Internet Archive BookReader

Stockholms Stads Kämners-Rätts Dom öfver den 16-årige Skomakare-Lärlingen Carl Eric Vesterlund, hvilken den 24 sistl. Augusti mördat den 70:årige Skräddare-Gesällen Peter Askbom