Skip to main content

Full text of "Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur"

See other formats


-^J4<^ ?A HARVARD UNIVERSITY m LIBRARY Museum of Comparative Zoölogy •^1 Ulis. mm. imi 


mmm 


i^i< ÖClvXXXI 
Capra Ibe:>c Liiiii. jx c. ^3eJ:.ß . JÖ, CCLXXXI 
CsLOva. ca-ucai'ic£L GiilÄenä: ■.^. ^S^rZ-.fc CCLXXXI.C. 
^J. .O-Mrw/i «J yj«/. JcL f/ CCLXXXI.CC. 
iVe^oceros Beden rorsk _^.^c/ileuJv ^ <z*^ not. ^ ad^jm CCLXXXTD 
1 . G^pra JJiaral 
Z ■ C ap'ra ^v^illo s a C.WeJ^r del. _d..J?leisc7nnann CCX.XXXI.E 
Ae^oceros tabericorius ^^jÜiAL CCLXXXI.F. 
^eöoceros ^alie Riipp JVeier ad Müpp fauti . sc . CCLXXXÜ 
' / ?• C apr a Ae «ira frru5 PaE f.r.rc/L ctLxxxni. 
Capra Hircuy X,iTin. . '2^^ .7^-/. y*^MaH-^ß^ . ccLxxxrv: ^---i,^ 


mmm i$f)f Jic SiZHL ll&l . Capra Hirctts Limi 

a.ngoren/i.j'. 1-olh^^ CClxxxv 
Capra Hircus Linn 7f2iim/'/'ii-'i J.VXw/-^ cclsxxät:. 
Capra Hircus Linn rez>^r/a.. J)e Sevc ^Z- y'ciLvt /J CCLXXXVI 
^ Capra Hircus L. De Se.ve d^t. TffU.. CCLXXXVII. 
Capra Hircus Xiinn . J)e Se-ye. J^Z. CCLXXXVU.A. 
Ae^oceros. 

1. Capra lanirfei-a. 2. Capra an^orensis. IK'rof,' et _ff: Hnmirr Je/. B ■^^. ^^>^^^ 
Capra Uircixs Liiin ^tU?^^^2^ J^A^.^. '.{^. {Bo^l/^. ccl:xxxvii, c 
C fl.pi" a. ml) ata J€,u- ttmf}^ J.C. J&cc^. ^%4^/ CCLXXXVll. D mz^ ^>'i 


'i/fe' 
Capra Americana Ricliards . /.anJsi-ci- adiuit.del. CCLXKXVn.E, 
Piq! Capra tIIIo s a (^cormia^.tab aöiD.) Ti(^. 2 .Capra Ealconeri IVei^ CCIXXXVH.F. 
Aegoceros Capra. "Vai-. arietilia . CCLXXXVU.Gr. 
Aeg-oceros Capra . 

^.ScJile^h ad. fuit.^^l.^£ ö CC LX33CVI[r 
OvilS -Ä-^miD-OXL ^7.^. J^oeJt. ^. CCLXXXVILIA. 
Ovis IMusimoiv HJl \'1.'ith-„J-xi,-i,h CCLXXXVDIB 
Ovis Tra^elaplivis . ^^u-t/nii.v . J. C ..Ä^.-/-.. CCLXXXIX 
Oatis Aries Linn . VMart/e- CCJCC M^ Sei/tr f//?/ . 7 .'(7. .Q^rt V-. CCXCI. 

A. 
Ovi^ Ar-ie^Lmn. W^Jii^^ /zäs/^. o^^?r ^yfei''752j/2. B ÄÄ^^,?'rrT^'^f:yn;n1 Ovis ^T-ieS Xi *ö«? jJez/^ ccev^ ' y.c--iß^^k CCXCI. 

B. 
l>cJ^z/£' air/. Ovis Arie 5 Liinn. ^Z l^.J Ai^^^Tl /c. CCXCII. J^.C:. yS^^i /:■ CCXCIIl 

Ovis Arie^ JLinii. '^//üV'ir ß. A. 
ÜAd^ Aries Lixin. 

aubie eii/is . X^c Sez'e del ■ ')ilka,^i: c. Ovis Arie^. Xiinn. 


