Skip to main content

Full text of "Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur"

See other formats


7 6- an / HARVARD UNIVERSITY VEflRI m LIBRARY Museum of Comparative Zoology % 
Sehr* der J.C.D, 
pkhs HoWn ttS3%l2l°) 3 2044 114 231 210 
M 

i\ CLXV: 
T.E.x/i/t! dc'L. Z & PZ&fca,-/-, ff** CLXvn. 
Hviviii: criftata Linn. r.JC. Thlaad vär^L. IWuMiMelfc. CLXVIII. 
Hyfirbc preL.eii£ili.s Limi. I.TZJEhlt dcl. zmgG-Zi ,/.■/ /; *fr CLXVffl.A. 
Hvstrix insidiosa Licktenst A. //»,/!..« *,/. Hat. Allee. CLXIS 
Hyfobc cLorfataLinrL. sgiLfgZ'g &*X' . I.27äß-izepd- m fa. CLXX. 
HyftrLx: macrovi-ra-Liiin . X JVufi-iispalJc ■ Sxtppl. CL2X. 
Hyltrii Cliry-Rtro s . de liakkzr dtlaL ■ I. HJufsbi-egelJc ■ CLXXI. 
Cavia Pa.ea. Pall . Z>e ■ feve del . .ZJ/ufsbiea/sL fb. CLXXI 
E. 
Ca via Acuclry: /-.. ..:•/-.- ./-•/ .A//r~/." CLXXII. 
Ca.via .AotUi Pail . 
o -^?<? > /äz'«? i£et . ,\ 'it.ft-foeaeZ,/^ . Jg#u?. CLXXH.A. 
Dasyprocta A.gavh JUig" ■ ji.t/k/ileicfo &d it<U . «W '. e t . t^/u/////- cixxn.B. 
Dosvprocta croeonota Wglr </. SckleieA a</ „at. Je/, et ■ ////////. clxxh.c. 
Dasvprocta pryinnolopha W^li'- ^1. Se/äekt a// ;<*. ■/,/. et j CLXXTII. 
Cavia- Cobaya Pali . Z}e*JeüecU£. T.XTtl/f&ieael fr. &** '//"• CL XXIII. A Fi?.J. 
Fia,3 Fip.4. Cavia rupestris Neuw. Fit/. ^. Cavia Spixii Wao-1. Fig. 3. Cavia Aperea Erxl. CLXXSV. 
Csvia Ca.11yba1-a.Pall. J>e *Jeve d-el . I.F.T^lkart /",: clxx\: 
Caftor Fiber Lärm. Z>z <feve del ■ Z JP.PZrZcfcarA-fc CLXXVI. 
IvEil .? xib e rH 1 eil j J), Jen drf . ytyj. clxxnt:^ .a. 
Smmthus loriier Nor dm Weler 3el et sc . clxxvla. 
Jjystroinys aHypeslfatfn EtM deb jl Fleischmami y«fy£. CLXXVIB 
Ti^.lHesperoTiijs ro stell atus^Va^n 
Fitf. %M Wiaculatus AVat . 

ö yVeber lur. / adnat.2 ad JJarw sc . CLXXYH. 
;*«!& '4&Z Mtvs Caraco Pall Wct/h/z/nann ddl. ZSTufkHeadß': CL XXVIII 
Mrus deciuiiaiivi-s Pall. ZJS.lhtc del. i:.*:,/.hA;,-„.; //• GL XXIX 
Mus R attus Limi JJt OfCC l/c-/ ' I. G. cHurm /?•• OL, XXX. 

Mus filvaticus Liim. T/i^U i£et . ZKuft-lieasL /c . CLXXX.A. 
Mus sylvaficus Liiui. »'. Jam.fm «J aiv. ilA . u'. /''/,'i,l,'/j/!//t/t/l CLXXXI. 
Miw Miii'culus L um. LB-Ihledel I. TViiß-bLegeZ fr Mfö//. CLXXXLÄ 
l.Mus iiiocLestus^Wapii . 2 .Mus silacexts^fatfii CLXXXII. 
Mus agraiius Pall. T..I\-,. öv^IW CLxxxn. 

