Skip to main content

Full text of "De Nederlandsche leeuw : tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml /, L. 

^y^^l^OyU^^^C \) ^ // 
^ 7 /■ c^r^/^^yr/ö ^^y^-^f^/yc^/z ^y^ / / , yy a.y/e e^e^rü^^^^^ycAje^ ^^ff: // 
y. /y ^t^é^ftr^tP / 
4< ^ 

o ^/^<p r^' /f/^ ?/ ^^-r r^y/^-iT////^ ^j<^ x^r-^X 
^ ^-/^y ^y f^y/^^/r^^y^^' ^rrf^yrf>^^^^^^0 ' ^C'^/t'i i^/^> 
/ ) 

r:/Krrr^j//f^J ^ (^ /W//^/'. X //«^/ ^{^^yAf^i^^^ 


<r/<,r/t^/ry^ .-:- 7^^ 
r.^ /^ ( / 
t^< /ry^y^- A •/.; 


/- <^. 

'<;^t&r^y'U^^<:yc V - /'/ 
^y a^y/Cri{'^rt./^.. 


tyfr-f^r^/^^/^^^ 
/ / /y '/ '^é^y/.-^^'/^' A /t ^^ 


{//'■^^ i'^ ^r' é^^r^ ^ 
/?Ci?/A'' /'c^r-/t^^?y 

y /^^'^ rrrr ^rr^^ é^^z^r/t/?c>. c>/rfY///^ 
/■"" <Ji^^^^^/^^^'y^^ /yè/^^^^y^-^o /^ 'é'V/.iT^'^^ ^. 


/ 
e.^ ^ r. / / /rar/i^r/f /r^ zrA ^^^ 
/' 

/ 
r-ré^'z/r^rr/?, irr r-rr^fTzz^ y<'y/ . /y^^ / / //• ^ é / ) r j / Z^ ^/^^yf^:yuza<2e / ,) 
T^zzrrt^j/é^^J^ / c^ /yy?/r/'yc y A^^^ A<^yyAezf^r /' 

'"y/y /y ^ / / 


7 
Tó: yYy/!^y< ' r/e '. 
/' <^. 
') ^^t i^<^yu:>^^o/c 'j _ /■/ ^e^^^r c^^.f /- '^^cAe^ ^^^^r.c^ // ' ^/é'f^T^/^f/^'r^ // 
> JL ' ^iZyZ^Cv/- A /t ^^ M (: 

^ ^^2:^^'^^ /^^r /. Cyn:'<?^r\ 

c 
■i^h/'y i^ ^^' <^.r.^' 
r / ,// ^^// 
/' 

^. //■ '^'^ fr/^/ ^rr^^ ^y^/^t^ / 1/^ c>/ rrr// d-^^ /P'c'y/^^^^^ 
/ /-ar/t^yryr .r^ ^r/^}v/^t^r r/?^ . /^rr ^'^^^^r-y,^ ^r^^/ . yy^r 


/' y 
/^ '!:::/^^^^;^t'y/.aae) 
r-urrr^j/tf^J , C 
) <i'.9/^'^y/ y^ 
/ '■(^y/r. f ^ f-^ 


V^//^. /^,r;? c 'Teer 

^ 


/'"a^r //e^ e ï-ayA'^/r' / / ^9, 
t^^Z/'Y^/^ yy r(e '. 
cy^r r<^'^y^ vyy. // 
M AA BLAD GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP 

DE NEDEKLANDSCHE LEEUW. 1» Haargajift 1SS3. lijj-zA a7~V. 3 r/'f-) ha".varÏA 
universityI 

LIBRAkY I * '\\ INHOUD. Uittreksel uit het voorloopig reglement. 1- 

Onze voorouders in de kruistochten 2, 6, 17. 

Wapenbrieven 8. 

Tijdrekenkunde 3. 

Boekwerken van 1870 tot en met 1882 in Nederland verschenen op het gebied van wapen-, geslacht- en zegelkunde. 4, 23, 47. 

Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 4,5,9,17,83,49,57,73,81. 

Advertentiên 4, 24. 

Mr. Edward Huydecoper van Nigtevecht 5. 

Grafzerken te Hulst 6, 

Nederlandsch-Indische zegels en stedewapens 7. 

De Helgische wapenherauten Pierre Albert de Launay en Jean de Launay. 7. 

Briefwisseling 8,16,24,82,40,56,64.80,88. 

Sprekende wapens (met een plaat) 9. 

Geslacht de Rouck 13,77. 

Geboorten, huwelijken en sterfgevallen 15,23,30,89,47,55,62,70,78,85. 

Uoogc oudheid van het geslacht van Cattenburch 20. 

Uit de inteekenboeken dpr huwelgken te Amsterdam 2L 

Gemeente-archieven 12. 

Meer dan een half millioen verkocht voor duizend gulden of het nadeel, dat men lyden kan, door het gemis van een 

behoorlijke geslachtlijst 21. 

Uordyk • 22. 

Prinses Marianne der Nederlanden 25. 

Jhr. Mr. Johan Maurits van Pabst vun Bingerden 26. 

Naamlijst der leden 26, 33, 41. 49, 57, 65, 72, 81. 

Genealogiên samengesteld door de gebroeders van Atteveld 27, 34. 

De moeder van Jan Wagenaar 30, 

Geboorteplaats van Margaretha Sandra, de heldin van Aardenburg in 1672 80. 

Charles de Hérauguières 32. 

Vragen 32,40,64. 

Wapenalbum 38, 49, 58, 74. 81 

Genealogische aanteekeningen betrekking hebbende op eenige eigenaars vun een huis te loeiden 35, 4&. 

Het wapen des Konings , 86, 56, 

82 Kwartieren der kinderen van Jhr. P. A. Beelaerts van Blokland 87. 

82 Kwartieren der kindereu van Mr. Jan van de Poll 88. 

Kwartieren en wapen van Johan Walta van Juwinga genaamd Herema, grietman van Wonseradeel in 1542 (met een plant). S8v 

Kwartieren van Pieter van Uoogpnhouck • 88. 

Lgst van de eigenaars der grafsteden in de Hervormde kerk te fiergen op Zoom 39, 48. 

Grafschriften te 's-Heerenberg 41. 

Oude wijze van rangschikking van kwartieren 41. 

Personen begraven in de kerk te Berlicum 42. 

Iets over de adellijke hofstede van der Duyn en den oorsprong van den naam Zevenhuizen 43. IV 

Bladz 

De leenregistere. . 43. 

Proces tusschen echtgenooten gevoerd over een wajjen op eene koets ^ 45. 

32 Kwartieren van Mr. B. L. Bouwens 46 

Een petekind van Madame Angot. 47. 

Iets over naamsverandering 50, 62, 69, 78. 

32 Kwartieren der kinderen ^van Matkias Snoeck 51. 

Aan teekoningen op de lijst van de eigenaars der grafsteden in de Hervormde kerk te Bergen op Zoom 51. 

De 64 kwartieren van Daniël Bemard . , .51. 

Grafzerk roet kwartieren van Gellins van Bonricins 52. 

Aanteekeningen betreffende de eigenaars van Bosch wjjk 52, 58. 

Kwartierstalen (met een plaat) ; 50. 

Grafzerk te Oosterbeek 59. 

32 Kwartieren van den eersten graaf van Wassenaer 59. 

De 32 kwartieren van G. van Oordt 60. 

Kwartieren van P. T. Bogaard en die zijner kinderen . 60. 

Begrafenissen 60. 

Het wapen der familiën de Vos van Steenwyk en Hiddingh 61. 

Het geslacht Holandus , . . , 65,74. 

Genealogische aanteekeningen betreffende het uitgestorven geslacht Foeck te Utrecht 66. 

Eene grafzerk in de groote of St. Walburgskerk te Zatphen (met een plaat) 68. 

Het voeren van geslachtwapens 76. 

Afschrift van een leenbrief met transfix, berustende op den huize Vorden, toebehoorende aan den Heer P. A. baron van 

der Borch van Vorden, 77. 

Wapens op kwartierborden en kwartierstaten 81. 

Kwartieren betreffende het geslacht van Dorth 85. 

Wapens in de kerk te Beers 85. f_ MAANDBLAD 

TAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit bkd TerschiJDt orngtreeka het middan 
T&n iedere maand , onder Tedftctie tui het 
bestnor en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap ^zonden. Brieven en 
med(3eelint(en, alwiok bijdragen tooi bet 
Maandblad te tenden aan den secretarit 
Tan het genootschap den Heer A. &.. 

VoBSTBSHAS vanOtbh, Sumalratlraai S, 

te 'B-Oravenbage. Leden te 's-Grarenhage betalen per 
jaai , (behake r S.BO entree) . . / 10.00 

Zij , die lid worden in ISBS en bniten 
'«- (jrav en hage wonen / 6.00 

Zij , die lid worden na 31 Dec. 18S3 
enookbdten 's-Uravenhage wonen /4.00 

AdvertentiSn in reTbaoa met borenge- 
noemde wetenschappen, per r^el/0.20 
A&oadeiljjke nnnusert met vernggbaar. N°. 1. 's-Gravenhage , Februari. 1883. llUtrekiel uit bet voarlaofig rcflemmt. 

Het genootschap e Do Nederlandsche Leeuw , gevestigd 
te VGravenbage, heeft ten doel de genealogie en heraldiek, 
alsook de daaraan verwante vakken te beoefenen. Het tracht 
dit te bereiken door het ter lezing doen rondgaaa van 
daarop betrekking hebbende werken, door het uitgeven 
van een Maandblad en door het vormen van eene biblio- 
theek en een archief. 

Om lid t« worden van liet genootschap moet meu zich 
schriftelijk wenden tot een- der leden van het bestuur; 
spoedig daarna zal kennis gegeven worden van de al of 
niet toelating. 

De oontribniie is bepaald op tien gulden 'sjsars en eene 
entree van twee golden vijftig cents. De leden, die niette 
''sGravenbage wonen, belalen eene jaarlijksche contributie 
van zes gulden ; voor hen echter die nog vóór ultimo December 
1883 lid worden zal dit.slechts vijf gulden per jaar bedragen. De 
buitenleden worden vrijgesteld van de entree. De nieuwe 
leden ontvangen, voor zoover de voorraad strekt, de gedrukte 
werken van het genootschap, van het jaar waarin zij lid worden. 

De leden , die binnen den tijd van een maand , na 
hunne benoeming , de entree en contributie niet heta&ld 
hebben, worden geacht het lidmaatschap niet te aanvaarden. 

Üie voor het lidmaatichap bedankt, moet dit schriftelijk 
doen aan den secretaris van het genootschap , minstens 
een maand vóór het einde van het jaar. 

Het genootschap zal gaarne met zoowel binnen- als 
buitenlandsche genealogische-, geschied-, oudheid- en letter- 
kundige genootschappen in relatie treden, door onderling 
de geschriften, die verschijnen, te ruilen. Contributie wordt 
alsdan niet vereischt. 

Het bestnnr bestaat uit een voorzitter , een secretaris , 
een penningmeester en twee leden, gekcraen bij meerderheid 
ras stemmen. Het treedt jaarlijks t£, doch is dadelijk her- 
kiesbaar. 

Het bestuur is belast : 1°. met de redactie van het 
Maandblad ; 2*. met de redactie der overige geschri^n , 
die door het genootschap worden uitgegeven en 3°. met 
het beheer van de bibliotheek en het archief. 

De secretaris brengt op de algemeene vergadering het 
verslag uit van den staat van het genootschap. 

De penningmeester mag geene uitgaven doen dan met 
voorkennis van den voorzitter. Hij doet op de algemeene 
vergadering rekening en verantwoording aan de leden. Ieder Ud ontvangt minstens wekelijks een portefeuille m^"" 
lectuur, voor den tijd van zeven dagen en is verantwoordelijk 
voor de goede aflevering. Elke beschadiging vsn eenige 
beteekenis, dit ter beoordeeling van het bestuur, aan de 
ter lezing gezonden werken , heeft eene boete van vijftig 
cents ten gevolge. Verlies van eenig werk of te groote 
beschadiging , verplicht het lid, dat daarvan de oorzaak is, 
tot het geven van eene nieuwe aflevering en, waar dit niet 
mogelijk is, van een geheel nieuw exemplaar. De portefeuille 
wordt alleen rondgezonden aan de leden binnen 's-Gravenhage 
woonachtig. 

De wekelijksche portefeuille, of in spoed vereischende 
gevallen eene andere , dient tot onderlinge wisseling van 
vragen en mededeetingen. 

De commissie van redactie (het bestuur) , brengt de hij 
haar ingekomen vragen en mededeelingen of ter kennis der 
leden, doormiddel der wekelijksche portefeulJe, ofzijwordeiv 
in het Maandblad opgenomen als correspondentie, evenzoo 
de ingekomen antwoorden. 

De daarop betrekking hebbende stukken blijven het eigen- 
dom van het genootschap. 

De leden, zoowel in, als bniten de stad, kunnen de 
boeken van het genootschap ter leen ontvangen voor den 
tijd van 14 dagen, tegen afgifte van een ontvang bewijs. 

Zooveel mogelijk wordt iedere maand minstens Vi vel 
dniks uitgegeven , onder redactie van het bestuur. De 
mededeelingen hierin voorkomende , ook van niet-leden 
van het genootschap , moeten onderteekeud zijn of met den 
naam of met de voorletters van den naam des inzenders. 

Mededeelingen, die de goede verstandhouding der leden 
onderling in gevaar zonden kannen brengen , worden in 
het Maandblad niet opgenomen. Ingezonden stukkeu , 
door de redactie niet geschikt geacht voor plaatsing, worden 
desverlangend aan de inzenders teruggezonden. Niet op- 
gevraagd, blijven zij het eigendom van het genootschap. 

Op eene vergadering , daartoe door het bestuur uit te 
schrijven , kan een lid om gewichtige redenen van zijn 
lidmaatschap vervallen worden verklaard , mits met eene 
meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen. 

Op eene jaarlijksche algemeene vergadering , minstens 
acht dagen te voren uit te schrijven , wordt een nieaw 
bestuur gekozen en eene commissie van drie leden benoemd, 
tot het nazien der rekening. Tevens kannen op die verga- 
dering in dit voorloopig reglement veranderingen gebracht 
worden. 2 — Geschenken, aan het genootschap gedaan, worden in het 
Maandblad met den naam der schenkers vermeld. 

Bij ontbinding vanhetgenootscliap, worden de bibliotheek 
en het archief geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek te 
's-Qravenhage en het saldo der gelden gestort in de kas van een 
genootschap , dat in richting het meest overeenkomt met 
het ontbondene. Bij ineensmelting met een ander genoot- 
schap , worden bovengenoemde eigendommen met die van 
dat genootschap vereeiügd. 

In de algemeene vergadering gehouden op Woensdag 
24j Januari jl. zijn tot bestuursleden gekozen de navolgende 
Heeren, allen te 's Gravenhage' woonachtig: J. G. van der 
Muelen, voorzitter; A.. A. Vorsterman van Oyen, secretaris; 
M. A. van B.hede van der Kloot, penningmeester; J. A. 
de Bergh , en J. D, M. de Klerk , leden. Onze voorouders in de Kruistochten. 

In het jaar 1095, op de kerkvergadering te Piacenza 
en later te Clermont, tijdens Paus Urbanus II, werd be- 
sloten om het Heilige Land aan de Saraceenen te ontnemen 
en weerklonk door de geheele Christenheid de kreet van: 

Dieu Ie veut. 

Toen gordden zich een groot aantal christenen het zwaard 
aan, om tot dit doel mede te werken. Ook aan de lage 
landen aan de Noordzee gelegen, die tegenwoordig de 
koninkrijken Nederland en België uitmaken, was de geest- 
drift groot en velen gingen ter kruisvaart. 

In Frankrijk heeft men in het paleis te Versailles in 
1839, eene zaal ingericht ter herinnering aan de Frankische 
kruisvaarders en in 1842 nog viei* andere zalen daarvoor 
beschikbaar gesteld, doch in Nederland bestaat zelfs niet 
eens eene lijst van hen, die daaraan deelnamen; daarom heeft 
zulks mij aangespoord te beproeven er eene te vervaardigen. 

De personen, op deze lijst vermeld, waren of inwoners 
dezer gewesten, of vreemdelingen, wier afstammelingen zich 
in Nederland hebben gevestigd. 

Het is natuurlijk dat deze lijst niet volledig is, doch 
de redactie houdt zich aanbevolen voor aanvullingen of ver- 
beteringen , met opgave der bronnen waaruit deze geput zijn, 
ten einde later aan deze lijst eenige uitgebreidheid te 
geven. 

De eerste geregelde kruistocht had plaats omstreeks het jaar 
1096 , doch reeds geruimen tijd voor dat er in Europa aan een 
tocht naar het Heilige land gedacht werd , vindt men enkelen 
vermeld , die aldaar tegen de Saraceenen gestreden hebben , 
zoo als: 

Johan , heer van Arkel , zoon van Foppo en Maria , 
des Heeren dochter van Oyen in de Betuwe. Hij sterft in 
Syrië strijdende tegen de heidenen Anno 1034. Zijn vrouw 
wasElisabeth(bij Qouthoeventen onregte genaamd Willemyne), 
dochter van Willem, graaf van Cuyk op de Maze, {S, v, 
Zeeuwen II, 847). 

Robbert, bijgenaamd de Vries, graaf van Vlaanderen, 
voogd van Holland. Hij was de 2e zoon van Boudewijn V, 
graaf van Vlaanderen en van Alix, dochter van Robbert, 
koning van Frankrijk, Door zijn huwelijk met Geertruyda 
van Saxen, weduwe van graaf Floris I van Holland, werd 
hij voogd over diens minderjarigen zoon Dirk, die later 
graaf van Holland werd. Hij had reeds een' aanmerkelijken 
ouderdom bereikt , toen hij een' tocht naar het Heilige Land 
ondernam, volgens den smaak zijner eeuw, in welke vele 
krijgslieden reeds een aanvang maakten om zich derwaarts te begeven, om de christenen van de onderdrukking der 
ongeloovigen te verlossen. 

Gelukkig volvoerde Robbert den verdienstelijken tocht. 
Na zijn wederkomst streed hij met den Franschen koning 
Lodewijk, bijgenaamd den Vette, in een gevecht tegen 
Thibald , graaf van Champagne. Hier trof hem het ongeluk 
dat hij van het paard stortte en jammerlijk vertrapt werd. 
Dit viel voor in den jare 1093. Zijn lijk, later gevonden, 
werd naderhand te Atrecht in de kerk van St. Vaast be- 
graven (Kok^ VaderL Woordenboek , en de daar aange- 
haalde schrijvers), 

EERSTE KIIUISTOOHT A*^ 1096. 

De voornaamste aanvoerders van den eersten kruistocht waren: 
Godfried van Bouillon, hertog van Neder Lotharingen, 
die na de inname van Jeruzalem tot koning verkozen werd , 
Robbert graaf van Vlaanderen , Robbert , hertog van Nor- 
mandië, Hugo van Vermandois, broeder van den koniug 
van Frankrijk en Raimond , graaf van St. Gilles en van 
Toulouse, heer van Provence; terwijl bisschop Adhemar 
van Puy, die door Paus Urbanus tot zijn plaatsvervanger 
bij het leger der kruisvaarders benoemd was, zich bij hen 
voegde. 

Jan III , heer van Arkel , ging met Robbert van Vlaan- 
deren ten kruistocht en werd na zich door vele helden- 
daden beroemd gemaakt te hebben, door Godfried van 
Bouillon tot ridder geslagen. Hij overleed op zijn terug- 
reis te Straatsburg in het jaar 1112 of 1117; zijn lijk 
werd aldaar gebalsemd en bijgezet in de kerk te Arkel. 
{v. hennep en Hofdijk^ Merkwaardige kasteelen in Nederland^ 
I Serie, I Dl.). Zijn vrouw was Alyd van Heusden , dochter 
van Jan en van Magtild des Heeren dochter van Steinfurt 
{S. V, Zeeuwen). 

Wolfaert van Borssele was een der 9 ridders, die A^ 11 IS 
een plechtig verbond sloten om hun leven te wijden aan de 
bescherming der pelgrims tegen de Saraceenen. Zij namen 
een geestelijken leefregel aan en noemden zich r/Arrae 
krijgsbroeders van Jezus Christus'/. Later werd deze ver- 
eeniging, naar hun verblijf op den berg Moria, nabij den 
zoo genaamden tempel van Salomo , genaamd de ridderschap 
van den Tempel of de Tempeliers. Hij schonk al zijne 
goederen, in Walcheren gelegen, aangemelde orde. {v.d.Aa, 
Aardrijkskundig Woordenboek , op Borsselen) *, {v. Z, en II. 
Merkw, kasteeleti , op Westhoven) . 

Feyco Botnia, bloedvriend en gezworen broeder van 
Eelco Lyaucaraa, vergezelde hem op zijn kruistocht. Hij was 
tegenwoordig bij de inname van Nicea en werd bij de laatste 
bestorming van Jeruzalem zoo zwaar gewond , dat men hem 
dood waande; Lyaucama's lijfknecht evenwel nog spoor van 
leven in hem vindende, bewerkte door spoedig aangebrachte 
geneeskundige hulp zijn herstel. Godfried van Bouillon 
sloeg hem daarna tot ridder. In Augustus 1106 keerde hij 
naar Friesland terug, doch vergezelde Lyaucama weder op 
diens tweeden tocht naar het Heilige Land. Na Lyaucama's 
dood is hij naar Friesland teruggekeerd in 1109, («;. Z. en 
H, Merkw. kasteekn. II Serie. I DL). 

Wymeer vanBuenen, vermeld als admiraal der Hollanders 
en Friezen, bevond zich in 1096 met Robrecht (Robbert) 
van Vlaanderen, onder de kruisvaarders. (Zie Gronyke van 
den Zande ende Graafschap van Vlaanderen van Nicolaas 
Bespars ^ uitgegeven door ƒ. de Jonglie I, blz. 2Z2, Na- 
vorsclier ƒ, blz. 251). 

Sixtus Camminga, studeerde in Italië en ging in den 3 — jare 1101 met Ockinga, Roorda en Homminga naar 
Jeruzalem , alwaar koning Boudewijn hen in zijn dienst 
nam. In verschillende schermutselingen en gevechten hebben 
zij yyzich zoo edel gekweten , dat ieder man daarvan wist 
//te spreken , zoodat zij daardoor grooten lof en prijs ver- 
/ywierven ; en daar de Koning zoo zonderling behagen in 
//hen had en hun zoo groote genegenheid toedroeg werden 
^ hunne daden te meer gewaardeerd en geacht. /' 

Zij gingen in 1106 naar Friesland terug en werden den 
12den Augustus met 100 paarden door den koning tot 
aan de haven van Jafta uitgeleid. Vandaar zijn zij over 
Venetië en Rome reizende vden 15den December gezond 
weder in Friesland gekomen , waar ze, naar Edele pelgrims 
//wijs, met processie, kruis, en vanen , zeer blydelyk welkoom 
>7geheeten en reverentelyk ontfangen zijn // {v, Z, en Jï., 
Merkta. kasteelen II Serie , 1 Dl.). 

""s-Oravenhage. Jt C. van der MuEiiEN. 

{Wordt vervolgd)» Wapenbrleven. 

Het is vermoedelijk aan de meeste van de beoefenaren 
der geslacht- en wapenkunde bekend, dat reeds in de. 
middeleeuwen, afgescheiden van het verleenen van adel- 
dom , wapenbrieven werden uitgereikt. Daartoe had , voor 
zoover bekend, alleen een vorst het recht. Als voorbeel- 
den kunnen genoemd worden de wapenbrief den 14 April 
1482 door keizer Frederik III uitgereikt aan Vüus von 
Giechy lid in zijn raad, waarbij aan dien persoon tevens 
het destijds belangrijk voorrecht werd geschonken om rood 
vras voor zijn zegel te mogen bezigen (1) , en de wapen- 
brief op 17 December 1549 door keizer Karel F verleend 
aan Nicólaes Jacobsz, , later zich genoemd hebbende van der 
Vcdck^ onderschout en ontvanger der grafelijke middelen in 
Monster-ambacht bij 's-Qravenhage {%\ 

Eeeds in den aanvang van den tachtigjarigen oorlog en 
wel vóór de afzwering van Philips (26 Juli 1581) schijnt 
echter eene stedelijke regeering hier te lande bevoegdheid 
te hebben gehad een naam- en wapenbrief te verleenen tot 
belooning van bewezen hoogst gewichtige diensten. De 
hieronder volgende kopie van den open brief van Schout, 
Burgemeesteren en Gerechte der stad Leiden, welke was 
voorzien van het groot- en tegenzegel dier stad, hangende 
aan dikke zijden snoeren van rood, wit, groen en blauw, 
op 3 Üctober 1578 uitgereikt aan Willem Cornelisz,^ den 
stamvader van het geslacht van Duyvenbode^ moge daartoe 
als bewijs strekken. 

Wij schout, burgemrn, ende ger. der stadt Leyden, des 
graefschaps van HoJlant, wenschen eenen ygelycken , dien 
de jegenwoordige letteren zullen voorcomen , veel heyls ende 
gelucx. 

Doen te weten, dat, nademael de reden ende biUyckheyt 
vereyscht alle vroome betoonde diensten, zonderlinge die 
eenige steden of gemeenschappen gedaen syn, eerlycken 
ende heerlycken te werden beloont, ten eynde dat sodanige 
beloninge den anderen menschen een spoor ende prickel 
moet syn, omme hem in tijt des noots tot diergelycke 
diensten , op hope van beloninge , mede willich ende cloeck- 
moedich te syn ende laten gebruycken; ende dat sulx is 

(i) Les Souverains du Monde. La Haye, 1724. IL 454. Alm. 
de Gotha, 1847. 
(2) Heraldieke Bibliotheek. Nieuwe reeks, IL 475. 282. dat Willem Comz. , speelman, geboren borger deser stadt 
Leyden, in den jare xvcLxxnu voorleden, ten tyde van 
de tweede belegeringe ende uyterste hongersnoet, liever 
gehadt heeft dese syne geboortige stede alle mogelycke 
dienste ende vordemisse te doen, ende de spyse, die tot 
versadinge van den honger van hem , syne outbejaerde moeder 
ende broederen , eenigsins hadde mogen dienen , heurluyden 
hongerygen buycken te onthouden, ende sulcxs mede ge- 
breck te lyden , dan deselve tot syn byleven ende onderhout 
te verstrecken , als hebbende t' onsen versoeken syne duyven, 
by eenige waeghalsen heimelicken uyt dese stede laeten ver- 
voeren , omme van buyten (alsoe dese stede soe heftelicken 
rontsomme omrincht ende belegen was , datter geen meiische 
noch te lande noch te water meer inne conste geraecken, 
ende wy sulcxs gene tydinge van onsen doorl. ende hoog- 
geb. Furst ende gen. H. den Prince van Or. noch van de 
HH. Staten, onse goede vrienden ende medebontgenoten 
en consten gecrygen) mit brieven ende tydinge , so grotelicx 
tot onse vertroostinge dienende, te werden afgevaerdicht, 
ende als vliegende boden door de lucht, het eenige element 
ons open gelaten, gebruyct ende gebesicht te worden, ge- 
lykerwys drie van deselve duyven tot verscheyden tyden mit 
brieven ende tydinge binnen dese steden syn wedergekeert ; 
ende dat wy daeromme begeren ende voorhebben sulcke 
getrouwe diensten ons ende onse gemeene burgeren ende 
inwoonderen ende naevolgende dien 't gemeen vaderlandt 
gedaen, met eene geduerige vereeringe te wederloonen. 

Soe est, dat wy de voorn. Willem Comelisz. vergunt, 
geoorloofd ende toegelaten hebben, vergunnen, veroorl. en 
laeten toe mitsd. , omme van nu voortsaen by hem ende 
syne naekomelingen te mogen gebruycken ende hem selven 
te sullen sulcx mogen noemen ende schry ven, doen noemen 
ende schrijven mitten toename van Duyvenbode^ gebruyckende 
tot synen ende heurluyden blasoen, teycken, ende wapen, 
eenen zilveren schilt, hangende in een crans van eycken 
bladeren, daerinne comende twee rode slotelen cruys gewyse 
over den anderen gestelt, ende tussen elck quartier een 
blaewe duyve, alles in der voege alhier vertoont ende zicht- 
baerlicken ofgemaelt; ende so wy voorn. Willem van Duy ven- 
bode voor sulcx in 't voors. gebruyck van name ende wa- 
penen ten ewigen daege begeren te hand houden, ende sulcxs 
by eenen yegelicken te werden erkent ende gehouden, 
hebben wy tot een volcomen en ongetwiifelt geloof tzegel 
ten saeken desen letteren doen aanhangen ende dese by 
onsen secretaris doen teyckenen, op den derden Octobris 
vyftien hondert tzeventich ende acht. 

{get). I. VAN Houï (1). 

Het voornemen bestaat om over dit onderwerp een ver- 
volg te leveren. 

V. R. v. D. K. TIjdrekenkande. Tot het jaar 1563 begon hier te lande het jaar met 
Paschen , doch daarna heeft het nieuwe jaar , volgens de 
willekeur van Karel IX (koning van Frankrijk) , evenals in 
andere landen zijn begin genomen met den eersten Januari. 
(Zie van Reyn^ Oudheden^ enz ^ van Delfland. 467). 

V. R. V. D. K. (i) Leidens belegering en ontzei in 4573 en 4574 (door Dr. J- 
van Vloten). Leiden, 1853. Blz. 213. 214. — 4 Boekwerken van 1870 tot en met 1SS2 in Nederland 
verschenen, op het gebied van wapen-, geslacht- 
en zegelknnde (1). 

Wilhelmus Be&ohem. De Nobili principatu Gelrie et 
eius origine nunc primum edidit L. A. J. W. Sloet van 
DE Beele. Hagae Comitum , apud Martinum Nijhofi, 1870. 
Gr. 8vo. / 2. 

Mr. W. J. BARON ©'ABTiAiNG VAN GiEssENBUEG. Wapenboek 
der ridders van de Duitsche orde Balye, van Utrecht sedert 
1581, opgeluisterd door hunne opgezworen vier adelijke 
quartiereu en acht stamdeelen , huwelijken en kinderen 
VGravenhage , C van -Doom & Zn., 1871. Roy. 4to. met 
register en 44 wapenkaarten. . / 13. 

Mr. A. J. Enschedé. Geslachtregister der familie Enschedé. 
Haariem, 1870. Pol. Niet in den handel. 

Mr. A. J. Enschedé. Geslachtregister der familie Swaving. 
Haarlem, 1871. Pol. Niet in den handel. 

Annuaire de la noblesse et des families patriciennes des 
Pays-Bas. Rotterdam et la Haye, J. van Baaien et fils, et 
C. van Doorn et fils, 1871. Met 7 wapenplaten. Gr. 8vo. 
/ 3.90 (2). 

J. VAN DooiiNiNCK. Gcslachtkuudige aanteekeningen ten 
aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel 
sedert 1610 — 1794, met eenige berigten omtrent de voor- 
malige havezathen in dat gewest. Uitgegeven door de ver- 
eeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 
Deventer, J. de Lange, 1869—1871. Gr. 8vo. / 7.50] 

M(odeste) Gkuau de la Barre. La branche afnée des 

Bourbons (Veuve et enfants du duc de Normandie, Louis 

XVII) devant la justice. Haarlem , J. J. van Brederode , 

1871. Post 8vo. ƒ 2.40 (3). 

Mr. A. J. Enschedé. Geslachtregister der^ familie Dalen. 
Haarlen^, 1871 Pol. Niet in den handel. 

Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, geslacht-, 
zegel- en penningkunde. Onder redactie van J . B. Eietstap. 
's Gravenhage , 1872 — 1882. Gr. 8vo. Per jaargang van 4 
afl. / 6.00. 

NB. De eerste 5 jaarg. van dit tijdschrift verschenen 
bij H. L. Smits , de daarop volgende 4 jaarg. zagen het 
licht bi] Mart. Nijhoff ; het werk wordt nog steeds voortgezet. 

Archieven der Ridderlijke Duitsche orde, Balie van 
Utrecht, volgens besluit en met bijzondere ondersteuning 
van de hoogedele heeren landcommandeur , coadjutor en 
commandeurs der genoemde Balie en met medewerking van 
hunnen Secretaris P. Ver Loren van Themaat in orde 
gebracht, uitgegeven en geschiedkundig toegelicht door 
J. J. DE Geer tot Oudeqein. Utrecht, Kemink en Zn. 

1872. Gr. 4to. 2 gedeelten. Met 68 portretten en 15 lith. 
platen. In 2 half lederen banden / 45 — in 2 saflBaan- 
lederen banden / 60. 

(i) Later zullen wij mededeelen de titels der werken die in 
Zuid-Nederland over deze vakken van wetenschap gedurende dien 
tijd zijn verschenen. Mochten in deze liist onwillekeurig enkele 
werken zijn overgeslagen, dan zal de raeaedeeling der titels steeds 
welkom zijn. 

(2) Over het ontwerp van dit werk kan men nalezen Jnnuaire, 
1874, bl. II, voorbericht. 

(3) Later hopen wij over dit onderwerp eene zooveel mogelijke 
volledige bibliographie te leveren. 

De wakkere verdediger van de rechten van het in Nederland 
aanwezig geslacht de Bourbon, overleed op 89jarigen ouderdom te 
Teteringen den 29 Januari 1883. A. J. C. Krembr. De graven in Hameland en de oor- 
sprong der graven van Nassau, Gelre, Cleve en Zntphen. 
Arnhem, Is. An, Nijhoff en Zn , 1873. Post. 8vo. Met 2 
tabellen/ 1.50. 

''s'GravenAage, A. A. Vorsterman van Oybn 

[Wordt vervolgd). Boekwerken, enz., ont?ang:en voor de bibliotheek 

en liet areliief (l). 

1 . Dr. C. A. A b b i n g. Beknopte geschiedenis der stad Hoorn. 
Hoorn, 1839. 8vo. 

2. J. A. de Bergh. Het wapen des Koniugs en des Rijks, 
thans gevoerd is in strijd met de wet. Ie en 2e druk. 
's Gravenhage, 1880. 8vo. 

Hierbij : Het wapen des Konings (1880). Alweer het 
Koninklijk en het rijkswapen (1880). Mijn laatste woord 
over het rijkswapen (1880). 

3. Seal of Edward the Black Prince in the public record 
office (uit 111. London News, 16 Pebr. 1881. p. 153). 

4. M. A. van Rhede van der Kloot. Notices généalo- 
giques et historiques sur la femille van Oosten. (Over- 
druk uit Annuaire généalogique des Pays-Bas , 1874). 8vo. 

5. Priedrich Pietschke. Die Heraldik oder Wappen- 
kunst. Helmstadt, 1841. KI. 8vo. 

6 Mr. W. J. van Ham. Iets over Everardus Beidanus. 
Gorinchem, 1852. 8vo. 

7. Lager-Gatalog. 121. Genealogie und Heraldik, Jagd 
und Pferdekunde. Joseph Baer & Co. Prankfurt a/M., 
1883. 8vo. 

8. Bulletin mensuel de livres. (Catalogue de généalogie et 
heraldie). Gand, Janvier 1883. 8vo. 

9. Verzeichniss alterer und neuerer Werke, vorrathig in 
Oswald WeigeFs Antiquarium. (Genealogie und Heraldik). 
Leipzig, 1883. 8vo. 

10. Mr. L, Oldenhuis Gratama. Het wetsontwerp tot 
intrekking der bijzondere bescherming, dusver aan de 
jagt en het jagtbedrijf verleend, 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

11. (P. Génard). La fête de la confrerie des archers on 
gilde de Saint-Sébastien. Anvers, 1878. 4to. 

12. Wuppermann. Necrologie van Dr. Jacob Joannis Sas. 
's Gravenhage, 1874. 8vo. 

(1) Een 20tal werken, als geschenken ingekomen, worden in de 
volgende nummers vermeld. • • ADVERTENTIBN. CATALOGUS 

Tentoonstelling Oranje-Nassau, Wapen-, Ctoslachlr en 
Zegelkunde. 's-Gravenhage 1880. 

Ieder lid van het genootschap nde Nederlandsche Leeuw^, 
die niet in het bezit is van bovengenoemden Catalogus, 
kan van den Heer A. A. Vorsterman van Oyin een 
present-exemplaar ontvangen, tegen overzending van f 0.80 
aan postzegels voor de frankeering. I Gedrukt by GEBE. J. & H. VAN LANGENHUYSBN, te '«-Hage. MAANDBLAD 

VAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad TflrecliHnt omaireeks het middao 
Tan iedere nuand , onder redactif Tan het 
betioar eo wordt &Ueen san de leden v&n 
het Kenootschap ^eionileD. Briefen en 
mededcelin^D, olwok b(jdr»eeD Toor het 
Maandblid te zenden ann den eccretarig 
vui het genootachap den Heer A. A. 
TosaTlBHAM TA» Ol£H , Samtitmtraat S, 
te 'a-OraTeDluge. Leden te 'a-Gr&Teohage betalen per 
jaar, (behalve f i.lü entree). . / 10.0) 

Zq , die lid worden fn 1SS3 en bniten 
'a-UraTenha)^ wonen / 6 00 

Zij, die lid worden na SI Dec. 189S 
en ook bnit- n 'a-liraTenhaee wonen /II. 00 

AdvertentiCn in verband met bo^en^- 
noeoide wetenachappen , pei regel / O.SO 
AfiODderljjke Donnuera met yerkrggbaar. N°. S 's-Gravenhapje, IVTaart. 1883. Hr. EUWiSD HUÏDECOPEE ran Nigteredit Op den S8«* Febnuri 11. ü op den haize Gansenhoef bij Mursseveen, na een ■martolijlc lijden nn 
meer dan twee jnren, OTerleden Mr Edwabd Hdvdbcofeb van Nigterecht We|;ens Brettkelen was hij sedert 
10 Mri 1871 lid der ProTinciitle Staten van Utrecht, tevens hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk , lid ran 
het Historisch Qenootschap gevestij^d te Utrecht, en ala zoodanig ook een van de leden der commissie van genoemd 
genootschap, voor de Nederlandsche geslacht- en wapenknnde 

Beedi op jeugdigen leeftijd openbaarde üich bij hem de lust tot het beoefenen van de hulpwetenschappen 
der geschiedenis en verkreeg hij door aankoop en persoonlijken arbeid een huogjt merkwaardige boekerij van 
genealt^schfr- en heraldieke werken , vooral handschriften. Geene afzonderlijke uitgaven op dat gebied zijn echter 
van hem bekend; wel heeft hij zich van de oprichting in 1865 af tot en roet de voltooiing in 1S73, steeds met 
lust en ijver gewijd aan de uitgaaf der ■Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche geslachten." 

Bovendien was hij steeds bereid om met de meeste welwillendheid uit zijne rijke venameling, anderen 
te helpen. 

Hij was geboren te Utrecht 22 Maart 1827, en bet eenig kind van Constantijn Willem Hendrik Hujde- 
coper van Nigteveoht, geb te Utrecht 21 December 1802 en aldaar overleden den 10 Mei 1828, gehuwd 
te Amsterdam 18 Mei 1826 met Jonkv. Henriette Sophia Alewijn. geb. aldaar 10 Mei 1805, overleden te 
Utrecht 25 December 1870, als weduwe van Mr. Willem Mattbijs Johan van Dielen, met wien zij te Utrecht 
den 14 April 18S4 hertrouwd was. 

Van bet geslacht Hojdecoper, in de geschiedenis van Nederland met roem vermeld en dat voorna- 
melijk te Amsterdam zeer in aanzien was, als hebbende daar jaren lang een aantal but^emeeaters geleverd, 
kan men o. a. een genealogisch overzicht, benevens eene af heeidiüg van het wapen , vinden in het bel&ngnjk 
plaatwerk van den heer J. B. Rietstap, ^Wapenboek van den Xederlandschen Adel*. De 16 kwartieren van Mr. E. Hu^decopei 
van Taderszijde: 
HoTnxoopaa. BonDAiN 

VAN WeKDE. HuYDECOPKft. 

TAV DEB MtfILIN HuBOnUNJE 

TA» AkKIL. tan DIB MUELKN. { van Nigtovecht zijn: 
van Moederszijde : 
Alewun. HuIOECX}PBB. 

I'abkicids. tan Wekdi. 

Loten. tan der Muelen. 

HuUQHENa. VAN ABKGr,. Boekwrakcnt enz., ontvallenen voor de bibltolheek 
en het archlet 

13. Jbr. Mr. P J. Bidder van der Does de Bye. 
Oén^t^sche Sédnctie voor Charlts Pierre de Senar- 
clens de Grancy 's-llertogenboach (187Ö). 4». Niet 
in den handel 

MeiT. Dl SlKlKCLKHS Dl OklHCT, gïb. fttT. MARTINI TAN OlNIN 

ta Vogbt. 

14. Antiquarische Verzeichnisse N°. 3. Mitsoher et Bös- 
tell. Bnchhandlnng, Berlin. Bibliotheca Historica. Be- sonders reichhaltig an Werken aas der Deutschen 
Geschichto, Genealogie und Heraldik (1883). 8vo. 
15. Supplement zum Ijager-Catalog, 121. (Genealogie und 
Heraldik). Bitterwesen , Schlüsaer und Burgen. Joseph 
Baer & Co. Frankfort a/M , 1883. 8vo ('). 

A. A. ToaariRiuH tah Oten. <') De noiDinen B tot M mat IS, ranneld Jn MuodbUd N«. 1, i^n th 

d«nt«lf<len. 

Bij tchenkÏDKPn door peraoneu , die te VOravenhiga wonen, wordt illeci 
de nuun Termeld. - 6 - 16. J. B. £iet»tap. Wap^nkunde of Heraldiek (No. 86 
van de Algem. Bibliotheek). J^eiden, z. j 12o. 

17. üeslachtregister van het geslacht van Harpen. (Krook 
van Harpen, van Harpen, Kuyper van Harpen). Ge- 
vestigd in de Nooidelijke Nederlanden sedert het laatst 
der XVlId« eeuw, gesproten uit het oorspronkelijk 
adellijk geslacht van Uerpe, uit het graafschap Aalst 
(\* laanderen). 

18. Genealogie Vosmaer. 

19. De familie du Puy de Montbrun en haar Nederland- 
sche tik. 

20. Genealogie Werdmüller von Elgg. 

21. L A. ï H. baron van Heeckeren. Voerst, 
Hekeren genaamd Rechteren,. Rechteren genaamd 
Voorst, Voerst genaamd Rechteren. 

22. W. de Haas. Het geslacht van Heeckeren. 

28. Verbeterde genealogie van het geslacht van Heum 
of Heurnius. 

24. Het geslacht van den Brandeler. VGravenhage, 1879. 

25. W de Haas. Het geslacht Pieck. VGravenhage, 
1880. 

26. Oude aanteekeningen omtrent Amsterdarosche regee- 
rings-familiën. 

27. L. A. F. H. baron van Heeckeren. Het ge- 
slacht Ulft. 

28. Genealogie de Wolff van Westerrode. 

29. L. J. A Braak enburg. Genealogie van het ge- 
slacht Braakenburg. 

80. H von Goeckingk. Het wapen des Eonings en 
des Rijks, 's Gravenhage, 1882 ('). 

31. The great Seal of England. (Uit The lUustrated 
London News, 11 Febr. 1860) Q. 

W. J. G. TAN DE WaTESINO. 

32. De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, N°. 296. 
25 Febr. 1873 11, Waarin het artikel : //Vereeniging de 
Nederlandsche Heraut^. 

J. A. KooFMANs te N^'megen. 

33. Geslachtregister der familie Enschedé. Haarlem, 1870. 
Fol. 

34. Geslachtregister der familie Dalen. Haarlem, 1871. Fol. 

35. Geslachtregister der familie Dursden. Haarlem, 1874. 
Fol. 

36. Geslachtregister der familie Koenen. Haarlem, 1874. Fol. 

Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. Onze Tooroaders in de Kruistochten. 

(Vervolg), 

Antonie van Casant , vergezelde Robbert van "Vlaanderen 
op diens kruistocht Hij was een afstammeling van een' 
lerschen koning , die in de IX« eeuw , na een geschil 
met een der koningen van Engeland , het land uitweek , 
te Rodenburg (nu Aardenburg in Zeeuwsch Tlaanderen) 
aan wal kwam, en van Liederik, den forestier van "Vlaanderen, 
goederen te Casant (Kadzand) kreeg, alwaar hij een slot bouwde 
en het recht ontving om munt te slaan. Bij de strooptochten 
der Noormannen werd dit kasteel verwoest en zijn zoon, 
toen heer van het eiland Casant, gevangen weggevoerd. Diens 
oudste zoon werd door RoUo (gest. omstreeks 930) aan (') De Dommers 17 tot en met 80 zyn overdrukken ait de Heraldieke 
JBibliotheek en geschonken door een lid van het genootschap, 

(') N^. 8 (vergel^k Maandblad N^. 1 ), werd geschonken door denzelfden. den koning van Prankrijk afgestaan, verwierf zijn ganst» 
huwde de dochter van den hertog van Suffolk en werd de vader 
van bovengenoemden Antonie , wiens oudste zoon het slot 
herbouwde. 

Antonie voerde in zijn wapenschild een dwarsbalk, met drie 
merletten in het schildhoofd en nam later dat van een^ 
door hem overwonnen Saraceensch kampvechter aan ; zijnde 
//een roode arm of mouw , de hand gevuld met een zon of 
maan^y. (Zie F. Nagtglas, Zelandia lUu^rata Il^hh. 517 en 
518^ waar nog meerdere berichten omtrent dit geslacht 
vookomen). 

Gaucher 1 de Chatillon, neef (oomzegger) van Paus 
Urbanus II. Hij verbond zich op het concilie van Clermont^ 
in 1095^ om ter kruisvnart te gaan, voldeed ook in het 
volgend jaar aan deze belofte, bevond zich in de legei^ 
afdeeling van Etienne de Champagne , graaf van Blois , zijn 
leenheer, en stierf op dezen tocht. Hij was de grootvader 
van den later te vermelden Renaud. Zijn wapen, zonder 
breuk, is geplaatst in de fries van een der, voor de kruis- 
tochten bestemde zalen, in het paleis te Versailles(F<?rM(i//^, 
Salie des croisades^ blz. 11). 

Engelbert van Doornik, was een der Nederlanders, die 
bij de inname van Jeruzalem het allereerst den muur aan 
de zuidzijde der stad beklom. (GeschiedenU der kruUtochten 
door J. M. SforscAil, I. blz. 145 , noot). 

Ludolf van Doornik , eveneens met Engelbert vermeld 
als een der allereersten , die den muur van Jeruzalem be- 
klommen. (Idem), 

Tjepke forteman , vergezelde de beide Ljaucama^s op 
hun' tocht naar het Heilige land en sneuvelde bij het beleg 
van Nicea in Mei of Juni 1097. Met hem stierf het oude 
Friesche geslacht van dien naam uit. {v. L, en //., Merkw. 
Kasteelen II Selrie, 1 Hl, Kok ^ Faderl. Woordenboek; Win- 
semiut en Schotanus, Kronyk), 

Ygo Galama, uit eene oude familie der potestaten van 
Friesland gesproten, ging met de Lyaucama's ter kruisvaart 
en keerde met hen naar zijn vaderland terug in 1106. 
{v. L. en iï., Merkw. Kasteelen. II serie , 1 Dl). 

(Wordt vervolgd.) 

J. C. VAN DER MUELEN. Gra&erkeu te Halst 

Jkvr. Clara van Lamszwaerde (sic) werd 2 Sept. 1571 
in de kerk van Hulst ter ruste gelegd en daarmede naar 
alle waarschijnlijkheid het familiegraf in de benedenkerk 
gesloten. 

Uit haar eerste huwelijk met den watergraaf Jan van 
Steeland, waren hare kinderen haar reeds lang geleden 
voorgegaan , volgens een grafsteen nog in gemelde kerk 
aanwezig: 

// Hier leytbegravê Jan va Steelant,diestarf A^'XVCXXXVIII 
yrden Illl in Meeril (sic) en GregoriaCauwesijngheselnede 

/rdie starf ano X"VC en Elisabeth va Steela Jss, die 

//starf 28 Sept. 1529 en Frang va Sté die starf 

2 dec. . . . Ln . . . . .^ 

En uit haar 2e huw. met Jan de Neve waren haar geen 
kinderen geboren. 

Hnar kleinzoon Louis van Steeland was kanonik der 
L V. kerk van Breda, hare kleindochter Jacomina van 
Steeland* gehuwd met Pieter Clippel en haar jongste 
zoon Markus van Steeland met Jkvr. Anna van Roijen, 
was rentmeester-generaal in 't kwartier van Breda voor den 
prins van Oranje. — 7 — Louis van Steeland deed bij acte ^an 28 Nov. 1572 
afstand van zijn gerecht derde deel in de /^successie van 
erfve ende rente, mitsgr de huijsinghe daer Clara van L. 
huerl grootmoedere vut verstorven es^. 

In den Uhgelaten boedel van hunne grootmoeder Clara 
van L. wordt genoemd, /reen zelveren waterpot met afgaen 
dexele (deksel) draghen de wapene van Lamszwaerde , weghen 
U marck en XII ijnghel^. 

In de kerk van Hulst, bevinden zich nog twee graf- 
steenen van het eertijds voornaam geslacht Steeland: 

Op den eenen staat: 

/f Hier leyt begrave Herman va Steelndt, die starf 
//MVCXXXVm XXI Sept ende Joncfrouw Jacquelina 
//Donaes syn huisvr, sterft nn xv^.xf 

en op den anderen: 

/yflier leet begrave Joos van Steelants sterft A^ 1538 28 
Merte en Elisabeth Mertens sijne huijsvrouw, sterf 1552 
17 Jan^ (O 

Het wapen van Steeland op de twee eerste steenen is 
gebroken met eene ster, in den rechter bovenhoek ; Herman 
was zoon en Jan kleinzoon van Jan van Steeland Heer 
van Tenreijen en van Catharina de Neve. 

Jacoba Donaes, barones de Pare, overleed 4 Nov. 1541 
en was dochter van Lieven en van Maria Sicleers. 

Het wapen van Clippel is sprekend: ffdvie klokken 
waarvan de klepels te zien zijn.^ — Dit zal wel een be- 
roepsnaam zijn 

De gedeeltelijk met banken bedekte grafsteen van A. 
Cauwe, doet me, hoewel niet duidelijk, zien, dat zijn 
wapen is : een keper vergezeld van drie vogeltjes (kouweu). 
Hdmtceken een vogeltje, 'k meen opvliegend. 

Frid. Caxjlvd. Nederlandsch-Indlsehe zegtU en stedewapens. 

Onder de rubriek ft zegels en wapens*» wordt op de blz. 642 
en 643 van het 2e deel van het Repertorium op de Kolo- 
niale LiUeraiuur door J. C. Hooyxaas. Amst., 1880, het 
navolgende aangetroffen. 

Naauwkeurige afbeelding door J. H Hingman, beambte 

bij 's Eijks Archief te 's Hage, van het zegel op den brief, 

'anno 1601 (?) aan Prins Maurits door den Sultan van Atchin 

gesteld. Wap, Bat. Gezantschap 1602 in Rott. 1862. BI. 86. 

Beschrijving van het wapen van Batavia, zooals het is 
vastgesteld bij besluit, 15 Augustus 1620. Van Dk, 
Mededeel. Amst 1859. BI. 60. Noot. 

Beschrijving van het wapen en zegel van Batavia, vast- 
gesteld bij resolutie van J. P. Koen, 15 Aug. 1620. 
Officieele tekst. T. o N. L 6e j. Ie d. Batavia. 1844. BI. 168 

(Jorsprong van het wapen van Batavia ; door E. Netscher. 
Tekst van een extract uit de resolutie des kasteels Batavia, 
dd. 15 Aug 1620. Tijds. Ind, T, L. VMnde IV. N. S, L 
1855. BI. 284. 

Beschrijving van het wapen der stad Batavia. Ind. Arch. 
2e j. IV 1850. BI. 88. 

Beschrijving door Dr. F. Epp van het wapen van Ban- 
joewangie T. v. N, I. 1849. 2e d. BI. 261. 

De oorsprong van het stedelijk wapen van Samarang; door J. Haoeman JCz. , dd. Jan. 1861. Beschrijving van 
het wapen en het vaandel endetekst van het besluit, dd 29 
Mei 1827, N^ 20, van denCommiss. Gen. du Bus. TiJds. 
Ind T. L. V,kmde XT. 4. S. II. l/>62. BI. 440 

Afbeelding en beschrijving van den gouden zegelring 
en van den gouden hoedband, door den Landvoogd van 
Amboina, Herman van Speult, aan sommige Orang Kaja's 
gegeven. Yalentyn, II. ÏM. 39 en 225. 

V. &. T. D. K. 

Als aanvulling op het bovenstaande kan dienen, dat J. 
Hageman JCz , op blz. 84 D. II van zijne Handleiding 
tot de kennis der geschiedenis van Java , enz.^ het wapen 
van Soerabaya beschrijft: >yhet wapen zal zijn, een krijgs- 
/rman in gevaar , op een schild waarop de lotus voorkomt 
ften zinspelende op den naam Soero-Boyo /rdapper in gevaar ^ 

Ongetwijfeld is deze beschrijving door hem slechts ver- 
zonnen , want op de kaart van Soerabaya , in 1866 door 
J. W. A. Koesner aldaar uitgegeven komt het voor: rnn 
blauw een gouden bruinvisch en daaronder een kaaiman 
in natuurlijke kleur, doch omgewend^. 

Volgens handschriftelijke bescheiden in het archief van 
het Departement van Koloniën te 's-Gravenhage berustende, 
blijkt, dat het wapen van Makassar is: //een vruchtdra- 
gende palmboom op een terras; door den boomstam steekt 
een rechte sabel (degen) in schuinsrechts geplaatste richting, 
de punt omhoog. 

Het wapen van Suriname is te vinden in het Aardrijks- 
kundig Woordenboek van A. J. van der Aa, op h<(t artikel 
Suriname. 's-Gravenhage , 25 Febr. 1883. A. A. V. V. O. (*) In de kerlc van Go«8 yindt men een steen: hier legt begr. Mevronw 
JotiftDoa Geertni^jda Gerlag, buijsTronwe ?an de heere Johannes van S ee- 
Und, pb. 12 Feb. 1707, oyerl. 14 April 1788. — Dexe Johannes van 
Sudaod stamt regelregt af van Marcos van Steeland en Anna Tan Ro^n 
ToomoemcL — De Bdi^iMhe Wapenheraoten Plerre-Albert 4e Laanay 

en Jean de Laanay. 

De euveldaden, op genealogisch en heraldiek gebied door 
deze beide wapenherauten bedreven, zijn op eene duidelijke 
wijze uiteengezet in het merkwaardig werk van L. Gale- 
sloot, getiteld: Pierre- Albert et Jean de Launay, hérauts 
d'armes du duché de Brabant. Histoire de leurs proces 
(164S — 1687) Aveo notes et pièces justificatives , entre 
autres, une liste de certificats de Noblesse. Bruxelles, 
1866. Bij onze studiën zijn ons nog voorgekomen de 
volgende geslachten, waarvoor deze wapenherauten niet 
alleen gewerkt hebben, maar ook stamboomen opgemaakt 
en meestal foutief hebben opgesteld. 

De namen der geslachten , niet in de lijst op bladz. 1 05 
van gemeld werk voorkomende , zijn : Arschot-Schoonhoven ; 
van Bergen van der Grijp; Blyleven; Bouvy; Braams; 
van der Goes ; van lloverlant; Ie Leu de Wilhem; 
van der Meulen (v. d. Muelen); de Mol; Ursel; van 
Slingelandt en van Yogelsang. 

Dezer dagen kwam voor in een prijscatalogus het hierbij 
aldus genoemde ir Diploma als nmiles sive eques auratus^ 
/rgegeven door Keizer Leopold II aan Abraham Pranciscus 
/rSchenaerts van Walburg, geboortig van Antwerpen, ver- 
/rwant aan de familiën Hont, Magnus, van der Hoock, 
irStalpart van der Wiele en van Mierop , in dato 5 Sep- 
/rtember 1678. Fraai geschreven op perkament (25 bladz.), 
i^met teer fraai geteekend en gekleurd wapen in goud en 
irkleuren, met de eigenhandige onderteek ening van den Keizer. 
irGebonden in rood fluweel met het groot zegel van roode 
irwas in palmhouten doos en drie bijgevoegde stulr^*'"-^- • — 8 — /ronder een' eigenhandig geteekende brief van Keizer 
ifLeopold II aan den Hertog de Villa Hermosa, gomer- 
gfieur der Spaansche Nederlanden, Het geheel is geboi^en 
i/\Ti eene daartoe vervaardigde ijzeren doos^. 

Dit diploma is, even als de daarbij gaande stukken, 
-waarvan -wij een tweetal als curiositeit in den vorm vru 
uittreksel hierbij afdrukken, meer dan waarschijnlijk valsch, 
daar de naam niet voorkomt in de Oostenrijksche adels- 
archieven en ook niet in het Nobiliaire des Pays-Bas. 
Wel berust er iets van de familie Schenaerts in de collectie 
Valckenisse te Antwerpen. 

Nadat de keizer geteekend heeft (NB.), schreef de 
Launay er onder /»Je Soubsigné chevalier Premier Boy 
^d*armes et Herault provincial de ces Pays-Bas au titre 
irde Brabant certiffie et atieste atous quil appartiendra d^avoir 
tfiL la requisition d*Abraham Fran9ois Schenaerts de Wal- 
ifbourg licentie ésdroits tenue note de ce present diplome im- 
jrperial pour lui servir et valoir ouvil trouvera convenir 
irceque de raison. ïait & Bruxelles Ie quatorzième may de 
#ran mil six eens quatre vingt, Tesmoin, etc^. 

iget), P. A. Dl Launay. 

Daaronder: 

nrJe soubsigné chevalier Premier offisier d'armes ordinar 
>sr(sic) , de ces Pays-Bas certiffie et atteste atout quil appar- 
>ytiendra d'avoir a la requesition (sic) d*Abraham Fran9ois 
^Schenaerts de Walbourg licentie esdroits tenir note de 
/ifce present diplome imperial pour luy servir et valoir ouil 
>ytrouvera convenir ce que de raison. Fait il Anvers vinte 
//Seys (sic) Feb'. del an mil six cent quatre vn 
>/Tesmoin. etc./' 

iget). Guilm:lmo Antony 1681. 

Hierbij een kort uittreksel der twee latijnsche brieven, die 
bij het diploma aanwezig zijn. 

Brief van Keizer Leopold, dd Nieuwstad (Neustadt) 27 
October 1678, aan den hertog de Villa-Hermosa , gouver- 
neur- en kapitein generaal van België , tot aanbeveling van 
Abraham Pranciscus Schenaerts, uit een aanzienlijk Ant- 
werpsch geslacht geboren. 

Hij heeft een jaar aan het keizerlijk hof doorgebrocht, 
zich door trouw en talenten ondersC'heiden en is met 
niet minder onwrikbare gehechtheid dan zijne voorouders 
aan het Oostenrijksche Huis verkleefd Daar hij nu naar zijn 
vaderland terugkeert, zal hij zijne diensten aan des keizers 
regeering en huis des te eerder kunnen bewijzen naar 
gelang hij spoediger toegang tot den gouverneur-generaal 
krijgt en daarom wil de keizer hem van deze aanbeveling 
voorzien, opdat door toegenegenheid van den gouverneur- 
generaal jegens hem (Schenaerts) diens wensch spoediger 
vervuld moge worden. 

igef). liSOPOLDus. {ge^. Leopotj)us Güillielmus, 

Comes in Knigtegg. 

Wij burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen 
verklaren dat voor ons verschenen zijn de heeren en meesters 
Henricus van Bukentop, heer van Goor en voormalig 
schepen dezer stad. en Aegidius Carloman Nijs , die, na den 
eed afgelegd te hebben, verklaarden dat hun uit authen- 
tieke stukken gebleken was, dat hier voormaals in de stad 
was geweest Joannes Schenaerts, die in huwelijk was ver- 
bonden met Margaretha Hallart en die overieden is 16 
September 1623 en bij de Dominikanen is begraven ; uit 
welk voornoemd huwelijk twee zonen zijn voortcrekomen : 
te weten Franciscus Schenaerts, heer van Walborch en 
eerste aalmoezenier dezer stad, en Laurentius Schenaerts, zijn broeder, die beiden in huwelijk hebben genomen twee 
zusters, namelijk Gatharina en Antonia Bonte, dochters 
van Jacobus, bui^emeester van Middelburg in Zeeland en 
verwanten van Uugo, raad en syndicus van dezelfde stad. 
die , toen genoemde stad door de ketters bezet was , zich 
met zijne voornoemde nichten , wier vader reeds dood was , 
naar onze stad heeft begeven, waar voornoemde Gatharina 
in het huwelijk trad met voornoemden Franciscus Sche- 
naerts, heer van Walborch, uit welken echt drie zonen 
sproten, te weten Franciscus, heer van Walborch, Jacobns 
en Joannes Schenaerts, geestelijke van de orde van St. 
Dommicus. Franciscus verwekte bij Maria Magnns; 
Abraham, Franciscus, Gonstantia, Alexandrina en OatlwrinB 
Schenaerts, alle tot nog toe ongehuwd levende 

De ovengenoemde Jacobus , volle broeder van Franciscus, 
heer van Walborch, is eenigen tijd quaestor-generaal van 
deze «tad geweest, vervolgens thesaurier, alsmede eerste 
aalmoeienier. 

Hij trad in het huwelijk met Maria Magdalena de Scott , 
dochter van Gomelis en van Magdalena Donckers Tora 
deze Jacobus het ambt van quaestor-generaal waarnam, 
werd hij in 1659 door het oproerig gepeupel zwaar met 
eene bijl aan het hoofd gewond, waarvoor hem op bevel 
van den markies de Garacena, toenmaals gouverneur-gene- 
raal van België, uit de stedelijke kas eene vergoeding is 
toegelegd. 

Ten teeken der waarheid is deze met het zegel der stad 
Antwerpen bekrachtigd den «31 Augustus 1678. 

tget) VAN Valokenissb 

''ê'Oratenkage, A. A. Tqkstirvan tan Otbn 

Briefwisseling:. 

Jhr V. d. D. te D. Maandblad wordt aan buitenleden 
verzonden. Gatalogus der boekerij verschijnt voorloopig in 
Maandblad « Boeken worden op aanvraag verzonden. 

Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. Met genoegen uwe 
zending ontvangen. 

Genealogisch-heraldiek genootschap nGreift te Berlijn. 
Aanbod in ruil te treden wordt gaarne aangenomen. 

Jos. H. te M. Krijgt onze bibliotheek de Maasgaww^ 
dan ontvangt de redactie het Maandblad. Dit ook van toe* 
passing op de Publicaüons de la Société archéotogique du 
Limbaurg, 

Q. K. Jr. te L. Wij zien Uwe aankondiging te gemoet. 

J. A. K. te N. Te beguinen met N°. 3 zal het Maand- 
blad voortaan 8 bladzijden beslaan, waarbij nu en dan eene 
plaat. Uwe zending goed ontvangen. 

Maatschappij L. te L. Alleen de drie eerste nommers 
van het Maandblad worden ter kennisgeving gezonden Wil 
de Maatschappij hare geschriften in ruil geven, zoo gaat 
zending voort; nadere berichten worden te gemoet gezien. 

Mej. A. G. P. V., te M. Bij lidmaatschap staat de boe- 
kerij ter Uwer beschikking. 

Mr. J. J. de V., te T. Op Uwe vragen kunnen wi] ant- 
woorden : Het Maandblad is niet in den handel. Bij de 
Weener heraldieke Tentoonstelling was geen catalogus; 
wel is later een overzicht uitgegeven door de </Adler'>' en 
afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Geen tijdschrift is ons bekend 
waarin medailles, die thans geslagen worden, zijn vermeld. 
Een artikel van Professor MoU over de Balije van Utrecht 
is mede ons niet bekend. De genealogie van het geêlacht van 
Ilöevell of van Hövelly in 1H69 te Deventer uitgegeven, 
komt als familieuitgaaf zeldzaam voor; het voorbericht zal 
wel door een lid der familie zijn opgesteld. fltJim^\,t. LC: AVDO 1 fl. tr f7 & %T T 1 ximnxrumroraxT ._ 1- T* MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad Terecbijiit omstieekB bet midden 
TOD iedere maand, onder redactie vsn het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het ^nootschap gezonden. BrieTen en 
mededeelini^en, alsook bgdragen voor het 
Maandblad te «enden aan den aecretariB Leden te 'a-GraTenhage betalen per 
jaar , (behal?e f S.KO entree) . . ƒ 10.00 

Zg , die lid ffoiden in 1S8S en buiten 
'a-Oraïenhage wonen / S.00 

Zg, dia lid worden na SI Dec. 18SS 
en ook buiten 'ï-GraTenbaKe wonen ƒ6.00 

AdvertentiSn in rerband met boTenge- 
noemde wetenschappen, per regel ƒ 0.20 
AfEonderlijke nummers met verïnrggbaar. N^ 3. 's-Oraventiage, April. 1883. Boekwerkeo, enz., oatraapen voor de bibliotheek 
en bet archief. 

87. Dlustrated London News, 25 Sept. 1882. «Royal 
descent of A.rthar duke of "Wellington " en « Funeral 
of Lord Kelaon. " (Met wapenaf beeldingen). 

S8. SI bladen bevattende 71 geklenrde wapens met helm- 
teekens, enz. , van Nederlandsche' en Belgische ge- 
dachten, 

89. H. A. G. von Goeckingfc. Genealogie van het geslacht 
von Goeckingk. Autografie. WieshadeniMüra 1876.(1) 
M, A. TAN Bhkde tan dek Kloot. 

40. A. A. Torstfirman van Ojen. Koticesg&iéalQgiqQraet 
historiqaes sur la bmille Pa^. Maastricht, 1876. 
8vo. (Overdruk). 

41. A, A. "Vorsferman van -Oyen. Nofices gén^ogiqnes et 
héraldiques sur la familie van de Poll. Maastricht, 
1876. 8vo. (Overdruk). 

42. A. r. W. — Pierre Panl Euhens, Broxelles, 1840. 8vo. 

A. A. VoaiTKBIUM TAH Otin. 

43. Verslagen van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Gravenhage gedurende de jaren 1867, 1869 — 1881. 
14 stuks 8vo. 

Vam dxh Bm-toniEOAKig dub Kokimelukb Bibuothiee. Sprekende wapens. (met een PTjIAT). 

Sprekende wapens zijn wel eens, te recht of ten onrechte, 
de oudste genoemd. 

Over die wapens heeft men een oud Pransch rijmpje, 

aan velen onzer lezers zeker wel hekend, doch voor enkele 

mogelijk nog nieuw, luidende als volgt: 

ffLes armoiries parlantes, 

«Sont très-bonnes ou très-méchantes.« 

Het laatste woord van dat rijmpje nou, met het oog op 
vele wapens van den tegenwoordigen tijd, wel mogen worden 
opgevat in de beteekenis van: «zondereenige waarde", aan- 
gezien hier aan valsche wapens niet mag gedacht worden, 
die, bij aldien ze door den langen duur van hun bestaan 
«enigszins gesanctioneerd , of wettig verkregen zijn , onder 
de beste kunnen gerekend worden. (1) »<*. 4 (Tergeliik MuidbUd N». 1), werd guehooktn door dniMlfden. Zoogenaamde valsche wapens (armmries & enqu^rir) bestaan 
daaruit, dat in het schild metaal op metaal of kleur op 
kleur wordt gezien, 

In verband met ons voornemen aan deze soort van wapens 
een afitonderlijk artikel te wijden, zullen wij ons daarover 
tot deze opmerking bepalen. 

Sprekende wapens zijn zeer oud; ab bewijs daarvoor 
kunnen genoemd worden de wapenschilden van de konink- 
rijken van Leon en Castilië , waarin respectivelijk een leeuw 
en een kasteel wordt gezien. 

Maar afgescheiden van dergelijke wapens, welke eerder 
naamwapens zouden mogen genoemd worden, is er eene 
andere categorie, waarop wij h\j deze bijdrage de aandacht 
willen vestigen , namelijk op die , welke geen naamwapens 
kunnen genoemd worden en zonder «enigszins op den 
naam van den bezitter te zinspelen, als bet ware tot ons 
spreken, ^ 

Ampzing gaf in zijne beschrijving van Haarlem, aldaar 
in 1628 uitgegeven, aan zijn gevoel lucht, toen hij 
met het hem eigen dichterlijk vuur in de navolgende 
versregelen den roem der Haarlemmers , behaald door de 
verovering van Dumiate , en het nieuwe wapen dier stad 
bezong. Hij had daarbij het oog op sprekende wap^is, 
behoorende tot de zooeven bedoelde categorie. 
*En ''i Nieuwe Wapen-sciild sal onsen waerden prys 
^Yerhefl'en voord en voord: ook \ Opschrift en J)em/s 
a De Moed verwint de Magt(\) Het FeMen't Swo^rif getuygen 
irSat Damiaet voor ons den hals beeft moeten bujgen: 
«De Sterren dat ons naem steyl tot de sterren gaet: 
<rEn 't Kru^z vermeld het eynd en ooi^aek van de daed. 
ffDe sekerhe/d hiervan behoefd men uyt geen boeken 
ffNoch schimmelig papier aorgvuldig op te soeken: 
ffGetuygenis genoeg. Dit tuygd ook even seer 
ffSo menig Wapenschild van menig Bander-heer. 
/-Tan menig dapper Held: de "Wapens die sy voeren, 
/rDe "Wapens sijn 't die hier veel duysend tongen roeren, 
*Die roepen 't luyds-keels uyt, die sy van desen tocht 
pTot hunne eren-kroon met hebben 'thuys gebrogt.* 

"Wij hebben dus niet het oog op de 8 wassenaren (was- 
sende manen) in het schild van het geslacht van Wassenaer, 
noch op de 3 zuUen in dat van den huize van Zuylen, 
of op de zwaluw in het schild van graaf William van (1) Vicit vim virtuB, de spreuk onder het wape- 10 — Arandel (hirondelle) » die in 1183 een kmistooht met 
Bichard Leeawenhart ondernam , maar op die wapenschildeDf 
welke iets eigenaardigs hebben en ons een historisch feit 
▼an eenige beteekenis in herinnering behooren te brengen ^ 
met welk doel ze dan ook werden geschonken of wille- 
keurig zijn aangenomen. 

Slechts weinige wapenschilden van de laatstbedoelde soort 
zijn ons bekend, doch zij zullen desniettemin voldoende 
zijn om den vindingrijken geest van onze voorouders, ook op 
het gebied van wapenkunde nader te leeren kennen, en, 
zoo noodig, te waardeeren. 

Oem. 

De eer om het eerst genoemd te worden, komt, zooals 
wij zien zullen, bij eene chronologische volgorde met het 
volste recht aan het wapenschild van het geslacht Oem toe. 

Dit geslacht, benevens dat van Duyck (oorspronkelijk 
Duyking en ook Dukinc) en van Suys de oudiste der heeren- 
geslachten (Patricii) van Dordrecht, en met hen, tijdens die 
stad met muren werd omringd, aldaar op het kussen ge- 
zeten (2) , voerde in zijn zilveren schild een rooden dwars- 
balk, beladen met een' half uitkomenden gouden leeuw 
met blauwe nagels, vergezeld van 15 groene zoden, 5 en 
4 boven- en 8, 55 en 1 onder den balk. 

De leeuw wordt zonder tong afgebeeld , omdat de leeuwen 
destijds nog niet zoo onbeleefd waren de tong uit te steken. (3) 

De oorsprong van dat wapen dagteekent volgens Janus 
Dousa van omstreeks den jare 1058, uit den tijd van den 
zoogenaamden Luikschen oorlog, toen graaf Ploris 1 van 
Holland den overmachtigen vijand met het grootst mogelijk 
succes overwon , door het volgen van den wijzen raad van 
een bejaard lid der HoUandsche ridderschap, welke daarin 
bestond , dat men vóór het naderen van de ontelbare vijan- 
delijke legerbenden des nachts in alle stilte om Dordrecht 
groote kuilen moest graven en die vervolgens met hooi, 
stroo en graszoden moest bedekken. (4) 

Men heeft steeds verondersteld dat van den voornoemden 
ridder afkomstig is het geslacht Oem, dat sedert onheu- 
gélijken tijd onder de ridderschap van EfoUand is bekend 
geweest en dat het op dien grond heeft gevoerd het aan 
dien stamvader tot belooning geschonken geslachtwapen , 
vertoonende o. a. de bovenste helft van den HoUandschen 
leeuw, met verwisseling echter van kleur, welk figuur de 
graven uit het HoUandsche Huis aan hen, die hun per- 
soon of den lande gewichtige diensten hadden bewezen^ wel 
eens tot een aandenken vereerden. 

Tot devies had bovendien deze femilie de op de voor- 
schreven historie zinspelende woorden : nde Leeuw ie bevrijd 
door groene zoden^ (5) 

Yan der Mebweds. 

Een der leden van dit beroemd geslacht, waarvan de 
oorsprong zich in den nacht der tijden verliest en hetwelk, 
om eene toepasselijke fransche uitdrukking te bezigen, be- 
hoorde tot de /^noblesse de race dite chevaleresque et d'épée", 
was Daniël Daniëlsz. van der Merwede ,^ heer terMerwede, 
die met Boudewijn van Vlaanderen aan een kruistocht deel- (2) Goudhoeven, bl. 75; Balen, Beschrijving van Dordrecht, bl. 7l4. 

(3) Zie het belangrijk artikel van den Heer H. von Goeckingk, 
iHet wapen des Konings en des Rijks'', voorkomende in de Herald. 
Bibliotheek, Nieuwe reeks, V bl. 3. 

(4) Balen, bl. 702—704, i335, 1336. 

(5) Balen, bl. 1336; v. Leeuwen, bl. 1044. nam en met hem was bij de verovering in 1204 van 6y» 
zantium , of Gonstantinopel. 

Ter herinnering aan dit feit, waaraan behalve de roemt 
vermoedelijk eenige materieele voordeden door het behalen 
van buit zullen zijn verbonden geweest, werd het roode 
veld op zijn schild, waarop een zilveren dwarsbalk was te 
zien, door van der Merwede gebisanteerd van goud. (6) Hg 
had het dus wel op munt gemund van het uitmuntend 
goud. (7) 

Dat toen juist 15 gouden schijven (bisans genoemd naar 
den naam der gouden , en zilveren munten te Byzantium 
geslagen), zich op Merwede^s schild vertoonden, was waar« 
schijnlijk alleen een gevolg van den eigenaardigen vorm 
der toenmalige schilden, welke aan het ondereinde spits 
toeliepen. 

Op het aantal voorwerpen in een zoogenaamd bezaaid 
schild , behoeft derhalve niet zoo nauwkeurig te worden ge- 
let; hier waren er 5 en 4 boven- en 3, £ en 1 onder 
den balk. 

Een der nazaten van den voornoemden van der Merwede, 
mede genaamd Daniël van der Merwede, ridder, heer van 
de Merwede en Wieldrecht, die in 1341 door Willem IV^ 
graaf van Holland, 'werd verheven tot baron van de Mer- 
wede, welke baronnie hij van dien graaf tot een onver- 
sterfelijk erfleen ontving, en die in October 1 345 tegen de 
Friezen sneuvelde, wordt in een handschrift van den jare 
1409 vermeld; terwijl daarbij van zijn wapenschild volgen* 
derwijs wordt gewag gemaakt: 

>yDen Vijftien zuldi dus verstaen, 
4rE[i droech van Keel, duergaen 
ir Een Paes van Zilver, Gebisanteert, 
iyVan goude soe wast Geblaseneert." (8) 

Opmerkelijk is het dat ook in Frankrijk op vde oude 
geslachtwapens bisans voorkomen, welke wapens mede uit 
den tijd der kruistochten dagteekenen. 

Mare de Vulson, de schrgver van een der meest degelijke 
werken over wapenkunde, bericht over de bedoelde wapens 
het navolgende: 

/:rCes pieces d^or et d^argent rondes et plates lesquelles 
4rplusieurs portent dans Tescu de leurs armes , ont esté nom- 
iirmées bezans, depuis Ie temps que nos Paladins Fran^ois 
/f ont voyagé en la Terre Sainte, pource que la monnoye 
ffdQ la ville de Bisance (qui depuis fut nommée Constan- 
vtinople) estoit de roesme nom; lesquelles figures ils mirent 
i^sur leurs escus, pour faire connoistre k la posterité qu'ils 
/ravoient passé la mer, pour aller ceuillir les lauriers de la 
/rPalestine, apres les avoir arrousez de leur 8ang.^^(9) 

Wisse, 

Wisse, of Wisze, is de naam van een der tien oude 
geslachten van Haarlem, op wier wapenschilden Ampzing, 
blijkens zijne beschrijving van die stad, een lofdicht heeft 
gemaakt. 

Ten aanzien van den oorsprong van den naam Wisse zou 
mogen verondersteld worden, dat een van de haarlemsche 
boogschutters, die tegenwoordig waren bij de belegering 
van Damiate in 1219, steeds zoo zeker (wis) van zijn schot 
was en bij die beroemde onderneming met pijl en boog 
zoo vele wonderen verrigtte, dat hij den bijnaam van Wisse (6) Balen, bl. 1106; van Leeuwen, bl. 1006. 

(7) Balen, bl. 100. 

(8) Balen, bl. 1107; v. Leeuwen, bl. 1007. 

(Ö) La Science Heroique, par Mare de Vulson, sleur de la Co- 
lombiere. Paris 1644. 65. verltrefl^, Hoe znlka ook zij , op de gelnigenis van Ampzini; 
mag &ls zeker Torden aangenomen, dat Wisse n& de in- 
nemïog van Damiate hoogst waarschijnlijk behalve met den 
ridderdag, met een wapen, vertoonende drie zilveren pijlen 
op een rood veld werd vereerd (10) , en dat die gelukkige 
daarmede gezond en wel triomfantelijk te Haarlem is terug- 
gekeerd. 

Van Gjioin»vei.t. 

Een spmit van het eerbiedwaardig geslacht van Wassenaer, 
genaamd Arent van Wasseuaer, ridder, die in 1261 over- 
leed en de vijfde zoon was van Dirck van Wassenaer, 
bnr^raaf van Leiden, en van Barta van Teylingen, ver- 
kreeg voor zijn erfdeel 75 mni^en lands gelegen in Delf- 
land, waarmede bij in 1228 werd verlijd. Toen hij zich 
d&ékT metterwoon wilde vestigen , liet hij ten westen van bet 
dorp 't Woud, gelegen bij de stad Delft, in het midden van 
de weilanden (groene velden) eene ridderhofstad boawen en 
noemde zicb van toen af heer van Groenevelt, gelijktijdig 
tot wapen aannemende de drie voorvaderlijke wassenaren 
van lilver, doch op een groen, in stede van op een rood veld 

Hij was de eerste van dit krijgshaftig geslacht, dat uit- 
stierf met Arent van Groenevelt, doorDon Jan van Oosten- 
rijk ridder geslagen, baljuw van St. Amand, kolonel, 
goavemenr van Sluis en daarna van Nijmegen, en in den 
oaderdom van 75 jaren op 28 Augastus 1616 te Dordrecht 
overleden, als weduwnaar zonder kinderen van Jenne van 
Baudwijo, vrouwe van Arondaux, die in 1601 te Nijmegen 
was overleden. Zijne zuster Maria van Groenevelt was de 
eohtgenoote van den dapperen kapitein Charles de Héran- 
gièrea, gouverneur van Breda, zoo bekend door de inneming 
vau die atad door middel van een tur&chip (11). 
Tan der Made, 

Het wapen van dit geslacht, waarvan bet stamhnis aan 
de westzijde van de stad Delft was gelegen (12) , was naar 
gissing oorspronkelijk slechts een gebogen zwarte bande op 
een Averen veld, waarin verwantschap zou kunnen gezien 
worden met het delftsche geslacht van der Burch, dat ook 
een gebogen bande , doch rood op een gouden veld, voerde. 

In verband met het reeds aangevoerde betrekkelijk schilden 
met bisana mogen wij gissen, dat almede een lid van het 
geslacht van der Made aan de verovering van Byzantium 
heeft deel genomen, en dat hij bij die gelegenheid de ge- 
hogen bande in zijn schild met drie gouden bisans heeft 
beladen. 

De zeer vermogende Bartholomeus van der Made, die 
omstreeks het jaar lüO de oude of St. Bartholomeus kerk 
te Delft heeft gesticht en als de eerste patroon van die 
kerk wordt vermeld, voerde althans reeds de voormelde 
bisans in zijn schild. 

Toen die kerk werd verbouwd en veigroot, veranderde 
aj, volgens het oude gebruik (13) van patroon, en verkreeg 
zij den naam van St. Hypolitus kerk. 
Suallegamge. 

Ook aan het wapenschild van dit geslacht, zoo bekend 
geworden door den vermaarden schrijver van #de Nieuwe 

(10) Beschrijving van Haarlem door Ds. S. Ampiing 1628; van 
Lraawen, Bat. III. 1211. 

(11) S. van Leeuwen, bl. 1152, H53, 1287. 

(12) Beschriivintf van Delft in iolio, 1729, bl. 1^; 136, van 
LsMwen , bl. 1290. 

t^ Hisloire de Bruges, Brug. 1850, bl. 147 iDietacbe Warande, Oronyk van Zet 
mag om de ho 
op het overige 
worden gesohon 

De eerste vai 
wiens vader in 
aannam een hoi 
zwart en zilvei 
blauw en 1 op 

De voornoem 
van zijn werk < 
«ik jongelink 
•Angiers seker 
«taelmeester die 
•en Italiaenschï 
«siende , seide : 
«over schier mi 
«wilde parlantei 
«worden; sag b 
«seggende, Can 
«Sterre , seide 
«Azur en twee 
nCfelo: 't welk 
untiverheit det 
ngeeft Sterren c 
«genaem viel , 
ffin mijn leven 
«Geslacht willei SmaUegange, 
gelde genealogi 
Jan Godin, se 
dat de laatstgi 
Adam van H( 
erfelijk ambt 
geweest, die i 
kop* zou gevoi 

Aan het. veri 

Ïelen op het i 
te veel wa 
gebleken , dat 
opluistering ee 
de dikwijls hoc 
wapen in de v< 
Wanneer wij 
beker zien vooi 
op den naam 
zaam wapenflcl 
klaren. Het wapensi 
21 April 147 
1489 stierf, fli 
wapen bet eer 
naar St. Jaco 
«pouT acquit d 

Wij zien na 
eenkumstig het il4) Smatlegai 
(15) De Lang 
bl. 34. balk, welke bet gonden veld doorsnijdt, een St. Jacobs- 
scbelp van dat edel metaal prijken (16). 

TAM Ddxtehbode. 

De oorsprong van het in 1578 aan den stamvader van 
dit geslacht geschonken wapenschild , werd in het eerste 
tiammer van dit maandblad medegedeeld. 

De beide roode alentttls, genaamd de sleutels van St. 
Pieter, zijn die van het wapen der stad Iieiden; terwijl 
de vier blaawe duiven de ooizaak van de daad en de zelf- 
opofferende vaderlandsliefde vnu den begiftigde vermelden. 

Toen Willem CornelisK. Speelman bij den nieawen ge- 
slachtsnaam van Dajvenbode het voorschreven wapenscluld 
verkreeg, was hij vermoedelijk reeds in bet bezit van een 
wapen, omdat wij eene afbeelding hebben aangetrofTen van 
een gedenksteen, die reeds in 1578 in de Pieterskerk te 
Leiden boven het familiegraf der Dujvenbode's zon zijn 
geplaatst, voorstellende het oude en het nieowe wapen 
onder één helm , met een duif met ontplooide vlncht tot 
helmteeken, waarboven stond geschreven: irjtoor Qod ge- 
wrocht Die va Dwie^ioede 1578"; terwijl onder de beide 
schilden te lezen was : 

ivDoe Ood tot boden doiven schikte, 
«ontset voor Leydeos stad aanblikte". 

Dat de toenmalige regeering van de meeigenoemde stad, 
Inidens den naam- en wapenbrief, om het nienwe wapenschild 
een krans van eikenbladeren liet afbeelden, was zeer juist 
gezien, omdat van het verleenen van adeldom, waartoe die 
regeering niet bevoegd was, geen sprake was. 

Tele wapenschilden van den tegenwoordigen tijd zouden 

zeker zonder hdm en andere , alleen aan de edelen of aan 

nakomelingen van ridders toekomende kenteekenen , worden 

_»__!._. ia belanghebbenden konden besluiten naar 

te voeren een onderzoek in te stellen. 

Vak Berqex. 

g-van Ostende (1601—1604) stierf te 
Toostz. van Bergen, burger, woonachtig 

genaamd «de Wijnberg? tegenover de 
rouw was Janneken Kotermans, dochter 
), brouwer in /rdeMoriaanv te Breda (17). 
in Belgen was een van de drie turf- 
naam , die met bon schip op 1 Haart 
a bij verrassing hielpen innemen, welk 
bekend is, plaats hail onder het beleid 
emden Charles de Héraugières. 
rd aan Adriaen Jansz. van Bergen, uit 
bovendien vromer in 1573 een aanslag 
had bevorderd , door de Staten-Qeneraal 
rente van ƒ 300 's jaars, f 500 grati- 

1000 uit de zoogenaamde Brabantsche 
ijne neven Willem en Adriaen , zonen 
en, ontvingen ieder eene lijfrente van 
ivens f 200 gratificatie (18). 
al het hekend zijn, dat de &n)ilie van 
ijd een wapen heeft gevoerd, vertoonende 
el drie rood getongde en genagelde 

een gouden veld en in het onderste 
'&chip in natuurlijke kleur, drijvende Veertig raden van Leyden door v.Ryckhuysen. 
fled. Hislorie penningen I bl. 409. Men moet derhalve aannemen, dat aan die drie vader- 
landlievende waaghalzen, ter zake van hun aandeel in 
de bovengenoemde beroemde onderneming waarschijnlijk 
door de stedelijke regeering van Breda tot een blijvend 
aandenken voor hun geslacht, een wapen is vereerd geworden, 
en dat de drie zwarte leeuwen, welke men boven het 
Bredasche tnrfschip ziet staan, stellig moeten zinspelen op 
de drie heldhaftige turfschippers, die getoond hadden leeu- 
wenmoed te bezitten. 

Dyckhsestbr. 

Het wapen van dit geslacht uit de stad Tiel (19), een 
der weinige die den naam van een ambt voeren, is luidens 
eene eigenhandige aanteekening van den stamvader Herman 
Dyck-Miester , dd. 26 October 1657, een zwarte ossekop 
met witte hoorns, waaraan gouden punten, op een horizontaal 
door midden gedeeld schild van blauw en groen. 

De eigenaardigheid van dit wapen, dat tot de categorie 
der zoogenaamde valjche wapens behoort, ligt in de bijzon- 
derheid, dat met den ossekop en bet blauwe en groene 
veld ïijn bedoeld het vee, het water en het weiland, waar- 
over de dijkmeeater behoort te waken. 

Van den SiNTHnuvEn, 

Dit aanzienlijk geslacht, behoorende tot den Nederland- 
schen adel, wordt met den naam van de Sant-Huevel 
vermeld onder de familièn die in 1677 een eigen graf 
hadden in de groote kerk te Dordrecht (20). Het voert 
drie zilveren konijnen op een groen veld. 

Behalve eene zeeuwsche femilie genaamd van ïtoaenburg, 
waartoe heeft behoord Wilhem Pietersen in Rosenburg, 
A". 1567 burgemeester van Middelburg (21), die hetzelfde 
wapen voerde , zijn ons geene Nederlandsche geslaahten 
bekend , die oen dergelijk wapen voeren. 

Bij de gedachte aan het spreekwoord vhij doet zijne zaken 
als een oud konijn", is dat dier wel vroardig om in een 
wapenschild te ■schitteren , vooral hier te lande, omdat het 
de oudste bewoner of eigenaar op vier pooten der duinen 
is , en bekend staat steeds bnitengewoon zorg te dragen 
voor de aanwezigheid van nieuwe generatiën van zijne, tot 
heden, niet beschreven genealogie (22), 

Van een der 24 ridders van de Eonde Tafel , en wel die 
luidens de fabelachtige historie dier dolende heeren den 
naam van Courant de fioche Dure zou hebben gedragen , 
wordt verhaald, dat hij in zijn zwart schild drie zilveren 
konijnen (2 en 1) met roode nagels voerde, de bovenste 
tegenover elkander (23). 

Het wapen van van den Santbeuvel kan derhalve als 
zeer zeldzaam en eigenaardig worden aangemerkt, bovenal 
wanneer wij nog zouden mogen gissen , dat hij , die het 
verkreeg of aannam, zijn woonplaats had bij een zandheuvel, 
gelegen in eene vlakke landstreek. 

Wij meenen deze bijdrage niet te mogen eindigen, zonder 
te wijzen op het reeds aangehaald werk van Viüson de la 
Colombière , die zeer zeker een professor in de heraldiek mag 
genoemd worden en zich door zijn arbeid ab het ware 
een monument heeft gesticht. (19) Herald. Bibltolheek, Nieuwe reeks I, bl. 174 

(20) Balen, bl. 110. 

(21) Smallegan^, bl. 432. 

(221 A. Pars. Katwijksche Oudheden , bl. 217. 
(23) La Science Iléroique par H. Vulson de la Colombi£r«. 
Paris 1644. Dat werk bevat zoo veel schoons en leerzaams en geeil 
znlke groote denkbeelden van de studie en geleerdheid van 
den schrijver op dat gebied, dat wij den beoefenaar van 
de wapenknnde wel mogen aanraden zijn weeÜost aan 
die bron te bevredigen. 

M. A. VAN BUEDX VAK DEB ElOOT. fieslacbt de Koncb. 

In de groote of S** Geertruidakerk van Bergen op Zoom, 
Hoeveel zij ook geleden heeft door de belegering van 1747, 
is nog menig gedenksteen aanwezig; Ah^v spreekt men nog 
van voorbijgegane geslachten, die eenmaal stad en land regeer- 
den en waarvan men te vergeef eldera in de stad nog eenig 
spoor zoekt. 

Onder al die gedenkteekenen trok mijne opmerkzaamheid 
een stak grafst«ens, waarop het volgende te lezen staat: 

«Hier leet begravë Davit de Bouck, sterf dach 

Angusti." Van de twee wapens is het een uitgesleten , het 
ander vertoont: *een keper, in het schildhoofd vergezeld 
van drie achter elkander geplaatste vogeltjes (merletten)", 
zijnde het wapen van het geslacht de Bonck. Hieronder 
is een bandof lint uitgebeiteld, waarop staat: <L. de Rouck 
1603 obiit .... C. van Borcht 1615 " 

Was eertijds bet geslacht de Ronck talrijk vertegenwoor- 
digd, aanzienlijk en voornaam, zaten eeuwen geleden ver- 
scheidene leden er van op het eergestoelte te Bergen op 
Zoom, dat stuk st^en, versierd op de beide nog gespaarde 
hoeken met den arend en den engel , d^t stuk steen , 'k 
herhaal het, is het eenige wat den tegenwoordigen bewoner 
aan den naam en de daden van dat geslacht herinnert. 

In ons Maandblad wit ik daarom eenige leden er van wat 
meer doen kennen en de aanteekeningen , uit de archieven 
van huiiRe voormalige woonplaats Bergen op Zoom opge- 
teekend, in zijne kolommen plaatsen. 

Lamhertos de Bouck, wiens naam wij op het lint ge- 
lezen hebben , was geboren te Antwerpen; zoon van Antonie 
de Bouck, griffier der tresorierskamer van Antwerpen, is naar 
Bergen op Zoom gekomen bt om godsdienstv e ran dering óf 
nit reden een tak zijner familie daar woonde; in het trouw- 
boek van Bergen op Zoom vind ik hem 17 Sept. 1589 
fondertr. 3n Aug.) geh. met Gatharina van der Burcht. 
dochter van Jan van der Burcht van Brussel. 

Uit dit huw. komen in de doopboeken twee zoons voor 
THomas de Ronck en Anthonie de Bouck, gedoopt den 
8 Nov. 1593. 

Thomae de Boack werd ged. den 21 Jan. 1592, heb- 
bende voor doopgetuigen of peters, zoo als men toen nog 
wel zal gezegd hebben. Dirk van Cleemont, Jacquea van 
der Veke en Marinus van der Weelde. Hij werd rentmeester 
en burgemeester zijner geboortestad en is de schrijver van 
den OU3 allen bekenden «Nederlandschen wapenheraold , 
ofte tractaet van wapenen en politjcken adel", gedrukt in 
164-5 te Amsterdam, bij Jan Janssen. De opdracht «acn den 
jr£delen ende Welgheleerden Jonckheer Gonstantijn van 
irMechelen, Schilt- Knaep , mijnen Neve ende bloedverwant, 
^nobilis il proavis, nobilis & studiis", is door hem geteekend 
te B. o. Z. den 14 November 1644. In 1673 werd het 
werk nogmaals in omloop gebracht onder een, nieuwen titel : 
;rAdeljk tooneel, of Historische, Beschrijvinge, van allerley 
(rTrappon van Adeldom, en Ridderlijke Ordens, met haar 
^Oorspronk. Mitsgaders Der zelfder Wapen-Schilden , en 
jvtoestel, in Koningrijken, Gemeene-besten , Steden en Vol- 11 keren, van oude tijden af tot deze Eeuw toe in geomik 
vgeweest zijnde. Met meer als hondert en vijftigh zoo Honte 
«als Kopere- Figuren. Beschreven door Thomas de Bonk (sic), 
v't Amsterdam. Bij Hendrik en Dirk Boom Boekverkoopers. 
vAnno 1673" Hij liet nog eenige handschriften na, die 
tot heden op uitgave wachten. (1) 

Hij overleed te Beigen op Zoom den 5 September 186(> 
en werd in de kerk ter ruste gelegd, denkelijk wel in het 
graf waarop hel nog aanwezig stuk steen zal gelegen hebben. 

Bij zijne vrouw Comelia van Oosten, jonge dochtervan 
B. V. O. (2) , met wie hij den 25 Juni 1623 in het hu- 
welijk getreden was, verwekte hij tien kinderen, die te 
B. o. Z. in de doopregisters staan aanget«ekend : 

1. Gatharina de Bouck, den 27 Maart 1624 (get. Jan 
Antoniezn de Ronck.) 

2. David de Bouck. 'den 4 Maart 1625. 

3. Sare de Bouck, den 22 Januari 1627 (get. Willem 
Houck oud-wethouder van B. o. Z.) 

4. Petrus de Rouck, den 12 November 1628. 

5. Petronella de Bouck, den 5 Januari 1631. 

6. Willem de Rouck, den 22 December 1632. 

7. Josina de Bouck, den 12 April 1634 (get. Mr. Ahrahaia 
van Oosten.) 

8. Amoldina de Bouck, den 21 Mei 1636. 

9. Mabilia de Rouck, den 19 Februari 1640. 
10. FeÜce de Rouck, den 14 Januari 1642. 

Door gemis van familiepapieren en begraaf registers kan ik 
van die kinderen niet veel met zekerheid raededeelen. 

Wie durft beslissen dat Josine de Rouck, bij wie de 
woorden jonge dochter van B. o. Z. worden gemist, den 
7 Augustus 1668 te B, o. Z. geh. met Antonie Reynhout 
van der Mast, auditeur militair, oud-wethoader, griffier van 
den leenhove n". 7 van hierboven is, als hij weet dat 
ook aldaar den 22 Jan. 1687 ondertrouw deed Tosina de 
Ronck wed. Johannes Daems met Sturgius van Loo j. m. 
van Genderen in Gelderland. We hebben immers hier twee 
dames met denzelfden naam ; wordt er slechts van eene ge- 
sproken, dan is zij drie malen gehuwd, maar zulks bepaald 
te zeggen durf ik niet (3). 

Mabilia de Bouck j. d. van B. o. Z. , ongetijfeld n". 9, 
deed in hare geboortestad den 2 Febr. 1675 , ondertrouw 
met Johan Heeren j. m. in die zelfde stad geboren, vaan- (1) In Juni 1868 werd te Utrecht bij J. L. Beijers verkocht: 
iThomas de Rouck. Nederlands Wapcn-Boeck, Derde deel der 
Nederl. Herauld ofte Den Nederlantfchen Adel." Nog een zijner hand- 
schriften moet tot titel voeren; ïDe Verwerringe ende confusie 
onder den Nederlandtschen Adel, in 'l opnemen vsn verscheijden 
stamnamen ende bijsondere wapenschilden, naer hun partagie oft 
andersints." 

Zie over Thomas de Rouck : >De geslacht-, wapen- en zegelkunde 
door A. A. Vorsterman van Oyen, in de werken van hetN.-Bra- 
banUch Genootschap 1881. 

(2) Gedoopt 7 Mei 1600 ; dochter van rentmeester David van Oosten, 
die bij zijne vrouw Sara Heeren te B. o. Z. nog vijf kiniieren 
had: Mayken v. O. ged. 27 Jan. 1599; Abraham v. O. geb. 29 
Nov. 16(B; Petronella v. O. ged. 29 Dec 1604, eerst de vrouw 
van Corn. Bollaert, later van Jacob Vleugels ingenieur in dienst 
in H. Ho Mog; Huybrecht van O. ged. 30 Mei 1607, en Lucia 
van U. ged. 26 Sept. 1610. 

(3) Nemen wij aan dat Josina de Rouck, die 22 Jan. 16)j7 
huwde met Sturgius van Loo, n''. 7 van de kinders van Thomas is, 
dan was ïij 52 jaren. — Sturgiua was stellig veel jonger want 
ik vind hem te B. o. Z. nog tweemaat ïn onderlr. opgenomen. 
Storrius van Loo wed. van Genderen, majoor, 12 Febr.l094met 
Maria van Femy wed. Ahrah. van Grevenbroeck , en Storrius van 
Loo wed. «it Gelderland, 23 Juni 1703 met Wilhelraina Gatharina 
Tan der Mast j. d. van B. o. Z,, dr. van nolaris Charles v. d. 
Uast en van Geertruida van Westendorp. 14 drig, iu 1676 luitenant, gedoopt den 24 Juni 1640, uit 
Hubrecht Heeren en Lucretia de Badous; als doopgetuige 
stond de burgmr. Fran9ois Vroetschap. 

Bij Sara de Rouck no. 3, doet zich weer de dubbele moei- 
lijkheid op, dat een jaar later te B. o. Z. nog eene Sara 
de Rouck gedoopt werd. 

Te gelijk met Thomas de Rouck leefde te B. o. Z. Mr. 
Jühannes Anthonieszoon de Rouck (4) en was aldaar ook 
rentmeester; hij huwde er den 21 Januari 1626 (ondertr. 
S Jan.) als j. m. met Comelia van de Perre j. d., gedoopt 
te B. o. Z. 7 Mei 1600, uit den griffier Jeronimus van 
de Ferre en Sara Jans. 

Uit hun huw. vindt men in de doopregisters de volgende 
kinderen : 

A. Lambertus de Rouck, den 27 Dec. 1626 (get. Thomas 
de Rouck, wethr; Elizabeth van de Perre, moei.) 

Hij werd 20 Febr. 1641 student te Leiden. 

B. Sara de Rouck, den 6 Aug. 1628. 

C. Hieronymus de Rouck, den 27 Nov. 1630 (get. Anna 
van de Perre wed. P. Heybeke) 

D. Robbert de Rouck, den 3 Oct. 1633. 

E. Willem de Rouck, den 23 Juni 1637. 

F. Catharina de Rouck, den 20 Nov. 1641. 

Een der twee nichten Sara de Rouck was geh, met 
Bastiaan Lieferinck en had bij hem te B. o. Z. de vol- 
gende kinderen: 

Maria Catharina L. ged 31 l)ec. 1651. 

Petronelle L. ged 23 Jan 1658. 

Constantia L, ged. 16 Juli 1660. 

Leonora L, ged. 20 Mei 1663. 

Constantia L, ged. 17 Sept. 1666. 

Johannes L, ged. 25 Jan. 1668. 

Zoo is het ook met de beide neven Willem de Rouck ; van 
een hunner wordt in Navorscher XVII bl. 342 gesproken, 
als geschilderd te hebben het portret van den liergen op 
Zoomschen predikant Lambertus de Rijke (geb. te Utrecht) ; 
maar van wien? Doordien op het portret een vera voorkomt 
van L. de Rouck , die m. i. niemand anders wezen kan dan A , 
broeder van Willem, zou ik vermoeden , dat de schilder Willem 
de Rouck, E is en niet N®. 6. 

Yan de twee andere zoons van Thomas de Rouck heb 
ik geen spoor gevonden , zoodat vermoedelijk zijne manlijke 
afstammelingen reeds in zijne kinderen schijnen ten grave 
te zijn gedaald 

Mr Lambertus de Rouck , (A) , advokaat te - en wethouder 
van B o. Z , doctor in de beide rechten, deed 16 Jan. 1655 
in zijne geboorteplaats ondertrouw, huwde te Halsteren met 
Josina van Reynegom en verwekte bij haar twee zonen: 

Johannes Antonie de Rouck, gedoopt 10 Nov. 1655. 

Rogiers de Rouck, gedoopt 16 Jan. 1657. (getuigen 
Helena van Cromstrijen, vrouw van Gerard Houckgeest.) 

Hieronymus de Rouck (C), huwde te B. o. Z. 10 Sept. 
165H met Anna Comelia van der Mast, gedoopt aldaar 4 
Juli 1634, uit Hugo van der Mast en Wilhelmina 's Granen 
('s Grauwen). Hunne kinderen werden gedoopt te B. o. Z. : 

Johannes Antonie de Rouck , den 1 Juli 1659. (4) Hij werd als Bergen op Zoomnaar student te Leiden 16 
Oct. 1615 oud 31 jaren, dus was aldaar geb. ongeveer 1584 — 
Doordien ik ergens gevonden heb dat de grootvader van Thomas 
de Rouck, Antonie de R. genaamd was, komt de vraag op :€kan 
Lambertus de R (vader van Thomas) niet een ongeveer twintig 
jaar oudere broeder zijn van Mr. Johannes Antonieszn. de Rouck? 
Dat er nauwe verwantschap tusschen hun bestond, kan men 
afleiden uit dezelfde namen- der kinderen en , uit het getuige zijn 
bij den doop; degelijke bewijzen echter ontbreken. Hugo de Rouck, den 4 Jan. 1661. 

Comelia Wilhelmina de Rouck, den 14 Jan. 1663 , (ge- 
tuige Mr. Lamhertus de Rouck , raadpensionaris en ont- 
vanger van het land van den vrye) (5). 

Johanna Antonia de Rouck, den 25 Januari 1665. 

Robbert de Rouck (D) was geh. met Catharina Hartwijk; 
hun zoon ook Robert genaamd, werd te B. o. Z. gedoopt 
13 Aprü 1658 

Catharina de Rouck (P) j. d. van B. o. Z. , huwt aldaar 
den 21 Juni 1661 met Johannes van Bockhoven, vaandrig 
en had bij hem: (6) 

Humana Comelia van Bockhoven, (7) ged. 16 febr. 
1663 (getuige Kap Herman van Bockhoven). 

Reinold (Reinhard) van Bockhoven, ged. 20 Sept. 1664. 

Anna de Rouck j. d. van B. o. Z. (8) doet aldaar onder- 
trouw 16 Juli 1661 metï'ran9ois Houckgeest j. m. van Delft; 
uit hun huw. werden te B. o. Z. acht kinderen gedoopt: 

r. Helena Houokgeest, den 13 Juni 1663; begr. 27 
Juni 1728. 

2°. Comelia Houckgeest, den 13 Mei 1665 (9). 

3®. Qerardus Houckgeest, den 20 Aug 1669. 

4^ Jacobus Houckgeest, den 15 Eehr. 1671, (get. Joh. 
van Bockhoven, licentmeester.) 

5o. Pieter Houckgeest, den 15 Nov. 1678, (get. 
Petronella de Rouck, vrouw van generaal P. Foppens (?) , 
van Z. K. Majesteit van Spanje. 

6o. Agatha Houckgeest, den 24 Maart 1675. 

7^ Martinus Houckgeest, den 10 Juli 1676 

8^ Pieter Houckgeest, den 12 Juni 1678 (get. Jaeob 
"Vleugels , predikant te Borsselen). 

In de nabijheid -van het stuk grafsteen, treft men een 
andere steen aan waarop te lezen staat: 

//Hier Bemmel, die overl. MVC II denl5July 

en jouflr. Coraelie de Rouck sy huysvrouw , sterf A*. 
MVC XXIIII den III September.// 

Twee wapens: 1**. drie zuilen (roes dMchiquier). Helm- 
teeken: een uitkomende man houdende op zijnen linkerhand 
Qene zuil (Bemmel); 

2®. doorsneden a Bemmel , h een keper, vergezeld in het 
schildhoofd van drie achter elkander geplaatste vogeltjes en 
in den schildvoet eene wassende maan , (de Rouck) ; Comelia 
de Rouck was dochter van Servaas de Rouck, rentmeester 
in 1472 en in 1493 burgemeester; behalve Comelia had hij 
nog twee zoons David en Aalbrecht, die in 1497 voorkomt 
als //segheler van de bieraccisse^ en eene dochter Wilhelmina. 

Pieter van Bemmel was burgemeester van B. o. Z. m 
1497; zijn zoon Wouter was toen 13 jaar, QijsbrechtS jaar, 
Jan 2 jaar en Wouter eene maand oud, volgens uitbetaling 
van lijftochten. 

De voogd dezer kinderen was Willem de Rouck. (5) Is deze Lamhertus dezelfde als de genoemde wethouder van 
B. o. Z.? of een ander? Hij kan na 1657 wel naar Sluis gegaan ayn. 

(6) Luitenant Joh. v. Bockhoven werd begr. 16 Nov. 4685. 

(7) Werd begr. 26 Aug 1726 en was geh. lo. met luit. Johannes do 
la Grandière en 2<>. 6 Jan. 1712 met Stefanus van Es j. m. van 
's Hertogenbosch , predikant te Ëlkerzee. . . . 

(8) Van wie deze Anna de Rouck eene dochter is, kan ik w^ 
beslissen; 'k vermoed van Thomas; 'k heb haar doopdag ^'/*^? 
't hoofd gezien óf hij staat in de registers niet aangeteekenfl» 
zij werd begr 2 Nov. 1703; Franyois Houckgeest, geb. DeV^ 
misschien zoon van Jacob, die als j. m. in den HaHg6Noy.lW 
ondertr. deed met Beatrix de la Faille;hij werdbegr. 5 Meil?^'* 

(9) Comelia Houckgeest, huwde luitenant Jacobus van Braam 
en had bij hem drie kinderen, waarvan Francois Thomas zu 
geslacht voortplantte onder den naam van «van Braam Houc»' 
geest» Zij werd 27 Juli 1716 als wed. ^ B. o. Z. begraven. Beeds T&n de vroegste iMea bï ontmoet men leden van 
het geslacht de Boack in B. o. Z. 

1412 Pieter de Boeck. 

1428 David de Boack, Heer van Oosteizeele, schepen 
van B. o. Z. 1428. 

1440 Willem de Boack, rentmeester; Jan de Bonck 
broodveger. Bij Peter Boax irerd 26 Aug. een maaltijd 
geschonken «aen onsen ghodacbten Jonchee van Bghen 
(Belgen), doen hij qnam van onsen gheiüd heen (hertog 
van Brabant) tot zijnre blyder coemst.* 

1441 David Boax komt voor met zijne kinderen: Jan, 
Peter, Bnrbera, Willem en Maria. 

Peter de Boack, bargem'; gezonden 3 April naar Brossel 
ter dagvaart om te vvnemë ^stanct van dé ghelde.' 

1442 Jan de Eonck; Willem de Boack. 

1446 Pieter de Bonck; werkte aan den toren, waarop 
een belfroot gezet werd, 

1469 Fieter de Boack rentmr. ; Willem de Boack 
woonde bij het stadspoortje. 

1471 Mijne vronwe van Bossnyt in de stad-, zij logeerde bij 
Pieter de Bouck; haar werden VI gelten wijns geschonken. 

1472 Servaas de Boack, reotmr. ; bargemr. 1493; 
Anthuny de Boack; Bouwen de Koaok, 

1473 Pieter da Boack, bai^mr. 

1475 Willem de Boack; Servaas de Bouck. 

147S Servaas de Roack, rentmr., met zijne reeds ge- 
noemde 4 kinderen. 

1481 De gebroeders Antonie de Bonck en Servaas de 
Bonck , hadden nog cene zuster. 

1489 Davide, Willem Boucx dochter. 

1504 Jeronimus de Bouck, Schepen 1520; 1527 en 
1528 rentmr., zijne wed, komt in 1561 voor. (10) 

1516 Lijftochten verkocht van v. L. aan Antonie van 
Booloingen en Comelia Boncx. 

1527 Willem de Eouck, geb. in 1493, woonde 1544 
op de viscbmarkl hij de kapelle (na weeshuis der hervorm- 
den), rentmr. 1546, 1552; hij was geh.met Jkw. Johanna 
Pirot, wed' van Nicolaaa de Namur, penningmr. van den 
markies en had drie dochters: Makken, Saetken (Soetje;} 
en Taaneke, in 1588 voorkomende als Anneke de Bouck, 
Qregorius de Bouck, buitenburgmr. 1544, hoofdman der 
rederijkerskamer de Vreugdebloem. (11) 

1528 Comelis de Bouck, koning van de voetboogschntters. 
1546 Servaas de Boack; David de Boack, die 21 Nov, 1552 

stierf en op de stad eene lijfrente had van Y karolas guldens. 

1550 Willem de Bonck; 26 Jani komt hij voor als 
leenman van Bergen (Bat. ill. 1031). (12) 

1560 Hans de Boack, zoon van Jan en van Qoiiina 
Fietersdochter. 

14 Jani 1598 deed te B o. Z. ondertr. Henm(P) 
Herman Boack j. g. v. B. o. Z. met Marijke Adriaansdr. 
Mortelmans, j. d. v. Oudenbosch. 

7 Nor. 1663 werd te B. o. Z. ged. Antonie zoon van 
ftaa de Boek en van Snsanna Beiüke. 

Fr£OEK]X ClXAKn. (10) Hij Toerde zijn wapen londer wassende maan als breuk. 

(11) Willeni ds Rouck voerde zijn wapen mei eene wassende 
niaaa th breuk. Op het blazoen der rederijkerskamer de Vreuff- 
uhloem, waarmede de broeders in 1561 , op bet beroemde land- 
IDweel te Antwerpen verschenen, bevindt zich het wapen van het 
Snlacbt da Ronck, febroken met eene wassende maan in den 
wuldvoet; misEcbien is dat blazoen vervaardigd, loen Gregorius 
* Rouck hoofdman was. 

(») Bij voerde zijn wapen met een wassende maan beladen met Ceboorten, hnweltlkeD en stwlken 
eo aanztenltlkfl gesUcl 
JANUA.SI 1883. GKBOOBTBN. 

I. Willem Adriaan , zoon van Jhr. Mr 
door Beelaerts van Blokland en van Joh 
hoat van Sterkenbaig te 's-Gravcnhag< 

3/9. N,, dochter van Hilling en vai 
te Padang. 

5. N., dochter van Moritz baron van Bi 
Altenburg en van Anna Comelia Wil 
Manster (Westphalen). 

5. N., dochter van J. H. Knierum e 
barones van Boecop, te Gorinchem. 

5. N., dochter van de Knjper en van H. '. 

14. N., zoon van Kneppelhout van 
Jonkvr. Gomelie Schuurbeque Boeye, 
Doom. 

14. Gijsberta Johanna Adolphina , doel 
Joannes Petrus van den Bosch , or 
van Anna Elisabeth Bijnarda barones 
te 's-Gravenhage. 

24. Digna Johanna Sophia, dochter vai 
Six, en van Qeertruida Johanna S{ 
Lijnden, te 's-Gravenhage. 

25. N, dochter van Boudewijn Woi 
baron van Bedem en van E. H. Pfaltz, te 

26. Hendrik David, zoon van Bendr 
Beyer en van Jonkvr, Johanna Philippina 
te Zutphen. 

25/28. N., zoon van William baron 
Molencaten en van Ëmilia Augusta van 

27. N,, dochter van Gerhard deFren 
Anna Frederica Sixma barones van He( 

28. N., dochtervan HenriLodewijkJol 
thoe Schwartzenberg en Hoheulansber 
Jacoba Godelieve van der Linden, te 1 

29. N.. dochter van Frans Ernst Alexaui 
tot Westerflier en Wezeveld en van 3o 

29. J. W. Boreel de Mauregnault , Hui 
Elisabeth, dochter van Jhr, Johan B 
lina Bijleveld, te Scheveningen. 

HUWELIJKEN. 

3. Jhr. C. Six, kapt. Init. ter i 
Mut^ers, weduwe van Jhr. Mr. E. B. 
Middelhamis, dochter van Mr. Jacobi 
A. A. van Dooren, te Breda. 

II. BemhardF. A. Westeroaen van Me 
van Eehfeld , zoon van Tbeodoor Anne en 
Jacoba Insinger, met Johanna Marti 
Marie , geb. 4 Maart 1854, dochter van 
van Marie en van Jacoha Johanna Mol 

12. Adriaan Leonard Klerck de Beus, j 
1856, Iste luit. der Infanterie, zoon 
van Henrietta Johanna van Valkenb 
Isabella Antoinette Speelman, geb. te ( 
1858, dochffir van Jhr. Comelis Jacob 
van Jonkvr. Anna Judith Hora Siccami 

18. O. ToUeken met H. H. Fraissi: 
STEBFÖE VALLEN 

1. Marianne Elisabeth barones van Mai 
weduwe van J. van Halmael , te HiUeg 16 — 1/ Comelia Frangoise Stoop, oud 57 jaar, vrouw van Dr. 
Joseph A. Delhez, te Dordrecht, 

2. Kind 13 maanden oud van A. J. Mispelblom Beijer en 
van N. W. van Bejma thoe Kingma, te Heerenveen. 

2. Carel Anne Adriaan, baron van Pallandt, geb. te 's-Gra- 
venhage 25 Maart 1810, lid der ridderschap en adjunct 
houtvester van het voormalig 1ste jachtdistrict van Zuid- 
holland, versierd met het metalen kruis, man van Jonkvr, 
Cecile Marie Steengracht ; zoon van baron Frederik Willem 
ïloris Theodoor en van Anna Jacoba Wilhelmina, barones 
van Aylva, te 's-Qravenhage. 

2. Jonkvr. Petronella Maria Nicolette de Court, geb. te 
Dordrecht 8 October 1814, dochter van Jhr. Etienne Jean 
en van Margaretha Westerouen van Meeteren; vrouw van 
Jhr. Mr. Pieter Adam van Holthe tot Echten, te Assen. 

2. Wolf Horis Comelis baron Bentinck tot Nyenhuis, 
oud-bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Brielle, 
zoon van baron Adolf Carel Bentinck en van Maria Pranyoise 
barones van Aerssen Beyeren, te Ede. 

4. Jhr. Julius Oscar Rendorp , geb te Haarlem 3 Jan. 1821, 
oud O. I. ambt., man van Hermina Johanna Oldenhof; 
zoon van Jhr. Mr. Pieter Nicolaas Rendorp en van Catharina 
Susanna Druyvestein, te VGravenhage. 

5, Prederik de Eerens, zoon van Mr. Willem Prederik 
Carel de Eerens en van Jonkvr. Elisabeth Comelia Amalia 
Bamaart, te VGravenhage. 

10. Jhr. Mr. Otto d'Aumale van Romondt, geb. te Zeist 
12 Juli 1822, lid der ridderschap van Utrecht, zoon van 
Jhr. Willem Jan Adriaan en van Anna Carolina Georgetta 
Magna d'Hangest, barones dTvoy, te Zeist. 

10 Isabella de Wildt, vrouw van Mr. J. P. A. Teding 
van Berkhout, te Haarlem. 

10. Constantia Adriana van Gorkum , geb. te Gent (België), 
oud 71 jaar, dochter van Jan Egbert van Gorkum en van 
Jacoba Lydia Maria de Baer, weduwe van Mr. J. Viruly 
van Vuren en Dalem, te VGravenhage. 

10. Catharina Jacoba de Bergh, oud 72 jaar, weduwe van 
Henricus Eliza de Bergh, te 's-Hertogeubosch. 

10. Jan Karel Willem Ricus Theodorus Baud, geb. te 
Soerabaya 16 April 1838, officier der artillerie, zoon van 
Guillaume Louis en van Wilhelmina Jacobina Theodora 
Couperus, te Buitenzorg (Java). 

11. Anna Elisabeth Maria Graevestein, oud 70 jaar, geb. te 
Cuilenburg, dochter van Louis en van Elisabeth Anna Koymans, 
gehuwd met Mr. Comelis Lodewijk de Vos vanNederveen 
Cappel, villa Duinouwe bij 's-Gravenhage. 

11. Edmond üeorges de Hartitzsch, geb. 24 Ofttober 
1815, ontvanger der directe belastingen te Ginneken , man 
van Antoinette Louise Hora Siccama, te Ginneken. 

1 1 . Mr. Gregorius Mees, geb. te Rotterdam 2 Pebruari 1802, 
zoon van Adriaan Mees en van Catharina Elisabeth van Oordt, 
man van Sara Christina Sprenger van Eijck , te Rotterdam. 

13 Jhr. Mr. Comelis J. A. van Rijckevorsel , geb. te 
''s-Hertogenbosch 15 November 1809 , ridder der orde van den 
Nederl. leeuw, commandeur der orde van Gregorius den 
Groote, lid der 1ste Kamer der Staten-Generaal , man van 
A. de Wijs, te VHertogenbosch. 

15. Jonkvr. Johanna Albertina van Lawick vanPabst, oud 
84 jaar, te Utrecht. 

18. Gerarda SebiJla de Meester, vrouw van Jhr. G. W. H. 
Mollerus, gehuwd te Harderwijk 22 Juli 1881 , weduwnaar 
van Beraarda barones van Imhoff , te Apeldoorn. 

20. Jacoba Mauritz , 80 jaren , weduwe van Gerardus 
Johannes van Dorssel; dochter van Johannes Adrianus en 
van Catharina Bentinck, te Dordrecht. 20. Jhr. Mr. Wolter Gockinga, 70 jaar, wedr. van Ge- 
rarda Anna Paulina Wolthers. 

22. Beraard Priederich baron van Verschuer , geb. te Pnuwt 
(Pruissen) 21 Aug. 1803, ridder der orde van den Ned. 
leeuw, versierd met het metalen kmis^ oud-majoor der 
artillerie, lid van de ridderschap van Gelderland, zoon van 
baron Bemardus Deodatus en van Theodora Johanna Amia 
Jacoba barones Mackay. Hij was 20 Augustus 1837 ge- 
huwd te Leiden met Jacoba barones van Neukirchen 
genaamd Nijvenheim, te Arnhem. 

23. Dorothea Adrienne Leopoldine de Pavauge, oud 65 jaar, 
te Harmeien. 

24. Mr. Jan Jacobus Henricus van Reenen van Bergen, 
oud 61 jaar, man van W. J. Rendorp, te Beiden (N. H.). 

26. David Dunlop , directeur der algemeene brandwaarborg 
maatschappij , weduwnaar van M. Krayenhoff, te Rotterdam. 

27. Johanna Petronella Catharina barones van Reede van 
Oudshoorn , oud 67 jaren , geb. te Leiden , dochter van 
baron Pieter Adriaan , en van Carharina Maria Musquetier, 
te VGravenhage. 

29. Helena Catharina Mercier, oud 74 jaar , weduwe van 
Nicolaas Gerardus Lotichius, te Zalt-Bommel. 

29. Modeste, Graaf Graande la Barre, 80 jaar, Ginneken. N*. 3 is het laatste blad, dat ter kennisneming wordt 
rondgezonden. 

Wenscht iemand lid te worden van het Genealogisch-Heral- 
diek Genootschap ff De Nederhmdsche Leeuw** , dan kan hij 
zich wenden tot een der leden van het bestuur. (Zie Maand- 
blad no. 1.) Zij, die niet wenschen toe te treden, zullen het 
bestuur zeer verplichten met teragzending der nummers, 
vooral van Het Maandblad u^. 1. 

BriefirisseliDS. 

W. E. C. Moens, te Lymington. Aan Uw verzoek aal 
met genoegen voldaan worden. 

Genealogisch-Heraldiek genootschap // Greif** te Berlijn. 
Met belangstelling hebben wij kennis gemaakt met Uwe 
zeer gewaardeerde zending. Bestaat er geene gelegenheid om 
dat belangrijke album, 't zij geheel, 't zij gedeeltelijk uit 
te geven. Het verdient in wijder kring bekend te worden. 

H. de G. te V. Zooals ü ziet heeft 't Maandblad , reeds 
een uitbreiding ondergaan; voortaan zal het geregeld acht 
bladzijden beslaan. 

J. M. V. P. te A. Uwe bijdragen op het gebied ^9Si 
genealogie en heraldiek zullen steeds welkom zijnenzoodr» 
mogelijk in het IlJaandblad worden opgenomen. 

V. B. te W. Uw jeugdige leeftijd is geen beletsel om 
lid van het genootschap te worden. 

L. B. te Leiden. Met genoegen kennis genomen van 
Uwe aanbeveling in 't Weekblad Minerva n^. 5 , 14 Maart. 

T. H. de B. te A. Wil de redactie en uitgever van 
gDe Portefeuille y Nieuwe Kunst en Letterbode**^ '^^ "^ 
treden , ons goed ; wij wachten dan bericht. 

K. K. Genealogisch-Heraldisch Verein „Adler** te Weenen. 
Zeer gaarne zullen wij het Maandblad in ruil ontvangen en 
onzerzijds alles zenden wat wij uitgeven. Dank voor w 
reeds gezonden nummers. 

Redactie Maasgouw te Maastricht. Li dank de gezonden 
nummers ontvangen. Wij zullen ook geregeld zenden. 

L. Clericus te Maagdenburg. Uwe zending in dankon^ 
vangen. Zullen voor de oplossing der gevraagde wap^i^^ 
zooveel mogelijk zorgen. Gedrukt by GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSBN, te VHagfc j MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw.' Dit bUd Terechgnt omstreeks het midden 
van iedere maand , ooder redactie ran het 
bestuDi en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. BrieTen en 
medMeelingen, alsook bödragen voor het 
Maandblad te zenden aan den socretaris 
van het genootschap, den Heer A. A. 

VOESTBEJUN ïiNOïES, - - ■ 

te 'a-Qravenhage. Leden te 'a-Gravenhage betalen per 
Jaar, (behalve /■ 2.B0 entree). ./ 10.00 

Zg , die lid worden in 1S83 en buiten 
's-üravenhage wonen / 6.00 

Zü , die lid worden da 31 Dec. 18B3 
en ook buiten 's-Gravenhage wonen /S.00 

AdvertentiSn in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen, pei reëel/ 0.20 
Abonderlgke nnmmen met verkrijgbaar. 's-Graveiihaf^e, ÜVEei. 1883. BoekwerkeD. enz., ontvangren voor de bibllotlieek 
en bet archief. 

44t. Monatsblatt der Kais. Ekön. Heraldischeu Gesellschaft 
«Adler" N". 25—29. 

K. K bleraldlacfaen GcHlluhafl .Adlei' te WeencD. 

45. De "Maasgouw", orgaau voor Limburgsclie geschiedenis, 
taal- en letterkunde N". 186—191. 

Redactie >Muagoan'' te Muutiicbt. 

46. L. Olericos. Buchhaudler-Wappeu. R. von Grumlikow., 
Hof-Verlag, üresdeii, 

47. L. Clericus. Heraldik und Müozkunde. Das Wappen 
der Stadt Qandersheim. Vortrag gehalten za Ganders- 
heim am 25 Juli 1882 

48. L Clericus. Grotesken. Overdruk uit den Duitschen 
Herold N". 10. 18S2. Met plaat. 

49. L. Clericus Pamiliën-Galendarium der souverainen 
Haüser Europas. Magdeburg, 1881. 

L. CiiKRictJS te MugdenbuTg. 

50. familiewapen «Bouwer f^enaamd Bouricius gequarteleerd 
met van ftiedt." Oude-Pekela, 1877, 

Q. BODBICIUB ts Den Helder. 

51. Afbeelding van het wapen van Somdach Préa Norodom, 
Boi du Cambodge, chef souverain de l'ordre royaldu 
Cambodge, aoo aU het op het diploma van die Orde 
voorkomt 

M. A, VAN Hhmb vjiM DEa Klooi. 

52. Catalogus der geschiedkundige Overijtiselsche tentoon- 
stelling, geopend te Zwolle den 18 Aug. 1882. Zwolle, 
1882. KI. 8vo 

J. C. VIN DEB MUELEN. 

53. De Navorscher. Amsterdam , 1851 — 1863. 1« , 2e en 
3e ja&rgang, met bijblad. KI. fol. (') 

J. D. M. DE Klbu. 

54. A. A. Vorsterman van Oyen. De geslacht-, wapen* en 
zegelkunde. 's Hertogenbosch , 1881. 8vo. (Overdruk). 

55. A. A. Yorstertnan van Oyen. Het kasteel Danrstede. 
KJ. 8vo. (Overdrai uit ^de Huisvriend', Ie afl., 1883). 

56. A. A, Vorsterman van Oyen, Hiigo de Groot en 
zijn geslacht. Amsterdam, 1883. Boy. 8ro. 

57. A, A. Vorsterman van Oyen. Het zegel van Hngo 
de Groot en van zijn broeder Willem de Groot. Over- 
druk uit «Eigen Imrd/r. 

Van den Schbiiveb. 

O N*. 1 (vergelijk Mtandbltd N<*. I) w*td geieluuikwidoordfliualfdeB. Onze vooronders In de Rratstochten. 

EKHSTE KaUlSTOCHT. 

Vervolg. 

Ëpo Hardman , een der metgezellen der Ljaucama'i , 
sneuvelde bij het héi^vtin'N'uiea.(v. Z.enH. Merhoaai'lige 
Kasteelen) 

Tlbbo Harmuiia , is ook mt-t de Lyaucama's ter kruis- 
vaart gegaan en met hen in 1106 weder naar Triesland 
teruggekeerd {Idem). 

Watze Heraraa vergezelde de Lyaucama's op hun 
tweeden tocht naar het Heilige land in 1109 , doch een 
hunner metgezellen, Godfried Roorda, te "Venetië zeer ziek 
geworden zijnde , bleef aldaar om hem gezelschap te 
houden en beiden keerden naar ïriesland terug , zonder het 
doel vau hunne reis bereikt te hebben (Idem). 

Homine Homminga, studeerde in Italië en ging 1101 
met Camminga naar Jeruzalem. Op hem is toepasselijk 
hetgeen bij Camminga vermeld geworden ia {Idem) 

Wilco Jaersma , veldschrijver en dienaar van Eelco 
Lyaucama , heeft hem op zijn tucht naar het Heilige land 
vergezeld en al diens bedrijven en die zijner metgezellen 
opgeteekend , met vermelding . hoelang zij op elke plaats 
vertoefd hebben {Idem). 

Jarich Ludigman , ging ook met de Lyaucama's ter 
k ruis V aart , was bij de belegering van Nicea en Jeruzalem 
tegenwoordig en keerde in 1106 naar Friesland terug {Idem). 

Eelco Lyaacama ging met zijn neef en nog veel andere 
Friezen ter kniisvaart en werd in 1097 na de inname van 
Nicea, tot bevelhebber dier sted aangesteld , welke be- 
trekking hij evenwel niet aanvaardde . daar hij met het 
leger verder trok. Bij de laatste bestorming van Jeruzalem 
werd hij zwaar gewond en na de inname dier stad, door 
Godfried vui Bouillon tot ridder gealagen 

Hij keerde in 1106 met de andere Friezen naar zijn 
vaderland terug, doch in 1109 ging hij wederom naar 
het Heilige land, werd onderweg ziek en overleed bij zijne 
aankomst te Jaffa. Zijn lijk is naar Jeruzalem gebmcbt en 
daar door den Koning en diens gaiischen stoet met luister 
ter aarde besteld (Idem), 

Epo Ljaucama , broedere zoon van Eelco , vergezelde zijn 
oom op diens tweeden tocht naar Jeruzalem Nadat hij 
na diens begrafenis nog eene maand aan het hof van Koning 
Boudewijn geweest was , reisde hij over Venetië lutar zijn 
vaderland terug {Idem). — 18 Sicco Lyaucama , neef van Edco, was een zijner met- 
gezellen op zijn eersten tocht naar het Heilige land en 
wegens zijne ervarenheid in den krijg en zijne stoutmoedige 
daden, bij Godfried van Bouillon zeer gezien. Hij sneuvelde 
bij het bieleg van Nicea in 1097 {Idem), 

Amold of Amdt d'Aspremont, was de jongste zoon van 
Amold, heer van Aspremont, uit Lotharingen en van 
eene dochter van den markgraaf van Arlon. Hij vergezelde 
Eelco Lyaucama op diens terugtocht uit Palestina naar 
Friesland in 1106, en huwde daarna met Helena , erfdochter 
van den heer van Boesichem, die in goud drie roode 
rechter schuinbalken voerde. 

Door dit huwelijk verkreeg hij de heerlijkheid Lienden, 
later Lijnden genaamd, gelegen in de Neder- Betuwe. Hij 
vestigde zich dddr en werd de stamvader van het geslacht 
van Lijnden., Zijne vrouw stierf in 1149 en hij in 1150. 
Beide zijn begraven in de Abdy van Mariënweerd {Butkens^ 
Annales de la maison de Lijnden^ Kabinet van Nederl. eti 
Kleef sche oudheden^ VUI. blz. 158 t n,\ De Parck^ door H, 
M. JTemeTy in den Gelderschen volksalmanak^ 1882, blz. 59). 

Balduinus de Marets, wordt vermeld in het charter van 
het steekspel van Anchin. Hij behoorde tot eene familie 
in het Kamerijksche gevestigd en waarvan in latere 
tijden, een tak zich in de Nederlanden gevestigd heeft. 
(Carpefdi^y Uistoire de Cambray et du Cambresis). 

Qonthier Muissart, als Qonthierus de Muisarto voorko- 
mende in het chai-ter van het steekspel van Anchin (Idem)^ 
behoorde vermoedelijk tot de familie van dien naam, die 
later zich in de Nederlanden gevestigd heeft, met hetzelfde 
wapen als de, bij Carpentier voorkomende familie, Muissart. 

Tjalling Vallerius ab Ockinga , studeerde in Italië , 
ging met Cammixiga en diens reisgenooten naar Jeruzalem en 
keerde ook met hen naar zijn vaderland terug {v. L. en 
H., Merkwaardige Kasteelen), 

Rychmund d'Opfikon, sneuvelde in Julij 1097 in den slag 
bij Dorylaeum , en zijn broeder 

Cuno d'Opfikon , die. insgelijks ter kruisvaart gegaan was, 
werd zwaar gekwetst bij de belegering van Antiochie 3 April 
1098. Zijne wonden verhinderden hem om aan de verdere 
gevechten deel te nemen ; dientengevolge begaf hij zich 
in den geestelijken stand, werd priester en bleef in Palestina, 
waar hij in hoogen ouderdom overleed. 

Zij behoorden tot eene familie, die zich later in de Ne* 
derlanden vestigde en thans den naam draagt van Werd- 
müller von Elgg. (Zie de geneal. Werdmüller van Mgg 
in de Heraldieke Bibliotheek, jaargang 18 7ö; en in het 
Annuaire de la noblesse et des families patriciennes des 
Tays-BaSy door //. A. Vorsterman van Oyen). 

Martin Pellicome, als Martinus Pellicomeus, vermeld in 
het charter van het steekspel van Anchin, was, of de vader, 
de broeder, of de neef van Guillaume of Aleaume Pellicome , 
wiens nazaat Jean Pellicome , de Ve van dien naam, te 
Middelburg huwde met AnneThibauten die in 1588 te Leiden 
woonden {Carpentier^ Histoire de Cambray et du Cambresis), 

Godfried Roorda , studeerde in ItaJië en vergezelde 
Camminga op zijn' tocht naar Jeruzalem (Zie bij Camminga), 
Hij was ook een der reisgenooten van Lyaucama op diens 
tweeden tocht naar het Heilige land in 1109 , doch toen 
zij te Venetië gekomen waren werd hij emstig ziek en bleef 
aldaar met Herama. Na zijne herstelling zijn beide naar 
Friesland teruggekeerd {v. L. en H. Merkw, Kasteelen^ 
n Serie, 1 DL). 

Hugues Sohier of Hugo Sohierus , dictus ab Herriis, 
zooals hij in het charter van het steekspel van Anchin vermeld is, was de zotm van Sohier, dit Ie Boux, de Ver- 
mandois en van Adèle de Mauvoisin ; ridder en baron van den 
bisschop van Kamerijk, volgens eene acte van 1095; 
heer van Ie Herries, Berelges, Serain en Malincourt, 
zooals blijkt uit acten van 1065, 1071,1080, 1097,1111 
en 1153, was gehuwd met Adelie of Ade-Lucie de Torote. 
{Carpentier^ Histoire de Cambray et du Cambresis). Eenige 
zijner afstammelingen hebben zich in de Nederlanden geves- 
tigd en zijn o. a. in het bezit geweest der heerlijkheid 
Warmenhuyzen. 

Bernard Ie Vacher, onderscheidde zich zeer in den eersten 
kruistocht {Gesta Bei per Francos), Hij stamde af uit het 
geslacht Hennin-Liétard en du Ckesne in zijne Histoire de 
Bethwne, livre II, c/iap IV ^ vermeldt eencharter van 1123 
waarin hij en zijn zoon Alulfe vermeld worden, met den 
bijnaam van //Ie Vacher v' Hij voerde op zijn schild niet 
het wapen zijner voorouders een dwarsbalk, maar een zwarte 
koe en zijne afstammelingen namen tot wapen eeu goud 
schild met drie zwarte ossenkoppen, namelijk de heeren van 
Tingry en de Bouvier in Frankrijk, de Bollen in Engeland 
en de Coemans //en nostre Belgique* {Carpentier), Deze 
laatstgenoemden, meestal Coijmans geschreven, hebben een 
uitgebreide familie gevormd, voornamelijk te Amsterdam 
en Utrecht wonende, waarvan een genealogisch overzicht 
benevens de afbeelding van hun wapen zal voorkomen in 
het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandzehe 
familiën , door A, A. Forsterman van Oyen, 

Sicherus en Alexander de Ableing worden ook ver- 
meld onder de personen, die zich in 1096, op het 
steekspel te Anchin, verbinden ter kraisvaart te gaan en 
hoewel Carpentier in zijne Histoire de Cambray et du Cam' 
bresis, in het artikel Ablain, hen aldaar niet uitdrukkelijk 
vermeldt, zoo is het evenwel zeer waarschijnlijk dat de thans 
in Nederland gevestigde familie d'Ablaing, die ook het 
daar vermelde wapen in haar wapenschild voert, tot dat 
geslacht behoort {Èoger /, blz. 268). 

Tweede Kruistocht A© 1147. 

De aanvoerders van den tweeden kruistocht waren Koen- 
raad III, Keizer van Duitschland en Lodewijk VII, 
Koning van Frankrijk. 

Johan van Arkel , de V® van dien naam , zoon van Johan 
en van Petronelle, dochter van den graaf van der Are, 
uit Duitschland, werd ridder geslagen in het Heilige Land 
alwaar hij in 1176 overleed. Hij was gehuwd met Qeertruid, 
dochter van den heer van Loon en Steenvorden (5. v. 
Leeuwen) volgens v. L, en H, Merkw, Kasteelen was zij een 
dochter van den broeder der gravin van Sein. 

Renaud de Chatillon , kleinzoon van Gaucher de I®, vcf- 
gezelde Lodewijk VII de Jonge, Koning van Frankrijk, 
op diens kruistocht in 1147. In 1163 werd hij in een 
gevecht tegen Megaden , sultan van Aleppo , gevangen 
genomen en Saladin heeft hem, na een 2 3jarige gevangenis, 
in 1186 laten onthoofden (Versailles^ Salie des Oroisades). 
Hij was 2 maal gehuwd: 1°. met Stephania, dochter van 
Philippus, heer van Neapolis en Syrië, weduwe van Milo 
de Plausis, uit Champagne, en 2®. in 1140 met Constantia, 
dochter van Bohemund II, Prins van Antiochie, die 
sedert 1181 weduwe was van den graaf van Poitou (Copie 
van een M. S. genealogie, die samengesteld is uit P. de 
genealogie der familie de Cocq, gesproten uit den huize 
van Chatillon (sur Marae) door Christophorus Butkens^ 
2^. uit aanteekeiiingen van Van den Velde dit Honselaer; 
3^. uit een genealogische caerte, gehangeft hebbende op 19 het huis Wiel ; en 4^. uit de geslaohtlijst der Aimilie de 
Oocq van Haeften, op den huize Blitterswjk aanwezig). 
Yan deze copie is mij indertijd met de meeste welwillend- 
heid inzage verleend door Jhr. H. Quarles van Ufford te 
VGravenhage. Van hem stamt o. a. af de familie de Cocq 
van Haeften, die zich later in de Nederlanden gevestigd heeft. 

Gbucher II de Chatillon, vergezelt zijn' broeder 
Benaud naar het Heilige Land en sneuvelt in het gebergte 
bij Laodicea {Ferêaüles, Salie des eroisadea). 

In het genoemde werk Salie des croUades zijn nog eenige 
andere leden van dit geslacht vermeld. 

Dirk "VI, graaf van Holland, zoon van Moris Hen van 
Petronella van Saksen , was gedurende zijne minderjarigheid 
onder de voogdij zijner moeder. Nadat hij zijne oorlogen 
met de Friezen en met den bisschop van Utrecht geëindigd had 
en het land in rust was, is hij A^. 1139 naar het Heilige 
Land getrokken, nemende zijn weg over Rome. Hij is 
5 Augustus 1157 overleden en was gehuwd met Sophia, 
dochter van Otto, paltsgraaf op den Rijn. Zijne gemalin 
vergezelde hem op dien tocht en stierf in Palestina, alwaar 
hun een zoon geboren was , gedoopt in de rivier de Jordaan , 
door den Patriarch van Jeruzalem, met den naam van 
Pelgrim. Deze Pelgrim van Holland werd later heer van 
Voome en burggraaf van Zeeland en huwde Walburg 
erfdochter van Renesse , Moermont en Haamstede {Kok ; 
jS. V, Leeuwen \ Annuaire de la Ncblesse et des families 
PatricieriTies des Pays^Bas^ 1872; Cronijk van Amt toe 
Bocopy blz 146), enz. 

Derde Kruistocht A° 1190. 

De aanvoerders van den derden kruistocht waren Frederik I, 
keizer van Duitschland, bijgenaamd Barbarossa, Filips August, 
koning van Frankrijk, en Richard, koning van Engeland, 
bijgenaamd Leeuwenhart, 

Jan VI, heer van Arkel, zoon van Jan V en van 
Geertrui , dochter van den broeder des graven van Sein. 
Met Keizer Frederik en graaf Floris III naar het Heilige 
Land getogen , streed hij dapper tegen de ongeloovigen en 
trouwde na zijne terugkomst met Margareta, dochter van 
Baldewijn van Nivelle, broeder van den graaf van Vlaan- 
deren. Hij kocht de heerlijkheid Asperen en stichtte het 
sterke slot van Heakelom. Hij sneuvelde in den slag bij 
Aue in de nabiiheid van Gramsbergen op 2,7 Julij 1227. 
{v, L, en H.y Merkw, Kasteelen^ I Serie 1 dl. blz. 106, 110.) 
alwaar men vermeld vindt dat: 

Aan het hoofd van 's Graven knechten , 
Kwam de roem van Arkels huis. 
Opgekweekt in 't krijgsgedruisch , 
Mee den Drenthenaar bevechten. 

{Idemy blz. 101). 

Diederik III, de achtste heer van Brederode, na zijn 
vaders dood 1221. >yMet zijn schoonbroeder Heer Willem 
van Lynden, had bij den kruistocht van 1199 — 1203 mede 
gemaakt en was gelukkig in het vaderland teruggekomen. 
Hij wordt een der voornaamste edelen zijns tijds genoemd 
en komt in de kronijken werkelijk als Drossaart van Holland 
voor//. Hij werd vermoedelijk met deze waardigheid be- 
schonken door Willem van Holland, broeder van Floris 
IV, graaf van Holland, met wiens dochter Aleyde of Alid 
hij in den echt verbonden was. Hij bekleedde dit ambt 
tot zijn overlijden in 1236 , opgevolgd wordende als negende 
heer van Brederode door zijn zoon Willem IV (v. L,enH.^ 
Merkw. Kasteelen , I Serie, 1 dl.) André de Brienne, heer van Ramerus, ridder, zoon van 
Gauthier 13, graaf van Brienne en van Adelais, dochter van 
Baudemont, heer van Braine, ging naar het Heilige Land en 
was aldaar een der aanvoerders van de fransche legerbenden in 
1188, Hij was in 1184 gehuwd met Alix of Adelaide, 
vrouwe van Venesy, weduwe van Gauthier de Joigny, 
heer van Chateau-Bréguard, en dochter van Anselme en van 
Elisabeth, vrouwe van Nangis. {M. S. genealogie van Brienefi) 
Hij sneuvelde bij het beleg van Acre in 1191 en wordt 
genoemd /yheer van Rameru// {Versailles, Salie des croisades.) 

Hij behoorde tot eene familie, die zich naderhand in 
Gelderland gevestigd heeft. Zij, die daar op het einde der 
13® eeuw bekend waren, zijn Dirk en Johan, kinderen van 
Everard en kleinkinderen van Henri , die in den Vlle kruis- 
tocht zal vermeld worden {M, S. genealogie van Brieneti), 
Met deze 2 bovengenoemde personen neemt de genealogie 
van Brienen , in de verzameling van genealogiën opgemaakt 
door baron van Spaen en berustende bij den HoogenRaad 
van Adel, een aanvang. 

Gauthier III, graaf van Brienne , zoon van graaf Kverard II 
(broeder van André voornoemd) en van Agnes, dochter 
van Richard, heer van Monfaucon en van Agnes, gravin 
van Montbelliard. Hij bevond zich in de stad Acre tijdens 
de belegering door de Saracenen in 1188 en sneuvelde bij 
het beleg van Samos. Hij was gehuwd met Alberic (sic) 
dochter van Tancredo, Koning der beide Siciliën. (Af. 5. 
genealogie van Brienen). 

Floris m, graaf van Holland en Zeeland, heer van 
Friesland, zoon van Dirk VI, ging in 1184 naar het 
Heilige Land, hetzij uit devotie of om het graf zijner «moeder 
te bezoeken. In 1189 ging hij met het leger van keizer 
Frederik wederom naar Palestina. Op dezen tocht werd hij 
ziek , overleed den eersten van Oogstmaand van het jaar 
1190 en werd in de St Peterskerk te Antiochie begraven. 
Hij was gehuwd met Ada zuster van Milcolumbus, Koning 
van Schotland {Bosscha\ Kok\ Balen), enz. 

Willem IV van Lynden, heer van Leede, Vemhuizen, 
Ingen, Ommeren, enz., zoon van Floris en kleinzoon van 
WUlem. Hij huwde in den Haege ('s-Gravenhage) in het 
jaar 1198, oud zijnde til jaar, met Christina van Brederode, 
die in 1211 overleed en begraven werd in de kerk te 
Egmond. In 1203 ging hij naar het Heilige Land en nog- 
maals in 1221 met zijn neef Otto van der Lippe , bisschop 
van Utrecht. Hij sneuvelde in den slag bij Anc in de 
nabijheid van Gramsbergen en is te Utrecht begraven in 
de St. Paulus abdij (M. S. genealogie van Lynden), Volgens 
V, L en E, Merkw, Kasteelen, I Serie 1 dl. heeft hij den 
kruistocht medegemaakt van 1199 — 1203 met zijn schoon- 
broeder den achtsten heer van Brederode. 

Willem, graaf van Oostervant en na den dood van zijn 
broeder Dirk Vil, in 1204 graaf van Holland {Hubner)^ 
was een zoon van graaf Floris Hl, vergezelde zijn vader 
naar Palestina {Kok op Dirk VII, bl. 383) en onderscheidde 
zich zeer bij de inname der stad Acre in 1191, Na zijne 
terugkomst in Holland voerde hij oorlog met zijn broeder 
Dirk, doch verzoende zich met hem in 1195. In 1217 
ging hij nogmaals ter kruisvaart, is bij de inname van Damiate 
in 1219 en keerde kort daarop naar Holland terug, alwaar 
hij 4 Februari 1222 overleden is. Hij was gehuwd met 
Aleid (of Adelheid), dochter van Otto van Gelder {Kok ; 
Hubner), 

Ruprecht I, bijgenaamd de strijdbare, graaf van Lauren- 
burg, zoon van Amold, komt voor in 1158, en sedert 
1159 of 60 als graaf van Nassau. Hij streed met keizer i; 20 Trederik in Italië, ging met hem ter kmisvaart en overleed 
in Azië, kort na 1191. Hij was gehuwd met Elisabeth of 
Luitgarde , dochter van Emeco, graaf van Leiningen (A, A, 
Torsterman van Oyen, Bet Fordenhuis Oranje- Nassau^ 1883, 
hlz. 2^ en de daar aangehaalde bronnen). 

Walram, graaf van Nassau , zoon van Ruprecht II, graaf 
van Laurenburg en van Beatrix dochter van Walram, graaf 
van Limburg en hertog van N^eder-Lotharingen , vergezelde 
zijn neef Ruprecht I ter kruisvaart. Met dezen werd hij 
als afgezant gezonden naar den Griekschen Keizer Isaac 
Angelus, die hem gevangen deed nemen en eerst losliet 
bij de nadering van het leger der kruisvaarders. Zijne ge- 
malin was vermoedelijk Cunegonda, gravin van Laurenburg, 
Sedert 1160 komt hij steeds voor als graaf van Nassau. 
Hij stierf 1 Februari 1198 {Idem, blz, 31.) 

Floris Ruysch , ridder, was in het gevolg van graaf 
Horis m met wien hi] ter kruisvaart ging. Baldewijn van 
Holland, XXIX® bisschop van Utrecht, vermeerderde bij 
die gelegenheid zijn wapen met een St. Andrieskruis, 
zoodafc hij een gedeeld schild voerde: a. een roos en 
b. een St. Andrieskruis. Hij wordt met name vermeld als 
tegenwoordig bij de inneming der stad Philippopolis {M, S. 
genealogie Ruysch), NB. In welke kronyk kan men hierover 
iets vinden? [Wordt vervolgd,) 

J. C. VAN DER MUELEN. Hooge oudheid van het geslacht van Cattenbareb. 

Er bestaan hier te lande eenige oude familiën , welke , 
voornamelijk onder den beschaafden stand, ter zake van 
hare afkomst zoo goed staan aangeschreven , dat vermoedelijk 
naar hare namen wel eens vruchteloos zal zijn gezocht op 
de naamlijsten van den Nederlandschen adel , welke voor- 
komen in het Nederlandsch Staatsblad. 

Dat die volksopinie, om ze maar eens zoo te noemen, 
ten aanzien der afkomst van sommige personen of familiën 
niet altijd ongegrond is, zullen wij door een voorbeeld 
trachten aan te toonen. 

Een geslacht, dat onder de zooeven bedoelde mag worden 
gerangschikt , is dat van Cattenburch. Weinige familiën 
zullen toch een document kunnen vertoonen waarin wordt 
verklaard dat zij tot de » oudste noblesse^* behooren, zooals 
in één van de kopiëlijk hieronder volgende attesten van 
de genoemde familie wordt gezegd. 

Hoewel de attesten waarnaar die kopiën zijn vervaardigd 
ook slechts afschriften en geene authentieke stukken en 
bovendien een onderteekend, noch gedagteekend waren, 
mag aan den inhoud van beide toch geloof worden gehecht 
met het oog op de autoriteit , die ze indertijd afgaf; 
terwijl de vorm, waarin ze zijn opgemaakt, het denkbeeld 
aan de echtheid versterkt. 

De bedoelde stukken luiden als volgt: 

Certificatie van Amptman en Ridderschap des 
Ampts van Neder Betuwe, 

Wij Amptman en Ridderschap des Ampts van Neder- 
Betuwe , doen cond en certificeren bij dese , dat naar het 
geene aan ons is gebleken bij Authentique Extracten des 
Landschaps Riddermatig Register, de Familie van Catten- 
burch Oorspronkelijk te zijn heergekomen uit den Lande 
van Cleef , alwaar deselve , ten tijde van de Vorst van den 
Lande, haar gehouden, en als van den Oudsten Noblesse 
geconsidereert , ten Landdage beschreven zijn geweest, dat 
door Ongelegentheden van Oorlogen, en andere incon- venienten destijds, de gezeyde Eamille ofte wel eenige 
van Haar, van daar geretireert zijn binnen de Provincie 
van Gelderland, en haar nedergeset hebben in den Ampte 
van tussen Maas en Waal, alwaar deselve niet alleen in 
aUe Vergaderingen, het publiecq interesse van het Ampt 
betrefl'ende, zijn gecompareert , en voor Adeljke Personen 
geadmitteert , maar ook ten Landdage , neflens andere 
Riddermatige Heeren van de Voorsz. Ampte zijn beschreven 
ge\\ orden. 

Dat ons bekent is, dat Otto van Cattenburch, wiens 
vader en Grootvader zijn geweest Diderik van Cattenburch 
den Ouden en den Jongen, dewelke haar over de Hondert 
jaaren binnen Thiel hebben onthouden, is van deselve 
Familie wapens en naam, en over sulks gereputeert moet 
worden, gelijk bij ons gereputeert werd, voor een goed 
Edelman, en alle die van zijn naam en Wapens zijn, ofte 
zouden mogen voortkomen, en incas hij bij ons zoude 
willen beschreeven zijn , wij hetzelve niet en zouden konnen 
wijgeren ; nemaar daarinne gehouden zouden zijn , als wesende , 
Een van de Oudste Eamilie van desen Ijande. 

Ter waaren Oorconde hebben wij dese seer geeme yder 
met ons gewoonlyk Pitsier bevestigt en ondertijkent. Certificeere en verclaare lek Ondergeschreve Griffier in 
den Hoove van Gelderland, dat bij mij nagesien zijnde 
'tRidderboek berustende in de Cantzlerije van opgemelte 
Hoove, daarin bevinde, dat de Familie van Kattenborch 
of Kattenburch, so als op drie plaatsen staat, op Land- 
dagen verschreeven en gecompareert zijn , onder de Ridder- 
matige Personen en wel dat zig bevind in den Quartier 
van Nijmegen , Ampte van tussen Maas en Waal , onder 
de Riddermatigen van gemelte Ampte, in den Ja re 1555, 
aangetekent te wesen, Johan van Kattenborch, 1565 Johan 
van Kattenborch, 1567 Johan van Kattenborch nog eens 
Johan van Kattenborch, 1570 Johan van Kattenborch, 
1578 Johan van Kattenborch, 1579 Johan van Katten- 
borch, idem Floris van Kattenborch, 1597 Johan van 
Kattenburch , 1598 Johan van Kattenburch , 1600 Johan 
van Kattenborch, 1605 Johan van Kattenburch^ 1610 
Johan van Kattenburch, 1611 Johan van Kattenborch, 
obiit. en dat bovendien nog in 't voorgemelte Ridderboek , 
onder de verschrevene Edellieden, in den Ampte van 
tussen Maas en Waal dog sonder Datum op een half blad 
voor den jaare 1555, worden gevonden Claas van Catten- 
borch en Johan van Kattenborch; dat ik wel verder het 
gemelte Ridderboek tot den jaare 1650, heb nagesien, 
maar tot daartoe geen meer namen van Kattenborch, of 
Kattenburch, gevonden. 

Dies t' oirconde is dese bij mij Griffier afgegeven en 
ondertekent geworden binnen Arnhem den 12 Nov. 1748. 

was getekent , 

J. VAN EssEK. 

Die stukken waren laatstelijk in het bezit van den heer 
Johannes Adrianus van Spijk van Cattenburch , geboren 
te Wassenaar % Mei 1798, overieden te 's Gravenhage 
4 Februari 1880, ridder der orde van de lelie van Frank- 
rijk , enz. (zoon van Johan Adriaan van Cattenburch , 
kapitein-proprietair van een compagnie infanterie in het 
regiment van den generaal-majoor van Pabst en luitenant- 
kolonel in het regiment van Wartensleben , en van Adriana 
Margaretha Vermeulen), gehuwd te 2ievenbergen 1 Juli 1864f 

/_ 21 Bttet Agneta van der Poest Clement, geboren 6 Mei 1817, 
(dochter van Andries van der Poest Clement, lid der 
Provinciale Staten van Noord-Brabant , en van Josina 
Cornelia Vissers). 

Zijne kwartieren zijn: 

Van Cattenburch. Vermeulen. 

Van Beresteyn. Van Rhede. 

Godin. Van der Hegge. 

De Swart. Meys. 

Copes. Üe Knuyt. 

Raedt. 

Boddaert. De Knuyt. 

Olffen. 

M. A. VAN Rhede van der Kloot. llt de inteekenboeken der haweiyken te Amsterdam. 

Kerckeboeck. 11 Dec. 1643. Johan van Gat^n, 
van Essen, Capitayn te water, 39 j., geen ouders hebbende, 
in de Warmoesstraat; overleggende seeckere acte van den 
2. December 1643 (sic) geteykent Carel van Cracauw, als 
vader, ende consent dragende over bet huwelyck van voorn, 
van (Jalen met Maria van Cracauw, wonende tot Elseiieur 

22 Juli 1645. Leonard Marcellus , en Catharina VAN 
Cracow, van Hoorn, met hare moeder Anna van Ens , 
noch een vader hebbende in de Sont. Uit het Puyboeck. 7 Juli 1662. De heer Coert 
SrwERTSEN Adelaer cavalier van St. Marco en den grooten 
Senaet van Venetië, wed^. Engeltie Siwerts, geassist. met 
den heer Mr. Opmeer, out-Schepen van Amsterdam , woont 
tot Hoorn , en Juft. Anna Pelt van Amst. 21 j. met hare 
moeder Suzanna van Jansepoel, weduwe van Aernout Pelt, 
op de Prinsegraft. 

Kerkeboek, N^. 89. 29 Januari 1667, Jan van 
Amstel, van Schijndel in Brabant, wedr. Cornelia Schage, 
capitein te water, (geasst.) met Comelis Tromp (zonder titels) , 
Heregraf t en Anna Boeckhoven, 24 j. aldaar. 

7 Juli 1786, Jan Henprik VAN Kinsbergen , Ridder van 
St. George, schout bij nacht, 49 jaar, Cloveniersburgwal, 
vader de Heer Jan Hendrik v. K. , woont te Elburg, en 
Hester Hooft, van A. , weduwe George Cliflbrd, Keizers- 
gracht, trouwen te Beverwijk. 

Medegedeeld door 

J. G Erederiks te Amsterdam. Gemeente-ArchieveD. 

Een paar dagen geleden heeft de Minister van 
Binnenlandschc Zaken 't weder dienstig geacht om op het 
behoorlijk bewaren der Gemeente-Archieven de aandaciit te 
vestigen, 't Is bedroevend, dat dergelijke aanschrijvingen 
nog noodig zijn en dat er nog Gemeentebesturen gevonden 
worden, die niet de minste waarde hechten aan dien 
/fonden rommel*, zoo als zij die oude stukken noemen, 
omdat zij geen enkel woord er van kunnen lezen en meenen, 
dat het oude schrift voor iedereen onleesbaar is ; terwijl die 
oude stukken zeker van 't grootste gewicht zijn niet alleen 
voor de geschiedenis in het algemeen en voor die hunner 
Gemeente in het bijzunder , maar ook voor de geslachtlijst 
van menige familie , vooral wanneer zij betrekking hebben op den tijd, toen de doop- en trouwboeken nog niet be- 
stonden. 

Een treffend voorbeeld hiervan is in 't archief van 
's-Gravenzande aanwezig, 't Is een schepenakte van 9 October 
1655, op perkament met het uithangend stads-zegel in 
was , waarvan het begin aldus luidt : 

//Wij Schepenen der stede van 's Gravenzande oirconden 
eenen yegelycken dat voor ons gecompareert sijn Cornelis 
Wülemsz Bogaert onsen Burgemr ende Gerrü Jansz H Hoen 
als getrout hebbende Machtel Willems Bogaert soo voor haer 
selven als vervangende ende de rato caverende voor d'andere 
mede erffgenamen van Za : Cryrdge Wülemsz (sic) die wedue 
was van Willem Andriesz Bogaert in sijn leven mede 
Burgemt. der voors. stede. Ende bekende sij compten in de 
voors qualite vercocht ende opgedragen te hebben, gelyck 
zij vercopen ende opdragen bij desen aen ende ten behouve 
van Dirck Dircks Coot onsen poorter seeckere twee cleyne 
huyskens ende erffkens staende* , enz. 

Onmogelijk is het thans te zeggen, welke twee kleine 
huisjes daarmede worden bedoeld; misschien bestaan zij zelfs 
nu niet meer. Oppervlakkig beschouwd, heeft die akte dus 
alle waarde verloren. Een onverschillige betrekkelijk dien 
//ouden rommel', zoo'n akte in handen krijgende met de 
wetenschap, dat 't maar een oude koopakte is, zou haar 
zeker hebben verscheurd. 

Maar wat blijkt er uit? 

Dat Andries Bogaert een zoon had, genaamd Willem 
Bogaert^ Burgemeester van 's-Gravenzande, die gehuwd was 
met Crijfttge Willems^ en dat deze kinderen hadden, o. a. 
Comelis Bogaert^ mede Burgemeester van 's-Gravenzande, en 
Machtel Bogaert^ getrouwd met Oerrit Jansz 't Hoen* 

Hier worden dus drie opvolgende geslachten genoemd; 
en een nazaat, die bewijzen wil dat die voorvaderen regee- 
ringspersonen waren of dat zij werkelijk waren getrouwd , 
vindt in dat oogenschijnlijk onbeduidende koopaktetje, wat 
hij verlangt. 

's-Gravenzande P. R. D. v. d. Kasteetj:. 

21 April 1883. Heer dan een half millioen verkoeht voor duizend 

g:alden of het nadeel, dat men Igden kan, door het 

g^emis van een behoorlgke g^eslachtlijst 

Den verzamelaars of samenstellers van geslaclitlijsten wordt 
door velen wel eens verweten dat hun werk van geen 
of van zeer weinig praktisch nut is. Betreft het de afstam- 
ming van enkele familiën, die zich in de geschiedenis be- 
roemd gemaakt hebben en telkens daar in vermeld worden, 
dan willen zij somtijds wel erkennen, dat de kennis daar- 
van, benevens die van hunne X)nderlinge vennaagschapping, 
veel kan bijdragen tot het ophelderen van de oorzaken, die 
door hun invloed op de daarop gevolgde gebeurtenissen van 
veel gewicht geweest zijn ; doch wanneer het geslachtreken- 
kundig onderzoek zich ook uitstrekt tot zoogenaamde niet- 
historische geslachten of personen en ook op die van den 
tegenwoordigen tijd, dan wordt dit meestal toegeschreven 
aan de zucht naar ijdelheid van sommigen, om met een' 
grooten stamboom te pralen en men ziet over het hoofd, 
dat de kennis en het bezit van een goed ingericht met 
authentieke bewijzen gestaafd geslachtregister, den bezitter 
in vele gevallen zeer groote diensten kan bewijzen; 
terwijl de onbekendheid met de familiebetrekkingen zijner 22 — voorouders den afstammeling dikwijls op groote geldelijke 
verliezen ii te staan gekomen. 

Hiervan kannen getuigen , de van tijd tot tijd in de 
Nederlandsche StaaU-Courwnt geplaatste oproepingen van 
erfgenamen van personen wier nalatenschappen bij de voor- 
malige wees- en momboir-kamers berustende waren^ en die 
zelfs ook nog in een aÊsonderlijk boek door Mr. D. H. 
Levyssohn horman openbaar gemaakt zijn. 

