Skip to main content

Full text of "De metamorphosi eleutheratorum observationes : bidrag til insekternes udviklingshistorie"

See other formats


uniiiSNi^NviNOSHims saidVdan^LiBRARi es^smithsoman^in 

r~ 2: r- 
m ' V?^ z \^!^>^ m ><vos»^ ^ m 

LI B RAR I ES SMITHSONIAN""lNSTITUTION C/) NOIinillSNI~NVINOSHllWS C/5 S3 I Lv| 

o 

CO 

NOlinillSNI^NVINOSHlIWS^Sa I U VH a \l\\ B RAR I ES^SMITHSONIAN^NSTITi] 

^ ^- — ^ ^ <0 


LI B RAR I Es"sMITHS0NIAN" J |NSTITUTI0N Z N0linillSNl"* , NVIN0SHllWS 2: S3 I 

CO 
J3 

N0l±nillSm~NVIN0SHlll/\ls"s3 I HVH 8 H~LI B RAR I Es"sMITHSONlAN~INSTI 

^ S2 2 cv- w :*■ 

2« 

LIBRARIES C/ 'sMiTHS0NIAN__INSTITUTI0N C/) N0lini!lSN| Z NVIN0SHilWS C/) S3ia^ 

CO < »: 

NouniiisNi^NviNOSHiiws^sa 1 u va a n ""li b r ar i es^smithsonian^insti 

r ^ [I " ^ ^ ^ r- 2 r- 

> 

LI B RAR 1 ES SMITHSONIAN~INSTITUTION C/) NOIinillSNI~NVINOSHimS C/5 S3 I X 
£ ^ — ^ z » 00 z 


T. 

i' 

N0linillSNI_NVIN0SHllWs"s3 I U Vd S n\| B R AR I ES^SMITHSONIAN^IN 
" ^r^ Z " ^-^ ^ to = 
STITli «* oc> LnillSNI^NVINOSHlIWS S3IUVUan LI B RAR I ES SMITHSONIAN^INSTITt 
t— 7T r- r»* r* 


w — co f: tn 

RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOimillSNI NVINOSH1IIMS S3IHV 
g ^ — ^ z t % ^ 5 £ 

§ #^ 

.nillSN!_NVIN0SHllWS t/) S3 I H VU 3 n_LI B RAR I ES^SMITHSONIAN JNSTITl 

Z -J Z -I z 

RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOJlfUllSNI NVIN0SH1IWS S3 I 8V 
z r- ^^ z r- 

m 
inillSNI NVINI0SHllWS w S3 I H VU Q ll^LI B R AR I ES ^SMITHSONIAN" IN 

» i m4#l^p I ^%' l 

RARIES^SMITHSONIAN INSTITUTION NOimillSNI NVINOSHIIWS^SS 
co ^ to __ — ay 

inillSNI^NVINOSHUWS S3 I U VU 3 l"l "'l-l B RAR I ES^SMITHSONIAN^INSTI 

r- » z i- z r- 

w /tfSfe^ 2 jfljflfe« ro /^ 

> 

— Y*; 
rn 

RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION^NOlinillSNl NVINOSHJLMS S3IUV 

^ ^ ^ z * to z to 

- /£SS^§\ - % ^ ^> - /<2SN - 

x /^^ ^*\ o ^wm x fÆtøføi o /sl 

^ to §p ^° go ^%Jlls, to ÆWÆ/- °o £C£ 3<l w 

1 5^. 11% o Ær -Æ/ x \kw, ^jri o 

> »vjVAS^^ g ^ \^ > 

inillSNI NVIN0SHil^lS t/) S3iaVHan Z LIBRARIES W SMITHS0NiAN INSTITl in en ] ni ri' I - ATTENTION READER 

The paper in this volume is brittle or the 
inner margins are extremely narrow. 

We have bound or rebound the volume 
utilizing the best means possible. 

PLEASE HANDLE WITH CARE \ >C 4. TalUZ. 
J.Vaa T,f,?:scil mxa% y^ J ' •• t\, Tot // s* 

4% 

6-& 
8. ■£ " J6zs7 Tctf7\ren ^o 
^ J/t ry. Tetersen .. Jfaturk lidtstr. 3.X.I.B. 
J.JIaipt. Tdcrsm r/t Tl.hstr J A" J fi /\y 


S'aterA nit sir 3 Ji i £ 
.Y„/i<rA TubsÅr 3Jt I 

">. 


