Skip to main content

Full text of "[Dr. Hope's elementa botanici]"

See other formats


W* 


ROYAL BOTANIC GAR PEN 
E D I N B V RGH l) r Hope Rlewnlaltrcl&nnicsi- 

♦■0 


t"« 


> 


2 


H 


j>» 


Pi 


a 


£ 


•n 


f 


O 


& 


w 


CO 


c» 


3 


«-» 


r* 
t—i 
^ 


B 


"O 


-a 


5T» 


n 


n 


rt 


8> 


>— « 


s> 


£ 
r 

n 

o 
3 

*o 
o 
1 * Ul ^ 

s 
i « : 


en 
n 
n 
to 

*- ,,, , 
r- 
o 


r» 
00 


\. 1 i 
OP 

c 
S3 w 

a 
o 
u 

CO 


2 


ft n ^ 

» rD CQ 
noa c 
£. S-B* 

tw jc 

2 C «J 
— v> •tj" » Jl ft n n 

« ^ "2 "° » £."o 

et: — ». ps Ej 
i 
*o » » 3 o> 
5? S n o SL o 

3 XT 

c >M gst.ru ^M M n O^O 60 VI Q\\f\ $± W W « c 
c cr 
o r— 

3 

<! 3 c 
5 a c 
s» 
n- 

c 
S" Cu 

c is. C 

•0*2. 

«- c 
§.& 

3 z! • 3. - 
rf 3 

St 5' 

3i c 

CO CO 

n 
o 

3 

» 3 

c 

3 3. 3 
cr 

c 

CO 

B 3 
C 

n- S. on n. 2. 2. 3 # •a 
. n c -3 T3 "3 EL £L 
ET ET w 2. 
p2 cr 
H2. c 

— «. to 
CO 

O. C 
SI O 
O O* 

2 = 
C to 

C3 S cr cr 

c c 

co to 

o- — 

s' «* 

S-l. 

EL 3. 
a- cr 
o c 

•— . CO 3 

S o 

3 

o 

3 

cr 
c^ 
cr 
o 
5» 3 *c 


rT> 


-1 


3 


o 


3 


-1 


cr 

c 
CO cT>2 rr- rr 1 rr £- 3} £ D. 3 3 ? 

n 

3 cr • 

ST <"> 

i s . 

O ft> 

2. "■" 

3 O o 
cr X 

3 

3 tV 
CO 3. 

3 Hi* 

W m 

Hi i 


> 


o 


t 


5* 


a 


1 


w 


as 


1 


O 


> 


1 


P* 


O 


■ 


W 


fe 


■ 


CO 


CO 


> 


1 !H 1-1 IH M 

i/1 *U) W NO 00 V| Ov C/, 4» W jCALYX eft vel 

a. Nullus 

b. Spatha 

c. Gluma 

d. Amentum METHOD US CA! I e. Involucrum (five adfit five non, modo ejus locus adfignatus) 

f. Perianthium, quod frequentiffimum et diverfiffimum j vel 

C Multiflorum, intra unum perianthium multos flores 
£ Uniflorum, feu unicum florem ferens : tumque vel i 
f Duplicatum obfervatur, vel — - 

£ Simplex : hocque vel 

f Producit ex fuis lateribus internisl 
^ Infidet germim, coronse lnitar 
(_Excipit fuo in finu germen : hoc 
'Perianthium a corolla diftinctum corpus : idjje 

f Diveifae ftructurse feu fo 

I 

«( Duplicis in eadem pJani 

^Uniformes cum corolla 

f Decidit 

( Perfifiit 

Tale k Perianthium sat corolla decidit vel abfoluta 
i 
I abf©Iui<3 


IT C I N A C. LINNJEL ' — Nudi 

— Spathacei 

— Glumofi 

— — Amentacei 

— Umbellati i 
3 

3 
4 
5 sfens Communes Duplicad i)rem Floribundi 
Coronatrices lb fit, eft 
ids 

lfoiK a corolla — — -— — <— -> Anomali 

intprmae, in aliis floribus alius figurae quam in reliquis, Difformes 
ilanoc dein, vel 

n flori, fi non prius, vel r— — - — ■ Caducl 

plenum fru£lum, ni tabefcat : 

"ianthium fiftitur, vel f iEquali ambitu, ferens petalum unum 
petala plura < 

f petalo unico 
jLlnoequali ambitu cum^ 

( petalis pluribus 

.efcentia, vel .j^' ■■ ____ Iiita bkiO "u 12 iEquales Monopetali 13 
iEq. Polypetali 14 

Inaeq, Monopetali 15 
Inseq. Polypetali 16 
Incompleti 17 

Apetali i§ 1 CLAVIS CLASSI pSpathaceo I PLANTS 
Tunc vel 'fMonocotyledones.^ Nullo 
Calyce 

I 

! LGlumofo fc ommum I 

1 LPoiycotyledoncs. J 
Calyce .Proprio. 
Fru&u pAmento - ■ 

Involucro umbellifero — — 
Perianthio, Antheris connatis 
LPerianthio, Antheris diftindYis 
f Triloculari, Seminibus folitariis "Manifeflis. 
Calyce & -< 
Corolla .1: Diverfo. i 

Staminibus Inconfpicuis.J <1 

Subftantia 1 , \ 

Lit M A. VAN ROYEN. rerutr. abfente "Proportionatis^ Taque prsefente.«( 
lamentis "Germini infidentibus 
Perianthio infertis 
Duobus longioribus 
Quatuor longioribus 
Coalitis in unum 
*-Coalitis in duo ■ — Irbacea 
I »idea Palm» 


i 


Lilia 


2 


Gramina 


3 


Amentacea. 


4 


Umbelliferae 


5 


Compofitas 


6 


Aggregate 


7 


Tricoccse 


8 


Incomplete 


9 


Fruftiflorae 


IO 


Calycifiora; 


ii 


Ringentes 


£2 


Siliquofe 


J 3 


Columnifers 


14 


Leguminofe 


*5 


Oliganthens 


16 


Diplofantheras 


17 fiEqualibus vel Paucioribus 
LLibens. | 

ad Corollara «< Duplicates 

Numero I 

iMultiplicatis Polyantheice 18 

m Cryptantheras i 

— — » — ~ — — Lithophyta 2p CLAVIS CLAS flmperfeftse, fGemmis carentes herbs,,/ PLANTS funtyel r Dicotylcdones .Perfects, < ^Gemmiparse arbores, -Monocotyled' 
Monocotyled 
Dicotyledon* I 


r Submarine 
J Fungi — 
1 Mufci — 
LCapillares ■ Apetalo flore, Compofitoflore, -Sem. nudo, runico 
binis 

\ 

1 quaternis rimis . Apetalse ■ 

rPlanipetalae — 
J Difcoidece, — 
J Corymbiferae 

LCapkatas — 

Solitario femine 
5 Umbellifers — 
C Stellatoe — — 
C Afperifolke — 
( Verticillatse — 

Polyfpermse — .Simpliciflore,^ fpulpa I Sem. te&is, 6 

7 
8 

9 

io 
ii 

IZ 

*3 

14 
»5 C Pomiferce 16 

I Bacciferse 1 7 

I membrana corap. Multifiliquse — 18 

K rMonopecalse — 19 

I J Di-tripetalse 20 

LmembranafimpHci,^ Siliquof3e — 21 

i Leguminofas — 22. 

