Skip to main content

Full text of "Demostenis Opera: Ad optimorum librorum fidem accurate edita ..."

See other formats


Google This is a digitai copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pan of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legai copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-C ommercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuai, and we request that you use these files for 
personal, non-commerci al purposes. 

+ Refrain from automated querying Do noi send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep il legai Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we cani offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| /A:- 1 ,j •■' ' > .4 V* DEMOSTHENIS ^ 

n 

O P E R A. ^ ▲]> OPTIMORVM LIBROBVM FIDEM AGCTRATE KOITA. I 'fi --^1 LIPSIA E BXCTOlT CAROLVS TATCHNITZ* 

% 

1 8^1 8. 


. '- 
r I \ < -» YnOeE2I2 TOT nPOS THN 

^MPMIJllSOS UAPdrPA^HlSf AoroT. 

\Po^hov efinoQog . davslSsrair nagn XgvoÌ7tnov. 

. fiv«g ^Koai, nléfor tìg Bóajtoqov, ^ d^ixófifvog de 
ixna* , -^xenéXa^sy unqaaia¥ tvóv q>ùQrl(av, wv^ìko- 
fii^f. ÒÈÓnf^ Jóv vavxXii^ov AAfi^iòog imonXsiv 
fiovhof/évov\4&rivot^s, xal xsUmvtog avròv -^p&é" 
of^éit rff vtfCtà 4Ìyo^ào(juxTn twv xQVf^^^^y '^^ ^ra- , 
^ix Xgvainnav tcvw yà^- ìkpgaX^v ig ovyygùKf^' 
ovts ^é(frov ttrvà évs&eto, oì/re dgyògiov, èU! iqnff 
TTQÒg tòv Aikfiniv dòvyatxag exbiv h t& nagóvn 
noi^ai tatfja, fiiXQÓv ò^ varsgov iq> hégag ixnXsv^ 
aBÌ&&UL vsdìc afta Toìg xgiifiaaiv» { fdv ovv rot 
Adfinidog ravg dvax^ìtaa Stagy&tigeton* xaì fi$t ' 
oliyiap 6 Aàpnts iv i^ Ufi^ia aé^txau^ nal a<ptxó^ 
(iBVog jÌ&fivaÌBy fii}vÌMi Xqvniitnf:^ xò tvTvxfjfia tov 
^iOQfiUùvog, t>g 4jÌ7isXd<p&ri ti èv Tto Boanóg<a, xal 
tìg ti^ vavy oidh ivi&sto. 6 òè 4*oQfii(av xaia- 
nXeìfaa^vaTè^oìf, xaì tò àgyiqiov unanoiffisvòg, tò 

, fùv n^w, mg txfni XqÙQ^Tmog, iial 6q>dksiv &fio- 
DifMOfTa. Toat. IV. A ^ I . QEHA^THESFIS -> Xóyth^ ^ %a)> ànoòùKStw vntax^nio * - ìnnxa , &g ano* 

aifyyQa(pri> xeUèéiìt,^ na&ovùri^ /U.xatd -^dkatJsiy 
T^ viùg, aTttiXkàx&at' ròìt . òepXrifMarog tòk ^fogfiiàiva, 
IJlajlfey opv òlitfiv avim S JC^mi7Ì7rog.. . 6. óf ,.. avpcf^ 

''V^fit^^ cÌ7tHÌff(fmg €aj TtqiQtì ^o^iavog . ti^ JBo<J^ 
, TtÓQta in x^^t^nya, ^%cà ànolml^yiùiq fitiii-iSiv al' 
, Xatv év, jjj vavttyia.^ nqòtfqoy dèjdyaytlàTtyvtmt 
Hgrmft,7tgògXfìfai7t7iovp.^h: ovdip 6 .^WQf^iwv fìg 
T^p vavv, ivré&Hìisvi., Hfyx^furjog (iè énl roiioig o 
'Jldfimg,, iHajiììUy9(i,TÓt$.eqniiftt>,. oje 4x(ììfa n^òg. 
%òv X^vaiTtnof 8fyf . . toùifot^ duoìfjòag o\ònitiTi)j^gp 
9tM fir^dèv nnodfffivdiJitVig, dg jò .òinmtii^i.ov w n^àr: 
yiJM nénofifph,. naì 6 uyùìv oyófiau fiév ìon.Jtfx^" ■ 
- ^«9)Axc(? • Tot àè dkni'&ù ,, , nagoi x^y V v&fìur ^fy-ve- 
rat* ' tv ydq mi ò^.(fyifxìQ MctTti^^ti^ éniiftifittivt^ 
tcu^ wg, ovM wjiv^olov na^ay^oCip^ jà.Xiyftv'n^ 
mufiiiévakTtoivta.xwtdtn oyyìtdfLfya unoOiòerai 
tà xohl^^^ Adonidi , nzltvo vamg to uro irig avy^ 
yqwi»rig , xai* dfpttnvtag im roio MT<J» nd&it>^7^ o<flff-^ 
fio.*' tama/d(f ian.x^v fp^vdiHÌav àymvi^jikvov^ 
«ai totg.jTH^'^opfiéyotg ij^xk^iioair^ dTtavtwvwg, dìX 
ovaJivcti^vvTog.TÒv kB.gì uijm dywm, xalpjv 4^- 
ayùoy^v ?% dlxi^g* , mtgdygàqìriy (^ , . q/fìah > , ó. vd- 
fiog. dlòùìài mgì %&y-firi yiVQfjtévavoX^jldxt^fp^i, 
findà&fi^,*A&fivcig.ovfjilSoX(il(ay,. ttrrn^lWi òè év tu 
Xuyi^:Tav%òy,r oneg naìlit^f* t&y^ nata Niì<»ig€tg,\ ové ORATIO IN PHOUilIONEM. V 3 

jtfi} v^^iyd^ f^gviTtuti. n^jOQwtov " èl£ htaii^v 81»' 
OTolr/' ipayB^"iìncilù&u di avyxéxvrcu», òoxsi di 
efioiys ipTBV'^&y o òsvts^gXéyBw * - aKOvàag toIvvp 
vfioìVy^fu ttPÒQfg a&iìvaìoi, ^tódàiog TtoXXdHig, xaì 
vofUaag ròv jiikfintvìpivd^' ftagTVQsìv. . ùijXoy Òè, 
ori xoimvol'tiydg bÌoìp oi n^òg lòv^OOQfdiova dyu* JHM0X9£NPY2 

nro2.4>opMjsiNAìrnErrJA]!fEioT joros.. 

' v-è t : . 

rjiKP:: xrtsjJOioYjiros ' thjì n*oFMJSiso2 

27/itaia vìuàìf òifi\isùyi^^\ vàSvdQ(g\dtH€Mnaì, axov- 
atti Vffi^ C"^^ tvvoiag ir t^ (iégei Isyóvtwv , yvév» 
tag f Su Idimai: ndnf^jiag éa/iht_ ,^ xaì nolùv x^^^<^ ' 
ug^ TÒ vfihttQoy ifATtàqiov. elóttifiixvjovìtBvot ,^ nal JSVftr 
fióXata Ttolkoig avfiffaXóvtfg,. Qvàtfiidv nùhgrre- di- 
xtiy iiQog vfiStg islof^J^Q/Atr ; pvt iynahyvntg , . ùìri 
iyxaioé'fuvoi: (ftp kré^n.- ov¥ oiv ^^f^, an^i/St^ lart, 
w avÒQfg ixxhjvtuQt,, ti V7iiXiXfji>fidyofifv uTtolrnhèviift 
TU j^juorra . vnÒ iJjg vtwg:7Ìjg' ditt<p&a^il(jijg , « t^ot* \ 
vdaàiìsv Cio^fii^i, ovx av not'éXéj(OfifVTrjv òùctiv 
avt^^ ovx puTÓ»^ rifiHgwcUaxMvzùliafitv, ov$* obiti- 
/ • ' Aa ' > 4 « l)J£MOSTHENIS"" /^ 

<[iogfil(ovi, oHmQ ToifTov jjòsùav ov avi'a7io}.éa(tvm 

^ Ttt x^rifiata ràiv tfi vrit, òuvòv riyqvfjt(^^ elvai lò 

fili) flofi&ijani. rifiìv avxoiq aè^xovfiévoig t'irò rovw v, 

negl /aÌv ovv i^g naQay^a(f^g, /^^^^S- ^ir ó Xóyog • 

7(^ì ydg ovTOir ov tò nagànav tò av^lSóXcuov è^ag- 

$ vovvrm ^x) yévéad^ai èv tw éfinoglia -m vfieTéi^ùi' ài^ 

oixéti tivai (pùHJi Ttgòi; kavroùg ovi^èp av/i^óXaioy. 

nfnoiTpièvài yuq ovòiv^bì iwv iv rri avyygoKp^ ys- 

^ yqa^Hiviav, ol ^ivtoi vófioi, xaó^' ove vfif}g òikaoToi 

xdò^Tjo^s, oyx ovT(») Xèyovaiv «ÀA* vnèq ^èv mv 

firij ysyqfiévùu' M(og ayfiflQlaiaìv Id^rivijm j^7}ò\ ng tò 

u&rivaioìv ifinÓQWV, Ttagaygdcfeai^oa diòójnaaiv, èùv 

d^ Tigytyiod^ui (ih Q/Aoloyp^fXfi^afffix^ dà, ng nàv- 

tot nsnoirixè rà avyxsi(JLeva, djmXoyeÌGx^ai itfXivoV' 

451V sv&vdixiav elaióvta, ov xanjyoQiìv tot diùxov^ 

tog.inìji^pÙlì^tytòyèèknlScti^xali^avrovTov 
yficttogÙBi^eiv zliiay^ymov rqv dlxtfv ovaap, jpìtéìpa- 
à&B ò*, 0) tevdgtg Ji&tivcuoi, %l OfÀ&koyutai, ,na^' 
avttatf ^oiionf, xal ti. ùvtiXéyfiài* ov-Eta yag oiv 

iigiora èì^daaits, ovxovt^ davHaao'&ai ftiy^rdxgi' 

lisact ófioXoyovat, tcal ovv'&fptag 'dot^awa&m tov 

■ Saì^lofiocTog* (paa* $* «nodeifoxérai tò xQVoiov Adfi- 

, mài, t^ M(avog olxsTjj, èv Bounògnì, tifjiug tolvvv 

•V fióvov WVTO òet^fisv ég 4>vx dno(Ì4àòìxtìit*^ eeU* 

' (0^ ovd^ ^y aiiii^ aModòvvm. étvayxaìov d' ^t* 

/ figaxéu twP iìSgx^i òi'^yriQaa&cti ùfiìv iyù yàg, O-RATIO IN.PHORMION.EM. 5 

6i uìfdgsg àdf^potoi,. iddmaa ^oq^ìUìvi jovtp^ Uno* 
ai fivtxq, uft(poTtQ6nXovif tig nòv JIóyTOP,, inìliéqtf 
y VTio^iiyijj. x«* cyyyqat^riv i&ifitjv nagoc Kma, 
TU jQoiTifiltji, nzXìvovarig di tìjg (jv'/^(/tìiq>rjg év&éif&aè 
uq -trjv vuìiM tnQaHiaxt^lfoy (pogrla -u^ia, nQuyf^a 
neuì ndvxù^ duvÓTonov ivd^vg yaq iv fot TUigaaì 
èmÒàvtlSiBTai Xdi^ga tifioìv, nagà fdv éfeo^di^v, rov 
(polvuog, Tet(^Hiaxili€ig Ttsvtaxwiiag òqaxjinc^ nat^à 
òà tovyaimXi^^v ytàfimàog, x^^^^' ^^^^ A' vlviòv 
taxayoifàisài (pOQzlit IdiHivij&fv fivlaw btamv dixa- 
nht%, ti iifuXXs joìg òafiiaraig nmi nmifoety rd 
iv taig avyyQitq>aìg^y^Qafifiivd, ov xatfiyógaahP, 
aXÌL t] n^yjaxiaxiXlatv xtxt ntvTaxoalbtìv dgayf^òìy, uÙ¥ 
Ut ihtavTio^* ot^dXti d* ì^òo^^hovxiìl fimg xaì 
mVn. «^j^jj^/ily ovv avttj èyivito toìx MdixiyÀaTOg, 
w ayògigM&Tjvaìoi • ovxe ydg xijv vno&ipcriv-nagi'' 
aXiV, ùvis tfi x^W^'' àvéi^tT tìg ti}v vgLVv, xiXiv^ 
ovmjg tijg ovyygaqiijg Ì7iàvayxjig iyti&ta&ai» nmi 
HoiXd/ìe t^y ovyygaq>riy. 

Svyygaq)^, Ad^ òri xaì xr^v xwy jisynjxoaxoXé^ . 
pùy unoygaifìjy ,' xoù xag fiagxvgiag, ' ' ^ 

UjioygsKp^, Magxvgim, ""MX^tav xolyvy lig xòy % 
BótmQgoy, ^wy imaxoXdg iiag ifiov, -ag Siòaiif 
(tvTbì unsyiyxBiy x(^ TraiSì jm sfjoi, ^agaxnfidlioyxt 
ixiì, xal xqtyày(^ xi^vl, ygdtpag èy xfiejttaxùX^, xó, 
u àgyiigioy, jè tÒ^^ytixs^y, xal xr^v vnoi^iixriy, xal 
n^oaxèJiag^ inuddv rdxtirt^ è^aig^jj xd j^^ij^axa, 
^ndìiìÈiv xal nagaxoXov&uy ' xàg ^dy iinfixoXdg ov» 6 DEMOSTHENIS 

àntiòUUoatv ovrog, ccg tldfie naq Ìfió^, iva ptriSh 
HÒflfyjay,' ùiv engatisv ovrog' xàraXafiàv d* èv tu 
i^òanòqitì fnoxdij^ti ra nqA^fApua , dui tòv avfi^v^ ; 
ta nólsfiov T^ naguadòfi ngòg xòv àxif^y, Hoii ] 
TcSiy .9>o^tW „ (up Tjye\ noXlH^v dngnalap, ip Ttdafi 
dnogin ^y * nóà yrÌQ ci davèièrat %Vx<^vto aitov ol 
tu hxiQÒnXoa davslaavjtg, ' mjtb tot vavùl^gov nt* 
Isvovrog avTÒv natn rf^v ovyyQa<prjv in^l&ra&m tu 
éyogmafiata xmv è^mv xg^lJi-àttàv, bÌtkv ovteg, 6 vìi» 
4f>doit(av a7tQds$(0X£}>ai rò XQ^ov, on ovx av Sih 
yaiTo iv&é9&ai èìg t^v vavv^xà jif^ijjuarix • angarov 
yàq tìvdu Jòr ^wnov, xdì ixilvóv jdv ixélevsv dvd" 
.yta&m * aviòg d^, inuòàv duk&fftiu t(xfq>ogtla, iip 
itigag vtàg sipti ixTrkiVffeÓd-ixh. xcU fioi léyz tavrrif 
t»)»' (na^tvqiav. 

■" MO'QJVqlft^' Mstd tavra Tblvvv/ojSvdqfg d&r}' 
V(uoi,< ovTog fdv iv t^ Bofjjiógia xaraXélftJitjo,' ó de 
AÀiiJug qLvax^tìgt ivmvàyir^aiv ov fiaxQfiP ani jov 
iimÒQtov* yeyéfUGfiévtig yùg ij^ ^^5^»* ^'«ft w? àxovo' 
fjtèv, fjialkov roif òiovjog, nqoaaviXafifv ini tò xa- 
rvtiSTgtafia /tA/tf^ pi/gaag, o&ev «al r^ òum^oqn r»; 
wfi ovvsfiiì, xotl aviòg fièv dntaiadTj iv tw le/tf/Su 
|»fim T«jv ofìUf»!' ncctdùìv, rwv dloivog' dneoXiCff ^ 
nXéoVf fj t^axiUna oia'ftata éXev^BQa x^i^U t^v &lr 
hiw^ mìiXov òè niv&ovg iv r^ BQanÒQf** ovtog, w? 
inyd-ovzo ir^v dutKf&OQtxv T9Jg vmg, tvdcnfAÓvi&>v xòv 
''0OQfdf»vot aytavTfg rovrovìf ori oìke àvvavr^^y 
ìA^ ivé^no *lg x^v vavv ovòév. -avvifleuvB dì niqi 


ORÀTIO IN PHOR^IONEV; .7 

T9 t£*p aJJuav xoi notQ avtpD toiftov o, aixòg ióyogi 
xai poi dyayva&i rodfrag tàg (jut^ty^iag, 

Maqxv^loCi.Avxòg fdv toIvw o^àfinig, ^ gpij- , 
0(1^ dnodiòomévéu zò xìì^alov ,- (tovTà ynQ nQoaéj^ite 
tòrvovv, ngoael&óvtog avT^ ifÀOÌf, ènsiòij taxiata 
xeiTinlevasy ex t?^. vavotylagléd^va^f, noi ègtàtaìV" 
xog imèQ TOVT&n; « BlsysVp oik ovu xgruiona tvd^òiio 
ilg Ti)j/ vavv, ovToq Httjcc t^v (jvy/gakpìiv y ovtb tò 
XQvalov %iiri(fmg iVfi nagd :.Tovtov iv toì JSoanógta 
[róic] xal fAÓi wdyy<àd'i fqv fiagrvqiay xmv naqa'^ 
ytvofiiwiv, 

Maqtvqicu ^EntiÒr^ toIvvv, fa avògtg d&fjvaìoi^ 
im^uriÒB 0oQfMav qvroal asawjfiérog i<p .higag 
vtùgf ngoa^Hv avr^ djunwP tò òdvuov, nal ovrog 
xajd ftèv ixQxdg ovòenanot, w dvÒgtg d&ìjvnìoi, bT» 
?rf xòy Xéyov TovxoVf ov vvv IdyBi' dfX dsl éfioló* . 
yu dnoòbHJBiv. insid^ ò^ dvsxoivwjaxo xoìc vv^ 
nago^anf avx&, xoH avvdtxoifaiv, txegog ìqòri r^v xoil ^ 
0^ aixòg, wg d^ ^a&ó/jiiiv avxòv òiaxgovófiBVÓP fie, 
ngoaégxofiixi' t^ Adfjmiòi^XèytoVy oxi ovdsp poi nout 
xwv òixaUav ^oQfjUcav, ov5^ ditodiÒmai xò Òdps^op, 
Uttl ufia fjgófàijv avxòpp si éldslij, onov iaxly, tìia 
ngoaxaXeadlfifjv avxóv. '6 d* dxoXov&étv (a éìUXevw 
lavx^, udì xaxaXap^dvQfisv nqòg xqXgpvgontaUoi^ 
avxóp, xdyoi xkfi'njqag'jBXfav TxgoasìtdXèadfifiv avxir. 
*aì 6 ^dfimg, « SvÒgsg d&rivouoi , nagùv 'nqQiJxa^ 
hv^viù ftoi ovvàfMV'ixólprjQBV hìatuv, ès dnuki^i^ ' 
no^TOi^Tov Td jp^<rA»y* ov^', QÀxògir(iff ^W^\ 8 DEMOSTHENIS ' 

XgvaiTtftt, ftatvti. t/ tovtov TTQoaxuXsi; ifioì ynq 
UJioSédiaHS rò XQVOtòv, àkkd fjLrj ori 6 ^tin^ìg om 

*" icpStéy^io f -àX£ ovò* aviòg omoal ovòèv rj^lamv 

: ilmiv, nngBctrìxórvg Tov ùdtifiTiidog f^ m rvyjpTjoìv 
dnoSsdfaxèvcfi tò XQ'^f^^ov • • oialtoi sìxóg y r^v avròv 
tÌTietv, (o uvdgfg. d&ijvaìoi ' il ijls itgoaxahl, ot «V- 
^gtòjTS; wnQdédaxoi yàQ toùrta t^ TiagtGtrjHÓti tò 

. j(gv(jiov^ xaì ufixx ò^ioXoYovyja iirtgè%HVjtòv M^- 
mv wvì ò^ ovd* ETtgog aviMV ovì* étiàvv tjTtiy iv 
^oioÙtoì xaigta, xal ot\ dXrjd^ XéyGì, kd^s fuoi trjv 

>' (nagtvgi&v TOìp xXtjjrjgmv, ' . ' - .. 

Motgrvghi. Aàih Òì] fioi xaì xò 'tyxX'^fia, o 
tlaxov ttvrw négvaiv* o sauv ovdsvòg slaTrov rt* 
^firigtov, on ovÒénta xor* t<jp?yae Q»ogjitéiy dnodèèu)' 
%éyai, TÒ /gvaiov yiiifATTtdi, 

MyxXrjfia* Tovjo tò ByxXYjfA-a VygaaxiV èyèt^ or 
SvÒgsg nd^i^vcuoi, ovdafÀÓ&tvviiXod-sy axoTtSiv, «AX' 

- rj ix t^g oiTttxyytXiag rtjg yidfinidd^ • og ovx ^(jpvtaxsv 

aiov nJiuXticpivat • jwi) yng oXtadé /i« ovxwg ' dna' 
nl^rov sìvat , xoà yioiyuXiag'fimvófÀSvoy, tjjars loi- 
ó'vxoVy w olpdgsg d&fìVQUOtf , ygdfpziv tyxXrifAVL i ófto- 
Xoyovvtog tov yidfiniSòg dmiXricpivui jò xQvqlov, 
vqp* ov fifieXXov é^tXsyx^'riasad^ài. stÌ d",' (o aydgfg 
dd^voiLoi, X(lx€tro axeifHta&s ' avrò* yng oviòi na" 
^ gaygaq>'^ d^vÌEg rTjg dlxtig négvatv, o'vx hÓXfiiiaav 
iv T^ 7tagotyga(p^ ygdìpatf (ug dnodaòàxaat jiAfincìSii 
rò xg'^lòv, xai'iÀtn Xéys javxr^v T^v'nagaygoKf^y" OHA^iO Ite PHORMIONElrf. . 9 

JTa^Vx^^orqp^. ^ttohis] to ayògfg adrjvatot, oi» 

u TÒ j(^0&oy Cio^f/Uoìif Mjimòi ' xal raxn éfion 
Siceg^Siir y(^ìffaptog ttg tò Bpilt}pa, o r^Koòaat 
a^ilatg^ oW ovtb rd xQfhf'^'' ^•^oito flg t^v v<xvy, 
QVT djtòdèdmìif.' ià XQyoiov^ tlvot ovv ulXov XQtj ni" 
^ìftiv^iy (rfitig fidifTvga, ^tuv Ti^X^KavTriv fio^Tvgiàv 
noiq tsvTwy toh.Jfov tx^xi f (ifU,ov<ftjg 9è x^? ^/kjj^ 
tlaiivai elg rò dmaatiiQwv, ÌÒiov%o rifmv ènnqèxpuk 
nvL 9i(ù iifutg ^TtSTgéiftafjisy 0(o(^éiff iàóreXu xUtà 
uì»f&fjxa^. tiaì S jtfifiTiig fina xmsta r^filaag nlxa 
àaq^ctXèg ijdij elyai ngóg ÒtaniiTJj /AagrvQBÌv o, t» 
fiùvloiro, ntgusafittfog^xò iftÒy XQVoioji^ finn c^e^ 
fiMog tOì^TOVf if4agtvg€^ rdvavria, ciU ngótsgop 
ngì^zH, od yàg Ufìoióv tour, ai dvòqbg dih}y(uoi, flg 
là vfihega irgóawjtk ifijSXinovTa td ipsvdtj /t«^TV-L 
gfiv, xalngòg òiatrritfj, notg vfAiv fièv yàg ogyì^ 
HiyàXriiiùtì TifMoglct vnóxenai ròìg rd ìffsvd^ ^«p- 
ti/poDai* njgòg òè ré diaiTtirfj dmvdtvag xaì aratri 
a/vvmg JAagrvgoVGiv o, t* «V l3ovX(at'rai,' dyjxva^ 
jcTÒl^ytog Sé jiov ytoìi ox^rXid'^ovTog , w avdgsg «i9i^ 
vttìoi, ìÌ7u xjj TÓXfAfj ìov AAiATudogx xaì Tiagf/ofii-' 
vov ngòg tòt ÒMiTtyt^y t^v a'ÒTJiv (idgjvglàv, rjvTitg 
xaj vvp ngòg vfiStg nagé^oiiai, twp M dgxr^g ngoa^ 
ild-òvroìif ai'ioj- fjiixì^ ^/uoiv, ou ovrs rò xQvaiov ìtftvi 
unsiXriffévctir nagd ^^toìfrov, ovte xQ'fìfifX't avxò'v èvf 
^h&at, ^Ig rrjv vaZv , c^viùng ^ uidfinig xaxuxgdxog 
^iXèyxófUVQg xd ìp$vdìf fHxgx'^gSip , xav noìt^gòg ópv' ^ 'iS> .JDÈM05,THE»IS 

: ^oXóyet (AÌv «i^xeya» ruma nQÒg-jfoytor^ iw ftì 
Tùi yB Jvxòg '&V stneiy avtov. ■ mtl ftùi.&yi 

Mafftvfila. Uxóvaetg toirvv f^fàStv, ai ayÒgig a&t 
vaioi', ó OMoros 7iolkdHiq,.xal vofiieag lòv AàfimfX 

. \7tsv ^pag ii^ TÒ dixaffTfìgtQv ; ^aaTttyvmta fiÀv yà^l 
pvH ^^ovXii^, ^mì t^ oixelatg ||<f«y <^o^^m»i'« tow- 
ttOf mg rjfmg vaxe^v é7rv{^ó/ùd'a * dnoyv&vai dì tijg 
Òiitrjg &kvsir, tr àvxòg (ir^ imoqìi%(s,Hiv, c| avrov dij 
tov Tigu/fMitog loyhaads, .o) civdgsg Stkaajoii, iiaq 
vfiìr avToìg, ótió^ìv ijfuiXtv ovto$ dnodmasiy xò 
XQvaiov. iv^évdi^v yàff iì^nXfi, ovh iy&sgt$yog 
$ìg x^y vavy tti ;|f^/iaTtt> xal InoST^xr^y xfvit, si^iay, 
«lìi ini xoìg ifwìg XQ'flf^oi^^'»^ èmdctvsmdfieyog,. iv 
BoanÒQf^ 3' dnqaalav xc^y yo^iW wxxéXafis, %td 
Toi)^ xd èxBQÓTtXoa Stfivflaavxag (lóXig anrikk/x^eì ttoà 
ovxog fièy éddvsujsy avxo) òtax^llnt^ dgaxfùig d/iqiO' 
tsgónXovyt cuori ànoXa^uv IflS^tivfjdi duj^xtXlag é|«- 
Koalotg Sgax/idg. 0OQfdaìv de qìtjatv anodo vvat^dii' 
ntdi iv Éoa'JiÓQ€& Bxaxàv tcfxì cfxoa^ avax^gag- %v^^ 

> nrj'yoìjg' {xovxot ytxg TigoaéxBXB xàv vovv) davBUfd' 
y,Bvog iyytlwy xÓxotv» r^aciv de ig>BXToì o* syyBMi td- 
ttoi* 6 $è KviiKfivòg èdvvaxo ixst Btxoai' KóljOHxè 
ògaxiidg dxxi^xdg, òù'òr^ fiax^sty Vfiixg, 8aa fprjal 

^ y^/ietT ànoòbdoitxiyou, xwv fiàv ydg ixaxÒy xal bi" 
xoff» axnxrigoiy ylyvovxat xgMxlXittt xgitixóaiat k^ 

^ Moyxa, 6 òi xÓKog 6 tyyBiQS o éfsxxògxoiy xgidxovJ» \' ORATIO ,19 PHO^MION£Ill[. ti 
)ivu»y, nal tgiw-'iioi i^arta, nkrianÓQié^ 9^ 

ìóaov uaì TÓaw» wtip ów, w layò^tg Òmaatùà, w». 
j»g 6 &y&gm[o$, 'tj y^ceieU noti', og'éiytlMxi^ 
Ufav xaì 4liaK0<rlu>y 9^(*X(*^ rgiano^ùi f/ivSig koU 
%(ftaxo(tia^ *aì ^xovra ànoiivBW jtgoflkfr ap, 
uaì jóxop Ttsnaxooltff dgdxftdg xoi* l^icovra Òavn» 
odfuyog f S^ qyrjatv tiftodiòtaxàvai 0oqfàifùv JidfjtTudt, 
mox*lÌttg àvvànùGlcig dxoaiv; iiòv 9* avtm àfiipo» 
tiQÓTslovp Id&riVffOiv ànoòo^wt tò àqyv^Vy h Bo^ 
anÓQfj^ajEodédimti, tgiàl nal Òéxa fAroìig nliòv / xùA 
roig fièp xà ktegónloa èavslaaai, fiÓhg ta à^uiim 
ÙTtodédunteig ,^ o? awénitvadv coi ttaì TtgoaffÒgevov * 
lovu^ òè TO} fii} na^&ythy wi fiÓvov ra^/aea xaì roég 
T6xov9.Mntòlùpvg , MÌÀà xcà %à ijtnlfim t& in xr^g 
uv^y^affiig uTférivig, avòiftiSg aot dvdyxtig uvarfi^ 
«fXKilvovg fièv ovx èdsòUig^, oìg ai avyytfatpal èv J^oc» 
n6g(a t^v tiq^^ìv èòlÒeaav toS àavHov * tòÌTOV di 
9Vg ij^xitlSBi'V, ov i^agx^^t [^-ipaaiVfl €v&vg ^^^ 
xug ovx iv^invóg xd jjT^^/uffT tilg ti^y vavv xaxà 
Tj)y Qvy/Qa^v ^A&rivri&iv ; xal v%v fièv fig xò ifi^ 
néqiov ^xon', ,ov xò avfjt/ìóXotioy iyimo, ovx okvitg 
^Tcoaxf^Xv xòv òavtlaavxa * iv Bóanóqé^ òè nXsi» 
tlóv òtfxaiwv tp^g nouiv, ov ilxrif^ovx ì^fitXhg iéaur; 
xffl ol fièv ukXot ndpxeg oi xd dfJupox$gvitkoa òavéir 
tfifieyoi, oxav dnQOxéklmvxaè ix x&p ijiTto^aty, noX» 
Xokig TtttQiaxartai, intfiO^xv^fUvoi , oxi xd x^f^t** 
tot rfiij intxivÒwiltxai zip danloavth * où Òè mt^ " y ] nc^Ut^P^fi&TBgov Ttagékaflfg sp BoajtÓQf^ ovrct, ovxi 
T^ir Héivtavòìf, ùvts tàg ènusioìag àmdoìxag avroi^f 
Sg, fifmg ént&rjKafify , h alg iyéygamo notQdxoXov 
^nr aoi, oìg Sv ngàrjfjg; xaltot, w Svò^g cr^i;- 
vatoi, fi ovA avjtQa$suff 6 joiùtfiog, Satig y^àfi' 
pùcra lapùy -^tj éTtodédcaxtv Q^d'&g xal dtxaùug; rj 
stoi^ oi <paì^tQ6v iauv vfuv rò toirov wxìtovqyrifia éi 
fivtwv, (i»y I7r^at78 ; xaitoif cti y^ %al 'd-toì, ngoa^ 
ys TOitoifTov x^vaiof dnoòMvzoi, xaì nìstov iòv dar 
piloftfxtogy Tiigipàr^ov, nomy iv i^t Ì/M7to\dùì, ^aì 
nagaxaXsÌp ntivtag dv&gdmovg, ngmoy òè ràv noi' 
dei tòv TovToVf xnl jòv xoiywvóì^' Vars, yci^ d3)nov 
TidvTtg, 0T^ datjf l^ortai fiiv fitti oUytay jiaQftiQiaf* 
•txav Ò*" àjtùòtòiaai, JiMoòg naqiaxavrai ftAqtvqag, 
tv ènviiimg Òoxwait slvaé nsgì jà avftpùXaiu, croi 
ò^ aTtodidóyrt ró, jb dtivEiov,- xnì jóxovg àfiffotér 
^ovg, tngonXót^ t« agyvglc^ xh^g^gùfiOi xaì ngoatir 
<Ùivih hjèqttg tqiGxalòixa nySg, iwg oi^l TtoXXovg 
ìjp TtaQuXriTntov fidgivgag; Mal ti jovt tngu^ag, 
ov5* uv flg aoV fiSkiop twv nXtévTOìv è&avfiiiS^TO. 
òv d' dytì TOif noXXovg fidgTvgag tqvriay noisi^&ati 
•fRxyra; dy&goitnovg Xavf^dviiv Ì7Kig&, vdoneg adi- 
9SìV n» xcà ti fiiy éfdHi tij[ì davelaavri ant^ldovc, oi'* 
òky tòsif fiugthgtQv* TÌjy^y/ig avyygottpi^v uyMfttvo;,^ 
UTtfiXXn^o av tov avfijjoXalov rvv ò* eVK'ifioì, 4^iV 
irégra vJièg'JfÀOV aTiodtdoifg, xaì oùx^Adifvjjùtv, èlìl 
iv Boiinógay- xaì iSjg ifvyyga<p^g aoi xeifiévrig U&^r » • ORATIO IN PHORMIONEM. 13 

filai xed ngòg iftè^ noà, > c^. tò jigvaiov àT^^ilèov^^ 
ovwgS'Vfi'wv, xatt néX^yog roaovzov iiéìXovjoq nXsìff, 
ftÙQtVQà ovòév ènoirioià, avjs òoìfXov, ovt^ èhi^s-' 

Ievsv uTtodo^air 10 x^valov. ^^TVQfifQ^ $i / ovn 
éxdiXvs nuqaÌMfinv , ovdè rdg ènwTolcfg dnodovvah 
xaì óWs fiàv niièg oèdùo <rvyyQa<f>ùg éjtqìiiaav'rovaèQ 
tpìf xfViÀ^(^aloVf ùg &v aoi.fidXiat dniataupttg, aù 
òì fiórog fÀÓv(o <pj]g dovvai t» vavultigto rè XQ^oiov, 
ildfàg xattx aoìf iifi^niv Idé^rpai avyyQoufiìv.n^g 
jovTov, . Xiysi dà v&g ^ òvyygaqrfi; at^Uar^g f^ 
nòtg uvxòv unoòov^w, xiUvu tot Xi»](MtTa, xaì yÒQ 
èvd-éoS-m Toyo^aficija Big jìfV vavv xsXsùu -ae^ u 
di fA^, TisvtaxìaxiXlvtg dgàxfnxg ànoxivuv^ aii òè tofi^ 
w ^èv T%g ffvyyf^oup^g ov .naqcihxuPàyHig , nstgcc^i" 
fiìixùg ò^ svd-ùg i^gxv^f^ ^^^ ree x^'tf^^^ o^f^dvd'ir 
fitvog, ol(t<£ia^rBÌg jtgòg bv Q^ftot %&v h rfj ovyyga" 
fpij, . Kà» Twxo àp^gfixwg aytóg, onÓTS yà^ iv Taf 
Boanóg(iì tpijg fi.ri rà %qfi(i4JiT iv&éa^at ng rijv vavy^ 
àXXd TÒ XQ'^^y T^ vavxXrigo^ unoSovvm, ti sit nt- 
qì trjg ifBÙpgJbinXèyrj-f ov yùg ^stéaxfìx«g tov x^vÒi/^ 
vqv, old TÒ fifjdèv iy&ia^ai, ìcal tò fièv ngwiov, <» 
uvègtg dàtiVixloi, ■&gfAf](TBV i^l xcKVTtjy r^v ax^iptv, ^. 
ivTS&hfisvog id xg^f*€tta elg^ijiv vavv, éiiBtd^ de toì;- 
To ex noXXùiv , BfisXXsv i^Xèyxx^riasij&ai ìffBVÒófABVog, 
ex T« i^g dnoy^tprjg/iìji iv JBoanógM.jnaQd toìg éXh- ; 
fanaraig, xaì vnò r&v èv t^ è^noqÌM èntòi^fioìjvtmf 
xajà jòv oivtòif X9^^^9 tiivixavtoi fietapaXkófAevpg k 14 DEMOSTHEWIS 

WìvUnùtm fitta tètf ^àfini^OQ, imi ^o3y hdvt^ rò 
XQvalov ' oinooedmjiévai f i</>ddiov (tèy lafiòtp tò tvjv 
ovyy^iptjv KsXsùnp, ovk.eiv ^yov/juvog d* ^fiSg eth- 
nóofog i^HàyhÀty otra (ÀÓvoingòg^éittovg ovroè Tt^d" 
ilBiav. xpifó^dfinbs , Sua fdv tUtt ngò^ èplè, nglv 
hnò Toviov SitìupdiÉQ^vat, ovn inog tay outoi) ffnjaìv 
. tméiv' inttd^'dè %ò x^valoy tovfiòv ifif^lóato, rórt 
irtòs elval tpriaiv «urov, n«ì nàvx àxqi^mq firtifM^» 
rtveiv. bì fiàv oiv, w apò^tg Stìcaatal, ifio^ ftóvov 
Tcaùip^véi Aàftfing, ovòh àv r^v &avfiaetép^ v^v Òs 
noìX^ dètvótt^ tohxov TténQOMxm avt^^ J^i^Q ndv^ 
tag vfi&g^ xff^yfjata^ni^ noi/fi(/oi(AéifOV Jlot^wdòov 
iv S0<móg<», Jdx tig (fpifXfitm là^ya^e slg tò dtt^ 
ìtòy ifin6(^%tinFGiTriytklVf. àxilrj tòvoItov iì^d/^ty^ ìtih 
dfjfmv iv njBoanÓQe^ jidftmg,. ÌXat/Ss Ttjv i^u/my^w 
tov aljóv Ttnì tijv UfsX$Mv ini r^ lìjig :f dÀeo»; òvò- 
ftau* y^jtlaag db vatliy girydXfiP. alXav, .ixà(t>taty iìg 
ZiKav&ov'! *dx(ì'dUS-tjo Tt^aitotvatfi^aag joòtm ano 
t&y ^f/uté^vx^f^didnv, . noi ratfj. inga^v, i aV' 
d^tg dixaoT«ì,..olHtay*(ièv ^Adr^vfiatv, ovotj^ d^ àvt^ 
yvìKiiicòg h^&dds Kal.naldtav, tdiv de vófitav rà la^tf' 
ta invxlfiM nQOTS&ftxótav,.. «? ti^ oÌMmv*AtHf¥fiaiv 
allo&l itoi atttipiQHey , ^ $ig tò dttiKÒvtfAnóqtoy 
Uri ò'iv Ta^oifTM xaiQM, èv ta.pfi&v bI fjdv'iv:rwaatt^ 
oixoifrtfg dtffjUJQOuvte Xfi aXtptta iv t^ ^ds/^* ol 
ò* iv i^nnqaiuiv tiu vmio(^Ioj òuXàfi(iav.ùv nat 
SpoXòv. Tovg. uffTovQ,. xàì ini t^g fiax^ag atoag, rà 
aUpMìtaxf fifU&nxw /M^xffQÙfieyoi^ xaì xajpmaiov' \ i ORATIO IN PHORMtONEM, Ifc 

foroi. suri Sn ilÀif^ 1^» ,Xc(/98 fio» f^i^ tv (ta^ih 

Cfu Tflr xt^tC^^'^l"'^ 9 (ylyn ctTnyoìnrrsg Siamele' 
Wfipftìg'rò.VfiiTS^aP'^nó^tov, uaì^tQtùìv ^5i} xati* 
^K xamtkriqiétwif .rijv nóXiv,. iv,oig Vfmg fvvg XQ^ 
elftov^ téù diffuo i^dS^tÈ^ , ovÒBvòg jovtanf aTfoUr* 
Uififu&a ^ai£ ori fih jH^ttPÒ^^tig Bi^^aq na^u, 
imÒumafU¥ òfiiv tdlarrov u^vflov' • ore d^ 6 ai- 
io^ inrtiiAfii^ Tt^óifQoy, xaì éyèvtxo i%Kalòt%a d^a»' 
XIM9V, iÌQayayómg . mXtlovg ^ /iVQlovg fislHjjivovg 
nv^p, off fiBT^^actfitv Jbfiir Tfjg xadfóTriMvloisnfiijg, 
névjs 3^x(*^^ ''^^ (Udiiivov. * nal taìna nd^tg Var9 
h t4^. ^ofATulià òuifAttqóhfuvoi' négvai .0* Big tfjy 
ovtjbwltitv Ti)* vnèq to^ S^fiov jdUfvtov vfjtlv infdé* 
nixfi$r, ,éym:t9 n«ì 6 adeXtpóg: . noi fiot dvayvfa^^ 
XQVjfop rtxg ftOQtvglag, ^ 

Maqrvi^làè. : lAXkn^ii^t t*yt ri 9u xai rovroig 
nuftaighad-at, ovit idxòg rjv imòiòòvai jth fjfiag to* 
aavTa /^/jUMTff; Tt:» nag vuXv òó^v ij^mftsv, ovxo- 
qfarrnr &è *JH>^fjUava, ipa xal t^v vndQ;^ov(Jav ini" 
shitiav anojìAXttfifVi . déxalùtg uv ovy (Sor^diianif 
rifuv, 01 S^vÒQBg ÒiHaaraL. imdstSa yàg ifgjuv, olt «( 
dgxvs ''d (phgtlà ir&ifisvov to wov slg Tijv vndv àitaV' 
tmv, t»v i9aveldfiit.o *A^rivTi'd-sv^ jmv tiv t^ BqÓtiÓìq^ 
nqai^éviviVUftQìigjtd kxtqÒTtXoa ÒavtlifavTag fiólig 
dtaXifwrtiii: m.ò^ oìh^ evno^ovjf.%a,:pv^* -ò^tog ÒfT \ 
f I - . XfiMV-n^Mìéoviot fivaq 9tal èvvàa rnio^^vAk^ 'n^óg tb 
Tùvzoig, QTs uitodóvp^l ^fjai là jfQyctéy uiéfmt^ i 
QVTS tòv ncddot TiagaXa^^è^Tqi tòv éfiòv, qvjs t^jj. jcoì- 
rùìvòf, iTiifòr^iMVVTa iv JSoqtióq^ì, fivti tòìy-^dfjimv, 
.- ifiol de Jidfinig auvòg fiUQ^v^v {pi/tiveroif, . c^s pux 

" naltoi-sl xaij^ sv sxoiqtov. ovjog iàèiKnJs'óo^ld&iVj 
' ovKoiò^oiiwgMv^aXXei)gèlfiuvovà7tiXò^a»Te»V7rèQ , 

Òè tov xriv dUtjv tiaayùì/ifiov sivfnC 6 vófiog aviàg 

. ^ia(ioLQ%h§ETai, HsX€Ò(ai> Tàg Òlxccg aìvai rag ifinOQir 

' xdg ray avfijSolàUav x(av ^Ad^vpot^, xat €Ìg tò t&v , 

à&ffvaùay. ifjLit^Q(>gv , . xck» ov ^vov twv jl^viiaiv, 

akXd Hcù oa Sp > yspijtair evsì^a TOvnXoif iqd Id^rf' 

.vais: hi/Ssòrì fiQi toifgrt'àfiovg, ,,'■.' - ' ; 

-. Néfiw, V^ffiV tpfi'VK ;{^o|{^' ;moi' 10 ffVfkfié' 
latoy Tigòg 0OQpU(ov Idd^vtjatyf ovò* avtol s^xgvoi ' 
- shHf nagaygd(poytai Òè tijv òlxrip n$ owt daayéytr "'' 
fiov olaav. dX^ sìg Tcoiov dumatrigiov wfèXd'tafitvi '; 
ta àvdgsg dixaajoì, ci ^^ ngòg Iftas, ovyieg tè àvft' ' 
* póXdtov iTioiTidd/u&a; òtiifòv ydg av bìoj, B^fièvjr^ • ' 
«ce Tov nXoìt tov ji&qvaSe ^àtxovfjiriv tu, $ìval (Mèf'^ 
nag v^k tò dlxaiov Xafistv nagd ^pgfdMppg* éns^y^^ 
àrj/òè tò avfi^óXouov év t^ vfUBtég^ iiinogU^ yè/ove,' f^\ 
UT} q>d(jxuv rovrovg^Ttfxg vfuv ixpè^cv rijr àixtjv, xali^] 
OTs^fièv OsodÓTta r^v òlaiTay ènsrgéipoifisv', &fiàX&' ^« 
yijaav tlvai xa& txviwv ifioì tr^v Òlì^v clcra/cd/f^oyj^ii 
vnvì de xwvdnia XéyovQhVf w Jtgóugop uvjQÌ Qvy* % ORATIO lf( PHC^RMIONEM. AT 

xf^Gf^naatr, mg òiòv Ttagà fuv BsoSótù^, rSìaoU". 
Xti hnoax^^v avjoùg dixr^ avsv nagaygaffrjg* intir 
òq $è slg rò d'd-ijvàliffy diJta(nriQidv tìosQxófu&a, firìx- 
et eiffayayifiov uvai t^v dlxri'v, év&vfiovftat S* 
iyoìye, xl UT notE ttgrì^p nagaygn(pìjv t/QouffBV, et 
OfódoTog dnéyfùì t^? òlxrig, onòv rvv, yvóvrog tov 
Oioòótov ùni^vatr ti/iiig etg tò èutaar^gioy, -ov q^tiiSi 
T)}r. ^/xijy $ivat slatiyéyifiov naq vfjtlp, ^ngòg ovg 
fxuvog ìyvof àmévait, nd&oifu fiivj Siv jÒuvórwia, 
H oi pàv vófioi xbtv Id&^yt/ùi av/ijiolamv xtUvovai 
Tff^ dlnag sìva^ nqòg ro vg d'eafjio&itàg * vfisìg ò ' aTich- , 
yvoif^B tlqg àUfig,, ofitafioxóug xaxà rovg vópovg 
m<pàlad'tti. roìf fùv olv davftaon ^fiug Tax^rifionct, 
«t TC avv^Kai, taxi avTÒg ovtóg iati fidgrvg' tov 
y djwòtdctìxévat oidiig éan fioQTvg I^ùi tov AàfÀr ' 
mdog tov attvaòiftovvTog, xaì oDto^ ftèr flg itttìvov 
[Hovor umq>égii x^ a7lóòoa^v'' iyot d*, «*$ tstòp 
\Aufiniv avTÒy, xml lòùg axovoaviag uvtov, onovn 
lìfij dn€tXrj(févai tà XQV^lov, ^ovnff fièv ovv ,' toùg 
mvg ftÙQxvgag i^un xglvetv, h fi^ q>tiaiv dXrj^ 
(Mgrvguy avtovg, èyvn ò* oyx ^fa, ti xg^ioofÀUi 
loìg tpìfjav fiixgTvaiv 6Ì fpttatv eìdévM xòv AócfiTUP 
gtvgovvTOt uTiBiXfìqìévai lò xgvotov. el jièv yng ^ 
grvgià { tov Adfimdog xonsfidllsto ivtavO^, 
*g dv ìgMoaìf ovto» òlxm/òv sìvai inv^xrintiBa&cii 
èxtlria^ vvy d* ovt« ti)»' iiagtvglav tolIttiv tx(a, 
oai re oYfTai déiv u&^g eìvai, ovdèv fié/ìouop 
góv xataXinùv mmi&tk vfidg ^fftoaod^ai. 
Dbmosth* Tom* iV* « B fc' ijKf DEMOSTHE^IS ' 

nSi^ ò* ovK atv £m} atonov, ùavtot ^i^fiUnnìQ ifUH 
Xoyovv.to^ davilàao^tn,, q>daxóvteg Ò^ dnodtd^mévat^ 
tò^y ofwloyoùfiBmv^yT^aSroit tovjov.axv^moi'^ 

ìial o. lyh AdiJLnig,, a* ùvto^ ajttÌTKisxettr fAdSgtvgi^ &diq* 

0Ìóv, vyvtfi ivarrlbi fiaq^V(ìHj vgiilg òkyy6v%fqt_ &s 
lomilXritf) ixslvog,. ovtc ioiè (jià^rv^g jov nqàypka» 
/fOff/. X«^> goa fièv sìm liStà rijg d^r^xitsiag, /u^ ;jf^5- 
q&t TfXftfiQlw, , j 5' é\^k\}aa%o iUvaiegov,' iTifiÒ^ 
duq)-&oÌQrj ,. TtiaxórBQOi. Tav&* vnolfitp.^votT^-itva^i 
9cak-fÀriv^ w aròqtg dit^oitàii. noXv. 6iìiaió't$^6v iort, 
^otgJtf^QjCV^ ^à:flai(itnfjtalqf,o-^ai féaXXov». ^Toig- 
vax^QV TiihaiyQfiévoi^,, wi (Atv x^it»> ^^ * " ^**'" 
d(Vijé(fg, dlX^ ex rlig Jihi'&elug^ ^^^f> t« ò*'jjarB- 
govf ipivdó'iitvojgf naì n^òg^t^ GVii^é^ov^^truà» uva-- 
fiV'^CfK^rjt& $^f. a> a}'(!>Q(g d&i]wxtoii. oPkGvd^aiiòg 6 
JiiifAmg- BBaQyog- èj^ivhto ,^ wg om sì% ii^xéig ^ ou 
ovx dyislhfiffis t$.;(0)(Jlo,v ^ dXH djtuv yÀv iàfÀ&Xójfnr 
ov fiévxot^^' évtòg wk atirou fmuv^ ovxouv, uzenov, 
ù T% èxilìfov lÀOii^vqlag y %ò ftèv nQog tov dnooit- 
^ovv.%og:7U0jibìg. dxo{iatàx)^6,^TA ò*' vTièq^ roiv ojtaaTC- 
^ov(isvwv uniaxoìt «àT«t nct{f vyXv^ ^fjdafiS)^,' o» 
tt-vS[Qf-c:i^Òixaa,iaL, v^ing^ jfdfiforè olavTop,,, oi joy 
Ì7tLà($apsio(4iiroK ìk. Tot tjATio^loV: noXld x^iff^'^^h^ 
xttk tuìg: daveianctì^ ov net^ao^^i^tci mg ttjwxfriHagf 
^oofm**^ ^r^ltifaaftxrtig^y, àost/x^t^ivite^ ip tw: 8ìi(ai^ 
Hai 'iaM%ck'!io)£iiiy hfdxtqw^ Qi»xùt^»aL7mx^Qg éai^o^ .ORAXra JÌH PÉOHMEONEM. f^ 

i^aSofmroi^ oux meo xwdapt^ofiipmv ,. «iU' ànà 
i&trdavBèiórtfov tlaL Ttaì'^ovtB-vavw, o^'vaiiichii- 
gov,. ovT ii^tfidxìjy ^tl^ mn^^vai, tò j&y Òuvti^ 
^mar fAégog- ctv oftat^^, iw (ih oiw^ taS^ vóftoiq 
TC^Uioi. ntà imita ftafflHLmL' èlaiv^ tt viole» ifftSiq òi 
òsi tùùgi ijt9v^f^i/iiTag^ tpettvèa^uty «ài pt^ to<$ 

Inarnètgct tò- i^rnSi^iioP f[, ebrcn d v imv òtwfvXa^ 
oaans^ olóar riP, cì'i^xa,. kakoi^òè Hai SXXov iivct •mm TTteBBZi:^:^ TOT HPOS TBir JM^MTOf, 

iùvìfiHf tò> di^v0ov, U09^JW: tàv ddtiij^v av- 
vov ,. Aàìt^itor 10V ao<fiav^v,. dvù.ji^ofiaXXó'fievog 
HUaioL' tifi tenet(^vTifg'Aa»^Tov moìI avaòs^afié- 

B 2 


' » 20- DEMOSTHEMS . 

de TÌjv dUctiVf ìJh/fàv, f4*i9sp kixvt^ ngògUpò^OMÀda 
0V(ifiél»tov BÌjtat, fitidè avyyQOUf>^ (iTfi^filav, ndvr 
téig 6è xaì tò dyad^w&ai t^QVog yivnat. ovdi 
<yàf av tovto ófwley&v ^yvtifLÓwif nf^q TiJy'lxTfr- 
iSiv: ov» ò^&wg ^é TVPMq iviifjuaav tév lóyop fà^ 
yyiiQiov flrat, «fivSì^lg àntnf^vng ttnfjuiQioég.' rò 
fL6v,yii^ tljg q>QàGSfìig dviifiivov f wx emgBTrèg ÌÒìm- 
xixoìg my&ai. tòv ^ ^lia top apum» xatd tiqp zov 
nQoaòmov tot intoìtufihiov o^ok^^mp, ^lig éerip 
ùvà(iùamg, ni^^Jòà Ti^.jmqnyqaqìrip do&epéòtt^p 
d7Hivtij^9 did %ònifiyiM xò ftop^qóp. " A ^JHMOSeENOlS 

O nPOJB TUN 4AKPI'T0T nAPATPA^Hir 

(Jidèp ìtaévov ì^iaitQdttùvtm ol ^a^lttdt, & ctp^ 

pótajoi fUp ùatf Òavehaa&at x^fifMij èv t^ iftno^ 
qUa^ innòàp-òè idfiwn; uaì avyyi^tp^v iwyygd- 
yfotvtai ponttixTJp, Bv&ifg tnsld&ovte nal%&p uvy' 
yqaqmp, naì v&p véfuop^ xcA Su Òfì dnoòo^pui C»v- ORATILO lìCXAC^ftlTVM. 31 

t»vf,' S ÌXafioy, ki^€^prt0^ ÌAp mnoàSttp, Amid 
ww ìdiuv x$ tiop ktnmhf ebfoXtoXBiUfmf ì࣠àvù 
ToS diiQÒovvm .coij^iofutt» èv^Umovoép noi n»^ 

ilH^yofy Mal fla^fidtffoif, ,nlfiav^ dltuu naìv ìndoith' 
%è aitm twr ijpaaiilirwf t, $ twf alXu» ttTXixyfaiK 
evfM fdp iAy towvxol $iauf, iy^ ò*, i avè^g òin 
xcfojaì, jffii^Ta òoofdaa^ ligtif^oitytp t^ toùiov 
9ldfk<p^ ntnù tavg ifinogtìtovg yófMvg, $lg jòr UÒV" 
XQv'p utù miXtìt ^^ifyergc* xsksvii^okVToq Jtuirov, 
nghf fi anodovvoil fio» xaj^q^^fi^aja, ^ak^irt^ tóùtij^ 
^fjX** ''iv àbnip taùti^p Matti tov^' etvtovg vóféovg 

uòtttp^ ^r»i lóiitfA inUvQVy Mal ì^ovxi navi» xà- 
Idgxiiàmtù^, ital Sa ip&dSt.imtsXine, juxì oaa ijy. 
uix^ ìp x^ 0mf^XtÒi, [xer»l hXiu^9'6(*^ ^vxt xS» 
iìuivev Stnànmtf «cr* 9vn av ìxovx^g xaifxov d^ISsi 
vóftpy, Eaxii avtf^ òipna^v Hfnvaiuytjitiif fih xà toif 
adel^òir» JN»*^ òiP/m^ìUìfmry Sniog ìÒóxh avx^, ^^ 
ànoàovi^ak di xmliàigta.x^fittxa, aHàUyup vìtp^ 
3x& ovx tax* nhfgovdftos , ' tcU' a<plèxaxiu X&v ìmÌt, 
vov^ 4 f^^ xovxi^ìn^toiglxov norrigia xoiuvxif èativ^ 
fyttf à^ vftw diofiàt , w avògsg òtHmaiotì , iivaixilig 
ixovoai fiov ntijiè xov ngdyfiaiog xQvn^ìfu' %^y iljsr 
M/^ fKVTÒv àÒixovvxa^ rfl^iàg Xt jsitg òavttaavxctg, 
Mal v/ijf^^av^sy i^iroy^. fi»tiàeixr ^fiw xà àftuixia. *> 
/ TFtjffiàgTv^i^ceèf^t0 ffvvadixòtvT^f xuì'ovnrÒp- 
noftdut^P^lU-^ov nagàXaflsg ép Boanóga ovra, ovxt 
1Ì¥ ìiitvtavòì!, ot^T8 rag ènujioìpig.àmòtaHag ìxùrotg, 
Sfi jJ/«% ém&rjttafjKV , iv otìq èyéygamo noiQoixoXov^ 
'^tty 001, dlg Sv ngdTJijg; xahot, w Svògtg cc&tj-' 
raìoi, ti UVA Slvjbqo^u^ 6 Toiòviog, oÓTig ygdfM^ 
fiorirà Xaflùv^ fì^ é<rtódéd{axsv Qjgd-wg xal dixalwg,- ^ 
9taj$ oi <paì>sgdìf i<fuv Vfuv rò toirov HaHovQpjfitt eS 
avtuiv, wi» infavn ,' xaljoi, a^y^ nal S-tol, ngoa^i 
ys ToaoìfToy XQ'^*^^'" òi^oÒMvta, xal nXslov tov òa- 
vtlafitxTogy ntgijSdìjiov* noiuv iv t^ ifino^j, ^wxl 
nagaauiXiiv nùvtag dv&gdmùvg, ngmop de ràv noiì^ 
da fòv rovtov, xul lòv xoivtavóif' ìa%z,yo(^ òi^nov 
ndvug, ot» òttiBl^ovim fiiv ^iét* oXlymv jtcìgtVQwr* 
€xav S*" aTtùòtòiam, TtMov^itaglarainài pdgitv^ag, 
i'v iTTisinéig doK&atv slvat ttsqì sa av^^òXaia, ^oX 
è' aTiodidóyrt ró, tb ddvs^ov,- xfxl róxovg ànq>0Tér 
^ovg, krBgonkiit) t^ agyvgUà KsxgvifiéyfOi xaì nqofnif 
^ivTi héq^g rgiaxaldixa fivag, 'ymg ovj^l twXXovs 
^P nagalriTniov (mgivgag; «of* et lovt higa^ag, 
evd^ Sv dg aoxf fiSkkov twv nX^évitov è&avfidj^xo. 
su 5' dvTÌ toìf TtoXXov^ fidgTvgag r^ÙTtav notsUf-&^c, 
-^ytag dìi^gònovg' XavS^dvùv èmigc^i, vMjitfg ddi- 
tSiV ti* xori^et fièv if4<JÌ t^ davdaavri d7n9idovg, ot«- 
■Òèp BÒsi ^gxvgtay* Tìjvydg (rvyygaq>ri^v dveXófitvog^ 
djHiXXpiì^o av i&e avfi^oXalov rvv ò' evK'éfwl, 4^^ 
ttégra vmgJfiov aTiodtdovg, xal oùx^AOiivijùiv, dX)ì 
év Hoandgia/ xal iSjg qvyyga<p^g aoi xeiftévi^g l4c^»J- ORATIO IN PHORMIONEM. 13 

piiai xeì^ TT^òs ifiè^ xcc», > m rd XQ^odo*' u7f$òldov^^ 
byióg S'VfiTov, xat TtéXoiyog roaovtov fi^ovTOQ nkslv, 
fiotqtVQà ovdév ànot.i\a(à, pvjs òovXoyy ovi èlai^s^ 

jisvsv àjiodo'Vf'air tò x^vglov. ^^frvQfXS' $« / Qvn 
ixaXvs TtttQala^HV, ovdè rag ènWTolàg dnqdoyvau 
Hai oWe fièv Ttfiàs ai dio ffvyygcKpàg iTtm^aavtovTièQ 
%ov ^viit§ókalov, ùtg Sv aot fidXioT dmaTouytig*^ av 
dà fiórog fiòvfa ^j]g dovìfm t0 vavHXfi^to rò XQ^oiov, 
sldàg Katd oov ìiHfiévfiv Id&rivpai avyyQa<pijv.ngòg 
rovxov. MyBt, de Ttmg ^ dvyygci<pri; ooùd^darig f% 
^ VBwg uihòp cÌtioÒov^oh niXeùs* tà ;)f^^tfTa, xaì ^à(^ 
év&éQ^ay jocyoQ«ia fiata éig li/v vavv xBXeÙH ai' u 
da fA^, mvjantaXiXlug ògaxjiag ànùxivuv^ av òè to^- 
tò ^MP T^g ayyygaq>i}g uò MaqaXjapPàvsig ^ haqa^t^ 
firptàg ò^ svS^ùg ^|tf^%. Hai Ter ;)f^//iara ovTjp&é" 
fievog, àfKfw^TBÌg itgòg tv ^^fta mv év rfj cvyyga" 
g>ff, . %àX TWTO dvffQTixàg aytég. onÓTs yàj^ iv t^ 
JBoanógof q>jjg firj Tri xg*tfMiT èv&éa&ai ng tr^v vavv^ 
aXìiià TÒ xgy<flo:if tot vavxXrigoj uTiodovvat, ti sti tii- 
QÌ T% vmgJbiaXéyjji ov yùg ^BtéaxijKag rov xwòv^ 
rov, dm tò fÀrr^òèv tv&éa&ai, %aì tò fièv ngwTOVt fa 
civdgffg ad^vaìoi, -^gfiriatv i^l tavit^v t^v aKijipiy, c§g. 
ÌPX£&Hfiévog Ttt x^f*axa elg Trjv vavv, inttò^ de rov-' . 
TO iìi TtoXXiìnf : BftsXXev è^Uyx^^''Ì(iBa&ai ìfjsvdófAsvog, 
ex TC T^$ uTioyjQaìfrjg't^g év Boanógm uta^à toìg éXXi-' 
fiBViataìg, xaì ino xmti tv t^ èfiTtoguta èmdrjfioìjvztoi^ 
TWjà TÒv avxòv X(^àvo9^, jtivixatfw (MTafiaMiAsvos 


Is 14 DEMOSTHEWIS 

ovptatatttt juncè tep j^dftmdog, uaì if^iaìif hd^t^ xh 
Xgvalov òinoòedwkivai , éq4òiov fièv iafiòp rò tr)y 
avyy^oi<p^¥ nsXsveiv, ovttMv ^yoòfMsvog è* ^fMt$ eih 
nÓQ(og i^sUyBxif oàa fióvoè-Tri^g^ùttoùg ovtoè nqà* 
^Biav. xptt^à^dfiTtbg , B<fa (dp thts ngàs i/jéè, ngly 
vnà taviov òtoupihagìjyai, ovn ivtògav (xvtoi) gyrjoh 
. «Ijrcfy* inud^'dà tò x^ìmiIòv tovfiòv ifisglóaTo, tóu 
irt^ BÌval (pi^avv ctVTOV , x«» ndvt* éntqtfimgfAifi^mo^ 
ViiìBiv, . ni fiàv ovv, .cu avÒ^Bg Òtwxatùtì, ifiop fióvov 
9caùq>^vBi Adfinig, ovòàv av ijv x^avfimtév^ vvv Òè 
TtoH^ ÒBivóngm toÒtqv nénQaitTdk avi^) n^g nàv* 
%ag vfH&g^ wi^yfj^raj^àg nùi^t/afjtivov Ilo^wàòov 
iv BtìQTcò^t Jàx Tig^pvXrìtai ld^riyotÌB slg rò atti", 
itÒP ifiTtógiiOP^aitviytiVf.utBlfjjÒKaÌTovil^yBi^y, ìtvh 
dfjfmv iv Tu^BocTiÓQt^ Adfimg ,. ^ket/is tìjv i^aymyjjv 
tov alróv xnl trjp v^rélstùiv M rui rijg ifólsoìg 6v6^ 
pxtti,, , j^éjtlaag M vativ fifydXifv alXav, ixé^tasv tìg' 
2jfK(xi^ov7i xàxBÌ'dU&'Bto 7t0)<Tìtoiviaff'^aagrroiftm ano 
Tfiy, Tj^T^wv-jj^^/iarwi'. . nai'tttVT. B7$ga^v, co av* 
ògsg òtxt»aiaìy\ olxiav-fiàv lAdiiVTjatv , ovotj^^ d* àvt^ 
fvidiKÒg ivà-dòà nal.notlfdtavi xSìif òl pó{*^v TasQX^' 
ta innlfÀU* TtQorsd'siìtóxsiiv ,.. Bftig olttoav *A&^yfiatv 
àllo&l net airf^yrìaHsy , ^ eig rò dtnicòvtfATtógtov' 
trt d^.iv ioiovrM xaigM, èv o^.pii&PBlfiÀv évrr^aarn 
ùlxovv.rtg.Òtff*BrQoti^re.rd uXtftrnt iv rt} ^Ssif^' ol 
Ò* év.'TM IlftQatsiipr^VM^gioì dieXdfijSav.ov. xax 
èpoXòi^. rovg. uqrovg-, xaì ini rr^g fiaxgàg acoa$, rà 
aXipiràxait^.flfAUxrof ftpqQÙftBPQt, Xal. xdretharoìh- ORATIO IN PHORMIÒNEM. Ì4 

era* tà x^ff*^^"'Ìl*oiSf . o^iye anriyotvTsg SiarBieXé' 
90fUvèìgtò,VfiéiBoov'^nÓQtov, xavTQmv ìjdif xatr 
gf9¥,:x9tnihiq>éfùiv.rijv nóXir,. ìp.qU Vfmg rvvg x^ 
alfiov^ tiS diifuo ^ttdS^é^ ovdevòg ToòtbW a^oAc- 
hififu&a ^uX£ ori /dv UX^vdgog^^jfig 0Tij}oi$ na^u, 
i^ÒwKafuif iffiìv tàlartov >à^vflQV ■ o^e ,Ò^ 6 ai-' 
TOi éntvi/j/iqdii 7ig6tf.(}OV, xaì iyévBto éHxaldfita dga» 
Xfusv', Hifoyayóvnq . ytUlovg ^ fjtvgiovg (tsdtjÀvùvg 
Trt/^Miy, Ò$$iim^ioay^ S^fiivtriq TtttdfffTfjMvlagufJi^g, 
mvTs d^X(*^^ tàr fiédiiAvov xal taìka nd^tg Ictt» 
h Ito nofimlià èwfjUT^óòfuvotr nsQvat .S' sig ttjv 
attoivlfitv ttìf vnèg to^ dfifiovTakàvtov . vfjàv infdù" 
*<iifi&f, , ifdf: T« necl 6 ddeX^fóg: . xal ^loi àràyv(a&^ 
Tovrcoir règ ftotgtv^lctg, , 

' ' MàQrvgtièii. tdXXdfi^'^ ^/f ti 9^ xat rovteig 
TfXfiaiqkoS'ai^ Oìfx ùxòg rjv é?uÒtdóv4Xi fièv rjfiag to- 
mvza x^)ptf*T«, ìjttt ira^ vfiii^ dó^v i/ot^ev, (rvxo- 
(partilp àie 'Popfiuèva, iva Xfxl x^v vndgj^ovaav ini- 
iUiiav àno^iàXtaìfifVi . Òmalcag uv ovv /Shrjd^daitB 
riuty, w Sivàgeg dixcunal,. imòttSa yà0 vfuv, olt f| 
^9/V^ ''d (phgtlà ird'éfisvov tqvwov sig ti}v vaTjv UTtdv^ 

nQ(i^&8VTmyi^TOìig\td èTsgÓTrXoa davmjavTag ^óXig f à^iXx^qov , Sai «ytl^ fufj^tX^v ufiilé^ut^fs^t^ :ih^ 
XfiS^v^qiéìéovja fiva^ xaì évvia djtodopmm^ nfóg re 
revzoig, ois u'jio^óvp^i tf^ijat là jfffyclev ,Aéfi7iiòi, 
ovTs tòv Tinìda noQO^Xa^évxg^ lòv ifiòv, oìjte %^y, xoi- 
Vbìvòè', Ì7ttÒ7i^ovvxa èv Sootió^, pvti tòv ^dfiniv, 
ifiDÌ 5s jiàfinui uùtòg na^^v^v <p^vetci^, . f^ ovx 
dneih^ffs. lò j^^voia v, ttqìv vtiò .tovxov ^lapd'^f^ì'ah . 
" TiaiTOi^ ù xuxji^ ev txaQrov oxlifog iòèUvÙB'0o^^iUav^ 

- ovK oid^ ojtwg.olv akX«)g afuivov dmJ^^ffato, ifTièg 
òè Toìf trjv òUriv ilaayò^ifiov sìv^c o fófiog avjòg 

. òittfiaQTvqtTuif xfÀcvaiV %àg dUotg aìroù rag ifiitoqtr 

' Kijtg rlay avfifiokàUay xav *Ad^}>pai, noi €Ìg rò lav 

d&iivaiùjy. i(i7iÓQt>gVf jial ov fiuivov TÓ5y lil^vfiati», 

aXXa xoiì oa up.yépiixat' bpsxa xoviiXojJ «oD ^^^ 

.vaJÌs:.hij3sdiQfjiQito{fg,%'ófipvg. ,.'... 

. Nófioi. 'Jlg-^èv jpivw fiiyovi^o^ i^ avfifi^ 
laiov TiQÒg ^OQpIfav Iddiqv^aiy, ovò* avtol s^pigvol 

- Bkfi, 7toiQaygd(povTai oè t^v dlxriv »$ owt $laotyi»yir 
fLQV ovaav. dXH ug itoXov diMaarriQiov tiail&tafjLsy^ 
ù) dydgeg dixaajcd, si fi^ ngòg vfjiug, ovji€q tò avfir 

* fióXdiov Ì7ioi7iQ<i/AS&a; diUfòy ydg ay BÌki, el.fièyiye~ 
itfx Tov TtXov roD ''Adiqycie 'qdinovfAiiy tl, BÌyal /uo* 
nag' vfuy^ tò dlìtaiov Xa/istv naqà ^^fUfaypg * iiuir 
dtì,dè TÒ qvftjióXotioy éy t^vfiBTsgof iimogU^ yiyove,' 
ufi (pdaxBiy xovxovg/itpiQ vfjìiy vifé^enf xr^y Slxrjv, nal 
OT8 (ièv OsoòÓTt^ T^y dianay insTQéipafiBy', cSi^óitd- 
yriavcv tirai xad^ aviwv i/iol Ti}y d/xsjv tusay&yiftoy* 
yyvì de xdvomia Xèyovmyf ioy nifòngoy uiioì QMy* ORATIO i*f PHqRMlONEM. jì7 

, iifxo9^kaatv7, mg òéòv nutqà fuv BiOÒórfa, rmìaou-r 
Xfi vftoaxiiv civjoifg ÒUi^y viviv nagayqafp^g* inetr 

àr tlffaydìyifuov sjvai trjv òlxr^v, iv&vfAovfiat S* 
sytoys, ti ay notB fU^ti^v nagaygatprfv t/gaì^fv, et 
^fódoTog cinéyfta %%g òUrjg, ojiòv vvy, yvóvrog tov 
Oboòótov àni^vai fjfiag elg tò StxaaT^Qiov, ^' (pTiCt- 
t-qv Slufiv fìvat, eìtsìxyàiyifAOv naq vfliv, Tfgòg oSg 

\ ixuvog hyvfn. amév^ii, ndd-oifu (livi Sv^ònvórataf 
fi oi fiiv vófioi j&v Id&^ytjùi avfAp(>kai(av xshvovai 
TÙg dlKfxg sìvounQÒgtovg&fafÀO&érdg' vfìÉigò\uinù'^ 
yvohfrB rl^g dixrig,, ofJUafAOKÒteg xoctm lovg vé^ùvg 
\pfl<pàìa&ai. tov jùv ó vv davsìaon ^fiug Tax^rniata, 
al « avr^xai,, xcù amò$ ovtóg ioti fieigrvg' tov 
5* ccTtodtSùìHévfxt ovÒsig énn (idgivg t$(ù xoi Aàfir" 
jiiSog tov àtjvadinovpiog. xaì vvTog fièy flg ineìvov 
fióvor dyàq>ég6i tifV anóòoaiv èyùt d', tìg iBtòv 

^Adfintv avTÒv, iu)ìt xòvg dxovaotvTag àvToif, on ovn 
eqitj unsilijq)évav là xgv^lor, ^ovt(^ [àÌv ovv,' toùg 

i iliovg (jidgtt'gag tesori xgivstv, h firi (pfjjoiv dXtid^ 

' fxagtvguv uvtovg, iyò* ò' ovx ^w, ti XQ'h^ofiat -. 
tdlg^XOììjov fKxgTvaiv • oi (ptxaiy eldévai tòv A»inu¥ 
(lagtvgovvTa aTtsd^tpévon lò xgvalov. si jièv ytig ^ 
fuxgtvglà 19 tov Ad^niòog xarsjidXXsto ivraìtà*, 
ìàfog uv eg>aaav 9vrot òlxMÓv sìvat invQytfr\nt!Ba^ai . 
fts éxelVM. vtfy d' ovià rijy iiagtvglav ttìivTiiv Uxia, 
otfToai te otBrai deiv'd&i^og eìfai, ovdèv (Sè/Suioy 
èvèxvgov itataXinùv wif jàidtk vudg wvtfloaad^on^ 
DiMasTH* Toh* IV* . B y \ief pEM OSTHEINIS ' 

nw; ò ovK av tivti at&nov,, uavTou iPoQfiUfvth^ Sf^ 
XoyovvTo^ davtlàaG^w,. q>daKùvteg ò* ànoÒtÒqmèvat, 
TÒ jtiv SfioXoyDiffAtwfKyTfrav^u to^toutixv^vno.i'^ 

olóv, vyvtfx ivavrl'a ^aqTVQUj ^i^<^? $è yvórtfg^ <&^ 
ùndXritf^ ixsìvog,, ovx iaiè f^d^tv^g tov n^dyp>a^ 
,T0?/. ^tt% goa fÀSV tìm furàr^g d^Ti^siag, fi^ XQ^^ 
q&s -tfK^v^^ii^f ,5 5' iìjjfvaafjif rìivaugor,' ^Ttetd^ 
Òùf(p-&dQij ,. matóinotit' tavxJ^ vnolfXfifiÀVoir^ vìvati- 
9fat~{Àriv^ w apÒQtg dx^iivatói^ noXv. dUaiojf^dv iort, 
-rólgJ^QX^^ ^^f^o^'mfff^Qf'O^on fdàXXoìt, ìitoì^ 
vatsiìQv tiìhaiVQfdyoig.. t« fiiy x^Qh ^^ *" 7ia<- 
' dfViji(fg, dXX^ ex trlg dlr^elug iXe^^^, i« 5*' iWe- 
OQVf ipsvòó'^svogf xaì Tt^òg^t^ avfÀ^è^ov^^vjia» uva-- 

uidfÌTtig ktfXfpfog- è^évito y wg ovx eì'ti^ il^xoìg , ori 
ovx d7i6lXriff>s Td;^^.cJtQy* dX£, ìItvsìv (Ùv c5/^oÌld;^€r* 
ov fiéviot)^ évtò'g cjìf aitrou emtlv^ ovxoìiv, uTonov, 
li T% èxti^ov iÀCHiìjVQÌag y tò ftèv n^òg tov uTtovie» 
^oi?j^iiog:7ii(Rrco$ dxoiiataòSf^tà, 5*' vnsq^ tù>p likoarc- 
^ovfiivwv uniajov l'orrat notq hyXv^ fitidafjmg;' ta 
■ ctp^y^óixaa^iai., v^fXg^ x^Qi '^^^ oi avioì^,,. oi lòp 
Ì7iiMapsiof*iPOK ^3f Tov é^TioquiV noXXd x^4p^'^^ 
xak io?s^ 5av«cJW^ ov nayetoxàptck Ttxg vmìxfjixag, 
^eufmhh ^T^uxHfoyug^^ uqaxx^X^ivrtx:^ èv tw: òrifim, l^msv jdqog^ av à^t^tdij, ir (ih &w téSg: vófioig 
ao/UUxi: noi uaie»^ fiaifj0^eiml- ì*ifip( ttVTòvSi^ VfèStQ òi 
dèi toiig: inen'òf^oXnrrag^ .(jpatvtà^tott,! %àì ^ toIs 

nrire dòtx6To-d'atwtàwitii>:WiP'^il^tàP^' i)fò» fdv oyv, 
oaaTK^ olócfT tjp, st^Ka,. italo^Òè ital «ÀAoy tì^ot 

ZWV (jfiikWf f iàv TitXipTITS, Tire&MSÌS:^ TOT nf^S TJRt^ jàkMtùT. 
ndPAFPA^itìH^AOrOT. 

ò^^i^SfHf ^òt dj^ìi^ov, Am^ttMi> ter ddtlqfiv av- 
rov,. uiiH^nov t^v ùo^mt^v,. òìiù.iiqn^alXó'fiBvoq 
diualoL^ oifi tè ntìtgovT0g AffM^rpv noi dvaòs^afiér 
iiaviirdt j^vfA>y ideiate». t^ l4iiyjèfìmf.^,, imì'Sxì idrjr 

B 2 


M 
^ l I 20^ DEMOSTHEKCS . 

de Ti}y dtKfpf, " Xfyfov, (f^iÒhf kavt^ n^òg^Ò^oxXda 

Tii)^ de xaì TÓ ttvaS^ta&ai s^g/yog yivfria. odÒè 

Qiv* ovx 6^&g ^8 Ttvc^ évóiuaenf ròv lóyer féìj 
yv^iHov tlrat, «fivèf^q aTUtTr^mt^ itxfÀfigioi^' rò 
fdv,yàg v^q q>qàaifàq àvetfjdvov,^ cvx «TtgtTng idunn 
Tixoìg «yekfi, tÒT ^i ^fiu top aìmm» nmd Tijy tov 
nQoaéytov ioti uTioMUfihov <na'ìq&$uìiv , ^^Ài{$ éariv 
ùvóficataig, ngòg^è t^^JvuQaygaqì^v Sa&epiàtB^9w 
«Ttt'ivtijxs dtd ^ònfayfia tò nov^qóv, - ^ ' ^JHMOÉeENOlS 

Aoros. >' 

, (JvÒev ita$vov ùuxngdttovtai ol ^(f^jldkdt , ct> Sv- 
ÒQiS òixaataì, oAJt' ajtcg M&aoiy. ot/Tot yd^ òH' 
rÓTatot fiir bici Òctvelaaa&ai /^ijpxr év rm ifmo^ 
gUa^ énHÒav de id/Sùi<n, xaì avyygaipfjv ijvyyga- 
y/o>ytai vetvxixìjp, tv-d-vg inM9^ovf9 xoitr&y avy" 
yQaqmPp xaì t&v vé[iMV^ xai Sn dei unodovp^u dv- 


T01I 0710^0 Vigori ao^fO^MiTo •^^Anifovih» «flA ?riv^tt* 
^f «Tcùy xa» «^MN^inti. 'UMfiJ^ov ài 'toùta»» noX^ 

evv<M fùp cvy t<hÒvto* cta&y. 1;^ ò*p «» àvÒgég 3»^ 
Mia^ttf, xg'^fjUtja òcfyelca^ jigtif/Kovip t^ tavTov 
o^«il9<^ 3f07ik T&v$ ifATt&giKOvg^dftovg, 4g top IIÓV" 
TQv'f ual néXiif ^^^y&^s* %ù:fvxi^o0f%og àutlvov, 
ngìnf ^ «;it>^oi;}'0(/ /uoi tm jf^^iJ^iorTa, ^atqtxf^ tóùtt^ 
Mfjxf* t't^ àbciiP tahtriv uam tovi;' ctvjovg vóftovg 
toptovg, ittt%j^ Q^hns^ tò avfifióktfiop inovnn&fifji», , 
àòtìxp^ Ur» jdi/ioà inUvov^ >taì scorti ndvtu td- 
légiifJUiifn^, ital Sa ÌP&A$9.}ta^i-7ft, mDÌi> oifa tiv . 

ixih'QV àrtdnw, ucil 9Vx av ìx^vtBg zovjw 9^ifyu < 
vòftov. Sani aii(^ òipwj^^ i^vakwt;^^^ ftèp rà tov 
uMipÌHf, nmìr dm/tàptymr^ SynagiùóxH é^vx^^ fi^ 
éhfo^oif^at^ di tmlhkgt» ;i^/[i^Ta> aXlà léjtuv yj^i^» 
Sti ovx em nhf^ovóftog, - ù,ì£ 4<plà-iatm ^f&r imlr 
vov» 4 f^^ tovjijirvìjifiuii^iov no ringia ^(Havrij iatfy^ 

iicovoat fiov m4]ì rov nq^yfieLtog jovi^^ft' xav i^- 
My^ f^vtàv ttdixovvxa^ fjliSg is j%ig àavUaavttjig, \ 


\ 


Ì2 bEMOSWfBWrS' -- 

ttovv 4y9&(^0¥ TOuff dìf&QàTtiyvg Torvtot^. 00xirv* 

. «a» Melàvwtog, 4^dfkXq)ò^ €tvT9v ^ imtf^d&^l^i 

joi ngoaiìJ^9»àv'ftòi (ùiaAmtfit&v tovtovt,.'ÌnfS&éP 
àfiJtoè^ iyvuf^vfffUMOé to^t(^* ài ,^^ oldit^ .«al 

ii^gyol wsiv, òvòkr tlà^Ss, S &vd^$ dutàatc^, oéò* 
ó Ogaaviiiòfi^ t^v tovtw nom^^r, ^ì£ Qtimvoq 
ivai, éfUtiUBig iv&gmnovg, xal olohn^- nfinrenoi* 

jidttQiTog pìfto<9Ì. nléuFtov 'Ò* oq fjit é^BVCf/àpoq^ 
nm vèdèv jjdn, x>iot$ 'd^ij^ig inhiaia^n tdig ^vO'^i' 
noig t&iftotg. n^ò nBUf&iig vnò tot ^auovfjt^ovq^ 
jro* rev àÒftXgKw c»vtoV| ^oà Aangi^ov covravi', av»\ 
9^0(MÌPov jioi ytihti Mae^S-ak t» òikam na^ t&w 
Aèèlqtmp 'ló^ avTOtf, éòànMajutà féPOV zOfòi ^f*^ 
téqou, xaiffìnnlùv, ir^ioxovTcr fo^ w^)fvglov* fi^iH 
lopau ovrr^ Spòge^^mniìtìf tl}g avyy^aqt^g wtùt^ 

*oil tmp :jMigtigtay ti^v na^ytvo/iéviùP t^ davdafUf 
tu htmia wd ttc^» toiv aXlap inidei^fmVf .olce it^^ 
jfitglXVeav'Owoè Tie^i tò 9dvHarm léyè t^v avyyqat* 
^y* ìhiHtti xnq fiaqxvglfxg. 
< Svyy^fri, .^JSddmaay jivifÓxkjj^ a^tuòg, luA ^ ^ \ %. ORATIO IN LACRPTVM. j^ 

^1,, (paariUfitig, agyvgìw 3^«/^<JI^ tQiax*Xiag ki^. 
vtj&sv slg Mévdr^p, ^ Éxmriiv, >^a^ ivtiv&tv ^i$ Bòa-* 
irofov. iày òè /Soòltavtm ttj^ in 'ù^iatèqu fiéxQ* 
Soijivo&ivovgf xoà ytàktv *A&rivotijÈ, ^énì ÒcaKoaìatg 
siBoaifiirrB t»; ;{f «Aia^. \ im^ de fier dqxtotrif^ 4n-> ' 
nXexfCfùHHV^ in tov nórrov è<p 'Isqòv, ini jqkxìuh 
gltxtq^ rag x^^9f ini offov negttfiìiotg fuvdoiioig T^ior- ~ 
Xiiiioig* og TthvauTcti i* Miròrig^ ^ Suwtviig, i» 
tfi 4lno(iÓQ0ì, ^p^Tflkii^iog mvxX^géi, vnoji&iaai dk ^ 
tavra, ov» ofpcìloyttgJnl roìnoig ^JU^ oÌSbA ou- 
dèvàg^uq^v, ovd* imàaìiBÌooiniaL xdl ànàiovat 
rà x^t^'^^f ^^ ^^ ''^^^ Ilóyrcip ctrttqtOQtiéd-ivtcgi 
nùXiy k^yaj> Ìv t^ avri^nloita aTtotvta» ato&iìf' 
tuy de T€0y x^fàdtaiv *A&^a^, ènodwsovtJiy ol 
davitodfMVOi Toìg èavdaaai^y tò yiyvòfuvov iqyìi* 
Qioy MXTir r^y avyyqvKp^'y , ìjfiti^y elnafftv, énp iqg 
av ^d-wjiv U.OTiva^é, iy-nlègr Trit^v i»§ì>l^, ^V aw 
oi avfmkot ipijipig&jÀsyoi Kotvij iK^dlmvTpn, uaì ày 
T» jfoJiJBfiìoig Morlotoài^ t&y ò* àkktay unài^foy iy» 
nlég. -xflt* Tfagé^vai toìg Òofvtidouti r^y vnod^ittiii 
ttyénaqtoy ìt(^xùv, mg av àytod&ai rò yiyyòfuvoy 
àqyvqiòy moia tr^y Cììyyqa^v, iày òè (Atj anodùiaii^ 
iy T^» avy7t$ifiéyfi) XQ^'^^t ' ^er vnonufisya toìg dayd^ 
0aaiv /$E(rru vno&nyaij xot dnoìióij&ai r^g VTrct^* 
Xovatjg Tifi^g» nal idy tiiXlsintftovdqyvQiov, a 
Òsi yeyéa^iu toìg dayttjaai natct rrpf avyyqoKpr^v, - 
Maflf ^Aqti^uixyog xàf ^AstoìXoòvn^ Ifusxv^^ mfifyi 24 ;_ DEMiOSTHENIS 

yiUaVf mal vavjinojp f navraxov^ onov av^wai, ua^ 
^dTTBQ òlìti]r, uHpXtiHÓttav najtvnsi}TjftÌQ(oy,oVT(aif, ual 
kvì kzoiTéffa liaf davmfàvtwp, _*a:ì a^OTigoig, iàv 
Òè ptrj iiafldXtaai fulvavttg j^v ini *vy$ rifUgoig Òèna 
iy ^EÌJ^aTiévxoìy i^$Xófjisvoi> ojiovap fi^ oùlmi aaip 
^àòr^vaioig, katìt àrtfvihv uataTtkiVtMivttg Ad^va^St 
%ovg tónovg ujtoòiòótfxaìv roùg^ nèqfvat yQt)iq>értaq tig 
Tjyv avy/^oKj^fiv. ^iàv cfe' ti ^ vavq nd^tf dvtixtfnoy, 
iv ^^ ay nXéf} xd jif^^ucna » ouniiqta ìknta rwy vtio- 
M^ifjdvótp» T/i òè ntgiyBvèfuva xoiyd Ibre» tóig òa^ . 
vBiacMà, uVQtAxBgoy òè ntgì xohxmy, iììopriòèv &- 
vai ffjg ovyy^if^gr 

Md^vgcg, - tpOQfÀlmy ntiqaiBÙg," Kii^uióòotog 
fiomxiog, ^XiàÒagog nixd-iùg. Xéyt ò^ xaì tdg (iu^ 

Ataqrtvqtdt,» ji^X'^ofiiòiigli^x^òdfiarrogdyayv* 
^qiog fm^xvfftt avy^f^xag nag Uxvm itaja&éa^M 
jivògoMa afpi^xxioy lioiVijiitgdxiiiv xagv<nioy' ^^ 
tifimyoi, lAjtolkóòtitgoy qKttniXlxixg , nmì ftyat nag 
IttVTco txi ictipiévfp' xfjy -avyygaip^v. 'ìirt òi^ Htìà tijv 
jup nagaysyofjdyvffy /lagxvQUiy, -^ ' 

MttQXVQioe. OsgÒtniog ìaoxfl^g^ Xugìyog^JEntxd' 

govghvìtoyfitvg, ^ogftUay K3i<piao(pwytog Tutgaisvg, 

' JCrjiptuóòtifgog fiotwndg, 'llXtóòùtgog nix^aùg,. ftag' 

^tvgovai nagtìvai, ox iòdvtusiy ^AvÒgoHltig ^noìr 

iQÒtagtaxtHjigxéfAmfi^ dgyvglov xgtaxi^otg ògaj^^dg, 

zai ilÒéva^.x^v QvyygoKp^v uaxa^egiéyovg nagd jf^ 


ORAIIOJU I^ACRITVM. ^ 

Tifmvtt T^ Tòirtitv dòiX(p^ KtX^iovtag'joirov, %ul 
tfyadsxoftévov ^ Snarj tatc&at ftot tu ÒUma xaxd 
Tj}y ovyYit^W^f *^^ V^ iddi^siaa, tovtdi/ aUfoD 

fiàv ■ yàq àòthpùk. oL xoì>tqv m viiìiTfqoi r^anv^ fiitr 
qduM ìto(uò^> ovtotH di AiJM^tog qfaarjXlTìi^ , fii" 
ya ngtfyfMi, ^liprox^ajov^ ^a^Ti};, oyjog i^v S nàrta 
òioixfiiP, xal iavT^ fu tòv vot'y ^goas^ziv itt^yiv* 
avTÒ^ yàg Sjjmj notijasii' fip» rd òixau* ùtnavta, xal 
i-ruàtìfif^uv jiO^Pfiat, tòv ò^ aòthpwf ròf avjov 
jÉQfifimva, nUìHjua^akinl-tóigxff^iuim* unì.xó'n 

kfxfieìv 'naif T^irnv^ naì .aÒslifiò^ tq>fi ttyptt xof» x»i« 
vwfÒQ tov ^^{UAiKo;, mù Xóyovg '^avftacimg 'on* 
&aroìfg l!U;r€)^« ijondì) Òà jdxiffTa iy^i^artìg i/év<fp^ 
io TOVzdg/Tu^av, totjo fU^ òiwUfiavTo, nal èxg^ìf^ 
To Q, ti idònei tovtok* xaxct dà x^v avyyga<frfy t^p 
vavtiMffVy xa^ ìIp tkafiov xà Xf^ff^^ff* > QVts (tfya, 
ovxB pCintqòp ìnqàtjov, ta^ avtò xò $Qyov id^Xwaev.^ 
oirtoaì (è Aàxi^ixQS uTtdvxmif ifp xaittav d i^/ijTt);. 
.»a^' hiaaxffy òè xav ytygaftfdvmv iv x^ avyygó^ 
imùsi^ TOVTOV$ ovò' ótioìip TttTioifiHÓxctg iyiéSf 
^sgwov fièy ydg yèygaTttat, oxi in oXvov n%Qa(AÌoi^ 
t^m^aA/oì^ èòarelì^ovxo na^ ripmv xàq XQidxovxm 
fivag, &g vnfuqxovQr^q qvxoìg tnad^X'^ ixégtùiv iqtà^ 
ttona fw&v' wtfT» dg xdXavxop^ agyvqiav x^p t«/^ (r»y y ^ d<fK. lift» ili«2J6WMr^ai «1$ r^y itìB^aoMev^v aiì9 
mf$ -Tòr ohaw, tà òè tf§ax^kkm raXfra x$géfMa 
«/HF&at ' ng ^ov flivtoy ir t^ éiWo^J^, ^p 'r/ìl^ 

tpff,. cu òfyd^ (^ìiNiaf«r)y 17? v/l«^ ilMgir<(at0* ovro» 

xe^fua ug jò nioiwf èfi&9PT9^ ^ì£ 4tvt\ tot) ^/o-- 

ter TMaxlXux, ovò* ifjMi^atty, <tvèè ^poi^dticcof èv^ 
'^ia&ai, th' 1^ .nimpy 4toaitk T^p ^yygwpi^v» ott Ò' 
élri&ìj Xi/t» téSftm, lAflé -iijfp jfux^v^p tw fni$i^ 

vùnìVi, vjv^Tphiaiùg ìvovhX^^i, ^al tUUvatlàjioXXó^ 
dlógov^ ayófiiifop iv v^ nkok» òÌvùv fiSPÒcdov »e^- 
fiMX T$Tq«ìióiHa nÈyt^iukPxaf uaì ov nXtloì* akXo 5à 
Hijòèp d/€»yifjLov Syka&tti h r^ TtXolm léJtoXkódw^p 
ug top nóptóp» *l7t7fiag l^p^plnTiov àJUxet^aaatvg 
liagTVf^t avfmXsip h x^ ^T^l^alov prti, òtosmifuip 
xi^y yavi', > ucà' udipwUnoklódfa^p xòif ifo/aiiXitriP 
iyòiifvùv èpx^ Tflokf in Mépòijgdg top JIòpxop 
ìXvov fjupòaiov xsqiiiiia xetffauàauìi ntptfiftovta, al' 
lo di. fitiòèp 'ipoqtiùP, nqòg tolgÒ* ill^fMaqxvqi9i09» 
*Ài^àòr^g Mvmatoplòov axa(fveùg* JS&axQeftog ÓikiU' 
nov lotMlòd'BV <^iXtiàòng_ Kx^olov in $V7utitap* 
^lofiàéos JtìjMu^fniÒQV xoUiòf^g* m^ i*èr d^ tot Toì^.ffi^rev ytf^afi^Umv mt^fofialpei^ 4fS»t*fviHHa$ 
&ià^A '^Sààf^ i^^silfy^tg^, . Mal St^ pvM wav^étptiaotf^^ 

¥8ÌÌft¥t9Ut nofà ttifù^ vmfltmov, i léSvMixt^vfivtset Me 

ìi^ iuà ska&op, òavuaiiuvoi iitt toìg ^furé^ig * èxu" 
vòfrtB "tòrnmfHfìt&pvépIfcwtigaiita^S^mtfìe^ìf, o6n 

y^g ma 49»òamkfwnb^^tM\ x^^t*^^ nà^xt^Kimfy*: 

fuaiH. *AifDÌlX(M^ Mnàiu, (kv&s éifyU^v ini %p 

to»V MK^TMS Mì&w àrtayu^aa&fiiaé' naì ftri^iÒi^ 
n» avtÌ¥ÌkÌQ¥$uff»hopiM^ *Avòiféiùs9V^ d^^tov,^ 

9i fA^ JMtyov^yla*^ T^tathat tctp avi^gunw io^tmt 
uaL " yéygasticn òé fUtd wvta iv tp ovyyoaqfp, m \ - I / ' ^ ^ K ' DEItOSMKlflS > 

, na^tt nùrtm na^j^w .to^toV$>/IIb«^ Bp amkà^ètftir* 
féf^Ktntat fJp Tovta: ovw^ èx^tft&g iv tfj avyy^- 

• iwvt&Vf %ùì ^ih- ovSèjuje^P ngòml^fàp roig ygdfi^-' 

\ ftaai tdtg ^y^/sfÀbVou^ éw rp f^f/ygctipjj, alì^ ^/o^ 

%o $lvaè T^v 0vy)^tt(p^v teUtag ìléìov, »ài (phfo^Uty, 

. cvts yà^ àvxiiyóqtìtamf QVÒèv iv t^ n^Ptta, olhat 99-* 

\ tHj^a^thajttùf &jTtayHV^ùigfaSi*. ^fuìgÒ^ opòo' 

, whdrn^ td /(^p^na, fjìió^^y avx^v itoinow hetov 

' iìóPTov^-^^» s'^ofUPiStav'imXafioifu&a, jpvd' Irov^ 

' n^ùtuiìfiirf litf('[ltot;]. itofuaedfi$&a td ^fìdts^ toh 

t&r. * ovd^ àripifif^ydg dtììffyoiyòv «I9 idy Ufiira xò» 

vfiéxtgor qvto*, $Xld 'Msixóìf^afttv naw^unùy^ m 

&pòqb^ òiìtwnóL- iv yà^.Tpnólai t^ ^fatéf^ ailTcSy, 

à9$iy a(UM<i^r9p9t w^9èy òhtyy mq>XfiMéT9é ùvlkfUmf 

vvtxS^, aHfvlfffu^''fd f^étfQ «vtw iritò^ t&in^g 

^potafilntay oviwy, <(%mr«(t ^ido(Urw^aòX»p ^oKnfU* 

àùvrou; ttìkttfitty, ti&vuìXù ng ^» fkfofim '^é&^t 

^tóig Toióif toig, ^tj ori àt^en^&bvfaè (iUf.tà dklÓT^ittf 

iyù fiÀy 'yap ovò* àieiiHOct itùrmrti it^yfAa fitttQ%lm^ 

■ f^^p 4 ^ avjot òtan97tfaiyii^\ ma) ns^ jjutr^-*^ ned 


ORAI^LO m LACftffTTBI. ^ 

ooa fiàv y^ vifi^iufi^t^àifid ian wmv 4fvitfiùìi€iimt 

ipOTiq^ itfàoloyii&éna j&p evrtp&tiiérùtr , «or» orafi 
«»y avyy^ttq>aì xsìvrcu vuvtmai, jik^ s^ur STtttvvsg 
vofilCfìjuoi, M^l'x^^f^ nQoàifMfi totg yey^ftfiét^ing^ 
ytt ^natà T^v lìvyyqa^f^ cvò^ étMfvvTunoiii^wi^, 
àì£ BvS^vg un ù^^g à^&fitvat HoMorixPWyf . sta} 
imfiaùlBvov fitfiàv vyUg nomr, vnÓ ti fw ^aquH 
foiy mul ttVTpl wpjHVt&if i'^BMyxovtai &VT09(ft^ìtùnei^ 
9ayfti^. S òè nmvjav ^e^tJriiTOy dienfé^o Mw^ 
tog ùvxogìf òù vft&g uìtfivaa*, cvTog^àf^jpt 4 laif- 
%a xaifja àtoàt&p, inudri yèg atplxoyto dB^go, ^Ig 
(lèv \ù Ifiét^^ùvifinógiov ùvxtmaiMcfWuv, dgqtA^ 

tev tffutsf^Qv ifiTtQQtov. HiH &niy ofWior lìg ifiwgaip 
lifiéptìt é^fuaaa-ù-ai, ""Ams^ »y i^ 'ii^ sìg Afytpavii 
tìg Miyaqa S^fdaouttK ^ iSem yuf ^lumXtìy i» toi/ 
Xifiéyog toutov, Bnoi av ttg ^oifXijtai, nàt ÓTitivlK 
av S^HJj «VTM.. uùl rò fth nlohy Sguti ivxavd'a 
^slfivg; 9) néyts ìwì gt^Hoaiy^fMgagé 9vwi òè TTf^ie* 
ndrovy iv tc^ òd/ftau tt^ ^furé^j, nttl^fuìg ngoa-* 
tóvjsg diilByófif^ci , tuoit iué^eboiUTXoiìTovgimft^ 
UXa&ui, onmg ay ng xàxi>o% éitohi^ijuv rax^ 
(laTDT. ovro^ d* ^fàùkó/ovy ts tc«ì ìkiyoy, pn avték 
tttvxa nnqalyoivy, naì fifMig xoixotg ni^afjfA^y • ;»«) 
&fia in$a>t07tot!iMv, d'u^ongovvnxi, no^èv «x itXolòv, y ' ovi* é^^fU^r^f^ifffn 7Un$rnfHiHn€VftérQP évi x^ 
fmdvi- tt7[o»7t)tryT8$t, noi ikBid^ ^m))[hkd(uv avTotc, 

&xapti» Ttt x^fìMTa. noi &f^ jién^to^^iìmi^r t* 

exùLÌ, T^owmno&fMv fih dm toìg Xéyofiépois " ^Xé^if d' 
wòèp mv d/m'QtxTomtv fffitp^ 'anitouf*y«^ ùv$ ótì- 
^% éfÈshv, evòèv di^fjTTov^j^T&fiev uvrovgf Sntrm 
^^ànùP d7tolm}jÌT eìhj in x^fMxxa, Adnqi/iog. i* ov- 
roaì t^Vùfpjaati 1^ jd Tikotov Tia^eaiké^P ìx. Hmrti" 

a Uxvx^ > iv. fM. nkokoi iv&iHou: ìvéofcty 9èté^ix^.r€^ 
,naì olvov x^ov,. natuJiX . ana,. ' itaì tmvta Jtcava 
tqxxaav' wnufi0^uifSifrf[ct^,fuXìiew uyiol aybtv !c2^- 
v&J^. ^ ti ff,ii anaXezo év- x^. nkoU^^ %tt*^ «. ^V Mlty^,, 
tàìft 7)9» af^M»!^ ò* dkowaxk. tiiit'^Sshf^lar tSh txy- 
. ^^^mmi TO^'cw^ì, imi j^v tpsvdùloyiitVi n^gts pig 
%ò 7tXoì<yp:TÒ^f€»vqty^ffi»9t^ ùùdèviiv avxoì^tjvfAfféieam^ 
diX '^v Uie^òg ^tò^òtìnfiMÙàg *A4^^viiiètv.Ì7tì^t^vaul<^ 
r^ M^ xòv-Mà^TOV,. x«l ht avi^^ t^ mLoitar 'Aptùtsm-^ 

Te mvdqiov tò kH^ov; 6/do^Kaimxtftutf/>vot. (^"mpté*- 
Tog: wpoìt,, HGiì tò xòf^tx^ dp&gémj -t^vì^^ym^^i ORATIO IH XACHITVBt - S| 

$oaUty, toì^ ii^ydauii tòy mg} ^K*/fWQff^f.X(^ 
adtni. ti ovv ttt^Tetf;. tàq nf^offÀgni^ kéyovat^^ òHèp 

(lèv t^p ^ATioXhavidav, 5'Sk!!^ii.n(ixqog n^v 6 òaviiatis 
ini t^nloliù, xo vxoig S ovS Srtovv 7igo<ri^Kf i-^^^ yat^ 
ayta^' injikTot.xijit*È(^0ixUo^Q.xaìxrir*l7rrtloVi w 
oydoiixovxa xs^àyia fióvtx naQviysxo év x^ likolf^. ~, 
Maqxvgktt» lAnoXUi^vidT^ ùXtMogvaaae vg fjKxgttt» 
QU (lòàvat daviiaavxajivxlTtaxgovyiia^xua^TÒ yévog, 
XQfìfiàxec'TflXiiaUxf_ ilg lòv JJóvwv ùtì xjj rtjì, r^v ^T^Xr^ 
atog iyavxXrigtt , .xaì x^) VijtiXta tu (ìq lèv jSqvxovì 
xoivantetv de xctl aiiàv j^s r(kìg,^T^Xrial(a^ KCtl ai//*- 
TsXtìy kayxou oìxifag ir t/J/I'^*..- x«t axe òu^dqftf 
r\ vavgi^ùgtivon xoùg oltiéTctgxovg ko(uxov, xaluTiay^ 
yéXXt0 kavx^f xal qxi ji vttvg xivfi òuqyd'iÌ4^7i nob' 
QanXiovn» tlg Oevòoatav ex ljavxi,xanalei/i {j^gaa^ 
' xXijg fioiQXvgét ovfniiXuv ^Tj3X\(jli^ xv^i^vmv t^v vavv 
lìg^òv Hàvxoy*. xàl ote 7i»(^nXsi ^vcivg fig ^cvdo- 
aiav ix JXavxixotntuov,, fldivóit xév^y x^v vo^v na- 
qanXÌQViJtQW,xaVjjtoXXqd<ifQov\ «vxow xou g)ei;yov-> 
Tog yvvì xtfV òtxtiv, f(^; tiretti (uvov iv x^. nXoUo • «A- 
jUi TiaqA'y^iiStoLi^ xuw ex i% Ohvòoaltig rivX pXvov xwa 
xe^fiw Tugì óydorixQvxa.. ^ìjiniag 'Ad^fiViTvnqv <y,«- 
xaqyoLfJiShiJg fia^rv^d av^ATtXuv^TphiOfbf di^nrevcov^ 
Xfiy'vuvv.^ xttl.QxS'Titnigéiilst fi}-vavg tlg 0fv§òoit(v in 
JIotyTtxix^ttiòVy.^ iy-d^so\ltai.^7iMdd(o^ov: elg T^V:vat)y 
èqi(àv ayyetov^ Tv tj òvo" xai TaQixovgrxe^diÀta tvds-' 
4a, ^ ddìdexa.*'. xaì àlq^tax aìytw,, òvo diOfiàgf i? -\ Ite 'DEMt)STHENlS 

• •«■-• -^^ ■ ' * 

iptkrito^ ^fctfÀOTlfiov S(pt9patog' 'litnlag Tifio^vov 
Gvfjuknddrjg" SbtatgtiiTog 0tXl7i7tov lariató&Ev ' ji^ 
Xfvofillhjg ^gdwvog -^Qiàaiùq' ^^iXxMfiq'Kt^af 
XiU'ov; ^Treraatfr. r^ fièv àvaiÒna roiavrri xmv dv- 
Ó-qòmonf jovxtavi iattv. vfitìg d*, wmfdQtgdixoìaTal, 
iv&vfifta&È nqòg vfiag avtovg, tYtiìnxg nwtÒT XatB, 
ri axrixóare, in xov nòvxov olvov Id^va^s xeni ifi- 
noqlùv eiatiyovràg, dfAAo)^ JBjial h^ov, nav )rfÌQ Sr^- 
nov tovvavTlov etg tòv Ilóviov ùtvog Haaysrm i» 
T&v, Td9toìV T^ nSQÌ ri/ji5g, Ìk ITsTiagrix^ov, xaì KS, 
xttì d^àawg, xott fiivòciiog, . xàìi k% SkXmv xwSw nó^ 
hmv naytoèanóg * ix Òè tov JTiìftov, iTsqd iarir,* a 
iUsiiysrWf òevQO, xax^x^fisvoi ò* {ftp ^fjiSìv xaì èUf- 
XÓfiev<H , (V ti 7uqiy$voitó twf /^/icxtqij' ìp tiJ HÓV' 
TMi ctnsxQlvato AàxQixog otìtoaì, ou éxardy arai^ 
^ig xv^ixTjvoì TteQiyévotvxo' xal xovxfy tò XQvaiot 
^deSttvsixwg elfi 6 id§X<pòg aixov év x& lióvxtfi vaV' 
xkrigM xivì fpaariXlxfj ^ nùXixji xtà iniXfiòtU^ lavxov * 
xtù ov èvvaixo xofilaaO'd-cii' dkXd ax^Sóy xi ànehiH 
V^g ttri xal toDto. xax!x iaxlv, j WicyB Adxqixoq ùìh 
xooL ri iè ovy/Qatpij ov xayxa Xéysi, ai Sydggg.di'^ 
xaoxaì, dìX dvxupoqxiaaiUvovgdndyHyiaX^hHlA^r^ 
K<3c5?, ov danl^Hv xoi/xovg oro» av (hék&n'xeu irxm 
flóyxi^ xd ^fiéxéga avev r^fAj&v * èxXil' ^A^va^% naqi^ 
IBiv civéna^fia ^fiìy, e(ag dv {^fjteig^ ebtoXdfifùfisv Ter 
Xgiftaxa, oa iòaviiaa^r. xal (noi dyaylyywms ti)«, 
Mvyygoff^v naJUK ORATIO iri/ACRITVM. 33 s 

tpan'qkiTttiq , é^yv^lov ^qetx^g t^wJjKiil/air, ^5^yij- 
<Q-^ zig MévdfjV; ^^ JSxiévrjy, xalévTB^&ev'sìg JBda- 
noQoV, ' ifh de fiovà^i$'t(U trjv in u^itm^fi fiéxQ^ 
JBoQVtf&èjiws, ^aì Ttnliv ^^^ijwaj», éril tóxm Su»^ 
Mo9iaig iheoaefùvts ttig j^fiiia?. iàv de fletei d^xxoih' 
góv ixnltmfoffiv ix jov Hóvtov i(f 'hgòv, èm tgia" 
xoaioitg^ tng %Mxg, ini oVpov xf^afiloig-fitvSaioig 
TQiaxtlloig, og. nXsvantixi ix Mèròtig ri 2xm»rig ip- 
Tj5 ilxoaógrtt^ ifìf ^!t^k^Gtogptivxlfi^1» vTioìi&soùffi 
de ratft;, .4)vx> otpdkopt^ cttì Tovtètg uX)m t>ùòivì 
ovòèyagyvgtxfv. oùò^ éftld»)fèlèoyrat itoti «7ifi§i>v&è 
T/K;^^.u(xTa tti i^tw JlSvto'v tvniqfQgtio&évta^A&ri'' 
vaj^s mxhv év TW'^VTii} nkoiuìUTmvja, ffta&Fvt^v ^ 
jwp zQ^fi^T^^ 'Aé^rjv^, vinodùaomiv ol davii&dfi€* 
VOI TÓìg òmtthmJi' roK^^tiftevoy .égylguyp x»x(i »^y 
avy/gci<prfry ^fjifQMV ^oatpy dq) 1^ ap'sk^omip 
li&^ìivetSt, èvuhèg., nlrivèHlSokìig^^tìlpiìlupjurfiot' 

^ovai ^aig àavHa^ct' t^^ éiso^ij^^y. àvèrtat^ov x^a^ 
mr, £iog m> aTUtdwv tà ^iyvò{A^v^p é^y.iyghop xcntk 
Ti/v avyygwfiiv, éAv)àà. f^ìj unoèuiatp iv t&. (ivyxsi^ 
Hàytù x^vfa, Tjà vitoìui^fw toÌg< àuvéùft^tìt ^eorron 

9«l iàPTuékXfimìj tht dgykfghvi ^^p% y^éa&tùMGSèg 
BBifostHrToM.lV.. C^ ^.J. . ■ \ V- y* a4 DEMOSTHENIS 