P^ Sßrv dc'l. "^clkairr/c CCXCIV. 
c. 
Ovi s Arie5 Liiiu . ^^ ^CZ-.^ ,Ä-/. ?2^.,;/' ippi , CCXdX^ 

D . 
Ovis mOiitauE . y\,.i S/tc/i/W. rcxciv. D 
Ovis montana Geoffr. ccxci^ 
Bo5 UruÄ".L. J.C.Bi^ek. fc Füf. 
\ s 
Bos Taiu'us 
J^cc,.3. ocxrv.A. 

Fijf.4. 
r ^:--^IT\ Bos BoiiasTis. p 

ccxcv. u. 
Bos Bonasus i\rist . Jo^anuu. dfi. c c:K.c^^l . 
B o iS Bifoix.Liim. tvt . c5 cri.tiu.ma.n ■ dei . J^.C. .-B^ck.fe. CCXCVII 
BoS Ta-ixrixS Ltirm. %^ ^/. y. c ^3<?i^. /c. CCXCVII.A. 
Bos Taurus. 

aj Bjdolious. ^rit,raa,.^ ^i//,^o« y,/. rcxcvii.B. 
Bos Taivriis. 

1) ) Frisius . J^c/,,^„„.„„ ^/U^„„ Jr/. ^.JiM,,:/, .,».. CCXCVlI.l' 
Bos Taxirus. 

C ) llVpspJui'US . £v/c«;na,m yltlr.:.o„ J./ . ccxcvn.D. 
Bos Taurus. 

cl ) alpestris . !■'. Wagner ^V. 
Bos intiicus Lmn. De SW; Jel V.IUHJ.. ccxcvin.A. 
Bos Taiirus. 

e) ZeW. Jr,>rfcAa/ ,/- JT mtqn,-!- i/f/. C C XC IX 

Jh. V 1^- 
Bo5 0X1111111015" liinii ^■.•-J. ■.-/(:. rcxcK. 

B. 
Vi OS cfvminicns Linn Volkvt , ccc 

A. 
Dos Diibalu^ Linn. Dc.fcve ,/■/. a!,*,,,-//, ccc 
13 o s Eixtalns Liiin. 

rar. in^^zea. . J^inina. ■ J7. c. JSork fc. CCCI. 
'-JTi^rT7naitn t//;/ , j^. r. ^^^jh y aC TL A.. 
BoS inolclxa-tu,S Pe gr-i_fiik.^ del. J7 e. .Jiock ■ cccii 
Jjog uxoiciiatnS P« ~^O^J>^ir^ <Z^"/. ^^^'. /3^J:. y^ . cc ein 
(Z cLxtxe ix:L0 DronaetlariixS Liiixx. . -^e^^ir^ ^^^, J^^.^3^-^.^. yj. CCCTV 
CameliiS Bactriantxs Linix . j:>e^e^^ J^l ~ <i7. ^ 3<?^/: ,-<■- ccc^<r 
Caraeltts Ilii,aiia.cix5 Mol. ':J a^A^vTL/crt. aev , vr . 3..'>c/c. -^ CCCYl 
C 'a.iiieki^ Glauia Linii . l\-Jcr. .-h'L. eccvi.A. 
mv imr ''j:ju </ / ■--^s-^^r- 
AiicKenia Lanva ^iijris-t ad nat.j CCCTII 
C artielus 'VicvLQXi.a. Mol , J/^m.' i/e/ . J. C. J3ecA ;2~ . rCCYIT.A. 
Auclienia Giianacö Hl . 