B 
_M.ixs Pumilio Suarrm J.C.S&oct, li. CLXXXIIT. 
Mvii- inin.ictuj Pa.ll . Jfct/ch?natui dA . ZNltfifaeffelfc CL XXXIII. 
B. 
Mus fori t-iia xls Herrmaun. -Z". -S . IhU vaix Z.1 u.f.c /,/<:;</ clxxxr: l.Mus betulin.lL« Pali. 
a.MuLS Tap'iu; fall. iV^3fc«w* ./■/. : ' CLXXXV Mus faxatilis PaII. tVzj&Ä/nann ./■/. CL, XXXVI. 
-Mus auxpliibriis Liim T.J5.Z/iUdd. ZNuftbugelj CLXXXVI1. 
Mils alliaiixi« PalL. V72/r7/m/7, ■ ■■ ./.-/. J.2<\T--/.-A-c,rt-/;- cxxxxrvm. 
Mvlä rtLtiliis Rill . CLXXXIX. 
Mtxs gre&alis Fall. ZlsHtJs&'ieqel fc CX.C. 10t 
Mixs oeco uoimis Pall ZMMt, cxc. 

B. 
Mus Glaveolns. i '. F.JUUUer^inac: J. .,,■;■,„>,■/,■:■ 
"Mn..? arvalis lall ZJS.I/z/e ,/.-l. I.Nufsbt ' ^"//'f- rxri.A. 
Ilvniitlaeus liercvuicus Melilis W.. („.,;:,,„ «J »/*. -/./. CXCIB Hymidaeus ahmuisAVa<m ~Weber adnat.sculps. cxcn. 
IÄxls fo cialis PalL. jVtf/cAma/tft. .t.; diurm J? iZuJiAt . cxch.a. 
LooickeTes^elomysjBlaiirvTlLei JöiirtL Jtrdl Jel . A.Fhiscl,m„„ cxcur. 
Mixs La.ffitXT.ts Pall \ ."/ .'■ •ann ■■■•-■ ■ LILo-V cxciv. 
Mus tortjiiatxLS . Pall /■■/r/^rr/ /c cxcv. 

A. 
lÄxis Lemmus LaiTn.A. 3>-X--2fi&bk,nanri <ül. T.Nufsbn-,-/ ,:■ cxcv. 
*&, W0 3 Mus Lemixru* JV&ft/n-. c&Z. J.7K r ti/sfiie,7,-/ <; cxcvi. 
Mtus kiA-cLfonivts Pnll. T.M.r/i/e^l. LUfuftt leget /.■ CXCVII. 
Mus AccedixlaPaE. mzkfckmarrDi ./</■ T-Mcp-Ziet/et. n. CXCY1II 
Mxi s C it. c etlt s L inii T.I'.Vv/k.-n-rfi-- jyi'Jeve dtl. cxcvur. 
Mi la- Cricetu.« Liiiir. 
iii ger . I.2faJ>lUqet fe cxcix 
Mus ai*enan.ixs Pall. £>:.%'.Mtycfaruuui cUl. ZF.Totckai't: fc cc 
■Biiiiisa 

'ttUwmWtflwmgjiinie' — Mtxs prLaevis Pall . JVictfbhrruzttrl dal. I.Wufrlriead CCI. 
Mxt# foug'aru* Pall IJ.VMmt-fi CCH. 
Mais limi olcuIuu? Pall . Ai£/2n.7ruznn tZsL. tStit/vn sc . CCIJI 
Mus talpimi5 Fall. Witychnuvnn Je/. ."''«.' -b ■ </. c C IV 
Mlus capenfis Pall. ccrv: 

E 
Mus fUllll ccv 
Afp alax. Fall. JJ.lZ..Wtyc/ima.7i7v deL . ZIfti/3>&£aa£l fe . C CYI. 
Mixs TVpKLus.Pall. Jy.X,.3rrtfc/iman>i- äel . ZATu.fifrie.qeZ/l~. Jll/l/ll . CCVLA. 
FMlDemlroiiiTS inesomelas Braiits._ri(J.2.I).pimiilioAVagii Irdl äel. ^d_,_F/eiselimann . &ftj. CCYT.A-.a.. 
Ascomysmexicaims Lickt J.CWeler del . CCYI.B. 
S ein z o don fus cus ~Wat "Weber ai not. sc . CCVII. 
-Axctomv* Mannota . J~>c ^fei'e s/s/ ■ J.mifsl'/eqelfc er viii. 
Ar et omys M 011 ax I>s ö/sc& de/- S-ütr-m CC1X 
A-rctoinys Bobac _Z7. _R . Jsrä/cSzTnajlJi. Ml- T.JTicfsbia. ccx. 
HUfBKas ■Arctoiirys Empeli-a . IZ.IMedet. I.A r u/s /',W> e?-/c. ßt/tfl/. CCX. A. 
Arctomvs Frajiklinii Sabine /.'iiijjtrr itd uat. Jrl. s/zi/t/t/'. CCX. B 
Arctomvs Richardsonii Satine ccx. c 
Arctoinys Hoodii Sabine. /..,„,/.,„,. ad not: dd>. cftiA/ic*. CCX. D 
Arctomys Parryi Richards f..,n</. m - r .,,( nat. Jet. S&/>fi6. CCX.E 
Arctomvs Beechevi Sabine . C CXI. 