Slechts een gedeelte dier nalatenschappen is bij de erf- 
genamen te recht gekomen, of bij een of meer personen, 
die bekend met de familiebetrekkingen van den erflater en 
der erfgenamen, het recht op die erfenis, zooals men dat 
noemt, voor een appel en een ei, van laatstgenoemden ge- 
kocht hebben, en de niet tijdig gereclameerden zijn in 
de kas van verschillende gemeenten gestort, nadat bij de 
wet van 14 November 1879 (Stbl. n°. 197) bepaald was, 
dat de algemeene commissie van liquidatie der zaken van 
de voormalige wees- en momboir-kamers, negen maanden 
na de afkondiging dier wet, geacht werd te zijn ontbonden. 
Een merkwaardig voorbeeld van het nadeel, dat iemand 
door onbekendheid met zijne familiebetrekkingen geleden 
heeft, is de deeling der nalatenschap van den baron van 
Isendoorn ^ Blois. Op het kasteel de Cannenborch, niet 
ver van het dorp Vaassen gelegen, stierf op den Qen De- 
cember 1865 Prederik Carel Theodoor, baron van 
Isendoorn & Blois van Cannenborch, eigenaar van voor- 
meld kasteel en van de daarbij behoorende landerijen. Hij 
was 11 November 1847 gehuwd met Charlotta Theodora 
Maria Alexandrina, barones van Oldeneel tot Oldenzeel, 
doch hun echt was kinderloos. Bij geheim testament in 
dato 7 Maart 1864 had hij zijne eventueel na te laten 
weduwe het vruchtgebruik zijner nalatenschap vermaakt , 
dat zij ook tot haar overlijden, op 5 Juni 188i^, genoten 
heeft. Over die nalatenschap is een langdurig proces ge- 
voerd, daar zich een groot aantal personen opdeden, die 
vermeenden daarop geheel of gedeeltelijk aanspraak te heb- 
ben, totdat bij vonnis van de arrondissements -rechtbank te 
Arnhem in dato 12 November 1868, de nalatenschap is 
toegewezen aan : l^. den heer F. J. Hallo, te 's-Gravenhage, 
voor Ai helft, 2°. Pierre Pran^ois Léopold Perdinand, baron 
van der Gracht de Rommerswael en zijne echtgenoote gravin 
de Berlo, de graaf de Hamal en de douairière barones de Spri- 
mont, geboren de Haraal, wonende in België, die den erf 
later van vaderszijde in den 1^^ graad van bloedverwantschap 
bestonden, te zamen voor de andere helft. 

Wanneer de andere personen , die bij dat vonnis niet 
gerechtigd verklaard zijn tot de erfenis, eene goede ge- 
slachtlijst gehad hadden , zouden zij daaruit hebben kunnen 
zien, dat genoemde personen hen van de erfenis uitsloten, 
en in dat geval hadden zij zich de kosten van een proces 
kunnen besparen 

De heer Hallo was geen bloedverwant van den erflater, 
maar had van een bloedverwant in den ^^^ graad, in de 
moederlijke zijlinie, nl. Priedrich Oarl Joseph, baron von 
Venningen , wonende te Baden , voor de som van 1000 
gulden al diens rechten in den boedel van wijlen den heer 
//Prederik Carl Theodoor, baron d'Isendoorn h, Blois van 
Cannenburg// gekocht, blijkens akte in dato 81 Januari 
1867, verleden te 's-Gravenhage voor den notaris J. L. 
Wiercx. De baron von Venningen was dus vermoedelijk 
niet bekend met zijn erfrecht op de aanzienlijke nalaten- 
schap van den overledene, anders had hij dat recht op diens 
nagelaten goederen , waarvan de helft der onroerende, hier 
te lande gelegen goederen, op het oogenblik van het open- vallen dier nalatenschap , eene koopwaarde had van 
515.600 gulden izie vrmniê der arr, -rechtbank te Amhemm 
dato 2 December 1869, gedrukt in het Weekblad voor 
Notarië'ambt en Begistratie van 6 Pebruari 1870) niet voor 
1000 gulden afgestaan. Het gemis eener goede genealogie 
heeft hem dus een verlies berokkend van meer dan een 
half millioen gulden. 

Over het kasteel de Cannenborch, deszelfs geschiedenis en 
bewoners , vindt men zeer belangrijke artikels in den 
Gelderschen Volks-AJmanak 1881 en 1882, door den 1««^ lui- 
tenant-adjudant H. M. Wemer. 

J/0. VAK DER MuErJSN. Hordijk. 

Volgens overlevering is het geslacht Hordijk, dat tot 
wapen voert: gevierendeeld, 1. en 4. in rood drie zilveren 
wassenaars , 2. en S. in blaauw een gouden dwarsbalk , en 
tot helmteeken een zilveren wassenaar tusschen eene 
roode zilveren vluclit, afkomstig uit dat van Wasse- 
naer, welks wapen het dan ook voert, doch met een 
ander helmteeken, en zoude een der jongere zonen van 
dat geslacht, bij gelegenheid van een gevecht, over den 
Hordijk gejaagd zijn, en zich naar dien dijk genoemd 
hebben. 

In van der Aa , Aardrijkskundig Woordenboek , vindt men 
wel een Homdij k op een kwartieruurs afstand van Leerdam 
gelegen , zijnde een gedeelte van den Noorder Lingedijk , 
aansluitende aan de Uief- en Meerd ijken, doch dit is niet 
Hordijk; deze naam wordt gedragen door eene buurt in 
Zuid-iÉIolland, op een kwartier uurs afstand ten zuiden van 
IJsselmonde gelegen; mogelijk heeft genoemd geslacht aan 
die buurt zijn naam ontleend. 

Ie generatie: 

De eerste , die van dien naam gevonden wordt is Adriaan 
Hordijk, begraven te Barendrecht, onder eene zerk waarop 
het wapen van Wassenaer uitgehouwen is; zijne huisvrouw 
was Margaretha Japhitsdr. of Jacobsdr. Zij hadden vier 
kinderen , n.1. : 

Ile generatie: 

1. Inge Adriaansz. Hordijk , begraven te Barendrecht, die 
uit zijn huwelijk met Neeltje Maartensdr. 5 kinderen naliet , 
zie ^; 

2. Jacob Adriaansz. Hordijk, begraven te Barendrecht 
onder een zerk, tr. Geertje Joostensdr. van Driel, waarbij 
S kinderen, zie h\ 

3. Japhit en 

4. Adriaan, beide zonder nakomelingen overleden. 
Ule generatie: 

a, 1. Adriaan. 

2. Pieter Ingesz. Hordijk, tr. te West-I Jsselmonde , en 
laat na c, 

8. Gerrit Ingesz. Hordijk, woonde eerst te Piershil , later 
te ' Wieldrecht en was gehuwd met Adriaantje Grynsdr. bij 
wie hij een dochter verwekte genaamd Comelia, uit wier 
huwelijk met Leendert Jobzn. van Driel, drie kinderen 
geboren werden. 
, 4. Willem. 

5. Jacob. ' . 

h. 1. Maria Jacobsdr. Hordijk, tr. Pieter van Slinger- 
land Jansz., bij wie 10 kinderen. 

2. Helena Jacobsdr. Hordijk, tr. Simon van der Koy 
(ook Kooj geschreven) Anthonyszn, tot Westmaes. 

S. Adriaan Jacobsz. Hordijk, geb. te Dordrecht, st. — 23 — aldaar in 1683. Deze was (volgens Balen, Beschrijving van 
Dordrecht, blz. 191 en 192), diaken aldaar 1668 en 
1675. Hij was 1 Juni 1660 gehuwd met Maria Hamers, 
bij wie hij 14 kinderen verwekte, allen te Dordrecht ge- 
boren, waarvan nog afetammelingen in leven zijn. 

IVe generatie: 

c. 1. Inge Pietersz. Hordijk, tr. A*eltje, bij wie een zoon 
Pieter; het is niet bekend of uit diens huwelijk met 
Helena Hoogvliet kinderen zijn geweest. 

2. Grietje. 

3. Neeltje en 

4. Adriana, die te Barendrecht gehuwd was met N. Blok. 

J. C. VAN DER MUELEN. Boekwerken van 1870 tot en met 188)3 in Nederland 
verschenen op het gebied van wapen-, geslacht- 
en zejj^elknnde. 

» {Vervolg). 

Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 
onder hoofdredactie van Jhr. W. P. G. L. van dekDussek 
en M. P. Smissaert. Opgedragen aan Z M. den Koning. 
'sHage, C. van Doom en Zoon. 1865— 1873. 4to. (Ie— 9e 
jaargang). /81. Elke jaargang 36 tabellen met familiewapens. 
Index op 1«, 2« en 3« serie, ieder/ 1.50. 

Annuaire généalogique des Pays-Bas, publié sous Ia 
direction de A. A. Vorsterman van Óyen et G. D. 
Pranquinet. Maestricht, H. Bogaerts, 1874 et 1875. Gr 8vo. 
Met wapenplaten. 2 deelen. Per deel ƒ 3.50. 

J . A. Alberdingk Thijm. Afstamming van Z. M. Koning 
Willem UI , en van H. M. Koningin Sophia , uit Keizer 
Karel den Groote. Amsterdam , O. L. van Langenhuysen, 
1874. 1 vel in plano, f 1.50. 

P. C. M. Stamboom van 't huis Oranje-Nassau. Amsterdam, 
Amand, Lith. 1874. 1 vel in plano. 

Mr. A. J. Enschede. Geslachtregister der familie Durselen. 
Haarlem, 1874. Pol. Niet in den handel 

Mr. A. J. Enschedé. Geslachtregister der familie Koenen. 
Haarlem^ 1874. Pol. Niet in den handel. 

Iets over Nederlandsche en Luxemburgsche ridderorden. 
's Hage , M. M. Couvée, 1874. Gr. 8vo. / 0.30. 

J. A. Alberdingk Thum. Opvolging en vermaagschapping 
der vorsten en heeren, die over de Nederlanden geregeerd 
hebben van Pepijn van Landen tot Maximiliaan, in tafel 
gebracht. Amsterdam , C. L. van Langenhuysen, 1875. 
1 vel in plano, ƒ 0.90. 

Mr. W. J. baron D'ABiiAiNG van Giessenburg. De ridder- 
schappen in het Koningrijk der Nederlanden, of de ge- 
schiedenis , regeling en zamenstelling van den stand der 
edelen , van 1814 tot 1850, uit oorspronkelijke bescheiden 
bewerkt, 's Gravenhage , C. van. Doorn en^oon., 1875. Gr. 
8vo. / 9.00. 

Mr. J. H. MossELMANs. De Grujter's Navorscher. Maand- 
blad tot bevordering van de kennis van het geslacht van 
de Qruyter en zijne aanspraken ojf de aanzienlijke nalaten- 
schap van wijlenden markies de Bette, 's Gravenhage, 1875, 
per jaargang / 1.00. 

NB. Tan dit Maandschrift verschenen 21 nummers in 
4to formaat van 1875 — 1877, vervolgens een Genealogisch 
Maandblad 8 nummers April — Sept. (1878), daarna onder den titel van Genealogische Navorscher onder redactie van 
J. H. PüTTKEMPER, (Oct. 1878— Pebr. 1879) 9 nummers. 
Eene Nieuwe Serie , weder getiteld : Genealogisch Maandblad 
verscheen Januari 1879 tot Maart 1880, 13 nummers, al het 
laatste in 8vo. 

(Wordt vervolgd). 

^ê'Gravefihage. A. A. "Vorsterman -van Oyen. Geboorten, huwelgken en steilgevallen in adellyke 

en aanzienlgke geslachten .(1). 

Pebruari 1883. GEBOORTEN. 

a. Abraham Gerrit Jeronimo, zoon van Gerrit Jeronimo 
de Vries en van Carolina Johanna Sophia Westerouen 
van Meeteren, te Oudenbosch. 

N. , dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en van 
Anna Maria Hulshof, te Amsterdam. 

7. N. , dochter van Willem Pran^ois Constantijn Druy- 
vesteyn en van Jonkvr. Willemina Cliflbrd, te Amsterdam. 

8. Julie Marie, dochter van William Charles Reginald, 
baron van Tuyll van Serooskerken en van Anna Mathilda, 
gravin van Limburg Stirum, te 's-Gravenhage. 

9. N., zoon van Willem Hovy en van Pauline Geer- 
truyda Tutein Nolthenius, te Amsterdam. 

10. -.Wendelina Jeaime, dochter van Jacob Ghristiaan 
Mijnssen en van Jonkvr. Jeanne Claudina Verspijck, te 
*s-Gravenhage. 

11. N. , zoon van Mr. Barthold Philips, baron van Ver- 
schuer en van Ottelina Maria , barones van Balveren \ te 
Arnhem. 

13. N., zoon van Jhr. Mr. Rudolph Antoni Petrus 
Sandberg tot Essenburg en van A. C. Junius van Hemert, 
op den huize Klein Essenburg. 

20. Joanna Maria, dochter van Jan Joseph Godfried, 
baron van Voorst tot Voorst en van Anna Margaretha 
Elisabeth Maria Cremers, te VGravenhage 

HUWELIJKEN. 

1. Jhr. Leonard Willem de Gasembroot, geb. te VGra- 
venhage 29 Augustus 1853, zoon van Jhr. rrau9ois en 
van Jonkvr. Agneta Johanna Theodora van de Poll, met 
Cathérine Jacqueline Laure de Bruyn, oud 24 jaar, geb. 
te Amsterdam , dochter van Martinus en van Maria Cornëlie 
Georgine Conqueré de Monbrison, te Arasterdam. 

15. J. C. Camerling Helmolt, geb. in 1852, 1« luite- 
nant bij de hussaren , met Catherina Johanna , barones van 
Sytzama, geb. 12 Pebruari 1862, dochter van baron Mr. Johan- 
nes Galenus Willem Hendrik en van zijne 2^ vrouw Jonkvr. 
Gatharina van Haersma de With, te Zutphen. 

24. C. P. A. Gregory, luitenant ter zee, met A. J. 
Hasselman, te Zoelen. 

28. G. P. Preudenberg, weduwnaar van A. H. Stoop, 
met J. C. van Lennep, te Deventer. 

STERPGEVALLEN. 

(Fervolg), 

Januari 1883. 

27. Johanna Petronella Gatharina, barones van Eeede van 
Oudshoorn, oud 67 jaar, geb. te Leiden, dochter van 

(1) In Maandblad No. 8 te verbeteren: 

bl2. 16 regel 81 van onder: Baer lees Bêre. 
• 16 » 9 jy boven: Leiden lees Lienden. — 24 — baron Pieter Adriaan en van Catharina Maria Musqaetier, 
te 's-Gravenhage. 

25/30. J. P. Bodenstcin, oud 76 jaar, weduwe van 
Plorimand Joseph Alojs Ignace, graaf de Piccjuelmont de 
Vijles, te Batavia. 

Febeuaei 1883. 

6. Jonkvr Johanna Alberta de Jong van Beek en Donk, 
geb. te Breda 12 Juli 1882, dochter van Jhr. C. J. en 
van A. M. du Marchie Servaas, te Breda. 

(Pam. ber. 2 Pebr.) Hendrik Hooft Graafland, oud 76 
jaar, man van W. F. M. Eekhout, te Ruurlo. 

{HaarL Cour. 7 Pebr) Mr. Carel Jan Ernst Adriaan 
Marie Buchner, man van G. A. barones van Ittersum, 
Huize Oog in al, bij Utrecht. 

7. Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Oldenbameveld ge- 
naamd Witte ïullingh, geb. 25 Juni 1805, officier der 
orde^van de Eikenkroou, versierd met het Metalen Kruis, 
griffier bij het hoog militair gerechtshof te Utrecht, zoon 
van Jhr. Mr, Johan Gerard en van Lucia Catharina 
Stratenus, man van Jonkvr. Louisa Anna Alexandrina 
Ram , te Utrecht. 

8. Mr. Jan van Brakel Schimmel, geb. te Weesp, raads- 
heer bij het gereclitshof te 's-Hertogenbosch , weduwnaar 
1^ van Carolina Henrietta van der Meer Mohr en 2®. van 
Johanna Gomdia Verschoor, te ''s-Hertogenbosch. 

9. IJsbranda Tjeska Hoekseraa, weduwe van Mr Jolian 
Hendrik Quintus, te Groningen. 

10. ünico Hendrik van Notten, oud 52 jaar, zoon van 
Johan Carel en van Agatha Johanna Elisabeth Wilkens, 
weduwnaar van G. J M. C. de Joncheere , te Menton (Italië). 

10. Jan Viruly, geb te Schiedam, zoon van Jan en van 
Catharina Helena van Pelt, man van AVilhemina de 
Vree, te 's Gravenhage. 

12. Paulina Sara Maria Hinlopen, oud 72 jaar, dochter 
van Pieter Anthony, Heer van Sterkenburg en van Jonkvr. 
Anna Maria Comelia van Westrenen , te Utrecht. * 

12. Jhr. Mr. Pieter Adam van Holthe tot Echten, oud 
76 jaar, ridder der orde van den Ned. Leeuw, oud president 
van het provinciaal gerechtshof in Drenthe, weduwnaar van 
Jonkvr. Petronella Maria de Court, te Assen. 

13. Ontko Rhijnvis Peith , geb. te Weener (Oost- 
Priesland) 28 Juli 1813, zoon van Dr. Everard Eisso 
Christoftel en van Thalea Anna Magdalena Hesse , op den 
huize Boschwijk bij Zwolle. 

(HaarL Cour. van 19 Pebr) Anna Carolina , barones van 
üldeneel van Heerenbrink, geb te Brussel 4 December- 
1811, döbhter van baron Ilenri Pran^ois Antoine Gaspar 
Ignace en van zijne 2® vrouw Jeanne Prangoise Weemaels, 
weduwe van Josephe Ie Bron de Vexela, te Maastricht. 

14. Maria Johanna Catharina Alewijn, geb. te Hoorn 
2 Juni 1803, dr. van Mr. Prederik en van Margaretha 
Christina Opperdoes, te Hoorn. 

14. Hendrik Gabriël van der Kraan , 70 jaar , oud- 
secretaris van Groenlo, man van H. H. van Suchtelen, te 
Groenlo 

15. Henrietta Christine Engel enberg, oud 82 jaar, geb 
te Meppel, dochter van Johannes Rudolph en van Johanna 
Sidonia Hein, weduwe van Antonius Raedt van Oldenbame- 
velt , te 's-Gravenhage. 

16. Mr. Adriaan Willem Karel Ariëns, 63 jaar, te Utrecht. 
16. Mr. Johan David , baron van der Heim van Duy ven- 

dijke, geb. te Middelburg 2\ Augustus 1819, zoon van 
baron Mr. Johan Adriaan en van Jonkvr. PetroneUa Johanna 
Schorer, te 's-Gravenhage. 16. Jonkvr. Aiice Michiels van Kessenich, oud 10 jaar, 
dochter van Jhr. Mr. Louis Perdinand Hubert en van Anna 
Catharina Peijens, te Roermond. 

17. Jhr. Henri Louis de Geer, geb. op den huize lUjn- 
huizen bij Jutphaas 10 Maart 1827, zoon van Jlir. Jan 
Jacob en van Martha Johanna Meinertshagen , man van 
Maria Chriatina Jong, te Beverwijk. 

19. Jonkvr. Anna Justina Maria Gteertmida Six, geb. 
te VGravenhage*9 Augustus 1881, dochter van Jhr. J. D. 
en van G. J. S. barones van Lynden te 's-GFraverhage (zie 
Maandblad No. 3, blz. 15). 

20. Jhr. Daniel Bowier, gepensioneerd kapitein-Ioitenant 
ter zee, ridder der orde van de Eikenk roon, man van 
J. A. E P. Versvelt, te Voorschoten. 

21. Jhr. Willem Anne Röell, rentmeester van het kroon- 
domein, rentambt Tholen, zoon van Jhr Mr. Charles Henri 
en van Jkvr Wilh. Ijouise van Weyler, te Bergen op Zoom. 

21. Jhr. Jan Willem Jacobus de Marees van Swinderen, 
geb. 10 Juni 1861, zoon van Jhr. Mr. Jan Willem Jacobus 
en van Pompea Anna Prederika Siertsema, te Blijham. 

25. Anna Marie Reuchlin, oud 78 jaar, te Arnhem. Briefwisseling:. 

Redactie Maasgmcw te Maastricht. , Zes nummers van den 
loopenden jaargang ontvangen , wij verzoeken de laatst 
verschenen nummers. 

Verein Ht^rold, Berlijn Gaarne zullen wij in ruil ont- 
vangen de uitgaven der vereeniging. 

Academia Araldica Genealogica te Pisa. Zending van het 
Maandblad zal ons welkom zijn. 

Redactie de Portefeuilky Nieuwe Kuti^ en Letterbode. 
De verschenen nummers van den loopenden jaargang zien 
wij te gemoet. 

S. Beekkerk, te Leeuwarden. Zendt het artikel met platen, 
dan kunnen wij nader zien. Uwe bijdragen zullen welkom zijn. 

Jhr. J. J. P. te A. en P 'j. B. R. de P. te A. De 
statuten staan in Maandblad N". 1. 

i G. P. te A. Uwe bijdragen in dank ontvangen; gaarne 
zien wij meer te gemoet 

J. A.. te E. en W. Zendt ons den iVavor^c^ in ruil dan 
staat ook de boekerij u ten dienste. Zie het advertentiën- 
hoofd van het Maandblad. 

C. M. V. H. archivaris te D. Uwe bijdragen zullen steeds 
welkom zijn. 

Redactiën van verschillende couranten. Het Mrnndblad 
zal gezonden worden, mits men den inhoud vermeldt, en 
steeds een nummer toezendt van het blad waarin de ver- 
melding voorkomt. 

A D VERTENTIËN. Bij C. L. VAN Langenhuysen , te Amsterdam ^ is ver- 
schenen en bij alle boekhandelaren verkrijgbaar : 

Hngo de Groot en zijn Geslacht, DOOR A. A, VORSTERMAN VAN OYEN. 

"^rös f 1.757 Deze genealogie, opgeluisterd met vijf platen, biedt 
eene wederga aan voor die van Pieter Coivelitt. Hooft 
en zijjii ff^slaeht, uitgegeven in 1881. 

Gedrukt b^ OEBB. J. & H. VAN LANGENHUYSEN, te 's^xavettli^ MAANDBLAD 

VAN BET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." 

Leden te 's-Grarenluge botAlen per 
jaar , (behalve f 2.B0 entree) . . . / lo.oo 

Zij , die lid worden hi 1883 en buiten 
'g-tiraTenhage wonen / B.00 

Zij. dia lid worden na 31 Dec. 1883 
en ooi buiten 'B-GrayenhaKe wonen /B.00 

IdvertentiSn in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen, per rcfrel / 0.20 
Aftonderlgke nnmmera met verkrijgbaar. bestnar en wordt alleen aan de leden Tan 
het K^nootschap ^londen. Brieven en 
medeaeelinj^en, alwok b|jdraf;eD voor het 
Maandblad te zenden aan den secretaris N°. 5 's-Gravenhage, Juni. 1883. 28 Juli 1879, zoon van den groothertog Paul Friedrich en van Friederike Wilhelmine ALBXANDfitSE Marie 
Helene , prinses van Pruissen. 

Dochter uit dit huwelijk : 
Friederike Wdlielmine Elisabetti Alexandrine Augostine Marianue CEAKr-oriE, hertogin van Mecklen- 
burgSehwerin. geb. 7 November 1868. 

De 64 kwartieren van H. K. II. zijn te vinden in het werk vau C. de Franoqnen, Seeueil hittorique 
gèuéalogique , chronologitpte d noèiliaire des maiMM et familieê iUiuire» et tiobkt du Boyaume, précédé de 
la généalogie hUtarigue de la rnaiaon Tomle des Paga-Bat NaMau-Orange , nl de 32 van Koning Willem I op 
Tabel "V en die van Koningin Fredenka Louisa Wilhelmina op Tabel IX 

De stad 'sGravenhage gaf haar in April ISaO den titel van egeborene burgeres van 's Gravenhage". Naamlijst der Leden 

IM VOTflURDE VAN TOETIL£DtNa. J. C va» der Muelpn . 

A. A. Vorsterman van Üyen . 

M. A van Rhede van der Kluot 

J. A. de Bergh 

J. D. M de Klerk .... 

Jhr. Mr. E. van den Berch vui 

Heemstede 's-Gravenhage. 
id. 
id. 
id. 
id. R. P. van den Bosch .... 
Fred. Galand 


's-Gravenhage. 
id. 


0. 0. van Couwenberg. . . . 

J. B. Rietstap 

L. U. Rengers van Naerssen. . 
W. J. C. van de Watering (1) . 
P. R, Dingemans van de Kasteele 
Mr. C. J. van der Muelen . . 


id. . 

id. 

id. 

id. 
's<Qravezande. 
Delft. J. H. L. F. van IVanck . . . VGravenhage. 

Mr. P. F. Besier Mnastricht 

Mr, C. J. E. graaf van Bijlandt. VGravenhage. 
Mr. A. J. Enschede. .... Haarlem. 
J. H. van Duinen . , . . . Muiderberg. 
Jhr. V. J. G. Beelaerta van Blok- 
land 'a-Gravenhage. 

Alph. GoQvaerts Antwerpen. 

Pierre J. E. van Loon. ... id. 

ï. G. Waller Amsterdam.. 

L. 3. A, Braakenburg .... Leiden. 

8. Beekkerk ....... Leeuwarden. 

P. T. Bogaard id. 

Jhr. f. van Bevervoorden tot 01de- 

menle Amsterdam. 

S. J. L. baron Creutz .... Arnhem 

J. A. van der Poest Clement . Am^Jterdam. 

Mr. P. \j. de Gavere .... Groningen. 

W. J, Huygens 'a-Gravenhage. 

A. G. Westerouen vab Meeteren id 

W. E. C. Moens Lymington (Engeland). 

Fr. D. O. Ühreen Amsterdam. 

Mr. Th. L. L. Prins .... Haarlem. 

Mr. P. A. Tenckinck .... Arasterdam. 

Mr. J. Nanninga Uitterdijk . . Kampen. 

E L. Umbgrove iJtrecht. 

Mr. J. J. de Triea Twello. 

J. C. de Waart Dordrecht, 

J, Ü. Wagner Arnhem. 

G. J. Boekenoogen Wormerveer. 

A. O. Bondam Groningen. 

Jhr, J. F. Ij. Coenen van 's Gro- 

vesloot Utrecht. 

J. W. C. del Court van Krimpen Haarlem. 

P. N. van Doominck .... id, 

J. Q. de Groot Jamin Jr. . Amsterdam. 

W. de Jong 's-Gravenhage. 

Mr. K. J. F. C KneppelhoQt 

van Sterkenburg Utrecht. 

W. L. Koopmana Wormerveer, 

Mr. K. M. G. de Meijier. , . Arnhem. 

Mr. N. F. van Nooten. . . . Utrecht 

J. J. van Oordt Zeiat 

A. A. Reepmaker Brielle, 

J, C. F. van Sandick .... Deventer. 
Jhr. Mr. A. F. O, van Sasse van 

I Jsselt 'a HertogenboBch. 

J. M. C. van Blaauv Sonnevelt 

van den Bergh ..... Haarlem. 

Anth. E. Grolman Utrecht. 

Mr. D. Engelberta Vorden. 

G. II. J. C. Esohaazier . . . Amsterdam, 
Mr. B. F. W. Ton Briicken Fock Wiesbaden. 

W. de Haas IJzendoom. 

A. Ij, Krook van Harpen. . . Amsterdam. 
Ij A. f. H. baron van Heeckeren Zutphcn. 

C. C. Hoffmann Maastricht. 

J. A. Koopmana Nijmegen. 

P. A. N. S. van Meurs . . . Utrecht. 
Mr. J. I. D Nepveu .... id. 

J. Wenning Yzn. . ... Leeuwarden. 

J. H. J. van Wageningen thoe 

Dekema id. 

H^ maandblad vordt in mil gezonden aan: Verein Adler Weeneii. 

w Greif Beriijn. 

Koninklijke Bibliotheek . . 's-Gravenhage. 

Maasgouw Maastricht. 

Portefeuille. Amsterdam. Geneiilog:iSii stinien3:esteld door de gebroeders 
vao Atteveld. 

In het midden der XVII eenw woonden te tltrecht de 
gebroeders H. en J. vnn Atteveld ; de een was advncJiat en 
de ander kunstschilder. Zij waren beiden vlijtige beoefenaars 
der geslachtrekenkunde en een aantal door ben vervaardigde 
en met gekleurde wapens versierde geslachtregisters zijn nog 
bij verschillende personen aanwezig. De ontwerijen en genea- 
logische aanteekeninaren , waaruit die opgemaakt zijn, be- 
rusten op het Provinciaal archief te Utrecht, Daar zij voor- 
namplijk naar authentieke bronnen zijn samengesteld, zijn 
deze aanteekeningen van veel belang. Niet alle ontwerpen 
zijn evenwel geschikt om in druk te worden uitgegeven, 
daar bij vele genealogie» de aansluiting gemist wordt, 
Bij de meeste d«r daarin voorkomende personen en gebeur- 
tenissen zijn de bronnen aangewezen, doch wegens de ver- 
schillende verkortingen niet altijd even duidelijk, liet 
zijn waarschijnlijk de boeken, die in het werk van J. 
Barman , getiteld ; UtrechUche Jaarboeken van de XV' 
eeuw, in het voorbericht vermeld zijn, benevens de leen- 
registers. Ik geef ze dus zoo als ik die gevonden heb, doch 
met eenige aanvullingen uit bronnen, die óf niet door de 
Atteveld'a geraadpleegd zijn, óf eerat later bekend zijn 
geworden. 

VAN Lanscroon. 
Het geslacht van J-anscroon, ook Lantscroon, Lanscrone, 
Landakroon of Lantskroon geschreven, is eon der oude 
Utrechtscbe gealachten, waarvan vele schrijvera meldiiig 
maken en die in de regeering der stad Utrecht eene voorname 
plaats bekleed hebben. 

Het wapen is in goud drie zwarte kroouen (zie de Wapen- 
kaart der Omle Edele en Aanzienl^ke Gexlaehten des Slicht» 
van Utrecht, enz. door Willem Langerack). In het wapenboek 
van B. Barkhuis, dat op de heraldieke tentoonstelling te 
VGravenhage, onder N°, 31S4 tentoongesteld was en dat in 
1710 vervaardigd werd, is de helm gekroond raet de in Holland 
vroeger in gebruik zijnde kroon van drie bladeren en twee 
paarlen iFransche markiezen kroon) en het helmteeken 
twee uitkomende zwarte beerenpooten, in iedere klauw een 
gouden ba! houdende. 

De klauwen dienen uit een gouden kuip met drie zwarte 
hoepels te komen. 

De kroonen in het schild worden in het Armorial van 
J, B, Rietatap opgegeven ala iiAt sable on d'azur», en daar deze 
beide kleuren ook veel gebruikt worden om aan te duiden 
dat de aldus gekleurde voorwerpen van ijzer zijn, zoo zou 
men hieruit kunnen opmaken, dat deze kroonen misschien 
een versierde voorstelling waren van de vroegere stompe 
lanspunten ('), die op sommige steekspelen gebruikt werden 
en welke figuren ook in wapens voorkomen, onder anderen (') Deie stompe lanspunten «Kvönl» gemtsmd, vindt meno.s, 
afgebeeld iii het prachtig plaatwerk, iFreyilal ()l<s Kaisera Maxi- 
milian I Tumiere und Mummereien, Wien 18^», alwaar men op 
blz- VllI van de daarbij behoorendc besclirijving leest; 

iltom Es Koliun sein III Rennen, in der gestall das ainer ain 
Krönl der ander ainen scharFen Rennspiess hab.i 28 in dat der familiën de Cotterel en Doublet. Het wapen met 
deze lanskroontjes zon dus behooren tot de zoogenaamde 
sprekende wapens. 

De eerste persoon, die in het handschrift der gebroeders 
van Atteveld voorkomt, is Johan van Lanscroon, gehuwd 
met een dochter uit de familie van der Sterre. Hij en zijne 
kinderen zijn vermeld A**. 1346 {Liber Cer, A. 46) en hij was 
schepen te Utrecht 1366 (Lib. D, 138). (Jhr. J. J. de 
Geer van Oudegein, Archieven der Ridderlijke DuiUche Orde^ 
enz. blz. 370). Zijiie kinderen waren Eoetard, die volgten 
Braem van L. gehuwd met Juffr. Alijt, dochter van Alphardus 
de Lichtenberg (1402 ü. 174; 1404 Reg{vster?) 15). 
Volgens de geneal. Lichtenberg, ook door de Attevelds ver- 
vaardigd, was de vrouw van Alphardus de L. Jutte "Vresen 
{Liber Albuê X 143) en zegelde zijn broeder Jacobus met 
drie leliën. 

Boetard van Lanscroon leefde omtrent 1360 en trouwde 
Alfarda van Lichtenberg, Alfardsdr. (dus vermoedelijk zuster 
van Alijt) 1380 (JD. 138). Zij lieten 6 kinderen na, 

in«. Generatie. 

1. Adriaan van Lanscroon was A**. 1419 met Alijt van 
Baephorst getrouwd; zij was Gijsbertsdr. (lib, D, 120). 
Schepen te Utrecht 1419, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 60 en 68 (Burman, Utrechtsche 

jaarboeken.) Hij leefde nog in 1471. Zie hunne kinderen 

bij A 

2. Braem van Lanscroon 1402. 

3. Alphart van Lichtenberg, proost van St. Salvator te 
Utrecht 1416, 1399 (%. lib, Alb, 121) 1404; volgens 
Atteveld had hij een zoon Volcart van Lichtenberg, canunnik 
van St Marie te Utrecht. 

4. Jan van Lanscroon, Anno 1395 vermeld met Joffr. 
Elisabeth, sïjn wijf. Heer Petersdochter van Vtenhamme 
{Lib, cer. A. 146) 1366, 68 {Reg. lib. D, 22), 1392,1370 
{Reff 79, D, 42). Schepen te Utrecht 1402, 4, 6, 8 en 10. 
In den oorlog tegen den heer van Arckel waren hij en 
Vrederic van Drakenborch, de beide hoofdmannen van de 
eerste batalie (voorhoede) van de Utrechtsche gilden in 1403 
en als zoodanig bij het beleg van het kasteel Everstein 
en hebben in 1405 dit kasteel //nog nader door het stellen 
//van eenen hechten tuyn en heyning benauwt, zoo dat er 
/f niemand uit of in kon. Tot dat eindelijk .... Everstein 
ffBsn den Bisschop werd overgegeven^ en het kasteel tot den 
grond toe afgebroken. Hertog Willem van Beijeren, graaf 
van Holland, had insgelijks het op een kwart uurs van 
Everstein gelegen kasteel Hagestein, op dezelfde wijze in- 
genomen (Burman , Ulr. Jaarh), De belegering dezer beide 
kasteelen is een zeer merkwaardig feit uit de Nederlandsche ge- 
schiedenis. In de eerste plaats omdat volgens de oude 
Kronyken daarbij voor het eerst in Holland gebruik ge- 
maakt is van het buskruid (*), en in de tweede plaatsom- 
dat van deze omheining of tuin /'het wapen (of beter 
//gezegd het devies of zinnebeeld) van Holland, waarbij 
i^eene maagd in eenen tuyn besloten verbeeld word, zijnen 
yyoorspronk verschuldigd is^ (Burman). Behalve op vele 
Hollandsche munten en papiermerken komt deze Hollandsche 
tuin ook in de wapenkunde voor {Caüilogus der Heraldieke (') In Overijssel werd evenwel reeds vroeger gebruik gemaakt 
van het buskruid, nl. bij de belegering van het Icasteel van Evert 
van Essen, te Eerde, welk kasteel toen in 1380 door de burgers 
van Ka nripen, Deventer en Zwolle ingenomen werd. Zie Mr. J. Nan- 

njnga Üitterdijk , Kampen , geschiedkundig overzicht en merk- 

waardig f^^^^' Kampen, 1878. bJz 9. tentoonsiellingte^s^Gravenhage N<». 5121 en 5124). Ook in 
het wapen der familie Aleuians (J B. Kietstap, Wapenboek 
van deti Nederlandschen Adel) en in dat van Alting. 

Tengevolge der onlusten in Utrecht in 1514 werd hem 
en nog eenige anderen, die hunne verbannen vrienden had- 
den trachten te helpen om weder in de stad te komen , 
voor een reeks van jaren hun stem in hunne gilden ont- 
nomen (Burman), Zie zijn kinderen bij B. 

5. Jonkv. Gode van Lanscroon tr. BemtProeys, van Her- 
bertscop, dat hij A*^. 1386 voor 650 oude gouden Franksche 
schilden verkocht aan het Capittel van den Dom (AUeveld), 
Schout te Utrecht 1388—1410 (Idem); was ook als hoofd- 
man bij de belegering van Everstein 1406 (Burman). Daar 
hij tegen het verbod van den raad «'gereijst heeft ende bevint 
>ifgehadt heeft mitten Joncheer van Gaesbeec ende insineu 
/ydingen^ verbeurde hij 50 pond en zijn burgerschap, woens- 
dags na Tiburcii 1410 (Buurtspraatboek). Gebannen uit 
Utrecht even als zijn zoon en nog eenige anderen, ^s maan* 
dags na onzer Vrouwendag assumptio 1413, doch krijgt 
weder vergiffenis 11 October 1415 en wordt raad 1417, 11) 
en 23; burgemeester 1421 en 25; ijvert zeer om Audolph 
van Diepholt tot Bisschop te doen verkiezen 1423. 2^^1t- 
een brief voor Joffr. N. weduwe Jans va Haeck, waarbij 
zijn schild met een helm gedekt is 1424 (Atteveld). Toep. 
bisschop Sweder van Cuylenburg in 1425 ingehuldigd 
werd is hij door de ballingen, die met dezen binnen de s^ 
kwamen, in zijn bed doodgeslagen 21 Augustus 142S 
{Burman). 

Zijn 2« vrouw was eene dochter van Jacob van Lichten- 
berg (AUeveld). 

6. Jan van Lichtenberg komt voor in zekere uitspraak 
A'. 1399, zegelt (Lib, Alb. X fol. 121), schepen 1888 
(B, 30, 179). Zijn vrouw was Joffr. ABzeline A^. 1407^ 
of Joffr. Lijsbeth A°. 1395 (Atteveld). 

Omstreeks dezen tijd leefde nog Heer Willem van Lands^ 
kroon, deken en kanunnik der groote kerk te Dordrecht 
1368 tot op zijn overlijden 21 October 1876 (S. v. Leeuwen^ 
blz. 1334); ook vermeld als kanunnik A<>. 1366 (Idem), 
Of hij tot het Utrechtsch geslacht van dien naam behoorde,, 
is mij onbekend. 

IVc generatie: 

A, 1. Jan van Lanscroon, oudste zoon van Jonkv. Alijt» 
beleend met een tiende in Jutphaes A^ 1440, na zijn. 
moeders dood (Leen Reg, van Loenresloot; Atteveld), 

2. Boetard van L. , schepen te Utrecht 1434, 36, 38, 40^ 
42, 44, 46 en 48 (Burman)^ was ook A<* 1442 burge- 
meester der Vijven en omdat hij toen des nachts, buitea 
weten van de oversten, de poorten der stad ontslotea 
en de dochter van Peter Grauert uitgelaten had, be- 
sloten de schepenen, raden en ondermannen, dat hij van 
nu tot Vrouwen lichtmisse naastkomende geen lid der 
Vijven of burgemeester der Vijven wezen zou. Zaterdag na 
Divisionis Apostulorum (IJuurtspraakboek ; Burman)^ st 1449» 
avunculus (d. i. oom, broeder van de moeder) Margar, de 
Brakel , fol. 122 , 123 (Atteveld). Zijn vrouw was Anna Jansd''» 
va Hoey (Atteveld) ^ die er bij voegt obiit A** 1438, doch uit 
Sckoemaker , Beschrijving van Utrecht (M. S. Kon, BiUiatheei^ 
blz. 73) blijkt, dat zij in 1459 overleden en in de St. Ser- 
vaeskerk begraven is. Zij wordt aldaar genaamd Johanna^ 
Boeters wijf van Lanscroon. Zie hun kinderen bij . . C. 

3. Gijsbert van Lanscroon, der duitsche heeren orde 
't Utrecht (Atteveld)^ krijgt als zoodanig geleide van de 
stad Utrecht 10 Maart 1455 tot beloken paesohen dage 
toe naestcomende , alwaar zijn naam gepeld wordt /rvan 29 LantsohcroBe^i^ {BuurUpraakboek ^ fol. 72; Archieven der 
Dwtêche orde, N*. 371). 

4. Jonkv. Wendelmoet , non te Wittevrouwen te Utrecht , 
Adriaen van Lanscroonsdr. 

5* Jonkv. Alijt van Lanscroon, vermeld A* 1442 {Lïb. 

F. 2. fol. 207). 

B. 1. Jonge Jan van Lichtenberg van Lanscroon, schont 
te Utrecht A° 1424 (AUeveld), schepen 1444, 48 {Burman). 
Bij Atteveld is hij vermeld als burgemeester en dan is hij 
dezelfde , die bij Burman als Jan van Lichtenberg de Jonge 
voorkomt zonder den naam van Lanscroon, en is dan burge- 
meester 1442 en 59, schepen 1446, 57, 61 en 63, een 
der verdinkmeesters 1458 (deze werden aangesteld om met 
de ingezetenen ten platte lande, die het branden, 
plunderen en roven wilden afkoopen, nopens den prijs 
der brandschatting overeen te komen ; Burman). Hij zegelt 
A^ 1448 (Lib. Cer. A. fol. 26). 

Zijn huisvrouw was Joflr. Alijt Taets van Amerongen 
Ao 1441 {Atteveld). Zie hun kinderen bij 1). 

2. Braem van Lichtenberg van Lanscroon zegelt mot 
zijne broeders 1404 (Lib, Cer. A. 110), schepen 1448 
(24*. D. 108). 

5. Jacob van Lichtenberg zegelt Ao 1399 met Jan 
van Lichtenberg, beiden uit Lanscroon (i^. Alb, X. 121), 
evenals Jan, Braem, Jacob en hun zuster Jofir. Jutta 
1894 (B4:g. 108, 168). 

4. Jonkv. Jutta van Lichtenberg, tr. Jan ian Groene- 
wonde {Atteveld). 
V® generatie: 

C. 1. Johan van Lanscroon, schepen te Utrecht 1461, 
onderman van het bakkersgilde 1467, 69, 75, raad 1471, 
73, 79, schepen-burgemeester 1477, 81 {Burman), Is een 
der^i^evaardigden der stad Utrecht bij de beslissing van 
een geschil tusschen Yolente van Laking, weduwe van 
Heer Beinout van Brederode en Heer Beyer, heer tot 
Broichusen (Broekhuysen), ridder, 8 Mei 1478 {Idem), 
Ten gevolge van de aanhoudende twisten met de Oelder- 
schen, hadden zijne goederen in het Sticht, die bij de 
Oeldersche grenzen lagen, veel schade geleden en de raad 
der stad Utrecht gaf hem en Zweder van Montfoort ver- 
gunning irdat zij van Baits wegen bezetten zeilen moigen 
/rdie Oelresche mit hoer live ende goede, voir hoere 
ir bedachte, die zy voer onsen Baide gedaen hebben, te 
/r weten .... ende Jan van Lantscroen op Oodert van 
/r Scarpenzeel (Scherpenzeel) ; behoudeliken dat zy niemant 
# bezetten zullen anders, dan elck wt den vierendel , daer 
#hure gebreken inne gelegen zyn. Des saturdags na den 
# dertienden dach 1479^ {Idem), In de maand Mei van 
het jaar 1479 is hij door Bisschop David met vele andere 
magistraats personen uit de stad gebannen {Idem), Is dood 
A* 1502 {Lib. Cer, fol. 163), zijn vrouw was Joffr. Lysbeth 
Utenham (Atteveld). Zie hun kinderen bij E. 

2. Adriaen van Ijanscroon, vermeld 1441 {Lib. J9, 121), 
schepen te Utrecht als jonge A. v. L. 1448; wordt in 1449 
door Bisschop Budolf uit de stad gebannen , doch krijgt in 
1455 zijn buigerrecht weder terug, raad 1457, raad- 
bni^meester 1458, schepen-burgemeester 1462 en Q^^ 
schepen 1463, 74 en 76 {Burman), In den ooriog met 
Antbony den Bastaard van Bourgondie, broeder van Bisschop 
David, werd hij aangesteld tot schatmeester, 19 Eebruari 
1458. Deze betrekking bestond in het schatten en het 
vaststellen van het losgeld der (krijgs) gevangenen, welke 
hunne vrijheid voor geld wilden bekomen {Burman), 

8. JofiBr. Hadewich van Lanscroon , huisvrouw van Steven van Rutenborch, wiens moeder 2 vleugels in haar wapen 
voerde {Atteveld). 

4. JoflFr. Clara van Lanscroon, non in het klooster van 
St. Servaes , 3 kalende Augustus 1464 {Atteveld). 

D. 1. Dirk van Lichtenberg en Lanscroon tr. Alijt 
Willem van Wijeken, zuster van Mechtelt, erft bij Lichten* 
berg {Atteveld y die hier niet zeer duidelijk is). 

2. N. van Lanscroon , ridder ten Duitschen huize, wiens* 
moeder Taets was, misschien broeder Jacob van Lichten- 
berg ex Lanscroon, commandeur te Dieden A^ 1491" 
{Bég. 25), laat na Fl 

8 Johan van Lichtenberg, na den dood van Jan van 
Hammerstein beleend met een tiend de cleine Beekhoven 
genaamd, 1493 {Lib. Cer. 177). Is dood 1501 (zie bij F.). 

4. Margareta van Lichtenberg tr. Anthonie van Drie- 
bergen. 

TI« generatie: 

F, Gijsbert van Lanscroon, schepen te utrecht 1501, 
1514, schout tot 1521. Hij was gehuwd naar het zeggen 
van Henr. van Nievelt met Joffr. Petronella Jansdr. van der 
Haer {Lib, F. fol. 23, 144 ; Ajtteveld), Zij laten na . . (?. 

F. Jofir. Alijt van Lichtenberg van Lanscroon, beleend 
met de kleine Bockhovens tiend na den dood van haar 
oom Johan {Lib. Cer, A. ISI^ 162), was gehuwd met 
Adriaen van Pallaes, die haar A° 1503 tocht aan het 
huis van Pallaes in Utrecht. 

Vil» generatie: 

O 1. Adriaan van Lanscroon, schepen te Utrecht en tus- 
schen 1526 en 42 getuige bij de huwelijksche voorwaarden 
van Qerrit van Gulenburch en Jofir. Margrita van der Haer 
A» 1522 (Lib, F, fol. 51) Tr. Brigta (Brigitta?) Dirksdr. 
van Jutphaes. Zie hun kinderen bij H. 

2. Jan van Lanscroon laat 2 natuurlijke dochters n&^ . . /• 

8. Gijsbert Gijsbertsz. van Lanscroon. 

4. Simon van Lanscroon, geestelijke. 

5. «Loef van Lanscroon is in 1517 nog minderjarig. 

6. Frans van Lanscroon, vermeld A^ 1517, is jong 
gestorven. 

7. Misschien nog een dochter, gehuwd met J. van 
Weede, want Atteveld vermeldt: /f Omtrent dezen tijd werd 
geboren een dochter van Jan van Wede (Weede) met een 
Lanscroon getrout^. 

8. Boetard van Lanscroon Gysbertszn., 1517, woonde 
op de Breestraat te Utrecht; volgens het testament van 
zijn moeije Jofir. Alijt van der Haer, A** 1542 krijgt hij 
eenige goederen. Tr. Gunegonda van Baexem Hendriks dr. 
1534, 1550, 1563. Zij laten na K. 

VIII* generatie. 

H. 1. Gijsbert Lanscroon tr. Joffr. Gatarina van Abcoude 
van Meerten, die A^ 1605 overleden is. Zij was een dochter 
van Ernst, schout van Gulenburch, Jan Taets zn. ezMar- 
garita natuurlijke dochter van Gerrit van Gulenburch, en 
van Geertruijt van Velwijck (Belwijck of Welwijck), {zie 
genealogie Abcoude van Meerten door van Atteveld). Zij 
laten na L. 

2. Johan van Lanscroon woonde binnen Utrecht, sche- 
pen aldaar, st. in October 1597. Hij was gehuwd met Joffr. 
Anna van Gouwenhoven van der Borch en laat na . . Jf. 

3. Boetard van L. st. te Utrecht A^ 1601 en is in de 
St. Jacobi kerk begraven, tr. 1^. N. zuster van Glaes van 
Oestrum of Oostrum. Haar vader was Glaes, ridder, heer 
van Yuijlkoop en Wikkenbuig, beschreven in de ridder- 
schap van Utrecht en haar moeder Mathea van Malsen 
{Oeneal, van Ooetrum door van Atteveld). Hij tr. 2*. Joffr. 30 ! L^ Doeke van Deventer, die st. 1606 en bij haar man be- 
graven is. Kinderen uit het Ie huwelijk N. 

4. Erans van Lanscroon, tr. te Leiden met Joffr. Maria 
Tan Boshuysen {Attsveld). Zij was een dochter van Lieven, 
beschreven onder de edelen van Holland A** 1549, Willems 
zn. ex Maria van Kerkwerve en van Catharina van der 
Gracht (S. v. Leeuwen), Zij laten na O. 

5. Loef van Lanscroon, baljuw van VQravenhage , tr. 
te 's-Gravenhage Joffr. Maria van der Does, dochter van 
Jacob, heer van Noordwijk, gouverneur der stad Leiden 
gedurende het beleg in 1574, Hendrikszn. ex. Adrianavan 
Boshujzen en van Clara van Adrichem {Kok^ Oeneal van 
der Does). Zij st. 1587 (Kok, idem) en hij tr. 2°. Joffr. 
Johanna 't Seraerts, dochter van Lodewijfc, baljuw van 
VGravenhage (AUeveld). Uit het Ie huwelijk een dochter . . P. 

/. 1. Catarina, natuurlijke dochter van Jan v. L. ver- 
meld 1542 (AUeveld). 

2. Janna, idem {Idem). 

K. 1. Gijsbert van Lanscroon was volgens eene ver- 
klaring zijner ouders A' 1563 vier en twintig jaar oud 
(Lïb. E. fol. 158), tr. Joffr. Hester van Beusecum, laat 
na een zoon Q. 

2. Hester, natuurlijke dochter van Boetard, zooals blijkt 
uit het testament van Alijt van der Haer (i^id. j&. /W 144). 

J. C. VAN DEB MUEIJIN. 

(Wordt vervolgd.) Hij schrijft slecht; zij toekent met een kruisje. 
Herman SagÜeven van Erbevelt, oud 32 jaar, kistemaker 
in de Armsteeg, wordt in Augustus 1705 ondertrouwd 
met Rachel AUer. 

De beide eersten behooren zeker bij elkaar, de £lber- 
ferder kan wel een jongeren Nederlandschen tak dan het 
schildersgeslacht overgebracht hebben ; immers is Saftleben 
eene plaats in de Bijnprovinciën. 

J. G. Feederiks. De moeder van Jan Wagenaar. 

Pieter Huisinga Bakker zegt, dat zijne schoonmoeder 
//eene bloedverwante van den vermaerden schilder Sagtleven^^'' 
was. Hij was getrouwd met Elisabeth, eene zuster vau 
den geschiedschrijver en verloor zijne vrouw in 1766 , 
maar bleef de vriend van zijn' zwager en werd diens levens- 
. beschrijver. Dit is reeds opgemerkt in de RotUrd, Hisioriebl. 
Geneal. Aant. I, 673. Het blijkt niet, of dit eene over- 
levering was of een kleine ijdelheid, terwijl er geen sprake 
is van bewijs in de woorden van Bakker , die ten minste 
de ijdelheid had van den naam zijner geboorteplaats voor 
dien van zijn geslacht te plaatsen. Het opstel in het 
Archief voor Ned. kunstgesch. V, 115 — 128, geeft aan- 
leiding tot twijfel en de geslachtstafel bevestigt geenszins het 
geringste vermoeden. De oude Saftleven, Herman I of de 
grootvader der Delftsche en Utrechtsche kunstenaars, en 
die zelf schilder genoemd wordt, is tot nu toe weinig be- 
kend en wij zoeken nog naar de plaats, waar hij van daan 
kwam. Eene verwantschap met de in bedoeld stuk voor- 
komende Saftlevens kan men niet uit het bekende af- 
leiden ; alleen is het niet onvoorwaardelijk te verwerpen , 
dat een andere tak dan die der schilders bestaan heeft, 
en dat die eerst door den roem van Wagenaar en de 
welvaart van den geletterden Bakker opgemerkt werd. 

Volgens het kerkelijk inteekenboek N^. 143 (te Amster- 
dam) werden den 27 April 1708 in ondertrouw opgenomen 
Jan Jragenaer (teek ent oer) van Amst., schoenmaker, wed^. van 
Aeltje van Ernst, wonende in de Wij(d)e steeg, en Maria 
Sagtleven, van Doesburg, 24 jaar, woont op den Kuweelen 
burgwal; hare moeder Elisabeth Hoenders, te Deutekom. 

Dat de familie in de laatstgenoemde plaats nog in een 
anderen stam vertegenwoordigd was, leert het huwelijk 
van 17 April 1721 tnsschen I)irk Sagtleven, vdm^Deniekomy 
18 jaar, in de Gravestraat; zijne moeder Jacomina ten 
Ham tot Deutekom , en Clara Bolk , van Almelo , 32 jaar , 
in dö Warmoesstraat ; hare moeder tot Almelo. Geboorteplaats van Harfaritha Sandra, de heldin van 

Aardenbarg: in 167^. 

In de Bijdragen voor Zeeuwsch Vlaafideren door H. Q. 
Janssen en J. H. van Dale komt op blz. 199 van de 
kleinere bijdragen iets voor betreffende deze heldin en oppert 
wijlen laatstgenoemde heer het gevoelen, dat zij te Haarlem 
geboren werd; uit goede bron, eene breedvoerige genealogie 
van het geslaclit Sandra, opgemaakt door Mr. Pieter Johan 
Macaré in 1766, kunnen wij het volgende omtrent haar 
mededeelen. 

Marguerite Sandra, dochter van Jean Sandra en Cornelia 
van Ackersdijk, werd te Middelburg geboren den 7 
Januari 1629, den 11 October 1656 huwde zij in Ie 
huwelijk te Sluis Joan f raudenius , geboren te Gouda; 
daarna hertrouwde zij aldaar 26 Juni 1660 met Jan 
Pieters Puijs van 's-Gravenmoer, weduwnaar van Jannetje 
Daniels van Biet. Nog later huwde zij ook te Sluis den 
17 Juni 1668 met Pieter Rooman , geboren te Haarlem 26 
of 27 Juli 1614, schepen en later burgemeester der stad 
Aardenburg, weduwnaar met kinderen van Anna van der 
Hove; hij stierf te Aardenburg en werd aldaar 13 April 
1677 begraven (1). 

Marguerite Sandra stierf te Aardenburg den 21 Juni 
1674 en werd aldaar den 26 Juni daaraanvolgende be- 
graven. 

Geen kinderen liet zij na uit een dezer huwelijken. 

A, A. V. V. O. Geboorten, hnwelgken en sterfgrevallen in adeliy ke- 
en aauzienltjke geslachten. 

Maaet 1883. GEBOORTEN. 

1. N. dochter van Jhr. Carel Frederik van de Poll en 
van Eugenie Préviniaire, te Haarlem. 

2. N. zoon van Eran^ois baron van Aerssen Beijerèn 
van Voshol en van Sophia Wilhelmina Maria Vrolik , te 
Amsterdam. 

4. Isaac Laurens , zoon van Jhr. Laurens van den Berch 
van Heemstede en van Jonkv. Geertruida Schuurbeque 
Boeye , te 's Gravenhage. 

4. Marie "Victoire Elisabeth Josepha Auguste, dochter 
van Hidde Hendrik Eduard baron van Voorst tot Voorst 
en van Alphonsa Erancisca Victoria Maria barones Hacfort 
tot ter Horst , te 's Gravenhage. (1) In de Berenning van Aardenburg in 1672, SchoonhoTen 1872, 
wordt door den Heer G. A. Vorsterman van Oyen op blz. 44 gemeld , 
dat b\j op 9 of 10 October 1677 gestorven was. Welke datum juist is, 
lal nader moeten blaken. Omtrent de schrijfwijze Roman of Rooman is 
men bet ook niet eens. 31 — 12. N. zoon van Mr. Daniel Adriaan graaf van Limburg ( 
Stirum en van Jonkv. H. F. J. P. Sandberg, te Utrecht. 

18. N. en N. zoon en dochter van Coenraad Jan baron 
van Hemert tot Dingshof en van Jonkv. Anna Adriana 
Beinira Hendrica van der Wijck, te Assen. 

13. N, zoon van W. F. Leemans en van A. M. F. 
barones van Heerdt, te Rotterdam. 

18. N. zoon van Mr. E. van Bensekom en van Jonkv. 
P. G. Strick van Linschoten, te Loenen aan de Vecht. 

19. N. zoon van J. W. Cramcras en van Anna Maria 
de Beijer, te Amsterdam, 

20. N. dochter van Daniel Jan Steijn Parvé en van C. 
P. E. A. H. barones van Boecop , te Hoek van Holland. 

28. Jeanne Charlotte Anna, dochter van Amold Gijsbertus 
Westerouen van M eeteren en van Martina Pièria de Eouville, 
te 's Gravenhage. 

26. N. zoon van Mr. A. A. van der Mersch en van 
Jonkv. Anna Maria Wilhelmina Jacoba Backer, te Haarlem. 

27. N. zoon van Schelte baron van Heemstra en van 
Catharina Elisabeth Lonise barones Sloet van Zwanenburg, 
Huize ter Leede bij Sassenheim. 

28. N. dochter van Dr. Anton Th. Moll en van J. 
C. J. van Persijn , te Utrecht. 

29. N. dochter van Mr. Antony Oomelis de B»aaijdt 
en van Jannet Elisabeth Kraijenhofl van de Leur, te Zwolle. 

80. N. dochter van Mr. Antonie Marinus Pleite en van 
Anna Maria Adriana Boëll, te Heerenveen. HUWELIJKEN. 1. Dirk baron van Asbeck, geb. te Noord wijk 1 No- 
vember 1854, civiel-ingenieur, zoon van baron Qerrit 
ferdinand en van Jonkv. Caroline van Hogendorp , met 
Jonkv. Isabella Francisca Mollerus , geb. te Amsterdam 
20 Maart 1868, dochter van Jhr. Mello Hendrik en van 
Agnes Willemina de Wildt, te Arnhem. 

1. Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck , geb. te 
Utrecht 5 Maart 1856, zoon van Jhr. Matthias Margaretus 
en van Jonkv. Constantia Maria Margaretha van de Poll, 
met H. Th. barones Sloet, te Utrecht. 

9. Eliza Theodoor van Delden , geb. te Menado 28 Januari 
] 849, waarnemend adsistent resident van Groot-Atjeh, zoon 
van Franciscus en van Johanna Wilhelmina Maria Duyvené, 
met G. Pruys van der Hoeven , te Kotta Radja. 

12. Albertus van den Brandeler, geboren te Haarlem 8 
Augustus 1851 , ridder der Militaire Willems orde, adjunct- 
in^ecteur bij de maatschappij tot exploitatie van staats- 
spoorwegen, zoon van Johannes Petrus en van Jonkv. 
Wilhelmina Comelia Quirina van de Poll , met Maria Alber- 
tina van Hoogeveen, oud 21 jaar, geb. te Bandong (Oost- 
Indië), dochter van Willem Erederik en van Pauline 
Wilhelmine Louise Holle, te 's-Qravenhage. 

15. Jhr. Mr. C. J. den Tex met O. J. Biben, te 
Amsterdam. 

15. H. M. J. van Lennep met E. Cloetta, te Zurich. 

29. Antonis Jacob Herbert baron van Lynden, geb. te 
Zntphen 6 Eebruarij 1847, luitenant bij de artillerie , zoon 
van graaf Mr. Eudolf Willem en van Jonkv. Antonia Elisabeth 
van der Heim j met Jonkv. Henriette de Jonge , geb. te 
Zierikzee 18 Juli 1858 , dochter van Jhr. Casper en van 
Johanna Wilhelmina de Crane, te 's-Gravenhage. 


29. Dr. M, A. Brants, zoon van Mr. Jan Isaac en 
van Catharina Zwanida Johanna Mathilda van LöbenSels, 
met Jonkv. Bigtje Johanna van Andringa de Kempenaer^ 
geb. 9 April 1858, dochter van Jhr, Tjaard AnneMarius^ 
Albert en van Amalia Gerardina IJssel de Schepper, te 
Leeuwarden. 

STERFGEVALLEN. 

1. Erancicus Antonius Joseph Carel baron van Voorst 
tot Voorst , geb. te Zevenaar 15 October 1801, ridder 
der Militaire Willems orde, der orde van den Nederland- 
schen Leeuw en der orde van de Eiken Kroon, gepensioneerd 
luitenant-kolonel der kavallerie, zoon van baron Joseph 
Johannes Mattheus en van Anna Maria barones vau Schueren, 
te 's- Gravenhage. 

4. Jhr. Mr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein, 
geb. te Utrecht 5 Julij 1811 , lid der ridderschap van 
Utrecht tot 1851 , raadsheer in het voormalig provinciaal 
gerechtshof van Utrecht, zoon van Jhr. Paulus Willem en 
van Henriette Hofmann , weduwnaar van Caroline Wilhelmine 
Marianne van Hogendorp, te Utrecht. 

6 Mr. Carel George Unico Willem baron van Heeckeren 
van Wassenaer, geb. te VGravenhage 4 October 1856 , 
zoon van baron Jacob Derk Carel en van zijn 2e vrouw 
Isabella Antoinette barones Sloet, op het kasteel Twickel 
bij Delden. 

8. C. J. ü. Cunaeus, oud 79 jaar, weduwe van N, 
de Eremery, te Leiden. 

8. Wilhelmine Henriette Gockinga, geb. te Groningen 
24 Juli 1817, dochtervan Joseph en van Catharina Mod- 
derman, gehuwd met Dr. Johannes Nicolaas Bamaer, te 
's-Gravenhage. 

9. Mr. Adriaan Marinus Becius, ridder der orde van 
den Ned. Leeuw, oud lid der gedeputeerde staten van 
Zeeland, oud 81 jaar, te Middelburg. 

10. Mr. J, J. Rahusen, oud 6S jaar, laatst weduw- 
naar van Alida Maria Jeannette Schuurman, te Utrecht. 

10. Sara Jacoba van Persijn, oud 84 jaar, te Haarlem. 

12. Johanna Jacoba Henriette Patijn, geb. te VGra- 
venhage 16 Augustus 1802, dochter van Jan Jacob en 
van Comelia Geertruida Zubli, weduwe sedert 15 Januari 
1874 van Louis Willem Erederik Alexander Wolf baron 
van Dopfl', te Wiesbaden. 

14. David van Lennep, geb. te Amsterdam 11 April 
1858, eenige zoon van Mr. David Jacob Cornelis en van 
A. C Wület, te Meran (Tirol). 

14. Jeanne Elisabeth de Veije, oud bijna 82 jaar, te 
Nijmegen. 

15. Jacqudine Adrienne de Veije , oud bijna 87 jaar, 
te Nijmegen , zuster van de voornoemde. 

15. Wülem Erederik Unia van Naerssen, te Groningen. 

16. Jonkv. Petronella Benjamina Johanna van Bejma, 
geb. te Beesterzwaag 18 September 1867 , dochter van 
Jhr. Mr. Petrus Juhannes en van Jonkv. Geertruij Vegelin 
van Claerbergen , te 's-Gravenhage. 

17. L. C. J. barones von Ammon, te Utrecht 

18. Mr. J, W. F. de Eremerij, oud 70 jaar, officier 
der orde van de Ekenkroon, oud majoor der d.d. schut- 
terij , te Groningen. 

18. J. P. C. E. M. graaf de Marchant d^Ansembourg, 
lid der gedeputeerde staten van Limburg, op het kasteel 
Neubourg bij Gulpen. 

20. Margaretha Jacoba van der Meer de Wijs, geb. — 82 — Amsterdam October 1819 , dochter van Jan en Hermina 
van Aren, te Amsterdam. 

21. Jonkv, Anna van Beresteijn, geb, te Batavia 9 Juli 
1861, dochter van Jhr. Mr. Christiaan Johannes en van 
Jeanne Marie Henriette Courad , te Batavia. 

21. Pierre Louis de Gijselaar, luitenant ter zee 2e klasse, 
zoon van Franga Pieter Michel en van Leonie Clementine 
Sergoigne, te Amsterdam. 

21. Alexandrine Isace Marie Emilie van der Houven , 
geb. te Maastricht 7 Mei 1810, dochter van Pieter Frans 
Paul en van Emilie Petronelle CoUard , weduwe sedert 
22 Januari 1871 van Jhr. Mr. Willem Adriaan Vrijthofl, 
te Meerssen. 

21. Jonkv. Anna Elisabeth van Lennep , geb. te Am- 
sterdam 21 Mei 1802, dochter van Jhr. Mr. David Gomelis 
en van Barbara Comelia van Helmolt, te Amsterdam. 

23. Jhr. Amaud Hilaire Marie Hubert Michiels van 
"Verduijnen, geb. te VGravenhage 28 Juli 1882, zoon 
van baron Mr. Louis Paul Marie Hubert en van Ida 
Comelia Adriana Maria barones van Brienen, te ^s Gravenhage. 

24. Margaretha Petronella Jacoba Suringar , oud 64 jaar, 
geb. te Leeuwarden, dochter van Willem Hendrik en van 
Anna de Jong, weduwe sedert 18 Mei 1869 van Samuel 
Dunlop, te VGravenhage. 

24 Justina Johanna van Westreenen , geb. aan de Bilt 

1 Juni 1795, dochter van Mr. Pieter Hieronymus, heer 
van Themaat en van Anna Maria, Eleonora (of Elisabeth) 
van den Heuvel, weduwe van George Anthony Sawijer, te 
Clifton (Engeland). 

25. Jhr. E. de Maurissens, oud 92 jaar, oud rijks- 
ontvanger , te Reuver. 

25 Rudolph Willem Jan de Wetstein Pfster, oud 36 
jaar , zoon van Jan Jacob en van zijn 1« vrouw R. A. G. 
Ketjen , aan boord van het mailschip Sumatra. 

25. Wilhelmina Gerardina Schuijten, oud, 30 jaar vrouw 
van Jhr. A. N. F. Plugi van Aspermont, te Goes. 

26-, Antonie Prederik Gooszen, oud 59 jaar, geb, te 
Amsterdam, zoon van Willem en van Geertrui] Frederika 
Kraamer, weduwnaar 1*'. van Helena Catharina Rappold, 

2 • van Ottolina Hendrika Bahé en gehuwd met Johanna 
Wilhelmina Jacoba barones van Brcede van Oudshoorn, te 
VGravenhage. 

26. Jonkv. Johanna Barbara Rendorp , geb. te Amsterdam 
8 Juli 1794 , dochter van Jhr. Mr. Willem, vrijheer van 
Marquette en van Jonkv. Paulina Adriana Boreel , weduwe 
1". sedert 2 April 1843 van Théodore Pieter baron de 
Smeth , heer van Alphen en Rietveld en 2". sedert 2 April 
1873 van John Archer , te Ie Genet bij Bolle (Zwitserland). 

27. Jhr. Mr. Mello Backer, geb. te Groningen 5 April 
1807, ridder der Millitaire Willems orde, verdiend tijdens 
den tiendaagschen veldtocht als sergeant titulair bij de 
mobile Groningsche schutterij, oud lid der gedeputeerde 
staten van Groningen, zoon van Jan Willem Jacobus en 
Josina Petronella Sichterman , te Groningen. 

27. Jhr. Onno van den Santheuvel, geb te Maastricht 
28 Augustus 1799, ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw, oud directeur der rijksbelastingen, zoon van Jhr. 
Adriaan en van Geertruida Wilhelmina Adriana gravin 
van Hogendorp, weduwnaar van Ghristina Helena Geertruida 
barones thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, te VGra- 
venhage. 

27. Adolphine Henriette Hermanna Schouten, geb. te 

Wijhe 8 April 1817, dochter van Gillis en van Geertruida 

jidoJphine Henriette Heriuanna Michgorius, sedert 29 Augustus 1876 weduwe van Tennis de Voogt, te Tid. 

28. Henrica Machelina Louisa van Oosterzee, geb. te 
Willemstad 6 October 1805, sedert 1834 gehuwd met 
Johan Dideric Leopold baron van Slingelandt, geb. te 
Hennebeek in Hannover 22 April 1807, te Breda. 

30. Margaretha Comelia barones Schimmelpenninck van 
der Oije, geb. te VGravenhage 27 Maart 1882, dochter 
van baron Jan Elias Nicolaas en van Gratia Labouchère, 
te 's-Gravenhage. 

30. Lucretia Hendrika barones de Vos van Steenwijk, 
dochter van baron C. en van W. Dorrepaal, te Almelo. 

Charles de Heraogiiières. 

Op den kwartierstaat van Charles de Heraugières, klein* 
zoon van den veroveraar van Breda door middel van een 
turfschip in 1590 en voorkomende in het belangrijk werk 
n Kwartier deden van Nederlandsche geslachten''' is de familie- 
naam abusief gespeld, doch komt zoo meestal voor bij ver- 
schillende geschiedschrijvers. 

P. A. graaf du Chastel de la Hovardrie teekent aan 
op blz. 601, 2e deel van zijn werk nNotxce9 généalogigvet 
Toumaisiennesy'' Toumay , 1883 , dat de naam moet zijn 
de Hérauguièreê ; die schrijver kan daarover oordeelen , 
dewijl hij de archieven in Vlaanderen en het Noorden 
van Frankrijk met zeer veel zorg bestudeerd heeft. 

A. A, V. V. O. 

Briefwisseling. 

S. B. te Leeuwarden. Uwe bijdragen zijn in dank ont- 
vangen, U ontvangt nader schrijven. 

Mr. N te U. , Mr. E. te V. en W. te A. Het is niet 
onze schuld , dat twee vereenigingen van gelijke strekking 
in Nederland bestaan. Belangrijke stof genoeg voorhanden, 
welligt voor beide vereenigingen , zekerlijk voor de onze. 

G. H. J. O. E. te A. Aan Uw verzoek zal voldaan 
worden. 

W. L. K. te W. Het overtollige is teruggezonden geworden. 

Prof. J. A. A. T. te A. en Mr. K. v. S. te U. Uwe 
zendingen in dank ontvangen. 

Tragen. 

V*. Op een Japansch porseleinen servies komt het volgende 
wapen voor : in rood drie aanziende natuurlijke menschen- 
hoofden. Van welke familie is dit wapen? 

2o. Hoe is de voornaam van den kapitein ter zee 
Sasse van den Bossche, die in 1700 als kommandant van 
het schip >/de provincie Utrecht/r naar de Sond stevende om 
Kopenhagen te bombardeeren. 

3**. Blijkens Mr. de Jonge, Geschiedenis van het NederL 
Zeewezen, D IV, Ie stuk, bl. 59 droeg de stadhouder 
Willem III aan Gerbrand van Sasse van den Bossche in 
den aanvang van 1673 op, om zich naar Engeland te be- 
geven, ten einde aldaar voor de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden te onderhandelen om een wapenstilstand te 
verkrijgen. Is aan die opdracht gevolg gegeven? 

Volgens de HolL Mercurius XXIV bl. 33 werden een 
Sr. Sas en Arton, die naar Engeland in 1673 overgekomen 
waren, gekerkerd in den Tower. Wie waren deze? 

4o. In welke stad of dorp werd Antonia Cortebrant of 
Kortebrand 9 April 1669 geboren? Voor haar doop-akte 
zal gaarne f 25 betaald worden. 

N.B. Wegens plaatsgebrek kunnen in dit nummer de boekgeschenken 
niet vermeld worden. 

Gedrukt bg OEBR. J. & H. VAN LAl^OENHUYSEN, te 's-Graraliige. MAANDBLAD Genealoglsch-heraldlek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad TerechHnt omsireekg het middeu 
Tftn iedere maand, onder redactie van het 
bestuur en wordt alleen aan de leden lan 
bet Kenootschap gezonden. Brieven en 
raededeeliniten , alsook bydragen voor het 
Maandblad te zenden aan den Bccretaiis 
van het genootBchap, den Heer A. A. 

VOBSTBBHIH tanOiEK, Sumalrailraal S, 

te 's-Gravenhage. Leden te 's-Grarenhage betalen per 
jaar. (behalve f 2.S0 entree). ./ 10.00 

Zij , die lid worden in 1883 en bniten 
's-üraïenhage wonen ƒ B.00 

Zij. die lid worden na 31 Dec IB83 
en ook buiten 's-GravenhaKe wonen /6.00 

AdrertentiCn in verband met bovenge- 
noemde wetenacbappen , per rcfcel / 0.20 
Aftonderlüke nummeiB met verkr^gbaai. N°. 6 's-Gravenhage, Juli. 1883. Het Bestuur van het GenealogUcb-Heraldiek Qenout- 
achap de NederUmd»:Ae Zeeuw heeft de eer aan Heeren 
leden mede te deelen, dat door haar ia besloten, een 
album van de wapens der leden aan te leggen. 

Heeren leden , die genegen mochten zijn tot voormeld 
doel mede te werken, worden mitsdien beleefd uitgenoo- 
digd, hun wapen, in kleuren geteekend op een blad. ter 
grootte van dit Maandblad, te trillen toezonden aan den 
secretaris van het Genootacbap, vei^zeld vaneenige gene- 
alogische aanteekeningen orer hun en hun geslacht, waar- 
toe de invulling zoo veel mogelijk van het in blanco hier- 
nevens gevoegd model wordt gevraagd. ,-^ Tot leden z^n to^etreden, de Heeren: 

S W. van der Noordaa 's-Qravenhage. 

H. J. Oosting Assen. 

J. H. Scheffer Rotterdam. 

H. M. Wemer Amersfoort. 

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan: de Redactie 
der DieUcAe Warande, Amsterdam. Boekwerken, enz., ontvaniren voor de bibliotheek 
en het archlet Yoorloopig bericht van den geweezen Schout hij nacht 

J. A Bloya van Treslong aan de Bataafache natie. 

2e druk. Leyden, 1799. Svo. 

Mr. J, O. de Jonge. Over den oorsprong der Neder- 

landacha vlag. 'sGravenh^, 1831. Svo. 

D, G. Maller. De oorsprong der Nederlandsche vlag. 

Amsterdam, 1862. Svo. 

J. Ter Gouw. De oorsprong der Nederlandsche vlag. 

Amsterdam, 1869. Svo. 

62. 1). G. Muller, Nog een woord over den oorsprong 
der Nederlandsche vlag. Amsterdam, 1864, Svo. 

63. J. Ter Gouw. De prinselijke afkomst der Nederland- 
sche vlag gehandhaafd. Amsterdam, 1864. Svo. 

61. Dr. F. J. Vermeulen, Nederlands vlag. Utrecht , 
1865. Svo. 58. 61 . Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, be- 
trekking hebbende op het Vorstelijk Starahuis Oranje- 
Nassau en op de wapen- , geslacht- en zegelkunde in 
het algemeen, 's Gravenhnge , ISSO. Svo. 

A. A, VOBSTBKHIH TAN OïEH. 

Monatshlatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschoft 
Adler. N". 30 en 31. 
, Statuten der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft 
Adler. Wieu, 1883. Svo. 

K. K. HnALnrgCHB Ouslucbatt iAULH* (e -WeensD. 
De Portefeuüle, Nieuwe Kunat- en Letterbode. V^ 
jaargang. N". 1 — 15. 

Taco H. de BEaa, U Amsterdam. 
; -De Maasgouw, Orgaan voor Limburgsche geschiedenis. 
■*N*. 192—198. 

Redactu iUaasoouw' te Maaitiicht. 

, De Distsche Warande, Nederlandsch tijdschrift voor 
aestbetJsche beschaving. Nieuwe reeks. IV» deel. 1 — 5 afl. 
Jos. A. Albebdinqk laliit, te Amitcrdam. 

, Origine et description de Téglise de Saint-Nicolas du 
Bmile, dit« du Chatoau k Toumai. 1874. Svo. 

, P, de Waldencourt , Annoté et publié par Ie comte du 
Ghastel de la Howardries — Neuvireuil. Crayon g^n^lo- 
gique de la Maison du Ghastel. Toumai, 1882. Boy. Svo. 

P. A. OKAlï DU CHASTEL DB LA HOWAKDBIEB, 

Kaatecl Kun b^ Doornik. 
, A. Severinus. Oorspronckelijke beschrijving van de 

vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 

5 druk. Leiden, Svo. Z. j. 
. M. Charlé de Tyberchamps. Notice descriptive et hiato- 

rique des principaux chftteaus, grottea et mau-solées 

de la Belgique, etc. Bruxellea, 1S21. Svo. 

Jt. P. TAN DSM BoaCH. 

. S. Bor. Historiiche beschrijving der Grieksche en 
Oostersohe wijsgeeren ; daarbij :S. Bor. Levensbedrijf der 
Grieksche digteren. Leyden, 1702. Gr. fol. , met plateu- 

i. k. DB BlKOH. 

. Jaarboekje voor de provincie Noord-Holland. 1878, 

1880, ISSl. 9», 11» en 12» jaarg. 
. Zaanlandsch Jaarboekje. 1844 en 1846. 4een6BJBar^. 
. De Navorecher. 1863 en 1866. 13b en 16e jaarg. 
J. D. M. DK Klem. 34 — 79. P. C. M. — Stamboom van 't Huis Oranje-Nassau. 
Amsterdam, Amand, Lith., 1874. 1 vel plano. 

K, D. Elkhyjtzin, te ^s-Gravenliage. 

80. 2ieeuwsohe Volksalmanak. Zierikzee, 1837 — 1847. 
2e tot 12e jaarg. 

J. C. TAN DKR MUELIN. 

81. Iets over kronen en helmen , uit de //Hl. London News''. 

W. J. C TAN DK Watering. Genealogriën samengresteld door de gebroeders 

van Atteveld. 

VAK LANscaooy. {Vervolg en slot). 

IXe generatie. 

Z. 1. Joffr. Petronella van Lanscroon, tr. 159. Arent 
van Zuylen van Nyevelt, zoon van Steven en van Johanna 
van Ermel. 

2. Joffr. Beatrix van Lanscroon, st. 1598, tr. A"]585 
Johan van Bosant. 

3. Ja . . . (verder onleesbaar). 

M. 1. Adriaen van Lanscroon, kapitein, st. 16Ql7 ongehuwd. 
2. Qijsbert van Lanscroon, edelknaap van graaf Ernst 
van Nassau, st. ongehuwd in 1603. 
S. Isbrant van Lanscroon, st. 1614. 

4. Joffr. Hillegonda van Lanscroon, st. 1638 als weduwe 
van Lambert Canter. 

5. Joffr. Brechta van Lanscroon, non in het St. Servaas 
klooster te Utrecht. 

6 Joffr. Walburg van Lanscroon, idem, 
N. Uit het lo huwelijk, 

1. Joffr. Christina van Lanscroon , beleend met 25 
pond Hollandsch ^s jaars uit de leenkamer van Putten na 
den dood van haar oom Nicolaas van Oostrum A^ 1599 
{Repertoire HolL Leenregitter^ Deel 232 , fol. 314), die dit 
verkregen had na den dood van zijn oom Steven van 
Nyevelt, 1578. {Idem). Zij is dood 1621 {Idem) en op 
10 Maart van dat jaar wordt haar zoon Adriaan Canter 
daarmede beleend {Idem), Zij huwde in 1596 met Lambert 
Canter Claesz {AUeveld), 

O. 1. Lieven van Lanscroon, st. op het eiland Sachome 
(sic) in Africa A® 1600 evenals de volgende 

2. Qysbert van Lanscroon. 

S. Adriaan van Lanscroon, beleend met 18 morgen lands 
in Overlangbroek bij opdracht van Willem Janse van Rijn 
;j Maart 1612. {Repertoire op het Gaasbeeksch leenregiater ^ 
fol, 33) ; tr. Wendelmoet van Brienen, dochter van Jacob, 
ridder, heer van de Laihmer, beschreven in de ridderschap van 
Gelderland, lid der regeering van Harderwijk, Hendrikszoon 
ex. Andrea Maria van Harderwijk en van zijne 1« vrouw, 
Elisabeth van der Capellen, Johan, heer van der Woningen 
dr. ex. Elisabeth van Wees. Zie hun kinderen bij . . . R. 

P. Uit het Ie huwelijk. 

Jacob van Lanscroon, geb. vermoedelijk te 's-Qravenhage, 

tr. 1615 Elisabeth van der Mijle, vrouwe van Kijf hoek 
en Dubbeldam. 

Q. 1. N. van Lanscroon tr. 1'. Joffr. van Weerden- 
prcb, en 2*. Joffr. van Baesvelt. Zie hunne kinderen . . , S. 

Xe generatie. 

Jr. Adriaan heeft drie ifujeren nagelaten; een van hun wordt beleend met de gemelde 18 morgen in Overlang- 
broek, 21 Mei 1625 {Rep. Oaasb, Leenreg.), 

R, 1. Frani van Lanscroon tr. Anna Maria Wintges. 

2. Jofir. Elisabeth van Lanscroon, beleend met de 18 
morgen in Overlangbroek bij scheiding en na den dood 
van Jr. Adr. v. L., haar vader, 15 December 1638 {Rep* 
Oaasb. Leenreg.) 

3. N. N. 

Q. Uit het Ie huwelijk: 

Gysbert van Lanscroon tr. Joffr. Basqua d^Acunha. 

Kwartieren van Gysbert van Lanscroon. 

Overovergrootouders. 

Adriaen van Lanscroon (in goud drie zwarte kroonen, 
2 en 1), tr. Alyt van Baaphorst, Gysbertsdr. (in zilver 
drie zwarte palen) (*). 

N. van Colverschoten (in zilver 2 roode vleugels) tr. 
N. van Scherpenseel (in blauw zes zilveren leliën 3, 2 en 1). 

Loef van der Haer (in rood drie zilveren ruiten met 
een lambel van 't zelfde in het schildhoofd) tr. N. Alendorp 
(in zilver drie goudgekroonde zwarte leeuwenkoppeu.) 

N. van Teylingen (in goud een roode leeuw met een 
zilveren baamsteel over zijn' hals) tr. N. Uytenham (in zilver 
drie roode ruiten, 2 en !.)• 

N. van Baexen (in zilver een goudgekroonde roode leeuw) 
tr. N. N. (in groen een hermelijnen schildhoofd). 

Arend Heym (in zilver eene zespuntige roode ster) tr. 
Foyse Bommel (in goud drie roode dubbele arenden). 

Herman van V^alckenaer (in zilver drie aaneensluitende 
roode ruiten boven elkander) tr. Godschouwe Freys (in 
blauw een gouden schildhoofd, beladen met drie zwarte 
ruiten). 

Rutger van den Boetselaer (in rood drie zilveren haken) 
tr. Elburg van Langerack (in goud een roode leeuw) (*). 

Overgrootouders : 

Jan van Jjanscroon tr. Catharina van Colverschoten (3)* 

Johan van der Haer tr. Hillegonda ^n Teylingen. 

N. van Baexen tr. N. Heym. 

Henrick van Valckenaer tr. Cunegonda van den Boetselaar^ 

Grootouders : 

Gysbert van Lanscroon tr. Petronella van der Haer. 

Henrick van Baexen tr. Francisca van Valckenaer. 

Ouders : 

Eoetard van Lanscroon tr. Cunegonda van Baexen. 

Kwartieren van Adriaen van Lanscroon. 

Overgrootouders : 

Gysbert van Lanscroon tr. Petronella van der Haer. 

Dirk van Jutphaes (zoon van Florens en Bertha van 
Langerack) tr. N. van Oud-Teylingen (wier moeder was 
Vianen van Be verweerd). 

Willem van Boschuysen (zoon van Willem en van Lijsbcth 
Coppier van Calslagen), tr. Maria van Kerkwerve (wier 
moeder was van Noorde). 

N. van der Qraft (lees Gracht), wier moeder was Wdle, 
tr. N. van der Mije (wier moeder was Oudegeyn). 

Grootouders: 

Adriaan van Lanscroon tr. Brechta van Jutphaes. (1) Hat wapen van Raaphorst is vermoedelijk niet alzoo, het 
moet ziin ged warsbal kt van zes stukken zilver en zwart of, daar 
zij in Utrecht woonden, in zwart drie zilveren leliën. 

(2) Met een zilveren baamsteel over den hals van den leeuw. 

(3) Van dit huwelijk wordt in de genealogie geene melding ge' 
maaict; waar de van Attevelds dit gevonden hebben, weetikniet^ 36 Livinus (of Lieven) van Boschuysen tr. Catharina van 
der Graft (Gracht). 
Ouders : 
Frans van Lanscroon tr. Maria van Boschuysen. 

J. C. VAN DER MUEI.EN. Genealogische aanteekenins^en , betrekkin? hebbende op 
eeni;e eigenaars van een huis te Leiden. 

In het oudste gedeelte der stad Leiden staat aan het 
Rapenburg, in het vroeger als het vieeschhuis-vierendeel 
bekend gedeelte, naast het tegenwoordig museum van 
natuurlijke historie, een dubbel huis, thans bekend als 
n°. 27. 

Van dit huis , dat vóór 1581 reeds aan de familie Gael 
toebehoorde, vindt men in het zoogenaamde Bon register, 
Over 't Hof, op folio 462ver8o de navolgende eigenaars 
vermeld. 

Marija Cornelisdr. , Huyck Giaessz. Gael wed«. 

Huyck Ciaesz. Gael was in 1574 burgemeester f e Leiden, 
te gelijk met Pieter Adriaansz. van de Werf, Dirk Jacobsz. 
van Montfoort en Willem van Loo. Hij is in dat jaar over- 
leden. 

Is bij Jacob Huygenss. Gael verkoft aen Henrick Pieterss. 
van Gooten, belast met xix schell. vi penn. aencomende 
de wede. van Aelbout, om u^^ vu'^ gl, te betalen yuj^ gl. 
Meye 1591 ende jaerlicx iiij^ gl. A°. 19 April 1591. 

Hendrik Pietersz. van Gooten had een zoon Comelis 
genaamd, die 23 October 1618 burgemeester van Leiden 
is geworden en die den 15^^ November 1624 overleden is. 

Is bij Hendrick Pieterss. verkoft aen Bartholomeus van 
Panhujsen, belast met 19 schell. pacht, bovendien om 
v^ nj" gld. te betalen den eersten maert viiu° erl. en voorts 
jaerlics mit vi'^ gl. Meije 1605. A^ 8 December 1603. 

Jr. Bartholomeus van Panhuys, heer van IJselaar en 
Soolhof, geb. 6 November 1570 was het zesde kind van 
Jr. Pieter, geb. circa 1529, schepen en eerste thesaurier 
van Antwerpen (1), Jr. Servaaszn. ex Johanna du Bois en 
van Margaretha van Eickelenberg genaamd Hoofdman, Bar- 
thtilomeusdr. ex Barbara Daelberg. Hij was raad en thesaurier- 
generaal van Prins Maurits van Oranje-Nassau en ge- 
huwd 23 juni 1601 met Catharina Vivien, vrouwe van 
Neuville , Stokheim en Cronestein , dochter van* Jan , heer 
van Jutphaas en van Catharina de Malapert. 

Hij bezat een grafkelder in de Groote- of St. Jacobskerk 
te VGravenhage, nl. n^ 5 in den 9en regel in het Noorder • 
pand, waarin hij vermoedelijk wel begraven zal zijn. Dit 
graf behoorde 13 November 1728, volgens het grafboek 
der genoemde kerk, op foi. 41vcr8o^ aan Catharina Maria 
van Panhuys (geb. 1658) wonende te Amersfoort, weduwe 
van Andreas de Chion de Feman. Zij had dit graf ver- 
kregen na den dood van haar vader Mr. Bartholomeus (ge- 
huwd met Emilia Coymans) , die het had van zijn vader 
Pieter, eerste raadsheer in deu raad van Brabant, (geb. 4 of 
£0 April 1602 en gehuwd met Adriana Scotte) , en aan 
wien het gekomen was na den dood van zijn vader Bar- 
tholomeus bovengenoemd. 

De portretten van Bartliolomeus , zijne ouders en 6 zijner 
broeders en zusters, zijn geschilderd door Pieter Pourbus, 
de jonge, op een groot tafereel voorstellende Moses , de ta- (1) Zyn schepenzegel is nog yoorhandea op bet stadhuis te Antwerpen^ 
«ie de Caialogue du Muiée d'antiquiiét d^Anvert, p%r P. Oénard. felen der wet aan de Israëlieten vertoonende, welke schilderij 
zich thans bevindt in het Koninklijk kabinet van schilderijen 
(Mauritshuis) te VGravenhage en waarvan eeue uitvoerige 
beschrijving te vinden is in de Nolice Aidorique et descripüve 
d^s iahleaux et des scdftnrea exposéa dans Ie Musée Èoyal 
de la Eaye^ door Jhr. "Victor de Stuers, opblz. 236, e. v., 
alwaar men op blz. 239 lezen moet de Malapert voor de 
Malepert, Oudegein voor Oudegem, Plettenburg (door Ni- 
colaas de Malapert in zijne brieven meestal Pletsenburg ge- 
schreven) voor Plettenburg. 

Is bij Mr. Bartholomeus van Panhuysen vercoft aan 
Joffr. E|)sabeth van der Meulen , weduwe van wijlen den 
Heer Johan van Panhuysen , belast met 19 Schell 6 
penn tjrs. pacht mitte houde (sic) aencomende Jonckvr. 
Albout om eene somme van lu™ i*" gl. in gereden gelde, 
die meye dage 1621 al verschenen waren ende bovendien 
om een obligatie rent en dat benefl'ens tachter huys opte 
Papegracht , 14 junij 1621. 

Elisabeth , geb. te Bremen 25 November 1585 nieuwe 
stijl, 's morgens regt voor 1 uur en ged. in de Lieve 
Vrouwekerk aldaar , getuigen Elisabeth Segers , Sara van 
der Meulen (haar tante) , Louis de Malapert en Gillis 
Hooftman , was de tweede dochter van Andreas van der 
Meulen , heer van Ranst en Milligen , wiens schepenzegel 
insgelijks te Antwerpen bewaard wordt , zie de gemelde 
Catalogue ^ en van Susanna de Malapert. Over beide zie 
men de Navorscher 1879 , blz. 577 e. v. 

Zij was eerst geh. met Jacques de Velaer, de jonge, die 
te Amsterdam woonde en aldaar overleden is in 1612, vóór 
29 September, zooals blijkt uit een brief van dien datum 
geschreven door Marcus Mamuchet aan zijn schoonm )eder , 
zoon van Jacques wiens schepenzegel ook te Antwerpen 
voorhanden is en van Maria Ghijs, welke beiden testeerden 
6 November 1679. Haar dochter Johanna de Velaer was 
gehuwd met Marcus Mamuchet, heer van k Grunerie en 
Houdringen , zoon van Marcus en van Susanna van der 
Meulen , zuster van Elisabeth. Uit haar 2® huwelijk met 
Jr. Johan van Panliuys J, U. D., geb. te Antwerpen 24 
December 1575, overleden te 's-Gravenhage , werd in 
1617 een zoon geboren genaamd Johan Andries , die 
huwde met Johanna Buysch van Wayestein , gek te 
Utrecht, st. aldaar 27 Februari] 1679 en die 6 Novem- 
ber 1682 overleed en jn de buurkerk te Utrecht begraven 
is met zijn wapen en 16 kwartieren. De broeder van 
Elisabeth , Andries genaamd , is de eerste der familie die 
zich in 1627 schreef van der Mutlen in plaats van van 
der Meulen , welke schrijfwijze later ook door zijn kinde 
ren en andere bloedverwanten gevolgd is. 

Het wapen van het geslacht van Panhuys is in zilver 
drie zwarte maliën , doch op verscheidene, nog voorhanden 
brieven van Elisabeth , die wel het cachet van haar man 
zal gebruikt hebben, komen deze figuren niet als zoodanig 
voor , maar wel als ruiten. 

Is met de huysen hier achter , bij de gemachtigde van 
Joncheer André van Panhuysen, soon en de medeerf- 
genaam van Joffr. Elisabeth van der Meulen vercoft aen 
Benjamin de Wannemaecker , belast als voren om xv"^ lu 
XXXV guld. gereed geld, 3 September 1650. 

Is bij Philippus de Wannemaecker als principael en 
Adrianus de Wannemaecker als borge , met een stallinge 
en coetshuijs hier achter en onder anderen als erfigenamen 
van Benjamin de Wannemaecker en Anna van Ulft , be- 
last met inj*" vi gl. spruitende van geleende gelden, daer- 
van jaerlicx interest betaelt zal werden jegens den penning 36 vier ten honderd aen de kinderen van Ds. Petras de Witte, 
12 Augustus 1672. 

Is bij Philippus en Benjamin de Wannemaecker , ge- 
broeders , als voren , belast met eene weesrente van 18 gld. 
's jacrs, vallende den 30 September 1672. 

Is bij scheyding verleden ter weescamer deser stede 
tusschen de voorz. kinderen aenbedeelt Adriaen Wanne- 
raaker, 30 September 1672. 

Is bij hem vercoft aan Mr. Johan Qhijs advocaet , om 
U315 gl. , 7 Mei 1677. 

Mr. Johan Ghijs , wiens moeder N. de Hondt, was 
gehuwd met Susanna Zoute , dochter van Leonard en van 
Susanna Cunaeus. 

Is bij scheiding, verleeden tusschen Mr. Pieter Ghijs 
ende Joftr. Johanna Ghijs, beyde kinderen en erfgenamen 
van Mr. Johan Ghijs in zijn leven geweest zijnde dros- 
saert van Cranendonck en Eyndhoven, aenbedeelt, Johanna 
Susanna Ghijs , volgens extract authentijc alhier overge- 
levert, 10 Augustus 1700. 

Johanna Susanna Ghijs, geb 5 Juni 1688, st, 30 
Maart 1717, was gehuwd 3 September 1710 met Mr. 
J^ieter Teding van Berkhout , griflBer van Leiden, secretaris 
van de universiteitsvierschaar aldaar , geb. te Delft 6 Februari 
1688 , st. 13 Juli 1729 en is even als zijn vrouw begra- 
ven in de Nieuwe kerk te Delft, ieder met hun wapen 
en 4? kwartieren. Hij was de jongste zoon van Pieter 
T, V, B. , geboren 5 November 1643, st. 5 Februari 1713, 
Mr. Pauluszn. ex Jacobmina van der Voorst. De laatst- 
gemelde Pieter vestigde zich met ter woon te Delft, alwaar 
hij werd veertig-raad, schepen en in 1690 burgemeester. 
In 1698 werd hij gedeputeerd in de Admiraliteit van Zee- 
land voor den tijd van 7 jaren; in 1718 gedeputeerd in 
de Staten van Holland en ongeveer 5 4 6 weken voor 
zijn overlijden in den Haad van State , doch he^ft daarin 
geen /zitting genomen; zijn vrouw, met wie hij 13 Augus- 
tus 1668 was gehuwd, was Elisabeth Ruysch, geb. in 
1645 , st. 19 September 1704 dochter van Mr. Nicolaas, 
griflBer van H. H. M. Staten-Generaal en van Maria Paets, 
Na deu dood van E. Buysch is hij 4 December 1707 her- 
trouwd met Maria van Bleyswijck , wier afkomst , alsmede 
eene afbeelding van haar familiewapen , te vinden is in het 
Siatn^ en wapenboek van aanzienlijke NederlandecAe famüièn^ 
door A. A. Vorsterman van Oyen , blz. 64. 

Op den 20 Februarij 1737 is alhier overgebragt zeker 
attestatie geteykent bij Mr. Gerard de Bye , secretaris deser 
stat en Gerard Hoeff (of Wolif), notaria waarbij dezelve 
vcrclaren dat Mr. Pieter Teding van Berkhout geen andere 
kinderen of wettige descendenten heeft naergelaten als Mr. 
Pieter Teding van Berkhout , secretaris van den Leidschen- 
dam, etc.. Mr. Jan Teding van Berkhout , de Hr. Coenraed 
Teding van Berkhout en Joncfr, Susanna Teding van 
Berkhout. 

Mr. Jan T. v. B. geb. 7 Juni 1713, st. op den huize 
Pasgeld bij Delft 2 October 1766, was veertig-raad 1742, 
schepen 1750 en burgemeester 1763 van Delft, ge- 
committeerd in den Baad van State, bewindhebber der 
Oost-Ind Compagnie ter kamer Delft, gedeputeerd in de 
rekenkamer van Holland, tr. te 's-Gravenhage 21 Augustus 
1742 Comelia Hillegonda van Schuylenburgh , geb. 5 No- 
vember 1723, st. 15 Juli 1765, even ds haar man te 
Delft begraven, dochter van Mr. Willem Hendrik en van 
Aletts Johanna de H. B. R. Gravin van Heemskerck. Uit 
dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. 

Caenraad T. v. B., geb. 16 Mei 1714, st. te Leiden 9 Maart 1770, was veertig- raad 1746, schepen en bur* 
gemeester te Leiden , gecommitteerd in de rekenkamer van 
Holland. Hij tr. l©. in October 1738 Jonkvr. Johanna Elisa- 
beth van der Dussen, geb. 2 September 1711, ft. Maart 
1740, begr. te Leiden, dochter van Jr. Pieter en van 
Dina de Bye, en 2**. in 1741 Gerarda Susanna Vallensis, 
geb. 21 Februari 1718, st. 24 Januari 1743, begr. te 
Leiden, dochter van Gerard Vallensis en van Susanna 
Margaretha Blauw; tr. 3^. in 1756 met Johanna van Al- 
monde, die st. 24 September 1784, begr. te Leiden, 
dochter van Willem van Almonde en van Lucretia van 
de Poel. Zij was weduwe van Willem Adriaan van der 
Goes, ontvanger der gemeenelandsmiddelen te Leiden. 

Behalve de hier genoemde kinderen is er nog een ge- 
weest, nl. Paulus T v. B., geb. 26 Maart 1717 doch over- 
leden 19 November 1720. 

{Wordt vervolgd), 

J. G. VAN DER MUELEN. Het wapen des Koninj:s« 

Onder dit hoofd geeft de heer mr. W. J. baron d'Ablaing 
van Giessenburg, in de 2e afl. van het tijdschrift der 
Vereeniging de Nederlandeche Heraut^ eenige beschou- 
wingen, waarmede ik niet kan instemmen. 

Te oordeelen naar de dagteekening (18 Pebr. 1883) zijn 
deze geschreven onder den indruk van het, ook toen pas 
verschenen opstel van den heer von Oueckingk in de HeraU 
dieke Bibliotheek ^ en kenmerken stijl en inhoud zich door 
eenige overhaasting , alsmede gebrek aan geheugen en nauw- 
gezet onderzoek , want het antwoord op enkele vragen zou 
steller zich zelven hebben kunnen geven door het hoofdstuk 
IFapenbeêchrijving nateslaan, in de Ie afl. van het >/ For^^- 
kuis Oranje'Naseau^ voorkomende. 

Het ligt niet in mijne bedoeling die beschouwingen op 
den voet te volgen, maar wensch alleen die punten aan 
te roeren waarbij ik ongenoemd zelven ben betrokken , om 
met een paar opmerkingen te besluiten. 

Naar aanleiding van de wapenteekening door den heer 
A. A. Vorsterman van Oyen gegeven in de 3e afl. van het 
Vordenhuia Oranje-Nasêau ^ zegt de heer d^Ablaing: 
«rmoet dit de afbeelding heeten van het wapen door Neer- 
lands Koning gevoerd? of is het een ontwerp door den 
schrijver uitgedacht?^ 

Op de eerste vraag wil ik antwoorden dat, naar hetgeen 
men leest op blz. 22 en 23 van genoemd werk , duidelijk 
de bedoeling blijkt een wapen te geven overeenkomstig den 
tekst van het Kon. besluit, afwijkende van de afbeeldingen , 
die men gewoon is daarvan te zien. 

Diezelfde bladzijden beantwoorden ook de tweede vraag: of 
het ontwerp door den schrijver is uitgedacht? Men leest 
aldaar: //De heer J. A, Koopmans te Nijmegen heeft voor 
de in 1880 te houden tentoonstelling , l^trefiende het 
Vorstenhuis Oranje-Nassau , enz., een wapen ontworpen, dat, 
in kleuren bewerkt alhier is afgebeeld^ (1). 

(1) Dit is geschied 4 nadat er voor bet eerst in een gedrukt geschrift 
en wel in j^Haagsche Penkrassen n^ XI,* dd. 24 DecemW 1879, door den 
heer J. A. de Bergh was aangetoond, dat bet Ycijaringsbesloit van 1816 
het Toeren van de olifantstrompen, als bel mteeken b\j het Koninklgk wapen 
nitdrokkel^jk Toorschr^ft doch tot dasver dit wetsartikel was yerwaarloosd. 
Yan daar dan ook dat bet ontwerp-prospectns der Her. Tentoonstelling, 
waarop aanvankel^k het Koninklijk wapen zonder het helmteeken voor- 
kwam, hg de officieele nitgaye van het wapen met de olifantstrompen werd 
Toorzien. Ten opzichte van dit wapen moet ik hierbij voegen, dat 
het werd gemaakt op verzoek van de tenloonstellings- 
commissie, in overeenstemming met de denkbeelden door 
iiaar aangegeven, gegrond op art. 8 van het Kon. besluit 
van 24 Aug. 1815. Op verkleinde schaal in hoot gesne- 
den, is htt afgedrukt op den Prospectus en den Catalogus 
van de Tentoonstelling, ook opgenomen in den 2*" druk 
der brochure van den heer J. A. de Bergh, en Tnoet dit 
ontwerp dus wel onder de oogen zijn gekomen van den 
heer d'Abiaing van Giessenbur^. 

Dat deze zich met de ongewone voorstelling van het 
koningswapen niet kan vereenigen, wil ik hem niet euvel 
duiden , maar wel vind ik het zonderling hem de vraag te 
zien doen: Bwaar dat gevonden is?* Mij dunkt dat dit 
geen geheim voor hem kon zijn, want er is beweging ge- 
noeg over dit wapen gemaakt en is hij de eerste geweest 
die het heeft aangevallen (zie Dagblad van Z.-Uolland en 
VGravenhage, 23 Maart 1880). 

Ik geef toe dat zoodanig wap^n nimmer is voorgekomen 
op eenig Koninklijk zegel of cachet, maar mag aannemen 
i^t Z. M. de Koning, als beschermheer van de tentoon- 
stelling, niet onkundig zal zijn gebleven van het gebruik 
door de commissie gemaakt van dat ontwerp en hetzelve 
stilzwijgend heeft goedgekeurd (2). In het tegenovergestelde 
geval zou het wel van hooger hand verboden zijn geworden. 

M'^at er aan ontbreekt is : do purperen mantel met herme- 
lijn gevoerd, gedekt door de Koninklijke kroon; plaatst 
men de gewraakte voorstelling hierop, zoo zal dezelve ge- 
heel voldoen aan de eischen voor een Koningswapen te 
stellen (3). 

Om der wille van de volledigheid m>u het wenschelijk 
zijn dat de Heer Vorsterman van Oyen aan zijn belang- 
rijk werk eene afbeelding toevoegde van het Koninklijk 
wapen zooals het sedert 1815 is gevoerd, wat misschien 
ooic wel in zijn plan ligt. Zoolang het werk niet voltooid 
is zal het raadzaam zijn het oordeel hierover te schorsen. 

Ook ware eene getrouwe copie van het weinig bekende 
Koninklijk grootzegel zeer fewensclit, ten eerste als curio- 
nieU , ten andere om te doen zien hoeveel het ofhcieele 
wapen des Konings hiervan afwijkt 

Wat de kroon op den helm aangaat (van het model 
door den Heer d'Ablasing afgekeurd) heb ik reeds in 
vroegere geschriften uitgelegd waarom deze vorm is ge- 
kozen en niet de getloten Koninklijke kroon. Ik bepaal 
raij hier alleen tot de herhaling dat deze laatste , uit een 
heraldiek oogpunt , niet kan samengaan met het helm- 
teeken door Willem I aangenomen. 

De ontwerper van het grootzegel heeft onzaakkundig 
oud en modem dooreen gehaspeld en blijft diens schepping 
een zeer wanstaltige . ondanks de Koninklijke sanctie. 

Wat de Heer d'Abiaing tot verdediging zijner stellingen 
aanvoert met verwijzing naar Siebmacher en Burke , zijn 
zwakke ai^nmenten. 

Ik heb den ouden , echten Siebmacher niet bij de hand, 
maar zoo ver ik mij dezeifi herinner, zullen daarin derge- 

(B) Df oppenUlnlMiler dw Koniojti, bsron de PoMon , hepf lieh 
penoonlijk tot den htet da Berjk, om bü »n ta brcugcD beiock aan d« 
reiDiMi_,Tiii 'i Koningi atillen met tcD wapentcliildcr uit AmaUrdnm ïa 
h*tfnY\a% t« tredca otst bet «rmnderen der ande wapen» in die met het 
halmtteken. Op brt ilikbord aan Zijin Mijeateita gaUkoeti, aan de par- 
lieren der bafkoetieo by de opening der StatcD-Generaal in 1880 waa het 
bclmteden bereida aaogebracbt. 

(t| In de 11. Terachenen aAevering van bet werk Tau A. A. V. V. O. 
komt nik eene plaat Toor •]« ontwerp Koninpwapen, met het helmteelun 
-rmn den Ottaachea tak. lijke ketterijen wel tot de grootste uitzonderingen be- 

Iiooren (4). 

De eigenaardige moderne Engelscbe opvattingen om- 
trent helmteekens, enz., mogen wij aan die eilanders over- 
laten ; op het vaste land en bij ons Nederianders , die in 
de heraldiek steeds met onze germaansche stamgenooten 
samengingen , zijn zij niet inhEcmsch gewoi'den 

Ons Koninklijk Huis is van Duitsohen bloede en de 
oude graven van Nassau zouden zich ergeren over de 
mishandeling hun sierlijk lielmteeken aangedaan, door de 
ellendige voorstelling daarvan op het Koninklijk grootzegel 
gegeven. 

Waarom werd dit in middeleeuwschen stijl ontworpen 
en gesneden ? wanneer men niet tot de XlIIe eeuw kan 
terugkeeren, gelijk beweerd wordt Het is de cojiie van 
een ruiterzegel uit het Holland:ich grafelijk tijdperk met 
eenige moderne toevoegselen en , wel beschouwd , even 
weinig Koninklijk als de wapenvoorstelling door den Heer 
d'Abiaing afgekeurd. 

Hem komt elke wijziging ongeraden voor en wil hij 
niet dat men aan 's Konings wapen zal tomen , ook om- 
dat de Nederlander daaraan gehecht \i 

Het eerste ia een persoonlijke opvatting en hét laatste 
niet zoo onomstooteiijk waar als de schrijver geneigd is te 
doen gelooven , want opmerkelijk mag het heeten hoevele 
hofleveranciers In de hoofdstad des rijks een voorliefde be- 
tooneu voor bet nieawe model met den helm, "twelk ik 
ook elders heb aangetroflen , zonder mij juist te herinne- 
ren waar. 

In de residentie durft men niet, om begrijpelijke redenen; 
doch liet men daar de keuze vrij , zoo zou een groot aan- 
tal wapenborden er anders uitzien dan thans (5). De ge- 
hechtheid aan het leelijke, oude is dus niet loo bizonder 
sterk ontwikkeld. 

En biermede stap ik van dit ondankbaar geschilpunt af. 

Nijmegm, 17 Juni 1883. J. A. Koophans. 32 kwartlercD der kinderen rtin Jookhr. P, A. 
Beelaerts Tan Blokland. 

Jonkhr. Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland, geboren 
op den huizs den Dam onder de gemeente Wamsveld bij 
Zntphen 25 Febmari 1801, overleden te 's Oravenhage , 
S Augustus 1877 , luitenant-kolonel bij de infanterie , 
ridder der militaire Willemsorde, versierd met het metalen 
kmis , huwde te Utrecht 8 September 1836 met Anna 
Wilhelmina Sophia «Bogaard, geboren te Kleef 1 April 1806. 

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn : (4) Tolgeni nader ondenotk i* in . de o%it editie nieta dergeljjki ic 
linden. Deel I, plaat S Tertoont de wapena van Frankrijk, Denemarken, 
Spanje, Polen, ÈogeUod eo Zweden, alle gadekt door de koninklijke 
kroon , reinier helmloekeng. De ichrÜTa vergiit lieb doa blijkbaar in de 

(5) De geaehte tchriJYcr v>a b^j eens wandeling door de itnlen der 
reaidentie leker met genoegen ontwaren, dat ook hier, na ds door den 
beer J. A. de Bergh geaohreTen brocbnre , wapenborden met bet helm- 
teektn worden gebezigd, o. a. bij de hafleTeiancieri : 

H. Jr. Sruu, op de PUata ; E. uan BIctnu en H. Pnuder, Wagenatmt , 
/. A. Sral, Noordeindei TA. A. A. Sinonit, Groenmartitj J- J'- Caypen, 
Wtileinde, C. F. L. Sott, Parkitraat en J. J. Wolf en Zn , Kerkplein, eni. 

Ook de borMhoorateenTegtn B^ijgtTman, Andrtoli, en de horlogiemaker 
Snikoven Toertn dit wapen op factoren en adreakaarten. 

(AurrSKlENIHOEXI DM RMiCTIB). 38 — Beelaerts v. Blokland. 


Bogaard. 


van Heeckeren v. Brandsenburg. 


Beelaerts v. Blokland, 


van Beeftingh. 


de Kanter 


van Heemskerck. 


van Beeftingh. 


Brandwijk v. Blokland. 


Balkenende. 


de la Fontaine. 


Brandwijk v. Blokland. 


Sautijn. 


Boom. 


Elsevier. 


Sautijn. 


Mesdag. 


"Vermeulen. 


van Lijnden 


Mesdag. 


van der Dassen. 


Hollaer. 


van Schuylenburch. 


van der Dassen. 


Op de Camp. 


van der Speek. 


van der Lijnden. 


Op de Camp, 


Dubbeldecop. 


Lambrechtsen. 


van Meel. 


Dubbeldecop. 32 kwartieren der kinderen van Mr. Jan van de PolL 

Mr. Jan van de Poll, geboren 1721, overleden te Am- 
sterdam 20 April 1801, huwde te 's öravenhage 27 
December 1746 met Anna Maria Dedel, geboren te 's Gra- 
venhage 1 Juni 1729 , overleden te Amsterdam 5 Novem- 
ber 1779. 

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn : van de Poll. 

Trip. 

Rendorp. 

Clopper. 

Hooft. 

Munter, 

Huift. 

Ie Gouche. 

van Gerwen. 

Adriaans. 

Huift 

Conielis. 

flasselaer. 

Geelvinck. 

Cl c eek. 

van Neck Dedel. 

Muyssart. 

van de Blocquery. 

de Haze 

Hudde. 

de Buquoy 

Schotten. 

Swaanswijk. 

Quartelaers. 

Passé vant 

Herrewijn. 

van Schoonhoven. 

Bodb. 

de »Smeth. 

Broen. 

de Witt. 

M. A. V. R V D. K. Kwartieren en wapen van Johan Walta van Jnwing^ 
genaamd Herema, gnrietman van Wonseradeel 

in 154'^ (1). Juwingn 
Tjerck. Walta Ebel, die hem 
Walta-State ten hu- 
welijk meebragt. H ere ma Donia 
Johan. Elant. Tieth van 
Herema. Tjerck van Juwinga, noemt zich, 
als erfgenaam van Walta-State te 
Tjerkwerd, Walta van Juwinga, 
en neemt tot wapen: doorsneden: 
1. Walta, 2. Juwinga doch de 
figuren 2 en 1 geplaatst. 

Hij was in 1494 Grietman van 
Wonseradeel en overl. in 1522. Johan van Walta (van Juwinga) noemt zich naar zijne 

(l; De-io kwartieretaat h h f 0.25 verkrijgbaar by den Heer J. Wenning 
IJzü. te I^^uwardea- moeder van Herema, volmagt i&n landdage 1539, griet- 
man van Wonseradeel 154^2 enz. en was gehuwd met Sjts 
Goslicksdochter van Juwinga. Hij nam tot wapen gevieren- 
deeld ] en 4 Juwinga, 2 Walta en 3 Herema (doch met 
weglating van den keper) 't geen door zijne nakomelingen 
steeds gevolgd is. Bijgaande afbeelding vertoont het oude wapen van het 
geslacht Herema : gin blauw een gouden keper , in het schild- 
hoofd vergezeld van twee gouden eikels en in de schild- 
punt van een dito eikenblad//, zoo als het ook voorkomt op 
een kwartierstaat van Tjalling Afinne Watze van Asbeck 
met het helmteeken : //twee gekruiste zilveren zwaarden met 
gouden gevest//. 

Op een kwartierbord, bewaard in het museum van het 
Friesch Genootschap , van Foockel van Botnia , die 22 Febr. 
1673 overleed, oud 67 jaren (2), gehuwd met Albert 
Sijbrant Pij bes van Eminga, grietman van Pranekeradeel , 
die 9 Jan. 1662 overleed, vindt men het wapen: //in zilver 
een roode keper, in het schildhoofd vergezeld van twee 
eikels en in de schildpunt van een laurierblad, alles in 
natuurlijke kleur.// 

Johan van Herema, een Juwinga zijnde, vierendeelde 
zijn wapen : 1 en 4 J uwinga (stamwapen) , 2 Walta (groots 
moeder vaderszijde) en 3 Herema (moeder, doch met weg- 
lating van den keper). 

Het 2 en 3 kwartier komt ook wel eens anders gekleurd 
voor: '/het 2e in zilver drie blauwe ruiten en het 3c in zilver 
twee groene eikels en een dito eikenblad// , welke laatste 
echter ook wel eens weggelaten wordt. Kwartieren van Pieter van Hoojenhoaek. Pieter Abraharasz. van Hoogenhouck, geb te Delft 

3 Febr. 1613, overl. aldaar 26 Jan. 1679, was veer- 
schepen 1655, 1656 en 1658, wees- 
thesaurier 1665, 1674 en burgemeester 
tot 1673, 1677 tot 1679, adjunct ter 
Hij huwde te Delft 27 Juli 1636 met 

Catharina van Ruyven, geb. te Delft 26 April 1613, overl. 

aldaar 17 Juni 1695 (1), dr. van [larmen Pietersz van Ruyven 

en van Trijntje Pietersdr. van Euyven. 

Zijne 16 kwartieren zijn: tig-raad 1643, 
meester 1668 , 
te Delft 1669 
dagvaart 1664. van Hoogenhouck. 
van der Dussen. 
van der Mve. 
van Bodegom. 
van Halmael. 
Oem. 

de Heuyter. 
van Koon. van der Burch. 
van Santen, 
van der Meer. 
Duyst van "Voorhout, 
van Santen, 
van Segwaert. 
van Berend recht, 
van Andel. 

M. A. V. R. V. d. K. (2} Hieruit blijkt, dat zij eene dochter is van Doecke van Botnia Juws- 
zoon en van Ymck van Dekema Sickesdochter en niet, zooals het stamboek 
zegt, van Jow (Julius Dominions) van Botnia en van Lnts van Meckema, 
die wel dezelfde zal geweest zyn als Bouwe (Bominicas Justos), geh. met 
Geertruy van Mcckema Juwsdocbter. 

Misschien is deze Poockel van Botnia ook geh. geweest met Juw Aedes 
van Eysinga, overl. in 1649 en was zg zgne wed. toen zg huwde met 
Albertns Sybrandus van Eminga op Roordaburgh, zooals hg op zgn kwartier- 
staat genoemd wordt. 

(l) Volgens anderen 20 Januari 1695. — 39 lijst Tan de eig^enaars der grafsteden in de 
lienrormde kerk te Bergen op Zoom. 

Opgemaakt in 1796. 

1. Heer G. S. Duytz. Kelder. 41. Heer J. C. de Groot. Kelder. 

2. Mevrouw N. N. 42. Heer M. van Stapelen. Kelder. 

3. Heer van Engelen van St rijen. 43. Heer N. van der Kreek. 

4. Mevroaw Cabbeljauw. 44. Heer Lamsweerde. Kelder. 
6. Kerk. 45. Heer Corn. de Lij. Kelder. 

6. Kerk. Kelder. 46. Heer Johan Paulier. 

7. j rr^. 47. Kerk. 

8. j ^^^^' 48. Juffrouw Folkers. Kelder. 

9. Mevr. Noot geboren Drabbe. 49. Juffrouw Folkers. Den ingang. 

10. Heer Titus D'Aubeque. 50. Heer Jeremias Bandaux. 

11. Kerk. Kelder. 51. Heer Willem Brouwers. 

12. Kerk. 52. Heer J . van der Hulst. Kelder. 

13. Heer Alexander Faure. Kei- 63. W. Bere en broeders, sedert 
der. 

14. Heer Jacob Tenbergen. 
15. 
16. 

17. ! Kerk. 
18. 
19. 1802. 

54. P. de Geep, sedert 1798. 

5 5. Heer B. Imbyze van Batenburg. 

56. Heer Pieter Robert. 

57. Erve Lydeker. 

58. Heer Johan v^n Dyk. 

59. Kerk. Kerk. 20. Heer Bobbert van Eekeren. 60. Mevrouw de Chavonnes. 

21. Heer Joh. Tilenius. Kelder. 61. 

22. Heer J. Le Jeune. Kelder. 62. 

23. Heer Joh. Paillie?. Kelder. 63. Heer Jan Boeyens. 

24. Heer Jan Boeyens. 64. Kerk. 

65. Heer Bijgersman. 

66. Heer Gasp. Stouters , nu J. 
Drabbe. 

67. Heer Joh. Knips. Bak. 

68. Heer Ad. R\jgersman 
69 Kerk. 
70. Heer Gom. van Bommel. 25. Kerk. Kelder. 

26. Heer Johan Drabbe. 

27. Heer Andreas de L^. 
28 Heer Gom. van Bommel. 

29. Heer Gom. van Bommel. 

30. Heer Mat. van Landschot. 

31. Heer Buyens. Kelder. 

32. Heer Gasper van Lantschot. 71. 
Kelder. 72. Kerk. 

83. Heer N. Rubbens. Kelder. 73. 

34. Heer B. L. Beaufort. Kelder. 74. Heer Laurens de Geep. 

35. Kerk, Bak. 75. Heer J. G. van Deur. 

36. Kerk. Kelder. 76. Heer Ad. Verbrugge. 

37. Gatharina Stoffelen. 77. Heer L. Faber. 

38. Kerk. Kelder. 78. Kerk. 

39. Heer Marcellns Bax. Kelder. 79 Govert Wiltermans. 

40. Heer Willem Brouwers. 80. Govert van Zwanenburg. 

(fTordt verwlgd). 

Medegedeeld door Mr. K. J. F. C. Knepfeluovt van 
Sterksnbvbo te Utrecht. Geboorten, haweltjken en sterfgevallen In adellQke- 

en aanzleniyke geslachten. 

Apeh. 1883. QEBOORTEM. 

!• Elizabeth Mechteld, dochter van Alexander Leonard 

baron van Plettenberg en van Juhanna Carolina Huberta 

Jacobson, te VGravenhage. 
1. N., zoon van J. P. A. van der Goes en van J. M. 

Stolk, te Gent (Betnwe). 
1. N., zoon van Jhr. Gterard Salomon Boreel en van 

Jonkvr. 8. G. P. Gevers, te Beverwijk. 

5. N., dochter van Mr. Amoud Willem van Beeck Calkoen 
en van Jonkvr. Pauline Albertine Ram, te Utrecht. 

6. Emma Wilhelmina , dochter van Wilhelm Johan Adams 
en van Isabdla Sosanna Wesenhagen , te 's-Gravenhage. 

10. Antoinette, dochter van Jhr. Willem Pieter van der 
Gtoes en van Henriette Reinbrandine Boddaert, te 
VGravenhage. 10. N., zoon van Eduard Alexander Perdinand baron Creutz 
en van Jacqueline Paulina Thurkow, te Ddffc. 

10. N., zoon van H. A. D. van der Meer Jr. en van L. 
J. barones van der Borch van Rouwenoort, te Breda. 

13, N., zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Ame- 
rongen en van M. C. L. J. barones Taets van 
Amerongen , te Breda. 

15. N., zoon van Jan Meinard Simon en van Henriette 
Jacoba Blussé , te Ginneken. 

16. N., dochter van Johan Hendrik Kofoed en van 
Johanna Wilhelmina Hordijk , te Haarlem. 

17. N., zoon van N. Nering Bögel en van Johanna 
Geertruida Juliana barones van der Feltz, te Deventer. 

18. N., zoon van W, G. L. van Tengnagell de Raad en 
van D. T. Ongerboer, te Amsterdam. 

26. N. , zoon van Marie Gerard van den Berg van 
Saparoea en van Jonkvr. Adriana Theodore Schuur- 
beque Boeye, te Terborgh. 

27. N., zoon van Jhr. Stephan Balthasar Ortt en van 
Jonkv, Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Jonge, 
te Helder. 

29. N., dochter van Diederyk GerhardEngelbert Wolterbeek 
Muller en van Johanna Jacoba Sara Stam, te Voorburg. 

29. Eene levenlooze dochter van Mr. Pieter Jacob Teding 
van Berkhout en van Sara Maria Ketelaar, Ie Baam. 

HUWELIJKEN. 

5. Jhr. Mr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys, heer van 
Lienden, geb. te Amsterdam 19 Januarij 1856, zoon 
van Jhr. Theodoor Hendrik en van zijn 1® vrouw 
Adèle Marie Labouchère met Cecilia Johanna d'Hangest 
barones d'Yvoj, geb. te 's-Gravenhage S Januari 
1861 , dochter van baron Mr. Daniel Maximiliaan 
en van Gatharina Constantia Wilhelmina, gravin van 
Limburg Stirum , te 's Gravenhage, 

11. G. O. C. Wiggers van Kerchem, zoon van N. en 
van N. Stelling met M. J. C. Viruly, dochter van 
T. P. en van J. K Ledeboer te Leiden. 

11. M. baron van Ralmwijck met H. A. G. Böhtlingk, 
te Nijmegen. 

12. V. M. R A. baron d'Ablaing van Giessenburg, 1« 
luitenant bij het le Hanseatische infanterie-regement, 
n**. 75 met A. barones van Lijnden , te Utrecht. 

12. Mr. Hendrik Nicolaas Mees, geb. te Rotterdam 2 Mei 
1857, zoon van Mr. Marten en van Anna Hendrina 
van Teutem met G. P. de Monchy, te Rotterdam. 

19. Dr. Willem Pieter Comelis Knuttel, geb. te Maas- 
sluis, zoon van Daniel Pietersz. en van Elisabeth 
Comelia Pabius met Johanna Ohristina Pabius, geb. 
te Batavia, dochter van Gerhardus en van Johanna 
Elisabeth Bouricius, te ''s-Gravenhage. 

23. A. Gallis Merens, notaris te Kapelle met E. S. Domi- 
nicus van den Bussche, te Breda. 

25. Jan Hordijk Jacobuszoon, geb. te Dordrecht 8 Mei 
1839 , weduwnaar sedert 26 Mei 1879 van Ida Wil- 
helmina de Voogd mtt Agatha de Voogd, geb. te 
Dordrecht 10 Mei 1836, dochter van Jacobus en \an 
Ida Wilhelmina Hordijk, te Dordrecht. 

26. A. P. Swaan, geb 1848, kapitein ingenieur met E. 
A. G. van Oldenborgh, geb. te Dordrecht, dochter van 
Jan en van E. A. G. Ort, te Dordrecht. 

STERFGEVALLEN. 

2. Louisa Johanna van de Poel, geb. te Batavia 12 Sept. 
1818, dochter van Pieter en van Suzanna Henriette 40 — von Qutzlaff, sedert 1853 weduwe van Mr. Dirk Gijs- 
bert Reitz, te VGravenhage. 

3. Jhr. Mr. Johannes Albertus Sandberg , bijna 85 j , 
kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
groot officier der orde van de Eikenkroon, ridder 
der 2e klasse der Pruissische Kroonorde, oud lid der 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, te Zwolle. 

4. Johanna Gomelia Frangois, geb. te 's-Gravenhage 5 
April 1<S51, dochter van Mr. Willem Frederik George 
Lodewijk en van Anna Eutheria Johanna Cornelia 
Boeye, gehuwd met Jan Hendrik Pieter van Goens, 
kapitein bij het regiment grenadiers en jagers , te 
's-Gravenhage. 

6. N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart 
te voren, dochter van baron Coenraad Jan en van 
Jonkvr. Anna Adriana Reiniera Hendrica van der 
Wijck , te Assen. 

7. Johanna P. A Rees, 67 jaar oud, dochter van Mattheus 
Willem en van Jacoba van der Does gehuwd met 
Hendrik Mauritz , te Dordrecht. 

10. N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart 
te voren zoon van baron Coenraad Jan en van jonkvr Anna . 
Adriana Reiniera Hendrica van der Wijck , te Assen. 

11. Dr. Daniel Jan Steyn Parvé, geb. te Gorinchem 3 Sept. 
1825 , inspecteur van het middelbaar onderwijs, ridder 
der orde van den Nederlandschen Leeuw en der orde 
van het Legioen van Eer, zoon van Daniel Jan en van 
Jacoba Theodora van Riemsdijk, gehuwd met Lena 
Wilhelmina Wicherina van Naerssen, te 's-Gravenhage. 

12. Richard Robert Hugo Diemont van Dathar , geb. te 
Padang 25 Junij 1864 , zoon van Adolf Jan Hugo 
en van Alisson Ellina Maidman, te Arnhem. 

15. Komelia Maria Blindenbach, geb. te Aardenburg 24 
Juni 1812, weduwe sedert 4 Nov, 1872 van den 
gepensioneerden kolonel der infanterie Justinus Leonard 
Verburg , te Aardenbnrg. 

13. Maria Elisabeth Duymaer van Twist oud 72 jaar, 
weduwe van den raadsheer in het provinciaal gerechts- 
hof van Overijssel Mr. H. Kronenberg, te Deventer. 

16. Elisabeth Browne , geb. te Rotterdam 18 Dec. 1820, 
dochter van Fran9ois en van Anna Twiss, weduwe sedert 
29 Nov. 1862 van Adriaan Mees, te Rotterdam. 

17. Catharina Gomelia Anna Everdina Alewijn, geb te 
Dendermonde 19 Sept. 1821, dochter van Dr. Comelis 
en van Olowina Wilhelmina Degerman, weduwe sedert 
25 Julij 1880 van Mr. James John Teding van 
Berkhout r te Amsterdam. 

23. Cornelia Amolda de Vries Robbé, oud 76 jaar, weduwe 

sedert 1 Nov. 1854 van den predikant te Ter Heide 
(N.Brab.) Simon Hondius van Herwerden, te Spankeren. 
28. Antje Hoitinga Muiier, oud 55 jaar, gehuwd met 
Mr, J. Minneraa de With, te Leeuwarden. 

24. Jhr. Johann Harry Carl Wilhelm von Schmidt auf 
Altenstadt oud 49 jaar , gehuwd 2 Februari 1 874 
met Christine Antoinette Oudemans, te Arnhem. 

24. Catharina Geertruida van Slot^rdijck, oud 77 jaar, 
weduwe van Mr. Ludolf Reinier Salverda, te Leeuwarden. 

26. Hendrika Petronella Blussé, oud 69 jaar, dochter 
van Adolf B. van Oud Alblas en van Jacoba Holle , 
weduwe van Hendrik Philip Visser, te Dordrecht. 

27. Pieter Vreede Bik, geb. te Amsterdam 13 Juni 1806, 
ridder der orde van den Nederlandschen fjeeuw, kom- 
mandeur der orde van ^^ Eikenkroon , oud Oost- 
indisch ambtenaar, sl^f^rBAAA\Q\\oïd,\t^ zoon van Jan en van Jeannette Butin, weduwnaar van Wilhelmina 
Petronella Frederica Kulenkamp Lemmers, te 's-Gra- 
venhage. 

27. Robert Daniel Wolterbeek, oud 82 jaar, oud lid van 
de provinciale staten van Noordholland, weduwnaar 
van Henriette Maria Anna Mejrer , huize Valkenburg 
te Oosterbeek. 

29. Jacobus Fredrik Boogaard, geb. t« 's Gravenhage 13 
Oct. 1831 , secretaris- generaal bij het departement 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw, der Belgische 
Leopoldsorde en der Guelphenorde , zoon van Jacobus 
Adam en van zijn Ie vrouw Christina Maria Bosz, 
weduwnaar sedert 9 Januarij 1881 van LucieJosèphe 
Briën, te VGravenhage. 

29. Louisa Meinardina WesthofT, oud 84 jaar, weduwe van 
den notaris te Mijdrecht Anthony Verdam , te Utrecht. 

29. Dr. Reinhart Pieter Anne Dozy, geb. t€ Leiden 21 
Februari 1820, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit 
aldaar , gehuwd met M. C. van Goor den Oosterlingh, 
te Leiden. 

29. Kind, geb. 3 Maart te voren van G. C. Kleik de 
Reus en van H. W. de Ravallet, te Maastricht. 

30. Jacob Lodewijk Hovy, geb. te Amsterdam 9 Fe- 
bruari te voren, zoon van Willem en van Pauline 
Geertruyda Tutein Nolthenius, te Amsterdam. 

30. Friedrich August Ferdinand Eduard Victor Werd- 
müller von Elgg, geb. *te Leiden 27 Maart 1840, 
gepensioneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, 
zoon van Joan Albert en van Jeanne Jacqueline Chris- 
toffeline de Bock, gehuwd met Christina Dorothea 
Zacharias, te 's-Gravenhage. 

30. Wilhelmina Oudemans , geb, te Weltevreden (Batavia) 
21 April 1839 , dochter van Anthonie Comelis en 
van Jacoba Adriana Hammecher, gehuwd met Mr. 
Jan Jacob van Geuns , raadsheer in het gerechtshof 
te 's-Gravenhage , te VGravenhage. 

Briefwisseling. 

Jos. A. A. Th. te A. Uwe zending ontvangen. Wij zullen 
nu ook voortaan geregeld zenden. 

P. A. graaf du Ch. te D. Boeken ontvangen; wenscht 
U als lid het Maandblad te ontvangen? 

A. S. te H. wij hebben Uwe werken ontvangen, brief volgt. 

M. C. te N. Y, De Telegraaf N« 283 goed ontvangen , 
verzoeke nog een nommer. Maandblad zal voortaan ge-* 
zonden worden. 

V. W. ih. D. te L. Het bedrag ontvangen. 

J. W. IJz. te L. Op Uwe vragen volgt antwoord, na 
afloop der bestuursvergadering, platen ontvangen ook voor 
volgend nommer. 

Traden 

6. Yoor een uit te geven Friesch-Ommelandsch Wapenboek , 
wenscht men de volgende wapens te kennen: 

Doede van Amsweer, 1596; Edele Erenfeste Lucas 
van Lissebon, 1624; Jonker Ghialdo Sistal, 1658; 
Jonker Wijnties, 1660; Jonker Melchior van Lissebon , 
1667 en Duchesnoy, Heer van Bierum, 1750. 

7 Wie deelt de volledige wapens mede der familiën : Glasius , 
Boneval Faure, Fromberg, en Maas Gee^teranus, 
alsmede het helmteeken der wapens van van der Feen 
en Fockema ? Oednikt by GEBR. J. & H. VAN LAN6ENHDYSEN, te VOraToalia^ MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad rerachÜDt omstTeeks het middeii 
TOD iedere maand , oader ledactie van het 
beBtnni en wordt aUeen aan de leden van 
het eenootechap gezonden. BrieTen en 
medMeeIini;en . alutok bijdragen voor het 
Maandblad te lenden aan den gecretaris 
Tan het genootschap, den Heer A. A. 
VossTEHMiH TAN OïBN , Sumalratiraiit 3, 
te 'S'OraTenhage. r- 


Leden te 'a-Gravenh^e betalen per 
jaar , (behalïe f 2.60 entree) . . / 10.00 

Zii , die lid worden in 1883 en buiten 
•s-ÜraTenhage wonen ƒ B.00 

Zii, die lid worden na 31 Dec. 1SS3 
en ookbniten 'e-GraTenhace wonen ƒ6.00 

Adrertentien in rerband met boïenge- 


-^ 


Afzonderlijke nnmmers met verkiügbaar. 
t^ 
-d N". 7. 's-Gravenhage, TVugustus. 1883. Tot leden zijn toegetr«(l«D , de Heeren: 

J. F. X, van den Berg 's-Gravenhage. 

J. Huygens id. 

E. H. Scheidius Arnhem. 

Jhr. J. F. Stonn van VGravesande 

van den Bramel Vordea. Crafecbrlfiten te 's-Heerenbeif. 

T<ji5r de denr der hervormde kerk te 's-Heerenberg liggen 
twee prachtige met lofwerk versierde diep uitgehouwen 
grafsteenen, 

Doordien die ligplaats al zeer ongeschikt ia , de steenen 
er niet mooier en de opschriften er niet duidelijker op 
zullen worden, schreef ik over, wat er op te lezen staat: 
Anno D 1558 (?) starf Butger van Arnhem. Anno D 1585 
d ... 10 Marti starf Clare van Groenen. — 

Het eene wapen vertoont een arend, het andere vijf bollen 
(en sautoir). 

Boven den gekroonden helm staat de arend uit het schild 
als helmteeken (1). 

In plaats van de iymbolen der vier evangelisten, op 
vele oude steenen voorkomende , staan in de twee boven- 
hoeken het wapen van van Arnhem en in de twee be- 
nedenhoeken dat van van Groenen. 

Van dezen Rut^er van Arnhem wordt in de geslachtlijst, 
voorkomende in Ferwerda, door Kok geene melding gemaakt. 

Op den anderen niet minder fraaien doch meer uitgesleten 
flteen kon ik de gothische letters niet genoeg ontcijferen 
om een geheel te verkrijgen; ik meende er echter een 
miskelk op te zien en ^aronder het wapen met de vijf 
bollen , zoodat deze een steen van een geestelijke is, wiens 
naam van Groenen zal geweest zijn. 

De naam van van Groenen, ook als geestelijken, komt 
voor in het werk van E. Waaieftherg. Bmbrica, êive urbit 
Bmirieenti» descriplo. Clivu, apud lobiam SUberling HDCT.svq. 

In de kerk liggen naast dkander nog twee grafsteenen; 
op den eenen staat: De Heer Üerck Sminck in leven ont- 
bnger der convoyen en licenten, geboren den 1 Jan. 1687, 
gest. den 21 Febr. 1764. 

Wapen : een anker vergezeld van drie sterren. 

Op den anderen steen staat: Vrouwe Oomelia van der Hart 
in leven huyavrouw van de Heer Derk Sminck, geboren 
80 Ang. 1697, obiit 15 Des 1761, "Wapen: een hertenkop. — Doordien van deze twee 
wapens het bovenste deel door banken bedekt wordt . zijn 
de helmt«ekens onzichtbaar. Ook tot stoepsteen van een 
winkelbnis heeft men een grafeteen gebezigd ; het beschre- 
ven deel is geheel uifgewischt, dewijl men juist daarover 
gaan moet om in het huis te komen; het bovendeel -toont 
twee wapens: 1°, een rechterschuinbalk gevormd uoor vier 
spitaroiten, met de scherpe hoeken aan elkander ^esloten 
(mises en bande) Het helmteeken is eene veder tuisci-en eene 
vlucht; 2°. een liggend kruis vergezeld van i . zt*jmntige 
sterren; het helmteeken is eene dito ster tusschen twee 
olifantstrompen. 

Tot getuige van het wandalisme met de gra&teenen te 
'a-Heerenberg eenmaal gepleegd , vindt men overal ver- 
spreide stukken, gebruikt voor stoepen, trappen, dekstfieneo, 
zinkputten enz. ; op een' nog geheelen stoepsteen vond 
ik gespaard het jaartal 1533 , doch ter wiens eere hij een 
maal tds gra&teen diende, is onleesbaar geworden. 

De tijd, waarin men geen prijs stelde in het bewaren 
van voorvaderlijke gedenkteekenen en niet tevreden was 
voor ze vernield waren , is voorbij ; men denkt daarover 
thans geheel anders, ja betreurt het, dat zooveel verloren 
is gegaan ; doch doordien niets bestendigs is onder de zon 
en dus die tijd van vernielingszucht, van verwaarloozing en 
minachting van 't geen onze voorouders hebhen gedaan , 
kan terugkeeren , moeten wij zorgen, dat alles van vroeger 
geboekt is en alles van heden onmiddellijk geboekt wordt ; 
ik durf daarom een ieder, beminnaar of geen beminnaar van 
oudheden , op het hart drukken , om de opschriften der 
oude zoo wel als die der nieuwe grafsteenen , die hij ont- 
moet, over te schrijven en ze ter plaatsing te zenden in 
eenig daarop betrekking hebbend werk, opdat ze, wat er 
vroeger of later ook gebeure, voor ons en het nageslacht 
bewaard blijven. Feed. Galand. 

üade wl^e van ranfscblkkini* Tan kwartieren. 

Bij de bezichtiging van de St, Jans-kerk te Gouda met 
hare wetelt!li e roemde glazen , viel mijne aandacht op eenige 
wapenschilden in de Rosendaelsche kapel, aan de noordzijde 
van het koor, welke kapel A", 1516 werd gesticht (1). Ze 
zijn fraai op glas geschilderd en geven de wapens te zien 
der geslachten van Crimpen, Cool en van Ruytenbni^h, 
zoomede die der zestien kwartieren van .^mÜins Cool , 

(1) BeaohriJTiiig van Gouda door J. WbItïi, II. bli. 40— 4S. 42 — Mr. Adriaensz., geboren omstreeks 1607, raad in de vroed- 
schap der stad Gouda 1644, kolonel van de schutterij 
1646—1649, schepen 1648, 1649, 1652, 1656, 1657, 
1660 , thesaurier-fabriekmeester 1658, 1659 en burgemeester 
aldaar 1664, 1665, 1670, 1671, gecommitteerde ter auditie 
van de rekeningen van Holland 1653 — 1655, gecommit- 
teerde raad van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van 
Holland en West-Friesland 1661—1663, 1667—1669, 
hoogheemraad van Schieland 1661 , 1666 , 1668 , 1670 , 
1671, 1676, 1681. Hij werd 25 November 1672 op order 
op Z. H. den Heer Prins van Oranje benevens zes andere 
Heeren raden van de vroedschap geëxcuseerd. Hij was in 
1650 gehuwd met Jonkvrouwe Elisabeth van Euytenburgh, 
dochter van Willem van Euytenburgh, Heer vanVlaarcËn- 
gen , en is in November 1688 overleden, zonder kinderen (1). 
De bedoelde kwartieren zijn geplaatst als volgt: 
Cool. Oom (2). Rosendael. Rijswijck. 

Valtersen. Crooswijck. Crimpen. Royen. 
de Witt. Quekel. Lange. Swaenswijck, 

Slingeland. van der Lee. Souburg. Hopcoper. 
Na raadpleging der genealogiën van eenige van die 
familiën ontdekte ik dat de rangschikking van die kwar- 
tieren verschilt met die, welke in later tijd in gebruik is 
gekomen. Yermoedelijk heeft men, meer getrouw aan het 
oorspronkelijk denkbeeld in het woord kwartier vervat, de 
vier kwartieren niet willen scheiden, van daar dat de vier 
bovenste rechts en de vier bovenste links, de kwartieren 
van de beide grootvaders , en de vier onderste rechts en de 
vier onderste links , de kwartieren van de beide grootmoeders 
van den heer ^milius Cool te zien geven, waardoor dan 
ook duidelijk en zeer juist blijkt , dat zijne vier kwartieren 
zijn: Cool, van Eosendael, de Witt en de Lange. 

De onderwerpelijke 16 kwartieren zou men thans ver- 
melden als volgt: 

Cool. van Eosendael. 

de Witt. de Lange. 

Oom. van Eijswijck. 

Quekel. van Swaenswijck. ^ 

Valtersen (3). van Crimpen. 

van Slingelandt. van Souburg. 

van Crooswijck. van Eoyen. 

van der Lee. Hopcoper. 

Uit eigenhandige aanteekeningen (4) van den Luitenant- 
Admiraal van Zeeland , Jan Comelis Ockersse , geboren 1 7 
November 1673 , overledeo 10 Juni 1745 , zoon van Mr. 
Cornelis Ockersse en Margarietha Pous (5), is mij geble- 
ken , dat in de provincie Zeeland en waarschijnlijk ook 
elders, omstreeks het laatst der 17e eeuw, bij de afbeel- 
ding van 8 kwartieren nog eene andere wijze van rang- 
schikking werd gevolgd , namelijk die , waardoor de na- 
men der overgrootouders door huwelijk verbonden, onmid- 
dellijk onder elkander werden vermeld. 

Leze manier verschilt derhalve alleen daarin van de te- 
genwoordige , dat de namen die men in volgorde rechts (1) fieschrijviiig van Dordrecht door M. Balen, blz. 1018, y. Leeawen. 
Bat. UI. blz. 1512, 1513 en manascript genealogie de Lange Tan W\jn- 
gaerden. 

(2) Het geslacht Oem, ook bl|jkeni het wapen en volgens Balen, blz. 1011, 
(8) Deze familienaam schgnt aan Balen onbekend te zgn gebleven , 

aangezien hij de vronw van Gerard Adriaensz. Cool noemt Joffr. Helena . 
dochter van Gerrit Michiaelis , secretaris te Dordrecht. Zg huwden in 1508' 
Zie beschryving van Dordrecht, blz. 1011. 

(4) In het bezit van den heer J. Q van der Mnelen. 

(5) Zie genealogie Fow. Herald. Bibliotheek, 1876, bl. 198. en links in de 2® en 8® plaats zou vermelden, in de 3c 
en 2e plaats genoemd worden. 

De genoemde Luitenant-Admiraal verklaart in het be- 
trekkelijk stuk bij de opgave o.a. der kwartieren van hem 
en van zijne vrouw Comelia Butler, gerangschikt op de 
thans nog gebruikelijke wijs: 

ffDil iê 800 als by ons gepractiseerd staat te worden , en 
ffverandert is tegen vaders teyheningh *" 

Menig navorscher op genealogisch gebied kan door on- 
bekendheid met het vorenstaande zich wel eens in de ver- 
wantschap van geslachten hebben vergist. 

M. A. VAN BU£D£ VAN DEB, KloOT, Personen beg^raTen in de kerk te Berllcom. 

Door mij is gezien een brief van zekeren Jan Arent 
Schram, gedagteekend Berlicum den 7 Julij 1748, ge- 
adresseerd aan den //WelEDele Heer Den Heer en Mr. D. 
>yJ. Bouwens ten huyse van den WelED.Gestr. Heer en 
//Mr. Bouwens Kaat en Schepen der stad Amsterdam mits- 
//gaders Bewindhebber van de Oost Indische Comp. etc. etc. 
/f op de Keyzersgragt by de Spiegelstraet tot Amsterdam', 
welk schrijven met het oog op den inhoud wel eene mede- 
deeling waardig mag geoordeeld worden. 
De inhoud is als volgt: 

//WelED.Qeb. Heer 
/yDeese dient in Voldoening van UWelED. verzoek', 
/ygedaen by myn vrou Op dato 30 Juny laestlede nament- 
/ylyk de Naeme van Overledene Welke relaas hebben op 
//de Wapens in onse Kerk alhier, Ik Wenste dat Ouder 
//Dood Register magtigh waar Zoude myn tyt en moeyte 
//ten Dienste van XJWelED. geeme te Coste leggen; 

//Egter hoope dat Ondertussen dat zodanig lU^ster 
/jrbinnen korten tyt zal bekoomen, zal dan de Eer hebben 
//UWelED. (iets daer in vindende) toe zenden zoo als doe 
>/by dezen, tzederd den Jaare 1696. 
//1696 

//Den 14tt July Mynheer Jean Reury. 
//Den 18^ Aug. Maria Helena van den Oetelaar Huys- 
// vrouw van Jonkheer Perdinant Versteere. 
^1698 

//Den 13^ Mey Peter Ruth Bouwens. 

//1703 Clara van Gestel den 15n Feb. 'sAvons inSt** 

//Anthonis Choor begraven. 
^1704 Den 15» December Anna Broekhuyse huysvr. 

yyvan Mr. Cromby. 
>yl707 Den 30ii Aug. Mevr. Jean Fleury. 
/yl711 Den 15^* Junij De Heer Qrevenbroek. 
//1713 Den 28*^ April Jonkheer Eomanus van der 

Dussen. 
//Iets meerder van UWelEDts. Ordre hier Off in deese 
//Quartiere zynde gelieft te Ordonneeren den geene 
*die de Eer met de Uyterste nedrigheid he=eft zig 
>9fte noemen, 

//WelED. Geb. Heer, 

//UWelEDts. Onderdaniege en Dienstveerdige^ 
/•Dienaar , 

(tt?. y.) //Jan Arent Schram^'. 

ffBerlicum , 
//Den 7ii July 

a748.// M. A. V. R. v. D. K. — 43 — Lijst Tan de eigenaars der gnratstedeii in de 
henrormde kerk te Bergen op Zoom. . (Vervolg). 81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 

95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 

101. 
102. 
103. 

ie4. 

105. 

106. 

107. 

108 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

180. 

131. 

133. 

'l33. 
185. 
485. 
136. 
1S7. 
188. 
139. 
140. 
141. Kerk. 

Jacobus Doree. 
Dingenius de Vries. Bak. 
Erve wed. da Camp. 
Pieter van Heusden. Kerk. 

Heer Jaoob Stuarman. 

Kerk. 

ftommert Verschuuren. 

Erve Govert Augustijn. 

Heer P. Hochede. 

L. de Geep en W. Ro- 

senraad. 

Nic. van Dalen. 

Nic. van Dalen. 

Wouter Anthonissede Wit. 

Kerk. 

Heer Franc. Hoekgeest. 

Erve de la Grandière, nu 

van Hoek. 

Hendrik de Pauw. 

Heer Samuel van Hattem. 

Heer Michiel de Neeve. 

Kerk. 

Heer Martinus de Neeve. 

Cornelis Verbruggen. 

Martinus Miseron. 

Nicolaas Stoop. 

Kerk. 

ieer Antony van Hoorn. 
Heer Pieter Hoepeling. 
Heer Johan van Femy. 
Heer Capison. 
Kerk. 

Hendrik Berkman. 
Hendrik SchefFer. 
Heer Servaas van Uffelen. 
Kerk. 
Heer Willem Kosenraad. 1 Kerk. Heer Jacob du Mont. 
Heer Jan van Overstrate. 
Heer Samuel van Hattem. 
Cornelis Coenraads. } Kerk. Jan Ket^ens. 
Jan de Neef. 
Heer Marsellis van Stape- 
len. 

Kerk. C^tharina van der Heys. 
Heet Boels. } Kerk. 
Jacobus Verbeekmoes. (1) 142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
163. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

166. 

167. 
168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

193. 
194. 
195. 
196. 

197. 
198. ! Kerk. Juffrouw Lucia van Femy. 

C. E. van Heinsbergen. 

Hugo de Groot. 

Heer Nic. van der Hagen. 

Kerk. (sic.) 

Mevrouw Koebel. 

Kerk. 

Heer J. van Middelhoven. 

Kerk. 

Pieter van den Enden. 

... 
Anthonie van Acbthoven. 
Jacobus Brakko. 
Kerk. 

Gerardus Moermans. Bak. 
Nicolaas Ketelaar. 
Johannes Sinsen. 
Kerk. 

Hendrik Pilaar. 
Albertus Vyfhoek. 
Heer Joh. de Pottere, nu 
van Hoek. 
Heer J. Le Jeune. 
Johanna Roelants. 
Heer Jan Barents Nieuw- 
mans. 

Heer Joh. Bolcoël, over- 
gegaan aan de Kerk. 
Kerk. 

Jacobus Mosman. 
Kerk. 

Cornelis Brassaers. 
Kerk. 

Heer Jeremias Bastingius. 
Heer Michiel Coremans. 
Gerrit Kroon 
Elisabeth Keulemans. 
Heer F. C. Hommans. Bak. 
Heer Duyll. Bak. 
Heer L. van Alphen. 
Kerk. Kelder. 

Kerk. 

Amoldus Mosman. 

... 
Heer Maohiel de Neve. 
Kerk. 

Diederik Hoepeling. 
Heer v. Engelen v. Str^en. 
Michiel de Pottere, nu 
van Hoek. I Kerk. 

Leendert Schouwmans. 
Michiel de Pottere, nu 
van Hoek. 

Michiel de Pottere, nu 
van Hoek. j(l) Ver berkmoes? 199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 

207. 
208. 
209. 
210. 

211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. Kerk. 

. . • 
Fanna Muyters. wed. Baks. 
(leronimus van de Zande. 
Kerk. • • Heer Jan van Heis. 

• ■ • 

Johannis Biesman. 

Kerk. 

Gasper Lameteren. 

Erve de la Grandière, nu 

van Hoek. 

Kerk. 

... 
Heer N. van Engelen. 
Jan Hendrik Mulder. 

• • • 

Cornelis van de Leur. 217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. Helena Wittermans. 
Erve wede. de Hamer. 
Erve wede. de Hamer. 
Heer van Borselen. 
Jacobus van Hoven. 
Heer Samuel van Hattem. 
Erve Will. van der Mast. 
Heer Joh. van Stapelen. 
Jan Gillisse de Neeve. 
Nicolaas Huart. « • Heer Ant. van O verstraten. Engel Gastelaer. 

Heer Larivière. 

Kerk. Keldet. 

Kerk. 

Jan van Genderen. Utrecht. Mr. K. J. F. C. Knefpelbottt van Stebebnburg. Iets OTer de adellijke hofstede ?an der Dayn en den 
oorsprong: ?an den naam Ze?enhnizen. 

Jan van der Duyn, ridder (zoon van Willem van. der 
Duyn, stamvader van dat geslacht, en van Ida van I^mond), 
die in 1379 door zijn neef Amoud van Egmond, heer van 
IJsselstein, werd beleend met eenige perceelen land, gelegen 
in het ambacht Zevenhuizen (Zuid-Holland), droeg de hof- 
stede van der Duyn op aan Reynoud van Brederode , 
XIV heer van Brederode en ontving dezelve in of om- 
streeks 1386 weder van diens zoon Jan van Brederode 
in leen (1). 

De voornoemde hofetede, door de Lange van Wijngaerden 
eene saté genoemd, is hoogst waarschijnlijk een der zeven 
adellijke huizen of ridderhofsteden, waaraan het dorp (thans 
de gemeente) Zevenhuizen zijn naam heeft te danken , en 
was gelegen aan de zuidzijde van het middelste gedeelte 
van dat dorp in een moerassig boschage, als een wachthuis 
van hetzelve. In dat boschage nestelde eertijds eene groote 
menigte reigers, lepelaars, kraaien en schollevaars, wier 
nesten nog in de 17e eeuw jaarlijks op Hemelvaartsdag en 
Pinksteren werden geschud, waarna de jonge vogels met 
schuiten vol naar de steden in Holland ter verkoop werden 
verzonden (2). 

M. A. V. R. V. D. K. De leenreg^sters. 

Onder de verschillende bronnen die voor het in orde 
brengen van geslachtregisters gebruikt kunnen worden» be- 
kleeden de aanteekeningen in de doop-, huwelijks- en be- 
grafenisregisters een voorname plaats, doch in de meeste 
plaatsen van ons vaderland beginnen die slechts in het begin 
der XVIIe eeuw. Wil men dus iets uit vroegere tijden 
nasporen, zoo moet men andere bronnen gebruiken en hier- 
onder bekleeden de registers der overgangen van de vaste 
goederen, cijnsen, tienden, enz. een eerste plaats. Deze boeken, 
leenregisters genaamd, verschaffen ons in sommige gevallen. (1) V. Leeuwen. Bat. 111. 941. 1297. 

(2) De LaDge t. Wgngaerden, Geschiedenis der heeren en beschr^ving 
der stad van der Goode, I. 481 en II. 66, 67. r — 44 nog duidelijker gegevens dan de eerstgenoemde bronnen 
voornamelijk bij die personen, die toen nog geen familie- 
-naam hadden, of bij hen, die om bijzondere redenen hun 
familienaam met een anderen verwisselden, bijv.: 

VAN Akckel of van Ebxel, 

Een viertel lants gelegen in den lande van Haeatrecht 
groot 44 mergen, in den Hoefslag, daer oostwaert naest 
geland is de cureijt van Haestrecht ende aen de westzijde 
Claes Claesz. Erfleen. Heergewaad, een jaar renten. Pol 313. 
Claes Claesz, 1529. 

Jutgen Claesdr., bij doode van Claes Claesz. haar vader, 
1566. 

Claes Dirksz , bij doode van Aeltge Claesdr. na den dood 
van Jutgen Claesdr., haar moeder, 1566. 

Catharina Dirksdr , bij doode van Jutgen Claesdr., haar 
moeye (tante), 1579. 

Comelis Claesz., bij doode van Claes Dirksen, in leven 
secretaris van Haestrecht, zijn vader, 17 December 1621. 

Mr. Joris d'Arckel, advocaat voor den hove van Holland, 
bij doode van Comelis Claesz., voors. zijn vader, 17 
October 1637. 

Catharina Claesdr. de Arckel de jonge, bij opdracht van 
Mr. Joris d'Arckel voors. een Derdalf mergen lants uyt het 
bovengenoemde leen. Polio 314ver8o. 

Dit gedeelte is vervolgens gekomen aan : 

Mr. Hendrik van Erkel bij opdracht van Catharina C. 
d\i. de jonge 

Johannes Christianus van Erkel, oud 33 jaar, wonende te 
Delft na doode van Hendrik zijn vader, 30 October 1687. 

Bastiaan van Nooten, oud 18 jaar, wonende te Haestrecht, 
bij opdracht van J. C, v. E., 4 Augustus 1698. 

Een mergen lants van genoemd viertel (fol. 113v®"<>) 
is door Mr. Joris opgedragen aan : 

Dirk Claesz. van Arckel, 30 Mei 1640 

Mr. Nicolaas van Erkel, bij doode van Dirk, zijn vader , 
4 April 1663. 

Gerrit Verhaer, burgemeester van Haestrecht, oud 43 
jaar, bij opdracht van Nicolaas van Erckel, 5 Januari 1783. 

Van der Duyn. 

De ambachtsheerlijkheid van Sprang //mitten moeren 
//ende allen beuren toebehoren ende anders datter aen 
//cleven mach./' Erfleen. 
Hertoge Aelbrecht confirmeert heer Jan van Arckel 
alsulke moer ende brieven als hij heeft, 1399. 

Jacob van der Duyn, bij doode van Damen, zijn vaderl417. 
Jacob V. d. D. 1438. 

Adam v. d. D. , bij doode van Jacob, zijn vader, 1440. 
Jacob v. d. D. , bi] doode van Adam, zijn vader, 1498. 
Adam v. d. D. , bij doode van Jacob, zijn vader, 1507. 
Jacob v. d. D. , bij doode van Adam, zijn vader, 1538. 
Jan V. d. D. , bij doode en makinge van Jacob, zijn 
vader, 1580. 

Adam v. d. D. , bij, doode van Jan zijn broeder, 1587. 
Jouff'r. Philipote v. d. D. , bij doode van Adam haar 
broeder, 9 Juni) 1610. 

Juflr. Mechteld v. d. D. , bij doode van haar zuster 
Philipote, 9 September 1622. 

Jacob de Jonge, bij doode van Magteld, zijn moeder, 
20 Pebruarij 1625. 

J. de Jonge van Vajcfcevoort werd ook veriijd met de 
helft van een visscierü ^^ ^^^ ambachte van Por- tugal, in den lande van Putte, bij den dood van 
zijn moeder M. v d., D., die dat leen gekocht had 
van Comelis CoUensz. {Qvariier van Putten deel 232, 
fol. 157). Hij is dood 1655 (Idem fol. 152^e»o). 
Hij bezat ook de helft van den Iiombaertsen dijk 
{Idem, fol. 152v««o). 
De amb. heerl. van Sprang en de gemelde visscherij en 
halve dijk zijn vervolgens gekomen aan; 

Jr Jacobus Comelius van Wissenkerke, bij doode van 
Jacob de J., zijn oudoom matemel, 13 November 1655* 

Jr. Pran^ois van W., bij doode van zijn vader J. C. , 
10 December 1674. 

Anna Maria van W, oud 11 jaar, wonende te Mechelea, 
na den dood van haar vader Pranyois, 17 Mei 1700. 

Yerlijd bij brieven van relief Hyacintus Philippus Melchior 
de Villegas, bij doode van A. M. zijn moeder, 3 Januari) 1733. 
Idem Jean Dominique de Yillegas, capitein in dienst van 
H. Maj. de Koningin van Hongarije en Bohemen, bij doode 
zijns broeders, 27 September 1792, NB. Uiteen declaratoir 
van de notaris Ie Clercq te Mechelen, geregistreerd in 't 
memoriaal van loopende zaken C fol. 68, blijkt, dat die 
persoon heet Jean Prangois de V. en niet Jean Dominique, 
acte van 15 April. 

Dirk Eiemans , secretaris , wonende in de Klundert bij 
opdragt van J. P. de Villegas van Hovorst en Pellenberg, 
21 April 1774. 

4 Julij 1772 een commissie van J. P. de V. op Govert 
Oerlemans , als secretaris van Sprang ; alsmede de survivanoe 
op zijn zoon, in dato 26 Pebruarij 1766. 

Adam van der Duyn bovengenoemd (bij Anno 1587) 
komt ook voor in de verlijen van: 

De hooge ambachtsheerlijkheid van 's Qravenmoer met 
allen sijnen toebehooren. Heergewaad een zeel winden 
(d. i. 2 hazewindhonden). Pol. 24ver8o. 
Heer Dirk van der Merweijde, 1432. 
Jcv. Odilie v, d. M. bij doode van Dirk haar vader, 1453. 
Videmus op Philip van Spangen , van de eerste gifte van 
de hooge heerl, van "s Sravemoer , gedaan aan Dirk van 
der Merwede, Philips wijfs vader, 1433. 

Bartholomeus Pertant , bij overgifte van Jcv. Odilie, heer 
Dirk geëchtte dr. (sic), 1461, 

Heer Philips van Spangen, bij overgifte van B. Partant 
(sic) 1471. 

Comelis van Bruhese, bij overgifte van P. v. S , 1479. 

Hendrik van Bruhese, na den dood van Comeb's, 1503. 

Ph. v. Spangen was ook heer van Groot Waspyck , 

bij overgifte van Tieleman Oem van Wijngaarden 

1474, even eens Comelis van Bruhese , bij overgifte 

van heer Ph. v S. 1479, en daarna Anthonis van 

B. bij overgifte van Comelis zijn .vader, 26 April 

1503, en Hendrik van B. na den dood van zijn 

vader Anthonis 1503. Vervolgens Willem van Gent 

na den dood van Hendrik van B. zijn grootvader' 

1539, zie folio 20'er8o. 

Jcv. Agatha van Bruhese na den dood van Hendrik, haar 

vader 1539. 

Nicolaas van Assendelft na doode van Agatha van B., 
zijn moeder 1563. 

Jr. Adam van der Duyn (zie blz. 44 regel 9 v. o ), bij 
doode en makinge van zijn neef Nicolaas van Assendelft, 
4 Augustus 1602. 

Jr. Nicolaas van der D., na doode van Adam zijn vader, 
26 Augustus 1630. 45 — Jr. Adam van der D., na doode en makinge van zijn 
vader Nicolaas, 29 Augustus 1650. 

Nicolaas van der D., wonende in den Hage ("s-üraven- 
hage) oud 17 jaar, bij doode van zijn vader Adam, 2 Julij 
1694; eed gedaan door Mr. Adriaan Pietersen, generaal 
van de munt. Doet zelf den eed wegens zijn meerderjarig- 
heid, 3 April 1703. 

Pieter Adriaan Gousset, procureur voor het coUegie van 
gecommitteerde raden, geauthoriseert door den hove van 
Holland tot het verkoopen der Heerlijkheid 's Gravemoer 
en daarna (beleend) bij opdracht van voorn. Gousset q. q. 

Adam van der Duyn, heer van Benthom, lid der ridder- 
schap en edelen van HoUand, 14 October 1729. 

Jr. Amold Joost v. d. D. , heer van Maasdam, luitenant- 
generaal, bij doode van zijn vader voornoemd, 12 Maart 1754. 

Jr. Adam Pran^ois v. d. D. , hoogheemraad van Delfland , 
colonel, na doode zijns vaders, 10 Maart 1785. 

Jr. Willem v. d. D., na doode van zijn broeder Adam 
Prangois. 

Nicolaas van der Duyn (bl. 44 col. 2 reg. 2 v. o.) was 
ook beleend met de //Huysinge ende hofstede van der 
//Mije, met omtrent honderd morgen lants daeraen gelegen 
irstreckende langs der mije en denambachte van Nieucoop.// 
Erfleen, fol 926. 

