Skip to main content

Full text of "Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur"

See other formats


HARVARD UNIVERSITY 







LIBRARY 



Museum of Comparative Zoology 



■^w 






mEmn | 






.^^ 



LJ^X^^I. 






Kretfck d^-t . 



Ter7V-ff^fc. 



LXXXII. 




Plioca virfiiaa Liim. 



Tr"offfc. 



LXXXIII.>\_ 




Plioca ieoiiiiia Liiiu. 



Ttrra-fjPß. 



LXXXIII. 




Plioca iltbatÄ 



Tirroff ^- 



Lxxxr 




Plioca vitixliiia Lii 



pj ^r.-iv deJ . 



I. S. L crttief frii ins. 



LXXX^^ 




Pkoca piLsilla Biiff 



IDi'Seve del . 



I.S.X,.-h-.,,r f,,. 



%^: 



LXXXN^ A . 




Plioca Groeiilandica Fabr 



*^.^?-c^oL. y? c-A'Ciytz^^fi^^ 



LXXXVI 




Pilo ca liilpicLa. 



■?" • K~/>/i'er/mr tM ■ 



J,y/! . IfTiiß-Inecji! ^ ff 



LXXXVIi. 




CaJiis fäiiiiliaris Linn.var. 



r.->ik.irtrc. 



C_^^4,4<r\ 



LXXXNTL. 




Caiiis Dmao BmmenlD. 



^■^'e /racUÜ Ma /la/^.. 



^:.:/.:^,^cA.. 



LXXXV^UB 




CcQiis mores cens ^AÖn 



^Vehen adiiatsc. 



LxxxvnE 




Caiiis Lixpu^ Lmn. 



I.E.I/iic de/ . 



ZUufsiie^el fe. 



LXXXIX. 




Caiiis LycaoxL. 



T'c .r^7'e Jd.i, 



LFJ-^y/kar/- fc. 



xc. 




Caiiis Vttlp e 5 LirLix 



Rrctfc/l c^el . 



i'c/i.mißl>tci;.'/ rc . 



XCI 




Caaiis Alopex Liiiu 



JUVS/^^ Jei. 



T^/hirtfc . 



XCI. A 




Ca 



ms crucip'er. 



£>./r^r,„a„„. F,,L.,ii„.r-. /In 



xci. 

B. 




Cauis CorLac Linn . 



. ^y.'^A 



XCII 




Cams cinereo ai-gentetis Briff. 



K>-et/7:/i Mi. 



Io/t.Mu,C-i>lc\T^ 



Ä 



y./u. 



XCII.A. 




Canis xVzarae Neiiw 



yl J'lcMhm^tii aJ „tU. </.■/., -f 






S,?.= <?^ 



\l' 



XCII. 
B 



x^^ 



r^ 




,^i,^^' -"'■"',: 



Ä^^ 



Caiiis -virgixiianiis. 



T.K.I/J.' d^'/ ■ 



Z^ru/s/'/ei/i.'/ /c. 



xcnc 




Caiiis Isenöalensis Slia>T 



Weber adnat.sculps . 



l. 



XCIID 




Canis A^iYerrmus Tenmv 



Weber ad nat.sc. 



h^icfr/X. 



xcnE 




% 



Caias melaBipus^aQU 



TVeSer all nat. ji 



XCIII. 




Cauis La^-opiis Liiiii. 
albiLs 



I.2\ruJ'j-6i&cfd J'c . 



xriv 




Cajais a^vti^eiXÄ Lixnn. 



X). R . JS/r^chrrumn vrfzjc . 



LT^zcfsiiccf^l fc. 



xcv: 




Calais Mefom.ela,s. 



i.mt/s^'h-.yc'i /:• 



XCVI. 




CaniÄ Hy^ena Liixn. 



Ou-drx dei. 



Tyrofffc. 



C/akhl ■ 



XCYT^ d 



ff'i MfflL 




HvaeiiÄ l)riuiea Tlnrnb 



yTehfr del et sc . 



y^/^M. 



