Skip to main content

Full text of "Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur"

See other formats


HARVARD UNIVERSITY LIBRARY Museum of Comparative Zoology ■^w 


mEmn | 


.^^ LJ^X^^I. 


Kretfck d^-t . Ter7V-ff^fc. LXXXII. 
Plioca virfiiaa Liim. Tr"offfc. LXXXIII.>\_ 
Plioca ieoiiiiia Liiiu. Ttrra-fjPß. LXXXIII. 
Plioca iltbatÄ Tirroff ^- Lxxxr 
Plioca vitixliiia Lii pj ^r.-iv deJ . I. S. L crttief frii ins. LXXX^^ 
Pkoca piLsilla Biiff IDi'Seve del . I.S.X,.-h-.,,r f,,. %^: LXXXN^ A . 
Plioca Groeiilandica Fabr *^.^?-c^oL. y? c-A'Ciytz^^fi^^ LXXXVI 
Pilo ca liilpicLa. ■?" • K~/>/i'er/mr tM ■ J,y/! . IfTiiß-Inecji! ^ ff LXXXVIi. 
CaJiis fäiiiiliaris Linn.var. r.->ik.irtrc. C_^^4,4<r\ LXXXNTL. 
Caiiis Dmao BmmenlD. ^■^'e /racUÜ Ma /la/^.. ^:.:/.:^,^cA.. LXXXV^UB 
CcQiis mores cens ^AÖn ^Vehen adiiatsc. LxxxvnE 
Caiiis Lixpu^ Lmn. I.E.I/iic de/ . ZUufsiie^el fe. LXXXIX. 
Caiiis LycaoxL. T'c .r^7'e Jd.i, LFJ-^y/kar/- fc. xc. 
Caiiis Vttlp e 5 LirLix Rrctfc/l c^el . i'c/i.mißl>tci;.'/ rc . XCI 
Caaiis Alopex Liiiu JUVS/^^ Jei. T^/hirtfc . XCI. A 
Ca ms crucip'er. £>./r^r,„a„„. F,,L.,ii„.r-. /In xci. 

B. 
Cauis CorLac Linn . . ^y.'^A XCII 
Cams cinereo ai-gentetis Briff. K>-et/7:/i Mi. Io/t.Mu,C-i>lc\T^ Ä y./u. XCII.A. 
Canis xVzarae Neiiw yl J'lcMhm^tii aJ „tU. </.■/., -f 


S,?.= <?^ \l' XCII. 
B x^^ r^ 
,^i,^^' -"'■"',: Ä^^ Caiiis -virgixiianiis. T.K.I/J.' d^'/ ■ Z^ru/s/'/ei/i.'/ /c. xcnc 
Caiiis Isenöalensis Slia>T Weber adnat.sculps . l. XCIID 
Canis A^iYerrmus Tenmv Weber ad nat.sc. h^icfr/X. xcnE 
% Caias melaBipus^aQU TVeSer all nat. ji XCIII. 
Cauis La^-opiis Liiiii. 
albiLs I.2\ruJ'j-6i&cfd J'c . xriv 
Cajais a^vti^eiXÄ Lixnn. X). R . JS/r^chrrumn vrfzjc . LT^zcfsiiccf^l fc. xcv: 
Calais Mefom.ela,s. i.mt/s^'h-.yc'i /:• XCVI. 
CaniÄ Hy^ena Liixn. Ou-drx dei. Tyrofffc. C/akhl ■ XCYT^ d ff'i MfflL 
HvaeiiÄ l)riuiea Tlnrnb yTehfr del et sc . y^/^M. :xcvi A 
Protek'5 LalÄiiclii Isicl Gooffr LXXXXVt B. 


4 

1 'v%,?i^f 
Ifyaena Crocutet ■ */lZa a</ ?v?'. 7jnt-' . s^,-/: -;-. XCATl.C . 
Pr otele s L alaiulü Js . Ge of fr . ~Wcier adnat.äel. S.Jßruch xcvn 

A. 
'i^^ssm^-..^^- Felis Leo LiiT-ii. 
Mas. I.:E.Itu-/(ii^er d^l ■ J£..r.T,'/vffß XCVII 
Felis I( e o Liiiii . 
Femilla I. E.Ruü'y^^t'?' dfl ■ II.I.TUyroJfß. /'. XCVIl.C 
Felis Leo Giizeratensis Smee xcATin: 
FeliÄ Ti<rriÄ lainn. Ott.dii/' p^iruc . ■^fc. LcrrtTff 1c XCVÜl ^ 
Felis Tioris Limi . XCIX. 