\5i'. Alpaca. -fVeCpc/unann ad eio. de/, e/ , cccvn 

Vj^ a.le opitL-ecixs volans Xa,!! . M^.t -';. Tic C C C VII 

C —^ Jäl Fio. 3 . Tifl. 4. Fiq.:^. 
■Jia.k ■uppl- CCCVll . 
D 
v_7 a i c « IT i 1 1 1 e r II s vh r i c t?) a i ii 5 ' jr e o ir r ,/ ■ /,../,■/,,■,/ v^,- ,:.X/-'..7/,^r. .f/r.{r..'.l„r/, öo%B^ 
Lrale opitlie cius ruiiis . (jreorir , . y^.JA->c/. cccvin. \ 
'^/^ ^/ -^ r /.?^c^ 7\ C'CCIX 
Jj cruxv S C al) alixLS 1j inn /j£>7~i-&Vtr ci£^ . J. l". Bü^-A^ 7/^ ^/ y.e. jS^c/:.j'c . 
±4 qVLVLS Hl exn.xon.VLS Pall. r^./J^c/: fc. 
Eoruvis Aiinixg Xänn- "<!"/.?. vv^' iZ. 
E(juus Asiixus Onag*er Fall. ^SJl-^rrüJrZen ^^en-o^ . cccxrxi <^J'''.--'<j ü/^. .U\ ßocJi- /c. ccazi-^r. 
Jil O li,li S JAv. IxLS . ~Z)eöev,f d^^ . .^7^: /B.^c^A /::- . cc cxv. 
EijvLLLS HinrLU-Ä. JZ?^^g2/e ci£l . -nrjBocA fc. cccicvx. 
EquuÄ ZeTjra. Lü :Z)^,S-^ir^ ^/. ._7^. /3^e/tj^. CCCXVl. A. 
E(juiis hybridus ex Asino et Zebra. 
l!.c[injL.s CLu-a-g^a. Jb& tSe-vß c^iC. Z <^. /3^c/C CCCXVII. A. 
Equus QuaT^a Gmel. '. r/„\,d,man^ ^J n„f. d,l. ,f j CCCXVII. B. 
Equus festivus AVagn . 
Fij.i. 

Fi^A. 
Fi^./. Elephas Indiens. Fi^.2. Eleplias primigenius. Tv^ .3 <?^ ^. Eleplias Africamis. ^. F/fi.fi'A/na. CCCXVII. cc. 
Eleplms Indicus Liiin , yt.r/,w-/,mnu„ a«'/^y. ,/,/. CCCXVIl. D. 
Elephas Africanus Blumenb . GCCXVIl. DD. 
Rliinoceros Indiens Cuv. 


CCCXVII. E. 
Rnmoceros Javanicus Fr. Cuv. <r»W«/- del. CCCXV^Il. F. 
Rliinoceros ciicullatus Wagn. /■. i*'«l€r Ä^ i,tu. ofti.. CCCXVm. G. 
Rhiiioceros Sumatranus RalTl. rrrxvii h 
J^iy.3. ri^.4.. >^^i7./ Rkinoceros Iiulicus. v^v^. i*. Rliinoceros Javanus.^^^..3. RWoceros Sumatramis 
./^.-4. Rhinoceros AiVicanus . y^^y. ./ ei 6. Dens molaris sup. et inf. ^. jr/„>r/„„„„„ ., , CCCXVll I 
Khinooeros afxiccOixis Cami: Harris ReL . Ifele ,^£i^. cccxynK 
Bldiioceros simus Bxircli Sarris äel . Weher j, ^mJi/i.& . cccxyii X 
Khinoceros Keitloa SmitK Weher ad Smiffäi Hlustr. CCCXVIII 
xiippopotamris axavhibivLS J-iinix. ^tSiSei'^ cie/~ J7.C. /3cc/:fc. CCCJCIX. 
Taiairrtö aaxLexxcaxxixA" -/^e •J>e?.'^e a^i . ^.6'.ßock.fe. CCCXIX. A. 
Tapirus iiidicus Fr. Cuv. CCCXIX V, 
TaiJii'US villosus 
TcilaeotVieriuiTi . 
Tapirus villosxis Wa^u . 

Tapiinis Isicolor, Tapirus Suillus 
Otx5 ocroia, -Li 'jct . fl. Li7m&f t^,. cyiUel/in n IC. /3oe/:^ /c. 
riiü d^ 0^xS Oci-ofa Li J.c. töockfc. 
OviS Ocroia, J-jinn J^Ale ,/s/ %ß. C- -Bot:/: /?. CCCXXIII. 
ouLS Scroxa- Linn 

IxTSjnmts . CC CISDCl-V- --24?i/g^^ a/^/. S.u. tö^üJt ^. CCCXXIV. A. 
Sus Papuensis Less cccxxv: 
SvLS Taiaflu. Lmn. ^e ^ez^'c cUt . Taücart fc . CCCHXA. 
Sxi5 Taiaini .L cccxxv:^. 
Sxis lalDiatus. zreo/ia/ i^&i'. J.C.Socl/,, CCCXXrB 
Sus labiatus o. .=^CCot^<,eö ctClU '/y?iy7'i^o t_ y CCc^ , A.ritheJuncuuv ad Uat. iUL.i, L'CCXXVI 
^5 TA s getlii opirn s JL iiU . %^ ,:^. t/T^T X'i<7cA^ re CCCXXVI, A 
Sus [Pliacoclioerus J Aeliani Cretzch. Itebgr ad i/at. del . cccxxvir. 