LPentapetalse — 23 f Floriferce 
-J Staminece 24 

25 CAnomalse 26 ■flore a fruftu remoto Arundinacese 

Apetalse — rFru&u umbilicato — 
I non umbilicato fru&iu eonjun&o { ■ ■ ■ fscco — 
I ______ filjquofo 

l-Arboresanomalas 27 
28 

29 
30 
3' 
32 

33 n> a" 
>— ' f» 
O 
* 


■ — ■* 


o 


^ 


< 


2; 


o 

g 


■«s 
S' 


p" r^A^s 


a 


n 


n 


O 


3 


3 


T3 
O 


■n 


CT) en 


£j 


5 


*a 
■-j • 


*u n " • D 3, O f h a *3 

i « s s; w 2. 5 o -> o 

»s w r? w j? K en !r w s- *j — n < > r > CTQ 

c n > 2. n X 
o 

a 

p 

w 

CO 

> 

> 
o 

w 

CO 5* « O'O 00 *»J 0\ Vi ^ W W N» K4 


c 
3 ^ ro ro r— 
■"■"% 


> 
TT 


►u 


< 

n 
o 


5" 


tn 
CL, a. f 

^ ° n 
o 

3 ►a s 

o 

3 

O 

•a 


Crq CKJ ►0 ?0 rw^ 2 3 > 

"a pa 


(O.A-^» r n 


C5 


1 


3 


*< 


a- 


o 


o 


TJ 


^ 
N ?d n 

£L 


HI 


rvA. 


O 


•-s 
to 


ft 
era 


a 


era 
c 


c_ 


& 
SI 


s 

en 


21 


en 


r^^\ 


W 


> r 


o £ 


*Tl 


o s: 


c^ 3 


O 


3 K 
p — 


panifc 
ndibu] 


^ 13 


3 m 

O ^ 00 5\ ^ * W to m O O W »4 Ov Vi * W M w TERMINI BOTANICI: N Ufum Juventutis Academicae Edinenfis, ACCEDUNT INDEX, RERUMC^UE SERIES. E D I N B U R G I j 

Apud BALFOUR, AULD, et SMELL? 
Acadenaiae Typographos, 

M,DCC,LXX. P R M F A T I O, . 

QUUM adeo jam llei Botanicae fludiurci 
* invaluerit, praecipue fecundum me- 
thodum a Clariffimo Linnaeo excogitatam, 
haud dubium eft, qutn, in explicandis Voca- 
bulis quae in ejus maxime Operibus occur- 
runt, fumma cura fit adhibenda. Celeberri- 
mus ille Vir, quo tempore methodum bota- 
nicam denuo informavit, fermonem, arti pro- 
prium, multa reddendo, multa quoque ad- 
dendo, excultiorem eiScere conatus eft. Ex 
Vocabulis in ejus Operibus, in Philofophia 
praefertim Botanica, paffim fparfis, Johannes 

Elmgren Smolandus, laudabili exemplo, 
Terminos fuos Botanicos compomit, et, au- 
fpice Linnaeo ipfo, in lucem edidit. Hi au- 
tern termini, ob taedium, multaque alia incom- 
moda quae nee decet nee placet hoc in loco 
referre, haud parum moleftiae Tyronibus in 
arte afferunt Haec incommoda mihi, ani- 

muni IV P R i£ F A T I O. mum in linguam Botanicam intendenti, ex 
methodo terminos difponendi praecipue naf- 
ci vifa funt. In fequenti igitur tentamine, 
magnopere mihi curae fuit, terminos perfpi- 
cuo ordine digerendo, hunc Libellum quam 
utiliffimum reddere. Dividuntur hie termi- 
ni in Generales, vel in eos qui omnibus par- 
tibus conveniunt ; et in Speciales, vel in eos 
qui quibufdam partibus tantum conveniunt. 
Ejufmodi diftinctio in unaquaque fcientia lo- 
cum obtinet ; in Re Botanica, cujus objeditum 
eft multiplex, praecipue valet. Terminos 
Linnaei nunquam, at interpretationem ra- 
riffime, et cum perobfcura effet, mutare aufus 
fum. Denique, nee fuit in animo errores di- 
ligenter perfcrutari, nee, id quod multo eft 
difficilius, emendare ; fed, Terminos ordine 
difponendo, ad Tyronum captum, et omnium 
memoriam, magis accommodatos reddere. C v ] 

RERUM SERIES. 

I. Nomina Partium. 

TERMINI GENERALES, 
qui omnibus partibus conveni- 
unt. 

II. Termini qui expri- 

munt modos Durationis. 

III. - Magnitudinis» 

IV. ... Subftantiae; 

V. Divifionis. 
VI. - Dire&ionis. 

VII. - Figurae. 

VIII. -.- Expanfionis, 

IX, - - Loci. 

X. - - Situs. 

XI. - - - SuperficieL 
XII. • Marginis. 

XIII. - - - Apicis. 

TER- t vi ] 

TERMINI SPECIALES, qui 

quibufdam partibus tan turn con* 
veniunt. 
XIV. Termini qui conveniuntRadici. XV. 


Trunco.' 


XVI. 


- Petiolo. 


XVII. 


Folio. 


XVIII. 


Pubi. 


XIX. 


- Armis. 


XX. 


Bra&eae. 


XXI. 


- Pedunculo. 


Sub hoc Inflorescentia et ejus modi. 


XXII. 


Fructification*, 
Sub hac continentur. 
fA.Calix. 
1 B. Corolla. 
1 C. Stamen. 
«{D. Milium. 
j E. Pericarpium. 
1 F. Semen. 
tG.ReceptacuIum. 


XXIII. 


- Vernation!. XXIV. Termini addendi» TERMINI BOTANIC I. No. I. PARTES PLANTS funt, 

i Radix, organum nutriens plantam. 

2 Truncus, organum multiplicans plantain. 

3 Ramus, divifio et fubdiviiio caulis. 

4 Petiolus, fulcrum fuftinens folium (6). 

5 Pedunculus, fulcrum fuftinens fructifica* 

tionem (266). 

6 Folium, organum motus plantae. 

7 Stipula, fquama quae ball petiolorum e- 

nafcentium adftat. 

8 Cirrhus, vinculum filiforme (66) fpirale, 

quo planta alii corpori alligatur. 

9 Bractea, folium florale, facie a caeteris 

foliis recedens. 

10 Pubes, hirfuties omnis in planta. 

11 Arma, mucrones arcentes animalia, ne lae- 

dant plantam. 

12 Bulbus, hybernaculum plantae e rudimen- 

to folicrum praeteritorum. 

13 Gemma, hybernaculum plantae e rudimen-, 

tis foliorum futurorum. 

14 Fructificatio, ccnflans ex Hore et fruclu. 

Partes C 8 ] 

Partes Horn funt, 

Calix, cortex plantae in fructifications 
praefens. 

b Corolla, liber plantae in flore praefens, 
c Stamina, vifcera pro poliinis (3 1 3) prae- 

paratione. 
d Pistillum, vifcus fructui adhaerens, 

pro poliinis receptione. 

Partes Fruttus funt, 
e Pericarp ium, vifcus gravidum femini- 

bus, quae matura dimittit (/). 
f Semen, rudimentum novae plantae poL» 

linis irrigatione vivificatum ? 
g Receptaculum, bafis qua partes fruc-» 

tincationis connectuntur. 