Dit leen was van 1385 tot 1624 in het geslacht van 
dien naam en daarna werden er mede beleend: 

Juffr. Thijmen van Wassenaer ende Duvenvoorde , voor 
haar zelven en Glara en Anna Maria, haar zusters, na doode 
en makinge van Glara van der Mije, hun grootmoeder , 
4 September 1624. 

Jr. Nicolaas van der Duyn, bij doode van JuflFr. Thi- 
manna van Wassenaer, zijn moeder en volgens cavelinge 
den 16 September 1628. 

Jr. Nicolaas v. d. D., bij doode van zijn vader 10 
Augustus 1659; hij draagt het op aan Gomelis de Jonge 
van Ellemeet , heere van EUemeet, den 8 Pebruarij 1696. 

Van Wassenaeb. 

D'ambachts Heerlijkheid van Eijnsaterwoude, Leij- 
muijden en de Vriesecoop met alle den gevolge 
ende aencleven van dien. Pol. 970ver8o. 

Jxifir. Philippe van Duvenvoirde op de brieven van do- 
natie gegeven door de heeren Staten van Holland aan 
Jor. Pieter van der Does sa^, (zaliger) 10 November 1600. 

Hendrina van der Does na doode van Philippe, haar 
moeder, 14 December 1623, 

Heer Jacob van Wassenaer, heer van Warmondt, bij 
doode en makinge van Hendrina, zijn nicht, 8 Mei 1654. 

Johan van Wassenaer ten behoeve van hem zelven als 
van Dirk zijn broeder, bij doode en makinge van zijn 
vader Johan, 9 Augustus 1650. 

Johan van Wassenaer, bij doode en makinge van Dirk, 
zijn broeder, 17 Julij 1685. 

Jkv. Anne Hendrine van Wassenaer, bij doode van 
Johan, haar vader, 17 Junij 1688. 

Maria Isabella van Beyeren van Schagen. 

Het leen werd nu gesplitst en vervolgens zijn beleend 
met Bijnsaterwoude : 

Anna Comelia Martina van Baerle, bij opdracht van 
M. L V. Beyeren van Schagen, 11 Pebruarij 1728. Jr. Prederik Hendrik van Wassenaer, bij opdracht van 
A. G. M. V. B., 25 April 1730. 

Adrianus Boers, baljuw van Voorschoten, bij opdracht 
van P. H. baron van Wassenaer, heer van de beide Gat- 
wijken, 8 Maart 1747. 

Mr. Gijsbert Jan de Bruyn, raad in de vroedschap en 
oud-schepen van Haarlem, bij opdracht van A. Bours(sic), 
5 December 1753. 

Eachel Baas , weduwe en geïnstitueerde erfgename van 
Mr. G. J. de Bruyn, in leven raad en gedeputeerde in 
het Gollegie der Ed.Mog. Heeren raeden van Staten der 
Vereenigde Nederlanden, na doode en makinge van haar 
man, 15 Januarij 1759. 

Anna Gomelia Steenis, minderjarige dochter van Mr. 
Zacharias, bij doode en makinge van B. Baas, 12 No- 
vember 1771. 

Mr. Otto Gomelis Gerardus Cloot , heer van Nieuwer - 
kerk , bij opdracht van A. G. Sieenis, huisvrouw van Mr. 
Liebrecht Jacob Hooreman, schepen en raad van Haarlem, 
2 Junij 1777. 

Anthony van Maurik, heer van Hensbroek, bij opdracht 
van Mr. O. G. G. Gloot, 20 Januarij 1785. 

Mr, Hendrik Kluyt, (pro indiviso) voor hem zelven 
als voor zijn huisvrouw Albertina Schopman, bij opdracht 
van A. V. Maurik , 22 Januarij 1789. 

Na de splitsing zijn de ambachtsheerlijkheden Ley- 
muyden en Vriesecoop, met alle den gevolge ende aen- 
deve van dien, gekomen op: 

Mr. Lieve Geelvinck , heer van Gastricum , ten behoeve 
van de stad Amsterdam, bij opdracht van M. J. v. Beijeren 
van Schagen, 13 Mei 1728. 

Mr. Perdinand van GoUen, heer van Gunterstein en 
Tienhoven , oud-burgemeester en raad van Amsterdam , na 
doode van Mr. L. Geelvinck, 19 Mei 1745, ten behoeve 
der stad Amsterdam, even als de volgende beleeningen. 

Mr. Egbert de Vrij Temminck , oud-burgemeester en 
raad van Amsterdam, 8 Pebruarij 1754. 

Mr. Jan van de Poll, burgemeester van Amsterdam^ 
na vrijwilligen afstand van E. de Vrij Temminck, 21 De« 
cember 1780. 

Mr. Pieter Elias, burgemeester van Amsterdam, na doode 
van Mr. J. van de Poll, 28 April 1782. 

Quirijn Willem ^van Hoorn , oud-burgemeester van Am- 
sterdam , na doode van Mr. P. Elias, 24 Mei 1784. 

J. G. VAN DEK MüELEN. Proces tasschen echt^enooten g^evoerd over een 

wapen op eene koets. 

Wanneer het niet door een geloofwaardig schrijver Ds. 
Valentijn werd medegedeeld, dan zou men bijna twijfelen 
aan de juistheid van het bericht, dat een wapen op eene 
koets geschilderd , een knol voorstellende , in den goeden 
ouden tijd, een proces tusschen twee achtingswaardige echt- 
genooten heeft veroorzaakt. 

Om het eigenaardige van zijn stijl zuJlen wij het be- 
richt van Valentijn zonder commentaren letterlijk over- 
nemen , zooals wij het aantrefien in de lijst van de Heeren 
Baaden des Gerichts (Baden van Justitie te Batavia), 
voorkomende in zijn werk : Oud en Nieuw Oost^Indiè. — 
Dordrecht en Amsterdam. 1724—1726. Polio. DeellV. bl. 
385. // A^ 1674. — 46 — //Mr. Joan Bitter, zoo uitgekomen, en A°. 1675 op 
ir Batavia, dog vertrok na het Vaderland wegens zijne 
// vrouw, Juffrouw Knol, na haar vorigen man genaamd, 
//die over een Knol, als een Wapen van haar vorigen 
//man , op haar koets geschilderd , (dat deze Heer met 
ii^reden er af, en 't zijne daar op wilde hebben) een zeer 
//zwaar geschil en pleidoy kreeg, dog die knol brak haar 
//zeer bitter, bij hare togt naderhand na 't vaderland, op. 
//Die Heer quam den 9 May 1683 weder zoo uit ; dog 
//hoe lang hij hier bleef is mij onbekend. Naderhand heelt 
i^hij tot Wijk te Duurstede gewoont , daar ik geloove , 
irdat zijn E, overleden is." 

De eerste man van Mevrouw Bitter was vermoedelijk 
Pieter Knol , van 1663 tot 1672 opperkoopman des Kas- 
teels te Batavia, vermeld op bl. 375 van het aangehaald 
boekdeel. 

M. A. V. R. V. D. K, 32 kwartieren ?an Hr. IL L. BOVWEIIS* 

Mr. Reinier Leendert Bouwens, geboren te Amsterdam 
20 December 1754 en 3 Januari 1755 aldaar gedoopt , 
overleden te Amsterdam 1798, schepen, raad en commis- 
saris te Amsterdam , in 1786 luitenant-kolonel der gewa- 
pende burgerwacht aldaar, in September 1787 gequalifi- 
ceerd tot het verdedigen van die stad en in dat jaar door 
den stadhouder geremoveerd, doch weder, na uit Duin- 
kerken te zijn teruggekeerd , in 1796 aangesteld tot lid 
van het Committé van Justitie te Amsterdam. Gehuwd 
1® te Amsterdam in 1781 met Margaretha Jacoba van 
de Poll, geboren te Amsterdam 16 Augustus 1754, over- 
leden aldaar 22 Januari 1785, dochter van Mr. Jan van 
de Poll , raad en burgemeester te Amsterdam , en van 
Anna Maria en Dedel ; 2® te Haarlem in 1786 met 
Theodora Johanna Donker van der Hoff, geboren te Haar- 
lem 20 November 1758, dochter van Mr. Mattheus Don- 
ker van der Hoff en van Maria Gornelia Patijn. 

Zijne 32 kwartieren zijn : 
Bouwens. van der Haer. 

Bemard. ^ Ockers. 

Pels. Stoutenburgh. 

Six. de Vos. 

van Nutt. de Jonge. 

Coymans. Pous. 

Noirot. Oocq. 

Tulp. '^ de Witte. 

Simons. Ockers, 

Eijckaert de Wijse gezd. Gijsberti. 

Vegelmans. van Borssden. 

Weymer. Konigh. 

de la Coert. v. d. Meer v. Berendreeht. 

Trip. de Jonge, 

de Wilhem. Ockersse. 

de Vlaming v. Ouishoom. HoUaer. 

M. A. V. R. V. D. K. Genealog^ische aanteekeninjpen , betrekkelijk eeni^e 
eigenaars Tan een hais te Leiden. 

(Slot). 

Ten zelfden dage is alhier mede overgelevert extract uit 
't testament van wijlen voorn. Jtfr» Pieter Teding van Berk- hout ende vre. Johanna 6hys, gepasseert voor den notaris 
Pieter van Dieningen en zekere getuigen binnen dese stad 
in dato 30 October 1710, waarbij de Vrouwe testatrice 
tot haer eenige en algeheele Erfgenamen noemt eninstitu- 
eert haer naeste vrinden en bloedverwanten, die op haer 
overlijden daertoe ab intestato geregtigt zullen worden be- 
vonden (ziinde de voorn, kinderen). 

Als mede ten dage als voren overgelevert Extract uyt 
de Scheydinge vim den boedel en goederen van meer ge- 
noemde Mr. Pieter Teding van Berkhout, in zijn Ed. leven 
griffier dezer stad, gepasseerd voor Notaris Gerard Wolff 
en zekere getuygen binnen deser stad in dato 9,2 April 
1734, waarbij blijkt dat dit huys en erve met destallinge 
is aanbedeeld aan Mr. Pieter Teding van Berkhout, secre- 
taris van den Leidschendam , etc. 

Mr. Pieter Teding van Berkhout, geb. 13 Juli 1711, 
st. 31 Maart 1744, veertig-raad te Leiden, tr. in 1734 
Qlaudina van Boyen, geb. 10 Januarij 1712, st. 2 De- 
cember 1745, dochter van Jan en van zijn 2« vrouw 
Comelia van Groenendijk 

Is bij Mr. Willem Hendrik Teding van Berkhout en 
Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout q. q. verkocht aan 
Mr. Etienne Luzac, belast als op ieder partye om 13600 gl. 
gereed geld, 4 Mei 1786. 

Deze is de laatste, die in het register vermeld wordt en 
na zijn dood is het huis aan zijne kinderen gekomen, nl.: 

Mr. Lodewijk Casper Luzac, rechter bij de rechtbank van 
eersten aanleg, Jan van Heukelom als gehuwd zijnde met 
Anna Hillegonda Luzac en Johanna Susamia Luzac. 

Mr. L. C. Luzac is geboren te Leiden, 8 Augustus 
1786, st. 18 Februari 1861 , en is geweest lid der 2e 
kamer der Staten Generaal 1828 , van den raad van State 
1841, curator der Leidsche hoogeschool en lid van de 
Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde te Leiden. 

Deze verkochten het 5 Mei 1828 aan Ds. Nanning 
Berkhout, predikant der hervormde gemeente te Leiden, 
die daarin den 2en November 1854 overleden is , 
zoodat zijne kinderen Yictor Jacobus, Anna Maria, Elias 
Anne, Paul Hendrik en Amolda Louisa Steenlack, weduwe 
van Anthon Maurits Berkhout, er eigenaars van werden. 

Bij acte van scheiding, gepasseerd 20 Juli 1855 werd 
het toebedeeld aan Mr. Paul Hendrik Berkhout, advocaat 
te Leiden. 

Deze verkocht het aan Ds. Jean George de Waldkirch 
Ziepprecht, emeritus predikant hij de hervormde ge- 
meente, bij koopacte van 6 Augustus 1855. 

Hij is geb. in 1807, zoon van Ernst Philip, geb te 
Weimar, en van Georgine Komlein , candidaat 1830 , 
benoemd tot leger-predikant 5 September 1832, belast 
met den dienst te Katwijk aan den Bijn 1839, predikant 
aldaar 1840, emeritus 1844. Zijn echtgenoot was Chris- 
tina Sara Leonarda de Waldkirch , dochter van Bemard 
Wichard en van Willemina Voortman. 

Zijne dochter Maria Petronella, geb. te Utrecht 29 April 
1836, huwde te Leiden 20 Augustus 1857 Mr. Prederik 
Justus van Harencarspel , geb. te Nijmegen 2 Juni 1833, 
st. te Arnhem 30 Januari 1868, zoon van Mr Boeland 
Scheers van H. en van Johanna Comelia Dietz. 

Vervolgens is het eigendom geworden van Mr. 
Baithasar Theodorus baron van Heemstra van Eroma en 
Eibersburen, bij koopacte van 25 Januarij 1862. 

Over hem zie men de Genealogische kwartierstatea vin 
Nederlandsche geêlachten , alwaar de 8 kwartieren van zijn 
zoon Willem vermeld worden, alsmede de LevensberichieM 47 der leden van de Nederlandsche maatschappij van Letterkunde, 

In het jaar 1869 heeft hij zich met zijn gezin naar 
"s-Graveubage ter woon begeven, alwaar hij 24 December 
1878 overleden is 

Vóór zijn vertrek uit Leiden heeft baron van Heemstra 
den eigendom van het huis overgedragen aan Catharina 
Elisabeth Fockema, geboren Mees. 

Zij is geb. te Rotterdam 16 April 1825, dochter van 
Mr. Eudolf Adriaan en van zijn 1« vrouw Maria Elisabeth 
Adriana Ackersdijck en gehuwd te Rotterdam 17 October 
1849 met Arius Fockema, geb. 20 Augustus 1822, ove^ 
leden 19 September 1853 , predikant te Hiaure, Bomwerd, 
en Betterwird. 

N,B. Het huis wordt thans bewoond door den hoogleeraar 
Dr. D. Bierens de Haan , en is bekend als Wijk IV, n©. 
28. (niet 27) zooals abusievelijk boven gemeld is). 

J. C. VAN DEU Muilen. Een petekind ¥an madame Ang^ot 

Li de opera boufle : //La fille de madame Angot,^ komen 
verschillende namen van personen voor, die in de geschie- 
denis der Fransche omwenteling bekend ziin, alsmede an- 
deren waarvan men niets weet en wier namen misschien ont- 
staan zijn in de fantasie van den schrijver van het libretto. 
Van madame Angot zelve heeft men nooit iets vernomen, 
dan wat in genoemd stuk gezegd wordt, maar zij, of althans 
eene van dien naam, heeft toch bestaan en onze residentie 
met haar tegenwoordigheid vereerd, zoo als blijkt uit het 
doopregister der kerk in de Assendelftstraat te 's-Qraven- 
hage; aldaar is op 8 Mei 1798 gedoopt: 

Henriette, fille de Charles Louis Thisseire et de Cathérine 
Ida de Lambrempnt ses père et mère: Le parrain Durant, 
la marraine Henriette Lavie épouse du citoyen Angot; Tenfant 
est née k la Haje le 6 du dit mois , è 1 heure après minuit. 
Les père et mère du dit enfant sont natifs Liègeois. 

J. C. VAN DER MuÊlEN. Boekwerken ?an 1870 tot en met t882 in Nederland 
yersehenen op het gebied van wapen-, peslaeht- 

en zegelknnde. 

{Vervolg,) 

Bijdrage tot de kennis van het geslacht de Qruyter en 
zijne aanspraken op de aanzienlijke nalatenschap van wijlen 
den heer Emanuel Ferdinand Fran^ois Joseph de Bette , 
laatsteu markies van Lede^ overleden 6 Juli 1799. 's Hage, 
W. C. Susan Jr., 1875. Gr.8vo. Niet in den handel. 

J. B. Rietstap. Handboek der wapenkunde, bevattende: 
L De geschiedenis der wapenkunde; ü. De praktijk der 
wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans 
bloeijenden Nederlandschen adel ; lY van de staatslieden en 
veldheeren van Napoleon I ; T van beroemde personen uit 
vroeger en later tijd, enz. 2e (nieuwe titel) uitg. Amsterdam, 
Q, Th. Bom, 1875. Gr. 8vo. Met 5 gelith. platen / 4.50. 

NB. Dit werk werd in 1857 uitgegeven bij Q. B. van 
Goor te Gouda , de prijs was destijds / 7.50. 

J. A. KooPHANs. Het teekenen en kleuren van wapens> 
mot drie uitslaande platen. (Overdruk uit de Heraldieke 
BibHoOieek van 1875.) Jonkheer A. L. F. T. van dek Wuok. Genealogie 
van het adellijk geslacht van der Wijck. 's Gravenhage , 
1875. 4to. !Met 1 portret, afbeelding van 2 wapens en van 
eene grafzerk. Niet in den handel. 

{Wordt vervolgd.) 

""s-Gravenhage, A. A. Vorsïermax van Oybn. Geboorten, bnweltjken en sterfgevallen in adell^ke- 

en aanzienltjke g^eslachten. 

Mei 1883. GEBOORTEN. 

5. N., dochter van N. Umlaufl en van Jonkv. Maria 

Margaretha Engelbert van Bevervoorden, te Amsterdam. 
8. Anna Maria Eduarda, dochter van Mr. Johannes Marinus 

van Benthem van den Bergh en van Wilhelmina Henriette 

Blankenhagen, te 's-Gravenhage. 
15. N., kind van F. G. N. Haitsma Muiier en van 

Goverta Teding van Berkhout , te Haarlem. 

N., dochter van Jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck 

en van Nancy van Panhuys, te Klatten (residentie 

Soerakarta); 

14. N., dochter van B. W. G. Wttewaal van Wickenburg 
en van T. E, G. van Eelde, te Houten. 

15. Jenny Louise., dochter van Jhr. Louis Pierre Quarles 
van Ufford en van Maria van Herwaarden , te Loos- 
duinen. 

16. N., dochter van Emile Claude baron Sweerts de Landas 
Wijborch en van G. Smith, te Buitenzorg (eiland Java). 

19. Theodoor, zoon van Gerrit van der Jagt en van Louise 

Smissaert, te 's Gravenhage. 
19. N., kind van G. markies de Villers Grigoncourt en van 

Jonkv. M. van Nispen, te Hönningen a/d Rijn. 
^0. Peronne, Constance en Paul, drielingen, kinderen 

van Mr. Abraham Robert Amtzenius en van Jonkv. 

Constance Pauline Henriette Boddaert te 's-Gravenhage. 
21. N., zoon van Mr. Bobert Daniel Baart de la Paille en 

van Jonkv. Antje Hoitinga Speelman , te Groningen. 
21. N., dochter van Jhr. Mr. W. H. Snouck Hurgronje 

en van Isabella Geertruida van der Bilt, te Midddburg. 
21. N., zoon van Jhr. Hendrik Teding van Berkhout en 

van Suzanna Jacoba Hermina des Tombe, teEbarlem. 
26. Stephania , dochter van Edmond Boellaard en van Pauline 

Helena barones van Randwijck , te Roermond. 

26. N , zoon van N. Westenberg en van W. H. E. van 
Lidth de Jeude, te Zutphen. 

27. N., zoon van Henri Johan von Brücken Pock en 
van Prangoise Eugenie Bogaert, te Haarlem. 

29. N., dochter van Jhr. Jan Willem Maurits Bamaart 
en van Comelia Ottomina van Heel, te Haarlem. 

29. N., zoon van Mr. Charles Hubert Prins en van Comelia 
Mathilda Vaillant, te Schiedam. 

29. N., dochter van Herman Jacob de Bie Leu veling 
Tjeenk en van Maria van Eik , te Amsterdam. HUWELIJKEN. 

1. P. L. de Bruin met Adriana Elisabeth Mees, geb. te 
Rotterdam 29 Januari 1852 , dochter van Adriaan en 
Elisabeth Browne, te Rotterdam. 

2. A. H. Beels, zoon van Herman Hendrik en van . . . 
van Lennep , met C. S. van Lennep , te Heemstede. 


48 — 4. 2. 

9. 

10. Eogier Pieter Magdalenus van Alderwerelt van Eo- 
senburgh , geb. te Groningen 27 Januari 1831 , ge- 
pensioneerd kapitein van het O Ind. leger, zoon van 
Rogier Pieter en van Catharina Wilhelmina Beertadu 
Bois , weduwnaar van Maria Comelia Overdijk , met 
Jonkv. J. H. W. C. Lochman van Königsfeldt , te 
St. Anna bij Nijmegen. 

Dr. C. IJ. J. Trip met B. barones van HöeveU , te 
Delfzijl. 
G. de Breuille met Jonkv. Ch. van Nispen, te Nij- megen. 10. 10. 10. 10. 17. 18. 22. 25. 
31. 81. H. J. Calkoen , burgemeester van Edam , secretaris 
van het waterschap de Purmer, lid der provinciale 
staten van N.-Holland , met K. J. van Weel , te 
Middelharnis. 

Hendrik Voorhoeve, zoon van Hendrik Willem Adri- 
aan en van Henriette Margaretha van Oordt, met 
Sara van der Houven van Oordt , dochter van Hen- 
drik Christiaan en van Louise Victoire van Houten. 
Alexander Adriaan baron van Nagell, geb. te Lochem 
24 Januari 1859, zoon van baron Egbert Justinus 
Hendrik en van Sophia barones Schimmelpeuninck van 
der Oye , met L. M C. barones van Zuylen van 
Nievelt, te Arnhem. 

Henrij Boudewijn de Eoo , geb. op den huize Weizigt 
te Dubbeldam 5 April 1859, zoon van Gerardus Jo- 
hannes Hermanus en van Pran^oise Comelia Christina 
Cuinira Cluysenaer , met Jonkv. Wilhelmina Bartho- 
lina Maria van den Santheuvel, geb. te Dordrecht 5 
September 1865, dochter van Jhr. Prancois Jacob en 
van Jonkv. Henrietta Bemardina Johanna Jantzon van 
Effrenten, te Dordrecht. 

Jhr. Herman Marinus van der Wijck, geb. te Djoc- 
jocarta 26 Mei 1853 , luitenant ter zee Ie klasse , 
zoon van Jhr. Mr. Herman Constantijn en van Ma- 
rianna Susanna Lucia de Koek van Leeuwen , met 
Maria Zillesen , geb. te Amsterdam , dochter van 
Predericq Comeille en van Aletta Maria Viervant, te 
's-Graveuhage. 

J. W. Tissot van Patot, ridder der Militaire Willems- 
orde , gepensioneerd kolonel, met E. M. C. Sindicus, 
te Utrecht. 

Sebastiaan Ignatius Cambier van Nooten , geb. op den 
huize de Oorsprong, te Lopik Augustus 1853, 
burgemeester aldaar, zoon van Willem Hendrik Joan 
en van Johanna Andrea van der Muelen , met Maria 
Henrietta Jacoba van der Muelen, geb. op den huize 
Broek bergen 11 Juni 1862 , dochter van Jan Carel 
en van Reinhardine Georgetta Wilhelmina van Veer- 
sen , te Utrecht. 

Bernardus Maria Josephus Kerstens met Johanna Maria 
Josepha Huberi» van Schenck van Nijdeggen , geb. 
19 Juli 1854, dochter van Antonius Prans Jozeph 
en van N. Benhorst, te Tilburg. 
J. P. de TEspinasse, geb. 3 855, 1® luitenant-inge- 
nieur , met Aleide M. Th. de Ridder , te Voorthuizen. 
Mr. Gerrit Pieter Adriaan Bax, geb. te Bergen op- 
Zoom, zoon van Maarten en van Anna Henrietta 
Schot, met Nathalia Josephina Polis, geb. te Roer- 
mond , dochter van Mr. Clemens en van Tecla Clara 
de Premery, te VGravenhage. 

Mr. Theodore Pran9ois Lucassen, geb. te Tagal, zoon 
van Theodore Reinier Nicolaas en van Magdalena 
Maria van Braam Morris , met Susanna Augusta Theodora Valck , geb. te Malang , dochter van Mr. 
Prans Carel en van Susanna Antoinette Lucassen , te 
's-Gravenhage. 

STERFGEVALLEN. 

1. Johannes Wilhelmus Leembruggen, oud 45 jaren , 
geb. te Amsterdam, zoon van Gerard en van Heiena 
Johanna Leembruggen te VGravenhage. 

2. Maria Josina Modderman, oud bijna 76 jaar, weduwe 
van Jhr. P. J. van Iddekinge, te Groningen. 

3. Johan Hendrik van Wolframsdorfl, oud 53 jaar, zoon 
van J. H. en van E. R.M. van Meeteren, te Ginneken. 

5. Elisabeth van Breda, oud 75 jaar, weduwe van W. E 

Loefl', te Dongen. 
5. Elisa Waller, dochter van Mr. A. C. en van C. P. S. 

van Marken, te Haarlem. 
7. Christina Johanna Aleida Tadema, geb. 15 Maart 184-0, 

dochter van Mr. Willem Reinier en van Elisabeth van 

Doorninck, gehuwd met Jacol) Nicolaas Mispelblom 

Beyer, te Zutphen. 
12. Jonkv. van Schuijlenburch , oud 81 jaar, weduwe 

van baron von Knobelsdorf, gehuwd met . . . Schimmel- 

penniuck, te Arnhem. 
12. George Frederik van Gheel Gildemeester, geb. te Breda 

30 November 1860, zoon van George en van Catharina 

Quirina Twiss, te Amersfoort. 
12. Pieter Havelaar, geb. te Rotterdam 26 December 1861, 

zoon van Pieter en van Comelia Elisabeth Dunlop, 

te Rotterdam. 

18. Johan Pieter Theodoor van der Lith, geb. te Utrecht 
20 Juli 1848, controleur 2e klasse in het gouvernement 
van Atjeh en onderhoorighedBn, zoon van Dr. J. P. T. 
en van J. J. Ramaer, gehuwd met M. C. Th. Sot, 
gesneuveld in Atjeh. 

19. Clara Catharina van de Poll, geb. te Amersfoort 8 De- 
cember 1830, dochter van Jan Jacob en van Jonkv. 
Constantia Agatha Calkoen, te Utrecht. 

21. Mr. Jan Prederik Hendrik baron van der Peltz, geb. 
te Epe 23 December 1819, officier der orde van de 
Eikenkroon, oud lid der gedeputeerde staten en grif- 
fier der provinciale staten van Gelderland , weduwnaar 
1^. van Sara Willet en 2**. van Johanna Elisa Louisa 
Bbscholf, en sedert 13 Pebruari 1864 gehuwd met Maria 
Regina Antoinetta Rambaldo, te Arnhem. 

21 Jhr. E. C. L. van Nispen, oud 62 jaar, controleur der di- 
recte belastingen, invoerrechten en accijnsen, te Arnhem. 

23. Carolina Hendrika van Nes van Meerkerk, te Dieren. 

24, Mr. Paulus du Rieu, junior, oud 68 jaar, lid van de 
provinciale staten van Z.-riolIand en van den gemeente- 
raad te Leiden, sedert 18 December 1857 gehuwd met 
J. Mispelblom Beyer, te Leiden. 

26. Jhr. Johannes Ploos van Amstel, geb. te Amsterdam 
27 Juli 1804, zoon van Jr. Pieter en van Christina 
Bunk, gehuwd met Adriana Johanna van Wijk, te 
's-Gravenhage. 

26. Willem Adriaan Storm de Grave, geb. te 's-Graven- 
hage 3 November 1848, 1® luitenant bij de huzaren, 
zoon van Cornelis Marinus en van Celine Isaure 
Pauline van Beugen, gehuwd met Johanna Catharina 
Adelaïde barones Snouckaert van Schauburg , te 
's-Gravenhage. 

26. Jhr. Mr. Johan Maunts van Pabst van Bingerdèh (zie 
zijn levensbericht in Maandblad N**. 5). 

Oedmkt b\j GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN , ie '•-Graveniuige, MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." v&D iedere i 
bestnnr en wordt ftUeen aan de leden van 
het eenootgchap gezonden. Briersn en 
medMeelingen, alBOok bijdraften Toorhet 
Mfumdblod te zenden aan den aecretarü 
van het genootBcbap, den Beer A. A. 
ToBSTKBKUi tahOxsh, Smmtraitraat 8, 
te 'a-OiBTenluge. Leden te VGraveuhage betalen per 
jaar , (behalve f a.KO entree) . . / 10.00 

Zg , die lid worden in 18S8 en buiten 
'i-üi&venhage wonen ƒ E.00 

Zq , die lid worden na 81 Doe. 18S3 
enookboites 'B-OraTenhBee'WODeii /S.00 

AdverteDtien in rerbano met bovenge- 
noemde wetenschappen, d 
AAiODderlgke munmeTS n :sr''. 8. 's-Oravenliage, September. 1883. Tot leden zya to^;etredeB, de Heeren: 

J. vsn der Baan Wolfaarfsdijk. 

C. A. Ton Hemert Parijs. 

B. L. Loeff Scheveniagen. 

Jhr. I. J, de Pestera .... Amsterdam. 
Het Maandblad wordt in ruU gezonden aan wVerein 
Deuteche Heroldr te Berlijn. BoekwerkeD, enz., ootTaogren voer de bibliotheek 
en het archlet 

82. Monalsblatt der Kais. Kon. Heraldiacben Graetlschaft 
Jdler. No. S2, 33. 

K. K. Hekaldisooe OrsELucHAn iAdlir* te Wsensn. 

83. De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. V" 
jaa^ng. N". 16—22. 

Ttco H, OS Beeb, t4 Amitordam. 

84. De Maasgouw. Orgaan voor Limburgscbe geschiedenis. 
N". 199—202. 

Bedutis (ILiuoouw* ta Hurtrioht. 

85. A. A. Torstennan van Oyen et G. D. Franquinet. 
Annnaire généalogique dea Pays-Bas. Maastricbt, 1876. 
8vo. (3o année). 

86. A. A. "Vorsterman van Ojen. Iets over bronnenstudie 
als grondslag voor het beoefenen van geschiedenis. 
(Bedevoering uitgesproken op het XTU Nederl. taai- 
en letterkundig congres). Mechelen, 1879. 8vo. 

87. De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, (17 
April 1881). Hierin irDe vrouwen van Pieter Corneliazn 
Hooft', door A. A, Vorsterman van Oyen. 

88. A. A. Yorsterman van Oyen. Les van G helen imprimeurs 
i> Anvers. Gand, 1888 

V*ii den nhriJTBr. 

89. Jos. Habets en A. A. "Vorsterman van Ojen. Aan- 
teekeningen op de Maastrichter iamilie Dolmans. Boer. 
mond (1888). 8vo. 

90. Jos. Habets. Lettres de Sopbie baronne de Ia Marck, 
nfe de Baexen, k ses eniants, 1778—1779. Eure- 
mond (1888). Svo. 

91. Jos. Habets. De legenden van het leven en de wónder- 
verken van den H. Servatius , bisschop van Maastricht. 
Eoemond (1883). 8vo. 

Van dm achiqTor. 

92. Büderdijks afkomst. GeslachÜijst. 4to. (Overdruk). 93. Stamtafel van Mr. Gerard van Loon. Geslachtlijst. 

4to. (Overdruk). 

Jos. A. Albesudiok Thuh. ts AmaterdsiD. 
94-. Aug. Sassen. Historische- en topographische atlaa van 

Helmond. Helmond, 1881. Oblong met platen. 

95. Aug, Sassen. De Heeren van Helmond , hunne afkomst, 
vrouwen en kinderen, enz. Helmond, 1881. kl. Svo. 

96. Aug. Sassen. Geschiedenis van de schutterij der Kol- 
veniers of Lieve- Vrouwegilde te Helmond. Helmond, 

188S. Svo. 

Van den sehriJTCT. 

97. Geslacht van Loon (30 Juni 1883). Antwerpen, 
1883. Svo. 

PiEEBB J. E. v&H LooH , te AntwBTpen. 

98. B. G. Witsen Geysbeek. Algem. Noodwendig Woorden- 
boek der zamenleving. Amsterdam, 1836-1861. 6 D.Svo, 

i. D. M. DB Klebe. 

99. De Tdegraaf, W. 127, dd. Mei 1883. (Waarin een 
artikel over het genootschap de Nederl. leeuw). 

100. New-Amsterdam Gazette. NM. Vol. L Juli SI, 1883. 

M. CoiTEK, t« Naw-Toïl£. 

101. Genealogie der fiuuÜie de Feyfer. 1 blad roy. 4to. 

J. A, M. VU< OOBDI VAN BCNBCBOTEN , SpAKBNBOBa CD 
DllEBUrZEtJ. 

102. Utrechtïch provinciaal- en stedelijk dagblad, dd. 18 
Juli 1888. 

Waarin een artikel over de &milie van der Bilt). 

P. A. N. S. vis Mbübs, t« Uireoht. 

103. Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Biblio- 
theek gedurende het jaar 1882. (Met inb^rip der 
boekerij de Wal). VGravenhage, 1888. 

BlBLIonnCAUB DEB KoNIKUIKB BaUOTHIBK. 

104. Der Deutsche Herold. Zeitschrift filr Heraldik, Sphragis- 
tik und Genealogie XIV jaargang. No. :i — 8. 

105. Algemeen Nedcrbtndsch fcmilieblad, No. 1 — 29, 

Auigekocht 
Voor het album, bedoeld in Maandblad N' 6, zijn bij* 
dn^n .ontvangen van de leden: Mr. P. F. Beaier, M. P. 
Bogaard, P. R. Dingemans van de Kasteele, J. D M. de 
Klerk, J. C. van der Muelen, S. W. van der Noordaa, 
M. A. van fihede van der Kloot , Jhr. Mr. A. T. O. 
van Sasse van Usselt, A. A. Vorsterman van Oyen en 
F. Q. Waller. 50 Iets ofer naaBuiTeranderiiii:* 

ipNiemand mag s^nen gealachtsnum veranderen, 
yof eenen anderen bg den z^'nen voegen, tonder 
jptoeetemming des Konings.' 

Burgerlek Wetboek, art. 08. 

Tegenwoordig schijnt men zich weinig aan dit wetsartikel 
te storen. Meer en meer neemt het gebruik toe de zoo- 
genaamde nieawe spelHng te volgen en te schrijven b. v. 
Van den Bosch, De Bergh, enz. Dit dienen kleine aan- 
vangletters te blijven zooals dit steeds, door alle tijden heen, 
het gebniik is geweest; anders worden toch de familienamen 
langzamerhand Fedorven en zal men na verloop van tijd 
op Belgische en IVansche manier gaan schrijven, Vanden- 
bosch, Debergh, enz. Waarlijk wij behoeven toch het voor- 
beeld van buitenlandsche schrijvers, zooals Fahne, Gaillard 
en anderen niet te volgen, die onze Nederlandsche familie- 
namen zoo vreeselijk radbraakten. 

Meermalen gebeurt het dat door vreemdelingen een deel 
van mijnen familienaam verhaspeld wordt tot Worsterman, 
Voesstermann, Forstemann, enz., terwijl men den naam ge- 
drukt voor zich ziet. 

Bij ons te lande past het waarlijk niet, dat spelling- 
zuiveraars hunne handen aan namen van &miliën en plaatsen 
slaan. Door die roekelooze handeling wordt gelegenheid ge- 
geven tot eene betreurenswaardige verwarring en verknoeiing, 
waarvan de familiën in latere tijden den grootsten last en 
schade kunnen hebben en zullen ondervinden. Zie hier wat 
nog kort geleden is gebeurd: 

AP Volgens een der Nederlandsche bladen is tot lid der 
Gedep. Staten van Zuid-Holland gekozen Mr. C. J. E. 
De Graaf." Hetgeen juist het belangrijkste was bij deze 
mededeeling bleef achterwege , nl. van Bylandt. Het schrijven 
van De Graaf heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot 
deze verwarring. Schrijft men ook nog Van Bylandt dan 
zal dit ook met ter tijd Vanbylandt worden en zal men 
dan dien naam in de tafels op den burgerlijken stand en 
in andere registers niet meer moeten zoeken op At B maar 
wel op de V. 

Ook met het schrijven van plaatsnamen springt men (n.b. 
nog wel op bevel van hoogerhand) zeer willekeurig om. Zoo 
schrijft men tegenwoordig voor Bergh (Gelderland)- Berg, 
Oirschot-Oorschot, Oisterwijk-Oosterwijk, enz. enz., te veel 
om hier op te noemen. Wij gebruikten juist de namen 
Bergh en Oisterwijk, omdat daaraan bijzonderheden ver- 
bonden zijn, die reeds verwarring hebben veroorzaakt. Zoo 
las men dezer dagen in de couranten: //Als een bewijs, dat 
//de overdreven toepassing van de nieuwe speUing ook op 
/^eigennamen zeer geschikt is om verwarring te stichten, 
#dient, dat een postwissel verzonden uit G, naar den Heer 
//burgemeester der gemeente Berg (vroeger Bergh, Gelder- 
>/land) door het postkantoor te Nijmegen werd terugge- 
//zonden, als zijnde geene gemeente Berg bekend." 

Met Oisterwijk (Noord-Brabant) deed zich voor eenige 
jaren nog veel zonderlinger geval voor. De diaconie der 
Hervormde gemeente aldaar, had eenige gelden disponibel 
en besloot, die rentegevend te beleggen op het grootboek. 
De gelden werden opgezonden naar Amsterdam, doch men 
vernam nader niets. Toen men ook later geene rente ontving 
hesloot men onderzoek te doen en bleek het dat de diaconie 
van Oosterwijk (bij Gorinchem) heel kalm weg de rente op- 
streek. Veel moeite kostte het toen aan de Hervormde gemeente 
van Oisterwijk hare gelden goed ingeschreven te krijgen, 
daar het armbestuur van Oosterwijk bleef volhouden, een geschenk gekregen te hebhen van een onbekende, die de 
goedheid had gehad eenig kapitaal op het grootboek in te 
doen schrijven voor het armbestuur dier plaats (1). Gelukkig 
kwam na veel heen en weder schrijven voor Oisterwijk deze 
zaak in het reine. 

Waarom nu toch wülekeurig Oisterwijk veranderd in 
Oosterwijk? Steeds door alle tijden heen schreef men Oister- 
wijk; waarom respecteert men nu niet langer de hooge oudheid 
van dien naam, waaraan zooveel belangrijke herinneringen 
verbonden zijn voor de geschiedenis van Noord-Brabant, 
te meer daar het gemeentebestuur aldaar te recht hoogen 
prijs stelt op den naam Oisterwijk. 

Het geeft bovendien maar aanleiding tot verwarring, zoo- 
als wij reeds boven gezien hebben met Oosterwijk bij Gk>- 
rinchem, Oosterwijk (gemeente Zelhem), Oosterwijk (adel- 
lijk huis in de gem. Kedichem, (Zuid-HoUand), Oosterwijk 
(gehucht, gemeente Alphen en Biel Noord-Brabant). 

Wat Oirschot aangaat, dit maar willekeurig in Oor- 
schot te veranderen is ook geheel verkeerd. Beeds in 1196 
kwam Orschot voor , dat later steeds Oirschot gebleven is. 
Dit getuigen de hoogst belangrijke oude protocoUenboeken, 
dateerende van de helft der XVe eeuw en die zorgvuldig 
bewaard worden op het gemeentehuis aldaar. 

Het is onnoodig meer voorbeelden aan te halen. Laten 
wij voortgaan met de familie- en plaatsnamen onveranderd 
te bezigen en tegen willekeurige verandering te strijden 
daar waar het pas geeft (2). 

Alvorens te eindigen, volgen hier de woorden van Graaf 
Hallez — Claparède uit zijn belangrijk werk: Des noms propres 
et de leur origine: 

ff On peut dire que les noms propres confondent leur 
//origine et leur étude avec l'origine et Tétude des langues ; 
iyqu'ils étaient primitivement des noms communs ayant tous 
/run sens , une signification. N'est-ce point une curiosité 
iylégitime que de rechercher ce qu'est ce signe qui nous 
//caractérise, que nous devons transmettre & nos enÜEmts 
//Comme nous l^avons re9u de nos pères ; de remonter , 
ifS^'A se peut, aux races et aux migrations de peuples, 
//auxqueUes ce nom a été mêlé ; de découvrir Ie sens 
>7qu'il renferme et les transformations qu'il a subies; 
/yde nous rendre compte enfin de cette diversité infinie qui, 
/ychez les peuples modemes, élève Ie nombre des noms 
//propres au nombre des mots d'une langue. 

//Les mots sont la définition des choses et des id^, 
//les noms sont la définition des personnes. H y a donc entre 
//eux une étroite connexité. Hs sont les produits d'une 
//même langue. Or , qu'est ce qu'une langue , si ce n'est 
i^rhistoire et Ie miroir d'un peupleP 

/jfLa philologie les confond dans une même étude. Par la 
«^racine des mots elle détermine la date et Ie lieu de la 
//uaissance des races. 

//Les couches et les transformations successives qu'elle 
//découvre dans les langues lui révèlent les révolutions et 
//les envahissements qu'un peuple a subis , et , comme 
/r/pour Ie monde fossile , elle recompose les nations disparues 
/yavec les débris des langues qu''elles ónt parlées. La science 
>/a résolu bien des problèmes au milieu des questions qui (1) De toenmalige predikant te Oosterwijk deelde na de ontvangst 
van net bewijs der inschrijving ^ zulks zijnen gemeentenaren van 
den kansel mede en was den milden schenker in gebede g«dacbtig. 

(2) Een belangrijk artikel over het verknoeien van plaatsnamen 
in Limburg komt voor in De Maasgouw, orgaan voor Limburgsche 
geschiedenis, taal- en letterkunde, N^. 195, dd. 24 Mei 1883; 
vergelijk ook Ingezonden Stukken Dagblad 12 en 14 Sept ji. #ioiit encore & résoadre. Sur Ia roate qn'elle parcomt des 
irpoiiits sont définitÏTeineat fiséa, d'sntras restant encore 
^inceitains. 

's Gravenhage , 1 Sept 1883. 

A. A, YoBSTxauAN va» Otbn. 82 kwartieren der Underea vaa Hathlas Snoeck. 

Mathias Snoeck, geboren 2 September 174il, raad inde 
vroedschap, schepen en huismeester der stad Qorinchem, 
huwde October 1774 met Maria Adriana Verboom, ge- 
boren 9 Juli 1745. 

De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn: 

Snoeck. Terboom. 

van Cmjskerken. vau Schuylenbnich. 

van der Menlan. van det Walle. 

van Helmont. Fraem. 

van Henraerden. Dmyf. 

de Harder. de nailly. 

van Herwaerden. Qruterus. 

van de Graaff. Dolegius. 

Houwen. Verboom. 

Waaien. van Beanmont. 

van der Amejden. van Dongen. 

van Wesel. van der Giesen. 

Snoeck. Pauw. 

van Badenateyn. Anxbrebis. 

Snoeck. van Santen. 

van der Hulk. van der Does. 

Margrieta van der Hulk, onder deze kwartieren bedoeld, 
-de eohtgenoot van Fran9ois van de Graaff, oud-raad 1672, 
schepen 1675 en postmeester te Dordrecht 1676 en 1677, 
stamde at van het kind, dat in het jaar 1421, bij gelegen- 
heid van den zoogenaamden Elisahethsvloed in eene wieg, 
vraarop ook eene kat zat, bij Dordrecht kwam aandrijven. 
Dat kind, om die reden Beatrix genoemd, huwde Jacob 
Eoerom; de dijk waar zij is aangeland verkreeg naar dit 
geval den naam van den Kinderdijk. Op de plaat in de 
beschrijving van Dordrecht door Balen, voorstellende de 
DverslTooming van den Grooten-waard bij Dordrecht, is 
ook de drijvende wieg afgebeeld met het bijschrift; gHet 
kini ia de wiegh gheètdveertv (1). 

M. A. V. R. V. D. K. AanteekeniBgen op de l^st van de elfenaars 

der prafitedeD in de herr. kerk te 

Bergen op Zoom. 

50. Heer Jeremia» Bandaux. Deze zal Jeremias de Baudous 
zijn, ged. te B. o. Z. 27 April 1644, nit het hnw. van 
Abntbam de Baudous en Digna Comeiisdr. de Jonge. 
Jeremias de Bandons wonende te Leiden (zijn oomP) was Hij had do volgende broeders en zusters: 
Coinelis de B., ged. 22 Maart 1632. 
Wilhelm de B., » 13 Mei 1635 (get.)W. deBandoui. 
Sibilla de B., „ 2Ö JuH 1637. 
Fetronella de B., ^ 17 Juli 1641. 
Jscobns de B., « 23 Aog. 1648. 
Lnorelia de Baudons had bij Hubrecht Heereu twee 
kinderen: (1) Btlen. DordrwU, hL 770 m ISIS. ïran^ois H., ged. 24 Juni 1640 (get). bnigmr. FianQois 
Troetschap. 

Hubertus H., ged. 11 Nov. Ifi44. 

Abraham de Baudoux j.m. v, B. o. Z. deed ondertr, te 
Rotterdam 11 Jan. 1662 met Catharina Croeser j.d. van 
Delft, won. te Sotterdam. 

Antonie de Badous had bij zijne vrouw Sibilla 

drie kinderen: 

Abraham de B., ged. 9 April 1600. 

Jacobus de B., ^ 28 Oct. 1601. 

Samuel de B., « 7 Ang. 1605, get. Louis de Badous, 

Denkelijk in dat zelfde graf werden begraven: 

10 Febr. 169S, Abraham Badous. 

20 Jan. 1694, Abraham Badoux. 

16 Nov. 1764, oud-burgr. Abraham de Baudoux. 
80. Govert van Zieanenburff. 

27 April 1773, begr. Fietemella Conrsdina van Swaneberg. 
15 Mei 1773, /> Gkivert van Swaneberg. 
18 Dec. 1773, * Amolda van Swaneberg. 
141. Jacobtia Verbeekmoe*. Ongetwijfeld Verberckmoes. 
7 Dec. 1682, begr. Matheus Verberckmoes. 
31 Maart 1719, begr. Johanna Bailly vroaw van Ja- 
cobas Verberckmoes. 

21 Deo. 1743, begr. oud-wethouder Jacobus Verberckmoes. 
218. S^r JV. van Engelen. 

Frederik van Engelen, geb. te Bergen op Zoom, hnwde 
14 Juli 1698 met B>oxinB Pilaer, wed. van Govert 
SchoQwmans. 

Nicolaas van Engelen, geb. te Beigen op Zoom huwt 
aldaar 17 Febr. 1717 Jacoba van Bagedoom geb. te 
Bergen op Zoom en aldaar hegraven 3 Ang. 1736. 

Uit hun huwelijk werden te B. o Z drie kinderen geboren: 

L°. Frederik Nikolaas, ged. 27 Sept. 1724 werd Heer 
van Nieuw-Strijen. 

2°. Elizabeth, ged. 25 Sept. 1726. 

8°. Henricos, w 6 Sept. 1730. 

Jacobus van Engelen, geb. te Maastricht, huwde te 
B. o. Z. 30 Ang. 1726 met Johanna Beerenstein, geb. te 
Breda, begr. te B. o. Z. 4 Juni 17Ö8; hij had bij haar 
een zoon: 

Hendrik, ged. te B. o Z. 1 Febr. 1730. 

Bosina van Engelen, huwde te Bergen op Zoom 1» 5 Oct. 
1739 roet Johannes van Henneveld, aldaar geb. en 2". den 
19 Sept. 1751 met Amoud van Eersten (Eerstee) geb. te 
VGravenhage. 

Mr. Karel Benjamin van Engelen van Nieuw-Strijen , 
geb. te Bergen op Zoom, hnwt aldaar 23 Aog. 1786 met 
Catharina van der Kreek (Kreke), ook aldaar geb. 

Zij verwekten te B. o. Z. twee kinderen: 

1°. Maria Frederika, ged. 14 Juni 1787. 

2°. Comelia Maria Francina, ged. 8 April 1789. 

Claude Joseph Bouget , geb, te Parijs , hnwde te B o. Z. 
21 Ang. 1797 met Kicolasina Qelondina van Engelen vaa 
Strijen, aldaar geb, 

{Wordi vervolgd). 

Fbed. Galand. De M kwartieren van Daniël Bemard, geboren 
in 1594. 

Het is aan de beoefenaren der geslecht- en wapenkonde 
bekend, dat het bed wat moeite kost om van personen 
van het thans levende gealaoht de 64 kwartieren op te sporen. 62 Teelal stuit men op onoTerkomelijke bezwaren voortsproitende 
uit geheele afwezigheid van de noodige gegevens of bronnen. 
Kan dat door ondervinding op goede gronden worden 
gezegd, dan is bet zeker niet onbelangrijk om als eene 
booge zeldzaamheid de 64 kwartieren mede te deden van 
iemand, die in bet jaar 1594 werd geboren. 

De persoon wiens kwartieren door mij worden bedoeld , 
was Daniël Bemard, gedoopt te Middelburg in de Waalscbe 
kerk 17 Juli 1594, overleden te Amsterdam 10 October 
1681, bewindhebber der O. I. Compagnie te Amsterdam 
A**. 1641, gehuwd 1\ met Catharina Moor, dochter van 
Bartholomeus Moor en van Maria Nicquet ; 2"^. te Amster- 
dam in September 1631 met Maria Bijkaart (1), geboren 
te Amsterdam 6 Juli 1618, overleden aldaar 13 December 
1678, dochter van Andrics Rijkaart of Rijckaert en van 
Susanna Merches. 

Die 64 kwartieren deel ik mede zooals ze door mij in 
een oud handschrift ziin aangetroffen, doch gerangschikt 
volgens de thans nog gebruikelijke wijs. Ze zijn de volgende : 

Bemard. Corbaut (2). 

de Hautighem. van de Ville. 

Camoy. Marechal. 

van Lohier. Clement. 

de Haudion. Ie Maire. 

Salenson. Prévost. 

de Costrelle. ' Hullant. 

de Eothelaire. Herbert. 

de Landas. de Rinery. 

de la Mine. de Selle. 

de Postelle. Sejoume. 

de Bouvetz. de Ramencaurt. 

de Roubais. Horebecqz. 

de Herlin. Ie Merchier. 

des Plancqz. de Haussy. 

de Berghe. de Lalaing. 

de Rocque. Blancart. 

de Cuinchy. de Hoen. 

de Bomel. Rost. 

Vamevick. Hangest. 

de Wermes. !Pran9ois. 

de 8t. Aubain. RoUemont. 

de la Motte. du Bois. 

de Belhaut. de Hennin-Liétard. 

de la Deuze (3). Ie Roy. 

Ie Prévost. Payen. 

de Fuicy. Doriël. 

van de Nesse. de Vaux. 

de Prenoy. de Calonne. 

Doresmeaux. Ie Pape. 

de Yaudeville. Dallenne. 

du Bertaut. de Lannay. 

Een kleinzoon van Daniël Bemard en Maria Rykaart 
was Mr. Daniël Jean Bemard , heer van Cattenbroek en de 
TJiterdijken van Mastwijk, geboren te Amsterdam 4 Juli 
1668, overleden aldaar 29 Juni 1736, schepen der stad 
Amsterdam A«>. 1694, gehuwd 1«>. in de Nieuwe kerk 
aldaar 25 October 1695 met Maria Six (4), geboren te Amsterdam 11 Augustus 1669, overleden aldaar 8 Mei 1709, 
dochter van Jan Six, heer van Wimmenum en Yroomade, 
en van Margaretha Tulp; 2**. 20 November 1720 met 
Catharina Noppen (1), overleden 22 Maart 1745, weduwe 
van Laurens Crans en dochter van Geraerd Noppen, brouwer 
in 't Witte Hart bij de Haarlemmersluis te Amsterdam, 
en van Magdalena de Keyser. 

M. A. V. R. V. D. K. Grafterk met kwartieren van Gellius van Bonrieliis, 

overleden 11 November 1654^ 

In de kerk te Bei^um vindt men onder de weinige nog 
leesbare graË&erken, die van Gellius van Bouricius, met dit 
randschrift : 

ffA^ 1654 den 11 November is in den Heere gerust den 
i^Erentpheste Capiteyn Gellius van Bouricius out in syn 
/yseven en twintighste Jaer ende leit alhier begraven/^. 
Acht onkenbaar geworden wapens, waaronder deze namen 
duidelijk zichtbaar zijn, komen als kwartieren voor: 

Bouricius. Hillama. 

Onga. Matsma. 

Buygere. Haersma. 

Auckama. Hoytsma. 

Hij was dus een zoon van Hector van Bouricius (f 1636) 
en van Hauckje Gellius , dochter van Hillama (f 1669) ; 
kleinzoon van Jacobus van Bouricius (f 1622) en Bauck 
van Buygers (dochter van Jan van Buygers en Beynsck 
Pietersdr van Auckama) en achter-kleinzoon van Hans 
Pieters Bourix (t 1577) en Auck (ofLuypck) Pransd^Onga 
(t 1545). 

Hauckje van Hillama, was eene dochter van GeUius v, 
Hillama (f 1626) en Auck van Haersma (2) (dochter van 
Oeds Arents Haersma (f 1615) en van diens 2e vrouw 
Luts Reitsma v. Hoytsma (f 19 Sept. 1622 mede in de 
kerk te Bergum begraven) en kleindochter van Keimpe 
Jeltes van Hülama en diens Ie vrouw N. Matsma. 
Leeuwarden, 31 Juli 1883. Joh. Wenninq IJz. (1) Hare kwartieren ign: Bykaart, Merehes, Moor eo Tan Ekeren. 

(2) Ook geschreyen Corban en Corbanlt 

(8) Volgens ms. genealoffie Bemard zon de naam der moeder Tan 
Jenne de Landas, overleden 9 Jnli 1496, vronw Tan Simon Bemard, over- 
leden 4 September 1497, niet de la Benie maar Torpin zijn geweest. 

(4) Hare kwartieren zyn: Six, Tulp, Weymer, de Vlaming Tan Onts- 
Jboom; de Lattre, Poelenbnrg, PeUe^jn en de Waal. AanteekeBing^en betreffende de eigenaars vaii 

Bosehwjyk. 

Het landgoed fioschwijk , indertijd toebehoord hebbende 
aan den beroemden dichter Mr. Rhijnvis Feith, in zijn leven 
burgemeester van Zwolle ; zynde een der voornaamste landgoe- 
deren van Overijssel , met fraaie wandelingen meest door 
hem aangelegd , met uitgestrekte bosschen en voortreffelijke 
weilanden omgeven, is gdegen op drie kwartuurs ten zuiden 
van Zwolle, in de gemeente Zwollerkarspel, aan den straatweg 
van Zwolle naar Baalte en beslaat thans een oppervlakte 
van 150 hectaren. Het heeft evenwel niet altijd die grootte 
gehad; langzamerhand is het door erfenis en aankoop ver- 
groot geworden , en bestaat behalve uit de 2 voormalige 
landgoederen Alferssgoed en ten Busch , uit verschillende 
stukken lands , die daarmede vereenigd zijn. 

Hoe deze verschillende perceelen vereenigd zijn geworden, 
blijkt uit de nog aldaar voorhanden zijnde oude eigendoms- 
bewijzen waarvan hier de navolgende extracten en aantee- 
keningen volgen. 

(1) Hare kwartieren z\jn: Noppen, de Keyser, Tan Sonsbeeck en Bageyn. 

(2) Niet z{f, maar wel Taets en Arent waren kinderen Tan Eercke. — 
OTer een en ander Tergelijjke men het Stamboek van den Frietchen JM 
en Tooral de aanteekeningen en nalezingen en Toorts omtrent het Geslacht 
HDlama de Friesche Volks Almanak Tan 1888, bladz. 77 en omtrent het 
geslacht Haersma die Tan 1842, bladz. 10 L «^ 53 ■ TiKa-HOÏDBN-DIJi:. 

De £d. Jan Baptista Kaoppert voor hem zelven en de 
Ed. fintger van Haersolto, hopman als momber over Angnijs 
Ovinck toe Raynen, verkoopen aan Jan Danitsen (Davidaen) 
sjn hayavroDw ende ordenamen een ende dijcks lanok 
vier roeden, ant Konrhnys in de Bnerscliap het Ga^, int 
Karspel van Zwolle , daer Jan Janssen boven en de beneden 
is en geloeft hj coper voor hem efi sijnen erfgen. desen 
dijck te wachten ende te waren ende dtijt op hem ende 
syne goederen te ghelden ende den vercoper daervan te 
ontledigen. Deze acte is verleden ten overstaan van Gomelis 
van Dongen , indertijt van wegen der Hoochheyt Scholtas 
toe SwoUe met Uenrick Olanver en Jan van Lingen als 
getuigen en is onderteekead door en bezegeld met de zegels 
van van Dongen en Haersolte voornoemd, ^0 Juli 1621, 
onde stijl. 

Op het zegel van van Dongen, in brnine was, is slechts 
te onderscheiden het schild met de helm en sporen van een 
helmteeken [2 elkaar aanziende drakenkoppeu met halzenP). 
Dat van Haersolte, in roode was, vertoont de 3 kepers. 
Aanziende helm, en aJs helmt. 3 rietstengels. Tegenzegel, idem. 

Deze brief is doorstoken met een anderen verkoopbrief 
waarbij Jan Davidts voor hem selven met Tde Jans sjn 
hnysvrouw, ten overstaen en int bijwesen van ï^bert 
Gerritse, in deser saecken haeren gekooreu en met richte 
toegelaeten momber, overdragen aan den Edelen en £mt^ 
festen Joncier Coraelis van Dongen , scbultis tot Swol 
van denselven carspel, Joöer llaria van Hoorenatoyn, sijn 
Edele hnysvron ende erenamen een ende dijckx, als boven 
gemeld is. Deze akto is verleden door Joannes Martinsz 
Steenkerck, gesnbituleerde richter wegen de hoochheyt des 
kerspels Swol en de gerichtsluyden en coo moten Jan 
Dirksz. Schnyrman en Henrick Jansz. en bezegeld en 
geteekend door voornoemden Steenkerck en door den Hooch- 
geleerden Gerardtun Schepping, der beyden rechten doctor, 
daartoe verzocht, 26 October 1630. 

Het zegel van Steenkerck, in groene was, is: 8 eikels 
2 en 1. Half aanziende helm; helmt.: een eikel tossdieu 
eene vlucht. Tegenzegel : idem. Dat van Schepping , in 
groene was, een geknotte paal ondeisteand dooreen dwars- 
balk en vei^ezeld van 3 sterren 2 en 1. Half aanz. helm; 
helmt.; een vlacht. Tegenzegel, idem. 

ALPHSKTSQOED. 

De WelEd Comelis van Dongen toe den Oldengaerden , 
loitenant, wordt beleend met de ledige hand met het erve 
en goet gnt. Alfert^oet gelegen in den Carspel van Zwolle , 
bnnrschap Zalne met allen syuen olden, nyen, hoge en 
leege toebehoeren, sampt (1) rechten en gerechtigheden 
van dien, door Gerhard Wijer in der tljt Amptman van 
de Forst^Abdisse en eenes Graaffel". Capittels des £eyser. 
Vrij Weltlicken Stiftes Essen , Over Haer Gena" Lnyden eü 
Goederen in Zallandt, met Wemer Ulger en Rodolphua 
Wijer, J. V. L. leenmannen als getuigen, Zwolle 23 
November 1663. Geteekend en bezegeld met groene was , 
door voornoemden Amptman. Het zegel is eenigszins ge- 
schonden, in het schild staan 3 schningeplaatsto zwaarden 
met de ponton naar beneden. Aanziende helm ; helmt. : de 
drie zwaarden. Tegen zegel, idem. 

Verlijbrief voor de hoogwelgeboren heer Comelis van 
Dongen tot den Oldengaerden, gedeputeerde rentmeester 
en Ette der landschap Drenthe , met het erve en goed Alphersgoed (zoo als boven gemeld is) zijnde Thina-, en 
leenroerig aan 't vorstelijke stift Essen, zooab zijn vader 
Comelis van Dongen, beer van den Oldegaorde, assessor 
en gedeputeerde van Drenthe daarmede op 3 Febmari 164S 
en S November 1663 laastmaal beleend is geweest en met 
den dood ontruimd en nagelaten heeft. Deze brief is ver- 
leden voor Comelis Wijer, indertijd amptman in Zallant 
van Haar Torstelijke Genade de Vrouw Abdisse en het 
Hoog Graafielijke Capittel des Keiserlijken Vrij wereldlijken 
Stifts Essen , in tegenwoordigheid van de leenmannen Lambert 
van Lingen en Georg Lippems, en is 'geteekend en bezegeld 
door C. Wijer, in braine was, den 23en Mei 1714. Eet 
zegel vertoont hetzelfde wapen als dat van Gerhard Wijer , 
doch is niet voorzien van een tegenzegel. 

Approbatie door Theodorus Beuns, intertijd amptman enz. 
van het stift Essen, van den verkoop door Comelis van 
Dongen tot Oldengaarden van het goed Alphertsgoed op 
11 Jany 1717 aan de Ed. !%bert Bidder, burgerhopraan. 
Deze akte is verleden in tegenwoordigheid van Jan Jacob 
Wijtinck Pz. en Tsbrant Vos van Avesaate als leenmannen, 
I te Zwolle 12 July 1717, en is geteekend en bezegeld 
door Th. Beuns. 

Het wapen op het zegel in groene was, stelt voor een 
gedeeld scbild, 1 een' halve adelaar van de deelingslyn 
uitgaande, 2 drie viervoetige staande dieren (hazewinden ?) 
boven elkander. Aanziende helm ; helmteeken een der 
dieren uit het schild met spitse kop, en r^uit stekende 
dnnne staart. 

Approbatie door Theodorus Beuns, indertijd amptman 
(als boven), van den verkoop van Alphersgoed belast met 
een Thins van een goudgulden, door de HoogWelgeboren 
heer Oomelis van Dongen tot den Oldengaerden en deszelfe 
gemalinne Agnes van Wijenhorst, tutore marito, voor hun 
zelven en hun mede pËuticipanten ingevolge 2 distincte 
volmagten, de eene van de Hoogwelgeboren heeren Comelis 
van Dongen heer tot de Klinke, Erans Willem van Dongen 
heer tot Duningen, Nicolaas Herman Echten van Dongen 
heer tot Entingen, Roelof van Dongen en Jan Kasper van 
Dongen, volgens procuratie voor de leenmannen Joan 
Huysingh en Amold Krul op 15 December 1717 op den 
huize de Klinke gepasseert, en de andere voor de Hoog- 
welgeboren heeren Jan Eijnt de Syger ter Borch met zijn 
Hoogwelgeboren huysvrouwe Anna Maria van Dongen en 
Joanna Agnes van Wijenhorat, vrouw tot den Olden- 
gaerden, volgens procuratie voor de Overijsselsche leen- 
mannen Coenraad Prins en Wijbe Jacobs, op 2 Januari 
1718 op den huize den Oldengaerden gepasseerd, aan 
I^bert Bidder, borgerhopman alhier (te Zwolle], die daar- 
mede beleend wordt. Verleden in tegenwoordigbeid van de 
leenmannen Christiaan Vlier Pz. en Albertus Wijlinck , 
Zwolle 7 Februari 1718. Deze akte is onderteekend en in 
groene was bezegeld door Th. Beuns. Wapen als voren. 
De akte van verkoop is gedateerd te Zwolle 11 Jnnij 1717. 
Verlijbrief door Joan Everhardt Schaepman, indertijd 
amptman enz. van het stift Essen , ten behoeve van de 
Ed. Arend Joan Bidder, burgerhopman te Zwolle, van 
Alphersgoed zooals zijn vader wijlen Egbert Ridder daar- 
mede op 7 Pebruari 1718 beleend was ; verleden in 
tegenwoordigheid van Jan Velthuys en Henderick Katten- 
belt, leenmannen. Zwolle 24 Maart 1736. Het zegel van 
Schaepman, in groene was. vertoont een schaap op een 
grasgrond , aanziende helm , helmteeken eene vlucht. 

Verlijbrief door Joan Everhard Schaepman, amptman, 
als boven , voor Samuel Johannes Gelderman , J. TJ. Ü. 54 — ^n secretaris van Zwolle, als bulder en volmagtiger van 
WQlemina Gtelderman, weduwe van wijlen dhr. hopman 
I^bert Bidder, met het Thins en aan het vorstelijke stift 
Essen leenhorige erve en goed genaamt Alphersgoed, enz. 
zoo als haar zoon daar 24 Maart 1738 het laatst mede 
beleend was geweest. Zij geadsisteert met Gtert. Jan Velthnys 
als harer vercoren en toegelaten momber , krijgt tevens con- 
sent en octrooy om over hare goederen, die aan gemeld 
stift leenhorig zijn, te beschikken. Verleden in tegenwoor* 
digheid van Gert Jan Velthuys en Henderik Cattenbelt ab 
leenmannen. Zwolle 7 Mei 1745 De akte is geteekend door en 
bezegeld met het zegel in groene was van J. E. Schaepman. 

Verlijbrief door Reynout Joseph Lipperas, amptman als 
boven , ten behoeve van Hopman Berent Henderick Spaer, 
met Alphertsgoed , enz , zooals W. Gelderman, weduwe 
E. Bidder, daar 7 Mei 1745 mede beleend is geworden 
en het nu met den dood ontruimd heeft , benevens octrooy 
om er over te mogen disponeren. Verleden in tegenwoor- 
digheid van de leenmannen Hendrik Luttenberg en Willem 
Terburg, Zwolle 12 Augustus 1751. De akte is onder- 
teekend door en bezegeld in groene was, met het zegel 
van Lipperus, vertoonende een grafnaald, rustende op 2 
bollen en vei^ezdd van 3 zespuntige sterren , 2 naast de 
naald en een er onder. Het veld van het wapen is hori- 
zontaal gestreept. Aanziende helm, helmteeken eene ster 
tusschen een vlucht. 

Verlijbrief door B. J. Lipperus, als boven, voor de hr. 
Egbert Spaer, J. ü. D. met Alphersgoed, zooals zijn 
broeder hopman B. H. Spaer den 12 Augustus 1751 daar 
mede beleend was en met den dood ontruimd heeft , tevens 
octrooy om er over te mogen disponeren. Het goed is be- 
last met een thins. van een goudgulden te betalen op St. 
Ijambertsdag. In tegenwoordigheid van de leenmannen Bu- 
dolph van Sonsbeeck , burgemeester en Jacobus Ignatius 
van den Berg, Zwolle 20 Maart 1780. De akte is geteekend 
en was bezegeld door B. J. Lipperus, doch het zegel is 
verloren. 

Verlijbrief door B. J. Lipperus, als boven, voor Mr. Bhijn- 
vis Feith, met Alphertsgoed, belast als boven; alsmede 
met een akker op den Assendorper Eek , gesproten uit 
het thins en aan 't vorstelijke stift Essen leenhorige Niels- 
goed, inde vrijheid van Zwoller Buurschap Assendorp ge- 
legen, met welk eerste Dr, Egbert Spaer 20 Maart 1780 
en met het tweede deszelfs moeder vrouw Elisabeth Eeith, 
geboren Spaer, op 24 April 1775 beleend is geweest en 
het door den dood ontruimd hebben. Verleden in tegen- 
woordigheid van Dr. Borchard Jan van Hattum en Her- 
manus van der Weteringe als leenmannen; geteekend en 
bezegeld door B. J. Lipperus, Zwolle 17 September 1783. 
Het zegel is verloren. 

DEN POLL. 

De heer hopman en rentmeester Gerardt Marienburgh, 
als gevolmachtigde van vrouwe Machtelt Losecate , weduwe 
en douagière wijlen capitain Casyn vanisselt, wesendemet 
Jacobus Evertsz., als haeren tot desen saecke gecoren mom- 
ber geassisteert, vermoge volmacht voor de Ed. Bemardt 
van Delden en Derck van Bees, als mannen van leenen, 
op den 26 November 1677 gepasseerd, transporteert het 
goed den Poll genaamd, met allen zijnen toebehooren, 
mitsgaders de Caterstede gen*, het Watermans, met allen 
onraadt daartoe gehorende en een eynde dijks vóór het huys, 
tusschen de Kolcke gelegen , met den Koedijk aen de we- 
teringe en vierdehalve roeden Isseldijk, gemeen in seven 
roeden met Jor. Warner VlgeVy gelegen tegen Herenloere bade (onduidelijk), sijnde leenroerig aan de proesdije der 
Lebuini kercke toe Deventer. Daar de leenmannen verklaren 
dat de voorsz. douagière van Isselt daarvan onterft is en 
dat Henrick van Mardcel, verwalter der voornoemde proesdije 
daar zijn vrijen wil mede kan doen, zoo beleent d^e 
daarmede de WelEdele Heer Warner Ulger, hopman, ala 
gevolmagtigde van de Edele manhafte heer Comelis van 
Dongen, ridtmeester, op verzoek van gemelde rentmeester. 
Hiervoor waren getuigen ab mannen van Iheenede Ed. Joan 
Bouse, secretaris en Wilhem van Suchtelen, kerkmeester. 
De akte is geteekend door H. v. Marckel en door hem met 
roode was bezegeld, 4 Maart 1683. Het zegel is geheel 
plat gedrukt, zoodat daar niets meer op te zien is. 

USSST^ TWUGWEX&T. 

Anna Lucretia Calencamp, weduwe wijlen de procurator 
Lodewijk Walraven, in desen met Jan van (>mmen als 
momber geassisteert , voor haar zelf en als wettige voogdesse 
voor haar onmondige kinderen, ingevolge approbatie van 
burgemeesteren, schepenen en raden deser stad Zwolle, in 
dato 1 December 1711, verkoopt aan Egbert Assies en 
Geessien Henricks zijn huisvrouw en hunne er%enamen, 
haar Twijghweert, groot 2 mergen, in dezen cerspele van 
Zwolle y in de bourschap Zalne , gelegen tusschen het land 
van de Heeren der Geestelijkheid, door wijlen den heer 
secretaris Bemard Vriesen gebruikt en tusschen het land 
van de erfgenamen van wijlen den heer cameraar Ittersum, 
cumsuis; en nog een campien bouwlandt groot een mndde 
gesay mede in de bourschap Zalne , bij langs den hof van 
Jan Gterrits gelegen, zooals deze percelen op 31 Julij 1699 (1) 
door de weduwe IJssels aan haar man zaliger en aan haar 
comparante zijn overgedragen. Verleden voor Willem Vriesen 
in der tijdt van wegens de hoochheyt scholtus van Zwolle 
en de over Zwoller Garspel, in tegenwoordigheid van zijne 
ceumoten Wolbert Meyer en Daniel van Campen en is 
bezegelt en onderteekend door W. Vriesen en Doctor Otto 
Meuwsen, gerichtschrijver voor de comparante, Zwolle 2 
December 1711. 

Het zegel, in roode was, van Vriesen vertoont een schuin- 
balk, beladen met drie (ezels- of ossen-) koppen, loodregt 
op de rigting van den schuinbalk geplaatst. Aanziende helm; 
helmteeken : 2 bufiPelhooms. Dat van Meuwsen, in groene 
was, drie vogels geplaatst 2 eu 1. Aanziende helm; helm- 
teeken : een vogel uit het schild tusschen eene vlucht. De 
acte van verloop is gedateerd te Zwolle 20 Octoberl711. 

Egbert Assies en Geesien Hendrix, eheluiden , verkoopen 
aan Hopman Egbert Bidder en deszelfs huisvrouw, twee 
mergen lands, IJssels Twijgweert genaamd, belend ten Zuiden 
de geestelijkheid, ten Westen de kooper, ten Noorden en 
Oosten de Schouwweteringe, mitsgaders nog een kampien 
bouwland IJssels kampien genaamd, beide gelegen in de 
bourschap Zalne, zooals het door hun verkregen is van 
de weduwe Walraven. 

Deze akte is verleden ten overstaan van Wilhelm Vriesen 
(zie de voorgaande akte) en in tegenwoordigheid van de 
keumoten Pieter Hertog en Henrick van Oyen , getee- 
kend en bezegeld door hem en door dr. Abraham Ger- 
hard Vrieseti, gerichtschrijver, daartoe verzocht, Zwolle 
28 Juli 1724. W, Vriesen zegelt in roode was als boven 
en A. G. Vriesen in groene was met een dergelgk wapen. 

(Worde vervolgd), 

J. C. VAN DEK MUELSN. (1) Deze akte is niet aanwezig. 55 Geboorten, baweldken en sterftevallen In adeimke- 

en aanzienmke {geslachten. 

Juni 1888. 2. 

3. 
5. 
6. 

6. 

6. 
18. 
18. 
18. 
17. 
17. 

21. 

21, 
21. 
24. 
25. 
25. 27. 

28. 
28. GEBOORTEN. 

Adolphine, dochter van Jhr. Daniël Fran^ois van Alphen 
en van Jonkv. Adolphiae Westpalm van Hoorn , te 
's-Gravenhage. 

N., zoon van Emile Stoop en vanL. A. A. Hengstenberg, 
te Amsterdam. 

Willemina Amoudina, dochter van B. Rijkens en van 
Jonkv. A. J. G. von Gensan , te Leersnm. 
N , zoon van Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck en van 
Jonkv. Cecile Maria Steengracht , op den hnize Hei* 
merstein bij Rhenen. 

Louisa "Wilhelmina, dochter van Dr. Earel Lodewijk 
George Becht en van Johanna Maria Franpois te 
's-Gravenhage. 

N., zoon van N. de Gastro en E. Teixeira d'Andrade, 
te Amsterdam. 

N., zoon van J. B. van Stolk en S. L. van Stolk , 
te Rotterdam. 

N., dochter van Henri Amtzenios en van Lncretia 
Wilhelmina Smallenbnrg , te Rotterdam. 
N., zoon van Ds. A. W. Hnydekoper en van Comelia 
Maria Portielje, te Arnhem. 

Leonard , zoon van Leonard Breuder h Brandis en 
van Jeanne Panline van Hoorn , te VGravenhage. 
Jeanne Marie , dochter van Jhr. Johan Comelis van 
der Wijck en van Jeanne Marie dn Perron, te 's-Gra- 
venhage. 

Johannes Adrianns, zoon van Oarl Alphonse Eckstein 
en van Margaretha Theodora Wilhelmina Vita Valeria 
barones van Heemstra, te VGravenhage. 
N., dochter van Jhr. F. L. Falck en van H. Albarda, 
te Leenwarden. 

N., zoon van N. WeyÜandt en G. T. Lusing Tonckens, 
te Haarlem. 

N., dochter van Marins Jacobns de Bas en Alida Sweys, 
te Rotterdam, 

N., dochter van J. M. Bufiart en J. C. A. Engelbert 
van Bevervoorden , te Maastricht. 
N,, zoon van J. Hudig en van J, C. barones Quarles 
de Qnarles , te Rotterdam. 

N., zoon van Gterardus Emestus Johannes Prior en van 
Jonkv. Maria Elisabeth Bloys van Treslong, te 
Amsterdam, 

N., dochter van Mr. Marinns Gijsbert Bentfort van 
Valkenburg en van Henriette Wilhelmine Johanna 
barones Sloet van Westerholt , te Kampen. 
N., zoon van Amoldns Antonie Bredins en van Comelia 
Johanna Gerarda Gijsberti Hodenpijl , te Amsterdam. 
N., zoon van Jhr. Willem Hendrik Pieter Calkoen 
en van Jonkv. F. C. M. Rethaan Macaré. 6. HUWELIJKEN. 

B. F. O. von Spillner met Emestine Louise barones 
van Heeckeren van Waliën, geb. te Zutphen 20 De- 
cember 1847 , dochter van baron Willem en van Lonise 
Emestine Jeannette gravin van Gronsveld-Diepenbroeck- 
Impel, te Boppard. 
Ar. E. Lopez Soasso met A. Aletrino, te Amsterdam. 7. Olivier Comeille Emest van den Broeck» ond 2d jaar 
geb. te St. Josse ten Noode (Brassel), zoon van Jean 
Comeille en van Eloïse Sapiènce Faignart , met An- 
toinetta Johanna henriette Alsche, geb. te VGra- 
venhage 12 September 1858, dochter van Mr. Adam 
George Camillus en van Adriana Alida Martina de 
Bordes, te VGravenhage. 

7. Jhr. Mr. Willem van Rappard , geb. te Padang 24 
Maart 1855 , zoon van Jhr. Mr. Willem en van Jo- 
hanna Henriette Charlotte Elisabeth Frederike Bogaerdt, 
met Michiela Johanna Catharina Yimly, geb. te Stomp- 
wijk 24 Jnli 1861 , dochter van Mr. Jan Dionys en 
van Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommelin, 
te VGravenhage. 

7. Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck, zoon van Mr. 
Rntger Jan en van Henriette Wilhelmina Elisabeth Mei vil, 
met Jonkv. Agnes Henriette Panw, geb. te Utrecht 25 
November 1858, dochter van ridder Mr. Matthien Chris- 
tiaan Hendrik en van Aletta Comelia Anna Yoomberg, 
te Zeist. 

7. Mr. P. A. Bnttingha Wichers , zoon van N. en van 
N. Weminck, met Clasina Bramnnd, dochter van N. 
en van N. Pichot. 

8. Mr. Jacob Nicolaas Bastert, zoon van N. en van N. 
Koorders met Helena Catharina Roland Holst, dochter 
van N. en van N. Posthamns , te Amsterdam. 

21. Coenraad Eekhont, nit Haarlem, met Johanna van 
VoUenhoven , te Moordrecht. 

21. Mr. G.H. Enhri Snethlage, notarb te Woerden, met 
M. J. A. van Iterson, te Leiden. 

25. Hendrik Johan van Idsinga , geboren te KoUnm 12 
December 1849 , zoon van Johan Willem en van 
Hester Elisabeth Bindervoet, met Elisabeth Anna Oos- 
ting, geb. te Assen 21 October 1857 , dochter van 
Mr. Casper Everhard en van Maria Comelia Jacoba 
Harmanna Nanta , te Leeuwarden. 

28. Friedrich Gebhard von Alvensleben-Erxleben, kon. pruis- 
sisch ritmeester en escadronchef in het 2e Hanoveraansche 
dragonder regiment n®. 16, met Jonkv. Hflène Christine 
Marie Frangoise van Bevervoorden tot Oldemenle, te 
Amsterdam. 

28. Mr. Pieter Anthonie Johan van den Brandeler. geb. 
te Dordrecht 20 September 1857, zoon van Mr. Pieter 
en van Comelia Anthonia Schorer, met Elizabeth Lonise 
van Idsinga geb. te Philipsburg , eiland St. Martin 
(West-Indië), 25 Februari 1861 , dochter van Willem 
Hendrik Johan en van Jonkv. Emmeline Theodora 
Elisabeth van Raders , te VGravenhage. 

28. Mr. Amoldns Adriaan Pit, zoon van N. en N. Elias 
Schovel, met Jacoba van Genns, dochter van N. 
en van N. Hoyer, te Utrecht, 

STERFGEVALLEN. 

1. Elisabeth Catharina Montauban van Swijndrecht, oud 

82 jaar, weduwe van Jacob van der Pot, te Rotterdam. 

2. J. H. G. Wichers, oud 61 jaar, weduwe van A. 
S. Boissevain, te Arnhem. 

S. Jonkv. Coiistance Panline Henriette Boddaert, geb. 
op den huize Molewijk te Oost Kapelle (Walcheren) 
22 September 1857, dochter van Jhr. Mr. Jacques 
Phoenix en van Anna Petronella barones van Heeckeren 
van Brandsenburg , sedert 22 September 1877 gehuwd 
met Mr. Abraham Robert Amtzenius, referendaris 66 bij het departement van Binnenlandsche Zaken, te 
VGravenhage. 
S. (Constant baron van Heeckeren van Brandsenbui^ , 
geb. op den huize Nieuweroord 30 November 1832 , 
zoon van baron Pran9ois Henri ComeiUe en van 
Jonkv. Louisa Christina van Foreest, te Zelhem. 
5. Marie Ermerins, dochter van P. Z. Ermerins en van 
van der Feen. 
10. F. van der Upwich, gehuwd met G. Noest, te Leiden. 

13. Wilhelmine Philippine Jacoba Ram, oud 19 jaar, 
dochter van N. en van N. Arpeau, te de Meem. 

14. Ludowina Antonia Maria Vos de Wael, geb. te 
Zwolle 10 Augustus 1836, dochter van Franciscus 
Bemardus Josephus en van Comelia Elisabeth Maria 
Henrietta Klejmefelt , gehuwd met Mr. Petrus Franciscus 
Antonius Ketelaar, te 's-Gravenhage. 

16. Johanna P. A. van Braam Blussé, oud 45 jaar, 
dochter van Pieter en van Henriette de Jong, gehuwd 
te Dordrecht 30 Juni 1840 met ^J. H. J. IJssel 
de Schepper. 

36. J. M. F. X. Kerens de Wylrë, oud 77 jaar, op het 
kasteel Wylré. 

17. Jhr. Henri Engelen van Pijlsweert , geb. te Nijmegen 
5 April 1839, gepensioneerd ritmeester der huzaren, 
zoon van Jhr. Willem en van Catharina Elisabeth 
barones Sloet, gehuwd te Utrecht 19 Juni 1873 
met Jonkv. Henriette Helena van Thije Hannes, geb. 
te Zutphen 26 Januarij 1852 , dochter van Jhr. Jan 
Frederik en van Johanna Elisabeth Ninaber. 

17. Mr. Wessel Albert Henny , geb. te Zutphen 18 Januari 
1825 , oud-directeur van onderwijs , eeredienst en 
nijverheid in Ned.-Indië, zoon van Carel en van 
Angenieta Catharina Hoofts , gehuwd met Johanna 
Margaretha Verburgt , te Arnhem. 

17. Elisabeth Eichardina Margaretha van Nes van Meerkerk , 
te Dieren. 

18. Alida van Wickevoort Crommelin, geb. te Hoorn 
2 Augustus 1806 , grootmeesteres van wijlen H. M. 
Koningin Sophia der Nederlanden, dochter van Jan 
Iman Hendrik en van Ida Geertruid Baert, weduwe 
van Eduard van der Oudermeulen, te 'sQravenhage. 

Bij Kon. besluit van 7 Augustus 1877 , SM, no. 52 , 
in den adelstand verheven met den titel van barones. 

23. Hendrik Willem Adriaan Kuyper van Harpen , geb. 
te Amsterdam 17 Augustus 1828 , zoon van Pieter 
en van Jacoba Henrietta van Ouwerkerk de Vries, 
sedert 21 Mei 1863 gehuwd met Anna Sara 't Hoen , 
te Amsterdam. 

24. Ockje Meder, geb. te Emden 1 Juli 1808, sedert 29 
Mei 1829 gehuwd met Jan Willem Cornelis baron 
van Ittersum, te Groningen. 

25. Maria Johanna Crélie Bake, sedert 1865 gehuwd met 
Jhr. Charles de Gijselaar, resident van Pekalongan. 

26. Christina Johanna Marie Velius Baert, te Neuenhaus 
(Hanover). 

27. Susanne Esther Granpré Molière , oud 43 jaar, gehuwd 
met J. A. E. Simon Thomas, te Amsterdam. 

28. Louise Comelia Elisabeth de Roo , geb. 22 September 
1841 , gehuwd met Jacobus Petrus Sprenger van Eyk, 
lid in den raad van Ned. Indië, te Batavia. 

28. Pieter George Maas Geesteranus, oud 44 jaar, geb. 
te Alkmaar, oud-kapitein plaats, adjudant te Haarlem, 
zoon van Adriaan J^^ Cornelis en van Catharina Anna 
Caan, sedert Nove^xter 1870 gehuwd met Lucia Sophia de Wetstein Pfister, te Valkenburg (Zuid- 

HoUand). 
29. Margaretha Anna Isabella van Damme Jalink, oud 

25 jaar, sedert 8 Mei 1879 gehuwd met Mr. Nicolaas 

de Ridder, ambtenaar van het openbaar ministerie bij 

de kantongerechten in het arrondissement Tiel, te Tid. 
29. Pieter Lucius Wentholt, burgemeester en secretaris van 

Heilo en Limmen. gehuwd met Jkv, Jeannette Agnes 

van ïoreest, te Heilo. 
</ 

KwarÜerstateiL 

Daar het niet altijd even gemakkelijk is om voor het 
teekenen van kwartierstaten een geschikt voorbeeld te vin- 
den en het bijwerk soms veel tijd vordert, zoo heeft een 
onzer leden , de heer J. Wenning Tz., een ontwerp gemaakt 
van een kwartierstaat , waarop de schilden ledig gelaten 
zijn zoodat men dus de verschillende kwartierwapens be- 
nevens het hoofd wapen en helmteeken zelf kan invuUen, 
zooals uit de hier nevensgaande plaat blijkt. 

Tevens heeft hij gemeend deze plaat voor ieder ver- 
krijgbaar te moeten stellen en wel: 

15 exemplaren voor ... ƒ 1.00. 
25 // tf , . , ff 1.50. 

50 // /f . . . >/ 2.50. 

100 ft n . . . N 4.00. 

Bestellingen gelieve men te doen vó6r ultimo October a.s. 
aan den heer Johs, Wenning Tzn., Noordersingel, 40, te 
Leeuwarden. Het Wapen des KonlDgrs. 

Door de welwillendheid van den heer J. A. de Bergh 
is het bestuur in staat gesteld den leden van het genoot- 
schap een present- exemplaar aan te bieden van diens ge- 
schrift 'i^het wapen des Konings". 

Briefwisseling:. 

J. A. G. te E. Uwe zending ' prospectussen zien wij 

te gemoet. 

Kais. Kon. Verein Adler te Weenen. Verplicht ons met 
de zending van het Maanplblad N». 28, 't welk ontbreekt. 

E. V. te Q. Gaarne zullen wij de Messager des arts et 
des sciencesin ruil ontvangen. 

Verein Herold te Berlijn. Wij hebben in dank den loo- 
penden jaargang ontvangen. 

H. te M. Elk lid heeft recht leden voor te dragen; den 
naam^ enz. van den candidaat slechts op te geven aan een 
der leden van het bestuur. Hierbij opgemerkt, dat zij die 
dit jaar nog als lid worden aangenomen , slechts f 5.— 
betalen; voor de volgende jaren is het f 6. — . 

J. L. B. te ü. Aan Uw verzoek is voldaan. AanTalllngren en verbeteringren* 

Blz. 87 , noot (2) staat : aan ie portiiren der hofkodèen , 
dit moet vervallen. 

Blz. 37 , noot (5) , 4« regel v. o. , staat : J. J, Wdf 
m Zn.j Kerkplein^ lees: A. J. Mesker, Spui 81. 

Blz. 37, noot (5), 3® regel v. o., staat: Andredi^mde 
lees: Andreoli, de huisschilder en glashandelaar J. J. de 
Wolf, Kerkplein 2, en de. 

Blz. 41 , noot (1) , staat : klimmende (issant) , lees : uit- 
komende (issant). Gedrukt b^j GEBB. J. & H. VAN LANGBNHÜYSEN , te VGnvenlug»- MAANDBLAD 

VAN SEt 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leènw." ïan iedere i , __ _. 

beatnor en wordt ftlleen un de leden Tan 
het ffenootsdup gesondeD. Brieven en 
mededeelinc^, alMwk bijdmf;en voor het 
Mtandblad te lenden aui den secretaria 
Tan het genootachap, den Beer A. A. 
VoBarcBMAir var Oten , Sumalnufraaf S, 
te 'B-SiaTenhage. Leden te 's-Qrsrenliage betalen per 
jaar, (bebalTe r 2.50 entree) . . ƒ 10.00 

Z(j , die lid worden in 1SS8 en buiten 
VGTBTenhage wonen / 6.00 

ZÖ , die lid «orden na SI Dec. 18SS 
enookbniten VGraTenhaee wonen /S.00 

AdvertentiSa in rerband met bovenge- 
noemde wetenschappen , per leeel / O.eo 
A&ondeiltjke nnnunert met vemqgbaaT. N-. 9. 's-Qxavenliage, Ootober. 1883. Tot leden zUn toegetreden; 

Mejufvr. A. O, P. Verwey ta Meerssen. 

De heer Mr. D. Everwijti te 's-Gravenhage. 

Het Mauidblad wordt in rail gezonden aan de «Keal 
Accademia Araldica Italiana" te Pisa. BoebveAen, enz., ontranfen voor de bibliotheek 
en het archlel 

106. MonataUatt der Kais. Köd. Heialdischea Gesellschafit 
Adier N°. 84. 

K, K. HiKAiiDracHB OKHXLLBCBAn „Aüuot", te WeeDsn. 

107. De Portefenille. Nieawe Knnat- en Letterbode. V' 
jaargang. N". 23—28. 108. De MaasgoQV. Orgaan voor Limbui^che geschiedenis. 
N°. 203—205. 

RuucTiE „HiAaoDTw", te Uuitriokt. 

109. Der Dentsohe Bereid. Zeitschrifl filr Heraldik , 
Sphragistik ond Genealogie. XIV« jaargang. N". 9 en 10. 

Hitu.D. Vbbun „HtioLn", te BarlQD. 

110. Algemeen Nederlandsch fiimilieblad N'. SO— 44. 

Aangekocht 

111. O. 8. Reehorst. Genealogie van het geslacht Mete- 
lerkamp. Arnhem, 1883, 8° (niet in den handel). 

Tan dan Schiijvw. 

112. Handvesten en onnitgegevene Charters behoorende 
tot de beschrijving en cïironyk van Nijmegen , enz. 
Nijmegen, z. j. 8'. 

113. Vervolg der handvesten van Nijmegen. Nijmegen, 

1789. 8". 

114. Annales Noviomagi oppidi olim Batavorum. Noviomagi, 

1790. 8'. 

SicxcriBn dib gBmEHTE NSjmcgen, 

115. Dr. J. H. A. Scheers en Th. H. A. J. Abeleven. 
Beschrijving van de gemeente-verzameling te Nijmegen 
van gedenkteekenen van vóór-Qermaansohen- , Ger- 
maanschen- en Bomeinachen oorsprong en van lateren 
tijd (2» venneerderde en omgewerkte dmk), Nijmegen, 
1873. 8». 116. ld. id. Biilage tot den tweeden druk der beschrijving 
van de gemeente-verzameling te Nijme^n. Nijmegen, 
1878. 8'. 

117. Verslagen der commissie ter verzekering eener goede 
bewaring van gedenkstukken vsn geschiedenis en 
kanst te Nijmegen, 1880, 1881 en 1882. Nijmegen. 8°. 

CoHicisaix Oem. MmroH, te Ngmcgeii. 

118. Alex. von Dachenhansen. Wapens van: Steiennark; 
I. K. n. E. Hoheit der Eran Eronprinzessin ; der 
Beichs-Adler; Michel Beham, 1463; Kaspar Bemhart, 
1645; Bramer von Brams, 1653; Kitter von Berg- 
müiler, 1871. 

A. TON DAOHSKUmxN, U Weeueo. 

119. Braakenbarg. Over het wapen van Braakenbnrg. 

li. J. A. BKAAismcKo, te Ldden, 

120. Gegraveerde wapens van: de Groot; Werdmnller von 
Ëlgg ; van de Poll ; de Sitter ; Waldeck en Pjrmont 
en Hooft. 

121. Sententie van den hove van Holland, Zeelandt ende 
Vrieslandt jegens Abraham van Wicqnefort. 's-Qra- 
venhage, 1675. 4'. 

A. A. VOIBIKUUN VIH Otin, 

122. 22 stuks afdrukken van zegebt«mpds met de navol- 
gen de randschriften : 

Plaatselijk bestuur van Borsselen; id. Driewegen, id. 
's-Heerenhoek; id. Hoedekenskerke ; id. Ovezande; 
id, Schore en Vlake; id. Oud Vossemeer; id, Wol- 
fiiartsdijk. 

Gemeentebestuur van Cortgene ; id. 's Heerabts- 
kerke; id. Kapelle c. a.; ïd. Wissekerke; Gemeente 
Heinkenszand; Paroch. van Baarland en Bakendorp; 
PhUippinnm Insule ; VGravenpolder ; Scerpenisse ; 
T'segïJ van der Nisse; Stad Tholen; Stad Bergen 
op Zoom; Sigillum Holstense; Sigillnm de Ossendrecht. 
H. Q. Haetmah Jeu., aaoBBTiua der gctaeante Goes. 

12.S. 14 Idem, Sigillum comvne ville de goes; Sigillum 
commune de goes; Sigillum opidi de goes ad causas; 
Sigillnm civitatis goesane; rortissimnm civitatis mnni- 
mentum conoordia; Sigillum reipublicae goesanae; 
Gewapende hurgeri te Qoea ; Juge de paix a goes 
bonches de l'escant; La cbarité demenre eg. w. d. 
goes ; Geneeikondige kommissie (van Goes) , S. Jan 68 van Crom vliet; Sigillum Capellae biesdingae; Sigil: 

chabi« pa: df. ovezandice 1607; Cosmus etdammianvs 

gorcomi 1652. 

J. C. tjln deb Huslen. Voor het album , bedoeld in Maandblad N®. 6 , zijn 
bijdragen ontvangen van de leden: B. P. van den Bosch, 
Mr. D, E. Engelberts, A.. J. M. A. Goovaerts en E. L. 
Umbgrove. Aanteekeniiit^eii betreffende de elg^enaars van Bosehwtjk. 

[Vervolg). 

Henrickjen Jans, weduwe van Jacob Jaspers, in Zalne, 
met Pouwel Kevink , als momber, vermaakt aan haar zoon 
Jacob Hendriks en dochter Marregien Hendriks, boven 
'hetgene (zij) aen dezelve voor haer zaliger vader Hendrik 
Jansen goederen bij erf-uitinge overmaals bewezen hadde, 
een gerecht vierde part in drie en een halve mergen hooy- 
land, zijnde de ha&soheit van zeven mergen t'G^elerland 
genaemt , in de boerschap Zuithem en 2iegdoom , onder 
het scholtampt van Zwolle gelegen, om bij voorafsterven 
van het (de) eene op het (de) andere van haer gemelde 
kinderen te vererven, met uitsluitinge van haer compa- 
rante; zij i'eserveert zich evenwel gedurende haar leven 
het vruchtgebruik ; Evert Jansen als momber van genoemde 
kinderen, daartoe op $13 September 1723 aangestelt, neemt 
deze gift voor hen aan. Deze acte is gepasseerd voor Wil- 
helm Yriesen (zie Maandblad N^ 8) en ook door hem en 
dr. Abraham (Jerhard Vriesen even als de vorige acte onder- 
teekend en b^^eld, Zwolle 27 Januari 1731. 

Op wdke wijze dit perceel naderhand in het bezit van 
de familie Ridder of Spaar gekomen is^ is mij niet gebleken. 

TEN BUSCH. 

Approbatie door Joan van Suchtelen , J, U. D. , burge- 
meester der stad Deventer en verwalter der Proebsdije 
Lheenen van de St. Lebuinikerke , van den verkoop door 
de WelQeboren heer Lubbert Ulger aan den heer hopman 
I^bert Bidder en, zoo als later uit de acte blijkt, zijn 
huisvrouw Willemina (helderman, op 17 Eebruailj 1716 
gedaan van zijn erve en goedt Tenbussche in de bourschap 
Salne en dat met nog een camp Hoy ofte Wejdelant onder 
het voorschr. erve gehoirende. Deze koop is niet voor 
contante penningen geschied, maar het goed blijft voor het 
kapitaal en den intrest verbonden. De getuigen zijn Dr. 
Adriaen van fioeckholt, secretaris der stad Deventer en 
de hr. Arent van Aemhem , wijnkooper te Zwolle , 10 
Julij 1716. 

Deze acte is geteekend en in roode was bezegeld door 
J. van Suchtelen. Zijn wapen is een ovaal schild waarop 
4 ringen, geplaatst 2, 1 en 1. Aanziende helm; helm- 
teeken: een ring tusschen eene vlucht. 

Uit de lijfrentebrief, in dato Zwolle 30 December 1722 
blijkt, dat ten Busch bewoond en gebruikt werd door Gterrit 
Rutgers. Een gedeelte der koopsom werd als lijfrente op 
het verkochte gevestigd, en zou komen te vervallen na 
den dood van Lubbert Ulger en de rest werd gevestigd als 
losrente, die op 22 November 1722 voor de helft afgelost 
-werd, terwijl de andere helffc daarvan insgelijks als lijfrente 
gevestigd werd ten behoeve ^an Lubbert Ulger. Verlijbrief door Joan van Suchtelen J. U. D. , burge- 
meester en cameraer der stad Deventer, veiwalter, enz. als 
boven , voor Samuel Johannes Oelderman als gevolmaghtigde 
van vrouwe Wilhelmina Gelderman weduwe wijlen de hr. 
ï^bert Ridder, volgens leenprocuratie voor de heeren Johan 
Hendrik Tobias en Petrus Theodorus Qoltz, J. U. D. 
en secretarien der stad Zwolle , als leenmannen op den 18» 
November 1742 gepasseert, met het erve en goed Ten 
Busch, als boven, benevens een camp hooi- of weiland, als 
boven, zoo als wijlen haar zoon Arent Joan Bidder daar* 
mede op 15 Augustus 1733 beleend is geworden Verleden 
in tegenwoordigheid van de leenmannen Budolff Jordensen 
Hendrik Podt J. U. D,, burgemeesters eo cameraars der 
stad Deventer, 21 November 1742. Onderteekend 'en be- 
zegeld in roode was door J. van Suchtelen, zoo als de 
vorige brief. 

Verlijbrief door Silvester Emilius ten Brink , der beiden 
rechten doctor, lid van de gezwooren gemeente der stad 
Deventer, griffier van de lheenen der provincie van Overijssel, 
vicaris van de 'Proebsdie te Deventer , rentmeester van de 
Boedekeriaanen en in deezen als verwalter der Proebsdien 
lheenen en hofhoorige goederen van Lebuinikerke te 
Deventer , voor Hendrik Hesselink , als gevolma^gde van 
Egbert Spaar, ingevolge volmacht van 17 September 1751 
te Zwolle gepasseerd , wegens het overlijden van deszdÊ 
moeije wijlen Wilhelmina Gelderman , weduwe Ridder , 
met het erve ten Busch , en een kamp hooi- of weiland , 
benevens octroy om daarover te mogen disponeren. Verleden 
in tegenwoordigheid van de Ibeenmannen Philips Otto Sloot 
en Hendrik van den Dam, Deventer 3 Januari 1752. 
Onderteekend en bezegeld door S. E. ten Brink. Het aan- 
hangend zegel bestaande uit 2 stukken papier waar tusschen 
een ouwel , vertoond een van ter zijde gezien menschen- 
hoofd met de schouders uit den onderschildrand komende. 
Aanziende helm ; helmteeken : het hoofd. 

Verlijbrief door Joan Casper Lemker, J. U. D., lid, 
vicaris , rentmeester en verwalter (alles als bij S. E ten Brink), 
voor Mr. Paulus Putman, griffier van de Ridderschap van 
de Provincie Overijssel , als gevolmagtigde van den heer 
Rhijnvis Feith, in gevolge Iheenmagt voor de heeren Egbert 
Vos de Wael en Willem Reinard Joseph Lipperus, bij 
gebrek van vasallen dezer proebsdie , Iheenmannen van 't 
Vorstelijke Stift Essen en den huize Buckhorst, op 27 
Februari laatslieden te Zwolle opgerigt , met het erve en 
goed Ten Bussche en een camp hooiland (alles als boven), 
zoo als de nu overledene Egbert Spaar daarmede beleend 
was geweest. Verleden in tegenwoordigheid van Johan Eilard 
Borgerinck en Ber : Jan van Baak als Iheenmannen, Deventer 
3 Maart 1782. Onderteek end en bezegeld in roode was , 
door J. C. Lemker. Op het verticaal gestreept schild staat 
een stappend schaap. Aanziende helm , helmteeken : een 
uitkomend schaap tusschen eene vlucht. 

Een kamp AKKBnMAALSHOUT. 

Acte van verkoop van een campjen met akkermaalshout bij 
het goed van de heer Paasschen over 2 parceelen, door Jan 
Dijk en Evert Gerrits van mevrouw de comparante aangekocht, 
en breeder vermeld in de conditien van publieke verkoopui^ 
van 25 November 1777 door de Hoogwelgeborene vrouwe 
Marquise de Louvois , geboren Vriesen, bij huwelijks con- 
tract alhier geexhibeert en geassisteert door haren Eheheer 
de Hooggeboren Heer Marquis de Souvre et de Louvois , 
geadsisteerd in deesen met aen rentmeester Hermen Bou- — 59 — meester als momber^ aan de heeren hopman Berend Hendrik 
en Dr. Egberfc Spaar en erfgenamen. De koopbrief is ge- 
passeerd voor Egbert Scriverius, wegens de hoogheid Scbolfcus 
van Zwolle en over Zwollercarspel , in tegenwoordigheid 
de keumoten Dr. B. J. van Hattem en Pr. S. van van Deventer , en onderteekend en bezegeld door E. Scriverius 
en Frederik Eam, gerichtschrijver, ten expressen verzoeke 
van mevrouw de comparante. 

Het zegel van Scriverius, in roode was, stelt voor 3 hanen^ 
geplaatst 2 en 1. Aanziende helm ; helmteeken : een haan 
uit het schild. Dat van Ram , in groene was , heeft op het 
horizontaal en verticaal gestreept (zwart) schild 2 elkaar 
aanziende ramskoppen en eene lelie , geplaatst 2 en 1. 
Aanziende helm , helmteeken : een stappende ram. 

Mr. Willem Klopman, lid van de gezwooren gemeente 
«Ier stad Zwolle, als geconstitueerde van Mr. J. H. Meeuwsen 
en procurator S. van Deventer, beide leden enz. als boven, 
in deze bij resolutie van schepenen en raad van die stad 

S\7 Mei 1793 aangestelde curatoren over Juff. Johanna 
snrica Klopman, vermogens volmagt voor Jan Timmerman 
en Hermanus Heshuis, Iheenmannen respective van ^t stift 
Essen en van de Iheenkamer van Vilsteren , op 15 December 
1793 binnen Zwolle gepasseerd, krijgen op hun verzoek 
approbatie van den verkoop van de tienden grof en smal 
over de geheele buurschap Zalne, aan de proebsdie van 
Lebuinikerk leenhorig, zooals die door hen, in genoemde 
qualiteit, op den 19 Augustus 1793 aan de heeren Amoldus 
Gelderman en Bhijnvis Feith gedaan is en wel speciaal 
aan den heer Bhijnvis Feith , de tienden grof en smal over 
dat gedeelte van de buurschap Zalne, welk gemelde heer 
thans in eigendom bezit en onder deze tienden behoort, 
alsmede over 2Vs morgen in de zoogenaamde Spijkerskamp 
waarvan een morgen behoort aan mevrouw de weduwe 
ï4icolaas van Kempen, geb. Kok, een halve morgen aan 
Dirk Jans, een morgen aan Willem Goossen Stae (on- 
duidelijk), alsmede over een morgen aan Jan Dijk toebe- 
hoorende , benevens over H plaatsjen en daartoe behoorende 
land, waarvan thans eigenaar is Hermanus Herius, zijnde 
het overige gedeelte dezer geiiielde tiende verkocht aan Mr. 
Amoldus Oelderman. 

H. D. Koch, gemachtigde van Mr. E. Feith volgens 
volmacht, in dato 21 December 1793 vpor J. Timmerman 
boven genoemd en Salomon van Deventer , leenman van de 
leenkamer van Vilsteren, te Zwolle gepasseerd, krijgt in 
gevolge zijn daartoe gedaan verzoek vergunning dat dit leen 
in 2 bijzondere leenen gesplitst wordt en dat hij met zoo- 
danig gedeelte beleend wordt, als de constituant op 19 
Augustus 1793 van de curatoren van Juffi*. Johanna Henrica 
Klopman heeft aangekocht en zooals haar gemagtigde de 
heer Putman daarmede ten haren behoeve op 26 September 
1783 met deze geheele tiende beleend geweest is. 

Deze acte is verleden in tegenwoordigheid van Harmen 
Hansen en Hendrik ten Have, Deventer 22 December 1793 
^ is onderteekend ^i bezegeld in roode was door A. J. 
van Suchtelen. 

Al de boven beschreven zegels zijn met pergamenten 
staarten aan de acten verbonden en de er op voorkomende 
helmen voorzien van een wrong en dekkleeden. 

Na het overlijden van Dr. Egbert Spaar is zijne na« 
l^nschap, volgens boedelscheiding in dato Zwolle 3 No« 
vember 1781, onder zijne testamentaire erfgenamen ver- 
deeld, te weten: Dr. Amoldus Gelderman, burgemeester der 
stad Zwolle en Amolda Aleida Thomassen K Thuessink , 
«lielieden , Mr. Bhijnvis Feith, convoymeester der stad Zwolle en Okje Groeneveld, ehelieden, Johannes Hanselaar, burge- 
meester der stad Zwolle, Dr« Paulus Hanselaar, lid van de 
gezworen gemeente der stad Zwolle en Maria Voltelen, 
ehelieden en Dr. Rudolph Sandberg , de twee eerstgenoemden 
ieder voor } part en de drie laatsten te zamen bij renun- 
tiatie en overlating van hun moeder Magdalena Anna Scrive- 
rius , weduwe van wijlen den heer hopman Albertus Hanselaar 
voor de helft. 

Het gedeelte door den heerr Rhijnvis Feith verkregen 
bestond in: Des overledens buitenplaats genaamd Boswijk 
(sic) met alles wat daar bij en aangelegen en door de over* 
ledene in de buurschap Salne bezeten is geweest, bestaande 
in een huis of spijker en hof oum anexis , het erve aan de 
Hoevenbrugge door de weduwe Sielhuis bemeijerd, enz., 
de Hummel, de Belke en nog 2 kampen weiland, enz., 
de oaterstede bewoond bij Gerrit Gerrits , het erve bemeijerd 
bij Gerrit Jansen , daaronder begrepen het land in Segdoom 
bij dit erve hoorende, twee morgen ijsselweert met eai 
akker op den Enk , de caterstede bij Wülem Bemelaar ge- 
bruikt en nog verschillende andere perceelen lands. 

Het huis of de spijker voornoemd is gelegen op het erve 
ten Busch en dit heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven 
om het geheele landgoed. Bosch wijk te noemen, daar in 
het Overijsselsch dialect een boschje ^een bussien// genoemd 
wordt. Het is voorzien van een toren , op welks windvaantje 
een spoor afgebeeld is, volgens mededeeling van den heer 
Oosting, vermoedelijk ontleend aan het wapen der familie 
de Eidder, 

Mr. Bhijnvis Feith heeft het huis vergroot door aan iedere 
zijde eene kamer te doen bijbouwen. Na zijn overlijden op 
8 Februari 1824 is Boschwijk in eigendom overgegaan aan 
zijn zoon Dr. Everard Eisso Christoffel Feith, volgens 
boedelscheiding in dato 4 Augustus 1824. 

Deze heeft de groote zaal , die de geheele lengte van 
den achtergevel besloeg en met een fraai geschilderd be- 
hangsel voorzien was, tot gang en twee kamers laten ver- 
gaderen en na zijn overlijden op 5 Januari 1849 heeft 
diens zoon Ontko Bhijnvis Feith het in eigendom aanvaard 
ingevolge boedelscheiding van 17 Maart 1851. Na diens 
overlijden is zijn neef Mr. Everhard Oosting, geb. te 
Assen 23 Augustus 1844, sedert Mei 1877 rechter bij de 
arrondissements rechtbank zijner geboorteplaats , er eigenaar 
van geworden ingevolge testamentaire dispositie van 6 
Maart 1879. 

J. C. VAN DER MuETiBN. Grafterk te Oosterbeek. 

Aan een der ingangen van de kerk te Oosterbeek in 
Gelderland , ligt een gra&erk waarop men leest : 

Anno 1612 den 17 Mert sterft Jan Schuilinck. 

Anno 1605 de 27 November sterf Marrij Orrinck , sin 
huysfrou. 

Wapen gedeeld : 1. doorsneden : a, drie klaverbladen^ 
b. een schepenmerkteeken ; 2. drie linkerschuinbalken. 
Helmteeken : drie bladeren. 

F. C. SS Kwartieren van den eersten ffraaf van Wassenaer. 

Jonkheer Jacob, des Heiligen Boomschen Bijks Grave 
van Wassenaer , baanderheer van Wassenaer , heer van Obdam, 
Hensbroek , Wogmeer, Spierdijk, Zuidwijk, enz , overleden 
24 Mei 1714, ridder der orde van denOU&nt, beschreven 60 — I in de ridderschap vas Holland en West-Friesland 1666, 
generaal van de miterij der Yereenigde Nederlanden, gon- 
vemeor van VHertogenbosch en deszelis onderhoorige forten, 
lioogheemraad van Bijnland 1680, meesterknaap van Holland 
1682, curator van de hoogeschool te Leiden, ambassadeur 
bij de Koningen van Polen en Pruissen en andere boven 
1710, ook beschreven onder de Stenden van het land van 
JSentheim, werd door den Keurvorst van den Paltz tot graaf 
verheven. Hij huwde in 1676 met Jonkv. Adriana Sophia 
van Baesfeld, vrouwe van Lage en Twickelo, overleden 1694, 
dochter van Jonker Adolph Henrik van Baesfeld en van 
Jonkvr. Amedea van Flodorp. 

Zijne &2> kwartieren zijn: 
van Wassenaer. van Kenesse van der Aa. 

van Bandenrode van der Aa. van Arnhem. 
Hoxwier. van Renesse van Wulven, 

van der Laen. van Stepraedt. 

van Liere. van Arnhem. 

Borgneval. van Honnepel. 

van Holdinga. van der Haer. 

de Heuyter. van Gelre. 

van Noordwijk. van der Aa. 

Kerreman. van Bemmel. 

Dekema. van Bronckhorst. 

van der Poel. Borre van Domick. 

Noris. van Bemmel. 

Ittre. van Goor. 

van Camminga. van der Burch. 

van Diepenhorst. Schenck van Nijdeggen. 

M. A. V. R. V. D. K. De 82 kwartieren van O. «mn Oordt 

Gh-egorius van Oordt, geboren te Botterdam 19 Septem- 
ber 1810, overleden 20 April 1877, gehuwd t^ Keulen 
18 Juni 1838 met Josephine Wemera Huberta Marcella 
des H. E. B. gravin von Bylandt, geboren te Keulen 18 Juni 
1820, overleden te Rotterdam 20 Februari 1849. 

Zijne 32 kwartieren zijn: 
van Oordt. Qobius. 

Qobius. du Sart. 

van Gharante. van Malsen. 

van Malsen. Vos. 

Evertsen. Heynen. 

Heynen. du Sart. 

van Westrhenen. van Heyningen. 

van Heyningen. de Ruever. 

Keppel. Bruesers. 

Bruesers. de la Tour. 

van Campen. van der Vliet, 

van der Vliet. Zijpema. 

van Thoor. van Nes van Krayestein. 

van Nes van Krayestein. Brugman. 
Cregel. Titsingh. 

Titsingh. van Benthem. 

VAN o. Kwartteren van P. T. Bogaard, diens echl^noot 
Maria Leopoldina Catharina Diyckmeester , en die 

van bnnne l&inderen. 

Mr. Vincent Qomelis Bogaard, zoon van Mr. Jan Jacob, 
tr. te Dordrecht 13 Juni 1797 Johanna Jacoba Gerardina 
Beelaerts, dochter van Mr. Pieter, Vrijheer van Blokland, De 16 kwartieren hunner kinderen zijn: 
Bogaard. Beelaerts van Blokland, 

de Kanter. van Beeftingh. 

Balkenende. Brandwijk van Blokland. 

Boom. Sautijn. 

Vermeulen. Mesdag. 

HoUaer. van der Dussen. 

van der Speek. Op de Oamp. 

Lambrechtsen. Dubbeldecop. 

Paulus Theodorus Bogaard, zoon uit voornoemd huwe* 
lijk, tr. 30 November 1849 Maria Leopoldina Catharina 
Dijckmeester, dochter van Mr. Johannes. 

De 16 kwartieren hunner kinderen zijn: 
Bogaard. Dijckmeester, 

Bedaerts v. Blokland. van Hasselt, 

de Kanter. van Suchtelen. 

van Beeftingh. van Oyen. 

Balkenende. van Altena. 

Brandwijk v. Blokland. In de Betouw. 

Boom. de Vos. 

Sautijn. de Hoogh. 

Leeuwarden. P. T. Bogaard. Begrafenissen. Onder de rubriek ^Begrafenis, enz.^ heeft wijlen de heer 
J. C. Hooykaas in zijn belangrijk werk ffBeperiorium op de 
Koloniale Liiéeratwufn^ ter perse bezorgd door dr. W. N. 
du Bieu, Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon 1877, 
eenige bijzonderheden medegedeeld, welke, aangezien dat 
werk niet algemeen bekend en ook niet gemakkel^k 
te bekomen is, in dit maandblad wel eene plaats mogen 
innemen. Ze worden aangetroffen op blz. 335 — 387 van 
het Ie deel. 

/rBelaas van de laatste eerbewijzen en statie, met welke 
het lijk van wijlen C. Bezuyer, directeur der O. I. C, in 
Guzeratte, Hindoestan, miti^ders gezant aan het Hof van 
den grooten Mogol, op 20 October 1710 in Surath ter 
aarde is besteld.^r Valeniijn, IV, St. ü. 280. 

Lijkstatie, op 18 Jumj 1723, van wijlen J. A. Bumpf, 
gouverneur van Ceilon enz. , te Colombo Valmtijn. V. 
St. I. 359.' 

Tekst van het ceremonieel der lijkstatie, gehouden op 
19 Junij 1723, ter gelegenheid van de plegtige begrafenis 
Van J. A. Bumphff, gouverneur van Ceylon, enz. Eur. 
Mercurmê.^^XXXV, 1714. II. 95. 

Beschrijving van de lijkstatie van wijlen den opperkoop- 
man en fiessaur van de Colombose landen , B. Cramer, op 
23 October 1760 te Colombo overleden. MaandeL Ned. 
Mercuriuê X. 1761. 209. 

Beschrijving van de //bijna vorstelijke statie, waarmede 
het lijk van den gouverneur en directeur van Ceilon , L. J. 
van Eek, op 5 April 1765, te Colombo is begraven.^ 
'jyr. NederL Jaarb, I. 1766. 488. 

Ceremonieel der lijkstatie gehouden den 10 Februarij 
1785, ter gelegenheid van de plegtige begravenis van. 
I. W. Falck, gouverneur en directeur van het eiland 
Ceylon, enz. MaandeL Ned. Mercuriuê. LEX. 1785, 126.. 

//Extract uyt 't verbad van India , noopens de staetelijke 
begravinge van P. Lucassen zaliger^ 21 en 22 Maart 16S0 
Medegedeeld door P. A. Leupe. Zeeland^ 1855. 51. 

Ceremonieel gevolgd bij de /r Lijkstatie van den gouverneur- 
generaal K. Speelman, 15 Januarij 1684^^. ValetUijn IV,. — 61 — 1. 811. — Idem van den gouverneur-generaal A. van 
Eiebeek. 20 Nov. 1713. AU, I. 344, 

Beschrijving der lijkstatie van den gouverneur-generaal 
van N. Indië M. de Haan, op 4 Junij 1729. Bu/r, Mer- 
curius XLI. 1730. I. 45. 

Ceremoniën ter plegtiger uitvaart van G. W. van Imhofi, 
gouverneur-generaal van N, Indie op 5 Nov. 1750. Uur. 
Mercuriuê. LXIL 1751. EL. 4. 

Beschrijving van de //luisterrijke^ staatsie , waarmede het 
lijk van den gouvemeur-generaisJ J. Mossel, op 19 Mei 
1761, is begraven. Nederl. Jaarb, XVI. 1762. I. 461 — 
Idem met afbeelding. Maandel. Ned, Mercuriuê. Xm. 
1762- 38. 

Beschrijving van de lijkstatie te Batavia op 1 Julij 1761, 
-van wijlen den extraordinaris raad van N. I. A. de Nijs. 
Maandel. Ned, Mercurius, XII. 1762. 180. 

#Plan van de plegtige uitvaert van den gouverneur- 
generaal van Ned. Indien J. van Riemsdijk, op 7 October 
1777 ; en volgens de schikking eener daartoe benoemde com- 
missie, overeenkomstig de uitdrukkelijke begeerte van den 
overledene. N, Nederl. Jaarh. Xm. 1778. I. 296. 

Bijzonderheden nopens de plegtighoden bij het begraven 
te Batavia van Y. T. Blondeel, geëUgeerd raad extraordinaris 
van Ned. Indië op 20 Januarii 1781. Maandel, Ned, Mer- 
curius. Lm. 1782. 88. 

Beschrijving van de begravenis op 20 Januarij 1781 te 
Batavia van V. J. Blondeel, benoemd voorzitter van den 
raad van justitie te Batavia. iV. Nederl, Jaarh, XVII. 1782. 

2. 1284. 

"Wijze van begraven te Batavia van vrouwe C. Tobtson, 
gemalin van den raad extraordin. D. J. Smith , op 25 April 
1781. N, Ned, Jaarb, XVIT. 1782. 2. 1286. — Idem 
van de gemalinne van den raad extraordinaris J. C. M. 
Bademacher, op 26 Dec. 1781. Aid. 1304. 

Overbrenging te Batavia van het lijk van A. W. Feith, 
oppetkoopman en opperhoofd van den Japanschen handel, 
Jnmj 1782. N, Nederl, Jaarb. XVin. 1783. 3. 2015. 

Wijze van begraven te Batavia op 9 Julij 1782 van 
vrouwe S. -M. van Oordt, gemalinne van H. Breton. N. 
Nederl. Jaarb, XVIII. 1783. 3. 2016. — Idem van vrouwe 
C. L. Gallas, gemalin van D. J. Smith, extraordin. raad 
van Indië o^ 17 Aug. 1782. Aid. 2018. — Idem van 
vrouwe J. W. Bake, gemalinne van den raad ordinnair J. 
Vos, op 25 Sept. 1782. Aid. XIX. 1784 I. 1175. — 
Idem van vrouwe A. M. Pranchimont, gemalinne van den 
raad extraordin. J. H. Pook, op 8 Maart 1783. Aid, 1188. — 
Idem van vrouwe C. van Doom, douarière wijlen J. A. 
Meyer, op 6 Febr. 1784 N Nederl, Jaarb, XIX. 1784, 
2. 1813. Maandel. Ned. Merctmuê, LVIL 1784. 209. — 
Idem van vrouwe A. S. Westpalm, douairière van wijlen 
den gouverneur-generaal B. de Klerk, op 1 Januari 1786. 
N. Nederl Jaarb, XXI. 1786. 2. 1655. — Idem van J. 
Vermeulen, raad extraordinair van Ned. Indië, op 26 Dec. 
1787. Aid. XXIV. 1789. I. 488. 

Extract uit de daagelijkze aanteekeninge gehouden ten 
kasteele Botterdam, op Makassar, in de maand September 
den 10, 11 en 12 des jaars 1701. Inhoudende het gevolgd 
ceremonieel bij de begravenis van C. van Sijpesteyn, huis- 
vrouw van den gouverneur C. Beernink. ValenMjn TSl, 

st. n. 191. 

Extract uit het Ambonsch dagregister, betreffende het 
ceremonieel van begravenisse van JuSfrouw de Haas, huis- 
TTOuw van den raad extraordinaris D, de Haas, 11 July^ 
1689. 7alentyn II. 2 St. 249. Bijzonderheden nopens het rouwbedrijf en de /^staatsie 
en eerbewyzingen/' by de teraardebestelling op 17 Augustus 
1771 van Eiik Tulbach, gouverneur van de Caep de Goede 
Hoop. N, Nederl, Jaarb, TUI. 1773. I. 870. 

Berigt nopens de ter aarde bestelling van P. van Rheede 
van Oudshoorn tot Nederhorst, benoemd gouverneur van 
de Kaap de Goede Hoop, op 12 April 1773 aldaar. N, 
Nederl, Jaarb. VIIL 1778. 2. 860 64. ~ Beschrijving 
der plegtigheden bij het aan land brengen en ter aarde 
bestellen, aan de Kaap de Goede Hoop van wijlen P. van 
Biheede van Oudshoorn tot Nederhorst, geëligeerd gouverneur 
van de Gaap, 12 — 17 April 1778. Met af beelding. 3/aa«&?. 
Ned. Mercurim XXXV. 1773. 2. 32. 

M. A. V. R. V. D. K. Het wapen der fiimllieii de Vos ?aii Steenwtjk 

en HiddlnKh. 

In het Handboek der Wapenkunde door J. B. Rietstap, 
wordt op blz. 54 melding gemaakt van eene overlevering, 
dat de adellijke familie de Vos van Steenwijk en het niet 
adellek geslacht Hiddingh , beiden uit Drenthe , in de 
XVIIIe eeuw een proces gevoerd hebben , omdat zij het- 
zelfde wapen gebruikten. Het geding, door de eerstgenoemde 
familie ingesteld, zou met een niet-ontvankelijk verklaring 
afgeloopen zijn , waarop de beide geslachten het wapen , 
dat tot den twist aanleiding gegeven had, onveranderd zijn 
blijven voeren. 

Ten opzichte van het wapen dezer familiën vond ik 
indertijd in een ouden bijbel een aanteekening , gemaakt 
door iemand, die aan het geslacht Hiddingh verwant was. 
Deze persoon was Mr. Nieolaas Oosting , geb. te Meppel 
29 December 1678, 's morgens omtrent 9 uur, gedoopt 
denzelfden dag door Ds. Pontanus en werd genaamd naar 
zijn vadert vader (Aanteekening van zijn vader Mr. Roe- 
lof Oosting Haak van Anna Oostinch , in gemelden bijbel). 
Hij st. op den huize den Hoflf bij Thorst (Drenthe) 9 
Juni 1748 omtrent 9 uur in den morgen en is begraven in 
de kerk te Yhorst. Tr. 1*» te Sleen in December 1709 , 
volgens huwelijksche voorwaarden van 3 November, met 
Johanna Huysingh , j. dr. van Wachtum. Tn 2** te Yhorst 
28 November 1723 met Grietje Hidding, van Wachtum, 
weduwe van Hendrik Carst Huising, tot Gieten. Zij st. 
6 Juli 1730 en is begraven in de kerk te Yhorst , zoo 
als haar man aanteekent : Au een nieuw gekofd dubbeld 
/^erf-graf , ten zuiden de grafplaats van den Hoff met het 
//wapen van drie kuikens (1), onder het wapen van de Vos- 
//sen , achter den ingankdeur , zijnde heteelve wapen van 
jrde Hiddingen, een zeer oude familij in de Landschap 
i^ Drenthe, waar op ik (n.1. Mr. Nieolaas Oosting voornoemd) 
//dit navolgende Grafschrift hebbe gemaakt: 

üfMargarita Hiddingii 
^Wachtensis Drentina 
/irsecunda vice Nicolao Oostingio nupte in quanto parte cum 
i^filiolo trigesimo octavo aetatis anno pie obiit , in predio 
/rmeo den Hoff appelobato , die sixti Julij 1730." 

Hoe nu deze wapens, dat der Vossen (vermoedelijk de 
Vos van Steenwijk) en dat met de kuikens , er uit zien 
ben ik niet te weten kunnen komen, daar het aan ons mede- 
lid H. J. Oosting gebleken is , bij een bezoek te Yhorst , 

(1) Volgens mededeeling yan ons medelid J. B. Rietstap bestaat dat wapen 
▼an Hiddingh nit eên zilperen veld waarin drie roode merUllen, 2 en 1. 
Die merletten kannen naar haar Torm aan ieder, die zich niet met wapen- 
kunde heeft bezig gehouden, als knikeni toeschijnen. 62 — dat ze verborgen waren achter eene bank en deze niet kon weg- 
genomen worden , zoodat een onderzoek daar naar eerst zal 
kunnen ingesteld worden , als deze belemmering eens zal 
weggenomen zijn. 

Behalve de hierboven genoemde familiëa zijn er nog 
andere , die ook gelijke wapens voeren doch die , zoo ver 
ik weet , daarover nooit een proces gevoerd hebben , bijv. 
de familiën van Haersolte en Mnlert , wier wapens geheel 
en al aan elkaar gelijk zijn , hoewel zij niet stamverwant 
zijn , daar de eerstgenoemde oorspronkelijk uit Overijssel 
en de andere uit Ylaanderen is, zoo als men heeft kun- 
nen zien op de genealogie Mulert, No. 2577 van den 
Catalogua der Geschiedktmiige Overij^selsche teTdoonstêUing , 
ingezonden , niet door denzelfde , maar door den inzender 
van No. 2572. 

Ook de familiën de Beyer en van Heukelom , voeren 
dezelfde figuren in hun wapenschild , zooals men kan zien 
op den kwartierstaat van Mr. Leonard de Beyer van 
Hulsen , in de Genealogische kwartierstaten tan Nederland- 
êcAe Geslachten. 

. J. O. VAN DER MuETiEN. Nog: Iets ever naamsveranderlDgr. 

Naar men verneemt is door Burgemeester en Wethou- 
ders der gemeente Axel het volgende schrijven verzonden 
aan den Commissaris des Konings in de provincie Zeeland. 

//Uit Uwe Circulaire van 22 September jL ontwarende, 
dat de tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken 
prijs stelt op het behoud van oude monumenten , vermeenen 
wij te mogen aannemen , dat die Departement-chef evenzeer 
de wenschelijkheid gevoelt van het behoud van plaatsnamen 
in den vorm, waarin ze door het verloop der eeuwen tot 
ons zijn gekomen. 

Wij hebben daarom de eer U te verzoeken, om bij ge- 
zegden Minister wel te willen aandringen op het nemen 
van maatregelen tot behoud van den aiouden naam Axel^ 
die naar aanleiding eener door den vorigen Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid genomen beschikking, 
waarbij voor een aantal plaatsnamen eene bepaalde spelling 
is voorgeschreven, meer en meer door den tot dusver on- 
bekenden naam AJcsel dreigt verdrongen te worden. 

Wij achten ons tot dit verzoek nog des te meer ge- 
drongen , omdat de bedoelde beschikking , die natuurlijk 
slechts voor de tot een Departement behoorende takken 
van dienst geldt, eene unzes inziens zeer ongewenschte ver- 
warring brengt in het gebruik van een naam , omtrent welks 
spelling, voor zooveel ons bekend, tot dusver sederl eeuwen 
geen verschil heeft bestaan 'i'. 

Als bijdrage tot dit onderwerp diene nog, dat in een 
dezer dagen van het departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid uitgegaan spoorweg-wetsontwerp sprake is van 
een gemeente Reede , terwijl te gelijker tijd de Minister 
van Financiën in zijn belasting-voorstellen melding maakt 
van Rheden. Bovendien, dat de burgemeester van Zulphen 
indertijd geïnterpelleerd werd, omdat in eene oproeping 
van sollicitanten Zutfen had gestaan. 

Hoewel reeds in vele couranten en ook in het vorig 
maandblad N^. 8 er op gewezen werd , dat het geheel ver- 
keerd is, dat de voorzetsels van^ van der, van den^ Icy 
laj du, enz., die aan familienamen voorafgaan, met een 
hoofdletter geschreven worden, gaat men toch voort hier- 
tegen te zondigen. - — Eigennamen moeten onveranderd in 
hun geheel blijven. In de verslagen van de 2® Kamer , zoo juist verschenen, 
komt voor ; 

Onteigening voor den locaalspoorweg Winiersmjk — Zevenaar. 

/rNadrukkelijk kwam men op tegen de spelling van 
plaatsnamen op andere wijze dan waaronder zij sedert 
1815 en in verschillende organieke wetten bekend zijn 
(bv. Deutichem en Doetinchem); vooral moest men dit 
afkeuren, omdat deze dikwijls zeer willekeurige afwijkin- 
gen nagenoeg uitsluitend voorkomen in de stukken, 
uitgaande van het Ministerie van Waterstaat, enz. ; indien 
deze spelling veranderd moet worden, dan behoort zulks 
te geschieden bij afisonderlijke wet." 

A. A. V. V. O. 

Gebooitm, haweiyken en ster%evaUeD in adell^ke- 

en aanztenltjke g^eslaehlen. 

JüLi 1888. 

4. N., dochter vao J. A. Stoop en van Q. A. N. vanSti- 
priaan Luiscius, te Strijen. 

4 N., zoon van Mr. Alexander Johannes Dijckmeester en 
van zijn 2« vrouw E. G. H. Dumbar, te Deventer. 

5. Catharina Bica, dochter van Mr. Benjamin Marins 
Vlielander Hein en van Catharina Rica Geertruida Couperus, 
te 's-Gravenhage. 

7. N., zoon van Mr. Jan Presemann Viëtor en van Jacoba 

Boberta Tulleken, te Rotterdam. 
7. Johan Jacobus^ zoon van Dr Antonie Christiaan Herman 

Elisa van Riemsdijk en van Trijntje Wijtèma, te Doesburg. 
7. Jacques Fabrice llerman, zoon van Jhr. Willem Fran9ois 

Cliflord Kocq van Breugel en van Wibbina Clara Roelofe, 

te Nieuwediep. 

7. N., zoon van Jhr. Onno Joost Sickingheen van Anna 
Ignatia Nepveu tot Ameide, te Davos a. Platz. 

8. N., dochter van Mr, Donato Leonardo Salvatore ridder 
Tugini en van Agneta Leopoldina Jacoba barones 
d'Ablaing van Giessenburg, te Berlijn. 

8» Maria Johanna, dochter van Herman de Krujö en van 
Clasina Heynis, te Delfehaven. 
10. N., dochter van N. Haitsma Muiier en van A. Thoden van 
VeJzen, te Oldeboom. 

13. N., zoon van Jhr. Mr. Witius Hendrik de Savornin 
Lohman en van Hildegonda Christina Wilhelmina Cau, 
te Groningen. 

14. N., dochter van Dr. Frans van Gheel Gildemeester, 
predikant, en van Catharina Quirina van Gheel Gilde- 
meester, te Dalfeen. 

15. N., dochter van Jan Ploris Hendrik Boonacker en van 
Jonkv. Agneta Louisa Bloys van Treslong, te Utrecht. 

15. Trancina Abellina, dochter van Gerardus Hendricus 
Kakebeke en van Paulina Hendrica Fransen van de 
Putte, te Goes. 

17. N., dochter van Vincent Comelis Dijckmeester en van 
Caroline Maria Susanna Lans, te Amsterdam. 

18. N., zoon van Jhr. Mr. Pieter van Poreest en van Catharina 
Louise Momma, te Heilo. 

19. N., zoon van Mr. Dirk Rijnhard Bemard baron van 
Lijnden en van Jonkv. Wendela Catharina Maria Boreel, 
te Arnhem. 

19. N,, zoon van Jhr. Mr. Prangois van Panhuys en van 
Anna Hermanna Modderman, te Zwolle. 

23. N., zoon van C. M. de Jong van Bodenburgh en 
van A. W. A. J. barones van Westerholt, huize Vij- 
verhof te Loenen a/d Vecht. 63 23. N, zoon van Dr. Jacobns Baart de la Eaille en van 

G. S. Tresling, te Leeuwarden. 
27. Emma Constance Lonise , dochter vanHenri graaf della 

Croce di Djola, buitengewoon gezant en gevolmagtigd 

minister van lüJie, en van Misabeth markiezin Scarampi 

de Prunei, te VQravenhage. 

27. Dood geb. zoon van Mr. Comelis baron de Vos van 
Steenwijk en van J. A. E. van Nes van Meerkerk, 
te Voorwij k (gemeente de Wijk). 

28. N., dochter van Jhr. Theodore Anne Carel de Geer en 
van Jonkv. Antoinetta Frederica Engelen van Pijlsweert, 
te Amsterdam. 

28. N., zoon van Hendrik Anthony de Vos van Nederveen 
Cappel en van Antoinetta Comelia Josephine Beyerinck, 
te Oosterhout. 

29. N., zoon van N. Rombach en van Budolphine M. L. van 
VoUenhoven, te Rotterdam. 

29. N., zoon van Jhr. Mr. Johan Comelis Marius van Riems- 

dijk en van Jonkv. Cecile Comelie de Koek, te Utrecht. 

30. Agatha Lamina Geertruida Bartha, dochter van Jhr, 
Willem Erederik George Lodewijk Sickinghe en van zijn 
2« vrouw Geertruida Agatha Johanna van der Chijs, 
te 's-Gravenhage. 

80. N., zoon van Mr. W. K. S van der Mandele en van 
P. C. Engelbrecht, te Delft. 

HUWELIJKEN, 

4. Jacques Pëlix G^rard Godin, oud 27 jaar, geb, te 
Solak(Oo8t-Indië) , zoon van Willem Frederik en van 
Catharina Erancina Maria Louisa Intvelt, met Elisa- 
beth Laurentia Maria Louisa Lach de Bère, oud 
19 jaar, geb. te Prinsenhage , dochter van Oipriaan 
en van Johanna Jenetta Voile, te *s-Gravenhage. 

5. J. Jï. E. M. Schmitz, gepens. kapitein van het 
Pruissisch leger , met Jonkv. M. de Beaufort , te 
Amsterdam. 

5. Mr. L. H, N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, 
met Jonkv. R. G. G. van Holthe, te Amersfoort. 
5, Jhr. Paul Ocker Hendrik Gevaerts van Simons- 
haven, geb, te Batavia 2 November 1827, hof- 
maarschalk van wijlen H. M. Koningin Sophia der 
Nederlanden, lid van den gemeenteraad te 's-Gravenhage, 
zoon van Jhr, Mr. Ocker en van Elisabeth Boonen, 
weduwnaar van Johanna Maria van Dijk, met Jonkv. 
Margaretha Catharina Gevers Deynoot, geb. te VGra- 
venhage , dochtor van Jhr. Mr. Frangois Gerard 
Abraham en van Margaretha Jacoba gravin van Lim- 
burg Stirum , te 's-Gravenhage. 
5. Daniel Eliza Siegenbeek van Heukelom, weduwnaar van 
Agatha Pijnappel, met Anna Jacoba Mees, geb. te 
Rotterdam 1 Mei 1847, dochter van Rudolf en van 
zijn 1« vrouw Clasina Catharina Mees, te Rotterdam. 

12. J. F. Sauerbier, met Louisa Mathilde Frederique 
Amtzenius, geb. te Delft 6 April 1861 , dochter van 
Mr. Robert Hendrik en zijn 2« vrouw Louise Plate, 
te VGravenhage. 

12, Dr. Frans Delhez, geb. te Dordrecht, arts aldaar, zoon 
van Joseph A. en van Comelia Erancina Stoop, met Dina 
Maria Oort, geb. te Sandpoort 12 Oct. 1861, dochter 
van den hoogleeraar Dr. Hendrik Oort en van E. Wil- 
helmina de Goeje,. te Leiden. 

22. B. A. Carbasius, ambtenaar bij den waarborg te 
Arnhem, zoon van Mevr. de Wed. Carbasius, geb. Meemeling, met M. C. C. van der Kop, dochter 
van C, W. en van F. C. Vreede, te Schoonhoven. 

12. Dr. J. C. C. Loman, zoon van A. D. en van N. 
Kerkhoven, met L. M. van Vloten, dochter van P. 
A. R. en van W. A. J. Conrad, te Amsterdam. 

13. O. Verhagen, met Johanna Philippina Reepmaker 
van Belle, geb. te VHertogenbosch 2 Juli 1855, 
dochter van Jan Christiaan Matheus Willem en van Anna 
Henriette Wilhelmina Roosenburg, te 's-Hertogenbosch. 

16. H. F. J. Nolthenius, met J. E. A. Mertens, te de Bildt. 

19. Dr. Willem Caland, zoon van Pieter en van Jonkv. 
Helena Carolina de Jonge, met J. E. van Hettinga 
Tromp, te Leiden. 

19. Jhr. Guillaume Jean Theodore Stratenus, geb. te 
Hannover 1 Maart 1858, zoon van baron Mr. Antoine 
Jean Lucas en van Susetta Otheline Constance barones 
van der Duyn, met Emmerika Catharina Sebilla van 
Wickevoort Orommelin, geb. te Haarlem 11 Maart 
1859 , dochter van Eduard en van Maria Henrietta 
Comdia Celina Storm de Grave, te 's-Ghravenhage. 

19. Jan Elias baron van Hardenbroek van Lookhorst, geb. 
te Leusden 15 Januari 1859, zoon van baron Mr. 
Einest, met A. E. Meder, huize Blikkenburg te Zeist. 

19. George H. Earle, met S. C. E. barones van Reede 
tot ter Aa. te Amsterdam. 

22. Jhr. Jan Carel van Gheel Röell, geb. te Utrecht 
28 Nov. 1815, oud-kolonel der artillerie, zoon van 
Jhr. Jan Carel Andries en van Margareta Nepveu, met 
Paulina Petrondla Jacoba Wisdom, geb. te 's-Giar 
venhage, dochter van Pieter en van Jeanne Comelie 
Franchimon, te 's-Gravenhage. 

25. Otto baron van Wassenaer, met Jonkv. Anna Emestine 
Martini, huize den Dam te Gorssel. 

25. Nicolaas Hendrik Braakenburg, met Clara Johanna 
Koen, te Haarlem. 

26. Mr. A.ntonius Franciscus Adolphus Leesberg, geb. te 
's-Gravenhage 22 November 1848, zoon van Mr. 
Joannes Franciscus Aloysius en van Adriana Oomen, 
met Antoinetta Comelia Maria de Charro, geb. te 
's-Gravenhage 9 September 1850 , dochter van Frederik 
Nicolaas en van Theresia Johanna Antonia Faes, te 
's-Gravenhage. 

STERFGEVALLEN. 

1. Elise Jeanne van Rijckevorsel , oud bijna 64 jaar, te 
Rotterdam. 

1. Bmno Evert, oud 9 maanden, zoon van Dr. B. E. 
Scheltema en van E J. A. ten Cate Huender, te 
Delft. 

2. Jongste kind, oud 5 weken, van J. W. Bergansiusen 
van H. L. M. van Berckel, te Zwolle. 

2. Jacques George Alexandre Chantepie de la Saussaye, 
geb. te VGravenhage, zoon van Jacques Renaud Sa- 
lomon en van Amelie Charlotte de Chalmot, gehuwd 
met Johanna Kohier, te 's-Gravenhage. 

8. Jhr. Julius Johannes Alexander Wessdman van Hel- 
mond, geb. te Helmond 21 Januari 1861 , zoon van 
Jhr. Mr. Pieter Adriaan en van Jonkv. Emilia Suzanna 
Maria de Beaufort, op Trompenbe^, te Hilversum. 

4. Jan Willem Lodewijk baron van Boetzelaer, geb. te 
's-Gravenhage 28 Oct. 1819, zoon van baron Coenraad 
Carel Vincent , heer van Dubbeldam en van zijn 2« 
vrouw Theodora Comelia Elsabée van Voorst, te 
Ajnersfoort. 1. - — 64 7. 9. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 15. 
17. 17. 18. 19. 

19. 

20. 
21. Comelis Wernard van Voorst van Beest, oud 10 md., 
zoon van C. W. E. en van Jonkv. J. M. Strick van 
Linschoten, huize Herteveld te Maarssen. 
Catharina Octavia IJssel de Schepper, geb. te Deventer 
23 Maart 1841, dochter van Wolter Jacob en van 
Susanna Maria Petronella ïeding van Berkhout, gehuwd 
te Deventer 18 Januari 1866 met Godart Jan 
baron van Hardenbroek van Ammerstol, te Haarlem. 
Lambertus Gerrit August Zeverijn , zoon van Sako 
Bgl en van Christina Wilhelmina van Oordt, te 
Amsterdam. 

Priedrich Wilhelm Leonard Preiherr von Massenbach, 
geb. te Priedland in Oost-Pruissen 6 November 1835, 
Bechtsritter der Johanniterorde , landraad te Homburg 
a/d Höhe, zoon van Preiherr Heinrich en van Wil- 
helmine Gemmenich, gehuwd te Breda 20 Mei 1865 met 
Maria Comelia barones Porstner van Dambenoj, te Aken. 
Jhr. Nanning Petrus Trip, geb. te 's-Gravenhage 
29 Januari 1881, zoon van Jhr. Mr. Scato Laman 
Trip en van Jkv. Comelia Mathilde van Poreest, te 
Wijk aan Zee 

Johanna Maria van Leeuwen Boomkamp, oud 19 j., dochter 
van Willem Diederik, pred. te Westervoort, en van Jo- 
hanna Maria Moll, te Utrecht. 

Jhr. Carel Joost de Gasembroot, geb. te Soerakarta 
28 April 1848 , zoon van Jhr. Carel Joost de Gasem- 
broot, gehuwd te San Prancisco 2 April 1877 met 
Maria Dolores Bamos, te San-Blas (Mexico). 
Margaretha Gijsberta Macquelijn, geb. te Delft 16 Aug. 
1813, dochter van Michiel Jacobus en van Petronella 
Jacoba van Egmond , weduwe van Mr. Comelis de 
Witt Hamer, te Gtees. 

Christina Sara Leonarda de Waldkirch, oud 73 jaar, 
(zie blz. 46, 2e kolom), te Amhem. 
Lodewijk Evert baron van Heeckeren, heer van 
Bnghuizen, Beverweerd en Odijk, geb. te Brussel 8 
Maart 1830, lid der ridderschap van Gelderland, oud- 
kamerheer van wijlen H. M. Koningin Sophia, gehuwd 
te 's-Gravenhage 15 Mei 1855 met Prancina Christina 
Henriette Marie barones van Heeckeren, geb. te 
's-Hertogenbosch 19 September 1826 st. te Pau 
(Prankrijk) 24 Pebraari 1861 , zoon van baron Hen- 
drik Jacob Carel Johan en van Elisabeth Hope, huize 
Meer-en-Berg te Bloemendaal. 

Jkv. Marie Madelaine Graafland, geb. te Amster- 
dam 1 Maart 1868, dochter van Jhr. Joan Karel 
(overleden te Amsterdam 5 September 1872) en van 
Maria Timmermans, te Amsterdam. 
Mr. Adriaan Elisa van Hengst, geb. te Utrecht 9 
December 1812, gehuwd te Utrecht 18 Mei 1887 
met Henriette Bregje Geraldina Isabella Louise barones 
Taets van Amerongen, geb. te de Bildt 15 Pebraari 
1815, st. te Utrecht 28 Pebruari 1840, te Utrecht. 
R. H. Schomerus, oud 43 jaar, gewezen adsistent- 
resident van Groot- Atjeh , weduwnaar van H. A. C. 
Storm van 's Gravesande, te Rotterdam. 
Stephania Boellaard, geb. te Roermond 26 Mei 1883, 
dochter van Edmond en van Pauline Helena barones 
van Randwijck , te Roermond. 

W. de Bruine, P.Jzoon, oud 51 jaar, gehuwd met 
N. Ploos van Amstel, te Amsterdam. 
Margaretha Jacoba Kruimel, geb. te Amsterdam 23 
Pebraari 1881, dochter van Comelis Johannes GMz. 
en van Rebecca Beruardto^ v*" ^®^ Meer de Wijs, te 
Amsterdam. 22, Prancis Martha Hodgson, oud 73 jaar, weduwe van 
Petrus Comelis baron Nahuys, huize 's-Heeren-Loo te 
Ermelo. 

22. GuiUaume Prederic Constant Rosé, geb. te Luik 26 
April 1830, oud-officier der marine , oud lid van den 
gemeenteraad te 's-Gravenhage , zoon van Willem 
Nicolaas en van Jonkv. Johanna Maria van Alphen, 
gehuwd met Maria Sophia Wilhelmina van Rienudijk, 
op Villa Elise bij Scheveningen. 

80. Wilhelmine W. Polijn Buchner, oud 88 jaar, gehuwd 
met Montauban van Swijndrecht, te Kralingen. 

31. Helena Louise barones Sloet van Warmelo, geb. te 
Zutphen 3 Maart 1830 , dochter van baron Carel en 
van Charlotte barones van Heerdt, gehuwd te 's-Gra- 
venhage 18 Maart 1870 met Antonius van Rhijn, te 
Utrecht. 

31. Johan Abraham Anne Christiaan ridder van Rappard, 
geb. te Arnhem 27 Juli 1796, gepensionneerd kolonel 
der genie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, 
commandeur der Luxemburgsche orde van de Eiken- 
kroon, door de stad Naarden vereerd met een cere- 
degen, zoon van Mr. Hendrik Anten en van Johanna 
Benjamina van Thije Hannes, gehuwd te Laren 21 
Mei 1824, met Isabella Sophia van Löben Sels, geb. 
bij Zutphen 23 Maart 1804, st. op den huize Veld- 
horst 24 Januari 1858 , dochter van Mr. Jan Carel 
Jacob en van Jacqueline de Malapert, huize Veld- 
horst te Laren. 

81. Zoon, geb. te Utrecht 29 Juli 1883, van Jhr. Mr. 
Johan Comelis Marius van Riemsdijk en van Jonkv. 
Cecile Comelia de Koek, te Utrecht. Eene vraagt aan 6enealog:eiL 

Bij het herhaald naslaan van het irArmorial Qénéral^ van 
den heer J. B. Rietstap, heeft het mijne aandacht getrokken, 
dat de talrijke Deensche familiën, wier wapens in dat werk 
beschreven worden, nagenoeg alle zijn uitgestorven. 

Nu kwam bij mij de vraag op: 

Is er in vroegeren tijd als het ware eene omwenteling 
geweest in de regeeringen der steden in Denemarken en 
zijn wellicht de familiën, die vroeger op «het kussen zaten« 
tot de arbeidende klasse vervallen, waardoor men, hunne 
namen niet meer vememende, gedacht heeft dat zij uitge- 
storven waren, óf zijn zij werkelijk uitgestorven, — zoo 
ja, dan is het opmerkelijk dat dit in Denemarken in zoo 
grooten getale geschied is. 

Inlichtingen zullen welkom zijn aan 

Leiden, 6 Sept. 1883. L. J. A. Braakenbusg. 

Het is ons bekend dat de meeste der Deensche wapens 
in het //Armorial^ ontleend zijn aan het Lexicon over 
adelige Familier i Danmark , en dat de door den heer 
Braakenburg bedoelde , daarin zijn gemerkt met een kruisje, 
ten teeken dat de familiën zijn uitgestorven. Bed. Briefwisseling. 

L. J. A. B. te L. — Uwe bijdragen ontvangen. 
J. L. B. te H. — ■ Zien uwe zending te gemoet. 
J. G. Pr. te A. — Uwe bijdragen zullen welkom zijn. 
J. B. de C. te P. — tfaargang X en XI van het 
tijdschrift /yGKomale^ zien wij gaarne te gemoet. Gearakt b^' GEBR. J. & H. VAN LINOENHCTTSEN, te VOraTtiihage. MAANDBLAD 

VAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeow.' Dit blad renchMDt offlitreeks het midden 
van iedere mund , onder redactie toq het 
bMlani en wordt alleen aan de leden nn 
het renootacbap getonden. Brieren en 
medeoeelin^en, alwofc bQdrafteti toot het 
Maandblad te lenden aan. den «eootarii 
Tu het genootwbap, deó Heer A. A. 

TOBSIIBIUS TIN OtW , BalütTMat 39^ te 

'i-OnTenhage. LedoD te VGnvenbsge betalen per 
jaar. (behalTS f 2-60 entrAe). . / 10.00 

Zg , die lid worden in ISSS en boiten 
'a-UraTenhage wonen / B.OO 

Zü . die lid worden na 81 Oec. IBBS 
en ook boiten 'i-tiraTenhage wonen /O.OO 

AdTertentiSn in Terbaod met bovenge- 
noemde wetenKhappen, per reftel / OJO 
Abonderlgke nnpuners met Terkrggbaar. N°. lO. 's-Gravenhage, 1^ ovember. 18S3. Tot ledeo zffn to«(etred« , de Heano: 

Joh. Bastert Amstordam. 

Jhr. W. H. Bicker id. 

Jhr. Mr. Q. von Geusan Maastricht. 

J. J. Glotterbooke FatiJD van Kloetinge. Zeist. 

Mr. W. J. L. Umb^frove Zntphen. 

C. W. H. Versier Amsterdam. 

Het Maandblad wordt in raü gezonden aan de rUast- 
schappij van Nederl. letterkondu", te Leiden. Het fNlaeht Rolftndiu, 

Onder de Nederkndsche &milien, uit wier midden ver- 
scheiden predikanten zijn voortgekomen, neemt die van 
Bolandos eene voorname pla*ts in, al ware bet slechts om 
den stamvader Jaoobns Bolandos, of eigenlijk gezegd Roe- 
landsz., den bekenden Delftschen en later Amsterdamseben 
predikant. Omtrent hem kan men menig werk raadplegen ; 
zoowel de stedebeschrijvérs van genoemde plaatsen (1), als 
de historieschrijvers op kerkdijk gebied (2), hebben mim- 
schoots zoi^ gedragen, dat zijn naam niet in vei^etelheid is 
geraakt, doch omtrent zijn nageslacht vindt men weinig. Een 
gedmkte genealogie schijnt althans nog niet te bestaan en 
deze omstandigheid heeft er toe geleid, om in dit maand- 
blad den inhoud mede te deelen van een handschrift ait de 
vorige eeuw, door een der Ëimilieleden samengesteld. Het 
moge strekken als bonwstof tot de samenstelling eener vol- 
ledige genealogie van genoemd geslacht, dat nog niet schijnt 
uitgestorven te zijn. Alle mogelijke verdere opgaven zullen 
den inzender dezes bijzonder aangenaam wezen. 

Mijn grootvader (schreef Daniël Boland as, notaris t« Brielle), 
Jacobns Bolandns heeft tot overgrootvader gehad Boeland 
Uyitenhoven, woonagtig tot Delft, en tot grootvader Ja- 
oobos Bolandos (eenige zoon van gemelde Koeland Uytten- 
hoven onzer aller stamvader en die de eerste is geweest, 
wetke de naam van Knlandus heeft gevoerd.) Hij was ge- 
boren te Delft in den jaare 1562; ten tijde der vervolging (1) 1. Wigenur, AttMttrdam (io rolio), deel Tl, U. US; K. BoiM, 
BtÊckr^ting mm Dtlff, bi. 410 en 71G. 

(i) Jrchtfvm Kfrkgtiekuienit V. bLlS6.14S.I7S; Q. Brandt; J7wA>> 
rit itr BtfomaUt ni bL S7, SSl, 667, Se&. Gluini, Cad^eUtrd Sadntaué, 
Zie ook Tin dsi An, Bkgraplütei Woerdtatott, box. van de gereformeerden in de Nederlanden behaagde het 
hem, om te minder aanstoot te lijden, zijn vaders toenaam, 
anders bekend en geacht, achter te laten, en zich naar 
deszel& voornaam te noemen. Een man van wiens grooto 
bekwaamheden en dier getroawe diensten Qods waare keite 
ongemeen veel voordeel heeft genoten gelijk blijkt, dewijl 
hij meer aU eene standplaats heeft gehad en tot zeer veele 
gewigtige zaken is gebruikt. Na zich in de voorbereidende 
wetenschappen te Antwerpen geoeffend te hebben, vertrok 
hij naar de hoogeschool van Geneve, waar hij is geëxami- 
neerd en tot proponent aai^nomen. 1587 werdt hij be* 
roepen te Wisselocb of Wiselooh en Ctemertheïm in de 
Faltdz, diende daar 7 jaaren en verdt beroepen naar zijn 
geboorteplaats Delft 1594 (3) waar hij 5 jaaren bleef, voorts 
te Frankenthal 1Q9S en eindelijk te Amsterdam 1604, 
den tijd van 28 jaeren den predikdienst heeft waargenomen. 
- De geschiedenis deezer zijner laatste beroeping vindt men 
bii G, Trigland in zijne Kerkelijke historie f^. 914. Hij 
woonde de Haagsche conferentie over de 4 Artijk. tegen 
Arminius bij 1609. Yen zijn geleerden bekwaamheid ge- 
tuigt gem. Trigland ibidem fol. 1051. Op het Synode Nat: 
te Dordrecht, 1618 en 1619 was hij volgens de Acte 
Synodaal fo. 381 Assessor Primarius. Nevens Walieus van 
Middelburg en Hommius van Leiden was hem de nieuwe 
oversetting des Bijbels aanbevolen bijzonder het N. Testam., 
waarvan nog een eigenhandig afschrift ia het Grieksch bij 
zijne nakomelingen bewaard wordt. Hi.] stierf te Leiden den 
3 Junij 1632 geduurende desen arbeid en werdt begraven 
te Amsterdam in de N. K. oud zijnde 70 jaaren. Zijn 
afbeeldsel wordt nog met een Iiatijnsch vaers (4) met dea- 
zel& vertaling in 't Nederduitsch onder zijne nakomelingen 
bewaard. 

Anno 1590 is hij getrouwd met Maria Doncj, een dame 
van adelijken hnize, welker vader ten tijde van deberugte 
moort van Parijs uit Frankrijk in de Paltsz gevlugt was, 
uit welke Huwelijk zijn gesproten: (8) Da beTocpsbrief benut in de Tcmnielinf; der RemoDstnnUche ^ 
meetite te Batterdani en i* medegedeeld door den heer H. C. Rogge in. 
het i^lit deel dor Bfdrafe» lot de otuUtidltmdt t» gaelUedtm» im- 
ÈonderitiJ tan ZttumcA-Vlatudtm, venameld door H. Q. JiDHau en 
I. H. Ttn Dale. 

Hü werd te Delft beTeitigd Jamurij 1604 ea keerde iq Ang. 169B sur 
Fruckendael temg (v. Blnnrjck Bttttrifnitff tan M/i bL 460). 

(4) Te nnden b^ Boitet t. (. p. Door lyn toon op de ifbeelding Tia 
Ekendi Tim. Bol. p. p. pietiti« ergo. BJn nitr remaidigd, en ondeneeic 66 — 1. Margareiba, getrouwd met Samuel Pemé, die is ge- 
storven op 25 Sept. 1622 nalatende zijn vrouw 
met 5 kinderen , van welke nog nnkomelingen te 
Amsteldam zijn, doch mij onbekent, 

2. tfacobus, waarvan geen aanteekening is. 

8. Clara, geb. den 21 nov. 1590, getrouwt met Caspar 
Havens, wiens zoon was Timotbeus, Apotbecar in 
'sHage, die een dogier bad Jacoba getrouwd aan 
Beuiier van Tbiel, wiens zoon was Roeland van Tbiel 
te Amsteldam. Gem. Jacoba overleedt te Amsteldam 
7 Octob. 1743. 

4. Timotbeus predikant geweest te Ouwerkerk aan den 
Amstei daarna te Boxtel bij ^s Boscb, getrouwd met 
Sara de Meester uit welk buwelijk : 

1. Jacobus, die (zoo men zegt) Boomscb priester 
is geworden , en in de Spaanscbe Westindiën 
gestorven. 

2. Maria gebuwt aan Marus te 's Boscb, beiden 
zonder kinderen overleden. 

5. Titus overleden in Oostindiën 2 Julij 1632, verder 
geen aanteekening. 

6. Anna ongehuwd gebleven. 

7. Daniel, zie hierachter. 

8. Samuel overleden 12 Pebr. 1626. 

9. Jobannes te Leiden gestorven 22 Maart 1634. 
Marie Doucy overleden zijnde den 12 Nov 1619 is 

Jacobus Eolandus in een tweede huwelijk getreden met 
Hendrika Pieterze de Boer, Dogter van den Procureur de 
Boer te Amsteldam op 20 Augustus 1620. Zij overleedt 
5 April 1621, Op den 28 Maart 1623 hertrouwde Jacobus 
Bolandus weder met Barbara de Weerdt, dogter vaii den 
Baadsbeer de Weert , welke stierf zonder kinderen. 

Daniel Rolandus (zie hiervooren n"*. 7) Jacobzoon geboren 
den 26 December 1600 te Prankenthal gedoopt door Ds. 
Caspar Heidanus, Predik, aldaar en genoemd naar Daniel 
Dolegen, Predikant te Delft den 29 d®. Hij werdt propo- 
nent onder de Classis van Leiden 10 Julij 1623, reisde 
naar Engeland en frankrijk om de kerken aldaar te be- 
zoeken 9 Julij 1625. Werdt beroepen te Buiksloot en 
Nieuwendam 18 Dec. 1627 en van daar naar Oud-Beyer- 
land 1634 of daaromtrent. Trouwde met zijne eerste vrouw 
genaamd Maria van Dolegen, dogter van Daniel Dolegen 
Predikant te Delft en Jobanna Wijnants, den 26 Mei 1630 
welke vrouw overleedt den 19 Jan. 1653. Hij verwekte 
bij baar 9 kinderen. 

1. Maria geboren 17 Maart 1631, onge- 
huwd gestorven 1696. 

2. Jacobus 7 October 1632 (zie hieronder). 

3. Thomas Dolegius 7 Junij 1634, over- 
leden 13 Junij 1642. 

4. Daniel 27 Mei 1634, overleden.... 
(onduidelijk). 

5. Een zoontje 1 Julij 1637, dood der 
waereld gekomen. 

6. Daniel geb. 22 Aug 1639, overleden 
11 Oct (onduidelijk) 

7. Janneka 8 Pebr. 1641 geh. geweest aan 
Jan Jone zonder kinderen overl. 1688 

8 en 9 twee zoonen 13 Sept. 1644 gen. Da- 
niel en Thomas Dolegius. Zie hierachter. 

Daniël Bolandus ging den 30 Octob. 1655 een tweede 
huwlijk aan met Comelia van der Houck wed. van Dirk 
Ariense Liegtenberg, in jeven Schout van Mijnsbeerenland; 
-welke is overleden zonder kinderen 12 Junij 1657. Hij stierf te Oud-B.land Anno 1658 oud 58 jaren en zijnde 
31 Jaren omtrent predik, geweest. 

{Wordt vervolgd). 

J. D. M. DE Klesk. geboren 

te 
Buiksloot. te 

Oud-Beyer- 

land 

geboren. Clenealogrlsche aanteekeoinseii betreffende hei niti^e' 
fttorven g^eslacht Foeck (roock, Foek) te Utrecht 

Bronnen : 

Schepenenboek van Utrecht, besfinnende 1402. 

Begisters van transporten en plechten (300 deelen), be- 
ginnende 1514. 

Kegister der huwelijken, beginnende 1590 

Register der gedoopten, beginnende 1626. 

Register van overlijden, beginnende 1630. 

M. S. van Engelen, 3 deelen in folio, bevattende afteeke- 
ningen van zerken en andere grafmonumenten in kerken 
te Utrecht, waarvan de «»pgaven evenwel met voorziohtig- 
heid moeten gebruikt worden, daar vooral in de teekeningen 
der wapens vele fouten zijn. 

Al deze documenten bevinden zich op het stedeHjk 
archief te Utrecht. 

Geslachtswapen: in goud een paal, vergezeld van vier 
schuine in St. Andrieskruisvorm geplaatste ruiten , de punten 
naar het midden van het schild gekeerd, alle figuren zwart. 

Helmteek en: een vlucht van Het helmteeken komt 

tot dusverre alleen voor aan een pachtbrief op perkamentt 
berustende in de rijksarchieven der provincie Utrecht, de 
dato 1498, waarin Jan Pijl verklaart van het kapittel van 
St. Marie te Utrecht vier morgen lands in Lopik ontvangen 
te hebben en, daar hij zelf geen zegel beeft, AelbertTock 
verzoekt den' brief voor hem te bezeg^en. Het omschrift 
van het zegel heeft den naam: Aelbert f^^oeck. 

In de breedte van den paal en de steUing der ruiten 
vertoonen zich eenige varianten. Op een niet nader gedeter- 
mineerde grafzerk in de Mariekerk te Utrecht met het 
wapen van Foeck, komt de spreuk voor: Dum spiro spero 

De eerste, dien ik van dezen naam vind (1), is: 

Gerardus Fock, Foeck, deken van St. Salvator te Utrecht 
1376, 1383, overleden 8 Maart 1383 {Utr. bisdom, deel I, 
bl. 194, waarin medegedeeld wordt, dat bij al zijne goederen 
den kanunniken heeft nagelaten). 