TWvraxov, oìtov nv OjOì, Ka&dju^ òl)n)y wpXtixÓTUp, ^ 
uaì OTu^ìfii^r Qt^tuv, xeù ivi Ixatc^ nw òapth^ 
gàvjtay , xal ufjifpojiQOi^. sViv ài fiij la^hugi fid» 
pavTtg Ti)v im nvvl rifii^ag déna iv^JKXlijtmdifVt», i^ 
lófiBvol onov »V' ^rj ovl» (tmiv dà-ìfì^etioi^ , xuì eV 
W&6V uaTaTtUiittapus^AtHìvaiiB , tovg tónoìf^ inro- 

iàr di Ti j vavg nA&fi ctv^Mjjtov^ Ì¥ n av nXiii w 
' j^fiùtia» (FoiTi}^ loj» fwy vnoKfifJtivWf' tà òè jr«- 

^i/Bvófifva Ji9iPti MTfit) toìg Òaviiaenru _ ^v^giòuqoit 
"òi m^ Toéiwf «JUo fim^òiv ilvai irti ifv^y^qt^» 

poimi^g, '/iXinòat^pg , ju.f^eifg.^flóts^v, «u aydgtf 
òtxèkjTùil,^ davtli/tir tulfvu toòtovg ^ ovyyQf^^i ^òt 
^ftéif^a,. xaì Taifd^ tti^gtimf^, ov ^/U£e$ otre yiyùf 
mx0fitiv^ oi\f^ ifà^wutfuv imnoxff f| dyng>o^Tiaafii' 

' Mal Widnwpa na^scyf h f^^.f*^9 ^^/y^^^ oùòh 
Mtf^MàTf^p éii ftpcu jAy éyyf/ifvtfifiéyfoy, ovòè n^a* 
^é^v ovte vó^Qy, ovuìfu'^qfUìfuoif ovt dkii ovò* 
^ji^W TfQàg Tv^ aì>yjp(^(pi^y* tc'vtoig ò* tùif-vg iBa^ 
jr9? ovdèy ^féiXi^at t% &vyy^tKpijg, raùnig, dlXà itùf 

^^fjuxai^ èxifivio tóig ^^Tf^«^» wfTn^ ìdlaig avoip 
utin&r, ovrmg Haly.evxoi ucutou^yot WH^imttùf uaì 
iòtiWOi avi^^JìQi* éy9» de (id ròy^ Aun lòr ttvcMxi% 

- ■' ^ j ' . "I .. . ; 1*1.' .-■ ©RATIO IN I.ACRITVM. 55- 

àvallaHfiif'f jmirolft^v jfceg ar, ifrl^ói lohrviv énir 
fuXè^ à^ìf. ai fidrtoi ft /uà ^et a^QfMU ys òuv èv^ 
^gmrovg MttT<xq>QOfOvy%ag, xal qìofiivqvg dapovg $1" 
rat, èfpUad-ai twy àkkorqimv, oùd* dtpatQSÌij^cii , tta 
ISyta Tttauvovrag, novtigov yikQ^ Xfnvxd. y iqjì ao" 
ifKTTOv, Hfxt MfAO^fiévav. jtÉdx^irog ò* ouTOoì ^ ù> 
aifdQsg dixotaral, ov t^,òiìUHo^7tMt$h<m' tlaeliikvd-i 
jaÙTiivtììv dU^v, diX thtgijS&g eldég td neTtgayfié" 
va éavróig nsgl rò ddvsi4jfJboi tovto> xcùoiófuvosdt^ 
vòg vìvali -Mal ^Sttag i6/ovg noQiìUt-^tu nzgì dòU - 
X6)y Trgayfidrfor, oVeta* Ttagd^stv vfiSg, onoiay^ov" 
Xrftai.' Ttxv-ta ydq énayyéllsjcM xeìl òeivàg fìvcu, xaì 
éoyògioy odtfì, ttat fìcti^r^Tag qvìXéysi^ nfqì avxbìv 
fovr&iy Ì7tayyBXXóft£vog naidsvHP. xal ngmav'fièi/ 
tnùg dàsXq>oòg tùvg éeivTov énaidevat triiL,niUÒsiav 
ravTiiVf ^y- vfuìg ma&àvsa&e norf^qd» xaì aÒtMov^ 
CD oiyi^Qsg òaiaataì , ^àavetiBad-efi iv 1^ èfmoqitAVUV^ 
jixd xQ^ìfMtta, xa^ xtxvt UTiQifJBgsìy , xaì (irì dv£ùS^ 
ò&»fai, TtSìg av yévoivx^' novrigfhfQoi Ijép&gémoi, 9 
Tot) Traiàiòùviog xd xotairta, 1} avxw^ [xàùjtavj x&v 
naidfvòfiéytav f éitstS^ìj ovv dstvijlg éaxi, xaì TmsxiixH 
Tw Ityuv, xaì xcng x^'Xlaig dgà^fiuxig^ ag òéd(ax$ x^ 
òidoimtdif^, mXfixfoxs .avTÒv òttUd^at vftug, ill~ég xd 
Xq^ijJtdx ovx tkaftùr .Ttag r^ìv, i) ég hotfl^yxeg dno^ 
Sf^éxofùtv, r^ oxi xdg ^yavxvxdg avfygmpdg ùv Sei 
xìfglag tìrat, Ij wg 9ntilÌQ xtX9^^^^^^ toìgj^g^ 

C a / 3è X>EMOSTHENIS ' 

(itxaiv, ri i<p oU tkapov ftatiì rrìwavyy^fp^P, to&- 
T&v Oy ri fiovlnai , TretoaToi vfuìg^ vùl sywyt ma 
àviòg ìfv/x^^ aoqmraxov Bivai xòvxwfy '4«p vfuig 

xfi^ovrag. uXk sv old , ot* ovasv ar Towanr ovxn, 
eXr] ovrop ovrè diddSairf ovts nsìffat* X^^Q^ ^^ ^o^" 
t(ùv, qtégs ngàgT&v&t&Vf ùuìfdgfg dtxaajaì, siiow- 
ttvdoy' avfAJiemxsif noi fir^ o tóvtov aès)iq)òg 6 n- 
tshvtiptòìg ifjtol tasp^ìXs tà XQVf^oitoif oiU,* iyà tu 
. tovtov tuXarròvi Ìj oySotixovrct fii^, ij TtXàop, rjf 
ì^jxBV ' àg Etv oìtaO'B jidxgitov royrovl ^ ^ «vògig 
dMaatcìtì, Toi)? eajTovg kóyovg ÌÀyuv , oliintq rvyi 
XdiTajtéxgfìxnit ^ (pàff^aip av aviòv ovx cIfit * xilij^o- 
vófioVf Huì à^laxiXGi^ai juv toh uòsl<pov, tua ow 
&v nàvv nntQtoìg slajtgàzTBiy fis, aantq xa< na^ 
■' Tft)y oilXfop tWTcingaiaai, et tlg tt ixdvej» tm mi- 
i htvxrixòu, wpstXsr, ^Jiv -^aorrfXèÒi , ^ aXko&lnov; 
xaì éV/i tig fifiwv, ^ptvytav dixiiv ujiò T0wi50w,^wapa- 
y^atf^v MKfiiias nccgaygdfpm&ott , (i^ uamrvtyifMoy i 
iìvAì Yi)v SlmiVy 8V inè^ on ^/utìfdxTSi av avtog, xal \ 
iox^ln^e TTQÒg xffMtg^ òtwà q>àaxuì¥ nda^eiy, xal \ 
nagavofisiif^t, ^ì fi^ Jtg avrttl' t^ dlx/jv ifni^uÌTah j 
ùaayàyifiov sìvat, iftnogix^v ovcrfltv. eìnna, a» Ad" \ 
ngits^ aol fjièv tovto òlxaioy òoxjti lìvai, iftol dà Òià] 
ti ovx farcii j ov^ anaaiy rjfilp ùi avrò» vófiùt yu 
ygafjtftiyot dal, n^.tò avrò èlxatov negìz&v èfnnogi 
xbìv-ÒiHMVj d^ otm» fiòèXvgóg rig èariy moÌi v/u 
PAUmv aTtayrag Sypftmovg tt^ noin^g^g ^oà^ ORATÌO IN LACRITVM. 3/ 

livay Tijy if^no^i^viv dixtiytavTfivì," dixaióvruv VfMp 
vvì^ rag igj.nogt3Uxg dlxac,- dXXd ti otsXiveig, (a Ai" 

nagaàiy&^vai v^' Vfi&y n^oaóqiloyTag tà innlfua, 
iùv fA^ éxjiyiofi£v ,• xaì tt&s ovh uv òfivòv tVf^yKui 
^a^itlMr, stai ala;(Q{iV vftiv, (a urpQig dixiMisral, il 
oi òtfViitj^fvng iv t^, dfjino^Uù Trp vftxiiqff /f ^/uata 
vciìniMày xaì dfnoaxsgovfitYot. xinS^jmv òavuatt(iév.iav 
9taì gtnnoztgoìiyTmv dmiyqwjo dg rò deaiifaHigiov ; 
taìri igxìv ùAéitQiXB, a tovToval Tti^ng / dXkd 
voyxQV àUriv Xa/ielv^ cd uvò^g òitaavaì, TTigl tCuf 
éft7iO(^KSfy ov^^a^Mioìv f^ nagti i^la uqx^;. ij iv xivh 
Xg^^^} Tifigd totg^.tvd(Xtt;^àXX(ÌTOixf>^gv^ovg, uaì 
xiénrag, nal tovg aXlovg tiaxovgyì)vg taùg. ém \}cl" 
ytfT^ ovxoL dvtiyovfsiv. dlhi nagà r^ag^oviii ovk* 
ovM imkX'^gwy^ koà 6g<payu9f, koI tm» toxcW toj 
ag][Oiyti TTgoajhamùn ijtifuUìod^ai,, dXkd v^ Ala 
nagà tta- fiaaiXst;: dXX^ ovx iofisv yvfiyàalagxot, 
ovòtàa%^dag ovdéva ygwpó^&a^ dX^ é. noXéitag^ 
Xog uad^i; ^djioovcKriòv ys xal aTtgcaxùiG&iV^ oÌk- 
ovv vnòXoinóv éa%iv el aTgaxrjyol/ dXXd lovg tgi^rf' 
gdgxovg utot&uxjtuiiv [oi/toi dadyorugdgTÒ òtxaatii' " 
gtoy *} éfinogtuiìy $è dixriv ov$£[ùmf siadyovatv* fydf 
ò' tiftl ìfinogog^ noti av- dòeXq)òg xal xXrjgovóftoglvòg 
jùiv ifATtóguty, xal tot iafiónog nag iifiSav td è fi" 
no^iità x^M^<*r noi pvy òsi taùjijìf' iloBld'filv iti^ 3S DÉ^OSTHENIS ' 

òlìtfiv,' fl^ov, à AvntQhXEy ia&¥op òUettÓP^t Xfyw, 
tiaì yarà rovg vófiavg. aiU' ovx éouv o^w dui^ 
ùcv&p(07Tog ovòfì<!, oatig av Tn^ì roòtàv jSfy nqciy' 
Hàxohf i/ot, T« òiitcuov umlv, ov toìpvp rm/ta-fi^ 
rov, tu ùlvd^g dixaajaì, fistPa iyw ndaxpi vt^ jia- 
tigltov jovtovt, aìÀM xal x^^gìg tóv dnotìrfQtUf&ai 
^à X^lMtiot, ntà tlg Tovg^iaxàtovgr Mv^òpovgoiptMii' 
fitiv av tò tovjov fté^og, d /u^ iieL7\ovyyq€Uf>fiipw^ 
&èt ri^^g TovTOvg, xcil ifta^Tv^tj ou eig ràvUév^ 
tòv tSvxot Tti x^rifioctiji , *aì ndktv *A\HircÌB, IcfTt 
yà^ dfiitov, (o alvòiffg hxmntà, tòv vófkùv ttgxàh- 
nóg iaxiv, èdv tig d^fjvatùtv tikloaé Ttfj ^n^yiisfit 4 
J^^vttJSr, 9j x^i^^tot. davtiap fìg aUfO ti fftJtó^ioVf 
fj TÒ a&Tivàlbìv, oUti ^t^filai, ne^ toirwv tialv/ àg 
. fiiydXm ual ÒHval, fiullov ò' avTÒv ilvàyvm&§MÌ' 
toig xòv róitov, 'iv àx^ifièaxfifDV p4x&wf€. - ^ 

yófiog, *A^hqiov de fìij i&tvai iniìifivtu éi&tf 
tfaliov, xaì xùìv fiixolnùtv x&v jiÒxivpoi pttxomoipxwf 
firiòtvl, fi9idè (av avxot^gioi eiaiv, iìgvatv, ^tigav 
/i)) fidXKfi ti^Biv atxov lid^tiva^s, xc» xSkla xà y»' 
y^ufifAéva nfQt kxdaxov avxStv, édv de xig ittò^rm' 
gtx xttvx , tlvtu x^yq>daiv xal xijfv dnoYqofprpf jov 
àQyvQiov TtQÒg xavg imftfXrj'fttg, xiX'&d nBgti^gvtwgf 
xa2 xov aixov Bt(^xai, xaxd xnvxa,. xal òlmii orvrf 
^4 tota ntQÌ xov aQyvQiov,. o kv ixd^ ukkoaé Tifi, 
9J ^Ad^va^s * iAr)9è aQxri fiaciyéxi» nt^ì xovxtni fitiÒB- 
fia, 6 fUv vófiog, w uvÒ^eg dixtxuxoà, Oìkaxfxlsnóg 
Ì0xiv, ovxoi ò*, ol fuaqmtifxoi dvxf^Ttw -àndvtéltp, OR4TÌ0 IN LACRITVM. 39 

viiiofisvov yà^ èv tw 'Ilóvr^ ^ov vavnii^qovxoixpa^ 
ifr^Uxov &f^a j^^^/uara naqà tiv% /tov uv&f^nov^ 
ov (fdgKomcog òè xoXf x^ov dwstiv, iàv ftrj vno&iixTfv, 

Tmai tavja ol nf^t^fOP SédotvtMtfg , inàr^ìffitr 
tavxa v7iOr!Hfittiv yevéa&ai xw xlf^ xn rìfHtf^a , ttal 
uùgtQv yBvda&cu iìttìvQv àndvxop, juxÌ ovtùhjì «?r«- 
nXsov ex tòt. Jlòvxùv,iAtX(k xov (paatiXixov vavxX^ 
qov, k^ì (uxà xov ;^iot; xov òfdavfixÓTog, xal ó^tfii^ 
iqvxett iv^tpdiiQfov ì.tfién* ttg de xò vfAixsQov ifinó^ 
fftov ovx é^fiioapxo, xcd wrì, m nvò^g Sixixuxvit, 
xà ji&ivri&ti' òaviiQ^ivxu x^{*oixa eìg xòv Jlóvxóy, 
X€Ù ndXiv in xov Ilóyxov ld&ì}vaÌB , ug Xiov xaxif-^ 
^idva é9xìv Vito toixw, on^g òvv év d^ V7tt\tf(i7ip 
xov lóyoVf '[oxil x(tì vfAtig ddtxelax^s ovÒìp i]xxop 
x&p òòptuiP t^dm' xd jif^/Mrra* ffxomìxéò', iaiipò^fg 
diìU€a.tul, nwg avx dòéxèitfd'e, éixtiòdp xig xwp pófM^p 
x&y viuxéqwf XQHXxmp iyxHlf^ %ipai, xaVxdg tìvy- 
y^(pàg xdg vavxixàg àxvqovg noij, xal xaxaXvjif 
wù xd /^ij^ra xd nctg iifiwp lì^ Xfov, p^ dia, 
ipcdviìxat dMiaxnlxég / nC)g o ^x dòikèì 6 xoiovxog up'^ 
d-fomog Hai v(iag ;'éfiol fiipow iaxìp, t^ upÒ^gd^, 
xaaxfd, s^gòg xovxovg 6 ÌÀyog, xoùxoig ydj^eSontaxd 
Xif^fÀOJcU xoixoig ò^ ioxf» nqòg xòp pavécif^oop èx%t»op 
f^v Hpm'M'^V'f '^^ noUpìVxàycivxùv, tjftpoiaì.òapel' 40 ■ - DEÌVrOSTttENIS. : 

ò^òèf ynQ rifiiìg *Pl^^i téV» «ai* fd\'jt(nQay fièra 
tovreigTi^^'t^v TraXirTjv ràv eavjiav, «iUi' txviol 
ovtot Vtfùiau TViìfTu riyoi^é&a. Stnotta. tlvai, %tà 
vfjiwv diófis&a, ^ avÒQfq òixaaTal, ftati&éip tiftìw 
totg a.^ixovfdvoig, xal noln^nv JoijgìiaitotBxvoììrtdfg 
xaì ao<ptÌofjUvovg, SansQ ovxoi aoiflZev^aé» vai iàw 
tuvra notìjts,' vftìv t^avtoig tà avftqià^ovtaMoè' 
if&9 itfnicpMfùvoi , Hai 7iéQi,ai(jriasa«^t t&v nomiqS» 
iv&Q«k7ttav Tfig nùtpox^yiug'^nàattg , &g moi na- 
vov^ovak neql tot avii^XaìtCì rei vavjixé^ : ^OPMTXINOJ^ AOrOT. 

AÀàatwf 6 iqant^trjig f, ts^toiv im due nminw i^ 

ìà^X^nnrig, ^noìXoòèiqiA ntà IIctai.KkH,:^o^ftlmva 

ahUTTiv kavu^v-ysvdfisvov , mvxiihótci dè-tré Ttqéxt- 

' qpv éì^vd-tQiag, énhinonQV rov ^inté^ùv tSy- nni- 

^òciv Xltuatmìèovg mxjéUns»,- «al t^¥ fifitéga. aytiav, 

ildt^azrjv èavrov yètofiévriy , ^danir éitlitQeixl yv- 

raÌHCt^ jinoXXódtì^qog oiv véfaTOiit^Tt^òg tò-v ddeX<pòv 

71} V nàxqt^av ovatviVy nXt\v t^s iqwiiQugf xml rov 

aomòtmuiY^iov, tuXn(»\ynq ^oc/UW ifiifUtf^tato 

' %ag>»JIt)tal(àitog ng é^fiiv^ XQ^^^^ rtvA* xmrimg 

fièv ildiifiavt rà ìjfLtav t^^ fiuf^Aam^ kndtB^g» 

ioTtq^y di ìcal «tvT«r >^o»TaA. kaì yly9$tei$ tè ^ ORATIO Plt) PHORMIONÈ,^ 4f. 

vuftiifiwog «a» T^7 inst/ytiq ovaéar, évmdXet tu ^o^ 
fdaryi, m^ Ttoìlà ^orti iavtov'XQ'ift^^f^of^ '%»&ia€nH . 
xng ovy kuvtovg 9wiitf]ftàq^ ^. qyriai ipog filar, Unol" 
XoÒég(^ vfoaiiUortsg ,^ ^ixietg^ Hcà ^siviag, xaì 

p fMK «vi^ ^Jtmkìóòm^g^ fHtà Tavra ^dlt/v dl^ix^ ■ 
hlm^Y 0oqfjUfavi aqfOQft^g, • ti<p»^ittjv òè oi atriuol 
xaXovatv, pne^ fffaìg év&riMtfr< 6 òè, 0o(ffiuoiv no* 
qayodifinai, véf^v mugij^óiMVog tòvH£lBÙov.ta, nBgl ' 
wv dv Uneà^ é^ tig xal dioAvaijToc»! fnjxin i^ìvoè 
dutd^sci-d-ai. S'Xttteti ffcvrp* %al t^ iu&éioig 6 ^^r 
xtàQy dfuwù^n, &g ovx eìx^y ^ ti^dju^ jf^ff^caot lÒw 
Tot necùiw^g*^ to^TO dà mkolriitsVf Xva ij nagay^o^ 
91J fi&iXov 4ax^ff, 'èfjg wd^ihs òettnrùofisrrig^ t^ 
lijtùìJ,oÒ»g(if aa&g&q. .... .\ AHMQSeENOYS 

.JlAPArPA0H XUKP 4fOPMISlJS[02. 

\ 

JL ìjy^fièy «jmgleiv to% Uynv, .»al ug ddvvdtmf 
t^eè 0o(ffiUnf, avTol ndvit^ ^^^^^ ^ oiydgog <xd<^ 
vaìo^. aydyuii ò^ é^ti T<fig éniifìàuoi^- f^ftlyf m giv» i JH r DBatOSTHENIS. 

nciì èvo^a^ tatx« yai(flai}a&e, t^v jdv ovp nu^- 

9»g /^VOV^ éfiWHOìfltV, 4XÀÀ' Xv , , Ìh ZWP TtifVLyiiU- 

%tiìv èàv èjtiòdh^ /mjò* «t^oì^ udtìcovvi/^ éavrèv pv- 

ual pé^vi*^ ilvBV %0V7ict(^ Vfìlv^iyokyiaagx^aif tavt» 
ndvta mitoiiìiùg ^o^fUtniv ovTixfl, tceiì uoXijji^ùjf 
tii jiBJiloMiMàg jiiroìlóda^ov TovToyl, lutvrvò^, otioir 
ukgiog.tetp t«vtov natsXsUp&ri , Òutlùa^igr ^<^^ ^^* 

ipJLTjlAdjtav , Sfuag^. wg àqàt§, intftS^ ipé^HV ovxéxi 
^oìftov oióotB ' èotìf àlxiiv totìértaav à^xoai kaxwif 

^r^j^t^eVra tovt^ ngàg Uaaitaiytt udì l^o^du^of, 
ng, av Svvmftai Òux figaxvrduov eÌTteiv nu^fdaùfiiw 
Il tav tv old* ori -^ te téltov Qvxofftawxia ifaviga 


ypr^GiTai, uap tag ovh suraya^ifÀog r^ dtx^. y 
c-&$ è* afta ToDr dm*Mdvi;^ rc^nov ftàv ovv è^ìv 
dvayvMfstai jfig ovv^inag, xaif Sg iiìia%h»GB Ha" 
eiiov r^y T^7i:€{at' tout^> «dì io danhdomiy^iof. 
' noi fioi Xd^f vng aiJvp^ìiag^ holI ir^v n^uki^aiP, 
ual rag ftot^tv^ia^ xavtmU : ■ 

JSvvS^ai, n^hì^i^, MuqxvQtaii. Al ^h > ' I OHATIO PRO PffORMIOKE. 41^ 

ia/tòp tivTi, amai ^iVy tu avl^^eg «^veiiot. dm 
ò^vfiSg -miotfeai, 9i$ìlf*a&tiv^ ex tiyog tqònov nqoa^ 
.MpHÌs<à hfàtìta lélana 6 ìlaoUtìv ini t'^v'7(^nè* 
{etr. ùv ynq òìt ànoQlixv tottr wnpt'tXev^ ukXd ptA 
qtÙJB^lav. ^ 'fisv yfÌQ fyytiog ijv ovaia JJoufkari /i<i- 
iUcrro taXdvtiav tutoiuv dgyif(iiov òè nqòq inixfi 
òiòavuafùvov tÒujw nXtov ^ nhìit^novxa, iéXavrou 
w ovv tòtg nfrr^nifì'ta takanotg ioùroig dna toh 
noi^cuttrta&rin&v t&v tw, toanéSirjg, ivdtita tdkeivt» 
in^yn r^v. fuo&cvf*8rog o vy Zò% r^v i^noiav ro i^i^y 
triv tijq jqanéifig, Kot làg nuqantiita^fi^nag Xfifi^ci^ 
vfov, ÓQùìify oxi jU^Àco t7ig nohxBl^ , ufit& nad 
v/ity ovaf^g, oix ^^^ ^ saotzo slaTtQdnuv^ Sa» 
Jlaaitav int yjj xal avvomkug Mttvtmag 9jv, iMno 
(iSkkov uvtòv TÒvJIaoiofvax^ifTfivBj^HVToijTaiPt&p* 
X&Uftàx^Vi . ^ xovg aÀlovg Xi^oxocg, otg ngoUfisvog 
fiv. Ma* ifSxi» òkà xttvxa èyqài^^ ug t^ ftia&etG*^ 
9tQ0O0<pr.ll(Àv è iJaaifav rà tvòftax xàXavxar wa7x$Q 
xal fM^Mi^xh^xùn^ è^lv, Sv (làv rolvvvxgÓTtov rf fd- 
o&ùiaig iyérfto , fif/ia^xv^xai vjhv Iti avTol^ xov- 
intMa&f^fìivùU ènì xfj xf^ni^. intyhvofùvtig dà ^^ 
^ioariag xS IlnoUtPi futa xaviaf 4fxékffaa&^, a ÒU^. 
&SXO, làfiè t% Òia-diiitrig xò dyxly^q>op, xul xrfp 
n^ÓKÌ/t^i» xfxvtrjvl, »aì xàgfAo^xv^gxavxaoi^ Ttaq. 
olg al òtaS^ai xBÌvxmi'» 

^«. iMm^n xpknof^ UaaUav Hnék^xiiw* t«i/t«i 44 DB^IOi^TflENIS^ 

Òitt&éfUPog, ^oQfiiiav ovtoat, t^ fd3^ ypt^tiliita Xof/^ 
pàv'n Hoijfi TTjv dia^rjitrjv, iÒP di natòaJmrgón&u- 
Oiiv».. àgna^ovrog dà rovtov, 9t(xl noXXeè. ano kòiviop 
^vtaìv Twv jif^ijjMéiftwy avaXlawiy. oloftévop^lktr, lo— 
^liófisìfoi ngòg savvovg o& ènh^Ttoi^ oxby %ì òtr^iau 
%€{tà tàg diadri^ag, oaet ay- "iìviàg ex xoivè^v t&v 
:ig9i(jiutmf ttvcdfóaij, i^oiiTOig i^tkdytag tàg ayTifiot- 
iflag, rd toma réfACtv, ovÒ* dmuy tatm negiòr^ 
rslfiaùj^at rà oì^a vnkq xoxi naiÒòg tY^oìmuv,. xor» 
ri^-ruii Tr)V aXhp> ovalixv, nXtfV ùìp ifitff'&éaino 
^otjmt'^'ioÌTtay,^è t^gngoGÓdoV tìiv ^^uavTobxm 

hfmT iyìMtWh aèrw fita^fo0toiìg ,- oò yàq vvv^ àlkà 
Tdx evi9-ì^ ÌSiSk xotXeTUxlyQVTa fpàiyèa^diu Haì}iijy 
ovÒB vn^ Ì7tiysvo^Ìvéig ftt(F&mjég &g òvjt an^Q^t^tp^ 
IW untiv aviM,, ouydg S>t nórs,, ìtts^^. [To$)fBV 
%òv zgónov] Soxtfiaa&ivtog lT(xcMXéovgtì7KifXyiTtsto 
r^g lÀia&éoBtag ois, d<prixotT ay avtòv -ànttvmv 
Twy èy^Xtiixàxfùv * àXXa T(Jt • «V nagu^gijfia àmjrtlrBy 
sì TI TtgotfùHpuMv v^ìv. &g Jolvvr~tatì/ SiXTjx^ìf Xé- 
yw, xaìivéi^ajo o^viog ngòg ròv udeXipòy naìò* 
tvta, xttl àff^xav 7^gfm0&uFf(dg, rat ttav aXXxav 
unàvjtov fyìcXfì fidjaWf XàjSé jaìnrivl fijv jiaqxvqiay* 
n - M<xgtVQÌ(X. ^ ^ 

.'^ Ei&vg tolwv,^ tfi àvògeg dÙTìValol, wg ctiprujay 
xovtovì tijg fiiOx^ùKfstag f vsfioHon tijv rgdm^avy %a* 
TÓ daniÒbnfjysiov. Hai Xct/iwv aXgfaw ^AjtoXXóò&tgog, 
algstton tò danidoTi'rjyeìoy dr^ tijg jqmnSifgM noi' 


/ oRATio brophormione; 45 tot sì yp ìS^ia tig à^o^ftij tovtia n^ xfi tQamZjtf 
fi ^ mn av suLctò xo^to fitiiXof, 'rj ht^lvyv ; oÌ'tI 
yn^ 4. 'J^iàaoìòoq t^v nldoav , dl£ éldtttojf** rò fih 
yàQy tdlavToy^ ^j^K ^tuìttòr pveis ìq>$gs»f' ovts tò 

mXìk ov n^t^p, òiÓTng <s(a(ipgov&v sEera xò àani" 
èonanyHtm mìxoal. tA fdv ,/dìg xt^^ uKlvòvvéif 
iffxnf - 1) d' 4gyaala ngòa^òovg %ovor» iniMvòhvovq 
mnò xqirifuitakv^Xloxgliap, noXÌ^ d^ av xpg exoi Xé^ 
ytw xoù ^m^ùLvh'^fxi ai^fmà tov xoìfxov avx(H. 

axov pè» anàPtùw^mftrigiór'iax^, xov f^$efji}av Xa^ 
fiiir di^OQfi^y ugxGivvu.xovx&vì, xò^épx^fua&ùtgst^ 
yejfgà^p&ut ngoao^^lXàvxtt xòv Huaim ènl xtjp 
%!gdmSf*^9 ov^ àeOwtÓTa aq>og/ifjv xoìJXia, . ÒBÙxègoìf 
dàf xà xotxùv èv t^ vòf^fj fjtijdè)' é/xetXovrxa 4pal^ . 
vsa^at, rgito» d'y oxt^ f^ad-Qv kri^is vaxtgov xfx.V" 
%Uf TOV iGOV dgyvglov, ov ^aviliasxai ngoafUfÀ^^ 
iO&ontòg ìàiaìt àifOQft'i^y, naltot ti, rjv d itaxi^q mh 
géexi^f VTtò xovàe aneifTBg$ÌTo , «vxòv vvv ^qoa^'^ 
outt iitdi*oig aHoésìf 7togitì€tvxaòtòoiìĶfai. é$ toU 
»ìfv.ifttm dkii^ Xé/»f xoe* è^lad^aaw vaxègov aÌ^ 
•9Wftywà Sw^l^^f xm Evipqovv, nàti KDtXXéaxQd-' 
1^ noi ov<^à x&l^voégnaQ4àtixsvllUapdq>o^ìjv, dXXu 
^tig nui^iìnuxxa^T^c, »«« x^ [dna'] xovxfav igyaatar 
avx^v. fyuà^Mftkwxo ,. Xd/h yfAOh xij;y ifoixw jUfgxv-^' 
fitfìff itaìwg xé doTudojtriyfioy eUero. / ^ / 4§ DBBlOSTHBNia 

Svdge^ «&ffyaio$, iu ma xoitoig ifiia&oiaw, noi 
#v Ttagédtoìtttp iòlav wpoqf»^y ovdffuav, uaì iXev- 
^Hqov9 t mp^neiv, &g f*tyàka tv nsnop&6n^, noé 
(fèn idixò^ono ovT inflvoig t&x^ ovv« tovn^. o9 
^p Tolwv ji^^Foy 4 /^4*Q^ <^ > -^ Ttàtft OM^lfiSg 
tlStrìa rotina, wùòkv tjntXfiftet nwJtotB inoi^ara 
9tfòq TOVTovl 0oQ(jUmva l^fì^XldàùiQog. m$ d' ét^liìh'^ 
Ti^ey^ bxiévfj , t^ax^Uot^ ipmXèffoìg àq^vglov Hq»-» 
Xf^f ''^^ ^ tf^vutep inslvii diOxMxigtvigt&vto'^ 

iavioqHiyrtt. xaì avd* évtaMa raitjw vvòèv-, jgp 

' v^ éy%«ièì, Xéyav (pav^attui, éni,J^iffa$ òè.r» za 

T% kt»VTOì^ yvvenHÒg n^qì, uail x^ avynffiwiji tf 

xovroìv 0OQfiUtì9fa rovjovì dovyMdnQB«vtngtQiaj[p» 
Uag xaì xò itgoaòv, xaìipilov (Mtkkov ìxnp xovxorp 
»f olii xavx èxd'i^òi^ sìv»t, Xotfiàv jò ahfiitmf "JWi^ 
ratuaxdlwg , x(d ^kìftoh' Apslg TéSy ipcltifuixùnf xà 
ùevxtQov, bÌs xà hqàv xìjg *A<8fivag éX&ny, ndief 
mg 6^fÌT8, dtHdSnai, miaa^ etixktg avfmldaag^ tea) 
iyxlrfftaxa in namòg xov nff^ xoixwf^ (towo yéf 
iaxi fié/Miov àTnivxtap) a avdè némox ^TMbttTOu 
òg j^lvw xeivx àhi^ Xsy», làfit fioi x^ yv&aof • 
Xìiv /€v»fUvTiy ép àxQonòX^C xaì* tr^p fiet(fwvQlap inm 
n«Q«yevofdv(ov , ot* dtpUi xav 4yxXnfiàx»p anépta^ 
iiTtoMàw^g, kotfifiàìftap tovto x^.àfyi^kO(p. 

rpWFig, Ma^vqia. ^JhtohstB xtjg ypùaHog, jl OKATIO Ì?RO'PHOftMIONE. 4? 

tiQtt ovtQ^ èxe*-^ xùl Nitlug 6 jtpf ciihlquqv j^g toif 
Tov ywoaxòg ^wy. tavta tùÌwvv Za/%òv» xa* a^fifi 

Tfùp taòtfoVf ^ T% àXt^^ila^ ov y^v^aofAévr^g q>avB^ 
gag, Òlwt^v TQooìfTtav taXavrity la^òiv, toX(Àa ^(xc^ 

filoìyi Tt^g ^AjuiìXdòmQOP , é^Qxv^' Stmvt dfcriuóaTMj, 
w ttf'd^^ d&rivulot* (^optat ò* IdTtolXóSta^v tovtopÌ 
ovòìp ^Qtta òixaiov simtv n$(jì'jav Ì/xaXs7-y ansg 
7ia^ j^ Òianritfì Uyuv iióìjMi , ravj é^nv lug 
là /^éififtuia ^ fÀ'i'rfiQ ijfpdvtHS, 7isi€f^9Ìca virò toìt- 
TOV' 3tal foytaip rniohtìXójpiv, oix ìx^i; -iltax^^ ^^ 
nov t0ivt! èlfUyx^iv ixqifi^n ntql Òtj Toinùnv noti 
xavTi^, Tiqg ahiag aHéy/tUxx^i.^ ^i«V uv Tig ^ok 

uvò^ dihivaUu, jlg av èvUfJtaxo xn. tmxq^, fi^ 

X€iXéi^d:u<f.ap óic/iW; ovòè tlg ò^twv» ualtoi dvoiw 
Siòrtcc i^oaw a% iaxìv iióxov évdfw, xaì vm Sv 
ìi(0ig èmÒBt^ti WS ^vexdX^ctf 7iti>-%oxi vtiìq xSàv. 
yQoiftfidn^P* ds^éQQy de, xlgqiVdMV, rp^ixa Jlaap^ 

si^gl à ài iJiixov tà y^àfi^ax ii^yn xi^v ^xéqoi 
alxi&f^at ^dit<pO-agKty(4t, roòtbì tavx idi)ltaasVg 
Qjstag òid xóìÈXov xiÀVVUriXiy;('&in fxmxov Ò^ , èxitoltop 
yga^àxbUf XQS òlxois éléy^o^Hf ovxqgyàii nolXói^ 
x&v ^oia&v òlxag Xayxdymy noXXn'x^f^^xa dané^ 
n^atiimài^ )yQéf^w/-àig Vi iyidrifiwx»' Ì^Xai^i [é^ $ 48 vD^MÓSraENIS 

Stiva òvK aTtùdtdoitg ìftoì^TÒ àgyigiov, o ntxiihittv 
S Tidtiìg 6<psllovià avTÒv iv roìg ygdfiifiùun, ka/toi 
iì rj(f(ivtaxo tei ygdfiftatoi, itt noUiìv.yqa(i^xmtn% 
^òhaq èXàyXiXVtgf àlXà fÀi^v ott i{aVT^ .dlr^dij léj^t 
fi)i' (jLèv'vopijv'aiei^otn, ^piPilfiaro, Ttatfit^u^ 
tifgtiTai vfuv* ttav ^è iLii^affif xóòjoiv dvayvéa^at 
Vfuy tnq ftagivgiag, tdfls tn§ fiagtvglag ftoi, 

Magrvglai, Omtotfv h rahtatq Ta%$ lifyiaiy 
&fi6%6yi]%w dTtMiXfi^pivm tot toi/ natgÒg ygdftfitftf' 
ev ydg drj avxoq>ap^éiv yB, ovd', wirgvx w(pak(jv 
oytoi, èiKÓSfiod-aì g>ria(i6V Sv, yofdSo tolw¥y è 
Ufdgeg ^c^dip^aloiy fisydÌMV xaìr nolUav 'Òvtiaw, il 
iiv iarìp ì^dv om «^Movrta '^àgfiitoPa Yoi/Tovt, 
ftéyiatoy àndvx^^ Avaht ^t» ITOusutXriq; dÒtk^^ 
'mp jlTioXXùdiagov tùìft&ìfi, o^ts dlxìjiv sìlfi fhv, qvj 
aìX ovòh, "wp nvtog, éynahu. uaUoi'OV S^nov 
ròv fih naldoi vnò tov nuTgÒg xcnahupd'ivxa , xrù 
_ ov tm ovxtùv ìiìjgioqfiv, inix^onog iHfxtalBUi^ijtévQg, 
òvk tiv tjòUtf 0è òè^ og wffig xatelel^&ifg , rh- 
itaga 9taì efitootv erri ytyoymg f ìtaì VTièg aÙTOv^^a" 
dieng av Ter òinma éXufipafsg sù&ùg, ^ tv ^diNcrS). 
&èie B0Tb rciljTa. &g tolwv jattT dXii&^ kéyw , *aì 
S JIa<jixXrjg ovòèv iptaXit,, Idfie fioè r^ roifiov 
' fiagrvglonf. ' ~ 

Mstgtvgla, "k tolìfiìv ^^ ìità ntsgì aixoi -rov 
ìfLY^ éhsuyfayifMV &Imm T^y òUtiP òsi axonùv hf/tng, 
ravX" dvaftrriaxhfttf i» t&y HgtifUvwp. f^ftfìg ydg, j / ntà a^fn»s''inj^ '^^ni^g, xon tdS aaitidoTitiytlùP 
r^g fuaéùerswg^ ytyivfifuvfig Sa Òtàlttig', %ai nd^^ 
Xi9 àfjpiàioèg n&vtbìw^ vvx i&yiw^ xm v6(jmv òUag, 
m¥ Sy wffl TK ^TTol», ^ìxeyx&v%i,v^ avìto<fsoirtpvvtòl 
téitoVf ual nagà tovg vifiovg Òaw^ofUvov^ 9tà<» 

Trpf' dlnfff. ty ovp &^^d^, ^nè^ ov tijr tf^^^oy ot* 
em^ tóy tè yófio'y^fuy rovTovétyayvaKJtrcui xàl 
tdg imgtu^iag i^ptil^g iwv jtàgóvrm^ ot ^(pUi t^g 
fwà^^^Mo$ Kal i&y SkXwy ttit&vrwy 4y7fXfi(iuT6ty 
jbtoU49tiH^g ^^ftUìya.Xd(k d^ ftoi tctgjnt^^tag 
tainaai, ko« tòy yòfioyi 

^oingg^ m fyd^ àdfiyouoi^' tà u efiUo, oiv (ifj 
èìyw> dèi dìtiag, uàt aaa vf é^tay^ ^ dmilìxì^. 
€ÌMét9ig, u yà^ iati, 9Utmo^y my ay Suoi /ini^iè 
ilmi^ (tfpin é|»yó» dix&S^a^at^ noXtf tm dtpB&éy^ 
imw dtìuuÒTÈffOfy ^ j Aym òlìtag. 6 (dy ydg iv ijui/ 
%iTti&ètg^ %à^ ay BÌnoi^ ég ^^ót^i^ts vguig, ó 
Òi ùvToXf fpayBQmg imxayyoòg ìtai àtfùg ìuà ujtaXkà^ 
Xag^ tly ay iavTÒy cu^iìaP atnàadfjtsyogj jtay aìh 
r&y ndXny iìxèiiog dtmSmtos oiòejuav^^nov. Òy^ 
VfQ tòtYó ngmpy fygaipey 6 tòy vòfuty &ùg^ oày 
ftfj Ayài dèi òUagy Saa ng d<p^xsy , tj aTivilXa^y* 
a r^ds yéycrysy «ft(p6t€^ uoè yàg dipijitB nal a^-> 
^Uo&y. wg i' àXfjfff^ij^ Uya, fàjià^fritai tifivi <» 
avòqtg à&iiyaìoh làpt Uè fiòi itìxì jòy -njg ngod'*- 
tjilag yàfJioP» 50, DEMjOSTHEMa, » ^ 

^dJvQ^. *0 fdv toh vvvófiog, m Svdqéi o^i^ 
vaìoi, aiMp&g óy-wal top xqòvov &qiasv. 'ÀnolU' 

xoai, TijV èaVTOv avkoq>caftiav o^oÌ^tk^ì TtÀeiovog 
v/jLvtg itbi/tifjaap'ai t&v vdjiwi!^ xa\i^ ovg ófÀù§iMxév.; 
dixdZ'^TB. Huljor nmsi (Uv roìg vófióig 7tgoGÌx^^ ^h 
nógia^' vfiSgy ovx ì^xiaxa - òk - -toiviì , to-.S>d^g 
udmiycuoi, Òo%n yaq fioi xal « ^óhiw ovdsyòg uXkov 
ivsMU ^ùyai> avtòy, ^Toy (itrj 4rvxo(pdvÌEla^ciìvfiug, 
^olg fih ^oc]§ vidiKQVf*fi(tot^ Ixrn'd %u tUvxì ìvt^ ijj^- 

.im\ »fm émeid^ d^òva^ov tyvm.. or ioyg .tè .avupttr 
7,6viag xal Tovg fidgtv^g del tu^r. "^^ vófiov dml 
tQVU'iv t^t^ìè^Vt, ojmg uàgtvg stri tov diTUxtoy joìg 
li^rifioig» S^a^fÀd^aa toiyv^ eyoa/ , .co &v&q^ SutU" 
axaì, ti. {noj éaTÌn, aj jigòg tov» imxBtgrian 
Xéy^iv !d7ioXl<^dù>góg' ohxooL ov ydg^ ixéìvó y ^ 
TtilXrifpsv ,_ ag vpuq, ovòsv ogoivttg ~dg^ xg^^at» 
tomov ripixrijdyov y ogyuXiS'S^ , Ixzit^v lAr^Tégtyr^ 

, utv ttiiTov ^ioQfti&tv^ ov. ydq àyvoti tornò , oud' 
amÒv Xihid'BV, ovò^ iffiav nòXXoùg, o-^t SStaxgdi^ 
S' tgotmUtfig ikiìvog.^ ^migd tSif xvgùav ajtc^lt»- 
ytìg,. mfnsg d tovTOV Ttatij^,. aòiaxs ^atugfo -irQf 
laviov yvvaixa, iavxov riois y^oy,évM, itsgog 

- 2^ix^g tgansQ^Tsvaoig tduìai^ riji» iavzov /Vvtìilr- 
Ox TtrfiodTjfuo^, tóì. vvv ìx oyxk xciXXi^ìvriy ysvo^ié^ 
y^ Ttoxi hdivxov^ X4xt '9V (jtà'yor ^S^uds xqvxq noi^ - OR A'^ia PKO J»HO«MI0NE, 5| 

*£^ficUif, «^ ItftfTau ohhii» njjr ywaina. jw) 

.Tjjr iaviov. Hai noìXQv^ av ^oi xtq tlniiv joioih' 

%6h ^^ noUzat^, oùò» tv Tti^&og x^ryaiiw urti 
Tou yivovs uaXup iatir iXéa&aif, jolg di roirrp idv 9it- 
f$àrt ^ nag Vfimv, fi naq'aUmv tivm Xafiovak^ t^ 
rù;(ff à* Hidgx^fy dna tov j[(ii^iioi%faaa&etttuùhi^v 
nUi» Mt^pao&at, tuxì avxStv tovroty tì^m&€éa$, 
lavz èaxl ipvXaxtifi, Stómg Iltt^Uov, o nat^g Ó.aòg, 
qS ng&rog, ovài fìórùg, ovtp* aviàv vPqUjav, ovd* 
vftag^' xovg vUìg,. dUtx fioyijy S^v etìnjj^lap toìg 
knvjov ngayfifxaty, ti Tovjoy vndyxjf;^ noi^Qtuv 
qÌh^ov vfur, tdioxs r/Jy iavrov ywaìnci^ f^V^Q^ 
. J' viutiqaVf. toÙTbj. ^gàs yÀv ovv tn avfiqìigoV' ' 
%a ith iittdl!;tjgp. xaX&g avtàv fisfiovhvi/iévoy tv- 

^kttm Mf^èsatiìV,. oga, fiij. j^fXdiov ji aà 'patita U» 
^HK» <^ ydg Ti^ ^otrà. GB, Tfolóv tiy riyfi xòv 
Ttaté^ tòv Ottviw tìvou.^ ^^9iòv tv oì^ ou qn^* 
Qtuxg &y.. TtÒTc^oy ow oVbi fioXXoy^ioinivai tòp 
tgónwf Mal ndvxa ròp^ filoy Jla0Ì4api ,. aavtòv, ^ 
Tovtov,'. fyà i*mf yàg bv oìò' ,' ow TOVToy.. èì-d^ 
croTi^ iatly ófwiÓTtqog oov -m 9b) nottql,, toììiov, 
ti T^y ff^fé^ t^v 0^v ^Pìf^Vf dvalvfif dllà fi^y 
Su ^ dóvtog. Koù éT^tffx^iftcwtog, tov òoìj jtaifìò^ 

D a 5Ì - DEMOSTHBNIS 

ta%f èitqtix^» oi. fióvav in t^g 8ia9riufig Ì&th 
Ufètv^ & icrÒQ^ àSip^atòtr étXJ^itaì aò'fìs^tvi cri- 

ròg rflòìfg vifiid&tèi, 'ffvra»y ndddéofp i% f$y yifpéP' 
lìig ^qitl^vi^r^lf^ t t5ts &iioìByìig kvqltìig. W* 
^t>$ ToD Ttur^g t6i aó% xernS tbvg ifónèhg cnh^v 
^tya^aè^ai, il fàq dt^t^v kJ^s Xttfltlni! àdlìmg 1^, 
Hflòhyòg ÒóPiog, oifk .j^aftr\>l àaWtg^Xi^véfu^ 
toìg dò fi^ ul^ffovóftót^ , òix l^f ftétovala tmrtf^ 
iùv. &U(i fi^p Un tal/ alfiè^ Uytf, p^fiuìgt^ 
gTjkag i& TÒ ihtxqkov fHqif^ lotfiàr, i(iù à^Tréi 
ta»» ipàiiiidrup &7tdvtùìpi jtot* oèlfh fcHlwyp^ é 
àvSq^ tt&tivàìoi , 9ixàiÓP ù^Sh dnèìv ìjivfr , ovvi- 
IÌB(ndwvg lóyovg itóXfiei Xé/Eip nqòg r^ duuni'tfj, 
ns(jS &p 7tf^oaxi]xoiifai fiiXtióv ià^ IfAug* tra fiip, 
rò nagtinav fii) yiPia&ài dier^Jmjy, ctUT tìrou tD&- 
To nXdoffa, kal aitBvwqfyi(ia oXòv*' Ju^ 9* , f velia 
- 70VT0V ndyra Tiivia cn/^O)^^ jòt n^ tovx^vo'^» 
'xa2 ovxl òinH^BaSiit, Sri fih&aatp tiui^ ^tle 
q>sQHP- 0oqfiUap 9tb)Ui}y» néà. tmur/nìtó òìàww^ 
ìtkIò^ òèov notài Tàliia, pivikS^a, qyijèìp ^uié^ 
^àfiài. on ìH toitff iiapóu^, iétv Xdyi^, ìfféhattàt, 
iial Tóìg ff<p tixVtov nsTrgayfdwotg ivàirtlm ig^ 
OìtbTnìts ex tSvàa. prixy fih rolìfvr v^f ìfkiìtHiMipf 
agvijtai, in iivòg ^tgónov nq^piUt Xapùnrrfjfp ain^ 
fuxiav xcttà t^p òijbtdi^Kfii' f^», tùvf iqtinSvi ad» 
TOP» oi^ynq ixtTivò y igsì, é^, 8aa gièv xrXeoi«- 
ìitiip róvé* iyqatfsp S mxfi^^, itiqfd hu t^s ^i^ ORATIO PJBtO PHORMIONE, 53 

tolxw vnoxioèav vTwyéàèat fp^, ^{jivfiad^*, oii 

tùvè* èjtfiJtlciy/uvov ,. (Aia&ouaLtavxois iyiyvovtù 
^S T^mQig t. Jtaì tou wmiòOTtnydov, naUoi^ 
•M^f éTaivUa ifslà&oìffMìf ixiiyoig, r^d* iyxtxXuv 
na^€^((fi/ia ix^, bVtibq éXijdij f]v* (mè^ mr tòt 
diftìf, ySy Tovto) dixccSmxi.. w^ xolvw taW dXfi^ 
^ ìsytfif ma nqHt§iÌA t< t^v awoixiav ìiafiB 
*mii T^v òutd^xfip, uat t^s ov/ onug fyxaliÌP 

Maqjv^, "ira tolvvv BÌÒ9JU , (a ctì^dQBg^dBTi' 
Vùtioif oaa x^^f^ ^X^^ ^^ "^^ fiUT&aa6(»yp yttal i% 
twf j|f^coy« w$ dnoqmv nal ndvta anoXÀìlsudic, 
odv^ltai, ^QOLX^n rifi&y «xpjraatc. ùVTog /«f^ étt 
fuif tmv X^^* <V^^ jdXavi tlkoaiv ÙBitinqaìixai 
4m Tc5y yga(i(JunfUinf, <ay Ó Ttat^^ vevitèlutt. smx» 
%oltoìr, BX^t nXiov, % td ì^filàect,. noXXiuv yàg rei 
fd^ , tàr dÒBXfpòp dnoòtBQsU. in Òè tSsv /lur^c»- 
QBB^, ima lUy.ixw, a .0o(^piuw elxB J^v tgaTiB* 
ì^, òyÒori%orta fivSg: toìt fyiBtvjov indarov, tò 
^fuav j^g oXtig fiia&dtoBù^, ^ tcoù ravid éajt òiìta 
tdlarta ned Tenaqdìnairta pyai». déxa ò^ ètm jue- 
%d tuìna, tav iftiod-aacty voTtgov Astnavt mù Exì- 
ijpgoUi^ H€tl Ewpgovi uaì KaXXurtgdxt» f jdXctvroy 
Tov ^navTot; ixaotov. x^glg Òè toliety,. ét&p 
toùig bXmooì tiig iSfitgXV^ ys^^Bhnjg'iìialag, ^^ av- 
%ig éntftBXBixif, %d$ ngoaÓdóvg, . tiXìov ij fivagrgid-: 54' "DEMOSTHENIS ' j 

ytoina.' iocv èè itdvra €fVv&iJTt, wa M(iuxo^ oau 
tlasngd^ato^ off' eViti^ jtUf^wàiT , nUov 5 tn- 
tagdxorta Tdlayta «Uijiyxw? q>avriaerai, /moè^ wi' 
ovxog €V TimolriKSy utù Tdn» f^igmif^ %aì mv. «{.id 

^dvTap Hai hì^uoal(av ^gaxpioiv. ' àUd v^ dia 
%àvS^ il noXiq uk7i(p^' wù ÒHvd nÌ7iovéoiq nolXà 
aàraXslsitovgytjxwg; dìX S fiiv in xàivùnf éUi- 
%ovQ/sig Tbìp XQ^f^drciw, av x«* S àdtXq>òg , affi- 
Xiaaatè' a d* Virregoy, ova taxtv S^ fi^ dn 
dvdhf TaXdvtotv Ttgoaódov^ àì£ ov8^ Btxoai fivStp, 
liffSèv ovv TÌjv nòUv alxw, ji9fò^ « aò/*iSh QPfW 
tua^gwg xaì xaxMg àvi^%agt òg t\ nòUg fili/^e, 
lÀyt, iva ò* (lÒfjvt, ùì àydgsg ddiivalof, tó, tt 
nXtjd^og T&y ;|^^^«t<uv, (hv clZi;(pp, %aì rag Ut' 
%ovgylttgf ag XsXisixoiqytjxsv , àvay^Giattdn vfih 
xa^ "eP «caffToV.' Id^e /ioi tò~Pi^Iop,tovtÌ, naì 
ri}» ngéxXijaiy ravitjvl, Hul^jag fiagrvgiàg taV" 
vaaì," ■>- 

JSi>jiklov, JlgòxXrifugi MagxvgUt^ Toaavxa 
luy zqLvw xg^fioixa èlXiii(pò)g, mcà xgi^ nòXk&v Tot- 
l,&vx(ùP tt l^ewv, (àV t(x fièv nag knóvTWf, xd ò* 
ìx ttap Òi}iSip tlangdxxH, a t^^ (uoMGèiog ÌS» 
'iS* XQànèÌ'i]g, xaì x^q dXXtjg omlag,^ i^v xaxéXmt \ 
JTaoltoVf bj(fdXixa éxuvM, xal yXfv nagttliiipaatf 
Qvxot^ xetì'Xoaavx dyrjXwxdfg, Sa liing fjxoìiaaxe, 
oiòè noXXoaxòv (ligog xmy ngooódtav, fttj Sn xOf 
dj^X^^^^f "^^ ^^^ Xiixovgyiag, Sfieag dXaì^ovtvai^ ORATIO i^HO P&ÒRMIONE. 55 

. ■ • , "' . • . ' ' ■ ' • ' 

td%\ inai tgnj^àQxìiXi i(fii, 'fctà j^^yìag, Ìy& d*, 

àg jih oim »Jèfi&^ rafnì Ìqh, imdfÙ^a. otofum 
fUrtoi, Mar d ndvta tatrta ulijd^ Xiyoi, xdllio^ ^ 
itvM moti dutatite^y^ tóv9s «nÒ tav àéto^ ht^ - 
tùv^yuv liMV, ^ Toitù^ 8ónag tà toìfjoiff (latgA^ - 
t&v ndvxtfp lindaxàrtaq ttdtoifg, tóvSe fùv ìp raìg ^ 
éaxàtmg ivòila^g ^Qttpf tovjor 8* v/S^J^ovrà »al 
dgija^ tìtù&sffy . àvaXlaxorra. dXXà ftr[v nsqi ys 
^^g èwrùglag, &g 4x T«y toS nai^gÒg to^ aov %i^ 
ìtmjfmi^ mal uv ÌQOitfiiHV ìqfria&a, nó^iv %à 8yta 
nétjijTm ^OQfilfov, f/uivm r&v 8irctav dv&gmntov àat , 
wvtofp oim evBcrtiv uniiv ròv lóyor. ov8è yaq 
naaUrp^ 6 aògTtaxrfq, èxtriaa'^ svQWf , ovdè tov 
Tungòg avT$ nagaÒirtog, dXla nof^A toìg atnov 
wqioig^ U.yt*Q&éi^H yaì !!#^jifccrr^r^ TQtxitB^iXilf' 
ovn migcof ÒQÙg, or» Xipì^^^^ i^^ '^^ dlxaiog, 
èmanxf&ri. eatt ò* h ijtnoqUa mal x^gMiot^ ìq- 
foSofAhai^ uv&Qomoigt (pdsQyòv àó^i mal XQ^" 
OTÒv tJvtu ròv avTÒv, ^avgiaatòv rilixov. ovi 
olv' ixelvtf TO^^ ol mvqipt nugéSamav, dX£ axh 
thq ìqyv /^aiò^, al/re %w8b 6 aòg ndxriq* fsl yàg 
w nq&nqov t6i)8« xQ^^^^ inoliiòsv, u r^v iat . 
htslwa, e» ^dè ro^tù àyvotig, on nlotig «(pogfitj 
twf ndéw» iati fiiylaTrj ngòg xgVH^''^f^^^ > ^^^ 
av dyporiffsiag', x^glg 8ì toìk^v, noXXd xat t0 
(f^ nargì xaì aot intù Tikoi^ toìg Vfutégotg ngày- 
fiaat 9ogf4^itt yéyovn Xigri(H[iog, (xU*, òf^ai, t^; 
(F^; anXfiatiag, xa» tpS) 001; tgónov, tlg av òii-^ ^l / Ij^rul aek, pi fé ÒmlM ^fi^cft' nda^sw,^ f^ aù (ih - 
il^ìfiia 9pp^^. xoi v^r ji^y Xe^vaat^ TjgJf ò* àt3é- 

à^cu * ^vjàg ^'- iì^Hvag. noXX&p lAsiig icr^. aiÒi 

I9V, ^-a^/. 4 ydq al a^^ mxy^ fìj^rm éyi- 

TQvIk ^ov ^(^^ov^ aù d* fiif Toif^ ni^siga/mr 
ti9oyjf^gy S^ a ^gmnìiH^ got xqvf Xéyov^^, &- 
^gpvff ifo^iv^ x«v/ ccyróff 3Kp4»?^ 9'. ixydyKS^I^ H^ , 
wa Vj^ii^i mi ì/fyKfiS fiìv aaxrtè^, %ptì xq^ ^jo* 

««^ «nt io5 xiomu^Iy stai pr^gs^M^^i^. *y^. g<4 O&ATIp ERO 9&0Jl]i|QlfE. . SJ. 

^VK |j*«?c i^n vStovms*^ iwuÒ^n^q fhntì^^yii *pf 
IU69P, ff^^^V iiv^oyov i7y^i« ciVràTt tov aov 9i«t^' 
iyéynOf^ v9t^V9V it^Pfi«y* o^ J^^ fi^^pn ^aoti 

fùiQ Sp qv ÒUtu^fi. aohn^ xa^à zoiij^v rd^i, ril 

n^dyuc(j9i, noi nqUd.naqwjfii'iajf^ia^v avTÒr 
f^ motivi, %^ Toù-^v, vpgp^VTft à^ cfiiàtf iQvtov «/»- 

hra ci filémis àHg*fing,\ tavUt sjLrìosig (uk iirrìvf. 
avy.o ^^ ;f^0iTO^ éffxnatti&ckfir ovtou o^^tòv 
Uqx^Ioxov TÒv Xagid^itQVs noi tt^fv àyf^óv, «Ita 
yt vvp nolXoL nollfiìs yàq ixeìvog offulluy avxÒ¥ 
hxriqaTù^ %al xòv 2uHJÌyo(ioy, xdì tòv Ti(AÓòfi(Jiov, 
xaì Tovgullfffjg^ tgantj^xag. o^ én^iòij Òuulv^O' iòérf 
otv iug wf^iXoiy t éSéartiacaf wtévxoìp xuv oyiw^. aò^ 
^ ovÒèìf o&f Òèly. G»07iùv^ omÌ* oxv 6 nuxiig^ aaC 
nokÌM ^iXxiav &y^ %a\ oi^tv.ov ja^^y&v nqòganavr ,\ 
è^oviticuxie^ OS f. fio &*/ xat d-èòì,. zoaoiìj^ tovjop 
^lyuTO Qov nX^tóvog S^iov sivai xoà aoì *a*aifT^iuxl 
xoìg liutrtQoig ngay^atv, &ft9, myd^òg ^ytog aoìf. / • >r A-r 1.- ' ./'VA 55 ' 'bÈtfÒSTHENli 

xoìftòv, òv fff, i^ fitqd^&aiéP'icàtèXiisp tidt^okwi 
«ttlt^F yvmìxa tdùiìu, iteti ^vavtòvJrìficijdtMéuoìgf 
V Sipigsg d&ìji^àloi'^ ùi fihyìig SXkot TgàTttÌB^iicu, 
^la&taaip ov tpégoviig, alt nvjoì ahxolg, iQya^fti* 

tgdéé^dv, &P' ikkìPòg fdv idgif tlxé» -crì).d\ ùvèha 
noièi Xòyov* ttjti' havxiot tfj òia^iiifj, -xnVfee^ àn 
ÌKd^^aQùu^'ygàq>BÌéàig (rnò tòt natg^s, itaèjtei^ 
diéxB^ avxog>aptHg, és /UliKrte, tVélóv tb ai tòi/t 
iiTpàf, ov navafjl' ìtaì yvétfTj ^òv^, SrtnoXUàv 
XgfifidTtav xó jf^ai'di' «!>'«* XvalttìJarsgóv dori) aoi 
yóvr] ^mg airj^ Uytf4, )ig^fiaT€Ì^fih ioaoi^ sU 
hj(póii, navi imòh&ìxVy étq y^$.' isì t^ ^^«; l^rt- 
««^ ovdinozB eivrcc dyi)l(aif(xg. àXX^ syèyi lià top 
AlfUL %(à^hQvq^ mivxtixii aktutm, cìMy igS^ Stitt 
Sv àoi nsiadiì^Bg ovToiTÓ\jtSl'xKtot:if^(pl(fdtrto' t» 
ytig; ori TiXrjalov qì^toìp tuìy ^diì(i]fi(xi^i'fyKeiXug; 
dìX Urtai xaì x^^^oi? vategov òclvia. dlì^ St» toS- 
Tov ungd/fibìv /fìoB^a ròv xgivov ; dlXàtrlg ovx ddsv, 
oaa ngdyfiaxa ngarnov ì)V mnavoai, cH ./idrar 
idlag dlitag duimof om èXdxróvg jgtvtrial , àXXà nei* 
SìifiQÓla avfOcpavtSiv aal Hglyèìy tivàgipi^l T^ifto- 
(idxoy KoitrjyÓQug ; ovxl KaXXtJtnov,' to? vvp Srf^g 
fv Stadia} ov ndXiv Mivtìvog^ ovtt AvxoTtXèovg; 
ov TiiAoéiov j. ovx' aXXcav TioXXojv ,'' ^altoi jiSóigì^t 
Xóyov a'è, jinoXXÓòtogov ovxa, n^óxfooif xmv kosymy, 
dy fiégóg^'^^iHOV , dixr^v d^toìiy XofifidyBiv^ '^t^ ORATIO PRO PHORIif!OM£. ^* 

Idlmf, tilt y%v iyMiiii, jàJU»!? te ietti ^Xiìto^iiAÌ' 
Brrwy, •$ aò <p^g; vi noif 4>vv iy.Hrù¥ xattiyo^t 
téyS* tftag; oèx rjdino^ f èìX , oìfjtav, tìvao^pèiru^ 

ii%p. Ìyollfftàit9lìff»t iSydgFg a&i]ittiuoi9 ndvnaf 
ftdluri ^^ò nq&ypà èÌ¥tti, ti>vJWf (idqftvi^g na^ 
^JKfXio^m» tòy yftg cvttoipavtovrra «ci , vlXQ^O ^^^ 
fiiSUif Ttoiihf yvvi^ M0W vr^ dkn eywj^, & ayò^tg 
àd^vfflùtf vofi^ nM^ oaa rofr'fgÓTtov toi) 4to^ 
(lien^óg iati oriftuoi, noà t^? réittoìf di^aiotrirt^ Hai . 
(ptiay&^Gmh^, Heit 'ntìrt tlg rò ng&/f* dvm n^* 
jbfiSg undiv, é ph ynq n»Ql itàvta àdàtograx Sh^ 
ti tifjioi, jcol Tot)Tov fjtUx9i' éSèfirtdiyetfnjSèvfidniij^ 
mg, noUoòg òè ti nèTtotiixùg knMf, in tivog av ce- 
MÓrmg f^nov toifxov nóvoy rtv ^dixittSiv ndmivf 
toimàv toivvv xm fiagTV^t&yéHoif0avt$g, yvéomd^9 
TOP bHnigoV'Xgónùy, 

JUa^glat. *'£d't Ò^ uul rag n^ *AnoXXédts^ 
T^5 noyriglotg, 
'■ Ma(fTVQla$, J^ pvy %i»oiQg oixùaì , woTtéixè, 

Mctqftvqktia Urdyy^&i 9ij, xml S<f$i òiifioaiif 
Z9^if*og xfi néUi yé/oyey ovxoaL 

MagrvgUxi. Toaatfraxolyify, tmydgegà^yaìoi, 
0ogftUiy x^<f^f^og xfj nólei, yeyoywg, xaì ndXùìg 
tft&y,- xaì ov9éya ov-i idUf, oihs òrifioaUjt xaxòf ov^ 
òiy u^aafiéyog, ovò* aStn&y IdneXXÓÒotgoy xo/vrovì, 
òiixcu tal IxtxahHjtal oftoT atadijyat, xaìjumgavv- # 

V eo - ]>£MOSTB£NIS ré;, ovi alkbgi ovdil^ xànfjtai. ntòuf yLitfXOh Oo^ 
j«)r;t^^cb(k»M ìqxL òi tjg noi nùtòg avt^, ueà hfth 

%oi, mal dnoùnt t&tf ^q%vqmf,. olov kavxòv to% 
àn^iiai nuqéx^*^ xo* toùtam «v^ frexcLToC ilvat- 

niq %àè xgÓTtov éjfuóitl^^ /ovxotm ìfu^v^ cu arigès 
»&9ivaio$,xòv xatovxov avd^ngoéà&m xoùx^^cvM 
t9iHita%xa iUuìf, ox- ovdèv wx€u nkéov iovxt^ ulkà 
irt^, 8xi xv^Mi 3(a&iaxaxi à&am' ^v ydq fywy 
énfi MMififl^f év %ln av tAUÌXav'fithii^aui xis «tvx^ 
xtx fièv Qvy nokkày lavldTiolXóòfagogé^Z, vofuQs^ 
tivui ìdyov itaì ayMòifcarxiàs,. nhhÙBXf à* avtòwvfup 
Ì7ndéiiat, lì w^où adatto xav^ dnoT^^, ^ ùg irte 
xig àkXii {da&faai^, nX^ ijv ^/i4$ òdkìtvfàtéf, ^ ég 
oiii a^acey avxòv òwhtywoif/kvog t&v iyxhigiAxtw 
àjtdpxùtv^ ^a syvf» 6 xtidtax^ ó xoùxòv , xa« ovxog 
etixòg Qvv^x^^^'^f^ ^, H ^ ÒMaatv ol vóftoé òutéOs-' 
a&oiu x&y oihùi nqvxà^érxmv^ n xwf xi^ukinuof iidn» 0RATIO PaO PH^RÌfelONE. «f 

TO^TOV nifavyti net» ivydi^^eMt ilìxTroT^ai; * uiXà ^«» 

Ter nàtSjÌ9, etiòròl t Bvò^miiain, imi tò^xw diUdUai 

cbvorrra^ &vép^t tctpèp éùrùìg tò/ póftù^j lut) 

.2Vi5juó^. ilfit^tv^Ak». VvìióWS, nMnl$Ui TJIÓQE2I2 TOT UFO! nATrrjÌNETòtr 

wjg * iM» fMt<^ ToD S^yaatfigtbv tgiénonm tòv a^i* 

uiiov^f t&Xartor' na^ l^è 0ilhùn mtl nXtiatoffOft 
niinà ìoà xntaflànoina pvvi^, %ià tif itvrjfrì^iyy^ 
y^fi^oq^ ^ MviiitticX^g* koI tétg itràg tSxtP avxóf. 
S^tgoy dà cbtaiTohfuyogrò a^yògwv 6 ilattalvnoi, 
dsvrigovg lctfÀfliiy$$9avEWtàg, ióv, nnagay^a^Ò» 
fi$v<kv vvp Nknó^vXw, %at Bv^yòf rtpu, tud to^- f^ «al &.J9ia»èfiQvloff. &g dèanéTM d^jd:sv y^^óus 
WTot, toaoijTop dà fiuf&otaiy, oaov tà òàvEUtìfii- 
^ ;ÌNQy Àvola.. idiS^ocyuMiùmy t*hr yàg hu»T^7iÌPTi fi^ug. 
Hàu òè ic#7i» fivap téncy itiftu ò^axiir^v* huaòp ovp 
9tal. nipu dgc^ifiàs lafAfidvBw ovpiS^nù' mìi^ 
TOVTO T^ i/^ ?Qy9t '^àxog, ti$ di òvóftan, ^fjdadtms. 
toùtwf Tggax^éyftiV^ 6 fUv NiKÓ/foifXos ans^^jc * 
na^ $i lijv aTTOValay v^v 'ìxdrov^liSTivfjai Tolt 
ylyytrai, 6 EvB^yo$, 6 xotvfapòg rov òcofelaiuiTos, 
*imièftfyog tòvXtcìntÈ^ttoff tk -o^dèr jShtavyMtftt- 
jmy i&sXoyt»fW£Ìv^ H&ùvfTd 'fi èq^^ttqr^qunf sccr 
tdlx^y àvtov* ttal ^i)- uqyv^w» qnìXé^ftq ht rwf fcf- 

.tsà òrifAÒatov ^àtoL/SdÀXsiy ,. à(^dk$Ttrxòv nof/UHona 
,tuxéttiv fii^ ^oi^à xal òiaùSjy sìg tò Ihi^òatpy, nav- 
ificthPy'ùg ^q>ii, TÌjy xaxapoX^y 6 Ilt^vzalyiTo^ t% 
TiQOGfinovLQrig TtgqfdsijfiUot^. Si Kvs^yoyjìcjzsaiay.. èiù 
. tovtoigéxal òùtriy ìltxxs ita £végyio jSXd^g^ xal il" 
•J;èy aùjày», ^..Òè^óy^3U noti ó ^i3i6}iùxAoq isrvig 
■ ànodiifiiagy noti davetaval JwXloi riy^g up^qiotivoyxo 
xoiiIlavTiBuvéjov^nQÓjeqify àpto'ox^^LtvoL, Xàytav.nol- 
lo>y Xfyofi£V(ay ,. Ttàqag mjvé^inaay, Stati- NwSfiQvXov 
fièm xm livisgjifoy uTigXa^ffdMwrtag, ^ttÈf^y xall nàrté !*ySh^ éhnai^vm ToZ iqyntvtriifi^Vi noi tmv uy8g»r 
Tjiow^y tavTa de rovi; ktiQovg òavelaartag cajfsìaì^aL 
nàUv ^s ovx èd^AòvTOìv roh òaveiarwv èavHa&a^ ju 

To, NiKÓJSovXo^ Hai £ìj€ffyoi, nMitai a Nhxó/Ìou» 
i6^ xaì vjÌ avjùv UartiuvitQV^ xa&d (prioir^ a|tou- 
fttyofr ov ngót^^ di dvedtSurOf, ligìv rov nartat- 
vt%tyaq>$aiif àypunayròg iyìdtfiiaxog òovvau 6 6$ 
naytahsTog fSfoxsjiàii tr^p Suj^eatv^ maiè'jiqà&Ti ték 
XTfjffcna, ovdir òàjirtTOV uaì tovTègtrjvuvTÌjìfy rjvjit^ 
Evi^^j ÒUni¥ tìlfix^f fisxàXXixtjv imyfcdpófuwog 
VTÌif òÙnfVf Mp di) T&y Te Tir fUiodXa i^aiofiivwy ilg 
Wy kci* n^fl fUuMketf fjèttMfftévog» iyxaXtt de tv» 
NixofloùXfi^ netlittgl t^g im XQ^^òtxfùv d^mgéaiog 
iw ìinà Tov fàxitov HOfu^Qfiévwff xaì nifjl tijg toD 
i^aattighv , xaì ■ lùv àvòqan^òioif "ngdaeiog na^ 
tdgifWV'St^xiitS. X^ytyi^févgjg ; xfgì f»ytot,xì4 nt^lèti- 
gmv ttr&tf. ó òi NiMÒpovlog na^ygdfpttat tòv tx/c3- 
va, x»d^ ìva/ièv étsivov kó/iov zòy-xfXt^ovtv^Tis^l 
vsv ay Sfpiìfig xolÌ unaXlayrj yévtjTai, mgì ■tovroìp 
fnjìtùt, i^ìvat dixdZta&ttb: xci-d^ tTfpòv. de éx^voj^, 
og dia^ìiihiv ìcaì anKpojg S^i^si, nfol tlhàn dtt rag 
fuxaXXixùg dtxcCg tiaàynv, hìv ovoètf asTtoy-O^ÓTà 
navTaiveiovr dr^noìg qyrial fjjnaXXixriy dùn^y dixà-' 
igad'au xaì fif^v xo^ xqhoy nàqix^^*' vó^ov,. og 
dioiiQEt, tuqÌ nòliov iyxXr}^viibìv noia xQfì xfilvtiy 
dwaaTTigia, xvdhokng di^x^xg HO(*/stv Tfxg^iaag, IJuv» 
wlvitop de fffidi noi^d to^tov noiBÌyi^y yvfiovt noi^ V , ' . • 64 DEMOSTHEIflS 

kiltt iyxl^ifiàtd flg ravròy fi^kàrtà , àaì fiigt'ndr' 
Toiy tS iittaìXix^ dtxaatìa^ TtfV mniyò^ùxp noi' 
oiffupov. T^ fitr oup tuqI t^g aqtiastàg vufu^ tot 
«^jlfà^ W/^Tat * xois ^l dio róìghé^ig ìitl io^ ti' 
lovg, %aì aQxÓusvog ùnò r^g Ttagàf^qì^g ^ nal lij- 
yatv^tìg taòttjv. tv dì piaoì Tt]v iv^k)ÌtuÌàv mnoU 
; ipt9y, ^g fu/MTov ìtalìaxvgSTaTÓf^ìèuv^' ^lfl^^i 
tniòrjfuav ètv^ave tote NutÓfiovXo^, ots JTctrtaifS' 
^og ixslva, Ì<p oìg róu £veqyfift iUx\ vw Nitcofloò' 

Xùf, t^V ilìVIiP $ÌXflX9* JHMO:SBÈnO;tÉ 

ttAPM^PA^U nPOZ BAWTjUimTOXf. 

• • » ' Z 

/jfSìMÓTmv, <tt Sy8gtg Ìt*aoraì, xSìp vSfttw na^ 
yQdiffaa&ai/nsQÌ tòv ciy tig àq>%ig ìttà éinùtkkdj^g 
'dixàSritai, ytytvijfiit'oìv àfjuforif^wif fiài joòmv ngòg 
' JJavmlysTov tovtóvì ; ^adtygaìifàfifiv , égrinovoats 
Hgilég, fiij euittypIiyifLOff iìvciv t^v òixtjv, ovx oUfA»' 
%og Òiiv àquTa^aiTovSiTUìilovtotìtov, oiò\ iitBiddv 
Ì$fXé/Ì(a, ngòg Snaòi xòig SXXoigj liaì aq>éi*ÓTa tov* 
ter éfiayròy xal ànfilXayfiivoVf iyysvéad'ài toÌT<^ 
firj (pdaxBiv dXii&fj /is Xéyéiy, ttal noihtad-t^ tcx^i^ 1 ORATIO IN^'ANTABUrÈTVM:. 65 

\ 
* - ( 

dìù¥, afiufójs^.if/S^ énièéì^, noi ìStgoùdàt^ ^ò^\ 

»i fup ow inenÒ¥&u riroòwp ìlemcA^nog^tiv ptfip- 
t^McìUS, xat* Ìk^Ipov^ ^PtOVf x§^^^ Ì<flflfiP€tó (A^i^^ 
damZòfirPog tv&ès, ip oìg tè evfi^Sóka^p t^fjCip n^^\ 
àXl^XùVi fyìyptfù, o^a&p fijèv ìfifi^pmp r&f Òmmii 
tùò xiai, immifw hpm^ V fiftlS^P ^if^potèféip , iinàPttMf 
ò* ciy&QÌffU)ifp jsM&ówp nitQ wèxàjàòiit^fiaxa (tS^- 
Iqp, rizo^PW fy/9yeprjpÌPMf éyaPanzslp.iTitidQ èir 
ovòèpy^dmtifiépé^, f&p«(ti ift^ si o2i3' oti^i9€T$, 

Tjjv 7t^ HCe^yop dh^ ^^fffl^liipo^, tnha^cpcipTiity 
ènòloi^p im imq* IfuP, d apÒg^ diitiwrtà, im*' 
òal^arta, w$ o^d' 'irpoty udm&y uaìftd^tv^, &^ 
SLp Uyw, Tttt^aaj^èim^p^ mii^vd-tn v&itivifiavripi, 
de^ofia^è «ol òUtui» tutl ititQm v^uStp ànàvt&^J^ 
ànoXìmd^^ fitws , jtBqi wp netgeyt^enfMifAfjP, evpoi^c^, 
»aì Tt^oa^BiP Blt^t^ TtqAyimu rèp potp' neXXap^ 
yàq òiìtmpéf tfj ftiUsi yeysvijfMépiop , oviipaTtfadlHifin 
o(Ìt' aptu^etnégav i oÌIt» fHfuo<pat^4^wrigttp olofjtóè: 
tpar/iaéa9-aiòèdmtìta(Uv&v ttjgvifv oìitoaì X^xàp, dè*^' 
àldtlp tirók/ÀfjKev, ÌÌa^)fij^ à*, é^ ap 9ÌSgt- tb &,- 
dui fiQOfXv^^ anainà xà ngdx&iPtft ^tfiyrie^lfpi» 
ngòg viioq» idapdaafUv myté ^aì httitòv fìv^g iyà' 
mù Evsgyog, ta avèq^ iwu&tàì^Jlmnaipstt^tovT^f 
Ì7t igywrtriiìkf t« iv roìg ì^yoi^ iv Mctq^wda, tta\ , 
t^iàuoytot àpò^wtóòo^ fjp^Mtù^^apalafÀétogftet" 

DfeUpSTH» TOM. iV^ E •« 

\ ^ 9 66 DEI^QSTUENIS 

• isd^àMoma fdp.nal mm ftveu ifità , tdlavtoy d* Evi^ • 
yov^ àvpé/fcfivi ài toS)to^ oqtétìUiP Mì^mIs* ^^ 
. nolvrmìè tdlarrùr,. <Pci«f 'ò* ilivaivi(^ netl nUUnt^ 
^ nérù xeà termQdxorffDi fÀrSg.. tt^t^ §tàp òì^'-eov 
^lyaaTifQhv Hai r&t^ ivòqmjtóòwf 6 Mvrfik%k%g. r^fif 
Yfyvttai* %e^y<è^ èmtiiif^ èxitrùg avjd tovtoi nagà 

d^' Qìndal mitq* ^fx&y tov> ytyPofUpòv tàxQV r^ à^ 

yvgUé, TtértB Hai hnatùp dga/fàStv tov /Mv^vàgiJict&tov. 

• 9ku\ ti^ft^a aw^Hogf iv ùu^. ^ t« fUa&mxtg ^ 

'^ X9^^ nqax-^iy^^^ de joItw ikaqìi^aXt&fos 
Ij^vòg^ Ì7tl O£o<fflkov u^[ùyT9fp iyà. fUv innlio^, ^ 
tàv JI$VTQv ^i&vg ùì^d/iìiv oVrog ^ ip^ade tip %aì 
Mveqyog. %d fiàv àf^ %qax^v%a%oòjùig7(^ògav%oòg9 
loi^ aTud^/ioifp iytù, ovx ap ^^Aftì unsìp* »VT^yd^ 
^aùxót Uyeviup;: oìn àù tairtà ovróg /e«. dlkà totì 
fc^ ipfiaip^ ixTudup vn énelv^v /2^ 7iagdrdgffvp&'^ 
nag i» rijg^fàia&wietoff, rote de aviàp aiuop avrai 
n^òg tà J^ftóaiov yépio&at itjg éy/g€Kpijg,^'totè d' 
uXk* o, Il ap fioilfjtu** httìvog ò' ànlSiq, ovrt 
tovg TÓxovg ànolapL^àptap ^ ovra tiap oikXwp %wp ìp 
,t(iug avv&riìtcìèg nowvvrog ovòèprovjov, HiS-ànf^Ttag 
^ iìtóptog TQtTow Xafiav,^ s^sip. xà iavrow' (MTd òè 
^itiiT a7isAdl(>i'Ttt Tpvj&p, ìpcsip joùg àfHpia^Tf^aop'- 
"gag ayaptot* aùtòg S' avn sTts^sX&itp ixbipotg^ tov- 
tav d òvxì xaXvnv ^X^t'^t oaant^ ignadwjaio, fi OEATJO IK PANTAENETVM. 67 

Ifyov^* iniivo S* oId^ 9TI, u fdr wjog^ ivXi^i^ H^ 
ftt, Jtfii» òfhvà nÌJtoif&w, &a7tB^ ipfiah, ino toi; 
£vìs^^v, ^f òhnfnv, ol^ iaff^aono aitó^* élXe 
yàq ayiòv tlatk&èìv <§$ ^«C» mm où ^ttov %»v 

Xa/ìnv, noli imig* ^ifMu %ov fnid' 4ni9rjfiQìfvTO^^ ti 

(ptvyoifA* my òUttiv «ijfdvaa^, vg cvy tcitra n^Sitop 
uki&if Uff», toiitwv^ low fté^^fng vf&if na^ 

irexTo fifién^v or rò i^uatriguh^, ìmìr %à (trdfci-. 
noÒét, 9taì 0&I9 n&Qfjv ^u>.wg.nità 7a&?a jrffùg 

xàkis émainB tSt /ut^hgavf e» it^eg ,iiU(unal^ 
ìmiòìI xoiwv éqim&fii^ <^<^^ ''« 'fi^^^ :,umMs-s 
ìtàg, 'cg<t ex^ g^kÀtùBOi, ^wtok^ot^ »ii ^Mmikt^ff- . 
rovtop gtàpd^^unifMÓsu^^ tòv è^.^e^òif ^fatP'^ ^l 
nQaxovna^m» Icm/^a^ot; diH>fka(nòif^ ^ég, ilì^^ 
^v, òq&y sé Tt^fSyftà ^à ntguariinàg^t tl^.i(v!XifOi/iy 
Iq yàq ìioivatnhii Mòa$ t%g ii^tuflag mo* «mk .^^^ 
AeMoi^T^ ÉU^ytf-^ ^jlf^^y àjrft^itio^ ttvÈS^Qn 

tpuy^ìiaì avf/ipóXaiQy Tsoiétg&iìti* lolrm S* oiòi"^ - V. 66 BBMOSTREmS p/wijfiÌ¥Otij ^tgoàtàMtf if^s/^èfitpi «two; XéyvWf 
oVov w^digianQi» jti^v^ùoìffi fmii^MÌ'toòg df^pm^if 

twr. - n^v9tit ^ò* ÌSiùi*yjfifu»ai -yftoi^ léyofrt^^ imi 

3i^ TrWo^òif ^ME y^sw ,^w^ 4Mfim$ifjimf. xqti^^xmv, 
9ttìytlw3t&9ìH <tWèx&^tfay .««^ ràv ìEugqyov «oecaml i. , ORATIO IN f ANTAENETVM. 69 
X9V.^àg ovr *il xaDr* 4lii^ ^J^, XA^ giOà tial 

fayiy {>lt0g^ ^fuìq^ò* dnóx»^ i<paivófudtà^ wv ia^ 
ri|/[M^, xQauìyy Inétev&y^, insito ^ ^vri^óktt^ nj^ci' 
tQ^o^ ^fiSg^ fBi^ùtd-a^ à^^hreg di tovtov, naì 
^nollà òe$f&Ì3f%og. ifiou,, wx»- ri ov^t non^oionog^ *aì 
xóìhd^ itniijUira^ ógwr à\avtàp, «i aitdQsg d&n^ 

Movg Mur^yonovrték nQÒis ^fiag, ndXtv ò* ^ ipltoe 

TCf» ualtò (dìt n^jmop ^fyà nonénliVifa, uq^^ 
vop fféaitfafxa itaqétxivak |is/ ìtuiò^. òè4iin tt» d/* 
itaia,7ióUiv,iftol ndlip dvoKflìWyovxtt, noL anaci ^ - 
fUXQi tùif nQoloift$iy *ui tvxfiv, iov èéouo, qìlkov 
oyiQif, Itera imt*ta 'ò^ ix&^r x«ì òuiifogov yir 
fpój^voy^ flìhvv wialXatjó^vog xal 7r^Ti}(| iitè^ 
Jùhf TQ^QV jìi'&p yiyvóiuvùg\ némofp iitfé^tlq %&¥ 
iynlilfidtmy xcti ànfxSXaytìg^ ovx&k òtalvsaàat. totH 
twt èi &v^vgfidiyrtiy^ ovrog /ity^<]f>^»«v ànànviv 
éfd'^ i^ òà nfDttìiqi,, aamq iàfU^\ovtog^ jwp 
ntìifMdtViv fyiyvófifiv, xa^ansQ avxòginQtdiAiifna^ 
Mrtiainìiovg, icoftiaàntvog dsjà ifiaptav^ xal toi;- 
, raV QvS* driovr aÒiàShr^ ftd toi/g •àioù^, pvò^ ap 
étTi/épofio^'oriSfriP up òlvtiP iaoìÌmx^Iv nors tov- 
topL jd fair (^9 ye^eptifiivai xa» ^rf^ oav otattt j-^p 
tfi^Pp fud òi STt^p òimip avno(papjovpL9)fog fiaq^ .} — »> 70 ^ DEMOSTHÉNIS ^ 

y^fx^dfiìiV. firj -Uffttywyififfv thai, rutfì^ èail^l fti 
clyò^e^ iìixaatal. naQaoxàfUVoq òè jidgrifQag, otTW- 
gijaavj rivlxa àtpiéfif^v vnò rovrov, ital .éTtriXlar- 
tv/jiTiV, ég ovò^ ,flijayùyifiog ix r&v vòfju^av iatlv j 
'dhrjf fistd tavT èni(hi^. xai [loi, Xéyt tàìfrtjv xijy 

Mix(nvQla, jìsy^ tffi fioi xof» r^y twj' imv^fU- 
vatv ita^Tvglav, IV dòij&*, ot$ tolnov xeUvorrog 
avtof d7i8$ófi7iy f olg ovtog ixélevatr 

MaqwQia: Ov tolvvv fióvov rifuif sUrtP ot^rot 
fidgiv^g, mg onpiifisSvi', xal ìnjy avwxpavrovfnd^ci, 
dXXfì xaì TlavraivETog avtég' ois yàqr Xay;(Aywf 
£végy(a irjj' dlxìjv (taxjsv ifnè, TÒt* ifxa^rvgsi ovtog 
9igòg ifi9 avj0 fir}dèv syxlrìfia vTtàXotitov tirai • «w 
ytìig uv di]nov tZv avtav oiSixiijiàioìp , ìtngévmv 
àfi^foiv Ófioltog iyxcclSìVf rÒv fièp d'ain, t^ d^ idi- 
«d^CTO. dXXà (irjv o'ti y* ovk ìShjiv oi vófiot 'Tngì 
toìv ovria ngax-O^ivTfav jtdXiv Xayxdmv^ pìoiiui fièv 
v^iMg, xaì ijn^òh emóvrog èfioìf, ytyrtóakup* ofmg 
ds Xéyt ttvtoig xaì xòv v^uov tùvxovU 

Nófiog, ^ttxolns, ta «vdgsg ^ctSTjVouoi , tov 
vófiov XiyovTog amxgvg, «w vlv d(pfj xaì dyiuXXd^ 
Tf$, fLfixéxt rag dtxag elpai. xal'^ijy ori y^ ' d/j^ifé- 
teg^ èarì ntngayfiévu ravra Toitqf ngÒg fiftiig, 
flxovaatB tùiv fuxgtvg&v. àndvtmv /u£V totwv t&v 
iv ttftg vófioig dmigfiiUvtav ov Ttgea^xBi dixd^eó&ixi , 
ovx ìjx^aTa 5è toC'twi'* S /lèv ydgtò àjjfióatov jté" 
trgax^v, txoi ttgotp slmìv, w^ dSlxtag,;Ti ov ngoc" . OBATIO ll^" PANTAENETVM 71 

unvp unuv ùq é^amiTtìd-èp toDt' inoMjefe, xm ns^ì 
tar a^Xe»v T&y èv t^ véfj^ ìiufiévwv y %»&* kitdatov 
yéyon* »v zig BÌttóttig Myog. So* avràg ènsia^, 
nàiaff9Jx$y, ovit l'n Ò9)nov%^6v htuìv, ovò* attjòof 
tmuta-$m, ég ov òiMuUìq towt* énolìi<uv, oi /uàr 
(tt/V naQdr^.t(ay SlXwif tov-mv ^uta^ófuvoi, Toìg 
vq>* ktigmv òaiaioi4 égt^fiévftig ovx iftfiivóvaiv 6 

olà 7Ffll|T»y ftdkun' a^ov rovtoig x^^^^^^^^- ^^^ 
ovv ^g fiiv «^^xs jttfi ndvtmVf Sre AfivòfAv^ xiaif 

ol vófioi T9VJtov ehai òiuagy àìtfiìtóaTe dgtwg erra- 
yypmantopdvov to5 vofiov, Xvtt ò', w oipdgtg u&if' ^ vàMi, fi^ zig 9*tirai totg jHgì téùv nqoLyfmtmv av- xtà tc(i&* fxaatOVf vtv iyxtìLku, fiavÌLogiai òu^ 
avtòv yfstt^ófufov, Uyt d* avjò rò eyxXfìfia, o ftot^ 
òixdì^tai, 

''£/nXiifta. *'£lHtttpi /»« Niuó^^ovÌLog im/Sovlsìf- 
óàg ifiol, xal trj ovcsicf tfj iftij, uifsXìa^oii xsXbÒ.^ 
aag*AvTiyén}V ròjf iaviov oixsTrjV tò dgyvQiov roti 
ifiov oixitov, &f>sQe HatafloXiqv TJi nóXH tov fi.e- ' 
rdXlov, o èytii énqiAii^v évvtvtlxovToi fiv&v xal a%- 
xioq ifiòl yivófuvog éyy^oifpiìftU ^o òinloiiy t» dti^ 

lEnlaxfg, Tamì nàvtoi, a vity iytéxhfixif 
^fjtoìi ngÓJsgQ» jòv JEv^yoy alTuujafHyog^ triv d^ - / ^ ^ '72' DEMOSTHENIS 

ìiyov ngèg vftàg, mg^ eiTtèòiifwWt art toitroig cu 
M^g A^Ukavg iyiyvùVTQk, ÒieifoqaL ov (t^v dlkù 
• ira» é* tov ijml^fiottog avrov tovto d^kdr iorty^ oxh 
^ttftov /fig mgAybiyé ti n^Ttoii^ toiruv fygat^tw* 
£U' vnojrgà^ag éTtifi^vUvoai jm eiit^aaì tj ev- 
#% TtgoaxdBou US iftìoì t^ tsuiòI ravva nouur, 
i^ivàóitsvog'' n&s /ÙQ^yù Tg^oastÈt^Dif^ og, Sts HU" 

mnt&tp^ ^HTf^ tha ncà sdai; (i^Uip liyona mg 

intfiloòliVQi^ dttft&aat, sa«Tcr ìSa/ata ^t^e^u*, oìr 

l^T? f*^ TavToi n^atdiui yfygeKfirmf « 0Ìèi n(h 

ìJttng ngkhfiv Òvvot&* ap not^aaif ti ^ìhf imi to&« 

pkhof^ Hg éfiA Toyrai^ dv$if$ptdh ti, tftmxpinrviir 
èi /SovA<(ft«yo^, &i n^ahaiot iréyfaìp^ff'' 9V^« ydq 

'iynXfifia, KcHimiòr^ iw^loy ifò i^ ò^ftoaltf, 
Kaxuatfiaag Uyrìyéyny tov kavtot ohùp^v ug' JÒ 

t&y ifjbmyp dTwyoQeùòptog éfgov, 

'ÈniaxBg* Jlàluf tavji ndrr» vn^ avroi) toD 
n^fUìttog ^{6À<;7«hiatT«» yfsvòó^v0g' yd/^qa 
fnq natot&tilaen fdp i/jd, anayofjtìtuif òi avtór. 
iravra 6* ùix o^l^^ tòw /»iy Ttaq^nu, qvxb ydg fym 
HiX^MVip, oys éìp iv t^ nòvu^, evi* ain^y^vtf 
oVtog xf fii} naq^tt^ tm^yàgf hSìg ovv ugjuvdy' s -> ' I f > ORATIO INfANTAEHETVM. 73 
pvai«' t/^«y« TwA^^«?, yfAtóff «1^ ij»* M /tf^» I» ' ^ 

ov ytxQ fiórgv iit Tot) n(^oauiìiJua^iU tolxovq Tin^OK . 
hovvah^ TOVTov ^0 /m4 0iÌMkit^ àlUuì utal in nf/ivxwt 
Irikip iati yi vdo; ^y*^ T/yof ^'ff^ Bpex*' tmi&or; 'iva 
v^.òl* aSxoèg ^x^afiaif alX* al^'ae»^ ftoi do&ei^ 

ifiavjQit\ ul^fMii^ xo^ùodvié^ noi fat^m fUfu»^ ' 
xùgifxoa^ Xéyi ò* ofimg x^ n^&iXflcir^ . .^ 

lìiiìhtlT^mg. TVufijy xùlfvp ev/À de|i^eyog ti}!» 

(ttxn tavt'' iynahu lé/t xàiixàfiivor'^ 

' ^ynXiiiÀa.' Xal itaxs^yaa»ifuyog' x^v àffyvffixiy, 
^v ol éful »néxm H^àaarto, udì ^m tòd^yi^' ' 
gtop xò ht xajtixv^^g H(fyv(flxiÒo^^ 

*£niox9g^. IléUv xayxùt nSì^^tax^ ifMÌ nn 

nunòìxéfifi»/ Xiyià* uvxóiq xò iyìtù^ftu iq>i&ìg* 
'iiyHhifMU K»i àn^òófupoi xi i^ywn^^v tè *£7tlaxf9. ToVTÌ noli itùv^ In^fié/ilriits Tal- 

. la * wgwwv fièv j€LQ naqn tàg atfr^i^Kag q^fiuìf, a^ 

t&Eto Tiqòg ifd, ctvttu ò* dai xing; ifua&éffafitv 

Kol allo ovdév * ff^T^^ ftiv ynq o Mvi^iH)il%q rifuv 
'iyij'óvH, xoiftov nciqèptoq naìmltbovTOg. futa tav- 

^ TU òè TOP aVTÒv rgónov fifuìq xkti^oig afrtBÒófu&Oy 
éq>* oìaneg «vtol i'xqiMfM&»^ ov (tévov fttlnvovroq 
tri TOVTOv, ali» no* Ixsmùovróg' ovèsig yàq ^&fh 
òéxso&w iovTov jifpaTt}Qa. ^tl ovv ai xrjg fua&otoi»; 

- évjavd-a avvinai; ti rovro', w q>avlóton iv'&qit- 
TWViivéyqaiffagf alla fi^v oxi ooi) ntlavovtogt *(xìy 
4^* ^lufjtsq iavtjf^ie&a ^u^to»f ndliv u7iMfM»dUf 
léys T^v fia^vi^iay. 

Magxvgia, Maqitvqug xolvvv xal ah * a yà^ 

^ftsìg nérts utal btaròv fivStv i<avrifis&a,_,Tav&* vari' 

fop igu^y taidnmif xal 'Òiax^iiav ual ^aifoalay 

Hjiidov^avi ualtoi, xfg ar xad-dirf»^ n^tiJQd <r' 

tX^y aót ògaxfi^y ìtÒwni ^jdav^ àlXà ^fAfjv Sxi, vavr' 

«A^d^ léya^j xalu fió{ ìtaì •toitoH' rovg fWLq^qag* 

Mà^TVqtg, *'£x^^ ftàvtoivw^ijy iTuia&^x&raè' 

'tov tifjiriv, Setid-eìg de ft/ov ròte ysréa^at n(^tìj^ 

nund-' o' avvé^alov àgyvgu)Vi avròg dvoìv ralArroif 

ngoadixaSiTOt, Koà rà lomàxo^v iyidfifmvnvÌT iad 

xitivótfga, Uyi dfi fJùoi tò lomòy tov éysiliqfiaxog. 

^£ynlfi(Aa. ^£tfWìf&oì ^ÓH' arra xaì dura }io* ORATIOIN PATjEìfllTVM. 75 

fiiauaiyi ie«ì n^òg. émxi^^vg €i^lx^fJ^ata, tovihv è* 
tlaìp btdarov x^^^ f"* èUai * itoti ovis ngòg -a^XH^ 
ri}vavT9Jv, 0V&* vnèg rifniifMioìp ^&v avtwvtiki* 
fj (dv ctixla, uoà tà niql ton>.^ii^l(av, ngòg tov^ 
teTTdQdxoyra" al Ss ^t^g-^fl^atg, ngòg toòg-- 
&iafwx^ag ' oaa d*\ sig iMtKkfUfosfgy nqig tòv a^ 
Xovta* ol de véfiat uaì ^tovtviv òMaat ttxg nùtga- 
ygafpìig a¥uiafxò^vuv ^ mqì tav ovh dolv uaaya^ 
ytHg, liys ^* avToig tovxop tòv^ yófiov. '■ .. 

Nófpog, TovTO tptvvv iftotf naqayèygatfifm'ov 
ngòg tfj aXXfi noiQàyQa<pfj,,ìt»l o\m ovxtav siàayoiH 
yitèv %wv &iafiod-tt&y vmq wv letyxiiyf^ nav%€fiiy9' 
T^igy i^aìJ(U7nttiy utaloò nqòawti ttj naqnyqoupjj. 
TÒ d &7r»g, ifjiHgtm<mut8^ ipi^ì [/éiv] ynq-, hK ay 
^0) tòt ifóftoy tovtav\ÒBMvifvai , oid^ ó'uoiiv òtor 
(pégw ov yaq tò yivtbgxeiv xal nvvUvat, %à dlacita 
v/M» i^ffXétìffOti ivprianau Xdjh Òri fioi ietti tòp 
ftnetlXiHÒy vófiov* naì yaq in loòrov Ò€Ì$èiv olor' 
fiat ovtt ovaav doayétyiiAOV Trjv òluniVy x^Q^"^^ ^f 
&fr fiSXX^v ùi^og, fi tov ovxoipavtHa'd'Cii* Ae/c. 

Nóftog. Oinog^aBKpwg ^ vófiQg òidfpiHiv , mf 
flvait óixag nqoaìiicn ftòxalliTtdg. ovkoììv é fikv v^ . 
fiog/édv Ttg i^UXij tu^a iti t^ èqymiag, vnód^' - 
KOif n^ui: iyà.d' ovx oitug avròg i^elXXò» Tovro^t» 
dXì^, (tìp aXXog àjisariqei, tovrosv èyiiqixx^ KCtrtirtiìf» 
ital itaqiÒùmot. «eri Tvqax^q vjtèq xovxov 8i9jdlvx9g 
iyivófuip, . v^ì, q>ti<rb^' . dXXa h^p «Mo tt étSmij %fg 76 DEMOSTHKNIS . 

n frìtta ftixaXJia, kùit t^^tMr tilal òituni Sg&èg y\ 
w navtcdviJB, àkkct tOA/tn jléaxiv^avv^à^fi t<^, 
av OTika imfpégff^ av htMOiTfnèftVjf imv lUxqwf h- 
t^^yXavt* iaxl taìXdy ^ ovdàv dr^Ttov néa^axiM 
ngòg Vfiug ifwl' nX^v €Ì ftij xov^^KOfti^Qfdi^oyg, S 
ngourrd <fot\^fièd:* SnAcny ^xsiv /yo(d^ig^ %• òè 
tow'd-*' vif^, n^g &7iuvT€ig tovg it^ouftiveiV^ aotxtk 
iavx&v^ flal flfOi Òijtai i/UitaXXwal. aklC ou àinawf, 
q4^ yfig, oaxtg Sy ^xaXXop'nctgn xijg 7tólse»g ngiij^ 
Touy xQvg Houfovg na^tld'mr rS(»ùi^ y. «o^^^ óvgtul 
dtòdvai^ xa& Xotfi^àvuv^ nSiai ngQ^f^Ms^. òlnsig, ér 
tttig fuicelUnaìg èueéaexaij^ , ti <^«« ar davUtìfixal 
^ig nctgd xqVì ti di, $y hcmS^ vbiaJurff; cirrnhl- 
ydg JUx/^r ^ xloTX^p iyimXfj; oy ixQOtiai^o^fàp fi^ 
noftlifitcu j;:"^ av vlmg aXlùXè;^ iyè» f^v ovitoìfiM* 
ì&Ua xdg fjiBxaìXtìità^ $ìvai àl»a^ xoìi noipttyovai 
fifxukXoìr, wxì rocg^ hegay avm^f^amit \u^ xA xS^ 
nXriolovil xml oXatg: xcSg égyà^ftéroig tàftéralXa, 
«otrT«Sy iv x^ vófu^ xi ixÓMiiau n^ ^t èm^ddmxh 
Hcenttùfèm, mmì xa%x àj^iht^xh ytièxig^ 9ta\ 
fióX^g naqn xoirtov , owt -eìvai dlìoiit fUTjttUUMÌ9 
ngaatp&tytcxéoPi ovò* éyyìig: &g fUp. ow ovt* ffiìr 
tniHOL xovtóv otiÒbtty-atx* uaxtyép>fioq et tcSv- t»S/km> 
'40TÌi»^ àUrf,, xttìtr^ avxtg anomiv 49^*^*^^^^^' 
\ovòhfxàtvvv dtxaiay Bxw ^vàè *ot&* tP Xi/eii^ VTtèq 
0y èyxfxXu, aìXct xaì^fv^if yB/g/af^tòg- $ì^ xà ByxXfi' 
|icxi xfì mgìwuqfjjxt twa&fi^ag^ Tov i^^éih' ÒRATIO TN PÀNTAEWETVM. 77 

««rorr "t^v iiinfpf, ^dij rat ^^aègrcrr^JMV ^ittìtatl^i^mm 
^tévmvy 7t^o<nk&mv mal ifs^wF^tam Tovg juS^ kaìH 

al^ivr, or^mv ^Utnfin rewa vwsi3t#«»> pcufavl* 
Tov ikplttv wi^* idv 4SÌ ^ìxiNj, td^r piBimtvtm:^ 

pctfUvov T^ Ts^Msivi^ iftwff , (ovu i&c ^^Mir o> * 
n^oD ^^ ^& òiìtmov h wmhov =aùtfiaTk 9uà ^vj^i}^ 
^ alto à^p9»fiiip^ tdiàwta, ^ fifidh tòv 4vno<pfiiìf* 

étifen Pov^éiJuiKi^i\i3fmtf[ò^w^) 9ial fntà 'taHhnt^ 
n^uahlfUi^fni^ft» f^ ^Ain^y ftdàw^ imiò^ ^t*, 
Toif éreiXnù \ég'7tìa^tcitfHi/hìÌ9i9* ovfAN; f^4^>i}>r 

kaTÙ Toitka m^àvKtvS,"^ dó^ùu* {Sta ^v»^ tàv^^ 
qv^ov tòìf r6t$ , , «^ t^ /a^lfiv wmUmi^A^ t»}^ «dt-^ 

ovèv^mt-i" àvtiy^fi^B^ t ■ 0^1 akX^ cvòit inovnfaà*- y 78 V DEMOSTHENIS 

tntffia jò ^ij naruTtsTÙij^dtn M xòv filov. iyù ^àq 

ti^ «nlSì^ ttaì &g ttc^i/x» {J^ * n(4 òiufii^ didóvat 

IM^Vf nùtq a fiyolfjufìr, òlnaia thai>, qntKQOxaUì' 
gfS-ai, xcìè'7(^ oluéttiv nftQfdidovv» ' ual or* tavi 
nlii^ij Xéy», Uys t^v n^xXtianf^ ^ 

ngdnhiaig, '0vyùov fièv tolvvv JorutUp ^wyw 
è* a fò n^jov aiiog ngovxahéamto , eywyt^ o, u 
notisti nqòs vfi«g, <&»VfidÌju/ ìya ò~ cIJ^ts, hp 

i^najfiootg eikè jòy £^'sgyop, .nmìr, IV* ilò^^,. 
S^i mìLk vvv ovÒiv 0$% dvmòUagj qvh tov ìI/svòì- 
a&eii Ttft^alsiìpté, n^òg òè joittoig turni sftgl nv ifiol 
' àmd^r^tj'ìiy^ ttxg avtàg Qvacig aaoìoyiag bÌ^<k%ì' 
oanBQ thyX^^^^l^^^^'f^^ éiftMfjjm^ tot) j^t ùkI- 
r9» oeat9co(pavtfja\^ui,' Qvtpg ytxQ ^Jiaaecxó y ixhi'- 
vòp ngòg(Ì7ia(fi>.toigàlkXeig, dX^óta ilg i^ygày ^ 
diTÒy," ìtÙ lag Ì7iiKXr)Q0vg tla^&HVr ^^^ '^i*' i'^^r 
tigot- tìjv . avtav \ ycal tovg vófiovg ^xsy ^oiv^ot^ 
%Shf'iai^%i(QP ngòg rò ài>x(xat9iQkov. z«ì .^i^g fùv QRATIO IN PANTAENETVM. 79 

il^uhcth ftfff ouÒBfuSg S^fUcig fj fio^&Bux, ovòénn 

QVT€ tòv JSve^y^v, &g àdtttohfJi»^, Jv de t^ dixof», 
(rsfigUf' tavtoi •xom^p^d^ci , xaì Òvoiv taìdvtmv ^t 

nuìtà ÒÌ9cai» ptidei^oivr ànoq>€vyuv\ '4v dèfièjak* 
hxfj Òlntf, Tts^ì ftìè ovd^ Sv ^XnujBv ùivifiv tcarij^o- 

it^dy fiati, xi^ifQV uettetin^taato. Hahoi iòv inklr' 
vQvg iSirpanriKéia i^<s dtxeiffTÙ^, qq òxvr^tf^ vfius 
H^naj^v àÌB(f0-9,' tj TtBntQtèVTtdta wièyair tolgTii^d- 
/fiuGiVy- «l£ ev iótg ^yotg, xcté tóìg^ avf^iàtwn 

xoil (iiM^ XfgokXHp, 'T3CÌÌ fAfydl(^90tifT(^, ntxl JSt^o^ 
toitXéi^ T^ 3iA^oe»»ct)Tari^ nàvKo^f^ , uv^Qéjuay , xal 
TSQni^Tdr^y' Mai t^ fix^òh mioatfXXdfÀevaìt'f firfi^ 
~ (uaXi>yàfUVQy nìair^aU'py te»» ^v^Hq^ìoli^^ ùciltot to^ 
aoìnov^.hìa^ iXéoi^- thtà^ tt^og HviHy» iScTTf fikt0r^thiq 
uv Òèìtfiiééi^J^ dv&^m/JiWf ujidyuièy-*^ m nm^ttyi/LÙ" 
ztvGm' egyé^wfilhi^ fivS^ iuatàtt xoà nèvit, %al 

rag jtuìy^vofAéyovg vdxtoìfs ao> tqv tà òixaivi 7Im^■' 
aat foìg, av^aloìfaip i^a^^g^ X^^^ '^^ '^*' oiy^à / ,- 80 jpÈMOSPPHENlSr 

«ori rò^i ftèv alkovg foò^ dùn4(9f*B9^ovg ^01 ttg S» 

é^i^tnftévovg r&v ovrtùp, oaX^dyé tfV^^i^ffiKÒìq tov- 

TO ^8^0)>^c' xuì davitaag TàSion^wp^ dio H^Xfpts 

. 0VfMtptiìnfi&elg, ìydt $è ^mvfx^^òiHtir ftvagÒuv^iaag, 

nUov* néxi^ag de ìm^à^c^>rfii&¥ ttìMp't^P mi 
y èMXiKUaìF', €Ìgtà9j«:té^mii^, ég ^ìtt¥j ^imjwnc 

\diotf to% iftoh, flg y ay muifffi n«qf>i;ff^ig*i^i9 n(>' 

, Xitrjg T&v kàvTi)ìf; ^ tlg ont ip'^qsisv, iy dbm^ JUt- 

;|wy fi^i'f ovtog JEvt^!/4H>, ^^òt0¥ M^ X^ éuip 

avTÒg aixòv tìvtafg^KplljiK^ t&v T^vqòiìoiV.idtifiyaneh 

éiv ygwpHV^ 4v fi fionfavlZtty ^th * oèÌà "Xg^vta 
inUvw trìv dixfiif, tÒ9 xiif^av òtéimy ^pàp yvyi* 

: i&aiy^ f& véfioi tig ^n^'^nénctet^ d/imiétfj hix^t 
tóv Sov%ov tfii nt^àffìtìkà, ùSififf^ ìhfgiov, ^ na^yó^ 
^Tpjty^ èjtsidny tùé)>Vy'rt^ «Uf^ò^ li^f^l^ leov zi òl^ 
* imioy i!$ug ì^b/hV' W^^ Nwé^tìvléy^ fiUfotfai, qjff 
aìv, dìlNiyceìèi ' tàv^ àuytlSf^ym^, Tflitéfiùvk^ ò^ 
inl^ofég iati, lUxì tcijféiig^fiflcèt^i, vml ftéfoi ^fi^éf- 

^ytt»i, mèi ^aicrì}gi(iyfpi>f^. rtM^mè* 4(f^ìy timtvta, * 
q>fìaì, 71^ i/M/tf, xttì^al^Tf óvk iiìioxèyefùU liymy, 
ovdè Tovg^ ditovùptag <^èztu (lo&^àyuy"^ Sw^avxo- ,' « OllATIO IN PANTAENETVM. fel 

fov> iyòi à* ddixHv fAsv odÒéva t&v daifii^óvtùìv oTo- 
fiai, ^fuasl(F&aL fiévtoi'rivtxg sixóTùiig av v(p vftwv, 
otté/yriv %ò n^ii/fia Tirnoirifiévof, fÀrirs av/yvfo^fig, 
fitir ofiUòv ftfiSevóg dàtP, àXlL ^ iov Ttlsiovog, dia 
yoiQ.Ttaì tò Òeòavéia&on nokXdxig, fi^ ftóvùv aviòg 
7bvT(^ òav^tUy ovò^ èy^ ciVTÒg tfivTovg dp^oi, 
ovSè <ptÌM' ov fiévTOt y ùinoan^ea fui dia, ovòé 
av»oq}avt&, joc>ti^ de fJ|>/«<fT»i ftèv', c^ttf^ iyci^ 
nXétiv xqì luvdvnvoav,, ^vnoq^aag óè fiLXQwv èòuvs^ 
atìitatita, xetì "xaQiaaa&at fiovXófisvog, xal giri Aw- 
'd'Biv àux^^y avtòv TÒ'dgyvQiov, ri rlg av iovroy 
ng éxshovg tt&siìj; ii fi^ tovto Xéyfi^, ag og cip 
aov òavilatj, jo^ov drjfioalot fiiafta&oii Ttgoarixeu 
ÌÀyt òri ftfii tfig fmqTVqlag, tlg èym nqòg jovg aVfi" 
pàXXovTag »vd-qomog, ital nqòg rovg òtoftévovg, tlfiL 
MaQTVqim, .Toioviog, i» IJamalvsts , éym ó 
7fxxP fiaòiSoìV Udì rotoviog aìi 6 ùxqé}iag, àXXà 
(irjp mql ys tov ifiov paòhiiatog, tJ t^? òiaXtìtxov, 
ndvTtqm taXTidij nqòg hpàg, w ufdQegdixocotoiì, 
futce TiOLq^rjalag. èyòì yàq ov^t XiXrj&a ifiavròv/ óvd* 
dyyowi qv tSiv ev mqyvitórmi^ ìtatà^ ravtói mv «y- 
^^omiOVy ovòè T&r XvqiTsXoòt^iùV savróìg, ti yccg 
iv olg ovòèv if(psXovfiat noiMV, XvTcmtivag, n&g 
om «TiZ/w. Hata zoìfto tò fiégogj^ dXXd ti XQ^ ?i«- 
&sii^ dv Tw [5iEtJ't] davtujoij 5*à xavia dtxtiv ngoa» 
6<pléiv; fjnidfxfiù^, xaxlùtv yàg èfioì xaì novtigiav 
oì^x^* ovrog nQòaovaay ovdsfilàv dii^n, oviP vfiSnf 
roaoÌTtàp ^vitay ovò^ tìg oi/voiòs, taXXa de i «v^' 
D^osTa.ToH.iy. F ■ . ^ 02 . DEMOSTHENIS^ . 