TERMINI GENERALES. 

No. II. D U RATIO PLANTAE eft vel s 

15 Annua, intra annum emoritura. 

16 Biennis, altero anno florens, et dein peri- 

tura. 

17 Perennis, per plurimos annos virens, 

18 Caduca, brevi decidens, nee per integram 

aeflatem permanens. 

19 Decidua, C 9 J 

$9 Decidua, peracta unica aeftate, cafun. 
20 Perfiftens, pera&a aeftate, non cafura. 
a i Sempervirens, p,er omnia tempora anni vi- 
xens. 

No. III. M A G N I T U D O. 

" Admitjto rariflime aliam menfuram, quani 
f* proportionalero, inter plantae partes diverfas, 
"ubi pars haec vel ilia, longior aut breyior, 
"latior aut anguftior fit altera." 

Phil. Botaniea, p. 2'6z, 

No. IV- SUBSTANTIA eft vel, 

22 Solida, interne materia duriufcula farcfca. 

23 Inanis, interne medulla fpongiofa. 

24 Pulpofa, materia tenaci farcfou 

25 Carnofa, interne pulpa foiidiufcula referta, 

26 Cartilaginea, e materia fuboffea. 

27 Membranacea, e materia lieca pellita, 

28 Fiftulofa, interne tubulofa (308). 

No. V. D I V I S I O eft vel, 

29 FifTa, divifa marginibus rectis (34). 

2—5 fida, pro numero fiffurarurn, 

30 Partita, ad bafin fere divifa. 

$—5 partita, pro numero divifionum. 

6 3 1 koba.ta. [ lo ] 

31 Lobata, ad dimidium divifa in partes di„ 

ftantes. 

32 Sinuata, lateribus firms dilatatos admit- 

teris. 

33 Dichotoma, trichotoma, &c. in duas trefve 

partes femper divifa. 

No. VI. DIRECT IO eft vel, 

34 R.ecta, flexuris deftituta. 

35 Erecta, fere ad perpendiculum fe attollens. 

36 Obliqua, a perpendiculari horizontalive 

linea difcedens. 

37 Adfcendens, arcuatim furfum verfa. 

38 Declinata, arcuatim deorfum verfa, 

39 Incur vata, arcuatim introrfum verfa» 

40 Nutans, apice extrorfum verfa. 

41 Reflexa, partibus retrorfum i-lexis, 

42 llevoluta, (358) in fpiram recurvata, 

43 Procumbens, debilis terrae innitens. 

44 Flexuofa, horfum verfum flexa. 

Termini fequentes pertinent potiflimum 
ad directionem ramorum (3). 

45 Patens, exprimit directionem anguli acuti 

fupra gradum 45. 

46 Divergens, ad angulum re&um difcedens. 

47 Divaricata. exprimit directionem anguli 

obtuii. 

48 Dependens, [ ii 1 

48 Dependens, terrain refta fpe&ans. 

49 Diflicha, duo latera refpicientes, licet un« 

dique inferti. 

50 Secunda, omnes ad alteram latus flexi. 

5 1 Adpreffa, quum cauli paralleli approxi- 

mantur. 

52 Coarctata, verfus fummitatem fere incum- 

bentes. 

53 Diffufa, ramulis patentibus (45). 

No. VII. FIGURA eft vel fuperficierum, 
velfolidorum, vel ex analogia. 

a. SUPERFICIERUM eft vel, 

54 Orbiculata, figiuae circularis. 

55 Subrotunda, fubcircularis, et fubglobofa 

(?■)• 

$6 Ovata, cujus diameter longitudinalis fupe- 
rat tranfverfalem, ban" fegmento circuit 
circumfcripta, apice anguftiore. 

57 Parabolica, parabolam referens. 

58 Elliptica, ellipfin referens. 

59 Cuneiformis, fenlim verfus bafin anguftata» 

60 Oblonga, diarnetro longitudinali aliquo* 

ties fuperante tranfverfalem. 

61 Lanceolata, oblonga (60), ab utraque ex» 

tremitate attenuata (67). 

62 Linearis, aequali ubique latitudine. 

63 Triangularis* L ist ] 

6 $ Triangularis, quadrangularis, &c. pro ntf- 
mero anguloruni. 

64 Khombed, iorma rhombi. 

65 Trapezirornlis, forma trapezii. 

k SOLIDORU M eft vel, 

66 FiJifotmif, aeqjiiabili ubique craffitie. 

67 Attenttata, verfus apicem craffitiem per- 

dens feniim-. 

68 Subulata, linearis, fed verfus apicem atte°~ 

nuatav 

69 Clavata s verfus apicem- incraffatai 

70 Turbinata, obverfe conica. 

71 Globofa, figurafphaerae. 

72 Conica, conum referent 
7 3 Teres, cylindrum referent. 
74, Semiteres, femicylindrka. 

75 Anceps, angulis duobus oppofitis actitis. 

76 Trigona, tetfagona, &c. angulis tribus; qua** 

tuor, &c. prominentibus longitudinalibusi 

77 Triquetra, lateribus tribus exa&ae planis 

(102). 

78 Gibba, utraque fiiperficie conve^a, medi- 

ante copioilore pulpa (24). 

79 ComprefTa, pulpofa (24), lateribus magis 

qUam difco complanatis. 

So DeprefTa, pulpofa, difco magis quain later!- 

bias complanato» 

3 1 Lingulata, t 13 ] 

&i Lingulata, linearis (62), carnofa (25), fub- 
tus convexa (105). 

82 Enfiformis, anceps (7 5 }> a bafi ad apicem 

fenfim attenuata. 

83 Acinaeiformis, comprefla (79), carnofa, 

altero margine convexo angufto, altero 
rediore crafliore. 

84 Doiabriformis, comprefla, fubrotunda (55), 

extrorfum gibba (78), acie acuta, inferne 
teretiufcuia. 

TTubulosae figurae.. quae plerumque ad 
corollam pertinent, iunr, 
8$ Infundibuliformis, conica tubo impofita'. 
26 Campanulata, ventricofa (100), tubo' deftr 
tut a. 

87 Inflata, inftar veficae cava. 

88 Rotata, plana, nuili tubo impofita. 

89 Hypocrateriformis, plana tubo impofita» 

o Ex ANALOGIA, eft vef, 

£0 Cordata, fubovata, bafi finu exculpta, abf- 
que angulis pofticis. 

pi Reniformis, fubrotunda (55), bafi finu ex. 
fculpta, abfque angulis pofticis. 

£2 Lunata, fubrotunda, ball finu divifa, angu- 
lis pofticis acutis. 

23 Ssgittata, I H ] 

93 Sagittata, triangularis (63), angulis pofticis 

acutis iinu divifis. 

94 Haitata, fagittata (93), angulis pofcicis 

iiuu divifis, ad latera proroinentibus. 
p$ Lyrata, tranfverlira divifa in lacinias, qua- 
rum inferiores remotiores. 

96 Runcinata, pinnatifida, (i. e. tranfverfim 

divifa in lacinias horizontals oblongas), 
ita, ut lobi antice convexi, poftice lint 
tranfverfi, e. g. leontodon. 

97 Panduriformis, oblonga, lateribus inferne 

anguflata. 