Volgens M. S. van Engelen schijnt hij eerst 1393 over- 
leden te zijn (2). Zijn zusterszoon (o erardi exsorore nepos) 
was * 

Everardus Fock, Foeck, deken in \ jaer 1383; 1390 
(volgens Uir. bisdom t a. pi. //een uitstekend weldoener 
van dezelve kerk"); 1393; overleden 26 Ni aart 1418 (3). 
Volgens M. S. van Engelen komt hij ook voor als decanus 
1400. 1406. Hij schreef: conclusiones ad instantiam Gerardi 
Magui (Burmannus, Trajecfum erudüvrn , waar hij ook 
Foeyck genaamd wordt). In de Mariekerk, waar de wapens^ 
van alle kanunniken 1622 op glas geschilderd werden, 
kwamen ook dat van Gerardus en Everardus Foeck voor. 
Gerhardt Foock, raad van Utrecht 1445 en 1447. Bene 
M. S. aanteekening beeft Mr. Gerijt Foeck. Kan hij iden- 
tisch zijn met ^Geryt Foeck die beeldsnijder 1464"? (^ 
kenvng van het Domkapittel ie Utrecht (4i)), 

Gomelis Foock, raad van Utrecht 1495, 1500, schepen 
1497. Gomelis Foick komt 1493 onder de dienstmannen 
en gerichtsluiden van Bisschop David van Bourgondië voor 
{Archief van het gasthuis te Wijk bij Duurstede). 
Misschien was Gomelis Foock de broeder van: - 67 — I. Albert Foock, Poeck (5), raad van Utrecht 1501, 
getrouwd met Alyd PijU, dochter van Bruininck, schepen 
te Utrecht 1483 en van Bartraed (N. N., volgens BaleUy 
Beschrijvinge van Dordrecht , gen. Pijll ; Alendorp , volgens 
genealogie Pauw), waarbij kinderen: 

1'. Bruininck Foeck, volgt 

2«. Anna Poeck, tr. Jan Janszoon Uytewael Scrijver of 
de Scrijver of de Schrijver, ook allemi Scrijver geheeten. Is 
^t misschien een ambtsnaam? Anna P. is dood 157^ (6). 

II. Bruininck Poock, Poeck, was schepen van Utrecht 1535, 
S6, 37, 39, 40, 41, 43, dood 1556. Zijne vier kwartieren 
i^aren (volgens geneal. Pauw): 

Poeck. Pijll. 

Egmond. Alendorp. 

Hij was gehuwd met Amolda (Aertgen) Pauw, van de 
familie, die voerde: in blauw een gouden arabesk in de 
jchildpunt, uit welke drie rechte zilveren takken oprijzen, 
met een ovalen gouden knop op eiken top en drie gouden 
Uaverblaadjes aan elke zijde van den tak. Hare vier kwar- 
tieren waren : 

Pauw. Jutphaas. 

Diemerbroek. "Vli^er (7). 

Volgens een transportbrief van 1552 woonde Bruininck 
7oock tusschen de Hamburger- en Gaardbrug en had bij 
^ijne vrouw Amolda Pauw de volgende kinderen: 

1**. Gerrit Poeck. 

2». Machteld Poeck trouwde Steven de Wit, ridder (8), 
kapitein; zij testeeren 13 Juni 1564. Hyst. 1571, zij leefde 
nog 1575. 

JJo. Albert Poeck, volgt. 

4*. Mr. Hubert Poeck, kanunnik van S*«. Marie, overl. 
15 April 1600 (9) 

5*. Jacob Poeck, generaal van de munt der Yereenigde 
Nederlanden (10), kanunnik van SK Marie, overl. om* 
jtreekff 16i4 (11). 

6*. Meinerd Poeck. 

7». Aleid Poeck. 

8^ Hadewich of Hase Poeck. 

9^. Gouburch of Gonda Poeck, vermoedelijk ook iden- 
tisch met eene Eburch of Oburch (sic, onduidelijk in het 
register van overlijden) 31 Mei 1631 te Utrecht overleden. 

lOo. Bruno Poeck, die volgens een M.S. genealogie van 
Foock, ^rpairitii van Utrecht'', van omstreeks 1650, in het 
bezit van Jhr. Mr. A. P. van Bappard, getrouwd was met N.N. 

Gerrit, Machteld, Albert, Hubert, Jacob, Meinerd, Alijd, 
Hadewich en Gouburch komen in een stuk voor van 26 
Maart 1556 en Mechteld, Alijd, Hubert, Jacob, Bruno, Ha- 
dewich en Gonda in een van 18 Mei 1560, beide malen 
met hunne moeder Amolda Pauw, wed. 

in. Mr. (?) Albert of Albrecht Poeck, Poock, geboren 
omstreeks 1540 (12), was raad van Utrecht 1570, 76, 77, 
78, 79, 85, schepen 1581, 82, 83. 

Onder «fles noms des S" et aultres, qui sont auprès de 
Don Jean d'Autriche Ie 10 Oct. 157 7'\ vindt men bijna 
onderaan den naam Oonseillier Pock (Kron. hiat. gen, te 
Utrechty jaarg. 1848 bl. 100). Hij was eerste commissaris 
van de stad Utrecht om de voorwaarden op te stellen, 
waarop deze de souvereiniteit zou overgeven aan den Prins 
van Oranje (13) en 1578 als schepen, gedeputeerde der 
stedelijke r^eering aan den Prins om te beraadslagen over 
de aan te leggen fortificatien der stad en het opnemen der 
daartoe benoodigde gelden. De instructie voor AJbertPock, 
in margine, de eigenhandig onderteekende adviezen van den 
Prins op de diverse punten in de instructie vervat, de dato I Gent 10 Jan. 1578, met opgeplakt papieren zegel , berusten 
op het stedelijk archief te Utrecht). 

Hij behoorde tot de aristocratische partij en werd 1586 
met Ploris Thin door de tegenpartij en Leicester uit de 
stad gebannen (14). Later was hij lid van den raad van 
State en gedeputeerde uit dien bij het leger (15). 

Albert Poeck of Poock was getrouwd met Mjirgaretha van 
Couwenhoven van der Burg, ook alleen van Couwenhoven 
genaamd, die het wapen van van der Burg (in goud een 
gewelfde roode linker schuinbalk), gebroken met een rood 
bufgtje in den linker bovenhoek voerde, eene dochter was 
van N. N. en van N. Kuytenbrouwer en als wed. voorkomt 
in een document van 12 Maart 1604. Zij verwekten de 
volgende kinderen,- van welker geboortedata de volgorde 
onbekend is. 

lo. Bruno Poeck, kanunnik van SK Marie, overl. 25 
Juli 1642, trouwde 13 Pebr. 1603 te Utrecht Charlotte 
van Brederode. 

2o. Amolda Poeck, met hare ouders in één graf in de 
Jacobikerk bijgezet (16). 

3o. Petronella Poeck, overi. als weduwe 9 Juni 1651, 
trouwt 21 April 1607 te Utrecht Jonker Hendrik van der 
Heil, gen. Brienen. Volgens een grafinonument in de dom- 
kerk te Utrecht waren zijne vier kwartieren.* 
van der Heil. van Aerssen. 

Brienen. Huting. 

4o. Aleida Poeck, overl. 8 Maart 1647, trouwt 20 Pebr. 
1612 te Utrecht Mr. Huibert de Bei^hes (volgens M. S. 
geneal. in ^t bezit van Jhr. van Bappard), kanunnik van 
St. Jan (17). 

Verder vindt men eene Hillig Poock, overt te Utrecht 
18 Jan. 1647, die ook eene dochter kan geweest zijn van 
Albert Poeck en Margaretha van Couwenhoven. 

Volgeus M. S. van Rappard was eene dochter uit dit 
huwelijk Jonkvrouw te Vrouweklooster. 

Bijna zeker was ook uit dit huwelijk gesproten , Comelis 
Aelbrechts Poock, gecommitteerde raad ter admiraliteit van 
Zuid-Holland 1588 en uit dat coUegie met eenige anderen 
gedeputeerd om te beraadslagen hoe en waar men ^s lands 
schepen het best tegen de Spaansche vloot zou gebruiken 
{Bor, Ned. oorL, B. XXV, fol. 6). 

▲ANTEEEJENINGEN. 

(1) Of zou Everard Pocke 1346 //uuter oude Cleer* 
maeckergilde'* te Utrecht {Mattk. anal.) tot deze familie 
behoord hebben? 

(2) In het archief van het domkapittel komt het testament 
voor van een Gerardus Poeck, kanunnik, gedateerd 1414. 

(3) In het archief van het domkapittel vindt men het 
testament van Everardus Poeck, deken van Oudmunster, 
kanunnik ten dom van 1414 en een later van 1417. 

(4) Handwerkers waren van den raad niet uitgesloten. 
Sedert 1304 was de politieke macht in handen van de 21 
gilden gekomen en wel in dier voege, dat men lid van 
een gilde moest zijn, om de rechten, die eigen waren aan 
het burgerschap, te kunnen uitoefenen. Het gevolg hiervan 
was, dat ook niet-hand werkers leden van de gilden werden. 
De raden werden altijd uit en door de gilden gekozen. 
Bij voorkeur koos men aanzienlijke burgers, maar dit zal 
toch wel niet belet hebben dat ook handwerkers in den 
raad zitting namen. Rechtens waren zij althans niet uitge- 
sloten en in den eersten tijd hielden zij de aanzienlijken 
buiten de regering. 68 (5) De Lambert Poeck, die den 5 October 1503 voor- 
komt (Kran. HUtor* gen. 1846, bl. 182), is vermoedelijk 
foutief voor Albert F. 

(6; Ëene Catharina Foock, die ik niet kan aansluiten, 
trouwde Bruno Jansz. Visscher. Hunne dochter Lucia Vis- 
scher tr. Mr. Aert Bam en sterft 14 April 1593 te Utrecht 
{Sled. archief aldaar), 

(7) Genealogie Pauw. 

(8) Van hem bestontl in 1808 en later een portret in 
olieverf (WtenWaell fecit), waarbij de Wit's wapen uva 
zilver een roode klimmende eenhoorn'V; daar onder las men: 
Stefanus de Wit, ultrajectinus, eques auratus A^ of aet 42. 
Hij lag geknield, was geharnast en had een gouden keten om 
den hals; volgens een tweede bijschrift was hij in Spaansche 
dienst. Yan dit portret bestond eene fraaie copie, denke- 
lijk verkleind door G. L. Keultjes. De zoon van kap. de 
Wit, Johan, was kanunnik van S^e Marie 1 Oct. 1608 
en overl. te Rome 1622. Zie over dezen Burmans Ira^ect, 
erud., bl. 451, waareene lijst te vinden is van zijne werken 
en de hieronder staande aanteek. (11). 

(9) In de Mariekerk te Utrecht vond men onder een 
van Foeck en Pauw gndeeld wapen: /ySepulcrum D. Hu- 
berti Poeck hujus ecclae' canon, qui obiit Anno MVl® die 
XV aprilis", en een ander grafmonument met 4 kwar- 
tieren en het onderschrift: //in gratae memoriae signü pa- 
ttuorü suoru D. D. Huberti et Jacobi PoecJt canonicorum 
D. Yirginis , hujus aedis et amitarum suarum Hasae et 
Gouburgis Poecken universales hered. Bruno Poeck et so- 
rores posuere. Vgl. boven III 1°, 

(10) Tijdens de republiek werd het toezicht over de 
provinciale- en stedelijke munt gevoerd door raden en ge- 
neraalmeesters van de munt, benevens een essajeur-gener^. 
Over Jacob Poeck. zie ook hor ^ Ned, Oorl y uitg. 1621, 
B. XXXYI, bl. 20, kol. 2. 

(11) Volgens een brief van zijn neef J. de Witdd. Paris 
12 Pévrier 1614, ondert. J. de With. Van Jacob Poeck 
moeteen portret bestaan hebben, gelijk blijkt uit een' an- 
deren brief van J. de Wit, den 19 Mei 1615 uit Parijs 
geschreven aan Gillis van Ledenberg te Utrecht, waarin 
hij o a. schrijft: Je vous envoye aussi quelques pourtraits 
de mon oncle, Ie général Poeck lesquelles un mien extreme 
desir et afl'ection Je tesmoigner & tous Tobligation que je 
lui ay, m'ont faict inventer et figurer moy mesmes et 
exprimer sur un papier sa face imprimée en mon ame et 
esprit ik la mienne volunté, que Ie graveur eust aussi bien 
suivy la modelle et desseing comme je lui avois donné, 
je demeurerais plus content, etc. {Uodt v, Flensburg, Arch, 
van kerk' en wereldl. gesch. dl. VI bl 257). 

(12) Uit een getuigenverhoor van 80 Oct. 1582 blijkt 
dat Aelbert Poock schepen, toen omstreeks XL jaren 
oud was. 

(13) Bar, Nederl. OorL uitg. 1621, B. XV, bl. 200 
verso. 

(14) Mr. S. Muller, archivaris te Utrecht, in: ifBijdragen 
en mededeelingen\ 2* deel (1879), bl. 73. 

(15) Kron, Bist. Gen. te Vtrecht 1864, blz. 178, 189, 
228; 1860 bl. 309, 371; 1865 bl. 401. 

(16) Op een grafmonument aldaar met 4 kwartieren: 
Poeck, Pauw, van der Burgh, Kuytenbrouwer, las men: 
/.Hieronder leyt begrave: Albert Poeck, in zijn leven raad 
in de Staaten der geünieerde provinciën en zijn huisvr. J. 
Margarita van Gouwenhoven van Burg ende haer lieder 
dochter Jof. Arnolda Poeck/' 

(17) In het album mx^QtxxTSi van Jhr. Dirk Uitenhage de Mist 1632 — 1686, schreef zich de zoon van dit echtpaar: 
Jacobus de Berghesten Essendelle« en liet zyn wapen met 
vier kwartieren bijschilderen : 

de Berjhes. Pock. 

ten Essendelle. van der Burch. 

£en en ander beschreven in : van Doaminck en Nanmnga 
UiMerdyk, Bijdragen tot de Qeschiedeniê van Overüuel. 
Deel VU , bl. 298. 

Wiesbaden. von Beuoken Pock. Eene gnfieTk In dé Clroote- of St Walboripskerk 

te Zatphen. 

In het vorig N". van het Maandblad is als proef van 
de door de Heeren L. A. F H. baron van Heeckeren, 
Mr. W. J L. Umbgrove, W C. M. E. baron van Heeckeren 
van de Heest en Mr. D. Engelberts uit te geven graf- 
zerken in de üroote kerk te Zutphen, aan de leden ge- 
zonden, eene afbeelding van een dezer zerken, n.1. die van 
//Jofvrov Elisabeth gebaren dochter thoe Dort^, 

Zij komt evenwel onder dien naam niet voor in de 
genealogie van het geslacht van Dorth, opgemaakt door 
wijlen den Rijks Vrijheer W. A. van Spaen, welke genea- 
logie thans berust in het archief van den Hoogen Haad 
van Adel. 

Vermoedelijk is zij dezelfde als de aldaar voorkomende 
Henrica van Dorth, geb. 1566, stiftjufler te Nuis, 
overleden 4 Mei 1608 (welke datum dan door deze zerk 
kan verbeterd worden) begraven te Zutphen met 8 kwar- 
tieren. 

Deze kwartieren zijn dezelfde als de op de genoemde 
graËserk voorkomende, n.1.; 

Dorth. Droste. 

Bossem . Smising. 

Aeswijn. Diepenbroek . 

ZuyleUfc Merveld. 

Zij was eene dochter van Zeno van Dorth, heer van Uorth, 
waarmede hij, nog minderjarig zijnde, beleend werd 1546 
en 1554 (Geldersch Leen Reg,), erft van zijn grootmoeder 
en minderjarig met Varick beleend 1554, meerderjarig be- 
leend 1556 (Idem), met Schoneveld beleend 1557 {KeppeU 
Leen Heg.), is hu wel ijksvriend van Maarten van Bossem 
1561 ; transporteert Varick aan zijn broeder Beinier 1563 
[Geldersch Leen Reg.). Hij krijgt van Aleyda van Merveld 
haar vaderlijk erf in 1567 en heeft daarover proces met haar 
bloedverwanten 1573 (Bof), Landdrost van het graafschap 
Berg ; landdrost van de graafschap en scholtus van Lochem 
1581. Is op de riddercedul van het graafschap van 1565 — 
1605. Door den koning van Spanje van het pardon te Zutphen 
uitgesloten 1575, st. 1605 en is begraven te Qrol, met 
16 kwartieren. In 1560 was hij gehuwd met Maria Droste 
van Benden , dochter van Joost tot Verhof en van Elisa- 
beth Smising. Zeno was een zoon van Derk (met Dorth 
beleend 1529), Zeno's zoon (met Dorth beleend 1501) ex 
Heudrica van Aeswijn, en van Johanna van Bossem, 
Johans dochter ex Odilia van Zuylen van Nijevdt. 
De broeders en zusters van Hendrica of Elisabeth waren: 
1. Eisabé van Dorth, geb. 1561, verloofd 1570 en 
gehuwd 1576 met Alard (of volgens d'Ablaing, Be 
Bidderschap van Feluive, bl. 258 Dirk) van Haefteu, 
heer van Verwolde, enz. 

Op haar zal de genoemde grafeerk wd geen be- 
trekking hebben , want dan zoude haar huwelijk wel 69 — vermeld zijn en han beider wapens op de gra&erk 
voorkomen. 

2. Odilia van Dorth, geb. 1563, stiftjufler teBorchorst, 
tr. 1606 Frijdach van Eek. 

3. Derk van Dorth, heer van Oorth, daarmede beleend 
1607 (Oddersch Leeti Beg.), heer van Schoneveld, 
dat hij in 1608 aan Dirk van Haeften verkoopt. 
Geb. 1565, st. 1626, compareert onder de ridder- 
schap van het graafschap 1593 — 1625, kolonel in dienst 
der Staten, proost van Zutphen, landdrost van het graaf- 
schap, bij pandschap, na zi^jn vaders overlijden, maar 
het schoutambt van Lochem wordt daarvan gesplitst 
en komt aan zijn broeder Johau, 1605. In 1595 
was hij gehuwd met Aleid van Bodelschwing, die hij 
in 1606 haar lijftocht maakte; zij was eene dochter 
van Wennemar en van IsabeJla van Wachtendonck. 
Uit dit huwelijk werd eene dochter geboren, Isabella 
genaamd, die in 1613 met het huis Dorth beleend 
werd. Zij was geboren in 1597 en in 1613 gehuwd 
met Adriaan Balthasar graaf von Flodorp, heer van 
Leuth. Door dit huwelijk is het huis Dorth in het 
geslacht van ïïodorp gekomen. 

4. Josina van Dorth, geb. 1571, stiftjuffer te Stoppers- 
berg, zij geeft eene hofstede aan haar broeder Derk, 
1607 {Oeldersch Leen Reg.), st. 1608. 

5. Johan van Dorth tot Verhof en Naelraed, geb. in 
1574, st te Salvador in Brazilië in 1624. Compareert 
onder de ridderschap van het graafschap 1602 — 1609. 
Scholtus van Lochem, bij pandschap, na zijn vaders 
dood. Overste en gouverneur te Salvador. Hij was 
in 1602 gehuwd met Anna Adriana van Palland, 
erfdochter van Horst en Issum, dochter van Johan 
en van zijn 2® vrouw Elisabeth von Hochkirchen. 
Uit dit huwelijk zijn vier zonen en eene dochter ge- 
boren. 

6. Maria van Dorth, geb. 1575, st 1582. 

7. Anna van Dorth, geb. 1579, tr. 1<» in 1614 N. 
van Bloemendaal, heer van Eist; 2o N. van Erp. 

J. C. VAN DEK MUELEN. 

N,B. De harceering op de afbeelding dezer zerk aan- 
gebracht, duidt geen kleuren aan, maar dient slechts 
om de figuren beter te doen uitkomen. Nof Iets OTer NaamsTeranderini^. 

Als tegenhanger van het bericht in 't vorig nommer 
Tan dit Maandblad, betrekkelijk' Aksel^ deel ik omtrent 
^ê'Qravenzande het volgende mede, dat op de klaagliederei^ 
Tan elders, eene uitzondering maakt, doordien wij met 
groote ingenomenheid de verandering van de spelling V&ro- 
veêcmde in ''s-Gravenzande hebben begroet. 

Blijkens de oude perkamenten brieven in het archief 
alhier berustende (de oudste is van 17 Mei 1255), is de 
ondste naam dezer plaats alleen Zande^ welker naam allengs, 
nadat de Graven voor goed van hier waren vertrokken , 
(Moris T moet de laatste zijn geweest, die hier verblijf 
hield), om zich te Hage^ later ""ê-Gravenhage genoemd, 
of elders te vestigen, in 's-Gravenzande werd veranderd, 
Uijkens een' in het archief nog aanwezigen zegelstempel. 

Wel komt in de stukken der 15^» en 16^« eeuw toen 
de letter Z weinig in gebruik was, dikwijls de naam 
'*ê'Gravensande voor; maar in de vorige eeuw was men 
^ureder tot de oude spelling ^ê-Gravenzande teruggekeerd en bleef in gebruik tot omstreeks 1830, toen men, geheel 
willekeurig, de n wegliet en '*s-Gravezande ging schrijven. 

In September 1858 evenwel kwam hierin weder verande- 
ring ingevolge een aan het gemeentebestuur gericht schrijven 
van Ileeren Gedeputeerde Staten, dat de wet van 5 Nov. 
1852 (St.bl. 197), regelende de verdeeling der Provincie 
in kiesdistricten voor de benoeming van leden voor de 
Provinciale Staten, als leiddraad aanwees, voor de spelling 
van de namen der Gemeenten, en waarin deze Gemeente 
als ^S'Gravesande is vermeld. Wat de oorzaak hiervan is, 
kan moeielijk worden nagegaan; hoogst waarschijnlijk 
draagt alleen eene schrijf- of drukfout de schuld. 

Geen wonder dus, dat wij het besluit van den Heer 
Minister van W. H. en N. toejuichten, waarbij de in 
geen enkel opzicht te verdedigen spelling '* Gravesande 
moest, plaats maken voor den ouden , en tevens taal- 
kundig juisten naam ''s-Gravenzande ; en dat wij met 
genoegen zagen, dat het Gemeentebestuur alhier dadelijk 
besloot om met 1 Januari a. s. die spelling ook te volgen, 
waartegen bij Heeren Gedeputeerde Staten geen bezwaar 
bestaat. Zelfs werd door een tweetal ingezetenen, als 
blijk van ingenomenheid, a^ het Gemeentebestuur een 
inkt- en een lakstempel met 't wapen der Gemeente (*) 
enden naam, ''s-Gravenzande^ ten geschenke aangeboden. 

^ê-Oravenzande y P. R. D. v. d. Easteet:.e. 

22 Oct. 1883. 

Het zou wel te betreuren zijn als niet eene enkele 
wijziging van plaatsnaam, die mijn erachtens geheel wille- 
keurig op het gehoor af zonder eenige historische studie 
gedaan is , verbetering aanbracht. Men kan het uit 
bovenstaande zien , dat het toeval voor VGravenzande 
geholpen heeft. 

Als aanvulling laten wij hier nog uit het Weekblad van 
Zeeuwêch-Vlaanderetis Westelijk deel, dd 29 Oct. j.1. volgen: 

f De veranderingen toch brengen niets geen voordeel en 
kunnen aanleiding geven tot groote verwarring." 

üfGeene week" zoo verzekerde mij onlangs de brieven- 
gaarder, #ik zou bijna durven zeggen geen dag, gaat er 
voorbij of ik ontvang l)rieven voor Hede in Gelderland, 
die voor de gemeente £ede in Zeeland bestemd zijn." 

//Toen Ede in Gelderland nog geschreven werd met 
eene e in de eerste lettergreep, had de vergissing zelden 
of nooit plaats." 

ürVan onze zijde stellen we dus voor, de voorschriften 
aangaande naamsveranderingen, eenvoudig blauw blauw te 
laten en plaatsnamen te spellen, zooals zij sedert eeuwen 
gespeld zijn, in ieder geval om zich te houden aan de spelling 
die sedert 1815 in verschillende organieke wetten gevolgd 
wordt." 

Uit de verslagen der zitting 1883 — 1884 van de 2^^ 
Kamer der Staten-Generaal , blijkt het volgende bij ofU- 
eigening ten behoeve van eerC locaal^poorweg van Winterswijk 
naar Zevenaar. Verslag N<>. 3 : 

De Commissie van Rapporteurs voor het voorstel van 
wet tot onteigening ten behoeve van een locaalspoorweg 
van Winterswijk naar Zevenaar, na kennis genomen te 
hebben van de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag, is van oordeel, dat door de gewisselde schrifturen. (^ Ofschoon dat wapen volgens beslnit van den Hoogen Raad van Adel 
Tan 1816, is: in aznnr een klimmenden leenw van gond, behoorde het 
te zgn : in zilver een klimmenden leenw van keel; het schild gedekt 
door eene (waarsch^jnl^k graven -^) kroon, soo als nog op een ond sehil- 
derstnk en op onde zegels te rien is. — zo- de openbare beraadslaging over het voorsfcel genoegzaam 
is voorbereid. 

De Commissie meent echter de Kamer in de gelegenheid 
te moeten stellen de vraag te beantwoorden of het wen- 
schelijk is , gelijk in dit wetsontwerp geschiedt , verande- 
ring te brengen in de spelling van de eigennamen der 
gemeenten zooals die sedert 1815 in organieke en andere 
wetten voorkomt , en heeft daarom de eer voor te stellen 
het volgende : 

AMENDEMENT : 

In het eenig artikel wordt in plaats van Deutiehem , 
Weel^ JHedam, HengeloOy gelezen: 
DoeüncAemy Wehiy Didam^ Hengelo, 

Vastgesteld den ISden October 1883. 

VAN DER FbT.TZ. 
VAN DBE Sr^TDEN. 

A. VAN Dbdek 
Bbantsen van ds Zutp. 
A. Mackay. 

Dit amendement werd den 12 Nov. jj. met 40 tegen 
10 stemmen aangenomen, en hiermede is dos voor goed 
een einde gemaakt aan de willekeurige naamsverandering. 

A. A, V. V. O. 
fieboorten, haweltjkan eo mrfgeyMea In adelUjke- 

en aanzleumke ^eslachteiL 

Augustus 1883. 

GEBOORTEN. 

1. Beinier Pieter, zoon van Beinier Pieter van deEas- 
teele en van Clasina Petronella Jolles, te Hoorn, ' 

2. N., zoon van Dr. F. A. Simon Thomas en van G. 
A. Ballot, te Botterdam. 

4. N., dochter van Mr. Pieter Oomelis 't Hooft, lid 
van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van A. Blan- 
kers, te 's-Hertogenbosch. 

4. N., zoon van Mr. J. A. F. baron de Vos van Steen- 
wijk van Essen en van J. B. J. baronnes van Heerdt, 
te Zwolle. 

5. N., zoon en N., dochter, die spoedig daarna overleed, 
van J. L. J. B. baron Sweerts de Landas en van 
Jonkv. Comdia Elisabeth Anna Hora Siccama van 
de Harkstede, te Utrecht. 

5. N., dochter van N. Obreen en van B. M. J. G. L, 

Bruins, te Leiden. 
7. Albertinus Constant , zoon van Mr. Gustaaf Willem 

baron van der Feltz en van O. W". Spiering, te Assen. 
9. N., dochter van Jhr. Mr. Frederik Eduard von Weiier 

tot Poelwijk en van Jonkv. Isabella Anna Mock. 

10. Louis Henrik, zoon van Jhr. Louis Comeille Quarles 
van XJfiFord en van Albertina Margaretha Oatharina 
Willink van Collen, te 's-üravenhage. 

11. N., dochter van Jhr. Mr. Jan Hendrik Jacob Con- 
stantijn Martens van Sevenhoven en van Adèle An- 
toinette barones CoUot d'Escury, te Zutphen. 

12. N., dochter van Gerrit van der Pot en van Hen- 
drica Mees, te Botterdam. 

12, Hendrik, zoon van Jfr. Hendrik Vreede en van Jacoba 

Elisabeth Schill, te 's-Gravenhage. 
14. N. , dochter van fferO^an Willem Alexander van den Wall Bake en van Comelia Geertruida Krayenhofi 

van de Leur, te Amersfoort 
15. N , dochter van Dr. Leendert Fangman en van Christina 

Telders, te Oosterbeek. 
15. N., zoon van Jhr. F. Teding van Berkhout en van 

S. W. Trakranen, te Haarlem 
17. N , zoon van Mr. Adriaan Comelis Crena de Jongh 

en van Oatharina Maria Boonen, te Dordrecht. 
20. N., zoon van Vitus Valerius Buurdericus Oarolus 

Badboud baron van Heemstra en van Jonkv. Theo- 

dora Elisabeth Bowier, te Soherpenisse. 

20. N., zoon van Dr. Gerrit van Herwaarden ea van 
Jonkv. Wilhelmina Frederica Oatharine Quarles van 
Ufford, te Arnhem. 

21. Ulrica Maria Oatharina, dochter van Willem Johan 
Snouck Hurgronje en van Jonkv. Anna Boreel, te 
VGravenhage. 

21. Alexander Emest, zoon van Jhr. Emest Alexander 
Engelbert van Grotenhuis van Onstein en van Misa 
Marie. Jeanne Sara Josina Egler, te VGravenhage. 

28. N., dochter van N. van Lidth de Jeude en van Jo^v. 
A. von Weiier tot Poelwijk, te Tiel. 

24. N, zoon van Mr. J. de Greve en van Judicina 
Johanua Mispelblom Beyer, te Heerenveen. 

24. N.. zoon van Edmund Pieter Hendrik graaf van 
Limburg Stirum en van Louise Caroline Oramer, 
te Kampen. 

25. N., docnter van Willem Jan Jacob Brantsma en van 
Marianne Oatherine barones van Asbeck, te Leiden. 

25. Frederica Sophia Oarolina, dochter van Jhr. Helenns 
Marius Speelman en van Sophie Adrienne barones 
Sloet van Oldruitenborgh , te VGravenhage. 

26. N., dochter van Jan M. P. de Joncheere en van 
Suse W. van der Linden, te Dordrecht. 

26. Margeriet, dochter van Jhr. Johan van Bijckevorsel 
en van Antoinette P. M.Bobert, te ^s-Hertogenbosch. 

27. N., zoon van N Booseboom en van S. D. Gambier, 
te Vianen. 

28. Johan Hendrik Daniel, zoon van Mr. Jan Adrianus 
de Bas en van Frouckje Visser, te Amsterdam. 

28. N., zoon van N. van Heyst en van Jonkv. O. L. 
van Styrum, te Wijk bij Duurstede. 

30. N. N., tweeJingzonen , een stierf kort daarna , van 
N. Jolles en van J. O. van Amejden van Duym, 
te Ede.' 

80. N., dochter van Herman Marius Engelhard en van 
Albertina Phébé Hitzera van der Sande , te Helle- 
voetsluis. 

31. Catalina Suzanna, dochter van Johannes Jacobus 
Böell en van Wilhelmina Frederica FrauQois, op 
het eiland Biouw (Nederl. Indië). 

31. Oatharina, dochter van Fredericus Jacobus van Rossum 
du Ohatte] en van Emma Wilhelmina Eoolemans 
Beynen, te 's-Gravenhage. 

HUWELIJKEN. 

1* Mr. Jacques Henry Abendanon, geb. te Paramaribo 
14 October 1852, laatstelijk lid in den raad van 
Justitie te Batavia, zoon van Simon Szn. en van 
Julia Abendanone, weduwnaar van Anna Elisabeth 
de Lange, met Rosa Manuela Mandri, geb. te Fonce 
(Portorico) 1 Augustus 1857, dochter van Juan en 
van Bosa Abrahams, te ^s-Gravenhage — 71 — 2. Mr. M. E. de Booy met J. Th. H. Ziegenhirt von 
Bosenthal, te Hoorn. 

2. Albert von Oven, geb. te Pasoeroean 186J , zoon 
van \/Vilhelm Heinrich en Maria Elisabeth van 
Teilingen, met Anna Helena van Andel, dochter van 
Comelis en van Anna Helena Mees, te Rotterdam. 

2. Dr. L. J Suringar met J. P. E. Muntendam, te 
Amsterdam. 

7. Jhr Franciscus Xaverius van Nispen , lid der Pro- 
vinciale Staten van Gelderland, weduwnaar van Jonkv. 
Aleida Catharina Maria Ëmestina van der Heyden, 
met Caroline Smitz, te Grave. 

S. Willem Coniebs Barbas, predikant te Dubbeldam, 
met Scphia 't Hooft, te Dordrecht. 

8. James William Seabume May met Harriet Anne 
Dyson Roume, te Londen. 

9. Guilliam Balthasar Crommelin, geb. te Arnhem 15 
Maart 1862, zoon van Samuel en van Antonia 
Johanna Charlotta Emants, met Jeannette Mathisia 
Gerardina Hill^onda Yemiers van der Loeff, geb. 
te Rotterdam 30 Maart 1860, dochter van Mr. Herman 
Comelis en van Nicola Henrietta Grobbee, te 's-Gra- 
venhage. 

9. Albert Charles Joseph baron Behr met Agathe 
Victoire XJmbgrove, geb. te 's-Gravenhage 2 Pebr. 
1861 , dochter van Mr. Johannes Herman Prederik en 
van 3 udith Elisabeth barones Rengers , te Maas- 
tricht. 

14. Justus Pieter de Veer, kapitein bij het Oost-Indisch 
leger, zoon van Johannes CJomelis Mermanus Josephus 
en van Anna Geertruy van Rappa^d, met Wilhelmina 
Catharina Felicia Bogaard, geb. te Heeze 9 October 
1 855,dochter van Panlus Theodorus Bogaard en van Maria 
Leopoldina Catharina Dijckmeester, te Leeuwarden. 

16. Barthold f rans Westerouen van Meeteren, geb. 
te Amsterdam 5 Augustus 1857, zoon van Bemard 
Theodor Anne en van Hermina Maria Jacoba In- 
singer, roet Jonkv Geertruida Sophia van Sijpesteyn, 
geb. te VGravenhage 12 A.ugustus 1857, dochter 
van Jhr. Comelis Ascanius en van Geertruida Sophia 
Evertsz, te VGravenhage. 

16. Mr, Carel Joseph van der Muelen^ geb. op den huize 
Broek hergen bij Driebei^en, 2 Mei 1859, zoon van 
Jan Carel en van Reinhardina Geoigetta Wilhelmina 
van Veersen, met Jonkv Adriana Sophia Elisabeth 
van Raders, geb. te Arnhem 7 Mei 1859, dochter 
van baron Jan Ernst Willem Erederik en van 
Stephania Ketjen, te Arnhem. 

16. Trans Jacob Dozy, wonende te Samarang, geb. te 
Leiden 19 December 1849, ambtenaar bij den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java, zoon van Reinhart 
Pieter Anne en van Maria Carolina van Goor den Oos- 
terlingh, met Adelaïde Alexandrina Laurence Catherine 
Beatrice Engel brechts, gehuwd bij volmacht, te 
Utrecht. 

16. Henri Willem Verbrugge met Catharina Johanna 
Dunlop, te Rotterdam. 

22. G. J. W. H. Blommesteyn met H. F. M. van 
Diik, te Apeldoorn. 

£3. Jhr. Sijbrand Willem Hendrik van Beyma thoe 
Kingma, geb. 22 November 1849, zoon van Jhr. 
Julius Matthijs en van Eva Maria Jacoba Adriana 
Fontein, met Madelaine Henriette Jeanne de Laat de 
Kanter, geb. te Gulpen (Limburg) 16 Februari 1857, dochter van Willem Albert en van Catharina 
Bemardina van Kerkwijk, te Maastricht. 

23. Jhr. Guillaume Jean Gérard Klerck, geb. te Luik 
13 Februari 1825, oud-minister van Oorlog en van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, zoon van Jhr. 
Reinhold Antonie en van Ispbella Jacoba van Citters, 
weduwnaar van Jonkv. Comelia Maria des Tombe, 
geb. op den huize Voorn bij Dtrecht 14 September 
1824, overleden te VGravenhage 17 December 1873, 
dochter van baron Andries Jan Jacob en van Perette 
Cécile de Lange van Wijngaerden, met Jonkv. Cécile 
Henriette des Tombe, treb. te Tilburg 13 November 
1844, dochter van Jhr. Amold Hendrik en van 
Jonkv. Anna Maria Emilia de Jonge van Zwijns- 
bergen, te VGravenhage. 

29. Jhr. J. W. Alberda van Ekenstein met A. Paarlberg, 
te Winkel. 

29. Mr. Jacob Christiaan Roosenburgr geb. te Enschedé 
28 November 1855, griffier bij het kantongerecht 
te Sommelsdijk, zoon van Leonard en van Johanna 
Emmerentia ChrLstina Reepmaker van Belle^ met 
H. A. A. J. E. de Lille Hoogerwaard, te Zwolle. 

30. Jan Christiaan Huysman, geb. te Tien Gemeten 
24 Juni 1856, arts en officier van gezondheid bij 
het Oost Indisch leger, zoon van Albertus Hendrikus 
en van Catharina Elisabeth Schotel, met Johanna 
Carolina Wijnmalen, geb. te Malang (eiland Java) 
3 Maart 1858, dochter van Willem Hendrik en 
van Johanna Hermina Xahle, te VGravenhage. 
W. H. Vrijburg van der Heil met L. M. C. E, 
barones van Heerdt, te Delft. 
Mr. 7, E. van der Leek de Clercq met C; P. Zegers 
Rijser, te Utrecht. 

30. C. F. Roeters van Lennep met S. C. J. Jochems, 
te Vianen. 80. 30. STERFGEVALLEN, 3. Mr. Willem Nicolaas Lantsheer, geb. te Middelburg, 
officier der orde van de Eikenkroon, zoon van Mr. 
Johan Frederik en van Jonkv. Henrietta Comelia 
Schorer, op den huize Eikenoord te Oostkapelle 
(eiland Walcheren). 

8. Jhr. Emile van Sasse van IJsselt, geb. te Breda, zoon van 
Jhr Mr. Alfonse en van Jonkv. Anna de Kuyper , 
te Breda. 

4. Mr. Bemhard Jan Muller, oud-majoor der dd. schutterij 
te Haarlem, weduwnaar (gehuwd te Amsterdam 3 Jan. 
1861) van S. A. Rivet, en gehuwd 2o. te Arnhem 
21 September 1882 met E. Dubbeldemuts van der 
Sluijs, op den huize Bosch eii Hoven te Heemstede. 

4. Comelia Henrietta de Bas, geb. te 's-Gravenhage 8 
Maart 1834, dochter van Adrianus Frangois en van 
Johanna Antonia van Ochten, sedert 1 November 
1871 gehuwd met Wilhelmus Johannes Eikendal, te 
's-Gravenhage. 

5. Johanna Comelia Spieringshoek, oud 66 jaar, te Arnhem . 

5. Johanna Antonia Kofoed, geb. te Haariem 16 April 

1883, zie Maandblad N^ 6. 

6. Wilhelmina Carolina Ferdinanda, dochter van Christiaan 
Johan Polvliet en van Gezina Wilhelmina Mees, te 
IJ muiden. 

8. Christiaan Bemard Tilanus, oud 86 jaar,kommandeur 72 — der orde van den Nederlandsclien Leeuw, med. et 
chir. doctor, oud-hoogleeraar te Amsterdam. 

10. Jonkv. Wilhelmina van x Wijnbergen, oud 77 jaar, 
te Wageningen. 

11. Justinus Antonius Pelix G eis weit van der Netten, geb. 
te Zutpheii 22 April 1809, ridder der Militaire 
Willemsorde 4« klasse, gepensionneerd kolonel der 
cavalerie, zom van Comelius Antonius en Tan Johanna 
Jacoba Keuchenius, echtgenoot van Marine Uenriette 
Bagelaar, te Priusenhage. 

14. Maria Charlotta Henrietta van TeyUugen, geb. te 
VGravenhage, dochter van Charles Albert en van 
Cornelia Johanna Aeinalda, te ^s-Qravenhage. 

14. Dirk Willem Molhuysen, oud 84 jaar, oud- burge- 
meester en notaris te Vught, weduwnaar van Martina 
Abbema, te Vught. 

14. Willem Hendrik Eliza van Lidth de Jende, oud 36 
jaar, commies %t klasse bij de posterijen, te Utrecht. 

16. Cornelia Catharina Hendrika Kleyn van Willigen, oud 
35 jaar, gehuwd met W. Canters van Dodewaart, op 
den huize Zeerust te Bijswijk. 

1 7. Eva Sophia Evertsz» geb. te Willemstad (eiland Cura9ao) 
21 Juni 1811, dochtervan Alexander Ie Jeune Evertsz 
en van Geertruida Bergh Bennebroek, den 13 Novem- 
ber 1834 te Botterdam gehuwd met Isaac Petrus 
Theben Terville, geb. te Zutphen 18 Julijl803, te 
Batavia. 

19. Jonkv. Cornelia Wilhelmina Martina Susanna von 
Daehne van Varick , geb. te Amsterdam 5 November 
1808, dochter van Jhr. Casparus Govardus Johannes 
en van zijn 2^ vrouw Antonia Fetronella Rinia van 
Nauta, weduwe van Carl voil Ammon, te Wies- 
baden. 

19. frederique Hermine Keuchenius, oud 11 maanden, 
dochter van Willem Hendrik Jan en van G. J. 
Holdec, te Baomning. 

20. Gterardus Antonie Bredius, oud SO jaar, gehuwd te 
Amsterdam 30 September 1880 met Jeanne Clarisse 
Eugenie van der Brugghen, te Amsterdam. 

21. Jhr. Frangois Gerard Abraham Beelaerts van Blokland, 
geb te VGravenhage 19 October 1 882 , zoon van Jhr. 
Frans Agathus Gerard en van Jonkv. Martha Maria 
Jacoba Johanna Gevers Deynoot, te VGravenhage. 

22. Mr. Jean llenri de Laat de Kanter , geb. te Amsterdam 
5 Augustus 1825, oud lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal , schoolopziener in Zeeland , zoon van 
Willem Albert en van Madelaine Henriette Jeanne 
Chatelain, gehuwd te Goes 17 April 1856 met Johanna 
Maria van Bree, te Goes. 

24, Jhr, Mr. Willem Boreel van Hogelanden, geb. te 
Vdsen 23 Maart 1800, commandeur der orde van 
. den Nederl. Leeuw, ridder der orde van het Legioen 
van Eer, van 1842 — 55 lid en verscheiden malen 
voorzitter van de 2e kamer der Staten-Generaal, Com- 
missaris des Konings in de provincie Noord-Holland 
1855 — 60, directeur der HoUandsche maatschappij 
der wetenschappen te Haarlem 1856, minister van 
staat 1860, Ud van de Ie kamer der Staten-Generaal 
1860 — 66y zoon van Jhr Mr. Jacob en van Johanna 
Margaretha Munter, gehuwd 24 Juli 1833 te 's Gra- 
venhage met Jonkv, Margaretha Jacoba Maria Boreel, 
op den huize WaterJgtnd te Velsen. 24. Ada Nelia Johanna Viruly , oud 38 jaar, gehuwd te 
Vuren Mei 1867 met Comelis Hendrik van Dam, 
te Franzenbad (Bohemen). 

26. Coenraad van Erpers Royaards, oud 62 jaar, zoon van 

üomelius Gerhardus Theodorus en van Anna Elisabeth 
van Wylick, gehuwd te Epe 4 Juli 1850 met Theo- 
dora Everharda Agneta de Wolflf van Westerrode, 
geb. te Utrecht 20 Augustus 1821, dochter van 
Willem Pelgrom Derk en van Swanida Kost, te 
Hees. 

28. Henri Louis van Bloemen Waanders, geb. te Ant- 
werpen 23 Dec. 182), gepens. administrateur der 
tinmijnen te Marawang (Banka), zoon van Hendrik 
Lodewljk en van Elisabeth Anthonia JLeyntjes , den 
23 Dec. 1863 te Werkendam gehuwd met Anna 
Henrietta Wilhelmina Ort, geb. aldaar 19 Aug. 1831, 
te Zalt-Bommel. 

28. Jhr. Johan Albert Otto van den Bosch, geb. te Pon* 
dok Gedé (Buitenzorg) 6 April 1842, adsistent-resident 
van Tjiringin (Bantam), zoon van Jhr. Mr. Johannes 
Hendrik en van Jonkv. Jenny Adelaide Henriette 
Adolphine von Schmidt auf Altenstadt , te Tjiringin. 

27. Theodorus Wilhelmus Buys, geb. te Vlissingen 23 
April 1840, adsistent resident van Anjer, zoon vaa 
Hendrik en van Debora Theodora Tonneboeyer, ge- 
huwd 18 Juni 1879 te Modjokerto met Tjeonora 
Dieffeubach, te Anjer. 

27. Joan Comelis Hacke van Mijnden, oud 4 jaar, zoon 
C. J. en van J. C. Deking Dura, te Loosdrecht. 

29. Anna Bergsma, geb. te Makkinga (Oost-Stellingwerf) 
dochter van Mr. Petrus Adrianus en van Doetje 
Offerhaus, te ^s-Gravenhage. 

29. Adriana Wilhelmina Bosdijk , geb. te Heinkenszand 
2 September 1839, dochter van Nicolaaa Marinus 
en. van Maria Terkooteren. 

29. Jhr. Maurits Ernst Frangois Elout, geb. te ^s6ra- 
venhage 8 December 1851, zoon van Jhr. Mr. Pieter 
Jaeoby heer van Soeterwoude en van zijn 2* vrouw 
Jonkv. Wilhelmina Louise van Loon, op het eiland 
Batjan (Nederl. Indië). 

30. Gerarda Helena Leembruggen, geb. te Amsterdam 23 
Juni 1847, dochter van Gerard en van Helena Jo- 
hanna Leembruggen, weduwe van Hendrik Comelder, 
te 's-Gravenhage. 

30. Hermine Pauline Hubrecht, oud 40 jaar, geb. te 
Leiden , dochter van Mr. Pieter Claudius en van 
Abrahamina Amolda Louise Steenlack, weduwe sedert 
18 Maart 1877, van J. des Amorie van der Hoeven, 
te Freiburg (Baden). 

NB. Op blz. 64, 2e kolom, regel 25 v. b. staat verkeer- 
delijk : st. op den huize Veldhorst 24 Januari 1858 ; dit 
moet vervallen, als zijnde de sterfdag harer moeder. 

De leden van het bestuur, belast met de plaatsing der 
opgaven van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, betui- 
gen hunnen dank aan mejufvrouw Verwey, en de heeren 
Bogaard, Braakenburg von Brucken Fock, Dingemans van de 
Kasteele en van Oordt, voor de door hen ingezonden bijdragen 
en hopen, dat hun voorbeeld ook door andere leden gevolgd 
zal worden. Gedrukt bg OEBR. J. k H. VAN LANOENHUYZBN, te 's-OraTenhiige. MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw.' Dit blad TSTschjlnt omstreeka het midden 
Tan iedere maana, onder redactie van het 
beataoT en wordt alleen aan de leden van 
bet Mnootschap gezonden. BriereD en 
medMeelint^en, alsook bydra^n voor het 
Maandblad te leoden aan den secretarie Leden te VGravenhage betalen per 
jaar, (behalïe /B.60 enfiée). . / 'C.00 

Zq , die lid worden in 1888 en buiten 
'B-tiraTenhage wonen ƒ B.00 

Zij , die lid worden na &1 Dec. 13SS 
en ook buiten 'B-GraTenhace wonen / B.OO 

AdvertentiSn in rerband met bovenge- 
noemde wetenschappen, per regel / 0.20 
A&onderlijke nnmmers niet verkrijgbaar. N°. 11. 's-Glxavenb.age , December. 1883. Tot leden ztjn toegetreden, d« Heeren: 

W. C. Baert Utrecht. 

F, J. Bisdom Eindhoven, 

H. G. Bom Amsterdam. 

J, F. Hans VGravenhage. 

J. S. F. van Eoogstrateo Amsterdam. 

J, W. P. TBn Hoogstratea Roermond. 

A. A, Lechner ' . Schiedam. 

J. A. M. vsn Oordt van Bunschoten, enz. Zeist. 
W, H. baron Sloet tot Oldhnis .... Asaen. 

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan: 

Tijdschrift voor Noordbrsbantsche Geschiedenis ea Tjetter* 
konde , te Helmond. 

Lettemieaws , uitgegeven door de vereeniging ter bevorde- 
ring van de belangen des boekhandels , te Amsterdam. 

Messager des Sciences historiqaes oa an3hives des arts et 
de Ia bibliographie de Belgique , te Gent (België). 

Uew Amsterdam Gazette , te New- York. Boekwerken, enz., ootfaniren voor de Mbllotlieek 
en het archlet 

124. Monatsblatt der Kaia. Köa. Heraldischen Oesellschaft 
Adlcr N'. 35 en 36. 

K. K. Hebildibche Gesellbohait iAdlib* , ta Weenea. 

125. De Portefenille. Nienwe Kunst- en Letterbode. V« jaar- 
gang. N". 29—36. 

Tico H. Dl Bkbb, U Amsterdam. 

126. De Maasgonw. Oi^^u voor Limbui^che geschiedenis. 
N", 206—209, 

Rbdactii (Uauoouw* , te Hautricht. 

127. Der Deutsche Herold. Zeitschrjft für Heraldik, Sphra- 
gistik and Genealogie. XI V* jaai^ng. N°. 11, 

HiULD. ViBEiH „Hebold* , te BetliJD. 

128. Ti)dsGhrifl voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde. N'. 1 — 4. 

Avo. SuBta, ts Helmond. 
189. Lettemieuws. Derde jaargang. N". 1 — 3. 

1, T, TIK SoHEaiH, te Anutudam. 
ISO. New Amsterdam Gazette. Vol. I. N". 1—5. 1883. 

MoB. Coma , te New-York. 

131. Algemeen Nederlandsch familieblad, N". 4.5—71. 

Aanggkocht 132. Geslacht de Bosch (Overdruk). 

lot. A. ALnEKDuraK Tem, 

133. Oiomale Araldico-genealogico-diplomatico. Anno X, 
N». 1—12. 

AOlDDtU AaALDICA, t* PÏU. 

131. Photografie van een charter van A". 1387 , berustende 
op het Kasteel te Vorden en in het bezit van P. A, 
baron van der Borch van Verwolde. 

Mr. D, Ehbilbikts, t« Vordea. 

135. Liste gén^ogique de la maison de Godin (Met be- 
wijsstukken). Z. j. en pi. 1°. 

W. C. BlBKT, ta ütrfclit 

136. De AmerongBche Coorant dd. 18 Oct. 1883, waarin 
een belangrijk artikel over Leersnm en Zuileatein. 

J. A. AHtfACB, ta Eek en WleL 

137. A. A. Vorstennan van Oyen. De Hooge Raad van Adel 
beschouwd in verband met zijne boekerij en archief, 
benevens een voord over een nieuw soort; van be- 
lasting. Leiden, 1880. 8°. 

Vtn dam Schr^vet. 

138. Almanach de Gotha. 1852. 12». 

139. Gothaischer genealogischer Hof-Kslender. 1854. 12°, 

140. Mr. J. van Lennep en W. J. Hofdijk. Merkwaar- 
dige kasteelen in Nederland. Amsterdam , 1854. 
8». Alleen 2» dl. 

141. Portretten van Vorsten uit het Hnis van Oranje- 
Nassau (VGravenhage , 1880). 

BeicEir^iiDg der TeiumalÏDg miDiatnmm , eaf., in hst 
beiit vaa Z. K. B. Piin» Aleunder. 

142. J. J. ChifHet. Souverains et chevaliers de la Toison 
d'or (fragment uit het werk van baron de BeifTen- 
berg). 40. 

143. Kasteel van Bnren (Overdruk). 

144. Revue d'Histoire Nobiliaire et d'Archéologie Héral- 
diqne, paraissant tous les deux mois sous la direction 
de M. L. Sandret. Première Année. Nnmero 1. 
Février 1882. Paris. 

145. Librairie ancienne et moderne de J. Ti. Beyers. Gé- 
néalogie et Héraldique, ordres de Ghevalerie et His- 
toire de la Noblesse. Utrecht, 1881. 8°. 

146. Livres anciens et modemes en venteaauxprismarqaj, 
ohezMartJnus Nijhoff. Qéu^ogie et Héraldique, oeuvres 
de Ghevalerie et Histoire de la Noblesse. Maison 
d'Orange-Nassnu. 'S*. 163. Sept. 1880. 

A. A. VoasnaiUH tk» Onv. 74 > 147. Vox Studiosorum, N*". 81, dd. 29 Nov. 1883. 

Waarin een artikel oyer den «Almanaeh héraldique', 4ie 
ie Pisa U Teraelienen. 

148. Zondagsblad van het Nieaws van den Dag. N^. 47 
en 48. 

Waarin een artikel orer «het Wapen der Eothiehild'e.' 

II. J. A. Bbaauutbubo, te Leiden. 

Voor het albnm, bedoeld in Maandblad N^. 6, zijn 
bijdragen ontvangen en wel van de leden: 6. J. Boeken* 
oogen; Mn A. J. Enschedé; Mr. B. F. W. von Brucken 
Eock ; J. F. Haus ; J. A. van der Poest Clement en 
J. H. J. van Wageningen thoe Dekema. 1669. In de Nieuwe Tonge tot predikant beroepen 29 
Octob. 1670, tot Geervliet Jnlij 1672. Uit zijn eerst» 
huwelijk met Anna Maria Kalkoen 9 kinderen. 
Maria geb. 80 Ang. 1672, obiit Geslacht Rolandus. 

{Fervolg). 

Jacobos Bolandns Dz. is gebor. te Buiksloot, dato als 
boven, predikant tot Rijsoort 1654 en tot Dordrecht 1662 
in dienst geweest S2. Eerste huwelijk met Agneta Golvius 
dogter van Andries Colvius hofprediker van dhr Jan 
Berk, Bidder, afgezant van H.H. Mog te Venetien nader- 
hand Frans pred. te Dordrecht, die tot vrouw had Anna 
van der Migle, dogter van Abr. v. der Mnle. Zie Beden 
b^hryv. V. Dort fol; 1088—1089 (5). Heeft bij haar 
gehad 11 kinderen. 

Aima Maria geb. 29 Juny 1657, obiit. 

Anna 8 Juny 1658, 

Andries 7 Maart 1660, /r 

Daniel Angst. 1662, 

Maria 4 Mai 1664, , 

Andries Octob. 1665 , ^r 

Anna Octob. 1666, 

Anna 27 Eebr. 1668, binnen Botter- 

dam, 6 Febr. 
1724 hieronder. 

Andries 16 April 1669, 

Daniel 28 July 1670, 

Maria 22 Juny 1672, 

Zijn* tweede huwelijk (6) was met Everdina van Wesel 
dogter van dhr. Bochus van Wesel en Margareta de 
Vries. Heeft bij haar gehad 7 kinderen. 

Maria geb. 28 Nov. 1675 (7) 

Margaretha SO Mai 1677, obiit. 

Bochus 28 Nov. 1678. 

Daniel 24 Junij 1680, obiit. 

Daniel 21 Aug. 1681. 

Jacobus 7 Julij 1688 deeze te Hulst overleden 

ten huize van zijn neef Wilhelm Bolandus, predikant 
aldaar den 18 Sept. 1705 nog proponent zijnde. 

Simon geb. 4 April 1686 obiit.' 

Jacobus Bolandus obiit te Dort 16 Junij 1686 oud 68 
jaar 8 m. 9 d. zijn tweede huisvrouw overleden ibid 17 
Oct. 1708. 

Daniel Bolandus Dz. oudste der tweelingen gebor. 18 
Sept* 1644 te Oud Beijerl., proponent geworden Aug. (5) Zie over deien Jaeobna Rolandne KerMjfk DordrêM door Dr. O. D. 
J, Schotel, I Us. 494 en Tolg.: alwaar ode een brokstolge genealogie 
Toorkomt. 

(6) Voltrokken te Bordreeht 16 April l6n{Mffewt. Ngderl. FtmiHeèiad) 

(7) Oehnwd volguis hü innnder bemitcnde £uniHe-aanteekeningen in 
1694 met Jan de W^'t. Hun kleindoehter Margaretha Jaeoba hnwde met 
Oomelia van der Meer» wiene Idnderen den naam hebl»en aangenomen van 
.van der Meer de Wyi." Wilhelmus 
Daniel 
Maria Alida 
Maria 
Jacobus 
Anna 
Petrus 
Anna Maria 26 Oct. 1673. 
5 Mei 1675, obiit. 
16 April 1676, obiit. 
1 Aug. 1677, obiit. 
7 Dec. 1678 
26 Dec. 1679 obiirent 
19 Maart 1682) 
21 Oct. 1688, obüt 
Deze zijn eerste vrouw stierf 22 Oct 1683. Zijn tweede 
was Jaeoba Lydius, dogter van Isaac Lydius, pred. te Dort» 
zoon van Balthazar Lydius, die het Synode Nationaal 
1618, 1619 met eene Latijnsche predikatie opende. Uit 
dit huwelijk zijn 6 kinderen geweest 

Daniel geb. 6 Febr. 1687, predik, te Simonshaven en 
Biert, ongetrouwd gestorven. 

Johanna, geb 18 Maart 1689, obiit 13 Nov, 1730. 
Isaac, 17 Oct. 1690, obiit 17 Jan. 1708, 
Thomas Dolegius, 28 Nvb. 1692, getr. geweest te- 
Botterdam 28 Oct. 1721 met Johanna Yerkens en zamen 
3 kinderen gehad, hij is overleden te Amsterd., 28. 
Nov. 1746. 

1. Jaeoba Alida geb. 5 Febr. 1726, obiit 

2. Jaeoba Maria 25 Sept. 1727, obiit 

3. Daniel 7 Febr. 1730 en 1754 getr. met Anna van 
der Malen, overi. 22 April 1755, in Nov. 1766 
hertrouwt met Elisabeth Stijne. 

Jacobus 25 Novemb. 1695. Proponent geworden 1720 in 
de Cla^ van Leiden, beroepen te Hpnt en Oss^iisfO 
dec. 1724, bevestigd 10 Junij 1726. Hij trouwde 17S4 
met Johanna Dart, hunne kinderen: 

1. Daniel Dolegius geb. 17 Oct. 1734, ongehuwd in 
Oost-indien overleden. 

2. tweelingen jong overleden. 

Jacobus Ibolandus te Hontenisse overl. 28 Aug. 1736» 
Zijn weduwe hertrouwd met Capitein J. E. de Witte Mei 1744. 

Daniel Bolandus Dz. Emeritus geworden 1716, gestorven 
26 Aug. 1726, oud circa 82 jaren. 

Jaeoba Lydius zijn tweede vrouw, overi. 18 December 1732. 

Thomas Dolegius Bolandus Dz. de jongste der tweelingen 
is geb. 13 Sept 1644, proponent geworden, predikant 1670 
te Waerden een dorpje onder Woerden. Emeritus gestorven 
December 1729 te Gouda, gehuwt geweest met Jufvr. 
Maria van Zwaenswijk dog geen kinderen. 

Wilhelmus Bolandus Dz. (8), geb. 1673 te Geervlirt, 
studeerde te Leiden, werdt proponent en in den jaare 1703 
predik, op de vloot van den Admiraal Allemonde. In het 
volgende jaar sloeg hij dit af. 1705 werdt hij beroq>en te 
Waerden en te Hulst, maar nam de laatste plaats aan. 
Treede in het huwelijk met Jufvr. Catharina Nawerk wede. 
van den procureur Yolckaert en hebben 3 kinderen verwekt. 

Daniel geb. 29 Aug. 17 . .9 obiit. 

Anna Maria 3 Junij 1712 gehuwt met Abrahiusi Bolandns 
haar Neef van Dort (zie hier onder), obiit 13 Julij 1713 
te Dordt 

Jaeoba Alida 4 Julij 1717, getr. met Jan Michiel 
Schoon, waarvan 3 kinderen. En in deze overleden teldlio 
20 April 1744, oud 36 j., 9 m., 28 d. (sic). 

(8) Omtrent den Halster ]iredikant en sgn getin vindt bmb aenige 
genealogiiche aanteekeningen in Ket artikel o?er de predikanteii U Hnkt» 
medegedeeld door den heer F. Galand in den Jfamtrêckmr 1S88. 75 Wilhdm Solandas Dz. obiit te Hulst 22 Febr. 1725 
aan de kinderziekte , oud omtrent 52 jaren , predik, geweest 
21 Jaaren, zijn vrouw overleden 8 Oct. 1744 mede te Hulst. 
Bochus Bolandus zoon van Jacobus Rolandus en Everdina 
van Wesel getrouwt geweest met Gomelia Stratenus 4 Jan. 
1702 waarvan 
Jacobus ongehuwd overleden 11 Jan. 1778. 
Gomelis obiit zeer jong. 

Daniel Bolandus zoon van Jacobus en Everdina van 
Wesel geb. 81 Aug. 1681 getr. met Antonia Steijaart 
waarvan: 
Everdina» geb. 22 January 1714, obiit 2 Pebr. 1714. 
Abraham, 3 Maart 1715. 

Jacobus, 28 Dec. 1716, obüt 22 ïebr. 1719. 

Govert, 15 Pebr. 1719. 

Jacobus, 15 July 1721. 

Daniel, 15 Nov. 1728. 

Overleden te Dort 81 Ootob. 1725 zijn huisvr. ald. mede 
28 Aprfl 1746. 

Abraham Bolandus Danz. gehuwt met Anna Maria 
Bolandus, dogter van den predikant van Hulst op 14 Aug. 
1746 te Dort waarvan 

Daniel Wilhelmus, genoemt naar beide vader, geb. 6 

Octob. 1747, overl. 19 Oct. 1747. 
Gatharina 15 Sept. 1748. 
Daniel Wilhelmus 14 Julij 1750. 
Anthony Steijaart 20 Mai 1752, overl. 1752. 
^jn huisvrouw Anna Maria Bolandus overleden 18 Julij 
1752 begraven te Dort. 

Gk>vert Bolandus Danz. getr. 17 Febr. 1760 met Jufvr. 
Adriana Elisabeth VoUevens,. dogter van dHr. Johaimes 
Tollevens, in leven vroedschap van ^sHage en voornaam 
portraitschilder aldaar waarvan 

Anthonie geb. 7 Junii 1761, obiit 25 Maart 1768. 
Adriana Elisabeth 9 Julij 1762. 
Hij 18 overled. Mei 1764 en zijn vrouw 1775. 
Jacobus Bolandus Danz. getr. 21 April 1748teHeusden 
met Johanna Beatrix Danuisse dogter van den Hr. Jan 
Tz. Dannisse, Major de la Place en van Catharina Elisabeth 
Cattepoel waarvan 

Daniel gebor. 22 Jan. 1749, gedoopt te Yenlo. 
Jan Prancois 18 Pebr. 1752 aldaar, obiit. 
Anthonia Catharina geb. te Hellevoetsluis 26 Nov. 1753. 
een doode Zoon 15 Nov. 1756. 
Jan Francois geb. 7 Aug 1759, obiit 26 Junij 1764. 
Joh. Beatrix Dannisse overled. 17 Nov. 1774 begr. in 
de kerk van Hellevoetsluis. 

Danid jongste zoon van Daidel Bolandus en Anthonie 
Steijaart getrouwd met Clara v. IJzendoom 28 Julij 1749. 
Zn was een dogter (eenige) van den Hr. Gomelis van 
IJzendoom, oapitein van de burgerij binnen den Briell en 
van Jufvr. Ghristina Bilderbeecq. Deze Daniel stierf zonder 
kinderen 15 Octob. 1761 en zijn wed' hertrouwt met Ds. 
Johannes Panneboeter te Maastrigt en weder trouwde na 
A&k dood van Panneboeter met Prof. Willem Albert Bachiene 
aldaar (woont te Amsterdam). 

De kinderen van Daniel Bolandus en Elisabeth Stijns. 
Deze Daniel was een zoon van Thomas Dolegius Danzoon 
waarvan 

Johanna geb. 4 Aug. 1756, obiit 26 Maart 1761. 

Geertje 9 Oct. 1757. 

Thomas Dol^us 5 Maart 1761, obiit 26 Maart 1764. 

Jan geb. 29 Jan. 1764. 

Johanna geb. Nov. 1766. Wapen van Daniel Bolandus is een Boeland op een Goud 
veld en een draak boven H Hooft, 
de vier Qnartieren zijn: 

Bolandus. 
van Wesel. 
V. Helsdingen, 
de Vries. 
Het wapen van de kinderen van Daniel Bolandus en 
Anthonia Steijaart is als boven behalve de Quartieren die zijn : 
Bolandus, vader. 
Steijaart, moeder. 

van Wesel, grootmoeder van vaderszijde, 
van Helsdingen, grootmoeder van moederszijde. 

J. D. M. DB Elukx. Het voeren Van geslachtwapens. 

In de IS® en 14® eeuw waren de zegels der edelen zeer 
onderscheiden van die der onedelen, aangezien de eerst- 
genoemden daar op hun wapenschild voerden omringd met 
Gothische ornamenten, zooals o. a. blijkt uit het zegel van 
ridder Simon van Haerlem, van A^. 1261 (1); terwijl die 
der onedelen slechts in een cirkel een letter of een teeken 
van hun beroep of ambacht vertoonden (2). 

In Frankrijk bleef dit belangrijk onderscheid bestaan tot 
in het jaar 1371 , toen Koning Karel de Y® (uit het huis 
van Yalois), bij de veredeling van de Farijzenaars, hun allen 
toestond wapens te voeren, welk gebruik langzamerhand 
door de aanzienlijken van andere steden werd nagevolgd (3). 

Het blijkt dat 44 jaren later de regeering hier te lande 
het noodig oordeelde iets ten aanzien van het voeren van 
geslachtwapens te bepalen of te beslissen, vermits volgens 
een brief van Graaf Willem de IV® (uit het huis van Beyeren), 
gegeven den 24 Maart 1415, alle welgeborenen in Holland 
hunne geslachtwapens openlijk mochten voeren , namelijk : 
^gebruiken en voeren naar getooonée en sede van aUeti edelen 
ff en welgehooren mannen' (4). 

In verband met het vorenstaande mag als zeker worden 
aangenomen, dat hij, die als ridder of edelman, of in welke 
qualiteit ook, lans en zwaard hanteerde, zal voorzien geweest 
zijn van een schild, waarop een of ander herkennings- 
teeken of symbool, aan hem of zijn geslacht alleen eigen, 
zichtbaar was, en tevens bij een harnas een helm met een 
helmteek en, of cimier, zal hebben gedragen. Dat cimier 
moest volgeus den vasten regel zoo mogelijk altijd bestaan 
uit een voorwerp genomen uit het schild, zoodat hij die 
een leeuw of bisans in zijn schild voerde, ook een leeuw 
of een bisan tot cimier had (5). Diens nakomelingen, erf- 
genamen van zijn naam en wapen, mogen zich zonder 
twijfel op dien grond gerechtigd achten, tegenwoordig op hun 
cachet, of waarop ook, hun wapen te doen afbeelden met 
een helm, helmteeken en lambrequins of helmdekken. Een 
zoodanig getimbreerd geslachtwapen komt hun wettig toe, 
en het recht om het te voeren kan op geen enkelen grond 
hun worden betwist. 

Voeren de zooevenbedoelde afstammelingen thans geen. (1) AilsebeeU in de BesehryyiDg Tan UMrlem door Dt. 8. Ampiing. 

(2) de Lange van W^ngaerden. Oesohiedenit der Heeren en bctehrijving 
der stad Tan der Oonde I. bl. 606. IL bL 84, t42. 

(8) Idem. I. bl. 600, 607. 

(4) van Loon. Alonde regering Tan HoUand, V. bL 861. 
(6) M. de Volson de la Colombière, La Scienee Héroiqne, Paris, 1644. 
bL 488. — 76 — ftdellijken titel, dan zullen zij zich zoo noodig kunnen 
troosten met de gedachte, dat volgens Edward Walford 
het voeren van wapens, niet van titels, althans in Engeland 
altijd is beschouwd als het onderscheidend kenmerk van 
den echten adel. Deze schrijver zegt: A have called my 
isfbook a Manuel etc. and have accordingly arranged both 
/srthese orders under a single alphabeth because I remem- 
i^ber the words of Jaraes I, that the King, though he can 
#make a noble, cannot make a gentleman, and because 
irthe hearing of arms, not of titles, has ever been considered 
>/as the distinctive mark ot true noblesse" (6). 

De afbeelding van een dusdanig echt adellijk wapen is 
evenwel altijd eene herinnering aan de schaduwzijde van 
den ouden tijd , in welke het leven van een mensch en 
bovenal dat der toenmalige onedelen op weinig waarde 
werd geschat, en het gruwelijk bloedvergieten , waarop het 
roode veld van menig wapen zinspeelt, of waaraan het , beter 
gezegd, zijn aanzijn is verschuldigd, aan de orde van den 
dag was. 

Dien tijd behoeft men waarlijk niet terug te wenschen. 
Want d' oorlogh is en blijft toch in sich selven quaad. 
Schoon dat men vestiogen verwint en legers slaat, 
Soo bljjft dit 8eeker, dat ik nooit den oorlogh kenden, 
Als voor een jammerpoel van rampen en elenden; 
Een kerk, daar Venus, Mars en Bacchus word ge-eerd; 
Een felle kanker, die 't gemeenebest verteerd; 
Een schadelijke pest; een geessel van de sonden; 
Een rechte moordtrompet , om grauwlen te verkonden; 
Vervloekt door duisenden gemaakte weeuw en wees; 
Een wreedaarts rechte wens en aller vroomen vrees; 
Een haatster van de deugd ; een queekschool der tierannen, 
Daar alle reedl^jkheid gehaat is en verbannen, 
De dochter van de wraak; de moeder van elend, 
Die al wat heiligh is verbreekt en scheurt en schent (7). 
Om nu op de wapens terug te komen meen ik te mogen 
betoogen, dat het geheel anders is gesteld met de nako- 
melingen de père en Jile van hem , die zijn neus nooit in 
een helm heeft gestoken, omdat hij, toen die werd gedragen 
zich daarvan niet mocht bedienen, en buiten het denk- 
beeldig harnas der onverschilligheid, bijaldien men toen 
daaraan reeds heeft gedacht, geen ander harnas mocht aan- 
trekken. Deze personen, hoe achtingswaardig ze ook mogen 
zijn, hebben m. i. geen recht boven hun nooit als schild 
gebezigd wapenschild , waarin hun zoogenaamd familie- 
wapen gezien wordt, helm of helmteeken te voeren. Zij 
zullen toch niet in ernst kunnen beweren , dat hun voorzaat 
of stamvader een helm heeft gedragen. Op dien grond 
moet onderwerpelijk eene afbeelding van den denkbeeldigen 
helm boven een groot aantal wapens , als eene aanmatiging 
beschouwd, of eene fictie genoemd worden, en als zoo- 
danig volgens mijn gevoelen worden afgekeurd. 

Naar streng recht zou op geschiedkundigen grond boven 
het familiemerk van de laatstbedoelden niets moeten gezien 
worden, of, zoo ze in het bezit zijn gekomen van een 
adellijken titel, alleen de kroon voor dien titel bepaald , 
namelijk een met 5^ 7 of 9 paarlen. 

Dat onze voorouders in de l« helft der 17® eeuw over 
deze quaestie ook zoo hebben gedacht, getuigt de afbeel- 
ding van het wapen van een onzer meest beioemde zee- (6) Edward Walford. The coonty femiliea or manuel of the titled and 
nntiüed aristocracy of Great-Britain and Irelaud. £d. 1865. Mr. R. Baron 
Tan Brengel I)onKlaa« Over het Adelsregt in de Nederlanden, 's Graven- 
hage, 1867, bl. 81 en 185. 

(7) Jan van G^sen. Meriair, deej I^> aangehaald door L. Smids in t^ne 
Üipblemata Heroiea of de ^tdmiuÉitt Sinnebeelden der 86 Graaven van 
Holland. leydcn, 17U. W. 55. ^^^^ helden, den luitenant- admiraal van Holland, Fieter Pietersz.. 
Hejn, geboren te Delfshaven van zeer geringe &müie, en 
gesneuveld voor Ostende in een gevecht tegen twee roof- 
schepen der Duinicerkers op 18 Juni 1629 in den ouderdom 
van 51 jaren, 6 maanden en 2^ dagen. 

Op zijn praalgraf van wit en zwart marmer in de onde 
kerk te Delft is namelijk boven zijn ovaal wapenschild, 
waarin een vogel (piet) gezeten op een heining, alles zwart op 
goud, helm noch kroon te bespeuren (8). 

De spreuk van dezen Nederlandschen Jason was; wAr^ 
genium auro^ utrumque viritUi cedÜ,'*'' 

Menig vredelievend uithangbord van eene brouwerij» 
eene herberg of een winkel , zal in de 16« en 17® eeuw 
in een oorlogzuchtig wapenschild zijn gemetamorphoseerd^ 
waarboven dan een gevoerde, getraliede en gesierde ridder- 
helm , geplaatst en face of en profil, en met een cimier, 
zoo fraai paste; terwijl de eigenaar zich sedert noemde de 
Haan, van der Helm of Hooft, in stede van in den Haan, 
in den Helm of in 't Hooft, en de wijnkooper een drietal 
flesschen, zooals vermoedelijk de stamvader van het geslacht 
Reynst zal hebben gedaan, voor een wapen aannam. 

Als bewijs van het zooeven aangevoerde over naams- 
verandering kan worden medegedeeld, dat volgens over- 
levering het aanzienlijk geslacht Hooft, te Amsterdam 
burgemeesterlijk geworden in 1588 (9), en dat afstamt ran 
Willem Hooft, grootschipper te Zaandam, naam en wapen 
aan een uithangteeken zou hebben ontleend ; dat Dierick 
Hermansz. in den Haen, van Delft, bij sententie van den 
Hertog van Alba, dd. Antwerpen 8 October 1568, gebannwi 
(10), later wordt vermeld gevonden als Dirk Harmansz. de 
Haan, uit de Kempe, brouwer in het anker te Delft Ao. 
1572 en daarna in 1574 veertig-raad aldaar. Hij voerde 
een haan rood op goud ; en dat de zoon van Jan of Jan 
Jacobsz. in den Helm , in 1566 lakenkooper te Delft en 
13 Nov. 1573 regent van het nieuwe gasthuis aldaar, ge- 
naamd Jacob, eene enkele maal als Helm, maar overigens 
steeds met den naam van den Helm op de regeeringslijsten 
der stad Delft voorkomt, namelijk in 1596 als veertig-raad, 
in 1608—1613, 1615—1618 en 1620 als schepen, en 
1621 en 1622 als weesmeester aldaar. Hij stierf 7 Juli 
1626. Hij voerde in goud een beurtelings gekanteelde 
zwarte dwarsbalk vergezeld van drie halve roode rozen, 
2 en 1 (11). 

Te 's-Gravenhage was in de 14e eeuw een «rherberghe 
den Helm// waarin ten tijde van Hertog Albrecht van 
Beyeren twee vreemde edellieden Maschart Kamsel en Staal 
voor reVening van dien Hertog acht dagen logeerden; 
terwijl er aldaar nog in hot jaar 1800 een huis met dien 
naam in het Noordeinde aanwezig was, bekend gewordöi 
in onze vaderlandsche historie doordien de gewezen secre- 
taris van het dorp Bleiswijk , Adriaan Adriaansz. van Dijck , (8) van Bleysw^ck. Beschrgving van Delft, bl. 180 en 804. 

(9) Heraldieke Bibliotheek, 1878. bl. 211. Ook raadplege men omtrent 
dit geslacht : Jos. A. Alberdingk Thym en A. A. Yoratermaa van Oyen. 
Het geslacht Hooft. Amsterdam. 1881. 

(10) Marcus. Senten tien van den Hertog van Alba» Amsterdam 1785, 
bl. 144. 

Op 1 Maart 1889 was onder beheer van de Weeskamer der stad Delft 
de boedel van den Heer Dirk Hermanss. de Haen (vermoedelgk kleinioon 
van den bovengenoemde) te Delft overleden. Uit de vrnchten van dien boedel, 
bedragende / 82000 2^ o/"o werkelgke schold , ƒ 51000 nitgestelde dita 
met kansbiljetten en ƒ 1430,86^ contante penningen, worden aan de vrienden 
van vaders en moederszijde van den erflater, ingevolge notarieel testament 
van den 18 December 1687, jaarlijks legaten nitgekeerd. (Zie iU K$i^ 
Siaatteourant van 5 Jnli 1889, N<>. 167). 

(11) Wapenkaart van de 40 raden der stad Delft, 77 — zicb in 1623 aldaar ophield y toen bij een aanslag op het 
leven van den stadhouder Prins Maurits had beraamd (12). 

Ook was er te Maastricht een voornaam logement ^de 
Helm/', waarin op 26 Mei 1751 de Pransche luitenant- 
generaal Louis de la Marck met echtgenoot zijn intrek 
nam (13). 

Onbekendheid met de beteek enis van eene adellijke 
vlucht kan menigeen hebben verlokt en verleid die boven 
een helm te doen plaatsen, en dan nog veelal met de on- 
handigheid er bij daar geen cimier aan toe te voegen, 
waardoor dan b. v. een gewezen pluimgraaf of poelier , tot 
zijn groot plezier , voor een afstammeling van een vesting- 
bestormer uit den ouden riddertijd (14) is aangezien kun- 
nen worden. 

Het hiervoren aangevoerde toont m. i. voldoende aan, 
hoe weinig grond er voor de meening kan bestaan, dat bij 
alle denkbare geslachtwapens helmen en helmteekens be- 
hooren , en dat ondoordacht of onoordeelkundig mag 
heeten de eisch, dat die bijgevolg ook voor wapens aan 
uithangborden, gevelsteenen en beroepsmerken ontleend, 
opgespoord moeten worden. 

Hoe het mogelijk is geweest om aan vrouwen ovale 
wapenschilden toe te kennen, is mij nog een raadsel. Als 
persoonlijk wapen voor Jeanne d^ Are of Kenau Hasselaer 
zou er alleen grond voor hebben bestaan. . 

{Wordt vervolgd). 

M A. VAN Bheo£ van dsr Kloot. Afichrift van een leenbiief met transfix berustende op 

den bnize Torden, toebeboorende aan den Heer 

P. A baron van der Boreh van Torden. 

Wij Wolter hi tho Voerst ende tho Keppel Betugen 
mid dessen openë Breve vur uns unse Ervende ende na- 
comelinghe, dat wj dat hues tho Toerden de molen dat 
molenblick de cotersgarden en rikelanderberch mid allen 
eren tbobehoiringhe tho Zutphensschen rechte solen belene 
Jacob van Hacvoerde oSte sinê Ervenden en anders 
nij mande, nae dode Bemdes van Toerdenn 

Ok so ensolê wy Wolter vurss , unse Ervende offle 
nacomelinghe dit vurss* gued nyet veranderzaten , dat et 
Jacob vurss ofite sinen Ervenden moghe tho hinder comen. 
Al Argelyst uitgesproken des thogetughe der waerheid 
hebbe wy Wolter vurss" unse segel an dessen Breeff doen 
hanghen. 

Gegheven in den Jaren unses hen dusent drehundert 
siven eude tachtentich des naesten dages na nyenjaers 
daghe. 

Perkamenten brief geheel ongeschonden en duidelijk 
geschreven , met één uithangend zegel ; zijnde alleen een 
schild met de kepers van van Voerst. 

Door dezen brief zijn onder in den dubbel genomen 
rand heengestoken drie perkamenten strooken, waarvan 
de drie zegels , behoorende bij den navolgenden perkamenten 
brief, luidende aldus: 

i^Wij Elysabeth van Voirst abdisse der Werltlicher 
kircke toe Vreden, Otto van Asperen, Bitter und vrou 
Johanna van Asperen wiÜiche wijff heren Ottê voir- 
scr Bekennê in desen trasfixe doir desen bryff ge- (12) Mr. H. van Wyn. Historische ayondstonden. Amsterdftin 1800. II, 
bl. 56, 57 en van der Aa. 
(18) Maasgouw. Ile jaargang 1880, bl. 276a. 
(14) de Lange van Wyngaerden, L c. bl. 820, 821 en 606. steken voir ons ende voir onse Erve dat wij gheloeft 
hebben en ghelove Jacob van Hacforde en siné 
Erve toe belene dat hues toe Vurden die molen dat 
molenblick die cotersgarden en Rikelanderberch mit al 
ore toebehoerë toe Zutphenssche rechten en anders ny- 
meêde na doede Beemdes van Vurden. 

Oych soe en soele wij off onse Erve dat voirschre 
guet niet verandersatê dattet Jacob voirs off sinê Erve 
toe hinder moghe comê in alder maten als dese bryfi 
begrepen heeft daer dit trafix doir gesteken is. 

In orconde des soe hebbe wy Elysabeth van Voirst, 
Ott van Asperen Bitter und vrou Johaii van Aspere 
voirsc onse seghele an desen brijf doen hanghê. 

Ghegevë in den Jaren ons here duesët vijrhondet en 
een des neesten Donredags na Sinte Bartholomei dage 
apli. 

Op de drie hierboven reeds genoemde zegels komen voor 
de wapens van: 

1**. van Voerst, drie kepers. 

2^. van Wassenaer, drie wassenaars. 

3**. Het schild gedeeld; l^ Wassenaar, 2^ Voerst. 

Vorden. Mr. D. Enqelbbets. AaDvaUiogren op het „g^eslacht de Roack". 

Maandblad N^ 3 (bl. 11—15). 

In het begraafregister van VGravenhage staat : //begraven 
9 Sept. 1720 Mr. Johan Antony de Rouck.// 

Bij gemis eener nadere bepaling kan ik niet beslissen 
wie hij is; hy kan zoowel de zoon zijn van Mr. Lamber- 
tus (A.) als van diens broeder Hieronimus (C); de eerste 
Johannes Antonie werd ged. 10 Nov. 1655, de tweede 1 Juli 
1659. Beiden waren in 1720 in de zestig jaren oud. 

In het trouwregister te Heusden staat: /yOndtr. 27 Sept., 
geh. 11 Oct. 1676 Gerardus Noest j. m. med. doctor en 
schepen dezer Gemeente met Gatharina de Bouck, j. d. 
van Bergen op Zoom.^r 

"Vermoedelijk is zij F., geb. 21 Nov. 1641; om de 
Gatharina Thomasd^., geb. 27 Maart 1624, te zijn, is zij 
wel wat oud; toch zou het nog kunnen, zoodat ^rbepaald 
beslissen^ gevaarlijk is. 

In dat zelfde trouwregister staat nog: ^rOndtr. llAug., 
geh op attestatie 1 Sept. 1680, Adriaan van Adrichem 
wed'. Maria Motten , penningmeester ter griffie van den 
Hoogenraad te VGravenhage met Sara de Eouck j. d. 
won. hier if 

Alhoewel er niet bij staat w^r geboren , twijfel ik niet 
of zij is eene der twee nichten Sara de Rouck (3 of B), 
geboren te Bergen op Zoom. 

De moeilijkheid, wie der twee nichten tot vrouw kan 
gegeven worden, aan Bastiaan Lieferinck of aan Adriaan 
van Adrichem , is met het vinden dezer aanteekening nog 
niet uit den weg geruimd ; latere ontdekking moet zulks 
ophelderen. 

Het doopregister der gemeente Rijswijk meldt: 5 Juni 
1667 den doop van Robbert, zoon van Hieronymus de 
Roeck (sic) en van Anna Comdia van der Mast. — Doop- 
getuigen waren Robbert de Roeck (D) en OlivieraFrangoise 
van der Mast. 

Te Delft woonde in de XVI eeuw reeds een lid dei 
familie de Rouck. 

'k Vond in het trouwregister : 14 Sept. 1594 geh. Jan — 78 de Bouck van Yperen, wedr. , wonende in de Kruisstraat* 
alhier, in St. Ursnla Convent met Jacoba Tibault j.d. van 
Yperen. 

Deze zal met ons geslacht niets gemeens hebben dan den 
naam, dien men in geheel Vlaanderen door vindt, zoo 
wel in groote plaatsen als in de geringste dorpen en 
buurten. 

Hier dient nog gemeld, dat het Ministerie van Justitie 
op de Oranje-Nassau tentoonstelling onder n**. 3728 heeft 
ingezonden , een handschrift in folio met vele gekleurde 
wapens, vervaardigd door Thomas de Bouck en G. van 
Stapele 1698, getiteld: >r Memoriaal der namen, wapens en 
kwartieren der Gouverneurs van Bergen op Zoom^y. ''ê'Qravmhage. Fbsd. Galand. Noi^maals over Naamsveranderingen. 

Het eindverslag der Gommissie van Bapporteurs uit de 
1« Kamer over het sedert aangenomen ontwerp van wet 
tot onteigening ten behoeve van een' locaalspoorweg van 
Winterswijk naar Zevenaar luidde aldus: 

^Onverdeeld was in de afdeelingen de fnstemming waarmede 
men had kennis genomen van de beslissing der andere 
Kamer om in onze wetten de spelling van de eigennamen 
der gemeenten onveranderd te handhaven, gelijk zij sedert 
1815 in onze organieke en andere wetten voorkomt.'* 

Vastgesteld S Deo. 1883. 

BI Bruutn , 

DB SiTTKB, 

Thoopt , 

VAN Naamsn van Eimnss. 

In de zitting der Tweede Kamer van 7 December jl. , 
toen Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1884 (Departe- 
ment van Binnenlandsche Zaken) behandeld werd, stond 
de minister van binnenlandsche zaken op en bracht eene 
wijziging in dat Hoofdstuk , bij de afdeelingen , die 
het bestuur der provinciën betroffen. Twee van die 
afdeelingen droegen de opschriften Overijsel en Drente . De 
minister verklaarde van regeeringswege dat deze twee namen 
met seexi th moesten geschreven worden, gelijk de Grondwet 
die heeft en veranderde ze dus weder in Ovmjeeel en 
Drenthe^ zoo als van ouds. fiebooiten, haweltjken en steri^^evallen in adeliyke- 

en aanzienlijke {geslachten. 

SSPTEMBEB 1883. 

GEBOOBTEN. 

1. Petronella Antonia, dochter van Willem Adrianus 

Cambier en van Agnes Glarisse Nierstrasz, te VGra* 

venhage. 
1. Frcderik Wilhelm Comelis, zoon van Petrus Lede- 

boer en van Janna Gatharina van den Bout, te 

Aalsmeer. 
a. N., dochter van Jhr. Jilr. Tloris Willem van Styrum 

en van A. van tiejst *^ Haarlem. 2. N., zoon van Jhr. A. M. van der Does de Bije en 

van M. D. J. Boddaert, te Arnhem. 
2. N., dochter van M. G. Hennequin en van C. J. Q. 

Ooets de Bosson, te Amsterdam. 
8. N., zoon van K. G van der Mandde en van M. G. 

Hartevdt, te Haarlem. 
4. N. , zoon van Jhr. D. W. van Andringa de Kempenaer 

en van E. M. de Bruyn, te Zutphen, 

4. Pieter Vincent, zoon van Jan Marius van Stein Gallen- 
fels en van Suzanna Geertruida Bookmaaker, te Maastricht 

. . . N. , zoon van Alexander James baron van Geen en 
van Marie Haremaker, te Maastricht. 

5. N. , zoon van N. L. Burman Eyck tot Zuylichem en 
van Jonkv. G. Bei^, Huize Bustenhoven te Maartensdijk. 

5. N. , zoon van A. Ledeboer en van Auguste Harting, 
te Enschedé. 

6. N. , dochter van Jhr. W. H. de Beaufort en van B. 
L. E. van Sminia , Huize Leeuwenburgh te Driebergen. 

7. Elisabeth, dochter van Lodewijk .^Egidius Walaardt 
Sacré en van Elisabeth van Assendelft de Goningh| 
te 's-Gravenhage. 

8. N. , zoon van Jhr. B. Ph. de Beaufort en van A. H. C. 
van Eek, Huize Mariendaal bij Arnhem. 

8. Adèle, dochter van Jan van Stralen en van Adèle de 
Tremery, te 's-Gravenhage. 

9. N. , zoon van A van VoUenhoven Jr. en van J. M. 
Bombach, te Botterdam. 

10. Johan, zoon van H. J. Ebbenhorst Tengbergen en van 

S. M. Gerlings, te Hoorn. 
10. N., zoon van Louis D. Boissevain en van Comelia J. 

S. Feltkamp, te Amsterdam. 
12. Emma Doetje, dochter van Mr, Jurjen Nanninga 

üitterdijk en van Nathalie Henriette Adolphine Betel, 

te Kampen. 
18. N., dochter van W. J, H. de Heus em van Geertruida 

Adolphina Henriette Hermanna Putman Gramer, Villa 

Lusthof te Zeist. 
14. Theodor Jacob Willem, zoon van Theodor Emanoel 

lm Hof en van Josephine Emestine Glementine van 

Oordt, te 's-Gravenhage. 
16. Marie Gharlotte , dochter van Jhr. Theodor Engelbert de 

Brauw en van Gatharina Quirina Twiss, te 's-Gravenhage. 

16. Josephus Jacobus Antonius Maria, zoon van Lodewijk 
Theodorus Josephus Maria Meylink en van Maria Garo- 
lina Leopoldina Gomelia van der Kun, te 's*Gravenhage. 

17. Aletta Maria , dochter van Mr. Hendrik Zillesen en 
van Louise Gatherine Elisabeth von Hemert, te VGra- 
venhage. 

18. N. , zoon van Jacob Boeters van Lennep en van Gatha- 
rina Ghristina Johanna Hermina de Vries, te Apeldoorn. 

20. N , dochter van Mr. Joachim Perdinand de Beaufort 
en van Jonkv. Anna Maria Emestine Louise Huyde- 
coper. Huize Molenbosch te Zeist. 

20. N., zoon van J. J. Bahusen en van J. A. Jaokson, 
te Utrecht. 

20. N., zoon van Pran^ois Stoop en van AnnaPangman, 
te Dordrecht. 

20. N. , zoon van A. C. L. L. Spruyt en van Anna Ghar- 
lotte Beiniera Henrietta barones van Heeckeren, te 
Gapelle (Langstraat). 

20. N , zoon van Jean Joseph Marie Ghabot en van Maria 
Ledeboer, te Kralingen. 

2S. N., dochter van Mr. Garl Eduard Havelaar en Maria 
Gatharina Amoldina Swaving, te Botterdam. 
— 79 24. N«9 zoon van Jhr. Willem Leonard van Spengler en 
van Henrietta Johanna van Lidth de Jende, te Ambem. 

2é. N. , dochter van W. F. Nering fiögel en van A. P. 

A. C IJssel de Schepper, te Deventer. 
24f» N. 9 dochter van Willem Hendrik van Oordt en van 

Johanna Frederica Ledeboer, te Rotterdam. 

25. N. , zoon van Charles de Boy van Znidewijn en van 
M, C. van Beekhoven^ te Leur. 

26. N. , zoon (overleden kort na de geboorte) van A. C. 
J. A. van Wageningen en van A. J. Kisselins, te 
Dordrecht. 

26. Hnbertas Panlos, zoon van Mr. Hendrik baron van 

Tnyll van Serooskerken en van Amoudina Hoevenaar, 

te VGravenhage. 
26. Willem , zoon van Bobert Macalaster Loup en van Jo« 

hanna Lonisa van der Leenw, tu VGravenhage. 
26, Catharina , dochter van Mr. Christiaan Hendrik van 

Menrs en van Sophie Henriette Cabell , te Haarlem. 
29. N» , zoon van 6. Buisman Jr. en van Elisabeth Maria 

Albertine Yriesendorp , te Uelft. 

HUWELIJKEN. 6. Johan Frederik Lodewijk Blankenberg, met Emilie 

Constance Saritigar, dochter van Prof. Dr. P. H. 

Soringar en van P. O. J. van Baerlci. te Amsterdam. 

6. Jhr. A. P. H. J. MoUems met Jonkv. J. C. W. 

van Loon , te Amsterdam. 
6. Wilhelm Nicolaas Stratingh met Lammetje Catharina 
Braakenburg, geb. te Amsterdam 17 Jan. 1861, 
dochter van Jacobus Nicolaas en van Gertnrida Ne- 
deiioff, te Haarlem. 

1S« Johan Christiaan Hendrik Hngh Mackay, geb. te 
Helder , o£Bcier van gezondheid 2« klasse bn de K. 
N. Marine : zoon van Hagh en van Johanna Uhristina 
Hendrika Chappuisi , met Wilhelmine Johanna Com- 
mijs , geb. te ^s Gravenhage 22 Oct. 1860 , dochter 
van Pieter en van Maria Looise J nnetje Chappaisi , 
te VGravenhage. 

. . . Jhr. Antonie Willem Bowier, oud 44 jaar, met 
Wilhelroina Co'nstantina Theodora van Eys , te Hensden. 

14. Mr. Lindor Serrurier, geb. te Dordrecht, ond 36 
jaar , directeur van het Uijks Ethnographisch museum, 
te Leiden, zoon van Daniel en van Catharina Elisa- 
beth Wilhelmina Cuperus , weduwnaar van Martina 
Comelia Lindo, met Madalon Sophie Elisabeth ten 
Kate , geb te Amsterdam 9 Juli 1862 , dochter van 
Herman Frederik Carel en van Madeion Sophie Elisabeth 
Thooft, te 's-tiravenhage. 

20. Jan Budolf Tutein Nolthenius J.H.z. met Maria 
Augusta Cordes, te Amsterdam. 

20. Karel Frederik Westerouen van Meeteren , zoon van 
Bemard Theodoor Anne en van Hermina Maria Jacoba 
Insinger, met Anna Maria van Waning, te Oudere 
kerk aan den IJssel. 

20. Jacob Frederik Klinkhamer, met Margaretha Elisabeth 
Bosscha , dochter van Prof. Dr. J. Bosscha , te Delft. 

27. Jhr. Quirinus C. J. van Andringa de Kempenaer. 
zoon van Jhr. Julius Burmania en van Jonkv. Aletta 
Catharina Alberda van Ekenstein, met Jonkv. A. W. 
van Andringa de Kempenaer, dochter van Jhr. Mr. 
Tjaard Ajine Marias Albert en van Amalia Gerardina 
de Schepper, te Leeawarden. STERFGEVALLEN, 

1. Jacoba Theodora van Bdemsdijk « geb. te Arnhem, oud 
82 jaar , dochter van Gerrit en van Jacoba Theodora 
van Leeuwen, en weduwe van Daniel Jan Steyn 
Parvë, te 's-Gravenhage. 

2. Jean Comeille Elie van den Bergh, oud 76 jaar, te 

Londen. 
S. Comelis Suermondt Jr., geb. te Rotterdam 18 Mei 
1815 , zoon van Comelis en van Hillegonda Snellen, 
gehuwd met Elisabeth van Hoboken, te VGravenhage. 

8. Johan Marcus Baart de la Faillci geb. te Groningen 
21 Mei 1883 , zoon van Mr. Bobert Daniel en van 
Jonkv. Antie Hoitenga Speelman , te Groningen. 

3. Mr. Carel Hendrik Johan Willem Bink S.z, oud 30 
jaar, president van den landraad, te Malang. 

4. Catharina Lydia Schellink , geb. te Rotterdam 8 Febr. 
1826 , dochter van Wouter Jan en van Diena Pe- 
tronella de Voogd , gehuwd te Rotterdam in 1850 
met Comelis van Bossem , zoon van Petrus en van 
Sara Schadee , te Rotterdam. 

4. Jacoba Comelia Amoudina barones v. Zuylen v. Nijevelt, 
geb. te Dordrecht 2 Nov. 1814, dochter van baron, 
Amout en van Jonkv. Maria Repelaer , weduwe .van 
Jacob Comelis Paulus graaf van Hogendorp, te 
VGravenhage. 

5. Wilhelmine Comelia Quirina van den Brandeler, geb. 
te 's-Gravenhage 8 Nov. 1882 , dochter van Looii 
Christiaan en van Christina Petronella. Greve , te 
VGravenhage. 

6. Catharina Maria Boonen , geb. te Dordrecht , aldaar 
gehuwd 8 Nov. 1882 met Mr. Adriaan Comelis Crena 
de Jongh , zoon van Samuel en van Catharina Maria 
Vos, te Dordrecht 

7. Engel Pieter de Monchy , geb. te Rotterdam 17 Juli 
1793 , kommandeur der orde van den Nederlandschen 
Leeuw , groot-officier der orde van de Eikenkroon , 
oud-president der Nederlandsche Handelmaatschappij , 
oud-lid van de Tweede Elamer der Staten-Generaai , 
zoon van Michael Marinus en van Maria Huisinga 
Dekker, gehuwd te Rotterdam 6 Aug. 1817 met 
Maria Johanna Mees, geb. te Rotterdam 80 Oct. 1796 
en aldaar overleden 27 April 1867 , dochter -van 
Adriaan en van Catharina Elisabeth van Oordt, te 
Amsterdam. 

9. Mr. Herman Hendrik baron Böell, geb. te "s-Gra- 
venhage 11 Dec. 1806, kommandeur der orde van 
den Nederlandschen Leeuw , grootkmis der orde van 
de Eikenkroon , griffier der Staten van Noordholland, 
daarna commissaris des Konings in Utrecht 1858 — 60 
en in Noordholland 1860 — 79, curator der rijks- 
universiteit te Utrecht , zoon van Mr. Willem Frederik 
en van Sara -Johanna des H. R. Rijks barones Hop; 
gehuwd lo te Amsterdam 5 Mei 1835 met Elisabeth 
van de Poll, geb. te Amsterdam 4 Maart 1808, st. 
te Haarlem 15 Jan. 1862, dochter van Mr. Prederik 
en van Elisabeth van Yollenhoven ; gehuwd i^ te 
Utrecht Sept. 1865 met Jacoba Elisabeth van de 
Poll, geb. te Amsterdam 11 Pebr. 1807, st te 
Baam 28 Aug. 1882 , zuster zijner eerste vrouw en 
weduwe van Jhr. Jacob Hartsen , te Amsterdam. 

9. M. E. van Lidth de Jende , oud 67 jaar , ontvanger 
der registratie en domeinen te Utrecht, gehuwd met 
M. E. de Boo, te Utrecht. 80 9. Mr. Jan Garel Ferdinand baron d'Anlnis de Boarooill, t 
geb. op den Huize Bijma bij Oldekei^L in Groningen 
29 JnU 1811f kommandeur der orde van den Neder* 
landschen Leeuw , versierd met het Metalen Kruis , 
oud-Iid der provinciale staten van Groningen , oud- 
burgemeester van Hoogkerk, oud-<procureur-generaal 
bij het gerechtshof ie 's-Hertogenbosch, zoon van baron 
Mr. Justus Hendrik Ludovicus en van Cathamia Clara 
barones van Inn- en Knipbuisen, gehuwd te Groningen 
25 Mei 1838 met Jonkv. Catharina Johanna Quintus, 
geb. te Groningen 8 Maart 1818, st. aldaar 3 Jan. 
1857, dochter van Jhr. Willem Jan en van Aleida 
Sibilla Sara Wichers, te Velp. 

11. Willem baron van der Borch van Bouwenoort, geb. 
te Zevenbergen 18 Aug. 1882, zoon van baron T. W. 
en van Stephanie Maria Alexandrine van der Meer, 
Huize Boville bij Zevenbergen. 

14. Dr. H. J. Rink Sz, oud 86 jaar, hoogleeraar aan de 
rijksuniversiteit te Groningen, gehuwd met J. J. van 
Meerten, te Groningen. 

17. Lucius Johan Theodorus Broekhoff, geb. te Twello 
8 Jan. 181^, ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw en van die der Eikenkroon, secretaris -generaal 
bij het departement van Marine, weduwnaar 1°. van 
Maria Elisabeth Magdalena Heppener, geb. 24 Oct. 
1829, st. te VGravenhage 7 Febr. 1858, 2*. van 
Henriette Comelia Petronella Mahlstede, geb. 14 April 
1820, st. te VGravenhage 13 Dec. 1882, te 's-Gra- 
venhage. 

18. Jacoba Catharina van Heukelom, oud bijna 74 jaar ; 
weduwe van Mr. Prederik Hendrik van Notten, te 
Amsterdam. 

18. Oustavine Otteline Frederice Sophie barones van Nagell, 
geb. te 's-Gravenhage 13 Aug. 1822, dochter van baron 
Karel Anne Daniël en van Otteline FrederiqueLouise gra- 
vin Bentinck, gehuwd te Neder-Hemert 19 Mei 1842 met 
Willem Johan Comelis ridder Huyssen van Kat- 
tendijke, geb. te 's-Gravenhage 22 Jan. 1816, st. 
ald. 6 Vebr. 1866, kapitein-luitenant ter zee, minister 
van marine, enz., zoon van baron Mr. Johan Willem 
en van zijn eerste vrouw Maria Stephania van Nel- 
leste jn, te Rosendaal (gem. Bheden). 

19. GHUes Pieter de Neve, geb. te Bergen-op-Zoom 30 Dec. 
1823, kommandeur der orde van den Nederlandschen 
Leeuw, ridder der 3e klasse van de Militaire Willemsorde, 
grootkruis der orde van de Eikenkroon , Iuitenant*ge- 
neraal , oud^ kommandant van het Nederlandsch-Indi- 
sche leger, zoon van Adriaan en van Maria Lorentz, 
te Leiden. 

20. H. J. Berghuis, dochter van N. en van H. J. Buarius, 
gehuwd met Jhr. C. M. Janssens, te Batavia. 

21. August Jan Emanuel Diemont geb. te Groningen Juni 
1822, ridder der Militaire Willemsorde en der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, ridder der orde van den 
Witten Olifant van Siam , oud-generaal -majoor van het 
Nederlandsch-Indisch leger, zoon van Jan Jacob en 
van Maria Dina Johanna de Wagner, gehuwd te Padang 
18 Aug. 1858 met Christina Everharda Thieme, st. 
te Velp 21 Juli 1881, dochter van W. J. Thieme 
en van C M. Smalt, te Arnhem. 

21. Dr. Johannes van Vloten, geb. te Kampen 1818, oud- 
hoogleeraar bij het Atheneum te Deventer, zoon van 
Willem, predikant te Ka^jpen, gehuwd met J. E. H. C. 
van Gennep , te Hêarlen^ 22. 28. 
24. 

28. 28. 29 29. 80. Joanna Wilhelmina Frederika barones van Tuyll van 
Serooskerken, geb. te Amersfoort 18 Juli 1842, dochter 
van baron Frederik Christiaan Hendrik en van Jonkv. 
Johanna Ortt, te Hillegom. 

Johanna Wilhelmina Philippina barones van Imhoff, te 
Groningen. 

Johanna Jacoba Wigeri Aberson, oud 27 jaar, dochter 
van Johannes. emeritus predikant te Oosterhout, en van 
Jacoba Sophia Lotsy, te Breda. 
Jhr. Eduard August Otto de Casembroot, geb. te Oud- 
Vossemeer 20 Juni 1813, kommandeur der orde van 
den Nederlandschen Leeuw en van die der Eikenkroon, 
enz , luitenant-generaal, oud-minister van Oorlog en 
adjudant des Konings in buitengewone dienst, zoon van 
Jhr. Samuel Otto en van Wilhelmina de Haan, ge- 
huwd met Magdalena Bueck, geb. te ^s-Gravenhage 
20 Sept. 1826, dochter van Albertus en van Wilhelmina 
van der Straaten, te 's-Gravenhage. 
Johanna Catharina Louisa Isabella van Mulken, dochter 
van den oud-minister van oorlog, Johannes Josephus 
van Mulken, gehuwd met N. J. M. Schelf hout, te 
Medemblik, ontvanger der directe belastingen, enz., te 
's-Gravenhage. 

Mr. Willem Frederik Garel de Eerens, geb. te 's-Gra- 
venhage 2 Sept. 1833, raadsheer in het hoog gerechtshof 
van Nederlanosch Indie, zoon van wielen den gouverneur- 
generaal van Nederlandsch Indie Dominique Jaoques 
de Eerens en van Dorothee Jeanne Hermine de Salve 
de Bruneton, gehuwd te Breda 24 Juli 1857 met 
Jonkv. Elisabeth Comelia Amalia Bamaart, geb. 12 
Oct. 1835, dochter van Jhr. Willem Philip Jan en 
van Helena Christina Gteorgetta Beckers, te Buitenzorg. 
Komelis Junius van Hemert, oud 60 jaar, haven- en 
dokmeester te Amsterdam, gehuwd met J. P. Jollj, te 
Amsterdam. 

Johanna Appolonia Mauritz, oud 72 jaar, dochtervan 
Gerardus en van N. 't Hooft, gehuwd 5 Juni 1844 
met Mattheus A. Bees, zoon van Mattheus Willem 
en van Jacoba van der Does, te Dordrecht. Briefwisseling. J. B. te A. Yan uwe familiebescheiden zal een nuttig 
gebruik worden gemaakt. 

P. J. E. V. L. te A. Uwe zending goed ontvangen. 

Kais. Kon. Verein. ^Adier^ te Weenen. Verplicht ons met 
de zending van uw Monatsblat N°. 28, niet ontvangen. 

E. L. te A. Uwe bijdrage over kerkzegels zal welkom zijn. 

Terein //Koter Loewe^ te Leipzig. Verplicht ons met de 
zending van alles , wat door uwe vereeniging in druk 
wordt uitgegeven. 

Aanvullingen of verbeteringen van artikelen zullen het 
bestuur steeds welkom zijn; de titel en inhoud alsmede 
de lijst van errata zullen verzonden worden met N*^. 12 
of met het 1« nummer van den 2«° jaargang. 

Leden, die een keurigen linnen stempeJband met beweeg- 
baren rug verlangen tegen den prijs van ƒ 1.25, franco 
aan huis, om losse jaargangen te bergen, gelieven daarvan 
ten spoedigste kennis te geven aan den secretaris; bij 
genoegzame deelneming zal die band vervaardigd worden. Oednikt bg GEBR. J. & H. VAN LANGENHUTSEN, te 't-GniTeiiliage. MAANDBLAD Grenealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." bMlnor en wordt alIeeD ua de leden tui 
het genootachap gezonden. BrieTen en 
mededeelüu^n, alsook bgdragen voor het 
Maandblad te lenden aan den lecTetaris 
ran het genootuhap, den Heer A. A. 

VOUCKBMAV vakOiXN, Balülraali9t,tA 

'i-Onrenh^^e. isr-. 13. 's-Grav enhage. 1883. Jhr. Q. K. van den Santfaeavel 
Jlir. A. L. van Schnylenburch Tot leden zQü toeffetreden , de Heereni 

. 's Grsvenhage. 
Hoog Keppel. 

Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan : 
Bedactje Deatachea Adelsblatt , te Berlijn. 
Zeenwsch genootschap der Wetenschappen, te Middelbnrg. 
Triescb genootscbap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 

te Leeuwarden. BotbweAeit, enz., ontvanffoi roor da blbUotheek 
en het «rdd^ 

119. Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldisobeu Gesellschaft 
Adler N". 37. 

K. K. HEULniacBB OisiCLLiOHAn (Aslik* , t« Wecacn. 

150. Ue Portefeuille. Nieuwe Kunst- en lietterbode, V" 
jaargang. N". 37—41. 

Taco B. d* Bub, te Imaterdam. 

151. De Maasgoaw. Orgaan voer Limburgacbe gescliiedenis 
N". SlO— 211. 

BsDACmi .Maaboowt', te Huitricht. 

152. Der Deutsche Herold. Zeitscbrift fiir Hentldik, Sphra- 
gistik and Genealogie. XIV» jaargang, N". 12. 

HniALD. VuKiN iHebqui', te Btrljjn' 
löS. Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde N°. 5 — 6, 

Avo. Sabskn, te HalmoDd. 

154. New Amsterdam Qazette. Tol. I. N". 6. 1»S3. 

Mo». CoiTES, te Neir-TaTk. 

155. Deutsches Adelsblatt Wocbenschrift fiir die Interessen 

de3deatsc}ieaadeIsbeiderConfe3sionen.lIJshrg,N".l-a, 
Paul. Fbhs. ton BoSll, ts B«rl^n. 
158. J. W. te Water. Levensbijzonderheden van Pieter 
Adr.zn. van der Werfl, Z. pi., 1814. 8». 

J. TAN DKK Baak , te Wolbutadijk. 

157, Alflx. von Dachenhausen. C^nealogisches Taschenbuch 
der adeligen Haüser. Wien, 1884. 12°. 

Van den SchrgTci. 

158. LeOhev. de Crollalanza. Almanach Héraldique etDrö- 
l»tiqae. Paris et Pise, 1883. Boy. 8vo. 

Tan dra Sehi^Ter. 160. Ifll, 159. Vel 11 van het tijdschrift «Nederlandsche Heraut», 
waarin Set Wapen dea Koning». 

J. L. KooFMAHB , la Nümegen. 
A. A. Yorstennan van Oyen. De kikvorsch in de 
heraldiek. 

(Overgedrukt uit Slotboom 's Halve Guldens Uitgave 
Eikkerstudiën, N^. l). 

Van den Sehrijver. 
F. Nijboff. Berigt aangaande het oud archief der stad 
Nijm^en. Niet in den handel. 

J. C. TAN DU MUEI-IH. 

162. Algemeen Nederlandsch familieblad , N". 72—84. 

163. Jhr. A. Ljcklama h Nycholt. Jaarboekje van don 
Frieschen adel , in verband tot de ridderschap van 
Friesland. Leeuwarden , 18S3 en 1884. 8°. Ie en £« 
jaai^ng. 

164. N. J. B. baron Schimmelpenninck van der Oye. . 
Qeslachtlijst van de descendenten der broeders en zusters 
van Abraham Dedel en zijue huisvrouw Anna Jacoba 

Qeelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het fonds 
Dedel. Utrecht, 1883. 8». 

Aangekocht. 
YooT het Album , bedoeld in Maandblad N". 6 , zijn 
bijdr^en ontvangen en wel van de leden : W. C. Baert ; 
J. G. de Groot Jamin Jr. en Pierre J. E. van Loon. Wapens op kwartierborden en kwartlerstaten. 

Op verschillende praalgraven, grafmonumenten, zerksteenen 
en in de vorige eeuwen in bijna alle kerken, op zeer 
groote houten borden, vond men meestal behalve het 
wapen van den persoon, die daaronder of in de nabijheid 
begraven is, nog een aantal andere wapenschilden uitge- 
houwen of a%ebeeld, die geslachten aanduiden welke in 
betrekking stonden met den begravene, n.1. die van ziju 
grootouders, overgrootouders, enz , zoowel van vaders als van 
moederszijde. Deze wapens , waarvan het aantal minstens 
vier of zoo er meer zijn, altijd een zekere macht van het 
getal twee bedraagt, noemt men kwartieren, zoodat men 
van iemand sprekende die daar ligt, zegt dat hij daar 
begraven is met zijn wapen en 4 (of 8, 16, enz.) kwar- 
tieren. Als er slechts de twee wapens der ouders staan 
noemt men die evenwel geen kwartieren. 

Toot de kerken , waarin deze wapenborden , hetzij aan — 82 den muur of aan een der pilaren gehangen werden, was 
deze gewoonte van een zeer groot geldelijk belang, zooals 
men uit de oude kerkelijke rekeningen kan zien. Als een 
voorbeeld hiervan kan dienen, dat voor het recht van het 
hangen dier wapenborden, of, zoo als zij daar genoemd 
worden, rouwkassen, in de Groote of St. Jacobskerk te 
's-Qravenhage van 1759 tot 1786 betaald is geworden de 
som van ongeveer 14752 gulden, dus gemiddeld per jaar 
527 gulden (1). 

Het minste dat er betaald is geworden was in 1759, 
toen er slechts een wapen met vier kwartieren, n.1. van 
Hendrik van Hoorn (2), gedeputeerde in de Staten-Generaal, 
werd opgehangen, waarvan het recht bedroeg 156 gulden 16 
stuivers en het meest is er betaald geworden in 1762, 
D.1. 1681 gulden, 3 stuivers en 12 penningen, toen er 
vier wapens n.1. van Anna Maria van Nispen , geb. van 
der Gracht (8), Maria Jacoba Reigersman, geb. van der 
Heyden de Gouda (4), Mr. Pieter Meerman (5), Mr. 
Jacob Reygersman (6) en even zooveel kwartierborden, 
n.1. van Theodore Marie de Carnin, graaf van Lillers (7), 
Prangoise van Erpecum , geb. Fagel (8) , Dr. Pieter Buteux 
(9) en Stephanus Laurentius graaf van Neale (10) , werden 
opgehangen. 

Dit recht werd berekend naar de oppervlakte welke het 
wapenbord besloeg, zoo vindt men b. v. aangeteekend 
nopens de rouwkas met 8 kwartieren van //de Hoog Geboren 
//Jonkheer Jan baron van Leyden, Heere van West-Ba- 
/yrendrecht en Camisse, Generaal majoor van de Cavallerie 
//ten dienste van deezen Staat, zijnde ongehuwd te Breda 
>yoverleeden en van daar Herwaarts getransporteerd en 
//Vrijdag den 2 Augustus 1782 des nagts half Elf uur 
»m stilte bijgezet in deszelfs Grafkelder op het Hooge 
;rChoor, zijnde het Tweede Graf in den Vierden Reegel 
>rop de zark van welke grafkelder de navolgende inscriptie 
As uitgehouwen: 

//Hier rust den Heere Diderick van Leeuwen 
//Raedt in den Hove Provinciaal en Hoogen Raedt 
/srvan Holland, sterft den 21 April 1596 

//ende 
/rJoffrou Catharina van der Goes zijn Ed. 
// Huis vrouwe , sterf den 20 Jan. 1608 (11). 
,/Boven welke inscriptie haar lieder bijder wapenen zijn 
^ï'uitgehouwen* 

ff De hoogte van de Rouwkas bedraagt 18 voeten en 
//de breedte 9 voet 4 duim, in het vierkant gerekend 
ffl6S vierkante voeten waarvan de kerk gerechtigheid 

//bedraagt / 403 — 4 — 

//Agt. Quarideren - 16 — O — O 

/f Drie Banieren, met Heimet, Gantelet, 

üfSpooren , Staf, etc - 54 — O — O Zijn 8 kwartieren zijn: 

van Leyden, 

van Ruytenburg. 

Paedts. 

van der Nisse. /473_4_0 

de Roovere. 
Meerman, 
van Beveren. 

van Nes. 1» Deze wapenborden waren van best eikenhout vervaardigd, 
de wapens en bas relief , de helmen met kroonen , helm- 
teekens en dekkleeden^ somtijds geheel en ronde bassê en 
zeer kunstig gesneden, het geheel met de daarbij be- 
hoorende kleuren geverwd en zwaar verguld, zoo ^s uit 
de enkele nog overgebleven exemplaren blijkt. Op de 
heraldieke tentoonstelling in 1880 te VGravenhage ge- houden, waren er verscheidene voorhanden (zie den Catalogus 
daarvan op blz, 443 e. v.), alsmede een groot pyramidaal- 
vormig monument, geheel als marmer geschilderd met de 
32 kwartieren van Mr. Hendrick van Asch van Wyck heer 
van Prattenburg (no. 4974) , benevens eenige enkele wapen- 
schilden met helmen en dekkleeden van Mr. Arent de 
Raet, baronet en van zijn 2^ vrouw Johanna Susanna 
Snellius (n°. 4995 en 4996) , met de daar los bijgehangen 
kleinere kwartierschildjes en een groot aantal op hout 
geschilderde wapenborden, die vroeger in verschillende 
kerken gehangen hebben. 

Behalve op deze wapenborden of rouwkassen teekende 
of schilderde men de kwartieren ook op papier, perkament, 
doek of op paneeltjes, hetzij om er genealogiën mede te 
versieren of om ze in lijsten aan den wand te hangen. 

De kwartierwapens , zoowel op de rouwkassen als op de 
laatstgenoemde stofien, waren in 2 of 4 kolommen gerang- 
schikt met het volledige wapen van den persoon , waarop 
zij betrekking hadden in het midden ; die welke op papier, 
perkament of doek, geteekend of geschilderd zijn, komen 
ook op een andere wijze gerangschikt voor, n.1. naast 
elkander en dit tafereel noemt men dan een kwartierstaat. 
Daarop staan de wapens der voorouders van den hoofdpersoon 
boven aan op eene rij, die van man en vrouw naast 
elkander met hun namen er onder, daaronder weder eene 
rij met de wapens en namen of soms alleen de namen 
hunner kinderen , nl, van de 2 eersten een zoon, die gehuwd 
is met de dochter van de derde en vierde, enz. tot de 
ouders van den hoofdpersoon en dan deze met zijn volledig 
wapen en onderschrift. Op enkele zeer uitvoerig bewerkte 
kwartierstaten staan ook op de kwartierschildjes de helmen 
met hun helmteekens. 

Deze kwartierstaten, somtijds zeer fraai gepenseeld, maar 
ook zeer dikwijls afechuwelijk slecht, moesten in vele 
gevallen als ofiSciëele documenten dienst doen , zooals bij de 
opname in verschillende adellijke stiften en andere ridderlijke 
corporatiën. In deze gevallen moesten zij, zooals men dit 
noemt, worden opgezworen door daartoe bevoegde personen 
en werden ook door hen bezegeld en onderteekend. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat al de kwartieren, 
die op de genoemde rouwkassen of kwartierstaten voor- 
kwamen, van adellijke of riddermatige geslachten moe-sten 
zijn en ten einde te verhinderen, dat er wapens van niet 
adellijken in opgenomen werden , zijn verschillende edicten 
uitgevaardigd, zooals o. a. in de Oostenrijksche Nederlanden 
een van 23 November 1720 , waarbij verboden werd aan 
//roturiers" (onadellijken) om kwartieren tentoontestellen en 
aan de adellijken gelast om geen andere dan adellijke 
kwartieren te gebruiken, op eene boete van 50 gulden 
voor iedere overtreding en bij dat van 24 December 1755, 
art. 6 werd verboden, de volgorde der kwartieren in genea- 
logiën, op grafschriften, vensters of kelders, hetzij in het 
publiek, hetzij binnenshuis, te veranderen of er verkeerde 
kwartieren in te plaatsen op een boete van 200 gulden, 
benevens de onkosten van het proces en die van het ver- 
nietigen dier kwartieren Het schijnt dus dat een vroeger 
edict, in dato 14 December 1606, waarbij in art. 3 voor 
gemelde overtredingen slechts 50 gulden boete bepaald 
was, niet die uitwerking had gehad, die men er van ver- 
wacht had en het noodig geoordeeld werd de boete hooger 
te stellen. 

Uit het verbod tegen het plaatsen van niet adellijke 
kwartieren blijkt, dat er wel eens wapenschildjes van 
onadellijke personen of geslachten tusschen de andere gezet 83 werden , en dat de regeering , hoewel zij die niet openlijk 
tegelijk met die van adellijke personen tentoongesteld wilde 
hebb^ , toch erkende dat die niei-adellijke personen of 
geslachten toch wel wapens konden hebben, zoodat de 
meening van enkele autoriteiten op heraldiek en genealo- 
gisch gebied, alsof een wapen van een onadellijk persoon 
iets onbestaanbaars zoude wezen , niet op deugdelijke 
gronden berust; terwijl zij zelven niettegenstaande hunne 
bewering , toch somtijds aan niet-adellijke personen wapens 
hebben toegeschreven. 

AANTEEKENINGElf. 

(1) In de boekerij van den heer A. A. Vorsterman van 
Oyen berust: Ordonnantie op het plaatzen van wapens ^ in 
de Groote of 8t. Jacobs Kerk in ''s-Oravenhage. 's-Graven- 
hage, 1739. 4P. 

(2) Hij is geb. 21 Februari 1687, st. 11 en begr. 20 
October 1739, was een zoon van Nicolaas, heer van Kou- 
dekerke, raad en burgemeester van Vlissingen, bewind- 
hebber der O. Ind. Compagnie ter kamer Zeeland, overleden 
1 September 1734, en van zijn 2» vrouw Johanna de Put- 
ter, overleden 16 Mei 1707, met wie hij 10 December 
1625 gehuwd was. Dit geslacht behoort tot die zeeuwsche 
familie welke in Augustus 1814 in den Nederlandschen 
adelstand is opgenomen (a). 

Zijn vier kwartieren zijn : van Hoorn (in goud een roode 
dwarsbalk vergezeld in het schildhoofd van twee zwarte 
paardekoppen met halzen en in den schild voet een zwarte 
met zilver beslagen jachthoorn); la Lier (in blauw een zeilend 
schip op een mlvere zee) ; de Putter (in zilver 3 vogels 
(putters) in natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1); Huygens 
(in zilver een blauwe schuinbalk beladen met 3 opvliegende 
zilveren vogels, geplaatst in de richting van den dwarsbalk). 

Hij is begraven in het 4e en 5e graf, zijnde een dub- 
bele kelder, in den zevenden regel op het hooge koor, 
makende met het 4e graf in den achtsten regel een graf- 
kelder, waarin ook begraven ligt de heer president van 
Bijnkershoek. De mond of opening van dit graf is gedekt 
met tegelen. Zijn beide echtgenooten zijn ook in dezen 
grafkelder bijgezet en wel de eerste Anna Christina van 
Buytenhem op 27 Januari 1740, met 4 kwartieren, en de 
tweede Antonia de la Porte, op 23 September 1745, met 
haar wapen en deze wapenen zijn gehangen geworden tegen 
den noordmuur van de kerk, boven de kapel van den Hove. 

Tan zijne kinderen vind ik in het doopregister der Groote 
Kerk: Nicolaas Hendrik, ged. 13 December 1716, get.de 
hr. raatsheer Binkershoek voor dhr. Nicolaas van Hoorn 
en mevrouw Esther Regina van Buytenhem. Johanna Eegina 
ged. 26 December 1717, get. Mevrouw Ida de Hochepied, 
wed. wijlen dhr. Valkenier en dhr. Johan van Buytenhem. 
Comelia Aernoudina, ged. 12 Februari 1721, get. Mr. 
Comelis van Bijnkershoek , raadsheer in den Hoogen raad 
en mevrouw Johanna Aernoudina Pasque (s) de Chavonnes, 
huisvrouw van Nicolaas Johan van Hoorn. 

Johanna Regina voornoemd st. ongehuwd 15 Juli 1766 
en is begraven s'avonds 19 Juli in de reeds vermelde graf- 
kelder met vier kwartieren: vaii Hoorn, de Putter, van 
Buytenhem (doorsneden, a gedeeld 1 in blauw 3 gouden 
jachthoorns, geplaatst 2 en 1, 2 in rood een zilveren keper 
vergezeld van 8 visschen (roggen) van 't zelfde, b in zilver 
op een grasgrond een springend bruin hert) , van Breen (in blauw een zilveren keper vergezeld van 2 visschen (roggen) 
van t'zelfde en in den schildvoet een gouden jachthoorn). 
Zijn broeders en zusters waren : 

1 Jacob, geb. 11 October en st. 7 November 1676. 

2 Jacob, geb. 20 December 1677, st. 18 September 1709. 
8 Johan, geb. 19 November 1681, tr. Jacoba Catharina 

van der Stringe. 

4 Petronella Marie, geb. 5 Juli 1683. 

5 Nicolaas Johan, geb. 27 Maart 1685, st. 12 Aug. 1746. 

6 Hendrik, geb. 21 Pebruari 1687, st. 20 October 1759. 

7 Constantijn, geb. 25 Juni 1690, st. 2 Februari 1742. 

8 Johanna Maria, geb. 27 Augustus 1693, st. 20 Fe- 
bruari 1744. 

(3) Zij is begraven 11 Januari 1762, in het 6® graf, 
een kelder gelegen in den derden regel in de Zuid Capel 
van het koor, van ouds genaamd de Cruys Capel. De 
mond of opening van dit graf is gedekt met een zerk 
waarop de namen en wapens van Justus van Nispen {b) en 
Elisabeth van der Oracht zijn uitgehouwen. Deze Justus 
was een zoon van Hendrik en van Antoinetta van Rijswijck, 
secretaris van de raden en generaalmeesters van de munt 
der Vereenigde Nederlanden, huwde in 1624 Elisabeth van 
der Gracht, d'. van Wijnand en van Digna van Tongeren ; 
zij stierf 16 Maart en hij 21 November 1652, beiden 
werden begraven in bovengenoemd graf. 

Uit het huwelijk van Anna Maria met Mr. Johan van 
Nispen, die tot den protestantschen tak dier familie be- 
hoorde, 1 Januari 1719 stierf, ook in genoemde kelder 
begraven is en wiens wapen na het overlijden zijner echt- 
genoote boven het hare geplaatst is , vond ik de navolgende 
kinderen in het doopregister der Groote Kerk te 's-Gra- 
venhage vermeld 

1. Digna, ged. 30 Juni 1694, get. Mr. Johan van 
Nispen, generaal van de munt, en Digna van der Gracht. 

2. Johan, ged 23 Sept. 1696, get. Mr. Johan v. N. 
raad en generaalmeester der munt, Maria van Nispen 
vrouw van Adriaan La Pla, capteyn (deze waren 14 
December 1681 te 's-Gravenhage gehuwd), 

3. Johan, ged. 9 Maart 1698, get. Johan v. N., raad 
enz. en Isabella Maria van der Gracht. 

4. Johan, ged. 22 April 1699, get. idem en Digna 
van der Gracht, huisvrouw van den generaal (van 
de munt) van Nispen. 

(4) Zij is overleden 3 Pebruari 1762 en begraven 
's avonds 9 daaraanvolgende in het elfde graf een dub- 
bele kelder gelegen in den derden regel in het halve kruis- 
werk , gaande met een deur onder het orgel en is afkomstig 
van de heer Carel van der Heyde {c\ die hetzelve in vroeger 
tijd gekocht heeft van de erfgenamen van wijlen de heer 
Mr. Beynier van Persijn , raadsheer in den hove van Holland. 

Het ovaal wapenschild is gedeeld 1 Reigersman, 2 van 
der Heyden de Gouda , nl. : gevierendeeld 1 en 4 in blauw 
drie gouden sterren, geplaatst 2 en 1; 2 en 3 in goud 
een zwarte leeuw, een lange stengel met bladeren en van 
boven een bloem tusschen de pooten vasthoudende. Zij was 
gehuwd met Mr. Jacob Reigersman en liet bij haar over- 
lijden 3 zonen en 3 dochters na (a) Zie J. G. van der Muelen, De Nederlandsche Adel, blz. 77 e.v. L {b) Z^ne kwartieren ijjn : van Niepen , van Rgsw^'ck , van der M\jl , 
Snoeck» Deyma, SeheUnert, Honterlee en van Honweningen. 

(M. A. V. R. V. D. K.) 

(e) Uit het oude geslacht van der Hee of van der Heiden , dat heeft zich 
genoemd van der Heiden de Oonda. Z)# Zan^ê van Wjjngüêrden I bl. 29» 
noot 5. (5) Hij was heer van Piershil, raadsheer in den Edelen 
lioïe van Holland, overleed 28 Juni en is begraven 3 Juli 
1762 in een kelder, die hij 9. Mei 1753 voor 250 gnldeo 
van de kerkmeesten had gekocht. TJit zijn huwelijk met 
Jacoba Catharina van Schoonhoven liet hij bij zijn over- 
lijden twee dochters na, Yan zijn kinderen vond ik : 
1. Pieter, ged. in de Kloosterkerk 29 September 1743, 
nol. Mf PiofiiF noT. fl-hoonhoven , raad en regerend 
km , Maria Anna Witheyn. 
verleden te zijn. 
in de Kloosterkerk 1 Juni 
i van Schoonhoven en Maria I -den Paltsgraaf van den Eijn 
a) , raad der domeinen van 
7 September 1762 en is hij 
raven 13 September daaraan- 
zijn boven elkander geplaatst 

0^. 

vinden in de Gewealogisehe 
^he OeiiacAtm, op den kwar- de in&mterie in dienst dei 
ongehnwd overleden 5 Mei 
des morgens ten 10 nnr, in 
genaamd het graf onder het 
en zijn in een koperen plaat 
gespijkerd is geworden De 
duim en breed 10 voet, 1 
1, in rood drie gouden aan- 
st 2 en 1, was gedekt door een 
evies virtds bibi pnAEuniH , 
nnieren, heimet, wapenrok, 

rijen ter wederzijde van zijn 
radera zijde: Camin Lillers, 
strel dit de Lierres, Mailly, 
iderszijde: Bethune, Heckia, 
Ie Marie , Nojelles , Beighes. 

iber 1680, st. 2 Juni 1762 

ai 1752 in het 7' graf, een 

len regel van het kruiswerk. 

^ een zerk waarop het wapen 

ven. 

reven door een ineen gestren- 

1 van Erpicum gedeeld a in 
a goud 4 roode ruiten 1, 2 
reiiaagde gouden kepers van 
utnziende vogels van ^t zelfde). 

vaders zijde: i'agel, Rosa, 
moederszijde: d'Aux Brebis, 

. Fran9ob, geb. 3 Juni 1618, 
it van den hoogen raad van 
iViesland, Franpois zoon ex 
d'Anx. Brebis. In 1705 was 
ijemont (zoon van Jacob en 
ester van 's-Qravenhage , uit 
fehoren werden : Gaspar van 
r06, st. jong en Mr. Jacob 
ote Kerk 27 Mei 1708, get. Mr. Daniël Anx Brebis en Abigaël P^el, vrouwe van 
Schalkwijk, weduwe Pauw; st. 8 en b^. 14 Mei 1775 
in de Groote Kerk , in het graf zijner huisvrouw, als wan- 
neer beide wapens naast elkander hoven bet graf gehangen 
zijn aan de Noordzijde van het hooge koor Op zijn 
rouwkas waren de navolgende kwartieren , van vaderszijde : 
van Bijemont', Divoort, van den Heuvel, van der Graaf; 
van moeders zijde: ï'agel, d'Aux Brebis, Bosa, Boignet Zijn 
wapen is gevierendeeld : 1 en 4, in gond een zwarte gekaji- 
teelde en tegen gekanteelde dwarsbalk vergezeld van 7 hijen, 
vier hoven en drie onder den balk; 2 en 8, in blauw drie 
gouden St. Jacob schelpen geplaatst 2 en 1 en een vogel in na- 
tuurlijke kleur op een gouden takje, in het midden. Helm- 
teeken een zilveren bijenkorf waarboven 3 bijen vliegen 
en waartegen een zwarte heer staat. Devies: qüaeksnik). 

Hij was agent van de Staton-Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, en huwde 6 Maart 1736 met Antoinetta van 
Schuylenbuigh , geb. 25 Februari 1710, begr. in de Groote 
Kerk 1 Maart 1773, dochter van Willem Hendrik en van 
Aletta Johanna des H. R. Rijks gravin van Heemskerck. 
Hun zoon Mr. Johan Francois van Bijemont, buigemeester 
van 's-Gravenhage , gehuwd met Machtelina Christina 
JJestevenon, st. oud ruim 43 jaar als laatste mansoir van 
zijn geslacht en is Donderdag 1 Mei 1783 des avonds in 
de Groote Kerk begraven. Bij deze gelegenheid is het 
familiewapen verbroken en vervolgen» in de rouwkas een 
wit blazoen geplaatst met de 4 kwartieren van vaders- en 
even zooveel van moeders-zijde en is hetzelve aan de noord- 
zijde van het hooge koor gehangen ter zijde van de wapen- 
schilden zijner voorouders. 

FrauQoise'a 2e man was Mr. Wülem van Erpecum , die 
zonder kinderen overleed en in het graf, waarin zij later 
bijgezet werd, begraven is op 26 Fefamari 1755. 

(9} Zijn vier kwartieren zijn te vinden in de Gensalogitehe 
kv)aHierttaien van Nederlandacie geslachten op den kwartier- 
staat van zijn zoon Mr Pieter. Hij zelf is begraven "a avonds 
26 Augustus 1762 in een kerkgraf op bet hooge koor, 
omdat het graf van den heer van Goens vol was, daar zijn 
huisvrouw Agnes Anna van Sandick in b^raven was op 
5 April 1748 met vier kwartieren, en beide rouwkassen 
werden teen naast elkander geplaatst. Over bet geslacht Butenx 
zie men het ^m- ett loapenboeit van aanzienlijke geslofUen 
door A. A. Torstorman van Oyen. 

(10) Hij is vermoedelijk een zoon van John de Neale, 
geboren en overleden in Suriname en van Anna Verboom {d), 
geb. te Zierikzee en overleden te Leiden 7 Januari 1733. 
Is geboren' in Suriname 6 December 16S8 , was eigenaar 
van eenige plantages aldaar, later kapitein Ie Amsterdam 
en werd als kamerheer van Frederik II , Koning van 
Pruissen, den 6 November 1750 door dien vorst in den 
gravenstand verheven. 

Hij is begraven met 4 kwartieren des avonds 6 Novem- 
ber 1762 in het eerste graf, een dubbele kelder gelegen 
in den eersten regel in de Noord Oapel van het koor 
destijds genaamd «de Cattechisatie", van ouds genaamd 
rOnze Lieve "Vrouwe Kapel," door hem van de Bd. 
Acbtb. heeren kerkmeesters den 11 Maart 1748 gekocht 
voor de som van 425 gulden, liggende daarop een zerk 
waarop zijn wapen en 4 kwartieren zijn uitgehouwen. In . R. T. d.K., doehdaBMbünt 85 — dezen kelder zijn ook zijn beide vrouwen begraven, n.1. 
1* Maria Jacoba Grommée, overleden 28 October 1744i, 
op den 2 November van dat jaar en Z"" Justina Magdalena 
Hilleman, overleden 1 Maart 1748, op den 8 Maart 1748. 
Hij was in het laatst van zijn leven te Berlijn woonachtig, 
maar is te 's-Qravenhage overleden 1 November, in den 
Nieuwen Doele, alwaar hij gelogeerd was. 

Zijn wapen is gevierendeeld, 1 en 4 in blauw 8 zilveren 
wassenaars {de Neale) ,2 en 8 in rood een gouden leeuw, 
die van het S<> kwartier omgewend. Het schild is gedekt 
door een kroon met 5 paarlen. Helmteekens 1^. Een 
zwarte vleugel beladen met een gouden klaverblad; 2*^. 
een uitkomende wildeman met loof omkranst in de rech- 
terhand een knods houdende. Devies : Vaincse ou mouaie. 
Zijn 1» vrouw was een dochter van Abraham Grommée, 
medicinae doctor en van Gatharina van der Wayen. Haar 
kwartieren zijn : Grommée, van Lodenstein, van der Waeyen, 
en van VoUenhoven. Met zijn zoon Ferdinand Ludwig Garl 
Heinrich Phillipp Maximilian Graaf von Neale, opperschenker 
en werkelijk geheimraad van den Koning van Pruissen(^), 
en overleden 24 September 1828 stierf zijn geslacht in 
de mannelijke lijn uit, daar deze bij zijn echtgenoote 
Eleonore von Keiler, slechts 2 dochters verwekte. 

Zijn 4 kwartieren zijn van vaderszijde: de Neale, Ver- 
boom (in zilver een boom vergezeld van 3 visschen^ geplaatst 
2 en 1, alles van groen); van moederszijde: Gomish (in 
zwart een gouden gekantelden keper, van boven met 5 
kanteelen, van onderen met 4, die recht tegenover de 
kanteelen van de bovenzijden van den keper staan, ver- 
gezeld van drie witte rozen geplaatst 2 en 1), firandgn 
(in zilver een blauwe keper vergezeld in ieder der boven- 
hoeken van een roode ruit waarop een zilveren kruis, en 
in den schild voet een zwarte meerl). 

(11) Zij was een dochter van Pieter, st. 11 Mei 1590 
baljuw en dijkgraaf van Delfland, rekenmeester van Holland 
en van Maria van der Dussen, Comelis dr. ex Maria van 
Duveland, en was de 2* viouw van Mr. Diederik van Leyden 
van Leeuwen, zoon van Adriaan en van Maria van Loo, 
Gerrits dr. ex Margaretha van Beest van Heemskerk. Deze 
Diederik van Lejden heeft, omdat zijn oom en voogd 
Arend van Leyden, de hofstad van Leeuwen, van zijn 
oudoom ^icolaas Adriaansz. van Leyden van Leeuwen in 
Mei 1566 voor hem gekocht had, den naam van van 
Leeuwen aangenomen. Diederiks eerste vrouw was Hille- 
gonda van Loo, bij wie hij geen kinderen verwekte. 
Zijn zoon uit het 2« huwelijk, Pieter genaamd, huwde l». 
Maria Duyk (zonder kinderen overleden) en 2«. Maria de 
Moucheron, dochter van Bemard, heer van Corbu. Uit 
dit huwelijk was Dirk, burgemeester van Brielle, gehuwd 
met Alida Paets, wiens zoon Pieter van Leyden, heer van 
Tlaardingen, Vlaardingerambacht, Babberspolder, Middelburg, 
Nieuwenhoom, Nieuwegoten, Nieuwland^ enz., burgemeester 
van Leiden, gehuwd was met Alida van Suytenburg. 
Hun zoon Dirk, heer van West-Barendrecht, Camisse, 
enz., trouwde met Dina de Boovere uit Dordrecht, en deze 
waren de ouders van bovengenoemden Jan baron van 
Leyden, die 25 Juli 1782 te Breda overleden is. 

[Wordt vervolgd). 

3. C. VAN DER MUELBN. (0) L. Freihernn von Ledebor, JdeiiteMieon der Frenuitchên numarehie. Kwartieren betreffende het g^eslacht van Dortit 

De 16 kwartieren van Zeno van Dorth, geboren in 1586, 
en begraven in de kerk te Grol (zie Maandblad N*. 10 , 
blz. 68) zijn: 

Dorth. Bossem. 

Aeswijn. Zuylen van Nyevelt 

Vianen Hemert. 

Haeften. Broeckhuysen. . 

Wijlich. Groesbeeck. 

Gent. Montfoort. 

Isselstein . Herlaer. 

Varick. Groesbeeck of Bronckhorst. 

Zijne zuster en broeders waren : 

Wilhelmina van Dorth ^ huwde Jr. Jacob van Munster 
tot Walien en Grechting , zoon van Vijt en Dorothea van 
Ermel. 

Reinier van Dorth , heer van Varick , sterft te Op- 
hemert, in 1601. Hij was eerst gehuwd met Johanna van 
Wees, dochter van Jan en van Maria van Varick, en 
daarna met Jenne Kerstans. Uit beide huwelijken kinderen. 
Derk van Dorth . heer van Bozendaal , zijne vrouw was 
Ermgard van Vordeu, die in 1586 stierf en dochter was 
van Joost en van Elisabeth van Munster. 

J. C. VAN DEB Muilen. Wapens in de kerk te Beërft. 

Onder de wapenborden aldaar komt voor dat van: 
Jhr. Johan Murray, Sergeant-Majoor van een regiment 
te voet, obiit 19 November 1666. 

De kwartieren staan als volgt gerangschikt: 

1 Murray of (Fallahil). 

2 Douglas. 

3 Murray of Blackbarony. 

4 Hay Muway (?) of Atol (Atholl). 

5 V. d. Meer. 

6 Uit den Hoven. 

7 Everswijn. 

8 Duge-Leens. 

Welke acht wapens weder volgen aan de andere zijde, 
doch kruiselings over elkaar gesteld. 

Daar met het plaatsen van kwartieren vroeger zeer vreemd 
omgesprongen, om niet te zeggen geknoeid werd, zoo moet 
ik echter eerlijk bekennen, dat ook hier de genealogien noch 
van Murray noch van een der andere geslachteoQ mij de 
zaak duidelijk hebben kunnen maken. 

Mocht een der lezers iets omtrent de verwantschap dezer 
geslachten, alsmede eene verklaring van de plaatsing dezer 
zestien kwartieren kunnen geven, zoo zal zulks mij hoogst 
welkom zijn. 

Leiden. L. J. A. Bbaakenbubo. Geboorten 9 hnwemken en ster^erallen in adelljf ko- 
en aanzienlijke g^eslacliten. 

OcrroBEB 1888. GEBOOBTEN. 
1. Johannes Theodorus, zoon van Mr. Johannes Bemardns 

van Berckel en van Eugenia Olara Augnsta Maria 

van Tomputte, te ^s-Gravenhage. 

N. , dochter van Willem iWlerik Nering Bogel en 

van A. P. A. C. IJssel de Schepper, te Deventer. 
8. N. , dochter van Derk Dumbar en van Johanna Aleida 

Engelina Schimmelpenninck , te Deventer. — 86 — 4, N. , dochter van Mr. Th. Heemskerk en van Jonkv. 
M. G. Hartsen, te Amsterdam. 

4, N. , zoon van Jhr. Frederik van Citters en van Douwine 
Edgardine Schadee, te Zutphen. 

5 Agnes , dochter van Jan Elias baron Schimmelpenninok 
van der O je en van Qratia Laboachère» te VGhra- 
venhage. 

5. N. , zoon van Jhr. Herman Laman Trip en van Anna 
Maria Jacoba Vaillant, te Arnhem. 

5. N. , dochter van Jhr. Johan Hora Siccama van de 
Harkstede en van Gatharina Sickinga, te Buitenpost. 

6. Johan George, zoon van Mr. Johannes Justinus 
Bergsma en van Sara Gerarda Bipping , te 's-Gravenhage. 

8. N. , zoon van F. E. 's Jacob en van Marj Tempel- 
man van der Hoeven, te Buitenzorg (eiland Java). 

9. Christine Marie, dochter van Herman Marius Wierts 
van Ooehoom en van SasannaComeliaEijser, teGoes. 

9. Johannes Gijsbertus , zoon van Daniel van Heel en van 
Jonkv. Ëlisabeth Comelia Barnaart, te 's-Gravenhage. 
11. N. , dochter van Mr. Willem Jager Gerlings en van 
Johanna Christina Enschedé, te Haarlem. 

13. N., zoon van Abel Gesar Granpré Molière en van 
Jonkv. Wilhelmina Stephania Schuurbeque Boeye , 
te Oudenbosch. 

14. N. , zoon van Christiaan Beinier SchuUer tot Peursum 
en van Jonkv. Susanna Sophia Ortt, te Veenendaal. 

15. N. , dochter van Christiaan Frederik Alexander Gregory 
en van Adriana Johanna Hasselman, te Nieuwediep. 

16. N., zoon van Herman KoliF en van Madelaine Hane- 
graaff, te Eotterdam. 

17. N. , dochter van Jhr. R. A Quintns en van M. A. M. 
G. W. de Crane, huis te Glimmen (prov. Groningen). 

19. Johanna Maria Petronella, dochter van Franciscus 
Petrus Hendricus van der Schrieck en van Maria 
Joanna Comelia de Charro, te Kralingen. 

19. N. , dochter van N. André de la Porte en A. H. Mis- 
pelblom Beyer , te Haarlem 

21. N., dochter van N. von Bulow en van Johanna[Maria 
Lammers van Toorenburg, te Fraustadt. 

21. N. , dochter van H. G. J. Wolterbeek en van Jonkv. 
"W. H. von Weiier, te Nieuwediep. 

22. N. , zoon van Willem A. van Griethuysen en van M. 
O. van Griethuysen, te Haren (prov. Groningen). 

22. N. , dochter van N. van Sonsbeeck en van T. F. M. 

C. Mahie, huize ter Gunne bij Heino. 
23 N. , zoon van Dr. Hendrik IJssel de Schepper en vaii 

E. Busseraaker , te Gouda. 
25. Pauline , dochter van Mr. Taco Henny en van Pauline 

van Barnum Sijthoff, te Batavia. 

25. Henrietta Cora Johanna, dochter van Jhr. Barthold 
Willem Floris van Riemsdijk en van Johanna van der 
Leeuw , te 's-Gravenhage. 

26. N, , zoon van A. E. Arkenbout Schokker en van T. 
G. Hoynck van Papendrecht, te Nieuwediep. 

26. N. , zoon van Willem Geldolf ten Houte de Lange 
en van Jonkv. Catharina Sophia Jetskea Strick van 
Linschoten, te Haarlem. 

27. N., dochter van Petrus van Kossem en van Johanna 
van Rossem, te Rotterdam. 

27. N. , dochter van Mr. S. de Swart en van L. P. 
Salverda , te Dordrecht 

28. Gteorge Mei vil Gerhard, ^^n van Antonius Everardus 
van Kempen en Anna gf^ertruida Agnes Henriette 
van Hoytema, te 's-OmvQ^Uf^ge. 80. N., dochter van Jhr. A. M. J. T. van Rijcfcevorsel 
en van T. M. Bonnike, te Oisterwijk. 

HUWELIJKEN. 

A. F. P. Graaflaud met A. Koenig, te Friedrichroda. 

4. P. A. A. Faure, luitenant-ingenieur, zoon van Henri 
Emanuel en van Maria Johanna Louisa Alewijn, met 
M. 8. Dros, dochter van C. A. en N. N. van Tinholt, 
te ? 

4. Mr. J. G. N. de Hoop Scheffer, zoon van N. en 
van N. Bussel Boerlage met Sara Comelia Ledeboer, 
geb. te Amsterdam 23 April 1854, dochter van Dammes 
Paulas Christiaan en van M. E. Adriani, te Arnhem. 

9. Marinus Pieter Beelaerts, geb. te Dordrecht 21 Juni 
1847, zoon van Mr. Agathus Corvinus Adrianua B. 
van Emmichoven en van Wilhelmina Adriana Ëlisabeth 
^t Hooft , weduwnaar van Anna Ëlisabeth Margaretha 
d'Ozy, overl. te Arnhem 4 Juni 1882, met Maria 
Barbara Neujean, geb. te Breda 5 April 1855, dochter 
vau Hubert Nicolaas Gerardas en van Lucina Maria 
Ëlisabeth Neelfrje Brins, te ^s-Gravenhage. 

10. G. N. de Stoppelaar, van Brussel, met E. E. Leuthner, 
te Darmstadt. 

11. Pieter Merkus, geb te Amsterdam 20 April 1838, 
zoon van Pieter en van Wilhelmina Nicolasine Cransen, 
weduwnaar van Anna Maria Borgerhofi' van den Bergh, 
met Dorothea Rosina Ëlisabeth Fraenkd, oud 31 jaar, 
dochter van Sigfried George Friedrich, oud-resident in 
N.-Indië en van Theodora Sophia Frederica RulofiCs, 
te Delft. 

18. Mr. J. J. L. d'Hangest baron d'Yvoy, met Margaretha 
Comelia Wilhelmina Clotterbooke Patijn, geb. te Zeist 
18 September 1862, dochter van Johan Comelis en 
van Jonkv. Anna Calkoen, te Zeist. 

18. Mr. Josua Marius Willem Schwartz, geb. te Amsterdam, 
15 Augustus 1858, zoon van Carel en van Comelia 
van Vollenhoven, met Anna van VoUenhoven, geb. te 
Amsterdam 13 November 1862, dochter van Willem 
Comelis en van Ëlisabeth Jacoba de Wildt, te Utrecht. 

22. R. J. van Genderen Stort, hoofdcommies bij het de- 
partement van fiuantiën in N. I., zoon van Dr. P en van 
A. E. Taapken, met Adrienne Josine Emélie van Rees, 
geb. in Oost-Indië 16 November 1860, doc];^ter van 
Mr. Otto en van Johanna Sara Wilhelmina van Braam 
Morris, te Batavia. 

23. Otto Freiherr von Müffling gen. Weiss, geb. te Keulen 
7 October 1858, luitenant in het Posensche Ulanen- 
regiment, zoon van Wilhelm en van Ëlisabeth Freiin 
von Lorentz met Jonkv. Comelia Ëlisabeth Wilhel- 
mina Wesselman van Helmond, geb. op het kasteel 
Helmond 7 Maart 1863, dochter van Jhr. Mr. Adriaan 
Pieter en van Jonkv. Emelia Susanna Maria de 
Beaufort, te Helmond. 

24. J. C. Loman Jr, weduwnaar van L. M. Thle, met 
A. J. van Braam Houckgeest, te Bussum. 

25. Frederik Daniel Braams, oud 32 jaren, geb. te Wage- 
ningen, 1® luitenant bij de hussaren, zoon van Mr. 
Comelis Reinier Frederik en van Carolina Henriette 
Louise Hooft met Maria de Kat, geb. te Dordrecht 
6 December 1859, dochter van Comelis Petrus en van 
Elize Caroline van der Linden, te 's-Gravenhage. 

25. Jhr. Mr. Julius Eduard Godin de Pesters, geb. op 
den huize NiënhoflF 16 October 1811, lid der ridder- 
schap en oud-lid der provinciale Staten van Utrecht, 87 zoon van Jhr. Mr. Willem Nicolaas en van Carolina 
tTacquelina de Jacobi, weduwnaar van Jonkv. Adol- 
phine Charlotte op ten Noort, overleden te Amersfoort 
17 Augustus 1872, met Pauline barones van Heeckeren 
van Brandsenburg, geb. te Utrecht 30 October 1810, 
docbter van baron Walraven Robbert en van Jonkv. 
Johanna Petronella van Benesse van Wilp, weduwe 
lo. (gehuwd 22 Maart 1882) van Frederik Comelis 
Hendfik Drieling, overleden te Utrecht 24 Mei 1853 
en 2o. (gehuwd te Utrecht 28 Juni 1855) van Jhr. 
Marius Abraham Adriaan Beelaerts van Blokland, geb. 
te Utrecht 10 November 1811, st. aldaar 15 Juni 1880, 
zoon van Jhr. Mr. Paulus Adriaan en van Bertha 
Theodora Ram, te Utrecht. 

25. Rudolf baron van Reede van Oudshoorn, geb. te 
Oudshoorn 9 December 1846, ambtenaar bij het 
departement van Justitie, zoon van baron Mr. Johan 
Hendrik Verboom en van Jonkv. Jeanne Guilelmine 
van Alphen, met Catharina Maria Pringle, geb. te 
Arnhem 6 December 1859, dochter van Mr. John 
Frederic en van Adriana Catharina barones van Reede 
van Oudshoorn, te 's-Gravenhage. 

26. Jacob Comelis van derLely, geb. te Emmen (Drenthe), 
zoon van Hendrik en van Anna Maria Steur , met 
Margaretha Johanna Stoop, geb. te 's-Gravendeel 
oud 48 jaar, dochter van Anthony Johan en van 
Madelaine Catharina Penning, te 's-Qravenhage. 

26. A. E. L. W. Romer, beroepen predikant te Buur- 
malsen, met Jonkv. Genoveva Maria Hora Siccama 
van de Harkstede, geb. te Haarlem 27 Januari 1860, 
dochter van Jhr. Duco Gerrold en van Barbara Wil- 
helmina Copes van Hasselt, te Utrecht. 

28. Mr. Anton rerdinand Lens , geb. te Samarang, oud 26 
jaar, substituut griffier bij het Hoog Gerechtshof van 
Nederlandsch Indië, wonende te Batavia, zoon van Anton 
Perdinand en van Charlotta Gustavina Misabeth Bis- 
schop, met Bosine Louise Borel , geb. to Samarang 22 
October 1860, dochter van Harry Hubert en van Hen- 
nette Louise Potter, bij volmacht, te 's-Gravenhage. 

31. Dirk N. Wentholt, burgemeester van Zuidbroek, met 
Johanna Geertruida Greven, geb te Zwolle 18 April 
1862, dochter van Emestus Johannes Christiaan en 
van Johanna Jacoba Schorer, te Zwolle. 

STERPGEVALLEN. 

1. Mr. Willem Christiaan Borsius, geb. te de Bilt 26 
Augustus 1826, ridder der orde van den Ned. Ijeeuw, 
lid van de l»** Kamer der Staten-Generaal , voorzitter 
der Kamer van Koophandel te Middelburg, deken der 
orde van advocaten aldaar, lid van het Zeeuwsch 
genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. 

2. Johannes Theodorus van Berckel, oud 1 dag, te 
's-Gravenhage. 

2. Christien Jacques Adrien baron van Nagell, heer van 
Oud en Nieuw Ampsen, ged. te 's-Gravenhage 4 
Juli 1784 in de Waalsche kerk, ridder der orde 
van den Ned. Leeuw, grootofficier der orde van de 
Eikenkroon, kamerheer van Koning Willem I in 
1814, idem van den Prins van Oranje tijdens diens 
huwelijk met Anna Paulowna Grootvorstin van 
Rusland, benoemd in de ridderschap van Gelderland 
1814, lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal 1822 — 
29, zoon van baron Anne Guillaume Charles en van 
Anna Catharina Elisabeth baroneis du Tour van 3. S. 8. 8. 8. 3. 4. 8. 9. 9. 9. 11. 12. 12. Warmenhuizen , gehuwd te 's-Gravenhage 16 Augustus 
1820 met Justina Maria Wilhelmina van Burmania 
barones Rengers, geb. te Leeuwarden 21 Maart 
1795, st. op het kasteel Ampsen bij Laren 23 
December 1863, dochter van baron Justinus Sjuck 
Gerrold Juckema van Burmania en van Henrietta 
Jacoba van Andringa de Kempenaer, te Ampsen. 
Mr. Jacob Jean Pran^ois Rigail Certon, geb. te 
's-Gravenhage 14 Maart 1841, lid in den raad van 
justitie te Soerabaya, zoon van Mr. Henri Abraham 
en van Comelia Johanna Martina Patijn, te Soerabaya. 
Prederik Assueer Marie Joseph baron van Voorst tot 
Voorst, geb. op den huize de Pioen 11 Januari 
1837, oud kapitein van het Nederl. Indisch leger, 
zoon van baron August Everhardus Daniëlus Predericus 
en van Elisabeth ïeyssen, gehuwd met Emilie Wolf, 
te Ambarawa. 

B. baron van Voorst tot Voorst, oud 19 jaar, te 
Ambarawa. 

O. baron van Voorst tot Voorst, oud 3 jaar (ver- 
moedelijk Otto Herman Joseph Eduard geb., aangegeven 
te Ambarawa 31 Maart 1881), te Ambarawa. 
Maria Johanna Matthia Jorissen, oud 26 jaar, dochter 
van Ds. Willem Jacob Mzn. en van M. A. G. R. 
barones Taets van Amerongen, te Apeldoorn. 
Constance Boissevain, gehuwd met Dr. J. W. Lely , zoon 
van J. en van A. M. E. van Houten, te Wassenaar. 
Stephanie Marie Alexandrine van der Meer, oud 27 
jaar, gehuwd te Breda 6 September 1878 met F. W. 
baron van der Borch van Rouwenoort, op den huize 
Roville bij 2ievenbergen. 

Jacob Comelis van Borcharen, geb. ie Emmerik 18 
Augustus 1810, zoon van Hendnk en van Catharina 
Quirina van den Bosch , weduwnaar van Jeanne Comelia 
Laurentia van Eynden , te 's-Gravenhage. 
Jean Louis van der Burch , oud 72 jaar , oud-burge- 
meester van Haarlemmerliede en Spaamwoude , weduw- 
naar van D. C. C. van Halteren, te Haarlem. 
Petras Johannes van der Burgh, geb. te Utrecht 11 
Maart 1804, oud-procureur bij den Hoogen Raad der 
Nederlanden, lid van den gemeenteraad van 's-Gra- 
venhage , zoon van Mr. Henricus en van Anna Catharina 
van Oosterwijk, gehuwd met Paulina Johanna de 
Virieu , te 's-Gravenhage. 

Judith Philippine de la Fontaine Schluiter, geb. te 
Amsterdam 4 April 1806, dochter van Mr. Jean 
Philippe en van Jonkv. Ida Judith van der Wijck , 
gehuwd aldaar 3 Juli 1880 met Dr. Carel Luoius 
Petras Metelerkamp, geb. te Wassenaar 11 Januari 
1806, st. te Amsterdam 24 Mei 1876, emeritus- 
predikant bij de hervormde gemeente , laatst te Muiden, 
zoon van Dr. Johannes Jacobus en van Philippa Johanna 
Petronella Boers , te Amsterdam. 
Jeannette Marie Buchner , gehuwd met Pieter Beelaerts 
van Emmichoven, geb. te Dordrecht 16 April 1813, 
zoon van Pieter, heer van E., Ganswijk en Waardhuyzen 
en van Johanna Henrietta Vrythoff, te Amhem. 
N., geb. te Amsterdam Maart 1880, jongste kind 
van Jhr. A. Lopez Suasso en van R. Henriques de 
Castro , te Amsterdam. 

Mr. Prederik Lodewijk Anthing, geb. te Batavia 29 
April 1818, ridder der orde van den Ned. Leeuw, 
gepensionneerd vice-president bij het Hoog gerechtshof 
van Nederlandsch Indië, zoon van Joannes Philippus — 88 en van Gharlotte Johanna GotÜiebin Liescbiog, ge- 
huwd te Amsterdam £8 Juli 1881 met Gerbregje 
Geertruida Kingma, geb. te Amersfoort £1 Juli 1842, 
dochter van Focke Yntes en van Geertruida Christina 
van Ootmarsum , te Weltevreden (Batavia). 
12. Jhr. Theodüor Jacob Jan van Eys, geb. te Amster- 
dam 19 Januari 1871, zoon van Theodoor Hendrik 
en van zijn 2e vrouw Jonkv. Fetronella Jacoba van 
ICamebeek, op den huize fiouwlust bij Driebergen. 

12. Johanna Henrietta Hermina van Oyen^ oud 24 jaar, 
dochter van Marie Aroold Johan Bemard, kapitein- 
kwartiermeester en van Maria Elisabeth barones 
Sweerts de Ijandas (beiden overleden), te Nijmegen. 

13. Jonkv. Fanlina Martina Wilhelmina van Rappard, 
geb. te Arnhem 3 Augustus 1862 , doïhter van ridder 
Mr. Willem Louis Frederik Christiaan en van Agatha 
Eleonora Brondgeest, te Ajaccio. 

18. M. Jeannette Walen, oud 85 jaar, weduwe van F. 
Josselin de Jong, te Ginneken. 

13. Jonkv. Elisabeth Anna van Sijpesteyn, geb. te Haarlem 
30 Mei 1791 , dochter van Jhr. Mr. Wis^bold en van 
Fetronella Catharina Crommelin, te Haarlem. 

16. Wilhelm Ernst Schenk, geb. te Fulda (Saksen) 1806, 
ridder der orde van den Ned. Leeuw, oud Hd der 
algemeene rekenkamer van Nederlandsch Indie, te 
Soerabaya. 

18. Amoudina Maria Huyghens Backer, geb. te Amster- 
dam 1 April 1847 , dochter van Hendrik en van Jonkv. 
Sara Johanna Cornelia Röell, te Wiesbaden. 

18. Anna Maria Comielia Juliana Beyerman, geb. te Nij- 
megen 18 Februari 1825, dochter van Anthonie Marinus 
en van Maria Anna Storm de Grave, weduwe van 
Georges Wolfgang Frangois Hoogeveen,te 's-Gravenhage. 

19. Carolina van Rijckevursel, in het klooster te Velp 
bij Grave. 

19. Mr. Jacob van Steenbergen Staal , geb. te Soest 25 
Maart 1841, commies van staat, zoon van Jan Anthonie 
Staal en van Jacoba Tannetje van Steenbergen, te 
's-Gravenhage. 

20. Maria Elisabeth Louise Hovius, geb te Amsterdam 
23 April 1806 , dochter van Mr. Frangois en van Fetro- 
nella Cornelia Diert, weduwe van den notaris Cornelis 
Johannes Schiefbaan, geb. te 's-Gravenhage 11 Januari 
1798, st. aldaar 18 Mei 1876, te 's-Gravenhage. 

21. Leonard Marius Beels , oud 27 jaar, jongste zoon van 
H. H. Beels en van A. H. Sandenbergh Matthiessen, 
te Fadang. ^ 

22. Jonkv. Aletta Quintina van der Heim, geb. te 's-Gra- 
venhage 20 Juli 1807 , dochter van Jhr. Mr. Faulus 
en van zijn 38 vrouw Maria Aletta van der Hoeven , 
te 's-Gravenhage. 

22. Jhr, Jacobus Speelman, geb. te Leeuwarden 22 Januari 
1855, arrondissements-betaalmeester en 2e luitenant 
^. 1. s. der dienstdoende schutterij te Winschoten , 
zoon van Jhr. Mr. Cornelis Jacob en van Elisabeth 
Woltera Sandrina Enschedé, gehuwd te Maastricht 30 
Augustus 1880 met Jonkv. E. F. W. Vrijthoff, te 
Winschoten. 

24. Jacoba Catharina Abrahamina Enschedé, geb. te Haarlem 
7 Juni 1828, dochter van Christiaan Justus en van 
Adriana Maria Dalen , op den huize Woestduin te 
Vogelenzang. 

24. Maria Anna WalthertuQj wede. van Mr. J. Ackers- 
dijck. 26. Johanna Clasina Bemarda Geertruida , oud 18 jaar, 
jongste dochter van B. G, van Heyst en van J. C. 
van Marienhoff, te Wijk bij Duurstede. 

27. Jonkv. Anna Singendonck, geb. te Nijmegen 24 Juni 
1806, dochter van Jhr. Mr. Johan Matthias en van 
Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van derBrugghen, 
gehuwd op den huize Dieden 29 Juli 1834 met Jhr. 
Justinus Jacob Leonard van der Brugghen , geb. te 
Nijmegen 6 Augustus 1804 , st. te übbergen 2 Oo- 
tober 1863, oud-minister van Justitie, zoon van Johan 
Diederik en van Maria Elisabeth Geertruida de Beyer, 
op den huize den Heuvel, te Groesbeek. 