A. 
_Arcto naryrs C itill us.<X. _D.R.3V~ct/c/u7uwu ,l-/- ZA-,C-/„ ccxi 
-Arctomys CttillxLS ß ■ I.E.IhU del. y^OA/^r/^/7 CCXII. 
Scivcrtis vulgari« Liixn. ZJ2.IMe&/. I.3J~z//s6/ r ;^-/ /;• CCXII 
B 
ociurus vulgaris Lirm , Jkie pi. JS„cA CCXIII 
Scivum« cm ereil s L<xim. njei'ü <ld . '. 2V~u.fi Üeaelß. ccxm 

B. 
Scrixrixs capistr>atus Lmn, r _ -t-. v t>och ic. '-"/r< ccxm . c 
S c iuru s kv p op-y rrluis "Wa <^1 AJUisdunanit aU ,„a. ./,/.. <JfuA//C . CCXHI.D. 
Sciwrus albipes Mus . Monac A. SM.Uk, «V. w>. J,l...t .<?. ccxi\- 
Scinrus liiidLoniiis Pall. ?-E.IhL c/el. Z.Ni//Crl>t<HJt , l <_'/«/y$/' CCXIV.A. 
Sciurus quadrivittatus Say 

• saiiuai fiiind'tivtUaUiti tJiicAtitoyi CCXIV. B 
Sciurus lateralis Say. tti-ttdscir itd- ttab, </<■/_ . C/tt/^/l l . CCXIV. c 
Sciurus Lysteri Ray. ■Lundeetr ad nat. del. ccxv. 
C . T . 

O c mr u s mq-er Li im" 1, t ß ccxv: 

B. 
o ciurvis vulpmus Lawfon LE.Iklc del. J. NufsHegel^ C'CXVI. 

Scruru.* javenfis Sparrai'. Z.&.XMe&l. cexv: 

c. 
ScruriLS anoinaLtis Gxddjeixft. Z/iZe del. Tvloi-ur /':. ■stuhkt' . CCXY.D.d. 
l.Sci ciurus rus satusAfagii . % . Sciurus caucasicus Pall . J.C Weher del . tfj4-hfiC. CCXVD 
Sciurus Laiiösdortfii Brandt -^ -Fleischmann sc . Q#*. CCXVI.A. 
Sciurus bicolor Sparrm. 


CCXVII. i y 
S ci-uatl* xiiacroui-us Erxl. ZJSJ-toftüeqr, ccxvn. 

B. 
> CllirUS TaiSLXmT-ULS . •Jbrzsierairdi!, Z.Wu/rfa J~/uA/u CCXVI1. c 
Sciurus Plantani Ljimg^h C CX VIII 
Sciurus -variegatLLs Penn. JJe <feve d£t. I. Nufrbieqrf fc . tslit ■</'/>< ccxym a 
Sciurus setosus Forst. jl.rJtisd.iHa.w «</ «l,W , CCXIX. 
Scrurvts itriatus Liim. X.m^&ie. ccxx. 
SciuriLs palmanxmLinrL. Zm<fi-l.L;4elj CCXXI. 
ScruarLLs «jjetuln« Linn.. J?e Jfe 4^ ■ ZNUfi-i&fidfe ■ CCXXII. 
- Sciuru« ^^oluceHaPall. m.l/zUpi, J-.37~u/!r&teq*l /' ccxxir. 
Serums aero"bates Lima . ßJifJ.y, cc^xiir - "V ' : **&fei 

»Scrurvts Arolans Linii. 


