgtngave^ en. .€5. (om en, 

rtUa.] et ®laøé iltrfebcer, m.'forftø, In« SBrubøom øber eU. ti(ftøcr fin S3rab'bea 

00 ufarvenbc @aft^ ^ooraf øio«6 flere 2(fs førfh SDlorøen efter !99rf>(lappet« morøéit« 
arter. (9Sotl).) ølaitbe^en. ben . <Sl(anbé , fom en t(ac 

morfader/ en. pi. IHorfjcbre* (SO?ober« Storøen ubbrebcr^ Uloraenslhiit , tU 

eter.) en ^oberd ^aber; i ^oc^olbet til mimt af ben frembrvbenbe aJtorøen. **(St 

taé 2)atterb«m. tDoTøenøUmt af ^robe« »Daøc/' (S. TL 

niorgm^en. pl.-ér« [3. Morgtin. K* 9unb. ^ lllor^engr^, et. ^aøøri), iDa^* 

6. Mor»en.] 1. Gliben tmeltem 9{atten oø fTiftr« Xtlorg^anc/ en.^anen, ber ,9« 

{ormtb^aøen, fra ^oCeni £)pøanø t. mtbt fin (3aUn bcbuber aKorøenea« iS>t^Uw 

9. Somtibbaøen« 2>e( blioer til« 5i^<i rø« f(&(*) ' . Ulorøettl^tlfett^ en. <&* fom øfoei 

til Kften. iDen tibliøe Ulorøena fritte om SK« X^tdrøen^tmiitel , tn. ^imien, 

Jaft. letfodet, ben (ofeXtL 'Om tltor^ Suften, fom ben loafct fiø om SOi^røenen. 

§cKni« 3>et {Tete ttbfiø om lliorøeneiu )il{oraenl!iolc^ en. ^, fom man tferer ffø 

(Ictiteten ubelabe« ofte^ fføefom o. llli^)? om miy fom borer t. aXorøenbraøten.^ 

bfig 00 Hfteii. iD^t fta( bruøeé Ulorgen oø Dtorseiilan^fFaB^ et. St Sanb^lab, b^etraøi* 

Yften« Xxt Oanøo om iDaøen. XIXotQen, t(tom 9)2orøenen^ i ^orøentnémnøcn ; eU« 

ati^bag 00 2lften.) ^entmob tltdrnetr (elU faafebe« malet. (f. TiftfnUnb^^^b^y ttlor«. 

^norgmtn.) 2(t bobe een god tfiorøea« Qfitlotter ^ et\. e. oa $!pfti^bcb om ^DU 

f CC a)?orQrn t. .7(ften* o: bert ^(e Daø. il?orøcn!atter b(it><r ofte t. 7(ftcn4)caab» 

fe. Stx^t«, SBatnbommen« HU — 3 niors jDrbfpr. .lUorøe^Iip^ et. bet 2i» , bcrj 

gro^adv. i benne IDaø« STJorøen* (hodie beiere (S^tab er ubbrcbt over Øtatti ren om 

Bune.) 3 Øaxir Xnprøeo (hcft-i mane.) SD?. tttorøenhtft^ en. 1. Suften, fom ben 

3 Jorøaaré tllorøee« 2. adv. meb pmp. er om SØ). ^, en fooø ^orøent>{nb, a}eor» 

1 em bea jDaø, fom føCøer ncefi efter ben oenfuftninø. tltorøenlyO;, et. U bet Ci>é> 
lurrMrrenbe. {cnsy crasrino.) 3 ®oae fom 9)?orøi'iifé{cn øircr; a}tovøentt)6B{Rø. 
fem Ol ; i 2>aø ^ar oi ubi>Dii(t oO ; i Xltors ^ 2. et 8oé/ ber brottibcé t. ub p. SO^orøenen, 
tmret^ »i oibere. )Dtt maa bie tii i Xt?« (^Otterup.) }tlort^rnI<ierFe^ en. ^cerfen, 
|raiXI?«.af. 3 tnorøett ttbtiø (postridie ber fonøer tibHø om SXoraenen. • (SBaøøee 
i&ane.) 3 Ulorgen ^ibbaø, 2(ften. =s fen.) ulorgrnmoal^et^.tifaal/S. tl?or/ 
!2l9Qcium64at, en* Tf., fom ^>rrette« om nenma^/ en. SK. fomfpife« om SKorøenen; 
aorøenen. ^ At ^oCbe ffit SX. tllorøen^ iDam« Ulorøénmand, en.- ben, (om øicr« 
zxbabt, ef. fem fbretaøe« øm IDtorøenen. ne flaaer tibliø op om SOI, at o(cre en 
Uiorøenittføg^ef. S. i 9Xoi^enftiinbeH. øob XH« ' ttTotøenmeIf, en. ben 98. fom 
MrgesUid, ad). i(ib^ fom en {tor SDtorøen. madel om a)?orøenen. (mob(^ t2(ftnimtlf.j ]V(lømenmÆe,fnn tathtl^ ^* fom ^ottcA UlU^tdftnUtC^ttniQtei, foc: more« 

^om ax. morgotptast^tn. ben ^^raøti €$o. roa. f. 2(o/B.) 
Staturen^ fom Cebfagei: «iii1Un 9K. Ulor^ tndrfVa^^ ft. ub. pL 1. b« f« f, tit oro^ 

Qotpfalme; en« 9fa(me, beflømt t. at fpn« 1. 7(t ftnbc UZorfFa8 { noøet. 2Ct gUre 

Md om SK, IHorgcfiriim/ en. $Ri(mfco|t, noQct f. Ulorfi!<tbs 6to(b. "^90C bet gicU 

ber falbep «m Srø» (frøotb.) morgettr«^^ bet om tlot ^9b((f^ tltdrflfab ea. ®(oebe/* 

ad], fom f)ac ST^orgentøbené 9a^t)e. (SK.) IQQødefen. 2. brt, fom moteiv fotlt>fter, 

XKlor^tmabt^ en. bet røbe 6hn i ben tfts fteer t. gfoet^ftetfe. Uffptbiot IH« ©fuc? 

Itøe ^ott^ont, bet o. f(at Suft bebubet ^o^ fpU et $an$ fiatefle Ul« (2)en uforboanU 

Jené £)fi9ana. (jDaømobet.) "$ca 2)lor^ pi. btuøet diahbtt : "9{oøen af ade be 

S'enredeit (jif op, tit ©tietnctne (om frem." Utoer^aber, bér funne Hbtoøe t. 8eøcmet6 

U^cm. 4. 2U VftotQtnUtiiQ, en. ®. bet ^etbtcb cH. @t(r(cné ]I)annclfe." »D. SilfT. 

fi)nøeéomSK, trXorøenfritt, et. aTtorøen« 1792.) =; UXcvcfFaboboø, en. IBoø, bot^ 

li)feti @(in« (SKotb.) . Vflorjitn^ictt, et. ^enftøt meet et at more, enb at unbetvife, 

tet tibliøfte SRorg^ntpé ; 2)ag{3at. mots "aKangen tnorffabeboø er gaaet t. jttorm? 

genfFwn/adj, 'ffiøn. fom en fmnfi ftat mer^ufe. uben at more noøen." !Raf)bcf« 

flKorøen. (^. øulbberø.) Utorøenffum« UtorfFaoeiarøniiiS^ en. S. af IKonTabébøc. 

rinQ^en. f. ai^orgenbotmipind« OTorQeiu øet. XltorfFaboti^/ en« ben 2L, fom an« 

(fy^ en« ^fg, bet f«eé p. |»imten om SKor? oenbeé p. aT^otfFab, p« ^i^^^^ftetfer. tTTor« 

øenen. "iDen Hare m* fan btbc fort f«t ffabefptl^ et, @, bet fpiUe«, iffe f. 9Mns 

Aften." 3*Sni6. tn^ygcnfol^en. ^s bfnød, men f. SOtotftabd $tp(b. KXtoxs 

(en& ®ein i be tibUøe aXotøentimet. ^iffe ffabo9«rt et. b. f. f. SKotfEab^boø. 
Srceet, ^cerclfet ^aoe t^orgeitfolen* Utorfom/adj. pl.-4ne* [i @o« iDiafec« 

morøenf(ienie,en. 1; planeten ^cnu#f tet,: inorosdm.] Miøi fottpftenbe, mox 

fiaat ben fced føt Øo(en( £)Pdanø, 2. et tenbe, futb af ih)ftiø6cb« St morfomt 3nb» 

fE^aobcn/ beftaocnbe af en øtanø m. ^pibé fa(b, Gn m< SReife, ''Snøen oU fotmo« 

00 en tunb 4^nu^ eU. JtøUe. ;forfi)net m, bentttø finbe ben faa m/Mrfom oø be^aøettø, 
9iøøe^ i^ben, UtorøcnfbaaU/ en. pK fom manøe oiOTe finbe ben mobbobeliø 09 
-r« SO^orøenfotenS @traa(et. (0. ^taf^ ticbenbc." S9aøø« Kt borte m. i éeljlabet. 
fe(M.) UTo>røenfhi>td^ en. ben Sib af ^Das — tRorfombe^^ en« u))« pi« ben (^øenffob^ 
Aen, fom ubøiøt a){Qtøenen« 3 tHorgen« at borre motfom. 

fhmben^ i ben tMøe tff • tTtorseiifo«le« tITorten/. n. pr« et S){anbdnaon; SKat« 

en. > CøXtø SKorøentuft, SXorøcnføltnø« tfn. (606 Sorøete, i 6€iemt: ^aren.) 

morgenfv§i.adj, fioø om SDZorøencn. '*2(fs tllorteneaften^ en« )Cf tenen før SK ottené« 

ienfnø ^one oø morfmfvgt ^^Beit btibe t>e( l^aø. tHortcno^aQ^ en. b. Ilte 92oDcmbet, 

titpa«/' £>tbfpt, tiZorgettfevtt/ en. @øon fom i ben tomerflc Jtirfe et en Sefiboø foc 

1 $D2ovøcntimerne« Ulor|tentaaøe^ en. St. 9U CKattln; en ftanjf S3ii!op. bøb 402«. 
)retttMiøom£D2. fDceoet ooet forben, inb* tttortenegacø/ en. <&n fleøt (»aaé, font 
tit ben fotbtiveé af øofen« ttlotQenti^ii man pleier at fottcete^ ente»a}{o(ten$aftenK 
en. b. f. L flRotøcnftnn^« tltorøentime^ e<I. 9){otten$baø. 

en. Qn af be !Ximet, bet ubøiøre SXorøes Qtortcr, cii. pL-ø« . [Tf*. @. Mortare« 

tten. røoTørnvA^t , en. t. @fibé: ben 9). @. morten, at hiufe.] 6t .Rar af 

fierbe 9{atUt>aat. tltorøen^in^, en« ^* SJlalm. 6teen, eU. en anben faft SRatette^ 

fom btoefet tibuøt om SK« t« at rnufe ed« fonbetftøbe ()aarbc i^eøemet 

Utotgneø, v. dep. btioc SKorøen, «Uoe Jl^ J^ <*??« noøet i en ttl« *e^ fa«eS 

følt, baQc«.(æ.®.0.) f^'^ *^ ^i«"« »f\ (Støberen falbte« 

morWen« t«« 6« SRoocian.H* tiiforn oøfoa 6tempelO 
1 Wor, • « •« I tttoø, et. nb. pi, (m, fort iSocal.) pK 

'*/v» .'fk V 1 «: / x-.i«« * 1 ttlofler er btnøt i n)>ere botan. Sfrtfter ; 

morild, en. ub.pl. €n crectrifP Øt>én nø »jen tiftørct iffe ©proøet, [3. Mosa. Ti. 

p. pai^cti^ »øløct om Slatten : ^aoi b , g, j^^s, ^^ Mo«.] bet.atet. 92aon p. en 

*abet$Cofctt. (5- ejmtbté ^løte. t^^^ fattig «laffe af »ærtet m. nfienbeliøc 

®-i;Hf^^f^Vc2?*i5?^- (?-;..^-f:^ »iomlferbele, MuscK 3orbmoø, ©tecS. 

, .,^^^*' ^"- Pi; „^'**^'* ** r^fi^ ^^** woø, Srormøø« Sétahbjf iTToø, en af ff« 

fettøc @oampe, Phalhis csculentus. narenbe (gøenffaber befienbt SWoé* ett. 8ao» 

mormo^er^cn. pK rriotino^re. ctt SKo« Tf^, fom i SKcenøbe finbed i Sfilonb. Lichen 

bete, SSober ; »ebPemobcr, islaiidicus. = OToøagat, en. et eioQi 7(* 

VHovo, en« ub. pi. [00. Ro. maaffee øat^ i^M ^eøninø (tønet SR« moøaøtig, 

Mod-Ro; afUIo^^GinbJ 1. @inbø(tem« ad)« fom liønet SR; UZoøart^ en. pl.-er« 

ninø, ^bori man motet fiø; bboti ICanbéa en enfetf 2Ctt 9)fo<. mood«fFct, moø:c 

frafterne oplivet o« en bc^aøeUø @t>freU øroet, adf • ▼; bebffffet, ooctøtoet m« 9Roø« 

foettetr^; ^otnøietfe« 2. bet, fom motet, "JC^en- moøøroede Steen."^ 9i^m« ' moø;; 

morenbø Xibéfetbtii^« (SKan fUit)cc i en« fitAt, adj. t« b« (• f. mo<bocttet« ttloø« é H 

wft^ rn. tt&a^i 91. itii fBgtf^tt oø ØH(f |]|«ffoVit, en« pL-^<r« fn fRtifTev. m^« 

€re lidtfbm .(efatte m. fitnt fi)2o«. iXtoff* ^opitifr^ adj. tuififf« 

ttdtple, CII. pl.-t« ttsoUbe €StnaabeCe af xnofhie^ rn. ub. pi. [Sat. • moschas.] 

9Xo«. (£>(uffeft.} tno«t«|>pe, et. fidutl. ben ficerft (nøtenbc SKatccte. bet finbeé ^06 

en €$tnetninø p. Socben, font tv tat ooet« ^anncn af IKoffuedyree (Mosehus liios- 

ocoet m. b(«bc SRof . / S)loøPir;rt v en. chiferus.) i en ^ofe unber IBaoen. (iDeét 

Iffemvonrt af aXo< p. et 6reb. "Xt fot^ mec.) %Un S>^t, fom (ave enten (fgnenbé 

bciæ tHaetMi^n fca fibe <bi9e/* Sanb^, Kffonbtinøer, eOt. en 8uøt e^er SKoféu^, 

6. &tc. h 6a)>e betaf 92at>n. f. G. tlt^ptøand^ tTZo« 

OTo«. en. (m. Unø »ocaO wb. pi- [<»• ff"»J«*' ^'^x^^^S. W^^jf^w^^" V; ^^ 

fofte »»bemiblet, bet foøe« fammcn m. ftp? 2t^^*V 5^®^^?^- •^ ^^nbet. Cioetebe« r 

benbe SSCnø. <&:temo» ^ eungemoe , ^æ« rriomijf«ft/ 0. fi. 

«mo«* (JDtbet et egenttiø frcmmcbt oø ^ '^tl> «"a "J^* H' f^iL'^^r*^^*-' r!l" 

t^bff; 1H«nbtberet.attibetl6be«ar(. nbpteffebe @aft «! «M«mo< f9t«ø f^« 

^etbttiiffe£)tbetD«nm|t.) gtuntct. ^^atemofr t»bUm<><l, jDtne« 

m^ait en. b. f. f. mu^tP«tfitbe^^e• «<>ft (|8itn, fom ei <>«F d<««<^-) ==^]«^^^^ 

mofaiff, adj. [af n. pr. tHofe«.] b. f. f. *> *^'; ^"^l? "3"« ^ ^"^f^^^h'l' 

itOiff* '"'*-' "^ ' ^ * * C. laøct af a»ofl, OTojipfrfe, en. 3nb# 

mofan^en.ttb.pl. et ©taø« lotbbfon« «/n*«9j- *^ ^J^^^ ^•. »lo|lp«rc, en. 

bet £L»art«fanb, ttentta t. etfbefanb, rHv?*5i?'aIl? ^^^U^a^^*"^^??: 

C8r4nni4« SWin.) Siøelcbeé: tnoftaefilf« -^nXoft^vaø, et. bet 

***/• 1 r A£Vi.«.^A. ot?etMc»ne af gtuøten i SWoftpevfen, eftetat 

røofe^en* pl,-r. feøent f. bet bonfTe ^^^^^ ^^ afprcffet. CSRotft.) Ulofifmip. 

fptoø,! en flib, fuøtfø Sotb, uticnliø J. «. faoftinbfoattt(©itu»: — 

latétibetj 

tf tre en 1 
Mofcoøti 

Cnø, ^«^^f«f ^«J^<* ^''•''?J?l.e5!''f'i ttioxin, adv!'[3Vmi<Jc senn. «. maclv- 

Jf^'"V c^'?*"^'^4 ^'^ "^ f^Ts'"/ schien:] næflen/^artab. (Itbet btuøct.) 

•øXpøb. .rø<>^X^c «f v*2r fomuojrep »„„ben afdanb, eh. bfanbe Pø m. «an 

og Mctøc* i en SKofe. mofcøtiiø^. en. ^^^^ £,„„{,, g^^; '^ 
9lat»n 

mofrør«ø 

icn 

Qn 

K-Ch..e^"'^^^^^ '«• 1^!^_ (om U.et i.^bbe«t, p. »unben ► ©w, fomtfcetttoretiaXofet, Sc^ ^e. ttliiWetmafrine, mue»6ernu 
»spitoøiM. Wlofefneppe , e». M /axot?).) en Snbwtninø m. *{ur, br 
pe^^tt, Scolopax fiaUimaa, mo^ øeS 0. *e|le eft. aNenneffct, (»otøct — ^ ,^ w,^,....« , yatnapter.; lom inDeooioet ^w. et oprmM 

tn^Ø^^en, pL-t« [fieemiiMbt i>. af «• dubbet, ^at 9ttøf)eb m^b 90^. miiN 

tvtM £)ptinbe(fe J et ti>tfifF ett. moftame« ttet S3anb. @n mu6dret 9maø. ^iitm 

ttngSniMPtf« (Bføidiønhid^øtakbel^«*} (maget mti^^rrr* iXt\fbtxtg T. a. OQ n. 1, tenfe f, tbhi^bcti Gtøv, (QaaWhtt etioralt i ben ^amtU 

foøe a)?. op. 2Ct miit6re «n ^Qvn. iDc banfteSBIbeCfor: ^t«i>.) '*3c9 Ululdct* 

ttt \i Jfav^ 01. at mu^^re, t (Eanaten, (f. ringe @øn." ®form. *S^ Jitfte af &utb, 

'cpmxi^m.) iZ)craf : $nud6rinQ, en. (f. i WlUn [)an giemtc ^e <lt)Tent>eé ttluld*** 

<Z)pmu^^^n9, fom mccc ()tugcé.) Sdaøgefrn. — Tit Udge unbcr tHul^/ voerc 

tHu^t cd, mut/ adji [af bet fptceCbebr . bøb oo begraven. U^ iDct br. nu oøfaa om 

cø ufcrbDant, mu^t, t. n. (cc fuurt, fee ben forte , rene 09 fruøtbac« Sorb af fors 

fn«tl ub. ^J3. ^, £).] uoenl^, vccbUben, raobncbe 9(anrebeU. (^(anteiorb, røatb*^ 

funr 00 nmf of 2(<ifnn. 2(1 fee mutUb. jorb; aSabjotb.) C^?aa tHuld« as tRuId« 

7(t bfbe mut, — murhe^, en, (j8, ©, X),) art, f. 3lW^«rr. — ntuldaje. <U i Storø« : 

miifte, en. pl.-r« [&. Muif, ^, Moffe.] SBranbar { S^uaat, mul^blcn^et^adj. ▼« 

<t J((iTbninøéftrffe af Jf oer^ccrf , Hiø en Manbet m. 9}2uT' ed. atfulbibrb. UIuIV 

breb $ø(fe; aaben t (Enbcrnc aø bee^t iøietis brort^ et. oø Utu^^fi«^ en; ét!9cqetPs 9(o« 
firm, hooriman^øicmmcf^ttnbcroø ^tme ,ioen, ber ftbber p^ @fraa foc beå ene Sibe 

mpb Jl(i(bcn. (røuffeMjper, pi, bo^ HU of@(c(rct, pø tiener t. otjlDbt^oiben tU« 

mucn b. f. f. PiiIOT^anterO jfbe fra ^uren. mul^fi^tt^et^ ad), iorbfac« 

XttuQt^v, n^ 1. ^cr. [of tH^^l toøc oet. tHuf^jor^A (n. reen fort 3orb af 

10(00 bort unbct S^a:øet, renfe JQ.Q(røflaU forraatncbe oa opfofte ^kntebcU, Iluiaus. 

ben. 2(t mu()e unber ^l^oerne; muge i (f. tittild, 2«; WuWarvt , tttulbjiu^^ 

CtQ(ben, (fortticU. fra^m«Q( J en. Åaut til at fare Jøvb p. tllul^num^^ 

tniiøQfn/adj, pi. mildne. [Z. mriff tn. 3orbf(uQip, ttTuUflde^rr ,. pi. ben 

fiø.] toiba'Ktw:! (i ^niaø oø 8uøt) af $uø« 2)øbei9 3orbeftarber. (^Qtf).) niul^fitrv^ 

tiøtieb 00 8ftmme{. mtiaøeitt SBrøb , en. b. f. f. ^faiÉ^fEftirv. UfXul^Ug, et. 

II7((c(, Jlprn. ic»f. mnUcn, {l^imlrt, S3rø.? pt« b. f, et Coø af 9){p(biorb avenpaa eS^ 

bet fmoøer muøQcnt« — r iDeraf : Ulujigen« unber en o aben Sorbart. MnlMerr, tU 

|)r^/ en« ub. pK ISt ^(aød Seeriorb, fom er meøct b(anbet 

Xtluf^nt ,y.ji. i, (trO MtDc muøøen, m. anbre 3orbbc^e. (JtoVnrtJc^ SRin.) 

{'imle. 9)robet muQiier, er muøiiet«. ^> mtilMrret/ad|. f. leermtil^et^^ mal^rtg^ 

ertei miiøncr paa fuøtiøe ^teber. adj. fom bar et betnbeliøt 9}2atb(ain. Men 

ITIu^cn. ub.pl. fOe. (S. SDltt!e.J etj miif6!:iø2(øer.(e<inbl>.©.(Sfr.I,) mtilH 

- ^eftefnøbcni , ber bi^flaaer i en ^(svcl\t i fan^/ en.. @. bldntct m. fiJItilbjorb^ >Dcrs 

S^aøfobcrne, b^^or. eit jlarp oø oebcnbe il3(r)^s af; mtil^faitbet/ ad), fom bcftoatr af en 

Ét famler f!ø, oø t\i\ii>^ øiør f^t^m ^dU* faaban SBMnbini]^. ntiil^fdndede 3orber* 

>era^: UTulbyn^cn« tltul^ffit^z et. ben tøfe 3orbbe&^ fom en 

muf^ eti [1^ aj?«.(f; -SKutf^,) en SWuiboarp fr#er ap. (Colblnø.V muld* 

fvaø, uartuuIcAt 8i>b, fom naar een vii fort^ adj. fort f)m 3ocb. t^til^i>tfrp^ en. 

taU ed. raa6e; ubenotfaoe.Snben ret frem; pl.>r« [3. MAldvarpa.l et ^pattebnt, ber 

et Jln9. ^an øoo'tHe et tn«. fra fiø. op^lber ffø i &(in^c, fom bet øraoer noec 

''^om hafliø øat> bet fibfle^.u^ oø mutfeb unber 3orben$ £)i>erfabe. Talpa. røul^s 

Pbcft ci et muh" SBaøø. x varprfTu^ et. b. f. f. mtilbfftid* 

tnuffC/T.n, 1. bor« [€Stf. nqeka. X tITitlde, t« 11. oø a. 1. (øéne f!ø; oift 

jnuctfcn.] ftfoe et aWut fra fiOj fnijt (fom '^to^furen. ffurcn mi iHc mu!^f-(naar 

er en mecc caent(iø banjf Scnoronclf«*) åorbeti ér fei, (erct.) $B. @. )D. 2. act^ 

*'3<0 nu — et bare* mecr nv. minbfte 8i»b ø{øretitrøufb.^n3be3orbHumper..(Jl(aiipa 

et mutte*" SJuøj^efcn* 2, fmaatnurte, fom monn*« £)tferf. af SBlrø.) 

len, ber er fortrrbcfiø, ati^fotnøiet m. nt^ VHxiiAtt, aMj. fom b^r aXuCb, beftaoer af 

flet. Zit bu mutte ? . S)?ulb etter (0$ 3orb* (Ett muldet 3orb^ 

t1ttttt*rrt, en, pl.-«r* [<&. Mo&er.]. et ^øer. 

ffort 3£c»ilaø, en dløbbe; en ftor S^txvf tTTuIdn^ f. mulne, tinbct til ut >, 

ibammcr, fom S^tecobuøøere bjcuøe« Ulule ^ en. pi. - r* [3« MiUi, SRunb. 9^. 

tUtil^en 00 et. ttb.pl. [3^Mjgla.}b. '&. a)euute.J 1. be .fliøbbefe, fom ub^ 

f.T. <3fimmcl. — .&craf: miiUftt^ adj: pL møre SWunben cø berberne b»é ftlVføbbebe 

mttlnr« fixrbafr»ctof SWuI^frimfet. (mtiøø *bj)r (if«r |>c;.ftr oø £X»aø,) »Ralwmule, 

gen br.. om en cinøere ®rab af benne Jeit, :DremuIr« 2. bet nbecfte ^ut p. 4^mlna» 

cU. ont en Jorbperrelfe 9. .-Juøttøbeb uben »et, bt>orfø{ennem 9Soønarefen fHHcr frem. 

f^nfiø Stfmmet. mullen br. foeboanL fua (iDeraf : tltulepla^f•) = WiåWaicmb, et. 

om tørre ^inø m» f^nlfø stimmel; oø aU Gt ®(aøi iXømme eQ. SVaanb, ber binbe^ 

biiø om ømaøell. Cuøt. ^ai^ fiøer: muk pm 93{unben p, bibffe ^efk. wttlebun^^r» 

Irnt S3røb, muUen I)lt. S)2co: eti mugøeit adj. t. fom hat SKafebaanb paa. mule« 

Cmaø , HqU) muøøciibe^^en« ub. pi« jcnt/ et. b. [• f. Kjcelmule« mufrhirv, en. 

mul^.en. ub. pi. [3. Mold« V^ 6. b. f. f. mun^fuviy^ mulcp}«^, en. Chi 

Myld, j^old.] l.3orb i 2(rm«men fotc? noøet ^uet 3(tnp(abe p« 6unbRi{fen. fom 

teU( 09 oprinbeltøen : M Socb, Ctø»iovb, MmUit ICrtteuleir ^. w 8^n« wttlc« fiKuIepofe—^SKummebanb«« 57 ' iPlummetanb$ — SØtun^gott: ^ />> ^tfti 041 .Rrcatttrc, f. beti at 'øtve bcm ^de botf. — Utummeri, er« JorHcebniti() t«. 9)2ac 

^cr. UtuUrtnø, en. Sitnø eU. JBøénihg af ^c oø 5KoiTcbraøt; §Di(rf!crinø. "Hbt»ortcØ 

Scni,fiiDjniteiii)berft«i5)etf(Qf ^iutnovte. éfln oø l^TiHtttnw." ^ofbinø« ^Mrfct)ijl. * 

Utiflloi^ ad), f, «nbe¥ tlTitl. Wummtfpih et. (Bø^UxWi, 9}2a)Tc(cø. o-* . 

UZuli^^ adj. [of bet fotcrlb. mur (mn- fl, o. — miimme, v* a. 1, forKofte, maliere. 

fhe) ell. ma«e, at fiinne. SRoøIc >f rliw b«t (3. ©. ©ebcfteb.'SWtfth.) 

en^nu mutlm.J fom fan voete tit ell. ^lee; tnttn^^ en. pL-^f« [j(. Mtmnr. (Sp. øå 

fom iffe inbcootbet no^cn SWobftøcIfe (abfo* JK. 95? u n b.] I . ben Dfc( af et SWenncjte« 

(at miillg ; mobfot bet reCotio mitliøf/ ett. "oø IDnf^ .pot>eb , fom inbbefattcr 9ocbctne, ' 
Ut, fom unber oiffe ^etinør^Uer; m. 4>^ns '-:Sanbø{cr^etm. ^ornbrrne,. A^trnøen oø i^w^ 

f«n t« ubvoctei ^}$i(faar, et muliøt.) dn nen ^ oø tieqet faotseC t. ot mobtaøc iRceii 

m. p<inb(inø. 7>tt mwlh^t mobfa?ttef> bet xinøémifCer, fom t« ot frcmbrinøe Zaietti. 

^irfetiøø. ^vU bet iuwct titlø mulittt. anben^rb. iDet br. om be ffefte jDi^t^Unb« ' 

KOe mulig« SXtbUr' tbtn mitligf^e ^ixh, toøen ^^uølene. (f. n«&.) Vf oobne, (uCCe 

ji)en (løcile mulige 4^aft. -^ IHtiliøtK^^ ^n. ^Ii?uii5fn; attaøe, ^dve noøet i tl7im5rii» 

l.ub. pi. ben CTøenilab y>. en ;Xinø, at ben ^fiø. for: Tfabninø, i iDrtet lYfat^cmun^* 

€t maltø. 2. pL-^. en muUø ÆInø ed. f/t1|un^inø.) ^2. ofte bemærfet bet fixn 

^øeni^ab , i ^obfætninø t. en virfeliø« iJabcrnc, éU. bé T^berfte J)cte af 8Wunben. 

"^QTt^UUv ben ftø ttbt imellem tliuligt^es l(t f nffe ten p. Wlm^elu Sn fmuP,^nfiot 

*«••*- (gvalb. Kf titte Uinligbc^er et bcnn< Hben, ubftooenbe, piæo tir« 3. 3 en ftoc 

oimbft nmeliø. ■ 'SOVcrnøbe fareøne oø ftø. '.Xatemaaber bo« 

UlitlFt, en. pl.-«t. 9)citøebiob, ^enøefhrof. JDrbet fdcnemme(tø om oø m. ^en(«>n*t« 

tthilm/ et. [€$0. Moliu] J. tot oø møif :Sa(en. f« (S« at ^ai>e enftcef, uforjtammet 

6f9 ett. ;£aaøe. Hl. tRbhnflebé Soleir. Hl. tnrte øroo i tirundciu "t^or at øioe 

"*S}2cb gorbontvtllulm at borffe ^r(tb|7i)eb." bem ben ^ærbiøf^eb i Itltitt^en^ jom ^ibfoo* 

Tihaamv. 2. SRøHe. ©raoené, H?. "iHats brebe« t. tNøe ;^ampe." ®aøø, f». A(m 

tene Widm vaa ^attn t^tilct*** SBoøøefen. 2(t bfuøe l)t. paa een o: ffiænbe x^an, oocr» 

"3 S)oben6 Ululm, l>oor )8cnneté étov cc f {(rnbe. 2(t faaell?uu^eTl p. (^nø, fom« 

(agt," ;Xhoarup. 2^ Xllulm oø 9Kocfr: me i meb at fnaffe, 2ft taøe JiBIabet fra 

et focftatrtenbe Ubtn)!. (ivf. møtf, 1.) -^ ttltiiidrn o: tafereent ub, uben 3uUbaøehoU 

fuilmfort, ad), fort fom 9totten. (Botoft.) benl^eb. Ut fnatfe e«n efter tl?tnideit^ ()Qfti 

tliulne,T.ii. bitve mullen. f.ttnbettlTtif« (e, fm<øre f. een. Ut fioppe lUim6en >« 

Itittlnc, ea. mulm^(føm bet oe( fnarete, ^en^ faae ham t. nt tie^ "7(t forbUnbe SHU 

iYna(oøiem.lUulm/butbe')ldDeé) T.n.l. nene m. ®u(b oø floppe tt7utiden m^&a^ 

(^r.) tAhc raorft^ toft, ^lx>et i duften, ver/' Ørfjvtte. Kt ba^e mcøct, nol,. fotP 

"iDct mulnet mob ben mør!e iRat." .Kinøø; meøct of Xt?uft^eit d: t>crre meøet fnaffom«. 

X:t bltoer ei Hit t. SReøn, fom mulnet« Ut Icrøøe een £^rbene t t)7undett. )&et ftob 

JDrbfoT. (aSot^.) - ^mt^ f^ tltuii^ett o: jeø oKbe n<rtop t. at ftø^ 

TItultf D«r^ et. pi. b. f.' et Ølaø« oétfma« bn. ' 2)4*t )Iap miø af UTutt^en. Tit taQt 

øentc ^cec af morf eøuu( ^aroe, b^r oore i Utun^en f. fu(b o: for(anøe f. mcøet o. f. xk 

Slex%t og i bet norb(. 3ottonb. Rubus cha'- ss Utundaabninø^ en. J2(. IUq en SOlunb; 

mannorus. tttuiteBorrgv^/ #n« fnufle Cfi ed. ben tabninø hoé S)nr; fom SRunben ubi 

fo[tcbe ^ulteborr. ^{ør ({ ^obf. t. Stumpcaabninø.) tHun^if 

Hioftuni^-et.-fjr. mellaton.] et®taød å)tt,cn. 2(fo{øe(fer fra et Sanbé fceUeé 9tok 

tpft 00 btøbt Ulbtøi. at Ulultiime ^(iørt. t<o(iia(fp«oø ell. 6frtftfproø, oø anbre Gøemi > 

Uhimir, en. pL-r« et Stiø, fom, o. fon« .heber t i^rbeheé1lbta(e,S3ruø oø SBoininøeif^ 

ffiø 3nbfprøitninø af flonrte frvbrebe ^orbs fom finbe ^teb i ^a(en boé 3^bboøøerne t ' 

ffer og anhu SOHMer, ersinbtørrct oø haoas en oié ^eet of 9anbet ; ^iolect. iDcn jnb« 

ret fra Sorraabnetfe; Gøi)pttjfe, natui^ (fe, foenft« Xlhut^ar^ (^ot().) tl7uti5« 

Høf Ufpmier« f>i^, en. €n (Iben SBtb aSab. lnun6bi^; 

ttlumlø, ▼.a.oøn.l.^ot« [C^.tomum«- et; ben iDeetaf 9^ibfe(et/ fom |)eften f)a( 

ble.] laCe uforflaoi^Køt €lL ocb fiø feto, iSHunben. ll?uii^(htifrfn> e«. ben, fom 

fmQ4fna(fe,' tale baf^e JDrt. <&an mumie:: foteøtt^er at oorre en Ghriften, uben at oifø 

^f noøft , fom inøen fprftob^ Ut m. i bet i (SHernfnøen. tl|ull^^af!f ^ en. et 

Sforøøct. iDetmumléøom'(øaacrhemme> <((aø p. ' fD^onben. . tltuii5forriVs^/ eft« 

liøe 9i9øter om) åt f^an ex falben i Knaabe. fatitet ^. af 8eonetømib(er.; ^rooiant* 

ltiumme,«n. C^t forlibet £)rb fot: en mtindftild/ en. (pl.-e?) faa meøet SKab. 

iXoili; ir. en Røgter, mojteret |>ar(e!{n« fom man p. eeifaanø taøer i ^nnben. m 

(tRotti.) -^ iDcraf be tfgelebeø f oc ^tbebe 09 Hf. SMb (en (tben 2)eel !Rab.) Xlluti6ai 

abrngedøe: ItlttiiniMMifiQt^ et. ffRafte. tf^b, et; b; f. f. SKunbaabntnø. (f. (5abO 

VHmnnubåxtbBø^ en. Sta^bebanbl, fD7afteta« IlUtn^gobt, et« t^cntii^ oø i Vlm. (^oab bet 

W« ttøt^bing« "2t9$fnmUL^tl9tnkA øvøebt; foUett^itfpfje; forbum: etWoøt ^ .,■ «f étdat, (oototb man fan fcetnbdnge tn Iftttrf, adj. me^t fnaffont/ fotn ^at meøct af 
vid Jt(and ed. ^uftl o. at fætte bet p. 9}{ttnbcn, Horveff«rf. (b. Zaicd yXlunbs 
3u(ttibetne. ' VHanibl^tlb^ tU 1. ben IS^^e, .f^if/ en. &ti^ af ^ebc^Uønec i a)2unben 
Jbet®prod, eenføcec. {>an ec ti a(t{b »4 cH. paa £und«n> ifær i)06 fpæbe S^trn. 
.#et tit« Ol ^on taUc iC€e attib een«^ mob« Xlluttbtro^ en. f^xiUtt Sro. (9$.^. £).), 
f dct f!ø fc(p. 2« en^ IXaCetnaabe/ fom en Xllttit^vait^^ et. SS. ti( nt flpae SKunben 
<Sii!eIt ^ai; oant ftø tU^ ibelig at bruQe. efl. gucøU ^a(fen m« (aSotft«) IHunb« 
"•&t>ofi8fan vænne fra et Ultinb^eld ^ fin t^eii, en. ben, fom^pfUt SScnffab f. een. 
C$na(.'* SBaøøeren. "(&n tdaavci tXlnn^s '^a 6an tabte ^aCleté CS^unfl, forfobe i)an6 

Iidd ec: ^oem 9a«be )»enter fitøt V* ^oC«. )!nttn6o(itiier ^am." ®(^9tte. t^tlfl^\;>ens 
erø« , 3« et ftøuc(. Ubtci>f . en SSatemaos 9cb, et. gofCet SBen(!ab, fom tun beftaaet 
'Ibf, fom 9. (anø SBcn^ af 3((i^ te bteocn I S)tt\ (SRaijbd.) Dtim^vtg, en. ben 
aCminbetiø beftenbt oøøtetbenbe. 7€t Ut, et fi3uøt, fom Øotberne banne 0. b^et @ibe af 
^JDtbeOeccnlSaUmaabe, fom ibeUøbcue aKunben. ^HXUmMm^tn. ^. fom S^ts 
teé.*' Øporon. (iof. <2>rdfpto90 — Wnn^s flet ^aoe !. .be«^ eøen SSruø aUene^ -sa 
rovset. pL b.'f. ' 1. offentUøt Ubfaøn. af (munM/adj! funiSammenf. aabenmun« 
tete m. be famme £>cb; ^ocmuCac, een« ^et, btøbmuitibet^ laabmunbet 0. fl.) 
temmtø XaU. (fomtbct; oøfaa: ytlun^s Utun^inø« en, pi.-tr. 1. UbUb af enStot 
h«\>b.) 2, b. f. f« Xliititd^el6. ^ tllun^« cll« Ha i paptt, i en 3nbfø, 2. Dt« paa en 
Suttgen^ en. oø Vdmx^^^^cxi, tt, @tons JRanon, SBøffe o: ICabnfnøen t. 8obet. =a 
2en/ ^(ammcri. "Cfu(be ban fpi(be Skiben tVtun^oveir« et. ftø, foc; Dtt^ IXate. $an< 
|>. dt ^we biffc rriunbjjuggerier?" ©ne** ftøftcr ece fan Hl. ^'at ufoliøt tnuii^oi 
%6xf. mttit^btiødee /, V« dép. ffcrnbe^ , wir^ ubftøbt af 9lafen." CbaCb, '^9lu bea 
Kamreé.« (b. ialtT) iHlun^})«^^, en. bet> [^ooei tun bet ubetpbeliøfte, ofte tij!otbiøfi< 
«t man blioec (tabtø i ftn Zaie, oaraøtiø vi ixt. tit at oppufle 3tben,*' SHa^bef . -^ 
ftt llbfaøn. (SXott^.) tllunb^uul{)fb^ en. muitde)»t^ne> lUtm^t^i^ne^ et. 93. fom el 
SKunbené inbocnbiøe <&uu(^eb. i^unifs ec :S)ienoibne, fom becetter, pibnec om noi 
faa^«adj. (etftnbiø i ft n XaU^ fom ^ac øet/anbte^aoefaøt. ''^ptne oace Ulun^øi 
«n fcotf SD2unb, >Deraf: Xltun6Paab^e^«, tttdner; be talte om^am; men 1)un t)ai 
SRunbfaøe^ en., fmaa ^oeaebom^faøec. fom baabe KXtun^s oø :S)tett9tbRe." Qa Siiøpræb, 
^otbetf i a>2unben mob Gmitte. Xhuji^^ 1(>66. — munbtUø , adj. fom {feec m< 
f Amp # en. iDrbftcib , Scætte , €f<rnbccU IKunben, f . faa Dibt fom benne ec !Ia(en< 
(2C. iSebeU TYlunM^v, en. £)cbftrtb., 9iebfFab. (mobf. fTriftliø.) Gn mundtlt{ 
€Xunbfamp« Ht f omme i Xllun^f tv« {^i« Camtafe. ^t mundtUøt Softe, @t>ac. 
Icnfc^C. ^oj!bc«bceO tttunbflemme ^ en. . Yllun^ere^v. a. 1. [et fcemmebt £).] ubi 
h. f. f. Ahmmt, a. tlluit^fuei>e(^ en. f. tufte, forfine (^olbaten) nu 93aabeQ/ ^iæt 
JSMtt>d, 1« muni^foF^ en. Peb et |xof : .bec oø (oab ber cKcré ^øtn t. Æciø og 
l>en i(of/ fom foøec aKaben t. |>mFabet ^riøéfcecb« ' — xnuit^ainø ^ en. pL-cc, 
iilUne* Xltundftig / en. b. f. U ^unbs (^. monture. Z, SKonticunø.) I^))a) 
tamp* niun^hirv/ en. en .^ucoefletninø bec ^orec t. @o(baten& forejfcevne ^viQ^\ 
tU* en Hønenbe ^nbcetninø af ^ttal, bec Kcebninø r£)fficececne^ fatbeé becimob fceb^ 
iinbe^ f% ØT^unben p. btbffe ^efte eH. ^unbe. PonUøen Uniform.) ^eraf : Vdwi^ttinQtt 
yXhinbiiim^ tn. et ®(aø^ iiim, fom b(ioec lammer, xniinberingetføie. O« fl« 
tienttø t. S3cuø p. blot at btobed i aSun^^ tRuit^ en. pL-^« [3. Munkr.} en ^cci 
ttn. Xttunblatr, et. faf y. at I«re ?] fore« fon af aXanbfUnnct, fom i)at øtoct ^Cofleci 
fommec i S^aUmaaben : at ^aoe et øobt løfte , eH. unbec ^Ccmobø« J(iobf!l(}ebø oc 
VflynM^ 9: en flpbenbe Sunøe. ^neebocf. Bpbtø^eb« £øfte ec inbtcaabt i en øeiflUc 
^SKotb. ^ac adj. muiiblatcd ; maaffee fetos Drben. TUt hiiu Ul« øaae i ^Ufter. == 
^ioct.] tllundfabe, en. <B* ^oocmeb 8«« ^Itmfebo, en. ^(oftec, SXunfeboCiø. ^'^cCt 
verne fmoce«. (a>7unbpomabc.) XHuti^^ ^Baacenø J^uølepare — fløi ntt p. be QSitti 

S'tenlf, en. <£n Setient^oé^onøet oø Soi^ aet fnore t. ben ftrøe !tllunlfebo." ^blen^ 
er, bec f)ac iDcrøeparec unbec £)pfDn oø fc^(. munfeBogfiai?, et. pl.<-er« be SBoøj 
Øien!ec i f. peeren o. 99ocbet«. lllun^« 4^pec, fom f[nbeé i ben faafalbte duntes 
flaø, et. ^unbbafE. muRbfrnaø, en. <£r ffcift. Xltttnfei»ygnmtt,cn. S3« opført aj 
^cm\le cfnøe ;DeeC af fptfctiøe Xinø , faøx IKunfe, ell. tit IBcuø f.^unfe. Xl?unf c^ 
mcøetfomect.atfmaøepaa. "(&n 2(øec^^r eeUe, en. Celle i et SKnnfeffofter. Wun; 
tte boø tun cinae Xllun^fmott ec«" fSeffel« fe^igt^ en. 9loøet. fom SCRunfe ^ape opbi^i 
Wunofproø , et. f. Hlundbcib« tllunbt tet. (^eloabecit^.) XllunPedragt, en. bet 
flyffé, et. 1. ben øpecfle iDeet af ea^inoi ^. fom ec focef!teP<t ^Runfene, en aXunf^ 
fom ec beftemt t. ot taQti i SKunbeo. Hu £)cbetiébcaøt« VihmXtffanii , en. * tilforn ; 
yaa et piberør, p. en :£compet. 2.b. f.fi en (ooeløet iDmøanø. UxVUt Buegang 
tr SRttnbbib« 3« xn« paa eo Jtonøn a? be« Mo^ec^ønittøeK« Uniiif egatigett i 6o«:«^ 8<btaibtl823. — Utuiif^^Kette/fti. 1*^. Mcrbaiiflc tlbtt^f.) '*6odfr murre SSib 

ea. ^ooetftaø 9. en SkanUtapptJ 2. en ^tt<:V 4>. ^. ^mami, f, fnurre« 
^fantci 920911. xnunMaminev^ et. m Xliuø/ et. f* XHoø* 
^nitCeceSe, llluiiMai»pe/ en. ben tonge tttttftu en, pl.Hr. [fiot« Mnsa.] eftec ben 

^appc, fem ^^er t. aXunteneé £)i;ben4« øtcejle odromecfteflXpti^otodie: cnafbe fti 

Inrogt. XttpitfcHofter, et. ^. inbtettet f. (S^uMnber, fom forefiob be ftiønne bonitet; 

røunfe. tnuiiMi«de«,pL aXitnfebcaøt. ^angøubinbe« Vt^pvfelHufentes: Jtomr 

UluitrcUtiii, et. fkt Satin, fom SXitnfene fttt og S^ibetiffa^er. 
t BSibbe(atb. taUe 09 fTtev. Utiiirfelc«* Xllufe^T.n;l. (^0 at fanøe SKunl. 

nettet, bet S. fom en SJtnnf føret; iUo# (f!efbcn.) 2)et bU a(t mtife, jomafitatec 

ftaitvnet; tltuiifelio« XllimfcI«tKc , en. lommen, JDrbfpr. (fig. fiictlem. Be^ambig* 

5xte, fom SSunfene (aoe opfunbet oø ub« ^eb, beaaoe €hnaati)oetf. flXotl^. ri^b)t.) 
Scebt. munTeUfrc^ et. ittofterløfte, fom tlhiftlmanb, ea. Xllitftlm<tn^ en. (Sii 

en SR, øtør, ](t aUve, aftorgge ^lllunfc« l^rf, aXo^omcboiiet. f 6t forbortbet og ! 

Uftet. tnimfeoroen, en. et 6amfttnb, (b) (eto gftnfCe mesdsg^tvft iDcb, afbettDcv 

e(L en Jfié GUffe af aXunfe, bec Uoe efter fifPe Moslbn, pU Moslemsn, tetttoenbt^ 

9iffe Sforjirifter« f. 9. Srandfcaners£)i;be)B fom intet eCoegMtab ()ai^ meb røtfn^«] 
nen, Senebtctinere. ic. )liunrdreøa, et). tntifrfoel^e/ ufufef^iitter/ 0. ft. f. uiu 

ben 9L eS. Sot), fom er'forejfreoen envl$ *bcttnuuo« 

aSnnfeorben* munlferiøc, et. ftg. for: tHiiftf^ en. ttb.pl. Sbeerl'og JiteCftvl 

SSunfeiKrfen. ^^aoebommet m* oRe Xlliins ubtn>f t). ^atmonige a^ner. og itonflen ti 

ferigct« (hnbtemet." SBaøø. HXlunhjiif, frembringe biffe; iXonetonfr, ^ocaUUttiip 

en. 0. fom iagttage« afSXunfc. Xltun? ff, 6ang. Ht togge fig efter Ht. iDet 

ftP^, en. at 9lat>n, fom gioeé ben meec opføre« en fmut m^ i 2(ftcn. ^ muftcalflV 

eSf. minbre fantebe 6frift , bec bruge« i udf. fom ()ører t. SOKu|flen. et m. 3nfhnts 

99ibbe(afbeten« ^aanbfErifter oa paa fUbtø mentv Gt go^t m. JS>re Hluftcoiierr 

gere Stonumenter ; got^if! €itrift. tltun« pL fPriftCig optegnet Mnft : 9{ober.' Vt 

fribnid^ en. ben JDeel af ben geiftt. 6tanb, (anblé meb VIL ^ XtlafiXant, en. »pL-ee» 

fom 9tiinfcne nbaiøre. (^oCberg.) Wuns ^^n, fom fpiEer, btioer SKufif f. JBetoIing'; 

hfiifkdit, en. vn 6, inbrettet af eS. for ^ ^laemonb. 6tabémuftfant. — )Jtui; 

WHuntt, f. <l. en €foU. Xliunf e««fen, et. flfølffer^ en, pL *> e* ben , fom pnber 9R« 

att bet, fom Ifører t. SRunfeorbenet «g aKun* XHnfinftender^ en. pLr e. ben , fom gbbf 

lene« Slegter og 8ebnet ; .Riofferovfen. forftaaer aXufit« fom ec mitftf fyndiø« 

mmtfe, en. Slaon p, en Urt; ogfaa : røufiijarbetfce^et.faf ».miuirn^J inb^ 

tnrntrcbctte. Acoaitum napeUus. !^fl^^2^^5P/ fomff^^W- faroebe etnaa« 

Wuirtrr.adj, pi. muntre, [©o. og JK. gntj ,?-^®^^*'*^,??' ^^ ^^f^^ * ^^^* 

Bunter.] 1. om pJ^jjff^T »e^Ment^eb: aXofjif, ©teenmaltri. 

rair, Uwlig, opoaft; i aXobfottn. t, borff, ^"M'*":/P^r 2* <l^^^5":) "^^^^ 

ff:>ni9. é muntert »arn. Gn m. *eff. ««« «f røuffottroect« Jrogt. IMyristioa 

muntre SJine. 2, om en oi«, i«c oocrbres momtaO fom ogfaa iaCbe« iHuffotw^ 

ten ®tab af Stj^g^eb i :Drb og 4>anbtingec, Pj- »tuffatnø*^«. --• ^of : Vf^fff* 

ferflarfaget af gob Sune, af et (et, opoaft Wommc, en. et blegrøbt, trc»tct Øpø«), ber 

6inb, (mobf, olvorlttt, fttfle, t,øttibf(ig.) omgir)er SRuffatnøbbcn. og brugef ligefom 

er Xnfigtet« SKiner, fom tKtjeicbringe ^^^^J* itr^ben. \ y^tu^atjttn , tt.-Ot KXldb^ 5 men o. JDrb og ISale »inber man «?>rt, Bimietn t. «t npe aRujfater p. Xttw 

aavn af munter." €5poron. Ht ocere m; gj^Hft^^' ««• ^«" /• Sl«f^^; ^^"JJH«!- 

i et eetjfab. «t muntert »ocfen. Ttffe røugatn*^.cn.pl.-båf. b. f. f. JKwffati 

%Uti muntre x>. Sorbet. €n munter Xllufratolif^en. X?, bcr preffc^afSOhiffati 

€pog, 6ang. iDet gi! muntert til- «^^^"- « ?^"?*^**'vJj* /^'^^Jf' ^^^ **! 

£aof : niuiiter^e6, en. ilb. pi. «« ^H-^?^."*?,^^ «i?""'F*.*''V" 1 i?* ** 

nrLn^ ^ a 1 n«m««*rr Vf ^..«fi.* ^^^0« fob xtatiettfe ©iui af trvbret ©magi 

tnutttrcv.a,!. opmuntre. 7(t muntre /gjjuiffltefferoiin.) 

*?iV * ♦» r v»» ' muffe6onner, en. pi.- f* [Stat. Mus- 

2i""' 7w *? ^"l"^; ?i ^^""'* r ch«ttone.l et Giagft forbum btigeiige forte^ 

WumcIlKj,et.pl, b. f. [a^-9»urmet. ^^ ^^^} gRufTetter eU. »øfier, m. oiW 

ti fer.] et ftotteb^r af i»^ax>ttnU_ €laffe. o^a -.1 uhnihit Shinbina. fMbctwn^ en. ub. pi. en boroenbe Srof* 
murre, ▼. n, 1. ^« [SL mutroii« ufng i flRnfrieme. mu^for, adj# foit 
€o. muna.] Uuxu, tntmme <(om ere |aeftote og f«|tf flRuftUr«. Utu^ef^inftf 


^..tltufFffl^/en. et ^aQ ^vt^^ttTpa^kc oXttUi toué.) fBad^efen. se tlhfurA«] 

sn. bcreø «tn»e^ b<t tiff^c tmcRcm ben inbrc umø^ en. H. eø. Smf p. en 9K. ):)luu 
»9 nbrc ^{nbc p. obilUKøc £)rganer. J. (5. anfer^ et. en fttorc Sernftanø, w. ^agct e: 
mraoiné DL • lllufrrirM»V et; 5ii«b uben JCrDbéjern^ fom f(r<lcé i en Qp&i>dget ^\x\ 

Jebt/^omifcettvfloaecaflDlttilfeir. -UIiu f. at binbe oø flprfe.ben, iliuurcrbetd 
elFraft^en. ben SLxckft, (om et (eMnbe et. I.« ©terntnøen ot mure, 2C. »eb i 
t[>x^v6 ^tu^kt bot^ t, 4t ubftrceffe, fpanbe mure. . Ktvcex^, (^aacpaa til. '2. b. f. 
00 Seticeøe Øcmmernc. Uhiffelidrrc ^ cn^ Utuun>«rrP. -^ tltuttr bitene, et. ^ø illuu 
l^en )Dee( af TChatønrien ;, ber hanbtet: 'om bittbttp en. b. f. f. nhiticairiVe« l)7tuirt) 
tD^ujttetnev ^tjaiogie. tllujfelfFe^^ en. eh. <£t ^ta^e m(be ^icr, ber iffe (ct>e 
tren Jotnbe, bet oiiiiftmr en en&lt DA. mul; <Se(j|T<U^. Apus cæmeiitari«^ XTrufirbrui 

Sel^orrf; adj. fbm t7ac megen ':iKu)Te(frQft. et.' 6ru^t Aobning p. en ^. (?(mberøé ;S; 
hifFeI)tr6mntttø> en . . ©tiuimninø;. Øpttn:; 23.) Uhiurbr«ff ev, en., pil - e« et focbu 
>(nø i en m,< i lUu(fd[inr«ad efli. Xtrii^ef? (»cuqeTidt JtdøøtebfTa^ t. dt fl«be ^pu( ! 
tret^le^ e)i. pf>». be fincy tøjiltøe.^ tcaabs 9^Htti<tødmure ; en^totmbuf; Slenbebu 
.tonnene J»4*øemei>,*y»OTttf. i3U]ftier-6ejhtoei /©ufbberg.) ' tWmir^<eW< ^ et. b. f. 
tRiiffeUrori^iiifi^/eh.'fcAiniictøttøØaQtmenf ttttturtaø. ttftiurfo^^ eir. ben unberj 
trortninø i ^ttØ«n1e, .. - •*' jl>e*f , ,KOben >- ©cunbuolben af en ffi 

Wu^eh en. pi. lUufFIet. {$aK mytf- Uluurfoil^ pi. ^o(t, fom mz^ SKuurarbc 
<1tis. IS. 9» u f A éU] b. I .'f; tlhielinø/ ber te ; en SJiuur^iegecé 2(rbcibéfotf. tlliiit 
iten metc<ban(f eU. bcuøe(fø iBenoconelfc. aanø, en. Q^, inbrettet^ooenpaa eS. inbi 
i\ øf. 35an)T : ©faf(n»T> ©neøt.) c= a>ecaf i I-en ':D2uut. Ultiurøruu*/ et. ®. af nel 
Cammenf^rttt. mtt{yel^amtre, adj. ▼. (om bnibte ell. paa anben ai^aabe øbc(aøte S}2] 
Røntr en S». Xllijiffeifaroe^en. afceven, w. > DTiturlKøe, en- p).-r. b. (. f. S3ranl 
ti)?aferfar9e, foni øiemmrc t SO^uéfinø^tadec baøe. (932otb.) Ithiur^ammev, en. C 
^oolebe^ ogfaa : tltiifVflø«]d^l1iu{)'eif»l9. @Uød ^. fbm a)?tnirmeflcce btuø^ (a)2otb 
46. ®. £).) .tnu^rllfaii^, en. it. fom Ulmirl^iiulnmø ; en. runb(n>or(pet ^. el 
^eoenbeé^Yf ^uénRø|fa((i*r ed. anbre^fa^ ^^otbnbninø i en SKuur* (^t. Niche 
vtrr. mll{felfIar^t y adj. v. Icffcrbt nt. 11ftturl)t7del>MRØA e^. (Sn mttr<?t 4P9ce(oini 
røufPeC^fallef. (SBoøøcfcn.) tliufPelmor^ <19a<)øefi'n.) ttftiiirfalF/en. (»bftet/ n 
mor, et. iDtatmoir tnbfpefenøt m. fovf^nil^ 48a«b oø ^cttu^ bfanbet A. tit at mate n 
CfatbK^t: Dhi^dffai.eN. a){udUnø|fa(. Itiuurl'tr, et. (Eement. Uruuriroiifl^ e] 
lT?ufVel\>«rf/ iti' SBcKæbmnø af &aitfft ^onflen at opføre aXuuttMevf. "3taHeii 
t. ??rnbe(fe. <^n ®T«>tte »éb Uhtffclvfftlf. ItloMjrronfr" SBoøøefen, ttliiurfrando 
il?« jWt^ en. pi. -Her. [et fremmcM £).] en. Jfrcmjiaaenbc muret Jtant ell. Acani 
tn 4B«lle, Stint«; ' br. tf«r !nn om beiw, % bet jeiocrlle af en JBnømnø. "Siia tliuin 
{om eft Jobfoffv'té »:8aaben. 2)efof : Xlliu fr4itdfeit p. et ©orøtaari^." (dil.) G 
Tetifb, UhijFetfnt^, USiffetrugle, tltu^ talfet Ittuurhande, (gt, Creneaux 
PetfFii^/ 0. fi. 2=i lIlufFfteer, en. pi. lUuf \truurhoiie/en. Ji. bonnet fom en SOWur mn 
/eteren enxilminbe(iø (^olbat 9. ??Dbfb(fet )$A(fer. UIuurlecK/ et. 0. fom br.. allcr 
(forjtteiriø fra iBwito^eer; (øforpffytte.) ■ eff. bfanbet m. Jtdttt. at mure meb. Uluui 
tlhifFti9^ f. XliofFuø« ; lorøte^ en, (5n S. ber tctøflce i Oænøbea ooc 

muøliitg, én\. pli-W. [92.®. ^ufftf; p. en^uiic^ f. at ;;£9a?rbu(teroe ei )Tul] 
€h).> Mti8ia;]'btuøed faaoel om abjtiiriøe J)t>Ucp. bc bfotte ^ecn. ('JB«@.£). XIIuui 
TMh af tcx^Taftebe €Sfatbi>r^ fom i ®cetbes feioe , lUuurremme. ^otf>«) Dlutirmc 
Te^heb om en bo^ oé afminbeliø Ui^t, ber |ler^ en^ ben, fj^m iyax tcrrt bet j)aanbv\cn 

Kifei. Mytiluji ediilis. »Deraf: uhiu a-t^, mure; at opfare aDIuurPcecf, oø beri c 
igfattørv^ llUteltnøfaitttfl ed. Xltuelinø; blepen SOIcfler. iDct br. boø joeonliøcn ok 
fi^ri, Uhteliug^al; o./]|. ,, » cnbuur, fom b^toer ^anbooprfet, ubei 

Wn^'olt, en. pi. -er. et €5(aø« fmaa ^enfrnt. iim.()a.n crSKefter\ ({, Ulurer 0| 
Canøfuøte. Parus inaioft tIFuuvfoenb — tlhiurmef^erbrenørUtuur 

Wwtr adj. f. mudt. mcfh'rbaanboocrf. o. fl.) lJhlutqua^ran| 

Xnuulefeten. ph-eflfer. [Z: ^ctnls en. et ftort afhonomij! 9leb^Tab,' fom befæ 
€^tL]'€t ufruøtbact 58tanbfnøéb9r> 'tt»fct fteé p. en tobretfW. Wfwurfdt^ et. fatf 
uf et 7i\cn m. en ^oppe, ell. af cn4c>utBfi blanbet eubfalt,' bcc fætter fiø p. SRure 
m. en Kfeninbe ; SDliiulbnc. — Uiuulefda Utuurfanb, et. oruuéblanbet é. ber br 
ieit)er, en., ben, fom'^ritjcr oø røøter tii 9)iuur!alf. I!Hturfyee, en. 6n fibci 
Øluuletler, cK. fører ^raøtøobé p. faabanne.* trefontet 3ernfpabc, ftpormeb ^Ruurfotf før 

Dtuur,.en. pi. Uhire* [3. oø ®9.Mup. . Jtalfen p. oø imellem ©tenene, tllmiri 
en aføtene, fabpanl. m. Maif, eU. etan» fiynøe, en. b. f. f. J51id«^ Øteemfnnøe 
lit Sinbemibbel øpfbrt . iBceø. 2Ct flaae (s^otb.) tnuurfpi^e, en. f. (5<mlfpt6» 
fom en Wuut, foa fafl fom en VtL (uxoU tllsttr|lecn^ en. pi. b. f. ^teen, ftrøøet a 
Mtinlaft,) Ut.tU^ftim ftt mour (^orist 9ter^. og btttitbt i en Srøtovn^ ^oosa! Øtttge mumf^rm ' Yltuurfhft^ en. dn m. at ftymtnc frem; mjooephalum. (fiXot^.) 
'fMJøcr kefot Scvnnaørc, bet brfordeé < en tt?vø, ad), m. latiø iBoco!. [3. miukr» 
33^. foc ot fii^rfe ben. (^ofh.) XtruitrfiM« Vv^. meek.i fet at bdte, bløb og fmfbid* 
(f, en. Ct 6(o<jé forte €JMfer, berbnøgei (»et uiobf. af fttv, taotb.) tevgt e<rbfr. 
Zaaxnt 09 Jitrfcmure; ^irfcfoafe. Hirun^ tlhvMi« ^banb^fe. Siet øiér gemmerne my# 
do aptis. Ufuurfoett^, en. Qn 6. (oi ge« (f. IcdmvøO H- om ^D^ennefler: iHe 
en S^Hurmcfter^ Ylhnirtcarii/ et. ;Xaarn øieitflrtbig, btfieltg. (juf. y^tnvQ.) .pcrafc 
9. en Jaflninøémuttr eS. SRingmuur« ^et forctfbcbe v. a. mvge^ at gtøce bUb, oø 
tl7tiufr«9, et. gt (Sftffrmtaø; ber (cpøgctf mvse.%> rbmivøe flø. — IHyJiløfd, en* 
ø?en p.. en friflaoei^be SKuur. Xtlirattaf^ nb. pi. 1. S)(«bheb. ti, ^mtbt9^eb; ffiøU< 
fer^ pi. taWi^e Jorhetnfnøcr p. bet everfte (4øf)cb» tftyn^ed i Scmmcrne. "iDog )laC 
a* gamle Seinømwre eH. »erømure. (9)?.)-f. t. (a«øt at fare ei IHygbc^ b(ot . meil 
ttrouTfr6n^». ^ mmitrin^ ell. Il?mtrt1nt Jtraft." S^Mwfél. 
^,en. ben fperfte S. etf. »berfte llbfant Wyf, et* [2(^^. Myl, €tø».] enbrim« 
9. en 9X. l}7mtn>ol6, en. muret ^Bo(b. fmbe ^ob , en SKccnøbe i SBet>arøe(fe , en 
<mobf. 3ordt9oId«) ttlmirt^tfrf^ et. bet, åSHmmeL Qt fh^t »lyl af S^^cnneitec 
fem et muret, opført of 9}2ttur. IXømmers [iQ, @. JD. — men br. tun i baø(. X, 0^ 
^crrfetcjjtlhiurvorrfeti^nil^nønfnø. C3SS manø(er f)Oé a)^otb, fom brrimob ^ar: eit 
D?urr, ▼. a. 1. fortte ©tene fammen 09 fers )1fvi^er, i (amme SBcht. 09 Y.n. mylr^ at 
|Fe bem m. en Mnbenbe SJ^aterie. Tit mure f^iffe, pritte j et 2im, f. d, af Jrof!.} 
m. 51aff, m. (eer. (Sn muret 9iQ(/ i^'n Utyire, ▼. n. 09 impers* 1. (^ar.) pbrre 
vnrrt ©ra^ (opfett af SNuurvaff .) Ht fulb ^ noget, fom et i Seperøeiji;; »itmU« 
tt. en ^crø op. m. et ^ut tU. ^ tlhirrr^ C^n ^ylrenZ^e ^occrm. 2)et mylrct af 3ntf 
la. pL-f. ben, Mé ^aanbvcerf et at mu< fccter. S)ct mvlre^e m. (ed. af> SDienne« 
te. (jpf. niiiiirmffler, orenfor.) ftet p. Jlorvct. 0)/wenc m. i ;Suen. "iDe 

lt?inte, ttt. p]. b. f. [3. 00 K.©. M11S.] 4c>vf(ete mylre fem 9)7^ret om ham." 8iat>/ 
en SCorøt «f flfrfobbebe iDwr, bet bore t, bet, Jotf mylre^e fvew, ub af ^ufcf. — 
^nafetneé GtafTe ; fcrrb. en 7(rt af btfTe/ iDetaf: Xllylren, en. nb. pi. iBietne^ SKpU 
»et bat fIr.Sitbotb i ^^ufene. Mn.s imiscur^ ten t JCubeit. 

J115. = €ami2ienf. tt.) IttuttsbafFelfe, en. ' U?yn^e^ t. a. 1. øbe ^o^t oø 9)?9nb{øf 
eteiaa« 33. af S^arfombfabe, bagte i SKeeC beb. (9)iot().) fotælbet. jpfr ^ormynbset^ 
ftSctb.) * TOuuebWfet, ad), fom bar en /liemvn^ige. 

f laffet, Megøraq Satve, (tig 9)2. muuøt tllyn^i{$^ adj» \Z, milkibiø; of bet 
fcr^et, mituøgraa/ adj. b. f. f. mmtøblafs øomle: Ulund ^ ^otfmit.] 1. fom bac 
fet. WnndfyøQ, en. et 9?avii p. en (ibcn ^a^t, <^pne ; mdrøttg, formaacnbe. myn# 
dicpfuøf af ^øgeflcrøten ; og^na tnuue« dige ilKcenb i ^toten. "<i^n tig og mynditt 
)M:.:g. '(€h98tt>ehøg.) tl?miøilag , rt. Qt Bonbe." $. (Slauftcn. 2. fom gterne oil 
Sicbetmttrfe, fom nogfe 5Børn føbeé m. og oife fin ^aqt, bnbenbe, fto(t og ooetmobtg« 
hTtri man t>t( finbe eitgheb m. en 97?. (u ^t oifc ffg m. i ftn JDpføtfcU Ht føre et 
LtragefUgO mtni««ret, adj. om en ^eft; myndigt Sptog, tait i en m« Soife. . 3«. 
^rrhatfmaa S^xtn. (9Kotb.) b.) lITufrforl« fom fan ocri^e fin egen l31$«tge, fom et fom< 
de, en. Jf. tifat fanøfSXttu^l. mufeforn?^ mnTt. fin Oaoafbet' (motf. umvndig.) Vt 
ger^en. ben, fom gtvetfig af m. at fange b(tve myndig, myndige Ått, m* 2ilbet«-^ 
n. Tnnfrbttl^ et. <t4^u(, gnavet af^, Utyudigl^ed. en. ub. pi. 1« ben f&t^^fs 
for at 6ave Xbgang t. beteé 97ebet. tXhtø fnit)<b, ot t)at>e aXagt ; }(nfee((e (^uetoric 
jt^, I Wluaeljég, tTTufcfat, tn. Jt. tet.) Ht ttttage ftø tot flur MU JDcn fab<t« ' 
fem fanget !a?uu6. HTttfepubet, et. brcr# Hge XI}. "iDcnne ^orfamltng fotvfliøer ben 
lenbe H>. fem Tcrtjgeø f . SWua*. (SR. (S. £).) be(e 6tot oø ubøocr ben l)øieltc XHyndig« 
Wuferrdf^ en. a)?ufen« 9lebf eK. 9de. UIu« bed." ©chwtte. 2(t giete noget af egen lll. 
ftcnd, en. fig. fafbeé meget fmoa Xcrnbet At ha»e Uf« opcr een. ZCtgtoeeen a)rogt 
bd 938enn#fVet : tYtufetornder. )1?ufnm# og Utyndigi^ed t. noget. 2. 2(t)tortb p^ 

St, en. (^ unø trøuué , ^TZufen^ tinge. Zaic, bet )nnc^ at fotubtcette SD^agt. , i^an 
t?nfe«ine>pL fig. meget fmaa 3)m t)Oø fagbebet m. megen X^ryndiglicd* 5. ZiU 
l^enneifet. f^airben, at varte^nmntiø, (3; iiinnbtg 'HiUt*, 

XWrg; en. pi. b. f, [TT. ©. ^tfVrjr. 3» IHyndling , c«. pl» - er^ ben , bet eø 
Mr.] et &d^i fmaa toøingebe' 3nfcctet, unwnMg, .miøJ^rciMrig, og bett»t t)at en 
ter om femmeren plage 0. bete« Stif ; gofw^^nfc«^« (6n«eboitf.) 
ifofr ben |)oø o« atminbetfge 7(rt. C«ileix . IKynjfrer^ et. ( joibiUcbe.) f» inønflfr* 
ptpiejii. '— ll?yggen«t^ et. <Sr €$(aøø lUytiflet/ et. [It. 6» .JVJynster.J e« 
fwbt , ttfennemftgt Søi , ler ^orngeø f. ©omlirfe, étiftétivfe. (forcelbet.) 
forøge imøb tX^Ø. (9)fdth.> Utyggc« U?yn^^. pL-er. [|(. .0. Mjrnet. 92* 
fccopr 08. «i 04 of fl9«tttbø «n»« ^ Øé fQI;ø tø.l 1. ptoPd^ åilKetai, Jl^øiø ^» fbttmtflfe nati(otHtii£mM fom 9mø»« ff^/ en. b. fl f. ^IkgflPftt/ 9>r«gcUtt< 

Cn banf?, <nd€()T Hl. (Shilbmyiitcr^ @»It9» xlt|^fitf1!n9cr, en. StegnjlA^tfører o. en 

mynter« ®om coll. be i £)mUb Dorrenbe SRt)nt (2.) tUyntfli^^ et. aXpntené ^Hbi 

ta. htctii beflemte SXettttpcnøe. 2(t flaoe niuQ, ^^tminhitnin^ i (Borgt 09 ^Boerti 9. 

mynr. eanbeti m. (Beh, flet ItL Xt £)m(ø(. trtvittfore, en. et oift 6(096 ^. 

focrinae ttlyitten. — fig. **7Qttn er Øtatend XHyittiJkm^el , et. Semftempel • '^oormct 

Miøile myitt«'' Clnael^oft. 7Ctfo«9efUi flX^nter øitte« tetté $roed. niyntflylfe 

XllyKt/ diøte tiPBcttøien, fom man i lang et. Chi entelt, prorget SXt^nt. "^oroi tlrynt 

Sib el f^ar giørt. (i^der giøre noget 6ebre, pyHfcrne tltfe funne g^re^ Uge gobe." iDtufi 

(n( før* ^otT).) Tit betale een m. tige fen. XRynttrgn^ et. prorgebe Stegn af SRn 

Xliyitt« 2,* Øteb en. ^uité, (vor $enge ta(^ fom ubgioe«^ i €t. for 9^apicpcnge, t 

ttt^nted , m. be bertit fjtxttiU SKojtinet« at 6e^gne en aXi^nt , uben at ()a\>c bcni 

%t fenbe Gé(t> i tllvnten. (3 benne ^em. (Sorcbt. VHynt^ål^t, en. iB. (pormeb bt 

er pi. IHe brugelig.) =stllyiitanor6itiiii|^ SXeta(p(aber ed. ©tanger ftreeffed, fon 

en. 2(. ht>on>eb aXpntend 9$(rrbi og 3nbrets man ffoaer flX. of. tnyitttfi^eitffab/ en 

fiing i et otfl Sanb be^emme«. XllvnteL« (iflortfT og bfben jfabeUg ^unVfTab om a7li>n 

ffer, eh. ben^ fom foctter ^riié t^. ^eibne to;, ifoer otlbre og ftelbnere. <9{umt6matt(. 

.eg fmufte SKunter* UtvittfalfFner ^ en. XI2ynt9«tf^ et. jfriftdgt ^«rf; (oort a)2nn 

ben, fom forfaljjter 9h)nten > gierfa^t^. terere beftreone og aftegnebe. W^ntvca 

jilfntfob,tn. ben gfot^^cif^r f)Voreper et fen, et. a(t bet, fom f)orer t. 9}h)nten-i c 

Sanbé gangbore ^enge ubmi^nteé, i |>ens ed. flere ^nbe, t. ^mtttnti prægning 

ftenbe t: béreé iBorgt eder 3t|b()o(b af æb(e Sor^otb, JDmUb, m. m. 

øletader; ed. bet (oobefiemteJ^or(^o(b imeU XRvnte^v. a. 1. [9t. &. mt^nten.; 

lem Sanbeté antagne $enge«(5en(}eb (f. S. aipe oertit f!{ffebe SRetatftpØer bereé be 

<n @}pe€teéba(er) og en vi6 SSorgt af puurt *|temt^ ^torg, flaae aXpnt. 2(t mynt 

C^olo ed. Outb (f. & en Cødnjt aXarf flin.) ®u(b , ®øto , Jtobb<^«. Tit mynte ^cng 

Qn itt, fMer ttlvntf^d. ^t foranbre Xllynt^ ^m (inbfn^ctte og atter mpnte bcm.) Xltyn 

fo^en. (iof. ^o^ / 2. d.) -— Ulyntfor« tet ®u(b o: Otutbmpnt. = tllvnteretAn 

fol^inø / en. (S^iemingen , at forfaljle b. f. f. SK^ntretttg^^eb. XHyi^téfled, et. ei 

irøpnt. Dlyntfri^^ed/ en. a}{pntrettig(eb. SBp, ed. et anbet @teb, t)t>or ber mnnte* 

)ltynt9uar6dn:, en. et frem. £). fom br. om . ed. I^ar p<itret møntet 9)enge* — XHyitt 

ben S^etient, (otti fXigt er at paafee, at ntntt^ en. 

SKt^nten faaer ben (oobcftemte G^el^att. og Uiynte^ en. Sn ^Cantefløtgt, ubmærfc 

«t prøoe ben; en SKnntprøoer. Xuynt« p. fin fraftige , titbeeU bef>agenge Sugt 

Jammer^ en. (&n ^. fom tilforn brugte^ o* Mentha. f. 2(germyntc, Jtrufeihyntc, ^c 

Rpnteré ^tøomng. KHynt^ifiorie, en. bermynte^ ©foomynte, o. o* — iS^eraf 

l^iftor. SSeretning om «t ed. fere Sanbe6 Xnynteolte, ttlvntevan^«- 

SKpnter. tnyntfiendet/ en. ben, fomfjar ilTyr ed. myre, en. pi. Utyter. [3 

lagt lig efter aXpntoibentTaben. IXlynU Mjn,] en SKofe, éump\ SRoftiorb, ^0 

HipninQ, en. ben ^^rbrpbetfe at UUippt, fetanb. (br« if(cr i Ø^orge.) 2>eraf : XYtyre 

betlcere ed. afftte ben i £>m(øb oorrenbe fwt, Utyreoran (^P*/ @^ran, fom vore 

SHr^nt. Utyntfun^ffaB^ en. 'itunbftab om fKofer.) m^reiem^et. Sernmatm fot 

9). og om Sorl^olbet imedem foqTiedtge vinbed af ØKofeiorb og $Kofevonb', tltyrc 

aXpntforter. myntfyn^itt/ adj. fom hcs malm), en. 9n oteragtig Sernmatm , foi 

f bber SK^ntfuttbifab. tuyt^maffitte^ en. fmbeé tagviidxi SRofer og anbenftcb« (Sri^n 

^ $R. meb 9ti\{t og anbre Snbretninger, nicfyd 9Ktn. JDluffen.) 

I^vorveb ^9nter proiged: en SKnntpreffe. Xnyrde^T. a. 1. [3. mjrrda. f. t)tor^. 

Snyntmefhr/en. ten, fom foreflaaer en bvotbe et !D2enneffem. forfort, m. ben b< 

aXvnt, b<ir JDpf«)n m. pengene« aXpntning« ftemte $Bidie, at {Tide bet v. Sivet; begac 

tllyntmanrfe, et. $rorg og Over(!rift p. en SXorb. <&an (ar baabe røvet og myr^ei 

SRvnt« Xl?yntnai»n, et. 9{.Jom giyeft et Tit m. een meb. fofbt SBiob. [^an drorbi 

trift ©(agd SRvnt. inyrttpreffe,en. åXpnt« ogfaa IlDvr; fun om SRenne^ler brug< 

«iai!ine« XHyntptortt , et. 9raeget p. en myrde og t^telflaae« Tit dr«be figeé f>aa\ 

flKpnt, bet, fom v. €>tempe(et præges op« t>m ufotfortfigt og forfottitgt SRanbbrab ; i 

iøiet p. aXpnten. Xliyntpr«9e ^ en. f). myrde fun om >)et ftbffc. "Uben S<>^fcrtd 

nm )Teer f. at unberføge en S)2vnt$ @(e(att. 2(gt (an ingen ftaeø at vorre myrbet.** &pi 

jHlyntprøver , b. f. f. tttyntøuorbetm ton. iof. dr«Be.] tlegentl. br. myr^e ui 

YaKott).) trtyntretttg^eb, en. ben 91. at bertiben om^ 9teber(ag i @trib. Zrtxttc • 

labe^enge mpnte, fom nu fun dtegieringet atmyrbe, fbrCob begge Roerene 9$aIp(obf< 

l^ve« Plyntfomler, en. ben, fom famlet v^ Slattens 3nbbrub. — tityrden , ei 

p. fleibneed. moer!e(ige SOtt)nter. Ulynt« Oierningen at mvrbe. — UtyrMyf^^ et 

fomltnfi/ en^ ^ 6. af enbeei, i en ed., an« nb. pL 8n|l. IBegierltg^eb t. at mi^rb 

ictt ^nfeenbe m^tbttge Dlvntct* lllyitf# at mthi af uU C^M«) — my«d^tMii< adf . r. vant t. åt m^tU , fetttoICø m. at fHfTe CEnlø^eK fotrtø, Btfnøe t. GiKøiyeK 

Irorbc. (Sdaq^e^cn.) Tit m* i en Srætte, nt* imeilem ^benbr 

inyrc, en. pl.-n [7(. ۥ Mira, Myra; 9<ttfCT. Zt m. ^eb , m. ^ocHg. ^oil 

9. @. axietf. 3* Manr.] en 6e!lenbt t^Ube m* bem tmedem (Idnge bem t, at enef 

etegt fif 3nfecter, bet (ej^e i (fore €5eJjras »m noøet.) — TiXlctffitt, en. pl.-e. 1. ben 

hst 09 forae^ S^odøet. Fonnica. ^ Wftta fom maører imellem Øtdlcnbe^ fom fKftet? 

ba6, et. ». of «anb, J^poti en 8Ki>tet«e m. gotlig. (f. ^re^emoettler.) 2. ben , fom 

9h»renie ete foøte. Wftd»^t, en* *et imob viffe ^^tbele, 6eførget 4!(anbeUfortet« 

eiag« 3nfecte¥, ^eflenbte af ben fonfKøe tringet f. Vnbre. ^nremorglfct^ eHbémorg« 

IXaade, ^poq)aa be fanøe flXnrer. (Myrme- Itx, ^txtlmæ^Ut, 2(ffttraneeiif«ttler. (^et» 

kon formicalea.) . myttffoldet^ adj. y. af: 9)2oe9letem6e6e ^ {Kceøfetfortrtning , 

fom \^t littben ubffaaet m. fmaa røbe S3(eø« SK()(ø(erI*n^ 0. fl.) tntf^lmQ, en. pl.-er» 

Bcr, (iaefom eftet aXi!irec6 S$lb. (GoCbtnø.) ^anbHngen, at morgfe imellem fhrtbenbe. 
2nyrrfluø(r,en. i&ti &ietQt af^attebvr« UUrQte^y.n*!. ^au [af IHogt;] for« 

M]rnnecopha|a. Xnyretue/en. opbi>n:> maae^ t^a»e Jtrotffec Hl« ''•2)enne €$teeii 

øet Sae af 3oto, taabbcnt Ztct 0% b. ^ooc. morgter feø iffe at løfte. Seø nurøtet (09f» 

en TMfftfoétm ^av fin S^oliø ;< en SKprcbo. fet) if!e mere. (ft^f. maøte.) 
tl?yrc«9/et. pi. ^. f. benne IBenofonelfe ^ttlcøtig/ adj. [3. mattugr. S.mid># 

tiRcrø^er man i VlminbeHø(^eb udøtiøen tfø.] 1. fom ^at 9){aøt, Cbne til, fom 

asnrenieø 9>ttpper. formaaet noøet. "tbtn , fom ec m«gtig 

Ulvnbiørn, en. pl.-e. dt 9J(^on, fom i m. fin Supe." — "|)oo »il blive morgtis 

lEtorøf øiDe« et ^aø« Stnne (oøfaa (Z^roro« otuc mig r' S>. Sibel. tttorøtig i £)tb o^ 

hum , minbre enb ^eflebi^mrn« o. 2(pf)es ©ierninøer. ^t ocert fiø feto m« (funne 

teaé 9tat. |>i|i. I. 327) enten forbi be øaae ^^re, be()erffe ftø félo.) Vr b(f\>e en Sinø ' 

i aXorcT (SXofer) efter SSore; edet; fom m.(^ot^.) *'JDe oare d mirgttQe t. at 

9toø(e anøioe> forbi be øierne orbe SK^rer øiøte bet*" (Eotbinø. 2. fom bar megen 

•0 anbre 3nfecter. 9)?agt oø 93irfefraft> font. fotm&aer tneøet; 

Xtlyria^e/ en. pl.'-r* fS. myrias.] et 2(tt« voelbiø. (^ m« |>erre, m« ^anb. mtfrg« 

tal af ti tuflnbe; ogi^llm. et flort Kntal. tigi^dø; m* oeb^orbunb. d^momtigt 

Qlyrr^/ en. et élogé oelluøtenbe øfter« 9iige. jDe SRige bg tItaEQtiQe i et fanb. 

tan^^ <9ummi af aJ2t)rr^Qtr(tet. (Amyris.) "2)en enefte menne(telige Sroøt, fom fan 

m^e^en. pl.-t« et beitanbiøen arønt l^olbe be Utiegtisc titbage fta eaftemc.** 

SnfFtnr. Myrthns. 5)eraf: lltyrtebla^/ ^neeb. 3. pø. fl«rt, ftaftiø, ftor, oibt 

^^ebu^, inyrteFran66 ^ !lllyrtelutt^/ nbflrott. (^m* ^torm. mar^geGtier« 

myrtftr« (b. f. f. Xtlyrte) 0. f[. ninøer, (i Sierøo<rr!eme : Bre^^ om ®an» 

tl^yffe, en. nb. pi. [3. Misa.] i 9?orøe: øene; ti^om €Steenlaøene ed. J^øtfrme.) 

forlføcO. fnur £)f}eoalbe. IDeraft IHyfiieø ^eraf: xltarøtiR^ed, en. Gn ®anø« tit.o: 

^, CO. (nbt. oøfaa : Ulyfeof^*) et @(aø( bene flSibbe ; eil. Øtrorfning ; • en 91øtfeø 

Bleget tftt oø tunø , men ftiør £){t af føbs Hl* o: %xi^t\\t, "^teenfuUaøene« uliøe 

aøtiø Gmåø, fom ifotr i Slorøe laoed af Hlorøttgl^ed." £)lnffen. -^Sor: ItHagtbr* 

«albe. bet tun i »ore 95ibelot)erf<ettelfer» ' "3eg 

m^e, en. pi. - r. [Sat. Mythus.] enf !»il fortofQe om bin Uliegtijøl^e^*** 
telte ^^Her af Dtbtibend pibilofop^ijTe tttarI6e/ v. a. f. melde* 
2)iøtn{nøer ed. poetijfe ^iflode , 9t)i(of03 U!«Ie/ et. nb. pi. [@o. Maia. af UtoaM 

\%\t 00 £^eoloøte. «- IDeraf t myt^Hf/ ad|. 1. anenneffeté SRøfL for faa løibt ben br. til . 

fom Bbdnberaf etl. IKiaer i ^orbinbelfe m. 2^alen; aXaal^ S^aieftemme. ^an (^r et 

en aZation« oelbfte 6aøn oø a>2i>tf)er. m« ti)beliøt Xflorle p men inøen €»remme t. 

l>iftode, 9)MlofopMt. etmyt;^i{f2)iøt.~- Canø. 2(t opløfte ttT«let. Ttt mifte fR 

myf^Ioøie, en. 8(tre om ®uber eH. bøtere )!?• faae* ftt ICIL igien. '*Gn Soter fa« . 

fixfenet, grunbet p. øamle €^aøn; ®ube« tabe 9loften; ubcn at mifte lYUrlet«*' €$po« 

lorce, ^afreaotre. mytbolosiff, adj. fom ron. 2. JSale f. Sletten t. ^o^fvar flU^ 

lifier t. 3M9d>oloøien, ftaaer i ^orbinbelfe jtloae. (forlibet.) , 
BL Gu^c(aren. mytl^oloøi^e SorefUdin« XlI«Ie, ▼. n. og a. 1. fS« mølaj 1«. 

ficr, Unberføøelfef . tale. ^an motlede itfe et Dtb, 4)an funbø 

myitcri^ et. pl.-er. [IJ. !« e u t e r e {.] Ijoerf en m. eller tale (?)leona«me.) "IKeb 

Blovlta ^orbtnbelfe af ffere imob JSZJodg^eb Corøcn ubi @inb at morle 8atteré ^Drb*" 

elL gforefatte ; oprørfE ^reninø , 2i<m'' ^mnbtvia. 2. tale fin 6aø for SHetten^ 

»enrottelfe. XtlHfte, øiøre Hl. — JDeraf: (foralbct.) 
m«tm«uin6 , en. ^Ibøieliø^eb tit aXt)ti VXéSt, f. Ulelf. ' 
ten , Dpnørtfaonb. HtyttcrifB^ , en* HlamB^C/ en. pL-r* flelben. [X. €5. Me- 

IJprwifKfter. nigco. 3. Margr, Mergd.] et flort 2(nta(, 

myttrmø^ en. f. Ittøttdf* en taldø *ob : Saldøbeb. «n Itt. a»en» 

mmiU^r. n. 00 n. 1* {£» »aftfn.] itcjlec» ttnftøvHI« yenøe» fienben^W^ . £)et MC Jttøtoe { )^«tta^f , — * tttoen^^cn, ccc^ Stnbét, £l]9<rd» S. rotøge SKorrl 

•bsol. a.) ben fTørfte )6t(t af So^t^^t^ ^O' ^t, oioe netc Tføt p. VHtnf p. mine i^r) 

(en. ' **tn«nQ6ciii ^tabrn bUv fpUbag«, 2(tm* t^tvc'ttniZaU. 3. f aae il unbft o 

tig." >D. S^tbi'l. Ht iaøc cftcc 11t«ng^en• oni; fornemme, )lntte ftg H( af ubt>ortc 

»ifa(b. '*'Ut aøtc be Jarnuftiacé Dom ^tenbetn arvfer. J'Jcrr ??o(f, men ictv bei 

(éiete, enb Djoriitt^rne Q)nbefl» Sneeborf. faa, at be ei |n«rfe bet" 9opeé ^dr. t 

"iDen tanfrtøfe lH«tlg^< fecv intet.'* Qm ^éiecmann. øaapibt ieg faø m«rf c. 71 

geUtoft. b.) bet florjtc TCntal af en^Pid m. eeifé ^enfiøtec. fl^t Ai«rfr6e iffe at b^ 

4t>o6 jo«, (m. pr»p. af.) Uidrnødeit af (om. a}2an fan m«f>aa ham/ at ban biioc 

^it^uerne, af ^orfamiingen. øammef. *per m«rfer man ifte til Jiiu(ber 

XltoiQr, V. a. 1. [3* menga. Ti. &. ,llBi fnævMt intet tti :Xppene. — >(t lat 

meneaaiirj bUnbe , fammcnbtanbe* "iDg fEg m. meb noøct o: øipe titfienbe^ nttti 

pitbcii^rternc fig famme 5)a<» d mocngc." — M(>e. Xt ^(abe anbre m. noget. Tit m 

"(Sib <i(bdg noøcn £lttinbe meb anbet morn« e^n noget af , kere p. at marfe p. een 

ger fiøi cnb toge, ft^c og fptnbe.". ^ofbecg. lomme efter f))^ab ^an .()p(bec ftiult. := 

(f. Uknft.) =3 X)?«tløQ<^^e^ et. b. f. f. Xlidrfelfe; lUarrfutuøf en. ©ierningcn a 

ll?anøt)ode^ S6(anbing'^gob6. -^ ll?«nøf(I^ mcrrfe. — 112«rfe^ammer/ en. 4>* ()Poc 

Iti. :i81anbing^ (ftclbcnt.) )X. SRot:()e. ^ meb mdn mcttfer, ^(aaer IDSarfe i.noget 

Xl?afr, en^pl.-e. [3. Mar, ^c9' Meri, 13l«rfejern^ et. 3« boormeb mon mavfe 

^oppe. 2(. ^. Mæreri Gn«peffc; og i (^a:rc noget. ViJætftpM , en. $. eU. @to 

bcUéheb «n ^oppe, (nu ^un t)06 2(lmucn. ^oorpaa man morrfer noget , (pori mai 

ipf . tl?ar{Fclf.^ ^ccxa SWoprfer ; aKoerfeftof, Aarpeftof . 

Xn«rte^ct.pl.-r» [3. og gt. ^an^t: »larfe, n«. «; en 9^(anteé 9laPn. Apitm 

Marfr.J 1. et ^egn, l)t>orvib man iliclnet or^y^ienn. (4b. ^^arpejhengé eetgebog^ 

een Xing fra en anben, eir:^oormeb man |a«bmætfe, »ilb ©encde* 

betegner noget f. at gtenficnbe bet; et Atcns ' ,..,«* .^' «v* 

L Atenbetegn. -Ht flippe 111. i Jaarcneé ^ »^f^^^; « ; P'- ,^; f- l^^ «• 9? at 5. 

Sken. Tit C.?gge lU. i en »og, fatte XM. J^ .^""^^^U^ ^"^l* ^' *": ^ccfpært forfrne 

^JTebnoget* 7(t b«re m. af nbgct. "Aun ®uto af ^^nfcrb« anbringe« p. S)?aftci 

nogie Sf be^raf, fom Srortbomé W«rfe opcn 4)tter ^torfciTct, og bar nogen Sugbet 

>«?." (Storm. - fig. 2Ct fccgge Xtl. til oi -!"• ^J ^"J,^- tWorre, egcntf. en ilurr) 

flipc noie TCgt, mctrfe p. noget fom fore* 5<?raf £rbfprogct: JDct er onbt at faa 

iliaet. .7(t?aJe.Xll.paa noget oVbctragtc ,tt'/A^ f ^^^^ 

letfaanøie, gir^e faarebe« ^gt berpaa, at ^^^^^^^^^il^^^^i^'r^^}^^^^^^^^ 

tnan fan gii^flenbe M. (J. S?om«rre;i<ien* ?• ^« ««J*^^»^f « V 5^^^!,/^"^^'^ '^^^ ^J'^ 

bem«rFe. ^fiolbm«TJfe.y 2. en gane, et ^'"^ .^ ^Jr^'""''!: , marrftjraa.cn. bci 

»anncr. Ti. &. Marci (forafbet.) i)craf Jl- ()t>ortiI 9Jl«réfdlet « farftet. Urarre. 

(5)l)ren(cbl.) »annerffrcr. 3. (Sranbfe* operjmortjct. ^n ll?afrefe,refuling (t)Por. 

Sof. enemJerlfe, 2anbem«rle. = mirrMiø, ^^^^ii'^^jLf "1^^" ^f^'A*^ 

iDnmhcb mcrjfe ftg i Srffené éfieb.* 

= Xlla:P*ePar, et* \R. hrori 

'S5t eU. »rænbcpiin. Vi1<ti 

;. til at mæjTe spurtet elf, 

tetaUé af ©ofatcnK'^'f.' YobWorito^^ omrlPre bet i SKorf 

ittfattcl p. farlige ^teber; ^riffepenge. f ^^.^, kf '^a''^"^S5**'^'^''i "'iV"''- '/W":''?J 

(Sarilir b. Aammcroccfcn.2'2$.) tl?«r, gad^H AotPcfll (3.^^ ^^^\^*''i:' 

fep«len. f . fom fætteé t. SRarfe; (St.xnb» WarfPefvitn, et. 0. fom er maiTet cH. ffat 

fepai. m<rrrtfficl. et. (^rffnbffflid. (35. m.crttfé ; JebefPiin. -- Hl*irnmfl, en. (Sicti 

6. £).) UltfrPeftreø, en. <B. fom or fat «^"0^" ^^ ^^f^* 

t.'^icxte, morrfete^it/et. iiienbetegn. XltoreUnøer , pi« [9^, 0. 9)7 af c (. C^« 

(C <^. ^^ontoppttan.) measles.] tn gebcrfogbOm, ()poroeb l^cge« 

X1?«rfe/ yii a. l. [3* merkla.] 1. fatte met floaer ub i cobe ^Utter, ber borttorcci 

9l9^Uii Jvi(uib<tego 4)«.»«d4» ^^ ^* S<^^. 1^^^ V<^f .^ fBM—WUI^ 05 iøtobe— SRøbrenc« 

krrfaaetno^ at fptfe, ()qc HtfrfbéfHOct flit iturdcful^^ adj. fom iav, medfører megen 

aKatr^ft. Xt \>æu mæt, tUw m<ift, frife pø. a^cftxerlig^eb eBL ®ient)OtWøF)<b. — nu^^t, 

nwet, — flø. tiCfceb^ftiSet t)«9lpbclf<* SWon v. a. 09 rec. 1. gtece yw oø S^efDctr, 6cs 

fan iffie fec |Sø m* paa brtte aXateri« Ulart fooete, ubmatte. 7(t måbe ^ø. (forcrrbct.)' 
flf S^fiøe, a(^ dttøbom 00 ^re . af Sioctd tlMe^T. a. oøn.mødtC/in«bt. [®Dt5,. 

@obf. '*9amme( cø mart af £>aøe«" ID* motjan. ?(. ©.metan. 9l.@.møtcn.] 1. 

S^tWf« "@aC \aa, naat bu ec mart af ^aøe, aet. fomme imob^ eett; trorffe en ^ommenbe^ 

C hint Scrbreé Jfteb«." @torm. =s VXætfftb, fotnmc een t anøbc» 3eø møttt dam p/ 

«. nh. pL ben ^Silflanb^ at »orre maU — 9S<ien, p. ®aben, SfØ &«« »»J^^ (ttuffct) 

Xtlorttr^en. for: SSlctttti^t , ^OUtt\)c\> , er l^am noøfr @^anøe < ^etj|!a6et. (é^aaoeli 

^ftbentoøfororfbet, (Xctebo. SuHtm) "2(t benne, fom f be følgenbe SSemærfetfcr, et 

fcemmeb (S^raoMø^eb futb Uforttc (unbe ben paé({T>. ^otm trforbDanHø; mc^ mes 

B^be*" @totm« bte, fom v. dep. btuøeliøt.) — 2. aet. 

nUrtte^T. a. 1. fKlTe 6ii(fen ell* ^ab« øaae i SXobe; ofte PøurI, for: mobflaac/ 

19^* Tit m. ben <^unørføe» Tit m. ffø p* mobotr^. "|M)or(cbe« mnbc 0^ ® ti)rfe (. at- 

no^tU — Pø. tilfreWfKtte en fanbfeHø 8i)^ itio^c fWobflonb^ fda^taUi^ gorb«(mmff»' 

BcøtfcKøbe^. Ut m. fine Spfler« — "iDe fe?" SKj^nfter. 3. ^ænbeé/ jpebftfareéj 

Sefler, fom meeft martteo; b(h>e attib be tnbtro^e. 2)enne Itbebaøettøl^eb et ffiodt* 

Bnitfttdigfle*'' JBoflfjoCm. — marttes ^n. mtø ffere ®anøe. IDer mi96té bet lll^elb* 

pass. ^Uoe mort. > "^an er fom jDøben> bet 4. absol. inbfinbe, InbfHnc ffg, tomme t. 

fan ttfe morttc«/' ^ab. 2» 5. "8ab føcft. et SKol)e,'2Ct m«be i Sletten, labc enonben' 

SøTQfit<'m«tte6«" ^atc. 7. 27, 2. 3! m. for ffø/ jDet er anben ®anø, qt F)ftn*We 

dbemien: tomme faameøet af etfaftSeøe^ l^ar nt«^t• ' Zi SSoønefhiØe m«^é f SKor« 

B< t. et ftiibcnbc, fom bette Ian oplofe; e)QL øen* sD^mi^teafte. — m«^e6, nuidteo,, 

Innøe 6eøøe U^tmct i en t^emift 9{øf9<rdt* dep. mobe ^fnanben, trceffcd. $3i th^ø^* 

--marttelitt, ady. fom ton morfte^, (f, bee unbcttibcnfi^ditf^n, p. ®oben. - JDe^ 

smcttcItQ J Xltorttelfe^ en. bet at mcrfte m«^teo p. ^aV^^etem "^un mobteo meb 

ttoøen til. at m«tte ffø. "2)en uubtømmc* fin SBrober.'* ». SSebef. — Dioden^ en. ub,> 

liøe itUbf, (voraf l^an ofer tllorttdfe øø pi. bet, at møbe een, eU. at flecé møbe p.' 

©la*c.- dvafh. et ©tcb. (»aøgcfeijO trT«^eplabe> etf. oø 

m«, en. pL-ft. [3. Méi, M»r. @o, ttl•^ef^e^, et. 5>tabé, @teb, fetjot flvrc mø« 

M6J 1. en yiøe, et ugift Jnietitjmm/r beø. cd. fom-er beftcntt t. et 9Købe. • ^rlai> 

(Itoppiøett ^é 2>iatere ; men (øteé t\ i iS^s folteneé !E>le>^epkdø« Tit aftale et tVfeoe^. 

fefoto^tft.) f. 5<»F^«W/ lionttentiø. 2; tn P«^* — Itlo^etid, en. Stb , forø man ftoi^ 

^øe, fom er urørt af aXanbféifv'ei^ teen beftemttit eta»øbc, tClat møbe^. . 

3^fni. =r yXhdham, et. JBorn af Eltnn* ' t^llø^c, et. pl.-t* fS. Mot. 91. ®. STOø« 

letiønuet; ^gebar n. (mobf. jDrettø e6am> te.J 1^ berammet ØamménEomft , Jor* 

C^oenbbatn.) '^Ul^bant ^ mad albria fin famltnø, ©tæontv (f. lllo^e.) ©cfjTobct 

3orb af^ixnUr i>. 800. V. 3. 7. W«« oolbt et tW. - 3)cr er berammet , foftfat, 

dom, en. ub. pLr3. Meydonw.] bén €« ttbjtreoft aftalt et ut. - 2. uformobef 

øcQjta^ ^0« ett ^tø^/ at dun ier utørt af ©ammenr^fr; bef, at møbed. i^tt oar 

9SaBbfb(t,'Ubefmtttet itobj(d(b, 3o»tfrus mlø et'ut^ntct, be^agetiøt, u^eCW'øt XR» — ^ 

bom. tuddoihøtcøii , et. jtienbete'øn p. i llløbé; adv. faalebeé, at man møbcr no^ 

mbeforittetSØløbom.— ')llødrenø^en.f. pi:: gen.- ^tøaae, fomm^; re!fe, Rø^e, rfbc^ 

9rft>citd. • feite een i Ht, — fiø. Tit ^aac ^axcn, *DøbcK 

ttU^ini,tn. pL^et* [a)?øøbK>nge.] en to(tø { Ute^e. TCt fee en tOXig ^Døb 1 

Senøe, C^omCinø af SWøø, tfar ^features TXUibt. (wnteffg.) 

n<i, ter fomteé t. ^^ning. Kt føre en • W-oditt, adj. [K, C »i€dl|4 5. ni^^^r*! 

tn. ab p, 2rgeten..3s?ty?/966itttt(rønO/en* d. trort, uomqttct o.TCrbcibe efl. @atiø. 2* 

Gn fieenfat »roo e«. Jorb!)b«tttø i.3orbch trøcttettbe/ fbm #iøt møbig. "JRaar 'be JDa« 

t. 3t fdnfe iSiøbnijiø i. tlt^^Nngpel/cn. ønt- ioienrtem øaiae fqa man^jen møbid 

Cornp af breent «anb. ber fatltier fig om ^onoJ' SWijnfler. "Aenne flKatdf b "^ ét 

«« 3)1. lllø*^tnøfleo> et. »n ^ab« > frm ©øoneJt efter éh miøbig J)a<).'* jBagg, 

^ot ®iøbn{ng fra étatben fdmtéé oa op^ illøbiø^6; cnl ub. pi. ^ræff^eb. (br. fie(b^ 

bønged f. ot øaaei^icrring; ''^ftttnlorgac nerc ettb b<tte.) "^n« 80b er 5WibbQg«fof| 

et !»♦ moddinrtvond, et. bet fca SKøos fuur @oeb og W/oditlbed/' 6torm. 
btagen afløfbenbe sSanb. " tn*br€ite/adf. [af Ulo^mf* -brfUø« 

m^t, en. ub. pi. tS. Mæd».'*e». Md- nenb« f orJ^retre,] . fom i)Ot'er tit, cff. "fcar tlt> 

da, it>f. adjrf mod.] SBcfoorr / ^ ^ottrofb , ^ørt %K.obeteh I en ^(»gt. ' »fJand grornber 

Siummt9,- ØieiitJorMøf^eb*. - "3(f 'lAftaac P^: mjødteiitlrøbé, eff. mt^renéj^ctnber* 

aw« 00 æ©6f." e. e. 5J)o4itoppi|)an. •|>eteHon^'**wrb'reitf»aabe«»:.-jDgfoafoee 

«53. (ofirf>ei«øanfrefotec(betO ^rrCBifs tnil m* &u^iftlo€t# »l)øWHie«r\?;.eiK 
3Daii|t Orbbog. II. . " (5) Zt9, man (ar faact el(. fPat (ave tftn fin fen. -»- m«l«5t« *<^k7* Angu^ni, meer cl 

flSober. UMrencByr^ , en. "^t, ^cts minbre fotto^tet af !){<(. 

fomfl p. møbrene 6tbe. (@u(m.) m«« )2UUt, en. pL - jr* [3* Mjlna« 2C. ^ 

^cenego^«^ et. fom cv act^ét efter ^abe< Myln. 02. @. 9)2«(e.j en af forj!ietItj 

Cfn. 0. fl. ^ 4>iu^ 09 iDteD fammenfat SDlaffine ,. fo 

XHo^fom^ m^^fommelig/ adj. (IC. fSe^ brtoe^ af ^;)3^nb, 9^nb, iDamp etl. <&cfli 

]bel.> f« møifom« ^raft, oø ()»i6.9$icfnina enten er at ma 

tn«S , et. ub. pi.' [3. Mjk. 2(. 6. (fom er bet a(m{nbe(id|te) eQ. at fnufi 

Mtx.] jbprencé éfarn en. affonbcebe lU flampc; føitbccgofre; k. aJbsol. 6r. bet o 

féentiøbcb; ifoer for faa 9tbt famme anoen« .StornmøUci;. At (ringe Jtorn t,* lt7«Uci 

be6 t. tj^i^bntng. Tit iiztt Vil. (p. 2Cøe« DtøKen gaaer. ftaaei*. Gn ^otlanbll 2t 

ten.) Jtomøg, ^et!em«8^ $aaremi9tt//£)øns <|^n ©tubmeue« (£n S$anbm«Ue^ ^ei 

iem«8* (3or: @!arn, Gnardi^um. (r. melle, |>e|lem«^((e/ iDampmWIe« GnSBac 

let tun i tao ZattJ);=i Xlløgagnmtt^ en. m^Ue, ®rnnm«Ue, ^ammenn^Qc/ ^o; 

9jerningen at fiøce a}{. ub. Uløføbeo^et. berm^Ue, ^nibnMlIe, ^a^tnurilc/ iDU 

^a9e6eb, faoori ber er iaat mcgea ®i«b« nt^IIe, ^aptcm^IIe^ é({6^m«Ue, @tamp 

iling. (9$. é. £).) ltl«Qo«rnf/ en. b. f. f. mølle, o. fl. »= VdøUeaa, en. ^a, fom bt 

fiXijrboenf. (Ht^øbeb* StRotb.) Wøgb^r^ rer en 97?. , . XYtøttearm, en. Gt af be ft 

en. SBør, ^fom anoenbe« t. at bare ell. txiUc Jtordtrotcr p. en (Beirmøffe, bt>orpaa ^i] 

^iøbniuQ poa« xnøødynøe, en. 6!ai:ns gerne ecefaftcbe. UTeUe^ei«^. betfrc 

bpnge. (irf. ltU66inø, fem (evfra er for« ve Ærae, ooocpaa {DløUearmene, eH. iOan 

fKeHigt.) lYlcrøforf, en. SKøggreb. yXlø^t 6iu(etien93anbmøIIe«ereb^fttfttbe, Xthd 

S;iK^/et. ^ fom ^ireå |>ppb«nb<r eø. an« lebaHfe,. en. S^. (oorppa en ^eirmøl 

tf, t(ex i ^oreniikg (aré fiørt .S7{øg ub. Qaacr. ttløUebotn, f. aTløOeairet. t}?ø 

Ut^B^iø^mntt/ «tt. ®. fom beftoacr af b(ot td^ruQ, et. bet. fom? (ører t. en SRøR 

9Røg, fom et er JBlanbgiøbning. (8anb(. Srift. IJt^Uenygger, en. ben, fomfo 

CS.éfc!,!.} tttøfisreb^^en. Gn ®. eRee ftaaer IttUIIebygQert/ eU. ben.Jlonfi^ at ti 

9orf. t. at tage axøget bort af ^tatben (ugaeogfammenfaette^Sømmeretogbeøt)! 

ed« læfTe bet p. iBogncn. tn«øbaffc, en. ge 2)e(e i et a^Iøtleroer!. xn«IIcby§ntnj 

fRebjfao, (rormeb Smøget tage^ af iBognen, en. 1. nb. jpl. (Bierningen, otbpggeena: 

cff«' (øfineé i 9}2øbbtngen. tlleø^ob, en« 2. pl.-er; SBpgning, fom^^^e^t* en.SKød 

Gtt (iben SKøgbpnge. Xnenfarre, en. Jt. UløUebynningøfoitfibv en^. Sftøllc^'i^ggei 

tit at føre ^Xøg paa. XMgfiorfel^ en« Ittellebaer |. en. SB. fom brioer en ^anbmo 

fiBøgagning. tYtøttfrog ^ en. fiXøg(affe« te. Jt^øUebam/ en. ØamHng df opbas 

XnøgCeø/et. Gn Sogn, (affet m^ (Siøb« met ^anb^ (»prrcb^en IBanbrnølTe brioe 

ning.' IttøgffufFe/ en. (rormeb p, ffuf* tXt/ti(U^iQt,cU i. en ^øbebc^mning. 

fU of ^aCben. møgtyt>, en. f. Sil^ggreb. fJSahbtøb tit ell. frq en SKøttc. (Brj. £>ig 

xn^>»ogn/en. iB. fem man tiører STKøg paa« 5.) tttøUebiget o. @orøe. — r^ Uløttedrr 

tftøttc, ▼. a. ogn. 1. [S-mykia.] 1. t. a. et. Gt mtnbre ^^iut i.a){øllet?arrf; ber ftaa 

ftrøeSKøgpca, gtøbe (fom er mere bruge« faoTebc^ i ^P^^^nbelfe nu et .flørre, at b 

ogt.) Xt m. en Xger. 2. r. n. fafte ftt briTJcr ell. bnieé af bette. .U?«Ueb<rD 

^(amelt. SOtøg; om .^treature. (^ritfetbt.) ning, en. ID. (rorocb ^anbet famteé i { 

3. føre 9}?øg af étatben. f. muge, fom nu IID^øUcbam.' ' tXUflltfcb, ep^ (Srunbi7o(be 

altib br. i benne SBemærf. -^ tn^gntng/ en« (oorpaa en iBefrmøUe ft^}f • . tnøUrgic 

Utertc, en. ub. pi. [0^. ®. SD^bje. X. be, et^^nbretning i enj$øae, beftoaen 

te4(e. @. Ul«be.] Jtrafterneé ^nftren« åf tb ©trffcr :Stæ, f étt*ffc(fc of en »u 

getfe,^ Umage, SBefocertigl^eb. Ht f)at>e Ut. (potri SDløUefiencn . liager; SKøUefiiain 

meb noget. "iDe giøre fig Wøié f. at for« ilLuur« .i8. @.. £).^ XnøUegifff}, en. be 

9enbt dletteft." Ser. 9. 2Det (oflebe (am fom jarnitgcnrføgér t. ei ^tU^/ f>. at (a 

megen Xfl* Qt 8ip, fulbt af Itco pg XYI* ptJtornmate. Xn^Uegrai^ en. rørao e 

ssrntøriefulb^ adj. fom ber et megen fO^le *€andL (rorl 93an^et lebe^ fca.en ^(ob 

^^A ineget bef9ceri;ig, umagelig. .^ niiøt# it^øwibxxt iSitafti ^t^.) XtvøUeY^c; 

{£tn^ meifommelig, adj[. for6unb.en nu ehi.^. fpm br&er et SRøaebtfcf . Xllelj 

iRøie, bifoonrtig. . Gt møifomt 8io, ?(rbeU hiul, et.,,^ fom (ører t< en fP^øtte. UT^ 

te« nMtfommeltgeUbregninger« — titøt« lebunger^en. iOlølIrb^gger« (£)(uffc.« 

føi|i(fb, iYl«ifomme[ig^fb, en. ub. pi. S3e» lliøue{;uué/ cti ^. (rorpad <n ((ollanbi 

faffcnbeben, at pare møifom. {Scitmøtteflaaer; eO. ^uu6 o. en SKøli 

litørte^y, a. 1. giøre ttmage , befeotre. (ipor SKølIeren boer. (3). 8.orj. Vh 21, 1 

(foratJfet. 2(t mørtejtg m. noæt. SSaggefca.) iH^Uejem, et. en fi»arr Setnftang, m. (vi 

. Utal, et. pi: b. f. [3. M^lr, Mob*«] ét fen ben øoerfle dXøffe|leett ^ eU. i^iøbcre 

jKavnp. be 9lat«6ommerfng(c^ (pi« ;Drm€ breier.ftg., ' métLtfam, en. f. j&øm/ 2« 

fU. Saroer fønbergnare* ulbent Sii o« b. !|jtørl{cliggier, ttfelleMer^^^ttt T«/Ltgg« 

YJudniia tiøMu jOct fit gattet tttørt i ^b £abir^ 2» Uløllie^miig, en«. 9l»>fom p • " ■ ■ . 

Bar af et ^ØUUc'btn^. ItteKcpctige , pL falbeé en ntcdetfeb 4!>øne. tYl^IIetfone, 

f. tllalepefiøe« , Dl^ltepofe^ en/ 1. ^tø^ en. <£n SOZø^oré ^ufttu. Vft^UttSt^tnb , 

te^ofe V. en SK. 2. en 9). ^»otl ^om en. ben, bet ttancr for @penb i en SOZ^ffe. 

f9iHtit, OQ SKeCet fca S)2«aen ; ^øllefcc!. Itt^Uect^ogn, en, ^oøn font tft^øcec en 

VMitptd, en. ^oel, ^Dorpoa en ^lubm^tle SKjøUct. m. f^. a.. 

^vUec.- yXlMtq\>cctnt en. £l. i en SKjefle. Ul^rn^ en. [3. Mænir.] Kt^gnfnøen, beii 

(mobf. "^^^n^Q^^i^O in«Ufren6e^ en. iUvftiSantaf ZA^ct p. et |)uué ; l^ao^ 

å{. 6t>on>eb (&anbet (ebeé t. ^tutet i en ti}q, ):n«nning ([om et mere htiXQiii^t.) 

tOaabmøae. XRefferettiø^e^^ en. 9%, tt( IDcraf: ITT^itaAø/ en. 1). f. f. HXlan, VlUma .- 

af antcegge og 6ruøe en 9}<.n Itunefa^cl^ ninø. tllenfleett cd. ttlmnirtøeflecn^ en. 

en. taVbU to flærfe Unbcctaø m. bercé pi. b. f. be Za^fccn, bec ubgiøte ^ønnin; 

^StKCttrcrrr, (»orpaa en Stubmølle ^9i(et. gen p^ et >&uud. trUnt9r\9, en. '(^cceé« 

rJtrofté SMecft. n. 812t) VfUUeftbbd, en. tøt», fom toggc« p. J£aøtt>øøen af et ^uué. 

b. f. f. UtoIefe^^cL tW^Uefeil/ et bet, tlt^n^ey en, pi. - r* [©h:it)eé ogfaa : * 

p. aJløaemngeme ubfpoenbte ^eitbug. tnyn^e. 21. Mioliundr; afipio, fma(, 
VMUffnu, en, (Sn fiitfantet !Xroøt o\)cc ^tpnb.] et (Sfogé Sagt^unbe, of en 6«t, 

lSøIIeq9<rrnen , ^ooriaiennem man (a^cc (angftræffet og meget fmat S^pgning. — 

Siovact (øbf neb M Elocttnen. (2)?ot^.) ViUnbt^aQt , en* J^qqX , fom fteer meb 

VMkfMb, en. Un Sanbgftbe, fom en ^cts SOlønbet. 

femøaermaa Utalt af ftn SR. og ben t\U XIUnint,y. a. 1. borfCe !^grt}ggen af et' 

nggenbc 3otb t. Gferen. XftiøUefptf^ et. <&uué. 2(t mannt meb HøO). 

€ptt elt. ajlnbe t, at brefe en 8W. W«!* XMøithie/en. -[S. Minium.] et Satt)e» 

I(f^6iiø^ rn. "©tang p. en ©citmøttc, fom flof, eller en Sti)fa(f af røb garoc , bet 

SXøSen gaaer om paa." (fD^ot^.) VfUflUa faacé og tttberebeé t>. S3rænbtng i en VfUns 

flem, en. pL-flene« (5n af be ©tene, fom nie-(2>)>tt, ti VlUnnicbvctn^tu (f. ttttntc.) 

abgtere Xioærnen i en a}{. (Bøberen og xn^imtnø, en. [f. Xlflnt, miønne.] 1. ' 

Kggeren.) tllellefltert / en. SBteKe eU. ©terningen; at møerne. 2. SKønoaéy ^gs 

©rot9c p. en SeirmøQe, é^ort^eb ben breieé>; tpg. - 

Oøffefrøbe, (gjot?),) UløIIePinintt, en* yXlm\itt , tt ]pU Vflmfttu TO. ©• 

LIIMleøiet^e« XtMLtfoøhr, en. 6n fca. 9)2iinfter.] 1. en ©ienfranb, $t>orefter 

øtubmøUev ubftaaenbe fSieiU, ^t»orom en anben banneS, ell. ^Dié Ggcnjtattcr man 

StnbetaoUt et bunbet, ^torvcj ©løffcn t). føgcr at cftcrligfte oø optage ;. et Jocbttlcbe, 

^ie(9 af iSittbeoognen breieé, (Wlotl^.) trempel. Hi flosre et Hl. iii en ^io(e. 
yXMltfca, en. ©. '^r>ori Jtorn føreé t. ' 7(t fpe efter tH. 2(t tage een tU HT. ^n - 

aSøOe. UleØefø , en; ©ø. ftvoraf en er et trt. paa qoinbclig Jcomficb. 2. 5^ 

ØanbmøEe 5Qt fit !£iflø6. møttetol^^ en. aur, SSiltebe. (i oiffe !Xi(fce(be.) Hi \)cet)e 

ben BefaCing i itorn (-^ ^Hepvi f< ^ns ^* i iI>crHctø{. )Dctte :£øi ()ar et fmuft 

ten) fotR gioeé aSøOeren i a){ale(øn, i ©t. Xtl^ == tnøitflcrbille^. et. S3. fom tiener 

fer 9>eiige. WéHettaQt, en. b. f. f, SXøU eH. fan ttene t."a)lønfter. "©(iøngebend 

U^e. meUettjanø, en. SRetttgfteb t. at ftøiefte tn. i ^ané ©f«t.'* (3bco(. . SK.) 

faime ti(^o(be nogen at tabe ma(e fft Jtorn Vløn^ethoQ, en, S3. ^Dori forftictltgc iOlene 

p. en 9i« aSøHe. møQetøfmmer^ et.. S. ftre finb^é t. at tegne, fi)e, ftrif (e efter, k. 

fnn étt en ax^Ile, ett. er tienitgtt. ^eUes Vilcn^'ev^cettt ^ en. ben, fom ubijfcerer 

tvgning. VMitøånb, et. rinbenbe SSanb,'- ID^ønftre. m«nfier{f ien ^ adj. ubmcerfet 

toerveb et ^RøUetXtr! brft)e6. Uløllevtt^ ftiøn i f[n Htt. "Dftte m^njjlerfFtøime 

en. bea IBei, man (ar, f. at fomme t. en. ©ørgefpil." SBagJcfen, tn^nflerfhifitintt^ • 

Støde. InøUevtnse^ en. be Jtrpbétrceer en. ©. efter 9}lønfh:e. ell. (oorpcb et Dtftsli« 

p. en SMtmøEe, fom faftefi p. SWøHcarmes 6rinaeé fnb i bet ftrtftcbc TCrSeibe. (2Cnbre 

Bf, 00 l^oorpaa ©etlene ubfpoenbed. YtUUs m. utønjler fammenfatte jDrb, ber ide egents 

mofpi, en. 9$. f)ootpaa <^orn og ^eel føs Hg børe oerl^ib, f. unber m«iifhe.} 

Ri t. 09 fra 9){øllen. ' XMøKevorøt, en« ulenflrr,Y. a. 1. {9Z. ©. mu nftern.] 

6. (»orpaa Jtomet, fom føre« t. SRøge, 1. egentC efterfee en lltng nøte, om ben 

e§ bet motebe ^eei veieé, X|l«Øet>arrf , et. foarer t. pt uRønfler : fcrcbeteé om (Sfterfpn - 

ben Snbretning. (oorveb en ^. brbeé og af Jtrigéfol! t>. Befatingémænb. f. at ua» 

øpf^aer fin SBeftemmeCfe. (f. VHalevottf.) betføge, om {>ceren er i titbøtiig ©tanb* 

OT^Oer^en. ]^l.-e* ben, f^m eter etter Tit m. gobfotlet, 9li)ttcrlet. m. etSRegU 

bcfoet en ^ølle, fom (ber af 9}2øaebrug. ment. 2. ftg. betragte nøte f. at ubfostte 

fo 9Xee(in«IIer^ fOlaltmailitr, ©(ibentøUer^ paa, meftre, rette ^aa. Tit m. be ^thU 

Saftentiallet« €n ^ftentøfler (fom brber gaaenbe. **2Ct m. vaa SSogftaDer og 6rb.^' 

ci.É«ftemøffe.) = t>lølIer6reii5,en. 3). fom ©nceborff. = tllenfhmtt, en. pi. - eu 

et 1 e«te 1^06 en 8K. Ulø'llerbefl^ en. ^. (»terningen, <(t mønjlre, ifoer ^rigéfotf. — 

føia ttt^stet en SKøEet. »løuerbiitm^ et. (tTlønflcrljerre ^ en. talbteé forbum »ttfe 

9. ^øt en aXøSet boet, UUQer^te, en. JDpf^némænb 0. en Arig^^cer, f)\>H S9e9iU ^ WenjlftpIoW— 2)letf^b. 68 a«»tf$tb— SWettrif.. 

Ung t)«r at tnønflti Jolfet, m. tn. ITtøitf €n Jfatt^eé W, — fig. ffæt offc i ©fi&ctcufi 

flnrplae>6 , en. q). bcflcmt t. Jldo^forpé fattcrfcr: DTi&rfbf^e Oicmingcr, tH^rf^ci 

' aJHønfWttg. (^oTbcrg. rettere: JiUfnftvin^i feefc. (it)f. ITI^nrfc.) — nti^rHa^cii, adj. p 

plfi^eO . )iXl^t^tvruUt , en. Jfottrgnclfc m«'r^c^lle. SRogctmørf, fow fatbcr i ^< 

o»cc ^dfléfott i en |)flfr, ^©orcftet be' men« mørfe/ mere mørt enb (lyé. m^rH«^cn 

fhreé. (9Rot^.) ineiipcrj?riurr,en. ben, TTnfifltet. m.af^aat^ w^rFk^ne SJtm 

fom ». SWønflrinQcr og finbr« 8ciltø()cbec "Slorbené Jte(be ViiQ, m«rH«^fn, f o(b, uro! 

^otbcc S3pø ooer »Rdøéfotfcric i ^«ren, !e({ø."®ftcg. — mcrFffvet/adj. eocrtruf!« 

(SWot^.) .tn. mør!e éfncr. (93. ®. £).) m^rFfo^r 

U?OT, adj. [9?. 65. mor. K, ®. meani. adj. b. f. f. fo^bruim, rffi. é. £).) nt^ri 

©(. jD. meor.J ben S^effaffcn^eb v, et fc^ft/ taIcn^^ adj. v. (om taler p. enmcrf, ufo 

ttePlet, .Scgeme, ot beté«2)e(e ere (»(eone Ues ftaaelig SKaobe. (93. @. D.) = m^rFebla. 

berc, enb be tilforn t>orc, og faalebeé (ettere adj. fom f)Qr en hlaa Jorw, bcr er mo 

fCideé ob; faqfom \y. 9laQbbenf)cb, SKobenbeb, mørf, enb (ii«. m^rPeblaat^tcrbe. mei 

9. at hanM, Møbeé, foøeé o. f. o. -^ &v9vt MUat ^ine. ©aatebeé om be øodge ^ir 

et bet, fom tet bn)beé ; nwrt bet, fom let »er : m^tFcbruuit/ m«rFeøraa/ m^rcgr^i 

fønberjTibeé, tnggeé, o; b. eff. f)mi trcolebe, mørfegutiL m«rFecør\ 

tilforn f;5^fj«<n^^«i>«i«/ rx^"'^!''^^!!!: m*rfe,et. nb. pi. ben a^ilflanb p. i 

l^ir^ ^!*^ er nwrt af 2etbe. ®t m«tt ^^^^ ^t ber er mørft; aXangcl p. S^é 

Irøbte. stegener itte m^r nof. ^iøbet ffi^rt!tact, iDunfet^cb. ©er opflcb , b. 

maa fogeé mørt« 3><raf: møthco.cn. ^^^^ ^j ptubfetigt XH. paa. "m^rFctfm 

ub. pi. == mørbtfuFc, T. a. 1. i i>flØ»-p^«-. tigt er af ibctig C^n." g>. |). gdmoitn. - 

ftn<e een bpgtig af. Jeraf: Jtletba^^^ Kt gaae i m^e,- Ⱦre i mSrFe. fii^bc 

?!?fc!"-i^i2.^v;^ «H!5. . ' »":?..:!• ^ O.ct mørft aium ca. æarreifc) 5Kai 

m møl 
Ul«rF( 

^ftef 
g Cl 

begge Itbet bruget. , , - ^ . . SSanFunbigljcbé, Htjtbenbcb« tJUrrff. "Di 

OTerFpad). [3. mjnrfcr.] 1. fom ctbc^ bcgt)nbte £)t>crtrocné XllotFc eftcrf)aanbc 

JfA^r^*^' fLfJ'^fl . vT^ /? T^ o* abfprebcø." Kampmann. = m*rFr« 

fibetSDé, erri^topljff. ($«f «'obf. af lye.) (.jj. ,UrFcr«b) adj. fom fragter SKørfe 

^^n mørft ^atdnnmf^uU. aJarrctfet i^ bange i aKørfe. 

tar ganjFe ntwFt* iDet begiinber at btioc , v»* . - , - «. . « 

mørft. mørFt »dr, mørFt iDage. "JDg , ,^^^^f/^'^'}' «^^^ "U^^^ ^.If"^^?^ 

fee ber t»ar en mørF og mulm 2)ag." (Sftficr ff^:, ^^^^^^ S3etraF m*rFiicr aScmIfe 

XI. (i n»)ere »ibctooerf. 3t)f. »tulm, f)r)iU ®^«^ mørFnrr jpagen/' ®)a». ^ @ien 

fct £>rb bcr ftaaer fom adj.) - 2. fortfaben, «f « ^^^^' ^' Jj Wt»e mørf . 2)et begnnbi 

fom falber I bet ©unfle. n»rFe garber. f ^ w«*f"<^- "- 3 ^« »emærfetfe br. \>c 

£)ette Høi et mig f. nunft. mørfe S^ine J??^/*^P: ^^ worFnrc*. JDet mørhice 

(0: mørfebrune, fortCabne.) ©njn. (S!?. ®<I^«^- ^aa^ ?afpn mjrFne^e «. — »i^rl 

Xitjf. e>unFeI,) 3. ffgurt. a.) mi^fornøiet, «'?»' "«; »l^ Pir.^^5L ^*^ **• ^^^^^^ "* 

forttæbefig af KafD«. 2ft fee m. nb. ^(t bet mørfneé ; 2(ftenfFumdngem Dong 

fiif re en m. SRine. b.)ncbflaact, tungfin^ *f em t UtotFnmøen* 

big, bebtooet. ^ m. éinbéffcmmng, Utøtfer^en. pl.-r. f^.SXérfer, Jc**^ 

fremtib. møtFc :£anFer , Joreflininger. morfer.] et ^Rrig^rcbff ab t. at tofte »ombi 

t fee W /fra ben mørFr étbe. c.) utij* af; en S?ombef(cbeI. (£)gfaa: Xllorter^ 

befig, uforftaoetig, uben Jliarbeb. "^an« efter bet ^r. Mortier.) 

ga-rbigbeb i at giøre morFe :Stng ffare , ' UlerfF, adj, [uoié ^pdnbeffe.] botvf«?^ 

ttbefienbte . Uting fienbte." SKaHing, (5n fwrfig. mørffe 5G6(er. €o(bittg. (tTTøfl 

m. &tiii , Satemaabe. >&ané ;£ale t^ar ^t^f en. merfFne^ v. n. btior fi)rHg. WIm 

mig ganjFc nwrF* 6nmørF :Sa(c o: en G5Jaa< men nu fuibnc.) - ! 

be. = mørFaøtig^ adj. b. f. f. mørFkben. XH«ttriF, en, pl.-er« [9J. ©. SD^ob e^ 

^ YITerFl^rb^ en. ub. pi, ben S3ejFaffenbeb Fen. JX. SWiUtericft.]. et ®tpffc g}?e* 

ell. Sitftanb o, en ©ienftanb, at ben er m. Duulning og éfrucgang, ber paiTcri 

msrrf. Skattene Hl. "iDcn bafo« ^(obe — en @Frue, bt^otpaa SJUttdFen m. en ©fru 
inbft)o6t i lOlørFj^e^e taufo Saage," fBeffel,« itjøgel fan faftjFrucS. (©fruemober.) I 69 »^ffi«! llbraabdOTb (maafl«« en focanbret fotcbcU'é »ibunbetliø Jtraft, > XKaa^thvt\9, 

MUaU af nid ^»orocb ubtn^fcfi gorun* et, 3)ocument, ()t)Ocucb en gfnrfte tifflgec 

blind, S^amtQffe, IS^tubfet m. m. 3 ^(tift« ^{oøcn en t){é Ø^aabc. Vtaa^thvi^t, et. f. 

fproøct br. bet i bet f^øiefte fun , ^t)oi; mon t^aa^fenøbre^^ noa^cful^ , adj. meget 

»if jjfrerligne ben boøtige ^(e. . naabig ; barmbicrtlø. Ua^brS«"^« / ^n* 

ttaad, en. pl.-Waa6bet. [bet S. !Ra tl^. pL-r. (3a\>c, ^Stienf of Øioobe, fom t«fe 09 

5B. S. 91 Q a b,J 1. ©penlnøcn i et @eU, ell. fntftel. ^crfoncc ubbete; <3 ^bccL etf)t)ert, 

Cøwmene, I^ooroeb éei(buo^f!i)!fecne fors ifott aanbctigt Q^ob'e , betragtet fom ea 

tnc6 t, €t @et(. .2. ^aa^^erllf i iDocffet ©atoe af ®t\U 9?aabe.) tTaa^egierntnø^ 

cO. ty'Aa Piberne af €Sft6et o: ^tebet; ^vor en. ®. {om iTeer af Ø?aabe clt. ^arrobicr:: 

^lanf crnc jTarreé ett. fammenfalbcé, ^»or tiøbeb. Uca^cgo^5^ et. (Boti, fom jKens 

te lorøaeé ti( eH. Deb <Sibcn af b^nanben. feé ell« fortene^ af Jlongené 9{aabe. (QoU 

Ht bigtc UcaWenic m. >:8arf. (JDeraf: bing.) n<ta^ef al^ , et. i'ZhtoU Q^ixU 

Utftsdftsnt, en. ben itant af ©po^tctroeers @trrc(fe t« at gtøre 9){enneuenc bcelagttge 

ne, føm ^nUx t. 92aabbcn.) 3. t)Oé ^fo« 4 ^b^rtenbommcnd liSeldterninø. ^aa^e^ 

magere: ben ^otbe^ømeU. ^caabftiCning ftI^e, en. fig/ ^Ubc, £)p(iao t. 9^aabc^e«, 

t 'Ppnr K>. ©foes ett. ©t«t)(cfaaler. 4. oiiéningcr. ITaa^cFraft, en. i 5£^co(. ben 

trannen eH. Stanben ' (ang6 op ob en ^raft, fom (^ub fftcnftfr 972ennejlct t. Jot« 

Ettøtnpe. (©. @. £).) = 9Keb bette :Drb ' bebring. XXaa^thftt, et. goriattelfc om 

cre ff>rmobentttg beflcegtcbe: Vlaab^^\jl, S7aabe; 8«ftc om en 9laabe6beotiéning. 

CD. 9(o9l^øo(. (2B. ®. £). f. n6tl)evl fom ''3cg M i >£>lertct^ bpbe @)runb bit u«. 

er ben farbt>an(. Ubtale. Uaa^f^m ^ et. gicmme." ^torm. Haa^eløn ^ en, ben 

Ztm, f)9i6 Gnbe^ naar bet naaer igiennem ibeet af en C^mbcbés^ønninø/ fom efter (Sm? 

et Srarbt, ombøieé og atter tntbanfeé i bcbémanbené ^orUoetfe e(t. 2(f jfeb , tiU 

Sroret; €t »egnet ®øm, 0J5. ®, D.) ftaaeé f}am f. b^né ørrfge ecv»etii); eH, en 

t'ia.£&^tnø, en. pl.-rr« b. f. f. Vlaab^ 2. aar(tg 8øn, fom tilftaaeé en 8a:rb ell. anben 

%<tttin^, éammenf«(bing , Suge. (93. fortient SKanb^ uben (Smbebéfocretninger; 

©. £?.) ^ Itgefom og (Snfer efter SManbcnS iDeb ; 

na<£5e, en. ub. pi. [3. Nad.]' 1. en 9)cnfton. naabeUe, adi. fom ingen 91. 

^ercé ed. ^ægtigereé ^eloidtc 'mob en 9tfer; ubarmbiertig. itaa^emaairid^ et. 

Singcre, for faa oitt fom benne betragteé i ^b^ot. 2(!terené ^acramenre.' Vlca^a 

fem uforticnt / ed. fom en ^ølge af ben mtdbel/ et. pl.-miMer. i iSb^oL SKibbet U 

^øiered c^ct @)obt6efinbenbe. (9ubd IT. at Mtt>e beeiaatig i ®abø 9{aabe, ell. ^as 

Ht 9ffre i ^. 1^0« itongen. 2ft ffaae i bøi Hg^eb. n<iaoemilb^ adf. meget naabig, 

n. boéeen. 2(t()atJCH. t'oreen, forRfhe naabedg. (SWotb.) Uaabepagt^ en. i 

cea om fin H. Zt faae fin ^fJTeb i 17« Zi)coL Doabend ^gt; m. m. ' Uaade? 

2. en ^anbHng , fom nbdnber af en flig pcnnt, en. b. f. f. fi^aabeUn. *'Xt ^eifereo 

(Deloillte, en entelt 92aabeéi)ttuug^ ©unfts o. Af)Teben bar gitret l^am en aarfig Vta&s 

krtiéntnø. "Xt ubbebe ftg en U. itongen depengc.*' écb^tte. naa^ertjt ^ adj. rig 

tifie barn ben U« b^^^be ben U. for barn, p. 9{aabe ^ meget naobig. HaabefmiiC 

6t ->-. (JDogubenpI. 3vf« t7a(:^eøbcuite; ett. €S. fom et Segn p. 9{aabe; naabtgt 

Bfiig.) 2(t (eoevttf anbreé IT. 3.^ forcb.. ©miit. — fig. be ^torcd 393eoaagenbeb. 

en Dtaabe, ber ijttrer fig ». Gftergi»e'lfe cDL (SJb^enfcbl.) ITaabePan^, en. i Sbeol. en 

Jormiftelfe af en fortlenr ©traf (ber fcebs troenbe oa bcnoabct Cb^^ftené gorbofb r. 

i»nl. ttb. 2frt.) Ht (abe Vt. goae f. S^et. ®ub. waabefiol, en. i »ibe(o»erf. )Dcv!? 

Ht bebe om H« Ht tage e^n tit'uaade. fet ot^er ^agtené Htt: og b^^<>f f>g"i^i« i 

''iDe ere ocl enbnu ©pnbere; men be ere anben SSett^bn. . )^aaoeft«6^ et. bra:benbe 

tiigne t. nac^f/ og forflffrebe om .^iclp." @tøb, ctl. ©(ag, fom ©farpretkren gioer" 

^ulbberg. — ' 2ft fec i«n. til een. (oife ben, fom rabbraffe^, f. ot enbe f^an« 

^åait ioiob.) Uben Vt* (o: efter Sot»cné ^ttnéler. "@oa boaber ben uh>ffa(ige ogs 

€rreng^eb.) 4. en Sitef, fom i or^bre :^U faa, ber unber ISøbbetené ^aanb feer Xltxcn 

Itt Mot tiflagbeé itonger og anbrc fi^rfleliøe ^efip«^cl tmøbe." 9iaf)be(. ^aabeti^, en. 

?>crfoncr af be^e ^iøn ; nu berimob gi; ;£ibd(øb , b»ort ber Difeé 9?oabe , bt?ori 

te« ^er 0^ Srøfencr af h^i 6tanb. = Slaatc forunbe« een. Hac^ei^alg , et. 