:xcvi A 




Protek'5 LalÄiiclii Isicl Gooffr 



LXXXXVt B. 










4 

1 'v%,?i^f 




Ifyaena Crocutet 



■ */lZa a</ ?v?'. 7jnt-' 



. s^,-/: -;-. 



XCATl.C . 




Pr otele s L alaiulü Js . Ge of fr . 



~Wcier adnat.äel. 



S.Jßruch 



xcvn 

A. 




'i^^ssm^-..^^- 



Felis Leo LiiT-ii. 
Mas. 



I.:E.Itu-/(ii^er d^l ■ 



J£..r.T,'/vffß 



XCVII 




Felis I( e o Liiiii . 
Femilla 



I. E.Ruü'y^^t'?' dfl ■ 



II.I.TUyroJfß. 



/'. 



XCVIl.C 




Felis Leo Giizeratensis Smee 



xcATin: 




FeliÄ Ti<rriÄ lainn. 



Ott.dii/' p^iruc . 



■^fc. 



LcrrtTff 1c 



XCVÜl ^ 




Felis Tioris Limi . 



XCIX. 










«SÄ*— -„^-v, __,. 



Feli;s Pa^iitli 



xs xa.iitliera 



BvdF. 



JDe.fivi^ diil . 



rr.//w/-/- /■-. 




Felis ViiciaB uff. 



De. Seve. t£eL. 



Kelln£-r fc. 



tSr^fA/vO. 



CA. 




Felis marinorata Mai't 



/lu//. ■ fc7i7fick t/ei. et se 



C.B 




Felis maiiiculata ßüpp 



CI. 




Felis LeopardiLs BvLff. 



T}e i.fez'e iJet . 



1,'fellli Küüner fc 



yLyi/' 



ci. 

A. 




Felis melas Peron. 



S^^S^^^~^. 



C '. •- -^ y^JO^o^Ä: >, 



CI.B. 




Felis ^srisL. 



'/ \^7/e/.. 



'S^Mie^ye^ Je. 



CI 

c 




Felis clial-vb e ata. Hermann. 



.L,./- 



cn 




Fell*' Oiica Liim. 



lO'eifc/? ^/^. 



v^../-/ ,/; 



cm 




Felis ParcU-lis Liiiii 



-Oc J'c'i'e i^c/ ■ 



l-o/L,r-t/l-. 



^i 



C III . A . 




Felis catenata Hanült. Smitk. 



fZarniUon .(„tith dtt . 



^//./: 



rill li 




Felis Yapuaroudi Azar 



CI^ 




Fe li .? c oix c ol o X- L mii . 



De iSin-'e- ///^Z . 



I.S.Zerö 



CIV. 

B. 




Felis difcolor. 



T-Nuß^lrlc^UJh. 



cv 




Felis j vih ata 



JG-etfch dUi. 



Io7l..N'zLfr/,l^,j,,/ /> 



l/u/.fd. 



CV. A 




Felis nebulosa Griifitli 



■i/fllh olrl . 



B 




Felis c/uHala Herrn. 



CVI. 




Felis tio.rLiia BriOT. 



:i)e^f.-i'r,l-l. 



.77 v.'ff /:■ 



CVII. 

A. 




Feli.f Catvi.« LiiLii-. 
ferit5 



I.E..IhU del. 



Tc/rcft-'Jr 



cvii. 

A-a.. 




Felis Catus Liim . 



JD.Ti. I/iWcAr/t^^/l/l dtil.J.'l'^^. 



I.2\/'/i/:r/,i^e/ ^. 



CVII. 




Felis Ca.tXLs Linn. 

1 . io mep:iciLr . a . ./in^ßr-enJis. 



?/i .JSlußfb ieaelfc 



^//' 



CVII . c 




Felis capensis Forst. 



Ä> 



CYU.D 




Felis Diarcli Ciiv. 



CVIII. 




Felis iSerAral Biiff. 