K.I'.Zarhß del- a.. 2\Tit.fs&-ieq et ccxxrv; 
SciiLrvLS Petanrilta Pall Z2T,i ß-iiearl fr cexxiv 
Seiurus Petmucifta Pall. 

vor. De^fce deL. '/'.■ •;-<.-,•.'■ '.■ ^. CCXXIV. c 
Pteromys nitidus Geoffr //„,< ,U,. n ,l.„ a t^,. Ä w CO XXIV. 11. 
Pteromvs Sao-itta GeoiTr Ji.,.i /ii. „,/ ,,„i.j,/ . dciav. 
lipPÄSS^^ Myoxvi« Glis. LJS.Ih.Udel. mi^/Z-bütfetJc. CCXXV. 
Mvos: U s D vy^a« . I.M.Ifde Trcruc . I.Witfi-Zit ■ <>' ^ ccxxvi. 
Mjdxxls ISTitela-. ICret/ai. <2d- ZWu/sfoegil f c ccxxvii. 
Mjroxnxs Muf carcLinius I.E.Ihledel. I.2Fu/sfceqe SAc/t/i/. CCXXV1I A. 
Myoxus Drummondii Richards. CCXKVM 
Dmus Iacixlvu? . T>. Je . NäfcfuTiann ccxxix 
D ip n s S agitta . JVrf/2-7z/nn?i7i J,/ . I.2£ufe&r\'0 CCXXK. 
1) lpvus cater. 


CCXXXI 
J) ipvts liaericLiaini^. -^rtfc/tman/z- c£?l. I. Wu/s&üffd Je ■ S/it/t/tA CCXXXI. B. 
Meriones Labradorius Richards £a>idjttr aX „al. Je! . CQXXXJL 
D rpixs taaax-axT.cxn.tL« jy.S-.2fy/-chniann del. '.mgö'bieffelfe ccxxxn.A. 
m eriones myosiirosAV^iöii Weier ad nat. del . ccxxxin. 

A. 
Leuus timia-iis Linii. I.JC.I hie viruc . LNuftlntytlfc. ecxxxm. 

LepiiÄ trmicLus Linri A- Tf7Cami\s- a. Jl£<?/7n/ ad /ui/r- d^l. LZfaftiietjel /<*-. ccxxxm.c Leprus mectterrcuieus^fafn .liui.SchJeuh. Hei. et j ccxxxm d. 
Lepus isabellinus Cretzschm . sl ' f/iirrftm.tiwi ad Jiat. */*•/ '.€& r SAaiAt. t/ lt VC XXX 111. E 
Lepus callotis Wa" 1 ! ./ //.■,:,,/„„„„„ ad aal. ,/,t. ,/ ,-,. M^. ccxxxm.r. 
Lepus nigricollis Fr.Cuv. jI. /■■/,;.,/,„„„„ cd. ,ua>.JU,,t * c . CCXXXlII.ti. 
Lepus rufinueha Smith. . .4.. f et Met e.l^/.fec c cxxxrv: 
Lepxus Tolai' Pall . T.JC.IIlL- Jet. X.2FUrsh-*ael fc. CCXXXIV 
'.E.JKU M. Kußlüqel ccxxxv: 

-A. 
_Lepu.s variabilis lall. a-eiti/vu..? JkhJel. oexxxv: 

p». \ 
Leptis variabilis lall . 
übernw. T.nTh/.- ,/,-/. X'Ni/-ft%ieq6t fr- ccxxxv: 

c. 
Lepus variabilis Fall. 
liVbricLi i s . x.&.IhUdel. LUTufsbieffd/c. <S£a/iA{ . CCXXXF. D 
%^& ^^^ Lepus glaoialis Leaeli ^.Schleich aJ naL.iec. CCXXXVI. 
Jjepixs CnaiicvilvLÄ Linn. A. T^rCäm.vJH^ffm ad ritzt-, rrnix . ^JT7//G'/v<w'/ /?■ CCXXXVI. 
L epus Cuniciilus Limi . loh.Wufiiieqel dd.ri fc ■ CCXXXVI. 
c. 
LepxLS CixriiculiXÄ' Lirm. ZJZ.ZfiZe frazjc . I.N~llC-r CCXXXVII. 
L epxLs 1-n.iiiixtLi* PalL JeA.A^c/sh^e/ Jb.mmhib. CT XXXV III 