Su^ aTriranu? .Ä i'et/cA ni. na.- . .C. ßocf: fc. rcrxxvii. a 
Sus IcLi'valus Fr. Cuv. cccjcxvm 
Dixs Baiirulia L(inii. _Z^<f ^WV? t^/- J7.c./S£>c^:.yc. crrxxix. 
rrr-ü /::y:/r„enl . cccjczr 
Monodon Mo II o c e r o s L: J%^ ör>/'. /3i7Ctt 7c . CCCXXXl . 
Balaena longimana Riidolplii JimU^ dtly. CCCXXXII. 
>' 'ff 


JDalaena Mylticetus u^ JA/^ ^/. .7. r.^^^^/: C CCJSlXXIO. 
Bala-iia PWialu^ Lii ^^ ^^/. "C. ./?^^-/- CCCXXXIV 
-DaispTia ijoops _Linn. ^^/^ ^/. B<.^^ cccxxxv 
JJai^ixa jyiu.5cu.ius hi JA/.. ^^/. J.C.B^ck U. C C G ZXZ VI 

Jjaiaiia loitrata lal). iric «-^^^ rf^/. ^o^/t /5. CCCXXXVI. 
B 
ccc xxxvir 
Plxyieter macrocepkalii.:? Linn. .^A/^ ^/ /?.^r/- CCCICXICVIL. 
B. 
JrJxyieter inacro cepiialus' Ijiun. 
-Lerm-TZ-a- . -i. /li/; ti^t. B^cJt fc. C C C XXXV'^III 
J: Ji^leter r^i bbolvv^". M/.' c/^/. /S.^^/c -;. cccxxxvm. 
B 
JrxLyae'ter oibbodLix^. Vi/^ ^^/. .3cck ^. C CO XXXIX 
1 liAdffei- iiiicioi.)*- I_,inu .J7z/^ cA'/. vTvV?./?^,,,^, CCCXL. 
JL)elTL±Linus^ Urea- ly/z^ ^e/ /3c?<:^ -^ CCCXXI 
jj ei-|xliiiaixs "vcrLiricolu s. A.€e a^e. /3<:><r^ ^c . CCCSULTL. 
Uexphixx-as JrJaocaexLa. Xtii ^^A/^ ^/. /3ccA _/<."■ CCCXLIII 
_L)eipiiiiiixs Ueipliis- L. ^'^A^ c/e/ Sor/: /c^ cccxtr/" 


JJelnmxitxs liLriio. J'Aü J^/. .7.(7. /Socl cccxLv: 
i Delptmus p^se-us. 2 D. gloWeps . 5 D. glolsiceps föm. 4. D. Ai^ie ^T.},/tltryf? . CCCXLVI 
Delphimw bidejis Jf^Ie ctei. JVu0!\y,-/_/c. CCCX1.VII. 
Uelpiiinrts . e dentuiii^. ^^nzt^ 4a(^'/ /jcrcfO je. CCCXtVJII 
Tacjl 
Tiö.i Delplmnis ecLeiitaliis ¥i6Z D . jiucropterus Jfem . de Bruonell . ^Vehcf .!■<■ . CCCXLIX 

Delpliiims lencas Pall Pall. icon . -JUeni. . Wem. Soc . \Velc CCCL 
DelpliitiapterusPex'oiiiiLess . TW. 3e 1a Coq . jl.Fleischmacnn . ccnj 

]) elpliiini s \a staliis Jfapp Cet . Wehe CCCXII r.g/z 
Eadl 
Tip 1 Delpltums cctrboiiarius Tip 2^ D melas Sohle <5 J). Bennett u.SMc. 'S- Yd,e cccLni . 