28. Comelie Jeanne Varkevisser, geb. te Tagal (eil. Java) 

20 November 1840, dochter van Diederik Antonius 
en van Wilhelmina Catharina Anthonijsz, gehuwd te 
Batavia 4 Juli 1861 met JoAan Frangoiê Haus geb. 
. te 's-Gravenhage 15 Maart 1832, gepensioneerd kolo- 
nel van het Oost-Indisch leger, ridder der Militaire 
Willemsorde, te 's-Gravenhage. 

29. Charles Edmond de Bourbon, oud 49 jaar, geb. in 
Duitschland , zoon van Charles Louis hertog van 
Normandië, overleden te Delft 10 Augustus 1845, en 
van Jeanne Fréderique Einert, gehuwd met O. Sohöon- 
low, te Breda. 

30. Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein, heer van 
Oud-Ameliswaard, geb. te Utrecht 27 Juli 1805 , 
toegelaten in de ridderschap van Utrecht, zoon van 
Jhr. Mr. Faulus Willem en van Henriette Hofmann, 
op den huize Oud-Ameliswaard, te Bunnik. 

30. Mr. Isaac Henri van Eys, advocaat en procureur bij 
het gerechtshof te Amsterdam, te Amsterdam. 

30. Jhr. Mr. Hendrik Bemard Martini van Geffen, geb. 
te 's-Hertogenbosch 18 Januari 1814, toegelaten in 
de ridderschap van Noord-Brabant, kantonrechter te 
Boxtel, zoon van Jhr. Antonie en van Wilhelmina 
Guerin, weduwnaar van Henriette Theodore de Fremeiy, 
geb. te Leiden 12 Februari 1812, st. te Vught 24 
Augustus 1871, dochter van Caspar en van Ursula 
Hortensia Sprecher de Bemegg, op den huize Fiacenza 
te Vught. 

31. Henriette Cornelia Philippina Wichers, geb. 19 Maart 
1811, dochter van Willem Jacob Meurs Wichers en 
van Wibbina Wichers, echtgenoote sedert 19 Nov. 1836 
van Mr. Cornelis Gerrit de Balbiau van Doom, te Utrecht. Briefwisseling. A. C. B. te 's H. Voor het album bedoeld in Maandblad 
N°. 6, wordt het gedrukte fragment ingevuld verzocht; 
dit is voldoende. Wapen ook welkom. 

B. te L. De algemeene vergadering zal denkelijk half Maart 
gehouden worden. Zegels in dank ontvangen. 

Aanvullingen of verbeteringen van artikelen zullen het be- 
stuur steeds welkom zijn , als ook bijdragen voor volgende 
nummers; de titel en inhoud alsmede de lijst van errata, 
zullen zoo spoedig mogelijk volgen. Leden, die een linnen 
stempelband met beweegbaren rug verlangen tegen den 
prijs van ƒ 1.25, franco te huis, om losse jaargangen te 
bergen, gelieven daarvan kennis te geven aan den secre- 
taris. Bij genoegzam deelneming zal die band vervaardigd 
worden. Tot heden hebben zich daarvoor slechts 25 leden 
aangemeld. Gedrukt b^j GËBR. J. & H. VAN LANGENHÜTSEN, te VGn?enliage. ALPHABETI8CHE LIJST DER NAHEN. Aa (van der) 60. 

Aa (van Bandenrode van der)60. 

Aa (van Beuesse van der) 60. 

Abbema 72. 

Abcoude van Meerten (van) 29. 

Abendanon 70. 

Aberson (Wigeri) 80. 

Ablaing (d*) 18, 86, 87, 89, 62. 

Abrahams 70. 

Aohtboven (van) 48. 

Ackersdyck 30, 47, 88. 

Acunha (d*) 84. 

Adams 89. 

Adelaer 21. 

Adriaans 88. 

Adriani 86. 

Adrichem (van) 80, 77. 

Aemhem (van) 58. 

Aerssen (van) 67. 

Aerssen Beyeren (van) 16, 80. 

AesvET^n (van) 68, 86. 

Albarda 55. 

Alberda van Ekenstein 71, 79. 

Alderwerelt (van) 48. 

Alemans 28. 

Alendorp 34, 66, 67. 

Aletrino 55. 

Alewijn 5, 24, 40, 86. 

Allemonde 74. 

Aller 80. 

Almunde (van) 36. 

Alphen (van) 43, 55, 64, 87. 

Alsche 55. 

Altena (van) 60. 

Alvensleben-Erxleben (von) 55. 

Ameyden (van der) 51. 

Ameyden van Duym (van) 70. 

Ammon (von) 31^ 72. 

Amorie van der Hoeven (des) 72. 

Amstel (van) 21. 

Amstel (Ploos van) 48, 64. 

Amsweer (van) 40, 

Andel (van) 38, 71. 

André de la Porie 86. 

Andreoli 37, 56. 

Andringa de Kempenaer (van) 

31, 78, 79, 87. 
Angot 47. 
Anhalt 25. 
Anthing 87. 
AnthonijsE 88. 
Anüocbie (van) 18. 
Archer 32. 
Are (van der) 18. 
Aren (van) 32. 
Arckel (van) 44. Ariens 24. ' 

Arkel (van) 2. 5, 18, 19. 

Arkenbout Schokker 86. 

Arlon 18. 

Arminius 65. 

Arnhem (van) 41, 60. 

Amtzenius 47, 55, 68. 

Arpeau 56. 

Asbeck (van) 31, 70. 

Asch van Wijck (van) 31, 82. 

Asperen (van) 77. 

Aspremont 18. 

Assendelft (van) 44. 

Assendelft de Coningh (van) 78. 

Assies 54. 

Atteveld (van) 27. 

Aubain (de St.) 52. 

Aubeque (d') 39. 

Auckama 52. 

Augustijn 43. 

Aulnis de Bourouill (d') 80. 

Auxbrebis 51. 

Aylva (van) 16. Baak (van) 58. 

Baan (van der) 49. 

Baart de la Faille 47, 68, 79. 

Baas 45. 

Bachiene 75. 

Backer 31, 82. 

Baoker (Huyghens) 88. 

Badous (de) 14. 

Baerle (van) 45, 79. 

Baert 56, 72. 

Baert (Vellus) 56. 

Baexem (van) 29. 

Baexen (van) 34. 

Bagelaar 72. 

Bageyn 52. 

Baggerroan 37. 

Bailly 51. 

Bailly (de) 51. 

Bake 56, 61. 

Bake (van den Wall) 70. 

Bakker 30. 

Baks 43. 

Balbian van Doom (de) 88. 

Balkenende 38, 60. 

Balbt 70. 

Balveren (van) 23. 

Bandaux 39, 51. 

Barbas 71. 

Barnaart 16, 47, 80, 86. 

Barnum Sythoff (van) 86. 

Barre (Gruau de la) 16. 

Bas (de) 55, 70, 71. Bastert 55, 65. 

Bastingius 43. 

Baud 16. 

Baudous (of Baudoux) 51. 

Baudwgn (van) 11. 

Bax 39, 48. 

Beaufort 39. 

Beaufort (de) 63, 78, 86. 

Beaumont (van) 51. 

Becht 55. 

Beckers 80. 

Beekhoven (van) 79.- 

Becius 31. 

Beeek Calkoen (van) 39. 

Beeftingh (van) 38, 60. 

Beekkerk 27. 

Beelaerts van Blokland 15, 27, 

38, 60, 72, 87. 
Beelaerts van Emmichoven 

86, 87. 
Beels 47, 88. 
Beerenstein 51. 
Beernink 61. 
Behr 71. 
Belhaut (de) 52. 
Belw^ck 29. 
Bemelaar 59. 
Bemmel (van) 14, 60. 
Benhorst (van) 48. 
Bennebroek (Bergh) 72. 
Benske 15. 
Benthem (van) 60. 
Benthem van den Bergh (van) 

47. 
Bentlnck 16, 80. 
Hentfort van Valkenburg 55. 
Berch van Heemstede (van den) 

26, 30. 
Berckel (van) 63, 85, 87. 
Bere 39. 
Bêre (de) 16. 
Bêre (Lach de) 63. 
Berendrecht (van) 38. 
Beresteyn (van) 21, 32. 
Berg 78. 

Berg (van den) 41, 54. 
Berg van Saparoea (van den) 

39. 
Bergansius 63. 
Bergen (van) 12. 15. 
Bergh (de) 2. 16, 26, 36, 37, 

56. 
Bergh (van den) 27, 79. 
Bergh (van Benthem vanden) 

47. 
Bergh Bennebroek 72. 
Bergh (Borgerhoff van den) 86. 
Berghe (de) 52. Berghes (de) 67, 68, 84. 
Berghuis 80. 
Bergsma 72, 86. 
Berkhout 46. 
Berkman 43. 
Berlo (de) 22. 
Bernard 46, 51, 52. 
Bernegg (Sprecher de) 88. 
Bertaut (du) 52. 
Besier 27. 
Bethune 84. 
Betouw (In de) 60. 
Beugen (van) 48. 
Beuns 53. 

Beusecum (van) 30. 
Beusekom (van) 81. 
Beveren (van) 82. 
Bevervoorden (van) 27, 55. 
Bevervoorden (Engelbert van) 

47, 55. 

Deyer (de) 31, 62, 88. 
Beyer (Mispelblom) 15, 16, 

48. 70, 86. 
Beyeren (van) 38. 

Beyeren van Schagen (van) 45. 

Beyerinek 63. 

Beyerman 88. 

Beyma thoeKingma (van) 71. 

Beynen (Koolemans) 70. 

Bezuyer 60. 

Biben 31. 

Bicker 68. 

Bic Leuveling IJeenk (de) 47. 

Bierens de Haan 47. 

Biesman 48. 

Biet (van) 30. 

Bik (Vreede) 40. 

Bilderbeecq 75. 

Bilt (van der) 47. 

Bindervoet 55. 

Binkershoek 88. 

Bisdom 73. 

Bisschoff 48. 

Bisschop 87. 

Bitter 46. 

Blaauw 15. 

Blancart 52. 

Blankenberg 79. 

Blankenhagen 47. 

Blankers 70. 

Blauw 36. 

Bleyswyck (van) 36. 

Blindenbach 40. 

Blocquery (van de) 38. 

Bloeme (van) 87. 

Bloemen Waanders (van) 72. 

Bloemendaal (van) 69. 

Blok 23. — 90 — Blommesteyn 71. 

Blondeel 61. 

Bloys van Treslong 65, 62. 

Bluasé 39, 40, 56. 

Bock (de) 40. 

Bockhoven (ran) 14. 

Boddaert 21, 39, 47, 55, 78, 

Bodelschwing (van) 69. 

Bodenstein 24. 

Bodegom (van) 38. 

Boeckholt (van) 58. 

Boeckboven 21. 

Boecop (van) 15, 31. 

Boekenoogen 27. 

Boellaard 47, 64. 

Boels 43. 

Boer (de) 66. 

Boer%e (Russel) 86. 

Boers 45, 87. 

Boesichem 18. 

Boetselaer (van den) 34. 

Boeizelaer (van) 63. 

Boeye 40. 

Boeye (Schuurbeque) 15, 80, 

39, 86. 
Boeyens 39. 

Bogaard 27, 37, 88, 60, 71. 
Bogaerdt 55. 
Bogaert 21. , 

Bögel (Nering) 39, 79, 85. 
Böhtlingk 39. 
Bois (du) 48, 62. 
Boissevain 55, 78, 87. 
Bolcoêi 43. 
Bolk 30. 
BoUaert 13. 
Bom 73 
Bommel 34. 
Bommel (van) 39. 
Bondam 27. 
Bonnike 86. 
Bonte 8. 
Boogaard 40. 
Boogaert 47. 
Boom 38, 60. 

Boomkamp (van Leeuwen) 64. 
Boonacker 62. 
Boonen. 63, 70, 79. 
Booy (de) 71. 

Borch (van der) 29, 39, 79, 87. 
Borcharen (van) 87. 
Bordes (de) 55. 
Boreel 32, 39, 62, 70, 72. 
Boreel de Mauregnault 15. 
Borel 87. 

Borgerhoff van den Bergh 86. 
Borgerinck 58. 
Borgneval 60. 
Bornel (de) 52. 
Borre van Dornick 60. 
Borselen (van) 43. 
Borsius 87. 
Borsseie (van) 2. 
Borsselen (van) 46. 
Bosch (van den) 15, 26, 72, 87. 
Bosch van Drakestein 31, 88. 
Bosch van Eosenthal 63. 
Boscbuysen (van) 34, 35. 
Bosdijk 72. 
Boshoysen (van) 30. 
Bosscha 79. Bosson (Goets de) 78. 
Botnia 2. 
Botnia (van) 38. 
Boudaen 5. 
Booillon 2. 
Bouloingen (van) 15. 
Boumeester 58, 59, 
Bourbon (de) 88. 
Bourgondie (van) 29, 66. 
Bouricius 52. 
Boume 71. 

Bourouill (d'Aulnis de) 80. 
Bours 45. 

• 

Bout (van den) 78. 
Boavetz (de) 52. 
Bouwens 42, 46. 
Bowier 15, 24. 70, 79, 
Braakenburg 27, 63, 79. 
Braam (van) 14. 
Braam Blussé (van) 56. 
Braam Houckgeest (van) 86. 
Braam Morris (van) 48, 86. 
Braams 86. 
Braine (van) 19. 
Brakel Schimmel (van) 24. 
Brakko 43. 

Brandeler (van den) 31, 55, 79. 
Brandin 85. 

Brandwijk van Blokland 38, 60. 
Brans 86. 
Brants 31. 

Brantsen van de Zijp 70. 
Brantsma 70. 
Brassaers 43. 
Brauw (de) 78. 
Brebis (Aux) 84. 
Breda (van) 48. 
Brederode (van) 19,29,43,67. 
Bredius 55, 72. 
Bree (van) 72. 
Breen (van) 83. 
Brender a Brandis 55. 
Breton 61. 

Breugel (Clifford Kocq van) 62. 
Breuille (de) 48. 
Briën 40. 

Brienen (van) 2, 32, 34, 67. 
Brienen (van der liell gez.; 67. 
Brienne (de) 19. 
Brink (ten) 58. 
Broeck (van den) 55. 
Broekboft 80. 

Broekhuysen (van) 29, 42, 85. 
Broen 38. 

Bron de Vexela (Ie) 24. 
Bronckhorst (van) 60, 85. 
Brondgeest 88. 
Brouwers 39. 
Browne 40, 47. 
Brucken Fock (von) 27, 47. 
Bruesers 60. 

Brugghen (van der) 72, 88. 
Brugman 63. 
Bruheze (de) 44. 
Bruin (de) 47, 78. 
Bruine (de) 64. 
Bruins 70.^ 
Brunaund 55. 

Brunelon (de Salve de) 80. 
firiivn (de) 23, 45, 78. 
Öy^iiner 24, 87. Buchner (Polijn) 64. 

BufPart 55. 

Buisman 79. 

Bukentop (van) 8. 

Bulow (von) 86. 

Bunk 48. 

Buquoy (de) 38. 

Burch (van der) 38, 60, 68, 87. 

Burcht (van der) 13. 

Burg (van der) 67, 68. 

Burg (Ver) 40. 

Burgh (van der) 87. 

Burman Eyck tot Zuylichem 

78. 
Bussche (van den) 39. 
Bussemaker 86. 
Buteux 82, 84. 
Butin 34. 
BuÜer 41. 

Buttingha Wichers 55. 
Buygers 52. 
Buys 72. 

Buytenhem (van) 83. 
Bye (de) 36. 

Bye (van der Does de) 78. 
Bgemont (van) 84. 
Bylandt (van) 27, 60. 
Bijleveld 15. 
Bijnkershoek (van) 83. Gaan 56. 

Gabbeljauw 39. 

Gabell 79. 

Galand 26, 63. 

Galencamp 54. 

Galonne (de) 52. 

Galkoen 39, 48, 56, 86. 

GaUenfels (Stein) 78. 

Cambier 70, 78. 

Gambier van Nooten 48. 

Gamerling Uelmolt 23. 

Gamminga 2, 17, 18. 

Gamminga (van) 60. 

Camp (du) 43. 

Gamp (Op de) 38, 60. 

Gampen (van) 54, 60. 

Ganter 34. 

Ganters van Dodewaert 72. 

Gapellen (van der) 34. 

Gapison 43. 

Garacena (de) 8. 

Carbasius 63. 

Carnin Lillers (de) 82, 84. 

Garnoy 52. 

Gasant (van) 6. 

Gasembroot (de) 23, 64, 80. 

Gastro (de) 55, 87. 

Gate Huender (ten) 63. 

Cattenbelt (zie Kattenbelt). 

Gattenburch 19. 

Gattepoel 75. 

Gau 62. 

Cauwe 6, 7. 

Gerton (Rigail; 87. 

Ghabot 78. 

Ghalmot (de) 63. 

Champagne (de) 6. 

Ghanteple de la Saussaye 63, 

Chappuisi 79. Gharante (van) 60. 

Gharro (de) 63, 86. 

Chatelain 72. 

Ghatillon (de) 6, 18. 

Ghattel (van Bossum du) 70. 

Ghavonnes (de) 39. 

Ghavonnes (Pasque de) 83. 

Ghion de Fernan (de) 35. 

Gh^s (van der) 63. 

Gitters (van) 71, 86. 

Gleemont (van) 13. 

Clement 52. 

Clement (van der Poest) 21, 27. 

Cleroq (Ie) 44. 

Glercq (van der Leek de) 71. 

Clifford 21, 23. 

Clifford Kocq van Breugel 62. 

Clippel 6, 7. 

Cloeck 38. 

Cloetta 31. 

Gloot 45. 

Clopper 38. 

Clotterbooke Patgn 66. 86. 

Cluysenaer 48. 

Cocq 46. 

Goehoom (Wierts van) 86. 

Goenen 15, 27. 

Coenraads 43. 

Cocrt (de la) 46. * 

Goets de Bosson 78. 

Colhrd 32. 

CoUen (van) 45. 

Gollen (Wülink van) 70. 

GoUensz 44, 

GoUot d'Escury 70. 

Colverschoten (van) 34. 

Colvius 74. 

Commgs 79. 

Goningh (van Assendelft de) 78. 

Gonqueré de Monbnson 23. 

Gonrad 32, 63. 

Gooi 41, 42. 

Goot 21. 

Copes 21. 

Gopes van Hasselt 87. 

Coppier van Calslagen 34. 

Gorbau (ault, aut) 52. 

Gordes 79. 

Goremans 43. 

Cornelder 72. 

Gornelis 38. 

Gomish 85. 

Cortebrant 32. 

GostreUe (de) 52. 

Cotterel 28, 84. 

Couperus 16, 62. 

Gourt (de) 16, 34. 

Court van Krimpen (del) 27» 

Gou wen berg 26. 

Couwenhoven (van) 67, 68. 

Coymans 18, 31, 46. 

Cracauw (van) 21. 

Gramer 60, 70. 

Graraer (Putman) 78. 

Gramerus 31. 

Crane (de) 31, 86. 

Crans 52. 

Gransen 86. 

Cregel 60. 

Gremers 23. 

Crena de Jongh 70, 79. — 91 — CreutK S7, 89. 

Orimpen 41, 42. 

Croce di Djola (della) 68. 

Cromby 42. 

Orommelin 71, 88. 

Crommelin (ran Wioke?oort) 

65, 56, 63. 
CromstryeD (van) 14. 
Croo8w\jck 42. 
Grayskercken (yan) 61. 
Cuinchy (de) 62. 
Cunaeus 81, 86. 
Cuperus 79. 
Cuyck (yan) 2. 
Cuylenbarg (van) 28, 29. 
Cuypers 87. Daehne van Yariok 72. 

Daelberg 15. 

Daenis 18. 

Dalen 88. 

Dalen (van) 48. 

Dallenne 52. 

Dam (van) 72. 

Dam (van den) 68. 

Damme Jalink (van) 66. 

Dannesse 75. 

Dart 74. 

Davidsen of Davidts 68. 

Dedel 88, 46. 

Dedem (van) 15, 70. 

Degerman 40. 

Pekema 60. 

Üekema (van) 88. 

Deking Dura 72. 

Dekker (Huisinga) 79. 

Delden (van) 81, 64. 

Delhez 16, 68. 

Deur (van) 89. 

Deuze (de la) 52. 

Deventer (van) 80, 69. 

Deyms 88. 

Deynoot (Gevers) 68, 72. 

Dieffenbacb 72. 

Dielen (van) 5. 

Diemerbroek 67. 

Diemont 40, 80. 

Dieningen (van) 46. 

Diepenbroek 68. 

Diepenhorst (van) 60. 

Diepholt (van) 28. 

Diert 88. 

Diest (van) 26. 

DietK 46. 

Dingemans van de Kasteele 26. 

Dirksen 44. 

Divoort 84. 

Doeke 80. 

Does (van der) 80, 40, 45, 

61, 80. 
Does de Bye (van der) 78. 
Dolegen 66. 
Dolegios 51. 
Donaes 7. 
Donckers 8. 

Dongen (van) 51, 68, 54. 
Donker van der Ho£f 46. 
Dooren (van) 15, 
Doom (van) 61. Doom (de Balbian yan) 88. 

Doornik (van) 6, 11. 

Doominck (van) 27, 48. 

Dopff (van) 81. 

Doree 48. 

Doresmeaux 52. 

Doriêl 52. 

Domick (Borre van) 60. 

Dorrepaal 82. 

Dorsser (van) 16. 

Dortb (van) 68, 69, 85. 

Doublet 28. 

Doucy 65, .66. 

Douglas 85. 

Dozy 40, 71. 

Drabbe 39. 

Drakenborch (van) 28. 

Driebergen (van) 29. 

Driel (van) 22. 

Drieling 87. 

Dros 86. 

Droste 68. 

Druyf 61. 

Druyvestein 16, 28. 

Dubbeldecop 88, 60. 

Dubbeldema ts van der Sinys 7 1 . 

Dnchesnoy 40. 

Duge-Leens 85. 

Duinen (van) 27. 

Duitscbland 18, 19, 25. 

Dumbar 62, 85. 

Dnnlop 16. 82, 48, 71. 

Dura (Deking) 72. 

Durant 47. 

Du8sen(van d6r)36,88,42,60,85. 

Duveland (van) 85. 

Duvenvoirde (van) 45. 

Duyk 86. 

Duyll 48. 

Duym (van Ameyden van) 70. 

Duymaer van Twist 40. 

Duyn (van der) 48, 44, 45, 68. 

Duyst van Voorhout 88. 

Duytz 89. 

Duyvenbode (van) 8, 12. 

Duyvené 81. 

Dijck (van) 76. 

Dgckmeester 12, 60, 62, 71. 

Dijk 58, 59. 

D^k (van) 89, 68. Earle 68. 

Ebel 38. 

Ebbenhorst Tengbergen 78. 

Eek (van) 60, 69, 78. 

Eekstein 55. 

Eekeren (van) 39. 

Eekhout 24, 55. 

Eelde (van) 47. 
\ Eerens (de) 16, 80. 
( Eersten (van) of Eerstee 61. 
j Egler 70. 
{ Egmond (van) 43, 64, 67. 

Eickelenberg gen**. Hoofd- 
man 85. 

Eik (van) 47. 

Eikendal 71. 

Einert 88. 

Ekeren (van) 52. Elant 38. 

Elemans 44. 

Elias 28, 45. 

Elias Schovel 55. 

Elont 72. 

Elsevier 88. 

Emants 71. 

Eminga (van) 88. 

Ernst (van) 30. 

Enden (van den) 48. 

Engeland 19, 25. 

Engelbert van Bevervoorden 47. 

Engelberts 27, 68. 

Engelbrecht 62. 

Engelbrechts 71. 

Engelen (van) 48, 61. 

Engelen van Pjlsweert 26, 

56, 68. 
Engelen van Strijjen (van) 89, 
48, 61. 

Engelenberg 24. 

Ens (van) 21, 

Enschedé 27, 86, 88. 

Enthoven 37. 

Ermel (van) 84, 85. 

Ermenns 56. 

Erp (van) 69. 

Erpecum (van) 82, 84. 

Erpers Eoyaards (van) 72. 

Es (van) 14. 

Eschauder 27. 

Espinasse (de 1*) 48. 

Essen (van) 28. 

Essendelle (ten) 68. 

Evertsen 60. 

Evertsz 54, 71, 72. 

Everswqn 85. 

Everwijn 57. 

Eyck tot Zuylichem (Barman) 

78. 
Eyk (Sprenger van) 16, 66. 
Eynden (van) 87. 
E>s (van) 89, 79, 88. 
Eysinga (van) 38. Paber 39. 

Fabius 89. 

Fabricius 5. 

Faes 63. 

Fagei 82, 84. 

Faignart 55. 

Faille (de la) 14. 

FaiUe (Baart de la) 47, 68, 79. 

Falck 55, 60. 

Fangman 70, 78. 

Faure 89, 86. 

Favauge (de) 16. 

Feen (van der) 56. 

Feith 24, 52, 54, 58, 69, 61. 

Feltkamp 78. 

Peltz (van der) 39, 48, 70. 

Feray (van) 13, 43. 

Feyens 24. 

Ficquelmont (de) 24. 

Fleckin 84. 

Fleury 42. 

Flodorp (van) 60, 69. 

Florebecqz 52. 

Flugi van Aspermont 32. Fock (von Broeken) 27, 47. 

Fockema 47. 

Foeck (Foock, Fock) 66, 67, 68. 

Folkers 39. 

Fontaine (de la) 38. 

Fontaine Schluiter (de la) 87* 

Fontein 71. 

Foppens 14. 

Foreest (van) 56, 62, 64. 

Forstner van Dambenoy 64. 

Forteman 6. 

Fraenkel 86. 

Fraissinet 15. 

Franchimont 61, 68. 

Franck (van) 27. 

Fran^ois 40, 62, 55, 70. 

Frankrijk 18, 19, 24. 

Fransen van de Putte 62. 

Fraudenius 80. 

Fremeiy (de) 16, 31, 48, 78, 

88. 
Prenoy (de) 62. 
Fresemann Vietor 62. 
Preudinberg 28. 
Freys 84. 

Fuhri Snethlage 55. 
Fuicy (de) 52. 

Gael 35. 

Gaesbeec (van) 28. 

(jalen (van) 21. 

Gallas 61. 

Gastelaer 43. 

Gavere (de) 27. 

Geelvinck 88, 45. 

Geen (van) 78. 

Geep (de) 39, 43 

Geer (de) 24, 68. 

Geesterunus (Maas) 66. 

Geisweit van der Netten 72. 

Gelder (van) 19. 

Gelderman 63, 64, 58, 59. 

Gellius 52. 

Gelre (van) 60. 

Gemmenich 64. 

Genderen (van) 18, 48. 

Genderen Stort (van) 86. 

Gennep (van) 80. 

Gent (van) 44, 85. 

Gerlag 7. 

Gerlings 78. 

Gerlings (Jager) 86. 

Gerrits 58, 69. 

Gerritse 53, 54. 

Gerwen (van) 88. 

Gestel (van) 42. 

Geuns (van) 40, 55. 

Geusau (von) 56, 66. 

Gevaerts ^3. 

Gevers 89. 

Gevers Deynoot 63, 72. 

Gheel Gildemeester(van) 48, 62. 

Gh^s 35, 36, 46. 

Giech (von) 3. 

Giesen (van der) 51. 

Gildemeester (vanGheel)48, 62. 

Glauver 53. 

Gobius 60. 

Gockinga 16, 81. — 92, — Godin 11, 21, 63. 

Godin de Festere 86. 

Goeje (de) 63. 

Goens (van) 40, 84. 

Goes (van der) 36, 39, 82. 

Goltz 58. 

Goor (van) 60. 

Goor den Oosterlingh (van) 

40, 71. 
Gooszen 32. 
Gooten \van) 35. 
Goovaerts 27. 
Gorkum (van) 16. 
Gouche (Ie) 38. 
Gouda (van der Hejden de) 

82, 83. 
Gousset 46. 
Graaf (van der) 84. 
Graaff (van de) 51, 
Graafland 64, 86. 
Graafland (Hooft) 24. 
Gracht (van der) 22, 80, 34, 

82, 83. 
Graevestein 16. 
Grandière (de la) 14, 43. 
Granpré Molière 56, 
Grauert 28. 
Graait (de) 84. 
Grauwen (*») 14. 
Grave (Storm de) 48, 63, 88. 
Gregory 23, 86, 
Greve 79. 
Greve (de) 70. 
Greven 87. 

Qrevenbroeck (van) 13. 
Grevenbroek 42. 
Griethuysen (van) 86. 
Qrobbee 71. 
Groenen (van) 41. 
Groenendijk (van) 46. 
Groeneveld 69. 
Groene velt (van) 11. 
Groenewoade (van) 29. 
Groesbeek 85. 
Grolman 27. 
Grommee 85. 
Groot (de) 39, 43. 
Groot Jamin (de) 27. 
Groot Brittanje (zie Engeland). 
Grotenhuis van Onstein (van) 70. 
Gruan de Ia Barre 4, 16. 
Gruterus 51. 
Guerin 88. 
Gutzlaff (von) 40. 
Gijsberti Hodenp^l 55. 
Gijseiaar (de) 32, 56. Haak (Oosting) 61. 
Haan (de) 61, 80. 
Haan (Bierens de) 47. 
Haas (de) 27, 61. 
Hacke van Mijnden 72. 
Hackfort tot ter Horst 80. 
Hac voerde (van) 77. 
Haeck (van) 28. 
Haeften (van) 68, 69, 85. 
Haen (de) 76. 

Haer (van der) 29, 30, 34, 
46, 60. Haerlem (van) 75. 

Haersma (van) 52. 

Haersma de With (van) 23. 

Haersolte (van) 53, 62. 

Hagedoom (van) 51. 

Hagen (van der) 43. 

Haitsma Muller 47, 62. 

Hallart 8. 

Hallo 22. 

Halmael (van) 15, 38, 

Halteren (van) 87. 

Ham (ten) 30. 

Hamal (de) 22. 

Hamer (de) 43. 

Hamer (de Witt) 64. 

Hamers 23. 

Hammecher 40. 

Hammerstein (van) 29. 

Hanegraaff 86. 

Hangest 52. 

Hangest dTvoy 16, 39, 86, 

Hannes (van Thjje) 56, 64. 

Hanselaar 59. 

Hansen 59. 

Hardenbroek (van) 16, 63, 64. 

Harder (de) 51. 

Harderwyk (van) 84. 

Hardman 17. 

Haremaker 78. 

Harencarspel (van) 46. 

Harmana 17. 

Harpen (Krook van) 27. 

Harpen (Kuyper van) 56. 

Hart (van der) 41. 

Hartevelt 78. 

Harting 78. 

Hartitsch (de) 16. 

Hartsen 79, 86. 

Hartwijk 14. 

Hasselaar 38. 

Hasselman 23, 86. 

Hasselt (van) 60. 

Hasselt (Copes van) 87. 

Hattem (van) 43, 59. 

Hattum (van) 64. 

Haudion (de) 52. 

Haus 73, 88. 

Haussy (de) 52. 

Hautighem (üe) 52. 

Have (ten) 59. 

Havelaar 48, 78. 

Havreck 84. 

Hay Muway 85. 

Haze (de) 38. 

Hee (van der) 83. 

Heeckeren (van) 27, 31, 64, 

68, 78. 
Heeckeren van Brandsenburg 

(van) 56, 56, 87. 
Heeckeren van Enghuizen (van) 

64. 
Heeckeren van Molecaten (van) 

15. 
Heeckeren van Walien (van; 56. 
Heel (van) 47, 86. 
Heeraskerck (van) 36, 38, 84. 
Heemskerk 86. 

Heemskerk (van Beest van) 85. 
Heemstra (van) 15, 31, 46, 

47, 65, 70. 
Heerdt (van) 31, 64, 70, 71. Heeren 13, 14, 51. 

Hegge (van der) 21. 

Heidanus 66. 

Heideu (van der) 83. 

Heim (van der) 24, 31, 88. 

Hein 24. 

Hein (Vliehinder) 62, 

Heinsbergen (van) 43. 

Heis (van) 43. 

Helder 72. 

Heil (van der) 67. 

Hellgez. Brienen (van der) 67. 

Heil (Vryburg van der) 71. 

Helmolt (van) 32. 

Helmolt (Camerling) 23. 

Helmont (van) 51. 

Helsdingen (van) 75. 

Hemert (van) 85. 

Uemert tot Dingshof(van)81.40. 

Hemert (Junius van) 23, 80. 

Heraert (von) 49, 78. 

Hendriks 51. 

Hengst (van) 64. 

Hengstenberg 56. 

Hennequin 78. 

Henneveld (van) 61. 

Hennin-Liétard (de) 62. 

Henny 56, 86. 

Henricks 54. 

Heppener 80. 

Herama 17, 18. 

Herauguières (de) 11, 12, 32. 

Herbert 52. 

Herema (van) 38. 

Herius 59. 

Herlaer 86. 

Herlin (de) 62. 

Herrewijn 38. 

Hertog 64. 

Herwaarden (van) 47, 70. 

Herwaerden (van) 51. 

Herwerden (van) 40. 

Heshuis 59. 

Hesse 24. 

Hesselink 68. 

Hessen 25. 

Hettinga Tromp (van) 63. 

Heukelom (van) 46, 62, 80. 

Heukelom (^iegenbeek van) 63. 

Heus (de) 78. 

Heusden (van) 2. 43. 

Heuvel (van den) 32, 84. 

Heuyter (de) 38. 

Heybeke 14. 

Heyde (van der) 83. 

Heyden (van der) 71. 

Heyden de Gouda (van der) 

82, 83. 
Heym 34. 
Heyn 76. 
Heynen 60. 
Heyningen (van) 60. 
Heynis 62. 
Heys (van der) 43. 
Heyst (van) 70, 78, 88. 
Hidding 61. 
Hiddingh 61. 
Hillama (van) 62. 
Hilleman 86. 
Hilling 15. 
Hinlopen 24. Hoboken (van) 79. 

Hochede 43. 

Hochepied (de) 83. 

Hochkirchen (von) 69. 

Hodenpijl (G^sberti) 55. 

Hodgson 64. 

Hoefif 36. 

Hoek (van) 43. 

Hoekgeest 43. 

Hoekseroa 24. 

Hoen (de) 62. 

Hoen ('t) 21, 66. 

Hoenders 30. 

Hoepeling 43. 

Hoevell (van) 48. 

Hoeven (van der) 88. 

Hoeven (des Amorie van der) 72. 

Hoeven (Pruys van der) 81. 

Hoeven ^Tempelman van der)86. 

Hoevenaar 79. 

Hoey (van) 28. 

Hoff (Donker van der) 46. 

Hoff (lm) 78. 

Hoffmann 27. 

Hofmann 27, 88. 

Hogendorp (van) 31, 82, 79. 

Hoitenga Speelman 47, 79. 

Holdinga (van) 60. 

Hollaer 38, 46, 60. 

Holle 31, 40. 

Holst (Boland) 56. 

Holthe (van) 63. 

Holthe van Echten (van) 16, 2-1. 

Homminga 3, 17. 

Hommius 65. 

Hondt (de) 36. 

Honigh 46. 

Honnepel (van) 60. 

Hooft 21, 88, 76, 86. 

Hooft Graafland 24. 

Hooft ('t) 70, 71, 80, 86. 

Hoofts 56. 

Hoogenhouck (van) 38. 

Hoogerwaard (de Lille) 71. 

Hoogeveen 88. 

Hoogeveen (van) 31, 84, 

Hoogh (de) 60. 

Hoogstraten (van) 73. 

Hoogvliet 23. 

Hoop Scheffer (de) 86. 

Hooreman 45. 

Hoorensteyn (van) 63. 

Hoorn <van) 48, 45, 56, 82, 83. 

Hoorn (Westpalm van) 55. 

Hop 79 

Hopcoper 42. 

Hope 64. 

Hora Siccama 15, 16, 70. 

Hordyk 22, 39. 

Hornman 43. 

Houok (van der) 66. 

Houck geest 14. 

Houckgeest (van Braam) 86. 

Hou te de Lange (ten) 86. 

Houten (van) 48, 87. 

Houterlee 83. 

Houven (van der) 32. 

Houven van Oordt (van der) 48. 

Houwen 51. 

Houweningen (van) 83. 

Hove (van der) 30. — 98 Hovell (?an) 15. 

Hoven (van) 43. 

Hoven (Uit den) 85. 

Hovius 88. 

Hovy 23, 40. 

Hoxwier 60. 

Hoycr 55. 

Hoynck van Papcndrecht 86, 

Hoytema (van) 86. 

Hoytsma (van) 52. 

Huart 48 

Hubrecht 72. 

Hudde 88. 

liudig 55. 

Huender (ten Cate) 68. 

Huift 38, 

Hiiisinga Dekker 79. 

Hullant 52. 

Hulshof 23. 

Hulst (van der) 39. 

Hurgronje 5. 

Hurgronje (Snouck) 47, 70. 

Huting 67. 

Huydecoper 5, 78. 

Huydekoper 56. 

Huygens 27, 41, 83. 

Huyghens 5. 

Huyghens Backer 88. 

Hnysing 61. 

Huysingh 52, 61. 

Huysman 71. 

lluyssen van Kattendijke 80. Iddekinge (van) 48. 

Idsinga (van) 55. 

lUe 86. 

Imbyze van Batenburg 89. 

lm Hof 78. 

Imhoff (van) 16, 61, 80. 

Tnn- en Kniphuizen (van) 79. 

Insinger 71, 79. 

Intvelt 68. 

Isendoorn a Blois (van) 22. 

Isselstein 85. 

Isselt (van) 54. 

Iterson (van) 55. 

Ittersum (van) 24, 66. 

Ittre 6. Jackson 78. 

Jacob (s') 86. 

Jacobi (de) 87. 

Jacobs 53. 

Jacobson 39. 

Jaersma 17. 

Jager Gerlings 86. 

Jagt (van der) 47. 

Jalink (van Damme) 66. 

Jamin (de Groot) 27. 

Jans 14, 58, 59. 

Jansen 68, 59. 

Jansepoel (van) 21. 

Janssen 53. 

Janssens 80. 

Jantzon van Erffrenten 48. 

Jardin (du) 84. 

Jaspers 58. Jeude (van Lidth de) 47, 70. 

72, 79. 
Jeune (Ie) 39, 48. 
Jeune Evertsz (ie) 72. 
Jochems 71. 
Joigny (de) 19. 
Jolles 70. 
Joily 80. 

Joncbeere (de) 24, 70. 
Jong 24. 

Jong (de) 27, 32, 56. 
Jong van Beek en Donk (de) 24. 
Jong van Bodenburgh(de) 62. 
Jong (Josselin de) 88. 
Jonge (de) 31, 39, 46, 63. 
Jonge van EUemeet (de) 45. 
Jonge van Valckevoort (de) 44. 
Jonge van Zwijnsbergen (de) 71. 
Jongh (Creua de) 70, 79. 
Jordens 58. 
Jorissen 87. 
Josselin de Jong 88. 
Junius van Hemert 28. 
Jutphaas (van) 29, 84, 67. 
Juwinga (van) 38. 

Kahle 71. 

Kakebeeke 62. 

Kalkoen 74. 

Kanter (de) 88 , 60. 

Kanter (de Laat de) 71, 72. 

Karnebeek (van) 88. 

Kasteele (van de) 70, 

Kasteele (Dingemans van de) 26. 

Kat (de) 86. 

Kate (ten) 79. 

Kattenbelt 53, 54. 

Keiler (von) 85 

Kempen (van) 59, 86. 

Kempenaer (van Andringa de) 

31, 78, 79, 87. 
Keppel 60. 
Kerens de Wylré 56. 
Kerkhoven 63. 
Kerkwerve (van) 80, 34. 
Kerkwijk (van) 71. 
Kerrcman 60. 
Kerstans 85. 
Kerstens 48. 
Ketelaar 39, 43. 
Ketgens 43. 
Ketjen 32, 71. 
Keuchenius 72. 
Keulemans 43. 
Keultjes 68. 
Kevink 58. 
Keyser (de) 62. 
Kingma 88. 
Kinsbergen (van) 21. 
Kisselius 79. 
Klerck 71. 

Klerk (de) 2, 26, 61. 
Klerk de Keus 15, 40. 
Kleyn van Willigen 72. 
Kleynefelt 56. 
Klinkhamer 79. 
Klopman 59. 
Kluyt 45. 
Kneppelhout 15, 27. Knierum 16. 
Knips 39. 

Knobelsdorf (von) 43. 
Knol 46. 
Knoppert 53. 
Knuttel 39. 
' Knuy t (de) 2 1 . 
Koch 59. 
Koek (de) 68. 64. 
Kook van Leeuwen (de) 48. 
■Kocq van Breugel (Clifford) 62. 
Koen 43. 
Koenig 86. 
Kofoed 39, 71. 
Kohier 63. 
Kok 59. 
Kolft 86. 

Kooleraans Beynen 70. 
Koopmans 27. 
Kooy (van der) 22. 
Kop (van der) 63. 
Kornlein 46. 
Kortebrand 32. 
Kost 72. 
Koter mans 12. 
Koymans 16, 36. 
Kraamer 32. 
Kraan (van der) 24. 
Krayenhoff 16, 31. 
Krayenhoff van de Leur 70. 
Kreek (van der) 39, 51. 
Kreke (van der) 61. 
Kronenberg* 40. 
Krook van Harpen 27. 
Kroon 43. 
Krul 37, 63. 
Krnse 37. 
Kruyff (de) 62. 
Kruymel 64. 
Kulenkamp Lemmers 40. 
Kun (van der) 78. 
Kuyper (de) 15, 71. 
Kuyper van Harpen 66. 
Kuytenbrouwer 67, 68. Laat de Kanter (de) 71, 72. 

Labouchère 32, 39, 86. 

Lach de Bère 63. 

Laen (van der) 60. 

Lalniug (de) 52. 

Lalaing (van) 29. 

Laman Trip 64, 86. 

Lambremont (de) 47. 

Lambrechtsen 38. 

Lameteren 43. 

Lammers van Toorenburg 86. 

Lamsweerde 39. 

Lamzweerde (van) 6, 7. 

Landas (de) 52. 

Laudschot (van) 89. 

Lange 42. 

Lange (de) 70. 

Lange van Wyngaerden (de)71. 

Ijange (ten Houte de) 86. 

Langerack (van) 34. 

Lannny (de) 52. 

Lans 62. 

Lanscroon (van) 27, 84. 

Lantschot 89. I Lantsheer 71. 

Larivière 43. 

Lattre (de) 62. 

Launay (de) 7. 

Laurenburg (van) 19, 20. 

Lavie 47. 

Lawick van Pabst (van) 16. 

Leohner 73. 

Leek de Clercq (van der) 71. 

Ledeboer 39, 78, 79, 86. 

Lee (van der) 42. 

Leeman^ 31. 

Leembruggen 48, 72. 

Leesberg 63. 

Leeuw (van der) 79,- 86. 

Leeuwen (van) 79, 82. 

Leeuwen (de Koek van) 48. 

Leeuwen (van Leyden van) 86. 

Leeuwen Boomkamp (van) 64. 

Leiuingen (van) 20. 

Lely 87. 

Lely (van der) 87. 

Lemmers (Kulenkamp) 40. 

Lemker 58. 

Lennep (van) 23, 81, 32, 47, 

71, 78. 
Lens 87. 
Lestevenon 84. 
Leur (van de) 43. 
Leuthner 86. 

I^u veling Tjeenk (de Bie)47. 
Leyden (van) 82, 85. 
Leyden van Leeuwen (van) 85. 
Lichtenberg (de) 28, 29. 
Lidth de Jeude (van) 47, 70, 

72, 79. 
Lieferinck 14, 77. 
Liegtenberg 66. 
Lier (la) 83. 
Liere (van) 60. 
Liesching 88. 

Liétard (de Hennin) 52. 
Lille Hoogerwaard (de) 71. 
Lillers (de Carnin) 82, 84. 
Limburg 20. 
Limburg Stirum (van) 23, 31. 

39, 63, 70. 
Linden (van der) 15, 70, 86. 
Lindo 79. 
Lingen (van) 58. 
Lippen 19. 
Lipperus 68, 54, 58. 
Lissebon (van) 40. 
Lith (van der) 48. 
Löben Sols (van) 30, 64. 
Locbman van Königsfeldt 48. 
Lodenstein (van) 85. 
Loeff 48, 49. ■ 
Loeff (Verniers van der) 71. 
Lohiez (van) 52. 
Lohmnn (de Savornin) 62. 
Loman 63, 86. 
Loo (van) 13, 35, 85. 
Loon (van) 18, 37, 72, 79. 
Lopez Suasso 56, 87* 
Lorentz 80. 
Lorentz (von) 86. 
Losecate 54. 
Loten 6. 
Lotichius 16. 
Lotsy 80 — 94 — Loup (Macalester) 79. 

Louvois (de) 58. 

Lucassen 48, 60. 

Ludigman 17. 

Luiscius (Stipriaan) 62. 

Lusing ToncKens 65. 

Luttenberg 54, 

Luzao 46. 

Lö (de) 89. 

Lyaacama 2. 6, 17, 18. 

L^'deker 39. 

Lydius 74. 

Lynden (van) 15, 18,19,24,31 

88, 39, 62. 
L\jnden (van der) 88. Maas Geesteranns 56. 

Macalester Loup 79. 

Macaré 30. 

Macaré (Eetbaan) 55. 

Mackay 16, 70, 79. 

Maoquel\jn 64. 

Made (van der) 11. 

Mabie 86. 

Mablstede 80. 

Maidman 40. 

Mailly 84. 

Maire (Ie) 52. 

Malapert (de) 85, 64. 

Malsen (van) 29, 60. 

Mamuchet (de) 35. 

Man (de) 26. 

Mandele (van der) 63, 78. 

Mandri 70. 

Manteuffel (von) 15. 

Marcellus 21. 

Marobant d'Ansembourg (de) 

31. 
Marcbie Servaas (du) 24. 
Marck (de la) 77. 
Marokel (van) 54. 
Marecbal 52. 

Marees van Swinderen (de) 24. 
Maretz (de) 18. 
Marienburgb 54. 
Marienboff (van) 88. 
Marken (van) 48. 
Marie (de) 84. 
Marie (van) 15. 
Martens van Sevenboven 70. 
Martini 68. 

Martini van Geffen 88. 
Marus 66. 

Massenbacb (von) 64. 
Mast (van der) 13, 14,' 43, 77. 
Mattbiessen (Sandenbergb) 88. 
Matsma 52. 
Mauregnault (de) 15. 
Maurik (van) 45. 
Maurissens (de) 33. 
Mauritz 16, 40. 
Mauvoisin (de) 18. 
May 71. 

Mecbelen (van) 13. 
Meckema (van) 38. 
Mecklenburg 25, 26. 
Meder 56, 63. 
Meel (van) 38. 
Meemeling 63. Meer (van der) 38, 39, 74. 80, 

85, 87. 
Meer van Berendrecbt (van der) 

46 
Meer de W^s (van der) 31, 64. 
Meer Mobr (van der) 24. 
Meerman 82. 
Meerten (van) 80. 
Meerten van Abcoude (van) 29. 
Mees 16, 39, 40, 47, 63, 70. 

71, 79. 
Meester (de) 16, 66. 
Meeteren (van) 48. 
Meeteren (Westerouen van) 15, 

16, 23, 27, 31. 71, 79. 
Meeuwsen 59. 
Meinertsbagen 24. 
Melort 15. 
Mei vil 55. 
Merebes 52. 
Merebier (Ie) 52. 
Mercier 16. 
^Merens 39. 
Merscb (van der) 31. 
Mertens 7, 63. 
Merveld (van) 68. 
Merwede (van de) 10. 
Merweyde (van der) 44. 
Mesdag 38. 
Mesker 56. 
Metelerkarop 87. 
Meulen (van der) 35, 51. 
Meurs (van) 27, 79. 
Meuwsen 54. 
Meye (van der) 34. 
Meyer 40, 54, 61. 
Meijier (de) 27. 
Meylink 78. 
Meys 21. 
Micbgorius 32. 
Micbiels van Kessenicb 24. 
Micbiels van Verduynen 32. 
Middelboven (van) 48. 
Mine (de la) 52. 
Minnema de Witb 40. 
Miseron 43. 
Mispelblom Beyer 15, 16, 

48, 70, 86. 
Mist (Uitenbage de) 68. 
Mock 70. 

Modderman 31, 48, 62. 
Moens 27. 
Moermans 43. 
Molbuysen 72. 
Molière (Granpré) 56, 86. 
Moll 31, 64. 
Mollerus 16, 31, 79. 
Molwitz 15. 
Momma 62. 
Moncby (de) 39, 79. 
Monfaucon 19. 
Mont (du) 43 
Montauban van Sw\jndreobt 

55, 64. 
Montbelliard 19. 
Montfoort (van) 29, 35, 85. 
Moor 52. 
Moret 84. 
Morquais 84. 

Morris (van Braam) 48, 86. 
Mortelmans 15. Mosman 43. 

Mossel 61. 

Motte (de la) 52. 

Motten 77. 

Moucberon (de) 85. 

Muelen (van der) 2, 5,26,35, 

48, 71. 
Müffling gen. Weiss 86. 
Muissart 18, 38. 
Mulder 43. 
Mulert 62. 
Muiier 40. 

Muiier (Haitsma) 47, 62. 
Mulken (van) 80. 
Muller 71. 

Muller (Wolterbeek) 39. 
Muntendam 71. 
Munster (van) 85. 
Munter 38, 72. 
Murray 85. 
Musquetier 16, 24. 
Muyters 43. 
M\je (van der^ 38, 45. 
M^'1 (van der) 83. 
M^'le (van der) 34, 74. 
M^nssen 23. 

IV. 

Naamen van Eemnes(van) 78. 

Nackerk 74. 

Naerssen (van) 31, 40. 

Nagell (van) 48, 80, 87. 

Nabuys 64. 

Namur (de) 15. 

Nangis 19. 

Nanninga Uytterd\jk-27, 78. 

Nassau (van) 26. 

Nauta 55. 

Nauta (Rinia van) 72. 

Neale (van) 82, 84, 85. 

Neck (van) 38. 

Nederlanden 25. 

Nederloff 79. 

Neef (de) 43. 

Neeve (de) 43. 

Nellesteyn (van) 80. 

Nepveu 27, 62, 63. 

Nering Bögel 39, 79, 86. 

Nes (van) 82. 

Nes van Krayestein (van) 60. 

Nes van Meerkerk (van) 48, 

56, 63. 
Nesse (van de) 62. 
Netten (Geisweit van der) 72. 
Neujean 86. 
Neukircben gend. Nyvenbeim 

(von) 16. 
Neve (de) 6, 7, 43, 80. 
Nicquet 62. 
Nierstrasz 78. 
Nievelt (van) 29. 
Nieuw mans 43. 
Ninaber 66. 

Nispen (van) 47, 48, 71, 82, 83. 
Nisse (van der) 82. 
Ni veile (van) 19. 
Noest 56, 77. 
Noirot 46. 
Noltbenius 63. 
Noltbenius (Tutein) 23, 40, 79. I Noordaa (van der) 83. 
Noorde (van) 34. 
Noord wryk (van) 60. 
Noort (op ten) 87. 
Noot 39. 
Nooten (van) 27. 
Nooten (Cambier van) 48. 
Noppen 62. 
Noris 60. 

Notten (van) 24, 80. 
Noyelles 84. 
Nutt (van) 46. 
Nüs 8. 
Nys (de) 61. 

O. 

Obreen 27, 70. 

Ocbten (van) 71. 

Ockers 46. 

Ockerse 46. 

Ockersse 42. 

Ockinga 3. 

Ockinga (ab) 18. 

Oem 10, 38, 42, 44. 

Oerlemans 44. 

Oetelaar (van den) 42. 

Offerbaus 72. 

Oldenbarneveld gen. Witte Tul- 

lin^ (van) 24. 
Oldenborgb (van) 3^. 
Oldeneel (van) 22, 24. 
Oldenbof 16. 
Olffen 21. 
Ommen (van) 64. 
Onga 52. 
Ongerboer 39. 
Oomen 63. 
Oordt (van) 16, 27, 48, 60, 

61, 64, 73, 78, 79. 
Oordt (van der Hou ven van) 48. 
Oort 63. 
Oosten (van) 13. 
Oosterlingb (van Goor den) 

40, 71. 
Oostervan t (van) 19. 
Oosterivjjk (van) 87. 
Oosterzee (van) 82. 
Oostincb 61. 
Oosting 33. 55. 59, 61. 
Oosting Haak 61. 
Oostrum (van) 29. 34. 
Ootmarsum (van) 88. 
Op de Camp 38, 60. 
Opfikon (d*) 18. 
Opmeer 21. 
Opperdoes 24. 
Orrinck 59. 
Ort 39, 72. 
Orit 39. 80, 86. 
Ostrel dit de Lierres 84. 
Oudegein 34. 
Oudemans 40. 
Oudermeulen (van der) 66. 
Oud Teylingen (van) 84. 
Ouwerkerk de Vries (van) 56. 
Oven (von) 71. 
Overdgk 48. 
Overstrate (van) 43. 
Overstraten (van) 43. 
Ovinck 63. — 96 — Ojen (fan) 54, 60, 88. 
Oyen (Voraterman van) 2, 26. 
Ozj (d') 86. Faarlberg 71. 

Pabst 20, 26, 48. 

PaedU 82. 

PaeU 36, 85. 

Paillier 39. 

Pallaes (van) 29. 

Pallandt (van) 16, 69. 

Pander 37. 

Panhuys (van) 35, 47, 62. 

Panneboeter 75. 

Pape (Ie) 52. 

Pardo 84. 

Parvé (Steyn) 31, 40, 79. 

Pasqne de Chavonnes 83. 

Passé vant 38. 

Paton 81, 46, 87. 

Patyu (Clotterbooke) 65, 86. 

Paulier 89. 

Pauw 51, 55, 67, 68, 84. 

Pauw (de) 43. 

Payen 52. 

Pellerön 62. 

Pellicome 18. 

PeU 46. 

Pelt 21. 

Pelt (van) 24. 

Penning 87. 

Percy (de) 15. 

Perné 66. 

Perre (van de) 14. 

Perron (du; 55. 

Persyn (van) 31, 83. 

Pertant 44. 

Pesters (de) 49. 

Pesters (Godin de) 86. 

Haltz 15. 

Pfister (de Wetstein) 32, 56. 

Picbot 55. 

Pietersen 45. 

Pilaar 43. 

Pilaer 51. 

Pirot 15. 

Pit 66. 

Pla (la) 83. 

Plancqz (des) 52. 

Plate 63. 

Plaussis (de) 18. 

Pleite 31. 

Plettenberg (van) 39. 

Ploos van Amstel 48, 64. 

Podt 68. 

Poel (van de) 36, 39. 

Poel (van der) 60. 

Poelen burg 52. 

Poeat Qement (van der) 21, 27. 

Poignet 84. 

Polis 48. 

Poll (van de) 23, 30, 31, 38, 

45, 46, 48, 79. 
Polvliet 71. 
Pol\jn Buchner 64. 
Pontanus 61. 
Pook 61. 
Porte (de la) 83. 
Porte (André de la) 86. Portielje 55. 
Posson (de) 37. 
Postelle (de) 52. 
Posthumus 55. 
Pot (van der) 55, 70. 
Potter 87. 
Pottere (de) 43. 
Pourbus 35. 
Pous 42, 46. 
Praem 51. 
Préviniaire 30. 
Pr^vost 62. 
Prévost (Ie) 62. 
Pringle 87. 
Prins 27, 47, 53. 
Prior 56. 
Proeys 28. 
P^issen 25, 26. 
Pruys van der Hoeven 31. 
Putman 58, 69. 
.Putman Cramer 78. 
Putte (Fransen van de) 62. 
Putter (de) 83. 
Puys 30. 
Pyl 66. 
PjjU 67. 
P^nappel 63. Quarles de Quarles 65. 
Quarles van Ufford 47, 70. 
Quartelaers 88. 
Quekel 42. 
Quintus 24, 80, 86. Raad (Tengnagell de) 89. 

Baaphorst (vau) 84. 

Raaydt (de) 31. 

Bademacher 61. 

Kadensteyn (van) 61. 

Baders (van) 55, 71. 

Baedt 21. 

Baedt van Oldenbameveld 24. 

Raephorst (van) 28. 

Baesfeld (van) 60. 

Baesvelt (van) 34. 

Baet (de) 82. 

Bahé 32. 

Bahusen 31, 78. 

Bam 24, 39, 56, 69, 68, 87. 

Bamaer 31, 48. 

Bambaldo 48. 

Ramencourt (de) 62. 

Bamos 64. 

Bamsel 76. 

Bandenrode van der Aa (van) 60. 

Bandwyck (van) 39, 47, 64. 

Bappard (van) 55,64,71,88. 

Bappold 32. 

Bavallet (de) 40. 

Bavens 66. 

Beede (van) 16, 23, 32. 

Beede van Oudshoorn (van) 87. 

Beede tot ter Aa (van) 63. 

Beenen (van) 16. 

Beepmaker 27, 63, 71. 

Bees 40, 80. 

Bees (van) 54, 86. Beigersman, 82, 83, 84. 

Beinalda 72. 

Beitz 40. 

Bendorp 16, 32, 88. 

Benesse (van) 19. 

Benesse van der Aa (van) 60. 

Benesse vau Wilp (van) 87. 

Benesse van Wulven (van) 60. 

Bengers 71, 87. 

Bengers van Naerssen 26. 

Bepelaer 79. 

Betel 78. 

Betbaan Macaré 55. 

Beucblin 24. 

Beus (Klerk de) 15, 40. 

Beygersman 82. 

Beynegom (van) 14. 

Beynst 76. 

Beyntjes 72. 

Bhede (van) 21. 

Bhede van der Kloot (van) 2,26. 

Bhee (van) 15. 

Bbeede van Oudshoorn (van) 61. 

Bhyn (van) 64. 

Bidder 53, 54, 68. 

Bidder (de) 48, 66, 59. 

Biedesel (von) 15. 

Biemsdijk (van) 40, 61, 62, 

63, 64, 79, 86. 
Bietstap 26. 
Rieu (du) 48. 
Bigail Certon 87. 
Binery (de) 62. 
Binia van Nauta 72. 
Bink 79, 80. 
BippiDg 86. 
Bi vet 71. 

Bobbé (de Vries) 40. 
Bobert 39, 70. 
Boch 38. 
Bocque (de) 52. 
Bodenburgh (de Jong van> 62. 
Boebel 43. 
Boelants 43. 

Boëll 24, 31, 63, 70, 79, 88. 
Boelofs 62. 

Roeters van Lennep 71. 
Boland Holst 56. 
Rolandus 65, 66, 74, 75. 
Bollemont 52. 
Rombach 63, 78. 
Bomer 87. 
Bomondt (van) 16. 
Boo (de) 48, 66, 79. 
Bookmaaker 78. 
Booman 30. 
Boou (vau) 38. 
Boorda 3, 17, 18. 
Booseboom 70. 
Boosenburg 63, 71. 
Boovere (de) 82. 
Bosa 84. 
Bosant (van) 34. 
Bose 64. 
Bosenburg 12. 
Bosendael 42. 
Bosenraad 48. 
Bosenthal (Bosch van) 63. 
Bossera (van) 68, 79, 85, 86. 
Bossum du Chattel (van) 70. 
' Bost 52. Bothelaire (de) 52. 

Roubais (de) 62. 

Bouck (de) 13, 14, 16, 77, 78. 

Bouget 61. 

Bouse 64. 

Bouville (de) 31. 

Roux (zie de Bouck). 

Bovere (de) 85. 

Boy van Zuïdewyn (de) 79. 

Boy (Ie) 52. 

Boyaards (van Erpers) 72- 

Royen (van) 7, 42, 46. 

Buarius 80. 

Bubbens 39. 

Bueck 80. 

Buever (de) 60. 

Buloffs 86. 

Bumpf 60. 

Bumpff 60. 

Bussel Boerlage 86. 

Butenborch (van) 29. 

Butgers 68. 

Ruysch 20, 35, 36. 

Ruytenburg (van) 82, 85. 

Buytenburgh (van) 41, 42, 

Buy ven (van) 38. 

Bijckaert 46, 62. 

Bijckevorsel (van) 16, 68, 70. 

Bijgersroan 39. 

Bijkaart 52. 

Byke (de) 14. 

Bakens 55. 

Byn (van) 84. 

B\jser 86. 

Byser (Zegers) 71. 

B^swijck (van) 42. 

Sacré (Walaardt) 78. 
Saftleven (of Sagtleven) 80. 
Saksen 25. 
Salenson 62. 

Salve de Bruneton (de) 80. 
Salverda 40, 86. 
Sandberg 23, 31, 40, 69. 
Sandenbergh Matthiessen 88. 
Sandick (van) 27, 84. 
Sandra 80. 
Santen (van) 88, 51. 
Santheuvel (van den) 12, 82, 48. 
Sart (du) 60. 

Sasse van Ysselt (van) 27, 71. 
Sauerbier 63. 

Saussaye (Chantepie de Ia) 63. 
Sautjjn 38, 60. 
Savornin Lohman (de) 62. 
Sawyer 32. 

Scarampi de Prunei 63. 
Schaapman 53, 64. 
Schadee 79, 86. 
Schage (van) 21. 
Scheidius 41. 
Scheffer 33, 43. 
Scheffer (de Hoop) 86. 
Sohelfhout 80. 
Schellink 79. 
Scheltema 63. 
Schenaerts 8. 

Schenck van Nijdeggen (van) 
48, 60. ^ — 96 — Schenk 88. 

Schepper (de) 79. 

Schepper (IJssel de) 81, 66, 

64, 79. 85, 86. 
Schepping 53. 
Scherpenzeel (?an) 29, 34. 
Schiefbaan 88. 
Schill 70. 

Schimmel (van Bfakel) 24. 
Schimmelpenninck 48, 55, 85. 
Schim melpenninck yan der Oye 

32, 48, 86. 
Schluiter (de la Pontaine) 87. 
Schmidt auf Altenstadt (von) 

40, 72. 
Schmitz 63. 

Schokker (Arkenbout) 86. 
Scholten 38. 
Schomems 64. 
Schoon 74. 

Schoonhoven (van) 38, 84. 
Schöonlow 84. 
Schopman 45. 
Schorer 24, 55, 71. 
Schot 48. 
Schotel 71. 
Schouten 32. 
Schouwmans 43, 51. 
Schovel (Elias) 66. 
Schram 42. 

Schrieck (van der) 86. 
Schrijver of Scryver (de) 67. 
Schueren (van) 31. 
Scholier tot Peursum 86. 
Schuurbeque Boeye 15, 30, 39. 

86. 
Schuurman 31. 
Schuylenburch (van) 48, 51. 
Schuy]enburgh(van) 36, 38, 84. 
Schuylinck 59. 
Schuyrman 53. 
Schuyten 82. 
Schwartz 86. 
Schwartzenberg en Hohenlans- 

berg (thoe) 15, 32. 
Scott (de) 8. 
Scotte 35. 
Scriverius 69. 
Segers 85. 
Segwaert (van) 58. 
Sein (van) 18. 
Sejourne 52. 
SeUe 52. 

Sela (van Löben) 31, 64. 
Seraerts (H). 
Sergoigne 32. 
Serrière (de) 15. 
Serrurier 79. 

Siccama (Hora) 15,16,70,86,87. 
Slchterman 32. 
Sickinga 86. 
Sickinghe 62, 63. 
Sicleers 7. 

Siegenbeek van Heukelom 68. 
Sielhuis 59. 
Siertsema 24. 
Simon 39. 

Simon Thomas 56, 70. 
Simonie 37. 
Simons 46. 
SindicuB 48. Singendonck 38. 

Sinsen 43. 

Sistal 40. 

Sitter (de) 78. 

Siwerts 21. 

Six 15, 24, 46, 52. 

Sleyden (van der) 70. 

Slingeland 42. 

Slingelandt (van) 32. 

Slingerland (van) 22. 

Bloet 31, 56. 

Sloet tot Oldhuia 78. 

Sloet van Oldruitenborgh 70. 

Sloet van Warmelo 64. 

Sloet van Westerholt 55. 

Sloet van Zwanenburg 31. 

Sloot 58. ' 

Slot 48. 

Sloterdijck (van) 40. 

Sluys (Dubbeldemuts van der) 

71. 
Smallegange 11. 
Smallenburg 55. 
Smalt 80. 
Smeth (de) 32, 38. 
Sminck 41. 
Sminia (van) 78. 
Smising 68. 
Smissaert 47. 
Smith 47, 61. 
Smitz 71. 
Snellen 79. 
Snellins 82. 
Snethlage (Fuhri) 55. 
Snoeck 51, 83. 
Snouck Hurgronje 47, 70. 
Snduckaert van Schauburg 48. 
Soek 87. 
Sohier 18. 
Öonsbeeck (van) 86. 
Sonsbeek (van) 52, 54. 
Souburg 42. 
Sou V re (de) 58. 
Spaar 58, 59. 
Spaer 54. 
Spangen (van) 44. 
Speek (van der) 38, 60. 
Speelman 3, 12, 15, 60, 70, 88. 
Speelman (Hoiteuga) 47, 79. 
Spengler (van) 79. 
Spiering 70. 
Spieringshoek 71. 
Spillner (von) 55. 
Sprecher de Bernegg 88. 
Sprenger van Eyk 16, 56. 
Sprimont (de) 22. 
Spruyt 78. 
Staal 76, 88. 

Staal (yan Steenbergen) 88. 
Stae ... 59. 
Stam 39. 
Stapele (van) 78, 
Stapelen (van) 39 43. 
Steeland (van) 6, 7. 
Steenbergen (van) 88. 
Steenbergen Staal (van) 88. 
Steengracht 16, 55. 
Steenis 45. 
Steenkerck 53. 
Steenlack 46, 72. 
Stein Callenfels 78. • Steinfurt 2. 

Stelling 39. 

Stepraedt (van) 60. 

Sterre (van der) 28. 

Steur 87. 

Steyaart 75. , 

Steyn Parvé 81, 40, 79. 

Stipriaan Luiscius 62. 

Stirum (van Limburg), 2S, 

81, 39, 63, 70. 
Stoffelen 89. 
Stolk 39.^ 
Stolk (van) 55. 
Stoop 16, 23, 43, 65, 62, 63, 78, 

87. 
Stoppelaar (de) 86. 
Storm de Grave 48, 63, 88. 
Storm van 'sGravesande 41, 64. 
Stort (van Genderen) 86. 
Stoutenburgh 46. 
Stouters 39. 
Straaten (van der) 80. 
Stralen (van) 78. 
Stratenus 63, 75. 
Stratingh 79 

Strick van Linschoten 31,64,86. 
Stringe (van der) 83. 
Stuurman 43. 
Styne 74. 
St^'ns 75. 

Styrum (van) 70, 78. 
Suasso (Lopez) 55, 87. 
Suchtelen (van) 24, 64, 58, 

59, 60. 
Suermondt 79. 
Suringar 32, 71, 79. 
Swaan 39. 
Swaanswijk 38. 
SMraenswgck 42. 
Swaneberg 51. 
Swart (de) 21, 86. 
Swaying 78. 

Sweerts de Landas47, 70,88. 
Sweys 55. 

Swinderen (de Marces yan) 24. 
Syger ter Borch (de) 53. 
Sypesteyn (van) 61, 71, 88. 
Sijthoff (van Barnum) 86. 
Sytzama (van) 23. 

Taapken 86. 
Tadema 48. 
Taetsvan Amerongen 29, 39,64, 

87. 
Teding van Berkhout 16, 86, 

39, 40, 46, 47, 64, 70. 
Teixeira d' Andrade 55. 
Teldera 70. 

Temminck (de Vrij) 45. 
Tempelman van der Hoeven 86. 
Tenbergen 39. 
Tenckinck 27. 

Tengbergen (Ebbenhorst) 78. 
Tengnagell de Raad 39. 
Tenrayen (van) 7. 
Terburg 54. 
Terville (Theben) 72. 
Teutem (van) 39. 
Tex (den) 31. Teylingen (van) 11, 84, 71, 72. 

Teylingen (van Oud) 34. 

Teyssen 87. 

Theben Tervüle 72. 

Thibaut 18. 

Thiel (van) 66. 

Thieme 80. 

Thin 67. 

Thisseire 47. 

Thoden van Velzen 62. 

Thomas (Simon) 56, 70. 

Thomassen a Thuessink 59. 

Thooft 78, 79. 

Thoor (van) 60. 

Thurkow 39. 

Thije Hannes (van) 66, 64. 

Tibault 78. 

Tilanus 71. 

Tilenius 39. 

Timmerman 59. 

Timmermans 64. 

Tinholt (van) 86. 

Tissot van Patot 48. 

Titsingh 60. 

Tjeenk (de Bie Leuveling) 47. 

Tjerk 38. 

Tobias 58. 

Tobtson 61. 

Tombe (des) 47, 71. 

Tom putte (van) 86. 

Tonckens (Lusing) 55. 

Tongeren (van) 83. 

Tonneboeyer 72. 

Tbrote (de) 18. 

Tour (de la) 60. 

Tour (du) 87. 

Trakranen 70. 

Tramerie 84. 

Tresling 63. 

Treslong (Bloys van) 65, 62. 

Trip 38, 46, 48. 

Trip (Laman) 64, 86. 

Tromp 21. 

Tromp (van Hettinga) 68. 

Tugini 62. 

Tulbach 61. 

Tulleken 15, 62. 

Tulp 46, 52. 

Turpin 52. 

Tutein Nolthenius 23, 40, 79. 

Tutelaer 84. 

Tuyll van Serooskerken (van) 

28, 79, 80. 
Twiss 40, 48, 78. IJ. üffelen (van) 43. 

Uit den Hoven 86. 

Uitenhage de Mist 68. 

Uitterdijk (Nanninga) 27, 78. 

Ulft (van) 86. 

Ulger 68, 54, 58. 

Umbgrove 27, 65, 68, 71. 

Umlauff 47. 

Upwich (van der) 66. 

Utenhamme 28. 

Utenham 29. 

Uytenham 34. 

Uytewael 67. 

Uytten hoven 65. -. 97 — Vacher Oe) 18. 
Vaillant 47, 86. 
Valck 48. 
Valok (?an der) 3. 
Valckenaer (van) 84. 
Valkenburg v^n) 16. 
Valkenier 83. 
. VaUensis 36. 
Valtersen 42. 
,Varick (van) 85. 
Varke visser 88. 
Varrievick 52. 
Vaudeville 62. 
Vanx (de) 52. 
Veer(de> 71. 
• Veèrsen (van) 48, .71. 
Vegelin van Glaerbergen 31. 
. Vegelmans 46. 
Veke (vau der) 13. 
Velaer (de) 35. 
Velins Baert 66. 
Velthuys 63. 
Velwjjck 1W. 
. Velzen (Thoden van) 62. 
Veoaiy 19. 
Venningeu (von) 22. 
Verbeekmoes 43, 51. 
Verberckmoes 51. 
Verboom 51, 84, 85. 
Verbrugge 39, 71. 
Verbruggen 43. 
Ver Burg 40. 
Verburgt 66. 
Verdam 40. 
Verhaer 43. 
Verhagen 63. 
Verkens 74. 
Verkou teren 72. 
Vermandois (de) 18. 
Vefmeulea «O, 21, 88, 60, 

61. 
Verniers van der Loeff 71. 
Verschoor 24. 
Verschuer (van) 16, 23. 
Verschuuren 43. 
Verspyck 23. 
Verstege 42. 
Verster 65. 
Versvelt 24. 
Verwey 57. 
Veye (de) 31. 
Vianen 85. 

Vianen van Be verweerd 34. 
Viervaiit 48. 
Vietor (Fresemann) 62. 
Ville (van de) 52.* 
Villegas (de) 44. '^ 
Villers Grigoncourt (de) 47. 
Virieu (de) 87. 
Viruly 16, 24. 39, 55, 72. 
Visscher 68. 
Visser 40, ÏO. 
Vissers 21. 
Vivien 35. 
Vlaanderen 2 , 19. 1 

Vlaming van Outshoorn (de) 
46, 52. 

Vleugels 13, 14. 

Vlieger 67. 

Vlielander Hein 62. 

Vlier 53. 

Vliet (van der) 60. 

Vloten (van) 63, 80. 

Voerdenn (van) 77. 

Voërst (van) 77. 

Vogel (de) 84. 

Voile 63. 

Volckaert 74. 

VoUenhoven (van) 56, 63, 78, 
79. 85, 86. 

Vollevcns 76. 

Voltelen 69. 

Voogd (de) 39, 79. 

Voogt (de; 32. 

Voomberg 55. 
Voome 19. 

Voorst (van) 23, 30, 31, 63. 
Voorst van Beest (van) 64. 

Voorst tot Voorst (van) 87. 

Voorst (van der) 86. 

Voortman 46. 

Vorden (van) 85. 

Vorsterman van Oyen 2, 26. 

Vos 60, 61, 79. 

Vos (de) 46, 60. 

Vos de VVael 66, 58. 

Vos van Avesaate 53. 

Vos van Steenwyk (de) 32, 

61, 63, 70. 
Vos van Nederveen Cappel 

(de) 16, 68. 
Vree (de) 24. 
Vreede 63, 70. 
Vreede liik 40. 
Vresen 28. 
Vries (de) 23, 27, 43, 74, 75, 

78. 
Vries (van Ouwcrkerk de) 56. 
Vries Robbé (de) 40. 
Vriesen 54, 58. 
Vriesendorp 79. 
Vroetschap 14, 51. 
Vrolik 30. 

Vrij Teraminck (de) 45. 
Vrijburg van der Heil 71. 
Vrüthoff 82. 87, 88. 
V^jfhoek 43., 

ir. 

Wf^We) 52. 
Waaien 61. 

Waanders (van Bloemen) 72. 
Waard (de) 27. 
Wachtendonck (van) 69. 
Waeyen (van der) 85. 
Wagenaar 30. 
Wageningen (van) 27, 79. 
Wagner 27. 
Wagner (de) 80. 
Walaardt Sacré 78. Waldkirch Ziepprecht (de) 46, 

64. 
Walen 88. 
Walieus 65. 

Wall Bake (van den) 70. 
Walle (van der) 51. 
Waller 27, 48. 
Walraven 54. 
Walte 33. 
Walthertum 88. 
Wannemaecker (de) 35, 36. 
Waning (van) 79. 
Wassenaer 11. 

Wassenaer (van) 45, 59, 60, 63. 
Watering (van de) 26. 
Wayen (van der) 86. 
Weede (van) 5, 29. 
Weel (van) 48. 
Weelde (van der) 13. 
Weemaels 24. 
Weerdenborch (van) 34. 
Weerdt (de) 66. 
Weert (de) 66. 
Wees (van) 34, 85. 
Weiier (von) 24, 86. 
Weiier tot Poelivyk (von) 70. 
Welle 34. 
Welwgck 29. 
Wenninof 27, 66. 
Wentholt 56, 87. 
Werdmulier von Elgg 18, 40. 
Werf (van de) 35. 
Wermes (de) 62. 
Werner 33. 
Weminek 55. 
Wesel (van) 51, 73, 75. 
Wesenhagen (vau) 39. 
Wesselmau vnn üelmond 63 , 

86. 
Westenberg 47. 
Westendorp (van) 13. 
Weslerholt (van) 62. 
Westcrouen van Meeteren 16, 

16, 23. 27, 31, 71, 79. 
Weslhoff 40. 
Westpalm 61. 
Westpalm van Hoorn 55. 
Westreenen 32. 
Westrenen (van) 24. 
Westrhenen (van) 60. 
Weteringe (van der) 54. 
Wetstein Pfister (de) 32, 56, 
Weyraer 46, 52. 
Weytlandt 65. 
Wichers 55, 80, 88. 
Wichers (Buttingha) 55. 
Wieke voort Crommelin (van) 

55. 56, 63. 
Wierls van Coehoom 86. 
Wigeri Aberson 80. 
Wiggers van Kerchem 89. 
Wildt (de) 16, 31. 
Wilhem (de) 46. 
Wilkens 24. 
Willemsz 21. 
Willet 31, 48. 
Willigen (Kleyn van) 72. WilUnk van Collen 70. 
Wintges 84. 
Wisdom 63. 
Wisse 10. 

Wissenkerke (van) 44. 
Wit (de) 48. 67, 68. 
With (van Haersma de) 23. 
With (van Minnewa de) 40. 
Withevn 84. 
Witt (de) 38, 42. 
Witt Hamer (de) 64. 
Witte (de) 36. 46, 74. 
Wittermans 39, 43. 
Wolf 37, 56. 87. 
Wolf (de) 56. 
Wolff 36, 46. 

Wolff van Westerrode (de) 72. 
Wolframsdorff (van) 48. 
Wolterbeek 40. 
Wolterbeek Muller 89. 
Wolthers 16. 
Wten Wael 68. 
Wttewaal van Wickenburg 47, 
Wijck (van der) 31, 40, 47, 48, 

55, 87. 
Wqcken (van) 29. 
Wqenhorst (van) 53. 
Wyer 53. 
Wijck (van) 48. 
Wylich 85. 
Wylick (van) 72. 
Wijlinck 63. 
WynanU 60. 
Wijnbergen (van) 72, 
Wynmalen 71. 
Wynties 40. 
Wys (de) 16. 74. ' 
Wijs (Van der Meer de) 31, 64, 

74. 
Wijse gez. Gijsberti (de) 46. 
Wijtema 62. . 

■Jr- (Y ) 

IJssel de Schepper 31, 56, 64. 
TJssels 54. 

Ysselt (van Sassevan) 27,71. 
Yvoy (d'Hangest d*) 32. 
IJzendoorn (van) 75 Zacharias 40. 

Zande (van de) 43. 

Zegers Kgser 71. 

Zeverijn 64. 

Ziegenhirt von Bosenthal 71. 

Ziepprecht (de Waldkirch) 46. 

Zillesen 48, 78. 

Zoute 86. 

ZubU 81. 

Zuylen van Nyevelt (van) 34, 

48, 68. 79. 85. 
Zwaenswijk (van) 74. 
Zwanenburg (van) 39, 51, 
Zijpema 60. 

AAÜ V 


l li L 1 !« ü K !¥ K il 


f 


Kil BK 


I K K 1 1 


1 «a K .H. 


Blz. 


Regel. 
Staat : 


Lees: 


Blz. 


Regel. 


« 


Staat: 


Lees: 
U 


13 vaa onder 


des verlangend 


des verlangd 


473 


14 Tan onder 


27 N., 


26 Henri, 
2a 


2 » 


boven 


der tcbenkers 


des schenkers 


— 


a i 


V a 


Brücken Fock 


Brueken Fock» 
U 


21 » 


onder 


Bat. Oezantschap 1602 in 


Achin Gezantschap in 
1602 


— 


18 


t a 


Bogaert, te Haarlem. 


Boo^ert, te Bergen op 
Zoom. 
— 


2 B 


n 


Steeland 


Steeland 


— 


1 en 2 1 


f a 


A. H. Beels, zoon van 


Alezander He cules Beels 
94 


8 • 


boven 


18S2' 


1862 
Hci man Hendrik en 


geb te Amsterd. 18 April 
9» 


2 


r onder 


zwaluw 


zwaluwen 
van van Lennep 


1859 met Cornelia Sophia 
10« 


82 1 


r • 


gonde 


Gonde 
met C. S. Tan Lennep, 


van Lennep, geb.te Heem- 
lla 


2 1 


r a 


bl. 147 


bl. 146 
te Heemstede. 


stede 22 Maart 1859, 
113 


9 « 


» 


stierf 


aftrad 


dochter Tan Comelis en 
12a 


15 . 


boYen 


die reeds in 1578 in de 
Pieterskerk te Leiden 
boven het familiegraf der 


die nog in het laats- 
der vorige eeuw aan 
zeker huis over de Vliet- 


van Sophia Wilhelmina 
Petronella Teding Tan 
Berkhout, te Heemstede. 


Dogvenbode^B zon z^n 


brug te Leiden te zien 


433 


14 


f boven 


Elisa Waller, dochter 


Flisabith Waller, geb. te 


geplaatst 


was 
Tan Mr. A C. en Tan 


Haarlem 19 AprU 1888. 
123 


8 » 


onder 


bl. 217 


bl. 2C6 
C. P. S. 


dochter Tan Mr. Albert 


153 


16 • 


boven 


zoon van Kneppelbont 


zoon van C. J. Kneppel- 
bont 


Carel en van Catharina 
Petronella Susanna 


1 


— 


21 • 


a 


Hardenbroeck 


Hardenbroek 


493 


5 en 6 « 


on Ier 


M. P. Bogaard 


M. T. Bogaard 
— 


23 • 


onder 


29 


(Dit cijfer moet een legel 


52a 


81 


r boven 


de Ramencanrt 


de Ramenconrt 
lager staan) 


— 


1 en 2 1 


, onder 


Outshoorn; 


Outshoorn, 
— 


19 M 


a 


Jhr. C. Siz 


Jhr. C. C. Six 


626 


16 , 


r boven 


Juli 18 S3 


Juli 1883 (en daaronder) 
— 


11 < 


} a 


Molwitz 


Molwitz, te Rotterdam 


GEBOORTEN. 
— 


10 « 


a 


Klerck de Reus 


Klerk de Reus 


643 


2 


' a 


Petrus Comelis 


Mr. Petrus Cornelia 


— 


2 1 


a 


van Mantenfel 


Ton Mantenffel 


— 25 en 26 « 


p a 


180&, st. op den huize 


1804, dochter 


16a 


81 , 


r » 


de Baer 


de Bére 
Veldhorst 24 Januarg 
— 


11 . 


» 


Tan Oregorins 


Tan den H. Oregorins 
1858, dochter 
— 


2 N 


r a 


van Dorssel 


Tan Dorsser 


65a 


12 


, onder 


te Brielle), 


te Brielle) 


165 


9 1 


f boven 


Leiden 


Lienden 


— 


8 en 9 , 


a 


Uyttenhoven onzer 


Uyttenhoven) onzer 


— 


14 . 


a 


W. J. Rendorp 


Wilhelmina Jacoba Ren- 


— 


7 


9 a 


heeft gevoerd.) 


heeft gcToerd. 


dorp 


66ii 


27 , 


t boven 


in een tweede huwelgk 


in den tweede huwelijk 


20« 


18 • 


onder 


stukken en 


Stukken waren en 


— 


i4 


1 onder 


27 Mei 


27 Mai 


— 


17 . 


a 


waren 


was 


663 


1 1 


, boven 


stierf 


stierft 


233 


6 eu' 7 < 


9 a 


(vervolg) Jannari 1883 


Januari 1888 (TerTolg) 


71a 


82 , 


, onder 


Panlus 


i*aulu8 


2ia 


i6 « 


9 


Josephe 


Joseph 


723 


18 1 


, boven 


28 


27 


243 


17 « 


boven 


ran Weyler 


Ton Weiier 


— i 


23 


V a 


27 


28 


80!^ 


10 • 


a 


Margaritha 


Margaretha 


78a 


4 1 


f onder 


1-5 


2-6 


82« 


8 . 


onder 


oud directenr 


oud proTinciale directenr 


75a 


27 


, boven 


Stegaart 


Stgaart 


— 


5 « 


a 


Hohenlandsberg 


Hohenlansberg 


•— 


88 1 


r a 


in leven vrotrdschap 


Vroedschap 


88« 


8 . 


r boven 


door haar is 


het heeft 


763 


7 


t a 


Stcyaart 


Stijaart 


zu 


24 « 


) onder 


d'Ablasing 


• d^Ablaina; 


773 


24 I 


t a 


bl. 11-15 


bl. 18-16 


8S« 


28 1 


r a 


Schotten 


Scholten 


79a 


15 i 


t a 


Macalaster Loup 


Macalester Loup 


833 


22 • 


a 


17 Juni 1695 (l) 


16 October 1695 


803 21 en 22 i 


1 a 


te Medemblik, Ontvan- 


Ontvanger der Directe 


883 


1 TE 


n onder 


(1) volgens anderen 26 
Januari 1695 


(vervalt) 
ger der Directe belas- 
tingen, enz. 


belastingen, enz. te Me- 
demblik 


40i 


29 • 


a 


Verburg 


Ver Burg 


8U 


11 


9 onder 


deutsches 


deutschen. 


41a 


2 « 


boven 


Tan den Berg 


van den Bergh 


^^^ 


5 


9 a 


Hauser 


Hauser 


46a 


27 


onder 


en Dedel 


Dedel; en 


823 


18 , 


t » 


tentoontestellen 


tentoon te stellen 


~~ 


11 1 


r a 


Konigh. 


Honigh. 


84« 


21 


» a 


1762 


1762 


— 


10 • 


a 


T. d. Meer v. Beren- 


T. d. Meer t. Beren- 


863 


8 


t boven 


te? 


te Delft. 
dreeht. 


drecht. • 


88a 


1 en 2 « 


onder 


Ackersdijok. 


Ackersdgck, te Utrecht. 


47a 


ie 


a 


boven 


in NO. 6 


• 

MAANDBLAD GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP 
DE NEDERLANDSCHE LEEUW. tte JaarsTAUff 18@4. INHOUD. Bladz. 

Namen der benoemde leden 1, 9, 17, 29, 46, 53, 61. 

Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 1, 9, 17, 29, 46, 61, 77, 93. 

Iets over de kerkelijke zegels der Hervormden 2. 

Wapens op kwartierborden en kwartierstaten w 3. 

Jaarboek van het Heraldisch genootschap Greif te Berljjn 6. 

Familieberichten 6, 14, 25, 34, 42, 49, 57, 65, 74, 81, 90, 97. 

Briefwisseling 8, 28, 36, 92. 

Verslag van de Algemeene Vei^dering op 1 Maart 1884 10. 

Het geslacht van den Kerckhoven 11. 

Geslacht van Achelen Il, 30. 

Jan van der Wissel 13. 

Genealogiën samengesteld door de gebroeders van Atteveld 13, 63. 

Van Everdingen van der Njpoort 13. 

De Voocht van Bjjnevelt 63, 77. 

Geslacht Everwgn 14. 

Geslacht Focke 14. 

Het Yorstenhnis Oranje-Nassaa van de vroegste t^den tot heden 17. 

Het uitgestorven geslacht de Buvry ' 19. 

De ellendige en andere gevoegde broederschappen .te Nijmegen (met 2 platen) 23, 48. 

Gra&chriften, enz. aanwezig in eenige plaatsen in Zuid-HoUand 24, 37. 

Advertcntiên 28, 36, 52, 84. 

Geslacht Gopal 29. 

Grafzerken te VGravesande 30. 

Het wapen van den tegenwoordigen bisschop van Haarlem Mgr. C. J. M. Bottemanne 81. 

Wapeüs van Soherpenzeel en Ingenulandt .31. 

De stiefmoeder van Gerbrandt Adhaensz. Bredero 31. 

Aanteekeningen uit de trouwboeken der Hervormde gemeente te Vlissingen 32, 39. 

Almanach Héraldique et Drolatique pour Tannée 1884 33. 

Wapen van Sandra 34. 

Tentoonstelling te Delft van voorwerpen betrekking hebbende op het leven en den tijd van Prins Willem I 37. 

Genealogie van het geslacht Popma van IJlst 40. 

Aanteekeningen betreffende het huis oudtijds genaamd de Twee Pelgrims 41. 

Geslacht ter Hoffsteede , 41. 

Z. K. H. Willem Aiexander Karel Hendrik Frederik prins van Oranje (met kwartierstaat) 45. 

Geslacht van der Hart 46. 

Het geslacht Bolandus 48. 

Invoering van den Nieuwen St^l 48. 

De familie Egt er in betrekking tot de heerl\jkheid Wissekerke in Zuid-Beveland 49. 

Een certificaat van Jean de Launay c. s 53. 

Koopbrief van den Ulenpas (1396) 54. 

Koopbrief yan den Domkamp (1454) 54. 

Westerkerk te Leeuwarden 55. 

De Kinkelenburg (met vignet) 62. Wapenbord van „van ^oll" fiï. 

QrafsteeD van Fieter thü Dekema en Catharina vao Loo te Leeawarden .69. 

Geslacht Hamer 69. 

Uit de inteekeDboekea der huwetjjken te Amsterdam 71. 

Van SchouveDbarg ea Middelhoven 71. 

OpiweringBakta Tan het geslacht van Ewasum 7f, 

Aanteekeningen betreffende het ^slacht van Ee 73. 

Annteekeuingen betreffende het geslacht van der Graeff 78. 

Nog eens de familie Angot 79, 

82 knartieren der kinderen van Mr. Otto van CatteDburch 79. 

Het wapen van Bloemeadaal 80. 

Eenige aanteekeningea uit de huvrel^ksregisterB van Beverivijk 80, 90. 

Vraag 81. 

Het hais Boekhorst, gelegen in Rjjnland 86. 

Bgdrage tot eeDe genealogie van het geslacht van Dompselaer 86. 

Geslacht de Mauriasens 88. 

Nog eenige aanteekeningen betreffende het geslacht van Wisselt of van der Wissel 69. 

Grafschrift te Hulst 89. 

Geslacht Roela 93. 

Kvartieren van Adriaan van Benimel 95. 

Uitgestorven Zeeuwsohe geslachten 96. 

I Het geslacht Mathiaa. ■ 95. 

Boekwerken van 1670 tot en met 188S ia Nederland verschenen op het gebied van wapen-, geslacht- en Eegelkunde ... 96. 

BIJLAGE. 

Statuten van het Genootschap met naamlijst der leden. MAANDBLAD 

VAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." DitbladrerachMnt omntreeka het midden 
VBD iedere muaca, onder rednctie vao het 
beaiDDT en wordt alleen aan de Eedea ïan 
het ffeaootMbap gezonden. ilrieTen en 
medMeeliniteD, Alsook bydra^n voor het 
Maandblad te lenden aaa den eecretaiia 
Tan het i^enootBchap, den Heer A. A. 
ToBSTiBHAir vinOïeh, BatülraaiSi^te 
'B-Onvenhage. Leden te 'i-Gravenhage betalen per 
jaar, (behalïe f 3.B0 entree). . / 10.00 

Zq , die baiten 's-Urarenhage wo- 
nen / 6,00 

De leja&Tguig(138S)U Toordeuienwe 
leden Terkriigbaar / 8.00 

Ad verten tien in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen, per icfctl f 0.80 
Afzonderlijke nnmmen niet Terbrügbaar. N°. 1. 's- Gra venh a fje. 1SB4. Tot leden eQb toe^treden , de Heeren : 

Jhr, Mr. W. E. J.Bei^ van Dassen Mailkerk. VGravenhage. 
Jhr. Mr. A. J. T, H. van den Bergh. . idem. 

J. A. Dorrenboom Jr Sluis, 

B. Jatu6 JobzD 's-Qravenhage. 

W. J. Koenen Amsterdam. 

"W F. Paeblig 's-Gravenhage, 

Ghr. Polvliet IJmuiden. 

J. M. Stmon Haarlem. 

Mr. t). Weerts van 8t. Philipsland. . . Arnhem. 

Bij Kon. Besluit van 18 Jnnuari 1884, is ons medelid 
J. H L. F. van Franck benoemd tot secretaris ter kan- 
selarij van de beide Nederlandscbe Orden en bij dat van 
S Febraari 1884 is hem eervol ontalag verleend als adjnnct- 
-oommies bij het departement van Koloniën. Boekwerkeo, enz. ontvRn^en voor de bibliotheek 
en het srehlet 

16fi. De Fortefenille. N^ienwe Kunst- en Letterbode, T" 
jaargang. N". 42—44. 

Ikna H. Dl Biu, tl Amtterdtni. 
1Ö8. De Maasgonw. Orgaan voor Limbnrgsche geschiedenis. 
N». 212 en 213. 

IUdictii .Hiissotrw", te HuutiidiL 

167. Der Dentsche Herold. ïeitschrift für Heraldik, Sphra- 
gistik trnd Genealogie. XV» jnai^ang. N". 1. 

Hebild. Tkbbin (HiROLD', te BerlÜn. 

168. Tijdschrift voor Noord-Bnbantsche Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde. N*. 7 en 8. 

Ava. StniH, te Halmond. 

169. Deutsches Adelsblatt, Wochenscbrift für die Interessen 
des deutschen Adels beider Confessionen, II Jahi^. N". 3. 

pADl. Vbeibeib tok Roëll , t« BcrtiJD. 

170. La Médaille Bonvroy, Commémoration du aiégre d'Anden- 
arde en 1814. Extrait dn Messager des Sciences histo- 
riqaes (de la Belgiqne). Tom. LVU , annëe 1K83. 

EWLK VlBIHBKBon, tc Qtnt. 

171. Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij 
der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1883. 172. Levensberichten der afgestorven medeleden van de 

Maatschappij der Ned. Letterkunde , (bijlagen tot 

de Handelingen 1883) 

Dl Haatioraffu nEE NiDEKLiktinscici! Letter EUMDB , te Ltideo.. 
17S. Verslag der Handelingen van het Friesch genootschap 

van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, 

1882—83. 

174. De Vrye Fries, Mengelingen uitgegeven door het 
Friesch genootschap, Zestiende deel. Aflevering 1. 

Fbiestb aiNOOTacHiF, (a LecawardBU. , 

175. The Ber. William Schenck , bis ancestry and hii 
descendents, by A. D. Schenck. Washington, 1883. 

Van den «chrünr. 

176. A. A. Vorsterman van Oyen. De Hooge Raad van 
adel beschouwd in verband met zijn boekerij en archief. 

Vm den ichriiTar. 

177. Kollumerland en Nieuw Kraisland , geschiedkundig 
beschreven door Mr. A. J. Andreae. Leeuwarden. 1883. 

J. A. VB Bebob, te Amtterdim. 

178. B. von Bmcken Fook. De oude Frieache Adel 
volgens prof. Richthoven, (overdruk.) 

B. TON Bbuceeh Foce , te Wieabaden. 

179. Iets over sprekende gemeentewapena door Dr. E. 
Laurillard (Overdruk uit de Huisvriend 1883). 

Vin dea achr^ier. 

180. Catalt^a der Terkooping van het beroemde Penning- 
eik Muntkabinet nagelaten door F. Smidt van Gelder 
te Zaandam, .\msterdam. 1847 , 8°. 2 deelen. 

G. 1. BoBEBHooaEH , te WonDBrreu-. 

181. Catalogi van penningen en munten, uumismatische 
hoeken, enz., verkodit bij Th. Bom te Amsterdam , 
1874—80, 6 stuks. 

182. Catalogus van Historiepenningen nagelaten door P. 
L. Posthumus, Amsterdam 1882, 8o. 

183. Catalogue de la riche colleclion monaies, jetons et 
medailles dea Paya-Bas , vendu & Qand 1881, 8o. 

184. Eenige kunstcatalogi , 1874—1883, 7 stuka. 

A. A. VoBiTBBiUN VAN Oteh , te '■■QraTenhsge. 

185. Algemeen Nederlandsch Familieblad , No. 85—35. 

Aangekoeht Iets over de kerkel^ke zegels der Herformden (1). 

Hadden van ouds niet alleen Vorsten , Edelen, Steden, 
maar öok Bisschoppen, Abten, Kloosters en VereenigiDgen, 
ieder een eigen merkteeken of zegel , tot bekrachtiging van 
uitgevaardigde stukken, dat gebruik is ook gev,o]gd door 
de Gemeenten, die de Reformatie aannamen of uit haar 
. ontstonden. Het oudste blijk daarvan is van 1563. 

Nu en dan kwam het voor, dat eene gemeente aanleiding 
vond om het zegel, dat zij, korter of langer, gebruikt had, 
door een ander te vervangen. 

In 't oude zegel van Arnhem vielen eenige arenden aan 
op een doode koe Nu schijnt die koe verslonden. Althans, 
men ziet haar niet meer en de arenden vliegen op. 

Het lam, dat vroeger in 't zegel van Beemster stond, 
is weggegaan en een rund is in zijne plaats getreden. 

Heusden heeft den Bijbel, van vroeger, verruild voor 
een haan. 

Utrecht is van 't vuur naar het water gegaan: vroeger 
de brandende braamstruik, nu de ark. En zoo meer. 

Sommige gemeenten, bijv. Texel en Tholen, hebben in 
de plaats van haar ouder zegel het Synodale zegel aange- 
nomen, d. i. het zegel, 't welk na deliberatie in de Synode 
van 1816, bij Koninklijk besluit van 4 Maart 1S17, als 
kerkzegel voor de Synode en andere kerkelijke besturen 
werd vastgesteld. Het stelt voor: de Godsdienst, in de ge- 
daante eener zittende vrouw, beschenen door de zon en 
omgeven door de teek enen van Geloof, Hoop en Liefde, 
met het bijschrift I Cor. XIV : 40 ; 't wapenschild van het 
Koninkrijk der Nederlanden staat er boven en in den 
rand wordt gelezen: Nederlandsche Hervormde Kerk. 

Ook doet het verschijnsel hier en daar zich voor, diat 
het zegel wel bleef, maar in een of ander opzicht gewijzigd 
werd. 

Van Alkmaar heb ik drie zegels. Op 't middelste staat 
op den burg een blazende torenwachter, maar op het oudste 
en het nieuwste is de man afwezig. 

Dokkum had vroeger Maria met het kind, nu Maria 
alleen. 

*s-Gravenhage heeft op 't eene zegel eieren in 't nest, 
op 't andere niet. En terwijl het zegel van Kaap de Goede 
Hoop vroQger eene vrouw vertoonde met een duif, is het 
nu eene vrouw, die een hoorn des overvloeds draagt. Zij 
heeft bovendien haar anker vervat en van de linkerhand 
verplaatst naar de rechter. 

Onder de figuren, die meermalen voorkomen, zijn te brengen: 
de lelie onder de doornen (maar veelal , min gepast , een 
heraldische lelie), de brandende braamstruik^ de ark, het kruis, 
het anker y het lam^ de duif^ de pelikaan, enz 

Men vermoedt, dat somtijds de zinnebeelden der Rede- 
rijkers van invloed zijn geweest op de keus van een kerk- 
zegel. Te ""s-Hertogenbosch bijv. vertoonde oudtijds het 
kerkzegel de brandende hraamdruik en 't zinnebeeld van de re- 
derijkerskamer aldaar was de vierige doombosch. Op dekens 
van 't bijschrift rn 't kerkzegel heeft blijkbaar menigmaal 
de figuur van het plaatselijk wapen haren invloed doen 
gelden. De klok van Praneker heeft het randschrift doen 
worden: JFelsalich is het volck dtcelck H geklanck kent, 
(Ps. 89 V. 16). De grijpvogels of griffioenen, die het wapen 
van Vlaardingen vasthouden, gaven de geboorte aan 't rand- 
schrift: Onjpt naar het eeuwige leven (1 Tim. 6 v. 12). (1) In betrekking tot de zegels der Luthersche kerken is te 
raadplegen Schultz Jacobi, in de Navorscher VIII, biz. 217 e. v. De wassenaars in 't wapen van Voorschoten waren oorzaak» 
dat het zegel de woorden kreeg: Schoone gelijk de maane 
(Hoogl. 6, V. 10) en uit den horen in 't wapen van Hoorn 
kwam het omschrift voort: Christvs is de hoorn der zalig- 
heid. Alzoo, stadswapen en kerkzegel te zamen in de war, 
want Hoorn is geen hoorn , maar een hoek. 

Veelal is in de figuur of 't randschrift van het zegel, of 
in beiden , eene zinspeling op den plaatsnaam te vinden. 
Soms is die zinspeling zuiver en goed, maar niet zelden 
(zoo als in het zegel van Hoorn) berust zij op misverstand 
of is zij smakeloos en dwaas te heeten. De naam Delft 
is de wortel, waar het randschrift uitgroeide: Delft na dien 
verborgen schat en de naam Leiden werd de oorsprong van 
het randschrift: Laei u "^t Lam let/den. 

Het zegel van Amersfoort vertoont twee knapen , die 
elkaar vasthouden en het bijschrift Am>or fortis moet een 
terugslag op den naam Amersfoort verbeelden. 

'Het eene woord haven in Delftshaven deed heel het om- 
schrift ontstaan : De haave van behoudenis alleen bij God in 
Zion is; en op den dorpsnaam Huizen moet de figuur terug 
wijzen van een huis , met de woorden Vreede zij deezen 
huyze (Luc. 10 v. 5). 

Het zegel van Nootdorp heeft in figuur en bijschrift : 
De Bruydegom in zijnen Nootenhof (Hoogl. 6 v. 11) en 
dat van Schipluyden , geeft een schip te zien, op een woelig 
water, met de woorden er om heen: Met Jesus in '^schif 
zijn all de scheepsTéVY vijlig. 

Te Oude Tonge heeft men goed gevonden : rondom een 
boom de woorden op 't zegel te zetten : De medeci/ne der 
Tonge is den Boom des levefis. (Spr. 15 v. 4). 

De gemeente van Rijsoord heeft rijzen in haar zegel en 
die van Zevpnaar een zevental aren Die van Leerdam heeft 
gedacht : een leer is een ladder en toen naar de ladder 
Jacobs gegrepen , niet wetende , dat Leerdam is Leederdam 
of dam aan de Leede d. i waterleiding. Die van 's-Heeren- 
berg heeft het onderscheid niet gevoeld tusschen 's Heeren- 
berg en den berg des Heeren en daarom met volle ge- 
rustheid het randschrift genomen: Op den berg des Heeren 
zal H verzien vjordm. (Gen. 22 v. 14). Die van Moordrecht 
heeft aan een veel vreeselijker ding dan aan een moeras ^ 
heeft aan een moord gedacht en eene vrouw geteekend , 
die door eenige mannen wordt aangevallen, trouwens met 
het geruststellende randschrift er om : Tuta inter latrones. 
Die van Ouwerschie heeft vergeten dat haar naam niet 
was Overschie en toen in 't zegel de voorstelling gebracht 
van een man , die eene kroon krijgt uit de hand van een 
engel , welke voorstelUing dan wordt toegelicht door het 
onderschrift : Voor hem die overwint, zal dit ee^is overschiet. 
En het oude zegel van Voorschoten gaf een weg te zien, 
den weg ten hemel, met de hel er naast en eene slang, 
die de wandelaars bedreigde, op wie bovendien van eene 
andere zijde geschoten werd , en dit alles werd nader op- 
gehelderd door 't bijschrift: Die noit van ''t regte pad en week, 
bleef bevrijd Vooit schoot en steek. Dat Voorschoten dit 
zegel heeft afgeschaft , is verstandig , maar zoo als wij 
zagen , vele andere gemeenten hielden misverstand of sma- 
keloosheid vast, zich niet storende aan 't geen reeds de 
Zeeuwsche Synode van 1591 aanbeval, namelijk /yde Seghelen 
dye bespotted sijn" te veranderen. 

In onzen tijd laten vele gemeenten het gebruik van haar 
kerkzegel na. Daar is wel iets tegen. Vooreerst is het eene 
der vele openbaringen van den tijdgeest, die in 't algemeen 
neiging heeft, orn het teekenachtige uit te wisschen en te 
vervangen door het vlakke en kale. Ten andere, de kerkelijke 3 — zegels, hoeveel onbeduidends en wansmakigs er tusschen door 
loope, zijn toch niet geheel zonder beteekenis of waarde. Zij 
leveren soms de eene of andere bijdrage tot de geschiedenis. 
Uit dit oogpunt beschouwd, hebben die zegels de minste 
waarde, waarin eenvoudig het wapen der plaats is opge- 
nomen. Zoo Bleiswijk, Breda, Vlaardingen, Zvrijndrecht 
en anderen. (2) De reeds genoemde Zeeuwsche Synode 
keurde dan ook het gebruik af van kerkzegels ^rdye eenighe 
ghemeynschap hebben met Landen- ofte Steden-seghelen". 
Maar anders bevat het kerkzegel niet zelden de eene of 
andere geschiedkundige bijzonderheid, in figuur, jaartal, 
randschrift of spreuk. 

Een paar voorbeelden: 

Het zegel van Purmerend vertoont een boot met roeiers. 
In hun wimpel staan drie weerhaken, en deze weerhaken 
wijzen op het wapen van Willem Eggert, den stichter der 
Nieuwe kerk te Amsterdam , die heer van Purmerend was. 

De boom in ^t zegel der Waalsche gemeente van 's fler- 
togenbosch herinnert dat zij oudtijds heette de Varhre (1563). 

Het zegel der Waalsche gemeente van Amsterdam bevat 
een anker, een boom, eeiie lelie en een wijnstok en bewaart 
daarin de herinnering, dat zij zich vormde uit de over- 
blijfsels der kruisgemeenten, die zich noemden de Vancre^ 
de Varhre^ de la fleur-de-li/s , de la vigne. 

Heeft het zegel van Wesel de spreuk : Hospea f ui et 
-eollegieti me (Matth. 25 v. 35 c) 't is eene zinspeling op 
het ontstaan der Weselsche gemeente uit de samenvloeiing 
van Nederlandsche uitgewekenen. 

Vertoont het zegel van Amersfoort het cijfer 1580, 
dat is eene aanwijzing van het jaar der gemeente-stichting. 
Maar wat de bedoeling is van het chronogram : 

IVstI f LorebVnt Vt CeDrl sVb Monte Libanon, dat 
1724 geeft en onder het kerkzegel van Hoogkarspel staat, 
heb ik niet kunnen ontdekken. 

Als twee gemeenten hetzelfde zegel hebben, kan dit 
somtijds op 't spoor brengen van oude verwantschap of 
gemeenschap tusschen die beiden. 

Zegels van niet meer bestaande gemeenten hebben, 
juist wegens dat opgeheven bestaan, een eigenaardig belang. 
Inzonderheid geldt dit de zegels van vele voormalige 
Waalsche gemeenten: Brielle, Deventer, Eraneker, Go- 
rinchem, Oostburg, Schiedam, Tholen, Vianen, Vlissingen, 
Zierikzee en Zutphen. 

Ook houdt soms een kerkzegel nog den ouden, niet 
meer gangbaren naam in herinnering Zoo helpt bijv. het 
randschrift van 't zegel van Veere : Campt voor "t geloov , 
ons onthouden, dat oudtijds de plaats Kamp veer heeft 
geheeten. En geeft het kerkzegel, even als 't gemeente- 
wapen , van Zwammerdam , een burg met een zwaan er 
J)oven op te aanschouwen, dan is dit nog eene vertolking 
van 't oude Zwanenburgerdam. 

Eindelijk is hier nog bij te voegen, dat in sommige 
zegels de figuren nog wel eens van eenige beteekenis zijn 
voor de kennis van oude bouwstijlen, meubelen, gereed- 
schap, enz. 

Daarom, al zijn er op 't veld der wetenschap een menigte 
zaken heel wat gewichtiger, dan de kerkelijke zegelkunde 
of sphragistiek, geheel zonder eenig belang is toch ook deze niet. En 'k houd mij aanbevolen bij ieder, die er mij 
nog wat van vertellen kan of mijne verzameling kerkzegels 
kan helpen uitbreiden. 

Amst'erdam. Dr. E. Laurillaed. (2) Assen heeft in 't kerkzegel het wapen der Provincie. De 
provincie Drenthe heeft zeer weinig kerkzegels. In verband hier- 
mede is 't merkwaardig, dat in de Nederlandsche Gemeente wapens 
van d^Ablaing ook slechts vier wapens uit Drenthe voorkomen 
zü. Assen» Goevorden, Meppel en Hoogeveen. Wapens op kwartierborden en kwartierstaten* 

{F'ervolg), 

In de Noord Nederlandsche gewesten , waar de regeeriug 
zich , hoewel niet dikwijls , toch enkele keeren met de 
heraldiek bemoeide , zooals blijkt uit het vermeerderen 
van de wapens van twee Venetianen (12), was het aantal 
personen en familiën, die hoewel niet van adel, toch 
hun wapen zonder eenige verhindering van welk regeerings- 
coUegie ook voerden, zeer groot, getuige de talrijke 
schepenzegels , de wapenboeken van gilden , die van regenten 
van verschillende gestichten , de wapen- en hoogheemraads- 
kaarten en allerlei andere openbare stukken (l3). 

Dientengevolge waren ook de kwartieren, die aldaar in 
de kerken of in andere publieke gebouwen tentoongesteld 
waren, niet aan die strenge bepalingen onderworpen als in 
de naburige landen. Op die kwartierborden waren de hoofd- 
wapens dan ook bijna altijd met een kroon of met in 
volledig timber gedekt. 

Of er tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden 
een oflScieele controle op de rangschikking der kwartier- 
wapens was, is mij niet bekend; het blijkt evenwel dat 
men daarmede in het algemeen zeer eerlijk te werk ging , 
hoewel er in enkele kwartieren wel eens een op een ver- 
keerde plaats kwam te staan, of door het wapen van een 
voornamer geslacht vervangen werd. 

* Ten opzichte van de rangschikking der kwartieren op 
de verschillende monumenten, rouwkassen of wapenborden 
valt op te merken, dat die altijd, evenals de chineesche 
karakters, kolomsgewijze onder elkaar geplaatst werden, die 
van vaderszijde aan de heraldieke rechterzijde , d i. aan 
de linkerhand van den persoon die er voor staat, die van 
moederszijde aan de heraldieke linkerzijde, en het hoofd- 
wapen met al zijn versierselen in het midden, het geheel 
omgeven en versierd, of met een eenvoudige lijst, of 
meestal met zoodanige bouwkundige versierselen , kolommen, 
pilasters, fnmtons, lijstwerken, enz., dat het een monu- 
mentaal geheel vormde. 

Niet altijd was de rouwkas of het wapenbord in de vorm 
van een rechthoek maar in sommige gevallen gaf men er 
de vorm van een ruit aan , zooals er o. a op de heraldieke 
tentoonstelling te 's-Gravenhage, in de eerste zaal verschei- 
dene voorhanden waren (14) 

Wanneer er 4, 8 of 16 kwartieren afgebeeld werden 
zette men die in twee kolommen, doch ook bij 16 en 
bijna altijd bij 32, 64 of meer, plaatste men die, ver- 
moedelijk omdat anders de kolommen te lang werden, in 
4 kolommen; de % eerste met de kwartieren van vaders- 
zijde , de 2 andere met die van moederszijde. Om zich een 
denkbeeld te vormen van hunne rangschikking stelle men 
zich voor den navolgenden kwartierstaat van 16 kwartieren 
op de reeds boven beschreven wijze gerangschikt: 

A tr. B C tr. D B tr. P G tr. H I tr. K L tr. M N tr. O P tr. Q 
4 — Dan is 


de 


gewoonte om de k( 


)lommen aldus te rang- 


sohikken: 
A 


I 


E 


N 


. 
C 


L 


ö A 

B ^* 


P 
K 


P 

D 


M 


H 


Q 


Of als men ; 


se in dubbele kolommen zetten wil: 
A 


E 


I N 
C 


Q A» 


L P 
B 


P 


K 
D 


H 


M Q 

■ ft ■ -« •« Heeft men 32 kwartieren te rangschikken en wil men 
die, zoo als bijna altijd bet geval is, in dubbele kolommen 
zetten, zoo heeft men slechts de 16 van vaderszijde in 
twee kolommen naast elkander te metten zoo als hierboven 
bij het 1« voorbeeld staat, daar naast in het midden het 
hoofdwapen, van een der kinderen vanA^, namelijk Aj en 
daar naast op dezelfde wijze in 2 kolommen, dié van 
moederszijde. 

Heeit men 8 kwartieren te plaatsen dan worden zij op 
de volgende wijze gerangschikt: 

A E 

G . G 

B ^« p 

D H 

en 4 kwartieren: 

A . B 

O -^" D 

Op sommige grafeerken, alsmede op enkele portretten of 
op de daarom zijnde lijsten, staan de 4 kwartieren ook weT 
eens aan de hoeken. 

De hierboven beschreven rangschikking der kwartieren 
is de meest gebruikelijke en is bijna altijd zoo gevolgd, 
doch somtijds heeft men daarop wel eens eene uitzondering 
gemaakt, zooals o. a. aangetoond is in het vorige artikel 
van den heer v. R. v, d. K. 

Nog een andere wijze van rangschikken van 32 kwar- 
tieren komt voor op een in mijn bezit zijnde kwartierstaat 
op perkament met goud en kleuren, die ongelukkigerwijze 
door vocht en slechte bewaring zeer veel geleden heeft, 
zoo dat ik het niet geschikt achtte haar naar de heraldieke 
tentoonstelling te zenden, waar de voorwerpen slechts te 
kijk en niet te bestudeeren waren, en slechts goede en 
neite stukken behoorden te zijn, welke meening evenwel 
niet door alle inzenders gedeeld werd, daar er onder meer 
een document zoo verteerd was, dat bg het verplaatsen 
de stukjes papier er af vielen. 

Deze 32 kwartieren zijn van Joan Godin, Jac. fil. 
(zoon van Jacobus) , in goud en kleuren geteekend door 
Micolas Hoboken, zoo als in gouden letters op het lint 
onder het hoofdwapen staat en rermoedelijk omstreeks 
1653 door hem vervaardigd. Van dezen Godin was ook 
een album amicorum van gemeld jaar (no. 3368 van de 
catalogus der genoemde tentoonstelling) aanwezig, waarin 
Nicolaas Hoboken , Ultrajectinus , als student zijn wapen 
zelf geteekend heeft, benevens eene inscriptie in het he- 
breeuwsch, latijnsch en grieksch. (15) 

Op het eerste gezicht schijnt het dat er slechts 8 
kwartieren zijn, 4 ter wederzijde van het hoofdwapen, doch daar ieder dier kwartierwapens gevierendeeld is mot 
de afzonderlijke kwartieren, zoo zijn er 32. De namen 
der kwartieren zijn met gouden letters geschreven op linten 
die boven en onder ieder wapen geteekend zijn. 
De kwartieren zijn de volgende: van vaderszijde 
I 1 Godin (16) A; 2 Creton (17) C; 8 Le Comte 

(18) B; 4 Hennin (19) D. 

n. 1 Vivien (20) E; 2 Malapert (21) G, 8 CoviUetti 

(22) F; 4 De Glarges (23) H. 

ra. 1 Malapert (24) J; 2 Behault (25) L; 3 Host 

(verder onleesbaar) (26) K; 4 onleesbaar (27) M. 

IV, 1 La Faille (28) N ; 2 Oapelle (29) P ; 3 Caluart 

(30) O; 4 De Hane (31) Q. 
Van moederszijde: 
I. 1 van Panhuys (32) A ; 2 Du Boys (33) C; 8 

Schuyl (34) B; 4 . . belsteyn (35) D. 
II. 1 Hofman (36) E; 2 Daelberch (37) G; 3 on- 
leesbaar (38) F; 4 onleesbaar (39) H. 

ni. l Montens (40) J ; 2 er (41) L ; 8 onleea- 

leesbaar (42) K; 4 onleesbaar (43) M. 
IV. 1 onleesbaar (44) N; 2 onleesbaar (45) P, 8 

Gruis (46) O; 4 Montens (47) Q. 
De letters A, B, enz., wijzen aan hoe deze kwartieren 
op de eerste gegeven kwartierstaat moeten geplaatst worden. 
Het hoofdwapen is in blauw of groen de gouden kop 
of miskelk met deksel. Aanziende helm, goud-blauwe of 
groene wrong. Helmteeken : de miskelk tusschen een vlucht 
van goud en blauw of groen. Dekkleeden, blauw of groen, 
gevoerd met goud. Onder het wapen op een grijsachtig 
lint de spreuk : //Virtuïi Fortuna Comes,'' en verder 
Joan Godin Jac Fil., ffNicolas Hoboketi'' en nog iets dat 
niet meer te lezen is (vermoedelijk fecit^ benevens het 
jaartal), alles in gouden letters. 

Het is met altijd even duidelijk welke tint groen en 
welke blauw moet zijn, daar door verloop van tijd , die 
tinten wel eens aan verandering onderhevig zijn, het 
blauw wordt groenachtig en het groen somtijds blauw, 
welke laatste verandering o. a. zeer duidelijk is waar te 
nemen aan de leeuwen op de genealogie van Nispen (n». 
3894 van de catalogus der genoemde tentoonstelling), die 
zoo als men weet, groen mueten zijn, doch die duidelijk 
blauw geworden waren. Bij het beoordeelen van oude teeke- 
ningen dient men hieraan wel indachtig te wezen, (e) Deze 
verkleuring heeft misscliien wel aanleiding gegeven dat de 
kleur van het veld in het wapen van Godin, dat op de 
oude geteekende genealogién alsmede op het hierboven 
beschreven kwartierborden in liet diploma, in dato Madrid 
7 Januari 1589 door Koning Philips II, ten behoeve 
aan Franyois Godin, secretaris in den Grooten Baad te 
Mechelen, gegeven, steeds groen (48) gekleurd en be- 
schreven is, door die leden der familie, die in Noord- 
Nederland gevestigd waren , steeds als blauw afgebeeld is 
geworden. Het wapen komt o. a aldus voor op de wapen- 
kaart bij Smallegange, de Utrechtsche wapenkaart door 
Willem Langerak en ook in het genoemde album, alwaar 
het voorkomt als gevierendeeld niet dat van van Panhuys. 

J. O. VA.N DER MüETiEN. (e) Dit dient ook vooral in acht genomen te worden ten op- 
zichte van de metalen bij oude wapenteekeningen. Indien zilver 
gebruikt is, werd dit meestal zwart, dit bleek mij dezer dagen 
nog duidelijk met het familie wapen van Eyk. 

Bij goud is dikwijls het geval, dat het door den duur of ook 
door het vouwen afvalt en er alsdan rood voor den dag komt, 
waarop veelal het goud werd aangebracht. A. A. V. v. O. _ 5 — AANTEEKENINGEN. 

(12) De bedoelde personen zijn !•. Aloisi Contarini 
ambassadeur der republiek van Venetië , die zich hier te 
lande zeer bemind had weten te maken en die toen hij in 
1626 in gelijken rang naar Engeland zoude vertrekken 
tan de Staten-Generaal verzocht zijn wapen te mogen 
i^quartileren^ met dat van Hae/ Hoog Mogenden , omdat 
de genegenheid welke zijn vader , de eerste ambassadeur 
die uit Venetiën ooit herwaarts gezonden was , ten aUen 
tijde voor den staat had betoond , na diens dood op hem 
was overgeërfd. Dit werd hem goedgunstig toegestaan 
{Besohiiién der Staten Oeneraal van 7 Mei 1626) , doch bij 
het overhandigen van de daarvan opgemaakte acte werd 
hem verklaard dat aan niemand zulks ooit was geschied 
en dat llaer Hoog Mogenden aan niemand haar volle 
wapen hadden willen geven. 2° Den Venetiaanschen resident 
Suriano, die hier te lande vroeger ook geweest was en 
daarna voor een poos genoemden Contarini verving» werd 
ook voor zijne goede diensten toegestaan, deszelfs wapen, 
voor hem en zijne naastbestaanden , met den halven leeuw 
der Qeneraliteit te mogen vermeerderen. {Idem^ van 11 
November 1627 en Junij 162/.} (Zie ook Aitzema II, 
blz. 180 en 251.) 

(13) Zie bijv. de akten der notarissen uit de vorige en het 
begin van deze eeuw, waarvan de afschriften bezegeld 
werden met cachet, waarop hun familiewapen, met een 
randschrift gegraveerd was. 

(14) Ook in de Groote kerk te VGravenhage waren 
er enkele wapenborden van dien vorm opgehangen o. a. 
een van Jr. Pieter Helman, heer van Muilkerk, en een 
van Maria van üldenbameveld. 

Hij was een zoon van Jonker Feridnando en van Anna 
Helleiuans, is begraven 23 October 1644 en zijn huisvrouw 
Maria Vermeeren 20 September 1638, beide in het graf 
van haar vader Jan Vermeeren, zijnde het 2® graf, een 
kelder gelegen in den achtsten regel op het hoogekooren 
op de zerk waarmede deze kelder bedekt is, was het wapen 
van Vermeeren met de navolgende inscriptie uitgehouwen : 

Hic jacent 

Nob. D. Joannes Vermeeren, obiit 12 Octobris 1634 

Nob D. Maria Vermeeren uxor Nob D. Petri Helman 

Dni a Muylquerque Maritus Muestus P. C. 

Bla obiit 8 Septembris 1638. Ille obiit 16 Octobris 1644. 

Deze grafkelder is het laatst overgeboekt den 25 Februari 
1675 op den naam van Jan Vermeeren. Het schijnt dat 
deze ruit, die aan de zuidzijde van het koor hing, niet 
van zulk best hout als de andere was, daar men het 
noodig achtte die op 7 Januari 1782 te vernieuwen. 

In het midden van deze ruit bevinden zich de wapen- 
schilden van Hel mans en Vermeeren , beiden gedekt door 
een half aanziende helm , met dekkleeden , kroon van 5 
paarlen, waaruit het helmteeken, een uitkomende gekroonde 
leeuw , komt. Het geheel is omgeven door een mantel. 
De 8 kwartierwapens zijn gerangschikt langs de zijkanten 
van de ruit, boven heraldisch rechts 2 en eveneens onder 
ook 2 allen van vaderszijde, die van moederszijde zijn 
eveneens geplaatst aan de beide heraldische linkerzijden. 

Eenige genealogische aanteekeningen over Pieter Helman 
zijn indertijd geplaatst door den heer A, A. Vorsterman 
van O ƒ en in het weekblad //de Amsterdammer" van 17 
April 1881, in het artikel: JDe vrouwen van Pieter Cor* 
neliszn. Hooft. (15). Zijn wapen , aldaar door hem zelf geteekend , is : 
een gouden schild beladen met een spriugenden rooden vos. 
Halfaanziende helm met rood-goude wrong. Helmteeken 
de vos, uitkomende tusschen een roode vlucht. Dekkleeden 
rood met goud gevoerd. Van zijne familie zijn nog af- 
stammelingen in leven n. 1. de drie zonen van den te 
Zwolle op 9 Julij 1879 overleden betaalmeester Prederik 
Julius van Hoboken , uit diens huwelijk met Anna Ont- 
komina Peith gesproten. 

(16). J. B. Rietstap, Armorial genéral^ de gouden beker. 
(17). Idem, als Creton Mauville. (18). Idem, i\\ 1. (19). 
Idem, als Haynin. (20). Idem, Belg., Holl. (21). Idem, 
de leliën. (22). Idem, Coulet, Prance. (23). In zilver een 
zwarte keper vergezeld van drie liggende halve manen van 
't zelfde. (24). Als 20. (25). Gevierendeeld, 1 en 4 in 
rood 3 gouden (vliegen ?) geplaatst 2 en 1 ; 2 en 3 in rood 
een gouden leeuw. (26) Vermoedelijk Hoston. zie Arm, 
Général. Op het kwartierwapen is een blauw schild met 
2 gouden schuin gekruiste vegers met lange stokken , die 
weinig gelijken op i^haches consulaires" . (27) In zwart 
8 zilveren 8t Jacobsschelpen. (28). Arm. Général, maar 
zonder borduursel ; twee der leliën die hier (vermoedelijk 
bij abuis) zwart zijn, zijn ge|)laatst in de richting v^n den 
keper. (29). In zwart drie half-aanziende zilveren doods- 
hoofden ieder rustende op een dito been van 't zelfde, 
geplaatst 2 en 1. (30). In goud drie zwarte merletten, 
geplaatst 2 en 1. (31) Arm, Général, De granaatappelen 
zijn geheel rood en hebben ieder een takje met 2 groene 
bladeren. (32). Arm. Général. (33). Idem^ de drie harten 
onder de dwarsbalk. (34). Idem, de schuinbalk met de 
merletten. (35) In goud een rood ankerkruis, in het midden 
beladen met een donkere figuur (St. Jacobs schelp of bisant). 
(36), Arm. Général. op Hooftman, de eikels met de steel 
omlaag en geplaatst 2 en 1, (37). Getand doorsneden, 
boven goud , onder blauw bezaaid met zilveren leliën. 
(38). Geschuinbalkt van 6 stukken rood en goud , met 
een blauw schildhoofd waarop 8 gouden vogelkoi)pen met 
halzen. (39). In blauw een goud, getand kruis. (40). ^r»r. 
Général, Van het molenijzer is hier evenmin als bij IV 
n®. 4« (welke beide wapens grootendeels kleurloos geworden 
zijn) eenig spoor te ontdekken. (41). Gevierendeeld : 1 
en 4, drie blauwe of groene kasteelen op (zilver?); 2 en 
8 een donker gekleurde leeuw op zilver. (42). Doorsneden, 
boven in zilver een roode roos of vijfblad op zilver, onder 
in rood 2 zilveren dito's (dit kwartier wapen is grootendeels 
uitgewischt. (43). In blauw een zilveren dwarsbalk beladen 
met een zwart varken. (44). Gevierendeeld : 1 en 4 ge- 
dwarsbalkt van zes stukken zwart en goud ; 2 en 3 , in 
blauw drie zwart geworden (zilveren of gouden) leliën. 
(•45). In (vermoedelijk) goud een roode dwarsbalk , ver- 
gezeld van drie zwarte merletten in het schildhoofd. (46). 
Arm. Général. (47). A.ls 40. 

(48). Misschien is deze groene kleur , in het oud hol- 
landsch sinopel genaamd, aangenomen als herinnering aan 
de kruistogten. Zeker zal zij wel niet voorstellen de kleur 
van den tulband van het saraceensch opperhoofd, dat, vol- 
gens de daarvan bestaande overlevering , door Heer Jan 
gevangen genomen werd en in wiens tulband hij den aan 
de kruisvaarders ontroofden gouden miskelk verborgen vond 
De kleur der tulbanden der Oosterlingen is n. 1. volgens 
de Duizend en een nacht, Arabische vertellingen, utrecht 
1848, I Dl. blz. 182, van de Muzelmannen wit, van de — 6 — 
Perzianen of vuuraanbidders rood, der Christenen blauw 
en der Israëlieten geel. 

Aux Brebis. Ten opzichte van de juiste spelling van 
den naam dier familie, dient opgemerkt te worden dat die 
eigenlijk moet zijn d'Auxbrebis , zie Bulletin et annales 
de TAcadémie d' Archéologie de Belgique A® 1844, Tomé I, 
livraison 4». 

J. C. VAN DEE MüET.EN. Jaarboek Heraldisch grenootsebap Grelf te Beriyn. 

Deze jeugdige vereeniging had weder de beleefdheid, zoo 
als het gepasseerde jaar, het jaarboek aan het bestuur ter 
inzage te zenden. Wij vermeenen goed te doen, hierover 
eenige berichten te laten volgen. De geheele inhoud van 
het waarlijk merkwaardig handschrift getuigt van den 
onvermoeiden ijver, waarmede de leden steeds werkzaam zijn. 

Het jaarboek 1883 bevat vele kleine en groote mede- 
deelingen aangaande Heraldiek en Genealogie, die ook voor 
andere landen van belang zijn kunnen. De reeks der op- 
stellen wordt geopend door eene verhandeling over een ge- 
slachtsboom van Diederik von Kropff, geb. 1636 f 1701 ; 
de daarin voorkomende wapens der familien von Kropfl, 
Wrampe, Bomstedt, Rottorff, Germershausen, Kreyendorf , 
BoscholtZj Würtzburg , Lauingen , Rittesbüfctel , Schlannewitz, 
Botzen , Beust , Angeln , Kröthen , Maus, Molstorf, Asbeck, 
Mohet, Rundolfl, Neydeck , Maltitz, Polenz, Steinberg, 
Hardenberg, Hanstein, Alvensleben, Bodendorf, Schulenburg, 
Bülow en Vieregge zijn in schoone kleuren volgens goeden 
stijl bijgevoegd. Daarop volgen kleine mededeelingen uit 
Pommeren , met afbeelding van een middeleeuwschen graf- 
steen en een prachtig grafschrift, verder afschriften (uit- 
treksels) uit de kerkboeken van Garwesee , die aanteekeningen 
over von Pellin inhouden. Een grootere ruimte wordt inge- 
nomen door de beschrijving van den in het vorige jaar 
door de Vereeniging ondernomen heraldische reis over 
Lindow-Meseberg- Himmelfort-Lychen- en Templin. Deze 
beschrijving met kostbare teekeningen van grafsteenen 
en wapens geïllustreerd, bewijst dat deze reis een werkelijke 
onderzoekingsreis was, daar geen een opschrift noch één 
wapen den nazoekenden blik van de jeugdige reizigers 
on%aan is 

Onder anderen bevinden zich onder de over het Klooster 
Lindow handelende afschriften, de opschriften der in het 
daar aanwezige park begraven liggende abdissen en kanu- 
nikessen. terwijl door de ontcijfering van dezen het mogelijk 
geworden is, een volkomen juiste volgorde van de 
geestelijken te Lindow vast te stellen 

De voormalige stichter van de Vereeniging, graaf II. von 
Reichenbach, zond uit zijn tegenwoordige verblijfplaats eene 
beschrijving van de zich in de daar aanwezige kerk bevin- 
dende grafsteenen, en heraldische en genealogische aan- 
teekeningen uit Silezische kerken. Hierachter volgen 
berichten van een wandeling in en om Kóslin , mededeelingen 
uit de boekverzameling van het stift Schueder in Köslin, 
uit de kerk te Streitz, een verslag van de op het kerkhof 
te Köslin begraven adellijken en eindelijk verscheidene uit 
Kolberg, waaronder vooral in het oog loopt de aanteekening, 
dat de vloer van den daar staanden Dom met meer dan 
150 grafsteenen bedekt is 

De volgende aanteekening der adellijken, welke op het 
kerkhof te Eisenach en die welke op het Matthaï-kerkhof 
te Barlijn begraven zijn brengen verscheidene data aan 't 
licht uit vroegeren tijd. Het werk der Vereeniging was zeker zeer moeielijk, 
maar is een verdienstelijken arbeid. 

Het artikel „ de kerk te Kirchbraak ^ behandelt hoofd- 
zakelijk de aanteekeningen over de familie von Grone en is 
met teekeningen van 6 grafsteenen van leden van dat 
geslacht en het von Grone's kwartierwapen versierd. 

V erscheidene herald isch-genealogische mededeelingen 
komen op het einde van het handschrift voor, terwijl het 
register meer dan 400 famQie-aanteekeningen inhoudt, 

A. A. V. V. O. Familie-Berlehten. 

NOVEMBER 1888. 

Gebooetsn. 

1 te Amsterdam. N. , zoon van Jan Jacob Lodewijk ten 
Kate en van N. Muntendam. 

1 te Utrecht. N., dochter van Jhr: Mr. Eilco Eger 
Sickinge en van Albertina Eran^oise Baud. 

2 te Tscheschkowitz (bij Hermstadt in Silezie). N. , 
zoon van Jhr. Theodore Carel Joost de Casembroot 
en Sophia Ida Henriette Elsbeth Trautvetter. 

4 te Leeuwarden. Doodgeboren zoon van Jhr. Tmilius 
Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaar 
en van Sjoukje Jacoba Dodenea Oats. 

4 te Avezaath op den Huize Teisterbant. N. , dochter 
van N. Versteegh en van A. W. T. van Lidth de Jeude. 

4 te VGravenhage. Anna Gomelia, dochter van Jan 
Dirk baron van Wassenaer en van Jonkv. Maria 
Adriana van Sypesteyn. 

5 te Londen. N., dochter van Amold NicolaasJosephos 
Marie baron van Brienen van de Groote Lindt en 
van Mary Louise Qtheline Niagara barones van Tuyll 
van Serooskerken, 

8 te Alkmaar. N. , zoon van Mr. Johan Paulus Bal- 
thasar van der Mandere en van L. S. W. van Leeuwen. 

9 te Utrecht. N , zoon van Theodoms Boelen en van 
E. L. Tetterode. 

te Bameveld. "N. , zoon van M. G. de With en van 
Johanna Ghristina Mees 

1 te Zierikzee N., zoon van Jhr. Mr. W. A. de Jonge 
en van W. N. van Rappard. 

5 te 's-Gravenhage. Catharina Helena , dochter van Mr. 

Willem van Rossem Bz. en van Johanna Maria van 

Bulderen 
5 te 's-Hertogenbosch. N., dochter van Mr. E. F. baron 

van Rijckevorsel van Kessel en van A. M. B. G. E. 

van Lierop. 
5 te ^.msterdam. N. , zoon van M. J. Keyzer en van 

Jearine van Vollenhoven. 

5 te Houtrljk en Polanen (gemeente Haarlemmerliede en 
Spaamwoude). N. , dochter van Willem de Clercq en 
van Henriette Teding van Berkhout. 

ö te Amsterdam. N . , dochter van A. C. Heems- 
kerck Veeckens en van Wilhelmina Ghristina van 
Valkenburg. 

6 te 's-Gravenhage. Ghristina Helena, dochter van Mr. 
Réné Charles Edouard Georges Jean baron Snouckaert 
van Schauburg en van Jonkv. Ghristina van den Berch 
van Heemstede. 

7 Te Renswoude N. , dochter van J. K. baron Taets 
van Amerongen en van L. H. van Eeghen. — 7 18 te Haarlem. N. , dochter van rran9ois Marius baron 
van Lijnden en van Jonkv. S. Teding van Berkhout. 

21 te VGravenhage. Theodorus Andries, zoon van Andries 
Jentink en van Flora van "Vloten. 

21 te Helvoirt op den Huize Jagtlust. N., zoon van Jhr. 
Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen 
en van R. M. C. barones van Hardenbroek. 

22 te IJsselmonde. N. , zoon van N. Glavimans en van 
A. M. Montauban van Swijndrecht. 

22 te VGravenhage. Aurelia, dochter van Frederik Willem 
graaf van Limburg Stirum en van Jonkv. Anna 
Elisabeth Susauna van Herzeele. 

23 te Leiden. N., (overleden aldaar den 27*'" dier maand) 
zoon van Hendrik AJbertus Calkoen en van A. H,J. 
L. Stütterheim. 

28 te Amsterdam. N. , zoon van Abraham Scholten en 
van Jonkv. Theodora Agatha Komilia Maria Vegelin 
van Claerbergen. 

24 te VGravenhage. Prederica Dorothea Francisca, dochter 
van Frederik Willem Johannes Alexander del Campo 
gen. Camp en van Frederica Dorothea Francisca Ha mil ton 
of Silvertonhill. 

25 te Nieuweramstel. N. , dochter van Gerard Louis van 
Lemiep en van Anna Sophia Christina Kreye 

26 te Biilegersberg op den huize Buitenlust. N. , zoon 
van Willem H. de Kat en van Anna Montauban van 
Swijndrecht. 

26 te Amsterdam. N. , dochter van A. Baud en van T. 
M. van Toulon van der Koog. 

26 te Dirksland. N. , zoon van Dirk van Weel Cz. en 
van Sarah Lydia Havelaar. 

27 te Manchester. N. , zoon van Herman Amold Lede- 
boer en van Bemardina Antonina Comelia van der Linden. 

27 te VGravenhage. Dood geboren dochter van Mr, 

Oncko Wicher Star Numan en van Jeanne Agathe 

van Swinderen. 
27 te Breda. N. dochter van Jhr. Mr. Henrick Maurits 

Jan van Asch van Wijck en van Henriette Johanna 

Bojaards. 
27 te Harlingen. N. (overleden kort na de geboorte) , 

zoon van Freerk Cool Pz. en van Anna van der Mandele. 

29 te Bergen op Zoom. N. , dochter van N. de Meule- 
lemeester en van E. M. I. J. C. van Hasselt. 

80 te VGravenhage Carl Theodoor, zoon van Dr. Ni- 
col^as Anthonj Johannes Voorhoeve en van Emilie 
Brockhaus. 

HUWELIJKEN. 

1 te Amsterdam. Willem Frederik Carel Momma, geb. 
te Amsterdam 13 Jan, 1855, zoon van Barent Jo- 
hannes en van Elisabeth Jacoba de Petersen, met 
Sophia Johanna Druyvesteyn, geb. te Amsterdam 11 
Dec. 1855, dochter van Fran^ois David Constantijn en 
en van Sophia Petronella van der Mersch. 

1 te VGravenhage (bij volmacht). Carel Christiaan Mariaan 
. Henny, geb. te Probolingo 14 Juni 1856, waarnemend 
aspirant-controleur bij het binuenlandsch bestuur op 
Java, wonende te Batang, zoon van Mr Gerhardus 
Theodorus Hendrik en van Margaretha Martinalloorda, 
met Jonkv. Antonetta Georgetta de Serière, geb. te 
*sGravenhage 28 Juli 1862, dochter van Jhr. Victor 
Paul Gaspard en van Johanna Petronella Stijman. 1 te Rotterdam. Willem Jacobus Westerouen van Mee- 
teren, notaris te Rotterdam, zoon van Anthony J ohan- 
nes en van Elisabeth Arnolda Gijsberdina Huygens, met 
Antoinetta Comelia Hartong, geb. te Rotterdam 9 
Februari 1851, dochter van Pieter Comelis en van 
Hendrika Helena Baerveldt. 

10 te Pasoeroean. Dirk Hannema Lz. met Jonkv. Her- 
mina Elize de Stuers. 

15 te Amsterdam. Jacobus Jan Doyer Az. met Alida 
Margaretha Geertruida van Ketwich. 

20 te Haariem. Hendrik Willem Nachenius met Maria 
Johanna von Reeken. 

22 te 's Gravenhage. Henri Egidius Désiré Engelhard, 
geb. te Samarang 5 September 1847 , controleur bij 
het binuenlandsch bestuur in Nederlandsch Indië (buiten 
Java en Madura) , zoon van Johannes Lodewijk Be- 
nedictus en van Aletta Comelia Wilhelmina van Blom- 
mestein, met Maria Rosalie van der Ploeg, geb. te 
Oisterwijk 11 October 1858, dochter van Pieter en 
van Anna Geertruida Kortman. 

22 Te üoetinchem. David Comelis Helderman, geb. te 
Oldenzaal 28 Maart 1821, oud-Oost-Indisch ambte- 
naar, zoon van Johannes en van Maria Willem ina 
Fontein, weduwnaar lo. van Abrahamina Louise Wil- 
lemine Marie Schermerts, 2o. van Johanna Catharina 
Star Lichtenvoort, met Comelia Johanna Smits, geb. 
te Doetinchem 23 Maart 1844, dochter van Gerrit 
Eliza en van Johanna Georgia Beins. 

29 te Amsterdam. F. M* Buchner met Christine E. C. Hoff. 

30 te Parijs. Guillaume Jean Verbrugge, geb. te Kra- 
lingen 9 Juni 1855, zoon van Guillaume Jean Ver- 
brugge van 's Gravendeel en van Jeanne van Hoboken 
met Jeamie Louise Sophie Marie Ghislaine gravin de 
Renes.se, oud 22 jaar» dochter van graaf Amadée 
Constantin Louis en van Louise Caroline Ghislaine 
baronnes Maelcamp de Virelles^. 

STEB.FGBVALLEN. 

2 te Utrecht. Jhr. Jacob Daniel Smissaert, geb. te 
Amsterdam 20 Januari 1812, zoon van Jhr. Hendrik 
Balthasar en van Margaretha Comelia Hooft. 

S te Oosterbeek. Olivier Comeille Eraest van den Broeck, 
gehuwd met Antoinette Johanna Henriette Alsche (zie 
Maandblad 1883, blz. 55). 

4 te 's-Gravenhage. Pieter Swaan, geb. te Breda 8 April 
1835, kapitein ter zee, zoon van Willem Leendert 
en van Goverdina Susanna Margaretha de Bosson, ge- 
huwd met Margaretha Ida Rujs. 

5 te 's Gravenhage. Louise Hortensia Eugenia de Sturler, 
geb, te Coevorden 4 Maart 1809, dochter van Rudolf 
Wilhelm en van Daniela Elisabeth van Oosterhout, 
weduwe van den gepensioneerden kolonel George Henri 
Rudolph Thomasset. 

4 te 's-Gravenhage. Otto Adriaan de Kat, geb. te Dor- 
drecht 12 Januari 1854, candidaat in de rechten, zoon 
van Qtto Boudewijn en van Johanna Huberta 't Hooft. 

7 te Leiden. Mr. Samuel Comeille Jean Wilhelm van 
Musschenbroek, oud-resident van Menado, ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw, gehuwd te De- 
venter 10 October 1860 met Willemina Henriette 
Teding van Berkhout, geb. te Gist. 

7 te Amsterdam. Jhr. F. W. H. P. Martini van Geffen, 
burgemeester van Sloten (Noordholland), lid der rid- — 8 — 14 14 perschap van Noordbrabant, o£Bcier der orde van de 
Eikenkroon, gehuwd met J. A. A. Dittlinger. 

8 te Wijk bij Duurstede. Frans Nicolaas Fabius , oud 
6 maanden, zoon van Johannes Jacobus en van Hen- 
riette Susanna Comelia van Dam. 

9 te Heemstede. Caroline Louise, geb. 21 Maart 1883, 
dochter van George P. Bronkhorst en van Adriana 
Catharina Voorhoeve. 

9 te Ellekom. Jhr. Christiaan Johannes Stem, geb te 
's-Hertogenbosch 26 Febr. 1828, zoon van Jhr. Joh an 
Lodewijk en van Comelia Jacoba de Jong van Beek 
en Donk, gehuwd 10 October 1847 met Jonkv. Anna 
Maria Gijsbertina £lisabeth Justina van Bevervoorden, 
overleden te Arnhem 26 April 1865. 
12 te Arnhem. Hendrik Herman Schifl, geb. teWeespS 
Maart 1809, zoon van Daniel en van Wilhelm ina van 
Dam , oud-predikant bij de protestantsche gemeente te 
Soerabaja , weduwnaar van Marie Antoinette Florence 
de Coenens. 

14 te Groningen. Dr. Comelis de Gavere, geb. te Gro- 
ningen 28 November 1833 , laatst directeur der hoogere 
burgerschool te Soerabaya, zoon van Mr. Pierre Lambert 
en van Maria Nap , weduwnaar van Marchje Berghuis, 
dochter van Sijbolt en van Jacoba Catharina Wiardi. 
te Eindhoven. Jonkv. Caroline, geb. te Eindhoven 
18 Augustus 1882, dochter van Jhr. E. de Kuyper 
en van Jonkv. C. van Nispen tot Pannerden. 
te 's-Gravenhage. Mr. Johannes van Voorthujsen, geb. 
te Vreeland 27 Febr. 1819, zoon van Willem Pieter 
Comelis en van Petronella de Witt, gehuwd met 
Johanna Eleonore Scholten. 

15 te Middelburg. Mr. Dirk Adrianus Pekelharing, geb. 
te Middelburg 2 Juli 1850, laatst referendaris bij het 
departement van Justitie in Nederlandsch Indie , zoon 
van Klaas Rutger, doopsgezind predikant te Middelburg 
en van Derika Alida Broese. 

16 te Haarlem. Jonkv. Petronella Louise Caroline Baud , 
geb. te VGravenhage 10 October 1822, dochter van 
baron Jean Chrétien en van zijn eerste vrouw Wil hei- 
mina Henrietta Senn van Basel, weduwe 1**. van Matthijs 
Samuel Pieter Pabst en 2**. van H J. A. van Son. 

18 te VGravenhage. James Abraham Theodoor Cohen 
Stuart, geb. te Alkmaar 2 Dec. 1818, hoofdinspecteur 
bij het ministerie van Financien, daarna administrateur 
van Financien der kolonie Suriname, ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, zoon van James en 
van Petronella Wilhelmina Stuart, weduwnaar van 
Comelia Beyerinck. 

19 te Rotterdam. Maria Sara Johanna Mees, geb te Rot- 
terdam 7 Mei 1»15, dochter van Rudolf Pieter en 
van Willemina Hendrika Mees , gehuwd te Rotterdam 
6 Nov. 1839 met Pieter Jacobus van Houten geb. 
te Rotterdam 6 Aug. 1810, overleden ald. 16 
Febr. 1859. 

19 te VGravenhage. Henriette Wilhelmina Troost, geb. te 
VGravenhage Januari 1836, dochter van Hermanus 
Lambertus en van Wilhelmina Louisa van der Kaa, 
gehuwd met Jan Marius Troost. 

24 te Tubbergen. Johanna Carolina Ellerbeek, geb. te Vreden 
10 Nov. 1802, gehuwd aldaar 1 Nov. 1827 met Jhr. 
Frans Egon Philip Jo^nnes von Bönninghausen tot 
Herinkhave, geb te Tyijbergen 13 Maart 1789 en ald. 
overieden 10 April ^c49, lid der ridderschap van 
Overijssel. 25 

26 
26 27 30 
30 30 te Hagen (i. W ). Johan Heinrich , oud 7 maanden , 
zoon van J. H. Köppem en van M. J. barones van 
Heerdt. 

te Rotterdam. M. M. van Overzee, weduwe van D. F. 
E. Bunge, overieden te Kralingen 17 Maart 1877. 
te ^sGiavenhage. Adriana Johanna Maria Catharina 
Jacoba van Hasselt, oud 62 jaar, geb. te Arnhem, dochter 
van Mr. Jacob Johan en van Maria Eleonara Jacoba 
barones van Haersolte, gehuwd met Mr. Johan Willem 
Romer, geb. Utrecht 22 Juli 1816. 
te Amsterdam. Johannes Philippus Antonius Canselaar, 
geb. te VGravenhage 8 April 1807, gepensionneerd 
kolonel der infanterie, commandeur der orde van de 
Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis, zoon 
van Johannes en van Albertina Eran^oise Flora Fen- 
neman , weduwnaar van Hermanna Enna Hillegonde 
Wygchel van Schildwolde, overleden te 's-Gravenhage 
1 April 1880. 

te *s-Gravenhage. George Melvil Gerhard van Kempen, 
geb. ald. 30 Oct. 1883 (zie Maandblad 1883, blz. 86). 
te Nijmegen. Catharina Dorothea Havelaar, oud 51 jaar, 
gehuwd te. Brielle 22 Dec. 1869 met G L. W. Ridder, 
oud-districtscommissaris in Suriname, 
te Arnhem. Mr Onno Zwier van Sandick, geb. te 
VGravenhage 2 Febr. 1805, oud-grifiBer bij het voor- 
malig provinciaal gerechtshof in Overijssel, zoon van 
Onno Zwier en van Henriette Engelina Feith, gehuwd 
te Nieuwleusen 20 Dec, 1833 met Catharina Susanna 
Leonarda barones van Dedem, geb te Deventer 21 
Sept. 1806, dochter van Mr. Willem Jan en van 
Judith van Marie. 

te Zwolle. Henri Joseph Paul van Meurs, geb. te 
VGravenhage 16 Febr. 1831, ingenieur der Ie klasse 
van het stoomwezen, zoon van Carel Theodorus en 
van Stephany Josephine Theresia Bovy, gehuwd te 
's Gravenhage 7 Jiüi 1859 met Frangoise Boldewino 
Daneels van Wijkhuyse, dochter van Christiaan en van 
Reiniera Wilhelmina barones Sloet tot Hagensdorp. Briefwisselini^. E. L. te A. Uw artikel over kerkzegels in dank ontvangen» 
alsmede de overdruk voor de boekerij. 

L. J. A. B. te L,, H. J. O. te A. en L. C. v. K. te 

D. Uwe artikels in dank ontvangen; zullen zoo spoedig 
mogelijk worden opgenomen. 

E V. te G. Zien Uwe zending, Messager, 1883, tegemoet 

L. B. te L Geef Uwe candidaten voor het lidmaatschap 
slechts op aan een der leden van het bestuur. 

H, M. W te V. Uwe bijdragen zullen steeds welkom zijn. 

K. V. K, te B Het jaarboek Uwer vereeniging goed ont- 
vangen; wi] komen nader daarop terug. 

J. A. D. te S. Uwe biidragen uit het archief zullen welkom 
zijn en naar gelang van plaatsruimte worden opgenomen. De leden worden beleefd uitgenoodigd om de contributie 
over het jaar 1884 per postwissel te willen overmaken aan 
den Heer M. A. van Rhbde van der Kloot, penning- 
meester, Surinamestraat N**. 8, te ^sGravenhage. Oedrnkt bg 6EBR. J. & H. VAN LANGENHDYSEN, te VOniTraliage. MAANDBLAD 

TAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad Tsracliniit omatreekB het midden 
TBn iedere nuana, onder redactia tsq het 
bealnnr en wordt oileen aan de leden van 
het genootachap ^zonden. Brieren en 
mededeelintpn, alsook bydra^teu voor het 
. Maandblad te leaden aan den secretarie 
van bet genootachap, den Heer A. A. 
YoKBtBMai VAN Oybh , BaUtlraat SSi, te 
"■-Gravenha^. Leden te 's-Qravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zij , dis bniten 'a-Qravenhage wo- 
nen / 8.00 

De Ie jaai%ang(l8fiS) is voor de nienwe 
leden verkrijgbaar / fl.M 

Advertenti€a in verband met bovenge- 
noemde wetenBchappen , per refrel/ ^-^ 
Afionderlijke nammen met Terkrijgbaw. N". 3. 's-Graventiage. 1884. Tot leden zün benoemd de Heeren : 

S. TSD Hubteyn. ..... 's-Gravenhage. 

Th. graaf de Aenesse .... Berlijn. 

£. W J. baron Six van Oterleek 's Qravenbage. Boekwerken , enz. , ontrangen voor de bIbUotbeek 
en het archief. 

180. Monatsblatt des Kais. Kon. Heraldiaohen Qesellschaft 
Ad2er. N". 88 en Sd. 

X. T. VenldiMihe OswIlMhaA iAdlk>* te WBanoi. 

187. De Portelèuiile. Nieuwe Kunst- en Letterbode. V« 
jaargang. N». 45 — 48. 

Tkca H. Dl Bkbh te Amilsrdun. 

188. De MaMgoiiw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde. N'. 214, 

Badaotie .Hiuoonw* t« Mautricht 

189. Der Deutsche Herold. Zeitachrifl fiir Heraldik, Sphia- 
gistik und Genealogie. XV» jaai^ng. N". 2. 

Henld, Tenia ,Hmou)* te Berl^n. 

190. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde. N". 9 en 10. 

Avo. 3issiH U Helmond. 

191. Lettemienws. Derde jaargang. N". 4 — 6. 

J. P. TAN SoHiBEN te Amitardam. 

192. The New Amsterdam Qazette. Vol I N°. 7 en 8. 

Mor. Costeb (e New-York. 
198. Dentsches Adelsblatt, Wochenschrift fiir die Interessen 
des dentschen Adels beider Confassionen. II Jahrg. 
N^ 4—9. 

FArL FsnasKB voh BoIu. te Barlljn. 

194. 'jïeelandia lUustrata Verzameling vankaarten, portretten, 
platen, enz. , betreffende de oudheid en geschiedenis 
van Zeeland , toebehoorende aan het Zeeuwsch genoot- 
schap der Wetenschappen, beschreven door Mr. M. 
F. Lanfsheer en P. Nagtglas. 2 deelen. 1866 — 1880. 

195. Archief. Vroegere en Intere mededeelingen voornamelijk 
in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch 
genootschap der Wetenschappen. Deel V. Stuk 1 — 3. 

106. Catalogus der bibliotheek van het Zeeuwsch genoot- 
schap der Wetenschappen 2 stukken. 2« druk. 
1882—1883. 

197. Naamlijst van Directeuren en Ijcden. Verslag van het 

verhandelde in de algemeene vergadering. 1874—1879, 

Zbxvwscb otNOOTSCHAF DiR 'WirruisoHAFPair Ie Middelburg. 198 J. A. Koopmans. Het teekenen en kleuren van 
wapens. 

199. J. A. Koopmans Oranje-Nassan en Heraldieke Ten- 
toonstelling te 's-Gravenhage in Augustus en Sep- 
tember 1880. 

200. J. R. Bietstap. De Heraldieke Tentoonstelling te 
Arnhem. 

201. J. A. Koopmans. De Heraldiek op de Tentoonstelling 
te Arnhem (*), 

202. J. A. Koopmans. Heraldiek of Wapenkunde, (voor- 
komende in het tijdschrift Tesselschade 1882. N». 8 
en 9). 

3. A. Xoamum ta Ifümegm. 

203. M. Henriqnez Pimentel. Geschiedkundige aanteeke- 
ningen betreffende de Fortugesche Israëlieten in den 
Haag en hunne Synagt^n aldaar. VGrsvenbage, 1876. 

H. L. SE PiNTO te VGnvenhage. 

204. Jan Smits Jz Verhandeling over den alonden stoat, 
de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van 
Zuidholland en de opkomst van eenige der eerste 
steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het 
gemeen en van de stad Dordrecht in het bijzonder. 
Dordrecht, 1824. 

YrKO. CAJ.ANI1. 

205. Catalogne mensael de livres anciens et modemes en 
vente aux prix marquës & la librairie Pierre Kockx. 
(A. de Decker, succ.) ^ Anvers. N". 105 el 106. 

206. Catalogus van penningen en munten, namismatische 
boeken, enz. Pnblieke verkooping op 17 Maart 1884 
bij G. Theod. Eom en Zoon te Amsterdam 

A. A TOESTEBIIAH VAN OtEN. 

207. Catalogus van schilderijen op het museum der stad 
Haarlem. 22« druk, 1884, met de genealogie van het 
geslacht Fabricius. 

Mr. A J. Enschkdë te Haarlem. 

208. Lak-afdruk van het geslachtwapen van Luther. 

L. J. A. Bbaaiknbubo te Leidea. 

209. Algemeen NederlandBch i^milieblad. N». 96—109. 

210. Geldersche Volksalmanak voor 1884. 

AaDgekocht. 
Voor het Album , bedoeld in Maandblad N°. 6 van 1883, 
zijn bijdragen ontvangen van de leden : Mr. A. J. Enschedé, 
Jhr. W. H. Bleker en H. i. Koenen. 19S tot en met £01 ign overdnikken nït de Heraldieke — 10 — Verslag vau de Algemeene Tergaderiug: op i Maart 1884. 

Omstreeks 11 uur opende de Voorzitter, de heer J. C. 
van der Mueleu, de vergadering en sprak de navolgende 
woorden : 

M. H. 

Voordat wij met de werkzaamheden in den oproepings- 
brief vermeld beginnen , kan ik niet nalaten u allen welkom 
te heeten in deze vergadering en u onzen hartelijken dank 
te betuigen namens de 12 oprichters van het genootschap 
voor den steun door u aan- het genootschap bewezen door 
uwe toetreding als lid. 

Beeds lang bestond bij eenigen hunner de wensch om 
een vereeniging tot stand te zien komen, tot doel hebbende 
de beoefening der geslacht- en wapenkunde en in eene 
bijeenkomst op Zaterdag 23 December 1882 in het hotel 
Maassen, werd daartoe besloten; terwijl op eene volgende 
bijeenkomst ^op 24 Januari 1883 het genootschap zich con- 
stitueerde. 

De verzending der portefeuilles , met lectuur op genealogie 
of heraldiek betrekking hebbende, is op 9 Januari 1883 
begonnen en gaat nog steeds geregeld voort. In het begin 
werden slechts werken rond gezonden, daartoe door eenige 
leden welwillend in bruikleen afgestaan, doch reeds spoedig 
werden er werken bijgevoegd, door verschillende personen 
aan het genootschap geschonken. 

Door de uitgave van het Maandblad, waarvan het Ie 
nummer in het midden der maand Februari 1883 het licht 
zag, heeft het genootschap zich met een groot aantal zoowel 
binnen- als buitenlandsche genootschappen in betrekking 
kunnen stellen, iets wat niet weinig heeft bijgedragen om 
de bibliotheek met een aantal belangrijke werken te ver- 
rijken. Zij , die door groote of kleinere bijdragen voor 
het Maandblad daartoe hebben medegewerkt, verdienen 
onzen bijzonderen dank en het is te hopen, dat ook anderen 
door hun voorbeeld aangespoord mogen worden, om den 
bloei van het genootschap ook op die wijze te bevorderen 

Hierop werd den secretaris , den heer A A. Vorsterman 
van Oyen, verzocht het jaarverslag uit te brengen, dat wij 
hier in zijn geheel laten volgen , omdat het als H ware de 
geschiedenis van het genootschap weergeeft. 

M. H. 

Zoo als u reeds uit de mededeeling van den Voorzitter 
gebleken is, werd 23 December 1882 alhier het plan ge- 
vormd een genealogisch-heraldiek genootschap tot stand te 
brengen. 

Op die voorloopige bijeenkomst door een twaalftal heeren 
bezocht, werd in principe besloten een dusdanig genoot- 
schap op te richten. In de vergadering van 24 Januari 1883, 
bezocht door een negental beoefenaars der geslacht-, wapen- 
en zegelkunde, werden tot bestuursleden gekozen de HH. 
J. A. de Bergh, J. D. M. de Klerk, J. C. van der Muelen, 
M. A. van Bhede van der Kloot en A. A. Vorsterman van 
Oyen. Het genootschap verkreeg den naam van de Neder' 
landiche Leeuw en er werd besloten maandelijks een blad 
uit te geven en tevens eene boekerij en een archief te vormen. 

Wat het Maandblad aangaat, M. H., daaromtrent kan ik 
kort zijn; het is in uw aller bezit. Geregeld is het ver- 
schenen omstreeks het midden van elke maand; het Ie 
nummer van den 2en jaargang is bereids verzonden ; terwijl 
het 2e nummer ter perse werd bezorgd. 

Maandelijks zijn nieuwe leden toegetreden, met het ge- volg, dat er op 1 Januari 1884 102 leden waren, waar* 
van 24 te 's-Qravenhage en 78 daarbuiten. 

Op dit oogenblik tellen wij 112 leden; terwijl zich weder 
candidaten voor het lidmaatschap hebben aangemeld. 

Hieruit zal u voldoende blijken, dat het ledental steeds 
toeneemt; laat ik alleen nog herinneren, dat elk lid ge* 
rechtigd is leden voor te dragen. 

Het genootschap trad in het afgeloopen jaar door ruil van 
het Maandblad in verbinding met verschillende geleerde 
genootschappen, inrichfingen en redactiën van tijdschriften, 
zooals met het Gesellschaft Adler te Weenen, de Greifl* te Ber- 
lijn, de Koninklijke Bibliotheek alhier, de Maasgouw te Maas- 
tricht, de Portefeuille en de Dietsche Warande, beide te 
Amsterdam, het Verein Herold te Berlijn, de Reale Accademia 
Araldica te Pisa , de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te 
Leiden, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde te Helmond , Lettemieuws te Am- 
sterdam, Messager des Sciences Historiques de Belgique te 
Gent, New Amsterdam Gazette te New- York, Deutsche» 
Adelsblatt te Berlijn , het Zeeuwsch genootschap der Weten- 
schappen te Middelburg en het Priesch genootschap van 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, 

Door de relatie met deze genootschappen en redactiëa 
nam onze boekerij steeds in uitgebreidheid toe ; terwijl ook 
belangrijke schenkingen door leden werden gedaan. Deze^ 
aanwinsten zijn geregeld vermeld in het Maandblad en 
kortheidshalve kan ik dus daarnaar verwijzen. Alleen dien 
ik hier nog bij op te merken , dat het bestuurslid, de heer 
de Klerk, de functiën heeft op zich genomen van biblio- 
thecaris. 

, .. Wat den gpldeIyl^Q?i to^tand van het genootschap aangaat, 
daaromtrent zal u zoo straks door den penningmeester^ 
den heer M, A. van Bhede van der Kloot, mededeeling 
worden gedaan. 

Maandelijks werd door het bestuur eene vergadering ge- 
houden, tot het bespreken van de belangen van het ge- 
nootschap, het balloteeren van voorgestelde leden en het 
arresteeren van den inhoud van het maandblad. 

Hiermede M. H. , vermeen ik aan het eind te zijn van 
de mij opgedragen taak en eindig ik met den wensch uit- 
tespreken , dat steeds het genootschap in bloei moge toe* 
nemen, waartoe uw aller steun, hulp en medewerking 
wordt ingeroepen. 

Hierop kwam in behandeling de rekening en verant- 
woording van den penningmeester, den heer M. A. van 
fihede van der Kloot, die met de volgende bewoordingen 
zijne rekening overgaf. 

De geldelijke toestand van het genootschap mag gunstig 
genoemd worden. - 

De inkomsten over 1888 bedroegen ... ƒ 690.— 
de uitgaven ^ , • . . - 639.664 

Het batig saldo bedraagt mitsdien ... - 50. 38^ 

Het aantal leden bedroeg op 1 Jan. 1884 102, waarvan 
24 alhier en 78 buiten deze stad woonachtig. 

Sedert dat tijdstip is het ledental vermeerderd. 

Heden besjaat het genootschap uit 112 leden, waarvan 
29 alhier woonachtig zijn. 