^ammenfcetninger : a.) t7a«:bebin(5c^ et. .jaoé Sbeofoger: Ubi>ar(ge(fe t. ©oHpOeb« 

et {^cidtnbittebe, fom Overtro tiUaggec en Uaabet^irfntnø , en. i ^b<^ol. S>{rintna(D I I X \ IRaabepirfning— Jlad, 70 IRiial— »««• 

Af en umibbeCbar gttbbotnmclfd^Sttbft^belfe ot foefte no^t m. (Jttta9;vmaa(/ ^aacttaat 
t. et aXenncffcé £)mt)enbe(fe. ^ vUta^voctA, fi^øfoA @topf>enaal^ €>p«ffenaal^ Treti 
tt.Mt ®obe, fom ®ub« Vanb Ditfer ^o^ renaal; o. f[. (En U^alø tCraa^ (el t. et aXenncjfcé £)mt)enbe(fe. ^ uaa6ei9«rf, fi^øfoA @topf>enaal^ €>p«ffenaal^ Treti 
et.. bet ®obe, fom ®ub« Vanb Ditfer ^o^ renaal; o. f[. (En XUcX^ Zraa^ (el 
SKenneffet. — b.) Uaa^eeBet^iientntt^ en* ^a<tIetraa^) o: faamegen :£taab, fom t> pL^er* ^anbUnø, (loorveb man biDijcc een paa een^anø { en G^naat. (Ueaentt. 01 

fln9laabe;^(iunfr;fi$e(øiern{n9,Ubmær!e(fc be faafatbte Ø^aatetroreté fBtabe. f. U4tal 

of 9^abe. Uaabttttgn, et/ :£edn, Mtn* Uct.) = VlcalAof^, en. (En !Boø m. 93(ai 

beteøn p. 9{aabe. uaa^eøyttrmø ^ en« Qf utbent Zti, ^oori Gpencote fttffeé, 

8)ttcinø of 9?aibc, ( £)tb ett. øieminø. — at øiemme oø ftnbe bem. ftaalebrev^ e 

c.) af Hcadfene^ ben celbre (S^enitbu^: (Et 7(nta( 9{aa(e. ftufne i Stobec p. 9>^v 

Uaa6fcn8aar/ et« Qt TCard ^rift efter en U^al^. naale6annet, ad i, tpnb oø fpil 

€$oanept(ie1lé eH. Jtirfebettenté jDøb^ Sot(ø« fom en 92. naaledanne^e SMabe. Ha<tl 

«elfc ett, gorflDttclfe^ i femtfen ^^ib-^an« teisen, gf. ^»ormcb 9looU tilflte«. n« 

(EnfeeH. ^an fe(D nti^ct^ati^beUn eH. en Dié teformet/ naalrformig^ adj. b. f. f. naa( 

jDeef af ^atbeté 2(nbtæøtet. naa6fen»^ bannet. , Vtadi^ovtb ^ et. ^uDebet el 

.]nr«^/et. tlnber^o(bn{nø, fom af a){ebpnt Jtnoppen'p. enitnappenaaC. Haalel^uu 

00 93arm^ierttø5^b øtoeé en IXcængenbe. et, (Et (Bicm\ci, en (iben SSøffe t. ®pnaa 

Hafxdc^ T. a. 1. Di^e^SRaabe imob, forbats oø ^nappenaate. ^aaldtam, en. bc fo 

me f[ø oocr. — 6r. allcne i Ubtaabet : ®ub ftietliøe.Glaød 9{aa(e . (Dotmeb en Haal 

iiaade miQ ! ®ub naa6e l^am^ 06, t>cm ! frormmer (anbter* ' uaalema^cr; en. bei 

(porveb man ubtrpffer enten ftn eøen ^t){$ ^«anbt>o;rf et at forfoctbtøe ^pnaa 

Sutanø t. |>te(p, eQ. ^n SOtebpnf m. anbteft oø itnappenaate. ITaaleo^ , en. ^aal 

IRøb 00 Wctpet«fe Jitlftonb. (iof. Benaa^eO fpib«. (Tttreboe.) "Waalepenøe^ pK (2 

UaaMiø^ady« for: naadigen^ afSZaas Ølabeløetb.) $ehøe, fom en 9)2anb g 

be,-{9Iaabe. (Ot. nuffctben; mtn betimob t)cr fin ^one ett. fine JDottre t. 9)9nt < 

fbmadj. i TCfmuefproøet for: mobfatben, $$maaubøtfter. ttaaIepu^e, en. (En (ib( 

forfaøt.) ^ ftpppet ^ube t. at fatte Ølaate i. . Haali 

HaaMø/adf. 1. fom Difer SZaabe, pt* Ef^/J«v ^^^ ^f ^^^J/^'^"2' Pc^'^^^k 

ttetSlaabe; cftérøiDenbe, milb, bcvaaøen, ^^^}:^^^^\^\^ 

flunfflø, enm4)c^. Åonøcnftafoatct f^A.?*^^ *"S^H**J?"^^ ^t*" S*« * ^"^^ 

meøet n. imob ^am. (£)m tcøictcnbe ^pts «fr'' oø UaalepmB , et. ©tif meb < 

Pet fføcé : Jlonøen Ut naabin)\ aVicxnaas ^<^<^lr H**^?"^£' *^' P^^^*"* ^^ J^^" 

Mttft bcfatct.) 2. fom oifcr.^aobe, otbner ?D S?«niHe af :Xtopcr , m. naorcbann 

oniSfZaabe; Hbetiø, taatettø. ©t.naaWnt be, mntwøtonne jBfabe (mobf. lU^^ 

et>ar , ,<SmiiC. €n naaC^ifi ^Dom. Xt W««l2^afrr. et. bef. (^©ortil ©nnaalcn bti 

faae en naaMg. ©traf. 0««/ ^®>?f«- (^f^f-) ,^^!f ?^' *"u^ 

' vr ^ -. rr. j r. . til at øiemme Oioate i (fotflicU, fra XXa 

iWaae,T.a.oøn.l. [3. né faae, et* Uhmi9.) Uaale^le> et. TCabninøcn i i 

fnlleblht^^ni^r^^^^^^ ^^°^«^' ^iDodøiennem a^taaben btaøcé. 

i naaebt »pen før iReøncn f om . .&an er xXaax, adr. oø conj. [3. nær.] 1 . ad 

«Uf. ^«»?f f'>^w^ /• «/ »U"«^\«^ om3:ibcn; a.Mpørøenbc: tit ett. paa bui 

P fiø. SJi naae i^t i«e i Jften (bHjc iKe j,„ ^^^^^ 7 I. t^;;, ^^te bet? VUat ftai b 

fotrbiøe tomme i«e faaMbt n». 2Crbeibct. jeøpnbc? Woat (o: i M«et SSi(fa(be) inl 

>,3^ate.) b.) foae fat paa. funne r«Ke j,^^,, ^^ aCrwett b.) beflemmenbi 

^*"^^"Sf I; **^ ^^*^*- a?'l ^^" *^> «• ^? P<J<^ F)t)itf€n ;Sib. Sej fiar faøt ()am, na< 

at opnaae , fomme i »efibbctfe af. "Kt 2. conj. a.) ^v^r »cttnøeffen et fotbui 

n«at en M 2((bet. ^an naae^e boø^iffe ^,„ ^[ ^„ Wéføløe, oø eftetfcetninai 

l'^ !!^l ^'^. "?'J^^^' i"i^^- » l'^l' «>«9^"^^^ nt. faa; eir. benne ^axtiUl et ul 

Jaobc ^« »V^O'f "S« «*frt ^en itunbtfab, J^^ Haat bette enøanø ffeet, (faa) r 

fhaefcJøtiL (fL/«W^) , S^ouøct naaer ^an enøanø et bøb, t)ir mfn føtft tet faoi 

itte faa lanøt. røine a»atfct iwoe liøe t. ^^m. (5?øfaa { ben omDenbte ^crtnini 

Sf "^ ^^* »*^^Vii«^ ^^Jf tilfhræffetlø. sRon moctf et bet iffe, noar ^un øaaet ota 

foa ranøt bet fan. - £)øfaa i 5Sfotbinbetfe m. ^^^( ^^/ , ,p/ aforubfcttninøen t Haar U 

ttbjltatøe adv. 00 propos, f. C. Xt naae „„ g^i^? bet, ?)oab biet) ba gørøen 1 c 

ben til Sabet, naae op t. fioftet; at m Dt)or et 5)nife-ubttnffe«, oø gSrøefatnii 

hxm, (mnbe ftiem) at n. ink i ^a^nen, 2C. g^n eøentL f un fottie«. Haat feø boø bfi 

^061, en. pl.-e* [3* Nal.] et (anøaøs eenøanø enbnu maatte fee b^nbe! d.) 61 

tfatj tpnbt 00 mt^ct fpibjt dtebffab, m. et ftemt betinøenbe: (l^vi^, betfom,'faaf\éii 

tfie eu.^|)ooeb i ben anbcn (Enbe, bet tfæc fom) 3eø ^at øiøre bet, itaitt b<^n olt ii 

(r« enten t. at f^e meb (9yena.tO ed. til beftaae f. gf^tøente. vTaar {eø fan vint flaar— 9ia^ 71 fUtt — VlathUtti* wøet bccM^ I ' et i€9 Mllid t ftt ipaataøc tøafb. t. 7Ct)lnb ; t^ariøt .$ab. ICt faat, 

mxoTixhtiUU ^ boere W. tit ccn. * *Det ec et øflmtnelt W. 

ttfiorfomhelfl, conj. let oMr^ffet et imellem bent. -^ |reraf : ttagfufo, adj. ftt(l 

uUftemt, mt inbjftoenfet Stbébeøieb. (p. af^^^ab 09 2(t?fnb. ."*^Dtl!et en na^ful^ 

(Mb Stib let^enb ffutbe voete.) ^an f^a( 2Can)> inbøao l^om i 2)tømmened S^tmev"" 

f Bb< mig febe, nodrfomfyelft ^on oit be« -^^tg. n<:øfVø/ si^^i* !• t)^bff, ovinbfQø, 

Qijnb« 9tcifeQ« t^nfpg. (C^ottinø, fiKotfe.) "|>t>ot ni:8fy|{ 

n«^, en. pL-er. [X Nabui.] ben, fom ^aDcti)fl ci .Rtoøpobé TtnjTog ^inbtec.'^ sL* 

leoer, 6ocr, opf)o(ber ftg, et tttftebc nat éotbtøvnfcn. — 2. vranten ; forttorbeUø, 

eS. nomnett t>^ en anben^ i 2forl^o(bet t. onb' ot gtøre ttCpaé. (nn forætbet, (tgefom 

benne. (f. ^ran^e.) ^on et min XX* min bet of éfjt. ^^eberfen i jammt IBemattf« 

Kcrrmcfte u«bo i €i09net. Sætere Hcboer anfme naøfsar.) iDetaf: Haøfyøe/en. 

tSvoøSiarf. 4>an vat min n. t)eb 3Bot< ^^QMi)ih, Xmnbftiøe; $3rantenl)cb. 

bet. (foetb. t aXobfoetn. t,(Bitnho, om ben, ' Uaøt/V. a. 1. [^. naga, gnaga. SL 

fbm bi>€t i ©aben o. ^ibcn af en anben* naøen. f. gnave«] 1. egentt. ønaoe, bibt 

Seø ficnbet ftvcricn C$icnbo ett. Ucboeti paa; fom boø'fleibcnbt. "£) JDpb — ^»ot 

9a^cn.) SS Uabobv/ en. ben 9. en anbcti itujnmet naQct ei bin Øtob." . (Soatb. 2* 

sdrøacfl (tøøenbe 9^9. Uabofolf^ et. pi. ctnøfte , plage , bcfvocre ^inbet. 2>enne 

b. f. 1. ^oteefotrb, d^otionef; fom beboe Chinbrtng insøer (^enbeé ^amoittiøl^eb. (Sn 

9tebo(<itibe. 2. b. f. f. Uaboer. HUc t>ore nat^tn^e ^^ummer. "97aar f^ar SJ^iéunbelf« 

Uftbofolf eu i SJZarfen. VtahoQaaxb, en. oel n&øct nøtfom S3ann ?" Ct (Sotbiøtnfen. 
Ufibol^ttue^ et. ^aarb. ^uué, fom ftgøer n<:ølr, en. pl.-r« [S^.Nagli. 2^. Slat 

oafi 9. et anbet. Havo^a^, et. ^ob^ fom g e ( , @øm.] i . ^gcntt. b. f. f. @«m ; 09. 

lEsbet Cteb imelTem 9{aboer. Habolone^ bt. unbertibcn for : fmaa €føm. 2(t ffooe 

en. pL-r. 9{aboen6.Stone ; eU. en ^one, fom tt^tøler i ^Bctøgen; fæfte noget m« Uaøler* 

boet, op^oXbet fig ncet eH. næfl 0. nogen, n, 'en tunb ^inb ed, SSolt, t^ ot foefte og 

(SejfeL) )^aboI<:nbi^ et. pL-e. S, fom fammenbofbc '^(ajifet 0. b. SetnnaQlet. 

2caiibfet umibbeibart t. et ^nbet. Xtabo? ^rænagter.vse: Vtaølefafi,. adj. bet , font 

19, et. u tt @teb6 ncttmcftc £)megn efl. er fæflet m. @øm eU. Skagler, fom et naglet 

Cmgioninger. |>an bo^r i mit Uabola)?. faft (Ifcrt om So^aoe i et ^nu6.) 7CU i 

S^ fienbet 'ingen ^cr i Uabokt^rt. (&tf ^ufet, boabe (øfl 03 naQlcfafh (2(rtebo») 

boétt <&uu6 i n^bolat^rt. 2. Snb^cgtebet uagletfab/ et. ^ut, fom'vcn 9{ag(e cftet« 

afbem, font boe, opbotbefig i 9{onr^eb£n; taber 1 bet, fom ben flaaci igiennem« 

fararlide 9{aboet. iSt ftott U. ^cle Uas naølebammer, en. (Sn (iben ^» til at fiaae 

Mc^tt vax bubet t. ®ilbet. ^'^it U. jeg Gøm. ( meb. (Snot^.) Haølel^pved , et. 

trobfc ij{(." galftcr. X^bolod^en. 9las ^ovcbct p. en 91. (f. éi»ml)o>>eft*) n«8« 

boen^ ben nærmefle ^runbeteté ^orbiob. Iel)ul, et. 1. bovct ^u( t. at ffaae en 92. i. 

neboim^ , adj. fem et uben 92aboer. (97aon 2. b. f. f. ttanleøab. ^aølejern, et. Gt 

p. en 9abe i ^iobenbaon.) Xiahoxx^ 3erntebf!ab^ boormebman baaner ^ooebet, 

^t, et. ttfgtcenbfcnbe !Rigc. €^a(cbc6 og« p. 9lag(et oa @øm. Haølefme^ , en. 

^fitt: Habot^ot^en. (Stefc^om.) Uabo« ®mA, bet gut @øm og 9lagUt (éløm^ 

^bid, en. é.imeVem 9laboet. Habo^ fmrb.) 9}2ot(}. nagletog« et* 3ctnteb)føb, 

vot^ob, et. SS. e'U. gob gotgaaetfe og <Ss meb et ftitfontet ^uf; ^ooti ^øm t. ^efte^ 

ngbeb imellem '92aboejc. ucbopoeø, en. ffoe fmebeé og |)ovebet bonneé; 92ag(eietn. 

ten nortmefle S$. "^OlQ^ 92abocné ^uué. ttasletom, en. Gt i ben ene <Snbe ttøftet 

Gefpoerj^e/ en. pl.-t. et Stucntimmet, ScrntebtTob, t. ot ubtoge 9iagtct, (SKot^i.) 
fs« et 9robo. >D. feibef. (f. HaboFcne.) n^ølf^ v. a. 1. fafle , ^efte tn. Slagtet 

n^boffcb, et. ttb. pi. 1. 9{ab'o(aQ, 2. eT[;@øm. Tft m noget- fafl, m 9>tan!ct 

iei 9taboIaoet boenbe. S^^\t Habofl'cbft. fammen. Kt n. en iX)øt X\\, %X ftbbe fbm 

3. 3ot^oU> t. en 92obD, X?mgang imcdcm n«ttlet t. ©toten. — Uaølinø, en. pk-er« 
Sfiboet. Kt giøre noget f. Hobåffabete uatVe/ en. pl.-r. f ?(• ®. Nacca, Hnao 

6£rCb. ICt ^otbe gobt uabofFab meb een. ca.] l.IDenncberflci{)eetafS9ag^ovebetog 

Viahwx, en. ub. pi. [3. Mattrerdr ; af ben bogefte Deel af ^otfen^ inbtit fteb4meu 

n«t og Vcrdr, 8Kob. 5of. 3Dfi\?rf.] ^f« tem @!utbrene, b^or Steggen beg^nber. 2(t 

ten$mdb, TCftenémoottib. 2Ct fdoe fin U. bøte tToffem %\, tøTte, bære noget p. 

iDcn ^eSige 17. Uabverene ©ocramcnt Half en 3: v. ^ietp af 9{af!en og ©futbres 

(iDet nbtaiei og {ftipeé unbettiben Ua^^ ne. %\, toge ^oben p. Hoffen, (øbe fin 

iwe.) - , Æei. .2. et fmalt og tifltge ^øit Conb , 

lTd§, et. nb. pi. 1. bet, fom tænge, imelTem to^ooe, ctt.Jfom fttafifet ffg no« 

pfittgen orngftet ^ixrbet^ befoætcr ©amoits get ubi^aoet. (95. 0. X)*) ©etaffot« 

Ha^ben; en nagenbe, fmettenbc Stinbnng. mobenttig npgte ©tebnoDne i jDonmotf f« 

"éftettobe Vi. og fottnjbetfe i *iettet." €.«»etna!fe, XUftt%Xi, rraffebøtte, Hof* 

€neebctf. •*35l4g of ^aoMøé CftjTot?." Gs fcl^ooeb.] »Uoffebeeit^ et, SJ. fom bonner »- ^Ro^en. 65 ocoipitu, ^ffthtub,tt.Ut, Hl, pafftt f* en ^t\ httalilit ^AaBct^ 

atbr(cf!e^a(f:neIl,9{aHcn.(SKot60 ^^Mt^ ftanUt.^ Gn m 9)aa!(abn{na. ' nar^gtiQe 

fc^raQ, et. @iaa ooet 92a!ecn. Xtaff efos £ab(r. ;(t Sære fiø^ m ab. J2. UtecUd, 

^er^ (t. Socroærf af 9{«ffen p, SRoetc 09 an; pubfeettig. ^etaf : ^iixaQtig^et, c«. 1* 

bu ^9t» VUtfftftnht^ en« ben Sorb^Ss ub.'pL £e(!affenl^(ben, at oærc naragtig* 

m'na, fom 92aff(n^bannec* (Sif)l€n\^U) 2. ph-tx* tattecng ,. noragtiø 6fifelt« 

Harfc^aar^ct. ben jDcjet af |»ooeb^arct, ^anblinø. "S3oc aKobctone (an ffiftc ITar« 

i om Dorei: neb i 92af!cm ^Mt^ub, en. agtia^c^cr , rpcn albciø aflaagt bcm." 

i^n IDceC af ^uben, fom bcboetfeip 9tofEeft. SHa^ltt =s tlarreBiael^e/ en. pl.~r« ^iæU 

UaffejTdtt^ et. 1. @(ag , Siaft m.^atUn ber, ^oonneb ©jgUte focbum oe^cEoatc be^ 

cH. !93døoot>ebet. (^Rotf).) • 2. ^Cag, fom reéJttoebec. U4rrcbreo, et. ^reo, t)90t» 

fioré een i 9laHcn. (TCrrebo. >&e}faem. 247.) meb man f)at t. ^enfiøt, at nan:e, at ølefU 

laffefle^^et. @tøb i d^atC^n. een. UarrcBrtje^ en. et Slebffab af Xt<z, 

VUfhbctXrpl. et (gJtag« 3ocb6«r, fom fe?" ®tøa(ece forbum førte^ i |>aanbcn. 

flelben gcoc mt i ©anmat!. Fragaria ^^'J^^"*'^^- ^?^/ f'^JL ^IJ^* «Jl^ *^^^ 

/coUina. (£)(ttffcné 8«rcbo9 teanboecj *e«ff9t/ at natte ^om. {9Xot^O g«rc^ 

Uam, et. étoar, fom ^uøøcé i (foibeti J«'«^^ ' «• n««9tla Sanb*. Hatrw 

af en ©parre ett. ©ttlpe, f. at fatte oi^ t^f 3^ ««; ?• g« P«ff« fffl f. en 5«ac €«• 

Sjappen af en anben «parrc. (g^ot^.^r. i ®i«øt«; tatterjfø, naraøttg »wøt. »ar:. 

Vrooinbfcrne.) *!f!**^^' '"• ^fiantct, norafltia 2Cbfarb* 

n«m,et. [3. nema, at taøe.] 3 Sot)* (?*l^-i> ^^'?5T'!"-J*rr7^«"i^T 

fpcoøet: ben feefg^anbKng, 6»or»eb €5fDlb* ^19.®J^\"^' totledtat, taafo(iflt Snbfolb. 

W« faoer J^tbeftøtørelfe f. ft« Jorbring, (P^^W ^ Warrebuc^ Uarre^jatfte. en. 

x>. at fcrtte* i JBepbbelfe af (gfDtbneren« f«« ««• '^tte, fom ®iøfller« ptcicbc at 

«ob^; Ub(æa, Snbførfet, ^xecution. (3). ^^^\. «^e|>aiidfl, en. ^o«(fc^*tb. 

Soo.) 2)etfaf: Hame^im (Jororbn. af (SWotft,) . «arrrfappe, en., €n (»løøterd 

1795.) Uametattcr, o. ff. ^^' '^a^tf^n« Jtappe. WartcWof^cr, pU 

Wap, adj. fartTg, nøfcreønenbe. (i gfor* ^^^^^^^^' upaffenbe ^t«bi*r, »arrebraat, 

6inb, m. fticp. ». 6. £).) £)ftere i baat. f^^^'^^JL^^^^ parrelo^er, dU naraotige 

au fom adv. i famme SorMnbelfe. JDet ^^^^ 9Zattefaatet. l^ekø, et. Slaxs 

' »ar tnav 09 nap, at bet flog tU. J?« ©amfunb, ^c^£«^ aWarrc. (SRabbch) 

V(ap. et. pi. b, f. . ©terningen, at nappej . E^^jF"^c?\*^- iS^^^J?^^^ ' Siatreftrcp. 

Kappen, ' rø* ©• £)•) WarrejFif , en, naragtiø 

. v-y * a «/ ^ * t ft/ X éf*f* Uarreffiaf , en. narafiHø; taobcUg 

rtt ^^?^rr ^I\*; ^V* ""^ ^1 i ^^^^^^' ®n«^* Warrefpil , et. naraøttøt ^ubé , 

®cc6 (ctt- »tbO Tftv. een i Atnwn, u ajjøøUoorrf, ©iøølefpU. narrefirett. ea. 

r. 2« et noc: 
^oretaøenbe. 

ITappce.v.dep^t n.j)m noøct, n.mcb gj ton7rt(ar/'tt7a?enbe ©æbe. *5Kotb-' 

een, ffænbcé. hrætte, fraac«. (baøL S.) narret>«rC et^ 1, naraøtfat, ufornuftig 

••©crnappe^befao ^aarbt," Krreboe. gorctaøenbe <U. HxMU. %t 6tiocr tm 

Harzen. pL- re« [3, Narri.] et ØKen^ HltT« 2« en iSinø ub. Bctoben^eb, Sap 

neffC; ber i fin 2Cbfcerb røber (atterltø perf. "2(f Saften øtørieøjD^b, af Jtonftct 

S)aarUaf)cb ^ l^ojd ^anbHnøer oibne om Uarrev<rrlf«" 3« @» ée^cfleb. ^axxt 

SO^anøel p. funb ^orffonb, (f. IDaare^ vorfen^et. (dtterCiat, naraøtiøt ^æfen 

jiante^ Tojfe«) SJlan ^nfer >Daaren, oø en ylaxé taabetiøe 2(ofærb* 
bclcec',tT<;rrcn. *'^ar »i nof' of Harre^ n«rfi»al/ en. pi. - er. Qn ^laaU&iQtQi 

^oorfor af 2(nbreé Ue , oø Banbet^ eøne ubma*rfet d. bene tiienbc' (<inøe ^uøøctati 

fparc?" ^* ^- ^toieU ^'X^oaren tænter ber (l)e faafalbte Kcnhi»xninQb^ox%i et 

ubcn £)Dcr{f ; Harren ^anbCcr ubcn Sian^ i^arbvaU^om.) Monodon. 
fe.'* Øporon. 2rt ftotbe een f. Vtax (»: warre, v.a.l. [af tTar«] {fuffe, føre ba 

puffe, narre een.) Ht øtøre ITar af een 5t)fet, bebraøe. 2(tmeenm« falge ^eng 

o: btbc @pot m. — Uegentl, Ht ^iøre fø TUt 9, eenif)an6aabneS)ine« — aj^ebpræf 

t. iTarf. un, f, ^^^^ (^^ ^^f^ fiø naraøttø, 2Ct n. een noøet fra o: loffe fra, forU) 

ubcn eøcntliø at txrre' bet.) 2Ct »ære ®e(s een t« at afftåae« 2Ct n. een noget paa ! 

f(abcté tlaroibcn, (om føøer at niore Ut narre een t. at mobtaøe; fnaffc een nog 

m. S^orre^rcøcr, (3)tøø(cricr, 3eø»iti(fe p; Xt w* een til noøet o: toKe, forlcb 

oærecbcrén. ((»f. ^ofiiar, (oUøkr^l.) 2« brille, øictfe. brioc 6Eiemt m« il 

— Kt rxxxc en H« efter noøct o: »ære me« »cbbleoe at n« (^enoe l^ete 2(ftenen. — Via 

øén (p^cn efter, »a:rc forøoéet i. = nar? vee^ t« dep. fpøøc m. ^inanben, flaac < 

agtig, ad).^ 1. fom røber en Siar, ifører ^09 af« fdu »U »i UCelænaecc nurrc! 
«• 

mm toøe Øaøm at»orl{§t* Ht jiuatteB VUli^M eH« tTattcf^oI6/cf. fotbtim : fdi 

mcb an* i«Qtte(«te, cH. b. f. f. Øiefteri, 3. (f. Sh) 

narreri, et. pl.-m 1.8«iet, ©Hemt; ©• aXacj, V. @. 207.) "2(t beti)n9c ItU 

S^acrefhTcget« J)et »ar if!« 2C(»or„ tet »or mutntn. Uottehol^." (gowrb«; of 16^5.) 

hm 17. • 2»b«t, fom ctub^JanbaSæcbi; 3)ccaf: nati^oldepenge^ b. f. f. ®ie|lcri* 

taVPtd* Ttt øbc $cti^e p. Uarrericr* penge. ttat^ore/<n* Q^abcf^ore. Hat:? 

VCCV9, en* ub. pi. [92. <É$« 92 acvc. @tK ]>ue^ en. ^. font ^nbMf bruge om ^aU 

Narf.] ^aacftben p. ^æber , m. bet^ ^^^^^i ^<^0* X^Atbuu«/ et. (it &qX), ^oori (^oms: 

fa#e, (tøefom «. en (noturtid eU. Deb Jtonft pqffef, om mtUn opi^^ af en (9gte/ flaaer 

efttrCifliKt) ^«» af TCarer, Sinter oø 5>rifs p. @fibeb«ffct . tige f. ben ©tijrenb^ 

fer. = I7<nr9|^u^/ en. ben i>bre <&ub/Joori Uat^^yr^e^ en. ben , fom vogter £li9(rget 

Sorbeceté 9{an> ligger. (18. 6. JD.) Har«;; om 92atten. XXati^^tte , en. ^^tte >tl.' 

^bt, en. ben eibe af en ^ub ea. et etinb, ®fuur t. £)pl&olb om Ølotten. (jD. f^itiU) 

fom l^ar 9{aro; |»aarfibe; mobf, ^Gli^^fi;: Uatil^ eQ. Uottetl^, en. 3- fom brcrnbc^ 

te«, lusnøføette, T. a. 3. (f. fottte.) fnem; t>. 92attetiber. UaHfa^rlJe/en.' it, tit qf 

Innge (onfHg €lan> i Cæber. (ambergé £). fafte om fig, naar man om 92attcn. ftdaer 

S.) tlarxyfirtnms, en. ^anbUngen, at op. (SO^oto.) H'atlrappe, en« (St i>orcb< 

gt9e Serber 9tart). Uarvtrarfninø/ en. b. tøi , fom Sruentimre bruge, om 9{attcn* 

f. f. »arpfoctning. («. 6. £).) ^atftf^ert, en. .Riffert, fom fan br. tit af 

Xlex^t, y. a. 1. bearbeib^ ^amn p. ^u« fee i om Si^attcn. UatfioU, notHortcI, 

ber, ffftte Ø^aro paa. jDette Sceber er gobt 'tn. Gn t>ib'.^io(e, fom man fafter om* fig, 

manjtt. -^ ^ naar man ftdaer af éengen ; eOi. fom S3ortt 

tTaff e, Y. a. og n« (IB. @. i>. bet «£. tigge i om iftattcn. natFI«^er, pi. SiixU 

o a f c^ e n.) f. flitf e (fliffe n, flift)om.) . ninpéfhiffer , fom man ligger i om SRattcn. 

XXct, en. pi. Uortttr.' [3. Natt. K. ,@« natlampe, en. S. fom branbeé om Sjatten 

Kaht.] @gentt. bet iXibérum af iDøgnet i ©ooeoæretfct. uatluft eU. Natteluft, 

fta &oltné SZebgang , og SRørfctd Begpn; en. Suftené S3e)taffcnf)cb om Øiatten. i&n 

belfe, tnbtit bene JDpgana eU. tit ;Dagbræt:: folb , fugtig H. Hatlyø, et. S^é , fom- 

vingen (t 9)?obf. t. SDaøO SSicn fcrboant« branbeé om S^att^n« natlyfcii6e, adj. fom 

regnes i b. iXate nogle af Slottene ett. SKør* ti>fcr i SWørfe ; p^o^p^oriff, f. Q. tjiffc 3n* 

Uté Xirna: t. aftenen. — notten (IWørtet)' fectcr. (25. ®. S),) Uatmaaltii>, et. aK. 

øMrfa(bt od. ^t titbringe t4ittten unber. fom l^otbeé om Ølotten. Uatmaitd ^ en. , 

aaben 4>tinme(. Tit giøre Uot t. 2)ag a: ben^ fom goaer <^facprcttcren til ^oanbe, 

soo^e om 97atten. dn oaagen, foontøé flaaer .«£)c{le , o« b, en 9ia(tcr^ (;D(:raf: 

VL dhi Sommernat,. IBinternot, ^Deccm:« natmoendøfolf , pi. et @lagé i 2^i)Uanb 

benust. — fiflurt. ®ra\jené H. (SKørfc.) omfheifcnbe :5oterfot( cKcr 3igeunere, fom 

6orgené t7. ^anfunbigbebené U« — btive be meft forogtebe ^aanbteringer^ og 

3Daø 00 Hot o: et ^^m 24 ^Simer. t>d^ babe imellem fig et eget <Sprog.) tttitmts 

eg Hat i 8 >Dage o: 8 2)øgn. _^2(t ftams ^rr, en. 92atmanb , eU. -^ormanb f. 02at^ 

rcé Utft og jDag o: uben iDp^ør. — adi^ manb.. ("Uatmcfterene golf." gorocbn. 

t Vlut 3: ftbfte fflatx eft: norflfommenbe ^at. 1769.) Uatmulm , et. 97attetié bt)befle 

Seg foto feertit v Wat* ^o|ten fan »entrt gHørfc. (Saggefcn.) "SRaor notmtilm baf« 

t «ct. d>ni Vlatttn, ». ittottetib. (DJiob fer Rimtene »lao." S)btcnfc^t. natmi^I, 

(^entnob) Uatten« Uatteti igiennem, @t, 4>andsJDrm. Lampjris. (SKotljJ 

uetttn D9er 3: ben ^te9lat. Ub p. Uat« Uatpo^e^ en. $. tit at tabe ftt ^onb i; 

ten, ^niméb SOlibnat. = øammenfatninii Jtammerpotte. t^atraun ell. tTattrravn, 

ger:> A. HotM^/ et. 9t>nteborb i et ®os gn. C^ngugt, IJ^ioié ubc^agf lige @frig I)øreé 

»dammer eH. $aof fabningéoærelfe ; ell. et s>. Ølattetib, og om IroiiUn man t)ar bigtet, 

S^crb, bete om Sjatten ftoaer t). 6engen. at ben om 92atten fugcbe ^cit af(3ebcrne; 

notteffm/ et« S), fom br. om Ølattcn i ^Cftenboffe^ 92atffabe^ S}^clfefuger. Capri- 

€engen. natdragt, f. Hatflirder. XXaU mulgus. ftg. om en ?ccfon, bcr er tornge 

^I,eit. Gn om Aftenen og mob Sjatten oppe om Skotten. Hatifade, en. 1. f. 

lebagetUt buftenbe 95tomft* H^speris tri- 9latrai>n. 2. en tlrté .92ot)n ; 92atf!i^gge* 

3tis. wtfuøl, en. pl.-e. 1. Jugte, ber Solanum, (SWot^.) natfJiorte, en: @. 

tttB V. SRattetiber fomme frem og fe^ge gøbe.' fom mon tigger i om Ø^tten ; ell. en grovere 

2. CD CEtaffe af €ommcrfug(e, ber jtpoe om éfiorte; fom man tillige om IDogen barer 

Slatten. (Phalænæ.) notøammej , adj. ^nbcr ben finere. UatfVriln, et. ^t S. 

(ogfaa : notteøammel.) fom Jar oaret tit »eb et .Rar ell. »orftcij i, t. SBrug tj. en 

X een Siat. n« ^nee. (&t nattcaammett naturlig gornøbcnf)eb ; ' pZatftotv ^dU 

Ef L ^j, notgofttøer, en. b. f» f. USkUvans ffumqnø , en. Slottene a}?erfe . natlig 

rrr. Watl^t^cn. Gft pint £)r>ettro:f t. ©fumring. (S)l)tc«fd)l.) notjfyøøc, en. 

SSat^Mtft; eU. en SenrebdJ^ue^ fom $ruem Qn Urt^ Solanum. Uatfcmmerfiiøl/ en. 

tifflre (rruøe Qtt Ølattcn. (SKot^. føratbet.) b« f. f. 92atfugl. 2. Hattlc^.ct. mttc^ itaU, 9tatttepf)etb. (% (Stottfett.) XXaU fr. ^vor.man l^tfn 9tatttn ovn:; ft b. f. 

'flbl^en.b.f.f..l9:«tfnrim; . Hfttflyfrc^ et. Statteberietø. t^attdelr, en. CSteb, ^t 

SXateti, l^t^ocpaa 9tatten, tU. et JDi»tnn om en ^ctt tdtft flø om Slatten. (TCrrebi 

Slatten foceftttte«. (^otf^.) nat(yntt, adf. Uattelii9/ uattelét^nee^ et. SXoabe/ at t 

fom bcbft fcec i ^2tU. (9S. @. Sj,) ^aU bcinøe 9{cettenie paa ; M, at vaaQt 09 fa 
tt^e^ en. Xteie t. at ii^Qt i om Slatten, 09, beé om Slatten. iSt uco({9t t^ <St [c 

fom boercd unbet anbte^fttcebet om >Da9en. tant H. et {labeltat f. «&c(brcben. — U< 

i^ttoi^et. bet Z9ij (|)ue, Jttobet^jc.) trluft, en. f. Xtatluft. uattely,et. 

^vori man ii^^tt om 97otten. natugle, mob aSeitet 09 Jtuloen om Slatten ; f 

en. 3 ^(m. bet f^. f.' Uøle f fottb. en enfclt 9iatte(ete. Uattdyftifg^f^tb, en. pl.-er. 

7(tt af benne 9u9(efl0f9t. Strix Noctua. fom bni9eé om Slatten, nattefomøfel/ < 

ttat\»aflfe , en. 9laon p. en .inbentanbft 6. fom fornemmed om Slatten. (SRotl 

CSfoofuøt. Sitta europæa. nat^axin . tTattem^rrfe^ et^Slatmocfe.) Slattenå a)?i 

adj. fom oacec en SU>t i9ieR)tem. (SKotbJ fe. (SOlot^.) uatteran^et. SRan, fom i 

na^>ar8tev, en. f. t)ars$tcr« (fun. i SOlobs aaacé om Slatten. "^e(t) i ®a(9en ^an 

fcrfn. t. JDagvofgtft fon Vlatwift^ bc. fan afbotbe jT^ fra Vicsttttan.** fSac 

f. G. ^n f)0lbe« baabe en l^agvocater UotteraY^n/ en. f. Uatrai^n. Hattercfl 

oøønU.) . B. t^lotteatbeide, et. 2C.fom en. 9le9n, fom fa(ber om SI. Hatterei 

{otetaøeé om Slatten, natteblue, et. SB. en. 91. fom foceta9Cé om SI. n^sttero, ( 

om brcenbc« ». S'l'tttetib. (2(rteboe.) Uau SRo om Slatten, Slattef^mU. ' nattenit 

tcbo^en. £)p6olbéfleb, ©0(19 om Slatten:* et. 1. Stum t. Slctte^erberge. (». &, Si 

"Stfgten« -^ tnjgoe wattebo." ©. (&åU 2. bet ^ibérum , be Æuncr; fom ubflti 

tiørnfeni !nattebran6, en. S3. fomftnbec Slatten. 9ReIUm^a9 09 Hittterum fliC 

Cteb^ om Slatten. (S)btcnf<()(.) ^attex ftjcebe. £)cbfpc. Watteruuo^ en. JR. f( 

1»rutt/en* S9i:u9, S3eni)ttc(fe om Slatten, man faaec om SI. t7atter«fl/ en. 91. f( 

(ptit.) nattedraøt, en. 5). fom bc. om iDbec, bw«^ om SI. (a>f)tenf<f)t.> Vlat 

Slatten ; SlatfCabet. "3 Uttt, ^vlbe VUu fcnQ, en. @an9, fom ^oreé om SI. XXi 

tebraøt," 9Ja99efen. l^ttebtif, en. 1. tefangeiren. €n ©an9ec rtt. €5an9fU| 

i&n ;Ddf, fom ta9ed ém Slatten. %. *Ddfs ber fnn9ec om SI. Hattefidden/en. b 

len, ©oiren om Slotten. Wattebwm, en. at fibbc Ian9€ oppe om Slatten- Slatteoa 

lå* fom man ^<fc om Slatten; natlig 2). 'ger?. Hattefibber, en. ben, fom ftacffl 

(SJ^lenfc^l.) Hatte^im, en. iD. fom faU ne t. at ftbbe lange oppe, fora arbctbcr n 

bet om Slatten. . natttfalbtn, adj. fom ec get om 91. (5Kotb.) nattej¥tu^ f. XXi 

fatbcn Ifbfte Slat. n. (Snce. (Xweboe.) tely. natteffyjjø«, en. @. bet ttffec 

t:iattefi<|*eri, et, e(t. X^ttepfFninfl, en. g. om Slatten, f. & of SKaancttjfet. (pc 

fom ff eet om Slatten. tTattefo^er, et. bet JØ^tenfcf^faget.) "jDo bene tlatrejfyøe|c 

fbfte Jobet, fom gioe« CLoorg ctt. I^cftc ©runbtotg. t7attefp«øelfe, et. ©., ®ic 

mob Slatten. VUnttfri% en. Jtiff, ^tm forcb , bet t>ffet flg om SI. (S)^){cnf(^ 

ftanb, en Slat ooct. "iDa Jaol? I^ané iDaøés uatteflabe , et. £)p(>otbéflcb om' STattei 

rum 09 Hittefrift t, at tomme." fil^t. HI. Slatteqoatteet. ((Jngetétoft.) Vtatttfiot\ 

IReceS. 09 2). eov. I. 24. 16. Hattefrojl, en. >@totm, fo6r btotfer om Slatten. "tT< 

en.' ben ;£i(|lanb i Suften, at bet ftpfet om trnrotmett foinget tnng be loaahe flStnoet 

Slatten , ubcn af fti>fe om 3)aaen. naU eoalb. ftattefhmb, f. Hattetib. uc 

t^ammef, adj. f. natøammei« ^attta tefuf , et. @u!, bet opfKget f^oi een c 

jian$, en. ©ang, fom foi^etaqed t). Slattes Slatten ; natiiat @uf. (S)b(enfél^f.) XZc 

tibet. natteøarit , et. gijfetgatn eff. -tefoeb, en. ©oeb om Slatten , i ©øor 

Sob, fom ubfcttteé om Slatten. (Kmbtv^i nattejfvttr, en. @oift 09 tbdt om Slatt 

Zixib.) natteøierninø, en. ®. fom foves (ogfaa t^ttefmren.) ttattef^otrm (9la 
^. .. -^, «,*...-„ .om.^L \ v^-*^^.*:^ .- t,*N ^. v^^.u^./' .^ uotbcntn 

^cn. Vie 
^ngioen 

fenttigt @teb. Uatteøoenøet/ en. dlatta et. !• €$. fom man feet ell. ttoet at 1 

vanbtet. (Snøemann.) Hattebefberø eff. om SI., notttgt €5t)n. '%il fit VUttrf] 

Uotte^erbcrøe, et. *. ^vot Sietfenbe Ijufe« ffn 7(tm omfonj! ^an" fhrceffet.*' ?). |). %x 

om Slatten. nattef)oId, et. f. t^at^olb« mann. 2. ben ^ne , at funne fee o 

VUiM^c^t,€tL i>. bet paafommet, elXet Slatten. "jDetHattefyn, fom^øben oto 

iforr er befoortltø om SI. ^attt^y^Ht, en. bia, jeg bør bjø ba ftatage/' Sobe. — Ua 

^. fom mybed om Slatten. (7(ttebo.) Vtats teforbe^et. @teb, l^oot man ftbbenbe f)* 

teiaøt, en. eoentL Sagt, fom fotetnøed om f!t Slatteftabe , fin Slatte()oUe. ^ønfei 

Stotten; me^fiøutl. om UroUa^eb 0. Slats fT«oe t. ttattef«br« tTattcføt^tt, en. b( 

tetib, Slattefotttmen« t7atteruI6e, en. it. €$. man faaer om 91. t7attfti^/ en« p 

fom Stattett føret m« fQ. UMtUk, et., -H^er• ben Sib i iD^ønet, ba bet et Sla < 9lattetib— notionoltielb^ 75 * jRotionatøiHfc— 9l(^tun 

X 

■e, en. (in af Slatten« Suimer* Hattes og fom i noøCe Sttfcelbe fan »crte fotfffeQig 

ros, ft. ^* f^^ fotetåøeø om SR* Hatte« fro be Saan, Stedterinøen optaget.) XXat 

tf9, en. !£. fotn fliælet om 9{atten. Hat? tionaløodO/ ef« ®. {om tilf^øcet kationen 

tctyveri/ et* S. fotti %t^(x^t^ pm Ot. Hat« eft. ©taten^ fom er offentUø . CHenbom* 

teocc%tn, en. ub. pi. bet, at "o^d^t meget Hationall^iØorte^ en. ^. om en 92atidtfd 

09 lænøe øm Sutten. - Hatteuagt , en. @fic6nct. nationalop^ragelfe; en. ,JD; 

l.9iemingen, at (o (be 8$agt om 92.. 2. frittet t. at ootffe 9Zationa(aanb t^^kxxxi 

en eH. fle,te ^erfoner, fom 4at>e benne SBe« -lia^eb t. ^crbrrtonbet. Hattonalfag, en. 

ftiltaø. ^an Meo fænøffet af n«tteT9a|(7 éaø, ber veb!c arner en (ed^^ation; bend 

tes« 3. :Xibétu»t, {»oort en eIC. flere ^ar Sk( eU. 26re. nattonalfprog , et. bet 

t^aøt om 9{. Hattet>an6r<n, en. ®iec« ^pro(fy fom er eienbommettat f. en Station. 

mnøen at øaae i ^øt^ne, fpm 9{attevans nationaIj|løIthe5/ en. €. i ^øloe (oUfcn 

tctre. t7atte>9andrer, en. ben, fom øaaer en SZation Huotøøcr fiø gfortnn f, anbre. 

i Søvne ; en Sovnøarnøer. JHattevan« nationah»dflan^, en. en f)øiere (S^rab af 

(riti§, en. 1. en iBonbrinø, fom man fo« 9lationa(formue. nationalarre , en. ben 

cetaøer "ooiik^vx om 9{. 2. b. f. f. natte« dGre, en SZatton, fom ^amfunb, tl<^r er« 

ocB^eiu > l^oetttet ftø oq bef[bber^ m. fl.- a, 

nation, en. "pi. - er* [Sat. natio.] 1. ITatterøal/ en. pl.-e. [2(. ^. Nehtæf^a- 

Snb^egre^ af et (ee(t 8anbé 3nbbi)øøere; le. %. ^9^^t\^(k\.'\ en o. ftn tonefulbc 

et Jotf. 2. fcerb. en o. @proø pø £)pnn« @anø fortrtnUø ubmvrfet ©anøfuøU Mo- 

^flfe beflttøtet ^olf emcrnøbe , for faa oibt tacilla luscinia. » 

toine beboer et ctoiUferet Sanb af noøen HatteO/ y. dep. 1. impers. bHr^e 82at 

V^^oefttinø. (Joltefarb , gotfeftaø.) 3 (mobf. .^aøee.) 6^r. 5)cberfcn. (nu ftetben.) 

aSobfortn. ^zxXKi br. ^olf om Snbbeørebet 2. neutr. passVtifbrinøe Ø^atten p. et @teb. 

cf en €^tat« Snbbpøøcre. (^aatebeé fiøe6 3 ben IXatem. S)e( nafteø oø baøed f^an. 

sei baabe : ben banjfe Hatton oø bet ban)1e "IDa J!a( (ané 8fiø iffe natteø paa^raet," 

jolf. jDertmob : ben t^bfte notion ; men SSauffett. 

tetbaferfFe, bet pceu6|tf!ejolf. 9)2anjiaer Hatur, en. pi. -er. ftelben, o^ br. {un, 

^eøtftebenUCanbiTeeH. bencorfican{Ieua« Ij^oor £)rbct fortte« i ®t. f. ®{tt(d ell. 8e« 

tioiL. Dm udoiliferebe goKefcecb af min« øemébeffaffen^eb. f^at. natura.] 3 /2C(m. 

bte IDmfanø br. totamme/ 5otf eflamme.) — ben ofrfenbc, fcemorinøenbe Jtraft, fom er, 

Botiontflr adj. fom etenbomme(iøen ttt()øter 7(arfaø t. ^»^^t^brinøcr t faaoet i enfelte 

fC, ubmærfer et otft Jotf ; f otteeøen, Canbé« éSorfener, (8eøemer) fom i atte tUfammén« 

egen. n6ttonaIe,@tiEfe,-@atber. natio« taøne. 2(f [ærffilte SSemorrfeCfer , ^oori 

ftfik (3: ittbføbte) Sropper. — $8eb @am« £)rbet foretommer, ere be t>iøtiøffe. A. 1. 

menf. m. ^tiXt adj. er i nt^ere !£ib bannet ^nbbeørebet af en (S^tenfianb^ (Søenffbber, 

ccleet Cub^antioer, ^oori bet atminbettøe etl. gorbinbelfen af bet fD^anøfolbtøe i ®ien« 

Seøreb^^erfter. f. (S. nattona|aan5 , en. ftanbcn t. €en^eb, f. faa oibt ben inbef^oU 

Bfe. pL 1. 3nbbeøreb af en tM> Øtatfoné ber ©runbeh t. ©ienflanbené goranbrinøer* 

aanbetiøe 8it). SDen franffe, eoøefffe U. t^irtenbe ^aft i en ©tcnflanb. (unbertibin 

2. i Ulm. en 9Zationé< (eoenbe SføUCfe før jfietneé ba imeHcm ISiiujcn/é uatur øø 

M, fom onøaaer ^e(e ^tatéfdmfunbet. bene Doefen o: bet, fom Æinøcn erifføfetv. 

tUHønoftfan^en i iSnøtanb , i granfnøe^ oø tfebbUoer at D(ere faalanøe ben ec tt(.) 

natioii6l4Kirafteer,en. 3nbb<øreb af bet. ^(antend n. jDpretéU. srøennrfteté n. 

fem i moralff (tilbee(6 oøfaa i aanbeliø) ^unben er af naturen fcertnRiø. Denøub« 

•^feenbe er eienbommetiøt f. en 92at^n. bommetiøe, ménnef!c(tae H. (^an bru« 

U£tio1lAI^raj3t^ en. ^(cebebraøt, eienbom« øeroe(Ubtr))f!et: éf;dfH to Hatiirer ; men 

oetiø f. en vi« S?. Uattonaleienbom, en. bebre : ben bo6be(te ti. 6aa(ebeé ftøer 

b;ab ber till^ører, eø. anfeeé oX tilføre en man t)et oøfaa : forflieUtøe ITatuter.) 3 

S:3tioB eH. etat, fom Gamfunb betraøtet. benne SBematf. Xik^t^ fbeboonL ^enfpn t. 

n£tiofl«Ifef}^ en. (^ geft, ^øitib^ I^oori bet oprinbeUøe^et niebføbte i (S^enffaber« 

es beel 9{. eS. ben niøtiøfte ^art af famme ne , oø biffe (uaturen) tcentri læontiøen 

bctttager. nationolformne / en« Snbbe« fommobfatte be 9ejta{fen(^eber, ber i oiffe 

øiceb af ben Soetbi (i (Sopitater elt. aartiø i2)temeb brinøeé t. ^eie ()oé éienftnnben. 

JrnBbnnøelfe af affcette({øe ^obucter) fom SRan ftøer berfor.: 2(t foranbre ftn tt. $8a« 

ca 6tat eQ. €>{. beftbber. ^ notionatfo« nen fan btioe ben anben U. nature^ 

Idfc^en. %9i Stotionø ^Cøtetfe f. fiø fe(o, øaaer ooet£)ptuøte(fen. %i tetmme t>i(be 

f s Ktt 00 eienbommeHøe G^atafteet (b. e. a)9r6 n. |)an ^or af Haturen et maabe« 

boer enCeit forøer« iDeeUaøeife i at aøte Høt ^ooeb ; men (an (ar bøbet berpaa v. 

ben S^atton , ban tilfører.) nottonal« ^Hb. — ØaaUbeé ooerføreé ofte S^eørebet 

ftci^^en. b.f. f. etatéøiefb (iforr en faa« om mebføbt Gøenffab, om ben virfenbe 

i«a erot^øtefb, fom en SZatfon o. fl;ie 9te« Jtraft (ød 3nbit)iber t.^ben fFabte 9erben« I %• statur* 76 fRatuc— fRotur^gntn^ 

4^eQ€b/ /»o XXatttttn hliut ha UHr^fEct f« turcitø €fftitiii»r Vi^ttuttM %tmhtini 

«n cnefte atminbclig ©runbfraft« eU. cnbog ^cl\n (^atut|)cobuctct.) 3. om ben pf)t)s 

i SnbMfbmngé^aftcn t. et f. fiø fcb b«* pjf c ^atnti, eH, 8^øcmoetb<n«ié Qfcw ©!ifs 

flaaenbc i^a'fcn. f. (S. t^otureue ^cæftec, fctfe. fom ben t){fec ftø f, bet menncjTcagc 

fBltfniitflcc* n«tutcn en ben bebfte $<ete^ SBIJt og m. fotb. |)en|9n U bet C()arQts 

ineftec« Haturen ()ar't)acet øaoniilb imob tedfnffe eflt. ^Sliønne i ^ottnen. ^nWt 

f^am* (jDetaf: natucanlorø, naturfeil^ t)Ub; fCiøn U* 2(t tegnc^ maleeftct ua; 

VUtutnay^tt, o. ft) * 2, i en Snbjftænfs turen« C. 3 en af A. 2, b. oDctfurt S?cj 

ninø at ici unbec A. 1 angione alminbel. mcet!e(fe:'€nmebfiøbt, (igefom uonfaadic 

begreb: a.) om ben i iTt^kneé dammen« £^ocr6etrtidnind om bet'éahbe, ®obe o^ 

fatning, ^taftet og SSicfninget grunbebe Slette; e» i SKennegcté opcfnbelfge SKatm 

otmfnbetige Sita^-cVi, (Sgenfta6 i bet men« gtunbet S^telfe. Udturen toret ti o 

ntfttUQC Segeme ; bet Gicnbopimetige; ^oer^ e(jf e oore 93ørn. ' Ht fnnbe imob Uaturen 

egne i et SXenriejfeé JDcganUme. 2(t ^at>e Tit (anbte efter naturene 8o9. Uatu 

cnftætf, foQg It. etorrfc, fvage Uatv^ rene 9let (mobfat: ben pofitioe SRet.) = ; 

vrr* ^in tt« taa(er bet iffe. *&oé ()am oHe 5et opregncbe 83em(xrfe(fet forbinbe 

l^elpet naturen fta fetn. 6ægen maa {)ieb JS^rbet q|. en ftor SOlængbe anbre ; cg b* 

p^ Itaturem b.) ben oprinbctige »I^trfc« bifTeé Hntai bcflonbtgen funne focøgcé o* 

fraft «g SoranbringéCraft (aé en ©tenftanb, tettcHg for^aoeé^ anførcé ^er blot nogle o 

•benø fetfle. ett. tprtttbeU^e SBejjtajfcn^eb. be»tgtigfle: tloturaarfsø^en. pl.-er« e 

(f» ooenfor.) i^aafebeé : uaturrne ^tanb i ^anbfeoerbenen, i ben p^t)fijfe 92. gran 

o; aXenne)te()ebené oprinbetige )SU|lanb, b^^Carfag^ tTaturanlarø/ et« oprtnbcttc 

fgt borgerlige ©amfunb jtiftcbeé. Victus Znlocq, i8eqt>emb«b t, noget. Ucturb« 

tth^ 8pé (i $()eo(. mobj; 2CQbenbQringcnéO mt^en^cd , en. ^itbragelfe f ben pl)Dftfl 

7(t tet>e, pt)ereené{lemmeube m« n«nirtn. 9{Qtur. f. S. 3orb{!tce(o, 8uftfii)n, o. ) 

naturene ^ornøbcn^cber (a: SKennetTet« naturbeffaffenl^ed, en, {^, @. £).) S 

BQt|irtige J.) — ^iQc^c^c^ i SKobfcrtn. t. af »(rfurch, naturitjfl ». ^n«tiitbcjfri 

]Blonj^^ t. bet t>eb ^onftct>ne banncbe ett. uelfc, en. 25. i^uer »Gaturen ett. 3>cle < 

frembragt^, og t. bet mottftfe^c, o. urigs ølaturen; 6ut en <Sgné naturlige SBeffa 

tig an»enbt^onfl forbærwbe, . iDet er im fcnftcb. natu^befhier, en. ben, fom ft)i 

et ©cerf af Hatur^i , nten af ^onjlen. felfætter pg m. ØZoturcné SSeftuetfc g lli 

Jtonften er iffc'Mot en (Sfterttgning^af ITa^ berføgelfe. naturbetl^øtet, adj. v. fo 

turen« dt af naturen fajl @tcb (mobf. er af en bcfTa:gtet, tigncnbc Ø^atur, feac 

bet 0. Jtonfl befa*ftcbeO ^un er tutter S^oturcn 8iigf)cb ,m. (53. ©. D.) Uctii 

natur, (f« naturlig«) c.) ubDorteé Jors bittene, et. Ct fra ØZaturen, fra ^anbi 

ftotb, ^»ori et SKenncffc ». gobfclcn \\xtU^. »erbcnen ftcptet »illcbe. natur^r!ft, c 

naturene S^aanb {o: @I<xgtftab.) Vtas 'SZaturené ^oaminbclfe om at titfrebéfti 

turen ^or fo):enet oé o. et S^aanb , fom bene ;£rang ; 3nfHnct« naturenen , a< 

fOenf!ab ;6<tr giort enbnu flærfcre. d.) ^en, eienbommelig f, Diffe Staturer. (>f 

færegen SBcj|!ajfen^eb, SftaaU at ocere ipaa, é, £).) naturegne ^eil. natttrcgr 

ogfaa t>. ©icnftanbe, ^er iffe ere inbimbuelle fl^cKcti. mebføbt, i (Snd 92atur grun) 

æcefener. ®ct følg« af ©aaeijé. Singené Cgcnffab« (®. @. ID.) naturcltrer, < 

n. Det er imob .Kiær(ig()cbl n« B. 1. iorig fBen af Ølaturen , a( 92aturgranb 

Subbegrebet af aKe be ffabtc og tift^arcnbe ning. naturevne, en. mebføbt , oprini 

®ien(tattbc«t)irfenbe ^rafter , betragtcbe lig (£t)ne« {©agaefenO naturfcil, « 

font en Gcn^eb. (altib i jing. m. bcft. 2(rt,) mebføbt- ^eil ell. 3)2ange(« naturfor^t 

natura^ 8ooe« 2(t efterfpore naturene en. ben, ^vié @»éfel er, at ttnbcrfegc92ari 

^emmetig^eber« SKenncftct, i Jtamp mob (ejemtr og 92aturené .Rrafter ; 92ati 

naturen« <£t af naturen begunfttget granbffer« noturforfFntnu^, en. Sla: 

8an^. naturene Søb, £)rben, Jtroefter, rcné , -©anbfcDerbenené, dZaturtcgcm 

i^icfnittger, o. f. »« 9Kan bruger nu ofte om^K^ggetige Unberføgelfe. naturf«r^ 

Wbtrt)lfet: naturen, <)t)or man tilforn ^e^, en. 3*d^unbetp.^aturan(crg. V 

ggbe : (5u^« 2. 3nbbegrcbct eS. bet ^clt turøat>c, en. pl.-r« t^fteligt 92aturant< 

mfangaf alle ^ubftantfcr; enten a.) i mebføbtlBeqocml)éb elk iDuctigbeb (f. Q 

ben ftørfte Kiminbeiigbeb om alle titoorrcnbe )9c, 2.) naturgai^er mobfatteé ILyff < 

og tornfeiige ^^ienftanbe ; eH. b.) mere inb$ (Sat>er« noturjjienjlan^, en. pi.- e« 

fixawht om aUc p^ftjle, (egentlige (^icn'i ^oer ;£ing i Staturen, f. faaoibt ben er 

ftanbc; elL c.) om be p^Dfiffe (^tenflaabe fan \>crre ©ienftonb f. S^etragtning cH. 1 

p« t9or itlobe. @aa(cbcé a) naturene 3(tt berføgelfe; et 9iatun>crfen. n^tiirara 

(5Baggefen.) naturene ^crre. b) 2)en (Fer, uatur§ran^fVntncp en. b« f« fT t 

teioenbe, ben Uijløfe n. c) €n faaban turforfFer, naturforfFninø« fclat 

^enftanb fitnbe^ ei i bete naturen. I)c gruu^, en. ®runb, fom et bcntct fra 2 

tre naturene diiger. 2(t opofre pg t. na^ gen« oprinbelige 9^{en ell. S3ctfoifcnl (SitcnfiiU) Vtctntytfl^tie, tn, 1. betl rwt>tifat: »crflerHt^ef, CtaféHwt.) ii<ttt«# 

tcti af 9latujnibcn\^af>cn, bcr bcffrber faa* jrri^iø, adj. 1, fonv jhilxr mob Satnreti; 

?cl 97arurff9cmcrncé t\t>tc gottnct oø ^icn« mob yJaturcné £)rbVn oø 8ooc. 21 [om ' 

^•mxrfirr, fom berc6 organijfe i3etTaffcn()cb fhrtbcr-imob, oprøret ben naturlige 3f«(e(ff» 

i^ pboftfTc ?(p, m. m. 2. et SSorrf, ^oori rf. XXatnt, C.) €t nAtiirtln^lØt 4bab/ 

lif]c ®tcnflatibc af^anbleé. €n tt« foc »crof: Xlatnt^l^iQ^tb^ en. ub.pl Wa* 

S?f m. tioturl^tf^otiiF, adj. fom l()ørcr t. turfyit, et. pi. b. f. (St ©»n, fom d^a'ruren 

^dtuAifit>xien cH. 9lQtur6cprioetfen. Via cH. ij^at«r6eøiocn(^rter frembpbe. ITotttr^ 

tnxfrcft, en* pL-fropfter. ben JCrap i et fflrrfyit^ et. pi. b. f. etfielbent; forunberKgt 

ii^nntf en SRQtcrfc*fom er ørunbettfam* Sloturfwn. »l^tllrtiI)!<:M^, en. b. /. f* 

mrtSWatnr. (A. 1.) Vtatiitfun^ffah, tn, tTattirfhaii^. Uc^titttræf , ^t, et enfeft 

5. tit 09 om Ulaturen, og 5?aturg{cnftatibe. Sræf, en enfeft Sttrtnø af et *3S(tfené S^a« 

vcnfrfyiiMø/ adj. fom ftar SiQturfunbffaO^ fur. tTaturvi^, et. ub. pi. mebføbt, no^ . 

d. har Snbffgt i S?atun?fbenffQ6en, uas turlfgt 95. Uoturvt^cujrab, en. ben »♦ 

turfynOigfaed , en. ub. pi. omfatteribe oø ^oid gormdaf et ot frem|!tllc Staturen, heiii 

rt^fnfTabcad 9iatarf unbjTab, Snbflgt i ^a^ Arceftet, 93lrfninøet 00 fflttrfnger, i bete* 

tEr»:teR|tab«n. VlatutlcQcmc^ ct^ en^voet ^eel^eb, Jotl^otb og ©ommen^and. nas 

©irtPanb, fom borer t. ben vh^ifc dla^ turvi^cnfrabelitu adj. fom i)øxcv t. £ttatut» 

mr, t. ©anbfcperbcnen ; en materier Cnbs inbenffaben. ttatiifmr^mnø^en. SJ. af 

^jttt«. ncturKt?,et. 1. bet2fo,fom Siaturen , af én Ø^aturfroft. (£)tuffcn.i 

4<rjfer i hele Staturen ooerboocbct, og I ben ncturt>«frti, et. b. f. f, UatuxQienitanQ^ 

j^PfijTsordaniffe { Scrrbc(eéf)eb. 2. et m. (Iftetft bog om (eocnbe ©(JDfener.) "aKcnne* 

Satnren o©ereené|tcmmenbe Cio, et ufonfts fleté ;lt(ftanb; fom et orøanifcret Uatur^ 

ItSir. (f. Hctur A. 2. b.) Haturlot?, i?«fen.". -ipowié. 
V. ben føtftc STafnrtoo." X. fRot\)c. Vta 1. cjranbct i ;iinøeneé cøcn oirfcnbe Jltaft ; 

torlxrf^en. 1. ben SSfbcnjfab, fom frcms itcxcé oprtnbctiøe, . mebfobte, etenbomme« 

ftillfT og affiantler S?Qtureng oø bc for^icti tiøe a^cjFaffen^eb ; eH. \ alle ;X{nøé, I -^ere; 

Ix^c 5iaturlcfiemcré jlrcrfrcr oø iSSirfninøer. 9Jatucené ^oft , Sctvoøtct fom eenjtcb; 

2, et øfrift, b^od benne 'IJibcnjtab (a-tcé. (mobfat oventatuvncj oø unaturligO Xinit 

Xiatunnennrff e, et. lE^ bvr (coct { ^atu« øeneé naturlige Qlfanø. <£n n. SItøboenbtø« 

zmi&ant, bet føtøer SKattircn oobcna« peb. (Sn it« )J)øb' (mobfot : en voldfom, 

tcrifør Drifter i pn Sercm^abe. Uatutf unaturfiø.) SOfenneffeté natttrltge llfuft* 

lu^t>cn^iø^e^, en. €n i iWaturené JDrben fommcnfjcb. jDet- bif ijfc tiaturftgt til. 

ft; $09c ørunbetSløbocnbiøbeb. (Æref(boo.) ll^ctutliøc iDriffcr, Tfårfaøet. • Hattirliøo 

njtntomi>«ltntn9^ en. €« bctjjbctiø, ootbs Straffe o: be , fom be ftoae I {Jotfcetfené, 

fem, cir. pfubfeliø Jotanbrinø i 9?atuten, Jorbrobctfm« eønc ^otøcr. 2; mete fnb* 

i 3«rb!Iob«n ; en SJatursSReootution. {Zxz^ ffrocnfct ; om bet, fom er øtunbet i,- afboen* 

(f i>a,) ^atutplfilofopYit , en. ben p, øiøt af tt SOJenncjTcé pftftftife ajeffaffenbeb. - 

b?Kte S^nfntnø (Sipccu(ation) tijøøcbe |>an F;ar en xu fiWob&iibeliiø-tlcb^bcrfor. ^ø 

2Jcfun>ibenffob (i SKobfcetn. t. ben cmpt« hamrlittc iXinø, Sorrefnlnøer (mobf. »IN 

r»?4: , ell. tiUiøe p. @rfarinø ørunbcbe.) f aftrlIgO 3- frembraøt, fremoirfet 0. isia^_ 

Uiturttt^ ctt. ben naturliøe (iffe p. pops turene pb*)fflte i^rccftct (1 9)U)bf. til bet; 

h?w* 9o!JC ørunbcbe) JRctélocrc. HaturV fom erfrembtaøt 0. 3Kcnnejfet, o. Jtonfl.; 

tt^\^t^,txi, Cn i S^oturen, i SKcnnejfcté vtaturligc »tomfler (mobfat: foitfNøe,} 

KtarUge S<^b<>lb arunbet SR, (mobfaten 2(nfføteté naturliøc Sart»e. >DeterAtom< 

HTjcrtfg 91.) 85. ^. X?. ITaturriøe, et. flcné naturlige Øuøt. 35c natisrKot ^op« 

&iafbe3 ^pt>ebcJaffer,*(JDttrcr(øct> 'plan« per. , VTaturltnt Salpeter. 4. fom foa« ' 

X^tx, 5Kinera(r(oct) f)Oor( alle Qlaturfci rer t.' fn rette »fatnr oø ©cjtcmmelfc, fom 

«tiicrinbbetef. waturfielbenljeb, en. pi. ertnbrettet efter fin SRatur cll» oæfentliøc 

-«. en ffcIbcH !Raturøient!anb. tTahit;: a^cffaffcnftcb , utounøén (mobf. lonf^Iet/ 

RigtffcS, <t. naturliøt élcrøtffab ; Wfø« f^t, tvungen, paataøct;) • ^n n. %ax{^, 

Ui 00 £?9crcenéftenime(fe, grunbet i 9?atus SScoocøcIfe, 5)rQøt (fom er poffenbe f. ?es 

tta; •>a:fcntftø 8iiøl)cb. waturfpil^ et. øemet.) (£tt n. (uforftt(t) JDpførfct, :5rcm5 

en natftrliø S'^cmbrinøctfe, bet enten bw øanøémaabc. iDenne 2{øcøY>(biø^cb l^o« 

Si'gijcb m. SWennej!eoa?r! , elt. meb anbrc, bcn^c oar iffe n. (oar paataøct.) 6n n. 

f. lc» fremmebc 9?aturøtenftonbe, oø faate« Stitt, #fr(i)cmaabe. St ncturfiøt Ubtnif 

^'r f^refommct fom et 5enf[øtfiløft Spil af (J)Oor ^anfcn iffc et fø<^t.) 5. fom i ©ps' ' 

i.'-raren. tTimirflanb , cn. QKcnncjtct« rinbclfcn er famtibtø m. en ^fnø, oprln« 

f-:abctf{jc (uilbe) :5fr(lanb, tibtiøcre cnb bcliø, ørunbcttfamttbia £?i>tinlclfc. 3>et • 

€3ttar eg ©ipilifaticn j IRatnrtilftanb naturligt ©clffab (Sami(tef^{fFa&cr/ i ^obf. ^ «. 9)atucKø -r 9latrfefh«enø« -\ 78 Kot^Tcutt— Slavnefofh« 

f, tct iotdernøe.) ^o et bcreS itotitriige feuvt, cii. Cfo ^^tonte, Saxifraga Cot^r- 

^))ei(»ccre, !B€j!x)tt€t. 9løg cc et futtur« deloiu 

IiØt iXcgn p. 2tb. fit £)i*bd,iutturli($e. nat>n, et. pl.^f * [3. Nafn.] £)tb, iftt)Ors 

{ptening. 6. grunbct i en Siifdé SBcffaf* t>eb en ®Cenftanb efl; en CilafTe af (Sienflan« 

fen^eb ooer^ooebet; fom flpber af en éagd be faatebed betegnet, at bt berteb t ^ore< 

Statue, ^(^iXi^^\t, Snbcetninø. (jpf. 92o. ftidinøen funne fienbei og fpiclneé fra 7(ns 

1«) )Det oac naturligt/ at ^an ^ert^cb bce (en 93enat)ne(fe.) 1. i ®an;b. et£)rb 

maatMi .blioe miétanfcUg. iDet ec natiir« (4cu>t)ebi>tb ^ €^ut)ftantb) bec betegner en 

\\%t, atben, fom 9i(.J2)t<mebet, maa vtKe ^lorgt^ 2(tt ed. ^(affe af ©ienftanbe, eQ. 

a)<ib(erne. ^eraf fu(gte ganfTe iiaturliøt ubtrntrer bet almtnbeL S3egre6 om famme 

(ttatur(ig9ti6.) l\ fom f)ører U 9Zaturen, rSoelteénaon.) HX gioe en ni) ^(anteflargt 

t, Cegemt^erbenen. Uaturlige Segcmer. 4t« ISingcn maa bog ^at^e et H« TCt falbe 

8. om (onftige Srembringetfer og^onfl< en^oec Suing t». ftt rette H« (Sn faaban 

tKJN:fer : fom er 92aturcn tro , fom (igner :2)bfe(6eb fortfener {(fe tt« af Øoi^giøren^eb. 

ben oirfetige G^icnfknb. 2)enne Sf^gur er (iof. Zitel.) 2. et £)rb. en éamttng af 

iSteJt« SRofen er meget ttatiirltø malet. S!>bbe(e, ^oor»eb enforrttg^ ©lenflanb ab< 
' Uaturliøl^e^^ en. ub. pi. ben Ggemtaf^ ^ftiHeé fra alle øv>:{ge af ftn %xX, en IBenoeo; 

at s>orre naturttg ; 3nbbegreib af efi ©len« netfe f. en (S'nEett, f. et Snbf^ib (CHenbom^« 

ftdnbd oprinbettge SBe^offcn^eb : .Ronfttøé« naon, eget 91.) Vt antage en 2(nbené H« 

|eb. Gioagtig^cb, Utt^ungen^eb. %i gtoe et 6teb, en ©a^arb, et SBarn^U, 

naturfiøoiie^ adv. nøbDenbtgen i Sj'tge eU. Jtt t^ 2(t fienbe een af u. €n 9)2anb 

en Xingé 92atur, faaCebeé fom betforjlaaec t). na\>tia72øUcr. Sanbeneé, SDtaanebcrned 

Jig J^(o. ' ' Xla'owu (3*f» 25ma\?n, Z)iebenai9n, 5©«* 

Hav/ et. p]. b. f. [2(. @. Nafå^ Naba. itat^n^ ^(oeøtncvn^ Tilnavn.) — Uegentl. 

9{. @. $aoe.] b. f. f. ^tulnav. iDeraf: for: ^'ecfonen, fom SZavnet betegner. (^ 

ttav^^I/ et. \i%i ^ul/ (om boreé gienncm ^rømt XI. i ben banj!e ^tftorie. 3. fgutt. 

0{a9ct, f* at paffe om SBognareten'. Xid^Qt a.) en 6(ot 9)enttt)nc(fe : t SKobfatn. t. ben 

cing/ en* be S^n^^anb, bcr fcetteé uben om i){rfc({ge ®ien|!anb , t. SStngen feto: et 

$at)et. ' ^aaftub, ^oregioenbe. )Den ene ^ar ttao« 

. i;;ia9et^et. pl.^, [2C. ©. Næfcar, Næf- ntt , ben anben ©awnef. "jDiffe fommcns 

b^r. ®t). Nfl^fware.] et gtoot S8or, t. at ffrabebe itdgéfol! oare bet mere i Xkayontx, 

(ore flore gufler m., og fom fcttteé i et venb i ^aone^*" ^ogg. 91. Jttim. jDet f!a( 

{Btmme()taft. (9lat)bor.) 6ot)e H. af en ^øiffolc. men er bet ifte. 

Haver ell. Havr, en. et !Srce ; 8øn, ^an er bet af Xla^oxi, i uavnet ; men ben 

iBatbirfsSøn. Acer pseudoplatanus. onben er bet i SSirfettg^eben. (Bi ere man« 

XUxXtfta. pl.-n [3. Nabli.] ajlibten ge t. 'VLcc^n\ men faa t. ®at)n (t. ot ar^ 

p. SO^ennejIeU IBug , ^oor ben afffaarne beibe, giøre ®aon.) ^an fHutte ftn Siben« 

Ølaoteftrænø jow fammcn, og en Sorbt)6s j!ab jnber W* af SSenflfab. b.) |)cnfi}n t. 

tting banner fig. =' Havltaare^ en. (Sn af en ^<^rfon (m. præp. i.) ' ^tig l^am bet i 

be 2Carer , fom. fi^ibeé i ØZaotefhrangen. mit U. (fra mig; i mit (Steb.) 3 Jion^ 

Havlebåan^, et,' ^. ^oormeb iftaDieflroens gene H* (@teb.) Hi bebe om noget t ®ub$ 

øen unberbin^é^; naar ben efter S^^f^^^^n u. c.) ^t tage noget (tage Skarer, yx^tn 

afffcere^. Ua\)[cbin5, et. S3. ber (æggcé at betale) i^da eené ttavn. 2Ct giøre ®tc(b 

om Siarneté Sio ooer 9tooXeflebet. Vkc^>t p. en TCnbené H. ((Srebit.) d.) TCnbrcé 

IcbroP, et. pL b. f. ben. SegeméfeiC , iforr Dom over en ((eoenbe eO. afbøb) ^erfoné 

(|0$ S9ørn, at be'inboenbige £)eie troebe ub moraiffe SScrrb, (Sf^araftecr, 9o^t<^n<^f^^^ ; 

igiennem 9Zaolertngen. uavle^vorlving^ Stpgte, (^termcrie; ^re. (St otrligt H. 

etK <&• fom ()0{(er p. en i 9)Zibten ftaaenbe 2(t forfoare eené gobe U. og Stegte. Xt 

jéøite eU« muret $ille. (@c^øningé norjfe (ove et (mbt tt. paa ftg. {)un bor iffe bet 

iReifd.) t^TavIef nu^e , en. <£n mebføbt beblteH. paa ftg. 7(t efteriabe fIg et be« 

illnube p. 92at)(é{hcrngen, eU. en ©ammens tømt, ubøbeligt ti« - (Sn ^erfon uben U« 

fpngning af benne, fom fan finbe ©teb (ubetDbeitg $.) = U^vnebod/en. ^or« 

od Jojleret i SKobecé Sio. (©. ©. Zi,^ berénawn, ^ereétttct. 2(. fl^utt. (forortbct.) 

navlertnQ^ en. ben SRing, eØ. Cirfet, fom Uavncboø^ en. S3^ fom inber>o(ber en Oiav- 

£Rat)(en banner, og fom t). ,9Zao(ebrof ub« nefortegne(fe ; SKanbtat. (SD^ot^. €vatb.) 

viber ftg t. en2(abning. (annulus umbili- navnebytning, en. ;Dmbt)tning af 92at>ne 

calis.) Ctavlefnor, en. b. f . f. Ø^aoie* imellem to9)erfQncr. X^fnibergd £)rbb. it)f. 

ftroeng. (93. ©. £).) Uavleflc^^ et. bet Havneffifie.) lTavne^aB^en« ben S)ag, 

^teb p. Unberiioet, l^^or 92aDten beftnber ' p. (t)i(fen eené ;Døbenat>n ffnbeé^ anført 

fig. navlefhorng^ en. pl.-e. Gn ©trceng btanbt ^etgenbage i 2((manaffcn. Hav« 

ett. ^not, Dannet af en Gamling af 2(arer, ncdigt^ et. >D. ^t)t£ SBegnn^eife^ooflat^er 

omgione m. en {>inbe, fom i SXobcrd Jgio ubgiøre et 92. • navnefoÉfte^ eø. uav^u 

forbittbit Sofieut m* SRoberfagen, Hav« f(rpc, et, ^t^bbergaoe \ eK. egentC, forbum SlaMfor^ -^ 9Ia»njftinMs« 79 !Ra9n(is— 9}fbtom »» A 9a«e, mim {Hcnfebe hm, f»m matt øat^ f^t, at MiiH t>{bt 09 teebt t ^orttnMiiø. 

et offl Sffat)!! tU. Ziinawi. Xla»ntf lu^ , ^)7oron. 

w fe 0Derj«a»ne, S^ftDaeforfeønclfe. nax>:r ^^„^^ _ ^^^^ ubtrt)ttcrf9cn, i fecrrbete?« 

, f ^i;.?^'-^ r.*^ ' '^J? ^" * ?**^"^* f^ ^«b (ampere navne* ett. omtate«.) Xtte 

larri), tmmrteltø* Uavnemflctf e, et. 1. »«n^eme, oø iiat>n«ge»i eoønefoaben. 
VSU fom beit^ bet ei fan ftri»e. bruget i ^ t.« .r [*%* 

©t. f. pt «»at>n; »omarfe. 2. i«at)n, „^*?"^^'*?« ^- I^S* *i"^*^ ?^^"{ 

frm Cieten labet føe t. SRarfe i ekincb , 09 J^- ^t^ié ^j»»n J«t « beficnbt* 2. fom el 

be^. eDL laber fatte p. Jtat 09 anbre iSinø" J«« 5??"lV"^5^^"^'«e""?^!;i^^%. "^^^"^^ 

Oapttcord.et. |>ot)eborb , ©ubftantiw- I«^^a(iø^eb» €n m Jt^b, (Suttltt, a5aø/ 

^Kor^- (oøfaa : Navneord«) nat>neraitØ/ O^l;^*) 

m. aiang^ f. «• iblantt Jorfottere , p- 5^]?'^']- ^?S^* • j n/ « .. -. 

9ninb af bere* mec« cffl mintre berømte ^ ^«^ ' ?^v- Lf- »»ai"; .r«r; netcr.j 

iRava: «:ax>neriin|. «t, miim efl. aSiré, *^^ otjctfeotebct ben mobfatte jBetpbninø af. 

(8id f«fU JBoafla»et fammenfaøte ubøterc ^?//^„"H^?T'^ '?5^^^/f *. ^'^^"^ ?^^** 

etSRawi. Wa^f^nefilfe . <n. ©Ufe (ifa| flclfe ejf. Ølctntnø fra etjøiere «tcb t. eflet 

infterr»br)fombt.tUi«a»ncfpeninø, Hao' <m«>b eMot)gce. *op fatte bet. m paa @uU 

wfRfte^ et* DmjKftninø af et i»* for et an« *^^% JJ ^^ae n. ab a^cappen. J>an fa(bt 

bet/ »pronbrinø af flt k ((S^uJbberøJ Sc^^^Jla«"; ^^^ t" "* J^? ** Saom, -- 

Htfifi^ilt^ et* 0* ttjorpaa en g>erfon« 91. ^«? «? S3affett; men : ©eien øaaer nefta^ 

ee matit cff. inbøraoet, nawefHnfl, et. (^^^J«-) ^ ^^ »€"^4, f l> <>d "«^ P- noøet 

fonfirmøc eUfté ©tlnø, .fom br. t>eb llav* i*"^'*^"^i-^'/i; 2'* ^"^^^ S'' ^^ "^^ "^• 

•efi>eniii9. nat)nefyeiim8 , en. Cn t)U bam. --^ané g}?ar! øoacr, ett. nooer na. 

Cfifibe, ar f^e 5»ar>ne eU. »oøftatier t S£ø< 2f " "'^.r*'* ((>cnimob) 2(aen. 2. forb. cit 

t. ^ifibetiHKrfc*. Waijnetti^b , em 5£. -^^*^f,^^^/ b^cDcb man, enten pbbenb^ 

fen bc, HC Ulawef^eninø. n«pnetr«l?, eH. liøøenbe, toøcr *ptle, 2(t fatte, at 

c:. €t mfl Slraf, fom eeji btuøer t* at (frive JJfSO; <[? "<•• -T^M- /^Mætt« Pø <jeb i eo 

fit^aM, eff. »eøi»nbelfe*bVo»««« «f »D (rettere : nebfatte Pø.) 3. ( ©am* 

f«mmf« «awiet,«rbi.en. Sarbi, fom S'"^""^",? ft«P«, o„»«^o^ »fOrebet af en 

ijøtø« et SReøiertnøébub tiaa'øøeé 9)avk? »coaøctfe nebab, ctt. mob et lapere ©teg 

mge; i SOtobfertiMnø t. beir t>WeCtøe «ar* ^X^'P^^Q«?«', ^L^^r^^^^x^.^l' HebfalbJ 

\x, fem be €ftei: aanbetl 9>enøecur« bAW^ J?- f F^I* /"'^^Vff^ neblabenbe, tieb* 

ijf. e^»v«tftf< (Æ>e faa ©ammenfcct. P««f*> S»f. nebe, neben, heber. f« tiøe <«atm, 4far a)«benat)n, m*.en om gcimann. "(Jn ^a»n, nebarvet fra ©taøt 
I«; 9lat>nrtrober* • • ^ , j ^ ©tæøt." ajJnnftcr. 2. ttcbtaøcn , fnl^s 

UfiiMiforflatinø^ en. pi. -er« 9. ot>er et ført p. øammel ©fif oø SSane. "a^anøei 

STavnd eOT. S^aoacé Betpbninø ; mobf. nebarvet ttrføtiøbeb, antaø^n efter ^apb, 

^tfgforfkrtnø* (SS. 6« £).} f. (Drbfoti meet enb efter $røt>e." SO^omnø. 

'^^"^* r-^\^ r . *. vT r^ Hebbebe . v. a. 3. (f. b>be.) føøe sk 

Kfiwifafftc^/t. f.^optnfor RattnefofPe,^ JBønner at erbperpe for anbre. tfietben.) Xt 

©merte.*" 

^Me. •'ipan beftenbføiorbe bctte Serfft nebbmbe.v.a.a. <f. binbe.) b. noøet 

»ien at namøive jtg. ©^allinø, — Hatjifcr iQ^febeé, at bet twnae« neb. 2(t n. (Slrei>^ 

grocife, en. pac Jruattraer. 

novafititbte^adj. rs.nafhkmmiigr.l . aebbli^et. pl.b.f. JBHf, S^iefafl, fru 
>tkbefteiibt.af9{apn, fom navne* af man;:' et bøit ©tcb t* et (apere; 92ebfDn. "C^nbnu 

9< 09 m. tibmarfe(fe. Gt nai^nfunbiøt eX nebbliF, enbnu et £)perbti( fra bennie 

Elaø. C^mt)tonb, SBeøipen^eb. 9)2ere maøetøfe ^ramlbc." S3aøø« 

*• enb eøcntCiø befienbt. "Gn naonhinbig Uebbluife^ t, f\. 1. (poetij!.) bflnfe neW 

SSnib fan oære bet, enten forbi ban er be? «b, fafte ®(imt neb. ©tiernerne n* (12)^« 

tømt, eOfr bentøtet. ®ritT«nfe(b er ttavn^ lenfcbt.) 

fittbig og berømt; n(fe(t navnfunbiø 09 . Uebbote/ ▼. a. 1. brinøe neb i p. at bos 

ierpøtet." ©poton» ^ nat>dhtitbtøb^^ ^^f øiennem et boret |)u(. "£)4) (pab eOter* 

m. ob. pL IBfffaffen^eben, at pare napn« af J^rpb ftø bpbt nebborer i 3orben*:' 

inMg.- '^TUX XU ^n fyn at øiøre X>ii SSaøøefen« * ^ 9t&btiA^pUitn. 80 Sleben— Ølebetfonte. 

HeMiru^^et* SStbbtpMff; S^betttdøetfe. dan. <R. 0. ncb^cn.] i). ben nebre; nes 

(©Qpoefcn.) bci-fte J^ant cH. €5ibc (mobf. oucti; men 

ttc^ory^e, V. a. 3. (f. BifybeO 1. ta^ ffctbcnoUcnc. itoffen tjar mofctlbaabc oven 

noget neb, botttode bet font "oat bpg^et op/ og neben. 2)ertntob'fa^bt)an(. i Sorbinbclfe 

t>« at bcDbc. Vt m en SSpdnind, et iSaacn. m. ^rcepofttion^t.) ntbtn for« (Seø ftob 

2« .forbccrvc ^ (argge #be, 4)ané lempet nebrn fot l^am. |Kin fab nrbfnf^or* )Det 

nedbryder nieer^ enb fjané 8oece opbpøøcr* ftdaer nebenfor p. fomme &UJ) itrbenfr<t» 

jDcuEfenjfab nebbjcyber <Bi(ti 09 Seøeme. ^— (^an begonbte njebmfra 09 g{( opab. Kt 

5^c^bry0elfe, en.*pl.-r. tomme nebeiitraO nebetiom a: ubeu om , 

. Hc^br^irffe, v. a. !• b..f, f. nebbrybc« — omfting et ^teb, ell. en ®{enftanb, fc»oc ben 

tTcbbr^ntng* en. pl.-cn et (avcft. (2Ct ftøte tieben om^ ©tergct ^ 

Xtcbhi^'it, y. a. 1. bete nebdb, Tit ^aa^ Sren. 2Ct b^ve en SSrormme neben om 

nebbiOtct« "|>ifl øamtc »øg ncbb«fieif tortte JlioJeri.) ncbcntH^p. ben Jlant, ©tbc:, 

©tene," ^. ^. 8unb. * flø. TCt it. ^oemiob fo4n t»cnbet nebab. (mobf.- bt^rntiL) ntt 

ié5tøoct.'"S'icbnd*<SmiøetbT)btnebb/&ietJ' ^rtnmber^ nebenttf/ ncbe/ og tfflige urtbet: 

dicin. b.) ncbtnjKC; oocrbcelbe m. ^org, cti onben ©ienflanb ?' iftobf. o\?cn6ver. 

m. fmertcTig ^9lcX\c, "" ^ané ^oneé 2)øb (|)on boer ber nebennnbcr/ bflt fine SSærel* 

5qi;, ganjTe ncbbi^ict Ijam. itcbbeict af fer ncbcnunber 0^, eller ootc.) 

(Borg, SBefijmtlng, — ncbbciclfc/ en. pL-u X^t^cr, [Tt. ©. neo^e^.l et ufutbdanMgt 

tltbhél^t,y,n»i, (poetij!.) bcoæge fig adj-. (tjccrenbe nejenfor) fofn tun forefom* 
liebab i JBelger. (iBaggefen.) mer mcb ben bejl. Tfrt; (af nogle onfeet f, 
"Uebbalc,v.n.,i; rer.) bole nebab; iDcrt gomparotio) f. (&. SDen nebre a>cet af 
ttebbalenbe 60I. •(^JpIcnfAl.) [Sgentl. er ®nen: mobf. bjeh «t>re. og i superl. ne* 
^rccpofitionen oDerpcbtg, cfterfom balenb* ^evft, fom er laiwjlnebe. wnberft, la)>efl« 
tniffer Ut fammc. ^un I offfe :5tlfælbe, og ^an er ben neberjte i €5foien. "Kt fibbe nea 
fiøurtfg, foneé riebbale at tiaue et SBibegrcb, berfl p. SBcenfen. (mobf. *t>erjl.) . 
ruebbalebc langfomt Jtaufc 9^at."-&et|. Uebér^adv. [7(. S. nether.] ben Oflbre 
'*5>a ftunbom SWufcn t. mig faae blanbt ^orm f. neb, foni nu dUene forekommer i 
bjue ^fpgger at nebi^alc." SKein.] følgenbe ^ammenfortntfigpc : 
' WebbrJtje, v. a. 3. f. britje neb. 5)e ucberbecl^ en. pi. - bele. ben neberftc^ 
ttcbbrc\)ne 9>ortc, — figiirl. forbtlije fra,- unbcrfte Jif el. -(mobf. ^vetbeef.) Vltbtn 
binbre i at opnaae. "?Wcrt benne @potf)om beleVi af en Jtiole.- 
fra.jligt SGrcétrift tiebbfev." 4>olberg. ??• ncberbcorøtig, adj» fdf bef St. n(eb«r 
^aaré. — nebbtivning, en. . tr^tig.] fom befibVt Hi meget flet 

ITebbryppe/. T. li. 1. (CC.) f. orDpM^^^ncb* : tao , i|ocbel :X(en!emaabe>'i»g €baraftecr 

S)en nebbryppettbr SRegn. — Weboryp^ nebrtg, gemeen^ forogteHgv — Heberbftfgi 

pen, en, .'-" ' tiø^eb,en. ub. ph neberbrægtfg ®<nbé 

nebbuFPc, V. ri. f. biifft ncb» "6otert ftemning, SScenfemaabe, Vbf«rb* Xt bc 

ItebbufFer i $aoef." Jtampmann. . ^cc en nebcrbr^øttø^« 

yiebbyppe, v..a. 1. bDppc et fafl Segcnfe ITeberenbe , en. ben n^berfte , unbccfl 

neb i et ftijbenbe, ' "uebbypper eberé ©nbe, (mobf. (Dverenbe.) 

<B(om|!cr i' ben$ ^ælb." SS(ilenf(^l. — Ueberfalb, ctr Jfolb nebefter, ??ebfan 

.^ebbypttiiitj, en. pl.-er.^ iBeraf: wbcrfdbentøfle^ en. SK. hrx 

nebbyffc, V. a. 1. b. f< f. {nbbt)jfe (fflfen étromgange« falbet p. ^feinteté 9?cberbcc 

ffelbcnt.) "Singené forjliønncbc Ubpbe bt^oroeb bet beocrge^ mob (gtrcmmci 

nebbyfper ben beftttfne Sotnuft i Sigegntbtgc (gjlobfat (Dt^enfalbe^ elT. ØV^erfalbem^lIc 

^ebé (Stummer." JD. :Xiljt. 2.) bampe/ tofn« . '. Weberfart, en. f. XXt^ctiti 

øe noget faalcbee, at bet ei fnaer 9Xdgt elT. • tteberflabe / en. bennrbccjtc, unber^ 

ubbrebcr fig. 2Ctn. ©amoittig^cben ; ntbs »tabe af en Xinn. (Jlclbcnt. jfcct mobfatt 

^yffc. et ifRngte. "-^an (tiller ® iftbe« ®tonn, (bt^erfiabe fan ftfe bmgeé.) * 

ti«bb^ff^ angftfulb ^mvrte." ©torm« tteberfktber, pi. Unberflcebcr. I93eenft< 

ncbbofmpc, V. a. 1. barmpe atbeleé, <n«, ber, »urer. (Sauffen. forcrtbet.) 

i nnbertrnffe. "Ktn* 3lben, SWobet, émer« uebetla^/ et. . pi. b. f. iX, fftithc 

ten. *'2(tnebb<rmpeet2(nfl«g.*' ^oUfelbt. taøe.} 1. ben^Ubragclfe, at man 

tlebf/ adv- [af iieb; og for^olbet fig U ibielflaae« i Øtrib, Olanbflwt, SWonbfai 

bette, fom o^pe t. op.} p. et laot ett. la« Tit Hbe et Port XX* J>er fPete et ftoct Vi 

i^ere ©feb ; i bet 8ave ell. Saoere. £)ppf brrldg vdd b<iné ^Vt. [jDet ufcebrtanl 

!p. I^ierget og mbc i iDalen^ Scg fa^e ^'m ^^bkg b^^i^ ^atb btugt. 'U^rbl^QO ho 

(fra et b^te^e @tcb) gaac ntbe paa ®ab<ni. bebc®ubi«ber."l 2. 3IB«nærfctfen : <I3 
tnfcbe p. ®aben fUrtbe'ieg^fce^^enbSftaaei" -lan^ X 9iieberla-ge> forefommcr b 

48tnbuet. 4c^an boer nt^t i ben anben (Inbt crfbre ©frifter, Og enbau f}ø^ ©nccbocf . 

af SBi>en. Uebf 0. 2(oen« t^rbcrlanbene , pi. n. pr. SRrldien • 

Uc.ben^adT. [3* nedan. ?(« €» aeo« ^oUAiib» ^De forencbf tTebcrl<tii^r* X> I . «f : ntbttUnbif, adj. —^Xttl^ttUcfAetf eit. tte^^^«Ic^ rJ a; 1. Fjate ncb; btagc ncb »fb 

pl.-e. • . " • ^ SSojfl. 7(t m et ©ftb. (®Q99cfcn.) 

ncdcrlig, adj. [af ntbfXi] font er nebe Med^acve^ ▼. a. l. bdnøc ncb i Sorben 

cS. netrn ttC^ bor et Iat>t Gteb^ en (ao )^( ot ^arvCi Vtm^crbcn. ^ He^^art?^ 

Sefisørnheb. S>c nederlige Sog i JBtcroet. nfhtt, en. f 

^rrp«3t øiørnedcriiøt ^ertc. Orbfpr. (Vts ue^l)ellte^ v. a. i^ ^entcttcb. 2)et m«a 

jjet br. nu ftetben.) f. «t>erlig. Kit ne^^citteø fro Softet. 

l7c^tfrtéb, et. pi. b. f. Xatmtleh, Sro!« Hedi^iffe^y. a.l. bringe neb, Tabe ^aat 

ritt Børficn {janfTe forcefbetO elt. gtibc ncb/ t). ^iclp of ^uø»afrf . Kt 

lXe^n^l, adj. øø adr. f. ne^eri v ne6biflfe noøet i ©llbfitaftcn, 

tU^fald, et. pi.' b. f. Ut, atrtrgetfaf* ue6buøgc^v. a.l. falbc, ^Ufiflc tfnt. 

ter neb ; €{ebfa(ben. a)?ttrené t7. '^ tros ^eXc @TOt>cn b(cD nedl^iigød;. 2. *^UdOf 

if黫9 afSeert. Ué^faW fccrbiø ftaacr." ncb; nebfabU. 5>ct ()cle Sleglment Woo 

øtocfflft^. (Ut^foldefot ^ en. faCbcnbe ne^buøgeh -^ tte&^u9tiintt> en. pl.-er, 

€Dge, ^^(cyfTe. SiRot^. 3é(anb{f.) ^e^l^1»tr\>^^ v. a. 1. nebltnrrel en i^ofb^ 

Ht^ffilde, V. n. 3. f. fddc rtf6. 3tb ft« / *|t>(rb(enbe »CDOpgctfc. (i^runbtDiø.) 

u*fcl«>t fra *im(en. '*©om ranfc Ztx ^^^^^^ ne^|>t?Irx>le^e6 of Stormen i 

K ia»ne 4>«9 netJfalder/' SRein* (JDftefl i *^^J[j" v ^ ,^ . . , 

?«rtir. 2>et nedfaldende 800* JDcn nt^M wc«>j>«nj|e, v. n. Ji (f. IxengeJ (lanot t, 

fildnt ttvur ) neboenbt SRetninø, o^ngc ncbab. ncdf)<cnr 

nrt>f«e,v.ii.l. (er.) 3 5«i«C étt« fiwbe (^rcne, JBtomftccfranbfc. (aet. fict. 

fct : fer« ned. "2)e.nedfofe tit tfa^pten," ^2 "'^^'^l^ P*^^* ^^^ ^^^^^ ^^ nedlxriifit 

D étbe( ) * »paoen.^ / 

ilcdtøt, rn. toL^ttr* Oieminøen ot fare J^f?'^'',^-?'-' ^T^Ji^' f. at fommc 

tcv. Aedfartien^rube. Iteb, ile, ifrjnbeiiø ncb (»aøøefcn.) > 

Uedfrie, t. a. 1. feie neb. tt m @to. ti:cd,aBe, v. a, 3. f. taøf ncb. ' enbecl 

5ft fra Sptberhe. «>^^ ^^^^^ ^^ 5 ^^*^ ^^ *^^*^ ^^* "«^)*' 

Hed^^e^ T. n. 1. .(er.) ftpbc neb, rinbe i t^J; . •, -. or..-**« 

rrt. Kt ncdflydfenSe Wnb. tteWalbe, y; a. 2. faoe ccn t. at f omme 

Hedflyttc. r. a. 1. bringe, fti)ttf fca et *|'^ »• »^ H^^' J'S? ' f?^^' S^s* r ?'^ ^x^ 

fefiae gteb t. et (ooerc. it M.^nogct fta' 5<^J« «• ^^ ftandJBocrcrfc. 2. b, f. f. ncbs 

Saftet i Aictberen. ^ nedfTytmnfl. in. J^^f: ?,* «• S5ct|9nc(rc oocr een. 3. 

pi^_^ ':,**' fig. ^entebc (naar IJalcn er om en ^oicre.) 

UedMde^T. a. i. falbe t. 3dtben ; "Titnt^fMt eo^øir^crcné OpmarffomM 

^wbeiStrib, "7(f fee bem ^fnanbcn ned^ ''• S^"Jl^ a'*^^^' enoclétoft. 

Wtc," ?>rain. "nedfaldet i ftn Ungbom« ^'^^'^^''^iJ'aA^cU/- fajtc neb. Jto^« 

e^t." slkiMefen. 2! ncbptøie. m ned. »c« ^^'/il^^fl^igl^'!.*^^^; J^P''\ 

Wde ©iBbnina i Sbrbcn. (®. ®. JD.) $J« '"^/^»t^rt ^ 'JrfiT- .^^ "* i*^^ ^ 

nedfar, V. a. 2. Ve n A. 2)é nedfar? « ^^^^^S"^ ' '^^ •^ V^'^-Sf; "e ^f *'tf ^* 

te bam/Vi WeO nedlert tit gtranben. ^m\ ^'^J^'^'K^r^' «i?^^ ^'^Pf^ ^K^ 

Uedg^de, partic, af bet ftelbcnbm* nedft^t t.^tranbcil. 5Si maae fclo tobe 

3tL«cdg4de. JDen ene »ci cl forbered, ^t «* i•J?l^fV« ^'^r^ 

SLiende! ben TCnben f. be ±)waaenbo» ®«Jt^"i,®V^^f^l ^^? "J?K' ^ *..«k 

!v#« »#Anis^«id^ 6dI . Utdfwrfe^ en. pl.-fierflet. 1. ^anb^ 

?fli«cd8««aiOe©ol. , tinflcn at liotc ncb (faaoel trans.' fom in- 

UedøABft. en. pl.-e. 1. ©utninøek, at t^ansO ' 2. @tcb, ^)0or bcr fiirrc« ncb, Sci« 

»MC Bcb ; ^ebfhøen. J8eb t^edøangen ^^^^^ f^^i tit at fiore neb. 

^»ierget, ZaaxntU ©oUnéU. "Jra ned^nuse.Vi a.l. toinøe, fnnøe noøet 

|clett6 JDpøona c^ fro ben« Wedgans.'' ^^^ . „ebtrbffe. ":Dø bnbt iiedfnuner ®pi» 

fe. 45. 2. ®^, ®onø, fora er t. at jaae „„ t. ^^«^t l^c^Hgt iSlb;" ©runbtolø. 

wl eb font føier t. et (atm, bt)bere eteb* Hedfnirle, v. n. l, (bor.) b. f. f. tnocte 

€a t^efoinftd »edgong ti( Jlietberen. jj^b. -^ Hedf n«len, en. ub. pi. 

XUb^libé, r* n. 3. fomme neb i et faøtc/ ttedfomme , v. n. 3* f . Fomme nt^* 

ymt gaih. f. ttlide neb. "3 ©oenå "ØJaar ben btibé ©ommcr m* »nbiø (Sot oø 

S'attc Dat ben nu løien nrdglidrri*' % (>, fRtgn fra pimmetcn nedfdmmcr." ®torm» 

franaan. "©olen uedglider baø forøijtbtl nedfomft, en. ub. pi. bet; at fomme 

55ppetcp." ^torm« Itcb. ®cb Uedf omjJen fra Sicrøct. 

Vlti^étøé, ▼. a. 3.' (f. ørotje neb.) brirt^ Wedfu^ t. ai i* nebtn^ffe , btrmpe !)• 

SJaeøet neb iSorben o. at ørooe, øiemm« a^oanø, unbertrtjffc. 7(t m et Jolf. "iDen 

i 3&rbeii. 3ft a. Kabfier. — . fiø. at n. ftt bolbfomt nedhiede 8Kiéfom«iclfe." «ol)bef. 

Jab, fife bruoe.- bptfe pi|e (Jtnn?, -« Uedlode, v. a. oø rec. 3. tabe øaaemb, 

WRnw^. e«. pL-er* (f »ir f1l< fCfbt neb* (Iielbftt.) JDo JDotff« 9taf f e6rub — Starafltig« 72 9la(0ttig r-* 9ta(rel< / . tlotten* 6s ocdpids, VU^tbTu^,tt>htt, tit, iraffec f* en Dtat; fatterU^i taa(et| 

atbt<Efte^atf:nca,9{a!!en. (SKotB^ Ui;f^ flantet' ^ m |)aaf(æbnina» ' nar^^Qti^c 

fc^råø, et. @iafl ooct Øioffcn. Uaffefos Sober. 2Ct bccw pø^ lu «b. 2, Uietlta, 

^er, et. Somatf af SS«ffen ^; 9l(ct)c Od an? pubfeettia. ^etaf: Vt^aQtigfytt, c\i* U 

bte iDpt» nofFcQvuBe/ en. ben ^ot'btjU ab.'pL JBefEaffenfieben; at oarve natogtid* 

ninj, fom Øiaffen^bannet. (S^tenfcftt,) 2, pl.-.m lottertiø; natoøtig ©fif ett. 

ncrrc^aav/ et. ben iDejel af ^ooeb^aatet, ^^anbtinø. "IBoc SD^obetone fan jfiftc tl^ar? 

!om uorer neb i ØlaKen, Itaffef^u^, en. agtitt^edcr ^ tpen albrig afKcegge l)cm." 

>en lDec( af ^uben, fom M(xHti 9Za!fen. 9la^oef. ss VCattchMbtf ^n. pL-e« S3iæ(r 

UaffcfTatt, et. 1. ^tag , Jlaft mJ^aHm bet; ()))ormeb (Sl>4[a(et:e forbum oel)ceB(|te be? 

etl, S^døoooebet. (S){otf).) i 2. ©(ag , [om reø Jttoebtr. uarreDtet^/ et. SSceo, ()90t^ 

fiiocé een i Staffen. (Xrrebo. •&^xckim. 247.) meb man ^or t. ^nftøt, at natte, at øictte 

* XtaYftfkø^, et. ©tøb i 9{aElen. een. UarrcBrtjt^ en. et dlebffab af a^roe, 

li:amb(r?,pl. et eiaQi 3ocb^«r, fom fe« ®t^øt«< fotbum førte i éaonbcn. 

Pelben groe »Ubt { »anmarf. Fragaria ^«^?«*>1«^- ^f' ^"^fL^ll^t ^V^^^ 

/collina. (JDtuffend ecercboø leonboec.) f^^W, at narre ^om. (pot^O Warre* 

Wam, et. ©ftiar, fom a«99c6 i (Snben f «»»^^ ' <«• noraøttfl ADanbe. XTatrftc 

of en ©parre eff. @ttlpe, f. at fatte otp ^^^3^ ««; ?• f?*" paffcr Pø f. e« 9Jar cU. 

J$aw>en af en anben €iparre. (5mot^,Xr. i ®<«øt« ; tatterttø, naraøtiø 2>tjøt. U«r-- 

. Vrootnbfcrne.) «!«'? < en-spantet , naraøtiø 2(bfarb* 

fptoøetu ben IflefS^anbKnø, ^»oroeb 6fttlb* ^å.>f^?^'ii^^^^l^^' toabefiøt Snbfolb. 

iKrcettfaaer aftJtbefløterretfe f. pngorbrinø, ^^%^ ^ ^^'^"J^^^'m- /'^^'^*f •*; *"; 

»♦ at fcetteé f "' "* -.- — **-—« 

<S^ob^* Ub(æøj 
Coo ) iDeraf ' 

1795.) Uam6tartTr7oTffr ^""*"*""* ''' ett. |>ar(efin« f appi. «artrfl«baf, pU 

Uap^adj. farriø, nøicreønenbe. (Igor? 2?/^?"§^' upaff<nbc ^rorb«fr, Slambragt, 

Happcø, V. dep. ^t wvomnoøct, n.meb ^^ (attcrUøt, upajfenbe ®«be. (SKotft,; 

een; f!ænbeé. trætte, flaac«. (baøL X.) nar»eo«rCet* 1. naraøtiot, ufomuftia 

. "3)er iiappeerbe foa Fjaarbt." 2Crreboe. gorctaøenbe ett* TCrbeibe* £)ft b(it)cr lui 

Har, en. pL'-re* [3. Najri.] et SKen« til ti. 2, en :Xinø ub^ S)cts)ben()eb, Cap 

nejfe, ber i Pn 2Cbf«rb røber (attcritø perf. "Xf CaPenøførieø iOjjb, af JConflci 

©aarUgf^eb , . ^ojd ^anbUnøcr »ibnc om narrevonrf.'- 3» ©• ée^cpcb. Harre 

SJlan^d p. funb ^orPonb, (f. ^aare ^ vorjeti ^ et« (attertiøt , naraøtiøt ^cefcn 

5iaitte, Zo(|e«) SKan pnfer JDaaren, oø en ylaré taabetiøe 2(bfærb* 
UUtt\Vt6xrcn. *'^ar oi noE' af ITarre/ Harftvat en. pl.-er. (5n »^calsétorgl 

^oorfor of 2Cnbreé (ce , oø danbet^ eøne ubma^rcct o. bene ttienbe' (anøe 4c>uødcta:r 

• fpare?'* ^. SK. SroicU "jD^arcn t«nfcr ber (l)e faafaJbte itcnhi^tninQ^^otn et 

ubcn :Ot>crif ; Harren ^anbUr ubcn ^an^ S'{arbt>a(é(>om.) Monodon. 
fe.** ©poron. Zt f)otbt een f. Vtcr (»: warre, v.^.l. [af ITar.] ffuffe^ føre bc 

puffe, narre een.) Tit øiøre Viav af een fiffet, bebroøe. 2(tn«eenm. fatfte ^cng 

o: bibc @5pot m. — Ueøentl. Ut ^tøre pø TUt n^ eeni()anéaabneSJinc* — SWcbpræi 

t. XXatf.un, f, JoK (o: t>ife pø naraøtiø, 2(t n. een noøet fra a: toffe fca^ forlci 

ubcn eøcntUø at txrre' bet.) 2(t oare &tU een t« at afPåae« Ut tt. een noøet paa. 

ffabctg Har o: ben , fom føger at more bet narre een t. a^ mobtaøe ; fnaffc een noø 

m. SyiarrePreøcr^ ^iøafcricr. Scøttitiffe p; Ht in een til noøet o: (of!^, fortcfc 

»crre cbcré IT. (lof, i5oftiar, (Øurølcr/l.) 2. brille, øtctfe, brioe ©ficmt m* ii 

— 2(t tjcerc en tt* efter noøet o: ocere me* tebblet>e at n. ^enbe ftele Giftenen* — t^a 

øén (nPcn efter, oo^rc forøoéct i. = nar; ree^ y« dep. fpøøe m. binanben, flaae 

agtig, ad).*' 1. (om røber en 9?ar« ^ører Cpøø af« 9iu 9t( pi itte («nøei;c nutrc mm toøe Cagtn ntnotlidt« 7(t >u»Tte ¥14^^16 eH. Uatte|»oI^,^ct. fort^um : frit 

«<b een* - 5»otte(cie, ctt. b. f. f. Øirfhri, 3. (f. ^ 

n«rr€tt, et pl.-m l^eeier, ©fiemt; 2). SKag, V. <S. 207.) "2(t beti)n9e 2((^ . 

Starccfhrcgen 2)ct »at if(e ?((»ot „ bet t>Qr mrtttt w, Uottehol^*" (gouocbn. of lf>65.) 

fun t^. • 2«bcr, fotncrub^ fanb^;Btttb{; ;Decaf: Hatl^ot^epengf^ b. f. f. ©ieftcri^ 

Soppecu Xt øbe ^cti^e p« Uarrericr« ' penge, ttat^orr, fn, ©abe^ote* tTat^ 

Han^^ en* ub. pL [91. @« Si{ a c 9 e. (Sis I>ue^ en. |(. fom ^^tnbf&lf bruge om ^(xU 

KarfJ .^aatftben p« Scetet , m« bete tastte, tco. n«t1buu«# et. (^ ^fab, ^oori (Soms 

fafte^ (tøefom m. en (noturtid eU. Deb ^cnfl pc^jfef, om 9^atfen op())fi af en ^^gte, {taaer . 

ffttctiflfwt) ^æt) of 2(atei:, Einier 09 ^xM^ p. @eib6bæ!fct . (ige f . ben ©tnrcnbe, 

frc. = );;i:«n>^u^/ tn. ben 9bce ^ub/^ooci tTat^vr^e^ en. Wn , fom togtet £loaget 

Scrberetd 92act> (igger. (18. 6. JD.) vlaru? om Skotten. )^at(»vttc , en. ^t^tte '^H.' 

^^t, en, ben ^ibe af en ^ub eS. et ®Etnb, ^fuur t. £)Pbotb om Ø^atten. (I). S3i9c(.) 

Som i^or 9{att9 ; ^aatfibe; mobf. 2li«^fi; UatU6 ell. u«ttetl^/en. 3. fom bcanbcj; 

>e«. n«w(«tte, V. a. 3, (f. Cottte,) frem? ». 9lattctibci:. Uat|!<:«^^en. ,Jt. tit qj 

bnnge (onfHø 4Sar9 i Bæbet. (Ambergé ;0. fafte om ffa, naarman om 92attcn. ftdaec 

93.) nort^fortning, en. ^anbttngen; at op. (3){ot9.) Hati'appe/ en. <St 4>ot)cb« 

aioe tobet 9{an). lTan>tv«fninø/ en, b. tøi , fom Srueiitimce bruge, om Slatten* 

f, f. Iftatpfoptnlng. (». €. D,) UatfiH'crt/en. Jliffcrt, fom fan br. til af 

t^oror^ T. a. 1. bearbeib/ 9{aroen p, ^u« fee i om i^attcn. tTatftoIe^ HatHortcI/ 

bet, ffttte Øtact) paa. ^Dette Serber er gobt *en. Gn oib-Jtiote, fom man fafter om^ ftg, 

lutrver. "" / naar man ftdacr af éengen ; eU. fom SVørs 

HafFe^ T. a. og n* ($B. @* £>. bet X Hggeiom 9lattcn. ^atfI«^rt^ pL Å(æb« 

s a f (^ e n.) f« {lim (ftiffen, flifioom.) . ningéfh){(er , fom man ligger i om Siatten* 

n^t, en. pL ^rter.' [3. Natt. 2(. 6. Hatfampe^en. ^. fom brænbcé om 92atteii 

Haht.] Ggentl. bet libérum af iS)øgnet i ®ooct>ærelfet. uutlufi cU. Uatteluft^ 

fca @o(cn« 9{ebgang , og SOlørfcté Bcgpn« en« Suftené S^lafenbeb om Øiatt^n. &n 

belfe, {nbtti ben^ Dpgong eU. til i^agbræC« {olb ^ fugtig u. Hatlyø^ et. &pé; fom- 

niAgen (t 9)2obf. t. JDaø;) a)2cn fo;bt)an(. brænbeé om ØZatt^n« natlyfcn^c^ adj. [om 

regnrø £ b. %QXt nogle af Slattené eU. 8K«rs tøf^t i SKovfc ; p^o^p^orijt, f. (£. oiffc 3n^ 

\m ZÅaxitx t. 3Cftenen. — Hatten (5Kocfet) fectcr. (23. <S. £).) Watmaaltii>, et. 9K. 

ooerfatbt 06. TCt tilbringe tUttcn unber. fom ^olbeé om Slatten. H^tmiind «en». 

aaben -himmel. Kt giøre Uot t. iDag a: ben^ fom gaaer ©farpretteren til ^aanbe, 

»aage om Slatten. &i oaagen , foonløé flaaer .^efte , o. b. en 9ta!fec^ (Jl)craf : 

n« dn Sommernat,. a^interttiU,. ^Decem« ua^mombefolf , pi. et @lagé i 3t)llanb 

bemot* — ffftucl. ®raoené H^. (SKorCé.) omjireifcnbc !Saterfo(f etter 3igeuncre, fom 

øorgené H. IBanfunbig^ebené U« — btloe be mefl foragtebe ^paonbteringer ^ og 

tic% 09 tlat 3: et ^ogo/ 24 £imer. T^å% baoe imellem fig et eget éprog.) uatme« 

og ITtft i 8 Dage »: 8 i&øqn, -^HX flams per, en. Slatmanb. ett. Jormanb f. JKat* 

xiti t44t 09 3>ag o: uben £)p^or. — adv, manb.. ("natmciterenø golf." gororbn. 

i n«t o: fibfte Slat: eU: næftf ommenbe Slat, 1769.) natmulm , et. Slatten« b^bcfte 

3eg fom fertil i vLaU 9^often tan t)etUe^ g:Rørfe. (SSaggefen.) "Slaar notmnlm bæCs 

iWct. <Dm Uatten, p. Slattetib. (a)lob fer ^imlené ffllaa." 55l)lcnfc^l, Hatm^t 

(Benimob) Uottcn« Uatteit Igienncm, ^t« |>ands£)rm. Lampjiris. (SDlott).) 

I^^ittm ODet d: ben ^le^Slat. Ub p. tTatx Uatpo^te/ en. $. til at tabe ftt ^an6 i; 

ten, ^nimob SKibnat. = 6ammenfa;tmns ^ommerpotte. Uatravn ett. ITatteravtt, 

gec :« A. VLoXh^th, et« ^K^ntcborb i et @os en. <Sn gugt, (^oié ubebag^iige ^Crig boreø 

oefammet eØ. ^aaf lcebningéoon:elfe ; ett* et d. Slattetib. og om l^^iKcn man f)ar bigtet, 

SBorb, bet om Slatten fraaer o. Sengen, at ben om Slatten fugcbe ^dl af (Seberne; 

n£tB«ffni, et. JB. fom br. om Slatten i 2(ftcnbaffe, Slatffabe; SKelfefuger. Capri- 

Gengen« Uatbrattt, f. I7atnar2)cr« Hat^ mtilgus. fiig. om en ^Vi\m, ber er tosnge 

{iol,eii. en om Aftenen og mob Slatten oppe om Slatten. Vicx^o^ht, en. 1. (• 

bef^agetigt buftenbe S^lomft.. H^speris tri- 9latrat>n. 2. en Urté Slaon ; Slat)!i)gge* 

stu. Utftfuøl, en. pl.-e. 1. guglc, ber SoJanum. (SWotft.) nctfPlotte, en: ©• 

fua 9. Slattetiber fomme frem og (øge gøbe.' fom man ligger i om Slatten ; ett. en grooere 

2. en eiofF^ af Sommerfugle, ber floo<! om éfiorte, fom man tittige om iDagen barer 

Slatten. (Fhalænæ.) notgamme^ , adj. ^nbcr bett finere. iTatfFriln, et. €t @» 

(cgfott : fiotteøaramcL) fom ^ar oceret tit mcb et .Rar ett. SBæftei; i, t. SBrug 0. en 

t een ^oX. n. @nee. (St nattcøammc^ naturlig gornøben^eb ; ' ^atflolv t7at^ 

SøL — ^ U<xrB«iiøcr, en, b. f. f. l^ahcvan^ ffumqiiø , en. Slattcné SOiorfe, natlig 

Jrtr, l^t!^t,cn. «t pint iDoertra:£ t. ©fumring. (5)l)lcwf<()l.) natjfytjgc^ en» 

Siat^^tter; eU« en Serrebé^ue« fom gruens QnUrt. Solaimm. Uatfommerfunl, en, 

timre tru^ om Slatten« (aXot^« førotlbet) b« f. f. Slatfugt. 2. Uotjlc^.ct. slatten Katfhb— KattcMbe* 74 fHamUh—m<tmAt>, 

ftåU, Slatteop^ott). (9). €(ottfe«0 W«t* ^. i&i>or man ^tf« (Katten o»«; (f. b. f, f. 

'fféten.b.f.f.t^tfftim; . Hotftyff e^ et. Slotteftertecfl. XT«ttd«^en, ©teb, ^Dotr 

aKa(ei3l, l^t^ocpaa 9{atten, eV. et X)vtttn om en ^ccc Uixtt f!ø øm dtotten. (Krrebo.) 

Dtatten fotefltUeé. (^ot^.) natfynct^ adj. Uittteli\9/ ttdtteleonet^ et. aXaabe/ af ttU 

fom bcbfl fcec i 0)2øi;tc. (9$. ®. £).) Hat« btiitdc 9lcettetne paa ; bet> at vaagt 09 fctu 

ttøit, en. Xt^t t. at (iøøe i om batten, oø^ beé om Slatten. (St utotfot U, vt faa* 

. fom 6<treé unbet anbte'^toeber om IDaøen. tant H« ei; {fabeHat f. ^efbteben. — itat« 

wattw^et. bet Sel, (^ue, ^tebcc; k.) tf luftten, f. UctUtft. wattely^et. ep 

^i>ori man tigøec om Slatten. HatuQle, mob SSeirét oø Jtufben om Slatten ; ffø. 

tn. 3 ^(m. bet f. f.'UøIc ; fatcb. en entdt SldtteUie. Uattelyf}iø|)e6. en. pl.-er/ 8. 

TCtt af benne jfuofcflægt. Strix Noctua. fom bruøe< Om Slatten, t^attetomøfel^ en. 

XTatt^alf e ^ en. Slavn p. en inben(anb)t e. fom fornemmet om Slatten. (3Kot(.) 

^foofiiøt. ditta europæa. nat^at'm ^ nattenterfe,eMSlatmør!e.} Slattent 9)loc« 

adj. fom oater en Sidt iøiennem^ (SKot^.; U. {fSflotf).) Viatttvan,et. SXan^ fombe^ 

natt>«gter^ en. f. Porøter. (fun, i ?Eflo\>s aaacé* om Chatten. "@e(t> i ®a(øen (an c} 

fflffn. t. ' aDagvflføtet fon nati^<r8tc;r bt. fan aff^otbe ftø fra Uotteran«" SBaøø. 

f. ©. »^er f)'ofbeé baabe en S>aø9«9ter Uotterat^n^ en. f. t^atrat^n* nattercan^ 

00 in n«) > B. notteorbeide^ et. 2(. fom en. SHcøn, fom fa(ber om SI. Hatterafe^ 

foretaøed om Slatten. Hattcbluø^ et. S$. en. 91. fom focetaøeé om SI. tTattetO/ en. 

fom btænbeé 0. Sl'^ttetib. (2(rteboe.) Hat^ Slo om Slatten^ Slotte^oite. " nattenim^ 

tebo^en. Sp^otbéfleb, S8o(iø om Slatten.^ «t. 1. 9tum t. Slatte^etberøe, (S8. ^. JO.) 

"5uø(en« — truøne u<ittebo." ©. Cols 2. bet auibérum, be Zimtt) fom ubø«ce 

tiøtnfen^ XTattebrand^ en. S9. fom ftnbei: Slatten. aXellemDaø oø Uatterum fliaeø 

^t«b^ om Slatten. (5)!)(enfc()l.) Uattcs SScebe. :Ocbfpt. . Uatterttuø^ en. SU. fom 

Bntg^eit« SBcuø, ©entjttctfe om Slatten, man faaet om SI. Uatitfrefl, en. 91. fom 

•(^ett.) Hattebraøt, en. 3). fom br. om it)UT, f)øreé om SI. ($Di)UnW.y Vtattts 

Sldttcn ; Slatf(aber. "3 tette, (»Ibc VlaU fanQ, en. ©anø, fom ftøw« om SI. lT«t? 

tebragt." aaøøcfen. nottebri^ en. 1. tefangepren. <Sn ©anøec etl. ©anøfugC, 

iSn a)cl!, fom taøcd ém Slatten. %. ©tifs bet ft?nøer om SI. Hatt^flbbeii/'en. "bet, 

fen; @oicen om Slatten. l^Attebr^m^ en. at fibbe (crnøc oppe om Slatten. Slattet)aas 

fb^ fom man f)dt om Slatten; natliø ©. ijcn. nattefibber, en. ben, fom (at^as 

(S)(tenf(((.) Uattebim, en. >D. fom faU nc t. at ftbbe (oenøe oppe, fom atbeibec mes 

ber om Slatten. . nattef«rben, adj. fom ec øet om SI. (SDlot^.) nattcffhil, f. Vlats 

fafben l^bfte Slat. n. ©nce. (2(weboe.) tely. tTattefFyttøe^ en. ©. bet Dffec ftg 

Uattepffen^ et, ett. Wattepfytiing, en. g. om Slatten, f. 6. of aRaanclDfet. (|)crt. 

fom ffect om Slatten. Uattefober, et. bet S)((enf(i)(apøet.) "2)øben« n:atteffyttBe«*» 

flbfte Sober, fom øloe« Cloæø cK. |>cfte ©runbtotø. ftattefp^øtlfe^ et. ©., Øiens 

mob Slatten, n^ttefrij!^ en. grifl, |)ens frtrb, ber Difcr ftø om SI. (SJ^rcnfctiL) 

flanb, en Slat ooec. "5)a lao'e (ané iDaøé* tlattepabe , et. ép(o(b«|lcb om' S?atten , 

xntti 00 ttattefrtfl t. at tømme." Qi)t. Uh Slattcqoatteet. (®nøc(étoft.) Uatt^otm, 

SRece«. 00 >D. eot». I. 24. 16. Hattefroj*, en. .©totm, fotirbtcefet om Slatten. ^^XXau 

en. ben ;Si(ftanb i Suftcn, at bet ftpfet om ttjcovnttn foinøet tnnø be tjaabe ^Binaet." 

Slatten , ubcn at' fnjfe om 5)aaen. nat« ©ootb. Uattefhmb^ f. Uattetib. Vtats 

tt^ammtl, adj. f. natøammef. Vtattts tefuf / et. @u(, bet opfHøet f)oi een om 

gaitg, en. ®anø, fom fovetoøed 0. Slattc« Slatten 5 natliøt ®u!. (SJb^enfd^l.) Vtcts 

tibet. nattføarh , et. gijfetøatn cU. 4efoeb, en. ©oeb om Slatten , i ©øone, 

{Bob, fom ubfætteé om Slatten. (2(mberøé * natteft^ttr, en. ^otit oø iDtif om Slatten 

£)r<b.) n«ttføterninø, en. ®. fom foie« (oøfaa l^tteftjiren.) Uatteft^orrm (SRa^s 

taøee ofti Slatten. (9Kotb.) Hatteøufl^ en. bef) oø t^^attefxjoprmen ^ en. uotbentriøt 

1. ben, fom (ufctJ, fom bftvet iHlamn ooet Slattefetjnct ; @oatmen om Slatten. Vlau 

p. etéteb. 2. en ®feft, bet fommct om teft?«rmet, én. ben, lom ét l^nøfoen U 

^atUn eH. Wioet ub p. Slatten, p. et of« Slattefotft ett. Slattefooptmcn. nottefyn , 

fentttøt @teb. Uatteøornøet/ en. ^atHf et. 1. @. fom man feet ett. troet at fec 

Mnbtet. (Sttøtmann.) WattebctBerø ett. om SI., nattføt ^wn. '%ii fit nottrf^ 

natte^erbcrøf^ et. ^. fepot Sleifenbe bttfc« j!n 2Cnn omfonfl ^)an- ftrotffet." ?). ^. gris 

om Slatten. Hattc^olb, et. f. t^t^olb. mann. 2. ben (£one , at funne fee om 

n«ttd^ofle, en. |>. bet paaf ommet, ettet Slatten. "IDet Hattefyn, fom gøben otocr 

ifor et befvoetdø om SI. Viattt^^Ht, en. bia, ieø bøt bjø ba ftataøe/' IXobe. -— wat* 

^. fom npbeé om Slatten. (TCttebo.) tlats teforbr^et. jSteb, l^oot man ftbbenbe (ar 

tqagt, en. éøentl. 3aøt, fom fotetaøed om ftt Slatteftabe , ftn Slatte^oile. ^ønfenc 

iSatten ; meft ftøud. om Uto(lø(eb p. Slats f poe t. notteftrbr« Vtatttføi^n, en. beh 

tetib, Slattffoætmen. tTattefuIbe^ en. Jt. ^, man faaet om SI. I7atteti^/ en. pi. 

fom Statte« føret m« fø. tlatttUU, et.^ --Hber. ben Stt i iD^ønet, ba bet et 9lat. ^ Utfttrti^^ «• n«tttfider« Vløltctir ^totfentantet l^at txfienU og paataøet fø ; 

lieden. <Sn af Skattene Stmet* Vlattts 09 fom i noøte SUfcttbe fan tKxte fotfKcIHg 

tog/ et. 2. fom fotetaseø om 9{» Hatte? fro be Saan, SRedtednoen optoget.) Via* 

tyo/ en. S« fobi fttæler om 9{atten. Vla'h tionaI(to^e^ et, (9. fom tiCI^ører Stationen 

tetyvefv <t. 2£. fotn (eøaaeé om 8?. Hat« efl. etaten ; fom er offentlig . Gienbom. 

ttwiaQtn, en. nb. pi. bet^ at vaa^t meget national^iftorte/ en. ^. om en 92aHtir4 

og (ornge om SRatten.- nattei>«9t ^ en. ©Hcbncr. nationalopdragelfe; en. ,i>. 

l.(9teuiingen, at ^o(bef8agt om 91, 2. jtUfet t. at t)at!fe Stationalaanb og Jtiort« 

en eS. ft^e ^c^foner, fom ^aoe benne Se^ im^eb t. g^bcetanbet. nationalfag/ en. 

fHHuig. ^an 6(eo fcengffet af nattei»ags éag, bec t>eb(c .imet en (ec( Station, ben$ 

ten« 3. ZMxvan, tiDort en eS. ftece f)ac ^( eU. ^re. Hotionalfinroø / et. bet 

iBogt otn 9{. nottevandren/ en. (3Uu ®prog) fom et efenbommeUgt f. en 9{otion« 

ningen at gaae i ©øone, fpm 9{attevans nattonaIf^oItbe^/ en. &, i ^bIm ^oitfen 

brere. Wottevandret/ en. ben, fom gaoet en Slation Hlfagget fig gfottnn f. anbti . 

i ^Bvnt ; en ^øongornget. .Uottei^an:: nattonah^clflan^/ en. en gotere Otab af 

oriiig/ en. 1. en S^anbting, fom mon fo« 9lattona(formue. nattonalorre / en. ben 

tetager tKiagen om 91* 2. b. f. f. Hatte? TQxc, en 9laHon, fom ^amfuiib; ^at et? 

Dandreit* v ^9cct)etftg ogBeftbbet.. m. fCa. 

tlation, en. pi. - er« [dat. natio.] 1« UatterQaf^ en. pl.-e. [2C. 6. Nehta^a- 

Snb^gteb af et ^eett Sanbé 3Qbbi)ggere; le. S. Ølac^tigaL] en 9. fin t^nefulbc 

et JoU. 2. fcecb. en o. Gprog og JDprtn? éang foctnntig ubtnorcfet ©angfugt. Mo- 

te(fe beftoegtet S^^^^o^ngbe, fot faa oibt tacilla luscinia. < 
benne beboet et cioitifetet 8anb af nogen Hatte«/ v. dep. 1. impers. Mit^e 9tot 

Hb^Gthting. (Sotteforrb, Sfotteflag.) 3 (mobf..da^eo.) e^t. ^ebetfen. (nu ftetben«) 

SSobfottn. ^cttil bt. ^olf om Snbbegtebet 2. neutr. pass; tiibtinge Slatten p. et €Steb* 

af en &tQU Snbb^ggéce. (6aa(ebe4 ftgeé 3 ben ZaUm. 2>et nafteø og bage« l^an. 

9el baabe : ben banjle Hation og bet banjf e "Da j!a( ^anø Siig iffe nattes paa Sttaet/' 

joff. 2)etimob : ben t^bffe Hation ; men Sauffen. 

bet bafetffe, bet pceu6ftf!e^olf. ØKangget Hatur/Cn. pi. -er* ftclben; o^ bt. fun, 

bcgtffebenid(anbj?eell. bencorftcanfTeUa? l^t)or£)rbet foetteS i @t. f. éiald eE. 8e? 

tioii. JDm uciojlifetebe ^olfcfoetb af min? gem^beffaffen^eb. [Sat. natura.] 3 /2(ini. 

bce £)mfang bt. <etammc/ ^olf eflamme.) — ben t>itfenbe. fcembttngenbe JCraft, fom et. 

national/ ad|. fom etenbomme(tgen til^^øtet 2(arfag t. ^otanb^ngct , faavet i enfelte 

efl. ttbmfftfer etoi|!i^o(f;fo(te<gcn; (anbé^ ^arfenet, (Begemet) fom i aQe titfammén? 

egen. nationale, @ft tf e,- Sorbet, natio? tagne. 2(f fotrfKtte 93ematfe(fet , f)t>oti 

nåle (o: inbføbte) Stoppet. — fGeb 6am? iOrbet fotetommet, ete be Digtlgfte. A. 1. 

aenf. m. bette adj. et i npete Sib bannet 3nbbegrebet af en ©ienfhinb^ Vl^genffbbet/ 

cnteet C^ubftantioet, ^ooti bet aCminbetige eR. ^otbtnbeCfen af bet SRangfotbige i <S^ien? 

Segteb^^etjjlet. f. G. Hationa(aan6/ en. jtanbcn t. @en^eb, f. faa oibt ben inU^oU 

ttb. pL 1. Snbbegteb af en oié 9lation^ bet (S^tunben t. ©tenftanbené ^otanbtingct; 

aanbeCtge ^n. jDen ftanffe/ eogetjfe H* oitfenbt ^oft i en ©icnftanb. (unbettibin 

2. i Htm. en Slation^ (et>enbe ^'(e(fe fot f!te(neé ba imellem :Singen/é Hatiir og 

bet, fom angaaet i)zit @tdté[amfunbet. bene Dorfen o: bet, fom :£ingen er i ftg fettr« 

Uationolaan^en i Gngtanb , i ^^anfrige^ og tfebbltoer at ocrre faatotnge ben er tt(.) 

nationaI4>arafteef/ en. Snbb^teb af bet. ^(antend H« IDijteté H« STlenncfPetd H* 

fom i mota(jt (tittetU ogfaa i aanbelig; ^unben etafHaturenfdtr^iRig. 2)engub« 

<Denfeenbe et eienbommeligt f. en 9lat^n. bommetige, menneftettge H. (^Xan btu? 

Uationol^agt/ en. iftlcebebtagt, eienbom? getoe(Ubtti)!fet: (£()tiJTi to Hattirer ; men 

melig f. en oid 91. Hationaleien^om/ en. bebte : ben bobbeCte H. €aa(ebeé ffget 

li':a'b ber tilftøtet, eU. anfeed ot tit^øte en man oel ogfaa : fotifieClige Hatuter.) 3 

9:ation eE. etat, fom ®amfunb bettagtet. benne SBemætf. tagcd {beboonL ^enfpn t. 

notiomslfefl/ en. (Sn geft, ^øitib, ()t>oti bet optinbetfge, betntebføbte i Ggenftabet? 

n ^eel 91. eU. ben oigtigfte ^att af famme ne , og biffe (Haturen) tcenfei iaontigen 

tteltager« Hationotfonnue / en. Snbbc? fommobfatte be Sej!a|fenf)eber, bet i oiffe 

øccb af ben SSoctbi (i dopi^alet eH. aattig jg^temeb bringef t. ØSeie ^oé ©ienfhinben. 

Jcembtinøetfe af aff(rtte((ge 9)tobuctet) fom fiKan ffget betfot.: Ut fotanbre fin H. $Ba? 

ca @tat eø. 9t. beftbbet. , Hationalf«? nen fan btioe ben onben H* Hoture^^ 

Iclfe/ en. <Eb d^atlono TCgtelfe f. flg feto, oaaet ooet £)ptugte(fen. Ht totmmt oitbe 

^ fo X?te og eienbommelige G^acafteet (b. e. jbpté H. |)an ^at af Haturen et maabe? 

i bet enfeCt S)ot^et( iDeeltageife i at agte Hgt ^ot^eb ; men (an l^at bøbet betpaa o. 

^01 (Ration , b^n tit^tet.) Hotfonal? gfHb. — ØaaUbei ooetføteé ofte SBegrebet 

9ieI^, en. b.f.f. C^tattgielb (ifort en faa« om mebføbt Cigenflab, om ben s^itfenbe 

Ua eStat^giett, fom in 9lat{on t>. fljie 9te? Jttaft (o< Snbioibet t^ ben ff 4^« fBetben« Slatur* 76 9{atO(— Kotuir^rttn^« 

4ycef6(^/ ød ^attttett hlitvc ta Xtbtvitttt f* turens ^^tobfuw* ^turenø {fttmi&fins 

øn enefte alminbclid ©runbfraft^ cll. cnboø geifec (^atucprobuctcr.) 3. om ben )>69$ 

i SnbHlbninøéfiaftcn t. et f. fg fc(o (le^ ^^jYe S^atuté, tK. e$øem9etbencn6 i^bte @Hff 

flaaenbe ^cefen. f. (5* t^ottitette Jtrcefter, (etfe. fotn ben Difei: ftg f. bet ntennetf cHøe 

^Itfninøet. n«turett ei{ ben bebfte 8<ste^ <BI^C od >n* f<^^* i>entQn t. bet Hii^inxaU 

mtfiu naturen ^ar'txstet gaomilb imob tedftiffe eU. éliiinnc i Sotmen* C^nJSiøi, ^ 

f}am. ()Decaf : natur«til<rø / Haturfeil/ vUb; fliøn U* TCt teøne^' ma(e eftec uas 

Uaturaaver^ o. ft) * 2. i en Snbffrænfs turen« C. 3 en af A. 2. b. oDctfart ©e« 

tting af liet unber A. 1 anøione almiQbeL m«rfe(fc:' Cn mebføbt, (tøefom uoilfaacltø 

IBeøreb: a.) om ben i ^TnCeneé ©ammen« X^oerbetrtiéninø om bet'éaitbe, ®obe oø 

foftninfl, Ata:ftei: ofl ajirfninaec atujibebe SUtte; eit i SRenneffcté opdnbeliøe SJatuc 

otminbeHøe ^caft-en. dgenfTab i bet mens ørunbet Sølelfe. Haturen (ærer oé at 

tteffetiøe Ceøcme ; bet (^icnbommefiøe, ©ar« etfPe Dore S3øm. ' 2(t fnnbe imob ITaturen* 

cøne i eta){enne]fc6£)røaniéme. 2Ct ()aoe -2(t ^anbte efter Haturcne 8o9. Hatu:? 

en florf, fooa w« ©tcerfc, fwøe ll^atM^ rene 3let (mobfat: ben pofittoc Kct.) =3 

ter* ^in u* taa(er bet iffe. ^oé f)am allé ^er opreønebe fiBcmorrfetfer forbinbeé 

l^etper itaturen fiø fe(n« Scrøen maa \)icU Qrbet n|. en flor SRænøbe anbre , oø t>a 

pr uaturen* b.) ben oprinbeliøc ^ixUs bifTed Hntai bcflanbiøen funne focøøeé eø 

iraft 00 Soranbrinøébaft ^oé en Q^tcnftanb, lettcCiø fotftaae^^ anføre^ ^er 6lot noøte af 

'bene førfie. ett. ^prinbcHoe S8ej!a|fcnbcb. be møtiøfie: t^aturaarfaø, en. pl.-er« eit 

<f« ovenfor.; iSaafebed : Raturene ©tanb i ©anbfeoerbenen, i ben p^oftjfe 9?. øruns 

o: aXenne(fcf)ebené oprmbetiøe ;XUftanb, b^tTCarfaø« naturanlorø^ et. oprinbcttøt 

før borøerUøe ©amfunb fliftcbcé. VlctUi Kntaq, Seq^em^eb t. noøet. Haturbes 

rene e))é (i i\)coU mobf. 2(abenbannøcn6.) mx^tnl^tb , en. ;£t(braøe(fe i ben pt)9fiitf 

Ht !et>e, ptercenéftemmeobe m. natiirtn. Qlotur, f. Cf. 3orbf!tæ(o, 8uftfpn; o. b. 

yiaturene ^ornøbcnbcbcr (o: a)2enne)!cté naturbeffaffenj^e^^ en. (S$> ©. £).) SB. 

tiatiirttøe g.) — JJiøclebcé i SKobfartn. t. af Staturen, naturaø ». .UaturbefFrix 

Xonjt t. bet ocb ^onilcr>ne banncbe ett. i>elfe/ en. ». c<t)er »Gaturen ett. iDele af 

frembraøi^/ oø t. bet Ivonflle^c, t), ur{øs Staturen; ^oer en @øné naturCtøe IBe)tafs 

tiø anoenbt ^onft focbæriKbe. . iDct er iffe fcn^eb. Uatu^beff uer^ en. ben, fom fpé« 

et aJocrf af l^atur^^ n^cn af Æonflen. felfættcr ffø m. 9?aturené »ejfuelfc , lln^ 

^onflen er i{{e'b(ot en (Sfterttøntnø^af XXas berføøetfe. naturbe|l<rQtet^ adj. v. fom 

turen* (&t af naturen fafl ©tcb (mobf. er af en bcfTæøtet, (iøncnbe ø^atur^ ftar af 

bet t). Jtonft befc^Mc) '&un er (utter ØZoturen Siiøbcb .m. ^. ©. iD.) Watur^ 

natur. (f. naturltø«) c.) ubvoctcé Jors btUe^e^ et. ©t fra i^aturetu fra @anbfcs- 

ftotb, f)i»ori et'a»ennc)Tc o. Jøbfctcn fætte«. »crbenen ^cptet »incbe. watur^rift, en. 

Uaturene JBaanb (o: ©laeøtjfab.) VU^ 'Slaturcné ^oammbclfe om at tilfrebéftiUe 

turrn l^ar fo|:enet oi o. et 9)aanb, fom bene ^Xranø ; 3nfHnct. naturcgcK / ad j. 

Cenjfab J5ar øtort cnbnu ftærfcre. d.) egen, eienbommcttø f. »iffe Slaturer. (i©. 

forreøen SBcffaffen^eb, aXaabe at ootre :paa, é. £).) naturegne ^eil. naturcgcn^ 

oøfaat). ©ienflanbe/ |)crtfteereinbtt»tbuelle ffab^en. mebføbt, i <£né SRatur jruiibct 

^crfener. ®ct føløcr af ©aocné. Sinøené CøenfPab. (J». ©. £).) nåtureljfcr, en. 

n. iS>et er imob Jtiærtiø^cbl VL B. i. ionø 93en af Staturen, af 92aturørantft? 

39bbcørebet af oHe be {tabte oø tU^arcnbe ninø. Haturet^ne^ en. mebføbt , oprinW^ 

®ienf!anbeé. Dirfcnbe Jlrafter , betraøtcbe (tø (St^ne. (»aøoefen.) uaturftil, en. 

[om en €cn()eb. (a(tib i jing. m. bcfl. 2(rt.) mebføbt Jcit ell, aXanøct. . Haturforff er ^ 

naturei>6 Sooe. 2(t efterjpore naturenø en, ben, (oté (Snéfel er, at unberføøe Staturs 

«^emme(iø^eber. SCRenncfTet, iJtampmob (ejemtr oø Staturetté .ftrcrfter; SRaturs 

naturen. Gt af naturen begunfttøet øranbffcr. naturforffninn^ en. 92atu£ 

Can^. naturene Søb, £)rbcn, Jiira:fter, rene, - ©anbfctjcrbenené , 9iatur(cøcmcr« 

i8irfmnøer, o. f. t>* SKan bcuøer nu ofte om^9øøe(iøe Unberføøetfc. naturfanr6tgr 

Ubtri)lfet: naturen^, ^vor man titforn ^ed, en. ?. ørunbet p. 92aturan(orø. t^a« 

Søbe: <8u6. 2. Snbbeørcbct ett. betV(« turøatn^en. ph-r« (Dtfetiøt Siaturantctg^ 

mfanø af aUc ©ubflantfer ; enten a.) i mebføbtSBeqocmbéb e(U j!)ue(tøbeb CU C5a^ 

ben ftørfle 2((minbe({ø]^eb om a\ie titværcnbe t^t, 2.) naturøai^cr mobfcetCeé CynPrne 

00 tornfcltøe ©ien^anbe; ett. b.)meretnb« (Satser, noturøienfland, en. pl.-c« ens 

ftrænfet om atte p^^Dftfte, (eøemtiøe C^ien« bt>er ^inø i 97aturen, f. faaoibt ben er eH. 

ftanbe; ett. c.) ofn be p^Dffffe ©ienjlanbe fan txere ©ienftajtb f. S^ctraøtninø ett. lins 

p. 9or.^(obc. @aa(cbeé a) naturene2C(t bcrføøetfe; et Ø^atunxrfcn. naturnraii6? 

(SSaøøefen.) naturene ^crre. b) 2)cn ffer, naturøran^(fttinø^ en. b. f, f. Wa* 

(et)enbe, ben (bløfe n« c) €tt faaban turforffer, naturforfFnmø. Matuv« 

(^ienftanb finbe^ et i b€(c naturen. iDe øruud^ en. ®runb, fom er f)CRtet fra ^ins^ 

tre naturene Ditøer. lit oyvfre |iø t. Ua: øcné oa}(tnbe(tøe il^afcn ett. S3et1affc»()e^. (^ØWrnf^t.) tTatnr^ifloric^ rn. 1. ben (tiwtfat: ®orflfttft>cf, etafétbcf .) natt»* 

2)«r af SlatiwrDibcnjTabcn, bcr bcjfrittcr foa^ pri^ttt/ adj. 1, fom, fttiUt ttrob Satutett/ 

vel 9?aturlcøcmcrhcé »?brc gormct oø Jtfen« mob siaturcné £)cbVn ^9 ftooe. 2i fom i 

bcmccrfcr, fom bnreé organijTc )33ej!offt'n!)cb fhtba-imob; oprøret ben iiahirUøc ^9Ui\t*. 

og pbpPife 8ti>, m. m. 2. et SBccrf, f^oori rf. Uotiir^ C.) €t n^tur|lrI^i8t 4pab/ 

bt<fc ©icnflanbc afftanblcé. (&n t^« for Æ)crof:Utttittfh:JWgl)e^, en. ub.pl. — tTarf 

»em. naturl^iftoriiF/ adj. fom ^)øtcr t, turfyit^ et. pi. b. f. @t ^wn, [om 93^a'tureii 

S^atnr^ff^orien eS. 97atur(c{fr{Dclfen. H^^ ell. ^atuttedioenoeber frembi^ibe, Vtatut^ 

turfrcft, en^ ph-frccftn. ben ^roft I et fftfyit, et. pi. b. f. et ftelbent; forunberfigt 

8egeme, en SKQterie*fom er grunbetifoms ylaturfwn. ^VUtnvtilfianb, tn, b. /. f* 

mc^ 9?atnr. (A. 1.) Vlatxitfxtn^^ah, en. Uatuv^anb. tTantttrarf , et. et en(e(t 

5. til og om Staturen, og 5?aturg{enPciabe. JSraf, en enfelt ©ttrfng af et ©crfen* 9ia« 

vAturfynMø^ adl*, fom ftor 9?QtUr!unbj!aO, tur. XTaturvid, et. ub. pi. mebføbt, na» . 

ea. I)ar 3nbf!gt i 9iatur)?ibcn|taben, Uas turHgt 9S. ^(lturt>t^cuf|-ab^ en. ben ©♦ 

turfyn^igbed ^ en', ub. pi. omfattcribe og ^méSormaotetotfremftiffeØ^aturen. bert# 

t>ibenfPabeffg S^aturfunbjfob, Snbjtgt i 92as ^rceftet, 93irfnfnger og fflttdnget, i bete* 

turrfbenttaben. tTaturlc^cme^ et., en^t>et ^celfeeb, Sot^olb og ©ammen^æn^. nas 

tSUmfianb, fom l)øvct t. ben pbt^ffc 9^as turvi^etlfr«beIIr^ adj. fom (;ører t. 9?atut» 

tur, t. ©anbfeperbenen ; en moterlet ^nbs uibenjfobcn. watiAmrl^nmg^en. 2>. af 

ttanté. n<:turltt3 , et. 1. bet Sit) , fom Staturen, af en fWaturfroft. (£)tuffen^ 

l^qTet i bete 9?Qturcn aoer^oDcbct, og i ben ^atimccfen, et. b. f. f. ^atwcQitimnnQ* 

pljnfiff^organiffc i ©crrbefe6f)cb. 2. et m^ (betfl bog om (eoenbe ajctfenct.) "gjJenne? 

fRatnren ooereenéftemmenbe Sit), et ufonjt:: f(cté !Xt(f!anb, fom et orgamfetet Vtatnx* 

Ut 2t». (f. n^tiir A. 2. b.) ■ n6turIo\>, DOffen."- ^omCf. 
en. ^ i ØJaturen otjetfjoocbet^ eU. i en« vraturliø, adj. 3 Wm. ooeteenéftem« 

felte Slatntgtenftanbeé oprinbclige ^rcrftet menbe m. S^oturen ; grnnbet i Stntuten^ 

og SSeffoffenbeb gtunbct Cop. "6t SBrub fremoirfet t>, Øiatuten. ®oo(ebe6 M. o, 

p. ben f«t|te S^afadov." X. Slotte, tt«* 1. grnnbet { :Xingeneé egen tjirfenbe Jttaft ; 

turlorro en. 1. ben ^Z^ibenffab, (om ftern« i bered oprinbetige; , mcbfobte, eienbomme^ 

Jhflet 09 ttfl&anblet 9?aturcng og be forjfieti (ige a^epPaffcn^eb ; eb. 'i oltc ZitiQi, \ ffeic, 

Hk}c SJarurtegemcré jtrccfter og 95irfningcr. Olaturi nS ^oft , betragtet fom 6enbeb; 

2. et &ttift, boori benne »Bibenffab tccteé. (mobfat ot>ematuvIiS og unaturlig.) Zini 

tliimtniicnttrfFe, et. 5r^ ber (ctjer i 9?atus gencé itaturliSc (SJang. ®n 11. ØJøboenbig« 

tene @tanb/ bet følger JKatliren ogbc nas Jeb. (Sn n. jJ)øb (mobfat: en t?otbfom^ 

turffge Drifter f jfn gercmaabe. uatutf unaturitg.) SKennefteté natitrli^fe Ufulb* 

n^^oen^ig|^e^^ en. ©n i Småturene £?rbcn fommcnf)cb. ©et- feif i{fe tfftturltgt til. 

og eooe grnnbet 9'2øbocnbig()eb.(Xtef(bot),) Uaturligc >Drifter, Xotfaget.- t^atttrliøe 

n;miromt>arItiitng^en. ©n 6eti)bc!ig, tJOtb« ©traffc o: be, fom bejlaae t ^orfeelfend, • 

fem, ea. plubfclig So"r9nbring i Slaturen, gorbnjbelfen« egne følger. 2. mere in>* 

i 3orbf(oben ; en OJatur^gicootution. (:5res JTrænfct : om bet, fmn er gtunbet i, af^n* 

fchoro.) ■ ^atuTp})iloiopYit , en. ben p, gigt of xt 93^enneffeé' pf)i)|t(fe 9?ej!affenl^b. - 

bpbi-re Sopnfning (SSpccutation) bijggcbe |)an f^or en n. SWobbiibclig-tfcb^erfor. 2)é 

^cturvibenffob (i SRobfcctn. t. ben empt« n,:turlløc :Sing, forretninger (mobf. \>\U 

ni!e , eO. tiUlgc p. erfaring grunbebe.) faarliø.) 3. frembragt, fremvirfet t>. 9la^ 

Xl&tvLtttt, en. ben naturlige (lf!e p. pop« turene p^OPff« J^rccftet (i a)W>bf. til bet; 

ttoe eooe grunbebe) SRctélærc. WaturV fbm er frembragt t>. 9Kennej!ct, ». Jlonft.) 

rettigi^e^^ en. (gn i Staturen, ISKenneftctø waturliøe 95lomfter (mobfati F^f^ttje.) 