» 

%TJiTa<rn- J'rA-rsrrr Vahirh 77 /.,:,•/;■ 3Ji j. cy / 
i I Søfar* TUrsÅr. 3X..3M. 
J ',//«/•/. Tiisshr. 3 /■' .5 B 
Itiurh .JUvstr 3JS '■■■■i. 71 
^mm * > 4|'o XøvetutaiL se X.UurJ.Tulsskr. 3JR.SJS. 
Saturh. TuUskr 3 1U3 >? 
JTaUuÅ.Tassh: 3 Jl 3.2 i .\„t„,;,. Tiåsshr.32. 33 
c .)■„(,„■/, TzOrsir.32.3 B 
S., /„r/i. TiZrsJtr. 3 £.3 2- .* Tal. XL. 
/ Tai A// 
Saba^LTiUssh: 3JLAJ 
x *<^**v* / V '\ «o-> ÆzåirA. TiJssÅT 3.3L. 4-7I- 
7/////vf Tuksh-, 32. y /' *AW, | '.mir/i TidssJtr 3 R y />' p^YK^ 
*k 
v/r\/tf' Naturh Tn/sst-r ..' /.' v /! 
t) K3 .\\,/u,/, TvksTkr, .? A' 4 B / VA'oC' 
\)/ x.it„rA fi&sh- 3JL4 
/- 8 V/ \'0 
/O ■. C^ / f . 1 IdarÅ H&sb- 3 A 4 fi 


Wata-Å TOsshr. 3 E y B 
I- atarA Tidssb- 3 A' 6 B 
.Wr/urA TidsSJb- 3 A' 6 
'.rturA />-/..■// .» /' O /! /.; 
X.t/urA 7i,/.,.r/; .)" Å' ti /i 

c/C^V %/ w / 


NaturA. TuZsshr. 3 A' i, Ji 
(trryo a+ A\ a f OCs~ 


TY 


Natura. '/Y./.ts/r .V /' o /i 

z. r 
WrturA Tntsstr S />,*/'. 
v't K A.rlurA TuksAr. 3 S. S R 
Y,Tl„rJ,.r,</ssh :vA.s.£. 
>/«/•/} TMsslr. 3 R S \JS. 
X.rturh Ti.ls.ttr. :i R.S.JS. 
\. ,/,„■/, nh.Hr .V KHH M ' \ 1 V X. ,/,„/, Tulssir :t jV<1 ti 
r aturA Tldsskr :: />■ 8 /! 
.WthtrA Vi./ssÅi .1 A .'.' /.' 
JTaturÅ,. Tilsikr 3Jf fiM. ;e i< i WaturA* Bdssir. 3 Jt å B. Tab .Y/.Y 
ZTatarA 7t,7ssÅr JJP.JJf. 
WaturÅ Ti.&skr J E ,y *■ 1^ Waturh. nilsslet. 3 /' y //. 
.Y«t„r/, Ti,ls.tkr S & Q S. 
Suttirh Titlssir .'> S <) B Tul, Al *f 4 
y JSTaturÅ TidrsJbr. 3 X _p J>' Tul, XII 
Tab XIII 
J76 VM.01 3 „turh IMsslr 3 R. $ 3 .Y,it ur/i Ttéttrskr o h' . # 3 ■ 7',,/, .IV. 
V / w JSTaturh . Tidssir ■ -3 R. gB 
\ y>v v %/ V / y.iturh . Tt.lrskr 3R $ B Tab XVII 
& / o \M>*3 S'atur/i Tulsskr 3 Ji ■ <} Toh XVIII 
/ / X.,tur7, Tuisskr 3 Jt S. Tah m 
MA 


Waturk 7iJs.,År JA' lOJS 
X„turh Udfrir 3JB,. /<>/! \]A^\ 
Xa/urh Tt,/ssÅr 3 M JO Jl >ff S. #z ITaturA/. JYdssJzr. JJt. loJi T<tb XFI. 
J.<iT>en<7<tl se . V .- * « •-»' N,itur7i . lidsskr. 3JL.J0 3. 
20. ■•% 


AV y<iti,rÅ 7Y<lrsÅ-r. 3Jt.JOJ3. 
12. £ Tdb XPHr. iS. ■■; iz. % \<Ttur/i . T/W.r.rAr JA'. Jl Ji. 

■*7- * ■/•„/> i 2- k /<>. ■, 
20. % J jt >z> rttff<if u \y *j XaiiiT-fv. Tidsskr. 3 Jt . M A 12. % # V 
Jg^^ U l \J JVaétcrÅs. TrdssJtr 3 7> J/ ■/;,/, 17/ 
J,Ot>?7lt?<zl SO . y^.6 


ITatwrTi Tid^skr . 3 Jd. J/23. Tai> vm.. 22. *Z 
JsOWTwlaZ- so. ■/Uh LY 
J^øvcnÅtZ sr ■ / ' I I .W.turh . It&rskr. Ji A'. 11 3. Tab. X 
±5. *Z (/ v V WaéurA Ztd&j-kr 3 Jt. v/A'. 