98 Spathulata, fubrotunda, bafi anguftiore 

lineari. 

99 Palmata, divifa ultra dimidium in lobos 

fub-aequales. 

too Ventricofa, a lateribus gibba. 

loi Deltoidea, rhombea (64), ex quatuor an- 
gulis, e quibus laterales minus a bafi 
diftant, quam reliqui. Confer folia po- 
puli nigrae, 

No. VIII. EXPANSIO eft vel, 

102 Plana, fuperficie aequali. 

103 Canal iculata, fupra iulco profundo longi- 

tudinaliter excavata. . 

104 Concava, margine difco ar&iore, ut depri- 

matur difcus, 

1 0$ Convexa, I *S ] 

105 Convexa, margine difco ar&iore, ut ele- 

vetur diicus. 

106 Cucullata, lateribus ad bafin conniventi- 

bus, apice vero dilatatis. 

107 Undata, difco plicis obtufis alternatim 

flexo. 

108 Crifpa, margine luxuriante, ut difcus e- 

vadat longior fua rachi (264). 

No. IX. LOCUS. 

a. FOLIU M. 

I «9 Radicale, radici infidens. 

no Caulinum, cauli (176) infidens. 

in Rameurn, ramo infidens. 

112 Axillare, fub rami bail infertum. 

113 Florale, flori proximum. Confer 9. 

b. S T I P U L A. 

114 Lateralis, lateribus petioli inferta. 

115 Extrafoliacea, infra folium collocata. 

116 Intrafoliacea, fupra folium collocata. 

117 Oppofitifolia, in latere folii oppofito collo- 

cata. 

c. CIRRHUS. 

118 Petiolaris, petiolo infidens. 

1 19 Peduncularis, pedunculo infidens. 

&c. &c. 

No.X [ i6 ] 

No. X. SITUS partium plantae eft, vel 

1 20 Oppofitu$, cum folia, &c. per paria 

opposite collocata (int. 

1 2 1 Alternus, per gradus circum ramum exorta. 
12 2 Decuffatus, ita difpofita oppoiite, ut, apice 

infpe&o, quatuor ordines referant. 

123 Verticillatus, plura truncum ad genicuia 

circumdantia. 

124 Bitarius, ad latera rami oppofita tantum' 

enata. 

125 Sparfus, abfque certo ordine conftituta. 

126 Fafciculatus, plura ex eodem puncto pro- 

deuntia. 

127 Confertus, plurima to tarn fere fuperficieni 

occultantia. 

128 Biftans, fitu remota. 

129 Terminalis, ad apicem pofita. 

No.XI. SUPERFICIES eft vel, 

130 Nuda, fetis (225) et pilis (219) deftituta. 

131 Laevis, fuperficie aequali. Idem quo4 

plana (102). 
j 32 Glabra, fuperficie lubrica. 

133 Nitida, glabritie lucente. 

1 34 Lucida, quali illuminata. 

135 Colorata, alio colore quam viridi, (cum is 

fit color naturalis.) 

136 Lineata^ [ 17 1 

t%6 Lineata, nervis depreffis. 

137 Striata, lirleis parallelis leviter excavata, 

138 Sulcata, lineis profundis excavata. 

qui fequuntur termini ufque ad 149 per- 
tinent praecipue ad folia. 
i 39 Nervofa, vafis fimpliciffimis a bafi ad api- 

cem. 

140 Trinervis, tribus nervis in bafi concurren- 

tibus. 

141 Triplinervis, nervofa (139), tribus nervis 

fupra bafin concurrentibus. 

142 Trinervata, nervofa, tribus nervis pone 

bafin concurrentibus. 

143 Enervis, nervofae oppofita, fine nervis, 

144 Venofa, vafis multifariam divifis. 

145 Avenis, venofae oppofita (144), fine venis* 

146 Rugofa, rugis referta. 

147 Bullata, ex rugofa (146) venis contraclis, 

ab altera parte concava. 

148 Lacunofa, difco depreffo inter venas inter- 

je&as. 

149 Punctata, adfperfa punctis excavatis. 

150 Papillofa, tecla punc~Ks carnofis- 

151 Papulofa, tecla pun&is veficularibus. 

152 Scabra, punclis eminentibus rigidis exa- 

fperata. 

C ..No, [ i8 ] 

No. XII. M A R G O eft vel, 

153 Integerrimus, ipfo margine lineafi, nee 

minimum fe&o. 

154 Crenatus, margine incifuris fine refpe&u 

extremitatis fe&o. 

155 Serratus, omnibus incifuris refpicienti- 

bus extremitatem, 

156 Ciliatus fetis parallelis longitudinaliter 

digeftis. 

157 Dentatus, acuminibus patentibus remo 

tis. 

158 Repandus, margine flexuofo (44) tamen 

piano. 

No. XIII. APEX eft vel, 

159 Obtufus, intra fegmentum eirculi termi= 

natus. 

160 Emarginatus, crena terminatus. 

161 Retufus, terminatus finu obtufo. 

162 Truncatus, linea tranfverfali terminatus. 

163 Acutus, terminatus anguloacuto. 

164 Acuminatus, apice fubulato (68) termina- 

tus. 

165 Cufpidatus, terminatus apice fetaceo. 

T E R- I *9 1 
TERMINI SPECIALES. 

No. XIV. RADIX, 

166 Fibrofa, tota conftans fibrillis. 

167 Bulbofa, bulbo (12) inftru&a. 

168 a. Solida (22). 

169 b. Squamata, fquamis imbricatis (371). 

170 Cx Tunicata, inftru&a tunicis extra tu- 

nicas. 

171 Tuberofa, e partibus carnoiis filo ball 

connexis. 

172 Fafcicularis, e partibus carnoiis bafi fef- 

fili connexis. 

173 Granulata, particulis carnoiis compolita. 

174 Fufiformis, limpliciufcula attenuata- 

175 Kepens, longe excurrens, hinc inde ger- 

A^j^jci^gtslb^ ^r^^i^c^£<^ t^^^^&es&fe^ 

No. XV. TR UNCUS. 

176 a. Caulis, truncus elevans et fruclifica- 

tionem et folia. 

177 b. Culmus, graminibus proprius. 

178 c. Scapus, elevans fructificationem, nee 

folia. 

179 d. Stipes, truncus in folia tranfiens. 

i8oScandens, [ 20 3 

180 Scandens, alta petens, aliis fuftinendus. 

181 Volubilis, fpiraliter adfcendens (37) per 

alia corpora. 

182 Repens, terrae incumbens, radiculafque 

agens. Vide 175. 

183 Sarmentofus, filiformis, geniculis radi- 

cantibus. 

184 Stoloniferus, turiones ad radicem edens» 

185 Simpliciflimus, ramis vix ullis. 

j 86 Simplex, continua ferie verfus apicem ex- 

tenfus. 
187 Integer, fimplicillimus (185), ramis an- 

guftatis. 
1&8 Prolifer, ex apicis centro tantum emit- 

tens ramos. 
289 Subramofus, ramis pauciffimislateralibus. 
j 90 Ramofus, ramis pluribus lateralibus. 

191 Ramoliflimus, ramis multis abfcfue ordine 

cumulatis. 

192 Virgatus, ramufculis debilibus inaequali- 

bus. 
j 95 Paniculatus, ramis varie fubdivifis. 