BQtutliae Jorbølb grunbet SR. (mobfat en 2(nftgtctø naturli||c Sart>e. 2)et er ®iom< 

bngerltg SR.) 5B. ®. X). Haturrige, et. ften« naturlige Sugt. SDc itatttrHot .Rop^ 

&iaf bc3^pt>ebc(a([er,"(*Di)rcrigety ^lan« per. Uaturligt Salpeter. 4. fom f^os- ' 

tiliget, axineralriget) b^ori alle 9Jaturles rer t.' fin rette Satnt og 95eftemmelfc, fom 

Simer inbbeleé. waturfielbciiljeb, en. pi. erinbrettct efter ftn 92otur eff» ooefentligc 

-<T. en fielbcn 9iaturgienf!anb. Hatur^ »ejhiffen^eb , uttjungen (mobf, Hn^ltt, 

ffxgtJFcb^ et. naturligt 6lccgtjfab ; Siig« fcgt, ttjungen, paataget/) • Gn n. ®ang, 

Ut og £5tjcreenéftemmelfe, gtunbet i 5?attt» 25cxKcgc(fe, 2)ragt (fem et paffenbe f. Ces 

ren; »æfentltg 8iigf)cb. rTaturfpil, et. gemet.) ^ m (uforfti(t) £)pfBrfcl, ^rcms 

(?n nattirlxg S'^cmbrtngelfe, bet enten bat gangémaabe. jDenne 2igegi[>lbigf)eb bo« 

Stigbeb m. SWenneffeuc^rt , elt. meb anbrc, b<?ntc oar iffe n. (t?at paatagct.) <gn m 

f. ten fremmebc 9?aturgtenftanbc, og faale« ©tiil, tf^fribemaabe. ©t naturligt Ubtrwf 

U*f forefommcr fom et benflgtéløft ^pil af (i)t)or SSanfen iffe er føgt.) 5. fom i i^ps' 

Staturen. Uat^rf^an^ , en. 9)JcnneiTcté rinbelfen er famtibig nu en iXing, opdn« 

ortinbettgc (Hlbe) JSilflanb, tibltgcrc enb belig, grunbet i fa mttbia i^ni nb cif e. ^et • 

Saltur 03 dipilifation ; SWatattilftanb naturlige ©elfPab (Samt (tefclfPaOct/tsrøobf. I \ > I t t. let SctøetlCøe.) .gati et bare( naiiirfige Imtt, tn. <En ^toote, Saxifraga Cot^r- 

D^nf)ttte, SBejfDttec. 9løg ec et natura deloiu 

IiQt X^Qti p. Stb« 6t £)tbé,iMturIi{j«, tll«w, et. pUc* [3. Nafn.] iDtb, i^DOC« 

IDteninø. 6. ørunbct i en ^uirføé S3ci!afs Deb en ©(enflanb ed; en (Slaffe af ©tenftan« 

fén()eb ooér^ooebef, fotn flpbec af en @aø« be faatebeé bcteøned, at bt bertcb i ^ore« 

SZotut. Gøenjtab, Snbretninø. (pf. 92o. flidinøen funne Henbeé oø fKelneé fra 2(ns 

1«)' ^et oac naturligt, at ^an ^eroeb bce (en Benaoneffe.) 1. i @crcb. et£)rb 

maattt..6(m miétcenfcUø. j3)ct ec natur« (|>i)Deborb. @ubftantit>) b^ bcteønec en 

Ii|$t, atben, fom oi(,:SZ)t<mebet, maa vttle <SiQrøt> 2(tt eH. €tafTe af (S^tcnftanbe, eU. 

SKibUcne^ ^craf fuløte øanffe naturliøt ubttntfec bet atmtnbeU SBeøteb om famme 

(natur({øt>tié.) 7l fom (øret t. 92aturen, (^ctUtina^n.) Ht øioe en n9 ^tantcyict^t 

t. 8eøemi)erbenen. naturlige ^^eøemet. Xi« ^fnøcn moa boø 5<^)?e et VI. 7Lt tait>t 

8. om {onfliøe Srembrtn^elfet oø itonft« enbt)et IXinø o, ftt rette H« dtt faaban 

ttcecfet: fom et 92aturen tto , fom (iønet iØbfet^ebfottienetitfe tl^« af Oobøtøtenlj^eb. 

ben oitfeltøe ®icnfkinb. S)enne S^øur et (iof. ^el.) 2. et JDrb, en éamtinø of 

itttAt* SRofcn et mcøet nattirlfø ma(et. &t)bbe(e, ()VOt»eb en'fotrliø^ ©ienflanb ab« 
' vTaturliø^eb^ en. ub. pi. ben @øen{!a( ^fPiHeé fra alle øt»>:{øe affxnUtt, enSBenoev? 

at ]:)cete naturtiø \ 3nbbeøre6 of efi ©ten^ ne(fe f. en QnUit, f. et Snbit^ib (QHenbom^s 

flanbé opttnbeUøe SBcjIcffen^eb : Jtonfltød« naon, eøet 92.) Vt antaøe en 2(nbené H« 

^eb, &ioaøt{øf)cb, UtDunøcn^eb. Kt ø{t>e et @tcb, en ©aarb^ et S3arnJI^* 

tTaturlisoite/ ady. nøbDenbiøen i ^iQt eII.Jtt IT; Ht fienbe een af vt* €n a)2anb 

eit iXinød Statur^ faaCebei fom bet fotflaaec t), tia\>na)2øGct. Sanbened, SRaanebctned 

fløfefo* ' Vtawxt^ (Sbf. 25inat>n^ )D«bcna)9n, ^ov» 

Uat9^ et. pL b. f. [2(, ®. Nafå^ Naba. nat^n^ SI«Qtna>9n^ filnavn«) — Ueøentt« 

St^^. $aDe.] b. f. f, >5<ulnat9. jDeraf: for: ^erfonen, fom 92at)nct oeteøner. & 

9iAv1^h et. bet |>ul/ (om boreé øiennem Serømt H. i ben banj!e ^^iftørfe. 3. føutU 

d^atoet; f. at paffe om ^oønarelem Vlavs a.)enMotSBencet)nc[re: i 9)2obfatn; t. ben 

tinø/ en. be Setnbaan^, bcr fatteé uben om virfeHøe ©tcnflanb , t. Sinøen felin et 

Itoaoet* ^^oajlub; 3oreø{t>enbe. jDen ene l^at uayot 

^^'X^a\>tt, et. pl.-e, [TC, @. Næfgar, Næf- net , ben anben ©otmet "iDiffe fommcn? 

b9r* @t). Nafware.) et øtout sSor, t. at ffrabcbe itriøéfot! oare bet mere i vtatpnet, 

$ore flore futter m., oø fom fætteé i et ^enb i O^aon^t." JJaøø. 191. Jttim. >Det fPal 

iBimmctffaft. (iJMobor.) 6ot>e XI* af en |)øijTo(e^men et bet iWc. 

Hat^er ell. Havr, en. et Zvct\ Zen, ^aner bet af na\»n, itTat>net; men ben 

$Sa(6{rfsSøn. Acer pseudoplatanus. anben er bet i 93trfe({ø(cben. $3{ ere man$ 

VUivU/cn, pl.-r. [3. NablL] SKibten øe t. Viay»n; men faa t. ®'at)n (t. at ar« 

p. 5D2enne)tetd 5Buø ,■ (oor ben afjTaarne beibe, øiøre ®a9n.) ^an {fiulte fin Sibens 

Slat3i(e|trænø iox^ fammcn, oø en gorbpbs ffab ijnber W. af 93enjTQb. b.) i)cnfi)n t» 

nittø banner |tø. = Uat^Ieaare^ en. (5n af en g«rfon (m. præp. i*) ' ©Uø (om bet f 

be 2Carer ^ fom ff^^beé { ØZaoIeflrcenøen. mit H« (fra mtø; i mit @tcb.) 3 Jton^ 

navleb'aan6, et.'^. (vormeb Slax>U^ctns gene Vt* (@teb.) Tit bebe om noøet i (S^nbé 

øen unberbinb'eé, naar ben efter $øbfe(en H« c.)^t taøenoøet (taøe SSatet, uben 

9fj!cete&. Xtay^lthinb, et. S3. bet (æøøe$ ot beta(e) paa eené Hai^. ^t øiøte ®Ui\> 

om Skarnets Sio ooer 02at)ie{lebet. Ua^s p. en TCnbené XI. (€rebit.) d.) TCnbcce 

Uhtof, et. pi. b« f. ben. ^eøeméfeit , ifcrr jDom over en ((eoenbe eS. afbøb) 9^i^fon$ 

^0^ SBørn, at be inbi^enbtøe Æ)e(e træbe ub moratfle iBærb, Gf)arafteer; ^ortienefler ; 

iøiennem S^aoterinøen. Xtayoltl^\>^lnin^, .SRi5øte, Gftermctre; JGrc. (£t ocrliøt XX., 

etK *&. fom f)oi(cr p. en i a)2ibten flaaenbe Ht forfoare eend øobe Vt. oø SRx^Qte. Ht 

éøi(e eU« muret $itte. (©c^øninøé norfte l^aoe et (^bt tt. paa ffø.' ^un (ar iffe bet 

iReife.) tlavlefitube , en. (En mebføbt bebfte H. paa fiø. Tit efter(abe fiø et hcs 

4lnube p. 9{ao(éfbaenøen; eU. en @ammen$ tømt, ubøbeliøt VI* ' <£n 9^tfon uben t7« 

fpnøninø af benne, fom fan fmbe @teb (ubeti)be(iø $.) = )^4vnebob^en. ^or^ 

o& ^offeret i SKobcté 8it). (©. @. JD.) bcrénaun, 5eteétttc(. TC.^uIl. (foratbct.) 

na\)ferin§, en. ben 92inø, eØ. (Sirfct, fbm namtcbog, en. 3B<« fom inbchofber en Status 

9^at)(en banner, o(| fom ti. .92at)(cbrot ub? neforteønetfc ; a){anbta(. (SO^ot^. Gvatb.) 

^oiber ftø t. en 2(abninø. (annulus limbili- na>9nebytnttiø, en. £)m6t)tninø af 9^Qt>nc 

calis.) Hawlefnot^ en. b. f. f . Ølatjtes imellem to^^crfoner. X^niOcrøé £)rbb. yo\^ 

ftrffnø. (9$. @. £).) l^ai^lefle^^ et. bet Ua)9ne{?ifteO tTat^ne^aø, en« ben iDag, 

éteb p. UnberHoet; (t)or 92aoten befinber ' p. (t>i(ten eené ^Døbenavn fnbeé^ anført 
fø. na\»Iefhr«ng/ en. pl.-e. <£n @trænø blanbt ^etøenbaøe i 2((manaHcn. Uavs 

eU. @not; bannet af en feamlinø af 2(arer, nedigt^ et* aD. (oié S3ent)nbe(fc^boafta))ei; 
omøione m. en ^inbe* fom i SRobcréJ^io ubøiøre et 91. - navnef^fle, eK« ua)9its 
fotbinbit Øoftetet m. Sxobetfaøen, X7a«« f(rjte^ et. Øabberøaoe ; ed. eøentt, forbum ffi 9at»e. tiuin jHenfebe ^oi, fom man ^i flpr, at Hin oibt 09 (uM t Sfotrnnhiirg," 

rt oifl S)tat)a eu. Stfoaim. XUwtfta^ , ^poron, 

«. Ct €tp«c a^L feoocpoa een øjer fiø ^ xXarmlij^, adj. (uD. XttO Ofi adv. af et 

t fRaonefpenin^ HavneliRc, em gortcø:: »IfliWaw, »/ØZat^n. €n IKanb , ndijttlitt: 

netfe oper jRa»ne, Siavnefocleenelje. nax9^ ^^^^^ _ ^d^. ubtrt)tte((sfn, i fecrrbete«* 

r^T^ili**'*^ v" ' '^Æ ^" Vv^**!*^ f'^ ^<b (^»ot flece notDttrt ea. omtate«.) OTe 

tørb, fKe MrtcUø* Uavnem«rfe, et. 1. ^gnUtnc, 09 natjnUgeii ©ognefoaben* 

SR. fom ben^ bet ei fon ftn»e, bcuflcr i ^ r .• . r L «« 

©t, f. pt 9la»ii ; »omacfe, 2. mr>n, „^*f"^^' ^It ^- 1''"^ ^^ «^«j!^ f «^»« 

fom €Keren tebec føe t. SRatfe 1 8lnneb , 09 J"^- y«é 92a»n iffe er behenbt. 2, fom ti 

MU tfL laber fatte p. Jtar ofl anbre iSing. J«« i* «"iV"^l^"*^'«""?^!Jt^^^^^ "«^"^' 

rUweotd , et. ^ooebocb , e«l>flantio. ^^ ^alifl^eb. Cn n, gti)b. (SSuttin. »ag/ 

!D{ot5« (ogfaa : n«i>neor^O Haiøneranø/. d^l;^*) 

en* Oanfl, f.Æ, ieranbt forfattere, p. n ?"'i ?S''^* -j v «« .. t 

©runb af bereé m«« cttl mlnbrc berømte . ^^'^ ^ a«*^; [?• »*"ajv .?•«?/ «»«P«r-I 

Slaan; navneritm, et. mm tU. ^M, ^<^^ ooerboDebct ben mobfatte »et^bning af. 

6t>U frrfte »oøMet fammenkigte ubgiørc ^?'/^„"^'^?"" 'f.°'^Vf ■• ^V-!"vr*^*' 

etaaw. Uiw^Hcfilf e . <n. Site« (ifw Ø«lfe eff. Slctmng fra etjøiere etcb t. e^^^^ 

møtf«*«fombr.tttS«a»ncfpening, Uat>' ^mob et tatxyre. Dan fatte bet n. poa @u(j 

ntmftt, et. Dmjltftning af et 91. for et an^ ^^\J^}, 9^^^ \i\ Scappen. J>an fatbt 

Ut, Jloronbring af jtt 'SZ. ((SJuCbbcrg.) mafetigcn, Xt fee n. fra et Saarn. -- 

VUvnSlHU,tt. ^ bDorpaa en ?)erfoné 91. ^«f ^t^v^*^' ?^" ' ®««" 0««'^ «^«^ 

er mailt tU. inbgrat>et* nawefling. et. 0>«[cr.) ^t t)enbe o|> og neC> p. noget 

foriKemsc ©toaé ©ting, ,fom br. peb fna\>c i^^^^^^^^l'^^M^ 2*^ ^^^^"^ S^ ^^ "*^ "*• 

S»aab«7^t ft)e 9iat)ne ett. »ogftawr t 3^ø( gf « «^^,/'' (^cnfmob) 2(aen. 2. (ærb. e« 

t. JlCeibemierfc- »awetraai) , em X. »cooe^rfe, ftwroeb man, enten fibbenbé 
{ammr- napnet^iidt /en, IbcrrW, (om ^'"^''^"ff (i^JJ«'« 'rr^'^v^.T-^'^ 2l.l? 
! Jøtge et »cgierfngébub titto^ggeé ?)apk:5 »coagclfc nebab, cU. mob et {opcre Øtett mag«, ferot Havn tfle mobtager Cnbe (fen ^t^^ac.aav. j. unocA:neo, 1. 

wae/anføreéwbcnfor-) . ^'^^^S^'K^t^' ""' ^** ^x^'l^?-''^?*' 

^ - r^-ri»-iv V bre;i*, 4 flere Seb. ne^an?e^e gortieneftcr. 

. w«wc, em pl.-n [3. Nafni.] ben, bet. (gacobi.) "Uebarwer Jtcrmpcmob." 61. 

hat iiae S»awi, ^fær jDøbenaPn, m#»en am gcimann. "€^n |)a»n, ne^arwet fra ©targt 
ben; «a©nel»røber. • • ^ , t^ 6tcrgt." aKnnftcr. 2. t)cbta<|cn, inb? 

Uaipnforflarinø^ en. pl.-er« $. ooer et ført o. gammel ©fif og SSane. "aJ^angen 

Stavne cS. D^aoneé »ctløbning ; mobf. nedarvet Urfgt{gf)eb, antagen efter DæPb, 

éogforfkrtng. (SS^ 6* £).) f. (Dr^fot^ meer enb efter 9røt)c." a)2atling. 

^S?*^* r^ -Ir IL. vr r^ He^be^c . V. a. 3. (f. b>^e.) føge ih 

U&xynfct^e^it. f. owenfor Rat>nefarpe. ©ønner at erftoeroefor anbre. (fieCben.) 7U 

*^^weiw;,jr. a. 3. (f. giuc) naor>c ». nedbede SSelfignelfe (fra O^ub) oper goU 

5a5n. (forflOT. fra : gf^e noget SJaon.) j^j. »^e^be^t «lnbrfng for bin ^mtUt:' 

^n luimigit« ehboer i ©cljfabet, fom oan térunbtpig 

fxenbte. '^pan bcficnbfgiorbe bctte ©frfft Utbhmbt^r.^.^. <f. bintie.) b. noget 

o^en at nawøive jig." eatting. — VUmiu ^aaitUé, at bet toinae$ neb. at m ®ren^ 

grøelfc, en. • • ^ao Jrugttraer. 

t7«^iifu»6ig,.adj. r3..Bafokiiimtt'gr.] . UedbliF^et. pl.b.f. J8({f, Øiefall, fru 

tribt biefienbt. af 9lay>n, fom nxepneé af mans: ' et h$\t ©tcb t. et (apere ; Ølebjjon. "(Inbn v 

ge 09 m. tlbmorfetfe. Qt navnfundtø^ et tTedblil', enbnu et Jboerbtif fra beniv( 

€tag. d^nm^ant, S3ég{penbeb. ^ete mogeløfe ^t^ramtbc." JBagg. r 

a. enb eøentltg beflenbt. "Gn navnlun^tø uebblinFc^ v, n.'l, (poetijf.) btinfe neW 

SSanb fan ocrte bet, enten forbi ban er bc^ «b, fafte <9(imt neb. ©tiernerne m (O^s 

tømt, cQer bemgtet. . (S^ritfcnfctb er naoiv lenMl.) 

fuH^tg og betømt; Ulfelt ttax>nfunbf3 og . Utbhcte, ▼. a, 1« bringe neb i ». at bo« 

(erpøfct." ©pea>n» ^ Hat^tifuitbigl^e^, jce^ giennem et boret Dut. "JDg l)i^at eder« 

et. nb« pi. Sieffaffenbcben, at »ære naon^ af ^rpb ^g bpbt nebborer i Sorben*!' 

^nbig,- ^3i( Vl^ ^øtrt 4in ataiøte£)|i^ ^gg(f«n« •t •• ■ 9iålbm%^9Mkn. 80 Sleben— meberfMb'e,- 

ne6Bnt6^ct* iRcWtpbetfe, £)b«Tttd9e(fe. dan. 91, €5« ttcbtfn.] ^» ben itcbte, ne« 

(SBopgcfcn.) bcvfW ^ant ctt. <S5ibe (mobf. o>?eii; men 

Uc^orv^e^ V. SU 3. (f. Bry^eO 1* tag« flcfben allcnc. kaffen oat mafctibaabc ot>cn 

ttoøet neb, borttage bet (ftm »at bijgøet op, og nebcn, ^ectpiobfecbtjanf, i Sotbxnbelfe 

t>« at brDbe.. Tit lu en JBognlng, et :£aarn. m. ^ræpofition^r.) ntbtn foir* (3<d f^ob 

2. .forborrvc ; (cegge ^e. ^ané ^renrpet nt^tn fot f)am. ^an fab ne^enf^^r«. jDet' 

nedbryder meer, enb ^ané Soece opbpøgec, ftaaer nedenfor p. famme @{be.) ne^enfrit» 

jDcuffenjlab ne^bjcyder øio^l og Segeme. -^ ^^an begpnbte fubenfra og gif opab, )(t 

5^c0dry0elfc, en, pl.-r, iomme ne^eitfrå*) tte6citom o: uben om , 

. nc^brc^ftFc, V. a. 1. b.,f. f, ne^bry^e. — omWng et ^tcb, etl. en ©tcnftanb, bt>ot ben 

(Ic^^otfning, en. pl.-er. tt la»efl. (TCt fføre tie6en om, ©icrgct , 

XTf^Wic/ V. a. 1. 6«te nebdb, Tit gaae 93i)en. 7(t ()a\?e en !SBra?mme neden om 

nebb^ict^ "|)ift gamle 25øg nc^b*ierf ttftte Jtiofen.) nebcnrtl, . p. ben »Rant, @ibc:, 

©reric." (5. X* 8unb. * fig* Ht n. £)Demiob fotn rcnbcc nebab. (mobf; bwntiL) ntf 

iétøT)et.'"SZcbng*<Smigcrbi)btncbb«iet.^' ^^ennitdeir/ nebentit/ nebe/ og tiUfge unbet' 

gUcin. b.) nettrijKc. oocrbcetbe m. @org, cit anben @(cnftanb ?' mobf. ovenot)eT* 

in» fmertcTig Soictfc. ^ané Jtoneé iD«b rpan boet l^er nthmunbtr, f)at fine ^octcU 

5ar, ganflfe neM)*ict ^am. ncbb<fict af fer ncdrnundfr oé, etlet ootc.) 
éorg, S5cft)mting. — tTcdboielfc, en. pl.-r. Ui^tv, [K. ©. neo^e^.^ et ufutbjtanbigt 

Hedbøltje^ Vaiiri. (poctijf.) bcoage ffg adf. (vcccenbe nedenfor) fofn fun forcfom« 

|iebabi93«lger..(SBaggcfcn.) mer meb ben bc|l. Xrt; (af nogle anfeet f. 

;"UcdbfiIc, V. n.,i;rcr;)fco(enebab'. ©ert gemparatio) f. (g. jj)en wdre jDeei af 

tubbaUn^t &ot'(S>\)k\\]AU) [(Sgentt. et JBnen: mobf. b^ch «t?rf . og f snperl. ne* 

^rcepofitionen ot)crpi?btg, cftetfom dalenbi ^tvf^, fom et (aenafl'nebe, unber)!, taneft. 

ttwffcr bet famme. . ^un i oijfe ^Ufætbc, og ^an er ben nederfTe i ^ft>(en, TCt jlbbe ne* 

- jlaurltg, ft)neé neddale at f)aoe et 93(6egreb, berft p. »ænfen. (mobf. «tjcrflO . 

rncdbalebé langfomt Jtaufc 9lat.*'-^er|. Heder ^adv* [i. @. nether.] ben oribre 

*'2)ili ftunbom a^ufcn t. mig faae blanbt gorm f. ntb, fonl nn altene fotrtommer i 

tine @tpggct at neddale." Wctn.] følgenbe @ammenfcetnfng;r i 

■ ilcd^ritjc^ V. a. 3. f. dri\>e ned* ®c uedetdeel^ en. pi. - dele. ben neberfte, 

iicddrcvttc ?)crtc. — fig^itl. fo'cbtloe fta , « unbctffe 2)fel.<mobf. ØtjétdeelO Hoder/ 

^inbre I at opnaae. "?Wen benne ^potljam doleh af en Jtiole*' 

fra.ftigt jercétrift rieddrev." ^olbetg. ?>• ^ XTcderdroeøttg, adj. fdf bet SS. n (eb«r# 

■ 5paaré. -r- Weddrivnmø, C4t. , trA(^tig.] fom bepbbct iJn meget flet ^ 

Upddrvppc^ V. li. 1. (er.) f. btDp^tnebi • laD, ^ctbel JSahfemaabc'pg €f)arafteet; 

SDen neddryppendg JHcgn. — n<doryp* nebrig, gemeen; foragtcHg,' — nederdf«^^ 

ptn, en. " ' tig^ed , en. nb. ph neberbrægtig ®(nbé* 

UedduFPc,, V. ri. f. dufFe ncd» **6olen ^cmntng. :Satnhmaabe, ?(bforrb. Ht U^ 

hedduff er i ^t>avef." Kampmann. - øaac en vtedcrdroføttø^ed* 

Weddyppe^T.ja. 1. bwppc et faft Segcnfe Uederende , en. ben n^berfte , ttnbecftc 

n(Jb I et fl!)benbc, "Hcddypper ebcré ©tibe. (mobf. (Dverrnde.) 
$»tomfter i' b<fn« SSælb*'* S)lilenf(^l. -^ Hederfold, etr J'alb nibeftet, 9?ebfatb. 

_neddvpttiii3^cn. pl.-er, iDeraf; wcdcrt<ildem*fle,:en. SK. l)t)6r 

Heddyffc, V. a. 1. b. f. f. inbbi)tT« (ntctt étrdmgangcn falbet p. \&{titct6 $?cbctbec(, 

ffetbent.) "Æingené Jotjfiønncbe llbjtbe ]^tJort?eb bet beo«gcø mpb Strømmen, 

neddyffer ben beftttf ne ^orftUft i eigeg!?tb<g< (SWobfat (Dvenfalde* elT. (TOerfaldenwUeO 

f)tU ©lummer/' ff). SSilff. 2.) bæmpe,- t)>f n» . '. ttedcrgtrt, en. f. Uedfarjti 
ge noget faatebefi, at bet elfaaer SDidgt elT. ' tliederfladc , en. ben nrbcrfte , unberfle 

ubbreberfig. 7(tn. @an;iottt{g^cben', ned* ^labc af en Slna. (JTelbcnt. 3)ct mobfottc: 

dyffc et ifRngte. "^'an fHUer (Sinbefé Øtorm, (Dt^erflade fan fifé oruge«.) * 
'itcdd^ff^ ongftfiilb €5ttttttc." ^torm* WederH«der, pi. Uhberf Icebcr. fdutitlxs 

Heddocmpe^ v. a. 1. bæmpe albeleé, fm, ber, »urer. (^Sauffen. forcclbet.) 
' uttbertrntfe. Ktn* 3lben, SWobet, émers t^ederlaø,. et. . pi. b. f. JS. tHebet^: 

ten. "2Ctiieddafmpeet2Cnf(ag," ^mtfctbt. Xaa^,} 1. ben Æilbragclfe/ ot mange 

. tiede/ ady. [af ned; og forf)olbec flg t^ ibtelflaaeéi ®tdb,. «Ronbfloft, SWonbfalD. 

bctte, fom oppe t. op.) p. et laot ett. la« TCtUbe et ftort X^* $>ét ffetc etftorttte^ 
verc (Steb ; i bet ^ave en« Savere« £>ppe derfdø v^^d hdtié ^11. [)S>et ufæbt>onlige 

V. S^ietget og ned« i ^Dalett« 3eg fa<^e iiéitti ^dla§ f)at C^oalb btugt. ''.t^edlftg^ hiV^^ 

(hc^ et b^^ere @teb) gaae nede paa (Dåben), bebed^ubinbet."] 2. ^^^ntcerfelfen : (D^ 
Ttede p. ®aben furtbe'ieg^cc f)enb§ ftaaci" 'Un, Z* S^iebetla^e; fotefonuncr bet i 
^tnbuet. ^an boet nede i ben anben C^nbv oKbre ^frifter^ 6g enbau f^o$ (Sneeborf. 
af^t^en. Uedeo. 2(aen. ntderlandene ^ pi. n. pr. SBelgien • 'Ofj 

He^den^adT. [3* nedan. }(« €• nech- ^oQanb^ ^Defotencbe l^ct(<tiidr«' tbcpf Jletertettkflf— Sleb grawind* 81 ; - ffltt^U — 5Wcbfabe* ' 

flf : nr^tcUnbft^ adj. -^tl^låcfAtt, «n. tI«^^ftIf^ v.' a; t . Fjotc ncb, btoge Hfb r>th 

pi.-«* • , ' ^ Zonq, Kt it. et ©!i6. (SBagocfcn.) 

ncdcrliø^ adj. [af ncbcril font er nebe ^Red^arve^T. a. l. btinøc ncb i Sorten 

<ff. neben til/f^ax et lat)t ©tcb, en toD »» at ^^aruci %t«. ©æbcn. — IJle^^art?^ 

!S<(idgenf)eb. S>e nederliøe Bog i S3icract. nthtt/ en. # 

^jt gtør nederligt ^ierte. £)rbfpr. (6r» ue^t)ente/ ▼. a. i ^ ftenteneb. ©etmaa 

let br. nu ffelben.) f. «werli§. Wt ne^^eltteø fra Softet. ^ 

He^erteb^ et. pi. b. f. ^armel«&, SSrof* He^l^tffe^y. a.l. bringe neb, labe ^aac 

(BB neeften ganfTe foroptbet.) eH. øKbc neb/ ». IHelp af SSooøvarf, Tit 

Xlebnfk, adj. og^ady. f. neber* v ne^biffe noget i éilbétajlen« 

He^fald^ et. pi. b, f. bet, at »tijget fat« ue6buQt$<^/ ^- »•*!• f«l^«/ ^uggc ont. 

fcer neb ; 97ebfa(ben. 9>{urené XI. ''én tro« ^clc ^fo»cn btct) ne^I^tigget« 2. 'J^ugge 

1*6 ©ctg af fieert. ne6fal6 fctrbtg ftaacr." neb; nebfabtc* 5>ct bele »egiment bJat) 

StocffTetf). (Cltb^M^fot, en. fatbcnbe nedbugøeti ~ tte6^u9ninct> en. pl.-er, 

€pge, Cpttcpffe, SKot^. Sétonbjf.) ' UeWji^irt^re, v. a. 1. nebltmtc'i en »oib^ 

Uc^fol^e, r. n. 3. f* falde neb. 3rb ft« / ftbirblenbe ©et)«gc(fc. (©runbtclg.) 

icdfoldt fra Rimten, "(gom ranfe l^ræ J'^«««« ned^virvWee af Stormen i 

>. iofone ^ug nedfalder." SRein* (Dfteft f ^^^^' 4- ,t t. ^ t. 

parrir. 3)et nedfaldende ttdx>, SDcn n^dt Wedj^omBe^ ▼. n. 3. (f. Ijocnge.) fiangc (, 

fåldnf ^uut.) nebtjenbt JRctning, I^ccngc ncbob. ned^cenx 

UttfcLxt,y.ii.i. (erO 3 Mcr^ étiiC flende (^rene, »(omrrcrn-anbfe. (aet. ficU . 

frt : fare ned* "3)e.nedfo*e til tfg^pten," ?«? ""^^^^^ P*^c. m XeUt er nedfjopnfit 

l2) æibet.) i oyr ^ ^a»cn.) - 

nedfart, en. ph-tr. (»iemingen at fare J^??'^'' ^- J^ Jl • <"*^ }1^ ' ^ at rommc 
teb. »edfarttin®r«bé. tieb, tte, ffijnbe fig neb. (fflaggefcn.) > 

Uedfde, T. a. 1, TtiC neb. i(t n* Øt«^ Hediaøe, v. a, 3. f. jage neb. ' enbecl 
&et fra ^piberne. *^^^ ^^"**^* ^'^ 5 ^^^ ^^ ^^^^* ^^^ nedja* 

Hedjlyde, v. n. 1. <erO fiwbe neb, ttnbe i S^J; .^^. ^ , . ^ - 

atb 3)et nedflydende ®anb Uedfalde, v; a. 2. faae een t. at f omme 

Uedffytte, r. a. 1. bringe, fttjttf fra et J^^ »• ^J *^J^^^?~ ' f?^^« "«^ , St^g lob , 

Wete eteb t. et taoere. é n^^noget fta' Jo? ,"* fr<^ 6an«JSærclfc. 2. b. f. f. ned. 

heftet i jlietbcren. - WedjtytmnB, en. l^f: ?* n. ©cipgncirc ooer een. 3. 

-I ^^ - . tig. t)entebc (naar Æalcn er om en polere.) 

nedfalde ^v. a. 1. fcetbe U S^tben ; "St nedPalde Soojmrcné ^pmorrffomfecb 

kåbe i ©ttib. **7lt fee bem ^tiåttbcn ned* V* *^"Q,«nj"^- ©ngclétoft. 
Mdc^' ?)ram. "Wedfoldet i fin Wngbom« Hed^aPe ^ J.^a. 1 f. Jafle neb. ©top* 

eaar." »aggefen. 2. rtebptøie. 2(t ned. »1^« &\^ «'t^«P*^ ^lgnfeo«);fct. (Spiret . 

f«ide OliBbning \ Sbrben. («. ©. £).) JJf «^/<»<^'* * en ®tom. m n. jTg x 

beraf : Uedf^fonlnB, en. * ®%?'I J- ""' ^ nedMnmB, en. pl.-rr. 

Hedfrtc, V. a. 2. før« "<*• ^^ «^^f^' « UedF^rre , v, a. 2. bnngc, noget neb t. 

te barn/ tyin bteu nedført til (gtranben. »»O"«/ fiøre noget neb. m ^otnet btei) 

nedtt^iende, partic. af bet fielbenbni* ned«4«ft t, ©tranberi. J8i .maae felo (obe 

gfLnedø^ae. I&en ene 98ct c! for betted. ^^ ^^* J^- !?!* J* 3orben», at tiere. 

Lirnde: ben Knben f. be twaaettbft. ®«Jif "' ®7i*^i *^? "J?Jl?!i- , ^ „», 

^ ^ * ', ^ «, , j. xi littgen at H^te neb (faaoel trans, fom in- 

Wedgantt. en. pl.-e* 1* ®letningei», dt ^,^^^8*) ^ 2. @teb, tt)or ber fiirre« neb, Cei* 

oaae net ; 9Jjbffigen. «eb XTedaangen jj^^cb, «ei ti( ot ««re neb. 

5« »terget, Skarnet. (Solen« «. "Jra *'t;iedrnuge,Via.l. tMnge, fnnge noget 

€olené Dpgong og fro UM rredganø.'* ^^<^ . ^itltMU. "£)g bnbt »ledHnuttet @pi* 

fc. 45. 2. ®i<, ®ong, fom er t. at gaoe „„ t. ^)wrt bertigt :6tb;" ©runbtolg. 

nrt ttb, fom fører t. et (at)crc bpbere ©teb* nedfn<rle, r. n. l. (bar.) b. f. f, fttctte 

Cn bcfDOtttie Uedøang til .Rielberen. ^,^1^^ ^ Hedlfnalen, enrub; pi. 

nedølidé, r* n. 3. fomnie neb ! ét fagté> WedFomme , v. n. 3. f. Fomme ncd^ 

jorant Jalb. f. itlide neb. "3 @øenø *'9laar ben btib< ©othmcr nu »nbig ®ol og 

glatte 2)aC ben nu igien nedglider*" y. ^. Wegn fra himmelen nedfdmmer*" ©torm* 

Jrimann. "®olen nedglider bag forgptbtl ueWomft/ en. ub.pl* bet,' at !ommc 

^ftppctop." (Stoniii tieb. ^Sebuedfomf^cnfro SBterget. 

Xltb^Titoi, ▼. a. 3/ (f. gratie neb.) brini HedFu^ t. ai i. nebtrnfte , bormpe »• 

ec noget neb I Sdrben ». ot grove, giemm« Sttjong, unbertrijftc* ^t n« et Jolf . "iDen 

i 3orb«i. aet lu Xobflfer. — . pg. ot m I« tjofbfomt nedhiede SKiéfotnøielfe." StD^bef . 

f an^ , Wt 6rnge., b^ltfe fim 99X1^;, -** Uedkde, v. a. og rec. 3. labe g«ae <ieb, 

HedftrmniiiS, en. ph-ftt f$9U lV< t«bf neb^ (fielben*) S>a iDotffet Weblafet — 5(ebifamine* . 82 Stcbrammc-^Slebff^be« 

• - ' ' ' 

liåx nMabff ba man f^a^U ntblabt >Daf« ben o. ot xamme, o. en dHambuf ; tamme 

fet. '*2)c nrMobe mfø bfppaa i .feulcn." ntb. 2Ct ite^r^mmc 95a(e. 

SSagø. 9?. Silim. — Tit tt. fiQ : a.) bofcrrte He^re/ adj. f. nc^cr* 

fig. (35. @; D,) Sti^flqcxc : TlC^faette ffø. - nedretttie , v. n. (tu) fafbe ncb fom 

i.) b<qt)mmf ftg t. ftoøcf, fccc er unbct bet SRcgn. A{ttetne6re8ne^eS3({nb^ "QMctf 

IømmeHge ,. unbet eend SlfKiraf teer , ^Bær« 09 ^^onntng feb nrdrrøner«" Httcbo. * 

lig^eb, ©tonb^ iSvntt (ogfaa i 90b JBes * Hf^reife, en. 9?tfCfe fra et l)»tere neb t. 

tpbning.) "^an ticblob fig t. en^Dec m. en et tabere eU^bi)6ere éteb. "jpoab ber t>ar 

^iCb^eb, {omoao ben ^rpdtagttg^ a}{ob:" møbt hxIq p, min Ue6reife» iBagg. 9?. 

Jtampmann« Ibconntnøen neMo^ ftø t. at Jttfm. 

ta(e m. enftpct af ©ønberne. 2(t n. fig tit - Ue^ri^e^ v. d. 3. (f» tiftr»> nebfafte, om^ 

7((muen6 ^^tteeone. "(Sn a>{anb, t^ex, fig tft fafte, ncotlnrte t>. at ribe. 2(t nedrige ^ccs 

^tfecé SBegreb meb ^onfl ntblabt fan.'' $. ben. nedrtbe et B'eb. 

SR. Profet, ^an nedlod f^d enbog t. at ne6riQ^ adj. egent!.. ia}» , fom er bt>bt 

bruge ^Hetbåorb. — XlMaMfe, en. iDe^ne nebe ; men 6r. nu fan f[gur(. for : f(et' fin^ 

Heolabetfe tit SBørneneé ^Begreber et nøbs bet, af en (at)/ uæbet IXcenfcmaabc ; ncbcts 

»enbig^or Sareren. brægtig, gemeeii. @n n. (SJierning^ Xocns 

(Bætbigf^eb {attib 
•mgængetig, »entig imob Unbergione ett. ^^VV^rj^/Vr^^^^^^^ *"• 

imbermanb: forbring'Mø« i iDmgang og. nebrigt^fnbefag.. "©et pullert l,t)orm eb 
2tbfatb. - bubUbtnhtb, en. ub, pL hen 2!?tiø^ed tofet en ^vcrmanbé Jeit." 

CgenflfoS, at vctxt nebtabenbe. ^^*1«-. . - \ , s r . i. 

VLMcQ, et. f. VUbttUQ. ^ XUbtinbt, v. n. 3. (erO f. rin^e neb. 

VUbW^Qt, v^a. 3. (f. l«eøe.) 1. brin. *«vfra ne^rtn^er »anbet Doer ©ngene. 

• ge t. at tigge p.^t tabere @t?b, lægge neb. ^.^^^."^'' J- «• ^: "^^f^c m. «otb og I 

h m ffn S5)rbc. -- Pg. betroe/flne tir, giw •^,^^"^»'9/ ri»e neb. Xt n. en SWuur, et 

i afonjating. 2Ct n, £)bligartoner i JBan« 3>lan^«J»an. -7 Pø. og i b. So(e : 2(t n. em 

fen. *an f)at neMattt en ftor GapUat 5o6 ^' flicnnemf)cgte, babte. — net>rit)mim, en . 

- benne Jtiøbmanb, — Ht n. een a: foctbe, ^ uedruUe, v. a. og n. 1. f. ruUc ncb. 

brabc 0. ©!ub. 2. afflaae fra, frapge pg, ?«n^«"« '"^I""fM t. ©tranbcn. £>e 

opgiDe. 2tt n. SBcfatlngen over |)ceren. fca»icrgct ne^ruttenbe (Stene. 
*an l^at luMagt fit 4>aanb»ar«. "Øen^s • ^'j^^lj'*^^^' ^'^'^' ^^^9* "^^ *^- ^^ ^^^^/ 

ryjtc ncb* 2)ctt 
_ _ ncb i Sorbctt 

feV (i a'tbu Cér.) ' 4.'fttte,' nebfi^tte. ^ Xt • ^^•Sitr*;, ^«n nebfaae^'c 6aeb. 

jt; i 6att, Cbbife. nebkgte Xaurfcr. (f. « V'.$f^^^; ^«- ^::^»fl9^ 'IJ^' ^«^^<^ ^• 

l«SSe nc^!) - Deraf: neM«tttteBe og «eb. ^l'^^^g w?''®k *'?r^"^;r S^x'^ '" ^^JiK'' 

ImmnQ , en. "«mbebeté STeblirfigelfe." SKf^^ft^nb^icoc be alte nebfaWebe. - He^,« 

v^-^r t A 1 V V V * * -^. * f t uebfolte^ T. a. 1. {»gge ncb i Jiar ctT. 

UebUrb, et.pl. b. f. bet, at noget tøbet; Xmtxx m. ^ait , beoore i ©alttagc. Ht w *aaret, Jtioten, 5?m(^otngct nebUp. g,,f^^^ J^^^^^ btuffer, blegner, og ^ti>b«b 

Uebpaffe^ t. a. 1. tagge noget faft^g f. bin Si^bitebf egner*'* Sla^beé. 
om^i^ggetf gt neb i et ©iemme, patte neb. t^ebfee^ r. n. 3. f. fce ncb. — pg, 3 fft 

TCtt mit ZBi er atttrebejtcbpoffet« — VUbs £)oetmob oitbe (an nebfee paa bem , bec 

pafninf^, en. pi. -er« bdte (angt over fynm, 

nebpcrfe^ v. a. 1. træffe neb ^, en ^txs Uebfenbc, v. a. 2. fenbe neb. T>t ntbs 

erfe neb, pteffe neb. fenbte SBreoe. "nebfotbe bil 

cbpUie^T. a. 1. bringe nebiSorben jltbigftc ©lægter." ®runbtt)ig. fe, »erf« neb, pteffe neb. fenbte 95ret)e. "nebfenbe bitSJaon til bc 

ttcbpUie^T. a. 1. bringe nebiSorben jltbigftc ©lægter." ®runbtt)ig. 
». ?)tøining. Ht ntbpUlt 6«ben. — Vltbs WebfPribe , t. n. 3. f. JMbe neb. *Dc 
pl^nmg^ fn. pl.-er« ^ ncbfFrebue, nebffribenbe ©necmaffcr. "ibpc 

nebpreflp?/ v. a. 1. b. f. f, nebperfe« ' taarnet ©nee fra Jiclbet« bratte ©iber m. 

Uebputte^y. a. 1, putU noget (en p, fønberfllbtc SBaanb nebffribrr/' JReini 
et toot ©teb, putte neb (i Sotben.) . nebfFybe^ v. a. 3. (f. ffybe neb.) l . 

tlcbporlf^ V. a. 1*. brioe noget neb (i bringe t. at falbe b. ©fub. ^a SRuren v?qc 
3orben) oeb at fiaat ^ctU i. nebffubt« 3)c Utr>c nrbffiibte ». JtartcflPcr. 

tl«6x4]pmr^T. a. 1. bringe ncb i® run«' 2. flotter neb. (jpf. fPfbe^B.) "*!)i<©tvam . SRAff^be— aiebflemme. . 83 . SRebjlemme— 9lcbf9ltninø* 

fd brofenif ntbftybttJ"^^ ^atptn, af &tcds bitig^ en fBirf fom^eb f ^ulelfen ; it. nebs 

prtb. ' fætt«, fortiiinbffc, forringe. 2{t n* en ges 

l7(^tFyUf^ T. a. 1. f^e ^QfKgt neb ».' letfe. (Xxc\d)oto.) "X>cttc @pn ftaobc ef« 

tctt bcDoeøcnbe Jlraft I et flt)benfcc^ ftrøms terf^aanbcn nedflemt mit Sune t^bcn bnteflc 

»enbc 8eøfmc. Sorben ntbffyUt^ fra SWers SunøfinMo^eb." JBaøøcfcn. ^an« JSBegcis 

aet •>. bet fmeftebe ©neeoanb. (n^utr. f. fhinø hUr> nc6jlfmt* ^t n. nne Jorbcins 

fhUtneb."S>cnttftyUtnbt'SuiU"^tuns øer, fU Jorcbraø. -^ XTc^flemnmB. en. 

nidi^ Mineral.)' pi. -er« 

Ut^ffflnrr, V. a. 3. (f. fforre neb.) Brinøe ne^Ptge. v. n.^S. f. ffseneb. Zi n. 

neb^faaenebi) atffotte, ^men^ianøt fra Sftwnen, nebtcrøøe sfcøtctingcn. 2Ct 

®?;^ ^^<'«^"%/"aP^- -Z'^' ^ n. i ©alene, "^ané @ia( oø Dlc^te t>ar 

?^f^»'7*»*^^* (1- P««fO <l. ffflfle wefeøen i ^an« Anæ." «otb. — 2. ftø. 

!!?".^;'^Sc^;.3^^^^^^^^ «5&^- "*«o fu-be Joc, af tJb £rt fikge lOiert iieftfloB ^am flaitff«, »rt 8i„(c „a« mon wflntt opab, ctt. fta ©»n T. nd^Hac-a^ imnctt «éfl«9«.) foVfoflt, ninlTtZ " ' ' *^ ' 

„_».»fl«^«.pl.b,f. 1. bet, at noflet ^^J±_^'t'rZ\\L 'åt't'JÅ ^at)be ne^fhiffrt i 3orben. fwiitt)." »aøøefen. ^ nt^fhentmer i ^té 3)96." ?>. |>. «ri* 

ne6flarR8c t. a. 2. !a|!e, fmfbe f!t«be«* *"^""- ^ UeOttrwitmen, en, tøftneb'. (f.lIamgrO ' ' ' ' ne5f!yrte, t. a. 1. «a)!e eff. ftebe »otb« 

ne^fmehr , T. a. 1. brinae t). €me(tf fomtneb, flirte neb. 2(t ne^flyrtee fra en ' 

mnø t. at bunbfcelbee. (SBrunnic^d SKtn.) ^øibe. f»an b(et) (iøefaa p(ub[c[tøt ned« . 

Ue^fmrltmng, én. pyrtet^ fom ^an oar b(et>en op^øiet. 2. 

ncdfmUr^T.ii. 1. poet{(f: feenebtttm. intrans, ftprte, falbe »olbfomt neb. "iDcn 

^tit- m. fmitenbe SBU!. (oøfaa aet. (iøe^ ?art, ^)W>rmebJeø nebjlyrtcde." 93aøø, i»» 

fom tilfmik. Sacol^i.) foim. — nedftyrtning, en* 

UcMprinø, et. pi. b. f. øpdnø , fom Utb^øbt, t. a. 2'. jtøbe t* een, af (an 

øure« fra et (føtere €Jteb t. et tavere. falber neb- .flobe neb. 

nrdfprtnøe , v. n. 3, f. forinøc neb. — Vltb(ombt, v. n. 3. (er.) forfoinbe i at 

n<dfprmøcn^ en. (SBaøøefeno f^nfe eH. ba(e. "^erøanø 2(ftenrøben 

VUbfptubU, y. a. 1. nebfafle , ncbj!t)IIe ne6foin6<r unbet Øfopené JCranbé." SO^s 

\ et fprubfenbe^gatb. "(S^perojin — nebs lenfd){«acr. 

fpru^Me fit ®utb f itummer af CJ^r^flal.** He^fbinBe^v. a. 1. poetiflP: b. f. f» 

Saja. 9l.JC(im. nebflynge« "S^n, fom ben uftonttøe ntbs 

U«9bfnr«tte,T. a.l. fprøite fra en |>øibe fviijtter." »aøøefen. 

p.bct, fom er bpberetiebe* 2(t nedfpr«itc UedfD«Ige^v. a. 1. b. f, f. nebflufie^ 

Sanb p. gotf. f^^SS^ neb. 

XUbHammtrV. n. 1. (er.) I^aoe fin Op* nedfoottøe^ v. n, 1. (er.) Comme foæoens 

tinbetff cH. ^erfomft fira. : Ut n. fca en beneb, foæoe neb. "Slaat Gnøtene ntbt 

øommel oø berømmetiø øtoføt. iDette £)rb fv^ve.** (Brunbtoiø. 

tiedflftmmer fra £atinen» — VitbfiammtU .Uebft^^htme/y. n. 1* (er.) f. foj^tme 

fe^en. ^ neb. "£)ø ventiøt nebfpemmede iXaaren/' 

He^ampe, ▼. a. 1. tri)ffe fafl neb ». at $)tlenf((l(røer. 

jiampe. IDet maa nedf^ampee i itarret. Hedfylte/ ▼. a. 1. neblceøøe noøet i en 

tlc^flcmme, r. a. 1. flemme i en (avere Saft- en. Saøe, ber <øtennemtroenøcc oø Uf 

2one, flappe en fpornbt ©troenø. ' TCt m »årer bet, fptte, fpltc neb. 7Lt n. gruøterj 

•t 3n|triiment, — fig. fonninbjte en ©pcen« (aXot^O — We^fyltninø^ itu ' 

(6*) XZ^b^^n, et. pL b. f. (SJIctntnøfti at Ut ». ffn ^Xbngbc. ^tu^tnnt tt. ftcenene . 

neb t. et (avfrefeteo; SRebbltf. Ue^fynet "©tocm ffa( længer et 3ec ne^rynge." 

fra bette 5)unft oat cnbnu fff^nnece. SJfttenfcfil. 2. ft^. nebtrt>ffc, tjiørc mobs 

i nedf^nle, V. n. 3. f. fvnPetieb. ©tabeit Ui, "<gi>ro ett. Jrijøt; grunbet ell. uørun« 
ne5fattf i ®ruué. — tlt6\ynfai,'^tbf^nh ^ bet fWUtanlc, funnc nedtynge l)am" fRaf)s 

mittt^ en. bef. 

ue^famf e , ▼. a. i, bringe noøet r. at tTe^^)'en6e, ▼. a. 2. f. ven^encb. 5Keb 

fi^nte eQ. ø(ibe neb ( iD^bet. 7(t n* @fibe i ncb\>tnbt ^aHci, ^aa ben ne^t^rndtc @(be» 

en4bai5n. it» et 8iig i ©ropen. "IXdnfc, Uf5ut^e, v. a. 1. briage nebab ». en 

itc6f«nf biø i eocerøet af ei)fl !" 9). Jt. mftenbe SSet^æøetre. "Mnne5f)t»iftedeJtøs 

Srote(. (f. fotitPe«) — Ue^fiCttifnirtø^ en. ting, b«n nærenbe iDtig." 9>ram. 

pl.-*et« . Weémn^e^v. a. 3. f. pinde neb. (Mff* 

, Ucdf«tte# V. a. og rec. 3. (f. foftte.) neb ». en ©inbe.) 2((t jlotnet ned»rnC»e6, 

1. f«fte fra ftg y. <t lft»t ®teb, foptte ned. et neduttndet fra Coftet. 

»Oct nedfarte bc S3aaren.ii. 2,JhvtinQt, Ucdmnfe/T. a. 1. fatbe een neb \>, at 

forminbfle.^ 2Ct rt. SanbgtCben/ étatterne, t)tnfe, \>inU een t* at fomme n«b. (^^(en< 

?)riferne. 2(t n. en IWanbé gortienejler, fc^l.) 

£)ette nedfartter Idam-iffe' i mine :S)ine. 3. X^edt?ife^v» a. 2. tife nogen fBeien neb^ 

anorbnc, inbvette et ®amfunb ; i Statemaai ob, a^iU, vifeneb. ^tatften ^ar fledi^ttf^ 

ben : at n* en ^ommiéfton. 4. recipn b^nne ^ige fra C^onfirmation. — Hedviie« 

bofatte ^g. fafte SBopcrI. aflange llboans mnjx, en. * 

brebe. n,' ftg i Itmertfa. (Sftevat ^aoe tits Uedt^orlfe/ v. a, 1. Viortte t^tn^a nebab^ 

bragt mange TCat p, dleifer, oi( ^an iiu Dæ(te neb. <Sn ^ov &tcn b(et> uedt^f l|er 

nedfortte ^nø i >Dannmrf. — Uedfcttclfe, fra 4^øten. — Uedvorltninø, en. 

en. 1. yonrfngetfc, 2(fflag. 9?r(rcrncé, tted>>*rdige^ v. a. 1. fornebre, »anætc, 

^arerned , Stentern eé H. tlbiUig u. af befEcrmme, forringe o. fornebrenbe, uvær^ 

een« Sorttenefter. 2. SBoforttelfc. U.paa big S3rug ell. SBcf)anb(ing. (npt £).) )Ct 

et frcmmebt éteb. "2(t be fra bereé førfie n» Sflefigioncn )f. at bruge ben i poUttjfc 

nedforttelfes ^teb ^aoe efterbaanben ub« ^enftgtcr« "iDet nedværdiget 6iæten." 

brebtftg t. aIIe8anbet6^(Sgne."£)(uffen. "^ine [øgte at ned\9arr^ige iSroen, o. at 

•ttedtage^v. a. 3.1. taøc neb. 2Ct m forcfHde ben fom gfornuftcné Zfrvcfienbe." 

' noget fra loftet. Scttct er nedtaget. — SKpnfler. Zt n. pg d, en upaffenbe Joe« 

nedtottelfe/ en. ©ierningen at tage neb. troligbcb. — ncdvarrdigrlfe ^ en. ^fornes 

3efu uedtaøelfe fra itorfet. brctfe , ■ uoarbig ©rug efl. ©e^anbUng. 

nedtrampe, v. a. 1. nebtræbe D. at "4>«ffigbommen6 U." (Srcfc^ow.) 

trampe, (t bette £>.) Heg, et. pi. b. f. [et i:)rb, egent for bet 

nedtrtQe, ▼• n. 1. (er.) f. triKe neb« Gn banjfe ^prog og bet fpbt. øverdge.] et 

nedtriUende @teen. SBnnbt; en 2(rm fu(b af meiet ell. af^Taaren 

.ITedtryfFe, v. a. 1. f. træffe neb. — ft« og fammenOuhbcn (Sab ; en Cicero. (Jt 

gnr(. a.) binbre { ^remoært elT. £)pfo^ft. Jtornneg, ^Dcbenen^ ^aorcneg* Ht binbc 

'*&maa QiæUé SOZifunbetfe, fom ntbtvyfft Ueg. ^ XXtQhaanc^ et. ~^SBaanb , fnoet af 

Tilt bodb flort be feto ei ^A9e ubrettet." '^ahn ev b. boormeb 92egene binbe«. Heg^ 

- .Stampmann. b.) gføre , mobløé, forfagt. bfitder, en« ben, fom er fi){Mfat m. at binde 

Ht nedtrylTeø af S^ceringdfo^er. Qt ned^ 9keg p. SRarfen, ell. meb ITegBiii^tng« 

tryft €Jirtb. "ttedtryft af @org, laae ban wge, v. a. 1. (fæbvanl. meb præp. o^J.) 
t>. ^enbcd Øibe." |). ^rimann. "^at ^t\U . Tit tiegc op, famle ben meiebe og ^ai^ tøv* 

fen if!e trillet 6pbla:fe , lltt^en itfe oitlet rebe Scrb op i |)obe, fom berefter binbeé i 

ncdtryflfe bem V' STIpnfler. — Hedtryf^ 9{eg. ^igen neger op og .{(arien gaaer efx 

Wfe, en. ter og binber* 

ttedtr«de/t. a. 3. (f. ttoedc«) bøie t. , Uegen^ie, etl. t^geneien^.en« [et af bet 

Sorb^n 0. at trorbe vaa, træbe unber ^^bber« ^oU. og 91<ittpb)!e 92 eg e n o o g forboeroct 

2Ct n. ®raffet ^ »iBlomlterney" ®æben. — £)rb.] €n ©alt* og gerjtoanbé*5i]!, bet 

ffgurl. Qbmi^ge , fornebre*. "SSerben af hat Siigbcb m. 2(alen, og Ifører t. »Brujf « 

nedtraadteDZibbfnget Uet." Xobe. — t^eds Pjferte. l*etromy«on. 

treeden, en. Heger, en. pi. tlegre. [7(f Ht. nicer* 

Uedtrotffe, v. a. 3. f. ttdffe neb: ^an ©pan. negro, fort.] et SWanbfotf af jben 

binernc t>are nedttufne* — nedtticfnmg, forte a){enne)Tcfl«gt , fom beboer bet itibte 

en. pi. -er« llfrifa; en SKorian (i ælbrc JDanff: en 

ttedtvtnge, T. a. 3. (f. tvinge.) bøfe« IBlaamanb.) Uegerinde , en. pl.-r. et 

neb eQ. nebab m. SKagt. .årenen brce(!e« fruentimmer af benne SKennejleflocgt ; en 

beé, bo man t^iCbe nedtvin^e ben« Kt nt^s sSegeravinbe. Hectetl^andel, en. <panbe( 

tvinge en fremffrorbenbe iiraft. m. 92egerflaoet. Uegerfyfl, en*, bet &xøq 

y&dtvngt , T. a« 1. toiniie noget nebob af 2(frifal tefit« .ft^ftlonbe , ^9«r Steger^ ban^clcn m. Guro^qremc ifcrr bdocd : ^ia« %xt af fantme; $Brccnb<nc(b( : Urtlca ur 

oefrfl^it. ^tOftla^nb , €t, Qtcarcncé gæs Ht trænbr pa P* en H. = iTd^cbl 

trcKtn^ t bctin^ce 2(frt(a (S^førirtcn,) Ue« et. 93(a)) af en 9{. {»ol^end ^aa6cn < 

gjtfdltt^rt, ^atgafKeflw; Øicøtt^anbcl. VtKlbfhhb.-^VCtlbthu^, en. cnbcct 1 

wSgli«^C/Cn, 3?. fpm ec stort t. 5wef bcr, fom »orc p. eet ©tcb t en Jt(p 

ca. €laoe« "CiMtfthtr, en, gm^ijgbom , ber i)i 

UcttL en, pL-r* [3. Nægl, ^, ©. Ne-- fig p. et røbt Ubflcct, fom »otter in *S^i 

gel, JiapgL] ten tr>nt>t f^ornaQtløc SBctjcclls WiAbcn, at t^rocnlws af Øletbér. 

atnø paa .gjbctteten af aXcnnc jteté gingtje lltUtU, en. pl.-r« l , (:S. 9i å ø < I < 

00 .Xorec (^oUfen t^oé Dpiienv* fæboantig af Siigl^cben m. fmaa @Søm.) ^ftri^bcrr 

talUi JGLfo; bo^ notDneø oafaa 2Cbené Heg« (et;* et befienbt ^rxtberf, fom er ben tgx 

U«) ==s X^eglebyl^, en. »• unber Si^eølen. Øtorbvaøer af SBtomflen p. et Sræ: 

neglf^u5, en, ben (øfe ^ub, Jorn 6cbæff<r riophyUus aromaticus. 2, (X 9] 

fSeglcroben. He^lcplet« en. O^ibe ^Utttt cf c.) en ocUwøUnbe SBIomft, fom btjrl 

eS. ^maafpættec , fom unbertiben ftnbe^ ^at^erne; Diaiithus c«triophyllac 

p. iSegUne. Ueølerift/ en, @aat| fom er 2)c$ubcn Qt gatleénawi f. ^(»(jtcn, Nbt 

retjet w, en Sftt^U , Ueglcro^, en. 1. ben øøfaa flere TixUx. bprfeé. = XXtU\Hhc^ 

5>eel of iJIepfcn, fom f^anøcr foR o. oø Uf Slomftcrbcb, ^tori SlcUiter opctffeé. 

bortled af ben omOoiebe pub , ber omaioet Ul^ebrmin^ adj. b^iun^ fom Jt^pbemell 

S2^ø(en, 2, neøler^d6« , pi. ucflcntl, en RelliWnifP, en. Gn ^li)nøe af fami 

ftanDorrt ett. afreoen >Deel af bcnnc-pub. torne SKetUfct^tomftfc. vliaiUoiit, en, 

Jt Mtppe Ucglerø^^cr af, Hegle^/ en. ftotrl, bcfMIlcrct i:)(ic, fom foaeé af ^ 

fin @ay t. at flippe 9lea(e mcb, Ue^U^ berneatfcr. UcUifei^knte ^ en. (^n 

^ri»9^ et, CSn ^^øbom i fUc^icn, (;Doroeb ^^eUifeblomft t. Ubptatninø. VliVL'iU 
Unnt btioeip ^r. fmcrter oø fatbcr af,/ <(• pi. b. f, ^t éfaøé fmaa ®om , 

^rtr^lcvccrF^tn. Smerte unber ^e^Unc i étorretfe fom ^r^berncinfer, VttlliU 

ginøercnbeme, ei. 2^««ct ^ l^ooraf Srpberncfllfer fe 

tttgre/V. n. 00 a, 1, p^neitaj i. ncUifevimA en. S5iin.,>fom er trrbrc 

fiøe 9iei ti( , bencøte , ^ejparc nvøtenbfc. øt fætteé pi iJZcttifer. 

^9 nrøtedc at ^ape øiort bet. ^n nt^s u.cUiPero5/en. (ub^ pU 9Zat>« p« en ? 

t<^</ ofl faøbe. 4)an ocbfetco at n.. ©ter« te, fom br. i 8«øcf onften^ oø i »ociøt 

QtnøcQ. 3eø neøtcr iHe, bet er en ^aarb ^ar tit^dcd m* ^.eUifen. Geum urbun 

Øtraf . Z' afflaae, fot^olbc^ forunbe, iffe Vltm, adj. pi. nemme* [3* iwe^nv 

tiiftebe, 2Ctn. fiafetttbqtgornobn^ ^an nema> fatte, lære.l 1, i Xtm. -fom 

ncgt« §cnb? intet, "^ot negtc« ©raocoé fotte? iDwf ©arømenfcrtn. letnem, ti 

Qlftt^McV ©oatbi. 3. torncøte,. (Kc nem* '2. forrb. fom fatter feuttiøt, 

(itiesbe. "Krianerne n^ C^tijli (5<ubbom. getbcb; opoalt. ^føcn er baabc neir 

— ricøtclfie« en. bet, at neøte ett. bcncatc; "larr^Jilliø. 3. be^ænbiø. nemtitfit U 
en n^øtenbe fflttriuø. jDerof : Ueøtelfeo? be. 4. fom er vel ffiftet, falber oct t 
e^, en, &, j^oocoeb mon f, SRcttcn ftab^ ^ruø; Uq'otm, <)cn|!9téBiof épø , biug 
fafle« fitjneøtcnbe Ubfaøn. Weøtelfeø« (Sn n^ fiediabeb, $>it jtap ui »wmt 
etb, er. V. fom f)ar en neøtcnbe S3et9bninø ^xv ^ nemmere at f omme tit. @t t 
Ciici, iffe, insenlutt^e o. ft J 9tebj!ob. 2)en nemmeflc ^ci, SKaabc 

^ti, c( 92eøtetfc$orb, ber bee^^ U- Høce Ueml)c^^ en., nb, pK 1, 19Jeq»emf)cb 

gjm^ ett. nUn Jorbinbctfe (bommer ^an ? f^tte, (ære, ett. bc^anbtc noøet. Hen 

d I) bcci« fom adv. (t^et *nin liBcn ! bet u 2Crbeibc, 2. S^eaocm^b, øob 8d(iv] 

Ian jeg iKe øUre. Uci flet iffe I Wei olft gor Wem^e^« <$li)tb, 5)et par en jtoi 

iffel) ^eté fom Ubraabiorb,. ^por man att>i funbe ff|(^be benne ®ien.oei. . 

Birøer m. ^acunbrinø, K. Wcioirfeltøl XTemlig« adv, [S. niif)miiå}\ 

tip €t bet mu(iøt? Wei fee enø4nøi — ^ S^a^me, 9lai»n.J» uDtrijffer en D^cii 

— 6om ©ubft, for : ^fila^. at øioe en ' { ZaUn t< bet^ Ijoortjcb man mere bcf 
XUu Ht faa« ttei afcn l)iøe. ^an fif beteøner, ^oab man tilforn fføtsbe til ( 
et ti>belt$t Vlcu a^tUueierfaa øobt fom. licet, betoiCftøc.) 3eø ^ar feet ()am 
jDtt 3a« Qtanøc Var ftben ; nemliø p. min fH 

Vidt, T. n<. 1, ^t« [3* hnegia, »nc2»- ^an I^aobc enbnu en !E3eteenfeltø.I)cb ; on 

natø ; haiga, desidere, %. $. luiigau.] nemliø lob flø øiore aben at tatU t).p 

tabe iti^oppen fiinfe noøet^ neb at øiore en Vltmmt, v. a. 1, [3. aema.I 1. f( 

Soininø m. Jtnoeetne. ^nn netedc bo&t ^ørtbc *^m nemmer tet : men (i 

f. Dronninøen. (3 oefbre ©frifter oøfaa itfc attib (^»ab ^an tører*^ (SBemærfcr 

recipr. at ntU pø, ^ooc bet boø eøcntC, ot (itre^ f. CS« i ^rbfproøet-: <&t)ab m 

bemarsfec: baKeffø.)«-ncien^ en. ub.pl. Unøbom nemmer« nuin i 2((berbom ni 

XZélt€p€n, pL>r. ffrioei j)øfaa U«Ioe, ^icmnut, etter: bet Ung nemmet, ($ 

(3^ J(etla.;( en ^tanteflttgit^ oaf«tb, en met el ø(cmmeci er ettere foreelbct.) 9l«mme— 9ltt»eft«tf. , 86- 9)(n>eflc((f— 9t(tnaøU. ^ 

TCtitemme^ ffgeé om poppen 09 Jtoen, noftr ftotfe 92en>ct;' cQ« (DM%et«>et ere i bereé 

t>en Mt)?et brægtiø. (SKot^.) \ notntKg funbe SSilftanb. (». @. £)•) tier* 

5?lnnme^ et. ub. pi. (3, "Næmi.l 1. i9efva|(^ adj. ^DlS S?erwt ete foæffcbe, og 

©tjnc t. Qt fatte og læte, mcbføbt Ttntarø, p. ©cunt) beraf for meget ett. for Kbet ptrte« 

^attcet^ne^ S'^atu^aoe. (Sttet, iSjuttiot, lige. nervefpittt^e6^ nert>eft)<tn'elfe, en« 

tungt, iS^ppecltgt u« ^an ^ar flet iffe tt* i&n i ^tU 92eTt>cfi)lremet (etfFenbe @oæ(feU 

bertU. iDiøtctnemme« (3acobi.) 2. i2((m. fe. necioefyø^ f. nervefbas* nerxjejytts 

om en So^^ning af fortnnitge TCntæg og oom, Hert^efyge^ en. vn ^pgbom , f)mi 

Gt)ner. ((^enfe.) "tTemmcte vHotttn" 3as optinbctige ®runb (fgget i 9^etoefi)ftémet* 

cobL (Uertjefytte bt, oftfaa i ©cctb. for SZerocfes 

VCttmt, V. n, f. iMtntt^ (fom bette :!Drb i ier.) ueruefyjtcm, et. 3nb6,egreb af oHe 

TUm, ffn\?eé.) ^ Slerver^i Jfcgcmct oa ben ^ele* ©ttring af 

Heppe /adr. [bcfloegtet m. fmrpj !• berefi SSirfcfraft. Vttxryettaab , Vlivot^ 

bamteligen, m. SO^øfe og bog netop. 3^g txæy>h en. en enfelt af be fine Sriceoter, bet 

funbe ntppt faae^^^am oDertaU. Det t>ar n* fbrenebe uboiøre en 9{eroe. VUtvtv^bf(t, 

i)an funbe tøfte éJæCfcn. SS( unbflap m. en. b, f. f. Wertjefaft. 
9tzh og neppe« 3cg funbe n« bare mtg f.*^ Hcfle^ v. a. 1. røo. nasta. Heft/ t^efle 

Catter. 2. meb SRimelig^eb iffc; fnap. i octbrc éanff : et fepocnbe.] l.atfnptte, 

jDet o« n. fh:æ«e tfl. .|>ui? er neppc 16 2far binbe. (©. <S. £).) 2. at foc Ufetigt. 2Ct 

gammel. S5t bltoe n. færbigc i j3Dog. |>an neflc noget fammctt. — Vltfttwiah ttu Staal 

fatfneppe aCercbf ocere bcr. 3. pg. om en til at ncfle meb. 

ganffe ntjlig forbigangen Sib. VUppt ftao« Uet , adj. pi. ttcttc« [1f. ©• net. ©• 

be ^an ubtatt, før aUe titraabte ()am SbU neat.] pccn, pnntettg; arHg. Tit fPrtoe en 

falb. 3cg oor ncppe fraabt ub af iDøren, n. ^aanb, (SKot^.) Ht ^olbe ffg net f fine 

før Softct fatbt neb. (neppeliø er en fiu ^læ^er, |)un faac ret net ub i ben 5)ragt. 

foroelbct gotm af neppe.) "^an« €Jtøt)(cr fabbe ntt.** ^ofb. 9). g)aaré. 

tTcrve, ^n. pi. -t* [8at. nejviis,] en (br. F)ttppigfl i bi SateO Het^e^^en. ^éen^ 

©amlingaffine/ mart)agt(ge ZxaaU, fors ^eb, 5^t)nte(ig]^cb, Siirlig^eb. 
encbe i en fatted |>{nbe, (om i b^iriffc Seges Utt/ct. pi. b. f. [3* Net. $. S»et^] 3 

mct l)åu bereé Wbfprlng fra ^Uimn og K(m. bet, bcr er fnijttet famrncnaf^lEraabc 

Sk^gmnrtjen, og ubbrcbe ftg giennem f}tit ell.©nore,m.ao6neSKajfcr,fomS{iFergarn. 

Segemct. = ner\>ea§tiø, adj. fom ^ar 8i(gs ©oaiebeé br. bet 'om : minbrc ®arn t, at 

f)ebm. SWeroer. (©. ®. iD.) Uenjefeber, fange gij! eir.'gugfe i; et ®arri, t"^Kfs 

en. (Sn oeb^oibenbe Jeber, forbunben m. felfe af en 9^ofe, t« at bære etl. giemme nos 

flcrrf unaturttg^irritt^ og @oæffc(fe af aet i, en fni)ttct S^raabpofe (at boprc røg 

0?erocfraften f;oé SKenncffet. nervefii«/ i et uet;) et tignenbc ®arn, fom baccé 

adj. fom ^ar fine , let pirrelige 9?erocr. om |)pt>ebet (7(t boere ^oaret i et tTet ;) 

''ner>jepne. og fanbfeftcelne Soefcrc." Skigg. &iHntt, fom i forpHcHigc 5Jtemcb an« 

Uen>efietntnø^ en. Gn Gamling af flere bringeé i ^ftbene ell. f a(t ^octUt, m. m. 

Slerocgrene p. eet øtcb i legemet, tter* 5= nctagtig^ adj. fom ligner et £Hit, ncti 

»eøang, en. ben SRctning, bet øtrøg, ^oori .formet (aWot^.) netformet^ iietformijj ^ 

filcroernc ligge i et Segcme. (SS. é. £).) adj. bannct fom et 92et. (Slcifcf)er.) XXeu 

Hertjegreen, en. Qn minbre 9{. fom ubs gåfelten. ©affeteIl.;5oc9e, t. at Occngectt. 

fprfnger fra en «&oocbneroe ell. ^oocbftam* opftiae et ØZet eK. (S^arn p. (^Cmbctgé £). SS.) 

me 6f QZeroer. • Wenjr l^iii^e/ en, ben ^. ueti>in^e/ en. s&. bennet fom et SJet. (f; 6. 

ett. éfebe , ber' omgioer 9?ert)etraabcne. netpindett i S)iet.) netmotter, en. ben. Xlewthw, en. €t anatomif^ SRebffab, fom 
ijp. tit at fcnberlemme fif^eroerne i bøbt Se« bin forfcrrbigcr alle @lagé' O^rf. netma^ 
ft, en» pl.-t. aKajf er, b'oraf et 9?et fnpt« gemer. nerpcfnudt/ ein Qn naturlig !>«« teé og bcftaacr, tletrufe, en* Gn fnnttet 

»elfe p. »iffe Øleroer, h^ii pft^flologiffe 5Be? Siufc, ©arnrufe. (2lmberg« D, 5B.) XXets 

ti5bningettbnuciftcnbeé.(Ganglion.) Uer* flanøren, b. (♦ f. netøaffel. netx»tnget^ 

ueifraft, en. ben SitJéfraft, ett. leoenbe, ors adj. f)\>ié QSinger ligne et 9iet. net1>ingc^e 

ganijle^raft, ber^arf[t^(rbei9?crocrneog Snfecter (hymei^optera.) , XXttx>«tf , ct^ 

t)irf er giennem biffe. nervelofre^cn. Saren '2Crbeibe , bonnet fom et Slet ett* (3avn. (©• 

om dtstvjrcmé ®ang, JBeiiggeft^eb, Statur @. £>.) 

og SSirfninger. (ØJeurologic.) tier)»eptr« UcttC/V. a. 1. fn^tte, binbe i SKaffer. 

»ell^e/ adj. fom firter pirrenbe (inciterenbe) Kt 11. et JijTergarn, (^3, ®. ;D.) 2. tli'nfe 

p. 9leroerne. nerveptrrittø, en. 9{ert»ers fammen. 3. ombøie (Snben af et giennenu 

',«efi, 9ieroefo(!cmeté pirring. Hervcfaft) flaget @øm (oegnc,) ett. banne »poDeb p, 

len. ^en SSivbiTc, fom nogle antage at ftutte en ^etnagle* (ffrioeé ogfaa nitte«) •^craf: 

fmbeé inben i Ø^eroetr'aabene. tier\?fjlyrs netbammer^ en. ^. ^oormeb ©øm netteé; 

fen^Cr adj. T. fom f)at ben ©genffab , at it.etSern, fombr. naar ©ømmcneflaacti 

ftt^rte i)?er9ecne. nert9efl«rf, adj. fom f}av ^cfteffoc* Uctnaøle, en« @t ^iagi ®øm. » 

tfr fTaaeé haU igennem Zvccjt, oq p. ben ^otb , at Utc Xti^bmQB^ici^i''^ diocb. 

siobfatrf^tbcn^tteé^eflf. uDl^pmrcé; Sitins &5tun. ^i^in86ft>i9, i*n. (£n i M ®(<^1> 

UnaQlt. f®., @. ^.). ncbrig ©Ptg, (é. ©taffdbt.) Ufcinga^ 

Ucttd^uo^cn. [S. 9leff«ttu(6; af flreg,en.b.f.f.nt^mø6»<crF, et o:ctll)»i 

n<lde^ H. s. Netel,] et étoøé pint oq ®tab niibrigt ivoretagenbc^ en atclH ($(ers 

Ufl 99omttCbétø{ (foni (at bette^oon, forbi mng^(ifcer focbum om S^Mø^eb, S^voiøé^cb, 

man titfont Ibttidte at oococ noøet tiønenbe $6olb mob bcn^^oaøc^ oq ^orræberi.) 
of9?eftHtr.) , ITi^fF^ aclj. 1. amnbfon, miéunbcli^. - 

rø^,[3. nin.] ^ot)ebtaIIet 9. jDerof£)ts "SRan trocr at' bu et ni^jr og utafnemmc« 

ken^rallet : ben niende« — niaarig^adi. ni« liø," SPaqø. 2. fatvtø, ønteraøtiø. jDets 

bohhclt , s%d}. nifoI5/ O, fT. Utfonge^ af: Qi2>(rl;e^/ en. Jitai:riør)eb.' ((Stoaib.) 
fatbfé kongen, eller ben mibterfle pø fjtørfte Hif, ef. pi-, b. f. ^f>Qnbltnøen at niffe^; 

SLc^it i ^e^Cefpit. — Uital^ et, en Jet JiBetxrøclfc nebab m. ^ovebet. 

r», en. ub.>l. [3. Nid. IC. ®. Nide.] nJWe, v. n. 1. ^)tft^. [X. ntcf ett.l øiore 

QXiéunbelfe i ftøt ®rab, fPobefco oø ne^ en tet 9Beoorøe(fe nebab m. ^ot}cbet^ Ht 

briø XmnK "iDen bumme "Cwft, af XXi^ tu ab/ tit 'een. ^an fab oø ntffe^c (cff 

at bøiaiite ilbc." 9>opcé \Rrlt. o. ©<fticr« ©øon.) — niWen, en. ub.pl. 
mann. — jDetaf : nt^fiil^, adj. fu(b af.SItb. HtlVel/ en. ub. pi. et pelbcnt, i bet 18be 

00 SKiéunbelfe/.aoinbfnø. (afiotf^. ^&er^.) Tiaxf). opbaøet ^ctal, af folo()o{b ^am. , 
ni^Fidcr , adj. 1. rtléunbcliø over ben røp, et. fmcbføret; 9)c$rebet om Sbcrs ' 

(9un]r, man troer en anben nt^ber l^oé et Hø^eb, bet pberjle af noøct.] 4, (Siernin? . 

^entimmer, maneljfcr; <tinbfi)ø/ (iD. øen at nippe, eK. bet, fora nippcé. »^un 

»ibcl. fotorlbet; men optaøet af- S)i)Urx£ toø fun et Uip af ©tatfet. (35. @. JD.) 2. 

(f^(,) 2. nieøet ioriø f. noøet j fom nu paa Wippet^ adr. p. bet pberjtc , pbfte ; 

megen S^w forføiøet et SKaal <ff. t^iefer f. meøet n«r i\ Set oar p. Uippet, at jeø 

en €aø. 2(t oifc f[ø niMHorr i ftt (Smbcbe. v\U>t, (aoe øaaet. .^ati Par ^. uippet at 

lu .for ^anb^ben. 55di)ebcné niW«rc falbe. * T 

Satémanb. &n tebeliø oø n« ^^ebés )ktippe/ v. a. oø n. 1. ^ar* .1. v. a.^ 

manb. .3. fhrena, iHe^aanfom. {3)» f&U n>ffe faa fmaat, nappe. 2Ct n. et «^ar ub; 

bel.) ^eraf : nioKoft^ieo, en. ub.pl. (i2(b5 n. noøet af. (®. ©, £). ^oH. nijpen.) . 

jectiveté 3 5BemQrr(eIfer ; boø iforr Oruøeliøt IDeraf :' Uiptang cll. Vtippetan^, en. Qn 

i ben 2'bcn.) *'^i^fi«rl)c^ for Sanbfjeb oø øanffc ffin ^anø t. at nippe m. f. (5. .poor. 

SRet." 9?al;6. Utdlfleat^ en. .R. fom ^ar 2. neutr. taøc raeøet peent af fli>benbe 

pn ørunb i SiZib ett. 5Wiéunbelfe. (35. @. JKinø, fwaøc paa. "iDen, fom ttipj)cr iDraA« ^ 

£),) ^^^^?rift, et. fornarmeliøt €feift, 6er, Ijoor lian fee« et ^ao." gpatb. XI n. 

frerøbtaøt af ^ab, £)nbffab, 5Kib: ni^^ af Jtrufet , nippe til (Stadet. Ht nippe t lyg^ adj. avinbfpø . miéunbeliø. JtSBaøøes noote )Draa6er. nipf)c til I93tncn. 

in. ufofbvanl.) , Wi^verø, et. Ht^i^ifer vtipper^ adj. [3;nipr.'J ooerbreoen peen en. S)\Qt ell. 93ife, t. Qpii,t ooer oø ^or« cif. p^nteliø i >Draøt oø Xtfccrb. (Golbinø. 

ncrrmelfe mob anbre ^erfoner. (ptat)hct*) SJlctf). forlibet.) ^ 

Uidinø^ en. pl.-er* @fri»eé ofte Vtit>* niffe^cn, pL-r. Gt af 5?oertroen bføtet 

^»U^ [3- Nidingr. 2(. @. Widing.] 1. SJocfen , bet tænteé unber forjfielliøe boerø« 

ben , fom et en øicnftanb f. alminbelig ac^tiQc ©ftffclfer, ofteft fpm en Hbcn >Drenø 

Joraøt , et nben Xøtclfc , ætcløé. Zt mcb r»b «&ue p. .J)ooebet. 

rrflffTf een f. feoer SRanbfi tT. (forceU Hiffe, v. n. i , f^cr. [maaifee af bet fores 

bet.J 2. et i i)9i ®rab onbjfQbéfuibt , øoaenbe ^ubfl,] fniøc fia faøtc omfrinø, 

nebri^t, fotaøtettøt SXennefPe. 3. en aaae om oa fi)éle. 2Ct nijfe o^nfrinø i |>us 

feip, mobtø« lUlinø. 4. ben, fom er i fet. (f. nyfle.) 

^øt ®t«b en ®nier. fom er nibjf , fartiø. Utte^en. [af 9?. @. nit.] et Sljimmeri 

(fieiben 09 toralbet.) = nibtnttøbaa^^ en. lotteriet, bet ubtrætfed »ben ^inbinø. 

jD. fom røber en 9Zibinø ; ærctøé , nebriø (^SnbfP.) 

^nbltnø; azibtnøéoaerf. ^ ni^ingo^rc^ « Hitten, ^^ooebtaHet 19* jDetaf ;&r< 

et. en (jøift foroøteliø Uélinø, en feiø vlis benétallet : ben nittenbe. 

binø. " Jorbanbet Pcere bef tttbMnøebrog, Uittt/ v. a. f. nette. 

fem na fit ©lob pil fpare." ®torm. Hi* Wobel, en. f. Xofettobel« 

bingøib^ en. 3b, ^orfæ t , •d^ierninø ) ber l^cb^ en. pi. - ber. ^n ^np, 9)^eta(bnp 

reber en 9{ibtnø. nibinøomanb^ en. b« . fom fa*tteé ^. 6nben af et SSaanb, at bet 

i|f. l^ibiiiø. (9lorb,.©run. ffelben.) \Xis el ffal treplc. (BiUla, fibula.) Potl^. et 

bmtt«navn/ et. 9{. af Shbinø. ntbingø^ iélnnbfl oø forælbct £)rb. Hnod. ^eraf: 

(P9ao, et. Qt ffammeKøt, Xnbrcé ^re an? nobbe^ ▼. a. f(ctte en faaban jDup paa. (jof« 

oribenbr ^øt ; en S>Mboi(e. (CStoiln.) Vlis Vtaa^*) 

chtQdffiolb, et. b. f. f. Tfpinbéffiotb (men Uobe/en. pl.-r. [af Sat. nota.] Zc^ti 

fiii>naQ "Siaa falbte trobftø (arm oø p. ;3^oneme i ^lUpCcn, ^^onetcøn. Zt f»n? øf; fpilte cftn tXo^cr. 2Ct fpettc rn SReCos ' adj. cS, adr. f^m bet ^i<d tit : i cm ICbcn 

tie p. H^c^er« = ^^o^ebog/ en. SBoø^ eS« tninbrc ®rab, i(fe meget, (etrøoø.) 

^i^orir fOZuflfftiffen, ttbfatte p. 92ober, ete ^an faae it. 16 (eg, noget f^^gtfom ub. jDet 

famtcbe. ' Hodcbr^^et. SB. paa et i^(a$ varet n* Icenge, noget føc, n. efter. 2)et 

utx t. at toøge 9{ober p, tTo^cIinie/ fn» '^Hoer noget ncrr (omtrent) 100 9lb(r. iio? 

fl. - 1, be fem ®runMin{<r, p. ftoilfe fiio» grt (ifle langt) I^erfro, -^ 2. pi. nogle; a.) 

erne tejneé cQ. ffrtoc^. Ho^epapto et, adj. om et , meer eå. mindre inbyttanfet 

9>opir , f)T)orpQO et braget Siniet t. dt ^friwe ,2(ntaf^ fom libgtør en iDecl af, cll. tomfei i 

.Ølobcrpaa. Ylo^efFrivev/ ei\, beo, fom f. 3pr()o(b t. SK^nge ell. ^tere. (etlic^e, 

l^etaling afffrioer 92ober.. ^o^effrjY»7 einige.) ' £)<t'er ijioglejDage ftben. -^an 

nmg^ en* ^terningen at l|trit>e etl. afjfrtpe (qr, om itU mangeø oog itoøle op^gttge 

92obcp. • 2(t(et)eaf n« VlodeØol^en« <Sn ^enn^V* (Enbnu ei; ^cr nogle tfOage. 

©tol ctt. ^utt ,t, at (ofgge Slobern^ p. »ves Uogit t)tffc i »oglr faa. (fflx ugen af nos 

bene man fpitlcr. Hodetryif, en. «ftcnften gen i pi. for : nogle er 99PPig i Xalcs 

ot fcette og ttpffe 92ot|er p.^ fammrSJtaabe fproget, men iffcret beftemt: og f^ne^ ei ot 

fom Sfrfft t» et ©ogtrnff cri ; cK. bet^ fom tunnc finbe ©teb i @friftfproget, SMqn 

faolebeé tr^^ffeé. uodetryffct^en. ben, figer f. (5. iDet ér nogen iDage fibcn ; £?m 

fom fætter og trt)f!er 92ober. iXobett^f^ nogen J^age ; 3eg ()ar enbnit nogen faa 

eri, et. Zt^tUti , inbrettct t, gjobetri^!. ©tpffer; men t^I ifBc Ut ffrice faelebcé.) 

no^etryFning ^ en. ©terningen at frpffe b.) absol. for: nogle Jolf , ^irfoner. 

92oNt* Hogle tro^'^nbnu, at ^an xHt ér bøb. 

Ho^eligA adj. (i 2((muefproget.) ))an|!es Hogle »anbt f)an o. iDt>erto(elfer, l^ogle 

Hg at giøre tUpai, egen, far. (9Kot^.) (TCnore) o. ®aoer. (ipf. Somme.) ^'Hoglc 

^Ito^fr , pi. [af urtfi ^ia*gtffab.] 8abcr, figeé i ^obfcrtning t. bet f;ete 2(nta(; Boms 

Tragter. ?it gaoe mange unbertige Uo^er mc i aXobfætning t(( et ftort HntaU ^tint 

paoftfl. — it, «u^cr, ^Ipffcy. ^pun &ar tit ftge: tffc 2(ae; bctte^ iKc mange •/' 

fineUo6er. Øporon* 

npnen« pT4on^ adj. [3* nockr.] n. no« ~ Hogengang^ adv. engang; unbertiben. 

gct* pT. nogle. 1. sijig4 nogen^ noget : (ftclben.) 

a.) fom er imeitem ingen og mange^i imelkm tl^^genlc^ee, nogeitlu^^e/ adr. 1. iffe 

intet og meget; fom er eU. pnbcfi i en if(e atbet^é futbEomment, ()ab om W?^f ^ ti<)- 

flor a}2ængbe^ et xHc bcppigt ^i\ta(, SKait gen 9}2aab(. ADet fan nogenle^e gaae an. 

maa ^aoe nogen 2(tfpr(betfe. . )Det gioer, Spet ec nogenlunde gobt TCrbcibe. 2leg er 

om i!f e me^^cn ji bog nogen Jorb^et. |>an n, fotnøiet m. i^am. "i>c maattt (abe ftg 

blioer ^er enbnu nogen 4ib. Z^q l)at tnU nøie m. at be^otbe faa mange ^ti^tUt, fom 

jru noget *^orn tttbage. 3eg faae iCfe ftos bc nogenledes Eunbe f;aanbtococ." (^ulbs 

gct (filtet) aScnnef^c i ©ruen. (nogets berg, 2. p. en ^tter anben sSaabf, ftoor« 

føict t. et ^bi. i neutr. gioer bette et fubs (ebc$ bet enb jfeer. jT'erfom bu nogente^ce 

ftaatioifl )B(greb, og tiener i (St^ for HttU ^r i ®tanb bertit. Jtan jeg blot ilogenie:; 

fef. Der er noget S^ijt p. S«tbe ; S5i f}(\H 6eø i)Ulpc mig fcto. 

noget G^obt i ^cnte: aliguii noTi, bont, Hogenfin^e^ adv.. nogen ®ang , nogen 

i^c.) Woget n«r, omtrent, noeften ; uben Zit (faauet om ben forbigangne, fom tiis 

Z\)\ioU i£)ét er noget 9«r b(n fmuffeDte fommeni»e ^ib.) ' ^ar bu n, op(et)et et ' 

9^9^ jegfienber. 3)e ere noget norrUge foabant SSeir? 3eg O^^c atbrig n. Oørt en 

gamt«. b.) Hogen/ absol. b^emoerfer en faa uforøammet ^orbrinc). JDerfom j[eg ti« 

^crfor\, uben nøicre Seflemraelfe. {3jf faaet €t)ne b?rtit. (mobfat ingenpn^e.) ' 

manb.). Qr|erUogen? Sanbt bu Uos nogenfpm^elil ^ nogetfom^eljlj, pron. 

gjn f)iemme? iDer fommer wogen* ^ai adj. enbȎr uben gorpiel, en^ocr uben llnbs 

Hogcn pat^e Ut\ — £)gfaa br, bet for j tyjetfc. 2)erfbm. bet p. nogenfoml;»eItl 

man i upcrfontigc Maltninger. Uogen SOiSaabc fan ffee. > 

tunbe maajfec ftge, inboenbc. c.) Uogdt, ^oQen^e^ø /ady. paa noget @teb , ets 

absol. itfe ^tet, meer enb Sntet, oirfe« ftebi. uogcnfle^ø maa t^an bog Doece. 
tigt. ((StiDaé.) Uogcter b^bre enb Stis ' W, fra on fra et eller anbet ®teb. 2fgtcr 

tet. Der er Uoget i »I^eicn. 2Jit Du mig bu big noaenficbe fteft ? — 9?cf, ingenftebé ! 

Hoget? — jDcribll»ertTogetaf,betblitjett. Hogentt^, adv. b* f, [, nogenjtnde^ 09 

Hoget fo: bet blber »irfcligt, fat i SJærf.) forffieUigt fra : nogen vTto« 3 m^gtn ^{^ 

Der er Hoget i bet bu ftger (bet er ei uben l)at ()an ifCe oceret fulbEommen frt|l ; men 

Q^runb.) At blive t. Hoget 0: giøre SpéCe^ ^tbrig nogrnti5 oar ^an fengetiggenbe. 

fijinge fig op. — ^pab for Hoger? (naatp Hof, adv. [3. nog. 91. é. n o o g.] X. 

man forunbrer {ig^ forbaufeé boer en (Sfters a. (g e n u g.) fom egentligt adr. t. at bcs 

tetning.) «&t)ab n bet f. t^get? (^ofl^b tegne ben iDmftænbig^eb t». en ^g elC 

vit bette ftge? <&t>ab gtør bu ber?) d.) ^anbUng, at ben er t^lfhroefMig t. en ^ots 

noget/ ady. inbj!rænfer l^egre^^ a,f b^t ^øb^nf^^b <U, ^(nfigt. Scg l^ar fpiifl noi^ 9iQf— SRopnetragt. .89 ' 9ionnef(o(lcc— J)^orto^ 

fo»ctVof. 3f<i hax nof at gføte m. i^fø fler^^t. X. f(ift(t f, 92onnct: (mobf, Ututip 

fclo. >Det ec ttfe no[f becmcb. ^cv cc fefloflerO Uoinnel^uitQty UoiineIt\9« et. 

noF, muz enb nof« t. oé aH«. |)an f)Qr bet Ccvnct^ fom 02ont\c^ føre i JltoflecetJ 

nof at teøe af. iDen (S^tcrnoc fa^ev atbrig UomiefFiorr, et, et 6(aQ^ fnint Sintøi eU. 

n«P. "Sornøfet efter mecr,. fom ailti^ faøb« ^ammecbug. (SJ, @. £).). notineflwr, et;^ 

nofJ" ^. SSud. "Hof ev bet, fom opfpb @i«cet; fom r)«ei: t, en Slonneé iDrbenfis 

bec oort §>niit ; tii\hctffpVm bet, fi>n) ops bi:<)dt. ^ V^nnetl^n^« en, (Sn 9lanneé øe^ft« 

fplbei: npv itanQ. 5)erfor faacr ben ® ieijs lige øtonb. 

Tiøe atbda nof ; ben 5)bfle atbti^ tUftræl? , Hojjpe ^ en, pi, - r, [9J. <0, Ø^oi^Be.l 

fdigt.*' épofon, 972an fan albdø oocte n« 1. op(>9iet Su ed. j^ut> p, ^(ocbe eH* ©tU 

fdcftøtiø (ettec: forpQtiø nof.) 2(t »acre fig Uti^i. (•3$, (S. JD, boq (far, lyiqr ben;te te« 

fe(o nof, fiab bet nu ©ære nof {6o(b nu ffooer tiøefom af f^r)fi(te Sfmaafnopper ell,' 

05.) S)it er ftort, (atiot, bcebt nof, Der? ^nubcr.) 2. :Srco(er p. Sint«i. , 

ti( er 6uti øommetnt^lf, Scø ^or tibt n^F troppe eK. noppre^/v. a. 1. [92. ^ 

(O: mtQ^t tibt, temmeHø i>fte) facjt f)ain nobben,] fatte €iopper paa, jftcm^rinøc 

bet, i£)et et ffeyttnof,. at 5<in l^^^lniinbe^ 9{opper. noppre^ .^Icrbe, r— Uoppring/ 

cm fin ^liQt* b.) fom et ^{c\q^ ufctran^ ^n. ^(crbet^ ttopprfnø. 

bedigtadj. bcr foctteé efter ©ubflantivet, Hor ea. I^oer^, et. (pi, 6r. neppe,) >t fis 

00 ubtrpfter en JSitftrceffetiøfceb i SKænøb^, b«t, fpcett ^axn. 

Qrmt H* Seø ^ar Zih nof. 5)er øioeé Hoir, et, [d. Nor, et fmalt ©^unb.] br, 

'goii uof^ fom troe S)a<^ta(e(fer. |)an f)ar om et noøentunbe ftovt ^anb, fom i>* ^t 

^nøenoF« ©ertil ec jtcø iffe ^ienber nof. fniaft 3nbt^ &ar gocbinbelfe m. fattet* 

^t i^axic ffft GrcinP^cc nof p, bet mobfatte. gaifteré Hor^ SSi^ené tl^or, (faaoibt^oibeé^ 

— Unb^rtiben oø(aa fom ^ubfl. m. præp. tun om bijfe.) 

<^. 2)en, ber bar HoF af 5)"enøe| t)U ha^e nor5i m. be|l. Krtt!et: Uorden, [3. 

enbnu flere. -^ "Janbt fliiøbon^ i bet Uo^, Nordr.] bet 6tr«ø p, forben oø b^n ^tm« 

SSaturen Tdle q(ix>.'* SBuU, 2, ttet^ gierne mcEegn, ber er mobfat øiøb^ oø ^r mlV 

(quidem, ro o f) (.) 3^0 9<^b n^f vibe, imeUetn W øø SSeft, cU. fom oi p. ben norb« 

iDu forflaacr miø ttof , ^an maa nof fom; iige ^aloftobe f)ave (tøe haa oé, i bet 9i 

9ie ber engang imeUem, >Du maa noF Tee t>cnbe 06 niob @o(en i uJ^lbbaøéUnien. 

oseren faa naraøtiø £)p^rfe(! — ^a noFt ©wøntnøen liøøer (tøe i yiot^ oø @ob. 

So noF! en bejaenb^ iXiåabetff, — noF faa @tucn oenber mob Xloxb, cK. mob uor^cn^ 

itoc q: net faa ftor^ maaffee noøet ftørre. ^i feitebe li^e i Hor^. tTord eger^ )^or^ 

3. DiuUgen (oel) ; formobentliø , ubcn pc« o; mob 9Jorb. — absol. upr^eit u; 
iwL iDct €an n^F 6cenbe fiø. jS)u fins Sanbene mob S^ovb . be norbifte Stiger, 
ber m •{)ufet. .^an tommer 9, tilbage, (færb. ^fanbinaoien.) !t;7or6ett6 |>i|tone^ 
**iS!an ftger : betffcerpoF — bet. iteertjel, Snbbnøgcre^ ©prog. iDct øam(< Uor$ 
5)et f»r|fe (om et rimeXiøt Slitfalbe) betijber (ett. Uor^eil.) = uorM>«ab, en, pr.-e. fals 
ar man ^aaber bef ; bet anbet (om et muUgt . beé et Ølaøé brcbe, oa^nc Sbaat^ eH. ^ar« 
Zilfcctbt) at man ffutter. bet," ©poron. tøi«, f)T>ormeb fei(e$ imellem ©©?rriøe, 

4. (bet Z-*noé)} enbnu, j!)er ^ar bu nof Danmarf oø 0{orøe , eQ. t)cb .^Qftern^. 
ecnl ffii'mt pr«tje bet nokj enøang. l7^rbbo^ en. pl,-er« Snbb^^gøer i et af be 

X7oF eQ« ttoFFe, ^n. pi. IXoFFer. [3, nocbtjfe £<^aøer oø Sanbe; tnotblcenbtng, 

Hnocki.] 1. Aroøe p. en Æeené SSinøci^, Horb bygøer , en* b. f." f. tTor^bo, (f. 

p. l^DiUe Sraaben eftetf)aanben fli)tteé, 6(au(fen.) ^ ITordfarcr^, en. 1. et @fib, 

(SRoti).) 2'. 5t<ip p. én S9ielfc»enbe, j)Oo»s fom farer f. at feanbfe p. be norbltøe øanbe. 

oKb ben fofteé i anbre 58ie{fer ell. Stolper. 2. et faab()nt @fib6 ^^ter^ eH« en af bet^ 

^Dcraf: HoFFc^uI/ et, ^9ori :Sappen etl. 9)2anbffab. UocM;at>;, et. (m. be^. %rt.) 

9loffen fluttei?. (SWotftO 3, be nb^rfl^ bet norbttøc SSccbenéftai) , S«é&at)et, "£) 

^^r af en ^fibéraa. (^raf : V(of hentes Hotbhap Dor 9){ober, Dort >Danmarfé 93en< 

ffl, UoFt^f^ WoFgfiter^inø, 0. fl^ €5fib4a inbe 1'^ fealb, Wor^Fant^ en. ben ^er« 

Ubtn^f.) benébeel. fom »enbcr mob 92orb; ett, ben 

Vloffe « T^ a. 1 . forbinbe 4 fce(be (^n^« norbliøe ^ibe af en ^inø, Ø^orbf^e. Vlov^ 

aer) fammen 0^ ØZotfer. Åt tt^FFe e» fcpet, en. et @(aøé »^lualfiif, norbkitb, 

Stetfe. (9Xot(^.) ^ et. @t mob ^otl béliøøenbe Unt>, et nocbs 

Hoffom^ ady« tilflrafteliøett ^ ti(ft\tbe, liøt ^nb. n<3\rMaivbenef 3nbbt>øgerei 

2)ct er noFfont befienbt. HorManbefarer^ en. b. f. f. tXorbfaret* 

VUnnc, en. pi. - r4 [3. Nunna. Æ. VtoxbictnPitiQ, en^ 1. b. f. f. ØZorbbo. 2» 

9{onne.] et fruentimmer afben eat^oljfe en ^erfon fra ^coA>inbfen iJ^orbtanbene i 

Zx9, fotn. ^ar giort Jtloflertøfte, ec aaaet { $orge. Hor^le^i^Ø^ en. b. f. f. ØZocbpol, 

Jilofte«; en Jtlofteriomfru. == uonnc« ($. ^fauffen. ^ot^J Uoxblvc^ et. pL 

bzcQt, en, 6n 9Zonneé fore(fret>ne >Draøt, b, f. (St (be norbUae 8anbe befichbt (nfcnbe 

Ctbesi^atl V^onneFIorb^^ J^opneFiOd; (nftfi^n, Uor^ctt,en, ben 9Serbenéeøn ell. ben 95fnbftced I €ompojfet, fom ct'mibt ftar ikmmt i S^or^c. iDct norfVe gfolf. 

imtUcxj^ ØJorben 09 5)|lcn.' SSinbcn cc TT» JDcn iiorjFc ©tat^forjfotninQ. ^PlorffeSfis 

> @n itufing fro Vi. S>aaf Uox^^tnb U. fian et itorfF af Jøbfct. 

(fom ogfaa Mot fofbcé Hor^ofl. »er t>(æs Uot, en. (mcb (angt o.) Un ubftaaenbe 

pc en ftb n.) Vtotbpol^en. Sorbarcné Jtont, jxto JBrabcr, foAt pleic« fommcn, 

norbliøc Gnbepuntt 00 ben bertit fvorenbe inbrcttet t. ot pdffc i ben tilfwrenbe SRenbe 

^mmeIpo(, f^jm er nwbfat ©jjbpofcn. <a. guge. (8Kot^.) -Æ>craf: Vlot})€i^l,tn, 

tXot^ftde^ en. ben @. fom oenber mob b. f. f. lploy9^ø\9l, eller et @(ag^ minbrc 

^otib, Siorbfant. Uor6ffin, et. f. Vlctbs ^(otjf)øt)(, fofti ^nebfere bruge. 

lyø. nor6tiieme, en. én ©tf em c af ans XXote,m, pl.-t. (8at. jSota.) f. ^Cn^ 

ben ^tørretfe i ben (itlc IBierné ^o(e, fom morrFitmg. ^ , 

et' iKermefl 97orbpo(én paa '^^immeleii. HooemBfr^ Kattt^ eiret)te SRaaneb ; 

^ Wor^florm, en. ftormcnbc fJlorbenmnb. ®laatem<?aneb. 

(5W., (5. 95run.) /nor6fi>eii^ n. pr. bet uii> adv. [9^. ®. nu. (S. now.] fors 

^ai), fom er imeffem @no(o|ib p. ben ene l^inbenbe ^arttfel^ og Ubraa6éorb. 1. adv. 

éibe, ^^otlanb, SnbjTtanbv iDanmarf og ber ubtri)ffer ben no^rDarenbe IXtb, bet noers 

JRorge p. ben anben. Hordvcfl, en. ben txrrenbe SDUhlil e\U Sibépunft. (mobfat 

©erbenéteb eff. 35inbftreg , forø er mobfat før ^ forljeit.) 5)en Xih , »i nu (etje i. 

Hor^ofl. (beraf:..not^tjcflI«5^ adj. fom ben nu regierenbe ^onge. 3^g bor mu 

(tgger f/ttenber imofc eH. fommerfra 9lorbs ferfl erfaret bet, '^»ab ^al ber nu ffee? 

t)e|t. XTor^vcl^vind, fom btæfcr fra 9?orbs ^ør oar ^un meget munter; nu er b««^ 
«ejt.) nor^viii^ , en, b. f. f, Vtox^cns * ftttlc og tungfinbig. gra nu af o: fro ben* 

wn^♦ ('@t)alb.) ' t7or^«f^Iiø, adf, fom narroocrenbe iltb. — Uu nylig o: gonffc 

ligger t / .t>enbec tmob ell, tommer fro nntig, for (ib^ ffben. |)an oot b<i^ n*i nits 

SJ^orboft. . (ig. w. nuferfl, iffe før nu, førft i bctte 

HoK^en, f, o\}enfor unber \Xovb. — nors J2)icb((f . Uu førfl fom ^jan. -^ nu 03 ^a, 

ften br, ogfoo fom adj. ^^inben er nor5en unbcrtiben, en og onbcn ®attg» — nu oms 

(jrjf. norMig.) — )Deraf: nordrnficlde , fi^cr^ enbeltgen , ompber, — ret nu , m. 

adv. i 2C(m. 9?orbcn f. et, giclb clU en bet oHerførfte, om et S^iebltf, — nu jha^r^ 

gie(bffra!ntng. S 9tor^c : DZorben f. 3)os uopOofbeligen , . p, S)teb(iffet. — nu til 

tjrefielb. nor^e»fifl^f?, adj. bet norden? IDaøø, i iore 5)age (ogfoo : nutild«ø6.) 

fleWffe SSovge. tTorbentjin^ , en. ben 2. fom en forbtnbenbe 5)artifc( , eff. tit at 

85tnb, ber M«fer (igc fra 9?orb. tTor^ens- ubtrntfe en £)oergong i ^aten, tigefom ogs 

r {lorm^ en. ©form fro 9?orben. (SBorbtng.) faa i mange XiffætDc, bt>or bet, m. et 

XXot^tv, adj. br, unbertiben (beficmt) (Slagé^enføn t. noge^ foregooenbe eU. cfs 

for: norMitt, *Den nordre ^art|, ©ibe. tcrfjfgenbe, ^tt)er Ubtrnttet en SBøtnfng ctt. 

3 ©ammeimrtn. Uorderbrcde/ en. norbtig. SRunbmg. f. Gt. S^g »ceb iffcb^ob man 

SSrebe, Uorder^eel, en. norbfig iDecC nu jfoftroe, efter foo mobpgenbe JRwgter. 

(mobf. €>yderdeel.) Sanbeté tlorderbeeL »poob fonjeg nu t)et ^oobe, bo benne Ubfigt 

' nor6jerfant/ f. HorbFcnt« norberkn^z er forft)un6enl ^o bon nu 9or fomnvrtt 

et. b. f. f. i)?orb(anb. (^. efouffcn.) Mern t. tit 9li9«. SSroer bu mi, ot (ibc 

HordifP, adj. fom i)eTcx tif, ^ar ^icmmc Zah bcrueb, foo lab ^Met »cere opbccttet. 

i Slorben, er egen for Qlorbcn. 2>c nordis 3«g feer nu engong ingen ®rUnb i^tttiU 

ff e OZottoner, ^offer,-a)lagter. GtmSoif. 3. fom biéjuiictiv ^orttfeti fnort, fnart. 

€n n. ^clt, JDen norbiffc SR^tbologie, XXu forionger bun eet, nu et anbet, "TCt 

Citerotur. Hordiffe 3>igte. (aone ^oé mig p. €rebit, nu S)i, nu S5røb, 

' tTorblig , adj. fom iigger I 9?orb eff. nu 9)enge." Jalfter. 4. 3 <inbre Sitfoetb«^ 

^lenfmob øTdrb, tjcnberimob eff. fommcr fro foofom: a.) t. at inbtebe en forflorenbe Ø^orb. 5>etteOonbénorMige^e(iggcnbcb. ©ætning (nemlig , scillcet.) ttu»arbct 
SDe norMige og ftjbiioe ^roinnbfcr. Hords bengong ©fi!, at k. Hu er bet en gonfYe 
ligeSSinbe. (nordiflr br. oUene, b»or ber urigtig Jorubfottnfng. Hu ecbetoiPnof. togeé »&enfpn t. Ggtnffab ; norblfø, fi\)or b.) ^tjor et mu Kg t JXilfætbe betegnet. JDq 

Zalcn et om JBeliggenbeb, m. vjjenfnn t, naor bej nu iffe ffeer ? €5hi!be bet nu træffe 

Sorbjhøg og SQcrbcnéfont.) ffg foo. 92aar mon nu ogfoo Hlbe forubs 

Hormand, en. pi. -m«nb* ben, fom er fatte, c.) b^or ^oien gi»eé (gftertrnr^ 

føbt, fom Joe biemme i Slorge, er norj! af unbertiben m. en »reb, eff. bebreibenbe ^os 

^øbfet. ' ne. jDeternu engang fooiebeé., 3cg t>iC 

Vtorne, cn.pL-r. [3.Nom. pl.Knrnir.] nu iffe b^oc bet. »^tjob er nu bet, bu ber 

iCfiebnené ©uoinber, be tre flicbneflwvenbe giør? IDcr ^or bu nu forbftrt^et mig l^cle 

(Subinber efter ben norbtjTe ^ntb^^ogie %rbeibet ! 5, ®om et Ubroobéorb, ber tiis 

(boorof Drbet et gooet ot^er i ^igterfproget, (ige unbertiten banner et ©tage £)))ergonQ 

og unbertiben br. for* <SFicBnen,) i iJoten, eff. (ebfoger en ^ittole, en £)p» 

Uorj?, adj. fom b't^er tii, fommcr fra, muntring, ftt. 9* f.G. Vlu, (^oob foorcbe ( > Ian? VCu, V»ab fcHcr l^ont? Vtu, bet tete fnff SBwb ; bcrimob nyt J0(.) / 2ff ny, 

maa ieg titftaae ! tin, etigobt £)rb igten ! af n>^t (cH. af Wy^ af Uyt) d: fra ben ffirjte . 

Hu, gCt) mifl ba ^aanbcn bcrpaal Hxi, S5egi)nbeifc,' Ht giøté no^et af ny (mobf. 

faafomba! Hu, rojf tU2(r6ctbet! (3be •mttwrf, omcrBei^c,) , pa^^ ny O: attci;, ' 

fibflf 00 ftere anbre Æitfcefbe , [om f)ct ci forfra. 2. m. |)cnfnn t. mffc iDmftanbigs 

fnibtiacnbtøfn fanne angti^cø , li)ber benne ^ebcr cU, (SQcnjtaUz ti. !Sin^cn. f. (£. ^cn . 

^attifel, fom Ubraabéorb, t b. ZdU fom nve93crbcn, 2imierUa (o: ben fibft o?>ba9cbc 

nc& ! fftønbt benne ©Woemaabe tabvanlis ffietbc nébceU) røn nye ©opæl (^Dori ieg 

^en iffe følget.) nntig er Inb/tptti't.) 5)en nye J^onge : i 

Vtu, et. ub. pi. 1. bet ncrrt>cercnbc S^ie* SKobfcetn. t. ben. forriøe. 3. m. »&cof^ 

blif. (f. tTntiO.) ITuet« CDfl, tTiicte ti oor ^unbjTab e«. erfaring: font man 

efrig. (SJaggefen.) "6rrar ftøl mfn ®ta?t tf!e forfjcn ^ar ftcnbt, »ibft; fom man np^ 

I bcttc 5?ru.'* :5nlltn. "Jrnb — fpfbcr mit Ug ^at (ært, erfaret. *Dette var mig noget 

fat^nføfc ITu." 0. ©taffiitbt. 2. et 5Jics ganjfe nyt. 2(t gløre en ny ©rfaring. Sn 

bfif, en fnart forbitrende JSib. 3 et ITu ny i^anfe . 8are. (St nyt SKetaL ITyc 

var ^an forfounbcn. *'^i)b bet ITu, ^t)oti ^(anter, i&pr o: nt>(tø opbogebe. 4. ftg. 

bin étcttfif aJinget." 93aggefen. m. ^enft>ri t. bejjafnjfaber, bet fab»ont. 

Vlttbth en. pi. Uwfler. [Z, 9Z u b eln.] finbeé t>. nt>c (iiett]Wiftbe. f. Q, at faae nyt 

en 5)d af fiint SKecl , fom p, én e^en ;SiIbes 9Kob , nye ^rcrftcr. iCtfnne JBoø n mtg 

reMfe qwc^ Jorm af fmaa Crme . j^eraf t ny f^i^crgang jeg (ctfer bch (o: txrftet attib 

XlubMti, en. — HuiJ^Inieel, et, fiint SKccJ, Uge iDecttagelfe.) Ht begtjnbe et nyt. (bt« 

fem br. til S^ubfer. — XXiibtlmtlf^ en. Gn bre) iiv. ©aalebeé ofte om bet, fom faaec 

6ø6einabafSKett, 5t)ori!Subterfogeé. o.ff. ell. yiir>ci en foranbtct, foTnt)et ©fiffeifc. 

Wul, et. pi. n.itHcr.et :Xa(tegn (O) fom 'krigen tog en ny ifBenbing. |)on fom nu 

f. fig felt) (haen SBetnbning ([ar, men opfi)U m. et nyt Jorflag. .Sfct et blevet fom nyt. 

ber en 9)ta^6 i ;Sa(rccffen, og efter>Decima(j »&an ^dr giort bet fom nvt. 5. n. ttyt 

fpftemet fotfiøier bet forcgaaenbe ^at eff. br. fom ®ubft. f. <£. om c^t ufccbt>an(ige, 

ben foregaaenbe ;Satræffe 10 d^ange« — ftg. fietbne. IDet et intet Hyt boé fjdm. iDec 

ben eff. bet, fom agteé "ell. anfceé f. intet, er altib noget Hyt p. ^octU, — S'''^' ?9 

f. f^sift ubetubetigt. |>on er et ITuI i ^tt* SSibcnbc, 9?i5bcb.* Æ)er er intet Wyt i 2C!>is 

fet, tCottegiet. ferne, if fortæffc Hyt* (f. 2Jynyt.) ttyt 

Vlummtx, et. pi. - e. €t Sfyi, Saftegn'; af 2(aret o: TCarétibené føcfte Jremoringetfet* 

C8at. numerus.) ifcer fot ^aa »ibt ZaUct =='3 ^Sammenfatninger forbinbeé ny ifcct 

br. tit ot, betegne JDrbcnen af flere enfcltc m. abjfiflige ^Participier (()t>or bet \>a faaet 

^dt\ eff. bet m. et Zai betegncbe ©tpffe. JBemærfelfen nylig) og m. enfeltc ©nbftans^ 

3ft rattbe op efter niimmere* Qt H. af en Mvcr. ©aafebeé : nvbaarcn, adj. y. b. f. f» 

H*}i^, 2)er et 10 Hummere i Hit. Qt nyf«6t^ nyhcMt , adj. v. fom nplig et 

%v\i, \Q»t n* ' €t n. (80b) i Sptteriet. bagt , ganffe frtjj. «• »røb. nybagte 

irt f^aøe ft Mt tTummrr ^06 een o: t)ære i imager, fig. og i éfiemt: fom jtpttg et btes 

megen ©nbeft. fen bet, ^an er. — nybanet^ nptig anlagt, 

Uuomtlun^er , adv. i ben ncetoærenbe banet , jcct^net. 6n \u 95ei. — nybru^t ; 

%\Xi, i vore 2)age, nutiibagé. en n. ZCgct, fom førfte ®ang pløie^ efterot' 

U«ti^ , en. SSibcn imellem gortib og ^ave tigget t. |)t)i(c. ("i3>it .»inf titujtnb 

gremtib , ben noftoccrenbe ;Stb. Uiiti^o ©teen af nybni^t ?(ger fører." ©torm.) 

éfiKc. niiti^en6£?plr«ntng. — Hutidøs tTybn^^t 3orb, fom førft optages af 

c&nb , en. ben ncertxrrenbr iSib$ TTanb , ^ebe.eff. Jarlleb. (Diuffcn.) nybryggetr 

Sornfeinaabe. (©aggefen.) ^ fom nplig et brt?gget. «♦ SI. v tly? 

Hy, adj. ityt. pr. nye, [3. nyr.] bet byg^ , en. ©teb , l)t)ot 3nbbpggete fra 

mcbfatte af ø^mmcl ; og betegnet ODct^o« et ftcmmebt 8anb nebfcette fig ; eff. biffe ' 

wijet ben €genfPob D. en ^icnftanb, at fun 3nbbr?ggfrc felt»; en Golonie. (aWot^.) 

^crt :Xib etfotløben, ftben ben bcgt^Vtbte at nybygaer/ en. pl.-e« ben, fom et ubvans 

ffccretit. 1. egentl. om tit»føfe Æing og bret og b^^^bofat f[a p. etfremmebt, eff. 0^ 

cm ©genpaber. (,Dm SWénnej!cr, 4)tjr og tilforn iffe beboet éteb ; en (Solonift. nys 

5?Ianter, ()t){lfe man m'( bcti^ne fom iftc bvøget^ nybygt, n^tig bngget, nijafSBrjgs 

gamle; -bt. foebt^anl. ung.) (£tnyt*&uud. ntng. €t m «^uué, @tib. nyb<tt, adj, 

dn n« 93og. Jtiofen et faa gob fom ny* fom ni^tig ^at fop(t>et (om Jtoen ; fielbnete 

UytAcvn(af2farete®tøbe.) nyejarct, om gaatet.) 3^1. nyber. ' "^et fraabet 

^nnttinget. Gn ny JSilbøie lig^eb, Sibens SRalfefpanb, af -ben nyb«re ^0." Æingo, 

flab. £)en nyere 4>iftorte. ^yere o: fflcs nyfalben, fom n^Hg et fatben (om @nee,) 

^:gete <lftettetninger. 5)e nyere ®prog nyfigen, adj, pi- nvfinne, (3. feginn, 

(mobf, be gamle.9 3>c nyef^ SWober. glab.) fom gierne *o\\ tJtbe filt>t, begiertfg 

'aXan^getbaabe: ny^Mn, o^ ung IBiin; efter 9l9t. Uyfigm^e^, en. ub, pk SBes 

bcø oftrte betffbfte, -HytlS^tøb^ menofs gietlfgljebeftetwpt, utibfg 9^t>dgtetrigbeb, tiyfrofToi/ adj. y. fom n^liø er (unb^n af 8tt)cU (S((æb( ; ny^t^\>lUné SBe^odeltø^eb. 

Øroflcn. n* 3otb. — nyfutt6eti/,a(lf. v. ni}? ^, fugten af ttQøet. D(n fom vH n* maa 

ligfunben, Ityf^^i/ adi*. ▼. npUgcn føW, funnc unbocew, "25i cl forflaac at nyde ; 

øanjfe fpæb, én it. ^att). -^ nyøifi^ adj. ^nften at. unbt)ære cc bé for^bt." 3. 

' y. fom nptiø et iabtcaabt { ^gtcflanbcn. ^rntbt^, 4^an ny^cr 3nbfomftcrne af bette 

3><t nygifte |Jar. (£n n« ^one. -<- nyøiort« ®oH f, f|n Ccwttb. — 2, occre cH, bUt)c 

n^Itøcn giovt. C2t >u ^g. ^nyqt^dffct/ beetagtiø i, cpnaac , cr^olbe. ^an f)ar 

adj. Y, fom notig ^at faaet ©iøbntng. ø. nydt(mobtaget) en om59ddc(tg.Dpbragc(f(. 

2{orb. nyøroct/ adj. y. fom hnlig er voret S^'g ^ar nydt m«get gobt i bettc ^oué. 2(t 

AP« n.^coeé. — nyQrøOc/Cn.b. f. f. ji^rs (abe f)øecmanb nyde SUt og @Hc(, 3cg 

ftcgr^d^ . ^yl>)>eir9rt^ fom nptig ^ac labet fommct albcig t, at ny6e benne 8i>lfc. 3. 

M ft^eTt)^ iiy[)t>epoc^e Stopper, — Uy« toge Siofring tt |ig/ faac SOlab elT. ©riff«. 

jordben. b,f.f. UylanC),(2(mbcrgé^. S.) (3. u«yta,) 3eg ^ac intet nydt it)ag. 

X^yFiernet^. adj, y, on^ ©ri)øp : ganffe friff, 2)en ^oge nyder tun (fbt. ^on nyd« nas 

npHgcn fifinct. nyHitdt^ a^dj. y. opltæot ft«n4ng«n faflc ?øb^mib(?c. ?= nydelig, adj. 

<(f $9 , ^ccl tføtt npe Jlfocb^r. nyK>nu l.cgentl, fom er behagelig at npbe. fom gtccne 

m^n, pi. nyfomne«' n\)ttg anfommca eH. npbcé (fun pm 972ab, og ficlben. IX. g e n i c $« 

titfommcn. t>c nylfomne (Siceftev. — ny* bar.) "iDcn nydcligilc SWab," Cnccborf. 

laøt^ om 3ié : ni)(ig fammcnfroffen. Wys "2(f £>ffcrbi)vcnc bc^^otbt bc felt) bet nvdeligs 

i^iidfCt, Sorb. fom efter at baoe Hggct fle/' €5(^Dtte, 2. (S. nlcbCicft.) befeagcs 

Vbnrfet, dpbrobcd t. £)pr!ning ; npptttet (ig f. S^ict t). ^^een^eb.'Sftetbeb, i Sorbinbelfc 

^viiUioxh, Uylomdiug , en. dlpbngaer. nu 3t{c(igbeb og Jtfnoeb t ^otmen* (Sn n« 

"(aXotp.) nyUbeit^adj« Y. (Snn^^O/ fom (tUe ^iøe, <St nydeligt S3ærelfe, én n. 

ti!)tig er 6tet)cn brcegttg. (Jof, ovetI«Bet^) SBtomflv'^tcgnin^. ^un banbfcr nydeligt. 

t7ymaane<en. 9Xaancn, naar ben er i 9Zp; £)craf: Wydeligljed/ en, ub. pi. — t?y* 

€iL b. f. f. ©ubfl. Uy. 33t faac fnart U. — dclfe^ en, pi. -x* 1 . ©terningen at ni)b'c. 

nym^deitø/adY. og(ib. !Xa(c.)adj.efterben £)oerbreocn X7. af ftarfe ^rif!e. ©anb^^ 

nijclic SKobf >a. Jtlofbeflif. Gn n. ^crrc, fcrncé flygtige VJydetfer« 2. bet, fom nv* 

Vt gaae n. f(cebt, (nymodig forefomnKr bcé. ll|Ti)(bigc , forOunbnc tjydelfer, -^ 

^oj ^nccborf og i&>(ilt>\ men oøre& iffe.) nydtlfeeri^, adj. rig p. ^^pbelfe, foriiuibcn 

ftymyi^tet^adj, Y. fom ni^tig^n et nujnt^t. m. en hoi ®rab af 91, (3. 9>. 2Ri)n(ter,) 

Itymyntedc 5)ucatcr, nyom\>endt/ adj. v. Vty^elyjt/ cn. ©cgieclig^icb , ^ig?n <ftcc 

fom ns)(ig er om\>cnbt f. co ai\ben SUcftgton. 92nbe(fc. 

Viionfler, fom bc t^tyomoendte tage for Hydfe, eiu (SPbiT. f. Vt-^dde,) 

SKirafler." ^cljwttc. iiyopUvet ^ a^dj. v, VTyfigen^ a^dj. f. unb<r ny. 

fom 6ar foact ntjt 8(r). (Snn. ?(anb. (25, Hyl^ed, en. 1. ub. pi. »ejTaffen^ebcn, 

©.'£),) nypleict, adj. Y. fom npHgcn, atoærcni). 2. pi. -er, ^O'^anbring, np 

eff. fom forflc ®ang er ptoict, n. 3orb^ ©fif. 2(t inbføre Uybeder« ©n Jienbc 

wypr<rget* adj. v, nnm^ntet. nyjfab^, af Hyfteder^ 3. m Æibenbc, S2t>t. S« 

ad)<, ns)(tg j!abl. ((Soa(b.) "(Sfaberen ffueb t>igttg u. Æ)agcné ttyt)eder. = Viy^ed«x 

b^n nyffabte ,^(obe." J^agg. nyflogtet^ elfrer^ en. pl.-e^ 1. en SSen af bet 92ihv 

adj. Y. fom nD({g er flagtet. n« JCiøb, 9f ^or^^nbrtnøer. 2. ben, f^m gierne b«- 

ttytappef^ ni>ng aftappet, n. SJ(. — ny* rer npe JX(benbcr. nvbedftgra^dig^ adj. 

troen^^adj, v. fomi n^iifl ^ on^oenbt t. iiugct begieriig efter Sipti, (»cffel.) XTy= 

ben (^rijtne a^i;o. (i), «&. O.) nytocrffet .^edftfrormmer , en. ben, fom 4beiig brin* 

^a. nytorfVen^ adj. v, fom ntjCig er aftccr^ g«r Oipt omfring, en Slngtcmagcr, (9?ein.) 

f^et. n. @ceb — Vtyt^^ntt^ en« ni^tiQ op^ t^y^^ed^Iyjl, ep. e. tif 5K^)t, t^goranbrina 

»rf^t aSang; 929tanb. (^mberge £), 93.). ger. nyj^cdelyflen ^ adj, n))^cbégr(vab{g. 

i^y)9ox^de , adi. Y, fom t^orer op p. np, (^. @. £).) 9yl>ed»riiu6^ en* ben SBegcis 

it. ^^Cantev. (^refj^orø.) [3ttf-ttyt, nc« F^ing tZ, o»cn>ættcé SSmnbring, fom en 

bcnfoT; og te ber^^ anført^ Sammenfat« ©icnftanb SKrHer altene v^ fin ^9^eb. (^6- 

mnger.} t^nfc^tO nybedefyg^ en. b. f^ f. n»)bebé(i)s 

uy ^ et. ub. pU SXaanen ^^ unber beaé ftcn. t7ybcd»fyctc^ en. ub. pi. ooerbret)rn 

QoAjunf tiouy etl. i bet Sibépunf t , ba b^ SBegierUgbeb efter 92t)t| dfter ^oranbringcr. 

begipnbe^ at infc p. nn (at tcenbeé, at tiU (3acobi. ^{^Un\é)U) ' ' 
tage.) 2)etmobfatteafUaN VItyettanbeé Vlyh^U 1« CÉt ^afUgtS^rag; @tøt) eH. 

i Aften. 0^9taaréuy, bet førflc t^y i 7(as @(ag. 2. et b<ifHd^ ^nfaCb af en ©i^gbom.. 

tet, Gnaang t Uy og engang i t^oe o^ ^otb. [3 beage S3emcerfetfer ufæboanligt 

meget ftetbett^ og ubruaettgt I ®friftfpi;og<t , (igefom bet 

ftyde, Y. a. n^d* nydt. [3. nidta«] U ogfaa af SMot^. anfirtc y. at nyffe : 1, 

t KCmihbeggl^cb : tage IDcct i, titegne ^ brage ^aflig t. ftg^ 2. ibetig minbe. m^ 

faii^tqingen , SøtøeR af et (^obe; ^øftc lOrb, cE. racb €(teb og 6taa* 3t>f. b^t 

Srugt a| , o^tte , tage SBcug pf^ 2(t n« 3$I. hneckia oø hnickia«] ^ tlyfre, CII. pl.-r, [9Z. €5. Sfii<t ** ett. MBcftgt eftemtnfnfi. / »t faae tt. om 

Vacke.] 1. ttnmetiøt 3n^fatb, fær Sune, noncf; øtbe ccn Hye om neget. 

'fritte, (mcjt i pi.) *un feat titongc WvP« Vlyfe, v. n. l. iti^é, bar nvfet* [3. nio- 

ftr. ^eft«n faaet uttl)ctt(bcn ^SyFfrr (Ni* s^. X. @. niesan.] ubftøbc éuftcn bifttøetl 

3« arod'g, bfbj.) 2. Jvfl, ©fcøbclioteb. 09 mcb en egen 8t)b dicnncm S'?crfch. -^ 

JTct et b<in6 øam(c UyFFr* (»emoprfetfcn, tTyfén, en. ub. pi. — ttyftblomme^ cik 

6w9, Jtneb, Slanter, % Hnickr, et f6r» Slaort ^. en ^fantc. Arnica monuna^ 

^Xt^X.^ tYyfemi^^eI, et. SK. fdm ttæ!!cr 9lJ)[erti 

tlyKtt^adv. [af ny,] for fort SIb <iben, tltyfepulucr^et. ?)..fom 0. at tugte« tt(, 

BTfé. 4^an et nyliø flaaet op. JDen itylitt frfmbnnget ^ofen. t^yfcro^ , en. (5it 

<mlaate etanbfe. (Tfnoenberfcn af bette 9>tantc, behenM fra (jamre iSiber af f!n Xn* 

£tb fom adj. \i<ix Inøen 4>icmmcl i épron«' jcnbctjc i eoQefonften. HfeUeborus. tty* 

ttaaen.) ' ' f ^ feurt , en. i»aon p. en ittb«Ianb|! 5)tantc. 

^ ' - «r É/i^ ^^ .- 1 ro Orchis bifolia» 

Jcn gr. Ofl tommtf aRijHiotoøic. 2. b. f. eoSimcnbc cO. ufictODcHge iinfl; fom gfetjii 

f. Pypp«- («• ®- P'> ,^„,„„,„ ., „„^. oH »tie att. rf. ityfigw.) Wyegiwriø* 

tty«, <t. pi. M. ®««i»j"fl<" « "9n«5 |,e«,,„. „t. pi; bJn egcfiffab J at »«« 

cff. en <tirctt sont, octnijnn««, fungc« »»jttltrtto » i / 

- ^'^""tr Vf""' 'J'T-^S^iL /'Åf^ Mctfat m. €5maat1n9 , %aoe tratTeft xa. 
pngc t>. fifl fe (o. sJ"-/"^"t /= X maftoc ubetDbeligc Øicrmhger oa »»rcnber. 
glammet i ben ©tcrrfei. S)re> Coafo. (^,?^^) ^f ^^, m omWnø I Hufet. 

en aJife.) — Uynticn, en. ub. pL . »aagefch. - Vtyelén, en. ub. pi. 

tlyfe, en.pl.-r. [3. Nyra.] 1. et of Hyt, adj. n. af ny. (f. bette 5!).)' ^erof^ 

htucnttf wnébannebeånboOIbe aflønnes t;^yt66r/ et. bet Hat, t^ori jdi inbtrabe, 

fotm ftoé SWcnncffet oø ^oé qjattebnr, fom eU. øanjf« mjHøcn ere fnbtraabte ; bet tiU 

ticne r. Urinen« 3>ahnelfe. 2. et enfelt ftunbenbe. bet ni9c 2(. Cm ott^3)oøc-^aoe 

étt^ffe nijtcbannet (Shrté, ber finbeé mtbt oin. Ætt Vt. o: m. naftc 2Caré 5Beøt)nt 

ttlanbt anbre SWateticr. = ttyrjcbetarnbeU beCfe. — fiø. for : tTytaÅtogdije. Tft øioe, 

fe, en. 35. i SJftrerrte. nyre^dlllle^ adj. at foac Vt^taav* — 4>«t;af b(. o. Hyt* 

V. i ^fiffelfe fitø en^9Z. . ttyrefe^e^ et. a&recften/en. 2(ftenen for )^yta«r&6a9> 

let Jebf j ber omgiver IRpretne. nyrefor« eH. ben forfte iDag i bet nt)c Hat, t Tforct^ 

m\^ ad|. ni^rebannet. {iB. @. :D.) Hy« fom tltftuttbet; eU. fomt^ian er inbtraabtU 

regfiiø, en. d^ af be CEancKer; ber tete tlyt6crog<:pe, en. Sorcerinø , fom -gioc* 

Hrinen fro Siijrernc t*. Stæren. Ureterés. ©tægtningc, ©enncr, 2t>enbe 0. o. paa 

nvregtoet, adj. V. i ben ®rab feb, at5Ri)s Slritaarébag. WytaarOrtiorøtn ^ e«. Tiai 

rerne tcé omøroebe eH. tuffebe m. Zai^, reté førfte SWorgen. . t^ytaarenot , ert* 

n^regf uuo^ et. ®ruué, ber fomter ftø in* 92atten, ^»ori bet gamte 2Car enber, oø,bet 

ben i 9lt»recne; 9^Drefanb. nyreluff et / nije begVvnbet m» ?D?!bnat. tlytaarony> 

ddj. ▼. b. f. f. npreøroet. nyrefitierte, et. ben førfte Ø^pmaane^i bet n^e ?fdt» - 

en. Smerte I ^ft^tctm, af ®ruué , 58es t4yt<s<tropr«6iFeit^en. % paa S?t)taarébaø* 

t^rnbelfe^ ctt. onben 2(drfaø. ttytefleeii/ ttytairovero, et. ®. fom inbejotber 5Jn^ 

en. 1. øteen, e!l* famlet ylpreøruué; ber ffer om ^xfHc i M ni?e ^ar f. ben, »fom 

fjttter pø 1 OZpretnc. 2^ et &a^^ @tes fecrfet git^eé tit. t^ytaérowfrk, et. Oicr^« 

ne, of nnrebannet ©Kffctfe, ber h9U t* ntngen at ønfPe een t, Snffe SXotaatébaø; 

Satrflorøtén; S^ep^nt. Talcosa Nephrites. <tt. i Tfnlebninø af Tfaréffiftet. 
tlvref^c^^en. Stcø af et S«nre|h)tte. )^yi Vt^ttt , v. a. oø n. 1. [3. nyta. Ht 

fcfbomspen. bet 9lør etl. ben éanat, fom n il Hen.] l.anoenbe, bruøe U ftn 9^t» 

fcfcer Urinen fro Scorerne t.fflIcrren.(8Kot;&.) beet, benijttc^ beliene f!ø af. ^anbeebot 

Xtvt^nt, et. bet ©tnete Jtiøb Af et flaøi ti. atting, ?n%oer ^Ut gorb. m «• eei^ 

fet Ztt, l>oon>eb 9?V)rernc ffbbe , fom ^rft tiøf)eben. 2. v» n. brinøe ®don eff. Jor* 

rftne fetøe mcb. tJyifefyg^om, en. €5. i beet, tiene, gaonc, bare bruøbar, t. ®ttOrt, 

Scorerne, tlyretalø elt. t^yreteeHe , en« >Det nytter biø iffe, at begiere mere. ^oor* 

ben 5. ber {amter jig omfring 9it>rcme. tit nytter al benne ^afl? (f. øatjne*) *- ttyt* 

tty«, adv. b. f. f. nylitt, fdr fort fibcn* telfe, en. f» 35enyttelfe« 
-dan et nyø opftadet. ^en iiyø omtolte )^ytte,cn. ub.pl. [3. Not, Nyt. S. 

9ianb. 9{u|ett.] l.SBruø, Tintej^betfe af en 

ny« / er. [3. iridsnj et o. »tfatbc ainø t. Opnaaetfeh af et »iemeb. Zxt ^ 

Uatt, eir. unbet^aanben øioet 8)in!. fom boab ri, et bette? ^t øtøre flø noøef t. 