4- *2 3. 3 Z 5. <Z 
23. tt i3. 3 Z jT.OT>en<f<i7 .re tratter* . J>,/,r.r/,-r J Z //./>' 7-X 
s. *t jy-<ftu,r7i/. Tidj-shr. 3 Jt ZB /<,/> A/l 
6. 2 % 24. *% Z<iT*en<i<r{ wz. 


/<,/> xr zz S jS j3. 
Tcvb xw. 
4.^ 


T<vb XVII- 
_ZJi>eji<?<i7 jv- JVaturTi/ Tidsj-lr. 3 Jt-. 12 JB 
2. *Z 
s. *z JLO. *% J,ove-nddl- 


Waéurh TMssir. 3 X /3 fi. S. *x 7 21. ** Ted, XIV.'/ 
#* 7 ^kJU^Jh, i^e^mt^Z^-- . 
i^^e^., ^Z^±^H.'^^\ 
LUriMr) yWv* **Ⱦ-** mcta>. 

af/' ri o head. auJ/bødy u * .... ZZa. 


C c^iZ-kJ p u 7/o(f Tao « 'tf i*-* /Aiarfcfigjal ^rta = __jz^£&-n 'ar V S/-'~Å> i feo pct./p t'o&ri mas/ ■ ,'~//aL_rnA^ 


JO *2Jr a ■)sLeuAsr£*~m V'£*Lj 


2n 1 £car«-6a,^,dlarv_ae. £yt7' 6 re r, -i u t^i ep^esvt^syi^f^ ]B7Z£?CL~^~bo &. r$ JS&xi&ejnaMQ r j 


CO — CO E CO ± 

RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSH1IWS S3IUVUaiB 

co z co H 

< 

z 
o 

> X*A^ g V^ ^ ^ ^^^ > 

I1SNI_NVIN0SH1IWS </> S3 I U VH S ll^LI B RAR I ES^SMITHSONIAN INSTITUTION 

CO CO — ^| 

CO /^J^ffiX H RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1MS S3IHVy8« 

*" . . Z • r- z 
co E ^ co X ? w 

LllSNI NVIN0SH1MS S3ldVaai*l LI B RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION! 
co z ...... co z ^ 

H 

I 

co 

o 

Z 
> 

z 
>R I ES^SMITHSONIAN^INSTITUTION^NOIinillSNI NVINOSHlIWs"^ I HVd 8 
co ^ ^ w to co 

CO 

O 
LIJ.SNI^NVIN0SH1IWS :Z S3 I HVU 3 11 LI B RAR I ES~SMITHSONIANJNSTITUTIO^ co ■'** £ co — E co 

k RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1IWS SSIUVHaij 
co z \ co z co 

** I lOf 1 &5M.^5^ i Ir ^ 8 ~ * 

LllSNI NVIN0SHimS C °S3 I U Vd a Il^L I B R AR I ES^SMITHSONIAN iNSTITUTIOflj 
co — co 

< (sfe 45) ^ fe£ ^l < 

\RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1IWS S3IHVU Sx ? WE / A |D3 3WWS *" v ..w 


CO — co - 

RI ES^SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSH1MS S3IUVUai1. 
co z * co 2 co 

IlSN^NVINOSHlIWS^Sa i u vu a iVjj b rar i ES^SMITHSONIAN JNSTITUTION 

tør ms-. c \y 

z 

RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NV1N0SH1IWS S3IHVUfln 
z «~ — z 

I1SNI NVIN0SH1IWS SBIUVdan LI B RAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION 
2 
R I ES^SMITHSONIAN^INSTlTUTION^NOIinillSNI^NVINOSHlIWS^Sa I UVU 8 H 

o: Æi 


1I1SNI~'nVIN0SH1IWS*S3 I UVU a H^LI B R AR I ES^SMITHSONIANJNSTITUTION 

> 

C^ m 

RI ES^SMITHSONIAN'lNSTITUTION^NOIinillSNI NVINOSHllWS /o S 
CO z \ co z 

!lllSN| 2 NVIN0SHimS W S3 I ti VU 8 I^LI B R AR I ES^SMITHSONIAN 
co — CO 


Z _l 2 

SMITHSONIAN INSTITUTION NOlinillSNI NVIN0SH1IWS S3ltiVtiai co *.£