X<epu.s alpiim.*" l'aii. CCXXX1X. 
Lepiu? OgottmaPall. ÄTcifi-Ar?! tzrzri tkl . Z-lfhfi-bitMeZjc. fyu CC XXXIX. A 
Laj'onivs princeps Richards laudreer ad ii.ttJU . iStmJiAo CCXXXIX.B 
_Lriontys lanioerMJ^eöTii Weber adnat.M. CCXXXIX c 
DenclroWs De^iis Mejen 

( Octodon-Ouirunpii Beiui .) ~Weber ad nat. del. CCXXXIX D l.Dendrobius J.Habrocoma 
4.Scliizodori 
5 MesomvsMstriatas 6.Mes .paönrus . I.Lonckeres macrura ftLoncKBlautvillei 
* i? i. c\-jr iO.Dactylomys 

mm Ja & § ll.Petroinys . i% . Ctenodactylus lä.Meriones caifer . l4.Psamomjs 15.Mjstromys w ® Deutes molares Glirumi 16.Euiyotis uiüsulcata li'eier del . Ml/l/ls. CCXXXIXE 
PecLeles Dipus lirtrpes . Macrocolus Lalticn s I 

I 

Spala |3 GeorliycLus capeusis 9 Sip]r I 
I Ascoinys miexLcanus 

o 


Batkyerdus Hyttromys chrysoqaster 
Holoclüliis Siöxaodon . Oxyniveterus . vr Myopotainus . CSItCTOlllV: 
■T s Aiitfuvci ■ 

CerocLon . 

if Deutes Glirmin Weber aR~ncct.sc. eexL. 
Hvxax catienfiLs. ^l.TP. Com cd- a Jl£dZin adna/-.fm.x LjSTu/sM ,■ ' CCXL 
B. 
Hyrax: iyri actis . ■Dt: Jfeve diL . ZF.Tr/,; CCXL 

c 
Jut;ly Irudloiims jy/öy. ^r-i/flXAr c/ßZ -/ . :.\^;/.^2S^f ?</.rt>z,_-.7^f /<-. CCXLI 

JkL iel. /iock. fc- 
CCXLI A 

11 eher deZ . ervonun c e raXA./S^/i/i/'JJ./i 397 y _jj-l'lctsc7>mami . r_/JlÄA^ CCXLI ii 
Cervorum cevö\&/<%M£ll r 'A398.J Weher Jel. ^-F/r/sr7iJitatin CCXLII 
Ivlofciru s inofcliifertis Linn . Zmifi-Meaelfc. CCXL1I 
B 
Moicinxs moicliiieriis -Linn. -2>e •Jer& d&L J. C Beck fc. M^/z^. CCXLH.C 
Moschus moschiferus £ leLsclimann CCXLIII. 
§§^ MofcKu* Meminna Erxl. Krctfch, tL>l. I-Nicfi-feegd fr . CCXLIV "^i Ife r # "am 
1/Iofclau s pygirueixs LiiiTL -7><? -/>z'*> ö^»/. JW/cvz/v^. CCXUT. 

A. 
Mofciru.« indicus. I.ATu^siie^etfc . CCXLV 
B 
jMolcku.y cLelic atulu.s S Ji i -'"Ti/ /cy <**•/ . -*/c. t^uJi/t/. CCXLV. C. 
Moschus KanoLil Raffl. ^J. JhXMsi «J „„/.. M. rf j-,.. )#\ fe ; I V 
Moschus aquaticus 0?. Jmorßs'Uzf cMenaa. CCXLV.B 

Moschus javctniciis s.Kandhil -Fleisclimann 
Cervus TucIil Gerv. Weder «Ä ruvt-. fec. CCXLVT. 
A. 
Cervnxs Aloe Lmn. I.JZ.Thte d*Z. 2.2J~u-ftl''if/eZlfc ■ 
WaOerdel. JTJKtfrityelJc, CCXLVI 

c 
■7-,,..,/ ,/,< v_ e x v \t s A \ c o L j i ri n 

. IL,, >ica& CCXIiVI 
Cervus Alce Linn.. 

STerrvuncu . ■Jf^t Jback So. 
V_exvus cana fLeaiii.^ _Di-J.ii CCXLVII. 
Cervtis Elaplnxs Lhin. .TPü&me* aJl&Zfcn. pirzx . r.jsr„:-r. ■■■ OCXLVTI. 
Cervn*" Eila.pK.tL« Lrtin . *d. 7f7ümu& a J£t?t/zn cul t'O'.mrix. Z-tfü/S-fctyel, K. CC XXVII. 

c 
Ccrvas Elapluis Liitui. .jl. T/ r - Cmner aJlsftäi sldl . ZUTv/j-ZiitfeZfc . CCXLVII. 
D. 
-A. W. Conz&r a, 2i<TeZcaz. dcl . CervTXS Eil aplnu-s Liiaxi. X. jTz±/j'& iizqel fc ■ C CXLVII. 
Cex-vu.s EJ.apliu.«' Linix . 