Wo Ubf 9fbetr p^l^pot; en l^afliø opfanget V^fttt, 2« Sorbeef, fom en Sinø i^ber.v. « Slette— SWcenfom* 94 ^ iWcenfom— 5R<cr* 

I93tttd/n betaf ; ®at)n. »SOkn ftar badbc t^/ fit JSøt; in otj« Jinbtc* ?)cnøe. , "Den 
oø^ornBielfcbctaf.. il>ct cc mere t. ^rij^ n«nf<fmt ffaante Sop." (S. (Staffelbt, 2. 
bctff, etib tU t7« 2(t glørc U. i ^crben. ftQanf4)m, ^aancnbe i 2(bfarb meb anbrc. 
2Ct t>oéte een tit H« Scd' b^tt ingen H. af "SKapdt et Slaon, fem ^aMtben itoritfom 
benne J^orl. (f. (Bavn.) — ^etaf : nyttiø/ »agter fig at ffctoe." JRa^bc!. — ntrnfom^ 
adj. [2(. ^. nytte , nytlic] fpm ec t. ^e6, en. ub, pi. , 

^'^'^t f brinøec 9lntte^ gaiVnlig. (£n «♦ A;:^«)!^ en. pl.-r* [2C. @. Næpe.] 9?orff 
JBog. *'Sn Qob ©00 er nyttiø f, ftoefe« S3cnæ»nc(fe. p. et ^togS SRoer; ^Kurnipd, 
ren og for^erkrtttc) f . Jortæggeren." ®po$ Brassica rapa. >Derof: , Uorpegriød* 
ton. (Sn n« Anrenbelfe af !Xibcn. •pan . *Cictx, ad), og a'dv. n«rmeve/ norrittefl o^ 
et mig meget nyttig, (tit 9?T)tte.) — Uyt^ nct% t3» iwerri. V. @. ner,nyr.] 1. 
tiø^e^^ en. ub. pi. l)en <Sgen|!ab, at t)arre adj. (ft^j^bcn i ben pofitioe @kab m. ubeflemt, 
nyttig ; SSrugbarl^eb. (9^. @. iD .'fieiben') og enbnu ftetbnere m. bcftemt 2(tt.) fem ik 
ttof, et. ub, pi. [3, Nid.] aXaanen^ fra », noget betr)beUgt JRum er abffitt fra, en 
ben ^ib^ ba ben beg^nber-at aftag«; ;Si« anb^n ©ienflanb. Ggentl. om ^^raftanb i 
b#n imedem Sutbmaane og 9Zpet. ^(x<x^ (Rummet. (3 9oflt. fccbi^antigen ti«tltg« 
nen er i H«* (oeCbrc ©Jriocmaabe : VJ«^e.) tten^e.) jDer er en tt«rmer< (tortere) a3et. 
s=s n«resn, en. 9legn fom fatber naar %t fege •^ieip i b«n tifftmrfle SBi)/ 9{aar - 
SOJaanen er i4)ilæ. (SHotbO - 9{øben er ftetft, er |>ie(pen ti«ri|tefL -^an 

n«b; et. pi. b. {. flfriijc« egfaa tteb. « min nofmteflt Slabo^-r— gigutt. beel« 
t^C. @. Næbbe. 3. Nef, Sttæfe.J ben 2es oni SKibcn, bee(é om dnbrc gorbotb, b»of 
gcmébeel bo^ Sugiene, b^ori bereé {>ot)eb man t). bette £)rb Ugefom ubeiuffer fiernete 
enbcr pg, og fom f»arer t. aXunbcn b©* eH. mcUemliggenbe ©ienftanbc. (^^Dppigft 
anbre Ds)i: ; SugtenoeO« — ftg. om en fpibé bog ogfaa i bette SiifæCbe i compar. o) . 
a^ing, ber ligner et 92. t^orb p. en ^ama superl. og bt^or ^Safcn er om Xiben, bruget 
mer, :Sang. =;= ©ammenfætn. a.)X4<rbp«tf { 2i<m. notfl; iposit. berimob: nott fores 
^ix, en. pl.-fi«^re. giojbre omtring ett. T>eb ftaoenbe. Den nocr forcftaacnb/l^ettfbcliø* 
SRoben af en gugté 91. Vt^bt^tnbe/ en. ^eb.) (Sn n«v ©iægtning. <Sn meget norr 
;&inbe uben om ØZabbct bo« »iffe Sugic f. (fortrolig) 5)mgong« Gn it<rrmetc gorbins 
d^, jenber. noebroO^ en. Slcebbetéinbers- betfe. SKin nocrmrfte 9Scn. Det er ben 
pe eU. bagefte Deei. . b.) Uotblie^tie^ en. ncermeflc @runb t. goranbringen. t^^rfle 
en fpibé tilffoaren ^ue, fom Cittinbfoif 2(ar. 5Keb u«fle $cil. — ^an er ben 
tilforn brugte. (SKotb.) Horbbehi^alr en. it«rmefle til at føge bet (er nortmcfl beret* 
<St ølaK« •£>oal m. lang og fpib6 @nube. tiaet bertil, b<^( nteft 2(bfomfl bertil.) 2. 
Balæna rostrata. (9$, @. £).) Vltfbbe? ^om adv. m. fdmme S3rug og ^emærfeU 
fEo^en. et @lagé meget fpibinæfebc Cfoc; fer; men tillige, ». Jorbinbelfc n\. anbre 
fom forbum brugtcé ; næbbebe ^toe. «= ^artifler, p. abffiljige egne SWaaber. — 
hibbet/ adj. forfi)net m. 9{crb. at txrre notr , n(xr t^eb (mobfat u langt 

t^«6, et. [3. Not, '9let,'®arn.] ®arn; borte.) U«r ©foocn, n«t 3nbgangen 
forefommer i £)rbene: tK^«6^or^et. loobe? (eH. m \)e^0 .^om narrmjtr'e! 9[$i )}are 
falet SO^ønftcr ell. a)^aal t. at prøioe a)2after» nort t>, S9i)en ^ Dåre S9t)en p. et Sdeffeitub 
. neé @^ørrel(e i '2$ob ell. gijfergarn t>. Stim« jtonr* fig. 3eg t>at norr t)eb at troe, b^n 
fiorben; fom forefriuéé i D. Sod. V. 10. ittefom. — 2ltt)(«e, at ligge Døben ii«r. 
45. (ogfaa : tøfiewe^) Xi9i^0ixxi, et. <5t ^anijar mig iffe nostmere^ en^ 100 Éfribt. 
^(agg ^unbgarn, ber fammeftebé næonei. 3eg boer itorrmefl d. fi^anbet. De ere nopr 
X7«qU en. f. V^eal. ^ i (Slagte (n«r beftægtebe.) <£nbt)er er fig 

X^ori^e^ en. f. "Ciwu ^ felo nfttmejl« Jtom mig i!fe it«r^ for norr« 

notnne/Y. n. 1. (ogfaa: it«ntr.) %^x fig. 2(t fomme een f. notr o: fornærme barn. 
itimnet ett. n«nt.. [3. nenha.] faae ffg felt) Det er mtn 56rc f. n«r (er mig uDoerbigt,) 
t. noget, b<i^^ 4>ierte til, funne ooertale,. — :Dm^iben: (Sommeren er norr. (nær fos 
beqvemme lig til. (goretommer oftefl m. en , reftaaenbe.) ^ 2(t ooere norr beflctgtet m. een. 
Siegtelfe.) ^an nornntr ifte at bruge be Kt beflemme noget nærmeiTe o: nøiere. ^an 
n«}e flæber. ^\ nomne iffe at Dcr((e S3ar$ er norrmere t. oX arDc. -y- ^i ere alle lige 
net. J^an bu xicuxint at flaae Drengen ? nort (bave Uge 2(bfomfi.) 2(t forflarc ffg 
"SKangen ^ræntflfe , b^ormeb b<tn i(te nærmere* Si ere enbnu lige norr o: vi ete 
nænner at (ebvø»e fin |>ufhu." Slobbe!. — - enbnu ei oibere i @agen. 3. ady. nær for: 
Deraf bet libet brugelige: nænite eU. "^^kim^ næften, fnact, faagobi fom (!X. b e i n a b e.) 
^t, et. ben ©inbéflemning, b^^i ntan fan Det var nær fommetf bam bt)rt at ftaae. 
næiine, beqoemme fig t. noget. ^t. baoe Seg »at n. falben (»ar n. »eb at falbe.) 
n. til noget. — éigelebeé bet'forælbcbe : noget nær, f. nogen, 1. >. €gne Ubtn>€ : 
X^krnnhtg ell. ^æn^ing^ en. (S^jiier, ^uger. faa nær fom, o: m. Unbtagelfe af. »De 
Uænfom^adj. 1. fom bolber tilraabe, møbte alle faa nær fom ban. (eU* )>aa %<xvx 
fparfom, ftaanfom* %X være nænfom oper nær«) — 3m nær faa^ lan^gt minbre, i me« / ^t cingerc ®rab. :3)ette Ztl n t1f e luct (SJ^ot^t ' ttanrintt8flatt5« 3. itfénitf.) 

fea ^obt font bet anbet. "2tt ^fotmm ei ^ccvhtb, en. {» unber n«r«- 

fttngct lurr fca fattigt i mit S^tc" iSvatb. tt<«riø, aidj. (Sdentttg : tvdg i at føge 

— Tit tage fic) noget ii«t (f^cgc otjcr.) 3(t ffn Søbe ((£n iiarig ^ønc ;) meU bc. niefl 

tage fid $B<rben alt f. norr. — • Det Qt^ ^am for : e()enni?tttd oø oinbefiJg p. en (ao 09 

meget næt (befDUirebe t)ant meget.) 2CI fmaatig ^aabc. "jljit q(t fér norrigr^ bit 
tomme lurr o: Itgni (i @ob^b, Ubfccnbe.) - fncore ^ferte." €»alb'. (n«rrtg irtbbefatte^ 

£^et fotnmer engel|! Ktbeibe meget narv« vel SBegrebet om ia^, men bog-ei om ucet« 

tXanr focbinbe« m. nbotc participier, og tig ©trccben efter 85inbing. Æ)en tT^ttøe 

i2flm. fftifteé felgenbc fom tct £)tb : nctts \>U .r>ci ei bcbtogc; men forfmaocr intet 

htH^ttt , narborn^e ((om Htt i ^æts søiibbel t. at er^oerve, om enl^ not faa libt.) 

heben*) norrgfiaen^e (a. fom frænfer eené ICt^lQ^tb, en. ub. pi. ben égenftab , at 

3Gtc^ fotncermedg, anjtebelig, @n n» oærcmtrig; (au (Sgenn^tte. 

X)Ce, SBtffpCbning« b. n«ng, oinbcfpg; Uorring^ en. ub.pl. 1. betp^DftfPeSio^ 

Wraf i bagL Z* ^«rø6aenl)e^«) n«r; ^eb(iøe^o(be(fé "V. ^jøbcmibfcr. tOcnnt 

§rjeii^fen6e, fom gtornbfet ncer tit, ftøber ^rugt gtttgr tiben Vt* CSn alt for tigetig 

ril (ii«rgTam5fcn^c . 2anbe.) ^nctxliQQtns fct. er jtabetig f. Cegemet. jDi)ret«, 5^ians 

*c, fom et Oeltggenbe i 9lær^eben (en m tcnéH. — £)gfaafor: gobe. »D^retføger 

Sr«, 6to».) ndrrpafir^retide^ ncerbeflægs pn U. (iof. 5«?«^ t7aprfngeml^^cI.) ^g» 

tet (6c. foebvanl. fom ©ubft.) , ncct* Ht gi»e ^f)antaftcn, gøfctfcn t^, 2. 1)\>ah 

feen6c^ tiøie paafeenbe, fom taget alting- bet doerbotjcbct ^«rer t. et aKenne{fe6'(eS* 

fnapt, noergaoenbe (93. @. £).) ii«rfynet^ en S^mtlieø) Unberf)o(bn{ng ; Ubtonime* 

i. f. f. fottft»net, menbr.albrig, fombette, ® en boglige H, Ut føg« fin Vt^^vaa en 

frgurL ; n^nvctxenbc^ a.) fom et til ®tés tooHg 3}jaabe. Ht gaae een tnb i Vtætiw 

U, ooetocetenbe, 1ftc burte (mobf. frai?«^ ttcn. ('^eraf : t^arriiiQeforø«) 3. SDMbs 

ml^c« TCt tKtte •Mert)«ren5e«) b*) om ben ferne, I)t)orTjeb man f)az fit Ubtomme ; jfor« 

Sib^ fom et; nutibig , famtibig. (mobf. led , ^Qxf)t>ct\> af eené i5)riftigM; ©øg« 

forbi^iittgeif og tilfommen^cO '^aa n.' ning , iCffoetning , fom ben, bet leoec af 

2tib. 3:)en ^«rt>afren^e <SIcegt. x= 2(f nofr l^anbel, af 4>aanboær! e. b. fittbet. Ht 

fomme be^aben: Vtåti^tb, en, Ub.pl. S^e$ éat)e, at ftbbe i gobtt« tl(trtiiQen gaaet 

falfenfteben, at t)«rc narr(faaoelm.-&enfpn fra fjom, et gaaet fra ^ufet. lSt)en l^at 

t. eteb, fomt. a^ib.) ^ODcbjlabené ttotr* ftn mcjte tt« af Sorbbrug-. 4. ®i}jfet, 

M. ^n Ooct J»er i tl«rl)e^m 2)øben« {)ootocb man er^^crucr fit Itbfomme; bog 

n. — ttorrfonr^ ep. Sorbemobet (SERotfc. ifoet om SBorgere i ^iøbflæberne. Kt btioe 

foræfbet; men brugeU i S^orge.) "Ctctn borgerlig "Cl* 2Ct forbinbc 3otbbtug m* 

Hasmi^cd ^ en« ub. pi. nær 18cliggen()eb. .Riøbftebnotriitg, Jtronorrtng^ éOtaUinc^ 

f^. e. S), bog ht. Uorrljed langt oftete. ring. = tl«ftnBebnig , en. bett ^loff«! , 

f. 5t«iKttgen^e^.) n«rt>eif, adv. poa, til SSirffom^)Cb , Tlrbcibébriftig^eb , l)Oort>eb 

ett. fra cC ©teb i Slærf)ebcn. (SKot^.) Ht man føger og cr()oc.tper fitllbfomme. (S^æ« 

fomme «. fra. ' |>an er n. borte. (mpbf. ting, 4.) nofriiirjebniøer, en. ben, fom 

U. er ufotfføben. 2)ct ftctc i min tlatr^ ^ ^, £).) norringebrift, en. 1. 3). til at 

tKrrelfe. tage SWctring, gøbe til fig, (». ®. £).) 2. 

nå 
age, 

J)ot .„.. ,,. -^ 

9iw Dp^olb. ©mbcbct fan not n. ftn ▼.. fom%briocr en Sharing, rdn |)aanbi5ats 

«anb. — recipr. n«re pu, ()aoe fit £>p()olb, fer (|)aanbPær!«manb) etter anben nacrinae* 

fottiene fit S5røb , erboeroe fit Ubfomme. ^ti»enbe Sorger." £)luffen. teonriitgøs 

Ztn. fig V. fint ^anberé ©icrning. "2)e flib^en. glittigljcb, 83inbjfibetig6eb, f)r>OTt 

wnt^-af 93rag." .f>otb. ?). ^aati. 3. meb cenbriocrfin 92ctring. noeringefri;: 

m. 9ebfigefto|be, beoare. Xt n. gølclffen. l^eb, en. Jri^eb t. at oælge SZæringéoei, 

«. ^b og ^enbjfab. \pun liarebe enbnu og Stttelfe i 'ttt briuc ben oalgte Slæring, 

noget .paab. = n«teriø, adj. fom nærer, fom af SRcgieringcn tilftebcé ©tatéborgetn«. 

feler rigelig^,- gioer gob Slocrino. "m t;^atrirtB6^inber, en. |>tnbnng, Snbjtræn!« 

brcg ben fiocrerige Jøbe t. o«, fom S^fttnten ning , itoang i een« Øiæringébrug ; 9loc^ 

JH29fce tilbérebet." SBaft^otm. Uopterittx tingWt>ang. a)ette ^aalceg et t. megen 

htb, en. ub. pi. (©• @> iX) — t^otrcpan^ U- for S^ené SBorgere. r- tJ«rJ«B«rar, et. 

«. ben élaffe af Snbbpggere i et foinb, ^at ett. SRør (ifar l)oé ufulbfomne SD^r; 

f«m Im af brt, be o* YrbHbc er^pettre, S5. e. O.) fpm bringe 5»æting«faften fra 'WflptittdJfat— &l0Pt|bm* 96 Wcptfcm — Stefeflcuul* 

9Kd\)en t. Scøcmctd 3)c(c^ n«'rBtgeftI^^ ftcacr, fom f!r«(ct m. ^(tb ot tioere ((o ; 

en. Ut , (v)ocaf man tragcc 92atttng (i fhrorbfom. — narrfomf>e^> <ni ubl pi. 
ajctncccf. H ofl 3i) €c6»cwétilbc , Sttbs t7«rva(terfo nær^octttnte^ f; unbct ii«r» 
tagtéfltbc, t^^rriiigfeftaft, en, ^. til at VJor« > et» (tott «*) ph b» f, [3. Nes, 

oit)e Skæring, itoftHritbc Araft. "norrtnoe« .2(. ©. Nese.] en Sforbftrimmel, Sotbtungc, 

hd^, adj. fom mangler 92. fom inøen Sciliøft bcc fttoefftr fiø ub t ^^aoct ; cU. 9t)ntcn af 

I)cb f)at ti åt ecftvc^^f cU. fortiene . (&n lu en (aaftan Qof. 5orbtfttt / (DWe*) aXan 

©t). tt^ringofefc ISibcr. SDeraf : Vtx* forftoaer oci ofte t)cb w«e ben pbctftc , 

dngeléel^ed^ en. ub.pl. — UarrittQ«ma6^c, bjen mcft ftcmfpnnocnbe aDccC af en (Dbs 

en. (ttfotbt»ant.) ^ttxinQévd, Seococi* ^e; fføefom man ». Mtc JDrb nætmefl 

(©utbbcrø.) tT«ritiø6mid6itI , et. pi. totnferp. ben titfpibfebe Jocm af en Satib« 

-midler. et()t)ett d2atutprobi;ct, iom fatt tunge. £)oa et 2B(U9cn1[)eci ei beftemt ; 

tient (SKcnnejf et ett. 2>t)t) t. Sipcring ; Jø« 09 (£t>atb ffnvet ^'Pytiten^af et Uote." — 

bemibbef. n«nftø6itid ^ en. SOZUunbcCfe ^eraft Uo^eifonge ^ en. et 9{at)n^ fom 

opet; at bet gaaec en anben t>et \ famme- man i i^anmatf fotbum gab be |>øt)buidet 

Sflat(ngéft>ei. * tlorrinttero^ ^ pL - redder, cll. Ømaafntflcr^ bet ftetjlebc o»et et ^tpé« 

ffnc aicbber, fr. b»Ufe Stået og anbrc 95arr* fet / cU. en mtnbrc iDeel af ^nbct. (i 

tc;t ifat brage betcé SJZotting t, fig. (£)(uffen.) SWobf. t. en (DverFoiitte, ©tolfønge.) 
I^orringefaft^ en. iiætehbe ©oft, fom t). Hatfc/ en. pl.-r. fa. ®. og 91. &. Na?- 

gotbøielfen ubbtageé af S^øbemibtetne, elti se« 3^ Nef^ Iffos.] 1. ben ftemflaaenbé 

fom?)lantctnebtogehf3orben. >^*Qt XxCf, eg op^øfebc jDeel af 8Xenne£eté' Knfigt^ 

fom btAget be bebfte Uocringefaftet af Sots fom et SlebjTabct f* ftugkné ©anbé.- én 

ben:" ;Xtefc^o». — n<tring6fra^ en; ^tat, ftum , fjoget , opftaaenbe , ' fpibé U. (f* 

fom ((rggei p. 9{crt{ngdvefe, betaled af 9lccf %rafn<rfe.) it fni)be fin U« Ut ^o^e.en 

tfn(v6brug, Uaprintteforg , en. ©org f. gob , pin Vt* o: 8ugt* Ut fætte l^orfew 

tlbtomme, ®. ot)et ^anjfelig^eben i at et< pøit o* rxxte ftott^ f)09mobig. 2Ct ^ange 

^oetDebetfotnøbne t« Stoetd £)pf)o(b. Ut m. ttorfen ot ooete n|obfa(ben» ^tto^en 

Hbe uftbet n* txrte nebtti)ft af t^orrinøøy' t>it^(efen^ narre i)am.' Ut ^at)e f[n H* 

fbrøl ' "92aat Xt. min $6nbe møtfnct ^at." aØePegne (bfanbe fig i uoebfommenbe !Xing.) 

3. ©mibt^. ^ n«riitø6Pe6, et. 1. (5t Tft^øbe cftct VJoffeii oi' i!!c fanbfe »eb bet 

®teb, m. ^enfpn t. ben fløtr^ ed. minbre man foretaget fig. Tit fibbe een p. Vtorfett 

^{crting, fom bet gioeé f. SBeSoetne. (&t o: oiUe taabe ot>et ben, « man intet ^at at 

gobt, ilet Vt» 2« foetb. et (Steb 9U* <&uué, fige ot)ec; m. ft. anbte iXalemaabet. — 2.' 

l>t)of een btit^et en vid 92(eting, f. 6. ^to, Uegentt« om ben titft^atenbc iDeet af |>ooes 

^tUt, fBetté^uu^. •— t^tfrtngeflof/ et. be bet f)oé nogie iDi)t i VOcnd, '^eftend, ^uns 

^(e i tt Segemc cU. 9{atutptobuct; fom bene t7« 3. ben fotte^e, noget tiifpibfeba 

9it>e Ø^ating', nCtunU S)ele. (£)(uffen.) )Dee(p.en®!oeII. ^tøote. 4.3j£aCcmaa£ 

Vtarrinttetryf / et. og Vlarrinnetvanø, ^n« lén: at faae> gioe een en ttoffc o* en 3tef s 

b. f« f. tT«ringel)iit6er« Xtornnøeod^ tefcettelfe; bør Drbet maaffee fnarere ^en; 
en» pl.-e* ^aaU, at mnbe Ub(omme paa, ' føre« til bet gammelb* V^efe; 3* Neisa o: 

€ti>9etvémaabe ; ^aanbteting, Seoeoei. Ut @fam, ^ejfcemmetfe. ae Hatfebaand^ et. 

t>oetge ftg en anben noerinctøi^eK '"^anats 3<^tn p. et |)eftebibfe(, bet flutter omtting 

beibebe p.^at aabne nt)etiarrtng6veief. ftt ^eflené ^ct^c* Vtorfebeen ^ et^ SB. fom 

^oit, og .fotbebte be gamle." jiompmann« banne ben øt^etfle iDeel af 9l«fcn. t^orfe:^ 

noerin^t^id, ^fogffab, 3nbfigt t. at f nnne blod, et. be fptoengte S3(obaatet6 tlbtøms 

ethtf en)e. — V^^rinøøv^^ff e^ en. 'itætin^a melfe giennem 9tofen ; 92orfeb(øbett. Viets 

faft* feber/ et. pL b« f* en af be tvenbe Kabnins 

tt^fmefis, v.rec. 1. [af n<tx.] fomme 8«/ bjorf S«afel)u(cn beter fig, og*ootfj 

itatmtte, fomme næt tit. gienben mrr* gic;inem man. braget ^nbem (f. »or, 2.^ 

mede |Ig. >Det 1^ fotbubet at n. pg »ot« ?^«f^K«?' <^«* V« btuffagttge gXetteratHKg, 

tetiet. -- fig. fcette jlg i et fotttotigete, et fom abjfiactSiæfcbotene, ijgb^^^^ 

tfen|tabe«gt gotMb t. een. ^an^arigiett ®VJ^«/ , WaffeByl^^n. ».inbenij»afen^ 

Bcgijnbt at m fig Somilien. [®ie(bnere br. 2f L^^'«r>' ^°h 0. f. f- naret^iie. a.^e. 

T.dep. mnirmeø. ''Jrngtfom »itieg g«^f fojctibct; men optaget af fc^^len:: 

iwttmeø big." Gx^alb.] — n«fmelfe/en. W-) ^ffe^'P' ^^U ?«?^*d6c^/ fom 

ben ©iernina ell. »ettcrgetfe, at n«tme ft«i bttjppct af SBæfen/ norfeoug , en. iDuø 

ttf!!e natmere tit •^^ SSøtftabe t. at tøtte fJZæfen ; Somme« 

• 4^ .^ * a t tøtftcebe. ttorfefio^/ et. f)i)ppig llbfC^ben 

Woftmere, n<trmeft^ I nctt. ^j (85tiimPOPbf!et gtennem SRoefen. tt<rfe* 

V^drrfom/ adj< [af tj a. nottej 1« fom gaitgycn^ 9i(afeborene6 Sottoengetfe baa tit 

øivet dZæting , ftembpber 8ei(ig6eb t. at tmob ^ooelget. Uotfegicr^c^ et. ©nae« 

ct^oetoe; inbbringenbe. ^ it« S^p^ ^ tummet imeSem 9{arfebotene. itorfcøruue^ 

nobfomt eCfb, ^aanbvorf. 2. fom f^u mår^ m« Vøfiøtet nfbob/ mtb SoiEbin« Kc 9tafe|ouiiø — Iteften* '97 ?R(eflfi&tffertte6am— JRwnc* 

i ortbre 5)onff.) Uirf^^ar, et. pi. b. f. ,^\Åi ^aUt cK. SKobcc er (Bbbffcnbcbartt 

iKiQt •{ 92crfebøccne. worfcl^om, et. 1. t en anbcné gfli^ct eff. SWober; $B«rn of 

gt flitføbbet fccmmebt ^attcbwr, m, en ©ijbjTcnbcbøc^i. 

hornagtig UbtiocTt.ooer SJæfebcnet. Rhino- w«6r)ii6, adj. [af XT«fe. S. nofe« 

ceros^ 2, dlwxt p. et ^fagé ©farnboffe mei «.] fom er ubeffeben oø ttfot{f<mtniet 

ti. ?or6ifi« Scarabttus nasicornis. t^oc^ i at naTtnc' ftø onbre; { nnéaierrtø ^pørs 

fr^ud, en. ^uben, fom bebætter Ø^afcn* gen, upafTcnbc SiUalc, utibiø ©eeltageife 

Vi9(dn\l,tt. Slæfebor. Vtocfel^iile ^ en. o. b. — ^o^euiifti^e^^ en. oib. pi. 
Un thbeenbtge ^uafning i Øiæfcn , fom n«t, et*, f. XXeU 
Uiti i n>€nbc JRtttn »eb SKcttembruffcn. ' Hæve, en. pl.-r. [3. Hncfr.] en-^oonb,- 

Udrfrjcm ^ et. en il femme, (SBrcmé) fom ifcrr en tiffuf t ea. f nt)ttet |)aanb. , Xtføttc 

fflftteé p. 92afen of ^cfte f. at tcrmme bem. Høverne i (Siben, ^t floacé m. tlof^. 

^^mbergé £?rb6.) ttiefefnrp^ et. 'SitiQcti t>Britc. . '*9?Qar p. ftoné iDjør meb tortg 

bep p. CIcrfen. I7«felyd^ en. 2t?b, fom ttavc ber banfcé." ©effcl. (3 ben finere 

tilbectø frembringe* P. ot ftebe 8vft igicns Sokbrftg \^e%cé £)rbet nu ' iKc tct.) =i 

■cm Slorfeøangen. nct{tlø9 , adj. fom er UafT^c^a^T , en. *D.' meb Øfæocn , eH. i 

aben SZorfe. Hof er em ^ en. iAtvci ^^^ tt |>aanbcn» tTott^e^yfit^ en. (^(agdmaat m. 

S^i^fet, fom øaaer oper ittæfen p. «g)eften. ØZcrPcrne, m. ^(xnberne, uben anbre SSao«' 

tUfcriiig^ en» SRing, anbragt i 9?« fen (f. ben. navjefa^, adj. batinbfafl. (SWotf).) 

€. boé otibe Jolfefoc^.) tlorferytt, en. n«tjefc|jter, en. ben, fom f)Qx lart cftcp 

ien opftaaenbe SDeet af Øioffen, fom »cnct Slecjteme at brt)bcé oø flaacé m. Ølacpcrhc. 

hanner. C^Srefcboo.). IT^fer^r^ f. nocfe^ (SKotbO @n tomcrft , cnøcti! n. n<e^ . 

gfing. ):T«fefft2r^ et. ®. i ett. ubcnpoa vefegtwi.njj, en, b. f. f. SiiatJcbpIt ; 9^æt)c» 

§t(rfeii. n^rfeflvYyrr^ en^ (iS. Slafen« fomp, ifær naar ben ftccr efter Stegte«, 
ffilber.) et éwa eff. JRnep p. S'Zæfcn. .t^owcfulb, ea. faomeget, fom rummeé i 

(»aggffen.) t^^etip^ en. ben t)bcr(tc 31{p en Ølcctjc , en ^aanbfutb. . Uofvertang ^ 

cH. épib^ af 9{(efen* Xl^epiiø^ f. it«6» en. 9?æocfamp, ^\a%%maa\. 2)et !om t..- 

»ii», aeb€nfor. Uowettang. SKotb. naft>e^ug , et. |)ug 

tXorfl^ adj. Y)g acfr., ber ^ar famme JBrug ell. ^Tog m. fnijttct ØZæ»e. (2). ftoo. VI. 

C9 S$emcrrfe(fe, fom. it«rmcjl, sn perl. af 9.18.) HirveFfimp, en. 9J«DcbtiJt, 9Zæs 

lurr. (m^n br. tillige t ^cerb. ^oor man t^efcgtninø. iiorvcnyttiø ^ adj. nem, be« 

b^tegner^ ot en ©ienftanb i Jolgc, 5Drbcn. ^ocnbig t. mange (Slagé ^aanbgterning. 

5tang er ben nocrmefte efter en anbcn.; (5)erof{b. Satc: nart?enyttt5l)e^*) H^f^ • 

Ser ftdrfte Ø^abo. ,^an boer.t n«fk*&uué* \>epu|^ et. S?cr»cfTag, (fotfatbct.) U«t>f^ 

^an fob lu tjcb mig, fulgte n. efter mig, ret/ en. ten ©tccrtcrcé SRct, ett. rti SSils 

0311 boer ^et n« 'peb. — 5>en er isingen ndf|r, (tanb, fttjori ben ©tærfcre tager ftg fclp t. 

iom b<M^ ben i |>anbe, JDrbfpr. —■ ^an er Wcttc; SSotbérct. (efter bet &. gviufts 

nig iMTJl (ben naflc efter mig ; eU. ben, r e rfj t.) Uorveflag , et, b. f. f. Viotx>tt 

fom er mig nomneft. — )Pt«fl @ub, l^ar jeg l)ug. ((éutbberg.) iiocwflor, adj. i!f c flørs 

barn ot tofte f. min ^ffe. noefl (^ubé re cnb en S^oioe , ganflc tibcn. (SKotfj.) 

^etp. — 3 ^mmcitfflrtning bruge« (enten n^\>t^«K^, adj. b. f. f. næocfaft. . n«t«i 

tttenlCrt. ea.mebbep. 2(rt.): n^fTafvjøteo: gy&, et. ©tøb m. tmottet O^ocoe. (SKot^.) . 

acrit foreøoaenbe; norflbcfaletr^c , fom er nir\>etryf/et. et £rt)t{^a<anben; eCf. i£. 

wcfl cifter ben øoerft befalenbc ; tt<r^forriøf, meb f iivttct %. 2(t gi\jc een et W«i>etryf. . 

fom er foran ben foregaaenbc; n<rfKom« • ncever/ en. nb. pi. i 92!orge : beh pberfle 

«cn^c, fam er nænftcft f. ^aonbcn, nær< fl^rl p. ©irf etrcect. Bétiila alba. (S.ITæ- 

ftefttiCftttobenbe; lurflfibfle/ fom er foran fur.) - 

Xta fibfk; nct^oå^, fom i Ulbcr fotger . tTirtjIing, eni pl.-er. [af nap\>rj @tag 

efter ben albfte. tnbcn i ^aanben; <£)aanbbaff, {>aanbtag» 

X7«fle^ en, ub. pi. bet .Riærrtgl^eb$na\)n, (SKot^.) 
bermeb ben S(»rif!ne naoner f!t SDZebmen^ Xife^vi, en. [3. Nefnd.] t por oetbre SoPs« 

neife, faa tfbt ^on tommer i noget- gfor^otb' gtpntng: et @tagj^ (Sbfoorne, elT. ebfporen * 

t. fcftte. .Riærfig^eb t, Uorflen. "5)u f!al Slet, af et pift %xitai ubnoetjnte pcber^af* 

cljfe bin Hoffle fom .big fctp." — norfleFiocr/ tige QKocnb, fom p, bercé ($b ftUtbe ticnbe 

adj. fom elflfer ftn 9icrftc , ttoerlig imob ben (Sigtebe ffptbig cU. frie ; ogfaa : Hottjs 

9Xebme9ii<)ter. (TCmbergé JDrbb.) ninser , om be 6bfr?orne fe(o , og Horwi 

VUi^tn, adr. [af n«tlj nær o. bet ^ors om ben Weté^anbling, ^oortit btffe falbteé.. 
bclb, ben 9?ejfaffcnl)eb , iDmflcenbigbcb , n<r>?ne,v. a. 1. i pariic. neet^net og 

ber omtafeé ; l^artab, noget ncrr ; mcftcns ttoci^itt. [3. nefna.] 1. talbe , betegne ». . 

tcclé. ^tben er li. fotbi. ^an er n«ften SRapn , bcnæonc. 2(t n, en JStng o. fit 

<obN(t faa gamme(» 9Xan tunbf tt^jjleit rette 9Zapn. ^oortebeé ti«vttcr man bette 

bit^lcberem* ' Sleb jf ab p» granft? % ubpge, omtaU^ 

SttmfK £>c^^. IL (7) iffe norvitct i binne ^amtote. f>an ti«t9« Srang, aSangct p. 8{t)ct6 uunbværnøftc 

net olbdg f)enbc6 9lQt)n\ 3cd 6<ic albriø ^otnøbcn^cber. ^4a SHcifcn ntaotte be ofte 

it<ri»nt et X3rb bcrom U O^oøctt. 3. ub« Kbc l^» ?Ct Wctpe ccn i nø^rtu 97Qat 

ttcct^ne. 2(t tt* ^anbctnænb. (i Sot)f|)roff ^<r^f n er fiørft, er ^{eti^cn nærnicf}. Uø5 

øet.) — nart»nev<rr5, a'dj. oærb at notmt, ftenber (tærer) nøøen . SLcM at 'fpinbe. 

ot ta(c om. (SKotft.) / £)rbfpr. Tit t)«re t W<&6 for noget, b.) 

Utfviier/ en. pi:-e. i S>le(^ne!onftcn : bet S^re, ^rænofcl; ^oéoaabe, cR. et^ntet 

" SLal i ^let, fom anoioer iDelenctf d^^crngbe^ £)nbe, fom f f)ø{ @)rab truer a)2enncjUt$ 

i ^oUfe bet ^j^e(e rænfeé ,bee(t. (mobfat $t(i9ære(fe elt*aiør bet ttt^ffettgt. ^tt^orrt 

tTeeUen) . , i ben j^berfte XHøb^ iDer er U. paa Jfvtrbe. 

' nan>fr/ v. a. 1. [af Hdrt^e.] i bagt. Zd^ 3 n^^ene £ime. JDet f^ox ingen n«d (a: 

U : Jloae m. 92o?t)en ed. ^aonben. ber er ingen ^axt nt* ben ^aa, iXingcn er i 

Uøb , et. ((angt 0.) [3. Naut. 7C. 6* SSegotb. S)et f)Qr ingen ttø^, ^an fom« 

ireat.1 (St JaHcénaun for ^ornqtxtget; et mer fig nof») . JDet l&ar ingen U* meb I)am; 

goc!jø»eb. (^oorunbet, eftep iDnreté^ for* eC. ^on ^ar ingen U, o: ^on Werger fig^nof, 

fliellige Æiøm 2((bcr og étørrelfe, inbbe« er i gobc :5m|t6enbial^ber. (3vf. 25arn6# 

fatte« tCvr^ Xo, (Djce,^ ©tud, llngnød, ii«6> i5^t>øn9d, ^ungtrønød«) 1 4. JBe* 

OXvie, idoO £>erof bcf it>bf!e H^^é o: foartig^cb, SSanjfeligfteb, SKøic. (f. oafaa 

t7«51^uiiø, S«^«^/ Cloægftatb. — U«a Sio.a,) -&an fan m. Hed (eoe.. 2(t oa^c 

6efi9d/et. Dxefiøb. 8*otf). (nu (ictbent.) f!n U, meb noget .(<!at>e :Dnbt,x)eb.) 3eg 

^Qm^, en. (fort ♦.) pi. Hedder. r2C» é% |iar min Wød m. at forftaae ben ^remmebe. 

IJnutJ 1. 3 ^tm. og i SlaturWorieni a)?an ftar pn ITed m. at ffoffc ^rttbe 2(tt 

tn m. tiaarb €fa( omgiven Srugifieme* l^oab (un fortanger. (f.^ortr<rdO = éams 

f. €. (Socoén^'d. 2i fcerb. ^affetené Srngf, mcnfartninger : A.) Xtørdanfrc/et. bet ftør« 

øen atminbei. ^ajfelniød. Corylua avel- pe ^nfcr til @ft6é. fla. betftbfte, tjberpe 

lana; og Da(n«d6en« Jitglans rcgia. =a ^{((pemibbcf. Høidarbcide/ et. Tftbeibe, 

iteddebVmnv adj. b. fom en mobcn' SRøb. fom iffan af. )£rang pAotoger fIg ; ell. 7(r« 

1^«ddebu(|P, en. et 93ujftræ. fom bærer bcibe, b'^ortilmanbrioeé af«Røbwnbtgbeb» 

, Sløbber; en ^affetbuff. Wecdefnigt, cni Ued^ruø/ en. »otbfom SBrug af en anbcn« 

aræfrugt, fom bejloacr af en ^øb (f. <g. ®cnbom f. ot frelfe fit 8io* (®(bteger« 9Ja* 

^affetnøbbct/ SWanbter o, a.) JDtuffen. turret:) tT^ddaob^en. ©aab / fom for* 

!R«ddei)afe, en. f. 'é^f^* Ueddcfiorrne/ tettpé af anbre enb ^«f^en, naar et niv# 

en. ben inbtjenbige grugtficrrne i 92øbben. føbt S5arn botbe« for, ei at funne (et»e. 

» WeddeWafe, en. Gn ittnngc af ffere SRøb? (SKotb.) n^dj{jf,et. 5)ige, fomefttret 

ber p. een ©ti(f. UeddeFnorf^er, en. et Snbtrub af ^ax>tt opfafteé i ^aft og inbtil 

JRebjPab t. at fnaffc ell. brnbc ^folien p. »ibere. n^dgrat^, en. foibe« ben ®ra!), 

enSløb. HeddcJfrog, 4:nt ^n ©tanfj m. 9iicet)en giør fg om ©ommcren i SWavs 

ilrog p. C^ben, t. ot træffe ©renene neb p. feli, t. ©fiul- naar ben forføtgc«. Hed* 

et9løbbetr«.. n^ddeolie, en«, £). preffet h«wt, en. ^. fom mon fun i 9?øbétitfar(be 

éfSiøbbeficcrncy* U^^deraWc, en. f. Xaf* (øger tit. n/ødj^telp, en. ^ieip, <&iefpe« 

k« UeddHi^cI, en. ben træagtige @fal/ mibbet, fom man fun i 9teb«tf(fæ(be grt« 

^er omgiver 92øbbefiærnen. n^ddeffov, b:r tit, eK. fom matr bebietper fIg m. i 

en« ©foD eH. .ftrat af Øløbbebufte c(I. vt«d« SKonget af noget bebre* n«dbiel:^er^ en. 

detteeer« J. ben, fom ftoaer en anben bf i 9iøbrn. 
7t, 
mon 

«t opnoae et 42)temeb; etl. en tDingcnbe ubertig Surang/ b^ift nøbtørftig^ lit^XtU 

Xarfag, SWøbuenbigbeb. ^t giøre noget af pe, giøre oet imob tt^rdlidende, ".&an er 

U« SJaor tiodeii fræver bet. Kt f Jage en Groefué iniob en "^ faabon nedlidcitde 

ttben U. 3cg gior bet iffe, m. minbre £R{g."5Robbef.-».niedIidcnl)ed/en. ub. pi. 

Heden tvinger mig. 3 ITedefalb, i Hedø:: S'ilftonben, ot være nøbtibenbe. (S3. ©.£>.) 

titfætbe o: naar Øiøbvenbigbeb frævcr bct» Uedleøn, en. Ufonbbeb, fom man tillabec 

2. ben ;Stt|lanb, bvori noget neppe etter nets flg i 9?øb, f. at ofvVnbeicn gare. Ued* 

op/itaaer tit, 3 SEotcmoabefl: til Hed, middel, et. pl.-midler» fflJ. fom mon fun i 

nt. iTørd, og: m. Hed og neppe. Sit S?øb bcttener ftg af. Hedmynt, en. SW. 

Hed fan man vet bietpe ff^g iermeb. . ^an fom flooe« i ufæbvantig'c Ø?øbétitfætbe , f . 

li)ar bet, ban t. Hed fon teve af. )5)et vor (S. unber SBcteitingcr. Hedpenge^pl. 

m. Hed, jeg fif bcnbe overtott. SKeb Hed 5?enge, fom bentæggeé t. SBrug i JRcbéttts 
bft." ét^^tte.) Vt^bttt, en. »cWrifctft, n. Jjøtgc, ffictfttgctfe . 3. fom ci !an nnU 

for at frclff fit eget 8it) , Qt funnc t^cwce txcte^; ett. fom mon troet ei ot funne unb* 

Xnbrc 2iv eff, étøtbom, uben at ftraffc« t)ccre; ^ø((l fotnabcn . uunboarflø. . jDin 

efter bc borøerliøe fio»e. (iB. <S. :D.) — ØJceroærcIfc et m (adv. Scfi maa iw^vefi« 

nabf&Qc ,'x.sk.U nøbe, Mme, QiexcUt ^inelt tale m. ^nm.) (St itødvenMøt ^rs 

t. Ste^veiibtg^eb. ^an tt«^faøev mig t. beibe. 2Ct giøtc fiø n* for een. Ht mangle 

flt labc barn inbfatbe f. Ketten: (p«^^cn bet tTo^ucn6iøe o: giocté 92øbt«rft, — 

sb. i parttc, i :Xa(emaaben: at fee {!g ^«^v»elt^iøi)e^/ en. 1. ub.pl. ben <Sgen« 

na^&Qtt t. noget.) n«^j?at, en. fam« pob^ at »ære nøbvcnbig ; en Sitftanb, fom 

lebe ^tUQC, ©totéjfat. fom bcoarø t. 92^s intet SSafg tiKaber. Ht gtere en iDpb of 

bene SSib. (éc^i^tte.) n^^fl'iUmg ^ en. XX. o: pnbc jig i bet, fom mon ugicrne oi(. 
fg efl* anbre ©eb.** SRal^bef. n^dfftiø, gcffené Sotje.) SJJoraljl n> (fom IjartU« ' 

et. SRaab om ^ielp i flløb ett. gare, 3ams flrcrttcttgc morat]Te ,2CarfQrtcr.) 2. pi. 

mer^Tng. C9)tam.) lT*6fftt^ ^ et. Jta« ^«^t>en^løl)e^er o; ;Stng, lom erc cH. ag^ 

BonjfuD. fom et ^rø, bet et i ^aoénøb, tcé for niJb»cnb<ge. l*(ueté førftc Ue^\?eiti 

ofiTyrer f ot t>«ffc Opmocrffomfeeb og falbe ^ltJh?^fr. (f, ^o^n^^elll;c^.) n^ej^ve lu 

^Uip til. "dn 8obé, beruaageren florm* big^e^elocré, en, ten S. ifølge l^oilfen ben 

^Ib 9Iat, og Ittter efter n^^frud." Cvatb. mcnncfPet. ©ittielffcoirferm.Juib Jri^cb, 

nøfdtra^geit^e^ adj. meget ttorngenbe, nøb« nien nøbt)enbtgcn bcjTcmmeé 'af en fores 

Ubenbc« nodttjungcn, adj. pi. twM>>ungs gaoenbe, uben for SStUtcn ItggcnbcKSrunb* 

nu 1. tvungen, breve« af Slobvcnbigljeb, tUb\9æxjXc, en. ub. pi. "Kntjcnbclfe af nøbs ' 

iRe m. fin SSittie. 3eg gi^rbe bet n* "85eb vcnbtge gorfborémibfer mob' et uberettiget 

at vor tre Btøben fta ben n«^nningne p. TCngrcb ett. £)oerfa(b ; nøbtoungct ©ctufori 

Jorbrx^belfené £)p^<lDémanb." SRo^bef. 2* ft^ar. 2)ra6 af Vt* "3)cn ene SRet ifutbe 

ofnobt, Qftoungen. (^orbing.) Vlabs unberføge SSaabegterning; ben anben Uo^^ 

tvaiioeitf^ed / en. 2ut)ang , SZøbvenbig^eb. }oxxQt, ben trebic forfætUgt SKorb." ®utbs 

(X ©• 35ebel.) n«6ty»crL et. Xpve? berg. (2(t iMr^i><rr(jc ffg. 5Kotii.) tl>^* 

ti, fom een 6egaaer i ben 5»^efte 9l»b , v^rF, et. 95ær!, Joretagenbe, fom giørc«, 

ett. for at frelfe ^ir>et — HoMiprft, en. -flfcer of ØJøb. (5). ^. £).) tT«^x><rri^ et. 

ub. plr(3. Naudl)iirft.) 1. Zax\), gors feærn; fom opføret, brugeé i 92øbétib.=: 

nøben^eb i TClm. (en foto:(b<t SBemærf.) B.) Ui9^6^aø, en. 92obcné ^Dag, ^^tcnd 

••eanbetéU. og ®at>n." ^. ©toutfen. 2* 2)ag. (SBoftt;o(m.) no^ofal6 / i tt^bti 

tVDit^ forfte^ nøbvenbige Jottiøbenfieber , fal^^ adv. i cf ^itfcetbe, ^tjorøj^bcn tDin« 

bet foxn t.-Stoéop6o(b n^top er ti(ftrcrttc* .ger, i poaf ommenbc S^øbuenbigfjeb ; ijor? 

ligt. Tit f^avt 2iuH VI* ^an ^or i)vab legcn^eb. . Vt/!f^tmact , et. 1. S^uong. 

^air ht^wr; tih H. ^ar itU meer enb til ^oti), 2. ^vob ber netop er t. Somøbcn« 

XI. "Jorbi 4)an ifte ^atJbe ftDob JDver* ^<b. 35. <S. iD. (i bcggC aBcm(j:rf. ufa;bs 

baab folber f!n U«^toTft." SRvnfter. 3. voniO n«66mon^ et. t^en, fom nøbtvun^ 

Xt forrette fin XT. (^. ^ £).) gaoe t, gen maa toge imob ber, fom onbrt ei Ditte 

CtoU. •— iKo^torftiQ/ adj. 1. trængenbe, b<^t>e, cU, gtore ^Dob ingen anben t>it. 

toblibcnbe. "©enb iffe bit SHt fra ben "Sloor ingch M f)a\>c bet , ffol ieg være • 

XU^tøxftiQt. 2). SBibeC. Tit øioe ben ^ane Uooemon." a32ot^. (fictbent. Bofts 

tU^tvrfrtge. Goibing. 2. fom netop. tiU gaorb ^r Orbet : Vlabtmon , en ;Xing, 

freb^ftiuer Siveté førlle Sornøbenfecber/tars man felo iffe ^liøtter ; men t)it poonøbe 

Mlia. tt* Unber^otbning. Ttt^ovebctn«^^ 7(nbre.) XTi^bMid/en. (Sn ^tb, ba ber er 

tofft^e, baoe nøbtørf tigt, toroeCigt Ubfonis g^øb, 92øbené ;£tb; S^øbétilfatbe. "07aac 

Bie. Xl•^tOTfHgbe^, en. ub. pi. l.b.f.f. feon er i no^ettV »D. SotJ. ^XXi^bttiU 

VMtørft, 1. (^tttfln.) "noOtoVftiøbe^eno f«I^e^ et. a^ttfalbe, ^oor 9løb er for ^oon« 

Søn — ftai ©uberne bønhøre." S)^ienf(f)t. ben, ftt^or 9Uben tvinger, (gt o»erorbcnt< 

2.3Uong, Krmob. rp.SBibet.)— iw6vqi^iB/ Hgt XX. 2 n«^øtilf«lC>e, b. f. f. i Øiøbgs 

adf. f.forno^en.,(^. not^kvenbig.) 1« fatb. 

i pWofop^ijI »ctvbntng :' ^t^ob bet inbe^iot^ XXi^b^t, en. pl.-t» [€5fcettanbf!. 3 3t)^ 
te (Shunben t. fin Sitværelfe i fig feio, ^vié' lonb: ITydtc* 3. Hnydia.J en SSrceflobé, 

SSobfatte et en tlmutig^eb ett^. mobfiget ftg ett. fvæt, icrnbeftogen £ra;f)ammer, t. at 

felv : (bet ubcttnøet nøbvenbifte ; absolute britje ^iler tlU »ægge inb i Sræ, ber fFa( 

Decessarinm. I SRo^fatn. t. bet ttlfalM* !(øt)eé ; en ©rioctettc, SWuftert. {Zt brage 

irc) 2. fom i Jfølge be ftebpnbenbe Dm« t. ©foufi og glemme tTyMe« ett. Sløbben : 

ptflcnWø^ebet iffe fan vare anbertebeé (be* om ben, fom glemmer bet vigtige.) 
ttttøef nøbvenbig. hypafhetice necessa- VUbt, ▼. a. né^tt , n^^t, [3. neyda. 
rm»>) pl^^|{f^n«6i?øitoiB; mora(|Cin Gof SS, ni ti i gen.] 1. bringe een t, noget . o. mibbelbar ^vanø, U\)Csqc, formaac ten hitibtx !Ot>ctatmcn m. Srt)|t^n(t. ^øQ^ 

t. noøct, t). ©rUnbc, t). grwøt, cH. anbrc Icbue^tn* ben flH)cr|lc Jtrcbé p. Sløøfcn. 

OcoccøcnbcXacfaøcr. (foatcbVé, ot ben frtc ^33. €5. £). U«gIcti^^e♦SO^otb.) tT^glf* 

SSillie tocnh'é mfntve umiffom , enb bcc, tt«Itf^cL 93.tflot J&ænøcfitSReøtcfmppct. 

r)t)or tJirfcIiø Tvaiiu finbet ©tcb.) 3^9 U^gfcBøffc/ en. (£n 92øøfcpi6c, tn. anbroøt 

* »ar ft*^t t. at Ui\>c [)tchimc for ot vente p. gornøbut^fcm liBørnfpfbc mcbÅrub, oøfnrc 

. f)am, SScirqt iw^t^ ntiø t. at opfatte JRets af. n^Klc^iemmer/ en. ben>,fpm ()ar DZøøs 

fen. *Du tli^>^cr miø t. at flge, f)i'»ab icø terne (f. (5. til aJærcIfenic i et ^uué) i 

uøterne t^ttbe. tOian mcia nabt hamt. Oané ^orminø. nøglehul, et. 1. &ut p. ett 

cøet JBe^fte. 2(t iu een- noøet pcA^J, pua* 2)or, tportøfcnnem Øføøfen øaoer inb i5aa* 

I1ø^e./ "SXaniwfter noøeu t. bet, l)an tf!e jen. 2. ^uut&eben i e^jMjatepibe, boori 

jønffer; man tv^ingcr fiam t. bet, Ij an tf fe iSappcn i Coofen flutter. UøQicHm, en. 

t)ll." épovon. (f. tviner.) '2. f ormaae cll, Un ubftaaenbc IDeel p. Cnben af en 91., fom 

føøe at formaae d. £)t)ertalctfe, £)»erbænø ; bevopøer Snbretnihøen i 'Caofcn. VUnU* 

tmnøe p. en bøpiø ^^aabe. ?(t n. ccnt^ f nippe ^ et. en Samltnø af 9Z«øler t et 

atfptfe, bdffe. ^Tt it, fine (Stopfler. ^on »aanb eH. en SRtnø« U/t^Icfun^^cn. .ft. 

vilbe enbeltø mbt oé tnbenfor, inbH €tuen. til at læøøc oø øiemmé t)2øølcr i. VU^ltf 

3, for; t>»itiQe« 5)en ^pUJlb^ manffalne^c penøe^ pi. ben Sorarcfnvj, fom efter 9Seb» 

t. @fo»), taøct (tfe manøc 2)pr. JDrbfpr. taøt o. et »^uuéfløb øiDcé of ^løberen t. 

2Ct n. SWaben neb. 2(t fi«C>e (tvinøe) een t. ©oeløetené Jlone. , ue^ltplhe, en. 5?ibcn 

noøet. Ht tt. ftø' tit noøet, øføre noøet m. ett, SRøret p. en SZøøle, b»or benne er ()uul. 

Soanø, p. en ttjunøen 9?iaabe. Ht n. I(tø VleQlcpiQt, en. ben ^fø« i et ^jiué, fom 

• t. at le«^ ^ræbe. =» U«^eu, en. ub. pi. (i Siøølerne ere bctroebc ; ^uné^blberffe. (for* 

JBemærfetfe'n 2.) albct.) nøglering, en. $R. ^)r»o^ ef Jlntp^ 

/ n«diø/ adj. 00 adv. 1 . fom et fan unbs pe OZøølcr t}cenger. Vtø^leter, et. b. f. f. 

»ære«, fornøben, uunbr»arrliø. ?lt bave Hi^ølepibe. u^ttle|l'ilt^ et. (gnliben^la* 

noøet na^iQ, be&øtfe, trænae til {it. rxzvz be af Jern* eft. aJieéfinøbitf, ber omøioer 

forbunben, forpliøtet tit. iTct f>ar bu iffe et fWøjteI)ul p. en 2).ør. H^Iefme^/en. 

ii^ftig 6t omtale^ "ii>et, fom fcan iffe ftaobe 8aafcfmcb. XX^Qlttotn , en. Qt runbt 

nør^iø.at fløe." ©itccborf.) "|>ftn minbrc Sern, ^t»ormeb SRøølcpiOcr øiøreé. (9^ot(u). 

6ar, men l^ar oø minbre nebigt." ^* »ftam« VløQcn, adj. pL n^^ne. [3. nakin. TT. 

mer. (bebøt)et? minbre.) 5>ct øtøreé iffe n«* ^. naiiod.] t« f«>w mø^n iitaber, intet 

bføt(eriffefornøfcent.) 5>ct er faa ito^iøt, Sfiul t)ar paa; blot, bor. ^øentl. om 

foirf ©att t. SO^ab. (9)2ott).) 2. adv. n«* QKenncjfet. 7(t øaae iiegen. >&unøifm. 

^ig, iw^tøoi. [pi. 0. nøbe, nobe.]af iitg cut (bart) Sn)fl. (Sn n. ©taffel (piaU 

\3\>anø,.uøierne, mqb pn 9SiUie. 3eø mør tct, uffel, fatttø.) £)ct H^ønc i fflJalcriet, 

bet n^biøen. ^an \>U ne^ig til bet. "6m i SSitleb^uøøcrfonften o: be roenneffeliøe Ses 

bu paaleeøøer b^nt et (Smbebe, fom bu troer, øemSbete uben SBetlæbninø. — fiø. >Den nø^s 

bon tliø^i8 mobtaøer." 3acobi. jDen banb* iie(rcne, ufonfltebeiSanbfjeb. 2. ueøentt. 

fer 00, bcr banbfer ii^biø. £>rbfpr, oø fiøurliø: ff a tb et, blottet f. ^&«ar ; ell. be* 

n-ø^fage, nedfartet, iwotvinitjen, V^^bt røoet ^n Dæfentiiø ett. pri)benbe JBeflæb« 

t^rft, nj&^terftftt, iiø^>?en^iø, U^^vcnbig* ninø. St itoocnt (flippet) Jaar. Sorben 

l)e^/ f.'iinbertt^b. " ér enbnu n. >be tt^øne (afløt)cbe)'!Jrofer. 

IT^gel elt. XX^^le, en. pi. W^ølct. [3. — Høøen^eb^ en. ub. pi. JBejTaffen^ebcn 

Ljkill. ©frivemaaben; en Hiøøcfføløeéi at occre iicøen. 

(cibre ©frifter oa JDrbbøøcr ('botJ G()r. ?)e» Vij^^lt, et. pl.-r. [3. Hnykill.] noøet, 
U^øle ; 00 benne @frit>emaabe attene fin« net fo.m et 9Z, r®. ^D.) itøøterun^^ adj. 

ber ©teb i ©ammenfcrtn.] ' 1. eøcntt. et v. runb fom et 92øøle, fuøterunb. niøølr« 

S?ebff ab t. at luffe en ^aaé op oø (. f.' viiø/ adv. i Øiøøler; fKøøle f. Øiøøfe. 

'^ovxbneøel , Xammcnwøel, Portno^ H^øle, v. a. 1. »inbe op t et 9?øøfe, ett. 

• øel. 2. om »iffc SRebjfabcr, I)t)ormeb no* »inbe- af et 02. Tit it. ®«rn fnmmen ; at 

get optrrcffefi, ttttuffeé , ombreieém. m. iiøgle af, n^ølc op. (*. ©. £>.) 

uaf^len t. et Ufir, (llhrnøøte) t. et 3nftrus U^tcjf^tiQ, adj. faf w«ie.] 1. fom i attc 

ment, t. en ©frueftiffe, d. f. \). 3. pø. 2)ele er ot»ereené»emmenbe m. ©antbeb, m. 

n^ølnt t. en |>emmeliøM 3- bet, fom lebet Rorffrift, SRcøet ett. 9}?aal; riøtiø, tro. 

paa ©por^. atopbaøc ben. — 3)enne Jorft* Qn n. Unberfcaetfe, ©fterretninø, Xfffrlft, 

ninø ei*n«øTen t. ben fDblføe 3)eet af San* Dpffrift, JBe|tcmmelfe. 2. fom iffe for« 

bet. = tXøøle^aand^ et. ©. bi^ormeb 9?øø* (ømmer noøen £)m|l(enbtøf)eb, aøtfora, om« 

ler ere faramenbunbne. U^glebecit , et. ijPøøetia i Tilt ^oab ber ftøret t. en ©ag. 

(ltmobbeøøe(Snberfrummet!Bfen,fomfor# (mobf. flfi>beoUe.) n. f ISiencften, i fint JJemgtts— 9««i<«. - 101 # 9lelel— O! 

Jtrtretirinofi:. Cn ?u Slcgnjf o6«fører. — - giaz.} »«rrc tftfrcbs, tabe ffg nø(<, fffe te* 

Hoicgtigpc^^ fti. ub. pi. bien (?gcnjla6, <xt gicuc mere; ^an n«ic6 m. cct 9}?adittb om 

Høicadj. L^- f- «««• J^;V"^"-1 . mifom.adj. [af rtøif^ %. øittttø? 

[om fc netop faatcbe«, tom bet ffaCt)ccrf, fam.] tilbcifltcj t. at notcé m. Ifbct, cDf. 

()9rtfcn tnfCT ea. mtnbrc; U. ttocr; bcraf røcbbct, nmu fan opnaac; \tX <it farnøie, 

c^aa: neiagHg, oæl)!>99<fio. i^tbftfoj moftbcbofbcn t <2)nfftc oa »cgfcrinøcr. IkX 

icfcnraifr bo<) f *'^f« f<»? ?«^J'» f O mtnbp i ^cg^,. „^ ^ p^ Jattiøbom, (St iwifomt S)n^ 

(Miagtigt) SRcgnjTflb. «n n*tcrt »eftem* Jit. pi. ben (Sacnjtab, at »cerc noifom, 

noget fan fcrføe« for.) "^ øm og ii^iJ ^,^**'/"c; '^''"^^ "V ^?^^"'* «rt.] eftet 

«nin« (fottrottse.) 7(t ffaae { bet iwiefle Jf"/^^ opl)Olbcr Pd t S^bcc «H. f«ec. 

rUicadv/ 1. n«c, øQnffc ncrr; t (foarcr iiUct ©ng. oldNick,) 

?un!f 09 ^rfffc, Soagct fTutter, paffer ^ lT*»c, en. pl.-n bet SKe f tfnben af et 

mcøft nete, iffe «. nof. 2(t ttnge iii^ie. JKøit, font Æeirepælen 9aaer iøicnnem, 

"Ottn ftar meøet neie ubre^net bet. ®?an IJRotfj. (mddjTee et ^romnbé^Otb.) 
nwa iffc regne bet faa n. meb \)Oim. IDe.' lT*Ie, v. n. 1. I)cr. [9J. €5. nø(en.] 

mc ftoic/ p. bet n^ift^e foTcncbe. 2. i t«r)e, bvatc inben man bcgi^nber ». noget, 

flCcJDefev £>nifloenb<9bebct; niM'agtigen. berffotffee; eH. bare meget feenbrccgtig i 

3*9 KenUr l)am meget m pan fienbte at uoføre bet. »pan iielede fao fange, ar 

Sagen p.' bet n^iefle« 3. om^pggcttgen; betbfeo f. filbigt. ^cr er intet at n. efter, 

w. i)pmarrffomf)eb. 2ft fee nde tit, paffe Kt m lange o. et 2Cr6eibc. 4)an n<»le6e 

tt.paa, betcenfe fig vmu — »&crof i ©am* længe m, S^etaHngen. — JDcraf : H^Ien^ 

»mftDtt«. irøicbeveii&e,adi. T. ft>m Ijøivr en. ub. pi. — n-cler, en. pl.-c. ben, Jføm 

»eieefter; (pb^or. (ilRot^.) Ui^icregnen* er ttCboicHg t. at note eR. opfatte. -^ we* 

*C/adj.v. 1. fnap I llbgifter,fom regner lernet, ibeiig, utibig SRoJen; ^eenbrag« 

flJting ab p. b"et hoieffc. 2, fom t»it ^aoe tigbeb. 

Xtr ffifgct noiagtigt ; nøle paafeenbe; og« Xivt, tuj%, b. f, f* Uor6 ; men foratbéf. 

I« nøiefeende. IDcraf : uørlcMnø, 9?orb polen. \ 

Ueie, et. (en. 5Wotl5.) ab. pi. (etforaJs U«r, adj, og adr. ligelebed 'foralbet , 

M 09 fulten forefommenbe, men af eitfeltc for: norbltg, SKorb "^(k^^ (".&an boer f?9 

5?wc iglen optaget £)rb.) ÆilfrebJhyeb ; yuet i Sljijc." f en gammel flStfe. "3)e 

Ijjlfcef^giørclfc. 7(t faac f!t VT^ie, finbe fft nerre JKtger,") men !;øreé boj enbn« fjoé 

^» "j2)i'm t. ®aon og JBebfte efter bereé Tdmiien , eg forcfommer (m. (Snbelfen 

fget Vjifvt:\ |)»(tfelbt. "(gfter ^ané ©iHie n^rre) i n. projpr. Hijnrebro, Wwrreg&^f^ 

fg neie," 2). CoD. ^it n^pie, efter SJn? Wi^rrcjyUaii^/ u^rrcport. (tT^rrelebing o: 

2;. (-1. SRotbe.) "8ab oé foimlc i forenet Ø^orbpolcn. ?(rrebo.) ^ 

«eif.» e. ©taffelbt. ' n^dfi , et. [3. Naust.] et norff £)rb : 

^«ie,v. a. 1. [3. nægia, tjare nof.] €5funr ell. SBob opført t>. @tranben t. ?f<»t« 

Wfc«b«tKac, giøtie frlbcft. vRun t SSale« tøier; (^f(b|)uué , S3aabel;wu«. (gororbn* 

Wfloien: at labc flg iwtca: tjare tilfrebg, af 16 g)?at 1707.) 
feweiet. iDetmeb maatte 6«n labc fig n* lT<rfle^ et, pi. -t. [ØZorjf.] et Qløgle 

-pan Icber tig iffe nexz meb libt. 5?.ra^b, ®arn 0. b. — 2)eraf : iiiofte, t. a.- 

♦^♦ie«/ T, d«p. impf. iwir^ro* [3» n»- ^t t?inbe I ct Qløgle, banne tt 9?øgle. O. . ■ 

J:;! cntlbraaWlDb, berbr.imangfolbige er ftan , o grnb ! o UftigeeDbr Cbalb.^ 

*iif«ibe og naften tp. enbt)er Icoenbc tSinbé* gorunbnng eU. ©fraf (£> ! ^Mb feer {eg !) 

^'»øclfe, f. e. t. at ubtrpffe b^b Sølctfe Stage eU. SSebroocife, S)nffe c«, ftangfet 

'»• €ftertr»f i :Saten, (£5 ! ht)i(fcn Inffeirg (£) ! gib ^nn var ^er !) SNobbijbeligfeeb ett. 

^f9' "O)! 5t?ab fan min ©tabe ligne?' 2CffFt^\obcn »Zebnge!) m. m. — 3 »»rigt 

*'?aarup.) »eunbring, (£11 f)i?or jliønt! er<Hr«gcn af benne C^b næ|len ^<^np« ^"^' 

®»ut)! ittiffen ^lia^eb !) ®labe("4)tft prænfet t. ©fciftfvrog«t, etl.bw l&ffWbe* • * 01— Ob* 102 Obbe~OM«jotb* tra. (it)f. 15«t)o6^er.) = (D^^erbo , tn. 
3orb()ute nat t). S^ahbct, ^m iDhbaen 
t)at ftt £)p^o(béflcb, (D^^erborlø/ en. bru« 
c$ U^b^ptiben for: (Dd^crfTiit^. (Dddecf ?. ^ fiøcSofe: b« bet atminbetide banffel^tef (Mbc^en. pl.-r« [5t* Oddi] enØpit* 

Epcoø eøentHø blot Henbet Snteti* a^ ! (om af bet fafte £anb, bet fttæffec fig noøeé ub i 

litnt el (at otQet optaøc. ' .^aoet ; en Sanbtunøe. (eøentng ben t)berfU 

(Dbelij?, en. pl^r. [af Or. o« Sat.] en Sbeet af benne.) 3»f. u«6^ ^orbierø* — 

. %^\f pirfantet, filebannet CJteenf&tte; en 3)eraf: od^et,adj. (om ^at lenbcet £)bbet* 

^pibéftøtte. ' ((Stcncrfen.y 

(Dber^ i @ammenfa:tn. f. oven (D^6e, v. a. 1. [af (D^* 3. odda, ydda.] 

(DbcrP, en. ©en. (Dberfics* pl.-cr* [S* fPoecpe, fpibfe, fatte £)b paa. (ficCben.) 

£) b e c f t e.] 7(nf«rct f. et SRegltncnt t. gfobé <D^6er, en. pL-e* [2(. @. Oter.] et ^aXt 

ett. tit |>e|l. Cn (D. af ^pttettct, af 3«* tebpr, bet Uuet teclé p. Sanbet, beeU i 

fonteriet. — (Dberfliitdc , en. pi. - r, en SSanbet, og nætet fig af giff. Mustela lu- 
JDbetfted ^uftttt. — (Dberfineiitenant^en. 
pl.-cr« ben fotnemfte ©tabéofficecr I et SRe« 
giment, b^i^ 9l<tn3 et næ|t Dbetjlené* 

(Dbject^et.' pi. -er* [Sat. objectum.]. 

®{en|tanb, gotmaat« S <^tainm. fcrtb. bet fangfl/en. €)iétningen at fange JDbbere ; 

£)rb, bet betegnet (S^iejtflanbcn f. (Subjec« £)bbcriagt. <Db^crf]»ult^ , en. et &(ag< 

tete ^ttffombcb. — objectiv, adj. f)t}ab bet »^unbe, fom brugeé X\{ (D&^crjagt« (Dd« 

tigget i, ubfpttnget af en ©icnflanb fctr), ftcrfifle,en. et ©(aaé ^ijteett. gctibc, bvoti 

ttben^&cnfpn t. bet tctnfcnbc ©ubjccté go« £)bbere fangeé. u)^^c"rfaje;cn. (5t SReb« 

tefttUingémaabe, obfectiv @anb()cb. (Sn fPab af 3et« t. f t fanae Dbbetc t. (f. 2Cot« 

o.(SJcunb. objectioe Jotcjliflingct. (mob* tefa;:^ ^act)efa;r4) (!>bbetfrm>, et. ^tinb 

fat fabjcctivO afJObbetc. 

v(DbIat, en. pl.-^et« fSat. Oblatiim.] en (D6c, en. pL-r., et tptiff jDtgt , ^icang* 

jDci af meget ^int ^{ti og iSanb, -bet tuU bigt. — (D^edtøter^, en. ben, .fom bigtet 

(eé i ganffe t);>nbe ©lioet cg bageé. C^gentL JDbct. 

bt. bet om bc af benne 3)ef formebc fmaa (Dbel, en. nb. pi. [3. Odal.] ' 1. (Sien« 

tunbc @fttjct (f. :»re\?obIat, ^Rtrfcoblat ;) bom, ©cnbojttétet. (fotætbet*) 2, 3 9?or« 

og iDeicn' fcto falTeé Øblatftri. — (Dbkt;« gc : b, f. f. (D^eleret. 3. 3 ^tbet (D^cløx 

baøet/ en, ben fom baget £)b(atbei. <Z>b« tiitø (en ubodigt TCfbeiihg af bet norjTe 

fatfof m eS. Øblotjei-n, et. @t øleb)Tab , Storting ^ éU. (Stænbetned gotfam(tng) 

^vormcb fcbiatet ffateé cH. forme*. (Db^ ^at iDtbet foaet JtBemætfelfc af a^eJ o: ^)oic< 

latfaøc^en. pl.-t* fmaa^ogct, fom (ægs te, fortrinlig. = ^eraf bt. a. bc i 9lorge 

gefi og bagcé p. £)btatbei. (Dblotfiønet^ brugelige ©ammenfætninget : (DOeleart), 

et. ell. ØblattryPFer, en. lignet cH. <9lebs en. ©enbom, aroct m. X:)bcléret, <D6rI«« 

ffab t. at forfeglc Breoe m. £)bIotcr. ax\>\xi%f en. obelébaaren 2Crt>tng. p^ele# 

' ,(DbIiøatioii, en. pl.-er. jf rtfttigt JBcoiié baaren, adj. v. fom ». Jobfclen ^or £)belé« 

f. ^enge, fom mon et en anbcn j!)?tbig •, tet. ucgcntl. o^eløbaaren i\i iSf)ronen. — 

©ielbébret), gfbrfEriontna. oi»eIebcrettiøct , adj. fom ftat £)ttftéret. 

(Dbfrtt^otion ^ en. pL-er. f. ^emonrf* Q)i>cl6bon^e^ en. ibbcUmanb , ^elvcicts 

iiintt. Jaøttagelfe* bonoe. (D^eI6brc\>^ et. iDocument , -fom 

Q>cean, et. ub. pi. b. f* f. Der6cnøha\>. f^iemler JDbclétct. (D^elecie, en. Cicnbom 

''£)g (SJranbfe fat f. uilbcn a><can." Snges (fubiectioe) m. Dbcteret oa iDbcl^Oerligljeb. 

mann. — pg. om bet, fom inbbefattct en (X. SRotf^e.) (DWftcicnoom, en. pl.-me* 

(lot, talløé, uubtømmcllg SWængbe. "Gt fecnbom, ®obe, ^oortil »efibbercn l)at 

(Dcean af SWuligfteber." (|»alb. • £)bcUret elT. £)bcté()at)b. Ø^eUeier, en. 

(Dctav, en. 1. ub.pl. gormcn af et t ben, fom éiet en 3orb, et ®obé m. £>belé* 

giirfolbfilcpgeir. 18 58tabcfammcnlagt2(re ret. a>W»fril)e^> en. fulb (gienboméfri« 

^apic; <Dctat)fotmat* Jpogcn er i (Des' t)eb, ©etoeicnbom. "aXange bleoe bretjne 

tap. 2. pl.-er. (£n 58og af benne gorm. fra bete« a>^el8JTi^e6 og bletje aSotnebc." 

' gotiantet, £i»attet og (!>ct4\jcr. 3. pi. S. Slotte. ØOelef^Iøe, en. ben »efFaf« 

-er. i SKupfcn ; ben ottenbe Sone fra fen^cb tj. 3orbegobé, oX bet er unbettaftct 

©runbtonen. = (Dct«»bin^^ et. pi. b. f. £)beUret og iDbeléløéning; Ø^ebnaar^, 

bet f. f. (Dctat), 2. a>ctatjbla6, et, ben en. ®. ftoortil l)Qt)eé £>betéret. (D^ele^r 

ottenbe >Deelafet2(rfg)Qptr,fo(bet i £)cta\). øo^»^et. 3otbegobé^ fom et Obel ell. 

©ctober, em ben ticnbc SBaoneb i 2(atet ; i:?beUeieniom. (D^cieberliø5>e5 , en. be 

. ©abemaaneb. lii. JObeUtet Ofj £)bcléeie fotbunbne gti()ebet 

^ (Db, en. pi. (DWer, fielben. [3. Oddr.] og SRettig^ebet. (Dbelej^errc, en. ben, fom 

@)>ibd p. en Jtaarbe; en J^nio eu. et anbet befibber et DbeUaobé ; fulbf ommen ftt (Siet. 

ffarcnbc iRebjTab. Jlnit)éo5, €5pDbéob^ (D. ^. £).) Øbcleljawb/ en. JBefibbelfc 

øoatbéob. 2lt bølge (Z>b og 6g. (SiiimCt.) af en 3otbeienbom i faa lang a^lb, at man 

Tit toge noget m« (Df og (^g 9: m. t^abnet , eftet Sooen oinbet JDbcl betpqg. ^bcU« 

CDZagt. jorb/ en. 3otbei«nbom, ^uortii Iffaue^ JDbcl^ 9t, ObtUfxøh, et. StW of £)bcl eK. fim brfnøel etl. Med frem . (offceO t, 

t^déjorb. ØddfUfrr^ en. ben . fom SU^n y. (^ellid lX?refrndt^f. éubbommen, 

i^itn inbløfer en fotøt eQ* offtaaet DbeUs (aberne) etl. paa ten £)ffrenbeé Safaem« 

(icnHm. 0^eI^6nin9, en. SnbUtnfnø meliø^eb o<) @e(i>inbDk(fc, f. at fotfone et 

af£)b<Ue{enbom, fom u fommen fra ben l^øiere S3æfenø ^xtU , e(l. mcb (igncnb« 

oidé^fretttgebe ^amUie. <D^ef6m<tnd^ en. t^^nibolt)! '^cnti)bnin|). ^dthto^Qt, Mot 

l.icn; fom^eftbber'en Gienbom m. JDbeUs biøtd). S^rctnboffer, Søfteoffer^ ^a^,ofs 

ret. 2. ctt fri ^cCveUv. (IS. 9tot()e.) (D? fer, øt>nbofer. iDere« (D. befiob i Jtortr 

Møreøtimg , en. £)beC6tettepé Ubreøninø. oø Stuøtcr, 2. ^anbtinøen at offte, ^f« 

(D^derrt, rn. ttb. pi. 1.9let, fom ec^^oecs fdnø., (^D. IBibcL) 3« enl^vcr ZinQ eS« 

tti over en Gienbom (i 9{orøe) o. at ^aoe ®ave/ 6)>i(fcn man 6t)bet; overøtoet en Utis 

U^tMUn fom Ster { ben (oobeftemte Sib. ben , fom ;Xcøn p. :£afnemmcltøf)eb , Kø« 

2. 9let, fom titfommec en JDbeUeiet^ Hxt tetfe/N^enøivcn^eb. ^on f)at bra<^t ®ta# 

otnecr 6ø ®t<xløt t. ^anS £)be($øobd. (Jfoc« ten et betnbeliøt (E>. 4. 3 ^cerb. en (S^at^e 

fieb^ret oø Snbte^ninøøvetO 3. b. f. f. af @oønefot{ t. bereS ^^torft, p. |)ø{tlb6baøe 

IDbelfifn'heb. (X,''!Rotbe.) Odelefag, em eH. veb Diffe ^ottfbclipc ^irfeforretninøet. 

6od, 'Proceé om£)be(. (Odeleflorat, en/ ^øitibéofet/ 3u(eof[t)r. <D. oeb JBarne« 

6. (om i^x JDbetéret t. et ®obé. <t>dele« baab. 5. Pøurl. a) en^occ ucøennpttiø 

triitte, en. b. f. f. JDbeWfaø. (Ddelewd* a^Uffbefattetfe af cøen Jorbecf, eøne SJhffet 

Rt, et. 193. i en JDbc Ufaø. dXMtctt, en« f. TCnbte«. ^Dette (!>. ffplbe t?t ^cebtctan« 

i. f. f, CbiUfroføt. ' bet. (f. (Dpoffrclfe.) b) ben ©icnftonb, 

(Ddelffab/et. ben 3nbretttinø i etSanb, betmaabobe oø Itbe f. anbreé ^tt^it>, bet 

ot \itt øioeé i:)be(^fribeb oa £)beUøob6. opoffteø. |>un blct> et (Df er for f)an6 I5e(« 

(I. »otie. 5iWenf(^L norb. 3). 6. 283.) iDft. Qt (D. for en to(b oøerffefrø ^olU 

(DtcoRomie , en. nb. pi. ^Uttd()0(b9 tit = dHferaftcr, et. 2(. o^orpaa £)ffdnø 

iitn9;()uu«t)olbninøéfonft. Sanboejcnomie. fpeet. (bfferWod , et. £)ffcrb)?ré S5lob. 

6tat$#(conamie* — oeeonomifF/ ådj. 1. "j5>a oat bet, at (Mtthlo^tt flob i ©troms 

frøljmr til, fiaaer i ^ocbinbetfe m. £)eco« me." ^ulbbetø. (i)ferb|ølle, en. <£t runbt 

Bonri«. 2, fpacfommeliø. oø bnbt £)jffrfar. (fiJ^lenfc^t^ Offerbord, 

(Dtf^en. ub. pi. [X. €5. Wof, €5aft, et. J». oeb Siben <if Dfferattetet. (SKot^.) 

V^.] i. iDunfi ea. Gem af foøenbe (Dffertrt^d, et. S3. fom btinøed t. £)fTei;. 

Sun^ eQ. «nbre ffpbenbe opt>armebe ^eøe« Ømthct^tt, et. S3«øec / fom bruøted t). 

a«. («. 6. O.) 2. 5)amp, Clwilm af £)ffc(nøer. (SKiJnten) (I>ff/ftb«rtt, en. ©♦ 

9ifje brcenbenbe eegtmei;. <t>ee af en Sam» fom f)olbe6 o. £)J|rinøer. (Dfferdag/ en. 

^; ftf laMx^i. 3. ubpteffet ell. affoøt i. 2)aø, f)t}orpaa £)ffrfnøec ffeet. 2. >Daø, 

€aft of* Urter, (fororfbet. f. (Sloffat. t. ^»orpao SKenfø^cben «ffrct t. ^rcrften. 

^rpcftrenøé ectø«b. "Waat :Sr« faa (Deff (Dfferdrattt, en. 5)raøt, fom Offerpraflen 

eaa^tab." Sibemanbfi 9>ofHl. 1564.) <p. be Offrenbe bitte. fC»alb.) (Dffer:: 

(Dffrntlig ^ adj. [et øanfte ttbanff, 1^0$ dreng, en. )Drenø, fom mi be tSamle øif 

SRetl) raanølenbe , * men nu almlnbetiø Cffetptcrjlen til()aanbe. (Ii8. 6. £).) . Of» 

kniøt 00 inbfatt S)tb; bet S. 4f fent« ferdyr^ et. JD. fom offteé ^lU et beflemt t. 

^i*.l 1. fomftcet, t>ife^, foteøaaet f. Offrinø. (Dfferfa6,et. J. fom bruøteé t. 

Wrt 5Hne , fom en^t>et fan bat>e ^unb« JDffrinøet. (BfFerfejl, en. ^øitib, ^ooroeb 

flab om; aabenbat. (mobfat M. a. ^cm« jDjtrinøet fanbt @teb. (Dffergilbe/ et; ^o{# 

««Kg, ffiiilt.) ^an øiorbe bet øanjTe of* tibeliøt SKaaltib, fom ^olbtefi eftct £)ffdn^ 

Miøt. Xt tale offentligt« "3^9 f«tte øet , oø f)Ootti( en JDeel af £)ffctbt)rene* 

t^n ofentKgcn ^uu6 fta ^uué." 2(p. J|f»b anoenbteé. (Dffer^ont, et. S)rtf(e« 

•ion. 20. (i S3Cb. af 1550: aabenbare.) ^orn, fom btunte« o. £)ffrinøet oø Dffet« 

Jn 0. Ubftittinø, gotilæéninø, ©ubétiene« øilbcr. (5)Wen(cf)(.) (|)ffer^wu5 , et. *. 

p«, Srettefattetfe, ^tønelfe. ^an btet> o« ett. iScmpet, ^»ot bet ofjrcbeé t* Oub.etne« 

t^ftrmmet. (jvf. aabenbat, aabenlyf , vit« (Dffcrb^i/ en* ^øl, {)Oor bet offtebed. ^oot 

»frlig.) 2.-bejtemt t. en^bet« »ruø. (pn* JDfferub antænbteé. (Goalb.) (Df|et!><ri, 

^f, alminbeliø.) €t offentligt Øteb. . eid, en. b. f. f. JDffetfcft. (DfferFage, en. 

«n 0. »i^øninø, ?)(ab«. én o. ®H«øe. St. af SMeet, JDtfe o. b. fom btnøteé t. £)f«. 

J: fem botet ti(, ftaact ! Joi^^in^^^fc *"• U^* (DfferFar,et. pi. b. f. bctlføc Jtat, 

ftatfn 00 bene atatD. «n o. ©tiftclfe, fom btunte« o. £?ffrtnøet. <DfferWo^, et« 

5[<^Ie . 3nbtetn(nø'. Cmobf. ptitjot.) Ct Jt. af £>tfetbt)t. (Dfferfniv, en« ^. fom 

Jlfomiøt Gmiebe. offentlige SWiblet. 4^ btuøted t. at JToøte i^ffctbrt. Slorbiffe 

^m fommet fta ^olfet, fom et gotfetS ett. (Dfferlfntve af ©teen. — (bffetf ojI,cn. Sfiab. 

^»agben«. iDen offentlige SKenlnø^ fom fpiftcé ©. iDffetøt!bet. {95. ©. ©.y 

|tfmme. — <DffentIigbe^, en. ub. pi. »e* (Dfferlam, et. 6. fom offte«, et beflemt t« 

fflffcnjicbcn, afvare offcntHø. r'ffcr« (®vc\lb.) (Dfferlutt6,en. ?unb. 

«>ffrr,ct«pl.-^ [3^, ;Dpfet«l ;l.bei, ^wt £)jftinøK fotctoøe*. <43l)tenfrf)l.) Offf«n«aItt6 , tt. ^« vcb et £)ffcr9{(be. ffatH^. SRdiølon, «?r(, ^V^X 09 e<mi« 

(®ti(6(er8.) <Dfcrm«^^ en. b. f. f. £)ffet:is .t>ttti(ii^D>. %iix^\\iX9Xivk 0% SBøtnencø ®la« 

foil. (Dffermeel^ et. SR* (om braøtcé ))• be. 2. entctte ^stninøet i tn ^eriobe, 

Djfrfngct ctt. til £)fferfaøer. (Dffennetf , faaDet \ytitix flere berber (^Jcarbtcotec) fot« 

en. SK. fom SSønbcrne { nogte (Sgnc (f. (S* binbcé m* eet ^ubject (^'an bi<)(P/ tcøftebt 

.i.;^b90 t. 9{ffa Stbet offre bere^ ^rcef! t* op unbecftittebe ben Sftnblibenbe ;) fom bt>oc 

Dftaoninø. . (Dffermm^e/ et. en ticerUø ^ubiectet i be fotbunbne Coetilinøei: ec foi^ 

^nbrinø^ béc b^ufø^ (U* ofjreé ben, man fHeOiøt. (^an talte enbnu Icrnøey og ^ete 

faDner, ilt. bet,\ man ^ac tabt. (SSaødefen.) ^orfamUngen ottrebe bereft S^ifaib ba Oan 

€>ferpart, en^ ^n oié Deel af £^ffcrct. (3$. tauø.) 3. en!e(te'6ortninøcc, i obffiaiøc 

e. :D.) (I>fe»peti$e; pi 9. fom øt9e6 i £i(f(c(be, bt>or m^ec enb ben ftmpCe $orbin» 

Dffet. <2>fferpj4^»/ en. £)ffcrfteb^ (@c^i)t5 betfe ubtcDffeé, oø bt)ot oø tcæbei: i ®t. f. 

te.) offerpligttø, adj. (<2>ffcr, 4.) »tiøtiø aiibrc »inbeocb. .f. ©. 3eø øi»c betiffe. 

t. at øioe ^tæften JDffct, (Dffcrpr^fr^ en. o§ øta(bt \>tt enb mit 8it> (9: om \iti enboø.> 

9. fom fotrettebe i^ffnøøer. <2>f erquorg^ JDet flqaec !un i (S^ubé, 09 (m#n) itfe i SKen* 

et. JCl. fom off<:cbeé. (Dffetre^ffab ^ et. ' neftcré i02aøt. 4. ^ele ^ertober, i noøie 

? ►!.-«. 91. fom btu^eé d. £ffcinøct. (Df? ;Silfccibc, ifoet i ©omtaler oø i baøHø SKole, 

errettia^r^, en. ^rceftcné diettiøhcb t. at liøefom frunbom i ben b'^tibeliøe (ifcr^ biø 

taøe ^ffer (4) af ©oøuefolfcne. (Dfferreø, belffe) ©tiil. 6. b. f. f. oøfatf. 3)ette 

en. Sftøa af et antændt £[. (Dfferfang/ en. jmaaet)ioø i <Saprbcle«b^b betifnfe. "(Dø 

feøitibeliø ©anø , fom fanbt øteb x>. X>S^ er bet mOb band ^(tøt/ mob bane Statur at 

frinøer. (!>fferfe^^eI, en. ((Dffer, 4.) ^icbc fot)e." (5»alb. |;art. 9>atr. 

bel, b^orpaa be £)ferp(tøttO(é 9^aone.teø:> (Døfaa/Couj. [bet S. dujtb- 9{. €1* 

.nebeé, oø fom før ^øiti^ernc omfcnbteé i o o !. 9at. etiam.] 2)ette S3inbcorb ubtrt>ff ep 

IKeniøbebcn, (Stvfcc. 7 9?o»* 1783.) (Df^ altib et SSillcrø t. bet gpreøaocnbe, ea. ctt 

ferffcal, en., é. fom bruøteé ». Offrinøer. .gorøøcfj« beraf. ©aalebc«: 1. bt)oren» 

"9løÉ|c(fcn f bcreé (Df crff^cL" ©runbtp. fettc £)vl forbinbeø. 3 ©talbcn, i Saben^ 

(Dfferffiif^ en. @^ell. C^ctemonfe, fom fulø« iaoøfaa i ^^orrelferne ftnbed bctte IDpr. — 

teé ».'£)ffrinøcr. a>ffer|le^. et. ©tcb, 3 3}<obfætninøer : 3«e attene, t«e blot — 

btjor Cffnnøcr fowtogc«. Øffertavle, en. men oøfac ; faat)M.— fom opfaa (fom oø^ 

%OiX\tf fem bæreé .om i ^irf crnc t. at læøøe eH. blot: fom.) 2. tfl tit f orbwbc bele ©optr 

'jCffcri» Offcrtift, en. ben t. iDffrinø be« ninøcr: a.) b»orbenføløenbe^fftQjnøftem# 

ftemte ^^ib. , (Dffertieitrfl^e^ en. ben iDeel mer ooereené meb, eQ. bitter en ;£ilfa:tnino 

af (^ubétienefte , fom b^laaer i :Dffrin^. t. ben forcøoaenbc ; ifærnaarbet, fom ub« 

(©ulbberø.) (Dffer\?iin, en. SS. fom bruø« ■ fiøee om et @ubicct, eller forubfopttc« fom 

teé ocb il^fffinøer. bcftenbt, ttUigc pøcé om et anbet. ©aaec 

d^fpceer^ en. pi. Officerer. [Jr. Offi- ^u bort , faa øaaer b<Jn oøfaa. Øiben 

cier.J en ©cfalinøémanb i JCriø^bæren (fro ©robcrcn ^Avsi øtft,. ftor b^n ogf«ii fooet 

Cieutenantcn til Generalen. . f* Un&croffi^ JJi>fl t. at øtftc pø. (f. liøeleC(ee.; — Un* 

<tcr«) bertiben fattet bet foran bet anbet ©uOjcct : 

Øffictn/ et. pl.-er*- [8. officina, iBærf? SKc allene bele gfomilien er bebrøoct; meit 

fleb.] br, l)pppiøen f. ^i betcøne et S5oø;s ogfoo \)<xxi fclo taøer ffø bet nar. — 5>ct 

tv^f feri ; unbcrtiben for : 2(potbef . bcteøncr enb oibere en étiøcn, en JorflærU 

(!>€te/T. a. 00 II. 1. frembåre, brinøe ntnø i Ubtri)tfct: )^i)ben øiørcøjaa (enb? 

et £)ffer. iDe offrebe en JBue. lUi 0. til oø, felt)) ben Jattiøe Iptteliø. (Dttfoo p» 

<S^uberne. aXeniøbeben offrer t. ^ræjlen. benne 5)aø »ilbc ban bebrøoe miø, o.) <^f« 

(f. (Dffer, 3.) 7(t o. til frcmmcbe QJuber. ter »inbcorbcnc : iflrc cXitnt ell. im Wot 

3ttf. opoffjce. — <l>ffriiiø^ en. pi. - eri oø fao >jeL b^or bet \i(x aitib ftaoer efteip 

.{»anblinøcn at ofre. men oø fom. 3eø bar iffe blot fcet barn ; 

(DftC/ a«lv. oftere^ ofteft: [71. •^. oft. men oøfoo talt m. bom. Boo t?el Sf^øie« 

3. opt.J VM\i iæ^nliø (S^teii^taøelfe , tibt^ rinøend oø bele <Staten^, fom oøfoa manøe 

manøe ©anøe. '^poor ofte j!al icø fiøe bet { ©nfelteé Jorbeel. c.) 3 en inbrømmenbc 

iDetjfecr ofrere nu, enb tilforn, »om @atninø; for: end ell. cnboø» 4>t)ortibt 

oftrft/ nttftcn altib, mcøct*ofte* (f. Xx^t, Ijon oøfaa fommer, blioer man boø olbriø 

sbeliø/ ^vppiø/ i<cvnliø,) « f ieb af barn. d.) €fter rtm\, naor Tlorfa« 

(Dø, coaj. [3* oc, O";, ©t). och. bet øen t. ben foreøoaenbe ©cétninø onøivcé. 

X u n b.] ^Det mcfl enfeite ^inbeorb, bcr ^(xxi moo titftooe , at bun er fmuffcre ; 

' fuB ubtn^ffcr en Åinøé :;£i(oa:rcn oeb en men \\\xi er o^faa tonøt pnøre« 3(0 ^^av 

anbcn. ©aolebcSforbtnber bet:, l.enfelte (tbt et betrtbeltøt ^1^9^% men boorfor vilbe 

jDrb , dScøreber oø £)mflo?nbiøbebcr , ell. iea oøfaa troe barn '\ e.) 3 en betinøcube 

fremftiller bem unber fomme ørammaticalffe ^tmnø : 92aar bon nu oøfoo fif iStUabeU 

^LHi)Dlb. .^onøer 00 Jnrfter. (Sn floø oø fen, bt>ab )9anbt ^on faa bnwb? @fuUe 

larb a72anb, Unøe oø Q^amte, 9iiøe<oø bette ubelb ogfaa inbtroiffi, f«A n ^«u figfw— Dlbfofi«* 105 Ctbfagec— OKc» \* ^ tff* »bffoflt. 3. 3 lnon<j^ Sftfcelbe flSibet, fdåtjcf f €f»fftfr, fi^m IBtjgn'ftti^'ff/ 

fe. K'H JEaUfpwgetMerpebigt/ cfl. tit at ®t!at)minber, SRvbffabcr, o. a. "3)e notbU 

iifcfnll« 00 afcunbc Salen (og ba feoncløft.) ffc Sligcré ^fHoric, ^^ptog og (Dléfager.^ 

f.G. |>ttr bu nu oøfaa t>lrfcng ubtcttct SKaUing. d^Idfami, et. pl.b. f. 'gammcft 

alle tiffc aeccnbec 1 SUicn »ccb bu bet ojffa«- ^agn, ©. fra £)rbtrbcn. (»aggcfen.) <Dl^« 

mjll IXttatte Han nu ogfaa fuit ttoéffc be^ ffrift, et. pl.-m øfrift,iifrtftU'gtSKinbe«* 

tcttc 2)trb(tf! f«tt et bet 05fa« i£ib > at mærfcfra£)tbtiben. (5>.C^\9}iinicr.)' <!)Id^ 

fjSBM'.o. f. 0. fproø, et. pi. b. f. @pcog , fom i gamll 

ibfftr^ en. ub. pi. [8at. ochra.] 3 ^tber tattcé og prct>c4; Stommefptog* 

J/m. cniorbagt1g^©ubftanfé, f)\>U ^boocb* Slorbcn« d). r?>. ©. 93?iJfrcr.) ØI^ti^>en* 

bfftanbbeet er 3ecn, og fom br, tfl SKaling ; bon for længe fibcn utrunbne Sib ; be oamte 

(wb (D. bruun <2>.) men forrb. en faaban Stbcr. (Dfottdene <gKCfe, (Sctbct, 'Ut)!^ 

Sa^ftantfi af guut gan>c; JDfferg»iutt — > tl^cn» Oittcbrfgc @prog." Srcfc^ow, "SDo 

offeicgtig, ad|. fom i Sejfaffen^cb lignet ^I^ri^e gamle ®ubcr bøbe af Tf (berbom.** 

tff«. o!ferguuI,adj. ^oié gartic Ug« a)l)lcnfcft(. (f. ^ortiO.) a)I6ti66miii^e;et. 

Kt £)(fet. (silaceus.) . pl.-r. aKinbcémoftfe, SJIonument fra !bih^ 

<Dl (m. rongt c) etf. €>el, en. pi. b. f. tiben. 

[e?. og Spb^l Wol.] et Kntal af 80. . <DWe,en. €tftottSrug, eR. et ay^ctt 

(tf« om fmoa Jijf, f. (&, @Ub, og om a^r^ ub^utct Jtar, t. atfaltc^iøb cff. JiffU 

5^9; og mefl i S»llanb.) ' Ølbtn, en. pi. b. f. cU. rettere eoU, [3» 

(D16, en. ttb. pi. [3. Olld.] ©tforoflbet Aldin, ^^anj.] ©n fcefleé JBcuffoneCfe |)0^ 

Crb, fom man t uDcre Zi\> igten i)at hes Qqch^ og d^øgend S'rugt^ ett. Tføern ogi 

jonbt at optage i ^tnftfpvogct. 1. IKib, a^cg. JBtugcé bet om en af bem fæcjftlt, 

Sibjafter. "^va\> t»orc jccbre ønffcbc at ba fotnemmettg om ben fibfle. — Tit t)avCf 

\it, Ut oar i90t (l>lb forbef)otbt." (Sng^é^ fætte. bi^oe. brænbe ^t^itn p, (!>I^en o: { 

toft. "gn Jlongc et omffabe iart fin 01^." en ^fov , 6»<>'^ ^^ fm^«^ £)(ben. =t!)l# 

6nmbtt)lg. f. ^t^citolb, 2.5e»ealber, ©e? ^enaaiv et. Marct, m. ^&cnf»jn pv SWorttgbéti 

nnration. (Dlo efter (pl^. ("2)en efter? af £)tben* Qt gobt a>lC>eiiaar o: et 2f . ba 

fommenbe <Dl^•" ^p. ISaufen. ^. (Sfaufen.) ber fa(ber rigelig S:xtUn , olbenrlgt 2(ar» 

(Dlb^adj. [2f. ©. eald. S. old. 9J; @. (JDluffcn.) (I)l6eitb<«g, en; »øgetrof, font 

o Ib. ^eraf; icWre og ofldfl.] gammel. — bærer ijlben. dM^eii^rift/ <i\* (^ierningen 

^ftof; C!)ldefa5cr, en. ©tamfaber i trcbic at brioe og Jotbc ©v»iin i en :Dibcnf!oo, 

Sib; S5ebflcfaberéeU.»cbftemoberé gaber, *I^eltfr^ct^ adj. v. fcbet m. £)tbcn. o. 

(f. tipol^efa6erO (Dldcmo^er/ en. gcbs ©oiin. <DI^cllfe^llmtt^ en. ®ierningcn at 

frefobeté eff, JBebftemobcré aMober. (f,^t^* tabe (Soiin febeé 4>. St ben. (Dlbni^e^^ 

oI^fmo^er.) (Didermand ^ en* ben SRes et. g. afofbenfcbebe€t»iin, (mobf. Xorn? 

Itrt, fom foreflaoc'r et Caug, befh^rer b'c f[e)T.) Øie>cn(jtcI6, en* QCfgift t. Ørunbeic* 

^9«, ber wbfomme 5anget. (D^ for ren f. Øoitn, b^*r fctt^eé p» iTlbcn; it. Dlettig« 

Slagtctlauget. 3 crlbrc Skiber: Sorftan« j)cbfrt at f)a*oc en flig Kfgift. (l)Iden|jrtiÉ/ 

b^rca f. et ®ilbe. (DIilermaIt^»pellqe, pi. en. @n (SJ. fom gaoer en.'l)ar gaaet v. £)lbett* 

%?cnge, fom Saugémeftere f)aoe at foare d>Ideitfirrne'< en. bentnboenbige ^. af£)U 

t. i)tl)ecmanben. = røebbet fotætbcbe adj. ten ell. S5oa. (Didenprnge^ pi. f. (DI6en^ 

»1^ Nt man, tforr t ben ftb{!c ;tib^ i ©frifts gicI5, (!>fcenrettiol;f^/ en. K. til at tqjfjc 

fproget bannct enbeel éammenfoctninger, jSDibengietb. Q>lbaifl^o'o, en. ©foo. ^oor 

fcJJoraf bog meget faa Mbtil cre bfeone al« ber falbcr gob Dlbcn ; cll. f)9or @oiin bris 

weenbrugelige ; farrc (f. (g. (Dl^frue, (D16? ^c^ p. £)lben. Øl^rnfviin, *t. 1. (gt 

f«ger, (DIdttd) ere optagne i :Salcfproget. ©oiin, fom gaaer p. Otben. . 2. et olb«n« 

J^fgenbe fnnnc anfced f. at l)aoc t>ttnbet en feht é» (Dl^cnti^^ en. ben Sib, ba ©oiin 

Jog^nlunbe alminbclig ©nlbigfteb: CDI^^ gaae p. £)lbcn ; ell. ben t. iDlbcnfebning 

ffttf/cn. bet gruentimmcr, ber foreflaaer faftfntte SSib. 

^»fct^ eH. en offentlig ©tiftetfefi «ajf. (Dl^inø, en, pi. (Dl^iwøe. \aiolb,^am* 

©l^grfinbfFer^en. pl.-e. ben, fom beflitter mel. % Oldungr.] en gammel, bebaget 

fø ». ot unberføge og opli)fe 2llbcrbommcn^ SWanb. (Sn <!)• paa 80 Hav^ J>eraf t 

^inbeémofrf er og i)^a\> bermeb flaaer t gor« (DIMngøgattg, en, fatbteé ben 2Ca|!(fbg6es 

^nbrtfe; en Tlntiquar. (Dl^ørandfi^utng^ ftgtclje, fom be^ ælbftc »tjmcrnb foretog, 

».ab. pi. (fol JDlbgranbfferé SSibenffab ; forcnb bc (oor om SMarfeiTicl, (8Xotf|.) 

pibfogct* Unberføgelfe. (Dl^fynWø, adj. OWnQeftaft , en. — (DIjMnjørac^ , et. 

m f)or Jlunbffab y>m, er fpnbig I JOlbfa« {9laab«forfamling af i:?Tbtnge. »pcrg.) o. fl* 

f.mt>tij,) <Dli>fy»i6i9ljed, en.tub. pi. (Dlie.en. pl.-r. [K. (S. Ele. «. @. 

onbjtgt i Xilbfoger, og ben betljcn ^'ørente Solje.J 1. ben febe @aft, ber o. ?5cré« 

*ibcn]Tab. (ir<^fieotogi(!.) ^otft. (DI^* rtlng faaeé af "9>rantelegemer ; men færb. af 

l«?fr,pl. 8e»ninger fra XMbttbcn; 2fnti« £)tioentræet6 »aer. (f. »omolie, £)ltoett« 

man, %i9até^c {Qttiibe#««rfe« frin gamU olie.) 3t>f« ^at^v^lk^ t^mpMk, É^tnollt, \ 
i Olie— 0(te^t99i» 106 OUeqt^ifl— Ohu V 2. tt<^enr(. bt.. bcf om anbm f!i)benbf ^eb« en. JuUegtcen. <D(jere^^if^ en. <Sn 2Cf^ 

tne , f, (g. 25ltrgplie; SQt^^ff« ØJicr, oct af ben otminbettge JRebblfe (Rapha- 

* tatUi i (S^enuen Oftere @(ag6 befHaerebe, nus satirus) font b^cFcé f. bene oUerige 
ft^øtige fBcebfler, ^ci^ingen ^ebmc lnbef)0(« 9cø. (R. oleilerus. £)(ttffené Caitb^Dec* 
be. i^i^rifP Ø(te; f. 6. Scan. = Ølicaar, 261.) olierige ^dj. font d(t>er megen 
et. (;^t jobt (Dlieattr o: fom et tiqtp. iDtU - S^iit. (^liefalwe , en. g. fom tiUavté 
t^^nbjøfr. (93. 6. £).) olie^s^iø/ adj. fom m. £)(te^ ^<!>ft<fmaø^ en. ^ ©mag eftec £)< 
liøner £)tte, fcb fom JD« (DHcat^I, en. (ie^ oUeagtIg €$mag. (DUef^eetty. en. Qn 

• 2)ot:tn{ng af t)(ietcceer. (Dliebietø/ et. ftin 6(tbefteen t. Stagefnioe e. b. Stebttabef. 
Gtm.£)(iefr«crbettor<t93ierg. (35. ©.»£)'.) (DliefiiWer, et. fiint ©i fom afTtt>eé m. 
(Dliebme, en. <St Snfect^ fom br. i g)2ebicts æt^ettile £)({er. Øliefirbe, en. fttn ©orbe, 
Iten.Meloeproscarabæus. Ølieblaat/ et. booctil £)(ie btuged. <l>Iief«f, en» Sabet^ 
iSt btoat Jaweflof. (Dliebfa^, rt. S5. af foc« t. at føre' JDHe i. (aXotft.) OItetr«,et. 
£)(iettæet. <DIteb«r/et. pi. b. f. £)We* bet :icoc, ht)té gcugt JDlioccne ece. Oleacu- 
træcté Srugt, JDflt^en. <©• SBjbet.i (D* ropæa. (Dlktanbc, en. ©tiefab, JDtiepibeJ 
lieb^tme^en. Ureenttgbeb, ber famtet fig (Dltue^en. pl.-r. {^aU Gliya.] £)(te4 
0)>enpaa JDUrn^eU. paa S^unben af iDttc? trixeté $cugt. -— (Dli)»enfart»e^ en, ^ 9. fom 
f(be. (@(^9tte. itampmanné £)t?erf« af iBtr« tignet £)(ioetd. olivenfan^et/ adj^ og olu 
øiU (^cocg.) (DHefab, et. $ab eK. Sons ven($r<ii / adj. grøn m. en S3(anbing af 
be, iioort JD. føre*, (f. (Dliepibe.) (Dlies giiuit ;. noget guuCgrøn, fom tXioer. (Wi* 
farve, en. a)lalcrfart>e, fom ihbrøreé i f ogt t^enl^ay^e , en. b. f. f. (l)Iteg[aai;b* (Dli* 
mit- (mobf. Danbfarve ^ Paflelfarioe«) vetiolie, en. b. f. f. SBomoUe. (Dlit^ciw 
<!>nefermø^ en. ^, fom tiKaoeé af ett. meb Ir«, et. f. (Dlietwr. 

£). (Dlleflajfe, en. J. fom bc, ti( £)«c. (DIm, adj. rafenbe, t)Ub. (forottbet. 3. 

tfXteøaarb^en. et begnct ©teb, f^or £)lie» almr.) f« manbolm* 

træer bprfeé; en ^(antntng af.XXietiKtec. (Dlmer^utt ^ en. ub. pi. et ©tagd,taet 

(£). ^utbberg. f. Oitnaaar^.) (Dlieølao, t^otoet Søf, bt>ié 9lenbing er |>ørgarn, men 

et. ®(ad ea. Jlaffe af en egen S)annclfe, Sjlatten ©omutb. 

^»oti fine ;DH<r forfcnbcé og færge«. Ølie* (I>m, conj.- ber tiCficnbegim beel« bet 

ørerH/en. ®. af et i^^Uetr«. iDIiefirunb, ©ettngenbe I en ©atning, beeiø en Z^'M 

en. bet førfte 2fnftrøg f. £)(fcfan)itina ; cH.» Uotéfecb. 1. b. f. f. l)Vt«', berfom. 

^runbfartje. (Dlte^ari^cl^en. *&. mcb x)t Øm jeg !an, fft^n^g giøte bet. {>an oi(be 

tté, fom brioeé af en (Dlie|^an^(er, (!)Iies gierne if<it>t F^am, om f)an funbe. 2. efter 

Jorn« et. |>/^\)or{ £>lk gicmme«. (iD. S3{« et iSerbum eK. en ©crtning; ber ubtrpf^cr 

e(.) (DlielMnr^ en. ben fitneffe og biøbefte -UotéOeb. ^oo tan otbe, ombctteiffefau 

' ^ør^ <DItei)«fl/ en» ^anblingén at inb« (e))c t. noget gobt. £)et er enbnu itoifl, om 

bøfle £)tioerne , og Siben , ba bet {Teer. ber bliver noget af. Sngcn oeeb, om ^an 

Oliefftgr, en. Jt. fom banne«, tiHau^ af reifcr^ eller i{fe. (bet S. o b.) 

bet ot>crb(et)ne af v&ørfrø, diapfæb; ^aimut* Q>m, præp. og adr. [2t.'og S. um. 2C« 

ftflr c. b., naar Dlien ec afpreffct. Tit fore 6. nmb.] A. pr»p. 1. CgcntL og op« 

ijtreature m. (DlieFager. (DlicHel^er, en. rinbeltgen ubttofter benne ^ræp.^en Sletning 

Jt. ^oor £)(iefabe giemmeé. (DUrfran^ø,^ af en S^evcegelfe tang« m. £)mfrebfcn; £)m« 

en. ^ronbé af £)(ieOtabe. (9$. ©. £).) fanget af et Segime^ ell. en ftabig i8aeren 

"^rebvné Øltefranbø," ®runbtotg. <l>lie;r af noget i en faaban 9letmng. (f. omfrinø, 

fruFFe, en. (Dliefruuø/ et. .^ruffe, Jlraud ^ot({ct ofte br. absol. om bertmob ^pppigen 

t. at tappe £). t. (Dlichræmmer, en. £)(tés i ^orbinbeCfe m. ^(boerbier.) ^i gtC runbt 

I)anb(ev. (DlieluQt, en. S. efter. £)tie eU. om )9Bt)en, (Kett om ^ufet. Ht foette fig 

. £){{cfat:i>e. (Dlicmaler, en. ben, fom mas. om (omfring) SBorbet. 2(t btnbe et IBoctU 

(ev i iDfie, m. ir^ricfartje. (®. @. O.) O* om 8it>et. 2(t tage noget o^m flg. (f. C. en 

litmaUri, et. SBiUebe, malet m. £)(iefaroer. ^aabeO ^i f anbe ifte faone om Sroret. 

(Diicmalning, en. 1. ^ierningcn at malt )8ørnene ftpngebe ftg om ()am. ^er en 

m. £)(iefaroe. 2. ^aroen, fom bert»eb paas ^o(b, en 3}{uur om 93i)en, et ©teengierbe 

fætteé. . (DItemoUe, en. ^. ^oorpaa DVis om ^at^en. SSldebet l^ar en ©traategtanb« 

, »CC, ett. olicgioenbc Jrøfortcr prcjfeé. Q>s om |)ooebct. — Sid«^^* a«) 6^or Salen er 

licmoUer, en. ben, fom ctcr ell. foreflaacr om ttøic Jorbinbelfc, ©cljfab (ogfaa blot 

en iDUemøtte. Ølieperfe/ en. Slebffab t. imellem to ^Jcrfoner;) ^an er altib om 

at ubperfeOlte, ifær af iDlitJcr. (Dliepi^ j|ongcn,.om ^ongené ^erfon. ^m ^at 

ht, en. dt ©lage lange iDliefabe eK. Dlies ingen om |[g (l(^o« ftg , i 4>uf^t) uben en' 

tønb^r. (DVitpltt, en. febtet ?. fom £)lie gommeX ^ige, ^an baobe ingen om ftg i 

efterlaber. (!>it(pr«t>e, en. (^n 9r-^i>e fom ftn ©Qgbom. b.). 5t>or ber tale« om flerei 

foretageé m. 93iingeift, ^t)ori brnppéd £)(ie, ©trib mob een. iDe vare, eS« ber bar fite 

brr f^ntn bildøre , io mer« vanbfd (^Hn om ^am» £e m aUc om <imob) mic). Dm. 107 Ån— bmarteftfffl^ 

(ffl om (tn #9 to Pin Satiben. JDtbfpt. -* xttl 5« CSgnc Ubtti}f/ ^voct bentie piwp. 

liiegottt. i nogle SUljcclU, f* at bcteøne hm^H , ,eu 6(; a, %t fpc, ot t^affc om 

Qfuntobea f« en S3cfhpoebc(f(, en ^anbHnO/ S3øcn (o: for SBiøtn, t. bcreS 9o^n^^^ni)eb.) 
» ^Sirffom^eb', en f&en , Knntobnind ^ — Tit t)a:t-c Icenge, tan{) Zit om noget* — 2Ct 

Strit, m. m. Kt Cebe om noget. 2Ct føge oære ttere om noget (beeUogenbe i en ^anbs: 

om et Smbebe, unberf)anbU om greben, Ung, i en Itbgift.) ^Bi oate tre om ^l^og« 

f«i $toce^ om noget. 2Ct4tratte«, flribe, nen. jDcc oar marfgc om bcltc TCtbcibe. — ^ 

tant uemge om noget. Ht, fappt^ om no« S)ec et n^gct om (^agen) a: bet ei: iHc ubett 

jft. Xt gioe een ^aab, 8éfte, gotftffring ®runb, itfe ovbigtet. *Dcr er intet om 

em ttogeti XJ bebe, anmobe, fpørgc een bette Sipgte, -*- Ut »arc om en iiaiif uben ^ 

om noget. Ttt ooebbe om ti fRhiu Zt fpiUe SRebning, (t en meget f^ctig/ ul>etbig GttU 

om ?«iøe rmen : otbeibe for JBetallng , > Ung.) — 2(t tarc om fig o: pare. ftrorbfom, 

foriDaglon.) StgeCcbeé i manae Sttfcrtbe, bdfttg; alttb føgc at fortiene noget. i)er« 

fitiot @ienftanben f. en utegemlia ^anblen imob : at 9otrr fig om noget; , føge, giør^ 

fS. JBirfen angit^eé. f . (i. Ut bfgte, børn« ftg Umage f, en enf cit ^ienflanb, ^ait * 

ar, bcømme, f}anb(e (^triftet 6anb(er om faaer at t>oere ftg om en anben S^neftf . — 

6fopplQntmng) iafe, frriuc, fvnge, ta(e, Sangtom (ange, enbetig, omfiber. — Bi 

t?blf om noget. Tit befnmre, bn)be jTg ^om adv. a.) omfring, i kn ^rcbé. » ^t 

om noget. Ut ^ai>e eir TCnelfe,- et SBegre^, foinge een om p. (9u(oet. «£)iulet (øber om* 

ta Soteftiaing , ^^^Rio^ning , ^OHitanUf b.) t. aQe @iber, om(ring, Tit bringe 2(ois 

pf)(b om, noget m. ff. 2(t ()at>e gobc fer om i S3t>en. 2(t reife om i ^anbet» 

Sanfo: om een. — )Der er SIa(e om \)Qn^ ^an bcog om p. (Soent^r. 2Ct gaae om -og 

fotflgttdfe. — IDetgietbef om at, bruge SSt« tigge, ^ån (øbcr*om ben f^ck IDag. 2lt 

len. ^<t gietber bet iffe om ^cnge, roen fee pg om i flSerben. (iof. d.) Æant big 

om?eten.— 2)et er mig ornat giørc (magts riatig om! (bctceni a(le i»£5mfianbig^eber.> 

raaU^genbe.) jDet er Oam fun om 9enge c.) lyet igiennem, (ee( oméring; runbt* 

at 9i«Te. 3.^&t)t>r ISalen er om en SBeva« ^as ^ar rcifi i^ele førben om«, ^ienben 

SeHeforHctfceniragenbe^unCt, eHer uben ^rctfer h^le 8anbet om* "iDin jDaab at 

»ofrinfl noget. 3eg faae, ^)an gif om ^{øc* bringe SSetben om." SHein. d.) i en ans 

Rct. t)a ^fibet oac fommet om laffet,, ben, e!t. mobfat Sletning; tifbage. t. ^is 

{anbe Dt iEte længere fee bpt. SBeien gaaer ben. Zt t)eRbe om ((tilbage.) 2it fee fig . 

m om ©pen og ftbcn giennem ^fotjen. om (tilbage.) Tit brelc noget "om (p. ben 

4. Seb Xibébcflcmmiflfer : a.) f^oor SSaleh mobfatte @ibe.) Tit foinge om (t. <Sibe.) 

n m Ut, fom gientage$ p. en t>ié 3)ag i bøte noget om« Tit (iøre om (o: f)(n) i en, 

%n. ^ojien fommer om SKanbagen oa anben Éabe; — jDerimob :• at \^vt om (o: ■ 

^ebojen (eff, blot: a)?anbag og S^ebag.) omfring) p. ^Jlabfcn. e.) paa m, enbnu 

^m Sønbagen er ^an iffe biemme. (^tif engang. £>?aar bet ^aacr om (»; jteer, inb* 

isiob : paa @ønbaø 02 naflf ommcnbe @øn/ ttåffer igien.) ©pillet maa gaa* om, fpiU 

^, tii^n i{fe^f^iemme; og faatcbeé br» Ué om. Tit fi}e en iltole om« 2(t giøre, 

pfic^oor Salen er om bet, fom fun ffccr ffcioe noget om. 2Ct ftcebe pg om. — om 

fnenWtSang.) b.) ^»or bcr noeoneé en tøicit, adv. -cnbnu en ®ang, p. ni), f.) • 

»i«2tbafiDi?gn€t, eH. 2(arct. (Dm 9)2 or s omtulb, ooercnbe. ^an fotbt om og »ar 

fienen, ^ormibbagen , a}2ibbagen,i (Sfters bjøb. ^ufct biet) faj|et om af Øtormen« 

JRiitogen; om aftenen, om Sjatten (mobf. g.) f. at ubtcptfe ftele Sccngben og-Ubtøbet 

WBl^gtn« iDerimob iWe: om, men \>tb af et JSibérum. (pclben.) 3eg i€«r f)ata 

*»i(péiDag; iffe: om SD^ibnatten; men: neppe to ®onge ^cle Tiåret om« ^un bli» 

^ SSibnat. Stgetebeé s vtb Slattetiber, t>er ber Ugen om« (jof. præp. om, 4. d.) 

H' i S)agntngen^ t ;Xuémørfet.) (Dm C. 3 (Sammenfatninger mpbtager om ifoer 

femmere«, om goraorct, om (gfteraaret, 9)r«pofitionen6 JBemaVfelfe omfritig, trinbt 

om^interen. (bet gr. pendant.) c.) f)Oor om f, (g. omfat^nc, omnierne, . k. (og bers 

rt tilfommenbe :iibépunf t beftemmeé, in^en Iblanbt i en SWanafolbiglJeb af S^erber i iDigs 

«tt. till)t)i(f(t noget flat fpee. (Dm en fort terfproget, fom tffe ell. meget jWben ^ørci 

p. ^ttn Dente« om nogle 5>age« JBrnl« IJKalen f. €. omdufte/ ombrufe, ombols ' 

iomt|Moffre om enSKaaneb. ^an-ml flc, omflagre^ omfufe, k.) men tillige an« 

mmtt^at 5)age. d.) i 8øbetafen bre, og bériblanbt nogle af 2Cbocrbieté ©es 

wfemrSibélorngbe. (bet gr. dans.) *&an mærfetfer, f. (£. omfutb i oml^uQQt, oms 

wifg« oé I bet minbjle een ®ang om bas flyrte le«, p. np i omarbci^e, omQiøire^ ^. 

8ea, cmtigfn. 3eg fommec ber fun een omffa^e, k.? frembeleé: omtale, oms' 

jwng ombaret. e.) om en iSibélorngbe, bauMo, omfp^rQc (f. om, 3*) m. fl. 
wwftft eønnlng. »Betaling, Sele 0. b. Us (Dmarbci^e, t. a. U giøre <t Tlrbcibe p. 

mm. *ar ^ar fwn 200 JRblr. om Tfas n^, ubarbeibe p. np, Tft.o« et @frift« 

w- ^aii faaer 10 fRhtt. om SKaaneben« (Dmarbci^elfe, en. pl.-r« i-. ®ierninien. 

i^Ht meget gtMv ^u <i MO om ^lodA« pM^ mi o^ ben treHc (!>« 2. et oma«M< - ," Ut ©tetf ; ©oøett ft en (2>m«r(^iMfe of et fonW forben' »« *|1bcf ; (95. €^. X>.) 5, £ 
fronf? €5frfft. atbrc 5E0>ec«: »eftimnfi, (SmJttbe. ^»ftv; 

(Dmamtf/ t. a. 1. omfat>Re, taget ^oon. (it. ^i^tbmorøtig, SommiéficnattO SiMa 
— Ømarmelfe/ en, pl.-t* ftocbecncé jSBeftiUingcr (9Saer<jentcio(, ^æms 

(bmkctQt, T. a. 2. f^aoe p. n^. S^tøbet ncti 2c.)'{albe6 enbitu (DmBud. (S3abea iur. 
maa omb<tge^^ er cmbagt* — < (Dmbaø^ Dtb^.) SDerof bet forcelbebe: (Dmbudftx 
ntntt/ en. malt^ ^ en, < ben ^ . fom ^aube ^utbmaijt ^ 

' ØmScfte^T. a. 5* anmobe ro. S8«n. 1!els |>t>etv t(l noøet for een. ^onøené <Dm* 
tenunbt. f partic, {xtn &(eo ombedet (f«e« *btidemand^ vor forbnm et ^taøé !Scfa? 
bre: anmøbet, bebet Dm) at oofte tflftebe. Uno^manb, ^foø^beU* 2Cmtnianb. 

(Dmbfde^ v. a. 3. bibe trlnbt om. (55. ®. • ^mhuUftt, t. a. 1. em^ipt m. »niber. 
£)• ftelben.) .Kaøin oar ombidt paa aUi "ombuI{|ret af 2((pemeé forben." SSagg. 
Ciber. (Dmbyde, t. å. 3. (bvde.) bijbe omfrin^ 

Omhinbt , T. a. %. (binbe.) a.) bfnbe t. et @elff ab.' (f. bvbe^ 4.) ;Der Mct) oms 
Irlhbt omfring. IDet maa ombinder m\ bubet ©ifn o<j ^cuoter. — (Dmbyben^ 
«lcb. '•'^an ffa( ombinbe fig m^ et ttnftct (Dmbybning, en, Oietningcn, at b^beom, 
ibkitt:' 3 SWofe »; 16. (Q»en : iDettc Un bpbc omfring, 

btt binbe om^ fan binbee om (Sceffen.) (Rmbyøge/r. a. 1. omgive m. IBt^gnin« 

'5Det ombundne JBaanb. ^0 binbe om ffg, ger. (Sn p. alle (Sibcr ombygget ^(abé» 

omøiorbe. "«De ombanbt ffø m. bereS "^aat ' 2. foranbre en S^ngning, b^ggc om. ^an 

bch." n. ©om. 22. c.) binbe p. nn, ^bin* »il icCdi ^etc -^ufet o. ©fter ®ranben U^ 

be om. SBogen maa ombinde«* — (!)mr ^i^tl^ufct ombyøt« ^eraf: (Dmbyøninø^n, 

])indtntt/ en. (Dmbytte,T. a. 1. qIoc og ,fQae o. at 

<!>mb(ade^ t. a. 1. Denbe SBtabene i. butte. ^oXXm fan bHt>e ombyttet (f. en 

©eb at o* Socjcn, fonbt jeg ^tettcr i ben. anbcn) berfom ben er f. ftor. — fig. JTt om^ 

•^ (Dmbkdntng^ en. bytte JBogcn m. 6t>crrbet, ©tabene ^umc 

Ømblande^ T. a. 1. blanbc p. nij. Jtor« me( m. bet ftflle fionblfo, 2. btiueaf m.. 

tene maa ombkndee. — Ombkndinø^en, fiteget o. Jctttagclfe eff. gorbptmnø. (®. 

Ombltl^ t{,v\. b. f, ^anbHngen ctX Jfue ©. O.) 3eg b<»t faaet min ^at ombyttet 

omfrtna. (9la5bcf. SS. 11 mb riet.) (rettere bog : forbyttet.) Deraf : (Dmbyt* 

(Dmblomfhre^ t. a. 1. Momflre trinbt om^ ninø, en. pi. - er. >ponbttngtfn at omb^t« 

fring, omgive m. »lomfter. "3 SWorté* te. — Ømbytte^ et. ©ijttc, 93t)tteFjanbcL 

gioler, elffte JRofcnlp — meb bobbeit 5)ragt "^nbnu maottc ffiarer gipe« f. *3Sater, og 

ømblomflrcr ben Tpaa ni?." øla^be!. Ombytte ^aDbe ene @tcbV* (SJulbbccg. 

(Dmbiofe, r. n. 2. fatbe v.'JBtæfl. (fun . (!>mb<rlt< , t. a. 1. omgive m. SbotXU, 
i partic.) S)e omblorjfite ^rceer. (f, b(a;fé omaiorbe. 

' om.) (bmhcttt , V. a. 3. (f. b«re.) bcrre fra 

(DmBoénde^ adj. r. fom bær rnnbt om, 6teb t. ©teb, bcere etr, bringe omfring. 

nær omfring et vijl ©teb, t%. et oift-€om? SBlabet omb«cee dm 2Cftcncn. (@t gamfc 

funb af ffl?enne)f er. "De omboende Jotf^ anbet £)rb er bet foroctbcbe omb«re^ mifte* 

©Mooeri.*' ©utbberg. ' f. undtsrre.) 

(DmboItre^T. a. 1. boCtre fg omfring. (l>mboic,v. a, 1, b«{e'c!I. fotbe noget 
"havfruer fjam omboltre fPat," S)Menfcbt. fiectt omfring , ett. titbage. Der , Ijvot 
Ombord^ adv. HI, paa, i, et <Sftb. tkt S3(abet er omboiet. TCt rette, iavnc et om« 
ooae ombord o; begive (tg t. €5fibet (i en beiet SBtab. (f. adv. om,.d.) — (Dmbeir 
»oab) og befWgc bet. ^clc JBefætnirtgcn nintt^ en. pl.-er. 
er nu o. røcaSarcrne ere enbnu ombord. ^mboløe^v. a. 1. omgive m. S3»(ger 
©aafnart Ijan^var fammen ombord, gft c«, i ^ølgegang. JØen ombiløee af ^a» 
l^annebi^al^Vtten. (f. 35ord, ®fib«(»orb.) vet. "(5n ^M, dvié 8ilier omb^eløeft af 

^Dmbrinøc, V. a. 3, ffcJben i ©etvbn. at morfcbrunc hoffer," SBaggefcn. 
bringe dmfring/ og meft.i inf. eil.part. <Z>md<:nd(e,T. a. 1. omringe in (Siens 
pass. TCvifcn ombrinøeø v. et eget SBub, fianb banbfcnbe. 

er alTerebe ombratft. (2Ct bruge ombrinøe (Dmdamte,v. a. 1. banne p. en anben 
f. bræbe, tage af Dage, er en ©etmanié« 5Koabe, give anben ©fiffclfe, anbct \\\i& 
mc, fom 95. fe. £). bar optaget.) fecnbc. Denne JHcife ftar recnt omd«unct 

(!)mbr«We, T. a. 1. braffe». npfra^ins %(kxa, »&an vi( o. alting i i^ufet. "?(f 
einben. (br. i S^ogtrpf ferierne.) %X o. en Di>r t. 9Mcnneffer omdanned' af en ^frocbs 
j^orm, en (2?ibe o: tage bc aXX fatte og orb« ber." SBaggefe«. (afbria m. ^r»p. abffiit 
nebe fiffer elT. Cinier fra ^vcranbre. — Der* og efter ^3cro.) — (Dmdannelfe, en. pl.-r. 
af: <&mbr«fninø, en. <DmdeIe/v. a. 2. (f, dele.) ubbelc bl. fte^ 

(Dmbud, et. pi. b. f. 1. SBub, ber fens re, bele omfring. S)7aben> blev omdeelt i 
te« omfring t. ffere CHcber. (Saggcfen. ^urve til (btanbt) ben famlebe S)2otngbe. — 
?(mbev9l :Dt^6.)' 2. gforanbring i et S^ub, d)mde(tng, en, pl.*^* 


ØntMgc, T. a. I. omgive, omftfrtbf m. <9tættbfc afnoøft, t)«i!v^b«. (9>ctlp5etleO 

^iøc cS, IDcrmnin^ omctge (n ^arf» ^rctet ftotbec 6 2((en i (t>* J^en l^at ctt 

:6olMnp.) . aXliliO).' 2. .llbfltccfnina , grobdn^olb. 

(!>m5iøtf, T. a. 1. omQiøre r). Qt btgtc, — fig. iJdibbotb, Snbbcftttninø. *'et am^ 

i en )S)tgtnin9. Hi o* et Swntpi:. "^a<xt fattcnbc ®cpu6mibbet, font »or fiot) iKe, t 

en Dieter ml om^iQte |)i|tom'n 09 fornan* ^cttt (Dmfang ^ ^icmUr." a>rfleb. ^on< 

ffc bet gacHfff ." (UK.) ' . . ' Jorretmufl« erc af et »ibttøfttøt (Dhtfanfl-*. , 

Q>mbxa^tn^c, adj. r. fom brager, reifec (Dmf^re , r. a. 3. (f. fattJ) 1* fope 

omhtng, omtra;(f«;nbe. om^r6sen6e 8U tun bt omf ring. S$i ^ai^eotnfarct^efeé^en 

itk^QBbfcre.- i en Saab. 2* 6^orc p. oHe ilanter; gien^ 

(Dm^tde^T. a» 1. breie omfrinø/ elT. i nemfare, bcreife. ''Ggtipterne faoe bent. at 

loobfat dtetninø. (mejt i part.) S^øølen omfare affe |>ar)e.*' Sufbberø«', Seg ^at 

fa^omdreietiSaafcn. JDen, fom om^rei^ omfart^ Sanbet i atte SBetninger. T^^ani 

^iufet. — (Dmdreining/ en« pl.-er« ^anb omfoer be henfarne $iber." ^ram. . 

(Dmdrifr^ en. i Sanbbruget: Un ^øtøt (Dmfort, en* Oierninøen ot omfare et 

«f focfHentge ^ccbftifitcr eU. jT^i^rfninøéf Stcb. 

naaber, fom nbgtør e« futbflontbiø Skeret? (Dmfar^øe^r. a. 1* farve p« ni)^r>abbee 

hifr ; tVL ben £)mfTornb{g^eb; at 2(gerbtus ei er riøtig faroet. IXøiet maa omfarvcø* 

geren i en t)i« 9l«ffc 2Car, ftar giennemgaaet (iof. opf^rw.) — Q>mfaron\nf^,tn* pl.r-er« 

lem oRe. (Slotatlon.) ^ (DmfattC/T.a.l. [iS.nmfaff^n,] 1* 

<t>mbxi^t, T. a. 3. faac noget v. ant)enbt inbfTntfe , omgive , tnbfatte. ^Mzt om« 

Jtraft t. ftt breie jig runbt, breie m. SRagt \cxttx {)elc 3orben, (95. ©♦ £).) 2.fig» 

emenng« (pctben unbt. i 3nf. og 9)Qrt(<.) tnbbefatte; ogbetof: fatte, begribe titfiiU 

SSøUevtngerne om^ri\7e6 af )8inben. iDen« be. @n meget omfattende ^irfeftebé* 

oe JtrQft er itte flcrrf nof t. at o. |)iu(et. — Øub* att omfattende aSiiébom. (®. @. iD.) 

aegentl. €Cibet omdri>»c« (omtumteé) af "2)en Jticfrdgbeb, ()ootmeb (^an omfattet 

Søtgeme. (SRerc ufcrboanligt er v. n. enftvcr , ^joem ^an fftenfebe Cioet." 5Kvn* 

om5rt9c for: brire om, fiobe om; ffiønbt fler. "iDet rene |)ierte tør omfatte en an« 

cian f)oé 9Ut^bet fuiber : "^aoi benne ^ers ben SSerben« ubef Knbte ^tatte«'* 6» @taf;? 

bfnS fa((fc -ftao oi famtKg jo omdrive.") fetbt. — (Dmfatntrtø, en. 

(&mdrit9cn> en. 1. ^anbUngcn ot ombri^ (Dmfav^ne/T. a.l.'[3» umfadma.] øm^ 

fc; (Dmdrivniim* 2. ørfcétøé Dmflaffen, fatte, omfpccnbe m. 2(rmcne; tageijavn; 

S^ogbrtvert. "<5an!efø« (Dmdrii^en i tom« omarme. (fæbvanh'gfl 6utt om 9)erfoncr, 

me Støber." aXpnftcr. fom Ubtrvf p. Jtiærlig^eb og S^ml^eb.) ^an 

(Dmdufte,T. a. 1. brebe Duft, ^etfugt omfa^jnede fine JBørn t. 2(fjfeb. 3 ftn 

trinbt omfring ; omgive m« a>c{Iugt. (poe* Jtiariig6cb69luu6omfauMc6cf)anSræernei ' 

riff.) "(l>mdiiftcde af aromatiffe JDunfter." i&avcn. (f. fawie.) — (Dmfaonelfe^en. pl.-n 

JBag«iefen. (Dmfiaøre, v, a. 1 . flagre runbt omfring, 

Ømd«fFe^T. a.1. baffc (cf S?orb) p* omgive ftagrenbe. ©angfugle omflÅørede 

n?t. »orbet maa omdorffee* — COrnb^* $øvl)tttten. ''Sprogict Sommerfugl om* 

uinn, en. pl.-er. , flaørcr 5>a(cné enge." ©. gtimann. (for< 

^mbtå>t, V. a. 2. bøbc een, fom afferebe fticK. fra v. n. %t fTa^rc om.) -s- (DmfTa* 

erbøbt, p. nv, bøbe anben ®ang. -^ fig. ørenden, ub. pi. (Sicrmngen at omflagre 

giw et onbet 92avn. SBnen^ ©aben er hit* eU. bet, aX flagre om. 

ven omdøbt. — (Dmdobnitiø/ en»pl^er» , ØmflaFfen^ en. ub. pi. bet, at ftaffe om* 

(E>m^ømme^et. pl.-r. (ftclben.) aKcning, (Dmflat-Vnsbe ^ adj. v. fom flaKer ell. 

Tom, fom mon ^ar cU. »jttrcr om noget, vanter uftabtg om, uben foft 5)pf)otbéjteb* 

éané (D. i 6agen er uben iSvtvl grunbct, o« kiggere« TCt føre et omftaffcndc Siv. 

ri3tfgt. "5Sængbené løfe,-vatlcnbe (^." (Dmtlette,v. a. 1. omgive, bclagge m. 

SXnnfter. 2)et offentlige (Dmdomme« O^ofts gCetninn; — (Dmfletittnø^ en. pl.-er. 

M.) Cfter mit Ømdomme« TCtfælbect- (Dmflfod, et. ub. pi. aJonbeté, ^avet$ 

(Dmdømmc om neget. . ^rebéløb (SMot^) eU. glpbcn omfring et 

(Dmegn^en. pl.r-e. [X. Umgegenb.l 6teb. rSoggefcm) 

ben narrmefrc (?gn omWn^ et ©teb ; omgi:^ (Dmflyde, v. a. 3. omringe m. noget fTv* 

•»enbc eonbjFob. ©tt^bcn m. bene (Dmeøn* bcnbe', m. SSonb. 3)cnne 5(ob omflyder 

3 (!>meanen af ^iøbenfcovn. ©n fmuf, en 3)eel af ©toben. (£t nctjlcn beet om^ 

venlig (&. (iDrbet er moojtee førft brugt f!ydt 8onb. "»pvcr omflvdt S) vor fom en 

of SPa^gefen. f. Sobnr. II. e. 101.) , »erbcn f. flg fc(v." Suttin. — (Dmflyden^ 

(Dmcn^ffi^dt^ conj. b. f. f. efidifi^ndt^ en. ub. pi. (iDmflob.) 

uagtet. (Dmflye, v. a. 1. omgiøre, giøre i ©tanb 

(Dmfade, r. a. 1. bringe af eet ^(x\i p. et poa nn. (fictbent.) 

^nbet. aSinen m^a omfadeo, blev omfadet. (DmfTytte^ v. a. 1. flotte fro et ®teb t.* 

<l>mfaiifl, et, [3. Omftbjg.] t. ^)ber|le et anbct (me^ om bet, fom Pptteé io.be i et . £)mf(9tte— ^Omgang« 110 Omgang ---Dmstffbente. 
utitgr ,,.. ,. , -- , - - — , — ,._.-..„ — , — 

f[i>tte. ^Søiet liDcr t). benne (DmfTyttiing. ffeec efter (Pmgang. d&n (D. i ^trtfnlng 
(Dmflfyve, t, a. 3. (f. flv»f.) bet»flføe ffg (faamanøc aXajf er, fom fnnttcé; inbtil man 
f[)9'Y>enbé omfnng noget, ^ugfene^ ber onn er Ci>mmch l^eteaSibben of (Strømpen runbt.) 
f[ii vSraité 3top, "Siig SJrnen — fom (Sn (D. f Jtort o: faaraonpc ^v\i, fom ber et 
thonaen Arebé omflfyi^er granbffcnbv." ^. €5p{(lere» = Ømgant^eoefliUttig , en, 58c? 
^. Jrimann. (omfIy\>clI^e, fom ffi}»cr om. Pifling, Jorrctrtinø, ber befatteé, ubførcé 

§ieiitr.) fom flt>t)er fra ©ticb t. ©tcb. o. efter en Pié £)rbcn eff. JDmgonø. (Gotbfng.) 
rifecter.)-^(l)mfl[v>>^nA*n. bet, at flPt»e om. Ømttan^ebret?^ et. JBreo , ftnfttfgt S?ub 

<E>mfoI6e/ v. a. 1. folbe noget p. np. — ell. »efating, ber fcnbe« omfring t. JUre. 

iDmfoIcninQ. en. pl.-cr. (Gircutafre.) (Dmt$6nsefre^e ^ en. bet 

> (Dmforme,.T. a. 1. ombanne ^ give en 2(nta( df $ecfoner, fom man iQrt>nngen om? 

«nben^orm. (»orbtng.) gaaeé, og flaaer i ocnjfabelfgt gorftotb til; 

(Dmfute/ en. pl.-r. ben gure, fom frem« ^ (Sefjfabéfreb'év (SngeWtoft.) (Dmacngo« 
6t(ngeé, t)Oor man (^ber ^(ooen jfcrre 3or^ lajl^en. <Sn i ^tebeté eH. Sibéaibercnd 
ben omWng ©nben of en 2(ger. (SKot^.) Co«w!teet grartbeteaft. (®. €. £).) (Dm* 

(Dmfyldf, T. a. 2. fptbe p. nw 6\)ab.bet aanøelit^ ^ et; betCto, fom finber ©teb i 
^åv tømmet. at ofnfyl^e et (Biinfab. — )e(fPabe({g Dmgang imettem SKenneffer i et 
(Dmfyl^ning, en. pL-er. ^ oifl Somfunb. *'<£n anftaenbm Sofie i 

(Dmicel^t^ ▼. a. f. f«I5c* (Dmnansftlroet." £?Iuffen. Ømøange^s 

<Dmf«r5, en. ub. pi. 9rrb, 9te{fe, bet mcact, en. a>{aabe at omgaaeé, atbef)anb(c 
{leer Qeett^omfdng, oibt i^mrring, JDmreife. en @ag paa; flftemganggmaabe, SSebanb* 

Omf«re^ T. a. 2. føre, bringe ^ (ebfage tingémaabe. (X^Cuffen.) ^ntQanntmaaben 
omfring. (bt)ppigere : føre ow,) — (Dmfør* m.' bfffe Jrugtet er benne. "5)e» (DmQattg«« 
fet en. ©ierningen at føre om. mactbt be ^aobe brugt i at aarelabe'mig.'* 

(Dmøaar^ y. a. 3. (f. Qcatp) 1. gaae SBagg. 9{. <$t(tm. — (Dmganøømanb^ en. 
tunbt omfring. SR^eii fan man ©♦ ^aa en (Sen, ber ^øret t. en ^erfoné £)maangéfreb$. 
Stime. 2. gaae uben om. (f. præp. om, "^an ^attbe oortot ^ané bagttge (()." ®ram. 
3.) ifar i ifrigéf Oajten : ^an føgte at o* (Dmøan||«rcjfe, en. pl.-r. 9l» bet fPeer cll. 
gienbené b«tere"^iøt o: omringe , ooerpøie. maa giøreé efter £)mgang bfanbt flere, eftet 
— fig.. iDenne éag har ^an føgt at omøaae en oié £)tben. (^ot^.) (Dmtfaitgefelff ab^ 
(forbigaae) i . ftt ©oar. 3. omaaaenbe^ et. @e(fFob, ber ^ofbe« efter JDmgong btanbt 
adj. ▼. a.) omttaaenbe ISiggere, fom gaae et vift Tintal ^amiiier, fom inbbi^be l)^ns 
om fra @teb t. éteb. b.) meb omgaaenbe anbce. (DmgaitoøfFaal^ en. ®. fom brifs 
(o: na;fte) ^ojt. feé tunbt i et ©efjTab. (røot^.) (Dms 

(Dmc$aae«/ v. dep. impf. omgiFFeø. 1. ttaiiøefFoIe^ en. &. bet iffc botbeS p. et vift 
føge©c(ffab, £)mgang m* ^an er if fe let ©teb> mcn-fnartp. eet, fnart p. etanbet, 
Qt ømsaccø« Tit om^aaeø meb mange for« ell. af omoanbrenbe ©fotemeftere (faafom i 
fHtHige Joif. '^an forftaaer gobt at om* • ©gerrige og 92orae.) (DmgonaøfproQ, et. 
gcoeø ^enbe. ^un omt^aaee $am ed. meb bet ©prog, ber fotbvaniigen taieS i bagtig 
t)am p. en mcg<t fortrolig Job. Tit cmif Dmgang. ' "iDet baglige Ømgang6fpr«§ 
jgaaeø ( JCiccrligi)eb. (5>. JBibct.) (Tii om* f)oé en meget flor Jieerfeeb af 3nbb«>ggct« 
. gaaeømeblScolbbom. 2C. ©.SScbet. "iDen, ne." ©ngelét. (Dmøangøfyge, en. pl.-r. 
fom omttfiaeø m. @paabom." 5 aXofe ©» en fmitfom ett. fterjfcrtbe (enbemiff> ®rg« 
18. "at omøaaem. noget,'* ^ave i ^in« bom, ber p. famme :Sib angriber en bect 
be, arbeibe paa. ^i»itfe(bt.) 2. be^anble, Ggn cU. S39. (@^angfi)ge , 9onbfacfot.) 
i^anbCe meb , tftebbanbie. ''^oorlebeé be (Dmøangøttb, en. ben Zib, fom ubforbreé 
omgiffeø m. ©utbct." @c(ntte. ^un for« t. en £)mgang. (4.) Diuffen. (Dm^angøs 
ftaaer pppctttg at omøaaeø SBørn, eQ. meb tone^ en. ben Æone, fom (erffer i £)mgang, 
JKørn. (fan ogfoa forftaae* 1 forrige ©e* i®amqr)éVnp. en Pi« J£ib. ^JRobbcf .) <5it 
moftf.) »^an peebgobtatomgaaeøj«. JBier. g'ob, fiinØ. — (E>møati({ø\9eii^ en. 9ct[on, 
4>an om^aceø iibe m. fin formue. man onigaoeé fom »<Ben ; ed. meb l)\>tm 

1. (Dntøang^ en. ub.-pl. [3. Umganga, man ftaaer i et ©enffab^for^olb, ber fim 
Umgangr.J 1 . SBcwof gclfen, at gaae om« grunber fig p. ia»n(ig t)mgang. (9laf)bef.) 
(ring. |>iufet6 (Dmaanø* 2. (Samqt>em, «2. (Dmgatiø/en. pl.-e. ^n C^ang, ber 
j[æ9n(igt Øeijfab. At pære bef)age(ig i (t>* gaaer runbt om en SSpgning,. ed. omgivet en 
^otbe, ^a«e (D* meb een. — &eqem(ig Q>ms aaben ^iaU^ Qn (loarloet (D* '(E^øaii« 
jgang 9: 6am(eie. 3. SBef)anbiin^ ^em$ gru p. en S^eitmøKe. 
aangémaabe i at bel^onbie* Gn penftabe^ (Dmgielbot^e^ partic« ongaaenbe/ oeb« 
ng, fi«t(ig (!>• iDcn titte Q>. meb S3iet« -- (ommenbe. (føtottbet.) Omsierbe — Cm^onUe* Hl Om^ittle -* Omroffatoc 

<Dmgiet5e, ▼• a. f , ht^tittt, otndfoe in. fetnMe«« 2)cn f @fdftet omfK^nMc^e Oietl^ 

Pttrbf. ^aoen n omøier^rt m. -en l()ø{ ftan^, »Denne 97{Qtede et <i(t' foj^en omi 

Siøtne^orf . "^un ^wr et tcefafl ^egn ^^tit^Iet (tetørt.) — 2!)ewf : (DmbaiiMtnø^ 

omttier^er @^(orben." Goa(b, — <Dmøier« en. pl.-rr« ©agené ubføtHøe (Dm^anMtnø» 
^clfr, en. pL-r. (Pml^crve, v» a.l. ^art)« p. np. jDénnc 

CDmQlor^e, v. a. 1« omdtt)e, forfi^ne m. HQtt maa om^arvce« — (Dm^otvnintt^ en* 
®iorb eir. SB«Uc. *'(Dmøiot6e6e m. ^aa« Q>m^tQncr^. a, 1. omgit>e, omnnøe , 

Tcné fritTe Jtranbfe." 3>ram. Kt o* Po m* &efFf>ttc m. iJeon. 3>aUn er omhegnet «♦ 

fit ^ocrcb o: m. ^vcrtbboettet f&ciHcx oø @fot). Gn ^(et, fom Siiipvtt 

(Dmsit^c^ ▼. a. 3. [f. QitH. 2£. u m ø e$ ombcgne. '*iX)en xanU ©tan og ^oc, Jorn 

ben.] omnnge, inbflutte; tnbfatte. 9uf« SBtergcne omhegne.'' Stein* — ^ntprø^ 

ten omgiver forben, ^an omttao fietren ninjt^ en. pL-er. 
m. ^ortTanbémnger. — uegentL AHe be, fom u>m^u, en. ub. pi. beettaaenbe ^Birffom^ 

.font oinp6» S^rflen 3: joVn ubgiocbe ijlané I6^b i at førge for^ poffe, ^^tete noget; lOm^ . 

^of- (giije oin bcnmob : at gi»e p. nv.) = J^ttggeHgheb, £)niforg. ({. ^u.) Tit Isatte, 

(Dmøivelje/ en. 1. (S^fcrningen at ontgiDc at bcrte (Dntf^u for noget. Tit {øtge meb (D«. 

(oftere : (!>m9i\9mn8.) 2. Utpere Xit pg., for noget. "9?u »«r,. faa tornfte be, 5D?cn* ^ - 

cg unberttbcn i pi. be 9)erfoncc, fom mejl neffct^fmmcIcnécncfteiDm^u." ®u(b6erg/ '» 
emgiDe eH. bag(tgcn, bvppig^n omgaaeé een. Ømbugøe^ r. a. 1. bringe noget opretft 

(in flet <t>mQix>eIfe 6ar fcrbarroet ()am. •— t. at faCbe t). •fugaen ; pugge om. 2(t 

Ømgh^ning^ en. b. f« f. (t>mgi)>eife* oml^ttgtte et :Sr«i ^an tob Xicctt om^ug* 

<Dmgi»re, ▼. a. 3, (f. gi^re«) giøce, fo* ge. — CDmbiigning^ en. pl.-er. * 
retage, banlie noget p. np; gføre om. (f. (l>mf)\»art9e^T. a. 1. omgtoe m. •&9ce(« 

gwTt, 14.) ^cft i iiifin. og partic. 2Ct t)tng, ^oatoe jtg om. ombo«It»et of (øo*. 

tbe noget omgive. JtfoCe^t er omgiort* tortte !Sræer. "Cit ^e(teé SO^tnbet ene om« 

Omgttixve, ▼. a. 1. gnaoe trinbt om^ ^oorljoer bu meb ffriggefutbe ®rene.'' ,G. V^ 

fring. omgnat>et af SRuué. 8unb. 