(fvasi^ fdv ^^vxà fiàx^o^ai,^ ovx eìnogóv èartip 
où yàq av itkXijJifiiiv: Òuq^é^^uv ovdir». ^&¥€u d' 
lÌ6(ifTtLji%tqpv, *aì inLTil^^aif^ ^(fÒtov^ dXld ti tov« 
9f^i(tol nQÒq aè, Jlartalvtii j^ \pvòéif^ tioXJìm xaì 
òuMà TtiuùvS-ag^ ovototr ériniqiag fmtiP^ où tul^^ 

yq^ av nqrr' wpyxa^^ ovò*, o% Mvéqy^ ?^^^^ 
XayX^^'^f «ra^ uv 4jtè^ ov$i Tt^t^^ ^|fW<x^ vjto* 
OT^va^^ tùv yt $Biyda$ xcà fuyóltf d^yaaidvw^ 
ilta xcit Ttag uv d /^^ Tra^c^.» fàafi* imòrm&v iyn 
%l m ^4^xijaayr « tqIvvv efe oìóv w (Uyia% rfiut^ 
4j^at^ doùii T^ af avTWp xaì, iqùv anctvja rai^if 
nggi TOUJfay vwìf, iwjvó y orojfi^f nà»%ài(: av'v^oi^ 

^dii, n^Kóiì T&v mì^x9W.''^'^ y^^^^^^^ udit»i^dTfoì'.^ 
Mal ytx^ wtoHaio^ (f)(Svai^ xoìlvfigfi^ ^k a M>^^ 
Xffì ;TpM(r,TQuevTot alka ylytjeL^- àl£ oi/ms anàv^ 
Tiay t9Ùu»$f p^og xaì kvfftg to^ na&ùvai téTtmzeu^ 
tò newd-énag dipuvat^ xgiì rov^ oma. tò òUutfli^ 
ÌKM<iow,iqx^tf^ watt civy ikìiìt Ttsixovqlav g>d¥QV^ 
xal, awjfivig- èmò^t^ag. /«^ xadvt^òvp fistti xanx sddè- 
m^tat xul pufi, ovx^ èn^fduv xvqiiQz.iiv, amóp 
ifftiy^ ovài yotófOiìLÓ ntt^m avrò^ d^^^zol^ 1^4,^^^^. 
TS^ìv tsitVT^aai, Tov ò^aacnirta, oièspì tC*y lo^mp^ 

(pivytir, av 6* iìì.faxmrtm^ xqX jB&vdsfm Ttgooruv^ 
tqilfftr 9t.v(if/io/,tw^QVi,/'ar,'d^i^n(uy &nc^ ORATIO IN PANTAEJTETVM. 35 

andvtùtv Min r&p'^HV&rTOìJto tò'^fjffjia, tlS^ 

TÒvw iyTtkf^iAàimv , auvqoìt ìarpti^ firjàafi&g, ov 
yàif^u (ATQ tJMy òmctUav iyòt naq vfiivtsp^^if tour' 
ììau f^ivótatoy"' dXÌ^ et TtgSyiJux èixatoy atgiofiévov \ iW*WVB*M«W«^M»«, T1Ì0BE2IS TOT'nAPATPd^IKCT 'ItP02 
ISATSIMÀXON KAX SJENOnÈWHX^ 

' joror.' 

JSavot^axQ^ KùhS^^voTiBl&i^g: inttqomh&riaav vnh 
*d^<nalxÌMìv.. iyyffcufévtfg: òè ug^ àvòq«gy IXa^jfor òU 
niiit imjq(miig u\nta^\ èìta òuìkiéavjt> XstfiórKg xqia 
TÒlatrtap. xaì .dqì^Kav.jDivtòr^i^ ip^iii/Afliiw^m noti 

TiUdug- òuttdiai/tak .^y^^g^ XW^^^ dnattoXiVTeg 
. /48J'»* %ÒM:yéim»,3àif ovKimJopr^ m^pilù)» per mg ugo" •»»• F a 34 DEMOSITHEKTS « - , nA^ATPA^H UPQ2 NATSIMAKOìT KM 

gav^d^iq&aL^ ns^l wv av tig^ oiq>èlg xaì uTicLlXà^ag, 
Tcdhv oixà^rjjài , ysyivripéroìv rovtxav à^oré^p 
T^ TiatQl TiQÙ^ NavGÌfMtxoynuV Sivtyjitid'fiv y toìfq 
' elliy^ÓTag jifHP , naQfy(jatiJiifiS'&oi , ùìotiìq rjìcov<HXT9 
ngubigf firj ilaayù)yi,fiov fìvaLTrjv dtìtrjv, ot^aofiat 
dè^ xaì'$lìt€tiix xal jueT^a (ifiSìv éTTuvjùiVf TiQwrop 
yfjiBV, r.vvoikMgciìiov'aaljJiovXéyot'Tog'sTt^iT, iàp 
àÒMua^ai doxSi, xoe* ftrj nQOGi)xovTì)g iyxl'qfiarog 
(pivyuv dtxtfi'j fioijSijaixl fioi. t« dlxma. o ftàv y«Q 
vfiug ini TJ7 5/x^ Tlfxtjfia dxijiójatÈ, t^iéxovtd nat 
livoh' itìv de (psvyofisv ;[Qfifi'dT(av , tétTeiQa rdkaPta. 
ovTsg yd^dlOf mtatqòtg elA^aat^/iTap'ìiSjuT^,' rSìP 
' %vTidv x^t'^drìùv ànddùig, tqufxiXltov hid'&tfiv, flld' 
Pijg * xaì rvvì ngòg tqidxoìna fAV&p iniyQdfifia VTcèg 
Toaoi^TCtfy ;^jUfi(Ta)v slg dfpìì^a xo'S^éatafifPé xr^v idv 
Qvv ifvxo^avThp TtiP jovjwp, xaìl fM&* ooifs int^ ORATIO m NAVSIMACHVM. 85 

7fqaYiiévfìè¥ ttaEO&t, avaymunnxiM ^i 7i^toi( (ih 
vfhv rng fAOQXV^ag, wg àqulauv tòv naré^ $iuc5y, 
wp évtìidXtadp tlg tìjp énh'tQÒwiiv^'' *atà yàff^ lóvro 
9tal noi^ey^ìpttfts&a fi^ wrayttyiftop tlpeu ri^ifji^-' 
Ttfiy, Mal fiot Xiys xavtnal TÒg fiaqWQtag» 

MttqtVQlm* ''Ori jiàv toiwr, i» avÒQig Sixtt-' 
crai, Httì òlxag WÌBij(oy T^g ÌTtnQOTtfjg, xod ai^ft' 
cav tahiag,. nal rn av/^fo^S^rtn X9'hl^^ «^ov- "^ 

rófioi nt'^l tSiv ovTta TtQax&imov avxStt^ dixéì^^ 
&d^cu, v^iit^m fdv vfiicg anartctg flòèvm, xa^ ^17- 
Sèv elÓM» Tifici avtùìv éyé. flohlo/Àai d* ofimg^ uàé 
lèv pófAóv vfuv aviòv àvàyvbìvoii, Xéys lòv.vèfàov, 

Pfófiog» ^Axoijsts, (o àvdggg diMatnaì, 'toìf 
vófiov aoiq>&g kiyovrog fxaara, w ft^ tìvai Sei 
'dlnce(i\ wp %¥ éati^, ofioliog toig ^iloig xÒqìov, 
fugl vnP aV_ Ttg atpp xaì dnakkd^, fti) ^xii£e- 
cd-ai; òvita lolwv xotl fistd nolX^v n«Qxv^tav rtp; 
àq>éaiùìg ytyovvÌ€tgf xaì fpavsgwg éhióXiiovjog tiftmg 
tov vófÀoy, élg tovto éXfiXvO'awv avaia^wrlag ot^- 
joi uwk réXfìtig, MOts trttaQOSv fìh xaì Sina ér&p 

à^ìtoat di xal èvsiv, d<p^ ov rvyxdvovai /e/^afifti- 
yof tmXsvtti*ihog de xal róv nat^rov rifiBji" 
^ov^ nffòg.ov àùxiug iyépovra cu djiaXXayal,' xott 
fwv énnqóniity , ot fUTu tèv ixilvov Mpatèv j&y 
^^j^fov éyéyorro xvfioi, noi x^g iavi&y M^x^ùg, ( I - 66 BEMOSTHIMJ^rs 

ÓVT énisixij TMÌ/ttwat ìxfu». ^fftual . yitq ^i^iit éno- 
-ÒÒG^ca ià ntatg^ isv 4M0fU$9Pvo ;]fi^fu2fn»f , - ove* 

iftif yijfytéd'oci. *iyùt .5'- old j<axQ&o»yy ew t^y.pv* 
•aiav S6Kf>nd&9ig^Maì NuMmjtgdttig Snoapiy-x^^ ^^ 

^^(tdiiP, 'Uri ò^ dvÒQOtnóSmv , 1 za $ft9i^a \iuà 3Éàs 
awoixiag'.ittQlarfQiin iiiUgùytoi, a jia^élafiay ov- 
«01. ^tl'jtàvovv f^tjòiv^i^iqìta^tiìdTj ^f^ vovmy 
^qòufiov^ .^d* wgi ov.tnaìi&g .dik^ptnìfjdiiatv ct^ dlìopf 

Xfiftin éjtgaJSarvo , .unita ifoiévxa -tiiipuTtu iiits, 

^i^oit^g . rag lÒìxoig viàioìt^x, làiÀd ^fwf .jf^t^tévoy, 

^^fMtùiv^ alXù %dfy»X^ifmja» 'Oti ^v -^vp mp 
mqò %ap ^àmakhÈymP- tlamqèS^x^Btóp iòxinìiqy { 
Zkfog. ìtÌJz^B .x^fiujmp 4x, t^ inic^<nì^;, .ovdév(^ 
uai dixai toù coig .ttotSi^ Vf^f - èn^liLayfùvoiq ^ «| 
MVfmp sWP v^fiiop ^ìuà x%g àqÀQimg ittapoig'^ noptag ORATIO IN iTAT^ilirÀCHVM. ^7 

-v^of^ ^yo^ fitti )*ifiii&iptiì^i, ^Ti iV variQòv /^ht 
m tfjy^KOjfud^v yèyty^a&ai tòHuty ìtSv^^ntfiuttm- 
{totro ytk^ TtXdno^iP ovtacMttl Jtttì^yòifm)totfio 
'poiJIiofMH 9Hll»t, '%òv* iJàv' !y&Q vnné(f o^à* By diì^ 
tidattirro Xttfisìy, tiixaqat y«qy ^ xqmì ji^fàìv 
-vùre^ùr, ^ 9ùl{féttto ' ngòq Xòirovg , ittìhittfiifsy. 
mg y-ovÒè ^ijfid^itov^ jòr HtttttXeU^^èvioi fifMSv 
inhgùfcov , i^lhìy oìóy ^ tB , [raiìl • fstg^ '- ioìHòy tf^" 
'ìffcty %ìg tò ìyxliifia) sittl tot)xo httJdéifyif. (Uytòret 
-fh oiy tUìy etétoVTiiity 'ùitoijàdgvifqèg, >ov9étfwìi 
yàq ^pttP^f^yfai èlxfiv ^Xfj^re^' £S»yr» t^^^hjfiai^ 
■tt^ ov fki^y éhXà ^9taì tò ^^yiiatly tiq okoi^ 
avrò Hai ^tmg&yy I^Òoi ov fióyoy o^/» Xapóytff, 
vtH^ ovò^ iyòy avrté hxfiny* ^y^fdy' yàg tò ;tgéàg 
4if t^ Bo<fftÓ^ ^Utno d^^^idè htimotB ugi^y 
^ènoy if^w -6 nhtf/tAqHéq, ,iitùg ìAy ìMiki^vS^^y j 
hni^ìpE yfj ^la, ' eVirot t«^ Sy, tòy xofuoviiivoy, 
-tìxonutB d^ T&lito'ù'htiaaL w(jpBìhy *£Qft&vù^ ma" 
tijgag ixatòr, vt«qà ì^vtmtg&itìMg iafiwy, t^- 
XBig. rùùt»y fidtfftmog tMÌ'ìkfj^Bfiòy iM^IataiXfiog 
iyiyeio ' ÌMxoddiH€i ' ftfj. wCo^y • "vt y« , to ittov dv^ 
dg&K ytyoyétm, -^t'kàvtùir-MX'iia^^^iiui» o *JBp- 
fMdfya^,, ovK énéSontty, -ot tfaoly vtaidtg, ùv yàg 
òlg ys tavx» xaietid-iL é&tty ovy ni^tto ttg av» 
&gdmùfy arónog, «So^tf, & róvg Tivgiovg èisxgovaa* 
TO (ifj xatà'&tìyai foaòf^toy J^góyoy, toBra t(u ft^ 
%VQÌffi, ygdiffttyri ygèifiifittta, ^ èxny anodowaif 
iyé fdv ovn otofiai, ^Mcfi'^vég^Xfj&^ìdy^, ìtnl \ ^ \S8 . ì)EMOSTHENIS 

Oitg, T^ ^f*a^t^ à* ovdè nano&^ ovroé toùnof 
toìv ;^^jU«rci»y àintìv eXa^oy, ovd' oliog ilSsnlspaap 
éxstvog, aio* Ì7iBà^fi^aiv éuBÌas, 'Idfia ^tàg fux^ 

n$v ékcM» QVÒBÌg, il' tiva ^Cfitptv Ó ^hffià^og, 

ovT av ìhtXtytnv , fjivTÒg t ovd* av àapUito éxeim, 

SfjXùv ìh x&v X^y^i^f xa'^ "i^v (ta^^Qi&y- hfiiv yèr 

-70 ve. fiovlofjtcti, Tolvyv. x»ì oX(ag wtvòo^ovg óv- 

'loììg oìotTiò TtQayfta'én^deì^t, ovtot ytìQ ysyifér; 

^ufflv rlg o vvv syxXtjfia Òuanovaiv, òqtslksiv tifiàg 

*tò aQyu^ov, xofuaa/ÀÌvov tot naTQÒg tenìnaòt^ 

òdvrog Qivtóìg tovro tò x^é&g^ iv r^ ìóyt^ t^S-^w- 

-««^TT^V QCpfkkófLivov^ xui (iot ìdy% avxò tò ìyah^in» 

^£y%kri(ia. l4xolsr€ yty^fifiévov, h w èyuktif 
'^Ti* itùCqaòòvxog ifiqì toS/ ^AQt,atal^(piìV tò jt^eog 
iv^ ria Xóya rijs snij^OTt^g; «re jòhìfv àlBtyxtxvoP 
1$ -Jiaigl rijg éntt(^onijg, tdvavTta iygdtf/otyfo roìf* 
%0Jv. mg yuQ ovx unodóvri Xóyov, xeù tovid y 
iyxalovvTig ffa^vovimi, liyt di* ulna tò ìyiAnjMi, 
S tòt «Àa/^y T^ natQht 

"JìyxXtjfia, ^Ev noif^ ^ij Xòyti^ vvv liynalttn, 
ug na^dtMUv, ò St^ojitl&fi %al JVavalfiax^ s ^P^ 
(lèp ydq ttg oùx anoòiòàvri ^dUtag iXptyxAvht^f xà« 
;if^4/iar ànqàxxKj^y tot« ò* ég Tsa^taòoytog òtm^ ORATIO IN NAVSIMACHVM. rgp 

ìttà tot/ /ifiy T0& fei) na^Sovvat jif^^xa 91^0^ 
odtt tare 9è ég nagadóviog òibì^ete, Qvàèv MtakÙBà 
xaì tf^Tor Tipmonhiv fitrd wita, SìTov naliv dp 
itdas0&€' oi vófÀet d**ov jnvja Uyovai/if,, h)ì£ 
Sna^ nB^gl t&v mvj^v Ttgòg tàv avròv tlvai jag di' 
xag^ ha Tolyvv hÒ%x$ »^ qj uvÒQig d&^vouoi, ou 
ov fidì^ov ovx ddutovvzaf. vìfv , dV-d »«l 7ta(fd Tidv-. 
rag r^iiv dixii^OKraf jovg yófipvg, fitwlofuii nd^ 

pt, idv Ttéytt €Tij Ttaqihdji^ noi fi^ òixdiQbìvto»^ 
ftfìxti slvai Tolg òqapttvoig dlxt^ tu^ì %mv ex tl^g 
imT^QTiijs èyxhi^twf, xcù ^qÌìxqv v^um dfayvu- 
astuL T^v ^óftùVs ^ . 

fiQV Uyortog oiurtiMf^vg , idv fiìj ^uVtc it&v dixd" 
CbìTTM, fiì^ìtit iìvai ditti f; 0V9M)Uv éXà^ofiiv, q,dkv 
«fy. xa2 dtsXiaaa^é /e. Mst ovx\(ialv avx^tg 
vfiir 5ÌKau $ Òhvóv y dp siri, él T&v^fiiv ì^uq^ 
X^ ddLxfjUdtbìv ov òidkHSiy 1^ nért itay idg di" 
xag toig ÙQtpayóig 6 vói/Log, ovdi xard jm ov^ 
. àiffiiUyfiOV èTUTf^^jtbàV Ttqòg òè Toòg è$ ixslvoiv riftug, 
mgìi top avfovg dfftlxats , tlxQOT^ yvy hsi di' 
xtjv zèXdàa4,a^* v^Xg* dxoiok rgh'Vv avToùg xd 
ftiv na^ tSty n^ayiMkray aitoìv udì t&y vd(im> SI" 
xai» ipsv^Hodw'^ na^axBvàa&mt ^Sè Xtytiv, < ^ 
nollfi /^iJft«T' avTÓÌg xai:^)i,€Ì<p^i} , . xocì. r«UT «tié- \ '' .00 ì^mfOé^ìfÈìfiS 

di* ^p èfj^^'i^anàT^ieuy ofoi^at' fym Sé twv fiiy 

. fiat tex^^iq^tòy hfCiv, wg iavno^vTUto 4 niniig, - 

"ìtóìnà pèy yétq 'èéhm ìmv *iié)^iv, evlffìg Bv 

ymv initpùii^g, Qvddg èatt^y^SaT^ o^x avMIkèXB 

/tgla taXavr&y tòv xivàvvov oiifoùfiev^ , mu* td 
a^hau i6xt rovroig nkeovExtf^fiata {fndgx^^^'>^i^ ^^ 

v/f^9 oQ<pnpot, %al yàùtf Tcaì 5nmol rtvég uaiv, 
dyvfiTsg ijaap. loivta de nàvxtg fpaQÌ'jjtèyéhoìL^t- 
%(tLfàv nnq" vfuv ì^x^iv TtXéoy. "5t* zoli^vif ovd* 
tivdaxoi0&^ uv avj&v slxì^Tct)^ vùHr :ftB^l xSjg hn^ 

, tgoTtijg, «tifi TOVT inoftou dsi^snf, ù jàq itg òl^r 
ri fiéyicrt ^tx^aB-a^ dohj tig &p avioUl, xorì igeXy 
ndvxa talij^ itf^ì 'toìrtfop vvvl, ■ iàéivó^y oXofita 
ndvTO^ Siv vnag ofiolopj&cu, ou nolXà ov/^^j}- 
niv ri^tHfjad-otl tUstVTiàti /iei^'tbm BÌg XQ^gMna 7*- 
yvofdvtdv àòvmiiJiÀtìav. K(x» yaq ^novatei'ipó'Pùi %ai 
tpqug ug u (lij Òéi, mt téXXot "nokXà'tùià^ adi* 
n^fiata yfyvttdi, ^ él^ ^juov ànàvt^p TòVT«»y oQog 

jUiDu^Xbaig tótg na&pv<jt' i^mxtai, tò nèié&itf* 
%ag àqtuyai, ' xaX xov^ Ovtiu to' dtkoeiop ìp Ttàatp 
ìa/iii, &OT ap, éXév Téis'kxovalov gxfVoui, xctl 
aoup&g éntàd^a^ ft^ xoi^agòpj^ futa taOta tdòwrr - ( ÒRATIO lNi»ATS!*IACHVM.^ M 

<Ti09 «M^Dfòti ^2<^Ve» ^ò «<pe^( , hmg Sé ^^fffftdvw 

.ovyoQ fi ftrf^wìf òutalav iyùt naq itfjàp^ttifl^fimé, 

Cfdyov '. ex itmptòg 'to^ . x^ifov , vwl nutmlvj^w^ 
'«o^ ovx ifdij&wroty tj^r rÒv o&ei^, fàofg i^- 
mv. ov '^ÒQ ipollsd^ ó &fìog v^&v-S^ffùjm&ng* 
«>Ucr q)rpartQg JV^c/dov, *tovg ^xuaxàg Sjtuasv 
iuaai dtotmiv *ùAt6v^ ^wì tuxìt faaai 'ndvtfg, 
noUià ò* r^qntmav tifimp inàvoi. oinovv, ^p Ì7n£^ 
o&i/lté /«, ToÙTQiy ^xfiv nof avmy f/rre. * ira» ov 
^nov&sr ndìuv 9n X»fluv vfi&g n»^ ifMi}, IVm 
òk ftfiy ol^a^e sìpml n latiTdf^ lorn fjièv ovk Vaov* 
TT&g /a^/ n^ twg :ngé짻nag diakvannévovg, tof^ 
ùvx €Ìòóts9v vMTnyo^v, iqfjMg. fiévTot, a Stvontl' 
0ìfi xat T^avéfywx^f ti fitydkoi vfuv itaì '&av^até 
ihiu rà iUntua xwu^ VTtoluàfidvsts , dmMpjtg 
fd xqla tdltana Tugalv^x^» «"Coy ' Ji Tot) /i^ xatfiyt^ 
^aai tóamvta X(l^o^^ ingà^aa&s, nglv or raìftoL., 
ànoi&n, ^riomav iute mteato^,»^ netl uan^yo^lv. 
Miti |)jr«y. i'c^frtToy ydg ò^ 7tqay(id%ùiv tovró.yt» 
rdx» tolrvr^ ìa^ xtà tgirigagx^ -égovai, wl td 
ona &g uvaì^a9i¥ tlg pftag. fyò S' on jth 
ìltthaovtai, %aì td noXld dnoXviXiKÓt9$ 70)1' ovxoap 
avtoìg, fiixgd tijg nólsag fi8t€iXijq>vlag , óv St^ 
Moiav, oidi pyvù^rriP x/iqi^p i<SMufaotfcr» leófti(ea&a$ 


or • DEMOSTHENIS ' 

mi^ tfMir, iacka. «li» èli «al txvtòg, oi Sv9^ 

^iv Ttyà vTtéQxovaay naq v(mv^ 'fiat òè fisyiffvtiv^ 
tóti$, Q ftèv x^atfAov rfj nóXn rov n^y/iaró^ ifnt^ 
TÒnovàtv) ò,^aiaxQày àv «nctptig tivat ffit^aaurp 
"Mal Qyhtòog, ftrf xaTotaxhvd^ovaty. .ùi fii^ roivw 
■ftftdtov XuTOV^yflv Ta a<fèts^ ^i^r duq>&a^iié' 

teilelnopaiv* ùlòdg yà^ otvjòg avtov xatfjyó^tusB 
/TtùàTsois» àX^ tag ri nóXig rà OPxvt àfpfi^rai^ ìdr 
yti, ^ol òàp O0tt (ùv n^oenirtiTs vfulg, - ^toiovyjtg 
'ngoà^ùfifog, tp Ttegì TaUei òè owpgwfivt^ xà ovra 
€»Ìovrfg, ov fi6vQV xatd rovr éxélroiv jtlBovtxjoi^p 
«V HxÓTOìg, ori mÙ )CB/év§wt XQ'^^*!^^^ ^ Baoyiatj 
«X^ Szt xal x^yqlg ovèidùvgrtavta naq otvj^v-hfip 
ylyvsitxt: rifUig fisv Toivìfv Toiovjot iig .vfiag qta- 
ifovfUxf wreg. xoiftovg.ò^ idati, ftiq fu q^wn xa- 
Moig avTOvg léyftv, ov toìwv &avfniaoufi Sr, ù 
nul òangùnv uaì dXkttvpvg avtovg mt^ìrcat nouìv, 
iyit ò* àSfM Ttifig xatra vnohtfi^vtw Snavxag 
vfx&gf Srf Xùìv ouaxQwv éarl,, fiUXkÓp d^ ovùè òir' 
MoUiftv , rii fdv òVra, kcttéad^ovrag ttai notQOévoiwtag 
.fi§xà ^AQi&xoxgatoifg xcà /hoyvtixov, xtà 'xoiovxfop 
ktégftìfp dpd-^itp^ aìax^^ *f^^ it«ìi&g dpotknxérav 
xà ò* dXX^TQia &tTS Xa^sip,- òaxgvHp pwpì xaX 
xXalsip. ìtÌ iìtdvoilg èaXfAkx dv, nHg Ì7§oisZts,^ òtr- 
nnlù)^, y^p à^ ov dsTdax(^ÙHP/ dX%\' wg ovu «- 


\ ORATIO IN ìf ATSIMACHVM. 93 / xatóy iaxif , Tot) vófuyv névte htf t^»' Ttqà&Eafiiaw 
dédùixÓTog.' javraydg éfmv, vnèg &v ovroi Òiitoi* 
^ovmv,^ iaf ^£ jti^ òvvfoyion xavja [puìivlvcii,'\ 
wg. ov òvvriaovTtti, rjfAèig Vfi&v ànàvxàìf,. cp «>*- - 
ÒQsg òixaataì, deófit&dt^ ftt) rifiwg it^éo'&aà touh 
roi9,- (ir^òk rtiA^Ttiv ovaiav iti dovvaly^ xqiiq ksér 
^ng xcixaig òmaxrixéaw , r(v ita^ kxÓvtviv uM^t tmw 
àmtqóiimv , T^v iìnàq twk^ 3weé5v ius67%qdSavTù \ ^tjfp •. 
ngw)!^ 'dq>tilovTo AÌ9Ì0V , iixfiv ilóv^tg^* ui£ f^&(^ 
tà fj furerà, SaTitg iati dlxfxiory iav ì&x^iv va xaì 
v/up iaxlvy^èji oKjpeXflff^ ^l£ùvi naq ^/uvorra/ 1^ 
Ttfnqà TohjQig* ntcìl dmai6t$gop di^nov tà rjfiètt^ 
rifjHJtg éOTtp txiiPj ij tovtovg. ovx olO -ofi otft 

Hic^nìuTìlol'rraQayQaqaxoL Succedunt alìut 
generis caussae priyatae* ' V^ ^ ' 


TnoBE^is rot hpos bùuiton hjspx 

TOT OXiOMATOS.AOrOT. 

yvvttima nata -roùg vó/iiwg ,- in xtxvvr^ haiòa ixrif- 
<r«to rdy vwl {ftrXtt^ófJi^pùv. nQtfq^u Òè tivt JlXay^ 
fèti %at 4qfa%t)HÌjv èniS-VfjkknVt uttmfi yvvai*i. Taìh- 
-^ìig, SÙQj vmg ebfà^at&évts^ iòtHé^ovra T^-Meivti^, 

aató idv pxg r^v ììlayyCva o^k^mu TK^qì twff^naiòwff 

ififiévuv TO) OQXOK nQÒvxaUaato òè aTt&ni&sìg, wg 
ov ò^^fJtéyT^ ròv og»ov t% yvvaixóg. VTtèg jùvtov 
yàq ìtal ^m.&òv aujji avxvòv infff^ysiXato^» &g òs 
iplGiV & TÒv Xóyòv Uyiav „ xal ofAsaiiÓMi i^ Illa'yyw 
avt^ Xdd-(i>a, ngorsiyó/Jtfivoy tòv ogxov fi^ Òé^ad-€u, 
ngoxaksaafiévov roivvv naga^uaa rtUg^.ifvy'&ilìtag, 
òéxsrea tòv Sguov^ xol ovTor fièv dj^ayxa^Btm tov$ 
jtaiòag^vakajislp' (jtsTii òè toifTo , ts^eMviiniP» 6' 
tolvìfvèx tiig vófu^ yafjifi&étaijg^ yvvouxòg Ttaig^.d^xd' 
isìai ZMkTégfo tvìv sit;iioiri9'òfjiar tteqÌ tov ovófiO' 
7og, Xéym avxòvJBouaTÒy xaXsìa^M Ttgoor^eip, oiug OBATIOfm:BQEOTì?il/BE NOM. 95 
fur^M My^ lx(Be(¥$, cbfo^^^^ naQ^&tou toy xal I •■ ■ ■ ' . ' r \ t'' 


96 ' ' fBEMOBTHÉNtS^V ^ 
tQÒg, itaì ^B^ii nda;^tP, naljrìjg ftéttqìSàg à7t60t$^T' 

cti apò^g diìidunat, Sfia fièv ipo^oifpiévog bÌq tò òtr 
xaatT^Qtov ttatévaif fiti ng, cìop^shf^, ' wtò noli^ 
rEikt^votr M^Si novXélvnrjftépog, tvmv&àlaTtav-' 
TTiiTStEr uvm , 0^ ò^ ^^anomi^elg xfTtò ^tfjg ttivtovt 
fi7}T^g, ^fio&datjg avtijg* "^ p>ì^f iàv^ognov avj^ 
diÒM TtsQÌ toùr<ov,^^^6iAil0'd'ai' toifjonf de nqa* 
r&évtotv fifidèv tu saèa&ai avroìg, m&ì ftfosyyvtioa" 
juvrig à^qyvqiov'jm ToJbtotg àl8(aoi,'tòv oqxor. ^.òè 
db^ofiévri ,.ov fiòvoK toirrov, ttUièè xaì xòv ddehpòp 
*èv Irs^oy n^g tùòti^ narta/iéaatò ex tov no^fòg 
BÌvaitov ifwìf, ég de .XQVt* ìmoi^oip , siad/stp sig 
70vg (pqdto^ttg t^v dvdyxrj tovTovg, %<ù Xóyog ovòslg 
v7it}^l7t£to*^M>a'fiyàyB9t jèrniiiaatò, tim fdftjaéà^ avp^ 
téfi&f, cyyQdg>Bi tcHg dnwtùVQlòtg, tovtovl- fièr Botioi' 
tòp BÌg toùg ipgthoQog^ tòv d' ttsgov, JlàfÀ^èkivé 
Mavtid-Bog ò^ ipBysygdfifniiv iyia. ov^fidofig òi t^ 
natgì T^g tsisvt^s, ngiprdg Big royg dtiftétag iy» 
yqwpdg yepéa&ai, iX&<»p slg tavg Siifiótag ovroal^ 
«m ÉouaTov Maprt^tov èvéyga^^ avtóp. tovzo 
^' oaa-ISXdjttBi^ noi£»p n^top fièp ifiè, slt» nutà^fiSg, 
iyù didd^t», émtòdp (uy, kéym Ttàtqdax^ftan fidgwqug* 
MdgvVjQBg. *'^0p fièp xoIpvp xqénopriit&g ivéyqa^ 
^ep 6 ?raf9)^, dnriHÓwte t&v (laqftiigviv, ot* ò*, qv» 
olofiépov TovTOV òsIp ifAfdpup -ftoioòì , òatttUàg no* 
dpùyxaliiìg eiUxj^ov t^p òiHtjps, to^-i fjdf) dfi&$w. . iyò 
ydq^ ovx ovz^ drinowfntettóg - tifiik St»^^tmog^ ovà\ 


ORATIO IN BOEOTVM BE NOM. 57 

iyfyvfrro, iTnidftns^ènoi^qpitoTBijtovgéTtat^^, trìty 
TtfX&^ìdpjDti TÒ t^Tov vufitta&ai fiégog, ìtalaté^yuy 
iitì Tovtto, TtÉfì ò^ òvófiarog SvyofAax^ìì', w i*rj io 

Ò^V* tò di taVTÒV BX^lV TOÌftOV iftol OVOfMt ÒM 

TtoXiìt advrar9vr,v, nqmov fdv yàq, u òti rànoiPa 

twf iàl0v BÌmlv TtQÓTSi^v, xw rifiìv { nóXt^ ^ivex^ 

$É( r^Jtov, up T» ^£17 nouiv; ^ oVàovai, vij ^Ha; 

oi q>vXétat vòv avtòv x^nor, Svttbq ìtaì xovg^ aU 

Xovg; ovxovv Muìfxl&tùv Marttov '^^Qi^lMV^€^i!aévai 

fu, oiyx^^Y^^i ^ yvfivousiaqx^v , ri laxi&'tQqa,^ 

àìAo-xiT&v vllXaiv <pig(a<ri. x^ òfjlov ow hnai, nò"' 

xtijov ah q>ig<yvatv, ti ifté; aif juèy ya^ gi^ttg ifiè, 

iym dà ai. ual d^ %ahtl (Atta xov^ 6 Sgx^» V ^^^^ 

mfxira av )i ^ d/i^* ovx i/naxovofiàv, ov hixovgyov^ 

fuy* nÓTSffog ow xaìg in t^ vóiàmv %axai ^Tiftiaig^ 

Myoxog ;" rlya d* oi axquttiyoi x^nav iyyqàìiforfytìi^ 

ìॠBig uVfJifio^lctr iyyì^gxaaiv ; iL iàv xpiiqgagx^y 

Ttad-tirmaiY ^ ti,&v axgaxBia ti$ tj', tm S^Xov ìaxoti, 

nóxe^g «rd^ é-HBrtBiUyfdvog^ xl Òi; Sp SXXtj xig 

^X^ )t<v^icrT^ XBtxovgysìv, ciov agx^^» fiotaileù^ 

a&Xo&étai, xl afjfulov taxat, nóxsgov xùt&Mxaai; 

ngooTta^ygdiffOvai rff dia xòv (n HXayyóvogf iày^ 

aè iyyij^aptaavp f èdv ò* i^è, xi^g i^iijg fiijx^g xovvo' 

fta^ ;Kal' ilg ^xovìtb mtnoxs, rj xtixd noìov vófiov 

7tQoa7toiQayQd<poix Siv xovxo xò nmqàyQtt^Of ^ aXXo 

'HjtXìjv ónaxrjg itoà 6 àSjfrogf foyovxtìtv ctfupoìv^ xiay 

Pemost». Xom^ IY» Gt ••» « 98 DEMOSTHÈNIS ' . 

aufflMV nolly %«gaxn o^ffioUvit, ipi^, $1 èèf^q nq^ 
rijq iiaXoìtQ Mé^tlà^^g Martlov ^oglxiog^ xiBvniHr' 

néT$Qor aè x<xii;xfiKy ^ 4/m/ ngòg diò^, iàv ò^ dfx^ 
^^tipovp ^ nóXii^ xlf^oì^ olor fiwkijg,.^£afio&éT0v,~ 

fi^ aiifuìor, oSffnBQ aiXot rtvì, tS xa^xd^ Jtgoaé* 

iFTttt, Hai Qvòi tovè^ ójtotigov'iatìv ol noìÀeì yvtSh 

- aonnau ovxovv aù (dy osaVTàv, iyù S* ijùcvtòr 

gnjaa» T^y sU^dm élvat* lainòv ug ti èixetat^gtop 

, ^y w}^ i ^^^ Tux&uì^ xxd tot fièv xqìvov xtù 

_ ^SJ,ril^vg: de nkvvovfjkKy, xaì 6 t^ lóyt^ xgat^aas 
SqSsù xotl nót^Q oiv ^ìxhvq eVtjfisv tm vjiafxov- 
0mv dvajtoJuav dnallattdi/iivot, J^ xatvdg^x^Qot^Haì 
fiìaatf^oig nót'OihfjisvQi,/ ag^ nmct dvdyxai avfifioil- 
vzLVy, oray oj^^^, ^^*yo? SìIqv tcqqì ^fMJÌ£ aifxoùg 
^<]pfg^TÓt^er», ni dè^ . àV ^qcn (diì yà^ SnotvS^, 
fif/wìg e&TiÉ^a*) <?re^o$: iJ/Ì4wr ndat*^ tòv treQoy^ 

gohatf tà dvólvTttvtfV^tv tòv IW xXriqom^a^p ti 
aXl0 écftivy bIx ùf (a ùdvatov ^/i/i^y 6 véfiù^ ili- 
yEf, Tnyv^ rifuv ids^ i^tai. nqdttuvi ndvv yt, 
oi /fxg ay avrà nai^eKxif'vy»' oìSa x^/wV. y& yovv 
HoiT ifH' »X)kòvà*aljiavTQiavt7i^Si^ilt3[sivÌovg 
' ^iP Malày, é^òv fìff, Hsv^ v^Lld/tavranèv ^TióXig: - oaATia m boeot ym de nom. - 09 

osMM^rrf^ fy Ti 9imi IfyèMr, noie yd^ x**^^^9^ 
Tavri» ow «jcqxdfltT iatly. oq&tb (lèr^/yù^ unamt^ 
mzòir xì^&l/tèvorr Sof ftèyt&ii, JifBvsHket, noi toi^ 
neg$ huUvov étP&gwtOK,^ vtfv d* hé^i^r ovÒàP- 

Stivàw Sohbìv uifu fiovkÓfùver^ xùu v{ z/la, Van$ 
iaritf- iàr ovv itgwórzoff tov xQ^rov twy avixbìv tk 
notélv ToÙTiHi^'iitixug^'' - «^f òèstatfjof, ygmpaìp 
^é0Btg,. éPÒei^ig; ànmyioytd* tìr ini laìfToav tiri - 
{nùXlà yàq itru tàw&qvmtvùtp mìL toig^ nài^v dei* 
yovg hnàarotBy ojcty nhovdSoMiVr tntataa^ vfi&ff 
uoagdov^ imuTy,} iàr Sq>Ì])> t<» Òriftoaua^ xl fiaìr 
Xa^ ourog: lyyeygecfifiéyog.&Ftat ifiev;: ott vii ^ta 

dè^ TV/òr yénfoi^-ì m, x^óvog^ ÒUXS^y «a* ju^ 
ìhtuj&p tÒ oqthjfMt^ xi ^&Xkov ot xoòtov notìèi^ 
eooipTou xSfy i^Uht èyyèygafji^sìfQ§ , Star rov^Ofiot ì(aì 
S nctv^ ìmI tj g>vX^ hoI ndvttt^ xaiixd f xl d% et 
Ti^ .dktfiv è^ovkrjg' avxS ietxiDar p^èh^ ificH xfStBii nqòg 
itvróv sìvaf y nvi^r èé not^adfuvois: iyyey^fpfj ,. xL 
^SQikor Sr $lf} xovxovy fjifii iyysyi^euptug ,- xi db, tV 
iPAve^' tlaq>Qgag ftij &tlri ,• xl 5*; ei ttf SXXii m^l xo%^ 
^ofjut ylyvoiro tj it?5K> ? ^/w?, ^ 5(J|« oXoìg^ c^- 
Srigf xlg'.ttinxat xuv noXlm-y TtótsQÓg. noxs ovióg 
é€FT^^ Òvotv Marxvdiwae xetVTov! nax^òg ovioij^;, 
tpé^f %i ài, òlmiv àtfxqeieulcitfjppvyoty x^^^ ^h 
o'wetv fngctte^Bàd-oPt d^/ naì ydg^ fpv, ore iig^ Tuf^ 
§AÌfVf^ Jttx^l&ov olaiXaip ird^é8s xov$x^S tc/i»r 

G » 100 BEMOSTHENIS- ^^ 

*■ ». \ 

lOìi òvófiqtxog rovifiavtov nàxqòdvi' Ssx^&^U %ìip 

naqiéttX^ffifl^, €tcy. h dà ^^sì4aq n^09HXifi&^ ^ ysoìr 

'loig Òè Tt^gooKQOÙsi, xaì op ^apuie&ij r^jtov é 

naxrfQ nmìiaaa&cii avjàv, ovidhf&$v, vfuìg d\ ars 

(dv TOt/Toy om inoùlto 4 Tta'^ijQ^ T^y fitiré^ <0il«^ 

'^n UyuTf ^yùa&s avrai/. iuBiddv d* wixm ^yovt^ 

ovxòg 6xh]gòg jj, Tsdliv v}àv n^xè òó^ ixsivog «Àig- 

è^ lé/uv, xi ò*, ei ì/^vSofLagxvgt&v àhbffsa&ai ngoa-- 

Sox&y, i(p (ug è^vliuxithxoig toign^qì, aòxàvi^ iqii^ 

l^riy ìàauz 'x^c&TJvai xi^y òIk9iv, a^ ^s fiut^àv 

^yeìad's pXà^yf a» avÒ^ si&fivatpt, 4p juuhwp*^ 

xèy ^navxa /Siùv xyg xoixév Sè^g xaì xw fyymv 

^Uvaif orr xoivvv ovd* a Su&Xi^Xv&vt vftiVf ftéjgjv 

^tpo^ovftai, S-se)gyiJOtx€. ovxogyàg tiòti xotl j^fCUfiKg 

riyetg, ut avdgsg ndi^vonoi , 7tè^BV/tP, i^aì^, 4>v* 

^ijg ^fKpiafifixBt, ijy vftóìg èfiè éjttx^iQOXOJ^aaxB* 
$taì ^olkfi Hai òvax^^òux xò Zvoftà avftfiéfl^nsf 
vifàv^' Siy, Xy uòiqxì, *htdtfxwy fwgxvga$ òfuv scat- 
gi^fiM. I *■ ' ORATIÒ m BOEOTVM DE NOM. loi 

f/vfi/fbdv&iTfà , noti t^p miòiap t^ in vo9. «^«//ua- 
. 'Mog &s9Squt$. 9Ì xol'hìv fikiòèp utfòèg ^v in tovtwtfj. 
(Hf^ò^ ^Ijb^- èd^vùtw tavTÒr ^uv tirofia ^/jfiy avvi* 
(kunv, o3 dtinov xo%top f/àv òluvtoy tò- fiégog rat 
ifuav ;|f^^cb«0y ì^w nata ti^vnoiiiouf, ^v J nat^q 
ttVTÒif dfùiptvia^ls itan'ì^ato' éfiè ò* eufiat^s^ip'at 
vovyajMC, e fiavlòfLiwcg, %al ovd^^tp Mg ifiia* 
6^tig Si^tTO. ovu^fyttyt '^/ov/iOA. tra xoiwv tìò^t€, 
Qjb ov fndfoif ttg toii^ (j^^dto^g oiItoì^, &g fUfÀag^ 
xìf^at, 6 nàtila t^ ^TV^VVi'^ inoit^aato^ dkiù^ 
nmì T^ dindtfiv 4^0^ TtQMV rovrofm TpVTO ì&no. 
Idfié fjtoi naì taùttiv t^ lAùmvqiuv. ' 

iyvè (uv f\v ènì tov ivànaxog roitov néyta lòy xP^ 
VQVy TovToW òè BoiWTÒv ug toòg qi^dtagag, iivi%a 
^ayxaaàii, ivéyqayter S nat^g; fiSmg toivyv igoir 
f^ifv ar avjàv ivairtiof VfLév ' e» ftrj IrcXevTijiuy/d 
ncmlgi ri Sy inolila ngòg toìg drjfiójoitg^ ovzav 
ètctg: €f9avtòy iyygdgffiv Botonór;, »X^ ' otùhov òl* 
xrjv ftèy layxdfHv joiftQV ^ 9tmXvHV de noiXiv. xaì 
/ii}y ei/'i^g avtòy, ivéyQaìfffv av g% ùgxovg Svi" 
fióttig, Bntg sìg toifg ipgdtogag*. ovmvv òuvòvy ai 
yrj %aì &eolj ffdaiuiv jièy iwuvùv ahxoìi nutigu e7-<< 
nuty toXfidv ^^' oKvqct teoi^bIv, a iutivog tiiQafs 
ìfiy* irókfM xolvw nqòg %^ dutiitiT^ nqu/ftùt avat» 
déatarov liiytiv, éig'^à ttot^^ avtov dtitàttiv ènolfi' 
aspy'^TmTrtg ifi^v^ %uà xavyoi/LatovTo^&sto avt^, 
xaì fidgrvgdg xtyag img^ixtTO, ol$ ovòè nnnoxM^i . \ N f ./ • >• 102 DEMOSTHEWIS* 

firj vofdS»f «vtov <lkìt€llé9g thai) i)vt8 not^agnei 

jràOT yevée&m. ovèèj^f^tt ti tfj piit^ì i^gàg S^^f 
jX^t TJ7 roìfnap, roiftùvg /<&p^tóu, VOfà^tj» éav- 
tov eìym, TtoXv yétg fiSXlo9> ^é&aa^v, tip &p avxùiq 

kàtTta&at^ t^ òi S vtp édtuiidwetp inp «iiToif', vov? 
xotPovQ TtaiSaq n^ù&fuatìp. o^ tdpvp ix va^m 
égjìy iÒ€Ìp fiópop, €Tir ìffthaBtmi tàtt &pléyff,'àh' 
A-cc xa* nqlp ^fiéts^ <pàimup atfyysp^g i!pa:, cc^ur- 
jtod-oaptiòu i<poÌTa ipvl^, elg naìdag j^ogtvaoif» 
nnhoi zig &v éfieip oì'erat^ Tijt^ firitég» Tti/Aipaé T^vtO¥ 
BÌg tatjìfp TTjp if^vk^p, èetpà fth, &g <pfioi>p, frnàxo^ ^ 
nùiTQÒg Tttnop&vìctP, iettdxrjp Ò^etdviap ^evocyiedta 
hìùpovy ìttànahp ^a^pop Srz»y i/w jih òvòìp* Sp 
<^o^ui, eig y«Q trjp dxeifiavtl9a Sfiokiig i^p api g^o»- 
tap. TMÌ i^etlpèt ap ovaa dxéXov&og 17 <frtjl^ tjj 
^iffH tov opóftctrog, £g toìpvp tatfr dXijdfj Xiyi», 
^ovtwp fjtdQtVQog vjup tovg avfjKjpoitmTag naì toùg 
$ìòéta^'ftaqS^ùpit*i^ ^ 

MagTVQ%g> O^tfìi rolpvp ^txPs^Sag na^a^TÒP 1^5 
aixev fiìjxgòg vqìtop, xott x^p tov dópiog intzlpti top 
oqxqp tvfi&uap, nargòg tèTvj^xStg, xal dptl Itttio- 
d^foprtióg ip dxaimpxiòi, ^vlfj ytyopwg , «cxtx/a- 
n^ Boifàtòg 'Kovtotàh^, dXXà xaì ÒUag ifioì du ^ 
T|ic7; itXrix^ dgfVglov, itqòg cug xalngÓTSgóp (i iav- ORÀTIO IN B0EOJVM BE NOM. 103 

itotpdmt, Halxoi ^frag oìofièu ^oXfd^ iiiSg ilÒivatf 
rig fiv )[Qfiftànot^g Ì^Tiatiig, iyà^'d* iéofa Tovra. 
éiXX ti àinatei ^fiwfwmMv ig fiiiTriq ^ tolTwr, in av^ 
%otf>6ì^ì avxo^vT^v imÒBUvv/it roXitòv joug dlxatg 
Ttgùtaig, (i yag ovTia danavijQÒg ^v^ &fÌ8 ydfm y%^ 
^afif^xafg Tiyy f/ti/Jy fiffrigot , tremar tt^s yvvaÌH.a ,_9ig 
'vfuig iatè, xaì ^if* ohilag ^xti, niag ^v aQyhqiów 
Tòiovwg Wf naréliTKV^ ovx àyvoSi tólwv, a avògig 
d&fjvaÌQir^nBoiWtòg ovtoàì òuttxwv (dv ovÒèv t^ 
ìiéyiiv' ^|e* d' ini ti»X}&*, a-mq uUlTÀytiy wj imi^ 
fféaS^v 6 na•r^gcnJTta, nu&v/isyog vn èfiov* a^^o%Ò* 
evtòg, ag ^^ nQiQ^tsgog &v, tovvofì ^eip tò to9 
Tfj^g natgòg nànTtov* ngòg ò^ tavta una&am fii^-- 
Ttov vftag j5^€^'a. iym yÒQ olÒa toÌjtov, oxa ovtw 
avy^Bvijg 1JV ifioì , oq^ wotuq &p aklov tivà Oììttà- 
tri, y£(0TE^y ori» efioT^, Ttaì trtyfy^, 8(Fal^&y/ew5, ci 
ft^v laxvQ^oficii^ roirtnt * Ttaì jrdg tvri&sg, 4xÀX' 4't»C' 
^»TO Somtòv rov^ovì, Ste iv iimo&otavtlòt ipvX^ 
^/lovx^g^^f^^., ovTUò To!^ ndrgòg èlvai q)àamiP zoXl 
iftov viòg, ti aavtòyì^tir òiKoitog av &éìfjg ovofitt^ 
bì yotq J^artl&sov , wk avJhèrtovTÓ ys tpalijg, on 
nfia^ltfgog ti ifiot. og yàq ov5è "njg tpvXijgtórsGOi 
nqo0iinnf ^yoXf t^g ifnjg, mag ap ^ov ye nénnov 
ToD ijtot ^^ta/^TMg; m y, ia avòqeg à&ijvcihi, 
rév jnhf Jtsìv èvSnf éfif&fiiòy DVÒtlg bÌSev òfiSiP, iyà 
|iiy yàq^ijioì nXhlaviif òviog ò* kavzt^ gylian. ròv di 
*iotf dn($dov lóyov ohtàriig Inlaiae&B, tau Ò^^vtog 
it^f «9 &v ntuòitg inovfiQOio J natiigjoifT^vg, »itò JÒ4 1)EM0STH£N1& 

lor ilg Tav^' ^dto^^^ ohft ov r^ X9^^ (lévov, uh» 
là %(*\ TiA dixaUfi ngsapsioif ^oif* Sv fyò jovrofMtt 
rovtù Httdxtag. èUr, ti Sé a tQonó Ti^r elir£iio$, 
JBoionè,' 3fód;af vvtf èv axafictvtidi fjpvlfl yfyovetg, xtd 
fàv d^fAoy S^o^xiag, naì vlòg Mctifilov, ical tòiftd^og 
%&v vn iueivov ttataXtMpdiviiov ^s^g, ovdiV'Scv «1« 
ilo '^oig flmìv,, tkXtìv ari. xaìifti ìfiviitotficaToJìlaì^ 
tlotg^ il tèìtf/^ùMy, ^ jlg ae ìqoiro, ì^ftùt^TÙgiév éorr* 
ifOi lahiwj. £1$ Tovg (pgdtoqdg fis ciaiiiyciyB^ ip^auòig 
Mv. Tè ovv ai iviy(aìffsv ^ro^^ tì r^g ^otto' JBou^ 
tòf av tìno-ig. . Tovra /c«^ «mt^^ij^ ovxovv'^v^^ 
%\ t^g fdv nóXsag uaì ruv im ixiivQf!t>lMntù^uf^ùf^ 
70)1' olà rpvvofla ioìitù jthsojl aoty toXito Ò* à^wg 
fifpflg Szf^v fura&éa&ài aav^M, ipé^, ' ^ osé nor- 
«i}^ àliiwh»y tcyatgjtìg, ^ fiéntv ifp ov va aùtàc 
èisoMipato òvójmtog^ ^ lunàq SXlop aàvrovqìttfntft» 
Jivaiy a^ Qvn av fUx^ui a^mvy òonolm tavtà tqL^ 
yvv iyió' at tavra à^, ^ naxQÒg uHqv aixvròr sia- 
QotyqwfuVr ^ xovyofiot ìx^iVy o ixuvog tlkinti aot. tri} 
it, ttiX ^^gei %al èitry^tUj^ Ttvì toDto ixédii gqi* ih^ 
ÌM noAXdìugfuv, otb ovxinoislTO ànat^i^roÙTovg^ 
thyo» avToiy <6g ovdèv x^iqovg sunv ol t^ fnjT^g 
t^g toitov avyysvug; twv toXf nar^àgtov ifioXf.sné 
;ò' à Boioajòg^ ddeXfpov T^$ toitov p^qòg opoftct» 
insid^ I* thìd/HV ó^Tiattj^taiìtovg^voiytidZetOyéfio^ 
nqoaioniyidvQV Mcurtkàépv, ovta tovtoy eladyuBot»* OAATIO IN BOECrv»! DE NOM. foSf 

^y. Song d&fj^aitar^Tavtòw ivoftaroì^efìnùv natala 
t&€Jo dvoìv* x^p òd^, iyèavyx^^andtimi^tdp 
00& TOVTO rovvofta &éti'&aè ^òv ntnbffct. xalwt dy» , 
TQto^Tog fiO^f &aT9 noii^tfao^at (ih aaviòv mvay* 
ìtàacii, ài erav ò'dgiat^g éxeiyt^jQÓnov, fitiaxonsiv, 
oiu ifo^a , oloy òil jòv ngoafiMovra f Im» t^c^» tov< 
y^vàa^. ovx m di, ovx énstgeótov dixtiimg ^^v, €ÌX£ 
ùnoXcilBig, ^ Sttfóp y op ttf^^ d Katà juiy i;Av vhò ^ 
Toi^ naT(^g .rfvTot; vBftito(ÀÌvmr nedòttp ci m^ìfwp 
yopétap ìaxÙ0Ovw pófior xard òè twf aitov^ùafitar 
. Ìo(»hmf auonag noma&ai Sxvgoiyiv^awraà^dXìi, 
i j(al9nùnat9 JSoimi, fidXujt» fièp , mp n^rui^ 
nàpxvtp wbaoti * %ì ò^ aqa (Atj fioòkii, èiteUfó ys Tiqog . 
òiòg mi&oy, fwtaeit fùip oavi^ nn^xiap ngay/is^ 
%a * nav0M Ò* ifù atmoqMPT&p * àyanm ò^, eri ao» 
néÌÀs, ovaia, ncnri^ yiyopep. ovÒtìg aTitluipn ob 
ano .TOvJtiiP , oiuovp slywye, dì£ idpfup, ^neg ti* 
pai tffii dòtlq>òg, M$tì td ^Qya dÒiX^Xf notjf, Òóì^tg 
(Ìp6U ifvyybpfir idp d* isnfiovUviii, òixdfy, tp^ov^£, 
(ÌXaa^/iijg,^óS»g ng dlkdj(^ ÌfS7tia»v, ùgovn^àg" 
fÌ%ovaiP, ovim XQ^o^ai. ìtuI ty(»y, wò* d raftfi*' 
UoT» ó hoT'^q oyra as alitov ^ énoiwù, ovx uÒ^ 
u&. ov ydg tfjuìi/yB nqoai^iv %lòiuakf tlvtg wIp vUìg 
ixélpov * dX}^ ènUvii^ deilo», tipag (mi, 'p0fièetéop l(rt' 
dStXq>QV^. ùp fiiv tQÌvvpovtiÌ7t9UÌJÓa6xgàpop, ovò* 
iyò nqogifMPx^ rjyovfMiP» ìtkI Ò' énotijaato, %^yi$ 
pofUSf»* ti tQVTov atifiwìP,' %&p Tungiawp y^tig tò \ 1 i05 DEWLOSXHENIS 

fji9téx^'^ dndytir a€ ovdù^ ano Toòtwp. il poSksi; 
av òi <pp ÒBtvànàcfX^iy, xalxlodfj, %aì6òù^Tai, xoi 
uati^yo^ ifiov, a «V fièv léyp, fiij ni^rsvtti' ov yàq 
^IntxtoVf fÀ^ nfij^ toìitiov ovtog tov Xóyev {TovjfyvW* 
ixnyo d* ìfnoXafipàvHt, ovt ovdèv for avrw ^rror 
dltnjv^htfi^ifsiy Boutn^ xXi}S-ivth '"ti ovv g>tXovu- 
*ug; fifidafi&g', fi^ ^e ngòg rifxiig ovtmgi^léx&f&g, 
otdè yàq Bymye n^g aL éjtsl noi vvv , f ya (itiÒè tow- 
TO Idd-f^ at, VTTB^ aov Xéyoa jiakXov, «ètojy ^ij ravxòp 
|^»y ^vóptu tifiag, Iti 4fiaVT0V» ti /ùi(^ ftifièv uUì/ù^ 
. àvàym tòv dxolamvxa igia&at, nóuqov, Sv'evàai 
MavjlSteif Mavtlov. cvxovvf ov rivaptào^f^ ttoi^ 
aota&tu, tfè éòsv Xéyij, iqst. tì ovv ini^v^ìg Toitmr,- 
, éràyvm&^ de fioh Xu^m Òvo mvtwà lAaqTvqia/g^.dg 
. iftol Mavxlàtov , xoi TQtvo JBoiutfòr ó ntn^ th^o- 
fms&eto, ' V 

, MuQxyqlat, Aontòv ij/ov/ia» tmv^ 4jfilv intèéU 
$a», 01 uvàfug òinaaial, ég ovuévov ÈVóqttiiaBn, ar, 
a éyà UytOy ìpintphria&t, uXXn xaì^ovxog&mòguv- 
^70 V itatéym Bouatòvy àX)^ €fi MaytiS-Boy^rofutSu- 
HOihig av ìx^tv, Xoixòvtog yàq ifioi i^v àliifjv tabtiiy 
Botane Mùtvtlov &oqvHÌùì, é^aqx^gr rivniòUs^ ma 
inùfjivvto, ég ^v Boiatóg, xtH tè r^Xàvraìop inù 
ovitéti èVTiv ftVTm òtanQùhBQ^tUf iif^f^fìv iàcagTtaw- 
Òian^am, ontéìpùa^t nqò^ '&b&v^ xiÀnùhiat»* «m- 
XayxàyBi fioi tr^w (a^ cfvoav,^é ngóregov kvvròv Boitè- 
. tòv nfoaotyoqsiffog. jtcthot' i^qxVS ^àsi a vràr i^v ORATIO IN BOBOTVM MS NOM. 107 

%eÌBiH}t0&4xi''rfj[y otMìiv nata BóttmoUf. ^iTtfQ jitiÒèv 
n^a^Ttsv avt^ h[ov Sviftàjog ^ ^trts^óv de fi^.ctvtòp 
ipcdvBtfd'cti èm Tcii ovÓfjuxtitpvtoiaPTilayxii^ovTo^Ti^v 
» fiTÌ ovaaP^ ogovv ttVTÒg eivtov xatéyvto dixoUayg il- 
^ai BouaTÒg, ti VfJtixg ^^uàau tovg ojjuajjioxói«$ ìpt}-' - 
ipl^toS-ai; -ég de tavt aXiy^J key(a, XA^e px>u i?^f 
€ÌvtÌXtjlì^iv ^ ■ xtt* fo (yxtfifia tovfL 

\APt2l^^^, y£pikì}^a. Hi fiiv toivvv ovtag ^tt 
dsl^avtfdfiQVi OS noitl tivfio^fg ilvpn rovg nalÒag tot 
éoevifoy ovófuxtffg, a Xiyti v^v avtog, o^iag «tV ^- 
q^lioiod^é, *l S" é fdy vófiòg, ou^kdrtig (7ifat«a&i 
ófiùhàg èfwl, tovg yovictg nqtu tiVQhvg ov fiÒvov <&€" 
a&at tovvofAa iSnx^jfig^ àlld xeil nàhv 4^€iknipai, 
^iàv fioùlttvtm, xaì vbtoJfrjQvSóti* (néòeiia ò\iytiftòv 
jta'tè^«,,og xvjQiog'TiM ìé tovvófiov; tavt^ phf Bquo^ 
%òvy4fMìl de Mnvtid-iov S^éfiei^v jwg Ipuv iotìv^ìtl' 
Xo Ti, nXriv a 4pit Xéyòì, ìfn^qìiaaa&at; uXhi^rlv iav 
y av^^wai vòfioi^ \viUM]'yvùfjiji tfl òixawtdifi Òtr 
MWiùv 4fuafJkÓxttt€, &ft fi fi^d^ìg't^v TUjgUtoìftWPXii" 
/ ftstfog pófiog, x^v a^tia ngog éfioXf dinoilagti^y ^<pov 
*&S€f&9. tig Y&Q^ àotiv vfiSdVf ^tvg tavtÒvovouàtdig 
iavtoìf 7tajiaìtè&$itatdvoìV4)va*; 7/^ d% i^fiiin» 
nciidsg dai, ^anui} oùèù^dtinov, sovxow òl^ 
uaioif t^yvj^ ióig vfiwngoig uvtwrnaialvìmBiX^^ 
^te', xotrro ^tà m^ì rifimr Bvaéfièg yvwvai. €u(tH 
MaÌMdtà rqy òwtuotàtfiv^vujjitiv, xfàxatà'^oògvó* 
fiovg, itaì stata tòòg oQxo^g, «al nata t^ toùtùV 
ngoaoftoXoylav, fyè fUP fihQMH iifmìv^ famwd^a&fj^ \^ N '108 Dl^MOSTHEHlS mmmmm n^ÓBESIS TÒT nP02 BOISITON TIIEÉ 

nPOIKOS MHTPSIJAS JOTOT. 

\ - ■ ' . " , 

/Kaì otnosrntqì tòì/ aÙToUrKaìn^gtòifaìrtòpéìiS' 
foq ttgritM, »al rti fth «ÌXa ndrr»TavTeif S nta/' 
Y0¥, 6 Sqnog, ^ t&v ntdÒvìV &Kgynm{ajr&^j0ig^ «jio- 
^aròpTog de Tot) Monrttov, ol neàisg ovì$g t^ìg, 
Mttvxldtoq & èn t^^ vófita yafnjdtiarjg, xalBoitìiiòg, 
9taì lIdf*(piXog , oi in:tiig nXayyóvog, ivé^ovro t^ 
Qvntdf* (fAaHOvxBg dà rov.Mavti&éov irgùììtaiavT^ 
fiflT^ìeiv 6<pitì»a&at, S&wnòg'xal IldfA(piXogHaìaV' 
TOft ngùmòg rjfiq>ia/ì^rovv , ^ xaì iijg nla/yóvog 
tìaBPBpietftivfig'^ts' tòif ohor to^Mav%ioi/ /Apache»' 
TcTiv avvedo^ ow avioig vtlfitta^iin^niivTcf inieij^, 
nhjf r^cUUag' Xv énoréga (ir ^ ft'^TP'lQ 9><^ or^T- 
xee Hvtvsynafdvii ,^ tovxoig ano tìjg outlàg ànoòo&fì 
fò tt^yògutv Hai Ttltjv t&p étvdgaipid^v, omìlg.oÌ7t^ 
^ tòv Bounàv, iàv àm^fixwst t» x&v %iflhv, lt^«y 
lìU^^ov. ftnà di tatna épuwBudisaav aXXtflot>g, 4 ftèp 
Martlàt^ VTtBQ TÌjg (iritqtaag òvalttg, ìmmìvoi Si 
insQ uÌJmp rtpQp, »aì 6 diuiTfitijg MetPjtdiov fièp 
à^dittltiiaf, Boiottoìt òèxattdtttltfjinpi^^fiirpf, làf^ 
fàìfu èè^Marrl&iog xal ng jà àixòunr^qutv «vt^ t^ 
ttvt^ àéxtjpi ditaìtup t^p ngfota, : . .#_ ] pRATio m bOeqtth pe. dote. %q9 / JHMOSeENOYJS 
q /rpo^ BOisiTomr thet ispoikos mbh 

%w tt$ ovéfum fih àòakfàg nj^wyoQBvd^ ttp&r, 
T^ ^' ejp;/^ ir^^^? ^toùiiyv^, noi dvotyxti^ip^Wp 
irolXm Mmì àeà^à mt&w vn avtnv, ùoUvai «1$ Ji^ 
immiiqiWt Znnq vBp ipoi avfi^iflfinsp* ov yéqiitvùv 

^tt»y p^niQp^naj^iiaot tòPnaTé^ùifiOVi ^uIìumq' 
M|a«eva ^pamf&g, ^réptaatp avidy vnofuìydti t0^ 
«o«^ ;roi4ffaa%^a»> ko* did tùvto td òho (dqr^i&p 
9mtgi^ dTwnif^&ilv' dXXet ngòg t9ltoég ^li^lù^ 
fta^ jth i» 't^g nat(f^Q^nla^ ine toitt^r^ iv p jmx» 
i/9rófuj¥ xàì hga<pfip, noi iig^p oì\x ^ nut^ euu- 
Toùs, <xiU' fy», tBUvriattyto^ inUvov, n^ede^foiv, 
ébtoategovfuu de xo^ triv9^XMttijgift$tvTovf/uiti^g, 
mql ffs fvy* d*iuiSofMU' avtòg ftèv tavtoig dUag 
vitèq uHf hmàlovv ftoé nàmm ò^òwtwg^ nXTiv,iX t<* 
va v%¥ ^BWM tìJ^ òiintng TauT^$«fTeii4;^i/M)cavjeo- 
^vTovìrK^fòg nutV-vfi» Snai ìtatainavég\ mtqa òè \ - » ilo 0EMOSMȻIS 

roìftoiP iv tìidsxa^BÓiv ov'dvvdfàvogwiiilti^tQp ft^ 
r^lGtVp dXXtt.vvr sìg- vjta^ nata7ttq>svyé>g. Òiofiai ovf 
ànàvx(ùv. ^fiù9Vr ^ SvÒq^ èuMaaral, itti evrolag té 
fHfyv àxowmi, outiag,\ 07t69g Sv dvvtafiai, XlfyoPtoq;^ 

(loi ^ijTQWTf xofilaoia&aù tafiavtoVr ciXXfó^ xt uaì 

rov 7mTgÒg^^Ktoìmaiòsnhn.yyJiÀVh ì/ujà dia tovt6(ìo$ 
ilvat ttvyatéqa ijÒii imyafioy, w&i ifioì fiivSiMaièts 
Sv dSiHùvjiiv^ dtd noXXà fioijd^aant, ToÙTOégd* jBÌr 
nójóg'on' OQ/lSo^^"' oISnng:, nySJKoj^'-dtitìy. ^p- 
avToig: xà Òljiaut 9C«»i^ap9^ ^^ tt^Uvat ug té dutcty 

tot ètg hmvov ^fu^toy, àvayuéQyvai ò^ éfii òutd^ 

tj^-ttog^ ov» cl/i^» ul£ ovt9ii. iS»(fX^ vfiìvt mg a» iy 
fiqaxvt4'B0t^^lÌÌtvm(im$y Sut^ffofufiit .tà TggajpB^irteu ^ 
ydq lifitfigi ^ ifi^y ta a^dì^g Stxà&xctl,^ ^ydttig^ fàtf- 
1^ IIolira^Tou TOV' jifoXff^eoi^ ààgjifp^ Si Mbv^S^ 

t^ Tou TtatQÒg Khofiidoì^ir "^ Kléùèpog nm/^itoé- 
stgotita tfiXavtov invòóvtog r '^^ C^ n^xov xoiftiif 
^vv^tv ysvo^vtav ò* avx^ xguav (ièv &vy(xxigav, 
vlo^ à* èvòg ÌOÀiavog,. ìtaà futa xavxot xov dvdqòg^ 
9tixjj ^tilsi)tii0ùfptog', wtoXpJwìtaot lòvpìMr, ìtttl xo^ 
fUQUftéi^ ti^v Tt^ttta,. ndXiir ÌK{tórt»r ^{fxìjr x&y OBATIO m BO£OTVM DJE DOTE, lil •,• » ÒQog iu nciig tiv Hai tò tdUtvtor inMrtiùiff GWif^ 

aXXo$ uòéXifSg vémsgog éfiolj, Sg ^t noit^ cSy h^i** 
v^OBn €^ Ò* allieti ÌÀyta ntffi loit^mt vyLlp, 7^mo¥ 

. Mdgtv^g^ Tijìf fdy joiyyy filiti^ ti}y ifàììy o9- 
ttng à TtoT^ fwv y^fM»g, e^e yvi^uwi iv ti} Wifwi^s$fii 
lavTOV * ifd T9 iTtaidevf ho* ri/àn», Attiìq ttaì t^Tg 
SmavjBs wvs Ifuzii^vg naìdas dyanSnt. t^ òitoif- 
tav (ifmfl JÙMfy^v^ l7tlt^la08V, Qvuva dij no^ ovp 
xqóiiov " w yà^ifiàr tovto IsyUyiojL xal ovjatg' 
ov- ndvtc^ y ijk^ v^à i^g Ì7u^vfàUtg ntBft^nudvog^ 

avttji ilg T^v. oIkI»iì tuhI ainàr sigd^aii^ai^' oidi 
toùrovg^ &g vUi^fÌ4fìy a&Toi)^ itBla^vai * àìXà tòv 
fiìr àXlov x^^^^ ovTot òttjyov oin o^iegroi^/uav n^- 
tgòg^ ég ì^ì Vfifiir oà Tiùìiloì ìaa0i'V^ ènuòi ò* otittt^ 
al av^ij^Cff > ifffl /«e^' Iccvtov nugaanwtfaéfuvog /(^ 

xstl Msvfìd^^ éif/tjvftf,^ & t^y Nflvoy kXàv, jUf^ucoy 
[ovio^} iStMéSs%4Ljn»v T^ miff*, ijpdatuav vlòg\ìvai 
fysivov^ QUitiSmf^ ytyvQfAéfmr nollSiv wt^^ tovxmv^ 
tov nat(^ auN £f. ^pÌ9%<kV%9? JSf^&^Pat, ég ovxot 
pyòvwfinf iS ay^Q^p t^lsy^^mot fìJlhnyy^v, iapÒQsg 
à^xatn^l'indytvf'yii^àif^tai^ J»I^\^ jft^g'viaJig') 
Ittxil XQia.Mw^tUov^ ^Mà^vattffa tòìf nat^ (inv, 
»al ^ffiHfi^iffim«'Sifnt^ Bg. fàéytaxog Soìttt x«» òhvó^ 
WTOS. 7W^ mofiv chf^gtmfHidvtn^ 6fiQÌóyii(n XQld* 112" -1 hEMOSTHÈiri!» 


novta puftiq Xa^ohqoit tohxovq jUfy toìqsiitr^ oMi» 
^ùìg Bton^é'ftmiy vUì$' avti^ ò*, avngòg. -m diain^ 

^oi^g naìdug ^$ ctvtoìf yèyovivat, fitj ài^O'^apTif 
'n^xlfl<ny, xùijwfya^yspoftixoip^ o^ttroòrovgehn- 
att^oéa&ai tìjg ^U&tg, j^ t€ ttot^/ fMVovnéuòv- 
rfiaèo&m avtovg n^/fiajix'mx^x^iiif, t^g Vì^^ 
ttvj&p ov ^(l^fiérfig tòv o^ùv. tfvyx^^fi&évnnf òt 
tòvt^p, ti &y Vfìip fKXH(^Xoyoiifv f ng yàq n^jòg T&y 
fta»%ri}y a;n}vri}a«» naqapu(sa uwavta rà ù^h- 
yvifiépot^ may/ùPf dé/etoU tè trjv TtgMtajmVt tot 
ofAWffiv èv t^^felq>ivl^alXorp6gìtwipaptÌ09t^n(^' 
rigef, ég tcàl v/uav 9I noXlol uraai, 9t^%fióffròg yàq 
^ itguSi^ iyéptto. xml ovdm^ 6 non^q (ìùvJòm x^if 
«VTot; nQÓnhjffip àvaynaa&éì^ éfii/myat tfj òtahpf 
Ì7tì fih tolg ytyspfjfiMtg rjyttPÓMte^ naì p»^ÌB9g tiqpe- 
^i, xa* Big t^p olxi»y ovd' &g iìaàé^Msdixi toifxovg 
rjì^asy ng Si toùg 'q>gdTOQag rjvaynéa&fj €Ìaaya'. 
yeìp, imi toiftov ah iviygaìff» Sou$Tàt^, tòv d* fi*- 
^oi' ndgicpiXoy* èfiè ò^ $é&vg imufB ntql ^tamo^ 
dexa hri yeysvfifÀéPOP tr^p Evqrifiòìf&vyaté^yìjfuu^ 
povXófievóg n€uÒixg é^ ifMtf yspofiipcvg hnÒdip» ■ iyò 
9\ m apò(ftg òivuMttà, poftlSup Òsìp, xaì Jtgóte^p, 
Hai éitsidq Hai ovioi iXùnovp avtòp Stxaì^ófàtPpi xei 
tgdyfMita na^X^^^^St ^f^ tovpàrtlov eyipgalp9Uf 
Sitctpja notùvp&*, ' 00 ixelv^ /a^ieMr^oei giéXloi(ih 
énelaSTiv avr^. y^fiaptog^di fMV tòPt^Ào$f%OìnoPÌ 
àftìpog fièp xò évyàt^Ap ^« (mòmv yiyófUPWf ov ORATIO Ilf JBOEOT^nff jjg noTE. Jft 

iyèi S*,f ìtì^Svò^g' 9*iiaat«ìj jjSkiro^ idv.;rov naxqò^, 
,ovx ^^y dùV'ivavTìovad'iu »vt^ì' xfhvf^civjog Ò* 
iìiuvov, il0£5fS.(if4/ipf zs.tolifivs dg t^K oixlav, kùA 

Ì7t£tSij o ?^tj^ ^^(x^^'Ìy 7uiéttu&-ou tójig yÓfioig 
roìg vfjLi%s^m$,iìUìf!kyOviùfg vn éfiov fìg xi^y pùtfjxi'JEisr 
.èBjÈ&dvtsg, ;^ ÌvsfA6(i$^,i;tTd^:^Qtfj^ci, é^jùvrùg ^ov 
»nok^BÌK %9jiy xS^g fifìX^ég^xiv 7c0>ìxa, dvxiVBxiilpw 

T^ x^ìwf^v n^'i^u. Isvjtfio^ktvajàìfXiAV S* vifìiv xw 
3^ugiÌ9^i(^, .Ta^y. SX^u ^rr^f^ot ivtifidfis&af xt^v ò* 
Milttv xot» xpìtg Tf^iag, [itav< ^t^ìtì&vovgimìòttg] xovg ' 
tov 3UK^^, f^nfjixQvg ièjiOJi(ii]fad(i£&etf Xv ex (aìv r% 

jt(ffit$, 4iif^iu^.uff%iv ».guiaavxm * Ì3C M xav 3iaZdp)JV 
ntctvmvSvwiVf 44"^ ^* civToi' i&v "^atQ^fav i^iitìxonfjt, 
nw-àdxwjiXj^, jxttì fifit^uvliovxsgavxoìfgf xaì SXkff 
QXff uv l!^i^^;fffiitX/»v^hÌvff^vxtg, oTi; di x(xi xav:i 

Mot(fXìf^l(u, . . 

M^4 Jttm» ^olvwf avxiìi X éfioì .òlxatg ^àxP^ 
^i(^'W hf^ì^^t^Wi M^yjbì xovtoig V7f^ xiig nqpi»4gJ , 

lisMosTH. Tom. IV»' H y 114 DEMOSTHITNI'S 

^óXexyi ovréfiij rtXfyt^aaitòi^ fiiop' ovtoi'Sà nàUa 
fffvnfi^xHs <lMyxàvovoi ftonàg Òlkag' - xaì fyw to^ 
jfiì, TtQoanaXeudftSìfO^ ovró't% mx* iniygaìffafievog im 
nò epthrjfjia BauoTÓif *^ Tovroytìtff avi^&nut^'g |^ . 
totùvvofia, mgì fièv ovv Wf ovtol ftoi Hhità^oPtir, 
ntxQÓ'vteg 70VT0V jtal'ttrTuSatovyrog; xcù qvk Mxoyrog - 

tnjT^?; xoà ovTog avvt*Ò6»g aòruì àòlkaq iioiiytmìJbyf, 
Qvu ^fpìjìav (ig jò' òixwftriQiov,^ otre yvv nt^l ixti^ 
f^w ^rQ(i fU)i òlnr^y ovdiftiap- aJUifv néf^ì'aXXmr n^ 
ti^v, Xvaiv loìg éyK^ifiaai to^'toi^ Tr}v diitfpf tavitip 
oìófiivùg. 'ijv ò^fyw Tovtov- èòlòìxoP' t^ mgtrilg 
TtQOiTtòg, imi^fioljvtog TOìftoV'if^àdt,xaìoyxdmt9*' 
TtiGuytog TtQÒ'g tàv diainfr^y, ì^rjìiifi^ xatfdt^'inpBw 
'nvtovL, oxnog d^ , wuvdQtg(kxaatal^ ovte tjffndlxsi 
ràii, nvtqm^ oit llqpi? /uc xenaòiaixijiaiàa'dtti TvptòV' 
^v amov *' ov ytxg Eivai Boimàif avT^ì SffOfÀO, 0}?» 
Xù' Mavrl&tovj.jtai oìkag òvófiùrt ttfiq>t<r^&t, %• 
ftfì xrly nQBXxd flit rijg fttìTQÒgébioarufeh d^ogSr df 

rf^y avtTiV òiiw^v Àwywy avtigi Mavtt&4^- kx^xàxm 
wtVrVìiy (Ig vfiàg xarujiéqisvya'. wg ^è ì(aì zavj dlff^ 
^.XéytOi dpayvòoaetixt vfuv ntqì loh'xw^ iMi^riv^Ut^ 
M(*^tvqlàt: . ^Ort fAW T^irwi ta «ìfÒi^tg ÒixmaT^^ 
fi ts ffriTriQ ff^ov-^dkavxop ènsì^x «furti: n^ÌMo;. èk^ 
9q^i&u. UTiOitiav ddf^X(j^ìx tSvàvrijgi, wanè^soti^ ORATIO'HI BÓEDITM DE DOTE^ ft5r 

tihvT^artog; Hai ondm^vyffv aitovg rag Ìlnag, 
aq.fi^^ ^exAXow, ravra-fdp nafta noi fitfta^ftitgvi'!- 
TfH'Vfji$p, Hal'intdéÒuntak f&t d^ XAfii neìl tòv tk^I 
t^5 TtQOtMÒg'vóf^oP'xoviùyL 

JSdfiog, " ùvtm toWr tov vóftovììx^vrùe, otjiat 
•tovtovl J&oiÀrfd)^ , fi MuiKtt&'W'r ^ o, Yi n/^t aU^ 
jmi^^ ft^ffayó^l^fvdfitpOg, ètMalavfjùv cmoXoyiav uaì 

quaràpai rag avtm ayfupo^g «1^ èfiè,. aTtBg ntùtii^ 
nouìp'^lù^t^*^ k£yfìì¥, wg dìifuv&£iafi9''i^glia^fiuplli^ 
owlag, pg^ij/^ nax^ftSjg ffXttyyiihofii'\T»mQiyMf/^ 
va ^^gei^fjtajdt'é. nu^^ ài èfuòg' tka(Ì9» èu Wiffovhvetfir 
f^ov, uml'V^tiùg wtoqìaivHif net^mfuvì^x^ fkhu^ 

fivUg,. x^ Ò* ifif^f aTtgotMQV ^oimp mfvq^iiffoa* 
xavta 6i'9ii^6iaty , Ufia^sg òtnauxjxlyùvxB^ f/ifx^xvr 
flav ovàsfuSayJfiff^i^évqg vnè^nto^xàWjOpjapfoSy^ 
«^ ovUiiaft/yùg XéyM^«3£ dugi/ìi^ .àùèg^ ix^ «/((CMt^ 
•pay fiày aòpttlv ht ^v o&^à/^nyt»/ iy7v;^9«i^«>, y^st*- 
i^ófièvog dè\ xtt» na^yiajtag hèytoy,'^ ^Aj T*? ÒÌ3i9}V4^ 
èédùMsr^é^ ovv fjt^iil§»^axffé^$vfp eiUXQìJy ff^tii^ 
itwf» ftot <fo^ fi^x^a %al ns^l toùxov yt^og, vfiàg - 
tliSBÌy, éffy f^ yà^ ^yp>^ ^ V /#** ^^vi^^^ri^^^o^at 
■ éitrjjiféyxtcpo ngìalxa, ^. di xovxair ùtsviyìcaxi), èy&v^ 
fino^'f Q€i nB^t4jiiay&9' ìff&vòiìxat^ < ti^&iqv ^v yix(( 

H »: ' ^ , '«>t jdn -liStv vm^^é^ iteiStuamk^ ì>à3£^^ ^ ì 

••^éÌd(f¥^.yik3i^tt<Àfimfw^, ore ^y «plrvy '^tc To%t&iy ft^- 
èùvpt^^ *M»fÀs vfttgftsfM&vjiUvwyo/uQo. on ^' if 

'atflaùifj* %^$ i<i r&ifoi^, yt^Sìtìni^fi fj^fwrf^jufv tè ORATIO 1K BQEeTVlt DB DOTE. ^|7 

t^v àà$l<fir tir •ii&i^9 «2ÌUr nqoA&éifttti àw »$^ 

x<à nqèq v/iil$ vai ol jflìte wwm fiifta^v^x^i, 
Xu^l^ Uà Toihm^, ^frftifMii^Trr. àie il tot 3i»f« à 9r«» 

^^nài»ika^i^ià^^m:•^fl^t n^*' ^'jjrf «RÌ T^p' % 

tè -Mfifia linééy Ans ^psy*» t^ ^tiné^ti fùìv* ÌiìtifH9 
h^ aiftótt èatmjatiu mi n^^ joifhv ft4m» Tt^ 
if^Tdf^iiftl «Ofi^^/flrtf éftsyèéò&faaat, ftHqffVqiei^,. <it 

foi^r#if «livAi^- «K0Wf «i^i%aii.d«% |M^yfti.«i^ft%^/i«^ 


hftS^nHn^ifmt^t noti fi^ 0Ìòr ixuvó yéuKÙpm^ 
%m Méxf'tai, ^ gitxf^ fth^ ovna isiQulw aviàv i 

rfi Toéroir, ^^//co^s* nolv/à^ d^nov^fiSÙfiv «MV^tf- 

didUàtì90&ai olà 4aùi neSòa^, ^ òhx to^ ngàg ov- 
Toù; o^à^ %QJbg kQivovg nmyk^ é^/uaBÌtf, ^ cSof 
iàv fiip iiux^i^^ tavr»Xiyfty ,'ì fniì 4nn^én$t9 «vd^ 
èvuMxwxuv, iàp òè Xéyjf nt^ tmr JkitSiv, S4 dnB' 
òifivr^aé (i&v ó ÒMitìft^g, %aì <pàaiifi Juii éfidineh 

iXlyog X(l^^^ fyhn^i ìp ^ bÒu n(xg$0HSvàa&iu 
eiinòv, di£-thii noìMr §nBi&* , ou.ovtogl^^ ^M»- 
nm, cSoTs itokè ^«AJtoy^y ar wtògifU iinè toiuv 

^Xttfft)^'» ^ ovto^ na^i^ .^Afò^, Óhiji ovediffi^orf 
fiot; a ^MT^TijT^c* oìne iffìixsa^ àg tó 'd»ÌriX(Fi9yfi09V 
4yèfUM4 tè rij Hatiff.^ìcaiwei'VroTiov -Òotu f»oé dvtt*» 
tipi ftèp ttXXot, ^oiav* oXonrtui, ddtHua&Mif jcfxì.xoff 
ndfv fjiMqdg àlna^ ng Ifiàg iiftSaiv ' ovrog Si (ao$ 
ntgl ngotìtòg òiìttjiv Tetldvrw ÌM^òtr^ %avrffi' &s 
vvTÓg ^(Tiy, uòlxng »oiTadi^Tii&èlg héfutvu f^ 
òl' , uTt^d/fitov ydq %t^ ìetogi^nh mv&(fù97t9gt' toi 
cv (ptXóvftuog, ipovlófifiP fdérg £y , utdvò^òui»'' 
^tttl, voiotttov avtòv lìvau pvvl Ò* vii&ig ftèy oì^ ÒBATI04N30E0TVM DEVOTE. II9 

aare* ovreg Ò^, ifioì ftfror Mfytutiovg, tov 7tdvT(0¥ 
tovTtop a^ij&nopog, in$/iovUÌ/aag , noi l£ «irf» 
hy*fK Kcù loiÒQ^iaq nlriyòg ovyaipdfiBvog , énntr 
fjsiav TQv iu)ffiCtXf(V owTÒv., Tqa^fMUTog &g IxqbioP tt»- 
^(^ fis n^ffwaUaaTO, &g if^vyaÒévQtav in t^$ nÓ^ 
Xtmq, xal bI /«r} Ev&vèutog 6 iar^ògt ngig ov ovrai 
TOitiQSkoV fii^ov^ deó/ASVoi isn:$fAuvjT^y xBq>aX^ 
civtoìg^ ngàg Tf}y c| dgslov ndyov ^ovXriv ÌItib tqv 
èXy&fiotv nuaay^ joio^òuip àp ÒUiiv ovjog elAiJcjpfft 
Tifx^ éfAOV ovòiv nòin^XìVTog., t^v dfiéìg ovòs naTu 
tuv %à ':fd/un dÒixovvtiov vfiixg Ì7iixs^gr}aaij av 
TTOi^aaa&M, iVa de (x^ òbxoì ÒutfidXXeiy aviòv, urd^ 
yim&l fio^tdgfJUxgjVQlcigT 

Jì^Gi^TVQlau Tovjov fièy tolvw ovto) ^iyaPxoà 
^o/kQÒr dywtd fiQi ov;( oìg Bviid^g w, dXH wg ini-' 
fiovXog xttl icaxov(^yog, xa-itaxtiaaB. fjwid òè ^avja 
dvjl tov oyóftixxog, ov sd-tT(r*ó nanriq aSr^ Boim^ 
tòv, ^Tt^if xaì ngòg h,fiag fufLa(^fv^rcit, iiKidìj 
ixuvpg ÌTBXevTfias, Muvjld-Bov aviòv iyyQdijtag tig 
tovg Òfi/idTag, Kal tov aviov éfiol Ttar^òg xcil Jq* 
fiov JtQoactyogrv&fisvog^ ev fiòvov r^v òlxriv taiftijVf 
ntql rig ttfv dwdSofio^t^ dvdÒtxoy èiioi^otVy dXXà 
xaì x^t^OTOvriadrtoiv i/^/iwr (fiè JoiUniqxov, ^xtv aS" 
tòg ■Big TÒ àixounriQioy èoxifiotadTìaófitvog* òUtr^ xt 
^vXrig mtfXfjixwg, javtriv ovx avTÒg wq>XriXbyai <fi^ 
aìv', 'dl£ ifù, ég ò^ àv xB(faXod^ bItìbìv^ xaxd fiot 
Tta^atv/ ^vdyxaui ^e h^XBÌv uÌt(^ òix^v nBjjjil to& -. ^ I 126 ùÈMtìsTgENra 

uvò^fg ÒuiaaUxtt, dll^ Xv y 'àctv hfiiv dox& dnvttnà' 
ax^ir mài pXàjtna&m (ts^dlài ot/taaì xftl^t&nSoi»- 

»aì TuXÌTtx Xéy0j^ IdpÈ ^0( $IÙ tàq nè^l itìHttnf [uif^ 

%ià (tsxn jifiéivlov ^vùXój^iifk^^uÙjD&iif tè zfifilMtn 
tvjEO^aa?,. uàl ex MirvXtivijg nà^ fàv bfàsdig^ 
nQo$bvqu jinóikon'idou ^ wtì nA(fjàt x&i ^iXm T$t 
nóhfog^ la^ìv TQkoxoaiovq àtartìijàg ^^fÉdètg^ ii^ 
l^a (ì^ toyg <ft(}ati4a.T'tg , IVtf n^iì^ fts^ii^xdfki 

Òmél^naiy &g nat^xàv Ksxofuànéy!^ )(QÌù^ és^tìig 
vAXftìng^ tijg fUtvXfiiHjdùtp, Kà(ji(if[ t^ iì^ftco^irti 
MiivUvTì^ lìihjgnm»* og xnì hfiv *oivj^^ lulti (fi/A 
iòi^ fx^ifdg iativ^ Sfn A* ttat^^ nt^'* U* ^^- 
^toeiina &ét^ dta^Bnì^ ai (JMvXrivaibi ^ té^i^ ahòg 
èHÒfilfjiaai *aÌ ng ovòàv wpsBiBTù airSji^iogiìf Mi'^ 

àùH SkkoLJioXljA Hai ÒàM Xiyitv, à'aiiòg^naì ik 
ifiè^ tiàt dg tfjt&t^ hiovg rifÀdqttj^p ^ àvùynàio^h 

fiiQith y^x^ fta» ix toirtav t/fuv iiMV&g éTttStòsìx^ah 
&g óv ro& ffvrov dy&QmJtav iaiìv d/ùiyà piy fioi 
itè^l f^vy^i HontMXtvdSfir, Mtl òùtìxg ùiòèi^ n^w/if Z' OK ATIO 1W Ì80E01*tM Dt DOTE^ Ut 

tòéàixt èiMd^a&vv*- ni^. 8i rdy àtairririv Snàvx^^ 
iifoiifdaHtvor.. «3tfT« n^^ì^'fièv- TOÓrow' ur- ànix^eg^, 

èi Idyij,. Ast. à^iourtog avxoti énnQéyjai, KóvaH 
t^ Tqto&iirtfr nf^ àndytnvt iyùi ov* ^flovXófifiP 
éniTQimiy,, it&vfuta&f^. &g iittnarav lfia$ èntf 
^<«<>ÌffMw ifi» yyg- m^l giiv vtv ai Òixm^ovTim riXof 

^^- ràr. •^MU-ni^T^i' énaPttiatiii'Tog^ tovtòv uaì dvTi>^ 
hnoiirro^^.ó fd» òiaofitìjq dnéym fjiov , cvjo^ Òl 
ioìg ^vbHf^iunp M^iVéVt, é$ :ial vfuv /iCficr^TÌ'^- 
tm t, ovM Sfitìv ÒlwxKfp thai rentra ndlty m*dòiim 
yheaduk'- ti j^àq av rv niqaq^ ffgitìt tov ÒLakvxtij*-' 
9»^^ éi rd nard tovg^ vóftovg òuÀtXffi^é^xO' litingp 
héga- dwktiit^ inétqttffa iit^ twv aihwv ipthjfidi-' 
naV- SXlai. u xtfl dxgt^ì^ iV^, oti^ et huÌ ngò^ 
tov; nlXtivg fi^ imuìiég.éàrLttti^òialtou^hjxvgtSi^ 
a-d'aif. ^nifó^/B tovtov ànAsruov Òi/Katótatoif t^v oS» 
tv.' n(^aq)é^a&ou,. <pég^e ydg,. jà rt^ ovtdir l^/o^ 
/^iffttitQ HytWy &g dioiivifisvog 6 natìj(/ pvx 6<pff 
tovioy vlàp ixutov, elpai,, «rd' oioìrhf akli»MXVQl^ 
SotTa "Sgòg. Tavttg^ i^'òidu tijg (jn^tgòg avx&w op,o* 
odav^g^, uaì twb ÒMirritaxi xajayv&ytog ,. '^vaptduSni 
S natrìg ^ft&v iujAslvak rg. dtahij /- omovv èuv^pg 
ti owoq. athòg,'xaxd yvwvjf ducitiitotf vitinQog nq^ 
Xhr^g ysyéviifMjtog ,. «ai ngÒg é^ xrjv^ovaiotv vufid^ 
u9vog, xaì wixw tSv fitigluv àndvtwp, ag iym -A i2i pKUQSim^MS , , 

Hwg^ ttnfìòv ànéqASyov mxQdvxet, nàl éivuSiìtovifta, 
ual tólg yvfoadufftv éiiftHVijiVja, tavrag àvctàimvi 
a^iMìf yivia&ai, òlutauóv , zi dono ili . Xéysiv vfuf • 

rag òialtag, otav di ^ VVfMpèQii, . T^goa^xov TJy 
fovTov .^vwfop^ xvgiùnègav ysfféo&at jSìv naxa xovi 
^ VftitdQOvg fó/iovg yvotffd-évT&v. 0$ ovjatg ini/ÌQvlóg 
iativ,' óicTTe xal riqv. dip^xav taÙTify iniliQémaf.fa 
ngavKaXsìxo, ovx hifùg anaìXa/^ ng^ ^^ èi£ 
ty, wfiUQ xfitì it^Ts^ov tvdsxa sni Òii^ydtyt jmxxov^ 
y&v, ùvt(a ^tità %à vvv dnodiàntjd'ivrct [aììv JJnfog, 
«£ d^x^g H^ avxo^otvtffi V<^ ^t)^ ^mcqi' wvt^v ètf 
nqovjf, Tt%fi%Qiov di toùxov fifyunov * ovxs yàq x^f 
ngóxX'Qaiv éòéxsw, ^v èyò ituxórtovg vó^uovs ftoov' 
xalovjAiiv otyxòVf TigóxBgóv m $Evln7io^f ov cvxog 
ngoifidUxo Siatxxixi^yj, èTuxQinovxég jiqv mgk x^g 
TjDV ovófiacog òUfi^t àiiriyòg€va&f avx^ fi^ diat' 
Xifp. oxt òè ual xavi^àXi^O^ Xéyfa, in x%g jiagi\h 
giag Koì x^g ngouXiiasaìg el'ata&s.^ 

Maqxvqia. JJgóxXr^oig, TavxrfV toìwv'x^f 
nq6ì«X.%ai,v .-ov dtì^fifitvog , ^l£ èvid^gtv&v ^, xoù 
%'^v òixfiv oxt TtXùgxov xgóvov ixitgoìjsiv fiovXdfKvog, 
mxfìyogrioù, w; èyùt nw&évoiian^ ov fióvov ifuAt 
aXXfi xal xov Ttaxgòg , Xéyeav, égixHvog, ìiàoÌ^o^' 
QtSó(*Bvog, noXXàxovxov '^àlxijasv. òfiug ò^ , m Sf- 
i^Bg òixaoxaì, fmXùsxa fAiv&ontg ctvjol ovjC av 
o^tàìoaixt xàuwg ixovHv vjtò xiav iffi£ttQOin> .Ttctiòtap, 
avxfo fit^dè xovjtji é7tixgÌ7nx£ n^gì xov Tiùiigòg ^ilaa<^ ORATiO'im BqpOTTV DJ^ DOTE. 42$ 

taÙTéf Sé 71^0$ TÒ» naxii^a ^mvta ètaXv&éfu, xifl 
niMa tiviqà xò^ ÒUcttòv . nÌJiQV^xr\<mnt^ yv¥ ftpti 
g^oauÌF éjuxQÙpfXf, xcU nan&g ìhù^qv jLijyHv, ^ . 
^/^.yt ^ .Svò(^f3^3Win<4,, alla fuUnatu fnèv ko>/ 
liisx av4(òiir xa/ùiq^^ow * «tf ò^ u^a ^vd^f^xav vitag;^ 
leifivLovdq^t^ (x«X<£i* ivSnjfMUJiS^f oji ctvxòg avxoìf 

^vaei naiìhg ovxt/s^x^v ngòg ^/artag òtsvsx^^* 
xavs- naxi(fagg aX£ ov» xti^^vx^aavxàg /£ avxov^ ^ 
ivaivoSjatìf ' oiiivof/uyifuvoijdvvUìg, fii^^vxig 
òè yévH,d$ imlJKmw,', ^dlutg fdp avioig ^ikaqté^ovxat 
[fia.iv, ovdèff ৠ,^ov^xil^vai 7ts^ xi^Méitov aviMP 
filuofprifiòvr^f^ >j((figìg àè xavx(»p.iyd;vijiiia&B^ ^ 
uxon^ir iaxiy^^ t^/ouxog xÒ9 vaxàgut, &g àfiixgxóvxa 
dg avxò^p^ ^dogì^aei, 4Ud'xd ixuvov ciftaQtrifJUixa 
vfùxs^ jxoiix^ /iysift^(iivog • ^ xàyà fièr Siti x^v 
%oùxuP ^tjTi^cTYw difo /m'j^ T^9 ovalag^Òtxfag^<fUir- 
^fi^£éfi, fi||ua)^ viAug ,fU€fxvyof4'Oii lèyuv ss^ì ixdn^g 
%i\^lc(^i^pv^^^ Qvxo^ò*, ov 'qydyxaasy avT0 JUtxsQtì^ . 
y^é/s^h ' TO VToy ovx àlaxivexeu àvavxiov vjuav ìpi- 
ywtr~/ 4Xi^ ^h xovx <ifia^lfig ^W, mxexwv vófiwf 
ànayoqitvovxwv^ fitiÒi xoùg xSrv akkiov ncixégag xa- 
jfé55 liyuy xt&rs&xag, xovxpv ovxag, ov qn^oìv viòg 
iSvatfJ^^do^riatip 4 VQoanM,. »aì «* xtg aklog 124 atìió SrtttB WIS '^ 

%iv ^ (a av,&Qt^, itxa&ral;:. Stsidchf^^ xiht Sàio» <*^91& 

Ìn(i»Mh&7^r^ %ttl tyt}(ià iv TJ| rov svfttipà^- oixi^ * 
«wtdt? d*' ovSsPÒ^ toiitin' /fst«a;^.. htzéig. è* ,Mv^ 
/iftffd^, on i/li [d%ri fiìitTjf'Q 7taì9a. Kavx^imvm 
éteKf^T^osy " Sats. jutLlnuvòvrìi^. vjtèftov'tónov i% 
^^ix^S iteti: %QétDBa&ai, x«l naUklàa^iKk^ r^ ài 
roÙTUiV iiripi^ Ukuyymvt t^i^i^àa juc^^ attii^s.toi» 

Cwd^».^ Kaì eh TCivra tòv itm^^tàv i/iòp x^^^* 
avT^ V7tà 'rìji.ijtt&vfUifgBjgQtfati,; yci» neU4 ^a^a- 
rSy omyKÓiovacc, ovKÌSaa èiiTn^ tijg^ éatlrùv^v- 

ifjtì toùtoig iy»alsì9t:jij[^eivtÙK' ijmX^diait^ tx^tìf M 
tovTfay. n(^S yti^ raìg «iytot^^ èViUMn. fàvès jktvtim 
eàjjifvog finti joìì nctÌQÒg.7ta(fti JBJikrtidtìtv taèyQ«^ 
nt'Clrav^ BÌg wvqv nvav fUtàiiÀmp,. tT^iè^ enòtria 
itihmtiaf^tà fiiv fiétaXlangàg To^rVbt/^ 6i%k/i^i7is 

flg rfjy toif nati}àg: Tcòjp^y- nct^ù Avétù^t^th^ wi 
&o^ìhIov davfuidiisvógt,. idla. éittittHòti w? d' lài?^? 
K(tl titinn léy&if iìi roùtmrtoh fia^Vf^éiatf- ^^^f, 
Mu^tVQtctu TaàtttT€k.to(vw é(M% ékn^Tàuftér 
vov (pom^fti^v ohrùaL'i^vvÌMxtthékl^v t jMfi* (fc*ito?iff^ 
&CÌ)Ur xtt2" T^v^ n^alnà fU t% fttjt^g àno^f^iUft s pRATIO ni B)9EPTVM-i»E DOTE. i2$ 

- Xvs yàfft nólvg Ktìl TBÌfu^gy^ iatip av&(fmtog^ «al 
9VTioit0atou^yQg^ tSor^ jt^il mv av fAtj txji pdQTvi^ 

•OKQ^ Vfi9^\ìe^f^ miPÌ tòv nXijtTtQy yofifC^ta flòévai'^ 
nì£'^iH^^m wSfti^y ànodsuiyifvm aatp&g iinÌQ oiy 
w.Myjlt #9*:fi^« Ju^$iig qàoìipvxa tlòévat ntgt up 

'dttnuhstìSi ^nmv.ifAèv. Hàànfp, op T(}ànov àvupton 
u&tìg-ó ì^^t^iiW d^9AÌ0€itO'toht9Pg , oidèpt^Ttop 

(^jlflgMM. iM9Ìhfot ypin fw)9 "f iifip Ì9xlv .ò Klvòvvi/g, 
■oiUif if»9Ì Jièp^ èàv v/isig pwl ìtnò tovtòp ^tatavn* 

MÒg' 'tùiffm^tl? , H^(pa0ÌP mòkc^-UTioòiéui^attl fiov 
ròp fkmnft^ 1^ Hmst w^ tà^^ ^^ <^ ift-vf 
4ifU¥BU' ^n^ pypii^rf^jfaynUsip, iàp fttAltùpTiìUp 

'inp, -S féni>y^^^^ ìi^fk :fu 4y»taxttliinv$9 0^ 
j^la^i fuxffMf '^M>, t^p d' ^ìuhìixp avT^»' ntdoin^ f ndmg «ti rijy sxtìo»»' t% n^otxo?, otxoSvTtr^' «»- 
t^f ovtot fiévoli dunùjovoiit' ^vwyaq itgfMÓTU^^ 
^yatsga- énl'yotftcf bxoPTi^ohtèiv'ftèTà^atoit-rmf, bf 
0^ fiópQV avTol «asXy&s &htV'y ' élkhà^ itm 6fi{>Ì«vs 
.myrot^- itégovg no^oifg eìg' t-q^ ohUmf' ètody^vatif* 
ovTt fMc tòy òi' dà<paUg ^iHd f»m vofUSn (fjv ah 
xotg Toiovxmg h Tip «^tdl^ ok»v -yà^'^hm ipw$>- 
g&g /icrt iTnfiovXtifaetvtsg, tig '«^«M»r 9fè(/Dv 'éy&»9 
^atBantvoKfay , rlvog ttv.ovtoii} ìfiAgiMn^lct^^ ^ oU- 
Ai^g kaxoVQylotg rouKitrjg vftìvéjtoaxétf'dfu donovaiv^ 
f^ yt 7t^^ tcSg aViOig {a^t^ ytèg no» tb9Totm«^ 
/jLvria&Tiv) Eig toàptvTfiyv7ifQl$oX'^t^fttig4hlXif^'' 
air, ains *al Kgkmvo^jjUi^^Qièil^'iyti^ìùo'ino, &t 
im'rjTfiit rÒ r^ltov fiégpg ^^'^^ì^ tifgìììoUag' ^jv, 
in ìpsvòrig, ian, ^etòiwgr floeà^, ^fè^dkov fièr ^fii^ 
ovx ovtta fMJOùtìg ^ij KQhmr, &rn nd^' iriqov ot- 
x/òry ùtrtìad^m* àXit tì^to inAìnéX^ ttéil àamto^ 
&rT6 TtQÒg toi$' avTt)i) mil tà rwp uXktav nQoaotpet' 
ItlÌTxeir. tknt' ov gta^iv^tì toù-TA #Ìy, àk^ ifiQt 
^vudutit'.^k' yd^ V[A^ ovx ol$€^% &ip ftàQtVQeg 
f$év éìaìv^mfTot, oU' f»9j9ilf fiitsaf» toli- iv^yfitiito^ 
■vesgl oJf ri Òltni éiftl^^.e^ièliixei d^ pi KOèi^wo^rug 
tmy itQCtyftdrwv,. nfgì wv «v d<]^i|9&/ ti^ fxòroV; 
i' Kghhvt ' avfju/ìì^nèit. ^i Òi toapÙTpap h^mv oi^ 
TCjv, (0 avò^hg.òmtQtaxtUt ìtàì'i^r-^XXiwàdifi'aknf 
noXXaìv, laXXag fùv ovòi^' ctii^ ìtùì^ysyàjS'ck fi»' ORATia m BOEOTVM DE DOTE.^ 127 

vftÒv Ttaii^, f^ltitiàTriQ m roi) twl qftvyovros t^ 
òlkfpf q^ol òè anana ànÌMg $idévai, a òrj xoxf» 
lotg ovfMpé^' f/tOQTVQèì dk wvlfi&pog Ki^rmri no» 
geir(it, ot6 naq iftov i^v olnlav ioavslto. S iig ajf 
ifimr ntotéifawsPf aXhtg rr kuì [St^] ov m^ì t^^ 
oliUag,, nóte^ iévtjjah K^&y avTÌ\ìf ^ ^^^ wv\ 
^vxélSbfiatf étìMitfQÌ it^màs, i^p imvfptitfiirrig tjjg 
(itjT^g oi v&ftoi xiXiifovatv ifAè^xòjill^ij&tn. ohm ^ 
xa&dnsg vfuv i'^ naì ht (iOQWqiwynolXoiv uahik 
ttkfifjf^fìoy énéd$tSa insrsynafjiéyi)v fièy njy fUftè^a 
/Àov tàiàvToy ngoiìiu* ov xofjuvdfjurov de tovt*' éfii. 
h t^ nttt^ioag ovtrtag, i^alqvtov ò* ^filr^e^'Ofiévtjr 
T^v oixiay sigvaifta'*^ o^a> xflevtn kal' tovr^y ini^ - 
ÒBinpivat' vfur, ij mg ovx dXrfà^ Uya, fj mg ov 
TtgocJiìtEi fiOkxùfitààiì^i jfjv ngoìna' Ttrgl joÙTfav^ 
yà^ uutlgvw^ tijp tpijcpoif oÌìTSTS. idv 9è f^rj ^tap _ 
Tngl wp q)(vyti x^v òixtir, fifju fid^rv^ag à^óxgfOK 
na^aaxj^ad^at ^ fitft aklo Tnaròy fttjdiri ÌTÌ^vg na^ 
QififidlXif Xó/ovg-ìcaxovQyoìv, xaì fiàa, xalaxitXtdì' 
(tj, firfiiy nqòg xÒ ngayfia, Ttgòg dtòg xaì' •d'f^v firj. 
hiLXfinstt avTtp' , dXlà fióti&tité fiot xti èixata èS 
anéntxo»v x3y tigri ftévùtr, iy&v^ovftfvoi ^ orbitolv 
xal dtxcu&iiQÓ'v itjxt'xrjv xi}g ifirjg ftfiXQÒg-Trgeixa x^ 
ìjiij ^yaxqV'Blg^ ixàbaiv lìftagyjìiiplàaaSìn, tjIlXay^ 
p<(^yo( xflù xo^ovg, ng^g xoìg ^XX'oig xàì xrjv eÌMiary 
xijrMg"XÌjv jkgoìxa i^lgexov yérofiévfiv, Wf>éX60^è 
rytit^.nafdndyttLXixàlxaia,. ' ' • i2f ' I>£M[Ò$TH£NIS tnoBEXJs TOT upos znwjiAis thep 
npomos AoroT. 

xr^q ylviBtm^ fov tr^v fièv vuoiégfXrV. AtwxgtfTft 7f^ 

t^ 7t(}òg tòy ^Ttoìtòla» Ikìtoi^^um. 6 pèp vt» Ho* 
Kìiivtixog itùsvj2iftB, toìi^ &ifyai(ilÌMft ìmtoJUsòy 
tòv xX^Qov i^aav.- o òè tì^v Tt^affmfi^ia* p^ 

pv fi^v olfìv ei&ifg iffS^mi^y piXIù déxa^fivwv vno- 
IsKp&^iaMVy .^y%à t£' QfioXoyfiiw i^ ZIoIumxToy 
oqidXsiv avtéig' -itjuà i^ IffteU^ tflmxqi^, t^y oU 
zloty tfig alX^g ovaìw d^fUiv, moia %Sfhv$y Mg "A 
XQ^og doìfyai. 6 àè jUfaat^ttig é^ì noà Tayt^ t^ 
toti HOiv^v , wfTts^ xa» .Tfi SìXbi TffiLvxu, MoiX Td /»• 
yurtov Tfitii^ i^/u^ia^Sf^^JKai^ t§fv h t^ l^yjf^ ^^^^ 
%ó ean. nQoatyxfflsì J^è t^ J^Jtoyòif^ xtf» lU^a' 
fn^al yng aixòv mil .%9V UplvtintQV mA t^ n^' 
fiv^gas ofjpnllovTa gg'ff/ititoi^ ^ ìnm^fifiiXBh ug té 
fjUaov^ déov xovfo. ij^omv, xov M ^guàiov ^« 
xfìyo X^ovxog,, àg àvx^g ,i^»ixovx(ìi f^vigi ^V^o^^ 
itXfìq>ff fniXiatoi ijièv è^ìdu^x^ì UolvdfKXtf if^wf» 
«f xj i?€^ Tc5y 4kvy(uèj^ ^fXVkm^SsM»W^ ORA.TIO IN JPVBJAM. j29 

Sovyeu^ «al fc^ trjv Ktijv i^Qxiqaiq' • t^uta òk 
imdeixvvaiv, ég x^ì toDto ^novòkcg iptiòtiai' 
rag fdy yàq t^iaxorta jivug aviòv Iv «Qyi^ì ifriaì 
l.a§iiv* xà$ de dém , ,4v ijia-tloig u<u xS^i^^ p ^ f"-^ JHMOSeENOYS 

npQs snoTJu^ xnEP nromo:?^ s^ 

Aoros. : 

^òiXtpàg txqfisp, S aPÒèg dtHaataì, ywòttxag, 

iyù xal SnovÒlaq o\rtt>al, HoXvfòxtov ^vyatiqag, 

ttHaièog d' ix9ivov ttXevt^aartog tt^^snav 7{(dd(ay, 

àvapid^ojmi 7t(^g toinovì nsgì TéSy xatqlH<f-&ép-'' 

iiav dixd^to^t, Kttl sì fdv, xo uvd^fg dtxaaraì, 

fi^ nàaar anovdììp ^aì ngo&vfiiav inonjadf^iiy, 

\fiovXófisvo^ òialvBa&ai , itaì tdig g>lXoig Ì7ti>Tqé^ 

nufi ifuxVTÒv avfjTwiÀfiv, ti ^ùXlov ^qoifiiìv dt^ 

itag lèaì TtQdyfiaT sx^tv, ^ (ungii iXatrtaà^sìg avi* 

^eQ&ctt. vvv S* Sun^ 7tQ{ii6tegov iyù %a\ ^lìav&gfO' 

aÓTigov joir^ lfLfXsy6(ifiv , toaoifTta fiuXXó.v fiov 

ìi€nsq>g6v$ì. xal vìfy xlv9vvbI<» fièv ovx ogjtoiùì^ 

toixt^ ngòg xoviévì xòv àywv ì^uv* aXìì ovtog [hv. 