«SÄ*— -„^-v, __,. Feli;s Pa^iitli xs xa.iitliera BvdF. JDe.fivi^ diil . rr.//w/-/- /■-. 
Felis ViiciaB uff. De. Seve. t£eL. Kelln£-r fc. tSr^fA/vO. CA. 
Felis marinorata Mai't /lu//. ■ fc7i7fick t/ei. et se C.B 
Felis maiiiculata ßüpp CI. 
Felis LeopardiLs BvLff. T}e i.fez'e iJet . 1,'fellli Küüner fc yLyi/' ci. 

A. 
Felis melas Peron. S^^S^^^~^. C '. •- -^ y^JO^o^Ä: >, CI.B. 
Felis ^srisL. '/ \^7/e/.. 'S^Mie^ye^ Je. CI 

c 
Felis clial-vb e ata. Hermann. .L,./- cn 
Fell*' Oiica Liim. lO'eifc/? ^/^. v^../-/ ,/; cm 
Felis ParcU-lis Liiiii -Oc J'c'i'e i^c/ ■ l-o/L,r-t/l-. ^i C III . A . 
Felis catenata Hanült. Smitk. fZarniUon .(„tith dtt . ^//./: rill li 
Felis Yapuaroudi Azar CI^ 
Fe li .? c oix c ol o X- L mii . De iSin-'e- ///^Z . I.S.Zerö CIV. 

B. 
Felis difcolor. T-Nuß^lrlc^UJh. cv 
Felis j vih ata JG-etfch dUi. Io7l..N'zLfr/,l^,j,,/ /> l/u/.fd. CV. A 
Felis nebulosa Griifitli ■i/fllh olrl . B 
Felis c/uHala Herrn. CVI. 
Felis tio.rLiia BriOT. :i)e^f.-i'r,l-l. .77 v.'ff /:■ CVII. 

A. 
Feli.f Catvi.« LiiLii-. 
ferit5 I.E..IhU del. Tc/rcft-'Jr cvii. 

A-a.. 
Felis Catus Liim . JD.Ti. I/iWcAr/t^^/l/l dtil.J.'l'^^. I.2\/'/i/:r/,i^e/ ^. CVII. 
Felis Ca.tXLs Linn. 

1 . io mep:iciLr . a . ./in^ßr-enJis. ?/i .JSlußfb ieaelfc ^//' CVII . c 
Felis capensis Forst. Ä> CYU.D 
Felis Diarcli Ciiv. CVIII. 
Felis iSerAral Biiff. ^c J-e^e- Jet . I.S.L elti Lei • fl- . CIX 
AiLA"«' Felis Lyii:K Linn . Ui J'eve inUt . 7>7-- Lkt-iTt fc . CIX. _ 
lelis x■^x£sL Gulden ft. T.2^u.rj-i{eirpl fc . ex 
Felis Caracal Briff. ''reifcfv d-et . LN-ußlnc^d /:•. ex. 
Felis Ckaii.«.Gvilcleiiit. cx.c. 
Felis calig;ata Teiiun yl . SchleifJt Od/, /tat. dfl. > CXI. 
Viverra. Civetta B^iff. 2^^ ij'evc d.'l . Tt.'Virff fl- CXII. 
Viverra 2il) etka Liim De 4-Ce:i^i' ric/- . Tip-oPf I cxir. 

B 
A/iverra mala ccenii^ QJo-n,icf-c-ti- I. JSTujC^/'Lv. CXIII 
Vi"V^err-a Gerxetta. La: JJe •J'en.'e' deL. IC^Ilnar fc. iJ^'Ujl/iC. cxni.A. 
\iverra Rasse Horsi . 