^c J-e^e- Jet . 



I.S.L elti Lei • fl- . 



CIX 




AiLA"«' 



Felis Lyii:K Linn . 



Ui J'eve inUt . 



7>7-- Lkt-iTt fc . 



CIX. _ 




lelis x■^x£sL Gulden ft. 



T.2^u.rj-i{eirpl fc . 



ex 




Felis Caracal Briff. 



''reifcfv d-et . 



LN-ußlnc^d /:•. 



ex. 




Felis Ckaii.«.Gvilcleiiit. 



cx.c. 




Felis calig;ata Teiiun 



yl . SchleifJt Od/, /tat. dfl. > 



CXI. 




Viverra. Civetta B^iff. 



2^^ ij'evc d.'l . 



Tt.'Virff fl- 



CXII. 




Viverra 2il) etka Liim 



De 4-Ce:i^i' ric/- . 



Tip-oPf I 



cxir. 

B 




A/iverra mala ccenii^ 



QJo-n,icf-c-ti- 



I. JSTujC^/'Lv. 



CXIII 




Vi"V^err-a Gerxetta. La: 



JJe •J'en.'e' deL. 



IC^Ilnar fc. 



iJ^'Ujl/iC. 



cxni.A. 




\iverra Rasse Horsi . 

/-<yve^i/iMy t^^^/zMaoy ti/'&oiHF^ . 



/l . FlcucluiuuM aJ nal.Utl., 



^xiv. 




A'iveria xolfa 



I}£ Sn^i^ del. 



Ti.'r,,fffc. 



CXIAT 
B 




\iv"erra farciata 



CJomzeraf' j:itnjc . 



Zl^jßh^r^.tß. 



Gxv: 




Vi 



U^l 



iverra. tiorrina. 



iSc/iciiifiii'i '^'■'i ■ 



T^rr^fffr- 



cxv 

B. 




^5veixa IchueixitioiL I^inn 



X.^. IfUe Cut 7l£ii7. U^t. 



Zmc/i-bi^^. 



ex VI. 




--^%Sel*^ -Ä-** 



ViATerra Icliiiev4.ixioii Liim, 



De Sei'e dcL. 



rmfr^;,,^,/ f. 



B. 




Vi^rerra Icliiieiuiioix /? Linii . 



-■i.J'chcuj^iari /<4'/ 



I.mcf:,-hie,felfc. 



Mc^i^J- 



CXVl. c. 




Herpestes Javaniis Mus. Monac. 



./.fi,,\,/,„i„„„ „j„„/,j,/,,/ ,,., 



tj^/i^l/^- 



CXVI.D, 




Herpesles penicillatus Cuv 



^t • ' Ml f/'/'c/v at/ fta/^. *Ä:/. ei ^ 



'yfyyt/. 



CXVI.E 




Herpest es C affer Täelit . 



^J. ,i:4/,,W, „,/ „„f. .M. r'f . 



^../MJiJtC . 



CXVl E£, 




Herpestes Caffer Liclit 



Jiive 



^ / . ^cAi^dc/i^ OA^i itui. t/*.i. ft . 



t-^y^/^ 



CXVI.X'. 




Herpestes leueurus Klireiib. 



A. Ji/i/m/i nJ lUfi. i/ff. <■/ . 



tSÜi/iAO'. 



CXVl.G. 




Herpestes pallidus Mus . Moii. 



/ Fli^itpchniann aj- Ttnt. Ä"?- fit J 



CX\ II. 




\T.V"eiri;"a_ S vincatta Biiff. 



Ve .J'ei^e d<'t . 



I.S.Leztn^: 



CXVII. 
B 




A^verra ZeniK" 



Qj o/i?icfa r piriD 



I. KTuß-hicj,-! /o 



CXVIII. 




^-v-ei ra. ]STa.IlL£L L, 



inii . 



JJe-^fJnre rti»/. 



T'I-'//^ar^.G. 



CXIX 




\^-vei-ra N^arica Liiiix. 