(ifdli^ (pégtt, noìXàiìi^ il&Mfiévog ivxav^ ug vfiag 

HCftévat. iyè ò* aviò toDto <pifffótffAS*i, fi^ M 

DXMOSTH. Tox« XV. .1. 130 tókoSTHEKlS ' ^^ 

XSte TÒv vow' ndkxitviitoq yà^ riy Ttg- &jQidaioi, 
OK tótag ovd* vfiwf tivtg H^oovatv,. ovtog o pih 

noisitat uieÓMifàniv jòv ddtXtpàv tijg èavrov yvpcur 
9ió^, cva&v y ervTM òéff &vjrotTégwp- ìk Ttìg, to5 
JtèangdtQV^ àdsXiip^g, ti\v fdit ngBaflvtigw ifiol 
Òiòmai, x(à ntià^Kovt» pvSt^ Ttqolxa* Tijy dà 
vimèqpv, jftoìiìiQdTst. tovtùìv d* ovtiag ix^rtìm^t 
IftvKfOQug ytvouéytjg ^m /roXVe^xr^ n^ò'g tSp Aitìh 
ugétipf, Tiiglrig ovk'oWq, ridsiXéytlv, utpùó' 
^vag 6 IToXutVKTog 'rrjv p-vyaxéQtC, òtòmfi.Snoi^ 
%o\)T(a, ftfTd ds tavra ^yotvdkiH o Jié&xgaTrig , noi 
Sixoig ilà'yxtxvt TloXvtvxtt^r. ièai" toì^t^ ^tsovòìo, 
nuì. nigt ndì^joitv ^rctyxdiqvro sig Xó'yov xa&Usxar 
aStM, xaì xÒ TsXivtaìov 'dteXy^iiaàv , iip^' àiw no- 
fitaàJABVov ròv ABWfqdjrjv, aksQ r^v ug ti}v axmw 
ÉtàerviVeyjtévog, y^ijxè navòvovv ttmi JJoXvtùxjta, .tSp 
w; ^i:^ dXXiiXovg éyxXfiimttav. énti^XXdx&eu àndih 
«cftv^ tlrog avv h^x vjuv, «. ari^geg dixgaTotf 
"t&iSkx*^ iTnov ,\ 0X1 xf[v nQoTxKjoùxoiiwdfMPogaTiar 
aav,, ttilA*' vnoXsi<f)&6iaSp /*A/wk ò^Xfmv xaì ojiw^ 
Xayr^HG&v àkoXa^ùv\. oxav JloXikvxjog, dko^d- 
jffj, tei»?,7/iy ó- uieùiKQdtfig tpf xXfigovófiQg xSv 5o- 
Xvsitx^oVy, JiQÒg i^tlvóK 't]V iiùi xS aVfiflóXaiot' 
^?Kt!J$ è* o\ XM uièmiigdxfjjg é^tax&i^xfi, 3, t« 
MoXit&uxxo^ i^X!^9^ «??f*iv jf^riXixut\ « uvSgts . •«-• ORATIO IN SPVOIAM. 131 

SixatntA, '97(1^ olxlfiv rer^i^ anoTèfiwfUjn^ ngòg tàg 
Séwx (Avàg, ^£ ^ òuxHtaXi^H ju Tcig fjua&wJHg ito^ 
fiS^l^aS-at ^novòlag, ng&toy fdy oìir vgiiv fjidgTV' 
^g nfXQ^ftak toiig na^yspofiérovg, o-^ Jvfyyva 
fioè HoXv^nT^ 71^ &if/0Lrigct ini rmagdxoi^a 
piv^k' tmi/^ 'àg ÌXaiiov %alg XiXkaig ÌK0ftiadfji,7iv 
eu ò* &g Snamt tòv x^^^^^ oipHkny ^p.QÌAyfi fioi 
MoXvfVH'fog^, mi TÒv A^wtqàjriv avviattfos * me 
mg fBUìnSnr dd&ito ogovg initn^aat j^iXUav ÒQOr 
Xl^S» ifioì "tijg n^ut/àg ini ji^y oUciuv, u»t ^oi 
xdi$i Tovg fid^tVQag: 

Magrvgfg^ '^JBv fièp toivw , S Svdgeg. ÒLxaaTtit, 
70^' iati^-, wp ipial& JSnovòltt, naì niql tovrov 
ri av Uii fitìSov , n ìax^^gÓTfg^ t^oty (ig i^yixg xa- 
f£<rnjy, f} lÒv rófiov, vg ovm wt S^etggriSiiv , ug a 
7ig'0Ìjf(TÌfi7Jair, slvai òlxag, ovt Ctvrolg, ovte ioig 
Mhjgovófjtotg,-' aX^ ofiojg Ttgòg toXito tò Òlxoiiov rfXH 
2jiovdiag. uft,(pia/3iJTriG(iìv^ iiegov d*,' (u uvt^Qfg Òt^ 
xaaral,. òùo fièv ^irug èf4.tìgrivQfiasy ^Aqurtoyéyrig iy^ 
jtahìy àTw&yi^gxwia lìoXvtvxxoy y wpstXofiéyugaìj-' 
rm nagci Snovdlei, xai tòv jóhup lavitay]*- lovro 
ò' iatly omTot^ Tiftt^' oy idayt^fÀiypg ovteg tia^cì. 
HoXvfùxtav^ tifv tifr^y ovt èxtivdù diéXvof-y, oÌjts 
fvy slg-tò xoifVÒy dy^vriroxfv* oxjaxoalag. uè xa*/«- 
Xlag, jngl top «vd* eyuìy oiòei %l noxf^ $%t4'dlxaiop 
UyBty, ifP fièy ynq tò «Qyògioy nagà ji}g HoXv- 
tìfxTQV ÒeÒÈtyéiaiMévog yvratxog! yQÓkii^axa,ò^ iatly, 
«' lunéUTity ÙTtQ&ptiagow» ixtipt^; f4dQtvgfg ó' ot 

I 2 f *^ 152 DEM0STHEK4S 

^Hfà axèfhov, sjd ^ awivmv, m ì] na^ Jlolvivr 
XT6V fffVTog ìtv itìtmifiivogy '^ nagd t^g yr^^mòq 
mÌxov aijov, %al t^xuv xii&ivuk, auÙ t^Jv ii^irp/ 
dnaèedùiìMsrai , jtaì vvv^ umg ^UXoi^, netn ek 
rò xpiVoy f^^iv * tQVTov òi lA^tB tm vó^uort xm 
vfÀfiTÌ(f(op qìqovtlinVf fiffà^ cuv óiéd^éto Uolvsvxto^, 
ftrixi x&v KctxuUiqìd-ivxGiìf y^ftftdrmi^ fiix$ wv 
ovvéiòóifoy-, ^XXd n^g àjtavxa xùtvd^ ^tèv àwtt' 
dixi^acfrioi, Idfie ài) fioi m^&xojf /uiv-^rdy tófuov, 

- Sc^ iWH Jb§ éap. djtoxi(Ai!ìdipx6iv Ì.TÌ òiiopt eìvai Tigòg 

toifg \ix^vxag- Xnuxa xti yqdjJLftaxa xd naxaki- 

^d-ivxa^ nati x^v fidQXV^iav x^vl4^<noyirovg, Uyf* 

JN^fipg. TQiifÀfifxxa, J\^uq!xvqha, BoùlofiM 

'tolnfy, S aMd^g.òoiaaxaì^ itaì negl t&v aXlaVt 

^ fov iyxaXoi, x<xó^ tìtaoxov v/mg^iòa^u " tpidktiv 
}tèy ^(}g Xap^yxtg nfj^^d xìjg JloXveùitxov ywauiòg, 
naì &évxs€ iyix^fct ^xn^i^aUap^ Qm^-dysVfivóza- 
ci ^esxojuq^vQi tAvniv, t^ viup ^f*óiftloi ó xHr 
fisvog {laqxvqi^n * - aìt'Kiv'^v S*, ^v ìx^tvoiv * ovài 
pkq xot&XTjv XajjÓifxtg ctpa^govcuv^ • SXXa òè naca 
fXOiO^af xò dè^^éXtvxaìùy natveyxovetfi x^ iftiis 
ywaixòg Big xd vffjUfSUii it^ Tmx^ì fiv&v'di^yv^v, 
xfx» ngoavaXaìadafig, lOvdi xapx^g dfuli avfifiaU- 
ad^cti xò (iigog. àXÌ^ a fdp bxu JXQfAàfiw, x»p ài 
Tfiè (jU^ Kafd^etat, xd d V ovxw qtayt^&g ovx ano- r ORA^TIO IN SPVDIAM. 135 

va, Xd(ìs fÀOi TtdyTOfy uvimv tdg uaQtv^a^, 

MiU^v^tut, "/oro)!; xoivvv^ ta oivd^s òmaatcì^ 
TtQÒg fMv javT* èvÒèv ohntfn JSnoitàiag* òvdè yèq 
^ec^ lattn^òuvòg &v\ aìridiastm 9ì HeXùtvxtorg- 
Kal T^r yweiiKtt atrtov,, xal qy^au. Tovtt». nàv^ 
vTi' ifjiov Tuuj'diytDtg; ìtàjàxpiplàaa^'ùa'^ neuL 1^ Òi* 
tifg . asta nolkér,. kuI fi^ytìka fiXoTtTsa&ai,. %al 
òmriv uktixéyai fAOi, taìixa yàq mal nqòg t^ òiatr* 
rijTtj kéyttv ejTFjje^et. ì/ùì d^, « civògeg òittaataì, 
nqShdv làèy ovj^ fiyovfjiak dtttaiw eJyat ri^v anolo^ 
yCoèif. T^v *rpiaìiTiiy, ovòè TiQOariHsif , Srav Xig <fain^ 
g^ è^sliyx^rai , pitaaTQéyjarta ras ahlag , ^ fyKO' 
htv itaì Òia^fiXXuv * aìX ht^ivfùv fièv, ilnèQ àÒ^ 
K$hat, Sìjhìv, ori ÒlttfjV' Xriì//$taL\ tovtwv ìj%^ ^w- 
GW nUg yàq att fyt>- vvìf róth-. roitifoV' òm^hng, 
dvTtdixolrir,. d<psìg^ ffTtSQ tav Vfàcìg- fiélXets lijv ^|J^'^' 
(fopo^aeiv^ cTie^tà &avfiaS(a,, ti dfi^ùtt, BVirèg ahi'- 
&tj xaì dixaìa. tìz^p iyxaltiy, pbvkofiivaip ^fi&g 
t&v iflUav dutXvtiv, ^xfx» noU&y léy&v ytvofU^ 
vf9v, ovx oló'at ^V ifAfUvuìty olg ixthoi yfehv» 
xaltoe t&vsg av' &(iHyo3^ jtal taP;foij&V, lee^tut 
iliwy iyxhifjiéìttùv tà yatiph oyTW 0jfsy^av,, t&p 
ntxgayEytru^nop* chtaaé tovtòig ^ * Toir siddtqm^ oH- 
dèv fjttov ^fjmp tà yevdftfva'^ tmv noivOv àftf 
q>otÌQOig xal ipiXosv oytmr * SXXd àtiXovéti tovtot 
Vttvt 'ovx ikìfànélèif, (pangoig vn avtmf ^eXeyxàr 
fiévtf , tavtpy tò¥ t^énop Xafiur dMvigjw • f*^ /% 134 DEMOSTHENIS 

ol'sa^, 01 SvÒqìq d*Kaatal^ fo^$ ùdÓHtg S»avta 
xoLvta, wvl fiày vuw&ivifhvQvg tthxovii xa&taxAyia^ 
ifiol (JtaQTVfsiy, Ture d* ov5^ Ofióòavsag uXko ri 
'yvmai m^ avx&v* oifii^v dXJk u xeiì firiÒsr fov* 
t0v^ Iti^X^ ^fuv,' ovò* ag xci^^>^ *ff« fvmui 
ntql axrsSìVy ó^tsqoi tdXtjS^ Xéyòv<u. _ toqì (Ùp 
yàq T?? oÌKlag, ti (prialy ésf é^ov neta&ivra Uo^ 
Xvsv3(Toy Ttf^ffTo^ai tovg ogovg atijaat %&¥ xi^Uav, 
àì£ ov df^Tiov xaì jovg fiàgTV^ag mstaa, SiSVrov- 
dia, y/Bvd^ ftoi fiaqxvqHv tovg naga/'ivojtépovg, 
or èwfyyha fiop, j[Ov^ tiSétàg tlctxtdv fu ìtofiwd- 
^ivov, toèg àxoiovTìBig QfiòXoyevyrog o^dXetv ifioìi 
itvaffjaavieg diroòoijpixi^ . TOvg tojsXbvwìop Ta% 
ifM&rtHCitg naguyBvofjiit'Ovg^ ròvroig ytìg Smcuhw 
tvxéri xoiToixoiQlaaa&ai taìf^^ vjnjgx^yf dìji-d w^- 
òwBvuv Tijy yfevihfia^rvQlay f ei fttjdèìf xiàv ytw- 
fUveiv fiaqxvqoUv, &(fS}fi&f Tohfvv joift ^Òfj.^ v^^ 
éneìvo diti, &v Xtyoig; ; «xgifiSig ydg onag rovrovaì 
dtfà^g,' bI Òb (i^ , TiàvTsg vfistg uhuitììt sfiréy, 
Sts yàq IToXòsxfXTog òiBxl&Bto xaviu, nct^y (ù» j 
toùtov yvvy' xul ò^Xov, ou rag rov ntxtqòg Òutt- 
&rixQtg -aTvriyYuXiv «Xhag t bI nal fiìjòèp fàoy u- 
'XiP, dXì! éy ìlnaaiv ^Xaxxo%to, naq^Xii^ d* av- 
^òg ovrog, aats ftriòè tovt ttyai ÌÀyiiy\ itgìÀSi^a, 
ttaìldla, HQvipdfuyoi revTovg, iTigarro^ rettiti 
nagutttotXovfiByog yàq ìxfr^w^ aixòg (dy «QxoXlay 
aysiVf^Tì^v $8 yvvcuK ^^xsìy t^v airw naQùvattp^ 
~%i Ir» Xwjtòyf ùnayyBlXayjog U^iùjoyivoftìg avtf ORATIO IN SP.VDIAM. i35 

deva q)ollìfiTai lóyor noàiaùfLEvog , ixiX ctta/JioÌJj^ ^ 
T05 jutà ravta tow IIoXvtvTCTov nhìov ^ niv&^ ^«r 

ovdiìf^ ovd^ f^ ywrj, naqovaaiìioLQxriguTiaaiToh' 
Tot$- ffey "ovxfiTft, ITgXìmfxrog avrà ntia'&BÌg ifiol 

'solvvv, (5 avdQtg'diìiaaraì, fiffpftjfiépoi aaqìtó^, èàv 

•^s^e. ng&xov S* ly eìS^x anqiPbìg^ Stì jÒvtov 
tòy tgónot %X^^h "iw (JtaqxhQOiv dxovaatt* Xéys, 

. Mdgtvgsg. 
OSxovp, 01 SvÒQsg dutaaioà, ToJy (lèy ;^<)UW 
ògufXlt&n &g, òncaUng »aì hgoaoipsiloiAéviap , àiinL»^ 
(jn^aé fiOh iriv olnlap 6 IloXvsvxrog, avtòg oyróg fioi, 
futgrvQit, nal ^ zoòtov ywrj, ngigtoig dikXoig toì&- 
70ig io7g ^fUfMtgtvgtpcóiù., auyxonQovvtsg tóu, xal 
ovTS ngòg tòv IIokvsvxTov dvxemóptsg, iTii^tovvju 
%oaavxoLg rifugctg, ovu ngòg xòvJlqi4n_oyévny$ int^ 
xàxMSX r^tfyvisay, uìXà piriV, siys' ÒixaHmg àiuxi^ 
fi^&fi, ^fiVfjfAévoig xoi vófiov, xttxtk ftèv xov&* vfup 
ovx taxiy dnoiffri(plaoia&ttt ^novSlov, axéipaa&e di 
Jj} naì nsgl xm tìxùa^ .f^P^f og ovx inapcupégu* 
Hai yàg èptavdvi néXip avxòg^ ovxog fiéyiaxog «rroi 
fAoi fjuigxvg,' ^ ìAyt^iià dia, wsiug vv'p^ àvxidir» 
$twv* TQìixì fièp yng ovòèv xsxgtf^giSp iotiv* aiU* 
f(p/«p TXigupayii. xl noi&p, at àpògsg òixaaxàl^ ' Toi&«* 
T^ yàg rfiiii ngoa^€t9 xòyywv^ W^ iqy Sga xQXfif 136 . DEMOStttENIS^ 

r ■ 

T* xat Tic^l T?? fifjtgò^ tMV ^vmxmv /ÌXaaqiiifJisip, ^ 
nfQÌ ^v Yqotitjidxtìiv , elMiag: Ifià^ fir} òhrrixài ìè- 
ytav è^anottav^ tavtl ^«g. t« y^uftfjiaice xar^Hn 
fièv ^ Ilokvebìtjav- ^vv^y xó.édjiSQ tìnov oXlybinqù* 
tiQov • 6(tolùyavfiév(àyòè zaìv aj^iidfdv %(u nagà t?? 
TOUTou. /uvatseó^^ ical naqvi ttii ifiijgr dfKj^óugoL 
not^dpTsg dvol^oprsi; ^. avriy^atfà t ildjSofisv , x«- 
dsìvù TtùXtv natóittri^và^sviu , i^a^ jt^tatoyé- 
vu na-is-d^^d-a., toiftó dìj\ tovto, (»^ Syògfg- di' 
naaraì, fjui&sh TtQÒgi -d-mp'' évij.aotv fdi yÙQ. al dio 
fÀVoti^ ri^itfirjrov olxérov, xal ov tovio gtóvov'i 

^ lIoXvBVKxog avT^(j7ro^nJ(rtccw éyxixlriìisv.' 4r^<f(xw 
o' alx!^Xiai Tioù ontaxdauxi \pQoi^^^* tavia 9^ ava- 
yyaòg, $1 ^tàr urjdèp avTM ngoarjxs , firiÒ' àXr^Oti 
%d yty^afifUva tiv , ri òri nox jovn cv&ùgriyaydxui 
angt hiujiap} ti Si awtaviimLvBxò. mHXiv xà fiffih 
vyìèg. sxovxa,, jiriò^ aXijd^ yqafifiaxa ; xoyxl yà^ 
ov3* ay tlg òipiov fi^ nàaiv ò^toXoyoiv xoìg yv/qnfL- 
fiévóig: noiriasuv. àXXd firfV, (a avòqtq dixaaxoù, 

' xoifxd y^ àetvày òrin&v, ti Ttgòg^ t« avytiex^grifii^a 
V7X auxMit xointav i^axeft, vvv àvxiXiyHv; %aL^^-. 

^òèy ari^itàYVju»- usiate òidxi nivttg£v^Q(anoin^i 
%tt firix! aXfid^ìj , ^«It'fe òlxOLiot xiav iynXr^àxtav r ow 
%axàacti7iì}v ,) txAÌ/i nOQaxQW^ àfigiiff^'rixstv lìéd^a^ 
fjùy (lij nqirpraifxf^ dà xuiixa f av dsxkgov àvxtÒif 
xììai'j,. nòvfigoi ìtaì cfvko^uvxat^ doteomiìf" eìvai. xav* 
%à ^èP ioivvy ^Ttìyvdtag ìivÒsy rixxpv ifiòv yiyvà- 
èi^Pf. iXXf'oì^at,^ ital ìuxgi^axsfov't odia "ìtùl ORATIO IN SPVblAM. 137 

'* . » • ' * 

nViCvóftQOv èvjfxv^ot Tm^x^faty naaiv hvttvila toTj 

7Ì(7iga^fiéyoi^ hàikA Xéymv, , ovk ouaxùvstOit. xalroi 

noXXfixLg Iffiéìg tv^nóvov axsvdt^fux, avvèiJidug, toé- ^ 

T» x«Tc^TiSJy aXXùìv Tmv ^yitttlovfiivfinr ixQfiaolad^ 

ff-Afir^j^lta^ lavtuì Ò-^ (xTiav&*' v<p^^eiÌT0V^avfipt^xBV 

i^fliyxea-fftxu tfd fioi Xd^ tì]v pLaqtvqlav, mg «u^uo- 

Xoyibxà ts Tdx« ià atjfièia rSiv yQUftfHXTOiiv vita ri^g 

tovTov yvyouxòg^ Hai v\i» iinà^novÒiùv KOtwaf}(jtav» 

• MoiQivgia, , , 
Tòòtfor toivw (ra<|p/l^ ovi(ag clnodédstyfiértììr, 
riyoi'fjttìtt fièv ovdh Ir» deìv nXsUa Xéyiiv. óiiórB 
yào xcèt vófióvg l/c» n^qaaxéa&at, itoti imqtvqois 
auàvKùv \wv uqirifjiiiuìv , icixt ràv uvildiMìf avròf 
òffoXoyovrtd'^ fioi , ti Òèt piakQMy 'hi. kóycàvj ofi(oi 
S* ait ugoL ittgl ì^g ngoiìiàg: uyctHUta^ y Hai g>dux^ 
^?tXsovsH7eìaS-at talgr x^Ximg dgaxfjtougf ytevuitcìi* 
oùSèìf ydg tx^v tXatTOv\ àftqda^tixsT ngòg aùtdg,', 
ùXhk nXEloVf^.òg ami/ vfjtìv toiai (jpàvbg&tf,* ov fir^f 
ttXÌ^ ti ndvta ^avvl^-atg dXrj.&wg aiii^é^fj, ov èrinoì) 
òlìtaioy ifiè rijv ó}ioXofij9ttaav itgolita fi^ Xaj^str, _ 
tVnsg oq^sXd(^^i itòv vó^oav i&tÌP^ ovòé ys xòv ÌIó» 
XvEviiTùfy^'ù %MV 'Shvyaxègmf ifiavlsjQ rfj fièv àkài^ 
tw, -T^ 9k nXbUa^ ngoiìt èniòopvaiy ^lawùhj&^ak 
vvvl\ Gol ydg ama firi Xafipdyuv è^v,< w 27iov^ 
ola, firl ngocnid^^ivfùv y Sìsneg èiioì , tmv xf^Xiiof, 
«Xi* òvdèv^arrov sl^sg, atg èyòi didd^oa, jtgMfbp S 
//*>* otc *i&Òoro, ròvjhp Xd^ fioi, ti)» fid'gTvgloafi r^ 133 pElfOSTHENI5 

9U Tig, ti lovn^iùr h Tcug tnragaKoyja jufeug 
ÌPBUiÀttTO ifd Jtifvui» xal rà ifidtta t&v jfiXlcìp ' ^ol 
ò^ ai déìtu fivai x^ffi^ TtQo^antdlòortù; tovtò dij 
ttal fukÌM Uytiv •' 6 fdy yjig [^ij] SjipvSlag^, *» at- 
dQsg òiìtaatat, nagà tov Às6intQdjavg'^vaav rà 
' ggvata lutl td IfiuTta tip,yvyaì% diafifr, w ó jBTo- 
lùivxTog ngoaaitiria9 tf Ai^i^itn^ xlSoy ^;(l« 

q<^ ^ fjLÓyov ngòg tot tovt^ òadirra iàv^tt&p tk*;» 
it^griiTH TtagctTtUlìauìt, j[aglg jQy ^ Tcr^ jfU^ «vo- 
tififjd-ivttav. Stn sìx4Ta»g ép ttuq j&xjotgdnoirra 
_^vfUi htti/jiaTO Tctv^, UTtsg anstejixu t^ ^cah 
ftgdtii, Hai nlel(a rsóv ifioì do&ivtw r^p, xoUfwi 
Xdfle Ttgtiiov uh X"^ ànoygaq>iip ravvfiyì^ xaì léyt 
tuvroìgviiv, anèg ixémgos ^fjwv J^u, jAsrd^ja^ 
ta, Trjv T&v SunTfiT&v fiagtvglav tv ddwair, ort 
ital noU^ Ttkelat XQW^"^' ^X^^> xuì.nBgìl rovxmv ò 
^eoucgdifi^ iv^rnhi,- noti xaxà xuìan lyyuaap oi 
ÒMtnixuL Xéyt, 

*AJtoyga(p^^ Magtvgla, ^Jg ovp-oi qKitpigSis 
cvTogjùpsxei ^6Ttagdw>pta jwug t^ ngoìtca irdiai '^ 
' fyà de jdg jùv rgiduovia fivag, na&djtég'^ovtog'' 
tdg dà x^^S-» ov ,fÀÓvoy wntgov ov* iuafiiadfaiPg 
àìild xoà vvvì xip^vvsvm negl avToiv ug d6htwgtx€»p^ 
òm tavta fthtoiSnovòlag, to àrdgtg ÒiMxqtfn, 
tùìg Xplkoig ovx ì/?ovìUto inngiìffagttnaJJiay^pai'aliP 
fsgàg ifU iynìaiiidxwp^ 071 avvéfiaiPiP aii^ xaifxck OR ATIO ir SPVtìlAM. 139 

'~ - • ' ^^ 

fiévoi, xo» oaqmg éìàóug, ovx iTtérgenov av ixiv^^ 
Xéytiv S, TI tòxoI'* nag* ifiìv o' oVsiai y/tvdifMrog 
ifiov taXfj^ij Xiyopxoq nBgtysvriaio&ai, itodtoi xre^ 
ktv iyxal&, Ttdi^* vfjuv CTTrs^eila accfoìg^ wg alÒat 
ijv »^róg. TOÙg d^ u96xotg otftovl upevysr, ov^^oi*- _ 
fisifog èmiifai naQaXbyioaa&ai, ju^ xolyvv^ ta Vivòg^g 
^inaaTol, ftriò* VftCg ènttgéiwtB avj^ ìf^tblka^cti^ 
ìuà òuifiétlXeir, fUfinjfiipour&i^ sl^/iaWv* tan yctg 
ndy&* mg iyénto, nl^i^.jS'UMugéXmw ìym, ngàg 
iUyov vÒaq àvapia^iuvog Uytiv. 

Se ' - ' TBOBESIS TOT BPOS ^AINtnnON 
HEPI ANTI^OSESIS AOrOT. 

(J §iip I^yog i^iìt évofpigtttu ?uigék nvuy eU top 
^/loaM^jy* vn6&$aip 9àBXHraùvtjv. fivaitvreiyfM 
na^ zoig àSipialqig tqidnoaUav Jipògmp xajà top 
nloihop ^Xsyfiiptop, óìg àvéxuvfo t&v Mitovg^ 
fiw cu^lSopfg: -yéiMog òè éòidov t^ ntnovaix&u 
xointav vmSfiX&éip in rov cvrrdyfuxrog, é^xwa |ai>* 
«óv ntovawtTègop a^oXàCorut insòsinwe. xaì u 
ftèv 4 ngopX%d^ùg csfAoXóyn TvXdvamugog $ìi^i, tig 
soùg TQUxxoQtovg dpTiMa&lirraTO" et òè^gvelto, xrìp. 
oAjiaw mrHÒlòiemp^ pSbv 9qIv\» tig twv Tgwnoqlyop ' i40 > DEMOSTHEldS! 

9re9roM}X€va4^ Is/uy, xór* «Ira» yiéi^C» M ^ctlpins' 
jiov éXtilv&f Mai Tijg ovalag fl^ drriÒoaiy ^xovoi. 
itfgl db Tovtm ÌyynxlBÌ,t^ ^awlTnitò, étovdè t^ 
éino/goKjp'^y t^g ovalag dtStì»Ótt xatà top n^oaiptorta 

KTjfidimv agìij^xów Otts^ tov ttaq>0(fijaa^ jtSf hòo9^ 
uva, nal ^fvd&g òifvilw noìÀu itlartoiiir^ 


m. JHMOSeENOtS 

I 

O nP02 0AlNinnON HEPI JJSTId02ESl2 

AùrQ2. 

t 

J-J-oXlà naya&iBt yivoix, w Svdgsg ^wauteìi, ngSi' 
tov fih vjuy anaatv mttu Sé xttS JSóX»pt xf mh 
fÈO&iT^aarji tòv ns^ j&p éirfMa$mr^pop. ti fui 
ftxQ ovtog rifuv &tt(f>9»g èim^ujB, ri ir^t9P dèi itòuif 
tcvg dyttòedùìx^Tag, uaì ti dtétt^v^ mH t^iUa ò* 
iipe^g, oùx oìò\ linot nQ<ifjX&eV «V ^ towoi4r,*«i* 
ylnnov tdXfià ** oteoi^ xal v%p Snavtec To&m irifolé-' 
Yovtoq rifCiv xoxt vófwv, Sfitag ov9èy i^oifthmq W9 
tv ai tra yf)^Qafi/Kvmy &i%aUtv, nvtì (tèp, tot» v^twf 
Vjfjisg^ , wp' fjf wfioaB T^y cMipètraiv òoSbtal fioi 
trji ovaiag.ttjg avtov xatù tòp iHSftor, ti, » f^*! tóvÈ •ORATIO IN PHAENIPPVM. 141 

rag, r^v èiiti^htg j^ov M&ero, naì lèv fj &fftolóyfiaé 

àXht jtajiìi^QOvàiaag :OÌfjtip€Tég(av^ ìiaì i^fwtVf xal tov 
vófiov^ ÙBVjéQfa (jiijrl ìdfaxi, òyoìv ì^^tqhhv rifiégaig 
nq&isqgy i^g sig tò dixaat^QLov tlaódov • tòv 5* «A* 
lop miàvi ixnoàoìv r^vj^QÓvov^ ^^nl $è tov t« otf 
fitta iav j^v ol^yiàyiav, a not(^iSf^iivà^i%v y èhQmf 

tSIIu , ùiajiSQ i^voiav dsdtOMÓJog avj^^xov vófÀOV 
ytotéiv o, » «V (iaiXffioti, xaì (aÌj ^g ùixaióv iajtv, 
iyùì ò*, <u avògig òiieaaJi4Ì, ildiaf av ^èv ifiàvièif 
$ìdoy tVTVXovvra, ì&aTtsQ jiQÓtioov ^ r^ ovaux , xal 
(livovxa iv TÓig rg^aìioqloLg, iJisid^ de, Tcc^gdv t% 
xotvijg ùijvjfioig /juraifxcov joig aXXoig jotg (Qyixj^ofié* 
vovg iv Toìg Eqyoig, Tri à^ Idux fisydXaig ht^gmentòì" 
Ktag ^pLÌaig, dnohàXsxa jr^v ovalav, ^ xal Ta-^sXiV- 
tòtlov vvv ifiè del T}i nòhi, rgia rdXavta xaia&H^ 
vjxtf tdXoLVTW xoiTà TÌjv jugida, (futéaxov ydg, .wg 
liti no% mpsXov, xtlyùit toif irjfisvd^ivTog fiEtdXXoyy 
drotyxatóv ìotiv ^ìg Tr)v i^^V rd^iv neigaadai x^a^ 
d-iaidveit tòv ov fjivvov ^fiov vvv Q$>ta nXovawtègoVp ' 
ttÀilà xal'ngÓTsgov, xal ovòè ndmoT^ Qvdèv XtXH- 
vovgyìmórot vfiìv, ovò^ iÌaevr^vo;(6ia rfiTvóXti, Òéo^ 
fi»» ovv VfiSiV àiidvtmf, (o avògsg diTtaaroil, èdy 
ijit$eixvl<a 0alvmnov tovtovì, xaì 7mg<x^p.7fxÓTm 
td èv-toìgy6fxotg dixaia, xaì TfXovaimegov ovta 
ifiov, fiorid^aal uqi, xa* jovtov ilg tovg tgiaxo' - 1 142- DEMLOSTiffENIS 

fioi ttad^ ÌÌM9X0V txoq Ttowvat rag artMimg,^€!ii 
rò Ihsvtvxsir awBx^ tjj ovoltjt ov nolloìg wf 
noXitmv dia(iévuv sì&unai. i$ ^QX^Q ^ ' v^*^ Snwrm 
rd ^evóJAiPanegìt^ dpttdoatv diijyriapfiai. rov/n^ 
imaysiTymvog ftfivòg , w avàif^sdtxoiatal, t^ ^ 
ré^ lantfdyov , inetQVP oi ojQcntjyol toig rgutti^ 
albig tiig drtéÒdàBi^ ir raÌTat^icaXsaef ittnà toh 
v&fiov vaivmnoy tovtofL xaHéaasdi xaì Tuttala'' 
pwf tm oluzim tivàg moà if>lÌMv^, inogtvófàf(9 xv- 
^rigcids eig rrjv èax«fHxy .etviov^ *al ìtQ^totfdv nh- 
Quxyaywv t^v ia^riàv [avTOvs,'i nléov 9 ojuòi/mf 
ovaay ttrtot^KOVTOi, ttùxXa tosila wxì ^ie^io^n^- 
firip iiHnvtiov ^ttiviTtaov, ort oyStlg oQogrhaaru' 
ini tjjiaxari^i €Ì de qnjBiv, UTnìv ikìJLBVov avwv 
,ijd^^ xàl ds^fift, wrtag fii^ wstb^òv Jytav&a^x^og ytr 
vofisvov uya(p«yriaono àiù ta x^Q*^*^ &ni%a nuqe- 
arjfifjydfiTiv rd oix^ftctra', xml tovtot ixéUvov ùq 
wdfid paÒl^LV. fitta de tatfra ^^fitiv, oitQV & aX- 
tog Bifi 6 ànijXorffiévogi 7i<sav ydq, vii tovg &iQh 
xaì jdg x^tdg, (o avò^fg dixaaxuì, di/o ahi ov/ut^t» 
fiix^v TtXé&gov hcaTéga^ d Sé aTUtglvaròpoi, ìxi 
o^fiiv TUTtQUftivog sV^ T0& aitov, &Òè tV^ov duo- 
lulfmfogi xikog ò% XvoLfiijfiak^koya, xenaar^aai 
^vldttuv tvòov tivdg, uaì v^ ^ dnHnàr *aì mh 
Ivaag tovg òvjjXdTug fi^ iSd/fiv %r^v vh^v et tiji 
iaxatidg' [n^òg ydg tjj nXXji ovauji jjj ^aivthjiov, 
n Sydqeg'di»€urra*^ xa* avtii n^oòog^ydk^ ioù» OBJLTtO riT PHAENIPPVM. 143 

_•' »■ •• •— 

avT&, ti ovoi 8i ivunvjov vXayhyovai * xaì Xagi' 
§àvih ovTog nXéov ifd(itdBxotd^otxfJUÌgrijg^fÙQ6ig*y 
tovToig dnstndiy, wane^ ^ì^» tijg ìJli^g fiìi Sutb- , 
o&ai, Koà-Ì7iayyiilttg iHh tii tsQfi ^aivlirjifa nafta 
TÒv PÓfÀoy otjwvrSv , ^X<^fiipf émmv étg aórv, nqSi^ 
tùv fiiv ovy tw il^^vddnf tdgfiaQÌvgùagvjiÌPTttt^ 
^ofiai.' Ì7ifj>ta xaÌTtsgì Twp aXUtv ^xovàse&B naaoig 
tàg dXii'd^lag" tovrovì yctg:, <u avdgfg -dataatoit, 
^aivinnov Bvg-qqers iv&ifg aitò tTig ngéTfjg ri fiégag 
agì^dfisvov ToD fiiiòèy Òlkaioy notttv, naqiarifijjvàiiriv 
ttt oUtrifÀOiTct, JoXi yó'fiov (iotÒBdatìt&Tog' ovtog.oivtoh» 
^s. xaì j^ fisv vcqxXttv t^ (srifmQp, dfioXoyu' . xS di 
dvol^t r^v dvQav, ovx SfjtoXxtysT, ^Tng^ av oiXXov 
Tivag tPBxa Tfx aijfiwii a<p6iigovvtag, ^ roti mg ■d'if- 
qng uvùi^aL ìmiTtit "unèìnor tì\v vX-r^v fiij è^xytiv • 
i^'/£v oviog fniiifag tàg'^'fJiéQcig, jtXi^v ixstvtjg, iv 
fj iyà ansinovi xgéog ovò'ójt'QVV ùKptiXsto inìtjf 
iaxoitia, vXjp oviog àno^a^h noìXd. unXoìg nòisi 
0, Ti av povXoitOj'ovx o, n eiv ol vófioi xiXsvwau 
Xiys rjxg ^etgtv^iag , ^ngwtov^j^v rag vnèq^ lov ^8- 
TéXXov, ^siToi ital tmg òlXXag, 

MixQ^vglba, *^ fzèv tolviàf ^^id^vg Tìf ngmjj 
rifjtsgff' fiSTfx rag veyTiòoàsig i^Sarrf' fts ^alv^nnag 
dÒMSiVy dxfjxd^ars^, & oLvÒgtg dixaarul, xak ^fLOV 
xal Tuty ftagtùgfovi za Si fisrtxTtKVTa /syfvt^fiéva, 
oux ET slg ifiè fjióvov ayTw-^^a^T^T«t, aXXth xaì iì^ 
To^grófwvg • linèg otOt. Vfiìv unctat ano vdotaisòv iózlv. >s 144 DEMOSTHENIS 


^ùv vófAOV òutq^'qòriv Xéyoi'Tog^ tf^mv ^fis^ìP-, a<jp' 
fig oly 0/10011 , dMyai jijv aTióqtavatv, tùsìzó ftov 
TtgoaelS^éy ngò tov (ftnaarri^tov fistd IIoXvBvxtov 
toìf Kgmmg, koì ktèq(ùp tivwv^ ngSìtov fièv ntgl 
òiukvaiixìq nvvsX-d-uv éeiift(^ * TuivTèt ydg fioi tà òl- 
itaia i noiiiativ ÌTtsna t^v ^itóifHxmiv %^g owlag 
uva/ìaXéo&iu i/L^ nolktxg^fÀàQiXs- ov yàq èpfoùv nov 
xà ngdyftara, v^oàfCévog If* iyù md firtQÌov xal 
UTtgdyfioyog ttv4xi iioìiiév fjtij svd-ùg èÀì X£q>aHv ùg 
JÒ l^ixaaj'^giov (SfxSlisiVf èjmla&tiv^ {ri yà^ Òsi fia- 
XQoXoyeìv ;)\s^v fièv avvódov Tavvrjv Tr}y yagi iuy 
diaXiaeiov, t^ oyddtj q)d'lvovrog toV' Po/t^ò^oftiavog 

' pjfvòg ófÀolopjaM noiiQatia&at' , zitv à* uTióqyavaty 
t^g ovaifxg tìj txrtf q)d:lv(fvt6g» xtfxòfv Òè Tovxfof 
éf(iq>atèQ(av hoq ifiov ^alvinTtog', ov3* eig Mga» 

'%iav rf^Bgoìvdii^vtKiàtv* ukl^ dv^ Mg Òvo, vófAOvg 
^xei TiQÒg vfAtig nagafifjìrjxég' ifa fiiv, thy ìuXsvof^ 
*ta 'Kquùv fifitg&Vf «9' fjg Siv o/Ji6(j7f, jipf pvaia» 
Snoipalys^v ttsgov òk, top KsXBVorra xvglovg Btvai 
tdg TiQÒg dXXrfXovg ofjioXoyiotg , ^ag ccv ivotvrlov fux^ 
TÌg(oy noiTfcfóivtm, xaljot, w Svlfgàg dixatFrai^, tU 
cvx oìdèv vfiiav, ori 6fiol(»g^ je è^t^ vófnp ys- 
ygafifjUvri r^fjtéga xvgla iatl,^ xaì ^ vtiò t&v dm- 
dlxùiv avyxofgtf&itaa) no)ldxi>g yng nagà %b toI^ 
vòfiQig yeygafifiéyfjg jgiaxoaT^g rj/iégùig, kté^y tifùf 
avToìg^avy/cùgrìaavTsg, i&ifiè&a, nagd te Tofe dg- 
;(4ug àn&oa^g xaì òixag xotlxgiasigdmpdlXopièinoii Xoig, Wf tt ttg nmfgov^y^Mito Suy shairt^p ngòg 
àXXriloyg è(txiìnfiavy ftia^&att Sruvtòpés ^m^ 
PàìXwa fTvuoipafihx, ^id¥mno$toipvp, cSojre^Tov 
vófi&v ngoatoTTOvrog nijfièv gtotttv, lov Uv ofLoht^ 
j^a^rt^, àti éìo^vijg i^g'^pti^g^ à/p ^g ^féóliyvi» 
asv ini Ts tàg àiaXi(ntgunavt^tfmr&ixhMcàTÌjraxó^ 

Iriìpsù&atf ttvU 'Ttkftox wrH(vti\isàv^ àì£ iyw fdp- 
ijiBiò^ Tovto» ìiifm ov mgoaixomàiwi tòv v&^, 
ov^toìg vè^LOtg^ugxò éxquti^pov tòwn^xt^t ànó^ 

de fiB tok iv «vf^ ysyqe^fdpoig a, . ti jif^cro/ec»^ 
X^^^f <v i»ifil^6gSmaatalf'pk7f 70f$ t^xvgotÌQav vo* 
-ftiSittfat 9&r ffèfMHf tijv orvtisSÌ' fià^vi^p thùii, nX^v - 
rgimng ToSf èi>kai<yvi^iftEùP^ d di jtìjy noXkoùg n^j- - 
asts ro^ nèetùi^^d&vmii tS^ifévv^yófiOfgyÉy^ftfté- ^. 
r6»p dmwMv^ àX£, iittl^otg fio9id^%v , o?r»ME^^i^ t^v 

{ffoti^v ^ixfip, t^vtìgtò Òatuerrìj^ov , iTtigt&p 

toSr tiq^mg gìgtjfdpfav tctg (lagtvgl^g, ìmI tovg vófièvg* 

Sg^g ì^cunaìf mnov&òg iyùt^nò'^mvlfBTtov, am- 
ygatlftkfàfriv ngèg t9Òg tn^sinrjyoifg raòrf^p T^tv:^^o 
^gaif^, Xéy$, 
JDsif ooTs. Tom. IV. K ' 14$ nzuosTWEms - 

ài^fiéywf, 9J mvÒQZ^. tiuNÀoidàf ìtuSsucvÒuv ì/fjihf Sei 

^ivmTWJf tyox^v opta rolg dvfyvfodfiévojis, ij ov- 

mq JQÓTtOP Syòit vììv JruikMvvoì /\ dX^ ofiiag ifiè or-* 

' Vc/'g^^aTQ .'^aiviitnog- fLtj òùtaUiig «TtofpcUvw %^y 

f ^volai»^ ' (avita tò ngòg lifiag yjtùdes&iu toìì toloV' 

%^X)ig ^f^'òtóv iijw) xa« xaTtfyoj^b tov o^óv,. Juy 

l&fjtoaa nqò zi^Q àfp^àv^hoigf. ìiyoiv^ m.nh^p xup 

,« 4p toìg tqyoig UTuax^i^^^ dno^alvgiv TJy aXXt^v ov- 

^ ifliif, Hùamq xò ìifiiixà jovg pófMvg oftPvitv ," fovT 

'- N«Ìioy Kenf^yoqlag ov,. vfisìg d' tat9,. m mvÒgig $éxa- 

\0taì, {yftélg. yuq ìl&ea&9 ^ top rófiov, ogUfta^q^ 

^ 5ÌJV o^Tfi} Xéysii tòiig dvtidkdóvTagaXXrì^i^, itap 

t ifióaavT^g àno^faiybtak ti^ o\oiuv, ngpaofipvsivnaì 

\ \ TÓvòt TOP o^T^ov' d^uxpodp(ù T^v ovalap i^p èfta,vTOv 

. ^V^wg Kaì èiMaUag^ nìJ(P rwv àu joìg t^yotg roig 

dgyvqdptg,. Sua ol pófioi àtsXti n^JioirfKaai,. (liXloy 

òè léys %òif pòftop 0VTÓP, fiiuQÒP (ààp-ovp^. urcjevv, 

iniisx^g. iyà yÙQ nuì nQÓtij^v nqotfoXttjikfjLrpf JPal- 

\ pmTtoVf 9iaì vm,: co oivÙQ^g òutaatal,. SidfafU avrù 

v Sfo^tàp, »al àapiizuifmi fujii iig^ alki^g ovaiug^nal 

^ ^v iv Viìiì^Qyoig^ éàv fivitr^ ia^iitiàp f4Óyi}yilfV- 

&ÌQaP TM^Òfa, wsjuq r/V,. ot' s/òi xon^Suov {1- 

&OP Hg avxìiy futti g/ta^xù^bìP ,. ital tÙP^ op é^ty, 

iu-xwp oìxfffAdtwp^ alxQv koà, oIpop^ huì talXOf 

m<peldfp ànà. x^ ^nqSip xà ai;/ic7ofr> xuhx» nùkip h; 

xttUTd.jMrcxftT^<ji{. Mal il léyng ht^ xeUfloagi tkoXIù 

4k t&p i^wi tfop èg/vgUiap iy^p ^alnniK^ n^- ÒRAiriO IBT PHAENiPl>VM. 147 

fSQQ9f avtÒg T^ ifiionfsov aj&fAan ncv&p, «txl ^^^ex- 

iiSfisvo^, (n/yeÌU$»/uify. ófÀolayw. rvvi òè, nh]9 

èXiy^»v, wnavi a7io^<uÀ«x«r. at) ò^ ix ttjgiaxàtiSf 

fw niaXiuv Tcr$ xgi^ùi^ otnwttttdsxadgaxfiovg , Hai 

jòr oìvov (ii»dexàdfaxfiw , TfXoyyiìg^etHÓtùig , hni' 

òàv noi^gy ahav fàhf fitòlftpovg nXiiov^ i] xP^hvg, 

eiV<rv ò% fuj^ctg :vmg óxtauoaióvg, eri ovy Tijy 

our^y '^fdSis^Td^iV $x^iv iti, fjiif. T^g etvfijg tvxrigrjfilv 

7fagaitolovdiiawJii$ v^v tc nal n^ugov^ jtriòajmg,- 

ov yòq Òhuuov, àiXà diàh^ou. noti av, xal fi^TdXà- 

P$ ^lìxgò^Xqàvw-^xmt XHXùv^oSùvtogTÓiì^iwgy imi- 

^j) oi fiip,èy %òìg^ìifp>Lg7ÌTv;(ì)nciaip, vfiHg^^;. ot 

yswg/owji^, BVTtogsi-K^fjuiXXoVy 7ì ngoòijìtiv^ hta- 

vàv y#r^ x^óvov dv ovQlag xtxgitùifJuvQg òunTiX£Ìg' 

7^v fièVf Tov qivasL nuTf^ò^, KalXlnnov %r^v de, 

tov noif^Qoifdyov. at, ^iXoQxqàaoxf , tov i^rogog, 

xttl BVÒèv nwtots tovretal THitoirìXug. xahpi 6' ^y 

ifiòg najfiq Ttsìts xaì tetiagdxoìna fivSv fjiii^r 

ixateQf^,. ifMÌ xal t^ uè(lqiM, t^v emlorv xetréXh 

3iiv * aif ^g ipf ov qitÒióv iifuv * ol de aoì Trajt- 

^tg Toaohxfày ijaaf xvgim XQ^l*d%(aìff oiaTe ixaxi" 

fov r^inovg uvdxntaty vtxrtadyjtav avroiv dtovvqioi 

Xo^yovvtoify.' xaì óv q)d'ov&, Su yaq roiig tynógovg 

XQfialfìovg avTovg nuQéxéiv TOtg TioXCraig, qù toIvov 

dù^oy xP^XÌtpvv tua fióvov efg frjv nóXiv dyaXfaxòg, 

é tàg duo XdJÒvgyowdig ovalag nuQsiXf^tptlìg, dX}^ 

ev. SeiJèsig' dnoxgv7ttf.a-d-at ydq xixì èuxòvBax^L.xaì 

ndvxa nomy^ ^oty fiiì, Xuiovfpiajjg lovroial, /uc- 

' ' l K a - " ■ r «oy di (loi TOP rdfUfV ixùvùv Jtyfi^^f»&p, tèp ffh 

' iSnrt» Tw h tùli ì^mg àvÒhièiio^vétt^^iaii'7^ 

^oàtchjtnv, fnHtat^g-^ì^ftv^iaei <&$ dò* oìiim ti>- 

-Gtég itnt'f ndlxpMufàog^ :&u^oq\ ^mànìm^i^t 
^Htàlax^^g &'. ti itbltóv ni/a mifuìióp) àftMit^ 
wòg tÒw'wAkfiustéifiùy tmtoti^ Kottafiipfjitsp'djiA tir 
•tmtftay, ìtùlà$ti indvov ^xif*^'^^^» ti^iyo^i^ 
Mf,' iértftixat., tvu'fjt^ n^ nogtifijtm' vaattif; 
t^wpijg fitatòg à^rég ixnu «o^ t»vt' inoj4pjct<fé 
fio*, i&v tfi xg^d^v^ Hai t6v*<fthfOVf utà ^^i^ìJm 
inhf'iH ì^g i^atiSg ytyvo/iirmry t>viH rè (^kunw 

^ffat'ftdg^ /e xoiì xptXitifiog noi tjj bM^ xeè* tu o«- 
fitxtk yéyortj noXlov yt utà òsL i^aXSàv yàf ttap- 
^&p iiftì èinaar&v^ . tevg fth tSv ^oUt&rÌ&éX»r- 
tag, otay ivnogmai , JUiToi^^oDiTft?, tcàiiif xdi; 
t^UìMoaloig ffvtagj dvanaÙBiv, -'otar toérot^ èeéfu- 
VOI tvyxdvwri'^ toùg ÒivofjU^óvioig i^hwXXÙBhf, 9n» 
$lgrà Hoivóv n SanaffiawjiVy a/tii eig xaég ig^iùit^ 
'(pigovxag, xmì fiìj httxgémt^' Sganetéiiiv, Ì4y9f^ 
toy (fèv jìjy fiagftvglav,ìn€ixax^ìféné^Ptìiif^avT9i. ftot T^ ovaie^, ^£ Spmgta vmvjou Xé/kòà tptsvr 
%9I^ . j^4^P ^ %avt9%fti taJutji jifgto^ qffjiihf étpdXsi* " 
t^èj(F9f9 ftOi^r^fS ^i^às iv ti^ otauf^ iiac^{<u0i79jL ^<it^ 
f^^Anp»!/,. ttir Te v^ l/;i((ftVfo&- It^fi^ oua/ay; ozi ci _ 

^pSL^tpdfai Hf^ ^MX9€^. fio^faH^at^ig, notici tùlaatxoifL 

Sid ri ovr^ ^a^iff^u^ St^e fdy iyò (lÓQTV^eig ìjtmif 
^qikrèii^ (TI» £» Ti S(p$iXois ijtl rfi ìaxatt^, xal eW- , -/ 150 D^MOSTHlENIS; 

diì de ^kvra^ (ifivl t^ 4ijii^imii¥ ÌÒ^ìtàg fi4ti', toC 

ojal, trai ^krj finta nidòv, ^ t^i&v. TtiiévTtap; ori 
ut jSéXtHrts , ' ùVÒèv SXXo xataaxBvdScég^ ^ -oaoPTtB^ 
noivj /iy9vi fioi n^ig T))y WiUi' w^ltffuxy Tooòvrifv 
9taì ìjoì lòia vXfV sivai. cu ò*, d> 0QUviir7tt, ^ffehdtf, 
jccM inmgxiptmg ìfusig «fàg TOVTOt;c> ìj99i q>ctìfs^Sg 
iXry^. Xà^s fMi, y^fifAaxtv, '^^v xo^u j^^oPxiÒov 
nuì>€^ttnMhg fut^tVQiav, eìgotrog an9.yéygaq>st^ 6^1- 

Xov^ avTÒv Jtr^axiaxt'liagè^xp^^'^^f*^^^^» *<^ 
naXaiduoòeèmHmg, ovxkKdtr,dXlfxdlitnro<pliMv, iéyt. 
s Ma^TttQla.' "Enux s ^ SwSgsg ^tJMr(rr«e», top 
ovt(o jtaioapap&g iy €b^aiP^òin»g'nsnoiìiftéroir9^¥ 
éjwÒipavcfi'P, wo* fi^te tSip pó/m»p fp'^optlaaProifiii^^r, 
o» ditjgixàlaip,^ ìp olg del tijv oÌ7tó(papaip nouìa&tu 
X^voig, fATiie twp ISuxtp oftolcyuùp , Sg ófAoit^g weo~ 
letfjtjidvofupiaxv^gix^gì^ ^à toiftùnf, apm^xa^à 
aij^tóia zMP'i>ui«jftihoin'i «E<x»^^r«y>o^xdra tòp mxop* 
x(ù xòp oÌpop epdo&sp* ngòg di roÒTOig, t^p vhi^ 
TifT ttTjAtìfdpiiP nsnqaxétitfistàtijP'dptldoifiPf nìéop 
^ TQUxxopxa fiPÙP 0V9ctp 4$U3nr ttal xò ndpte^ f>*r*~ 
òxop,^èa ìptvÒìj ìtax$0ttsvtt»6tùi x^gdpxtdóetns^* 
xoe* xoìixQp diKoUmg ^/i^inìtr^i xmoi^vd-M x^Pì 
fpataiv } fAijdafiffìg , (a apdgsg d^»aaxid, noi yàq xqa-' 
néad'tu Ò6Ìi<ni duxfiùiQtóvxa t^^ vfjuti^etg ypAfttfgf 
ora)' ol TtXoùaMi, ncà fji/rj^p vfup nàmoxà x^i^^^o^ 
ysyspfiftépoi^, noXì/p pai aix&p ìteà ùÌpop no^vpxss, 
naì xq'vxop tg^nlaahg xif^g, ^ n^jtf^^ òwa&i- . OHATIO m P^A«1!T»PyM.^ 1^ •dfl^»^ fi9ir yvv, ìuù ya^^ ^l mìUTf^s vft&f^, fiìj teqXI" 
Ttjg, yv'f é^mg av ftov tfìv'ytpiXs^ylav , àalt^. f2^ 
vfmg' svMotajf , ^vujtahisttj ày fu %&ìt dtfaXtifukmf, 
TKtl liti lèv èQùnt^uifwna tlav aikmf tjk^te* top 

tàlétv^ VfHV, Ì[wpX9Vi ^tààvaSuA^ è/jtavzàv, ndr 

fytè ^Sers* PVP d* a<p€TS,.tKBteùw ndvzixg vfiixg, <uaV- TnoeÉsis Tur npOÉ makaptaton 

XnÈP ATIitOT KÀHPOf AOTOT. 

•^yvlvg ma EvfiovUihjg r^aav any/ioL . tovnmf Òè 
uip/lag ItsJUvTi^asy anoug * 4 'òk EvfiovXlòrig. -dxya^ 
tega HuréXtTtB 0iXo(idxiTy, ^ig èrt^dixd^sTO tov xX-^- ' 
gov T0V 'Ayplav, mg ovaa iyyvTdivi^yévi^ ^i*^^<fr 
fii^TOW ,$è ctVTJj Jt^vxóg ti4 Kaì rXcclixùìv, óvu 
àyXéOrdrf yé9^6òg, )àll0 Smdi^xèki'^ Ufx^^iiéfisvou 
tav'iv T^- d^xaatijglw ìptvòmv iXsyx'&fia&v , xra^oe* 
ì»iifiàvUftòv ul^^v ^ 0(.XofAéxti, ^ 0Pfà^ d B^i* ♦. 152 BEMItQ STfifi^S 

miì BxQ»w TOP xltj^gap^ ' ìtptraffMpuia'&flaii^ òi «^ 

4i/»y$» ng toH ^pqéfoqa^. top Mv^ómMw^ m» 4BmGseEvroTs 

O JSPOS MJKAPTATQir BEni TOT 

ArNxait ujMJpor Jorojs. - 

«yr^i^ dimccme^, Qwds «0^ €n^t9^g.tù(ffOvgi sufi .N okàtioinmacàetatym., u*- 

fai nXi^^ tov ^fyi4ov, «oì ovÒh- mxioptak no* 

nov w f»4 n(^a'i^9ì^ ktvtìiìg ^«ii', dyd;^^ ?• 
aag iarì w» ^tqoLxd^éìri i^^x^fg òifjyfiaaa&ai. v/«fe 

afte àif/mk taìf léyo/jdvù^j, ^l ainojt èni^^i^^rtr 

opla^f^K)» ù^dàr imvoS'roi& nanortìxyùi^rjeg^ iteti oló^ 
fi«ìro( éklft {ktmqàttwd^m o, ^t ap- inil&fi joùr- 
toig^ àit6p6Ò^ ovy'vfMiS^, & &ySl^ dvtaat&*, ev-» 

hv&ut ^wfùaéxoptvis tòp voìfy. nttgéoofiav di «a* 
yà èiÒàaxe§» vfia'g, ù^ Bt^ oX&^x9^w\ rnqi Twr n^ 
n^/fdvnp ouffiéatctieu v![vtiov1^ yàgiTOVincudòg^' 
f^^'^% à »pd^S StfMOTvtìj, fivei ttvaa fyyvtiiw 
Uyriii,- rm c^ C^oi/^ émàiftdatitto lO^ ìtXrilgov to^ ' 
Uytfh^ xata-roùg y^ovg roèlp ^ne^$* iuti^taìf 
tÌu afi!^i(fpriTtfàciP€iap «ùtjj toi xl^ou rtyvTOVÌ^, ^' 
yiPéi jù»^^ iy/viéQ(ù rtg^^ri ètviiS^j^.^^aotòg^ ' ^ 
ùdÒ' ètt^x^h^^ oi^ù^ ^jttùpiApM^ Siwkoyélra yàf 
nctgot nértw>'^^ ywfmifàg BÌPàk ^ nhigovi^iAla nen» 
T^y a;K;|fia«euxy* dttx^itag. àè xpruUfug. t^nop %a%€t» 
anéhaatwttq t%titv%'àg t» d iS;Olbv>.^ %aì TlotìfHtap, 
6 dèehpòg oh^v, ìtuì &s6m>fÀ7tog, 6 rovro^narr^ 
Mmbà^^^v, ^ikidyopg:xjvyiiaiuaMÌioÌ!tìt anaJfT» 
7ax^t»y TuAiftùf^Tìfgti tàg nX$Latotg giogrvgia^^ aV 
àà àmd^ìì^uu,. &$ tòte ^^mgéa^ovro, i^^yx^ti^it 
ì^9v9^ ' ovato, ma du- fiiSv0^ '^yt^^cwi', éiUà ' 154; . DBMÓSTHjEjrjS 

Kùtl n^vffQÓiarot d^oofUg'^ìfWt oTti^lkàtt^fté tbà 

Mip.'fioùXittu T&i; nXri^y wv ^Ayviov^ ^ xorà yir 
- vo^f y} mata ètetS^ìtag, «ùx hólft^OB THtfawaxof 

^ovatis .Òè ttjg fi^'^òg tov TfeuÒòg tovf^ %ìp xìSj- 
^v, Ì7t$idi 4vu»^ajsp- , év t^ òutaatij^io^ mnetrtaq 
Xaìig.àftq>u$^TÌiq^yjag iavjji* ovznq tUsljucf^ oh' 
tot, ncìl evH ^Comai òtlv bvt$ ifoìg vóftaig zùig v(i£- 
fé^ig ird&ead-ikif ot^c €qìg yvwfé-tiwv h t^ di- 
HoatijQifi», -uXXoc nàvtqL^^nov in$xitQ»vQi,v d^pislé- 
^ o&tù ndXiV €^v yvvmxa tòv xìaJQoy, ov, vfmg «v- 
jfj iifn^^iauafhh' ^tf^^ ovPQftdacirtt$ naì avv&ixa;' 

'J\Ì9}Ò€Ì^ àyvovGÌ^f . BsÒTtofiTMgy - S <wvtóvi jitati^ 
Motxe^^tdiov , Hai ZUaòxa>i>, xaì .m^mpg, 6 iji- 
Vf^flg TÒ JiQÓTS^ov, naì iUgdr tivpi rrnv ÌjnTtiddti9^ 
téxa^ov Ti^gXijtfióvf'^S* ^MynóXsfiog r^v avr^ ov»* 
fiot,') ovTOi omavieg xoivfj iaifloìfXelaaPTsg , ngoatr 
itaXéàeiyto t^v yVvefixa ngog tòv o^^via ug dutdtr 
malay ub^^iov xhiiqov tov liyvloVj gtdgxortèg thf 
.róf^Qv xsXevttv na^d tov iii^ÒEàmaafièifw, iceù ì^oTh 
xog tòv xXrji^y:, TtQoaxaXBÌad-ou, .idvtig fiovXtitm 
à^ifuj^tiwi ,xa} ETitid^ ^y$y 6 à^oav .dg tò ^f I 

' ^ ORA-TIO IN MiVCARTi^l^VM. 155 

■^ftSh^ 9^fio¥, 'i^' «vd/tttfg yà^ ijy, ai attègfig èiMH" 
^la^tohrtm^^ «Oli tijdg x^^*» ^ varà^j *^^/^. 

vi^o/ctsff^^ fni^ on Tss^ tov yévBvg, nctl t&r «klrnv^ 
&y ^Ti^Qtn^xBf òifiyi^ffficc^m tot^òi^iìHntìugy ,mg 
i^yùi ^ùvìÀfM^y, ^dl^ ov$^ ànoXoy^9a<s^aL ]km 

]ì^^i&>r. ffè^Mileto/if y$t^ ^^^ f^^^ tim vdciTog, .x«* 
'sò aóq>i0fut fiv Tpvv^^ • a&xovg fjuv havroìg avvr 
mytìfpèièa^ei4i' Mù» ófAoloyitv Snàvut, nEQÌ i^v dà 
liytnv vi ovà^énoxs yfvófapa, . 9ceù xovxov t^p 
Xf^Tiov èitifhvXtvadytùiP mi* €vvciywviiiofiiviov dX^ ' 
ÌA\hiig èip ^fkSig , naòioumv xmd^p reStivti^p xo* 
Vfli: JÒP PÓ^Vf ilxóttog, itifmi, el ÌixeiaTal k^^na^ 
i4^0«y> 9uà iatofilaaap ìp dllfilois, n»ì naqa* 
n^ow&éPtig Ina x%i]g ytn^offu^wk iinjfplioptOt o, té 
TÙxo» otMTQ^ Moié «» y^g>Bi oXlyoug Ttdpv fyépifi^^ 
to nUiotìg^ ffTgHilp^ 1} thtfigatp ìp v^ OsonófiH 
nov nadlàm, .^ ìp t^ ttjg yvvainAg. mi r^ts (ièìf 
wtt9t i^v '%a nQùtx&éPxa^ ^ a^tqiq, ònutuTAl, intt^ 
drf è* .ppia9Ì o: naìg èyéfPtita^ *wolI iòóntt neugà^ ^ 
poeit -*VK OQ/i^^^ iyw TOjtg yiPi^fdpof^, dìX ^ 
fohftfMP^g Hìt&q %ina&iip toòg^ófE òijHdSoPtagt uo-: 
iji^ov J^g TQpg ^ffàtooag tovs tov l^yrlov E}§ovU*. 15« DEMOSTHEJ^IS 

i ttifò^f^ Ihtiujtaìy 6 EvjhvUd^^, è tu jiyri^ yi* 

di} di toùtov dnévy^, ««^ ifék, i^w» nUis. e(* 

Bfmg Ìh 1% &vyee$^g, H07tpuf&^ avvf^ vlèg tìg 

'iày ùìkev tè» hapfov,.iioìlfTÒpliifiiUivl.ìtàìfk 
70Òg q>^o^g Mhft^Ì!d^r<^ emirati*- iyoii^ 

ó: triP ISdfitifUS^^ 'ùvyotìd^ot %«0M:;u ^èSmaadfUMgt 

é^im!ega^vèp f^hh ^to^kon ovv Ì&iX9vt<»duipdvpt{f9i»^ 
gmtQlov, nùtqéMtò^ t<y^toiùì^ Mùnco^dèto^ ,. iffi^ ORATiO It? MACAaTATVM. ;U7 

vSé? ^ Mv/ievki$ov 6 muc oinoa^ 7t^«(jataMato 
'Mthtéfivroy^ roti «ilt/^oxf wvjip4év elq Òwòtxa'^ 
0^)1^ -naì^kux^ ^t^S'tòìf 4tfX^iiiftti^ n^giw 

mp^tm^ fìmtfMBUfitétù TÒy muètt 'ug ^òw.ovmv top 
ùSifiavXiòd^^ Mul ij n^9ìeÌfimg:'iyéMto r^nutUì 

QÒv iò^ 'Afplòv. ntU fi(yi w'àyv(»&t tòi^ véfi^v^ '^^< 

^^t&^,^Eèp 1^' ikièBdiitttdftèróVf&fitpUfPiiitfìto^ 

èsdixt^pi^ùv iTQÒg t^ à^wx\ ifu&ixjtsQ èià-jth' 
aklon itMWf, nmqmmta^oXngè ' itvatt ^^ à^^ia^-' 
rovirui èdy da f^^^oajtdkeaéitóy^ghtidtt^mitat^ 

' jdftfpifffitiTtlìjtp éipctt tioci0pnftij ìU(&&u insèitd^ 
«nxTO , ov Tff f ^p! Tff jf^fÈtf OTf, rov fdf vàjtov m^if 
tt&axM, 'òixffiMi-$* è^m Òvmlttv $iipi.v, ai avòqtg 


l%9 BEMOSTHEMIS 

^^ t«i^ MBtnctQTétotf ^ /Ì9&. ^ratg Ayvia ^^vre^ 

MvflovUdtìV ròv^nat^ tovtotfli- xioci 4>Uo^/i7r, ^ 

' àifm fi^vr}^ v} Ttaièì, ÈvfiovUòov de &vyétfi^' wà 

w fióvop jtipsi èyyvmxta .9yTaq.r akkàtòi naqémuv 

-aìfkov,. ^ t:^v fifjTéga tov naiS^ ^«vtovìS xcùav- 
tèaf lovtov TÒv natòu ' - xav'i iàv iniÒB^, àéofuu 

^vv n^Snot èi&fB^d'fp', co Hyd^g-dixaatai, y^à^s 

i-fi^Tsivatti anavrag, Tovg avyysvtigTòvg'AyvloVj ov- 

"jwg iTnSfutrinv ^itv xer^* «tettrroj't rfirèi S* iò^ 

xBipift uvm ^hoV'^ d'BV)^» Smaaé x9Ìg-dix6Nn9% 

- mlt w, Tt^^ta xa&rifav(H àmilelntgd^ai , dvapaìùf 

. IxriD^ ÌQ-ti Tft} ió/M dtdì^inièiv Vfjog, tovto yctq aTiat- 

04 KOiyóv iofTbk TSftfCHfàfM^a Òè Xtt» ^ftsìg^ ég u» 

(jwkKna Òvvdìfis&a , diti /J^oyfVTc^Twy èmdeì^ai wf^* 

%9ìt yèvfyvg^ tovlfyvkiv. BevesXog- yctQ^ tivi!^ OTov, 

ài a9f§(ftg àtMocatal, xotì joini^ iyèvovro nèvt^v\u<;, 

'jiyviag^' %aì ^vlSov^klSv^g, xtfì J^iqdrtog, may % 

'figùìVf xal MXfÓHQìTog. xml ovtot anavrsg o» tov 

JSovatXev vUìg ayòqtg éyàvoVto^ 'Adì òtévsifÀSvav^ 

,%ótg vijr ovskxv é Ttatijg^, ó Bovaekog, ebiufft x«- 

ÌMg xal dixmt&g'f ma^ie^ ngoaijxe, . VH(idfity9i Si 

'jrfV 9Vi}l^Vr jhjvaìxa ^aatog avTmv syrifi6r xaià 

^(fùg . véfiovg Toùg vfisTégovgi. xi4 Ttàtdfig iyivovTO 

mvìóìg cc^aoé, xal nàldat^ T^ìàsg,. mxl éyivwn 

'aél>Tè oìxm ex rov JBovaéXov otxov evòg ovrog.- xixl 

;ifofllg ^xaaTog ^et tùp- éautov\oìxQp ^a)v^ noi ORATIO lir MACAHTATVM. 159 

tgt&v ddsXifmy tm*' toD BovaéXov «f«W, mi x&v 

i àv$^g dixaaToiì , n^yfikta na^oifn., i^ififiiv^ 

-Hi' ytpu ^tonp^Ttitìf. acori iiqoiir^iioìnig ofioUog ttf 

'jypuf,. oS iaty ^i ilX^4fog^ avà^lg av%m^ oStè 

UQÒi^fQy némo-i y avj^ vvv ^vùì^ktiQMr f^ìv, ayi, 

ìift^pk^P^tr^ty f. oyja iùv uX^i^v toìf ^Ayviov, ovtm 

^5t» yvfautòg i^ intìtX^ifqy^ rlv éym §f« èniòixoi' 

edfufogy r^yo^fjitrojt opò^ ouovi^. ngoa'^KBiv kavr 

foig fivòivòg Twv *AyvLov. itsgk^yov dr^ fdoi doxu 

thai hsyùv [ti<j neqhiòii'iffiVy.TiXriy^oo H^ mvd/r 

tijq iqxlìf im^ìn^a'&rp'Qii,.^, 7Ù^\ òè OfòkòfAnov, 

XQVt TfHxqàg^ov Maxctgjatov , xal uvtov tovtovt 

Majm^ù^ioVy jfgf^ì . %ftVT(o¥ fioi iaxìv «1 uMiyxfjg 

Zi/tM». «rr* dè^Qoxvg q Xóyogy ux.ny8i^g òtxaax^L , 

6jg Jteq y«Q* òXlyoy %i Tt^dxeQO^ àxfiudaxSy ori x^ 

SovaéXtA Tfévji ving ì/^<kvxa,. xìììntov eìg rjjf ^QOc 

Xiog^ o xo.vxoì/k;7pQ6yovog MaxagxiìixifVy xal 'ixtqog 

U.yviagj 6 joytoìfl' ngóyavog. zòv nutòog,. iyévéxo òè 

vlòg T^ ^Ayvla IJoXsfApy^ xuì '&v^uTtjQ^ 0ilo^àxri, 

àòtXffifi ToD nokéfiMvog éfionnt^ xaì ófiofiiìxgla. 

Tov. òè 2jqpLTlov èyàvoatXQ xov. uòiXc^oii xov^Aypiov 

0avoaTQdT7i xaì Xa^S^ftog & xoùxov uQKvtiotg ikfo^- 

xcigxaxov.egtutia 0*1 vfiàg.^ w uvÒQSti dixiwxaì,. nór 

tfQog plxiiÓTfigdg iaxi,. xal ngoiyrixst (lukXav t^ 

*Ayvloi, d ivò^^ ó IZpXéiiifOv j^ iuì % ^^^yàtiig, ^ } t60 .BBMIDS!rH£IU[5 

^fiMf^, vai tpMy^oVj (^-«9dMa^ »èvftv é ctòtJf 
^òg Ifohéfitìàr, ì^e^ii$''8#i»^é«^o^ éfà^^la- 

^Qv ò^'^MdjrQfiv, fotiÌP9ìinetò tài^lloìé[mv0^ éyi- 
véro vlòg JBd^iMdvig^ $ «toT^^ r^g pfrir^ ràtmvì 
"rov nundàg, mi > otAro* 'fiif %k7?- iféifòrto^JSoXifitan, 
'iuu tjj addffj^^ Jlàkétmif^j. nnhipà^^ ^n^di 
Xùi^tdfifxov iyévttOf ToDt^Ww^Tol) ^i^ùtfiov, 0€&- 
vtofjmog, o tovroìfi* nmij^'Mtxxottpékov. ndXiv Sri 
iqmSì y ùi'i^v9^(g Bumaral, '^^ei^gphtst&tf^ó^ ian, 

ìloUftùivog'vtògUyviàg, tcaì iSii^kidrjg , J:<i>ilo' 
fuix^jg vlò^ xoù fPìloiygoVy 4j Otóitòfiiwg, 6 Xa- 
gtd^ftoyvlò^, Stavtrlov òè ViiÒa^g i iyù) ptèv yàq 
Vifiat, 9k afòq€g itminut, tXittg ntfàÒ vlòg olircil^ ^ OaATIO IH MAÓAJITATVM. ifij 
tittÌ€ i(r» uà) ^ .^vyaftia. wSUv 6 ifSUh^g xaì é 

laf, ^:ó/unf éù$liftM wàgt xa* é $ ^r^^ov &p 

Tittog 0VWQ0Ì' t^M JBpfiovXi^, tf tjlc ^i3u9fiéxifQ 

nov, i^ T» iarìftip irf ^Skitf «^ tavwv %al t0 ^tff»" 
Ì9w I^Pùfm tm ìm ttf yùiuftHBiiivw^, vai fiix9^ 
ftt^jfyvlav uni^'irrfM é yé^ matj^ avto!ù, Bifioi^' 

fiivwaf 9VÒÌV* 4i kxà^ ya^ cikov ^r tov- SrqmilQV» 
ev nqosiiptu èà\ ~ ai uvf^ ddcmnft*» evàsata &v&i^ 
nop TÒnk ìùSjiqtì» tffi^w làm UyvloVy i^ hé^v^ oi'xov 
^PXCL, haq^v tiqUimittu x&v ytvèfU^iav év xt} olii^ 
T^ l4yvlov>f ovd* ixfiukXtiv pltfy ottbì^ ovjoi dia- 
n^dtTOvtixt, yév$it9 àmné^ Svrr^, miÌ ^vk iv t^ 
avT^oSìu^ xovTO yàg iaraf, « avÒ^^ ZiMfifnal;<f 

rdrov» zlvBg ùvp ilei Xopnolf ol m vif» iìntg èu %é^ 
Dbkostr. Toxiy. t y \j^ ; D^EHOSTIiENIS 

Ùdov è^yfitilQ oioa,. tov avBìpiO^ tov jiyviiw, leo» 

JSè/Joytlòoti ìtoù *Àyviov, BtAatufut^q d', d rovroi^T 
^ TvotT^f il{fàx«r^To^Toi/y ovM óra' To9 oikov TOS l^r^OVy 
^^evattTo 91^6^ xovq. duiaatag vns^ifiéys&eg ytfvdog 
Tce^i re r^g ^tXofJU^xvS» '^^^ tovIIoìÀfifoyoq idtXqìSjs^ 
TfiélSog^ d' Uyviov, otv ovx «fi; m JIoléfMvi, t^ 
tov léyviov vUìj àftonargiot uai ófiofifir^ia mdsX^ * 
Ttùi* TidXiv, TTgoanoiovfMPog tov av^oti olWov elvou 
làyvttt, ovdsnfa'motsyirófttifog, taìkadè nàpx dàsmg 
ÌUysv 6- OsójiofÀTTog^, fukgTVQ» fdv o^àipaxa^^gó- 
f/tsvog ,' S(nig tfisXXsv vmv^vì^ rifuv &je9d-m' avv^ 
' ^fioXayovPtag ò* «vt^ i/^tav Ttn)^ noivoìvovg-f o» 
T^vav arX^Xeig- Gvvmyùtvujial, xcà d^ ankyitf ^ji^t^ 
tov. noivjj, oTtag d<pdXeif9Tou tr)if^yuvaìka, t^v toii- 
tovi firjxéQoi vo^ naMg, tòv xX^gov, ov Vfuìg àv»^ 
rfì itf't}(plaaa&f^ fiovXùfiat oa/v*, ia uvòqig òtiKtunoù^ 
TKgt òxy ii^^iiu Ti^ó^ vfiUgi fUKQTV^kig Tta^axio&en. * 
ngarov fàèv, àg évlxricn tov uXijf^ov -eùZ 'Ayploff ^ 
M^flovklùùu t^vydriiQ ^^Xofià^, yèvu ov^t» éyyv^ 
fdtffyy iitn-pùi nsgt wy aXXm»/ éndywv» àiyaylvwpi% 
tfiy fjirGi^tvqiuv^ 

, I > 

' « 

zrjt^ énl Ktxog^rifAo^ a^omogy ora évUiiai 4>4JU>-' 
' inà^y % MùJioyUdùV ^vyàzng, xov ^/Xti^ov tov •A 

\ ; ORATIO IN MACARTATVM. 163 

xXtiQOV^ 7oh ji/vlov, dxi}xóaT^,,6f "civò^ òixaataìf 
Kuì ffvnj ivhfìotv pv$B^t4 nagaaxsv^ àdlx^ , ovdà 
GWfaiAOoia* dl}^ iag oÌóvtb dixatórCiTa, éTti^ft^dV" 
rav fifjimy, ori ^évH èyy^viàxta r^v, *Ayvtrty qv ioxiv 6 
x7,^Qog, dvsipiov naìg ovaa ngóg mxtqògi xaì ex tóZ 
oixov ovaa jov/tyviov, inùòàv ovv Xéyji'Muxà^ 
tawg, OTiMxfiasy ó Ttajrjg aviov Oiónounog to^ 
xJJigov TOuTot/ji vnùfidlXsTS avit^ Vfisìg, to vvl^Qtg 
dixaatotì, oti xal ri ywf^ Tvixrjas ngÓTegov, tj Ofó" 
nofiTtog, é Tùvtovt nan^g-, xaì ou òixaifog ìvCx^" 
<nv 4 yvvi, ex TQV otxov ovaa xoti '^vlov, £vl3ov 
liòav &ì)y»TrjQ ovaa, rov dvfìpwv Tovliyvlov ó 
iè Bi67tofino4 ou ovx évlxijatv, dXrld Ttagtxgoìfaato, 
ovx mt ex tov oVxov rè- naqdnav %ov ^Aylov. ^ tavtct 
auTfp vi^ti^t ^ arÒQfg diì^aaraì, uTto^kXfTe, xal 
au tòv Ttaì^ JQVTOvt MÙ^ovXidipf , tòy KvfiovU-' 
òov vlòv, lAyviov d^^ , òv éarìy d xXìigqs^ dvtìptoìj 
nal9a ngòg Ttargòg,. ovt^ Beono^nog', • Maxag», 
TUTov TtuTtJQ', ovx oXXog ovSslg Tiibnots uv&g&H 
OTwv évixrjaf» 'vvyl d* iarìv 6 dyòìv x^l ri dtaèixaala 
negì tov xXrigov rovl4)ri'lòvY!iì£vlSovXldovvU'MH^ 
Tw. xiù Mùxagmxoì touVw, x^ OBonófiTiòv vUt,* 
xaì ónóxfgog TOvxoDV dixaióxega XtyHv dó^u,- xaì 
,xttxn roùg vófiovg fiuXXoVf dijXov oxi xovxt^ vfiéig oi, 
òtxaaxal ngoa^riOfad'B, opaylyywaxe ing^ fìagxvglag 
T(ig i'Ttoloinovg. ngmov^pàv, miri ti>iXo(/iù;^, ^ 
tov 'Ayvioy x^d^^ dè^X^pr^ r^v ófionajgla xaì ófio» 

La i64 DEM05THENIS 

Y(jf^,^ T^ ÈvfiovUòov natjQÌ, xal IToJi^i0yt, tu 
9iaT^ tot; Uyvlòv xal dàtvat <2>i<ilo/M(/i}y^ t^p ftq- 
%égct Tigp Ev/ìovXlSov, voiiitafiévfìv jaàtlfp^p ìlvat 
XloUiuavùq,^ TW) nsmqÒ^ tovjiyviov f ofumaij^p 

toV néTtnov xolj iayr&p, ^^ùnmiBaVf ave^tàf 
tìvou ht mn^òél<fiwf Holìèfuovif r^ mnsfi tovU/piov, 
KÙl éÌHoÌH9toXf nen;^''!^ tùìf'iùarMif, au HMftmn 
d8tX<pò$ oidùg yivùi%s> Ttàmotè, tu i^ta^T^*AyptoìU 

it«2 dfj/sónjg Jiyvift, xtd JEvfiQvUdii' xal dicomiv 
ToD natgòg Tov\iavtShf xal tw SXliav avyytvSip, on 
ttSsXifòg ovSeìg fyévno tf} iToXéfUfivt, t^ mrr^ 
ii/viov * dòrX<pfj ò* ófionatgla xtà ófjiofnjtqia ^fnXfh- 
h^Xff A l*fiV3Q^ Ev^ovXlSov,, tov ncnq^g 0Ua- 

*'A)Jai. Mtitqjvqu nAwjtav $ìvai kav%pv *Jì^x*^ 
io/oy, noi nwifiwi&éi Ìav9Òv viór' - xcù fìptu^ ao- ^HATIO IH MACARTATVM»^ 165 

éSsXtpàg ovdelg^ mm<n i^^ystoZioUftenyt, t^ na^ 
T^^ ròXf U)nfiov* S^Uf^if ò* fytmmgla ncà ófiofìif^ 
t^la ^tXoitdxrir ^ f^^'^VQ ^ SvpovìMknt^ -^ov net' 

uòsr^^KaXXiatQartny, ttr9y>iòp bÌvo» ik matgadéXqiWf 
XToXéfmn, T» natgìi rùXf ^Ayvittv,' ì^^l Xn^t^iju^ 
T& ntctqì ttS 0tonéfi7t0V' %jjp èè ft^lté^ iijfifMVtov 
ébftìffkov ^ttìÒa iSvai noXiiivfìH,: xo» Xiyùy tifit 
jiTitéqa trjy ìtltmt 9»^ avt^dg noXXdxig, af» 
0à^ltaxfì, f\ f^rirtig { EvfiovXlÒov, ddiXKpij fjp 
IZoXéftoìvo^j, ToiV najgòg.totf liyvlov féfJLontnqta xol 
òykoyni^t^la^ Ktà ou dBsììifàg vvòù^ TitmérB /ivùij0 
HoXdftm^i, r^ nat^ t^liyyiov* Tà ngétei^r, 2 
Srd^ ÒixeKnaì, ore a^òfutaav èkXi^XnHg Bvm, xetì 
0tfajdvv$g riytayZwro, n<iXXo\ ì^vug, m^ trfV yt^ 
vaìiia, 4iftiig fdv^ w Ék^dgeg òatèurtùtì, ovts fuigvih 
gltxg fy^ifiOififv ntgì t&v éfiokoyovftéimv^ oSt< fiàff^ 
Tvqeig itgwKxiKXsadf»è9n* ^AA^ ^SfU&a tutfrd yè 
admg vnógx^i^ ^ifiif» ovtfit òè tà t ciXlotnoXlà xàì 
dvàldiìWiernfxgèanwé&ttvtb tìq tÒvdySìm, %aìè/i$r 
Xé:v txvràlg ovdtvòg, itXriv to@ i^oi7tfxt9f»m h v§ t((t« 
Tta^vn xai^ì^oig dixùMJttig, oittysg^ tùottgzg&vtOf 
ìSfg T1Ò IToXifKavi^, t^ nùtJjQtrùv^yvtiyv, rò itagd- 
ntJtP ovÒifiia yérotto »àeXtprij$t$07taTgkt mi ófiofifi* \. , \ I 

Koyjovì ngii/fta naQUìt^vófnvoi xoig duectaràc» *o> 
0VT(aiH>.,yu(féqiavàgf ìuxl éoTTùidà^ov xo4 i^/wv/ibno 
nsQè totftov fHkltata, riimg òi ^ rvrì fidgrvQoq 
(tfjuv *toaovTovaì nuQBùxófu&a Titgì, %^g HohàfifavQq 
éòtXqi^g, tii&idog ò* ^/tyvlov.- tovro^^ d* 6 /Sò^d/i»-^ 

Ì>%i 4>èx TjV '6 fièv IJùldfiMv vlòg, ^ dà ^tXofjuJ^ 
&vydriiglAyvlov, ToD Bifyaélov viéug' t] ouHo- 
Xifinav oim f/v nav^g ji/vloVi ov iirùp 6 KÌJJQog, 
ovò* ij àdsXfpri ^ Holifuovog, fPtXo^dxij, Tiidig' ij 
lag 6 JSv^ovXidfig ^ovH i^v 0ilofidz^g yiòg, ovòè ^i- 
Idy^v TaD dvsifuov tov 'Ayvlov ri ìmhvo, on JEv- 
^oyXldov, TQÌJ àviìffiQXì roiflipflov, ovx Mari ^v- 
ydttjQ ^ilofidxH* 4 *'^^* BTKìvaaf ovò* vlèg f^ttoal 
jQ 7ii(£bg,<uav[BnQif}fJiévog nata xoùg vófMvg roùg vfUr 
^qovg sig jà(V EvfioMòov oìxov ' ^ c^ Qiónqtinogt 
ó wviovÌTiaT^gMctxaQTdtov, in rovjoi'xov fir.Tov 
^/vlov, joitùiv o,M fiovXstai rtg ftagzyotiadtn av- 
9^1. uXX Bv ólS* i orti v^òùg ovTta toXfirigòg sarai, 
ovd' cinqvtvoiifiévog avd-qvinog. &g de fiàXXov Mata- 
(pavèg vféXv satiu, <a vivdgsg òutaardi, on tò tiqó- 
Tsgov m'caaxvviovìfjeg TKQnyévovio , dlnfaiorò* ov- 
ièp eLgyov , dvayivwjxt tdg jiaqxvQLatg, 9atu éralf 
lift VTzóXqmot, 

MagrvQiau Me^gtVQdt (fvyytvi^g élvai, JIoìà- 
fuan, tj^li/ì^ov najgl, ned Anoiiw xot) na%^g ORATIO Ili MACARTATVM. 167 

tov iavzov, on^toi/v thaèJn 7taTQa$ékifmv Jloki- 
fjMyt 0ila/QÓP ,TS, TÒv EvfiovXidovTtaTBQa, xal 

^ax^àioVf tòy naxè^pt TJ^g JSfaQi,d'iov yvvàutòg, 

%òv najé^ tòv Otaiiòfinpv -ncviì SrqaxoMov^ * ~ xai 
^vat, zoìg 70VT0V viéoi^ x&ì "ApfUfrèv x^ avti^ 
^év£i Eù^ovUdtfii, xatw xòv Ttottégoi tòv hctvtov, 

TiQog nottqòq è» zttì^LÒqs' yByovóia liypla Tg^ji^ug « **• AXXtj. MaqtVQOvai avyytVHg eivùli nolsfimt^ 
tM nargl'tw liyylov, unì ^ikfiygùì, tw narQÌ tw 
JEvpovXl'jiov f xa* JSvxtrifiovi , rw pamXBhaavTt * 
%ttl sigarai JUvxrriftoy a d9sX(pòy ^vta SfsoTtdTgiov 
'^vXayQco, r^ Ttcitgì tm EvpovXldoij' aal otiótìì ^^ 
ETTidixciala r^y rov xXtigov rov *Ayylàv EvjSovXùdtf 
ngwfxXalovaa , ^ri S^y Evm^pLùya j, ex ncngadéX-' 
gxay dysìpiòy ^Pta iloXéftofvv, t« Tiongì léyyiòv, xal 
fiì} dfjuf^i^jSfiTTJaat'Evxtrifioyoi Ev^ovXldtj jov xX:figóV . 
Toir'Ayyiov, firiò' aXXov firi&fvd xatfx'yivò^ tJts. 

!^Ai7. ÌÌfa^ii;^S0A xòp m^égi» tèy kavjlmr 
2rgdiQ»va avyysyii tlytu Jloisirnv*, t^ natgl tm^ 
'Jlyvlov, xixl Xugt^^fit^^ %^ ^^9* "^^ 09onó(A7tov, 
Hai 0ddyg(^ tw natgl tt^ Ev^ovUdov xcùuxove^ 
Tov tavmnf Ttutgà^, ^n^lkpLygog Xd^ov yvycuxot^ i6é 0£HO&THfilfIsr iwjg^ xo^ ji/vtoVf, ofi&^arqlant «ce» ofiOfifitgiint \ 
ìuft yevéa&élti 0Myg€^ in ^èp lijg^'^tXofjtdziiS JBvfiov-^ 
Xid^v* dno^poiaijs Ss 0do^xVÌ, HtQetp iafiil9^ 

ndtQiQjf fdr àSéltpàv Mù/ìovXiàff MsreaOia^ o/id/i^ 
T|^4oy àè ^4*^ *^ MvfiovUlhv dfupiqfifit^aanoq njiù 
9tX^Q0V rov'Ayphif uatd fétfoq;- MevBa^ha fi^'^ 

'!kXXfi, MaigtVQ6Ì tòv natiqa tàr kàvto^, ji^ 

jipdQV^ noi XagLò^Wy t^ nar^ x^ Beené/mov, kioU 

iften^ toìt kavj&Vj, m ^ikayqog ià^ok yvwugoL^ 

ngéèx^v^h 0iXoftfixVW, àèthpiìy llóid^uoyog, to6 

> ntaqòg tov U.yyÌ9Ìi,, étfionaxgioLP ìuùéfWfttit^iaP' 

»at y^via&oa ex ftàv 0Oio^{ix*l^ JEvfiovXHhiv ' Àto-^ 

lày^fiv Ttholn-m^'f^ wà ytvia^m 0tldygtifJ*_TlB^ 
ìtalnurig. MevtQBia^ ÒfAùnm-^^v fiàu dhhpòp £v^ 
fiovUòìj^ Sjiojkii'tqiov $B n^' afupta^rit'^aarta^SèToìì 

fqtnff, ^1/iÌt suo» i^9iPéL iMtàyÌP06 ff^ JSvfiù^h^ 
''Min* ^^tv^ v^ mt-ti^ '^ ìatnoSi pifm OHATIO IH HACARTATVM. 16§ 

fiaoéisiifurn, Hai 0ild/g<a, r^ nttz^l %&Ev(hv» 
Xlòov' àvBì^iWfq S* àvcataiitovq IToiÙjtioiyf^y t^ ^ct- 
T^ r^jiyvioVt iteti. Xafidfifu^, tm mtxqt t^ 0io^ 

i^EJUpd^ ou yéifot/tQ^Itoléfimifi, t^ ngti^i jiyvlov, 
€ÌdiÌ<p7Ì òè févMOi ófiOjttFv^hx. *aì ó(Miffi}X^ ^lAo- 
fuS^, %aL xainrpt làfii^y trfff ^Uo/M^y ^it^kay^Oi' 

ftct^rwvqU^ taùtaq ^ àvdpnfi ^n ^ »vè^ òt%»(n<ày 
tifa f») TÒ avtòi ifd&oipsr^ Snt^ tà Ttgàfs'gtoVf una* 
^flMM/04 ÌApf&antgg Ina toìftw»^ nolidèatupiaTs^òP 
It» av,rés kaviev Mamifuno^ovroóì ìùnafia^v^ 

Ouf^T to^T^, UQoa^iè ouàtpiq^ 9t/riq&po0tuy tmr 
j4yplov,' yàpu^àumnéqn ofiT«$^ò& GtOTtàfiTWV, %al 
Qvx iutov uvìqv oI'xov vA TTo^Tiisy. fi ;;^ Tt^ilva^ 
n^U^^ <a mvà^ dtMaaral* wtoaì ilq éajìr é dfi* 

«T'oTlJ*^ ^trvbto»fftvait wf^itjMtmaQtaTog. ri* 
sog w nurqóq; Otanófmov^ fifjt^^di turog; Idno^ 

xaqtAtùv xotf U^omadfUov* é èi^i^nofinog jivog 
%pmx^g,* Xttgtdfifiùv\ a'Òè Xa^fifiog, tlvog; 
JStqtnUkv^ à & Stgdupgp:Uvùg\ Bovaiìxìv^ùhtoffì^ 
i ayòq^ douwTctì^ nmv d 2x^tl<^ oUag, kvòg 17ò; / . f>E3l03THBNlS 

• ,, i 

T«av^ ov^ vfieì^ tktptóatB^ iteti érfoSaéa. oìfiaiwv 
iailv tivò^p/ ov^jm twf ix tov qVxov tov Jfyyiùt, 
aXik ovòc na^niJiatoy. mUiv dtj avaxi^vat top nat- 
ia tjQvtovì, tig fàif dfiqM^nì MwiU^tm^ fovxil^ 
gov TOV ^4/viov; evx av Bjn^t, ta avò^ dmatniiùf 
éikì^ ovS* éxiovv ànQxqiv€us^^\é.n€ug, ^ 01» £u- 
fiovXiSrig. xlpoq iìti mxtifóg} Eifig^àildov, tov 'Api- 
ov mìfSìlJbov,\fifiTQÒg. èi tlìfogj ^dofui^iiQ, ^tivUpia 
' àvBiffMV naìg n^òg nargóg, ^ ISÙfiovlidrjg $è tivo^ 
r^v na-cQÒgf 0M^qov, iqv ave^t^ìfjoìi U^vlov, 
(ifiTQÒg òè rivoga ^iXofMXfig,'t^ trf^iSog tov'App- 
ov. 6 d' Ayviag ilvog r^v vlóg; HoXéfUMfog, 6 òè 
Ilokéfiiav xlvog; jiyvlpv» ó Ò^ *Aytm^ rlvQg; Bw- 
ifékov* ovteaì tti^g èaiiv 4HXog ó jl/viovt tvò; 

. Twv JBovaiXov vUm, . m^ ^vta%(f^oèS^ òxwòy, «yf- 
OXL ^^ò avrò ovòfia i&y ^ r^ St^tiov oTx^ owav 
itcfóvoav, ul£ ovSè mifanl^atov dìX ctvt€4 ^' 
kaviiav TiógBvovtai iv t^ tnM^ t^ Id/vlov, tu ori' 
fiata na^ «x^^jloiy nagtxlafi^vovtfg. namaxi ^^ 
xa» mhxa rqéiunf ^tU/x^^^^ à^htéqov ùXxov, wà 
djiioìréQca yivei ovtsg, xaì op kffoaijxoy aviolg idii" 
^pofifìp ovùtvòg tmv Idytlonì * mg yd^ 6 vofio^iws 

' 3l$mi TìJ»' ayxf^tBiav,. xal tr^v xhifovofjUapg to«- 
tovg avayròiistou òftlv taò^pó^ovg» ^ . 

Nófw^0 "Oifttg av ftìj ÒM^tiasvog dno&drfii iàv 
fiiy naìdag xataXljtji ^W^* ^^^ tavt f^al' éàv òè 
ftii,\ xohnòti xìiqiovg sìvat tùp XQ^t*^'^^^* iàv fiif ORÀTIO.INMACÀRTATVM*^ 171 

4i^&pyrìffftiOK T^^TO^ ncn^ ^ÌQCiP Xcjjf^j^o^p^v. i^p 

xatd lavicèk, Xa^dvHv ' litqajuv dà tovg n^^svsig, . 
ìial Toùg in tù^y^ àùóèviav, iàv ex rwy avfwp ùhh, 
ntìl èàv yévBi oamte^. ifiv di fiì) oiHJt ngòg.nfXTgò^ 
fié/^ JofB^iàòtav \7talò<àVf\ torùg.TiQàg ftfiT^òg rqìi 
dvò^g juxTà TCtVTcc xvgÌQyg tivoii. iàv de ft^jd^ré^co^ 
S-èi^ 77 ivtòg TQVT&v, zùv\^g ita^^àg^ iyyvxiijta ici- 
gt09 dyaè» ró&fff ài, fir^òè^yo&jj , firi flvai ayx^^ 
OTBiav, fÀ^)je Ug&r, /u^* éalduv, à)t £vxXtidov 
agiXQyTog,^^^Hìtg^di}r Xt^9i 6 vófiog, at avdgtg Òixoi^- 
azoà, oUòiit^v.xXiij^ovofilavsìvoii' av iià di' oi 
OtOT^f^^ta, oidi MaxaùTdr^, tw Osonófiinov vlu, 
Tolg fiijdi rò na^àiiav ovaip iv ita oe'x^ tov Idyvloi}^ 
vtXìnà tivi xfxì dldwGi; Tòìg èxyévoig joìg ItAyylov, 
toìg ova^if év iw oXxo^ T^^J.yvLov Ìxeivqv, tohìv» xcil 
6 vófiog XéyH, xotì jò dUaiov oi/tto^ l^f*, ov toivvy,^ 
é aydgtg. dixciajaì^ lot^ja jiiv t5w:.v o yo/fo^er^j 
^(xlgji^oij'^xavdiVgtn^d' ovnqsmta^v^ dXhxTfdyv 
TfoiXd tot IV, ci ngoatdrtsi ne^eìv rolg ngoofixavai^ 
x(xì nqoffaaiv ovdtfdav did&taiv, àXÌ^ £| dvdyiet^g 
di% notéiv* fiuXXov di Xéyt avtòp ròv vófiov xòv 
ng&TOv, ' / 

I\^6/ixìg, Tìav inixX^^Pf &r«t i^t*xòv «Api/- 
<r»v, idp ^ pavXr^Taif t^uv ó iyyhrmci yspoifg, I»- 
didoTbì imdovg, 6 (aìv Ttsnaxeatoiiédifivog , mvitur ' 
xoalag d^axi^àg, od' innsvg r^ia^alfxg, 6 di 
Jbìylmig, kxaxòv Tt&nyxovtcì , ngòg oltf avj^g. èdp - \- 172 D1&MOSTHENIS _. 

ii fitj nXil(nrg wsw Ì¥'t$ avr^yémi "tj} ànudri^ 
ngègr fiigò^ hmòiÒévau hieKrtov. èàv S* ài ywHosug 
nXdùvq. &ai «. fi\ inayayttsg • livìti nkèo^, fj'fdar et' 
^«Dytt» TwycVw dlloTTÒv iy^Httara Ikt ùedtòévtu, 
^ ctvxùv ^«r. i«v 9$ ^^[ s^ft ^ fyyvtàt^ yirovg,^ ? 