<£hngta\>e;. T. a. 3. (f. grabe.) 1. graDc (Dm^ygge, en. nb. pi. Dm^n; S^eh)mtf 

mnbt om. (ffetbcn. Tit o. et ir« o. 9to« rfrig. (foralbet, 3ét. Umhygia.) 2)etaf : 
ben.) 2. grave 3orbett bt)6t (b. t. um* (bm^yggelig^ adj. fom ^ar Cml^tt, )Dm* 

9 råben.) I)eHere: fttulgrave. (3 Sdcs forgf. nogrt; agtfom, opmofrfjom. o. fou 

morrfclfen ; at graoe p. no, rettere : grave fine JBømé ©pbrogclfe. o. ( at opf^tbe fine 

om,) jDejraf: (t>mgravning^ en. pl.-er« ^JUpter. 2(t pieie een omI)yggeIigr^ at førge 

<Dmgreb^et. XUmfang. (^. ^. i?.) omhyggellgenf.. noget., ^'Itu Ijar ^anblct . 

(Dmgribe/ t. a. 3. (f. gribe.) uegcntf. beef om()ygge[ig for ofi." IL Jtong. 4. — - 

omfatte, inbbegri^e. .^n mcaet omgrtben^ (Dml)yggrngl^cb;, en. ub. pi. ben vgenjf ab, 

^ $(an. — |>ané omgribenoe 3@rg(errigs at Dotre oml)i>ggc(tg ; £)m^u. 2ft vtfe <!>«: 

^eb, '^erffcfuge. (iof. gribe, 5.) i een« Stencfte. '*(Z>ml)yggeIigbeb gfør, ^ 

<l>mgroe^T. a. 1. omgioem. i?o)r€nbe8e^ at 3ntet Mtvet forfomt. S>ct fnneé, at 

gemer, m. ^laattvart. Gt ®teb, teet om« man fan tænfc TTgtfomheb ubcn 9{o{agtfgs 

groet meb ^rar. * . ' beb ; men at begge ubfotbre« t. <Dm^ygge« 

(Dmgrombfe, ▼. a. 1. omgive ©reenbfctJ Iigl)e^." @pocon. 
ne, (ele JDmfrcbfen af en ISing ; omdAge, (2>mbyUe / ▼. a. 1. ^t>tle omftfng, tiU ^ 

begrornbfe. (&n »iergficebc omgrornqer bceffe fjeet omfrtng. Kt o. ffg m. ftore 

benne &i€ttt. — "®o.rt omgr«nb|ebe (inbs ^ørffccber, m. et Sagen. — (bm^yllen, en. ■ 

fircpnfebrt SBegreb." 3^. 9?otfté. "^•JP^* 

(DmgfSfto V. a. 1; omringe m. (Srøftct. ©m^ocng^.et. pi. b. f. bet, fom ^oftigeS 

fKarfen er f^eel omgroftct. ^- <Dmgr«ft« omfring noget ; tfcer om en @eng;^éenge^ 

ninttx en. pl.-er* £)mf)æng. lit f^crnge Oml^amg op. Tit, 

«>n»5«nttelig, adj. (et ot omgaaeé meb. træffe (Dmf^imgct om écngen. 
behagelig, føtelig ( iDmgang. <éneeborff.) <Dml)«ngc , v. a. oml^ang , omf^omgt. ' 

jDeraf : Ømgdmgdigt^ed^ en. ub. pi. opfange runbt om noget, eO. omfring i et 

<I>mgflmgelfe^ en. ub. pi. b. f. f. (Dm* JKum. iWan om1>«ngte 3{$refløtten m. 

gono. 2. (iB. 8o9.) "JBørji, fom opføbe« i '^ranbfc. €a(en uar om^omgt m. ^arnifP 

gob Q>mg«ugelfe." Sir. 22. (9iu f clben.) og 95ooben. 

Q>m^afft, V. a. 2. løéne dg »enbe Sorb« (Dmj«ge^ v. a. 3. jage omfring. (ffetben , 

fforpen m. en ^off/r. (fieiben.) (Dm^aFfe og fun i partic. iDpret ]bUr> lounge ørns 

en Stingaarb. (972. G. 99avn.) jaget«) 

(Dml^lfe, T. a. 1. [3. halsa.] omarme. • (!)mfalffttrc,v. a. 1. [f. falfatrc.] ( b. 

Otoflgaarb. petben.) iDrnjjaUning , en. 5£atc r omgiøre, 4(ær om noget bcr er meget 

pL-er. - fammenfot, inbviftet, møtfomt. ,"|)oi)be 

<Dmb4n^re,Y. a. 1. fot^anbte, l^anbte l)an bog omkalfatret bet ^efe utafnemme« 

en, af$«nb(e» S)en Cag/ %n nu flof om< lige 2Crbeibe.'' IBagg. Sabler. U. 36. Profante-^Omfoftntog. 112 CmFram t- Omtabe* 

. tf>mfattte, V« a, 1* -Mæ^^c rrnibt om m* ^ntxAm, et. eoIL tffforn : ^adun, 3xtU 

fttJtant. — ØmFciitiiii»j!i/CH»,pl.-fr. »ol^c, 3«^n»o^/ •f>ovicb^ Jobber, 09 alt 

(Drolap^ adv. i« ^;X5iTl)^f fldb , fccmpcnfcc B\>xiQt af et ffoøtct >Di)r, unbtagcn ^rop* 

om at opcr^aoc fin 9JU't liciter, etr. ferfl ot jp^cp. (Cplbinø* 5Wot^).) ' ' 
naa< et f(tftta? »XlaaU 2Ct dbc, fierc/ lc6c^ (DmVran^ie, y. a. 1. cntfiioe, omftftnge 

ft)ømmc, acOetbe omfcp« (men if(c : jTi>^e.; m. ^tanbfe, eU. meb nooct lifg en Jtranbé. 

• ^ap* ^t omFrandfc ^oarct im. 9lo[et, — (Dm^ 

(Dmfape, T. a. 1. faftc ar erenbe. STOan« Fr6u5eniits^ en. 
ge JXtaer omF^:jle^f 6 af Stormen. 2»Jflftc ØmFrc^e^en. pi. -c« 1. ben wbcrfle 

y. ni). *'j!Det nt)é inbfarte J^orn pmfaftea SRanb, Cioie, forf oni<jtt»er, K'grahbfer et 

i bet'f«,rflc ^alwaac .ioer ottenbe iDag." Ceflcmc. ©orteté <D. 2., Dmfan^; Hb* 

®(ét)tte. — (tfmFaf^iiixg, en..plw-er. < jlroifning i »Ribben. S^cn ec en 9J?fi( i <!>• 

<DmFi«ren, en. ub. pi. Q^tetninøcn at 3. ben noget omgtvenbe iTeel af 9{umifict ; 

fiøte om i en ^^ogn. ' en omgtDenbe ^reb^. SKctn ouerjTuer i)cr 

(Dmflerfel/ en. 1. b. f. f. Smfiørcn.'en t?(b (DmFrc^s. "Jor en nøifom ^iar( 

2. SMligbcb t. at ficrc om!dnø et ©teb. er (ib«n <l>mFre^6 nof." ^ISuHin. 4. fig. 

S)et »ar før en <DmFi«rfcI ocb etl. om ^ubCicfatning« "JT^en fanbe (^ubéfr^gt er 

^aarben ; men ben er nu aflagt, en (t>mfre^9 af alle iD^ber.'^ S9art(}olm. 

(tomWinc, V. a. 1/ Mpne runbt om meb (DmPre^ff, v. a. 1. bann^ en ilrcb«, 'en 

ttoget, bet; f imc«. — ^mHmiuu, en. . »unbing omfring; omgirje meb t\U i en 

(DmWiwe, v. a. 1. ftippc p. Jnp, fttppe jj^ctji, ";Den Wt omFre^fen^c Irfmmet/' 

om. »Jønftret maa omHivptt. .^ompmann* 

(DnXUc^t, V. a. og rec. 2. omgioc m. m^iL.:^- j « 

Jttceber , m. en 2)ra^t. (fSelben.) "92aor .^^J^^^^' ^1*1"* S^rr^^T/ tr .* ^""^^ 

jbftt ttbøbelige 2(anb fo^er ftg omM«^t m. ^f ben egen^tL ©emccrfctfe ttrfceffefi m. cm, 

^enne fterUge SBoH^'' ^al. fflliifrer. 2. cU. ubtrr^ffer enten »fetnlnoen af en »eocr^^ 

Kæbe om, iføre, Ijielpe anbre .Rlocbet p, ; p"'^ ^^^^^ J?^^0« ^^^^f^^i'« JT noøef, 

-' '-./'' hcnbeé J<^n9^Jn«JDmfrebfenafen(S{enfTanbo?tunbr . 

i forte J^lætcl" (Srunbt\?tg. omfring Sorbfloben. l)cr var en 5R*ng o. 

a)mfott, et. pi. b. f., (Sifernfegen at om. ^^[«n- a^'i^^!!'^^!" ^'^i^'^M ^A. 1" ^'^'^• 

foøc, ^X? giM noaet et (DmFoø* 0^}j &l&!l^Ili''^^ ^^Hft^JJ^* "^7^ 

^9KofC 
'O^ — 

S)Vb. "\&an" omfomV'feijTn, *"2)7r m* *>•) fim og^er, abfprebt p, en ?i* ©træfning. 

rom/ er omfommct mange aKenneitcr. 2. f mf ring t »pen, p. Canbet. ^t retfc o. 

V. a. (I atbre ©frifter.) liicrbe, aflm. TCt < "' ®9"v - ^- 5^^^^ ^l^'^f^ om i »e. 

efter »arnct, at omPommc bet." SKattb- 2, *«? ^"^ "^f^/ »æret mbt omrrm§. Tft 

(Dmfofi^en. b. f.'f. (Dmfotlmng. (for* S«^^ noget o^ ^e e W omPrtnfi. ?(t 

(ttbet. 5m»bc og (DmFofr ?). daufTcn. brage ?anbet omhrit^fi. (3 Øfimmcnfart. 

"^on fparebe el OJmFoflf eUer TCrbeibe." mng føfeé bet !un t. enfette gjartttfpier f. 

^I^iii^A, €. be omrrmgwnbe, cmrrmgttggenb« ^ 

ømFpflninø , en. pi. - er. [S- « m f o • omPringltaaenbe.) 
ften.l be^i llt)gtft. ber onoenbeé paa, et OmFrybende , adj. r. fom frDbet om« 

forbunben m. en ;^lng. "(D. er ben Ubs ^na. C^n p. ®u(oct omFrybeit6c JDrm» 
oift. man()ari 2(n(ebn{ng df en oié !Xtng. (DmFuI^/ndv. ODerenbe, t. 3orben, p* 

Serofbiing K'jtcmmeé af :Xingené02atur; ^o»ebet. 2Ct fumle , fafbc , at fafle ren 

(DmFofbtintt af ^mftccn^gbeberne." Spos omhild. 2Ct ffi(>rte omFiiI^ (ett. om.) £)m 

ron. TCt uorebe, fceftxibe bc fornøbnc Q>ms tioløfe X{ng br. let iff e gierne. 
fofluinøer. 9>roceiTené (DmFojlninger. "iDa 1. CDmIa^e, v. a. .^. (f. lade.) fnncé om, 

ffalben, fom @agen taber, betale ben tuls bømm.e om, bcbømme. (fororlbet.) "^an 

tig p« ^roceffen anvenbtc (DmFpf^ninjj." er btahbt otte oct cmlaOt." ©orblng. SIbc. 

©. Sot). I. 6. 22, (SKan figct: titfcelbifie omladt. (9). Soo.) "2>en SKøie — er t«c 

(DmFoflntnocr ; men lEfe : tilfoétMge J&ts meget omUdt af be ftefle/' ^Ib« Cf« @Fr. 

Fofhiinøer, forbi man 9. bctte\Drb ifccr ub« IL 85« 

trpHer ben tlbgift, fom et oijl Joretagenbe 2. (Dmkde , ▼. a« 3. omgioe, omglorbe« 

fiøbymbigen forbrcr.) (St ufffbpanllfit^ ^0^ SBeffet forefommen^c Orb« "SKeit at hu Mn ^ont fotto^, og X)mM* ^aai^itn^ <E>« ^roneterneé (Dm^ 

B, ^a»fnb bid omladet«" bbøti^. (S/Sfiot^e.} <DmIi9bø)»eie. pi. 

(bwkbt^T.uA* iaU p,n». 2ft o* et ©eic, €anaUr, ©angre t. émljø6» f&lof 

^^f etQIeootr* >Detaf: (^labninQ, en. bete (DmUBevcie« (®rcu(aHoné»efeO 

dhnl6^cn^ adj. v» [eul partic. of et fors Qhtthdht, v* a. 3. <f. I/ebr.) løbe fort^ 

sIbetT. omlade« ^o« {)Mtfe(bt fthbed : at t uben om. Kt o, een i $$ebbeløb. (SXe:^ 

widfi^e (befatte) ffg m. noget.} ftræbfom, net-ffelben fom y* n. og fun fiøurtfø for : ^flrfiø/ ffittiø. (8Kot6.) 5>ette fbtofU We onu SDtr omle* obffiirige SRpgter.) 
b<befltb er 6ruflt of SSagoefett i en tfflnenbe (bmlehm , en. ub, pi. |)anb(in9en ^ at 

»flBoprfrife (^er for bet Æ» 9 ef ^ ^f ti g.) to6e om, Ubcomfrtnø^ 8»fe «9unbeé (Dnu 

"feiiurtig, ømiaden SKanb." — "Vanben løben paa ©aberne. 
R (aagt omfa6iiere, enb man ffulbe flutte (Dtitløbende^ adj. v. fom løber om, breiec 

flf bet Ubljorte«." gabpr« n* 52« ffg runbt« jDet omUbende *{u(. , 

^nil«nd, et« ^. ^ r« omtioøenbe 8anbt - (Dml^iber^en. pl.-e* ei\ ^erfon, bet 

Optanb. as* 6% £)• meCbnere enb (Dmettm) fhrpøer omfrinø i ^anbet, uben faft £)p^ ^ 

"Soen manglet nogle £loabratmited <t>tiu botbøjteb; en øanbUber. "Det er (Dmlø:t^ 

I«6." Sloffen« bete ofl ©aflbrioere, t, ftttilfe be fleffe 2((« ' 

^r^^t, T* a« f« lede omfrinø (circnm« miffer ubbeleé." ©n^fborf. i&erof : (Dm« 

^wre.) krberfPe^ en. et faobant gruetttiminer. > 

(Dmletre, y« a« 1. omøioe m* en Seir, m* (l>i(imaa}e^ y% a. 2. maate p* n^e ; maale 

^M %tiVU 2)ereé talrige 6farer om« om* Itornet maa ommaole«* ^ (DmmaV 

kire^e Staben« lintt^ en. pl.-er* 

Omliggendf^ adf« t. fottrtigder nær om? (Pmme/ adv. 1» om ®t«bet: p« en an« 

Mng, ed. abfprebt ^ifl og K^er« "3 ben ben <$tant,- p. et noget frdliggenbe @teb i 

omHøgende (Sgn." SKarc. 6. iDet o«, 8anb, en anben ell. mobfat Sigtning, ^oortil maW 

DeomnggendeSanbe. (GolbingO JDeen# fommer 0. at gaae om f« (S* et biørne* 

idtomfiggenbe SBpet* *&ifl omme D. <&iernet. •^»an boer omme f 

(Dmluj^e, T, a. 1. titeifte en fogte ?Binb en anben ©abe* (f.. adv. om, d, ^»ortit 

(fier euftning fra aOe @iber. Ømluftet omme ^ar famme gor^lb, fom ^emie til 

ftf fflilbe Joraaréoinbe. "Sn ^eHig ®9fett (en. oppe til jop, te.) 2. omlSiben: gan« 

nid omlufrer," ®. 6taffelbt. fPe forbt; tU <^nbe. £a klaret r)ar omme^ 

iDmlulte^v. a. 1. omgipe m. SuFfelfe, ^nbe« W(^ er enbnu ei omme« (f^ adv* 

iBifltttte, inbfZutte. Vt omluflfe. et @teb om, g.) 
n<( ^cgn. (SKot^O ' # U)mmelbe, t. a^ 2« berette , tate om f 

^Ij^d/en. 3 sproglæren: et 0. en berøre* iDenne iDmftænbig^eb er tilforn 

foranbcet SelPli^b ell. Staoelfe ombannet ommelbti» 

£^/ fom bog I)ar be^olbt f[tt ©runbform ; (Dmmttre , t. a. 1* omgive m» aKunr« 

(SnDoersangen af en ^ocal eS. étaoelfe« ^^n lob ^itben ommute mv en 3ntfatnittg 

¥ ttr en bejlorgtct. af l^wgne Stene* 

^mlyne, v. a. 1* omgioe m* B^éniitg af 0>mmyiite, v. a, 1* mi^nte p* np, ompra? 

^nalimt* (»aggefen*) fi^ C*^« ®» ^0 2)«t^^^ (Dmmyntnintt, cwv 

®wI«ØB«^v. a. 3* (f^læøøe*) 1. Icrg* (Dmrt«vne^ v. a. 1. !o1be anberlebcé, 

gi^ap. Xt o* et®ttlD. 2. læggf oms gioe et.anbet Ølavn. (SKotftO omnowitt/ 

^ad/ninbtom. (ftelben ub. i partic.) )Da forben omtalt, ommeu)t» 
Saanbet »ar omlagt* 3. lægge l[)i(f og (DmpaFFe, v* a. 1. patte ctt. tnbpaffe p* 

^. (Høelebeé.) Soibaterne bleoe omlagtr np» '^Xt ;Sløict maa ubtaaed og ompoffee« 

ipiifflie. — (Dmlægninø, en* pi. - er* JDetaf : (Dmpaf mwø/ en. pi. - er* 

<!>ml4fjfe,v. a. 1. læffe p. np. :Køfet - (Dmpanbfre, v.a.l. omgioem. ^Jajibfer. 
«» omlatffet* ^ogneit maatte omlæffeø* ^(Dmpkrtte; v^ a^ 1^ optage 5»«b ber er 

- <wnl«ømng, en. pl.-er* ' plantet, og plante bet p. np eller p. et. anbet . 

jDwleb^et. 1. en ;Jing« frebéformiae ©teb. 2(t omplante Sorbboer, :Sracr;395loms 

«i>æB«ife. om et ^Pnnf t» <&iutcté 4). jlct. -r- 3)eraf ; (Dmplan^ning, en. pl.-er* 
S^anené (ft* om S^rben* 2. en (urtig (ftmploic, v. a. 1. pløiep. np* 2*pløle. 

Sswargetfe frem og tilbage, eH. i forfliell. Sotb op, ()»ori Scrb t)ar jieblagt, og- for* 

3^tninøcr» »lobeté (D». — fig. "^anbe« bærtjc ©æbcn. "(Dmploier SXanb anben 

^rtbetbebfte.SKibbel t.-atbrtnge^cngei 5Kanbé Sæb." i). Coo. VI. 15* 13* -• 

£nit«^." Scbptte* ^nf^meé <D* ^ 2(t l^aoe iDcraf : (DmpUininu^ en* pl.-er* . . ^ 
«).i|>o»ebet o: !unne bømme og fatte en (bmprægc, v. a. 1. præge p. np, git)e et 

f^ti3)BePtttningm*eet(eb. — (DraUbeba* anbet g)ræg. ^«ntcn bleo inbbragen og 

W'Ciu ben SBane, fom giennemløbefi ». Sm« ompræget* — 2)craf.: ^Dmpræjttning^ en* 
'&. €nJtomet6(D* («.S.£).) — (Dms (Pmpælc, v. a. 1. ømfætte) tnbfluttcm* 

^Wreo, et* b. f, f. a)mBanftøbrei)* Q^ms ?)æle. m empæle eit 9)labø* — (Pmpælfng/N 

*J>»t«|, en. ben Uib, fom nbforbreé t. en. pi.*- er* 

»wffCrbbtfr.iL ' ' (8) ' Ømtfi>«K tt. pi. b. f. [f, ^\>ab, q\>9t^ ^tjod noget et, fom fan btonbeB- , Tit ems 

bt.] en eHcr ffete ^ttilinicx, fom Qicntafle«/ tvfle en Soegebrie. omryttt en J(afte. — . 

epet ^t><tt »eté (Ctrop^e) I en Cang eff. SDccaf: (Dmryfhiing, en. pL-cr* 
»ife. ((Dmqy^abt. Celbing.) (Dmrwe, v. a. 2. tøtc noget t)ct, f. at 

Omtaabt, et. [®»enjf*j ben eanbfftcefi Bringe 3)e(ene t. at blanbc fiø. 2(t o. §ma? 

ning, fom tir^øret nogen, if«r en <Stat^ en ben i ®rpben. Jattjecne maac »el omre^ 

»9, o. b. Æenitowum. (brugt af SRo(kc^.) rco. (3 ætbcc ©etifter : omtak, berøre. Hi 

d>mraae^ t. a. 1. bringe af Save, i Uor* omrøre en SKaterfe. ?). etauffen.l 
ben ». at rage «.' Tit o* gJapirer. (fletbett; (Dmfoae, v. a.l. tftfaae p. np. SBebet 

og for jHcHigt fra v. n- at tant om i,) maa omfaato. (moftgaarbd £>rbb*) 

Ømran6, en. Slanb, fom aaact trinbt (DmfaMr, v.a. 1. fabtep. nw, Jopgge an« 
omertng en aing. (£>• gabrictu* i 95. ^. ' ben (Sang ©abbet , ett. (ægge en an^eii 

^ftifter.) Gabbet paa, Tit o. en ^t% (absoL fttfte 

Q>nixanbt, t. a. 1. omgive m. en SRanb. ^eft, og fabte ben. »i fit ncppe S£ib t. at 

(ttfotboant.) "^anb og Sijng; omran^tt omfaMe. 9Zcppe »ar ber omfabUt, før 

Af edge ^prteffotje." — "i^en ^ete uaffee« f)an iglen reb affleb.)}t)f. fable om, ~-2)er« 

Hgr gCabe — omraHbet af eotijringen* af. (Dmfablfn, en. (Dmfablmg, en. pl.-ct* 
»erge." ©aggefen. x (Dmfalte, v. a. l. fatte p. n^ Ilt om« 

(DmrafP, et. bet f. f. Omftam; it. en fatte ^iøb. — (Pmfaltnmg, en. pi. -er. 
beraf til!at>et JRet , ' f. C, Jinfer , Oaafe^ (Dmfatø, f. (Dmfirtirinø. 
fraafe. (Cotbing. 5»ot^).) (Dmfeitc, v. a. l, feile runbt om; eff. 

(Dmttift, en* fReife omfring «]t. om i en feite ubcn om. Tit o. Sorben. ^i omfe is 

Ggn ; ;Dmfart. "efter nogen <!)mreife fom lebe Dbben. — Om^tHex, en. f. 3orbom^ 

be enbetig til en S)aV' ©ulbberg. "^aa fciler. — (Dmfeilinø^ en. pl.-ft. Sorbllo* 

bet^e« (Dmreifer i Canbet." 58. @. JO. ben« (Dmfellinø. 

(Dtttteife^v. a. 2. f omme ^eelt omfring, (Dmfenbe, v. a. J^. f!tffe omfring , tabe 

ett. ooeratt omfring o. at reife. Tit o.^ ubgaac t. forjfieaige €5teber. SJreoet bleo 

Sorbttoben t. 8anb« er iffc maligt. i>an omfenbt i ^ete €ftiftet. — (Dmjenbelfe^ en* 
^ar omrelft-^ete Øanbet. (omreifeitbe, adj. (Pmpber, adT. ' )[3» tim sidir; af sid, 

T. fom retfer attet)egne, M^ og ^er omfring. fttbe«] 1. enbetigen, tangt om tcenge; en« 

omreifenbe ©fttefptllere.} gang. (Dmftber fom bet tjcnge oentebe 

(Dnm^e^ ▼. a. 3. (f. ribe.) ribe f^ctlt om« »nbjfab. |)an fommer bog oelfo. 2. til 

frlng. Tit omribe en ?)labé , en Stab. Gtutning, ffbfl i Sajtet, i iRaben. gorft 

Deraf: (Dmrtben^ Omrtbnins^ en. fom @»rgeparrene. berpaa be inbbubne , 

(Dmribe, et. pi. b. f. Siniernc, 6^or»eb ompber (bebre : tit|tbft) bet fciuittige ^øtgc* 
Begememeé gform beftemmcé, for faa »ibt (DmftQCT, v. a. 3. (f. ftge.) f!gc anbet elT* 

fojnbeere, .elt. betragtet fom^taber; faa« bet mobfatte jof f)oab man for ^ar fagt; 

oet om 9{aturprobucter, fom Jtonfbærfer. gienfatbe. (ftetben.) dr bet fnort fagt, faa 

Tit tegne en Jigur i (Dmr*>e. — ffg. fort er bet ogfoa fnort omfant. (iof. pge om.) 
Ubfafl t. et ffriftttgt Ttrbeibe ; Ubtog. Gt Ømffabe^ v. a. 2. gl»e en anbcn &ab^ 

<Dmrib« af be)t nnerr IXibé ^iftorie. ning , ©fiffetfc , ffabe p. nn , ombannc«. 

(Dmribfe, v. a. i. brage Sinter omfring, |>an- ^ar ganffe om^'abt ben l)tic ©tiftctfe« 

afribfe et Segemeé fform p. en gtabe. (®. Tft o. et ©prog. (©neeborf.) "^an tcrn^ 

®. £).) ©eraf : Q^mribentnn, en. pK-er. fer iffe, meb eet at omfFabe Stat t. ftar 

<l>mrinbe,v. a. 3. (f. rinbe.) b. f. f. aXibbag.*' Kampmann. — Deraf: Q>mff 

omfiybe. (95. ©*. O.) ffabittittt, en. pi. -er. 

<l>mrtnge^T. a. 1. banne en ^rebé om« <2>m(ranbfc, t. a. 1. omgive m. ©fanbs 

Irtng, omgioe trinbt omfring. ^an Meo fer og JBcforftning ; opføre ©fanbfer beett 

omringet af 9)^cengben. ^ienben omringebe ohifnng. i&n omff attofet 8eir. — (t>ms 

fhvtn. — (iDmrhigelfe/ en. fllaitboninn^ en. pl.-er. 

(Dmrive, v. a. 3. f. rtue om. brugeligt (Vm^int, y. a. og n. 1. A. aet. 1* 

i partic. ©totten Weo omrci?en. — <l>m» b. f. f. frifte, ombijtte v men bw. fopboant^ 

»tit^ning/ en. pl.-er. m. præp. mcb. Tit omffifte ^ibcn m» 

(Dmrobe^v. a. 1. robe op otjeratt, gien« ©wgbebcn. Zt o. g)enncn m, ©D^rrbet^- 

nemrobe. "9){enne{fene; ber maat omrobe <&of et m. Sanbttoet. (Derimob : at fPil^e^ 

Sorben." 3. S^ope. ^doen feer ub, fom ^icHere enb omfFtfte^ ^taber, S^opott or 

ben t)ar omrobet af Soiin. — (Dmrobninø^ foranbrc.) 2.'omjFtfte, for : ombnttc, fors 

en. pl.-er. antrc ; forcfommcr ofte I »orc »i(u»tot»crr* 

<DmryWe,v. a. 1. rDffe tit noget, faa at "3eg t>il omffifte bercé Vive t. @fam.** 

bet fatber omv r^ffe ooerenbe. — ØmryF« 4c>of. 4. "Og jeg fnnbe omfFifte miwt 

tttnn, en. pl.-er. JRoft." ®al. 4. ^ané »itfaor, 6ficbne 

^mrvffe, v. a. 1. bringe noget tit at eri benne 9»eUemtib omfFiftct* Ttlt i ajcr= 

btanbeéoeb at rir»|le bet; elt. r^fte et it«r, bMi omfFifteø« De ^a\>t omfFiftet (elC^ jOmffftc— Dmflog^ , 115 Oriiflaa — Omfpcenbe: 

. jRftft) bete« 9)tobfeir. "Xt JDnfefPoB iffe Tit topg^c »orme <D* paa 'en I93t>rb. 3. Dmt 

ftulbf omffiftc tiané Jotflanb, ctt. ®«riø ffiftclfc, ^otonbrina. (Dmfldg i ^ciuU 

behoge ()Qné ^tcc(*" SKpnflcr. — B. neutr. fcjff en« d), , "Wben jforfialtng 09 (Dmjldg*" 

Mi?e feranbret, ocrie. aftofe ftiitanben. »i ?>. ©touffen. 4. utiMø, fortibtiø g«bfet* 

f<e Xarttibenie omffifrc* (it)f. ffifte om*) (5. ^mft)øb i :£aten, Omjlrionfng.; foroeU 

= om|fifteIi9,ftdj. fom omffffted ett. fon bet.) — (DmflaQei^iriv^ et. uftabigt, fotan* 

rø|ltftrt> fbranberllø , ubcltanbig: JDctis bcrligt ajcic. (a$. ©• £).) 

af: (Din|fiftelittf>c^, en. goronbctng^eb. — Ømflibr, v. a. 3. (f. flibeO (Hbc p. tt^* 

(Dmpftclfe, (C!'mf?tfhtitiø,en. bet, ot ot;t« (DmjTum, v. a. 1. omobe, Inbfluttcp. 

fiftcS; ot blfw omffiftet; ett. ^anbtinøen atte ©iher. "jDrn t)tbe' QJccbcn, m. aX Itu 

fit fKfte om ; ^otaitbting. "Ht fKetve ^ecCig^cb; maa bog omfluttc meøen 3Qm^ 

iarJfm bet tomme JDtb-Sfttntetgferelfe, mcc." SOhwiftcr. ♦ 

»S ^bet (Dmff iftelfe.*' at, Kotfte. "|)t)Ov (Dmflyifce, v, a. 1. ftpnøc trinbt om« 

(an (cnoenbte flt Btif, opb'aøcbe ^dn ben frfnd , omfnoe , omt^inbe. Tit c* ^aaret 

f^uMi^ftt, ben (pffetiøfle (DmfFiftning«" m. en SBIomfterfcanbd. gatten oat om# 

S#ei ' fl[yn(tet m. et wbt SBftanb. — pg, TCaen om* 

(DtnfFifte, ef. pi.-?« btitøeå unbettiben flynget benne oentige $tet. — (Dmflyng* 

f»c: Bh'ftc, 1» ell. for: ^mffifhtinø« nma, en. pl.-er* 

^(ttan Mtoe 6ebte 19. et tit)t (Dmfftfte* ØmfI«be^Y. a. 1. {Tffbe omfring. (|k(« 

^ faae 9i (Dmffifire af ^efte. ben.) iilfterat i)an i mange Tiat haobe om« 

(Dmffoe^ T. a. 1. toaøe onbre @foe un« fl«Bt et føgt Segetne* — (Dmjlaepninø, en» 

i«, ir omfFoc en ^tft. . (85, ^. i)0 

<Z)m^oi9le, T. a. U tafté fta S3ttnben af ' <t>mfl»re, v. a. 1. tit^i^tte ttinbt Dm m* 

n.enéfovL iCornet maa tUgaon^ om« @(øt. SKeb omflorct <&ot)eb. 

frovlce. (aXot^.) % . (Dmfme^e, ▼. a. 1. fmcbe p. np. IDenne 

(Dmfhifr, en. pl.-er* GErift fom gaaet 6!oe maa omfme^eo* — (Dmfn(t^nifi||/en* 

ninbt om 97oget. (Dmffrtften p . en tK^n t. pi. - er. 

^jfriM, V. a.3. (f. ff»ve«) 1. jlri»e (Dmfmelte, v. a. 1. fmelte p. n^/ fmefte 

Mio, gioeenanben ffriftltg ^orm. 3^0 bet, fom tilforn l^ar ooeret fmeltet. 60U 

tt<^a 0. (eU S8reoet. j2)ette Ubfafl maa oet (ob l£)an o. jDtffe SOZpnter bleoe inb« 

^ffni^ee, (&n omffreveit Stegning. \ 2* bragne og omfmelte^e« -^' (Dmfmebmiig, 

ttbtnjtte m. anbre i>rb, IHe ligefrem, en4pl.-er« 

V' en tHbtUftigere SKaabe^ 0. b. >Denne (vm[not, v. a. 1* omoinbe, ombinbe rti. 

^lanaaUtan iHt dMrfcetteé, men maa noget fmibigt, boiettgt; omflpnge; jDe 

omfFrioee. 3. metbe om, omtalejlriftUg. amfnoede ^am m. Btomfterhanbfe* S.(xt 

IttTi i partic. SDen omfrrevne »og , ^t ofnhioet af fjenbeé Krme. - 

omfrreone Skarer 6ar ieg rigtig mobtaget» (Dmfn«re^ y» a* 1 og 2. ombinbe, om^ 

- <2>m|frtOKtn9, ^n« pL-er« -^anblingen at t)inbe m« €^nore« gaffen oat omfnoret m* 

oajlrioe (1 og 2.) S9ret)etd <D. 9i4 mebtoge Geilgarn« 2. fnøre paa np. |>un Mioet 

f' megen :Xib. Gn JDbtigationé (D. & tibt om/iMtt« 

«btto!!( noget »eb <!)• "^ané £)oerfocttelfe (Dmfonfl^ adv. \Z/nm f o n f t.] i bagi* 

f* flje Øibcr ,• omfatte ra. eet »«f. "2)er , ett. SBetattng ; frit. 
dmffuer utalte Slaturer«" »aggefen. — (Dmfotø/ en. ub« pi. iDmftn, 5>m^9gge^ 
^Iruntbe, fom feer flg om t. alle ©Iber« ligtjcbj at ubføre eu. ttarctage noget. Ut 

"^ao Ømforø f. et gobt 
bære Omforø for, 

w^^oien. — (Dmffyantno^ en« (2(mberg« ©mfpaoe/ v. a. 1. 4)moaltc, fafte op m» 

^bb.) 7» ©- . e^U. Tit omfpabe et ©tpttc 3orb. — 

<^»ff«re, V. a. 3. (f. fTofteO 1. ffcrte SDcraf : (Dmfpa^ning^ en. 

^wUomfring. 2Ct o« et ®oar. (pelbcn.) <Dmfpmbe,v.a.3. (f. fpinbe.) omgioc 

J- bottjtote ^or^uben ?)oé SKanbfiønnet, m. €ipinb. — pø- <^<J ^apbcvibfl at o. b<im 

w« bt. bo« 3»ber og SWo^amebancre« — m. berc« ffiulte ®arn. "iDp«igtig^eb mcb 

»^n^af : (DmfF^rrelfe, en. pl.-t« ewmff^eb at omfpinbe.** SRciit. 

(Dmflcg, et. pi. b. f. 1. bet, ber ffaae« (Dmfprebe, t. a* 2. fprcbe ^ifl og J&er 

"ftom noget, f. at beoare bet, ett. btJor« omfring. (rncjl i partic*) fig. at omfprcde 

Jrt noget tøfelig omfpobeé. Ut gicmme (ubbrcbc) et JR^gtc. 

yainw i et O), (agge <D. om et SBrctJ. 2. <l)mfp<rn6e, v. a. 2. omgive o. at fpofn« 

»2»cbtcinen: bet, ber Icegged paa ett. otn be. .3»an!an o. tenbem. to^ænbcr. 2. 

<<««n, f, at tXocm, Knbre Cmerter, 0. b« ^ocfte, f*fli om Pø o* ©panbcr. |)an om« 

(8*) / • Omfporøbe— Omfhee* . 116 £)m(hw— OmfDinge* 

fpcaibte fin diufnin^. ». ©• O. (Sebrc t aien^ Ittt Sf tct kioe omftwrrt p, ®ubct. 

i^an iførte pø.) — fiø. ængflc, tcfp*nbe m. ftø. Cnfcdc 4>ufc Itøgc om{h«e^e i *Da(en* 
éftæ</e. b. ''iDi^betté Søtflcc omfp«H6tt ØmPr/Miiiuc , v. a. 1. omrinøie m. ftp* 

mig." (2). »i&ctO ''5)u fupbcr oo fcts bcnbc a-aiib; onipbbc. 

, tre bet ©ri)|l, bu omfp(tii6er/* ©wotb^ (Dmfluii^cr, adv. l.ttnbettibcn. (SD?otl^* 

."SOJømSSarfc^er oflgnjøf ^a«« Cioel om« fotættet* omftun^eti. ?(ri'ct>oe)* 2. QSo^J* 

fpaen^cr.*' |). »^; gnmatm. "(Dmfpotii^t Wnbeffc m» tiu) f btffc Sfber, i nocrvcrtenbe 

af ftaobløé (g(jT0P6 ©mcrte." fflaøøefcn. JKfb. i tjote iDaøc. Wii omfhm^rr (cd. »u» 

3. fpænbe anbedebcé, fpænbe p. ni), @ele» omffiin^ff) ømé &« fffe mange rtflc golf. 
tøiet mad o?ttfp«u6ee (fpanbcé om.) absal. Q>m^vtt, v. a* 1. fofrc »otbfomt oms 

fflftc|)c[le f. Rognen, fp(vnb.f onbvc ^cfte fulb. %Ue biffe Zxact l[)ac» Stormen om* 

for. . ^oofnart ber er omfp«^^r ^ fiøre Df pyvtct. — pø. ^ané 4)crrebømme omjiyrtc* 

^iøicrt. ^eø. (iof. V. 11* flyrre omO iDeraf: (J>m* 

<Dmfp«ae , V. a. 3. føøe £)ptpgulnø om Pv«^*«""«' «"• V^'^* 
!>• at fpørøe> beøCere Unbecretninø, ttti^nt (X>mfk»uMiQ , adj. 1. øanffe ubførfiø 

biøe pø om. (petben ub. i part. pass). ibtn oø tttbttøfttø, jom inobefattcr alle OmParn^ 

omfpurgt« éaø, ?)crfon. — (Dmfp^øfel, biø()cbcr. €n o. gortæHftiø , Snbbercfcs 

en. (35. ©. JD.) f. J^ftcrfpørgfel, fom er ninø. 2. fom fortaOer, omtotcr en ®aø 

mere 6riiøeifø,t. meøet ubførtiøt, m. be minbpe. JDmparøbiøs 

Ontflaaen^e^ adj. v: [om Paaer tttnbt (leber. ^an er meøet o* i pne gortcrlTins 

omfrfnø/ fom Paaer i en .ftre^ om noøet, øer. — (Dm^ccnbdigfytt p en. ben @øen^ 

jDet omPåacit^e $olf. ffa6, at ooere o. 4><tnø (t>m|larn^eli^^r^ 

' (Dmfla6Ie/V. a. 1. Pabte p. np. •— S)eraf: er ofte meøet trccttenbe« 
ØmjIaWinn. en. pi. - er* (DmParn^iø^e^ en. pi. - er* [IX. « m • 

(Dmftemme/ y. a. 1. pcmme anbertcbeø, f ta nb. 3 ottbre >Danj!: Øm^an^^] 1- 

.Pemmep. np. Jttat)eret maa omPemmee* ps^reøcn 5Bef!affen(^eb o. en iXinø. IDenne 

— Pø. brfnøe een p. onbre ^anfcr, t. enan« <D« oeb SKinøen er leø.iWe f Øtanb t. at 

- ben aKeninø. 3 ®aar oqv f)on af min SWe». forHare. (Jftet ©aøené (!>• ®er er eeii ' 

S(nø ; i 5)aj ^a»be ftané ^one øanjfe om* <D. ocb bette ;Xi(bub; fbm øior, at {eø fttc 

emt^am. — ØmPtmiiiim. en.'pl.-et. fan mobtaøc bet. "iDc eøentlføe (DmPom« 

<Dm|lemp(er v. a. 1. pemple -'paa n^« M^t^e^rr (\(xat bem mere oø mere afSKtn? 

®€raf : Omfiemplmg/ en. pl.-cr. be." Sfobbef. 2. Jorljolb t. anbre ^in^ 

(Dmfliffe^T. a. 3. (f. Piffe.) 1. Piffe oø »eøioen^eber, SJilfaap, €5timnø. (i pi.) 

9« nt). >Denne ^(abe maa reent ompiH^eø* Ømparn^iøfyedertte ^aoe i benne SKedemtib 

2. 2Ct o« 3orben i ft N&avcbeb (Dcnbc, om« foranbret jiø. lUvber biffe, unber onbre Q>^ 

' ørat>c bet ra. €5paben.) Ht omPiffciiorn "(!)mp««6igt)!e^erne i Siiøet bannebeé mere 

p. loftet. (2J. ©. £).) 00 mere beqoemme t. ben Dtøtiøe gf«>wns 

(DmpiUe^y. a. Loppirrcf^iP 00 her, eir« bvinø." f&^anbaL aJHne <D« (min gor^ 

tunbt omfvinø. ^an (ob Oi^aøter 6* paa mueéti(Panb) tidaber miø bet iffe. Ht 

a^oroet 00 ( ©aberne. (®. ^. £).) SBrif* oocre i øobe, i pette (oeconomiffe) (l>mPdrn:r 

ferne maa omptilrø a: Pilleé anbertebeé. MQl^e6cr. 3. *pænbetfe, S3eatoenbeb. iDer 

(Dmpimle^ v. a. 1. Pimfc omfrinø.famte .er inbtruffet en ubehaøeKø (S. 4. pøur(» 

pø i 9)2«nøbe omfrinø. ^olfct ompimle^e oa i b. ;Sa(e: :0mfoø6, S^ibttøftiø^eber { 

l^am p. ^oroet. >Den ompimIcn^e S^i^ife^ob« Sfaien, 93anpe(iøheber, ooerbreone -^Øpiø^ 

(DmPraalc ^ V. a. 1 . omøioe m. @traa* fjcbénttrinøer (fom ofteft i pi.) Tit bruac 

fer, m« en Pærf CDéninø. JBicrøtoppcn, manøe ØmP<rn^igi)e^cr• 2(t øiøre <&♦ 

ompraaift af TCftenrøbené ^fnnbé. "58libs (3i>bt>enbinøcr) i en €5aø. Jf^oortil olTc 

^eb ompraaler ^an« rotiøe ?fafwn." ^er^. biffe (l>mp<ett6i(jl)eder f 

(Dmpreife, v. a. 1 . braøc prcifcnbe iøien« (Dmp^be, v. a. 2. ftøbe p. ntr, øibe en an* 

nem. p. arfe ^at>tcr. 2(t o. Sanbet. (pe(* ben Jorm o. ©tøbninø. — pø. Ht omp^be 

bem f. QienncmPrcifc.) 01nPrcifcll^e^ a^j. et I)ce(t 8anb. (©necborf.) — (l>mflø6niit^, 

V. .fom Prcifcc omrdnø. o. ^Dorbcr.' 2£t 'en.pl. -er. 

føre et omprcifcn^c, onuhanfvnbe Sio. — Ømflef^e^ v. a. 2. Pøurl, fulbfape, op« 

(Dmprfffnhiø, en, pi. - er. ^nbtinøen, at fioeve, liiintetøiore. ^JePamcntet bleo om;s 

Pveifc om. ^ ^^^U ^^an omPo^te manøe af pn ^ocs 

(DmPrviJc, V. a* 3. Prrøc p. n^. ISøiet øanøer« ?Cnovbninger. 2)en ©atninø (a^ 

maa ompryaeø. (ompn♦rfrn^c, adj. v. b. ber pø iffe c. (i ben eøentl. SBemctrf. f un i 

f« f. ompreifende.) — (l>m]ixv»øen, en. bet, partic fflorbenc bU'tK omPø'5te« f. p^r 

ot Prt>øe omfrinø^ — (Dmpryger, f.,iUn^^ omO ®eraf : (Z>mp«^elfe^ (DmPe^ittttø^ 

^^'^Vfi*^'**« « ,«"• (^ctførPe^nppiøP, ifa-rpø.) 

. (Dmftrøe, V. a< 1. Prøccmfrinø, fprcbc • (Pmft^nøe^v. a. 1. beoæøe o. @Mnc|? 
omfrinø. SSlabcne, ber omprjøeø af iStor* ^ inø, brioe noøet ninbt omfrinø (pelbeu ; 


JOrofwnfle— Omtafc* 117 Crøto^le— ^Cwtoijkfig* 

« 

«^ fflcbt^ant. fvintte om« Jtraften er {f!e bettøe (Dmtale. 2(t ficnbe eenaf an^vcd (D» 

jlflfrfDolt. fltomfiiii9e.t>tu(cfO ' Kt bvingcé i (D. tommt tit <D, »ære tflct 

(Dmfvopi-me^v. a/l. omøtDe eft, i&ci?o?3C (Dmtalr, (9vi>flti\) ^'^Ct (omme unbcr^ms 

fiø omfrinø f étiætme, i uwbenttig« v^obe. talt.'' Z, JTiotfie. 

6wte Si>rtet^ob< omf\>«rmc^e 8circn. — (Dmtele, v. a. 2. tjccøire; næt)ne, Wnge 

(Dmft)«rroeiide^ acli^v, fom frcccnur, flref* p, JBane i munbtttg Sole. iCcnnc @aø 

frtuorbintKø Dmfcing. Jie^bcnd omf>9(rr^ bfe© flet iffc omt^tln Seg ønfPebe mto ben 

itte»^.pobe. I ®oar omtalte SSoø. 4)an bleo [iU »el 

(Dmfwermcr, en, pl.-e» bcn^ fom ftjæc« omtrJt, > ^ . 

mn, filoffer omhing^ fører et uroUøt £lio. (Dmtowfe, en. ub. pd. ^-n omfattenbe ©fs 

"Unpttiøe <I>mft>«rmett»" SWoUlng. tertanf;; ^ent>cnbct{e af SScinfcn til en 

(Dmftjfljuc, V. a. 1. om<jiPc ft)cc»cnbe eff. .^rcbé ett. Kaffe af SorcftiUingcr, fom »eb« 

{ langfom ^Itiot. VSnfelte ^u^t omfi^ce«: fomme en t>H ^ag. (af Uttr^ffet : at tænCe < 

iK6e6fibet. "2>e ftjuhbirc Siebftf mig fiøbm.) 

cnl omfy>aroe«" 6. ©taffelbt, (omfu<e\>f/ (Dmtappe^r.. a.'l* tapp« |>* nij ; tappe 

neiitr. for ^ert>e om , forefommcr f^o« of eet ^ar i et anbet. 'Tft o* S^i (af Tinfes 

ttaam? ; euer«, 09 i ^hrofa, ufaboanligt.) ret) p. Jlaffcr* — (Dmtapniiigy en. pL-rr» 

<Dmf\»b, et. pi. b* f. 1. bet, bcr fvø« (Dmteønc^v. a^l. tegne p. np. >Denne 

i<< u^en om noget ; £)mf(ag, (St <D* af IJtgur maa omtegnee^« -^ ^tettnina^ en* 

Serrcb. 2.ftø. »ibtføftig^el/f Såten, llb* pl.-er» 

jfmlfe fra |)o»ebfogett, enten of £)mfta:n? (Dmtone^'r, a. 1. omgbc m. SRoncr, tpbe 

Wtg^cb, eH. for 'at unbufje et beftcmt llb:? tunbt omfrtng. "himlene omtone^ bm 

IfiSn (Ubflttgter.) fortæt bet ubw (t>* Tit fDfmtenbe ©tjfer.?' ^. ©tdffctbt. 

t«Hfe uben unnttige (D, (®neeborf.) "iKa? <l)mtor5iie^ v. a» 1. poet. Ubtnjf: om^ 

Imn hugte ingen (Dmfb/9(' 4 ingen G^iens øit)e, fi)tbe nu en torbn^nbe 69b. (Øanber.)' 

taørtffc, ingen gntbcfaff." S?agg» 9?.\Rtim. Omtrent, adv. no^en, ^enw,'p. bet 

(^cmme forf. ffriDer; al oni^ttig (J>nu n(ermefte. [^(nt?ed> f^entmod og narftcn ub$ 

f^*)' træffe en SJoermetfe t. ben angione SOJængbe 

(Dinft?eBe, v; a* A. forfine m» £)mfTag. ell. ©tørretfe^ fon? boø. er noget unber ben« 
D<t))aromf\>^m. ^rreb| »» et *$(toebe« , ne; omtrent ubtrt^ffei; en Utjiéf)eb^ ber fqn 

Dwif: <Dmft>«bmng/ en. 9crre baabe noøet mere. og noget mindre«} 

^fye^v. a. 1. forft>ne trnibt om m,' (Dmtryffe,y. a. 2* træffe p. n»j. . Zt 

^»raing, fammenfi>c ^fctt omfring. 9)af« labc et>2(rf o* — (Dmtryfning, en. pl.-cr» 

faiMrlJeet omfyetm. ti?ff ®arn. 2. fpe (Dmtrylle, v. a. U foranbre, fortTonbte 

tcget p. up, f^e om. iCioten maa omfyee^ 4). Snjtteri clI. Srwtlrfonft*. "8ab øbe SWarf 

(JBrt om) er omfvct* t. 9>arabié omtryllee." g. €5(i)ma)té Æ)igte* 

<l>mforttf ^v. a. 3. f. fflrttc <^* Tfffe (Dmtrijf^c^ v« a. 3. («J, §. £).) f. ne^s 

JBifletnc cre nu omfatte i »^ptberne. 2. Irarde« 

l«tt« p. n». 2>et maa nu atter omfactte« €)mtr«f/ et* pi. b» f. 1. JDmrib« ; £)m» 

i^^tta om.) 3. fatte tttnbt omfHng, om» fhng* "4)t)ert ?>unft af >&iuteté (Dmtro'f .? 

r9<m. noget, "^an tob beringe og om< j>øper f ^. ^etjf. @fr. >2. ^anbtingen, 

p« pufene." 9). 6t(^uffin. "(Som løanb at tr^fe omfring fra øteb t. ®teb, efl. 

traUm, m:»fomfttr omfat/' S^btenfc^U træffe forbi) Ohn^-ropffeiu (flelben. (®. 

*.Wnge(f8arer) ianbre IJccnbet t^* ^an« C £>!) 

Irt; mobtage og ubbetate 5>cngcfummer, Omtumle, v. a.,1. fafie ooJbfomt M^ Oft 

CoaWnge, rfbfceftebemp. anbrc @tcber,^ bib, bct)aEge m. ^efttg^eb op og neb, frem 
•.b. "9{og{e fanbt paa at forofbte g)ro* - og tilhac^e, ©fibet omtttmlc^ce p. »øtgcr« 

fortone, anbre at omfcette fj^at> biffe ^at)be nc. — ftg. ©ficbncn l^ar unberttg omtuntf 

IcwUft." 9laf)bef . Der omfottcft før man* lctf)am^ (^ om r. n. for t tumle om, fin* 

S«6apitater oeb Ønapétinget. ,— (Dmf«t« beO bet brugt af JBaggefen. "SSlat ^un p* 

»«5/«»- 6n betpbetig (R^ af ©atec^ '^ei* ©utoet omtumlet fon^ bøb.") = (Dmtum- 

t« dan ooertabec bet titt)frfcbe giJrtaab til linø, en. 1. heftig S3i't)cegctfc t). at Om» 

J«, ber gier <l>mfartmng og i^pfag af tumte*. 2. ftg. mcgct'omt>eyfenbe@fiebne. 

jfininc." 3, jBope. |>engeja>mf(5rtiimttcr. "Gftcr ti 7(ar* (Dmtumlluger/* «agg. ^•. 

. «>mtafige, T. a.l. omgive meb, inbo^jffe .fltim.. 

» Saflgf. ©f^er ^mtaage6e^ ^oriaonten. (Dmtcffh, t« a» I. unberfaffc ati^iot og 

^t^røcté^Lop.varreentoittfaaget« — ^g. "2Ct Snbocnbinjfcr/fhibc om, ©anb^bcn af 

gi^Untelfen fan 0% sSængbené ^ne.." benne Sortalting er meget omtvijlct. 6n 

JSwilfcr. "Kt t>on* 2He tuffebcé , inbco omt\>if>ct (Saftning* "iDcn Snbbilbning ^ 

^rt jjmtscgebeø af 9?at og Uoeir," JKabbeT. at ^Utc opfaftc mig tit afgløren^c Sommer. 

<Pmt*jle, en, ub. pi. munbttig ©rtring ; i ben omt\.Mf^c^e éag-" ®ivfncr. — oms 

^n , Melting om en Øao ell. 9)crfon. toiflelig, adj, fom fan omtt^i^Tcé, uaføiort, 

^BQe;£iIbragti(enKe9en$a9(nd<fc(miB^ Ui»(foni. ' (DmtyfFeø/ v. n. pass. f* tylfes* nC( (dngefig fett> t'JDmDcnbetfe; fottbibre €t 

»cerc ilbe omtylt^ ialkejDanft: Ubetnbt; ffct;, udubctigt Set^nct t. «t (ebte. ''2fU 

ifEc tit !8e^ad.] toclid at otfipen^e mig fra ben af oHe mine 

(Dmtalle^y. a. 3. (f. torHe.) unbcrfafte Ungboméfpnber. fom man fanbt elffclfgf" 

<n np ^UixiQ, tMc ip. np, — (DmtéOin^,, fda^Qc\cn. s=s (Dmi>enMfe/ en. ub. pL !• 

en* pi. - er* - gownbrfng, enten ubvocted eDL tnboortcé* 

<Dm\>anbrr/.v« a. 09 n* 1 • a) aet. vanbre CD« tit bet be brc. (ftelben, og f ptnemmeUg i bet 

■tnnbt omfrin^^ fccrbcé igiennem i aUe 9iets ipbffe 2((mucrprod.) 2, a. (Sn ^ovebfocs^ 

ntngcr. j£)a oi ^at)be ptitvan^rct 4Z)en* anbring t. bet bebte i Xotnia øg «t><tnbte^ 

i^an ^ac cnvoanbttt 8anbct p. aUe Jtanter. maabe. 2(t brinøed, at Comme tit <l>« at 

"SKen^ 5an omvanbrcde Sotbené ilrebé." I^ilbe ^pnbece tit <|>mvcndelfc. b. £)oet2 

^er$. "|)t)oc iS^ict — o« Ian en i^ctbd af ^aan^ t. ben c^riftn^SrO; og ben ^ære, Un^ 

mange SDlile." 5). ^. Reimann, b. neu^. cewiiønirig, ^ijoweb Jamme frcminrfce,. 

om)94n5^( for: ^»anbreom, vanbre om« ^^ebningeré (!>« (iDeraf: (DmocnMfee^i« 

Wng , fbrefommer ficlbnere. "^a bc be« ftovit, (Di^i^en^elfeefyøe, 0. fl.) — <!>ms 

(lanbig om»an^rc^e fra bet ene 6teb t. Ut wn^cr, en. "iDen romfrjfe^itfcé (Dm>9cit$ 

anbct.'* SBaflb»^«n» "3«9 er en SKanb, fom ^ere, eder be faafalbte SWiéfionaircr.*' 

. i^ar faa Dibt bm)9an^rer/' ^.9)2. XtokU IBagg. SI. Siiim. (Joe: (Dmt^eu^inQ , I 

5= ^eraf: (Dm\:»art^rtnø , ^n, pi, - er, ben egentL a3ema«:fcife af velf^c om, br. 

"^oab ieg p. mii) (Pmt^anbrinø giennem oftere enten (DmvenOen ed. SSenbing.) 
85»cn mcft faun'ebe.** SJaggcfcn. Ømve^Ie, v. a. 1. ombijttc. (neutr. ffifc 

(Dmt^anfr, v. a. 0^ n. 1. (j^ar.) 1. aet, U, ftifte mib, afoerte, foroubreé.) (&xi om* 

t<mh runbt omfrtng; omgaae. *'^aa tibt \>ejcUnb€ CpCte. <i>mve;clins, en. pi. - tr^ 

I i SSett!)|l tabt, SZaturen ieg omwanJer,'* (£, ^ (Dmoifte, t. a» 1. poet. b, f. f. omluftr« 

(Eotbiørnfen. 2, intrans. i»anbre oilbfa« "«£>er omoifter mig enb ben founbne Ølærø 

tcnbe eUv ubeftemt omfeing. (br, »el unber* »orrclfeé Xanbe." é. ^taffelbt, 
tiben i @t. for: ^cnft om; men mt^ i (Dmy^Wlt, f. omio^he , omvtn^* -^ 

poet. cH. f)øiere @tiit.) 8ænge ^at)bc ban ©mtjiHing, en. JDmfoøb, £)mfuobning., ' 
omt^anMi &ox>c 09 ^rfcner. "^aa SBreb« (Dmy^inot, v. a. 3. (f, »iii^e.) omgive t>, 

ben6 febe ®raé omt^anfer ^torben roiig.*' at oinbe, omfnoe, ombinbe, omfvobe tæf, 

?^. •&. grimonn. "55er omvanFebe bijfe 2Ct o* een m. S^fomftcrfranbfe. gatten, om« 

^tammefæbre m. bereé |)iorbe." iD. ®u(bb; vunden m. et rofenrøbt S3aanb. Ht oms 

(£t omi^anfrnde (nomabij!) golfj <B(^9tte.. vJn^e noget m, SRcb, m. ©eitgarn. (f, 

"imiter fom Cjøt)en, ber ftuer flt 9to)) o* i vinbe, 1.) r- (l>m)9iiiibeit^ (Dmvin^inø, en. 
S^rpgbeb," <&er|. ^^ (Dmuanfen, en. ub. <Dm\>o;:e/ v. a. 1. b. f. f. omøroe« Mis 

pi. ^ierningen at oanfe^jom. ben er runbt omvo^et af (ell. mcb) ^æa« 

Ømvct^ en. pl.-e« (Sn ^ei, ber bøier af genbe S^irfe. vl^n ^eb ^ornefrat ompojrct 

fra ben tige Hnte imellem to ^unfter, og 3orbp(et. 

fom aitfaa ei er ben fortefie. (bet mobf, af 9myivl^e, v. a. 3. (f, vride,) bøie ett* 

(Sienvct.) 1 ^i maatU g|øre en (D. gaae breie nOget m; 9}^agt omfring eU; i en mob* 

en (ang (Dni^tu — fig. Kt gaae ab (Dmveie fat ^Retning, (oftere : vride om.) <Sn oms 

f. ftt 2Jlaat, føge at opnaae noget t>. (Dmvete. vreden ®reen. ' . 

"^.t)prfor<Iufbebitét)at;baføge(DmveJe?" (DmvceUc , t« a. 1, bringe noget t. at 

SKt)nfler, fatbe omfutb, t)ætte om (fom pfteré br«> 

(Dmvende, v. å. og rec. 2. i ben egentt. Stenen fpneé at txcre omvarltct.^ ^cnncs 

fBemærf. (f^ vende om) !un i partic. Gn f!eb«nber. '*jDiffe 2(t(aé$Jtroppe , fom |>« 

omvendt SaKerten. 9>aa ben omvendte Den' Wotte 8uft omvorlte fig." a^uttin* 

^ibe (S3agf[ben.) 9^b ben omvendte — CDmvorltntng ^ en. pi. - rr. l,{>anb? 

^aanb. 3 omvendt (o: i ben mobfatte) Ungen at t>«lte om, ;Dniftprtning. 2, 

' :Orben. Sitfosibet er netop omvendt (bet £)m(øb. "3nbt{( Haxtti (Dmvorltniim ot« 

mobfatte.) (omvendt br. enbog fomadv. ter fører ben famme Jeft titbaQC," S%t>ns 

for : p. ben mobfatte SD^aabe, toertimob.) {ler. 3. fig. oofbfom ^oranbring, £)ms 

2. foranbre, foroanble. (flelben.) gorfp« flift^ting. "Æ)en greb, fom Æibcnd Q>ms 

"net fan (et o. ^obgaQg t. SDJebgang. ^ct v^ltnintter iff e funne forfh)rre." a)2x>nfter« 

¥eé Satter omvendtes t. @org. "^^n fee -^ SaaiebeS ^aoe nogle brugt bet for: Ste^ 

^ l)iaox fnarf Ut^ffcn fig omvendte." iSSor« t>i)ttttion. Sligerd , @tater6 (Dmv^ltitiits 

bing. 3. bripae een d. goreflitlinger t. at øer« jDeraf: @titteomv«ltninø« 
angre jTne geii, foranbre ftt 8et>net, fine (Dmv«rne/T. a. 1. omgii^e m. SSoertt« 

STIentngcr, en. tii at antage en anben Sro. '*&aa omvaernee m. ^fræt ^ebaioné Xcms 

, ^ani Xak omvendte 972ange. 7U o. JQtlf pe(." ^er$. 

'itittgcr> ^. SSantroe. Cn omvendt ^cb? (Dnd^adf. vonrre, v«rfl. [3, vonilr ^ 

ning, é^nbcr. 4. recipr. omvende pø/ verri, tm-sIi. mmrfr, oanjf cfig.] ubtn)ffri; 

frembringe S3ob og S3ebrtng l^o^ ftg fcfo ; 09(r^0Deb(t bet Mobfatte af øod , eil. alt # 

M. bn firlbct imob 9omttft#iié oø ^ocbør tioget t. bet <Dit6e (tnobf. til btt Qh^t.) 

^t^tUni%9tbxxnQtt, bcriJoeHct fornufrte« 2, ^aarb, ilUfinUt, njfaanfomJ 2(t Doctc 
Sctfenfrt aXié^ag. A.) 3 p()Dft)l ^cnfeenf p« mob fine $olt (rn o« ^tvsc. "jDtn, 
mt.) 3«f. flem^ fom i biffe Sitfalte oft^ adj. fem it af onb Statuv, Htt, 193cffaffetu 

^nid«é. 2. ffabcHø, fotbætocHg. (Ene* ^cb. Gn o. ®»øbom. cn^avtt^t ^<x^f 

$6an^ Gton^t €Qat. ott^r Utter« (Suil lingcr. ,-* Qti^ytttttt, adj. fom if^åc et oitbt 

a. 1 eø 2 ftørcr ben fubflantive S3rug af {)ierte, flettænfenbe, itbeffnbet. (bt. min^ 

oeutr.'Onbt fov: betjom brinoct^fabc^ ))oU btc enb bet nmbf. øo^hicrtrt«) — Øø^fFab, 

KTU^e(b;SortTacb» ^t(ibeO>ubh Vt ub$ en. ub. pi. l.ben vøenjtabatt^otte onbi 

ftoQc mcøct (Dn^t* ?(t focbrive <Dn^t m. movalff |>cnfeenbe {onb* c. 1.) ZiiMtli^ 

^dt. ICt ønjle (Dnbt ooet een, — Siøe« i^eb t. Ut £)hbe^ t. at giøte onbt ; SRvMe«? 

((b(é om (egemiid émerte, 9^ine, ^psbom: U^ii^eb. Uønbettgb^b. 2. onb, onbfFabéfutb 

3[tha9e(Z>ndti^ooebet,i^aoen,ien3i>b, ^onbnnø, tlbaob, ^orbrvbeCfe. S)enne 

i Siintnt, -> absol. Tit ^at)e <t>nbt^ faae Q>* b<ii^ ^an begaaet. ^an et ubloett ^oa 

<!^n^t^:fomme{ en ^Iftanb, fom ben, .bet (D. (^oSKCmuen br. £>rbet ogfaa enbnn 

(t ncct 0. at fape op ett. at baane. ^&un . om bet )>b9ffi!soiibe. f. ^. nooet Q>nMFit^ 

jii (t>ii5t og befoimebe* |>an ^aobe (Dnbt i Jtr<^ppen a: et eH. anbet ®ngbomdftof .> 

9. Sanbet. — 8tge(ebeå.ab$ol. om Aonet i onbffabefitlb^ adj. i boi ®tab onb, meget 

S^améneb. ^nn bavbe <Dnbt i 24 31imer tilbøietta t. at giote onbt, t. at ffabe anbte« 

iabcn ()ua føbte.) 3. ubetbtg , ult^tCetig Ønbffabo^termnø / en. onb (9. fom Us 

(tfmbetp(^9f[(fe SSegreb fan txece bfanbet gaoeé m. £)t>er(oeg og fdætOie; forfottUg 

n, Ut inteQectuetfe.) IDet »ar ban^ onbe onb ^anbting. (DnbfFabefynb, en. pl.-ct» 

€(iebne, bet forte (barn t. bette 6(rtbt. moMcrtted i £beo(ogfen : ^oagbebefvnb, » 

<i>n^ (3: flet) QMerning faacr en onb(nbeU (Dnbc, et* fbannet af adj. onb, c. l. f 

^) (Enbe. 2>et varer (otnge fom et onbt ben bemonflratloe %trm ; Hgefom et (5obe* 

loi:. — B.) { inteflectnet {>enfeenbe* t* pi. (Dnbcr er (igetebed btngt af enbeet ; men 

tvQb ber itfe foarer t. fin S3eftcmme(fe, iffe uben atmtnbe(. SBifaCb.J en S^Uftanb , bet 

et (om bet b«r vare, ufutbtommen. (f. txrffer et fornnftfgt iSæfené STiiébag ; bet, 

knVit^, flet, fom nu i benne S3em(m. fom et t. Ubetb, t. €$Babe; Mlt^ftc, ^ans 

saften altib britgeé.) «nbe ^enge. iDct fi'ttb, onb S^ing. Ht inbbttbt (Dnbe^ Vt 

n onde Siber, »i (eoe i* Tit tomme i onbt fatbe fra eet (D* i et anbet. dt moral fl iD* 

%tr, (aoe et onbtSipgte p. fig. 2)et er 2(f to (Dnber maa bet minbfte ooctgeJI« 

cio.^eft, ber et er Joberet oarb. (SWotb.) <Dn9ef«r, f. omtrent, benveb, ^enimoc* 

<bftbt |)crjtab faaer Gnbe: nvn ifte onb <t>noba||, en. pi. - e* tformobenttig fam? 

Jtonifflarf. £)rbfpr« 2« befoorrtiø, oanffe« mentruffct af (Dbinebag«] ben flerbe iDoø 

Gft. @v. ond. (ber br. nu oftere {lem eU. i Ugen* Diea Joris. 

ootffdiKO *'Q)nb er tung @teen (angt at <Dnyjt, en. 6n Shatcebon. fom beftaaet 

fafic." ^ "X>tt et onbt at baafe f* ufobt af flere, forfKeltf gt far»ebe éag. og regnet 

£^vffd." £)rbfpt. Skan f)ax onbt o. at tit be ringere ^belflene ; £)n9lfteen. 

Ce olie titpaé* <^n ^or onbt oeb at (Dos, f. (Deø« 

e. C.) 3 moralfll^enfeenbe. 1. fom Øp, adr. [3^r. 2(. 6* og @t?. npp.] 

toøoebfigfclo moa mUf)a^t, fpnbig, flet, abtrt^tfer: a. 1. en lBe»cegelfe eU. 9tets 

^^Scibig. et onbt *{>{erte, <Sn o« ning fra et laoere €Steb tH tU. imob et. 

boabiiiig, Sane, Silbøieligbeb, Qieming. l^ticvc* (mobfat ntb*) Tit gaae op ab en 

^bc aXenne|Ter. "^rren laber fin ^o( Skrappe, fore een op p. et Sdierg. «£>att 

'Pjaae 09er iDnbc og ®obe." SKatb« 5, Uftebe IDrengen op fva ®ubet. 2(t trottfe 

'^vndt er Ut, fom bat bet £)nbe bo^ og o« een op af S^anbet. Zt fee op, fee i SSeiret. 

k\ jlemtbet, fom formebelfl Jorbolb og op ao IBatfen, S^Hgen, ©aben. op «b 

^nftirnbigbebet 9trfer(Dnbt*"époron. — iDage.n o: b^n ab Jormibbagen. (berimob: 

At dine <l>nbtv "9laat ^enbeé flcmmc op «b T>aQt a: tioagttg , oienfpntigen. 

K\\^ af (Dnbt (nn hii^n tncet. ^olb.*' . ^un ligner SKobercn op abZ)aøe> erSXot 

^n gin •bt'erfen (Dnbt ett* @obt. Tit berené »illebe <vp ab t^age*) -r opab , adv* 

t^tnEc, bomme, tale onbt om een. iDet fBeien gaaer opab (^oor ?anbet b'iner fla«) 

^ iH( (Dnbt i ham (o: l)t^ l^m.) f!g. op i ®tuen o: t. ben iDeel af fBorrelfet, 

~£et (Dnbc 9: Saft, €fi)nb, llb^b. Tit fqm falbei ben ooerfte, fom et tongft fra 

]% bet Oobe 09 flt^e bet (Dnbr* — Til 3nbgongen ; i aXobfatn. tit : nebe "b. SDø« 

^c9:t*Za9f fo« tn »robe. ^Dctbleo ren. ^on ftob tæn^e «; iDøren, inbtil 

[^9net mig t. (Dii^e. — iTil bet (Dnbe o; man 6ab bam gaae op i @tuen. ^ott btg 

u<n twerfU SSening , nben ©faanfoiflb«b. bøiere op 0. Sorbet. — 8Kan figer ogfaa : 

^ Icegge altinø ub t* bet (Dnbe; ttbti^be Tit gcae op og ncb at (S^uloet, ab ®aben 01 Op— Opbage* V 120 Opbibfler— Opfcnitgc* 


?em 0^ tf(6a'de poa. — ffdntuge Kbttt)! , , , , 

t ft^lnge fig op o: (omme t. ^re 09 $3æts sne p» 2(t opbidfle en ^eft. (X. @.'93ebeU) 

Wgfteb. 7(t atbeibe f?9 op. — iDet øff op^ Opiiin^t, t^ a. 3. (f. biii^eO Mnbe f 

ttif (føe op.' rom ^tøtrretfeT; bet, (om Uge 9^eiut, forfie o)^ o. SJaanb. 2Ct o« |>aatet, 

fcote, f)æoe oinanbcn.) 2. eir S^cDo^detfe^ Jttoeberne. o« ^olenp, en^efl. 2Ct op< 

i)t90ti»eb man relfet fta fra et ^ccU cU^ 8e{e/, bin^e ^Untanfet. 2(t o« Cortcn i ^Reø. — 

cIl. en ^anbttnø, S8e{Tt<ebetfe, (^Datt>ef^ man' fig. inbffccsnfe. ''^(^r ^an ellerl noden 

^dnget <en t« at teife fø. 2Ct flaae op 9)2adt i offentlige €$aøet, ba ér f)an faatebei (af ®to(en. <if Sengen, ^oi TCtmuen. opbun^en^ at ^an ^t mere TCnfeeUe, enb 
I flbfle ^afætbe , ^faa :> at ^tU op*} t^irfetiø ax^nbigj^eb." &é)X)tt€. = O^pSiiu 
7(t jage een op« At' jage en ^&ate op« ^er/en. pl.-e. "a^eiciren ^c gierne en (af eeiet.) b.> en ^nbiing, SBeDce« (Dpbtn^er eftec ftg«" éc^i^te. ^ (Dpbtn« 

^elfe, ^»ojn>eb noget aabncé (mqbfaY t bin«, en. pl.-cr* 

tU. tiL) %t (uffe en tDøt op« ^fnbuet ØpbUnde^ v. a« 1. g{t>e fotanbret JØffle 

fUi op« 3eg fan iffe faae røffen op. --« fetfe. ed. @mag S9. at btanbe, fpoebe, Tit 

Zt fomme op o: btioe oabcnbat^ befienbt. opblande SSinen m« ®an^. (2$. @« £).) 

S>et etfommet meget op af ^ané (Sfielmé* (Z>pblanfe/ v. a.i. gii»e ni^ @Canbé eH« 

fh)ffer. — Ut flaae op meb ffrf Jtiætefle, fiBtanf^eb. -r- (Dpbknfttinø, en. pl.^-er. 

»p^æoe 9otIo»c[fen inben 36gtcffabet . ed, (Dpblomflve^ v. b* 1« (er.) opoore Jblom« 

fBietfen. c.) en umicb(;(bac9{arr^eb. SKin ftrenbc. fremblomfhe; ubt>{f(e fig t. eir> 0(^ 

'^at)e gaaet lige op tit f)an6 S9?ar{. £)enne 6!iøn(eb fom enDorenbe l^rdmft-(t f)øtere 

ST^uur er 6t)gget (ige 00 t. ^ané SSag^un^. l^tiitO >&an faae ^^^en opblomftrc fom 

dO ^n tpbc(it) :Sene. St (æfe op, . (cefe no« en beittg Sfip^t. )Det t>c(r p. -ben ^tb, («t i' et op af en iBog. Tit flcmme op t. éang. ©prog og 3>tnte(onft begpnbte at opblonu 

[t raabe ^olUneé 9{aone op. «.) (Dp ! er > fire. — (Ppbiomflring/ en. 

«ogfaa et llbraaN orb , ^t>ormeb man enten Opbluffe, t* n. 1« (er.) tage tit i kuffen« 

b^bereen at reife ftg, eU. opmuntrer^ op^ be Zuc, optue, bhifj'e op (fom bi)PPtgerc 

forbrer t. iDecUa^yetfc, SStrffomftcb, ic, f.) br.) «5i faoe ben opbluf[ien(>e 8ue, faae 

3 en ftot aJJangbc^ammcnfoctningcr, bt>or{ ©reben opbluffe ^0« ifam* -^ C^phm^m, 

^drtifefen ftaaer for^n , ub^r^Ker ben beeSé en« ub. pi. Sibené (Dpblufféiu 

<n S3et)cege(fe eS. Sletning' i ^øiben (op« (Dpblorfe^ v. a. 2. pufte op , blorfe op 

b^ge, opfør«, op^'ccnQt, opfka«, tc*^ (fom mere br.) berimob partic. opbtorf^^e 

^eeU en Kabning (opgraoe, oplnfft, icO (f. <S. ^øbemib(er.>) og opblorfl. (&n op* 
€n (^tentagetfe af ben ^anbling; fom 9ku ' bi«rft (oppuftet) SBloere. 2, figurL Tit o»» 

bet nbtrptler (opfixrve, opfrifre, opM^e, Wotjfee af ixfifen , Ulx>t inbbilbff , flolt« 

oplone^ op^axtnt, m. ff.) en \{>ent>enbe(fe i&n opblorfl 9}ftr. ^®it) jDaoren ^eb og 

af @iae(enl fSirffombeb p. en ^ienflanb. gobeA)age, ba opHotfeø ^an ehbnu mere."' 

£pf)idfe, opmorrffom, C>pftfft/ (2>pfyu) Sf^pnfter^ "|>t)ab n^tte opbltrflc £)rb? ©ter«^ 

oro^ i en eder« ufabv)an(tg SBrnj; er ningen fan beb^ prife big." ^. ;^ott. -^ 

bet t»b{!e a uf o: paa) eder en enbetig ^nths Øpbl«6ning>. en. pi.*cr« borgen bar forbu« 

førelfe af ^anblingen, bt^oroeb i viffe XiU bet ^am tnt^wt S^pife, bir oolbér (Dpblorecr 

f ælbc tidige noget flaffeé bort, fortare6 e. b. nhty • (<t>pblarfl^e^, en. 3nbbi(b)f ^eb, ^o9» 

(opfj^Ibe, opfi^^e> opoffre, opfij^t, op* mob. 93. é. O.) v 

«bt, m. fl.) « OphMt, ▼« a. 2> optøfe t>« aBtobning, 

(^pant, en. (fS« 0. £)0 (• <Z>pfyn^ Øa« t^. at anbringe en SKoebffe, et fugtigt £)m« 

vét^Qt. _ _• f(ag ; it. bljJbgiøre noøet baarbt^o, at (opgge^ en ^abffe. Xt o« et Gaar, bvori 
$B(obet er ftørfhet. Tit opbMe noget i 
©anb. •— ^Øpblo^inK, en. pL-cr. 

(DpbringeAY. a. 3. (f. brintte.) 1. b. 
f. f . brmtte op. Jtornet tob b<^n o« paa <!^af, en. pi. --er« Hn fytax% €$teenart, 
^fom i)Mi^v til itifelffcrgten. 

(Øpammt, t. a^ 1. opføbe ». SJ^Qftet, p^ 
at gioc ©ie. ^elo. at o„ fine Sørn. — p^. 
"(2H iine bu boer, Qt^or Jtlogffab opammeø 
©g 55ittiqbcb 
ammelfe, en. 

<t>parbei^( 

bjcfe-opfracnroASilflanb. 2Clt bette t)aip en ;ftaper. mu, fom opbrmgeø t. en 

jbe, ubijrfetSorb fom Im bat op^ha^ neutral Dat)n. folbrig: brinneopj *er« 

M. — a>parbtii>elff, en. (Kmbergé Orbb.; ^f . (Dpbrinøelfd , en, ®t?rningen , at 

<I>pbase, T. a. 2, ha^t p, ni9, opvarme opbringe, eUer at brtn^ge op. &it>€té 

i en S^agerovu. 2(t opoage gommelt, ifCe- <t>. ^;8arened <D»>paa Softet. 3^ op» 

»el gienncmbagt »røb, (tB. ©. £).) I^ibfe , forbittrc , bringe i S3rebc. (bet t^ 

Øpbcvare/ r. a. (S^^bffO f. bøvarf/ aufbrinaf "•) "SKit golf opbrtnges 

øiemme. let." £>. SXaUtng. flXfft bvugel. er paitie. t Ophxin^t—O^h^ii^^u 121 Opcapte — Dpbragctfe* 

/ r 

opbragt^ fot : web, -focWtttft, fottomet« ^eaptpe, r. a. 1. f. opbringe^ 2. 

Xt »ære opbri^se p^a ee», o»er noøet, <!>^^a§e , v, a, 1 . finbe , ti ceffe , f»mttte 

(!>phpibg et. pi. b. bet, at noøet k^bet oi?ec en Jibtil ubcfieRbt ©ienftanb. 2tt o* 

»p (intrans.) 3f«t»é (&• ^lobcnø (D* fen nt) (o: ubcficnbt) 2-, ^an 6«« op^^get 

åcia^boÉtené (Dpbru^« (f. br^e op, b.) tnongc n^e '^(antet p. benne SReife. SKaft- 

(Dpbruff, T. n. f . brufe op« @n opbrus opdager bet, fem et tit ; man opfinder bet^ 

fcnde (meget ^»efttg, tibenffabefiø) ©b^rafs fom fan bli»e til (fom iffc fwb^n bat t)aret 

teer, opbrufeiide Sibenftaber. — (l>p* i ^n faaban ^fiffcCfe.) SKon opdager ivt>e , 

brinientiig , en. pi. -er« atcaUfKe ^aiUi Banbe; man opfinder en S97a.{line ^ ft m)t 

(DpbniueiitnQ meb @prer, Jtonftfh)ffe. **i>€n, |om fjørft opdaged eii 

(D^bryde, V. a. 3. (f. ^ryde.) brt^be op, Øteen« forborgne ^faft, ot breic ©taat— 

brorffe op , aabne p. en 9o(bfom SD^aabe* mob 9{orb/* ISuUtn. 2. fomme efter, ub^ 

jDjørrn maatte opbrydee « bteD opbrudt« f hbé^ o«i[pore. iDet oar b^m, fom opda« 

lig. ptøte førfte ®ang . optaøe t. iDf^rfnfnø. aede (Sammenfooetgetfen. Seg er iffe i 

%t o« ^ebeiorb. — Q>pbrvdintitt, en. @iec« &tanb t. at o« b^ort ^emmeHgbcben ligøer«. 

ninaen at br^be no^et ep. jDørenS Opt 3. aabenbare, op(i)ftf om, øiøre befienbt meb* 

br^^ntnø* ^an bar opdaget niig b«(« ^aøen, '*^aa 

^Dpbromde^T* a. oø n« 2* (f. br^mde ttbtig fom bet opdagedee«'! ^cbe(, =s Q>pa 

ep.) 1. aet. lægøe i ICffe, øbeCæggeD« dageIfe,en.pL-r* l.|>anbUngenatopba9e 

3tb. SRonge «&ufe opbMtndtee« 2.neatT. en b^bttC ubeftenbt ^tcnftanb. HmcxiM ' 

Sottoteé ganflfe o. 3tb. Hit SBræn^et er op« <!>» "(Dpdaaelfen af fO^agnetend (^genflab 

»r«n^t. — (Ppbromdelfe, (t>pbrtfmding,en« f^ax gf^et 2(nTebn{ng t. (^ompaffetd (Dpfut^r 

a>pbud/ et. 1. |)anbtinøen at opb{)be btlfc*" ^oron. ^ 2. en no, oeb ^tertanfe 

So((ct t. Jtrtg, t.. at m^t^aat en gienbe. ogsagttaaetfcgiorterfaring. 2(tgiørc en 

£>er {fete et alminbet. (l>* f ^anbet. 2. mcerft)cerbtg (D* 3. 2(abenbattng, £)pt9d« 

<f>anb(ingen. frioiaig at oi>erg{t>e ftt S$o t. ning. (Dpdagelfen af et IXpoeri. — Q>pa 

Slettene Sebanbftng, naarman troer ffgf. daøelfeereife, en. pl.-r« 9leife, fom fteet 

!^ehli^ct iffe i @tanb t. at fi^lbcftgiore pne f. at opbage npe Sanbe ell. unberføge (ibet 
Crebitorér. 2(t giørc (Dpbud* (£)rbet bar, ^befienbte Serbenéegne. — •' (Dpdaner^ en« 

mereenbJottit/etfBibegreboméfptbneren^ ph-e« ben, fom opbager noget,. fom giøv 

Cwet.atttbrebefinOletb.) (fi)eraf: (Dip« en £)pbage(fe.- 2fmcrifaé (Dpdager« 
bud«bo, et. SBo, fom frivilTfgen overgiocé (Dpdige, t. a. 1 . ^anbUngen at opfor« . 

t. SRettené SSebanbtlng. (Dpbudemand , 5)iger. (35. &.. D.T 
en. pL-uNend. gutbmorgtigeederGommU« Q>pdigt/et. ub. pi. ugrunbet, opbigtet; 

farer i et JppbubébO;- fom efter 8o»en (V. SSeretnlng, ^aafunb , £)pfpinb« (f. Q>px 

14. 42) iibnæoneé af ben, ber opgiver fit Søe. digtcl|e.) 

<Dpby^e,v. »«3. (f. by^«) 1. !a(be (Dpdigte^y. a. 1. ubtænfe, finbe. p.no* 

golfet t. ^aaf)cn. Ht o« alt »aabcnført gct, fom cl er fanbt eff. JOirtetigt. (ilU faa 

Stanbffab. 2. %t opbyde et ^rtientimmer meget om ben ip^ti^c iDpftnbel{e, fom om . 

t. 2)anb6 (oftere: bi)beop.) • 3. 7(to«fit bet, ber opbigtcé i jtabeltg |>enfigt, ttU 

®tibi t. Grebitorerne o: giøre £)pbub. (>D, uben al l^nftgt.) Den bc(^ fortælling bdc 

$00.) 4. fatte f *Btr!fomf)eb, bruge, am b<in opdigtet, f. af føre mig boø Spfct« 

^xnbe. Itt o« alCe kræfter, fin bcie i^iU ^ané (Sngbom oar opdigtet (i(!e oirfciig«) 

talenbeb. "^ob bette £)nbe opb«d be ofte ttn opdigtet (S^enftanb. — (Dpdtgtelfe^ en* 

bereéb^U^Zpnbigbcb." ^i>nfler. pl.-r« .^anbiiotg^^n at opbtgte noget; ell* * 

Opbygge^ y. a. 1. opføre o. S9^gning6« eet, fom er opbigtet. 
arbeibe. At nebbri^be og 4gien o. et ^uué« i^pdidfe^ v. a. l. aabne 9. ^ielp af en 

^n (ob o* en grunbmuret @fo(t. 2. fis 2)ir{t« 2(t opdirf e en Saaé« iDeraf: (bpg 

gtzrl. vorfh t. alvorlig, gubetig 93etragts ^irfning, en« pl.-er« 
ning, fremme boé 2(nbre et m'oralfE eø. re« (lypdvage^ V. a. 3. (f. drage.) 1« træffe 

ttgiø^ Sevnet. «£>ané :^e opbyggede atte op. (fieiben.) "Dceffet er opdraget ^ og 

Xitbørere. • <&an$ eget ^onet fan iffe op« ^an oeeb b^ab ber oar." a)li>nftcr« (^rcrb. , 

bygge (oorre opbygncligt for) \)an^ a){e« 1614. I. 66.) 2. opfoftrc, banne og op« 

nigbeb. == opbyggdig, adj. locrcrfg, fom tugteben ^ngre t>. Seere, JDmgangog Wiens " 

Meffer, (eber til ICnbagt eO.. mo);al]1 iSfttu ftec. 2lt o« ftne SBørn m. ^ipbu. <&an 
tanfe. — (Dpbyggeife, en. 1. ©n 95i)g». opdrog en- €f ole af flore hærførere, (pelb« 

ningé Dpførelfe. 2. ^ierningen at op« nere om jDkm; ell. 9)lanter. SBlomftcr, op« 

Ngge i fgurl. SSemærfelfe, SSeiiebning t. dragne i Æ)tiobufe.s=JOm >Dnr bl, a. oof 

©ttb^friigt, t. et religiøft Scvnet. *on« føde«)3=(|>pdragelfe, en. ub.pl. 1. Snb« 

tonet 09 8arre var ^cnigb^ben til (!>« "begrebet af bet, fom b^rer t. at opfoftre og 

2)fraf: (&pbyiggeIfe6fFrift';,en.pl.-er^ gu« banne S3øt|i og unge a)<ennefter. 2ltgioe 

beligt tSfrift, 2Cnbagt«bog. 4>pjbfgøelfeet: ffne SBørn en gob (!>« ;Den aanbelige, pbo« ' 

tdt,t». pi. *r« ('418« 0; £).) fiftf (D. 2* ben iDonnelfe, fom crb^^ipve« S>ftta^tl{i — Opbcmnrndl 122 r 1 \awtl t>« øob^Cnførfel t Undbomnuti/ fotp Q}ptggt,y. a. 1. (f, ^ttøe«) tilffpnbe, 
1},. £)møand m, bannebe aXcnnejEic. ^ opl^ibfe o« dientagnc SocefnHindcr. 2Ct o* 
^anb af Øp^céfielfc« ^ faobant €$prod een t. 93reb(, t. ^cDnøiccdøt^eb, Gpnet 
^øué {((e'b(anbt Jotf af <D* — 2)eraf: (Dp« opcøøe^e ^and SBedicrH^^eb. "2(t opmun« 
itMl^csanftaU , (Dpdraøelfee(«rc (9æ& tre b( ^øtdinobfgc, oprctse be @tot)^, fiprfe 
baøogif.) Øp^ragdfeévifen > o. fl. — be ^oaoc." Socb^^- — Q)pes9clfe,en. pl.>r« 
<Dp^raø(r/ en. pl.-e* en ^etfen af SOZanbs ^ (DpelfTe/ t. a. 1. bnnge t. at 9ore oø ttt:: 
fUnnet/ bec ^ai: paataøct fta at opbraøe t>«é d* om^^ddeliø ^Ccic,, opføbe, opfofire* 
- 93«rn(Il. unøe^aKennejfer. £)t^ et ^i^nen« (ofteft om kærter; bog ogfaa om ^Qt.) 
tunmet: Øpdrcøem^e* 2(t o* en CSfoo, o« 9^ugttcoeet, ^Ufcomic. 

ibp^reie, t. a. 1. bteie tiO^aøe ^ fAac op "^t opelfFe et ^rat, for beri at opamme en 
]}* at bteie* %i op^rek en ^frne« ®foo." £)(uffen. IDcnne £Lt^æøf!ammc , 

(Dp^riff e^ v. a* 3. (f* ^riffe«) ubtømme ^aarcatt l^^ac ^an feto opcIJFrt. — ftøutL * 
t». at briCfe, btiffe faatebeé, oX intet btiocc til« forfremme, opl^ietpe. 2(t'opclfPc ^tbenffa^ 
fcaøe. (mejt i partic.) m SSinen et, biet) betne. (9la^6ef.X "SKiblcthe, fombet^ac 
pponiffen. (f. 6riff e op«^ 6tuøt f. at qt>T(e fremmeb oø opelfCe eøcn 

4>p^c^»e, V. a. 3. (f, 6rit9(0 1. iaøe gftb." 3. »ope g)craf: (Dpciffiiing, en* 

(SSilbO op. S^ønbetne maatte o« ^itbtrt. (Dpeta ^ en. et ftort ©pnacfptt af bet 
(®. é. ©. fu'tbcn.) 2. brioe t.en M .Mcre@iaø«; et 6crot jl ^pnøcfpit., — <!>? 
^dié i). 2(uction« (i partio.) 3eø t){{be prraf^uue / et. iat()eatct, f)Dot adene etl. 
fløbtSSioøen; men ben bUo f. (øit op^rr* tfæt ^pnøefpiUpførcé. (Dperafanger/ <!>? 
Dot« 3. ooerfomme o. éøønin^ meb papafangetinde/ en. m. ft. 
^øie. jDette et alle be 9enøe, leø ()at (Dperere . y. a. 1. i Soeøefonften : fore* 
(unnet opMi?«. (S3. 6. £).) 4. optaør iix^t en tonfttø c^ttutofff £)petation. 4>att 
(no Sotb) t. jDptfninø, opbtpbe. i^cnnc bteo opereret fot @toer. %X o. een f. 
SKarf ^at ^an føtfi opereret* — jDenaf : ^teen. — (Dpcration^ en. pL*-er« Qn eftei; 
(Dp^rioitiitø^ en. pl.-er. ^onftenø SReøler forctaøet 2(abntnø ellet 

(Dpduøe^y. a. 1. til^fibé: l^ale heilet SBortjfoennø af (oøe Seøcmébete ; oøfaa m. 
op 00 binbe \>it fafl.t. Slaaen* ** ^etaf : ISiateø: 4^trurøi|r 0« <ba (Dper<ctioit oøe 
(Pp^uttsntnø, en. faa br. om anbre ^otctaøenbeiy ^oortiC 

<Dpor«t/ en« ^SiUoeø af £Xoqsø ; £loæø^ Snbftøt oø gærbiøbcb i en Jionf^ ubfotbteé, ' 
JDpføbninø ; it. bet £Lt>(tø , fom et laøt til, f. ^. mtlttaidjfe (E>p(ratioitcr.) 
opføbt. (Dp^r«t af ^aloe, S<tar. 2(t (Dpfanøe/ v. a. l. øvibc noøet i S<^lbef, 
^aoe øobt Slyktø i (Dp^rort. (a)Zot^.) ' i Sorten, gaffen, fom 6un fapebe ub af 

(Dp^tfitøe, T. a. 1, famle i en iDpnøe« IBinbuet, Meb opfanøet af en ^rfon nebc p. 
%X o« 3orb, ©iøbninø. '*)Da i)an ^a)7be ©aben. 2. bemooøtiøe ftø unberod^, ops 
op^vnøet ben ubcjlrioeliøe 9){anøbe ^orn taøe, opfnappe. JBrcvene blebe unberoeid 
,i fine ^<>ttaab.é()ufe." ^ulbb. -* jtø. fam«. opfanøedc« ^an opfanøedt be ubfenbte 
mcnfanfe. 2(t o. ^UXU, ?enøe. **iDa ©peibete.. 3. opfatte, mobtaøe. "iDeés 
^cilabé iøien ubotbebc ^anbeten, oø *&an5 uaøtet formaaet oott tbU at opfange £pés ' 
bel op^ynøc^e Sttøbom." %. S3oi)<« — 2)et« (ttaaletne føiennem bette flore 9lum.^* ,SUt^ 
Of : CDp^yiiØclfe, en. ^ f(^er. ^ (Dpfanøcn^ en. ub. pi. 

<t>p^yrfc/V. a.l. bprfe fra np af, inb« (Dpfare^viu. 3. (f. fare.) br. flelben I 
tQi^<^ t. $9rfntnø , opbtpbe« "i^u , fom 6t* for ben faboanliøe Sorm : %x. fare ap^ 
^æbted Sanb op^yrfer øtab m. traole ^ocns l^æt^e ftø i SSeitet m. |>amø^cb ; f. ^, (oov 
ber." ;9ictn. it)enne 3orb pat ^an op^yt^ ^len et om : at (S^rijtué op^rr t. •^im« 
f et fta ^cbelanb. %i op^yrfe en SKofe. •— meJten. (partic. opfarende bt. i SBcmocrf eU 
jDetof: (DpdyrFninø^ en. pl.-er. fenj^ (amø til ^rebc, iilfinbet.) 

(Dn^orffe^ v. a. 1 . befcette et ISBorb m. . (Pofart/ en. pl.-er. {>anblinøen at fare 
bet^ fom bøtet t. et ^aaltib, foaoel SBorb« eU. fnøe ^aftiøen i fBciret. SuftbaKonenft 
teb<fab, forø SRetter. JDet blcp i en -p^jt Øpfart. 

op^«flfet. % ©alen fiob <t ftort op6«ffet <l>pfar)9e/ y. a« 1. facoe p« np bet fom 
SBotb. — • <!>p^«fiiinø,en. pi. -< tr. 1. tilforn l^^ar oæret fan)et. 2(t opfart^e vx 
^anblinøen . dt opbcerte. 2. bet , fom et @ilfefiele. — (Dpfarvninø^ en« pl.-er. 
laøt 00 ^emfat p. et é.pifeborb« <£n I)eta (Dpfatte^ v. a. 1. [efter bet :£.] inblems ' 
Itø, (oflbat (Dpdisef ninø. me i Sanfen, i S3eøtebct ; fatte i £)mfan(| 

(Dp^^me^y.a. l«tnbfl^t(rn!e, beøtcenbs og ©dmmen^ænø. <&an opfatter bu^Hg 
fe, brinøe t. at ^olbe ftø i et oiflS^umo« en^oetnp 3bee. iOctte er noøct, ^fom et 
opførte Dormninøer. 2(t o. ^anbet i en S3arn iCfe ret fan o. — (Dpfatniitø« en. J 
SJ^ødefø. {)ct maa føtfl opdormmeø/ inben (Dpfinde/ % a. 3. (f. ftnpe.) 1. opbtøs 
man fan faac Skotte af ben fra .&a)>et ounbs te, ^itte ^(xo^. ^en ^ele |>iflot{e et noøct, 
ne Sotbbunb. (iof. in^^cmmc«) — <Pp« ^an ^at opfundet. ^. optænfe , ubfinbe 
^«m1ltKø^ en. pl.^cr* noøet n^t , cd. i en 119 , forten utienbt Opflnbc— Opfottrt* 123 Opfofht — Opfete* 

i 

2t 6cn funbe opftnoe 7((t, ^vab ben fan telfc, i^ot ^ittp^øm opfoftvcø* (bt. fotb^ 

begn&c." ^necborf . d^uttcnbcrg opfoit^t^ 9an(. !ui( ota 93iørn. S^f* opcIfP e^ opf«6c, 

efter be 3kfteé SXcntng, æogtt^flnf onflen. øpflorff r^ pleirO = (Dpfofhtnø, en. ®tet$ 

— (Dppitddfc/en. 1. ub.pl. (subj.) l>Qnb? mnøcn at opfofhe: eU. bet, at opfbfheé, 
lingen at opftnbe noget. *'6etønbt CSIcun^s (ibf. pieU«) ^'i&n^Ht (Dpfoflrinø cv HU 
t<n t« enbl^er (^pfin^clfe beftcmt oø tpbcCid tige p(eic;'men ilCe tDertimob." €Spocon* 
(airangioeé, foa Qar ben boø itfe attib oocret . IDeraf : (Dpfo^rinøéanflalt/ (Dpfofhingfttf 
£>pfinbcTen fetv inblnfenbe/* :Xtefd^ott>. 2« fltfteffe^ en. @tifte(fe, (pot hittebørn. eS* 
pl.~er* obj. noøet , fom een f)ar bpfunbet* anbre trcpngcnbe ©«rn (<iypfojhinø6o«m) 
vn af be n^ttidfte (Dpftndclfer i ben nnere fca ben fpabe 2C(bec af opfoffceé« -^ (Dpfcs 
Sfb. — ^eraf:(E>pfIn^€lfc6aan^,(DpfinMff jhrln]^6f)uua/ et. SBi^dntnoen; ^oot en foa« 
ftdc^yne, o.fl, =£ (DpfinOer^ en. pl.-r* ben, ban ©tfftetfc cc tnbtettct, Øpfofhmge« 
fem opftnbet, fom 5<tc opfunbet noget. (S^aU votfett^ et. nt. ft. 

Mniémen()arfaaet92a9neftetf!ilØpfin6cr* (Dpfre^e^ v.a. 1. opetffe 0. omJ^^ggrttd 

-- opfbfdfom, adj. fom m. Set^eb opftnbec grebning. Tit o« €!oo^ (Btoeéøange. (fG 

noget, nnnt, at opfinbe,(9luébrf9().)2)eraf: øurt. om ^onflcr og Skiben jfaber* &nee& 

<Dpfin^fom^e5^en. ub.pL(3.^.S)2t)nftep.) borf.) 3)craf: (Dpfredntng^ en. _ 

<i>pnffe^v. a. 1. optage bet, fomcrfaU (l)pfri|?e, v. a. 1. fotni^e bet, fom f)at 

Uti )Banbet. (Snbeet af ©obfet b(ct» opfi^ 9«t^t^ malet, anfhøget, flPteoet. Ut o* et 

jfet. — <Dpft(Fnm{)^ en. pi. - er« ^alcct, en gammel Snbffrift. r^ i^ftefl fig* 

(D^flammC/ Y. a. 1. egentl. bringe t. at At o. noget i (Srinbnngcn. Tit o* et ®aQn, 

Waffe, tombe i Sueilb. tt o« Siben. — £)fs et 3^ab. — C!>pfri{Piiiiiø, en. ph^r. 
te^ br. bet ftgurl. for: fættc i Itbenff abe (ig (Dpfunb^ et. pi. b. f. 1, ^anbUngen at 

2tilflanb, begeifhe, op^ibfe. Tit o. itrU opfmbe. (@ubm.) 2. bet, fom er- opfun? 

gecené Søreéfølelfe. SDtobftanben opflam? bet, en £)pftnbe(fe, et ^aafunb. (fom ^t>p^ 

mede ^n« Segierlig^eb enbnu mere. (fieibs pigere br.) "^jtjligen opfanbt b^i ^fiolbe, • 

aert f om T. n. for : oplue, bluffe op, @n og forbebrebe flben bereé (£>pfund*^' .©ulbs 

opflammeitd^tibenffab.) ^^ (Dpflammelfe , bero* 
CT, jpL- 1. (83u 6. D.) / (ppfyl^e, v. a. 2. gl^re fulb, fomme faa« 

(Dpflntt, y, a. 1 . flette noget og bereftec meget t, at et 9ium f i}(beé. Tit o« en ^arC, 

opbinbe^et, flette og tillige bøie opab. en ®røft. ftg. o. {>ooebet, ^^antaflcn 

Tit o, i>aateU — <I>pflftnittB/ en. pi. - er. m. falffc gorefKHinger , SBillebcr. — ftg. 

(Dpfltffe, V. a. 1. bøbe p. noget gammelt "iDa tvår bet Xxt> at opfylde ben SXangel, 

f, at give bet ^nfeelfe af npt, ell. bebre ub«. fom enbnu »dr tilbage, og fom fornuften 

»ørteéCnn. 2(topf!iH!e^lorber, gammelt -((fe funbe af^ielpe«'' ®nceb. 2. bringe t* 

Bhtteu ^ (Dpfliftiinø, en. SJirfeligbeb, t. Wbferclfc. Tit o. et Safte,. 

d^pfiiiife, V- a. 1, b. f. f. opfTiFfe ; ell. i 3ég fif mit SJnffe opfyldt* @paaboromen 

Ugnenbe S5emarfelfe. (bagi. Sale.) "iDet, blev opfyldt. 3. gi#rc jDlbeft for, fulb« 

fom ben &vimmt vil opflinfe f[n @tt>gl;cb bt^rbe', iagttage. At o. ftne pligter, fttt 

»eb." 3iaf)M, - SBeftemmelfe. ^cnfttttcn m. bette »re» er 

(Dpfiyttf, V. a. 1. bringe op t. et onbet nu opfyldt* — (DpfyWclfe, en. (br* i SSes. 

og bøter« 6teb. Tiit bette :Søi f!a( opflyt« mcerf. 2 og 3 af opfylde.) 1. Ubfalbet^ 

leø p. Softet. Ttt o« en ^ifdpel i €>folen :Dt»ereénéftemmelfe m. en foregoaenbe SLam 

(Ahe ham en bøiere yiabé , efter ^an* fe, Sttring, m. et S)njfe, ^aah, en gor* 

fermgong.) iDcraf: (Dpflytntnø^en. pl.-er* \)ehtning , ic. ^in gormobning , o^ne 

(Dp^yvf/ f. f yvc op, 3 partlo. ^øn$ @paa^om, gor(»aabning gif i 0. "^oab 

fme cre opftøtne. — (l>pflyx)eny en« bet, at l>aabet looer. ^ar ben minbfle 2)eel of fm 

ftpo< op. (bpfyl^elfe ^er." aXpnftet, 2. ^ulbb^t^ 

(Dpflirffc, T. a. f, flforfPe* belfe, Sagttagelfe, fulbftænbig Ubøoelje. 

<I>pfol^t, T. a. 1. famle op i gotber. (Sn IXractaté. et >;Bit!aaré (D. ^ligteréiD« 

— jDeraf : (Dpfolbniitf*, en. (85. @. £).) •— (ppfyl^miiø, en. ©terningen at opf^lbe 
(Dpfodre eK» opfore^y. a« !• forbruge, (cfl. fplbe op) i egentlig ^emorrfning. 

opbruge fom CLDorgfober. ^t opfodre go« <Dpf«r^e, v. a. 1. 3 ætbre ©frifte«: 

bemrter« (JOluffen.) . iflanbfæfte, fTx^e, forfprte. "^an lob ©fis' 

i!>pfot^w,y. a, 1. forlange et ©oor, en Ut ^tU og opfozr^e m. m)e JBotb.** 2C» 

Srflemng af een, p. en aloorlig, ^øitibelig SSebel. 

tXaobe. 2Ct o« een t. at ffge ©anb^eb. (Dpf«6e, v. a, 2. om S*c»ne(lfer: opfos 

goihiingen, €otnmanbanten bleo opfor? fhe; om^D^r: lægge til, labe lew og t>ore 

^ret rt, at wergiDe fig.) — 3)eraf; (Dpffor? unber :Xilfttn og SRøgt. *an ftar opfedt 

^rintt, en, pl.-er* fine SBørn l por gattigbom. Tit cpfabt 

(Dpføftrt^r.a.U plete og bære £)mforg giebcrfrte. — toeraf: (Dpf^nin^/ <n. 
I et 9åtn, otpfotc og opbruge. 2^ifl[e ^øcn (Dpfoce^ y. a; og rae. 2. b« f. f. f#9( op* ^nøe l^en p. et ^øiere &^^ Ølon o^« S3i[^€»é , ^ocfttitndeit« <!>« (£)t)(¥ø<t)e(fc.)^ 
føTtt Stanonct p. S^oCDenc. 2. opmfe, 3. ^,n neiaQtxQ (D« af ©ictben. ØTftefO)* 
opdde« TCt o* en S3t)dn{nQ , 9»oll>e , en af ^uu^eicvne. 4. <D* af 9^ii\V^^^^ 
SSuut. 3« 2(t opfi^re et ®£uffp{( (K^^^^^^t <naa(. (fiangt ffetbnece (t. (Dpøit^nittg*) 
fptdeé p« S^catret.) 2Ct o* en ^øttibeHø (bp^kf^t, v. a. 1* bttnøe en fot^en ubncs 
9Xufif» 4*2Ct o*.en ^anb6 3: være $ocbanbs Ut, elu forfømt 3otb t fnigtbar ^tanb t>« 
Jet; 5. recipr. Tit o. pg; fot^otbe, ffiffe ©iøbninij. 2Ct o. en SWart. (95. ®. -O,) 
fløy inbeette fin ^anbtemaabe« ?(t o* fg (!>pQi4rrc ^ y. a.,3. (f. øi^re,) bringe i 
»(V i(be, uartigt. )Ct o.*fia tmob een fom Stfgtig^eb, bringe t« enbelig ?(fg{øre(fe« 2Ct 
en retjlaffen 932anb. — ^eraf i Semcerf. 5 : opgiøre en Siegning. 
<E^f«Tfel/en. ub. pi. TCbfcerb , 8et)net, (Dp^Iatte/ t. a. 1« fhn^ge noget øpab, 09 
<&anbfemaabe. @n {let, gob, uforffgtig, tillige glatte bet, ?Ct opølatte <&aaret» 
tiQDertagt (Dpførfel« ~ 3 be øvrige SB:mærs ©eraf : (Dpglatntitø^ en. (©. S. £).) 
(eifer br. (Dpførclfe^en. f. (S. enBpgning^, (Dpglode^y. a. l« bringe t. at g(øbe, 
et SfuefpiCé (Dpførrelfe« ^ brcenbe: opt)arme; ftg. opilbe, titftpnbe« 

<2>P9iiae^ v. n. 3. (f. gaac.) 1. i figurl. (^ram.) 
Semcerfelfe for: oprinbe, btioe f^nlig. Øpørabe> r. a. 3. (^.Qr&øu) 1. brin^ 
S)er opgi^ et fii^é f. mig i 6agen. >Den geo^, bringe frem df Sorben o« at grave« 
^gaaeu^e @ot. (f. ne6øaae«) 2. i ætbré (grave op.) Siget blev opQt<i»tU jDiffc 
^frifter: mcbgaae, forbruget« ^oab ber« 9ilx)ntct ^ar'en Soabe opntat^et i fin |>at)e« 
poia cn^^aatu ^ . 2. aabne 0. Gravning. %t o* en •^øi. — > 

(t>pø«aen^ en. ub. pi. {^anbllngen at (Dparat^ning^ en« pivset, 
^aae op. (Dpgroe^T.a. 1. (erO ffelben fov: groe 

^Pøaim^en. 1. ub. pi. b..{. f. (!>p# oP; opvoye. - 
S4aen* Unber (Dpøattgen i ilaarnet. — fi«" (Dpgtye^ ▼. lu 1. b. f, f. øtye, frembrt)« 
gur(, kotene , ®tierncrne^ , ^aamné (I)« be ; men fielbnere og ufceboant. "iDer ffal 
2.pl.-e« $8ei, fom fører opab, 2(bgang t. iffeiDagcn oeb>@o(enopQrye«*'JUngo. 
et (øiere &ttl>. SBierget i)ar en fleit, vans (Bpl^ftt, ▼. a. 1. (øenc, br^be op v. at 
ffeiig (Dpganø« )Der er ingen gob 0- { ^(fc. 2(t opl>al^Fe en faft Seerjorb/ et 
j^ttfet. ^ganøeit t. ^ceftningen. (f. Q>ps Beergutv, en étcenbro« -^ (l>ptral^tn^^ en« 
fiørtel*) pi.- et* » 

(PpgatM/ en. pl.-t*^ noget; fom opgivei^ Ophede, r« a. 1« j^ate i ^eivet, l^a(e 6p. 
^:emfcetteé t. at ubt<en!e eU. ubføre, et op^ 7(t oppae et ZfUQ p. IDæfCet. — (E>p];^4« 
øivet ^pørgémaai eH. 9røvefti!)fte. (Sn Itntt en. p1.-er* . . - 

mat^ematij! «>• ^t (øfe en van jfetig Q>* ibp|^arve / t. a. 1, tøéne , brpbe v. at 
"^un optøfie m. 1^ megen ^fiønfombeb ^arve. 2(t op^art>e Sorben. (fi$. 6* JD.) 
te vanfteiigfte (Dpøaver.*' SSagg* 9^« .JtUm. IDeraf : Øpj^ar^^iting^ en« 

iDpQtel^^en. ub. pi. JTS.^ZCufgelb.] iDp^^afpe^r. a. l. bringe alt ®atn af 
bet; man giver for tn Sing, over bene ^(nen v. at ^afpe. 92u er (Skarnet op^a« 
cgcntUge aSccvbi ed. $riié; f«rb« bet ZiU fpet. ^8. ^. £>.) — (Dplhoøpntiis^ en. 

f^ub; fom.giveé p. en ilettere SJlQut, bet (Dpifa\>,tt^ ub. pi. [3« Upphaf.O ^* 
pttefif. enbebre. (TCgio.) ^ ©eg^nbetfe; £)prinbetfe;'2(arfag, ©erben* 

<2>pøi»e/ T. a. 3. (f. jivcw) 1. give fra <D» |)(At var (!>♦ tit benne Jotanbring i 
ffdv give éCip paa, tabe fate; fratrbrbe, SRegieringen, ^^QOp^ap og 2(arfag t. A(t 
fortabe* Tit o. et Jlorfcet; en^eife. o* gobt." 2(. ©. SSebet. 2. Ubfpring, ^er« 
^&aabet om en atng^ ^* |lt ^aanbvær!, fomft. ''SKange ^prjtet (jave bered (!>• af 
^to*^aiibeno:bøe« 2. inbrømmc; over« (lenbe." S^ebeL 3. førfte 2(nlebtting. "jDø 
brage-; afflaac . frotrcebc t. gorbcet f. en a^n^Te ^avbe, førjt givet (bp})ax> t. bcnn# 
anben. ^an b<vr opø»i»et ^anbeten t. fut geibe.'* S$ebet. — 0)p^a\>tmanb, tn* pU 
€$øn. .£>an maattc o. Segnet t. kongen, -mctnb^ [3. Upphdjmadr.] ben, fom gi« 
Tit o«fitlBo (t. mcttené S3e^anbting) giøre Ui 2(ntebning t. at noget ffeet eK. btivec 
£>pbub. Ut o, 0(Svret (give ben f^øftcbe tit, fom begpnbet, inbtebet, et @tiftet af 
3(get fri t. ^æéning for £lva;get.) 3. ans noget, ^an var Q>f^a\>Bmanb tii (tU^ 
øive, fotrtdre, betegne, inbberctte, .anmets for) Oprøret. SKin évtfc« (Dp))a>)ømait^« 
be (efter forej^aacnbe 2(Sf!ning.) tt o., be (Dp^efte^v. a. 1. bringe noget ()øiete i 
ttøiere £)m^a;nbig^ebet. .Ht o. een be ^ots fBeiret, og tiKige befte Ut fajl. 2(t op« 
l^otbéregter, tjan l)ax at rette pg efter,, o.. Ijefte fin Aiote. — (l>pbeftntnø, en. pl.-ct^ 
fin Sotmue, fine 3nb(om|ler. o. ftnc SÉRebs (Dpt^eitte^ y. a. 1. labe een tatbe eH. fere 

{B^lbige. 4» fremfortte, foretoegge t. ^e^ op t. et ®téb. (^ente op«) ^an btev op«; 
oaretfe* Tit o. en maaU, tn^tiii, et jenter paa ©tottet. 
?>tiiéfpørg^iaat. (f. <l>pøat>e.) — i)eraf : (Dpl^ibfe^ v. a. 1. giøre een ftibffg, op^ 
Øpøivelfe^ en. 1. (I>pøi9elfm af et Sor:: bragt, forbittret, titjfvnbe een t. at at giore 
fart. .{Kiaobvawiet^ 0)^ 2« Soeté (2>« noget i ^cn{!ab cu« «lrcbe» *&cmi o^iiU v 

/ , JD|)^>fe— Dp^ol>er* 125 Op^olb— Op^wr* fr^e »orøetne mob S)tJt!øl&cbett* ©ebben* <Dp^ftf/T.'a. 1. oiof<iffe t». hoffen, Kt 

oe ^(e 6l(»r be cpl)i6frde tii 0){obftanb, op^ofH^TUtn. -«<t>l>^of!itiu9^ en. pL^et* 

(Dpl^i^frt of SStin dg 2ib«npa6. — ,(l>p« <DpI)<»>iie, v, n.vl. (rrO 0(it)e Ijorjcn, 

.^idSMiVg^cn. pJ,-cr» ^ fcutmc o^) , tfioe t«ffec«. 2(rmen ophov* 

(!)|>^iffp^ V. a. 3. (f. f^ielprO unberfiøt«: ne^c cft« ©longen« S3ib. ^cnbcé SPtne 

Uf fi«tnfnc(pe.bet, font er i ^orfotb, fom oace opf^ox^itc^e af (^raob. — (Dpf^ovncly 

tff«n:i90b2)riftcll, gremgang, 2tt op? fV/ en. • . . 

biflpe^anbeUn^ gabrifeme I et Sanb, — (2>p^«uQ8e/ v. a. 1, oobne ». ot ^tigge* 

(Dphielpntnø^ em 2Ct o. 5fcn f. Qt faae 95anb. ^2. om^ugge 

©pbifitp^ T. a. i . f. fjiffe op4 ©a!fca oCbctcé, ^ugge Xit fttx^b ber et at bttgg«» 

Wwop^ijfff, (it>f. l^rTf,) — <I>p]^tenn^/en. ^n (ob fltar ^ctc ©!Dt)en o. TUt SBiKcu^ 

(Dpbitte, V. a, 1. b. f. J. opfkibe, ijttte bet tt op^iirøet. 3. ^ugge i ©ttjffer bet^ 

pao. '2)et er en |>tflorte, b^^n fcto ^ar op- fom ei er brugeligt* 2(t o* et gammelt 

^'ttet. ^wx fait Aobt opl)itte Søgne* é^tih, en ^ogn, 4. forbccrt^e o. at (ingge* ' 

(Dp^obc, f. opoynge. »rattet, »lolfen er reent opbtt^øet« (SJ* 

a>pj>pl^et* tv SSæren, »Itecn »> et e. £). bebre forl^iiøsetO — SDeraf: (É>pf 

€trt. j>onl mefte (D. er ( ^^écebftaoen,. bugninø^ en. pj.-er^ 
aXit <D. bet i »ven wt tffe bt(»e (ongt. Øp^«nøe, v. a. 2. (f. $«nge.) ^lotnge f 

(Unfcettibenogfaofor: (!)p^K>lbepe^« ^txtt «®eket, ftængeop, 3eg »fU* bctte ©ti^ffe 

f trb er om ©ommeren ^ané fttbt>anlige (I)*} Manbt be øvrige, ^ranbfe t)are opf)arnøte 

2. iiRber^oIbning, Scoring, ^øbe. Cbeté runbt om p. Sræeme. (ftg. dt txrre op« 

iDp^lb/^n^arberaf jitrigeKged)* 2(t |><ritøt i gorretnjnger* b, Æale.) — <!)p« 

f»8< fit (D. giw <en ftt fl>» 3. ©tanbé? b<rnøninø, en. pl.-cr. (2). ^. £).) n 
ning, Dpbmr^ TCflob^lfe. ' £)et regner uben Øph'«»e,T. a. 1. enbe, afbn>be, bringe* 

©pjiolb. ©.iaRufifen(5?<»ufe.) 4. Jo^* t. JDpb^t, afffaffe,. omfløbe. '2(t o. en 

Hvx%, Ubfættetfe. »Det maa jfee uben (!)• »deiring. (it?f. l)«tje, <.) Tft o* en €ons ; 

"(Dp^old ^inbrer et 2Crbeibe fra at bringe« tratt. "dronen op^«t9cv ben Biig^eb ^ ' 

t. (foibe; ^or^almø ftinbrer bet« JBegijns ^^q^. ©^nfPab fao meget eCffer." 2BanbaU 

^fe, 6iirfelfe bete gremgang," ©poron. geg ^ir op^ofvrt et gorbinbeifem. b<un; 

^y^Y^Xbmibt, en. SKaabe, ©ei, at ers %t o. en gorffrift, en gororbning, en gams. 

\^mt fit £)p^olb. "Slaringéeeie og <Dp* met ©«!, ©ebtctgt. ©iffe to JBegreber op:r 

H^»filber." 3. SBotje. <l>p{^ol^6mt^^c^r ^«ve (raob|tge) f)inanben — <E>pl><«oeIfe^en* 

rt. bet, fttjorpeb man nærer, opbolbcr, un« t, ®ierningen at op&ætte) enbe, afbr^be, 

^fffiol^er pg. (3. Botve.) Øpholbe^eb/ »ctciringend <!>♦ ©t røgfeffab« (D. 2. 

<t. 6tfb, fttjor man Ie»cr, opbolbcr fig. pi. <l>pl)«9flfet. iDmPcenbigf)ebet , S5tbt« 

<I>v!JoIb»tid,en. bet ISibérum , i J)t>i tf et Uftigbeb. Kt giøre megen 0., mange (Dp# 

»an ep^otber ftg p. et »ift ©tcb. (in læns hat^dfer af noget,- af ^nc gortienefter. 
m, fortere ©• — Øp?)oIbøv>eir, et. SSets (Dplj^le, v. a. 1. giøre ^t noget btittet 

tt« Joratibdhg U bet, bebre, £)p?)otb imet< ^øiere, for^)øie. (fietben.) — a)erimob ftgurt. 

^ 3lfgnbi9ger og Ut)eir. Tit o, (forfremme) een t. OGce og ©ærbigtjeb^ 

^jlolbe,r. a. og rec. opholbt. !♦ »&an bCet? opljøtet i Ttbetftanben. "Dit 

ictbeD.SKagf; unberftotbe, ^olbe oeblige. Punbom »ifcr mig opl)«iet ben bt)bige, rets 

tmnrt op|>ol^t ftan eivet. 4>«abet op* ffafne SWanb.'^Slein. — Tit o* een o»er aHe 

W^er ben Hiijffctige. (f. <Dpf>oI^, 2.> 2. bon« ©amtibtge. o* een t. ©ftjerne (o: 

mt\i i ftn ®ang, finfc. 3eg bte« opljoibt rofe, berømme i t)øi ®rab.) "SKange af be 

ttnkcroeié. J&an opholdt mig m. ©naf en iDwber, fom opI)^ee t. ©ft)erne i rimebe og 

t«t Xime. 3. forbate , opfatte. *an urimebe SSeré^ ' »agg. 91. 5ttim. ^ Q^i^^ 

^T opl^oWt ©ogen et -^attjt 7(ar. 2)enne ^-øiclfe, en. ^orjeté (&* — figurt. gorftem* 

5»ttetning taater ei at op|>olbeo* 4. recipr. metfe, »eforbring. (Dp^iøielfc tit ft)r|lctig 

J-)tKerc, forblitje, titbringe SSiben. 3eg ©arbig^eb. — opl^iøiet, partic. a.) op|»ier 

m opl^olbt miø ber et ^att>t 2tar. ^t- 2(rbeibe o: gigurer , fom ^a»e ftg^meer elt. 

<>• 1t9 p. 8anbet om ©ommeten. b.) tøoe, minbre fra ben ®runb, I)»ori^be ere ubati 

tofe, fotitnf« Bg. ♦an opbolbtflønins beibebe. ^olo — l)ect <H'!)«'ct 2(rbeibe» 

irta«é, og fom berfor ptbigere, enb man b.) fuWtm, t)øt. ' Cn op|>«iet Sanfe. Ct 

'fnrebe barn. TCt o. fifl veb noget o: for« opl)«iet SBittcbe. 

■nnnwiig fpflfetfatte fig meb, fortrinligctt ' Op^^ir, et. ub-. pi. Wri^betfe f. en SSib 

«n9enb«Æib og iDpmariffom^eb pao. 2>«nn« ett. for beftanbig ; ^tanbéning, Slutning* 

2«t af 2)igtet tntte t>i iff e opholbe oe tjeb. "5)obené «Raon betegner et <Dpf>*t af 2(lt 

c.) Jt o. fis ot>er niget o: ubfatte paa, om* l^^ob Sioct f)ar." SRpnfter. 2)er er intet 

tal« m. ©flbbet. |>ttn opboI^er fig ooer atlc Q>. i ^tbeibet. 2Ct arbeibc uben 0), (uafta* ' 

Ul. = (Dpbofber, en. £)en fom opftotber betigO (S^mittené, (Sogbommené a)»l>«r* 
U.) en. »fbtige^otber noget, ''©ub, fom Q>p\)ett, v.n. og a. 2. a.) neutr. ftanbs 

tt 2fll(« ©ftt^er og (Dp^oWrr*" ©d^KXte. fe, aflabe, afbrt^eé. 6f uefpittene ere op^^ ianctté Ibct l^or op|«tt at tcøne* ^ané <DpFi>B/ et ^anMingen at opf{«6f . <l>* 

Jeflittittd op^erer m. bettc Hat. ' b.) aet. af Æocn. — Øptrøberct, en. SRcttfg^cb t. 

opfpøcge. |)an cc ube f. at ct^b«rc cit at opfte6e SSarer. (Otuffen.) 

©fibéUiliø^eb, (f. y«ftt, 4.) - . (!>\ifviht , v. a. 2. ftøbe et Dift ©lag« 

Øpil^t, V* a. 1. )>æfee 3tb elt. Suc. IHt SBarc i |tot SJlænøbC; cH, Xlt ^»ab bcc fins 

o. ©tuftmie i )£ønbcret. Xto.etHBaaU bcé af fammc/ f . at f unne fattte cH. op{!rue 

% fcembtingc ^cbc { nogct^ opoarme. "3ed ^ttfcn bcrpaa. %i opfi^be ^orn, émør. 

— opil^er ^aoctø folbe SSarm.," €. ©taf« — (Dpfwber, en. pi. r t* "ben, fom optiø* 

fetbt. • 3. ftørnct. opF)ibfe , opflamme* bec en ctl. ffete i8acet. 

ADette opil^e^e p. np ^ané taften ubf[u!te <PplH«re^ v. a. 2» forbcrtt>e t). Jttørfef. 

£iben|fab. '^Jtan l^appet^eb opil^ee bet, ^ SBeien et meøet ppfiørt o. be foorre ^ogt« 

J^ooc >et if!e (cen^cre et: &laxa at Dcere t^oøne. 

fefø V* 3. »oije. (Dpfiørfel, en. pL-Fiwflen !♦ ^awbrin* 

(Dpit^e,y. a. 1. crgge t* SStebe, opl^ib« aen at Høre op. 2, ^et, TCbfomfi, Zdix^^ 

fe, fotbittte, — (Dpirrclfe, en. pl.-t. oeb t. at fiøce op. Cht ftett, bceb, maøe(i() 

(Dpium.n.ub.pl. et eæøemibbcC, fom (DpEcrrfeL . 

etbea inbtøttebe éaft cf Srøbufcni? p. et (Dprtare.v.a. 1. aiøre t^«, fafte 8né 

6iaad »almue.PapaYer spimufCTum. ^^^^ ^pt^f^^ . 3ng^„ ,§^^^5 opHare^e ben 

(Dmaøe , v. a. 3. (f. )«Be*) brfje eH. ^ørf c^tmmct. — fiøurt. SSeb benne ;;£{bcnbe 

iaøe, f«m of et f fiul ett. ?eie. 7(t o. en op«arc^eø ^ané TCnfiøt. ©ibenftabecnc o. 
*ore. "iDet«itbt, beop]«ttei(Seo»ene.'; 'g^rflanben. "(Dpnarebe Snbfiøtet i SRe« 

*• ®^^f-.v. ?^ W^ f'^* ^f ®"^U^ liøiotien." SBanbal. 2. uegentt. øiøte no* 
*øiene.".9)..«. gnmann. 2Ct o»^t ©fib g^tflatt, fatteHøt, ubtjiffe, fotftate. ^ettc 
(fttbfKntebett>.6uttiøete6eiUnø.)— 5)cw Spfiater i«te ^aøen. — 2)ei:of: (Dpfhi* 

(DpfalOe. V. a. 2. bijbe, opfotbre een *. a)pfla>rre, v. n. U f. fUcott op* Kt 

at fomrae op, falbe op. »ibnerne btet) op^ fomnic opfkvren^c* 
fal^te p. »aab^ufet. *an tob gortene o. Q^^f[\nt, v. a. 1. opføre, rdfe ». at 

pao ©aocben. 2. ooerføre eenj 9lat>n p. røne. 5)en SSæø bte» bafWø opttinet. 

l«IbtabfHtttøe^®anøef ffne^ørnéSamiUe. ^^ ^^x^^^ ^aaret m. 9Jomabe. ^ <Dp* 

3. øioe een i 2)aabcn 9Iat)n epet en anben. fijjirrnfi, en. (S^obe.) 
Aan er opFal^t efter fi» SBebftefaber* — - m « v -^ x * #-«t v * 1 
Seraf* (DioFttlMfe, en* (DpHobemnø, en* i et ©Hb : bet tanfl« 

oWe^. a. 1. brfttøe q^ab tt. at fafle. F^J'- i^S^J;Xm^^ 

(fofte op* 2>enne Jorm br. oftere om ben S^^J'^'^J^^JFJl *?f.^l*" Jtijlené Oper^ 

iøeitUøe Jtoflen m. 4»aanben. Ht h en flabe oøSBunbfloffenéllnberfanteropfptbcé. 
Jteen op i iuften. opfafit berimob om OMmt. y. a. 1. ! ijnøe ctt. Mflc i «et. 

ben Kønenbe S3fr!n{nø V onbre kræfter, ««*• i-%5^ *anbleoopHyn5eti(3ia(. 

en« blot Krmené »eoceøetfe.) f. C. :ttt o. øen. -- (DpTlyitanms. en. pl-er. 

Sorben (ni* ^paben) t). ©iberne af en ^ ^^'^fe'' V' ""^ ^' 1^!^'^ ^ «^^"' t; 
®røft. ^øen opFafie^c fiiøene p. ©trinb. * ooraobé Sop p* ©leninøer opflyver." 

brebben. 2. banne en gor^øinlnø ». at *"JS?"*, . « r r c # 

fafte 3t)tb m. ©pabcn. m oi et 2)fåe, en ^.^J'^^^^'J- *• 2% fotfpne m. en bcci n^ 

Sorbootb, en (Sfanbfe. . (2)erimob : (^røfs f fe^"^"? ' "^^ m^L" v* , ** OP"««^^ et 

ten trænøer t. ot opFcfleø o: rpbbcé ». at f^*"fi^ »arn.v— (Dpfl«:»nfng, en. 
fafte 3orb op.) 3. øw fra fiø 0. JBræfs (Dpn«FFr/ v. a. 1. førge for i £)poærtcn, 

ning. (i^f. fafle op.) |>au bar opPaflet a( opføbe (om iDpr*, og meft om be minbre 

SOlaben. 4. ftgurl. a.) Ut o. et ©prog { ^uuébi^r. Ht opficffft ^t^Uin^cv, ^U 

$Bibe(en o: op[f9ge bet 0. at Måbe. b.) Ht {inget. S)erimpb : l^gge ^a(oe til ; ops 

c^ et ©p^gémaal, en ISoioI, 3nbt>enbtng f«^e en •^eft. m. m.) 
o: fremføre, c.) %t opfafle (tø o: giøre pg (Dpf nappe^ v. a. 1. aobnc (et Jt(æbemon) 

til noget, eR. tiltage ftg en SOttinbigbeb, tø. at brage knapperne ub af Jtnap^uUetnc. 

boor^t man ei eropforbret eU. berettiget.^ — ØphtapnitTH^ en« pl.:-et. 
TCt o. fig t. |>crre oocr een, t. 2)ommcrl (Dpfnytre/V. a. 1. fcefte op .m. SBaanb, 

en @ag. — Øpfafldfe, en. ^onbtingcn at fom tnptteé. lit o. |)aaret. (93* ®. X).^ 
optajlc, i »cmærfelfen 1. 2. 3. f. (S. SSols (Dpfoble, v. a. 1. løfe af kobbelet. 2Ct 

bene 0). Cn floerf (Dpfaflelfe o: »ræfning opfoble Sagt^unbe, (S5. @. £>.) 
«. (fiigetebe«, men oftcfl i »emærf. 1 og Øpl!o§/et. pi. b. f. 1. en let, fort 

2, brngeé (Dpfajhiintt.) , kogning. Ht labe noget faac et 0* 2. 

(Dpfilte, V. a. 1. btnbe (Jttebernc) op 0. gtcntagen ilogning. Ht give SWabcn et <!>. 

SBalte eU. >. TCt opfilte pne iClaber. 3. bet, fom er opfogt; opfogt 3Xab. SSt 

^ 2)eraf : (Dpf iltninø^ eit* fif iff e anbet enb (Dpf og af øamle Sletter« -^ Opfog— Opifaa* .127 D|>(oø— Oplfoe. 

fjttrf* 3t>tttttiQthlQh et Mot (t (DiHfoø af fagt-^orroab. cf fføtroob af IBater og 

^mche IBIabe. ^{ølxnanVd^ob^ , befremt t. at fætgcé. @t 

<K>pfcsr, ▼. a. 2. øit^e et £)pfoø (f.) ftottd). af^otit,af9){anufactur9arec. (&t t 

^* 6. £). 2. fcgc p. nii. opFoøt Jtaah ^(æbcopkø* ' 2^ en €Suin af o)xIaøte cU. 

ttnnt aXob tabet fin ^mag 19. at opfoøee« opfamteoe ^^nøe. ^axi bat et <!>• fta ^toi 

•')• fi9- ftø^ fottæUe, bef!tit)e i)^a\> en an« (em 3. ^amCingcn af bi^ p« een ®an^ 

Un oBerebe bat fagt, fottalt k. - "Kt fpUbe ttijfte ©remplatct af et Øftfft, ^t øtøte 

Stb ^ At befpate Snboenbinget« font ^un« et ftott^ et inbfhrænfet (Dplaø. >Det anbet, 

^ccfcf Sange eteopFcste."®Reebotf. Ops ttebie (D. af en »oø (it)f. ^otIa9o^U^# 

fogte Snbfalb, gottæmnøct. "5)ctte €« ttat^eO 4. "Cønliøe (Dplaø*' o: Snffaø. 

iKfltprMt niiltø opPoQt." ^CLM- ^* "^ttm. 5)lanet. SScbeL (fotOf{bet, f. opI«5tte, 4.) 

- (Dpfoønmø^ en. pL- er« ^etninøen at »'.Øplaøøaføift^ en. Stotb af op(adte%atet» 
tpto^t. (Dplagebiuue/ et. ^. ^o»t $8atet optæøgeé; , 

<DpFaiitmc,T* n. 3. [f. FommeJ U SWogajfn. (£)lttffcn.) (Dplaøøpenge^pl. " 

im fto ^(t)an;e(fe , b(tt>e ti( , be9t)nbe. ^enøe, ifæt af éttpenbiet, fom eftetba'an« 

trnne SIbebtanb opfom paa ©ammet ben oplceøatd elL famleé f. een. (f. (S. fot 

^in. 3eø minbcé øobt, naat benne ®!{f en €!oIeb{fe{pe(.) <DpIaø6pfa^e^ e)i. C^ 

fftftopfom* "C^iben; ba ^orbtift øø ans t S^ateoptaø beftemt 9* Oplageret^ en* 

tre 9l<rrinøét>eie ojiFom/' 0<bWe. 2. Sier t. at oplceøøe ?8atet ; ©fabcftettiø^jeb* 

fwwrfaøe«; tetfe flø*. JOfte (an en {tot (i»f. ^otkgeretO (Dplagefle^^ et. l.en 

Utvfte o. af en tinøe 2(atfaø. (fi opflaae«) JDptaøépCab«. (SXaDina.) 2. en Øøftab. 

<^pfomfr, en. nb. pi. 1. bet, at fom^ bvot ^anbeUoatet oputøøed. (®u(bbetø*; 

neop, eS. tomme frem; S^emfomft, £)p$ (Pplaaøi^arer^ pi. 1. S^arefottet, fom man 

øanj. ^et l^an« (Dpfomfl af benne ^v^^ ^at (l5p(aø af, b^otaf SKanøbe b<)t9eé i ^ots^ 

bcm(at ban føtt fiø tajfete, enb tflfotn. taab« 2. ^^atet, fom oplceøøeé i 9<)tbufe 

aXaanené, €$Hetnetne6 (D. 2. iDptinbeU oø r>. iTotbfteber, enten t. tlb? ed. 3<lbføtfe(.. 
(<, S^ønnbeCfe* dn n)^ SXobeé (D« "9aa iDptagt, adj. y. eø. partic. f, unbet op« 

IbfpTcbelfen fuføte abfKIUpe npe €$ptoø« lortttte. 

^omfl.*' ®u(b(. 3. Stemfhribt t. bet ØpUnb, et. pl.-e. bet Snbte af 8anbet^ 

Wtce, ^emme, Itboirønø, SotbebrUiø« be fca ^aut ftctnebe Sanbfttcrfninøet; 

MttUni, fBibenjfai^etneé CD. "3t>et for fatbete« m. -^enfinn ti( en ^tab, bvitten be# 

6prcfl<« (Dpfomft*" Øneebotf« omøbe. SBerøené (Dplan^. o: goftlanbet 

(Dphebfe^ v. a. 1. brinøe op 0. at ftobfe nætmefi* omftina ©tåben. »enbfDffet et 

cJ. jTrabe. TCt o* noøet af Sotben. 2. Katbotø« <X>pianc, — 2)etaf : (Dplarnbing/ , 

ginctobben o. at ftabfc et(. tioe m. fKoe en. ben^ fom etfta et(DpIan^« (bt« meft 

9«tft«t. 7(t opf ta^fe itUtbe. — (Dpftra^e* i Øiotøc.) ' 

ww(, m* pL-er. ©plebe , r. a. 1. føøe eftet oø finbe ; 

*pftavle,v.n*l. ftaoUop, TltUmf ^ittc o. at lebe; opføøe. Hi opWe et 

wopftfivlenbe. ©tebtenSoø. 

<!>pftrufe,v. a. 1. Itufe noøet faafebe«, Øplevc, v. a. 1. let)e imeben« eH. faa« 

et bet Bfiet f(ø opab. TCt of^ufe ^aatet. (ong« inbtit noaet ffeet eK. inbttcebet. £)m 

-(DpTruuoiimø, en. ^ gottiben : SSi bat)e oplevet flote oø ubøttc 

^>jfltwt, V- a. 1. ft.æt>e, inbft^t)^ Tit »eøipcnbebct. ^an opIeve6e en bf I HU 

opfriroe m ©fat. 2. falbe fot Sletten, op* bet. — £)m Jteratibcn : 3)u fan enbnu «♦ 

M9W. ^ ben aDoø. 3cø baabet at o. meøen (3t«be 

^phøffcT. a. 1. fætte op, tutte op om« of bette »atn. (©om v. n. ett. i ®t. fot: 

Wngituffer. TCt opFt«Ue |)aatct. ^cn? at leve op, ^omme t. Sbe iøtcn, bt. bcti 

^ffi ^aar bftoet oplftollet om2(fterten. — IKalcfptoøct atbtiø; ficlbcn oø !un fia. ( 

^Wniittt, en. h^Uxt ©ritt.' "2Ct fce flote' gK<tnb\>pleve 

^!cbe,T.a.3. (f. labeO 1. aabne, tøfen i beteé SKcninøet." ©neebotf ; ^)00j: 

'PlttHr. (fklben anbt. f SBibelsOoetf. oø boø Iet>e op fjay>\>c oætet nahitliøete.) 
^^ 2H3tete.) ^(l>pUb f. tamme Juøl bet a>pn\?e , v. a. 1. eacntl. øioe fiit) , be« 

^tf Snut." »abbef. "3 min 2(anb Pø ffæte. (fom boø tun fictbcn bt.) ^ct et 

ofll«>er en |>immet." ©; ©taffelbt. — ©ioeten , bet oplivet ficgemet. "(Dplttjc 

"^^ffanefigen bu bin,|)aanb opladet." 3n» m. jtn Tfanb ben ftogne Jttump af Sotb." 

flfmann. — opkdc fitt, »)ttte ffø, bettoe pø. S^Ienfcfil. 2. pøutL a.) øioc nt) ^taft, 

"^antntbeeCo. Pøf. rtoøen."^. etouffen. m) aSitffoml&eb. SKan l^aabcfcc, at Jtebcn 

- frottabe, afftaae, ooetlobe en »epbbcCfe attet ffulbe o. ^anbctcn. "2Ct oplive 5Wa* 
^•onhe. Xt o* et 8ebn, en ®aatb. "^t turene ffumrcnbc ^taftet.'* ^nøeUt. b.) 
^3B Jfuft« o. barn enøtanb.** ?). Gfauffen. ftcmtatbc. opt)æffc p. n^. 7(t o* €tfnbtins 
JtopU^eptJWøe. 7t. 95ebet. — (DpIo^eU øen. "2)o øtoeb ica, ba opIivee>eft mit 
1'' in. <9aatUné, Gmbebeté ØpkMfe. ^aob." €t>a(b. c.) tjccffe &otUné eio, 

<^l4||/ et. pL b, f. 1. et oplaøt, l^en* frerofatbe ©locbc, aXuntetbeb, opmuntte. dl^ltoe— 0)>|<rd9e* 138 0))ted9e— D)>tefc* ^ I % 4^ni øobc Øune oplivede l^elc 6e(f!a(et, 2)et<r o|)latttc ^^n^* ^on fan oatHj) o* 

SRufiEen «opIt«9rt '@intet. >E)et oplit^cn^e bct^ali^e af ftn Søn. (f. loeøøe opO 4* 

^oroac. — Deraf: (Dplit^rlfr^ en. Ht). pi. Vt ov 9laab (eH. Urggc SKaat) ^p) 6(it)e 

(2>plue^v. a.,od n. 1, aet. ficttc i l^ui, eniae om et TCnflaø. >Det r>at itmmcU^ 

^iatc, at noget 'blUtTcr i 8ue. Kt o. 2Kben. opk^ imellem bem. dt opliifit 9iaab. C'^t 

^oucf. 2ft o. .R{ar(tdl)eb:t. 9<>^bce(anbct. oplcrttae fig {mob een/' ^iøre 2(n{Ioø imob» 

"5)en opluer babub jTuf te Jøtelfct t. en for* «$ebeu) Ht oplcøge (o: ftifte) et gortunb* 

færenle JJlamme." (Sngetét. — neutr. ^»itfclbt^ 5. 2Ct o. en 95oa o: Seførøe betl 

Muffe op, {omme i £ue. ';Det opluende ' trpffet. (f. (^plag^ 3.) -^ (Dølorønitm^^n* 

Saat. — fløttrt. om oofbfomnK @inbéI><Dat^ it ornetd (Dptarctiting paa Softet* &ibM 

øetfer. ^ 2}a opIuc6e I^an6 iQtcU. "^ch (DpIatttmnQ i 4>aonen. 

eet oplue^e mtt ^a(t) flufte 9)^ob paa no.'* (Dplotn^mg^ en« f* (Dpknd* 

^000. 02. ^(im.- "Øtu^^ab; nu^ioertlgs (DpIornQer^ en« pl.-r« ben Deel af3nb# 

. (eb oplurr i t)or SBarm." |@. 93(icf)er. tømmeret t et ^Uti, fom fra S3unb|lof(ett af 

, (DpIuQC/ T. a. 1. faae op 9. at (nø«. banner ©pantet (9lib6enene) i ©fibet* 

"<&t)et ^pire -v~ er nu opluøet^ ri^fCet op ' Q>plmiU, v« a« 1« gtøce en £ænfe nogle 

tneb 9tobe.'^ Qiaf)UU 8eb f ortere, t)« at ^efte ben op« •^unbend 

(Dpluffr, T. a. 1. aabne Ut , fom Mt iccntt er f« lang; ben maa oploenfeø, -^ 

luffet. TCt opluff e aQe Døre. -^ (Dpluf ^ Deraf : (Dplornfntng, en* 

irfntt/ en..pl.>er* . (Dplorrc/Y« a. 2« gtoe Unberotiinjng I 

Øplyfe, V. a. 2. fafte 8i)é paa, (ringe noget, (ære, unbert)ife. 2Ct o« een i noget* 

(96 i et forben mørft fRnm. "3ngen aSraa Deraf: (Dplerelfe^ en. ub. pjU (8$* @. £)«) 

er nu faa mørf, bu ben io fan oplyfe." (Di^fe^ t. a. 2. Iccfe Ijøit'af papiret eH« 

Grunbtoig.. Denne $^ampt oplyfer fceU Smogen, fremftge (i)bel{gt ^oab man ^ar 

fBarelfet* Den af SDJaanen oplytte^gn. f. fig jfreoet« 2Ct o. et ©tpffe af en Diater* 

2. figurl. a.) giøre noget flart, forflare, opl^cen Dom, en J^efaling. — (DpT«dtf 
giøre ti9))el{a. Tit o. noget m. (Srempler. ntnn/en. pl.-er» 

b.) unbert>ife, bann^ i?. Sære, gioe flår og Øpløb^ et* pi. bt f« 1* Ganfning af ett 

tilftrceffelig Snbffgty tåbelige S3cgre6er. %t ^(xn^U aKenneffer, ber efter^aanben floU 

Q. 9i>^ftanben. At o. een om fine pligter, feé p« et ©teb. Der tar et flort (D. ipaa 

dn oplyfl a)2anb,' 2^ib6alber. 9$iben(labcr korvet« 2. i (Scerb. Sammenløb af ^olf i 

og Jtonfler bat>be bengang enbnu ci oplyfl oprørffc ^/enffgter ()£umult.) «&an-bleo 

fBerbcn* 3eg fanbt t)am nøie oplyfl oih bræbt i Q>pløhtt, 2Ct bampe et Q>pUh* 

cnl)0er £)mftcenbig^eb. c.) anmetbe, be« Q>pl»he, v. a« 3. (f. I«be») tttbl)ente { 

ftenbtaiøre offentlig. 2Ct o« funbne Sacfer iøM, naat ))« at løbe efter. |>an er f« lanat 

i 2(m(erne. = (DpIyeninQ^ en. ^anblfhgen forub; iegfdn iffe opløbe l}am* (ell. Uhc 

at opn^fe ; ^ilfianben at voere oploft. ' 1. , i)am op.) ©om ▼. n. for : Uht op br. bet 

'^ ttb.pl. i egentlig 93cmærf. ©aberneé d). allene i partic. (Bielbcn er oplobet oetnbc^ 

(Dpiyetttiigeit i bette IX^eater er flet. 2. i ligt. <5n fangopUbrn Dr«ng. 