No. XVI. PET I OL US. 

194 Alatus, lateribus dilatatus: 

Ip5 Spinefcens, indurefcens etpungens, 

N© a r « 3 

No. XVII. FOLIUM. 

Pagina fuperior, 
inferior, 
Difcus, margo, 
Apex, latera, 
Eft vel fimplex vel compofitum. 

a. SIMPLEX. 

196 Submerfum, intra aquae fuperficiem ab- 

fconditum. 

197 Natans, fuperficei aquae incumbens. 

198 Acerofum, lineare perliftens (20). 

Infertio Foliorum. 

199 Petiolatum, petiolo adbafin inferto. 

200 Peltatum, petiolo difco folii injerto. 

201 Adnatum, pagina fuperiore ban" ramis 

adnexum. 

202 Connatum, oppofitorum paribus bafi u- 

trinque coadunatis (203). 

203 Coadunatum, plura inter fe connata (202). 

204 Decurrens, bafi folii deorfum per caulem 

extenfa. 

205 Amplexicaule, bafi caulem ambiente. 

206 Perfoliatum, bafi tranfverfim cingente 

(nee antice dehifcente) caulem. 

207 Vaginans, bafi formante tubum caulem 

veftientem. 

b, COM. [ 22 ] 

b. COMPOSITUM, petiolo plura 
quam unum proferente folia. 

208 Articulatura, folio ex apice folii excre- 

fcente. 

209 Digitatum, petiolo fimplici apice adnec- 

tente foliola. Binatum, ternatum, &c 
modificationes ejus ex numero. 
2ioPedatum, petiolo bifido, latere tan turn 

interiore adne&ente foliola plura. 
211 Pinnatum, petiolo fimplici lateribus ad- 
nectente foliola plura. Bijugum, qua- 
drijugum, &c. foliolis tan turn quatuor, 
oclo, &c. &c. 

Cum impari, foliolo unico (impari) 

terminatum. 
Abrupte, nee cirrho nee foliolo. ter- 
minatum. 
Cirrhofum, cirrho (8) terminatum. 
Foliolis oppofitis (120). 
Foliolis alternis (121). 
Foliolis interrupts, foliolis alternis 

minoribus. 
Foliolis decurfivis, foliolis petiolo de- 
currentibus(2 04). 

c. D E- C *3 ] 

c. DECOMPOSITUM. 

212 Bigeminum, petiolo dichotomo (33), a- 

pice adne&ente foliola bina. 

213 Biternatum, duplicate ternatum (209). 

2 1 4 Bipinnatum, duplicato pinnatum. 

d. SUPRA DECOMPOSITUM. 

2 15 Tergeminum, cum petiolus bis dichoto 

mus, fingulis apicibus bina fert foliola. 

2 16 Triternatum, triplicato ternatum. 

217 Tripinnatum, triplicato pinnatum. 

S T I P U L A. 
CIRRHUS. 

No XVIII. PUBES. 

218 Tomentuni, villi (220) intertexti vis 

confpicui. 

219 Pili, du&us excretorei plantae fetacei. 

219 Serica, pili moliflimi adpreffi. 

220 Villi, pili (219) molles. 

221 Lana, pilicurvi, denfi. 

222 Giliata(i56)* 

223 Barba, pili paralleli. 

224 Strigae, pili rigidi planh 

225 Setae, pili rigidi teretes. 

226 Palea, [ 2 4 ] 

226 Palea, lamella membranacea (27). 

227 Hamus, mucro acuminatus (164) curva- 

tus. 

228 Glochis, mucro apici retrorfum multiden- 

tatus. 

229 Glandula, papilla humorem excernens. 

230 Utriculus, vafculum liquore fecreto reple- 

tum. 

231 Vifcofitas, qualitas humoris tenacis. 
332 Glutinofitas, qualitas humoris lubricL 
233 Scabra, pun&is eminentibus rigidis exaf- 

perata. 
Muricata, punclis fubulatis adfperfa; 
Urens, ftimulis adfperfa. 

No. XIX. A R M A. 

2 34 Aculei, mucrones pungentes plantae cor- 

tici tantum aifixi. 
235 Furca, aculeis (234) divifis in plures. 
2$6 Spina, mucro e ligno plantae protrufus. 

237 Stimuli, mucrones pun&uras exflamma- 

torias efficientes, unde pruriginofae e- 
vadant partes. 

No. XX. BRACTEA. 

238 Coma, bra&eae caulem terminantes, mag- 

nitudine infignes. 

No. XXL L 25 ] 

No. XXL PEDUNCULUS. 

239 Communis, communis pluribus floribus. 

240 Partialis, pedunculi communis aliquot no- 

res proferens. 

241 Pedicellus, proprius floribus in pedUnculo 

communi. 

242 Cernuus, apice terram fpe&ans. 

243 Retrofracius, vi quafi ad dependentiam 

redacbus. 

244 Multiflorus, multos flores proferens. 

245 Inflor'escentia, modus, quo flores pe- 

dunculo plantae adnecluntur. 

246 a. Verticillus, floribus pluribus 

caulem annulatim ambientibus. 

247 *b. Capitulum, floribus pluribus in 

globum congeflis. 

248 c. Fasciculus, colligens flores ereclos, 

parallelos, faftigiato- approxima- 
tes (373). 

249 cl Spica, flores fefliles alterni in pe- 

dunculo communi fimplici. 

250 Simplex^continua indivifa. 

25 1 Compolita, pluribus fpicillis pedun- 

culo inlidentibus. 

252 Glomerata, fpicillis varie congefta, 

253 Interrupta, fpicis minoribus alter- 

nis diftantibus. 

D 254 255 


/ 


2$6 
257 


£• 


2S8 


h L ^ ] 

254 e. CoRYMBUsfitexfpica(249),dumfin- 
guli flores petioiis propriis inftru- 
untur, fitu elevato proportionali, 
Racemus, pedunculo ramis laterali- 
bus inftru&o. 
Unilateris, flores ad alteram la- 
tus oranes inferti 
Panicula, flores fparfi, in peduncu- 

lis diverfe divifis. 
Thyrsus, panicula (257) coar&ata 
in formam ova tarn (56). 

259 l. Umbella, receptaculum (14^) ex eo- 

dem centro elongatum in pedun- 
culos filiformes proportionatos. 

260 Simplex, peduncrJis omnibus ex 

uno eodemque receptaculo ortis. 
1 6 1 Compofita, omnibus pedunculis 

apice umbellulas gerentibus. 

262 Umbellula feffilis, plures pedunculi 

ex eodem centro ambitu aequali 
prodeuntes. 

263 Cyma, receptaculum ex eodem cen- 

tro univerfali, partialibus vero 
vagis, elongatum in pedunculos 
faftigiatos. 

264 Rach is, receptaculum filiformeflof- 

culos longitudin?diter adnectens 
in fpicam. 

265 Spadix, receptaculum Palmae e- 

natum intra fbatham (290), in 
ramulos fructificantes divifum. L 2 7 ] 

No. XXII. FRUCTIFCATIO, vegetabi- 
*66 Hum pars temporaria generationi dicata. 

267 Simplex, paucis floribus conitans. 

268 CompoJdta, pluribus fiofculis con- 

fluentibus. 