ìxdovvaL i«v ^è^i^ ijtìxvapéaij à t^x^^r éipnUw 
X^Ucig dgaxiiégy. U^ xfi'*I^a, jhm/gafjphm-Si tàp. 
jiij nóiovyta xavja ó povh&fitvttg-nqQq tòt iSl^ruu 
^ fuv tifu^. i'ófiùg,. è atdqtg 9mMfta*^. mtoìmt, 
0T€ de jrig Ì7tiìilfi§ov i9eì. èmÒmàQ^ai, ^tXéfidxtig 

. ittjg Tovtovt jifiXQÒig xoìi naiòigi jiyviòtf IS* éwt/tiov 
nctiòòq ùvafig ngàg TOxr^èg'; iym fuv ifitcnt^ ipapov- 
(juvog xày vdfwVj, xaìimStjniófitjp yivn w i'/yv^ 
tctToi., Qi$noitnoì^l^^y ÒMaHaqxàxfkVnuXTiq^^evSk 

^ nqoatiX^xò^^naQwtaVf ovd*^fiq>tò^tiiOB, didxò 
fHìd' àttoviy ttVTM nqoai^nry, %aì xavx iv xji f^hr 
nUi &v xfl cevT^, imlzoi n&g'^ùìsa^ ,/ (a apò^g dir 
ftaar'aì,. axù7to$f ttvat xrlg fAsifinvitlfiqàVf^^riv^Apifi 
éveiffiùv Ttalgit^ notrgòg, toiifxrjg' (asv ftfijf&'l nàf 
noT Kfupta^xìifjai .SiÓiitoiitnov , xòy de xX^^vxoi 
jiyflov à^uAv fzBiy 7r«jg|or xodg vófiovg mHtrKtg; 
toifvavfivoiyt av ar^gcmot dsaiaxvyxóx^i wn 

^jAUxgSjtgot;: àrayCvwfXB %aì to^g hégiop^vóiiovg, 

. NÓfiot: Jlgósmsip x^ xtdfovxi ir- ayogftf-' 

^òg antfftÓT^xegjtaì ép^ìf^iott,aWduMno^ dinalàv' 

iiptmy TtaXScig,. kàl yafipgovg^, itìxl àtfìpiovg, xal 

nsy&tgoùg, xcif ^pttpiaÒotg^ xùà qfgdxo^g, ìmf òi ORATIO IN MàCARTATVM. 173 

vU%$, nàvjag, J^ xòv imlboyioLst^tùv^ mwòì xoxh^ 

xwn€k»eà Big, \j^oié<phaì]axoP%a7cuìvm, mdi" 
oàoé^ip oXf^Qàto^gt iàv 'filmai, déiftt, tqvtov^ 
Ò^ oi nevT^wovxA ìttà ùg d^Uftlvàiif cn^€l&&i»ff. xal 
01 ngÓw^ov Htdv^yuig ìp t^s ti} Ù^jMJ^ivtxèo&tar, 
TQì>9 à' éns/èvofiéy&vg élf 101$ d^fioig, -ovg av fini- 
d9Ìg aPai^tmp ^;i(t^£ÌlAi(T«}»d $iifMiQx^g 74% ar^oa-r 
^n0vatv èmM^v mà^ ^^àmBi»^ ma ua&ai^HP xòv 
^d^fiop , %S Vf*^ » H ^y dvoyimijàa haunùg uvtoSìp, 
éTtdiyyMséP de, fu,^ pkv imf Òovhiv tm dsoTtóJff^ 
Tti^l de tc^ ilBV&ig(ay %ft}g,xà X9H(*^^ l^ova^r. 
iàit dè-fi^ ^ /^/EifiCTOt T^ d^od'civóvTi^ tùig Ti^a^- 
xomr» %^ìt ànaé'avàvtùg iTtpc^^éXXuv, iàv Òè, rov ^ 
fséffxov "^u/^dìyoivtog, ^j ivta^vxat ol nq^ar^ 
itotrng, d\fUr^ftciqgr^ ditofug&tùaàxa «vtksivy kaì 
MUtm^àìffi», »€lI HtìiS'^gai xòv S^fàov uv^fugòy, 
oTwg w òu^mvx^ oXuyiajov iàv òè jw^ wso^ks^^ 
Ofìt Stpttléxat x^^ ÒQCtxfiàig x^ drfiMnsUjf. o\ xt d' 
uv «iwjUkt^, dinlofi^ jtg^iBiiàdm naffà xStr oqìt^ . 
Xémav, iàp ài ^^ ngd^, avtòg òqtsiXixoi xoìg di}- 
ftàfeui, xoòg Sé /<^i) oim>MóPm9 xag fxm-^taG^'ti^ 
t$f$B9&p t^yy x^g ^eùVi ntm x&v alkmv &6&y, xal 
%&p éjtmvuiii^f «rilfiave tìpett )uà ùvtovg, 'xat yi^ 
yog, ìuà lU^^PÓfiùvg X0vg xaùx^K^ mg uv àstoòl^t* 
Tavt»7tdr&*, SiUt ni vófun Tt^xdrtavai ttoi- 
tip xovg Tt^arixopxQig, ifup irpoiif i^vrcn/a* koì «fa/-r ■ . > ^174 J>I1M0STHÉNIS, " 

T0VT6> óvòèv dtàXiyovTotè', ovèè Btoììtófinfo, vu^a^ 
tgl tiM roÒT&v'^ ovòi ydg h^iv ex t9& oìkov 'tov- 
Ut/ì^tov TÒ waofhcotv. nt^ ovp ay toihoigtingomét' 
toisvr ^^^ ovTog, tu ard^^g^ dixààtalf. Ttgàg'fièr toi; 
' pófiovg xoft Tfxg fMt^TVgiag,- ug-'^^ì^na^sx^f^^ 
òiìccaop (isyot^^ÓTiovvixnléyttP' «/etvetxttì òè, 
9tctl &éi,và cptfw.nwfx^^T^t on rov nafgòg 'msXsvtH' 
Ttòiog nytàvl^stttt. ixsìvo &* ovn év^v/tureu , &ai^ 
^Qfg ÒMaataì, Maxi^Tarog, ©t* 6 .naf^g' -avto'i 
avd^QtOTTog riv -Sviitàg, naì rtt^Mtijxe ftvt .aUffp 
jtoXX&Vj Httì vfMtégcsT, va» ng^a^vHgfovz €à£ ù 
Biònofifcog ter fXfit^iav^ 6 tovtovÌ Ttetr^g , o» ró- 
fioi o^^tèrtXjBVTrixaaiv^ àvÒè tò òixaiov, ov^tnUih 
Tnx^, ovÒ^ oi dtìtotatò^ oi t^ ìpijfpoìf l/oi^n?. hn 
" ò* 6 rvvl àyòSv xtà r\,^ia^xBKttét ^ pè» 6* tì^ tùg^g 
itsgov^ ngòxigog tiikrtigog TstèXéhtiimy , 'dlÌL^ fi*} 
ngooTixa, è^lecà^ijvati ex r^l^ ofxov ,téìf jiyviov toi's 
olxtlovg Toìf jiyviov , dvfifjieifg ^vtctg-, nmSev^fi&y 
^TÙiiòag ^Ayvlct ngòg Tiavgòg,, ime tmy.ix tou J^ff- 
t£ov oXxov y xaì fnidèv 7tg0(jiix6v.tiav', «Serre xliigévO' 
ftuv tSìv léyvlov-y èXkn yévBi ebtfotigtiiJ^'Wùiy: nsQl^ 
itoi/tov vvv iatlv à ayciiv. m Ss a«q>àet€gov p'dh 
tna&E, fa uvdgeg dtxaùTtit, xftl ix toS^s-toìi ró^et), 
ori SÒXfùV'f & v,of*<y&hijg, OTtfOvàd^ei iwsgl t^ttg oU 
nelovg, mxl mi fióvoy Sidiiia* tà xat»htq>é-svza, dXìd 
xo» irgoatd/fióiTot noiurài tà ^v^x^g^ mètria/toig 


ORATIO IN lÉAeÀRTATVM.^ 175 

oTtvtg Siv ^vlf^tah iìt^iq^hP^ m^v étJiod-avòvxa ijj 
voTB^lif, fi av nQe&wrta&, n^v t^kióv H^èx^v» pia» 
òtQiW Sa toif^ Svòqag tt^ó^&v, ot«p èn^i^fovrai) 
rag de ywai^ag^ ìiitèaxfèv, yvviuna àn ftij èttìvat 
curiéra» cl$ tàrot dTtodttPÓvrog , fjnjd* dxolBV^éìv 
mta&avóvTt, otay,clg tà' aiifiata Hytjrftì, épsòg 
ii^9Pt ér&v /fyov^/iar, nXr^p o&air ivtòg évsftw 
èmp CMV»* fjuiò* ilg T^ T0& éhtó^uvdvTog fioUvm, 
ènsiÒmf i^Bne^tj ó yinvg, jwsànn firjàffilav , nX^v 
ooùi fyjòg àvtìjfMt^wp tlfUr. Ovn iti slaidvai, ov tip 
fi ò, itttUvtii^tbìi , ovòefilav ywàix» nlXtiv, ij tàg 
yr^tniMeìfaoeg^ fié^Qi dvifióriiteg^, koI i^^g xò fivi}- , 
fia dnoXoy^ìv tot? aviàg taùrag: .^do^dxiì '^oivvv, 
^' HoUfK^vog dùiXtp^/ 19 V nat^g tovli/vioV', ovh 
dveipux Tivlàyvi^, dXXd ni^ig' .d^^sj^apri yà(^ ^iv Ho^ 
UfA&vog, rov rnnqòg tBV ji/vhv, .EÙflovMrjg 5è, 
àviòg taififig t^g jrwnMcòg, dviìpiòg rjv n^g nttrgòg 
Uyvltfy' <yv iatìp à'xXiji^, toS ò^' EvflovÀtdov tjv 
^ycmfg ^ i&movV tot nfndog ft^Trjg, rvwTag *€- 
hòti ^àg ngoatiHoiodg, 9c«l nag^ìveci tfj n^e^ffu 
toif ^sTtlBinfix6tog, mi iitl tò fivijfia dxoJiov&tìv, 
aùt^jr MaxégratQVftri'ié^w, ovòè tqv SfOTt^nov 
fwmixa * <Mà yd^ n^aiixov&iv 'AyvUf avtsii. dX£ 
fiaar ^ sii^ag ^lijg dxetftMrtèdog, xaì 4^ èrÌQ&u dij- 
fioìf^ JlQBfrJwXxè^ty , Mare tó< na^^ctv ovò^- jjcf&^v» 
ro, ojs "^v tfXiXtvtvixmg é ^Ayvictg, "xmt^vah^ììVTÒy 
11} QViQi xajoaxcvfi^ovai ^^Xf^^ &gaq» Im ^/ìct^,^ 176 ©EMOSTH^NIS 

tovtdfplov, ^^shenXtvri^, tùnf^ófiovg tlfah 
xtà TKOuìy Snavta jd ifOfuiifHìVi, ^ n^fov^Moms 
Ttal yivih ^rtas èfyvtAi^i* -xòv de itlìj^p uSia^n 

taTor, in tot SSigcahv npxan^tioVf xo* éìt %^i k?ro- 
h]^òóg, t^g HgwmaXtUm &ifyat^, JéaiKm^tàrov 

|((FTii^, 01 avÒQi^, òusmnaL àyàfvtad^ òli f*g» \à k 

ngoffrixóptw idig i^éféoig wif tov S^ùmois* 

^ valwf migì z'ov <nifuÌ€Ìv tov iw ji^iOv^etr^yMPOfUrov, 
o, tt tip ò^mtp a&fipetlo^s, ^ ot^ S^ &ifovaiP,^^ìh 
Xofiipotg, «M? ini t4 oiftifUfov àià^ XQsf ofyislov^-avfir 
fpi^i à&fiPa2oi$ 9i£^ Tp^ 4nffMÌov t^v ìp t^ ovgvf^ 
ytvo^av, &ìtoPTa$ xttUie^p JA' v;vflb^, /^^f 

« vuplA(A<ptòv%oainMql%Ì3^èYitQvis9*An^U»p^èfWih, 
uiijtoh U^tiftidi, KOé Tikg àyvuis npioapp, ìtal 9^ 
r^gag i&tdfiBP xaìj^o^ò^* xaì attipftPiiipa^EàPMatti 
ndt^iot d^eoìg 4Xvf»9doig tud iXvftàtlaic, nÓPSK^t 
9tal Ttdaoug, di^^g koI iSiqtat^ng^hxoìftaq fowth 
Stagsip, natta na^tq^^ ^g^ àfggrffhq, ov énmv» 
/ioi49fè, ^isiv- ntù ò»tgotsÌ9Ì^^ nàrui ndi^ia, toif 
djtotp&ifupùig iv UtPóVfiép^ àftég^ tMiptoùfno&it^• 
nopJClg nattù t<ì àytifidra, *4»oifsrM^, ^ ìhfd^ Ò»»' ORAtlO IN MA€ARTÀi:VM. 177 

etitt, Sti taStce liyu o, 'ti.S6Xxov h rotgvófAOi^, 
»«» ó &tò$ iv Tp fiamfi(f, KtXeiwìr t(ftg oéaToixofU-' 
roig nomt^jtoòg TCQoar^XDrtag e»» ttxtg tw-dTinoiamq 
•^fugatg. dXXd reitonf ovdèv BftsXe &eo7tó(jin«^, ovÒè 
J^axaQtéte^ toÌtòì' dXXà tovto (lóvov, io tà fjirì 
ngoarptoptet i«tfTÓlg sxetv, Hai éynaXsir, ow, jro- 
Xvv xgópoì' èxévTWf lavxm xòv'uikTiqov , vvyl àyVH 
ytSbyra». iyw d^^firip, et ttyÒQig ÒMaarnl, ngo9» 
^xfiv tòv làXKétQUi dMxoag horror io vje iyjcaXftv, ti 
nXsia Xqóvov ^Tx^v,' dlXd xdQ^^ tldéfou, prj ^{u^^ 
dìXd t^ TìJXfi , ori nòlXaì xal drayxtucu òiat^fitiì 
iyivovTO iv T(Ji jueTeefu Xf^'^^t w^w vvì^l ns^l' toh 
rbw ^^fur dywvlSécf^oii^ ovtoi*fih ovv ioiovwl tUfiy 
av&gsaTtoù, o uvdgsg dtxaatal, nal (téXsi civtotg 
ovdtr, ovr« tov ohiov i^^gvifiovfiévhv^ %óv jiyvlov, 
ovtt^wySXX^, o&et nagùivofiomcif' okwégyn, w 
Zftlb ìt€à dtol, td fiip èXka ti av tig U/qi.negl 
"tovtciv^^noXld ydg ay Biff XsywP* ^bv de fHagtina- 
%ov xùl noiQttvofiwtatov òiantTtQayfA&foi dal, Kof 
imXurt ivdeutvvfjisvmf oti. óvdtv,èg aitoig (léXti, 
nXijfT roif nX^ovemur. ov yd}^ ^p^i? é OtÓTiofmog 
z^v Ì7UÙMaaiav rifuv noitìadfAtvog tov itXrigov tov 
Idyviov ròv rgònov roviov, Sv éfisig àziixóat^j xaì 
tv&vg hgòd^tp^ oti rd ovòèv ngoaijÌKvovij^ idvx^ 
txtiv iif^fti^tv, o ydg fiv itXsitftov (Sé^iov iv tùìg ;f«- 
gioig tóìtg Idyviév, nal i&avfidiet6 jxdXuFra x$il 
VTtò r&y.ngoifXMgvv nal vnò rSk^ iikhiv, dv0g^nfav, 
vti Ùmai^ twvxaq i^ifgvtfifv^ nvì , i^ingéfAviiov, 
" DxMosTH. Tom* iy« , * ,M ' \ i6é DÈMOStHBHIsr 

itttxg^ xoti 'A^loVf, éficf^tn^ktv vai óftofiijtglaìf* 

stai ^evéa&èu énkei/gia ìk ^èp i9j^'0tlofjtéxfis Svfiov- 

Md^v* ànod^ifoiìOffs Sé ^dofidxv^, kriQttp làfiih^ 

rgiosf àè ^^^^ nfà Ev^ovWhv diuptq/ìriTriùartoq jifi 
ftX'^ov TOV^Ayvlov' «ora yé»og;' MtvMdia f^^éft' 

ftovot^ tài^ ttòel(pày tè» ^iXéygov, ji/tiò' aìUoyfH}^ 
tira natàyivo^^ ngòq Bvfiò^àfiv tóm^ 

'IkXXfi. Mct^qu TÒv natela ràv iàvro^^ U^ 
XlfJMXOv^ av^^ìni tìvai, lIoM(iwt, 9$ ftatgl tu 
ji.pttov^ xtà XaqiH^fiKì^y tp^ Trarci ti^ Bf^éfmav, kòi 
0il(iyQbì, T^ Tiatql j^ì Ev^ovkiÒQV^ xa» ukoÙsiìv toS 

nqoitjir (lày ^tXofidxriw , iàtl^ipf llóXsfjiOfvog, toS 
ytwtqòg toh U.p49if,, à/Aondaglap xeà éfipptmiar' 
xaì ytvàad^ok ex yàv 0doftoixil9 Ev/iovXl^'^ «3t<K 
^avoùaiig $i 0iXQiioi^g, kxè^y Xa^ékr fvvotixa ^ 
layoùv TsXsatxTtriw k«* ysvia&ai ^ddy^^ iu TV 
ìtalTijtfjg. Msvtodiaj, ófitmax^f^p fv» aMixpòp Ev^ 
flovUdìj, Sfiùfifir^ioìt Jè fi^' «/tiqpia/^r^aayro^dcTov 

tou xl^^tf, ff^d^ E^Mt^lfìtépa^ tòv àdèk^àp ^tXé" 
f^Vy (i,fià* SUo» (HidiwiLiMtà^fiyog n^ JBifiofih 

UÒTIVtiti* OBATfOIHMACARTATVM. 169 

^tta*ÌBÌifttrHf xal 0iXd/^, t^ nettai tSEvfiMh 
USov' àyfiifUìiSòq ò^ tSvcU'taùJOvq IIoUiMvifTta^a^ 
%^l T^jiyi^ioVf iteti. ^Kafid'^fu)^, iw nat^ t^ Oio^ 
nifinov^'^ ual a%0Ìw^ tyg\[MìtQÒq ti^s iavtov, Hn 
éidsl^àqi^ où ysPOitik^ Holéftari , v^ imtzql jiyvlov, 
èàihpri Oh firoita àff^ttnfhi mal ó^fj^ft^ «PUch 
fiA;S9i, ueH tavttpt ìm^qi t^y ^iio/u«^y 0lkayQoq' 
taìfètfonQ^ avtwf EvJÌovUd«igiy^ Qnutrfq d 0iXa^ 
t^X^l^f T^$ 2^t^9V /waixdq.. Uyayymott fièv taq- 
fiaq^vqk^ rainuq ^ àyàpti^ ^Vf, i avig^q Stfcmnaì, 
ha fti} rè avzà isoL^iftsr, h^ jà ni^s'gQv, àita^ 

iti t^irég hcnneZ MmkH^etatoqovrom mnafui^v^ 

Uyyiiiv,- yèr$é'dmini^^vt9Q^t 0tO7tó(t7iov, xa» 
ùvniàroìf aviov gfitov rè Tta^watv, ^ y«^ ttgéva^ 
itgUfO^, Ol mvài^ duuunal' osttoak^Hiéathó.dfji^ 

«v^oT5*^ qjtànongivait^ wf,$%iMoatégitaTog. ti" 
vogw TOttgóg; 0tan6fmov^ i^if^? ^< tlvog^ Ufw^ 
h0dog. énf)faj^9 Itgowtuljiov^ wkhf^ di M^^, 
xa^taxon %ov n^wmlthv. é èi'Bténo^noq xlvog 
ìint natqóq $ Xagiàfifiov^ é'ài XttgiSfljjiog, tivog; 
r SStgttdmK 6 if JStgàttoqpjihùfi J^yuaèXov^ovto&l^ 
i arSgBg dauMtffll^ Iotìv ó 2jgatÌQ,v ohag, ivòg 170 ; ^^ ' BEMOSTHENIS 

• . * ) 

iaily iivd^Vi ov^fm wp èn tw qlkov rot lA^viov, 
oàà' oiòi naganyiatov. 7tàX*v drjdvwt^vm taf mu- 
da tovTovì, tig w àfMfw^tsì MteKuqrétff TovyZ^- 
ffov %ov ^Ayvlov ; 4WU av sx^i, fa avd^ 9t*(tmiù, 
èlìi^ ovS*. oiiovv d7toxgiv€ta<^t>.é.7taì$, ^ ou£v- 
fiovXiùrig, zivcg «Itii Tnct^g^ E^Sovlldov, tovjipi' 
ov èvsftovA fìtiTQÒg di %lyogj 4^iXofidxiiigi ^-^vldyyi^ 
'. miEi^iov naif Ti^òg ^ar^, fi £ùfiovlid7Jg òè tivo^ 
f^y Ttat^g ; 0ikdy^ov, tov dysìptev ' tol^ Ifyviov, 
fifiTQÒg òè rivoga 4»ikofiikxiig,'t$jg tt^iSog tav^Apnir 
ov, 6 à* Apfiag rlvog 7jy vlóg^ ItolÀftvwog, ó de 
Ilokéfiuay xivog; ^Ayvlpv* é d' 'Ayyia$ tlvog; Bw- 
tjékQV. ovreàl it$^g émv iktaog 6 Id/vlov t ^v^> 
. toh JBova^ov viéoiìv,. ìial iyta%^^oéò òttwviìyt' 
ari %xò avrò op'òfia iùltv ^> Tip Stqatlov olx^ oi^taìv 
èttfóvmvy ukl^ ov$è yieifanl^atov éìiX avvot òt 
kavpbìp Ttoqphovtai ép .t^ iotis^ t^ Idyvlov, tà ofé-* 
ftaja TittQ dìJéYiXDsy TtagccXoifi^v^yTfg. nama^n òì^, 
mi ndtxa tqéiuyy iì^Uyxovxai i^eTs^ov eixov, x«ì 
d^ù)td^ yèvH ovTtg, xaì op ngoaijxoy avioig nkti" 
^yofifjy ovÒsvòg jmv jiyyiov * oig yàg é vofi(y&iws 
' Òl$ùm t^v dyxiorsiavj nal t^y xlti^ofuop, tov^ 
tovg dvaypùiàsta^ hfuy tovg/pófiùìff* - i 

]yófw^0 "O&Ttg av fiìj i^ucdt^syog dnoMyffy iàv 
^iv naìdag ttataUjtjf dvilsfa^, irvv ravw f^ai * èàv òé 
fAtj,, xoiìaèb Kvqiovg sìva^ tmy ;^g7ffAàtmf. itiy jdf 
dd^ffoì Sta tv óftOTtdTBQigf . naì Àeep naìò^s i^ dikk' f . t ORÀTIO IN MACÀRTATVM* 171 

de fi^ vidtXqiol oHJfiy, ^ dòfXisp&v noudsg, oi.è$ ocviwy 
xaia ravitk, XayxàvHV lìtqaxHV òè toiig i^Q^^vag, 
ìial toùg in t&v- d^^vmVf èth ix rwv «vtwv mn^ 
xctl èùv. yévu wmtégta» iàv ài fii] taai nqòg.noi^qòti 
fts/^i JcPB^Mùìv [TiaiòmVfl tffvg.JiQÒg iir^T^òg toì} 
àvò^g nata zavxd xvQiqyg eiya*. iày de fiyò^té^ùh' 
&èy fi ivfòg'TOVTfav, lùv^Qfig fta^gàg^ èyyv^iiibì «i- 
Qtov dyttu. r&&(^ de, firfòó^vQ&jj p (*V (ìvai éyx^r 
ifxttav, (iì'iXB Ugùìff, (àt^' éoloìv, à>t EvttXUòov 
oig;(OVTog»^^iaQ^d^y U^h ó vójjiog, cu avdgtg ÒLUtt"- 
axaì, olf _Òu TY^y aXi^govofilav flya** ov fiii òi^ qv 
OeoTiifin^^, ovdè MaìtoiqTdt(a, t<m Oàonófinov .vlu, 
toìg fujdè tò Tiaqùitav ovaip èv j& ol'x^ iQvldyvloiJ* 
dXhà tlv* Kal òlòmi} tàìg inyóvpig roìg liiyylov, 
toìg om^tv iv «w oXkhj^ tbyJ.yviov ixsivQV. tokit» xat 
6 vófiog Xéytt, xctì tò ÒUatov ovtong i%^i* ov toivw,^ 

%óigjiqoa^ìtov<nVgtT8Qad^ ov nqDoétoi^v ^ dlXàndrv 

.noiXd sax IV, a nQoatdrtsi nmity xolg TtQoarixovatf 

xal ngóqxxaiy ovòsfAlciv òl$b}Giv, dX^ é'I dvdyjM^g 

$£% notùv. (jiàXXov di Xéy$ avtòv tòv vófwv tòv 

2VÓfiog. Ttav i7t^K^q(ov, oaai •^twÒv ttXotr 
mv , édp /Ili /iovXr^xon eg^v 6 iy/òrafrat yévovg, éìt' 
òiMxia imdojjg, ó fdv nsvtaxeaionédifivog, nsvjar: 
itoaiag dqaxfuig, o d^ innevg 'tqictìeoaicig , ó dà 
l^ylTijg, 9xaxòv Tt&yffjxovtct, ng&g <Hg uvx^g. èdv 172 DEMQSTHENIS . 

a ftrj^ nXstòvg «ktw ìp^^ avr^yèrti, T^ èntnXri^ 
ngòg [4^^o^ fniSMpai htaarix^v, iàv J* ài jfVPtuMtg 
nhlóvi atat , /ii} inayayns^ fimi lùiq^, ti filar À- 
igtytxb t^^Vm' aXXd^Tàv iypixaja Òsi ùfdtdórat^ 
^ ttvtòv txttv. inv òà fiii^ exV ^ iyyvràt^ yérovg^ .^ 
^4 inèùi,, ó ot0imy ijtafayxeiSB^ i autor s^sfr, f 
ixSovvat, iàv Sè'jJiij httxMfiMgSTi à a^x^^r Oipg^Lim 
X^Uàg Òffaxiiàgy uqa( t^^lUgct. JtTt^fQOfpiu^Siiòif^ 
fii) nóiovjna xaTOtW ó PovìÀfAtitfk^nqòq ter ^Iqx^nmt^ 
j^ fitr tijfzi i^. vópog,, è ardg^ig dmaatai^. eatoiftn. 
0T€ dà tiig Ì7nìdi]§<iV fdii iniÒucéìQ^aéai ^iléfic^g^ 

. i^g tovrovì' foitgàig tow mudèg^ liyriòv ò^ art^ioS 
naiòòg ovaiig n^'g mxrgòg^ iyw fièr ^or^. ipopw^ 
furog tùy ròftov^ xaìiwsSixaifififir ysrn tor iyyv^ 

. tdrw,. Qi^TtOfATfoi y, 6 MaicaqrdiùV itat^q^^ wÒè 
nQOUÌjX&9 tà naqdnav ; o vò* ^(i<ptajìfitfifn ,.. 9id rè 
fitiò* ^tiovr uvT^ ngoat]Kfir,. Mai ravt ir tJ ^^ 
nùf &r Tfi avT^, itaixoi n&g''oìm9t,. m ard^g ih- 
naatbtì,, Stù7to$f eìrat xi^g fi^inixX^QOitfJirfr jì 
àrtìff$ov TralgTtgog nargòg, tahTtjg(dr (iii9afl 
noT mfjupiapti-^ai .OiÓno^nor, ter de ulìfgQr rotr 
jiyytov o|m>^ ^ix nc^ loù^ vófwvg aitar l a^; 
toiftuav- firoirr" ar ar^gemoi draHTXvrtórt^i so» 

^fiìagéntgot^ uyaytraHrxe xaì toi^g èrégvtr'ró^ovg, 

. NÓiioti' ngùmttir x^ icuiraa%^ ir- dyo^ ir^ 

%òg vnìitiÓTiixogwaì drt^tov-, aioròimxttr òè uai m^ 

iif/iMr ndldag^ ndt yofipgov^, xaì drtìfuovg, im» 

fnr&igoUg, *a|j^ drt^iaòoììs, mùì tp^xo^g» iAr dì ORATiq IN MACAHTATVM. 173 

viug, nànug, J^ ròv xmlvoyxokngatsìy^ èop dà toxhf 
téèp ,fjnidiìg ,^ , nt^vij d^-Swof, ymai d olnewi^r 

oikf00r otq>gàwQ9g, iav&ikmai, Òéitt, zqvtov^ 
d* oi iurF^uort» noi tìg d^ttnipài^y m^ladtufi, jtal 

T«V9 à^ éjmyivofdvovg iif tolg Ò^fioiSt -o^g civ fni^ 

^novatrV mw>^^^ ma, ^n^tof^ wà uaàedgnp tò» 
^^ftoiff z^ ^*^» tl^v ai^O)fùfi^ài ^jutarag avxay. 
èficiyyilkbéy dèi tuì^ pév tm dovhar t$ dsoTtóz^ 
ns^l dà wy ^y^iqm %p}g,%à xi^W^t* ì/ovuir, 
iàv de pi^ ^ xfhc^^'^i àxo^avòvTit tótg Ttijoafi" 

ft&i^v inuj^dhurtogt ^4 uvìxi^vtm ol Tcgpa^ 
Mortig, Ó^y-d^fàctgxQS uitoiua&waàxfa àvikuv, zaì 

oTtmg &v òù$'Viyt9i oXiylazov iàv òè /u^ ebit^ic^tlh' 

»p wmUiHifly Òi/kidftiiov n^Sd0&ta na^d zar wpsi^ 
liytmp, idp di f*^ ifqpt^, avtàg à<pMikÌTm toig ^97- 
fgóipmiif, reifs di fji^ ditodMpw^ ziig fiaf-O^asig'fo^ 
t9fUP&p t&p ti^g y^eovi xtì» z&v oX/mp &6&Pp xaì 
9WP èjtuvitfjt^, mlfufve. tivun juià éivzovg, ;»ee» yé" 
^09f itoti itlijfopdftovg Z0vg zaùj!^^ mg &v cbiod^t^ 
Taiz»7tép&^, Saa fd vàfio^ h^oazdtzovai ttq^ 
uv tovg Tt^ffTiKOPtffgp òfiif n^atéiaòva^ ntà ipcty^ 


\ .174 DEMOSTHENIS. 

uà^ìàvat npiih , «i av^Qtg Òimaatfd, Mcmtttqxéxt» di 
rolrta òvòèy dMéyovraf, ovèà Bioii&fmt^, nur^a* 
tQÌ tm toHoV -^ ovòè yóg d^iv ix Te9 oìmov to& - 
^yì^iov TÒ naodfiMV. nS^ ovy av rvùtoig ti n^oatér» 
ioftcr/ uX^' ovTog, u ayò(}^g^ dixàcTal,. Ttgàg ftèr Twg 

' wófiovg xaì xtxg fun^iv^g, .ag:'7ifteìgnaftx^f'^^f 
diHfxiov (lèv ovd^ ÓTiovv txeiUyttp* èyenfotxxù òè, 
noti deivà q>fi(H.niiaxBèr, ori rov ncttg^ tBtsksvtri'- 
xÓTog^ nywvi^stat, ixsivo &* ovx év&vf/mtetiy m Sv^ 
9grg dmaataì, ManótQtatog, ùti 6 .naj^g' ^vróli 
av&Qomog tjv -^vritàg, uaì TSTeMfijxe fi^ JiXÌ4$P 
nolX&y, xaì Vfùitégav, ««» n^ealivré^ùrPT ^IJl- ù 
GfÓTtofiitog tétfXfvtfixtVy S rovtovì' Ttat^g , ol v^ 
ftoi olt^frhJitVTrixaai^^ óvòè jò òlxaiov, ov^BttJitih' 
tffxfy, ovò^ oi dvxctfnàl ol rffv y/t^ipov ^xavtfg. sari 
ò^ ó fvrì àywy xtà rj^èMètxeKrt», p^ tì tt^ tzég^q 
hrègov^ ngótfQ^ rj.ìhttgog TcrnU^tvjxev, 'wUi ^l f»'} 
ngoat^xst i^fXax^tjvai ix t§& oÌxov.tbv 'Ayvlov -roùg^ 
olxtlovg tot ji/viov, avetpieifg ^vtctg-, nm àvsìfft&if 

" TttuÒag ^Ayvlo! ngòg nanqòg.f vnò twyjx rev St^^ 
tSov oXxov y xrtì fjktfièv Ttgeot^xt^V-ttav', «Serre tel^^ya— 
peìv tSìV léyviov^j èìXn yhn ibtmiqfaJSrvnav: 9re^^ 
toifxov vvv iatìv ó èyév, gti òi tmtpéffugov yi^éh* 
eiud-B, fa avdgfg Stxaàtai, x$tl ix tQtòhtov v^9^^ 
ori Sòlùiv, a vfiftod-hrj^, tmovÒdì^i mq\ t^g ol- 
Twlovgf xal oi fiópov didtaat tà xatàXstqf&éviotf dlkak 
X(M ngoatdyficnm not8Ìtc^^ i» ^t;«r^e^ OTtana rot^ 
TtgoQtiMWHfu Uyè tàp v4s40ìu »• • • \ ÒRATlO IK MACARTATVM. 175 

li&fAog, Tàv uno&avivra n^riS^a&M u'8òr, 
oToog Siv ^QvXii'tah i»^ÌQetP^9è ièv Jmo&avóvta rfj 

òiiuv $i tovg Svdgag' it^ù^^v, otaìf itt^i^tttvrai; 
TAf? òè ywat;jea§ 07iW\!ftv, ypvaiifoi di ftìj ihìvat 
élaiévab'ug tàiotf aTto&awómog , fttjd^ axal^v-t^èìv 

^*9v% érSv ^^opviotw, nk'^v oaorr èvt^ étvifia^ 
imy «!«*• fitiò^ el$ tà toS éhsò^ùiìfóvTog^ ftaiivai, 
ànstÒ&v i^te^^ ó riìivg, fWjunn ^tiàffAtcìv, nli^v 
ooùt ijfxòg àvtìjfUtòmif sl(jiv, Ovjt éft tlaièvai, ovuv 
fi 6. T«T6À«i/Tijxwf , ovàffilav /vvaìx» ìxXXijv, tJ rag 
n^<pif9(»itaotg^ fiéxQi' uveipiótTireg^, ìtal Tf^g rò fiv^- . 
^ dnoloy^ir rag eiVTtxg Tuurag: 0iko{iàxfl toivvv, 
ij' noXifi^vog ddtXqyrj/ lev naTgòg tov liyvloìf-, ov;c 
étvsiffux t^v l4.yvte^, «iUà T»i<&lg' ,aàsj,<frj y«^ 'ìjv JTo^ 
Xdfuovog, jov Ttdt^òg Tèv jì/véov, Ev^ovXl^Tig uè, 
ót viòg raùrfig^ fijg ^vvmKÒg, otviyfiòg rjv n^òg nitrgòg 
Uyvl^i ai iarh a hXjj^, Tot) à^" EvflovXùòòv^ r^y 
%h}ymv^ ij xùvtovX Tov^'mudòg fifiTfjQ, rttimg *«- 
Jksiitt^àg ngoofjitovadg , xal TtagBÌvtn t^ nge^ffu ' 
foif ^sTilBìnr^x^tog, xaì èm fò (ivìjfia dxoXov4f'Hv, 
^v-f^v MaxAg^at^v-ftfiTé^f», ovÒè tr^v S$07TÓf4>7t(^ 
ywtuxa* ovÒè yoé^ Tt^oG^xovaìv^AyvUf ort>T«e. àXi 
T^auey ^ ìtégag^ <pvl% àxetfteirtidogf xaì 'é^èréQ&v dij- 
fioif JJgoaTHfXté^ev, worre 7Ò> nei^'Ttotv <ìvd^> ^cf&ev^ 
To, OTÉ ijf t$TtXBVTiixdig él4yvi(xg, ^imf(>€ivmiJxìfVTùV' \ • 175 OEVOSTHÌ^KIS 

tov'Afplov, Z^B Hev^XtvtixMà , lùftiigovéfiiavq Uvah 
ma nouìy Snavta Ta ifQfuÌéf»tva, iS? n^fQoiwirTas 
ìutl yivBi ivxaq i/yviét» ' 'Ap Òè j^t^i^ atia^ak 
i^tp ^up tÒP^Ayphv, TQV xnÈXevmMÓwùs, MaftAq- 
tarop, ix ToD JSx^wyo orratSuov, xoÀ i» %^g ^Ano' 

S* Mdélq^g^ aiU* otJce òimun^^ 9v^ oawf %oln 
{<7T£i^, & M^g. dumcftaLL vt9f4kypfa$% òì^ f¥» sa in 
%^g Havxdag j^$ i» ^ihpvfif itoftw^tla^ na^ jo% 
^Bov, hi €^^a&B, Sn %ctità }4/u ^tt^ wP 
ftgoiffìKÓPttap toigpéfM>ig tote cov ^ilupas^ 

Motvula, *Aya^^ '^Xìh i^f^^^n^ ó l^fnos ^«^if 
vaioÈP 7U(/t zhv <njfi4ov f 4»u Ì9 %^ì0ÌQap^^9popéPùv, 
o, T» &p ògmiv d&fjpahtSf ^ ot^ &$^&ùovaiP,j^(ÌH 
XOfiiPoig, e<4} ini t4 olfHiPOP «^ toH oiyiBlov» -ov/i^'^ 
(pifei àd^potéOig n£^ tqD ^t^ftaiov tov ir t0 ovqop^ 
fèpofiivevt ^loPTog iwìMai^p J^. ìmàt^ U^pf 

vup*A(AiphÒPtooi Tugl jvjKOQ €Ìy4»Mg,!!dftélÌMPA àyvm^ 
AtiJOh U^tifiidt, ttoìi tàgiyviàg nvwapp, naì s^ph 
v^ga^ i&rdfup xa»/Q^^* xa* aTe(p^q>OQÌipn€tnà 
ndt^ia ^ioì$ 4Xvfimoig luù iXuftìdaég, ndp%W9* 
ìtoil Ttdaou^ i^b^g ttal a^ts^iAg^àplaxo^ag fifvcr»- 
òoi^sip, narra narg^ ^^ ^ISX^tT^^t ov ixmnh 
fioi,4^è, ^ùsép- Hai de^tsisi^f Màttm ndf^ux, xpig 
dnotp&ipUpotg iv ÌHPóVfAÌP^ 4^V^ xMipxoùgno&i' 
xopf OS narra td àp^^Ava. *4»oim9^0 « iafd^fs^ imcf ORAtlO IN MACARTATVM. 177 
etià, Sri. tatrd léyti o, - té.S6X(av év rdtgvófjiofi;, 

f^otg notsTyjtoùg ngoatinoìfrag èv taiq ^w^^^ovamq 

^fiégaig, cilld teittav ovdèp sfìsls OeoTtóftnf», ovdè 

Maxagtétùf toi/rtì' dlld tovzo (njvov, tè rd /U)} 

f[^a'^HOvt$ii«VToigsX^tv, xaì èptùlur, Su, no- 

Ivp XQovop ixàvjpiv havx&p tòv'xXtj^, vvvl dya^ 

vZnftm. iyb> d* ^/ifip , tt «ydgsg òéxaatm, ngoa- 

rpitfiv tàv rdXlÓTQiet ddlxatg exovtapvx éyxaXfìv, ti 

nXsl&f x^^^^ ^x^9 àkkd ^a^i# tlòé^ou, prj ^1*1^^ 

àlkd rp rvxfj, ot* nòXlal xaì drayxaiou diar^fi^ì 

fyivovTo iv T^ ^erex^u x^óvcf, cdots wfl nsgt' toh 

Tùyy ^(uv dyiovl^è<^»i, ovtQi*fth ovv iotovtol tìeiv 

ur&gisaTtoi, to clydQsg diMoatal, xaì fiéXei txvioìg 

ovòir, ovts tov otxov i^^^fiàv/iévòv^ xov U^yvlov, 

om$ tmv SXkm' , whiTìagavogioyài^' ohwég yt, t» 

Zsitt xo» Stol, rd fih ftiUa ti iv t^ Xé/oi. negl 

tovtwv f jfoìXd ydg av BÌif Xéywf* ,bv dèfHaqma- 

tov xtìit nagavofiéionof diansTtQuyfiépoi eial, xcìl 

liéXun ivdei/xvvfiivvoty ou, óvdtv,èg avtmg (iéUtf 

nXrp^ TOV TtX^ovexrnr, ov yd^ ^p-^tj é Oiéitofmog 

i^y Ì7uÒixaaiav ^fuv noiijadfisvog Tot; xXrigov tot) 

^yvlov tòv rqànov toiftov, ov vfmg d^tiXQat^^ xaì 

tv&vg évtòfl^tp^ on rd ovòèv vg'oarixovà^ édvtta 

tx^iv ii^fti^v, o ydq ^y TtAe^oltov tiHiiov iv Tót^yT*"- 

ghig TiPtg liyplùv, xaì i&aVfuiSeto jxdXufJa xaì 

VTiò x&vnqocxàgHfV xaì vnò tw9 akhov, m^^nm, 

«A iXoua^j tavtag i^itgvtroVj xml, i^énfigÀViiov, 

' DSMOSTH. ^OX* iy« M 17S DEMOSTHE KtS 

yvno* twù^ag. ovtoidmSovjo iìtnQ^ivtamnt^t *^ 

Toi inidUoV ovrog tov xàij^ov vai; Uyvlov Mata ròn 
pdgtoy^ Ka&^jSvntQQVtot TrjyTovtoì/t^rsqangoa'» 
iìuxU^atVTO^ otL di %avx àXti^iì léjf/f^, naì ih^ 
ngi^vtau9 ovTOA iàg Ualag è» toiv x^qUup, up 
jiyylac; natiìUn^p. [iid^tVQas^ viuPtovr^inr nm^fUi' 

9taUaaiuy, it imjiCiqTVi^iH^a» Xé/s tiQV [taqw» 

§iar» 

' - Magtvgla» Magtv^taiiy axoZov&ijdai a^^pi^ 

iyqpi^t ìtihÒì Oténo^noq èTiEdixdoaro rov fd^ 
^v tcvjfyviov, x«té Ì7uàemvùvai avxùìq SiwtS^oiw 
tà^ ilaiag injtQtftytSofavag in tov 'Ayvlov éiy(^v. 
tti'iiiy ydvvv^ a avòqig dixactaì, ròit TC^«vf^ 
udrà (tóvoy ffS^t^ay T€(VTa àtaTtQ^tt^^vot, dura 
|ici^ ìnolovv, rtnoy ìé" rvy àèi xal ti$ olt^y T^y né* 
Xuf %a}rttJufiqUaa$, xal nagaycyofc^xaai^ ^pùtna^ 
Si, ijtuòàv «oli yò^QV axov<fiit9» àva^lywaaxM 109 
póftùy, 

. Mfiog. \Edy Ttg ilalay làS^yfjaiy i$>g{>Ttif, iùp 
fiif nlg Uqày à^valfay òumòoioy^ ^ dtifiiiJixòr, ij 
Savt^ Xq^&eià fi4jcq^ òvoiy iXalaiy tov iyuanoli 
kwnov, .q in* ebio&ay^ytfit àép ^^qiaaoxP'aà, ^^pc»- 
Inp buttày dqaxftàg t^ i^ij/toa/c^ t^ iXalas ixdatri^ 
?ò di Ì3fi9éx9tmf fp(fpv vf; ^«0 V MÌrcdf i^fvlém i ORATIO IN MACARTATVM. 179 

ixdtnfjy ilctktv^ tàg^9è òlxag làvat ik^ rovimv ngòg 

de xiiditm à dwtuar toiV civtov fdgov^, otov ò* ap 

Sv ff fi dlnri, Toi^nqduxo^iyy. o t^ (frifioattù ylvt^ 
TOi^ T6S$- tffJaig tmr xìjg^ &tQVm iàv di fii} éyygd^ 

'P (tèv vófiog ovi<^ tuxvQÓg* ixitvo ò* ivBvful» \ 
ff^s n^q vfiSq ttVTovq,, tt nvò^q òmctaiaì, ti not 

Vito lointÈV^ Tuà ima tfjg vfl^ttìg i^g t^vxwy^ ojiov 

vnjbìv, nóltVK vr/imavrrial f xatetpQÓvfiaav, xaì rwy. 

vófjuop tory v}kBTÌ^r, xal, S Siai^^Srjv ànàyoqiih' , 

ovaiv ol ya/uo* fi^ noiur,. ovrwjì xaTatp^vfjtiìi^ 

ijtthavTO Iti X^^g^, a HettiXiJtfr*éyviag» 6 òè vó»^ 

(kog ànayo^vH (1^0* ex xòv aviou x^giov , xp^ na- 

xqtaov, xavTct itotfiy^ jtoXv /» avxoìq ftélft, yJ toT; \ 

pófioig xóig ùfiité^tg ntl&sa&tity i) ontitg firì e^E^i;- 

ftot&^ & olxog à *Ayifiov» fyi> d*, 01 apd^g Stiut'- 

ffraì, fioùXofià$ Tttgt ffàaìfxov unity Ttgòq vfiag due 

p^ù^^ébiTy nal inidéiSoUp ott wx^é^oh^q xovxoig ini* 

fiéltUMT éTtoifiad^fiy xoit cftkov xov jÌ/pIoìt^ OTWg 

f*Ì i^qfip/^^iotxtitu , naì avxòg^fokfi tlfit xov jxèrwg 

rov HavaiXov, Zi(fy»vog yàg , xov 'Bovaslowuùtg^ 

tlecflt xr^y &vjMXTgi9ijy KaiXiaxqaxog , Ev^ovU^ 

Òov fUr "dog mv, Sovaékov ò* vllèovg. xaì ìm 

T^ jifigùiyoq ^i^^tngtdiig Ji4tt JS^Munqdxov tof> /' / 180 DEMOSTHENIS' 

« ' *■ - 

ga* iyù ò^ insidìj Ì7udixoujdf4.iiy tijg Tovtov jii^ 
tgòqtjMÌ i)fsvovt6 fioi vtug gjtèp téoatct^, ^yar^q ' 

^Ò8 ^la^ tà opófiqtTa i&éfttjv, joòtoig , & Svàg^ dir- 
xota'xal, T^ (Mv ngsafiindra^ xò zbv nargig Tot) I/imsv- 

.%òì} ^voiia, JSatalaVp &fveQxal dbtatópéazi, ^xaì 
ènéòmnta v^^TigsafimaT^ rovto rò ovofia' %m di^^ 
T(x lòv TtgsajìvTatov' ysvofdvto, tout^ è&éfiiiv Bv- 

. fiovU^Vy &t6^ fjv Mvoua xt} narijil %& xr^g fiiirgòg 
wò nàiòòg roitov "m^dè jistd tovrov M€vs<fdia 
id'éfi'fiv' xaì yaq^ò Mtvta^txìs oauiog v^p %^g ffi^g 
yvyautóg * t^ ài v^oatéTto- èdifi^v ovofm KaXUatga- 
rov^ .0 r^ ^yafm t^ naT^l tt^ ifkTJg fi^TQÓg^ ì^i òi 
nqòg lovxoig imìtiiv 'd\fya%éq MÒonux oviafióes ^a», 
ullà 10 adsX(jiìi6aì tcS ifiaytóif, OTtfftg, iàv hyiatf 
vwffi, xal ot ex roÒTOiy, ix tov avvov yérovg wair 
léyvlci. ' 4yà fìèv ovil toviov tòì^ rgónov du^xtjca, 
07i(og av dtaad}Sii0T(4i otifidkiaTa ol oìitoi oimsò 
Toi) BovaiXov, iQVtaval d* ifsrdwìfjtsy TtdXiv^ »aì 
ngèriatov jièv tòv vófiov lovtovl àydyvffi&i. 

^èvtav, xal ttav ywatxwv, oaoit^fiéiiovai» iv toig ol^ 
. Hoig tlav uyÒQtav t&y tt&yupiÓTftìv (pdakov€fai nvHv^ 
gffVKay ètifaish&a xciì fiij èdtta v^qf^uy ntq^ tov-^ 
tovg»' idv de rigitPgS^fjy ifjjfoi^ ti 7taQdvoJJ^ov , w — ! 
qiog tati» ènipdlXuy xctrd TÒ^réX^, iùv' $è fiti^ — 
vog iq^lag doxij il^tog €Ìyat^ nqoiJKoUadfuyoi iq^ .' ORATIO IN MACARTATVM. l8l 

' ' ' i 

« Tti fintai ^^^ tlfJtTifici iniygaiffdfitvog, S, ti &y àoKJj 

ahw, Hffayayitoi tlg trjv vikutletv, (dv ò* àX^, in* 

. ii&ya rj rollala nsQÌ rov vilòvtog, ^8, f* jfpij mmhp 

* na&HV, Tf omoiusm* Jlcif ay ovv (ÀuXkov iS/^gff 

ftmeu9P av^fffanoi ùlxoVf ^ ti jiveg roi)^ yévei oif- 

rag fyyvwta j^yvitf-, toì^tov? i^Xcti/voifv ^ e| kié- 

pov oTicov orifg, tov ^SrqatioVf udì nékiv, h top 

fth idJ^QOi^ à^ioi Bx^iv ròv 'Ayvtov, wg yévn ngoa-* 

^xft>v* fò'à* BvofM, 9 i<nip avtMy /ui) otiéxtòv 

*Ayvtov otkoVf àìX ovd^ ex tov Sigutiov iarl, .tov 

Itti/rotf n^yòvim. «l£ ovd' in %wf aUtnf dnoyd^ ~ 

vwf r&y Boìfoéìov, toffoiitmy yfvefÀévtov , ovdèvòg 

ìx^v TÓ orofM. aAJUx n&dtv dri iari rè wofia & Ma*T 

xdgftaiog/ in tSv n^g C'^T^òg" -e^mofi^i/ yàq 

ovtog sig tòy ohiov hÒ¥ Maxaqjiktov xov JlQoanaX^ 

tiov, ddekfffov ovtog t^^ l^fjT^g tijg toifioVf 'xaì 

ÌX^k MR> inupo^ TÒF oixov, xaì ovt\ag iath v/^qi^ 

OT^; wan,'ysvofMPOV avr^vii^ìg, t4>vtov fUr tiC'*' 

ayaytiv dg ròv òìxov tòv jiyvlov, viòy t^ ^yvl^, 

ijttlà&ito, xm itttx ìxfìnv tòv xXJIjgov tòy*A/«iov, 

^ xaì (pdaxtoy nijòg dvd^&y avt» Tigoofixew *toìjT0P 

de TÒV viòv . tòv yit{àfi$vov tm MmxotgttiK^ tUmS'* 

n^lfixs ^^ tT^ ft^gòg tig toòg UgoaTvaX'Hovg* tòv 

di jiyviov (^ov 91ÙIX9V igrjfAOV dvai tò tbvtoìl 

ftà^o^.' ififiaì de tòv natéga iÒv kavtoif Btónofénov 

ngoarJlxHr jiypl^» 6 dà. véfiog xbUvsi ó tov ^i^hi^ 

vorg.xgnxiiv toùg M^^otg xal toùg in t&v àòghmv^ 

ovtog à\ovTWjl quÒUog x(ìn^g>gòvnai xm t&vlvòiiwvt 182 DiSttOSTHENIS 

nov lòv xgòg piiTgSg, nw^ ar -/mivxo Tohtmr «r- 
^^nfjioi fttt^fip^oftiinfog, -Sj fiwi&x^^h} ou toipvp 
tairra fiórov, t» ard^ àutuataì, «iUà Xfle» juf^ft»* 
Tog Srteg moi^ov «Ttotat toXg «irò tov Bovaskov /»- 
^ofiéì^oig, {itah MaUÌTM tò ijn^fia ^ìfasJuÒM'y no^ 
' Xi^g JÓTiog TUQipkfilfiidvog, SansQ <^ <»^«7<w ei^ 
fuiof,) h «ovT^ T^ jut^fMtTft ti (tip ofiUo» nàvTti^ 
ol ano tov-Bovaélov ysrófuvo*. suìrrtu^ mù 4 
Id/vloig, %(à ÒEvUovUòr^g, xalà HóUfuoìv, uaìni 
aXioà nàrtég toaoìnm^ ^rug ^vy/sviig, oi ^Ttò mv 
Bovailov, a^amg^^oTOé ftouwrwat tov ftp^funog 
toinov* 4 àè tovTOì/l' nat^^ Manm^tatov , xml ó 
toìrtoy néitnog, ov xittoivioì^iux^i lov ft^fttnog 
roòtov, éXH avTBÌg ìdie^ énotfiaopto fàn^f/M «Ije»- 
4kw zov 'BovnsUòwy fn^fiorog, «Cjpa doxovatr vfiìvp 
A) ttvdgtg ÒiMoatcà^-n^a^x^iP ti t^ oÌW^ t^ U/vlov, 
tilijy TOV tj[up é^nd&avttg ^a ^t^ n^e^rixopiaf €» 
d' «SB^fiOK^amx» xàì wà¥vfMg ìattii, o olxo^ 6 
^Ayvlov, jco» d JSÙfiovXlàoVf tov dviyfiovjQv ltyì4ov, 
oiòè xatà vovldxuftor nomox avtoig iftéia^afp, 4y» 
^*^iruvÒ^ òmwntàf fi<ni&& jiàp, ég oìóg x UfAH 
uàltara fth totg tnfXévtìptóaiy òttlvoig' «v Tuàyv 
de iijth ^ì^tòv 7al$i Tovtuy nagacwvuig évxaymvt^ 
ÌlB0&m. nofalUètàfujtw vfMt, la SpS^g dmaaxai, 
tòp notiia tovt^ imfuXfi&^vai, 09Wg vfiv ^iiccMd- 
^tna òfmù bÌvqu, ^vxog flansnoluxm ug xòv ohuim 
, %àp EvfovUòov^ w£è wiJjrTa* Ag %oò$ ^^i ORATIO IN MACAUTilTVM. J83 

Ayviov tttìl Mtutu^pitòv xovxoi^, xal ojb ^ìa^yt» 

ifóp * ovtoal de Mastd^jatog fpavt^n ifj ifriy^f» è^nf^ 
f^laato OQ&mg tUfdyea&ai Jùv/ìovXl^if ^lòv lòv jfaì» 

06^* anayayilt ùnò xov fiutftou, vnéìSfvyov uvxÌv 

nonjfjaq' àlXà xa\ tr^v fu^a Tcor x(fmv fx€TO la» 

fiùvTwgà tov:n<iuàòg %oìnov%',- Suth^ %aì ol aìJjot 

f»^To^e$« vofiiittB off tòv nalÒa Tovror, *a avdffsg 

èuctuftaìt lniTf}^la3f hiuv nffoxuaùai neiQà twf ts- 

lé^vxiqnit^ 'Ayvloió mcH £v/3ovUòov, xuu ^ twv 

ullùiv TbìP uno xov jiyvtoVf tua Insuiup avroò^ 

vfiog tovg dtnoffxag^ ^nmg ^17 i^t^fjM&fiUBxat «v- 

Tfriv '6 oìfi9g V7EÒ Toiy fuotfbw xovTiay &%qÌMV^ oÌ el- 

aiv 4x ToD Stqorxtov. oixov, ìk di xott lAyvlov ov-* 

ÒBitomo^ iyévwto * ^ò* iniT^ifni%B xolxoig^ ^X^f^ 

tà fi^ Tigoa^KOìfxei , ulU dni^òi^vtìn évaynàavifit tòk 

'Ayviov oImow toìg Tigoa^novai toìg tdyrlov. ifvt /up 

ovv ixalvoig x» fio^i&i» xotg^xtnksvtìjiKÓai, x»* to% 

vófioég ròi$ jn^» xovxttp xei/iivoig* déofiai H Mtà 

vfAwr, ^ avò^f^ dmaatal, xaì imxB^, xaì uvtiflo' 

Xtj, fà^ nt^u^^x8 /i*ite xòr ntuòa xovxwì vfi^wdiif* 

xa vnò xoixmPy /«i^« xovg n^yévovg toòg xohxov, 

ÌTi^ ftaàXoy ay xaTa^QOPovfi9Po»Sf ^.. ^v- itaTctniH 

<I^QÓPfivtai, iàròiongéiffiiPXfUfiAxòt, a fiohloi^fn* 

àilà Toìq t^pifioig jh^&èìxBf 9ut* x&p teTiXcim}«d*- 184 • DBMOSTHENia 

HOS' ttcàsetvta nMovm^t ter T^òUataj^ftjip^taSt^ .TnOQ1ESl2 TOT UPOS ASJIXA.EBN UEFS 
TOT KAHPOT AOFOS.. 

éa)^ r&p it^qioif, ijvyytviig tb e^ avrov, x$d uan^ 
vQtijqpai Uy^v-V7tò ^Agxtdòov, wù pizqh fUr T»yo$ 
ovté^ xaTeA/eìf * BTtsna jòv t/fóv jòv kavTotf Atù^ 

%€u toh oVxov, Hai sig tòv oÌméÌov éu^X'^^^^*. ^ 
a$èiav dsdantótog toùxtnv vov. pófiov» inoifiaB di 
%avTÒ Kal ó AeGHfrgaTog, noe* àv^ aviov «ccTal*- 

nalovfuvoif , Ì7tavìjl&n' aviàg étg tijv otx/ov t^ 
tov (pian nmiQÓgj o jUv d^ Aioavi^x'ng,, S t«2cv* 

Ttgoa^liìXv&s ài x^ KÀ^^t^ ^mttc^Jij^o^, J^y^^ ^y* 
y\jX€ixu xov.fspovg eiviH rea Id^idòp, oìmr^ i}y ó 
ì^^og e| dgxv^f ^o^ ài^ htttvov x^ A^ixgdxeé^ r^ 
tilsvxala x&p $Ujnoi9i^éyxtiy, AMaxagt^g àè, ó àòtX^ 
pòg xav. xt&VTìUÓxùf, dfiqiuffiiixtì xoS kAi^oVj, tò 
jtièv okoy lo](Ì}QtÌ6fuvog noi/iiatè, mg vlà$ noii^TÙg 
m xov Atfaì^gàxovg, ipoaumv òi elv«c« xorà^au^an)^ 
AgxtdSov* ó òi vnig U^i0Xù&ifÀ(fV là/mv intòii- QBATIOIlfLEOGHiLllEM. iSS 

iiòovaav rdir xil^^v * . t^v idi Troff^a^y lut^aTthu^ia» 
cvaav où^etgffir, ^tialy, ó uietaxqcttfig ènoi'tiati'- 
jo TtalUa.. %^v jis(oxd(^a, tìatj^dnfQ oi véfwi h9^ 
liùovatv, alla jU^rà'TiJy éxèi^ov TsXsvtiìv in vino* 
OT^gìfffH ,f^ omiag nvqàt, xoiq vóftovg ^ eurnoltj»' 
oig ylr^a*^\i léyn òà tòv, lóyQV 6 tov jÉ^iqxù^ •HM ÉHM026EN0YS 
npox ji^nxAPJiTr nspx ^or^ kmìpot •4 ' Aoros. % u oyra, ÌÀyuv iv vfjfly, c^Mav Mlf^gorofÀiiiv mf ov nqoO'* ftg^s 7te uffovri not%atnfisyog. rifHy fuv. yaq ava/" 

yéy$§dnqdMiftaff^ ovatv (MMétoig léqxyiòov , tov^£. 
a^X%S iHXtaXiJiÓv^og tòv }dfjqov, fiT^TB ròv oTxcv ^$£« 
^fjuaàyfzdMy ixuvov ^tsguòiìv, /u^tc tijg/ovifUbS 
iTdgotVg niìiùQvofiriiHivtag, olg ovò^ ónovv nqoaijiKSh ' - ■ ' > - . , '- ■ -' " •. 

SvèQf.g dixotaralp ^<n]^am vurts nar^ rovr^, xaì 
ifAoì, ifiv Isyù^v T« òiltuwif «ni ft^ n^uòktp ni' 

-tttg'vnò not^ond^fog uÒlicóv. ^(ifìg /i^ ya^' ttiis 
àkri&tiaig TTtarivovtfg , ninXfjXv&ofuv , uàl. «viv- 
nSìuztg, av xig fiftùg da t&v' vó/^ìoìv ivy^àvu^' ovto* 
di tf) 7tn(faàxivf xóìi totg uvakàfiaaiif ^ox^^ifl^ 
jiivot óiattttXtxaaiv. fixór^, òìfifiCt' e» y«q tSof 
dXXetqltay ^a$mg àvaUanùvaty, Skftè nuà tovg ovy- 
BQOVvrng vnèg uvxùiv xa* tfkvg naqftv^vrtug xa 
ifftyò^ noXkovg nene^&m.^ ó de nett^f ovTbs^ 
{$ÌQfìatrat /àg,) afiCLTiig Jtsvlag, fjg iflBlg anav-^ 
é^g taUf Mxì rqv lÒmitig Bimi, ^vegàg ^[enf %àq 
fjMQTV^lag, d^vij^éxtti' ^/«TfjUi ytig iv Iltu^^miu 
9niQV%T«nf* tovto é^ ifràv^ oi fióvov dnogUig àW^^«»> 
nlvfig ^ tBxfA^gtor , dKld nuì aqx^^Xlag iijg ini r^ 
ngayfmtivea&a&' «vd/wj ydg tifif^ÙHv àv iff^yo- 
g^ TÒv JOéotaop, a òtì Xoyi^o/iévovg iv^^'ta9'»g, 
ori, fi ftriV^ daitiUef imateiQfap, ovx aw not Ha^l- 
0o(iitv tìè Iffiiig, mgì fièv ttvv t&V'toiùlit^v «ai 
Ttgoiéi^og tou Xòyùv <raq>éat€gùp dkevafu^s* èmèg. 
av'^tjg Sé r^g dimfiogtvgitxg -tiùiI voi? -éy&ì^eg fjd^ 
tfOfjtlSfa dsìp òiddaxHv. ti fièp òvfj laavògtff ^ìKot^ ORATIO IKI^EQCHijREM. 187 

Xiddcvy oidèv av SÒsi noXk&v Xó/tov, ovÒl uvu^ìp 
ifWK: 4SndSiàv^ io yivoq tò r^fduqov * ìnfiÒfi òè zd 
fih SiapiejMtgtVQiifàévtt ttf^y iQÒnov ^fi, 6 òè no* 
Xvg T&v Xóyov tavroial taieu, ^ BÌaenoiii^oaVf 
%cà xatà %rpf 4x^/t4rn*(xy ytfiiaiùi' oytiSif ^iXKiuìg ap 
trjq omUts Tth^govofioUv , aPayxuìdìi éariv, w ayS^tg 
Sùtttara*, >di» xaùw fUMq^ awoi^'tv xà n^i^ì ti^S; yi* 
vnvg ì}f/&v du^tk^iìv* iàv yaQ fovto owpwq, iiàpi]-^ 
JB, ov^i^ na^axgova^u hn aitSrv %^ lóyou €aT& 
yà^.ó /tèìT^yw' oItooì 9tXriQoy ÒMxèutctala' ufi" 

Xifftèltty nagà de tovjay, xaxà ytóiijaiv, SfioXoyoih- 
fifp Ò* ivuvdtop viiSìV, òfìv T«9 7toi^(f€is xv^loig ti" ' 
vfu, oaa« av «etTa toòq vàfiovg òinalmg yévoìyTcu^ 
waxe xavtms^ za$ vnod-éaus {At^^f^évoi , uv Òhlhaavv - 
vfàXv SMpxixg toys vófiovg avioiq a dKXfUfMgrvi^^ 
xaai, ^fij^plajoio-d'6 avtoìs x^ mìk^gov, %w> iàv ftèv 
ìk xw pófioiv ft^ vndgxfl» ÒUccia Òè ual qìtldv^ 
&goma iftiivwfXM Xàyovxig, naì oftattg avyxfUfiov^tK 
Xvtt dà fidijxa, OT* uaxd yivcg éyyùxata Òvxegj ou' 
ftùpov xovX9g iviaxvQi^pLB^a , dHd xal xóig akXói^ 
a7i€MJh ngSixóv fùv litàg vjtèg avxov xqv yévovg òi- 
dd^^ty, S&BP Ì0xlv ó nX^i^g' vo/u/Su ydg, m xoò^- 
vp Xi^ f*^^ ^o<^ nywvog 0aqMg nagecxoXov-d^mjXB, 
taxi x&p uXXmv vfAfig avÒ^vòg oJtQXtuptHiofatf'ai* xò 
^dg ^ ^gxvi-* ^ aySgBS òinoiaxmf ylvovxai Jìvdnj" 
i^dx^t i^oxqvpiìf ^^ì^^9Ìs^ Ms^òvXl^^g, xal"jig^ 188 BEMOSTHEf^lS ' 

jt^X^*^^' TeXcvt^tfofVTo^ di Toii narQÒg avrotg, t^p 
ftèf !^Qxtdt7iiifv fìopMaat jittoaxQdv» iUvatvUà. av" 
t&p dà tqim ofTcov, 6 fih ^^j^noq tQifj^^wir 
irùsv-rrias tov filefr èv Mrfdvfivij' .oòèMeidvXédijg, 
ov noìÌM x^àvoì paregov, yafuì Mrijmpuixfiv , ^v- 
otJtTtov Tov K^imtìig ^yangof* . acori )^Iv€tm avrw 
&vyvÌTi^g, jl ovofxa KkuroimixfJ ' 'fiy 'tj/iovi^^ ftkv 
itsiifog èyotiÀt^ t^ éidekqm èVrt tw havrqv èìtòovvou,* 
iniiÒ^ 8^^!dQxtdlh}g' ovHÌ'gfTì ngo&t^ie^-at yctfuiy, 
' uXXd^xcct tfjv ovoiav àvififjiw ita tavia 4fvyx^^ 
<fa^ dvtKi, ^xsi fuxd^ ctvtòw èv jfj 2aX»f/0^, ov- 
t»g ìjdrj ó Mn^vXlèrjg inòlàwfu ttiv auroD ^vytné" 
Qal4gi(nor8Xti,n(xXhiwti,. t^ Ttanniiit^ ijita. naì 
ylvovTWi iì[ avr^v vUì^ rgeig, légiffiódrifió^ ts owo- 

' 'al 6 Ttatrjg 6 iliàg, tcal ^A^gdnnxog 4 &uog,^ %td 
HdfsiSvXldiigy og vrjv rsnXsir^iItnxts Tvyxàvéi, xeà' '^ 

' fdy'rovyévpvgvcyxtarelcerov'fìfiBrégov, iv tf itnìp 
Ó TtXiJQù^, axfdàv oStbìg tx^Vt w avò^ dmacaL 
Idgx^^^ yr^Q Ttgòg àvògwv rifieìg f}ftiv yèva iyyvui^ 
VOI.' xaì xarct rovrov top PÓfiOP é^totpttg i^g^ ìksì- 
yoi/ ovaloig KXtigorofiztv , xeiì tò yévog ft^ mguÒBXr 
'H^fgTjfjm^èv, iXàxofiBp ngòg -i^y a^opta tov KÌJ^gùy, 
òVTot d^ sxop%£g ov Òixaiwg rà xgvf^^"^"» Òiufufj^af' 
Tvgtixaai vvvi* rò ftèx oXov iaxvyi^ófispifi ifottiGfif 
^daxovtig de xìxì uvyytvsìg ifvaL negt fièv ovy, 
^ TotiTTigT^jg sìan^t^astó^f opTgóiwrtx^if 099$^ wre- 
qov vfjidè$ òi9óiÌ0(t&f, Tie^t pè roO ^POVg,,ùs ov»t$lal^ X OHAJTIO IN LEOGHAI^EM. ,189 

ifiohoydltm, tò H^ately tup %XiiqQvoiu&v rovg $4^ 
^Bi^ag, »aì tovg in t&v à^irnv^ &nXS)g yàqtoi^ 
i^yvtdtà^ Jtgòg ii^Q&v^ oiav ^^ TiaìdBgm^, à yo* 
fiogrdg xìti^ì^fdag dniodl^aHjiv ovtoù S^ éu^w 
fìjtsie. anatg (àsv yàg 6 k^^Mx^^ ófw^oyHT^i tc- 
ttìtvtfjitivat*, Toinw de ngòg dv^QSay ^fiuHg iofùif èy* 
yvtdtta, . ngòg^òè, iuù fy yuvaLx&f 9Ì^av%oì ovto*. 
6 yÙQ MèèèvUirig àòekfp^g t^v toìì ué^xMov'\to1j 
ài 'M^idvUdov xHfydxìj^^ rovjfiov yiafgòg fi^ttl^. 
Afts yi/péntt Aqx^^^> ^^9 ^^ tov ^diQQov t^ 
iniSvytaaiav notòvfés&q yvpì, &Bjogrtj tov èfAÓv n:»* 
%gòg f*!fìtgì^ 4h nvtgtkàéXqmv , n^g dvò^&v bx^Y 
rrjfp ai^yywMV tavtfiv , »oà od. n^g yvvautSìr, 
AeéftngaTog è* ovjooì yévBi iB.jdncDjé^ èatì, stéit 
ngòg jrvpauc&y olxeìog l4^xtdòf^ ^ ydg tov ^«6mc^- 
TOt;^ fi^ifH^^TOV ToiiTQV JSQttqàg ddtXip^òtf/l^y i^l4^ 
Xidòfj itàhfiji^ . noi t^ Mbi^vU^ ì dtp cov. tifHig ^P- 
Tr?> à^v(jLBv%%giit}aiqiòvolAÌ&g't^ékV». no^wv fkiv 
oWf i5 9ivd]QBg òutetfftffl^ \t(Ò yévog y\fjmv oxt e^t|^ 
Mx^^f t^TXif uaì Uyo:(A^j, 4v(nypwjBÌm vf^^idg 
fici^v^lug' Mnsaa \jA8xd xairm]iòy vófAOP uètòp, 
tòp tóig %B yépBOA Kotl toìg iyyvxdj(a it^àg dvèqmp 
tìxg xif^gopofAietg d^o^tidpxa* xd yd^ x€q>dl^ia xov 
àySìPogf ual vmg wp èfioffioitóxBg oVgbxb x^v^^^ipQvf, 
^X^^^ 1^ xwhx iffxL Ksil ftai udXu x<fvg,^6 ffidqTìh 
'^g Sfvgl, noUxòp A/iop dpaykyptaóxé* . 
^ Mdqxvqhg^ Mjiog^ ^ Td jdp^ xoiyvy ni^ .«& 7 490 ; DEMOSTlUBBriS 

&k ^d^fg^ òtnaatfd. ^tb Tod^ ènìdediitXÓJag^à^ 
té5j> Toty (jLctQtVQiMir,, ^'bIoÌ yévH iyyvxèqm, ngo(f^ 

rnnórowP x^tlrt» iwn vfASteQOiiv vofugifav ywaàvbu 

MulfÙQ lì rf} noi^ffst la/Vffliiìvtatf "fXiv^ ng iyiìftTO, 

^(mg df^o^v. TtTtlivtfiìcÓTog/yag to^ dammii&iw^ 

Tog drprov naMg'f. nal toV^ o^^xov fiéx^» t^ ^rr^ 

gag kì^Bfog^^QflfM^^vov,. n&g où n^mtilixst TO&g' 

fyyVTdroit yéru ovvag, roùtovg tìjp nXf^vofUpf^ *o^ 

' fiiixaa'&oii/} ^ xml v^iSg; ' (ir^ rolgi^àvvé^fiévoig^ a^tcva 

^nixgfxax^vfx0a&&ai,' ulìA tuìg à^ittovitiévoig: xw^no^ 

- ÌàtSiv , pqri&uv ^ tt pèv yàg éip fifuv rpf, Sars òsi- 

fff<f$ rn nè^ toxTyivovg nutì tfig dtotfMtgjvgia^ mv» 

npoaSua&ai, ax^òòv. it t&v fttylatfor timfténtr, 
OVK &y f^vfaxhiVfEBy là ithlta^^ ènn^ de ovtom toIc 

fitjJfìtnvMéPat^ c&p t^v ovalav; toùroiff TE»/<g^<g. 
X^&^vùi, q>fl(rov<jk xliigòvofiu^ * dvayxaioy tijptQ 

4ati %viì Ttsgì tùéttav slnfìv, naì Òsì^i^jfiìfTovg nàm~ 
^Wt av&gdmtair jhatotiijòvg ortotg; tò y(x^é$m^ 
fijg, » Svi^ig diKctcrtaì, èxdièòaa^ v^^ àiklq>qy tj^jt 
ìoniTmv à MstdvUàrig xaì à li^xiaiòvig Aemn^Ar^ 

'^wnyU^^ (arti èè Ttxvtoe; itt &vyvniQÒ^ t^g #«-» 
do&elatig àlkJ^S^ raùtfig %^ affmv ytyvtwt jrffi- ORÀ9^I0 IN LEO<:UAR£M. i9i 

tovray è* ovtvtf ix^vitay, ó fdv U^x^^^i^ ^^* 
iy&i/LHf 6 dà J^utdvUdijg , ó àd^lq>òf avrov, 
ndnTtog^ Òi jovroxft, f/ij/tic. itaì ovdénòk r^v wh* 
0Ìar iviftorw." d^ èxdtsgog %6m tà ixavà, ó 
fiiy Msidvìldfis f^ Ti^ «(Trek òUfAsvsrf. 6 ò* l4^x^ 
di^ iv SSBtla^ìy.i. ^tttu où T^oitj^l Òè XQ^^P^ VifjtQOP 
unaò^fUa/^ .wòg tig^ r^r ujie^o^^y avfi^(frig^ t^ 

dvXlSoVp ayaftog ow» ti tovjov mjiuTovf Iovtqù» 
ipÓQog éipmminty ini tm tov ui^Mov tm^o». iv Si 
XQÙrt^ T^ K<xc^^ ^wv tfjflf Tìjg avyy^slag t^gjigùg 
yvpùtutmy, 7t^(paaiy, ALtontqàrrig é xovxQìfi ncttiJQ^ 
jitoiHn(f^Tov uanotiì uvTÒf vlàv t^ 14:^x^*^/1' *^^ 
èvB^T^VQkv oZiag eh ^^^ oialar^ ^ vtÌ ìkuvov 
QayTog 'i^fBÌanotii&tlt;*-,ujpt»4}tfivog d^ q Meit^M^ 
^y^oHU^ ts '^^ yeyfyiWtdvot^, ttoìt olog nv iiu^dvM 
Ti^ ji$ttptQiiuì^ Tméòvitav dè:^ùiy.QÌH^Uapp Tiai dfo* 

noiijtòy ttg^ ^A(fxt^Sjl > QWtx&qfioty à MnÒvU^g^ 
ovx 9iTVH0'sìg èy òtnetavfiQlfif^ ^(mUcc-r^ jueV SXqv vnò 
soifToar. ujiapi&elgi Jjttna jiéìfxoi xal xoìg oltisloig 
n^i&ófuyag» «od 4 (tèy Mnàvlidìig ravtix TtgéSag^ 
r$Xevt« toy ^Iqv * ó di ^ffote^rig éìxB j^y tot lét^ 
j^td9(n»^voUi9, Kctt éxXffgoi^fistTSQXXtìttttjì, wg ap 
ÌìmCvov vlòg m^vi^jóg* fi^uig òi naqà ? d %òp MetÒvU* 


'1§2 DEMÓSTHÈi^ìS - 

^ats^v'hv TtolXta, {roìg yiig fuitx toma lój^iq ^J^ 
aq^ód^aròv votfv Ttgoaix^s, £ chfÒ(fsg òinAeiaij'é 
yàq^AtdMgnjriq 6 tìanot/tftòq ytvòfusvoq Tw liqx^&òriy 
iyxaraXiTidìV roviùvl Amaxqoeto'^ ' èv t^ qìmù vlhv 
yrriaiov, èitavrjl&èv avtòg fìg roòg iXsvffivlùyg, od^v 

"f^v rà è$agpj?, xaì &vd' inaJù^ ovINikto {^è^o^ 

^dèv tiiV n^à/fiàrbip toh nsgì ióv id^^V ixtvóvfurf 
àXl- ifìévofisv, ini i&v atr^v: Ttdliricfiiwy'Atéatiga' 

'rag te Sròg o vroal , u&nofnrftòg &p vlòg^ • k/ut àptmor 
Xniipd-tig iv T& Tov l^^^iàdqv oìjtta ,' . ptar^^aii 

^&a7t6Q 6 natfiQ^t^viov , erti roòg èlivaivlovg, ^ iytO' 
jaXiTiwìf viòv yvriaiov sufTiou^ròv, xaì Òià t^v <ra>- 
fkàxoiv xvi^lav trjv è^ àgxv^ nolfjaiv nagà rovg vrf- 
fiovg xataffTJjatig. .n&g yàg ov Jtotgà tov^ i^jtovg, 
oitÓT' elanotriTÒ^ ixvTÒg ^, èianoifjtoifg vibì&5 ^o- 
xoiXiimv inaT!ji€if ^aì to^o dtarsriXsifs nouóv fié- 
XQ^ Tttòny? i^g ^fiéga^. ''itàPdvct tovtóv tov t^tiùv 
if^v xXi]QOVofUbiy ^fimf^ctTtàatèg^aify o'^vtìti't ivtq- 

' ya^^fitifot fitf xaì éjinàLdÓTQOpovfiByoi t^'inrS Ify- 

j^càSóv ovali^, 47tavi6vTfg S^'Ànl -fiffV étìcrgtaav ov 
alotv ixH&ev alti, x^xtlrt}'v fjih^ uxégato'p 'ifvkdttof» 
rsg, Tdbri]v d* éèvaltaxoprig, &ì£ Sfii4»g tovtmp toi- 
9vt(av ovrtùVf Bnsg tbtov, ^}ieÌgvmfiivofisp SnaPttf, 

^fiéxgirivcrg f mg 6 jit&kgiirrjg èu t^'oXxm r^ Id^ià- 
ÒCv iyxàiiiXsiq:d'9Ìg viòg tsTsXsètfjxev anaig. xoìh 
Tot> èèanaidpg tiTslevttixóróg, à^tovftóP ni^T;, o* OAATIO m LEOCHAABM. 193 

brii, viàv èìffTtomv, in anoan^aH tav ^/Àété* 

^r. li fth yd^ avjòg Say inoiriaata, naine^ qv- 

%og nagà xòf yóftorxov l^p/ov, om-ap uvrsXiyofur, 

énuòr^ ò* ovn yévu v^v aòx^ vlòg^ùòtìg, ovt inoitj^ 

(faro SéS)V à de tòfsog roìg iyyifTatayéyovg mg nlri" 

* ^avòfUag anodlduaiy tcc^ ùv. àinatoi tafiàv ^fuig 

'$oiwp fi^ dnooTB^&ijyai xar ufHfvTiQO^ xo» yag 

T^ ldgì[td9f}f ov liv '^ oìkfkf TÒ^ifytfixvg, iyyvtàva 

' yèvBkiafUvf tt(ìà t^ tlaTtoitit^ Atmtqéru* rov (lèv 

yàq S TioT^^,. énartJàilv^é^g ^ xoùg ilsvaiviovg, 

ovuét^ trfP nata xoùg vófiovg otxnótfira sIbitiìv vv^ 

T^» ^fislg òè, . Tta^ oìg fpf h T<{f /eVei, Tt^v ava/" 

naiotdr^y avyyévBiop «l/o/tuv, ovug àvBìfattÒoi ind^ 

vt»x, &ax\ M (ihv fiovXtiy Tov k^jifict^Qtf avyysvèìg 

Sprig, é^unfgity xltjgovofuiv *' d Òè floiXih foif ^fOH 

MQonovg. jneXevttjìtó'tog và^ uTta^òog avmtf, ovòilg 

^ft&v yht€i>fyyvjigoi ioti, xal dui (uv aè^ cu Aeò' 

tngarg, 6. oìtog ì^gfflfMatui* t^ yccQ oùalag i^ 

oUttiÓTT^ra y òò tjQp àv^&v. xmv noif^accfuww , 9i^ 

T^fSi^. suf /ttV y9, ttXevv^aarttì^ toùtov, ovÒiìg 

^fKpttrfir^tu totf hX^^v, ovSévu BiasnoUbg j^ Idf^ 

^idS^ vtrfv in$ià^ ò* fifisìg, pvyyivùg oifttgi ^jco- 

0UV slg [tó] fiiany, tfinxavta tUrnomg, Xpu rifp 

ovaiaw uaxvtaxftg* ^tà qtjjg ftèy ovdèv eìrat %w k^ 

X^dffi UQÒg ov shjBTtoiridfig* òtaftaf^rv^iig òè nffòg 

^fJt&g, TÓ ófioXoyovfisvov yévog c|eJUxvf wy * ti yàq 

ffUÒiif iariv iv t^ì oVxtf, ti aù iXattùì xov fif^divòg 

Dbhostk. Tom* lY. . N N - -» • t94 I>£MaSTHfiNIS 

inai, ^^ riy:£Ìa&at dtìv év éUvatpiois ts T»}y 9ra- 
'fgtiap-ovai^ inavài&wif ^.euf, éif 3 T^uffsmtìi^ 
&7f,. fiijovtog i» t^oVx^iwiìf, nal %oviwv xùfitog 

yà^ av^tif^imov^ ^(iSguérvitag *uì dòvpàiovg. ^gttf 
\ dpaUoHtttf in tw èUjotqimt i^lò m^^ji, òiéntq 
iHfiLait hiu$g^ou¥ fiori^€Ìy loig f»ij nXsovÈtn^al tt 
fiovXofiiiHftg,' iìX dyomohiv, idp ug ^futg xS» W- 
fMtì» è^- tvyxd^EiVi. ttyàg dti nouh ^ifiaCy m mh- 
S^gàixeunùd ; Òid tqt&r r^g not/^auoìs ifitfttwoitmis, 
««»• %6u- T9lWToUòv:éyKaTaXfig>^é»ftcgi,toÌTqv awM» 
igg WKhvTtixéjogg fi^ uto^wfd-m.td rifiitfq erv- 
VA»' X9^^^ TfOTéf^ "woiiTO, ioivnv ìj(Ov%$g tò ÒUuno^, 
Mix^F^^ ''^^ »^Q<w Twf&g %Ò¥ Ufxornf, ovto» Si 
I JbBOixd^i'^QOTnwg òiafiaQTvgviaag Ter ìff$vÒ^, o2S»- 
7oe«> ÒHvmxqd ndvxagtoig v4fiovg dutccrn^acufifiSg 
"^gitXil^pvofutìtgi lu^wtJov fùv ^v'p, ot«- tcLtc TO^-^dg 
ftùi^aetg, naì tò ^vog roittop ,, dlti&^, fi^'fitafur, 
M€d> ^ ìaovtfoqfó^og- èqÀa%tii»$p iaù r^,'XOv U^^io^otf 
ft^fifMiTP, tuvtag \}fu¥ xdg luiqtvqlag povlópB^ 
dlmyytknm*». iasit f^òn^ wx» xd Xomd aaqt&g- ÒiJid' 
&(M¥- Ifidg-, &fT ^Jify^b- xovtovg xd ìffsvò^ die^ 
ftBfUngvv^xózagi noi (fxii ^dfie xdg^fiagxv^iàtg^ ug \ ORAiTIO mLBO^CMABEM. 495 

ovnoQ ^tffaavòqsg dMaaral* t&n rB^ns'mgay (detrai 
i^ d^y^g mvrA Ter x$q>dhiia ax^dóv Ti-axi^x^aTs; a 
de furà 1^1^ rolf sxkiiQfyv Xij^iv Ttenoiìixaat., naì 01^ 
rgónov ^fiiv itsx^f*évoi ^aìp, évayìOxìov vofUSu ^ 
nstv* tìvOftai yaq mqì nXrigQV ùySfytx fifjdéveig mi- 
lovg_ TtaQOtvsvofi^Q&ai. tomitia , ola vjfttk' in$i,Srf 

fxvT^, nóqtvofdvtov rlfAMV dgtàvtTtifAoiTcì òià to utum- 
.dd TB ràv vivòqa noti ayajjtoi^ meXsvrrixévait, e^- 
ytv S jhwngmog ovrtOfFÌ, q)à<j^m avTovjìrai, imi 
xò fdf noifXy n toivvofjnio(dimv èxàikvatv fifiag'il& 

rSTBXsVTIlXÓTlr TTRT^^ H^ OVtÒg SKdvOV , ég X9tl 

èj^Bi Xóyovi, vtaintq oy-iog noegavéjiov toS ìqfov. 
Tip yiig iplau fo/T*] narqì ^g mq)^g ^t)y é^iftéXiiav 
nctgaòlòoad-ai uitòg ìotiv-- ìntita fiàvtoi ntùìt r^g 
olxfloig ^iiiv',' fov t]v avy/tvrjg Tccttù vijy itohiisn^ ò 
T£t€>leirrJ|fX(u^. éTtìl Sé tct vpftiS^fisva iyh^to ,, nata 
noiovvófioy qtarsitai, ig^ifiùv bviog tov ofìtov, jóifg 
èyyvt&Tfa yivovg rifiag é^àyayòv ix t% ovaiag; ìki 
iffji Mh natr^Q r/v tov tvi^XiirtriiitòxQg*' umXifXv&èg 
yi «5 ^V naxf^v otxov, «ar gvn^ trjg ovaiag, 
i^ fi iyH'tttaiéXoLm xàv viòy, xvgiog &v' jI de /u^^ 
tItoìp vófmp oipsXogy ysvoiUvrig ovv ^rig^Jiyfayìigf 
iva^ ré nkeiatà nagaXd7Hù\ èXàxo(itv^ ngòg jiv a^ 
^ovTu TOV xXii^Vy ovTe yópM , wfmg eìnov, avde- 
vòg QVTvg t^ TéTsXtvTrixóiif ovt tìaitotriTov yfy^v^^ 
fxévov xarà rovg PÓjfiovg: ^ ftnri di TàVTU A^àtarqa» 
Tog: ovtoaìi^nagaxcnafiiiiXn , wg vlòg !^^;^.i«dov ÌmU^ V 19^ DEMOSTHENIS 

v&v^ aS» iniXoyutafUvogl 0v^ ou htcnfAtilvdtè 
tl^ zoif^ èlBvaivlovg, ovxJ^ oti ùi ^ajioi^Toì ovn 
ttvtoì v<p avwp, ciX£ yTtòtSfP uamnoVfUviuy xa- 
&lataìfT»i^ viXXoi yàq^- iJiiait, ' anXovv tt òiùoyl' 
caro f Jiitv àvtÒy xal dntcUiag xaì qòlìoog d/u^iff/^i}*' 
rety wv dXloxQMiK -xaì n^tov jdv iX&dìT oìóin 
^ dg TÒP^tgwéoiv nivaxa xòv èiiatki^QUJL(niiiÒ¥ if- 
^gaq>ùf avTÒv, iXstalviog Sv xoù tovto òi^xsito' 
éTuna, Jtgìp iyygtxif^yvn xaì iv t^ hìiia^ut^^qoff 
fiMTBÌw t^ t^p OTQvyifOP^ pmx^v xm xo^ySiP, ti}- 
Xixctlftìpf Tttti^ttpofdav TtQoaigoiffUPog nagttvofiup Ire- 
srà 9nUoye£^, ala&ófispoi d* ^^fuìg, (la^tv^af ipap- 
%lop iimliaafay tò yiypófuvop* xotl ^ó/jud-a òtìp 
XQtà^pm j(Qmop xr^v ^ItjQOPOfdoip n(tg vfupf n^p 
ini xò ^poftd xipot xÒ xov^ l/i^x^^^^^'^ uanoi/fi^pai. 
«ftUt/^cì^ 9è, xal èfslsyxófjiépog nqòg x^ nipaxi, naì 
ìp xp x&p àqx^pxmp «yoga, oxt r^dixei^ noXl&v ivaaf^ 
tlop, ^6X0 òsìp fiTidèv tjxxop pid^iu^opy xoàxgBif 
tùiv xaìg TUtgaaxsvaig x&p Vfisxégtap pófAtap yspiad'ai* 
ri xovxov xsxfi^guppf avpayfxyùp xipog 'ìHùp oxqv^ 
vkàP 6Uyovg, xal xòv òrifiaQZoPf -n^ld^tt^ imt^ 
uvoi>x^^ "^à ygttfiftjDtxuop, ^éyygdìpoii uvtÓp. po^ 
fisxà rÀjja r^xe navad^paloìp opxmf xiop fisyàlBìr^ 
xfì dwSóon, ngòg xà •&eó}gix6y, xaì iirtidij ot vh^ 
loi Ihjfióxat iÌMjA^avoPt wj^^ùv xal aix^ Òldoa&M^p 
9MÌ éyygaq>ìjpai' elg xÒ ygaftfiax$iov intxò xùv U^ 
Xidòov ovofia, ÒLafMigxv'QQfiévotP de fifiiav f «(ÙTwir 
SkXfaP òuvòv fpacxóvxmp mÌpui xò yiyvófifroy, offf A^ s. ORATIO IN XKOCHAEEM:. 197 

^w', ov% fyy^qttU». 0VT9 tà &t6à^xòv Xafiér. xóy 
Sì na^ tò ìfr^ijpurfia tò vfiijB^v Mi0V9^ta'rò &èoih 
gwòr htji§à»uvy nglr fyygaqnjvak^slg joii^oTqvmgp 
oyTa II tiigiyv Ò^imv, fotnor ovx oUa^e rov kAiJ^ 
gov Ttaga rovg vòftovq vtfiJ^taflijTeìv ,'^ ij lòy, nqà 717$ 
%oXf òinuarri^ov yvétastog, ovriog àdlxovg Ttleovsifas 
dioucoifiuvop, joitov mi^ iìnòg tm n^dy/iau nif. 
ozivsivf é yaq "T^ ^t^^ixùv ddltcGig d^taaag Xot/t* 
pànuVf xaX nre^L Tov kIij^ov t^ avif^ diavola #]}• 
Xovótt né/ifriTai vwi, ttXld fii]>y twì tòit Sg^ovtà y 
l^n^ccTijas naganarctfiiiXXior, xal ^fjiSg ufTtygdìpctto 
otgvvtv^ ilyeu tV ilsvinvloig àtinoTèvó^tvog. ènndri 
toiyvv^oùtùty Ttdrìùip unnvyxavt,' tai^nagùj^o^ 
iwig 4igX^tg9ataiSira^taig^ nagaaxivaffdfuv^ uvag 
%wp dfj^ojchf, ^^lov ovwig iyygdtptad^ai noifytòg 
vlòg T^ jigz^àSfi^ èytiXsyóvKov ò^ Vi*^, »al ù^ 
^iiPTWfp Ì7ULÒàv Tov xXiiqav ^ òwòatasjld yh^iat^ 
rf^v^ntavta tovg òfjfiàta^ tf^y ìffij<poy ipégsip, Ttgàtt" 
,gor Òè p^, rovio fdv èTuta&^aay ovdt avroòg, 
dìJLd òià Tov^ vónùvg'^ dstvòv yùg idvnft^ tJyat rày 
nctgaMateifislJXtixÓTa rov ^Xrigov uanouìv avròv. Ir»/ 
wy ngay^diay àmqhùty oyttov o di [inc^ tavta 
dioinèÌTak uiswftgàtoff qitoaì, tovtù ni^yray duvA* 
%aTÓv iauy, ijniò^ yàg avjòg dnnùyxayt tot 4/^ 
ygcNfìjvatf tìanoiu Atiaxàgriv tòy avtotf. vlàyUg- 
Xf^^Ji Jt^tgà Ttdrrag toùg yófiovg-, ngìy rov ò^ov 
Tr^y doxifiaalay ysvéad-àu " óv» da^yfùyov Ò* %lg 
rovg ipgdrogdg n(o roti jigxldòovj^ dX£ Ì7a$èi ivi^ ■V 198 DEMGSTHENIS 

y$à^fi,' npu^ttvta nnaag ttm tìv» taf <pgntigtaff 

iriy^yttv flg tò <fi^oitoqtxòv yffafipaTUQy, ne^futd 

'xavra jjj St0[fiagtvgè(jf VQÒg^ reo agxortt TovToy asco- 

ygjAtpsTUt, &g viàv oyw yrtiaiov xov tt^BUxrapi^ 

T«; ixri nolXiJi', TÒit ngt^v xal x^^ iyyqaffèmou 

^tà GVfi^alvH 'àfKpotégovg avToùg j^g xJi.7)goro(àiag 

^ «jtf^Mr/^ijnTV-* òV 1$ ytig Afòatifonog ovroa* Ttaga^ 

'" . nutéflaU Tov xX^gov, mg vlòg yrifaiog ^x^ddij" '-cT, 

TI ^uiivxdg^ 'ovToal SiafASfiagTvgfiHiPr l<^3 ^^^ ^ 
^'ij(7io; Toi) avrov natgóg. >ovè* negog d* <xvTc3y 

^ ^ófit^a òiìv, ai avdgtg òéXi^Ktraì, Ì7Ui9av nsgl to&- 

tpv TbD dy&pog vfuì^ t^v ip^(pov ivé^^re, fi^vif» 

" xavtti ex Twìt xam yéfog èyyvtdxm ^ftìv BUmouXf 

ylòv T^ THihvxrixóxif ditùìg av é oZxo; ju^^fi^ 

'' ^tà&f], ng&tov fxw ovv, fa av^qig òiMunaì, «e 
iitùtvtjld^fv tig toìfg Ìhv<nviovg ix v&p 'OrqvpioìV ulsA' 

^ agcttog olzoaìf xa-^aXinònf vlàv tw jÌ^x'^^U yvf^yfP* 
ya» t)TC ó natr^q avroD m ngittgov lò avzò xovt 
énsnoi^xtv, xaì òg 6 iyx€nal£iq>dtlg'oinaig tminh^ 
Xf^xB; xaì ag 6 vtfy Òiaiuftaqtvqyixmg ngÓxegw sìg 

'tqvg driftótag, fj ug^xovg tpgdrogag ivnygdupf^y tov- 
xtoY vfiìp ttig tbhf <pgajógoitP, xedxàg xw Jhjfiotui^ 

, uagjvglocg ^dv€iyv(»asTa4, xal x&v a^Xav de x&y et^ 
gt} flirtar , wvovtutntTtÒL'^xaaty, anarwr vfjub' xag 
uagtvgLog xa&^ $r txaatey nagé^iufé^ nul f»ot wi^ 
Uè joùg fiagxvffiig divgU ORAT{0 IN LE0CH.1REM. 199 
rtav HxfitcóaT^, a> av^geg òutatrtiòìt , xaì %wv i^ à^ 

inoioiadfis&ct. ÌJoinòv ò" éffiì, ntql Te xiqg òin^iwtq^ 
tvqIoi$ Mviìjg BÌTtilr^ ntà nsQÌ tuiv vófiav., xa&^^ (wg 
éfyevfjwv ^Xìigovafisly • ' fn de, èàv iyxf^Qfi t5 vdoag^ 
xal firj fJtéUxofJUV Vjuv ivox^^y^ é^èké/ì^ui là Ì7tò 
TQÌftay Qì^&Tjaófisva , on^ovxs àlxfxiMj ovxs ùXrjdij 
iazL %otì Ttgmov jùv ti^v òtajiù^xvqiav avt'^v èvct» 
yvwva, xaì a^óÒQCL xèv vovv txvtjj nQoaéxert* Tisgl 

^iafiaqruQÌa, Ovxoìfy Mjtov ^Mji^mqfivq^'^ 
ntv. ovToal, ^g dxipcdajBy fi^ èmòixov elra^ tòv xil§- 
gov tèvuigxiddoVy m'j(oy avx^ naidfav ^yf^altoy xaìf 
xvgltag xarà xòv S^euftòv, i^etuaa^tfitv totwv^ ù ^l- 
aìVy t} TOC ìpsvdi} diafjttftagxvQiixev òvToai' ^ .y4^: 
*Agx^ddj]g "ixsTvog,, ov èaxìy 6 xXijggg, ijioi'fl(;fotxo 
viùy xòrxoìJ dcufisfMigxvgTixÓxogywiTldTiTtov, èxel- 
p^og j5' i^/jcaTflciLft^ywi' vlòy yv^ai^ty xòv xovxoìA'na-' 
xéQot AimaxQtlxùy i èTxav^X&tv Big jotg èXsvoCylovg. 
fu%d Sk. xoivitt avxòg ovxoffì^AmaxQaxog nàUv fy*^ 
nmxaXmùiv vlòv^ -f^Bxo dntXdwif sig xòv naxg^or 
otxov^ .0 di* èptaxaXmffd^ùg hnò xovx&v, xsXtvxoiÌQg 
ètndvxtQv xwy etanoud'&ivxiayy tètèXtvx^xBV unaig^ 
&axB ytpfkTui BgJifiog S olxo^. ìtal èTmvBXrjXv-d-ev ij 
xXrjgovoul» ndXtv ugjoì^ é£ dgxvs fy^^xax» yévoif^ \ > 200 - DEMÓSTHENI5 ovxag, nS»g av' ovvBtr^Gay xcntx tj)i^ òtafia^xviQUi» 
viiitc; tri TtVf^* tw JÌQXtd^f];t (o ot /lèv Hanoitj^éi^ 
Tsg ófioloyòvvToit^ ènc^vihiXvd^iven^ d d* i/icatai 
Xeuf&it^ tBlsvraìog, aTtai^'rsTeksijfrfKevf ■ ovxoi/> 
wvdyxij far óìxoy t^ffioV ehm. jSnàn di li^^o^ 
d oìxog, ovx av iXr^aoiv vlii^ sti éìciivf>j yv^aiot, 
evjoal jqIvvv òifxy.t^aqrvQ^%B tovg ovx ovroiq «I- 
ycf». xetì ysyQaq>sv iv ifj diafiuqtvQl^e , bvjtitv noi" 
' òmv. Uva ifiiantop aixòv slvau alla ^r}if yff^Uoy 
y , Staif Xéyn unì ìtvqèmg xatà %òv x^eanòv, fro- 
^axgoì/STàt naqà joùg vóy^évg^ tò fièv yàq yr!^ 
01ÓP èaxirV, arar ^ ydrt^ ytyavég^ Hai ó v^^aog 
wvrd (laqrtvqu Xàytay* r^v av iyyvi^afi Tten^^, 
§1 dÒ€X<pòg, ìj nàimog^ ix xavxr^q ùvai naldutg 
yvrial&vg^ xò òè xvgliag^ xaxà x&y noi^atvp 6 v&- 
fiod'éxfig ^la/ìsp, vnóXaiiQdytjnf òuy, oxav xiq wr 
$nat>g. xtà xhqiog xtàv lavxo^ noitiQf^xai mòvj Tav* 
To xòqihi shai^ ovxog joiviiv^ yóvm (lèv ovòérà (fti- 
clv Idqx^àiiijì ytvéad'ai vióp»\ òtafisfièiQxitqiixai ài 
/yijtf/oiv ovxeav, èvavxiav xm ngdy^àxi xrpfJkafnaq» 
xvglav noifjadfisvog. nopr^xòg Ó* 3(ioloyuiV bÌvoci, 
fpaivnai ovx uGitoixix^ùg vnò xoXì TCTeActmjxilto; 
avxoì), ^axt img Ir» ao» xiqtq xavxvi^ ^ xaxà 
TÒf &s<y(i6r» oxì yij ^ft iyyéyQanxai, Idqx^^fl «*<fe» 
vnó yt xQVxwvì Ttqmiiv^ fiiaaafiiytov , ìldri x^gvììv 
»Xi^qov diajSixaalag inoxijxviag,; ov ù^òù^aióviaxir 
iv x$ìtf$fìqlov fiéqu TSQtHa&tti xàòtufijia. tmì yà^ ÒRATIQ IN LX0C5AIIEM. 201 ÌKUPOii&g od òfiróvJi&nv, co Svd^tg hitaaxal, ini 
fièr TQV Ivyav avrUa. fiala qAanHvnòititòv tìvat, 
iv 9è t}1 dictiiietgtVQlci touto jii) tolfiri<jai, y^nìpmi 
nlXà' là (lèv iv Tavrri òinitf(mftv^(Uva ttvat ég ^ 
vyrèq, vlov yóvm yiyovótog, m d* avrha fifiXa ^ 
^aófuvfiiy ù/q (Idnoirftov £: ti di t^v dnoXoyiaf 
ivc^mtiav tp òiafiotQTvglfjf noiriGOvxai^y n&^.ov;fi ? 
TÓv Xéyov àvàptriy ^ irpt Òtotfiagrvglay ìftivdij «2- 
ratf ii7iójag ò* qv Ttqoaiygaiptxy tjjj^ nolt^oiv tjj 
dtafia^JVQÌ(je. ^òti yaq iyyqmpa^ (x^rov?, uenovri^ 
oafUvw T9V òsìros. d d' ovx slafTtoi^ouw * dX£ 
lavTO^^ uaTtot^tfvTtg, anoar$govai/)f f^fiScg trjg xkt^ 
QOWo^{txg, jò futà ravxa toirvv niog ovx UtOTtop 
xaì ' èuv&r. iativ a/ia i 7taqaxcitoil$ffili}xémi róv 
tiX'^Q&v ngòg^^ oÌqxovxi, wg ovtà civròy l4^id9oV, 
AtéKyt^<BLxov toAnovly xòv iXBìfatnoif jov- òxipfvétog * 
dittféffitt^xvgtixéyou à* sxtqov, &g avxol égthSy <jpa' 
aiunrta xetì tovxov l4^j^iàÒ€ìV vlòv tìvai; xoc» nòte" 
gt^ dèi vigO€fèXBiy vjua^^ mg dXij'ùij Xsyóvxi; avxò 
yàg tovto Tsx/uijfioy ovx èXàxtaxòv iajL toif ìpevò^ 
Ttfp dutfiotgtvgiay yfysyTJuBai^ xò négl xov avxòv : 
ngéyfjtaxog (t^ xòv avxòv jtgòg xovgavxovgdfi^iaffHf' 
té%y, thtdxmg, S, t^b ytig^ oìfiai, Atwsrgaxpg ovxoaX 
nctgsxttté^aXls tov xAiJ^ov ngòg rifiàg ovtìA diagiB^^ 
-uagrv^tiwg yvv àyyèyganxai^ i&? diiiióxr^ ilvat: " 
uax9 Tìvtvxay ay deivótaxa nd&oifity, el rff vrnsgop 
rwy'^Tigayiìdxmy yey^ytméyfj'diafmgtvgl^ ntitxsiaai^ \ 202 DEMOSTHEKl^ 

Tt vgitìfn * uìXà fi^v ie»l w^afl^UQm /• airrov -dm' 

dov a)v, S^ ti ì^f^tg aSvii rov idri^v fyhfvo, nS^ 

ctv uèuri Ti t&vi(avf snuTy n fièv aéTÒv òiajiffàuq' 

* tVQTi'»^ , tlxiv >av ìtòyov ow-f& tò n^yfia * * udUùt^ 

^Xixlav tav kiyovrog. vvp à^ yvffaiovg^ioig yiygo' 

qiB . tm Id^iddfj èxflvta eìvai, ^óy^ra aÙToìi naté^ 

. ^ SijloréTt, Mal avròf, hutù t^v Ì^ àqjaq noirfitv^ 

* . oVH'iniXoyimifitì^qg, -oTi BTiavskrflvd^óug tiaav. o«»- 

ovy àvay%n n^a/Siné^ag n'}diag avjòif, uaì ^ 

, rag é^* écnnov ^yéin^évag, Òiaiufiajgrvg^nii'uu 
s7i^' vfAtìg T^ ToìfTo isrolfiffìeóU mÙTivastt, ^ 
aXfidif' Àéyovzi^ y^ 5i\ aAA* dxfi^ojùg toZ ntlfto^ 
nargàg dtcìfitfìa^Tl^xev, ó de yn ìsófiog «xoi^v tur 
tnilBytiiìtÓKap xwliet òunfiaqxvqiiv ffivtog %ov na^ 
'^QÒg T>i vtÌ ixshov n^^^Vra. ' èmì x^xuvo , àut 
ti note At^QTQaxog óvxoal ovx aitòv, alhtx xolSjxoy, 
iTtt-yodtfwixù xff dioficiQzvQlccf tà yiì^g Tt^afiòttga 
twf ngayfidxùty xòv ngsapvxé^op tòu òtufia^xv^rm , 
oti vt)'ài\ yviv iXnoi,^ toixQV \yn(f\ ufmèTtaiTpttt 
vlòv x^ì ^AQX^dÒfil ovxqZv gì xòv, lìfinotiybvxùt, xal 
xaxaaxevd^vxa xm nQdyfia-^a y. xàì Xó/or Ztki òp^ 
Sóvou, y(v4fisvùv vnivd^vvov av nsTtolìjxag ; nolXi^ 

- y àydptfi, dXXà tovxo fièv tqivytg, t? òia/ioi^V' 
f^ òixovxov, ovòiv èMx, 47ieygtiip(a. Saxs^ys- 
gòv vfii¥ itìxlvp 4a avdftg ÙMoatalf tà dyxfM(itt>^ ORATIO IW XEOCHÀREM- 205 . 

Toig ófiQlo/BltatJ xaì fi^ x^tuìvo $Ìx»i6^ 4cni, fi^ . 
Xiyovto^ avtlxa [tàX anoiuv uie&iot^TOV^ tovrovC, ^ 
vTiÌQ cor /e ÒMfutiitv^aat ovh ^rdil/ii^aey. «^ di 
Mal %Stf àyérwv uàix&xaxoi.^ >e<u nXslavjg ogpji 
u^oi ■ TqV €cyeayiÌiafÀévotg^ al òiauuqjV(^lai lìol, 
fukXtar av uq itteld-sf xatayd&ói. n^SiJÒv fiip yÒQ 
OVH àya/Halfog tj^ovaiv^ SaniQ òl uìXoi^ «ili.' ìk 
nQOtìLtQWtxùg naì fiovXiì(Jio>g tov dtafiagjv^ohvros 
ylyvovtai, ù fiiv yàg òm(Aq>i4j^xoVnév(iiv (iri iazty 
àXXov XQÓnQV d/xr^v Xafitìv, ^ duxfiagtv^riaavza^ 
tfftos ■àvayxaiov tò dwfiagtvguv. ci òè xal avivdpa-^ 
fiagjVQiag ngòg anaai toiq tJVPiSgioig ìnau Xò^ov 
firj unoatsgr^&fjvtti, ntag ov ngimixtiaq, %at x^g fiB» 
yicxrjg cÌ7covolag aijfulov xò ÒLajiaqxvguv ioxivf' 
ovòè-yccgi vo^a&dzr^g dvayìiaìùv avxò tTiohias xoXf 
ayxÀÒUing' àX}^ oiy (iovXoìvxai dMfJwgxvgfXr t ìdfa^ 
xsr, ^mg òidnagav noioùficvog^ xviv xgònfiìv hvòq 
kxdatov "fiiiw', niag nox ex^ifi^'v Ttgàg xò ngo7in&s 
TI Tigdxxuv^ SII Xùlrvv, {érr*} jò im» diajiagrnh' 
.goùvxwv fdgog, ovxb Òixaaviigia ^v ar, ovxe ày&vtg 
dylyvorta. ìcalùet yàg nàvxa i«Dra'TÓ xStv diajMag^ - 
xvgMv yivog, ìuxl ànovXBUt ilaayioy^g [Ixccafo] 
T^g €Ìg xò diKvxfXì)giov ^ xaxù yf x^ xov òuxfiagxv' 
goiivrog povXrjaiv. òtóneg oìfmi èsÌK xoirovg 
éxd'gòvg xov\ xmovxovg àvd'gi}iovg VTtoXaftpdynP ' 
nSai Totg TiguyiMUSiv iÌftti>\ %aì unrfimQji xvyxdynw 204 " DEMOSTHENIS \ 

I6fitveg,yfxg (liaajog avjwP lòv Ìk rov òiafta^'^ 
nmi, %lvòììvov^ ov* àvapiaff&tì^^ uaigx^f^ ori 
ftàif oìv ri ÒMfiaqtvqioL ìittvòiiQ iari^ xal ix xw y^ 
YqtufAfièyviv ^ ual i» t&v tl^fiivvirXéyoVyaytòày 
auf^t/Soig ftefià^^xatf. ondixaìotvófjioi, tu iv* 
dges ÒixaaToiì, i^fiìy t^9 xh^qùno^av aTrodidóux», 
tovd^ IfiSig dia Pgaxifoy fiovXofioii did<ÌÌa$, ov^ 
ég ov iiàfia&ijxÓTag xoÀ eV rmg ivéiqxfì BiQfffUyòift 
«XA^ Xvu f(«AAov Ttgòg ri^V' roiroìv^tvàoXoylay tè 
dixaiM (tvrifiovsòfiTL ^ tò [fJtèt'] ytig aifvoXop , Zrsfg 
IdQX^ddji, ov iarìy S xX^(^q.pÌftoaì,, nqòg avòqw 
auxTtt yéyog iyyvrdw' xàì i^q noti^ubèg^ %9 ixuwg 
iltoi^aato, tap (liv inavdfiXv&ó'ttav ilg top na- 
rg^of òìxov tov ò^ iyxaxaUtt^diytoq y anaidog 
meUvTfìxÓTcg* Toi>x<oy ò* ovTorj^ ixàntay, ofiov- 
lisy'xhigova/uiv, ovòénlav ovaiav u^iùKnqdrov d^c- 
Xófjuvpi, oVTot fiiv yttq rag Itxvr&v l^ifova^ t^S" vn 
*AqXiddou Òà xa30iXit^d-dafìg'[xat] ovaij^ ìk^top 
wùfjuav ^fiBtéqoig.. S fièv ytxg rófJiQg, co ihàgig dtno- 
CTctl, xfXivti xqajHv lovg ag^svag, xal rovg ix xSip 
àg^évfov^ ovToi ò^ rifitig iafUy.^ ovx Iffoar^ rolrvf 
naìòig ixdvf$. ci d' avxtg, rifittg iofiiv* t^in ov 
òixttiov Òr^nov toj> noii]TÒv vlòv noniróvg IxiQwg 
Ajayét^i dXX* iyxaìaXttTtuv fity yiyrofiévoifg, oiop 
de jovt 4ntXljtrj,, toìg yévtoiv SnodMvai toc ^^'' 
goPofilag. ra^Toi yàg ol vófioé xsXiùownv. èTttì nug 
ovx ixxUlrrat sìg ixaatog vjmy t^ xarà yirog ày- . t PBATIO IN LEOCHAREM. .205 

X^atzlaq, Srav roiq noirjftdiq ri aòua avttydo&fj, 
ó^crre ytii^,- ori taìg xoXoiHBldtig ot TiXeiatOLy^vxo^ 
Kf^yovii^oi, %ttl To^ n^ xovg^htslovg òioiìs^oqcug 
noXkàmg quXovwKÓtivrtg , noirijovg vWiq noiovvtai, '^ 
$\ ò^ ìaxai T^ì ehjnotrjù'ivTi ntxgtx tòy^vójiov «tcr^o*- 
bIv oy av povhitak^ ovòénoxf toig yireaty ol xAi^ 
Qovofikii òodìiaovxai, S noi TtQovori&fìg § vofw^é^ 
rrig dnsins t^ noirjta «yi^'J ovji notritòv viòv fiif , . 
noisTo^ai, %iva t^ùitov diogiaoig'^sfl tovrwv; OT«y * 
èVjtfj.^iòvyviiatov^yxaTaXmóvTaiTTavidvaif, ^- ' -" 
Xoì driTtov qxxvfi^) oti ov ò$% nóiiiaS'ai,, ddvve^ 
Tov ydf iariv vlòv yy^atov e/xaxaìUjiaTv, idvfjLìj 
yoy^ ytyovùìg 17 ttvL où zoivvv, w jimaxiìottB, 
a^ìg T^ TETsUvrrjxóu ehnoiiìTùì sìg rò ti^jegvy 
fiypg ^yjif nottiTÒv sig%tàv HlTJQOvBÌaaytiyBiv, &amì^ 
)Ì7Ù t(x ■àavrov_jtt7ififiTa, 9tal ovh sìg za xujd tÌk 
yóiiov tbì TvgxxjTixoì^ri òodipsó^BPa ^aòi^iav, f^fidig 
d*, 01 uvd(^g diKaatcà, si /ih 6 TcreXsvtijKCÒ^ ìttoi'Ì^ ^ 
aottó ttva, icalTitQ ov òidóvrog tov vófiov, avvbx^'^ ' 
govfisv Siv (xviM* ^, n òtadriHoig'XcixaHfXoiiist, a&ì 
tavxcug Sv èv6(itlìfa/jisr , èTtsì 9tal-JÒ 4^ dgxijg fotoiH 
«ot ^vug-dutfXevfisv, oùx évavtiQèfjisvoi raijoig 
txovai trjv ovalav, ttul hcavwifgiv oiv(ù^ %»S^ o¥ 
Òiinoxz xqònov è^oviovxo, ind òi^vvvi noxs vttÌ 
vóvxtap avx(óVf aal vtiò ^tóv vófitov, xò^^dyiì «5©- 
l^X^yxxtti' tc(ù olóftt&a deh 'ìtXijgovofCBÌf xmv ^Ag* 
^idÒov, xaì Ttug vi^ióv elvav xòv vlòy xóv ^ScrTioio^- 
/ftyoy T^f^^ nmotf}ftir^ Ttgóisgov, /i^ nagd xoò^ 30d BBMOSTHENIS \ fug dtvx^ag tiov olxfliav, xal tàg ékSdffHg- wv yxh 
vaiXMV To7g éyyiÌjaTa yévovg nqoaéiaxTi namÌ0&cUf 
òvTm kal jàg xXri^vofilag, xaì triv iSì:p dya&SaP 
(ittovaCav ttfig avTotg «Ttédbnts, rò de mxvxoiv lu- 
yuiroy xal^)^v<ai^i^énaTOP vfiv* 6 yàq To^b 2^^vog 
vófiog ovdè dtct&éad'ftì tòv nobijtòv i^ td iP t^ 
ótiu^, otay not^d-fì., slx&i6ig ,, oìfiw, x^ ytiq iwià 
tòv rójioy àloTioirj&éi'U élg rd kréqovovj^ ovrtag^ wg 
nfgì tmp ìòiùjv xtrjfidttoy , ^vlsvtéopiar^' dVid 
toìg f'ófioig ixoXovd'f»^, nsgl èxd<nov tiiv ysygq^ft' 
ftivtav ta$ ó vó'ftog Xéyn. oòol firj, ènBTcolijvtp-f OT* 
aìvy ots ^iSXtìiP uGfiH sìg rtjv dgx^'^f i&tvtH òìtrolg 
ila&i^&cn, OTuagt^v é^iXoìai. totg di yt nobì^^^ 
civ ovx éB$v òiadiaS-at* dXXd SSyroff iyxerraXp- 
névtag ^ylày yvijatoy Ì7wvUvm\, -^ %fì,tfpTflaavTog 
dnodMvai Tf)v xXtjqopoiàìcip toÌ$ iS dgxv^ .^^^^*^ 
wai Tov noifiaai^Lévovi O&ATIO IN STEpHANVM I. 2o7 ^mam rnpBESIS TOT KATA STE^Aì^Ot ^ET- 
JOMAPTTFIJlTf nVSirOT AOTOT. 