/-<yve^i/iMy t^^^/zMaoy ti/'&oiHF^ . /l . FlcucluiuuM aJ nal.Utl., ^xiv. 
A'iveria xolfa I}£ Sn^i^ del. Ti.'r,,fffc. CXIAT 
B 
\iv"erra farciata CJomzeraf' j:itnjc . Zl^jßh^r^.tß. Gxv: 
Vi U^l iverra. tiorrina. iSc/iciiifiii'i '^'■'i ■ T^rr^fffr- cxv 

B. 
^5veixa IchueixitioiL I^inn X.^. IfUe Cut 7l£ii7. U^t. Zmc/i-bi^^. ex VI. 
--^%Sel*^ -Ä-** ViATerra Icliiiev4.ixioii Liim, De Sei'e dcL. rmfr^;,,^,/ f. B. 
Vi^rerra Icliiieiuiioix /? Linii . -■i.J'chcuj^iari /<4'/ I.mcf:,-hie,felfc. Mc^i^J- CXVl. c. 
Herpestes Javaniis Mus. Monac. ./.fi,,\,/,„i„„„ „j„„/,j,/,,/ ,,., tj^/i^l/^- CXVI.D, 
Herpesles penicillatus Cuv ^t • ' Ml f/'/'c/v at/ fta/^. *Ä:/. ei ^ 'yfyyt/. CXVI.E 
Herpest es C affer Täelit . ^J. ,i:4/,,W, „,/ „„f. .M. r'f . ^../MJiJtC . CXVl E£, 
Herpestes Caffer Liclit Jiive ^ / . ^cAi^dc/i^ OA^i itui. t/*.i. ft . t-^y^/^ CXVI.X'. 
Herpestes leueurus Klireiib. A. Ji/i/m/i nJ lUfi. i/ff. <■/ . tSÜi/iAO'. CXVl.G. 
Herpestes pallidus Mus . Moii. / Fli^itpchniann aj- Ttnt. Ä"?- fit J CX\ II. 
\T.V"eiri;"a_ S vincatta Biiff. Ve .J'ei^e d<'t . I.S.Leztn^: CXVII. 
B 
A^verra ZeniK" Qj o/i?icfa r piriD I. KTuß-hicj,-! /o CXVIII. 
^-v-ei ra. ]STa.IlL£L L, inii . JJe-^fJnre rti»/. T'I-'//^ar^.G. CXIX 
\^-vei-ra N^arica Liiiix. X>/^ tJczi^ ^/^/. Ti^/^ir/'/ cxx. 
\^"v^eiua Vvilpecula De Sgt/e iiel . i.2\/'u/:r/,ucj,'/ ./: CXXI 
vx'verra. Jvd.epixiti 5 X-tinri-. JhU IJ.- J5cct fc. <L,^^A/fe^ CXXI.A. 
MepLitis uaesoleuca Liclit . ^. j:y,/e,cAa,/ naf.^,/.^!'^ cxxn. 
Viverra PtttoritLS Lima I.Sl,.IhL' del . I.ITuffhien.d CXXllI 
Viveira ZorillaBviff. T-?/k.,r/.-ß. CXXIV 
Vi iv^erra vattata. I.S. .l>/. T^vvfffc. XXV 
Vi i-%^eri-a capeii Cls ■lOretfc^/i- d^l. rüi/kar/- /; CXXv^ 
VlverrsL caiidivolvnda. Pa.ll , -/% . 'Jlr/ui/t//ian/! i^^l . Ti/ivfi' fc . ^yyi/'. cxxv. c 
Bassaris astuta Liclit ,l.rltiti-/,mn- n aM ,in/.d^l ^>//. rxxv.cc. 
Cryptoprocta ferox Beniiet GXXVI. 
A. , 
Milltela Lixtra, Liiiii I.jE,.IM& d^l. ZNufi-cnen/i'f f- CXXV. D 
Cvnictis Steedinannii Og'ilty , CXXVl. 
Mr^ftela L Vitra Lixiii. 
caiiacteiili*. I.JE.Ihle del . I.iru&hic.jrl C XXVII. 
;ig>Stfl.lrii-- JVtuiItela LvLti-'eola Lima.. ir.i.nvnff f^. C XXVII. 
MviiteldlViloiiB. ^V Sel^^ //<-■/ . j.^ru/:r/,;c,.; C XXV HI 
Muitela Lutris Lmn- /^^W,--'- a^^/-. ^-^.r-.ifrr/ru CXXIX. 
Mxdtela Foiiiaüi^ I.i:.Ihled^/. 2VW;G^^;v7.-/ A cxxx. 
Muttela Mai-res Liixii. I.X.Ihlc ,/r/. LJsTtLfsiii'qd f' CXXXI. 
Mliftela. Piitoriii.s- Linii Ihü. ,A'l . i.mc/:^/>owi /■ C XXXII. 
Miütela Saonatica Pall. J.E.I/?/e, ■/<■/. Z.JiT/ //.'•// UZiTe'l fc . CXXXIII. 
Mi^fteia Fviro Liiiii-. Ca-zrieii.-tc 7///Z..T .-/T^/" I.^.'-afn^cy/d /i-.lVc M/./,J cxxxm. A. 
Mustela Zorilla Desmar. yl.jr/,;.,;/„,„„m «rf /.«/. «'»/ Cuohhly ■ cxxxni B 
BKabdoc^ale nixiltivittataAVaöir Weber ad riat, sc . cxxxiv. 
'1^''» «WK^Ä"^"* T ^_ Miiftela canadeiiiis Kretfrh del . ToIk<7/t , cxxx\^ 
ä^K '^^ssgasi*- Mititela Galeia Brown. 2>e,)>i'e de/.. Ply/kar/-/:-. cxxxv. 
IMuftela, Übii-icaPall. T.JV-u/:rti^-^,-/ /?. CXXXVI 
Mvift ela Ät ellina Linii . Ich . J^ur^bicgcl fc ■ CJi^XXVII. 
Midtela EjLHiiiiea Liiin I.i:.I1ik de! . S.I.Tz.-r^Jffc alba.. ' CXXXVII 
B. 
T.JC.Ihl^ ^d. T.F'.r7'//c.rrt /l' CXXXVIII. 
Miiftela uivalijs Liim. Jiui'ei? t^^'/ . ÄW///cr fc C XXXIX. 
Urßxs Ax-cto5 Liiiii. 
fiitciis Tl'w/fß CXL. 
T^iiiÄ j\rcto,s Liiijx. Ttvcfff'r CXLI. 
A^-Ivts niaritiimxs.LiiirL. I.Ei.Xhl^-d^t. I.Nu/J-ßie^^l Je . 
5J^ ^ s \ 