-PuIZus-. ■A. 7f:c"o r T7LAr a. JMd&n. rrmcc T. NUfs&ieadjfc . CCXLVII 
F 
Lervas ütronyulocero^. JkU Jd. Ji o c Iz. .Je. CCXLVII 
G 
Lerva5 btronaiilocero. 
v_- ornu .hock J 'c. CCXLVH.H 
Cervus viröiiuaims. $. C.jbock sc ■''„/,/// CCXLVII . I 

Cervus g-ynmotis Wiegm Ci.MU.lhr ad oio Je!.. ttuffl. CCXLVII.K 
Cervus o'ymnotis AVie^m 

fem . CI.JirMeradvio.drt, ccxlviix 

A 
CewVLS Tax-axLcLus Lnm _£ fit firmer aJWMn ad ' ivi'-fn jr.m< £-?>,. ccxLvm. 
FemUncL, A. TV. frsnes aJlTsZZm Jet. Z.ffizft2>Ü!adLjb . c cxLVin, 
c. 
Cervtts TarancLu-» Limx. X.Wi^S-^i^g^ /S. CCXLVIII. 
D. 
CervusTaraaicLxLS Lixin. 

Tuiiuj-: j£. JPCümies a. M^Sm- dil . Zo7i . Nit-frl/ieaeZ fc . ccxLYin 
■~" 
i -.Sturm riA. lnßctci et fcul/jf. y?t/i/i/. CCXLVIII. F 
Cerrus macrotis Say . C CXI, IX 
-t£. 7f?~{bm&r aJ^Ze&n a^iTZSP.mrza!. JZru&fc'&greZ /c . CCXLIX 
Cervxis Dama Lma. V a zmißin'c CCL, Cervixs Axiü -Ä- tj'ez'e t£eZ. 7Z/Axirt- A ■ <&aa6 CCL. A 
Cervus Hippelaphus Mus. Monac. jf:r/,esd,;, lun „ at/ uat j, t t( CCLI. 
Cer*vus -porcmus. Peim. ^J/S-Jez-^ts ■ t&£ J/ZJ&lTTTZ, J&. Zr- 
Cervus AristoteliS Cuv. ädctuJ. CCLI. A. 
Cervus Mexicanus Desmar .1. /■■/„:„/„„*„„ ,/../, ,./ CCLIB 
Cervus campestris Cut Welt CCLII. 

A. 
Cernis Capreolus X.±rm. A. T/STÜ77?z&r a^TtfiZfoi deZ. .Z.N~Z*./Irfccg?Z /? CCLII. 
Cervixs CapreolvLÄ Litm. 

J/'envvnas. d--J\T. Lanzor a. Jkreßäz* vznai . T.Ifti/S-ZrUqelJh. CCLIII. 

Cervus Pjy-Q'arg'us Pall. ZEIhle del . I.miJj-biegel /b. CCLIV. 
Cervu* Miin tj ac ^imm.. J?e Jez'S <&5. r.&i i /jZ£<tfeZ.fc. C C LF. B 

w W 
lliv 
1 Cetviirf iuofelia.hu 

C,flili4'(>illlthl.< J C. Ji.iin.ihif ^rr. %.<>?& SC; CCLV 
«• rf K*£ 4 EMI 
Camelopaiclalis GiraiFa täfA&efi-cJfi«*-. , ? <-: ./^.vf . CCLYI. 
Antilope Oreas.Pall . '. 3J~u/s2neyel /? . CCLVI 

B 
«~ 1. ™- Antilope Leucorvx lall .//£/, ä un ur /—' i3^ C /fc CCLVH. 
Antilope Oijrsz Fall. £>e tSeve del ■ Z.lvz£/0-/> z <io.:/. 
Antilope Derbiaiaa Gray. EnOTVsUy .Jieruiß. Wcler IM.. CÜLVTI 

A. 
Aiifilppe i. Oripc. 2. Gazella . Pall. 

{.prima . CCLVII 
B 
.Antilope filva.ti.ceL Spadcrm. r.HTZlßcart? fc CCLVIII. 
Antilope fcrrpta-PaH. J?e O'ei'e tieL . Z.Jfaifj-Irleaerfc. 
>>: ^UTuT ~ vV 


.Antilope l. fcripia .2. 3. pu<£mEea. Xall cciyni. 