^ f{gurl. S^emærf . a.) pl.-cr. bet, fom tiener QOpUbtt , en« pi. - e. (Sn ©fibibreng , 

t. 6)belig, tilftræffefigitunbjfab om noget; S)2atro^breng« (t. ©fi^é br« fæbvant« bet 

£}pf låring, ^an gao mig fulbflænbig (Z)« ^latt^bffe: JDplop*-r.) 

i ©agen. 3eg ^r mebbeelt ^am t^igtige <t>pl9ftc/ v» a« 1« 6crt)e, l^olbe i SSeiret* 

(Dplyentntter. b.) ub. pi. Alarl)eb, 9^igs %.i o. {xrnberne mob himlen« (fun i ^øierc 

tigl^eb i Segrcber, i 2(im. ell. af et oifl ©tiil« Derimob: ^an Iltede Drengen 

©lage. Xlmuené , SBonbené <D« |>ané op« Ht løfte noget op fra Sorben«) — po. 

©frifter bave oirfet meget t. (Dplyening i at o« een t. ©fi)crnc o* rofe (jam umoabcji 

,eanbftuué{)o(bntngen. c.) ub. pi. f«rb. og ligt« — 2(t o« ©inbet, f)oet)e itanférne fro b£t 

absol.^lar^eb og :Si)bcligbeb t Jtunbjfab Sorbiffe t« ^øiere Sbeer« 6nopbftenoeffo» 

og aSegreber om bet, fom ^wer t. SJ^ennes reftilling. — ^t o. fin Støft. at o« (ftavc^ 

ffet« ©el, t. bete fornuftige JBeffcmmelfe, forftærfe) ©temmen. = (Ppleftelfc , en, 

gpffalig^eb og Dannelfe f. et ftøicre 9»aot ©terningen, at opløfte« ^oenbcrneé <D« — 

ot>er^o\)ebet. (5n fKoenbe Cultur og €)p^ uegentl« -©tcmmené (D« ©inbeté CDpUf« 

Xyøninø« ©ort 2(arbunbrebeé (Dplyeninfl« 'tctfe fra \^tt 3orbt)Te. "Denne 2fanbeité 

<Dpl«S8e, V. a. 3. (f. ligge.) 1. lægge (Dploftelfe og ^picrteté llboibclfe t. Jølelfc 

pj et ^øiere ©teb, lægge op« (fæbDanl. fun af ©taberen i ben ^clé ©tabning*" »ogg. 

i partic. oa inf, pass. .Roenet fPal oplæg« (DpUff/ v« a. 2. abjliffc, tøfe noget, bet 

ttee, er oplagt >. 8oftet.> 7(topIæggret »ar fammenfnijttet. 2(t o« en Jtnube, cu 

©fib D: lægge bet inb i Råenen f. (iX af taf leé. ©løifc. — ftg. 2Ct o. en ^ær, labe liXi ff (tteé 

2« I)enlægge i Jorraab, ett. poo et ©reb, ab. 2« løénc fammenftængcnbe Dfele, 

6»or man pben afljenter b« oplagtev Tit o. Jugtig^eb (jor opløfl garverne« "SWerges 

.Rorn i SWaga^iner ; o« SSarer i en ©øftab. icné Dele oplofeø feaftigen, og tittigc opIofV 

3. giemme bet, ^xa er fparet ett. tUooerø* Sorbeut" ©c^Qtte* 3, forfCarc, ubtv*e# 1 It e. en (Stoabe, rti Z)p^Qr>t. * 4» øpl^oit)«, mttiittc IBfbenjTabcriK, fac let et bet 09 at 
tHintit^mc , trtlæxi uøtjlbid« Tit o. et unbcrtrnffc bcm." ©nceborf. — (Dpmttiu * 
%fjJab, en Jjcxblntci^e, et ©cfffab, en triitg^cn. pl.-er. 1. ^onblingen at op«. . 
iewBinø. 5. 3 Qfycmicn jføeé et fliibenbe muntre (1. 09 2.) 2. bet, fcnu t)ber "£)p^ 
?cgcmcatopUfe etfaft, naax bet fibfrc fors muntdnø>- opmuntrcnbe Q^rbctfe, ^bfpres 
\m\a i bet firfte ; 09 owr^o»ebet, at et be(fe. J)ct »at miø en be^agcltø Q>4 
%mi'opl«fcrbetonbct, na'atbet bewrtet (Dpmiite, r, a. 1. føre SDluurvadf i ®e{? ^ 
t^cknci Vbjftltetfe 09 inbøaaet en c^emijf ret, bnøøe af SRuut. 2(t o. en 8abe. Si>t$ ' 
?frfmn9 m. fomme« €5febet>anb opl^fjct ^ u fe t er opmuret« — (Dpmimtig^en. pl.-er» 
aXirriiarr. øoDVct epf^frt 3^net» s=3 opø . (Dprnotrl-'fém, adj.'pl.-me, 1. agtfom, 
WfKg, adj» fom tober fi9 optøfe. JDerof: agtpaagfrenbe. Gn o» JJiC^ører, Scrfcr. 
<PpI«fffl9l>«^, en,- — (Dp&øniittt , en« pi. Ttt blioe o. pfta noget o: faftc ffn Tfot, Jot^ 
-«. ©ierningen at dptøfC; i affc forfKeffigc femftcb bcrpaa. Ilt giøte een 0* ^aa noget, 
BcDiofrfdfer, Gn Anube^ Q>. il>pl9Bi 2. meget omhrggelig, fecfltg, beéltagcnbe. 
"wgp. en Øaabe. ^nubené <D, i etéfues .^an tjifte fig nug^t o, imob oé. — iSeraf : 
i?il. Sfuffereté <D. i ©anb, (St SRigeé (DpmocrffomJjed, en. 1. 2(gtfom^cb, ^(^s 
©pUftiing 6: fatbfomnc :£i(intetgiøretfe paogii>cnI)eb. Ht ^enDenbe fin (D; paa nos 
fm 6;at* St a){ennejfei <Dpl4>øning o: aet. 2(t betragte nonet meb (S>. "iXccns 
2^e^. "Uben at fnogte effet ønfTe oor (Dps fcfiaft fatbeé (Dpm«rqomhe^, f^t)i* ben t. 
bnmg," ©ncebotf. — (DpUøniwgømib* crt !(ar eg tttbetig »eotbnheb et titftrorffcs 
M,et. 9»ibber tit (cfjeratjl) iDpCøéning. > Hg." ;rrcfc()Ott). 2. unbcrftottcnbc 2)ec(« 

©pmcalet* £)r>ermaat, Sopmaat, ZiU tagcffe, -Opmuntring. £>cnnc .Jtonftfttb bat 
#. fCotting.) SHegieringcn pienfet megen <D» 3, ^øflig 

(Dpmaole^r. a.2. maate oa betegne et ' i{)ee(ta^e(fe og £)mf)U. 
%im« cl et Segemeé ^totterfe. (iftrt om (Dpmtae^v. a.l. inb^ente , ttade t). at 
3»rt.) 7U o. en 2Cftet, en SBiie^ SXarfet. fættc cftcv. (®. ®. :D. pctben. f. iicaeO 
o.ct8fib. — ir>eraf: (t^maaling, en. pi. 2. f!g. noac en tignenb.e gutbfommen^eb, 
-n« Cht Sonbegaorbé (P« , 2(t tigge ube bringe bet faa tMbt, |^m en dttbeif. 2(t <»* 
^i^<Z>pm44lm8D: 8anbmaa(tng. fit aKønfler. ^^an cpn£<:e^e atbrig ben. 

.<l>pmde^T. a. i. male p. n« bet. fom ®rab i 3u(bf ommcnf)<b. 3. faae, befom« 
Wfera()ar vortet waCet. — iDctaf : (bpmas . mc, erl)0tbe (I)uab manaftraaet.)" 3(t o. pt 
% CO. pl.-cr» S^nffe; fine ^xnfigtcr. o, en I)øi ?((bct. — ' 

(Dpwan*^ en. 1. ©otbgiftémonb. (.&t)it*' (Dpnwelfc, en« ub. pL S)nffet6 (Dpnaaelfe. 
Wtf. .dotbcrg.) "Xt (abc bet f omme an p. (Dpiiajjlc, v.a. 1. f«1tc op, giøre få^ ( 
«W«n^» Aienbtlfe." »^ib. <2t Str. IV. ^bøiben m. ^øm» 2(t opnaøle et ®filt» («. 
- 2. ^o»ebmanb . £)pOrtt»^»n^nb , Jors ®. £>.) 

««n). (mefl i Dialeftern^ ; fleibcn i (Sfrif ts <Dpw«»iie, r. a. 1 . b. f. f* opM^c, 2 09 
fjwgit.) 3. { eoofptoget: ben, fom i 3. fielben i JBcmætf. naongiDc, ben^viie« 
^^•It^Sfaget ubnosoneé f, ot giere llbfias "*an gif forft igicnnem bet af f)am bpba« - 
«<t tQKffem Soibøiftémccnbene^ forfficUige oebe og (efter barn) opnoc^jnte ^unb/' 3. 
^cnmgcr, naot X>t d f unne btioe enige. »owe. -- 3 «ltre 2>anj! ogfaa : ubncevne, 
(!• J). 800. 1. 6.1.) ^ faftfortte ; eUct i 2o»fprogct : opfr«t)e. 2Ct 

^Dpiiwiibe, V. a. 1. ftctte SXob i. inb« opiiflfwif ^ingmcrnb. (£>. Coi^. 1. 7. 2.) 
8?l« aXob. (ufttboant. 2rt opmanbt een (Dpoffre, v. a. 1. ^cnrtioe, bringe foin ef' 
8»J>lin -la/e. X 9lot<|c.) £)ffer, give fripitligen Øftp p* et rifl 2)ies 

(l)pi!u;nc,v. a. 1. titffwnbe, opmuntre, meb, e«, til JsBctftc f. anbrc. *^an !)ar op« 
^Colfcing; fororllet.) 2. Ht o. Xanbcr, offret en flor J5) eet af ffn formue f. @ta«' 
wne, ftemfotbe bon ». fflefooprgctfer. ten. .pan et i 6tanb t, af opofFre 2(it f. at 

'JJeb ben opmaitc^ bu ben fvunbne 0(b." Jatte benne q)tan igicnnem. "^t opof[r< 
»ranbttria (Dpnummg, en. pl.-cr. en ei^fl, naat flore pligter ubhcptje bet." 

^muS^e^v.a. 1. rcnfe for 9)?ubber. ©nccborf. recipr. %t o. fig fot bet HU 
^- en |)at>n, Gaiial. -^ <Dptnu6^rhitt, en. minbdige. o« fig tit €Jtaten6 SSicntf(le4 
pL-er. 2. titfibcfoette , agte tingere. "7(t o. bet 

^imrnntt« ^ ▼• ar !♦ Dceffe SKuntetbeb alininfceligc »cbfle for egcnni?tt<fn." ^nccs 
«« frt, giere glab, tpfHg. Ht o. et ffeett borf. 3. gii^e t. 9)riii. ; fatte tit, tabe. 
«<f?ab. r titff ^nbe , inbgrbe 9Xob og Hi o. en UjlDtbig. |)an ^bor opofret fin 
^"ttt. noget. 7(t *♦ een t. at fortfcttte et bele Jormu^ p. bette gorotogenbe. ^t o« 
yf»9t t. Jorbeel, »eb Roe* 0. m.) €poron* bigcé (Dpoffrclfe. SKeb 0). af . egen i^ors 

I; Sflcffc t, St» og iBirffomheb , fremme, bcet. 3cg <)ar giot* ftprc (Dpoffrelfer f- 

ncmjbnbe. '*øaa Ut, fom bit ip at op» benne Saø, ' Cftet iiogtc 2(at« 09 rnang* 

^«ia Otb609. Ili (9) V \» Opoffrelfc— Cpponere* 130 )Ow>oiiiir— DprcJli. 

|)nid(6 Øp^fftrlfc paa bffi; llnberf«or(fm frcmførtti Snbt^ciiMiidft itnob m anbené 

(Jangt ficlbncte ^rugc* (D'poffriitø.) 9)ttr{nd<r; hx, i^cct'h^ot bctt« ifeet«. ofs 

Øp^afFe^ V. a. 1. paffe fuU nicb; paffe fcntlige iC>ifpatationet. Xo q>fofcfror« op-- 

Kit bf t paa, fom ffal »arrcbcr. ^^Ojdncn poiwreV tmob ^m. — '2)aaf: (Dppor 

h oppoHet« — (DppaFiiiitø, en. 1. G^icu ntnt f tn. pl.-er.btn, fom oppotifrrr, 

nltiden at paffe op,. paffe fu(b. 2. @o(ba$ (Dppofirioii^ tn« SXobfortnind, SXobfianb, 

tciié d). <U. fu(b <!>ppaFiim{$, fafbeébct, [^att ^tttb, 3nbt>enbind, 

efter ^oqTiiften mad bccrc p. ftd, naat ^Mt (Dpptt^fe^T. a, 1. pubfe p. nn , pnnte 

brager 6et)a:6net ub. ^ op. Ht (abe et <|puu< o* ^un et ret Me« 

(l>ppafle^v. a. 1. b. f. f. p«fT"f ^^P^*^? »<" oppu^fct« — <l>ppu^••ll•lø, wi. pl.-er. 

(oftefl bog i partiQ. pas«.) ^an ft(et) op« (Dppufle^ t. a« 1« ubfpUe s>. e(t fnlbe m» - 

paffer unberoeU. SDtan oppaflec etl^Dert £uft. Ht o* en IBCorre. t>an n tt)f 09 

@fribt,,t^an di^^r. "3nøcn fon'oppaffc oppuflet i TCnltøtet. ^ ftø. 2)et ©ar t)«m^, 

i^ané S^anbelfaa »e(." 3. ®ot?e. — Øp< ber Jjemmffig oppuflede ^abet, Stvebraoten 

paffet^ ^n. pl.-e. ben, fem paffer een op, {o: op^ibfebe, eøgebe bcrtil.) 2)eraf: ii>p« 

efl, opvartet ^am, en £)ps>arter, ^Sienet puflniiiø/ en. pl.-rr» . 

(fom bog fun p. en m« :Stb af ;Daden glert (Dppynte^ v. a. !• b. f. f. oppii6fr vmen 

fin ^itncfti.) ;£Ufotn bolbt ^an Olienet; ifcet om 9<tféneré UbDcttc* eg iitot)ebragt> 

men nu ^ar (an en ©ofbat tit (Dppaffet* en. om $Batre(Cer. Ctuenter Met)en oppvnit 

<2)ppe,adT^ fdf op; {(gefom nr^r af he5, ttt (pantet op) t, SSrpUuppet. -^ (Dppynt* 

|KttneafI)en/ ttorteafbort^ K.] 1. paa ntnjR, en. pi. > er* . 

et^ott en. ^øicte ^cb ; i ^^tben. (mobf* (Dptaai, et. pi. b. f: 1. ^anbttngen at 

tt(5e*) <Z>ppc p. Sdierget og ncbe C iDaten. opraabe (3>pff, ett. Skaret v. en Xuction.) 

3i'9 Dat oppe paa 9oftet. <£>etere oppe i ^ngenrntbte efter bet førfit (Dpraoi. 2. 

^ufet^i ®aben, { SBt>cn. 2. opftaaet, fa. en uf Stegiering ell. :S)onøi^eb ub(lebt 

ovenéenge. Seø t>ar oppe i SJ^orgeS før aiminbeltg £)pfotbrin9 1. golfet 09 KImiien, 

IDaø. IDet et enbnu ingen oppe» Kt Mis at oriW tit ^aaben. 

ve, jtbbeteenge oppe. om Sjatten. . 3.^iU, . iDpraaBe^ r. a. 2* fremtatbe etl. noe'onc 

ben t bagt. !S. for : aaben, opluff et. ten efter ben onben of en fotfamtet aRøtngs 

^P< f<8^ ^* recipr. tage fat p. et Tiu be. KQe bteve 0. d^aon opracbte. 2. ub« 

ibeibe m. wo 3oer, gribe ffg an efter ^oile taabe bet fom fcelgeé ». VucHon. (f. taabc 

en. 8ab()eb. (b. Zaic og Tttmuefproget.) op.) jDette SKaieri b(et> opraafte for lOO 

<!>ppeb«re/ t. a. 3. (f. f»<rre.) ^eeoe, mobr JtUx. men Met) iffe fofgt (gif inb.) s= (Dp* 

tage. (om ^<nge , 2(fgift , @ie(b , o. b.) r^aBen^ en. ub. pi. (^ierningen at raaBc 

.f)an oppeborrer affe fongcCtge ©fatfet og op. — (Dpraaber^en. ben. fom raabet op 

Snbtccgter i 2(mtct. 7(t oVerbrage en an^ (f . <Sr. ^JSarer o. VuetionerO 

ben at o* fit ;Xi(gobcl}a\)enbe. >De oppe« Øptaa^lte^ v.n. 1. (ér«) angnbeéiaHc 

6aarne$enge. ''>De t>i(be giengieibe op« 2)e(e og forto?re6 of dtaabbenbeb; raabnc 

ptbaarite S$((gierninger." ^aiT)tte. s (Dp« op. ^^ommeret, 9obfh»ffet er reent op» 

peboErelfe, en. £)ppe6erfe(« (Z. SKot^e. fieU taa^net. (^fibene tigge og rai^^iie op.) 

ben:)— (l)ppeb«rfel,en. pl.-er. 1. ^anb« (Dpr^ge^ v. a. t.'f. rane, i. dn ^ccn^c 

(ingen, at mobtage ^penge ed. anbre TCfgif« be (oé 3orb, fom 2Dt>ret ^aobe opraget. — 

ter/ fom erlægger. 2. jKongelige Øppe« (Dprftønmø^en« pl.-er« 

bovfler, fatbeé ogfaa Ut, fom oppebonrcé i Q>ptcmj[t, v. a. l. f. ramfe. "&om ieg 

éfatter og afgifter. — 5>eraf : (2>ppebor« »it ei umage big eller mig meb at opram^ 

fe(«bettcnt^ en. (gmbebémanb, fom mob« ^er." l^aggefen^ '7(t o« Skønner, 8ecticr. 

tager fongelfge Dppebørfler. ((Dppebyrd^ — (Dpramfen, en. 

en. for: £)ppebørfel^ forefommer t)oi (Dpre^e^ t. a. 1. on 2. rebe Sengen forr« 

^vitfelbt.) • big t. at ligge i. éengen er opte^t• — 

(Dppille^ V. a. 1. opløfe noget 0. at pitte tSn opredt éeng o: en €eng m. Hit b»ab 

bet fro^ blnanben. Ht o. Sottgt>arrf. it. ber^ører til af ^Icrber og Sagen. — <Dp« 

b. f. f. piitt ^p (men ftclbnere. buerne. op« xtbnin^^ en. ©ierningen at oprcbe. 

plUf^e bet nbfaflebe Jlorn.) — (DppiUintt^en, (Dpregne, v. a. 1. ntrT?ne, fremjigo flere 

(DppfuEfc^ V. a. 1. f.'phifPf op. At o. ^tatflanbe efter binanben« 2ft opreanc en 

Sougtjonrf . oppIuWet ^iøb, Jijf • — Der« SOiofhgbe fniaa ^mf^otnbigbeber. — ^prtQ« 

af: (Dppliif tilnød mi. pJ-cr. nin^, en. pl.-er. 

(Dpploie , V. ^. 1 . inttajjc. t. g)røining, Øprrife, v. a. 2. (ofte i ©eiret, reifc bet 

pløie 3orb, fom itfe før f)at oaret unber fom (igger, cflf. fom oar falbet. iDen om« 

?)rot>en. Ht o* |>ebciorb. 2. bringe frem faftebe frotte ble« igicn oprdfe. "Xlle« 

af 3orben ». dt pløie* 9Man Ijar opploiet vegne forberebeé ber Dmvofltniuger, fotit 

en Samling af gamle 9Ki>nter. — iDeraf : nebftme eg opreife.*' SKimfler. — partic. 

Øpwlomiii^, en. pl.-ei. ppréift^ lige i ffieiret; crecl«i5. TCt jiaac 

<[)pponere , v. n. 1. l^at. opponere.] opreijl. u* wiberttben i famme SBem<trf» 1 Qfrrife— OptibS* 181 Opribfe— Dpruffe* NbefMottcfeife o: epf$xt, oprette. %t (D^jti^fe^ t. a. 1. aa6ne, glørc ^CoønftiiJ 
^ et $<U, «n:5(Srcpoct, en a»inl)<ft«ttc. i p. atribfe, 2Ct opri^feen SB^lfc. . 
3. feutl. fliw bet mifttic tiHmgc, oprette, ^prigtiø^ adjj!. fi. d u f r i d^ ti g.] U 

trc.eWftfr, ""© Jo« ftal opreife jtg o. ititctli^fKbr oprigtiør aSenffab. 3. 

imeb rf anbet." matf). 24. = (Dptcioninu^ «r(io, (anbbru ; fom Eun fiøcc ^oob l&att 

w. 1. |)onb(tngctt at oprcife. 2. 6rs mener, og ifCe (ttøøer ©fiu( p. fin a){eninø; 

Matng, ®eber(og, gt)(bcfløtorcfre. 7(t ®n 04 09 upartijl ^iflonejlriDcr. Gnd* 

N(!>. for fit.Sob, p. pn 2^re; ait)e een :XiO'taaelfe. »ørn ere af Sloturen .oprittr 

<P. tage Sn (D. i noget. Tit focrc (bpreiéi titjr. ^ (Dprigtiølje^^ en. nb. pi. ben & 

»ing I 6pU (J): oinbe, efter forft aHft»« écn(fQ&/ at vare oprigtig (2 og 3.) gøtets 

tfl&t.; IKreøopretemng. 3. (D. paa en frré, ^cnffgtcré (2>pritttiø^c*, Ht befPacf 

2^in D: ^n fongeUg ©eT^rtting, I)ooroeb be ft ©pørgéntaol mcb (ZTprigtigi^ed. 
miift Jøfger af en S)om opOcroeé. Ttt (Dpriiidelig^ adp fom t)ar i ett. fra £>ps 

fibf, faae (frprdenmø i en ^ag. (f. 2>. tinbelfen, 5Bcgi)nbeIfen ; fom er ben afbfte, 

m. 1 6. lifr. 1. 24. 15.) — (Dpreionintte* førftc i fit @fngé. 5MeimcfPetd oprindcliøe ' 

w, ft. (fom gioed ben, ber faacr (Vpt §»atur. s^cn oprtrtdelictc TfarfOg , SiU 

ttl*ning paa p« 3erc.) panb. eanbeté oprindelige ((t(b|te) 3ttbs 

j^jwnb^Y. a. f. ren^eop. inggere. (SnoprtnMtgen oelgiørenbe^ens 

(Dpreitfe^ V* a. j. renfc fra ®runben af, Pgt tan aaac bv)cr t. at 6(it)c ffabelig* -* 

« oprrnfe rn ®røft, en ^arf. Deraf t iVpvinbtliQ^t^, en. u». pi.- 

©prct^adj. et ©rb, fom oel, fKønbt (Derinde, y. n. 3. er. (f. rm6c.) 1. Ubs 

lifftm, forefommcr i æ(br« JDan(f (f. 6. i fpringe (om glober; ftetbnere*) jfcennc 
Si»h^i' (au f re c^t, erectua) for: oprcip, me( og berømmelig éSicegt* tDtnnc^HH 

fije i 95eir«t, lobret. "3eg faae — iffc en oproitC^t af en @trib imellem tt gamttier* 

«f)T«ronf 3li)g, (ffe et cncffc opret ^ooeb." 3. Paae op, (omme owr ^nrtéfrebfen. (om 

m^t\m. 2ab»?r. II. 58. ^ 9JJan bar Wr* @ol og ?Kaanc.) '^om QJattea et forbi, 

flfogfaaoillctbahne: oprrthol^r fer : oeb« og @oten nu oljriiidcr," ^eft. ."SKeb ?^t»iU 

%!jel^e, f^o(be o. SKngt. $aanbl)at»«; og fen ubpraft ©ianbé, o a32aane, bu oprin« 

©pret^oteelf«(!itef<^o».)menufccn5»ifaib. brr,'* 9ietn. /'£)g »erbcn faae bet Pore 

(Pprftte^ Y. a. 1. bringe noget (f. (S. en 8b« opriii^ev." SSbaarup. 4. pg. ojJpaae, 

"o^ning, fom Ijajligen bUoer tii j t. at reifc opfomme. "^»er ®ang (5t»igb<;^ené pore 

h» Xt 0. en JSreport, et Cfafot. (bog Sante oprinder i oorc ©iæle." SWnnffcer. 

^' bflppigere opreife«) 2. git»c noget 3tiU "'^oonjcg mig oenber ben, nt) Øorg f* mig 

wtclfe, pifte, anlægge. 2(t o. et Uttiocrs oprinder*** JHaf)be!, 3= (Dprindelfe, en. ub, 

pft, en €fote, eti €ttfte(fc, et Kegimen>, pi.. 1. OpOav, SPegtjrtbelfe. 2>entie 

£.Stttnigob«, (pf. anl«gge ,. indrette , €taté førPe (Dprindelfe. 2* Ubfpring/ 

Pjte.) 3. tnbgaae. flutte, »ebtage. 2Ct ^erfomp. 3. føtpe 2(arfag, 2(tt(cbning» 

^•rtjorbunb, en 3<>rbinbcif<?m.'een.* o, 0)priiidclfen tif benne 93itbfarcife. 

jnCofltract. 4. erPatte, vcberUvgge; eff. (I>prippe, v. a. 1. egentlig i»eh pptit^e^ 

m, paffe pg (SrPatning for, giøre ^r^U oabne »olbfonit (d, « @aar. SJi é. Q*) 

J*ft for, inb^ente. "|>an maa oprette ijaih men br. fun pgurl. i b. Suale og lavere ^tUt 

w p. anbre a^aaber." ©neeborf. iJ)ettc for: 'ftemfalbe paa np, fo;«we, bringe igien 

2ab bat ^an fattet rigelig oprettet.. "^tn)rs ^). JBane. 2Cr o«'gatnle Stribigbeber. "3c9 

JfHan bette ©aun oprnttft migV' SRaftbef; ' ci oprippe '»il bet fom jeg føt i)at fagt« 

« oprette en ©tabe. o« f)»ab man i)ax fots ^olb. ?). ^aar«. 

m, == (Dprfttelfe, en. U ©ierningen (Dpriuc, v. a. 3* (f. rive.) 1, t«>ffe eff^ 
^^nttte ; étlfterfe, UnUtQ, (f. oprette, . rit)e ool&fomt dp. Stormen (yat eprei>el 

3. ficlten Opretning.) 2^ (SrPatning/ ^1)1« bc porjic ;Jrofet. m. SRoben, -2. aobne o* 

"ftflierelfe. 2ft faoe (E^prcttclfe for pt ;Iab* at rioe* Tft o* et @dar. — • ^prbninø^en« 

fi^tt mittbre brugelige Q>ptttn'mQ foref oms Øptodf;. v. a. 1. bringe fcetft t»« at tobe* 

^^ i benne !^enMrrf< i 2)« 800.) — opret* €©inenc ^ore oprodet og oc^t Jtartofferne* 

•'^JØ/adi. foto fan opretteé, erpattelig. " 2. robe igicnnem aUcPegne,' fovboproe ^, at 

^pridntnø, en. ^anblirtgejT at ribe opdb rdbe. i§clf labert er oprédeti ^ dOpxé^* 

*^ et (jøiere ©teb. " ninø, cti. 

^^Wn^6,tt. [b* iSnbife ^Cufrifj,] en ©pniUe^v. a* 1. Vinbe noget J&øieligt 

3«^'9miig i (^iennemfnit !«♦ 9>roftU .(3* fammeniefimifeafen <Kuire. ?fto,;$o* 

*wp,) . iFAllblabe« %t ^4 et fianbtort p, en <2rof# Oprulle— Dprm; 132 Opwre— Opflflt ^ 2. i mobfat SBeti)bn{tt9 \ optefe bet, fom cc ntoU^, nfiax (ifort om fBanbit.) stormen, 

fammeitruSet , tttSe fra ^(naatoi. Tit o* bet oprører ^oet. aDft opi;4>rtr ^at>. 

et €$tnff( iitabe. -^ Øpnditna^cn. pl.-rt. "^ané d^lt cc @torm^ l}ané ^ulc^uf op« 

<I>prumpe, v. a. 1. 3 ^(Cnmcfptogct ! t«Tcr2(føcunb<n»"®t»atb. — *2rt Qicrc^^an« 

fnwttc »&alcn op p, en 4>«ff/ ff<J«»< <n Jtnube bet cpufvt (plumre bet.) 3 ^pr^rt ©anb 

|)« ^alen. et 9bK at fiffe. £)rbfpc. 3Kir l>c(e $B(ob vat 

' <Dpru|fe/ T. a. 1. f. rtiffe, oprørt (fat i ftorrfere ^etttfjjetfe v. fitbcn« 

(Dpryo^e^T. a. 1. borttage, {faffc 6ott i!ob.) fig. om €$inbet. C^t oprørt (Uben^ 

)). at t»bbt. Tit o* en @{od ; o^ Itftub, »abcli^t; 09 focbitttet .øinb. Qn oprørt 

Z'^Eovene. aabne flø , ifalb be opry^^e6e Snbbilbnmøéftaft. 2, egøe ^. £:^p|tanb, 

|)Jabfir iete tgien beplantet." €c^r»ftc. 2. giøte opcorfF. (fielben.) Tit o. Soltet, 8Ke« 

it o* 3otb, Ol fotbctebc ben i). SHnbninø t. niflftebcn. "gotfet opriorte fin." ^neebotf. 

Kdetbtug. (^. ©. £).) 5)etaf: (Dpryb? 3. focncetme ben morafffe gofelfe, weffc 

itintt^ en. pl.-cr« ' • TCffTii^ ^ab. IDet maa opr«re enl)t?et ab« 

^prvm,T. a. 1. b. f:f. oprive^ 1. 7(t lete Jflftclfe. @t opt^rcn^e ^pn. 
o« en ^(onte m. Sipben. — (Dprvfninø^ en. (Dpr^tcr^ en. pL-r. ben , bet fcctfet ftg 

}. ^iethingen at optnffe. 2. bet, att^He op imob 8anbeU JS)odg^eb e(l. SKegteting^ 

op^trans. om Set>tt9e(r<t. f. tyHfe.) ben, fom giot Opflanb, eH. beeUaget m. 

<i>pt<fnfe , T. a. 3. tartfe i *i<eftet. (f, anbre i et &ptct. 
rcnfe opO bt. i partio. SKeb opraftt ^æn> (t>pr«r^^ adj. ' 1. fom gj^t £)pr«t, tU» 

bet. ^[t ft)a:tge m. optafte gingte* — et tilbøteltg bettU. ^ele étaben bUo ops 

jDetaf: (Dptorfnins^ en. vetfF. Gtutoligt og opr«tff golt. (S^. ø. 

<l>pr«ne^T. a. 1. og 2. fotbtuge t). at £).T 2. fem figtet, egget t. C'ptot. (5it 

toge^ a( min !£obaf ^t opt/^tøt. opr^rff 2ua(e. opt«t{re ©tunbfcttntngcr* 

(2>pt4rmme^ v. a. 1. gtøte tumme(tgt, tnb« OpfaM^ r. a. 1. fotfi)ne m. ^abbef 09 

betigt, p. at fTDtte bort, tilfibe. Xt o. et fllibcUt. "Mt o. en ^efl. — (bpfabling, ciu 
fBoetelfe. (^, @. £). tcttcre tscl intrans, at (Dpfamle^ r. a. 1. optage fmaafigen, efs 

opremme i et fBætelfe. f. rømmo 3.) tet^aanben ^fanfe op. 3iav<t opfamlee p. 

Øpr^mt^ adj. v. [Z. a u f g c t A u m t.] ©ttanbbtebben. Det ^at opfcmlct ftg ctt 

(19U ®inb et fcit, Jtbet))nget ; (nflig, mun« ftot iDee( 9>apitet (^at fomtet ftg, et fanfct 

tet. "opt«mt xm f. at funne ffiemte." eftetl^aanbeh.) 2. opfange. @o(fhaa(er< 

Gneebotf. ne opfamle« i Srombepunftet. — iDetaf : 

<Dpwt,ct*pl. b. f. [Z. 2(Ufttt6t.l Opjamliim, en. pL-cr^ 
1« t)o(bfom S3e))crge(fe , Uto, C^iorting. (E>pfan», v. a. 1 . fanfe , fanfeop, ops 

Stut @{nb oat f. meg^t i Øpr^r tit at .famte. Ht opfanfe ®paanet fta 3otben* 

j[eg Cunbe betragte €agen m. iiulbe. |)e« — 2>etaf: (!>pfattfotn{{^ en*, pl.-er. 
'te *&ufet et i <6. 2. @ammenrottetfe og (Dpfat^ adj. t. f parttc. af opfortte.] 1. 

»æbnet £)pftanb af et ftørtc eff. minbte fom I;at ^n, ®inb, ej?fl tU, et -fremt t. 

Tintci ttnberfaattet tmob ben [oidUqc'S^s noget. Kt octte opfat til noget. 2. meget 

vtfgbeb eK. Stegiettng i et £dnb. • ^t giøte (t>ften, ^igenbe eftet. Tit oæte opfat paa, 

<D. fKfte et (t>. Den bc^e ^rooinb« et noget. |)an et nu tet opfat paa ben fRdU* 

i Øptøv^ "@n^t>et oolbfom 8Wobfo:ttetfe 3. opfat SWelf, fuut og ttsf SKelf, bet blis 

mob Ht>tn og 42)odgbeben et, uben a( Detbet t>. at'benfcetteé i S)øttet, Jabe 0. b. 

SttbfTtanf ning, (l>pt^.'' »ftfnet. (£)tbet (at f«tte SKett op.) 

bt. ofte eenébetobcnbe m. (Dpffanb, ^otttet . <Dpfer^>^f; et. b. f. f. <t>ppQt, Op\t^n ; 

bog gietne fotbtnbeé m. et jntnbte fotbabt men fotorli^et eDfet minbre brugeligt. 
SBegteb. røan tafet om QnUUci, 9log(e« (Dpfrnbr^ v. a. 2.' fenbe op. (mcft f par- 

cU. ^angeéCDptet; men et aXcenaben mes tic. ell. i entette pg. Ubtrrt. f. 6. at o. 

get ftot, ell. bcftoaet ben enbog af bete 5o(s JBønnet-t. ®ub. "Zil fcclUH ®ub m t>orc 

f et, falbe« bet (Dpf^anb. Tfnben gotffiet, CUf opfen^e." @. »iidjet. — ^|6on b(eo ops 

fom giøreé imeircm be to i:?tb, betoet met« fen^t t. S^otge.) Detaf: (Opfeii^tnQ^ cit. 
p« tnttaorUg SBefiemmeCfe , énb p. @ptog« <Dpfi6^rit, en. nb. pi. ^anbCtngén at 

btug. i\>f, Styttcrt og (Dplob; bet ftbflt bt.i ffbbe op. JRnttetieté (Dpfib^eir. 
ifopt om et ^iffe Icrnge forbercbvt, b^ftCgen (Dpfib^cr^ en. pL - e." ben^ fom bat en 

i»pfommet JDptøt.) :=.&^taf: (Dproroaan^, Saato i S^rug uben at eie ben; en ^aarb« 

en. ^temntng ^06 en a^Ia-ngbe^ fomtcbet bruaet, Sa:|le(\onbe. 
t.S^-røc^ 3:Ubøiertgf)cb ti( £>. r2C. S^tflv'b.) (bppjge, v. a. 3. (f-'fiøe.) Ir-^tifficnbrs 
<Dpt«t60Hd^ et. £)ptøtéo<inb, 'ifat 60« ben., gloe at 5Prug ell. eaan af noget t.Ven \m« 

ilnfelte. Øpretoffrift^ et. @. ^oorl op? SJib opftører. ?(t o. en eetet. 3eg et ble« 

muntte« t, ^ptøt, fom ubbtebet optørfPc »en opfagt t. Jli^ttebagen. Tfto.enCapu 

©tunbfcctntngct. (SRabbef.) (Dprotofltfs tal (fom man bat ublaant.) 2. erfla-re et 
ter, en, DpbatJémanb f. et £)ptøt; o, ft. . bcftaaenbe got^olb ftaoet. 9Ct o. een S^ros 

<Dpr«tr,v.a.2. faette f »epægelfe, gtøtc flfab, 8j?big^eb» Xto.cn IBaabenflilJlan^^ Vr o^iø« Siciicttcfioif . 3. frcmflac, ^^(ttfc i OlcogiwM ># i^nøfie SSi^Td^rtev eg 3orb$ 

nbcnab« ,s=s fi>p|iøeffe, m« DL~r* .4>aiiDliii«^ fog, bcr ^9^ ^a«. ^k ^oet^^ ^QoioDrn^ 

jUB at Qi^^e. 2)(caf: (^{»flgcifeetecty/ vaa aUe ttibcc SStetaocUc. — ØpfFyU 

«>pfi5'Iftetid, e. fl, linQ^cn. pl.-cr» 

<l>Ppfit^en. ub. pi. [S* 2(«f flc^t] . (Dpff««^ ▼- «• 3. (f. ff^nri*) 1. aa6nc* 

1. b. f. f. Øf|yfi/>^fj|bn. Vt^aveiD. Qieb t). at fta:r<. 7(t o* en IBpfb^ en 6«m«. 

sogfti ^»<«CS«tun^a;.<|>øfiQt. 2« nots. ø|>{Fa<snve dønncc. 2. fFarc 2(U.49ab.^^)^ 

mutbettø :Dpmcnrff»m^eb, 4)er vorffe« bo^ et oX floecr, faa(ebeé at intet b(ii>et: i\i\iO>%t^, 

anbrc, ^ctteøtn{taiøi;ftotU>pf*9^* ^V9i ^cU HBcøbct, Stegen n opf^areit. TCt 

§icctcW()ch(l>.9e^ fin foftbace Dragt. ^p{f«rc en iXøtDonofej, ftarc afr Søroepi^ 

(Dp^tbe, V. ft. 1. feee «pab (en @ti:øm) (om ben inbe^oibei:. 3.' opffoaveit Gtcg < 

t. eftb«« 2(t opfKbt ^cer p. en 9Ub» falbe^folb @tcg (ooi fCcrved t ^Koer f« o^ 

(£. e. JD.) 2. nbtagc af ^Xi}itt, (offe* ftegeéefl. v^nne^p. ni). -*- (Dp^lrriptt^ eti« - 

(9^0 tb; mi uføebvonUgt.) (Dpfloar/^. a. 3. (f. flaoiu) 1. btpe, 

(Dpffiertf/ V. a. og rec. 1. binbe Øfi^r« fxfte noget, i SSeicet, o. at flaa^ Ut fa)t, 

ter eU. onbre $be Jllatb^t op om Sivet ; "ep< nine bet p. en ^(eg, e. b*. %X Om en SBea 

ftUe; ]?ooraf: iDpfrt^rtninø, en. !IB« 6. £). Aenbtgløretfe, '^(acdt. 2/aa6he, opUtté 

(^tben.) irerimo;; f{gurl. irjSatemaabent noget &• €S (ag 07aae op*) Denne ilaff« eefbbrub. X)og, et ^prog f- SdibeUn. b) ^t >« et 

^pfFrift/^ en« pL'cr« 1. noget, fom op« £e(t, en SBob o: reife, opføre. ($,.a4i,f^ 
fttipH i. jQfterretninø ed. Ølettefnpp.i et fcbUgem) * "Dtffe opflaoc \cxf4 i&obetf. 
mft^Cforlbt* 3t;g bar givet iwU (D« paa (igefpm anbre 4(r4(9mere." .^'^»!^te. . €> 
ca BO M^ac, ' iDette et <2>pfFriften p. XU %t o. Søntterne, bøfe benT onteK. tilbage* 
b»ab Kg rntim b^t at giøre* 2. b« f. f, ({n pMac^tt ^<|tteff9gg<« SRcb .qp^yMrt 
Snbffrift, O^tcffrift. (©neebprf.). ' (aaben).|iidin.v<f) Xt o* fia »i^ljl^ 

<l>p^io.r,T«a«d. (f. (FrUK4>;f^vé no« iXoartcer t<i,^te^ o: b'ofcrtte ^ Tage .fa|t 
gct t 9rniieQ>, aategne ffwfUigcn. . (jlrto^ SBopai. {ipv^iti iffe.bi'ibicit, jl«|fbt,i 
op.)- "Kt o. S^emcrrfniager p, en. $eiie< poctli7 6ttit:./;9J2ebfrdb(Qt^9i)b<iiiattéi;^ 
O*, oøfao nr^Øfrior«) Deaf S^apnflfNWroc opslog. ^/c^V' 3«tø«-ma|^rj.X ^ u vi' > ' 
e^vont i en )Bog. Kt oonri. b^ opffee^r; . (DpjUS/ i^t.:pl* ^«^. i . b^ jDf ei at e( 
vftt (anfTrevfii) bo^een o: gietbC/fociti^ae Aittbntngélflptfe', bcr boté^ om;, ifctVpy, 
»eget. — <D|^t7Btiiø^ es. pV,^> .♦an})*; 3^m<t^ ;§n btoa^ol^ mi p^(j^^m9« 
Gbocb at opjitioe. ^ i ;> 2. fT^eiretd ^ora^rii^ fro^ ^oØtv XOn/ASa^ 

a>pfenit, T« a. 1. ffrue nbge; Ii^ \m flpg. (^-^tro^n. ife^^®. 9,) , ^. oA^trig 
»or ffiuet i, o. at brde Øfruen i% wtvu* £unbginc(fc» ($« ^^ &,) , . 4/ pp()a;oc(ft 
»oberen tilbage; firue op, 2. tvinge no« af en $ortoveT(c« (f. fTa<ie op.^ $>etfoii^^, 
get i JSdcet ^. .pielp af €$fnt<c. (f. ^u« <l>pfl^ag imeQ(ew be. ^<}i^<«>oci>c.. (»o^oMfb« 
«^) Sg- «t ropfTnte fhriffB Py noget o; fpji* Ctbboa.). ; .v,.,.„.^., ' ' . r i^ 
bife bfli «Het («b billigt. Tit p^ ;tmuiieieQ« (Dpfltbc^ v. a. 3. (f, flttieO 1.. flfibe pL 
<Ea opffruet u: fonfiiet @tiU. •-- Deraf: xUt^. 2. fortåre^. i;i?ppig ^tibning^ Dcn^' 
Opfl^rnoii^ 1lHp^tt^>^i')6i> ^i^- ^^ ^"i^ <5 hccficn r^cnt ctfktlebeit« ,-^ Dcr^^t 

<l^p(ht^>et. om planter: Dpvormngaf of^ (Dpflibni)ig^«n^ .' ' ,' 

Sorboi, gremjhib, (©. 0, £).) ' Opflib«, v. a. 3U (f. fli^e,) fortåre, giøtft 

(Dpfhirt^T. a.i« f^iive reen, give for^- ubrugeUg v. ^(ib, eCt,. megen og Ihngvång*, 
Bpet 9(anbé v. at ffiire. 2. forbarrve/ ops S^rug. "De, fom bat^be l^Mt t. at Ap|I^'6t 
fi^e m^ ^fitreai (S$. @. £U) bercé anfTaffcbe it(a;bvr." ®ci)9ttc* ^ ^t^^' 

(DpfFp^, T. a. 3. rf. ffybrO 1. jlrbc. ubjiibc, flove v« mcijet og ^ewgt ^tbttbe*T-'' 
iCeiref, ffrbe op, (ffcibea.) "^oimobig Deraf: (Dpfli^njnø, en. 
ben f g ttbt opflV^er«" 9. ^^ 9rimann. 2« (Dpftiffe/y. a. 1« fortåre v. at ftiffe;' 
orbrug« ©. etvben. Da be. I^avbe opfFu^t^ flifte bort. (D-» SMbel,) - . . , " 

Amb og itugler, gi! be paa ^ienben m. (I>p|lu||f, t. a, (f. flu^fw) ffuge atbcUfn 
Sjjcnettcn. 3. partic. opffu^t br. unber< fvo^fge . gan(To. |>an. blev opfluttt af en 
tibefl ngurl. itgefom opUben a: ^rtig voyet 4ai. ^ figurl, 2(t opfltigee af SBotgecnei . • 
i jktret. — Deraf; (Dpfl^bntng/ en. . 2(t o. £>rbene o: iffe ubtate bem tpbeiigt ed, ; 

<l>p{FyUf,v*^^l. fPvUe noget, føm tit« Ideelt. — (Dpfluømnn/cn. pL-er« 
ftfra bat vcrret va(Fet, ell. fom er (agt i ØpfminCr^y. a. ogrec, 1. give en (ona 
3?finb f. at btøbeé. Vt o. ^(æber^ ^inneb. fh'g mobme v. øminEc , opfrijfe TCnflgU« 
-. tafle op p. Sdnbet v. IBoigemeé 9Kagt. farven m. ^minfe« a)Iatt tunbe neppe , 
^t^rt ^ar ot^fFvOet en Deel af iUragct* (ienbc ftcnbe, faaUbcé bavl^cftun opfmiirfct"*, 
^pflpflrt eaiib, øp^Sc^^orbiag/ fdlbeé ffg. — ftg. opfmtnMc £)rb, SoccftiUfngcif,. , . Opltairifc— Oj>fpor€, 134 OpfiJwe — 0|>|l«i** 

* # 

(o? frnf^fen^e, fif. fom fctffl^tme ©agen.) cftn. • 3«ø (at if!e f unnef opftiotc '<9mn9 

"2rt (}^1>HI9C' een meb-oi^fmiiifedt a)r6,'* ben fjrrHl, — <l>pf|)oriit§^ en. pl.-er. 

^nwbo^. — a)cr«f: (Dpfmmrnmø , en. <^pfpni^U,V,n,t, (om fti»b«bc ff^r« 

pl.-er. mcrO.f. fpru^Ic. Det opfpruMrn^e fl^anb« 

' (!>pfmvfFe,-v: a. 1. fmt)«c bef, T«w (ot (35- €. JD.) ^ ' 

tobt fin 9)r»b ; ell. fmt)»c mcer cnb fabr>ans ØpfpiwnQev v. a. f. \prmft. 

Bgf. Wcar Nn MiDer opfmyFfft, f«r 4>pfpraette^ v.a.l. fproettc 0|».f. fprirt^ 

^jQif wt'téftreHot ub; te/2„ sDcraf: (Dpfpr^tniit^ ^ en« (dp* 

' 1 . (Bv^mef^t, V. a, 1 . 03 2. foc&rftge vcb at ft>rapf fe i 9J. ©. £). et en feiCaøtig CJfcfpe« 

fm^øc eft. roge. 2(C ISoboffcn er <»pftiwgt. maabc.) 

»' *ii, dypfnte^e/ V. a. l.ltcrttcjc^øgrtopixb, (Dpfpytte, ▼. a. 1. fajle ©afbjfec op, bcr 

•t ^b^«^ fine^itforecmnct. (f. fmcge.) affenbrcé af ^pwtffettferne, • ell. faml« (fg i 

"'dJ^fme-re^r. a,3. (f. fm^Ve.; jifl. o?>5. S5nif!f>uu%bf n cg tKaven. ^an bat op« 

ptibfe tMjøet gammelt. (9?; ^vX>, V; fSofc.) fpyttet nicgct »iob# — (Dj^fpytnmø^en, 

■«>pfWajypC/Ti a; l^'bemqpgtfgeffg |>. en pl.-e^ 

finttia ' SWocrbf , w. ufow^atenbc £)t»ccfalb. 4>pfp<t^^ r. a, l . f6rtt?nb< v. dt fpetb« j 

Iw^.^retii', ø.en Coureecv — fgtirC, "3^ fp<tbc noget, {>»i« fØZcengbe »• ®rufl or for* 

nirtfertib hmne biffc JDrb opfiifippri^, fors mmbffct; icn cff. flere ©ange. 2(t opfpor« 
totte*/ férbrefe«.'* 5Raf)bef. ^hn opfiiapJr ^e duppen* — I^eraf: (t^fp^^niti^^ en, 

per Wfl og bet et fremtnebt £)rb. — Deraf: " pl.-er. ' 

^fittfél^ff/*en. pl.-r. • . OpfpofWM'v. a. !• fpornb« noget , fom 

• ^fi?oc/v. a/1. opteft noget, fom oat brebcr fig t røret, ct[,tlcarffer|!g<Jpab. Xt 

ft^lr(;t Hl. fammenfnqet. . Vto. et Sleb. d. en ^eljTienn, et ©ottrtt. — Ht ♦. ^a« 

>''Opfn«Mrre, t. a. 1. i b. :Xare: opoarm.e. nenl^pt i*t C»'ei>cer> trcrffe bett op eU. tilbage, 

t f n Jpattbev f^føe opffaaret itwb, (S^oji« for<itfunn?'^.0^«af, a.Iofolfet, fo»i<r 3n^,if{frfr n^C'Jotagt, og om'ben 9?t(^gkr? jijd f^r. Svg- l)ar enbe((g fo'aet^bam < 

t{gl^.^'*'!2, bruge (^obaf) op.o. at fnufe, fpuritt.* • .v>flu''«r trfe at off \ ^<U »Den. 
i^et ^efc JlunbySoborf. er «!IereVf opfknfet, tftpflvtitr, v. n> 3. (f. fKjae op.) 1. bj, 
• (iJ^fnio^f/V. a. 1. oXofe b^t/fomDat' f;'ft«{afcfc^/'reffetigi (i ftø(ere'<gtfff,) »a 

fn*rf, . .'» C) ,',.., optie^Oen ^^tbina blanbt Jotf^/'' -i^for« 

•W|jS^?,ft.' faf oi^fy^M b/f.f. ØpPog, fotié Ceitgen';: jtaae op (fow'rottib.bc. I- 

gfejtroahr^c/ghinp. (for>vtM.') ': '• ^rofa , meb Hnbt, af papiio,) {^oncp 

^ <l>pf|y»i^c, y. ^rl'.vfajtc 6^, 'grat/e op m. e^biiu 'Ifle op^<:a'eY. 3. Mio« f eiKiilc p. 
opfpUc^e $)»u\ Cf. fpile, 2.) 2>ecaf: (!>p/ ^et er opii'ft^ en nr Jccfoarar af ben«c 

fpilintt/fn* pl>>f. Cilrr^' "Øe-(SåhM)eVf «flMWt/fOtlHlluopi 

(Dpfptnb, et, pi. b. f. • *et, fom opfpirfs flobe trinbt -oiiifnn^." aBonbat;- .5; o»$ 

be^ ;'i>aafunb.»(;ifa:tt onb S^efpt^nfng.) fomme, rrtfe fig. £>eraf'opfo^ e« 'Idnøs 

(!>pfpill^e, V. a. 3. (f.fpin*f.) 1. fpfn« oarig'^fttb*. ""J ørrfalftin Wte ÆftfoJlbe 

bVattbef, fom f^nreé. ^oyten er nu op^ iffe ofte opf^aae." SJriteb. »s famlC'fl^v 

f^uiibrt« 2. ^tfte paa, ubt<rnfe, opbigtc; m.^Jirbnet i)>?dgf, reifefiijf (ffelben. TCfmucn 

it. pifte i%it om noget onbt , fFateiigt.) oar-opftaacf i aWafff ,) f. U)p|>a^l^. 
ICti. en 9ogn, et »ebragert, ^otriVberi. d^piublc, v. a. l.^ ftable i nogen |»ctbe,- 

^tD'pfpife/ y- a. 2. b. f. f. fpi|e op. (me(l Xt o. »rcvnbe, Scro. "3 ©tebct f. at 

i pariic.) 2Gb(erne cre *f. ttrrrge fi'bcn ops taterne i antrc ^tccbsr tigge icvt>nffbe*, 

fptj?c.' ' ^ feer man bem ber op|laWe^f p, ftinanbcn.** 

.iPpfpIitte, T. a. 1. aabne noget/ fom et JBaagefen. -^ (Dpflablinø, en* pl.-et. 
(flmf 1?.' en ©plit. Tit opfplittc en «Pen, 4>pfta^fe^ v. a. 1. b. f* f. oppynte« (»JS, 

'<D)Jfpo(e, V. a.i:fpo(ceir. -t>inbc a(t b'et €^. :0.). ' x 
eJiifh, fi^m fjfli^eé, p. ^poterne. 55arreren Øppaftr, v^ a. 1. retfe ( ^taf, farttc \ 

I)nr opfpolct o(t ©arnet og forfanger mcte. &al, ^et ^f, fom iffe rumme« ( .frufes 

-7. D.^iaf :' (Dpfpolinjj, en. ' ne; opfi-affeo iiben for. (?B. ^. £>,) 
^''Øp\p^ott , V. a. 1, opbage 0. »?){etp af (!)pfi»:lC»e, v. a. 1, fcrtte p. ^talb f. at 

&foUV, tomme .p. ^ppr efter. ?ft o* fore eU. fe^e. Kt o. unge .?>ingfTer. *frau 

iéittft:' 5. Pgnrl. a) opfoge, opbage^ J)ar op|ld^et 50 ^tube. — (I)pjlal^lMiijj, 

^pfv*b(f. ^^olrtfct ^ar opfporet bane X^v- ^n, ' , 

l^otbfifte,b. byfaae at otbe^ etfave^ fommc (Dpflanb, en. ub« pi, (ht 0<rbNet Jforc« X ilMO, cttf<tt af )tt ^dt 9o(f^ rV. e ii ftot a: vetbr^mt o^^ffigrnbe (Btnbr. « (ØpfM^ 
Dal af fammc, mob Sftfitber, mob ^nHs foc : (Dpflan^« ^ttfe (bt fov«(bct.) 
ktnm eU. dtrøfrnnøc A. ^it Sonbct t>ar i (Dpfl«6c/ ▼. a. *^. fteU op , ao6nc t>. 
OpfUnd. • Ht øinc <Dpfl«nd imob en 6tob. iDørrn 6(ct) opflo^t. 2, flobe HU, 
%knU, »ob IJtrøeitteit. (f. <Dpr4T.) b({0( fftcbiø m« at ftabr. KUc biff< @n)ii 

ØptittwMfo, m. Sitflanbcn at (eve op faoc ot iffr opjle^tc i iCtag. ^ iDeraf : 
kUn , at ^aoc op fra U iDobc. (f. op« <t>pfl«^m, (DpØ^^nmø^ en. (brr ogfaa hx. 
fraae^d.) i fdmmc 5Bcc.cttf€(fe, font (t>p|l«^.) 

Øpflon^er« fil, p],-4. «oaef, fom ftaaet (Dpfiine, t.4i. l. fuøc op, braøc op o. 
op ea. crffcr fig i Metret, (om raøer frrm, ^U(p afTCanbcbtctftct. Ht opfu^r ^anb 
toact frem rboQ fnn i oiffc fotrbcU« ;£iIfarU dicnncm et 9lor. -p (Dpfugninø/ en* pL-or* 
be.) f. <S. a>ptt4tt^rm »eb en ^nbpoft ;>; (Ppfummerr, f. optcrllr, 
yampetrocet. Øpf}^(;n^crftt p. en SRo!, en (Dpfvaief/ adj. t. f. fi^aic. 
<9ani9tiibe^ p. en 9<^effem, v. — )Detaf :^ <Dpfuie, v. a,3, ((. fvie.) fortdrtc 9* at 
^ffftea^møf, en. Ht eia^i mtnbre SRoffe, f9<e. (b. ^(e. Tit opfoie en SIXandbe Siøtn 
p. ()»iCfe ^iuret et anbrojt i SKfbten, meU t, »tflrnbevunO 

len £>pfrahbete. (I>pttan^«n>ar\> , en, et (Dpfuinge fiø^ r. rec. 1* (f, ft^iitge.) 
eiet @(a9$ 8)or9erflo(e, fom (I. a. ^cuøeé "røob 6ti>evne min Vanb flg bt optVin« 
i3^I«Bb. ger." 9>. .p. Jrfraann*— Det tn, ifcce fis 

<*>pf^^e, ▼.•.!, fNøep, np,^B.€5.£).) fiutf, fer: ta:t>e flø til et I)øiete aanbcUgt 
^. fortarre ». Cteøninø. €$motret er op« ell« moratff @tanbpun(t, eH« tii TSxt, ^ccn 
9«St. . big^eb; 8Dffe. "(In €tat, bet ()ar o,pfi>un« 

1. <l>pflfiiime, T, a. 1. b. f« f, iflemme« øet fig tiC SD^aøt/' a^ref(f)0», 
^Ønamr en tfanø. (liB. 6. D.) (Dpfvire^T, a. 1, tilfcrtte, forøbe v« 

2. ^pflemmc, r, a. 1, (om S^anb.) ftanbfe €otir. Zt opf^ire ffne ^cnge« ($B. ®. DO 
i Kflobet, bonnme for, opbcrmme. opflcm« ^Dpf^nlmt, v. n. t. (erO øioe fiø ub, 
mt ^nbet i en 2)am, Ganaf. (Oluffen.) (ooneop, fitøe i {>oiben. (f.foiilme.) 6n 

^P^f^T, n.3. (f. fHne.) 1. ^(toe opfuulmet ^inb. jDe af S^ietdoanbet op« 
|l4 fHøenbe fra Sorbett* $>a Suftbalonen fvttime^e $(ober. "(Dpfottlmet Jlob bieras 
opfteø. "^0 fom Sloøen foct opflige." tøic »øløetp ooftten" ^tam, — (l>pf)>ul« 
Øeflel« — ^g. at o, fra een 5Grcépoft t. en mcti, en« ub. pi. 

oaben. IDen opfUgefi^c ?fnie i Vrocfeiøen.. (Z)pf)9«mmet^adj, opffvRct^ fammenffDt« ' 
<f aber, garfaber^ SKober, QKormober, o, let af ^aoet, af Canbflob« (n^t ;0.) 
f. o.) 2« opfomme, op^ae, SDer opfk| <l>pfye, t. ji« 1« for^ruøe o. at fnc« ^un 
a Sof»( 1)06 mta. (at opfyet a( CUfen« -^ (Dpfyettiiitt« en« 

(Dpthffe, T, a. 3. (f, fHfft.) i. fatte («5. e. £)0 
op 09 farfie m. Saafe« it o. et ^ooebtøi. <2>pfyn, et. ub. pi. bet« at paafee^ ta^t 
2, oaMe m, et 6tif, fHffe ^ul p, Tit o* vare p. noget, ()o(be bet »etliøe 09 i S^u 
n Bleg«. Kt o« en Ztn^^t, et ^Btinfab. ben ; ;^ifi>n; JDpfiøt« 2(t (ki^c (Dpfvn meb 
3«Xtø,ciiitobberp(abc, fbntpe StitCet p, et 2(tbe{be, ooer 2(r6e{beme. >Det f^oaer nn« 
fnmae. — Øp^fnlnn, en. pl.-e? . bet ^an^ CDpfyn. — (!>pfyneman^ , en, 

Q}p^U€r T. a. 1. reffe, fottte op. C$f{t>en ben, fom ^at iipfon m. eller ^oer nejKt, 
Ue« op#iIIet. •< Oøfaa øm at fcctt« cH. ftiUt (Tpforrfe^ v« a. 1. opbinbe, opfUte <^ceu, 
•oøet p. en oié 9Xaabe, eK. i et oitt ^or« fen eU* @fiorten. (SRojtøaarbi £)tbb.) f« 
|«(b« St o. en ^nate. et Cftarni en ^o:U bet mere bruøeliøe opffierte. 
be. » 0. ajriffctne ( Ctaffptl, o. et (Dpfcrt et. pi, b. f. 1. jrrlfMiøt Ubfajl 
SKeøtwmf, en Jtrig^^crt, — iDetaf : (Dpf^il« eH. ttbarbcibelfe ; (koncept, noøet, man bav 
Cm, en. pl.^er, opfat p, papiret. (@ram. diofløaarbé S>xU 

ippfHvr, T. a. 1, bringe noøet t. at ffoae bcøO ' 2. Hnfa^, ^aafunb. (forotlbet.) 
I Metret 9. at ftio/ bet« 2. ftioe noøet p* (Dpftetftg, ad|. [S. auffit/iiaJ tib 
m. — <2>pflli>mns, en« pll-er« bøielig t. at fætte flg op imob 3ok\øl)cb elT« 

(Dpflappr, r. a.1. ftoppe p. nw, ftoppe fforcftUte; gienfhriblø, oprøtff, ntnbig 

om. I>enni SXatrab« trarwøer t. at op« ©pfflftftglrf^^ ««. w^. pK (^« ©• -^O ^ ^ 
fbppeø. — iDpflopnfnn^ en. pl.-rr. (Dpfartte, r« a. 3. (f. f«ttte.> 1. forttf 

^PfrvB^ T. a, 3. (f.^fhyne.) fkwge no» op ; fielbcn u»bt. t partic« s^t er Xlt o^t 
aet opab. Xt o. .?»paret. SJJeb øfat op« fat p. 8of/et. Unbertibcn m. SBibeøreb om 
pr«art.£HUit.'— it^pfltyømnø/ en« at fcvtte i en »ié£)rbfn: opflillc. 2(t op« 

(Pp jhl^fe, T, a. 1« b, f. f. tilfhidfe. (©. f«tte »øøer i iKcolerne. opfat SMelf. (,0: tnl 
8. r, r fiWclf » (f« opfat o»enfor. ) . 2. reife, fammeii« 

€^thtor, T. a.'l. b. f. f, (hj\>f, 2. op« fatte 5>elene of noøet, ber et Wt% ^f «• 
fiTOf^e »oet, Jlartofler, — iDeraf : (Dp« en Senø. opfatte et ©Icrbc, fom »ar neb« 
jHivning. (^n, p!.-er« falbit. rffø. at opfatte ©aaret. o« WPeb^ 

<E>pf&^^ iT. pL b. f. <t>pfb^ fra aXaoen tøiet ; boø oøfaa : at fatle ^p.) 3. frem? Opfatte— Dptay* 136 Oytaac— O^^trin* 

fættc, uMtk f!dft(iø(iiv fætte i fennen, iiU^ i en gob, i ben 6ebflf flKcninj* %t 

ubfafte/ affatte, (om Documentct^ (Q. an:;^ o.nogetfot Øp«d, f. 2(tt)or, fom ^ocast. 

bcc foi:tc 6Criftcc.) Tit o. et JBtirt), en "4)an min a3«n m. Q(un|i ootaøer," JBoi:« 

«K(aøe, eii TCnføgntnd, ^occftUUng. 4. binø. k)2Ctopt«9ecn(£øn,o*et<)Cprtooer 

(abeberoc^ ^cnflaae, ubfættc. ^t o. en enS<)n, en 3orb o: ubmaate ben, 09 af$ 

fHci\c, ét Sotetagcnbe. ^i oU o* bet t. i fætte (S^raiibfccne m. m. paa ^apit^t. — 

^otgcn« (jof . udfiTtte.) 5, {cttte p. @pi(. optaøe et ${anbjfa6 9: afteane bet eft;t 9lat 

6, t)ot)e, ubfoctte, øiue t. 9)rué. (i albcc turen. — 2(t optAQe en ctfle, Sortesnelfe 

gfriftcr.) Tit o. Cio ofl SSclforrb f^f een. o»ct noget o: jlrnc, opj!ri»e, — 2Ct o». et 

Åm^* SSebet« ^mtfclbt. 7.2Cto. en 3tai,, S^rf^øC; en '^^néfottetntng, optaøe en ^ag 

gefnio. )Tibe, fjDorffc ben, 8. opfortte ftg, t, Domé, m. fl. !XaCeniaaoer. ^ 
øiøcc £)pftanb, forttc fiø op* ^t o. fxQ møb (Dptrønr^ v. a. l^gtote Sorteøncffe ooee. 

JS!)vrtaf)eben, (it>f. opfat, ot^enfor.) := op^ ^an oprc£tne^e Ti\lcé Slamc oø ®tanb. 

fcrrtcUg', adj. (af opfatttf/ 4.) fom fan op« 2* fore f fennen, opffriw, -r^ (Dpteønelfc/ 

fcctteé, taa(er Ubfattetfe. — ØpfocttcJfc, en. en, pi, - r^. , 

pl.~r. 1. ®icrnlngcn, at fa'tte op, reifc j(l>pihroiir,v. n.i* fiø, pø poet, wi fe pø 

op, Pille op, (forcfomnicr ficltcn ; oø l)cu ^ølt i ^Iwet, "(Dpt|>ronc i øE^en" (om 

Icre b«. (Dpf<rtiiing, iDpftlHinø, Sprcié« et iSaamfpiir.) »aøørfv^n. ! . v 
ninøO 2. bet, at o^jfa-tte noøet; Utfctt* ØptJ^^* <^n« ub.pl. [Ht^ Optica.] Sære 

tcl[c, So^(}^tinft« Caøen taaler inøcn (v^f om H\tt oø bel*^ Uobrebelfe. -r optijr, adj. forttclfe. (SKan tocnfct fiø ». <l>pfattclfc 
eit mere ubcftemt ^tbépun(r, enb o. .U^f«t;^ 
tflfe, i)\)ilUt oftere br. bi>or iSalcn er om en 
ouerlaøt eller aftalt <Dp[(rttelfe af en ha om i)É'rer t. $a'rcn om Si'^fet, ett, til Sooene 
'. Srfet. opttjfr Snftcumenter, ^runb$ 
tttntnøet, 
(Dpttitør^ ▼. n, 1 . (f)ar.)b, f. f. tinge^ U rammet Øaa ell. (^lerninø.) ^.Q>p\atf (men ficlbent.) "iS^e Sf ter leoenbe -r ntaatte 

« telfe (o: £)p|faub, £)prei)»ninø) imob ^on? optinjje meb d^eifaiobeben, f. af faae ^e; 

øen. 2>, eou. VI. 4, 9. " ocmct beorai>et," écf)i)tte. • (®et pettm 

^Pf«5^v. a. 2. oplebe, foøe op. 3eø S)rb forefoihnuT oøfaa t JD. ^op.V. 1,5: 

iieøte (ornøe efter ham; men funbc itU faae ''(Dptingcr Sd^anb for noøcn Saø'*; I)\)or 

lam opfi'ijt. — <l>pr«nmng, en. pl.-cr. bet enten, fom man farboonliøen bar forfCa? 

(!>pj>ntnje, v. a. 1. fcrfønc m. ni)e ^om* ret bet, bcmærfer : at iobøaae noøet, jtutte 

Tit opfommc en »paubaab. ('IB. ^. O.) Jorbraø ; eller maajfec /ceUer'e : at o^jfras 

(DptCitrtic^ V. a, oø rec. 1. fiø. opbijnae oe, opforbvc iSinøet t, flPibne.) 
tit (n ufcrbDanliø ^oibe. ZUn optaarneoe (Dptoc, v. a. 1. fiplleitar, ^abe, o.b. i 

fiø o. ^i)jleu» "Sab binc Jooløer, ^ud ! ©anb, b^ori be bijppeé, oø ftoorafbe'opf 

opt»:arnc fiø." ^. JBficber« •»— S^eraf : (Dp? taøcé. -»-absol. oni ot aftoe iJJorbtoict. ^U 

ta^ritiiiQ/ en. øen hc^t enbnu tHe optoct« ^, (Dptorii/ en. 
fe, ibebanblinø.) 2. ftgurl. *^ema:rfe.l|er : (Dptog, fom fn art ollbe foløc e^et." ^pmp- 

a; inttaøc,befa:tte fcn'^JHab^,) jpctn^ ©illebs mann. 2. SammenloO, i urpflø '^enfiøt^ 

Ifotte optaøer iøteu fin øomle yiabé. ^iaU £)plob, 85. @. D. (jtf.. CDpt^irig 3.,il>p5 

fen er optaøct. TiUc billetter (t, Snbøanø, tog (?fct) ( et ©fucfpit o: xn ^^omCinø af 

t. ^(abé) ere ait optagne, b; Qm ^^Pla^é, flere £)ptrin, (øcener) ter nbøiorexn fel\}s 

inblemme. o* een ifit ^uu6, i fm (^ami:; flitnbig 2(fbel(no of .^ti)Efet. ,^e()cuttiø c)i 

lic, i et ©elfPab. c) Derttaøe, opfnappe^ Jorbanflfntncj of tet ":£. ?(u f.i'n.ø., ber^i; 

2>enne (Soureer bleo optaget af jicnben. ^enfnn t. i^brbivnøeté i^ptratninø") 

^t ^* .Rreature o: brinøc fiemmebt £l»a'ø, ' U>ptoppc, v. a. 1. opbi)nøc noøet faalc« 

fom man ftnbcr i ffn 5Karf, t Joroarinø. Icé , at bet faacr en Suop. (iUJ S. JD,). 

d) fore i JBruø; ifar'r om bet, Ooi^ 2^iuø "JiViarvncÆuføeroptopijefig.*' ftam. 

f ornt?eé. Tit o» en nn 50? obc. "2Ct optage " (Dptri^fe, v. a. 1 . . bruiøe noøet i '^etcct 

en øammet ^fif." CS^otbinø. *'^inbvai)t tj. ,CMetp af en ^ribfe. 

maa e| nppcé ell. optagco,'* ^tjUfclbt. e) . U)ptriUc, v. a. 1 . triffe ett. mCfc noøet 

inbtaø'e t, iDprfnfnø , opbprte. 5>ennc opab ; it. b. f. f. oprulle, 1. (1©. ®. D.) 

Sorb er i Jior optaget* "2rt^ optage eø Øptriii, et. pi. b, f. 1. (^ 2Cuftrif.). 

boøøc (6e5t>øc|e) en ttøn." ^, 6(auffen. en .^anblinø , iBejjioenbeb , Stlbraøelfc ; 

O mobtaøc i ^orffub, ell. fom taan ; boctfc (boø ifvvr om en faatan, ber p. en eller an« 

ubfattc ^enøe. 2Ct optage fin Son. ?(to. .ben »JJiaate Uvvff er ^»pmcnffombeb, ell. er 

fne Jlienter forub, o« et taan, 0^ en Gas betDbenbe. Gt fielbent, tna-rfeliøt. roren:? 

pital. ft) mobtaøc n\, et tjifl ©inbelaø ;, be Øptiin, (Jt (!>. af bet baølme Ctt». :i* 

tillceøø^ (u !8et9bn(nø, Tit o, noøet oel, en 7(fbe(mø i it^fuefpiV (om ftemfommci: I OfUnn— Cf^tømme« 1*7 • Oj^tøwme—Øpvtfc* 01 6€aic« Øpt«mttin9/ en* 
plabfcn. Z- »ife 1*0/ frcmftooe i en irt< (omme. (85. 6. ^.) ^cnifaJb. Vt o* fom ^ibne i en CSaø, fom (Dpt^rre^r. a. 1. tøtte ^crt, Aftørre 

Knf(ai|er. 3. t. (• f, op|lMC/4. — <l>p^ noøet oaabt (ifccr om bet, fom er fpitbt p. 

tTar^rll, en. ub. pi. (S^utoct, 9). et )iBorb e. bO 2)eraf: (Dpt^rs 

a>ptr«Kc^T. a. 3. (f. troHFfeO forefom* tineL en. pl.-er. 
mer fieaen, 09 notften tttn i partic. S(a« (Dpi>aasttf^T. n. 1. (er.) Mive Daogen«. 

fTen et optruf f en (a: ^rop^en af i3(aj!en.)v (3 ^prafa faboonaøftt .i^ititctne op, ett. 

Utjtttt er optntfVet (;>: Siebren, Aiceben eK. ' t^aagnv.) jS>crfniob ofte ftqurf. dn ops 

^XQttn fom fortter bet i ©anø.) ^an er y^åa^ntn^t gølclfe. "JD9 <il(jtot> brat op;s 

Meoen optniffrt (bcbraøet) t>eb benne {>ans vaai^ftet af ftn £>9a(e." $« ^1^. Jf^imanH* 

UL — o|>tr«lfr fop opbraøe, bonne "@nart, »eb fmeftcnbe 9nb, ben ttelenfte 

(JBnechctf) et.tt<eften ubrugeiiøt. s= ^9 8a:nafe(opi»aaQite^." @.>@ta1fe(bt» 
ftflpWcr , en. pi. - e* Sdebraøer , Gnpber^ ivpvcxmt, v. a. i. fi>lbe, gicnnemtrffnøe 

£"« ef S^uenttmmer: (DptroeFfer^e. dn m. 'Borme. iSaretfct moa øobt opi^armeø« 

umqfS>ptvcaf€tfie*^Q>ptx<af9xi,tt^t* 2. Zt 6. SKab J: (abe togt ^ah, fom et 

braøed. (b. SaU.) — iDptrorlrfen, (Dpttorf f Mevcntotb, atter varmet p% 3(bcn. optf 

Kinftr es. Qliemfnøen at trorffe op. varmet itaaf, @uppe, @t«g. — S>eraf: 

$|itren>Ie,T. a. 1. op(ø(e bet, fom er Øpvarrtteifr/ <Dpt>armeti, en, ' ^ 

fammeafat, fammenfnoetof dSrototer. — (Dpi>arte, t. a. 1 . paffe, goae t. ^aan^ 

Deraf: <l>9tr«tvlmg, eif. te, oppaffe. ^igen maa c. pcb S^orbet* 

<Z>1itu8te, Y. a.i. opbrage^. banne, un<, 2Cr 6(toc gobt, flet opuarter* Gnop^oø« 

betvife (no (angt minbce' brugeligt , enb ten^e Jtammer^erre. (7(to. een m.noget/ 

0|>5t£9c) -- (Dptugtrlfe, en. '<i«f. )Cugr.>. i ^Ufproget: beøerfe meb , bnbe.) 2« 

<S>ptMt, ▼• a. 3. "(f. loefit;) 1. locgge afUegge 9^cfog ^06 en fornem 9erfon, gfør< 

Zai fammen (abbeie.V • 2. b.f. f. opreøne« een ftn i:^poactn{ttg. "Jt>e ant^enbe iCfe nor« 

Tit optjrlie fine $6ebciftcr. jDet fan f)an o» faa megen i^b p. ottiene bereé ^ett^nbere, 

paa Jillgrene. — ^ptarlimø; en. pL-er. . fom be fpiCbe p. at opoarte bem." Ønee< 

ivptændt, y. a. 2. .fomme t. at brcenbe, bocf. «= (Dpoartrr , en. pl.-e. en Stener/ 

fortte i )6canb. Ht øptaa^t ^(b^ o« et Dppaffer. . S>m et ^tuenttmmer : (Dpvor« 

JBoaf.' 2. fig. o^gge/ oart(e, fremfalbe. tertte, en. — (DpvartitiitH/ en. l.ub.pL 

i>er9e^ opt«iiAteø'4)abct, ^orbittrelfen p» 9icrmngen at opøartc, gaae t. ^aanbe. 

nr. Ht d. ' (optKb(e> em t. 43rebe. "^un 2. pl.-er. I^eføg b^ en fornem ^erfon af en 

of rn ringe Sing opterndeø San, faafnarC rinigere. ^egoartbaggtortaKtni^erenmin 

9fiaa (eitbe øior tmob.". pøtberg. --- "iDer? 0. Xt giøre ^tttige UJpvartniitøer ()00.bø 

fem er fiabant forfort funbe opt«ndeø i Store. — ^ (l>pvarrmngøfone , en. pi. -^ r» 

IWf." aXpnfl^r. — Øptixn^cife; en. ■ v ©i>get»oigterfre, (Sangtone p. :pofpitaUr. — 

a)pr«nfr, V. a. 2. l^ttte pao t). (gftertan^ T'S'^r^'V^'^ «*♦ *^fi*' f*^"* ^^^^*^ •^^ 

fe, nbtcnife, ubfinbe. Tfb o. en fift, llnb^ f/«; i «wrré()ufc. ' 

ffirUnhifl, tt aopb. ' iSn opt«irft (ooers ^*'^'*S*?^' ^' *' V ^ »^f^t op, toe op, — 

fajt) ee^n. — opr«nWin, adj. fom fan «>P>;a^»t«w5' en. pi. -.er. . • . 

øTjIritffØ, iibpnbef.' 9)aa alTe optirirfclise ^ <^f «»,«f '^- «• *• *«?* \ ®f "U;^ff 

g^aaitrr/ 4an ant,enbte arte opt^nMtgr Sfi^M/f ;> ^' *i^^^^^^^ 

mxlcf r. at fomme Itt aWaal narrmere> J«««^«" ^^l'*-.^^ !"• *«"?* <^ "I^fljf; 

SR^fifiW / font er meget bt)rt.; iDetfanitfeopveiemit 

T .ri. ^\. «», x' J^^* 3. gtøre fwrbefl for. 3nbfomflernc 

aWc , V. a. I. brfngc froSne ;i(ng f.. ^^p^eie iffe (»eie iffc op) imob Ubgifterne. 

at imeCtc f ff. t«e. Sofcn optoer Sfen- (D^jvenOe, v. a. 2. f. vcn^e op» Deraf 

G« optotfu^c ©onbcnoint!. (sB. (2. O.) ftg. parlic. opwi^t. 

ott ben forfroéue, ber igicn opoarmrt. ^ aVp\>iHc, v. a. f. vi«e, viHeop, 

?'^, *^J^.^,?" Jl^'v* ^f^ OP^«^- -• ^K- (!)px>mdc, V. a. 3. (f. »inde.) ^fffc op, 

tøejte ett. Mine frt>bettbe cfterat l)ai>e t)(rret i^riitgc op i «circt o. .|?te(p af en «inbc. 

froffen. (oftere : toe op.) 2Ct labe froffent ;(t opviii6e 2(nferet.-— (Dp^lnOmø, en. 
»snb optoe, (25. ©. S.) (Dptjife, ▼. a. 2. oife noget x>. at ftoibe 

<l>pt^er,jus.pl.[egentt. oet (Dptoøer, bet op, i 38ciret. 2.inbgtoe, forelægge t. 

fexn bet jinbeø i albre Øfrifter, af (Dpton.] offentlig g>røoe(fe. <*. ©, JD.) 3, frem« 

?itt 00 taob £)pførfe(; gale, uorbentitge oife, naone, ifctr m. 9ioe*, en. fremoife noget, • 

•panbftRøer. (b, aUile.) fom er t. ^^æber, SWan oi( tffe let opuifc 

<I>|rt»ntme , v; a. i', togge ^ SBibfci og aXagen bertiC. . 2)enne S39 tan o. mange be« Opi^fe-^Ofafet. 138 £)rab(— Orb. tiiiitc Otonb. "(St Uiitrf et bttr oø maaffee bcai; )»« bot • ^^otor« fOraculum.) Vt 
let Øøcfte, 4>tfipdcn opvifrr." »døøefen. tcpc p. naøet, fom paa et Q>. -r ffgttrf. •^ai^ 
(t>pvi(re, T. a. 1. f. optørre* ec (iaefom et (Drafel { ben (S^n, ^an boer i. 

(Dpoo^C/V. n. 1. (er.) (. r»opt op*— . (Dratoriff, ad j.-faf bet €at. orator.] fom 

C^aaoet i egentl. fom fioucl. Sc'moerfelfe ec inbrettet, offattet efter SatefonfieHi dte^s 

føi:;ef ommer tet mefl i parttc. aet. oø pass« ler ; ed. fom ftaatt i ^orbtifbelfe m* SCaUs 

$n frobiøt op«>oreii^c @!oo. S>tn cps fonftcn (t^etoriff.) jDiffe i8eré ere mere 

vo^cnbe Ungtom. C^ielbea et op\>oj[ct ^otatorifft, enb poetiffe. 
»(ficden) t. en httxsMi^ @ttm. 2)e oare ^p» (Drcan^ en. pl.-er. [3tat Onrioono.] en 

uojrr5e meb ()inanben. meget oolbfom 6torm ;, en ttoeic^(lonn* 

(Dp9ti^€, V. a. 1. aabne o* at vdfle, 0. "Dø btt'<2>r€ait/ ^oori 92attttené ^^bet nu 

VnoenbcMe af oottfom ^aanb^fraft. "flXeb faa rcebfomt foer forbi, bu tier.'^ Gvatb. 

opvriflrt SKunt*" 2). SBibel. "3|ø ftæf m, etiebnen« O^rcaiier fpifdor." ^ 

. <Dp9«ffe, ▼. a. 3. f. v«»e. €5lelben t »aaøefen. 

cøeptL IBcmarrr. i M^ten i>«rffe fæboanl. Orb«et.pl.b,f. [3.0rd. V.Ø»Word.] 

fifuøfé. "Z>e øat^nUijSe ^Uikr t. at ap« i, en orticuieret, af een eR« ftdre jStaoelfec 

voclffc 00 ftmU 6ior(en." fDtvnftet. 2. beftaaenbe itft>, ^voroeb en ZanU beteønei. 

fremfalbe, foraorfaøe . fcette i S3eo«øe{fe. ét (Dr^ beteøner en )Xinø; et Udtryf frem« 

^et opx>6lfte fioft 1)00 miø. iDetoeb op« finer 93i(lebet af en XanU, unbertiben m. - 

valftcø p. ni) ^an£ ^rebe« Ht o« et JDptor. jiere £)rb, ett. veb en i^ect ^atemaabe« (iof. 

SDet opvaFte alminbcUø 9>2t$forn«ie(fe« 3. UbtryfO i. ueøentl. oø fløurt. a.) £)ts 
2(t o. IPobe, o. een fra be iDøbe o: falbe t. . bet, ubtr^ft 0. ^htftteøu. 2)iffe (Dr6 crc 

eioe , bri(tae U Sioe iøien. ''4>an$ ;Dob reent utorfriiøe. b.) en gittrinø, ilbiabeU 

cpi>«ffer fo boø ei ben Æ^obe.'* OSeffel. — fe, muttbtUø eH. f riftliø. i£t 0). i rette 

op)>alft^ adi. T. fom b<tr (et 9Zemmc^ fattet Xih. Sooend dXcov ^orfatterend <D* erc 

nu ^uttiø()eb; 9i(tiø , fCoø. ^ opvaft btfle. Ht labe et 0)« fatbe. 9teb eet (D^ 

^ooeb. (Sv. opvart iDrenø. (Gietbnere od Jtott^eb. 'Kt øioe onbe <Dirb« VtUrøge 

bore« 6ubft. (Dpvaft^rb/CS). é« £).} =9 een (Drbenc i SKunben« 3eø {fat fTnve et 

iDpvoriVeJfe^cn. ($^iernlnøen at ooeffe eOt. yar <Drb til 6am bcrom. c.) Itbfaøn, $a(e^ 

ppt>arf(e. (Dp>MrnfclfeTfra1)e iDøbe« €amta(e. Ht taøe t. <&rbc a: beøi^nbe at 

, (Dpvftlbc^ Y.n. I. f.vcclbeop« QtiSiHs tdfe. "TCf faøe (Drbrt (efter en anben) o: 

be opvoflbebe af Sortn. "Sn ®(<rbe/ tale efter at en anbcn ^» ta(t. "iDeu. fom 

(voraf bu iffe (lal mattVo , (oio Jtilbcr op« (ar^en retfacbtø ®aø, frpøter aCbriø for ot 

Vitlbc t. et eotøt 9io/' ØT^pnfler. (abe SXobftanberen fomme til (Drbe .'^ Sdirl< 

. Q>px>celu , r. a. 1. b«tte noøet .>opab« ner. Zt fatbe een i (Dr^tt. ^an t>ecb 

S)a 6tcnen oot opvo^Itct p« 4poten. — øobt at beCcrøøe fine (Drb. €$9ab i Saufer, 

2>craf: <DpuaJtmng,en, «>rb oø ®ieminøer. Ohibi (tbrbf »: ben 
'^pv«jrt, en« nb. pi. 2utl{lanbcn, at oore ' beOtøe Øfrift. Tit i^iHe ^ttit ^aoe bet ftbftc 

op, at tiltaøe D« ^orrt ; ^rentooert. @fo^ Ørd, 2Ct øiøte (Z>. af, ølvre manøe Ør^ af 

ten er i øob (!>• 3 min (Dpi^orre o: Unø« (9: prale.) Vt fomme til (l>r6e {U at tale^ 

^nu (^an f^øcr oøfaa : dpn ffien (O. af at fiøe ftn aXento^; <£o(b{nø.) Vt fomme 

unøe Srdrer o: ben unøe @foo felo. "@fooe een t. (thrbø, eS. (oftere) at fomme t. <l>r6« 

af lutter øamle .^varcr, uben rinøcfle Um nv. een 3; faac ^am i Zait. "iCcnøen otlbe 

bcrffoo 00 djpwrift/' Dluffen.) tffe ftcbe bcm u (DB^6." 5)« Clauffcn. (f, 

a>p«be, V. a. 3. (f. arbeO abe 2Clt boab ti>. Coo. II,, 17. 23.V '**an bob fia t, 

ber er at oebe, ell. faa, at intet Ut>neO (fpife (Drbe*' (foWanøte ot faae barn i Sale, faac 

0>J.) *peften ^ar op«bt fifgober, — fiø. Tfubicnté,) ^»itf. d.) SiUabelfe at tale C 

jernet op«bei5 (fortorrcé) efter^aanben af en ^o^^f^^nlinø. ^an forlanøte (Dr^tt« 

diufr. taUan ncøtcbc barn (Drbct* itun een fif Øvs 

<Dp«Me^T.a. 1. fororble, opbt^rfc. (uf<cb9 ^et, eO Softc, Sotftffrina, Ællfaøn. Kt 

t>onl. 93ib. (3. @fr. Vil. 477. ^o. upp^^ ^olbc, brnb^, ^aae fra flt 0, 3«9 ()Qt øi» 

odla.),— (DpffMinø^ en. (SKot^.) »et fjam mit (D. berpaa. 3)u fan afore bet 

^P^Qff V. a. f. opeøQc« p, mit <!)rb« 3eø troebe ^am p, b^né <!>^ 

(Dpofe^ V. a. :2^ f« «fc op^ røaben er 7(t taøe een p. (brbet (nobe bom t« at ops 

opofl. 2(U Stanbet er enbnu iffc op^fl af fi^lbe et ;Silfaøn.) ^n a)^anb af Q>vb a: en 

jiBrønben. — (Dpooning, en. pl.-ee. ^ orbftolben SX. fj S^ub, Jorjfrtft. Kt 

(Draget/ en. [(Detaler; maajfeé for: rette f!ø efter een$ <t>, 4^)>o, fom bolbev 

(DweragerJ 1. 2(øcr , fom (joilcr b»crt. ®iibé 0» g.) JorefKlHnø t. Jforbeel f, 

^nUt Aor (tD2otb,) ^poiicaøer. 2, ubi^rfet een, S'orbøn. Kt læøøe et (D« inb f. ten, 

3orb, fom for Ut)fiftninøen taae inbe ImeU tale et øobt Q>tb for een. ' 4^and CD« øielbcr 

lem bprfebe ?(ørc, meøet bo« .Jionøcn. li.) £)rbfproø, aXunb« 

(DraFd,et. pi. > (DraFlcr« ©oar, fom bcib, 2>ct er et fanbt, étøammett^6« 

©ubetne troebe« at øioe ben, fom abfpurøte i.) Omtale i 9^te« 9p(Mh<^^ 4>rbct Crt* i39 Ort— DrtfKefemfl. jutfr, af ^an ftaX øfftH« *'jdec øff (^r6 tif , SrmtiK^øiRinø, biwnnel et Difi <I>r^/ 

af at l^an tKit^øb." % (Eloutfcn. ^' Vt fotitf cU.lDtbene i et^'roøubtat«. 2. Sombcb 

mr ?• CDr^e o: hli^i mi%H omtalt. Jtomme i ^pcogeté Itbtri^f, fem opfraaert). aanbtøf 

t(Dt^fot ttOjjet o: Mbe atifeet fdt. k.) 3a<jcn efter fltnøcnDe JDtb, efter et {|(1m» 

Ravn 00 9lt)øte. ^t ba»e et øt>bt, flemt rente @proø. "^tlbe jeø aflfene t>* en tDin 

(D^ poa fiø. Xt ia^e (Drd for, faae dJ; for (!>r6nang fornøfe Citfercné 5)re/' <Sitf<^on). 

Boøet (tMnre, tomme i llbruab^ for.) 1.) orCfloQ/ adf. fem nø{e tienbcr^rbeneé JsBe« Trt af f t t»ift €roøé, alTe, cU. b« ^effe t)rb bencS ffnere »emcrvfclfer^ ett. ©ittiøfjeb^ 

i et ot^ 6i>roa famU'é i JBøgftavs^rbeir oø fom onjt»enb|é i beicé S)ruø (oøfaa i ufor^ 

forflaveé. ^r^bram^cn. f onfrUt 2Citt»eiis bcc(odt|a S^t^bn. em føøt øpit^ftnbtøs. 

belfe af manøe, cpfTruebeoø unptttøe JDcb. ^cb i Srbeneé »ruø.) (DrWUwt, en. 

(DrdbruD,'en. »ebtaøcn 3i)?oabe, 5\^ofpaa ben ^ fom ø!ør a(t f. fpibéfinbiøe, fopW« 

et£). (ruøeø/ ffocri iHMbcnifober eU. Jton^ friffe S^emcrrfninøer over £)rbeneø SBruø. 

fter ; Scrminotoøle. (X, oJotbe.) (Drb* iTecaf : CDrOWctjeri, et. — cv^håop, adj. b. 

h^mu^ en. £)rbeneé Øammenfortitfnø i f. f. orbifarri{{. * (l>rC«fnapl)ed^ en« nb. pL 

Sale 09 ^eriober; (^onflraction. (9)?é) flor '6parfont^eb •{ at bruøe £)rb. Ør^t 

(Dr^bøtitmg « en. £)rbencØ SBøintnø dU fonjl^ en. ^. fom øaaer ub p. £)rb eU. paft 

jl^oranbrtiM i ^ben eft« ©progbruøcnø beccé gforbtnbelfe. "£>m ber øiveé eirte(i$ 

9teø(fr. tt>r^^anne(fe^ en< 9};aaben; i)9ors noøcn anben (Drbfon)!/ enb ^e(taUnk)e^ 

)Nm aØ<beb« 00 fammenfatte £)rb t et 6proø ben." SBaøøefen. (Dr^friø, en. b. f, f. 

lannei* <Dr^^eleY^ en. ben , fom er øvet (Dr^flrt^. (^neeborf.) (l>r^Ftln^f)'•:K cni 

00 farctiø i Drbverlinø (2)ifputator.) "Sn Jlunbffab om £>rb, fom øaaer aUene ub v» 

ftorrf (Dr^^cleir." aøkjnbaf . I. 298.' or^?^ £»rb elf. ©proøeté materielte ^cel. (mobf, 

f^, ad|. b. f. f. orb(^o(b(»n. (SKotb.) S>er* ^aalHtii6f1fab.) orMv^eitbr, adj. v. meb 

ttf : ØrHgftlftb, en. (Dr^fcibt, en. b. f. be fe(»T«mme £>rb, oø ^^irfen m. anbre; 

f, rt^fmb. Ør^forbtriiiing , en. ^^r> ffere ejl. farre; ^rbf, O. (gn orMydeti^e 

suiøen, at forbrcie O. cø, Wbtrrif . elT. øiøe Tffpftfft. ^ orM^o ,adi» 1 . fom ei fan fvare U 

\cm en vranø ®eti>bn!nø. (Dr6fx>rfrairhi{$^ ffø, • jDenne Swbvcnbtnø øfotbe fyam lo« 

en. llbDtfrinø, "g. af et £»tb« »etnbninø. 2. ^vortit tnøen £)rb anvenbeø? "^aii 

Ortform, en. aXaabe. fcwrpaa et iDrb et fnttfeb f or^løø '®øn," €>er$. <l>f^mai 

so , et. yCn tilftrcrHe« dannet. (!>r^fo^raao ger, eit. ben/ fom opftnber flette ell. urfme« b'ø rff. betvbeltø >)H<rnøbe''£tb. (Drbfor* Høent>e£)rb. (beraf : (Dr^m<igeri.) (l>ød< 

ffcr, en. b. f. f. Øre^granbjFfr. a>r^foU mdir<U, fii). SRorat e«, moraljle Sorjfrlftrtr; 

nifig, rn. ben.SD^aabe^ Jjoorpaa Crbenc i eii ber fun øibeø i £?rb. (©aøøefen.) • ithbi 

€iKnfnø orbned,od forHnte«, 2>etaf: pra^t^en. ^raøt i Ot\>, et øHmrenbe o<f 

^r^f«inlna«Iarre , en, (gvntor. (I^alU.) erbriøt gforebraø. <Dri»prtiiif, en. b. f. f. 

er^f^løe, en, ikn t>if JDrbch, f^tJori XTW (l>t^br<tm. (Dfbqwor^e, et. b. f. f. (Dtbrf 

fttøep. ^finonben. f. e. ben qlfabettfPe dV fptotj. ^fottrrbet.) (Dr^rr jjif^er , et, Jfbri 

0^^f^rcr^ en, plr-e. ben, fom tater, fferet teønclfe ooer £)i:b, fom finbré f ^et ©frift 

tfxlet i jfere* Oiuvn ; et eamfnnbé :XaUs fmpbf. <2aørføtfftfr.) or^ret> adj. fom noie 

manb. d>r*8ranbfFer, en. ben, fem bc» fof^'er £}rbene, er ftøe efter iDrbene $ orb« 

flirtiT ffg.p, ar unbcrfeøe £>Tbcne«JDprtns (vbenbe; Ocb f. £)rb, ©n c. Overfflftteffe; «'4vqvvn^/ Hl. vcH, |Viii luur iiicr? , cnp voni/ vii. mu. pi. At'ti «?i«_ 

Ueøt* Od brøløt er ; en ulH'finbfø ® tabber« fevid S^cflemmelfe er at ba-ffeaanbeJiø'^oms 

bent.'' <Drdgy^cri, et. en £)rb9i>bfré Za^ fteb." f3M.) 2, fom bruaet manøe Skh, er 

f<. r;f uHin.) orMjcf^en , adj, pi. <>rb^ vibtrøfttn t fin Sa(e elt. éfrtft. (fol or^fi9 

M^n^« trofaft i at fjofbe 9øfter oø <Etls ^tiiU (©neeborf.) *\^r^rltt 5t<øøt." ^erf^. 

fagn, fom tffe fbiøter fit £)rb. (f. a>r^, 2. J)eraf t <!>rbrigbc^ en. (0^, <S. iD.) ' ord? 

e.) <Dr^(>olbenl>e^, en, ub. pi. ben ^øi*ns feen, adj. (anøfom i fin iSate. (flJ. €.£),> 

jla&, <it t>4tre orbloCb.n, (dvafb.) Q>v^f <^r^fen6inet, en. SXctbeffe eU. SBefalinø y, 

b*fliJJ^r^/ en, .&. fem eifc^ i £)vb oø STafcs et »ub, S^ubffo6.. (Kofrø. ^éti) <!>r*f' 

mariber. <^@poron.) ' orb^'iwriø , adj. fom ffielmiiø, en, nb.pl. ?(bjtiUe(fe t »ruøen 

taler ribet x^ønøbtøen; orbfnap rbct mobf. imelfem S^x\> af ferfHclTtø cIL af eentJfi>bio 

Cl oF^øv^rn^r.) (^)^^Fi^> , f. (Drbfhib. JBcmwrfetfe, ell, i Sfrtpcmanben af eenétv« 

OT^K^H,et. JDrbencøørammaticafjfe^ien. benbcDtb, bev ubtvp«c ferjfieniøc X^eørc** 

(t. Hiett, 30 a>rWang. en. 1, ben Sos ber. (5>ab(6* b. ^letitriDmugMofrej <l>rb* CXAfKfte— £)tb«ir. 140 • Octcn— CrbentbifFbp* ytgen afbn9be1)ittan«<» ; JDrb9«rU'nd/ lOxU urtKtøe dK Det .n imob øob (Dr^rn i en 
ftrib. (l>r^fl«9t^ en. dn oié ^icrøt cOL C^Mt, 5« 9t(øc( , 9QC)tr{ft / l^ioovtfux ' 
!^tammc af £)rb, ber u^rtnbe of oø flaae i ^anbCinøf c { bete« ^ølge og JocMnbctfe 
¥or&tnbe(fe m. et ®tunb6edteb. "^ooc ICu(r< inbrette« <fie(bcti,) Tit følge en bcfo< 
jøcunborbef rt faoUbi'é 6c)faffet at eiil)ee( ict(Dr^cti* 6. et @amfunb^ bcp^atfot; 
<Dr^flrRt beraf fan ta^c Kn JOptinbctfe." enet flg U et oifi ^S^icmcb og ocbtaøet viffe 
^* €. i^rftcb. (Dr^tlorøt^Fab^ et. bet ^ou 9teø(ec , at føfge, Gn øeifltio O^rdem 
^olb tmcUirm £)rb, fbni o^^ftaaet o« Ubfptinø dlibbecor^rit , 9Xunfeor^e;t , ^dmurevorr 
fra etfotOe« ^tammeorb eOU S^tammefprog« ^ctt. ^aithffctøx^tmni %zanciffanvcots 
ix^nan, adj. hnttx^ i ftn S^a(e, fnor tit at- ^rttm• rpfte bt. bet i benne S^ti^bn. aibr 

{Ittbe Dtb. (^. ^. X}.) or6fnU^^ adj. soU foc Ai^(}eror^en ell. (Dr6en6te§n« f. 
ttitb, ftoøttø i ftn Z.aU\ fom t>c( oeeb at nebeofoc.)'= (Drdeitetal / /t. i €$prcø(ces 
Ibefo^øe fine Orb« (^i>t^.). U>r6fptl^ et, ten : et af ^^i^t^ebtaQet bannet 2tal , fpm 
bet é(aø« JOcbNøøt, ^boroeb man enten hct befeøper ben JDrben^ 6t>on flere ^inø^førøe p* 
npttet en SuvetDtiø^eb i £)rb og Ubtn)€ t. at (^nanben, tU* ben ^(ob« i en fRocHi, bcr ti($ 
frembrtnøe en bobbett S)2ening, en. ^oori^eb lommer en^Mt af bem (ben forfle^ bet anbet, 
man tager Ovbene t bere« materielle eU. opc o. f. ))•) «- prdciflliQ/ adj. 1. fom følget, 
vinbe(ige.SB<ti)^mng, fom man unberCoeg' erinbrettet eftet enoié og gob £)rben.(bet 
ger en anben og mere fftuU. (Dr^fproa, mobf, af uot^eittliøO Gtor^eiit[igt.&uutf^ 
<t. <Et enbnu eU, fprbum a(mtnbetig b^Cienot en o« >puué^(bning. "Kt t>«re »«- i fine 

(vmbigt Ubfagn, fom oftefl i biaebtig 3nbs ^on;etn4nger. Tit fortceUe^ fremfatte neget 
loebmna. (j[of« Xl?un5^el6«) ot^fproøItø ot^ent%t* S.if«tibe(e$og meteinbf!rcrns 
ttU otbm^f^td^, adj. fremfat i eU. bannet febe S)etobninger': a.) otprereenøftemmenbe 
fem et £)rbfptOA. Qn o« :Xatemaabe« (S^. m* @a;beKg(»eb . m. gob &Ht. i mora()C 
0. JDO <l>r^|tamme, en. (&n m< øtamme ^enfeenbe ; ffjffetig , anf!a;Qbigv . Tit føre 
af'£)rb, en £)rbfl(tgt. <LV^thi^,en« 6« et ot^entliøt Sio, ^an et et or^entliøt 
im JDrb> fom miéfprfiaae« , XxoLttt, fom fD?ennef!e. . b.) jODereen^flemmeiibc m.. en 
øpflaaer beraf,, at be ISaienbe iffe forftaå« Singé 3nbretntnø/ og gtunbet i famme ; 
ea.if(emUefotftaatfb{nanben/ Ør^fbr^nf/ eaeQt({g. (Ut mobf. af overov^entlig.) 
M. lig. en meget f!t>benbe, f)a{t{g Zait .m. vtor^rntnøt røetlem af et Cefffab. - iDen 
flot Ctbrigfjeb. ' (l>r^ret|it/ et. éfrifttegh, ordentlige 5)orfg()eb , bet o« a$<trneting« 
(øji bemarfer et beetti^'rb (fortjfielltgt fra c.) fom foarer t. ftt dlam, tigtia/i jtt 
Aftegn ed. fi^gftaver.) <Dr^tone,en• 6tagftfurb!omn^ett« (meftib.-lSaCe«} >Det 
ben Sone, ed, bet Xone6o(b,. fom et JD« bCeo iffe (oiw noget or^enrliøt a3n>8up,> 
«i^ i ;Xa(en; i SKobfortn. tit. Sangtone, SXaaCtib« 2>etoar intet •o^^e|ttItgt ^(ag) 
^•SL* ©ernerO' (DrOi>alA / et. pafTenb^ vfen en abfprebt ^egtning. ^&an boIbt.Ui* 
ttalg af £)rb i ZaU etf . øfrift. (i>rb>9€gf gen o. Siigprabifen ; men fun en roet ^(< 
ln||, en« b. f. f. (f^r^ffift^ or^9iie, adj. o. (9rat».en. ^an ^ar fffe Wot uhøflig $ 

føn^ i fn. Zait, ml r>ife utibig ^Ugt , en, men ^an bfeo or^ntiig grot>» (^aiétt^ 
om aøene t>i( føre DxUt. (®ram. liBib. 6. iæi^nligen fom adr. na<Ko bet ubtrnfte« ^c« 
rør. V. 182.) unbrtng, eir. Steningen er' irønijf. «pan 

. (t>tben,en, ttb,,pl. JØat. ordo.] !• bifber fig ordentlig inb, at f)an i)fxiaxnoa 
ølge/ ^oori ftere (^ienftanbe fomme eftet get at ffge.) å7) fcrbvanlig; alminbeiid^ 
inanben, ett. ^ave beceé éteb o. ^ben af CDIine ordentlige Ubgtftcr , ^oi^retntnger, 
inanbcn. Tftfdrtte, bringe noget i en t>ié ;XU o. ^pifettb, ^engetib. e.) t!(6ørltg^ 
4). ,|)an falbtc bem frem ^oer efter fin rcfnuvéftg ; it. fom ffeer, fommer t. rette 
(Dt^eii. U. ftcre ^lenftanbeé ett. 5)ele« :£ib. o. fiSorgt og QXaat. 2Ct bcbanbte 
inbbncbcø ri(jttgc ctl. paffcnbc Jorljolb og ^^l! orbentlittt (rebeitgt.) o. S3eta(ing , 
^prbinbcifeibcvc&S^Cgeen. ®ammcn(liUing betaler, — (I>r6entlfg^rd« en. SagttagcU 
(mobf. Uorden.) JBogfamttngen er itte i fe aJf gob £)rb(n..(b. Zalc. f. (Drbeu, 3.) 
(Drden. A>i fanbt ^It i gob d). Strops <l>r6en^ en. pl.-er« et ^amfunb af ^Per« 
}^Wit broge frem uben (Drdeii, 3. JOocr« foner, fom af Regenten tilbefcd et tifl pa? 

bcrétegn, en Slibberorben ; it, ben ^£<rrbigs 
hel, at ()øre t, et faqbant ^amfnnb, og eénéfkemmelfe i ^(i^nbUngcr, ter fp ee famri 
bigen, ell. i en t>ié ^elge ; tilbørlig 3nbrct nina, &Ht dtebe, Tit l)Oit>c ot»cr @f i! og «|pa:berétegnet , ^oorocb Uté ^eblemmec 

Øtoen« At iogttage en Dié d). i fin 8et)e» ubmvxrfcÅ. (f* ooenfor (i)rben,6.) 2(t op« 

maabe, i ^ab og ^Driffe, i fine ;?orretnhis tageé i en (Drdeti, J2)enne ({>• er beelt i fire 

ger. Tit binbe ftg t. en t>i« d)rden. 2(t Staffer. »&an ^at faaet c« ubentanbff (!>• 

botbe(t>rden i en 6foIe, i en Jotfeforfams 2(t bare ftcre <!>rdener« — 4pcraf: Q>tbtn9s 

Ung. 4. ben o. atminbetiae 8ot»c eil. S^^'t^- baaitd^ et« SBaanbet . ^t>ori et £)rben6tegn 

ffrifter bcftemte ®ang eU. SøKje i Ut fom boireé. (Drdenobifrop, en. SB. oeb en :b. 

ffeeti .i 4>anbt{Hget, )Begioent)eber og Jor- fom er ^JNbtem af drbe»«caj)ittct. (S>xs £>r^né6rober— Orøon* 141 Orøai^-*-OriøiiiolL 

r 

^m»bro^<r, en. Gf iXfbletn af ^r (ffcrt MtH^t (Dtgon. ^ ^rtaf : . øtgantfttt , 
øctfHig) Crtcn, <t>r^mørant6fer,en. 9Mon 'T. a. 1. fotfpnc m. JDrøoner. ©c fu(bft>m< 
c. en h^l 5GrféiP0ft f et JOcbenéca p{tc( ; en ment (yraallffere^e 5>i)r, — . %, indrette p. 
5lifc^crcr^cné €ant^(er. (Drdcnec^l^itcU ^« focnuft<9, u S^ieuiebct f)>atenbe aXoabc ; 

rt. 1.' C^amfunbet af be (5m6eb6m(rnb ^ ifæcom fomufttøe S^orfencrd ^{rffombcb, 

fem bere t. en £)rben. 2. en Sorfamting 7(t orøanijere en @tat, et Setffab. (Kn 

af btff^ (Smb^émcrnb og anbre fornemme OcC orgfiniteret Jlrigé^oer. ss iDecaf: Orøo^ 

SHttbere, ^oon £)rbcn6()erten optoact npc ntfatioit^ en. @terntnøen at otøanifnre«, 
dltbbere, m. m. Jtongen ^otbt et (Drdetto« ' (Drøaniomt ^ en. orøanijf S^i^ninø ett, 

f4^)ttel, (Drdeiio^oA ^ en. oifTe ^oitibSs Snbretntng* -r- orø^tnit?; adj. i 2((m. foc« 

)rage cm Karet, ba be f^øie Otibbcre i en f«>net m. Organer (om p^nftffe «8egemer, 

Trben famlet )). ^poffet og 6ocre bered ^r« fom o. en egen tnboortcd 8bdfroft inbe^olbe 

len^bragt cU. futbe :Drbenétegn» (Dr^ene? .Zfarfagen t. beu^ -"^cert og S^orpfantning, 

^tvgi, en. ben forejfrrone JDragt, fom SKcb« ni. fi. ®(r!ninger.) 3 p^ifofopbiff ;Sermu 

Ifmmeme af en £)rben, eff. be f^øicre (Sloffer notogte br. bet i flere færffttte !!Betk:»bmnger. 

cf famme. v* l^øtttbetige 6ei(ig6eber ffuKe (I>r5anift en. pi. -er, en »ettcnt," ^^oift 

bire. (Dr^enofejl^ en. Mrtbclfg Jforfam« JBefltUtng er a tfptaet)rgcf et fen Jtirf c; en 

liag of SRibbeme, fom l)ore t. en JDrb^n ; Drjelmeftcr; 

rt^ené^oitib. (Dr^enogeif^Iitt^ en. 9Keb# • V>røel^ et. pJ.-rr. [9at. orj^amim.] ^ 

(«i af en geiflfig JDrben. (I>r^eno|^erre, flort Mocfenbe Snfhument, fom br. i Jttr* 

en. ben .poiefie { en oerbéllg Sltbberorben, ^rne, og f)0{é IlSéner frembdngeé t». ^vm 

fom er SRegentcn i bet 9anb, l)r>or £>rbenen ben, ^oiCfcn formebetfi SBlotfebcvføe brtoe^ 

bruge«. (Drdtnøfappe^ en. ^. fom ^orer inb i SWetots?)iber of forfftcaig étorrc'Cfe« 

t. ea JDrbenébragt. (!>Tdcnø]!i«6é,en. Jt. — <l>^0elbvøttfr, en. ben, fom forftoact 

hvori SrbentJtcgnct t). Mtibetfge Jeiltglfyebet (Drøe Ibvgseriet, ett* ,Ronflcn at fnbrettc og 

barreé. ØrdeiiøForø , et. Jt. fom^orer t. fammenfætte ejt £). (Drgelbtrln, en. »(«« 

eHer nbøt^r et £)rbenétegn. (Drdenøløf^c; febcrtg { e^ £)rgef, ber fartted i ^eoægelfe af 

et. $øft<, fora be, ber (Rbtrotbe i en Drben, ©ætgetraberen. (Draelmef^et;. en. ii^rgai 

fcrb. i en^unfeorben eO.anben {)eiftt.£)rben, ntf!, ' £)rgetfpiirer. (Prnelpibe^ en. ' (£t co$ 

maae aflægge. (Drdenømefler, en. Sitel, linbrfff Stør hf H3(t) { et i5rge( , f)oorofb en 

fom JDt>nr&otjebet f. oiffe Slibberorbencr fø» Sotre formebelft iBinben ftembrfnged. <Dr* 

rer eø. førte. 3i>6annfter<9tibbeme6 (D. øelfpiller/ en. ben fom førftaaer oX fpide p. 

(t>c^enerrgel^ en. SReget ett. gorfWft, fom Orgel. (Drgeltone/ en. Æone, fom frem« 

^eblemmerne af en £). ere forptigtebe f. ^i bringed o. ;S)rge(et. (DrøeltrirOer, f. Borl^ 

felge. 0>r^enereø•t, et. »fUebe eff. Segn, ttetr«^er, (Drfielvapr^, et. pl.-rr. b. f. f. 

fom aSebfemmeme af en £). bonre t. Ubmcer* (Prttrl. 

fclfe 00 ^crbef. ' ^rient^ en. S)fierlanbene. (m. befl. Tfrt.^ 

(Dr^cntIiø/ f. oocnfor unber 1. <!)rben« 3 (e(e (Dri enten. = orientalfF/ adf. øfter« 

<2>r6f 0/ V. dep. orbe^9«« [af <!>r^.] n>g* lanbjf . — (Drieitta(i)i^ eu. pl.-erv en Cærb, 

tcé, blive bcfienbt og bmtalt blanbt Jotf. fom tfcrr bnrfer be oflérlanbjTe ^pro^. 

"Cg crdcø bet blanbt Jolf, t an fom men er (briaittel ^ adj. [€at. orieinalKs.] 1« 

til6age." SWerope 0. ©(^Tcrmann. 2)et fom er fcembragto. egen VanMoWfombeb/ 
orbe^fs jirar. (^ot^.) . p. en ni), færcgen SOtaabe^ og uben (Sftcrs 

<!>rMnerr,T. a. 1. fSW. K. Sat.' ordina- ligning af anbrc; it. (fubi.) fom oirfer, be« 

re.] tnboie o. JtirfefTtffe t. et gdttttgt Chn< {¥uer og bchanbler !Xingene p. en faaban 

UU. $0 tf^eologifTe €anbtbater f!u(l<; ibag SKaabe ; fcercgcn , eicnbommelfø', oprinbes 

or^iJlerfft. (^n orbineret (Satec^et. — ^er^ Hg, felowrfct. Sno. San!e; en o. 'Sors 

ef : (Drdinctton^ en. pl.-er* fatter, 3Mgter. 2. fom er fra førfte paanb, 

<!>r*ne,v. a. 1. [af a)rben.] bringe i betælbftc, førjlc i ftn 2(rt, if!$ eftergCort, ^ 

Crben, fKHe i £>., brihge noget i en ol6, flfgte, oprinbeltg. Ct oriøinalt iDocument, 

radfenbe Snbretning. 2(t orbne^æren t. SWaleri. — (Driøtnal, en. jpl.-er. bet førs 

eiag. Kit er orbilet t. ^øitiben. — iDer« fte, oprinbelige ^^arf cll. Xrbeibe af ftn %xi 

af: (Dræning/ en. ^ og ^fitfelfe; oprirbeligt , eienbommcligt 

<!>tct, adj. Uge« om SWeel , beriSugtog Itrbdbe. benTør|le£)pflnber«®arf; a»øns 

^m<i^ er forbarroet t>, at giemmeé, uben o!t pertxrrf . (@oalcb(é om aXalerier og anbre 

?<rre oel tørret og fammenpalfct ; f)»Ufet .Ronfloarfcr; iSKobfætn. t. jtopie ett. Cf« 

p. euenjl falbe« at orna. (3«l. oma, blioe tedigning; liøcfebe* om »Doctimenter, om 

rarm.) ©frlfter, i Siobf, t. Øverfofttelfe. m. m.) 

<t>rø«fr^ et. ^.-er. [Sat. organum.] i Øriøinalitet^ en. 1. ben (igenjfab o. 2(anf 

Xim.aebfrab; fcrrb. om 'tet)cnbc ©cefeneré ben, at bcné ,a5(rffoml)eb og 8)tfrinøer gaae 

StebfTaber f. bet pljnfifFe ett) og bete Stfrins ub fra egen ^raft oø bcné fetoftcmbigc 

S« ; i meft inbffrofnfet »emærf. om Sa« SBrttg, og (xi ben« Jrcmbringclfcr berfor erc 

l««3«ebfraber:6tmme,fiWate. €tbUbt, ntie og cienbommelige (Opfinbelfeéeone.) 
Origtflal--^ Ocmefrø« 142 £)rmcfrø — Drne» 

2. ben S^ffaffen^c^ 1^. ctVcWibe/ ot bet<r it9 eV; »(cmTrccfnoppcr af en el!, flere 

øriainatt, tirøte, et efter^iott eU. efterlidnet, iffc ret beficnbre 'PCantcr. 8emefiCmæ. 

Q>Hfc7r. a.l. [3*orkajfonnaaé^ t)at)( <Drmrfe^e,m. f^vab bcr tiener ^rtne t. 

Cbne'tU, Cunne beftribe. «patt orfr^c ifH $øbe. <Drmcøi:ar^« en. forbum: etinbe« 

Qtfptfemere. jDet orfrr f)an aCbrig. (()«« luffet @teb, f)t>or fangne Jfienberetl. i^crf 

reé nu 1!e(ben oø meft fan h^i Uimntn. brnbere faflebcé f. giftioe £)rme elt. Slan« 

SBrugen fem v. n* ett. absol. for : at ocrre o*, øer. (Drme^anJ|/ en. vvmti eflf. frnbenbe 

Staøt, t>« itrttfter C^an æber meni a: 2)x>ré {æreønc1^eva*de(fe. (Drmet^am, en. 

faatcmøfc^ ban orfrr." (SvaCb.) er eøentlig £)i*meé ed. ^noøeé 4)ub, fom be aarltgcn 

ingen forjfieUiø. (3»f. ^rfceUé.) ffvb«. (l>rmft)tid/ en. ^ub, fem en £>rm 

. <DrloQ/ en. ub. pi. [3. Oriog. 9J. €5. clT. et It<jnenbe 5)i>c I)ar. "3nfecternc* 

£)ortod. 3»f. ®Iotf«nct tU-p. 4C>arpe«. (I>rmc[^u6." ^. ®tr»m. (8an)e.) (Drmr* 

'fhenøiSordeboø.] Åriø, ^eibe; nuifccrom flutet. ^. booddicnnem JDrme frnbe, (om 

— - - ^ . ... A ^' «^^-- •,.*.-.-* i . .^ . « bpor be (^ar>e bece* 

(Drmrfagf, en. Oors 
bannet fom fmaa M.at 

Ariøéflaabe. (å>rioøof<3trb, en. Jttioéfævb, ger. (!>rm(Frub/ et. Qn Urt, fom br. mob 

«ltrid* **^^^ (Drlogeforrb er 9i0rben6 éons £)cm ; 9Uønfanø. Tanacetum irulgare« 

tter« 9rt>b.'\y. ^. ;$roteL ^ orloaef^r^ig/ <Drmrm«6nc^, en. bet banjfe 9latn p. ^a? 

«dj. rebe t. Sivi^, tU at øaae i Slaø. (£. xtU 7be aj^aiineb; 3u(iué. (DtmtmttU 

9iot()e.) (2>rlogemi:(|t^ en. ^triøémaøt t. et; 6tøo, b^orttt ;Xroe opløfeé, naar bet 

Cøe$ , Gømagt. (^otbinø.) Orloøe« øiennemboreé af oifTe 3nfecter>e(l. !£rororme. 

man^, en. pi. (Prlogemocnd (OrCoøéfolf.) (brmcmelP^ en. (Sn Siet ^Q!b, beflaaenbe af 

1. @øfrføer, Jtriøémahb t. (Sftb^. 2. ftø. sjUcl, fom triOfe^ elT. banne$ i tionbe i£>ei» 

et £)r(oø6frtb« ' (DrloQofFib, et. JtrtøCffib ; traabe , brr f oøe« i 9KeIf . (9}ube(me(f .) 

f«rb. et faabant, ber t bet mtnbfte fører to (DrmemibM^et. (aøemibbeC imob £)rm, 

éaøfvorreiCanoner. (DcIogefFif/en. Jtrtøé« fom anoenbe^ i ^mtef\>øbomme. ((Drmitx 

ftit, Ariøébruø. (6>ruill)tviø.) (Drlogø* fcQt, (Drmefaft/ m. flO <l>vmrpult»rr^ 

ft«nb^cn. ^øfrtøerené @tanb. "(Drloj^e« et. 9. berbeftaaer af enJ2)(anbinøaf fTcrc 

jianbenø 6øman^." SXallinø« SaU ooer ormbdDenbe aXibfer. (!>rmcrebe/en. ®teb> 

l^mer. 45. (Drlogøj^aun , en. b. f. f. irjor iDrmc cH. ©(anøer ^awe bereé 9lebe« 

£)r(oø6fKb. (I ^øiere oø poet. (Stitt.) Q>vs (Drmefptn^/ et. bet (Spinb, Jorn Ormen «U. 

logøttcncfle , en. Ub. pi. ^riødtien:^Cr t. 3nfect;8art>en frembrinøer, naar ben fors 

éøe<. Hl>Tloøetoø/ et. .ftrføétoø t. @øei. vanbter ffø t. en .97nt:ipbe eK. ^uppe. Ørs 

(Kmber^é £)rbbcø.; mtfHf eH. (Drmrflinijt, et. (Sn £)rmé 6tff, 

(Drloge^ t. n. oø drl<>øc«^ t. dep. jlribe, ell. Stcbct, bwor ben l^ar fluffet (f. d. p<ia 

føre Jtriø. {Ti. @. ^ebet. forlibet.) gruøter.) (DrmcfuWer , et. l^a*øemtbbc( 

<l>rloi»^ en. ub. pi. [3* Ordlof. ^, @. mob JDrm. Manbet m. buffer, fom oiDc<& 

£)^rlof. ^. Urlaub.] 1. :Xi(Iabe(fe, SBørn. (t>r^iefvi»Mt. poet. en£)rm6éftf$ 

Jodo». (forocJbet.) 2. ;iiaabe(fe ot reife f elfe , en 3nfect5eari>e. "9It>é, et ^rwb i 

bort. "Hi taøea>r!ot> af fm .tc>erre." H. (Prmefvobct^ be n beftet taae t. folbcSNulb." 

€(. 'iSebet. 3. ^ortoo af StleneTren, ^xitas 3. ^mibtf). iDrmrfvøc oø (Drmefvøbom, 

øelfe for .ftdøøttrnefie p. en pU ^ib ; 4>iems 'en. @i\^bom, ber retfer fiø af Snboølbéor* 

(09. (®ebe(.; me. Ormetacm, et. 'i. f)t?ort man, fotti 

<Dim/en. pl.-r. [3* Ormr.] 1. et« ber fortælle^, forbum fatte Janøer oø Jo v* 

f)9ert jD»r, fom bevorøer ffø frem ubeh $øbs brnbere, f. at brcvbeé af øifttøe Ctanøcr. 

ber, eH. et frttbenbe iDnr« (oøfaa om 3nfects (2(. 9$ebe(.) {Drmrvrimmrl, en. (Sn ortms 

Sarver f. (5* llattlorm. f. oøfaa 25artt^cls (enbe 9)^ornøbe af Orme eø* ^n>b. =s: orm« 

orm/ Xegno^m^ ^polorm^ 0. ft. @ie(bs fhin^en, ormfhiHfet/ adj. v. øiennembøret 

nere bruøeé ba nu om @noøe eH« ^(anøer ; ell. anørebet af £>rme eU. 3nfecter« orm« 

bvoraf ^uøorm , tetaalorm.) Tit ftaw fhiffet SEropi ©t ormfhinfet 3Qb(c. [Sicts 
U>rm (tffe (Drme) vocre fpø, Ube of(Drm. ben br. S&erbet i anbre former. "VtSrar^td 
Gt 9»ibbet mob (Drm o: 3nbootbéormc. 2. 5Parf b(it»er r^pf)0(béffeb f. 3nfeeter, f)\yovs 
pøurt. berffcnbe ^ts^, 9)nbttnøé(i^ft , ^fiøs t>cO Ztcctt orm|liWcø.'* ®(ftt)tte.] . orrti^ 
befpnb. jprfænøedøbeb er bone (Drm. = a^t, ad), v. b. f. f. otmftiiffen. 
crtnfcøtigen.ormagttiø/adj. fom (iøneren (Drnf/Cn. p]. -r« f fattet i beflorøtcbr 
JOrm. — ormebannet/ adj. bannet fom en @proø.] -hannen b(anbt Øt>tnene 'faat>c( 

£). , (Drmedraø^ et. tatbeé en SWanøbe 3ns , »Kbe, fom tamme.) 3^- <R«It oø So. — . 

fect(ort>er, fom i (anøe dicrffer bra^e efter ' ornraal, adj. ftøeé om ben @o, fom er par» 
^iuanben. (»J5. €♦ £).) Ørmcfetcr, en, re(t>Ren. Q^tntf^il^cr, en. b. f. f. €>>inrtf 
SeberfDøbom bo* 95»rn, fom foraarfaøeé af ailber. (Drnrøriiø, en. (&n (^. af ^jons 
5nbDO(béorme« (Drmrfro^ et. @t uben> nønnet, fom ei er øilbet. (mobf. (Ødtsriié 09 
f anbjjt ormbribenbe tSR^M, ber beftaaer af eogrit*,) ovnilyftfn/adjf b. f « f r^rneøi^l« Ørr, Ol. pi. b. f, en i of ftte TUhn Unfu Øfteé, r. dep. o^ o^t % t. ret. (cm 
Kg 9»vn^ fom fnfen giatbt 20 ett. 24 e«I* a»df.) fftffe« ob, fHørne, løbe fommen^ 
finø. (f. Xiø^ort«) faatebc« et b< oftogttne JT^efe offonbwé fra 

Ørrto^or^ f. ttttrofll^c. ©atben. — ©crof: (Dlbitnø, en. bet. ot 

<l>Tt|»ograi>^ir , f . Xrtff rii»nitt9 ^ Itet* £)ftfn frøe« fca fButben t SKctf. 
|fri»niim6f«rc 09 ^frx^^tmctdbt* — ort1)o« d>fltftdtett^ n. pr. fom 6t. im b<t egents 
gwp^Mfl^adj. fomfefget, ctinbrcttcfefter (Igc, offatfjfe Snbien. iDcroft (DfHiiMe* 
«Rrtitri©irinøené JRegler ; ett. fom 6«tet til, ftrer (et ©tfb, bcr feiCet p. O^inbienO 
vebfommet Jletfftiwinø. » f!rivc ort|>9* ojlin^ljf, adj. fom et fro, føteé til Dftin " 
ØTitp^fF* (In ortl^oørap^ifF 9UøeU bien. ' 

tfV*^ m. (lanøt o.) f. <Deø. (Dtte, en* (fororlbet) ben ttbfiøe SKorflens 

^0, pron. pert. 2)ottw o« Tfeeuf. af tw* ftunb , ©aømnø <3. Otla. «. €?• UW.) 
(Dfe^T.n.l« 1^4t« faf <&eøj give OeØ t>cvaf: (bttefang, en. ®ub«i«nejtr, fom 
eU. »befKigeHø, qtxtlenb« ©amp fra f ø. f^otbtefi i 3>aøninøen ; ^roraf 5topf*MFwf 
itdirrRe ofet eAmp.enofer. cren9eon{nø. 

<l>fl^ U W/ *^W/ *f^«'« ^9 ^- <^fl <2)tte, Satotb for .f>ot)ebtairrt 8. JDeraf: 
t Sammcnfcrtnf n^er : Slctbøfk, Cpbofl^ ottfa<:ri9^ dttefold (adv.) elttefo(^t|f^ ot« 
O^ittbien, ofHnbifP. ttf^b^tt, otttf anttt, ottcpun^ig (Suøte) 

<|>ff^ en. p].<f. [361. OiOr.] l.ub.pl. cttrfi^et (Jtøur) ©• ff. — (!>tteF«tit^ en. 
be tuffcrc, fro SBofben obfTttte ©efe af SKeU ortefantet ^tøur. (DttefFilliRtr , en. <Stt 
ren. TOellenertøbetiiDfr »tjfiaeiDfleif eøC»mpnt of 8 @fininøé;8JeerM. (Dhes 
fra SBoIben. (iDeraf: (Mofl.) 2. pl.-e. tahct, S£a(teøn et 8« —- ottende, £)rben«s 
forrb. et meøet atoiinbetiøt ^øbemibbel; fom tallet af 8. 9ot bet ottende« Sn ottende 
Useø »; tttbrinøebiffeiC»eTe i aXelfen t. ot 2>ee(. Opfoa (^ttendedeel 6ø forfortet: 
ofTonbr^ fiø fed SJoiben, Monbe bem^m. (DttendeeL) = (Dtttng^ en. pl.-er. l.bett 
€alt Pd anbre Jtrnberier, forme oø preffe ottenbe jDeef af en JXønbe. 2. et 2rcc ett. 
bem ! Jlot (rftefar, Z)fteforme) oø ffben Max, fom ftolber i af en Uønbe. <5n CD, 
tørre bem. Tit fare <Dfr øiøre øp« joo* 6mør, ^ilb. — QOttinQfat, et. (forffieOiøt 
xtø^, CøbmeiKofl^ SWttfeojl/ ^nopotl/ fea (Dttinø.) et IXrcrtar, en Skøtte, fom 
0. fr. = oflaøtig, adj. fom ubøiør raften ^oiber et ftotot Jietbinøfar ett. i €$fie)»pe; 
eir. lianer <t>t^. oflatttfc^e j£)e(e t aXetfen. it. bet WHaai , fom bet;i inbe^otbeø« <St 
= (Dfttbo^/ en. ©. 5»or £)ft øiemmeé oø (Dtttngfat 8Weet, ® rpn. 
fffløe«. (Dftefomt , en. €t ilat etl. en (Dtterflonøe^ en* f. i^uttorm. 
Zx^tm, ^pori Qfttn preffe^ oø bon^eé; (D»at, adj. f. (eøntno, jonøntnd« 
et OHefar. <!>itei>anMer^ en. ben , foi|t <Z)x)eit^ adr. oø præp. 1. 6om adv. p* 
funbfer m. JDft. (DfHbytte^ en* én $• ben øore ed« øperfte @ibe (oPenpoo, oøem 
btor £>fl iar>c^ tii Jtetb^ t S^ierøtonbe. (iB* til.) itaffen oar motet Itoobc oten oø ne« 

e. s.) (2>f(e^arF^ en. 3nbretninø of ©rte* ben. — £)ftc|! i gorbinbetfe m. anbre'^rorpo* 
bcr etr* Soføter, ftporpoo :Dfte Jentopøøeé f« flttonh: f, ©. ?(t toøe oven of ®oi^fen. — . 
4t tørreø*. fSKot^.) (Dftefogc^ en. Jtooc, iTet loae own i ^c^n. r- oven i 2lt«6et 
boøtifoinméé reven £)ft. <5!Xot^.) (Dffc* o: fom S^itøift i iliøbet; it. ftø. be^uben^ 
\cmmtt, et. ^. ^9or £)f!e (opeø eH. f)en< enboø / ^vo^ mere er. 3nøen bettoøebe 
lÆøøeø t. !Xørrtnø oøf. otaiemmeé. (Dflc« ^om; io ^on 61^ oven i %witt ub(eet« -^ 
fisr, et. f. (Djieform. <i)flffr<rmmer/ en. oven over Døren. — oven paa !Saøet. m« 
JDftefioDbier. Øjlehirv, en. Snbretninø , fl« iCiffe €fammcnfætntnøet br. boø ^Dps ^ 
Hta en Jtnn?,' t. at tørre :D|l i. {^. ®. -O.) piøen fom adv. oø ffrioe« berfor oøfoo oftejt 
4>ncl£9itinø eH. (DfUfivninø/ en» ©terntns i eet £)rb, (f. nebenfor.) 2. €fom præp. 
9ni ot (aoe £). Q>^f\tht,lvi. f. £.«be* br. oven blot i Ubtrptfet: oven^rnør o: 
Øl^mti^AefT. <2>fhntd^ en. fmoo iDcine ell. oppe, tffei^enøen. (f^etft om Spøe. ^oti 
9)?ib€T^ fom fomme i øommel en. feb £)ft. beøpnber ot ocrre oven €^htøe. ^un fan 
(Acams.) <Z>flepreffe^ en. 9>reffe, ftoori enbnu iffe pære o. <3ctttte.) 3. ^ €Sam$ 
beo fra %aVLcn ffilte JDJl lot^^t^ t^ormen, menfatninø m. ^rorpeptionct , ^Porpeb et 

f. at te coei;bffipne ponboøtiøc JDefe . funne adv. bonneé, bet unbértiben oøfoo br. fom 
«ftrt»ffeø. 4>flepr«ver ett. (Dflprov'er, en. 5)rcrpo|ition : oveuaf. jDet moo toøeø pars 
(rt .Sleb^Tob, liiøt et Sor^ bet ftiffeø inb i fonit ovenaf. — ovenfor, a.) Ijøiete oppe, 
riten f. at préoe ben; JDfte[øøer. ' <^t: noøet, borte p. et ^)øiere @teb. 4>on ftob, 
fforpt, en. ben pberfte, boorbe ®ee( elT. fob ovenfor oø funbe berfor bebre fee neb. 
rtyrrflobe af en £)ft. ^ (Mcjfrab , et. bet, itirfen (iøøw noøct ovenfor S3pen. «f>art 
fømfPrabeøaf:Dftenefl[.£)fTe{forpen. (Dfle^ ffbb er -ovenfor l)om i Ciojfen (o: b« en- 
føgor^ en. b. f. f. £)fteprøper. (Dfletiende, ^øierc ^lobø i SRoben.) b.) fom Sibøbe« 
en. ^ffftetienbe, fom i Piffe 6ønc øipeé of ørcb: forben, titforn, i ^oroeien. Scø 
t^, (Dflfvalde, en. be ponbaøtiøe 3>ele, ^or otterebe ovenfor (i Sfriftet) bemarfet. 
l«Qx p* £)jtiapniDø abfHKeé fra be o^oøtiøe. — ovenfta, fro .pøiben, fro et bøier^ €fteb. £M)cn— £)»^r. 144 Onvk ^an !om ov<nfro. — * optnpm^ uken om et o^Kf SStocit, (oø tittiøe poa SStorm) Jgiirf. 

Øtet, bec l)9dt bc^ te ed. antaø«« at oa:te ^r oorr een over ^ovcbeC (3: meb ttttagtnU 

Sjøicft; ^M gie ot»mom (mobf. nrdtiiom.) 7((bct tak 2(ptc(fc f. ccné ax^nbiø^ieb.) 2» 

3i t)lt ^ctUrc ftøcc ouctiom 3(^cn , cnb øm en 9ié (Stcnflanbé ftøtvt JQ6iU, i ^m^ 

lanøé mcb ?(acn. — ourno\9er« ^an bovT mcttfic^niitd in» anbte.« Btcrdcne ^oeoe fid 

ovenpver oé. ^!ubbct gif oucitODer. r- o'brr ^^(ctten. ISaacnet togci: ftf m o. ^elc 
oi9cnpa<:/ bøfcrc i H^cittt ; eH. f)t)i(cnbc p. . @tatén« — ft^ ^ait trocc fiø opjføiet over 

en anben Zin^, oij tint^e ^øit i S^eijcct* aUe anbre. 3. om ^anbtlnøcr/ l)00cvcb 

iBi boc p« farjlc 6al, o^ ijian- boet ovenpaa en ©ienflanb.bnngcd U at wxvc p. et fjoietc 

(o: opevoé, cIl. i et ^øtcce ^tofoaTf.) fiø. @teb enb en anben, font tiUiøe ec tm^cr 

7(t oocre ovenp««: o:, faae noøct^ fom man Min. .jpan (ob btftgoe et :Xaarn o« ^ovtciu 

'ønffer ftg bet ; Dcete i en (^ctbig ;XUftanb. ^^ itt ftmt et ilocé o. £>oren. ^an fatte fiø 

oventlU P. ben &it>c, fom oenbee opab. lige over oi: (f«, ovenover«) 4* Dm en 

giobf. ite^citttL) ovenud^ ub iøicnnem |>anbrtng e(l. ^ocanbdtiø. ber fteer ovciu 

oerbeten af et Seøcme. !Xønbcn var'faa fta oø oirtec nebab. 2Ct t\c 9$anc> over een» 

fu(b, nt bet ^i8aeb)Ccn) (øb ovenud. 4. f ^ujet fbrtcbe neb o. (am. Coeben ieh 

éammenfcetnmønMioøCe-faaSubltantioet: barn neb cu ^nfiøtet. ^Xaarene trtUebe ncb 

(Dveitfal^^ et, »;Sanbfalbet p. et SOi^øUctKerf^ over (ab) (ienbefi Jltnbet^ (f. 9io. 6.) 5. 

naat bef fatber p. piuleté Soccbecl^ tiø faas S>m en .^Xtfftonb, (poti noøet er, ftncffer fig, 

lebeéfoctter^ctl®ana. (i SWebfætn. t. tXes befinbec fiø (angé m* bele £)Perflabcn af en 

^crfai^O jDeraf: ipvenfd^e^iul^ (^tU anben £inø, faatebed at bet bebottfer benne; 

lel;iu( inbxettet t, £)i>enfa(b) (l>venfaI^os ctl. om en |)anbUnø, f)Porpeb noøet brinøed 

tiwUe, ^veiifal^evan^^ («>. @. JD.) iDcø' ( bcniirc IXitfranb, ©aabet ftob over aUe 

ubtateé oø ftrtbeé bijfc JDrb'oøfaac <!)ver» Xørc (i): ftiulte bem. ©eni^obj ber ftob noøet 

^M ^ (Dverfal^et^iul^ K* (^ot(). ^raft.) ^anb paa ^øeren.) Hit pcere i^aati, fofb 

— (2)veiit«rre/ en. ;Dp(}0lbéoeti: efter $Reøn, over (ete Seøemet, Saaøeto. en ^otte. 2(t 

-fliønbt 3orben enbnu fan ocrre oaab. (b. 6o^øe noøet o* ^OPebet. ^t brebe et ^ica 

S^ale.) 5. t ^ammenfbctninø m. noøte be o* noøet. %t fafte en Jtappe o« een. 

participier; ftoor oven (f. ovenfor, b) faacr 7(f Icrøøc fHø o. en éenø, en ^xnt Ht 

Sdcmccd. tilfont/ i bet ^orcøaaenbe* ^aat fccmme ^aaret neb o. ^rene» ftøurC. ^H^ 

UUi: ovrnanfort/ oveumetdt/ oveiu fornøielfen ubbrebte fiø over f)e(c $anbct. 

ti«rvnt/ ovenomtaFr^ ovenflaaen^e (o: fors iC^ct 5Hpøte er o« ^e(e !!Bi)en* ^toffen (pbet 

^en ffriftiiøen anført, ovenanført.) o. (efe S3pen. 6. Dm en |>anb(inø, eir. 