X>/^ tJczi^ ^/^/. 



Ti^/^ir/'/ 



cxx. 




\^"v^eiua Vvilpecula 



De Sgt/e iiel . 



i.2\/'u/:r/,ucj,'/ ./: 



CXXI 




vx'verra. Jvd.epixiti 5 X-tinri-. 



JhU IJ.- 



J5cct fc. 



<L,^^A/fe^ 



CXXI.A. 




MepLitis uaesoleuca Liclit . 



^. j:y,/e,cAa,/ naf.^,/.^!'^ 



cxxn. 




Viverra PtttoritLS Lima 



I.Sl,.IhL' del . 



I.ITuffhien.d 



CXXllI 




Viveira ZorillaBviff. 



T-?/k.,r/.-ß. 



CXXIV 




Vi 



iv^erra vattata. 



I.S. .l>/. 



T^vvfffc. 



XXV 




Vi 



i-%^eri-a capeii 



Cls 



■lOretfc^/i- d^l. 



rüi/kar/- /; 



CXXv^ 




VlverrsL caiidivolvnda. Pa.ll , 



-/% . 'Jlr/ui/t//ian/! i^^l . 



Ti/ivfi' fc . 



^yyi/'. 



cxxv. c 




Bassaris astuta Liclit 



,l.rltiti-/,mn- n aM ,in/.d^l 



^>//. 



rxxv.cc. 




Cryptoprocta ferox Beniiet 



GXXVI. 
A. , 




Milltela Lixtra, Liiiii 



I.jE,.IM& d^l. 



ZNufi-cnen/i'f f- 



CXXV. D 




Cvnictis Steedinannii Og'ilty , 



CXXVl. 




Mr^ftela L Vitra Lixiii. 
caiiacteiili*. 



I.JE.Ihle del . 



I.iru&hic.jrl 



C XXVII. 




;ig>Stfl.lrii-- 



JVtuiItela LvLti-'eola Lima.. 



ir.i.nvnff f^. 



C XXVII. 




MviiteldlViloiiB. 



^V Sel^^ //<-■/ . 



j.^ru/:r/,;c,.; 



C XXV HI 




Muitela Lutris Lmn- 



/^^W,--'- a^^/-. 



^-^.r-.ifrr/ru 



CXXIX. 




Mxdtela Foiiiaüi^ 



I.i:.Ihled^/. 



2VW;G^^;v7.-/ A 



cxxx. 




Muttela Mai-res Liixii. 



I.X.Ihlc ,/r/. 



LJsTtLfsiii'qd f' 



CXXXI. 




Mliftela. Piitoriii.s- Linii 



Ihü. ,A'l . 



i.mc/:^/>owi /■ 



C XXXII. 




Miütela Saonatica Pall. 



J.E.I/?/e, ■/<■/. 



Z.JiT/ //.'•// UZiTe'l fc . 



CXXXIII. 




Mi^fteia Fviro Liiiii-. 



Ca-zrieii.-tc 7///Z..T .-/T^/" 



I.^.'-afn^cy/d /i-.lVc 



M/./,J 



cxxxm. A. 




Mustela Zorilla Desmar. 



yl.jr/,;.,;/„,„„m «rf /.«/. «'»/ 



Cuohhly ■ 



cxxxni B 




BKabdoc^ale nixiltivittataAVaöir 



Weber ad riat, sc . 



cxxxiv. 




'1^''» «WK^Ä"^"* T ^_ 



Miiftela canadeiiiis 



Kretfrh del . 



ToIk<7/t , 



cxxx\^ 




ä^K '^^ssgasi*- 



Mititela Galeia Brown. 



2>e,)>i'e de/.. 



Ply/kar/-/:-. 



cxxxv. 




IMuftela, Übii-icaPall. 



T.JV-u/:rti^-^,-/ /?. 



CXXXVI 




Mvift ela Ät ellina Linii . 



Ich . J^ur^bicgcl fc ■ 



CJi^XXVII. 