A. C A L I X. 

a. Perianth ium, calix fruftifica* 
tioni (266) contiguus. 
Fructificationis, {lamina (14^) 

germenque(3 i4)includens. 
Floris, ftamina abfque germi- 

ne continens. 
Fructus, germen abfque ftami. 

nibus continens. 
Proprium, quemlibet floreni 

refpiciens. 
Monophyllum, unico folio 

abfolutum. 
Polyphyllum, pluribus foliis 

conitans. 
Superum, cui germen fub re- 

ceptaculo. 
Inferum, cui germen fupra 

receptaculum. 

278 [ 28 ] 

278 Commune, plures flores congrc- 

gatos continens. 

279 Caliculatum, calice quali alio 

minore calice ad baiia 
cincto. 

280 b. Involucrum, calix a flore remotus. 

281 Univerfale, umbellae (259) univer- 

fali fubjeclum. 

282 Par dale, umbellae partial! fubjec- 

turn. 

283 Proprium, cuilibet flori fubjectum., 

284 c. Gluma, calix graminis, valvis am- 

plexantibus. 

285 Uniflora, unicum florem amplec- 

tens, 

286 Multiflora, plures flores includens. 

287 Arista, mucrofubulatus glumae in- 

lidens. 

288 Tortilis, flexa funis inftar. 

289 d. Amentum, ex receptaculocommum 

paleaceo (226) gemmaceo. 

290 e. Spatha, calix longitudinaliterruptus. 

29 1 f. Calyptra, calix mufci cucullatus 

(106) antherae (312) fuperimpoiitus 

292 g. Volva, calix fungi membranaceus. 

B. GO- r 2 9 3 

B. COROLLA. 

293 Petalum, pars corollae in plures divifae, 

294 Tubus, corollae monopetalae pars inferior. 

295 Limbus, corollae monopetaiaepars iuperi- 

or dilatata. 

296 Unguis, corollae polypetalae pars interior» 

receptaculo aflixa. 

297 Lamina, corollae polypetalae pars fuperior 

patula. 

298 Regularis, aequalis figura, magnitudine, 

et proportione partium. 

299 Irregularis; limbi partibus, figura, magni- 

tudine, et proportione partium diverfa. 

300 Ringens, irregularis (299), in dup labia 

hians. 

301 Galea, ringentis labium fuperius. 

302 Faux, hiatus inter lacinias corollae, ubi tu- 

bus (294) terminatur. 
30 3 Cruciata, petalis qua tuor aequalibus paten s„ 
3 ©4 Perfonata, ringens (300), fed inter labia 

palato claufa. 
305 Papilionacea, irregularis, petalo inferiors 
cymbiformi (Carina), fuperiore adfcen- 
dente (Vexillum), lateribus folitariis 
(Alae). Confer ctiaracteres fioris papili- 
onacei praefixos clafli Diadelph. in Lin- 
naei Gen. Plantarum. 

306 Compoiita ;> I 3° ] 

305 Compofita, pluribus conftans flofculis in- 
tra commune perianthium, fupra recep- 
taculum commune. 

307 a Ligulata, corollulis flofculorum 

omnibus planis, verfus exterius 
latus. 

308 b Tubulosa, corollulis flofculorum 

omnibus tubulofis fubaequalibus. 

309 c, Rad 1 at a, corollulis difci tubulofis, 

ambitus vero ligulatis difformibus. 

310 Ne&arium, pars mellifera flori propria. 

C. STAMEN. 

311 Filamentum, pars elevans, adne&enfque 

Antheram. 

312 Anthera, pars floris gravida polline (313) 

quod matura dimittit. 

313 Pollen, pulvis floris, humore rumpendus, 

atomofque elafticos ejaculans. (Genitu- 
ra plantarum). 

D. P I S T I L L U M. 

31^ Germen, rudimentum fructus immaturi in 
fiore. 

315 Supemm, t 31 ] 

215 Superum, corollae inclufum. 

216 Inferum, infra corollam poiitum. 
3^7 Stylus, pars piftilli elevans ftigma (318) 

a germine. 
3 1 8 Stigma, fummitas piftilli madida humorc 

E, PERICARPIUM. 

3T9 a. Capsula, pericarpium cavum de- 
terminate dehifcens. 

320 Valvula, paries, quo tegitur fruc- 

tus externe. 

3.2 r Loculamentum, concameratio ca- 

va pro feminum loco; 

322 Diffepimentum, paries, quofruc- 

tus interne diftinguitur in con- 
cameraiiones plures. 

323 Bicapfularis, a numero capfula- 

rum (319). 

324 Bilocularis, a numero loculamen-- 

torum (521). 

325 Tricocca, capfula, tribus nodis 

protuberans, intufque in tria 
loculamenta divifa, finsculis u- 
nicum femen continentibus. 

326 Didyma, capfula duobus nodis extus gibba, 3 2 7 [ W J 

32 7 &• Siliq.ua, pericarpinm bivalve affi- 

gens femina fecundum utrarn- 

que futuram. 
228 Torolufa, prominentiis hinc indc 

gibba. 
529 Farallelum diffepimentum,latitu- 

dine et diametro tranfverfali' 

ad valvulas accedens. 
220 Tranfvejrfum diffepimentu'm, an- 

guftius ubi valvulae coarclatae 

evadunt concavae. 
021 c. Legumen, pericarp mm bivalve affi:- 

srens femina iecundum futuram 

o 

alteram tantum. 
?22 Ifthmis interceptum, in varia lo~ 

culamenta interne tranfverlim 
diftinclium. ' 
53 3 d. Folliculus, pericarpinm univalve' 
altero latere longitudinaliter de- 
hifcens, nee futurae femina affi- 
gens. 

334 e, Drupa, pericarpinm farctum evalve, 

continens nucem (349). 

335 /, Pohum, pericarpiumfarclum evalve, 

continens capfulam. 
036 £. BAccA.pericarpiumfarctum evalve fe, 
mina, caeteroquin nuda continens. 

337' [ 33 ] 

2?7 Nidulantia, femina per pulpam 

fparfa. 

338 h- Strobilus, pericarpium ex amento 

factum, fquamis induratis. 

F. SEMEN. 

339 Hilum, cicatrix externa feminis ab ejuf- 

dem afE&ione in fructu. 

340 Corculum, primordium novae plantae in- 

tra femen. 
Plumula. 
Roftellum. 

341 Corona, caliculus fupra adhaerens, quo 

volitat. 

342 Pappus, corona pennacea pilofave 

volitans. 
243 Stipitatus, filo elevante et adnec- 

tente pappum et femen. 

344 Capillaris, pilis indivifis. 

345 Plumofus, pilis pennatis conftans, 

346 Cauda, femen terminatum filo. 

347 Hamus (227). 

348 Caliculus, tegmentum feminis proprium. 

349 Nux, femine tetto epidermide ofleo. 

350 Arillus, tunica propria exterior feminis 

fponte fecedens. 

G. RECEPTACULUM. 

351 Commune, plures flores et fructus conti- 

nens. 

E 352 [ 34 ] 

352 Compofitus flos, receptaculo dilatato, in- 

tegro, flofculis leffilibus. 

353 Aggregatus flos, receptaculo dilatato, flof- 

culis fubpedicellatis. 

BULBUS. 
GEMMA. 

No. XXIII. VERNATIO, foliorum dif- 

354 pofitio intra gemmam (13). 