(Dver, præp. [3. yiir« ®. over.] tilftett* Joranbtinø, (»orpeb noøet brinøeé til at bc« 

beøiper eøentUø oø t ?((minbe(tøl)eb, at en pæøe'ftø i en SinieiøtennemeU. f)en ab (cU 

iXtnø er p. et i)øier^ <Steb; m.->£>en[Dn t. en £)perf[aben (tfær S^rebcn) af en ;Xinø, tt( 

Anben, ~ti>^ ^^ llu^er ben 9: fom befmber ftø €nben af bene Ubfhæfninø, ell. inbtit p« 

faaiebeé p. et (aoere Gtcb, at enten en (obs (iin @ibe af bene C^rornbfe. Ht feiie ov>cr 

tet £inie fan faCbe p. ben fra f)iin, eH. at Snoben, ^ o« fattet til et @tcb. 2Ct(øbc o« 

ben af ^iin beba*fEcd, iS)ené mere ueøents aXarfen« 3eø faae i)am Qaac o« (?aben, o, 

tiø< JBruø fan ()et blot i pne ^ovebtræf an* Soroet. ^an fom (pffeliø over Øræ«bfcn. 

ai\)ei« (SSeørebct i over forubfætter ftun« tBiere nuffomne) overbetoærfte af SJcien. 

bom iffe biot et "imiter", men oøfaa etter 7. Dm en ^anbtinø, (por«eb noøet, bcr 

iHcrmere et ''nedenfor** « eH« at een Sinø faatebeé beoorøeé eH. beoccøer fiø inbtit p. 

befmber fiø p. et t)øtere ^teb, enb en anben; fciin ©ibe af en ©ienftanb, tiltiøe for en Xit> 

ii)miU l^itfartbe attfaa over mobtaøer S)es j^eftnber ftø Mefe enb (optøffét ot>er) benne« 

* marfetfen af vvem jDette finber ifacr @teb 2(t fofte en ^teen over Za^ci, Snfl(«n f!joi 

i ^ammenfortninøcr , I)t)or a)2obf(Xtntnøen o.^^ufet, o.'^porffen. i(t træbe o. Æ^erts 

ba iffe er tinder, men ncber. f. (5. (Dver* tcrrffeten, Ht fprirtøe o. en ®røft, o* et 
beet — 'Hederbeet; (Dvcrenbc — ^ Ueber«. .&alm|lraa ; fcrtte m. ^eften o* et ®ietbc* 

enbO — A.' om matericUe, etl. eøentliøe S^rfl fpranø f)an op p« ^futbrene af f)am ; 

^tebs$or!)otb. 1, om ©ienflanbend S>æs (tben fpranø (an over ^opcbetpaa (am. "Kt 

ten, étillinø, »cpa'øetfe p, et (øiere @teb, falbe over SBorb, fafte noøet o. SBocb (cU. 

m. »penfpn t. noøet, fom er under ben (iiben overbord) o: fra et éfib i 45d»et. 8, iDm 

otbeter nøboenbiøt, at ben berører bette, et høicre (fornemmere) Sfeb, et ©teb, bcr 

cH. bcfinber fiø paa £)oerflaben affamme; litnenbeøiper at ben, fom inbtaøet bet, hav 

ba iBeørcbct dm at t>cere over oø under Jortrin, Jorfæbc f» anfcre.' ^*an fibbct 

eøentt. øaoer ub fra SRummeté Jor^otb i over ham i ^folen, bteo ftnttet o. (am i 

^enfeenbe t.tet (øiere oø bet latjcrc éteb.) ^foten. Tit (ape JXanø o. een. — ftø. ti f q | 

éfitbetiet (prnøcr over IDorcn. , fioftet beteønc (øiere ®rab , fortrin , fortrintUi 

over benne @tue. Orcncne fioceloe fiø (Søcnffab, øom £>føter ftaaet (an ta 119 j 

over 06. ^rnen fpocoebe o* ^Daten. Zt^vs over (am. S3iffutle etffe ®ub o. alle Xin<) 
benoeirct btOø (iøe o« IBpen« ^i ftørte ^enøeøaaet (0^ (gim over?Ptt« (3 bcnu O^å. 145 O^tu 

B^h'bn. tflfflgrt hit o^faa tit UftTct, »fffc noget , o»et eii tltpftf . afortr»>bclfe o. 

gmbcbcc« 09 ©ettbfø^cbct« 9?ot>ne, f. ot @i}nbcii.. 5. ©icnftanbcn, frai cn'aanbf^ 

timcnbcgi«« w Wett, eU. ben ft^icftc 9>o|l Hq ©i)|fet cff. ^anbtinø flaoet ub i^aa, fom 

flfbfn2(rt; f. C. Øvcr^pfmePer, <Dt>cr* Kgøer t. ®cunb f. bcné Sttring , rti. nu 

f&nmtThtrrt, (Vvtrfkcslbmtfktt, lo) 9. ?(t fltubtc o\>fr n^gct. Tit tdU, præbifc, 

cm en adfc øienncm et ©teb t. et onbct, lafc, fPdoe o. en SKateric. 7(t nb(f, ffvirjc 

h'oot Zaicn cc om en 9^t) eU« en nrinbrc JS). en ^otKanng o. noøet. ;Den éag f)ar ie^ 

pan r;tpe oyotx ©ttaéburg t. 3)arié. .j8i oil længe tcenft o»er, TCt falbe en iDom o* 

tage o. SrebetifébOtg t, ^etjfngøt. ©i reU noget. 6. en ©ienjlanb f. aWogt, ^&etrcs 

ft opcr eangelanbt. gi)<n. (men.^ettew: bommc; JD^jfpn, £)pmæt!fom^eb, Tlax^aas 

Bimnrw J^en t. SnUonb:) fCRan figer ogs gen^eb o. b. Xt (jcrjTe; bi)be^ taabe o\)e« 

fw: Xf tdfe over Sanb o: t,&anb6; mob* een. Tit »cere 4&crre owr et CbnK 2Ct 

|at: til P«:it56 (i!f e : otjera^ohb.) B. fatte een t. JDominer oijet anbre. "^t 

^m ^ibdfor^olb, og i anbre uegent((ge ZiU bet et en SKagt ot^er aSe Jtræftet og aUi ■ 

fafte.. 1. om Siben, bet tflbringe^ D. et Sibet, fom btingct £)tben i SSei^cné £>ps 

^rbeibe (tmebend, unbet;) i nogle foa 2it» tot," SWDnffct. Tft feite o»-ftne gicnber* 

foflbe; ifoft 6»'ot Salen et om onbet, fom .&an et £5pfnnémanb o« allV 2(tbctbetne» 

tiai^t i b^nne Sib inbttaf. Tit fibbe længe, 2(t »aagc o. noget. Tit ftolbe o* 8ot3enc» 

tofig ot>er et Tftbetbe. (Kan talte bctom o. Tit gaac o»er Tftbcibéfolf (o: JjaWJDpfijn nu 

Sorbet (cff. ot^et 3or5e.) 2)ct et en S5og bem.) ^un aaact.otjer afttng i ^ufet (ftat 

t. at fovetnb over. *&unfoo{nbouerf!t2(t* bet unbet JDpfpn.) ffgutl. SBatuten gaaer 

Uibc, 8ab ©oteneigaaeiteb o.binSStebe* otjet JDptugtclfcn (a; ^at ftærfete 932agt.) 

— etgefaa i nogle anbre Silfælbe, ftoot en 7. en S3e^anbltng^ eø. SD^aabeatbeOanlSle n 

€pffel, 00 Siben, fom m« ben ttlbringel, 9etfon eU. Sing. Kt pcete fialen o* ffne 

tillige (etegneé f^m Varfag og ^(nlcbning t. ^ørn, nctnfom o« fine Jtlæbct. fpatfom o« 

noget, ifcct Olemfel, Tit glemme bet ene ftt eget, obfel o« anbteé. 8. IDeiSuben fore^ 

o. bet anbet« (Dver al benne enat glemt^ f ommer ^tæpofittonen i abfriOtge egne Sale? 

jeg mit ^r^nbe« ^<&iin glemmet |>uu6 og maabet«^. db. over J^ali og ^obeb o: me« 

^gxn over ben beflanbige 8arfen, 2. en ^et ptubjeQgt. Tit fomme over noget (ot 
fUrre SKoenabe, et florre llntal, et "meer aae, eroolbe p". Silfalbe.) iKpffen, ^fen« 

tnb^^ (faavel f llbfttæfntng , Sib . fOlfial, ben fom over o), ba 9i minbft oentebe bet 

Sægt, og anben legemlig étottetfe, fom i (ooettafVebe b6.) 6ttaffen oil no! fommf 

aonbcUø Jttaft) m. ^enfpn og i ^ot^olb t. over i)am, 2)et oil gaae ub over oé (oi 

en 91$ 9it>eit eø. beftemt Ctøttelfe. S^i oil faae ©faben betaf.) Zt faae i>^n o«. 

Kioe enbnu o« en ^xi (at gaae, teife) t. een. Tit iQfe ^Belftgnetfe ^ S^^tbanbeffe o«. 

Sren. {>an et o« 40 Var (gammel.) Det een, 7(t ønfPe gobt, onbt over een« Tit 

oeiet oocr et 9)unb (mobf. un^er«) Det fee een over éfulbténe (opM.e fig ^* ^<ttn.) 

Kt oviTt 9){ibbag. Sloffen et over 12. Tit oore een over ^ooebet (fv obetffor A. l.) 

S><t et o. ben beftemfe Sib. Jt btibe ube 7(t ^otbé ffg op (ell. op^olbe ftg) over een 

over Siben, ^an ^ar oætet o. et Tiat (o: fpotte, giøte fStat af«) Tit ^ættc fig ub 

borte. — Det goaet o. menneffelig ^t>ne. over noget'({ffe agte, otnbfe.) Tit btin^ie 

Zt arMbe over fine Jttoeftet. ^oab ieg noget over fit ©inb rnoenhe, ^aoe 6^tnb t^ 

fif, oat o. min ^otpentning (mobf. un^er«; at giote) m. fl. C. ©om adr. 1. efter 

Det gaaet ovet' mitr %oxftaiih* * over a( ^t €?ubftantio, f. at betegne Ublobet af en 

fOtaabe fotfarngelig(iof.6vermaa6e.)—^(t* Sib< «5adg^eb (p. ©potg^maalct : l^vot 

til bore Otgfoa enfelte.€>ammenfortntnget, ifcrr lotnge ?) ^an blioet ()et Slatten over, Za^ 

Kbi- f. e. overmodig, overmargtiQ/ over« tet over, benne @ommet over, (iof. 6m, 

ncturliø/ m. ff, .3. ®tunben, Tuilebnin« B.gO 2. eftet et SJetbirtn i »emocrf clfen: 

gen t. noget d faa Silfalbc ; f. ®r, 6«ot fotbi , til ^nbe. Def.gaaet fnatt .over 

Salen et om Jalb.) 2(t falbe,. fnuble over (om en ube^aoclig gotnemmelfc.) Uoeiret 

no^et. Zt tage ffn Døb over noget. ' 3«g bteo over. Den Slegn gaaet fnatt over. 

I^r (aot megen ^otttorb ovet (af) f^ani Zt fptinge noget bver 9: fotbigaae noget, 

Serfomnielfc. 4. (iienflanben fot eH. Zn^ (ganffe fotffieaigt fra : at fptinge over no« 

lebninøen t. en fnbpotte« gotanbting ett. get.) 3. eftet et ©etbum, f. at ubttijffe, 

øiDbéb^ffgelfe og benø ubootte« 9)ttt{ng, at noget gaaet uben fot en Singé ®t(enbfe 

Kt førøe^ gCoebeé, <in;gte fig, bebtt oe fig, eØ. SRanb. Kt ftpbe over , løbe over* 

fotbaufe«, fotunbte ftg, Ptebeé, .fottøtne^, ©tpben foget over, 4; omfulb, opetenbe, 

befJage, ffg over noget. Zt «)nfeé, fotbata 2Ct fiøte, tibe, løbe een over, 5. Zt flbbe 

ae fig o, een, Zt blioe fotfftoeff et , fotgs over o: ^bbe langete, enb ben beftemte Sib, 

fntb, oreb, fottttjbelig,. opbtagt, utaiumos ell. fibbe Icbig. Dtengen maattef bbc ovet 

tig, unbfeeltg, ffamfulb ov<r noget. Zt i ©folen, 4>un fab over i benne Danb«.^ 

fatte, flage, gtæbe, Icc, fpottc, fnutte, — Zt loefe over poa nogre-t o: locfc f. at lorte 

banbe over noget 0. f. t), 7(t trø|!e fig over bet wbenab, 6, fot: i tu, itt ©tpffet. 
Jtflnjr Orbbog. n. ' (10) . . ^ %tfUttt, f tippe, t{t>e, httiU, foQc noøct wnlt^ttt, htttot i {Kutbe. — <Difcraiits 

øi»cr# ' ^an htctHcH ^^ mi^^ o)>cr. oor5dft/ en. 

altenen er enbnu xHc (faoct) oy^et* Ømets (Dverarm, en. pi. - e* ben (^t iete , ben 

ten 0(kt faa ftcn:!; at ieø troebe Titmtn x>at «t>erile £)e(C af Krmen inbtit Tiihntn. 
over. 7. S^Salcfproøctbc. JormcnoTjre (DverBeen^et. <£n SBcenffabc, fotoatfas 

fomadF.tnogtcltbtrnh ^{flovre(p.l^un øetbecDcb; at en €Sen€ b<it fnprk*tftd, 09 

^ibe, f« (Sr. af &aUn, of ^^anbet.) ^cc bannet en ^»veCfe in. ilnube uben p. !6e« 

oi9te (p. benne ©ibe.) sozan fløcr )7ct oøs net. (pXoti).) 

faa : nu er bet o^te (fl)t6t.) D. 3 ^ams (2>>)erliefaltttaøman6 ^ en. SB, eS« 2(nff « 

menfaetn^nacr mobtagcr ^tttpoptioncn eH« ver, fom ()ar anote unber flg. , 
Q(bi»erbiet tfocr føtøenbe 9)cni(rr!e(fcr : 1. (Di>er6efntatntn9, en. pi. -er. Qn tneer 

ken edentlfae (A* 1 og 2.) i SKobfcrtn. t{( enb ti(fh;affe(tø/ meer enb enfelt S^efrugt« 

nitter* (f. d. Overarm, (!>y>txhnxct, Q>vttf nina« Superfoetatio. 
beél , <p«e;rb9ne , (t>\>txHccUx , (!>)>crfop, d>ti>erberider/ en. ben fotntmftt, eR. en 

^vcrfrop, kO 2. Gn l^anbQn j, ber btrs af be fornemfte SerCbere D. en 9iibefFo(e. 
tev-nebat (A.40 f. (&, ø'ottQi^t, ø^ttøyc, <E>\>erbcfi^ei^^en. pL- e* ben «per|te, 

overRotte (l^t>or( »egrebet bog førbtnber fiø fbwemfte SBefl^i;er af noget, 
m. følgenbf.) 3. en ^anbUng, bet ftcctU 0>)frbctietit / en. pi. - c« Setient , fom 

fer ffg (eett nb ot^er,. e(I» bt>ort>eb noget (ar en ^oiere 9)oft, (at anbre unber flg. ^ 
iringel t. ftt iebæffe £)t>erf[aben of noget, fDoerbnøife/ x. a. 2. bringe een 9. drun« 

cS. etr ftot ^eei af famme (A. 5.) Tit be t. at inbfee eOL troe noget, ooertpbe, 

øver'btobe, overbrpppe, overføle, oy^ttn opftoti^e a( Åoiot |o< een« Vt o. een om 

!9Q(/^>»^tr(effe, 2c.. 4. en ^anbting, eS. noget. 3eg er enbnit {(fe futbtommen 

Joraitbrfng, ber ubfhcrffer fg i en Binie otKrbevtip* *'Qtt fad flet S^crremaabe, fom 

^eeU {gienncm en Jftabe* (A. 6.) Q^y^tts ben. ber affene foget at ooertaCe, uben at 

brift, Overfart, overføre, (Dverførfct. overbevife." Jtraft. 2. beo(f« o. IBfbnec 

(3 nogle af bifle IXilfcrtbe m.' SBtbegreb af eK» Jtf^nbigieminger bet , bf orfor een er 

^ en flabetié fiStrfning p. ^tenftanben : ovefi befP^Ibt ett. anttagct. S(Kan f nnbe ifte o. 

(iøre, overtibe. overfeiU.) 5. Gn'^anb^ (am om IS^oeriet. ''£)g bog if!e btioe 

Ung e(L fBirfmng, ber gaaer uben for bet gienbreoet og ovci^beviifl om ben opbfgtebe 

tette elT. beftemte aXaat: Overf<e, ovcrffri« Ufanb(eb." Baftb. •— <t>verbevitoni|tø/ en. 

' be, overfpringe. (ftgurt. overtrcebe.) 6« pL-er« 1. 4>anbHngen, at ooeftidbe. 2. 

Sortrio eO(. fortrin (igbeb , (øiere (S^rab, bet, om (oU C$anb(eb. 9t{gtfgbeb, man 

^ctbe> SRang m. nK'(f* G. overb9be# ^vetr er ooerbeoiift; (Srf{enbe(fe of en €$agØ , en 

gaae . (Dvrrmagt , (Dvermonb, i&veørct. fatning« SRigtigbeb. Kt (anble efter, mtob 

, øverffrige , overflemme , oVeroCnbe, ic) fin <D. "iDen, ber imob fiq bebre <!>verbe^ 

7. (Éi étøtretfe eø. ®rab, fom er meer enb viibittng, negter bet, fom inbebolbet SLiU 

bet Henlige, (itfhropfferfgc, bi«fge ic* (B. 2.) ben t. (an« Jfotptlgtetfc/' érM« 3. 

f. S* ovcrblrioe , overfutbflanbfg , over/ {»^nblingen at ooetbeoife eett om bet, fyxn 

fplbe, øveriif, overfDbt, (Dvcrmaai, over« bef!i)(be6 for. 

ftjqmb noatt, fo« "»'^-^wK, 6Hwt i to <t>vttb»t, y. a. 3. mt Uu, W ower. 

ob«6«nde etit, owfomrae noget, ou«* (DpabinWiiii, «n. 
• te9øe, .otfcrfatttetSfcift, ooertak, o«(r« m„^ i-fM^ _•../■* - v _ - 

ttæfce owoei«, o. f. ». ^ ^2."?'''.**- 1^- *' f- *' "»»ff««"*« »««, 

<t>««r«nct, tn. f. Ot&tttt. ? »trtaff , l^ootetb man wafun alt bet, 

dWer«!*, ady. 1. otleoegnf, p. et^uett '•"'« «/'i"i-m®*^.'"^^''* ^«''*"- — 

«t«. Wan fortaKet o. i «89cn. 2. Uet »"!'• »^ 'w ©»erWrf af (ooet) en eSafl. 

^ele taflet/ 1 •JtrmfnbeHgfteb (fittbnere.) w«>-af8anb«t«Sitjtanb. (8S.6.0.) 

^ 3ee6o(bec overalt (Re af bet CtagtSSøaet. . (DoerUioe, y. n. 3. (evne«, bKoe tit6«< 

Si&J)«^^ ovetalt ensons for6ttbet-4om bet. se , (*(ioe t<(otut(. (meft i partic.) S)c 

it>oerant*»orde, y. a. 1. [X dberant: orttthltwtt %in/btt. 2>et overMcvMc af 

woct<<i,]. ooerøive i en anb<n< fBorge,- SRaoItibrt. ^S>t, fom ovcrUeVe, flvtlt JOiKr6Ii9(— £>9erbaab« 147 Ooerbaat— O^etbritx* 

9» Siccøct." 2). fBfbtU "^i Ø^mX) o^ttt øtfcmøUd Kbfonrb 09 ^onbUii, ^otimob.) 

Umc fan, noot (SKcIbni et 6etalt/' ID. Bov« f. fB<beU ISajro. 6. &^. og fU eéj 

<DvfroMe/ t. a. 2J&efttb(r, titføU oøec« (Dt^erdaa^ig , adj. fom anocnbet mttt 

alt m. Stob. enb fomøben, biSiø 09 fømmcUg S^efofhiinø 

^ocrbo^ ^ en. * 3 bet cribcr Soofptoø : )>. S3e0[et>nct ell. paa Ubgiftet t. ubDorfeØ 

IBobt.benDtttbteøStordtfocubenbe&tOQ« QCanbé, JBeq^mmdigbeby eU. S^ctpffetfe; 

bcfhmle 9X«ibebøb. (S3. €$. £>.) (f. ypptø o^l ø^frI«) (Di9ct^utMg;>e^, exu 

•4>«>crbr^/ adT. meøet buctig, ))(ttbfel{< ub. pL 1. ben Ggenjfab^ at øarce ooet^ 

øm. (fotsCbet.) baabig. -:. Ødfel^e^ (bet ntobfoétteø e|iar«' 

<t>9rrbrtiiøe,T. a,3* føre noaet t. en fommdij|]^e^) ^dr notrmeft ^enfi^n ti bet 

9crfon fra en anbeA, elT* tii «t ^teb frå et 0t)erfløbt9e. bet meer enb Hlfttttffetige i be < 

ostet, ^n ^ar ovcrbraøt Sceøet, SSa« dnøenbte SxibCer ; (DDerdda6tø^c6 (mobfat 

tgme. — dh^crbrtnøer/ en.'pl.-e. ^ruelittbeb) t. beceø upi^ffeltbe TiMtnUU 

<Docrbnt^, et. bet, at noget hxvitti oøet/ ff* eU« tii ^enfEgten m. becéé iCnøeitbelfe pi 

bcvbeø iøiennem m. totalt ; eS. at $Banbet (»[immer og SScQeønet. aXoii er overdodr 

bt^beé øøer et mobflaaenbc Segeme. ")D{« biø m.t^enføn allcne p* fig fe(ø (af egoiftifTe 

ger, fom o. ^^tH <Di»etbru^ ^apt beøiift (Srunbe ;) inan fan øcere øofd ogfaa i ^tU 

bercø 6Iet^eb." JDluffen. . giøten^cb mob j(nbre. 2.bet, bt>øri£)oerc 

<l>i»crbtt^, et.'pL-e. ft^tete Idub p« bet, baabigbeb øifeé; 8uru$, oøerboabigt Beø« • 

femforlgeø. 7Ctgiøte(t>9erbub« jDerftete tiet. IDer ^erjfebe ftor O), øeb bette <&ofi 

Qh^orbn^. % ''<&oU{en SBlanbing df ben ^am(e Sarøelig^ 

<E>9crbUjee^^ pi. tAutn^ føiit bra^eø nbeA 6eb ^ øg ben npe (Dt^erbaaMø^^^*" <9tt(b$ 

øver b€ egentlige SBurer, f« (S. p. 9leifer. berg. 3. IBemcrtfetfen t £)oennob, C^to(t< 

enb ambtfø (p. Xuctioner.) «an ot>etb*b S?„^,*^f??'^i^^^^^ ^ml^'i^lSl! 
mig. "»eb øøerø«tteø migbom 6ar bette l^^^j^i^A ^«St«S2^<n »oM. wør^^«' 

^H><«*yW</ ▼-••!. btjgge oøeralt } 0;^^ j'^j^ jDøerfltoben df eti^Xing« (ICmbmØ 

følbem. »øgning etf* »ligninger, aum:« JS^b.) éxjérbdmimjnø. em 
»et t»^ l^f tø Dttfe er nu over^øttet* a>vcrbert en. pi - bde* betl i^re e«e< 

yt o. enj>lab,^. («. ®. iD.) "^et |)cS er ^^^^^ Deel af ftøget : Oøerpart. (møbf. 

m. f9t> »irrgtaame o^erbyøøet.'* tf. gris ^eberbeel, UnberbielO t 

manii. --^perbyømnø, en. J.^onbUn* (Dverbomhter.en. pL-c. 2>ømmeciei 

gen at oøcrbøgge. 2. en »øgning, fom er ^^„e »et, aXebiem af en Cøerret: (møbf; 

|ttt øøer noget, eff. føm er opført oøenpaa UnberbomiHtr.) . . - 

*" SS^....^^^ ^ » ^ t i « (Døerbøm^ot, W, pUé. Iftøieré l)ømM# 

<!>vécbyøiiiej»eif, «4 ». af ^øicte «Rang^ £)øertft. (S^rfteb.) . 

fombar anbre unber (ig. (Di^frira j > et* b. f. f. <i>i>erbra8dfc. 

(Dvrrb«re, V. rf. 3. (f* B««eO Wb< ttti ig^^ ^j^jai^^ Oh^erbraø. («. &. O.) 

S?*^?*^' iK« »itt< tægg« aXorfc t. Seit, <Dt)erbraøé. t. a, 3. (f. broøe.) i* af* 

llfuftfømmen^ebcr ftoé anbte. 7Lt o\>tu fj^ae gobøCmgen t» en anben> afttæbe, øøer« 

b«re m. ^;^«1 f »?8*«^^ ^ j«np«^ «^« tabe. »to.ectt ffne SRettigbeber, Tlbeøm* 

bem, man felø beflbber. "SXcb. Ømaafcit }^^^ 2. betroe, giøe een et ^øerø, jSrcn* 

ftemt øg w«b«r, men fhcng mOb 8aft øg ^^ geg øi>etbeoø ^ani dt futbføte ICrbei« 

Ubøb ø<rr." Sagd. (^øppigere : b«tfé oøet ^^^^ 3 jlongend graøceretfe øår »legierln^ 

aieb. f. bfltre, 6.) Ht øotre M?frb«renbe, ^^^ bt>erbraøet t. 2)tonningett. 3. b. f. f. 

øife fiø 0Derb«tenbé4 — ja»an oyctlwer, oøerttatfe, betraffe. Xt o* nodet m. ftoeber. 

øaor mort i«e régtier gcil og Jorfcetfer i ^ jj^^^f. (D^erbrdøelfe. en. pL-t* 

man titavef/ ndar matt ige beregner (D^^rrbtéw, et. pi. b. f* ed §dettebi \lU 

bem." epøron. = (D^erborf elfe , en. bet/ ^^i^f j^m i«é bor!eø / meh attib bruge« tiC 

ttt b«tj øøer m Ufutbfommcnbeb ^feoé <in» ©takning f. en ett. ffete SBøeW Jtreoture i 

*"•« ?/Xf* ^' "3!?^ **"• ^l inbjfotr« faCcSjfabj Wlfet ifoer før Ubfliftningen 

pe Søtiig^eb todb iDøermdmb > fogtmobig ^^r alminbetigt i J)anmarf . ^ a>t>erbrct>ø* 

ah»crWnrefft mob llnbcrmocnb." ^amp* trt, en. SRetrtgbeb f. Gravning Pi et £)øer* 

mami« 4- (Di9etb«erenpeb^ en. ub* pi. bett \^^^^ (55, ®, £).) 

d^enjlab, at oopre d\>erb«reftbe4 oJøerbHf^, en. ®teftheittgdrig f* itreatu« 

<lh>étbdd6 , en* Paf øvet og X>Ub.'\ f* te. 7(t baøe <Di>etbrift giennem fin Slaboe«^ 

tf>verbddbtø^eb.' (fefelte Ølijere fjoøe brugt aXdtf. (©. ©. X>d 

Wi« mtnbre antagne gorm. "eangt fra ^ (Døe^btiøe, v. a. 3^ (f. britjeO briøe t. 

Biabeføfl Øg <Dw«rb«ab/» Stfeaarup.l [3 ^bcrliabeb, briøe f. bibt, gaae-f.^tbtino* 

ftlbre etdltet flommer berimob ^tu get. at o* pne Sorbringer^ fSn ^øffigbeb. 

♦døb bg ØMMobiølK^ fo* : ©øermob / — Cn øvetbreven »eenligbeb. operbtrv- 

(10*) V Oi)ei*rwc — Ci^emné* rl48 Ovwienbcm— Dipccfetc* f nt (alt f. I^e) 9>rifcr. — Øt>f^^rf1^fIfe;cn• (D\>rrrien^om^ ck. ub. pL (Stt )?{« 2>«t 

pl.-r* ©(ecningcn; ^at oi^ccbtfoe^ tU, Ut, at of (^'enbomérct; i^Utt ^enbom , ubcn 

no()ct ot)<:tbrit>eé. ?EUb dX tabeé Stilene SBtugé eg 9tPttcé Slet (mabfat Utt6crfien* 

Slaturlfgftcb. J^rcnd (ftver^riwtlff. Qn ^omi) S^cOn^forfeotbf. ©• ()ar $d)né!)Cts 

®i)b fan ucb (Dvcr^rmdfc bti^c t. Jetf. ten Q>t>erelell^om (dommium directum 

' (Dt>fr6niffeii/ adj.. gonjlc bruEfen, ot>cr* eH. eminent, ^t, Suzeraineté) 5cl)iié6cfibs 

pobtg fu(b. (SKotf).) " bcrcn cff* S8af«Ucn bcdlnob lln^trerett^^m* 

(D»er^ryppe> V. a. 1. ooctftcenfc braobes (dominium iitile.) 2>craf: (Dvcreteiu 

t)tk, tabe \ivx^i^pc ncb po«. ^an over^ryp* domeret/ fn. ub. p). .(JSrcfd^ow.) (Duers 

pc^c rnicj mcb fmcttet ©mør. — (Dijer^ryps der^ en* ben , fom ^or 5)oeretenbomécct. 

ttitttt; en. pl.rcr. (Suzerairi.) • 

<l>\?er^ryfle, v. a. 1, brwjfe allet?rflnc paa. €>j>frcii6r, en. beh 'øoerfte Diret ell. iSm 

Ht o^jet^ryfle J^agen m. ©uffcr. be of et bøtt en. fangaøtigt Cegeme. SKobs 

<D»crftitøge ^ V. a. 1. bebuggc owralt, fot lTe^crcn^r• 3. Jtraft. "Q)»jerenieii af 

fugte cceraft^.fom ben falbenbe JDug. Gi>tinberen." 

©ræffct, €ngen ^at ovjer^ugget. ^35. 6. DT) CDmttnbt, adv. j . tige i SJeitet, foafe« 

(Duer6yne^ en^l. - r« S>mc, fom man bed at ben ene Gnbe penber op, ben anben 

fcpgget 'dt)er fig ( (©engen, jDotmeb man tiU ncb. TCt teife noget o. fom Mv fatbet om* 

baffer ffg. (mobf. Un^er6yne.) fuCb. ^an tunbc iftt ftaac o\jeren6f. 2. 

<D»eriyn(je,r. a. 1. bnnge meget paa, omfufb, m. »&ot)cbet ell. £)»erbe(en 'ncbab. 

ot)eit(«ffe , befceffe. iDe unge @piter oarc Tit fafle een overende, %t fafbc o\>ercn^r• 

, over^ytlge^c m, 3orb. (Dverenøcl, en. pL-ettgle* (Sn af be f^øie« 

(Doer^tff, et. bet øoecfte ^æ! p. et ftøtrc te (Sngtc. ' 

©Kb, fom ^at ffctc. ØuerfaI6/ et. pi. b. f, 1. p. en JDøt : 

^oer5«t9e^y. a, 1. vo(be, at enfoagere 4^afpen, fom fatbet ^oet etl. omffutter beti 

-ixjb \Ht fjøreé, formebctft en fiatfere; (foa« Jtrampe, l^t)or( ^céngcfaafen ^ofngcé. 2. 

»et om SRøffcn, fom anben 8^b.) ^aufcrne ©ierningen at o»etfatbe, uformobet 3fnfatb. 

^19er^ø'\9e^e be anbre 3nflrumenter. I^an $an bleo mtéOanbtct og p(nnbrctocb(l>«^aa 

o\>erd«tter- fin tXobftanbcr ». en ffcigcnbe ©aben. S3cb ibettgc (Dverfal^ foaftcbe i)an 

? ©temme. "2(t o»er^*t}e mig m. S&ereø 5?fenbcn* (©ammcnfoftmngerm.betteOrb: 

©hig." (Svatb. "^an ftngter mere f. at (l>\)erfaI^øI)iuI^ (Dv^erfaldemiøUe, ft>t>crtf 

ot9er^e>9e enb f. at unbgaae S)ret." SBagae* fal^evan^, m. p. f. ouen og (Duenfal^,/ 

fen. — fig. Ttt o* (unbertrnfCe) ©amottttg« (Z>oerfal^e, v. a. 3. (f, falde.) l. paas 

icben. "S^en ©tem'me, fom foa ttbr over? fi$mme uformo>^r(ig , titfløbe. Ui^eirct, 

dø^re af SSerbené Sarm." SRj>ntler. 9?atten overfaldt oé unbcroiié. )Dcr oocc* 

(Dvcreetiø, adr. [X. it b er e i n.] i ©nig* faldt ^am en ptubfctig ©fcorf . 2. angribe, 

' '^eb, i ^iig6<b. br. fun { iSalerøaaberne : Zt anfalbe uformobertttig. Jienbcn' overfaldt 

tomme overecne, ftemme o. o: oare enige, oé mibt i Jfccbe'n. 2ft overfaldes af 3iøs 

(et)c i (Snigfjcb, foianebetfl Siigbeb i :Sæn$ oere. "^an overfaldt ©tåben ufon>arens 

fcmaabe , yøietigb^b, m. ml (6armonci;e.) be." 2. 5Wacc. 5. . 

Sigetcbcé r at ^a»e 9iigf)eb, tigne ^inanben. (I>veefamle,v. a. i. berøre, føte paa 

S)creé ©æbcr, SSttbuietigbeber, ©fiffe Items overalt, tfcer p.- en upaffenbe aXaabr. 

me,meget o. 3 ©proget fommc be nceffen (9}2ot5,) 2)eraf^. (Dverfamlni^ en. 

overeene. — 7(t fomme overecne om noget, (Dverfare, v. a. 3. (f. fare.) ' 1. rcifc 

Uinc enige om. == (Dvereenefomfl, en. bet,. Jaftig ooer ell. igtennem* »pan IJar otiers 

at flere ene*, Mitje enige om noget ; it.Jlut« faret 6ete Sanbet i en SKaancb. 2. fare t>cn 

tete aJitfaar for en faaban minbetCg ^ores oier ^(aben af noget, ftti)ge tjen o»er. Kt 

cning om noget, ©agen btco afgiort ». o. noget m. »^aanben, m. en SJoacfniv* 

^ minbetia (!)♦ ^fter (DvcreenePompen be« 3. fifgurU Zt overfare nojct (m. en ^arc* 

I)otber b«n be i^airyc Snbtcrgter. r©ieiben fob) overfare \t 2Crbetbe o: giore bet p«gs 

^. br. for bctte: X!).vereenefommeIfe» Xtes tigt, ub. glib. 2Ct overfare eeh m. ©fiefbé« 

g)OW.) — (Dvereeiiøflemmelfe, en. ub.pl. wb. (f. overfufe.) 4. bcffribc, -ooerfotn* 

epFaffcn^eben, cd ftemme ot)creené, at ligs me (ffelbncrc.) >&an IJar mere 3orb, mere 

nc,/iffcat ©arc ftribig ell. i SWobfcrtning ; 2(rbeibe, enb ^an fan overfare* 

lige ©fiffetfe cll.S?eiTaffent)eb; enig()eb. Q>. (Dverfart, en. i, ;&anbtingen at fare 

i Meninger, :Stt6«iclip6cber.. S>er er ingen ell. fcrrbcd over et ©anb, (ctl. et »icrgO 

<!>. imellem biffe to S£tng. — overeeneftcms (Dverfarten »arcbe to ^tmer. 2. unbcvtis 

mrnde^adj. V. fom ftcmmer overcené, er ben: Slummet, fom man faatebcé t. *2Jaiti>é 

ertm mcb ; ed. fom Wgnir, er af eené »es farrbeé ooer. (Dverfarten xmtUem 9li>bora 

ffaffenbcb. iDere« @rflofringer »are iffetis og forfør er fire SWiiC 

gefpbenbe, men bog overeeneflemmende. <Pverfetf,T. a. l.fvieattepegne^en o%»er* 

S>ittc er iffe ovrrecnøflrmmeiidc meb f)an^ feie IDtterflaben løfetigt af. ©uttfet tr l^ 

■ foregaaenb^ 21 norbitinger* fetigt ovrrfeirt, — (Dverfelitinø^ en. pU-er» 

. V, ØoerfHf/T*a» 1. jfceMie, §TaUe ovctoft ^9eri mandat mccr^nb. p^an.Uli^n., 

a. ^(en. (S3. @. <).) 2. flU itu. ^an l^ar otttno riøctiøt, fiilbf op; 9)PPtdf)cb» 

^9t : ovrrfilirt Scntfloengecne. 2U (eoe i (!>• porre oant tit p^on^bi^l^cb} 

(l>ptrfiabt, en. pl.-r. 1. ben ^e(c 9bere Q>ntrfi^U, v. a. 1. 1 ^rtgéfohflcn : føre 

fic ©rccnbfe f< et Scgente-, Staben, fom ub? ^b ^cec i Ctagorben faatcbcé mob ^iehben; ' 

9tør ^rornbfen f. bet dinm, et Ccgeme inb:: at een cU. be^e af bene Jtftc omøaae cIl. 

tck^cx. ^avcté , Sotbené (t>* "en(t>ec, {ha!fe ft9 oben om Jienbcné, {or at^ndrii>£ 

fom Øvftfia^ni9 &ianH. ei G^tunbend bcnt^e fra ©iben'cd. i 9l9ø9cn^ --« i^taf : 

%xti<n feer." y. ax. i^rofer. 2. fiø, bet (Dt^erfløininø, en. 
Sbre, llboenbiøe af tn ®ag, bet, fom ferjl (Dverfo^er, et. J*^^" ^* ^^' ^^^ft^ ^^^'^ 

03 (etreft fatteé en. fotbcr i SJinenc (i SWobt noget f. ot bcwore bet. (f. 5o^«Oi. ^t 

t. (Brun^tn, eU. StpQené eøentt SBeffaf? ,(I>Qerfo^eraf Serteb t. en Stol. (f. (Poer^ 

frn^eb.) "5>et foftc JBltf, fom feer øicn« te«^^ fom er mere brugeligt.) 
nem ben peiifnbe (I>verf!a5e inb t. ben br>^« (Dtjerfo^re, (oocrfcre') r. a,1. otjerfobe* 

e^runb." SRnnffct. Tit bcbomme en ^a^ forfine in. gober ^in^ercn ^t»cCt. (^wberg'é ©T»at. awautng. = ^exa\ : overflacelig , et c>?erfoioct Arf ^apir. (5 
adj. [TInbre flrioc overflfit^itt (iXrcfrfjoio) (Di>erformynder/ en. pLt-c« en of 6ta 

ell. oy^evfiabift^ ^tle tre 5^rbTailne(fet erc ten $effiftet JSitfDnémanb »og SBcfiijrcr af 

m»( 09 uforboanifge; men oi^erfta^eliø fnned Umii^nbiaeé SKibler (f. @. i cti ^tab^' i et 

ben rtøtiofte.] fof« iffe goacr ctl^ trcrnger ©tift eu. 7(mt*X— (D>?erfoviwvil6i*n^ et. 

(r6et< enb t. £}t>erf!Qben ; lefetig, ffwgttg. pl.-fr. offentlig^ df. 9lfgimngcnf,ipbrcttct 

en otjrtfUibtWn iagttager. (iDluffen.) Jbed^retfe. af Umpnbigei ^ttUn i en iDre( 

''ittøøtfs 9g tonjtig^ ojl faå ofte PvcTfla^e^ af etaten., -pengene* ere iiU).(()it,t^^j/ ftaac i 

lis og tom Sole." fSlTin^cv. ot^erfia^rlig (Poctforptytt^éyict« . . , 

Aunbgab. et owfr«Mi^»egrcb. (®ubft. <|h,erfrtst. c«, ub. pj.' J»ab bcr er om, 

<Dt;erPaC>iøbcd i benne »enicrrf . er ^rngt ^j,, røect enb ben bcfrcmtt gtn^t ; ^oertcr^* 

ttf^efrt^ro.; . ^ - y«» „ ^ -, -T »t betal« for (D^noar man reiferm.Soflen. 

ah>crflo^en.ub.pl.[S.Ue)[»erfItt?,] , iDx>ctfrvfe; v. n. f. tUfruft! - • 

camwbcHgeSorm.) -•2>et*origcerf^^^^^^ ftanbig /wcrcpmpUt.) d «. £). ,,: ,. 

®at>fr." g>ram. "2Ct let)c f (Dverfio^ og j|^ 332,) •. , .. . ! 

JIh>crfry6e,v.a.3. (f.fly5e.)ubg9be|^ foibe m. @rpl«rt, tiitoie m.vfeaarbit £)it> 

cnmgne oper ; overftrømmc, .^a\>tt P»er3 ;^^^^ „ ©ropt^ebenrtr^^fietbAorb. t^aU 

fly^ iinbertiben ©tgerne. JWiUn over^ o„ Åulfeerfl 'v ♦ ... ilf PC SKerff)eb« t)ck ^ccr.'* »aagefen. — m r: t*. \^ a ^ -* xl 

bVwf: (Dt/erflyvenjji. ttb.pl. ^'€>ver^ ØvetfyI^^ v. a. o^rec. 2. f\)tbemerci; 

flm^ flf flA felo " fflooaefen ' ' ■ ««^ SRummet fan mobtane. ^t o. et Aat. 

l.frø et meer enb Aflhceffeltg • me ei tnb fr'" ^^^?r5^^«¥' <S5\'^'S'^;. f ^o^'il 

fécli«b(». 2. fom l?ttPe«, finbe« i tigcltcj (ompælbe^g)m. §Wab og^nWex^ 2.^. 

Wængfce. m btug« overfliMge iDrb ; at Jf «?: f^Tft^««,"'- 1^ flmc ICntai, enb bet 

eno.'«<mgbe gePnet^mibtet. 3. unøb. Jan^ct f«u(be o^erfjl^es m. f J«\cwnbe. ' 

tenbifl, upebfømmenbe. ©enn« erinbrtng mmx. ^ 2)ewf: a)»?erfylbclfe . en/ 

racgaoifco. 2Ct giore weefUdigc »es (®atnme.> 

morrtntvger. 2)in ØiarpareCfe er ()er o. — (Dverfi^ile, r. a. 2. fobe et Jlrcatur en 

<Dt9erft>^iSt^e5, én. ub.pl. 1. en rigelig pié IXtb oocr, t. en Pié ISib erfor6i'((an:b.' 

fOlanibé, en fletre 9}2orngbe, enb fornøben Sinteren ; fom næfteh aitib mcncé. f. o\)er^ 

er. (mobf. Uf^ngci.) iDer er (D. af Jiorn fo^rc.) »onben fan i'2Car iCfe d\^cr(«r^c be 

i 9anbet, af ^æb p« 9)2ar!en. Ttlle biffe |aipé af (>ané .ftrcature rnemtig sTinteren 

Uftbave i(farbft ere tit <D. ^i I;ape 6eps opct.) 6ucrfe6te Sam, itloter. — i&eraf: 

lutémibtet i (Dvc?jfi«6iø|)ed^ 2. en ^Silfianb, (Dvetfe^ninn^ en* '9wrfM(— OortflMe. 150 £>ptr8aat— 0«t))wbnint|. 

4)vn^Ic, T. K. 2. imu, Btfflt-oenalt. jBIcTgarttmci, V^ftaffftntl 9«fnlmgt. 

(SS.©. O.) (Sttaf: (l>«rr|t<tiiBebI«m 3; (nStfTgnr 

- Q>verf«rt, T. a. 2. bringe noget cDct P. fmcDtm Q^untbittgr (Urblnsc) OB'SMIi 

. b<n inoMQttf Sfbt. tistr p. rt anbct @ttt. bthge.) Ovcrtangvfbb, tn. b. f. (. Xi(I> 

JD{ff*«W(fteb(fi(nit(Wotp. atopm t. ftfjoort. (». ©. O.) 
afalHanirt. . Dfnnt Sffpp« fear oixrfert ©Btrakmnie, v. ■ 2 altmmc no«t ffl 

'fr "vf'nfcf't ?"';'"S"?*°"'S' •«•'» " o..r,f»«» Il Kar. (t>.«|;ic« 

».rf«Mm.) Mmob £ £RtgnJ«MI.jæ .Vj, „„„5|„„ J(att«|I<t «m Blnttnn." 

Ktt>ucTf«ct<nSiimp. cnanbcn«9l(gnlng, Diufftn 

o. nogrtl^ftBEbbofltn. — *tcfigt«fæbson» a>»ttnipfe,T,«. 1. OPffbpogt m. »fp(. 

Ilgtn: an.3Jmc|»mllIh>.tfCTtlf<(3l!jn. ^jj'-gw^P^'.'.«.". "•">!«»>»• »»•■ 

P"!!'- ^ „ ©»ttaiiw , T. ■. pg rec. 3. (f. B'Pf.) 

(l>»t<BMt,». .. 3. (I. «««■, »g8««t 1. glp, lli, OBbtm *oinl, timini, ..itli. 

'?*J*'L i; °T™'' b«le&( ffg 1. m(re „„j. ^gn ODrrgaB Jlopgcn fcto flnlnfegi 

rab. lCb»lft.ini».tt8««.3nlt»«j™.. _ „,„, j. .,„», ,„ „bcnj æ.ing g!«i 

pgfoa om Jlrgft, enpp: Btnnc *(nj Jæflnina t. Swntcii.' Sapningm' piMttt 

f gt opwBaget pprt InbiTtffnfcbt Bt' „. (i« gf gjfanacl B, e^nttfnilbltr. *>on 

•'1*1 - W*'"?,«. (•»•»"»"I «IH o»rt55» fg I MittiPS «i«n(jt, Il o, flg 

J«rbtgS<b m, «i. f»i ben, pian foppel el., ,,,, ,|| j,,,!,, fj , j, «. f , i gnll 

%ne« meb, «on •»le«««"; bf« 1 «>»*, JoSnb. 4. ppeebioge, tabaami, afllgae, 

abeftanb, JittleyJeeJ'een anerne o»<t, f,ate<rt, 1, j;„i„i t,",n ,„!,„, ii«. „i 

B<ae»be««nbenl*r«ebeb,"i!>.!»lbel. 3. |i„e Kelllglirtet, Jptbtfnget, tai »»et. 
B"'??".'',i"«''e,°5"' . "! °L ""»" "!• " gierinae« I. fi Sfletn.««. ta« 

XMi}a.m.f-C) 4. titnbe«, Iteiel, erjioet (ppglpel) <ianb.le» 1. fin 

jebtpfat« (inel<_om nptrt ubttaaellgi •( 5. epjlpe, figfilbe, tegit,, lab< 

ta 1 .nl«e pf«Ibe ) Æen Slam, efjpl, j, „,„:„,„ æ,|n'inn," eJ !j,i(,: 

. bet »»erj« 6«». IHt et ooeesaaet b«m ,.) ..|,S„ „||„ u, i«, o«„»i„, 

e« baaib Sltaf. I";' " ■'?2' 'S'v'J'" Si." H. æebel. -jiin (pgli aTbi. 

flaaetmfg. *an fftattebe iHe bnflb barn pagebem I. at operijine fcetee pbange SRe? 

«»etsi1." J. « apjeii. sf (»eetaanj, en, („„,„... æonbal. - Slelbnete an. '»erlo. 

"P*^^ 1. »ietningen at goae owc, brag* pet (flaae aoopben af, operlabe t. pa ETfeb« 

OPetet »letg e«, SSaab. Maljmja« «, „,.)"' ..j)„ „„ o»etol»et, anlbtaget 

OJetafloben, anerSSietgene. ^ftaelffetnc* „an (in JBtflanbf Man foelaber ben, fpm 

«, anet bet tabe »at. (»vetfatt in« om oan Segltet flg Son fta i map »»eijjivep 

fia1>et(onrei»»mB"»onlenteel!ltenii »,», (,n, ma« (Ifi miet M lj»»e m. at 

il.) 2. Bteb, bp«t EPetgans (lett eU, j„,... e;,„on, "ll)oe.ai» «lg Ule P9 

gu Jie. »et ilPK s »»»BanBe fta f„iabp,iglllt,"»[alni.27;9. e. bittoe, 

franW« I. epanlin »aet jintenitiini. 3, ji.e I Wtenbe. 3eg 6at omisicet min 

•egtntirie »imjrtelfet, a.iæittningin at feaj 1. benne Xbboial. = »netsioelfe, en. 

(Iaaifl(t.ilanbil»at«. O.HUfinben, »anlUngin at (Pttglpe, 1 Otbet« fotiTltn. 

t. ben eattolite jmuglon. b,) i» »anb. B,n,„[,[(„, »tepiK (Boetniiielft (0= 

Ungel. filte, H' ,"»«," l«'»<",i» ("'• piito<t(pa,J S.thilnginJ lOn'eisioelfi. 
aaaenbe aa eftetfalgenbe, ag I gefom itbit m , ,- , . , , . 

Is," Un t^tnne lette'.at' f. !om »»et. *''"!l'!"' fil' V'' S?'"? Iv' M 

Ennm t, it npl !!.. "*.nb«.g.t, bit *'"??"'"/,?';,"?'? I«ba8el,oIbenI>e> 

m it bittagte om gatbrabilfi oS »»»et. "'■'•»« »8 « l!bf«gSi» og gob »u»< 1 09, 

»m t. beS eienllSe s»l(a'lii.i!a." J. f« am ben, f,m et o.itbti.in I fin Snlh«: 

Stfib. c.) S. I ialin, "et sStlft o, »'»■ "»f»";»i',"2.^'""v"'7 5? " 

Saaben, »oitpa« man fotieibi Stenlflli; tinget. Stab af ÆaoHa. ^ IDetaf 1 S>«»: 

llngen,libaitllnainafiniii)aSatitre,- li,) Bi»inl|e>, en, «», pi, 
øloget, fom itte tatet Itenge, fotp, fnatt UJaettttate, v. a, 1, glabe onentlt. 2 

gaaet apit. iDinne ffiign et fup én Q>. globe f. (itttlt. overglabet 3otb. (æ. © 

e.) glentagtn SBilianbllng 0. »aanbgiitnlng O.) — ©»er^Ji«bning,a)»ergi»^lTning, er 

tO. peb ^ajHnptttt. Xøitt maa enbna @letn<ngin at opetglobl. 2. fctrb. Satbcn 

tape end), f.) ®tocnbfen, ^pot SXatedet Slobenp. atfprebeiSlabfrin p. ben befaacb 

af fotiWefflg Xtt p. en miet tH. mlnbte Itgcr, r^— -' '■'"-'■- ' 3— vj 

mcetftfig axaabi, efl. peb ætanbing, pplefe elf. neb 

l}lnanben, gaae apet i dtnapben. f. S. 175.) . -■' . ^ • . ' ■ 

09€MdUtfc,ir. a, I. øfattc etmXtf — ^vtflct rtfinibfe itcf feren for betei <D* -- 

2>ecaf : (PimrøUtiilng, en. ^vetbettr^iømme^jet. ub. pi. en £)T»erl^et< 

^Dvcføloc, t; a. 1. U^tpt Q9€talt, fHcre te« axagt og SKnnbig^eb ; >en l^øiefte aKagt 

906. (i lavere 2a(eO { en oid ^teb^, et m'fl $or6o(b ; men ifcrr i 

(DiøetgnAve^ t« a. 1* 8ttai»e p* :D«er|la^ et Gtatéfamfunb. (ftelbnece : <D*^erI)et^«b, 

ben, i 9berbeUne. |>ete Dflen oor ,o>»erf et. X>. ^. £).} 

giumt af ^uui. (®. €$. JD.) 2. gnave (Di^erf^ofmar^al^en. en ^«{ Chnbebé« 

ooet^ gnaoeitii. !Rebett>ar otMrmiavet, manb 9. et pof ; ben førfte, øDerfle ^au 

Øvt^øtt', et. fa(bel fi«bte C'aget af fTat. fom forcftaaet Kit btab'ber ^iører t. 

JRadn, fctrb. Jtanoner, ber (jave en flørre ^offtaten oa^pofboIbn{^øen• 

^cr^t af ^etat, enb ben bcffemte; mobfat ^.ver^ofmrfle?^ en. pl.-e. (Sn fornem 

llit^erøo^e« f. Qic^, 2, (€tibo(t ; i $Bib, ^ofbetient, bcr 5ar JDpfpn m. viffe iDete af 

6. €tr.) en «&6f(!at cg ot?et piffe unberotbncbe ^ofbe* 

(Dverøremfe^ T. a. 1. grfbe eS. gramfe tiente, Ct^^febeé: (l>>»er^ofmeflerin^e/ en. 

poa Hft eg (er; eoetfamle. ($B. €(. JD.) ben fornem)tc af iDtonningené ^offruer. 

Øvcrgrai^er, en. pL-e« ben øverfie Q^tca (2>ver^pfre$^ en. var titfvfcn .Stavnet p% 

ver oeb en ittrfe, ^« £)vcrret i 92orge, fom opbævcbefi 1797. 

(DvctøToé/ T. a. 1. J6egroé overalt^ jffnte Øi^er^olbe,« y. a. 3. (f. Jjol^t over.) bol« 

«• fXantevonrt (SSegetatton.) Qn »affe be { {xxvb, Vaage over, ikrrne om, ^otbe 

ooergroft m. ^ratjlov. Råvener ot>er^ v, S^qqU Vt p< Sanbeté Sovr, jDctte 

fred m. ttfrnb. ^orbub er atbrio blevet p(t}er|^c(^t• 

(Di^rtQud, en. pL-er* 3 li^tt^tbotogien: (|>>»cr|)ot»c^^ et. pi. -^ er* ben fjørfte, for? 

en -af be løftere, af be fornemflc ®uber, nemfte, tncrgtigfle { et ^amfunb ; ^ipøvbing, 

'*@aoUbeé Supfter, ber giorbe fom Øver? ^■'cmanb^ ^avcn er ben catboffPe Jtirted 

9tt5 7(U ^vab f^an tnrbe." 9ag5efen^ O). . 6tammen$( 9anit(tcné (D19er^09e^• 

(Dvcr^y^e/ V. a. 3. (f. øyi>e.} v«be pver« JHffé S^omaber erticnbc pil Q^\>ttyovc^tt, 

ott, o. at f)tVb€, gvbe flvbenbe Sutng paa eH^ pen ingen (Dverf^iprrer, 

ubovrc; ovecøfe. Xt ov^øyde noget m^ 0\>ør^ove^et/ adv« 1. nnbér eet, beti 

fgonb. — (Dverøy^nhtQ^ en. pl.--er ent m^ bet anbct (om ftere entette ^tvffer 

(Dvcr^oatid, bv, fom éttbfl« nb. 7(rt. eS, af nlige f^ærb. bec anforttcé t. en fælfe^ 

fem adv. i be ^Umaaber: aO 7(t bov^ Vcerbf el!. Wf^d 3eft fafger bem o. for 

évetfyMn^ 9X bat>e Dvermagt, varte ben tn SRig^bater QStpffet. 2, i b<t ^cU taget, 

aSffgttalie. ben G.eire^be, i^an fit 0^ i i TCtminbetigbeb ; »ben at agte ^. enfelte 

benne etr&, flt (D^ over fine 9i<nt<tt ''^v^ Vnbtagetfer. "SRan ot^erbpvedet (et ffnbec 

meget ataCnemmefig^b enb (altr f^ 6om il en Jorening^ naar man t ®run\)en er af 

boibcd ^Ifvtt, ft bog 79%^ fnart Øven ' famm< a){entng," SSaggefeti. 

^nd Igt^." Gneebørf^ (Øverf^a^ndi Øv^l^n^^ en. ub. pi. ben vbre , finere 

gaacr uuK^ nb |K i^irtningtn A Øverm«øt ^nb p^ meni^eff^UQ^ Og t^iffc )t))^ti SeQenfer. 

p. 5ttaftenO bOi W tage ØtKV^^^^n^ »; Epidewwis, 

tiltage, faae aXa$t, nbbrebe ftg« dvd^om^ Øvertfttøge^ ▼• a^ 1. budd^ ^t»orrt Igfen« 

men.éimtten togme<røgmereØV<r|Mian^^ Hem. (ugge ov<r^ ^ttg4)c i to 6t^f!er. 

ØocrfKKAn^^/ adhr. ber l^ar en forftorr^ Øver^ue« et^ pl.-^iife« t. ben øverfte. 

tabe Betvbning ((iaefom ; faare , fi^r^e« IDeel af et 4uu<. 2^ ben 2)eet af bet en« 

lee«) Gu o« flofrf ^ar(, ^an er Mr^en o* .ge(|fe parlament, (om befraaer 9f 9^rinbfers • 

fir ød f)^^ 3^< i^f^ over^aan^e meget« ne , SMjfopperne ^ bg £)verboveberne f. be 

[éietbenjbr. tet fem adj. "Den over^Ktan^e arvetige abelige JfamiUer. (Peers.) 

ZfbeCbmoeb frq 6f(emt/^ SSjQi$Qefen^ 9{im« Øver^vitte^ y. a. overftrpge ^ee(t m. 

bceve. 347.] *• ^vitfefalf, 8i?f(et <naa cnbnn ''ngang over« 

09rrbaanM4§en^e ^ adj^ y. fom tagev $vittcø^ 

tocftlil, ubbreber ffg meget. j)ettover^ • Øver^ylfe, y« a, 1. ti(bvlfe overalt. ' 

|fi4»)6t«9cii^e eetfinbigbeb^ . (SRotb.) "@^rcrø.^ Urter^ b^r iffe over« 

Øvcrbolin^, en. pl.-er. i€5flb«fproget; ^yllee m, €5nee,''* CTc^Vtte. ^ 

ea ptabKtig og betpbetig Arocngning af et Øver^yr^e, en^ pl.-r^ ben ^pper^e, for« 

6fib i ®øe|i, føraarfagct v« ftøcrf Øøgan^i nemfte >^vrbe. "éaa futgte ban \^:n fiore 

00 Sølgebmb. Øver^yr^eø Jobfpor." Sacobl. 

Øver^^arvc , y. a. ti) b^^vve (en 2(ger) Øver^^nØ^et« l.nog(t bcr bcrngernb 

eorratt^-eS. borve ben (øfetlgt p. nv« ($B. over, .frem over en anben £tng ; f. @. et 

CD.) jDeraf: Øverf^arvnmø^^eni, gien« €f uur, Jlbbcrng fca et ^uu6, (3Rotb. fef? 

tagen ^rvning. (90. 6. DS) ben.) 2. ftg. aft f. f)XiVViQ^, paatrcrngenbe 

ØV€r^(rré^en.pl.-r. ben, fom l^ar at S)eføg, en. Sri}g(cn>^ 0. af !£iggere, af 

bfibe, bot SXagt over anbre; fcerb. ben, Cøgcnbe« "Wian maatte fornebre ftg t. 

føm b^ar ben b'iefle 93)agt; en Sanb^berre, Uqc faa meget iDttcrtøb ogøvcrb^ng^ fom 

Jprfte (ow ^vUU Ut ^^ppigfl br.) ;Diffe f. of faa? et efrcl^reb." :)lnM»cf . . £))>€!^g(— £)6evfamnter^crre« 15!2 £)t>ctTammcc$ecte--Ct>errDmmc* 

XDverhomøe, ▼. a. 3. Cf . f^^øe«) 1 • f(é« ' •Øoftitel, ^vft Bcftbl^ ^or ben t^etftc dtatt^ 

falbc t. »efoo^ 9. att f. Q9PP(dt ^eføg, eH* 6(anbt en itonøe^ eU. S^prftcd fornemmere 

tbctia ^tpgUn. %eb at o« 3^otf ttioer maa ^^ofbcficnte. 

bem ^Lfibft fiebfommetiø. )(t o« een om (Dt^erFammerjuitFer/ en. pl.-e« en onbeit 

ttodet. 2. partic. over^crtio^nde 6r».for: l^øi ^oftitc(, fom boø i Slanøen er unber 

non: foreflaaenbe/ truenbe (fom ^otnøer »ore ^ocrfammer^ertcn. 

^ooebet; om noget onbt ed. farttgt.) (Sn <S>^ttfafit, y, a, 1. f. fcfkt o^dr. «&att 

over^orngeit^e n(i)EEe. Gt ovet^^engen^e 6Iet) oi^erPajlet m« €$farn. 

tltfctr. ''S^aar^anforbrioet benp9er|)<riu dh^erFiole^ en. pl.-r« Cht Itiote, fom 

gcnde 3dre.*' itompmann. . man tager uben p. fine anbre ittttber, mob 

(Dy^txhøtt, V. a. 2. prøoe een$ Jtunbffa« ^u(be eØ. Stegn. , 

"bet 0. Spørgémaat (eraminere.) Ut o. (Dt>erfi«)»ebecit/et.pl.'b. f; bet ø^erfte 

C^otettørn. 2. (øre «$lbnerø eU. 2Cnt(ages Jtiorpebeen.MaxilUsupenor. 

bcé Ubfagn f. S^letten. TLt o. fBibner (ogfaa <t>i9ttfiahi}itcinb,^tn, pt - mo^it^. 1 . ben 

df^err.) 3. iffe at {^øre formebeift Uagts ø^erfle ^anbe(é6etfent, fOm' (eflprer ^anbe^ 

fom^cb. JDette £)rb ^ar jeg o\>ex^øtt* -^ (en f. 2(nbre p« en 4>anbe(ép{abé ell. (£o(os 

iPver^ørclfc / (DDer^«rmu, en. ^anblins nie* 2. tifforn i øbof^^rogct : en af bc 

gen at ooer^øre. (fielbnere: <!>ver^«r^ et. «^anbtcnbeutt)a(gt!8ofbgiftéma,nb,oerv. ett 

SJ. @. £).) — (Dverj^^rer^ en. pl.-t. ben, faafafbct ^fffe^ fh^bc afgiørc viffe fhibijc 

fom prøoer; ooer^ører anbre. (99agg. 92. ^anbetøfagrr* (2). Sov. I. b. 3.) 

JUim.) , (D»*rfi««^v. a, 2. fare oi>er noget (te< 

(Dver^ertg/ adj. fom ei 6«tcr, ef ablp* Dcnbe) m. SBogn og ^cfte, ifær foatebc«, «t 

' ber ()oab ber ffgcd, bcfa(«d f)am i uti^big, bet berocb tager øfabe. Jtubjfen t^ar ot^rr^ 

opfætpg. Xt »are o. mob SJorig^eben, eff. fienct et JiBarn. — (Dvcrf iirfel ^ ei?. 1. 

ooere iZ)odg()eben o* "3(t ftbbe ^t ^erff ab ^ahb(ingen at Høre ODer. 9Seb <l>\>crft«r^ 

Otfcrl^^riQ." Golbingé 5t. ^ifl. ' (Dverbes Men oocr 2Caen. 2. eei({gbéb, $Bei t. at 

9itt^e6^en. ub. pi. lUpbtgbcb. CSot: ^tif ftøreot^er, t. (^ienncmfiørfeL iDercrtn^ 

fuporbination btugeø bet i ^øfrigéart.) gen (Dt^erfi/ørfei ooer benne ^att: 

Øx^tt^øy^U, ▼. a. 1, b^ote ooeratt p. £)« (Dverflaife, t. a. 11 befuble or^cratt clt. 

oerffaben, S3ra;berne~ maa enbnu engang . paa man()c (Steber m. Jtlaffer, Ht 'o\9rr< 

cvcr^iO)?Ieø. — (Doerjj/øtjllng^ en. pl.-er. fkffe ?^apiret. 

<!>ucrile/ v. a. og rec. i^ brioe, fft)nbc.f. . . (Di^rrtrlin^ v. a. 1; tcbæffe en JSfng (oe(t 

|l(rr!tpaa; ubføre m eb f. megen <paft. Zt ow.m. nogets f »in paafKneé. Ht o. en 

, o., een i 2(rbeibet, 7(t.o» en S^cjlutnfng, , ipocam, 9)apfr. — <l>>9erflmt>Tg, en. p*.-cr* 

fatte en overilet SBcfTutnlng. Tit o. fig m* Ø-ucrFItppc^ v. a. 1. flippe ff^tv, Hippc 

V noget (forb<tfte jig.) 3%b<it overilet m!g , {fn." S3a<tnbe( oar overfltppet. — (!>x>tu 

i benne |>anbe(. £)gfaa :jør(øbe fig af |>ib$ . flipntttQ^en. 

f!gf)ft(, Ubeftnbigbeb. — . X|)>>fri(elfe^ en. ni. * (pverBijtre, v.a. !• b.,f. f. ooerffine. 

-rw(mefl i figurl. SBetpbn^for: Ubcjinbrgs. "(I>v>crfl<ebe , v. a. 2. ie!l|>pbe 'liecrt ot>cr, 

- beb ,. SSangcl P. Cojfrtcrg;, en uoocrtagt. b'etrtrffe. <fictben.) liften t»år 6\?erFI»r(^t 

bibftg, (ibenffabe(ig SDttring elt. ^anbling.) ; m. Jloijft. — 3)craf i <l>vcrrt«^ItillB, en. 

' i)ct vat i ^. at ban fotriarmebe mig. Sn i. ©terningen at o, %' ^ct, b^orpicb nos 

Ungbom^ (Dverilelfe* ."A'nub par felt) ben ^nyt oOerftoebeø. S3'eftæbtting , S3e(roft. 

førftc^ fom af (Dvertlelfe opertraabte 'ssæggcn' niaa b^^tic; en dh^erftotbninø df 

®aarbérctten.'' SO^aHing, S3rcrber. 3. ^h Jlta^bning , fom. bcereé 

.<Doeriagt/en, falbei (i SRobfætning t. ooén boer anbre .^tæber. 

Unbccjitøt) Sigten p. bet ftørre SSilbt , (DverMotber^ n. s. pi. ,St(aber, fom bonre« 

^iorte, it)t\t^ ^itbfoiln {Z» bie M(i^ ooen over ell. uben p. be egentlige, t. 

Saglh) b'ortmobSRoevc, ^arer, gugtes ©fierm mob ©eirct. (f. (DvcrFioIe.) 

.pilbt regnet t. Unberlagtcn. (®cbt)tte.^ (Dvcrfoøning, en. tei, at ftnbcnbc JSing. 

(DverjorbifF^ adj. fom er meer enb lorbfff . ber ere fatte p. 3tben, foge ooer. (f. foøe A.) 

og forgangelig, fom ci fiar feiemme p. 3oc« . (DverPof, en. pi. -fe. n.\ øoerfle .Rof, 

ben^ ooermenneiteiig. <5t ovcrjorbtfF '^æ$ fom h^t anbre unect (tg. 

fen, <^n ovcrjorbifF ^fiønbeb. (Dverfomme, v, a. 3. (f. f omme.) 1. 

(Dverjoføer, en. pl.-e« . (£n Sag^t , ber paafomme afomiobentHg, ooerrafTe. Uh^fs 

bar anbre unber'tig; it. en Unberofftceer p. fen fan o, een, naar man thinbft oenter bet. 

et 3<rgcrs€orpé. ^Der overfom (am en ptubfctig a)2atbcb. 

<DmTJ«øermejler, en. pl.-f. <8n fornem 2. befWbe^ ocere et 2(rbcibe poyen, faac fra 

^ofbetient, ber (ar, ett. ffuibe b^oe :Doer« ^oanben; ^an (ar meer at befKlIe, enb 

befti)rc(fcn af bet fprflelige 3agtuacfen. ^n overPomme. 3eg fan ifte o. mine 

(DverWfe, V. a. 1. b<«tt ooerftrpgc m. Sorcetninger. 3. tiioeiebringe, ubrebe, 

Jtalf . Gn overfalFet aXuur. (aoe diaab tiU i&cn fattige fan Ufc o. 

<l>verfammer^errc , en. pi. - 1. dn (at .faamange ^enge p. engang. UBonben fan 1 \Stt o. ot ftøbé'flf €5«bcforfi. 4. frcrffe for/ (rmceøHøfte enbr« otibcn ®{(lnf?an^> 
paa, efl. faac t>. iUfoelbe. f, f omme ovnr. a, ^»otmcb @awmcn(i3n1[nø iTccc. ?ft txcré 
ovcrfommc tncgtt ^^obd 09 SRigbom/' ^. (t>oet^eøm^f^, en. ut^. pi. Kt (abc een føle 

Stibemanb. 1543«) ' f n oanbetiøe (b'otxli^tvhtb. ^ané iSetto« 

(D^rf onge> en. pi.-r* Sn^. foln (at (en^ebaat) f^nm etr flot ^varle|}enl^e5 «9ei 

anbre Konaer ett. ^øvbiitger nnber ftg. (3 j^ti^sSpbffiiCnbet. 

^'^!^^'^^^ ' f* ^toifonae.) * : a>verU»e, ▼:' a. 1, fetJC ((ettfictc enb, opi 

<«>wfcp. en. pl.-per. ben øverjle, 5«iete i^^^. ;„ 2fnbcnd ®«b. 5abcrcn.o\?erIev>e&e 

Aop af er 9|at J^opper. ' ;^^ ^Ue fine »ørn. '— jitøcntr. ubfeolbe ubch at 

(^rfraOfcv. a. !• fwbfe ow«t p. ^^^^ 3)ennc UtijKe, bctte iXab overlevet fian 

^^^°V?* ^ . . r* if^«^*- — "^ft overleve |Ifl feto, o. fin ^ay^ni 

^oetfrtfimitf^ T. a. !• ftamnrc ODCtalt. fanbfabeb o: tobe i fcocnbe 8tocbct SZatin, 

(f.ftcimneO « *.,^ ben Anfcetfe^ man f)a»be »unbet. 

<Ih>crftop,en.pl.-pe. ben øtjetfte iDcel . ^ , \. r * i t .. 

flf en ^tep/ tftw« af bet menneffei. ee^eme) .^^^j^^'^f^f '' T- *• ^- QfT- leverej oprtj 

fra ^a!feii t. »éelteftcbet. ' (i éobfbctn:' ti^ ««'/ P^«/^j/ gijc^cjta^ø t. en anbeu, W 

(DvcHfcemncr, en. pi. -e. ben »tjetfte <»>w«levctm9.e« j>l.-et- ©letnlnftenat 

Jtormtiet cir. JReørtfTabéW oi^et en ^iøb. ?r^'^'i'?5"- x"^ aXnnbtUd (Dverlevetmff. 

fla^é yengetjæfcp. ; * ' • (^rabttion.) . 

(b^ftXatt , V. a; og rcc. 3. (f. la^e,) <Dvet!tø^ adj. og adv. fom et noirt Sor* 

1, afflaae. Kt o. e(fn f!n g)(ab6. ; *an (at bene £)m(TabC; iRe bpb. "iDe baw bett 
tøbc, vot fitttt aanffe overla^t t. jig fe(v. • Øverliøge^x: a. 3. (f. ligtteO-tkJO« "J^?* 

TTt o. ^n efiebne i dub« .&oanb. ©ftbet o: tongere, enb en t)W iStb. éfippcrc'n'^at - 

Mt ovct(a^t t. ^øtgetne. — recipr. 7(t o, overliøøct fin ISib, . '- 

pg /'gengive ftg) tit flette SRoobgivcte; 2Ct (Dverliøøer^en. pl.-e, dt tungt legeme, 

c. ^g t. fine Sibenffabet, t, @org,-^oct»iu* fom famlet oven p. et anbct, ett. bcniC ét 

letfe, t- Ubfvcrwtfet. "9)?eben6 leg faate* beftemt. 2)i>fT<fn beftaaet af prc 65tenc m. 

le$ p« ben meft qoinbagtigc a}2aåbe ov^.r^o6 en flab ^vtrltøøcr. 
mig t. tnih »fbtøt)etfc.»' S3agg. 91. ^tm. Øverlijle, v. a. 1.'[X abertiften.J 

3. mbfWIe tit, nnberfaffe. 3eg 'ovtrfa6tr beføre m. ©wfg, bcfbige. (ufaboant.) ">D<f.n 

bet t. jDeted Atenbetfe. 4^an overlod mig Jatj^^cb, (t»otmcb bc bebtage og overlig 

Safget. — ^etaf: <Dve^Ia^eIfe, en. SRct« fiocranbre." SRnnftet. . ' 
tigljcbeté O^verk^elfe (2(fftoaetfe.) (Dvørli v/ et. pi. b. f, 1 . bet fammrfOih 

^^ottlabt.Y, a. 1, [af Ic^e , onero.J (Dverfrop, :(ivf, Undcrfiv.) 2. ben ffovC» 

teffe f. meget v<'^^, git^e f. flocrf Uabnin'g* fteSDcetaf en Jtiolc; fom ogfoa btot f>(bw 

SBaabcn var ovcrI4^et« 2(t o/en fflbffe. tivet. 1 . 

©etaf: <DvcrIa^ning^ en. 1. ©leinlngen ^verIo66,ert. pl.-er* en Gmbebsmrttttf, 

^t ovctfabe. 2. en alt f. fiot IJabning. bet (at ben øocrfte SJeflpretfe af att bet, f(5m 

dh^rf^ø, et» pi. b. f. 1. bet, fom lag« (øtct t. 8ob«t>crfenet. 

ge^ eH. et tagt ooct noget; iDortfet. Gt . d^verly^t^adv. aanfTcbøit, m«(ø{ 9løf!. 

<K>. of 3etn. 2. bctøoetftc Sag. (mobfat: '*|)an toabte. overTy^t: fcc ajerben« ffbftc 

meUcmfag, ilnMfag.) ISibet!" ^M. ^. 5)aaré. 

(Dvetland , et. ^1. - c, 1 . \i9it 9anb , (Dverlyfl^ adr. ganff e offenttig, aabéiis 

rptonb ; t SWobfætn. t. bet favcte. (iDoa bat, fot alfc« '^m, ("ovetlyjl i^ittcrttg." , 

et (l>pkii6 09 ^iXanb mere btugellgt.) SD. 9o». fiefbcn.) 
'*itongen vanbtebc igiennem (DvfrIan^ene•" (Dvcrforbe, <n. pl.-*r. ben øtjerfJe 9apbf . 
1. SRacc. 3. 2. (oe @øfati*nl)et SBierge, <!)verf«det, et. nb. pi. bet fictbcc p.-^ferc 

bøit^anb, fom feeé f fletn Ttfjtanb, naat elT. ^tøvtet, fom beborffet £)oetbeUn of 

man nartmet f[g en Jti)ft. S^^en. * 

(Dvetlaf^/ en. ub. pi. SSolb / iDt)etfafb; (Dverfflpg^ et. nb. pi. bet. at ovetfopftgé,« 

totbfomt .'Snbgteb i anbre«' JRettigbcbet. ett. ©vnen bertil, (Sftettante, S8eta^nffom» • 

Tit giøre een <l>verlafl. "tit forftøate bete« (eb. 2ft bruge <D. 2(t (anbte uben <f>» 

Sorter imob a( (Dverlap," SBanbat. JDet "3)en 8pft, uben <DverI<rø at bømme om 

et ingen iDverlafJ ffcet (dm. Tfnbted i>anbtingct.",4æi)nftet, -^ 2(t giøte 

<l>«rfrlegeit , adj. pi. overfegne« [!S. noget meb (l>. o: m. 9i>^f(et, betaab ^^u. • 
å b e ti c g e o.j fom oøet^aaet, (at Jørttin iDvetUrøe^ en« ^1. - 1. ben øoetfte øcege 9« m tSHftcIfe elL pM et '6t«b, (»^ fim fom cc ttboi WUU 09 fltoabe, fbm et»(t|ld< 

t»m €tt Qn]QtU. Ut aUt ®Mtiibfctf alt foc floi:, ooftbreven* 

QO^ttUcQ^t , V. a. 3. (f. Uigge«) 1« (bruøt af 2^ 9lotbc; mcft ubcn SifoCb.) 

3 betl t^tnW. SBcnurtf. ot ooe^tadc, ØvcrnuMl^et.itb^pL 1« ^t»ab bet oocr» 

bcIcrdgc'JDoetflaben af ttoøet, fotefommrc {Hdcr bet xtMU aXaai, Sitøifr i Øtoatct. 

bet ft((bcn. ^'oocfltiøt m. aXannocftine.'* iDcc oac en Øfieppe i (Dveniuud. 2/ et 

/SDuntfngé dlcifeboa. 1608.) **^an'o>»er< meeet tiøf Høt SRaat, lO meaet ftoc eSer for 

Krg^tØutoet { ^ufet m« ®tt(b/* 1 itonø« Ror SDtoiAbi eS. Ørab. m, (Mcrmaai af 

6: 30. (f, (!>\>cclag,) 2. 09ec9de, be<. EQlfaHøf^eb, af Sottemontøbe. . . 

tceitfé ^en man ()anbCe¥; it. gUte )(fs <Di»crmii||t/ en« nb.pL fb!C(fiXagt,^enb 

X^Xt pm. 3<d niaa o« bet, inben fes fan anbre, £)9ecteaenl!}eb i SRaat, Doet^fcres 

tage en Seflutninø. Dette Gfribt 9ac b»mme, 9^enben ^aobe <D. i ^anbet. *'2^6i 

iffe oi>cr(ast (uooectadt) *'(& o. et ftvebe bi f* tf>)»enna9t fom dtonncrni ft^e.'* 

ot^crlaøt/ men blot tiCfotCbigt 25lt9**' !Ra^be(. — 7(t (abe ^n føle ftn (Docrmaøt 

StuUitt. Gu 9ct oi^eclattt ^(an, *'^ec (f* oncrmmtfø 09 o)»ctkB(m) . 

waa ei allene boer Sanie y. bet nøiefte Ot^ei^naie, v./a. l.bebcr!!ein..^a(n{nø, 

øverlorøøee ; ei affene ttbtri)(fene afmaa« male ooet. fBorgøene ffnOe overmales m» 

\M%\ men b^ci^ ^tb om()9gdcUa afoeieé.V £)(iefan)e. '-^ (Dvermalnsiitt/ en« pl.-^« 

Ctottb (om ^fcioem. i (Embeoéfaøet.) Seg (D Vermont, en. pl.-m«mo« l.ben, fom 

bat o>»emøt m. barn, 4t ^ iDet 9ac ot^er« (at at gøe ooec en anben, ^r SKaøt ooec en 

Ugl imeuem bcm. (^erI«Ba<Ifc/ ^^vtt anbcn. ^an et min (D« Kt abt^be fCn (D« 

l4røtiinø*.iB. '6. £^. f..(Z>verUrø, fom er **iDe tinoece maae af(cne (obe bete^Ovcr« 

bet bruøeHøe £)rb.) ntornb." Baøø. 9t. it({m. (mobf. I.tøeman5 

OiøevUnrer, en. pl,-t. Cfo MeceSærer oø Undctmonb«) 2. ben, fom i en oté 

•eb en S^fofe, fctrb^ en torb ®!o(e« -^cnfeenbe ooetøaaet en anben, et ^m ooec^ 

' <t^vecl«ffc, T. a. 1. (tføøe for foottt £até teøen. . 4an cc min (Dvctmaii6 f CMatfpii. 

paa, ooetlabe. S^oanen vat ooetlorffct, iDet fanbt bon fin (Dt»rrmaitd« 

.^ fiø. 2(to« een m. atbcibe, gfonetninøet (Dt^etman^e • t. a. 1. ooecnfnbe , feitc 

(beb9tbe, befoctre ovet <£one.) iDeraf; ot>et fotmebetft JDoetmaøt eH. ftøtte SRornøs 

9ocrl«oninø , en. (tott «*} (Si^ninøei^ be. <6an bUo i!fe faameøet eoetvunbet , 

at ot»er(otJTe. fom ovrrmandft 0. ^ienbethei SXanøbe. 

dhnrlaeoniitg^ en, (ianøt ftO ^ietnin« '^^tMert banffe ^tanbet bu ftptter d, men 

8' en at (otfe ooet p. noøet^ a( tocffbetoftw oijermanber." øanbcr, "iDet ttebie Xat, 

liennem f. at Cotte bet, %xM (Soiøbeb banø flbfle JUotftei; ovcrman« 

(DverUb.et, 1, a(tfot ^Dppiøt oøpaa« .^ed.*' Saøøefen, 

ttCEnøenbo SBeføø, £)i;ctbænø. 4)et er et .(D^ermenntØ'eliø^ adj. fom et.meec enb 

vopb'ttiot <t>9cri«b af ^o(f. 2. bet, at mcnitcjfeiiø, ooernaturuø, fom ooerøaaer 

t:i)benbe %inø (øbe over SBrebberne. fSan« SD^cnneftet^ Ch>t^et, Jtroefter. Sn o* etpr« 

et« (D>9er!«b. (o, 2(p^0 3. Cocrøanø t« fe. oT^ermfttnefFeltje (Soner, ovcrmrn^ 

et anbet 9arti, ^oibatemeé (l)ocrkb. neffeltø £)pt{nbe(fe, 

g^^ferterinøj 4. bet øoerfte iDafp, et <t>i>rrmeflet^ en. faibteø tilforn ben øoer« 

Wif iDoerborf, (mefi i <ribre ^frifter.) . fte efibøCaae tt. 6Cibé((irurø. 

- <b^tt\»htp V. a. 3, (f. løbe«) 1 . faibo C^tx9^^, et, nb. pi. ré. e. Ofer-mod.] 

lefoaertiø o« paatranøenbf )Beføø/ ibeiiøe oltf^ffor« poerbreoen SiSib t« eøne 'Jtrof« 

^^eøierinøer eS« $r9øien« Vt o« fine Sen« ter, Goner^ Sorttfin, 9){aat eli. IBflfaar, nerT "St o, bereø ^elonbere m. eoennpt« fom brinaer een t^ iix ooerfce anbre elL ^^Kt 
tiøø Knføønlnøer«" iBneeborf. ^''^prfien bem f, ringe^ ^^JBefiaoe fanjeø fun bin 
maa minbft troc bem, fom mefl o^erUbc Øtot^^ebø a>«cnno V^ m^%T^fi^. $Beb <t>. %om*^^ Saøø. d{, itUm. 2, b« f. f, ooer« fiot^tcbe ban ffø i Sorborroeife. (D. oar {teis 

øroe« Gn SQ^orf, .oi»er(øben m. SSreøner. ben øob. :Otbfpr. ^ oi^ermodtø/ adj. [2(. 

3. i partic« jDet ovcrUbenbe« oi»crbbno @. ofér-modig.] fom be|tbber Ooermob, 

^ iBanb. — tSn ot)erløbini @o, Jto, fom bar pttret i :Orb eC 4^anbUnøer en oberbreoen, 

aaaet etTCar ooer.uben at faae ®rife e(l.ita(o« 2(nbre fornctrmenbe'^toitbeb eS. C^elotiOib, 

4.T. n. oi»erl«befor Løocot9er9:rømmet. Slinøeaøt f« anbre6 9letttøbcber. "^eSer 

Øienben (0. @. ;p.) oti nepp( finb<« bruøt^ iffe o^^ermo^iø'at tiltaøe biø meer^enb 9tct 

^ Øi»crl«ber^ en« pK - e« en Jtriøtoanb, er,'^ aRnnfter, 

fom rømmer t, Ji^nben; Slømninøémanb. \ <Di9etoo^eR;adj. pK oi^ctmo^nc* V(t 

(Di»ermaabe^adT. [ooera^aabe. f.XYlaa« f. moben, mere moben, enb tiAiIigt er« 

^c, 3.] ret meøet^ fotrbetel, i b^i ®rab. ^Deraf : <i>t9ermo^cn^<^« en« ub. pi. 

Cfai o»cmt«abe oiøtia ^^s (Stetbnere efter (D^ermp^iø^ed, en. f, Øpetmo6« 

TCbiecttoct, '*®ee b»or beiifø oi^crmaabc (Docrmorøett , ady^ 9« b^n 2)aø , fom 

fiøøerbet, ben 9iof< røb.'^ SBorbinø.) føtøcr efter t aSorøen^ oi^ermocøcn rcife 

IDmrnoabiø/ adj. [IX« A b é r m d é f i ø.] oi. ^rpUnppet ff a( ooere f oi»ermorgcn« I 

1 Overmoigefi— Oiocrraffe. 155 OnnafU — 

(pnpp. iHtf»ie<fl1rateitaatVb9<rMitfltia€t (Sfetnitt^ai, i et ISxi/Hd. "Vt U StxiKn 

i Gitbfii af €$ortmit9fn.) {{fe mere (an oi»ertafFe« f)00t Ki^folon t>aa« 

(Dvcmur^eig , ad), •verteøeii i 9Xoøtv 9et.''3a(oM. 2(t (abe fa o^-af ^ienben. 

fon ovftgaaer en anben { fRagf, ^fcrrb. m. "ID9an ov<traf?tr (ben SeenbYceøtide) 9* 

^fttfvn t. benne SRagt^ Ubevclfe tQiob ben ^nUb^eb, 'overrumplet (ben Itforberebte) 

évaøete.) Qn o, ^enbe. ^an< aXobftan« t>. OSolb , overfttldcr (ben llforfiøtiøe) i>. 

b<r Mev ^am oDcrmofStf g« Cnmftfteb." ^poron« 2. £)rber (r. bog 

<!h>cmt«t, adi, nieer enb mctt, føm l)ar ogfaa i Høeg^Cbide S{(f(x(be, ^!>or {nøen- 

overf^Cbtf m, Qt<fb, oø betfet »orinmeé )^. ffenbff ^eafføt finber ^^tebj elEet om bet, 

ben. •— ipctaf ? Q^y^Hniti^tb , tn. ^aU fomalbele^ uventet ^ænbe« een, oø f om tiU 

Icbe af at $at»e fpiCft f. meøet. "IReb en (tøe øi«r et (toeHøt 3nbtn>t; $Bor 9le{fr 

«U (tH>ftm«t^e^ ttet man berfcO; f, at ^en« øft fda burtiø, at d{ a9errafFe6e ^(e 9<^f 

f^Rfe i es anben, enbftn vatm^/' SBoaøefen« tniflen om 9$torøenen 9. a^^eborbet. 3eø 

Ovtaacint, T. a. oø rec, 1. ni^be fdomt« b(e9 m^øet overroffet b. at ftnbc ^am i ^ens 

øetaf en Xino. at man btioer ooermctt, at be4 93<eve(fe/ ^ané^reo ot>erra|Vedc miø 

søn 9aB»iii«4 becoeb. (I benn< jQemart. f un i bet ®tab, Qt oi?rrrafFen6e Øpn. = 

recipr. Vt 09cn^4tefe fia.) SC^emien: (Dt^crtaffelfe^en. pl.-r« GHeminøeif , at 

bringe et €$tof i (^eqiift tocbinbetfe m« e^t overrojfe anbrc; etl. bet, at oocrrajfeé ; it, 

fifCTc aSteiiøbe af et anbct, enb bet nbtotf ben bett^cb frembcaøte 9*(e(fe. 3 min <D< 

bre« t« fltottelfc (iof . mflttte^ 2.) jDeraf: Derraflfelfe øtemte ieø 2((t ^ab ieø 9{(b^ 

<th>eriiMggrffe^ en. "^t fortoi^tf et^et 9, ^abe faøt, 

iDMiiicttdft*'* 3. »oie.. 1^ ^Dperrejpie, v, a, 1. faf Xettn j brnp>e 

^^^^'S!^' W/* ^^r^wlv^ /^*J? <>»«/ øicnncmbtobeu.attcøtte. |)an ftob 

ojer, tlttrfttø« «attcn p, et eub. (».^, ^^^^g Sg%l> p^ opetrettne, • - ^ 

■^•L?* "Al!»? i ^i* ?• f v-^^-.« ?♦ (Dverregne, r. a. 1. [af regne, com- 

ah^fmatvd«^ ad}, (om liøøet nbenfot, -pi,tare.].øtøremeøninøelL95ereønfnø om 

f^^^S' i^r ^ t^^ 'JL^^^^r* « ^rt ^* ttoøet, bcflemme en ©urne étørreffe etf! ffere k^mthnnt SypfptamctiA ae ojifottt. «t ^ ^„„j^^ U»«««rrtt«e {tomme I uniw iirti 

Ixnt OhKropfyn m<b «a. oixt noget, -^ ftxtntt . , « -w 

Dmf: a>»<roi)fytt»i«<m*, pl.-m«nJ», <D»»«li>.*, y. •. 3. (f. tibt.) UfU O«. 

®w«»«»«itlitt, adl. J. fem « »»«» futt, ddn&e unbet .^eften i ot ttbe, rib« 

£>tMjjM>ai,. »«''j{"»«''i{,5rjJ*(S!,«!: «>»etHt«,y. .. 3. f. ti«H »»er. iDrt^ 

»w€rtfr>a itf ia< gotjioft Wflftt, Sa over« • >. ,*/_.»- 

•rteirtffiK ««»«, 3. rom n nbenfot et 5«f ftnii>«e» Weo wvtm/tvUu "©e tJ»«j 

tift iBtot, tff »<« wtajen Crten- { et Sam. ««"«>»« wte f<w m fwe, 6»««e bet o« net 

fa«b. l^e eelf»o»Vt ^ake otbentHfle «tow«»TW»2»W'«Bnnbo«, "røaoowrtoffet 

i« oprtoréentlitte a»eWemmer, >e», fom <«e et feurtlfl ; mon owertuwpto 

Chmpifie , y. •. 1 . »«be oo jwtt , ett. ><«' (?"» <«« « »««>''' ^»»»« — *»«' 

gmnrmwebe nojef o. «t W« W é««b »^ig^Me; f ;.*;; ,.ft,, ^..^^^ 

^vixOmit, y, «, 1. »We ^eelt o»et. »eti <nperf««e, y, «. 1 . befaae o»eta(t, htttt 

»aer naa werpWes en ØAna enbnn. -, J'«^-^,''««"« »»' '«fl*f''W <>»«f««t «• 

«%pW«int,,7«. pl,-e», " '"mfJlÆv . 1 1..«,^ .«*,.» «. 

«h»rtpr<rft eir. pl.-«r. ewtde, fornem« ... ^''^P'S' I: x*' *♦ "*•"•* "'""'* "* 

S<?t«C »PPerfte^wKjt, («>We«røl. fiels ©««.(»,«. C) 
ben.) - (I)»erf4n<^eli9, adj, fon c( ». Øanbfenu 

^yvtrtaaht, y. a, 2. raate ^(iere enb en (an fatte«, fom ø<taer over fonbfetiø <Érfa« 

anben, t«er)friøe. ■"S>t' ovtttM,b^ ^m i^nø ed, Øornemmetfe. tfoeirfim^dige 

og ^øbc,'* <nc. 23. $B«efetter. aXennefleté o. Statut. Seøtec 

<l>«ctr4ffe,y. a. 1. [Afretff; ^fHg. S. (et. om bet lOotrjVmdfeliQ«. (9l«<Me^.) 

flt(rtaf(^en, @«. raska, at ^afie, tit, — <|]!eCTfan^e(ig^ , en. - ^amme.) ben 

35Te.l bmmep(ttbfe({ø over; (omme baø dmftoh, at ooere øverfan^fdiø. 
ha; 'BfflMneentet. Vf overraff e een i (t>»erfave,y.a. 1. f. favcMcr« Øt^U ' I Øt>frfa9mttø/ eil. . . i @({n, døre uf^nltg o* fin <9(anbé. <SSo? 

(Doerfec , v. a. 3, (f; fce*) 1. fce. ub (en ot^et^inner €Jtlcnum^ (^. ©. £).) 

ci9crcn 6tr(xfninø, omfatte m« eet oms ^ <th:^r^iorteAen. pl.-t* en finere ©Efor« 

ffuenbe IsBUf/ 0. at fee neb fca tt h^ictt te^ fom bru^ed uben ooer en anben. 
©teb. ^|)erf;a otoerfeer man ^e(e (Sgnen* O^erfFiapn^r/T.a.l. ffianbe meget paa, 

"»pan mootte fra SBicrøet* Spp oi^erfee bet ovetjltetbe, "4)qtv b<w <Kc flianbt igtcn, 

^e(c."-!3a<o6u — ftø. ^eg ec>enbnu Ufe i ^jct f^n bføp p|9er{n«n^t/' SRnnfUr. 
@tånb t. at o« aSe €$aøené £>m9ænbidiK* (l))>eirjriørt, <;t. pl.-eir» bet.9beiiftet^Hert, 

bter. "Sng^tt af bem fan overf^t og beftribr fom £l9tnbfotf txtu oven ot)er antrré &mt 

be bttméb forbttnbne Vfbeibep." €^(l)Dtte» t«t eR, \K(ptbemon* <inobf. Uit6crfft«rt,) 

(fCelbiiece : "Ut o, et ©frift o; giennemfcc,) «•©.©.. 

^g« |)ait :oviTfeer l^am: ran^t..?: er b<^m (l>9er^o,#n»..pUTCt Qt @(agé øfoe, 

ot^erfegen, er oibere ent ban i ijnbjigt^ 2« fom*t onabt'Si^eir UcxU uUn o9^.^obtøict* 

iffe fee, tKe bemoprft, fce ften.'*»er. ' 3ff* (v. 2Cpb.) . - 

^dr^rtbar^twrfeetbettc^. ^nn^ »r a>t>etforpe.en. pl.-r. l.trøømfh: 

S^mflkaiMgb€b;niaa itt? d^crfw« (forbi* ^aorbe JJcetcff. Øfotpe, ber'()ertt omgipcc 

pdaeéO 3. lobe Jorn tnan ei bcroærfer; ^tgegemc, ©berfforp(r.(«.€J*i:>.^^ Xbcn 

.^ tgicnnem SHid^c »eb. . Ht o. meb ben ^^^^ ^f^^pé p. cl ©r»b/ røflftpeh p. ben 

€»i^lbtge; nwb pnc »ørj, 4* fig* ringe* ^^^ <,f »«bet, bet »enbct ofoiifi »agcfe 

aate, op^øie pg over. ^an pxl oi>trfeeJne ^^^tn. -(rtiobf.lfnbcrfrori)^^ • • ■ 

ett, »lefaTt.Ceftc):«^ JSræer/ber er^^tjome t. tøre Stammer, 

Icbe^ at bet Éanrrer* »aoben ^rc» pjjerfetf ^eJfTov, TDlu^fen.) -Sof. ^f»oi>- '> 
let* (3^f. ^aafeilcO 2. fef (c ^afftgcre ^ ' - " ^. ^ i tt- 1 ftfwer^btcb, (ffclbnm, «; ibcrfen. ^J^^^?'3S^\ 9^^ :^'^^'\^^iH^\^^^ 

Ve n.) Deraf: (Dprrfciibhm , Omvttn^ i^ x^xit^aal , \m (ngcnlunbe bøtd^crf?ri* 

Wfcen. "2)e I)at?e mtnblt ajanjlclfabeb ^<*\ ^SMJI*"' , ^^^^ -^K^^c^ 

m. at-ij,eforb« ^engen^s (Dp^rfet^Mfe:" , <?»fr^^f*^«rt• pl.-m -6Wft,jpnl]^^^^^ 

■^Aptto . ' ^ bccfættcé.owr, ovenover nogef* "^ • : • • 

Wrig tmoVj»c abrpbe. Tit o. et jfeub, eh ^ fi^ ?t^»d J^^?^. «« jtrigetot t^^ 

, aJefaCrng: (érunbtt>igO -' " ' »»rbe \>. Hn (^rfgcn, a en onb^ ttte fan 

i>verV^^ V- n: 3. i, famme '»cmctrf, |^««- ,?f <>: «^« « ^^^v4'^ Q^Sr''''^^ 

fbm ; mt ourr, -ji^relwnnhft b(bt i partio. 5<^n»- ^^^^l^^^ f^'^S'"^^, ^sf*^^ Vf^^^'^O/ 

»pt. &e overfie^ai^e .3>renge i ^foien. ^i^«« operfPngcn^e. ^t«5/^Aalnpmann. j 

• (Doerfjøt, en. 1. bet, at ooerfce, 0»cr» ^ ^^.^'^"''i^V ^- ^.- ^* Æ'"^^^-^^^- 
fpn (fem (ben egentlige «em<*rf; mere br.) f«^ff i>er jf rift paa. «re\)et .par^verffre^ 
a)lanl>arbcte«gøb**afWeGgnen. JL 25^^A'^'>JSr^"• ^•^^^^<^^Wr^t^<»i^ w. 
o(minbc(tgt »egreb, gorefHning , nbfFgt f f«P- ^^^^ 9^«^«« «« ovcriftfcviie m. 
om en (S^icnflanb eu. ©og, i bene mntig^ iWaune. , • 
3)eic og Jor^ofb. 3cg fif ber^eb éit <b»etb (Dver^u^, et. pi, b, f..^et^ fo|n fFi>bc«: 
figt aUovcr) ©agett. "2)en, ber m. ft^rre oDer, fom er ett* Mioet tUot>gc«. Øboers 
(Docrpsjt funbe og »Ube be^^anbl^ ©agen." ffubdet af gjengenc ^ai giwé^'bc gfattiijc. 
IDzWiT. *> ^'3 Sanbe/ booi: enbog i ^ibbiilaar ftnOc^ 

• dhjcrjFacT, e«. pL-é* bett »vcrfte af to (Dverffu^ t. llbførfel." 3. »owe. 

©faate, jom f)øre fammen. -i Øurrffuc/ v. «, t. b. f, f. ^t^rrf^c, Iw 

• (Dijerfftbe, v. a. i. føre o^er SSanbet , %t o. e^ntn ; oxiw;ffue |it H\>. "SKeb et 

føre ot>er t. ©fibé. 2(t overfftSe ^orn, roHgt ^ie ouerjFuer ftan be garer, bciP om« 

ilttgdfoff. .— ^ (PverjUbmnu^ en. pL-er« ringe f)am" Jtampmann. Gt overi|^llcn^e 

OhperffitlOe ^ .v, a. !• ooeroatbe meb »(!!. — (Dt^crfTtKlff/ cit. (3. SBo!>e.) 

!6fie(béorb, tiltoU p. en grot), ffietben^ (D)9er^^e> v. n« 3. (br. et i be fammctts 

SXaabe. "4>an ftanote iffe, ba (an bieo fatte latter.) 6(i9e tt(ot>erd ; tffem^bgaac t. 

owrfifiel^t." jD. JBibel. en »ié JiBcftcmwelfe. 5)et, fom ovfrJiV^cr^ 

(DverØ^ten?/ én. ben^verf^ SKunbfKenf f o( ieg nof vibe at anPenbe. 

p. et ^of. (^rreboe. f. &icnf,2.) i&ocrfFy^ge ^ v. a. 1. ubbrc|ej(Sfng9e 

.(Dvcrff ttttie ^ y. a. 1. beftinne ooeratt, oper, b^frpggi albelel. , "Øiaar bu feer iD«$ ' / taié mexic at ot^rrfF^øge Mne (Slffebe/' <Di>cirf|)yttf^T.a.l* tiift^t oDeraUo« at ' 

iDoccflyilf / V. a. <. fhiømmc ub iwcr, iDuerftian^r , v. a. 2. fpømbcf. ftætft* 

Kbcrffc 9. atf{i)be fhrømtncnbc cver. Iftki; ^ Vt o. <n Øttcrttd. — >Det 6c. nceften'Cutt ^ 

ort har o)»cr{Fy(Ict iDtcjnnf . ^oert ^or^ ftøurt. for: anfhcnge f .' ftortft, obcciSvne; 

aac Mio^c benne €n9 ovrrfFyllct of Kacn« eH* brfve f • tttbt, o))erbdt)e« Ht o^fim ^xosfs 

^6n ovff^Uende dtføn. )D. fl^iUU — IDccs tct. 2(t øUce oi9erfp«tndtc Socbtinoct. (S« 

ttf : (Dvcrffi^len, <DverffyUinø, en. ouctfpotn^t (f. \>U>t btetjcn) gølfom^icb. 

øvftff«re,v.a.3.(f.ff«rO l.fP«re <^^^^'!^ overfp«ii6te Somntnlnoft. 

tta, fTo^rc 6eett opcr. Vt er. et »aanb. 2. «>^erpa4c , v. a. 3^f ftaae.) ub()o(bf, 

^to. Jtlcrbc o: m. en berttt inbrcttet ©ar fl?«« tø«nne»«/ To« «nbe poa. ^t o. en 

cfraøc Uiorvnficber eir. ben orD»e 8u p. bet f^^r^'J^J^'^'^i: T ^«»^ 5" ^*^«* 

e^tcr »avninflcn opfrabfcbc Jtræbe , f. Qt U^^^^^^^^!' *an ^lac ooerjtaatt (In 

a)vfrff«rer, en. ben, fom ^mt fiø af m. at ^rhTf?w/hi ?.«w^^^ 

<!>i.erfl««; v.a.3. (f. f^aae.)^rjewre, k*'^'f"t^\'i »f V,'^^«^«"« ^^»J »^^^^ 

embnnge m. noørt, fom man flaacr eff ?'^S*ÆyiS'fL^"l"^.T*^^^^^^ 

tafter paa. 2Ct o. een m. «5anb, m. ®fatn. l'^.At^.^l^^S ®^«^^^^^ ^J>fl 

i«. _ft .ivr . i ^ t ^ mebføcec ttienitem^aae fort oftefl SBe^wbet 

fyerfUtfi, et. pi. b. f. 1. ben ©eeC af om ftørte f arH<rteb elL^Cnbring, Høefom om 

en Aiolc, ctt. et Ctgnenbe Jltæbemon. fom en (cengere SibéMtiø^eb, enb ouerflaar.) 

fTwnbeé ett. ftiapp«« bol»be(t ot)ec »CTi|ht (D^erjla^itt, ådv. ot>ermaabe> i b«f ®rab. 

eff iDwtlnKt..®. ®. -O.;^(03faa btot: (br. tun om guIbffo^O o* fulb, o. bcuffca. 

eUg.) 2. Bterrcgning, »mgntnø o»et (Dvetftalbme^et; en. pl.-r. Gtt fornem 

UUtt mfl S)iemeb fornøbne »efoftninøer. ^ofbctient; ber ^ar iDt)e^:befh)retfen ooer be 

Kt 9i«w (Dvcrilaø paa (eil, o»er) en JBva* f^rflcfige etatbc og ©ralbbetiente. 

^"P- ^ ' ,^ ^ ^ ^ V «. dh^frfJomme, en. pK-r. bén øverfte ©cel 

.(Dwrrfmøre, V. a. 3. (f. fnwte.) bebotfle ^^ en Srajtammc (8teif<^er,) mobf, XXts ■ 

o^eraU «. at' fmøre paa, befmøre overalt^ ^erflamme* 

overflrnflje. »oøen »ar otjctfmurt nu Jfebt, (Dxjer^mme, v. a. 1. ofl 2. ot)erb«»i eert 

m. S^orh. Kfo.fin^Atøbac. — 2)eraf : ^. j|„ gjaftiijalc ett. <Sanø. • ^an over* 

iDvnftnévtn/tn, ' ^ • ilemmer be øorige ©angece, S^Ienbe. 2. 

(Dpcrfaec.v. a. 1.^ bebæWe otetott m. iinbe, ot>ert>fnbe t>. ©temmeffeerbcb. ^an 

enee. (focdbmma t part. paw.) |)c(c bCe» overgemt af a»angbcn. ' 3. baoe en 

©aocbcn, SKarfen er owerjneet^ tnere øielbenbc Stemmeret, (ufabtjonl.) 

^Dorrfittt, et. pi. b. f. ©nit, fom (feer »'2)e romerjfc SRobcr o^>erf^emme^e be an« 

tt<rré oper, ©tennemfntt. (3. Jtraft.) ,bre." ©neeborf. 4. 2(t o, tn ©ttccng a: 

iDvcrfnufc, V; a* !• fnufe b«t otjer. peramc ben f. b«it. («. ©i SO I)<wf: 

^snben opctfnufe^e ^am aUeveøne. (lim* (Dverflemiiina, en. pl.-er. 

^^•ra^^rbb.) «. V (Dwftitte, V. a. 3. (f. fHflc.) 1. fomme 

iE>9rrfpaan , adr. Itøeé om et Zxæ, ber ooer en ^øtbe, ftigc faa bøit^at man tommer 

hnøøe« ea.-foocé t»ar« o»er, itte efter bet« o^,«t. globen owerflett bene »rebtcr. (of* 

ScavCeøanø. 2(t b«ødc «» ©teen af over* tere fHø^^ver.) 5)enmob ftøurt. 5)er øt* 

fpc<:iu («. ©. £).) I9e6 manøc a5ani[fcliøf)cbtr, |>inbrinøer, ©e« 

ah>trfpilde, T. a« 1. bebocffe, tilflt^t m. fmliøbctcr at overfliøe. 2. owcrnaac, 

»Døet, fom fpitbh. Tit o. een m. Olte. flabe »ibere enb , ODerjtribe. ;;"5n(!clfer, 

»atnet bar ox^crfpildt fine Jt(«ber. fom \>x \>iiU inbbitbe oé at overfHøc menne« 

iDverfptnde^T.a.'S* (f. fptnbeO emøi* (Teliøe Jtrocftcr." SKt)nfter. pet overftiøer 

!»e, beborffe m. noøet, fom fpfnbeé paa. Ht min Ctjne. >Det ovrrfteø min gortJentninø. 

overfpht^r en ©nor m. ©i(!e. (^ over* — 3)craf : (Dverjtiøen, en. nb. pi. 

fpu1l^m ©ulbtroob. Øverftiøer , en. pi. - e. ben. forncmfle 

(Dvcrfpriiiøe, v. a. 3. (f. fprtntte*) for* ©tiøer t). et ©rubevojre. (f. ©tiøer unbcr 

^i^aat, mt lorøae ^otrfe tit, itu berøre pQ}*) 
<a. imtaU. 2)Tffe fiinfer ftor .^(fffrioeren coerfpnmøet. 3eø «U overfprinøe aSe be 
■oebfommenbe 9ofter. 

<Z>vcrfpriOtte,T. a. 1. befprøite overalt. 
3t ovetfprøite SBtomfterne m. SSonb; *— 
Overfpr«ttitmø, en. pl.-er. 

iDvcrfpyc/ ▼. a. i.' befubfe otjeralt ». at overjhiffet. 
fwf. «uM par ovcrfpyet* Støefebe«: (»pcffbaalc^T.a,!, forbnnttécn.poTt* (Dverflir, et. pi. b. f. 3 ^ortfp«: et 
©tif over bet fornøbne, o. ©pflleté Sove be* 
ftemte 2(ntat af ©tit. 

(Dverflinfe, t. a. 3. (f. fliWe.) fHffe bet 
Aort, bt>ocmeb en anben a(t b^r ftutfet bet 
ttbfpilte. 3ed ^af tlbfpiaet, men biet) • 

téøe fi^Mninøcn of et anbet B9I ^• en ftm* til^tu ^tbeCeé. {&! bteve ,p« %eiiM forte 

*fete, en mere ftraafenbe SD^ning. .^(e|i ^4 øonfPc o\3erfl4r)9r6e. 
0)9*trfb6dlér oHc ©tierirer. "gd^eb — (Dverfuttre/ ▼, a. 1. oterftrøe^ beb<rf!e 

t»or oi>crpr«aIfr bu otte ©totte* ^rrføt." m. ©uttcr. (SBorbitifl.) 

é^Dtte. "^cn 9X^(cfhaaIcc ojfcntUøc 8Kt»< . (Dperfoorrte, v. a. !• fjærte ^eelt OT)cr, 

ber, ben ^ronbé^ 3^itfrebé^eb m. oi fe(o, giare fort oDcroU. (83. ©. £).) 
Oi binber." iBaø^. ' " Øi>erfp«mme ^ v. a. !♦ fftufe m. ooeps 

i (Dt^rr^ege^ y. a. l.v ubftette t>« ot flaae flrømmenbe S3dnbf(ob, ffnbe ub ooer, overs 

en ©treø ot»er. > ff tfSe. 3 benne*)Banbft^ biet) i;e(e ^cn oY>rr? 

<D>»erthi^e/ T. a. 3. (f. fhi^e.)<f«mpe fvømtnet. — ftø. 6anbet er o>9erfo«mmet 

ffø iøienneirif giennemøaae. ub^olbe t). al< af fremmebe llBate.r. = (Doerft^ømmclfe^en. 

»ortiø Sefiroebelfe o^ 2(nfTrenge(fe. "3eø pl.-r* ben IXUbraørTfe , at ^anbet ot>ers 

dar ovofhrt^t be ftørfte S$an{?e({ø^eber." |f DØer 8onbet ; iBanbffcb. ^ fiø. (Sn <^•af 

©neeborf. fBi faae ui øøfaa o^erfbi^t flette ©frifter, of baarttøe ^eré. 
benne S^inter. (f. oi^etflaae^ Øknnemftaffe«) (Dverfye^ y. a. 1. bebceffe noget (f. CL 

<D)>er||rtffe^ y. a. l'.ovei^raør m. ftriffet en &tm, en itant) o. at fpe uben paa eØ* 
Vrbefbe. Vt ODcrfhrtIf e en 9ung p* ©Hf e. ' over. ^en ©em maa overfyeø* -^ dh^rr« 

, (DverfhyøC/ y. a. 3. (f. {tryge.) 1. f. fyening^ en. (TCmbergé Drbb.) 
^Øeover (f. (E. m. et ©trDgejiern.) 2. <Dt9crfyn^ et. pi. b. f. 1. .^anbltngen 

ooerbrage m« TlaVH e. MU i^b ^ie(p af en at ot)etf!ue. 2. atminbeligt l^egreb om, en 

9enfe( ett. ^ft. 2Ct o* et Sdorb m. ^n^ni*, :£{ng; llbftgt ot>er en ©ag. 4>an gav mig 

en ^ctg m. Dtiefart)^ 3. ftriyge ub>. (taae et-tfart 0« af 6efe ©agen. 3. i 8o«f^ros 

©treø ot>er. 3<g ^or ot^crØrøget bet, fam get : tt nt^t ©pn, f(^n foretage* af anbre 

eiflaCtmtfeé. — Øverfhvøning/en. pl.-er« og flere ©nn^mornb, naar vebffommenbe 

<^erfh«e^ y. a. 1. beftoe overalt. fBcr> finbe fig bcjøft^otbne m. ben fevfte ©indfor? 

tetfet, (Sitttvet »aroi>eT^ieetm^S9(om9er, retning. 

. (D9cr1^«9, et. pi. b. f . £)oerftntgning, (DverfynDe^ ▼. a. 3. (f. fynøe«) evctficms 

Vnftrøa (eeU over en ®ienftanb. SKaferict i^e i ©ang, tag^ S^nen frft« 
|fa( enbntt ^ave et (Dvetffar^g meb ^ttnié. ' dhHtUt^t, ti. Iftøiere, fomemmete ©cc$ 

(ih»crfhr«mme^y.a.l.bebaeHev. atfpbe be$ ^orfotbe, 
fhoimmenbe over, overfvømme, overilvlle« Ø^HtMt, en. pU-c« ben gHqjti tbttl af 

^avet giennembrøb £)igerne oa oi^erftr^mv tn ©orf. (6. ©. p.) 
me^c^eleitvllen. (fom ▼.41« .^ partic. aet« <l>9erf«et(# r. a. 3« (f. fktte«) ovccfere, 
flQbe over. Ht o«erfhr«mmen^e fi$a(b.) ' fertotfe af eet ©proa i et onbet. fi)og;n er 

-^ IDeraf : (K>i>erf}r«mmen^ en. ub. pi. «)»frfat af Ghgeift i bet tpMle ©prog (et. <i)t>er(lyr.ady. (©V. ofVer Styr. £)p; §?5^f ^?A £^^^ 

tbetfen ttvt«.] br. i JKalemaabeme : a.) ^/^^ w« l^J?\==' r****!5"f'^' *?* 
(Dverfiyrma^pl. •- meen^ ben førfte fig^^^^ ?^i^"\/^" 

©tvrmtfnb p. et ©tø, ()Vor ber flnbeé flere J^'^'fr^^'L^^lSf^TK: ..?^m*^'' 

Siberflijrmcenb (anben, frebie, flerbe ©ti^ JlL^^^f«? f • ^- *«» ^^ ^- ^« «^V ^^?' * 

fli^ttb ^ ^<etterf.> . . 

-^\a,^ - t^ ^ fc. 1. Øt>erf4ctntiitt^ert4 ^«b(blg<n at fati 

^^^^^ÉTl'J' S: h ^Sr^^^^^^ffT^ te nogen over »anbet (tet ^wM.) fielbcn, 

m. en fiWccngbe aSanb. ®. ©. iD. (libet m e Z>) v » / i > 

brugeL) Cægen foreffrev. at han feber 2)ag ^2, ét>tk^MtM^tn. tt - tf* ben førfte 

gulbe oveHlyrteø nu fotbt Sanb (Jave et gatning i en ©lutning«r«!&, (om inbe. 

^^J^cJ , S^fJr w?' S: L* ." ^N ^otber bet afmlnbelige tlbfagn. (Wropositio 

Cn(D.af©øen. (^vttfe(bt.)(T.€5tvrtmn8.) jnaior) » 1 » v- r 

(DverfKrnfe , v. a. 1- *<fj«nfc overalt. (i»,irtaattte, y. a, 1. poet. (ave flg i eif 

yt o. noget m. »anb. IftMive overft«ii^ (1,^^^ ^gi^^ over en anben Olenflanb,. rage 

frt V. en »ogtt. — a>uertt«itMnø, en. frm over meb Soppen eflcr ©pibfen. (ufceb* 

P^'"*'* vant.) *HBven — ouertaiimer ajf bet præg* 

(Dvcvflorrf ,adf. overteøen i 497agt eø. tige gamle ©foté 9luiocr." Sagaefen. 
-©tvrfe, jom (ar flere Jtrcefter; overmæg« (Dvertag^et. Sag ell« Qiub, fom een > af 

tig. "^orbi at Jtongen var (am ot»erx to , ber brpbeé , gier over SKobflanberend 

fieerf ." ^vitfeibt« « 2Crm ; mobf. Un^ertaø , fom (feer tttibeif 

4>ocr|b9f/T. •• 1* (cbieffe »» C^tøv^ ^Xrmen* \ I ff 

^hmtaac^T.a.d. f. tage« Vt. ihtvt fef, Mrte d»et(ebi{ft om nogef; «t>erS|irfr^' 
Rc^me«.! poataøclld^ to^e tinob S$e^« (1.), ^t o. een om noget, "^an fonfef 
Ktfrn, ttbfoteffcn af nodet« %t 6* en fun ot oiOe ooerfale, 09 l^an <H»ertvde6e*** 
Qlaatb, o« en BelKHittø, o« Se^cetfen af fHaf^hd. (jSpoxon o{( gUre ben ^ocfHef, 
et ^aortf. (tB. ^. DO 2)eraf : <D)»ectageb nt man o. at ot9erBe)>ifc faaet een t. at tfU 
fc^ «». ^ ftaac^ o, at ot>erty^c t. at tcoe noaet; en 

<Dvfrt6j. et. fl»tte ^t, o»etteøent Hm ^ovftid, fom ©ptoabcuaen ffet itfc metetet. 

taU (9ia%b€t ^0 f- ot»ertaQig. SKen oi^rty^e be. fun f ben l|te SBemorrf* 

Q^wxtaUt ▼. a. !L fcemfolbe p. fin ZalU . of ot^erbevlfe ; 00 unbertiben fpne« bet før« 

Wla§t et Sorføtt. en Seflutnfng ^0« en an« R< af bffle to £)tb nortmefl at øaaf ub |»» 

ben ; focmaae, beoorge een o. £)tb t. at ^{0$ ^anbUnøen , Sefhorbeiren ; bet fibfte p« 1 

ce, tUflaae, famlpCfe { noget, Tit o. een Stilflanben hoé ben, mon tH( ot>etti)be. ''9$ers 

tit noget, ^an lob ^a {ffe o« t»ar iffe at ben maotte p* en a^ittfbtnbt SRaabe over« 

oocrtele. — 2. ct^ertole fig til/ (eflemme, (et»ifeo ^etom«" SBafll^otm.) — Q>yHttfb9 

bcfliitte flø HU "^an fan iffe øiHttalt fii ntnn, em ^anblinøen at oøecti^be een. 
t. at UtWJH €$tctnbeme betel atettfg^eb.^ Øt^ert^ge^r. a. 1. Ibetonøe m. en aijf 

Jtampmann. — iDt^ettaldfe^ A. ,pl. - r* f. |lot »crgt. (iD. ^. £).) 
9tentiiigea. at ooertate; bet. fom ffgel, <Dt>ert«Ile^ ▼. a. 3. (f. t«Øe.) torSe (e(e 

f. at øoertnie; ^oreftidinoet, (»od^eb man VntaKet af en Otanøbe. Tit overttfOt fine 

ooectalcr. VOte (»enbel Øi^crtoIelferDaTe 3>enae. — il>i9e«tarllmø, en. pl.-er» ^ 

fpilbtc. (thHttmit, y. a. 2. betotnfe en Caø nøle 

Q>i9€rUiUli , adf . meet enb fttlbtalliø ^ oø i alle ben« JDmftotnbiø^ebet. IDtan v^t^ 

fom ttbøior meer enb bet fotnobne iCntat« t«ttfer efl. øfennemtornfet en (9ienfianb, . 

(». Vp^.) man oi( tale ell. ffrloé om ; man ovenKicr 

<EH>€ctaiid, en. pL-*t4m^€r« en Sanb { en IXIng, inben man taøet en S^eflntninø.. 

iDoetfiaroen. ^^an tnnbe ba fonib ot^ertemfc aUe be mot 

Øvcrtee^r. a. (focorlbet.) f. otMttp^eJ. Itøe ISing." (Silfc^om. — 2)efaf: Overs 

CJtan noøen mlø bet pvcrtee.'* 9: ooerbeoife Ua^\n%, en. pL - er. 
Biia om at ^aoe ^t^aafX bet. 9orb{nø.) (EhKftøi/ et. bet 2uo{ ^ fom nbøifc ben 

(Dvertro, en« nb. pL 2to, fom ftribet i^betfte iDeel af Jtloebei; e. b. ; bet eøentllge 

imob ffomilften, Sro p. ooematurltøe SM; 9bertø{; (i flXobf. U Un^eirfo^er^ 

SInø, bet ei tunné be^aae m. Sotnnft 00 SDrert.) 9$. 6. JD. 
m. 9lattttenO alminbel&e 9oDe. (3t>f. CrO/ (Dvervande^v.a. l. t^anoe ooetalf, p« 

DaKtrdO -^ oi>ertrotfr adj. 1. tllbøietiø (e(e £)vetflaben. {^. 0. JD.) > 

t. ;Do<ttro ; fom l^ar £)oettto. Oh'f- <^ <t>oen»eie, r. a. 1 . ben eøentt. BemottfeU 

troell^e , vantro.) 2. fom relfet flø af, fe: at ode meet enb, oerte tunøete, bt. fEeU 

Ibaet i ^otbtnbelfe meb eø. (^anblet om ben. ©nlbet overveter alle anbte IKetaller. 

£>oettro. overtrot^ Stp^t* overtroifTe (9. €S. £).) 2. ølelbe meet^ ootte mac beti^« 

^ottttHinøet. ^ benbe, ^a; e S^tttin fot. "2)ette oi»eih»eie» 

l^oertrer^e , v. a. 3. (f. tr«^.) afolae af en lanqt oløtiøere Jotbeel." €5neeborf. 

fra. bcobc, fcanfe, tflflbefflftte gotfftift, tfn overveien^e Jolelfe, »etraotnlnø. "Xt 

Scfalinø, ICnotbninø. tt o. 9ube Sub. ben paaloate S3i)cbe — iffe inbbcinøer oocr^ 

o.eø9cn.=siDeraf:a>vertr«deHe^en.pl.--rt veien6e gotbele." SBitfnet. 3. betan^ * 

(Z>, af Jtonøené SBef<liIinøet. ^Hørerne« nøie, bettaøte fra aøe @ibet, i cn^oet £)m< 

©. — ^^ttttgébfx, en. pi. - u ben, fom ftanbiø^eb. 2Ct o. Søløetne af en SBeflut^ 

giot fig ffpCbiø i £)oerttotbelfe af et SBub, ninø. .— (Dver»eielfe, en. ub. pi. bet, at 

ia.eii?)^t. Sooen« a>9prtr«6er. "SKeb ooeroete. 2Ct tage noget i (D. "©ienncm* 

baotbe €>trafr< beltrøøe be <Di»ertr«6ere." tornfninø oø fHOe (Dverveidfe." g. ©toub. 
6(^ntte. "*att bebet f. a>vertr«^eme»»» (Dververden, en. 1. en l)øiete, ibeaifC; 

3acobi4 ooeciorbijf letben ; i SKobfcetn. t. ben ioc« ^ 

<DMtr«ffe, V. a. f. overttaae* bifle, eH. ben »etben, ot fienbe l^et p. 3ot« 

tfH>ettrirf, et. pi. b. f. bet, ^ootmeb no^ ben. 2. ben iorbijfe »etben. I røobfatn. 

øet owtbtoøeg , ooetttflfffeo , bettopffe«. t. en o. g>^)anta|!en bannet gotejKttlnø om 

(D* ii\ en ©enø, t. en iDone, t. en ^t. Underverdenen. 

<l>vcrtr«fre^ v. a. 3* (f. tr<rmO beflabe Øvervinde, v. a. 3. (f. vinbe«) !• olnbe 

ttbvenWgen. betrorffe « Seøeme ro. noøet 6eiet ooet . faae SfRaøt meb , feite ooet* 

omatt p. bet» JDoetflabe ; ooetbtaøe. %i «t o. (Ine afienbct. "Xbfaton oecb iffe crt« 

o. en Jtifte m, 8<rbet, en Wffe m. ^bpit, tene at vinde, men ot overvinde.*' 3oco6U 

et SKatetf m. fetni«. overtruftie Jlnap* — flø. »t o. »anjfeliaftebet , ^inbtinøct. , 

per. *fmlen%at overtrulTen Cffpet.) o. fine «ibenffaber. "3>et et iffe faa oanfCe* 

- iDeraf : (DvertrdMnn, en. m. «. £).) Hat \t o* 2Cnbte, fom at overvinde Pø felj." 

<E>vcrtv«rt, adr. (^olberø.) f. tvetrt. €5neeb. 2. ooetbeoife. (foratbet. X. »e« 

Overtyde^ T. ni It Wnge m t. at inb» bel,) =s »ewf : overvmdeliø > md|. 1. ^ » I ^tti fan »t)^notnbeé« % fom lab^t |!^ giøce, iSitfiift f S^ccotcn. <8{-fif et ^untft (Dver^ 

fom fem bcllribc«, ot>ctfommc^^ . (St over« «i«itt/ feaobc cf ^unb I ({>»cn><røt» 

v^ui6eli0t2(c6c{bv\ (35. ^. S).) <l>»erviiu {Pvcrv^arøtig^ adj. 1. fom ^Qt pocrs 

deliobc6/ cn> SBcjToffcn^cben, ^t t)(xrc oocc$ beeøt; vxict mccr cnb ben bcftcmU SSctot* 

»tnbellg. (^oiri^O — Øucrijin^rlfc , eiu ' JL alt for tung. "Gn o. I939tbc." 7C. ^. 

(fotn bog oftcfl br. i figucL SRcmctrfelfc), 9$eb(L 3. 09ert>cicnbe, oDcttcgcn^ (;Xrc« 

^anbUngcn at 09(rt)tnbe, et feirc. fftens fc^orø.) "(Sn of»er9«Qtig ^agt." "^éøttc. 

^emeé 0« StbcnfTabccncS <!>* jDct toften (Dvcrvorldc/ en. ub. pT. b. f. f. (Dvcrs 

be mig -megen <b. (o: ^tnb m. migfeto, maør. (SBoggefen.) '^^eb (Dt^tcuarlbettS 

inbvotte« JCamp) at (øre tolig p. bane !Xrubfc( uben ^r^gt." ^X^aacup. 

5Sa(C. ^^wr\?in^ing• Sieincfc §off, 1555.) (Doert^aeldc/V. a. 1. bebotbe, bcjoccrc 

— (t>v » oindcr^ en., ben , fom feirec, fom ot^erGDne, paalorggc en ftotte SStirbe (i 

otkcrotnberi^nbre, "SBalber^ Settere jl>\>(r^ figutU SStehing) enb ©knftanben .taatcr. 

vinber." 6«a(b. "iDoetbaabldfteb biet) (D* 2(t ©♦ een m. 2(cbetbe, S«>rtctninger, 2Ct 

ijervinbfntco JDt>ei*t>inbec." øcbijttc. over)9«I^e fig m. jDrif. (SKanbaL) ^on 

(Dvewinttc, v. a. og n. 1, [TT. ©. ot>er\>«lbebc m(g mcb .^firflig^cb; m. ufocs 

ofer-viiitTan.] .a.) aet. giemme, beuate tiente S5cbr<ibe(fer. "aSl'fee wr SSerfcen nu 

' ^Otntcten Igfennem. ^Ct o. 9?tom|tec, aSeer* af ®øger ovewtfl^ee." 9), SW. Strotct. 

tet i fri . Sorb , ( iDriof)Hfe, "©n ftor *'@flatcbeé berufer og o>>cr»*Iber benne 

SKængbe fia'lne ^tanter (unne overvind SlDbetfe, i ^tcbet f. at qwiccgc og tUfreb^s 

tre« / naar be b(ct baoe Bejf^ttetfe mob ftiRe." »agg. 2. betvinge )). £)t>ennagt, 

beir frie 8uft.'* JDtuffen. b.) neutr. bti« nnbettcptte m. SJolb. (2(. »J3ebel.) (Dpcr? 

pf, opbofbe f!g* 'Sinteren .ot)ec p.. et ®teb. v«lbelfe, en. (SS* @. jD.) ftelben. 

^Xt^tti ot)er)9tntre5e i favnen. "SO^an (Dvcr>9«Idiø, adj, b. f, f. overmarøtig* 

brugte enbnu ifte , at (abe ^rigéftorrenc {^, 9lot(^e.) 

overvintre i 8fi«n^cnd 9anb." SBanbal. — (Dvcrvorre^ t. a. overvår ({ffe overvee^ 

<DvervtntriitB/ en. a.) (Sierningen at oter$ rc5e ^ fom i ^. @. £).) overvåret. liBorrc 

Dintre« plantere (D* b.) »2(intcropbc(b« tt(fYebe o. en {umbling, vcrre SSibne tit ell. 

(Dvtrvo^n^cmpL-e.. benøoerjtejDeelaf ncrroærcnbe, b»or noget foreg<iaer. (fore* 

{Bognen, el(. alt \ti,. fom bæreé af 3(rlerne. fommer blot i infiii.'og begge partic. neppc 

^ a>verv<!>l^/ en. ub. pL »plbfomt "Knfalb etter meget fieiben I Imperl.) 2Ct ft* en ^zU 

<IL Snbgreb, £)t)erlaft, SJolbfombeb. '*^ec ttbeligfteb , en (Sommcntomfl. ^an ^ar 

jbar ei 9iaab oq ^telp, 6ani> (Dvervolb at overvorrct^ bar Dåret ovcrvorreitbe 9. alle 

ba'mpe.*; SBorbing. "So^øanflftige Uing SKeber. = Øvcrvoprelfe, en. ub. pi. bet, at 

fan8wHenog2(nbreé<Dver\>pIbberøoeo6.'* ot»ert>are; Qi^ærrcerclfe, JSilfteteuatrelfe, '*3 

$B. ^bott. (^tipptg i aelbre ^(rifter, Og 0. afanbreSol(."@neeborf. IDetmaåfan 

optaget af 9?nere.) "^a Cou bu gao mob ffee i Sorftanberenfi 0. "^rorfterne toebe 

©pnb og (DvervoI^•" Orunbtoig. ^ ferft berefi 4octnber i Jolfcté (Dvervflrrelfe." 

(Dveruojtc , V. a. 1. b. f. f. overøroe. @c(^»)tte. (noervffrclfc ubtrnftér bet blotte 

«vrrvoxen m. ^^roré. Uhrub i9i( fnart o. S^egreb om at pære tilftebe , ei at være 

l^ele $apen. ".iDet qt>ttle6 afbe ISorne, borte; (Dvervorreife forubfatter i ^(mtnbe$ 

fom overvojee bet." $. !£ibemanb. 2. tigfteb en 92otn>arelfe m. en xM |>enfigt, og 

opVrgaae i ^ccrf; Pore ^øiere enb. jiDen efter en forub tagen SBeftemmelfe.) 

'ijngfte )Datter ^ar overvojret be anbre. (Dvervftttee^ adv. og adj. [af 3. Ylir- 

"Seg er big overvojrem'* 7(. <S. SBebel. fig. rættij :D»erPa:gt, l^poraf ®en. Yfirvættis 

2Ct Dcrre een over voxen'o: operlegen. "Sør^ br. paa fatnme a)2aabe.] 1. ady. ot>erf 

ttefioften overvojcer ba iffe 5or«lbrene6 .maabe, faare , farbcieé : (Sn.overvarttc» 

' IJlib." 3. SBope. 3. recipr. ^X oy^cx^ojtt flor SKocngbe. overvorttite mange golf. 

fido: forgroe ftg, Pore f. ffærft. (5tcif(ber.) L adj. ufofbpanlig (tor, opetorbcntlig, uats 

»'3)ette frugtbare Sanb par i gørffiiéiigcn minbelig. "Sil overvotttee Cøn f. ait mit 

faa ovtrvoxet m. ^lov." (9ulbb. .^ooebbruS.*' SBagg. "Gn ovcrvfftteo Oiao« 

(Dvervotgt, en. ub. pi. i. en tungere be." (©neefcorf.) "^»ab ieg i)at at pgc 

tBttgt, et Spngbemaaf, bet vpergaaer et S)tm, er alt f. overvofttee for en ^pen." 

anbet. "S^egge (8gen(!aber Caager bu i S^agg. "3?ené ovcrvofme aSefiogeligbcb 

IBorgtjfaalen, ogneppepeeb bu OfiKenber ble9mtgtilftbftpirfeligube^age(ig."éanime. 

ftor <I)verv«øten." SBaft^. "Qt ©aiibtf^ (Dverv«jrt ^ en. ub. pi. parfere ©orjrt, 

fom er i ben 2(lm«gtigeé ^aanb not t. at bet, at operpore een. (2.) i&. @. £). 

tiebtpnge ben ©agtftaal, ^an Pil Qi\>c Q>s (Dverofe^v. a. 2. bebccftc u. at øfc elT. 

vervfltøten." JRaljbc!. 2. figurl. JDvers ^elbe noget ub ett. oper. Kt o. een m. 

magt, JDoetlegenbcb, gortrin. ^ané ^ats ©anb. — figurf. operrotlbe, tilbele runbctis 

tie, aXening fit (Dvervorøt. Denne @tat gen. Tit o. een m. S5eløiern!nger, m. ®rot»s 

vanbt fnart (Dvervflføten opet? Qlaborigerne. beber, Cfietbéotb. — <Dveroeninø , en^ 

3. bet^ fom er oper ben rette^ beftemte $Sagt, p]. - er* Overwfiø^fb— Di^nttrret - 161 . £)t)ntørtet— JOyiiunfl^* 

(Dt?a»t?rig|>r6,eB. pi.-er. ben fiøfeftc, en £)\jn, ti^tret t>, :J)t>ntjarme» o»nt^^ 

frrnctnftc S)tnif^f)ti:$f ct@teb (fcerb. t ©ans ret Jtotn., (mobfot foltetret, »m6t>wVrt.) 

cwtf: ^tift«mtni^nb/i SBtffoppcc 03 2(mts (Dvnterrinø , gn, iørrfng p. en S)on*. 

fflffnb.) - (Vvnx>cixmc, cri. nb. JjI. ben 95afmc , font 

(Dtm, en. pi-t. [3fét. Ofn. 2(. ®. Ofen.] en o(cnncmf)cbet iDt^n ott)er» (SXuffcn.) • 

ra 3nbr*tnUi9,'ttfbn wan t>. antænbt. 00 (!)vnt?iff eff. (Dvrt^iJFcr, cn» '6n ^^Bfjfct: cff* 

scMigc^olbt 30) frcmbripgcr en nietr cll. et SRcbffob t, at rcnfe bet inb\?enbfoé af 

minbrc bctpbcKø »pcbe, enten f. bewcb at Jlotfefoonérfr. 
Mnne Sotclfet , {iJaffefomi , ®tueo>?n) (Dure, adv. f» otjcr^ C. 7* ^ ' 
eS, fot at toge, tarr«, btanbe ett. fmette <Dx>re, et ; 09 (Dortntf^ en. £%erbcet,'bet 

BOøct, bcr laggeé i eff. paa £)oftcn (f. S3ns øoerfte af no<jet. rforætbet*) 
gnoott^ Jlolfovn/ €5roetted\>«> SWaéovit, <Dxe,en. pi. Ø;cft; pctbnerc Øjeht oc}^ 

aegtwn , o. ff,) m tagge rSrænbc-) i Øpie. [3. Uxi* K. (S. Oxa. jtjf, Øtjt J aU 

(Dvnm« Xt !)atme, fjebe en (b. = ovns nnnbcHgt ©(cegtnaon p. et bcffenbt "^tmS:* 

kat^adj. r. fom er bagt t en Z), 'Q>\yns- b^c (Bq3. taurus.) f. vCyr, jjo /Xalv^ 

Hif^tt. ScrnbHJ, ^Doraf man gier ÅaKets (JXuif. (.g)ornqt»a:gO ©aolefceé t ^ommeh^ 

osnérør 09'fmaa ^tucobne. <Dr>nb<rnF, ftetnlngcr; ffvvviQft bi*. i:)tbct, '^t>ot bet- 

ea. Gn Swbcenf cfl. «&t»i{e6ocnf nctr ». ^af« faij?f(t forcfommec , enten om anbrc 7(r5 

Mo^ncn. (SKotf).) 0>vii^«r,en. Dw f. ter af benne ©lorgt (fi ©* SBøffefojte) effw 

Yfibmnacn t.\ en X)»iti cll. JDongobet. for: @tii^' o: en gtlbet Zr^v, sex ^jtt^ * 

iyonncb, et. X>5ncn6 SKunbfng , eU: ben blod , et. 58. af en £5ire , en 5io , k*. 

^abntno, ^»orfgiennem SDiDnen ^cbeé, og (ftjccbtyfl, et. ©rnPet af «&ofnqt)ceg , (f«'^ 

fem luffet o. éonbøten. Øyøiittul)?/ et. af bet fiagtebe Jtreqtur. \ ©altet , røget 

9vtir>tt tU. benmurebe aJnnbflqbeTen ©as ©♦ , (Djeedrivet, en.'éti^bebriwr, £)ri»er*- 

%etii^n ell. (fgnenbe £)t>n. Øvn^ul/et. (Pjcefedt, et. f. <i);ptt«Itt. (D;(el)anM/ en.. 

1. b. f. f. £)»nga6. 2.'9l»g5tt( p. en £)t>n.. ^nbe( m, 55rne, ©tubehonbef. Ojccs- 

<J}^m\b, en. 3ft>/ fom tcrnbe« øg brotnber handler, en. (SJren^^anbJer.) en ®tubebanb<». 

i en £?©n. .(*• 5)rpeb.) - <D\jiila«8 , et*- fet, ©tubcprangcr. U);rcI)oId (ff. Øjceii^ 

2)orffel p. en JBmc(teot)n. <D)5iilaF, et. I^old, et. iJeiUgfteb t. at l[)øtbe og fore éttts» 

ub. pi. (St Ølagé^JRøgeffc, bannct fom be., (D;fe{>orii, et. |)orn af en @t«b elt* 

(maa ^toradet; fttjoraf ma*n for ©ctlugtd SÉtjr. (Djrel>ot>cd, et. pL-rr* ' 1. en £)3feé 

6tt»t^ fmeltft en ®ect, t). ot ^otbe ©tangen ^ot)cb, et ©tube^oeb. 2. et ftort ^ab t* '- 

t. en M Di^n. tDwnIrcr, et. bet ©fag« »un, font feotbet 240 ^otttt, ep, 6 Kris- 

ien, ftvormfb man opfatter og fitner S)Vi fere. ADjechud, en. ^uben a\ en £), eH* . , 

nt, <!>vntiifjlct, en. én JBettent ». ©mets ©tub* \t. ^orj!tei fra Xoljttd. aWdn ffgcc 

tfBxtfer, fom bar £)pft)n m. £>tjnen Og bené^ iffc : DveJTinb.) (Djcefi^6, et. Jti«b af 

£)pvanit{n§. (Dvnmundinø , en. b. f. f*. jjagtet ^ornquocg, S(o elT. ©tub, 3)eraf: 

Q>9nsab* Øviip<be,en» ^* cK* SR«, ©xefi^dfuppe, en. — (DxeHo\?,^it» pj.-er*, 

fom gaofr op elt. ub fra en muret £)t)n ; ^lotJcn, ell. ben ftornagttae, fteocbe* 93e* 

f.<S.en©me(teot)n. a>\>nplade/en. 3e«^ns bafning p. Orenfi gob. (D;rfla;der, et. ?•* 

piftbe, fom ubgiør ®nnben ett. et af ©ibe« «f en gar\)et Oyehub. 'Q>j[cm<itM, et, f* 

Mierne i CTi£)on. (Dwnragcen.pl.-r.en (ttuofQmarfcb. (D;peman>, en. SO?, afpvo* '' 

©tang, bporlneb 95ogerc røre op i 3(ben, been. (Djcemiile, en. b« ftemrtoncnbe iDcte 

eg rage ©løberne og 2(jfen ub af SBagftott* of JDrené aJJunb, ett. en tkct, fom bcraf la« ^ 

■es. iDvniriør, et. 3«rnrøc p. en ©tues »eé. (Djrem^g , et. S)?» af ^ornqvocg , ' 

09Bf itaff^toonérøt. (Dt^nfTiiffe , 0>vit* ^ægføbning. (l)jrcryg, en. .«Rt)g|h)!fct af 
ffvbtr, en. CfSlebffab, 'b»ornicb ©røbet en ffagtct Ore. (f. 5)i)rcrri9.) "Dcf t>at; 

fcrtte* i»b f og' tage« ub af SBagero»ncn« at glørc fine ®læjitet TQte, at fremtocgjje f» 

©01lfo^/. en» ©ob, ber famler fig t en £). bem en bect (D^evyg." S>, ®ii(bb. (Bjcei 

tlhmfpteld, et. ©. paa en ^aefeloon. Xf» jfatell. Øjctnffat, en. ptat, [om gfreé af 

6pffl^, 1.) Øi^nftchQ^ en» b. f. f. (Dtnis X^ycr eU. v^ornqDæo. (b^ep-ald, en. *f)utté, 
tage. Øt>nfart/ et. faamegift (af SBrøb /^ bror ^^ornqt^ag/ 6ret elt. ©tube ftatbeéj 
Cteen, Aa!f2c.)fom man t>. engang fcet? Sccbuué; cgfna mobfahXcfiald. (i* ælbré 
ter inb i en X)on ; bet ^åat, fom en D. ©fdftct: ØJcetlf^al^.) (!>.rcpcfj,en. ©tegaf 
rummer. (DvntiiC^z en. JKøt, fcm-gaaetJ 5^rc!tøJ). (D;:ctalg ctT. Ø^etoillf, en, S. af 
ub fra e« .RafteJot>n, og fom 3lø§cn brivet ^ørnviyæg. (å>,rctunge, en. S'.ungen af «n 
id flf, ^^nt^rret/ adj. tørret t eH. paa Oyeelf.^o. 3ra11frorbbog.ii* (11) • N 162 >Pa<t<en)ii.s. [S.$f«ii. K. 9« Pawa. et C^tcb, en SKctniitg imob en ^ii d^itxn 

3. På. J en ^aaJvLQi Cfy^iif tt £)cb nu aftib ftanb. At teife , braø^ paa Sanbct« 2(t 

btuøe^*) jDeraf odftto: Paal^ane, Pod« aaae påaHxMU, p. Sagt. p. )Ba(, p* 

fHme/ Pa^^øne^ fom (iøctcbcé nu ttt iiUt Gomcbie, pa« 9)øcfcn (a: begføe fig bcrl^cn.) 

htvi(^tli^t. , ' Sfdctebed : ISX t»«re paa TCcbeibe, paa,3odt/ 

^a«^ prép. [3. «pp^« ^. ®. uppan. (g. p, SBol, o. f. t). o: attetcbe txne M«(fat 

upon. 6}). på;j A. 1. ttbttpff et cgentL bermcb« -- 2(t feite (cd. fate) paa £)flln< 

en ^æren t»cb og i SSAøting mcb £)ofrfTq« bUn, p« SRi^bel^^avet. (o: ooere i S<tcb m* 

betl af Øtoøet,- tfac noget op^øict, fcems iQ^So^rt brt^en^ ed. iaDnUgen giøre*benne 

tagenoe, rummcUgt cO^c aabent. (præp. i 6e{(abdO 2(t banbte p^a SAorge, p« SXués 

bertmob mere om et éteb, ffom er Mere^ fonb. ^unben foer paa mig. Kt fafte 

inbfluttef, \MtX, fneoett.) Paa et SaorU; noget paa Sorben, p. ®n(i»ct. . %i falte 

paa Sierget (t ^Daten.) paa Softet (i itieU paa *&oi>ebet, paa Stofen. J^vffe een pa« 

beten.) tUX feile pu <&a9et. 2(t gaae p« ^aanbeU; tt«be e^n paa ^obcn« — SRan 

©ttffTet (bedmob : 2Ct gaae ^ Ic^ge f!g i jlget: at gaae op i et Saam o: befti^e bet 

^totlt^t^ naot bet et temmeug ^øit.) %i {nbeni; men betlmob: goae op paa et 

Abbe paa en ^tof, foctte f!g p. (S^utoet. %X S^avn, fom ot^enpaa b<^t en ^^abe (f. (S« 

X^W^ ftd P<t<> (^: ot^enpaa) en @eng. [fOlent gaae op p^ti 9(unbetoatn. €Saa(ebeé og^ 

at Ugge i @enaen. naat man tigget unber 8as jaa : pMi t>or Jftetfetd iSaacn p. (Sbtiflianés 

gen og ID^neJ AtHøte paa en ^ogn, p« en bat)n/ fotbi man gaaet uben om ^aarnet.) 

anben S^ogn (betimob : t Jtat(^et, i en (u!fet 3. Vf biffe ^rorpofttionehé to ^ooebbemæt^ 

Sogn.) tibe p* en i&eft, Ugge p^a S^eien, felfer (naat man enten ubtn)ffer en ftabig 

TfCitt, Sorben.- (jDetimob: 2Ctgtat>e't 3or« Stiiftanb eQet Sporten, og \^x benn^ftnber 

oen, o: unbet bene iDoetffabe.) b.) a)2ete @reb, eKet en -S^cocrgelfC; en 9ietning, 09 

uegentlig i benne SSemottfetfe, naat ®tebet lyvotben ben ftgtet, ]^i>orpaa ben gaaer ub> 

ti(ftenbegft9eé, b^o^ <cn et, opr)o(bet ftg, lubtinoeftete Åi(fce(be^ bt^ot ben btugeé meb 

!i;^tet, eUet 9itæt9cetetfen ^tb en ^anbting« lignenbe SBett^bning oa IBitfmng, ^ed. b^ot 

i nogte faabanne SuilfoeCbe fan t!!e paa bni« bene ^tug aaaet 09et n( en mete uegentlig 

geS, min t«) Kt boe paa et ^ott>, p.en f.-<l]r.t a.)9{aat man betegnet betSKaat^ 

^jx%t% ^'tabéy p* »^iøtnet af en (Siabe, iDp« bvotpaa en ^anbting, et forfat, en 9SirN 

(o(be j^g / teoe paa 6anbet (men : boe i fombcb i ^iceten gaaet ub eOet ffgtet. Xt 

SSpen.) Paa6iottet, p. 9iaabbufet, pMi %vttf fee, fø(e, fmage, (ugte pci<i noget. 