Delpiimus oljsciUTis Gray . CtCLW 
Fio 1. 
Tigl Delplmius Pilz Roja Pig 2 D alLigma , Dar will jL.jQaoit. Weh, CCCIiT 

Belpliimis crRci<|er (^OY et Gaiüi ~\^t/.äe Ja. Cof] . -d..Fleis^in,antt ^c . CCCLVI 


IiölDelpliiinis sTiperciliosvis Fi(^ X D limaliis FigsD/bivittatas Ttess . fiarn vci/ . Webe 

Delplmuis iXovae Zeelantiiae Quoy ei Grahn . CCClTVTn 
Delpliiims pseudodelpTiis^i^eöiii . A.FleUelmta cccLis: 

Delpliiniis CliainissoinsA^eiSiäi ji . äe Cha misfe de l . A.J*leischnian.w sf. r<('i;x r I 

Fi«5.i Delpliinus roseiveiitris . Fig. '^. T) . plamceps D'TJrviüe votf. au lele su(L . (l'k. I.j Wf'/w CCCLXE Rö.l 
J^.z. 
Ti(J.l.Delpliiims fiilvifasciätusTi(^.2,D.l)reviniaims , D'Vroille voy. au Pole juä^. "Weber sc . cccixn 
D elplmnis lori«^ er ^/^e (^m . 
BelpTiiims dubius Cii>^. ? jX.^e C/tamisso adtTtio ji-SFleischmoTcrv cccLxni 
Delpliirais coeTOileo-albiis Meyen i.cJtEauT cui. A^Ileischniarui sc . cffixrs^ 
DelpMniis coeruleo-altus ]Mie>rea . l fijfmie;, 3el. JLJPlä6 rnmamv sc . CCCLXV. 
cccLXva 
CCCLXy. Delpldims albirosüis Gräy^. 
CCCL:syi.Balaeiia Mysticetiis . yL^'^eber .ff . cccLxyn 
Delpliiuus mal AVcmus lies s Ti>f. 3e in Coif . jLJt^lfiis^rmann ,fc CCCLlOTn riqi 
rxg.^ 
riö.l,Delplimnsl)ieTiceps. Tij^.aBalaeiioptera nodosa. DUrville vou . au. Tote sud . Wele CCCLXIX 

Delpliinus liamatus Hempr. et ELrexib . cccLxs: 
CCCLXXI 
CCCLXX.Delplmms Pliilippii A.Coc . 
CCCLXXI .üalaena ÄiistTalis [ScKletf.faTOajapoii.. .-/. Ifeie CCCLXXÜ 

Jnia IjoliAnensis (1! Orl) ii-.Tleisclnn€Lnn del . CCCLXXm -CCCLXXVII Titfl 
rirf.i 
BalaeiicLMuscTilus Limii . Dr EtH adnat.lel . cccLxxym. 

Mauätus australis Tiles CCCIXXDC. l.McUiatas latirostris Darl. ? 
i-^.Manatiis fluvjatiiis Jlli<S . 

OliemuüJjiterkieferiuiA Schnauze 
CCCLXXX 


Ä.FhiscTin J Ji j^lanatiis australis Tiles 

.■J.i.jVL. seueoaleusis Cit\". 
o 

5.6.Halicore DiidoiKf» JUio . 
CCCLXXXI 
^.Fleischuta l.!Manatiis senedalensis CiTTTV^rclere SchädelcOisiclit 
o 

S.jVL. latirostris Hai'l . 3 M . australis Tiles. 
4.M . americajMis Home . Scliädel . 
5.ScIiädel|ra(|»meiit von jVI . latiro stris Harl. cc:cLX>coi M 
Halicore Diiöoiid JlliiJ . .Fleischmann cccLxxxm 
Halieoie Diiöoiw^ Jl]i<? ji. iieiscJitiiaiui/ sc . CCCLXXXIV 
ßliytiiia Steüeri Jllig CCCLXXXV^ i I 
Ekytiiiae Stelleri deiites . ERNST MAYB LIBRARY !lillllllilUIIIIIIII!lllillllillllllll:lillillll.llll.l.l 111:111111 nihil! 

3 2044 114 231 228