De voorzitter verzocht de heeren J. B. Bietstap, E. P. 
Dingemans van de Kasteele en L. J. A. Braakenburg de 
rekening na te zien. De vergadering werd voor eenige oogen*- 
blikken geschorst en genoemde heeren hielden zich midde- 
lerwijl bezig met het verifieeren. Deze commissie bracht 
bij monde van den heer Bietstap verslag uit en deelde mede 
dat alles in goede orde was bevonden, waarom de corn* — 11 missie voorstelde de rekening goed te keuren. De verga- 
-dering besloot daartoe onder dankbetuiging aan den penning- 
meester voor zijn gehouden beheer. 

Hierop werden behandeld de Ontwerp-Statuten , die met 
eenige kleine wijzigingen werden vastgesteld en waarop 
'sKonings goedkeuring zal worden gevraagd. 

De voorzitter deelde mede, dat de heer J. A de Bergh 
bij missive van 17 Januari j.1. had te kennen gegeven, 
isich niet meer herkiesbaar te stellen, als een gevolg zijner 
benoeming tot hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant. 
Hierop had de verkiezing van het bestuur plaats; de af- 
tredende heeren J. D. M. de Klerk , J. O van der Muelen, 
M. A. van Ahede van der Kloot en A. A. Yorsterman van 
Oyen, werden herkozen; terwijl in de plaats van den heer 
J. A. de Bergh werd gekozen de heer C. C. van Couwen- 
berg. Vermits deze bedankte, daar zijne veelvuldige werk- 
zaamheden hem niet toelieten de hem opgedragen functie 
waar te nemen , had een nieuwe stemming plaats , waarbij de 
beer Fred. Galand werd verkozen, die de benoeming aannam. 
Tot correspondeerende leden werden vervolgens benoemd 
-de heeren Alex. von Dachenhausen te Weenen, Paul graaf 
du Ghastel de la Howardrie-Neuvireuil te La Tombe 
(Kaïn) bij Doornik, en J. G. Frederiks te Amsterdam. 

In de vergaderzaal waren o. a. ter bezichtiging gesteld 
ée geslachtwapens der leden van het genootschap, welke 
tot dusver voor het album zijn ontvangen. Het geslacht van deu Kerckhoven. 

Nopens dit geslacht, vroeger genaamd van den Kerck- 
hove , hebben wij het navolgende vermeld gevonden : <rvan 
iyden Kerckhove ^alement appelée de Kerckhove dite de 
/rKujsbroeck admise dans les sept families patrices nobles 
4fde Louvain, dans la magistrature de Malines et d^autres 
# villes I porte d'argent h trois fleurs de lis de gueules. 
/yPlusieurs membres de cette familie portent pour brisure 
«run maiUet d'or au franc quartier de gueules' (1) 

Jan van den Kerckhove, geboren omstreeks 1550, die 
het voormeld wapen met het vrijkwartier voerde, was 
gehuwd met N. van Tril of van der Trielle. Hij was de 
vader van Melchior van den Kerckhove, admiraal van 
Zeeland en in die qualiteit in 1599 , met consent en 
approbatie der Ed. Mog. Heeren Staten van Zeeland, 
overgegaan in dienst van de Venetianen. Hij overleed op 
de vloot in 1618 of 1619 en werd op Corfu begraven. 

Een der nakomelingen van den voornoemden admiraal, 
wiens kleinzoon zich van den Kerckhoven noemde, was 
Mr. Gomelis Adriaen van den Kerckhoven, geboren te 
Gouda 24 Mei 1720, overleden aldaar 7 Februari 1794. 
Hij werd 1 Januari 1746 raad in de vroedschap der stad 
Gouda, 16 October 1747 commissaris van den. 50»*«>* 
penning, in 1748 als rentmeester van de conventuaale en 
geestelijke goederen over de stad Gouda en den ressorte 
van dien bij de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde B»aden 
van de Staten van Holland en West-Friesland beëedigd, 
in 1749 voor de eerste maal schepen te Gouda, 16 Maart 
1750 heemraad van den lande van Steyn en Willens, en 
in 1761 voor de eerste maal burgemeester van Gouda. 
Hij deed op 28 December 1775 afstand van zijn vroedschaps- 
plaats ten behoeve van zijn zoon Mr. Jan van den Kerck- (1) Bolletio et Annales de 1' Académie d*Archéologie de Belgiqae, IV, 
201 (note %<>), hoven. Hij huwde te Leiden 11 Maart 1742 met Adriana 
van Iramerseel (1) , geboren 2 Maart 1720 , overleden 18 
Februari 1785, dochter van Jan van Immerseel en van 
Jacomina van Rijckevorsel. 

Zijne 32 kwartieren zijn: 

van den Kerckhoven. van Groenendijck. 

van der Graeff. de Lange. 

de Jong. de Lange. 

de Lange. Bonser. 

Donker. de Lange. 

van Beresteyn. van Walenburgh. 

van Dronckelaer. Blom. 

Vossenburgh. Schoonhoven. 

van Tril. Jans. 

Bosschaert. Sijmons. 

Beael. van Asperen. 

Oudevelt. Vroesen. 

Molegraeff. Mejs. 

. Cnobbert. van Varick. 

Appelman. van Maerlant. 

van Schouwen. Verharst. 

De onderwerpelijke familie, die in de voorgaande eeuw 
tot de aanzienlijkste der stad Gouda behoorde en in 1877 
uitstierf, was door huwelijk verwant aan de geslachten 
van Tril of van der Trielle, Donker, de Jong, Vileers, 
Coenen, Zeeman, yan den Corput, van der Graeff, Lauder, 
Brouwer van Pothoven, van Bergen, Esseling, van der 
Burch, Jongkint, van Groenendijck, van Immerseel, 
Vockestaert, Boon van Ostade, de Visscher, Snoeck , 
Mess en Craaj. 

M. A. V. B. V. D. K. Geslacht van Achelen. 

(met een plaat). 

Het Noordbrabantsch geslacht van Achelen komt ook voor 
onder de namen van Achel , van Achlen en van Achlum. 
Waarschijnlijk heeft het zijn' naam ontleend aan het dorp 
Achelen in Belgisch Limburg. Het voert in zilver een 
zwarten klimmenden vos. Gekroonde helm, Helmteeken : de 
vos uitkomende tusscheu een antieke zilveren vlucht. 

I. Gerard van Achelen leefde in het midden der XVe 
eeuw en was gehuwd met N. van Breugel P, waarbij drie zonen : 

1**. Jan van Achelen, was in 1490 schepen te VHer- 
togenbosch en lid der lUustre Vrouwe broederschap 
aldaar, hij stierf in 1494. 

2o. Igram van Achelen, schepen te 's-Hertogenbosch 
in 1494. 

So. Willem van Achelen, die volgt ü. 

n. Willem van Achelen , schepen te 's-Hertogenbosch 
in 1497, 1508 en 1522, was lid der Illustre Vrouwe 
broederschap ; evenals zijne broeders , zegelde hij met een 
wapen, gedeeld: 1, Achden en 2, Dickbier (in zilver drie 
roode heiblokken), en in een rood vrijkwartier een zilveren 
molenijzer. Hij stierf den 11 April 1525 en werd te 's-Her- 
togenbosch in de St. Janskerk begraven , na gehuwd te 
zijn geweest met Johanna van Bullen Woutersdochter , 
die hem zes kinderen schonk. 

l». Mr. Wouter van Achelen. 

2**. Gerard van Achelen. (1) Hare kwartieren z^'n: yan Immerseel, van R^jekevorsel, van den 
Heuvel , de Riemer^ van der Wiel, van 't VV'edde, de Graeff, de Lange. — 12 — 3®. Mr. Hendrik van Achelen, doctor in de medicijnen, 
scbepen van VHertogenbosch in 1527. Hij wordt 
nog vermeld in 1550. Zijne vronw was Maria 
Lapostole , waarbij drie kinderen : 

A. Margaretha van Achelen, vermeld in 1598, huwde 
met Willem van Ophem, grifSer van Mechelen. 

B. Hendrik van Achelen. 

C. Maria van Achelen, werd de vrouw van Pieter van 

Christijnen. 
40. Igram van Achelen, stierf 20 Sept. 1550; hij was 

meester van het groots gasthuis te VHertogenbosch, 

huwde Margaretha Pelgrom, dochter van Hendrik en 

van Catharina de Schildere. 
5**. Antonie van Achelen, die volgt III. 
6». Hedwig van Achelen, komt in 1546 in eene verdee- 

lingsacte voor van goederen te Vessem , afkomstig 

van haren grootvader Wouter van Bullen ; zij was 

gehuwd met Roeland de Roovere. 
m. Antonis van Achelen , schepen tQ VHertogenbosch 
in 1524 en 1530, stierf den 24 Juli 1534. Hij was 
gehuwd met Aleida Vogels, dochter van Dirck en van Aleida 
Boork of Bolck. Zij stierf nh 1587 (1). 
Uit hun huwelijk acht kinderen: 
1*>. Jacob van Achelen, die 15 Juli 1571 stierf. 
2**. Aleida van Achelen. 
30. Hillegarda van Achelen, huwde met Goswijn Fijnappel, 

schepen te 's-Hertogenbosch in 1556. 
4**. 'Maria van Achelen. 
5°. Agnis van Achelen. 
6**. Igram van Achelen, die volgt IV. 
7®. Willem van Achelen, schepen te VHertogenbosch 

in 1560. 
8**. Otto van Achelen. 

IV. Igram van Achelen , geboren te 's-Hertogenbosch 
in 1534, was eerst president van het hof in Friesland (2) 
daarna in 1598 van den grooten raad te Mechelen, stieif 
aldaar den 28 Sept. 1604 en werd in de St. Somboutskerk 
begraven (op de bijgevoegde plaat ziet men de afbeelding 
van sdjn grafiserk). Hij huwde op het kasteel Zwichem in 
het bijzijn van Viglius ab Aytta, oom van moederszijde 
van de bruid , met Mints of Mientje (Clementia) van 
Jloytema, dochter van JeUius en van Mints van Ajtta. 

Üit dit huwelijk : 

1^ Folkert van Achelen , die volgt V. 

2". Willem van Achelen. 

3". Antonie van Achelen. 

4". Mints of Clementia van Achelen. ? 

5''. Aldegarda van Achelen. 

6^. Ida van Achelen. 

V. Folkert van Achelen, was eerst raad in het hof van 
Brabant, daarna in 1624 lid van den geheimen raad en 
stierf in 1631. Hij was gehuwd met Maria Margaretha 
Bogaert, stierf 1637, dochter van Jacob Bogaert, ridder, 

f)resident van den grooten raad te Mechelen, en van Brecht- 
and van Scherpenzeel. 
Zij waren de ouders van drie kinderen : 
1**. Pieter van Achelen, die volgt VI. 
2 . Maria , volgens anderen Catharina , van Achelen , 
huwde Philips de Pratz , heer van St. Albert , zoon 
van Philips en van Maria van Eeckeren. (l) Niet 1 Dec. 1581 « zoo als in de ▼erBchillende geslaehtlijsten wordt 
opg^eveo. 

(2> Zie Vr^e Friet 1846, bl. 864 « waarin over hem een teer belangrqk 
artikel roorkomt, bewerkt door Mr. J. Dirks. 3o. Clementia van Achelen, huwde 10 Febr. 1638 Care! 
Prans Musart , heer van Oultre. 

VI. Pieter van Achelen , heer van Laekèn , secretaris- 
van den geheimen raad , huwde 26 Aug. 1658 Helena 
Robertina van Male , weduwe van Jan Aurelius Servais , 
heer van Liberchies, dochter van Aurelius August en van 
Anna de Pratz, Zij waren de ouders van twee dochters, als : 

1. Maria Prangöise van Achelen, stierf 1709; zij huwde 
met Jan Everhard van Steenhuys, baron van Poederlé, 
heer van Moorsele en Gierle, die 8 Maart 1714* stierf 
en te Laeken begraven werd en een zoon was van 
Philips Willem en van Walburg Snoy. 

2. Catharina Philippina van Achelen huwde eerst 7 Febr. 
1682 met IJrbanus van den Bosch, raadsheer van de 
domeinen en financiën, stierf den 8 Oct. 1706 en 
daarna met N. de Trazegnies. 

Voorts vindt men nog aangeteekend : 

Onder de /rmunteren ende werckluden^ van VGra ven- 
munt te Dordrecht, wordt ook genoemd : Ameryc van Achel,- • 
in een oorspronkelijk stuk d.d. 19 November 1400. Zie 
van de Wall, Handvesten van Dordrecht, II. bl. 366. 

Hendrik van Achelen, die gehuwd was met Gijsberta 
Bays , waarbij : 

Anna van Achelen, stierf te Antwerpen in 1537 en 
was gehuwd met Carel de Cocquiel , zoon van Nicolaa» 
en van Johanna des Martins. 

Mr. Willem van Achelen, stierf 25 Jan. 1616, was 
gehuwd met Hadewig Vuchts Petersdr., die stierf 17 Aug. 
1576 , beide in de St. Janskerk te VHertogenbosch 
begraven met hunne dochter Perijntke van Achelen , die 
stierf 6 Sept. 1599. 

van Achelen. Vuchts. 

Kercken. Zegers (1). 

Boeland van Achelen was een neef van Igram van 
Achelen, werd 14 Oct. 1572 grietman van Dantumadeel 
(2) en heeft den 29 dito den eed gedaan in handen van 
Igram van Achelen ; werd in 1576 grietman van Hennaar- 
deradeel. l]\j was gehuwd met Womck of His van Mockema, 
stierf 1600, dochter van Juw en van Lisck Heringa. 
Uit dit huwelijk o. a. een dochter Alegonda van Achelen 
stierf 6 Mei 1638 , gehuwd in 1607 met Carel van 
Unia, hoveling in Wirdum en Perwerd; hij stierf 11 Aug. 
1636 , zoon van Rinscke en van Margaretha van der Marck 
van Arenberg. 

Een zoon , geliiktijdig met zijne zuster geboren , was 
vaandrig in Spaanschen dienst. 

Goeswijn van Achelen. was op het einde der XVIe eeuw 
gehuwd met Josina van de Water, dochter van Everard 
en van Josina van der Gameren, Zie het Tijdschrift voor 
Noordbrabantsche geschiedenis, enz. bl. 95. 

Te Bergen op Zoom werden gedoopt 11 Februari 1605 
Maryken en 6 Maart 1607 Jan, kinderen van Pieter van 
Achelen en van Margaretha Six. 

Theodorus van Achelen, geboren te Rotterdam, werd 
15 Januari 1717 te Leiden als student in de rechten in- 
geschreven en was toen 20 jaar oud. 

Philips David van Achelen. stierf in Oost-Indië in 1783, 
was gehawd met Maria Braams, dochter van Daniël ^n 
van Clara Reyers. Zij hadden eene dochter : 

Glara van Achelen. 


(1) Zie Le grand théatre sacré da Brabant, La Haje 1784, T. Il, P. II, p. 40. 

(2) Zie Jlir. Mr. H. Baerdt van Sminia, Nienwe Naamlijst ran Griet- 
mannen, Leenwarden 1837, als ook C. L. i Bejma, Tractatna de Griet- 
mannis Franequerae 1780. 13 Thans moet er nog te Wageningen eene familie van 
Achelen bestaan , ilie hoogst waarschijnlijk tot het boven- 
genoemd geslacht behoort. 

's-Gravenhage , 8 Maart 1884. 

A. A. YORBTEEHAN VAN OyBN. Jan van der WisseL 

In de proclamatiën der huwelijken bij de hervormden te 
Amsterdam staan twee inschrijvingen van Jan van der Wissel; 
in de onderteekening is het bekende fraaie schrifk van den 
klerk van Jan de Witt gemakkelijk te herkennen. Ze be- 
vatten het volgendei 

22 Juni 1680 Jan van der Wissel, van den Haag, 28 
jaar, woont op het Singel, en Johanna Maria van Bensen, 
j. d. uit den Haag; met acte uit den Haag. 

29 Augustus, 1693, Jan van der Wissel, weduwnaar van 
Johanna Maria van Bensen, wonende op de Keizersgracht; 
en Clasina Bruckman, j d. uit VOravenhage; op acte uit 
VQravenhage 

Eene zeer welkome opgaaf van den heer J C. van der 
Muelen leert mij, dat het doopboek der Oroote Kerk in 
Den Haag de volgende inschrijving bevat: 

19 November, 1651. Johannes, zoon van Daniel van 
der Wissel en Comelia de Geus; getuigen Willem van 
der Pluym en Maria (n. f.) Verhey. 

Het blijkt dus dat Jan Van der Wissel na den dood 
van zijn^ beroemden Meester te Amsterdam heeft gewoond , 
waar de Bickers voor hem konden zorgen. Nu wij van 
hem iets meer weten, dan uit Wagenaars Vad. Hist. XIV, 
159 en 166 te halen is, zullen wij, dit spoor volgende, 
hem nog wel nader leeren kennen. 

Opmerkelijk is het dat den 23 Juli 1632 Johannes 
van Wissel, van Amsterdam, 24 jaar, in kerkdijken 
ondertrouw werd opgenomen met Petronella Hondius, 
zuster van Hendrik, en dus ook van Jodocus, Suzanna, 
Anna en Catharina, allen kinderen van Jodocus Hondius 
t 1611 en Catharina van de "Vivère (T). 

Het is zeer noodig beide naamgenooten goed te onder- 
scheiden; anders zou men den fraai schrijvenden klerk 
van De Witt in verwantschap brengen met de kunstrijke 
familie Hondius en met den kruidkundigen prof Is. 
Commelyn, die in 1652 Digna, de dochter van Petronella 
Hondius, huwde. Hierover wellicht later een. paar aanteeke- 
ningen. Amsterdam. J. G. Frideriks. (1) In eene m. •. genealogie van ket geslacht Hondioi in het midden 
der vorige eenw opgemaakt, in het bezit van den heer A. A. Yortterman 
▼ao Ojen, wordt de Tronw van Jodocns Hondint genaamd Colletta yan 
de Heer. B\j het hQwel\jk van twee hunner kinderen is hare naam Colletta 
en niet Catharina. Genealogiën sameii8:esteld door de g^ebroeders 

van Atteveld. 

VAN EVERDINGEN VAN DER NUPOORT. 

Wapen, Qeschuinbalkt van goud en zwart. 
Ie generatie. 

N. van Everdingen tr N. van der Haer (in rood 
drie zilveren maliën). 

Ile generatie. 

Pieter van Everdingen tr. Jonkv. van Wulven. 

nie generatie. 

Johannes van Everdingen , ridder , heer van Nijpoort, 
st. ,1 Maart; 1528, tr. Jonkv. Antonia van Eyl, wier 
moeder was van Erp. Zij st. 26 Maart 1541, 
begraven met een opschrift in de Buurkerk te Utrecht. 

IVe generatie. 

Joost (Jodocus) van Everdingen van der Nijpoort, 
st. 12 Mei 1564, was gehuwd met Johanna de 
Beesde, voerende tot wapen dat van ChastiUon 
met een zwarte lelie in het schildhoofd. Zij st. 17 
October 1552 en was een dochter van Folpert 
Emestuszoon de Beesde en van Jonkv. Odilia 
van Lockhorst. 

Ve generatie. 

Wilhelmus van Everdingen van der Nijpoort, st. 
10 September 1600, tr. Qeertruid van Oye van 
der Maet, voerende tot wapen drie rozen, geplaatst 
2 en 1 Zij was een dochter van Willem en van 
Ghristina van Boedbergen. 

Vle generatie. 

Joost van Everdingen van der Nijpoort, st. 27 
November 1637, tr. 1" Gomelia van der Meer, 
dochter van Johan Oerardszn. van der Meer en 
van Maria van Nijhoff, Johansdr, tr. 2o Maria 
van der Gouw en tr. S** dementia Bogaért. 
Vlle generatie. 

Uit het Ie huwelijk: 

1. Willem van Everdingen van der Nijpoort, deken 
van St. Marie te Utrecht, tr. Elisabeth Sneul 
(Saoul) uit Amersfoort kinderen . . . A 

2. Geertruid van Everdingen van der Nijpoort, 
geestelijke dochter. 

8. Eolpert van Everdingen van der Nijpoort, ad- 
vocaat en rentmeester van het kapittel van St. 
Marie, tr. 1© Jonkv. Anthonia feoth, tr. 2^ 
Jonkv. Odilia van Vianen, dochter van Amold, 
Qijsbertzn. ex Johanna van Schalkwijk, en van 
Hermina Zael van Amstel, Willemsdr. ex Maria 
van Pallaes kinderen . • . B 

Uit het 2e huwelijk: 

4. Sybilla van Everdingen van der Nijpoort, gees- 
telijke dochter. 

5. Servaes van Everdingen van der Nijpoort, priester. 

Uit het 3e huwelijk zijn geen kinderen. 
VllTe generatie. 

A. 1. Hendrik van Everdingen van der Nijpoort. 

2. Joost van Everdingen van der Nijpoort. 

3. Godard van Everdingen van der Nijpoort, dom- 
heer van St Marie (sic). 

4. Comelis van Everdingen van der Nijpoort tr. 
Maria Willaerts kinderen . . . C 

5. Gomelia van Everdingen van der Nijpoort tr. 
Joel de Vries. 

B. Uit het Ie huwelijk: 14 — 1. Johan van Everdingen van der Nijpoort, rent- 
meester van het kapittel van St. Marie, tr. 
Comelia Zoest kind . . . D 

2. Comelia van Everdingen van der Nijpoort, tr. 
Willem Ujttenbogaert van Losdonck. 

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Phi- 
lips, priester; Nicola, geestelijke dochter, en 
Antonia, die trouwde met Philips van Buren. 
Uit het 2e huwelijk : 

8. Antonia van Everdingen van der Nijpoort, gees- 
telijke dochter. 

4j. Amoldus van Everdingen van der Nijpoort, 
advocaat, tr. 1® Maria van den Velde, zonder 
kinderen overleden , tr, 2o Elisabeth Cray vanger, 
dochter van WiUem , Janszn. ex Nalida Sluysken 
en van Christina van de Ward, Willemsdr. ex 
Elisabeth Verstege, kind . , . E 

IXe generatie. 

C. 1. Willem van Everdingen van der Nijpoort 
woonde te Nantes iii Frankrijk. 

2. Joost van Everdingen van der Nijpoort woonde 
te Weenen. 

D. Eolpert van Everdingen van der Nijpoort tr. 
Machteld van den Bosch. kinderen ... F 

E. Polpert van Everdingen van der Nijpoort. 
Xe generatie. 

E. 1. Johan van Everdingen van der Nijpoort. 

2. Amolda van Everdingen van Atv Nij pooit tr. 
N. N. de Elaer , stadhouder van Koninckwinkel 
bij Bonn. 

3. Comelia van Everdingen van der Nijpoort. 

J. C. V. D. M. 

Geslacht Everwtjn. 

Weet w'ellicht iemand op te geven, wie de vrouw was 
van Qijsbrecht Everwijn Beynierszoon , die bij vonnis van 
den Hertog ven Alva, dato 20 Januari 1568 (zie mr. Q. 
van Hasselt, Stukken voor de Yaderlandsche Historie^ Deel I, 
pag. 221, vonnis N^ 106), uit Amhem gebannen werd 
met verbeurdverklaring zijner goederen ; als onder Brederode 
gediend hebbende tegen den koning van Spanje. Hij liet 
twee dochters na : 1**. Antje Everwijn , gehuwd met Bendrik 
van Eek, burgemeester van Amhem, die 14 October 1610 
hertrouwde met Naleken Engelen , weduwe van Jacobus 
Everwijn en dochter van Jan Engelen, burgemeester van 
Amhem en Lucretia Sluysken; en 2". Qeertraida Everwijn, 
den 21 October 1610 te Amhein gehuwd met Dirk van 
der Hagen. E., 

Geslacht Focke. 

Inlichtingen worden gevraagd aangaande een familie 
Eocke te Amsterdam, die een dwarsbalk, vergezeld boven 
van twee rozen, beneden van een hart en op de helm 
eene roos tusschen eene vlucht voerde. 

v. B F. FamilieberlchteD. 

DECEMBER 1883. 
Geboorten. 

2 te Assen. Johanna Wilhelmina Carolina, dochter van 
J. B, C. Pompe van Meerdervoort en van W. A. A. 
de Jong. 

2 te Warmond. N., zoon van N. Pape en van S. A. L. Twiss. 2 te Kralingen. N., zoon van Jacob J. van Vollenhoven 
en van H. A. Pluygers. 

2 te Amsterdam. N., zoon van J. G. J. Vorstman en 

van A. W. ten Have 

3 te Botterdam. N., dochter van Emil lm Hof en van 

E Montauban van Swijndregt. 

4 te Amsterdam. N., dochter van Johannes Dijckmeester 

en van Auguste Marie Fréderique Groen van Waarder. 

5 te Sidoardjo (res.. Soerabaja). N., dochter van Gerrit 
Amtzenius en van C. A. Hartering. 

5 te Bloemendaal. Eén levenlooze zoon van Mr. B. C. 
Immink en van Jonkv. ,L. Comelie van Styrum. 

6 te Wamsveld. N., dochter van Mr. Joan Philip 

Verloren en van Hester Geertraid Kronenberg, 

7 te Veenhuizen (Drenthe), N., dochter van Jacobus 

van Riemsdijk Jr. en van Sophia Christina Fortanier. 

7 te Soerabaja. N., zoon van J. P. Hengevelt en van 

M. P. Kleyn van Willigen. 

te Blitar. N. , dochter van B. D. van Rietschoten 
en van W. A. P. Gevers Deynoot. 

8 te Gendringen. N., dochter van Leonard Johannes 

van Rhijn en van Clara Bebecca van Oordt. 

10 te Amersfoort. N., dochter van N. Doyer en van 

G. T. Westendorp. 

11 te Middelburg. N., dochter van J. Broekema en van 

Carolina Henrietta van der Meer Mohr. 

11 te 's-Qravenhage. Theodore Antoine, zoon van Mr. 

James William Theodoor Cohen Stuart ein van Marianne 
Josephine Abendanon. 

12 te VGravenhage. Ferdinand August Hendrik, zoon 

van Mr. Johannes Christiaan de Marez Oyens en van 
Maria Sophia Catharina von Weckherlin. 

13 te Utrecht. N., dochter van Johannes Hermanus 

Gunning Wzn. en van Cecilia van Eeghen. 

13 te Alkmaar. N., dochter van N. Vogel en van ]. A. 

du Quesne. 

14 te Alkmaar. N., dochter van N. van Leeuwen en 

van E. M. Ploos van Amstel. 
16 te Amsterdam. N., zoon van A. P. Immink en van 
F A. Browne, 

16 te Schagen. N., dochter van Mr. Comelis Anthonius 

Cau en van Johanna Jacomina van der Pant. 

17 te Amsterdam. N^, dochter van P. D. Chantepie de 

la Saussaye en van R. M. Martin. 

17 te 's-Gravenhage. Louis Mello, zoon van Jhr. Anthonie 
Willem vhn Reygersberg Versluys en van Jonkv. 
Louise Jeannette Alexandrine Everardine Mollems. 

18 te Woerden. N , dochter van Constant Maurits Ernst 
van Löben Sels en van Comelie Philippine van Hasselt 

18 te Utrecht. N., zoon van Jhr. Jacob Fran^ois Cor- 
nelis de Pesters en van Abigaël Adèle Mendes de Leon. 

18 te Utrecht. N., zoon van David Schuurman en van 
Comelia Sophia Maas Geesteranus. 

19 te Meppd. N., zoon van N. Hamer en van P. M. C. 
J. Vimly, 

19 te Nijmegen. N., dochter van J. P. Klaassen en van 

J. W\ Moorrees. 
19 te Cura9ao Aletta Catharina Theodora, dochter van 

J. A. Tydemarf en van A. C. Rambonnet. 

19 te 's-Hertogenbosch. N., zoon van Jhr. Petrus Josephus 
Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois en 
van Jonkv. Maria Henrietie Elisabeth Bosch van 
Drakestein. 

20 te 's-Gravenhage. Gerard Jacob, zoon van Jhr. Mr. — 15 Scato Laman Trip en van Jonkv. Comélie Mathilde 

Yan Foreest. 
£0 te Amsterdam. N., dochter van Dr. I. M. J. Valeton 

en Van Jonkv. Heitriette Sophia Ortt. 
21 te Amsterdam. N., zoon van J. W. H. Crommelin 

en van Clara Wilhelmina Wilkens. 
21 te Gorinchem. N., dochter van N. Knieram en van 

Pauline M. W. barones van Boecop. 

21 te Voorburg, huize Oostenburg. Johan Comelis Marius, 

zoon van Johan Comelis Mensing en van Maria Johanna 
Annetta van Alphen. 

22 te Nijmegen. 'Een levenlooze zoon van G. F. Preu- 
denberg en van J. O. van Lennep. 

22 te Arnhem. N., zoon van F. van Hasselt en van 
"Wilhelmina Henrietta Ledeboer. 

23 te VGravenhage. Sijtske , dochter van Pieter Herman 
Prager en van Dieuwke ^itteveen. 

23 te Rotterdam. N., zoon van Mr. S. A. Vening Meinesz 
en van Jonkv. C. A. O. den Tex. 

24 te Middelburg. N., zoon van Albertus van denBran- 
deler en van Maria Albertina van Hoogeveen. 

24 te Batovia. N, dochter van Adriaan Leonard Klerk 
de Reus en van Jonkv. Jsabella Antoinetta Speelman. 

25 te Vlissingen. Toinette Julie Catharine, dochter van 
J. P. Dutilh en van Hermine Schujlenburg. 

25 te Utrecht. N., dochter van Theodorus Ruys en van 

Gertruda van Heusden, 
25 te VGravenhage. Emelie, dochter van Mr. Siegbert 

Abraham d'Engelbronner en van Elisabeth Ewings. 

27 te Antwerpen. Jeannette Justine Emilie Isabella, doch- 
ter van Pierre Joseph Edouard van Loon en van Jeanne 
Henriette Janssens. 

28 te Amsterdam. N., dochter van Dr. Pieter Comelis 
van Rossem en van Albertina Arnolda Hooyer. 

Te Selokaton (res. Samarang), N., zoon van Comelis 
Gerard Dibbets en van Catharina Geertraida Ebbing. 

30 te Amersfoort. N., zoon van Jhr. Joan Ortt en van 

M. A. SchuUer tot Peursum. 
80 te Botterdam. N., zoon van Herman Hendrik Pieter 
de Wit en van Louise Jeanne Marie Pollen, 

31 te Antwerpen. Sophie Grace Griswold, dochter van 
Johan Willem Richard Pran^ois en van Grace Griswold 
Barheidt. 

HUWBtJJKEN. 

4 te 's-Gravenhage. Antoine Prédéric van Uoom , oud 

30 jaar, zoon van Mr. Paul Theodore en van Brigitta 
Amarantha d'Engelbronner, met Adriana Johanna Hen- 
rietta Mijnarda barones van Tuyll van Serooskerken 
geb. te Amersfoort, dochter van baron Prederik Christiaan 
Hendrik en van Jonkv. Adriana Johanna Ortt van 
Nijenrode. 

5 te Numansdorp. O. Groeneveld de Kater, geb. te 

Zierikzee, arts, met M. Vlielander. 

6 te Dokkum. J. de la Lande Cremer met S. M. 
Wijnmalen. 

12 te Kampen. Mr. P. J. G. van Diggelen, uit Zwolle, 
met P. H. C. Engelenburg. 

14j te Haarlem. Dr. E. O. Houtsma, rector aan het gym- 
nasium te Leeuwarden, met C. J. van Nauta Lemke 

23 te Nieuwe Niedorp. Dr. H. J. Reynders , uit Amers- 
foort, met M. E. Calkoen. 

27 te Hamburg. Willem Nicolaas Roldanus, oud 36 jaar. geb. te Katwijk aan den Rijn 1852, Ie luitenant der 
infanterie, weduwnaar van Th. J. Roest van Limburg, 
zoon van Ulrich Johannes Willem en van Roelof je Asman 
met Jenny ïriederieke Caroline Peters, oud 27 jaar, 
geb. te Wrist (Holstein), dochter van Christian Joachim 
Daniel en van Anna Serene. 
27 te Rotterdam. Jhr. Christiaan Johannes Stem , geb. 
te Ubbergen 23 Augustus 1853, zoon van Jhr. Lodewijk 
en van Clementine Elisabeth Bemardine Chrisfina vou 
Sturler, met Maria Catharina van der Crab. 

STEBFQBVALTJTI^. 

2 te Amsterdam. Catharina Julia Roeters van Lennep, 
oud 70 jaar, weduwe van Mr. Jeronimo de Vrie^, 
oud-kantonrechter , overleden te Amsterdam'25 October 
1880, oud 72 jaar. 

8 te 's-Gravenhage. Maarten Bax, oud 75 jaar, geb. 
te Zevenbergen , oud-notaris te Bergen op Zoom , zoon 
van Gerrit en van Elisabeth Biert, gehuwd met Anna 
Henrietta Schot. 

4 te Nijmegen. R. H. C. W. graaf van Bylandt 

5 te Balong Bendo (res. Soerabaja). H. van Lawick, 

oud 2i maand, kind van Charles Pieter Johannes. 
5 te Brebes (res. Tagal). C. A. van Lawick van Pabst. 

5 te Harlingen. A. TuynhoUt, oud 73 jaar, weduwe van 

W. H. Bouricius van Idema. 

6 te VGravenhage Adrien Leopold Perdinand Balny 

d'Avricourt, oud 3 jaar, geb. te Bern, zoon van 
Leopold Perdinand graaf B. d'A , secretaris van legatie 
bij de Pransche ambassade en van Maria Stella de Spitzer. 

6 te Winterswijk. Jacobus Leonardus Temminck, oud 

64 jaar. 

7 te utrecht. Jonkv. Elisabeth Cofnelie Petronella Bosch 

van Drakestein, geb. te Utrecht 30 Juli 1809 , weduwe 
van Mr. Jan Willem Henri Bosch, geb. aldaar 23 Juli 
1799, st. aldaar 5 Juli 1851. 
7 te Groningen. Mr. Sigibert Abraham Haverkamp , oud 
72 jaar, oud-raadsheer in het provinciaal gerechtshof 
van Drenthe, weduwnaar van Jonkv. Anna Elisabeth 
Jacqueline de Mey van Streefkerk, overleden te Gorin- 
chem in Juli 1881. 

7 te Hoorn. M. A. B. J. van der Heyde , oud 85 jaar, 

eerst weduwe van P. G. Verweyde en laatst van den 
notaris N. Carbasius. 

8 te Zwijndrecht. Anthony Johan Pieter van Borcharen, 

oud 89 jaar, gepensioneerd luitenant ter zee Ie klasse. 

8 te Utrecht. Jonkv. Sara Johanna Ignatia Sibilla Coenen, 
geb. te Utrecht 15 September 1812, dochter van Jr. 
Jacob Diederik, heer van 's-Gravesloot en van Sara 
Johanna Balthasarina van der Upwich, weduwe van 
BoudewLJn van der Mandere, geb. te Middelburg 16 
December 1808, overleden te Utrecht 11 Januari 1879. 

8 te Arnhem. Elisabeth Luden, oud 74 jaar, weduwe 
van Wilhelm Poel. 

8 te Rotterdam. M. E. Siewertsz van Reesema, weduwe 
N. Reynvaan. 

8 te Niehove, gemeente Oldehove. Andriesa Wilhelmina 
Amalia Thilo, geb. te VGravenhage 11 Pebruari 1797, 
dochter van Andries en van Louisa Muller, gehuwd 
te Batavia 12 Mei 1822 met Dr. Philippus Pieter 
Roorda van Eysinga, ridder der orde van den Neder- 
landschen Leeuw, hoogleeraar aan de Kon. Mil. Aka- 
demie te Breda, geb. te Kuinre 1 December 1796, 
overleden te Utrecht 14 October 1856. — 16 9 te Utrecht. Mr. Antonie Frederik baron Sloet van 
Zwanenburg, geb. te Kampen 23 November 1809, 
versierd met het Metalen Kruis, toegelaten in de ridder- 
schap van Gelderland, oud- rijksont vanger te Twello 
en te Apeldoorn, oud-lid der provinciale staten van 
Gelderland, zoon van baron Boldewijn Reint Wolter en 
van Catharina Elisabeth Louisa barones van Dedem, 
gehuwd te Rotterdam 22 Juni 1843 met Jonkv. 
Johanna Henrietta van Teylingen , geb. aldaar 26 
September 1816. 
10 te Voorschoten. Berendina Hoog, oud 14 jaar, geb. 
te Schiedam, dochter van Ds. Marinus en van Anna 
Maria van Rossem. 

10 te Middelburg. Anna Agatha Herklots, oud 70 jaar, 

geb. te Middelburg, weduwe van Dr. Adriaan A. Pokker, 
dochter van Mr. Pieter en van Anna van der Veen. 

11 te VHertogenbosch. Mr. Henricus Perdinandus Marie 

van Lanschot, oud 41 jaar, burgemeester van VHer- 
togenbosch, gehuwd met J. Kraemer, dochter van N. 
en van J. Euchs. 

11 te s'-Qravenhage. Willem Frederik ' Peltzer, geb. te 

Haarlem 25 September 1818 , ridder der orde van 
den Witten Valk, oud-thesaurier der nalatenschappen 
van wijlen Z M. koning Willem ü, van prins Hendrik 
en van prins Frederik, gevolmachtigde van de prinses 
van Saksen WeimarEisenach, zoon van Gerard Adriaan 
en van Christina Dehne, gehuwd met Ëmestine Luuise 
Auguste barones von Ziegesar. 

12 te Doesburg. Benjamin Tack , geb te Amsterdam 

13 October 1799, gehuwd in Augustus 1822 met 
Frangoise Caroline Madeion barones van £ck van 
Overbeek, geb. te Velp 18 November 1803, st. te 
Doesburg 17 Juni 1879. 

12 te Rotterdam. Maria Helena Comelia, oud 28 jaar, 
dochter van H. J. R. G. Theesing. 

12 te VGravenhage. Jacoba Maria Merens , oud 86 jaar, 
geb. te Hoorn, weduwe van den luitenant-kolonel 
Jan Steeling, dochter van Allard en van Maria 
Jacoba van de Blocquery. 

14 te Alkmaar. J. G. A. Verhoeff, oud 73 jaar, notaris 

en wethouder aldaar, gehuwd met B. A. H. Swaving 

15 te Zutphen Louisa Johanna Verwey , geb. te Wijk- 

bij- Duurstede 30 April 1874, dochter van Gerard 
Jacobus en van Diederica Comelia Dijckmeester. 

15 te 's-Qravenhage. Christoffel Wilhelm Voet, geb. te 
Zutphen 29 October 1801, versierd met het Metalen 
kruis , gepensionneerd majoor der rijdende artillerie , 
zoon van Johan Hendrik en van Anna Elisabeth 
Schluiter, weduwnaar van Theodora Johanna Justina 
van Effen. 

17 te Rotterdam. Wouter Leonardus van Oosterzee, oud 
26 jaar , zoon van N. en van S. Milders. 

17 te Zwolle. Reiniera Johanna Albertina Sandberg, 
oud 75 jaar, weduwe van Carel Roest. 

17 te Clarens bij Montreux. Jacoba Hermina, oud 9 jaar, 
dochter van W. H. de Vos en C. Leembruggen. 

18 te Rotterdam. Mattheus Pieter van der Hoop , geb. 
te Rotterdam 12 Februari 1826, gehuwd l^ aldaar 12 Juli 
1854 met Adriana Mees, geb. aldaar 16 Juni 1829, 
st. aldaar 16 November 1865, dochter van Hendrik 
Willem en van Anna Helena Comelia Sprenger van 
Eyk en 2^ 13 Mei 1875 met Sara van der Hoop , 
geb. te Rotterdam 25 October 1844, dochter van Jan 
en van Jonkv. Agatha Petronella Hartsen. 19 

20 

20 

20 
22 

23 23 24 26 26 26 27 

29 

31 

31 
31 te Amsterdam. Gerardus Emestus Johannes Prior , 
oud 28 jaar, gehuwd te Amsterdam 25 Juni 1883 
met Maria Elisabeth Bloys van Treslong« 
te Rotterdam. Emile Theodoor Havelaar , geb. te 
Rotterdam 12 Augustus 1881^ eenige zoon van Louis 
Willem en van Jane Henriette Anny Herklots. 
te Nijmegen. J. J, P van den Heuvel tot Beichlin- 
gen gezegd Bartolotti Rijnders, oud-ofScier van 
gezondheid. 

te Wamsvdd. Alexander Wilbrenninck, oud-rijksont- 
ontvanger te Wamsveld., 

te Veenenburg (gemeente Lisse) Johanna AUegonda, 
oud 4 jaar, dochter van W. Leembruggen en van A. 
van Embdeu. 

te 's-Gravenhage. Carolina Wilhelmina von Oven, 
oud 35 jaar, geb. te Soerabaja, dochter van Wilhelm 
Heinrich en van Maria Elisabeth van Teylingen, ge- 
huwd te Modjokerto 10 November 1865 met Jhr. Jo- 
hannes Comelis Adrianus van Haeften. 
te Amsterdam. Jan Remard Westenberg, geb. te Am- 
sterdam 1 Juni 1831 , laatst adsistent-resident van 
Grobogan, zoon van George Pieter en van Christina 
Elisabeth Juliana Bohland, gehuwd te Grissee (eil. Java) 
mét MargarethaLouisa Frederica Bekking, geb. te Sama- 
rang 31 Augustus 1837, dochter van Victor Antonie 
Louis Paul en van Frederica Sophia Wilhelmina van 
Bamau. 

te Kleef. Hillegonda Jacoba de Vries van Heyst, oud 
76 jaar, weduwe van George Vincent van der Schooren, 
overleden te Kleef 2 Mei 1872, oud 65 jaar, 
te Utrecht. Maria Elisabeth Petronella van Benthem 
van den Bergh, geb. 15 September 1793, dochtervan 
Eduard en van Anna Maria Verploegh en weduwe van 
Samuel Gerhard Jorissen, geb. te ^s-Gravenhage 16 
November 1791, predikant te Utrecht, 
te Maastricht. Anna Maria, geb. te Maastricht 25 Juni 
1883, dochter van J. M. Bufiart en van J. O. A. 
Engelbert van Bevervoorde. 

te Arnhem. Frangoise Madeion barones van Eek, geb. 
te Tuil, dochter van baron Jacob Willem en van Jonkv. 
Maria Carolina Antoinette Lochman von Königsfeld, 
gehuwd te Amsterdam 12 Januari 1873 met Carel 
Steven Adama van Scheltema, geb. te VGravenhage 
25 Juni 1815 , hervormd predikant te Amsterdam, 
weduwnaar van Henriette Jacoba Stokhuyzen, zoon van 
Hendrik en van Madelaine Petronella Perrenoud. 
te Haarlem. Claire Flavie Jordens, geb. te Arnhem 
27 November 1859, dochter van Mr. Ernst A en van 
Claire Susette Reynst. 

te Arnhem. Matthias Macalester Loup , geb. 1809 , 
emeritus predikant, laatst te Breukelen, weduwnaar van 
Jacoba Agatha Boering. 

te Amsterdam. Emmie Boissevain, geb. te Amsterdam 
6 Mei 1872, dochter van Willem en van Cecilia Hen- 
riette Nugent 

te Berlijn. Otto Wilhelm Johann, zoon van F. A. 
Hoenig en van A. M. Havelaar, 
te Dordrecht, Mr. Gerrit Adrianus de Baadt van Hendrik- 
Ido-Ambacht, geb. te Barendrecht 18 Maart 1818, 
lid der 2e kamer der Staten-G^neraal, lid der provinciale 
staten van Zuid-Holland, lid der Ie kamer, sedert 
1862 burgemeester van Dordrecht, zoon van Plonius Jan. Oedmkt b^ G£BR. J. & H. VAN LANGENHt7YSEN, te 's-Onveahage. MAANDBLAD 

VAN HBT 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlsmdsche Leenw.' Ditbkd TonchSiit onMtneka het midden 
nn iedere muDd, onder redactie nn liet 
bettnnr en wordt klleen mu de leden *tui Leden te 'i-Onrenluge ïetaleo per 
jaw / 10.00 

Zij , die bniten '■•UraTenhaóe wo- 
nen / «00 

De lejuTging[18SS}it voordemeuwe 
leden Terkrügbaar / 6.00 

Adrertentiin in verbind met boTenge- 
noemde wetenMfanppen, ptr ic^l / O.SO 
AflEODderlgke nmnmera niet Terkrqgbaar. N". 3. 's-Gravenliage. 1884. Tot ledoD zQd benoemd 4e Heereo: E. C. Ennerina Moiko». 

Q. 8. Ab Veer Jr ^t-Ortmnhage. SodiceiefaenkeB , enz. oDtvanren voor de bibliotheek 
eit, het archief. 

Sll. De Port^eaille. Nieuwe Kunst- en Iietterbode. Ve 
jaargang. N'. 49—52. 

Tieo H. H anm. U LmAu t JAia.. 
212. De Maasgoav. Orgaan voor liimfaurgsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde, N'. 215. 

Kedactis ,Ma*sooi;w" ta HMitricht. 
S13.- Der Deutsche Herold. ZeitschriftfiirHeraldik, Sphra- 
gistik and Genealogie XV" jwrgang. N°. 8. 

Henld. Vartin .Hikold" te Barlqn. 

214. Dentaohes Adelsblatt, Wochenscbrift fór die Interessen 
des dentschen Adels beider Confessionen. II Jabi^. 
N". 10—18. 

FiuL Fumna tok BoitLC t> Borlijii. 

215. Xotices Gén^ogiques Toumaisiennes dressées sar titres 
par Ie conita F. A. du Chastel de Ia Howardries- 
Neuïireuil. Tomé I, 1881; tome II, 1884. 

216. Gén&kgie de la hmille Pallio di Rinco oa Fally , 
dressée sur titres par Ie comte dn Chastel de la 
Howardrie . vicomte de Neavireuil , 1884. 

217. Le Livre Noir dn patiiciat Tounmtsien ou Mémoires 
de Pierre de la Hamayde , annotés et publiés par Ie 
cofflte de la Howardries-Nenvirenil. 1884. 

Jil8. Origines biatoriques de la famiUe du Cbastel dite de 
Blangerral et des sires de Yillers en Artois. Etude 
critiqne par l'antenr de THistoire dn Gomté de llames 
en Artois. Première partie. 1884. 

P. A. au^f nu CauntL di li Howibdiiu 
Kait«il Kaïn bij Doornik. 
SIS. Anzeiger für Kunde der dentschen Vorzeit. SOerBand, 
Jahrgang 1883. 

220. Anzeiger des germanischen National mnsenms. Jannar — 
Marz 1884. 

221. Mitteilongen aas dem germanischen Moseam I Band, 
Bogen 1—3. 

it22. Katalog der im germanisclien Maseum befindlichen 
Glasgemalde aus ülterer Zeit. Bogen 1 — 2. 

OuMAiiiicsE Katiohu. Mukdx U NonnnlHTB. Messager des Sciences historiques on Arohives des arts 
el de la bibliogmphie de Bdgiqne. Jaaigang 1883. 

Emili ViauiBEaoH to Oeat.' 
Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1884. 

J. H. i. tks, WAQEHiNOin IBDI Dkiena tc Ieeu««rdeB. 
Addison. Verhandeling over de aeloude gedenkpen- 
ningen , vert«ald uit het Engelsoh door M. de Rans- 
scber. Leiden 1727. 

A. C. Savkl t> VOnTCBbip. 
A. A. Vorsterman van Oyen. Dictionnaire nobiliaire, 
la Haye, 1884. 
Algemeen Nederlandsoh Familieblad. N». 110—120. Het TontenhBis Orftqje-Nassan van de vroegste 
tyden tot hedeD, 

BKWXRET DOOB A. A. VoRSTEKHAS TAN OtIK. 

Van alle werken door dezen onvermoeiden navorscher 
op genealogisch gebied uitgegeven , mag het hierboven 
genoemde wel tot de best gedaagde worden gerekend wat 
betreft de typografische en artistieke uitvoering, daar wij 
vooronderstellen dat het geslaohtknndig gedeelte — naar 
vertrouwbare bronnen bewerkt — wat nauwkeurigheid aan- 
gaat niets te wenschen overlaat, gelijk dit van den ervaren 
genealnog mag worden verwacht. 

Volgens den titel van het werk zon hij met de beKbrijving 
van den tak Oranje-Nassau hebben kannen volstaan en de 
talrijke andere takken van den naasauschen stam achterwege 
hebben kunnen laten , doch dat hij ook deze er in heeft 
opgenomen en niet is temggedeinsd voor dien moeitevollen 
arbeid, dos zijn taak breed heeft 0}^vat, verdient allen lof. 

Ook bij de platen is meer g^ven dan bij Prospectus 
werd toegezegd, want: twee groote wapen-voorstellingen , 
de afbeelding van een zestigtal zegels en vijf portretten 
boven de mming , versieren het werk , zoodat de intèekenaren 
meer dan voldaan mogen zijn. 

De typografische uitvoering is onberispelijk en herinnert 
aan de klassieke werken van de zeventiende eeuw, zelfs 
overtreft zij die door scherper en fijner druk, terwijl de 
tnl rijke geülastreerde hoofdletters , vignetten en osls- de- 
lampe door sierlijkheid nitmunten en een aangename afwis- 
seling geven aan den tekst. — 18 — Eere aan den Heer Lens te Utrecht voor de smaakvolle 
uitvoering. 

Denkelijk is het een drukfout dat hij met de voorletters 
A. J, inplaats van M. J. wordt genoemd, welke laatste 
toch , düiddijk leesbdar « te vinden zijn op alle stukken 
van zijne signatuur voorzien. Waar deze ontbreekt — en 
dit is bij zeer velen het geval — ligt het vermoeden voor 
de hand dat de voorstellingen niet door hem zelven zijn 
ontworpen maar van elders overgenomen, een opvatting 
gewettigd niet alleen door de groote verscheidenheid van 
stijl en wijze van behandeling dezer versieringen , maar ook 
door de uitdrukking hem betreffende gebezigd in de Inleiding: 
,dat hij de illustfatiën op smaakvolle wijze bezorgde." Wat 
door hem zelven is gemaakt — gemakkelijk van de anderen 
te onderkennen — getuigt van studie en groote vordering 
in de heraldieke kunst vergeleken met hetgeen hij in dien 
trant leverde voor de genealogie Waldeck-Pyrmont , van 
denzdfden schrijver, verschenen in 1879, Vooral is dit 
merkbaar aan het groote wapen in 't zwart vanden Hertog 
van Nassau, ontleend aan v. Qoeckingk, Geschichte des 
nassauischen Wappens, waar aan de draperie, de schild- 
houders en de console eleganter vormen zijn gegeven dan 
van het voorbeeld ; het is een zeer smaakvolle wapenteekening. 

De reproductie van de portretten door lichtdruk en 
zincographie is uitstekend geslaagd en getuigt van de 
bedrevenheid der bewerkers; het „best hollandsch papier" 
blijkt echter niet altijd de meest geschikte grondstof te 
zijn voor een goeden afdruk , want bij enkele portretten 
in ons Expl. u het doorschijnen van het watermerk zeer 
hinderlijk. 

Ook zeer verdienstelijk is de uitvoering van de monu- 
menten' etf de kastedien, iftfeondèriijk bezien, doch btj de 
portretten vergeleken wat zwaarmoedig van toon 

Van de kleuren-drukken mag ook met lof worden 
gewaagd, niettegenstaande het etablissement te Qroningen 
't welk dezelve bezorgde, wat techniek en zachtheid van 
toon aangaat, niet geheel op eene lijn kan worden gesteld 
met de specialiteiten in het vak buitenslands, terwijl het 
niet bizonder pleit voor den goeden smaak van. den litho- 
graaf dat de getinte achtergrond dezer wapenvooratellingen 
het geheele papier beslaat en geen behoorlijke rand wit is 
overgelaten, waarvoor toch voldoende ruimte aanwezig was. 
Zij geven nu den indruk van schilderijen zonder lijst, een 
gebrek te meer in het oog vallend bij het doorloopende 
lijstwerk van het geheele boek. Ook is het een fout dat 
hierbij de aanduiding van de beteekenis ontbreekt; men 
moet die nu trachten te vinden door nauwkeurige lezing 
van den tekst, wat aan leekeu niet zoo gemakkelijk zal 
vallen» daar de rangschikking der platen (zooals die in het 
, Bericht voor den Binder" is aangewezen) deze niet precies 
tegenover de beschrijving doet staan. Hieraan laat zich 
weinig veranderen omdat het blad vloei, ter bescherming 
aangehecht, dwingt de platen in de aangegeven positie te 
houden; alleen zou de eerste, met de stam-wapens van 
Oranje en Nassau, tegenover blz. 10 kunnen worden gesteld 
waarop de beschrijving van het wapen van Nassau te lezen 
is, want op de aangewezen blz. 12 is niets hieromtrent te 
vinden , evenmin als van het Stamwapen Oranje. Daarvan 
ontbreekt eene voUed%e beschrijving; alleen in een noot 
op blz. 16 wordt vermdd waaraan de afbeelding is ontleend , 
welke dan vier bladzijden verder op de zegelplaat 6 voor- 
komt, onder n©. 60. 

Bij dit zegel n^oet wprden opgemerkt dat de middeleen wsohe 
stempelsnijder, zeker uit onnadenkendheid, de figuren ojn- gewend heeft geplaatst, want de ruiter houdt zijn zwaard 
in de linkerhand en staan de openingen der hoorns naar 
de verkeerde zijde; een en ander had andersom moeten 
zyn gesneden om bq den afdruk de gebruikelijke voor- 
stelling te ge.ven. Dat op de wupenplaat dezelfde stand is 
gevolgd is geen fout, maar in overeenstemming met het 
oude gebruik, wapens die elkander aanzien, op deze wijze 
af te beelden 

Het weglaten van de beteekenis der wapenvoorstellingen 
heeft reeds ten opzichte van andere wapcnplaten aanleiding 
gegeven tot een betoog in den Nedcrl. Heraut (2e afl. 1883) 
met de vraag of dit de afbedding moet heeten van het 
wapen door Neerlands koning gevoerd? en doet het ons 
ter wille van de volledigheid leed, dat men niet heeft 
kunnen besluiten tot de aangeraden bijvoeging eener af- 
beelding van het wapen des konings op de meer bekende 
wijze samengesteld , zoo ook dat aan de zegels ontbreekt 
het facsimilé van een der Grootzegels onzer koningen , 
(op de noodige wijziging in het randschrift na) onderiing 
aan elkander gelijk en ware curiositeiten, uit een zuiver 
heraldiek oogpunt beschouwd , om de zonderiinge combinatie 
van zeer oud en modem in het helmteeken en de aan- 
duiding der kleuren, welke niet bij den oud-gothisohen 
stijl van het zegel passen. 

In de Inleiding zegt dr. Beynen, op blz. IX, terecht, 
dat vooral de zegel afbeeldingen de waarde van het werk 
zeer verhoogen. De^e tm\ getak van êt over zes pisten 
verdeeld en grootendeels geteel^end naar de afdrukken in 
was en lak welke aan de oorkonden zich bevinden, ver- 
dienen eene afzonderlijke vermelding voor de uitmuntende 
wijze waarop zij zijn uitgevoerd. Bevreemdend mag het 
dairom heetèn dat de vervaardiger hiervan niet te gelijk 
met de andere medewerkers werd herdacht, want 'hij is 
niet de #iemand die onbekend wenscht te blijven* waarop 
(blz. XI van de inleiding) wordt gedoeld en /y wiens wel- 
willende medewerking ^eeds op den hoogsten prijs zal 
worden gesteld//. 

Indien men daar aan mij /y vriendelijken dank brengt voor 
de goedheid mijne zeer gewaardeerde hulp te verleenen bij 
het samenstellen der wapens^ — een hulp die daadwerkelijk 
weinig te beteekenen had en ook een mededeeling welke 
den oppervlakkigen lezer in den waan kan brengen dat 
het heraldiek gedeelte geheel van mijne hand afkomstige 
is — mag, naar mijn bescheiden oordeel, volgens billyk- 
heid aan den man, die met zooveel talent het moeiefijk 
onderdeel der zegelafbeeldingen bewerkte, ook de dank 
niet worden onthouden waarop hij aanspraak heeft. Dit 
onwillekeurig verzuim wensch ik hier te herstellen door 
als teekenaar van de meeste zegels, zoo ook van de in 
kleuren uitgevoerde wapens, te noemen den Heer J. M. Lion, 
wapenteekenaar te 's-Gravenhage. 

Het schijnt tot de onmogelijkheden te behooren, ondanks 
de meest zorgvuldige correctie , een boek zonder drukfouten 
het licht te doen zien. Deze zijn dan ook hier aanwezig 
en in eene vrij uitgebreide lijst van verbeteringen en aan- 
vullingen opgeteekend. Zoo ter loops is mij nog een schrijf- 
fout opgevallen , aan het oog des correctors ontsnapt, welke 
niet met stilzwijgen kan worden voorbggegaan omdat zij 
een wapenbeschrijving geldt die, gelijk zij. daar staat, niet 
in kleuren is weer te geven, te weten op blz. 11 regell6 
van boven, betreffende het wapen van Herenberg, waar 
voor /(Tgroene klaverbladen (ook soms kruisjes)/' mo^t worden 
gelezen : gouden klaverbladen of kruisjes , omdat anders de 
figuren van dezelfde kleur zouden zijn als het veld; men — 19 ▼ergelijke de zwarte wapenplaat (Hertog van Nassau) 9e 
kwartier. 

Zoo is ook zeker bij abuis op het titelblad 1882 blijven 
staan , want wanneer èn de Inleiding èn een aanvulling 
aan bet slot van het werk het jaartal 1888 vertoonen, is 
het niet zeer logisch de voleinding, waarop wordt gedoeld, 
een jaar vroeger te stellen. 

Waarom ditmaal van de gewoonte is afgeweken de namen 
der inteekenaren naar alphabetische volgorde te rangschikken, 
meen ik alleen te moeten toeschrijven aan de oms^ndigheid, 
dat de uitgevers niet deri termijn van sluiting der lijst 
hebben willen afwachten De bonte mengeling van hand- 
teekeningen maakt nu het vinden van een naam niet ge- 
makkelijk , terwijl verscheiden onleesbare krabbels , door 
gemis aan orde, niet te ontcijferen zijn. In het Vorsten- 
huis van Waldeck en Pyrmont was dit onderdeel beter 
geregeld. 

Toor een beschrijving van het Vorstenhuis Oranje- Nassau 
zijn , naar mijn gevoelen , de geschiedkundige feiten wat 
zeer oppervlakkig behandeld en is te veel verwezen naar 
Van der Aa, Biographisch woordenboek Indien desamen* 
steller eenige bladzijden had gewijd aan een beknopt relaas 
van de voornaamste bedrijven der hoofdpersonen uit dien 
tak, zou dit de waarde van zijn werk zeer hebben ver- 
hoogd, vooral voof het nageslacht (1). 

Zonderling mag bet heeten dat van wijlen den Prins 
van Oranje mat slechts een tiental regels melding wordt 
gemaakt en de opsommii^ van da 24 versohiUende Orden 
waitfvan Hg ridder was, achterwege is gelaten. Tussohen 
zijn vader en broeder in, met hun lange lijst van ridder* 
orden, maakt hij nu een magere vertooning. 

Dat Prins Alexander reeds terstond achter zijn naam de 
titels krijgt van Prins van Oranje , kroonprins der Neder- 
landen , dunkt mij in strijd met de chronologie , te meer 
wijl op de volgende bladzijde wordt gezegd dat op Z. K. H. 
na het afsterven van zijn broeder de naam , de titel en 
het wapen van Prins van Oranje zijn overgegaan. 

Aangezien geen der beide prinsen reeds bij hunne ge- 
boorte de hooge militaire rangen verkregen achter hunne 
namen gevoegd , maar gaandeweg hiertoe zijn bevorderd , 
ware het als geschiedkundige bizonderheid wenschelijk 
geweest te vermelden hoe de officieele Naam- en ranglijst 
^er officieren van het koninklijke leger die opklimming 
aangeeft. 

Behoudens deze opmerkingen kan ik niet anders dan 
met lof gewagen van de wijze waarop de schrijver der 
genealogie zich van zijn moeielijke taak heeft gekweten 
en behoeft hij zich de enkele gebreken, welke voor reke- 
ning komen van de uilgevers en hun medehelpers, niet 
aantetrckken. 

Over het geheel genomen mag het werk een sieraad 
worden genoemd van de rijkste boekerij , zoowel om zijn 
inwendig als uiterlijk voorkomen , daar ook de speciaal 
hiervoor vervaardigde prachtband aan het oog voldoet ; 
alleen komt het mij vreemd voor dat de titel met zeer 
moderne phantasie-Ietters is aangebracht in plaats van met 
Elzevier-typen , wat beter in overeenstemming zoude zijn 
geweest met den stijl waarin het boek is gedrukt; ook 
komen de gouden letters niet goed uit op den lichten 
grond van het naturel-marokko en ware het wenschelijk geweest deze op een meer sprekende gekleurde strook 
uantebrengen , gelijk oudtijds gebruikelijk was. 

Wanneer na verloop van eenige jaren het leder donkerder 
van tint zal zijn geworden, zal ook het gouden ornament 
tusscheu de ribben van den rug — welke wat meer ver- 
heven hadden kunnen zijn — beter te voorschijn treden. 
Jammer dat die versiering volstrekt niet harmonieert met 
de figuren van het japansche plat, 't welk door zijn neutrale 
brondkleur en het eigenaardig dessin een goed effect maakt. Nijmegen^ Maart 1884. J. A. KOOPUANS. (1) De schrijver was gehoaden om 25 rel draks te levereii , vooral niet 
«leer en wat het bem das onmogelijk breedvoeriger te siju en moest h\j 
4iis naar levensberichten verwijzen. V. t. O. Het aitg^estorren geslacht de BoTiy. 

/rWie weet meer van Jacques de Buury (sic), dan het 
rand- en onderschrift van zijn portret in 't Fransch en Ne- 
derduitsch mededeelt?*, zoo vraagt J. C, K(ram)-in Na- 
vorsoher X (1860), vraag 523, bl. 821. 

Door het doorbladeren van oude plaatsbeschrijvingen (Ij, 
de liederen , door onze voorvaderen gezongen, op de dappere 
daden hunner tijdgenoten , door het verzamelen van aan- 
teekeningen uit de doop- trouw- en begraafregisters van 
verschillende gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen, door eenige 
familiepapieren, ben ik thans in de gelegenheid eenig ant- 
woord op die vraag te^even, en, alhoewel de vrager niet meer 
onder ons vertoefD, wil ik toch mededeelen wat mij daardoor 
bekend is van ridder Jacques de Buvry, aldus door zijn' 
zoon Ohristiaan genoemd , en zijn , thans uitgestorven , 
geslacht, dat eenmaal eene voorname plaats in het land 
zijner inwoning, in genoemd Zeeuwsch-Vlaanderen, bekleedde. 

De krijgsmansdaden van den, mij oudstbekenden stam- 
vader Jacques de Bevery of Buvry , sedert 8 Juli 1589 
luitenant onder kap. Berendrecht, later kapitein der compagnie 
van kap. Ambroise Ie Duc, staan geboelct in de beschrijving 
van Oostende en zijn bezongen in ,een nieu liet van Geertrui- 
denberoh" op de wijze van psalm 68 , luidende : 
/#Capitein Haen end Buveri, 
/yElck van een Zeeuwsche Compaimi 
//Hebben dit punct ghewonnen." 

Dat wil zeggen: gewonnen het noorder ravelijn der ver- 
dedigingswerken van Geertruidenberg. 

Den 24 Juni 1593 hadden die twee kapiteinen de Haen 
en Bevery (Buvry)^ de wacht in de gemaakte loopgraven, 
recht over gezegd ravelijn en meenende de gelegenheid 
schoon te zien het ravelijn met hunne manschappen te 
kunnen verrassen , maakten zij eene biezenbrug over de 
grachten beklommen met achthunner onderhoorigen,zachtjens 
het punt van het ravelijn, waar zij de wacht overrompelden 
alvorens die alarm maken kon ; weldra door meerdere 
manschappen gevolgd , werd het geheele ravelijn spoedig 
vermeesterd. 

De schrik, door die stoute daad in de stad ontstaan, was 
266 groot, dat de bezetting aanbood de vesting over te geven. 

Tien jaren later en wel in de maand November 1603, 
vinden wij den , in den mond des volks bekend geworden 
/yCapitein Bevry^ met zijne /y Zeeuwsche Compaigni^, in 
garnizoen komen in het belegerde Oostende. 

Toen Johan van Loon Gouverneur der benarde vestinjg 
werd , beloofden de officieren hem bij te staan, waaronder 
ook genoemd wordt //Jacques de Bevry*, even als later 
toen bij het vermeerderen der gevaren de officieren ver/e* — 20 — kerdan ^haerlieder lyf ende leven tot defensie van de plaetse 
tot den laesten drappel bloets, zonden hasarderen> 

jrOp den 9 April daanianvolgende, werd Jacqaes de Bevry, 
toen Kolonel, doende sijn devoir, door een musquet-koghel 
zeer zwaerlijck gheqaetst^ zoodat hij , toen de Staten hem 
benoemden om als Gonvemenr te coutinueeren , welke 
aanstelling f aldns luidt: 

4rAlsoo hj mijn heerê de generale staten noodich 
gevonden wordt, dat omme des te beter ordre ende 
dbcipline onder de kriegsvolcke , althans binnen der 
stede van Oostende gamisoen houdende, eenêgequali- 
ficeerden persoon gestelt worde, omme als gouverneur 
daerover te commanderen, Zoo ist dat zijne '^eie omme 
de goede kennisse die hij heeft van goede qualiteyten 
experientie en ervarenheyt van dê coronnel Beuery (2) 
denselve bij advis van voorsz heerë Staten gestelt ende 
gecommitteert heeft, stelt ende committeert midts desen, 
omme over het voorsz criegsvolck aldaar in gamisoen 
wesen ofte die daer noch sullen mogen gesonden 
worden als Gouverneur te commanderen , Lastende 
oversulx de coronellen, cap'ieo , officieren en ander 
crijgsluyden hem daervoor te kennen ende te respecteren, 
ende int gene hij haerlujde van wege de voorsz heeren 
Staten ende Z.Exc. sal commanderen, gehoorsaem te 
wesen. ^ 

Aotum in 's Gravenhage de vi Aprilis xvj" ende vier, 
hij >rSijne Excellentie Prins Maurits seer hoochelijck be- 
dankte van de eere , die hij hem hadde vergunt van dat 
hij hem vereert hadde met so grooten charge van so hooghen 
commandement , maer dat het hem van harten leet was , 
dat hij hem daer niet en hadde connen laten imployeren , 
overmits die sware quetsure, die hem van den vijande 
ghedaen was gheweest^y ; hij verzekerde echter /rSijne Ex- 
cellentie so haest hij tot een weynighe beteringhe soude 
ghecomen wesen , dat hij hem wederom terstont in sijn 
commandement soude begheven ^ 

Het spijt mij van zijne verdere lotgevallen niets meer 
te kunnen melden , dan dat hij 9 Eebr. 1009 , volgens 
de trouwakte zijner dochter, toen Gouverneur was van Lillo. 
Bleef hij tot aan zijn' dood, die tusschen 30 Jan. en 5 Febr. 
1618 moet voorgevallen zijn, sergeant-majoor-generaal der 
Zeeuwsche gendarmerie , zooals bedoeld randschrift (3) luidt , 
dan twijfel ik niet of hij eindigde zijn loopbaan in het 
toen zoo bloeijende Veere, waar volgens de Zei. ill., I, bladz. 
591, in de in 1668 afgebrande kerk, een gra&teen lag 
met de wapens van de Buvry, die nu zijn:// in goud twee 
schanskorven met eene lans daar tegen rustende alles in 
natuurlijke kleur, en vroeger waren: in goud drie zwarte 
ossenkoppen^y (4). 

Of nu deze Jacques de Buvry afstamt van de Heeren 
die eenmaal de heerlijkheid de Buvry (5), gelegen bij 
Yalenciennes, bezeten hebben , zooals de famüiepapieren 
melden 9 weet ik niet; 'k heb ook niet veel moeite ge- 
daan daarnaar een ernstig onderzoek in te stellen ; het 
doet hier trouwens niets ter zake; door 't geen de historie- 
bladen van toen melden, leeren wij hem kennen als een 
man, waaraan het vaderland toen behoefte had, als een 
krijgsman in den vollen zin des woords ; als een man wiens 
dapperheid en onverschrokkenheid , aan waaghalzerij gren- 
zende» ontegenzeggelijk groot was, en wiens diensten zeer 
gewichtig en den lande nuttig geweest zijn , zoodat zij 
door zijne oversten op waren prijs werden gesteld , ge- 
tuige het hem opgedragen bevelhebberschap van de toen 
zoo hard belegerde vesting Oostende. Dat zijne afstamme- lingen de adellijke (P; afkomst ook minder rekenden dan de 
daden huns stamvaders Jacques, getuigt m. i. het veranderen 
van hun oud (?) wapen door een , dat op die daden, misschien 
wel op die van Geertruidenberg, zinspeelt en als 't waar 
door die schanskorven en lans, haar steeds in het geheugen 
terug riep. 

Ridder Jacques de Duvry had, volgens de familiepapieren» 
bij zijne echtgenoot Jeanne de Jamaer, b^raven te Bergen 
op Zoom na 19 Febr. 1619, slechts één zoon, die volgt A (6). 

A. Ghristiaan de Buvry werd geb. te Liefkensboek 28 
Sept. 1592; even als zijn vader was hij in krijgsdienst en 
werd kapitein ; door de doopakten zijner kinderen leeren 
wij zijne garnizoensplaatsen kennen, alsmede dat hij comman- 
deur was van Lillo (1643) en van de, thans geslechte, sterkte 
St. Cathalyne bij Oostburg; toen in 1660 de kommandenr 
van Oostburg, Hendrik de Ruelles(7) gestorven was, ver- 
zochten baljuw, burgemr. en schepenen dier plaats, als com- 
mandeur te willen benoemen Ghristiaan de Buvry, 't geen 
hun door H. Ho. Mog. werd ingewiüigd; hij overleed op 
't fort St Cathalyne den 8 Pebr. 1668 en werd in de kerk 
van Oostburg in eene tombe (8), den 13 daaraanvolgende 
bijgezet. Door het volgende exti^t uit 't raster der re- 
solutien van H5 Mö ^Heeren Staten-Genera^ leeren wij 
hem nog beter kennen. 

Lnnae den 3 Marty 1653. 

Is ter vergaderinge gelesen de nadere req. van cap. Buvry, 
rakende sijne praetensien van gedane oncosten van secrete 
correspondentién binnen Antwerpen , Brussel, in den lande 
van Waes en anders, gedurende den tijt van vijff jaren tot 
den jare 16*16 toe, als wanneer hij commandeerde tot LiUo, 
Waerop gedelibereert Sjmde, hebben haer ho rao. verklaert 
én verklaren mits desen dat deselve in consideratie van goede 
diensten van den suppL, aleooci van die van sijne voorouders ^ 
den staet deser Landen in verscheyde notabte occa^ien be- 
wesen ên op vast vertrouwen dat syne vier soonen, dic^ 
voetstappen sullen naervolgen, by voorvallende gelegent- 
heyt op haer advancement sullen letten en goet regard 
nemen. 

Aocord. mett. voors. register 
(get.) F. Fagel, 

Eerstens huwde Ghristiaan de Buvry 1 Jan. 1626 met 
Anna de Haen, geb. te Londen 1 Oct. 1607, gest. op 't 
fort St. Cathalyne, 21 en begr. te Oostburg 25 Eebr. 1641, en 
tweedens te Middelburg in de oude kerk 16 Sept. (onder- 
trouwd te Vlissingen 8 Aug.) 1643 met Susanna de Moor, 
geb. te Vlissingen 12 Jan. 1623 (get. Daniel de Moor, 
Susanna de Wispelaere en Juflrouw Lampsins), overl. te 
Middelburg 27 Mei 1680, jongste dochter van Joanenvan 
Dina Loncque. 

Uit het 1« huwelijk negen, uit het 2* elf kinderen: 

1. Jeane Elisabet de B., geb. op 't fort Nievelt (Nieuw- 
vliet bij Oostburg) 11 Dec. 1626, gest. aldaar 23 Pebr. 
1627, begr. te Oostburg; 

2. Anna Elisabet de B., geb. op de blauwe hoeve bij 
Eruiningen 2 Juli 1628, (get. Mr. Nicolaas van Nispen 
en Jkv. Catharina de la Bamée), gest. te 's-Gravenhage 
14 Febr. 1691; 

3. Jaques Louys de B., geb. te Zalt-Bommel 3 Oct. 1629, 
gest. 7 Nov. 1631, begr. in de kerk te Borgen op Zoom; 

4. Jeanne de B., geb. op het fort Nassau (eUand Tholen) 
8 febr. en gest. 6 Maart 1681, begr. als boven. 

5. Christiana de B., geb. te Amemuiden 13 Jan. 1684 
(doopget. Jhr. Arent Bom en Jkv. Sara d' Alleure de Malepas). 21 — 6. Maximilianos de B., geb. op de blauwe hoeve voor- 
noemd 17 Mei 1685 (get Jhr. Maximilianos van Nispen 
en Margareta de Witte), gest. 7 Juni 1637, begraven in de 
kerk te IJzendijke. 

7. Jeanne de B., geb. op de Joffroawschans (bij IJzen- 
•dijke) 24 Aug. 1636 (doopget Jhr. Bartholomeus Alvaree 
en Jkv. Clara Olyphant), 

In Holst vind ik haar 11 Oct. 1659 ondertr. dpende 
-en attest ontvangende om te MiddelbiM*g te huwen met 
Alexander de Florano, vendrich van Heer Gouverneur, j. m. 
van Middelburg. Uit hun huw. werden te Hulst ged. : 

A. Jenna de F. 24 Dec. 1660 (get. Christiaan de Bevery, 
(sic), juflr. VittevrongeJ en Anna Elisab. de Bevery). 

B. Maria de F. 26 Juli 1662 (get. Jaques de Bruvry 
(sic). Coma. Vet vrouw van Joh. van Burgh ) 

8. Caelia de B., (naar hare moederlijke grootmoeder) geb 
op het fort St. Cathaljne 14, ged. Oostburg 18 Juli 1638. 
De vader had niet /rgoetgevonden getuygen te hebben." 

9. Jaques de B., geb. 3 en ged. als voren 10 Peb. 1641; 
ook hij had den krijgsmansstand gekozen en we ontmoeten 
hem met den rang van kap , later majoor bij het voetvolk 
te Oostburg, waar hij 29 Dec. 1670 in de kerk begr. werd. 
Hij was geh. met A^ria Goolhans, dochter van den baljuw 
van Oostburg, licent- en serviesmeester van Sas van Gent, 
ontvanger der grafelijke domeinen (9). 

Zijne weduwe komt voor als hertroirwd met ktmitein N. N. 
van Oorkum. 

Uit hun huwelijk twee kinderen: 

A. Anna Maria de B. 

B. Jacob de B., ged. te Oostburg 2 Maart 1670 (get. 
JSusanna Vincentsen, Christina de Buvry, Johan de Buvry 
en Efias van der Boethe). 

Hij werd, volgens de fam. papieren, notaris en procureur 
te Sluis en was gehuwd: l^ met Anna Loke of Johanna 
Locqué (10) wier moeder was Anna of Geertruyd Tereling, 
«n 2o met N. N. van Hekke. 

Alleen uit het Ie huwelijk werden twee kinderen geboren: 

a. Jacob de B., ged. te Sluis 6 Mei 1694 (get. Maria 
de Bevry en baljuw Jacob Dirrix). werd ingeschreven 
als student te Leiden, 1 Dec. 1733 (11) en zette 
zich als geneesheer te 's-Gravenhage neder, waar hij 
overl. zonder bij zijne vrouw, eene Engelsche dame, 
kinderen na te laten; 

b. Anna Maria de B., ged. te Sluis 5 Oct. 1695 (get. 
Christiaan Tayspel en Anna Coolhans, vrouw van 
Anthony Peurssen). Zij huwde met Michiel Mijsberg 
van Dordrecht en had bij hem drie kinderen. 

10. Uit 2e huw,: Johannes de B, die volgt B. 

11. Christianus de B., geboren te Lillo 25 Juni 1646 
'(getuige Johan de Moor, vaandrig en Dina de Moor), 
gest. 28 Maart, begr. te Kadzand 1 April 1647. 

12. Ghristianus de B., geb. te Amemuiden 19 Mei 1648 
(get. kap. Comelis Lonque en Johanna de Moor), begr. te 
Oostburg 24 Pebr. 1667, in de kerk, in de voute of 
kelder bij Lauwijck. 

13. Charles de B. (naar zijn' oom) geb. op 't fort St. Catha- 
lyna 22 , ged. Oostburg 25 Juli 1649 (get. Johan de Moor, 
Frangoise van Rombergen, vrouw van den ridder Brown). 

14. Susanna Maria de B., (naar hare moeders moeye en 
twee eenige moeyen van den huyze de Buvry), geb. als 
voren 1 , ged. te Oostburg 5 ïebr. 1651 (get. Jhr. Louis 
de Maulde, Heer van "Verbois, Nicolette de Wispelaere, 
vrouw van Pieter van Brienen), gest. 3 en begr. in de kerk 
i/t Oostburg 6 Juni 1651. 15. !Fran9ois de B.» geb. als voren 20, ged. Oostburg 
22 Jan. 1654 (get. kap. Johan de Moor, Pieter van Brienen 
en Dina de Moor), begr. te Oostburg 9 Jan. 1660. 

16. Eene dochter, tweeling met 15, geb. aldaar 20 en 
begr. te Oostburg 22 Jan. 1654. 

17. Susanna Christiana de B., geb. als voren 14, ged. 
te Oostburg 19 Dec. 1655 (get. Pieter van Brienen en 
Comelia de Leu), overl. 8 Nov. 1782, begr. te Veere. Zij 
deed te Oostburg ondertr. 8 Mei en huwde te Middelburg 
3 Juli 1677 met Martinus van Groenenberg, geb. 11 Jan. 
1657, pred. te Kadzand, waar hi] 14 of 25 Juni 1720 
overl. Getuige bij het huw. Johan de Buvry, Paulus de 
Kokelaer, Susanna de Moor en Barbara van Dijcke. 

18 Frangois de B., geb. als voren 20, ged. Oostburg 
25 Pebr. 1657 (get. Jhr. Bftbert Bruce, ridmr. (zie noot 5) , 
Nicolette de Wispelaere , vrouw van P. van Brienen) overl. 
op gemeld fort 5, begr. te Oostburg 9 Jan. 1660. 

19. Dina Jenne de B.» naar beide grootmoeders, geb. 
als voren 8, ged. te Oostburg 13 Oct. 1658 (get. luit. 
Johan de Moor, Dina de Moor wed. commies Ketelaer), 
overl. 17 Pebr. 1691. 

20. Johanna Maria de B., geb. als voren 9 , ged. te Oost- 
bui^ 18 April 1660 (get. Sr. Comelis van Bouschot, 
Janneke Mesdagh, vrouw van burgem. Barfchol. Dierix en 
Janneke den Oven), overl. 23, begr. te Oostburg 27 Pebr.1664. 

B. Johan de Buvry, geb. te Lillo 3 Maart 1645 (get. 
Commissaris Joos en Johanna de Moor), werd 18 Sept. 1668 
vaandrig bij , de komp. van wijlen zijn^ vader , daarna 
luitenant eener komp. mariniers en sterft te Veere 9 en 
aldaar in de kerk begr. 15 Juni 1706. 

Eerst huwde hij 5 Pebr. 1671 roet Maria Magdalena 
van Oldenburg, geb. te Axel 21 Oct. 1644 (get. vaandrig 
Bomberge en Maria de Bugeny), sterft te Pilippine 1 Sept. 
1679, oudste dr. van kap. Paulus en van Johanna de Bugeny 
(moeye) en ten tweeden, toen kapitein te Veere, den 23 Juli 
1680 met Anna Danckaerts *, geb aldaar in 1650 en er gest. 16 
Oct. 1709, kinderlooze wed. sedert 30 Juni 1677, van Jacob 
Campe, Heer van Oud- en Nieuw Vosmeer, Wissekerke 
en Qeersdijk, schepen en raad van Veere en dochter van 
Comelis , ook schepen en raad van Veere en van Adriana 
Beuckelaer, geb. te Haamstede. 

Uit het 1* huw. verwekte hij vier, uit het 2« drie 
kinderen : 

l^ Christiaen de B., geb. te Sluis 13 Juli 1672 (get. 
Paulus van Oldenburg, kapitein en Susanna de Moor), 
overl. op het fort Oranje (Retranchement) 10 Oct. 1672, begr. 
in de kerk aldaar. 

2". Paulus de B., geb. op het fort Nassau (Retranchement) 
14 Dec. 1674 (get. Paulus van Oldenburg (grootvader) 
en zijne 2e vrouw Margaretha van Cloon, luit. Jacob 
van Oldenburg (oom) en zijne vrouw Johanna de Looper). 
Hij werd kap. eener kompagnie mariniers in het re^. van 
baron Sparr, was bij de belegering en attaques van Barce- 
lona, Alicante, Majorka, Minorca en andere ontelbare 
(sic) meer en stierf ongeh. op zijne te huis reis uit Spanje 
bij Alicante, op het schip Walcheren 12 Sept. 1706. 

3'. Johan de B., geb. als voren 20 Nov. 1676 (get. 
Joan de Moor, commissaris der Zeeuwsche oorlogschepen, 
schepen van Vlissingen, Godefridus Bonman en Anna van 
Oldenburg (moeye), sterft te Veere 11 Aug. 1688. 

4^ Karel de B., geb. te Pilippine 26 Aug. 1779 (get. 
pred. Martinus van Groenenberg en zijne vrouw Susanna 
Christina de Buvry), gest te Middelburg in Jan. 1680, 
begr. in de nieuwe kerk. — 22 — Uit het %e huwelijk: 

50. Comdia Ariana de B , geb. te Veere 16 April 1682, 
(get. Corn. Danckaerts, schepen van Veere (oom) en 
Adriana Danckaerts (moeye), gest. te Veere 30 Jan. 1768.. 
Zij huwde te Kapelle in Zuid-Beveland 21 Mei 1704 met 
Jhr. Mr. Johan Pieter de Mauregnault, geb. te Temeuzeu 
3 Nov. 1676, raad en pensionaris van Veere, waar hij 
28 Aug, 1708 overleed, zoon van Jhr. Gillis en van Esther 
Granier, en hertrouwde te Veere 3 Juli 1714 met haren 
neef Christiaan van Groenenberg (l2), ged. te Kadzand 5 
Maart 1682 (get. üina Johanna de Buvry), luitenant in 
de komp. van Heer van Piershil, later in die van de 
Mauregnault en eindelijk kapitein in die van Swanenberg, 
overl. te Veere 28 Febr. 1745, begraven in de groote kerk 
in het graf van zijn overgrootvader en moeder Comelis 
Velters en Tanneke Lamsin (Lampsins) (13), //zijnde haer 
wapens op de zerk uitgehouwen ,^ zoon van den pred. Mar- 
tinus en van Susanne Christina de Buvry. 

60. Comelis de B., geb. te Vere 18 Febr 1685 (get. Corn. 
Danckaerts^ groot-kommies-stapelier van Zeeland, equipagemr, 
schepen en raad van Veere (oom) en Maria de Looper , 
wed. kapitein Willem Sneller), st. te Veere 26 Febr. daar- 
aanvolgende. 

70. Mr Cornelis de B. geb. te Veere 24.Sepfc. 1687 (get. 
Corn. Danckaerts, voorn, en Maria de Witte wed. Adriaan 
Pieterson, oud-burgmr. van Zierikzee). 

Hij stierf aan de kinderziekte op den huize Molenberg in 
Schouwen (14) 4 Sept. 1712 en werd begr. te Veere. Den 
15 Mei 1711 was hij te Bruinisse gehuwd met Adriana 
Maria de Huybert , Vrouw van Westenschouwen , geb. te 
Zierikzee 10 Mei 1690, dochter van Jan, raad dier stad 
en pensionaris van Tholen en van Cecilia de Witte (15). 

Uit hun huw. slechts eene dochter Anna Comelia de 
B., geb. te Veere 25 April 1712 (get. Corn. Danckaerts 
en Cecilia de Witte), overl. 1 Nov. 1738, zonder kinderen 
na te laten van haren echtgenoot Mr. Willem Ockersse , 
geb. 1712, schepen en raad van Zierikzee, gest. 13 Maart 
1740, geh. 25 April 1736, zoon van Willem envan Jacoba 
de Witte van Haamstede 

Hunne kwartieren zijn : 
Ockersse. de Witte. de Buvry. de Huybert. 

Pous. Orleans. Danckaerts. de Witte. AANTESKENINGEN. 

(1) Ostende, vermaarde, geweldighe lanckduyrighe ende 
Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute aen- 
vallen, mitsgaders de Manlycke, Cloecke ende Dappere 
ieghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan 
drie volle jaren langfa, cloeck moedelycken gedatn in de 
jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604, warachtelyck be- 
schreven door Philippe Fleming, auditeur van het Garnizoen 
aldaar gheweest zynde, den tydt van 13 jaren ende Secre- 
taris van de Gouvemeui^, hebbende hem (zich) gestadich 
gheduyrende de Belegeringhe binnen derselver stede ghe- 
houden. In 's Graven-hage By Aert Meuris, boecvercooper 
in de papestraet in den BybeU Anno 1621. Met privilegie. 

(2) De verschillende schrijfwijzen Bevery, Bevri, Bevry, 
Buveri, Buvry en vooral de uitdrukking //goede diensten 
van den suppl. alsook die van zyne voorouders (meervoud)*' 
in den brief der Staten-Gen dd. 3 Maart 1653, doen 
bij mij onwilkeurig de vraag oprijzen, of de onderteekenaar 
van de Unie van Brussel (1577) Fran^is de Bevriem of 
JBevrien, van wien niets bekend is, niet een der bloedverwanten van onzen Jacques de Buvry kan zijn? Zie Unie van 
Brussel des jaars 1576 naar het oorspronkelijke uii-gegefoen 
door Mr^ J, C, de Jonge ^ snbsüiuut-arcAivaris van het rijk. 
's-Gravenhage, 1825. 

(3) Later werd het oude- met het nieuwe wapen gevieren- 
deeld. 1 en 4 in goud drie aanisiende ossenkoppen (tétes 
de boeuf, sprekend wapen); 2 en 3 in goud op groenen 
grasgrond twee bij elkander staande natuurlijke schanskorven ; 
de lans met driehoekige zilveren punt, rustende den voet 
op den grasgrond en op een der korven komt alzoo en 
bande voor. 

(4) Zijne beeldtenis komt in het aangehaalde werk over 
de belegering van Ostende, onder de Gouverneurs van die 
plaats voor. Hij is een knap man met hoog voorhoofd; 
boven zijn harnas versierd met eene breede, platte kanten 
kraag, draagt hij een (gouden) keten om den hals. 

Het randschrift luidt: >y Jacques de Buvrii, cap. en serg. 
mai. gen. van alt. zeel. crijchsv en gouv. van Oostende." — 
Onder het portret staat gedrukt: Jacques de Buury, capt. 
et serg. maior General de toute la gendarmerie de Selande, 
colonel et Gouverneur d'Oostende. Op de vierkante lijst, 
die het portret met randschrift omgeeft, steat : ^aetat. suae 78'' 
'K meen echter voor die onduidelijke 7 liever eene 5 te 
lezen ; het is haast niet denkelijk dat de Staten , in een' 
zoo belangrijken post en juist op een zoo gewigtig tijdstip, 
een man zouden aanstellen van 78 jaren; bij de geboorte 
van zijn zoon Christiaan, zou de vader toen (S% jaren oud 
geweest zijn ; en volgens de in B. o. Zoom aangeteekende 
huw.akte hem in 1617 nog noemende ^Gouverneur van 
Lillo", zou hij toen 92 jaren oud geweekt zgn. 

(5) Ogier de Montmörency vestigde zich in de Zuidelijke 
Nederlanden, huwde aldaar Anna de Vandegies, erfgenaam 
van een zeer edel en oud huis; de zoon uit dit huw. Jcan 
de Montmörency, geb. 1488, voeitle onder al zijne titel» 
ook dien van lieer van Beuvry, even als zijn zoon, klein- 
zoon en achterkleinzoon. Of nu die titel aan die van Mont- 
mörency gekomen is door Anna voornoemd, of op eene 
andere wijze weet ik niet. Wij weten er door, dat er eene 
heerlijkheid Beuvry of Buvry moet bestaan hebben ; dat 
het geslacht van dien naam reeds oud is, leert ons de be- 
z^ling van den brief dd. 1287 door Jan de Buveri, waarbij 
Gui van "Vlaanderen de gift bevestigt van Sept. 1275, door 
Jan , kastelein van Rijssel aan zijn zoon Thomas gedaan. 

(6) Meer kinderen van hem vind ik: a in de trouw- 
en doopboeken van Bergen op Zoom : Jonkheer Adriaen 
Mulot, gez. van Preuux (in de doopb. Mullot, Seigneur 
d'Espreaux), geh. 20 Dec. 1617, ondtr. te Lillo met Susanna 
de Buvry, dr. van Jonckheer (sic) Jacques de Buvry, Gou- 
verneur van Lillo en . Tiief kenshoek ; hieruit werden aldaar 
ged. 1^ Pran^ois M., 19 Febr. 1619 (get. Messire Pran^ois du 
Tour, Sieur de Metz en Jeanne Jamaer, Veufvede Mr.de 
Buvry, Gouverneur de Lillo) en 2» Adriaan M., (vader 
reeds dood) 1 Sept. 1622 (get. kap^. Gualtherus Bruce en 
Anna de Reygere, huysvr. van Mons. la Casu (?)). 

Kapitein Gualtherus Bruce, had bij Maria de Buvry: 1*. 
Maria, ged. 15 Mei 1618 (g^i. Adriaen du Mulott (sic), 
Cornet van Mons. de Metz en Anthoinette de Buvry; 2<^. 
Eobert B., ged. 26 Juli 1619 (get. Susanne de Buvry) en 
S"*. Willem B., ged. 5 Febr. 1623 (get. Monsieur Pamars , 
kap. Calcar en Mevrouw Balfour) en b. Trouwboek van Axel : 
Jacques de Buvry, j. g. van Valenciennes, apointeur, geh. 
26 Jan. 1622 met Maria Coonens, j. d. van Beuckenraet; 
(get. : Commandeur Meuyte als schoonvader en oom). 

(7) Hendrik de Ruelles, overl Oostburg, begr. 7 Sept* — 23 — 1660. lUj zijne echtgenoot Maria van Cromstrjen, had hij 
te Oostburg zeven kinderen. 

(8) Deze tombe zal wel nit- ts anders zijn dan een gemet- 
seld graf, waar ook zijn zoon Christiaan reeds in lag. Er is 
althans nu geen spoor eener tombe meer te ontdekken. 

(9) Mijn vriend , de Heer Secretaris van Oostburg 
L. Ihery Mz.^ schrijft mij dat het doopboek van 1624— 16SH, 
even als het trouwboek van 1633 — 1698, verloren is geraakt. 

Z£d. vermoedt, dat Maria dochter is van baljuw David 
Coolhans, overl. 19 Itfei 1668 en van Susanna Vincense, 
overl. 4 Juni 1698. 

(10) Geslacht Loke voerde: m\\\ zilver op graenen gras- 
grond, een dito gestengelde en gebladerde gouden lelie/' 

(Jl) In de lijst der ingeschreven Leidsche studenten komt 
nog voor Jac. de Buvre. Plandrus. M. 11 Febr. 1723. Is 
deze een de Buvry en niet identisch met Jacob de B. geb. 
te Sluis, dan ken ik hem niet. 

(12) Te Batavia overl. 6 Juni 1759 de onderkoopman 
en tweede administrateur in den grooten winkel te Batavia, 
Christiaan Jacob de Buvry van Groeuenberg. 

Te VGravenhage, overi. 23 Nov. 1878 Jhr. Pieter Joan 
Adriaan de Buvry de Mauregnault, geb. te Veere 18 S^pt 
1794, gepensioneerd majoor der artillerie, versierd met het 
metalen kruis en de Waterloo-medalje ; doordien de eenige 
zoon zijns broeders Jhr. Willem ïrederik de Mauregnault 
geh. met Angenita Theodora £ilbracht^ bij den doop den 
uitgestorven naam ontving en zich dus noemt en schrijft 
Jhr. Pieter Daniël Johan de Buvry de Mauregnault, leeft 
die naam tot heden voort in de oude Zeeuwsche (Veersche) 
familie de Mauregnault. 

(13) Te Veere deden ondertr. 26 Sept. 1587 Comelis 
Velters f* Adriaan en Tanneken Lamsens, beide van 
Oostende. Hunne dochter Dina Velters j.d. van Veere 
huwde aldaar 1 Dec. 1613 Comelis Danckaerts j.m. van 
Sluis (get. Egbert Jobsen en Tanneken Lamsen). Hun zoon 
Comelis Danckaerts j.m. van Veere huwde 5 Nov. 1641 
Adriana Beuckelaers j.d. van Haamstede (get. Cora. 
Danckaerts en Dina Velters, Mr. Comelis Beuckelaer en 
Anna de Witte, vader en moeder der bruid). 

(14) Huize Molenberg. Deze buitenplaats der familie de 
Huybert lag niet ver van de plaats» waar eenmaal Westen- 
schouwen gelegen heeft. Zie Tegenwoordige staat aUer vol- 
keren XX, blz. 386. 

(15) Op dit huw. maakte Joan van Alphen een gedicht : 
>^Egt-toorts aangestoken Op het huwelijk van den Wel.Ed. 
Heer d'Heer en Mr. Coraelb de Buvry Ende de Wel.Ed. 
Juffrou Mejuffr. Adriana Maria de Hubert op den 15 Mei 
1711, door Johan van Alphen./^ Oedmkt te Veere bij Jan 
de Faaynaar de Jonge Boek en Papier verkooper op de marct. 

En toen Comelis de Buvry 24 Sept. 1690 >rovergingin 
het 4e jaer sijns ouderdoms^^v had zijne moei 8. C. de 
Buvry een #Croon-digt^ op hem gemaakt. 

VGravenhage, Maart 1884. Fbed. Cat.and. Ae elleiidige en tndere irevoefde broederschappen 

te Rtfniei^en (1). 

(Met ekne ptjlat). 

De stichting van alle deze broederschappen is niet met 
juistheid uit te maken en verliest :ach in de nacht der (L) Door welwillende taischenkonnst Tan den heer Th. H. A. J. Abeleren, 
den kamdi^ea beheerder yan het gemeente-mneeam te N^megen, had het tijden. Oudtijds werden daarin opgenomen geestelijken en 
wereldlijke personen van een onbesproken levenswandel 
en bekwaam om te communiceeren , tevens met beloften 
van de instellingen en regelen der Broederschappen stiptelijk 
te zullen volgen. De Paus gaf veelal bij de oprichting 
approbatie en er werd geregeerd door meesteren. Geschied- 
kundig zeker is het bestaan van acht broederschappen, 
onderscheiden in drie groote en vijf kleine (2). Onder de 
groote broederschappen werden geteld die van den Heilige7i 
Geeêt^ van het Heilige Kruiê^ en de St. Michïels broeder- 
schap genaamd der EUendigen. i)o kleinere waren, die van 
het Heilige Sacrament^ van St. Jacob, St. Barbara^ S(. Oio f 
en der Lieve Vrouw ^ terwijl tevens nog melding gemaakt 
wordt van die van St, Geertruidj St. Anthonie en St. Pei>er9. 

De meesteren der drie groote en vijf kleine broeder- 
schappen voormeld , werden even als de boekhouders en 
meesters van Ambten en Gilden, meermalen geraadpleegd 
door den Magistraat in zaken de stedelijke regeering be- 
treflende, een gevolg hiervan, dat de meeste, zoo niet 
alle burgers, die geen bepaald ambt of bedrijf uitoefenden 
en dus in geen ambt of gilde konden worden opgenomen, 
zich in eene of andere dezer broederschappen lieten inschrijven, 
ten einde indirect deel te nemen aaft de stads regeering. 
In 1592 \ierd Nijmegen door Prins Mfturits belegerd en 
opgeëischt. De magistraat oveilegde met //die Mejsteren 
van die Broederschappen ende Ampten, representeerende 
de alinge gemeinte dezer stad // en capituleerde. De stad 
werd aan de Spaansche heerschappij ontnomen en met 
behoud van alle hare rechten en privilegiën aan de Unie 
toegevoegd. Dit feit is bekend als *de reductie tot de 
Unie^. Krachtens de capitulatie werd het recht van ver- 
nieuwen der regeering provisioneel gedurende den oorlog 
aan den Prins als stadhouder van Gelderland opgedragen 
en den 27 Januari 1592 maakte de stadhouder van deze 
bevoegdheid gebruik door den geheelen ouden magistraat te 
bedanken en de medewerking van de Meisteren van de 
ampten^ gilden en broederschappen in de stedelgke regeering 
af te schaffen. Laatstgenoemden werden . vervangen door de 
gemeentelieden , die voortaan met de nieuwe, door den 
stadhouder aangestelde raden, het stedelijk bewind zouden 
uitoefenen. 

Hiermede vervielen de concessiën van alle bedoelde 
corporatien en werd voorzien in eene nieuwe regeling* 
Dit geschiedde, voor zooveel de onderwerpelijke instel- 
lingen betreft, bij raadsignaten van 1 Maart , 22 Maart en 
12 Juli 1592. 

De groote en kleine broederschappen werden ontbonden 
en de goederen van het Heilige Kruis en St. Michiel, 
genaamd de Ellendige broederschappen, met die van den 
Heiligen Geest, der Lieve Vrouw, St. Jacob en het 
Heilig Sacrament, tot een lichaam gemaakt. Er werden 
benoemd acht provisoren om te ^rdirigeeren de inkomsten 
der broederschappen en die te administreeren tot der arme 
meeste profijte en voordeele ^ , de fondsen waren van geheel 
particulieren oorsprong, zij bestonden uit eenige huizen, 
landerijen in de stad en het schependom gelegen, voort'^ 
in thynsen, grondrenten, uitgangen,- enz. De magistraat 
erkende deze fondsen als particuliere bezittingen en liet gemeentebettanr te Ngmegen de goedheid ons toe te rertronwen het belang* 
ryk werkje, getiteld: Kerkem en godêéUemtige gettiehtin te N^egen, 
HicTMii soowd all Ban de zeer gewaardeerde mededeelingen tbd den heei 
J. J. Snel^es, seoretarif-rentmeester der EUeodige en andere geroegde 
hroedertehappen , hebben wy Tele historisehe bijdragen te danken. 

(2) Raadiignaat 12 Jnli 1592 alsmede stadsrekening orer 1626. fol. 87. — 24 — dan ook het bestuar geheel over aan de acht provisoren, 
de inkomsten werden uitsluitend bestemd voor zuiver lief- 
dadige doeleinden. In 1811 verloren alle besturen van 
weldadigheid hun zelfstandig bestaan en werden opgelost 
in de » Commission administrative des flospices *f^ 

Het archief van de Ellendige broederschap te Nijmegen 

is rijk aan historische documenten , het bezit eenige honderde 

charters, die bij behoorlijke inventariseering zeer veel licht 

omtrent de geschiedenis van Nijmegen zullen verspreiden. 

Door welwillendheid van het bestuur zijn wij in staat 

gesteld, hierbij de afbeelding te kunnen geven van een 

achttal zegels ; in een der volgende nummers van ons maandblad 

zal nog een plaat met een achttal worden gegeven, daar 

die zegels hoogst belangrijk zijn om ons de Nederlandsche 

wapenkunde uit de 15e .en 16e eeuw te leeren kennen. 

De zegels op bijgaande plaat afgebeeld zijn van: 

lo. Wilhelmo de Apelteren, burggraaf van Nijmegen, 

hangende aan een charter van Ao 1440. 
2**. Derick van Anihem , ridder, aan een charter van 

k^ 1425, dinsdag na St. Servaes in Mei. 
8°. Wolterus de Huet, scabini de Noviomagum, aan 

het charter onder 1*> bedoeld. 
4*>. Warner van Lennep en 

5**. Hendrik van Beynhem, beide schepenen van Nij- 
megen, aan een charter van A^ 1554 opGoedendags 
na zondag jubilate. 
6o. Henricus de Ghlen, scabini Noviomagum, A** 1431. 
7°. Elisabeth van Bronckhorst, vrouwe van Hoemoet, en 
8 . Hendrik, heer van Homoet en Wysch, beide aan 
een charter van 1427 , 8t. Agathadag der H. Jonk- 
vrouw. 

{Wordt vertH>lgdj. 

A. A. VoRSTERMAN VAN OyEN. 

^S'GravenAagey April 1884. GrafschrifteD , enz. , aanwezi; in eenij^e plaatsen 

in Znid-Holland. 

Schipluiden. 

Boven de twee marmeren pilaren , in het begin van de laan 
naar de plaats waar het nu gesloopte huis Keenenburg ge- 
staan heeft, tegenover de protestantsche kerk, staan twee 
wapens, voorstellende op een zilveren schild 3 zwarte leliën 
geplaatst 2 en 1. 

In de kerk hangt een prachtige kerkkroon waarop 4 
ovale schilden: Op het Ie schild s^t: 

Dit schenkt de jeugd uit drie gewesten, 
Voor haar zij deugt en vreugt ten beste. 
Schipluiden, Dorp en Hodenpijl. 

Op het 2e schild staat het wapen van Dorp (in zwart 
drie gouden vogelkoppen met roode bekken). 

Op het 3« dat van Hodenpijl in rood 2 gouden schuin- 
balken en op het 4e dat van Schipluiden in blauw een 
schip met drie masten op een groene zee. 

Op de prachtig gesneden bank der ambachtsheeren staat 
een van onder afgerond schild waarop een meerman of 
meermin boven 2 verlaagde dwarsbalken. 

Op de draagsteenen , waarop de dwarsbalken van het 
dak rusten, staan de navolgende wapens: 

rechts van den preekstoel. 1. Twee schuin gekruiste verkorte en gekrukte staken 
vergezeld van 3 vogels, 2 op de boven uiteinden en een 
in den schildvoet. 

2. Drie rozen. 

3. Een dambord van 6 reien, iedere rei van 6 stukkeu. 

4. Drie palen. 

5. Gedeeld, a: gevierendeeld 1 en 4 in goud 2 zwarte 
gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken, 2 en 3 ge- 
keperd van rood en goud, met een zwarte lambel met 3 
hangers in het schildhoofd; b: in goud een springende 
roode eenhoorn. 

6. Gedeeld: a. gekeperd van rood en goud met een zwarte 
lambel , b. in zilver een gouden ladder vergezeld van een 
gouden schildhoofd waarop een uitkomende dubbele zwarte 
adelaar. 

en links van den preekstoel : 

1. Gedeeld: a. een eenhoorn, b, een V waarover een A 
zonder dwarsstreep ligt , boven de punt van de A een ver- 
korte dwarsstreep en daarboven een langere verti kale streep 
waarom een S zich slingert. 

2. Een zespuntige ster tusschen de letters W en A. 

3. Doorsneden , a. een keper vergezeld van 3 leliën, ge- 
plaatst 2 en 1 ; b, drie vogels, geplaatst 2 en 1. 

4. Als no. 3. 

5. Een gevierendeeld schild zooals 5, a. 

6. Gekeperd van rood en goud met een zwarte lam bel. 
In de consistoriekamer zijn vier wapens. 

Een gelijk aan het laatst beschrevene , de drie andere zijn 
gedeeld, de eerste helft is bij alle drie het gekeperde wi^n 
met de lambel en respectievelijk vergezeld van : een zilveren 
veld beladen met 3 blauwe leliën , een zilveren veld beladen 
met 3 zM'arte dwarsbalken en een gouden veld beladen met 
een verkort rood kruis met hartvormige uiteinden. 

Boven de deur is een zwarte steen , waarop te lezen staat: 

Kerkeraadskamer gesticht in 1854 onder het bestuur van 
de heeren L. J. L. van Neck, predikant, D. vanderEyk, 
H. van den Dool en S. van der Kool, kerkvoogden. 

Op de bank tegenover die van den ambachtsheer staat 
een ovaal wapenschild, voerende 6 : in zilver drie zwarte spaden 
of hermelijnstaarten met het breede gedeelte naar boven, 
geplaatst 2 en 1 , en in een rood vrijkwartier een gekan- 
teelde en tegengekanteelde dwarsbalk , vergezeld van boven 
door een liggenden wassenaar overtopt door een kroon en 
van onder een zespuntige ster, alles van goud. Boven het 
schild een kroon van 3 bladeren en op iedere daar tusschen 
gelegen punt drie paarlen. Schildhouders twee omzienue 
leeuwen. 

Achter het orgel boven het hek zijn twee wapens, het 
eene, vastgehouden door een aanzienden op de achterpooten 
zittenden olifant, zoodat de kop, snuit en voorpooten boven 
het schild uitkomen, is gelijk aan dat hetwelk beschreven 
is onder n*. 5, a. reg. 7. Het andere is een ruitvormig schild 
waarop een springende eenhoorn, en is vastgehouden door 
een aanzienden op de achterpooten zittenden eenhoorn wiens 
kop en voorpooten boven het schild uitkomen. 

Voor het orgel ligt een grafzerk met een van onder 
afgerond wapenschild, gedekt door een kroon waar boven 
de hals en kop van een aanziend hert, en onder dit schild 
een ruitvormig dito. 

Boven deze schilden staat het navolgende opschrift: 

Hier leyt begraven Heer Otto van I^;mondt, ridder, Heer 
tot Egmondt| Keenen Burgt, Maeslandt en Schipluy, starf 
den 9 October 1586 en Vrou Agnes Croesing, vrouw tot 
Bloot, Kenenburgh, zijn huysvrouw starf 22 Sept. 1585* — 25 — Ter sijde van dit opschrift en de twee wapens staan de 
navolgende kwartierai: Egmondt 


Heennan. 


Bloot. 


Pereijn. 


Raaphorst. 


Verdoes. 


Pots. 


Poelgeest. Tegenover den preekstoel achter het orgel hangt een 
houten kwartierbord met dit opschrift: 

CIO 10 CC L XXXVIII 

Den WelEdelQeboren Heer Wilhelm Hendrik van Steen- 
berch, in leven heer van Schipluiden, Hodenpijl en 
Maartensregt, Dorp en Keenenbui^ , oud- raad van 
politie crimineele en civiele justitie der colonie Suri- 
name*, geboren te Venlo 19 April 1725, overleden 
op den huize Keenenburg 8 Dec. 1788. 
En met d^e kwartieren ; van Steenberch (a). 

Schas (b). 

van Steenberch (c). 

van Leeuwen (d). Bachman (g). 
van Qangelt (/). 
van Hildesheim {g). 
Pittennius {X). Deze wapens zijn (a) en (c) in goud drie aanziende 
(leeuwenkoppen?) geplaatst 2 en 1 , de onderste heeft een 
zilveren ring in den bek, 

(ö) In goud drie zwarte voerels (meerkollen) 2 en 1 met 
een zilveren (moet zijn gouden) schildhoofd waarop een 
gouden (moet zijn rooden) stappenden leeuw. 
^d) In zwart (moet zijn zilver) een roode keper beladen 

met S gouden Si. Jacobsschelpen. 
(e) In goud een vleesohkleurige meermin met zilveren 

staart. 
(/) Doorsneden van zilver en goud, het zilver beladen met 

een omgewenden zwarten paardenkop en hals. 
(^) In zwart drie rechtoj)staande zwarte knoestige boom- 
stronken. 
(X) In goud een moorenkop met hoofdwrong. 
Op een grafzerk staat een gevierendeeld wapen met een 
hartschild, doch zoo beschadigd, dat de figuren die er op 
gestaan hebben niet juist te beschrijven zijn. Het Ie en 4^ 
kwartier vertoont sporen van een kruis en het 2« en 3* 
misschien liggende blokjes. Op den helm is als helmteeken 
een vlucht met een klein figuur er tusschen. Het opschrift 
luidt : 

Hier leyt b^raven Ariaentgen Claes dochter , Huysvrouw 
van Gabriel Dircxsen van der Hoove, starf den 9 Juni 
anno 163... 
Hier leydt begraven Gabriel Dircxsen van der Hoove 

starf den 17 Juni anno 1649. 
Yerder vindt men daar nog de navolgende grafschriften: 
Adraen Dirckz. van Krimpen. 
Leen — Nep x Tale X pen x sen in x Hoedenpyl x Joris 

Jansz. Chaack. 
Ingang tot den grafkelder van het huis Keenenburg. 
Tennis Jacobs van Yliet, anno 1651. 
Comelis van der Coq , 1662. 
Simon Andriesz. van Alphen 1697. 

{lyarcU vervolgd), 
L. C. VAN Ktmt. ramilielieriehteii. 

JANUARI 1884. 

OEBOOKTEN. 

1 te Hengelo (Gelderland). N., dochter van Louis Henri 

Prederik Alewijn Faure en van Qeertruida Maria Adriana 

Stoop. 
1 te Nieuwe Niedorp. N. , dochter van J. Prans Mirandolle 

en van G. S. Mirandolle. 
5 te Heemstede. N., dochter van Jan Philip Dolleman en 

van Henriette Louise Thierry de Bye. 

5 te Middelburg. N., zoon van P. Ij. de Bru}Tiecnvan 
Adriana Elisabeth Mees. 

6 te Heilo. N , zoon van Mr. H. F. de Wildt en van 
P. G. J. Hudig. 

7 te Gombong (Java). N., zoon van Petrus Lodewijk 
•Albertus Collard en van Sara Collard. 

8 te 's-Gravenhage. Erik Asweerus Joannes Maria, zoon 
Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst en 
van Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers. 

8 te Rossum. N., dochter van M. baron van Randwijck 
en van H. A. G. Böhtlingk. 

8 te Boxtel. N, dochter van B. F. G. A. R baron van 
Lamsweerde en van M. E. A. O. V. barones Hacfort 
tot ter Horst. 

9 te Haarlem. N., dochter van Jacques Pierre Theodore 
van der Kemp en van Pieternella Geertruida van Stolk. 

9 te 's-Gravenhage. Jan Jacob, zoon vau Joan Thomas 
"Viehoft* en van Louise Helena Henriette Ejtrseboom. 

9 te Rotterdam. N., dochter van P. Hoogewerff en van 
Johanna de Monchy. 

9 te Amsterdam. N., dochter van Jolian Lodewijk baron 
van Slingelandt en van Heye Johanna Eidsma. 

10 te Groningen. N., zoon van J. Leopold en van J. J. 
E. van Bommel van Vloten. 

11 te Haarlem. N., zoon van Isaak Esser Jr. en van 
Comelia Wilhelmina Hovy. 

11 te Alkmaar. N., zoon van Johan Wilhelm Welcker en 
van Clara Albertina de Wit. 

12 te Amsterdam. N., zoon van M. C. Teves en van 
C. E. Ledeboer. 

15 te Gadabangkong (res. Preanger Regentschappen). N. , 

zoon van Willem de Jongh Dz. en van Anna Sara 

Rochussen. 
17 te 's-Gravenhage. Autonius Augustinus Maria Hubertus, 

zoon van Mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus 

Borret en van Maria Comelia Kraemer. 

17 te Rotterdam. N. en N., tweelingdochters (waarvaneen 
bij de geboorte overleed) van Paul D. Ledeboer en van 
Johanna J. Gunaeus. 

18 te Amsterdam. N., dochter van S. P. van Eeghen en 
van Jonkv. Olga Catharina Antoinette van Loon. 

18 te VGravenhage. Prances Henriette Annemie, dochter 
van Johan Bemard van den Oudendijk Pieterse en van 
Anna Louisa Prederica Gijsberta van Gulpen. 

18 te Vianen. N , zoon van Mr. Gerrit Johannes Daniel 
Hondius en van Anna Margaretha Cambier. 

18 te Leusden. N., zoon van Mr. A. J. de Beaufort en 
van Maria Isabella Anna Jacoba Charlotta barones 
van Hardenbroek. 

19 te Beverwijk. N., dochter van N. Schuckinck Kool 
en van A. G. ten Cate Hoedemaker. 

20 te ^s-Gravenhage. Jacoba Johanna, dochter van Willem 
Jacobue Huj/gens en van Aartje Susanna Heiser. •k . 26 — 21 te 's-Gravenhage. Willem Pieter Cornelis, zoon van 
Dr. Willem Pieter Cornelis Knuttel en van Johanna 
Christina Pabius. 

21 te Groningen. N., dochter van Jbr. Mr. J. W. Quintus 
en van H. P. A. Wicbers. 

21 té Prederiksoord. Dood geboren 2oon van N. Löbnis 
en van L. 's-Jacob- 

22 te Helmond. N., zoon van Mr. Cornelis Elis Achterberg 
en van N. Kibbius. 

23 te *sGravenhagiB. Pran^ois, zoon van Louis Christiaan 
Vervooren en van Jonkv. Maria Augusta Wilhelmina 
de Caaembroot 

23 te Breda. N., dochter van W. J. llubert van BeuS3kom 
van Jonkv. C. H. Serraris. 

27 te Eotterdam. N., zoon van Mr. Alexander Gonstantijn 
Wesenhagen en van Barendina Comelia de Bas. 

28 te Arnhem N., dochter van P. A. Schuurman en van 
Jonkv. J. W. van den Bosch. 

28 te VGravenhage. Prederik Theodorus, zoon van Jhr. 

Wolter Qerard van der Wijck en van Jonkv. Ilendrica 

Carolina van der Wijck. 
28 te Rotterdam. N., zoon van Jean Joseph Marie Taudin 

Chabot en van Maria Bunge. 

28 te Hengelo. (Overijssel). N., dochter van H. Hulshoflf 
Poll en van C. S. Ballot. 

29 te VGravenhage. Comelia Johanna Sara, dochter van 
Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en van Jacoba 
Carolina van Hoogstraten. 

29 te Arnhem. N., dwhter van A. W. J. J. baron van 
Nagell en van J. M. C. barones van Zuylen van 
Nievelt. 

80 te *s-Gravcnhage. Martinus en Adolf, tweelingzoons 
van Mr Isaac Mortier Hijmans en Sara de Pinto. 

30 te Utrecht. N , zoon van Mr. Reep Boudewijn Ambrosius 
Verloren van Themaat en van M. K. van Toulon van 
der Koog. 

81 te Arnhem. N., zoon van Üirk baron van Asbeck en 
van Jonkv. Isabella Francisca Mollerus. 

HUWETJJKBN. 

2 te Amsterdam. Jhr. Frangois van den Bosch met 
Madelaine van Meegen , dochter van J. C. van Meegen. 

3 te 's-Gravenhage. Gerard Prans Christiaan Eschauzier, 
geb. te Amsterdam, oud 22 jaar, zoon van Gerard 
Joachim en van Carolina Elisabeth van Teylingen , met 
Hermine Maria Sophia Louise Pabst, geb. te Amboina, 
oud 19 jaar, dochter van Cornelis en van Maria Hendrika 
Dommers. 

3 te 's-Hertogenbosch. Jhr. Willem Karel Lodewijk van 
Hogendorp, geb. te Batavia 14 Pebruari 1827, zoon 
van graaf Carel Sirardus Willem en van Cecile Catharine 
Olivier, weduwnaar van Marie E Ie Roux , met Pauline 
Brunet de Rochebrune, geb. te Nijmegen ] 9 September 
1849, dochter van Willem Paulus Jan Karel en van 
Juliana Anna Elisabeth Helbach. 

3 's-Gravenhage. Jhr. Harco Hilarius Hora Siccama, geb. 
te Utrecht 27 Mei 1848, luitenant ter zee Ie kl., 
zoon van Jhr. Mr. Johan en van Jonkv. Henriette 
Otteline de Casembroot, met Theresia Jacoba Joanna 
Kuikboven, geb. te VGravenhage, oud 28 jaar, dochter 
van Simon Joannes en van Joanna Anna Catharina 
Dolmans. 

8 te Leiden. Hermanus Lubertus van Oordt, geb. 1857, Ie luitenant der artillerie, zoon van Hendrik Willem 
Adriaan en van Ida Wijnkes, met Anna lePoole,geb. 
te Leiden , dochter van Mr. Samuel en van N. Mulder 
8 te 's-Gravenhage Dr. Willem Prederik Unia Stejn 
Parvé, geb. te Maastricht 14 December 1855, arts, 
zoon van Dr. Daniel Jan en van Lena Wilhelmina 
Wicherina van Naersen, met Marie van Maanen, geb. 
te 's Gravenhage , oud 19 jaar, dochter van Mr. Cornelis 
Pelix Theodorus en van Wilhelmina Johanna liouisa 
Heller. 

15 te Batavia. Mr. A. Nuhout van der Veen met S. C. 
Nederburgh. 

17 te 's-Gravenhage. Henri Ploris Versteegh , geb. te Banda- 
Neira (eiland Banda) 25 October 18>ö6, commies bij 
den Post- en Telegraafdienst in Nederlandseh-Indië , 
zoon van Reinicus Ploris en van Amarentia Martina 
Hartog , weduwnaar van Charlotte Enghinetta Mariens, 
met Margaretha Dimphna Maria Brunings, geb. te 
Breda 8 Pebruari 1864, dochter van Pierre Prédéric 
en van Elisabeth Maria Catherina de PlÖnnies. 

17 te VGravenhage. Cornelis Laurens Willem Moorrees 
geb. te 's-Hertogenbosch 16 Januari 1889 ,. kapitein 
der artillerie , weduwnaar van Anna Clasina Jacoba van 
Meerten , zoon van Pranciscus Carel Wilhelmus en van 
Wilhelmina van Blarkom, met Geertrui van den Broek, 
geb. te Rotterdam , oud 30 jaar , dochter van Pieter 
en van Catharina Margaretha Siepman. 

24 te Amsterdam. A. D. Methorst, weduwnaar van A. Stof- 
fels , met C. van Charante 

25 te Delft. G. B. du Cellier Muller met C. J. van den Berg. 
81 te Wageningen. Jean Paul Henri Marie Louis van 

Dam van Brakd , weduwnaar van Geertruida Adriana 
Matak Pontein . overleden te Wageningen 1 6 Februari 
1882, met C. P. Matak Pontein. 

STERFGEVAr,T.BN. 

2 te Amsterdam. P. C. H. Tutein Nolthenius , oud 78 
jaar, weduwe van J.B Kemper, overleden te Amsterdam 
6 Januari 1879. 

2 te Steenwiik. Hendrik Meesters , oud 59 jaar, weduw- 
naar van Elisabeth Susanna Pabiust 

2 te Dordrecht. Anthonetta Hordijk , geb. te Dordrecht 
21 Januari 1811 , dochter van Jacob en van Agatha 
van Meeteren , gehuwd te Dordrecht 2 Juni 1841 met 
Louter Cornelis van Oldenboigh, geb, 22 Juli 181 4 , 
st. te Dordrecht 20 September 1878 , zoon van Jan 
en van zijn tweede vrouw J. M. V^ijgh. 

8 te 's-Gravenhage. Willem Hoevers, geb. te Utrecht 
14 October 1827, hervormd predikant te ""s-Gravenhage, 
zoon van Swebertus en van Wilhelmina Hogeweg ge- 
huwd 1**. met Geertruida Johanna Beylevelt, 2o. 29 
April 1868 met Alida Johanna Crans , geb. te Berkel 
28 Augustus 1888 

4 te 's-Gravenhage. Jacob van Lokhorst, geb. te IJssel- 
stein 27 December 1794, oud-referendaris bij het 
departement van Buitenlandsche Zaken , ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw , officier der Leopolds- 
orde van België , zoon van Iluybert en van Meyntje 
Andringa , gehuwd 1®. te 's-Gravenhage 19 September 
1827 met Helena Wilhelmina Johanna Bijvanck, geb. 
te VGravenhage 20 Januari 1804, st. aldaar 14 Decem- 
ber 1887, dochter van Hendrik Cato en van Gerarda 
Maria Gouzy ; gehuwd 2**. te Geertruidenberg 7 Juli 27 — 1848 met Adriana Hdena de Bruyu, geb. teGeertrui- 
deuberg 30 Janoari 1819. 

6 te Anihem. Jonkv. Henriette de Vajnes van Brakell , 
oud 86 jaar. 

6 te Hees Andries Bleeker, oud 61 jaar, in 1849 ge- 
huwd met M. J. Brunings. 

8 te VGravenhage. Jean Mari Antonie Cazaux van Stap- 
horst, geb. te 's-Gravenhage 7 Juli 1805, oud-notaris, 
zoon van Herman en van Maria Catharina van Gasten, 
weduwnaar van Maria Jacoba Beyerman. 

8 te VGravenhage. Clara Charlotta Maria Meyer, geb. 
te Dordrecht IS December 1802, ongehuwd, dochter 
van Malthijs en van Diderica Jacoba Elisabeth Wil- 
helmina barones van Utenhove 

8 te VGravenhage. Jacoba Gijsberta Leemans , geb. te 
's-Gravenhage 30 December 1807 , weduwe van den 
vice- admiraal James May, dochttr van Mr. Joannes 
Fran9ois en van Wilhelmina Adriana Sterck. 

8 te Rotterdam. Gonielia Jacoba Maria, oud 6^ jaar, 
dochter van J. B. Minderop en van G. H Lippmann, 

9 te Lobith. Willem Laurens Garel Wolterbeek Muller. 
geb. te 's-Gravenhage 3 April 1 842 , hervormd pre- 
dikant te Lobith , zoon van Dirk Gerhardus Muller 
en van Isabella Paulina Wolterbeek , gehuwd te 's-Gra- 
venhage 28 April 1869 met Theodora Elii'abeth Stam, 

5 eb. te VGravenhage 24 December 1847, dochter van 
ohannes en van Jonkv. Susanna Catharina Bowier. 
9 te Assen. Johanna Wilhelmina Carolina, geb. te Assen 
2 December 1883 , dochter van J. B O. Pompe van 
Meerdervoort en van W. A. A. de Jong. 
10 te Rotterdam. C. A. Jj. Sander, oud 43 jaar, echt- 
genoot van M. Montaubau van Swijndregt. 
10 te VGravenhage. Karel Comelis Bunnik, geb, te Delft 
25 October 1830 , gepensionneerd kapitein ter zee, zoon 
van Hendrik en van Catharina Bergsroa. 
12 te Helder. Jonkv. Johanna Christiane Frederika Elisabeth 
de Vaynes van Brakell , geb. op den huize de Plak 
24 April 1802, dochter van Jhr. Willem en van 
Johanna Elisabeth Eytelwijn, gehuwd te Doesborgh 
23 September 1826 met Jan Frederik Daniel Bouricius, 
geb. te Arnhem 23 Juli 1799 , st. aan boord van het 
oorlogsfregat de Ruyter 4 Mei 1859 , vice-admiraal , 
commandant der zeemagt in Nederl.-Indie , adjudant 
des Konings in buitengewone dienst, ridder der Mili- 
taire Willemsorde 3c kl., kommandeur der orde van 
* den Nederlandschen Leeuw en van die van St. Mauritius 
en van St. Lazarus van Italië, versierd met het Mé- 
talen Kruis , zoon van Mr. Roeland Jan en van Eleonora 
Christina Prederika Eytelwijn. 
12 te Amsterdam. Gerard Leonardus Comelis van Olden- 
borgh, geb. te Dordrecht, oud 30 jaar, zoon van Jan 
en van E. A. G. Ort. 
12 te Amsterdam. Jan Jacob, oud 9 jaar, oudste zoon van 

3. J. Meder en van A. C. J. A. Rooseboom. 
14 te 's-Gravcnhage. Geertruida Sophia van Kooten, geb. 
te Rotterdam 2 ISiovember 1819, dochter van Gijs- 
bertus Johannes en van Wilhelmina Henriette Scheltus, 
gehuwd met Bemard Willem Verwey, geb. te Leiden 
3 Mei 181,8. 
14 te 's-Gravenhage. Mr. Helenus Marius van Andel, geb. 
te Brielle 12 Juli 1833, advokaat te 's Gravenhage, 
zoon van Pieter en van Stephania Gerrietta Johanna 
Brocx, gehuwd met Johanna Krayenhofl van de Leur, 
geb. te VGravenhage 12 Juni 1836 , dochter van Mr. Adriaan Quirinus en van Jannet Elisabeth Dunlop. 
14 te Breda. Jhr. Ruurd Carel van Gammingha , geb. te 
Veenwoudeu 22 Maart 1822 , oud-lid van den 
gemeenteraad van Leeuwarderadeel, gehuwd te IJssel- 
stein 24 Januari 1862 met Johanna Prederica Egée, 
geb. te Amersfoort 14 Maart 1827, dochter van Jo- 
hannes Matthijs Prederik en van Comelia Johanna 
van Westreeneu. 

14 te Utrecht. Geertruida Maria Hermina Gerritsen, geb. 
te 's-Gravenhage 6 November 1844, dochter, van 
Pranciscus Hermanus en van Hendrika Paul, gehuwd 
te Leiden 14 Octobel* 1870 met Mr. Pieter Verloren 
van Themaat, geb. te Utrecht 8 Januari 1830, ad- 
vokaat en secretaris der ridderlijke Duitsche Orde, Balije 
van Utrecht, zoon van Mr. Joan Philip en van Lucretia 
Catharina Comelia de Mont<?. 

15 te Utrecht. Adriana Maria Beeckman. geb te Utrecht 
31 Maart 1802, dochter van Mr. Martinus Henricus 
en van Sara Heudrina de Bonvoust. 

16 te 's Gravenhage. Anna Geertruida Jacoba Meyer, geb. 
te VGravenhage, oud 75 jaar, zuster van Clara Char- 
lotta Maria Meyer (zie boven). 

16 te Amsterdam. Eduard Willem van West, geb. 10 
Pebruari 1809, betaalmeester der Nationale Schuld, 
zoon van Casper Hendrik en van Alida Bonkhuysen, 
gehuwd 1^ met Petronella Paulina . Stork , geb. 11 
Januari 1816, st. 15 September 1851, 2« 8 Mei 1856 
met Wijnanda Comelia van Dasselaar, geb. 19 Mei 1815, 
st. 6 October 1858. 

17 te 's-Gravenhage. Jhr. Guillaume Jean Gerard Klerck, 
geb. te Luik 13 Pebruari 1825, ridder der orde van 
den Nederlandschen Leeuw, enz , kapitein der genie, ver- 
volgens adviseur voor den aanleg van Staatsspoorwegen, 
later Minister van Oorlog, enz., tr. 1^ te Arnhem 19 
October 1848 met Jonkv. Comelia Maria des Tombe, 
2** te 's Gravenhage 23 Augustus 1883 met Jonkv. 
Cecile Henriette des Tombe (zie Ie Jaa^ang, blz. 71, 
2e kolom). 

17 te Arnhem. Jan Jacob van Braam, geb. te Batavia 
29 Maart 1804 , ridder der orde van den Nederland- 
schen Leeuw, landeigenaar op Java, gehuwd 1° te 
Batavia 23 Juli 1831 met Caroline Eugénie Bousquet , 
geb. te Delft 23 Juli 1814, st. t« Batavia 20 Augustus 
1836 , dochter van Izaak en van Jeanne Pran^oise 
Marianne Monod de Proideville, 2© te 's-Gravenhage 
7 September 1842, met Jonkv. Catharina Theodora Baud, 
geb. Batavia 15 April 1820 , dochter van baron Mr. 
Jean Chrétien en van zijn Ic vrouw Wilhelmina Henrietta 
Senn van Basel. 

17 te Leiden. Dr. flermann Schlegel , hoogleeraar-directeur 
van het rijks museum van natuurlijke historie aldaar, 
ridder der orde van den Nederlandschen ]jeeuw, lid 
der Koninklijke academiën te Amsterdam en te Berlijn , 
gehuwd met A. C. P. Pfeiffer. 

20 te Utrecht. Johanna Prangoise van Adrichem, geb te 
Sommelsdijk 2 Juli 1806, gehuwd te Zeist 6 Augustus 
1834 met Mr. Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, 
geb. te VGravenhage 16 Januari 1805, st. te Utrecht 
1 November 1870, notaris te Zeist, later te Utrecht, 
zoon van Mr. Willem Carel en van zijn tweede vrouw 
Jacoba Maria Scheltus. 

20 te Amsterdam. Maria Jeannette Jacoba Tulleken, geb. 
5 November 1865, oudste dochter van Geiardus Johan- 
nes en van Jannettc Juliana Marta Arents. — 28 — 21 op den huize Gasa Nova te Zeist. Elisabeth Henriette van 
Alphen, gehuwd te Voorburg 18 Juni 184«5 met Mr. 
Amout Six, geb. te Hillegom 13 Mei 1817, oud 
kantonrechter, zoon van Mr. Jan, heer van Wimmenum, 
Hillegom en Yromade en van zijn tweede vrouw Anna 
Gomelia Margaretha Twent. 

29, op het kaateel Blitterswijk bij Venlo. F. W. baron 
van Hamelberg , oud 62 jaar. 

28 te Dordrecht. Wilhelmina Paulina Boonen, oud 61 
jaar , dochter van Elias en van Gatharina Maria Gbvaerts, 
gehuwd te Dordrecht 28 April 1858 met A. Stoop 
van Zwijndrecht, bui^eméester van Zwijndrecht 1843 
— 66, zoon van Johan Adriaan Stoop 

24 te VGravenhage. Frederik Nicolaas de Gharro, geb. 
te 's-Gravenhage 2 Februari 1816, lid van den ge- 
gemeenteraad aldaar, zoon van Hermanus Franciscus en 
van Ghristina Maria van Koozeiidaal, gehuwd met 
Theresia Johanna Antonia Faes, geb, ie Breda 27 
December 1818. 

24 te 's-Gravenhage. Mr. Karel Adriaan Meeussen, geb. 
te Bergen op Zoom 9 Juni 1815, oud lid van den 
Raad van State, commandeur der orde van den Neder- 
landschen Leeuw, zoon van Johannes Hendrikus en 
van Anna Spek. 

24 te Rijswijk (Zuidholland). Wilhelm Johan Anne Isidore 
graaf van Bylandt, geb. te Munchen 17 Juni 1808, 
oud-ofiScier der lanciers, oud-majoor der dienstdoende 
schutterij te DeUt en oud-lid van den gemeenteraad 
aldaar, versierd met het Metalen Kruis, zoon van graaf Jan 
Carel en van Otteline Agnes Gatharina gravin van 
Limburg Stirum, gehuwd te Nijmegen 10 Maart 1848 
met Anna Pauline barones van Heeckeren van Brandsen- 
burg, geb. te Utrecht 20 September 1817, st. te Delft 
7 Augustus 1866, dochter van baron Garel Hendrik 
August en van Anna Maria barones Straalman. 

25 te VGravenhage. Kornelia Jacoba Philipse, geb. te 
Middelburg 31 December 1808, dochter van Mr. 
Anthoni Willem en van Anna Johanna van Lemzeele^ 
gehuwd te 's-Gravenhage 4 Juli 1832 met Mr. Martinus 
Adrianus Hartman, geb. te VGravenhage 19 December 
1805, st. aldaar 6 Februari 1876, substituut-griffier 
bij den Hoogen Raad, zoon van Mr. Charles Anthonj 
en van Gatharina Maria de Kempenaer 

26 te Rijswijk (Zuidholland). Elisabeth Tilanus, oud 57 
jaar, weduwe van Willem Reinier Tilanus Baerts. 

26 op den huize Maurick te Vught. Jhr. Gijsbert van 
Beresteyn van Maurick, geb. te Delft 1 April 1804, 
zoon van Jhr. Jacob en van zijn Ie vrouw Gatharina 
Ghristina Ie Sueur, gehuwd te 's-Gravenhage 16 Mei 1827 
met Gatharina Jacoba de Jong van Rodenburg, geb. te 
Voorschoten 9 September 1802, st. te Vught 14 
Juni 1858. 

27 te VGravenhage. Theodora Elisabeth Gohen Stuart, 
geb. te VGravenhage 25 Dec. 1819, dochter van 
James en van Petronella Wilhelmina Stuart. 

27 te Dordrecht. Maria Gomelia Weymans Gerritsdochter, 
oud bijna 64 jaar, gehuwd met Adriaan Kluit, geb. 
27 Augustus 1805, zoon van Adriaan en van Maria 
Hering. 

27 te Voorst Theodora Hermina van Meurs, geb. te Ede 
16 December 1821, dochter van Mr. Everhard Dirk 
en van Anna Maria Gramer, gehuwd te Harderwijk 
31 Juli 1845 met Mr. Gerrit Abraham de Meester van 
VHeeronlo, geb. te Harderwijk 2 October 1817, st aldaar 2 Maart 1814, burgemeester van Harderwijk, 
lid van de provinciale staten van Gelderland, lid van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw, zoon van Mr. 
Wilhem Abraham en van Gerharda SibiUa Oramer. 

27 te Haarlem. Jan Hendrik Schmitz, gehuwd met M. H. 
Clausing. 

28 te Zutphen. Wilhelmine Hoeufft, geb. te Amsterdam 2 
October 1814, dochter van Mr. Jacob Pompejus en 
van Judith Gatharina Dedel, gehuwd te Amsterdam 2 
Juli 1840 met Jan Arend baron de Vos van Steenwijk 
genaamd Essen, heer van Abbenbroek, geb. te Werk- 
hoven 27 October 1809, st. te Neuenahr 23 Juni 
1867, zoon van baron Hendrik Antonie Zweer en van 
Maria Louisa Florentina barones van Heeckeren van 
Enghuizen. 

28 te Rotterdam. Hendrik Willem Adriaan van Oordt, 
geb. te Rotterdam 27 Augustus 1808, oud lid van 
den raad ald. en oud commissaris der Nederl. Handel 
Maatsch., zoon van Willem Hendrik van Oordt en 
van Henriette Fran9oise Ghabot, weduwnaar van Maria 
Jeannette Blom, nader gehuwd met Ida Wijnkes. 

30 te Kampen. Geertruida Elisabeth Sels, oud 81 jaar, 
weduwe van Jhr. Garel Floris Willem von Bülow. 

30 te ^s-Gravenhage. Eduard Gampbell, geb. te VGraven- 
hage 7 September 1821 , oud notaris aldaar, zoon van 
John en van Agneta van Rijn. 

30 te Schiedam. Joan Frederik Asma Thomasz., geb. te 
Alkmaar 30 Maart 1802, emeritus hervormd predikant te 
Schiedam, weduwnaar van Jacomina Johanna vanCharante. 

31 te 's Gravenhage, Gomelis van der Valk, geb. te Rot- 
terdam 22 Juli 1803 , zoon van Arij en Jannetje Jordens 
gehuwd 3 December 1828 met Sara Maria Elisabeth 
Wegman, dochter van Johan Wilhelm en van Maria 
Elisabeth Stroek. Briefwisseling. Van verschillende leden zijn boekgeschenken en bijdragen 
ontvangen, die achtereenvolgens in het Maandblad zullen 
vermeld worden. 

Bestuur ^^Gesellschaft Adler// Weenen, in dauk N*. 28 
ontvangen, 

Em. V., Gent. De zaak is nu goed geregeld 
DICTIONNAIRE NOBILIAIRE. Répertoire des généalogies et des documents gén&lo- 
giques, qui se trouvent dans la bibliothèque, les coUections 
et les archives de A. A. Voestekican tan O yen. 
La Haye, C. van Doorn & Fir^ • ... II. IB.50. Gedrukt b^ GBBB. J. & H. VAN LANGENHüYSEN. te VGwenhago. MAANDBLAD Genealogischheraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenv." bMtnnr en vordt tiletn uo de Isden ran 
hat nnootaehap gewuideD. Brieren m 
modHMliiuai, tlSaok bQdtagen toot het 
Maandblad te tenden aan deii aecntaiia 
*an bet genootichap, den Beer A. A. 

VOBSTBRHAK TAkOuK, Salitlrmalih,ie 

'■■Orareobage. Leden te 'a-QraTenhage betalen per 
jaar ƒ IttOO 

Zg , die bniten VGntTenhage wo- 
nen ƒ 6,00 

De lejaai:gaiig(lBU}ii TOOidenienTo 
leden TerkTnebaar / B.OO 

AdrerteimeD in verband met bovenge- 
noemde wetenacbappen , per reëel / O.M 
Aboitdeiifjke nonunen met Tenrqgbaar. N». 4. 'e-GKravenliage. 1884. Het Bestnar van het Genealogisch-UeraldïeL Cfónoot- 
whap »de Nederlandsche Leeuu^' heeft de eer aas de leden 
mede te deelen , dat het Z. M. den Koning heeft behai^ 
bij E. D. besluit van 1 Uei 1S84>, n°. 27, de statuten 
Tsn onze Tereeniging goed te keuren en baar mitsdien als 
nchtspersoon t« erkennen. 

Een exemplaar van die statuten zal eerlang den leden 
-vordea to^ezonden. 
Bij Kon, besluit van 10 AprÜ 1884, is aan ons mede- 
lid den heer J. A. de Bergh , te Amsterdam , vei^nning 
verleend tot het aannemen der ondersoheidingsteekenen Tan 
de derde klasse der orde van bet Borstbeeld van den Be- 
vrijder, hem door den President der Yereenigde Staten 
-van Venezuela geschonken. Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan het Bestuur 
-van het Oennanisohes^ National Museum t« Neurenbei^. Bo«kfesebenken , enz. ontTuifeii voor de bibliotlwek 
en het ueUef. 

228. De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Yle 
jaargang. N". 1—6. 

Taoo H. Dl Bna te Anulgra*m. 
:229. De Maasgonw. Orgaan voor Limbnrgsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde. N°. 216—217. 

BedattÏB iHusoatnr" te MautriekL 
£30. Der Deutsche Herold. Zeit3GhriftfürHeraldik,Sphra- 
gistik nnd Oenealogie XT» jaargang. K'. 4, 

Henld. Tsieüi .Haaout" te Bnlijn. 

lïSl, Tijdschrift voor Noordhrabantscbe Geschiedenis , Taai- 
en Letterkunde. N». 11—13. 

I Ace. SiniN te Helmond. 

£32. Lettemieuvs. Derde jaargang. TH". 7—8. 

J. F. TAK SomaiN te Aiiiit«rd*iii. Deatsohes Adelsblatt, Woohenschrift für die Interessen 
des dentsohen Adels beider Confessionen. IT Jahn. 
N". 14—17. 

Paol Fumna ton Bo£ll ta Bedijn. 
Anzeiger des germanischen Mational Museums. April 
— Mai 1884. 

Mittheilungen aas dem germanisohen National Museum. 
IBand, Bogen 4— 5. 

OauujnscR Nation4L Hdhdic ta NmaslMc^. 
De Dietsche Warande. Nederlandsch tiidscbrift Toor 
aesthetische beschaving. Nieuwe reeks ITe deel. 6e Joa, A ALaKBDimK Tkox. fa Amiteriua. 
Measager des Sciences historiques on Archives des arts 
et de la bibliographie de Belgiqne. Jaargang 1884, 
Ie aflevering. 239. Notices G^n^ogiques Toumaisiennes dress^ sur 
titres, public par Ie comte P. A. du Chastel de la 
Howardries. Aflevering 32 en 33. 

Van den BoIn^TW. 

De ÏWilie Trip door Jhr. Mr. H. J. Trip. Groningen 240. £41. 242. Almanacb de Ootha 1846, 1859—62, 1872 en 73. 

J. C. TAN ma MüELiiT. 
Korte Kroniek van het kasteel Duurstede. 

J. F, Caoocuwn te Wijk bg DannUde. 
De Gelderscbe Yolksalmanak 1835 — 1884. Historisch 
overzicht door H. M. Wemer en Begisters door 
Mr. J. W. Staats Evers en H. M. Wemer. Amhem 
1884. 

243. Naamlijst der Eoropesche inwoners van het mannelijk 
geslacht in Nederlandsch-Indie en opgave omtreut 
huD bui^rlijken stand 1884. Batavia 1883. 

244. Algemeen Nederlandsch Familieblad. N^. 120—134. 

Aaagekoeht. Geslacht Gopal. 

Wapen : gedeeld , rechts in goud een zwarte halve addaar, 
uitgaande van de deelingslijo , links in zilver drie (2 , 1) 
roode rozen. Kietstap , Arm. Oét. , 2b édition , p. 458. geeft 
nog een tweede wapen. 

[SmaU^ange , Zeeland veredeld, loapeniaari ; M.S,we^at' 30 Ifoek van 1660 / het wapen zoo gevonden te Vliêeimen ; 
M.8. wapenboek op het Heroldscmt te Berlijn,) 

Thona Copal tr. Adriaan Yoxen te Iteimerswaal. Hnn 
doditer Manken (Mayken) Adriaansen Yoxen (1)9 die 29 
Maart 1558 stierf, was getrouwd met Willem Davidse de 
Boet , geb. 1490 , burgemeester van Bdmerswaal en stam- 
vader van het geslacht van Yrijberghe. (Zóó naar het 
M, 8. de la Pahna de 8. Fuenteê^ 1874 in bezit van Mr. 
M. E. Lantsheer te Middelburg (2); in andere genealogie 
vindt men dat Willem Davidse 1608 N. N. of jonkvrouw 
van Strijen trouwde. Mogelijk was hij twee malen getrouwd 
óf was M. Yoxen vrouw van de heerlijkheid N, Strijen in 
't land van Tholen ) 

Marinus Coopal^ 1566 notaris te Emden(i^fi^^nd^O^/nef. 
ürkundenbuch Band I, Urk. 451. Not.) 

Jan Copal, 1574 kerkmeester te Dordrecht. {Balen ^ 
bl. 114) 

Qulielmus Gopalius of Kopal , licentiaat in de god- 
geleerdheid en leeraar in de geestelijke rechten; 5 Nov. 
1576 kanonnik van Haarlem , vicaris van H openstaande 
bisdom aldaar f 1599 (v. d, Aa , Biogr. woordenb, en de 
aldaar aangehaalde schrijvers.) 

Comelis Fransen Goopal van VGravenhage, poorter ge- 
worden te Vlissingen 10 Dec. 1603 [poorterboeh van 
Vlissingen), 

Fran^ois Copal , zwager van den beroemden Bembrandt, 
commissaris te Ylissingen , leefde 1634 , tr. Titia Uien- 
burgh overleden aldaar 5 Juni 1641, dochter van Mr. Rom- 
bertus , burgemr. van Leeuwarden en Sjuckje Osinga 
(de H^ Rettema en v. Halmael , Stamboek^ in art. Ockama ) 

Mr. Anthoni Copal , Copalius , geheim agent van Prins 
Frederik Hendrik , wien hij vergeefs Antwerpen trachtte 
over te leveren , waarvoor hij , Copal , zich het erfmark- 
graafschap van Antwerpen en zeven tonnen gouds had be- 
dongen {v. d. Aa ^ t. a, pi, ; Kronijk v. h, hist, gen. te 
Utrecht y dl. V il, 111—113), hij was 1633 raad, 1638, 
39, 41, 42/49 schepen van Vlissingen, 1666—1672, 
als wanneer hij overleed , pensionaris aldaar , begraven 
24 Febr. 1672 (Naaml, der Ed. Acht. heeren raden der 
stad Vlissingen in: J, W, te Water ^ huldiging van Prins 
Willem F als erf lieer van YUsi), Zijn zoon: 

Anthoni Copal trachtte (met welken uitslag?) 1684 een 
ambt bij Willem III te verkrijgen (r. d. Aa^ t. a. pi.). 

Frangois Copal, vendrig van Capitein Anthony van de 
Perre 1670 {Prov. archief van Zeeland). 

Catharina Copal f 79-jarig te Utrecht 3 Aug. 1723 , 
tr. Juni 1693 Gideon Hoeuffl^ weduwnaar van Sara Fannius 
{Annuaire Généalogique 1875 , gen. Hoeufft). 

In 't Album ^ndiosorum Lugd. Bat, komen voor: 
Andreas Copal Zelandus 25, J, 1667; Antonius CopaUius 
Flissinganus 20 , M , 1626 ; Andreas Coopal Flissinganus 
21 , P , 1662 ; Antonius Coopal Flissingensis 20 M, 1676; 
Andreas Coppal Flissinganus 40 , J , 1663. 

Er bestaat nog eene familie Koopal , die evenwel geen 
documenten bezit. Mededeelingen omtrent de oude Copal's 
zullen welkom zijn. 

V. B. F. fieslaeht van Aehelen. (1) 

Boeland van Aehelen was een zoon van Johan van Aehelen. 
(broeder van Igram v. A.) en van Alegonda van Pallandt- 
(dr. van N. v. P, en N. van Egmond), — en gehuwd 
met Womck (niet His) van Mockema, — een en ander 
blijkens een kwartierbord met 64 kwartieren van Jr. Jan 
Lodewijk van Dojs, aanwezig op Dekema^State teJelsum. 

Carel van Unia was niet een zoon van Binscke, maar 
van Bitscke van Unia bij Margaretha van der Marck van. 
Arenbeig. Leeuwarden, Mei 1884. V. W. TH, D. (1) Over dese ReimerswAtltche fomilie Vozen zollen mededeeliogeB zeer 
welkom i^n. Een testament van P. A. Yoxen Tan Reimerswaal bemst op 
)iet proT. arch. t. Zeeland. 

(2) Zie ook Zeelandia lUnstraU door Mr. M. F. LanUbeer, I, bit. 491. Grafiserken te 's-€ra?enzande. 

Op een weinig in 't oog vallend blad van het oude 
grafboek, alhier in het archief berustende , vond ik» dezer 
dagen het volgende in 1779 door den koster Johannes 
Boetman geschreven. 

«^Notietie van zarken die op "t kerkhof leggen aan de 
W. Z. (westzijde). 

Den ouden Heer v» Vredenburg (2) een Liefhebber zijnde 
van oudheden, verzogt mij bij zijn vertrek van buiten 
eens te willen opteekenen 't geen op de zarken stond» 
Zijnde dit navolgende: 

De Eerste zark leggende N: hier leijd begraven Claas 
WiUemssoon van der Burg en sterft anno XVlc ende IX, 
den 29 mey en aan 't voete ijnd legt een grauwe steen ^ 
waarop staat: hier is begraven, ^o^^fó Willetns sterft den 
13 Majüs. 

De ' Tweede zark , leggende naast n' 1 : hier leijd be- 
graven Maartgen WiUems^ de dogter van Willem Claesz^ 
Burgemeester van VGravenzande , woonende op 't Sujder 

end van 's-Gravenzande ende sterft 1600 Martius. 

Aan 't voete end een do grauwe steen, er staat op: hier 
is begraven Melis WUlems , sterft anno .... Octobris. 

De Derde zark: hier leyd begraven; Maartge (sic) 
Claasz Bakker en starf HLL jaer anno 1562, den 27 
february en Crijn Zoest zijn huisvrouw en sterf in 't jaar 
1556 den 20 dag in Marti naer beijder memorie samen 
alle jaaren nouwe Frudarius in de half vasten. Op de 
zelfde zark: hier is begraven Claes Pietersz^ Burgermr van 
's-Gravenzande starf ano 1576 de 14 januari. Op de zelfde 
steen: hier is begraven: Biedeivy Jans sterf a^ 15 . . « 
de 1 No: Aan 't voeten ijnde van deeze steen leyt een klijne 
grauwe steen, er staat op: hier is begraven Pieter Claesz. 
ende sterft anno 1601 den 30 julius.- 

De 4« zark. Staadt om de rand en op de vier hoeken 
een soort van waapen en vervolgen staat er op: hier is 
begraven WïUem Claes v, dr Burch, oud-Burgermr tot 
's-Gravenzande en sterf anno XTIc ende 11 den XXIX Julius. 

De 5® zark: Hier leyd begraven Pieter Claes Backety (1) Zie Maandblad 1884, N». 2. 

(2) Tot bet laatst der Torige eenw woonde de flmilie van Vredenboreh 
bier op baar bniten «Vieeburgb", welke, bebal^e bet HeerenboU, nog. 
aan die familie beboort. — 31 Pai^f^rmr van Soravenzande en sterf anno XV® LXII Aéa 
87 February. 

Dus is dit alles letterlijk door mij gecopieerd ende 
bovenst, zarken leggen na diep onder het gras, waar 
naderhand bomen lang, gepoot zijn.. 

Wat er van die zerken geworden is, kan ik niet op- 
geven; maar zeker is het, dat zij thans niet meer bestaan. 
De opschriften en de wapens der nog aanwezige zerken 

-deelde ik in Navor^eher WTD mede. . i.^ s al 

lijs ii^ ^j^lj 

VGravenzande, 15 April 1884. 

/ P. B. DiNGEKANS Y. D. EasTEELE. Het wapen van den tegrenwoordigen Bisschop van 
Haarlem, Hgr* G J* H. Bottemanne. 

Het is bekend dat Hoogwaardigheidsbekleeders in de 
-Gatholieke kerk een zegel moeten hebben. 

Bezit de üamilie van den dignitaris geen wapen zoo moet 
«r een aangenomen worden. Het zij veroorloofd hierbij op- 
temerken dat mijns inziens zalks niet gelijk staat met die 
wapens die door familiën worden aangenomen, zonder dat 
«r reden voor is. In 't eerste geval is het verplichting, 
in 't tweede eene aanmatiging. 

Onlangs ontving ik van den WelEerw. Heer J. W, L. Smit, 
Hoogleeraar aan het seminarimn te Warmond en Geheim- 
kamerheer van Z. H. den Paos, het groot- en kleinzegel 
van den tegenwoordigen Bisschop van Haarlem. Het wapen 
omgeven door de attributen der bisschop-waar^jgheid 
eigen is; 

doorsneden 1. van azaar beladen met een zespuntige 
«ter van goud* 

2, van keel beladen met eene gouden zevenpuntige 
Oostersche koningskroon , op den rand versierd met roode 
edelgesteenten (gemmae). 

Devies: ^yOmnia in Charitate./r 

Bandschrift van het groot zegel is: 

Sigillum Casparis Joseph Martini Epi. Harlemen. 

Men zou oppervlakkig uit de beschrijving geen /srsprekend/r 
wapen herkennen. En toch is dit zoo. 

Toen de Zaligmaker geboren was, togen de drie wijzen 
uit het Oosten op naar Palestina om Jezus hunne hulde 
te brengen. Hunne namen waren: BaUhazar^ Caspar en 
Melchior. 

De ster wees aan den blauwen hemel hun den weg, 
verder heeft de kroon betrekking op hun' vorstelijken 
«tand, terwijl rood de klear der Oosterlingen is. 

De verdere verklaring van 't wapen als //sprekend /y te 
^jn, is niet noodig. Want een der voornamen van den 
Bisschop is die van een der koningen. Wie weet of op zoo 'n 
wijze niet tal van uiterlijk niet-sprekende familiewapens 
toch werkelijk eene zoodanige origine hebben, en dus 
prekende zijn. 

Curiositatis causa voeg ik hierbij de beschrijving van het 
«prekende wapen van het geslacht /rRexf/ eene Dortmunder 
patricische familie die tot wapen heeft een veld van . . . • , 
bdaden met het woord iiRexif, Dit wapen komt reeds 
in het jaar 1310 voor. Wapens van Seherpenzeel en Ingennlandt (l). 

Ik ondergeschreeve grave v. Bandwijok amptman Bichter 
en Dyckgraafi des Ampts Overbetuw attesteere mits deese 
ter instantie van den Hoogh wel gebooren heer de Heusch 
van Zangrye, dat de hier Bovenstaande wapenen van 
Seherpenzeel en lugenulandt in alle deele conform zijn 
gelijk die famillien in alle oude tijden deselve hebbe ge- 
voerd met dewelke gesejde &milien in oude en latere tyden 
in deese onse Bidderschap sjn ontfangen geweest in oircondt 
der waarbejt hebbe ik deese onderteekent en met mijn 
cachet bekraghtigd 17 Julij 1763. 

Amptman^ Rickter en Djfckgraaf der ampte OverbeMbe 
(get). grave v. Bandwuck. 

Hitr ter züdehonne (get). J. H. Baron VAN fiElfMELL TOT 
tegels in lak. BeiimEL. 

Amptêjanher der AmpU van Overhetuwe 

(get). G. ï. Hackpoet. 
Amptyonket der AmU van Overhetuwe. 

A. A. V- V. O. Leiden^ L. J. A. Braakenbubg. De Stiefinoeder van Gerbrandt Adrtaensz. Bredere. 

De heer J. ter Gouw gaf in 1880 bij Scheltema en 
Holkema een belangrijk geschrift uit over het huis Brederode, 
door de ouders van onzen blijspeldichter éenigen tijd be- 
woond en tegenwoordig aangewezen als No. 124 der Kalver- 
straat. Eene mededeeling van Dr. Gampbell, dat op de 
Bijks boekerij een afdruk aanwezig is eener oude uitgaaf 
der vertaling van Titus Livius, met aanteekeningen op het 
schutblad van den ouden Bredero, gaf een vroeger ongekend 
licht over dat geslacht. Daaruit vernemen wij, dat zijn 
zoon Garbrandt, geboren den 16 Maart 1585, overleden 
is den 23 Augustus 1618, gelijk wij reeds lang weten; 
doch waar aangevuld wordt, wat onbekend bleef, dat hii 
b^raven werd //ter hiligerstede^, dat is in de STieuwezijdskapel 
in dezelfde straat, en dat de vrouw van Adriaen, Miryghen 
GaeJ-brandtdr. , overleden den 13 December 1619, >yrust 
by haer soon.^ 

De vraag, of de weduwnaar hertrouwd is f bleef voor 
den ervaren geschiedschrijver onbeantwoord, totdat eene 
opgave van den adjunct-archivaris Mr. N. de Boever Az. 
de welkome zekerheid gaf in een koopbrief , waarin Aeltje 
Bartels, wed. Adriaen Comelisz. Brederode voorkomt, den 
17 Mei 1649. Nu is deze nxü den heere gerust, anno 
1646, den 28 Junius'^ Maar de zekerheid, dat wij hier 
de weduwe van den schoenmaker uit de Kal verstraat en 
later aan de Varkenssluis aantreffen, wordt voldoende uit- 
gemaakt door de volgende aanteekening uit het kerkelijk 
proclamatieboek , waaruit blijkt , dat in ondertrouw Werden 
opgenomen : 

25 Augustus 1639, Adriaen Bredero, van Amsterdam; 
[hij onderteekent : Adriaen Comelisz. Brederoo ;] wedr. van 
Maritie Gerbrants, op den Oudezijdsvoorburgwal , enAeltie 
Bartels, van Tecklenburg, wonende als voren. Deze, per- 
sonen zijn getrouwd den 11 September 1639 tot Diemeuy 
door Joh. Bontius, predikant aldaer. 

(1) Dit officieel stok berast bij den heer A. E. A. baron tui 
Ooltstain te Oosterhoat. De daarop geteekende wapens Tersobillen eenig- 
sins met de beschrijving, die in het Armorial général vaa Rietstap 
▼oorkomt, en wel door dat by Seherpenzeel geen kroon maar wel een 
wrong voorkomt en bg Ingennlandt eveneens een wrong en als helm- 
teeken een aaoaenden wolfskop van silvér met hals, borst en tweepooten» »2 — Yan *8 mans eente hawdiik volgt bier, om de volledige 
beid, de aanwijzmg van üen heer Ter Gouw, op blz. 7 
tbh zijn boekje: 

14 October 1581, Adrian Oonielisz., [scbrijft Adriaen 
OomeIi8Z«, natmurlijk zonder bijvoeging van den naam der 
vermelde woning] , met zijn vader Comelis Adriansz, en 
Ifarry Gerbrants, zonder ouders met haar broeder Comelis 
Gerbrants. Zij trouwden den 81 October in de Nieuwe kerk, 
maar in die jaren worden noch leeftgd, noch woonplaats 

AmiUrdam. J. G. Prebibiks. 13 Aug. 

4 Juni 
18 Maart 

20 April 

27 April 3 Aug. 
8 Pebr. 30 JuU 5 JuU 23 Aug. ia. April Üateekenlngeii uit Ae trouwboeken Aer HervormAe 

gemeeite te YUasingen. 

Maart 1611. Abraham de Dieu en C3atelijntgen van de 

Putte, j. d. van Tlissingen, 
Mei 1612. Fran^ois de Wispelaer,j.m. van Middelburg, 

Gri£Ser van Axel en Neuzen en Susanna de 
Moor, j. d. van Tlissingen. 
April 1617. Amout van Oitters, j. m. van Middelburg 

en Louise Meulenaers, j. d. van Vlissingen. 
. Oct. 1622. Mr. Adrianus Nicolu en Mayken Lampsins, 

j. d. van Ylissingeu. 
20 Nov. 1627. Mr. Samuel de Backer, Advocaat voor den 

Hove van Holland , j. m. van Antwerpen 
en Fran9oise van Boubergen, van Middel* 
burg, wed. van Daniel de Moor. 
6 Jan. 1629. Adriaan van Lampsin8,j. m. van "Vlissingen 

en Josina de Hase, j. d. van Middelburg. 

19 Febr. 1633. Comelis Glaessen Elisdijk , van Middel- 

^ ^..bnrg,, weds.^^van.Agatha..Steengra<At en 

Catelijna Verbrugge , j. d. van Vlissingen. 

15 Febr. 1631. Michiel Adiyaensen (de Buyter), j. m. van 

Vlissingen en Maeiken Velders, j. d. van 
Grijpskerke. 
14 Juni 1636. Idem, als wed^ van Maeiken Velders en 

'Neeltjen Ingels, j. d. van Vlissingen. 
19 Juni 1655. Johan Schotte en Elisabeth van den Brande, 

j. d. van Vlissingen. 
9 Oct. 1655. Johan Schorer, j. m. van Vlissingen en 

Wilhelmina van der Burcht, j. d. van 
Middelburg. 
1 Sept. }657. Dr. Vincentius KeeÜaer, j. m. van Vlis- 
singen en Catharina Borrendamme, j. d. 
van Middelburg. 

19 Oct. 1669. Mr. Bobertus Schorer en Anna Bomburgh, 

i*. d. van Vlissingen. 
[r. Jacobus Winckclman, j. m. van Vlis- 
singen en Susanna Thibaut, j. d. van 
Middelburg. 
28 Oct. 1679. Idem, Baadsheer, wed', van Susanna 

Thibaut en Jonkv. Maria Elisabeth Ster^ 
thenius, j. d. van Leiden. 

16 Nov. 1669. Mr. Nicolaas van Hoombeeck, j. m. van 

Grijpskerke en Catharina de Jonge, j. d. 
van Middelburg. 

20 Oct, 1674. Idem , Schepen van Vlissingen , wedr, van 

Cathn. de Jonge en Maria Thijssen , j. d. 
van Vlissingen. 
12 Nov. 1701. Wilhelm van Sonsbeeck,j.m. van Vlissingen 

en Tanna ApoUouia Thijsse, j. d. van Veere. 
9 April 1707. Mattheus de Orane, j. m. van ^sHage en 

Elisabeth de Hase, j. d. van Vlissingen. 1 8 Jan. 8 April 
19 April 

8 Febr. 

7 Aug. 
11 April 

13 Jan. 21 JuK 1 Mei 20 Aug. 3 Aug. 1707. Geleyn Evertsen, wed', van Vlissingen^ 
Admiraal van 2^eeland en Johanna van. 
Citters, j. d. van Middelburg. 

1712. Thomas van Dishoek en Catharina van der 
Hoeve, j« d. van Vlissingen. 

1713. Johan Hurgronje, j. m. van Vlissingen^ 
Baadsheer in ^t Hof van Vlaanderen en 
Jacoba Maria Sandra, j. d. van Middelburg. 

1715. Mn Jacob Winckelman, j. m. van Middel- 
burg en Maria Huigronje , j. d. van 
Vlissingen. 

1715. Philibert van Boeschot, van Middelbuig^ 
wedr. van Anna Comelia van Gogh en 
Catharina Johanna van de Puttcij. d. 7an 
Vlissingen* 

1720, Mr. Willem Parker en Anna Maria Pottey,, 
j. d. van Middelburg. 

1727. Mr. Gerard de Normandie, geb. van 
^sHage en Jonkv. Anna van Sonsbeeck, 
Vrouwe van Wissekerke in Zuid Beveland^. 
geb. van Middelburg. 

1729. Mr. Nicolaas van Hoorn, j. m. van Vlis- 
singen en Baad aldaar en Catharina Hen- 
riëtta de Hubert, j. d. van Middelburg. 

1738. Idem, Baad van Vlissingen, Heer van 
Burgh, wed^ van C*. H». de Hubert en 
Margaretha Johanna Ockerse, j. d. van 
Middelburg. 

1730. Mr. Anthoni Pieter van Dishoeck van 
Oudhuizen en Willemina Dammiana Nobe- 
ling, van ^sHage. 

1744* . Jdem ,. .borgemc. van Vlissingen , geb. van. 