\Jxi AnokXSÒmgog ^q^vb 0ogfAÌa^a , 7Ìjg tgaTté^fi^ 
UifOQfA^ iymaÌMV, 6 ò$ ^y dlxtiv nageygdìpc^xOf 
^fkiffavòg, f»$t uìXuff xvmv ifMotgjvgiias 0o^fu(av$, i 
mg Sga d f*èp ^o^fuonf Tf^oitiaXeho- jÌnoXWki(^v, 
u ^19 (pfjaiv wyjlyQa^a eìyai -m» Óim&ipL&P wv tóv 
Ttatgàs uirtoXloiù^ov , Jlaaiatvog., nagaoj^iètv àvot" ' 
fiBUt %àg òta&^tas avtdg, ag ^XH xal 7iagéxrtai\^dfk' 
upUtg* *Aiw}lófÌfa(^g 4è aroiyiUf ovn r^dihfiatv» tati 
di eanlygeNjpa %àÒB %S^ òta&ipt&if zav Jlaaitorog, 

roy*" 1^ toìi^AjmiiXoàikgov U/ffiftoiMotà tov .^ù^ " 
idmfo^ wg iqa. wg dkad^xa^ TfénXum, Malto. SXov iVi«MaimPWM»* r.,> 


208 DEMOSTHENIS 

— ^ . — ^ ' _ JHMOS0ENOTS 

KATJ STE^ANOT VETJOMdPTTPUlN JL 

9 ■ 

, jK.ataìpsvòoftagTV^d'$lg , & SvÒ^fg 3titaaTCÌi, ntù 
nad^mv vtiò i^pfdtavog ìi§Qunmà ìtià òuvà, ÒLtttn* 
nagd r&v aÌTÌaip ^nio Xii^fifvog nag ìffup. òiofu» 
de nàvxm vjn&9 twì ìxstbvoì kcìI €ÌvTtfloX&, ngmw 
fdv %woi%&9 iìtovatd fMif ' fdya ^àg toXg ^xvjii^ 
KÓàiv, wjTvsg iyù, Sìsjffid^vui ntql ow ntnòvdwsvf 
ujnbft, 9cal eùfjLsvtK èxóvtmf ^fji&v mfgoat&y ^fv/iif 
flt, idv àÒMua&at > òévm , fiofid^aal fioi tu <K- 
SMXMT. ÌnilÌsl§(a ò* vfitv tovtovl SSti<pap0v, leo» fu- 
fMigTVgtiìtÓTtt^i iffsvòfj, Mùà òi aUsxgoxigdsMnf tov- 
to mnounnóta, Ktà xatriyoQinf aviòr eivrov y^yvéiu^ 
yov to(fA(mi mgpf^vsia tov nQdyftatóg ioru^. ^ 
Sg^i ò*, &s 01* oìói riw, dm Pqaxvtàfmv um» 
migdaoiia& Ter itsngctyfMva fiot ngòg ^og^tava' ^ 
lar àwwsavx^g, tijv t éxsltf&v nopfjglav, xià xolh 
. '^ovg, oti tà ^Bvòrj fitfAugtvgtfixaai, yvòaeaS^e. ifè 
fÒQf i»i ai^gsq òtxaattxl, TtoXX&v ^^ff ciif ttnr vita tov 
natgòg nataUup^irswf fioi, wà ravta ^o^fUm9; f •! QRATIO IN STEPHANVM I. 20^ 

ìxortogi yal tti nqòg roòtqig tì}V fktité^ yr^fmvxoi 

tipi ifir^py UTE&dtif/ioyngg ifioìf Siffdoaict , T^i'^gag* 

%ovviag vftiv, ov de xqÓ^jiov, nm fàùif? ttftXòv vUt 

nsgì ^fì^qò^ dxQÌ^&g .sItuìp' . Ì7t9èòìj itaxaTtXeùaag 

fia^ò^Vf %Bà Tti Tn9tQpiy,ftÌPa §ìòor-, no)iXù uyava- 

xTtiaag noà;iaXevt&g iytyxwv, Muitfìf ftèvbùj^ otógt 

f^v iMaf Xaj[6Ìv ' ov ;yi*Q riaav iv t^ tà%t K(xtq^ 'èl^ 

xai^ uX£ tivèpdlXisa&a "VfMÌg jàui tòv aòkefiop.* 

ygttfpf^v àè vpqwtq yqàqìiìtpuu ngòg 'tovg id-tQfio&txmg^ 

uvtàv, jiqòpav è' iyyiyvo^ov, .Xfxì i^g -fièp y(far 

if^g tìotqowefjtiptjg , òutav òè €Ì» ovaStv , ylyì/ovtav 

miuÙ€g.éK Toìjjovtp fi7ft^, ^l'f^à.taìfTa, (m^- 

oattti yàq aruMa nqog v(M&g ^ dX^S^itet, .taivòqtq, 

tiawmal^) ^$q1ìqI^^ Mttì ><p*k»p&Qm^oi Xóyo^ 7t»- 

fd tijg ftsitqòg iyiyvf^o, itoti Ò^astg hnèQ i0Of~ 

fdfàvùg jQVimìl ' nMoV òijHtà fiàtQéot «al jgaTUiPol 

natq «tuzó-D SfAt^w, h^a.èè^ MMM$qBg.^e6:tiPmoh' 

avpzift» tm^ra, àneiBij nouiv «e oì^v ^txo èstp, 

épsX^Qtiifsp , .'& t^g^tQtiJtsSo^ .BixtP «tpoqfiiìv, òLh^ 

^pùtyxim^p ^1^ lOf^eip , èitsi^ jdjitoia é^v^ki 

éysysTo^ ypovg. d' , omog, . m nàvxa J^sUyxd^ìastat, 

Kcìl ìuJmtayoq uy^qmam ntqi fiftiig ytyovwg èiUr 

èsix^T^STai, , fiijxeti'àtau «o^l ^uataaiavd^i ioiuTa, 

4sp ^ ^liffapoq ovtoal td.tf/Bvdif fiov HottsftaqtU" 

gtjas, «al n^nov fitp Ttctqiyqdif/uTo tìjp diìtrip, v^p 

Btpvys *Ì»ogfi4wp fATj uaayùy^fiop iìvat, insiTOi fid^ 

rvQag, ag étjpìjif&.àVTàp tmi èpdtf^tép , TmqéifxsT^ ' 

DsMosTH. Tom. IT* . O / % ■ 2io ", " DEMOJJTHÉN'I» \ 7 èia&fiHfig Bv^è'^tifnoTtKysjfOidìfrig. n^c^a/Sw db fio* 

' " Arre n^TSQOV léyuv ,\ dui-JÒ ntx^yqùnpr^v etra», 

«a^ /4}} ev^tiiJtxi(g( aàicVa*, mtì zav% avciyy ovg, 

imi tSkXa, à^ avT^ avf;i<pé^hf ^yttro, ìpsvadfuvof, 

f pvTtt 9t6&ipts TQÙg dutaaràg, iSaxs tpwf^v firfp . ^y- 

ftvovìf ix^éXàiv 'Oniovsiy rumv, nQOOòffthav èk Tijy 

» intafleìMrp nal oidè ^^ov tv^tiv ^i^i^o&tìc, mg oux 

M' , «I't*? 9rc0?xpT« ttÀAò^ cfv&^wntar, àn^tiv par 

^img, ju ayd^sgM^vaiot, xal xfxksTtSìg q>é^(av, Xé- 

^ yov ò^ èfiavTM didovg, stglox^ toìg òtxdffaai fdv 

'tòte nolli^v (jvyyvétfAijv ovaav* àyò yù^ awàg ov% 

etr old* o., Tt allo sixov ìfff}<]^bQotoO'€iif z&v TnngO' 

yftévfàv fisv fiifòiv eifwg, tee òè fjMQtVQOVfUva anovm ' 

"lùvwvg §è à^iovg ovfolg o^y^g, pi t^ tei ìpevS^. pa^ 

- WQfir aerto» toÙTd^v iysyovro, Jngl (ièp di) t&v óuU 

lép, T^y (i/èfmgrvq^iiiòtt^v; otav nqòg éxsivovs-eìau», 

lótt igùì. nfQé «w ^^ovToa« Stèif>a¥og fUfiUìiqithqif 

Iter, ^iòtf jntgdaofuxt fMax^iv^ vfmg». Idfln d' av- 

:lifv T-^-fiotgtvglar, %où eivdyv(»&lf*pi, iVcèe^a^ 

T^ èmòsixvùw, Myt, oi è^ inllajif rà vdeo^. 

Ma^vgla. 2iè<favog MevéTtléQVg dx^fvtvgt 

Siivd^'Hg ^AqfiwUtag xvd$td^vai8vg, fM^gxvQovai na^ 

uvai ngòg t^ dtantitff Twéct dxctgviì, ore ngoi' 

^ ^ itokkkfTO «Pog!fiÌMP j^noklóÒMfov' eI ft'^ q^f^aiv avù- 

-, ' ygaqja nvcti tùìt duài^i^xwv twv JIixalfAvog tò /^«f** 

. - lutiBÌov, o iiiB^dlBio .^óQfiuov eie wèv Bjfivov, droh 

yBkv^rag, i^tat^^xoe^ %dg Jlaoinirog, »g na^ìxi Ttgk \ ORATXO IN STEJfHAPVMTL 211 

U^oXlàdùilfOif Tiè owt édilstv uitoiytip * ^vat jè t/ì ' 
ttvrlygatpa tZv ètavh^xuv wp JJuaJfavog,, 'j^oma^ 
re fièv t^g fiOQwgla^, co Sivdgtg dMaatal, vojil^fA d' 

té yt avrò &avfidS^iy, tò Trjy fiip d^^v fi^ff jm^^ . 

ov (A^ i^t'ìéyta/ oXofiat dsty, enp^i^r^v^ e tmp^ ftf- 
ftotgtv^pévfop SantQ il HstpdXaiéy i<ntv , Ì7ttS&t!^ 
ifffvdog Br^ rrivtìtavt ^òn xaì ne^ tav tf^^vn^y 
naiuad-^è tùvg l^yovg. «rr» ^ fABfidt^tyff^vQP 
avTOÌé, n^otlsì^d-cià ^oq^iUavct, àvidyhkP {tèg ^' 
S^xag, «ff naqèXHV, n^g lòv òtai^jijfriP Tmh^p 
*Ap,q>Ux!P^ %Ò¥ Kfiq>iao^'&vTog xriòe<ri-qv *- ifii ò^' ovx . 
èd-éXtiy oivoiyziv fivmi òè ag avrei jiffm^tv^ìeci^t 
dict^Kag, mniyoàxfovg àxdviov* tUt* ^jd^a^i^xi} 
yé^goTtrotii èyù roivìfirnfgì i*sr xev ngox&hìff^eil 
fts, ^ftri, tutina ^o^fdwifa f ov9èpnu^U/»y'^%>H 
VTtèg io^ .rag ikoUNptag eUff&ug, t^ yt$ìMÌ9Ìg,f!lvm * • 
dX]^ avTtx vi^Sg né^l lovrofr dt^olifU" «X^ ,^ fU^ 
fiotQTV^iifitam ,fi^ fit -d-éXttP rà ygufif^rHOv dyol* 
^eiv, i^l 5^ isx<miÌTBy rou rtg av tivs»$v tq^vysy 
uvoiywp tè ygafifAetfetov / *iy fi Sta&rptij, y^ ^ht, 
fifj <pai^fqcp yévoiTo rcZg dMounaìg,' el fjtèr/'tohvv^^ 
TtgoaefictgvifgQW rff nqonXi^OBt ri^v òtaériìn^v evrm^^ ** 
ió/op aìxi t^p &y rò fsiysty ifii étvolyetp tà ygotft- • 
'Aenitop. jrpéaftagtvgoùvtùìp 9è relriÉV , nal j&p òù^ 
tcccrSy Suokfg ^MJoiHfUftivwp, ri %p ^ì xéqÒos td - / r < iità " DEMCVSTHEOTS > 

'}»^«, 'fJnxQtv^n? ^&ig jSp nt^ièajfptéTiav noXlovg 

' èg ìi»faaiiièvéJCùvaì!iff ^^^o^y/" il Ss t»vtà ir^v, 

kifimfl^ ftóy / ^sò^^infov iXdfipavor* n d* * «ipeu- 

fi&tidad^ai tò ngdtyfia. imi ^^ nàl apvipaiVBV iìtsl" 
ytag fih 'tvu sìvca, Ttgàg or^à jigd/fkxta i/iyrréo 
p>^ti <&g di* ovtoi psfjux^tv^xaai, ngàg nofiXovgé 
'%<jtiv4Sif wntg vfiJSìv x»vS^ cKìUto/ fyèt fUr oidira 
^/o^vpuH* x>v tàivw dvSè wn SXkfon niot^htmf ìotì 

-d^vg, ^ na^fol^afiòg, ^ «pilovttHla, Tcéi/T» ^i^ ai- 
log' ay ukXiigg nf^én n^gtòv avraìi T^dsfov. oaott 
di TovTiay fièv fjnjòh, jLo/toftòg ò' i^ ^v^iag lev 
cvfupigovrog , rlg WTiog aq>^ay, wrtg &v xd <rtryor* 
ooTTce àtpùg, ^ wv utanioy éfXBÌXev à/tmééta^m^ 
tòtVT ìbiqttSiBy ; a yàq avt ^htóta, ovx mllo/a^ 

-OVT* oiy sjtfà^EVOvòeìg, tàv^ ovtoljitpa^vgiptac'- 
01 nBQÌ fifixav, ov toivw (xòvov «| iav éfU fiij r«te'- 

'hi0' tòy^fiftut^v dyoiytty fièfia^xì^néiàk, f^^ ORATIO IN STEPHANYM L i%s 

. t^ Stf ùvìovg, Sri ìpeidóvrai, àHà *aì Ìx to^ 7t^ 
nhfiaiy ófiQV iw&i^Kff-fiaqrtvgùv. oXofiQt yàQ^aTVHV* 
xaq iifiSg tlòévai, otì^ oàa /i^ dvvetvàv ngòg VfAU^, 

vj^ld^aav^ oìoVy paattvi^^i»' qÌìl ianv ivavxfov 
fjMCtfiL dvdymi TOVTOU n^Mf^ùiv sivau olox^ et rt 

imi Toinov nQÒxhnaiv hìva^^ytlthi, n Paòls^et^,. ou ^ 

o;rotA à* avzd-w ngd^^Ta ^* al^^v, iarh^ vfjuv 

W f*i<^f !d&i^fifn, fjthf Toiwy & nair^^ iv^S^uìffpn 

tìf/tés^ fyJvBt» d* % òUuita ir rfj jtowUp <fw>i' M^^ 

fueqTVgriìiaQtf d' ovtot Ttaqéx^v TÒygtìiiifunsÌQrl/ùi'* 

t^iap TtQÒg tòv òmiTr^riv^ oviioiyp %tit^ aXi^èg r^v^^ 

ix^^ flWTÒ xò ^oififittxuop dg. taf èx^vov- ift^aXnr,.^ 

Mal tàK nagéxovxa fta^xv^uv^ tv ex ^^g^ akìf^tUnS, 

u$ù Tov %d iffiimH» iòuìfp 9I a^p òvtaoxid xà nq»* 

yua ìk^vi^wf" iy^ dà,, à^xi^^dixu ^^ Inyxovxont 

ffoJ pvif òè &is fdv oii&tìg^ 0X0» xò ttgii^fMf' iv^^ 

Sa^Op ovdi i^fia^xiiqr^xtìf ouiì^g^ és Sv xi^xdXii&ii. 

^gxv^fféilt, fié^Qg è* ^a^xog,, ca^ ò^ QOfjpòg, xaf 

9m iovTO ou Ò^Qèv èixK^, S lAèv ygufJtfiaxhiovtxstVp. 

itp' ^ ysygiH^d'aUf, èia&rixfi JlaalopoQ* é di. nifir > 

^ ìpivòf^^ òvòiy hl$év<ìtt, ól di xjf ng/oxl^^a^f, X9*l^^ 
fuvot ^tn^iimx4Ì9^au., Òia^xag ifiagji^is^v , ég. / s. .Ìl4 '^ BEMtJSTHEONIS 

Xóycv TV}puv, vnii^ hp ddixeufiou, ^ oxrtoi òè <ptìQt»' 
&ust tà ^evd^ fitfjmqTV^nóti^ Kairoi ró y haf- 
rlov t^vpi ioèrov, tva d*^ ei^rè rottfra ori mki^^ 
Jixytif ìd^s fioi T^y tov Kfi(ptaoipoìptog,ftaQtv^iap, 
■ 3f(XQxv^la, Kyi(pwofpSnf K^paX^Pog d<piòvaioqt 
p,aQtv^ì xtxtalekp&^vai avr^ VT^à tov rtargòg /QC^fi- 
jikT€Ìor, itp o) èntyèyod^&cu , dtaSiiHfi Haaitavo?, 
Ovxovv fjv iSinXò^p, (d av^Qsg dtKaatal, tòy Tovta 
fuxgtvgovvra TtgoafUjiQtvgìfaai. sìvat Sé rò ygaii' 
fìàreìovy 9 avtòg Ttógéj^Hy tovto, ttal tò ygapfia' 
, T^top^èfiì^Xtlv, àXXd TOUTO fUv, oìfiatr, rò ìpfvòog 
^j^Tp '^^Z?? ol^iòv,. xal Òlmiv av òfmq na^ «vrou 
Xa/itiv. yq{%fi^nxiliìv è' avt^ nata^su^^^vai fia^ 
rvgìjtjai, qìtttXov, itat ovòév. b0ts òè toift' avrà 
TÒ 9tiXùvv Mal ^tcnijyOQoljVf an nav rò nQayfia 
nateaxtvdxacftr, eì ftèv ydg inìjv ini tijg òiad-iixti^' 
Uaolbìvog xal UfOQftlioyog, ^ ngòg 0OQfue>vci, ^ io** 
oijró Tt,^ €ÌMÓT(ag av àvx'fjv ixi^gei tovxfa. bÌ ó\ 
'Stjmg fiéfiagxvgf^sv, inijv,ÒM&fiit$i Jlaaiù^vog, teS; 
ttvx av urtjQ'fifirjv àvx^v iyd;. avvtiòàs (dv ifiavri 
ifUXXoyu SMd(ta&at, avvi^Sòg ò* {fnsvoivxiap ov- 
0CIV, sìntg r\v xomthxT^y totg éfiavi^ avfZfpéQOvai' 
itXfigoyó/Aog dà cSv xal xaùxtjg, BÌntg t^v xgvfiov itM- 
jQÒgf xaì xtiv aXXfav imtg^M» ófioliag;^ avnovy i» 
nagéxsad'a.i fAsv 4H>gfjUoìvi, éJs^yeygdcjpS-eii òè Jla- 
tUavog^ H&a^ai d^ v(p fifi^v, i^eXéyxsxéU iraTf 
mnvàiffdytj fUv 19 dw&r^fj, ipivòì^g ò* ^ Tot) Ki^f e . i ORATI'O UN ÌTEPHANVMI.^ 215 

yàg vvv fiOi 'biòòg éxilvóv ia^tv, om, éftagtiff^asw 
ixHvog m^ xlav iv ttuQ òia&riìtaig èvóvTfavovòiifm ^ 
WìixoiìialTQVxo wùmvtBf oòov iarl jèxfi'^giov , ci 
ay^g mihjvaìoi, jot) joitovg.jé yisvò^ fitftagTih' 
gfjxisyah el ynq è fdv^ a^tòg t/siv %ò ygafifionfìof 
fittgtìf^t, ovx èxóXfifiiitv àvtiy^ffa sìvai/ot itcMtU 
Xftp ^Kyg/jtlsav, Ttiv naq aiia, fiaQXV^aai, qvto*^ 
èèf eVTf, èìiagxv^ ^ nagyaav, ìj^ouv uv dneiv,. 
ovtc àvobx^iv tl'òov ngòg t(a diaitfjtp tò'y^fifi»^ 
tsiov, aiXà Hai fÀma^TVQTfXaaiy avtol firj èOihif 
ifd àvoiynv * ttivxà mg àvxlygwpà èoxtv ixilpoav fti' . 
^la^tv^xójègf xivoty uXlufp, .yJ acpiay avx&v, xax^- 
yogai yèyÓPaatv , oxi'ìpB^orxàt; tri roivvv, ù» Sv" 
difsg eid^mìoi', &g ysygaTxtai, xì^ av i^stfìtooig t^v 
fÀugtvgiay., ypoii) navx^Xwg xovxo^fitfir^avfniévovg 
avxoùg, OTWg dwaifog xaì dòiiwg òó^fj xavxa ó na^ 
tifili QVfiòg diec&éd&ai, Idlk èè e^vxrfptijv ftagxv^ 
^v^ xal Uy inujx^^ o^ ^'^ ^^ x§hù(a, tv* ài ai- ■ 
xr^g òèixvvqi. 

Maqxvgia. MaQXVqovm nagiivéth ngòg t^ 
SLairrJTJj Ttaktf axs TtgovxaXiìxo tpoqfilmy 'AtioXXó^ "^ 
SotQov, sl'fjtri (jfrrioiv oivxlyga(pa flva* twv dta&tjx&y 
Xùiy JlàaUavof. 

^MniaxH* ^Ei^vpkHa^i\ Stp tlav Sun^tìx&v yé- 
yganxai rbw ila&itavog, ìudxoi, ixgv'^ "^ovg ^ovhh' 
(Uvovg rdlfì^ fiagxvgny^ d tà fidheta iylyvno 216 DEMOSTHENIS 

i ngóìi3iai€ftg,' wg ovtt fyfyvfto y~ Ìx9lm$ {sapvgétf* 

ituUìro 0oqftk»Hi ^éfoXXodwg&P^ mxl jolètOg umq 
nqoi^aUinjt ^ àq&Sfg av i^agthqovr^ li-ftìi tfujinfp 
épfiyQHtfct tinxit tc5k ÌU»-&fiitmr r&y IT€t0Ìùìv6g^ gf< 

^ fi7\ Tig xcà nàq^ èi^tt^ ffihéì. t^ n$rr^ j&tfm^ 
«-U* ti&ùg cer this^ ri d* ^fttig ìafiàify, ^nvig wcri 
òia^ittth Ilaaliùvog; ttà yqAq>iuP di^ udtòv ìj^ 

*<) lUv yiìq 1^^ ^yiii dM&^tctìtg fiagtvqék^, S^eq ^ 
^ùér&tl^ Pùòkiìfut*' iitétvà di, pthittit^ ^gfU»v<x* 

téf^^ ^fHxaitètVi ha rotrvr filetti, VTtèf ^Xliuov x«r2 
Sisonv f^y rà jtatàaxè^aa^» t^g dici&riitiig^ fuxq^ 
«xoùaati fwV: t/v fièp yàqy tà avdqfg d^^vciìoi, 
taira nq&rov (lèv umq rov prj àovycu òtìn^y, w 
òt€<p&dQmt f, ' fiv ifJUiì [tèy o v^ uaXày Hyuv *■ vfisìg Ì* 
ieri, %ay iyà fjiij Uy(o " aiH-^ \miq roy KOTAta/iTr, 
oa» riv r^ fjfifréq^ì Ttarql xqrìfM'^oi naqd r^ ^ijtj^J 
nqòg èà tdéto«^ intif fOft ira» t^y SlXary rmv rifii' 
^éqiaif &ndHoiv itb^^ yMa&fi'v. hi B* ojrrw ravta 
ìljiàt, r^g hàtb^Tf^ àhrìg dMaavr^s yvmo€a^> '/ . OJRATIO IN STEPH'ANVM L 217 

(pcn^ f TOH /Aq ov TtatQÌkt Im^vuw^ f^goupovro^, 
fOMvux òiu^xti^- dilli òoòlou iBlvfAaafiiyov tà 

liyi Ò^' avjot^ iì\v òmd^Ktpf avti^, %V curo* n^à 

CI Aè^, _ 

/#MK^4^^ TdSìè àU&$rQ UtufUn^ àxagvsis. ^i^ 

è^ìlH tf^ ì^m^tùtf y\)VtàMi JÉ^J^lltTtVfP ^OQfUùìVi* 

xaì nQoina iniòilìf^ftì lài^lmtii, rdlartoèt ftsp ri i» 
J^ti^^cfi^ -tdlùivtùv òè tè avré&iv * awoixlav 
Huttòi^ f^^i ^^néUpkg, W ttx )f^tf9Ìtx, xaì iS:l£^ 
Infrt è<Hlv aiftji wèop^ Smavttn Toìn» U^x^^^ ^ 
éufM, ^MiHoÒa»tf^ M £i»à^ »&iiruk>iy to' nlij&óg 
T^ Tiféinà^i téÌMtnop àrlt^Ttùi^^oy idlartor av* 
tè^e»^^ 0VPoiMl9f .kMtà^ fivoiP'y •&f^«naévtxg, xaì 
X^^ffoktf ita» ^ktf q>iiclpj S(Jwi(ftÌP hdop avt^f 
Mèifi^^ 'tifÙMà '^ y^dfjtfMTi X€cl jùv ^t^cfui tè 
^p HénttUti^éilftmp àn^kduiv ^f»Sg^ fpé^s dij dsl^et 
i^p^ia^^é9fftféfiip^ Kùé' fìp' ifìsiua^tato ti^ t^d^ 
MSé^ ftdt^i ifo^ netéì^ò^ eitog, xaH yàg i» ta^r^^ 
ìitìdiÈeg éoiiévtìf^jitépfig, ^yisa^e, m nléojia hlo^ 
éa-tìt ^ éétt&^tfji Sé^ è*, ^p w$»g mugéaz^to /d* 
aùwtvP, óv tt^p ttpèt, èp fi ft0Oityé/^7tt4u tPÒt^* 
Kèc tdlótPttt o ncttrj^ o^tàmy tl^tdg noi^xottu&ìi-*^ 
iute *ot*if^.'Ì57Ì d* , òìiidi, rctvra tdiavt»^, flav fiiìf 

etxot XQ^t^dttHp; ^inl tjj fjt/tjt§i òo&ivttop di^ tìfg 
òux^vfxfi^'f' Ètxnòp éntthietxvQtop'f ijontg uxfjxóan 
9e^tt*'twp^^ ifrl t^g t^ni^fiq ^wv^ Si ndvtès ^^. 218 DEMQ'N TENNIS 

. iiov ' vul ^a9^v àux tir., . òw tov nQOfj(HpBtlMnfi 

tX^v, x€x»/i/tf^a^ (palli, VfiHg $' Vatag avtòv vnBi- 

iwtatatp^évfjjov ùvqlu &rrp di fid^fia^og i^vtog , t^ 
fiignv, ovg avtas 7tooeijx$ zifiav jia Sé xaxòt/^ 
y^qat ', xaì* òiogv^ai, Ts^/fiena ; ovò^vòg l^ijurat. 
lufle-dr^ (Mi Tijy fn^a'&wiiv, wù ld/$, ^v tÒP avtà0 
tgónov éié,nQ6jtlriaifii^ ivè^àXovxo. . ' . 

MUf&foaiq.iqam^g, Ka,%H tdde ifiijs-dtmf^ Ilvb- 

fdiùva irjg tgamirjg xoìg 7t»KJÌ foìg^ Ilaauovog , òvù 
ràXayta xaì ts-na^àxona fivug t^u èviatnov Ixo- 
crrov, ;tfiu^ì$ T^$-xa^^ '^/ie^y,^£(Mxi^0£<tfg. fju^élà- 
vui^ds T^otTre&Tfi/aat x^gìg.^^^futai'é, é^v (i^ jid- 
Ofi xnvg naidag xovg IZ/atakivog., i^tiX^ òè UùLOuofV 
ini %^v XQotJttiftv tv9fHa x^iktxffx^ dg':ie^ nafcauX" 
Tat^xcrc. ^g fuv foivvv va^f^xff^ aw^^^^y ^ 
xaxà xaifxag ikia^nHsàfityog.>%Kfiy^ xQ^veSuJ', »vxid 
wjw, oH'UvdQf^ Simioxotl, axùVBTB ù^ -iv t(xu»)(ì$ 
ttvuyivùHiMOfjUvvug f fda&foaty -^iìf q>égéiv zoviov, 
mvtv xijg xa%jt r^fiégav àiiftì^(fifag , duo xàXayxa xcà 
Tctiex^fltxoyffa fÀvag xov ériavxov sxùaxàw firj i^fi- 

nQO{T/éyQg»::Txat, ve 'ityf. V tfilor * étfZLhs. ; dà ll^oiw 
trdtHa TÙXavtii ilg xtig'iJtotgaimTà^ilecg* mtiv ovf, 
oaitg «V xov ^ùXov,' xetl xoh x<^f^^t ^^ fov ^g<tfr 
fio^xiioVf xwjavxfiv :\vnt^Wi, fU^^miv^ «tta S", ORATIO IN STEPHAl»VM I. 219^ 

r 

i'oTS, jnÌQ nàvT§g, ncil ot 4jy. q natriq ènì tov jqa* 
TiBS^Tfveif, rovtov Koii^ftKvsxv , xttl diótnovv<tiìi %A 
ènì tfj T^niSff' CMT^ iv tw fivÌMn nQopijxBV «vtòp 
tlvav fùiXXov, 5 T^i* hamm KV^ioy ytvéaS-eUi «Xi't 

jLthufov ^oiiu tijisXv, &g ovx wpùXefi nvj^f^, àXC 
i>vtog vqtfjffiffixt. dìi£., ov àviyvtay HVBtta, tov tjJi^. 
duxdypirpf ìffcvdìj ^u^^ii, 'fou&' v(Jit(g- àva^vi^éfa. 
fiyQaitvtn ytig avtó&t-, /mi) i^BÌfixi j^7tsS;iTtÌJBip 
^o^fuùitH'y' èeof fi^ ^uàg nslaTjj, ;Tovto tóìvvv tò 
fQafifia àfj/kói ìptvÒri navTtl&g iijif Oia^hìittfiv ovaav* 
rig ynq àv^gtmoèv, a jtèv ^fiMe 9fa7tsiinv(av ov^, 
%Qg ii^/dl^a&m, tttvpt OTtoag fìfiir- t«*$ «uro? itai-* 
0*v, «Xhi firj taìttxo^ /tvriustoii, nQ0\iyqi\&7if^,7La\\ 
dtd tovtó ftij i^ìvott ^oÙjo^ tqàtTiiiijevuv tyqax^tVp 
tifa /n} a<phtijrat «gf •fifioiv* ei .^' aiÌTÒg,'eìfyùiaftó^i 
V4if'SPÒop na%sl^ns,- %aìJx)^ Snoitg ovteg l^wstai," 
nagtoHivotas f xmtrjg f/tii^ iqyaqitìig iqyd-Óvijaiv, rig 
ovòtP qlax^y V^ futadotfVdU' T^r^è yvvwMa ìiÒta^ 
mv, ov ftst^ov òvòèva'y ìmiéXiiisP oveiò^g.Jog xvxàv^ 
fé t^g nu^ VféS^p fvQsàg, <It<» ^(fftsg. olv ÌqvXos^ 
èBonitifi ^tdeìig, dìjf ci tùivàvxlov, tÌTiÈq iòjoo% 
dsOTióinfig ohtéjtjf nqoaxiS^ùt; TtqovKu, Soffy, òvòpi^ 
%tùv év'-iji nohi, flpa/KÉT«t/ xmTOi tovtw /uiy avrò 
'9ovto. iyaniiJÒìi i^rp t^g }i0nolv'figà!^^9ìp^ruii *n$ 


; 220 DEHIOSTHENIS 

ntttQÌ de, ovòè Xff/i^^éyoiTc roòavta xg^ficcttty va<t 
q>aaì Sidóvtt» WTOJ^ tvln^ii» rj^ TtgS^i. ravra, «U* 
. ofÀutg ai tmg^ sUtóaiy róig xQ^^oiq^ toig nsKgayfd' 
i^ig i^Myx^rttk ^evÒify ratna fui^t^ty hvk mvr^ 
et y ovtoat Jttéq>èivcg^ Ata.4jiyu mqdmv, wg ifioQ* 
rùgfjaé fiiv^ Nti^tclrfe é7nt^^&aiJat. nata x^'^w- 

'. innfi T^i» òiaà'fiHfiv* iyoi. òk aura raSi o^/i<utc- 
Kfirigia $ìvm Toiv fn(T éfftivovg rdh^, fi^u tov^ 
^1 fnÉfte^vgilKBiWU à yaQ^ ^à^nevaat xatd Òm^ 
&rixiìtg ^^TXti^Vr ^9^ oW- xo# énoloig^ Sv ct- 

gim, ^Aov ù-ìu xa^ ÓTVolvg m> uòelif^ ti ovv /la- 

Mvt^g^ ìfMi^TVgBi'n^ iffs^ ii^ n^Xnath dia&^]xag, 

'éi^ ùvH àmttfovg dmug- u yàq ck» f$ìji (p^aowny 

$i9éva&^ti)t yèyfeifjtfidì^a' ^ mvtcu^f mag hfiSq oi&vx 

Sixrffiaftr xtfìi ìmt^Tiàimxt fU» it&tà Snji&^xiiVt 
ovdèv Òtivòv ^tl$ù yLjBiftVféi» d ptiqxvgSh^ ovd* 
^initQonsv&rjPm xeitè dtà9%x9i9i anf^ugok^ ixujtgog 
TÒ fiagtv^'h tot èv tottg ^Ù^xoug ina JoxfTov yi- 
f^f/ifiévap oii^èf, MftaUimif thv ncniga ctvv^ inh 
ysygnfifiévov yg«ftfioittioydi€t^xfjv, ov9é Tee to«- 
àfta' . òtbi&yxiiif òè fMQivgsiv, *>» &h x^VP^^^^ 
toooirtòv xAojriJ^, yvftuxòg òiaìfk&o^, 'yà(j.oi òfr 
àTtòivfig^ ngAf^uta éitaxvviiV xa\ ^figiv^ xoaifLVTrtì ORATIO IN STEPffANVM L 221 

%ovT« , odlf€l$*4j&^ ; n^tìv '%> vtó i , ni^óxXiigiv xa- 
^oufxtvttaamg. noQ iov lUxcuov j^g oX^jg ^h^viìg noi 
^axov^/iagdlH^rlajhìv, Xva rglvvy, w Svd^sg dd'fj;' 
TOUQi, (i^ lAÓvov i^ mv èyà ^ati}yogta xal éXiyxf^,. 
dìjlog VfMV yèvriTtn tà ^ftsvSij ftsfiofgtvgijxwg outqqÌ 
2tÌKpàvùgy «Uà *al^ i^ mv nenoiiixèv 6 Tiagag^o^ 
fuvog awxòv, tot nmqnyidvu éxtlv^ì fiovXoficfi ngàg 
vfMxg ^ìftelVé lOTisQ ò^ sìnov aQ^Ófi^og tov Xóyov, 
.$st^ HCftij/ògo^ yiVOfiévovgttvtQvgèavmv. rr^ 
-^àq òè^riVy iv jj xuvi» i^€iQTVQÌid-ri , Ttagsygdipato 
-^ <>ogfU(av ngòg i/Aè, ^rj uaotyw/tfwv eìpat, «^ dq>iv^ 
.'gog ifiov iav éyxXi^fiàT(af aviov.. TavTO tolvvp iyé 
fièy ùìòa ^tuòqg ov' xaléXéy^y ojav elalia ngòg 
tOfig xavxa fjt^fiagfVgrixótag * tovTta de ovx olóvta 
rovt dnùy, ti tolvvv dXfìx^ nlaitvaaiT* uvattr^v 
Apsaiv, 0v?a) xal jidliOT av ovwg ^am^i^cvd^ 
fiifMxgTVQiptvtg , ifùì 9taTBaxBVaù}iivi^g dia&rixrig lAdg- 
rvg ysyovMtg. xlg ydg oÌJT(ag aq>g(av, «uns utpsiFtv fj^y 
-dvanlfuy fioiqrigwv noiriaocif^m , tov fisfiaiocy àv'xcS . 
T^P «notXlayijy sivat* rà^ àè auv&rixag, ^al rag 
dici&rixttg, noi tuklà, yjfèg tav inoisìto j^y S(pk^ 
aiy, kstOTìfioMfdyà ivigm kU^ avrov »tia&at; ovx- 
o%y ivavila fdy ^ 7tngayga<prj tiuÌji toìg fitg.agtV" 
grjfuyoigr èvavxla òèy ^V dvéyvwy tfuv agit ju/a^iw- 
cw, xffòt Tpòià^ifìj, oiòivùk TmnsTtgayidyfay, 
ovx tvkoyoy, ovxt' àhlòvyf ovà^ ófioXoyovfisviy 
avxò iavx^ (palyixai., in'iè xoìf xovxov xgdTxovndv" 
TU mmXotgfAiy» ya» ttux^ifitéihafUva èXéyx^xM, > us / . \ 222 ^ D^MOStHENIS 

Ah fièv tolvvf iOTÌv dlif&i} tpt fitfji^^tvgifjUvti, Cfvv ai" 
tòv toxnov, ovi akkei¥ vnè^ T#ifov> ^cìIkì dtryi}-* 
aéa&av vofi/i», axovct) ò' ttvtòy. Toto^bd^ t^ Tta^* 
taxivdix&ai Xéytiv, ég TtQùttlii^Bng' iajiy vmi&V' 
vog, ovxl fta^TVgia^* xar dvoìv «vv^ nfxHJfflcsi Soih 
yai Xóyov, 9V nàvtfov rwv yi/^fijÀÌv»v , ók$ ti^òv- 
xcfXntó^ ne jaina ^o^fiiwv, V f*^» ^àì h fifì éòtx^ 
lifiv iyà, tutTor fièv yàq «nlag amèg ftffitt^wgffni' 
veti <priou* T« ò* nXlK,\ inuvov ngoìtaÌLtìa&tti. ti 
ù iath, ti urj,. ttìtvtoi,- odòèv «i/ym ngoatiKii ovo- 
nuv^ ^dg Srj xòy làyav tóStov, hoI rr^v dvaUhuty, 
PilTicnóv ioJt (ÀLxg^ Tigoeméh' Vfuv, iva fi^ Aa- 
^^c ìj^oiTiaTTj&éytsg, ngwTov fièr, Siav^ ijrx^iqfi W- 
y^iv tóvTOy ^g o(gu ov ndrtwv Irnv-d-vrég iawf, 
ir&VfAUO'd-s , ou 8 là rama é vófieg fMtgtvgsiv èv 
fquUfiaTtlta M'ùmi, IW /«it' wp^ltty ij^, ft^ji 
ngoa&eXva^ toig ysygafiftévoig ^ijdeV* ta?* ovy amò» 
Xòu tàvx éhraXsiipsiv ^ xtlelHV, a pvv ot; iffiac fU- 
fiag-tvgrjHbVai, crv' rvv, èvòvxbm, dvatqxvPtBÌy» &r«<- 
T(x xaì lòde OKOTTUTS f bI idaavi dv havrlov* vftmv 
i(d ngùaygdìffat ri laflévra iò^ygaftfMitéìov. ov ù^- 
nov^ ovxovy ovòi roviov dfpaigsìv r!av yfygafifàé' 
ytav ittv TigoOTixBi, rig yàg àXénGfrai nòmort ìf^tvÒù' 
fiagrvmmy, h fiagrtfgiiaH rs, ^ pòvlèrai, ' ital 1^ 
yoy, (tìv (iovKerat, dùaet,- oÀA' ovz p'vrcé ral^ut 
oìki^ 6 véfiog ÒtsìkBv, ov^ vfiiv dìtohètt ngooi^ta' 
dXÌ^ ixsìi^ thtkòvv , xaì dixàioy, ri yéygajrtai ,- %l 
^tfAagrvgrjxag / rav&^ v^ d^ii&^ , òiikvvt, noi yig ORATiP-I» iSTEPHANVM t. ^j225 
TÒ TM)^ h TU y(faf4.fiaThi(iìt -on .d' ovaio ravT* f/€i^' rio yqa^nazUf^ yi^^jA" 
fura, ' l4nolk6d(agag ìlvoUavog 
axofi^tùg, ^sqtdvt^ Mi- 
ratléovg dì^a^é} ìptido- 
ftaqTVifiùìV, ilfdfifiùt Tàkav- 
Tov. T«r \ifèv6fi fiov nari- 
IMq%hqiiQBSTÌ(pavog,lMQr' 
'tv^i^a^ tà iv T^ y^cifir- 
fitfKi». ytyqaufiira, 

"TawTa ovjog avròg dvrtygdipaTO , S XQV h"^' 
fiovevfiv vut^, xaì fi^ joiig in éèaTtdtfj vvv X^ 
yovg vnò roiftov ^^oofiévpv>s, nunoTtqovg tiou^ 
a&du T&v vàfiOìV, xaì t&v vnò toùrov yQeKpivjim! 
tlg' Tijy dvtiyQsupi^v. nvv&dvof*ai xolvvv avjovg ìtaì 
Ti^il «ly eka^ov trjv é^ijiQX^g òiyniv, igsìf xac^sfan)- 
yagfiauv, ag avxoipdvTiifia r^v. iyvt d', ov.fièvf'tgd' 
Tiov iauivuì^ìiQaTo xr^v jiUj&ioatVy ^fog X'^v dipog» 
^rjp t5$ XQoméirig naxaaxf, tìnov %(à òif^ld-QV 
vfilv, tnè(^ de x&v uXhàv ow av ol6iSx% i^v Uyuv 
ttjitt, noi xQVXOvg iXéyxeiP nsQÌ xìjg fivtQxvgia^' 'où 
yd^'Utoivóv ffoi xò vdvQ i(niv. on d' ovd^ ifuìg 
i&sKoix av Hxóxuig dxoùtiv jkqÌ xovxtav ambir, 
iusld'tv tVina^hy Slv XoylarfiS^t nqòg Vfiug avtovg, 
UT» ovu vvv iìixl x^^àv juqì (ov fii) noitìiyómiTat \ 224 DEMOSTHEI^rS > 

fiéyuVi mtt, ìfisvdng ùvtxyvòvxu fiagrv^la^, in(h 
xp^byèiv* àX^ ovòits^ói^ /s dixBiiw toòrap ovà* af 
«t$ <pi)aete)' BÌvai, 'ali^ o èywn^oxakovfictirìfv, ato^ 
n€ÌTs de otxoiraavTfg, iyèì yetg a^Uì, ovg féèp dipii* 
XovTÓ fii èlsyxoV9 tieqÌ tùìv éyxXrjfjiaxaP, ov<; n^atj- 
9(ov fjv qi^^vat^ ftvj ^rjrsìv aVTOvg vtfy aie de ó^/' 
lovjo fiagrv^aig, ég tUìlf éiXijdmg, ^iwvhvat, il 
d' 5t«T fdv Ti}v ^ìttiv EÌahù , xótg (iaqttìqilùtg fte ékéy- 
Xuv é^idìoovaty,: otcìv de Twòjaig Mf^ìfa, ice^ tm 
i^aQxrjg i/xXrifidTCjy Mynv f*f nsXslaovaiv, òvte òl- 
itmoi, ovTS vfiìv qv(iq>éQOì^ajQ^v0i. dmdoHV ydq 
vfiGtfióiiaTS vfiug, ov nsgì (av eiy é ^siywv é^ioì, 
aU. VTTsg avTwv, (av av tj Ottol^ig ij. Tùtvttjv o avay 
uri vi "^ov $i&xoytàg Xri^si-^Xoìla&cu, ^v iyùt tow- 
T^ ìl/6vdofiagtvgi,mp etXrjXf*' f^ ^4 xovt d(peìg, ntqi 
tay eiìt àyt^l^sTtìii, ^yévo' fiiiò* vfiètg 4àj$ , iàw 
^otgei ovTog civaio)(VVJJj. óiòfiat tolwv avtòr ovÒèv 
X)v8otfiij òhaiov txovxtx, XéysiPtfj^sir^Kalinltovto, 
ìèg axonov noiw, TtagdyQpup^y r;tt^^«w^, rovg diu- 
^d^xTjv fiaQTVg^fijavTfJig diéxar* aatrxoùg 'dtxaaràg 
tovg xóxe tpriauv dia toiig oiipsivai (Àifiagtvgfjxétae 
€Ìnoy/ri(plaaad-oit fiSXXov, * rj dui xùug' diU&fixTiP ftcìg' 
tVQiiaavxttg. iyw 5', iw SySgsg à&ijvatot, vofii^ofneiih 
tag vfitàg slÒèvai, oxt ovx fixxov xn TtSTigay/iiva £*»- 
S-axe (fxoTréiv, ^ xàg vmQ xoitxeiv naqayqa(pég, ««f* 
òff^bìv itQfxyfidxfov ttvtoip xd ^£i-»^ xaxafxagTvgfj* 
ifttvxsg oviol /jioVy dfsdivug xovg nBQÌ x^g Ttotgayga" 
(pfjg ijtQltiaotv^óyovg, Xffigk "fa jQÙxtav, Sxonoy, nàp- " . .OKATIO IN STÈPHASVM t " M«^ 

(làQTV^xs, òettwvvM, ùv ynq, &v htgor dslBfj dft- 
" vótEQCt sÌQyaaiiiPOV, àitoq>sby€Hf avT^nQÓarixsé* dk£ 
ar f avtàg a^g dlti&bìg^ ftffjiag'Tl^xsv^ dnofptfvjj,' 4tf 
f^^plvvv, & arògeg aéf^faìoé, ^àkia-i «^oAéJJUf^ori 
Òkwiòg iotiv ^vxoaì2tiq>kyog^ xoXn wtohwnéfioif. v 
duvòv fièv yd^ iatiy, bì »aì ìtà&' owv ìig ìjfBvÒìf futQ' 

' et xaxd T&y cv/jrsf&y, oè yàq toògytyqafi(»èvovg)^ 
/lovg 6 totoXftùg ay&^€mog (aAvùv^, dXld xaì xà tijg 
/pùatiag oìxua drai^l, tovxo tolwr éTttdHX^oerat 
TrsTTOiiixùg ovToaL &ni ydg ^ toéròv /tit/tij^y xal 6* 
tijg ifjt^g yw^utòg natine, dd*lq>ol' thts t^vjièì^yv^ 
Motìca t^v èfi^v dpsyfidy tJvou tovt^i, rovg 5è mxu^ 
dog t^vg ^ixfirov xcà xovg iftovg dvtìf/iaòovg^ oq 
oìfv àoxu not av vfÀtr ovxog, ^,ti> di tvòttai^ èlSè . 
noióìfaag, . toy ov x^^i "^dg «wtov avyysPéìg,- Sneg 
fidfj TtoXlol Tttnovrixaai, naq avrov ngoinotinidoùg, . 
ixòovpm, og tmèg tov (hjÌ^, a ngoatìxu, xofAha- 
O'^i ravtag^ ree tffsvàìj fui^vgtlp ^d-ékrjas, xal^sgl 
nXeldvog inoi^ato tòv ^OQftuavognkottov, i^xdt^g 
avyy$V8hg dvotyxala; dkld ^r^v ori twin dkn&rjXè- 
ym,^ Xdfle fioi' xqv fnxqtvqlav xrpf dnvlov, xal dra^' 
yiroKfxs:^ xal xdXsi j^iviav^ '• ' . 

' M(XQTV(^la^ ^fHvlokg Osódfi^rov d&itovtig.fmq^ 
tvqti %^v ^vyatiQuavtovixòovrat'AnoXXodfa^ù^ xatd / , 

Tov^ yófiovg ywaXxtt 'i^swi ^ l^V^^ TtdmoTS nttóa^ 

Ùbmosth. Tom. tV. P' ^ivlctg^ fu uvò^g dmaoTal, tqvtì^ì, og. vnig rSjg -dV" 
)^CtT^g,'xaì xwv &vy<jtTgbÒaìrj Mxle/ÌM)D tov xrid$aTou, 
dtà. Tjjy avyyàvtuxv , ovàè toAi;^ fiagtvgeiy i&dUi 
nettfi jovTov; ciX£ ovx ovjfoaì £ug>afog, o^ ovx 

(iriòéva tw» ^Ump,, r^v avtav yt ^xé^ V^X^^^^^> 
%olg ^ait iiuivfig. olxèloig jrjg io;(dtaig évÒBifitg aVrìog 
' yzvi^vog, xoivw %7ta&ov Ssivóxaxov, xul iip ^ 
fÀdXiata éì^Tthiyriv, or' riymniàntpf , ut avòq^g òixa^ 
inai] Tov<y hfàiy dnsìv fiovXo/tcti, rqv Xf yàq xoù^ 
tov novnqlav UxiixàìXùv vfisì^ otpsg&t, Kotiydt T«y 
ysysvtiftóviav aTtoSvgdfievog tot Ttlslaxa ngòg vfiSg, 
uansQ ^a(av baofAat, T^vyàg fMtQxvglav, ijviofniyslvai, 
liaì òi, ^g f^v 6 nlsiat4>gskeyxóg fMi, tefix^v ov^ eygav 
ivovfjav èv t^ ix^yjBa, ^ xóxsjAàv d^ t^ xcau^ nXiiysìg, 
o^p allo fì^ov nói^aat, nl^f vTtolotft^rsiv Ti^y 
Idgx^nnt^^àixiixévcn jit, xal xòv ixlvov xBxtviixéyai, 
pvv Sé àfp iny vaxsQùv néTrvGfiai, ngàg aixw jmJHiatr 
Jt^xj} 2TÌq>avov xovxovl avxriv vipfiqr^itèvoìf evglax», 
ngòg fUMgxvglixv xivà, Xv i^qixmaaijii i uvaùxàvtog 

: l/Aou. x(à oxi xavt ttltì&^ léyat, nqSìXoy fiàv vfup 
UMQXvgriaovatr xmv xovxoi^ juxgóvxbtv oi. iddvxeg, qv, 
ydg iìS.onvvval è&sXrjOHV aviovg ómfiai, idv ò^ aga 
^vxo Ttoir'^aoHnv Iti àyaiòelagy nqòìù/ritstvvfuvdva- 
yvdiaix<3U, i^r}g xovxùvg x^ èmogxovvxag énuvxofpùix» 

^l^i^sod-if xaì xovxov ónolag vfpt^fi^vov t'^v futg* i ORAUO IN STEPHAWVM t 227 

rvQiav tXasaàc. noUtoioajig, vavdgfgd&tjvatotf xtu^ 
nlav àtXoxqifov xliTrnjg vmfietrtv ovofiaaéifvai , jl 
av riysia&6 noi^ooii tovtor vnigavràv ; idyt t^i 
ftagtv^ay, tlta t^v ngóxXtiatP tainriv. 

Maqxvgut, MaqtvgovQi iflXot tlvat %aì inii* 
trjdsiot ^oQfdtovt* xal netgtìvai nqòq^ t^ SianijT^ 
Tkouf, ore fjy unóif^àvatg Jt^q duuTtjg^AJtoXlodfàg^ 
ngÒg 4H)gfuu>va' *al elÒévat rrjv fnagrvglav vqr),^^-. 
fiéyov ^té^vov, f^v aÌTt&Tcti avtòv *j!ÌnoXXódmgog 
vq>€Xéa&ai. '^JÌ fiaqxvqwn y ^ i^fióaaa^t. ' 

■^£^fioala, Ovx aòr^kov-TiVt m nvòqig 8ixet* 
arai, ou TOVTOÌ(juXXovnott)asiv, ngo^ifAGtg é^o^ 
fisia&tti, lyn toivvv TtaQaxgtJiMxè^Xsyx^wjivinuog" 
xrpcórtg, Xiifk fioi TOVfi^y tijp ftagjvgioip, jtaì tÌp 
ngSxXfiatr. dvaylvtauxtc 

Magjvgia, ngóxXijfJt^. Mctgrvgovoi nugiì' 
fttfy Su IdnoXXódmgog TtgovxaXBLJO Sxéffuvìfv na- 
gadovvat tòv neuSa ròv dxóXovd-<ov ugfidaavovncgk 
TT^g vtfuugiaecitg toD ygtt^fnarUov. xcà ygdfifiota t]V 
itoiiiog ygdipiiv IdnoXXó^mgpg, xa^ o, ri icrtm 
^ fidaàvog* xavra òè ngùxaXovjihov ^AnoXXoÒògov, 
ovx i&eX^aai Ttagadovvai Sréfpoerov, dkXa UTtoxgl" 
vaa&aiuÌn9XXoddfg(p\,dixd5^Q&ai, dfiovXoixo, tt 
T» (pfioìv dducsta&tti v(^ kavxov, Tlg onrovr xmèg 
TOMxi&Ti]^ ahiag, ta «vògtg dixcunaì, dTtsg iniaxtvsy 
èavxu, ovx «V iòifycxo x'^v pdoavov ; ovxovv i^ 
qttvysiv x^v fidoavov yipjjgrjftévog i^tXéyx^«h ig 
ovp &¥ v(u^ iuaxvy^pfu òoxfi xrjv xov xd ifttvò^ 

.P 3 ^ » N. - \ 22» ' PEMOSTMENIS 

q>vyév^ ^, dsij&ivtog tov, Sìcv^ai^i ^y'tà'yftvdi^ 
(laQTvgstVf OS, S fi'^òtlg iMiùviy, i&fiovf^g mvti^ 
^df fiti dmtdfog toìvkVV, a» avÒQBg à&rivaioi, toh' 
twf andytfov Òoi/g Sv àlx'^v, noXil fialXov oit thtó" 
iii}? dia raiUoe xqXaùd-elrj nag vfuìv. atonéiTEÒèHÒP 
pioVy ov/Ss^lfansv ,' efeTaSoi/Te^. ow^og y«Q ^rlna 
QVvi^aivsv ivxvxuv jÌQiaTOÌuè;^<a toI xganBj^lxjj, iaa 
Pttlvtav /viuVy éfld$iÌ/BV ifTion&tJwxdìg ìmÌvw, xal 
ravra ?aaai nolloì tav ivMòe oPioìV'Vimv. ÌTtèitÒn 
6' obtd^TO iititvòg, xaì tavwovTaiv ^^axijp ov/,^xi- 

^'ara vnò toiitov ttalxmy toiqÙtwP èiaqìo^d'slg,- tw 
ftèv vUTtm totxov , noWav ngayfidtoiy oyxùiv , ov 
5ietgiatfi nm^oxB, qvà* èjSofiéfjasy ' dXì^ Idnolfi^tg, 
9tal 2Ól(av, Kal Ttdvxsg Sv&Qwnoi^ fjtàXlov jSojì&QÌh 

^ ai>^~ 0og(iìmi(a de nàliv kwgdxz, xotl xovxoì yéyovip 
oUiùog, i^ ù&ijvaltof ànàpuav xavtov è%kt5,d^yog' 
%tà vjièg xoùtov Ttg&j^svx^g nèv^xnxoBl^JBvS»priQV 
nlémv, ^vhia ixuvoi xà TtlóUx xovx&VTUxté^ov xr^v 
ds àiHvjv sXsys'xijp si^o^^xai/iyJomvff* xà y^svi^ òé 

p'^^v q>ap8gag óvt(a^xaxa(SBfidgxògf}Kty £i^% og €V- 
tv/oifpxtap iati xóXa^, -x^p dxv;(&ai^ x&p .avxu¥ 
^olxcDP TTgoSóxfjg' xaì xwp fth uUJb^p nolixwp "noi- 
Xup xaì xaXm xayadStP opxonf, fifiàtpì fi^Ò* i^ou 

■ ' XQV'^"^ ' '^^^^ ^^ xowvxoig e^cìtom}^ vnoninxii* xa* 
fir^x* ^ iipaxm mxeìwv ^ÌM'^au^ fii^x ti nttgà 
xotg ulloig ^avh}V òó^ttv t$si , xavxanoi&p, ft^x 
Silo fi^ùàp axoTUÌ, TtX^p ^TtoìgnXéov t^ei* xo^op OllAXIO IN STEPEANVm L ^29 
ev fuauP, &g xoirdy i^&i^P'rijs (fi^cffon^ olr^ rtjg 

. fUPtolt^ huiavTfiv sxoìftob c^QX^^^f «" Svf^f^à&ff* 
vaioty ini fu*T^ TtólUv g>€Ùystv , xeìl tn oyta ànth- / 
tt^{hn$ad-ai, n^o^g^rat ngàTtur, ha i^aalag 

Yfì, n^e tgifiga^jj , fiiifi àXko fttjdèVf (Of ngpinj^ 
%$è, Ttoifi' %ai natdgyaoTM toutq,. rsx^ii^toy H' 
^My fÒQ oMay vooaéxipf y &m kxonò» fivag èni» 
èùiiyeii tri &vyqrgi, oià^ ^ytivbj^ Isirovgylav fe^ 
gentil, p(j^ vfiw lEai»)QySvy ovÒè t'^v\iXaxlottiVif 
ìtahoi nóai^ xatàiov t^dottfiBifWfor iì^àSBai^iu, 
lutì ngt^&VfiOìtfuràP bU & ^Bt^ t^ tióIbh^ ij *o^a^ 
neifovfa, xal td iptvÒy fiagrivgovrta}: àì£ ini t^ 

^ i^qòtdìfuv naif av ovrog noi^aBu. stotl (i^ify a» «i^ 
(ìqBg: à^fj[¥cuBi, fiàUev a$iov ègyihag ì^biv toig jibx- 

. tvjtOQflàg^ ytùfiigoìg, ij toìg fist iydeiag. roig yàif^àff 

viv^qwtLvvigÌjoy,iZopsh^i^* olà* étintgiovaUig, wafss^ 
ovtog, fioyrjgcì ovòt^v nqStpaatv duiodav b^oup ^ 
uv tlm'lv* c^^ aiaxgoHfgdUa , xaì nleovB^l^, xaì ;. 
ypijH^ iuà> raì rdg ìavt&p avaxdasig itvgMtégag jSip 
vófiùtv d^vv uvài>, laxita <parfigortat nQdttautsgJ 
v(^v òè oudh rovtav ovfMpégstr, aAiUtTà tàv «a^c* 
vi] nfiiqà Tùv TtXùvaiov dlxipf, &v d$iM^(Uy Òùvùt" 
à^aiXctjStìv. taf at dà latito,, i(ìyKfiXdS>ir6 tàvg ,<p€i^ 
rtg^ ovTtìigi^ evftogCag-7tov^go.vg»''ov tolvvw o^Ò* 
« néidaptuu, xat fia5li%$ ovtogjuifd joifj^ tqÌx^vs 230 ^ OEMOSTHENIS 

%o tlvai (fìjfiiia, dXXd fiujav&Qomias» iyòi ya^, ^o<ni^ 
avT^ /Àf^Sevòg av^sfiiiKÓtog Òuvoìi, fM^^Sà cStvayaY^ 
■uaUav anaviXfop, èv tavttf r^ ax^au duiyu tòy filw, 
toinpv rffod)itti avvètAQoatévai , xal XsXoyla&ai naq 
avitj^j ou toiq fdy ÙTfÌM^, ùg mipvxaiJi, /iaòtSaV' 

. ai, xat ipaid^ìg, noi ngotféX&oi zig ar, iC4Ù dof^ 
9^tiri , ntd ijtayyuhur^ ovÒèv ònv&v * joìg Òè its» 
nXaafjdvoig, xaì anvO-^noìg, oxi^acMif av rig n^g^ 
eX&Hy ng&iev, ovdiv ovf aXXg, ì^ Ttgójiltifia tov 
t^nov, T<V cx^f^ JOVT IcTT^* ual tò jrjg 9utvoiug 
myqiO¥4nA mugòv ivtaif&a Sfjlot* atjfisìov de' to- 
aoiwp ydg pvxmv zò Ttl^&og tSf a&fjvalar, n^t" 
tmv TtoXù fiélriov, ij aè nqùa^Hoy fjìf ^ t^jtónntt 
tìarivfy^fi^f ^ zlvi, Gvn^épkfiàai ttO); « tira tu ns- 
noiflkag; ovdév Sv elmiv ^x^^" ^^^ tùiuSunf,uul 
tn^ i&y aìJMìP gvfU^QÒg , nalxQeitxg, ^vtvx^fiara 
gavtov vofiiifàv, ifè/Saltg fùv i^v àctvtot &ùov JVi* 
Miav ix t^g natgt^g oixiag ■ àip^gfioai òè t^y aav* 
toit TfBvd^qc^Tavta, d<p (ov tSu' aolH^tov dà tòp 

%É^X^difJtov Tttuòa, tà aavtov fiéf^gy n&taifixugm 
ùvàsìg de nwnoTS ovta jnHQùig, ovd* vns^fK^or 

'tUféTt^a^ev, ag av tovg oiptUortag tovgtónov^, «Ira, 
ov óg&TB ini ndvronf ovttag »y^v Mal (niBtQàp, tov* 
tov vftùg r^diìifiìtòru in avTOifég€^ hajSóvttg o» t«- 
fiùì^asff&B ; ÒBis^à uQùi , lu uvÒQfg Òmaat^à , wo»i}- 
etrt, Kol ovxi dlxaia. aStoy tohvv, m dpdq^g à^ff ' - * ' 

T^dkiW'Motl %^ fKj^^a^iOT/ai' làòvraq: uìofuxs yàq 
UntxìfTagvfi&g tidsra^,' oji tovTóVf iivi% òSriféO^ip', 
fi avvéfiil ftd/éigov, Ij tivog aXXfig xéx^^ dtifiiov^ 

né^^ Toìy vvv atagórrtdv ii\v àyet^v^ Ì7niò^ èè\6 

Mal yguftfMtxa é7uU5sv<n, xoìl t^v %^f}f ^^i4ht^, 

Jifxì jp^l^fXTCtNir ènolriai xlgiov nokk&v, :svdalf^w\yi' 

■yout ; T^v Tvxfi* , ^u ngòg ì\nug-à^mxo ; "à^^v- Aa- 

' Pfvxv ma>ìig t^ vvp. na^vctig svdatfiovitfg,^ > wxchf 

BJkriya ftèv ùvxl ^q^àqov nóvfioafTag, yv^ifAovV 

Alti avù^KÓòev, 'wocfoitmyfaya&&tfriy8fiófcif, to^-^ 

tovg TttfHxgar iif raig iffxàraigdnogiùiig ovteig, %(9^ 

- T(x- Mul TtXovtovvxa * 'ìttxì slg. tov^. ^xeiv éfatàeSfì, 

'W«, f^gna^ "^fjmy ti^g (uri^Xh tainfig^fàpfi^ 

déanòivap- ^fietty ìaxt, ^ tà Kmo^i<fi»»tùt aùròlà 
xatixBB i^ó&', ^vina imfi\à7i, taùtr} uvpoucuv* oèàè. 
n^ìnat mpte tàXana ai^x^ y^\j}m ^ /^■'^ ^^ì ^^ 
or^g xiqg fit^tgòg Hvgiag, oytog éyjtQat^g fiyoìfB noX^ 
XSiV xgfif*àjiap * ri yàq ,• ftdtfiv adxòv oìtaS-e elg rag 
diadTiKag fyygdìpaf «al tSXXay wee hdov éath, 
^Aqx^Tmjì diSoifit,' rag 6* vnujéqeig •d'vyati^ag ^ fuìn 
koiaug ÒA Bvdeiav àvéxdótovg ìvdop yti^axnv ns^ 
Qioqf. Hai ti fièv nivTjg ovjog tjv^ ^ftBÌg à* 'siiTto^ 
gotytcg itvyxdyo^^ %aì ovyéft^ Tè TwpHv^ o|ii 3^2 . ìyEmos^uEfiis 

i^tfyv^vdiBÌùi yoQ tl^tv avTctìif, òid ri^ r^ gtifii^ 
^^v iftiiy Tovtov lafltììt^ inetà^ òè anó^Miag ^gm^ f 

.;^if&)f H^f fdq tovJO'àtonòtanov ndvtetv. vnf f»h 
invitiip^tii fiftas x^if^^f^ff ovòénm um r^fUfW 
•%&iXriÓ£if vimaj^BÌv top lóyifVf iriUUc^d' tloa^yi» 
fiovg dvaé tàq 'étua^ naQ»ygcuft6T(ii^ o di r&r na- 
.t^tgÌBf» ivufìctftfny iyéf tavia koyi^at. xai T&r ftip 
&Xifov ay tig ìdoi iovg ^^tthcLg vnò tw¥ Òtanotw 
i^mì^fiévovq: ovtog d' ctv xovvavtiov,' tàv d^OTtó" 
xtir d dovloq tediti, é$ ^ta- TtoiMriQàìfuaì Satnòv 
et tQVzv¥. Ì7ttdéi$ay, fyù ò*,^ tu avS^ à^iiraiof, 
.Vif'fi^^otffB^ T^ ifiaeéy naì t^ tèx^ta^ fladiSuTp 
ucfì iitfUìy fiiya^ pv jwtr^^vjfii iuì^vxòtxìv ifUMV* 
%àp uqlvm* étp iàg y^q pvdèv ti<pékoiiteve^ kvn& 
tircrff^ tÌMJtop t/n voXXaxov * t$ fiivtoi liirgtog 
Màt» nàaag rég ìÌq i^vìòv Òanùvag tìvaif nolv 
tQVTov, ìtal ToiovTùnf kiégw^ tùinanótiQov fjSav Sp 
ij^ifthir» rd ò* dg tTjv nòhv, %a\ oaa ti; VfJiag, mg 
òwcifim, Xaf/LnQÒtata, ug ìtal v^ù^ aùvurrs, nòtSr 
9V fftxQ uyrow toi/i9'\ otì roXg (iàv yévti noUtatg 
Vfiiy htopév Ì9Ti keiTovQyiiP, &g oi rófjifi^ nqoatdt" 
Yovffi* Tovg Òà noiftiTovg ^ag, ég ébtoiidórtei^ x^ 
fàVp'Ovwto ngoariMu (falveft&ca Xéitov^ya^hrag, ft^ » M ' . OBATiaiN STÈPHA«V]^IÌ. , 233' 

Sutmlìif. &U,à'vivjg, di OòfpUwv^ t&p viXnQv Irai-... 
^éitf^ SoTT^ aù, ^fiia^fiaif dsilòin . tira t% 
nól&og,, fi^ avxòg r^^ié&fiv^ xul tijg^iv avi fi not^ 

vag^ tùfpg yvmìxu diéip^ixgìca, wane^ aù^ TtgògnoX- 
leiig «XXeK^y XttVTtiV, p jà f/Wfffia' laxodófMjtfèv è 
^Boi^ éx^^ vyjog, lihioiar rov t^g dfOTioiriìjCi, drif-' 
Ifomag^ nXéov, ^ tdlayxa dvo;^ luu ovx fiiduv^jo, 
St» ovxÌ tou T^qpov fiinjfiBiov, e^rai tè oìnoÒó/iiifMt, 
toiQVvor oy, aHA. tìfg àÒMlaq, fi itttl iii}y aifÒq» . 
^d/jci^xer ^Ksts^ èia %ovxop, iUa Twuv:ranoiMV,%aì \ 
vri%iMmvtagfAa^vgÌ0^i^i^voxàgT^gvj^(li^%tigàav-- 
tohy 'GV iÒ9 aìXov fliop e^tàSBiy Tolf*ng; fis^ ^fU^ 
qav ticv awp^w^ tip' àè rùnra, i(p olg S-dvaxaé'^ 
fi Svi'^^ TttDTa Ttoitig. TRit^^òs, fo àpòifig à&ijraiot, . 
jrof^fd$ avxog ttjfa&tr ut toC di^anthv, Ka^ ctdtxc^ 
CTifiCov'Òà' %l yuq i}V àluaiogi nivfig &v yv, 'tà 
;rov denTfótov ò^tf^ìt^eixg^ vvp.òè xo0ovxw x^f*»^^ 
tò ni.^og xìf^iog.ìtaTa&tàg , &jTt ^oactiaa l»&$ìp 
un umwMiitàg, oaa ìfvv Hénttitai, ùvx o^tlluff ^ 
ttdfra, dkXà itaxq^ ^uv riyiittH' ^ìtahoi' ìtQÒg 
S^mr, st likmxrKV as àn%y^Vf &g in avjwpdtQM £f- 
>li?9«ùff> Tjjy ovaiav^^ ^fi^> fìhsms àìdvt 'T^v, i^^ "' 
bhiq àc^, ihd as ^|fow,' ** 7*^ 9Ì5^ wjpiy^^Vo? 
iatf^ ^X'tP', ' dvatyuv »&-eP'jBÙai<pag^ dg ttv» ap txv~ 
fa dvriyayBg; qvts ydq; aoi ncniÌQ naqéòfovsyi ov& _ 
€Vf£^; '■ 01^8 lafidn' no&ér ì*ìXo^t» %li^ig^ ég ^fiiig' . 234 ~ JaEKOSTHENtS- 

, < ij - - 

irti Toì^ ét^&OfiivQi^tB'&iiiuviu, aò, xòa&fm&t- 

)«g^ Ttaì natòag udsltpoòg Toig mvroiy dèanórat^ 
aS^ioi&ttg noirjoaa&cii ,- nai^ygdipf^ ft^ tìaayòyifiOf 

%fjwv; (ixa xax^ ^(Àog ^yfg, %m xòv ^ftéiXQOw 
^att^ è^ra^fg, oaxiq Tpff 4(p plg %iq ovie ay, » 

ndvrtav t&v uXloip vfjiah eXujt^P n^a^im fto^ «p^ 
vtlTf ToHov y% fitìiov, o2/i«f xàl 'rov'rt& ye d fiuf- 
divòg twv Mfov UtntoVj èfjioif ys^rtgv prtm 
ya^ rifi&y roioèvw, ónehvg tivàg av. xeìt €fv nata" 
Gtttvàajjg T^lóyw, aù doifXog riaS-a, rdxa tùImvp 
nv Ì0m luu govtò %tg auroir tìjtoiy &g, dò^hq^òg 
^ i(*^, Sà^tid^g ovòàif iyx&Xdt tit^v avrShf toutos 
Ttgayfidtiov, 4yò ò', i» avòi^sg à&f^vtàot, %at ^cs^ 
naiftxkiùvg, "jtagai^ff^fisyog, 9t(fi òsti^eìg vfi&f 
ovyypéfiriP ^t^py ti nì^BXiikvd-t$g §ig tovro, watt, 
^itò %&v IfjM'ètOìi òoijìmf %y^ì^d^ì^f ov difVjUfttUMCt-' 
vaax^p, ^ tbOiig' ovòè Tmv w^aà^ Xhyòrtwv àxovtir 
iòÓHovp, i(jim nal ov (TciOTnjjrojuat.- iyìi ytxg^ ofMo/ii' 
tqioy fjtèp uisX^v iftavrott llaaiìtUa vojjUQa, éfjto- 
jf&tqiov Sé y ovic ol^. - Séèoixa (drtoij fiij tSp 
0oq(dfa9fQg jxfiàQtrjfidxiay efg fifiSg «qx^ JIoaftMXiji 
pf, OTav ytiq T^.òo{iX«^'0iwSMfj tòP«òeig>òv àxi/tSiy, 
noi iitìCgajtSTttotKfiìg ^avfià^ij roìfiovg ,'':{Kp wv avt^ ÒHATIO IN 5TEPHANVM I. 256 
fthf yl^ 4vfl dt€faÓTOV ^takda&f»' èfjtòg de avti^ 

fdv xcd^v iU/ai.. ovg ò^ ó na:ttiq fioi naffiò^ut (ioii* 
&ovg xalqièìLovs , stg tovT0vg,ìjx(a^ , e^ iffiixSf <^ ^V" 
è^ òiuaoxal, %al òiofi€u ttal dvnlSo)LMìiaìlxtr£Ìf(a, 
fiiì VTU^i^xé fjts Kal tfxg •d'vyattQOSf Òi tvòiiuv, 
toi^ éH€tVTOV òovloig, naà toìs rovrov xóka^v £xu- 
X»qffOvg /tvofièyovg. ò ifiòg vfiv nctTrJQ x^^f^S bÌ^ 

xtv «amòag, '^»ì'nolk« x?^^^(*<>^ àltòv nagéi^x^ 
Koìl 7Uvj$ tQif^Qsig'é&sXov't^ intòaùg, ncfì naq a^ 
Tov Tdfjgtaattg , hQi^^dii^x''ì^^ T^tiQiXQX^ag, nal tcu)- 
ta, ,0V7C oiféiXst» v(mg vx^f^t^oav x^Q'''^ W"^^» VTiofii' 
fAVf^ifiUù, rjfiBÌg yàg OfpuXofÀSV vfuv^' àì£ iva ^^ 
Xd&ta T» Tta&tìv %où%m ^m^ov * ovòà ^a^ vfiXv ap ' 
yévQi;ro xtMv* j^oXXà S* ^(av ^sìv négl tov vfiqL» 
a fiat, oix Ixavòv ov jò vStàQ ó^a> fiou wg ovv fià" 
XtOT "wr aTiavtctg Ifiog, riyovfiai yvStvai t^v vTtsg-^ 
PoXfjy, wv ^Òtkri/jts^ ^ifàìg, tp^data, d axéy/àiro 
Ttgòg iapTÒv ^aajùg vfim, liv oVhoi xatéltnev oU 
ìtérr^v, eld^ vttò toitov 7ts7iov&ód^ kainòv S-slti 
ToXt^, ansQ rffjLÉig vnò tovxov, fiij y(XQ sì JSvgogp 
ij Màv'Tig, ij xig txaqxog ixdt>(av, òvtog Òè 0OQfil6nf* 
alXd tè TfQuyfia xò avxó' òoÌ/Xqi fièv ixéivoi, doif-' 
X09. (J* ovxog »/y, Òta^óxat Ò^ vfuìg, òsanóxjjg ò^ 
rjv iy(à. ^v xohvy vfim uv .sxaaxog òlxffv d^i(a0s^9^ 
XapuVr tttvxtiv Pojilisxs xufiol ngoa^xeiv vvv xaì 
ròv «q>ff^fièvor xm fmgxVQTJaai xd yjivòij, xóH vitèg 
T(óv róftfav, xal VTxsg xav ogìmv, ovg ò'fjuafiOHÓXBg 236 DEMOSTHENia . 

tdtg àkXois, (iVfifiorÈÒovng. nàvtUy oaa dmixóttn 
f^ft&v *"' " noiì (jpvXdttovxtg , iàv ntt^dynv im^t^i^&aiv 
iftag,. naì n^òg ìhtaaioy'^àTtenrtmrng^iotr fii) ipSauf 
ujiavta fMfiOQtVQrixévai, • ti ovv iv r^ ygecfifàazfia 
yéypanraif ti pvr ov tòtt am{ktl(fov ; ti^^wii 
naqà toig^ uq^ovavv uyiifqatpri} iàv Òè ftsjjwgtv^i^ 
'niyw, tòy fUr Ì7ntQù7tsv&7Jyat xatà dta&rptas, tòt 
f imtQoksxfffai , tÒP. d^ejiHV nolagf h «Xj t« 
yfy^wmati tavt* ig&tàts' & fàq ot^o» ptii/oiqt^h 
^ìtaaiy, ovitìg ékBlv(ity n^a(iSftttQtÙQij*èP, iàv ò^ 
èUÒQWftai, Toy nvjtov^Tvi àUuv6tà(fov jjSh òtoaóv' 
ruav dixTjv riyuaè-h' tàvra yàg av notati, ifiol* ti 
pofi^aBte, leoà toitovg i^g «yav kokmtdag ènusxhr tnOBESIS TOT KATA STE^AyOT 

v£rJOMAPTrpiJiN\àErT£Por. 

AÓrOT. V . " 

tàv toiftm T^ Xó}^ itaì tSh ^aadvtwtèvtt imita-' 
xcmxivd^etM, %al itega 7tgoattaéy$Ttu , ù uaì nor ORAtlO IN STEPHANVM il. 2Ò7 '•* " *i ■' » JfIM0S6EN0Y2 

KA7'A ^TB^ANOT WEtJÓMAPTTPtSlN É. Ti chtoloyii<ntai its^ì t^g (*ùt^wgiag^ sm^yoiv t^ 
Xóyta, &gùv mhn» fisfia^v^xs rà iv t^ j^ga/ifior 
Tué^ /ByifetfÀ^vou, .xa* i^pmatwr ificky xfà -avTÒg 
a/^év Tf vTtsvóavi', -e» avdg$g òiKctinaL 'noivov^óg 

f ng hjn^ ^o^fuwvog mMoH ufia t ^KÓg iaxi,^^tovg 
iyX^t'QOVvruig toI iffivò^ ftaj^tv^Hy ical t^v -ei^oXù^ 
ylacv tvdiìag vnèg «yTcHy fuiati^y. otì ^§ iv zoooìi- 
7^ lóyi^ ovÒafiov nA^tvqag nai^kfx^'to v^v^ ^ 9) 
dtart&sfiivia t^ nat^l t^ èfjt^ naQsyiv.Bié imv av- 
ròg iavTip' t^v òiad^xfiv, -wàt fiòévat, tàvra ot^ 
dpTly^oupé ixjziv , tay Ì TiaxriQ fi^v àU&BtOf ^ àvoi^ 
X^ìv Biàt jò ygafifMtiiov f o npwsi dia&éfji^ov ét^u^ 
ifov xaxfiik^nuvy taina nvfiftéfiyriad^é fwi, odXd fAt^r 
ÓTiàts fjièfia^v^xev , dvU/Qaq^a ^vat tS^òia-d^^ 
xav tbhf Jlaaliovog td èv, t^ yf^a^^MmUa ^sy^Ufifié'- 
va, rag dux^xag fitj ^(ay Ì7tiÒiUai^ ' (ir^d^ mg ó 238 ' DEMOSTJIENIS V 

vóforog avTdug ^taxi^t^ov tov notxQÒgf mó^ «ù 

<4fitf$; ti Tolrnv 7t^óxiri(TÌv- (ffìoiv tìvat, ual /ajJ fMtg» 
jv^lav, OVK ùilfì'&^ Hyti' anavta ytig, osa ntnqi' 
Xovtai ug TÒ ÒiKaat^ov Ttgotcalovfisvoi dJJ,^ÌJovg 
ci otvti^ixoi, ÒM fia^Tvgiag Tipigézovrat, od yàg av 
uÒtlr^^ vfitìg, tir-^tnlv ilr^^y tVts ìpwÒ^, a ^oè- 
éiv ixdtfqoi, il firi tig jutì tovg^ fidgTVQag naqé- 
XdiTo, 5xai/ òi Ttagéaj^ritai, toifTotg TrKmvorttg, 
vnoòlieotg^ ovai,^ ìpiÌq>lS(fT&9 in tSìp iByofiipùiv imxI 
fiotgtvgàv^mv , a Ov hfiiv doxj} ÒUattìc tlvat. /9oif- 
^o/iat Tolwv mal rf^v fioiQTvglav i^héy^, Sti ov 
ngénhifflg ian, xal ég eÒH fiotgrvgtlv dvrovg, ttntg 
fylpf$to é Ttgóidfiaig, mg ovx éylyvBw, fiagtvgov&t^ 
^nageìvcn ngòg tm ^laitfitfi TiaUt, ot» itgov7ittlB%TO 
.^ogfilmv linollóSctg&p ontolyu^ tò^^gafifiatnov, o 
nagm-xtv ^fKpliOP ó Krjipiaoip^rtog^ xfjdtatrfg, Idfrol' 
lódiogov ò^ OVK iSiltiif évolynp^ ovto fàv av-fiég- 
tvgovvtsgi èSóxow éHfjS^^ fMtgrvgiJy* évrlygafpa 
$8 row dia-&7ix&p T£!)f ffaaiiopog (Mtgrvguv clya^ Ter 
iv T^ ygafifiettiio^, -S 7tixgil;(&T0 0ogfài«aif, fvqti n»- 
gayeìfo,l»éPovg éxdyoì dian&fiMvta ^^ fi^i^T ildórctg, ti 
ÒIÀ&8T0, niog ov Ttsgtipavmg àvai^sxvinitt doxn vfup 
. tìvai/ «XXci fjtfiv u apriol WogfJtliavog Hyorrog m- 
fftsìJeèìt tdtt dhjdij eìvai, tov «vtov dvògógiim 
max^ifur ts l^ovti iovzm tavra , ìtaì x$Xihorn 
fungTvgSiv. oi.dé ys vòfioi ov zavxa Xéyovai'V, d}Xf 
a ay tiò§. tig, xm oìg av nagayévììTcù Ttgartoui' ORÀTIO ipr StKPHANVM. IL 239 

Y^Qf^ifi^n^^ 'iva (A'Ìj ^d<f^%tv ^jy ^ruòhy ^ijtc. 
ngoird'éivcu roìg ykyqafifAivoiq.- àko^v $* ovn iioat 
^iZvtog fiot^tv^P, ukltìì Tt-dysMTo^, tmv òè ddvvd» 
tory NO* ìmèQO^Uav, iyfmqtv^HLV ytyqofiifiii^v Ì9 
ygafmdfBt^' xoà uno t^ avT%g ituax^ifftfon, ^t^p 
te ,fM^vqUiif., Ka\ éufjiùigxvQiaf ùycn4y£a&eu afia^ 
*lv y iàv fUv ara^ijnx» d iKfia^jvgTfaag , ixuvog 
vnódixog p J&v Ìfièvòof/Laqtvi^mv * iviv de. fiii dvadé^ 
X^itai, Oh lÀO^TV^cavits tijv èmfMqtvqiav, Sii* 
(favog fQlvvy ovjoalf ovt eiòàg dia^xag xaval^ 
TtÓPta TÒv Tuni^ ^(*^^> ovtt TtetgaysvófASvog.ndì- 
nots òiatiS-ffiévf^ t^ Ttar^ rifitav, uxoùaag de 
^o^fiUivog, fUfiagtìfQt^xBy dnorjv ì^wvtog Ter ipfvS^ 
Tt, xal TfttQee tòìl vófiùv. xaìi rav^ ot% dlri-$^ it^r 
yti, avEÒv^Vfiìv TÒv vó/wv dv€iyvwaBrai*'~ 

MiAog,* jìko^v elvai fAaqTvqiiv ts^mrog* ix^ 
^aqftvqiav òè, viugoqlov no* dàvvarov, 'Iìq toI" 
wv wìà nag Irc^y vòfiov ftsfitt^ùfrjxsv , ànidu^t 
vftlv fioùXofJUit', Xva tiàijxe, ou fjLfydÌMV dèiìtìffid' 
X(av ovx ìjfiiv xoTOKpvyijv 6 ^qf^Uav, 7igóq>aaiv Aa- 
(ìùv Xóyuì Tìjv TtgóxXfjaiv, s^fff avtòg tìut^ì fiefia(f* 
TVifì^xt, ngoatfiad^rvog toltovg, òi vìp ol fdv òt^ 
•zaaxai iStimxrii^fiaay , &g uXtì&tj- joòtfov fiaqxv^ 
govvTOiv. iym òè ditèatSQriàffv , wy 6 Ttarrig ftoi 
xftTskms xg^fiìdjay, 'xal Toi) òlxify la^sìv -jTsgVoìy 
dStxovfiut* fAftgwgtiy yàg oi rófioi ovx i^ty\a\ì^ 
fòp oivt^, ov% ini tulg yqoupotig^ oiiial rwg òl* 240 ^ DE^OST/HEI^rS 

■utugf 4ivv' in tcug MV&Ìfpatg, é xoUv¥ ^ofUtiv ctv- 

. ^ tèg atftùì fi9fiaif€Ìgtjnep, ^fitétf q^eiaìr oi/roi mtov- 

oarrfg iHsatov^a^xa ft^fio^v^itivat. Iva Òi tlÒ^n 

I Mfiog. Tolv ùvtiòinotv inérayte^ BÌvm ano* 

^ MQlvaùi^ai dkXf^otg tè, i^wtAfitvov, fAogrv^ìp ài. 

fi^. ^Héiff€Uf&8 tohvp rovtòrl tòf vófior, og itt' 

Uv9i (moélìtovg tìiftu %Sv yikvdofiaqrtvgtOry nalwn 

eivxòtóvTo, m (jM^TV^èinagà tòp i'ófi€fP', 

Nó(iCìg. ^£inoi dina* ÒTTÒStMot Twp 4fmvÒa(ut^ 
tvqmp 6 fint^TVi^aag avToli tifitov ^ on fui^w^ 
naqà zòv vóftoP* noA 6 n^fiolòfiMPog xuvct javrd^ 
^'JEti, toipw mav ènò tov ^^^fifàtadoiv ^obi ri^^ h 
tjf 1} naqxvqia yiyqtatruiy or* %à ^ivà^ fufta^ù" 
> ^xe. ^ iUitct;xci»/i««av Tt yàq éatt, uaì oìko&*p ttau* 

I . axfvuaftivop, utaltot tovg (ùp xn run^aypàpa fiet^ 

f tv^vptag, stgooiinu otMO&tP taffio^vglag icira- 

akèvttaiUvdtg futqfiv^up * tovg di rct^ 7t^xUj<nig 
fi9iQtv^vvtjùig tovg ornò tavtoftdtov n^patàptag ìp 
fiàktìfì ytyquLfiiàép^p tijp ftaqtvqlap ' h» 4' t» ngog- 
/^àtpQit, «ì UTiakthycfi flovXii$iì, ^^diép pp^ qv»o^ 
mia fùp tavta navta i^fìiyxj^uu tA yffvo^ ft€fm^ 
zvQviMÒg,' ìtat naqà tòp pSfiop, fiailafuiè ò* vfup 
9uù aitò tovto éWfòèìfyii, mg ovt$ Stàdio 6 7t«rni^ 
ìifi&p dia^'itnilP ovÒBfUmp , oi^ ol pó/aÓi ìA^p ti 
^ ' yéq tig ìgoito vf¥Mg, xct^ Ì7toiovg pàfifwg ÒÙJtth' 
A^BÙsad-ai ^fiSg, ò^kov^ ort ditoxgiPui4J&' 4tp xa- 
lù tgùg xufùpovg,. dkkà (t^p ot y$ pófkok iitayo* ORATIO IN^ITEFHANVMII. 241 

(ifj TÒv avTÒv iip^ anaaiv a^valtu^, ovxovr 6 fdp 
y6(ioq outoot tóig avtpig vófiòtg noXittéèadv» rifJuS^ 
KfUòtt, ìutl pVH «iloig, ió de Ttar^g ittita ffjasK 
ini ^vffvHCfiJiyV tf^/ayro;. 4 òè 0q^fiiàitv d^tivmog 
iyèvBTO, ini Niimxpiifiov nqxovtog, òmdtf ras 
voTS^ov, fj 9 Ttat^f 71/iMf à7Ìsdttr», TtSig uvìyvy'ftii 
étàè>S a nati^Q avtèìf à^&ipf^'iùv éaéjuvùv^ ìdtmt» up ^ 
T^v havtóv yWùUKa, »aì Tn^STtjjiiiicuFB fdr av fìftag, 
xotTc^^i^ac d' oy v^g òngsctg, tig-noHf vfi&VtXafii, 
TiaQÙàsò* ttv xal jovg v&fiovgf nàr^i^ uè wiJlXio9f 

dTto&avóyia, Òux^finag mmaXvjtHV , Sgov xh^iog 
fjvj dkldffiiv'civj&ìfT&vpóftmÀMÒaarftg, ftn^ 
moà^ &g ov nvQiog ijv diu&ia&ftì* léyt tòvs^ófiov. 

^ MfÀog, ^Oaoi fifj ÉTUTtolriìfTó, wètB (i^tt ànu» 
TfAVf fifiT iniàtndaaadixi, St$ JSòXutp tia^t v^v 
cIqx^9 ;fffir iavtou dux&éff&at sìvai, Snag av t&é* 
Xfi, ISiv fi^.naiòsg loai yv^atoi Sio^vn^^ Sp fiffj^fju»*'' 
vi&pp ^yri^g, 9} (paggiébuov^ ^ vóàev ivénsv, ^ yv*^ 
yocixl ifiBi9^iitv<>g, i^vtiò t&v rov Ttcc^vèfuay, ^ 
vn àvdywis, fj vnò òstffioi *àTa%fi^&sÌg. Tov 
fièv vófiov jolwv dntjKÓaJs, Sg «ox «^ òta&iixoig . 
ùta-S^a&stt, ià» naìdég wai yp^aioi. ùvtùt ài ipaa* 
xa^a dM^a&a$ tèv^aréga, ég òà ^agiyévovro, ' 
ov» axQvaiP éniÒuSen, «|cpy dà xai toDto ^y^v/ii}- 
&ijva^, oxh baot ^^ iniTtotfjvtOf dJJ! l^auy TtBtpviió^ • 
x^^fioiòi, toitòtg i p6(iòg ÒtòiOiuy, Jdv Hnmòég 

I>AiiosTH«Tou.iy* / " Q 242 DEJHOSTàENIS 

imnohi'^x» vnà» toìt àtiitov noUtfjg^^ (j&às opdè xatd 
. voSj%o ^^% auTfb du)if^-&tt& àHi&ì]xfjv - aHiag n 

(Wif. ^Vt) ntuòé^ n tpav avt^ ifttéifimjd'S de xoà 

" 9>«r^^i(^*a«^ il ywmtMÌ ntt^^éfAsvov , iq^ vTtà ^gtugt 
ot^vgop.'ìtsloùovéix'.t&afLokvdftet^ cnonuTé de, d 
xoig> ^9 fìpàufà. Òàt^a^touu otvjQk tàr^ natdgpt., f^iì 

Q'dm.^ raiit^i^^ j(WwiitikèQViffiu ri^y htvjov,, ital 
^jtftt(f^i^9Uy.. twto. n9^éÌM^fPt.y fóitt^ idr yàg ovdà 

TccDm dttifi^wg iSndff^^-y ff«^<^^^» fo^nw ■ noù toùs 
và(iov$,, 7ui^v>if\t^ifavff%,Td^.fyjfvciq: noiusO:»^: 

i&^itflS; ^f^H^ i^<f€*^ Z^*^ Sfi^i^ij^ogii alftoak 
Uyt,. . 

2V<(/uo^;. I^o» iy^^ofn iki'i^ikmibés^ òàfit^ ORATIO IN I^TEPHAN.YM IL 243 

slyai, ^netrig,. ^'a^U^p^ ^juditoffi»^^ tf mvrmog ^ 

de i^ààg ^ jQvtwy, éwtf fUriTit^Xn^: tt$ ^;. -rd» 
Hvgior^^iM,. iàv òi (in fi,. Sv^^tiìi imi^ìj/fi,. tov» 

Tovtwy. Tfi ff^xl^,' ol éoftiàiìitoL ftQt avzoì ^«/ua^tv* 
fiiv ìpBvÒHs oVèa^ OLF mfi(^9f^0-dmii tùhI dUi^tt^ 

tipai •' TÒv dà a^f ay (mt^Iv., x^yfLi^^^L iyw 8à (pai- . 

t&g 0VPfg^fi09^rffiÀijTiffÌ^ u^Àò. iitj^p^iit èyujdv.am" 
dfiliukvy>tQMi^ffitfjl(Sty ,. "tsuf^VT^ìfU' ^' d na%^^ tùì- 
XeUy, QÌ8 ovl/^ ^pÌI/^9> Tor^ de ^^aarnvc^g amòv èB^ 
Tavtf,v «af > ^Sìèl/J' Jic^f rtwToS roiizov j3aaavl^ia&a$ 
avUtg ^t)4<<to(ii%\éiXf^^ Ì!i^lt(> ^^ ^ ngosìtaXo V^i> 

' ' ' '' - Q a • 244 BBMOSTHENIS^ 

9otpoy, fi fifi ipipti 0o^fdi»¥ MOé ngórégov Òuip&a^ 
uàìHu Tijy fustiga T^ìfifi^v, nqi¥ ovà7ioipdln$ 

pog* ratfz» ài ngottalovfiétfùv jÉiwXlodtò^v evx 

tattfvp véftop introÌnoi4 uvàypwài, iq iultòe$4xi^ 
òhtm&iar 'tìrm^ t&r intnl^^y énaaw, noi ^ibwp 
luà «at&y, mù iKqì fdp t&p- nohir&p, top vt^x^pw 
ttadyttv naì imfuliua^ai , n^ ^ %Sip fuxoixmvp 
xòp noXifia^x^p' noi ortTtidotop p^ ^sIpm ^ur, 
fàt]x9 xh^(^p, fjtfìitt htUlfìQOP. 

^ MfiO^. Ìtìiil^%p ^à tmp nXrtgtffP , ^ùà Ì7nitl^ 
^òfPyOfFOi tìat C'^^Ht Ttltjfp xo% ffnìgoipa^i&pog, op^ 
tjdòixop de xX^QOP fi^ è/HP^ Ovxovp mvxòp , tSju^ 
ifioòhto 6^&i dwn^mxxBad-ai, hux^if %lki x^g éfxir 
»h)gov, ^xw xaxd'ifÓatif ayx^ n^a^ìf99, tìxà nuré 
ytpog' n fdf wg vmQ daxfj^, nfògxòfp a^foi^a, u 
di vmg&Piig, nqòg xàp mUfiaQX&p, ual taxi, c^ 
mQ ri ÌÀyup ilxB òtatmop , nUtnxvxòi hfuSfP xovg Xeh 
xàvxagy' fuxn x&v PÓfimp leaì x^g tfftifpov nigiop u^ 
pai* xal (M!^ avtòv ùivx^'VÓfióyg idlóvé^fUPùP òm- 
ngà^ad-ar, a iftoilsxó. mtiì^a^ ^ naì xùpòì wèf 
pófUfp, og xtUifuxfjp imMimiP^^ Bp naiÒ^np «y- 
xmp yp^^Uop 6 ixatr^g òié^xm^ "^iaP éTsoMpmaa 
9I naidèg jt^Ip ^ft^ìjai^ nv(flap bÌpih. \ 

I NQfiag» "<), XI up -^n^pafio^M tpxmpvlw 6 fot' ORATIO IN STEPHANVM IL 245 , 

P0U, Ovxovp ówòn ifh^y, tikv^ fuv ^ IuxiH^m; 
iatìpr r^v (fiaaif QVtoi jòr ntn^fa ittnaltnùy, né' 
qà nàwtag di tovg vòfiov^ fUfutQTÙ^ns JBtèfpatoq 
oòtoaì lÀ ìf^tvÒi}, ,ng àvxlfji^qtà iati t^g dia&f)Kfiq *' 

fivifuvog òimti&sfAiv^ jf nùtqi'; tutnoxfxv&v . de 
(palvìf, Ttt^l tàs òta&'ixag, %à ìpBVÒij fièv avtòg fuiQ- 
TVqSfv kxolfuùs' uléjtnw Òè jctg ahfd^tXg fia^^flag, 
-ilSf»7teumf òè lovg òtnaaws, oìwiardfKvog ò^ ini 
TAi^ òliMég^ ol òivófiOé «ai nt^ Tc«y touuiTov ygfih- 
9i}y 7!nnoi4>u*Oi. ^ ìmU fio} dvd^p^a tòv vófioP». - v 

Nóftog, ^Edv Tig avpitntftm, ^ awdexdfy t^ 
^XàcUay, ^ T&p dixaajtf^ifoP ti t^r jidrivtjai>v] ^' 
r^v j^tiijy 1^^» dmqoòoìtliji ;|f^^aTor> òiìhvg ^ ò^X'^ 
usvog, ij Hat^lap avviaxfi ini Katalùasi tov Si^fiov, 
ij 9Vvijyùgo9 &p Xaftfidrtf* tct zfif*f*'0^ ini taìgSl- 
MOig Ttiig ^idkug, ili òfjfioakug, • :tovtmp sìvai tdg . 
Yiftuipng rn^g xovg 'd'ea^.^tctg, ^Hdéotg ay rotVi/n» 
vfiag èqolpfnv ini xohtoig anaak, uazd nolovg vó» 
uovg ófioiftoìidug ÒLudifU;' Tidrc'ipoe tund jovg t^g 
■ nólewg, ìljjt»^ ovg ^oQfjUtav avx^ vofio&BTtì, iyò ,' 
U9V Jùhìiv toòtovg na^ofuu Vfiìp, ual i^léyx^ 
aitoùg àfà/fpotiQOvg.ntiQotfiBfiriìt^tàg' ^f^Uava fièp 
^i ^9XV^ iàtKVjfaPTCLtifiSey xeìl mnoauqriffavteb %d 
Xgv^fAa^vty Si 6^ noMT/ip f^ijuv wn^li^, xal ifdaStMft 
zoùxi^, fUid t^g tfaniSfig xa* toti i^aavm^lovi - ' ' - - / ■ 

I 

246 bÉMOiì'rHErfjS 

I 

Srùpétpoif 1^ fó^òi^ì tu ìfiBvi^ jtsuttpv^xótet, Kàì 
nagd tdv vófior, vL^rtòirVp^ ìa avòqt$ òiàaaxai^ 

nots àfHyijmpfiti'rtóiiiàctto' ' M,iipi nrv^gtKp&p fUr, 

tovtov yàq Inxa^fnataXdftòfkriv ol 9i'€tu9ifJtfp<H, 
' ira foiifkì^ ÌÌSfì , a ÒUtti^érTw, niog ow vfmg tùtf, 
9n •dvtlyQCtijpdr'iuW xwv ^di&Ofjnùay tSiif ffaaiisnfàg, 
tà èv tMygetftfjmfélm ytygéipifiiva/ 'àiofiai ó' Vft&p 
&n4hjiùp,i£vìfd^g'òiìéotatttì, Molila fioff^^ 


Mmt£fÈ9TAOT WÈTJOMÀPTTJPlSlN 

\ Jiotor. • 

$utttird^ BÌèngéVmv %oifg'0<p9lkovjag <rKe^ fgnt 

^órav npég. ^iXùg fdf òw Sl%ovg ùeTtqdrtm 
lieJjf^^ ^oÒ9ìf^tòvU^v Uywp^, 0s6q)fi(iov Mal ORATIO.IN ]I^VEIIQVM. 547 

ìSXb. Hai- ^ fiip Jijìioxd^g ckfodélkixiy, 6 de 6^ed- 
ij^lÀOg £T^ jÀB-d-o^svifjtBTog ìiv, yniq>iqafMrrig> òè trjg 
fiovX^i, OT^) tig av dvvrjjjai Tgòni^, 'loìfs wpHXovrag 

* tloTtQfiTtuv., fjKsv ènì Ti}y auilav Toìf Osoqìfifioy x>v- 
Tog i vvv Sina^ófiufog. ^ 9i àipifiaxioig ^tXXtìkoig 
ivitnvav TtXfjyiig, *aì cuxlag xoct «aiUijiUiiy -dlìiag 
dniiysyxav, éitdxegog^ ipàmetay tòv et9qov Sgfyir'iìav 

.nXfiywy rovjo/ÒQ r^v ^ a^x/a. n^ttgog qvv tlàtX- 
&dfv A Osóqitiftog , naqiox^xo fidgTVQag, 'Evegyoy, 
ual MytiaL/ìùvkov^ ^ ròv (ùp^ 'àdtXipòy ìhxa iavroD • 
TÒTf dèf ^d^air^y, oi òè ifiaqtìiqriaav f 8j( Osóipiì-' 
fwg jdy è^ovXno tnagaòojfmt "^v av^'^ontov 4Ìg 

io(*i^r ^ittfog i^g^tó twr nXtjy&p^ ^tatia de ngo^ 
xaXo^^fÀBVov xov -^io^fiov, ^hoI ^itgtfòMvtpg v^r 
^igdéaii^v, owfiUf^ato. riXog, iti jjàr dtKatfxal 
ffjr ftaQrvgln 'Tnig^ivxtgy virèg Ofoq>i)(tov tfjy ynj^ 
ipoy e&spto* ó àè r^ttifd'dg, toig ftdgtinuv, -.cuc 248 PEMO&TH^NIS JHMOSeENOYS 

KATA ETEPrOT KAl MmìSIBOTJOl 
WETJOMAFTTPISIN A0r02. 

naataì, vnòloaiov ày&va anoòiòóvit^ %€tlgÒhuuq 
wv ìffBVÒofuxQTvguiy' Xw, eV ti^juiif^^as tà ^y- 

fVOfiépag., ij ftUf^qUt^ nt^Qo. top v^fiov fmiQiv^ 
^slaag ^naTi}<ft Tovg òtuaQxiig, fttiòèy avrò» nAéoy 
fivìftak' oAX* inusm^ìitàfuvoq tcSg jw^rv^Uùq 6 
adtìCfi-dslg, nmì dotl&àv &^ h}ing, xa2 èniÀuBnq mr 
^ì Tov nqàyiiaxoi Tovg ^àqw^aq xà ìffiv^ t^l'^9' 
tvqfii%ótag , na^d re TOìmav ÒUrpf Xdfltj, hoI tàv 
n^o/^alófiivop VTtóifixop Ì^V "^^^ xa«0Tc/ncSK %(à 
Olii toDto tu fihf ÒuoHOVTi iluTT^ ij$oir^ap t« ÌJUt 
xlfjLM^ inv ^itft^^, w$if4>^ dux TÒ TfXij^og Jino- 
tgénotJO òithìLUV tovg ftdQJV^ag %mv ìffSvdofAa^tih 
^mv 6' ddtKovfuyog' t^ 9i iipthyùvth fu^àktfg hdr 
^ìtw Tiiu»qlag, lèv ah^, noi àòajj Vftìv rà ^/svòij OIATIO IK,EVE*(;VM. 249 

vfn'f; yà^ ng to'vg fMqiv^g fiUiffurctgf aaì n^ 
aTiuauvrtg^f oìg^oiy ovxoirfiaQtv^fiOCdat^ ytfl(plSBO&B. 
iva óvp ftìi^ vfmg i^nai&aiH , fiìi^ ot tlaLÓntq' 
tlg vfi&g adtx&vtai, diti tavtU avtòvg VTtoÒUovg 
ènoifìff^s Q vofto^htig. diofjuxi Òà vfA&y *àyò fUT 
èVvóUtg fiov cbegodauiiStcti nsgl jotf ngifyfia^ag Q 
«gx^^ '^Ttavra, tv» ix TOìfiwv eìÒ^ts^ oua fyt^tè 
. ffdtxif&iiv, Hat iSìiTtax^&tiaap oi duiafftaìy xal eu- 
TOi TU ìpivòij iféfxgfù^aety. fMiata fdv oiv av 
ri^ovìófitiv fttì ^iv xà nqàyfionct» ù ò^ oi/»* av^y- 
xa§t^» xig^ nQÒgft&ioifxovg ridv iaxtv thném$ , d ftij^ 
àyv&xiffiaiv vfuVt vvv de nUU^ ftot X6/og &ixat 
Ì^lsyxoyx$ xà^ xqònov avxav, ff xijv fiaqxv^iay 
yjEvdij owraK lugì jièv yàq xr^g fia^tVQÌag, Qxt 
y/tvd^ iMfMiQXy^ìiamv t avtol /uo* donòvatp ^Qyo^ 
è^sXéyxsiP avtiqv * xtt* ovx akXovg "ftt , dal ftdffxjugag 
nagétaxfo&ai , ì}oivx9Vg xovxovg' iB^vyaq vvv aò^ 
xovg ftTrqAAc^ai TtgàyfjukT&tv , xaì ft^ xiv$»fVHt9iv 
flaióvtag^ slg vjMig, tgym ^tfiaiwsortag , mg aXri^'^g 
ioxtv ^ fko^xìtqia, ovx vfd'Jèli^aai nagadovvai x^y 
&p&g(ajiov,' ^p .fUftaQTtfrixaai ngoxaléaaa&at nqù^ 
xa ÒMnxfixfl . nv&éòùq^ ix xf^Ólav, nkqaÒMvak 
txoifta^- tirai OiógytjfMVj r^^ùvv Ò^ iyw nàgaXafjk' 
pàvuv, &g,ol fiuqxvqsg ti^p ol xóxs nagayevófjtsvot 
il/Loqfihqniisav èv x& òtxaaxffQH^-, ^aì vvyl òè fiaq^v- 
Qfioowfi* xal ObÓfpTiftog avxotg, ,ùg uhj&ij fjtsftaqTV' 
Qf]x6aiVp' ovx imoxii^axo, ovò* 47ttìSàQX^xai xwr 
'^tvdQft€tgwqt&^* oxfààv ovv ik xal aiioi |«o« 4l^ò- ^ _ > 250 . V DEMeSTHÈWIS . 

ioyohrip fyf 917 fm^qiiff i&éhivfiè négcAufifla- 
^%vp t^y ap&qbiffov' 6uàipfifAor dà àvafidXkBad-tu 
M$kèùuv, èfiè dè^ovx ìòiìsiv, r^p 6* èyèt ftèp tì^Unea 
naQuXotulìdKBiP , 'ì&ééifTjfée^diTtQùìhcaléaùtro naqa- 
iùvvjuti, &4 ovTol q>aai, ' tò Sé acófia ovòsìg sìòe- na- 

òntaatti^loì ^artgov, 4tvt &ll^i ovdctfjtov na^òi" 
dófuvov , èfia^lj^ifav ti jMqivgtg ovtbt ^ wg ^^é- 
Xoi 7t(XQttào%v(xi Oeó<pìfiMg^ xal nqóxhiinv ngoita- 
Xotto* ù)fid"Qgàv $8 ol Sixaatoù, wlijS^^Blvàt trif 
fieti^TVqiap * ipslyup de ^^xòv |)U//ov i* t^? àv- 
'd'Qùmov fiè^ itjg mxìag, ■onÓTégog Jifmv tiqìs^ x^^' 
^v aòixùiy^ :tovTò^:yàq iariv ^ cuxla. ntag ovv 
ovx'ùvapimòvisJv^ovTOVg tovg (io^Tvgetg %à ì/fsv- 
ò^ fMftt$QtVQ9ixévai, m/8 >ovdè vvp nfa^oXfi&at %ò 
aZfAOf tijg upO-gomov TvuQaiovpotif xa&d 'wipaaar 
ngoxaXéaaa^ui tòp Btò(piffiOP, xa7 iftàgiìf^amp av- 
ita' xcUtot rr/P fdv fxtaqiv^p i^Q^P «ig^ /hfiaufv- 
a&ai, ég uli;di^ wju, xttl xovg (mqrvgag icjrq^' 
'Xdx&cU'Tov aymvog, TtoQWpépTog rò e&fm t^Jp 
&gibì7rov' T^pd' Sp&gtumop nsgì t^ alxiag ffatoa- 
piStff&eu, iq>' jj iyò dmxio dlnjj top Otóipijfioy, 
Ì7t$idìj tòte ov ntt^isx^, xàì top ÌÌÌs^op ^ w à 
0eÓgfìjf(og t^yt itÓrtr Mamtt&p tovg BtKaajòg, it 
toèttap ylypBG&m; 8(0} ydq iP ttjf Mxji i^g mxiaq, 
tovg (lèv fuxQTVgag zovg Tm^yspofdpov^ , . ««♦ fiaQ- 
TV^evyrag tà ytvófiepuip yqotffftnxeiiiixatò ròv vò- 
'IfOPf^ fivòelg HPcii, xalvn éffóv naq^&nevota^Tt' \ • t'« OBrATIO IN BTÉRGVM. 251 

0VX 4k ygafifundov ^fiaq^Vf^avaav, •aXJl' è% t^^ ia^" 

Xstg&v HÒLnua» * a '^i) , t& Xéyaì tdn xaTàx^éfievog, 
ntil fidgtvgag -noc^tx^fitvos xóhtMfV-, £^àia t^i/g 
diHmOtag, yvv'^^tiiyxf^oii ìpevd^ ovra' rà y«f aw- 
fia ^g-cMgStnov où ToXfifl nagadóvrou, uXlti fiaX^ 
Xov TtgajJQfirat vóv!aò(X<fòy xaì tòy uffisariiy tfAindo^ 
fujtqinf(*^v «ytapll^^a&atfrì.Tia^aàòvìfeti tà^f^fiGi t^^ . 
àìf&qùmov, 'Moil dinódwg ùijtriXXaxS-aè , Moà jU^ òid' 
Xo/wp, ual dsriino}9, Àdv èovmfiat ^uùuf^acivteg ^ 
vfÀ&gàitoqmiyuv , noJkAxtg éjAov nqoiiaXtaiXfuvoti, 
xc:l i^iTqaamog j^if uy^^tanùv^ xal tótt a^ovy^ ■_ 
log Ttaqedajipiivkiv) KoituBrà xtiv pixriP xotl ot9 ^{e* 
tivùv ttVttSlg, xal iq> tj iyé 'èii^ ròy 0€Óq>r]fiov 
Ò9&n» %rjg (tljtletg, kal Jjil ti} dvaìcqiaBi twr Y^sv- 
dofiagtvgifaif' xml TovTmv.^ov 7igoa7toiovfièviay,viXÌM 
Xó/ta ftèy ^fiagtvgovvTmy ré ^évdij , Sp/fti di ov ^Jéa".^ 
gaàièóvtmv T'iv/eivd-g(anev': sv ydg.jjètooevt 'Ott ^ct- 
aaPt^ajMVfjg avt^g, ^Xsyji^aevtai •ddiK^tftteg^ ovar 
àòmav/upoi, vtg^di Tavta-^^'dTJ Xéym, TOincoH' 
vftiP' éivapr^attiifi rdg fietfzvgicis* 

MàQTvgioii, ^Ott ftivtobfvv noXXdviig nq(Mtu^ 

oiddg fcagMIhv, pufmgtvgtiTm vfur, tvait ttal 
i» ttìq^ijgwv tìè^te, Sri ìf>svò^ fUfiagtVQ'^HtJUTi/dgi^ 252 DEM0STHEN1S.O 

tò aufia tI{^ ay&^n0v, ovx m^ d^nov &ó piévov^ 
fadgri^ct^ ÌJtotriaato unid^òifiv itìx* d^sixpòi^, tdlii&^ 
iioiQTvgolórtag,' «XK/i tcuì oillovg av noUoiifg' ^ 
per ydifòlaèt» iv rp t^kiauf r^v ol yn^f %^ oì- 
v^tda'f non Ti)y igex^'^^ duurwrTBS inav&a xch 
• -^fivim. t&F de loioiftoip Ttqonkriqivtv , duav tig tò 
* ifcS/ia n«gad(Si^ HOftiaag, TtoXXoì n^irxìxr'ttii ina- 
HOVOVTBg t&p XByofiivtffV^ wìxb ovh nv nnó^aaif 
ftà^tvfffoVf BVntQ imi ónwniovy aXrf^^fiP fj fia^ 

iv tff ttVTigf fux^itVifla, &g iym ovH É&éXoifMi avafia- 
Xiad-m, i di Oió<jpìjfjtog ndaùoi, tva fio» not^òolri 
T^p Sv&qvmòv, mg di ovx dXrj&ig tovt butìp, i/ù 
Vfìag dt&A^, d fjttr ymQ iyà lòp 0(6<priftop n^ov- 
TtaX^vfifiP taitfiv T^r TtQÓxXtiCiP, ì^jv lUfM^rvqifyMi- 
aiP avtw, S^wp avjòp ti^p Sv&^nop nagaàovpai, 
lixóifag cip fiOi TÒifTovg Toùg^ X6yovg ttjmt^yatOj 
opaflaXiaO-m^ XBXHftap T^y diatutp- ti^ t^p vistìqc^ 
aipodor, iva laofUaji t^k aip9^gmnop, nàt itagaòù 
IMI, y^ ,9i atavròp ftsfittQTV^rp^aùiv , w S$óf^niftf, 

' i&iXup notQudidó'Pdi rr^t^ Sv&Qtùnop, mou ifiè /uij 
idiXup na^Xn^up,. img oi/v xÙQiog fùv iap aù i^; 

. dv&^nov, fiéXXatp. di Tt^oxetXih^aC raÙTffp Tijy 
n^nXfjaip, ^V fiffia^tìffftinaal ùoi, wxtatpEÒymp di 
BÌg Ti)r ap^f/omop, ftiXXwP di nfokaXfìa&a^ nt^l 

^ -joùxiag, SXXqv di aot oidsvòg lipxog fid^rty^,- ùg 
énXriyrjg vii ifiov (xgxovieg x^t^ édlttoup, oì'X 
fpàg fx^p 7Jr iip&^omop ngòg top ^««vqfify; >» ORAiTIO IKi E VEHGVM. 253 

n€t^òl9ùvs io à&fMt na^ùai^ tijg^v^^ómov , *p* ^ 
Qidg yt mv avr^g * màIìì Tr)y -ftiv it^xXriatv ^ij^ . 