Midtela EjLHiiiiea Liiin 



I.i:.I1ik de! . 



S.I.Tz.-r^Jffc 



alba.. ' 



CXXXVII 
B. 




T.JC.Ihl^ ^d. 



T.F'.r7'//c.rrt /l' 



CXXXVIII. 




Miiftela uivalijs Liim. 



Jiui'ei? t^^'/ . 



ÄW///cr fc 



C XXXIX. 




Urßxs Ax-cto5 Liiiii. 
fiitciis 



Tl'w/fß 



CXL. 




T^iiiÄ j\rcto,s Liiijx. 



Ttvcfff'r 



CXLI. 




A^-Ivts niaritiimxs.LiiirL. 



I.Ei.Xhl^-d^t. 



I.Nu/J-ßie^^l Je . 




5J^ 



^ 



s 



\ 









ex LI 
B 




Vr ins 



•am c 1*1 c an US 



Rill 



h/,'// . /'?//.'■ ,?^Ztf^^•An^'A ZWi ^■/i/^' . 



.:?^ri /-i?. 



CXLl B 




Ursus Amei-iciiiiis Fall. 



A. »uil^r a.d t./V. aäl. 



^<i/l/LS. 



CXLI. C 




llrsus terox Lewis et Clai'k. 



•y/" 



CXLI 1). 




Lrsus Tibetamis. J^r. (\iv. 



:fu^ifu 



CXLI DD 




Ursus Tibetauus Fr. Cuv. 



yll'I.Uclimann aJ oiv Jel ,t j 



MytA/'- 



CXLI. E. 




Ursus longirostris Tiedem 



CXU.F. 



•M"' 



^S^. 




■-»!! 




Ursiis Syriacus Hempricli et EWeu\)erg. 



cxT.rr. 




Ursiis Meles Lmn. 



Jiic.r/?/^ y^/. 



jr.A'!'is/-iyr/ 



CXLE. 
B. 




Vriiuf Taxvis 



/^^'/ 'yiL/tr ^a^- 



I.KT'^lrfcart- fr 



c/uAJhO. 



CXLIl C 




Mydaus lueliceps Fr. Cuv. 



HamiUoiL JmiUi. aj luil.diL. 



CXLIII 




VrfLL* L o tor L lim 



De iSm/e, ^^?/ . 



-f^lAu 



CXLIU A 




Procyon Heruantlezii Wa^l 



AJ'fci^i:lm«J,rt ,ul ,int Mit 



Ä///'. 



CXLlll. B 




Gulo canesceus Licnt . 



,/>&i«l,,U.,l,l 



<Juc/i/'iC . 



cxi.ni.c. 




Pr o c V on tr acliyuru s Wie ^m 



JEain- il Tmt.M. 



U'tMio' . 



CXLUI.D 




Procvon oLsciirus. Wieq^^nx. 



JUal.raliut.leJ^ 



CXLI\^ 




TJrfUs Gulo L . 



77c -Jev^ dfl ■ 



Xil7«/>/,/,,,^,,/^/i.. 



CXLI\" A 




rnalaii^isfa pA-^xaaea GpoItt. 



.U„rrc/,al url nat.d,/. 



CXLIV. B . 




Phalaiigista Petatirus 111 



A. r/tucJmaiai aJ n<U. J,l. til, j 



za. 




_,«f ' X-=5?*Ä'**f^^Ä 



-?5^.j 



> — - __^.wJ»>^« 



Pkalaiigislaliypoleucos ¥agii. 



Webfff ^cS. 7i,.€U>. fsc'. 



Myz/t. 



cxLi\': c 




Plialangista sciurea Külil. 






y/. /■■/,,\^/„.,.,Nu .'J - 



'/6. 




IVfyrjiiecobius fasciathisl^aC. 



CXLV 




Ditlelplivs MariupialiÄ . Linn 



I.Eijjhle ao nat.pzax . 