Ougly in Bengalen, wedr. van W. D. 

Nobeding en Comelia Adriana Ockersse^ 

j. d. van Middelburg. 
1752. Idem, wedr van Com^ Adr<». Ockersse en 

Dina Jacoba Clyver, j. d, van Vlissingen» 
1734. Mr. Jacob Hurgronje, j. m. van Vlissingen 

en Erkenraad Snouck , j. d. van Dordrecht. 

1738. Abraham van de Swalme en Elisabeth de 
Buyter, j. d. van Vlissingen. 

1745. Idem, wed', van EI. de Buyter en Agatha 
Pelletier, j. d. van Vlissingen. 

1739. Mr. Iman Pauw, j. m. van Delft en 
Johanna Catharina van Boeschot, j. d. van 
Vlissingen. 

1742. Mr. Hendrik van Hoorn, wed', van 
Vrouwe Anna Begina van Buitenhem en 
Antonia Susanna de la Porte, Vrij vrouw 
van Warmenhuizen. 

1742. Pieter van As, van Breda, wedr. van 
Pietemella van Boomen en Petronella 
Geertruida de la Palma de Sint Fuentes, 
j. d. van Vlissingen. 

1745. Mr. Pieter van Visvliet,j. m. van Middel* 
burg en Comelia Constantia van Boeschot ^ 
j. d. van Vlissingen. 

1746. Nicolaas Lambrechtsen, Schepen en Baad 
van Vlissingen en Maria Kroef , j. d. van 
Vlissingen. 

1748. Mr. Comelis Steengracht, j. m. van Middel-^ 
burg en Petronella Jacoba van Hoorn, 
j. d. van Vlissingen. 

1752. Mr. Isaac Huigronje, j. m. van Middelburg: »s 5 Jm. 5 Mei 
SI Mei 14 Jan 3 Mei 16 Ang. 13 Juni 11 Sept. 30 Maart 7 Aug. 9 April 81 Maart 16 Juni 28 Juli 29 Sepi 8 Jimi 21 Dec. 14 Juni en Johanna Tan Disfaoeok, j. d. Tan 

Ylissingen. 
1754. Mr. Isi&o Winkelman, Schepen en Baad, 

j. m. Tan Ylissingen en Magdiuena Johanna 

Schorer, j. d. Tan Middelburg. 
1770. Idem , wed'. Tan M. J. Schorer en JonkTr. 

Sosanna Johanna de Chny, geb. Tan BataTia. 
1755» Mr. Anthonie Pieter Lambreohtsen, Baljuw 

en j. m. Tan Vlissingen en Gonstantda 

Sus*. Tan Boeschot, wed. Mr. N, C. Tan 

Hoorn. 
1758. Mr. Gomelis Gaen, j. m. Tan Ylissingen 

en Maria Elisabeth Bezstoot| j. d. Tan 

Middelbuig. 
1760. Mr. Johannes Maurits, j. m. Tan Wezel, 

Sch^n en Baad Tan Ylissingen en Sara 

de CHyTcr, j. d. Tan Ylissingen. 

1760. Mr. Adriaan Isaac Hurgronje, j. m. Tan 
Ylissingen en Baad ald. en Magdalena Tan 
Cutters, j. d. Tan Middelburg. 

1761. Lucas Trederik Schorer, Baad Tan Ylissin- 

Ïen en Gedeput. in de Generaliteits-Beken- 
amer, j. m. Tan Middelburg en Willemina 
de Clyvcr, j. d. Tan Ylissingen. 

1761. Mr. Comdis Tan Citters, Gedeput. in de 
ProTinciale Bekenkamer wegens den Eersten 
Edele, geb. Tan Middelburg, wed', van 
Vrouwe N. de Bie en Adriana Susanna 
Eversdijk , geb. van Gh>es , wed. Tan 
Mr. Anthonie Ockerse, in IcTenBurgem. 
en Baad Tan Zierikzee. 

1765. Idem , wedr, van A. S. Eversd^k en Yrouwe 
Johanna Catharina Schorer, wed., geb. van 
Middelburg. 

1762. Mr. Anthonie Huisman, j. m. Tan Middel- 
burg en Baad aldaar en JonkTr. Martha 
Anthonia ETertsen, j. d. Tan Doornik. 

1763. Willem Aamoud Tan Citters. j. m. Tan 
Middelbuig, Schepen en Baad aldaar en 
Jonkvr. Adriana van Bishoeck, j. d. van 
Ylissingen.. 

1764. Adriaan Hendrik Ejk, j. m. van Utrecht 
en Jonkvr. Adriana Maria Lammens, j.d. 
van Batavia. 

1764. Petrus Jacobus Matthijssen, wed', van 
Adriana Jacomina Grymalla , geb. van 
Middelburg en Petronella Thibaut, j« d. 
van Ylissingen. 

1764. Ewoud Adriaan van Dijke, j. m. van 
Domburg en Janna Adriana de Clyver, 
j. d. van Ylissingen. 

1764. Mr« Adriaan van der Goes, secret», van 
de Generaliteits-Bekenkamer , geb. van 
^sHage, wedr. van Adiiana Comelia van 
der Goes en Jonkvr. Maria Elisabeth 
Winckelman, j. d. van Ylissingen. 

1765. Mr. Willem Grave van Hogendorp en 
Jonkvr. Geertruida Adriana du Bois (ondertr. 
te Botterdam 1 d^.) 

1765. Pieter Jacob de Clyver, Baad vad Ylissingen 
en Jonkvr Johanna de Buyter, j«l. van 
Ylissingen. 

1766. Frangois Pieter van Goethem, geb. van 
Ylissingen, Schepen en Baad ald., wed'. van Yrouwe Oath*. de Ohuy en JonkTf. 
Margaretha Evertsen, geb. Tan Doornik. 

26 Juli 1766. Mr. Comelis Parker de jonge, j. m. Tan 

Middelburg en Elisabeth Fmytier, j. d« 
Tan Ylissingen. 

18 Jan. 1769. Johannes Stam'slaus Fabricius, Buigemr. 

Tan Sluis, wed'. Tan Maria Lamers, geb. 
van ^sHage en Yrouwe Maria Johanna 
de Geyzer, wed. Tan Burgem'. M. Pruyst, 
geb. Tan Middelburg. 

13 Eebr. 1773. Mr. Leonard Gonstantin Tan Sonsbeeck, 

j. m. Tan Hulst, Baad en Pens*. Tan 
Ylissingen en JonkTr. Johanna Begina 
Tan Hoorn, geb. t. Ylissingen. 

13 Maart 1773. Jan Schreuder Haringman, j. m. Tan 

Middelburg en JonkTr. Geertruid Jacomina 
Booms, j. d. Tan Ylissingen. 

17 Sept. 1774. Mr. Gomelis Ohristiaan fiertling, j. m. 

Tan Leeuwarden, Schepen en Baad Tan 
Ylissingen en JonkTr. Anna Elisabeth 
Wels, j.d. Tan Middelburg. 

{Wordt vervolgd). 

J. TAN DER Baan. WolfaarUdijh, Almanach Héraldique et Drólatiqae pour Tannée 1884 

par Ie Chev. de CROLr«Ai:<AKZA Fir^s , 
Paris et Pise, 1888. roy. 8vo. 

Dit belangrijk boekdeel, waarvan hierboven de titel 
staat, is waarlijk een merkwaardig boek. Het heeft zijn 
ontstaan te danken aan een weddenschap. Wij vermeenen 
goed t»' doen deai inbond hierbij op- 1«- geven ; daaruit 
zullen de tot nu toe nog nietbezitters van het werk 
kunnen oordeelen wat al merkwaardigs vermeld is en wij 
twijfelen niet of de lust zal bij velen onzer leden ontstaar 
zich het werk alsnog aan te schaflen. 

Ouverture; Galendner héraldique et Armorial mnémonique; 
La Croix dans Ie Blasou; Le Blason pour rire: Proverbes 
héraldiques et sentences nobiliaires; Le Blason naturaliste; 
Le Blason infftme; Yaria Héraldiana; Le Langage de& 
Fleurs ; Le Blason macabre ; ^ Q^ et L& ; le Dossier Bleu ; 
L^endes héraldiques; Nouvelles 'k la main. Noblesse et 
Ordres de Chevalerie: Maisohs ducales et princièrcs de 
Erance ; Families fran^aises encore existantes dont les noms 
et les armes figurent au Musée de Yersailles; Grands 
d^Espagne; Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem; Ordre du iSaint- 
Sépiücre-de-Jérusalem ; Ordre de la L^on d'Honneur.; 
Ordre de TAnnonciade ; Ordre de la Toison d'Or (Autriche - 
Hongrie) ; Ordre de la Toison d'Or (Eapagne) ; Ordre de la 
Jarretière. Renseignements utiles: Orares de Chevalerie; 
Tribunaux héraldiques et conseils des Ordres; Sociétés 
héraldiques et généalogiques; Almanachs et Annuaires de 
la Noblesse ; Bevues et joumaux héraldiques et généalogiques ; 
Notre petit //Bottin^: Héraldistes, Généalogistes , Sigillo- 
graphes, etc.; Artistes héraldiques. 

Articles littóraires: Le Baron s'ennuie (flistoire ilb&tons 
rompus.); La colère de la montagne; Bon Jésus, un 
ange, s^il vous plaiti; Pfartzhaussentreppe; Homunculus; 
Tel maitre, tels valets; Doublé méprise; Blanche, Rouge 
et Noire; Histoire de Mina, la jolie paresseuse; Le petit 
coucher du baron; Place prise; Cauchemar; La coterie 
des Fous; A quoi tient le bonheur; Parodie; Fritz; Le 
supplice du clou; Les bruits du silence; Suites funestes 
d^un rhume decerveau; ütilité des tremblements deterre; 84 Gatastrophe; Condosion. Le Souper Kouge; Bondels d'un 
jongleur dépaysé; Barcarole funèbre; Le Mausolée; Un 
Cimetière de village; rHomme saus cervelle ; Mater Dolorosa ; 
Amour meurtrier. 

In beschouwingen te treden over eenige artikelen zou 
ons Yoor een korte aankondiging te vervoeren; alleen 
dienen wij nog aan te stippen, dat bijna elk artikel aan- 
vangt met een daarvoor opzettelijk vervaardigde hoofdletter , 
bovendien ssijn er hier en daar culs-de-lamps aangebracht, 
die bet behaaglijk kleed voltooien van dit merkwaardig en 
in geestigen stijl geschreven boek« Bij den schrijver , die 
zijne sporen op genealogisch en heraldisch gebied reeds 
voorlang verdiend heeft, bestaat het plan a. s. jaar een 
2de deel in het licht te geven. Uit dankbaarheid voor hetgeen 
werd verricht door den jongen de Crolialanza^ zoon van den ver- 
dienstelijken oprichter van de Accademia Araldica Italiana, 
welke academie sedert eenige jaren het koninklijke bescherm- 
heerschap geniet, dienen wij hierbij nog twee belangrijke 
werken van 't groot aantal, die hij schreef, te vermelden, 
n.1. Enciclopedia ArcddicO'^cavaUereêca. Pisa, 1876 — 1877, 
roy. 8vo. , en Leê Jnimaux du blasoHy Croqtdê drolaüqueê. 
Paris et Pise, 1880. kl. 8vo. 

Wij drukken den wensch uit, alvorens te eindigen, dat 
de vlijtige schrijver nog jaren lang voor de wetenschap 
zal gespaard mogen blijven. 

''S'Gravenhage. A. A. V. v. O. Wapen van Sandra. 

Is het ook bekend hoe deze familie (in Vlaanderen eu 
Zeeland) aan haar gecompliceerd wapen komtP Sur le tout 
Oud- Vlaanderen? sur le tout du töüt LeüterirHèf hèltó- 
teeken, een uitkomende gekroonde groene leeuw , is aan het 
2e en 3e kwartier ontleend. v. B. F. Familieberichten. 

FEBRUARI 1884. 

OEBOOETEN. 

1 te Almelo. N. , zoon van Jhr. Mr. Marinus Comelis Wil- 
lem de Jonge en van Jonkv. Eva Maria Alida de Brauw. 

1 te Samarang. N. , zoon van Mr. H. H. A. Nejs en 
van J. C. van Vollenhoven. 

1 te Zwolle. N., dochter van N. Royer en van L. C. E F. 
Nonhebel. 

1 te Breda. N. , zoon van Mr. Meinard Tijdeman junior 
en van Joanna Maria Verloren van Themaat. 

1 te Leiden. N. , dochter 'van G. C. O. Wiggers van 
Kerchem en van M. J. C. Viruly. 

2 te Rotterdam. N. , zoon van N. Wijnmalen en van 
M. A. C. Laurillard. 

3 te Arnhem. N„ zoon van L. J. Daendels en van N Swart. 

3 te Leiden. N., zoon van Adriaan J. van Achterberg 
en van C. J. Huygens. 

4 te Brielle. N , zoon van N. de Bruyn en van N. Lette. 
4 te Amsterdam. Adriaan Dirk, zoon van Mr. Adriaan 

Dirk van Assendelft de Coningh en van Anna Maria 

Louise Elisabeth de Boever. 
4 te Nieuwediep. Elisabeth Jacoba Margaretha, dochter 

van W. J. Dercx en van M. J. van Doom. 
4 te Rotterdam. N. , zoon van Mattheus Pieter van der 

Hoop en van Sara van der Hoop. 4 te ^s Qravenhage* Charles Paul, zoon van Pieter Lucassen 
en van Jonkv. Levine Louise van Rappard 

5 te Alkmaar. N. , zoon van N. van , Strijen en van 
CD. Pottgieter. 

6 te Rhenen. N., zoon van J. M. Telders en van A.A. 
van der Schroef. 

8 te Amsterdam. N., zoon van Alexander Hercules Beels 
en van Comelia Sophia van Lennep. 

9 te Doetinchem. N., dochter van P, Gratama eü van 
J. A. Dozy. 

9 te Gouda. N., dochter van Willem Lotsy en van B. J. 

Lamoraal Wichers. 
11 te Amsterdam. N., dochter van N. de Flines en van 

M. L. Koning. 
11 te Assen. N. , zoon van N. Gratama en van A. Th. 

Hartogh Heys. 
11 te Dordrecht. N , dochter van Herman H. Hoyer en 

van Jacoba Theodora Löhnis. 
13 te Oosterbeek. N., zoon van William Charles Reginald 

baron van Tuyll van Serooskerken en van Anna Mathilda 

gravin van Limburg Stiram. 
15 te Amsterdam. N., zoon van M. de Wit en van J. J. 

Loopuyt, 
18 te Dordrecht. N., dochter van Elias van Dorsser en 

van Anna Comelia Wilhelmina van Gijn. 
18 te Kuylenburg. N., zoon van N. Fromberg en van 

A. S. A. Iloytema. 
18 te 's-Hertogenbosch. N., zoon van N. Tutein Nolthenius 

en van A. M. Tutein Nolthenius. 
18 te Haarlem. N., dochter van P. G. van Vladeracken 

en van Jonkv. Jacoba Elisabeth van Foreest. 
1^ te Utreebt* N«, doohtM* van D. N. Renaud van Hoytema 

en van G. A. van Harencarspel. 

20 te 's-Gravenhage. Comelia Frederika, dochter van Oscar 
Julius Alewijn Schwartz en van Marie Antoinetta Elisa- 
beth Gertrude Booms. 

21 te Dordrecht. N., dochter van J. S. J. Vriesendorp 
en van C. W. van der Eist. 

22 te Rotterdam. N., zoon van N. Senee en van J. H. 
van Oosterzee. 

23 te Utrecht. N., dochter van J. A. Ploos van Amstel 
en van E M. Petri. 

23 te ^8-Gravenhage. Henriette Elisabeth Jacoba Lucie, 
dochter van Jhr. Willem Johannes Petras van den Bosch 
en van Anna Elisabeth Rijnarda barones van Hardenbroek. 

23 te Amsterdam. N., dochter van K. H. Buchner en van 
E. P. L. Phüips. 

28 te 's-Gravenhage. Maria Wilhelmina, dochter van Willem 
Amold Weytlandt en van Maria Wilhelmina de Bas. 

24 te Koog aan de Zaan. N., dochter van N. Lulofs en 
van Lonne Adama van Scheltema. 

2ö te Breda. Dood geb. zoon van C. J. Koolhaas en van 

Johanna Wilhelmina Everdina Catharina Moll. 
26 te Houten. Een^zoon, die den volgenden dag overleed, 

van N. Beets en van C. van Toorenenbergen. 
26 te Nieuw Amsterdam. N. , dochter van Jhr. Johan 

Hora van Holthe tot Echten en van Ellegonda Duran- 

dina van der Tuuk. 
28 te Rotterdam. N., zoon van C. Hanegraaff en van 

H. J. Wilkens. 

28 te Schiedam. Magdalena, dochter van N. van Diggelen 
Kz. en van W. C. van Mours. 

29 te Rotterdam. N., dochter van C. van Andel junior 
en van J. C. Sauerbier. 35 29 te Dordrecht. N., dochter van Mr. Henrious Willem 

de Bas. en van Johanna Scherer. 
£9 te Botterdam. N., dochter van Mr. Hendrik Nicolaas 

Mees en van O. F. de Monchy. 

2 te Utrecht. Jhr. Willem van Loon, geb. te Amsterdam 
5 Januari 1854, zoon van Jhr. Jan en van zijn tweede 
vrouw Comelia Cassa met E. M. C. Arts, weduwe van 
M. Harbach. 

5 te^ VQravenhage. Joan Laurens Nederburgh , geb. te 
Amersfoort 1842, Ie luitenant-kwartiermeester bij het 
regiment grenadiers en jagers, zoon van Laurent Pierre 
D^us en van Johanna Clasina Jacoba ter Bruggen met 
Catharina Elisabeth Eyssell, geb. te VQravenhage, 
dochter van Mr. Martinus en van Maria Martina Mejer. 

7 te Doom. Dr. M. F. van Lennep , geb. te Nijmegen , 
zoon van Mr. Maurits Jan en van Jonkv. Carolina 
Wilhelmina van Loon met E. M. A. van Eeghen, dochter 
van N. en van H. L. Labouchère. 

7 te Leiden. Dr. S. K. J. van Schevichaven met^W. E. 
Brutel de la Bivière. 

7 te VHertogenbosch. Mr. J. F. Swavijig , kantonrechter 
te Woerden met J. E. Taylor Kraay. 

7 te Utrecht. Allard Westra, ontvanger der registratie en 
domeinen te Medemblik met Auguste Comelia Quarin 
Willemier. 

7 te Zutphen. Jhr. A. E. M. van Rijckevorsel van Kessel 
met Jonkv. M. A. M. van Nispen tot Pannerden. 
13 te VOravenhage. Theodore Antoine Bertrand, geb. te 
Leiden^ ingenieur bij de staatsspoorwegen, zoon van 
Gerard Henri en van Wilhelmina Gteertraida Muller 
met Agatha Louise Cohen Stuart, geb. te Soerakarta, 
oud 25 jaar, dochter van Abraham Benjamin en van 
Anna Dorothea Bebecca de Leeuw. 
17 te Tagal. Jacob Ledeboer, geb. te Botterdam, zoon 
van Lambertus Peraardus en van Maria Sara Johanna 
Mees, met Maria Huffenreuter, geb. te Tagal. 

20 te Dordrecht. Maurits Jan baron van Boetzelaar met 
Anna Anfcoinette Boodenburg. 

21 te 's-Gravenhage. Jhr. Jan Carel Wendel Strick van 
Linschoten, geb. te Bilt 11 Juni 1859, gemeente- 
secretaris te Anna Paulowna, zoon van Jhr. Willem en 
van Dido Cecilia Agatha Delbeeck, met Daniëllina Anna 
Binnendijk, geb. te Alphen (Zuid-HoUand)» oud 27 jaar, 
dochter van Leendert en van Maria Elisabeth van Deth 

22 te Nijmegen. C. G. A. Wierts van Coehoom met J. 
M. Assendorp. 

23 te Soerabaya. J. F. H. Neujean met Betsy Lucardie. 

28 te Amsterdam. Mr. O. J. den Tex Bondt, zoon van Jan 
en van Comelia Sara Schumer, met H. H. JBiben, dochter 
van N. en van N. Ardesch. 

29 te Lochem. A.. D. TrefiFers met Hendrica Wilhelmina 
Maas, weduwe van Wilhelmus Gerardus Hubertus Gornelis 
Bloys van Treslong. 

STEEPGEVALLEN. 

2 te Soerabaya. Adriana Minetta Casparina Pusch Pool , 
geb. te Alkmaar 28 Maart 1814, dochter van Johannes 
Marinus Pool en van Anna Adriana Pusch , gehuwd 
te Zalt-Bommel 6 Juli 18S6 met Mr. Thomas Theodoms 
Henricus van Benthem van don Bergh , geb. aldaar 8 Mei 1801, si te Soerabaya 81 Maart 1861 gemeente- 
secretaris te Zaltbommd, zoon van Edoard en van 
Anna Maria Terploegh. 

3 te Engers a/d Bijn. Christine Ankersmit, oud 87 jaar, 
gehuwd met Georg Yiehbahn , majoor- directeur der 
krijgschool aldaar. 

8 te Amsterdam. Daniël de Clercq, geb. te VGravenhage 
1 Maart 1825 , secretaris der Nederlandsche Handd- 
maatschappij 1858 — 1877, zoon van Willem en van 
Carolina Charlotta Boissevain. 

S te Groningen. Catharina Cleveringa , geb. te Appinga- 
dam 22 Juli 1818 , gehuwd aldaar 18 Mei 1887 met 
Jhr. Mr. Evert Joost Lewe van Aduard , geb. te Gro- 
ningen 19 December 1814, overleden aldaar 8 Augustus 
1868, rechter in de arrondissements-rechtbank aldaar, 
toegelaten in de ridderschap van Groningen, zoon van 
Jhr. Carolus Justus en van zijn tweede vrouw Margaretha 
Josine Alberda. 

8 te Doom. Magdalena^ Catharina Cramer von Baumgarten, 
weduwe van Amold Gaspar Kesler, med. et art. obst. 
dr. , ofScier van gezondheid Ie klasse. 

4 te Enkhuizen. Dominicus Aoggeus Hamerster Dijkstra, 
oud 58 jaar, notaris aldaar, gehuwd met N. Duval 
Slothouwer. 

4 te Botterdam. Fran^ois Montauban van Swijndregt, oud 
65 jaar, gehuwd met A. van Duym. 

4 te Zuidbroek. Frederik Lodewijk Sijpkens, oud 42 jaar, 
ontvanger der registratie en domeinen, weduwnaar van 
G. J. Tissot van Patot. 

5 te Dordrecht. Simon van Brakel Gerritdz., oud 67 jaar, 
weduwnaar van H. C. Weymans. 

5 te Leeuwarden. Albertus Johannes Mispelblom Beyer, 
geb. 5 Juli 1852, gehuwd te Heerenveen 3 Juli 1878 
met Agatha Wilhelmina van Beyma thoe Kingma, geb. 
4 Juli 1851 , dochter van Jhr. Frederik Hessel en 
van Aaltje Noyon. 

5 te Amsterdam. Abrahamina Wilhelmina Senn van Basel, 
oud 66 jaar, dochter van Wouter Carel Willem en van 
Anna Margaretha Matthes, weduwe van Gerard Hendrik 
Matthes. 

6 te Kapel in 't-Zandt. Maria Theresia Veronica Hubertina 
Mathilda Josefina Gauthier, weduwe van Otto Willem 
Gobius, zoon van Otto Willem en van Comelia Maria 
de Brauw. 

6 te Amsterdam. Hillegonda Geertruid Heemskerk, oud 
67 jaar, weduwe van B. Hulshoff. 

7 te Leiden. Laurens van Jjeeuwen, oud 78 jaar, man 
van L. van Borsselen. 

8 te Schaarsbergen bij Arnhem. Ida Pierson, dochtervan 
Hendrik, gehuwd te Zetten 15 October 1879 met Mr. 
Willem van den Bergh , geb. te 's-Gravenhage , theol. 
dr., hervormd predikant te Schaarsbergen, zoon van 
Johannes Willem en van Grietje van Hettinga Tromp. 

8 te Brussel. Emilie Mathilde Smulders, gehuwd met N. 
Umbgrove *" 

8 te Amsterdam. Mr. Adrianus Daniel de Vries, geb. te 
Amsterdam 15 Maart 1851, onderdirecteur van 's Rijks 

Jrentenkabinet, zoon van Mr. Abraham en van Antonia 
oosting. 

9 te Leeuwarden. Anna Frederica van Vierssen, oud bijna 
84 jaar, weduwe van Comelis Martinus van Haersma 
de With. 

10 te Dordrecht. Catharina den Bandt, oud 54 jaar, dochter 
van Abraham en van Jeannette Huygens. 36 10 te Haarlem. Mr. Aalbrecht del Court van Krimpen, 
oud 73 jaar, ond-oflSoier van Justitie, gehuwd met E, 

A. P. van Sypesteyn. 

10 te Brielle. Joban Cbristiaan Pieter, geb. te Brielle 5 Mei 
1883 > zoon Tan J. Ghdlas, o£Scier der administratie 
Ie klasse der Kon. Ned. marine en van A. B. Krayen- 
bofi van de Leur. 

10 te Leiderdorp. Wilbelmina'Josina van Son, ond 45 jaar, 
gehuwd te Varick 23 November 1865 met Jhr. P. S. 
H. H. Bowier. 

13 te ^s-Gravenhage. Nicolas de Stolypine, geb. te St. Peters- 
burg, oud 69 jaar, grootkruis der orde van de Eiken- 
kroon, ridder Ie klasse der orde van den Gouden 
Leeuw van Nassau, buitengewoon gezant en gevol- 
machtigd minister van Busland, zoon van Arkadi en 
van Tera Mordrinofi, gehuwd met Maria Svertehkofl. 

14 te Beek bij Nijmegen. Maria Catharina Albertina Ever- 
harda Engelenburg, oud 74 jaar, gehuwd in 1844 met 
Carel Mari van der Goes, bui^emeester van Beek. 

14 te VGravenhage. Jhr. Johannes Mock, geb. te Waren- 
dorflf (Rijn Pruissen) 17 Februari 1801, ridder der Militaire 
Willemsorde, en van die van den Ned. Leeuw, oud kapitein 
bij den generalen staf, lid der provinciale staten van 
Zuid-Holland en van den gemeenteraad te 's-Gravenhage, 
vaandeldrager van het korps Koninklijke VGravenhaag- 
sche scherpschutters, gehuwd 1® te VQravenhage 5 No- 
vember 18£8 met Comelia Carolina van der Kemp, geb. 
aldaar 3 Juli 1811, st aldaar 16 September 1851, 
dochter van Mr. Johannes Comelis en van Carolina 
Adriana de Lile en 2^ met Jonkv. Wilhelmina 
Georgina van Spengler, geb. te Zwolle 25 October 1827. 

15 te Dordrecht. Hendrik van Es, oud 88 jaar oud-notaris 
en oud-wethouder te ^s-Gravendeel , gehuwd 9/N,ovember 

1836 met Comelia Stephania Samuella van Dbrsser, geb. 
19 April 1800, st. te Dordrecht 11 Januari 1880, 
dochter van Johannes Adrianus en van Catharina 
Bentinck. 

16 te Zierikzee. Johanna Ermerins, geb. te Zierikzee 19 
December 1817 , dochter van Dr. Bobbert Carel en van 
Hdeua Maria van Adrichem. 

16 te Djocana (Ned. Indie). Wilko Wilkens, oud 29 jaar, 
architect te Amsterdam, zoon van Wilko Jacob en van 
G. Hazewinkel. 

18 te VGravenhage. Jonkv. Anna Maria Emilia de Jonge 
van Zwijnsbergen, geb. te Helvoirt 11 September 1817, 
dochter van Jhr. Marinus Bonifacius Willem en van 
Jonkv. Sara Adriana Ortt, gehuwd te Helvoirt 9 November 

1837 met Jhr. Amold Hendrik des Tombe, geb. aldaar 
29 April 1814, gepensionneerd kolonel der cavalerie, 
zoon van Jhr. P^gois Jan Jacob en van Jonkv. Eva 
Maria Adriana de Jonge. 

19 te Botterdam. C. E. Thiens Abresch, oud 31 jaar, 
gehuwd met den heer Butgers. 

20 te Dordrecht. Jacoba Theodora Löhnis, gehuwd met 
Herman H. T. Hoyer 

21 te Wiesbaden. P. A. Muller^ oud 50 jaar, man van 
M. A P. Trip. 

22 te Leiden. Constance, oud 17 jaar, dochter van W. P. 

B. Suringar en van Sara Valckenicr. 

23 te Amsterdam. Sara Pranco Mendes, dochter van David en 
van Bachel Teixeira de Mattos. 

23 te Oenarang (residentie Samarang). Beiniera Geertruid, 
oud bijna 5 jaar, dochter van P. van der Leeuw en 
van E E. de Bordes. 24 te Zuiphen. Louis Henri Balfour van Burleigh, geb. 
3 November 1847, zoon van Christophe Guillaume en 
van Margaretha Kamerling , gehuwd 14 September 1881 
met Georgine Wilhelmine Henriette Louise Cantdaar. 

25 te Wamsveld. Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, 
geb. te Antwerpen 19 September 1823, ridder der 
orde van den Ned. Leeuw, gepensd. resident van 
Kadoe , zoon van Henri Louis en van Elisabeth Antoinette 
BejDtjes. 

25 te Arnhem. P. W. van Braam, gehuwd met den heer 
BöhÜingk. 

26 te Gorinchem. Johanna Comelia Boonzajer, oud 63 jaar, 
weduwe van Hendrik Polvliet, overleden te Gorin<mem 
16 April 1878, hoogheemraad van den Alblasserwaard, 
oud-majoor der d.d. schutterij en oud-president der 
kamer van koophandel en fabrieken te Gbrinchem. 

27 te Marseille. Mr. H. S. de Groot, directeur van 
Pinanciën in Nederlandsch Indië, zoon van J. E. en 
van N. Bodenstafl, gehuwd met N. Bahr. 

27 te Moordrecht. Hermanus Kluit, geb. 17 Pebruari 1798, 
zoon van Adriaan en van Maria Haring," weduwnaar 
van Catharina Kluit. 

27 te Aken. Johan Wilhelm Middelburg, geb. te Maartens- 
dijk , oud 43 jaar, adsistent-resident te Bangkalan (eiland 
Madura), zoon van Dr. Johann Wilhelm en van Madeleine 
Prangoise Gerton, weduwnaar van Maria Davidson. 

27 op den huize Voormeer te Heerenveen.. Jonkv. Maria 
Sminia, geb. 1 April 1809, gehuwd 22 Juni 1830 
met Mr. Marcus van Heioma, geb. 23 Januari 1806, 
commandeur der orde van de Eikenkroon, lid der 
provinciale- en oud-lid der gedeputeerde staten van 
Priesland. 

28 te Ainsterdam. Eleonora Sophia van Santen, weduwe 
1^. van Diedrich Jansen Eyken Sluyters en 2*. van 
Johann Leonhard Heusges. 

29 te Le.den. Adrien Abraham Theophile Mounier, geb. 
te Leiden 5 Mei 1812 , gepensionneerd predikant van de 
Protestantsche gemeente te Soerabaya , zoon van Daniel 
en van Wilhelmina Catharina van Immerseel, gehuwd 
te Middelburg 15 Mei 1838 met Henrietta Petronella 
Ie Nobel, geb. aldaar 13 Pebruari 1817. Briefwisseling. Inzenders van bijdragen voor het Maandblad worden 
beleefdelijk verzocht de copie op één zijde van het papier 
te schrijven. 

K. te A. Candidaten voor het lidmaatschap behoeft u 
slechts op te geven aan een der leden van het Bestuur. De portefeuille met beweegbaren rog is aan deleden 

die haar aangevraagd hebben verzonden. 

Leden, die alsnog exemplaren & f 1,25 verlangen ,. 
kunnen die bij den secretaris aanvragen. 

ADVERTENTIE. 

De ondergeteekende belast zich voortdurend met het 
opzoeken van familiën, in de oude doop-, trouw- en 
begraafregisters der verschillende kerken te Middelburg. 

G. Tee Mbütjbn. 

Oedrakt bg OEBR. J. & H. VAN LANGENHUTSEN, te 's OrireiÜMgt. MAANDBLAD 

TAN HET 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad Tenchnnt omstreeka het midden 
Tan ieders msana , onder redactie Tan het 
bestuur en wordt alleen aan de leden fan 
het renootachap gezonden. BrieveD en 
medMeetingen, alwok bijdragen voor het 
Maaodblad te leaden aan den secretaris 
Tan het genootschap, den Heer A. A. 
VoBSTBBlus tahOiem, BalitlrtetiiKte 
'B'GnTeDhage. Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / lO.OO 

Zq , die buiteD 's-UraveDhage wo- 
nen /8.0O 

De leja«rgaDg(188S)i8 voordenfenwe 
leden Terkrijgbaar / 6.00 

AdvertentiSn in rerband met borenge- 
noemde weteneohappeD , per rejjel / 0.30 
Afzonderlijke nnmmera niet verkrügbaar. N°. 5. 's-Graventage. 1884. Tentoonstellliii: te Delft van voorwerpen betrekklnf 

hebbende op het leven eu den tyd van 

Prins Willem 1. 

Oet plan bestaat om op 10 Juli a. s. t« Delft eene ten- 
toonstelling te openen van voorwerpen, uitsluitend betrek- 
king hebbende op liet levon en den tijd van Prins 
Wn.Tj;)! I, 

Het doel dezer tentoonstelling is zooveel mogelijk alles 
bijeen te brengen, wat in verband staat met liet teven van 
dien grooten man. 

Qaame zal de daarvoor benoemde commissie vnn IJ eene 
opgave te gemoet zien van de voorwerpen en zaken, die 
in nw beait mocbten zijn en die U tot het Tourgwteide AviA 
tydelijk wilt abtaan , zooals : documenten , gchilderijen , 
portretten in olieverf, pastel, gravuren, platen, munten, 
penningen en zegels ; boeken en handschriften ; voorwerpen 
van verschillenden aard, huisraad, kleeding, beelden, 
inonamenten , enz. 

De gemeenteraad van Delfi, eenparig besloten hebbende 
den sterfdag des grooten Zwijgers, den grondlegger van 
den Nederlandschen Staat, plechtig te herdenken ter ver- 
hooging ook zeker van het nntionaliteitsgevoel , heeft de 
uitvoering van zijn besluit opgedragen aan eene commissie 
nit zijn midden. Deze koestert het vertrouwen uwe wel- 
willende medewerking te mogen ondervinden om zooveel 
mogelijk het leven van den Zwijger aanschouwelijk voor- 
gesteld te krijgen. In menig raadhuis, kerk, gesticht of 
mnaenm, bevinden zich toch voorwerpen, die uitstekend 
voor dat doel zullen geschikt zijn (alsook vooral bij parti- 
culieren f- 

De tentoonstelling ' zal geopend worden op 10 Jnli a. s. 

Dei voornemen is die gedurende eenigen tijd , b. v. zes 
weken, iü een der zalen van de Polytechnische School te 
7)el/ï te houden. 

Een catalogus zal worden opgemaakt, wB&rin de om- 
schrijving der voorwerpen, alsmede de namen en woon- 
plaatsen der inzenders znllen voorkomen. 

Men wordt beleefd doch dringend verzocht zoo spoedig 
mogelijk, eene eenigszins uitvoerige opgave te willen doen 
van al wat men bereid is in te zenden, aan het adres van 
den heer H. L. Janssen van Baat, O, I. Hoofdambte- 
naar, Nieawelaan N". 1, Del/i. 

De commissie behoudt aan zich het recht voor inzen- 
dingen, die minder aan het beoogde doel beantwoorden, 
te bedüiken. Het tijdstip van inzending en het adres zal nader worden 
opgegeven. De kosten van heen- en terugzending komen 
voor rekening der tentoonstelling. 

De commissie zal al het mogelijke doen voor de zorg- 
vuldige bewaring en behandeling der voorwerpen, dooh 
kan zich ingeval van beschadiging of verlies daarvoor niet 
aansprakelijk stellen. 

De voorwerpen zullen tegen brandschade verzekerd wor- 
den, wanneer zulks uitjlrukkelijk verlangd wordt, onder 
o^ave van het bedrag waarvoor de verzekering moet ge- 
schieden. 

De medewerking tot het welslagen dezer Nationale en 
Historische onderneming wurdt in het algemeen ingeroepen. 

De Commissie voor de tentoonstelling bestaat 
uit de Heeren: 

A. M. ScUAOBN TAN Leeüwen , Wethoutler, Delft , 

yoortitler. 
Mr. M. A. WijHAENDTS, Lid v/d Gemeenteraad, Delft. 
A. A. VoBSTBBMAN VAN Oyen, 's-Oravenhage. 

P. H. L. VAK SwiBTZN, Gep. Majoor der Cavalerie, Delft. 
J. L. MoEBMAN, Gep. Kol. O. I. Leger, » 

J. D. J. TAN DER Ui^QE Sfies , Gep. Kap. ter Kee, » 
W. V. Meïek, Gep Kap. ter Zee, k 

J. H. Vebschooh, Directeur der Uanlc van leening, n 
A. E. Laoohblé, Leeraar der Polytechnische School, , 
A. M. Jahsssh van Baai, O. l. Hoofdarabtenaar, ,, 
Secretarii. GraftctarUleD, enz., aanvezi; in eenlge pluitien 
In ZBid-HoUand. 

{ra-volg). 

PUNACKEE. 

In de protestantsche kerk is slechts een wapen met 
kleuren op een zwart ruitvormig bord geschilderd en hangt 
aan een pilaar links van den predikstoel. Het wapen is 
gedeeld: l in goud 3 liggende zwarte wassenaars (2enl); 
2 in zwart 3 gouden sterren , 2 en 1 , in het midden 
vet^ezeld van een zilveren afgerukten leeuwenkop. Het 
schild is gedekt met een half aanzienden helm. Helmteeken 
een vlucht. 

Boven de bank van den bui^emeester en boven een 
particuliere ronde bank staat een wapenschild in eikenhout 
gesneden, gedekt door een kroon van drie bladeren; bet 
figuur in bet schild is een St. Andrieskrnis. — 38 Onder het orgel staat op een wit marmeren steen: //Het 
orgel gesticht in 't jaar 1830 onder het bestuur van de 
heeren: Joh«. de Jong, predikant, C. tleytenbach, G. de 
Vries, A. de Kok, A. van der Kaaden, I. P. Termaten, 
W. van Kralingen; op den !«» Augustus godsdienstig 
ingewijd.// 

Volgens de mededeeling van den koster der kerk was 
n**. 2 de notaris en n*. 6 de chirurgijn. 

De banken in het schip der kerk staan op de met 
namen voorziene gra£&erken , die daarom niet konden nag&- 
zien worden. 

Op de niet bedekte grafzerken staat: 

A. Christus — Mijn lot. Hier leit begraven Antonis 
Comelisz van Delf, dienaar des woords-gods ende 
starf A° X7P D op den XXVI Oct. oud LU jaar 
IX maanden en de kerken te Pijnacker bediend 

. hebbende XIX jaar V maanden. Maritjen Starcks 
van den Bosch, huysvrouw van Tonis Comelisz 
ende starf XVP II op den XVU September. 

B. Een wapenschild waarop een St. Andneskruis met 
klavervormige uiteinden vergezeld* van 4 klaver- 
bladen en boven het bovenste klaverblad een vogeltje. 
Half aanziende helm. Helmteeken : een vogel met 
uitgespreide vlucht. Onder dit schild hei navolgende 
grafschrift : 

Clasina Pijnacker, huysvrouw van Isaac Brant, geb. 
I Üfic. 1684, st 1740. 

Isaac Brant, schout van Pijnacker, geb. 3 Aug. 
1685, obiit 80 Maart 174-, 

Petronella Pijnacker, huysvrouw van Pieter Post, 
schout van Pijnacker, geb. 28 Juny 1706, obiit 

9 Mei 1765, alsmede Pieter Post geb. 9 Dec. 1692, 
obiit 1 Febr. 1776. 

C. Een in vierkanten verdeeld wapenschild , van 8 reien , 
iedere rei 7 vierkanten. Half aanziende helm. Helm- 
teeken: eene vlucht, en daaronder: 

Jan Daniel van Vreeswijck, schout van Pijnacker. . . . 
Na ... . Michiel Daamen van Vreeswijck. 

D. In een cirkel een uitgesleten wapenschild , waaronder 
de navolgende opschriften: 

Catharina Swalmius , huysvrouw van Pieter Claesz. 
Brants, schout van Pijnacker en Nootdorp, obiit 

10 Nov. 1661 , ende de schout starf 16 Aug. 1666. 
Volkera van der Meyde, huysvrouw van Jacobus 

Brants, schout als boven, obiit 7 Nov. 1685 en 
Catharina Pijnacker, tweede vrouw als boven, obiit 
den 13 April 1718. 

Jacobus Brants voornoemd, obiit den 5 Aug. 1727, 
oud 84 jaren, 9 maanden en 28 dagen sijnde I Op een bord links van den predikstoel staat het wapen van 
Claes Dirksz. Houwaert, 1625. Het wapen is in zilver 
een gouden beun , hangende aan een zwart touw ; aan- 
ziende helm met wrong ; helmteeken : een vlucht van goud 
en zilver, 

In den toren ligt een grafeerk , die vroeger voor den 
predikstoel gelegen heeft, met het navolgende randschrift: 
//Hier leyt begraven Aem Hendriksz. starf 1505 op den 
derden Apnl ende Margriet zijn wijf starf 1479" en 
verder op de zerk tusschen 4 kwartierwapens ^^den leste 
//dag in Juli , bidt voor die zielen en van Jan Symontz. 
/yhaar vader." 

De vier kwartierwapens zijn : 

Een schuinbalk. Een hoekige balk. 

Twee visschen GeschuinbïJkt van 6 stukken. 

Öp een balk in de kerk staan de navolgende namen : 
p8. Dijkshoorn , A. v. d. Berg en S. v. d. Eik ^ 
kerkvoogden in 1848." 
Buiten in den muur van den toren, op een rooden steen^ 
staat: //M. Mr. D. J. Houvert, 1765." 

Op de begraa^laats is een zerk waarop : //Arie Elaseu 
van Dijckshoren , sterf den 16 November 1654." 

Op een steen in den gevel van het huis van den koster staat: 
Dit nieuwe woon en schoolhuys. . . . door de liefde- 
gaven , verzameld door den predikant Meinardu» 
Ruysch, gebouwd onder opzicht van den kerkmees« 
ter Gabriel Jacobz. van der Kooy in 't jaar 1772, 
zijnde de eerste steen gelegd door de schoolmeester» 
dochter Margaretha Troost, oud 3 jaar. 
Nabij de kerk woonde een boer , de Jong genaamd, die 
beweerde een wapen gehad te hebben, zijnde: gevierendeeld, 
1 en 3 een ster , 2 een leeuw en 4 twee gekruiste vogeU 
pooten. De ster was blauw op een zilveren veld. Zijne vrouw^ 
heette D. Dijckshoom en had nog het navolgend wapen : 
in rood drie gouden jachthoorns geplaatst 2 en 1 en een 
lelie van 't zeilde in het midden van het schild. Aanziende 
helm ; helmteeken : een op het breede gedeelte rustenda 
posthoorn tusschen een zilveren vlucht. 'T Woud. In de protestantsche kerk staat op een bord tegenover 
den predikstoel J. Dirksz. Houvaart, A*". 1656 benevens 
het navolgende wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in zilver 
een in perspectief geteekende gouden beun, 2 en 3 in blauw 
een gouden St Andrieskruis vergezeld van vier zilveren 
(vogelpooten?). 

De bovenste en onderste kwartieren zijn gescheiden door 
een rooden met 3 gouden sterren beladen dwarsbalk. Boven 
het schild is een beestenkop met roode tanden , waaruit 
een halve vleeschklenrige arm komt , in de hand een 
kromme blauwe stok of sabel zonder gevest houdende. OVERSCHIE. Tegenover het orgel in de protestantsche kerk staat een. 
groot bord waarop eenige geboden. Dit bord werd in 1668^ 
ten geschenke gegeven aan de kerk door Ariaentje Jans, 
weduwe van Arien Arents de Vos. Boven dit bord staat 
het navolgende wapen : in een ovaal blauw schild de letters 
AA waar van de twee middelste beenen zoo veel verlengd 
zijn , dat zij elkaar kruissen en een St. Andrieskruis 
vormen, alles van goud. 

Schildhouders 2 gouden vossen. 

Bechts van dit groote bord hangt een kleiner met een 
gebod, waaronder ff Jbji Janse van Denderen 1647/^. 

Links van het groote bord hangen 2 wapenschilden boven 
elkander , voorstellende op een züver veld een roode schuin- 
balk beladen met drie gouden sterren. Aanziende helm. 
Helmteeken : 2 buitenwaarts gekeerde blauwe met goud be- 
slagen posthoorns. Dekkleeden , van binnen rood, van buiten 
zilver. Onder het eene wapen staat het navolgende opschrift^ 
in gouden letteren op zwarten grond: 

Jo. Ghijsbert Rhea-hart van Matenesse, oudt sestalf 
jaar, starf den 19 Eebr. 1645. 

Onder het andere schild staat Jo. Hendrick van Matenesse ,. 
oudt omtrent acht jaren, starf den 11 Februari A**. 1645. 

Aan de linker muur, links van het orgel ^ hangt eea — 39 — bord , aan de kerk vermaakt door Maria Fieters van der 
Meer, weduwe van Pieter Qerrits Jonge Vriend, waarop 
het navolgende te lezen staat/ 

O? og O wereldsclie schijn, 
hoe besefte gij mijn, 
Ik was liever in den hemel, 
als op de aarde te zijn, 
O God ik hadde lust, 
ontbonden te sijn, 
Iki bij U te weeseu, 
dat was mijn verre lust. 

M. P. V, Meer. 

1734. 

In deze kerk bevonden zich de navolgende opschriften 
op de grafzerken: 

Jan Lodewijk van Allem, obiit 26 April 1770, oud 
18 jaar en 4 m. en Eoelandus van Allem obiit 19 Juni 
1770, Qud 25 jaar en 10 maanden. 

Comdis Aalbert Bijnbende, oud 17 maanden, obiit te 
Delfshaven 28 Sept. 1820. 
Jan Dirkse KJeyweg, 

van Sprokkelmaand 1711 Gerhard San (Sannf ?). 

Comelis Leendiris Euygrock, obiit 22 Mei 1751, oud 
£7 jaar en 2 dagen (de andere namen waren niet te lezen). 
Comelis Janse van Schie 1771. 
.... van Jans en van Coelen Backer. 
Een blauwe zerk met witmarmeren figuren en ornamenten , 
voorstellende: een doodshoofd waaronder 2 kruiselinks ge- 
plaatste beenderen benevens een zeis en een spade, en 
daarboven een gevleugelde zandlooper« Hieronder M. B. 
JPabius, en verder: 

Hier rust Oerardus Henricus Blanken, predicant obiit 
18 April 1754, oud 43 jaar. 

Onder de planken vloer waren volgens mededeeling van 
den koster nog verscheidene prachtige gra&erken. 

In den toren ligt ook een grafiserk met bijna geheel 
uitgesleten randschnft. Op de zerk staat het jaartal 1464 
en de afbeelding van een met windsels omwonden lijk. 
"W aaronder 4 kwartieren: 

Een dwarsbalk vergezeld Een keper, 
van 3 figuren 2 boven en 
1 onder. 

Drie leliën geplaatst 2 en 1. 

Iklft. 18 Mei 
21 Dec. 17 Mei Zeven ruiten geplaatst 4 en 3. 

L. C. VAN KüTK. AaDteekeningeii uit de troawboeken der Henrormde 

gemeente te Tlissingeii. 

11 Maart 1775. Mr. Jan van Vrijbergen, j. m. van Zie- 

rikzee , Heer van Westerschouwen en Mevr. 
Jacomina Boeye, wed. dh'. de Jong, 
geb. van Zierikzee en ondertr. ald. 7 d®. 

£2 April 1775. Mr. Petrus Gulielmus Schorer, Baad en 

Secret», van Tliss en Jacoba Susanna van 
Essen, j, 1. van Middelburg en ondertr. 
aldaar 21 d". 

19 Aug. 1775. Mr. Willem Thibaut, Heer van Aagte- 

kerke« Secret», ter Admiraliteit van Zeeland, 
laatst wed', van Vrouwe Maria van Hoorn, 
geb. V. Middelburg en Jonkvr. Comelia 
Willemina van Hoorn , j. d. van Vlissingen. 
4 Nov. 1775. Mr. Willem Evertsen, j. m. van Middel- burg en Jonkvr. Sara Geertruida Lam- 

breghtsen, j, d van Vlissingen. 
14 Sept. 1776. Frederik Cats, Nics.z , j. m. van Zierikzee 

en Jacomina Diderica Baart, j. d. van 

Vlissingen. 
11 Jan. 1777. Simon van der Swalme en Sybilla Jacomina 

Busken, j. 1. van Vlissingen. 
10 Juni 1780. Mr. Jacob van Dishoeck, Eaad v. Vliss. 

en Jonkvr. Maria Johanna Caen , j. 1. van 

Vlissingen. 
9 Sept. 1780. Mr. ('omelis Versluis, Schepen en Raad 

V. Vliss. en Jonkvr. Magdalena Maria de 

Zitter, j. 1 van Vlissingen. 
28 Juli 1781. Mr. Anthoni Ewout van Dishoeck, Heer 

van Domburg, Eaad v. Vliss. en j. m. van 

Vlissingen en Jonkvr. Sara Catharina 

Lammens, j. d. van Axel. 
1782. Eran9ois van üapelle en Jacoba Elisabeth 

Rochussen Jongerhelt, j. 1. van Vlissingen. 

1782. Bartholomeus Pieter van de Coppello, 
j. m. van Middelburg en Catharina Sophia 
Doensen,j. d. van Vlissingen. 

1783. Mr. Willem Zelandus van Borsselen en 
Preule Stephania Theodora Odelia Wulcke- 
nits , ondertr. te 's Hage 9 do. 

21 Aug. 1784. Simon van der Swalme, wedr. van S. J. 

Busken en Apollonia Elisabeth van der 
Sloot, j. d. van Domburg, ondertr. te 
Middelburg. 18 do. 
2 Oct. 1784. Wilhelmus van Duuren Jr en Pietemella 

Udemans, j. 1. van Vlissingen. 
2 Juli 1785. Mr. Erans Reinier Radermacher , Raad van 

Vliss., j. m. van 's Hage en Jonkvr. 
Johanna Margaretha van Hoorn , j d. van 
Vlissingen. 
12 Nov. 1785. Mr. Abraham van Doom, Schepen, Raad 

en adj. Penss. v. Vlissingen, j. m. geb. 

van Essequebo en Jonkvr. Pietemella 

Willemina van Dishoeck, j. d van Vliss. 

17 Maart 1787. Albertus Leonardus Liebert, j. m. van 

Middelburg en Maria Paulina Bochoute, 
j. d. van Vlissingen. 
19 April 1788. Mr. Adriaan Frangois Lammens, Schepen 

en Raad v. Vliss. en Jonkvr. Susanna 
Cornelia Mogge Pous, j. d. ondertr. te 
Zierikzee, 17 d®. 
16 Mei 1789. Nicolaas Johan van Hoorn, Heer van 

Burgh , Raad v. Vliss. en Jonkvr. Isabella 

Geertruid Verschoor, ondertr. teUtrecht 7 do. 

24 Juli 1790. Mr. Nicolaas Comdis Lambrechtsen , oud 

Raad en oud Pens» v, Vliss., j. m. en 

Jonkvr. Maria Petronella Schorer , j. d. v. 

Middelburg, ondertr. te Middelburg 19 d». 

1 Sept. 1792, Mr. Jan Adriaan Moens , Schepen en Raad 

van Vlissingen, j. m. geb. van Colombo 
en Jonkvr. Johanna Elisabeth Caen, j. d. 
van Vlissingen. 
12 Sept. 1795. D». Johannes Horthemels Hanssen, j. m. 

geb. van West-Zaandam, Pred. bij de 
Nederd. Herv. gemeente te Vlissingen en 
Jonkvr. Catharina Rutteria Lambrechtsen, 
j. d. van Vlissingen. 
30 Jan. 1796. Jacob Willem Schorer en Catharina Vis, 

j. 1. van Vlissingen. — 40 Uit de Trouwboeken van Vlissmgen is mij gebleken, dat 
de gestelde data den dag van ondertrauw aanwijzen, wanneer 
zulks te Ylimngen geschiedde. Had de ondertr. dders 
plaats, alsdan ziet de aanteekening op de l8te huwelijks- 
afkondiging, of anders gezegd, op het 1»^® kerkelijk gebod. 
Yan den dag des huwelijks vindt men in die kerke-boeken 
hoogst zelden melding gemaakt. Wol&artsdijk. J. VAN DEE Baan. Genealogie Yan het g^lacht Popma, van IJlst 

m 

Aangezien in het stamboek van den Frieschen Adel van 
Jhr. Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. vanHalmaelJr. 
vele onjuistheden voorkomen, waarvan ook het daarin be- 
handelde geslacht van Popma van IJlst niet is misdeeld, 
zoo vertrouw ik dat eene verbeterde genealogie van dat 
geslacht den beoefenaars dezer wetenschap niet onwelkom 
zal zijn. 

In een oud handschrift, genaamd /^Album van Galama^, in 
het museum van het Friesch Genootschap voor Geschied-, 
Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden berustende, begint 
deze genealogie met: 

Hes9el van Popma ^ die bij Ael^e Jeppema verwekte: 
Rienck van Fopma^ die gehuwd was met Auck van Donia 
(waarschijnlijk dezelfde die als ongehuwd voorkomt in boven- 
gemeld stamboek onder N\ 5 in de 3e generatie van het 
geslacht Harinxma — Donia^ als eene dochter van Agge Donia 
en Tteth Doylzen d. Albada) en tot zoon zouden gehad 
hebben de in de inleiding van Popma van IJlst genoemde 
Aesge (of Ausoniuê) van Popma (bijgenaamd de oude), overle- 
den 3 November 1559, die te IJlst trouwde met IJmck van 
HeUinga, overleden 21 April 1605, dochter van Homme 
van hettvnga en van Ris van Offmhuizen. Ajeêge schijnt 
vroeger te Wierum in West-Dongeradeel gewoond te hebben. 
Hij verwekte: 

1. Rienck (of Renicus) van Popma^ die bij Anèck Siercksdr, 
van Donia, van Oosterend, (geb. 16 Juni 1565) eene 
dochter verwekte, die jong overleed. 

2. Syds (of 8ixtu8) van Popma^ zie letter A. 

3. l}iele {of lUus) van Popma, geboren vóór 1550, beoefende 
met zijnen broeder Sixtus te Keulen de wijsbegeerte en 
wiskunde en te Leuven de rechtsgeleerdheid , doch werd 
door zijne moeder van daar teruggeroepen, vestigde zich 
te Warrega in Idaarderadeel en overleed 9 December 
1620. Hij is tweemaal gehuwd geweest : 1*. in 1586 
aan Frouck Epesd. van BooUma^ overleden 28 Maart 
1587, oud 20 jaar, begraven te Huizum bij Leeuwarden; 
2". aan Anna Heêselsd. van FeyUnia^ overleden 21 Maart 
1685 en verwekte bij de tweede vrouw: 

1. Rienck van Popma^ ongehuwd overleden 23 Mei 1623.. 

2. Hessel van Popma, overleden 3 Maart 1659, oud 64 
jaar, on;{ehuwd 

8. Frouck van Popma, op Popma^Staie te Warrega^ 
testeerde 4 Juli 1661 en was gehuwd met Aeltze 
Sipckeê van Jaersma van HoUoerd^ alwaar zij ook met 
haren man ging wonen ; zij stierf echter te Leeuwarden 
en is te Warrega begraven. Zy vermaakte Popma-State 
te Warrega aan JeL (dochter van Reyn van Popma 
en van Fedt Wijizee d, van Beynui), of zoo zij zonder 
kinderen overleed^ aan Sijde (broeder van ReyrC) of 
aan diens dochter Tethje of deszelfs descendenten. 
4» Aeêge (of Aueonivê) van Popma beoefende dezelfde we- 
tenschappen te Keulen en Leuven als zijne broeders Siiiuê en Tfói», doch heeft daaarenboven studie gemaakt yan 
de oude letterkunde bUjkens de door hem nagelaten 
werken. Hij overleed in 1621 en werd te IJlst in de 
Martinikerk begraven. 
5. SjfboU (of Cifprianua) van Popma, geboren 1550, volgde 
op dezdfde hoogescholen de voetstappen zijner broeders 
en stierf te IJ lel in 1582. Hij verwe^ite hij JSis Domoee 
d. van Bootsma (overleden 1 630) twee kinderen, n.1. eene 
dochter Mary en een zoon Douwe, beiden jong overleden. 

A. Syds (of Sixtuê) van Popma verkreeg te Keulen den 
graad van licentiaat in de wijsbegeerte en begaf zich toen 
naar Leuven, om zich toe te leggen op de rechtsgeleerdheid. 
De onlusten in Braband deden hem naar zijn vaderland 
terugkeeren, vanwaar hij zich later naar Dole begaf en be- 
vorderd werd tot doctor in de rechten. Hij overleed te IJlst 
in 1611, alwaar hij ook begraven werd, en was gehuwd 
met Hanck TjaUinghsd. van Haersma {Harinxma) ikoe Heeg^ 
waarbij : 
• 1. Aesge van Popma, zie letter B. 

2. Saepck van Popma was gehuwd met Lolle HesseU 
van Ipema (1) van Koudum. 

B. Aesge van Popma, burgemeester te IJlst, testeerde 
21 Juli 1652 en was gehuwd met Jel van Galama, st. in 
September 1669, oud 92 jaar, dochter van iS^^ tw» 6ra^ma 
en van His Sydsd, van Botnia, waarbij hij acht kinderea 
verwekte : 

1. Seerp van Popma, luitenant, stierf ongehuwd. 

2; Hisck van Popma^ trouwde 1**. Alef fTytzes van Beyem 

(of Beyma) overleden 6 Augustus 1641, 2'. Hendrick 

van Suckien, een Poolsch edelman-, weduwnaar van 

Tjets Werpsd. van Tjessens, 
8. Wiek van Popma trouwde Joost Ottes van Herema, 

van Deersum. 

4. Hanck van Popma trouwde 1^ met Ige (Mes van 
Herema, van Deersum, mei wien zij te Warrega woonde* 
2o met Ulpianus Sprong. 

5. Uomme van Popma, die jong overleed, 

6. Si/bolt van Popma, overste-luitenant, stierf ongehuwd 
in 1666. 

7. Syds (of Sixtus) van Popma\ zie letter C* 

8. Reyn van Popma, zie letter Z). 

C. Syds (of Sixtus) van Popma, vaandrig, stierf 18 Januari 
1660, oud 46 jaar, begraven in de kerk te Z//^, trouwde 
Ida (of Yd£) Maria Hermana, overleden 20 November 1666 
ff des morgens oTntrenl 9 vyren»^ oud 35 jaar, bij haren echt- 
genoot begraven. Zij was eene dochter van Sjoert Hermana 
en van Rynck (of Rinck) Wiarda, waarbij hij twee kinderen 
verwekte: 

1. Ymck van Popma, overleden 30 November 1666, oud 
7 jaar, begraven bij hare ouders in de kerk te IJlst. 

2. Teltie (of Tethje) van Popma, gedoopt te Stavoren 
9 October 1653, overleden 2 Maart 1741 ffdes Don-^ 
derdegs avonts ttisschen 6 en 7 uyren^, begraven te 
IJlst, trouwde aldaar 9 Maart 1670 met Julius TUnszoon 
van Galama, geboren te Deventer 2 Juli 1639, ge- 
doopt te Kampen in de Broerkerk, overleden 6 Fe- 
bruari 1677, ffop eenen Dinghs-dagh tusschen 10^11 
uyrenfi oud 87 jaar, mede te IJlst begraven. (2) Hij 

( i ) In het bandschrift staat : Epema, 

(2; Hunne kwartieren worden in dit handschrift opgegeven 
als volgt : 

Galama Botnia. Popma Harinxma. 

Hettinga Galama. Galama Botnia. 

Ingen Looze. Hermana Rinia. 

Horentien Gemnich. Wiarda Hania. — 41 — was kapitein over eene compagnie infanterie en we- 
duwnaar van Beela Ayckema. 
D. Beifn van Poptna^ vaandrig, trouwde Fedt Wytzeêd. 
van Beyma^ zuster van den voornoemden Ale/ Wytzes^ waarbij: 

1. Jdije van Popma, gehuwd met den predikant Oeorgius 
van Oeveringh, 

2. Saepch vofi Popma^ overleden 23 April 1679, gehuwd 
met Idzart Jacob Haringhs van Harinjcma thoe Heeg^ 
kapitein, majoor en monstercommissaris, geb. teBour- 
tange %% Maart 1636, overleden 28 Mei 1692, be- 
graven in de kerk te Heeg, weduwnaar van Anna van 
BrakeL 

8. Wytzo Alef van Popma trouwde Liêck Sapesd. van Wis- 
Memay overleden 7 Maart 1680, zonder kinderen na- 
teiaten; zij- was weduwe van den grietman Carel 
Andrieseê van Boarda van Idaard, met wien zij te 
Leeuwarden in de Galileërkerk begraven ligt. 

Leeuwarden^ 25 April 1884 Johs. Wexxing IJz. Aanteekenlnf en betreffende het hols ondtyds genaamd 

de Twee Pelfrims, 

6TAAHDR OP HBT KLEIN HEILIOBLJLND OYSR DB 
COBBBLI8H3TBE0 TE HlABLEM Adrianus Day verkocht genoemd huis aan Egbert 
Jaspersz. Telvoort of Telvooren. Hij betaalde voor dit 
huis, zijnde een winkelnering met zaak, pers en ketel 
in den kelder, de somma van 2000 carolus guldens, zie 
schepenbrief van Haarlem van 1 Maart 1655. 

Jasper Telvoren had tot zoon o. a. Jan Telvoren gehuwd 
met Aeltje van der Hump, welke nalieten: Jiidia Telvoren 
gehuwd met Adam IJzerhuys, bij dit huwelijk werd hun 
toegezegd /rde Twee Pelgrims^' vrij en onbelast. Zie 
notorieele akte van Adriaan van Santen, notaris publ. bij 
den Hove van Holland , residerende te Amsterdam , 1 
September 1681. 

Adam IJzerhuys en Lidia Telvoren lieten na: Eugelina^ 
Lidia of AJida en Nicolaas. Executeurs in hun boedel 
waren Johannes van Alkemade, predikant te Wijk-aan-Zee 
en Pieter Moerbeek. Deze gevolmachtigden verkochten 
het bovengenoemde huis aan Jacob Dorstmoll. Zie schepen- 
brief van Haariem in dato 15 Mei 1732. Hij beloofde 
de koopsom groot 925 carolus guldens in drie termijnen 
te betalen. Zie een tweeden schepenbrief van dezelfde dag- 
teekening. De tweede termijn betaalde hij 5 November 
1732 met 300 carolus guldens. Zie een bewijs hiervan , 
onderteekend door de twee executeurs en door Engelina 
Mulkens, bloedverwante van den overledene. 

In 1734 woonde in het huis de weduwe Qeeluw , 
die het van den Heere Jacob Dorstmoll huurde. Zie brief 
van de rooymeesters van Haarlem 4 Maart 1734 ^ onder- 
ted^end door; 

Comelis de Jong. Hendrik de Werff. 

Johannes van Yarel. Corstiaan van Maris. 

Jacob Dorstmoll gaf het huis aan Jan de Boo ten 
onderpand wegens eene vordering van den laatste groot 
500 carolus guldens 40 groot vlaamsch. Zie schepenbrief 
van Haarlem 20 April 1740. 

Doch de zaken van Jacob Dorstmoll schenen er niet op 
vooruit te gaan, want wij vinden dat over . den insolventen 
boedel van Jacob Dorstmoll Claasz. werden aangesteld 
Jan Kamby en Dirk van Oosterom. Deze verkochten het 
huis voor 792 carolus guldens aan den Heere Jan Sirach, TA\t schepenbrief van Haarlem 17 Mey 1741. De over- 
dracht had plaats in //Het Vergulde Vlies*' aan de noord- 
zijde van de Groote kerk. Zie een tweeden schepenbrief 
van gelijke dagteekening. De koopsom werd betaald 
volgens overeenkomst in twee termijnen. De eerste 18 
Mei 1741, de tweede 9 November 1741. 

Jan Sirach kocht nog een huisje in de Comelissteeg 
voor 105 guldens. Zie Quitantién 19 Mei 1753. 

De volgende eigenares was de familie ier Hoffêteede. 
Jan Sirach huwde met Hendrina ter Hofstee. Deze, weduwe 
zijnde, verhuurde het huis aan Gerrit Jan ter Hofisteede 
voor 2 jaren it / 100 's jaars. Zie huurcontract 1 Mei 1777. 

Gerrit Jan ter Hoffsteede werd weldra eigenaar van 
beide perceelen. Zie Akte van overdracht 30 December 1806. 

Het huis op het Kleyn Heiligland werd hem /^gelegateerd", 
dat in de Comelissteeg hem ^^toegescheiden" 

Het testament door de wed. Sirach — ter Hofetee 
was door not. Wemerus Kühne 25 Augustus 1763 gemaakt. 

Gerrit Jan ter Hofsteede liet na: 

Jan ter Hoffsteede ^ secretaris van den banne van 
Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelenzang. Zie schepen- 
brief van dezen banne, 29 Juni 1809. Hij huwde Lina 
of Helena de Bruyn. Zij lieten na o. a. eene dochter: 

Oerritje ter Hoffsteede^ welke eigenares werd van beide 
huizen. In Dec. 1877 werd, wegens den dood van voorn , 
het huis op 't Klein Heiliglandt verkocht. Dat in de 
Comelissteeg werd het eigendom van hare dienstbode 
Maria van der Vossen, 

Chronologische lijst van de eigenaren van /yde 

Twee Pelgrims." 

familie Day van — tot 1655. 

Telvorens 1655 1681. 

.0 1681 /f 1732. 
^ 1732 1741. 
Sirach 1741 1777 feitelijk 1806. 

ter Hoffsteede » 1777 (1806) — 1877. 

Opgemaakt uü de Familiepapieren door 

L. J. A. Bbaakshburg. IJzerhuys 
Dorstmoll Geglacht ter HaflGstoede.. 

Dit geslacht had tot stamhuis de havezathe Ho&tede 
onder Kaalte gelegen. 

In Deventer komt het reeds in de middeleeuwen in 
stads betrekkingen voor. 

A® 1349 wordt de havezathe vermeld , doch ook reeds 
vroeger in 1290 wordt Johannes Hofstede als heer dier 
havezathe genoemd. 

A® 1301 werd begraven in de St. Lebuinuskerk te 
Deventer Geertmida, huisvrouw van Jan ter Hofstede, 
heer van de Hofstede. 

Verder vind ik onder de aanteekeningen : 

Willem Hofstede, predikant te Beilen, gestorven 1717. 

Tegenwoordig zijn er voor zoover mij bekend zijn drie 
takken van dat geslacht n.1. in Goor, in Zeeland en in 
Haarlem. 

Jan Hofstede gehuwd met N. N. liet na: 1. Gerrit 
Jan, gekomen in de .2e helft der XVHIe eeuw uit Goor 
in Haarlem, 2. Barend, 3. Jan, 4. Johanna en 5 Hendrik. 

Gerrit Jan woonde bij zijne tante Hendrina Hofstede, 
overleden 28 October 1774 en gehuwd met Jan Sirach. 
Dit huwelijk kinderloos zijnde, werd hij hun erfgenaam. 
Barend had een zoon genaamd Harmen Jan en zijn af 
stam melingen leven nog in Goor. Jan , gehuwd met Do- — 42 rotha Fenninck te Amsterdam, had 2 kinderen, Jan en 1 
Hillegonda gehuwd met Anthonis van Eek. Yan hem 
stamt de Zeeuwsche tak der &mili6 af« 

Hendrik liet twee dochters na: Geertruida en Hendrica Eva. 

Gerrit Jan Hofstede schreef zich evenals zijn nakome- 
lingen ter Ho£&teede en huwde ApoUonia van Aaken of 
van Aken. Zij lieten na: 

1. N. N. jong gestorven. 

2, Jan ter Hoflsteede, geb. 29 Octoberl771, secretaris 
van Bloemendaal, Tett^rode en de Vogelenzang, st. 
16 Mei 1850, was gehuwd 8 November 1795 met 

' Helena de Bruyn, geb. te Haarlem 12 Maart 1766, 
overleden in November 1850. Zij lieten na: 

1. Johanna Apollonia, gehuwd met Lambertus Sabelis. 

2. N. N., jong gestorven. 

3. Gerritje, geb. 1 Juni 1800, st. 8 November 1877. 

4. Johannes Leendert, geb. 5 Mei 1809, st. 15 Januari 
1876, notaris te Overveen, Bloemendaal en de Vo- 
gelenzang, gehuwd 21 Mei 1840 . met Anna de 
Breuk. Hunne kinderen waren: 

1. Helena, geb. 18 Augustus 1841, st. in Juli 1844. 

2. Johannes, geb. 9 October 1842, sedert 4 Mei 1875 
notaris te Bloemendaal. 

5. Comelia Dorothea, geb. 3 Maart 1844, st. 9 Juli 
1879, gehuwd 23 Juni 1869 met Jelte Carel Tadema 
geb. 12 Maart 1842, lid der firma de Erven F. 
Bohn te Haarlem. Hertrouwd Juni 1883 met Anna 
Maria Sabelis, geb. te Haarlem 27 April 1862. 

Vit het Ie huwelijk zijn gesproten: 

1. Jan Comelis Tadema, geb. 5 September 1870. 

2. Anna Tadema, geb. 23 Juli 1872. 

3. Johannes Leendert Tadema, geb. 21 Maart 1874. 
Het wapen van Hofstede of ter Ho&teede is: gedeeld 1 

in goud een zwarte halve adelaar, uitkomende van de 
deelingslijn , 2 in zilver een blauwe schuinbalk , beladen 
met drie zilveren sterren. Leiden, Ti. J. A. Braakenborg. Famllleberichteii. 

MAART 1884. 

GEBOORTEN. 

3 te Botterdam. N., dochter van M. Milders en van M. 

E. lloynck van Papendrecht. 
3 te Doorn. N., zoon van Jhr. Herman Hubert Adriaan 

Jan dQ Qeer en van Ebebea M. Th. van den Broeke. 

3 te Utrecht. N., zoon van S. S. de Koe en vanJonkv. 
J. A. M. C. van Asch van Wijck. 

4 te Amsterdam. N , zoon van Ernest Samuel Labouchère 
en van Jonkv. Maria Adelaïde Mathilde van Weede 
van Dijkveld. 

6 te Helmond. N., zoon van Amoud Willem Lotichius 
en van Jonkv. Elisabeth Maria Margaretha Wesselman 
van Helmond. 

7 te Vught. N., zoon van Jhr. A M. J. T. van Bijcke- 
vorsel en van T. M. Bonnike. 

7 te Wassenaar. Henri Charles , zoon van William Char- 
les Beginald baron van Tuyll van Serooskerken en van 
Anna Mathilda gravin van Limburg Stirum. 
10 te VQravenhage. Albert Karel Oomelis, zoon van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en vanAdriana' 

Margaretha van Doom. 
12 op den Huize Bhijnenstein te Cothen. N., zoon van ' 

Willem Aamoud van Beeck Calkoen en van Sara 

Johanna Grothe. 
14 te Amsterdam. N., dochter van Constantinus van Goor 

en van Alida Johanna van Andel Weyers. 

14 te Delft. N., zoon van Ernst Steuerwald en van A. 
A. Langguth. 

15 te Leiden. N., dochter van Antonis Jacob Herbert 
baron van Lijnden en van Jonkv. Henriette de Jonge. 

16 te Bergen op Zoom. N , zoon van Lodewijk Christiaan 
Staring en van Johanna Houkjen Blussé. 

16 te Dokkum. N., zoon van Bhijnvis Feith en van Abelia 
Albertina Stheeman. 

20 te Utrecht. N., dochter van H. J. Gerlings en van 
T. C. de Lang Evertsen. 

20. te Maastricht. Johan Willem Diederik , zoon van G. 
J. D. van Eek en van W. van Eek. 

21 te Rotterdam. N., zoon van Mr. A. C. van Blomme- 
stein en van C. A. Thomee. 

21 te "^s-Gravenhage. Elisabeth Maria Josephina Alphonsa, 
dochter van Hidde Hendrik Eduard baron van Voorst 
tot Voorst en van Alphonsa Erancisca Victoria Maria 
barones Hacfort tot ter Horst. 

22 te Utrecht. N., zoon van Dr. T« Halbertsma en van 
J. H. E. van der Mandere. 

24 te 's-Gravenhage. Lodewijk Pieter Anthony, zoon van 

Mr. Pieter Anthonie Johan van den Brandeler en van 

Elisabeth Louise van Idsinga 
24 te Gouda. N , dochter van Bogier Pieter Magdalenus 

van Alderwereld van Rosenburgh en van Jontv. J. H. 

W. C. Lochman van Königsfeld. 
24 te Oudenbosch. N., dochter van Gerrit Jeronimo de 

Vries en van Caroline Sophia Westerouen van Mee- 

teren. 
24 te Schiedam. Marie, zoon van Simon A. Maas en van 

Comelia Mathilde Loopuyt 
27 te 's-Gravenhage. Catharina , dochter van Hendricus 

Wilhelmus Franciscus Ligtenberg en van Laura Maria 

Swart. 
30 te Lopik. Wilhelmina Hendrika Joanna, dochter van 

Sebastiaan Ignatius Cambier van Nooten en van Marie 

Henriette Jacoba van der Muelen. 
30 te Amsterdam. N., dochter van Comelis Hattinga Ra- 
ven en van Margaretha Petronella Druyvesteyn. 
81 te Delft. N. dochter van A. Jonquière en van M. 

O. L. van Bijnkershoek van der Koog. HUWETJJKEN. 

4 te Wiesbaden. E. baron von Eschwege, ritmeester in 
Hessische dienst met Erangoise van Hees, weduwe van 
A. P. C. van Wijck. 

6 te 's-Gravenhage. Jhr. Mr Theodoor Helenus Pranciscus 
van Riemsdijk, geb. te Maastricht 16 Augustus 1848, 
adjunct-archivaris bij het Rijksarchief, zoon van Jhr. 
Adriaan Gterrit Willem en van Jonkv. Wilhelmina 
Comelia de Jonge, weduwnaar van Maria Catharina 
Christina Pels Bijcken,overleden te Arnhem 24 Juni 
1882, met Jonkv. Adriane Jacqueline Marie Loudon, 
geb. te Batavia 5 December 1856, dochter van Jhr. 
Mr, James en van tlonkv. Louise Wilhelmine Frangoise 
de Stuers. — 43 6 te Amsterdam. Adriaan Jacob Paul Metelerkarap, geb. 
te Brammen 22 Pebraari 1856, heer van Bronkhorst, 
Ie luitenant der huzaren, zoon van Mr. Adriaan Theo- 
dorus Louis en van Anna Maria Bondt met Jonkv. 
A. M. den Tex dochter van Jhr. Mr. Comelis Jacob 
Araoldus en van A. M. Vriese. 

6 te Amsterdam. Jhr. J. A. de Jonge van Zwijnsbergen 
met Jonkv. M. M. des Tombe. 

6 te 's-Gravenhage. Willem Agathus Huygens, geb. te 
's-Qravenhage 19 Augustus 1840, zoon van Willem 
Willemsz. en van Ida Christina Volkera Kleszenaar, 
weduwnaar van Maaike Isseltje Tange , met Maria 
Elisabeth Jansen, geb. te VGravenhage 29 April 1852, 
dochter van Johanues Coraelis Adrianus en van Louisa 
Christina Fuhri. 

14 te Zwolle, Petras fliddingh, geb. te Assen 11 April 
1856, Phil. Nat. Dr., zoon van Mr. Coraelis en van 
Georgina Aleida Oosting, met Thalea Anna Magdalena 
Oosting, geb. te Assen 16 December 1855, dochter 
van Mr. Petrus en van Bhijnvisa Mathilda Elisabeth 
Catharina Feith. 

15 te Arnhem. Jhr. Gerlach Coraelis Johannes van Reenen, 
geb. te Amsterdam 80 December 1852, zoon van Jhr. 
Mr. Gerlach Coraelis Johannes en van Clara Frederica 
van de Poll, met W. D. C. d'Abo. 

20 te 's-Gravenhage. Anton Marie Hoogeveen, geb. te 
Ginneken en Bavel, oud 29 jaar, 1« luitenant 
der cavalerie O. I,, zoon van George Wolfgang Fran- 
Qois en van Anna Maria Coraelia Beyerman met 
Henriette Adriana Pauline Pietermaat, geb, te Tem- 
poeran, oud 22 jaar, dochter van Daniel Jan Karel en 
van Henriette Eleonore Horst. 

20 te VGravenhage. Arnoldus Marinus Nortier, geb. te 
Eotterdam 2 Maart 1857, zoon van Petrus Johannes 
en van Clara Magdalena Plujgers, met Suzanna Philip- 
pine VoUgraff, geb. te VGravenhage 30 October 1863, 
dochter van Dr. Carl Wilhelm en van Susanna Philip- 
pine Kist. 

25 te Amersfoort. Pieter* Hendrik Arend Veeren met 
Jonkv. Coraelia Geertraida van Winter. 

26 te Benschop. J. D. van Arkel, herv. predikant, weduw- 
naar van Coraelia Charlotta Pijnacker Hordijk, over- 
leden te Broek op Langedijk 28 December 1876, roet 
Jonkv. L. M. L. Strick van Linschoten. 

27 te Amsterdam. A. J. Blaauw met Jonkv. A. Maria 
Backer, geb. te Amsterdam. 

27 te Groningen. Jhr. Helenus M. Speelman met Jonkv. 
Wendelina Cunera van Panhuys , geb. te Bauwerd 
15 Maart 1861, dochter van Jhr. Mr. Johan Aemilius 
Abraham en van Jonkv. Catharina Johanna van Sminia. 

27 te Ouden Rijn. Mr. J. G. Wurfbain met Jeannette 
Adelaïde van den Broeke, dochter van Pieter Hendrik 
Coraelis en van Josephine Coraelia Hendrina Bartha 
vj»n ZijU. 

STERFGEVALLEN. 

1 te VGravenhage. Jean Fran9ois graaf Du Monceau , 
geb. te Brussel 1 Maart 1790 , luitenant-generaal , 
adjudant en chef van het militaire Huis des Konings , 
Grootkrais der orden van den Nederlandschen Leeuw 
en van den Gouden Leeuw van Nassau , ridder 3e 
kl. der Militaire Willemsorde , enz., zoon van graaf 
Jean Baptiste en van zijn eerste vrouw Anne Marie 
Apoline Colinet, gehuwd te Brussel 13 Januari 1819 met Thérèse Anne d'Aubremé, geb. ald, 5 (of 6) Mei 
1797 , st. te VGravenhage 29 Juni 1861. 
4 te Lichterfelde bij Berlijn, Johanna Catharina Ottolina 
barones d'Ablaing van Giessenburg , geb. te 's-Graven- 
hage 8 Pebraari 1850 , dochter van baron Mr. Wil- 
lem Jan en van zijn eerste vrouw Jonkv. AgnetaLeo- 
poldina Maria Boreel , gehuwd te ^s-Gravenhage 24 
September 1874 met Udo Friedrich Carl Gustav baron 
von Bodelschwingh , geb. te Hamm (Westphalen) 14 
December 1840 , zoon van baron Carel , heer van 
Heide , en van Elise barones von Plettenberg. 

4 te 's-Gravenhage. Johanna Werdinandina Paulina Bal- 
four van Burleigh , geb. te Brussel 14 October 1820 , 
dochter van Patrick en van Henrietta Gerardina Wil- 
helmina Elizabeth Changuion, gehuwd te Paramaribo 
10 October 1842 met Jan Adriaan van der Muelen . 
geb. te Gorsel 3 December 1818 , st. te VGraven- 
hage 18 October 1874 , oud luitenant-kolonel bij het 
West-Tnd. leger, zoon van Mr. Willem en van Fran9oise 
Adriana Weraardina Balfour van Burleigh. 

5 te Weesp. Alexander Coraelis Papegaay, oud 77 jaar, 
notaris aldaar, weduwnaar van Maria Christina Angelica 
Keuchenius. 

5 te Dordrecht. Adrienne Madeleine van Wageningen , 
oud 80 jaar, dochter van Jacobus en van A. duBois, 
gehuwd met Jan Yriesendorp, zoon van Coraelis en van 
A. van der Kaa. 

5 te Ovezande. Anna Catharina Bax, geb, 19 Febraari 
1809 , dochter van Coraelis en van zijn eerste vrouw 
Coraelia Roos, gehuwd 2 Maart 1836 met L. Boo- 
gaert , geneesheer te Ovezande. 

6 te Haarlem. Brigitta Gerbraniine Crommelin , geb. 18 
Juli 1806 , dochter van Mr. Herman Araoldus en van 
Johanna Cathafina Pancras Clifford. 

7 te Maastricht. Mr. A. Gordon, oud 73 jaar, president 
der arrondissements-rechtbank aldaar , ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw en commandeur van 
die der Eikenkroon. 

8 op den Huize de Klencke te Oosterhesselen. Jhr. Mr. 
Hendrik Jacob Pieter van der Wijck , geb. ald. 12 
Mei 1796, zoon van Jhr. Mr Derk en van Martha 
Theodora Agatha barones von Inn-und Kniphausen , 
gehuwd te Zwolle 22 April 1856 met Wilhelmina 
Gerritdina barones van Dedem , geb. te Zwolle 24 
September 1812 , dochter van Willem Jan en van 
Judith van Marie. 

11 te Wijhe. Jhr. Constantijn Pieter Karel van Suchtelen 
van de Haare, oud 73 jaar, oud ontvanger der di- 
recte belastingen. 

12 te Utrecht. Margaretha Templeman van der 'Hoeven, 
geb. aldaar 6 September 1865 , eenig kind van P. 
Templeman van der Hoeven , med. dr. te Utrecht , en 
van Anna Catharina van Geuus , overleden aldaar 10 
Juni 1866. 

12 te VGravenhage. Theodoras Georg Schooneveld , geb. 
te Leeuwarden, oud 71 jaar, oudkapitein der infan- 
terie , ridder der orde van de Eikenkroon , zoon van 
Jacob Pieter ülimpius en van Adriana Elisabeth Kratsch, 
gehuwd met Hillegonda Maria Staring. 

13 te VGravenhage. Heinrich Friedrich Morbotter, geb. 
te Arahem 18 November 1819, ridder der Militaire 
Willemsorde, zoon van Caspar Friedrich en van Mar- 
garetha Lehnkering, gehuwd 1^. met Charlobte Jo- 
sephine Smulders, 2^. te VGravenhage 16 Augustus 1877 — 44 — met Henriette Eugenie de Filliettaz Bousquet, geb. te 
Djocjokarta 12 Februari 1846 , dochter van Beinier 
en van Looise Marie Bekking. 

13 te Gent (BeJgie). J. F. J. Heremans, hoogleeraar aan 
de universiteit aldaar, ridder der orde van den Neder- 
landschen Leeuw, gehuwd met C. de Hoon. 

14 te Antwerpen. Joseph Fréderic van Loon, geb. aldaar 

14 Maart 1816, zoon van Pierre Jean en van Isabelle 
M. Lodewijckx, gehuwd met Jeanne Lissen, geb. te 
Breda 14 Juni 1818, st. te Antwerpen 8 Juni 1874. 

16 te ^s Qravenhage. Naletta Elisabeth barones Snouckaert 
van Schauburg, geb. ald. 25 Mei 1805, dochter van 
baron Albert Carel en van Johanna Gijsberta Gornelia 
Brouwer. 

16 te Breda. Caroline Prédérique Gehne, geb. te Brussel 

15 September 1818, gehuwd te Samarang 27 Maart 
1850 met Jean Charles Antoine Simon Thomas, geb. 
Amsterdam 4 >lovember 1818, st te Brebes (Java) 8 
Juni 1874, agent der Nederlandsche Handelmaatschappij, 
zoon van Charles Menard en van Anna Maria Elisabeth 
de Wit. 

17 te Londen. Jacques Louis TEpagniol, geb. te Sloten 
7 Maart 1830, oud oflScier en gewezen posthouder der 
Karimon-eilanden (Ned. Indie), zoon van Charles Louis 
en van Johanna Margaretha Christina Meyer, gehuwd 
te Bergen (Nd.HoU.) 21 Januari 1863 met Johanna 
Sara Maria Theresia Walravina van den Bergh, geb. te 
Zijpe 18 Mei 1845, dochter van den geneesheer Wal- 
raven Graaf v. d. B en van Maria Theresia Theunissen. 

17 te Utrecht. Agnetha Johanna Broers^ geb. 4 Juli 1812, 
gehuwd te Utrecht 30 April 1834 met Dr. Joan Hugo 
van Bolhuis, geb. 20 December 1805, st. te Ginneken 
14 Pebruari 1844}^ hoogleeraar aan de K Mil. Academie 
te Breda, zoon van Gerrit Hugo ei\ van Prancina Ver- 
schuur. 

18 te VGravenhage. Euphemia Louise Caroline Buempol, 
geb. te Djocjokarta, oud 4 jaar, dochter van Margaretho 
Ghristinus Eliza^ oud luitenant-kolonel der infanterie O.I. 
en van Maria Johanna Lucie de Brauw. 

18 te VGravenhage. Margaret Henriette Jane Boumeester, 
geb. aldaar, dochter van Hubert Gerard, gepensd. luit.- 
generaal en commandant van het O. I. leger en van 
Johanna Wilhelmina Christina Brown. 

19 te Madera. Bauke Bijkens, oud 30 jaar, ontvanger van 
Leersum, gehuwd met Jonkv. A. J. G. von Geusau, 

20 te Amsterdam. Hendrik de Klerk, geb te Dordrecht 7 
Pebruari 1809, oudontvanger der directe belastingen 
laatst te Amsterdam, zoen van Johan Christiaan en van 
zijn derde vrouw Petronella van Baale Hendriksdr., ge- 
huwd te Dordrecht 23 April 1834 met Anna Margaretha 
Deuremoth, geb te Delfzijl 23 Mei 1807, st te Dordrecht 
23 Maart 1871. 

20 te Zutphen. Jhr. Mr Hendrik Barthout van Tets, geb. 
te VGravenhage 17 November 1846, zoon van Jhr. Mr. 
Jacob George Hieronimus en van Catharina Daniele ba- 
rones van Slingelandt, gehuwd te 's-Gravenhiige 30 Mei 
1872 met Digna Johanna Pranssen van de Putte, geb. 
te Pasoeroean 5 Pebruari 1852, dochter van Jsaac Dignus 
en van Lucie Henriette Cornets de Groot. 

20 te Arnhem. Comelia barones van Hemert tot Dingshof, 
geb. te Zwolle 14 November 1803, dochter van baron 
Wolf Ploris en van Mathilde Margaretha barones van 
Aersseu Beyeren van Voshol, gehuwd 1** 23 Juni 1852 
met Jacob Pieter baron vau Heerdt, st. te Zwolle 25 October 1854, oud 63 jaar, zoon van baron Jan Carel 
Prederik en van Helena Louisa van Braam; 2« te Zwolle 

5 Juli 1860 met Herman van der Meuleu, geb. op Curagao 
27 December 1799, st. te Arnhem 15 Januari 1871^ 
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, zoon 
van Jan Heru en van Johanna Catharina Winkler, 
weduwnaar van Jonkv. C. M. L. van Baders. 

21 op den Huize de Oorsprong te Lopik. Willem Hen- 
drik Joan Cambier van Nooten, geb. ald. 20 October 

1810 , notaris en dijkgraaf van den Lekdijk beneden- 
dams en den IJsseldam, zoon van Sebastiaan en 
van Jacoba Catharina Anna Elisabeth Cambier; ge- 
huwd l". te "Vreeswijk 16 April 1836 met Johanna 
Andrea van der Muelen , geb ald. 21 September 

1811 , st. op den huize de Oorsprong (te liopik) 
2 December 1860, dochter van Willem en van Johanna 
Hermiua Douwes ; 2». te IJsselstein 5 Augustus 1863 
met Judith Siddré, geb. te Amersfoort 30 Maart 1834, 
dochter van Tiambertus en van Apoloni'a Hubers. 

21 te Terborg. Mr. Leonard Hendrik Willem Losecaat 
Vermeer, oud 71 jaar, oud kantonrechter allaar, ge- 
huwd met G. M. Bosboom de Wildt. 

23 te Epe. Albertina Henriette Wijnstroom, gehuwd met 
Dr. P. Scheurleer. 

24 te Botterdam. Regnera Louise Geertruid Constantia 
van Mierop , oud 47 jaar , gehuwd te Hillegersberg 
10 Juni 1870 met H. de Bie. 

24 te Amsterdam. Daniel Henriquez de Qastro, geb. 23 
Pebruari 1829, zoon van Mozes Henriquez en van Ester 
Teixeira de Mattos. 

24 te Kloetinge. Hendrika Martina Geertruida van Dig- 
gelen , geb. te Middelburg 11 Juni 1828, dochter 
van Hendrik en van Martina Geertruida Alvarez, ge* 
huwd l». 12 November 1853 met Johan Heinrich 
Lehrenkuhl, geb. 18 Januari 1817, st. 18 Januari 
1861; 2^ te Kloetinge 12 September 1864 met Antonius 
Jacobus Jozinus Wamsinck Cz , herv. predikant ald. 
weduwnaar van P. J. Immink. 

24 te Almelo. Anna Maria André de la Porte , geb. ald. 

6 Mei 1873, dochter van Dirk, herv. predikant ald. 
en van Anna Maria Schouten. 

27 te Zwolle. Julia Martina Lotsy, oud 10 jaar , dochter, 
van Oswald Gerard, arrondissements^betaalmeester aldaar, 
en van Julia Antoinette van Prehn. 

29 te Amsterdam. Mr. Jasper Andreas Adriaau Leemans, 
ofiBcier der orde van de Eikenkroon , oud advocaat 
-generaal bij het Hooggerechtshof in Nederlandsch- 
Indië , oud lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
gehuwd met Adriana Maria Bik. 

30 te Bussum. Romelia Abrahamina, oud 10. jaar, dochter 
van J. A. A. Kalfl en van E. D. Butgers van der Loeff 

30 te Haarlem. Catharina Maria Eek , geb. te Botterdam 
1816 , weduwe van D. Pontein , dochter van Gerard 
en van Jacoba Christina de Lange. 

31 te Hellendoorn. Anna Catharina Christina Hoenderken, 
geb. 1803 , dochter van Lucas en van Uermana Elisa- 
beth van Biemsdiik , gehuwd met Dr. Prans Willem 
van Biemsdijk , geb. 1803 , st. te Hardenberg 25 Mei 
1875, med. et art. obst. dr. en chirurgijn, lid van den 
Geneeskundigen raad van Overijssel en Drenthe, zoon 
van Dr. Anthonie en van Anna Charlotta Soeters. Gedrukt bg GEBR. J. & H. VAN LANOENHÜYSEN, te VGnvenbage. MAANDBLAD Genealogisch-beraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad renchHnt omstreeks het midden 
Tan iedere maaud, onder redactie tbd liet 
beatDUT en vordt alleen aan de leden Tan 
het i^nootschap geiondeo. ilricTen en 
mededeeliu^n, alsook büdroKen tooi het 
Maandblad te zeodcn aan den aecretaiia 
Tan bet genootichap, den Heer A. A. 

VoBtTBHKUf tahOïKH, BalittraatS9*,\;t 

'S'Onrenhage. 1 ' 

I>edeD te 's-Oravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zij , die boiten 'a-Urarenhage no- 
nen / 6.00 

De leJBsrgang(lg88]iB voorde nieuwe 
ledcQ verkrijgbaar f 6.00 

AdvertentiSn in rerband met bovenge- 
noemde wetenachappen , per regel f 0.20 
Afzonderlijke Dununera niet Terkrqgbaai. N-. ei. 's-G ra venliage. 1SS4. Z. K. ] WILLEM ALËXAMDER KAREL HEKDRIK FREDERIE Prins VAN ORANJE. 
Kroonprins der Nederlanden. 

{met 128 kwaetiebxn). Andermaal werd zoowel het Koninklijk Hub als geheel Nederland in rouw gedompeld. Zaterdag 21 Jani jl. 
des namiddags om 2 uur overleed de Kroonprins, tot op heden de eenige mMnelijke erfgenaam van het 
Doorluchtig stamhuis Oranje-Nassan , dat zoo nauw verbonden is met de geschiedenis van ons Vaderland. 

De Prins was van een zwakke gezondheid en heeft ontegenzeg^lijk veel geleden ; het is daardoor dat , 
hoe gaarne Hij zulks ook gewild had , Hij geen deel heeft kunnen nemen aan het krachtige , werkdadige leven 
dat Hem tot taak gestald was. Met belangstelling volgde Hij alles wat betrekking had op staatsbestuur, op 
kunsteu en wetenschappen; door zijn lichaams- en zielenlijden was Hij echter verhinderd dit in het openbaar 
te doen, en zag zich tot Zijn paleis beperkt. Veel zoi^ werd door Zijne Koninklijke Hoogheid besteed aan het 
verzamden van bijzonderheden nopens Zijn beroemd Huis; ook mag vooral merkwaardig worden genoemd , de 
verzameling aquarellen van verschillende meesters door Hem bijeen gebracht, als ook die van authografen 
van vele beroemde personen. 

Op de alhier in 1880 gehouden Tentoonstelling van Voorwerpen, betrekking hebbende op het Vorstelijk 
Stamhnis Oranjé-NassBU en op de Wapen-, Geslacht- en Ze^kunde in het algemeen, onder het booge 
beschermheerschap van Z. M den Koning, werden door Hem een groot aantal inzendingen gedaan, die in 
den catalogus zijn vermeld en later onder Zijne leiding zijn uitgegeven, onder den titel van VerzameHng 
ntiniatftur-poTireilm van Z. K. H. Print Alexander der ^Nederlanden, Prins van Orat'je. Portretten van vorden 
uit het Huia van Oranje-Naaiau. ^a-Gravenhage , 18S0. Een exemplaar van dit werkje , dat slechts eene geringe 
oplaag verkreeg, bevindt zich in onze bibliotheek. Toen op 2 Augustus 1880 die Tentoonstelling werd 
geopend, was het Prins Ar.ESANDBa die haar een bezoek bracht en zich gedurende geruimen tijd in de 
zalen ophield en met belangstelling kennis nam van verschillende inzendingen. De opdracht van Het 8tam- 
ea Wapenboek van aanzienlijke getlackien , dat onder leiding van onzen secretaris , den heer A. A. Vorsterman 
van Oyen te Groningen bij J. B. Wolters wordt uitgegeven , werd welwillend door Pkins Ar-EiANDEn aan- 
vaard Meermalen zag men Hem optreden ab het hoofd en de leider bij bemoeiingen in het algemeen belang. 
Hoogst aangenaam was het Hem met wetenschappelijke mannen om te gaan. 

Zoowel voor onze dynastie als voor Nederland is Zijo overlijden een onherstelbaar verlies. 

Het stoffelijk overechot van Z. K. H. is den 17 Juli te Delft in den vor^itelijken grafkelder bijgezet. 

ZiJWB ASCH UUST IN TREDE. — 46 Tat leden zijn benoemd de Heeren: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland . 
B. M. A. J. M.graaf de Qeloes vanEysden. 
A. M. K. W. baron van Ittersam . . . 
ï. J, baron van Pallandt van Hagen . . 
Mn P. Ver Loren van Themaat . . . ''è-Oravenhage. 

Ej/aden. 

VughL 

''ê'Oravenhage. 

Virecht. Het Haandblad wordt in rail g^ezonden aan: 

de Bedactie van Ilaus Gerlach te Weissenhöhe a/d Netze 
en la Société Héraldique et Généalogiqae de France te 
Parijs. Boeliwerken , enz. ontvangen voor de bibliotlieeli en 

het archief. 

245. Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen GeseUschaft 
Adler. N^ 40—43. 

K. K. Heraldische Gesellscliftft Aulbr te Weenen. 

246. De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Vle 
jaargang. N*^. 7 — 14. 

Taco de Bssb te Amsterdam. 

247. De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde. No. 218—222. 

Redactie Maasgouw te Maastricht 

248. Der Deutsche Herold. Zeitschrift fiir Heraldik, Sphra- 
gistik und Genealogie. XVe jaargang. N**. 5 — 6. 

Herald. Verein Hebold te Berl^n. 

249. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde N^ 14—18. 

Ado. Sassen te Helmond. 

250. Lettemieuws. Derde jaargang. N**. 9 — 10. 

J. F. VAN Someben te Amsterdam. 

251. The New Amsterdam Gazetie. Vol. I. No. 10—11. 

MoB. CosTEB te New-York. 

252. Deutsches Adelsblatt, Wochenschrift fiir die Interessen 
des deutschen Adels beider Confessionen. DL Jahrg. 
N«. 18—27. 

Paul Fbeihebr ton Roëll te Berlijn. 

253. Haus Gerlach. Monatsschrift zur Porderung der Ge- 
schichte des Görlitzer Geschlechtes und anderer Pa- 
milien dieses Namens. N«>. 1 — 4, 

Redactie Haus Oeelach te Weissenhöhe an der Netxe. 

254. Bulletin de la Société Héraldique et Généalogique de 
Prance. 1^—3^ Vol, 4o Vol. N^ 1-4 

Société Hékald. et Oénéal. de Fbance te Pargs. 

255. Notices Généalogiques Toumaisiennes dressées sur 
titresy publiées par Ie comte P. A. du Chastel de la 
Ilowardries. Aflevering 34. 

Van den SchrgYcr. 

256. De Nederlandsche Adel. Naamlijst van de afstam- 
melingen der edelen in Nederland door J. C. van der 
Muelen. Eerste verzameling. 's-Gravenhage 1879. 

Van den SchrlJTcr. 

257. Zum Jubilaum des Beichskanzlers (Purst Gortschakow). 
Separat Abdruk ans der Petersburger Zeitung N®. 105 
vom 15 April 1881. 

A. A. VOBSTEBMAN TAN OTBN. 258. Algemeen Nederlandsch Pamilieblad. N«. 185 — 142. 

259. De Navorscher 1884. Aflevering 1 — 5. 

Aangekocht. 

Voor het Album , bedoeld in Maandblad N^ 6 van 1883, 
zijn bijdragen ontvangen van de leden Jhr. P. van Bever- 
voorden tot Oldemeule, A. L. Krook van Harpen, W. 
E. L. Moens en Jhr. L J. de Pesters. Geslaeht van der Hart. 

Steven van der Hart had een zoon Arend Stevense 
van der Hart, die bij zijne vrouw Comelia Petersen 6 
kinderen verwekte A. 

m. Generatie. 

A. 1. Comelis van der Hart, tr. Christiua Haverkamp. B. 

2. N. N. van der Hart, tr. O van den Brode 

of Broek C. 

3. Bartje van der Hart, tr. V, Pieter van den 
Berg, woonden aan het Wielsche veer. Tr. 2». 
Nicolaas de Bank, overleden te Wageningen. 2>. 

4. Steven van der Hart, st. te Ede 25 Maart 
1742, tr. Geertruid Brouwer, dochter van 
Derk en van Neeltje van Eeden . . . .B. 

5. Mijsje van der Hart, trouwt N. N. van Ermd. F. 

6. M. van der Hart, tr. Gerhardus Vermeer. O. 
IV. Generatie. 

B. Debora van der Hart, tr. Nicolaas de Bank, 
geb. in 1677, st. te Wageningen 20 Augustus 
1755, kinderen JST. 

C. Arend van der Hart, geb. 1687, st. te Ede 14 
October 1785. 

J). 1. Josina van den Berg, st. te Harderwijk, tr. 
aldaar N. N. Lunterbosch, zonder kinderen. 

2. Arend van den Berg, st. te Haarlem 28 
Januari 1757. tr. Geertruy van den Burgh, 
waarbij kinderen. 

3. Pieter de Bank, tr. te Amsterdam N. N. 
Daatselaar, waarbij 3 zonen, een van hen 
Comelis genaamd, tr. te Harderwijk met 
N. N. Penning. 

4. N. N. de Bank 

B. 1. Arent van der Hart, tr. 26 December 1728 
met Anna van der Linden, die 1 Juni 1754 
te Amsterdam kinderloos overleed. 

2. Comelia van der Hart, geb. te Ede 30 Augustus 
1697, st. te VHeerenberg 15 December 1761, 
begraven aldaar (zie Maandblad 1883 blz. 41), 

tr. Derk Sminck; laat na een dochter . . J. 

3. Anthony van der Hart, geb. te Ede in 1699, 
st. te Wageningen 16 Juli 1785, burgemeester 
te Wageningen, tr. Maria Elisabeth Suermondt, 

. geb. 1700, st. te Wageningen 8 Juli 1785, 
dochter van Willem Bartholdzn ex Lutje 
Roest en van Anna Elisabeth van Dompselaer. 
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen . • . . JT. 

4. Comelis van der Hart, geb. te Ede 11 Mei 
1706, st. te Amhem 13 April 1783, burge- 
meester te Amhem , tr. aldaar in September 
1754 met Wilhel mina* van Baraevelt, st. te 
Arnhem 14 December 1785. Zij was weduwe 
van N. N. Walburg. Kinderen L. 47 5. Elisabeih van der Hart, geb. te Ede 12 Februari 
1708, st. te Arnhem 22 November 1781, 
tr. te Ede 4 Augustus 1734RudoIpli Willem 
van Olden, geb. te Arnhem 4 September 1705, 
st. aldaar 9 Juli 1784, wijnkooper te Arnhem, 
ofiBcier van de schutterij bij het Ketelstraat 
vaandel , rentmeester van de pastorjen en 
vicariën, zoon van Boedolph Hendrikszn ex 
Rixken Arends en van Wijnanda van Hierden 
Lubberts dr. ex Gomelia van Emmenes. 

Hij was eerst gehuwd geweest te Oosterbeek 
18 «Tanuari 1729 met Bartje Barten, geb. te 
Arnhem in 1692 en aldaar 4 Mei 1763 kin- 
derloos overleden. Uit zijn 2e huwelijk zijn 
7 kinderen geboren M. 

6. Berendina van der Hart, geb. te Ede in 1712, 
st. te Amsterdam 14 Augustus 1784, ongehuwd. 

7. Dirk van der Hart, geb. te Ede in 1714, 
st. aldaar 10 Augustus 1763, tr. 1». N. N. 
van der Kolk; tr. 2o. Anna Wynanda Suermondt, 
geb. in 1721 , st. te Ede 2 Mei 1795, kin- 
deren . . . iV. 

F. 1. Arnoldus van Ermel , predikant te Kampen, 

tr. aldaar in Mei 1737 Aletta Johanna Eeck- 

holtz, st. te Elburg 25 Maart 1749 en laat 

na een zoon. 
2. Woutera van Ermel, tr. in April 1751 Willem 

Blaauw, geb. in 1702, st. te Harderwijk 10 

Mei 1789, zonder kinderen. 
S. Cornelia van Ermel tr. 1^. Boelof Staal ^ st. 

te Harderwijk in September 1749 zonder 

kinderen; zij tr.*^*. in Juli 1753 AndréStolte, 

waarbij een zoon. 

G. . , Gerhardus Vermeer, geb in 1719, st. 11 

September 1757, medicinfle doctor te Wage- 
ningen. tr aldaar in Augustus 1754 Johanna 
Catharina van der Mey. 
V. Generatie. 

S. 1. Pieter de Bank st. zonder kinderen. 

2. Comelis de Bank tr 1°. te Veenendaal in 
Januari 1751 Maria Brouwer, tr. 2<». te Does- 
burg in Eebruari 1762 E. Bösner; waarbij 
waarbij kinderen 

ƒ. . • Geertruid Sminck st. te Schenkenschans 13 
Januari 1763, tr. te 's-Heerenberg in 1753 
Gerrit Jan Weeninek, geb. in 1724, st. te 
Schenkenschans 14 Maart 1785. 

JST. 1. Steven van der Hart, geb. 5 Mei 1730, st. 
te Amsterdam 2 October 1801, ontvanger te 
Nijkerk, tr. in October 1757 Anna Elisabeth 
Beek, st. 23 Juni 1776 en laat na een dochter. O. 
2. Frans van der Hart, ongehuwd overleden. 

8. Willem van der Hart, geb. te Wageningen 
in 1734, st. aldaar 21 September 1811, bur- 
gemeester van Wageningen. 

4. Geertrui van der Hart, geb. te Wageningen 
in 1740, st. aldaar 13 April 1780, tr. aldaar 
Mr. Peel Beek, advocaat-fiscaal van het 
jagtgericht te Wageningen; hij tr. 2®. in April 
1782 Judith van Ommeren. Uit zijn Ie hu- 

" weiijk zijn 4 kinderen geboren P. 

L. 1. Geertruy van der Hart, geb. 15 November 1756. 

2. Wilhelmina van der Hart, geb. te Arnhem 
16 September 1759, st. aldaar 1 Maart 1844, tr. aldaar in December 1784 Jan Hendrik 
Cremer, geb. in 1755, st. te Arnhem 23 
April 1853. 
Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen . . . . Q. 

8. Stephania van der- Hart, geb. te Arnhem 16 
Januari 1769, tr. te Emmerik in Maart 1802 
Jacob Samuel Johannes Roelant Schuit. 
M. 1. Geertruyd van Olden, geb. te Arnhem 5 
Augustus 1735, st. te VHeerenberg 5 Juli 
1802, tr. te Ede 22 October 1759 Stephanus 
Sminck, st. te VHeerenberg 23 April 1813, 
nalatende 10 kinderen. 

2. Wijnanda van Olden, geb. te Arnhem 20 
Juli 1737, st. aldaar 15 October 1742. 

8. Bartje van Olden, geb. te Arnhem 19 Januari 
1740, st. aldaar 6 Maart 1743. 

4. Cornelia van Olden, geb. te Arnhem 25 
Februari 1742, st te Wijk bij Duurstede 28 
Februari 1827. 

5. Wijnanda van Olden, geb. te Arnhem 5 
September 1744, st. aldaar 14 December 1745. 

6. Wijnanda van Olden, geb. te Arnhem 18 
November 1746, st aldaar 20 September 1753. 

7. Mr. Rudolph van Olden, geb. te Arnhem 12 
Januari 1752, st. te Utrecht 12 Maart 1828, 
raad, thesaurier en rentmeester-generaal van 
Prins Willem V, commissaris voor de liquidatie 
van het Huis van Oranje met de Bataafsche 
republiek, lid van het collegie van raden en 
generaal-meester van de munt. Tr. 1*». te 
VGravenhage 5 Juni 1785 Ida Schel tus, geb. 
te VGravenhage 11, ged. in de Kloosterkerk 
20 November 1763, getuige Jacoba Geertruid 
Moerkerken, wed. van Jaoobus Scheltus; st. 
te 's Gravenhage 4 April 1805. Tr. 2o. te 
|s-Gravenhage 31 Januari 1808 Jacqueline 
Marie Durgniat, gezegd Drognat, geb. aldaar 
8 Mei 1764, st. te Leiden 18 November 
1833. 

Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. 
If. Uit het Ie huwelijk : 

1. Geertruid van der Hart, geb. te Ede 8 April 
1745, st. te Amsterdam 1 Juni 1826, tr. 6 
October 1767 Otto Roeloffs, geb. te Arnhem 
1 Augustus 1734, st. te Amsterdam 9 Sep- 
tember 1804, koopman aldaar. 5 kinderen. JB. 
Lit het 2e huwelijk: 

2. Steven van der Hart, geb. te Ede, st. ongehuwd 
te Amsterdam 24 October 1791. 

3. Pieter Wijnand van der Hart, geb. te Ede, 
st te Amsterdam 4 April 1795, tr aldaar in 
November 1808 Johanna Meyerink. Laat na 
een dochter S. 

4. Anna Elisabeth van der Hart, geb. te Ede, 
st. aldaar 8 Februari 1773. 

YI. Generatie. 

O. Johanna van der Hart, geb. 4 September 1760, 

st te Amersfoort 14 Juli 1819, tr. 12 Fe- 
bruari 1781 Gijsbert Jan Methorst, geb. 1 
Maart 1755, st. te Amersfoort 19 Juni 1821, 
schepen, raad en burgemeester van Amersfoort 

P. 1. Maria Elisabeth Geertruida Beek, geb. te 
Wageningen, tr 1". te Wageningen (of te 
Bennekom) in November 1790 Daniel Ver- — 48 Q. R. S. weyde Jz., geb. te Zalt-Bommel 12 April 
1759, st. aldaar 29 April 1801, koopman te 
Zalt-Bommel. Tr. 2^. 16 Augustus 1807, H. 
Knibbe Hz., geb. te Amsterdam 13 Januari 
1770. Uit haar Ie huwelijk zijn drie kinderen, 
uit het 2e twee. 

2. Evert Anthony Beek, geb. te Wageningen 1 
Augustus 1771, st. aldaar 11 November 1780. 

8. Franciscus Johannis Beek^ geb. te Wageningen 
1 October 1774? , tr. l^. Hendrina Antonia 
Maria Metz, geb. te Rhenen 1774, st. te 
Wageningen 14 Februari 1810; tr. 2**. Johanna 
Erpenbeek, geb. te Wageningen. Uit zijn Ie 
huwelijk zijn vijf en uit het 2e drie kinderen. 

4. Anthoni Jan Beek, geb. te Wageningen 18 
December 1778, st. te Gorinchem 25 Augustus 
1814, kapitein. 

1* Jan C. Cremer, geb. te Arnhem 10 De- 
cember 1785, st. aldaar 2 Juli 1820, tr. te 
Voorschoten 19 April 1815 H Dorrepaal. 

2. C. Willem Cremer, geb te Arnhem 27 
December 1786, tr. te Hattem in Juni 1812 
J. . Bricheen. 

8. Constanüa Catharina Cremer, geb. te Arnhem 
8 Maart 1788 , st. 18 September 1840. 

4. Henrietta Cremer, geb, te Arnhem 24 Fe- 
bruari 1790. 

5. Minette Cremer, geb. te Arnhem. 

6. Jacob Theodoor Cremer, geb. te Arnhem 14 
September 1793, tr 1*. te Harderwijk in 
September 1824 H. J. Nieuhofl, tr. 2**. 
Louise Toewater. 

7. Elisabeth Cremer, geb. te Arnhem. 

8. Alexander Cremer, geb. te Arnhem 4 Augustus 
1800, tr. te Arnhem in September 1824 
Louise Nagel. 

9. N. N Cremer, geb te Arnhem 20 Februari 1 803. 

1. Willem Roelofls, geb. 1 Maart 1769, st 24 
Januari 1810, tr. 21 September (1780?) 
Geertruida Jacoba van Hall. 

2. Dirk Roelofis, geb. 18 Februari 1771, tr. 
14 Juli 1805 Rebecca May, geb. 1777, st. 
te Wageningen in 1852. 

8. Otto Roelofis, geb. te Amsterdam 18 April 
1773, st. aldaar 30 October 1776. 

4. Bemard Roelofis, geb. 14 April 1775, st. te 
Amsterdam £0 October 1846, tr in 1799 
Maria Ninaber, geb. 25 Juli 1779, st. te 
Amsterdam 12 Juni 1840. 

5. Otto Roelofis, geb. 30 Augustus 1782, tr. 22 
Juni 1806 Catharina Bruyns, geb. 2 Septem- 
ber 1782. 

Uit al deze huwelijken zijn kinderen geboren. 
Anna van der Hart. 

J. C. V. D. M. Het {geslacht Rolandas. 

(aanvultjcng). 
MaandbL 1883, bl. 65—66 en 74—75, 

Timotheus Rolandus werd als prop. in 1620 pred. te 
Ouderkerk a/d. Amstel, in 1649 de l*te pred. te St. Mi- 
chielsgestel en Qemunde, en in 1652 pred. te Boxtel, waar 
hi] in 1657 overleed. Hij schreef een Latijnsch vers van 
13 regels onder het portret van zijnen vader Jacobus 
Rolandus. Zijn eenige zoon was Jacobus, geboortig van 
Amsterdam , over wien gehandeld wordt in Navoracher 
VIII, 347. 

Daniël Rolandus Dz. werd 17 Juli 1672 tot pred. te 
Geervliet bevestigd. 

Thomas Dolegius Rolandus Dz. werd in 1670 pred. te 
Waarder c. a. 

Daniël Rolandus Dz. , geboortig van Geervliet, werd als 
prop. in 1714 pred. te Heer-Simonshaven en Biert, en 
is in 1717 aldaar overleden. — Diens broeder: 

Jacobus Rolandus Dz. studeerde te Leiden sinds 1714 
en werd in 1720 proponent. Den 14 Dec. 1724 beroepen 
te Hontenisse en Ossenisse, werd hij 10 Juni 1725 aldaar tot 
pred. bevestigd. Hij trouwde in 't begin van 1734 met 
zijne huishoudster Janna d'Hart, doch overleed reeds den 
28 Augustus 1735. Aan zijne nagelatene wed. werd door 
dtn Raad van State het jaar van gratie toegestaan tot 
ultimo Sept. 1736. (Kerker, actaboek van Hontenisse, ca. 
en Class. Acta van Zuid -Beveland). loYoering Yan den Nieawen Stt|l. 

De Gregoriaansche tijdrekening, ingevoerd in 1582 , drong 
niet dadelijk overal dooren heeft de vroegere zelfs nu nog niet 
in Rusland vervangen. Zuidelijk Europa was eerder genegen 
om zich daaraan te onderwerpen dan het Noorden. In ons 
vaderland had de verandering plaats in 1700, toen na 18 
Februari onmiddellijk 1 Maart volgde. d. K. Wolfaarisdyh, J. VAN DEB Baan. De ellendige en andere gevoef de broederschappen 

te Ngmegen. 

(met een pijl at). 

{Vervolg en slot van N^. 3, bladz, 23). 

De op bijgaande plaat afgebeelde zegels zijn van: 

9**. Dierick van Bronckhorst, hangende aan een charter 
van 4f November 1586. 

10**. Wilhem van Doemick, aan hetzelfde charter als 
N**. 9; deze beide personen waren behalve schepenen van 
Nijmegen , gerichtslieden en erfpachters in de Over-Betuwe. 

11**. Gerit Canis, aan een stuk van Zondag 4 Maart 1576. 

12**. Hendrik, Heer tot Qendt, zegel aan een charter 
van 1570 Zaterdag na Hemelsvaart. 

13**. Amdt Wichers, aan hetzelfde charter als N°. 12. 

14**. Jacob van Triest, aan hetzelfde charter als N<^. 11. 

15°. Alart van Hackfort, zegel hangende aan een op- 
drachtsbrief van 1561 , Dinsdag na St. Laurens (Martelaar). 

16°. Johan Spruyt, aan hetzelfde stuk als N°. 15. 

Al de bovengenoemde acht personen zegelden als schepenen 
van Nijmegen. 

Opmerkelijk is het dat van de acht hier genoemde ge- 
slachten er thans nog slechts twee in ons midden voort- 
leven. 

^t Zijn namelijk, het oud adellijk geslacht van flackfort, 
in Gelderland vertegenwoordigd en het geslacht Canis =: 
Canisius , dat nog in de Kaapkolonie voortleeft* 128 KWARTIEREN VAN Z. K. H. WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRIK Willem IV Carel 
Hendrik Friso, prins 
▼sn Oraige-Nassan, 
geb. te Leenwarden 
1 Sept 1711, st. te 

't-Oraycnhage 22 
NoY. 1751 (zoon van 
prina Johan Willem 
Friio, geb. 4è Aog. 
1668, st. U JoU 
1711, tr. 26 April 
1709 Marie Loaiie; 
landgrarin Tan Hes* 
sen-Oassel , geb. 7 
Febr. 1688, st 9 
April 1766), tr. te 
lionden 25 Maart 
1784 Anna, prinses- 
royaal Tan Oroot- 
Brittanje, geb. te 
Hanover 2 Not. 
1709, st te 's-Gra- 
Tenhage 12 Jan. 
1759 (dochter Tan 
koning George II 
Angnst, geb. 80 Oct 
1683, st. 26 Oct 
1760. tr. 7 Sept 

1705 Willemine 
Charlotte (Caroline), 
prinses Tan Bran- 

denbarg-Anspaoh , 
geb. 1 Maart 1688, 
st. 20 NoT. 1787.) 

Willem V BatoTns, 
prins Tan Oraige- 
Nassan , geb. te 
's-GraTcnbage 8 
Maart 1748, st te 
Bmnsw^jk 9 April 
1806 , tr. te Berl^n 
4 Oetober 1767. Angnst Wilhelm, 
prins TanPmissen, 
geb. 9 Ang. 1722, 
st. 12 Jnni 1758 
(zoon Tan koning 
Friedrioh Wilhelm, 
geb. 4 Ang. 1688 , 
st.81Mei 1740, tr. 

28 NoTember 1706 
Sophie Dorothee , 

prinses Tan Groot- 
Brittanje, geb. 16 
Maart 1687, st. 
1757), tr. 6Jannari 
1742 Lonise Amalie, 
prinses Tan Bmns- 
w\jk- BoTem-Blan- 
kenberg (Brnnsw\)k* 
Wolfenbnttel), geb. 

29 Januari 1722, 
st.28Jannaril780, 
(dochter Tan hertog 
Ferdinand Albert , 
geb. 19 Maart 1680, 
st. 8 Sept. 1786, 
tr. 16 Oct. 1712 
Antoinette Amalie, 
prinses Tan Brnns- 
w^k- Bevern- Blan- 
kenberg ( Bmnsw\jk- 
Wolfenbnttel), geb. 
14 April 1696, st 
6 Mei 1762). Friederike Sophie 
Wilhelmine , prinses 
Tan Pmissen , geb. 
7 Angnstns 1751, 
st op het Loo 9 
Jnni 1820. Angnst Wilhelm, 
prins Tan Prnissen , 
gib. 9 Ang. 1722, 
st 12 Juni 1758 
(zoon Tan koning 
Friedrioh Wilhelm, 
geb. 4 Ang. 1688 
st 81 Mei 1740, tr. 

28 NoTember 1706 
Sophie Dorothee , 
prinses Tan Groot- 
Brittaige, geb. 16 

Maart 1687, st 
1757)> tr. 6 Jannari 
1742 Lonise Amalie, 
prinses Tan Bruns- 
wgk- BeTem-Blan- 
kenberg (Bmnsw\jk- 
Wolfenbnttel), geb. 

29 Jannari 1722, 
st 28 Jannari 1780, 
(dochter Tan hertog 
Ferdinand Albert , 
geb. 19 Maart 1680, 
st 8 Sept 1735, 
tr. 15 Oct 1712 
Antoinette Amalie, 
prinses Tan Brnns- 
wTJjk- BcTem-Blan- 
kenberg (Bmnsw^k- 
Wolfenbnttel) , geb. 
14 April 1696, st 
6 Mei 1762). Friedrioh Wil- 
helm II, koning Tan 
Pmissen , geb. 25 
September 1744 , st. 
16 NoTember 1797, 
tr.2^teCharlotten- 
bnrg 14 JnU 1769. Lndwig IX, land- 
graaf van Hessen- 
Darmstadt, geb. 15 
December 1719, st 
t« Pirmasens 4 (6) 
April 1790 (zoon 
van landgraaf Lud- 
wig Vlil, geb. 5 
April 1691, st 17 
Oct. 1768, tr. 5 April 

1717 Charlotte 
Christiane Magda- 
laioe Johanna , gra- 
Tin von Hanan-Lnch- 
tenberg, geb. 2 Mei 
1700,stJum726) 
tr. 12 Ang. 1741 

Henriette Amalie 
paltagrarin Tan Bei- 
jeren - Tweebruggen 
geb. 9 Maart 1721, 
st. te Darmstadt 80 
Maart 1774, (doch- 
ter Tan paltsgraaf 
Christian III geb. 
7 Not. 1670 , st 8 
Febr. 1736, tr. 21 
Sept 1719 Caroline 

Charlotte , prinses 
Tan Nassau-Saar- 
bracken , geb. 12 
Ang. 1704, st). Carl Friedrich, her- 
tog Tan Holstein- 
Gottorp, geb. 19(80) 
April 1700, st. 1789 
(zoon van hertog 
Friedrich IV. geb. 
18 Oetober 1671, 
st 19JuU1702.tr. 
12 Juni 1698, üed- 
wig Sophie, prinses 
van Zweden . geb. 
26 Juni 1681, st. 
12 (23) December 
1708), tr. 7 Jnni 
1725 Anna Petrow- 
na, grootvorstin van 
Rusland, geb.7 Febr. 
1708, st 15 Mei 
1728 (dochter Tan 
czaar Peter de Groo- 
te, geb. 11 Juni 1672, 
8t 18 Febr. 1725, 
tr. 1707 Catharina 

Scavronsca , geb. 
1634, st 17 Mei 
1727), Friederike Lonise, 
prinses Tan Hessen - 
Darmstadt, geb. te 
Prentzlow 16 Oeto- 
ber 1761, st te 
Berlijn 26 Februari 
1805. Willem I Frederik, koning der Neder- Friederike Lonise Wilhelmine, prinses 

landen, prins tso Oranje-Nassan, groot- Tan Pmissen, geb. te Berlijn 18 NoTcmber 

hertog Tan Lnzemburg, hertog Tan Lim- 1774, st te 's-GraTcnhage 12 Oetober 

bnrg, geb. op het huis ten Bosch 24 1887. 
Augustus 1772 , st te Berlijn 12 December 
1848, tr. i; te Berlgn 1 Oetober 1791. 

Willem II Frederik George liodew^jk, koning der Nederlanden , prins Tan Oranje- 
Nassan, groothertog Tan Lnzemburg, hertog Tan Limburg, geb. te 's-Gravenhage 
6 December 1792, st te Tilburg 17 Maart 1849, tr. te St Petersburg 21 
Februari 1816. Christian Angnst. 
prins Tan Aubait- 
Zerbst, geb. 29 Not. 
1790, st 16 Maart 
1747 (zoon van prins 
Johann Lndwig, geb. 
4 Mei 1656, st 1 
Not. 1704, tr. 28 
Juli 1687 Christine 
Eleonore, gravin Ton 
Zeitsch (Zeutsch) , 
gei). 6 Jnni 1666 
(1658), st. 17 ftfei 
1699), tr. 8 Novem- 
ber 1727 Johanna 
Elisabeth , prinses 
Tan Holstein-Got- 
tsrp, geb. 24 Oetober 
1712, st te Parys 
30 Mei 1760 (doch- 
ter Tan hertog Chris- 
tian August, geb. 
11 Januari 1673, 
st 13 April 1726 , 
tr. 2 Sept 1804 
Albertine Friederike, 
markiezin Tan Ba- 
den-Durlach , geb. 

24 Sept 1647, st 

25 Juni 1709). Carl Peter ni 
Ulrich, hertog Tan 
Holstein-Gottorp , 
keizer tsu Rusland, 
geb. 22 Februari 
1728, st. 16 Juli 
1762, tr. 1 Sep- 
tember 1745. Sophia Angnste 
Friederike (Catha- 
rina II Aleziewna), 
prinses Tan Anhalt* 
Zerbst, keizerin van 
Rusland , geb. 2 Mei 
1729 , st 9 Novem- 
ber 1796. Carl Alezander, 
hertog van Wurtem- 
berg-Stntgard , geb. 
24 Januari 1684. 
st. 12 Maart 1737 
(zoon Tan hertog 
Friedrich Carl, geb. 
12 September 1652, 
st 20 December 
1698. tr. 28 (31) 
Oetober 1682 £leo- 
nore Julienna, prin- 
ses Tan Branden bnrg- 
Anspach. geb 13 Oe- 
tober 1663, st 1724), 
Ir. 1 Mei 1727 Marie 
Angnste prinses tou 
Thurn und Tazis , 
geb. 11 Augustus 

1706, st 1756 
(dochter van prins 
Anselm Frantz, geb. 
1 Jannari 1669, st 
1739, tr.1703 Lonise 

Anne Fran^oise , 
priufles TOtt Lobko- 
witz, geb. 20 Oetober 
1688, st 1750). Friedrich Wilhelm, 
markgraaf Tan Braa- 

denburg-Schwedt , 
geb. 27 Deeember 
1700, st 4 Msart 

1771 (zoon vsn 

markgraaf Philip 
Wilhelm, geb. 19 
Mei 1669, st 19 
December 1711, tr. 
16 Jannari 1699 
Johanna Charlotta, 
prinses van Anhalt- 
Dessau , geb. 6 April 
1682, 8tl760),tr. 
10 NoTcmber 1734 

Dorothee Sophie 
Marie, prinses van 
Pmissen, geb. 25 
Jannari 1719, st. 
I705 (dochter vau 

koning Friedrich 
Wilhelm, geb. 4 (15) 
Augustus 1688, >t 
81 Mei 1740, tr. 
28 NoTember 1706 
Sophie Dorothee , 
pnnses Tan Gioot- 
Brittanje, geb. U 
Maart 1687, si 
28 Juni 1757). Friedrich Engen, 
hertog Tan Wnrtem- 
berg-Stntgard . geb. 
21 Januari 1732, st 
Hohenheim 23 De- 
cember 1797, tr. 
29 NoTember 1753. Friderike Dorothee 
Sophie . priseea 
ran Brandenburg- 
Schwedt, geb. IS 
Deeember 1736, st. 
9 Maart 1798. Paul I Petrowitz , keizer Tan Rusland . Sophie Dorothee Angnste Lonise (Marie 
geb. 1 Oetober 1754, st 29 Maart 1801, Feodorowna), prinses Tan Wortembcrg- 
tr. 20. 7 Oetober 1776. Stntgard. geb. 26 December 1759, it. 

6 NoTcmber 1828. Anna Panlowna, grootvorstin van Rusland, geb. te St Petersburg 18 Janniii 
1795, st. te 's-GraTcnhage 1 Maart 1864. Willem III Alexander Paul Frederik Lodew^, koning der Nederlanden, prins Tan Oranje-Nassan, groothertog Tan Luxemburg, geb. te Bmssel 19 Febmsri 
1817 , tr. l». te Stntgard 18 Jnni 1889. Willem ALEXANDER Karel Hendrik Frederik, prins der Nederlanden, prins tui Ortqe FREDERK, PRIKS DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE. Ctrl Alexander, her- 
tog Tan Wartem- 
be^-Statgmrd , geb. 
24 Jtnaan 1684, 
it. U Maart 1787 
(zoon Tan bertog 
Friedrieh Garl, geb. 
12 September 1652. 
it. 20 Deeember 
1698, tr. 28 (81) 
October 1682 Eleo- 
nore Jnlieona, prin- 
ses ranBrandenburg- 
Angpaeh, geb. 13 Oc- 
tober 1663. at. 1724) 
tr.1 Mei 1727 Marie 
AojHute. prinses Ton 
Thom and Taxis. 
geb. 11 Angnstns 

1706. 8t 1766 
(dochter Tan prina 
Anselm Fraotf, geb. 
l Janoari 1669. at 
1789,tr.l708Loniaa 

Anne Fran^oiae. 
prinies Too Lol^o» 
witz,geb.20Oetober 
1683, 8t. 1750). Friedrieh Engen. 
hertog Tan Wortem- 
berx-Stntgard , geb. 
21Jannaril782,8t. 
te Hohenheim 23 
December 1797. tr. 
29 NoTember 1758. Friedrieh Wilhelm. 

markgraaf Tan Bran- 

denbnrg-Sehwedt . 

geb. 27 Deeembór 

1700. at 4 Maart 

1771 (loon Tan 

markgraaf Philip 
Wilhelm, geb. 19 
Mei 1669. at. 19 
Deeember 1711. tr. 
15 Jannari 1699 
Johanna Charlotta, 
priniea Tan Anhalt- 
beasan. geb. 6 April 
1682. at.. 1750). tr. 
10 NoTember 1784 

Dorothee Sophie 
Marie, prinses Tan 
Prnissen , geb. 25 
Jannari 1719, at 
1765 (doohter Tan 

koning Friedrieh 
Wilhelm I. geb. 4 
(15) Angnstu8l688, 
8t. 81Meil740.tr. 
28 NoTember 1706 
Sophie Dorothee , 
prinses van Groot- 
Brittanje. geb. 16 
Maart 1687 , st. 
28 Jnni 1767). Friderike Dorothee 
Sophie , prinses 
Tan Brandenbnrg- 
Schwedt, geb. 18 
December 1736, st 
9 Maart 1798. Carl. hertog Tan 
Bmnsir\jk-Wolfen- 
bnttel, geb. 1 Angns- 
tns 1713, st 26 
Maart 1780 (zoon 
Tan hertog Ferdi- 
nand Aibert , geb. 
19 Mei 1680, st 8 
September 1785 , tr. 
15 October 1712 
Antonetta Amalie . 
hertogin Tan Brnns- 
wgk-Wolfenbnttel , 
geb. 22 AprU1696. 
st 6 Maart 1762), 
tr. te Berlijn 2 Jnli 
1788 Phiiip^iae 
Charlotte , prinses 
Tan Prnissen, geb. 
13 Maart 1716. st 
te Bmnswgk 16 Fe- 
bruari 1801 (dochter 
Tan koning Fried- 
rieh Wilhelm I , 
geb. 4 (15) Augoatns 
1688, st 81 Mei 
1740, tr. 28 No- 
Tember 1706 Sophie 
Dorothee , prinses 
Tan Groot- Brittanje. 
geb. 16 Maart 1687 
st 28 Jnni 1757). Carl Wilhelm Fer- 
dinand. hertog Tan 
Brnnawgk -Wolfen- 
batiel, geb. 8 Oc- 
tober 1735. st 10 
NoTcmber 1806 , tr. 
te Londen 16 Ja- 
nuari 1764. Friedrieh Lndirich, 
keuTTorst en eri^rins 

Tan Brnnswgk- 
HanoTer, prins Tan 
Wales, geb. 81 Ja- 
nnari 1707. st 81 
Maart 1751 (soon 
Tan George II, ko- 
ning Tan Groot- 
Brittanje, keunrorst 
Tan Brnnswgk , geb 
10 NoTember 1688, 
st 25 October 1760, 
tr. 2 September 1705 
Caroline, markgra- 
Tin Tan Branden- 
burg- Anspach , geb. 

1 Maart 1688 . st 

2 September 1705), 
tr. 8 Mei 17S6 
Angnste , hertogin 
Tan Saxen Gotha , 
geb. 80 NoT. 1719 , 
st 8 Febr. 1772 
(dochter Tan hertog 
Friedrieh II, geb. 28 
Juli 1676. at 28 
Maart 1782, tr. 7 
Juni 1696 Magda- 
lenaAngustayprinses 
Tan Anhalt-Zerbst, 
geb. 12 Oot 1679, 
at 11 October 1740). Angoate Frederike, 
prinses Tan Groot- 
Brittanje, hertogin 
Tan Comwaliis. geb. 
11 Augustus 1737, 
st. te Londen 28 
Maart 1818. Garl Friedrieh, her- 
tog Tan Uolstein- 
Gottorp.geb.l9(30) 
Aprü 1700, at 1789 
(soon Tao hertog 
Friedrieh IV, geb. 
18 October 1671, 
8t 19 Jnli 1702, tr. 
12 Juni 1698 Hed- 
wig Sophie, prinses 
Tan Zweden , geb. 
26 Juni 1681, st 
12 (23^ December 
1708), tr.7 Juni 1725 

Anna Petrowna, 

grootTorstin Tan 
Rusland, geb.7 Febr. 
1708, at 15 Mei 
1728 (dochter Tan 
cxaar Peter de Groo- 
te. geb. llJnni 1672, 
8t 18 Febr. 1725, 
tr. 1707 Catharina 

ScaTronsca, geb. 
1684. st 17 Mei 
1727). Friedrieh I Wilhelm Oarl, koning Tan Auguste Caroline Friederike Louise, 

Wurtemberg, geb. te Treptow aan de hertogin Tan Bmnswgk- Wolfenbuttel . 

Rega 6 NoTember 1754, st 30 October geb. 8 December 1764, st ophetkaateel 

1816, tr. 1«. 27 October 1780. Lohde bg Reral 27 September 1788. Christian August, 
prins Tan Anhalt- 
Zerbst, geb. 29 NoT. 
1790, st 16 Maart 
1747 (soon Tan prins 
Johanu Ludwig,geb. 
4 Mei 1656, st 1 
NoT. 1704 , tr. 28 
Juli 1687 Christine 
Eleonore, grsTin tou 
Zeitsch (Zeutsch) , 
geb. 5 Jnni 1666 
(1658), st 17 Mei 
1699) tr. 8 NoTem- 
ber 1727 Johanna 
Ëlisabeth , prinses 
Tan Holstein-Got- 
torp, geb.24 October 
1712, st te Pargs 
30 Mei 1760 (doch- 
ter Tan hertog Chris- 
tian August , geb. 
11 Januari 1678, 
st 18 April 1726 , 
tr. 2 Sept. 1804 
AlbertineFriederike, 
markiezin Tan Ba- 
den- Dnrlaeh , geb. 

24 Sept 1647 , st. 

25 Juni 1709). Cari Peter III 
Ulrioh, hertog Tan 
Holstein-Gottorp , 
keixerTsn Rusland, 
geb. 22 Februari 
1728, st 16 Juli 
1762, tr. 1 Sep- 
tember 1745. Sophia Auguate 
Friederike (Catha- 
rina II Alexiewna), 
prinses Tan Anhalt- 
Zerbst, keizerin Tan 
Rualand,geb.2Mei 
1729, st 9 NoTem- 
ber 1796. Carl Alexander . 
hertog Tan Wurtem- 
berg-Stutgard . geb. 
24 Januari 1684. 
8t. 12 Maart 1787 
(zoon Tan hertog 
Friedrieh Carl. ^eb. 
12 September 1652, 
st 20 December 
1698, tr. 28 (81) 
October 1682 Eleo- 
nore Julienna, prin 
lesTanBraodenburg- 
Anspach, geb. 13 Oc- 
tober 1663, st 1724*, 
tr.lMei 1717 Marie 
Auguste. prinses tou 
Thum und Taxis, 
geb. 11 Augustus 

1706, st 1756 
(dochter Tan prins 
Anselm Frantz, geb. 
1 Jannari 1669, st 
1789, tr.1703 Louise 

Anne Fraufoise , 
prinses tou Lobko- 
witz. geb. 20 October 
1688, st 1750). Friedrieh Engen, 
hertog Tan Wurtem- 
berg-Stntgard , geb. 
21 Januari 1782. at 
te Hohenheim 28 
December 1797, tr. 
29 NoTcmber 1758. Friedrieh Wilhelm, 
markgraaf Tan Bran- 

denburg-Schwedt . 
geb. 27 December 
1700, st 4 Maart 

1771 (zoon Tan 

markgraaf Philip 
Wilhelm, geb. 19 
Mei 1669, st 19 
December 1711, tr. 
15 Jannari 1699 
Johanna Charlotta , 
prinses TsnAnhalt- 
Dessau. geb. 6 April 
1682, et. 1750). tr. 
10 NoTcmber 1734 

Dorothee Sophie 
Marie, prinses Tan 
Prnissen , geb. 25 
Januari 1719, st 
1765 (dochter Tan 

koning Friedrieh 
Wilhelm, geb. 4 
Augustus 1688, st. 
31 Mei 1740, tr. 
28 NoTcmber 1706 
Sophie Dorothee , 
pnnses Tan Groot- 
Brittanje. geb. 16 
Maart 1687 , st 
28 Jani 1757). Friderike Dorothee 
Sophie . prinses 
Tan Brandenburg- 
Schwedt , geb. 18 
Deeember 1736, at. 
9 Maart 1798. Paul I Petrowitz , keizer Tan Rusland , Sophie Dorothee Auguste Louise (Marie 
geb. 1 October 1754, st 29 Maart 1801, Feodorowna), prinses Tan Wurtemberg- 
tr. 20. 7 October 1776. ' Stutgard, geb. 25 Deeember 1759, st 

5 NoTcmber 1828. Wilhelm I Friedrieh Carl, koning Tan Wnrtenberg, geb. te Lüben (Silezie) 
27 September 1781, st 25 Jnni 1864, tr. 2^ 24 Januari 1816. Catharina Paulowna, grootTorstin yan Rusland geb. 22 Mei 1788, st. 9 
Januari 1819. Sophie Friderike Mathilde, prinses Tan Wurtemberg, geb. te Stutgard 17 Jnni 1818, st op het Huis ten Bosch bg VGraTcnhage 8 Juni 1877. geb. te 's-GiftTenliage 25 Augustus 1851, st aldaar 21 Juni 1884. 

Maandblad van het genootschap ffHe NederlaMkche Leeuw n 1884 , No. 6. 49 Onwillekeurig brengt het ons de woorden van den j 
dichter in herinnering: 

ir Niets is bestendig hierbeneden van duur, enz./r 
VGravengahe, 7 Juli 1884. 

A. A. VoKSTERMAN VAN OUEN, De fiuBllte Effter in betrekkiDf tot de heerltJUield 
Wissekerke in Znid-Beveland. ^ 

Deze heerlijkheid kwam in 1705 door koop in eigen- 
dom aan Johan van Sonsbeeck, die haar naliet aan zijne 
dochter Anna. Deze, als Jonkvrouw, geboortig van 
Middelburg, huwde in Febr. 1727 met Mr. Qerard de 
Normandie, geboortig van 's Hage, wiens weduwe zij werd. 

Toen nu IVedericus Wilhelmus Egter, geboortig van 
Dordrecht, als proponent « den 7 Mei 1747 tot predikant 
bü de herv. gemeente te 's-Heer-Hendrikskinderen en 
nissekerke bevestigd werd, en hij zijne eerste gade Sara 
Catharina Haring, met wie hij in Maart 1749 gehuwd 
was, al spoedig zich zag ontvallen, trad hij in 1758 in 
den echt met de ambachtsvrouw Anna van Sonsbeeck, 
Wed. de Normandie. Door dit huwelijk, hetwelk in 
November 1765, toen zij overleed, ontbonden werd, was 
hij intusschen ambachtsheer van Wissekerke geworden. Op 
haar a&terven hield hij 1 Dec. 1765 eene lijkrede naar 
I Thess. 4 : 14 en bleef nu als eigenaar ook het ambachts- 
heerenhuis te Wissekerke bewonen. In Januari 1767 her- 
trouwd zijnde met Maria Geertruida Zoutmaat , overleed hij 
te dier plaats den 27 Dec. 1794, ruim 71 jaar oud, deze 
zijne gade als wed. met kinderen nalatende, en tevens een 
zoon uit zijn eerste huwelijk. — Als predikant werd hij bij 
die gemeente den 28 Mei 1797 opgevolgd door zijn zoon 
Adriaan Willem Egter, den 5 Febr. 1770 te Wissekerke 
geboren, die als ambachtsheer mede het heerenhuis bleef 
bewonen, tot dat hij, na ruim 44-jarigen dienst, den 20 
Nov. 1841 overleed, als weduwnaar kinderen nalatende. 

Het kerkgebouw te Wissekerke, bouwvallig geworden 
.zijnde, werd in 1807 verlaten, en is den 14 Juni 1809 
tot afbraak verkocht. Sedert 16 Augustus 1807 werd nu 
de predikdienst verricht in de vernieuwde kerk van 's-Heer- 
Hendrikskinderen. Nadat de gebouwen der Ambachtsheer- 
lijkheid van Wissekerke den 29 April 3 871 ter slooping 
waren verkocht, viel zulks op het einde van 1872 mede 
ten deel aan den bouwval van den toren, welke tot dus 
verre op het kerkhof nog was blijven staan, en waar nu 
alleen nog het familiegraf aanwezig is. Het lijk van Mej. 
Johanna Comelia Elisabeth Egter , geboren te Wissekerke 
den 2 Januari 1805, die den 28 Febr. 1874, oud 69 jaar, 
te 's-Heer-Arendskerke overleden is, werd daarin bijgezet. 

Uit deze mededeeling blijkt , dat het geciteerde in Zelandia 
lUustrata , Deel II , bl. 85 , voor zooveel betreft den over- 
gang van de heerlijkheid Wissekerke, min juist is. WolfaarUdijh. J. Van der Baan. FamilieberiehteD. 

APEIL 1884. 

GEBOOKTEN. 

1 te Amsterdam, N., dochter van Comelis Hattinga Eaven 
en van jonkv. Margaretha Petronella Druyvesteyn. 

1 te Amsterdam. N. , dochter van Dr. J. Verdam en 
van Bertha Johanna van Ketwich. 

2 te VQravenhage. Harco Herman, zoon van Jhr. Johan 
Herman Hora Siccama en van Mathilde Jeanne Marie 
Uelses. 

2 te Qoes. Adriaan Jan Peeman, zoon van Jan Kake- 
beeke en van Constance Diederica Dankaerts. 

2 te Dordrecht. N., dochter van Arie Mom en van Jean- 
nette Marie Middelhoven. 

2 te Utrecht. N., zoon van prof. Josué JeanPhilippe Valeton 
Jr. en van Anna Christina Voorhoeve. 

4 te Doetinchem. N., zoon van Oarel GoÜieb Philip Schwartz 
en van Jonkv. Johanna Amalia Hora Siccama. 

5 te Arnhem. N. , zoon van N. Aberson en van M. E. Boo- 
gaard, 

5 te Leiden. N. , zoon van W. G. van Sillevold en van 
Louisa A. C» Vijzelaar. 

7 te Dordrecht. N. , zoon van N. Bosch van Rosenthal 
en van jonkv. R. G. G. van Holthe. 

8 te Wageningen. N. , kind van J. C. van Dam van 
Snelrewaard en van B. H. O. de Ruyter. 

8 te Leeuwarden. Hendrik, zoon van Carel Marius Isaac 
van den Heuvel Rijnders en van Margaretha Kuypers. 

8* te Gouda. N., zoon van Mr. J. Vermeulen Hz. en van M. 
M. J. W. van Oosten. 

9 te Middelburg. N. , zoon van Pieter Jacobus van der 
Feen en van Jeanne Sophie Pické. 

9 te Amsterdam. N. , zoon van N. Kappeyne van de 

Coppello en van M M. Benien. 
11 t« 's-Gravenhage. Paulus Andries, zoon van Jhr. Jan 

Constantijn Nicolaas van Eys en van Comelia Johanna 

d'Hangest barones d'Yvoy, 
11 te Tilburg. N. , dochter van Bemardus Maria Josephus 

Eerstens en Johanna Maria JosephaHubcrta van Schenck 

van Nijdeggen. 

11 te Breda. N. , dochter van J. Bosscha 3 r. en van Maria 
Köppem. 

12 te 's-Gravenhage. Jacobus Johannes, zoon van Jacobus 
Johannes Back er Dirks en van Anna Maria Christina 
Thierens. 

12 te Hagen. N. , dochter van J. H. Köppem en van M. 
J. barones van Heerdt. 

13 te 's-Gravenhage. Anna Jacoba , dochter van Hendrik 
Willem Alma en van Julie Henriette Lux. 

13 te Amsteldijk. N. en N., tweelingdochters van E. Stark 
en van M* S. G. Tielenius Kruythoff. 

14 te Aardenburg. N , zoon van Mr. Antony Abraham 
Johannes van den Broecke en van Justina Leonarda 
Hussem. 

15 te Kediri N. , dochter van Mr. J. J. F. van Hamel 
en van M. J. Coets van Baggen. 

18 te Leeuwarden N., zoon van Pieter Wichers Wierdsma 
en van S. Manger Cats. 

16 te Velp. N. , zoon van N. Backer van Ommeren en 
van L. J. J. Romer. 

16 te 's-Gravenhage. Edmond Gustave, zoon vanAlphonse 
Eugène Winckel en \an Charlotta Sophie Hoogeveen. 50 16 te Haarlem. N. , dochter van Cornelis Drooglever For- 

ttiyn en van Qeertruida Klercq. 
19 te Horst. N., zoon van N. van den Bergh en van 

Th J. A. Essen 

19 te 's-Hertogenbosch. N. , zoon van N. van Hemert en 
van M. J. H. Hermsen. 

20 te Weimar. N., zoon van Amout Willem Vinthuyzen 
en van Hortensia Anna Eljsabeth Leyssius. 

20 te Amsterdam. Herman Anton, zoon van C. T Knotr- 
tenbelt en van L. Ij. H. Brabazon 

21 te Beilen. Een levenlooze zoon van Charles Pierre Fran9ois 
van Bosstraeten en van Johanna Agatha Rouffaer. 

21 te Kertenholtz (Elzas). N., zoon van N. Schmitz en 
van M de Beaufort.. 

21 te Kapelle (Zuid Beveland). N., zoon van Henri K. 
Persant Snoep en Pietemella Catharina Martina Qeer- 
truida Paulus. 

21 te Zwolle. Amaud Jan Bernard, zoon van Jhr. A. J. B. 
van Suchtelen van de Haare en van W. C. Fid- 
delaer. 

21 te Rotterdam N. , dochter van Mr. A N. baron de Vos 
van Steenwijk en van J. J. A. de Bas, 

23 te 's-Gravenhage, Helene Susette Mai^erite, dochter 
van Jbr. Guillaume Jean Theodore Stratenus en van 
Emmerika Catherina Sebilla van Wickevoort Grommelin. 

26 te Rotterdam. N., zoon van N. van Overzee en E. 
Bunge. 

26 te VHertügenbosch. N., dochter van Jhr. M. O. P. 
J. Bosch van Drakestein en van F. G. J. de Son- 
naville. 

27 te Nijmegen. N., dochter van Jhr. E. F. M vanRijc- 
kevorsel van Kessel en van Jonkv. L van Nispen. 

28 te Rotterdam. N. , dochter van A. J. van der Hoop en 
van S. Warmolts. 

28 te Leiden. N. , dochter van prof. Mr. W. van der Tlugt en 
van A. Rauwenhoff. 

28 te Haarlem. N. , dochter van Allard Merens en van 
Neline Gomelia Smit. 

29 te Haarlem. N. , dochter van Jacob Wijbrand Muller 
en van Gatharina Johanna Aletta Hejnsius. 

80 te Tiel. N., zoon van Mr. Carel Hendrik Johan Willem 
Rink en van G. A. D. van der Willigen. 

Huwelijken. 

3 te Rotterdam. J. M. de Kempenaer met H. J. G. Rueb. 

3 te 's-Qravenhage. Jhr. Reinier van Suchtelen tot de 
Haare, geb. te Ol8t27 November 1883, burgemeester van 
Bussum, zoon van Jhr. Anthoon Hendrik Pieter Garel en 
van Jonkv. Maria Elisabeth Reiniera Alberda van 
Menckema, met Sara Rolina Scheurleer, geb. te VGra- 
venhage 1 April 1841, weduwe sedert 25 October 1880 
van Mr. Daniel de Blocq van Haersma Buma, dochter 
van Qerard Jacobus en van Adelaïde Catharine Wil- 
helmine Pols. 

3 te Amsterdam. Jan Jacob Bijsterus Heemskerk met J. 
J. Hovy. 
10 te Oosterbeek. mr. J. J. Henny met S. G. E. Nijman. 
10 te Amsterdam. Jan Joseph van Santen, geb. te Am- 
sterdam 8 Februari 1837, zoon van Adriaan Nicolaas 
en van Gatharina Marguerite Ie Fèvre, weduwnaar van 
Bartha Elisabeth Kerkhoven, geb. te Deventer, st. te 
Batavia 14 November 1874, oud 27 jaar, dochter van 
Mr. Rudolph Albertus en van Aleida Gatharina van Delden, met Anna Gabrielle de Sturler, weduwe van 
Henry Last, overleden te Toronto (Ganada) 23 Februari 
1883, dochter van Ludwig Alexander de Sturler de 
Frienisberg en van Gezina Erma Gouperus. 

12 te^Medan (Deli, eiland Sumatra). H. C. van den Honert met 
M. G van Nauta Lemke. 

15 te Zutphen. Paul E. H. V. L. baron van Boecop, geb. in 
1857, luitenant der huzaren, met Jacqueline A. Vale tte. 

15 te 's-Gmvenhage. Rudolph Ferdinand von Scheel, geb. 
te Berlijn, oud 65 jaar, zoon van Emil Alexander en 
van Philippine Auguste Hüot, met Amoldine Marie 
Maas, geb. te Scheveningen 1 September 1857, dochter 
van Adrien Eugène en van Amoldine Marie van Renesse. 

16 te Nijmegen. Jhr. Alexander Julius Boreel de Maure- 
gnaalt, geb. te Oldenzaal 13 November 1842, gepen- 
sionneerd ritmeester der huzaren , zoon van Jhr. Jacobus 
Johannes en van Hendrika Maria Zweers, weduwnaar 
sedert 26 December 1881 van Elisabeth van Doominck, 
met A. U. van Doominck. 

17 te Waardenburg. P. F. de Bordes, van Haarlem, met 
D. H. Beyerman. 

17 te Soerabaja. Henri Marius Elisa van den Brandeler, 
geb. te 's-Gravenhage 9 April 1859, zoon van Johannes 
Petrus en van Jonkv. Wilhelmina Cornelia Quirina van 
de Poll, met Maria van Baak. 

17 te 's-Qravenhage. Mr. Ghristiaan Adriaan Phaff, geb. 
te Gorinchem, oud 27 jaar, advocaat en procureur te 
Nijmegen, zoon van Mr. Arent Fran^ois Gomelis en 
van Maria Helena Gomelia Boers, met Reiniera Ghar- 
lotta van Royen, geboren te Amhem 13 Maart 1863, 
dochter van Jan Barend Hendrik en van Louisa Aletta 
Bijlevelt. 

17 te Amsterdam. Isaac Trakranen met Josina Hardenberg. 

17 te 's-Gravenhage. Mr. Frederik Justus Johannes Lode- 
wijk de Veer,geb. te Batavia 24 December 1843,substituut- 
griflBer bij de arrondissements-rechtbank te 's-Graven- 
hage, zoon van Petrus Bemardus Johannes en van Maria 
Glasina Brest van Kempen, met Johanna Elisabeth Ha- 
nekuyk, geb. te Harlingen 4 September 1857, jongste 
dochter van Wijbo Jacob en van Qerarda Margaretha 
Catharina van Harlingen. 

18 te Doetinchem. Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Doom, 
oudste zoon van Jhr. Adriaan Hendrik Gomelis en van 
Digna Henrietta Snouck Hurgronje , met E. S. T. 
Schüssler. 

18 te Leiden. H. A. Smit van den Broecke, luitenant ter zee 
Ie klasse, met A. G. W. Krabbe. 

21 te Parijs Thierry Amaud LaurentBaudoin graaf d'Alsace, 
ordonnance-officier in het Fransche leger, oudste zoon 
van prins Simon Gërard d'Hennin Liétard en van 
Angélique Addüde Louise Garoline barones van Brienen, 
met Madelaine gravin de Ganay 

22 te Rotterdam. Everhard 3 ohan de J ongh, geb te Dordrecht, 
met Johanna Frederika Elisabeth Hartevelt, geb te 
Rotterdam , dochter van Adrianus en van Aletta Jacoba 
Ledeboer. 

22 te VQravenhage. Gharles Law Green, geb. te Blockall, 
Daleston (graafschap Stafford ), oud 33 jaar, ei viel -ingenieur, 
wonende te Nuneaton, zoon van Gharles G. en van Mary 
Yates, met Garoiina Petronella Theodora Pippenghegen, 
geb. te 'sGravenhage 6 December 1857, dochter van 
Carel Pieter Theodorus en van Gatharina Helena Viruly. 

22 te '{• Qravenhage. Johan Eduard de Visser , geb. te 
Utrecht 28 Juni 1854, luitenant-kwartiermeester bij — 51 — het Oost- Indisch leger, zoon van Jan Carel en van 
Gornelia Albertina Bosschart, met Johanna Gerharda 
Jacomina Aletta Prager, geb. te Veere 25 Februari 
1865, dochter van Bemard Johannes Frederik en van 
Sebastiana Hendrica Jacomina Maria Lette Anemaet. 

28 te Zwolle. Jhr. Gerlach Comelis Johannes Smissaert, 
geb. te Amsterdam 27 Augnstos 1858, zoon van Jhr. 
Jan Carel en van Ëlisabeth van fieenen,met T. L. van Dijk. 

28 te Elandert. B. W. M. van Bommel , notaris te Vught, 
met M. A. F, Borret. 

24 te Leeuwarden* Mr. A. Croockewit, substituut-griffier 
bij de arrondissements-reohtbank te Heereveen, met B. 
M. Quintus. 

24 te Haarlem. Frangois Beinier van Bojen, geb. 1861, 
Ie luitenant^ingeuieur, zoon van N. en van N. Bijle- 
velt, met Jonkv. Henriette van Stjrum, dochter van 
baron Mr. Floris Willem en van Jonkv. Albertina 
Sandberg. 

24 te VGravenhage. Gerhard Ferdinand Schneidewind , 
geb. te Greven (Westphalen)» oud 62 jaar, wonende te 
Amsterdam, zoon van Ferdinand en van Maria Anna 
Terfloth, met Agnetha Carolina Catharina de Bergh, 
geb. te Oeffelt (N. Brabant) 17 Juli 1839, dochter 
van Henry Bainaud en van Comelia van Malsen. 

25 te Middelburg. J. F. Keiser met Adriana Paulina van 
der Bilt, geb. te Middelburg 25 Oct. 1861, dochter 
van Mr. Jacobus Paulus en van Petronelle Fran9oise 
de Backer. 

28 te Middelburg. Lodewijk Willem van Hoek, geb. te 
Amsterdam 20 Augustus 1851, Ie luitenant bij het 
regiment grenadiers en jagers , zoon van Sander Adrianus 
en van zijn tweede vrouw Louisa Petronella van den 
Broecke, met Maria Catharina Canneman , geb. te Venlo 
10 Februari 1861, dochter van Abraham en van zijn 
tweede vrouw Catharina Gerarda van Hoek. 

29 te VGravenhage. Mr. Pieter Jan Jacob Bas, geb. telJtrecht 

8 Maart 1856, zoon van Mr. Christiaan Pieter Hendrik 
en van Margaretha Bauer, met Helena Johanna Gerarda 
Leembruggen, geb. te Amsterdam 4 Maart 1861, dochter 
van Gerard en van Maria Schimmel. 

STERFGEVALTJaï. 

• 

1 te Grave. Jonkv. C. A. von Halbritter, oud 69 jaar. 

1 te Cannes. Aleida Amoldina barones van Boetzelaer, 
geb. op den huize Nimmerdor bij Amersfoort 5 Sep- 
tember 1882, dochter van baron Mr. Hendrik Johan 
Herman en van Margaretha Laurentia de Beaufort. 

2 te Delft. Ernst Steuerwald, geb. 13 Mei 1835, hoofd- 
ingenieur van den waterstaat, hoogleeraar aan de Poly- 
technische school, gehuwd met A. A. Langguth, geb. 
81 October 1843. 

8 te Arnhem. Jhr. Mr. Carel Jan Christiaan Hendrik van* 
Nispen tot Sevenaer, geb. te Ze venaar 23 Augustus 1824, 
commandeur der orde van den H. Gregorius de Groote, 
lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal , raadsheer 
in het gerechtshof te Arnhem , toegelaten in de ridder- 
schap van Gelderland, zoon van Jhr. Joannes Antonius 
Christianus Amoldas en van Isabclla Elisabetha Josepha 
Hoevel , gehuwd 1*^. te 's-Gravenhage 6 Augustus 1851 
met Jonkv. Paulina Petronella Johanna Diert, geb. 
aldaar 3 October 1827 , st. te Arnhem 19 November 1852, 
dochter van Jhr. Mr. Jacob Petrus Yvo en van Clara 
Ëlisabeth Helmich en 2^. met Jonkvr. Comelia Maria Eugenia Petronella Michiels van Kessenich, geb. te Brussel 
3 Mei 1827. 

8 te Utrecht. Johanna Paulina Jacoba van Toulon, geb. 
te VGravenhage 23 Maart 1794, dochter van Mr, 

* Lodewijk, heer van Wulven en van Johanna Helena 
van der Graaff de Vapour, gehuwd te Gouda 17 Januari 
1822 met Maarten van der Koog, geb. te Dordrecht, st. 
te Utrecht 2 October 1839, oud 67 jaar, oud hoofd- 
commies bij het departement van Financiën, daarna ont- 
vanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen, 
weduwnaar van Esther Sara Ëlisabeth Rijgerbos. 

4 Op den huize Klooster te Bilt. Willem Rutger Carel 
baron van Boetzelaer, geb. te Bilt 27 Pebruari 1865, 
oudste zoon van baron Godfried Hendrik Leonard en van 
zijn eerste vrouw Jonkv. Charlotta van Schuylenburch. 

6 te 's-Gravenhage. Wilhelmina Remelia, geb. te Nij- 
megen 9 April 1872, eenige dochter van Komelis 
Eland, luitenant-kolonel der genie en van Anna Catharina 
Hora Adema. 

6 te Boxmeer. Selma W. Ch. M, von Bappard, oud 28 
jaar, gehuwd te Bannen (Pruissen) Mei 1880 met G. 
A. van der Brugghen. 

7 te Heerenveen. Emma, geb. aldaar 30 Maart 1888, 
dochter van Mr. Antonius Marinus Pleyte en van Anna 
Maria Adriana Boëll. 

7 te Rotterdam. N., geboren aldaar 30 December 1888, 
zooTi van Herman Hendrik Pieter de Wit en van Louise 
Jeanne Marie Pollen. 

8 te Ellecom. Johanna Catharina Jacoba van Berestejn , oud 
71 jaar, weduwe van Jacob Woortman Spandaw, geb. 
te Zuidbroek 1 Juli 1809, st. te Zutphen 14Sept. 1873, 
ridder der Militaire Willemsorde, kolonel der artillerie , 
zoon van Hajo AJbert en van Henrica Woortman. 

10 te Ginneken. Maria Ëlisabeth van Hamel , oud 65 jaar, 
gehuwd met J. G. W. Pels Rijcken, gepensiönneerd 
kolonel der artillerie. 

10 te Beverwijk. Hendrica Catharina Lohman, oud4j5 jaar, 
gehuwd met P. J. Waterschoot. 

10 te Doetinchem. Jonkv. Johanna Amalia HoraSiccama, 
geb. te Utrecht 26 October 1844, eenige dochter van 
Jhr. Johan en Jonkv. Henriette Otteline de Casembroot, 
gehuwd l'^ te Zeist 7 Februari 1867 met Jacob Pom- 
peus Hovy, geb. te Beverwijk 1 Januari 1842, st. te 
VGravenhage 14 October 1872 , zoon van Hendrik 
en van Ëlisabeth van Vollenhoven, en 2* 13 April 
1876 met Dr. Carel GoÜieb Philip Schwartz. 

12 te 's-Gravenhage. Hermanus Johannes Wilhelmus Visser, 
geb. te Middelburg 8 Februari 1803, ridder der orden 
van den Nederl. Leeuw en van de Eiken kroon, oud- 
referendaris bij het departement van Financiën, zoon 
van Mr. Coenraad en van Clara Liens , gehuwd 1** 7 Au- 
gustus 1831 met Justina Christina Tengbergen, geb. 
8 April 1800, st. 14 Januari 1840 en 2o in 1842 
met Gertrude Comelia Albertine Cazaux, geb. 4 No- 
vember 1806. 

12 te Oosterbeek. Comelia Mathilda, oud 32 jaar, dochter 
van Jan van Embden, burgemeester van Renkum en 
van W. D. Loopuyt. 

14 te Middelburg. Alberta Adriana van Dijkhuizen , oud 67 
jaar, weduwe van Johannes Didericus Marius de Stoppelaar. 

15 te Dordrecht. Susanna Cecilia Bartha van Broek, oud 
69 jaar , gehuwd met Abraham Hermanus Blom , 
geb. 1815, theol. dr., emeritus predikant bij de hervormde 
gemeente aldaar. 53 16 te 's-Qravenhage. Pefcronella Martina van Bossen Hoo- 
gendijk, geb. te Stompwijk, oud 5 jaar, dochter van 
Petros Coenraad en van Cornelia Henriette van Steyn. 

16 te Ede. Mathilda Maria Cornelia Hugenholtz, oad 68 
jaar, weduwe van S. Willeumier Jr. 

17 te 's-Qravenhage. Adriana Headrika Krayenhoff van de 
Leur, geb. te Brielle 1 Juli 1815, dochter van Adrianus 
Rudolphus en van Cornelia Elisabeth Kolff, gehuwd te 
Brielle 30 September 1835 en weduwe van J. 
Wittop Koning, med. chir et art. obst. doctor. 