9^ 4^mk%7}m*g wig diìtttatàg\ y^evòug fia^fi^er; ^ 
xnx^/c^fuyoc., òg iù-éirnv nu^ìfovvat ; Àntiò^j toivw < 
aoi TOÌB oìi noffiv ^ uv&^otmpg, uHd TtQùttqov ^crij- 
fjiuP^isav Oh ixivoi^^ vati^óv iariv otwv liyuytg tjjv - 
ay^^amer'C«g tiQKuyo^y, ^ eiV tò àtxuoiJii^QV ; ,tl . 
yoQ ^^>r&i9 COI n'oi^yéwva, .V€tt(f<^ ài^nfkv lòn 
7ia^aòtì!ÌÓ^Wf naì ftQi^'tv.Qag TwiAahm^ éàg^èlHUig 
èv ijì uv&^éjt^ Tov thyxov yiyvsa&ai, xaà^m^ 
TT^VìCuUm», ngoxkriaeég ts tfiflifik7i(iévfig^o*, :xà* 
fLaQTV^iixg , étg " i^&eXtg > Tuxgaòtòóvai rrjv Sud-^f/mov» ^ 
fiéiXoir^ tohvp ùatévat t^v òijtifv, Iè^xiv onov %r^ 
$p4p-^7iov UQtiyayts n^ tò dixdoTtigtov; Maiio^ 
ifiet avtòff tms^dhì^ ^v, a ^wjiv avtiv te^ox/k- 
Xsta&ai, Hlifigovftivaìv t&r òtxuaTfi^m> itofju'ìavTa 
rr^p mv^qvmWy Xupóvvci tòv tt^gvtca^ ^Umtv ffAè, 
éi ftovXùÌ{i9iv, ^a^iS^w xcù f^àf^tv^ag ^QÙg di' . 
Ka0m$ wìéifttug'momtìt^i, ég etotf^g éaunaga^ ^ 
dovrai, Mvvl èè Xóyi^ è^nUtr^aagy tpèVÒtì^ funqiv^ 
glag TWfoaxàfiBvog, ovdénm noà vxìp joXfM nuqs^" " 
òovyoa T^v Aivd'^omov, nMauig ejttov 'Jt^xalsaa-^ 
lUvoVt ^ i^ufifaavwg,. éig ol ,fi^i^Vi^ vfM'P oV 
nci^aysvéfitvoi /uf/ua^rv^^xaa». noi /uot dxóynto&t 
Ttdduv xà^ fioqvwffiàg, 1.'. ' \ ^5- . DEM06THENIS 

*Jls (lèv toivvv nolkii fiot &vdyie^ yp na^Xa- 
fiiiv Tovg 6q)tllovtag xfj nólB$, rov %s rójioy dxovt- 
T$, ^al t&v ì^i}(piafidt(av. &g de xoù mugiXoiflov 
^aqà T^g cÌQX*ì?» o Jtuqotòovg hfuv fiifuwrv Qf^Mf, 
aìtiipaa^ai Òrj vfi&g dxóg iativ ì^q^VS, fa livò^ 
HiKaataì, toato ngonov, tiótbqov iyù tidixovr 6 
dvayxd^ófisvo^ lìaTi^a^ai tòv OeóijprjfÀOV , ^ ©f<5^pij- 
fwg f og òq>MX(av rfj nóln rd axevfj noXvv XQ^rov, 
ovx^iis^^ov, èdv ydq xa&éxaarov axon^TB, tii- 
^}freTe TÒy &fó(ptjfÀOv anavza ddixovvTa' %aì nxvza 
ovx vn ifAov fióvov loyi^ H^tyiiva, dHd 9mì vnò 
vijg fiovl^g %al lov dtxaarrigio'd y^(p<^ xixgifiéva. 
inBiJi^ ydg na^éXa^ov avxòv ìx xrig dgyiig^ ngeask- 
'&òìv ixvt^, TTQOìtov fièv dn^TOvy rTd uxtvii, >«$ òè 
rovTÓ' jtóv elnóviog ovx dnBÒldov, ' vategov avrà 
ntgtjvxùv nigl tòv igiÀijy tòv, ngòg Tij nvlid^^ ngwy- 
m/taiÀòdunv Tigóg ts jotfg dTioGToXéag, xal ngàg rovg 
Twy vf(agl(av InifuXrixdg^' ovtoi ydg sloijyov totc 
rdg Btifdixaalag tlg rò dixa0tf)giov xdg ' nègl zw 
axtifciv, &g Òè dXtidij Xéyfo, jovxw v/uy (idgtv^ 
xovg xXriiBÒaàrtdg Tiagi^ojMiu 

-" MdgTvgeg, 

"Òri fdv jolvvv ngoaBxXii&fj vn ifioy, et mX^ 
tògtg (isfiagxvg^àaiv. &g de sUpfix&fi ^ '^^ dixa^ 
at^iov,.^ Xdftt (ÀOh n^y fwgtvghv t&if dnoatoXéttf 4W A ' Ut ^ 
ì 


- QRATIQ INEVERGVM. ?5? 

TÓ dMoatri^ioVf ffy dtìd^^' èrc*5i) Òè tìaxix^ «<«* 

oV d* ovjf 'Si* "tó^'^v Sff tocrovTOi' Troyi^^/a^ èX&u¥, ' 
^T8 tolfAijaat dri nìors T^y néliv àjtoaxBQiÌ0m xw 
0xtÌMj, €t$ TOQot/to òixmv xoì n^oy/^tdTiov n^flé" 
fi^xSf xal na(fm (lèv ngòg tw dixaaxijf/^» offrecÉdij- 
/fTo, ùv$afiov yfytL$lxijasp , Xkù9è àTU/odipùtto ^mx- 
òmaifiav ft^òq ovÒéva, et xivoi (^isey ttBqov, ^»v 
xà axBìftj^ nhl ftrj TtQOfft^xsnt avx^ aTtodovvai, ixZA»' 
elàffs xad^- éavtoìj yjij<pové7tcnx&^vai* ijutòti àè 
vht^X^éP ix Tov dixaatfiQlov itovdèv. nixXXov oÌ7tèÒi^ 
òoVy ùlX ^TO ir fièp X0 naqévxi aviòg ixnoò^v 
ysvófAtyog, ^avjfiavB$siP, hagéyà le èxTtk^vanì, %(x\ 
«E in^Hs J^^ Z^^^i Ìyyév9]jTea, xal éfiè,, aòvxog 
^sil$ tìxevfi tfj nólsty dvayxaad^iaia&at dirodov^ 
vatf ìptirma iv&dÒBy ^ t^ diadój((^, og apJO^ti ìk , 
%ijg (FV/tfio^eig Ì7t} t^v vavv» ri yàq ùiv xaì.uvTé* 
l^yov avxi^f ìffti<planaxa xalvàfiovg noc^fx^fièvi», ég 
Tw^oc^xoy if$s BÌan^SSfitt xd axsvfj; 6 Òè 0ió<pf}fiog 
Xgòvov èyYfytvfijdvùv, onóxB avfòv ^xiavdnouictlfìv, 
tfAiXXs (frtfastp dTtodedwxipcu' Utitì xopxotg xexf/Tjgloig 
xvitìLx^omdtti,.uìgànoòtòiakB, xwxai^&, xoiì xf} 
XQ^9 ^(^^ ^ovx rjXl&tog r^p, ovò* ay ipCXog avxt^ 
y$vófUVog^ oùòè 7^ònQX$, wn ima/iiv* xi yàq Sv 
naxB xaì fiovXó^BPóg iyn, xgii}gagx^p (Uv xp n^ 
Qs^osTM. Tom. IV. R 258 DEMOSTHJINJS 

lei, InifjuXfjt^Q òb w x^ ai}l$fAogiag,'ìf)riffiifiittmv 
de Towitw^, KO» l^òjiBV thnpg, ntQÌ j^ etcnt^a^if 
inéaxoy av xohxt^} taùrrip ti^v tkdvoutv %6iy é Btó^ 
if)ij(^Qf.j xóti pèv àwt djtedlàov toc axsiftj, dX£ ìk^ 
noÒMf rf¥* ^-tiqov de ^tó fi$ affOGtt^^étv Tfqò^ 
de TOÙTOigj. ùg o(fxov utaxatpvyètv , .fading énto^xr^ 
9tir, ìÌ7te^ xcà àkloig TunoltiXB. Seirq yàg ^ TfA^o* 
ycS^a xov rgónov nsgl rà duttpoga, &6 éyà.^ym 
hiiiv imdsl^a, tetTnd yàq tà ansuif wptilwr 6 6^(0- 
qnffiog Hj TrdJle», elg j4(pa^ oyiifBfB Hyfo, «i^X? de 
ovn (xntyQdipato^ n^ ovtòp diudàneiaiav , sv et- 

il$ dncmarifigMV, d yng Jkpetgsifg ìSileyx^ avtàr, 
Ti^^v ioyKMfievov otlfr^ tw amv&y,' hcH Xa/ìórta 
H<*g €Ìttoii, dTejmgMfifiarB t^ T^ii7(r«^Ax^. vvr 
de qyri<n driftexàqu'naQndohvitv %t»l dtatà^at roig 
naidiotg xeHg dfi^toxàgovgy xftAsvTii%6rBg xov .ari;' 
uox&govg. Sia d* l^i} é ^ài^fioxdgfjg, ovk wuygdh 
iffato dietdtHoalav hgòg avròp o GBÓqnifieg, tUmgat- 
réiMvog vn ifw'è xd oxeùi}* «JU' rjflovlsxa ini 
ngwffdaèt Ttgàvov iyy^ofjuyov ànoax€g^aà& x^v ji6- 
hV'Xct^axtin^ mg d* ttlft&if Xéyta^, wfoyvòcfxm, 
xdg fketqxvglag. 

Magxvgiau To^x» toipvr iyù nthx» Mv- 
uohf/LBvogy wà aHO-ùiav xòv Oióqnfifior t^v Ttsnhf" 
^tOfxÓTOìT^ 0Ìog thf TUf^ xd dtSupogt» , naì 9Vf noto- 
Xmfsfidvat^ xd ^tikii Tictg avxoVy. ngoètisiv ftg4gxs 
xGvg «Ttosxolémg, so» xi^w fiovl^, ■ %«à xà» diifàt^t N ORATIO m EVERGVM. 259 

ftog, & wphy iv r^ òiJccurtriQita , nqoa{ìtaav òè xaì 

Xòywf ytvofiivmp, ànonqhsfm f\fuv ^ PovXri ìitf^ 
tpiàfian, o dvayvwasjtU vfChf wm^mad^o» xqi- 
ntr, w ay dvyóifit&v, 

roiftov iv T^ ^vkfjy Kfxè ovikvòq yqatpofUvov ^wt- 
qavÓfMmvif aXkd ^xvglov (irtog , 7tgo9tl&ùp Evdgyta 
toxfxto, ra dÒilq»» tot Oioqyfifiov, éTterdf t^ <9e^ 
qfflftov ovx oìóaté t/y ìdtìr, ^o>y rò ^^qfujfu» i'^tqt^ 
Tov fièv miifitii<sa rà tnuifrj,. mai iìtéXtifaot aviòv^qé' 
actp ra Btodprffu^* rnuja ÒiaXinùv ^fjUpag Jivccg^ 
• ùtg ovH aTnòlÒov xà ffXBinj, dìX ix^évaSi /ìb, notqot' 
Xafldiv fidQTvgeig ^^f*^^ avròv, nórega fgkfuqlcfd' 
rog ^fiitqòg' rèV àdEÌ4pèy, if xoiv^ ovata efi; av» 
xdig: ùtnontqivafUpoìr ài f»oi> EviqyoVy S'ti ^wjtfjnf' 
(tdvog iftf, udì X^U omolfi 6- Ssóqyrfpgg^, avròg A 
na^ t^natql, nv&ófuvog, -ov ^et, i 0^<ffri(jLogÌ 
kaflùp '^itagd tijg «qx^jQ VTtfiqérrjy, l^av èjtì trjr 
ohtiktv Tov 'BtotftkfMOV'. nttmÌMfiùrJ^ avròv owt ty"' 
9ov opra, ixeUvaer t^v avO-gomov jffv vnaxoùaa^ 
tmVf fjutsì&uv avtòfV Snov tfri, tainriv, ^v fUfiagr 
tvqrinatftv ovjot ngoxaXéaaO'dw top BBd<pfi(A&p tiopÌ^ 
gix6oTÌvat " fyc^ Si i^tmp oh òthofiai- TtagaXaflféìpi 
Xv {ffjt$t^ tfjp'dXri&eiav Ttv&ria&e, Ón^sgog rjglS^ 


260 DEMOSTHENIS - 

Tèld-ola^^ ttvtòv r^g àv&QÙJtov, àn^tow uvròf 
rò òidyQafifta r&p oxsvoìy,- liymv, -^t ^^17 jn^ 
ìairaylity^v fcijv, %al iòthtwoy tò tftri^ifffia t^s /Sov- 
}^g. ùg dà tavré (uyvXiyovx^tg ovx abtsòidov, dUà 
^nalUiy xaì iXeiòùguto, ìmb^svou tòv wnòa Mr 
ìàaoni «T xi.vt$g ì^i t&v'nolvmv mtqiònag h 1% 
óiov, &« fidgtv^ig fioi èViiacnf i&v Xeyofiévwv, m 
fjlQovv nàUv tòv Oeóqnjftoy, ^v hmtòv d%olov&iiif 
n0òg tovg ànoaroléag xaì t^v fiovl^v, neà tlfà^ 
^aiv òipàlXiiv, ÌKBÌPOvg néi&BirV, jovg Twqa^iMh 
tag Totf oqielXoptag, nàì avàynéiartmg uanqétiw, 
^ anoòMvai, tà cxev^* ti ài itij, hé^^ «)B^y Irr 
ì^a&ai ttcnà t« lovg vÓjnovg, wnl Ter ynjtpiofuniu 
ovòèv 6i &éloìf^óg avtov t&v èiataUùv nouiv, iffof 
T^y ar&ffwtov ian^ph/iav imi t^ ^Q^, Ti}y /mtcì- 
'd-Qjùaav avTÓv. ' xaì 6 Stóq^tifióg fi9 dfprjQBÌl^, tot 
iydt T^n fdv, Svd^fomop d<pjna, dg oè x^iwilav 
tto^Btr, Xvflt dyéx^^ ti il^/Soifti zwy axw&if hvff 
taq in ^itga^àìftt^yfiiiii, wg i^lSeiri Sséqnifio;, 
KÙì &ri> ^/idixr uaiéwtu. xaì intjAaftiriv ttvròy, m 
àv* $tfj /B/afMjxAg, ziùiÓinog Sé fiQV, naUi ttv^ó 
Bió(pniog^xò a^ófjut. xa^ fyè ^$iia(inv^aéfum 
tovg naQ6vTag\ '^vvifnjv, «5^ ovt dltié^ U^ 
xaì fig^t x^*^^ ttòlxviv i Ofóq^fifig, ovx aKMit 
otofiat èéìy t&v fXeyx^p yiypsa&ai, ^ ix t^g «f 
d-qémov, 7^ fMfiaqtv^xaaìv ovroi oi fiaffivoig, k 
fj^^sU Biò^fiog Ttàgaòidévai, ravfjf òi xj fta^ 
-^tqUjf nQÓugog HQ$ldtltp ug tè òiHaaxrigiOf, «* i / ORATIOIN EVERCJVM. 261 

r 

nùtgayga/^Ofdifov ifto^f opò* vnofiwofidvov, dui tà 
*al n^Jiijóv TTOTC ifp Mgag ÒUtig tuvid fu ftld' 
ìpaiy i^ipidTtiaè n)vg Òixaattig, 'Xa/eay, ovg fih iyà 

av&^umoy ÌQily' ìàg JHifd-dixg fiaaaPiSofiévijv, oU 
9è tÓJB nmt^^Pto Xóyoig, 'vvv ttvxùt^ i^slsy/ortùii 
vnivanw noioWtsg. rrjv ytig avitQtajtov àv dùva-. 
ftat Twagetlafiiiìi itokldxtg t^itvi<rns, mg fufiafftù- 
^ffttu vfuv* instdì) tolrvr t^v avd-Qwnov òv ita- 
gotdtòóaaip, ^y avroì 6q>aottp ngona^éacar^m , poi- 
lofMi iffilv ìtal jaùg ftd^tvgag noQaaxéa^ukf oi 
sìòdr fu nf^tiffoy nh^yéna vita. to9 Oioqtiifiov. ij 
ò^aiiUa TOVT B€mf\ Sg ay. ag^ Ttgórs^fog x^^^f^ 
ailxiar, SXÌMq rs xal xajct ròv yófioy, uaì nata 
Ter ìfniqtiofiaja ni vfidte^ SaTigoatovra, noi fAOi 
àréyv&f^i'Tà ìfni<plafÀwra , xa« rag fta^tvgkig,, 

^(ptofMiTa, Maqrvqla^, ^Mnuòìj xotvvv «907- 
^édtiv T« ivixyo^ V7i^ ^<>^ Osotffitfwv, Kttì aw$»é^ 
Tm^y, ildw tig -Y])y fiùvXjjv, tdg Te nXrjyttg tòei$jt, 
xèà S Tunov^ùg r^v, tlitQV^ xaì ou uaTtgénwf jjj 
^ÓUi td muiffi. dyavauTfyffiaa ow ri fiovh) iqt* 
oiq iyùi imnòv-^ny y noi iòovifd'fu ég dieTcslfiriv, 
ketì fiyrjaafurri v^h&at ovn ifd, dì£ kavtr^v ìtal 
1ÒP d^fiov TÒv ìfffftptqdfuror , xaV tòv vófiov ròy 
- vpètywaarun slangdjtéiy zd axfvtjy ixiUv^v BÌaay- 
' yillnv fi!B, ìtal toi/g ngvtdvug T^goygdqmp ait^ 
Ti|y nglaiv ini òùo ^fUgoi, &g adixovvti, noi ^<a* 
nmXi/avt^^ tòv dnàtoXor, di^u td ax^fi ovx dns- 262 I>EM0STHÈNIS" 

òiÒov, «v» Tei if^x^^ éi^ii^o, tuu ifd. avvino^ 
TÒv dangdjTovtix , xcà VTn/^CTovi'Ta tff nókn, ' yf- 
vo(Àèviig TolrvvTyg Kqlaeù)g t^ SBoiffi^ èv t0 fioV" 

dnodo&dvTog lóyov éxare^i xal jcgvISd^iv idl^ '^^ 

^ita,. xot- edo^v adixety. itaì Ì7tuòìj év t^ dtaxéi^ 
^towìp fjy ri fiovXrj ,/nórBgct diHeKfniQit^ sra^do*^. 
fj fyfjuwfHs teiìf Jtèvtoatoaioug , oaov f/y uv^la mata 
ròv vófMfp, ÒBOfÀtvwf Toiìvnnf àndvTWP^ tcal txmvi^y- 
ivp, xaì -M» ov TtqwjntfinAvTfùv , luà tò ÒMtyf^afMr- 
fttìt T&v Oìtsvmv ^dnodidóptoiv , ei&vg ìv Tff,/iovX0, 
xaì ne^ twp nXtiyav ipaaxòvtév éTm^énnp ta iàv 
xj^MofA ÀdTjvai&ip, avvex^QV^<*> <^^ ^ ^co^pi}- 
fju^ 7isVt€ xaì stxoa^ d^cfXfMsv 7^o<n*fjwidijvai, xaì 
ta^Ta.wg éiXìj&ij Xéytf}, iffi^v ts Séafia&, oaoi> éflav^ 
Xivov én liya&oxXéovg . Sg/optog fpgdisiv %qìi; 9ia- 
Qotxa^^ijfispoig^ xal oaotjg iàvpcififfp éyu iì^vqùv tSp 
TÓu jkwXsvóvTOifv , fiàgtvgo/s vfiiv nagi^ofuu. 

MagjVQiaii ^ '£yàf fùr toìpvp, o» ibfògtg ^*xot~ 
OTàìl, ovtiog inis§x^ fysvófifi^ n^g tovrovg. xalto^ 
j6 yt ìff^g>ujfta dfjfwaiav t^ ovolav ixèXitvèv eìpot^, 
év fi^vov, og av l^oii^ òxtvfi /uj) diMÒ^ xji néXu, 
dìXà xor», og av lòl^ xtfjadfisvog ja^ m»lp' tomu&h} 
ytMQ fi anogia ovaa vvvé/iaivs tón év %jj n6X6^4^usì^' 
wp* xalrfwu dvtiypwd'<i tò ìftiinpiajitu 

V^ipuffia, KttteiTtXBìfOiMg toivyp^ i apò^ de" 
xaatat, &g oììÒspì ^&tX$p ènix^émip 6 SBÓqnufVig OKATIO IN ÉVERGVM. 26^ 

iKgVxìay 'nXìiy&i' , wv ^ht/ìov ióth in eatTcti, nqo9^ 
sjunliadfjitiv avxév^ ìuolì tkaxov' av's& òiìof^v aixlag, 
irrtn^oaìiaTLsasifJiivov òè ko* ìhììvov i/^, Mal duxir. 
ji}rav ixorKnv tà^ dlxoii, Jnsid^ ^ vin6(poivaig «}» 
tijg òt3tiig,^o (lèv Btó<fijfÀog na^Bygd<psto , wxl In^, 

ila^uv hig vfiug, na^ax^fjttyog oè ixéivog Tavtt}v 
fnv fiugriv^V, r^v txkloq ftiv ovòng fAeiÀagtvgfi*Bì'^ 
d d' «d^flq>òg,ìaxl ó nv^dioti^, ktg i-d-ékoi r-qv uvd-q»- 
nov nagadovv^xiy Ttsiì nq<Hsnoiioh(»fivog ajKXHog tlvat^ 
é^7idj[fi(jt foùg òixaajug, òéo^i à* vfim vv^l dir 
xaltxr ^Qtv, tìfMi (dv dixdaai nsgì t^g ^giv^iag, 
nórs^ ìffsvòrig ìattp, fidlf^d^g, ajia òè ntql jo\) 
n^àyiiatog é^vtqx^g Gìtétpaa&ai, iyò (lèv toivvv ùg 
Si Qvtog xattqtvye róis òUam, in tovitoy otofim 
òilv tòp Mkeyxov yeidad^ai^ * . ix rrjg àvd^qmnov (Sa^^ 
viCofiirìis , &Jióttqog ly^e x^^Q^ Miìmv. royio yàq 

'ìéTiv/^ 4XtKÌa, x<x* tovg (lÓQTVQog òid tóSto dima 
tuv ìp€vdoi4agtvgi(!}y , ori èfiaQtvqfriaav i^éXnv nO' 
^òiòóvat tòv Osóqtrjfiov j^v Svd^Qomoy, oideifiov 
TÓ aSifita noQéìkdóvTog, ojuis tcitc Tti^òg za diotirtiT^j 
ovts. vajt^v , noXXdiug é/iot è^trriaavTog, ÒtaXijy 
oiv uvjovg dòu dovvai òixfjv, pti t€ è'^pr^JiàffiiSav 
tw^ òtKaatdg if^svdtìg fjioig%vqi«g TtaQaaxófUvot, xs;- 
Jccrtov ftal ddtXcpov-, xaì ou ifiè' ^Sixtiaav^ Aci- 
fovgy4>iuna fi& i/uv ngo^ùfmg, noioiiyret òè td 

• TK^ianófieviìf, vmi(f€%oyvTa di TOÌg vófioig xal toìg 
(^q^UffiafH %QÌg vfUTé^ig. -" ùg Se ovh iyòf ii4vog 264 PEMOSTHENl^ 

n<t(féXafioP naqù tiji aqx^g x^tov HonqéUSaaBm 
exfVfi 6(pdllornit t^ nóXtjt, cAlA zaì' akXot t&p t|w-. 

arai, naì a Jiinov^a vn ttvx&¥, diijyriattaxf'ai vfu9, 
énstò^ yfi^ ùHfhoif avToìg t^p ìUkv^v, itp jì tov^ 
lid^VQas^ TQvrovg òiùnuo tu yfSvS^ fiii(iagtV(ftfxÓT9tg, 
ngooel&w To» Seoi^ìifua, fielXóvaijgi fioi ìjd^ i^^ 
mtP T% hniq^jitqlagi, idi^&tijf amav fnu^Bip (toi 
èXiyop X9^vòv, Isytov tat^ dXij^tiag, 4[t« neno^^ 
4ffispov Tou uQyVf^hVy o flfuXXov awt^ixxhnv^ avfi" 
fit^HÌ fial tQiijgagx^^ *^* »jtO0téXXtii' Ò$d xdxovg 
àù Ti}y rgir^gìi, Hai ó argatriyòg ^Xxlfiaxog àvd-^ 
yca-^at xtUvìt T^y vavv. rù, ovy ^wgyifgtop rò jm- 
nogia(ibr&y~ ini tm 0fo^/ii«» diiodòvvoti, iyfap^ft 
,xai6^^afi/i44;)H -Ideóftiiv ò^ uvwv uvoÉfiaXia-dtu t^v 
v?tfQÌjfAigiav, tùìg vip trjv V4xvp cmoirtsiXià' 6 éè 
^txdtbìg fiat xcù vUditoig dnoxglpèjaf' ovòèv w^.vsi, 
ttfij* dXX* ineidùp f^y vuvv UTiosTtiXjfg , ndgij^ 
xal i(ioi,^ ànoxQivttfiivQV de fioi xavra "itov Qfo- 
qìVjftov, xaì upot^aXofiìyov tì)V iPUsgrjfÀtgiav , ..jcac 
uàXiam ftov niauvoavrog rf^ re iniaxriyftititìV tftsv^ 
dofiùLgTUQiSiv ^ xaì m jttij i&éXHP avrùp tnotgttÒovvnu 
Tijy <lV^po)7rov , ég ovòèv Stv v.etojtQiaavxog nfgl «r- 
Ufi, ,fyùi fifip.TTJp tgtri^ anooTèi-Xag , ov noXXnlg 
rifiÌQmg Sangoy nògioag tò dgyùgtòv., ngoafX^ùp 
avt^ éiàUvov énhtiivSgdjtiiap àKoXov&ovrtoi, xo- t)RA.tlO IN EVERGVM. 265 

MiUQtv^iu. *0 òè 0td(ffiifiog arti tot trjv no* 
TudùniP ènokctfltìp, «xoXpv^aagM j^rrgaiu* 
fcn^y il&ay /tiov tu n^ófiata leiftfiàvet nohfMuvi» 
fieya ntvwiiìtovja (taluna,' xaì ròr-Ttoifiiva fter. ov- 
mv^ icfff nàrta Ttt éntSXov^tt r^ JWifivff^ lhtHt€t 
naida dtattqrop pòglav ;|f<xix^y «Ttoq^^rta àlhh 
rqiav ^tuiftéwiVf noìko^ a|u>y« jàù tavta fyùvotp ^ 
ov* èèruffifotp avjóig * «V^ énsiael&órtes tlg tè x^ 
^^oy> {y^o>Qyw de ngòg t^ trmoÒQÓfm, naì oìm& 
irte&^ in futQOintov -) yzQ&top fiip ini tQvg oìni^ 
Tfxg Ji^^* ^ ^^ ovToi diaq>t{ijrovaiv avtovgy noi 
aUiog SjJip àmxégrjosy, il&Óngg Btg tifv oìniar, 
nal nataffaXórKg tfjp &vgap t^v tig top n^nw tpé" 
^ovaup, fìffs^yóg te ovtoaì, •àSehpàg' S ^«o^^* 
fiov nal MvjDaifiovlog, ^ n^dsan^g avtov, olg 
ovàdfjUay òUtiv wpl'innv, ovSè nQoatjnt» ètiteig 
aTttBÓS-M t£nf ifiih ovòspòg, sì(nhStdvtig ini t^v 
yvpcCUà ftov, ngil td ncuSla, i^ipo^iiiffavta, Saa 
tri vnóXotnà (iot f^v anèùti ir t^ dinltf. ^orro fièv 
yàq ov toaaXfta piófov lìiìffwdtu, dlkn noXXf , 
nld»* ^ìjv Y^q ovadp fiol nott nott&anevqv ttjg ol- 
nlag nutaX^ipea&eti* aAX* vnò t&v XHJOVgymy, naì 
Tw umpoq&p, iMt» t^g ngòg^ vftug q>dotifUag, tè 
fisp ipéx^Qpt kììtm ttvtòìp, Ttt. àè mngunxi. otta 
. à* ^ Mti imókoma^ Ttàpta ìiafidptàg ^jgopto. n^Ag 366 DEM^STJIENIS 

&Qm[og tvvovg^ xal ntatiir mal «(pkifiép^ Heiy- 
^éga v^ió Tov ^«Tgòg tov ifioy. o-vvt^xtiaB àè «y- 
^^t, ènBiòtj àq>dd^ élfv&éqa, ég de ovrog due' 
&ays, xoil àUTi} y^avg riv, xal oix ♦Jy «tvi^v 9j^^ 
if/fov, inavrjxsv (xyrjj i5^ ifié, àvaymiùv ovv ^v ^if 
TtBguÒBÌv ipàsiìgovjagf fj,7jdè tii&^v èfsJjv ysvofih^v, 
xml naiÒiot^fayòv' afìa òè xal iq^ri^a^ìv i^jtlsox, 
mats xttl %f) ywaud flovXofiév^ fjv toiaittii^ olxov- 
^òv-fis-f avtijg (jte xavuliniìv^ *éÌQtirniVTtav. àè ih 
T^ «vX^^ wg' iTtfiait^ifSoMJif ovTOf, .naì xatala^/Lfid' 
vovaivavrùg, xaì ìj^naZov rà ax$vri ^ aijdvSìÀcu 
Ssgdnaivm , (èi^ t^ 'J^ùg/M yfx^ ^ì&ow, oVTug òuti- 
tmimi^^ mg ^'«ovaay t^^^ ^HfMfynSt xXsiovai xòy 
^hqyov, xaì èpTav&ct ,fdy o£x datjkd^jmf, rd S* ex 
'^g celibe olxlag i^^xp^^v axtifi, dnotyo^vóvatig 
jfjg yvvmxàg ^^ anisi^lùtu' cwi»v, xv^ Xeyoifnig, 
ou air^g^ ttTj ér t^ Ttgoiìàjeti^tffiévay xatJ^'^tTÙ 
jtgd^»i[€i I^Tc nevvfiXO^Ta, xaì tÒ¥ 7f o^ftéwa, nXu4>' 
vog a^M, ^ Majiòutdaixd&s • djtriyyeiXB ^dg %*g mn 
laig tiov yuTÒVfov xóiffog Tf)v d'VQav s%i de 1^ iò 
dgyifgiov avtolg xdfuvoy sìmi ini t^ tgw^éiffi^^^^ 
xóst yAg éfàov' x^v^sgifÀUVfitti ^yrj^ iì fisrél&y 
ttg vftmv avTÒP, . ^ovrsg Snktf .tò-^àgyiìgtov ^Òì^ * %à 
òè vx^ùfi iàiB * xal fit^òh tiov ifm» ipégaj^^ SìjMg 
té xaì Mxovug SSit» t^g xatutùliniig* %9^ta dà l^yaù^ ORAJIO IN EVERGTM. 267 

<ffig t^g yvpmnòg, oix ojwg ènia^ov , ■éXXÀ *al tìjg 
ut&ijg TÒ ^vfifiiov Xajìovarig na^aitsififvov ctvijj, ii 
ov mivs, Tial h^ifdvrig èìg tòv TtóXnov, hu fi^ 
ovro» là^ouv^ ànsiS^^ sìdtv svÒov onag etprovgf 
xaTtòóvteg ,avj^v ovtuì Iké^ttsuv u<pai^ì)f*BVOt tò 
xvfifiipv Bsóipfìfiog KUÌ Eve^j^og, ó udilipàg avjoìS^ 
ovToaì, c^€ Siq>ai(M}i f^àv ol figccx^vig» xaì oi 

'^agTtoì Tc5y x^^^ aviijg iyévonq, àm>ingBq>ofUvfjg 
Tftf /c7^£ Kuì lAjco/^e'yi}^ vnò tovtoìv u(paiQOVfdpiap 
tò xvfifiiov, dfJivxàg òi iv tta T^a/iJA<j> «]^6v «^;jf.o- 
fuvfj,- TuXiÒP i^è tò oT^^og. Big tovro ò\ ìjl^oif 
noyfi^ag^ woib mg uqtsikovto rò , HVftlSlov 4it toif 
xólnov ai%iìg, ovic èTtowaavxo ayx^nrttg xaì ivjnov^. 
ug.^ìjv y^ayy. eixovijnpxeg èè oi^ ^egdTtovTEg tetv 
yuxévtav itig ntQOLVytig, utoì éq&vxig t^v (Àutlmv nog^ 
d-ovfiSPfiv t^y ifJtrjv, ol fiky ano toìv tsy&v tùiv éav- 

^ nav éHoiovy toì)$ TBaQiÓPtotg, oi di Mal tig t^v Its- 
QOiv iòòv ili^oyxBg, Hai Idómsg'AyvóiptXoy Txdf^iàytu^ 
ènéXsvanv 7iag(tyevéii&ai, nqooù^ùv òè ó jiyvóq>t' 
log ngoanln&Blg vnè tov d-Bqànovxóq tov 'dv^fdoH 
vogf og igxl fiot ytitav, -Mg (dv %^v ointav ovtc 

V fìaSil&tr' ov yàq riysìto òhauiv sìvai fi^ naqévxog 
ys Toi) nv(^lov ' ivdè T^ tov ^Àvd'Ffilavog x^^^ ^» 
UiQa tà tsjrx6Ù7i iwptQÒfii^a, xaì Mvegyop naì Obó- 
qyrifAor i^pjeig éx-tijg ifji^g oUUag, ov fiòvov tohvy, 
oì avdgtg diìtaatal^ ka/iótXBg fiov téf axévtf ^EitT^^TOt 
«kXa U9I tòv vlòv fjyov mg oUtéTTJv, eoag tióv yntó-' 
voitv àTtavt^oag avtoìg'EQfioyéytig, sìmr, St^vlóg 2eft V BEMÒSTH^NIS 

vjjLÌv'xàg futgxvqlaq, 

Magrugla, ^£itstd,rj toIvvp fiov chnjyyit&fi ùi 

tìg dygòy, toòrov^ (mv ovicén nwraXafLpdvfa* ìdùv 

èè tti ht ttjg oixiag èìtnsq>oqrf^pi»va , xal rrjv ygavv 

, wg àtéxnto, xal uttovaag rijg ywmtcòg^ù yeróftera, 

nólti ^agjvgaig .BXfor , ixéXevoy avtòv nqvórov fjtèy 
X^v 'xonaÒiitifv ebtolofftpdpHV , xa»« d^qlov&Bi'p ini 
Ti}t tgaTte^avi fjieija^ t^y iiv&gùmov '9-8g€mtùuy, 
^v avréxoiffav,, noti largòy elodysiv, oy avxol fioù' 
h>iyxo» tavxa de fiùv Xéyonog, jtetl dtafiaqrvgofii' 
vov, Kencd fM nolXd elnévtfg , & fdv Osótj^fiog tikO' 
Xoù&H (ióXig, dtatgifidg ifM^oiStv, xal qtd^ytfày fioù" 
Xta&ou xaì avtóg rivag nocgaXalSsty ptdgrvQagi t'aZ^ 
xa Ò* ^/s, tBxvdifav ^gévov éyyéyéààeit. ó S^JSvs^ 
yog ovroaì ev&'ig ex xijg n^i^atg fM&^ kxigeeiy éfàoUày 
avt^ iXd'àty slgd/gòy^ Ì7rìxd VTtóXoma-axevrj, éS 
riva iy rfi àgòttgaicc éy'rta nhgyfa i^y, xal ovx Irv- 
X^v I&» oyra, insidìj Ò^ èyùt r^X&oVf Òim rr^y xgiUnf 
xatfjvéxi^i(, éx^aXèy xijy %^vgonr, tfyTng noi tJ 
ngoTSQotla iSé/SaXs xaxStg kartìxvìoty , ^xtT<S ftov Xa- 
HbìP td axBVJi' (^ oì/TS dlxijy^q>Xrixsw, ovt€ mffà' 
fióXpiwv r^y fioi ngòg avt^y ovdàv. ixrl^oriog déftev 
b %S OtotpriiÀm, fi» oKfXtixs^y jìjy-dixfjy^ insid^ i^ 
rivov, noXX&y TmgóvKtty fietgtvgofp , ;|fU/et$ ftèv nal 
ixaxòy. dgaxfuxg. xctl, tgtiq x»l\òvm opalù r^^ èm- / 

% ORATIOJN EVERXiVM.'^ 269 

ovdiy avjm^mjifiiùiv wpXov ka/ìù,v toivvv nuq ■ 
iftov im T^ xQaTuSrì X^^ tgiaitoalag deuatgsìg Òv 
, o^lài, tò fùftTtay xsq>tilaiev, dnatrovvTÓg liov rd 
re nt^^ara , xcr» tà uvd^nod& , xal tu tfxtvfi , a 
TiQTtàìtsv fiov, ovK Mijf^ uno^bìauv fiat, si fi^ tt^ 
otvTÒif dipr^aei, xaì Tovg (isr avxóv riav ìy^kiifid"' 
xfav, Koìl toìfg (m^TVi^ag tSìv iffevdofAeiQtvgionf^ _, Tav-> 
la di cbtonQtvafdyov avtov, fuigxvi^ (ùv ènoi^fjér 
fifflf 1^^ ptnoxgiaetog rovg nagóvxag, xrjv di Òlnofiv 
0xufor vm^fJiHfov Sé ovk (^(x^v. òsìv if*avxòv sìym.\, 
xòv 8è-£v€gfop ovò^ pòsiv eiatXfiXv^éxùi fwv slgx/^v 
ohtiaP xaùxp x^ /^fjiigijt, dk£ aixUtatiòiHrj^sxéxiaxo^ . 
nal ^x&» 6 Otóqmifiog xd^rs ngo^otxa, naì xà dvd(idr 
9roAa> Koìì Ter ansòti xd xjj ngpxsifaltji JxeqiytvófisvQt* ttoi* 
a//8Xog fjkd'é fioi Hg /Ud-òxànag, xò nirfaior fivijf^fìi 
ì^i^yùi^éfuvog , et* 7tdXi,v ot^^xal £vs^yQg xd vnó^ 
Xotnd fiOV <meini ixq>0Q^aeig in xijg oUtiag* nqòg Sv 
av^tf Ijtoé n^aìyfm tpi. mg ovv>dXi)'&^ Xéy4a, naì ou 
4fì fjtèv ngoxe^ia eU/riq)sÌsdv fiov xd Ìv^V(fa, xj ò 
vaxB^ùUa inofAUfutrto xò dQyvQiov nc^ i(*qif (xalxot 
nSèg dy, ti fi^ mnoqtaiièyov xt r^y, xal ènriyyél^ 
ìi^it'y «vxoig,^ ev&iig dy dnùafioyi\ ^i^ ndhv avr 
^i^fuqév HisÙJiliijd-^qfiiv ug xt^y oUiay ^ àxxifoyxog 
%ri¥ òigtriv * xoéxùiv vfuy uvayvihàtxe^t xdg fuxgxvgiag, 

^Magxvglat, ^Mnsiàtf xolyw, t$ dyÒQtg ^mco- . 
43^1, indyy§ilayxóg ftov avrf i&9^»mhuy Tijy ai^ 270 DEM05THENIS 

ifpgémì^Vt fyò aviòg ùa^yayov Itnqòp, ^ noUa 
tiri ÀjrQMjiT^v, og é^eqomtVBV'avrr^r àq^wnomaVt 

dà Tov ìatQoif, ott da&srolì}, xa» oùdèv aihti-a ^tf 
'{ oiv^gèìnog, nùXiv iTéqovi; fidgtv^g nafalafiùìff 
TÌiv te av&ifvmop Ì7téòei^, ég sì^tB, uaì ijr^yyBiia 
t»{fToig &eganeìJ€iy, Ìhtjj toIvvv fjfiéga vtntqoTt ^ 

mg de dXti^ Ufv^y tQÌfTtap vfMV drotyyéHntat tèg 
^(ttvglag^ 

Mb^^TV^tm* *£mi97f tolifW hglfvtfiasv, ijl- 

^oy ég- jovg i^ifyrftàg, %va eiòtlfiv o, t* /ut X9^ 

' nouiv n$^l Tovtfov, ira» dt/ripiaéfiiiy avtoìg anarta 

^voicty T% dvd-^émov, xaì &g sìxov etvtijv h tji 
olxUx, naì ag dui tò xvfifiiiyy, ovx atfoiiauti TsiUt^^ 
Tijcrcisr. dxoiaavTsg de flov ol^^yrjtaÌTavTa, ìj^v- 
tó fis, nÒTt^v e^piàw^tai pusjk [AÓyov, ij xaì <fVfh 

. fi%vX^òa(9(HV, dnoxfivafiàyev di ft&it avtoìg dfi^ 
giÓTs^^ BÌndy fwt, ori ^futg tolvvy ^ét td (ih vé^ 
uifMt i^fipiaófJtsd-a ^ TOT dà <FÙfi(po^ nugattfiaùfuy.'' 
n^moy '/4èy Ì7tevsyxuy. dó^v ènì t^ àxq>o^, «sì 
ngoofoqtiitvy inÌT& fiv^fuxii, j^jtg nqtHsrixmf itnt 
vig dvd'q^ov • ìmitti xd fjmjfita <jpì}làtzBi/y ini t^éfr 

' ^fié^ag. Tifi dà 0VfÀffovkeiófdìr aoty'intii^ ttvtàg 
(jtàv ov ftetgtyiy&Ur ij di yifyrj, xaì td natala, «h- 
Xot di aot fìAqxvQBg ovx tìely Qyi^fiatkf/iày-ovòm 
f»7 nifiayói^uy^ itaig deigau^ diyxidxniya^iiifl ORATIO IN EVERGVM. 27Ì 

T^ $óftt^ taxi aoi • ov yn^ itniv iv yiyti, ao$ ^ ap^ 
&gom9g, ovòL •d-t^àttaivu ^ i^ oky aù lé/ttg. ^olÒà 
vófWi rovpìip xiltifovai T^y òkai^ elpat: ma/' ti 
diofi^ ini nalXaòUi avTÒg, Mal ^ yvp^, xal tc8 
THuòtttf xalncnagactad^ avToìg,'%al rfi olniif, j(tl^ 
gofp 78 àó^tg^^naìiXot^ tTvat, xav fdv àjio^ijfri as, - 
inimqatvfKkpw,* iàp òè tkfjg, ^ofiioji, «2%' vt^ 
ffCorvTQU» %àl T% oìnktq ckfoavaaàfitpoq «^ (qara. . 
rrip avfjupogap q^QStv y alltj'dè, tt nrj jSovlti , ii^ 
fiwqov, TOT via àxoiaa^ Syé Twy i^yfjr&p, xal tov^t 
pófAovg . inujufìffdfityos tovg tov /fqàitoptoq- in rt^q 
im]Àf}C, ifiovUìfófiitiP fAtxà T&p (fiXiap S,"* u XQV (*^ 
nottip, avfjtfiavXtvópriiip òé fioi tatnci, ^j^^ vitàg 
tf^g iMaq TigùQf^Ké fioi itgS^ai, xoH S i^^iyriattPTÓ 
fM>i <J ^yifToà, inolfiaa* S Ò* ix lotp póptav ovx- 
in fioi^ ngoaijxtp, fiav;[lap tìxop, xtXtìfn-^yàg ó 
pdfAogy 01 orpdf^s òiitwnal, xovg 7tgo9rix9pretg Ì7it^ 
lirat fiixQK «PtìptaS&p'^ xal ìp t^ o^<t* ^^^qKi^ 
xMfT ^ Tt* n(^^x&p itntf, xnp olxtxfig'^, tovtodv^ 
Ttig ijtiaxriìfistg tip Ai, ifwl de ovit yipn TtQoaijxep 
^ aV'&Qmtog ovdèp, ti /u^ oaop xt'9&^ ytPOfAÌPV], 
ovd^ av 'd'tfi&Jimpà yf éuptìxo yaq VTriV tou nargòg 
V9^ ipuA iXe^i^* xal j^mglg-Mcti, xal avò^ataxt, 
^ìfaetoi&cn'-éè ngòg v(iag, xal òiofiéaaa&fin, avtòg 
TOP viòp xor) T^yvpotxa, owc Up èiòlfjwiaa, ovÒ' . 
oi^ si tv ^Mip, on al^i7ao/fa» aùtoòg, ov yàf ohia^ ^ 
toWe^jua&f mg ifuìivtóp ^(JUSk , tp» òè fii^ Xàyt» . 272 DEMOSTBUSNIS 

dixacttal, HaTcttpavìj vftiv r^r fmgtvgiap sJtHXf, 0f 

yf'tvdi^g i<rtiv, qv^ ^Ktata d' ix ttop Ttingayfdifttf 

. aùtolg ^nòióv yvtoìfm. ovtoi, yàg ^irfO,/«i Sfà^ 

dixa0toiì, ifiè, lì noXXd fjiqv Xàpoup ér^(v^, oafti- 

yov cupifauv {/te]- tovg- fidgrvgag rwP yitvSofutgtv- 

QiSìv, Saie ^hoXajhtv fìs Tcr^ i»^^, Mal imiò^ 

ddst^d^v avrav uraftaXdo&at ftoi T^y vm^fÀgqiar, 

^(ff^yog ^x&VGBp, iva wtB^f^^ avt^ ysvolftiiyt 

xuì ixifog^aatTÓ' -fiov «5$ liXtiinaé >^ xal dia tavto 

axdxmg xaì Totj(v fjtoi mfiólóyijasy , tvin ni&wfòq yi^ 

yijTo», xtt» p.r^ xataqìav^g Ì7tiflovlsvùip , ^yoiiifttìfOS 

' ovx sìvai avt^ òi èiXlov t(f^jtov Tóvg fiagmgag 

- a(pi&^vai r&ìf ìfffydoftOQTVQioip', ^ òià tov ì^noc 

Tfjaai, xaì ÌM^ily (lé vnsgiqfiigov , xaì éxipog/^ao' 

■ , a&at wg Ttksìata^ qv yàq oaa ^ovai ftov, mo 
. XfjtpBa^aif^dXXà nfìXim nXdia. ; xaì ròv fùy akkt 

/^ Ttifàvov dvéfitvsp, S$ ov àiia ra^éiap fu npqioifna 

fiivt^ jò àqyhqiov, fiovhifupog vn avtoùgjovgvy^ 

fag tSùv ìp8vdo(iagTVQi(ap znp àp^x'^quaUtp /iovnotif- 

, ifaa-ù'ai. èmid^ Òè iif'^yeiXa avt^ xofiluaad-ai t j» 

dilxfjp, iX^&Pi fiov td re axsòij, x^l rovg óìxétag, 

" ^ xcà tri TtQÓpfXfa Uafi^p dvtl tov àmXa§UP. yinqfi 
Òb TtQÒg T^ Umoòi^fi^, watB ov nój^no tÙBi avjò$ 
iXd^p. ori 6' dXfi&fj Xiyta, fdya tBXfi^giop ufi» 
tara^ tp vuu^^aUjf yàqinofda4xi& tò d^ùgwifvii ORATIO IN EVERGVM. 273 

ditnj^, ? Ter Mzvga Uctflt. uairoi n&g av, d /ti} 
TvnOQtafiérog tjv, iv&vg ^TtéXa/it rò agylQiov x^'^^o^ 
TQìcatoatai Òtx«T^ìg, dò* 0^0X1»; ital rà èvixvi^ 
juo^ oVK aTnòldùv, ékìi in xal vvv ^«t àg xmtqfif^ 
(iégov ìivtffg. ori ò* ovx tir ixvt^ v7iB^]fif^og , ard^ 
yvfù&i fiol TÒv vònov xciltijv fiagTVQtav, og XilsifU 
xlgia tlvat, 0, -H av Trf^^ hrig^ ófioloy^at], &n$ 
ovxhi TV avtS òri'^ov vnfgrifjKQog,' . 

jVófióg. Magrvgla, *Jìg fdv roiWì' mfiùkàyf^HB 
nói, xoìi dtf/idJeno Tqv vnsgrffuglar , lafittgrrvgrfVM 
v(/tv. &g de itgifìQdgxovr^ $ ovyrgvrigaQXÓg (jtoi (Us» 
fiugrvgvìXB* xal ag rf rutg ^ aTgatfjylg xauaxsvd'» 
a^fl 'AXxtfiAxtjf. Art ovxértw^v avt^ Òynov vnsg^-' 
fi f gag difaj5aXofiévùì (ioi, eu di xeà ìkiIvuv alla 
ÒBivri 11 Ttlfovt^a Toi; tgéitov, 'ta avdgtg òixaatuìp 
TtfgÌTÒ nltìov xoà tò Hatrov. nat bv tjdsaap, otf,. 
ti ftèp vqp Svd-gwnov nagadoaaovaiv , ^Bhyx&^àov* 
Tou ìpBvSij éptà)À0fxvt$g* ti Òi fi^nagudlèaovai^, ^y 
ifiagTÙgtiaar , ng ovrog fi&tle ntxgmòiòóvM , yjtih 
dofjuxg-rvgUaP altiaorfaù. dio/Àaiò* èfMtv, ai uyògtg 
Òixdataì, ^ ^ tìg aga i&v t^t^ dataSivtiar tvyxdvtt 
ap ir ra òixaaniglta ^ xoig avtoìg xg^<ffx(f^ai b&ì^ 
aip, oTorrre^ xal rót$' »aì bÌ fièv ^ fiagtvgla TÉUff^ 
xffityBdofBV BÌvai, xal iyùi <p9Ìf/Bir tòv tkByxoVp top 
fx %ìjg dr&génoVf. vvr éJ^Bltyxofdyw^ avxàv fpsvò^' 
fie'fiogtvgfixót^, xaì ou nagaSidóvtdtfv t^ ay-^^QH 
nòv, flofi&^oeU fioi" ti òé (aoi wgyioàfiTB, ou ivpm^ 
XygàaoMf rjl&op ini t^p olxlav t^v tov ^Boq^fifioy^ 
DsMOSTH* Tom. tYi! S 274 . DEWrOfSTH'EHlS 

itoli \4>{fTOig vvv iqyiQ^T^vfUy Su.ém t^v .ifnifp. ijl* 
j&ov. Hai iyà) fisv (ina vòfmv itaì ^(ptafidìwv àvuf- 
Mt^fierogy ft(fóvowv inoif}aa[ja}v rov fi^jB ini tò> 
mttèqet rÒ9f roptov ùasU^siry /^i}t€ ìtù tt^v (i'/ffégOf 
J-fii^Te Tcoy Tot) dòilqìov Xctflnv f^tj^èv^, aX£ ov aèrò^ 
^x€£ 6, &èó(j^i}fiog * *al infià^ ov Haréla/iov a&iòf 
«K^oy, oijX àgitiiaag^X^fiilv ovàèv , àìUà fisjsl&eh 
éniXivaa airóv' ;iuxl naffiivrog]. ovu ànòvxoq, x'^ 
inxvqtìnsUtv Ì7Wii}adfitiv ^ koI. dqtoiiQOÒfitvog mq^^xoi, 
MKft. dvij^Qr ini. t^v fiovltjy, rdi^s tcygiovg, xa* 
HaayXfdXag,. %aì ììmp iv t^^lSovìL^^. dnoxQfif^ hpl' 
càfn^v zd fAsv axàini UTtola/hìv. unlàp. , 9t£^* da tm 
n}jf^yup^ inn^iftai,,^ t^ òi tifir^ri avyx^i^am. 
ikne iyùè fièv rnìita n^uog m^ tovTovg i/y - ^ ovtot 
(^ QVT»g dasXyétg Mai pòelvQgì^ &aT ini t^v yv- 
vaìnof, auxl rd natala HO-bÌv,. M^oìnig^fièv rd ng^ 
fiata,, xal ioùgaìiUTa$,. nìxlovog aha, ^ xare^i- 
' ndaavw*. dfafiaXdiuyok^è T^y vja^fti^laj^, énay- 
ytlXartog yO] fMV xùfuHna^at aùtoi/g. iì^p òiàr^v, 
cd^ fiefux^vgrirai viiif* [xal^ tUifìi&óvteg flg W 
olxiav,. •tju,%s axèlff éxqiiOgijacU,. t^v tp ux&^y avy- 
xóip.ai,, y^ttuv ypvaìxa, fvsxa xvfifilov, xcà raiita 
ndrra. ei». bxsiv, xal /^^ djtodMvai,. ixrtTixóro: 
il^ov. Tiqv òlxfìV,,j[tUag.'rQWXoai«gòsxarffBÌg,.dvQfiih 
lèi. ìJl ài ni dyyoiipag. amovig. fòtt dxàxovg i^yy 
aojQ, miì.' dn^dyfiorag. ihott,, ffjoikof^ai v(u4 mf^ 
a&€0|r rdg ftpiqtyi^iag dra^ffivaiy ag.^Bfta^VQilixttòi 
uat oi lut^ wÙTtùp ^pixr^iiivoi* lóy(si fthuyd^ M' J ORATIO IN pLYMPrODORVM. 275, ' 

yììaaa^ai, ovx Sv Uavóv jioi yévovio tò ^òtaq, %p 
ix Tovronf ànàvroav axtìffdfisvoi , tmv t< Xsxj^évt(ap 
ìumI rSiy 'nce^tvgovfuptóy , Saktv taì dixaHnv vnèg 
hfMÌr avtwp ti&rja&t ttfv ^90^. Ìéy9 lag fia^th /. TMOBESK» TOr &ATA (XArMmOJUPOt 
BAJBHS AOrOT. 

lloiidXipf ìx^i nsQiTrijèuxv n^a/fidrav S'Xóyog. JStt- 
vtjp ydg tig dv^g dB^rivaioq miaiq TeXcut^, uig èiil- 
dtxoif '^oXg olntloig yiviax^ai tòv xkfjgóv, KcdXlìnga* 
log fièif oìfv ó tÒv Xóyov tovrovì làyrnv, oloy top 
xXiJQor rovtoifkaì)T^ngoa^XBt/if(frialv * iyyvTuitxfyng 
itarcL yévog aùtò'g tJpai tc^ Kóvovì. dXXd toì/to (lèp 
id/ ótr naì ìf/tvdotro, *aì lóyt^ xonc^^qurto ipiXa, 
^OXvfiTtMvgog òi, ngò'g ov rf ditttj, xal aviòg riftf 
q>ia^'^tri(j€tf i&f^xv^ rov xXiigotr, ti<nffr 9$ olxtlia, 
o, rB*OXvfinióÒ<ogog, xaì 6 KaXUÒT^rog' ddèX(fffiv 
yecg*OXvfi7tioS&gov XàXXlargatogetxt ywalna^ tdo^ 
$ey o^ avjoìg fAtj diaipégsa&iDU TtgògdlXrfXovg, dXkd 
vBtfiaadtn fiiv ^iòr^g xriv owrlav tovtsXsvtfiGterro^, 
Sa fi <pavsgd'n ijy ; noi m'fioXoyrjfiivri" toivrji àè <^- , 
rslv td d(pcnf^', xal fcoivfi ngdnur mg^ toììxw^ 
ndyja. ngoàeòókav ydg ^uv nvdg •d[Mfw(^X9V'Ptcig 
"'" ^ V ' Sa '276- DEMOSTHÈNJS . 

atftoì^ tov kl^Qov. 7fi^ rovTOV utù aw&rfHO^tygtt- 
kpaVj ucil xtné^wxo noQ jÉyògoKXdS^ , qtiltó nvì 
xotv^» OMKTi^c dkfjp Kòvmvoq Moaxwy, Ttàpvni' 
urig ixtiliN^ yofuad^ig, rovtoy H}lv(Aiué5aQfg htfk- 
ftdvti, itoì di^/flfi&éina x^^iag vq)tj(fi}^&ai rav Kó* 
vmvog ÒQaxfiàq, /iaaaviisi fiera KaìXiaT^dTov, xaì 
wg nfiohipiasp S olxéttig rè dg/v^ttov, véfterm no* 
tovto ngèg tòp KaUUnqaxov xtnà zà^ awd^itaq 
iS/toii^. VTfovotiaàg Sé nid nXélovag ìxhv dgyvgiov 
tòv ày&gfOTtop, ovithi netgahifinp TÓi'^ttJUUaT^- 
toPf avtòg flaaaviièi, xaì fivàq k/ìdoii^xovta Xoft' 
pàvu f/bóyog, nsgl de rovjov tòv itaiqòy diupMfhi^ 
xotat T(H/ nki^Qov Kóptavog xd tiXXoi, *oà S dÒil* 
fpòg'S KaXXiQr(fd%ov, KdXXiivtog, ófiOTtdtQiog Ay, 
PovXtvòfievoi, uoip^ m^ì wv dyépfov^QXvfinióòoiQog 
Kdà KaXXtarQotog owjl&evtai, è fièP:*Oi^ìffnjnóòti' 
fo^ dpupialìiiulv oXov raìi idtifforf, ó dà KfxiUtrr^a- 
70$ , tov fifiixXiKfiov. irtjQcnsvpfiév^ di d&tiraiaf 
tlg *AMtqvavLui, ^x^ro HayOXvfiniópm^' fjy yà^ 
-tmy ex uajaXÓ/ov, i^$ dà nv^lag èvataar^g^ ol dt- 
xatrtal , ng6<paaiv tìqv axqaiuoty eì^M JKio&dvfi;^ 
dysìXoyavjòy t^g diotòmaaiag' dd (frioi KvCMrrQa' 
jqg xal axiiì^g èxhwv yjqf tov^ ^/iwltfqlov dixijr, 
-^aig ovytHixcug ifi^vf^v, éa^idj^ xoivj ndvra jr^ai- 
-Tftv ixélivoy, é^ de énceyfìXi^sy dnòtiìg aTf^auioì 
^QXv/i7tt4dùiQog , TtaUyd^Kltf Jt'iP^rat tt^ó^tovc yn«- 
xj^xórà^, xal avtòg xal o KaiUatgaTog, èed^xóto; 
Ttfi)r9 ^01^ vó^v. Hai djàfpta^rqva^ toD. xZiifin \ ORATIO IN OLYMPIOpORVM. 277 

Z- • • ■ -^ - 

uaSviniQ i^XVSt S fièv, fbXf ^fitùiwg' 6 dà, Kaì 

TaS; oXov, Tt^tègog pè Xé/iav^OXvfimédùi^, vtx^ 

^òv'xliJQOV, vatr^aag dì itoà Xaflmv^^Xor, oÀe é'ftfihei 

tùStg avv&ìi»ng, aìg i^ àgxv^ inoiriaatef ovdè òi' 

Ztèoi T« fiiih^ ij^ KaXXMTQih(a. é- de avròv ijtair(ì 

»aì rmif kfldofi'qKOVTa fivtav XMvnttqd tóvMoax^avog 

zS ^fAiav, naì T^g^oXvjg omtag, roilg iSvr&riìtaig 

iaxvgtiófuvog, xal Xiymp .xal iv t^ ttXtvxtdix òtutri 

9Waytavhw3d'ai x^ 'OXvfAJttodu^ , mim avynt^x^qì;'. 

tUvuii %mì Tovg Xó/ovg uneìv ovg ifioiXéto, xal 

fid^v^ag 'Tm^iufxda&cn tf/svòtl^, &g, el /i^ ^otvfif 

nat avvti^iavótTt^guXXtilovg, ^yoùplSort» / ^^ 

^V Si^ HkXìy^, ìtàt oi» i&aai top ^OXvitnMuh JHMOXOENOrS 

TA ÓjiTMPTOJJlPbt jBA^ÈBJS 

Avros. 

Jmayìutiùv %fmg ierìv', & itvifgtg i^ètattil, »ctl 
wi^^ ftiì^9U0&dtag, pijdi Svv^vùvg, èìativat dg 
iiMtìun^giOf , àmiéctv ino ttvog ditì^Sh^eU, ^aXXatg ""•i 278 > . PEMOSTHENIS » 3f òqsg dtxfmrtal^ aywviìiBcS-ai ngòg ^Okvftm66<ogoPf 
olxiìov ortpL, xaì dd9Xg>i^p roitov ^oìp, fj^ay»»-- 
Ofiui old rò (Mycif àòutùad'di vnò toiitov» e» fdi( 
'ovviti ddixovfàtvòg, a> arÒQfg dmaaroà, alkdìfiv* 
òó$ T» ìyxalùiv ^OXvfiTtiodÒQf^,' Joixwr ti énoiovy, 
iq Tò^. imtfj^ioig TÓlg 4(Mng.xeiì *OXviJmi<fd^f^CflJ firj 
i&éXMv ènéj^nnv , y aXlov xivòg t&p òtxcUtav d(pif 
Gtàfuvoqt <^ XoTi^, on ndvv av ^(ixvyófifjv^ noi 
èvófiiJtov mt ifAavTÒv ^ayXov tìvcn Sp&^ùmoy. vvv 
d* ovTs fjtMQàiX«Ttoviiévogvnò^ÓXvfi7uodóqov,ovn 
^utliXaxi€^v ov&éva <pèiyaiv, pvx av f$à tòv dia tòr 
fiiy^axoXf kìiùiip^'dlX .wg pìóy re ftdXiata Stont^ V^t ■ 
xaafMH Ino xovjov dyù>vlÌBa^at taùti/jv t^ òlia^t, 
òiofiai ovv vftciv, 0) apd^Bg Òtìujunaì, djtoiaavTo; 
dfjupotéQùiV fifi&v, xaì avroig òoxifAeiatdg tov nqà^ 
fiatog yBVOfdvovg, ^dXufTa fièì^ diaXXd^avrjxg ano- 
nifiìppu,, xaì tviQyéxttg fifmp dfuporigtny vfmg yen- 
a^ai* idv.à*' &(^ fjkfj Ì7tiTvyxdvTiTÌ joirov , ix rav 
VTioXòinmv, tó»' td dixaia XéyovUf jovtt^ t^v 
fpov vfiqg Ttgoa&éa&aL nourov fièr ovv fiaQxv^ 
ttvayvwjnotL, ojt ovx iyè aìrióg eifu toir tìg jò * 
.xa9tij^M>y eìaUvai, «UX* avxòg ovxog, Xiys tdg 
tvgiag* ' 

MagtVQlai^ y>ti> fuv ow, a àvSgtg Òmaaxt 
M»ì ftétQw xaì ixQoafiHoina Ti^vxetXovfifiP 'OXv^ 
'ÓÒfa^v^ fAàfiOifiijijvjfxui, vnò t&v na^y^VBfiévtav. oj 
i&iXovTQs òi toùtov ovf*.ótiOw JToUiy t&P Òli 1' ÒttATlO IN OJLYMPiaUiOHVMr 279 

uva/ìtaìóv é<m ngòg vfmg ìdyt^v ^e^»'W "AÒMptifiai 
VTtò ^OXvfiTtieàtliQOV. tari òè fiqdtx^i ó >UJ^o?/ i}!» 

^ÌTBQog, oviog e Kòvwf ètdiBVTijaeif ànaig òUyov 
ndvv j(06vov .'d^wnl^aag. ifiim òè noXXà ttij, »mì 
TfV nqio^tf^og, 0% èùXBvrci, xaì i/à mg ^^i*^ 
[Àfir, otL ovx oioaTs tara» 7tfgf.yeviai^air, (AstSTtefi" 
tpàfiriv toVTorl ^tykvpmiéòfa^v , onoag pty Ttttqji naì 
aifvfnifjidi^tm fiSfd^ r^v àndyrtav/foy n^oaiJHt. nmìr 
^Oi^)fini6d(OQ0g ovToaì, ùì Sv^l^sg dixaatal, èintàtj 
TiX&Bv ^ ifiè, -nat %ijv àSeXfffjv^^v hcevratf, èiiijv 
$à yvvaiìtpL, (is&* rjftàfy anctvtùt ùu^Msi, iivtùiy'jd 
rifi&r ni^ TaifTtfV rrjy. n^/futteiaìf , i^oìUfvrig lA" 
yov_IMH> n^oa<pé^9i, ^Olv/utiódùt^óg , ovroori, oti k»1 
ri jurìTijQ'amounQOC^xavaa stfi to Kóytari T^.TCTje" 
XevttjnÓTi, wxl Su dixcuov etij nal avtày tò fUqog 
''lafislv &n«v%(av , mv a Kóvùìv ^tonélmcv. iyw de, <a 
avdgtg òixctmaì , avpeiò^, ou itp^vdcto ,_ *al èr" 
aia/vyteiv ènix^i^^i-t-itaì Sitf óvòtìg riv oillog r^ 
Kdvtart yévsk èyyvTégta èfiov, tò fih nqmjov-iog QiÌy 
Ts fidXiara ca^yla^tiv, xotl rjyàr'dxttjaa èm t^. dvoii^ 
' uxvvtUj^ TÓi) lóyov ETtBtfU ò' ilaytotififiv TtQÒg ifiaV'- 
xòv, CH ovx àf xat^ OQyi^oif4,fiy xal xoh-K^ àn^ 
H^iy»fi,riVf oty èv fièvT0 naqóvti ngooiptu -ùà-w^lv 
lòv -^BTékEVTr^Kétcì, xoà taXXa n^s'iv id vofiiiófi^va' 
-'^ ineiddp òè tQvttav uTiàvirnv èjUfuXri&wfiìP , tóxi^ 
^"'' fìfuy avToig òiaXe^ófjte^a. xaì aùròg, tu avdgsg òi^ 
xccaral, nqoaoaitoXóynat ^xUvjd, xa» xuXmg (ì ÌÈXpj% N 280 D£M:0STH£NIS 

aarfsg anuvxag iQvg oUtttovq, duXiyófiB^ ^fur 
-mvicug Tiigì (k»y omog ^^iov ìmìtm lìvài, oaci (Ah 

'ètfiPÌx^f*fi^ yngì Toviiav òtaltyòfMotoi , li etp iyw 
tcOfxa diìiyoòfièvog ^ i^\ufttp nqàynaxa net^x^ifO, i^ 

-ifittvtt} ifùxloiììVf là èi tàlog.o iyspstoy twò* 
VfÀ&g àyapiodutg ^ei uxo^ai. etvtòg yàg éyt» iòir 
xtttfcr xohtoff ntà Qvrog t^ol, ia ^fdata Wff^y 
fffi&p Xafinv, wv itutilms KdyiaVy xal ftiiòtfiiav 
àtfòiav eìv»t ntgmti^. naìl nqoiiXòfirpf , tu avò^ 
^txaaTeiì, *xc»v fAsmàoS^vai vo^to» fiaklop, fj elg dir 
U€tatfiQtov tleiùìv , xivàvv€Ùsip nqòg ùtimov érta 
•i[ovToy, noi* BÌaifìv n dtidèg, ttSiltpàv ^t^Tae t%.€/»7? 
^p^aucòg, ual. &sUw t&p ift&if ncddmv,-ii«à imo 
%0ìfT0v «xoi)<7et/tt drfnmridBioy» Tavta ndofT iv&ih 
Hoìffitvog, avv$x^»QV^^ am^, «o4 /<€T«TavT»<r^y- 
^r^tung iy^ìfmfitiV .7|^ rfftòe avjoùg ntgl anéanwff 

%«* agitovg l^x^Ò^^ ikfJiòoafuv mkkfilotg, m /fi|r %à 
%t wié^oviu là ^av9qà ^v^iu %a^Ag xa» èiM^Liag 
4iaigvia9a&(u, ira* ftrfi* 6novv TEkeor&triia^tv tàv 
wtSQoy ToD ér^Qi/» fov ttatéhm K^nap, xetè wUu 
nivret uQivf ^i^rijocfi^ mi ngà^niv lUJuXkifìhafPQV' 

"Xtvófisfot, o, TI =«p éiti òéff. vnepwn^fisp yàq, » 
avÒQig diHaatttt, ^hp tavik; afA^tafluifittopTag WP' 
Tov Kóvùiì'^g xal ÌTdgovg» oiov'xatjo éfiàgdòthfòg, 
éfiondtQtog uèp , ófio/ifijgtog ò^ oi)^ Sg dnèàifut, ORATIO IN OLYMPIODORVM. 281 

Htìii ài Vt^ ttg aXlogJ^où^t^ et^iafirititr , ovic iv^¥ 
rifAÌv KfolìJHV, oi y«Q vófMi xiksvovai ^tùv fiovlófta- 
vov a^i^uj/Sfiteìv. TtfUTo( di) névta 79Qavoùòfuv0t, 

vjiiog Sv fitite enovtì, fii]T« dxovjì', ^^stì^ Hov* 

Nocr^ fiovìk^vófUroi fiid^ tiit&v avtSiy anotv'$i$ nqéi* 
vmfifv. Hai fià:txvqag inQSrigùf^&a 7if^« tovtvtp,- 
nffitoif fnhf XQìig -d-coifg,. ovg t^fióaafxév dXJ^lo^g, 
xal Tovg oimiovg tovg ^fiSTèqovg ait&v , tintt Ub^ 

-xag^ floùkofiahjovy, at Svdgfgdtxaaraì, Tdy ts i^ 
fiùp arci/Pfavtti, xotS^ ov xtig avvd^ìtag iy^iitaiuy 
nqòg tllJtSg aurovg, ìukI iMnqrtvfjiav lov %xO'VXog.Tàg 
avp&rfieag. Xsys tàv rófiov nqmw, 

Tfdfiog. 'Afct^hatauB ò^ xal t^v iiuqtv^tav T^y - 

MaQtvqla, ^Etkiòìj d' ù>iióaapisv dXlfiXotgf xal 
tu aw^ijxai fiany mliiivai Ttaqn T^lAvÒQOxhidfi, 
déèéXoy èyM j^ììQ fjis^d^g, ai Svdifsg òtxaatttL *aì 
^ftèv.kré^ ffv f^^*g, ^ oUua^ èv tj ^X9t «i/rò^-^l 
JCàrtav , noi idvòqànoòtn ol amnxvtpóvxM» 13 ò^ hié- 
Qa'rji» fui^lg, oìxUi ité^,^ xai tapdgcÌ7toòiiiH>i 9^0^- 
ufiixot(fifiiMt, ài^/vf^toif ò* 8Ì ti xtnékmiv ò Kóvoip 
tpavsi^ìf ini TJ9 tganè^ tov ^lii^xUlòov ^ xov^ 
anav oxtàóv . ti dnikù&fi ^ fé rtjy raf^tiv, xal 
tSXl» T« vofit^fA^oif naì ug rrjìf oinodofUsiv toì; 
fàviifiottog^ òislùiv.i* iywt tug 'ÒÒjO zaùxag ijfs^dag, 2S2 ' Dt:MO<6THEHIS 

tQU, Twv fis^lSofv loì^èìif, ntià ovtog ttlrro tóog ipa^' 
fjutitor^i/ktg x«ì r?^ oIkIup' iym ò^ ^i^fiof^ rovi 
iTi*xxvq)évt<xg Mal ti}v olxktv t^r iTégav. ko» lavt 
iqjty, a ktidTS^fog ^f*Sy eì^ev. iv^ Ss ttj ntqiòi %r\ 
toviovì ^OXvfjmtoòàiQov ^jjv sìg r&v (petgfutxorgf 
fiwv, oy^ fidXun ivófu^f >Juaiòv kavr^ uymé Kó- 
vtoy, SvofiM dà Ttó ^jf&^nm ifnì Moa^lw^* ovto; 
ùinhrjg axtÒóv ti pési id r alla tótf Képwo; 
unavTùi, xctl drj wxl rò dg^vì^v^ ov t}V^ tò h^w 
ìisifievov .Tià Kòvùwt, xo»» Ò^ %cà eUcr^e zòvJiàmèveii 
7iQ6a(ivTtq6v Te HvJtXf-^al JtsniartVìiót^ pwr^ wpin^ 
folfMVogtoif OQ/vglov ovtogv olxèTjig-ó J^ea/Un^. 
jttù ng&tov' (lèv vgnxtgsìxai «vtoZ x^^^^ ^Q^Xf^ì 
Ztaglg itov xsifiévag xov òlXkov ugyvQiov* tnni^ 
ktéqag ipSofifixQyt» fivSg, xf»l ravia nùt&p, -tXàp- 
^ &apt tòv Kóvmvot, xaì tò dQ/vgiov zo^ ^if^^ *^- 
^sv àvrhg -dì kavtoif ó òlv&^nog, ov noil^ òs 
IQÓvfo vaTegov, &ijtv3QSg dinaaraì, ^ rj/islg èifiXà- 
Hsd'a rag fit^iÒag, vjtoipM tigi/ivtxo, xalt^drf- 
tng Tisgl %dvd-QÓmov "iovtovS ix Si Tavtrig Ttjg vno* 
ìpifiig éMxu ifiol x»\ javtùì ^OlvfAnioÒJtga ^«ao' 
s vi^HV zèv Hy&QtaTiOP* xaì éàv&Qixmog, ùifivò^? 
dixaù'toìt, avjòg attori xartlns, ytglv fiatfavi^BOx^ai, 
ori x^^^ Sgtixfidg iKpskoao xùif Kóvsavog' xaì »jpi} 
9Ìvttt Ttaq' haVTM, oaov fi^ fjv d^tilafiivov' nt^ ^ 
fov nhilx^vog dgyvglov ovà^ éiwXfv éinev -é» VI 
rdre xé^^* ^^^ dnoòlòuiai Àe^ iifysxQaiag nm ORATI0 IN ^LYMPIODORVM. 283 

oSg wftóaufuv ,^ftsì^, Jiiotì ^tatà xà^ ùvvdiìuùg tòìS 
ustftèpHQ na^ t^ IdvÒQpnXslùp., tè fièv ^(tiav iym- 
tkufiov\ /tò ò^ ^fitgv ovtoaì 'OkvftTtióòoiQOg, fina 
di tavt* ov noìkh^ x^^*$ mtkQov 4k tavtv^q'nlqino- 
iftUtg ,Tr^ TtqÒQ xòf» olxrnjy nBQÌ TOvd^yvQlov, ov 

xòg èip Ì€trytoì}!, iifipig de ov na^xàXéafv^ Ofiiafion^ 

VTtò i:^g fiaadvoVf n^oaafwXóyrjfft itaìliàg kfiòofjp^ 
zovTcc prStg eUfìgtévw vitò Kó^avogf l^psléusvag'^ 
jfal ànòòiÒmaifP hnmv tò àQyhqiov xovjo ^OìJbfiniùr 
Siógia TO^Tft». iyà ò^ , fa &v$Q(g dixaaToà, in6ii*j 
èTtv&òii'^v ntQÌ t^g^ fieujiivov jdp&Qànov, tifiti oti 
ùnQÒtdifàMÒ^g di^'TÒ agyif^MV, ivófiil^év /loi ànodér 
c^iv ZQVtàv tè i^fiMfvtov àqyvqloVf SaTt^Haiìtè 
Ttgó^fi^v -ano r&v x^^^^ Òquxfi*óv unoÒsòwxs. xee« 
tis-yg ^fUìiùv névv Tt rivdtxJiovv roìnoL, i\yùìi(wv6g 
avvòv tot^TO y»&Gzad:aii Htà àiem^auv xa» éfio», 
%al èavt!^, ^Ttùig kxdreQog ^fi&v VSh tm dluata x«- 
rd rovg. S^novg nal rtig wv^^xag tàg: ngòg t^fjùxg 
vvtovg mgl tò^ ìaofioiq8%v §7tdvt^v, iìP Kóvfov ^y 
KaTaitXomég,' àmtèìj ò^ ivdièt^ifif^ xaì.ovòèr 
inolu, duXiyófjtìiv roùttn 'OXvfiintodAg<Oy «or* rj^iovf 
d-JToXufjkPuvuv iì^ iimvxoÌJ fdqog roS) «^yvQiùv. ov^ 
raal ^ 'OkVftTttéèfaoog dU u 7tQàvq>aaÌÌito , noà . -1 284 DEMOSTHENI^ t 

XiTÌTtoq infòr^iiìiaèv in i^cr «^odfjfiia$'; 6 ^fjsòg adsi* 
^90 6^ondTQiog\ 7H»ì evtog^ tlax^ ti&ùg tov tifiti 

;«?rq iyépfno ngòs: tù ftij ànóòid^ràn fiorjà àq^ih 
Qiov, instiiri noiiloì t^aup oi ufti^uj^TQXfvùg, utà 
fkfij 'X^ifvat ^t m^ifiéphiv, fwg (tv oi «y&ytg ykvwh 
^vm. tMÌ éfiól ^m/xi2.ijv tavTOt' aìfyx^fìi'' ito» 
>&Orf;^^^fHi, fiftfg H Tttvta éydì wrù 9Ùtoat *OXvf»i' 
"'9Ìiódpì0o^ ifioiiktvófjtè&^ noiv^f wfmQ xaì ià^òaa- 
fifv, eyrtva v^ÓjTov a^unn^ìai^«a(pttléat€tta nifoaoi* 
'0Óf*f&n nqùg ro^ ufKpujfitjTohyTog, xttt$SoÌtr tifùp, 
'•I uvòofq ÒiHfnaraì , jovtovì (jdv ^Xvfiniéikfgoy tov 
ìtlfi^v ùlov àfi4pia^THyf ijià dà lov tifwtXfiglov, 
^Tttiòrj^ ìtal KaXXtit:rog 6 ddtlipig ó ifiòg voli ^ftf- 
tthiiiiov fióvov ^ju<pa]r(5i}te», xal 4nHÒti dveuf^lthiaiiP 
ftgog Tip UQ^ovjh Snaooti al àfMpta^tf^fmgy -xtà 
Viti dyowl(sa&ai èv r^ ÒnccunffQUf, . dnaqdausvot 
flftsp TfmaqÙTtàv nqòg %ò ì^òn dyotviSifaitai iymna» 
*'OX't^fimódaiqog outooì, ^òid rò i(fiUq>vi^. imiuirm- 
4tèvai, fffiXv koXXovg.joòg d(iq>iafitiTotrtag. i» òè tiif 
VTto^X^t'Tùty iox^JtoXffMP nowfif fX itaq dvafioXfi tit 
ysvoLTO iv T^. nnifóvté, mf^t 7iaqaoH€vdaaadiu 
^fidg xa^ ripitxlotp Trqòg i^v dySfva, luàmajàilh 
XHv Tirer «a» dulfiop» vfjìsìg émCa^tB imo t^ ^ 
tó(»oiy, tigl4xdtqmviav.ijr(fa%mtug,èHmfémi¥, «» diilftoala tovtov dnodtifiovytog ìtùtì fsx^xBìiofiévov* 
éjMsid.g jS' 4x0X81 4 &QX^}^ ds.Tit òixoiaxriqiov Snav- 
tag T0Vi dfjiq>i0Jhitoi>ì'TGig nam tàv vd^ov, UTtcnfiOr 
odfiU&(K fifiékt ^ovT&vì ^OXvftTuoiòmg^v òvifiQala àntt^ , 

Ttoffiéìg&v^o (4, dvTlÒinot, x(A ^ dt^JfiilXovves, 'OXif^ : 
TBtààè^v rotiTovì,. 'Boit^^v tif/tQÌì>MyovT6g, ensèaap " 

x&P Òixaif;f0ff, òib/gaìpev 6 uif^j^mf JJvd'óòfaqoq xarà 
%ÒP vófio$!iTTJv tQVTQvl'*Oliffin^(àgoV'dfi<ptufi^Xfi* 
aiv» dt»ygfiup»0iìcf Òà.ta,ljifìs, i^ dv(kyx^g xal é(u>K 
tìv éifkinuf trfv tov ^^fuxliiQiov djAqfidjfl^j-riffiv, y^ 
vùfidv&tv dà Toutoiv, èmàUaatv 6 uq/^v T^oTg apri' 
òixQiq xotg r^fuxèqqiis 709^ xA^goy fòv K^vayog^ taXh* - 

.Ttf /«^ oivóf/^i avjòv r^vdyyiniov noteìv, imiffij Ì* 
inBÒéKdadvtO'^ €Ìd:ug eìg, Hvi^aiu iX&órTEs>, naf^ 
Xd^fiavQv n&vS^ , oacK fii^uìv sÌ^bv kxdttgog , vs^ioh 
^yog év., Tfì (iSQldp. xdyàt /àsv. iTuÒrifibìy avtòg mi* 

' géòfona* dvdyxt^ ydq t^v 7rai&sa-d^«t, joìg vófioig, tà- 
o ^OXvf^niiodùìgov, d-JtohilMìvyTog joi^jov, «tmvx» 
^)[ovjo Xaj^Qv^g, nX'^v toy. dq/vglov , ov fìx^v av^- 
XÒQ naqd jof/ dv&,q^mVy xov olx^tov^ov^Paodvi^ 
<tev»^ ov -ydg tì^on ojiov èniXfk^oi^vxo xov dgyvgiov, 
7La\ xtx fiiv ngttxàivxùs T«t)T ì]v, iv x^ dnoòrifih* tJ 
'OiviinioÒéqov , ^K(ù x^g xoivavkig, x^g ngòg xovtov 286 'DEMÓ5T;IIENIS 

T«|vt' fyof ànikéivaa; intìà^ ò^. insd^tiffiw ovto^, 
xcà ot uXloi ajgati&tàf, ifyavax'nt '^OXvf/^HÓIk^gog 
o\iToaì, .w'Stdgtg Òtuauttù^* ini roTg aiffifièfirptécij 
aaì riyetro òuvà Tunov&évm* Ì7tstd^ òè fuaxòq iyé- 
ycTo «YStVKHtm , iwiùnovfisv ^àkty , kaì ifiovlsvó^ 
fii&a xotvjj; èyù tal ^OXvfintódtogog ottoal, ovtivet 
tgóitor- joùtmv ti 7tàk%v xef/itoòfie^ct,' xaì i8óxH 
flfiìp pùvXtifOftépo^g , . ngoKfìtcìlBuj&titi' lot)^ 4^tdtdir 
mxàfiévovg iota tòy véjfMVi ìuà ik Tùh v;rff^j|ftf yrow 
éàfpakéarùiToy sìvat itff év tm avrai '^fiSg à/iipotir 
govg TOP kMvvov noiaod-ai ngòg tovg «fttptafii^ 
tolóvTCtg, àlln x^9^ kxdtègov, xaì TQÌtTov fth 
^Olvfiniòdtagov ^lov xov xitiQOV la^ety,^ mainQ tè 
ngóHgov, xaì StyatwlS^a&ai xH^ abrét* iftà de 
jouriijiixXiigiov' imid'f^ xoà KdXliTtnog , ÓMÒtX^g 
è éfiòg, rou, rjftixlfig'tòv (idrov rffKpUTJifiTst," ISntagi 
iày fjtèv ovToùì ^OlvfAniè^fogog érciTìJXtì liv^ a/wyog, 
'iyò xoixd rag aw&tixng xaì yoùg ogxovg ndUp rè 
fUgog XdjÌòi[it nagti ro^tov inv d^ Slg unorix!l> 
xaì i(i iTtga if/rjtflòbìvrat oi dixaajoé', ùvtog mag 
ifw^ ; tà fiégr^ xaXSrg xaì' StkaUag ccTtolafiflavo^, 
iiènsg atfióàafìtp dlkriloig, xaì avp$&tfud'a. inéiòfì 
de raVT éflòvXevadjis&a,. xaì édÓkèi àofpaìàoTfa 
Jtvai xaì iftoì,: xcu-^OXvfinioSùfgoì , ngoxnxl-^&fiaap 
énapTsg oi ^ovrtg tri roti JÌ^óiKOp0g xatà tòv rójioy, 
xal ftoi ùpd^p(a&i tòv yójiop,. xa&* Sp tf Ttgóàxlif' 
uig iyépBtoi ' ; 

JYófiog, Xjtttd TOP PÓ'f*oy tovtov^, « «y^^f^^ «Jc- 


ORATIO INOLYMPIOnORVM. 287 

Kaora», ^'n^^inij^ig:iiyivtto , ital rag dfifftafiftfir 
aug mntyiq«\^é^%éu, ov tqéitov toirttf il^nH*OXvfif 
fHoàuQ(if * xal fisrà xav^ 6 agxpav avéìi^iv& n&ai9 
^filv ;tQÌ4 àftqtuxfirjftó^ai» naì «vangivag BÌariyay$p 
elg TÒ àtxaat^Qwv,. jcot* ohrowl 'OXvnmó9m^og ^;f*H . 
vi^o TtqSnog, unì ìlty^v o, tl i^j^uìUto, wtì fia^ 
rvgiag n€t{fti;[t€o , Sg ^òdKet roùtt^ ^y^9 a> SyÒQig . 
òmaòraì, auan^ inaxHifiriv inl^ov kxiQùv.fii^tog, 
foinop dà TÒy T^dnoif xcnaaxsvaad^ytog tov dySt* 
yog, MiofOiP ovtooi^òitag. vwi^attg òè,. xaì Òta^ . 
nQoidfUwog ahavraf ooa'^lìovlti^iifietf^ ért^ òir 

Òtxaaaftétfwt , oa<jt ^a»v iuuvoiita^ fìft&v ukri<f4' 
jeg, ratta ò^^ndvT ^lop, xal xò a^h^i/ov, o tla" 
fis na^ Tiàtf di^fianov tov fiaaayiffMnpog,. ùvSù^ 
xioxiv ^d^ikfiGU twf òmdUav n^g fa Ttcì^aa^^ dV^ 
^€i aVTd( anavta , yòfitmoKwg., *aì avp-d^ag ngóg 
fi9 noitftsdfuvog^. ff fi^y . ufofiQt^riaHr, noi., tu aw- 
^xcti avta^ txi Korl rw^xtìptai na^ ti^lAvò^ 
xXtià^, xaì fttfia^TVQfixsv aitiig n^òg vfiSg. fiovXih 
fiat òè xal.TÙQÌ TtS» àìluov dnàvTW^,, mv clipfjxffy 
fujigiTVgiag ì>iu¥ naifaaxéa&a&, nfmov fièv, tò.i^g- 
lìjg oji èyà waì ovtog, ^Xv avéolg òixàaayng, ànei- 
uéfàS^a TÒ> taoi^ htdtè^ tIJ^ quavi^&g owjtag, t^ , 
Képmv xatikme. xal fiot> Xàfit taiiniv t^v na^xv* 
^Lav ng&jaPf^htt^ia tàg aXlag vmdaag.dvayivfìHsxi» 
MeigTvqia,. uid/ia 9^ fioi ntà, xi^v n^óxXij^n', 288 DEMOSTHENId 

IlQÓHXriatg, 
• jivayhnioXB èij ntù ttjv. ktiqw itnq^nfqiuv^ Sii, 
inud^^ 4nBÒéitdaavtù o» drUòtxo^ i|^»i% annrra 
Tiùi^éXafioV'i otra ^fh <%ofifv, vi»^v %&v. xp^fàrw, 

Maqftvqi». ^Ov pdf tgóitov, io àv9^ òlKOGVtì, 
i^0t^3fijc duviif*dfi.$^ T^y KàP6ì¥oq ovaiùtv tjJv ^- 

nrà ftBfMXQjiiffiroii vfily * xtà mg ovtog ùaPifò a^ 
yò^iop noiffi TOV év&^tamov /tov olicéTov, noi on 
0» intdmaadfuvoi eXc^av vinf-'^^lg f^oftir, ^ 
.' 'stàXiv ovtog iviatfict» iv. r^ ÒMtxatfiQi^, » ài kiytif 
. om «jtoòUwfi fioi, ovò* i&éXti twf òtxctUtv ovò^ 
OTioìIfv neuìv, TOVTotgfjòfi 7i^é)ifti'tòv vo^v, ai 
vivÒQtg ÒtJ€tìtff€ctì , iva firj aMit é^aitar^ffwjip vfiu^ 
ol,^ri%OQégy ovgouToal nct^9ìtsia0tiUiii'ìfÉÌ. U- 
yn fièv o^ùv ovTogovòéMqjtTavjà, dl^ o, ti bi 
T v/ji , m^i , •• Kat frfgufàtf , itgo(pd<nig dtÓKovg tèvnc, 
noti ùnovolagy xal alrlag ipevàiìg ini^pè^i, »al TU' 
ql ti ng&yfÀ okov dÒixóg éqtkv uv&ftmog. niii' 
exot i* avrov ditrixóaat UjfOVTog f olfiày, 0x110- 
naqàntxv ovk £Xa(ÌB tò dgyùgtop na^fi rd^^^nov, 
(Tinòttv òè tovt i^sUyx^ftm, TkoUiv kiyn, 8t» n<t- 
gà <tov éavfoD. àvt^q^itov c/ti %ò àg/ùl^Pf H<ù ov 
^sxttòéosi éi^oi oin iov àf^yv^lov, ovu t&p SU»9 ÒRAno IN OLYMPIODORVM. 289 

ovSéròg, fov natihJiM Kóyatv. ineidnv Sé tì$ àytòp 
Tiop énitfjdeioìv tqìv tovTOV ual %ùìp ifMiv è^Ta, ^«d 
tiovìidnQd(afjsi, òfitùfioxwg iao/ioigriatir , uctl i&f 

' vai lAB xàq awS^xag, xal .Je'«yà nsnovi^ivai Sn^ 
i(W V * unti Òm uléaout^ pé qai^i» vnevapjia hoÙ Ae- 
yovra, naì ifffàtiovtoi itivw.. xof a ^v "x^wpaaiiQ^ 
Ta«» TowT iativ. ^ fùv ovv, a> tty^f£$ diMa<^taì, 
ovtog Uy$t, (inuyotm nlaaxal stai, uaì 7tQ0<piliattg'* 

n^o&^KBi CLVtòv^aTioòovyaii^i, & d* iyùt éqSk nf^òq 
VfiS^f ou ovrég ìf/iùd^rai, tmvTa'Òà nàyy^ v;i(>n>Mi 
' /w«y QvdsfjUa hnaf ipuvigmg d* éniÒBl^ Ti)y toòtov 
dyouajffiVTioip , tiuf^^ia Xéyfop dlfid-tyà, xal nmi 
YVMUi^ifHit, xal fi9^VQ($gi uet^sxófMvog- ntffi ànàrtùsy, 
Ttfwtor fdv ovf, iaupd^g òtxautoil, Hytè^ - or» ov- 
TO^ Òm touicfroìg olxBÌ0ig noti loXg àniTtiòshig toìq 
konnou xtd xoi^ i(*oìg, toÌQ eiòóaiv dxgifiotg anotvxa 
tavr» %à i^téyfuna <m? ì^Uf^xmlnai^t^hìvd^xé;'' 
aiv 6^ ^«^& oix ^ééXiiusv énngéifftti, àxQifi&g /«r^ 
^Sh, ori wd^vg naqa;i^fia hn avtSh é^sXsyx&fi- 
a^ah id^txt ^tvàtitm' pvvl ò* Urwg r^ytìrat, y^BV^ 
dófievoiiv vfHV i/^dHv. nàXiv Uyoi, oj^ ovx.axó' 
lov&op iotiy, vnsvamia ftàv ngaTm^ aoi, oo 'Olvfh- 
nMa>Qe, 4f^». .xoivjj d'. dyaXlaxitv futa aoif eìg Sf 
tt ar aiti dé^, ovÒ* ixlmur ttiv diMpia§r\xnaiy iijj- 
xòv énóvrct, ^f vhrsdrifAug aif, insiòìj Hai ^ o^ Ìib- 
/gmpilf ^è^ayxóg aov tvixa t^g dlxfjg émsìvo^, xal 
. Dbsiosth* Tom. iv» T 290 . DEMOSTUENIS 

riXè^sp,- 4llii avnx^à^f&vp avtoi oi dpiiò$itD$, alla 
^mrta notf^ag, €Ì&vg &v t^if inéta^rix&ig, ofioòa 
foq jcó^ crtwe^/ui^^^ ai, noèvfi nQéè^v anap, 
8,' r» ap dokfjkftoì xàl. 00* flovltvofiii'oig fiéltunot 
tira». Arte ^tgafiélts^ uaip m n^oipdisiig, xtù 
àimtiùit, òi S^ &idép fioi q>fjg tioì^os^v tt»y Òi' 
ìtaksp^ hi n^òg^tùirroì^ f^yfi aP ft-émagéjKtP go$, 

nX^i^Vi fi & BhyBgutifài tùvg Òénaetàg^ sij^ oùxuaì 
^y$iP, ^m^ ùiv rag ' fMìQtvglag na^jptv , dni 
t9tvg ar itofiaaxia&iu, ^d fs^ 'ftm^v crov xow^ irt»^ 
^mfi^ft^f wJiogyÀ^y *><*---' ^ùnaotàl^ t« i 
«iUa ìkBytVf a-ipùiiksTo, tp t^ Oixàffi^^iùif lun «a-. 
t^(g^0€eui Tn^g-toè^ hnMftÉig^ ori iy» xtfp fÀidap, 
flp tl»flòP ìp tff itèqiòt tfi iftmnovy, fuftufdtifthoq 
^p nag avjù^ '- xó* t6 4^^^(9(0r> o Uafiop, tv 
^UFV TÒ «710 xAp 3^M&p SgtÉXlM9P t£h nagd tov 
cUcéjoVp ort éòeiveido^nfif naq aÌTù%^^ areù ovfwpov 
ìikBy^rùvteF^ é&k» nal ^a^tìtijiàg nctft^i^Q m^t 
toiftov* • fi^/ò oiS^ óuotip ùptéXeyor toìttoig. ovò' 
' ijno'kfai jicv- (fo/pi^p bìISìì^: ép&ifwmp^ ^«~ oìno; 
^ytapi^jQ, Oìks fintqàv, ùìkè fuyélfip * aHii ngog- 
éifioldfynfp-Mfij^jÌpeti nAp&%, 80» ^vto^ fiftoéU- 
tò XiyiUP,, Mmp^ywf. "^mp^éfifiP fÉènx' àoò, Afticc 
M(h$tp ifkol^ftmèffol^ èfUì él ft^i^tt tavt (SUi)^, l 
iyéf Xéyta^ di« «f ouml émamifófiiip iyà xò-n %oh OBATIO IN bxlMPIODORVM. 42§1 

fiA^ìmi tùig tavta fAagTVf^atP, dl£ ^(n^ietP bI^ot 
noiltir,* ^ dtd ti sv/^0kvfmi4è&^, iyvèfjiwtoté ftoi^ ' 

aotl (lol, &g (Mviou olcotp f ov3è rov n^yv^v, ov 
sXBye^ itqàg tp^g dim^atàg, Srt iòàv^iaé^ (mh/ roif" 
TWif ùv&èp énoiijaag, carré }xt5^ «k (Mt^lov uv^^wtog 
i^eXéyX^vié ìp^vSófuvog, ì(cà itmvarriit ÌÀywf aviòg 
aiff^, xaì mttAfufog rà^ovÒenunon ysvófuvaj o 
dènamoitp (tiyuftév imv, to avè^$g:SÌKaataì, ^ 
umì yvwa8a&9 rottovi, ott aàixdg iati *ahnhoPÌ' 
XT17$ Hy^^ùmog" éx9V^ /**9 «itòv, jX 'UMÌtì&èg ipf, 
iàV Ae/c»^ 9r^€^oy T«&fo ìJyuvt, naViniÒhìtyhuv^ 
nqh tèv ciy&ra f^véa&tu ma ^7ut(fwf&ttè tStf 
òtxtun&if, o, ti yvéiH^rrmt, . mi na^àka^óvta nok' 
Xovg fiàgtv(fagi a|to^ àvcuQsUj&mf jàg awS^iux^ 
^ netgd tov UpòqoxXUSov , &9 na^at/kdvwtog, ifioiij 
xaì'tdvavfià nqéttovxog: iavtt^, wjà orniti- nv^Ui^ , 
owwy t&v oxty-d^mr ifiot iwl^ toìfttù y. nalit^Up-- 
dgoxltidf], T(ui ^ovti. tdg Qwd^wjig; à^fw^ftù^B-» 
o&ài,, OT* avtw ovòév iijttv %n Tt^uyfjta Trgis tik 
avv&r^xag taUtag, toiDt èxq^v nouìv avtòp,. vh&v^ 
d^zigSiHaatmì, tfjtSQ' tt^tif dXfi&èg,i oìm ké/^t,, xal 
uóroifrngoaiòvia ti^léPÒ^xlsiiìi èia(i»(ftùgdff&ai, 
jux» fiha fjuxgivqiaìh jtoXX&P,. %^ «iv^ noXXéì ^ffo^ , 
oi avy$Mttg. oti di toùtùtr ovàèv nùnot ènplr^^v, 
avrov. vfiv %oìì Idydgoìdsiòav, nutg o^' ualy ctL avi^ 
•d^xdt Hsifiswui,, fMQtvglcn' «ya^ètastat» Uye t^v^ 
fia^tvqiar» ' ~ . ^^ 292 DÈMOSTHENIS' 

' MgiQtVQlcc, ^tETtgev Ò*, foMÌfS^t^ -Huutartà, ani- 
ytaa&t, o ÒiamnQamcip. éyé yet^'tovtop ^^oùsco^ 
liad/iffr, nal ^^ataa dxolov&ijffai «u^ ky^xjU/^yi 

. na^ io Meìifjai -ai aw^TJnatf uaì xQivij ixy^a^fd- 
vovg fifiSg td^ avp^tiMag i^ ytolip ctffi^vaa&w rà 
d* àrUy^fpa ifi/ÌaXia&a& 9Ìg tòv éxivor , • OMog Sp 
fajòsfiUii vnofffla fit àkS Vfiug anuria nudSòg wù 
òixaUog^aKOvaàvtig, yìf&tt, £., t* av hfilv Stxoé* 
ójarop 'èonjì mÌvm» tatf^a di ftov 'TÌ0}xmkov(dvov, 
oifH fjdiXijeB xavTwv ù&iv noifjaw* dli^ ^oIjw itt- 

, 4ptÌMaé(jf^K8^, Arte fir^ eìvài ^fiug dxovoai fww aìw- 
^H^v ìh t&v How&p ygafifidrùni.' itaì oti T«vra 
ngovnaX(>ò(jniy ti>vtov, .(Aa^TV(fi«v vfuv àpctgnmaB" 
toi, wp épavtiop n^walaùfMiP. Xiyt t^ì^ fia^ 

Ma^TV^ta. n^ìgap ovp (iSlXov tiataspetp^.yi-- 
yoiTO uf^qwto^, Qxi dixalùig- fièp 9vdip fioùhrai 
:tg^ (U nqàrtup, uitoaxijjf^iSHP Ò* oì^nut, S li^arf 
9IBI ifMi kapsìp, ngo^datis Xéymp, xal èynX^nam 

nspou, ovx ^^ dsip vVfiStg' 4xo^ooit ; fy^ ài téu 
uiP ^yayr»oy twp (mQxitqfap tìap Twgnytvo^pvp 
iHgovxaXwdfiitP' Ptfyì òè xal v(a&p iPixpriov^ tw Òt- 
•MtaatS^p,' Ttàliv nqoxalovfim, xnì «Iaw àyyxWi^'^^ 
oivtòp^ ^aì iyw''avy/oìffw , àyo^x^^fu xag qvp&^ 
%ag éprav^ci ini jov dutuaviigiotf , xal dxovam 
dfAug, xal ndXàP -cftifiijvtxa&ai ivdvihp ifiMP* 'Av- 
ògoxiUÒi^ d' ÓVTOQÌ Ttd^iaup. iyà yàq uStf} éntay' •» ORATIO IN OLYMPIODpRVM^ 293 \ 

m ystXa fixtay txoPU tug av9^6rixag' xaìavpÒ^^» « 

SvS^eg òèìtttatal, év t«i fovio^'Xdyi^. rlh t^ xgo* 

tégta,. i}'iv>TiauaTé^fa,avoiX'S^vai, ovòèv ^àg fiOL ^ 

diff^^sA. vficig òè flovXofJUxi àxovqai tò^ avv&^xai 

xml Toùg ùQXf^vg, ovq Mfióattfitv dlXriXoig, è^éì rs^ 

xoil ^OXvfiTitódaìQog ovwai, %al d fdv avyx^Q%i,tQW 

taìna* %uì ùfi£Ìg dxóvsn,: éittiòàv toÌtì^' doxjj^ iàv 

òè yfiij i&éXì% xaxijeL neitiv «i/toj , Tdr _ ij[^ij xaTaqpo- 

^^9 ^xcu, CD uvdgBg ^MtoeaTo»^ oii dvttujxvvTÓtottóg 

iariv dv^géTttav imuPTWv^ . «et» òinaUog oùÒ' clv 

&Ttoìtii d7iodi;(oiaB-e tòvxov dtg vyièg XèyovtQg, àXXà 

flravTa onovddZaf, ovdè ytig avtògàyvou Tavxa 

ovTool, QU iòtìui f^èv if/dr àdixsì de loùg-^toi/g, ovV 

&ftocM f udì èmognèi, uXXii Òiétpd-agTMy io avÒgtg 

dmaatal, ital uaQUKpgovù, àvmfiav fiiv ow, xal 

alaxi^ofitti , Ufi uvdgeg dmaaial, oig fiéXXoì XiytiP 

ngòg vfjLtxg,: i^ àvàptr^goè f/Lùi iaxt^v ùntiv, oiuag ap 

iffi^'hf ol TÌ)V ì^rjtpov e^ovreg, «xoixjocyjfg Sinavta 

fiovXiiiatia&B, o, ti vtv vfiiv òqh^ ftéXtfaJov ilvai 

yffgl riiJLUìv, tàv de fiéXhà^ ìdyuv , oxnog atnóg ^ajiv, 

' ov/t èd^iXwif è¥ toig oi ioig n-tgì toinoav ngóg fi$^ 

ttaXùooiaàa^^ ùl^ àpatoxwrCm. 'OXv/ÀmóÒiogpgydg . 

oiftoiù, CD uPÒgeg dMetatal, yìfvouna ftiv aarrjy uaxà 

xùùg vófÀOV^ xavg vjièxiQOVg o^òtJiomox ìyt^fifr,. ovò* :_ 

tìalv avxf^ iutìdtg^ ovÒ* éyévovxo' krotlf/av ?è tv^H- 

fifvog tvdoi^ }ji€k^ yoì ctvxtf. éoxìv ^ Xvfimvo^évfj 

anavxag iffAtxg,' ìtoà itotonùa: xovxovì Tugmxigoì fial- 

r^a&ai' 'n&gyàg oirfidUyMxtUf Saxi^ otsxa^ Btìyf (^ -294 DEMOSTHENIS 

\\nky onoXóyijcfs, noi avvé&eto htwv 'ngòg^hcóvtta, ueìé 
Afìtoc», Toinsìf ^ty fi.fiò^ ottovv'nouip, %aì zalén 
ifioif onovòd^omo^, ovx ving ifAOVtov fióyov, dUà 
nul Imig i^g roitov dètl^tjg éjJtoTtaxglfxq xalopo- 
fjhjtglag, ^ ^ol ov^oiMéi, nói 4fMè^ t^ tovtov 
dùehfiS^, &vy«t^^ di ifjuig; avrai yÓQ tìaiv 
al àòiMohiiJBvat avx rjrrov 'ifjteif, alla mù fiSX- 
Aoy. yó5^ ydg ovìt ddtxqvpj^ai ^ ^ Tt&g ov ^uvà nà- 
G^ovoiv, hcndar^ógotai t^ (ièv ròvrov HàtQon> né- 
ganégoi tov xalSsg s^ortog, naìx^ala.noXla^foV' 
G€tp, nat ifuina itald, noi ì^ó^pvg lafingàg èhov- 
aav, naì v^gUC/avaav ex rmv ^8tégf»y, avrai Òà uà- 
"^òsttnè^S mgl ^Torvf tj^ttifijf «notpta; jt^ ovn 
fxsìyai (iSHov Ir» ddtxouvràti ti iyà^ ovtoq Sè-yn^ 
ov natcffpavtó^ ftaiyftat'Tieù TiaQst^oyst, teinim 
itsgl avTóv povlsvYiftevog; Xva Sé fifj <j^ékp^ t» cti^ 
dgsg dtxaatalfim dnx^olfjravTa^lfytiv fis, tovaya- 
vog tyatà tovroìft, {lagtvgiav v(tÌ¥ avapféastai wv 
TOVTOV oiTislav xaì ifiov. ' 

Magtvgla, ^OlvfintóSoag^ /i«y tolvw^ TOioXh- 
tóg iatw av&gmcog, ' ov ftórov admog, alla ual (i^ 
Xayx(fhfv doxQv tinam rotg «nes/oi^ xal to% yv^»^ 
uoig, tij TfQootigioti ròZ fiiov, naly ojttg Séhoiy 6 
'Wjiodviiiig lépi, Ttàga^govwp 3 àg ovSàg n9mon 
' nagsq>g6vi]<nv di^génav, /wamì nsi&4ft;svog nÓf' 
vjj, jc«i axvgd yt T«5)ra tsélna ivpfwd^éniesp Hvm 
•^Xoèv, S, ti avng yvpmià TtsiS^fAepog Ttfvn^, 
aVitog TB ìtmtot^ltìj, 'jngì fièp o^y toiriiov ualSìS ^ r r ^ ' 

OKATIO IN ÒLYMPIÙDORVM, 295 » ' ftévùv iyò, àXlù Mal ij ifiij /vr^^ ^^lyfjuuodàligov òè 

dd^QOV òè TOVJOtfì dòsXffiòij, ixttsùoiiBP vfiSg, Mà\ 
àinipoìovftiif^ -io avòqtq diMUJtal, anowug ^fuif* 
(jfQfUaais yà^ èxelvag ipS-dòe na^sìpai*) fuiltata' 
[Up tovtopl^OXvi/^niÓòoi^op Ttiìaai firj dd*»up ^fiS^' 
èày ò^ aqa firj ^éXji nslQ^a&€fi>, (ifM^ ^fAPiifiévov^ " "* 
&7tdpTWP ^tóp BÌ^jiUi^iap ipti^plSea^ài, o, ti Svvfulf 
do»^ ^Htwtop xaì dix€tiótixt4)p ehm. xoiì ruvja 
Tioiovpzsgi TOC T6 òixtjaa ^tbtmf&s, twì tà avfiqié» 
QOPta -^Iv anoioipw, oiz .^usta òè, *OXv(*7Hodù^ 
avT!^ toiiToj, * rnoe^2i2 tot ìtfos timoomoi^ 