(EOmebie (i ^^TcfpiCbufet, f^bcatret; paa (3 abfHIlige faabanne Sitfoetbe br. ogi/ia 

Scerien.) ^Kt porre paa Sagt, p. ^oX, p* til; men om en mete tøfelig, ed. fnatt fors 

en 9iletfe. Paa ^^otmen, paa, liotbboben, bigaaenbe l^aiibting ; b^orimob paa %<ixtX 

paa SSatteriet, m. m. fpm. mtnbre S)et SBibegreb af en fortfat ^anblen eH. SBeftrors 

bruge« paa; (formobentltg forbi man norts belfet ^faatebeé: %X tugte paa Jttøb, om 

mefl bat toen!t f!g bem/fom et afsavet bet er fotbottoet ; men at tugte til en 9ic fe. 

^remtagenbe ^zK%xt @teb) men i om be %X fpife en Itage o: fpife ben op, fottare 

ftøtte (forbi be tcenfeé fom Banbe elt. Banb« ben. ^SUn : at fpife paa noget o: t>qrte i 

ffabet; og man ftget: at boe, teoe i et Sætbm* at fpife bet. "@trar efter fom «n 

Sanb.) paa SKøcn, p» ^atftet, p, ?ange« Æieneltcpige , fom fptfte paa et ©tnffe 

lanb, p« SBombotm 2c. men i éiopHanb, I €møttebtøb." Siagjcfen. 3eg totHe ')Bo« 

^ottanb, igttcn, i ©idlien, Srtanb, 3<« d<n ub i (ett, paa) een ®og; bon tøffer 

Yanb, K.) Sigcfaa br. ben førfte af b{fe enbnu paa ben førfte iDect. — 2)og |tae« 

9>tttpøfttioner om S^opart, cd. om bet, ber altib : nsx fmagc paa (iffe t{[) nogft ; ogfaa 

^nbe^ , ffeer , foregader pac !£orve , og tøfeiigen. ©mog paa duppen, om ben ec 

nogte enfette ©aber i ^ovebftoben (meft føb not — HX brive, ffpnbe, trænge paa 

be, fom bencrt>ne$^ efter S^erbcné »^tørner) nogen. 2Ct bngae p. et ^uud, arbeibe p« 

nemtfg : ' paa ØZørre gabe, gjeftergabe, S)» et ©frift. Xt locfe paa fin Se^ic f f . at 

flergabe, Jtiøbmagfrgabe ; om otte ø»ris tære ben ubenab.) Attcrnfepaa, arbeibe, 

ge OJaber lig ©trccber , uben ^enftjn t, befKtte fig, tage ®are, troe, \aaUt ftotc, 

©tørretfe og ©rebe, bruge« u (JDerimob gbe 2Cgt paa^ %X fortabe pg paa een, fors 

forbtcr Sprogbrugen: %X boe paa ^ at trnbe paa, tægge fBtnb paa^ raabe SBob 

gaae w\i paa Sbtiftiané^aon.) 2. Ubtrpfs paa noget. S^a^z, raabe, bie, paffe paa 

fer $rarpofttionen ^n ^oorgeffe ^en X\\ een. %i pente paa een (fom er forflteUtdt .^a. 163 Vad« 

V 

hcLz at Dctite een.) 7U fivibt paa tio^et* ifeet, trøettbeøfoe^; (^t)otDeb tlbtr»f(et ofte 

Xt anoenbe Xib, aRøte^ SHl), ^cngc pa« (Hoet et ueøcnttiøt Åbt)er&.) Paa en øob* 

Bo^et ; ta. fl. ontre ^Silfcelbc. b.) 97aat a){aabe, 2(t Uoe paa en ftor $ob (CD^aobe.)' 

rø uboenbig, fijnltg 2)ect of en Zm^, etter Paa bet 6ebjle , cenjfabctigflc , nariUølte^ 

en SUftanb ocb :?inflené UbDocfeé bctegnt^é. pc« ©onbetjiié. \>aa Jranff / Ghnefff , 

(f)9or 9>rffpoflttoncn i noøle ISilfcetbe trorber ^Qbtl^/ b, f. 9» pca SBcbtaa^ p. »orø, 

i etcbet f* ©ubiectct« ©cnitip.) Z6\>tt, p. ^(ZvU, p. gobe, p. (»tib, >>• JtU6, p^ 

Satfeit paa JXrcrerne (^^^torecneé 8f t> / Jtncr^ )>»Jtne6, p« «ft(em (om en $Døt) p* - 

IBarf.) étietnerne p* 4>nn(en (|)im(ené Jloté, p* tan^$, paa ettaa, p^a Øftomt, 

6tiecnec.) Ctormen f)ar reoet >pu( paa p^a toorcé/ paa ^ant, ^aa SRente. ^. dic^s . 

Slaget, ^att ()at et <&u( p^ fin Jliote. ning, m. {L i,) 92QQr et oift ^ibéruih, 

(aXen : Kt bore et ^u( i JlBcrggen, i Sof« tænft unber eet^, 09 i ttodle SUfor^e, 'en . 

itx:) ^ittaberne p. ilroppen. HX ^aoe SSxnobe, en Ubjhafninø ti(!{enbed<t)e6 beb 

6toe p. Søbbcrne. Hi frpfe paa ^ornbcr« bet efterføtøenbe ©ubftantio« ' ^aa to 

iif. 2Ct (tcdc paa ^iben, p* 5Kn()9en. %X^ iDa^e. C^n 9ie{fe p4a eet ^tar. ^an ^ar 

betrc no^et paa V£>ooebct^ p* 2(rtnen, p«. foranbret ftg meget paa noøte Xar. €11 

6fatbrene. 2(t falbe paa 92afen (noefes «ltone paa 25 2(<ir. dn aSanb paa, (ané 

9ta6.) Gn SUøn paa S^æfcn^ Ubffcet paa 2((ber. Gt @toff^ paa 30 2((en. Gn ^or« ' 

Inaeit, &\xt^ p* ^pdøen, <)aar p. ^ooe's bring p. 100 9ib(r» k.) £)m rt beftemC 
bet. (jDertmob: en tlboæxt i ^anbcn. '--• ^ ISiblpunCt : IDet tnbttof pat famme Stb«. 

SigeUbeé bruget i ooer^lt, Ooor man nb« (angt ub p^ Ølatten^ paa, ^ommeren^ 

troffcr en JBcjf offenl^eb , en ©mcrte, eUer Sor^-pft, mfbt p. 2(arct; tiblwt, f!(bigt 

eibdfe, fom ilfe b(ot er uboorte^. 2Ct ^aoe p. 2(aret. SKibt paa Dogen, paa ^on« 

entt i Senet, !Rofen 1 2(nfigtet, ^olbbranb gen6 gobfeløbag. paa ®ønbag (o: næfte 

igoben, Smerte i ISoaen K.) SOJan figer: ^onbag.) Paa IKanbag (om) tre tiger* 

%\ {laae een p. ^ret (men : t S^æfe og (€r :Sa(en om en tæ ngcrc Sib. uben be« . 

SKunb ; ftøbe een for SBrpflet.) c.) 3meU ftemt SttbépunCt, ba brugeé u 3 «fttigen& 

lem to øttbflantioer. ^t^oraf bet forfie an« iSib, I €$ommer, i en (eelllge; i to jDage 

"oij^t^paa, fortteé f gorf)o(b iil betfib|le. ^or ieg ifte 6ort fra ^am\ nien; paa to ' 

(ettflr [[^fioraf bet fibfte ubtrtyf fer ®lenffonbcn iJJage, paa bc flbfte to 2)age, er ftan lom« 

^c en (pofitio. etter negotto) Sgenf^ab; ber men pg gobt«) I«) 9^aar en ^onbting, et 

betegnet 0. bet forfte.) 9iigbom p« £locrg. goretagenbe ((faet en 9{e{fe) bctegnel, meb 

aSanget p« 9)enge. SKi^oortt paa Jtorn* iBadgt)cb i ^tb» Paa l)ele SXeifen. Pa<t 

£:orrfiøbigl^eb paa eeonetémibler* ICtgiorc Sagten.' Paa fi^ei^n (o: tinberoefO S^^ 

rreqlag.p. en Ubgtft. I^v^xx^ p^ gots ieg fortætte ()Qm bet« pad tSanbet (o: uns 

fianb, p^ ^(ogflab. STOanget paa Gfter« ber £)oerfatten) bar ^On fi^g* m.) 92aat- 

tante , . p« DueCtgbeb. . gaftebrco p« en <t ^eett beftemmed efter 3)e(ene« Vntal«. 

^Qorb. €n a3ere( p« 100 ^b(r. 2(fflag S>er goaer 16 ^b. baa et SUpunb« B* 

paa en 2(nføgn!ng. d.) ^oor Såten er ^om adrerb« foretotttmer paa a.) beetd 

om et ?nuftca({t 5Hebjrob, etter om noget i ^ammenftttninger : bcrpaa^ ^erpaa^ 

boormeb man bejfabtger ftg» 2(t fritte p« bt^otpaa ; b.) beeU { nogle onbre ttbtri}!«. 

Jtlaoeer. gløite, k. 2(t noe; fPcere, ilttte. v ^* '^^^9 P^^ to tt«rr« Paa et ^aat 

ribfe, fiøbe, brornbe ffg paa noget. e.) it^ (meget norrveb«) 7(t foCbe paå (fooe { 

efter Xbjcctfoer og participier , fom ttb« øinbe, faae et Snbfalb.) <&t)ortebe< fai6t 

trvffe Diffe ^tnbébejf affenticber, etter £)oers bn poa^ at oot.Ige benne fiSei 1 jDet gioct 

{Ubigbeb, ØXangeC, SSié^eb, m. m* iBreb^ )>a4 at regne« 4t tage noget inb at focb^ 

opbragt paa <én; !(og p* oetbétige $ing; paa« — c«) S :0t)ereen6ftemme(fe tn. ^roe^ 

rig p» liBinner ; beiaoet p« noget ; oi6 p« en pofltionené ISBrug, t. at betegne bet, fom gio« 

eag. fO ^otan nogfe ^ubftantioer, ber red ett. ffeer uboorte« o. en ©ienftanb (f. 

ubtrsde SBilraar, IBetingeCfe; Itn/ebning, obenfoc A, 3. b J figer man ! %(ta^tMctt 

^ormaa(. jDet gaaer paa mit TC^fbor. ber, ^eft, Jtiote, tgfoc, ^tromper paa o: 

paa min 36re ! paa SS^x^ og Cobe« (^iør iføre Pg. 2Ct tage Jtaotbe, ^pOenber paa 

Ut p. «itt ^©rb ; p. 6an$ forbøn. 2)et (o: paa pg.) ©opt .^otteh |iaa« — TCt 

eil betoe paa ^mflombig^eberne« iDet fætte Sauget pca* .^iebefen er cnbnu iffe 

fommrr attene an paa f^ané Dpfj^tfet« fat paa Otben ett« 2(rncftebet«) iDet ^cctit 

2tt fotnmcran p» 93a(get, Zt gaae ub tttobfatte Ubtrot er: at tage af« — <gaate^ 

V. ^Qttc; attnbbobe een paå en Æ)t>refteg« beé ogfaa m. fere berber: Kt b))oge paå^ 

t,) 92aar enoié Orben, en umibbetbat (længe paa^ tafte paa, Icrffe paa ^Jtrne 

^øtge betegne«. flof.efttrA. a.) Ut bolte, paa, fløbe pU m. et €5fib, fpocnbe ^U^ 

fci^e p. aJZaben. IRan (^ørte 6fub p, étub« ten paa, tr«f(e ^tøolerne paa, at trænge 

Pac aiegtt føtget Gotftin. poa £)oeri paa, »fe paa^ og fl. — €5om Conjimct. f 

fcømmetfen fulgte et frugtbart iCor« h.) gorbinbetfc meb at« paa bet at, etter cU 

kaai^aXaaben, (^ootpaanog^etubføteé ettet fiptifri pM ttt, f)t)oroeb man tttfienbeg<^ V »et S^iemcb ctt« ^entlfltlbfn-fftafdrøenlé " p«a-«B^ime (cti) n. s. tttt , $Jt a^tt 

ZaU. ©i t)Bx ofte tanfc oi fciscen. p&a poo. gbc H^t paa, (f. <:gte pc<s.) ' 

btX ål (cHcv paa drt) bcir iffc ffiU flnfcc oS pca-ciiFc (en; (♦ ^(nFc» 

gonffc ufecrc^tc t. Qt fcøc* C. ^Jtoepof. Paa-anfc, v. a, 1. J^rc Jtta^jetnattl 
2(t briffc paa eené @unbf)ct), Qoae ecu paå t^av brugt.) 

8{t?ct. fomme p. Øfub (faa nar at man fan PfiabcnFe, v« a. 1. bonfe noaet foft paa 

jfpbc) ijaac p. gricri, øttje cc« tto^et p* enanbcnSfng. 2)ct pattbanfeoe Skcct. 

,»^aanben, ftcnbe ccn påa SRdffcn , pan paabrraabe, v. a. 2. og P«aBeraabe pø^ 

»angcjt, p. Jtf aberne, Ht (fgce paa fin v.Tei;.(afracbcO 5)etf,f.ber<:«b<fiQp<:(:^^ 

SKcifc (t)Ocre(Sarb n;.'6t re(fe, tave ffg t. ber oftere forcfcmmcr, ©en paabcrccbtc 

9ldfen.) Tit Uqqx p^ta ftnc Oieruinget (o: (Sag, bc pcaberaabtc ©ocumenter. "IDert 

fatbc,-tntf}c Sbct, { ^øi^c af egen »røbe Stlftaaelfe, forp ubfebe« pf Ubcbtbelfe — 

ett.af 2(nficeb p. anbre.) 2Ct flaae pca fftt fait iffc pc«b«aabe« fom SBevii«. — "JT^en 

Sict'y at ^aac p. 9)f nbe f or een ; ^aa^paa £)mftoenbigf)eb — fom ensart ijat^paaht^ 

t>i(b 9Sæø (om en ^c«t aaben ®ør.) 2Ct taabt ftg t. fin Jorbeet." 2(, j^rftcb. 

Proffeé p, jungen, p, ^Jcngc ; at t)*re 6»iC Paabrrcfibclfe (en) n. s. pl-r. Oternini 

p* ©traaet (t>ætc elt. labe fornem) ; at ia^t øen tit bcraabe jig paa noget, 

ccn p«a fit £)tb, jige noget p. ccné SBag^ p^abift (et) n. s. pi. b. f. ®i.ernlngtn ot 

fcc p, eené ©cbfte, ftaac p» en gob Job meb Wbc poa. 

ccn. — ©et f)at intet pca fitt o: ^ar intet Paobi6 (en) n. s* ^Jiogcf at Wbc poa, et 

at bctobe. (bagi. SSaleO = Sfgetebe« i ®tr)ffe ^a\) tii Jrofofl cCet SKcaemtoab. 

mange Wbtci)f; (joorvcb tifbeefé uegentlige <aKot^.) 

^ lfb»crbi^r banne« : f. (S. Pac 7(fbr«g (bes Paabinftc, v. a. 3. [bm^e.] Mnbc noget 

' tatc noget p«a 2ffbtag) ; pa^ 58ane ; at ttbcn pa^. JDen pcabun^ne S3ptt. 

tære p, SScnenc (opftaaet, ooen Senge) Pcabdc^ v. a. 1. bcboe, boc paa. (ffcl* 

at tage pa« ©otg; paa ga(b (at ftaaep;:« bent og foroelbet. '*tt>cn iaavl, ^an p«a« 

5aI6 ;) fomme p. fri 5ob ; p: ftaacnbc ^ob / bogr." dt ;Doc, af 1594.) -^ 

(ubctt £)p6o(b> uben ®ctanfmng) p* fti paabrn^ (et) n. s. pK b. f. bet, atbt\?* 

paanb (tegne p* fri «&aanb) p, egen -éaanb U pc^a. ®clgeme6. Pa<:bnl^. 

(uben at fpiøTgcffg fotO ^ Pia anben, trebic paabnrn^c, v. a. 2. ©orftc paa t)cb at 

^aanb } paa rebe »taanb (clT. |)anber) paa branbe. i£t pafibretn^t aXocrfe* — JDcraf : 

et J^aat ncet ; p«a' {>a(i) G&ancn ftaaer paa paabrorn^ing, en. 

JSalt);)'».^>albtngcn (paa Slutmngcn, p, PaaDu^(ct) n. s. pi. b. f. 9?efating ^ 

DCt fibfte) påa |®ang, at fdae SKunben p* ^»ortjeb noget paabijbeé, ht>on?eb- ett 6fat 

®ang ; at »arc paa gobe SScic (frtigtfom* paalægged. (5t afmintcligt Paabu^ ouer 

metig); at gribe t^n paa ftiff (J^icrning ; ^etc Snnbct. SDettc Paobyi^ et op^orvet r. 

^oot paa iLav ? (p, I^Jjitref étcb ?) paa en fiibiaerc gororbning. 

' ^ippcf'(f. (Sr. at t«bc en SSing) paa en paaby^e, v. a. 3. [bv^c.J ^aatorggc i!»cb 

5)tif ; paa ^aat; iæte p. fHaat) meb een; et Sottbub, 2Ct paaby^c en ^fat. "^bi 

paaStobcn (at fiøbe SStanbe paa JRoben) at .mangen ccbtu hU» — b^ié Ut paabu^cc* 

fatte fine £)tb paa SSfruer; fficnfe p. <Sfum; vat, fom ftfrfte iDpb, at btJffe." ^ofbcrg. 

i^toffen et paa staget toft); paa (Stump ; * paabyt|ge,v. a. l/brggc paa, brygge 

fatte noget paa év^t'^ paa Spring ;, p^ ^tat op tiU (SKot^.) IDet paabyggcbe 

Springet; ot b^^e £lt)ag paa Stalb ; påa ^ntU. 

• étanb, paa Stebet. paa Simen : (ftrar, 'Paabygmnjj (en) n. s^ pl.-er# l. ®iet5 

^ uben fcp()ofb;) p. Strøget; p. bone, pac^ ningen at paabt?gge. 2. t ^ocfptogett en 

^minefecgne, paa iKettettiS , p^ Gmbebfi J9Bt)gningé £}pføre(fc pao en 'JCnbcnSfUrunb, 

^ IBcgne'; o^n »ar paa SSeie at fomnic |tg ; ett, paa egen ®runb, men fom et i en Tfn* 

paa^cté; p* a)icbliffet o: ftrar, vfertøoct. bene (o»tigc JBejibbeife. • (;D, Cot). V. 15: 

m. ffr anbtc. [3 bc tsifV '»Prapofittonen - 17, 18.) 

fammenfattc Dtb berffet ifat ben anbcn .jbo* PaabylteV v. a. 1. faggc bntte^jiié poa. 

»ebbemarfetfe A, 2. og ben aftebebc S^cmar« Paabyt^e , t. a. 1. [Byr^e•] 1, if^aas 

feffc A. 3, a. 5t)0t ^aatct , ©icnflanben t«gge nogen en ®t>rbe.' '*S3ot Jforfanges 

for en ^anbfing ttffieijbcgit>c« f. (5. paas liglKbé Covc, bcr bt'ct jDog paabvrCe oé 

byrbc/ paabiQtc, paafert/ paan^bt, paas nre Sornøbenfteber." JBoftb. at paabyt^e 

tvnt^e een noget; be^ubon i'enfcfte fcrb, Smogen et Knfoat, en Jotpfigteffe. 2, 

. f. ^ paa^^mmc, paaFlen^^ paapaae m. iirgcnti.- poabtoge, paaføre. "Cfgcfom man 

% en.metc uegentlig Semarfetfe.] bebÉ'ncr fnn at »aabtgtc mii3 en 5ajh f. uic« 

Paa-aau^en(en)n. s. ob.pl. ®ietniti> fefig at paa tyr^ c mig ben;" Sfa^bef. — 

gen at.aanbc paa noget, < ^ -^ IDctaft Pitabyt^elfe(en)« ^ V«aWøte— ^adfu^I^ 165; yMfu8J~V<^t>tl»i«0* 
fotjvdf (iøt iam 5ajicr fan j)6cdijjtc." f o# 6Tdac ^Blngcplettcr. Po^fttørcfZf^er , en. 

pc5 Arit. ». ©cfefcrmanit. . "|)on tcciflc U Paafuøltbaloen* Pa«fuøichaiic,fn. |)an«' 

^6m p6<:5løtc^e ^ø^nc." 9% ^« ^anbaU t\cn, og p<si:fuc<Ici>«fte^ ca, hunnen hiantt 

iDeråf: Pfi«^i(5tmiig(<n)pl<n<n , |>aafuøIo. ({. fe«, Pficbciic, P^ia^øitr.) 

Pa<:^r«øe, t. »• 3, [&i-i;|fc.] fon>olb«^ Pa«flm^, et. pi, b, f, [f. 5"n^J !♦ 

ffaff*. (fttn om uOelagcIidC; bi)rbcfu(iic,l>cs STogct, fom ccn ftar v«<ifunbet, ubtofnft; 

\vxvliB€ SCng.) Xt v^a^raBc -pø en Sftjøs en £)^)Jbijjtcffc, ©t fnilbt pcafun^v £)ft 

bom; ptf<:^r«øc fi9 ITnftjac, ^oiptCøtctfer; Wv et Pa«.fun^ of l&ahé Sienbcr, 2* 

Paadrcir,y,a«l« brinae paa, fættéfaft ©icfbncrc for : i^pffnbdfc. "Sæmlltcj iJribs 

seb at ^eic, — ;Derof : paa^te irtiiig (en) gcr^. fom 'et brittifE PcafunO, lorotjcr.'* 0» 

pi. -er. éhuené P^adreintttø (mobfat aJJonrab. — p^afiint^etalf, ctt, ^ati^om 

ItprriitinQ.) opbtgtcbc Wcnftantc« *'^»i^- mig forarocb 

Pca^rivc, V. a. 3. [drive.] (Sh>rtbc V<i(i, ei flig baarliø PaafundfUlc." $)I)(ciTfd)I* 
atncgcf ffeer« ttbf»re$ baffioerC;^ fnb ellerS; paafvlde, v. a, 2. Juw paa i £)t>frff«s 

paairi>nbe, fctioe.paa. Sovøiciu'i' firgtij ma« flgftcb, uialcbcé at neget fplbc«. (f. fyld« 

er pa«&riv)c bane 7ffreifc. •'Unl'Ci"l>eggi''u pau.) 2?cvaf: Paafylditiiig, en. 
Sf{ft»n paadrcvcf Wuflningcrnc m. fteiltc Pcafijføe^r, n. 3. THCf«] W9^ umfb*' 

^st^er.*' ^micfét.. — 5>erof: P^s^^driven^ bclbart eftcr^ fomrac eftet. 3>cr paafnlgt^ 

Paaddvnmg« cn^ - * et lUnir* f ^en ; lU^'dct fuljtc umtbbcU 

Paa^ryppe^T« a.1. fomme paa \)cb at bar paa SJtoimcn,) 3 ben paaf«(øend( 

bntppé. iDet paadryppede Jcbt. — )Dei:^ SJat. 
ttf : P«iidrypni«ff (en). paaf^re, v. a. 2. bringe paa, føre paa* 

Pca^rvflc« T. a. 1. fomme paa »eb at (ftcIbn^reO **lit paaføxe 2fgeren et» 3orb:s 

brrffc «0et'9r«e. 2)craf: P4**dtyfieii ^ art, fjtvoraf ben aae^cbc5at>bc for meget.** 

p£cdryeuiitø^ en. ' £)(uffen. :2« paabrage, fcroolbe. Htpcaa 

Poa^utt'^T. a.l« jDet f. [, biitt }^ca* fwrc een XUxjf^c, X(ih, jortræb. .©eraf : 

(iagl. XaU.y jpaaferiiiø, en. {bet br.,1 ælbre ©frifter for: 

P^^yiigc^ V. a^l. topgøebiingcvnifi^paa, feeffprbning , ^»aafagR. *^ai)fe p^af«« 

2)en paadynøede Sorb. 9Xan paadynøet ringer**' ^rvVboe.) 
ham ^ct. ene 2(rbeibe efter bet anbet. — Paag> en. Cf minbre (Siierbc effet ^egn 

2)eraf : piSadynøen^ en. omfring noget; et libet SnbeUiffe, en g^lb. 

Pca^ømmt , t. a. 2. afgiorc »eb IDom* (Stoffgaarb J- ^ ' 

falbe 2)om i en @ag. iDennc ^a^ er Paactaaendc^partie. af \zi etleté iffo 

enbnu iffe paad^mt« "6trib{gf)eber tmeU brugei. paaøaae, @om ubforbre^ , meba 

lem b< forbunbne $»(( ^tette paadømte^ ^'Ol^vl* £)e pacøaaende Omfoflninger. 
forH^tc cttcc fhaffebe." ®ulbb. — perafr PaaøteI6c^y..n. 3. (bar.) gaacub paa, 

Paad«mmclfe^ en. »cbfommc, oebrore, "iDen , fcoifi QJobé, 

Pjof^lde« T^ !!• 3* [falde J i: gjaas 3<?re eH. ét« bet p«asielder." D. 800. ^ 

femme, oticrfomme« 2)er paafaldt 6em paaøieldendc/adj.y. fom bet gielber om,' 

en plubfeUø 6frcef . 2. (X. a u f f a ( ( e n«) fomntcr ao "^wx^ iDe p^aøieldrnde %VfA'i 

Søtefomme befv^nberUgt, ufoibvantigt ; fat^ fer , iDo(iimciUer. ^ IDen PaafiieRendcn 

^e ffoncft i €»anb(erne. iDet n^aa p^afald< ben ^erfon, bet gtetber ojn, fom (Sage9 

enhver, (ffelben nben i part., aet.) (£n oebfommer. £^en Paagieldaidce UbeMi:? 

paafcl^ende IDragt, et paafaldende ^x>h. t^etfe. "^tcfraaclfe af en ^Partfaniffeoar^ 

fo piMftfldeiide ?orj!ie(. S)ct »ar mig afgi^^tenbe nwb aabre P«aøte(dend« i @ae 

pc£fcI5fn6c^ ot finbe ham faa foranbret. gen," .5^vfteb, 

Pafifinde^ T, a, 3. Jfinde.J op{)itte, OiJ*, Paa9ril>e« \% a. 3, [ftriBerJ ®ri6e fat' 

tigt«, opfirtbe. (f. finde y^^a^^ @tc(bcn paa, anl^elbe , fivngflc. .&an ^ivii io>e.c^? 

^cugeC« ubeu i part. pass. ^Tet er paa^ ørcbeitt eiiSBt) ncrr v. ^rccnbfen«f— ^ers 

fuudft af ^«n$ Uoenner. — it^craf : Paa? af: Paactvtbutiiø/ en« 
fin^fr (en). £)pr)a»^maiib, iDpfinbcr* (®* Paatjfoet, aid). t. 5)ct f. f. paa\70xett« 
Sibel.) Paa5iva:»i^fettd^, partic. af bet ifFe bcu« 

P^cfordrc^r. a. 1. Jorbre ttbtn)!feHj! gel. pa^^^ornd fe. éora gra:nbfcr umibbet« 

gen , ajfe , tra'oe. (ficlten ubeu i infin. bar til, tilgræubfenbet ^e paaør«ndfende 

paw.) 9Jaar bet pa»:fordreCt — 2)eraf : Sanbe. 

Pa.:fordrinø, en. iDet ^tjøbte ^^^i^iXi^ ftrar^ paaøt^ndøninø^ en. S^e\faffeH^(^cn, at 

cUcr efter PotffordritiQ. eet grænbfer X\k et anbet. 

Pa«ftjøJ(eiOpl.>e. [<S», PåCogel.] ^n Paaø^de^y* a. 3. føyde.] fomme '^^c^a 

' <xi gnbe. — ji>euaf: paaoyduititt^ en. 
umigeH <iX puagvbe, — paagydtiiitg^j / ^ l$ug(e(lergr, ft»ij oprtnbelifte .&iem er I 3"* »eb c^i 'gnbe. — ji>euaf : Paaoydnititt , en., 
^UR, uMi«fM »eb b»K^ .pa(e|iebveé ^ftøns ^Uxwx I 

• • 

^yr^-ct 3nftttton6s3J)»)r , \otti gnUe« effet l,®{ethinøen atpaafi«ce. 2. ©iemindcn 

uboiflc pTj. i jibpiUtøe SSocbfTct. (fe. @. iX) at fiøte i)a« o: at fløbc paa t)cb ^lÉitfel. 

p^acbaiie^ PAaJMwe, en. f. paa, p«<u PaaFkne^r.a.l. *førc ^logemaal wrr. 

, fiigL * 2)cn påailant^ ©aø, 8oTli:9betfe. (meft i 

, Pfitthafpc.v.a. llbrinflcpaatJrtl^afp? Soofptoflct.) . 

mnø» — ifocraf: Pda^afpniwg* 'PaaWiife/V* su 1. fAtte. faft paa DC^ 

^.pA«fccfte,T. a. 1. Wt« fa(t wb, l^efte Mninø.. 5)eraf : Pacniniofl. en. 

-ttbeø^^aa.' pa^befre noøet mcb en Jtnaps r paofUfhe^T. a. l. b. f. f. paafifne« 

pMiaaL -- 2)«taf : P«a^eftnmg^ eA. {)6afIar^C/ v. a, 2. iføre -^(ftber. (mefl 

Ptf4bf;fc , r. a. J, paaf«te peb ^eretf . f part. pass. fom bféubcn bt. ueøcnttlø for : 

Slanben ttoebe, at bette U^etb var pca? ombKiøøelig paA!(«bt , piontet. ^un foni 

fcejref^am. tffc U Sorbé, forbji ()un enbnu ei t)ar poa^ 

fiaaboW/ et. OIctnittøen at ^otbc paa ; fU^u) Seraf: PtfaHet^ning , en. 1. 

' eU/ioloe oacc. (fietben.) PaaJolO p, SWes .Oierninøen at paoHæbe. 2, ^(abntnø, 

ninøer, Cfiffe, Jtlæbebragt* ^un »ar afbt;i9 øt^fet f Po««? 

' Paahol^en^ adj. v. pi. paaI)oI^iie. 1. n«6ning. 

©om^otbeé paa.Tit'unbetitriDcmcb pac^oU paafomme, v. n. 3, [fomme J Snbtræfs 

^enO>aa^olbt) ^en. 2, fnap, Jarrig, næn* fe , ijornbcfi , ovcrfalbc , opfomme. 3>ec 

Joitt ODcr flnc 2Rlbter. — Cøfaa om anbct. paaFom mf g' en ptubfcHø @træf . SKah 

ittormeb mcrn feolbct titbaøe/ fom man el »ccb et ^ootlcbe« Stben er p^afommcn (ops 

»il thcbbeie, "2Cnbrc ere paa^oI6ue paa fomtncn.) 

bet tibet, fom bc »eeb, oø øiøre ^emmcliø« Jpcaftcc\9t, v, a.l. b. f. f. paafor6re, 

i^eber af altinø/' ^neeborf. 5)craf : Paa« pa«^M^e»m^, en. 3 ® titifproøet : en 

bol^enj?e0,en, ub,pl,Jiarrtg^^cb;^napt)cb. ©fnb, fom fra .^aDet b(a:(ec mob Canbet; 

Pa«I>oJ5en^r, adj, v. ett. partic. aet. (f. "»»»^fj^^ ^rijlan^ejjin^ 

hol5ep«aOueøent((øfor; o^bDøøeliø t at P^^^^^i^^^'Pi^,^,!.- ^ 

botbe oper clU bet?arel ''5)a man »eeb, fjn Itbe pna, fortte Sib U{\ fom tc( oø m. 

ff ÆW^e man et p, ftne.øamU &«« M« ^ ^.^^^^^^ 

^fiffvV* é*9tte. (f. paaf>ol6en.) (ijf- ^'^ff.^Jf <*'«:) f 1"?^ (Sftcrretninø et 

PaahvUcVr, a,l (jptfei: uben paa, tre. t«*: P««^'^/^« Ctttforlabettø.) Gn paalu 

b*tub Otter '** ^^"^ "^ ' . ^rliø (Jmbcbémanb. ^an er paoli^dig 

Pattb<riitt.et. ©øenttiø: noøet, fom er baabc i £)htøan'ø oø i Jorretninøcr. yZro 

poaWøV men m% føurl, om 'a^rijøfen, « t)en, 6^i| Orb oø ^t^iøb.eb paaT,^cI,g 

?e|?ævtiøt'eet,tab, O^ænø, paa^^rnø. ben, Ijolé ^loøjfaO ojj ©mbtø^eb nian oø. 

^af:£tøøeVafWnøenbceiSøtninøe. ' fr^ff*"«^*«'^^-" ®'!'^'^?."irT®S"^^ 

libénpoa^ 0«nøe op m: ^rbenen blev gW tft Paal,^el.ø^e^ en-frafttø »lUie/' 

en. ub. pi. ©icrninøen ot ftænøf paa. , Paalmøc,v.n.3. pigøe.] txere yiiøt 

eøentt. o^ø fføurtO 'mh meer enl) a^iø. for, f,^^ ^"^^Vb.^'ffÆ^^^^^^ 
P«ftl)*rdf5.) ^ V „ ~ p'aafittHC , ▼. a. i. forbttc (ifat »OT^be« 

paafcWf /v.a.2. antaai« »<b »»n , etl<t ^Qatoø) paaJUK, cftct et »ip goc* 

bet fjeicftc æoEfen.) ''^au bab feam y««« p«<,«m«, t! a. 1. fgttte fo|t pao »eb «iim. 

f«»e ®ub f. Barnet« *e«>«bel(e/' ®an». c„%«alimel 9?anb, 

bal. - ®etaf: p««f«lbelf»j p««rd&e«, en. ,^ ,;,, ^. ,. ^^ 
Paaf iøre/ t, a. 2. brinøc paa t>. ittør« gorfotbreé ©rao^øie. 
fe( \ f iøre paa, Kt paori^e ®{øbninø, paaIv^en^r, part. aet. af et iffe bruget. 
J)en paaf wrtt 3orb. — Paof iøvfri , en* r. £>m bet, fom ec itocpnt oø tilftenbeøii^et i tt <ll{e(b«(tc9 eøci; tl^nenbe iDiDcument; Ixu 3^ ^t ^^ )Manø5c noden mine SKii 
eø. fom bette l^brr paa. !0\>liQationii^6 ninBet. S)2anben n: bit\)(n l^tnht p<i<mas 
p^ybtn^t @unt. 6et af Jfotætbccne, 

P'c6lvt7c, V. a. 3. pyyrj tøonagtlcjen Pciapafft,r, a, 1. bdnge QMi 09 ^af« 
et tillørg^e een JcK eUer Jf otfcelfet, paQbigte. fer op paa. ^ IDct paapaHebt (3oH. 

Paalorø^ et. pi. I, f. [Anflfjj, bet foni togs P<ftipaffe', y. a. 1. flelben OJætDel i ^^ 
geé.^ 1. ^oa)>bet («dge6 p<ia en anben ^n. pa5s.>for: pcffepaa. /jS)ec niaa nj»ie 
£ind (Itbft (ruget.) (£t nnt Padorg p, pitap<i(fe6* =s P«ap«fff1tit, adj. omf)to9ge^ 
^iiaret. ^ 2. (Vtemingen at (»gøe paa , lig i at paffe paq. p^apafftn^e^ adj. t. 
^aaUtsntng. 3. &at on •ffentdge I3pr« t« f. — Poapaffen^ en« ub. pi. ^terningen, 
ber, fom paa(«ggei ttnberlaatter af 9ieg{e$ at pafft paa^ p^apisffeiil^ed/ en. db* pi. 
ringen, JSrpKenbe ©fatter og Paalorø. SDen tfgenpab, att)ctrepoapaf[Hig.' ''Jor* 
Qt npt P^udcg paa ^artfornet. 4. %$u fgttg^eb og Jpacp^tnht^, nnbetjtøttebe af 
heietf« i noget fom foareé, eller i en gang« 4)ctb, ffaffebe ham :Siinb ot)era(t." ®affs 
bat 9>r1té. ^t forM« ©fatter/ fbatti bal. — p«apaffcr^en. ben, fom l^oc SK«« 
^riid ocb Paal«9« ft^n meb^ paffer paa noget \ ^itfpnémanb. 

P^olirgøe , V. a. 3. [larøge«] t. teøae (©anbat. II. 1228.) 
p«o: Comme een t.. at bære. "^an btg paapege^y. a. 1. pege Ijren paa, ubpeøe, 
p&ciaf^bt tuAgeft fflprbc, og bu m. t)iBfigt ftg.figtcttl. — P«<:pctten,en. "Ubénminb« 
Stcb ten bar." JXobe. 2. paabwbe. Kt fle egentlig perfonHg P^apeijVm" JBagg.- * 
p^dorgge ©fattet, pcaU^j^t een et Xcs Paar^abe^ y. a. 2. opraabe, nctt>ne li>» 
Ui:bt. "3«3cn man giøre nogen €cb, fø« bcliø o. 92a»n. "jE)a ffat I^an tre ©aiige 
rmb bet bo« <»f 2)omnieren tilftebeé euer pcar^abe« , fercnb ©tcc^nirtgen locfe«.^' 
P4«l«ø5ee." 2). ^ot). 3. QJtøre til Øtøb« iD^eot>. (it>f. ogfao )?>. Sot?, i. 7. 4,) ^ 
oenbtfltjeb og ^llgt. "iDenne Sod tot (Slub Daarenden^ en. ub. pl. ^AaUrb. 
feloi 9?atnren paaUåt oé«" GtlMon).* 4. p«acuUe,y. a. 1. bringe poa M at 
Knbcfale focrbefe* , tnbjfærpe. — Deraf: rulle. 35ct »iiarullede »crteb. 
ip&slfcQtiinQ, en. QKerntngen at lorgge paa. P/:ari»renOe ^ adj« v. [bruget Rteft lom 
4>ombeTé P6al«||nmø« ©ubft. og t pi.] ben, fom »eb ©Icrgtffab er 

P&alarfiif, v. a. 1. bringe et 9ce« paa en od nær eller navmeft ; ©lægtning, Srctnbf. 
Segn, Jcarrc, tftcr lignenbe. (mcflipart. SSore nærmcftc Paari^ren^e;' ^an er mig 
pa<s.) S^ognen er pa^uorffet« . nsr paarørende. * : ' 

' l>^aUtfk, part. pass. af et ubrugel. eHer Paofagn, et. pl. b. f. Det, fom Jgc« een 
foræ ttet aSerb, ©pm er ittft, erlctftpaa.^ paa, ©fgtelfe, JBefPtjlbnlng. '*t>a maa 
PfiiiUftl og paaffreoet. ben, *ber ffgtet er, ftceDnftben anben t. 

P^aløb^et. pl. b. f. 1. ««b ften til, vSKinge f. flig ©naf og Paafagn,'' ®:fiø». 
inob en ^ienflanb. ^iBanbetéPaaløb. 2. 7(t føre^ibner om Paafftgn« ^'9^aut berf, 
£?t»crløb. £>t?er^«ng, Paaløo afjolf. (f. ber ffgte« f. 3(?reforn(trmclfcr. inbfftjbrcflg 
Øvftlmi.) - . nnber fit paafaøne ©anb^eb.*^ iSJrfteb. 

Paolabmde, part. aet, af et ttbtugel./y« Paafee^y. a. 3. [feej f)a\>t Stiften me^, 
1. ©om tober paa. iDet paal^bende ^an^« varetage, førge for« Tit poafee Vrmger« 
2. 3 bet Ubtc^f : (Sapttalcn meb paaløbende ntfi S3Vbfte i et SSo. 
Kenter, bcmctrfer JDrbet : fom er ubetalt, paafeile^ v.a.l. ftibe feilenbe paa. Ht 
ftvTtiQf fom bliocr at betale. |>aafeile et anbét ©fib. — ©ecaf : Paafetjc 

P&cma&U, y. a. 1 . og 2. 1 . føle til ^tjab Img, en. pi. - er« ©f ibet ^ar taget ^fabe 
bet er maalt. 2. maale fulbt ^kaaU (€oU y. paafriiinø. 
bing.) Poafigte , y. a. 1. bringe paa tteb ©fgt« 

Po^malc^ V. a. 1. onbrihge pAa »eb SKa« * ning. 2. tilfigte, tage ^cnf^ntil. (55. ©. 
Ung. — 3>eraf : Paamalmø^ en, pL-er. £). ufytboanl.) 

Pcaminde^ y. a. 1. piinbe om, føre tit Paaffe^ en. ub.pl. [3él. Paskir. 9t. ©* 
«Kinbe, bringe i Srinbring. ''Kt ^an ber ^aaff c, ^aeffe. |)(bt. Pascha.] (£it 
ingen SRøfl funbe ftørc, fom funbe ooflfe, ^øitib i ben c^riltnc Jtirfe til Chrin^ring om 
p^amitt6o ocilebe^jam." SOiwnftcr« = jDcr« • 66tifH £>pffanbelfe ; Ijod Søberne^tit firin« 
af: Paamiitdelfe/ en. pl.-V. — T 
dff, en. pl.-e. ben, fom minbcr, : 
tvT øm noget. "(&n ubetimelig { 

dfi." SBafrholm.' '"Ipor buføt atbrigljøct^ net. Sil Poaffe; i p^ajfeni tmeUem 
tq aUmt, bin reofenb« Paaminder?'* 6»alb, paafFe og ^intfe. = PaafJeaften^ en. TCf«. 

pacnagle^ v. a. 1. foefle paa ocb 9la^* tenen, fom gaaer forub for^aaffe. paa* 
Itr. Tit poanaøle et ^ræt« — Pacnag^ ^ebluø/ et. ^læbedilb, fom man forbum 
lintt^ en. pleiebe at tænbc 5)aaj!eafteti eller ^aaftt* 

Paan«df ^ y» a. 2. paaføre oeb Z^ané, bog. Paa{fcbc«d^ et. S3røb, fom i ©ær? 
tøbc een Hi at »øbtage nøøet imob |in WU Mii^A hatj^ti til 9aaff en. (©aalcbel 09« fod': l^M^^UB^i pM^dmf^tO ' Vmø ^oaffptenbc' ftib in\>\t^v Htx&a^f^tltn" 

P^W^i^iiS*'^- P«<jffff«jt^ ^tt. ?>a4ijfMifom gpbc éh)lbcn vo-a , anøtvc fom ®cunb* 

gcfl 6ct]caøt<?t,^aa^lc()øirib, PaaircgriifiV *ft yaa^Tv^c fin UDiberf|eb om ^agcn^ 

.^; iCiitSuiié^ /øbt »eb .^aajtctit^ &wor6s (SHojtdoacbjJ £)rb&, Spocon.) Z> i ftoDs 

ønié, p««^FtI;e^Iig^a3e, a, 8,'j3.^¥aa< fpcogct: at pcaJFv^e *2>ibiKéIii)cb j: fcwabt 

j^i'baqenc. Jpa^^t^^lti^ , ea. ^aojtcfefi. jtø pao, forlande '^Sibncébnt^ ^P<^fl^ "9d 
.3rtbftiftctfe. Paftj?JiIi4:, ctt, ^n b'cHcnbt m«t i p6r SDiænobc. 
l^ov^<»él&fonijjt. IJarcissui. • PaiijTemaai Par»ffy1^ir, v. a. 1* øftje ^ly^X^ foc, fiflte 

•ne^^/.fn. 3lli. 'fcoori' ?>aojtcfi'(Jin inbtrocjfcv, fot. \5)tfraf ; Pcåj^yl^niiig, en, bcfløcR« 

&P<afFem«fic/ rh, 1. ^øinuffc }?cia v ffin;jlc bti éruacligf. .(iRtfrcjaarbO 
.?)aa|fcba9- 2, .^aajlcmatfcb, (tijbjt,) Pa<iffynde, r. a. !♦ c^ 2. 6cinae nocjct 

pafifl^cmorttfi;^ en/" fjørflc ^oajlcbaøé 9Jiots tft (^fti^cre llbfjerclfe, pnobribcT . at paas 
'1Dca.afltonpm(jte Jricve^nfnø; ^)\)ocoeb man -^ 3)craf : pa;;ifyn^clfr, PfiajVyn^c^/ en, 

*%©IM. ..lPa<^jferente, eti. Sfg^'f^ font DbcS poo r?cb..wmmcrflafl* »cffuøet « cribn* 

». ??a^jleHb {f*a* 3(?g, fom 5Bønbccnc ». iffep^(^»2ad: (bcbre : flaactp<«:,)* ,. 

kcn Sib ;8hé -^cæjfcn. SKotfi. SSånbiy. b* p«i;(lag, et. pi. b. (• (iictninøcn at ^aa^ 

■iaii^»9^(lifixiU t, 451.) Pfiiiff cfcnOcg , flaac. • 

en. fcrftc ^.oaffcbaø, Paajf ctife, c'n. '.æU pa<:fTib'c, v, a,'l. bdn^ paa ijcb Slib* 

fbe«. <o^ f«t tij tfti'v ^aajTc^ PaajTeDin;? m'nø^ it paajlibr en (£9. -^ 2)craf : pa^;« 

'!«./:*«• filbig >^inhr , Jxjtttiiréointet. flibning, en* 

Pa<tffcw9^ et. 2(f9 , fora ttian..( ^(^ajTcn paafmøvr^ y. aw 3. [fmcren brtnøe )[)aa 

p(«iccatfope mvbfav»ct€få(, . \ toeb "ot fmirc. — iDcwf T p^afntérdfc^ 

'pitcfficiit'^v*^. 1. f omme paa tJeb. at p<t<:fm«rfn, en, /' '' ' 

f^ienf«.- .^JDct p^^afficnfe^ctSanb. paafiiafF^,v.a.1^ bringe een l>cb ^ttrtf, 

.' pVa^i^imC/.vra. !• ©rficnbc, (abe »c^ £)»c5tafclfetiiatatttaøcc4rer h>obta9e'tt09ct, 

'.%etfa«é eJpK "Sw-'ticncftc , focttc tiibcvKø Paafnirrc/ v/a! 'l. 09 i, f*Jlc paa !)c^ at 

[iMif.pa«; "Ét SSdoicvnin^ pcfijPionuee fn/jw. • p«lafIlel•e^c ^aaler. -^ padfnøs 

'm. fcimmc ^nbclag, fim ben jjiørefi mcb," tinn,cn^ .' ' 

iJl^intjofnu at pfi<:jri«imc' . yctticneftec. pftafpri^itc, vi a. 1. ^pc^itc Obctt ^aa , 

"iéotøer tøtte fcam atbiw at !knbe, allDcig. l^cn poa. — paafpwitniiig, en. 

"^ at4ww)Ti«^nc(^tcrbei:," Sabbcf, ' paafpacn^c ,. v. s^. 2. fctftc paa, t>cb at 

; paojfrift^' en. f>l. -er. t)it, foin «r f!r«; fpocnbc. — . Paåfp«n^in3, en, 

ttt uben'paa noget* P<i<:t!aaeliø, adj, fom ftotbet faft urb f!n 

: Pa<»^vii>e, v« a* 3. [j?rit>e.] ^tm uben ^aafianb, cl mC opgioe |th SKcnfng *ettcr 

}i>aaf tU ©ftcrretnfng for 2Cnbre. Zt p<i<;? tabe f!g 'ot>erbe»tfc om bene ftrigtfo^^^^ 

fFrive et ^aé» 2(t faoc. loeft og pccfftcpct "?Ct ^an. uogtet f!n ftorcitunbjfab pjj tange 

s: fixtteé i fRcttc, — jDerof: Pa^iTribDtng^ ^rfarenljeb, ' iUc t)ar paaflaaeliø ^aa pa 

ep. pl.-ct. ■• egen aJ^ening." Sacobf, — * jDcraf: Paa* 

* pcafFr;ie/F. a. 1, bringe paa, fættefaft paaeligbe^;. en, ub, pi. (f, pakttla^en^c.) 

paa reb at jTrue. Qnobfat: at ffrue af.) --r- Paaffcae, v" a. 3. [flaar,] 1. giire aU 

jperaf: Paaffruftiiitg/ en*,pl.-cr. forlig <yorbd«g paa, forbre meb' Gftcrtrpf. 

p<i«(nid, et. pi. b. f. 1. Gn foregftcB lit paaj^aae fin 9ict ; pacflaae @agen uns 

^ 3(arfati, uben ®runb, en opbtgtct, mjcun; bcrfogt. 'U. fremfcvttc en 9}?cning og føgc 

bet 2Cn(ctmng , JBctJocggruab iii nOi^et. . at fovfiiarc bc«. "iCtpkUtl^acen fatft^itts 

^and ørgbom'oar fun ctpi;afFu^. . ilns ning. S^i ^^'^ ^^^^U i^^'^ M &ar paa* 

I ber pafifiu^ af en ^c^rfcUlfc hUx> ban borte, flaart, "3)et fqn bccnbr, at Hh efte ^art 

'(£tfpert Paitjfii^ er en iigvunbct ?farfag*; bat paaf^<:cct oa ben anbcn bencgtet ^t Jacs 

men itfe tocrrtimob." 6porojii. 2. en ocf ^tum," 2f, S'rffeb. 3. paat^aam^c, adj. v, 

ei opbtgtet, men i ftg (el« agulbig dl. libil* b. f. (. pa<jRaactig» (Sn meget pa.itjlaacii^c 

lig^ 2(arfaø eU. paabcraaOt 2(ntc\^ntng, 5l>?a»bV— 2)craf : pacf^aactTl)f^,c^• "i&n 
be, tun ei: falbi'5 Pila(^'u^/uulnmbrcbc» Pv:.:Pan.C> ^ .ciu ub.pl. ^tt, fom. p*a« ^aationb^ — ^aatcghe* . 16a , ^aatcgne — ^amtttun^* 
, tvuc ccn t, at tage, 

^-,>,,_^, ^....„^T — , — - taøc noact. 

Pc^pwg, et. pi. 4j. f. 1, GJicrningcii p^atvysle^ v. a. 1. ferf^ic^c-cen t)cb Srtjg« 
atpaaftnjgc. 2. JDct, fom er paalttøcjct. ten, ^ivcd^^ng, tiO at mobtagc noget, 
etpaafrrcø af SJalxbfa^ve^ Siourtio: et '\puor ttbt, f)»or' Hccvlicjt. lyav min 9lø|l 
Paafbr^S at 5«i'bom. paatr^lct biø mit. ^aab ^ min i^wjl !" , 

p4aftayiJ^c,Y. a. 1. fcrtuflc ^tccnt paa, Goalb, 
&nns)e paa »eb ©tænfnincj* ©etaf; p^^a« • . pactr'yF, et pi, b. f, i^rijf, fom ontrfns 
flornfninø, en, pl.-cr, ^ ' fieS vaa ensøicnftanb. ' ' 

PacflørviK/ v.&«l. brinøe for Slettene* . Paatryffc, v. h. 1. l&dngc'pao »eb SSti)E. 
Xfgi^reifc, fotbre paafiehbt I gafcjc lot>(tø ^tpafitryFtVct93?a'rfc.-r-Pai;ti7Fiii»g^cn. 
øtiXDniitd. -^Dab fom c\ ^x paa|1t«>5net^ PciitvapFmiiø/ cn^ pL-ei% éicrninøen, 
fantffepaab«mmcS. — iD<raf; PfjaPonj* Gt tratte paa; ^^åatræ'ffen. 

niiitt/- en. .*--«• * Pactr<tntte - v. ii, oø rec. 2, nøbe eett 

P^cjt^rd , et. pi. b, ^ ©lermnøen , at ^( ^^^^ u„ '.jj^ni^ ^^ ^„taøe etter mobi ^ 

(tebcpaa: bet, at en^inø fløbcr poa cft j^^ en-^crfon etter 3^1nø; paanøbc. .2Ct 

aaUny ^hMi V^xa\ht> --..Ipaaft^^tn, ^aatr^iwe een rioøct, fom 6an i«e flettet ' 

^*^^'lh r i t -*^^ • om. — tt p««tr«ii5e pø i et ©etffab, i et 

P«4p^oe, f. }t»Oc pa«. . _ ' _ frcmmcbt i>uué. "^>i)enne DoetbeDit^ttina Pacfort, et. pU b. f. ^et fom paafattcCv ^^^c poatrcenøcnbe.' (3. »aben,) '^^an» 

er paafat. "P««f«* t ærænbemin -• ber^ j^^ om at ;iiben dtbe ^ fomme ftani pca:: 

*^$«fitte, V. a. 3, [f«ttf.], 1. fættf ^ P^fltt«nøem en ub. pi. OUminaen at 

pao^føie tit.. ^erVaenbni paaf«ttee trænøepaa. gotfetd Pfiatrarnttcit. 
iii>9f t. 2. ot paaf«tte otb, tcrnbe 3(b paa, P^«^^"?.^ ^; ^- 1\ f ^^'"3^ -J ^«"9« «?«n 

m?fc bet Sorf«t at jf abe. - 2)erafT paa-' ^'} ^nanøTit at mob taa« etter antaøe iio. 

|«ttclfe, Paafrtnlttfi, en. 0^^ J paanube. 2(t paafvmøe et gotf frem* 

"^ pjtf«t . V. a. 00 rec. 3. [tage.! 1. J"^^^ ^'^^^- ^"J^;"' .^^ ^' /^f^^J„^,i*^' 

antV, flt»orteé titegne ftø. "Dun funbc L''"'^5*<n?^^'^ ?'^^^"*?'7x« ^' ^"^S^V. 

Gu paGXcQftn aannterfeeb. "<gaøtmqbtøt)Cf ^ r ^ 

braiTaliKe W6t't)æreubt)orte«, iffc fun et '^^^^ Paatvivle, v. a. 1. broøc i Smt)t, ^at)e 
' ' om. ^ 
ler. "Dtf afntttffebe Knøreb »ar iffe.fra Paavm^e, v. a. ^..[vmde.] Brmøe paa 

Ui}øxiQt ©tcbct Met)en pcatctt,- »irfner. »^^^ """«'• ^^ Pf ^f '^^f ®arn, 
"iDe, ?om «reerænfenbc/ paatalt^ Ubtrwf." TP^^c^^^rft, v. a. 1 . f. virfe P««. (fjf/^/» 

2rficb. 2.'2(tpaataktin9fcto:ølerclot>. oøfuntparUc. ^^» 2iøeo(røt,jj. Ijmlfert 

Kil getbwnø bcrpaa. "3fa{b be ^r)be nts ^^ »J^^"^,«' J? Jf ^^»'^^^ ^»-^^"^^ ^"^^^^^ ^ 

get flt mbrenbebcrtmob, fimbcbeøiorcbe^ £?rbninø. mo<t)C.) , 
xci Snbpøctfer oø paatalc bereé 9iet." PaavicFiiing, en, pl.-er. SBirfninø, fom 

Bé\ntU. een :Sipø pttrer paa en onbcn, f)cl[t i bet 

P^^ttffe^ en, ub. pi. .^anbtinøcn, at paa« Ubuortvé. llbfat f. >a.>intené oø >)<cøricné 

tele noøet, oa Ubtrpffene,, fioonneb bet paawirFmnø. *5)c fmcctettøilc PaaoirFs 

^iix. ?ft forfoqrc fiø mob en TTnbené Paa- niiiger." ;ircfc&orø. "a^cqiH'm(;cb t. at virfe 

rdf, . paa bc anbrc aDcIc , oø u^icn at mobcaøc 

PA;te||ne,T.a..l, forftjne meb ffdfttiø . btffcé paavirFniiig." S. Kotf^e; "lltuoiteé s Pa69ttfniit8et af ten pmobenbe Statur." P<iftmbt^ Paffobtt,tt. gobrt, l&tjort 

:OIuf(cn. \ noget inbpoffefi for ot føwé vc^a JReifcr. 

Pa<tY>tff/ T. a. 2. f)toe 2(n9{{^ntnø i^aa , P^^j^^^ / adj. ^anft fu(b , paffet fu(b. 

bringe til Jitiinbif ab, b^noifc til. SKart fan pargode, et. ®obé oø 95are, fom et inbs 

enbnupaat^ife^tebet, ^pbi benne SSt^gnfnø paffet, eller paffet poa (Bogne etter Saftbpr. 

. ftob. "iDct fan mange 6teber fporcé og PaFbuue, et. (ft eøet ^uué, ett. en betpbee 

pca^i^tt, at bttTe jøbe 3ocber i)a^ct\lf)nt (tg 2)ee( af et ^uud, ^^cri ^anbeUt^arct 

a^rjer." ©tuffen. Ttt^jaavife ffriftfige ajibs- gicmmcé; SSarcmagaiin. (JDeraf: Paf« 

neébi)rb. — ^IDeraf: PaaviiømttQ/ en. Gt btiuerfctvaltcr ^ Paffauuøleie (fom betaleé 

l&UU Paavtienma. f- Sennttetfen af en Anbené 9)af (juuøj Paf^ 

Paovojren, partic, af et elTetéiffe bruge« i^uuefPrit^et/ o. flj Paflaf) tt, ®root 

ttgt V. Doret uben paa, paagroet. ^cgttaf tit at forfegie gaffer. Paffeilig^ 

PaaorflV/T, a. 1. b. f. f. paaføt^rt, be^ en. ^uuéteiligbeb, beq))em ca brugen 

Paa«(Fninø, en. ^aaforbring, lig tit at gtemme^aret. Ipafmaal, et. Qt 

' Paaefe, Y. a. 2. bringe paa oeb Mening, faabant SKaat, naar a){aatef arret paffe« 

paagt)bc i 9){ængbe. icct\ mobfat: tøfl ^aot. (9loflg.) Pafs 

Pabde, en« pl.-r. [7(. @. Pad* 9{. @. ndal, en. grot) Srcr^fenaat, fom bruget veb 

^abbe. — Sét. Padda, en.Jrø.] Qt U^ Snbpafnfng. Patfrcb/et. 91. fom fncreé 

é(enbt ^rpbbpr af ^røerneé ^(ægt, .(Rana. om gaffer. PaFfabel, en. (&t eget &iacjé 

Bnfo) t)t)ié banffe Staon etlerd er Su b fe, 6abet, fom (crggcé paa |>efle og anbre Saft^ 

©trubtubfe. — Pabdeljat, en. <St fæUe* bpr, for at be bebrc f unne bare bereé ©prs 

92attn for flere ©lagé 3orbft>ampA(af étags be ; AtøvfabeC Pch>ogn, en. a?ogn; f)Por^ 

ten Agaricus.) "^om Pabdei^attt be og poa ^iobmanbéoarcr eller JReifegobS førcé. 
baftig tiore op, 9tvi børfie @tø9(er, 6foc, Paf etbaad, en« pi. - e. [Q. Paoquet.] 

nu ftoae p. 2^rcné ;Xop." ^otberg. — Pa^-- (gt ^fib, fom tit bcflcmt Sib fciter imetlcm 

Meø/tn. ?)abberneé 2cg, eller bcfrugtcbe to @iteber; ^oftjfib, ^afctjfib. 

Jm g)abber opbotb^g. Opottfclbt ) Jpab. ^^%^^^ ^„(^>; ^^^^^^ fammentagt »unbt 

f ''^'/^ "sV "P^' ^L"*" ' £"" ^^Jabberne ^^ ^t eller flere ©tagf/xtng, ifar naar btffe 

troebce at ubfppe paa eøt) og ®ræé. ere inbpaffebe i et £)mf«øb. (gn Paffe 

■ Pastaen, pl.^ct. pat. pactnm.] Æn gj^cwe, »øger, Jltaber. (3»f. »oUf, »yit.) 

l"\'l''? ^'^ eller 'flere inbgaact Jorening, ^ p^^j^ego^i , et. ©obé, beflaaenbi af 

^poroeb gienjibtge gorptigtctfer paataggeé ; ^^^^ forffiettigt fra bet, fom er f J^affei 

færb en foaban Joremng af «^^^ og *;,, ^i,[,,; paffepojl . in. ben g)ofl, 

^rlllT-Ll!!^^^^^^^^^ '^ff'^"/'^- bt)ormeb faawt Sobe/ fim JReifenbe befor^ 

''Jorjfiel imellem en btot Stijtaaelfe, fom w' ^ . ifflLoft 

fali)cé5£itfaøn,-ogenPaBt, bmoeb man ^"!,' ^^'^'^'^\ , « *, . . 

' ooerbroger anbre Slet t. at toinge." ©neeb^ , P?^^' ^- *• ^- i«Øfl« fl«?« ^«d^ tctto^ 

Zt flurre, ftifte, inbgaae en Pant m. nos faft. [ammen; eller, ubtage , optøfe bet 

flén. 2Ct brpbc en p. "SKeb Dtg »ar bun fom bat poret paffet, JCt paffe noøet af 

( Paøt , bu ^øie." (£t)oTb. grebépaat. ©ognen, i Jlufferten, 7(ti).m^,ne5, om^ 

3CFgte4labépaøt. iDaabené Pant 2)eraf: op. paa, f4mmcm 2. fptbe et 9lum nieb 

paøtofTer, et: £?ffer, £)ffring,'t. »efrcef* »at«, ^Ucr anbre IXfng, \>n tøgge* ettet 

telfe p. en fluttet gjaot. (SBaggefen.) l^^^^^ ^^U^^^.Wnanben, Sønben, ©«!* 

Paf, et. ub . pi. [fe. Z. og l^ott. Pack.] «<" mof ?«»<« ft«ct futb, *an er p. at paffe 

1.2)cnfrcmmebe»emarrfetfe: noget, fom £f, ^^øi inbV ea. ot paffe mb t. »eifen. 

er bPltet, paffet fammen, en JBptt (f. ^^ ^«<cf maa paffeo om. Jftp«f«Paa 

Paffe) er fun brugelig i (Sammenfætninaer Rognen (locjfe ben.) 2(t paffe fine ©ager 

mcb bette JDrb. (f. nebenfor.) '2. Qt ©els f«wirtem itræmmcren bar paffet flneJCa* 

)la\> af (Sfarné gotf, af itiettringer. (i las i^« "^ (fremlagt bem tit ©atg.) ^Saiet 

pcre Satebrug ; ^ooraf Ubtrpffcne : ^ore* »"«« P«**«« "^ af Itufferten. — flgurt. ogs 

paf . Jtiettringpaf , møt>crpaf , :Xn»cpaf, f«^ •>»« SKennejfer, ber opfptbe et for tronijt 

IC.) = Pafbøb, en. CalBob, et tibet |)uu«, ^"n^- *^« «<^^ P«^** ?^ t "^^^^^^^i' 

fom benpttcé til at inbtcegge og glemme fammen. "SKenneffer, ber flaae paffede 

ajarcr. tJD^otf). ((Sootebed : Paffammer , fr« 9>enncpofcr i et »unbt." SRabbef . {3»f. 

* Paffielber . Pafloft.) — Pafbutt , en» beéubtn afpaffe, mdpaffe, nebpaffe, om* 

@ro9ir^ug, @cittua, tit at tnbpaffe SSarer P«?^ fammrnpaffe, u^paff eO -- 5>eraf : 

' i. (Soatebeé : Paflaøeit, Paf !crreb> Pafs Pafninø, en. ©iermngen , at paffe noget 

' maattt , Pafpapir.) Pafefel , en. (Sfct , ^^^f fammen, o. f. P. 

^ fom brngeé tit at føre SBprber.' (Saatcbe«: Paffefig^v. rcc. 1. [!X. fld) padfen. •" 

PaFlje1>.^. »aben.) Paffad, et. Gt ftort Ctopackaway. gormobcnttig et anbet 

??aiJ, tit at paffe tørre SSarec i. (®aatcbe«: i:)rb , enb bet foreagaenbe.] »etjopgt fig 

Pafficrbinø, Paffafff, PafRfJe, Pdfurv, fyalWg^ børt, for^te ffø boet, gaa« fin ^affeftg— Vante* 171 ^anbe— Vant)ef)oan IBri. (ta^U ZaU.) "Tit irg ffln pafft mig ffcbct. "Zf)x, fom i P«ii5<;ii ^cb tea ^m'p 

cg tttibgc^c anUn ^avc" ^ol&. 9. ^aar«. mob ^{ftm,en flirer." 2Crrc6oc, 3. Utt i 

pdo^e (et) pi. - er. [Sat. Palatiiiml] SJøfTcloofc anbragte ^rbnbninø, ,l)tjc»x 

Cn Itot ^TootOijtgiung , fom Uhoei af en gænøffuebct lotjj(jc^. Ht lopgføc Jltiib p. 

Jrirftf, fornem ^pcrrc rUrt bc^(. <t^cr«fTot, Panden. 4. pall^cfll i en 9J2øflc o; bert 

en i^errcborg, ^uulning, f)»or( SK<Ueare(cn ^c»ceøer fTg': 

P«Iet, en. pl.-ren [fcanjf.] (£n JSrofi 'l)t»o*raf Pal!^c(1ielfe a: ben 58tclfc, ^t?or{ 

ffioe, fom Jjuibeé paa sommetpnøercn, 09 Dansen cc anbragt. = P5rt^e<:<il, et. TCol; 

J}Pon>aa Sffioleren fommer b^ ubtørte £)(ics ftcgte i en ^Janbc. P<:it^e{>(rffcl, en. aDopCs 

fan>er. ^an bruger; et S^it^cbtæt. fel o»er en 5)atrt)e ; ffcer ben 5)eciaf en ®ci 

Ptflifia^e/ en. pi.-r, [itaficnff.] <Sfanb* tccvfaaf, fom tcctt^t ^anben, og l)X>i>x^^ 

fcvcrl, »iSolbporl paa Jctfrningéoærfer, tit g^rflacifet er anbragt. Pun^e^e^cr, ctt» 

^'(Etn mob en fformenbe Jienbe. Siober vcb 5)anbcb<tffttrt" paa " ©iSjfcfi 

PfiU^fP^en. pl.-cr* (tijbjfj fit langt pdu^epfp;en. >ytnffcr1if ,. bptjarmct i en 

^uQQti&9(xxt mcb Hge ^(ingc, JR^tter« 5)attbe^ (sWotb.) P«tu6etjrid6> en. et @taøi 

frærb. ' m ^^^^ ^» ^"^ / f"^"^ ^'^^^^ ^ ^" ?>anbc. 

Palme, en, pi, - n Qt »ffl , ubentanbj! pait^cljat^ en, patten paa (o\?jr) en JBrceoj 

SangbemAat ; omtrent en »|)aanbebreb, "14 bevfin^anbe. . PcnOelj<rtte , en. 1. b. f, 

Pfilmrr cUer 9i £lt>arteer ffat en ©tob^eft f. p>t^be^«rfeI, 2: 2)a:ffcl ftf Sbcber, fotn 

roere Ij^ efter ?ot)en."SRoftgaarbéJOrbb. '' fcrtteé cijer ?)anbcn p. er; SSfirffe, Pan6e^ 

Paimo en. pl.-r. 1. en ^(agt af ubens jcni, et. fttxxtt :3ernb(i! , ' ^oorttf 9)anbei: 

lanbffe, fijbltge ;$ra?er; '9)a(metræ. 2. forfærbige«* p<in^cFaøe, en. tpnbc ^o^ 

©rene cllet ©labe af ?)armetraer. ©eie* ger, fom i ©mor boge« i en '»Janbc. pctxA 

ren^Palmer, ©eteretegri. *'^&oob etiftros W^cg^et. ?. ooer fen ^anbe. pait^e^ 

ner Jetp og atte Palmer mob 3)nbeng ftørftc ma^, en. 9)Jab, fom togeé; bageé! eller op? 

iinl" Sagg. =? Palmeblad, et, 93 (ab af .»arm« i en 'JJanbe. (9Kot().) Pan6cjP6ft; 

et ^atmctror« palmefntgt^ en. 9^o(mcr« et. ^a&nbgrcb :paci en ?)anbe. \)anbti 

gruøt, ^atmcnøb. palmegveen, en. fdts fPnie^en. ©. (it>ornu»b ^Panben fceftcé til en 

bed uegfntrfg be pote, nebf)ængenbc S3(abe JSoflcIaa«. PaiiC>efmc^, en, (^meb, fonr 

p. gjalmctrorer.. Palmebytte, en. ^pijtte, foijfarrbiger 5>anber og (ignenbe Sing af 

bngget of 9>a(metrcc ell. $almegr"cne. "3 Scrnbtif. (SKotlj.) Panbcfleeii , en. <5n 

Sunbcn> ^tjoc bin ©en i>, Palmcljytten btjgs Ijaarb SaltjTorpc, ber fatter fjfg faji inben t 

aer." évttfb. palmefcal, en. bc øoerffe éattpanber. 

fpcrbe Æopbiabe v^^^ *ya(metrcrcr. p*;l^ 2. Ran^e, en. pl.-r. [©0. Pann».a)?aas 

mtnøb, en. 5^a!merneé Jrugt, naar ben et pe'e Sorboocbeté éiiffclfe bQt giDtt 2Cn(ebn* 

utrorrti. Pfilmeclie, en. ;CUc af ?a(røc^ t. ©tugen ,af bet fv>rcgaaenbc Orb i benne 

nf bbcr. Pfllweffov, en. @foD af f)almetf 93cm(|rf. 2(. @.. Panne. ^. Pan of the 

tracer. pdmejrygge , en. ?)a(metrarerj brain, ^icrnejlat.J Xf^n iDeet af Jor^ot^e^ 

Sfpgge. "JD fog' ben fun bag Palmrffyg^ bet (fornemmeiig Ijofi 9)icnnc]Ter og 9>«ttcs 

gfT*"C»aIb,. pdmefiOu^ag,en, ©ønbagen bwr) fCm ftrotffer ftg fra S^æfcn og oocc 

t« ^aa^t (faalebeS benceonet t. (Srinbring Svinene Ocoimob |)oi>ebiffcn, eller inbtil ber, 

-om SbrijK' 3nbriben i 3<n:ufa(em.) Pal* feoor |>aar»a:rten bcgijnbcr, Frons. (gn 

meviirt, en, @aft , fom ubtappeé af )7i{fe ^øi, ^Pcetoet, breb p, Ht hd^t noget paa 

|)atmetroeeté ©tamme. Pattben o: pctre i)aix> befftenfet* 2(t rpnfc 

pdir^ en. (forcclbet) f, Pidt* Pan^ctt, ffnbe een for Pcnbciu [SBenæo« 

pAmpuffe, en. pL-r« [formobentt. af b. netfen er iffe gammet i Dort ©prog; (Snbnu 

fr. baboiiche.] magc(i<^c iXepcr , ifoct of i ben gammetb. SBibctooerfcett. fotefommet 

bløbt Xøi eller AlcrbejlTimter, (Jatteé f a(&mar, 3.«l« Enni, for : paiibe.r= Pcn^ 

SJotM X^rbbog.) ^ebaanb/ ét. ©aanb,, Jorn btnbeé om ^^an* 

1. P^n^e^ en. pL-t, 1. [3él» og ^. ©. ben og 93agfeo)3ebet, fot at notbe ^aaret 

Panna. 92. ©. ^arine.] @t mere' etter titbdge; ^anbebinb. poii^ebccn, et. ben 

minbre forbpbet, men alilb mere fl(!ibt, enb JDeet af .&o»ebfPallen, fom banner 9)anbi'n, 

brbt etter ^uutt ,tar, fom brugeé til a72abs pcn^rbind , et. <5t brebere ^anbebaanb. 

tattntng eller abjtiUige anbre Joretagcnber, (SKotj).) pciibebraff , en. ^Janbeffat. (i 

Zt f!ege, f>ag< noget i en Pan5e. Gn 3etnj bagt, ^aU og f)Oi Ttlmuen.) "^pan bæoebe 

pan^c , ,Robbcrpau^e , ^eerpan^e* @n ftn ^re va^t og (tøt^ebe fin Uoené pan^e;; 

^robpitii^e , Sa^epaM^e , o, fL ©a(fs brajf." QSclfet. Paii^ebrort , et. en tpnb 

p*:iT^rt, b^ori bet \aitt >J3anb fogefi tit giæt, fom fæftcé oeb .porncne paa'u\>anc 

©attt^trfnfng. @n inbmuret Pan5e i et ^reature. Ptfn6ebule,en. i8. fom mdn Pcb 

S^nvggerf (i @t. fot fi3ri?g<)erfiebetO 2. gotb ellcr©tøbf)ar faacti^Janben, Tpanbts 

Pennen i et ffircenbetjilnéoorrf, o: bet inb« Jaar, et.- 1* |)oar, bet ()0é3}?enneffct »oret 

murcbe Stev, ftvori bet flraaebe »og roæftebe nærmefl 5)anben, boS ©pret bebarffer bcnite. 

Aom Mnjteø over 3(ben ; en S^t(iMibc9fln<^ 2. fremmebt ^adv, fom Jruentimrc fætte tU ^Dttt i 9anbcn« (SRot^O P^nddf^ørtv/- . Pcncl^^y. a« 1. Ufiotlt m^\i ^cnanU 

et. ^. bcr »oret ub t^anbcn p. et Spr. tccrf. — .3)eraf: Pandiiiø^ en/ 

"9?ccb6et (la?rf t , 0(j Pait^cljorn bc f!ii)C." Pant, et. pi, - cr» [3^1. Pantr. $R. @. 

TTrrebe. p^n^c^u^, en. bcii 2)cct af '&as |?anb, Debet foucfommcr ff i oorc ccfijr« 

ben, fom bcbaffcc 9)anbnt. Pan6cW«^r, ei)»c.] ' l.Søcntltg: Zltl)M\i man o\)er^ 

^t. Jli«be \en\ hv, til otbtnbcom 9?aubcn (j{r»er en 2(nben tit ®(ffet{)eb om ot noøct 

©ij ^o\)ebct ; if«i; af £l»inbfclf. — P4n^c« pal ffec ellcc øi^reé eftec ^itfaon. (boø tun 

liiH, et ; (f. Uiiti) paIt^cpu^e/ en *» Pait^ om ^tng og ®obé. f, (Si^fef«) — f øurU 

^€fm<ttTe,en: {orjltcaigc ©(agg ^anbes gorfiffring, (oafaa o. Dvh) a5tél>eb, Sor^ 

tinb, fom brugcé etter bruatcé af Stuens of^Cnø. "iI>crfom han fan finbc£)rb, ^^jor? 

fimre, — p«u^clof,cn. pl.~ter» ^aarloC »eb m^t> i)(xn fan fiaefom forttc fig fet» i pant.'* 

©iben af, cU. omhrtnø ^anbcn. Panftc* S5. JSOqtt. (&tSii(xtliQl)cHpant, ajcnjfabés 

tcm^cu. Sflcm)?aa «J)eftené ^oi>ebtoi, fom panU ";Ianøené minbjle ih)bDar Softct^ 

jftaaec tx^cct'^ ooct 9)anben. Pan^cjl'al, cu. fiffcc Pant.'* -p. SButt. %t fattelin 2Cf re I 

c. f.' f. ^anJjcken. , Pant f. noget (ncmttø for '©^nbhcbcn, 

poji^ec/ n,' s. plur. (foratbcf.) falbtcl feiéfieben beraf.) 2. 5 éærb. en ;Iin9 af 

tif{p]cn Sccgei-øarn, ber ubfpofnbtcé, f, at éatU, fom man ooerbtaøcr en 2Cnkn til 

bi'ioe ?)Silbt fammen p, et oifl ®tcb i ©f 02 ©iffcrftcb for aSctatinøcn af erf ®ictb. 

»ene.* (2trce6oe. ^cxacm. @; 212.) 5)ers 4jaanbfaaet Pant a: fom tJirfeliø er øit>et 

af: Pan^lloentter/ plur. ^oorocb biffe ®arn ccni^panbe, Cojt ^ant. (mobfat: urørtiøt 

ubfpænbeé, PanSfvcJift^ en.' forbum : ert pant^ |>i?pot6ef.) "^aanbfaae^ Pant r 

Saøtbetient, bjcr hca^U. .Dpfnn m* ®arncne ffa( bwi/ fom bet taøer, øiemmc fom (it 

ett. pån^ctne / (3of, Su.&mé ^amU t. ben eøct (SJdbé." 2). Soo. 2ft (aanc «(nbre) 

j>, ^ijl. II. 3* <S, 52.) pxiapant; fatte { Pant, Cafe et p. Qt 

Pan&fcr, et. pl.-e. [fremificbt ; af u\?i8 forfaftjent pant (naar Oielben, I)\jorfor bet 

^trtomft. @\). Paas*r. 3^. 9> a n j c r.J S3c5 er fat, tf!c tit rette Zi^ hctaicé,) ($t tru« 

ttabrnnøafSKetat, for åt bciTi?t te kroppen øeliøt Pant (fom 5?antf)aocrcn fan i^i'c 

^ob ^U9 oa <Stif ; Jtprobé/^atmjlf. [f, »rug df.) iD. Coo. V. 7. 6. .S. 3^ot>» 

36rynU,J =s panftfcrbaan^^ et/ S. ^ooii^cb fproøet Ocmoerftjr bet ogfaa ben 5Ret i oø tii 

2>eiene i ^anbfcret banbtcé oø ftotbtc^fams stinøch, fom 9>antI)aoeren er^yttocr. ^ a.) 

men, (Sfi\)kn\d)U) panJ«ferC>raCt, en. fu(b Pantcier , en. . ©ierma^ibf n tit v et 5^ant. 

IBcftabninø meb 9}anbfer, 2(rms Ol) ajecnff in«, (mobfat: ^Jantftaoer.) pantfaaet , adj* 

net. "2)00 |tob I)anf. nuøifinb(anfeP«in5; bet, fom er øioet een i $ant. (pantøit»ct.) 

fcr^ratjt." 2)0(cnfcf)(. Pan^ferl)ani»f?e, pantg w , v. a. 3. [Qi^^t.] øioe, foftte i 

en. tjoietifl @taail)anbjTc tit 5)anbfcrbraøt, ?)ant. (9?oPø,) Pantbaocr, en. btn, fom 

Pftn6fcr««^c,c;. poet. b. f.» f. 5>anbfcrs fjor^Jantet i ^ocnbe, eUer ftar fforjfrionina 

traøt. (25^lcnfc{)(.) - pan^ffrHar^t , adj* paa en pantfat @ienbom. Pantiaan , et, 

ifirt ^anbferbraøt. pim^frrmagrr , en. Cann , fom øtoreé imob et 5^ant. /pant* 

. orbum ; en 33aabcnfn\cb, ocr øiorbe ^anb« jrie6e, et, ©fiebe paa f n ©ienbom tit brus 

erc; en 4>arnijlmoøcr. (JKaPø. prb6,> øcfiøt ??ant, jDeraf: pantff i^^c v. a. 1 . 

: ^an6ferpla&e, en. 97?ctatplabc, fomubøiøc. (^of. TCnrfier.) pantfttte, v. a. 3. [f«tte.] 

^ jDeet af et ^'o nb fer. Pan^fcrryø> en« jioe een noøet i ^ant, 2)eraf: P«nt* 

Slt}øfti)ffct af et ^Janbfcr. "iD^t flanø , f«ttflfc , en. ©icrnlnøen ot fatte noøet I 

i om ^oarbct ftiuøcr ubi en p." S)l)(enfrbt. =J)ont f)ofi en 2(nbcn. Pantfortter, en. ben^ 

)att^ferfVKr, en. pm^t^ SBcbafninø f. Ccøes ber øioer en 2£n>en ^ant, ett. 5)anteret i 

tnet af et ^. "lit Pandfcrffal er øol) t^ fin (jienbom , t.. øtfferljcb for et Caan etter* 

ffiarn oa ' «5arøe." S5()tenfcit. (5»>Pi't^-) onbct looltøt ©ietbjfrab. :?= b,) Pantebojr^ 

Pan^ferfriorte, Pan5ferfarP, ejj, et eftec en., ©n 93oø, ^rotocot, f)Oort tiirølaffc 

JlropWn bøietiøt ^anbfer af fammcnncttcbc 9)antcbreoe paa faflc €icnbomme inbfore$» 

SHinøe; JKinøpanbfer, Siinøbrnnic. panb^ Pairte6rcD,ct.®pco, 3>ocument, fujoriGifr« 

f'crvorbnet/ adj. v. iført, oaOnet meb ^^anbs manben tii et uwrtiøt ^ant øit»er en Tins 

er, "JBucjt^otter oø pandfen^abne^t -^et* ben ^^anterettføbeb i famme; PantefoipjPriv^ 

U" @wnefiu6 t>. SStoctj. ning. PantcpiH^ , tn, Øietb, b^orfoc 

PaiiC>t,et. f)uib éfimraet ; fom fatt«t éfi>tbneren(;arøioct?)anterettfin(Sicnbom. 

fiø inbi'n i ©linfabc. (^ot^.). Pante5o^o, et, pantfat (Sobé. (meft om Søés 

Paneel;, fr. pi, P<;nelcr* {X.^anzi ej ertc.) Panteletj ^ en. ©n fétjjPabeKa Ccø, 

jBeftæbninø paa murebe aSæøøe, beftaaenbc f)V>ori jDeetfaflcrnc, naar be ooertraoe t)ebs 

af tpnbe giæte, bcr fammenfoieé { en fRanu tagne §orf!rifter, maa øioe et 9)ant, fom bc 

tue. = Paneclpofl , en. et frcmftaaenbc fftcn inbtofe efter Dommcrené Jlicnbctfc. 

jjta, b?r abjTiner il>«tene etter SSaoterne I Pantfkljn etter Pantlebn, et, i atbrc 3^iber: 

et groncct. <33lotb.) Ipanftlioctåf en. (5*n J^rohené Wobfcr, enboø f)ck Canbffaber, ber 

pandet iSaø. (93iotfi.) PaneelvarF , et. pant fattefi til 'jJrioate f, .Ronøené ett. SJi^ft* 

^ammenfatninø af paneler; Saoteoarf. . ®ictb, unlertiben mob en (»e^inget aavltg y antco6(t$ation — ^dpittMiUt, , 175 fpapinMQe — yardbir^twfll* »». 'fffiift'. ,pantfoBltg<jtion, en. ®lctb§6rct>, et 9)?«ttct)arf, -^t^or Jttujc' 6i?tct)cé txt^aé 

0&(t<)atton, ht?onjeb tflligc fofbcn (aante pft; ^apirrjcnrf, ^apirfa&rf!. p<tpiroIie/ 

Snm en étcutom fætteé i ^ant. Pan*« en. (Sn <Tatp, oticogttg Suøtiobeb-, fom 

teret, Pciitcrrtttgl)«^, en. ub. pi. ben Siet, bdtjcr ^tffbogc , noat ^Jopii* fprbcctnbcS^ 

^ant^a^^en erbTjen>cc tit pantet. Ipam Papirpenge, n. s. coll. ©cblcr eller J&cuis 

tefcg, cff. Pfintfag, en. Sletéfag anflaaenbc fer, fom ubftebeé of eh ©an! eller SRcgie^ 

^ant 09 ^ontcforfhritjning. ring, o«j ffutte øaac ^g gidbc i @tcbct fot 

Pante, V. a. 1. vjiete Snbførfct f eend- »tcfeftg 5Si)nt. Papirprcffcert. i; én 

€fcnb om, i 3ø(øc konteret. ^anbfctJpcrt^ ^. meb 6frue, fem br, tt( at preffc ^apfn 

tet fer ©fatter, (f. ti^panteO ^Derof t 2. b. f. f. ^^aptrtwngcr. Papirfax, f«* ^* 

Pantning^ en. pl.-m tit at ftippc ^apfr m>b. Papir^aB, et» 

Patitljer, et. pL-e. (St 9lot)bt)r af.^ats (Sfab ti( at gfemmc ^^apirer i. Papirs 

ti*flaf(jten; en 5^arber, et ^antfjctbor. (Fe- fpaan, en. pi. - er. ganjTc fmaat ^apirofs 

lj< ParHii^.) forjftettigt fra Ceoporben. fa(b ; faofom t>.' Søgere ©e^Torring. ~Pa^- 

paiitfer, et. fee Pan^fer. - ptrfptlde, en. unwttiø »rug af 9?apir. Pa< 

Pap^ en. (pi. Papper fun om flfcrc ^tx^U pirjtemprl, et. (S. fom raotvflffeé 5^ap{r 

tfc.) 2r>ffe ^rf eller .S^labeof^apirmaffe, til offentlig ©rug. Papirt\?iitgfr, en. (St 

entenforfarbigcbe af J^lube og ^apiraffalb, pabt og tungt legeme, en SKarmorptabe, 

flTcr reb at fammenfiine enfettc Tixi ^apir. ©tpplabe e. b. fom br, tf (at Iccggc ouenpaa 

= Pspcrbci^c, et. 1. 2C(t f)oab bcr gtarcd ^ajjirer, f. dt f)olbe bem fammen. P«i 

af^ap. 2. IDen 6i)|Te( at arbcibe i ^av. pirværF, et» Gn yapirmoCe, ^apirfabrif. 
PaparSrider, en. ben, fom giver ftg af m. PapIf^,en, pi. -er. Ctt Si(()cengcr (ff- 

ot gi«re 9)ap«rbetbe. Papbind , et. ©inb g)a\>cn, ©ettenber af ben catf)olf!e Sleligion* 

tm tn ©00, af ^ap , ot^ertruffet meb ^aa — papiflerte, et. bet, fom ^ører til ^avcs 

pir, nben ØKnb. Popfiim, en. ^iaf, bømmet og ben cat^. øfeligion. (ibagl. IX* 

fem'btuge« til 5>flParbeibe. (5Kot6.) og meb SRingcagt.) pajiii^i^ , adj. fom 

Paprgeie, en. pl.-n [SR. ^ 9)opes ftører til ^Javebøramct og (Sat^olict^mcn* 

§ o ie. 3 5Kibb. H. iatin Papagallus. Slat)« (2). So^). VL 1. 30 
net af arabtjf |>erfomfl.] ©n ubenlanbjt Par, et. pi. b. f. [3*1. og @t). Par.] ""1^ 

7sg(efl<egt fra bc uorme ^immelfhøg , JKo :ltng eller ^erfoner af lige 2(rt , fom 

^?oraf flere Ifrter tunne lære ot fcemffge enten i)9tc fammen, eller i en »id ^enflgt 

forftaaelige Drb. — ^an ftar ffubt Papes og for en oté Xxt> erc forenebe. (&t \>&t 

§«iett, figeé om ben, ber giør en flor eg ©torjler, éanbffer, .&efte, Jtoppet o. f.#». 

uventet S^ffe. (3)ct mobfattc afPat er wnaQt.) par og 

Papir, et. (f>l. Papirer^ om fferc ^tt^U par. Par i?eb par. Qt Par, absolute, 

fer eller @lag* *.) r@r. nanvgog. Sat. bemærfer ogfaa : et fat SRenneJfer, et fav anten ©rug* St W, en -©og, et JRit«, PaeiDtb. — JDeraf: parwi«, adv.- fax^o^ 

enSaHePapin 2ft giøte Papjn @fri»« 5)ar fammen. ,^ ^ ^ , ^ ,. ^ . 
papir, iJrnfpapir, ©omulbépapir, ^fube* Parade, en. [fronff.] i bagi. S. for: 

pipir, ©ilf<^apir, nu m. [Gen. Papire ftabé, Prægtigt £)ptog.- J/ Jfommc 4 

frri^ei altib meb ben abiectioiifc ©emær^ Parade. "Tit I)at?e et llftr til Parade.'* 

fflfj: fom er gfort af ?aptr, f. S. Pa-- (Snceborf; men mefl om ^rigéfotf , naat 

pirsbaafe. Pap irelijgte , Papireoinbue , befor at jfifte aJagt, etter oebanbreSeiltg:. 

\ £c unrtbbeWe ^ams &ci>«/ ^trcrffc op i fulb 5)ragt mebSKufif; pcpireofffe, o. ft, ^. ^ ^ - . ^ ^ ^ *^ -*. , r,. ^ 

mcnfcrtninger betegne berimob en ©ienltanb, ©agtparqbe. Seraf: Pa rad cl>eft, para-- 

tcr hører tif, f)ar penfpn ctt. ftaaer i et m Jeptabé, paradefeng (^wgtfeng) o. fl. — 

JfcrJjoIb t. ^papir.] 2. (5t ©lab eller (BtViU P^radefe, v. n. t?ifc ftg t fulb ^tati og i 

fe gjapft, ifcrr b^orpaa noget er ftrcoet. pcffgtigtJDptog ; tfær om eolbater. - 

2San bar forfeglet, ftané Papirer. = Pa.- Paradiie, et. pi. Pf radrfcr. [Tlf bet ®r. 

piraniild, et. fmaa etijHcr afffaaret, etter %^^}:[ ^ • ^^^ ^fJ^^ SDJcnncjfeparé pvj: 

Dbnigeligt 9>aptr. Papirfabrik, en. 3nbs f)olbéfteb; ©ben , ©bene .patje. 2. ffgurl. 

rcminø ofl aScrrffteb, ?)tJor % gtøreé. Pa>-' cttioert [ofrbeké fTtø^t^. behage igt og Inttc. 

pirform,en. Jorm, b»orpaa 2Crtene ban.- Itgt 6pf)0lbéfleb. "gra cj tttj^t^ P«tas 

r« i ?)dptrmøaer. Papirhandelen, ^^nn:: difer er nu beéuben tngcn ^art.'' ©aggcfen. 

W meb forjJieftigc ©tag« qjapit. Papir* ^t.iorbtf! P<J«;f^"«- (©oalcbeé ogfaa iin* 

kndIct/enV ben, fom brim l^anbel m. ^^J^/i^«" *>«" ^'^ *1^??"^?/"^^ ^^.^ J?"^! 

^aptr (<2frit>e6øgét, eWmebflaber o. b.) Sii*!^"^) = F^!^^"5?^if'/^,®* ^^«9^ 

P^pirmager, Papirmefler,en' £)eMotfi 3Gb(er af fmuf uboorteé 2Cnfeelfe. Para^ 

Maoer en gJapirmellc. papirm^^Ut, en, b»efugl,en, Cn ubenlonbf! Jugleflagt, / I i ^flratiiSfttgl— ^acoL ■ * 174 ^arol — ^artiaanb* 

ttbmoerfet ^l b^e« ^U\iUé ^tagt o^ ifott fileterne ^tU en ^H Zib., ^uon^b £)tbet oø 

»eb 4)Q(cfifbrcncé Sængbe og 5«»cr. = JcttraaOct ,ubtctc«. — ParoI6efaHu(t/ en» 

par^ififF/ adj. fookteé , fom man tænfct Scfalinoct fro .Konflcn eller ben «t)etfl be« 

% bet i $ai;abtfcl;.i I)Bi ®rab h)ffeUdt, fatcnbe , Jtridé^ccrcn oebfpmmenbe , fom 

bcoQflcUgt. . » gt»cé cHec oplafoé »eb parolen. 

Para^ojTr adj. [®c. og ?at.] fom mob* ParrC/V. a. oø rec. 1. fof Par.] ' !• 

ftjer^ ihibcr imob en af be 2CIlcif[effe ans bringe et ^or fammcn, forbinbe tii et ^ar* 

taøcn. ©Mening. @u para^ojc Scetnmg'. — Kt parre ^onb^f er, étrfiimper. 2. v. rec. 

£Dø{aa fom éu<)P. "9JJa n. intet Para^o;c parre fiø, tilficb«f!iae Aiønébriftcn ; bru« 

ftai finbe i min ^a(c." ^olb. 5^. 9)aaré. gc« fun om S)x)x. (øubftantiuct flaocr uns 

parallel^ adj, L®r. og Oat.] fon) i 6i>crt bertiben i sine. naar ber meneé hcU TCrtcn. 

. 9)unft flaac lige langt fra (jinanben ; [(xms ^forten parrerfig paa en t>lé 2farétib.) — 

UÉ|enbe. Pacallclc Stnier, <5ii((ct. Pacree^ v. dep. imperf. parredee. b. f. [♦ 

paraply, en. pi. -er, [franjt.] SHegns v. rec. parre fiji. (tn en fietbnerc. Sunfeé 

fCierm: crerf. ^at, ^ift. I. 50.) = ^eraf : Parr^? 

Parafol, en. pl.-Ier. [franfT.] ^otjtierm. ^rift, Parrelyf!^ en. 5>rift, 2i>fl tii at parre 

Parcel, en. pl.-ler* [af bet fr. og ^ng. fig; 5)nrcni'6 .Riønébrift etl.. ^»(ebtift. 

Parod.] et ^tx)fU 3orb ^ en af en ftøcr^ parrelyfleii^adj. f6mf«(cr9)arre(pf. Pcrx 

iSienbom ubbeclt eU. ubfliftet Sorbtob. — refyge, en. (Sn mi 6t>gbpm ()oé ^oraqDocs 

partfUere, v. a. 1. bele, ubftoffc en flcrrc get^ ber ifccr ^ar fit @æbe t Jtienébetc^ 

Sbrbieobbereller 9)arcdler. i(t parcellere nc. Parreti^, en. >Den TCarétib , i b\>iU 

en^ooebgaarb. — jDeraf: PatceUerittg^en. fen jD^r føle 9)arrcbrift og parre ftg, (Og* 

— Pdrcdiifl/ en. pL-er. 3)en, fom h<^t en faa Parringstid.) — Parring, cn» pl.-er. 

?>arce( til fflrug. (JDrb, fom førfl i be nije« Oterningen at parre, eller at part« fifl. — " 

pi ;5iber ere Inbførtc.) Parrinøednft/ en* gOarrebrift. 

Parket, en. pL-e. b. f, f. Pant^^er« Part, en. pi. -er.- [af fiat. pars. X^ 

IDeraf: Pardetplet, en. forte fletter f $ars g>art.] 1. 2!)eel eller 8ob of et ^eett. 

berenfi boibe ©flnb. parderplettct , adj. Xruepårt> Sfibépart, QSerbcnépart* Ht 

plettet, fom et ParderjFind. (J^ingo.) ^a©e Dart i noget. "SKon »eeb, at Jog« 

' Parere , v, n. og a. 1. Jtonftorb I JRlbc« ben, iat af ©raget (lørftc Part." i>otb. $. 

og ^cQU^n^cn. .^eflen parerer (llanbfet $aaré. 2. i ^Rettergang og Coiofprogct : 

i (S^lop.) 2ft parere (afbøbe) et @tøb. ben fom (^ar ©tribig^eb meb en 2Chben,^ og 

ParF, en.pl.-t. [®L ®t). Park; befteg« føget ben afglort t)eb ^ormaal. Tit inbs 

tct m. bet ^, $fer(^.] (£t meb SRuut falbe, at ^øre begge Parter, (f. IJtodpart, 

eder ©ierbe {nb(Iuttet, aftuffct @teb ; ifær: Dederpart«) 

1. et focrgtlt, inbbegnet iCanb til giff ; gi« Partere, v. a. !• [af Part.] bele i flere 

ge^am, gifleparf. 5)eraf: Parf dynd, et. ©tnffer; fønbertemme. 
jDpnbell. S&ubber, fom opgcaocé af gijfes Parterre, et. [franfT.] 1. i atfteotre : 

parfe, og Ian anocnbeé jt* ®iøbning. (Élufa ®ult)et i JSiljf uerfaten , i nbrettet for libbens 

fen.) parFfijf , en. DamfijB (jom mere be eller ftaaenbe ^ilffuere. 2. i 8t)fl6aoer : 

bruge*.) 2^ en inbgierbet 8i)ftj!ov, 3)9res fofrjfiltc og afbeelte ©ttjffer 3orb til S3lom$ 

. ^a\)e. ((5. Pare.) "De gamle perfiffe Jton* flet ettet Otaépletter, m. ih. 
get ^avbe anlagt faabanne Parfe tæt o. parti, er. pl.-er« [gr. partie.] 1. ett 

bereé Soft^Totte.'^ ®ci)i)tte. JDcel, en ubeftemt SKangbe Sing, ifæraf 

Parf et, et. pi. - ter, [gr, parquet.] i eet ©lag«. Ct Parti ©are. Ht fiøbe , 

€5fue(pitl)ufet : H fortejle, for ftg feb af«, falgc i ftore Portier. 2. enbeet golf, fom 

(uffcbe ^iljtuer^^ccber. ' ^at)e een SBeflemmelfe ellct et gormoaf^ 

Parlament, et. pi. - er« faf 9)?ibbelalb. (beraf: Sagtparti, Spilleparti«) Gt Parti 

Ht. Parlamentum.] (5n gorfamling .af I itrigen, fom gpaet v<^^ ©trefftog. 3. 

lo9git)cnbe eller bømmenbei diigéflcenber ; . Gnbeel ^erfoner, fom i'|>enfeenbe til en t)i$ 

^ nu ifoer fun om benne gorfamling i (Sngs ®ien|lanb ere af eené 9){ening oq bolbe fams 

lanb. (3 ælbre j5>anfE br. bet alminbcligen men for at forfvore ben. ^^olitifle Partier*- 

og IjDppigcn for : SpUb, S)xtUr>, iDprør, fRcliglonénartier. \ Tii ftifte ftg et Partis 

S)ii)tteri. "Parlament eller ©lagémaal" toge Partri en ©ag. "il^ore ©anbfcr tnøc 

forefommer enbnu i gororbn. 28 3ul. altib SSerbené Parti." »oflbolm. (f. 3Xofcs 

1683.) = Parlament6l)erre , en« oø Pars parti, ©eet, gaction , Silbæng.). 4. i 

lamentølem , et. ben , fom ^at ©abe og nogle llalemaaber for : ®iftermaat , Ti^Q^ 

©temme i et parlament. te^Tab (ifoer meb 4>cn[9n til gotmuen.) 2Ct 

Parol etter Parole, en. [franff.] 1. giøreetrigt. gobt, flet Parti. 5.3 »We 

JDrbet, fom ben øoerfle 93cfaling6manb ©pil: et t}cc\t , fulbftanbigt'©ptl. & 

mebbeler fine afficerer, f^r at loftet oø parti JfBlKarb. Partiet flaaet lige. = 

fagter berpeb funne tienbe bt^cranbre; Hs p attiaand, en. ub. pi. Silbøieligbeb til at 

fen. (f« Seltroab.) 2» gorfamling af £)f^ »iOe fUfte partiet og becltage i ^artifbrib. ^rtiblob— ^«/ 175 *o«centor— ^afK. 

PcrtriBI«^, tU VItt Sutbf nbe. et »(ab, fem Pcewiitor , et. (S« Jtjor g>flffer nbftebeé^ 

JWt»e* til yorbeelfot et t)i(i ^arti 09 efter pasptnnt, pi. bet, fom %ttatt^ f. ot ubfcct« 

iet( ©runtftetntnger* P«irtig«wger , en. bifle et ^a6 ; it. fot at furre tnb ab ^ODeb* 

iDcn, forø i Griflen ec jDeeltogec i, 2(nf«i;et ftabend ^oxte ^. »ijfe ZiUr af ^a^cn 

for et ©treifpom. PartiV^^nØ / en. (SWanbir b. ^ommcroafcn. 199.) f. Portr 

2(nf£ret, |)oi>ebmanb fot et^atti. Pcr» »enge« P^ojfrivjer, en. JBcttent, fom ubs 

titliftet, en. -ben, fom ftiftec, oiopr Tfnicbs jtebet gJaffer. Pften^orfen, et. Hit f)r>Q\i fom' 

ning tit et ?>. padifht^, en. Strib fmeU ^øret tit gJaffeté sDicbbeting. 

lem to eOet ffete forfflcHige 5>attier. — . 3. P^e, et. ©fribt, Srin ; f un i fofgenbe 

pcrtiviis, adv. i ftocre 9obbec eQet ^attict% Sammenftttntnøcr : VatQ&nn, en. et ^(aøé • 

(P«rtt, 1.) Sfcibt Od Sobffifte boé berm afcettebe |)e« 

Partifel, en. pi- P^trtifler« [Sot. parti- ftt, fom naften paa eengang (kft^ begge 

cnlus-l 1. en ganjfe (iben jDect af noget, jobbet \paa een Sibe fra forben. Pao? 

2. (3 @progIærtn ir. bet-omibe ©maaorb øanøer , Pac^^^antøer, an. (5n ttC faaban 

(^Trorp^litioncr, Coniunctioner, m. p.) fom Øong afrettet ^cft. TTt gaae i Pcoøanø« 
mt btité tU. foranbre«. ^ Paeqtiil, en. pl.-Ier. [of Stal. Pasqui.-« 

Pactifan, en. pi. - er. [C. Partisan. 5£* no.] et cercfJofnbcnbe @hift, l)t)ié S:>vh(^r>^' : 

9>attifane.] épt>b, meb en S)re nnbet manb if!c>fiacnoet)nt(tg; et Øfomffrift.' 
Cptbfen, jtorégeoocr, ^clleborb-,. P^jfat, en. pl,-er« en ffiinb, fom i be 

P6Tti{7/ adj. [af parti.] fom <if ®unfl 5(?(juotor næi'meft tiggcnbe Sorbftrog i lang 

etfec 3Ui6ø{e(tg^eb (abet fig Ube i fin IDom Sib bicefet ftabigen fra een^ant; g^affat:: 

eaet t fin ^anb(emaabe. At oife ftg partiff øinb. 

for, troob nogen. "^00 et itte pcrtiff i i.pajfe^T. a» i. fnbrette noget tit g)b«, 

fne eene ©aget?" @(^ptte. — Partifflje^^ efter ret 9Xaal og Storrelfe. 2Ct paffe een 

en. 1. ben (£genjlab, at oeete partift. 2« S^ing efter en anbcn, pa^t noget efter et 

gttring af en pattfft Zctntts og ^anble« 9JlaaU Kt paffe SRammcn efter Sfflberiet« 

mdabe. "iSil ffig Partiffbe^ mig ti *aa6, Ht pafft bet rette ^aal. (f. afp<tffe, in^pajje, 

et ,Sfrt»gt fan brioe." |>oI6. y. g?aar«. tilpaffc.) ' 2. gJrooc en IKing , om. ben i)av 

P«cvf, en. pl.-te. [gt. peruquc] et of fin rette <Størrclfe. 7(t paffe tt g)ar (Sfoc. 

fremmebt^aotforfarbigetl^ooebfHut. Tit (932an |iget: IDrenoerf fan iffe mere p^ffe 

gaae m. Paryf* ss paryf^Iof / en, ZtCif ben .Riote o: ben paffer l)am iffe mere.) 3. 

ttof, tit at foptte en |)an)! paa. . Par^« tage oare paa, opoarte, bctfenc. 2ft paffe 

' mager, en. beo, fom giet g)arDtfct, brin« en (SDg, p&^t S^ornene ; pa^t f[ne ^or^ 

ger bem i Save, og eøetd pantet paa ^aas tetningcr. Tit paffe .Kreature, paf{t dcctf, 

Kt. (f. 'é^^arjfafter*) Patyfnet , et. en J^^Hinger. — Paffe op, a/) bet f. f. pafft^ 

ffetformet ^ue, ^i>otpaft4>aac(tieng^art)f 3. b«; (ure paa, efterfttorbe. 9lot>etne 

beforflej« ^ paffede (am op unbcnøeié , overfatbt og nhs 

i.Pa6(et)ub,pl. [6o*!£.og^ott.Pafls.] ptpnbtcbe t)am, — P«ffe paa, tage oare 

l.^taat, SXaabe. (^tceibet.) iDeraf Zas poa, gioe nøie Vgt paa. Pae paa, I)oot 

lemaaben : veb Pa6, oeb bet Pae o: oms fian gaaet l)cn* Ibreitgen paffer paa ^ti 

trent* ^an f om oeb bet Pao, omtrent t>eb ftene (bar ;Si(frn meb bem. IDcrimob: Ht 

ben 5tib. Cf. ^aterpoø^ P^ffnr^ 0. ff.) 2. paffe «&cftene o: p(eie , . fobre bem. 2)en 

adT. fil pae (i 2(im. i eet iJrb) ti( SWaabe, |)igc paffer iffe køerne gobtO 
fom bet but oære, beteiiigt. iDet et mig 2. Paffe, v*n. og reel. ^aoe.b et rette ' 

tfl: ttlpae at tetfe ibag. Tit vcetettlpaø, ^aai, være til g)ad, ()Ocrfen for flor efter 

ver, ilbe rilpaø. = Paegfoø, et. l)øit ®M, for (iben. ^Støvlerne pafft iffe»' Denne 

fom 9cb SUnge et afbeelt i flere SRum til ^to(e paffer mig gobt. Saaget paffer iffe 

tt viff 9Xaa(. Paøfort, et. ^øfott, Qoori t. itanben. 2. være vel ffiffet,* inbrettet, 

S^effiffet affcrtteøv Paøfugle, en. ^ug(e, meb ^enfpn ti( noget anbet, ftcmme over« . 

fom ttøie paffet i en S^øffe eSet 9iiff c(. een$ meb« Sønnen paffer iffe ti( a}7aterien« ' 

rmobf. Heiidfhigle.) paøt>«rf , et. qoØ IDiffe 3iO(f paffe iffe fammen., Dette iSøi, 

2>retere: en 3nbretnin|^ Ot>orVeb man bteier benne Sarvc paffer iffe tit en Jltole fell* 

Utf fom iffe har en tunb, men fantet Sotm, tit ^iole.) Qn ung Jtone paffer iffe til en 

og anbet fonfKgt 2(tbeibe. ub(evet SOVanb. 3. t. rec. pa^t fiø, føm« 

2. P6ø,et.pL Paffer. [t!fl,Tt» ^at. passus« me ftg, ffiffc ftg ; ifæt n\<^b |>enfi)n tii'ubs 

S. 9afé.] 1. ttang 7(baang eder ©lens vorteø SSelanftanbtg^eb, t. bet i ^ftf og 

nfm<9ang, @nevring, ^tøfrvei. 2. ftgur(. @oebet vebtagne. Denne Dragt pa^t fig 

fri ^tennemgang eHet ICbgang ; i ben ZaUf iffe fot en albtenbe Jlone. Det paffer fi{{ 
maabe: at Save frit Pae« 3. S3rev etler ^iffe, at tatef. meget i ^cfflaber. — part. 

ilrifttiat ®ibt(eøbi?rb , fom giveø een , at paffende, fømmeiig,« anflotnbig, fom poffer 

f^an nbinbret fan teife og opf)o(b( fIg poa ftg. * 

fremmebe @tebet; SReifepaø. (jof. 5rip«0/ 3. Paffe, t. n. 1. i viffe ÅortfpK : t^otbe 

09, ^øfMøf DøgNfiaø^ og fl>) s fig fca vitffom Deettagelfe i ^piUtt, naat ^ffe— ^«tenn 176 . patent— yattebte^r* 

ntan ci fcet ftn ^Tortcefrxb at ^cttc Un ttaat>nf»o, gUc l^m et S6{bne<69tb, m. m» 

> ©pUIcnbe^ '7(tp<:fl*e<^or^aanbcn/iS3og« 2(l>ctép«teiin 

fioanben.. 2)cr er paffet, cunbt (af aHe Pater^en* ® Tatfnfl £)rb, (Jabcr) fom 

^ptderc".) l&riigeé om t>iffc catfjotjTc £)rbcn^øcfflltgc 

PaffelitJ, adj. rafp^ffe.] 1. fom paffcc cKcr SKunfe. "Joe Pateren ftofbt ^uué* 

etler er tifpaé. 2. fom paffer ffø t)cl, fi^ras en O-Ptnbe." ©etfct. = Piitrrnoftet, et^.^a^ 

me((9, pcfanjlcenbfø , pafTenbc* 3. maa* bert^or; be 6^tf>o(ffe* SKofenfranbé eller 

bcHø, mibbcfmaabfø. (5)?otf).) — Paffelis« ^ugtcfnot, l^Dorefter be tcerie Stønnerne« 

l^tb, en. iib. pi. @ønime(t<^f>eb. PcternoPcrv«rP, et. <gt mft^fo^é a)7af!tRs 

P^ffer^en. pi. - e. [9^» ©ar. ?) a f f e r.] tjorrf tit ot tvccfU ^anb op ftf hx^bi ©tebcr* 
etmathemotijT SIfbffob, ^ef^aaenbc of to Patient^ en. pi. -^ er« en ©ng, 8ibenbe* 

ganjfefpibfcy oi?cntit forenebc og bcpcegctiøc 2ft »ære Pi:tient« (b» Zait oø tawrc elT. 

»een, ber bruge* tif. at maaU og dffcrfte 6m6eb8sétit(0 "»?aQt nogen p^'ent en 

Hge og frumme finter. ito(befi>ge frrfter," 2(rrc6o. 

P^ere.v. n. 1. ffremmebt, og r)rpptg . '^^/'^•''V^w-P)' i'J: 7* f^«"»"J^f?* 

trugcftgt i bagt. :Sare.] 1. rdfe, f.vrbcé, ^''\^'^ ^'j j^^'f^^^^^r fom be møfoMn 

brage tft Si)brcner Wgn. 2rt pcffei'C for-- P^f^'^T«!';* 2. en getftlk i8ærbigl)eb, 

Vi, Igicnnem en »t>, om en Sfob. "iDcn. ()^1^« i"^«®'*!?'"'/'* og erfeWffopperé. 

ne SSci, 'fom mibt om (gommcrcn !nap \>ac P^trmKhalff, ad), fom »ebf om feer, ttlftø« 

6t pajfere.'* 9M. 2. fortfættc f!n m, brage J« «" ^H^'^^^^ potriard^alff 8epemoabe, 

u!)fnbret ttibcre. 2Ct (tibe en paffere. 1 ^»^ ^!!:^^"^^"^,?,f ''""/•^^^^^Jf^'V. "^ 

titftebeé, antages, finbeé taafeV STet ®tamm^, unbec@£ammefttbreé ©^^^^^^ 

fan t. 9iøb pafferV/ 4. gfelbe , lolbcfi , ^ ?*^":?^ *"• P'r'^L .^'"i, tT Z^*^"^ *^k 

antageéfor. Vtpajferefor en rig Wb! ^^^'i^^^s^^'^fl f^^^l L'^^ ®^L^^^^^ 

5. ffee , Vnbeé /tilfcrage |ig. »^uié af »f " ^'^^iLfXÆff^^ 

f(are,J)ocumehter man iffc funbe fee, at ^^^' ». f."^.^**^ ^^^^ 5*^**^1^ nol ^pWe 

tiigt pafleret er." *ot6. % 9>aar«. <- Pa6-> J^JJ Pf,^»^^ ' s"^^^5?* ^n^w fi^orbe bet 

|creffWil,en.»epiié,fommebgitte«for. l^,?rCrs®?'^' »/^"n!'^^^*^'*'^^^ 

totbcbcajare »iftpnTftbeté 3ecc/' (5tnrb. = jDeraf: Pai 

PaeriotiJn.pl^en [ftf bet Sat. og Sx.l ?l^^**'"^' ?!!: J^' J?^ ?*^??^^^^^ 

GgentUg: Cibctfe i Ktmfnb^Ifgbeb ; (brug^ 5 vVlw'il^' *^'" ^1""^!^^^^^^^ 

te« berfJr titforn meget for bet fHblgerc op. ^J^ ^r^lT'^l^*'"' »s«^."Jf l"f *'^*^."i^'^?' 

tagne: fo^enffab.) 9Zu for bet meftc fan ?f!!^?«^^l'; "t8eb ©lutnfngen af SWaal^ 

om.3efu(5f)ri(K Sibetfe og Æ)øb, Sibert, Jl^J^^g^"*^tf ¥^^ P<^ttictifft 3Pec at 

fttrorpaa benne JBegtpeu^cb erinbre« (ben ^*Si'^ r^^iS^^V;^ « rr 

- - ' -- » . . ^ . _- . . V ^ Patrol, eHevPatniØeren. [fr. patron^ tet finbc JRcbffabernc til Cftrffl! Sibelfe (Pas- ;!;^"-"t= *'^5: * / ' ^'£'1: t?^?" '^^^^^ 

siflora) paiponeb^i, Pa6fion6l;iffom , '^ting meb en *atrot. -- Patrollenn^^ 

PaefionøtmiPf. tn. ft. ^ 1. Patton, e^.pl--er. t«flt.]©etl(ennet, 

VS A f ^ V i rr /- -1 * ^r > JBcffijtter. (f. Xitfepatroii.) 

Pa^el.en- nb.nl. [franff.] cJ f fag« 2. Patroit, en. pl.-er. [fr. patfon.]-, 1. 

gat»ebci,jm)raf banneé tjnbe (Stifter af 3 abffiafge |>aanbWcr i et eiag« »øn*^ 

mange forjtieatgegariier.tiret eget @^^^ ftct , mUi , en ^uul ?orm'(fom 606 

tør SKarntmi. 2(t maU i Pajlel o/meb 2)tetere.) -2. et 91øt? af ?>ap(r etter onbet, 

fUge tørre Sar»er. = paftelfarper, pi. en b« futbeé mcb faaraegct Jtrub, fom tiøcec 

|amHng af fflabonne gan>e|ttrt{r. Pa, titeteeub.-PatroirtafTcen. (^t>or(©oU 

ftelmaler, en. 35en , fom aOene ed. tfar bdten giemm er patroner, 

mafert taftet. PatWmaleri, et og fl. p^^e, en. ub. pi. [So. Patt.] i. mclL 

Paftmaf^en. pUFer. ®n »i^^t mcpbe, f^m en nrjtnbe, feer Sar føbt, faaer i »rnJ 

iil?.'L"f..'ljr5s».l^^^^^^ fterne; 3)fe.;2. £Xpi„bfo{ft »rpfler. (I 09 bet ogfda fan bi^rfeé fom ^obcrurt. Pa- ^.^gge JBem. fun'boé TCCmuen og i Ur>exc 

øunaca^ativa. SEore6rug.) 3. llegentL ^oen« ©tfer. — 

Pajltor, cn.-5^rcrfl, ©fotteførger; brn^ Pattebro« ; en. JBrog etter 5)ug, fom 

oeSfunfom 3(?reétitet for enhper orbinerct Clmnbfolc lagge otjcr )Bn?fterne. Patten 

5)rcrfk. Paftorat, et. f. PtofjlePar^, Sog^ ^119, og PcttrHu^, en. b. f. f.-9)attebrog. 

nefaI6« . . Patteoorte, en« f. 25ryf^vi>rte* 

Patent, et. pi. -er. frøb. 2f. Ut, Pa- Patte, v. a. 1. fuge SKctfen af tlpfnbes 

tenta o: literæ patentes.J . 1. offentlig op*, brpftet; etter af 9)uer; bie. (foavel on» 

ffaaet etter beficnbtgiort ©cfaling af SHegie* SWenneffer, fom om 3)\pr«) ^øttet pattet? 

tingen* 2. oabent ©teo/ fom mcbbeleé een enbnu. = Pattebarn, et. ^orn, fom enbi 

for at fotftffte ^atn en 9tettig[)eb ettet fba nu bier, (om er peb ^rvjlet* Pattcbro^rt^ * 

9att<6roter— 9ai>et)a(fl. . 177 y auivafa — r ^etaL ' 

n. htn, fem meb et aitbef Sdto af <mbre binofente*. "jtirfené eSpHb 9. betbo6lr<Ue' 

|otatbre bter eSTcr t^ar biet een 2(mme ; Pat^et^alø«*^ 3acoM« Pave^orUewen. ^o« 

IKcbrober* ^aorebe«: PattefefJet, — Pat^ Defeerrebømme , ^ouemoflt. {Z* SKotl)e.) 

tt^øfff, en. Søtfe cA« glaffe; ftvorof ©ørn, P49e9«r^iøi)(6/ en. ben (jøiefle geiflt. Scertf 

fom tnøen 2(mme f^ave, fuge SKelt i @$tes bføheb i ben caU)øifc Jtirfe, fom ^aoen ^ 

bet for at bU« P4m5y^ tK ^»r, fom Horbcc. s Pa\9e^«mme / et. ben pat>eHde 

føbe UvenbeHnaetoø^abebem patte. (Mam- S^oerbigfieb og ^aøt, meb Vlt ^vab bcraf 

maKa.) PatteftafFe , en* f. Pctteb^e* ^to øg ^Wcjfiffe ftwet tit fdmme ; 09 btu* 

P^ttcfjøl, et. 5ø(, fom enbnu patter ^ops ged berfoc ogfaa f or : ben roOTcrjlJcatf^otjfe 

pen (faatcbeé: Patteøriiø , Pattelam.) 5Ke(idton og S^lxU. es pa^tUn , adj* fom 

PAttfC|U6, et. at bertif inbrcttet ®laé, tilfører, oetfommer, ubøoaer fra ^aoen og 

til at labe pattebørn bn!fe af, eller opam« hc^ni ^ærbtgbeb. fKtvcIiø SKpnbig^eb./ 

me htm »eb. Parteølut/ en. et gJattebarn. ^pavelige SRctrtøfteber; 

Pdttel^orii, et. f. Dflf^geljotii. Pattelyfl^ Peter, eif. ub. pi. grøfornet af abjltafge 

en. Sttfi tit at bie. pattefyø, adj. meget ttbentanbfrc iQcsxtcx (i Øoerbeieé^eb af ben 

begirrfta efter at patte. atminbeCige, forte ^thet, Piper nigrum) bev 

paufe, en» pi. påuFer, fom oftefi fbre< l^ruge^fom etffarptitrt)bert. »Peberne/ 

lommer. [S. ^aufe.] 6n ;£romme af en. SBøffe til at giemme fløbt 9)eber i. øg 

A^bbtv eller Beit>, i ^orm af en ^aiofugs beraf {trøe ben paa 9){aben. Pebcrfuøten. 

le, 09 l^ooraf attib to flaaeé paa eengang ; Gn americatiff gugiefloegt , ubmarfet 04b 

Jtiebeftromme, ^orrpaufé. -^ PaufelUQer, bereé 92otb< ©tørrcife« (Toucan.) Pebere 

en. ben, fom forflaaer at ffaae paa $aufer. fage, en« ^øebebrøb, fom fr^bre^ meb ^ott? 

Pfiulun^ et* pl.-er. [^. @. 9^ a u ( u n. ntng og ^(ber. Pebetfom, et. enfelt S6cct 

^. pavillon«] Qt Xelt ; en |>t>tte eller etter Jfrøtorn af ^ebertroeet* Pebermyntcv 

S^ogning i Øftffeife af et Selt. (fieiben, en. ^iante af ftcttt 9uat og aromatiiT 

Bnbtaocn i vore SBibeioverforttelfcr.) "3cg ^mag. (Mentha.) Pebernød ^ en. pL 

bogger min 4><tttgbomé Paulun i b^ ræb« -nobber« fmaa runbe Jtager, (iig SZøbber, 

fomme Cfp^ger/' (Svaib. af fdmme -$)ti fom ^eberfager. pebet« 

Pcufe, en. pi.- r« 2(fbn)belfe i en fortfat qr^orrn, en. Gn tiben £loo;rn etter SKøtte ti( 

^anbltng, etter i noget tfcboarenbe ; mejl i at male ^cbec paa. Pcberriiø, et. SBuflen/ 

SJtafifen, om et fort £)p6o(b i iSonerne. fom bcrrer ^eber , ^^eberttcr« Pebetto'b> 

P&y^t, en. pl.-r* [af 9)1. TT. tat. Vapa.] en. (Sn befienbt inbenianbft ^ianteaf en me« 

ben ronier)f«cat()olfPe ilirfed ^DDerbooeb eU aet f^rp €mag; (Co9hiearia armoracia.) 

ter øvrrfle S9tf|op, fom borigef af iSarbinas pebert^^v, et. fnufte, (aiofløbte ^eberforn* 

lerne, og regierer fom ocrbéiig 3t>rfle ooer ytbtttræ, et. faibeø ogfaa en inbenianbjl 

JCtrfeftaten i 3ta(ten. (Stævnet Pai^cti m. giftig 5Bujfoart* (Daphne niezereum<X 

be<r. TTrtifef, og uben oibere iSittorg : ba me« Peberfoenb , en. pi. - e. [en for oott 

neé enten ten nu regterenbe, eU* ben pat>e^ 6prog ganff e fcrregcn SBencronetfe, fom fors 

lige ^(rrbtgl|)eb i ^aoen^ yerfon.) Gnbeet bum brugteé for: Jtrocmmerfoenb.j , l, en 

tpbjie Jteifere t^aoe føgt at inbffrarnfe P«« atbrenbe etter gammei ugift SKanb. — ^er« 

vene tKonbig^eb. Ht trættcé om Pavtnø af l^oé S^ggefen : Peberfvenbbomi en ^tt 

&aQ 3: om en reefttumjttig @)ienflanb. s= berfoenbé étanb. [iDet derefter bannebe^ 

poocgylbfn, en. Gn aXpnt , fom forbum felogiocte JDtb Peberm« / om en gammel 

befatte« for 2(f(ab) ^cter^penge , Vftabés SKø etter 3omfru, er brugt af ^.A. l£roiet/ 

penge. (SRot^.) Pave^erreb/ømme , et. og efter ham gientaget nogle <Dange ; meit 

9aoenie« ^errebømme i oeifttige og Jlirfes uben ot faae 3nbgang«] 2. i ben oprinbe« 

€ager. (^. 9lotbe.) pavebiflorie , en» lige SBemærfeife br. bet enbnu af ^o(bergi 

9a9emeé 0^ 9aoebømmeté 4)ifTorie. Ipas "^aa ^nat en Peberfoenb og QSfræbbcr, 

y»^f,€U 9at>cn6 ^of og.^offtot, fdm man jo fienber.'* (9. ^aaré. IV. 3 ^ang*) 

øei^ltg og t>erbé(ig ^Drfle. Pave^ie, en. Peblinct, en. pl.-e« en ung 2>teng, ®fo« 

^en meb en trebobbeit itronering omgione lebreng, éfolepiit (forlibet.) d^n ((attet 

9i^op«^ne,fom9>aoerne'bcere;$aoe!rone« ^oU fan blioe en |>ef!, en fattig Peblinø 

pavelov, en. I. en 809, gioet af en ^aoe« fan htm en ^rafti £)rbfpr* "iBeg^nb meb 

2. ben geifltige etter eanontffe Soo; ^ftirfe^ libt, (ccr Peblinge at ffrioe/' SKeitt« 

løoen. (SRotf).)'. P^emagt, en* ben geift« pebre, v.a.l« fomme ^ebev- i>aa, ht^s 

tige eg oerbéltge SDZ'agt, fom gaverne tilegne bre meb ^eber* Zt ptUt SKabeti. ^— ib$t 

Rg. Pdvrpibe, en. fa(be«betftørj!e@(ag6 er pebret, ftgeft ftgurl. om noget, føm er 

f;oSanbjfe9eer^:£obafépiber: PavcfloI,en. bort. "3eg ()at>be gierne Jeet, f)an l^aobe 

9aoen6 6toI etter Sbrone ; figurl. : 9a< pebret libt ben ooero«tteé €>øbme<" SBagg« 

fien# ^agt og SR^nbig^eb. (K. 0. iBebet« Pebal, en« pl.-er« 1 . ben iDect af et JDr« 

2. 9oti}€s) Paveftfrbe, et. 9)aoené og ben gelocerf , ber fpitted oeb at ttcebeé ttteb Jøb« 

pawtige »egieiing« X)p6oIbgfteb. P«ve/ berne ; gobsCtaoeer. 2, en Snbretnittg (it 

¥6^, et. SSatg af en ny 9ape btonbi <Kar« at b«mpe og forftarfe S^ben paa et ^a^tvtt 

SDanH Orbboflh U« (12) ^bttl— <PtUHor. '178 Ødifan— VttwefUftt. 

t 

»fb et IKtttf meb Jft^hcUk = Pf^ilf^firpf; rn. \Mtfan, m. pi. - er. 1. en ftot fl?onbs 

<n ^arpe trtcb en lignenbc 3nbretnin<j. ,fuøl/ ubmcevfet reb en 9)ofc, bcr fjccnget 

J)eMx>(!crF, tt\ b. f, f, Pe^al. pe^filuocr* ' unbcc ben« 9ieb. 2. et d)ii:ur9ijl "JRebilab 

et i et £)t9el. ' tit at ubtrattc Sa-nbet. 

Pc^ant^ en. pl.-er* ben, fom i 2C(mfnbc? PeU^ en. pi. pelfe. [2C* @. Pylce. 3L. 

«9$eb, eilecioif[cSt(f(e(bc, ri(hi»c<Smoas ^clvJ 1- wffe Di}ré, meb (onfle, Mebe 

ting en ot)Vcbrc\)(n 93.iotiiibcb; i Scvrbc(cé!)cb i>ixa}: I>ef(a:btc ©finb. • »tøcnenti, Utuené, • 

09 oftejl om flubercbc ^erfoner, bcr fortte Sicctjcn^, battene pelø (fom oftcft figcé beg 

t»t gjriifi paci ufrugtbar Særbom , men i I>an^ : ofin^O . 2, en af foabahne iDinti 

mano^c 2(anb, ©tnaø 09 banucbe (25ctber. ©Knb forfærbiøct, eller bermcb foret ^iovs 

"QKcen* 3, ©olbater 09 et rcrrc fan \>tbans tet eller M,aaU. = Petefo^cr, et. goter af 

XckV Holberg. = Pe^anterie, et. pi. - r* 5)eléoflftf. PeU>l)<:fidci, en. panbet meb 

en 5)ebantd SSænfemaabe, £)pf?rfei^ fflts 5)etéOitrf. V«l6!)ue,tn. tobben *ue, fo« 

ttin9er» "iDer er Pe5aiiterie i alle ©teens tet ^ue. pdefiortel^ en. S,, fom er foret 

ber, 09 bo9 i)oUicx (£nl)ver fin ©tanb fri meb ^elétxerf. Pelefravr, en. faf! eltcc 

bctfor." ©neeb. — i^c^anti)?^ adj* fom er lø^ .ipaléfraoe meb 9)e[Sfober. Pelomager, 

mé 2)Dr, . bc ere tm Pedeller.*' *ol6. 9).' (2Cbr. U^.) Pcl«ffrat^^er, e«. f. Jbuntø 

^aoré. I. 3.,©an9é magen peletr/oie, en. SSrøie , befat ellec 

Peen, ad j. pi« prne« [^orefommcr i!fe< foret meb yetétKcrf. PeU\>ciite,en. iPante 

' bet 3él. e«; i albre 2>anf! ; men br.ogfaa i meb 5)ei6fober. Pelei^otrf, et* ub. pi.' 5>ct 

^/tergøt^lanb. <{)oé tO{ot() porn, fom bet famme fom pde^ 1. eSer beélijge I>pré 

09faa iofttnlig ubtale«.] 1. prnteHg, reen ©finb, berebebc tt( panbel bg JBrug, Tit 

09 net^ uboorted dittlig 09 orbcntlig uben i)anblc meb PeletMerf ; befoctte en itaabe 

^cagt. Cn pecn ©tue ; peew i itlceber* meb PcUuoprf. 

^'^un ^it)be 9iort ftg alt for peen/' SBeffct* pen (en) pi. Penne. [Sél. Penni. ^off. 

2* meget tUbogeftolben, tt^ungen, (nipff, 9)e'ffne. beif, meb PiitoJ 1. Øloget, bet 

unbfeelig i ^Tbfærb. .^an er foa pecn fom er bannct fom en 5)(nb, 09, ttlfpi^fct, br. 

en Somftu. (SKot^O "-pun mere peen 09 titat:(!rtoe meb. 3 ©ammenf. a3lMnté« 

!e«cr bletj." SSeffet. = pee1ll)e^^ en. ub. pi. pen^ d*øbfrtb6pen. 2. 3 ®a:i:b. en ubtruf« 

l.benæefPaffci' ^ *" - -- . ..>. ... . , ^ . .. . _ . 

net 09 veen { ^ 
f^bning ubmccrfebe 

Peénbc^^ enb o. ©fnog?' 3iaf:)i>. 2. tvuns tfieb ©oanefiebre, Slaoneftebre^^ragefiétre.) 

gen ilnbfceJfe. "aSiffc gotf^ Peen^e^'* ''(5n faaban liben^iacrfanoore^blitfepe«.'* 

i>dlberg. ^olb. % 5)aaré. 3. figurl. ©frioning, 

Pege^y. a. !• røo. peka.] »ife ften paa ©friwmaabe, ©fdft, &tiiU Tit narre fiQ 

tioget, if^r meb fingrene, meb en ^iep eU t)eb, tiene frg op ocb pennen. ;Det er iff e 

fer ^inb. mt pege v<iia, til et ©teb. Tit fommen fra (;ané Pen. Tit føre en gob 

iwgc m. gingeren, m."©to!fen paa noget. Pen, en f)\>a^. bibx»nbe P* (om ben, bet 

(aRon figer:at))ege5tngre ab een, t. ©pot og ffriper fpi)bigt.) tt føre noget i Peiiiieii 

goragt; pelbnere: pege gftngre pAa ccn. .ibolb. (ffdoe bet op.) Tit titftge <en nijgct t Pen* 

^. 9?aar«.) Tit pege paa, pege (len tit. fi« wn* 4* Pennen paa en jammer i): \>{n^ 

øurt. giøre opmærffom paa, bentnbe til. = epe Snbe, naar ben gaaer ub i en ©pib« 

Pegeftttger, en. ben ijfnger, fom er ^otm (mobfat :Silot>, max ben i ©t. for 9>cn bat 

metfingaen narmcft, og fabtmnlfgen brus en Jlloft, og :6anen, eller ben tijffe, ftabc 

Seé naar man peger. Pegepind , Pege^ dnbe.) = Peiinirfeg^ter, en. ben, fom tbcs 

OTe, en. 5>inb, ©tiffe, l^tformeb man peger. Hg fører ^Jenncjlrib. pennefetl^ en, ©fris 

Peile, V. a, 1. 1. figte fra et ©fib meb »erfeil. (SKotf),) Pennepeder, en. ^cn ; 

9)eil<onipaffef tit en ffern (^f enftanb, for at en ^leber. for faotjibt ben tiener tit at jfrit^c 

beffemmr ^t>ab JRetning ©fibct fiar tit ben« web. pennefufFer, en. Sen, ber fu^Ter i 

ne* Tit peile ©oten, prile et ©ftb i 92orbt>ejt. at flritje ell, forfatte ; en ffet, Uffet Jorfats 

2, maafe meb en 9)eil|!of, hoormcget ©anb t«:. (nijt O.) penneljuuo , et. Jober tit 

bet er i ©fib;6bunbcrt. ';rcraf: Peiling, atgtemme?>cnnci. PemicFniv^en. itnb, 

en, =s peilcompaø , et. (Sompaé ftieb to • b^ormeb ^Jenne ti(jfa:re$. PennePrig, en. 
©igter, inbcettet tit at peiic meb. PeiU .©trib, fom føre« ffrifhigen, effcr paa "J)rent. 

ftof, en. en Scrttftang meb affat gSaat, fom (©neoborf.) Pennemart), en. ben btcbc^ 

man fornfer neb i 5)ompefoben paa et ©fib, trei>tebe ^cci inben i en ^Jerniepofe. Pctts 

for at peite UPanbet, eller maate bete SKcengs nepofe, en. ten unberfle bule .^ccl af oit 

be. — Peilftol, en. Qn ©ttiltnd paa tre 9cn, fom tilfforred tit ©frliming. Peu= 

iBeen, l^oorpaa ycitcompai|et foitte^. neffifte , et. figuvf, fforanbring af ©fris ^nncffifte— yenijebcløb* 179 . ^engtWbtQg— ^Pcngcnor* 

é 

vrmaa^e ; cCf. £>nijfiftn{n9 of Jorfottnc t). bidrag/ et. ©tbrag, 'fom %\'oti t rebe 95cn« 

Cft (frfftHøt TCrbcibc. (®runbtv.) . P«mes ^c. Pf iiøeblof (en) n. «. en utf)ulct »Ibf 

fpHr^cn. Sptitrcn, fom (jietcé t ben tih til at famle oo gtemm.c ^cn^je i. Ptngex 

)!aarne ©pité poa en 9?en. Pcnitcftil?, bod^ en. pl.-t»iOdcr. ^engc, fom betales i 

en. len euetfte, ficbtebe jDcet af 5>fnnctt. ^traf for en .Dt?ertræbe(fc ,af 8ot>bub. 

((Eøtbing.) Pfniiejhid, en. b. f. f. 5)enne5 PeiiQebA'Ite/ et. 8abct*ccUc, ft^ori man 

frig. Pnmefheø/ et. ^tw^ eU.er feftifts gtemmcr ^enjge paa JReifet. pcng^oure, 

trorf, fom øtøreé mcb en 5?en. Pcunctrgs en. oen 25ccrbi i ^ttnbct 09 SSanbel, fom 

fiintt, en. JXegning, giort web ert 5>cn. t)tffe ^cngeforter tit en pfé Sfb ^atje, i gors 

penge, en. pi: b. f. men bnigeé mc(l fom ^olb tit onbrc ; ^enøeptit«. PcinjcdcHnø, 

coll- f^ atbve 3)anp pendinj^ og pennino« en. Deling of en ®um 5^enge btanbt flere* 

S^L PenningT. Tf. é. Pcinng.]' 1, \tt PentjcforScel, cn. gorbcel, ^^inbing^.fom 

mpntet, prorgcf ©twlfc SKetal, fem i ' HU beftaaer i rebe 9)enge. Pcngcfordrintj, en* 

m'inbe(igf)eb er tillagt en Dté ^<xx\i{ ; en gorbring :paci ^enge, fom man bar cll. paas ' 

SKont. (3\?f. ^Fuepcnøf .) Ht mtintc Pen* jtaaer at bare tifgobe. Pengeforraa^ , et* 

ge. €n gammel, en foljf Peiiøe* 2. a. famlebe ^Jcnge, =?>. fom tat?Cé i gorraab. 

fiRnnt, mt^ntcbe 9)engc ooerbopebet, for (3. 93om'.) pengetjaur, en. @o»e, ber be« 

(aa9tbt fom be ere Segn og sø?afll for ^Xin* paaer i rebe ^, peMøeoiertig^ad}. fom 

geneé ©acrbt. penøeneo ÉmtBb t et Canb. ftar en ot)erbreven S^egierligbcb efter 5).^ 

&n flor JDmfcetning of Penge. ^a(t»befen og en ttgc ftor Utv^ft tii at gtocbem ub* 

i Pnigc og ^al9be(en i 9Borer» »&oerfen pengrgt'iC'ff^/ adj. gribff , meget begierlig 

Penge, ell. pengee .iBærb* ®obe, flette efter $. (2(rrcboe.) pengegylbig, adj. font 

Peiiøe (f)»ié aKetalDorrbi fuarer ell. Iffe fi>a* er ^Jenge oa:rb , fcar ^cngcvar^i. (^orté:s 

Tcr ti( ben faftfatte eller befotebc SSærbi.) rup.) Peiige^^*n6cl/ en. 1. sOanbet, fom 

JDjfcntltge penge (fom Wtt^txt , fom (laroeé gaaer ub "pc^a ^cngeé Smfatning, Merling 

f. offentlige hoffer.) 3lcbc P^nge (fom og Ubbetaling. (mobfatDarel)andeL) "©aa^ 

»an vtrfelig ^ar t>eb ^aanben ; iS}Jobfa:tn. (ebe^ fan penge|)an6el fobc l^anbprang af 

til Oielbébreue^ Cbtioationer, umpntet ®ulb ftg." 3- S^t>e. 2. i albre Srfrifter : .^ag. 

og Qt{x>, eC. ODerboeebct t. ®obé, Coé« .fjantet, fem i>ebfcwmer 5)engtf. (Gotbing.) 

tit, bet fom er af |)cngeé 8S«rb.) 2Ct PcngcljcnMa, en. QJcrelcrfr, ^cngcmctgi 

gi/are noget i penge p: f<etge bet, afflade ler. (3. 5Bone.) 'Pcngrl)ielp, en. Unbcrx 

enten i^enbom ell. JBrug beraf (oftcft ben P^ttclfc i rebe ?). PengeI>iui&i|o(ditiyg^ 

ferfte) for ^cnge.. "2)ette »inbjfibeliøc golf en. ^^engeDa'feneté fficftprclfe ^ Smantévccs 

gicrilt, inbtil bereé ®uli»ejfarn og 93iubs fen. pcfigcjijde,en. ®n S^be, fom et 

beret i kanalerne, i Penge.'* ®d)t)tte. (iof. ^ JP^nfl^'^*^"^^^*^« (éc^T?tte.) PengcFcffc , 

Pcpirpenge«) bO en ubcftfrnt 8Ka:ngbe peitgrfillc, en. ^a|Teeff*^iftc t. at giemme 

Qf mr^ntcbc 9?cnge. 2Ct famle Penge, fatte. 9)engc i. Pengelfcjl, et. (5t 2(nta( 9)cnge^ 

p. tit, «bc, bruge p. tccgg^ Penge op. »ber i S'ofUina ^ao, eengang f aftcS af ^paans 

Seg fjar cnbntt ingen p. foact. ^an uit ben. peugerat, en. f. Xat. PengefSicb, 

iffc betale mig mine Penge (fom jeg bar tiU pi. ^ncb , fom ant»cnbeé f- ^^ ff^ff* fifl 

fitbe.) 2Ct gitje een @naf for Penge. 2Ct yenge. (J. ©iitbberg.) Pengcftiu^e, en» 

tjxtc t». Pen^e (^at>e P«)' "iDg tage ^. .Rnube, l)veri ^-^engc er^ giemfe. penge« 

Ctetit, naar leg er ei \>tb Penge." potb. fra\>, et. ^»engeforbring. pctigekitn , et; 

1^. *3?aoré. At ^ave p. hoé fig.' 2)en ?aan, fom gtorcé i ?^cnge. PengelcC>e, en; 

fang et tom, en 2(nbené penge et ubi. ©t éfdin, en eabc , t)Oori ?). giemmeé*^ 
fortum : en 9)ii)nt, fom t»or ben tolvte JTicct fom er uben ^, fom ganfTc mangler ^engc. 

cfenSfiCing. €n |)Oib »ar 4 Penge. c=s (SBaggcfen*) Pengemangel, en. utilftrof!« 

Prngeisfigcr, en. ^Tagcr, fom bri^efi meb Migt Jorraab af rebe ^engc. Penge* 

ieng^é Ublaan eller £)mfætning..(2(gtotas man^, en. "1. ben, fom eier mange $engc, 

fl«.; Pengejagter, en. ben, fom briser en ©apitaftfl. 2. ben, ft^ié Sragtcn cné 

^cngeaaget. ' penge<:and,en» ub. pi. en gaaer ub Vdd at famle ?)engc. (nrt 5:)rb.) 

Socnfemaabe, efter b^itfen man fun feer Pengemafltr en. (5n ftor, bett^belig SOia'ngs 

paa ^enoe etter Jorbeel og SSinbing. (SRa!)s be af ^. PengcmiMer, pi. 5). betragtebe 

bel.) pengedegretp, et. SSegreb om ^en« fom llWibbet t. at opnoae et S){emebi 

je, fem ffliaaleflof f. :Xingeneg 9S(trbi. "®t "@fatte,.fom ingen Tfnpehbetfc af penge* 

Pmgebegreb, o, bplé .f)ielp mdn beftemte miMei^igicn fon bringe tifoeie." QX. Peit* 

2ingen«é85ctrbi."£)tuffcn. pengel>el)oto* gem«let> en. 5)engcbob. 5)engefhraf. pen* 

»ing, en. bet, fom t en t»i6 ISib l)av'e$ f rtcmorftler, en. ben, ^pfø @rffct er (it eif«s 

^fbolb of ^. PettgeBeIe.b, et. SBetiDbet, fatte $., at ffaffe onbre 5)enj9e. (3. 9^ac 

. 6umttien o/ cif ti# iOeel 5)enge». pCngw ben;) pengenar, en. beii, fom er en SWat cftct ?)./ lom fltøt jfig UttccHg vcft fin ^«»* pen9fuMafgr,et, 9)fnflf, fom een ulietato; 

ficf!)ø<. (Sioftg.) Peiigri^^^ en. ftOr?)cn« for en 2(nben, 09 bcrvcb^faact titgobe l)Oé 

gcntoftgcl. (SKotb.) Prngeoml^b^ ct» 9^cnx benne. pfMget>f;:cI , en. ^fngchanbct* 

gcncé SDmizt> 6(anbt Sott 09 i et 8anb.- "^anbfct niqn m. ^en^c imob' ^cngc, fal* 

(ptuffen.) Pcnøfomfiag, et. f. (^mflcQ, bcé bcttc b^ minbw lilSerctfjonbel ctl. Pcit* 

tcrinyt. Penørapfact # et. 9)en9c^ fom gr\>ex*I.'* ^cfeptte. polJJeT^i^enfFaD, en* 

fanilcé 09 op(cr99e^; foc i Skiben at bru9e6. u^tbenjfab oMi ^en9cé é^)t>prt> 09 »cftpretfc 

pengq>ofe, en« ^ofe Hi at 9{emmc cHcc f«re { bet éttitc ; Stnantdoibcnfta^. Pen