I.]}lußhi£i]eL Je , I 



CXLVI 




DidLelplavs Opoffttm L 
mas 



I.:E:,.Ihl; piux 



Z2v i'j-i-i'/' /■■!■ /- 



CXLAT, 
B. 




DicLelptys Opofrttm Linn.. 
femiiaa. 



J^ .Ju .J/t^L^ tz^ . 



I.JVufsI>'uy.l n-. 



CXIVII. 




I)l<lelplrj^« Piiila-iicLer Lxnn. 



jr.ji.ikü^i. 



X. ^uyj'/'tiiq/;l fc ■ 



CXL^v^III 




Didelplry-s Cayopollin B . 



jDe. iSeve de/. . 



Jc'lLz 



CXLIX 




DidLelpliys TxxvLx-hia. Liiiix 



I.JC.Ih/e del. 



:C.I\rtcf>/>i.'-,j^/. fc ■ 



^c 



\l/7A/. 



CXLiX- A. 




Didelpkys tricolor Geoffr 



Jfuct /'Us ad iiut.pii 



Ch. 




DiAelpkj« Aorfigeia^ Lin.xi 



Z 2v^ij.fsljü^d.ß 



CLL 




Dytlelpliys bracliyiVro.s Petin. 



Cl^II 




DitlelpixYi; Orient ariÄ Ptill. 



^Zfe tfex'e- d^ . 



77?//ea7-/-- 



13. 




Dendrolagus ursiniis MiielL . 



3Car'/-l udr'luc/ui.J. . 




C]adol)ates f erm^ineus Uaffl . 



Web£r acZ Tz^aZ^ . del- . 



3är. 




Ttilocerciis Lowii Öray. 



Tracee,cl. )Si-S. 



M. 




Hylorays suillTis MuH 



Yefhanilel.I. Tai. ^^!■. 



37. 




MaCToscelides ßozeti Duv. 



WettradruzC. fec. 




CK 
o 



c.^ 



CLK-B. /•. 




Daiyurvis Main/ci Creoflr. 



flyj/ S? nat.pä 



J.C.^J-r/... 



CJLH B 




Dah'iu-us viverrinus Gcoirr 



^'J,f,.-l aJ,u,t,^m.^. 



CLn.B.cl. 




Daft/Avru^ peincillatii.< Geoffi' 



•rcl .1^ nah .L-lm , 



.•^..•/ 



CLnB 




DasvTirus Tnimmiis Gcnür 



J.L\ ^^ock 



CLIII. 




Didelpkjrs Bi-uuii. 



C.AJirnn dcl . 



i.:Ar^^-h:,./^'//c. 



CLTV. 




Didelpliys Q;iQ;antea 



J.l\rii,/^/fi€^e^ 



^u/i/J. 



CLINDA 




HalmatiirusIPeti'OQale) lateralis Goiilcl 



^eber aiyiatsc. 



CLIV B 




Tarsipes rostratus Gerr 



W.ebef ad nitt.sc. 



CLV- 




D icLelpkys ? maorotarlo s . 



_Z>£ ^f^w r/^/. 



I.JSruß/r,-.:.jA 



CLT. A.a. 




Lipiums cmereus 



/.U:jr.-^m aii;i:.^.-&, Jl^ie/Za^.-.^ 



-^<7r^ A>//:.r: 



/(f 




Iliclelpliys Qniea Natt. 



J/'iiei-.i,^ ■2<<,.de.' 




Didelpltys Pliilander Liiin. 
{B. dickrura ]N[aft.) 



yf'atterer cwL viv. de.1. 



//Fbrrm. /np.de/. 



aß. 




lidelpliys macrotarsusNatt. 




üidelpliys microtarsus Xatt . 



lä-U.axlviv.del. 



7'^er in- lojo.del. 



Vr. 




Ifypsiprjmiius fraimardi DesiifL. 



WeljeratL luzt^ -üc-. 