Aoror. • J-ifiód-top tòp-d^yaiop, Spòga hòoSw^ neil ax(f€h 
ttiyiiaaPTU t^ nòXstag, *AnMid»QOii dnainì XQ^» 
IsymPj. oti Jlaaitopt fpìXt^ - XQ^^"^^ ^ T^ióÒtOQ 

tgaTiiiniìioig Xóyoig i/ysygmfnM. tà uh( ^ij ndpra 
ofpXt'ifteitu %ma^ xoeré^t&fiujai,. éip kxdQtov Iti 
^ toygx^y^^}.»*i!^^JÌ% fàtiàf, di Sg iòavùr ,-'. 29B DEMOSTHENIS 

* • "^ • 

rag uè ital èvxéxvQvg d-jw f&v sìxótùìv, xcd é fièp 
lénolXddiOQOg Ttfió&€OP ttvai igpijorr.TÒy òokfBiadfi»- 
VoVf %aì foìg Ì7t6Q Tifio&éov avara&sìai do&^veu 
jÒ a^yvgiov chtò t^g t^otiì^ij^. ó 4e o% èavràr. . I JHMOH&ENOrS 

O nP02 TIMOOEON TJtZF XP£OT^ 

■> . ■ . - 

etaì, %l. Tifii&eog oq^lk^ov- ùfyùgiov, tn> neetqì nf 
$/m q>BÒyt$ vvv vn ifiov tavttiv r^v òitnjv. ul^ 
imiÒnv Vfjuig avaftvtiaoa tÓv tt homòv, iv <i^ to (rv^- 
fiókaiov iyévsTo, mal tri GVfifidifja toiirt» iv i«th^ 
T^ X^^Hf* ^^^ fU oe^v cmogtav '^vvog Matiojff, 
tóS^ riyridea&e, lòv ftiv ntìtTé(fa tòv ifiòv ftéXttorw 
ysviad'Bn 'nBQÌ Tifiói^eov, tovTov d* ov fióvof^ ojT*^ 
gunov tìvotiy dkhi naì ttòiit&i:mor ndyt&v' civ&gdh 
nsav Sg ye tvxèv nagd tov nargòg toìf. ifióv 5(fwf N 
*■ PR ATIO IIJ TIM OTHE VM. 297 

éSerjàf}, Mal kaflbtv^éQyùgwy ^n^'rìj^ r^anéitig^ iv 
TToH^ à-jfo^ltf \&v\ utaì xn^òifoi4 voig /myiatotg 
9ca&B0r'i^€ig^n8QÌ t^? f^XV^, ov f*6vQV ow dmòtìnu 

aq>alirto^ ftàv ioìftav , aTmklvto xìd tot mttgl tà 
ifi^ tò avfi/fólaioy' ovTs-ydg ìtt ànxv^Q(ù, oitu 
ftBxa^ (taffxv^faif ìUkaitB. au^Tog òè, ìtù {Éoùt$f 
éyt^TOy ó:tÓTe fiovlotto* sÙTtoffiiaag ^tifur ànoÒoxìvà^ 
dU^ Sgjuug, (o tlvd(f$g èuH3unid,'*'ov m^ì nlilovos 
Ì7totri«nti(> ^6 Ttettfff ntg^pviflav x^f*^^^ fMXX/Oì^ 

étJio^ln ^vn, •> wsxo f*^v • ovv,. ju cipd^g diKctoJalg 
ónan^, H oi^Blfi TifAà&^og t&ti è^^ÉHtitwìy rii^ 
niydtviòìf, xeà éti^nono jBÌkaÒB^ttxQci fiaaiUf»g, - cv- 
TroQtni^ov yiivoftévov toiftov t ^ wg fàzB'^òdtttiTo, 
ev-'fiéy^ TfiittVtott xoftinad-w, dXl»xaì «? t0v 
.SlXXùV dìNMto ngòg Ttfió&sùy [it^S^t] hnà^ity 
mvt^, ininS^yovi, ég Ìxe%iH>g i}riihi, tfv/À^fiif 

t^mCfig» è&fi^ìg tov nfxr^ twj i(*ov. Tutta ò^ 
txS^gag ' ffnì àùtifg', T^TtlsvtnjHÓtog imhovt ^^ 
te/X^$ì^'fdy wg 6(piile^, e$èta& òsìv ànodovftai' 
idv de òiiihiìtat, vfjfSg Tntaat, ég ovn ùqfdUi, , ^|a- 
ttpitriaag rt^ i^^ta^ émo<n9Q^aéu ^fiSgwp xf^puktenr - 
ttPayiMióv fios òoitèi'shtAi' éì^d^xijg a7re»»'Ta^i}/^ 
aaa&en ìffàv;- fàxè ^iptMfieifa, xalilfS, jhtUft^ 
aroy ctViTwv ix^'fHjato, iaì^tavg xg^o^U ^^ ok tò 

. 298 DEMO$T«EN£S 

mtd^ijSSg fiff$$y\ <4 yvQ jQun^tm ìluBtiaiV Ino* 

fl$ O, TAy ito» MV «y jr^ JV^r^t1Ug W ff UVTOiC 

teùg XoytGfioifg, ht^^om^xldov yÒQ ^X^vrog, fiov 
wxtoìvog fiTpiùg, ftiXltnf imskéUf tòv mtSQO^ ex- 
nlotfp Tifià&é^DhToéi, lUffì émytàyiiv ^Jq w è» 
^ Jlii(fttieif ngqa(kfi&àg à^yvqiov, ngoinl^M 
T<^ nettai f^ fy^ . ir tì} hfUi^, ixHcvQtv avtòp 

ké: toaovTov y/ig %qtt] iiifoffdeìa^titi' naì òoiyah 
iitih^vasv 'jytiiMkx^t t^ taftUa. v^ kfiVTeii, o^^tou* 
T^ òu^uu tóU nàvTa. Kal é futr 9«v6MTd^tvos tó 
uf^yh^v naqn tov Trar^ toh ii^ov Ti,ft6&hOg ^v, 

<fro^/À<*iro(v 'd^x^i^ofH^f ^^ntf^ t4j'Ufuix^d$fuksi 
yqa^fiaTtù(flpf -ij^v aMavifn /^droy.. ^^évtog tòlvvw 
TOV dqyvffhtJ xqAxoV, iyqiifHixo^v ò^piifArtnt xòv 
H6lBÌaaì^ta.xrìì^oy»Ttft4^èov bjféyiPfnàa Ò^ fyffà- 
ìffewf, tjf X9 àvxos iuUsvtfb dhvvtiii, U^fx^uixV» *^ 
oy S U.vxi(jL9X^ Qjvrèfefiiifttif ini x^v XQdn^iou^ iij^ 
utvovxè^ oQyvj^v, YÒy jtìtèvùfMy, x«£x*^9 tq*a^ 
ìwsicbg ò^xt^% ^^ n^yx^tt^na nei fdap, Mal fio 
ofioXA, io uiv xùhw Tm&tov iXQ^* ^ ithiXémf 
ìlcffis ai^f^^ym xè Sq%^v\ tovoDtoi' SipsiUy* 


ORATIO IN TIT^OTHEVM. _ 299 

^Iq>uc^ofmSf «cp xì mfàwXHp, Kot^ T^^ilnuf òvvéfiB* 

^ Tov àitoi r$, Mulini avpÈtyifi^tife'ptèf «wtetg, Ar^ 
^Amdfutjc^ (u»f xvfM» ^rta ketl majóiotta diattnl' 

aitv»9mv, «K èà ma* UMtav, lùà -^Htfomf;^ nìiiin 
fàtì^gtnf omèv é$uv, fMi^ pàv énèUf&fif^ ^(j^éipm, 
attenti fwhftm é* »iw hwìy<f«ts. iif 'g^iciéim^ à* 

' '/(XQ f^Mttrvm é x ftoi g ^y wtaaa, lutì qgoi, «WTfy mvoh 
aor, ma «Um- iu^jowf * é Idr ^^ eV nsàiif d)^g 

tmnQìk 4n^ami)'tm %ì^ll^jm«0e «£^ pti^jatg sìg t^ 

étìt^v^pn ié/^, élayiamto 4h t&¥ èj^mtutèt^p x(f^ 
Mktnp mèwét^itasmg «^ tétg m^ rag hrtoc ftv&g 
'gainag t&^i^ qi0fi9Ìffi$Pi>g, ft^ natafM^jv^awnv aìH 
toif ^l ^^ai^a^», xe» eSsAc^/i^» ipsvàófuvQg, òàr 
reiOfut naiuim. IM^ net^ kttdojov uvt&rXTtxg] Ì7t%« 
firug,^ Mal tiTtotl^ifaiP ^ùtoìg t%v ovaiav, a^^vvM. 
otùtovg énwrw^^ mU toùg S^ovg àvionmtt * nav-^ 300 DEl^IOSTHEi^IS 

jtafhaxf^fiMg ns^ìrov adtfiazog, Sta rò iSVfjLfi*^vha% 
tjj nóXsi Toutarn Tff^/fionq" cifiiUxH^v' fikkv lò ar^a- 
TtvfjMt ìtàjaXflùa^ai iv KaXuv^itf, TfoXtoqMiiaS^aÈ 
de Tov^ nt^ì XlaloTv^vvr^ijóv avfAHfkxo\j^Jmò Xanedaé' 
fjtovleìf\ junTriyogoumav òè tovtav utnop dwu t^s 
noi^hijrig àrv/laq ^Tfpat^tovg xetì KaXkiarQàtov 
It< òè toiv d<fixvov/i4r&iv djtò , ^ou oTQatfVfjteiTog 
wmyytXX'dvtiav ir t^- òrifjui^- Tj}y mt^veav Bvòstaf 
iteti etjto^^y' td Ss xaì òt'iiTuargXSiv hnàmov iniy- 
&avoftévoìf Ttm^ttw òUtsùov xaì 9m7r^iUoi>y,dig òUr 
ttèvrto " 0»!^ tìiwìiiovteg Vjiiig év tcu òi(fti^ tòik , pnftf- 
fjsvruFdTjTT, TiHg i^tmnogiitpìavToif tr^v ypatftfir tir 
gfP' '0^/fÌQ «p^fljs Tti Xtyófitva, fìiXXmv rolvvp 
%a:nmXi%v ènlt^v x^latv, ,èv KaXaVffitjt ^(x^e^rcr* 
Jl^Xla^ SQn/fitxg 7ragfx!dvrt<fdyovg rolj XafAniféiaq , og 
iiséjiìxi TnfUag tinXlTfytta r(^ vawtX'^l^ft^ 'IrafStaòoitf 
to%gjtotvnloig TQini^^j^oig , - xaì- ntt^fASPtitQti^, |«j$ 
Sr avT^ ^ x^ia^ yévijrai, xaì /i% xùttakv&fureitf 
ngótegòv xwv jJou/nl/ùp tf^ifiQiuP, 9tal'duitntX&óvT9nf 
n^óngoy tmv irr^uTuatéSfy , . ftSlXoi'^ttdw o^ylSua^ 
Vfiug» 9Ì fA&v yfÌQ nòXiT€it ig>m/otf ro xeùtona^ovv- 
v^, iial nikqéftfvov* ol Sé flùKoroì ovx Icgpàacp' niv- 
^fjttvfiv, èl fÀfj Ti^ aùtoig t^v xa^ fi}UjQatv t^o- 
tpriv òtàaou tòte oiv avayxa^ófifvùg , ' òav9ÌS^rmè 
rag x^Vf^ Sgax^iàg TtptQ» tov Idyutpeo'Oìfg^ og òri- 
yrXstnotfiuìfwv ^iXItvjkùt^. vawtXi^'^ xo» òidonn 
T^ ^oKotUkh a^X^'*''^^ T^ if&óp^ ' in%t>òjt^ d^ dg>litsjo 
dtv^a, aTtìjtolìv avtòw^ S, w ^iXi>n7tog\ noi 6 A 1 
I I ORA.TIO IW TIMO THE VM. JOl 
%iq4vfis ras X^V&g l^ax^tig, ag éÒaviioaro iv Ko^ - 

yoy» <pol$oiyfL(VQg ò' tàvrog rwùg e'xi^ffoyg toùg ìav* 
TQVf (iTf nv&oiVTo^ ott, Sg ^ Tfp Xó/é\unrìvsyt($ 
Xi^}f*g ^^Zf"f^9 ÒBdùixéìg élg rag (Soi&nlag vuvg in - 
Tfi5v 0T;faTMi^T»x&>y xi^fiàtùìv , tavTag ^IkiTtnog Sei" 
vsioag uftoaxtQÌixoUf kUÌ a^a òtòmg' %òv ^^iXutnoVf 
f^ Kawofia^Vifairj avtov èv Tal uy&ri, n^oùil&àf^ 
tS nargl t^ ifi^ idifiàri djtfxlXtìi^t tòv ^PlXtJinof^ 

Hai j^aui^eLVTj^ xùgx*^^'^ ^Q^Xt^^^t <'''' «Tio^doéiy 
^iUmul^ , OQmf Ò^. ó natili^ ,6 ifiòg ré, n fiéy^og 
xov ùy^og, fiiJ»ov fpf to^t^, xal dtg .tinogsho ov- 
tog, Mté iXe&p owtòv^ nòoaayuyùtv nqòg tr^v r^y 
iff^mìf, iìtélewftv dTtodovnat j)ft>Ua$ dgftxf**^ ^ìMnntjf 
tòv 0ogfthiìf»f tàif ixixa&^svoy évi J^g 'tQanéSijg, 
hukÌ y^tffcu ùipdXorta Tifiód-fop* koì zati^ or* 
uX'^ii ioni, tòv Òóvta tò àg/ùgiov ^^fduva vfuv , 
fidgrvQ» voff^féottf ijrudmv Kfiiì n^^ì toD ukXo» 
(tv^fioXulov ditiyìi0Wfiat vfìiv, %va t^ avTJ fux^ . 
TV^lif 7tt(ft o^av toì! xQéovg.ttHoù(saì\fg, ^idijtf, Stt 
dXfié^ le/»» . xaXSi d* vfAÌv koS tòv 'Àvrsfd^v -, tòv 
dav^laavta tò a^tfQWV tovrijf, ttig x^Xiag ò^aX/uig 
ir KaloiVifia^ tial na^vta, Sts ajnXafit' ^Ihimog 
%ò àgyÙQiov naQfi tov^naiQÒg rotfffiov ivittkds' vof^ 
uiv ytiq intj^TVgiav /ui) ifjpaléu^ai ngòg lòv òutivti" 
r^v, noQixgoùaato, ipoan^tv mi fioi iiagrv(m<jHV^ig 
rijv xv^lttp dnócpoiaiv. ènudìj ò^ ri Òlaiia rj^ n^QO* 
ntr^^ùg ano tijfg olniag^ \où yàgriv (fàvigòg,) Ùint 302 " DPMOSTHEWIS 

tifi^ (M^v^lav nfia^BÌg dna tovtcnft Jt&ivjog di 

fMf,' è òuuTij'r^c ov itat^lkaita^ oiU* àrtuir ^x^o 
énoòiiur'Ì0i»g xaòxov T^y òlantw,. ioTtt^^.fjàpi «^ 

miv, Off fAOt avT igHtQtif^^XMP, ovj H^fiàfÈÓamo-xar^ 
tày vóftor. kal àhA aii^ mymfidrit» nmir énn^ 
tlo9 vft^ Òèefioaéfttrop, nQmov.fUr^: ué9ép€uitw 

td tò aqyv^iw» ifx^Sòy fih ovr naì' uvtèg wrog 

nàr ntniQu vèr l/tidy t^ X^^^ ^^Xf*^' ^^ fiitwn 
y iavxt^ ftfpì ùavéìatii, mìiXà tif fiotmtit^ yavd^fi^' 
«al Ino^thiH aùtóv qn^at^ toittavtoi4toyv^vxa^ 
itév. ég S^ o&i àkti&tj ^j^tv , àì£' uìnòg domMAl" 

. ,uwoq ànoottpù, é/99 ^fiS^ SMS», htuòòp lud nt^ 
tfir »Ùm¥, &v 6^Mt$, tm&* ^ìiafftor hfìh òni/^' 
oufum, ci<piifofiévoV yàgUkuétMf noi ^éawo^ òq v«&- 

^ toy h t^ fièttfÀonjf^^t&H pnpì t^ in *Amki» Sg^ 
Zoyjog, ini tòv «ymrm tàw toif tpv^fioriOlftfórtvp ay-^ 
t^, xcì$ nmayùfUvw ng ^^ enUttp iì^v ip Iluqmsi 
t^v iv T^lnnoòaptxlì^, kffni^tìtg. ifiii oiMnjg, ùnof^i^ 
Itsvog vnoòs^aad-ai ee^oì^, Ttéfiìftag mg tdy ncnaQd 
tàv ifiòr AUsx^^>^ày tòp dudXov&op tòr mvTOìf, ine- 
Xivatr atrTiacca&tu at^<hftcna,.xHÌ IfuktM, letfi ^fc^ 
Xag UQ^v^g òvo, ttal fipuv ÙQyv^iov BàivfUma^uu 
uHoiattg ù* Ó natrJQ 6 iftòg ^or/^Wosv ''0<^ iji^oìiìy ^ OHATIO IH T^IMOTHEVM. ^ 

i^ov foiì. Tùinov, tdùg tb dqté^ftiyovg^ xa» ti^it ^»W, 
tig ijv ^%to, éip* St i^k&Qy, ìjr^etf, moìI Ti)r fivSp 
tot tt^yv^iov, fj» idaveiSuo , éddvttatr. dnoXiXv 
gtiìfi» toirw jijg mriag TtoXX^ avréflatnv air^ f$nd 
tavta x^ftàwp mno^, tì*^ ts tng ièiai X9^^ 

ifià^ oikitiXfm tùXttov tù&ùg ajmÌT$ìv rò oq/Ù" 
^io«* gvtt yà^ mp ttSnwf Bvno^aeuf^i^ riyeho a^c* 
tt^a$, avràr,. 9vt ar ^wòg éhrogotvra tovrov ^€éVf 
éj tó O^é P dgngàfuw- hutd^ Toihnt àjnjX'S'ov o, jt 
jùxiuig, uml 4 ^«omu», 'hì ftiv at^fiara ual td 
ifidna néHà» wa^wpLW Amf^'f^itim, ^ «wSXot^lK a 
xoinoé* tiig ài foikag jég'òvo ovn éhttivBpur, Sg 
^TÌ^fn9f StinfQ Mtl ià 0t^infuact , tal: ttìv fivS» 
tot M(f/afióv ^òctnipan, à^akopdi^wv ég tovrovjiX'- 
lUifùV noà ^àòorog^ (iélkoìiy toivvp «nodtffi&v ég p»r 
oiMm^ ««i- lUaniiei^iàft^9gimtlviia&kt&^ (ktatkéi 
tn^ettilpfqm tàtt hi J&fvittwf nóUftìOP, iva i»i d^ 
Xóyov iwMÒ9, noi tùd^vag tijg lév&dÒt\ axqaTff- 
yià^, furamfNffdfurog tòv nazàqa ròv ifAÒv elg tò 
nm^dJMMf, tttPT TI Tt^i/fui^yfUmv ttg ttètòy hf^n, 
n0Ì iÒBÌto avtotf, iffnrrfinxff 0iXdtpààT, Sv^qa tò fth 
yévog fuyuqén^ ftftoumfptu S* jt&i'ivfjin, ^èmmg ài 
ToifTtj^ dèaxdfàspoy, nid tnttfgstovna àv ixilti^ f^ 
i(^nf,in$idéev mfpiitriT9t& ex Mausdoviag 6 0ilmàag, 
(o> Qvvlanf oifTog ti» natijil im ift^,) àytov ^ùXa za 
do&ivta Toòt^lTtàUfiì^rrov, tò vavXov r&v ^vXmp 
nrxgaaxtìv, xal émifri td ^vXa uvaxofkiam lig tir / 304 DEMOSTHENIS 

wiluv xf^v lavioò tf^if iv Jlfigatsi' avròv yà^ tìvm 
tà Bvkà. Sfux tè rjj de^a» cÌtis hóyor, <a oènt ùxó' 

' Xoviìta noni tà i^ya vwl* B^yng^ xav fiij tu//| 
«^f èòtivó Ì9V naj^òg, ovx OQ/tO'&^aeadvu, wnt^ 
&p aXltK; ug ànoxvx^v; «Àà' w». ayt^ òendivii 
VTn^^trptèf xoiftùiy, av 9reT€ Òvv9ixou^j(à^f vsM' 

\ auvj, etxwaag ò* a natf)q 4 4f*òg xavxa, ^^ ti 

' xols lóyoig, xaì Ìti^vbi xovxov, oxé fiéfiriixBi cu m- 

' &àiv' xatoaei avxov idfìxo, vnéaxno not^uv, m 
oiftog f*èv fkmct ^mvxa Xtj» àpttyttyrjv inouìvtèc 
rovg at^XfiyoÙQ xevg fiwriXéug. • di ^nXwàag, t» 
avvia jTiaiv oyéacxòv i^tèqa xòv iftf^, insiààv ufi- 

'xijTtti aywv xà ^èla, xò patkoy naqo/axìivp ^k ^^ 
JManfòoidav x^. noffiUir ÌTtouixo. xaì nvxmoi x^ 
VOI fjaav TtfQÌ S-a^yfiXt&vfn .ft^u in uiax^v «^ 

' xovTog, x^ ò^ vatégia mi a<piMOfiévov xov ^dwhi 
ix x^g MaiieàovÌ4xg, Styoyto^xd IviUx, àjg^hifmr 
xog xot'xov Tcaqn PwsùjbÌ, «ce» nqoail^épxùg w w 
tql xm é(j^, \$oil] xfXelùinos xò kixvXqV xmy I^M 
' nùtqitwXBiv, Xva òtaiiafi tòv vaùfik^f^v, 9ttt&iim\ 
ovTog éèiTi&rj , St9 iSiyflBi, ^ToTf TtviXQÒg, natavw 
exriat ngòg 0ÌXAvdoiv, Ttqoaayayùv ngòg t^ t^ 

' ittiav 6 nax^Q, ÌHéùvoè datami 0oqiiUkva xò ya^ 
tov x&v ^{fXtav, x'^iag knxaxoalag nsvtfinovxa. m 
^ 'iJQl&fiiìat xò ajQyvgiov ^of^p^v mal iyodtfwito //^ 
CifBliovxa Ttfióx^tov ovxog ytig fjv é otri&eìg w 
nax^g nà^a^iìv xò vavlov x&v ^vìiéiV icoi*tovts| 
iiy; vnófivtifui d* imyqiìpàxo x^vxz if^e/a^f m\ i ORATIO IN TIMOTHEVM. 305. 

iXifip&ri tA é^yv^im*, nal ^ò ^vofjia Tot* Xupévxoq, 
xaì oxnoq 6 x^vóg rpf ìlXxifì^BVTjg agx&^ » o tWe- 
gog*iviaviÌg , rj ovrog dv'^ys'to ég ^(xaiUa, fino di , 
TÒP^VTàyx^y^^-'^^^'^^^ xa» Ti'fioa&évrig, o alyta- 

irfiuog de m ^oqfdfovt iteti jtoivavòg d Ti^off-d-évrig^ 
St evienisi, òlòmCfiv àno&eìpai tto ^.ùQytuav^ fist 
nXXiov ;(^fidxfov tuxl ^tdlag XvxiovQyug dito, cxttù 
.TVXVS ^' ^ ^«fe "ttiinag -rag ^idXag, ovx tlÒàtg, ou, 
' aXXàjqum fiaav, òc$(òai ta> jdaxQlwiy n» axolov&i^ 
jùì r&itxòv, Jt' éTtéfJKjp^ tbg tòv Ttatéga ràv éfiòv vnÒ 
roitov, %aì f(tHto ttk ax^oiifm'rpi, KO(ljàlfidna,^»àì - - 
Tfxg (pukXag ^ ttal tìjfv (iV&v toS) dgyv^lov iùatfeCauTO, 
atpmofÀévm' né to^ov léXici'iov xal Jdffùvog. emai^ 
jovptog de To% Tifio0^évovg tàg ipLoiXag xòr 0oq^ 
fti^ra ,' htBtd^ fpu^, ^noàtifievvTùg Tifio&épv naqà) 
fiaaiXn, ndd^t avtòv à vtettrj^ o èfAÒg r^v Tifji^v 
. ànoXa^€%¥ tav fjputXSìVi oao9^ rjyov «t (piMeciy <T^ex- 
ìioalag rgujaiovra kmé. naì *« fièr Ttfioa&éi^i f ^v* 
ttfifjjf «néòòniB rSJv (pi4»)^ìv tovtov à^ fy^dipatoav^ 
7^ oqalXovxa, ngòg tò «XXo XQ^9$y^ oovtogavj^ 
oifSLXev, Q €miriO€ t^ Ttfjtoif&éwt xav cpieiXoìv. jtal • 
ytivxa Ttàv'd^ oxi €bliri&ii Uyto-^ xovxgiv vfuv dvot" 
fVùHJ^cti xdg, fiagtv^agy ngwrov (ih xSnf òóvxmv 
fò dgylÌQio^, oìg ovtog èìiéXsvaeVr àn$ xijg xgam^tjg, 
juxì imwiihjftivmif róts^. huiju xov dnoXafióvxogxi^y I • 306 DEMpSTHENlS 

■ - I 

vjb^v àxrixiaTt, OTt di iiotìittì avtòs ovtog ùfwlóyu 
Ttt Ì^Xtt*TdJiofìiadi^a vnò ^^tlùvòO'V dgt^v^Hiav, 

« vfÀÌP àyayydtatitai' xt^v fio^vglaf, 

MftqfivqUt* \fLi fùv Toltfvv tovjov ffP xd ivla, 
& ri/a^ep 6 ^i^òavòag, avjógf/toifi$ftagTÌf^xsv ^fi(h 
X&yBhyàq aita tiqòs «<$ òuùttiT^ ttPaKOfiia^^vatsU 
Ti)v oluioty t^viav^ov t^p ir II$^QauÌ, &g fufiagjìh-, 
qr^tay Jbfiv lino t&v cMov&tmfv. Sr» Òèitaì ix nxfif^ 
i^Uai¥ itii^aòuat (ffiug èyà òtÒd^ui^ oti dXff&^ Hyvì' 
otea&8 ytxQ, w Spd^g dmuiatàl, tòvnatéga TÒvijiòr, 
$i fA^ Ti^MO&éùv l^v xd |vXa.» noi éÒ$i^ ovxag «v- 
xot,. avaxiaas xàv <^iÌMvdWfSn avvito mg jek 
otgaxtiyoig xot j^wriUoig,. Tta^aax^lv xò.vavkop, ii 
èttOM Up TtQXt,' InoxBifdmp avr^ x&p luitcnf xvv 
vailov^ épajtofdoat xò cPUwy^oy xd, ^vXa ex tou 

, JufUvog^ dìX ovH av naqaaxiiomrté xivà t«5v Mxe- 
x&p qyvìiàT'niy, xxal xtip rifi^f XafiftdvupxCiyniaXoìh 

' fupvtp iùlóip^ tag àxofilaciTO xd kavtov., sìhtsg ^ir 
ìiéfPÒov. ìiP xd Svha, xaléfi>'Jtù^»gtpt% lix^ s ^»to 
n^g xovxoig, xlpi:VfJMP uxòg doxn eWi» f*^ xtUl- 
ocipxog xoùtov xò vavlop noQoax^Xp xStp ^uXtav x&t 
do&évx(op tovt(^ vjtòjifMvrtov, TUffx^ocii^xòp neixéga 
tòp ifiòv 'Ptloiivdtf^ xdl'éàaou dvotxofdimi xd ^òXa é% 
xov Xtfdpog slg r^v ohU^aP x^v xoifov,' JJ nwg olóvx 
iati xòviMv 0iÌ6May ifìnogiaghfsx dyotyéivxd^vla, ORATIO ;N TlMOtaEVM. 307 

é^ ovTÓg^ gyriifi , ii(ixnxq'i\Qao^ai ài toviov fjuòvt à^ 
T^v ciKodofUav T^y avjoif roig &>lptg roiftotg; amir 
^yjau&s de h^xbìvo^ Stt no}XolSìjxaìx^W^^'^^^^^ 
XnSap oÌkÙoi ^vtig toiti^ éjitfuXovtno r&v jovtov, 
dnolhifLovvtog nagà §wjikti Ttfio&éov, av ovÒììg tB*< 
tólfAtins (laqjvifiaai toinìo, ^ «^ qvx ÌXa^tif & 0f* 
ÌM¥Òag tÓ- vavlov t&v ÌiXb>v uno T^y tganélSug, ti 
ùs kdfiàv OTtédwisv,- evò^ ai> ag axnm ng àtélvaB 
tò vawlùv ìmèg r&y ^vltay, wv fjyayiv 6 ^iJiévdag, 
òo&éwov TOVTO) nag Idfivvtov * t^YOvntìu yàg n^il 
nXdovog avr^tg tìrtit, ìtakoì n^yad'ol' doMÌv timi 
fiakXov, ^ Tifto&ita x^tgitfaff^ai rà ìpsvdij fia^Tth. 
gùvrttg. ov fjdvxoi y oiÒitovtov y apaaavnajafiag^ 
ivgijaak ay ToAijt^^* oÌmììov yàg ttvtoXg tìvau Sitov 
reiyvy /iffiiìg mólftrjxB iSv oixBlfav toùttf fMtgzvg^^ 
oa&, noi énifiilQfiévay twy toùìov, off anediifiti ov-- 
jog naf€c fiaailBi, ij ùg ovx tka^tv é ^dti^dàg tò 
yaìtlov T&y ivXtay dna t^$ tQotmirig, ^ mg avt&y 
ic$ òiélvas' nwg ovx èlxóg iaxtv vfi&g ^yiio'&al fté 
wXff^'Xdystv ; xaì /«^y ov^' ixetvó ys toXfiriaBt, &g 
uXXóg thg òiiXvQ% %ò voìtXoy vnèQt&y^ìfXotv, Wfjyat' 
yty é ^iXàvòag, ^ • mtuig 6 ijiòg. éàr de xcnaxgti^ ' 
%cu t^ Xóft^, di^oxrtB avjòv àat Trjv fiagTvgiay Tra- 
^axéo^cu vfup tov ànodéy tog xò vavXoy vnèg t&y 
^vXfoy, 4xvtòg /lèv yàq iftoXoyiìjM dnodfffMÌy Wetgd 
fiaotUt, tÒv òè fPiXiàvÒav, oy ìntftiffsy ini Ter ^ùXa 
9tal àvvéatrias t^ nargì t$ ifu^i tix^ytixóra xajtXafjht 
fiapig; tìxory ncnoà daffiXiwg, àvuyxtuoy Òf^iwy nX-'^ . t 308 DEMOSTHENIS 

fifif fiéUmìff owentfiskBÌiT&ai tSiv aavtov , uòivai 
tivà, o&$p tò vavXov r&v ^Xoay no^laag 6 ^tlurt^da^ 
T^ vaVKlr^^^ òiélvmv, «£ juij ^g, Uy naxé^ JÒ> 
ifiòv avat^aai avr^, (itfikXti^uPTÌw ^iXdtyfàv nagà 
Tov 7taT(^q lov èf^otf. lò vmvlùvjwv ^vltùv, iMtf^tv- 
Qlccy Toirvv ovÒtvòg ìxets 7ra^aa;(èa&ai %w oImUow 
T&y aavjòìf, &g ovx ìX^()[>t9^ aov aTfodtifjiovvTùg tò 

t vavlov Tc5y &/ìmv èx-Tijg T^oTt^fjg, dXXti òvdiv {kd^ 
Tc^oV, ?) ovòsvì x^i xtdv p,ìuUav y ovài majeviig r&v 
aavTOÌi ovdsvì, ij sidàg àni^i^tùg %òv 0ikfóvdctv lù- 
pévxa TÒ vavXov xSiv BvXòìv no^à tov ttikt^ò^ tov 
ifiov, bigre^ avTÒv avvéin^aag, Sxe i^nf^ig, ot^ deitf, 

' anoaTigiiaag rifjitig, uv òvvj^, nXtov&ixuv. iyw joivvr, 
ft) uvd^ig dixaaTaì, TiQÓg t^ fiaqxvqln^ r^v ^or^ccr/i^* 
■ fini vfjuv fii^QTVf^vyrag Toùg Òóviug TÒéiQyhQtov, oìq 
ovTog èjcéXsvoB,^ xaì xadi^yovg im t// jqamfy tS- 
TB, KoljtioTiv ^dikipja Tt>fjiodi(^ Ì7ud^£Ìyat'^ ^y-drn^ 
yvàanai vfitv, 

"(ÌQxoi, Ov Tolvvv^ ìaoivÙQBg dixaaxaì, ygdipag 
fAùi i Ttar^Q xatiliTis Tff /^«a fióvov, alla xal sle^ 
yiv aQ^taaTOìv, o, ti òqìdlono aur^ «cocrroy, xal 
nag ta, xal elg o, ti ilìiqy&ti tò ài^yvqtoy, xcù v^ 
àÒthpiù T^ iitM. xc^^ ég ToSn àlr^i^ij liy^, avdyvf»-' 

' d'i (AOl TÌjV ftttQTVQlaP TOV^ Ùdfl^lf. 

Tifjió&fog rifup o d^ylqtoy V7(ò TOÌt n»igò$, ou./ftr' 
xd^ofia&'otvT^, xpiì yiriTat éfiòy TÒfu^g, o, nodei* \ ORifTIO IN TIMOtHEVM. 309 

yi/QLOv, xayé Toitav nlàiLV tj&shiact ini'd'tlyat, jj^o- 
xaisaagdvov dèroifwvnQÒg^^dtmTijTJj, ìuxIxsÌjbìov 
Toq, èvsyHB%¥ t« yQafifjiata «thJ t^j t^TtéSijgf nal of- 
zlyQàqta mxovvrog, nép,iinxvTog0Qaat>ìtQÌSiiv ini ti)» 
T^iJTreStxy' e/(tf ^8 0Qàai>x^ld^ è^evé/xàgi c^oixa S'orni 
.Ttt ygdfifiata, Hai ÌHyQdq>sad'at Eaa ovjog òiq>ìcXt, 
nal &g &fAòXS/ft> Xa^stv ovtog td drtiygacpaf àvd" 
yvati^Vfioi T^v fioiQTÌJgi^v. 

MagTVgia. llgòg toli^vv tòv dyxifriTffv xo^limv'^. 
log fiov^ iti y^df^fiata, nagév é 0ùQftuav, «otto Ev^ 
fpogfxiog, oi òóvtsg tò dgyvgiov oig ixilBVfftv ovrog^ 
iBiiXfyxov avtòv èv <ng rexgàvoigeKafftoviàotPsiaoiTO', 
[xal sìg o, Ti^tiaps tò dgyigiov,'] xàl tlg a notrex^ir^ 
aaro, é de, rag jaìv x^Xlag Hai tgianoalag ttal Tnvf^* 
itévja [Hal^,filav, xàl Òlio o^oXà, ^ ngétag éda^ 
vtiaàro xòv iiovvVj^Uxrvog iirivòg^ fiéiJuàv ìxmXbìv Ì7tl 
2ÒHgaxl5òv. agxovTÒg, &g1 xal ènélsvai dévval 
*dVTLiAdxi»y ,T« Tafilif Tw avrov, Idia sq>'H davst- 
àai> tòv naxégoi *AvTÌ(idxf$ t M ovh avxòg Xa(ìiiv^ 
fiat tag fitv -dXti&TJ Xiysi, ovdévà (idgtvga Ttagéa^V 
itti ' Xàytà Ss HfXTàxQ^Tai, tva fir^ aviòg Òonfi ànóm 
GTtgitv, «XA* livTlfjxxxog davthaa^at, ttàho^^ w av- 
cJ^f^ ÒiHÙaral, fiéya vfuv égS» tàHfir^guyv, ori ovx 
^dKttfddxta éòdvsiasv ó' TtaTiqg [toÌÌ/to] tò dgyifQiàv, 
«XXd Tifió-d-éa Ttigì nvaycoytjv oìnL nÒTsga'ydg av 
olfà&s q^ov tlvai tw natgl, drj'fuV&éyxiov^Tfav ÌÌv- 
Tifidxov, ivi7iiaHrifpaìj&ai év'Tfj ov(fltjt Tjjìxdvouivo- 310 DBMOSTHENIS 

<ptdó(i&H>p uvt^jevTO '9Ò.àqyiqiQvl iXmq^Jjmud' 
X^ iònvniaof, ^ àva^ynv, óniSks nofià tovjov »o-* 
luùaùak ìfMÌXtv Bvnoi^]aavrog,^ og pi noXidg ilnU 
àag aonrìqloi nsgl avrov tì^èv iv éxttyt^ t^ XQ^^^/ 
Mal firjy évtntOHjjìpd/isvóg /s , ovi «y naqanuna^o^ 

yàq Xati ràp najéqu %6v ifiòv où t&y àmMaUoràÒL- 
%(ag iniS-viJtovpta, dkld iSìy avxov vfuv, oz€ leeXeu- 
aaité ,' n^dìffitag àmxXiax^vtaf iSha imi hsvtffi^iov 
ovw avt^ KuXXiai^Tov ,, BaTug édrifuvas jd ujb^c- 
fmXOVf WTB fiffliv ivaptioiia&cit» wnt xf av noTB 
fiovió/uvog ó Jttttfig ^ovXno T^àò&Bov x^"^^ ^X^ 
^gaìffog r^fuv KajotléTteiv , $tjttg (à^ WjfaiXB touto t^ 
Àqyvqioy, fiSlkov, fj ovx è» t&yjÉPTifidxwi Ihi/àev^ 
i-érmy iysftujufitpd/ievog uofuaaa&a^; Tttgìtdè rSoìf 
Xiliòìy dgaxfi&y, SgiSaytiàato TutgdtovUytupdyovg 
iy,KaXav^y Iva Òtadol^ rotg fiomtloig tgi^gég^ 
XOtg, (lélktoy ìuttanixiv ini j^y ngkfty, lag] «ce* 
a3tid(a»8.0ill7t7i(^ r$ yavxl^gi^, iy&dÒB Xtìifiw Ttagti 
tqD TroT^d; tov ijiov, f^y poimtoy yaifogxóy 9^0* 
dayslaaa&ai,, *aì wto&dtyai toitov tovàqyvglo'v 
t^ natqì tiS^ ifimxohtòy. &gò* ovxàXri^Xiyth fjU^ot 
VfMy- é(fi jtxfAyg^oy * ngStoy (dy ^^ h KaXavgi^ 
ovrog <patv$Tàt 3aytureifi$yogzàgxtltog d^a/fMr(> xa« 
9VX ó powtiog yaùagxog * thnn anaaZy S <&£C«9r- 
nog iy&ddi jovtoy tdgj(iXUtg ògam^^f *^ ^^ ^^^^ 
fioiéntoy vavaqxpyf uaì aitoòovg ovxog, aXX* fkvx o 
fiowTiog yaiiagxoi' Ttgoa^xa yàg 1^ (dv fiotMrgit^ ORATIO IK TIMOTHEV^. SU 

aqx^^'^ Ttàqortoinov T^v-%qo(priV %óiqriv tuiqvavcà 
Xa^^àìfsiv " èn yàg tw xotv&v awrd^ùììf ^ fiia&O'* 

i^éh^cig. in iSnf av/ifjidxtov ', xcd.aè bÒsi avtmv Xóyop 
dnódovptti^. slra xettuXv'd-uaap J&r flotaijlwv v£&y, 
xal duxjal'&:óvTOiP t&v ajqoauatuv ^x^ f/ièv pounrUg 
vavfkqx^ ovtdt*^ xivdwog ììn à&r^vaUav tiv, ov5* h 
uyavt xa^«Mrr^e» ovòtrl' où ^ iv xc^ /àeyiaj(^' m^ 
glipofiog. d' m^ r^yoif aot fuydhnv ijuvLovf^v ànO' 
Xoylctg ta&s&ai, èdv naqaiMivoHnv al fioiéruxi Tg^f^' 
gtiff- Sag av aoi { ngla^ yivTitttt, tTUira x^ì in 
fivog. av ij^Mmg noT iddvtiaep d Ttat'^g 6 iiiòg t^ 
fiimrti(^.'^avdgxf^ tdg x^^^9^^^iÌ^Xtl^S>^Sìf ovx iyL- 
vfoaxtVf. oàXd yèg vno&da&qt qni^aìv cfvi&v x^Kxòv, 
'onóaov wd^ ntà noSanòv^ ^x»i nà&tv ywófMvov 
tòpx^htòv tovTOV t^fioMnitavctwgx^; nÓTtgaxaT 
ifSTfogUtP d^dirtaf ^ &7Ì aixfAaXéTfaP ytydìjfisyop ; 
èboL wig ìiaav et èvtyxóvug tòv ^omxóv àg tòv na- 
riga TOP ffióp^ nài$gtt fiia&anoì, 7) olxhai^ ^ 
T*^ 4 mxQcilafiÙP tap oixn&p tmv ^furégap,' XQV^ 
j^fàg avtòv, $i fdp olxhat fjpsyf^ap , joùg xofiiaap- 
ta^^nagaàsdópaf ti òi fitaàtatoìf tòv vjiodi^dfu* 
KQv^ xià ajtotnfiadflBPOP tàv xfi^ìi^p r&p oìxswp 
%&p r^ymgfoPf tovjop ^amÌP' où ydg òi^ov crVev 
YÈ axoi&fiQìf tfjiB^Bp 0VT8 6 vnoxLdiiUPOJi Ttaga^ipi" 
àSiXLy ov^ ó.JjiiQTi^ìg TOP xodìcòp nagaòwjHP, 
ovÒ* av S TtOT^g ì^fiBXhp CLuràg ovtb ótasip top ;^ed- 
xòp, ovTc (TT^ea^aà.* di£ olxénu iqfsup qmx^, 0? 30S " DJSMOSTHET^IS 

fàw,'' é dtewnjTii^vv kcrtèòtalta^ dX^ èniàv ^x^a 
iSmodiiut'Ì0ag toitov T^r òianap,, iarfépagJiòri ov* 
tniSu wA di r^ Aiftupérté tfktixf^ fltófit^ idlav òl*^ 
Tiflt, ovt fiat owt ìiiciQjò^ìtpf, ovt iS^ftéaataxaid 
f dv yóuov, ka» dSt& awtòv «vmpérw uimv épop* 
thv hftJ^ dié/ioaéft$roP, nqio%Qvjiir,: d i9d>eta$p 

nna^ jotj nmtgèig 4^ÌXiir7togdftéXafiiP ìp^élk toìh 
td 10 àìffVQi^. f^tòòy fjtèp ùvp naì' ttvtòg ovrog 

7dy nettila tàr ifiòp tég x^^ ^^Xf^* ^^ ftémùt 

nttàhnoéùviH aixóv ifniat toinùvtoft4myvQÌovxaÌr 
nàp. ég d^ ow àìai^ 'dL$/$v , èl£' avxòq òmfhtéóh 

tSy &XìM¥, &» è^idkft, nii&^ ìtMtnor hfiip ài^^^ 
xwfuxi. «fpiiieofiévùifyà^'Mi^MfniH'jfdif^ifùgég voi>- 
' toph TU fttutfionifi^tmpi papà t& in ^éiatiiàit àg^ 
lOPTog, iiù tàv «y&ffùttèp tùiipv, fi^^ifoóntap a^ 
t^. Hai nmay&i/tiv&ip ug t^p oìaUky t^v ìp nùqaiu 
^triP ÌP t^innoòttfixla, imi^^. ii&ti ovof^g^ wto^^ 
liipog vnoàé^a&ai ait^vg^ nifuftag mg tòv ncenga 
%àv ifiòv Aì^^imùy %ànf ànóXov&oP tòp ovtoS)> ixé- 
X$V(J8v ahrfava&m arg(h(icna,.imìlf*dTMt, hcu fw- 
Xag dg^v^ag òèo, imi fivtxp aQyVglov òavfiamoécu. 
dìtovang ò^ 6 Ttatr^g $ iptòg Àìaxg^^t '^^^ 4xq1Ò^ ^ OKATIO IH TIMÒTHEVM. ^ 

^^V^ltO, élpatìlk&Qy, ÌJ1^9€, xotl ti^p fivSp 

piwt^ vUvw 1% tdtia^ nokX^ av^flainp «viw fine 
wvra jr^fMl«wF rnnoQiàr «b ts itig tòiaè X9f^ 

ifiòf^ oA àióifitt tbiaw nv^òg dmxmlv rò àqyb" 

én&&w ntfJtgàfutnf^ inttd^ roikvit djt^'d'ov o, ve 
jihté t ti g , uuì 6 idinm^, lui fàv aj^fiora utd td 
iftdrw nMty àn^rèyKW jtWx^lmi, é^dnólcv&pg i 
xoinw* T«r$ òà ^tàkag rdi; dvo ow dnriVBpur, Sg 
^rf^pttm, 3t9n$(f $oetl ià ^Tf/Afumn, tal: x^v ftifS» 
Totf éoyo^imì -iòanipatv, dff^iMOfiivwv iig roviovléX'^ 
nitov naì ^àa99fi9^isù}MV xolvvv dno^tffi^ìv &g fiu^- 
<fùÌ0f.: ««i Òmniittlàftrif^gimtli^ai, mg (ktatXeT 
ar^etnu^^am tèp hi JfyvTtrcv ytóUftw^ ha p} d^ 
l6yo9 iwMÒ9, > ìtùl w&ifrag xijg [iv&ddt] ar^ti^ 
yiàg-, ' futamgii/fdfttrog top natéga tòv ifjiòv tig fd 
rtef^dUov, x&p ve Ttif^vmjfyfUmv tig uvxòw iir^n, 
H0Ì édeìxo 4tvxo% mfoT^mx^ ^iXéuPÒa^, Svòga ré flap 
yivog fuyu^€tj fMxoumjpxtt ò^ jà&i'ivjjat, max^tg òi 
foixm déaxèifupop, xtà (mfgsxovwxa iv èstdpi^ xtf 
rQÓvtjf,àmiddp dipltifxm ix MaKsùorlag 6 ^ultavòac, 
py atndjsm^ ovxog x^ natgl im ifi^,) àyéfp ^ùka xd 
3o&iyta xoòxtal7tà*Afiùvxov, tò vayXov x&p ^vlup 
rrx^aajCiXt^, xal idatri xd Illa dvuxo^Uku \ig x^p / 304 DEMOSTHEMS 

rà Gl'ila, àjkd t« tfj òìì^obì fljra hoyov^ w oyje uxò- 
' lov&a itoisì T-à £^ya vvvi' ^p^i^ng^ ««f /w^ "^^XJì 
iuif £^htO fot/ nargòg, ovk 4^ia-&Tià€a&tu , wfnsQ 
KP aXXoQ Zig unotvxèar^ iUil' fat'^ ayw dsn&éim 
vnrn^rptèf toì/tbiv, Sv nere diiì^òu^ )(A^r WfO^^ 
\ CHv, ettLOÙaag 5* ó' naTf)^ 4 éfiò^ ^avtet, à^&fi re 
' t.ùìis 4idyoiig, ' xaì ènjfvu xwtov, onjufipiiteu $v Tra" 
' &I&V 'xixl oatn avtov iùeìro, vnèax^o notiiauw: xal 
oinog fièv fistà "V^VTOt t^v dìfayùiyijv inouTto cuc 
tovg atQaTfiyoùg xeifg (Sjuailéiiag, i de ^ilrnvàag, à 
cvréattfotr cyé^icjòi'iifaté^ %òv ifi^v, imiòàv dipi- 
'Xfjtai aywv rà "^èia, tè patflov naqaax^t ce? x^v 
JMiumòaiflav xifk ^oq^lav inouìto, ituì oi/ro» ol xg^ 
. VOI iiaav nf^ì S-agyriXiwvnt }fi^à in liitmiov aQ- 
*p}VTog* T^t d* uari^ ìni ùf^ixo fàifòfs tov ^tlùrSov 
Ix %^g Maxfàoylag, ttyorxoigrù iùka^ dn^ètjftowf' 
Tog ^ov%ov Tuxqà fiaffilsl, ittì^ jtqot^&óptog ^w^ nof 
tgl TM éfÀt^ [ifoiì] wXsùolirtog %ò vtxvlQV jùv ^ùXbìif 
Titt^axuv, IVor duxliafj tòr vaùidii^v, ntu&àntq 
oyxvg iètti&ti , qu iSénlti, ^Totf7tatQÒg,ìUìi^ avri^ 
atfìat nQÒg ^ilévòav, TtQoontyayùP ngi^ t^ t^- 
' nèiav 6 narrfQ, ixiUwtB i$auit<xt 0óqiiÌ»va xò vav^ 
kov t&v ^vXtav, jif^/ix^ 67iT(xitoor/(x^ Trsr^xov'ta. xcc* 
» '^Qt&fifìas xò àqyvqiov 0oqpd/ebi^\ vtaì iyodiffato pày 
^sliorta ^ifióx^iov ùvtog ytig ^v 6 oui&eig Toy 
nat^òg ^à^ax^v xò vovÌjùv x&v •IvÀèif' * «oté to vTOtf 


ORATIO IN TIMOTHEYM. 305, 

èh\<p&ri TÒ, éqyvqiw, ^«ì iÒ Svofia xot* Xafiévwg, 
tcaì ovTog 6 /^yó? r^v ^AXMtp&évi^g a^tov , é i'trre- 
gog 'évuivtig, ri ovrog dvriytto ég j^aaiUa. ffnò di . 
TÒv^ifVTÒy ZQÓvov.totftov xdl Tifioad^évTig , d crt/i/x* 

TÌ}dsiog òè &y ^OQfd&ìvt xaì ìioivinvòg 6 Tifioff-d^émig, 

St* i&nXei, óiòùXfiP dno&elvat r^ 4fog(jtlmvt fifx 

aìXiav jf^fA^jfov ^al ^uiXag hmtovgyug òvo, uTtò 

rvz^g d* ó noiig tuinag tag (pidXag, ovx tldàg, ou, 

^ aÀXótgicu r)aciv, dé$(òai mi JìaxQimiy tm àxolov^f^ 

t^t Toitrov, ot iiréfidp'&fi &g xòv TtaréqajàvifAÒv ìiti^ 

roiftov, Tiaì ptsÌTO tà ojQoiiiJtaT^ , KOiìtd i/uiua f^»àl 

Tfig (piàXag ,itaì rìjv itvitì' to^ àgyvglov èònwsUsaxo, 

àgjuxofiévfof me Tóim»^ liihiéTov xal ^Jwsùvog. «mai- 

'foWTOg de Tot TifioiS^évovg tàg (pujikag top 0og^ 

lilfora,' iitHÒfj rpu^y ^noàtjfiotvTog Tifw&épv nagà) 

§aQÙjéi, nel&n avtòv é vtcttrlQ S siiòg Ttpf Jifinjp 

dnokixfisìp JtùV qMtXm^ oaov riyov al q^iMsa^ dia" 

jcoaiag TQuhtovra km», naìt^ fur Ttfiioa&èm t^v» 

rirfitfì' anédùnu rwp (puxXùìV tovtov d' fygdìfjùno av^ 

T0 6(p$llovta, n^g rò aìXo Xi^^^ti o oiftog »vj0 

atq/EvkeVf q à7térUf€ t0 TifAOifd'évst rmv q>ialaìp, ^xal - 

7wv%a ndv^ ori àiXfj^ Ìéyt»r tovjonv vfftv dw' 

yrata^TCìi td^ fiagiv^lag, ngwtov ^h %S»v òóvxtAv 

xò ci^yiiqiWf olg ovtog ixèlevfjevr dn^ Tijg^T^mì^ijg, 

x(u ijriHDtxhjf^èveaip t<1ts* tmiw tov dnoXa^vtogr^P 

Dbmosxh.Tom. rV»' » "CT • 306 UEMpSTHEIflS 

vjb^ axfixóate, ott Sé fioi^^iiai av^g.ovtog afAoXóytt 
rd ìtùXaTdjìòfna&é^ra vTtò ipiXmdov ugt^vwiav, 
tlfjp kctVTQV araxo[iuTà^vat t^v iv Hu^tù^ tovroap 

Mofivgla* \n.g iièv ^oiìtvv TovTOV ip^ tà ivla, 

XóysiyiÌQ aita ngòg «iji dioutritp àvaxofiia^ijvaicìg 
Ti}v oltUoiy tijyiavrau t^v év II$^Qaisì, &g fiBfiagxv^; 
^tjftai Jbfiv MJtò tmf ckovóptefv. &» de xixì e» Texfi 9^ 
giùfr migdaòuat iffjiwg fyà òtdd^i,oTi àXtf&ij Hya* 
oteod-a ydg, ut avI^Qsg dtMiateil, xòvnaxéq» xòvèjiòr, 
ù fi^ Ti^MiO&éùV ìfif %à SvioTt Htà iÒsifiri ovroq aV" 
toit,. Gvcniiaotg tòv <bÙMVÒmfym dv^yito ég jovg 
otgùttiiyoig tot paaiXkag, Ttcì^aax^Xv TQ,v»vXoy, ^ 
èSaai ày nOitty hnoìit^iùtmv avt^ (tm HvXtav «ou 
vailov^ -dvaxofdoat' tè 0tléy^mf td,4^Xa è» tou 

, hfiivogj - dì^L om av ntnqotaT^wxytà riva tmv ol^cc- 
TcSy q/vXàtttiVf Hutal ji^v tifit^t XufA^dvuv t(ap ntaXo i^ 
' fiépar ifjlm^ %iag ixofitactto td kavtov., èVns^ ^i- 
hiivÒoti riv td^vha, xaìifUTto^agtvex i^^tri / ìj^stta 
n(aòg tovroig, tlvi:VfiS»v éixòg Òohìì dva$, ^tj xbXbv- 
aartog toitov tò vaìfXov naqaaxiiiv tm ^vXfoy t&p 

- So&évt(op tovtf^ vTtòAfiòrtov, TUtrt^aaitòv Tseiréga 
tòv ifiòv 'PMvòif^ xoil-éd(jou dvaxofUem xd ^ùXci i* 
tov Xi/iévog slg tt^v ohdav t^v toltoy,- ^ 7w5$ olàvx 
iati tòvjdv 0d4fpdavifinoQÌag ?vsx ùyayiLv xà ^ifXa, ORATIO J[N TIMOTHEVM. 307 

fSi^' ovtó^ <ff^t, ìcùfraxgTJgaa^ai ^» tovTovijxòvt à^ 
Ti}v ùlxoòofiieiv tiqv avjov Toìg &>Xotg tovtoi^/ ajtif 
^ipatfS^ de n^KBivOi ori nofJjoVài^xaìxQ^'^^^'^i'^^^^ 
XLimi^ olìdìoi ^vzsg toììtw èntfitXovyto %wv tovtov, 
ànodiifiovnog naqà §aatku Tifiod^éov. »v ovòtìg ts^ 
TÓlf/anne fiagjv^aat toihì^, ^ tig ovìt tlafitv S 0i- 
XMfi^ag tS- vaviov tc^ ^v^v ano rijg tgané&ig, f) 
ng kdfiùv aTtéòwttv,- ovò^ av mg aìnStv mg Stdkvaè 
xd vaviùP VTtèg tay ìivltav, £v fjyayty 6 ^iX^yòag, 
do&iwoy tovtfff TtotQ jifiiyrov * fiyovyrat yàg nsQÌ 
nXdovog avtfngHytn, umloì nayud^oì' doMÌy efyat 
fi&lkoy, ri Tifio&itj» xotQÙoaqd-ai ta ìpsvdij fta^rkh. 
govyrsg. ov (jUrtot y ovòètovtovy &pa0oiy%atafMg-' 
rv^aak otv tdXti^\ oUtBÌoy yng avjoCg %ìyau oitóv ■ 
Toivvy ftrfisìg rmU^xs tmv oixtuovroitiff fuitgstvgij' 
oat, nap é-^ifAilQfiépmp rmy toi^ov, ou ùmsÒriféBt ov- 
tog Ttct^ ^aikeì, tj c5$ óvx tXct^ev e ^tlnPÒàg tà 
va^Xoy t&y ^iXtay ano tijg rgané^fig, fj &f ctvt&y 
ttg diéXvas * nag ovx BÌiióg iauv vfiSg ^yna-^al fié 
Tmkff^Xiytep ; xcù fitìv ovò^ èKuvó ys toXftriaei>, &g 
ulkóg Tig òièlvoi tò yavXoy VTtègjwv^vhay, a^^/cr- 
yteP 6 0tl6itvdag, ìq i imt^q 6 efAÓg, iày de xataxQfi^ ' 
TM rw Xóyt^, àfyùTJtB avtòv àattfiv ftctgwgiay na^ 
^aX^a&ctt vfiiy tov ànodévrag tò và^Xoy xmèg t&v 
ivXfay. €itvTÒg fièv ytxQ éftoXoyeìtai dnoòijfMiv ncigd 
Pom§t£L, tÒv Òè tpMvòay, ov Ì7t€fiìp6yènl tà $vXa , 
naì avvéctfias twftaTgl tmifi^, iix^jn^KÓru xajtXéf*-^ 
Patug; iìnuar aagà 6ci(nXio>g, àyayxmìov ò^ ^my cH-^ ^'"^^ "wia». au 


OKATIO IB TIMOTBEVM. 309 

)pS; ftol fitita^frpa, ut ù ^ o^ f i Si r, f Sovi JÒ àf- 

m, ivijmàr là ff/àfifiara amò ng; Tf/aa^ff^ xsì or- 
ify^aqia aìjovrios, nqufiarmi ^fooofiS^r iià iqt 

.%à ygàfifiara , xai ht/fà^iaSai mm ovtd; tt^Ai. > 
■lai (ù? òfLolSyri lajkTy ovjos vi ànljr^aipa , wm- 

tóg fiovTà ygàfi/iaia, na^im i ^o^fiùm, xai SSu- 

^ftlSi, ti Sànrg tò àfyùgior oìf {ial.tvatr ovios, 

&^fygov aitòy ir t^ ii ifóroi^ìiiaaTOr fdariiattTO, 

Ixaì ftf 3, ii'UdfJt 7Ì àfyii/u>r,1 u» tU <■ ■""iIPT' 

CH>TO. S di, tàifùr j^iJUa$ liaì i^tcuoaùi; xoì mvjif 

àtìrta [xbÌ] jOiar, miÌ tuo S^oIm, o^ jt^Aia^ tSa^ 

vii"' ' jiovYi^myoq fojyòq, ftiìMtr iuàÌMv i^à 

^ ' «p/OTtos, BfJ tal ixilcvai Soìirat 

n^ TOfiiq T^ aiitou, liia Sifrj Sayii- 

il/a 'AVTtllix'if , ><1* D^K aùi^; lapìit. 

ìì.it$^ Ifyti, ovSéra fiiifivga sa^axv 

Si naraxif^Tai, ÌVo (tìj aùiòg Òo»^ (ratf. 

A' ^T^pijfat doMhaa&at. xaltot, w ai>- 

l'Taì, piya vfùv i^ rexft^fior , Suoi» 310 DEMOSTHENIS 

Xt^ iddveia&i, { àvotfààyiyv, óa^u nciqà tqÒtov «o- 
fuiìad'ay MfMlXtv svno(^]aavrog ,^ og pi TtoXXdg èhil^ 
^ atatiiglaf tis^I altQV tHx^y év ixslvi^ t^ XQ^^/ 
Mal fi^v ivtTHOìtrjyidfisvóg ys , ovz uv nagattatcì/io^ 
A^^^TT^jdfiy,, ovv or ^unri&ti Vip iifiSkf' ndtvT€$ 
yàq Xaxt tÒ¥ naTÌQCi %$v i/iòv ov x&y lhjftoaÌ6it9'dò£^ 
xai^ ini&vfjiovyta, alkec fwy avrov vjur, Ste neXsy^ 
aaiti ,' ngo&iifuag àyuXioìtorta , 6?Ta xaì iaift^deiov 
ovw cfVTi^ KoMjt^toy,. ^an%Q idr^iuva* là^Amt-^ 
ftdxov, &nB fiffiày iyaìfttoifa&ai, omuè xf ay nov9 
fiovXófUvag 6 natiiq violino Tt(èó&sov xil^f^T^y iy^ 
yqàxitag r^^y ,ita%aXmuy , stjtBQ (aÌì wpn^B tovto %ò 
'iàgyvQtoy, fÀuXXoy,^ ij ovx i» t&vlàyxtfkAxov dtjféev^ 
^éytfoy iyenujKiiìpdfisyog xofiiaaaàai; ns^dè tZw 
jlfUtW di^xi*^^> Sg4èayf làuto 7tm^Tov*,^ufdvoyg 
iy. KaXav^ , 'iva dtaSoltj roìg fiomtloig tgi^gég- 
XOig, fiiXktav wxtanhly ini v^y n^ty, lag"] kuI 
ànidumBJ^dlTtnùf r^ yixvìiX'^g<i^, iy&dòt htfiw noQek 
tqS) najqòg tov éfioif, fòy floUintoy yaòadxày 9>^a» 
daysCaaa&ai, uaì vno&tiyai tovtov %ov ùqyvqio'V 
t^natift r^ ifi^x^^^» &gò* ovndX^Siìidyti, ftix^ 
vMy^ iifi 'tw(Ai)QU>y * n^wy (dy %^ h KnXav^^ 
ovtog <fa(yijdt òaytiadiisyogxàgx^Uag òqaxfMtg,' xuX 
9VX ó jioi^axiog yaùa^^xog* tnwx ànanuy S <^A«9C- 
nog év&ddi jovxov xdgj(ùXag ò^màg, naì ov jòv 
floiànioy yaiaqxpy, uaì ànoÒovg ovxpg, &kX ikvx ó 
fioMxufg yaiia^og* Tt^a^xt fàq x^ fuv po^tvi^ ORATIO IH TIMOTHEVM, 511 

a^ovn TtàgarTOìnov t^ihyfoq>ijy x^iv rutqyavok 
X(»iAfidysiy ' ìm yàg tw nowmv cwxó^wv ij iiM&ty* 
ipogia f^v x^ àxgaxBi^axi. xà dèxg^fux^f^ avSTtavxù 
i^Xs^ag.iit xwv av/md/tièp^ xal.aè tÒBt avx&v lóyoit 
ànùSotivat^ iixa Monalv^ueiav x&y fioiùnUiv vmy, 
aul duxjal&óvxtop x&v axgcauax&VyXm fnh fiowxi^ 
ravagx^ oudtì^nhòvvog lin à^vaiwf tjv, ovò* h 
dyohk xa&$ioxriìtH ovò$pi' aù y h x^ fieyhxi^' tu^ 
giffoPog, i* m^ t^/ov aoi fuydliiv imuovglav ànO" 
XoyM»g tata&a^, iàv naqa^vuHfiv di fiouoxiat t^^ij- 
gttgf £e>S ay 00» 4 ^^<^ yéyrjxai» mena n^ì in 
woq ay 9iiU«r$ nox iòdvtiaty d Ttax^g 6 iiiòg xu 
fioiùnù^^yavdgxf^ xàg' x*^^**^^^XI^* Sy ovk iyL- 
raaney;. àXXd ytìtg'vno^ia&at qftioìy avx&v x^knóy, 
~6n6aov xvyà^ nttà noSaTiòy, mA nà&ty ytyófMvoy 
tòy^akiòy xovxoy xi^ fioMniiavavdgx^ ; nóxtga mox 
ifmogiay àx-diyxa; 9J 8d odxfÀaXdufay ysyófisyoyf 
tlxcL xiyH ^ffcry e» htyxóvx^^ xòv ^^ihUnf ug xòy na^ 
tèga tòy ffiòv}. n&nqa fiia-^wtoì, 7) olxéxa$/ ^ 
%ii^ 4 nagaXa^y x&v outn&y x&y ^fHxégtay,' /^v 
jffdg avxòv, bì /tiy ohUta^ tjvsyhav , xovg xofjUaay- 
ta^-nagaòiàóyai* il (fa fnaàaxoì, xòv tmoùt^àfU' 
vxkv^ %qX u}toaxfiod(Uyoy xày Xfiti^f^ f^ olìtsx&y 
jw ^(Mxégfoy, xovxay ^anuy* ov yàg òigtQv Sytv 
YÈ axa&fiov tfiMey ovxb ó vnoxi^iuvoj; TtagaH^ìjn'- 
c^k,. ov^ é. vnqxt^ìg xòy x^i^òy nagaÒwftty, 
ovò* av 6 Tuxx^g ^fullsy aùxò^ ovxb dwtiy xòy xoX- 
MÒr, OVXB OT^fiBa&aL* dl£ olxhiu TUfrav avx^, ot t 

31-2 ^ DEMO^THENIS ftì* d* %yfayt xa« xbtfoq aP nous sYwìtaÙTiBTld'ntòvxtii^ 
star T0 nitrii xwffjmé fiomrtoq vavaqxoq, 6<pslXiaw 

«p riÒé(og tÓKov iiàfifiavtv, eìtiìq ctagxxXwg avTM Ipf 
io ^gyvQiov dédaveiafièvop , xal én. évsjgv^ ,• tj^cog 
óvx ip' Ttù *IitXÌ7i7r<a àqyvqiov-^ winst'i ^i tùv not^ 
~ tgòg ToX> èjiòv Ssì^S^vai dotrsìuat tfig j^Xlag f^get" 
Xf'fiQ tòv pouhuovvavfxqX^v, «ni àjioòùvrat fpiXtTt" 
itta fuxXiòv^' ^ ou tòv xtthtòv vnoS-BÌvfXi tw 0tkÌ7t» 
71(0; aXl* ov^ 6 X^Xìtòg vntté&fj, ta uvB^g dixot^ 
GXiù, ovd^ 6 (UìtéTiog voi{}it^xog -fòn^daatb xàg x^ 
Uag ÒQùtxjiiKg-TifiQn xav Tiax^òg xou éfioif' a^« 7*«- 
^6&fog avxosl év àiió^hx &v noì^jj, x^v dèj^fìfiotVf 
ng^p H(xxF/gri(ffixo xmtìi^/v^lM, sÌQijxa vfiìv. d^rì 

<. de xov x^^^' dnodovvai , m' é7ti(TXtii&i^, jcaè sltìtflB 
ItGCQfi xov mrtgòg xotf ifiov^ maxai Ò^v xfft xà d^ 

'- xciiat 'i(h'^vvrixa»y anoatf^tjant. nf^l gièv xoh%jv 
tw»* (pmXtìiy,' wxì "t^g fivixg xov dgydglov, tjy édet^ 
' rsiantò na^à rotf narfjòg, né fHf/ag tòv Vìcolo V&ar 
xòv ahrov Amx^i&va t^g vvxxÒì: éc top mxxéga tòv 
éfiò^, ^QÓfir^v ^ixvTÒP Tigòg xia dinìxtjx^, ti m dov^ 
log Birj ó siìaxQ^'f'fP [«WTotJ,} xm fj^lovP avxòv 49 
tw,[«urov] dÌQfÀ(in/tòv k'ifyxop didóvat* ànoxQivot^ 
tiépQV M fioi xovxoVy oti ìXfvIf^^g cliy, xijg /jih^ 
e^aiTì)aiwg énlffxoP' ftaQTVQMXP S\ txvtJòv ^^vv. ifjt^ 
^nXbU&ni Toif AlaxQ''(avog wg *XfV&ÌQpv opxog, 6 Si 
0VX8 fMxgtvglofP nagécxno,, av-d^ >^^ dovXop ròw Al-' ( ^ OKATIO IN TIMOTHEVM. 3f3 

axi^tùìva ncCi^òoèg, itt tov a&fiet'ro^tÒPtksjfxov'^^v 
yBvéa&eti, g>ofiùùfiaf09 , «y ftiv fia^v^lav not^d- 
axvijab, mg iliv&é^ov ^vreg,, fi^ . iTtioieriipdfiSVò^, 
iyÀf aVT^ rofP if/svdafiaQTV(^mv ^ naì e^fXdy^g td 
ìf/svòi}. \fAEfiaf tv^xÓta AioxQif»Pctf ini róvÒB j&p 
naxoJsxviMy ÌÀS-oifit , xatd tòr vófif^v * ti Ò* av flot" 
ttavlSstv na^adoltf f^ fu) iiig akti-dsiag utaxihwi. è AU 
aj^^ony. xaitai hoIòv t^v aeri}., u mw uXXfav Xijfi^^^ 
fi&twif TDV dgtyvQiov (MgjUQag' ft^ él/Bnoc^«ùj(éa^aif, 
rovjó y é^iXéy^ai h^^rùv JÌGX9^\^t iigovniX^^ 
<jp&ffau»^m ipuilai, ovÒ^ r^ fivii tov d(^yvpiQy, òvò* 
éntf^Hnj é^Aìfsxql&nf vnò tolrovég lòv jyxièqn top 
ifjtév uaì T%n^QUaxovTmìiet%aXQÌiovtoi^»^7i(^ògtifi&gy 
Oli, éyat.naì mila if/tvdofiai nigl tav éyxalùì uvtS, 
wrotu ov yg (pvii^ '^fifiv , oix^n; p. orra^ toìfxc v, xdg 
cpidXag^ wì Ti/y (Aviv, tov d^v^iov, ovrog pù^^ 
aapi^fjiirog ov gialvijatXa/JùdVi HToivvy,ToVTOÌaxv^ 
Qjòv vep ijvToùtoi n^ vj*&g Tenfurfi^ùv, 8n é^S^ov 
TOP AlaxQt<»vaf op nffuf^^viti iftffii vnà tovtóVf.' 
ìeal laftsìv tdg (pidlag Tuxgd tov neiT^ tov ifiov, 
xal Tj^p ftpup TOV dqyv^ov èavsiaoiij&w.^ xufiòl ye^ 
vé(f&i» Ttniii^Qiùv ngòg iifn^j^ oti avvttòòng dXr^x^* 
ue iyxaXovPta, oi ToXfm top AUfx^^^oi na^aÒov^ 
veu. dnoXoyiav toÌvvv noiriosTai f oxt, ép TOÌg y^dftf ■ 
tsaai . Toi!^ T^ans^cTixoìg in' jiXxia&évòvg cigxópxog 
W ^yy^YQ^uftevog tÒ , re vwbXov tSkp ^uXmv EÌX7}(f)ùìg,'^ 
xtxl' Ti^p Tifiiiv Tuìv (piaXoiv , wv dntTiGit Tinoabévtif 
Vttì^ TOVTOfU 6 Tt&TffQ' xal OTt auTO|^ év Toitto^'Tm. 304 DEMOSTHENIS 

tee ^vià, afuif tè rjj dixìasi evTra hóyov, ^ ouit uxó^ 

' XoviSttìt notsì td ì^ya vvvl* B^^fig^ *av /miJ tvxj^ 

iuif idbirù %ov nuTgòg, ovx ^g/ia-&riàeaSut, mnsQ 

&v aXXo^ ti^ dnoxvxiàvy ali^ (op^ aytìù dsjdivn 

VTtvighrptt, tQvtùiv, Sv nere Òvìf^tiìu^'jfàgèv vsoà^ 

\ Citv. oi^oùaag ò' a nàttt^ 4 ifiòg jauta, Syr^ te 

' totgXóyoig, xiul ijt^vBi toiftov, ot* fiéfiV^teu cv jia" 

' &év x<x^ oat^avtov édeito, mtéax^to no^tféivi xal 

ovtog fjtiv fitta "^^vta <ri)y àvaymynv ÌKoiùto oc 

tovg atqatr^yoòi tovg pwfikksq, 9 dà 0iXmdag, ti 

avrìat'^atv ov^àjtòviifmtéga tòv ifi^v, imiòàv ufi- 

'xritat aymv tà ^éiet, rè vàtflor naqaaxwit, ng t^p 

^ VOI 9/ffwy nfQÌ 'd-agyfih&v» jft^ifà in uìoxbIov ag- 

'X^vrog, t^t d^ virre^ mt aiftxofiévàv zov ^^Uwydov 

ix XTJg Maxtdovlag, »)W^€fgrd |vJl«, lar^^^ovy- 

togtovtàv itftqà /Smnlu, nid Ttgoa^&ónog-'t^ na' 

tgì tM ift^y [^oà] iwXBit€lirtog tò ìm/Xov twv ^òXiaf 

~ Tift^axHv, Xvtt òiaXiap tòr vavxXiigov, nu&dncq 
oywg iètrì&tj , qt$ éSénXBt, ^xvtfmttgòg, iu^ avri- 
atfiat ngòg ^ìXétvday, ngoaayayùv Tigig v^ t^* 

^ mifxv ó nattÌQ, ixéUvos Òùj^ai ^og/itwa tò vav^ 
Xov x&v &Xfav, x*Xiag kmanoalag nsvt^xona. xm 
wigl&féfìaB tò ajQyhgiov ^ogfiUiùy' ntà iyod^faro lih 
cffBiXovtuTifióx^tov* ovtog y/ig fjv 6 otri&tng tov 
nwtgòg nàg&ax^v tò vavìòv Tcof |ùJU>»> ' ^tà'tovton 
igy ' vnófiPTi^ ù* imygd^àto tr^vu X9^^^^» ^'^ ^' 


ORATIO IN TIMOTHEVM. 305. 

èX^^cp&fi T^ ùqYvqiev, noti tÒ Bvofia Tot* Xa/i^iog. 
Ttctì ovjog ó XQ^^^S V^ jfÉXxtp&BVfjg ag^f^v, o vatB-^ 
^g'iytavtòg, ^ ovrog tiìffiyfro wg ^aatXéot. ffnò dt , 
TOP' (fVJÒ» /^yoy Tot/Tov xal Tigjioa-&8V7)g , 6 (xìyM- 
Xsvg, àiq>iKPHiai naTéiAnogUtylòkitvàTwèimibW ènir 
triÒBiag de on> ^OQ^ùtpi ita* uoiv<»vòg ó Ti^ojj'd^éyrigti 
Si* i^énUi, òiòoHfiV àno&élvak r^ 4*ùQiJtUayk fist 
aìXùnf j^qmfAàtmv mal (piàXag hiintovqytìg dì/o, ano 
.tvxyig S* 6 naìg tKvtag lag (ptdXag, ovx tldùìg, ott 
aXXótguM rjGotv, òedoM* tm Jìaxqtmh tw «xoXo{/&^ 
T^ roinov, ox htéfM^&f^ ég xòv naxèqa xòv ifÀÒv vnè 
roi/tov, xaì ijttìto tà oigoiiiifiaTpi , xaltàifidna,^Màl 
Ttig qndXagyXal xrfv fivwv ^oSb dgyvgtov idnpsCaaxo, 
dq>txof*évw né toìnùif ^AXhìxov xal ^làaovog. «Tioii^ 
loWTog dà to% TifiOfr&évovg tàg q>téXag xòv ^of^ 
ftiéìPa,' insid^ V'^^t énoàtj/iovvxGg Tifio&épv naqa: 
ficuftXtì, nd&ti avxòv 6 'jfcttrjQ è ifiiòg xr^v xifAt^v 
ànoXàl^tif Xùàv ^MxXmy, oooif tjyov al q^inXai, dia" 
TÌootag TQiéaiovxa kmé, naì t^ fùr Ttfitoa&évBi xijvt 
ttfjtijy ànsdóm$ xSip fpiMÌÌùìv* xovxov d^ iygdif/cito ain 
Tft} oipUXovxa, ngòg xò oiXXa X0é9^^ o ovtòg avx^ 
w(p6tXty, Q ànhus^ x^ Ttfioijdiv^i xav (ftetXojv. ^ital • 
TuifTa mkv^ oxi alri^ Xèyt»^ tovxùiv vfiìv uva" 
yvùMHvai Ttt^ fiaQxvglag, ngmrov fiihf.xSnf dóf^mv 
xò à^yiiQio^, oìg ovtog iniiXsVijeVr ^^^ '^Vf x^m^rig, 
x(xì imiui^fAÌve9¥ Tdfs*. tmixa toii obtoXafióvtogxTjp 

Demosxh.Tom. rV.^ . U • 306 DEMpSTnENlS 

vm àìi7i%6ax9. Su di fiot-iiaì avuògov/tog &fAohòyu 
T«r Ì^Xa*t€^ jtofìia&if ra vnò ^tXévd<yv ugr^ypliUav, 
t^v kavTQif avaxofiuyà^vai r^v iv IZugaui^ xovttav 

^ V/ÀÌ9 arayyéfan^at xr^v fio^vgiaif, 

MoLfxp^Uu \fLi lisr Toivvp tovtov fi» tà Sulo^ 
S ri/a^ey 6 ^/Xfòvòag, av'i4gfSiOifA$fmQTÌ(^*$v' ^fia^ 
XéyB^yàq aita iiQÒg «i$ dioUnir^ àraKOfuo^^nu Big 
Tfjv oIhUiv t^vkctv^oSj t^p iy II$^uÌ, wg fUfia^xih-^ 
^tfu jufiv Sino t&ìf ckovórrefy. sxt Òèxaì i* t^c^^ij- 
^Aoy mtgdoojiai ^fiag èyà diÒdfiaii oTtoili^f Àf)^* 
otead-8 yàg, w avÒQsg dmtmatvl, tòynaTéga x^^ór, 
bÌ fi^ Tiftodiov l^v td ^la^ noi ids^^ ovro; aV" 
jot,. avatiiaag tòv (^Mvòùty^ou àv^étq &g jqvì 
ùtQcmiyodg jot PmiXiag, wx^aaxBÌv tà.vvtfXoy, tj 
aiacit ciy nQXt,' VTtowifièyioy avx^ x&y HvXiay tqv 
railov^ éyoMftUfav TÒ ^iXùvòoof roS.^ùla à( tou 

, ÌÀfUvog, aìf ovH ay mxgouniiaarui nvà tvv dxe^ 
xwy qtvlàjxuv, untai T^y xifir^y XafAfidyHyx<ayn^ov^ 

' fjtipuy iùhay^ toìg inofuoaxo xd èavxov., etns^ ^^ 
hiìyòoti ^y xd (via, naìifMJtùglttgiye» fi;[àri; mena 
n^g xùvxoig, xlvi:VfA&v tixòg òokbI shat, ^^ xclcv- 
aayxog xoùxov xò yavXoy noQoax^ly xwv ì^ùXay x&y 
òodivxfov xovxa^vnòA^vyxov, TWfx^aaLxòv Ttmxéga 
tòv iiiòy *PM)vÒ(f^ ìtal'iaaai avanofUaai xd ^ùXa ix 
xov Xifdvog sig xr^v olidav x'^v xolxoy,- »} nwg oióvx 
iaxl xòyfjÀv tìhièydavi(inoglagiV6H àyayBlvxdiilOf ORATJO ;N TlMQTHEVBi. 307 

wf^ovróg^ qy^i, xffrnxQvjgaa^Ht ài totfTùvrjuòvt 9Ì^ 
T^v ùixodofiieiv x-qv avxov joig ^òXptg rovroig; antir 

XtT&P^ olìCHOl bìfJtg TOUTi^ Ì7lÌfiél0Vìn0 T&9 TOiUTOV, 

dnoòtifiovì'tog nagd §wsi>XiÌ Tlfiod^éov. tov ovdììg tc-^ 
tólftiine funQJVffijaat tovtfy, fj Ag ovx tkafltv & 9i* 
Xwfòag^ iS- vavXov tonf ^ifhav uno t^9 tgané&ig, ti 
9ig Idfiàv dnéòfoxsv,^ wù^ av &g avtwv rtg ÙtélvaB 
tò ìfavlùv V7UQ ray ^vlony, &v riyaycv 6 ^ilmvSag, 
Òo^vtùnf TOvr^ naq jifiifVTov * r^yovnoh yàq n$^ì 
TtXdovog avTBtg €Ìy»i, mtlol n^yad^ol- òontiv tivai 
fioXXov, ^ Ttfio&éi^Xf^^^^^ rd ytsvàij na^tV'. 
gevyrsg* ov fdrtoi y ovòitovtovy afaaavxmafM^ 
'iv^aat dv %dXfi^\ otxèìov ydg avjotg iìvau Sitov ■ 
Tohw fiT^BÌg TCTcM^xs lav oixtUav Toùn^ ftotgtv^' 
cai, Mal inifÀflQfiévoèy T&y rovìov, off dmdfifABt ov- 
tog nafd fiaatku, fj atg ovx tXoiflsy è- ^ikavòàg tò 
yctvXoy xasy ì^vhav dvò irfi rgané^fig, ^ ég nvx&y 
t^g diékvas * n&g ovx dxóg iattv vfiag ^yila&al fié • 
imXff^'Xiysty ; xaì /a^v ovò^ itnìvó yt roififìuet, ùg 
uXlóg t*g Òiélvai fò yal^Xoy VTtègt&y^iloiiy, wv^yù^ 
yw 6 0tXtifyòag, ^ è «xt^^ ó ifióg. idy de x(XT(x;)f^- - 
%eti T^ Xóf», dfyoìm avtòv itaìtijy fiagrvgiay nn* 
^oxio&M vfiy iov dnoòóvtog tò yavXoy itnèg r&v 
^vXeay. uvxòg fièv ydg OftoXoyuton dnoUhffmy nagd 
flttatXu^ %Òv Òè 'PMrÒav, ov Ìnf/Aìpty ini rd ^vXa 
xaì àvyécrriae jw nargì t$ ifii^, tt&ruxóxa xmihdf/t* 
fiavng; iixoty netgà SaatXéotg. dvayxtuoy òf^ tw oA.- ^ 

V »- 308 DEMOSTHENIS 

Acoy ùlnàUiv xeit é7tPtrioé(m., ovg uatéXim^, OTródl^- 
fifìf fiéUtoìf, awtnifÀikHtj&at %civ aavtov , ddévai 
Jivà, Q&tp io vaìilov T&v ^lonv noqlaa^ o 0tì£itì^Ò4n% 
T^ vavnl4i(^^ StéXve^, bÌ fitj ^g, jép thxtì^ tòt 
ifiòv avQtSjaai avm, (ifièèjnn^nvtàv ^iX&y^àvnaqd 
%ov naiqòq %ov àfjtov, tò v^tvìùvtwv ^hUav, ftagrv^ 
^lav Tohvv ovòtvòg Bxe*g mt^aaxèa&ai xSw oìxtmv 
t&if awvxòvy tag ovx il^qy^ aov ànQÒfifxmivtog xà 

t vavìav jmv &/}mv ÌK-rijg Tfum£rjg, dXXfk (hmv vhx-- 
^rs^ov, ^ ovÒbvì x^t TÙ9V ^BiKeUav , ovài maxsvfi^ t&v 
aavToif ovdsvì, ij Bidmg oin^ipìóg xòv 0ikiùvàttv là- 
pòvta tò vavXov tQv Bvkdn> nuqà %ov nar^q xov 
ifMV, oiirc^ avTÒv avvéarmaag, StB i^nfmg, ot^ dehf, 

' dnoarfQTiaai rìfuxg, Sv dvvif, TtXtov&nsiv. iyù xoivity, 
w vivò^bg diKaaxaì, nqòg xjj fiaqxtiqhf-, tjv no^QéiSx^^ 
fini vfHV fitjQXVifovvxixg xovg òóvxag xòaQyhQiov, ois 
ovxog éxéXsvas,^ kal xadtifiivovg ém xt^ xganéfy ti* 
Te, KUÌjiioxLv r^dikipa Ttftodif^ én^dtBlyai* ^p drut» 
yvwasxat vfiìv, 

"Oqxoì, Ov xolvvv^ ùì avÙQBg dixaatal, y^ipag 
(Wi i Trax^Q xaxiliTte xà XQBOt fióvov, alla xal BÀe- 

. yzv dg^tauxorv, o, xi òipsllono »vx^i txoiaxop, xàl 
naq itiy xvLÌ Big o, xi sltiqydr^ xò d^yvgiop, xal v^ 
ddilffiM xo» ifua, x(f» iig xaSfx dhìxHi liy^t dvdyvm^ 

' &Ì ftOl xf^V fHXQXVQiaP TOV dòtl^v, 

MotgxvQla, 'Jlg fih xolvvv xfitXBldqydyi 6(pBlXiMf 
Tifió&fog fifiiv ó dQyhqwv VTtò xoi Tt»T(fòg, ov Sin 
xd^ofux^'ixvxif, xfitlylnxab ifiòv xòfié^g, o, tsdòeX- OnKTlO IN TIMOTHeVm. 309 

^6g fioi fièftagtv^s, naì J 0oqfjUtav, p Òottg rò àq^ 
yvqiov^ ìiàyèiToxìxuiivntàtivr^dil/^auinid'bivat. nqù- 
TiotXsooifiivov dà TO ^TO V TtQÒg T^ dteutfitjf, ìtòìl nehiov' 
roq, ivtyxB%¥ T« y^fAfirOtra «ttÓ jìjg t^a7U5>jgf xal àv- 
rlyQàq)a mrovvjog, néJMpayTog0QciaL7t(^dfiv ini tiji 
Tgd7tESf*v* iydi de 0qàai%^l5rj è^éyMtgi Wmaa^ritHi 
^ttt yqàfifiata, ìtaì ÌxyQdq>sad'at Bau ovjog wpeiJis: 
*al dtg &fiiìX5yh Xa^stv ovtog tot dvTÌygoc(pa, ava» 
yvùì&VfAOi Tjjy futgTÌfgit^v, 

Magtvgla, Ilqòg tolvvv rÒv òtetiiriT^v xofil&uV'». 
TÓg fiovttt ygdfAfiaTa, nagòv 6 ^ùQfzUav, stoitoEV" 
(jpoqfxlog, o£ SóvtBg tò dgyif^tov oig ixéXsVfftv ovrog, 
iBrlXfyxov uvtóv iv (Ag té ;f^j'ot^eKaaTO»'^^aV8Ì(;aT0; 
£xof* lìg a, -n'tkapB tò dgylqM>v,'\ wù tlg a xatex^^ 
aaro. é de, rag jaìv ^iXlag xal TQiaxoalag xal TRyiij- 
iiòvta \i(otì],filav, xal Òvo o^oXò, Sg ngatag 4da-^ 
vtiaàio xàv fiovvi^iSìvog jitivòg^ 'fiéXXtàv ixTtXùv ini 
Sàxqaxlòòv ag;(ovTÒg, c^gj xal èxsXsvai dóvvaì 
*4vTtjidxM, TtA Taglia n^ avtoif, idla sqyìi òavei- 
àai TÒv natéqa 'Avtifidxtiì , ital ovx avtòg Xa/ìsìv, 
nal wg fièv ■dXij'Bij Xiysi, bvdivà fjidgxvqa nagéGxn" 
•iofi' ^X6y(^ Ss xpÌTàxQrixai., Xva jjtr^ aviò^ Òoxfj è-nó^ 
ffxtgstVf àX^ jlvxlimxog òavèhaa&aè, xàlxo$\ w av- 
dgfg òixàaxal, fiéyci vfuv igoi xsxfn^giov , oxi ovx 
idkxifjdxoì éòdvHasv ó'nax^g [xoìfxoj xò dgylgCàv, 
aXXà Ti}jLO-d-é(o négìf dvayay^v oriL nóxsga'ydg av 
oì'eàd's gaov sivat tw naxgl, $fifi£V&évxfavjim> Idv* 
xifidxov, iv£niuxr)ipa^d'ai iv'rfj ovcd^xjjixdvovivò' 310 DEM0STHENIJ5 

ij^dófUifOP uvt^joviù '^ò.dgy^^ion^ itnBQ^dmifta' 
Xt^ iònvetasp, { àyafidynv, ÓTvks noLqà tovjov %(h 
lUHQ&ah tfuìXbv 8vno^]aavrog, o^ pu noXXàg èbU- 
dog aoajfiQloif nsfjìl (xvtqv el^^v àv hatvt^ t^ XQ^^t 
iuxì fi^v iviTtunttfìftoifisvóg ys , otjt ay nagantnafio^ 
k^^^néfijfu» p^ ovj w fptujvìi^ Vip iifiSiV nrcTire; 
yàg tate ròy najiqot t$v ifiòy oi t&v dtifiooltov'àòi' 
Koag Ì7U&vixoiiVTa, dXXcc x&y avxoì) tijuv, oze xsXty- 
ifoUTB , ' Trgo&ùjjuas àyuXioxovta , iTirct xal ianiiòiiov 
pvtct avT^ KakXUngaroy ,. Saiug i8ìfi(uyai tot jim- 
ftdxoVf &rt9 ftrfikv ivatfjiovGé'ai. Skrrt %( av non 
fiovXófiivog ó jratrig ^ovXno Tijàó&sow Xili<^v i/' 
ygdìpag ^/aìv xajaUTtsiv , ««nre^^ij wpttXB volito tò 
làgyvgiov, fiiiXlov, ij ovx i» %&vléif%^iAxof^ ^ìf^^ 
S-érmy ivsTtuJHfiìpdfupog H0fuaùiif&a$; nsgkÒèt&y 
jlfiiiW ògaxiMùpf Sg éèoa^ilijvto 7tmgàjovUmg>dvovg 
iìf,KaXavglq,f IVo dMÒolij roìg fiowtioig tguf^gég' 
XOtg, fiéXXtap »aianXuv ini Ttjy uglanf, {.agi *aì 
anèdoìHi.^^tXlTtnp^ r^ vavxli^gio, iv'd^dòs Xafiàtp nagèt 
tqC natgòg tov ifiov , fàv fioimtov vuìmx^òv fffiqi 
daysloaa&M, uaì vno&ùvtn tovtov tov agyvgiov 
%^ nettgl tfg ifi^ x^^^^* ^ ò* ovx aXii^ ìdyii, fMi^a 
vu«K ig& jfKfiì)gu>v * ngmxov (mv ^^ h KaXavglijf 
ùvjog (paimàt davsujdfkrogxàgxtUag dgaxfMts,' Mal 
ovx 4 po^Tiog vaùagxog' fn$n onaa&y f 0£Ufc- 
nog iv&dd$ jovxon tàej(iXktg pgoixt^» ^"^^ ^^ *^^ 
PoUniMf VQtvagxpv, wià wtoòovg ovxpg, &ki ovx o 
fiomTiog votiagxof 7tgQ<^ttB fàg r^ fiàv /9omiit*m W ORATIO IN TIMOTHEVM. Sii 

Xo^fidyHV ènt yàg iw xoiv&v avìfró^mv ^ fH4S&o^ 
q)ogÌ4i/^v Tta, ùtgoniùfÀajt, tà dèx(^f^^^ av^Ttavra 
èSéX$^ioig, i% iSn/ avfifjià/mjf, xgl aè BÒei (nv-mv lóyot 
oiiiùdovvat^ Bixok naTaXvS^ue&y tot ftotanifov vtoir, 
xal diotjal&órtiap x&v a%goauot&py't^ f/th fiouati^ 
vavfkgx^ ovid$t$.xlifdwog (in a&tivakov riv^ (wd* h 
dymfL Tea&norìixH ovòivl' aù ^ h t^ fteyla-n^* 3W- 
giipofiog^ S* ih^ r^/oìf aoi fuydhiv èjuuovgiav ano- 
loyJctg wta&Uh, iàv nagaiiLdv9Hfiv ai poinnai rgf>ff 
QBi^f. Stì^g av aói ^ xghig /it^inf. tiuita n^ in 
thog op (j^èkUig n^-i iddvtiasv d natijg 6 ifi^g tu 

vaaxnv;. oiXXd yàgvno^da&qt 9>}aty dvjiay x^^*^^* 
"ónóaov Tvpày itcH noèanòy, ..xal nà&tv ytyófitvoy 
%òv xf'^^^ Tovrov ttSfioutniavavoigx^f nòitqanun 
iiatogUit dxdivroii ^ Shi cilxficthiiKay yst^dfMrov; 
«Tra tivsg yaow ol hftyxóyTsg tòv x^^^àp wg tòv na- 
tég» tòv éfióv;. n6z$gct fua&onoì, ^ olxhaif ^ 
Tèg 4 naQCtXafiùv twv oiun&vt&v ^futéqay,' x^^ 
j^&g avzòv, si fiày olxhaL flvsyxav , jovg nofjUaay- 
ra^ftagaòtàóvai' èi de fnadtaTQÌ, tòv i/jioòi^lU" 
Kpy^ xoà ujtoin7iad(Uiyoy tày xf*^^^ f^^ oì%8T&y 
Tfiiy ^futig&nf, totnoy i^ctnuy aù ydg òiffiQV &ygv 
Yt ata^fiQV tfiàjiey ovts ó vnoxi/difuvoj; Jta^lfiiifi'' 
cdixt,. ov^ é.vnQU^ìg tòy xotXxòy nagaÒ&HJsiy, 
oiy av 6 Ttm^g ìj^ciiUy ctùròg ovjb oìosiy lòy x^X" 
xòy, 0VZ9 at^scfS'oiL* uU^ oìxhc^ fìfrav aut^ , oS IN. .- , 312 ^ DEMO^THENIS 

f(W d* s/(oyt Kttl Ttvùq «V note zXv^a ÙtutI&uxòv x^^" 
itòp T0 Ttctiql t^ffia e jJoiétnog vàiag^og, o^silatw 
^lUTtJt^ XiUd^ d^a/fidg,^ nÓmgovifg > ^IXntnog ovH 
av riòéfog tóxov HéfifitivtP, sVnfQ da<jpaXmg aùm rpf 
^ò ^gyvQiov dédùtvsujfiévov f xal èn. évs^v^,- ^-«5 
óvx fjv T^ *InXimi(à d^/vgiov/ mns't'l ^i tov nct^ 
Tjpò^ Tot; éffùv deti^^vai òavstuai tng XJ^Xlag dga- 
Xf*fk tòv floubnov vavngx^^» *f*^ cÌ7toÒùVi^at cPiX/tt- 
ir(o fMtXXóv^' 7] ov tòv xoiXiiòv Vftfyd-Bivai tw ^tXljt^ 
Tift/; ttlk' ov-i^ é j|fa>l«ò^ bnn^&tj, onixvd^g dixa^ 
atàtì , ovd^ 6 l^otAnog voivit^x^g ■iòfiifBiacnò zàg x^" 
^latif Sgaxfifìcg'Tiàgfi xav Ttatgàg iou ifwv' dXlti Ti- 
^jóH-fog 0VT09Ì év dnoQtn wv TtoXkfj, tr^v dèx^^^f^y, 
slg ^V xorrf/^(y«TO tw d^yv^Ua, H'qrixn vfiiv, o^t» 
Sb TÒV /cé^»' dnodovvon , év ènUrttv&i^, Mal sletfle 
•H&Qit tot) mtiQÒg toi ifiov^ olneti Òilv %aì tu «^ 
Xcuoi,'i(h'<^vvì]T(Uy dnoatfg^atti. nfgl (mv toìpvp 
%mif q>ia%(7)V,' xixl t^g fivix^ toìf d^yòglov^ rjy idct* 
VBiaàìà 7ia^ Totf narfjòg, mfjiffag tòv ^ìtÓloV^OT 
tòv avrov Alux^leivu trjg yvxròc (de tòv Ttonégn ròv 
éfiò^, rJQOfirjV ^^VTÒv Tigòg tu Suxìtijt^, d fri dov- 
log sVìj 6 tilaxg'(*fv [nvToVf} xal tf^lovv avxòv ér 
tw ,[(xvrfn(\ dÌQfifiltn ^ròv ihyxov di <5o »'«*." «7rox^cya~ 
asvQV Sé fioi TOVTùv, ofi ^kFvif^fgog slfi, tijg ftèt^ 
i^aiTi)qt(og ènétfxov fu^QTVQlttv ò^ vtvrÒv r/Sl>ovv i^ 
^nXba&iti Tòv AlffXQf'f^^'og w^ kifV&sQpv ^vrog, 6 Sa 
60ra fMtgxvglcxv naqé<fx^jo., ov4f «S^ àoviov top OKATIO IN TIMOTHEVM. 3f3 

ax^iùìva Tted^àaèg, in xov aiSmaro^xhvtk^'yxovffilov 
ysvéa&ai, tpo^ùiff/Lhvùg , àv fUv fia^v^iav nà^à-» 
(JXTfXUb; mg dXtv&i^ov "Svreg,, fjty . èmijìtr^dfAsvò^, 
èyà avr^ rosv ì^tvÒQ(tuqtvqiSìv ^ %uì d^dép^g rei 
ìpsvdif. ' féEfAi»q%V(njuÓia AUfx^(»PCt, ùtì tóvde Tiof 
xaxoTSjpvmv WiS^aifii' .. xaxà tòr vófi^v * uè* av (Sa^ 
ùaylSstv Tra^adotTf i fAt) ing alti-d-elag utaxihwu S Ah» 
axqifoy. xattoi xcdòv rflftjtvxfu., u .tù»v uXXiav Ifif^"^ 
fi&xiov toXf UQ^^QV fàigjvqag' f»i^ ^x^na^aaxèff&at, 
Tovxó y ^ùiy^ai ìh^tóvjÌ^x^^^^» &;omiXii^ 
(pB'ffamv m ipmlai, ovd^ ri fivix rov u^yvpiQVt ovò* 
ènbfjtffiihj è* Aìfixqt&iV vnò toltov &g'7Òv Tj^téqa top 
ifAév uaì nx(tt}ql(aTovTO}HoiTaXQÌì<ftJt(j^»^jtqògtffASgy 
ott éyùuHaì mila yttvàofiai tiìqÌ ùìv éyxtxlùì ocvJta, 
07TQ0f or ys (pfifi^l la^BÌv, oììtètri v. orta^ tolte v, rag 
(fiàlag, Jttuì rriv (Aviv.Tov vigyvqUA)\ oirrog -fià"' 
aurì0fit»og ov giaiviTOiilaflfOì'i iixoivvvytovjo iax^^' 
qòv mf t^v tovjbì 7i(»ói^ vf*àg rsnftrjigiov f 8n i^STBov 
xòv jdaxgifava 9 ov nffup^rjvat ifrjffii utiò tavtùv^> 
xal lafisìv tàg^tdlctg Tiaqà xov hajQÒg xov éftùif, 
xal xijv .ftfav roif àqyvqiov 6(xvskiot0&4xi^ xdfiol ys-» 
vda^&ù} xfHfii^qtóv nqàg vfjLugj^ ori avvBtdàìg txlrjà-^» 
uè éyxaXovvxa, ov xolft« xòv AlaxgiviVùi netqaòov^ 
veu. dTtoXoylocvxohvvTioir^aeTaif^OTiévxoìgyjQd^ - 
fMoai xoìg Xj^ami-^vxixoìg èn jilxia^^svòvg iiqxf^^^og 
VV kyysygafiftivog Xii, xe vatilov xSw ivlcati mi-^gjaV,'* 
xalxi^v xifn]v xbìv (ptaloìv , cin^dTibxiae Tifioaà^évU^ 
Vitiq xoòxov.6:7taxfiq' xal ota avxói^ ip xovxmMm'. 314 Ì)EMOSTHENIS 

Xlfàvi$ 0& inèàrifUìt, àUti.'Jta^ fiaeMi 'tpn tkqv 

fi&g ct^fjfrs , ev. rgónov ìxuTTÙYqànfiona^ tò. ènlè t§( 

ili ^Jindov &iix^nog,. (nikhuv uvdyea&cu ùg §fX9t^ 
Uet, ovpéanias tÒ¥ ^tkwvÒop t^ natgl t^ ifMi». 

Totr Ò^ wni^v irtavret, Ì7tll^iliadivovg a^x^^^^^S* 
iff^iHviSnai ó ^i^iXàn^àag, viyoèv t« IviUx ìk t^g Muim- 
ÒQvlag, w»l Uka/h 'my &dwit xò vavjMf Tia^à ròv 
naTfàgtot Jfiov, dnoòiifiovrtog tqùtov Twqà flaoi^ 
Iw.. iygiiìpavto ovp, ot« iSlòoaavTÒ èqyvqwr dna 
'fSg^gamSifg, oifMoìftàTotTov,.ovx Sxs' 9VvéaTf^B 
va^ ^ilmÒav tt} naigl t^ ifi&inidrifiAr, ofs fièv 
y/i^ ovvéaTtjaef r ovòéTiutà.^Xa fixsv, dX^ Vf*^ 
Jl«y Ì7Ì avtd 6 ^duvòag tijy TtoQtiav nouìo^ai, 
0T« d' fjNt Ter ivka a/oiy, o^nog fdy dnMifiw à òà 
0ùÀvòag- ÌSiafik rà i^avXov %&p ^vXny^ na&ém^ 
mf^ inilivci, tmì dv^ofdaùri tìg. tr^v mùiom ti^ar 
iv'If€i^uii T^y tpvtov xà ^ùXa» otto* ovh tvnoq&v 
vìitog iSénXn épó^évòft, «aie ftèv ital avioì, oaoMri 
ttijot ^ ovaia d^9iifia(iéifi}~rjv, ovg vvv d^wn^jùr 
IW d' £^lfr«, ou xol mfw Ivtxòf^ wptiXé rm 
, xw noht&v, OVH BX^v wiù^éivatxd o&a, dvdynf^ 
i^l fun T^r (Mtgtvglav. 

t Mctgtvgia. llsgl Sé rSsif ^laXSv, Sg- fft^aiXTo 
^^> ìp x0 fttt^oMTtiQimt (iijvì Aìaxgàinf 6 dttólov^ 
Ó-og tovtov in Idstdou wq^ùvrog,. imòtf^yLoSfifioq ORATIO IN TIMOTtìEVM.^ 315 

y^otfiftévov de tijv xifÀijv wpdXainog roirtov in UXr 
xuy&Jvovg aqx9^<^9 * "^^^ i^iy 4^^^ avjòv anolaenf , 
rag qfiéXeig, Sgfir^<mTO, ótcoct^* insil^ ò* oì^ì 
Tog fdp dnijl^s, tcig Òè qndXag ovn ànsvfiv&x^i; 'qvò\ 
Tjaav €& (pidlai rov TifiotrSifovg itBlftfpui nugd ttf 
<fioQfuiovi, ^Ktiv ò* ànfiftu rag (pidlag* ró^ jUtf 
àithuTt trip Jifirjy tS» <pi»XShf t^ Ttfioa&évèv iy^* 
ìparó è* ó nat^g. atr^ totfjop oq>dXoyrtt ngòg t^ 
aXXo XQ^og* &a% , &v tavxji rfj ànoXàyUf m«tci;^^« 
TOT», OTi cv% énBàrjfUi ei^' toìg X^^Vp ^V ^ y^ 
ygonttai ti}v tì^^v tov tpttà&v -wpelXiov, tnofldXXs'n 
ait^, oU'BXafisg fièy imihjfiSfW i1u^^^ ^ oùx uni' 
tpfgig, djnÒrffàeeg yàq, ovn rfOttp d' «fi ^tAXàk, S^ 
6 ^i/uvàg «nprèt, fygdfffig %if¥ ^tfitjp otvt&v wpU^ 
Xwy, o éintia^'n %w €pMtlSn^,^àìAà vi} dia, q>riau 
fa€ig, ìdn tóy natéga top ifàòv dnaiteiv avtòif tà^ 
ipiuXetgf dXìJ^itài^ ai ég fjnogoZ. ttt^nfgì (àw tou 
aXlov XQ^^^f ^^ inlimv$f xciì ^ìxc, irutdcèr 
&i&fig, dnoX'iffBa^ainttqà ooX> thtùg^Qmftog* Tt^X, 
di T«!V fptaXù^ a0t dniatfiottv^/ÀfXXif xuì vnéax^to 
uir, deoftiviìv aoy,, tò vavXov tm ÌiX»v nwqwfxri' 
aeiv, ore dvtiyov ég IktmXéa* tvena òè-x&v <ptaXmfp 
Òvsiv ova&y, dnunqoeiv ao& ^fiMs; xal tò^fjih 
àXXo x^f^S OBOVK dn^TH, djsogovfMVÒv òq&v * rag 
di (jpidXag sfitXXt;^ fiùiXofiai jiviwv. vfuv ufxl m^ì. 
T^^ ngoillifi(f8i9g 70V Hgnov sinéh, ^y fyé t$ tovcop 
ngùBHaX%adftfjìf , itoti ovtog ifii* èfifiaìXjofjihfov ydg^ 
ifioXf ' oùKov , $lg TÒv éxivov^ ^{^v nfù a,v%òs ov%og 316 6emosthenis 

avtòy jjÒHV TfoVMivg^ xoìr /M/dXovg oqxovg imatffnti- 
HÒja itixl nàktai , uoà lÒMnatg, bSok mv uvtw top 
oquov ytb' de fioir dwttì, fiaQX\f(j(av fdv qvtoìv ifMÌ, 
,cig eXafiov tò a^vgtqy ehiò t^^ "^Q^THCrig, i>lg óv- 
TogluélfC^^ òoìtìnìti, TUQiffawìr Òè rsxpirjgUav , dt^ 
vòv tìvm tò OQt^op dovrai to^tc^* ^ ovx, STWtgeiiog' 
i^ff, n^/dviuav ^oiriaéttté^ txAJt' ovdè Twy U'gav ov- 
%&v tv^Ka tov nleopstcfiitatog àmaxfiTou, zn ftsy 
, fAv nMx^ fxaato^ nóX£ av.. ei^ ìéyuv, £V ènuaqmì' 
%év òVTps ^aòkdg, o% èi ntqiipavèisxaTa %aì t/Àfig 
uvt^ irdvrtg ifvvtct^ 0(^ovg Ì7uaQìtti»dt$ , roìftovg 
ivafAVÌiài^ pfiag» hstb /àg.toìfTor èv %^ d$i^ ofió' 
aavra, noi iitaQWjdfUPi^y avj^ i^^nav, ti fiij 
ygdfaito^I(piitfdDrfl',^ii»g, xaì ìtot^jL^^avrat %^v 
ovalav t^v hdvtot, ofióaag Uè xa^xa, xor* itnoox^ 

fttvogiv x^ d^^A <^^ ^oXl$ xQ^^^V^^SpX^Q^^ f éVnc» 

tcXf ifVfMfpé^ovxeg ctSfx^, idmw x^ vtà x^ ìumIvovx^v 

&vyaxé^t S^ ovv o^xf^ Ifi&g ^ox^v^i^ Ulianaxijifsay 

v7toàzófi$rQfy fófjuop ovx(aVf. ifh tig xàV^/Mv 6no- 

axàtt^yog ^anaxriijp, £Ìaa/^iki»v tìvai tuqì ai' 

xoVf <nixs XQÙg &èoig , ofiihixg, xal in.afaaè^yóg 

uttx^p BÒBiasv,- ovg énuitgKriae , nwg.ovìi $hóe èaxiv 

. ifjti xovx(ff ,fAri ì&iltir e^uqv Òovpài f ovnm xqìwv 

* lìoXvg Xi^^i [^^yj i^t&v iv t^ ^f*^ ndhv 

^dtafMÓOùtxó, fÉ,ri eJvat aùr^ i<f69im -^^ yr^^ Ucayà,, 

roaaùxfiv ovaCay xtìtr^fUy^g, ovxmg anXfjazog xal 

CM^goKègd^^g 6 x^mg^itott émlv* ^òmg ò* ay ORATIO IN TIM0THEVM. 317 

tytays nv&oifjniy Ift&y^ ^ ò^yi^sa^e tóìg àveauBVO' 
o^évoig joìv t^tenB^t&y^ ci ytxg ixslyoig •6gylÌBa'&B 
-dixttlfa^'. Su dèixovaiv' Vfiag , nug ovx elnóg éativ 
v/jtctg fiofj&slv toìg fiTiÒiv ddixovai^ xaì f/krp> dtdfoih 
Tovg Toyg avòqag al tqànidoii, dvmaxfVi&Xfìv^m f Qiay 
unópolfAsyo^ fièv òavùQmntMy naì oIWto^ì Òuv dia 
iriv $4^ay niat$via'd-ai' ewwo^aavtsg de, fifj ano- 
Òlòoió^yy dì£ dnoateìi^tv,, oa<ov fièv rolvvv, fu\ 
^vÙQsg òiìia(na\ ì^dwdfjiriv v/uv fidqtvqagna^ax^ 
aS-at, (iefia^v^naal fioi, It« de xal im, ttìXfÀ7ìQÌap 
di&^laxa vfiXv^ ég o^c/Àc» Tifji&&mg rdqyÙQiov tm 
naigt ;r^ ipiM, òiofiai ovv vft&v avviujnqS^ai fiot 
tgùg 6(péiXorfagf^ u fioi> 6 nat^g xajéUnfVm 


1 >, 
/- Rp- 5 s I- aula k> U I^D '. ~ì