B Je Jette Jcl. iWLrtf. CCLIX. 
Antilope Oreotra<rus Forfter. -£ 2Vzi-/Crti&ncZ fi . CCLX. 
Aixtilope Grrircxrn.ia.Pa31 . I.E.I/ile dd. J.F.ToickaTtfc \ CCLX ß. 
i — ■ — i 1 1 1 1 Antilope py^maea PaB /fürt „./„„,. M. CCLX. C 
Antilope Saltiana Blainv ' /•/,-,.,. /„„^,„ aduM.J.,/..- 
Antilope Kob Erxl 'KrwTD.rley ,Jföe-ruuj. 
Antilope Maxwelli H. Smith. Ifeltcr clcL. naX-. dei '. C C LXI 
-Airtiiope iropana. ccLxn 
#is~' ^_«, | 
A atilop e Trago camelus RlO. . I. ITu/j-tütfd /:■ . CCLXIII 
tefe. Antil op e p i cta Pall JD/> i.favg dcl . T.F.-pZlcharfrJZ. CCLXIII. 
Antilope picta. Pall JJgSei'a eUL- Jtatiljb. c clxiv: 
Antilope Dama. Pall -Ue cJ*ev£ d&L . I.F.TctckafirJc. C C LXV 
-Aatilop e r e dxuti ca Pa.ll . JDe iJeve <ie£ ■ I.F.Volc&trrt-, CCLXV. A 
Antilope Tragulus Forst ./. «,:„/»,„ „,/ „„, CCLXVT. 
Antilope Eleotragus I.F.T^/A^ri'/i-- £s CCLXVI. A. 
Antilope melanotis Afzel /. JV.,:,rJu„.w„ »J ,,„t. *ui. . CCLXVII. 
Antilope Stteplieeros Pall. Folk-a'-tfc cclxviii. 
Antilope Cervicapra Pall. „ z ' {xStzirm y& CCLXIX 
Antilope Dorcas PaÜ. SDe J~zve del. ZF.Vhlckaa-t fc ccox 
Antilope KeArella EaH ■^V.'.vViZ"/ tsM'rniekärt' fr '/'/" CCLXX.A. 
Antilope Mhorr Beimet CCLXX. 
B. 
Antilop e £icb gutturofgL Grüldenft . . TThZeZua-tfc . 5J. 
Antilope Aixgasii Gray. - CCLXXI 
Antilope Corinna Pall J)f See? /£/. J./r:*T///r/n& CCLXXII. 
Antilope EiLcliore Forlt. E& StOe C&Z JT.&Jßkirmfe. CCLXXIII. 
Antilope PygargELPall . I. J2. Hde pcnac I.NitJshiec/ßl fc < VI. \\IV 
Areülope melajiiijus Lichfenft J. C. '£od cclxxv: 
Autil ope cnxttur ofa. Pall . 'iiakurr, CCLXXV1, 
Antilope SaiVa, Pall r^i :! &Lr*m /& I. CCLXXVI.A. 
».^.m 
Antilope AclcLcoc Licht Weier fec. 

Antilope taxicolor Hodgs HrOrf.U njzt-.-fbc. CCLXXVH. 
Antilope Bxviali* Pall. JJe Seiie Jet . -Phlkui*. CCLXXVII. B. 
Antilope Bubalis. CCLXXV1II. 
Aiitilopeleux-opkaea Pali . I.K.IkU frzn.^. I-27rifi-&i&7eLJc . 
CCLXXVIU.A. Antilope ellipsiprymna Harris- iel . Fleischmann , CCLXXIX. 
Antilop e Rupicapra Pall . T. _E . Tll lc J7CTLX I. W^cp-IrieffeL f c . CCLXXK. * 
Antilope Rupieapra Pall . 
Hioema. A. JMeir/, «J /.„/. ,/,./. ,/ .„.. ±/u/i/il. CCLXX1X. A. 
Antilope furcifer Smith. CCLXXX, 
Antil op e O n o\i Z mim J.G-.J~tu?-ms /£/