17 te Bieselinge. F. M. Egter van Wissekerke, oud 72 jaar. 

18 te 's-Qravenhage. Mr. Daniel Veegens, geb. te Haarlem 
21 Mei 1800, oud griffier van de 2de Kamer der Staten- 
Gëneraal, zoon van Dirk en van Johanna Wilhelmina 
Vijgh, weduwnaar van Anna Maria van Baaien, geb. 
30 Januari 1807, st. te VQravenhage 18 December 1876. 

20 te *s-Gravenhage. Amelia Eschauzier, geb. te Modjokerto, 
oud 4 jaar , dochter van Otto Christiaan en van Ida 
Adolfina Frederica Qrolman. 

20 te Maastricht. Henriette Jacoba barones van Heeckeren, 
geb. te Doesburg 11 Juli 1867, dochter van baron 
Robbert Adriaan Willem en van Jonkv. SophiaEmilia 
von Weiier. 

20 te 's-Gravenhage. Mr. Willem Wijnaendts, geb. te Delft 
30 Januari 1814, oud-burgemeester van Gorinchem, 
zoon van Martinus ^Anne en van Catharina Johanna 
Overgaauw Pennis, gehuwd met Johanna Margaretha 
von Beckerath. 

22 te Arasterdam. Mr. Jacobus de Neufville, geb. 19 Juli 
1817 , secretaris van Amsterdam , zoon van Abraham en 
van Margaretha Cornelia Qlara van de Poll, gehuwd 
met Maria Matthes, geb. 6 Juli 1817 dochter van Jau 
Geoi^e en van Cornelia Clasina Schröder. 

23 te Dordrecht. Mr. Johannes Adrianus van Dorsser, geb. 
aldaar 8 Augustus 1839 , burgemeester en secre- 
taris van Dubbeldam, zoon van mr. Comelis Willem 
Otto en van zijn eerste vrouw Cornelia Machaliena 
van Dorsser, gehuwd te Dordrecht 29 Mei 1867 met 
Cornelia Maria van der Wayfort. 

23 te Maastricht. Jonkv. W. F. J. Gericke, oud 73 jaar, 
dochter van Jhr. Jan Eberhart Paul Ernest en van 
Jeannette Marie Prangoise Lautin. 

24 te Amsterdam. Maria Wilhelmina van Son tot Gellicum, 
oud 26 jaar, dochter van Louis en van N. P. Molenaar, 
gehuwd te Amsterdam 17 Juni 1880 met Albert Jan 
Verbeek van "der Sande, geb. te Dordrecht 31 Maart 
1855, zoon van Albert Jan en van Elisabeth Maria 
Cornelia Roodenburg. 

25 te Wijk bij Maastricht. Mr. Hendrik Hubertus Gustave 
Joseph van der Starren, advocaat en procureur te 
Maastricht, zoon van N. en N. Erens. 

26 te 's-Gravenhage. Maria Frederika Stejn Parvé, geb. 
aldaar 4 Januari 1795, dochter van Daniel Jan en van Ida 
Jacoba Brouwer, gehuwd met Jean Zacharie Mazel, 
geb* te Tholen 27 Juli 1792, oud secretaris-generaal 
van het departement van Buitenlandsche Zaken. 

26 te Haarlem. Jonkv. Johanna Clasina van Styrum, geb. 
aldaar 28 September 1883 (Zie Maandblad ] 883, blz. 78). 

27 te Utrecht. Elisabeth Antonia Backer, geb. te Jutphaas 
8 Juni 1815, dochter van Jacob en van Geertruid 
Cornelia Smissaert, gehuwd te Utrecht 31 Mei 1844 
met Frederik Constant van den Ham, geb. te Rot- terdam 13 April 1817, st. te Utrecht 19 Augustus 
1863^, theol. dr., herv. predikant aldaar, zoon van 
Frederik en van Sophia Constantia Petronella van der 
Muelen. 

27 te Heerenveen. Amold Frans Joseph, geb. aldaar 24 
Augustus 1883, zoon van Mr. J. de Greve en van 
Judicina Johanna Mispelblom Beyer. 

27 te 's-Gravenhage. Johanna Justina van Hall, geb. aldaar 
24 Februari 1837, dochter van Mr. Anne Maurits 
Comelis en van Helena Susanna van Schermbeek, 
gehuwd te Utrecht 19 Mei 1859 met Mr. Johan 
George Gleichman, geb. te Rotterdam 19 Juli 1834, 
oud secretaris der Nederlandsche Bank, oud minister van 
Financiën, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal , 
zoon van Thomas Theodorus en van Sara Adriana 
Petronella Havelaar. 

27 te Moordrecht. Pauline Quirine Henriette van der Meer 
van Kuffeler, geb. te Gouda 20 October 1821, dochter 
van Jacques Anne Fran^ois en van Vrouwke Cornelia 
Weidijk. 

27 te San Remo. Everdina Johanna Schuyten, oud 32 
jaar, gehuwd met Mr. F. N. Sickinga. 

28 te Arnhem. Mr. Jan Willem Samuel (von) Baumhauer , 
geb. te Malacca 1820, oud assistent-resident vanMon- 
trado (Wester-afdeeling van Bomeo), zoon van Matthias 
Jacob Rijnhard en van Emilie Thomassine Derviller, 
gehuwd te Arnhem 23 September 1852 met Christina 
Gesina Randers, geb. te Rheden 1828, dochter van 
Reinder en van Johanna Gesina Blom. 

28 te Oosterbeek. Mr. Jan Karel de Wit, geb. te Utrecht 
20 Januari 1819, litt. hum. doctor, commandeur der 
Dannebrogsorde van Denemarken en der 2e klasse 
met diamanten der orde van St. Anna van Rusland , 
oud resident van Timor, oud consul-generaal der Neder- 
landen in Japan, zoon van Hendrik en van Catharina 
Hofle; tr 1**. met Wilhelmina Maria Chevalier, 2o. te 
Batavia 17 Februari 1864 met Anna Maria Johanna de la 
Couture, geb. te Neerbosch bij Nijmegen 11 April 
1837, dochter van Jean Bemard en van Anna Augusta 
Henriette Spengler. 

29 te Zwolle. Everdina Snoeck , geb. 4 October 1793 , 
dochter van Adriaan en van Anna Barta Colenbrander, 
gehuwd te Nijmegen 19 Januari 1830 met Frederik 
Ampt, geb. te Bergen-op-Zoom 12 November 1793, 
st. te Batavia 30 October 1837, kapitein-luitenant ter 
zee, zoon van Carel Georg en van Albertina Rovers. ADVERTENTIES. 

CATALOGUS 

Tentoonstelling Oraqje-Nassaa, Wapen-, Oeslaoht en 
Zegelkonde. 's-Oravenhage IflÜSO, 

Ieder lïd van het genootschap nde Nederlandsche Leeuw^^ 
die niet in het bezit is van bo vengenoemden Catalogus, 
kan van den Heer A A. Voesteeman van Oyek een 
present-exemplaar ontvangen, tegen overzending van f 0.30 
aan postzegels voor de frankeering. 

i^edrakt bü GEBR. J. & H. VAN LANOENHÜYSEN, te 's-Graveohage. MAANDBLAD Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenv." Dit blad renchnnt oraitneka het midden 
nn iedere mauia , onder redactie tu bet 
beslnnr en wordt ftUeeo ud de leden ran 
bet reoootschap geiODden. BrieTon en 
medeaaeliiu^, nlaóok bgdn^n Toorbet 
Maandblad te tenden aan den lecretaria 
ran het genootschap, den Heer A. A. 
TonnsufAN TANOïsIt. Balüirtal S9»,t9 
'■-Graveobage. Ledeo te 'a-GntTenluwe betalen per 
jaar / 10.00 

Zn , die buiten VUiaTeDbaée wo- 
nan / t.W 

De lejaa]^a]]g(lSSS)is voorde nienwe 
leden Terkriigbaar / 8.00 

Adrertentiên in verband met borenge- 
noemde wetenschappeQ , per repel / O.SO 
Ahonderlijke nammam niet Terkrügbaar. N". 'T*. 's-Gravenhage. 18B-i. Tot Ud 1b beaoemd de beer: O. J. Honig Eea certificaat vaa Jean de Laanay e. s. 

De Lange van Wijngaerden schreef in zijn hoofdstak 
over den adel: (1) 

«Bij vel^ is bet begrip ontstaan, dat men van geenen 
«adeJ kosde g««kead worden, aU men bij het een of ander 
vin dit land opgerigt liebaaiQ van ridderschap niet daar 
.vTQor erkend was geworden , ofschoon men somwijlen betere 
0tia zekerder bewijzen had, ala sommige van hare leden, 
#en voontl van die in Holland vreemde geslachten, welke 
«door bijzondere gnust daarin gedrongen waren, of als men 
«geen diploma," (opene brief,) of een door eenen vreemden 
«rorvt en eenen heraut of wapenkoning gelegaliseerd 
«(gewettigd) geslachtregister konde vertoonen , waardoor 
«verscheiden, die Tan goede inlaudsche geslachten waren, 
«zijn verleid geworden, om zich ann de heraldische of 
«geslachtwapen-kamer, de diploma's engeslachtregistersfabrijk 
rie Brussel te vervoegen, alwaar men .... dadelijk gereed was, 
«vreemd uitgevende bewijzen en titels fraaij op perkament 
«geschreven de Hollanders voor hunne goede klinkende 
«munt in de handen te stoppen.« 

De voornoemde schrijver bad bij zgn voormeld betoog 
vermoedelijk het oog op diploma's, zooals die welke reeds 
lang vódr zijn tijd door Jean de Lannaj werden afgegeven. 

Als bewijs kan ik mededeelen een certificaat door dien 
beruchten wapenheraut en drie andere wapenherauten in 
1655 uitgereikt. 

Jean de Tjannay werd wegens het afgeven van valsche 
certificaten bij arrest van bet hof van Doornik op 16 Mei 
1687 veroordet-ld om te worden opgehangen. Een handschrift 
bewaard wordende op het Bijksarchief te Brussel, tot titel 
voerende : Mémoire de* exéöuimu faUe» a Ttmmay depuu 
1808, vermeldt op het jaar 1687 (blz. 116} het volgende: 

«Le 17 de Mai. Jean de Launaj, heraut d'armes, qui 
«s'etoit toujours titré de messire baron de Launay et du 
« Saint -empi re , chevalier de l'ordre militaire de Christo, 
«seigneur de Montigny & d'Asselt, vicomte de Zélande fut 
«oondamné par M. M. du bailliage !l étre pendu pour 
irs'étre servi de faux sceaux : On dressa devant Ie bailliage (1) Beschrijving van Gouda, II. bl. 471. kmiï petit échabnd joignant Ie gibet sur lequel onbrisales 
•sceaax, eusuite executé, & son corps enterréanxReooUeta.* 

Het door mij bedoeld certificaat, uitgereikt ten behoeve 
van de Hollandsche familie van der Qraeff, is van den 
volgenden inhoud: 

Nous Jean de Launaj, chevalr. de Tordre militaire de 
Christo, S'. d'Asselt, Lieutenant grand Orujer watei^raaff , 
plnymgraaff et Maistre des garennes du paya et duch^ de 
Brabant k Henry Pr^vort dele Val, Escuyer, S^, deTonants, 
Jean Baptiste l^nrissens, Escujer, Felix Flaochio, Escujer , 
Roys d'Armes et heraolts & poursuivants d'armes de sa 
3^wt4. 

Certifions et Declarons que la Familie de van der graaft' 
est tres anciene et noble originaïre du pais et duché de 
Pomeranie et portant pour armes un escu de sable a deus 
fasces d'Argent. Le CheS chai^é de trois herrons dor Ie 
millien dndi. Eku chargé d'nn Estoile de mesme metail et 
que lan 1425. Adolfi van der Qraaff 8r. du lieu de Goriin, ' 
Stoltemborgh et Dramboui^, Fondatour de Ia chapelle de . 
Sle Marie dens l'Eglise de St. Jacques I'Apostre a Stetin, 
qu'il dota fort richement, fnst ponr ses merites et belles 
qualitoz honnorez du Tiltre de Baron de Drambourg par 
Warüslas troisiesme de ce nom Dacq de Fomerauie , et il 
eust pour femme harmingarda Marc({uise de Bineau, Fille 
de Frederich Marcqnis dadt. lieu et de Emerentiana de 
Bartin. 11 laissa plnsieurs Enfans et il trespassa lan 1459. 
Leur Fils aisné appelle David Baron et Sr. des lieux Busdta. 
fnst faict General de 1' Armee du Ducq Wrastislas pour sa 
valeur , et peu apres, 11 a^aignacestefameuse Bataille contre 
les Vandals que les habitans appellent Bloutdagh, et fust 
pareillement noblement allié a une dame de la Maison de 
DargeslofTnommée Eleine, heritiere de la ville de Begenswalde, 
de laquelle il enst belle posteriti, dont nne partie est demeur^ 
seaiK -pais, et autres qui se sont retire?. en divers Royaumes 
et pays , si comme entre autres Baudouin van der Qraafi*, 
vaillant cheval'. lequel viendt de la |tart de l'Empereur 
avec une grande troupe de Cavaillerie d'Allemaigne au 
secours de Fhillippe le Bon dncq de Bourgoingne le quel 
estoit en Gncre contre les liegeois, et Finalement y fit si bie» 
que le ducq luy donna le Commaodement dessus son armee , 
et il espousa audt. Pais de liége Catharina de Bnemondt 
aussi de noble Uaison, de laquelle il eust plusieurs Enfans 
dont Jean Jacques van der Graaff en fust lun qui sest 
retire a Venlo et en fust Bourguemaistre , quelque temps 
apres il aurprit avec bonne troupe de Boui^is et soidato 64 — dudt. Yenlo la ville de Cuyck et Nimmegne qai sestoyent 
rebelle contre Ie ducq Charles Ie hardy et en ceste oonsideration, 
Ie Dacq lui donna une pension de quinse cent florins par 
nn sa vie durant, a prendre sur ses domaines et revenas 
de Guelre. 11 avoit a femme Anna de Keppel, de la((uelle 
il laissa entre autres en&ns nn fils^ nomme Nicolas, ]equel 
espodsa Maria van Toll dont nasquit Arent vanderOraaff, 
qai Esponsa Maria Smouten^ de la quelle il eust Jacques 
van der Graaff, qui fust allie a Alijt Pinsen van der Aa, 
les quels eurent entre aatres £nfans, Arent van der Graafi 
lequel sestant retiré a Ia ville de DelffenHoUande, environ 
lan 1500 (ou depuis lors jnsques a prest, la ditte Familie 
a Continaellement subsistée, et poussé plusieurs bonnes 
Branches). U fust faict Bourguemaistre de la ditte ville 
de Delff et hoogheemraadt de Delfland, Offices et Charges 
lesquels Ton est accoustamé de tout Temps daccorder et 
couferer aus plus Nobles et plus notables personnes de ces 
quartiCrs II prit a femme Sara Bosschard, lesquels eurent 
ensemble en droict et loyal Manage quatre fiz, dont Ie 
premier avoit nom Jacques van der Graaff Sr. de Hoogeveen 
successeur dans les dtes Charges de son pere. U prit en 
premier Mariage Magdalena van Bemsteijn et en secondes 
nopces, Catharina van der Dussen. Leur second fils estoit. 
Guillaume van der Graafl, Chevak. Eschevin de la ville de 
Rotterdam allie a Maria van Walenboi^h Ie 3 : estoit Pierre 
van der Graaff, qui avoit espouse Margareta Pauw et Ie 4: 
estoit Albert van der Graaff, Thresorier et conseiller de la 
ville de Delff, lequel prit pour sa premiere femme Eva 
Briell et en secondes Nopces Erancoise van Zanten Ledt. 
Jacques van der Graafi Sr. de Hoogeveen eut de sa premiere 
femme Magdalena van Bemstein deux lilz, a scavoir Nicolas 
van der Graaff Sr. de hoogeveen, deputé dans les Estats 
de Hollande de la ville de Goude, ou il est encore a present 
Bourguemre. et y at espouse Emilie de Langen et Arendt 
van der Graafi Chevalr. commissaire ordinaire de Guerre 
directeur des navires extraordinaires du Publicq et aussi 
Conseiller de la ville de Delfi & lequel en lan 1642 selon 
la commission nous Exhibee menoit et Conduisoit les Troupes 
Infanterie Brittonnicques au pais et Esvesche de Cologne 
au secours de TArmee de sa Majesté Tres Cbrestiene, soubs 
la conduicte du Mareschal de Gubrian qui a espouse Machtilde 
Pauw, lequels ont procreé de leurs Corps deux filles a scavoir 
Magdaleine et Maria van der Graaff selon que Ie tout nous 
est apparu par Tiltres, Enseignemens, Chartres, histores et 
autres marques et Notictss d'honneur et de Noblesse digne 
de foy et creance et acceptable en lugement et de hors 
en Tesmoing de quoy et a la requisition dudt. Sr. Arendt 
van dei Graafi', Commissaire , nous avons signé et depêche 
la presente et muny' des seelz de nos Armes a Bruxelles 
Ie 18e Jour de September lan de rincamation de nostre 
Seigneur 1655, et des Begnes de sa Majesté Ie 35 : estoit 
signe J. de Launay, Sr. d' Asselt, H. Prevost de Leval, 
J. B. Maurice, Felix Placchio et estoit seelez des quatres 
scaeux desdtes respectives herraultz. 

Na verificatie van de genealogie van der Graefi met den 
inhoud van dit certiËcaat, waarin eene belangrijke fout 
mét betrekking Uit een jaartal, meen ik het er voor te 
mogen houden, dat de vier eerste generatiën vermeld in 
dat certificaat uit de lucht zijn gegrepen. 

De fout ten aanzien van een jaartal is namelijk om te 
vermelden, dat Arent Jacobsz. van der Graefi zich omstreeks 
1500 te Delft met ter woon zou hebben gevestigd, terwijl 
hij eerst omstreeks 1560, en wel vermoedelijk te Delft zal 
zijn geboren, alwaar ook zijne moeder, genaamd Aeltje Aelbrecht Tomasdr. van der Aa, als weduwe van Jacob 
Arentsz. van der Graefi in 1563 woonachtig was. 

Arent Jacobsz. van der Graefi, die op 4 Mei 1642 i^ 
overleden, was veertigraad te Delft 1597, schepen 1600, 
1609, voor de eerste maal burgemeester 1610, thesaurier 
1613, 1622 en weesmeester aldaar 1618, 1619. Hij was 
gehuwd met Sara Bosschaert, geboren te Breda 19 Februari 
1563, afkomstig uit Antwerpen en opgevoed te Delft, 
overleden te Delft 30 September 1627, dochter vanPieter 
Bosschaert en van Cathalina de la Elier. 

M. A. V. R. v. D. K. Koopbrief ¥an den Ulenpas. (1396,) 

Ich Dyderich van Baeck kenne un tughe in dessen 
' openen breve dat ich mijt vulborde en vryen moetwijUen 
Prederix un Guerdes van Baeck mynre zoen hebbe verkoft 
un verkope rechtes stedes ervekopes Hermanne Buwenoert 
en zinen rechten erg dat guet dat ich licghene hebben 
ijn den kerspele van Keppele, alzo alz dat gheleghen ijs 
mijt al zijn toebehorincge en alz mij dat anghevallen en 
gheervet ijs van zalighen Wolter van Baeck mijnen broder, 
dar God de zele afi'hebbë, voreijnleenguet Herman vorg en 
zine erfg dat to hebben en tobezitten erfiike ewelike en 
jummermê en wij Dijderich van Baeck un Prederich unde 
Guers van Baeck birder Dijrcks zoen voig hebben, op dijt 
votg guet zamentlike verteghen mijt handen en mijt munden 
erfiike en jummermê alz wij mijt rechte zolden un hebben 
dat opghelaten unê zijn des utghegaen tobehoeff Hermans 
votg en zyn rechten erfg un hebben um des gelavet to 
waren en rechte warschap to done vor al de ghene de des 
to rechte komen wijllen wo men ervekopes en leengudes 
in den lande van Zutphen to rechte waren zall zunder 
yenigerhande arghelist. 

Ton tughe der warheijt aller punte en articule vorg zo 
hebbe wij Dijderich , Prederich und Guerd vorg zamentlike 
onse zeghele an dessen briefT ghehancgen, dat anno Dm 
m® ccc°xcvj fia (feria) quarta p^ festum palmar. 

Aan een der drie staarten hangt nog 
slechts het ^egel van Baeck (een dwars- 
balk vergezeld van drie vogeltjes in het 
schildhoofd). 

Yolgens een origineelen brief, 
beiustende op 't kasteel deil 
Ulenpas te Keppel. 

A, A. V. V. O Koopbrief van den Domkamp (1454). 

Wij Sweder van Rechten, Hë van Voirst ende van 
Keppell ende Elizabet van Hoemoet, echte wijff ende 
ghesellijnne Sweders vuiSz, joncfrouwe van Voirst ende 
van Keppell, doen kont ende bekennen in desen open 
brieve voir ons, onse erve ende nakomelinghen ende 
vrouwen toe Keppell, dat wij mijt onser gerecliter wetent- 
heyt ind voirt mijt onsen vrijen willen in enë gerechte 
steden erökoyp, erfflich hebn vercoft voir ene sume geltz 
als voir Driehondert aülentsche Kurfurster Rijnsche gulden , 
die von datü sbriefs geslagh end gemüt , Die sie ons toe 
gueder tijt wail toe willen ind toe dancke betailt hebn 
Henrick Buenoirtz, Goissen sijne echten wijve ende oen — 55 erBgh een stuck [lands ende erves geheith die Domkampj 
mitter eijnfe sijden bij langhs Henricxs ende Goissens vursz 
erflnissen mijt oirre hó&teden Ende voirt all ome ên ome bij- 
langbs hofsteden ende erffnissen den Priesten van Aeldenkeppdl 
toegehoende in bogen, in leghen, in naten, in droegen, 
mijt coirae, mijt twijge, mijt water, mijt weyden, mijt 
4^en , mijt e/nden ter alre Slachter nath Ende mijt alle 
deser vurSz erffnissen toebehoringh soe die samenüich ghe- 
legh is in den kirspell van Aeldenkeppell , voir gerecht vrij 
Edell eggen Erve, voirt soe hebn wij Sweder ende Elizabet 
vurSz mijt Sweders vurSz mijns mom bars hant, opgedragen 
dese vurSz erffnissen als den Domkamp Ende hebn dair 
nae opvertegen onder onsen Segelen toe beboiff Heinrick 
Baenoirtz , Goissens sijns echth wijves vurSz ende oirre 
erve mijt monden, mijt handen, mijt halmen ende mijt 
onsen vrijen willen Ende voirt mijt allen Rechten ghelijck 
off wy dat voir den Kichter in enê gehegeden sittenden 
gerichte gedaen hebü als recht is, alsoe dat wij ofi 
onse erve ende nakomelingh off njemandt van onser w^h , 
dair më enich recht toesegge, off Aenspraick aen hebn of 
behalden en sollë inghienirwijs ende gelave hoim mede 
dese vursz erffnisse erffliken toe waên voir eijn vrij Edell 
eygen erve jare en dage, ind dair en tenden, wer men 
Ben vrij Edell eygen Erve in den lande van Zutphen mijt 
rechte waên sall, voir alle die ghiene die des ten rechten 
komë willen ind allen voirkumer aff te doen weert aick 
saeke dat Henrick ende Goissen vurSz off oên erve dese' 
vaiSz erfihisse namails ofi toe euigher tijt be^^prake wairdde 
van ons off van onsen erffgeh ende nakomelingh off van 
yemant anders mijt rechte, dat bespreek gelavê wij Sweder 
ende Elizabet varsz mijt gesamenderhant ind ellick een van 
ons voir alle hoim vat oën schaën onbetaichlike toe oen 
gesijnne genslich afi te doen, leden sie dair aick enigh 
hender cost off schaden bij wa ofi in wat manien die komë 
moichte, Den hender cost ende schaden sullen wij ende 
onse erven hoim aick guetlicke sonder weersegge waill 
verdichten , weert saeke dat wij Sweder ende Elizabet vurzs 
onse erve ende nakomelingh toe gesijnnn Henricxs ende 
Goissens vurSz off oirre erve dat bespreek van stonden aen 
Als dan nijet afi en deden ende den schaden op en rechten 
gelijck vurszsteet* 

Soe gelaven wij Sweder ende Elizabet vursz voir ons 
ende voir onse erve dat wij van stonden aen toemacingen 
Henricxs ende Goissens vursz off oirre erve die sie mijt 
brieven off sonder brievê doen moigh. Aen onse antwoirde 
off woenstat ind nyet voirder te sucken in te seijnden bijnnê. 
Doisboirch in ene bewijsde harberge Enê gueden Schilt- 
buerdigen mane mijt twen knechten ende mijt drien reijsigen 
pden (paarden) soe dair Ie liggen, leijsten also guede mane plegh 
oie selve aen den werde ofi werdynne toe wynnê ind toe quyten 
Aick en sullë sie wt Doisboirch noch wtter leijstong nyet 
scheiden daget noch nachts inghienrewijs wij en hebn Henr 
en Goissen vursz ofi oen erve dat vurSij bespreek off gedaen 
ind voirt allen hender en schaen de laitst peninck mitt 
ijrsch den si dair bij geleden hebn samentlich opgericht 
ind waill betailt bij onser manliker ende vrouweliker trouwen 
ende eren sonder enich forpell off argeliste Dairijne te suck 
off te vijnden In enig wijs. 

Destoe tuge der wairheijt soe hebn wij Sweder ende 
Elizabet vursz voir ons onse erve ende nakomelingh vurzs 
onse segelen by onser gerechter wetentheyt ind geheiteaen 
desen brieff doen hangen, ind ome die mere kunde vestenisse 
ende wairheiden wille , dat alle puntê vurSz by onsen wille 
wet da Csente (consente) geschiet zyn. Soe hebn wij Sweder en Elizabeth vursz gebeden Gerijt 
Palick van Enghusen Johan mom van Keil ende Evert 
Bijnssen onsen Amptman ende Bentmeister nu ter tijt, 
dat sie oire segele hangen willen bij die onse an desen 
brieff. Dat wij Geryt Palick Johan ende Evert vursz 
gne (gaarne) gedaen hebn omë beden wille Sweers ende 
Elizabet vurSz ind bekenift onse segelen mede gehangh te' 
hebn an desen brieff. 

G^h jn den jair ons hen duisent vier hondert 
vier ind vijftich ind vigilia omn Sancton 

Aan drie der vijf staarten hangen 
nog slechts de zegels , van v. Bechteren 
V. Voirst, Palick v. Enghusen en 
Evert Bijnssen (dwarsbalk). 

Volgens een origineden brief, 
berustende op \ kasteel den 
Ulenpas. 

A. A. Y. y. O. 


Westerkerk te Leea warden. 

Onder deze rubriek laat ik eene lijst volgen van eenige 
personen welke in die kerk zijn begraven, met ver- 
melding van het tijdstip waarop hun begrafenis 

heefb plaats gehad. 

(Extract uit het grafregister). Schepen J. H. Berghuis zoon. 

Juffer Ger. Gab. van Beilanus. 

De Heer H. J. van Vierssen dogter. 

Heer Secretaris Jetze vaa Sminia. 

De Heer Ds. Siricus Arnoldi. 

De Heer A. C. Huber vrouw. 

Mevr. Eva Comelia v. Wyckel, geb. v. Glinstra. 

De Heer Griffier van Glinstra dogterke. 

De Heer Commies H. J. v. Vierssen dogtertie. 

Vrou Tibita Hesling, wed. de Heer Capitein 

Beilanus. 

De WelGeb. Juffer Maria van Scheltinga. 

De WelËd. Gestr. Heer Luit. Gerh. v. Beilanus. 

De WelGeb. Juffer Agnes Alida Huber. 

Juffipouw Johanna Vitringa, Huisvrouw van 

Dr. F. Coulon. 

Vrouwe Ysabella Boreel, Huisvrouw van de 

Bentmeester de Heer H. H. van Haersma. 

De Hoog WelGeb. Freuljjn Lucia Barbara van 

Burmania. 

Drie zoontjes van de Ammunitie Mr. Dr. 

H. U. Huber. 

Vrouwe Vinca. Joh». Balvour, Wed. wylen den 

Heer Lt. Gerh. v. Beilanus. 

Het zoontje van de H. W. G. Heer Grietman, 

Jhr. Ulbo V. Burmania. 

De Heer Abraham Christ. Huber. 

De Hoog WelGeb. Vrouwe Anna Dodoneft 

van Burmania. 

De Heer Commies H. J. van Vierssen, oudste 

dogtertie. 

Het kind van H. W. G. Heer Grietman, 

Jhr. Ulbo van Burmania. 1770, 


10 May. 


1771, 


l May. 


1771, 


31 May. 


1771, 


16 Aug. 


1771, 


28 Oot. 


1771. 


6 Nov. 


1772, 


19 Juny. 


1778, 


10 Maart. 


1773, 


12 NoT. 


1773, 


14 Deo. 


1774. 


6 Jan. 


1774, 


1 Juny. 


1774. 


8 Juny. 


1774, 


28 Oot. 


1774, 


14 Deo. 


1774, 


20 Deo. 


177B, 


ff Jan. 


1775, 


8 Juny. 


177B. 


21 NoT. 


1776. 


July. 


1777, 


27 Aag. 


1777, 


10 Sept. 


1778, 


14 Jan. 56 1778, 


4 Maart. 


1778, 


18 Maart. 


1779, 


27 Deo. 


1780, 


8 Febr. 


1780, 


16 Febr. 


1780, 


18 Febr. 


1780, 


6 Maart. 


1780, 


6 Aug. 


1780, 


20 Aug. 


1780, 


6 Nov. 


1780, 


8 Nov. 


1781, 


15 Juny. 


1781, 


21 Sept. 


1781, 


26 Sept. 


1782, 


4 Febr. 


1782, 


15 Febr. 


1782, 


28 Febr. 


1782, 


25 April. 


1782, 


23 Aug. 


1788, 


17 Jan. 


1783, 


26 Maart. 


1784, 


12 Jan. 


1784, 


16 Jnly. 


1784, 


27 Sept. 


1785, 


3 Jan. 


1785, 


10 Maart. 


1785, 


29 AprU. 


1785, 


2.8 July. 


1785, 


6 Oct. 


1786, 


20 Juny. 


1786, 


28 Sept. 


1786, 


27 Nov. 


1786, 


22 Dec. 


1787, 


5 Febr. 


1787, 


2 May. 


1787, 


7 Juny. 


1787, 


12 Juny. 


1787, 


3 Sept. 


1787, 


28 Nov. 


1788, 


7 Maart. 


1788, 


8 April. 


1788, 


23 Dec. 


1789, 


5 Jan. 


1789, 


13 Jan. 


1789, 


26 Maart. 


1789, 


20 Juny. 


1789, 


27 July. 


1791, 


12 July. 


1792, 


6 Juny. 


1793, 


21 April. 


1793, 


31 Juny. 


1794, 


13 Junv. 


1795, 


14 April 


1795, 


24 July. 


1796, 


19 May. 


1796, 


1 July. 


1796, 


12 Sept. 


1796, 


12 Dec. 


1797, 


17 Jan. 


1797. 


9 Juny. 


1797, 


12 Juny. 


1798. 


16 Jan. Vrouwe Martha Kinnema van Scheltinga, Wed. 

Tan wijlen de Heer Grietman T. Lycklama a 

Nyeholt. 

Mevr. Catharina Berghuis, Wed. Dr. ü. H. Huber. 

Juffer Aletta Catharina Elisabeth v. Sloterdijok. 

De Heer F. Coulon, Med. Doctor en Burger 

Colonel. « 

De Heer Bentmeester H. H. van Haersma. 

Mevr. J. E. de Keinpenaer, geb. d'Amaud. 

't Jongste kind van Mevr. J. E. de Kempenaer, 

geb. d'Amaud. 

Old Secretaris Dr. Everh. Bourboom. 

Vrouwe Antoinetta Anna Guisau , geb. Bengers. 

De Proc. Generaal P. Bourboom. 

Vrouwe Quiriua Jacoba de Kempenaer. geb. 

Schott. 

De Baadsheer Johan van Wyckel. 

't Kind van de Heer Leonardns Epeus van 

Scheltinga. 

Juffrouw Catharina Coulon. 

De Juffer Agnieta Bouritius. 

Old Schepen Jan Hendrik Berghuis. 

De Old Burgem. Willem Coulon. 

De HoojrWelGeb. Heer Jhr. Abraham du Sableau. 

Mevr. Houckien v. Wyckel, geb. v. Haersma. 

Dr. Johannes Krack. 

De Wed. Ds. G. Hiddema. 

De Juffer Boreel. 

Dr. Jacobus Pierson. 

De Heer Dr. Ennius Idema. 

De Heer Jhr. Laas van Bormania. 

Mevr. Wiskien v. Haersma, Wed. Sminia. 

De Heer Frederik de Wendt. 

Het kind van de Graaf van Stierum. 

Mevrouw Iskia Catharina, Wed. W. A. van 

Sloterd^'ck. 

Johanna Margaretha Accama. 

De vrouw van Haye Beekkerk. 

De Heer Fedde Andeles. 

Het kind van de Heer Jetze van Sminia 

Aulus zoon. 

Juffr. Titia Holdinga van Idsinga. 

Houkje Buma, wed. Rector Andeles. 

De Heer H. M. Vitringa. 

De freule S. C. du Tour. 

De Huls vrouw van P. E. Frieswyk. 

Do". Johannes Henderik Schrader. 

De Huisvrouwe van de Heer H. J. van Vierssen. 

Het kind van de Graaf van Stierum. 

De Heer Hendrik de Kempenaer. 

De Heer Hendrik Friesw^k. 

De Old Burgera. Bern. Dorhout. 

Neeltje Makater, wed. B. Dorhout. 

De Raadsheer J. de Kempenaer. 

Het kind van de Graaf van Stierum. 

De Juffer Clara Hiddema. 

't Kind van de Heer E. de Wendt. 

De freule het dochtertie van Jonker J. L. D. 
van Burmania. 

Mejufvr. Christina E. van Vierssen. 

Mejuffer Beilanus, wed. Deetelef. 

Otto Nicolaas Coulon. 

Mej. A. Binkes, wed. E. Idema. 

De Old Schepen Louis Ie Maire. 

Het kind van Haye Beekkerk. 

Mevr. Jacoba Fagel , wed. J. de Kempenaer. 

Catrina Velt , vr. van J. H. Berghuis. 

Een kind van Eiso de Wendt. 

De Heer Hermanus ülricus Huber. 

Mej. Margaretha Hiddema. 

Dr. Renatus Acronius. 1799, 


31 Jan. 


1799, 


7 Maart. 


1799, 


11 Maart. 


1799, 


16 Oct. 


1800, 


3 Febr. 


1800, 


22 Febr. 


1800, 


12 Juny. 


1800. 


16 July. 


1800, 


14 Aug 


1800, 


19 Sept. 


1801, 


17 Aug. 


1801, 


16 Oct. 


1802, 


5 April. 


1802, 


14 April. 


1802, 


30 Julv. 


1802, 


9 Sept. 


1802, 


27 Oct. 


1803, 


7 Maart. 


1803, 


23 May. 


1803, 


9 Juny. 


1803, 


6 Sept. 


1803, 


3 Oct. 


1803, 


28 Dec. 


1804, 


5 April. 


1804, 


11 Aug. 


1804, 


16 Nov. 


1805, 


18 April. 


1805, 


25 Juny. 


1806, 


19 July. 


1805, 


22 Nov. 


1806, 


15 April. 


1806, 


5 Nov. 


1807. 


3 ApriL 


1807, 


21 Aug. 


1807, 


3 Sept. 


1807, 


11 Sept. 


1807, 


9 Dec. 


1808, 


28 Maart. 


1808, 


2 Juny. 


1808, 


1 Oct. 


1808, 


16 Nov. 


1808, 


6 Dec. 


1808, 


27 Dec. 


1809, 


3 Jan. 


1809, 


31 Jan. 


1809, 


13 Juny. 


1809, 


27 Nov. 


1810, 


1 Oct. 


1811, 


20 July. 


1811, 


27 July. 


1811, 


27 Sept. 


1811, 


19 Nov. 


1811, 


19 Nov. Andries Louis Rober, Gepen. CoUonel. 

De Heer Frans Canter van Idsinga. 

De Heer Martinus van Scheltinga. 

De Huysvrouw van Auke de Vries. 

Mevr. Lowiesa Albertina.v. Sminia, Huyavfr 

van de Old Grietm H. B. van Sminia. 

Een kind van Anne Reguerius de Wendt. 

Mevr. Catha. WilheK van Limburg Stierum i- 

geb. van der Haar. 

De Old Burgem. Vaandrik Auke de Vries. 

De Juffer Itje Bouritius. 

Een kind van de Heer Hector van Sminia. 

Een kind van Anne Regnerius de Wendt. 

Mevrouw Maria v. Plettenberg, geb. van 

Plettenberg. 

Mevr. Anna Charlotte de Dieu de Bonoouff 

Huisvr. van de Old Griffier van der Haar. 

De W. E. Gestrenge Heer Jacob Brouwer 

Gasenjat, voorheen Luit. CoU. ten dienste 

dezer Lande. 

Een kind van Anne Rec^nerius de Wendt. 

Mevrouw Margrieta Barbara Rmmen, wed. Huber# 

Jhr. J. L. D. van Burmania. 

De Heer Eiso de Wendt. 

Vrouwe Henrietta Pierson , geb. Binkes. 

De Old Vaandrik M. F. Berghuis. 

De Heer H. J. van Vierssen. 

Mevr. Albertina Pierson, Huisvr. van de Heer 

H. L. van Altena. 

Vronwe Helena Rengers , Douarière Doys van 

Burmania 

J. M. C. Krack. Dochter van de Wed. J. Krack. 

Een kind van de Heer Anne de Wendt. 

Juffer Petronella Zwerms, Huisvr. van Dr, 

Acronius. 

De Heer Willem van Loo. 

Juffrouw Aafke Petronella Berghuis , wed. van 

de Advocaat Krack. 

Mejuffrou P. Acronius, Huisvrouw van de 

Heer Old Burgemeester J. O. Faber. 

De Heer Old Ontvanger J. B. van Haersma. 

De Heer Hector Livius van Altena. 

Vrouwe J. A. Tholen wed de Heer Coulon« 

Een kind van de Raadsheer Rengers. 

Een kind genaamd Eco de Wendt. 

De Raadsheer Gerlacus Buma. 

De Heer Wopke Wopkens. 

Anthonetta P. Faber, wed. de Heer Kruger. 

De heer Gerard Jan de Kempenaer. 

Vrouwe Jacoba Johanna Poppenhuisen , gab* 

de Kempenaer 

De Heer Fred^, Theod'. Ernst Grave van Lim« 

burg Stierum. 

Freule Anna Maria van Burmania. 

Vrouwe B. Dorhout, Wed. w^len de Raads* 

heer G. Buma. 

Vrouwe A. S. van Plettenberg, wed. wglen de 

Raadsheer J. L. Doys van Haersma. 

Vrouwe Wilhelmina Sophia Guerin , geb. van 

Eberstein. 

Mejuffer Gabbina Gerhardina Beilanus. 

Freule Alexandrina Eleonora van Plettenberg. 

Een doodgeboren kind van den Heer B. Buma. 

Mev. Johanna van Wijckel, wed. de Heer 

Godschalk v. Knijff. 

De Heer Old Burgemeester Jan Otto Faber. 
De Heer Old Griffier Hendrik van der Haar. 
De Baron L. M. van Reede tot Oudshoorn. 
De oud Raadsh'. Montanis Hettema. 
Mejuffer Catharina Theresia Duysel, wed. Louit 
Ie Maire. 57 1818, SO Mei. 181S, 


25 Mei. 


1812, 


28 Deo. 


1813, 


8 Febr. 


1813, 


2 Maart. 


1S18, 


10 Maart. 


1813, 


11 Maart. 


1813, 


13 Maart. 


1813, 


29 Maart. 


1813, 


19 Nov. 


1818, 


15 Deo. 


1814, 


10 Jan. 


1814, 


22 Jan. 


1814, 


29 Jan. 


1814, 


22 Pebr. 


1814, 


18 Maart 


1814, 


14 Sept. 


1814, 


8 Dec. 


1814, 


19 Deo. 


18U, 


15 Ang. 


1815, 


4 Sept. 


1816, 


2 Pebr. 


1816, 


15 Febr. 


1816, 


7 Maart. 


1816, 


27 Jun\j. 1816 1816 1822 11 Joig. 
1 Aug. 1816, 


2 Nov. 


1816, 


6 Nov. 


1817, 


3 Jan. 


1817, 


16 Sept. 


1817, 


4 Oct 


1817, 


29 Nov. 


1818, 


3 Febr. 


1818, 


29 April. 


1818, 


15 Aug. 


1818, 


19 Oct. 


1818, 


30 Oct. 


1819, 


2 Jan. 


1819, 


11 Jan. 


1819, 


15 April. 


1819, 


13 Mei. 


1819, 


28 Jnlij. 


1819, 


22 Aug. 


1820, 


13 Maart. 


1820, 


20 April. 


1820, 


15 Mey. 


1820, 


16 Mey. 


1820, 


29 Mei. 


1820, 


3 Julij. 


1820, 


22 Julg. 


1821, 


5 Jal\j. 


1821, 


6 Aug. 


1821, 


26 Aug. 


1822, 


22 Febr. 


1822, 


25 Maart. 


1822, 


9 Sept. 


1822, 


30 Oct. 


1822. 


Il Dec. 12 Dec. De Jonge Heer Nioolaaa Weaselius Amoldi 

Knok van der Haar. 

De Heer Johannes Bouritius. 

Mevrouw Maria Elisabeth Melcbior, wed. de 

Heer Z. Gerroltsma. 

Joban Hendrik Voord a Andreae (een kind). 

De Heer H. B. v. Sminia. 

De Juffer Dodina Elisabetb van Idsinga. 

Vrouwe Catbarina v. Scbeltinga. 

Louis Cbarles Faber. 

De Juffer Ida Verruci. 

Mevrouw Wilhelmina Wassenberg, Huisvrouw 

van de Heer D. H. Andrae Gz. 

Freule Ysabella van Plettenberg. 

Mevrouw Tda van Scbeltinga. 

De Heer Jetze van Sminia. 

Mduff. Maria Albertina de Kempenaer. 

Juffer Martba Aurelia Buma. 

Mevrouwe Jacoba Cloeck. 

Een kind Danker Jan de Kempenaer. 

Een kind gend Sytske Beekkerk. 

Een kind van Mev. Wed. de Kempenaer. 

De Heer Generaal Willem Guerin. 

De Heer Jacob F. van Sloterdijjck. 

Juffr. Carolina Coulon. 

Mejuffer Elisa van Boelens. 

Mejuffer Yetske Beilanus. 

Mevr. Maria Louisa de Wendt, Huisvrouw van 

de Heer M. Tpey. 

Mejuffer Sopbia M. T. P. van der Haar, Dogter 

van de Heer B. van der Haar. 

Mevr. Luoretia R^pma, buisvr. van de Heer 

F. H. Wierdsma. 

De Heer Daniel de Blooq v. Scbeltinga. 

De Hoog WelGeb. Heer Hector v. Sminia, 

Grietman v. Idaarderadeel. 

Een kind Jr. Gerryt F. v. Sobwartzenberg. 

Mejuffrou Maria Rosa Petraeus, Huisvrouw van 

de Heer C. Kuipers. 

De Heer Taco Tadema. 

De Heer Mattbijs Tpey. 

Mejuff. Elisabetb Wybinga, Huisvrouw van de 

Heer T. Gratama. 

De Heer Nioolaas van Giffen. 

Een kind van A. de Kempenaer (Buno). 

Mejuffer Maria B. Jongsma. 

Mejuffer Jobanna H. van Beilanus. 

Catbarina Accama. 

Jan van Wagdningen. 

Tinconia M. A. Lycklama k Niebolt. 

Juffirouwe Henrietta van Swinderen. 

Helena Alida Scbutzcb. 

Een kind Eiso Alberda v. Ekenstein. 

Aurelia Scbutzcb. 

Mejufvr. Juliana Andree. 

Een kind gen''. Montauis L. H. Hettema. 

Een kind van Willem A. v. Ekenstein. 

De Heer Bernardus Scbrader. 

Mevrouw Jacoba G. van Scbeltinga. 

De Heer Lambertus Pierson. 

Albier begraven Mej. J. de Blauw. 

Mejuff. Ida Accama. 

Mej. Lucia Voskea Gooi, geb. van Giffen. 

Mejuffer Jobanna Jongsma. 

Een kind Pbilip M. B. v. d. Haar, zoontje 

van de Heer B. v. d. Haar. 

De Heer llaye F eek kerk. 

Een kind gend. Wybe de Vries Beekkerk. * 

Een kind Agatba W. tboe Sobwartzenberg en 

Hobenlansberg. 

De Heer Jobannes Looxma. 1823, 17 Maart. Mevrouw Romelia Anna de Kempenaer, buisvr. 

van Jbr. Jacob Nanning baron du Tour. 
1823, 13 Oct. De Heer Jacob Nanning du Tour. 

1823, 17 Nov. Juffer Jeltina P. WieMsma, docbter van de 

Hr. J. D. Wierdsma en E. Nauta. E. L. 

1824, 14 April. De Heer Willem Lirius van Viersen. 
1824, 29 April. De Heer Marcus van Wageningen. 
1824, 31 Mei. Een kind Wiskjc v. Sminia. 

De Heer Wicherus H. v. Haersma. 

Mejufvr. Esabella A. v. Haenma. 

Een kind Egbert S. v. Burmania Baron 

Eengers. 

De Heer Jbr. Rienk van Burmania. 

Een kind Joban H. Albarda. 

Jonkr. Nies. Joost Willem van Andringa de 

Kempenaer. 

Mevrouwe Aletta Catbarina van Haersma. 
1826, 22 Maart. Mevr. Anna Piëria Pierson. 
1826, 5 Oct. Jonkr. Hendrik D. L. v. Andringa de Kempe- 
naer. 
1826, 10 Oct. Een kind gen'. Georgius L. v. H. Hettema. 

LeewwardeHy 1884. Johs Wsnkikq IJz. 1824, 8 Sept. 

1825, 9 Febr. 
1825, 31 Mei. 

1825, 12 Oct. 

1826, 6 Jan. 
1826, 12 Jan. 

1826, 19 Jan. Famlliebericliten. MEI 1884. GEBOORTEN. £ te 's-Gravenhage. Henri Louis, zoon van Louis Reinier 

baron Taats van Amerongen en van zijne derde vrouw 

Agnetha Mai^retha Catbarina van Beenen. 
2 te VGravenhage. Theresia Joanna Maria, dochter van 

Mr. Antonius Franciscus Adolpbus Leesberg en van 

Antoinetta Comelia Maria de Charro. 
% te üoes. Adriaan Willem , zoon van Johannes Eliza 

Mulock Houwer en van Frangoise Josephina Ochtman. 
2 te Utrecht. N. , zoon van William de Wit en van 

Paulina Jacoba Loopuyt. 
4 te Goes. Neeltje LourintCJ dochter van Adriaan Isebree 

Moens en van Carolina Frederika Wilhelmina Kolft 

van Oosterwijk. 
4 te 's-Gravenbage. Bertha Jobanna , dochter van Mr. 

Jan Willem Simon Arie Versteeg en van Jeanne 

Pauline Noordziek. 

6 te Nijmegen. N., dochter van Mr. J. H. M. Verheyen 
en van Jonkv. M. II. H. de Kuyper. 

7 te Amsterdam. N. , zoon van A. J. Joekes en van 
J. A. C. van Bossem. 

8 te de Bilt. N. , dochter van H. F. J. Nolthenius en 
van J. E. A. Mertens. 

8 te Delft. N. , zoon van Marinus Johannes Telchuys en 
van Katharina Antoinetta de Wilde 

9 te Woudenberg. N. , dochter van Jan Bemard de 
Beaufort en van Jonkv. Comelia Maria van Asch 
van Wijck. 

9 t€ Amsterdam. N. , zoon van Q. M. Titsingh en van 
C. de Koning. 
10 te "s-Gravenhage. Willem, zoon van Mr. Willem ridder 58 van Bappard en van Michiela Johanna Catharina Yirul j. 

14 te 's-Gravenhage. Constant Johan Godfried, zoon van 
Jhr. Johan Diderik Six en van Geertraida Johanna 
Sophia barones van Lijnden. 

14i te Haarlem. N. , dochter van Mr. Charles Enschedé en 
van Wilhelmina de Wit. 

15 te 's-Gravenhage. Johanna Gkbriella Jacoba , dochter 
van Jacob van Oordt en van Gabriella Henriette Saaj- 
mans Yader. 

15 te Leiden. N. , zoon van Daniel Eliza Siegenbeek van 
Heukelom en van zijn tweede vrouw Anna Jacoba Mees. 

15 te Zutphen. N. , zoon van Dr. M. A. Brants en van 
Jonkv. Bigtje Johanna van Andringa de Kempenaer. 

17 te Botterdam. N , dochter van Mr. Elias Feith en van 
Margaretha Stheeman. 

17 te Rotterdam. N., dochter van J. N. van Menrs en van 
Carolina Grothe. 

18 te Amsterdam. Sara Petronella , dochter van George 
IJsbrand Blaauw en van Anna Maria Elisabeth Timmers 
Verhoeven. 

18 te Dordrecht. N. , zoon van Dr. J. M. van ]joon en 
van zijn tweede vrouw S. £. van Spall. 

19 te Moles-Ardjo bij Malang (Java). Frans , zoon van 
Walther baron van Voorst tot Voorst en van Adriana 
Anthonia Maria Susanna van Benthem van den Bergh. 

19 te Utrecht. N. , dochter van Jhr. Johannes Marie van 

Asch van Wijck en van H. Th. barones Sloet van 

Zwanenburg* 
£1 te Haarlem. N. , zoon van Johan Hendrik Kofoed en 

van Johanna Wilhelmina Hordijk. 
21 tü Gouda. M. , dochter van Mr. D. N. Brouwer en 

van Laura W. M. van Oldenborgh. 
£2 te Nijmegen. N. , dochter van J, van Hasselt en 

van M. H. A. C. Tineken. 
£4 te Zuidbroek. N. , dochter van Jhr. Sijbrand Willem 

Hendrik van Beyma thoe Kingma en van Madelaine 

Henriette Jeanne de Laat de Kanter. 
£5 te Rotterdam. N. , zoon van Marius Anthonius Mar- 

garethus Cornets de Groot en van Anna Boogaerdt 't Hooft. 
£6 te "s-Gravenhage. Kudolph Christiaan Anton , zoon van 

Karel de Vidal de St. Germain en van Jonkv Fran9oise 

Pauline de Jonge van Zwijnsbergen. 
£7 te Arnhem. N. , dochter van B. A. Carbasius en van 

M. C. C. van der Kop. 
£7 te Assen. N. , zoon van Dr. A. van Hasselt en van 

Maria Henderika Willinge Grafama. 
£8 te "s-Gravenhage. Johannes Comelis , zoon van Karel 

Jan Adams en van Louise Christine Jansen. 
£9 te *s-Gravenhage. Jacoba Claudine, dochter van Johan 

HendrikBeucker Andreae en vanConstance FrederikaMees. 
£9 te ^s-Gravenhage. Ferdinand Edgar Marie Hubert, 

zoon van Jhr. Mr. Louis Paul Marie Hubert Michiels 

van Verdujnen en van Ida Cornelia Adriana Maria 

barones van Brienen. 
£9 te Amsterdam N. , zoon van Woutherus Johannes 

Corver en van Anna Cornelia Kaakebeen. 

30 te Utrecht. N. , zoon van Leo Engelbert Willem de 
Munnick en van Jonkv. Marie Josephine van den Bergh. 

81 te Sittard N. , dochter van Comelis A. M. Bevers en 
van Leonie Polis. 

31 te Ejsden. Isabelle Alice Lucienne Ghislaine Marie 
Joseph , dochter van Réné Marie Anne Joêeph Maure 
graaf de Geloea en van Blanche Emestine Charlotte 
Maria Josèphe gravin de Tjannoy. Huwelijken. 

1 te Amsterdam. Gerhard Hendrik Steyn met Mathilde 

Gesina Schut. 
1 te Alblasserdam. E. J. Valckenaer , weduwnaar van 

J. L. 1. Timmermans, met A. van Deinse. 

5 te Maastricht. Jhr. Mr. L. H. L. J. van der Maesen 
de Sombreff met P. E. Dumonceau. 

6 te 's-Gravenhage. Mr. Frans Willem Jan George Snijder 
van Wissekerke , geb. te Middelburg 3 April 1856 , 
commies bij het Departement van Justitie , zoon van 
Mr. Jaoobus en van Nivina Amalia van der Straten 
van Thielen , met Marie Constance Antoinette Clant 
van der Mijll, geb. te ^s-Gravenhage 3 Februari 1864, 
dochter van Mr. Antoine Jacques en van Adriana Jacoba 
Francisca Piepers. 

7 te Hulst. N. A. M. van den Thoom, geb. 17 Juni 
] 851 , ingenieur van den waterstaat, met H. A. Callenfels. 

7 te Woudrichem. Mr. Arent van de Koppel , advocaat 
en candidaat-notaris , zoon van G. van de Koppel en 
van A. van Andel, met Sara van Kossem, geb. op den 
huize Hooge Koppel te Almkerk 1£ Maart 1861 , 
dochter van Hendrik Willem Adriaan en van Anna 
Hanedoes. 

8 te Breda. G. J. baron van Boetzelaar roet E. F. 
Suermondt. 

8 te VGravenhage. Herbert Wrightson Hunt (van Londen) 
met Georgette Melvill Geertruida van Hoytema, geb. 
27 Mei J 852 , dochter van Dominicus en van Maria 
Eva van Oordt. 

8 te ^s-Gravenhage. Jean Philippe Dirk Lenting, geb. te 
Zutpben , oud 28 jaar , zoon van Mr. Lambertus 
Eduard en -van Charlotte Marie Scheidius , met Anna 
Frederica Hugenholtz, geb. te Amsterdam 9 Juni 1860, 
dochter van Philip Reinhard en van Anna Frederika 
Hofimann. 

8 te Rosendaal (N-Br.). Pierre Guillaume Louis baron 
Quarles, geb. op het fort Bath 4 September 1853, Ie 
luit. bij de veld*artillerie , zoon van baron Charles 
Louis Henri en van Anna Maria Emilia van Dongen , 
met M. C. A. J. Scholten van Aschat. 

10 te Padang. G. A. Soeters, geb. 1851-, Ie luit der 
infanterie O. I. , met Wilhelmina Adriana Staring, geb. 
in Oost-Indië 1 Maart 1859 , dochter van Hendrik 
Carel en van Christina Magdalena Krijgsman. 

13 te Middelburg. H. W. J Callenfels, ontvanger der 
invoerrechten en accijnsen , met M. G. de Maret Tak. 

14 te Arnhem. Amold Johan Casper Jacob Samuel Bergsma , 
geb. te Grave 16 September 1840, Ie luit. der genie« 
vervolgens hoofdcommies ter gemeente-secretarie en 
later wethouder beiden te Amsterdam, zoon van Eunius 
Herman en van Adriana Catharina Paulina Yersfelt , 
weduwnaar van Anna Maria Louise barones d'Aulnis 
de Bourouill, geb. te Groningen 24 Januari 1846, 
st. te Amsterdam 25 Mei 1881 , dochter van baron 
Mr. Jan Carel Ferdinand en van Jonkv. Catharina 
Johanna Quintus , met Sibilla Antoinette barones 
d'Aulnis de Bourouill, geb. te Groningen 3 September 

♦ 1851 , zuster der eerste vrouw. 

15 te Rotterdam. Thomas Fran^ois Browne , geb. te Bot- 
terdam 9 Maart 1854 , zoon van Thomas en van Elisa- 
beth Cornelia Ledeboer. — 59 15 te Arnhem. Henri Albertus van Leeuwen , zoon van 
H. van Leeuwen en van A. H. Brondgeest, met 
Doroihea Maria Helena de Grauw. 

16 te ^s-Gravenhage. Gerard de Meijier, geb. te Arnhem 

27 Juni 1838, notaris te Heemse (gemeente Ambt 
Hardenberg) , zoon van Dr. Adriaan Oomelis en van 
Anna Jacoba van Beuningen, weduwnaar van Catharina 
Elisabeth van der Noordaa • geb. te ^s-Gravenhage 26 
Mei 1848, st. te Heemse 23 November 1882, dochter 
van Simon Willem en van Heiltje Strpek, met Henderina 
Catharina van der Noordaa, geb te ^s-Qravenhage 16 
April 1847 , zuster der eerste vrouw. 

21 te Arnhem Mr. C. J. A. Spiering , weduwnaar van 
Johanna Yissering , overleden 1882 , dochter van Mr. 
Simon en van Grietje Corver , met L. E. Serrurier , 
weduwe van Johan Constant Sprenger , overleden te 
Wiesbaden 7 Februari 1874. 

27 te Velp. A. M. A. van den Wall Bake, geb. 1852, 
Ie luit. bij het korps rijdende-artillerie , weduwnaar 
van Hermance Maria Bosalie Bake, zoon van Herman 
Adriaan en van Peggy Bake, met H. P. Erayenhoö 
van de Leur, dochter van Comelis Geertruides en van 
A. H. P. Loke. 

29 te Rotterdam. Willem Bueb , geb. te Rotterdam, zoon 
van Christiaan en van Geertruida Suermondt , met 
Christina Philippina van Oordt, geb. te Rotterdam 10 
November J 854 , dochter van Gregorius «Tohan en van 
Christine Philippina van Alphen. 

29 te Amsterdam. Jan Wentholt, luitenant ter zee Ie kl. 
met Tda Christina Huygens. 

29 te 's-Gravenhage. Louis Philippe Auguste baron de 
Constant Rebecque , geb. te Hemmen 12 Mei 1848, 
gezantschapsraad te Parijs, zoon van baron VictorCesar 
Louis Marie en van Clara Margaretha Pran9oise barones de 
Constant Rebecque, met Wilhelmine Henriette Charlotte 
du Bois, geb te Sophienholm bij Kopenhagen 14 
Maart 1858, dochter van Mr. Flenri Charles en van 
Emma Fréderique John. 

31 te 's-Gravenhage. Willem Hendrik lictor baron van 
Heerdt tot Eversberg , geb. te Paramaribo 8 April 
1860, zoon van baron Johannes Herbert August Willem 
en van Anna Elisabeth Emilia van Lansberge, met 
Jonkv. Philippine Anne Madelaine Quarles van Uflbrd, 
geb. te Ketandan (res. Soerakarta) 5 December 1862 , 
dochter van Jhr. Hendrik en van Anna Madelaine 
Scheltema. 

Sterfgevallen. 

1 te VGravenhage. Willem Jan Maurits van Schmid , 
geb. te Amsterdam 28 November 1806 , oud lid der 
Algemeene Rekenkamer in Nederl.-Indië , gehuwd te 
MalanfiT met Celia Johanna Hendrica Leutner , geb. te 
Probolingo 14 Juni 182Ö. 

1 te Meppel. Elizabeth Jacomina Trip , geb. te Zwolle 

28 Februari 1815, dochter van Hendrik en van Ag neta 
Houwink , gehuwd te Meppel met Hendrik de Jonge , 
med. doctor aldaar, overleden 23 September 1864. 

1 te Amsterdam. Johannes Egbertus Slingervoet Ramondt, 
geb. te lleteren 22 Juli 1842 , oud burgemeester van 
Blokzijl, gehuwd 1® te Deventer 8 Januari 1866 met 
Christine van Otterbeek Bastiaans; 2^ te Rotterdam 
9 December 1880 met J. W. Verbrugge. 

2 te 's-Gravenhage. Gerardine Antoinette van Dam van Isselt, geb. te Ophemert, oud 58 jaar, dochter van 
Edmond Willem on van Anna Catharina Emmerentia 
van Bameveld , gehuwd met Mr. René Louis de Pil- 
liettaz Goedhart, geb. te Venlo 30 October 1807. 

2 te Soerabaja. Adriaan van Heel, oud 27 jaar, zoon van 
Adrianus en van Maria Wilhelmina Jjeouarda Brocx. 

8 te Rotterdam. Catharina Elisabeth Mees , geb. te Rot- 
terdam 12 Mei 1817 , dochter van Rudolf Pieter en 
Willemina Hendrika Mees , gehuwd te Rotterdam 2 
September 1840 met Abraham van Stolk Jz, geb. ald. 
3 Juli 1818 , zoon van Jacob en van Emmerentia 
Johanna Browne. 

8 te Hengelo (Overijssel). Jeanette Schröder, dochter van 
Jan en van zijn eerste vrouw Petronella Coops. 

4 te Roermond. Louis Fran9ois Hubert Beerenbroek, geb. 
te Weert 25 Maart 1805, lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, ridder der orde van den Nederlaudschen 
Leeuw en der Belgische Leopoldsorde , cqmmandeur 
der orde van de Eikenkroon. 

5 te Rotterdam. Anna Josina van Rijckevorsel , geb. te 
Rotterdam 4 September 1818, aldaar gehuwd 26 Mei 
1841 met Johann Heinrich Schmasen , geb. teKalden- 
kirchen 6 Maart 1815 , zoon van Prans Heinrich en 
van Maria Carlebur. 

6 te Utrecht, Jhr. Maurits Jacques Fran9ois de Pesters , 
geb. aldaar 18 December 1883 (Zie Maandblad n<>. 2 van 
1884 bl. 14). 

7 Huize Boschlust te 's-Qravenhage. Anthony Suermondt 
geb. te Rotterdam , oud 38 jaar , Z4)on van Comelis 
en van Elisabeth van Hoboken. 

8 te VGrave'nhage. Johanna Simonetta de Freytag, geb. 
te Middelburg 15 October 1803 , dochter van Leonard 
Constantijn en van Roxina van Hennevelt , weduwe 
van Gerardus Anthony van Kerkwijk, gepensd. generaal- 
majoor der genie , overleden te 's-Gravenhage 27 
Februari 1871 , oud 71 jaar. 

8 te 's-Gravenhage. Appolonius Verkat Egter , geb. te 
Wissekerke 9 November 1808 , gepensd. generaaI-roaj)or, 
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw , zoon 
van Adriaan Willem Egter, ambachtsheer van Wissekerke 
en van Katharina Walrave, gehuwd met Johanna Carolina 
Dischbein , geb te VGravenhage 7 April 1813. 

8 te Oleh-leh (Atjeh). Pieter Johannes Rosenwald , geb. 
te Batavia November 1833 , kapitein ter zee , ridder 
der orde van den Nederlandschen Leeuw, gehuwd met 
Maria Henriette Wilhelmina Bijvanck, geb. te Amsterdam 
2 Mei 1843. 

8 te Schoonhoven. Sebastiaan van Nooten , oud bijna 
44 jaar, gehuwd te Amsterdam 6 Juli 1876 met Maria 
Wilhelmina van Ketwich, dochter van D. van Ketwich 
en van M. C. Muntendam. 

9 te Haarlem. Engelbertus Pijnappel, oud 6 jaar, zoon 
van E. Pijnappd en van A. A. Toussaint. 

9 te Schoonhoven. Hendrik Gijsbert Wilhelm Nahuys , 
oud 47 jaar , directeur van het postkantoor aldaar , 
gehuwd met Annette Merens. 

9 te den Ham. Martin Carel Metelercamp Cappenberg, 
geb. te ülsen 17 Mei 1819, med. et art.-obst. dr. 
practiserend geneesheer te den Ham, zoon van Herraannus 
en van Carolina Amoldina Hoogklimmer, gehuwd te 
Schuilenburg (gemeente Hellendoom) 81 Augustus 
1847 met Qezina Stokkers, geb. aldaar 19 April 1819, 
st. te den Ham 19 Mei 1883, dochter van Willem 
Gozewijn en van Lamberta Podt. _ 60 — 10 te *.i-QraveTihage. Mr. Jan Antoni Philipse, geb te 
Middelburg 19 Maart 1800 , oud president van het 
voormalig provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland en 
Vim de Eerste Kamer der Staten -Generaal , minister 
van Staat, commandeur der orde van den Nederlandschen 
Leeuw^, grootkruis van die der Eikenkroon, zoon van 
Mr. Anthoni Willem en van Anna Johanna van Lem- 
zeele, weduwnaar van Maria Clasine Groen van Prinsterer. 

11 te Rotterdam. Pieter van üordt, geb. te Rotterdam 
15 Januari 1823, zoon van Hendrik en van Margaretha 
Lambert, gehuwd met Adriana Hengeveld. 

12 te 's-Gravenhage. Adèle van Stralen , geb aldaar , oud 
8 maanden, dochter van Jan en van Adèle de Fremery. 

12 te Nijmegen. Mr. S. M. 8. de Ranitz, gehuwd met 
A. M. J. de Ranitz. 

12 te Leeuwarden. Gerard Tjaard Nicolaas Suringar , oud 80 
jaar , gedurende 52 jaar gehuwd met J. A. B. Koopmans. 

14 te VGravenhage. Diederika Maria Gerardina Goudriaan, 
geb. te Hardinxveld 7 Maart 1822 , dochter van Hen- 
drikus Bemardus en van Jacoba Barendina van Duyfhuys, 
gehuwd met Jan Hendrik Kretzer, geb. te Zwolle 7 Octo- 
ber 1820, generaal-majoor , inspecteur der artillerie. 

14 te Assen. R. I II. van der Scheer, oud 62 jaar, ge- 
huwd met Mr. D. Westra , oud president der arron- 
dissements-rechtbank aldaar. 

15 te Middelburg. Dr. G. von Hennekeler, directeur der 
Rijks hoogere burgerschool en burgeravondschool aldaar. 

15 te Steenbergen. Gerharda Ohristina Johanna Schüller , 
oud 74 jaar, weduwe van Mr. Corndis Storgius Wijnmalen. 

17 te Almelo. Herman Helmich, geb. aldaar 80 Juni 1883, 
zoon van Helmich Ledeboer en van Julia Stroink. 

1 7 te Bendorf. Theodoor Roelvink , oud 35 jaar , zoon 
van Herman Jacob, med. dr. en van H G. L. Roelvink, 
gehuwd te Londen 14 Maart 1871 met Mary Haydon 
Price, st. ald. 8 Pebruari 1879, oud 31 jaar. 

17 te Utrecht. Martha Kinnema van Toulon van der 
Koog , oud 22 jaar , dochter van Lodewijk Johan , 
gehuwd te Utrecht 16 Mei 1882 met Mr. Reep Bou- 
dewijn Ambrosius VerLoren van Themaat, geb. te 
Amersfoort 28 December 1856 , zoon van Mr. Hendrik 
en van Cecilia Thierry de Bye. 

17 te Paramaribo Anna Elsabé Kist, dochter van prof. 
Dr. Nicolaas Christiaan en van Catharina Wilhelmina 
Dijckmeester , gehuwd met Frans Gomelis Amold 
Hoogvliet , hervormd predikant aldaar. 

18 te Renkum. Caroline Henriette Gertrude Haasloop 
Wemer , oud 56 jaar , dochter van Heinrich Gottfried 
en van Johanna van der Upwich. 

18 te Zalt-Bommel. Hendrik Willem van Woelderen, geb. 
te Tiel 10 October 1804, oud assistent-resident van 
Salatiga, gehuwd te Nijmegen 8 Augustus 1864 met 
Johanna Lamina Reddingius , geb. te Assen 25 Sep- 
tember 1815. 

19 te 's-Gravenhage* George Frederik Hendrik Scharten, 
geb. te Gend 1825, oud assistent-resident van Sumanap 
(eil. Madura), zoon van Jacobus Ferdinand en van Eliza 
Catharina Cannon , gehuwd te Topban (res. Rembang) 
22 Januari 1851 met Jean Hadfield, geb. te Batavia 
1 Januari 1833, dochter van John Hac&eld. 

22 te 's-Gravenhage. Johanna Wilhelmina Vollgraff, geb. 
aldaar 1 Mei 1856 , dochter van Dr. Cari Wilhelm 
en van Susanna Philippina Kist, gehuwd te 's-Gra- 
venhage 17 Juli 1879 met Gerard de Vries, zoon van 
G. de Vries Jz, en van Margaretha Conielia Loeterbach. 22 te 's-Gravenhage. Jeannette Cyprienne Thomasine Fran- 
^oise Henderson , oud 21 jaar , dochter van T« J. 
Henderson en van T. M. S. M. C Lach de Bère. 

22 aan boord van het stoomschip Koningin Emma. Frederik 
Hendrik van Egmond , geb. te Spaarndam 8 December 
1833 , hoofdingenieur van den waterstaat in Nederl. 
Indië, zoon van Gerrit en van Maria Elisabeth Huygen 
gehuwd te Pekalongan (Java) 6 Juni 1866 met Helena 
Hermina ten Brummeler, geb. te 's-Gravenhage 21 Novem- 
ber 1838, dochter van Gerrit en van Jacoba Heesterman. 

23 te Berlijn. Madelaine Guye , geb. te Maastricht 2 
November 1844, dochter van Victor Henri en van 
J. Comelia Steenlack, gehuwd te Godesbei^ 16 October 
1869 met Jhr. Jacob Hendrik Schorer, geb 18 October 
1839, zoon van Jhr." Mr. Jan Comelis, heer van de 
Souburgen , en van Jonkv. Mary Vincentia de Jonge. 

25 te Brussel. Jhr. Adriaan Johan Hugo Repelaer van 
Spijkenisse , geb. te Dordrecht 27 September 1845 , 
oudste zoon van wijlen Jhr. Paulus en van Emmerentiaf 
Jacoba Johanna Pit. 

25 op den huize Honsdijk bij Ginneken. Jonkv Hendrica 
Pauline van der Heim , geb. te Rotterdam 20 Augustus 
1806 ,' dochter van Jhr. Mr. Paulus en van zijn derde 
vrouw Maria Aletta van der Hoeven , gehuwd te 's-Gra- 
venhage 26 Miart 1839 met Mr Willem Frangois 
Emile baron van der Borch van Verwolde, geb. op het 
kasteel Verwolde 16 Mei 1802 , st. te VGravenhage 
18 Juni 1849 , zoon van baron Alard Reinier Carel 
en van Johanna Philippina Helena Gerardina barones, 
Sloet van Tweenijenhuizen. 

25 te ' s Gravenhage. Henriette Adriana Waller . geb te 
Amsterdam 21' Juli 1849, dochtervan Joannes Deodatus 
en van Henriette Adriana Oyens, gehuwd 7 Juli 1870 
met Jhr Mr. Gerrit de Bosch Kemper, geb. te Amster- 
dam 2 October 1841 , secretaris-generaal bij het depar- 
tement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, zoon 
van Jhr. Mr. Jeronimo en van Maria Hulshofi 

28 te Rotterdam. Sara Adriana Tjedcboer , geb. te Rot- 
terdam 8 September 1822 , dochter van Lambertus 
Bemardus en van Catherine Elisabeth Cantier Certon , 
gehuwd te Rotterdam 12 Augustus 1846 met Gregorius 
Mees, geb. aldaar 31 December 1823, kassier, lid der 
firma Rudolf Mees en Zonen , zoon van Mr. Rudolf 
Adriaan en van zijn eerste vrouw Maria Elisabeth 
Adriana Ackersdijck. 

28 te 's-Gravenhage. Maria Beatha Petronella Jonckheer, 
geb. te Ginneken 6 April 1853, dochter vanPhilippus 
Hendricus Jacobus Gerard en van Allegonda Gerardina 
de Josselin de Jong, gehuwd te Ginneken IS^October 
1878 met Oornelis Johan Anton Jolles, overleden. 

29 te Apeldoorn Maria Henrica Moorrees , oud 76 jaar , 
weduwe van Pieter van Rees, overleden te 's-Gravenhage 
14 April 1865 oud 59 jaar, oud O. L hoofdambtenaar, 
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. VERBETERING. 

ft 

Op blz. 45 en op den kwartierstaat staai: 428 kwartieren» 
lees: 64 kwartieren. 
Op den kwartierstaat regel 10, ie kohmy êiaai: 1668 , lees: 1687. Gedrukt bg GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN, te 's-Gravenbage. •yiafe van het Haandblad 1884, R'. 7. ST-A.TTJTB3Sr 
VAN HET 
)) 


gevestigd te 's-GlTavenhage» 

®oe3fc4cuzd Sif êConinMi^ SaOuU van 1 §flUi 1884, §flo. 27 
(ffiedc^^andócAc^ SiacUb-OouzofU ixxn 15 en 16 &uni 1884, êZo. 140). Akt. 1. 

Het Oenealogiie^Heraldiek Oenootsciap ff De Nederlandsche Leeww^ heeft ten doel: de beoefening yan de geslacht-, 
wapen- en zegelkonde, en van de daaraan verwante wetenschappen, en tracht dit hoofdzakelijk te bereiken door het 
lu^ven van geschriften en het vormen van eene boekerij en van een archief. 

Het genootschap is gevestigd te ^s-Gravenhage. 

Akt. 2. 

De duur van het genootschap is bepaald op negen en twintig jaren en elf maanden , te rekenen van den dag 
waarop de Koninklijke goedkeuring op de statuten zal zijn verkregen. Over de verlenging van dien termijn wordt een 
jaar te voren in de algemeene vei^adering beslist. 

Akt. 8. 

Het genootschap bestaat uit gewone leden, eereleden en oorrespondeerende leden. 

Aet. 4. 

Gewone leden worden, na zich bij een der leden van het bestuur te hebben aangemeld , in eenè bestuursvergadering 
bij meerderheid van stemmen benoemd 

Eereleden worden op voordracht van het bestuur in de algemeene vergadering benoemd met e^e meerderheid van 
drie-vierden der uitgebrachte stemmen, en zijn vrijgesteld van contributie. 

Oorrespondeerende leden zijn die personen die, buiten VGravenhage wonende, zich verdienstelijk jegens het 
genootschap maken. Zij worden benoemd op dezelfde wijze als de eereleden, betalen geen contributie en hebben in de 
vergaderingen slechts eene adviseerende stem. 

Abt. 5. 

Jaarlijks zal minstens één algemeene vergadering worden gehouden, waarin het verslag zal worden uitgebracht over 
het ai^eloopen jaar en de rekening zal worden nagezien. 

Akt. 6. 

Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden , bij meerderheid van stemmen in de algemeene vergadering te kiezen. 
Jaarlijks treedt de helft der bestuursleden volgens rooster af. Mk aftredend lid is terstond herkiesbaar. Het lot bepaalt 
de eerste aftreding. 

Akt. 7. 

De leden van het bestuur, die belast zijn met het beheer van eigendommen van het genootschap, zijn hoofdelijk 
Aansprakelijk voor hun richtig beheer. Art. 8. 

De contributie bedraagt jaarlijks voor de gewone leden te VGravenhage woonachtig tien galden, en voor de 
overige gewone leden daarbuiten zes gulden. Zij, die in 1883 lid zijn geworden, betalen, indien zij buiten ^s-Qravenhage 
wonen, vijf gulden. 

Abt. 9. 

Voorstellen tot wijziging van deze statuten mogen alleen behandeld worden bij de in art. 5 bedoelde, of in eene 
daartoe belegde algemeene vergadering. Zij behoeven voor hunne aanneming minstens drie-vierden der uitgebrachte 
stemmen, en treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. 

Abt, 10. 

De boeken, handschriften, teekeningen, enz. van het genootschap, kunnen den leden onder hunne verantwoor- 
delijkheid in bruikleen verstrekt worden voor den tijd van veertien dagen. 

Abt. 11. 

Bij besluit, te nemen in eene algemeene vergadering met minstens drie- vierden der uitgebrachte stemmen, kan 
een lid dat getoond heeft op eenigerléi wijze het genootschap te benadeelen, van zijn lidmaatschap worden ontjagen. 

Abt. 12. 

Bij ontbinding van het genootschap, waartoe alleen in eene algemeene vergadering mag worden besloten met 
minstens drie-vierden der uitgebrachte stemmen, worden de bue]|erij en het archief, zoomede het eventued batig saldo 
tot het aankoopen van genealogische of heraldieke werken , geschonken aan de Koninklijke bibliotheek te *s-Gravenhage, NAAMLIJST DER LEDEN VAN HET Het getal contribueerende leden bedraagt 121, waarvan te 's-Gravenhage 32. Het genootschap telt 3 corres- 
pondeerende leden en staat met 20 wetenschappelijke instellingen, vereenigingen , enz., in betrekking. BESTUUR, J. C. VAN DEB MuELEN, VoorziMer 

A. A. ToBSTEBMAN VAN Oyen, Secretarie . . . . 
ld. A. VAN Bhede van DEB Kloot, Peuningmeefkr 

J. D. M. DE KiiEBK, BMiotAecaris 

Fbsd. Caland Jaar van aftreding. 
1886 
1886 
1886 

1885 
1885 Ij E D li; N. J. van der Baan Wolfeartsdijk. 

W. C. Baert Utrecht. 

Joh. Bastert Amsterdam. 

S. Beekkerk Leeuwarden. 

Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. 's-Gravenhage. 
Jhr. V. J. Q. Beelaerts van Blokland. VGravenhage. 
Jhr. Mr, E. van den Berch van Heem- 
stede VGravenhage. Jhr. Mr. W. E. J. Bei^ van Dussen 

Muilkerk VGravenhage. 

J. A. de Bergh Amsterdam. 

Jhr. Mr. A. J. T. H. van den Bergh. VGravenhage. 

J. F. X. van den Bergh VGravenhage. 

J. M. C. van Blaauw Sonnevelt van 

den Bergh Haariem. 

Mr. P. F. Besier ........ Maastricht. Jhr. P. van Bevervoorden tot Oldemeole. Amsterdam. 

Jhr. W. B. Bicker Amsterdam. 

P. J. Bisdom Eindhoven. 

G. J. Boekenoogen Wormerveer. 

P. T. Bogaard Leeuwarden. 

H. G. Bom Amsterdam. 

A. C. Bondam Groningen. 

R. P. van den Bosch ...... 's-Gravenhage. 

L. J. A. Braakenburg Leiden. 

Mr. C. J. E. graaf van Bylandt. . . VGravenhage. 

Pred. Galand VGravenhage. 

J. A. van der Poest Clement . . . Amsterdam. 

Jhr. J. F. L. Goenen van 's Gravesloot. Utrecht. 

J. W. C. del Court van Krimpen . . Haarlem. 

O. C, van Couwenberg 's-Gravenhage. 

S. J. L. baron Orcutz Arnhem. 

P. N. van Doominck Haarlem. 

J. A. Dorrenboom Jr Sluis. 

J. H. van Duinen ....... Muiderberg. 

Mr. D. Engelberts Vorden. 

Mr. A. J. Enschedé Haarlem. 

Mr. R. C. Ermerins Moskou. 

G. H. J. C. Eschauzier Amsterdam. 

Mr. D. Everwijn 's-Gravenhage. 

Mr. B. E. W. von Brucken Eock . , Wiesbaden. 

J. H. L. P. van Franck 's-Gravenhage. 

Mr. P, L. de Gavere Groningen. 

R. M. A. J. M. graaf de Geloes van Eysden. Eysden. 

Jhr. Mr. G. von Gteusau Maastricht. 

Alph. Goovaerts Antwerpen. 

Anth. E. Grolman Utrecht. 

W. de Haas , IJzendoom. 

A. L. Krook van Harpen .... Amsterdam. 

J. P. Haus 's-Gravenhage. 

L. A. P. H. baron van Heeckeren. , Zutphen. 

C. A. von Hemert Parijs. 

C. O. Hoffmann Maastricht. 

G. J. Honig Zaandijk. 

J. 8. P. van Hoogstraten Venlo. 

J, W. P. van Hoogstraten .... Roermond. 

S. van Hulsteyn VGravenhage. 

J. Huygens Jr 's-Gravenhage. 

W. J, Huygens 's-Gravenhage 

A, M. K. W. baron van Ittersum . . Vught. 
yf. A. baron van Ittersum .... Leiden. 

J. G. de Groot Jamin Jr Amsterdam. 

B. Janse Johzn VGravenhage. 

W, de Jong VGravenhage. 

P. R. Dingemans van de Kasteele . . 's-Gravensande. 

J. D. M. de Klerk 's-Gravenhage. 

M. A. van Rhede van der Kloot . . 's-Gravenhage. 
Mr. K. J. P. C. Kneppelhout van 

Sterkenburg . • Utrecht. 

H. J. Koenen Amsterdam, 

J. A. Koopmans Nijmegen. 

W. L. Koopmans Haarlem. I A. A. Lechner 

B. L. Loeff 

Pierre J. E. van Loon 

A. G. Westerouen van Meeteren • . 

P. A. N. 8. van Meurs 

Mr. K. M. G. de Meijier . . . . 

W. E O. Moens 

Mr. C. J. van der Muelen .... 

J. C. van der Muelen 

L. U. Rengers van Naerssen . . . 

Mr J. I. Ö. Nepveu 

8. W. van der Noordaa 

Mr. N. F. van Nooten 

Pr. D. O. Obreen 

J. A. M. van Oordt van Bunschoten 

Spakenburg en Dijkhuizen . , . 

J. J. van Oordt 

H. J. Oosting 

A. A. Vorsterman van Oyen . . . 

W. P. Paehlig 

P. J. baron van Pallandt van Hagen . 
J. 3 . Clotterbooke Patijn van Cloetinge. 

Jhr. I. J. de Pesters 

Oh. J. Polvliet 

Mr. Th. L. L. Prins ...... 

A. A. Reepmaker 

Th. graaf de Renesse 

J. B. Rietstap , . . 

J. O. P. van Sandick 

Jhr. G. K. van den Santheuvel. . . 
Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt 

J. H. Schefifer 

E. H. Scheidius 

Jhr. A. L. van Schuylenburch . . . 

J» M. Simon • 

E. W. J. baron Six van Oterleek . . 
W. H. baron Sloet tot Oldhuis . . . 
Jhr. J. P. Storm van 's Gravesande van 

den Bramel 

Mr. P. A. Tenckinck 

Mr. J. Nanninga Uitterdijk . . . . 

E. L. Umbgrove 

Mr. W. J. L. Umbgrove 

G. 8. de Veer Jr « . 

Mr. P. VerLoren van Themaat. . . 

C. W. H. Verster 

Mejuffrouw A. O. P. Verwey . . . 
Mr. J. J. de Vries ..'.... 
J. H. J. van Wageningen thoe Dekema. 

J. D. Wagner 

P. G Waller 

W. J. C. van de Watering .... 
Mr. D. Weerts van St. Philipsland 

J. Wenning IJzn. . • 

H M. Wemer Schiedam. 

Scheveningen. 

Antwerpen. 

's-Gravenhage* 

Utrecht. 

Arnhem. 

Lymington. 

Soemenep (eiland 

Java.) 
's-Gravenhage. 
's-Gravenhage. 
Utrecht. 
's-Gravenhage. 
Utrecht. 
Amsterdam. 

Zeist. 

Zeist. 

Assen. 

's-GravenhagéT 

's-Gravenhage. 

's-Gravenhage. 

Zeist. 

Amsterdam. 

IJmuiden. 

Haarlem. 

Brielle. 

Berlijn. 

's-Gravenhage. 

Deventer. 

's Gravenhage. 

VHertogenbosch» 

Rotterdam. 

Arnhem. 

Hoog Keppel 

Haarlem. 

's-Gravenhage. 

Assen. 

Vorden. 

Amsterdam. 

Kampen. 

Utrecht. 

Zutphen. 

's-Gravenhage» 

Utrecht. 

Amsterdam. 

Meerssen. 

Twello. 

Leeuwarden. 

Arnhem. 

Amsterdam. 

's-Gravenhage. 

Arnhem. 

Leeuwarden. 

Venlo. CORRESPONDEERENDE LEDEN. 

P. graaf du Chastel de la Howardries-Neuvireul La Tombe (Kaïn) bij Doornik 

Alex. von Dachenhausen Weenen. 

J. G. Frederiks Amsterdam. L IJ S T DKB Binnen- en Buitenlandsche geleerde Genootschappen, Instellingen, enz. 

waarmede het Oenootschap door ruiling van het Maandblad in verbinding is. **»■ NEDERLAND. 

Koninklijke Bibliotheek, te VGravenhage. 

Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden. 

Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen , te Middelburg. 

Frietch genootschap van geschied- oudheid- en taalkunde , te Leeuwarden. 

Bedaotie van het weekblad /rde Portefeuille^ Nieuwe Kunst- en Letterbode , te Amsterdam. 

Bedactie van /yde Maasgouw^ Orgaan voor Limbürgsche geschiedenis , taal- en letterkunde , te Maastricht. 

Redactie van ffie Dietsche Warande^/, te Amsterdam. 

Bedactie van het Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, te Helmond. 

BeJactie van het >rLettemieuws^ , uitgegeven door de Yereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 

te Amsterdam. 
Bedactie van /rie Leeswijzer^ te Haariem. 

BELGIË, 

Bedactie van de Messager des Sciences' historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique , te Gent. 

iniANKRIJK. 

La Société Héraldique et Généalogique-de IVance , te Parijs. 

DUITSCHLAND. 

Yerein fur Heraldik und Genealogie /rHerold^, te Berlijn. 
Verein i^GreiflF-^ , . te Berlijn. 

Bedactie van i^Das Deutsches Adelsblatt,^ Wochenschrift fiir die Interessen des deutschen Adels beider Confessioneii ^ 
te Berlijn. 
i«t Directie van het Germaansch Nationaal Museum , te Neurenberg. 

Bedactie van het maandblad /^aus Gerlach^, te Weissenhöhe aan de Netze. 

OOSTENRIJK. 

K.K. Herald. Gesellschaft /rAdiet", te Weenen. 

ITALIË. 

Reale Accademia Araldica Italiano, te Pisa. 

AMEEIK A . 

« 

Bedactie van >rThe New Amsterdam Gazetten , te New-York. MAANDBLAD Cfenealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blsd Tenchhiit omstreekB bet middeu 
TUI iedere maand, onder redactie tui het 
beatDur en Tordt alleen &ftn de leden tui 
bet MnootKbap gezonden. BrieTen en 
madedeelinjcen, slwok bgdraf^ toot het 
MMDdblad te lendeu un den secTetaria 
tui bet genootacbtp, den Heer A. A. 
ToBSTBBVAH tahOxbn, Baü*tnulS9t,te 
'a-OnTeubage. Leden te 'a-OraTenliBge betalen per 
jaar / 10.00 

Zq , die buiten 'a-UnTonbage wo- 
nen ƒ 6.00 

De lejaargaiig(18SS)ii Toordenienwe 
leden Terkr^gbaar / 6.00 

AdTertenbln in rerband met boTenge- 
noemde wetenschappen , per regel / OTSO 
Afïooderlqke nnminen met Terkrqghaar. N*U 8. 's-Graventage. 1884. Tot lid Is benoemd de Heer: 

Jhr. W. J. van der Goes , 't-Oraven&age. Het Mundblad wordt in mil gezonden aan de redactie 
Tin den vLeeswijzer'. Boekweiken , enz. , ontvangen voor de bibliotheek 
en het archief^ 

260. Monabblatt der Kaïs. Kön. Heraldischen Oesellschait 

Adler. S'. 44 en 45. 

K. K. HenldiMhe OawUMbalt Adub te Wesnan. 
t61. De Portefeaille. Nieuwe Knnst- en Letterbode. Vle 

jaargang. N". ]6— 22. 

Taco H. d* Bskk te AnuUrdam. 
26K. De Maasgoaw. Orgaan voor Limbargsche Geschiedenis, 
Taal- en Letterkunde. N'. 223—225. 

Sedaetie MAABeonr te Uuitrieht. 
26S. Der Deutsche Herold. Zeitschrift iur Heraldik, Sphra- 
gistik and Genealogie. XVe jaargang. N°, 7 — 8. 

Hcnid. TereiB HaaoiD te Berlijn. 
284. Tijdschrift voor Noordbrabantscbe Geschiedenis, Taai- 
en Letterkunde. N°. 19—21. 

Adg. Siami te HalmoBd. 
S05. Lett«rmeuws. Derde jaai^^ang. N'. 11 — 12. 

J. F. VAif SoKiBia te Amaterdam. 
£86. The New Amsterdam Qazette. Yol. 1. N'. 9 en 12. 

UoB. Covrn te Neir-York. 
267. Dentsches Adelsblatt, Wocheuscbrift fiir die Interessen 
des dentschen Adels beider Goiifessionen. IT'J'ahrg. 
N". 28—35. 

Paui. FuiBns tok Botu. te Berlijn. 
S68. Anzeiger des germanischen National Museums. 1884. 

N». fl— 8. 
269. Mitteilungen ans dem germanischen National Museum. 

I Band. Bogen 6—7. 
£70. Kstaiog der im germanischen Museum befindlichen 
Glasgem^de aus ölterer Zeit. Bogen 3 — 4. 

OuiUMaoH National Hüstmt te NeDnoberg. 

271. De Leeswijzer. Ie jaargang. N". 1 — 7. 

Redaetia LxBswMzaa te Haarlem. 

272. Notices Génétlogiqaes Toamaisiennes dressées sur 
titres, publiées par Ie comte P. A. du Chast«] de la 
Howardries. Aflevering 35. 

Tan den Sebrqrei. 273. Catali^ns der tentoonstelling van voorwerpen betrek- 
king hebbende op het leven en den tijd van Prins 
Willem I , door net gemeentebestuur van Delft ge- 
houden in de zaal van bet Prinsenhof, waarin de 
Prins den laatsten adem uitblies. Juli en Augustus 
1884. Delft 1884. 8vo. 

De CommiHie toot de leotoonitalliig. 

274. Heraldieke Bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, ge- 
slacht-, zegel- en peni)^ngknnde onder redactie van 
J. B. Rietstap. 1872—1883. 10 deelen. 8to. 

3. B. BiBTaiAF en HAKnxm HuBon. 

275. Familielijst van den Heer Comelis Comelisz. Honigh 
ra Mejnfvronw Grietje Haremaker door J. Spekham 
Dnyvis. 1854. Plano. 

o. J.'Homs te Zaandgk. 

276. BoUettino degti atti. Organo officiale dell' Archivio 
Storico Gentilizio. Anno 1, n°. 1 en 2. 

Directie Tan bet Abcbitio Sioueo Owmuzio te Hilaaii. 

277. Lakafdruk van het oudste zegel van VQravesande. 

P. K. DiHOUCAxa TAN SI Kaïtbclk te 'i-OnreMnda, 

278. De Navorsoher 1884. Aflevering 6. 

279. Jahrbuch der K. K. heraldischen GeseUschaft Adler 
1883. 4to. 

280. De Bidderschappen in het Koningrijk der Nederlan- 
den , door Mr. W. J. baron d'Ablaing van Qiessen- 
burg. 1875. 4to. 

281. Nederlands Familie Archief bewerkt door J. H. 
Soheffer, bevattende: 

L Bronnen. Grafelijke Commissie- of Beveelboeken. 

1302—1418. 2 deelen. 
n. Geiiealugien. De geslachten van Bamevelt, van 
Beeftingh, Browne, Chabot, Crommelin, Dumbar, 
Groenins van Zoelen , Hubrecht , Huyssen van 
Catt«ndjke, Lestevenon, Mejmers, Prins, Steyn 
en Stnülman. 14 deelen. 
111. Genealogische Bijdragen. Nalezing op de genea- 
logie Tromp, door J. de Jager, archivaris ta 
Brielle. 1 deel. 

AaDfekoi&t. 

Voor het Album, bedoeld in Maandblad N°. 6 van 1888, 
zijn bijdragen ontvangen van de leden G. J. Honig en 
J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge. Dit slot gelegen bij 
Bemmel in Over-Betnwe 
WKs eertijds een jacbtslot 
der Hertogen van Qel- 
derlcmd. 

In de hoop dat het 
navolging moge vinden , 
ten opzichte van andere 
adellijke hnizen , laat ik 
hier, daartoe in staat ge- 
steld door den heer Th. 
M. Eoest voonnalig direc- 
teur van het Most- en 
Penningkabinet te Leiden, 
een lijat volgen van de 
eigeoaren van de Kinke- 
lenbnrg. 

De jaartallen achter de 
namen duiden den tijd 
van overdraeht aan , vol- 
gens ^ het leenregister vut 
Gelderland. 

Johan van Aem, 1424. 

Jacob van Aem , 1127. 

Gosen van Bemmel , 1184. 

Diederik van Manster, 1501. 

Machteld wednwe van Diederik voornoemd , 1519. 

Doacbim van Manater, 152Ö. 

Ida van Munster, huisvront van Arend vanBoikholt, 1556. 

Arend van Bandwijck , ondste zoon van Uachteld van 
Boikholt, 1593. 

IRntger van Kandwijck, zoon van Arend voornoemd, 1611. 

Kutger van Bandwijck, zoon van Rutger voemoerod, 1617. 

In dit zelfde jaar ging het slot over aan Barthold van 
Qendt, beer tot Loenen en Mejoerswijk. 

Elisabetb Leenwen, wed. van Eek en Fanthaleon, 1681, 

Hendrik Cuper, burgemeester van Nijmegen, 1686. (1) 

Nicolans Cuper zoon van Hendrik voornoemd, 1699. 

Geertmida Caper, weduwe van Jacob deBeyer, 1742. (2) 

Jnstinns de Beyer, 1751. 

C. C. van Oven, 1766. 

L. W. de Fockert. 1789. 

Tot zoover loopt het leenregister; de verdere bezitters 
waren: 

Lanrens Spencer. 

Fieter Cbristiaan Willem Moss^. 

Abraham Justinns Domis, 18S4. 

Th. M. Boest, schoonzoon van A. J. Domis voornoemd , 
1868—1857. 

Daarna bezaten het de boeren Baud en Dentz en na is bet 
hef eigendom van W, van der Monde, burgemeester van 
Bemmel. 

L. J, A. Bk^akehbihiq. De KlDbflenbnT^. ü t3JiOT JiJVMxxjaravxafyjfmuZ. Leiden. AANTE£KEinilOEII. (1) Hendrik Cuper, (ook Knper geschreven) (a) was ook 
landschrijver des ambts Ovei^Betuwe en wegens Gelderland 
gedeputeerd ter admiraliteit te Amst«rdan)j zijne echtgenoote 
was Maria Elisabetb Fagel, overleden 2 Augustus 1736 
dochter van Nicolaas, raad en huismeester te Nijmegen, (a) Z^D ouden , graetondcn . csi. i^n ni(j oobckcnd. Mst ds opgtTs 
duma bcDCTent ds beichrÜTiDg Tin lijn wapen, ui msn mü lecr 
vcrplichttD. J. C. v. d. M. Sostmeester-generaal van 
elderland , gedeputeerd 
in de Staten-Generaal en 
van Ëlisabeth (of Ëlbreoht) 
Bobhé. 

Uit hun huwelijk zijn 
geboren : 

1. Geertruyd, ged. te 
Nijmegen 1 Maart 1681, 
getuigen: Nicolaas Faget, 
gedeputeerde des Quar- 
tiers en burgemeester van 
Nijmegen, Elisabeth Bob- 
b^, Margarethii van Heu' 
kelom genaamd Klerok , 

vertegenwoordigende 
vrouwe Aleida van Sach- 
telen genaamd Kuper. 

2. Nicolaes , gedoopt 
te Nijmegen 15 Maart 
1682, getuigen; Gijsbert 
Kaper, Jan Kuper en 
Mevrouw EIbrechtRobbtf 

genaamd Fagel. 

8. Wilhelmina, ged. te Nijmegen -Il Januari 1684, 
getuigen i Johan Kuper, kapitein ter zee vertegenwoordigende 
ï'rangois Fagel , kapitein der gardes van den Prins van 
Oranje , vrouwe Elisabetb Bobbé genaamd Fagel. 

(2) Geertrnida Cuper, geb, 1681 , st. te Leiden Jnti 
1751 en was 10 Januari 1704 gehuwd met Jacob deBeyer 
van Hulsen, geb. te Nijmegen 4 Juli 1677. st. 16, Maart 
1709 , zoon van Mr. Justinus de B. van Hulsen , bui^ 
meester van Nijmegen, Jacob zn. ex Elisabeth Mondekens 
en van zijn derde vrouw Elisabeth van Henkelom, Willemsdr. 
ex Agneta Eagel. 

Uit hun huwelijk was een zoon Mr. Justinus, geb. te 
Nijmegen 8 Januari 1705, st. aldaar 6 Eebruari 1772, 
burgemeester aldaar, gedeputeerd in de Staten Generaal en 
ter admiraliteit te Amsterdam, kanunnik ten Dom te Utrecht, 
alwaar hij 1 Juni 1731 huwde met Jonkv. Maria Elisabeth 
de Casembroot, geb. ald. 20 Juni 1715, st. te Nijmegen 
19 September 1767, dochter van Jr. Gomelis Leonardenvan 
Uillegonda Geertruid van Bergen. J. C. v. d. M. 

Wapeabord Tan oTui ToU". (1) 

Het hoofdwapen op dit bord ia dat van het oude bollandsobs 
geslacht van Tuil en is met eene kroon gedekt. 

Bechts bevinden zich in twee rijen de wapens vau: 
van Tol. Kopyr (Coppier). 

van Poelgeest. van Onshoren (van Onds' 

van der Does (negen ruiten]. boom). van Bijn. 

Links : 
van Teylingen. 
van Muien (van Muiden), 
van Meroen (van de Merwede). 
Meerbuig. van Leven (van Leeuwen). 
Vink (een adder «en pal*). 

de Blos (drie leliën). 

van Sparwoude (van Spaam- 

woude). 
van Swieten. 

van Adrichem (een adder 
wen palw). 

(i) Zie cataloguB der Tentoonstelling van voorwerpen bHrekking 
hebbende op het Vorslelijli Slamhuis Oranje-Nassau en op de 
Wapen-, Gealacbt- en Zegelhunde in liet aJgeroeen, gehouden la 
'sGravenhage in 1880, N". 5000. — es- sen goed verband in verwantschap en plaatsing der 
wapens heb ik niet kunnen vinden. Wellicht dat de lezers 
meerdere inlichtingen kannen geven dan ik hier laat volgen. 

H%go van Tej/lingen^ Heer van Teylingen, huwde met 
eene dochter van Daniel van der Merwede. Hugo stierf 
1172 en liet na Willem, Simon en Ploris. 

Floriê van Teylingen: op bladz. 1&5 van de kroniek van 
van Qouthoeven staat deze Horis als Heer van ToU 
opgegeven en tevens ab stamvader der van ToU^s ; op bladz. 
£07 staat vermeld, dat Hugo v. Teylingen een zoon Hugo 
V, Toll naliet. Verder laat van Qouthoeven N'. dochter van 
Gerrit van Poelgeest de gemalin zijn van Hugo bl. 207, 
terwijl ik elders vind dat ze gehuwd was met lloris. Waar 
sit de fout? (Wellicht een drukfout). Hugo, laatstgenoemd, 
leefde omstreeks 1291 en liet na: 

FlorU van Toll^ Bidder, Heer van Toll, had tot vrouw 
Marcelia, dochter van Gerrit van Rijn. Zij lieten naüoris 
en Gterrit. 

Floris van TM had tot vrouw Odilia van Leeuwen 
alias van der Goude (een faas met zes sterren, drie boven 
en drie onder). Hij leefde omstreeks 1350 en liet na: 

Floriê van ToU, Heer van Toll, huwde met Machteld^ 
dochter van Joris Yinck. Zij lieten na: 

Dirk, Frederik en Marcelia. 

Simon van ToU^ Frederikszn, huwde met Geertruida Coppier 
van Calslagen. Hij stierf A®« 1466. 

Jdriaan van TM, Floriszn, had tot vrouw N. van Swieten 
en stond mede over den soen van Aleida v. Poelgeest, 
bijzit van Albrecht Graaf van Holland uit het Beiersche 
Huis (1854—1433). Leiden, L. J. A. Bbaakxnbu&g. 6enealos:iSn samcDgesteld door de gebroeders 

van Atte?eld. 

{Zie Maandblad 1884, Mz. 27.) 
De Voocht van Rijnevelt. 

I. Generatie. 

1359. Johan de Voocht, tr. Beatrix van Acker- 
sloot; volgens familiebescheiden. In het leen- 
register van Amstel schijnt hij Jan Oude 
Enge genaamd. Kinderen A. 

Gerrit van Bijnevelt, werd vermeld A** 
1368 en 1385 , met Johan de Voocht zijn 
broeders zegel 1384 {Lib. F. 2. 165, 120.) 

Laat na A*, 
n. Generatie. 

1. Johan de Voocht, was anno 1394 schepen te 
Utrecht , zijn huisvrouw was J®. Elijsabeth , 
Jan van Clarenborch dochter, die A** 1400 
Johan de Voocht van Rijnevelt zijn zwager 
noemt {Lib. P. 133). Hij schijnt vroeger 
gehuwd geweest te zijn met een andere vrouw 
(Vide Engelbrecht syn soon in de leenregis- 
teft van Amstel. Lib. A. 91). Verlijd met 
7^8 mergen in Segvelt, die te houden plach 
Henrick de Weve (A. 87). Kinderen B, 

2. Joffr. Mechteld de Voocht, tr. Jacob van 
Groenewoude (F. 105). A*. Gijsbert Gerritz van Rijnevelt enPijesynwyf 
Ao 1391. Jan de Vooght van Rijnevelt 
noemt hem syn neve 1391 {Lib. D. 12). Hij 
st A*» 1412 , 8 idns Mei. Laat na B^é 

Terzelfder tiidkomt voor Frater Gerardus van 
Bijnevelt , monnik in St. Servaes te Utrecht. 

UL Generatie. 

B. 1. Jacob de Voocht van Bijnevelt, schepen te 
Utrecht 1416 ; idem 1419 , 21 , 23 , 25 , 
27, 29, 31, en raad 1421 (Burman.) Hij 
zegelde mede den verbandbrief van Diepholt 
{Burman I. blz. 473). 

Tr. J*!. Prederica Buysch Dirksdr., volgens 
huwlijksche voorwaarden van 1412. Zij st. 
als weduwe in 1463. Hij in 1439 en was 
in 1435 maarschalk van Amersfoort. Zij wordt 
vermeld A*» 1451 (jLiè A. 159,) 1409 en 1416. 

Zijn zegel, in het handschriiffc van Atteveïd, 
boven zijn naam afgeteekend, vertoont een 
schuin geplaatst van onder afjjerond schild , 
beladen met een 8 puntige ster , waarvan de 
punten de schildranden aanraken. Half aan- 
ziende steekhelm met wrong en dekkleeden. 
Helmteeken de kop en hals van een vogel (ver- 
moedelijk van een zwaan) tusschen eene vlucht. 
Bandschrift s. iacob. de. voecht. va. rinbvelt. 
in gothische letters. 
2. Joffr. Fye de Voocht , tr . . . . Voorn van 
Vianen A** 1414 en was zuster van Jacob 
zooals blijkt uit de huwelijksche voorwaarden. 
{Lib, D. 55). 

Terzelfder tijd komen nog voor: 

Elisabeth de Voocht , non in St. Servaes , 
dochter van Jacob , st. 1439. 

Harman Jofir. liysbeth sone A® 1409. 
B*. Gerrit van Bijnevddt, tr. A® 1434 Joffr. 
Johanna Swedersdr. van Zulen. Zie de huwe- 
lijksche voorwaarden {Lib, F. fol. 138). 

Zijn Ie huisvrouw was JoSr. Mechteld, daar 
hij kinderen bij had {Lib. A. 202). 

In 1466 werd hij door heer Willem van 
Montfoort, proost van Oud Munster, verlijd 
met drie hofsteden te Woerden en waar bij 
Anna, dochter van Sweder van Zulen genaamd 
werd. Kinderen C^é 

IV Generatie. 

C. 1. Frederic de Voocht van Bijnevelt , schepen 
te Utrecht 1466 , 68. Onderman der want- 
snyders 1441 , 43, 45 , 47 , 49 , 51 , 57 , 
raad 1459, 61, 63 {Burman). Tr. Joffr. Mech- 
teld , dochter van Jacob van Amerongen. 
Zij st in 1519, volgens het grafschrift in 
St. Servaes te Utrecht. Hij st. zijnde broeder 
van de Cleijne Calander in 1495. Kinderen J). 

2. Jacob de Voocht , 1449 , {Lib A. 159). 

3. Hendrik de Voocht van Bijnevelt, st. 1511 
begr. in St. Servaes te Utrecht. 

4. Sweer de Voocht, vermeld in de boedelschei- 
ding met Prederick de Voocht van R. zijn 
broeder , benevens Jofir. Mechteld zijn wijf 
A^ 1466 , alwaar Trederik toebedeeld werden 
de goederen van Rijnevelt. Is ook nog ver- 
meld in een brief van A® 1451 {Lib. A. 159). 64 Hij werd met eenige andere XJtrechtsche 
edelen gezonden naar den aartshertog Maximi* 
liaan te VGravenhage om te spreken over de 
munt en om hem geluk te wenschen, A* 1478 
{Burman, blz 2d9). Kinderen E. 

C^. Üit het Ie huwelijk : 
!• Willem van Bijnevelt. 
2. Jofir. Mechteld van Bijnevelt. 

V. Generatie. 

J9. 1. Hendrik de Yoocht van Ripevelt, tr, Agatha 
Bam ^ Aernts dr. , die hij lijftocht A"^ 1500 
voor den abt van St. Paul te Utrecht. Hij 
was schepen 1501 , 3 en 13 in welk jaar hij 
gestorven is. Was broeder van de Glejne Calander 
zooals in het memorie-boek van dezelve broe- 
derschap staat geannoteerd. Ziet zijn huwe- 
lijksche voorwaarden A"" 1498 {Lib. D. 194). 
Zij st. 1546 en is begraven in St. Servaes. 

Kinderen F. 

2. Jofir. Lijsbeth de Voocht van Bijnevelt, 1501 
{Lib. E. 64). 

8. Joffr, Vrederick Vrederic dr. de Voocht van 
Bijnevelt, tr. 1495 Bemt van Groenevelt. 
Zie hun huwelijksche voorwaarden {Lib, D. 
194). Zij was A® 1520 zijn weduwe en zoo 
als het schijnt zonder kinderen. 

Hij was weduwnaar van Jnste van Sujlen , 
Stevens dr, en werd A® 1483 door Bisschop 
David te Utrecht gevangen genomen. {Batavia 
Illuêtraüi, blz. 1153). Hij st. 1503 en zijn 
zijn weduwe droeg het huis Blikkenburg op 
aan Prederik de Voocht van Bijnevelt (v. d, 
Aa y Aardrijkêk. woordenboek , blz. 485). 

4. fleer Jacob de Voocht van Bijnevelt, priester, 
broeder ten Duitsche huize 1501. 

E. 1. Dirk de Voocht, tr. N. N. en laat na een zoon G. 
2. Joffr. Comelia de Voocht, tr. Gerrit van 

Lichtenberg (die drie leliën in zijn wapen 
voerde) waarvan gecomen sijn twee dochters, 
te Campen gehijlickt met Lewen ende Boecop 
siet de quartieren. 

Hij was zoon van Gijsbert van Lichtenberg 
en van .... Utenham. 

VI. Generatie. 

F. 1, Frederic de Voocht van Bijnevelt, heer van 

Blikkenburg waarmede hij 18 Mei 1503 be- 
leend werd. 

Burgemeester van Utrecht, schepen aldaar 
1521, 23 en 26, st. 1544. Tr. l^ Joffr. Beatrix 
de Coninck , dochter van Godefroy. 

Zij st. 1522 en is begraven in St. Servaes. 
Tr. 2** Joffr. Mai^rieta de Beesde, dochter 
van Laurens en van Antonia Woutman. Zijn 
2« vrouw leefde nog A®. 1556 als weduwe en 
stierf in 1564« Kinderen H. 

2. Mechteld Hendrik van Bijneveld dr., beleend 
met drie hofsteden binnen Woerden, door den 
proost van Oud Munster en haar man Gijs- 
bert Goyerts doet voor haar den eed {Lib, E. 25). 

G. Sweer de Voocht van Bijnevelt, Dirksz. man 
van Jofir. Comelia is dood 1547. 

Hij laat een natuurlijke dochter na, ver- 
wekt bij Magdalena. /. Vil., Generatie. 

H. Uit het 1* huwelijk : 

1. Hendrik de Voocht van Bijnevelt, heer van 
Blikkenburg, waarmede hij 5 Julij 1545 be- 
leend werd (z;. d. Aa. Aardr. woordenboek) , 
schepen te Utrecht 1543, 51 en eenige jaren 
daarna burgemeester, st. in 1578. Tr. Jofir. 
Agnes van Amerongen, dochter van N. N. 
en van Joffr. Comelia de Huter, st. 1505. 

Kinderen K, 
Uit het 2« huwelijk : 

2. Willem de Voocht van Bijnevelt, woonde in 
de Stroystege te Utrecht, Calander broeder en 
staat ten Duitsche huize met zijn wapen ge- 
schilderd door Pauwels Moreels, een vermaert 
constenaer. Is begr. in St. Servaes op Conigen 
dach A^ 1607 oud 73 jaar en 4 maanden. 

Tr. Jofir. Eliasbeth van Voerst, geb. 1550, 
begr. te St. Servaes 3 October 1626, dochter 
van Peter en van Comelia van Baem van 
Schonauw. Kinderen L. 

3. Jof^r. Beatrix de Voocht van Bijnevelt, 1560, 
tr. Adriaan de Waal van Vronesteyn, met 
welk huis hij omtrent 1547 beleend werd na 
den dood van zijn vader (Lib. eer. A. 200), 
verlijd 5 Februari 1547 met een tiende uit 
elf hoeven in Jutphaas gelegen ; na den dood 
van Joffr. Agnes van Leeuwenberg , weduwe 
van Steven van Rulert wordt hij als naaste 
leenvolger beleend met haar goed te Vechten 
A** 1562 [Lib. eer. A. 204) Hij was A^ 
1560 onder de geconfedereerde edelen , die 
het verzoekschrift aan de hertogin van Parma 
overgaven. Door den hertog van Parma ge- 
vangen genomen zijnde werd hij A® 1568 op 
St. Bartholomeus avond onthoofd. 

Hij was een zoon van Lubbert en van 
Joffr. Maria Jansdr. van Baephorst. 

4. Joffr. Antonia de Voocht van Bijnevelt , tr. 
Vrederick van Nievelt, A® 1572 overleden. 

5. Jofir. Machteld de Voocht van Bijnevelt, 
tr. 1464 Johan Valckenaer {Lib. eer. A. 206); 
zij st. als non te St. Servaes in 1584. 

6. liurens de Voocht van Bijnevelt, tr. Jofir. 
Wendelmoet van Gronsvelt en liet na een zoon. Jf . 

/. Alijt, natuurlijke dochter van Sweer de Voocht 

van Bijnevelt; haar vader maakt haar 22 Maart 
1543 voor schepenen van Utrecht driehon- 
derd carolus gulden, welk geld A® 1566 door 
Lybert de Boecop werd afgelost. 

Vm. Generatie. 

JT. 1. Joost de Voocht van Bijnevelt , heer van 
Blikkenburg, beleend 6 October 1579 en van 
Ottenburch (sic). 

Was goevemeur van Berk, in dienst van den 
den Koning van Spanje, st. te Leuven 25 
September 1598 en werd te Utrecht overluyd. 
Tr. een dochter Christ. van Assonville. 

2. Jofir. Beatrix de Voocht van Bijnevelt , tr. 
Casper van Braeckel, die zij overleefde. 

3. Jofir. Mechteld de Voocht van Bijnevelt ^ 
non te St. Servaes. 65 J/. 1. Joffir. Margaretha de Yoocht van Bijnevelt , 

st. jong, 
2. IVederic de Voocht van Rijnevelt, st jong. 
S. Jofir. Margaretha de Yoocht van Bijnevelt, 

geesteliike maagd. 
4. JofBr. Johanna de Yoocht van Sijnevelt , 

kloosterjufier te 8t. Servaes. 

5. Joffr. Anna de Yoocht van Kijnevelt , leefde 
n(^ A^ 1634 , tr. Johan de Hater, die door 
Keizer Perdinand II ridder gemaakt is. 

6. ïrederic de Yoocht van Rijneveld, st 1629. 

Tr. 1^ Jofir. Anna van Benesse van Baem, 
die 18 April 1607 overleden is ; tr. 2"^ Jofir. 
Anna van Buren, die 4 Janaari 1621 overleed. 

Kinderen N. 

7. Jofir. Comelia de Yoocht van Bijnevelt, 
geestelijke maagd. 

8. Heer Pieter de Yoocht van Bijnevelt, kanun- 
nik van St. Pieter te Utrecht, st Juni 1608. 

9. Heer Joost de Yoocht van Bijnevelt, kanunnik 
van St. Jan te Utrecht. 

10. Jofir* Maria de Yoocht van Bijnevelt^ st. jong. 

11. Jofir. Hendrica de Yoocht van Bijnevelt, st. jong. 

12. Jofir. Beatrix de Yoocht van Bijnevelt, juffer 
te St. Servaes. 

13. Steven de Yoocht van Bijnevelt, st. jong. 

14. Joffr. Maria de Yoocht van Bijnevelt, klooster- 
juffer te ten Dael. 

M. Prederik de Yoocht van Bijnevelt, st. ongehuwd. 

IX. Generatie. 

Uit het Ie huwelijk : 
If. 1. Joffr. Elisabeth de Yoocht van Bijnevelt » 

tr van Boon en Pendrecht. 

2. Willem de Yoocht van Bijnevelt , st. jong. 

KWABTIEBSN VAN FBEDBKIK DE YOOOHT VAN BUNBYXLT. 

Over-overgrootouders. 
Yrederic de Yoocht van Bijnevelt {in rood een S puntige 
zilveren ster) tr. Mechtelt van Amerongen {in goud drie 
zwarte schapenêcharen t en 1 ^ de punten omhoog) 

Aert Bam {in rood een zilveren ramekop met gouden hoorns) 
Aechte van Hoeve {in zwart een zilveren keper vergezeld 
van drie gouden St, Andries kruiejes). 
. • • de Beesde {in rood drie palen van vair en een gouden 

schUdhoo/d beladen met een zwarte lelie) tr Wejde 

{golvend gedwarebalkt van goud en zwart , van 8 stukken). 

. . . Wouman (ook Woutman geschreven) {in rood drie 
gouden leüën^ het êchUd omboord met een smalle uügeschulpte 
zoom van zilver) tr . . . • Borre van Amerongen {in rood 
een ziheren schuinbalk vergezeld van zes leliëfi van Hzdfde. 
drie aan elke z^de). 

Derk van Yoerst {in goud drie roode kepers) tr. Peter 
van Colenberch (a) {in zwart drie gouden leeuwen). 

. . . Sticke (i), in goud een dwarsbalk gewolkt doorsneden 
van rood en zilver) tr. . . . Freys {in rood een gouden schild' 
hoofd beladen met drie zwarte ruiten). 

Boelof van Baam {gevierendeeld : 1 en é in rood drie 
zilveren rozen geplaatst % en \ ^ en een gouden schildhoofd ; 
Z en ^ in zilver twe-$ gekanleelde en tegen gekanieelde roode dwarsbalken^ vergezeld in het schildhoofd van drie merletten) 
tr. Hadewich van Zoudenbalgh {gedwar^nUkt van goud en 
rood van 8 stukken^ het rood beladen met 10 zilveren rozen j 
geplaatst 4 , S , 2 (TM 1). 

Willem van Culenborch {gevierendeeld: 1 en 4i in goud 
drie roode zuilen y 2 en & in zilver een zwarte leeuw) tr. 
. . . van Brienen (c) in zilver een springende roode eenhoorn)» 
Overgrootouders. 
Hendrik de Yoocht van Bijnevelt, tr. Agatha Bam. 
Laurens de Beesde , tr. Antonia Wouman. 
Johan van Yoerst , tr. Johanna Sticke. 
Joost van Baem van Schonauwen, tr. Elisabeth van 
Culenborch van Rijnswou. 
Grootouders. 
Yrederic de Yoocht van Bijnevelt, tr. Magdalena de Beesde. 
Peter de Yoerst, tr. Comelia van Baem van Schonauwen. 

Ouders. 
Willem de Yoocht van Bijnevelt tr. Elisabeth van Yoerst. 

J. C. V. D. M. (c) Beter. Petra teo Virnenbareh , dochter van Wouter, heer Tan Colen* 
berch. {ZU de genealogie Voeret, enz. in de HerMieke Bibliotheek. 1876. 
hlM. 86 e. V. 

{f) Prederick StiekeD, tr. Mechtelt Freyse. (Oeneal. van Voeret, a. f. lU. 86). Famlltebertehten. 

JUNI 1884. 

GEBOORTEN. 

1 te VQravenhage. Willem, zoon van Mr. Herman Jacob 

Dijckmeester en van Emilia Christina Wintgens. 
a te Beek. N., zoon van P. M. van der Goes en van 

A. J. van Loghem. 

S te Leiden. N., zoon van Mr. Petrus Adrianus van Buttingha 

Wichers en van Clasina Brumund. 
8 te Amsterdam. N., zoon van C. W, Groskamp en van 

B. J. Q. van Delden. 

3 te VGravenhage. Willem Joannes Petrus, zoon van Jhr. 
Henri Theodor Leyssius en van Jonkv. Catharina Hen- 
nette Sophia van den Bosch. 

S te Amsterdam. N.^ dochter N. van Mouthaan en van J. 
E. Claasen. 

4 op de Yilla Pyrgos bij Bennekom. N. en N., tweeling- 
zonen van Jhr. Jacob Karel Willem Quarles van 
üflord en van Jonkv. Catharina Ludolphina Westpalm 
van Hoorn. 

4 te Amsterdam. N., zoon van N. Wijsman en van C. H. 
Alberda. 

4 te Bussum. N., dochter van Gijsbert Karel Constant 
baron van Lynden en van Petronella Jacoba Meyer. 

5 te Amsterdam. N., zoon van Hendrik Jan Waller en 
van Petronella Johanna de Koek. 

6 te Yrijenban. N., zoon van H. van Hoytema en van J. M. 
Dutilh. 

6 te Loosduinen. N., dochter van Jhr. Louis Pierre Quar- 
les van Ufford en van Maria van Herwaarden. 

7 te Hoedekenskerke. N., dochter van Jacobus Welleman 
en van Elisabeth Hendrika Yroutje van Dishoeck. 

8 te Berlijn. N. , dochter van Mr. Donato Leonardo Sal- 
vatore ridder Tugini en van Agneta Leopoldina Jacoba 
barones d^Ablaing van GKessenburg. 

9 te Amsterdam. N., dochter van J. K. Huysinga en van 
J. C. C. Huygens. (c) Johanna , dr. r. Johan ▼. Brienen , heer yan R^&sel , ridder , bnr- 
gemeetter van Harderwijk in 1480, en yan Elisabeth yan Kersdorff. 
\M. S. geneal. van Brienen). 66 10 te Botterdam. N., dochter van Mr, Ph A. J. Boavin 
en van H. E. Kolfi. 

11 te VGravenhage. Jeanne Jacqueline Christofiine, dochter 
van Budolph Cesar Acbille Maximilien Edgar Almansor 
"WerdmüUer von Elgg en van Charlotte Marie Louise Prie- 
derieke Aliue Hagen. 

11 te Tinkeveen.N., dochter van Hendrik baron van Wtten- 

hove en van Catharina van der 6aag. 
11 te Harmelen N., zoon van Qerard Gillis van Buttinga 

Wichers en van Maria Arina Johanna van den Ham 

van Heyst. 
11 te San Antonio (Texas). N., zoon van N, Fraisinet en 

van H. Tulleken. 
11 te Maastricht. N., zoon van Edmond Franquinet en van E. 

Polis. 

13 te Wolvega. N., dochter van N. Sickinga en van M. 
Vandevelde. 

14 te ^s-Gravenhage. Theodorus Bejniros, zoon van Mr. 
Theodore Pran9ois Lucassen en van Susanna Augosta 
Theodora Valck. 

15 te Utrecht. N. , zoon van Mr. Jan Hendrik Haersma 
de With en van Jonkv. Pauline Jacqueline van Weede. 

15 te Brielle. N , zoon van Mr. H. Ph. de Kan ter en van 
Romelia Butgers van der Loeff. 

16 te Hardinx veld. N., zoon van N, van Hoogenhuijze en van 
S. Th. Coninck Liefsting. 

16 te Enkhuizen. N., zoon van N. Calkoen en van H. Bolle. 

17 te Vlaardingen. N., zoon van Jhr. Mr. Balthasar* Willem 
Theodorus Palck en P. Verdonk. 

18 te Breda. Carel Willem Paul, zoon van AlexanderMe- 
nuardus Brandenburg en van Catharina Johanna Hen- 
drika Roelants. 

18 te Zalt-Bommel. N., zoon van N. van Bloemen Waan- 
ders en J. G. G. A. M. van Andel. 

19 te Vlaardingen. N., zoon van Pieter van .Dusseldorp 
en van Catharina Ï3isabeth Mees. 

19 te Rotterdam. N., zoon van Mr. Christiaan Comeille 
Dutilh en van Maria Eleonora van Stolk. 

19 te Utrecht. N., zoon van J. G. van Gennep en van Anna C. 
Mauritz. 

19 te Utrecht. N., dochter van Dirk Wolter de Waal en 
van Johanna Nierstrasz. 

19 te Kampen. N., dochter van N. Walland en van J. H. L. 
van den Bosch. 

20 te Amersfoort. N., zoon van N. Hoogewerf en van J. 
C. Elink Schuurman. 

21 te Batavia. N,, zoon van Mr. P. Maclaine Pont en 
van L. H. G. de Vogel. 

21 te Amsterdam. N., zoon van C. van Mourik en van 
M. M. J. van der Goes. 

21 te Goes. Pranciscus, zoon van Comelis Bisseeuw en van 
Geertroida Apolonia de Pouw. 

22 te Botterdam. N., zoon. van J. van Stolk en van J. 
M. Havelaar. 

23 te Bergen op Zoom. N., dochter van George Hendrik 
baron Clifford en van Theodora Adriana Lammers van 
Toorenburg. 

23 te Haarlem. N., zoon van N. Eekhout en van J. van 
VoUenhoven. 

24 te Goedereede. N., zoon van A. Beyerinck envanJ.A. 
Üoekoop. 

24 te Edam. N,, zoon van II. J. Calkoen en van K, J. 

van Weel. i 
24 te 's-Gravenhage. Ocker, zoon van Jhr. Paulus Ocker 


Gevaerts van Simonshaven en van Jonkv. Margaretha 
Catharina Gevers Deynoot. 

24 te Haarlem. N., dochter van H. L. van Hoogeveen Sterk 
en van A. C. E. Saportas. 

25 te Amsterdam, N., dochter van Sako Bijl Zeverijn en 
van Christina Wilhelmina van Oordt, 

25 te Madioen. N, zoon van Adriaan van Bijckevorsel en 
van Mathilda Anna Lambertina Sophia Pool. 

26 te Middelburg. N , zoon van Mr. J. van üooni en van 
M. V. Boddaert. 

27 te Botterdam. Constant, zoon van E. M. Vaillant en van A. 
C. Muysken. 

30 te Hilversum. Oomelia Agatha, dochter van Willem 
Prederik Duker en van Johanna Henrietta Catharina 
de Bidder. 

30 te Bussum. N., dochter van Jean George ComeiJle 
Schlencker en van Jonkv. Johanna Jacoba de Beaufort. 

HUWELIJKEN. 

4 te 's-Gravenhage. Lambertus Johannes van der Wulp, 
geb, aldaar 14 Mei 1855, zoon van Frederik Maurits, 
referendaris bij de algemeene rekenkamer en van Jeanne 
Louise Comelie Brederhuysen met Willemina Gerarda 
Maria Baum, geb. te Amsterdam 7 Mei 1858, dochter 
Johan Christiaan en van Willemina Gerarda Maria Storck. 

5 te VGravenhage. Comelis Pieter Boskes, geb te Leiden 
19 April 1839, oud-kapitein van het Oost-Indisch leger, 
zoon van Comelis Wilhelmus Marinus en yan Petronella 
Louisa Ilenriette Duymaer van Twist met Clara Helena 
Duymaer van Twist, geb. te 's-Gravenhage 5 October 
1863, dochter van Willem Lodewijk Fran^ois en van 
Maria Hendrika Hermanie. 

5 te 's-Gravenhage, Jhr. Johannes Theodorus vanSpeng- 
ler, geb. te Arnhem 20 October 1857, Ie luitenant bij 
het regiment grenadiers en jagers, zoon van Jhr. Gerhard 
Willem Jan, oud directeur der posterijen en van Jo- 
hanna Henrietta van Eek, met Jonkv. Louisa Wilhel- 
mina Mock, geb. te 's-Gravenhage 7 Mei 1860, dochter 
Jhr. Johannes en van zijn 2e vrouw Jonkv. Wilhelmine 
Georgine Ijouise van Spengler. 

7 te Samarang. Jhr. P. C. de Serière, zoon van Jhr, 
Antoine Louis Paul en van Johanna Budolph met 
S. W. Bogge. 
11 te Groningen. Jean Louis Furaée, geb. te VGravenhage 
24 December 1850, Ie luitenant bij het instmctie- 
bataillon, zoon van Guillaume Jean Henri en van Louisa 
Christina Adams met Edsardine Johanna Modderman, 
geb. te Groningen 14 Januari 1860, dochter van Mr. 
Sigismund Mattheus Sebastiaan en van Elisabeth Christina 
Maria van Hall. 

11 te 's-Gravenhage. Godert John George Charles graaf 
van Aldenburg Bentinck, geb. te Middachtersteeg, ge- 
meente Bheden, 3 Augustus 1867, zoon van graaf Karel 
Anton Perdinand en van Carolina Mechteld Emma Char- 
lotte Christine Louise gravin van Waldeck en Pjrrmont, 
met Augustine Wilhelmine Louise A.drienne gravin van 
Bylandt, geb. te Brassel 28 Januari 1861, dochter van 
graaf Jules Auguste en van Fréderique Julie barones 
van der Duyn van Benthorn. 

12 te Amsterdam. Hendrik Willem Ankersmit met Catha- 
rina Everdina Elisabeth Coops. 

12 te Velp. P. C. A. van der Breggen met A. Avelingh, 
12 te VGravenhage. Gijsbert Hendrik Thomassen i Thues- — 67 — link Tan der Hoop, geb. te 's Gravenhage 24 Augnstas 
1874, luitenant ter zee Ie klasse, lid van de 2e Kamer 
der Staten Generaal, zoon van Mr. Evert Jan en van 
Wilhelmina Elisabeth de Banitz met Jonkv. Sara Maria 
van* de Poll, geb. te Amersfoort 2 Maart 1864, dochter 
van Mr. Abraham Nicolaas Jan en van ComeliaAbra- 
hamina de Neofville. 

12 te VGravenhage. Comelis Jacobos de Jaager, geb, te 
Uithoorn 24 December 1849, controleur Ie klasse op 
Java en Madura, zoon van Dr« Comelis en van Kriena 
Jacoba Letzer met Davina AJida Sophia Yreede , geb. 
te Alkmaar 5 Joli 1858, dochter van Pieter Hendrik 
en van zijn tweede vrouw Johanna Davina Mouton. 

12 te Amsterdam. B. S. Catella met H. Teixeira de Mattos. 

14 te Bonn. B. A. W. von Schenck, Königlicher Land- 
rath, met Josephine Caroline Francisca gravin van 
Bylandt-Rheidt, geb. te 's-Gravenhage 15 Februari 
1865, dochter van graaf Peter Clemens Hubert Apoli- 
narus en van Sara Maria barones van Boetzelaer. 

16 te Soerabaja. J. A. baron van Heerdt, geb. in 1857, 
Ie luitenant bij de kavallerie van het Oost-Indisch 
leger met S. A. Suyck. 

16 te Amsterdam. Meindert Willem baron van Beede van 
Oudshoorn, wonende te Djember (eiland Java) met 
Anna Maria Frederika Gooszen. 

19 te Amersfoort. Mr, Leopold C. B. F. van Ewijk, doctor 
in de staatswetenschap, met Louise M. C. Richelle. 

19 te VGravenhage. Mr. Jan Jacob van Geuns, geb. te 
Utrecht 15 December 1836 , raadsheer in het gerechtshof 
en lid van den gemeenteraad te ^s-Qravenhage, zoon van 
Mr. Steven Matthijs en van Jacoba Roosendaal, weduw- 
naar van Wilhelmina Oudemans, geb, te Weltevreden 
(Batavia) 21 April 1839, st. te VGravenhage 30 April 
1883, met Wilhelmina Maria Blussé, geb. te Dordrecht 
25 Februari 1835, dochter van Jan Jacob en van 
Maria van den Akker, weduwe van Mr. Comelis van Bell, 
geb. te Rotterdam, 1 October 1810, st. te VGraven- 
hage 3 Maart 1883. 

20 te Amsterdam. Jhr, D. van Heemskerck van Beest met 
J. M, van Starckenborch van Straten. 

21 te Neustadt a/d Haardt. Anton Fock, zoon van J. en 
van S. A. D, de Koek, met Amanda Kempfl, dochter 
van E. en van N. Dietrich. 

24 te Tholen. Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot met M. 
A. Wagtho. 

26 te Haarlem. Mr. Aalbrecht Arent del Court van 
Krimpen, geb. 20 Januari 1856, zoon van Mr. Aal- 
brecht Arent en van zijn 2e vrouw Jonkv, Elisabeth 
Anna Petronella van Sypesteyn, met Marie Henriette 
Prëvinaire. 

26 te Alkmaar. W. F. van Oldenborgh , geb. te Dordrecht , 
commies bij de posterijen te Tiel, zoon van Jan en 
van Elisabeth G. Ort met J. A. Thomsen , dochter van N. 
en van J. A. Jansens. 

26 te VGravenhage. Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van 
Grovestins, geb; te Apeldoorn 23 Januari 1842, ridder 
der Militaire Willemsorde, ofiScier der orden van de 
Eikenkroon en van Leopold van België, ridder van 
de 2e klasse der orde van verdiensten van Waldeck 
en Pyrmont, ridder der orde van de Wurtembergsche 
kroon , adjudant des Konings, kapitein bij den grooten 
staf, zoon van baron Joseph Gustave Adolphe en van 
Agatha Theodora barones van Lynden met Jeanne 
Adolphine Louise barones van Hardenbroek, geb. te VGravenhage 10 November 1864 , dochter van baron 
Karel Jan Gijsbert ea van zijn Ie vrouw Jonkv, 
Johanna Louisa Huydecoper. 
27 te Kampen. H. Velthuysen met M. C. van Hoytema. 

STEBFGlVALIiEK. 

4 te VGravenhage. Henricus Fredericus CarolusDuycker, 
geb. te Coevorden 6 September 1793, ridder van de 
3e klasse der Militaire Willemsorde, commandeur der 
orde van den Nederlandschen Leeuw, grootkruis der 
orde van de Eikenkroon, commandeur der orde van 
het Legioen van Eer, versierd met het metalen kruis, 
het zilveren kruis en de St. Helena medaille, gepen- 
sionneerd luitenant-generaal der infanterie , oud kanselier 
der beide Nederlandsche orden, adjudant des Konings, 
i. b d, , zoon van Henricus en van Maria van Kruissen , 
gehuwd met Delphine Eleonore Julie Goetz, geb. te 
Gent 27 December 1819. 

5 te Berlicum. Jhr. Hugo Jan Jacob van Rensselaer 
Bowier, gehuw^ met Th. E. Bijlevelt 

5 te Utrecht. A. C. Modderman, wed. G. Burga. 

6 te 's-Gravenhage. Theodore Autoine Cohen Stuart , geb. 
aldaar 11 December 1883. Zie blz. 14. 

6 te Arnhem, Ds. Jean George de Waldkirch Ziepprecht. 
Zie 1883 , bk. 46 , 2e colom. 

6 te Soerabaja. W. L. Homans, zoon van W. Homans 
en W. L Benthem van den Bergh. 

7 te Rosmalen. Mr. Petrus Franciscus Antonius Ketelaar , 
geb. te Arnhem, oud 64 jaar, oud rechter van de 
arrondissements-rechtbank te Amersfoort, zoon van 
Joannes Franciscus en van Elisabeth Mentinck, weduw- 
naar van Ludowina Antonia Maria Vos de Waal, 

7 te Rotterdam. Aizo Verwej, geb. 1810 , emeritus 
predikant, zoon van S. Verwey. 

7 te Pau. Henriette Johanna Wilhelmina de 7o8 van 
Neder veen Cappel, geb. te Utrecht 3 Juli 1848, 
dochter van Mr. Comelis Lodewijk en van Anna 
Elisabeth Maria Groevesteyn, gehuwd te 's-Gravenhage 
30 Augustus 1872 met Jan Jacobus Comelis Reinier 
van der Bilt, geb, te Kapelle (Zuid Beveland) 10 Augustus 
1849, st. aldaar, secretaris en ontvanger aldaar, zoon 
van Mr. Boudewijn Verselewel en van Maria Comelia 
Wilhelmina van der Mandere. 

8 te Enschedé. Marten Jan, geb aldaar 26 Augustus 
1881 , eenige zoon van Engbert Herman Udink ten 
Cate en van Fenna Amolda Stroink. 

8 te Maarssen. Lucretia Wilhelmina van Kcrchem , weduwe 

Balthasar Nolthenins. 
8 te Nijmegen. Louise Charlotta de Veye, oud 79 jaar. 

11 te Bussum. Johanna Maria Keurenaer, geb. 13 Febmari 
1807, weduwe van Jan Kalfi, dochter van Augustus en 
van Anna Maria Gaade. 

12 te Malaga. Christina Juliana Doublet, weduwe van 
Jan Carel Pynje, overleden te Haarlem 1 November 1880. 

12 te Hendrik Ido Ambacht. Joan H Hooft, oud 78 jaar, 
gehuwd 21 Juli 1824 met Anna ApoUonia Hack, st. 
te Hendrik Ido Ambacht 4 April 1883, 

12 te Gouda. Mr, Johan Gerhard van Ravesteyn , oud 
96 jaar , gehuwd 7 November 1812 met Comelia 
Johanna van Lidth de Jeude,st. te Gouda 25 Augustus 
1881 , oud 86 jaar. 

13 te VGravenhage. Adolphine Ida Eschauzier, geb. aldaar, 
oud 4 dagen, dochter van Otto Christiaan en van Ida 
Adolphine Frederike Grolman. — 68 — 14 te Amsterdam. Christoph George Siegismnnd Begemann, 
geb. aldaar 19 Maart 1813, gepensionneerd predikant 
te Djocdjocarta , weduwnaar van Elisabeth Bverdina 
Doublet , geb. te Amsterdam 25 Februari 1807 , dochter 
Tan Hermanus en van Cbristiana Juliana Elisabeth Voogt. 

14 te Hilversum. J. van Lennep , oud 19 jaar , zoon van 
C. en van L. Kupfer. 

16 te Apeldoorn. Ds. Willem Jacob Jorissen , geb. 1880, 
predikant bij de Nederlandsche hervormde gemeente 
aldaar , ridder der orde van den Gouden Leeuw van 
Nassau , zoon van Mathias en van Catharina Adriana 
Douwes, gehuwd met M. A. G. R. barones Taets 
van Amerongen. 

16 te Zwolle. Mr. Bartholomeus Willem Anna Eiisa baron 
Sloet tot Oldhuis , geb. 1808 , ridder der orde van 
den Nederlandschen Leeuw, versierd met het metalen 
kruis , burgemeester van Hengelo 1835 — 88 , builcn- 
gewoon lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal 1847 — 
48 , president der rechtbank te Zwolle 1843 — 77 , 
oprichter en eere- voorzitter van het landhuishoudkundig 
congres, redacteur van het Tijdschrift voor Staathuishoud- 
kunde, tr. 1**. te Utrecht 15 November 1833 Wilhelraina 
Hendrika Amtzenius , geb. te Utrecht 16 Augustus 
1803 , st. te Zwolle 27 Maart 1844 , dochter van 
Mr. Herman en van Comelia Anna Metelerkamp ; tr. 
2«>. te Groningen 80 Mei 1849 Alida Maria Spandaw, 
st. te Zwolle 4 Juni 1876, 

16 te VGravenhage. Anna Maria Vorstman, geb. te 
VGravenhage 25 Maart 1863 , dochter van Dr. Hendrik 
Jan Gijsbert en van Maria Everdina Gerritzen. 

19 te Boxmeer. Jhr. Titus Elco Joannes Henricus van 
Grotenhuys van Onstein, geb. te Vorden 1 April 1811, 
gepensionneerd rijks-ontvanger aldaar, zoon van Jhr. 
Emestus Jodocus Rudolphiis en van Hendrica Amolda 
Maria Lucia van Harinxma thoe Heeg, vrouwe van 
Onstein, gehuwd te Boxmeer 11 October 1842 met 
Maria Walburgis Josepha Joanna barones van Hugenpoth 
tot den Berenclauw, geb. te Boxmeer 5 Augustus 
1817. 

19 te 's-Gravenhage. Johanna Petronella van Maaren, geb. 
te Gorinchem 3 November 1811, dochter van Johannes 
en van Adriana Polvliet, weduwe van Carel Eliza van 
Strijen, geb. te Wijk-bij-Duurstede 8 December 1840. 

20 te Utrecht. Bankje Maria Beyerinck, oud 70 jaar. 

21 te 's-Gravenhage. Z. K.H. Prins Alexander. Zie blz. 45. 
21 te Haarlem. Mr. Charles J. F. MirandoUe, oud lid van de 

2e Kainer der Stftten Generaal , zoon van Mr. Charles 
PranQois en van Georgine Jjouize Charlotte Antoinette 
van der Tuuk , gehuwd met L. J. G. van Alphen. 

21 te Amsterdam. Jhr. Herman Hendrik Röell, zoon van 
Jhr. Willem en van Jonkv. Johanna Isabella Dedel. 

22 te VGravenhage. Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth 
Bijlevelt , geb. aldaar 5 Mei 1884 , dochter van Mr. 
Daniel Jan en van Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth 
Pauw , gehuwd te 's-Gravenhage 6 Ocfeober 1856 met 
Mr. Francois Laurent Certon , geb. aldaar 14 Mei 
1807 , st. aldaar, rechter in de arrondissements-rechtbank 
aldaar, zoon van Jacob Gabriel Pierre en van Jeanne 
Fran^oise Marguerite Rigail Felix. 

28 te 's-Hertogenbosch. Jonkv. Marguerite Josephine 
Bosch van Drakestein, dochter van Jhr. Mr. Carolus 
Petrus Joannes, griflBer bi] het kantongerecht te 's-Her- 
togenbosch , en van Florentina Carolina Johanna de 
SonnaviUe. 23 tè Zaandam. Comelis Hondius, aud 65 jaar, oud- 
notaris, gehuwd met M. W. Tromp. 

23 te Nijmegen. Charlotte Elisabeth Eva Erijthé, am- 
bachtsvrouw van Raamsdonk , geb. te Leeuwarden 14 
December 1885 , dochter van Johannes Franciseus Ar- 
nold en vao Christina Elisabeth de Jongh van Son , 
gehuwd te Breda 6 Mei 1857 met Jhr. Thomas Hen- 
drik Snoeck, geb. op de huize Barendonk 28 Juli 1808, 
st. te Nijmegen 5 Juli 1870 , ridder der Militaire 
Willemsorde, gepensionneerd luitenant-kolonel der ar- 
tillerie , zoon van Jhr. Matthias Adriaan en van zijn 
2e vrouw Geertruida Helena Mejnhart. 

24 te Rotterdam , J. C. Bax , oud 74 jaar , weduwe 
van N. Jongeneel. 

24 te 's-Gravenhage. Mr. Comelis Joseph Francois , geb. 
aldaar 14 Augustus 1812 , advocaat en procureur , 
zoon van Mr. Daniel en van Johanna Petronella van 
Steenbergen, gehuwd met Anna Catharina Boeje, 
geb. aldaiar 9 Mei 1823 , dochter van Mr. Iman en 
van Johanna Comelia Mogge Pous. 

24 te Nijmegen. Alexander Hendrik Metelerkamp , geb. 
te Teenendaal 14 Mei 1880, zoon van Alexander 
Hendrik , oud burgemeester van Veenendaal , en van 
Sarah Hendrika Op ten Noort. 

24 te Eenrum. (provincie Groningen). Gerhardus Daniël 
Coninck Westenberg, ontvanger der directe belastin- 
gen , invoerrechten en accijnsen aldaar , oud 61 jaar , 
gehuwd met A. M. M. van Lelyveld van Cingelshouck. 

27 te Utrecht. Mr. Adriaan Herman Wijnand Crommelin, 
geb. te Amsterdam 5 Maart 1845, zoon van fieinhard 
en van Frederica Wilhelmina Crommelin, gehuwd te 
Deventer 21 Juni 1876 met Antonia Catharina IJssel 
de Schepper, geb. aldaar 21 Maart 1855, dochter van 
Adam en van Johanna Adriana Kruimel. 

29 te Oost-Voome. George Frederik Lette, geb. teBrielle 
20 April 1827, ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw , burgemeester van Brielle , Oost-Voome en 
Rokanje, lid der provinciale staten van Zuid- 
Holland, gehuwd te Nieuwe Tonge 29 Juni 1860 met 
Maria Johanna Amoldina Lette Anemaet, dochter van 
Pieter Nicolaas Joannes en van Petronella Hoogwerfi 
de Clercq. 

29 te Haarlem. Heinrich Gottfried Haasloop Wemer, geb. 
7 Juni 1870, zoon van H. G. en van N. de Wüde. 

80 op den huize Schoonheten bij Baalte. Mr. Dirk baron 
Bentinck tot Schoonheten, geboren aldaar 20 Decem- 
ber 1812, oud rechter in de arrondissements-rechtbank 
te Zwolle, lid der ridderschap en oud-lid der provin- 
ciale staten van Overijssel , kamerheer des Konings 
i. b. d.y jagermeester des Eonings in Overijssel, zoon 
van baron Rudolph Floris Carel en van zijn Ie vrouw 
Wilhelmina Henriette van Marie, gehuwd te Zwolle 
14 December 1838 met Jonkv. A. C. Sandberg, dochter 
van Jhr. Samuel Johannes en van Johanna Marie Aleida 
van Westerveld. 

80 te Cannes. Willem Borski Jr., geb. te Amsterdam 
81 Augustus 1834, zoon van Willem en van Catharina 
Antoinette Boode, chef van het bankiershuis de Wed. 
Borski en Zonen, gehuwd met J. J. van HoeySmith. 

30 te Bioermond. Albert Hubert Naus, oud 87 jaar, oud 
betaalmeester, weduwnaar van Anna Maria Bemtz. Gedrakt b^ OEBR. J. & H. VAN LANOENHUYSEN, te 't-Gnyenhage. MAANDBLAD GeDealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." bMtnoT «n wordt sÜeen uui de leden ran 
het noootMbap gaioadsn. Brieven en 
medwMliiuten, Alraok bgdra^en Toorhet 
Haandbbd t« tenden un den lecretArii 
Ttn het genootactup, den Heer A. A. 

TomntMAir tanOtIH, BaUtiraait9È,tt 

'■-OnTenbage. Leden te 'i-Onvenluge betalen per 
jur / 10.00 

Zi), die buiten '■■Unvenhage wo- 
nen . 7/8.00 

De lejiargang(lSSS)is voordenienwe 
leden verkrngbaar / 6.00 

Adrertentifn in rerbind met boTenga- 
noemde wetent^ppen, per legel/OM 
Aftonderlgbe nammen niet verkrijgbaar. N". 9. 's-Gravenhage. 1884. CirabtMo Ttn Pteter van Loo en Catharlna van 
D«k«ma, to LecDwarden. 

Deze steen is vi56r circa twintig jaren bevestigd in het 
znidelijk vlak van de Üldehove, nadat zij uit het bijgelegen 
kerkhof werd opgegraven en heeft tot randschrift: 

mA.". 1568 dê 17 Avgvsti aterf dë eedelë eérëtvestë en 
«gestrenge heer Pieter va Dekema Bidr. eü Baed K. en C. 
*Ma. i. Viieald. 

vA". 1581 dé 4 Ifovembr. sterf de vrov Catherisa tü 
«Tjoo vedvre vS Dekema.* 

Zij beiden zijn op dezen steen levensgroot nitgehonwen 
(hij in volle mtpenrosting met een helm, handschoenen en 
zwaard nevens zich) waarboven hnnne wapens onder 
^nen baliaanzienden helm met wrong en dekkleeden ; de 
leenw — het heimteelten van Dekema — is hier niet 
aitkomeude, maar gannde en aanziende. 

Hanne kwartieren worden op acht gedeelde wapenschilden 
Tooi^steld, zoodat er opiederscbild twee wapens voorkomen 
en ook onder elk schiid twee namen zijn geplaatst; deze zijn: 
Dekema. Loo. 

Albada. Ëemekerk. 

Hottingha. Zeventer. 

Ziardema. Die men, 

Kamstra. Cranenbroeck. (1) 

I^gera. Voorhout. 

Hoxwier. Amerongen. 

Hermana. Bnsschaert. (2) 

Die van Dekema zijn alle in het stamboek van den 
Frieschen Adel te vinden; minder bekend zijn die van 
van Loo, en om deze in denelfde volgorde te hebben als 
,de eerstgenoemden , zoude men moeten lezen : 

IjOO. 

Zeventer. 
* Cfanenbroeck. 

Amerongen 
Eemskerk. 
Voorhout. 
Diemen. 
Sosschaert. 

(1) Wajwn: de iwaan van Cranenbrucck en de kepers van 
H^monil. 

(2) Gelijk Perpijn, doch, als breuk (?), de bovenste blauwe 
dwarabalk beladen met eene zilveren sier; lie J. B. Utelslap. Arm. 
Géoéral. Se ëdilion. dewijl Oatharina van Loo eene dochter was van Gerritvan 
I>oo en van Margaretha van Beo^t van Eemskerk (3) en 
eene kleindochter van Albert van Loo [die eene Zeventer tot 
moeder had) en van Dieuwer van ï^mond van Cranenbni^ (4) 
(wier moeder eene Borre van Amerongen was) en van 
moederszijde van Dirck van Beest van Ëemskeijc (zoon van 
Dirck en van Ida van Voorhout) en van Geertn]]>d van 
Diemen (dochter van rraock en van Margaretba Busschaert, 
vsh Delft). 

Eertijds was op dezen steen het volgende grafschrift te illic decns Aitreae Decaraanae gloria stirpia 

iPelre jaces, patriae lux columenq luae. 

■Nil quod Eques, maeni quod eras para magna senaina, 

tProfuit at virtns et beneiacta juvant.* 

Zeeuwarden, 19 Mei 1884. Johs. Wennietg IJz. Geslacht Ham«r. 

1. Willem Hamer was de vader van Jan (zie 2) en van 
Anna, die in de eerste helft der J 6e eenw trouwde met 
Jan van Loon, 

2. Jan Hamer had een zoon Petrus (zie 3). 

3. Petma Hamer was getrouwd met Isabeau Sanglier, 
afkomstig uit Valenciennes. Hij vertrok, wegens de 
troebele tijden om der godsdienstwille, met zijn vrouw 
en zoon Abraham (zie 4), en met diens vrouw en kind 
of kinderen, uit Sittard, in 't land van Gulik, naar 
Frankfort a. d. Main. 

4. Abraham Hamer, geb. 23 Sept. 1568, trouwde 1» in 
1591 Margaretba van der Hagen (dochter van Hendrik 
en van Elisabeth Bmininx) en had bij haard kinderen, 
van welke alleen Hendrik (zie 5) mij bekend is. Na (3) Het aloude geslacht Eemskerk heeft zich later Hramekerck 
geschreven en voert hetzelfde wapen. 

1^4) Ook in Ferwerda, bij de voorouders van Romelia van Andringa, 
krijgt men -. 

Zeventer. 
Granen burg. 
Amerongen. 
en in de Batavia Illustrata, op Muys van Holy: 

Cranenburgh. 

Heemskerk. 

Diemen. — 70 let overl. zijner vrouw in 1610, liertr. hij in 1612 
met Anna Balbiaen, die in 1635 kinderloos overleed. 
Hij had zich A®. 1600 van Frankfort a. d. Main met 
ter woon naar Hanau begeven, van welke nieuwe stad 
hij een der stichters was, zoomede van de vestiging 
der Gereformeerde kerk en gemeente aldaar. Hij werd 
in 1600 lid van den raad en later burgemeester dezer 
stad, tevens overste van de burger-militie. In 1602 
zag hij zich door Keizer Budolf II, met al zijne wettige 
nakomelingen, zoo vrouwelijke als mannelijke, tot 
Riddermatig Edelman verheven, vernieuwende en ver- 
meerderende deszelfs geslachtwapen , volgens den oor- 
spronkelijken brief van adeldom, dd. 18 October 1607, 
bij de familie nog voorhanden. Hij overleed den 17 
Maart 1641 te Hanau, alwaar ter zijner gedachtenis 
een monument werd opgericht. 
6. Hendrik Hamer, geb. 27 Sept. 1594 te Frankfort a. d. 
Main. Tot de studiën opgeleid, bezocht hi] verscheidene 
academiën in Duitschland, Zwitserland, Frankrijk en 
eindelijk die te Leiden, waarna hij den 23Nov. 1620 
bij de Waalsche Synode geëxamineerd en tot prop. 
werd aangenomen. Kort daarna beroepen tot pred. bij 
de Nederd. Herv. gemeente te 's Gravendeel, waar hij 
A**. 1621 in dienst trad, heeft hij zeer veel toegebracht 
tot dén bouw van eene kerk aldaar. Beroepen naar 
Manheim in den Paltz, overleed hij, nog vóór zijn ver- 
trek derwaarts, den 9 Nov. 1653 te 's Gravendeel. Hij 
was 19 Nov. 1623 te Hanau gehuwd met Elisabeth 
Tnderschmitten, (dochter van Adolf en van Christina 
Wechel), bij wie hij 13 kinderen verwekte. Als zijne 
weduwe, overleed zij den 1 Sept. 1655, nc^ 9 kinderen 
nalatende, van welke mij alleen bekend zijn: Petrus 
(zie 6), Maria (zie 7) en Christina (zie 8). 

6. Petrus Hamer, geb. 14 Oct. 1646 te 's Gravendeel, 
is pred. geweest bij de Herv. gem. te Numansdorp of 
de Buitensluis, van 1673 tot aan zijn overl. op den 
12 Januari 1716. Hij trouwde in Dec. 1677 Helena 
van Thiel (dochter van Adam Fransz. van Thiel en van 
Catharina van üorsten) geb. 1654 en overl. 13 Sept. 
1726, nalatende 9 kinderen, van welke bekend zijn: 

Christina, geb. Dec. 1680, overl. 17 Juli 1722, ongeh. 
Catharina, geb. 1 Aug. 1682, overl. 16 Oct. 1684. 
Elisabeth, geb. Maart 1684, overl. 26 Dec. 1755, 

ongeh. 
Adam, geb. 2 Dec. 1685 (zie 9). 
Hendrik, geb. 16 Oct. 1687 (zie 10). 
Petrus, geb. 13 Nov. 1689 (zie 11). 
Catharina, geb. 7 Nov. 1691 (zie bij 11). 
Abraham, geb. 3 Maart 1693, overl. 13 ^ 14 Febr. 

1766 te Dordrecht, zonder nakomelingschap. 

7. Maria Hamer huwde met Adriaan Hordijk en hadden 
14 kinderen. 

8. Christina Hamer huwde 21 Juni 1668 te Leiden met 
Adam Jansz. van Thiel (geb. 1622, zoon van Jan en 
van Heyltje Jacobs van Leent, en wed', van Catharina 
van Dorsten, die hem 5 kinderen had nagelaten). Hij 
overleed 24 Sept. 1688, en zij, als zyn weduwe met 
2 kinderen, den 7 Febr. 1709. 

9. Adam Hamer, geb. 2 Dec. 1685 te Numansdorp, opende 
zijne studiën aan de Lat. school te Dordrecht en zette 
die sinds 1704 te Leiden voort. Na op 30 Januari 
1708 prop. te zijn geworden bij de Class. van Leiden 
en Neder-Ehijnland, werd hij 30 Juli 1709 beroepen 
en 14 Sept. daarna tot pred. te Nieuwenhoom door zijn vader bevestigd. In 1713 werd hij uitgezondei^ 
als legerpredikant. Tot pred. te Vlissingen ber. 2 Ja^ 
nuari en 10 April 1729 aldaar door zijn ambtgenoot 
J. van der Vorm bevestigd, overl. hij bij die gem. den 
26 Oct. 1751, oud 65 jaar, 10 maand, en 24 dagen. 
Te Nieuwenhoom staande, hnwde hij met Geertruida 
Clapmuts (dochter van Dirk Hugo Clapmuts en van 
Dina Poudswaards, en wed. van Mr. Eduard Gallas, 
in leven raad in de vroedschap en burgemeester der 
stad Brielle, mitsgaders Gedeput. raad ter Admirali- 
teit op de Maas, die den 8 Mei 1725 overl. was, en 
bij wien zij 3 kinderen had), üit zijn huwelijk met- 
deze wed., zijn te Ylissingen 3 kinderen geboren: 

Helena, geb. 1730, overl. 29 Juli 1743. 

Petrus, geb. 3 Dec. 1732. (Zie 12). 
, Dirk Hendrik, geb. 14 Nov. 1735. (Zie 13). 

10. Hendrik Hamer, geb. 16 Oct. 1687 te Numansdorp,. 

overl. 26 Juni 1758. Hij trouwde F. in 1719 met 
Maria Groenendaal (overl. 23 Sept. 1722) en had bij haar: 
Petrus, geb. 20 Juni 1720 en overl. 8 Nov. 1728. 
Johflnna, geb. 8 Juni 1721 en overl. 4 Mei 1772, 
huwde 18 Juli 1740 met d«. Nicolaas Cloppen- 
burg, pred. te 's Gravendeel (geb. 21 Febr. 1710 
en overl. 24 Aug. 1783), bij wien zij 11 kin- 
deren had. 
Hij trouwde 2». met Elisabeth Schalkwijk, wed. van 
Loon,(geb. 1693 en overl. 8 Juni 1740), bij wie 
hij geene kinderen had. 

11. Petrus Hamer, geb. 13 Nov. 1689 te Numansdorp, 
begon zijne studiën aan de Lat. school te Leiden en 
zette die sinds 17 OS voort aan de academie aldaar. 
Hij werd den 31 Juli 1713 prop. bij de Class. van 
Leiden en Neder-Rhijnland, en predikte als prop. ge- 
durende 2 jaar en 5 maanden, 150 maal. Tot pred. 
te Kruiningen ber. den 28 Dec. 1715, en den 26 April 
1716 aldaar bevestigd door zijn broeder Adam, pred. 
te Nieuwenhoom, bediende hij die gemeente tot aan 
zijn overlijden op den 12 Maart 1770, in denouder-^ 
dom van 80 jaar en 4 maanden. Hij was steeds 
ongehuwd en had zijne zuster Catharina tot huishoudster, 
die mede ongehuwd den 7 Febr. 1777, oud 85 jaar 
en 3 maanden, overl. is. 

12. Petrus Hamer, geb. 3 Dec. 1732 te Vlissingen en overl. 
25 Maart 1774 als wijiikooper aldaar, trouwde den 
25 Sept. 1764 met Qeertruid Elisabeth van Pee (geb. 
4 Sept. 1741), bij wie hij 3 kinderen had: 

Geertruid Adriana, geb. 10 April 1765, trouwde 1\ 
den 8 Dec. 1782 met Frederik Hendrik Wint- 
gens, luitenant, bij wien zij 1 dochter had. Eva 
Petronella (geb. 23 Sept. 1783), en 2°. in 1788 
met Hendricus Florentius Heshusius, medic. doet. 
te Tilburg (geb. 1745 en overl. 13 Juni 1811), 
bij wien zij mede 1 dochter had, Johanna Chris- 
tina (geb. Nov. 1789 en overi. 15 Nov. 1819). 

Christina Diderica, geb. 1766 en overl. 2 April 1767. 

Adam Daniël, geb. 2 Dec. 1769 en overl. 2S 
Maart 1774. 

13. Dirk Hendrik Hamer, geb. 14 Nov. 1735 te Vlissingen 
en overl. 31 Aug. 1776 als apotheker aldaar, trouwde 
den 3 December 1756 met Alida Qaal (geb. 3 Dec. 
1735 en overi. 1 Oct. 1773, dochter van Leendert 
en van Elisabeth Brakman), bij wie hij 3 kinderen had: 

Adam Leendert, geb. 8 Dec. 1757 en overl. 3 Aug. 
1758. 71 Lecndert Adam, geb. 28 April 1759 en overl. 24 
Nov. 1778, ongehuwd te Vlissingen. 

Jan Gerardy geb. 20 Sept. 1767. J)eze promoveerde 
den 25 Juni 1791 te Leiden in de rechten, en 
den naam van de Witt aangenomen hebbende, 
naar een zijner oud-oomen de Witt, vestigde hij 
zich als Mr. Jan Gerard de Witt Hamer te Goes 
ak advocaat, waar hij onderscheidene burgerlijke 
betrekkingen bekleed heeft tot aan zijn overl. 
aldaar op den 28 Januari 1850, in. den ouder- 
dom van 81 jaar en 4 maanden. Uit zijn huwelijk, 
te Kloetinge den JO Oct. 1798 gesloten met 
Susanna Maria van der Bilt, (geb. 9 Eebr. 1782 
te Goes en 4 Sept. 1851 ald. overl., ruim 69 
jaar oud , (dochter van Zijwert Diederik van 
der Bilt en Comelia Johanna Eversdijk), zijn 
verscheidene kinderen gesproten, en is hij de stam- 
vader geworden van de aanzienlijke &milie de 
Witt Hamer, nog meerendeels te Goes gevestigd. WdfaarUdiji. J. VAN DER Baan. Vit de InteekeDboeken der huweltiken te Amsterdam. 

11 Aug. 1618. Cfilliê WiUeiorongel ^ van Vlissingen, 

Aandenda^, geen ouders hebbende, woont tot Middelburg; 

Tanneken Bariholomeuêz,^ 29 jaar, woont in de Zandstraat, 

H\j is de vader van FetruSf door Vondels T^ytvaert van 

Orfeus bekend, en de zoon van dezen, //zeeslangh, wit van 

toDgh^, Ckrisiia€M, van Renesse, pred^ in den Briel, wed'. 

Mtuia Keielaersj teekende hier aan den SI Mei 1668» met 

Lidia Muya van Holi^ 30 jaar, van Amsterdam. Toen Dns. 

Ckritüaen in 1664 met de 26 jarige Maria Kettlaer van 

A. trouwde, was hy reeds wed^ van Maria Snel, met wie 

hy den 14 Mei 1659 alhier voor de hu welglcscommissariasen 

verscheen Hij telde toen 24, zy 23 jaar. 

De familie Wittewrongel is aanzienlijk opgeklommen in 
de kerkelijke bedieningen, en niet minder m maatschappelijken 
rang. 

18 Febr. 1637. OUo Badi/M^ van Aecken, bedienaar des 
G. W. alhier, 39 jaar. Keizersgracht; Ida Beek, van Aecken, 
jnet haar vader Pieter Bed, in de Dijckstraat. 

H\j is de Otter in 't Bolwerk uit Vondels Hekeldichten. 
Toen 't in 1630 /^om Bogerds dochter te doèn^ was, moet 
hy dus een trouwlustig jonkman van 82 jaar geweest z^n, 
dingende naar de hand der nicht van Dr. Semuel Coster, 
wiens Akademie en Ifigenia h^ haatte met een' on verzoen- 
lijken haat. 

16 Dec. 1650, Anthonitts Hilariuê, van A, predicant, 
tnet zijn vader Gerrit Jansz Vrdich, wonende op Nijenborch, 
out 8i jaar; JudUk Feit, van A., 28 j. in de bouttuynen, 
moeder Eliaabet Feit. 

Men leere hieruit, wat een weinig geleerdheid en christelijke 
ootmoed kunnen maken van een Teunia Gerriisx, Frolick. 

13 Mei 1768. Christiaan Salomon Duytsch^ van Temeswaart, 
gereformeert, gedissolveerde man van Sara Salomon Cohen^ 
in de lange Nisel; Barbera de Hacker , van A., gereformeert, 
29 j. in de Lojerstraat, vader Frans de Boeker. Gehuwtte 
Amstelveen, 1 Juni 1768. 

Over dezen «blinden leidsman der blinden^', Van der Aa, 
D, 446 en Hartog, De Oranjepredikanten. Attuterdam* J. 6. Feedsriks, Tan Schoawenbargr en HiddelhOYen. 

In het bezit van den Heer Herman van Schouwenbu