ex LI 
B 
Vr ins •am c 1*1 c an US Rill h/,'// . /'?//.'■ ,?^Ztf^^•An^'A ZWi ^■/i/^' . .:?^ri /-i?. CXLl B 
Ursus Amei-iciiiiis Fall. A. »uil^r a.d t./V. aäl. ^<i/l/LS. CXLI. C 
llrsus terox Lewis et Clai'k. •y/" CXLI 1). 
Lrsus Tibetamis. J^r. (\iv. :fu^ifu CXLI DD 
Ursus Tibetauus Fr. Cuv. yll'I.Uclimann aJ oiv Jel ,t j MytA/'- CXLI. E. 
Ursus longirostris Tiedem CXU.F. •M"' ^S^. 
■-»!! 
Ursiis Syriacus Hempricli et EWeu\)erg. cxT.rr. 
Ursiis Meles Lmn. Jiic.r/?/^ y^/. jr.A'!'is/-iyr/ CXLE. 
B. 
Vriiuf Taxvis /^^'/ 'yiL/tr ^a^- I.KT'^lrfcart- fr c/uAJhO. CXLIl C 
Mydaus lueliceps Fr. Cuv. HamiUoiL JmiUi. aj luil.diL. CXLIII 
VrfLL* L o tor L lim De iSm/e, ^^?/ . -f^lAu CXLIU A 
Procyon Heruantlezii Wa^l AJ'fci^i:lm«J,rt ,ul ,int Mit Ä///'. CXLlll. B 
Gulo canesceus Licnt . ,/>&i«l,,U.,l,l <Juc/i/'iC . cxi.ni.c. 
Pr o c V on tr acliyuru s Wie ^m JEain- il Tmt.M. U'tMio' . CXLUI.D 
Procvon oLsciirus. Wieq^^nx. JUal.raliut.leJ^ CXLI\^ 
TJrfUs Gulo L . 77c -Jev^ dfl ■ Xil7«/>/,/,,,^,,/^/i.. CXLI\" A 
rnalaii^isfa pA-^xaaea GpoItt. .U„rrc/,al url nat.d,/. CXLIV. B . 
Phalaiigista Petatirus 111 A. r/tucJmaiai aJ n<U. J,l. til, j za. 
_,«f ' X-=5?*Ä'**f^^Ä -?5^.j > — - __^.wJ»>^« Pkalaiigislaliypoleucos ¥agii. Webfff ^cS. 7i,.€U>. fsc'. Myz/t. cxLi\': c 
Plialangista sciurea Külil. 