355 Conduplicata, foliorum lateribus 

parallele approximatis, 

356 Convoluta, cuculli in modum fpi- 

ralia, 

357 Invoiuta, lateribus verfus paginam 

fuperiorem utrinque fpiraliter 
contortis. 

358 Revoluta (52), lateribus verfus pa- 

ginam inferiorem utrinque fpira- 
liter contortis. 

359 Equitans, marginibus conniventia 

litu oppofito, ut alterum inclu- 
dat alterum. 

360 Obvoluta, pagina fuperiore lateri- 

bus approximatis, ita ut alterum 
latus diftinguat alterum folium. 

361 Plicata, in plicas varias coarctata. 

362 t 3$ ] 

362 Circinnalis, in fpiram tranfverfalem 

coardtata, ut apex centrum obti- 
neat. 

No. XXIV. TERMINI addendi. 

363 Laxus, libere flexibilis. Fere fynonyma, 

debilis et flaccidus. 

364 Rigidus, flexionis impatiens. 

365 Articulatus (206) genicuiis interceptus. 

366 Enodis, fine articulis, 

367 Praemorfus, apice quail morfu abfcifTo. 

368 Radicans, radices agens. 

369 Squamofus, fquamis adfperfus. 

370 Proliferi flores (188), flos intra alium flo- 

rem enafcens. 

371 Imbricatae partes, qua dimidiam partem 

invicem teniae. 

372 Squarrofus, dicitur de apice et laciniis, 

quum e piano promineant. 

373 Faftigiatus, quum trunci, rami, vel pedun- 

culi, ad eandem altitudinem-afi'urgant. 

374 Refupinatus, quum aliqua pars penitus in- 

vertatur, 

375 Lacerus, dicitur de margine varie divifo 

fegmentis difformibus. 

376 Laciniatus, dicitur de finubus difci, varie 

et indeterminate in partes fecli. 

F I N i: S. 36 INDEX. Acerofum 


198 


Acinacifortnis 


83 


Aculei 


234 


Acumtnatus 


164 


Acutus 


163 


Adnatutri 


201 


Adprefla 


5' 


Adfcendens 


37 


Aggregatus Flos 


353 


Alatus 


194 


Alternus 


121 


Amentum 


289 


Amplexicaule 


205 


Anceps 


75 


Annua 


15 


Anthera 


312 


Arillus 


350 


Arifta 


287 


Anna 


11 


Articulaturn 


208, 365 


Attenuata 


6 7 


Avenis 


145 


Axillare 


112 


Bacca 


33 6 


Barba 


223 


Bicapfularis 


323 


Biennis 


s6 


Bifarius 


124 


Bifida 


29 


Bigeminum 


212 


BiJ ocularis 


324 


Bipartita 


3° 


Bipmnatum 


214 


Bitematum 


213 


Brafiea 


9 


Bulbofa 


167 


Bulbus 


12 


Bullata 


147 Caduca 
Calicularum 18 
279 Caliculus 

Calyptra 

Calyx 

Campanulata 

Canaliculata 

Capillaris 

Capitulum 

Capjula 

Carnofa 

Cartilaginea 

Cauda 

Caulinum 

Caulis 

Ccrnuus 

Ciliatus 

Circinnalis 

Cirrhus 

Clavata 

Coadunatum 

Coarftata 

Colorata 

Communis 

Compofitus Flos 

Ctmpojita folia 

Coma 

Comprefla 

Oncava 

Conduplicata 

Contertus 

Conica 

Connatum 

Convexa 

c.'onvoluta 

Corculum 

Cordata 

Corolla 

Corona 

Corymbus 

Crenatus 

Crifpa 

Cruciate 34S 
291 

14 

86 

103 

344 

247 

319 

25 

26 

346 

110 

176 

242 

156 

362 

8 

69 
203 

52 
135 
239 
352 
351 — 261 
238 

79 

104 

355 
127 

72 
202 
105 
356 
340 

90 

M 

341 

254 
|i54 
108 

303 

Cucullau INDEX. 37 Cucullata 


106 


Flexuofa 


44 


Culmus 


177 


Florale 


115 


Cuaeiformts 


59 


Folium 


6 


Cufpidatus 


165 


Folliculus 


333 


Cyma 


263 


Fruftificatio 


266 


Furca 


23$ 


Decidua 


*9 


Fufiformis 


174 


Declinata 


38 


Decurrens 


204 


Galea-ringentis 


301 


Decuflatus 


122 


Gemma 


s 4 


Dekoidea 


101 


Germen 


314 


Dentatus 


157 


Gibba 


78 


Dependens 


48 


Glabra 


132 


Deprefla 


80 


Glandula 


229 


Dichotoma 


33 


Giobofa 


7i 


Dicoccus 


32J 


Glochis 


228 


Didyma 


326 


Glomorata 


252 


Diffufa 


53 


Gluma 


284 


Digitatum 


209 


Glutinofitas 


232 


DiiTepuTientum 


322 


Granulata 


173 


Diftans 


128 


Difticha 


49 


Harous 


227-347 


Divaricata 


47 


Haftata 


94 


Divrrgens 


46 


Hilum 


339 


Dolabiitormis 


84 


Drupa 


334 


Imbricatae partes 


37* 


Inanis 


2 3 


Elliptica 


58 


Incurvata 


39 


Emargiaatus 


160 


Inferurn 


277-316 


Enervis 


*43 


Inflara 


87 


Enodis 


366 


Infiorefcentia. 


24J 


Enfitoimis 


82 


Infundibuliformis 


85 


Equirans 


359 


Integer 


187 


Ere&a 


35 


Integerrimus 


»53 


Excrafoliacea 


"5 


lnterrupta 


253 


Intrafoliacea 


116 


Fafcicularis 


172 


Involucrum 


280 


Fafciculatus 


126 


lavoluta 


357 


Fafciculus 


248 


Irregularis 


299 


Faftigiatus 


373 


Ifthnais interceptum 


332 


Faux 


302 


Fibrofa 


166 


Lacerus 


37* 


Filamentum 


311 


Laciniatus 


376 


Filiformis 


66 


Lacunola 


148 


Fiffa 


29 
JLaevis 


Fiftulofa 


28 3* I N D E X, Laevis 


131 


Lamina 


297 


Lao a 


221 


Lanceolata 


6l 


Laxus 


363 


Legumen 


33* 


Li^ulata 


307 


Linabus 


295 


Linearis 


62 


Lineata 


136 


Liagulata 


81 


Lobata 


3 1 


Loculamentum 


321 


Lucid a 


J 34 


Lunata 


92 


Lyrata 


95 


Membranacea 


27 


Monophyllum 


274 


Multiflorus 


286-244 


Natans 


197 


Nettarium 


310 


Nervofa 


J 39 


Nidulantta 


337 


Nitida 


138 


Nuda 


130 


Nutans 


40 


Nux 


349 


Obliqua 


36 


Oblonga 


60 


Obtuius 


159 


Obvoluta 


360 


Qppofitifolia 


"7 


Oppofitus 


120 


Orbiculata 


54 


Ovata 


56 


Palea 


226 


Paleacea 


246 


Palmata 


99 


Panduriformis 


97 Panicula 

Paniculatus 

Pipilionacea 

Papillofa 

Pappus 

Papulofa 

Parabolica 

Parallelum Difli 

turn ' 
Partialis 
Partita 
Patens 
Pedatum 
Pedicellus 
Peduncularis 
Pedunculus 
Peltatum 
Perennis 
Perfoliatum 
Perlanthium 288 

ad 
Pericarpium 
Perliftens 
Perfonata 
Petalum 
Petiolaris 
Petiolatum, 
Petiolus 
Pili 
Pilofa 
Pinnatum 
Pijlillum 
Plana 
Plicata 
Plumcfus 
Pollen 

Polyphyllum 
Pomum 
Praemorfus 
Procumbens. 
Prolifer 
Proliferi flores 
Proprium 
Pubes et 257 
193 

305 
150 

342 

151 

pi men 

329 
282-240 

30 

45 
210 

2 4I 
lip 

5 

200 

17 

206 
feq. 
269 

14 

20 

304 
293 
118 
199 

4 

219 
240 
211 

»4 

102 

361 
345 
31S 

275 
335 
367 

43 
188 

283 
273-283 

»4 

Pulpofa 

I N D 


E X. 


