Internet Archive BookReader

Döds-Sång för Förre Artilleristen Johan Eric Lundblad wid Dess halshuggning den 15 Mars 1828; jemte En korrt af honom sjelf meddelad underrätse om sitt brott och sina öfriga lefnadsöden.