y/. /■■/,,\^/„.,.,Nu .'J - '/6. 
IVfyrjiiecobius fasciathisl^aC. CXLV 
Ditlelplivs MariupialiÄ . Linn I.Eijjhle ao nat.pzax . I.]}lußhi£i]eL Je , I CXLVI 
DidLelplavs Opoffttm L 
mas I.:E:,.Ihl; piux Z2v i'j-i-i'/' /■■!■ /- CXLAT, 
B. 
DicLelptys Opofrttm Linn.. 
femiiaa. J^ .Ju .J/t^L^ tz^ . I.JVufsI>'uy.l n-. CXIVII. 
I)l<lelplrj^« Piiila-iicLer Lxnn. jr.ji.ikü^i. X. ^uyj'/'tiiq/;l fc ■ CXL^v^III 
Didelplry-s Cayopollin B . jDe. iSeve de/. . Jc'lLz CXLIX 
DidLelpliys TxxvLx-hia. Liiiix I.JC.Ih/e del. :C.I\rtcf>/>i.'-,j^/. fc ■ ^c \l/7A/. CXLiX- A. 
Didelpkys tricolor Geoffr Jfuct /'Us ad iiut.pii Ch. 
DiAelpkj« Aorfigeia^ Lin.xi Z 2v^ij.fsljü^d.ß CLL 
Dytlelpliys bracliyiVro.s Petin. Cl^II 
DitlelpixYi; Orient ariÄ Ptill. ^Zfe tfex'e- d^ . 77?//ea7-/-- 13. 
Dendrolagus ursiniis MiielL . 3Car'/-l udr'luc/ui.J. . 
C]adol)ates f erm^ineus Uaffl . Web£r acZ Tz^aZ^ . del- . 3är. 
Ttilocerciis Lowii Öray. Tracee,cl. )Si-S. M. 
Hylorays suillTis MuH Yefhanilel.I. Tai. ^^!■. 37. 
MaCToscelides ßozeti Duv. WettradruzC. fec. 
CK 
o c.^ CLK-B. /•. 
Daiyurvis Main/ci Creoflr. flyj/ S? nat.pä J.C.^J-r/... CJLH B 
Dah'iu-us viverrinus Gcoirr ^'J,f,.-l aJ,u,t,^m.^. CLn.B.cl. 
Daft/Avru^ peincillatii.< Geoffi' •rcl .1^ nah .L-lm , .•^..•/ CLnB 
DasvTirus Tnimmiis Gcnür J.L\ ^^ock CLIII. 
Didelpkjrs Bi-uuii. C.AJirnn dcl . i.:Ar^^-h:,./^'//c. CLTV. 
Didelpliys Q;iQ;antea J.l\rii,/^/fi€^e^ ^u/i/J. CLINDA 
HalmatiirusIPeti'OQale) lateralis Goiilcl ^eber aiyiatsc. CLIV B 
Tarsipes rostratus Gerr W.ebef ad nitt.sc. CLV- 
D icLelpkys ? maorotarlo s . _Z>£ ^f^w r/^/. I.JSruß/r,-.:.jA CLT. A.a. 
Lipiums cmereus /.U:jr.-^m aii;i:.^.-&, Jl^ie/Za^.-.^ -^<7r^ A>//:.r: /(f 
Iliclelpliys Qniea Natt. J/'iiei-.i,^ ■2<<,.de.' 
Didelpltys Pliilander Liiin. 
{B. dickrura ]N[aft.) yf'atterer cwL viv. de.1. //Fbrrm. /np.de/. aß. 
lidelpliys macrotarsusNatt. 
üidelpliys microtarsus Xatt . lä-U.axlviv.del. 7'^er in- lojo.del. Vr. 
Ifypsiprjmiius fraimardi DesiifL. WeljeratL luzt^ -üc-. CLV. A.b. 
i'''M!imm0\ " ^ "^^^^^^ f £ 1» J.C.^o.-A .,-, & /laipirüid nafia-al. \LY.Ac 
Perameles iiasuta Geoffr. CLY.Ad. 
Peiameles xayosxiros^aQii ,T.C7We6er aänat.lfl et sc . lX^i/i/iC. CLV. B. 
Balantia Cookii KuKl . /I.Fltitelimtinn ad , CLM. 
Talpa eiii-op.-ea LiixrL. J.E.IhL- ./J. T.2^nfs/u.:f,: /r !^u./t/u CLVI. A 
Con(i)'kira macrura Harlan . civil. 
Talpa iiiaiir-ata. Pall . T2ru/:rfun,.-i fc CL^^^ ^ 
Oorex acrixati-cix? l^inn. .■^kle lel. 3S1 
Urotriclius falpoides Teimti. Ij^m-Tru faa.Tv.j'upon 39. 
«Kf^ , f-^^ — — — ^-— -^ä ^i-^ -"^ ^lr^\^~ J- " -"'■->£r"V4'I?SK Clirys cMoris alljiro stris Wajfn. 
-^'^^^"^"^^ J" "-^ ChrysocHoTis rutilans "WagiL. Weher a^ ri^vt . /^'sc- . c:ijx. 
^^orex nxofcliati-Ls PedL. r.Är,c/:<-ii,„. vppl. CLIX. 
E. 
Soi'ex tetra«roiiun.LS Hei-ruTL . -l^E.ZhZ^ ^hzjc . 2:jV'.;^fr/-cea^tß oxtpp 1. CLIX. 