CLV. A.b. 




i'''M!imm0\ 



" ^ "^^^^^^ 







f £ 



1» 



J.C.^o.-A .,-, 



& /laipirüid nafia-al. 



\LY.Ac 




Perameles iiasuta Geoffr. 



CLY.Ad. 




Peiameles xayosxiros^aQii 



,T.C7We6er aänat.lfl et sc . 



lX^i/i/iC. 



CLV. B. 




Balantia Cookii KuKl . 



/I.Fltitelimtinn ad , 



CLM. 




Talpa eiii-op.-ea LiixrL. 



J.E.IhL- ./J. 



T.2^nfs/u.:f,: /r 



!^u./t/u 



CLVI. A 




Con(i)'kira macrura Harlan . 



civil. 




Talpa iiiaiir-ata. Pall . 



T2ru/:rfun,.-i fc 



CL^^^ 



^ 




Oorex acrixati-cix? l^inn. 



.■^kle lel. 



3S1 




Urotriclius falpoides Teimti. 



Ij^m-Tru faa.Tv.j'upon 



39. 




«Kf^ , 



f-^^ 



— — — ^-— -^ä 



^i-^ -"^ ^lr^\^~ J- " -"'■->£r"V4'I?SK 



Clirys cMoris alljiro stris Wajfn. 




-^'^^^"^"^^ J" "-^ 



ChrysocHoTis rutilans "WagiL. 



Weher a^ ri^vt . /^'sc- . 



c:ijx. 




^^orex nxofcliati-Ls PedL. 



r.Är,c/:<-ii,„. 



vppl. 



CLIX. 
E. 




Soi'ex tetra«roiiun.LS Hei-ruTL . 



-l^E.ZhZ^ ^hzjc . 



2:jV'.;^fr/-cea^tß 



oxtpp 



1. 



CLIX. 

C. 




»Sorex: coiiCtaüctv .^ IleTn-tL. 



I.M,.!^^ -CT. 



ZNtLfrh-e^^elß- 







5ore3r leucodoii Herian , 



ZllJh-^'i f-c/ix . 



I. Isru/sln^ijL'l yi- 



CLX. 




S orex j\ran evi s L inn . 



DeJ'ei'c d,^l. 



I.W^/.6ze^cl/. 



<■ taJt/iö. 



CLX.A 




i. S ore:t A^axiiis Smiits -%.%. infumatus ^agxi 



Weler fec 



Mi/i/i^. 



CLX B 




SoTexHedeiiborpi Sund 



l/Veier adnat.del. 



CLXI. 




Sorex fbdieiis Pall. 



^la/ee del. 



Jc'/i .MiL.C-b ictjiiL il- 



CLXI. 
B. 




iSoiex miiivLtits Linn. 



I.I</'..fi-ii'e^etJh. 



CLXIT. 



W- ' 





ErixLcic^ti.« eiirop^iLs Lmii 



I.S:,.IhUdel. 



J}yk.JSriLfi-Iu..MJ, 



ci.xin. 




Eriiiaceii.v aiiritiis Pall. 



I.E.I/il^d£l. 



LWu/shu^.-/ /. 



cuav 




Eiuiia c ou s ütoRtÄ . 



J)eJei/<i dei. 



-^^%^<^-^'</^ 



CLXV. 




E,finacexts ecaiidattis. 



J'>r^>l'iv ,./r/ . 



I.l^r/fs/-i, ■ 



CLXVf 




EriIlace^Ls ecaixclattis 
Bviff. l\ip]>l. 



jy^ Scvn dci .. 



I.Nufrt Lydfc. 



^/. 







Cen,tetes ecatidatus Sehr. 



IVüieroATvat , 




iit't-t,, 




If.l 



Fi<S 3 




Acul. 



ei 



Tiö.l ad Erinaceus eiiropaeus. _Ii(|.2.e-lL.Erin.aetliiopicTis . 
Ti<^. 3.1-1. Erin. aiiritiis.-EiiS.l.iii-o.Eria.libycus . 



ETäl del . 



Date Due