C. 
»Sorex: coiiCtaüctv .^ IleTn-tL. I.M,.!^^ -CT. ZNtLfrh-e^^elß- 5ore3r leucodoii Herian , ZllJh-^'i f-c/ix . I. Isru/sln^ijL'l yi- CLX. 
S orex j\ran evi s L inn . DeJ'ei'c d,^l. I.W^/.6ze^cl/. <■ taJt/iö. CLX.A 
i. S ore:t A^axiiis Smiits -%.%. infumatus ^agxi Weler fec Mi/i/i^. CLX B 
SoTexHedeiiborpi Sund l/Veier adnat.del. CLXI. 
Sorex fbdieiis Pall. ^la/ee del. Jc'/i .MiL.C-b ictjiiL il- CLXI. 
B. 
iSoiex miiivLtits Linn. I.I</'..fi-ii'e^etJh. CLXIT. W- ' 

ErixLcic^ti.« eiirop^iLs Lmii I.S:,.IhUdel. J}yk.JSriLfi-Iu..MJ, ci.xin. 
Eriiiaceii.v aiiritiis Pall. I.E.I/il^d£l. LWu/shu^.-/ /. cuav 
Eiuiia c ou s ütoRtÄ . J)eJei/<i dei. -^^%^<^-^'</^ CLXV. 
E,finacexts ecaiidattis. J'>r^>l'iv ,./r/ . I.l^r/fs/-i, ■ CLXVf 
EriIlace^Ls ecaixclattis 
Bviff. l\ip]>l. jy^ Scvn dci .. I.Nufrt Lydfc. ^/. Cen,tetes ecatidatus Sehr. IVüieroATvat , 
iit't-t,, 
If.l Fi<S 3 
Acul. ei Tiö.l ad Erinaceus eiiropaeus. _Ii(|.2.e-lL.Erin.aetliiopicTis . 
Ti<^. 3.1-1. Erin. aiiritiis.-EiiS.l.iii-o.Eria.libycus . ETäl del . Date Due