39 


Pnlpofa 


24 


Silicula 
Punctata 


149 


Siliqua 


327 


Simplex 186 


250 260 267 


Racemus 


255 


Simpliciflimus 


185 


Raehis 


264 


Sinuata 


32 


Radiata 


3°9 


Solida 


22 168 


Radicale 


109 


Spadix 


265 


Radfcans 


387 


Sparfus 


125 


Radix 


1 


Spatba 


290 


Ramofiffiraus 


191 


Spathulata 


98 


Ramofus 


190 


Spica 


249 


Ramus 


3 


Spina 


234 


Raojeuin 


111 


Spinefcens 


195 


Receptaculum 


«4 


Spiuofa 


236 


Recla 


34 


Squamata 


169 


Reflexa 


4 1 


Squamofus 


369 


Regularis 


298 


Squarrofus 


391 


Reniformis 


9 1 


Stamina 


14 


Repandus 


158 


Stigma 


318 


Repens 


174 182 


Stimuli 


237 


Refupinatus 


393 


Stipes 


179 


Retrofra&us 


243 


Stipitatus 


341 


Retufus 


161 


Stipula 


14 


Revoluta 


42 358 


Stoloniferus 


184 


Rhombea 


64 


Striata 


137 


Rigidus 


3 6 4 


Strigae 


224 


Ringens 


300 


Strigofa 


61 


Rotata 


88 


Strobilus 


338 


Rugofa 


146 


Stylus 


317 


Runcinata 


9 6 


Submcrfum 


«96 


Subramofus 


189 


Sagittata 


93 


Subrotunda ' 


55 


Sarmeatofus 


183 


Subulata 


68 


Scabra 


152 


Sulcata 


188 


Scandens 


180 


Superum 


* 274 315 


Scapus 


178 


Secunda 


50 


Teres 


73 


Semen 


14 


Tcrgemiaum 


215 


Semiteres 


74 


Terminalis 


129 


Sempervirens 


21 


Thyrfus 


258 


Scrratus 


155 


Tomentum 


218 


Setacea 


225 


Tortilis 


288 


Setae 


235 


Torulofa 


328 
Tranfverfum 40 i 

Tranfverfum DhTepimen 

turn 
Trapeziformis 
Triangularis 
Tncocca 
Trigona 
Tn'nervata 
Trinervis 
Tripinnatum 
Triplinervis 
Trquetra 
Tiii.inatum 
Ttu -atus 
Truncus 
Tn ■•ei'ofa 
1 ubulol'a 
Tubuiofae figurae 
Tubu-. 
1 unicata 
Turbinata N 


D E X. 


Umbellula Seffilis 


262 


33© 


Undata 


107 


65 


Unguis 


296 


63 


Uniflora 


285 


3 Z S 


T'nilateris 


256 


76 


Umverfale 


281 


142 


Utriculus 


230 


140 


217 


Vaginans 


207 


141 


Valvula 


320 


77 


Venofa 


144 


216 


Ventricofa 


100 


162 


Vernati» 


354 


2 


Verticillatus 


123 


171 


Verticillus 


246 


308 


Villi 


220 


84 


Virgatus 


192 


294 


Vifcofitas 


231 


170 


Volubilis 


181 


70 


Volva 


292 VmkclU 259 
' / 4 A54 /t.5 M t 


m *v>\aV-.. LIST O F OFFICINAL PLANTS. Officinal Names. Synonyma of Linn. i Abrotanum mas 

2 Abfynthium vulgarc 

3 maritimum 

4 Romanum 

5 Acetofa vulgaris 

6 Acetofella 

7 Aconitum 

8 Acorus verus 

9 Agrimonia 
io Alkekengi 
ii Alliaria 

12 Allium 

1 3 Althaea 

14 Anchufa 

15 Anethum 

16 Angelica fativa 

17 fylveftr*» Dod Artemifia abrotanum i/frtf/itrn-weod 

abfynthium Co 771 r \ Wo**'» -w**4 
maritima jtci. \Afortn-wf 
pontica /{^u/zi war/nwf 
Rumex acetofa ctffrrn&rt J&rrt^ 

Oxalis acetofella yyacd p/orrt* 

Aconitum napellus W« tfi fitad-wwt/utoJ 
Acorus calamus vulg. Jweef Scented 
Agrimonia eupatoria tjf an 771077V 
Phyfalis alkekengi \ynffer CAtrry 
Jet 'A t%7% %£*/ax 
Car t°,c 9 Eryfimum ailiaria 
Allium fativum 

Althaea officinalis VLrtrsfi-viattttrv-. 
Anchufa tindoria dihatzef~ 
Anethum graveolens ^///5f 
Angelica archangelica Gardc/i fijiaeuct 
fylveftris Wi&flriGt&ec^. 

Anifum [ 2 J Officinal Names. flntJC i8Anifum 

iSp/a-ficLac 19 Apium 

/firm l Ucoitardj6*t&° Arnica 
t/oTit-frrtcicf 21 Arthanita dmy /3trfA-w*r'f~ 22 

Jhnijvlftir/kwttrh 23 

c/im b 1 tt a &ir//t W/rrf-2 4 

t yp!cta-VV^rh 25 

tjrj<u.T A &-6a>cc~0t. 27 

yii/iA. (/it* Crctc/1.1 8 

Crfffyjmrti * 29 

t/^tif^/ocA^ 30 

/3raoA nun- 3 1 

ybarCtrry 3 3 
flcfa*y 34 

j$£j/<&t 35 ?*c*-VVi ay 40 Ariflolochia longa 
rotunda 
clematitis 

Artemifia 

Arum 

Afarurrt 

A triplex fcetida 

Balfamita mas 

Bardana major 

Becabunga 

Belladona 

Berberis 

Betonica 

Biftorta 

Bonus Henricus 

Bryonia alba 

Calendula 

Carduus Benedi&us 

Carvi Linnjean Names. 

Pimpinella anifum 
Apium graveolens 
Arnica montana 
Cyclamen (Europaeum 
var.) orbiculato folio, 
inferne purpurafcen- 
te B. P. 308. 
Ariflolochia longa 

rotunda 
clematitis 
Artemifia vulgaris 
Arum maculatum 
Afarum Europaeum 
Chenopodium vulvariat 
Tanacetum balfamita 
Arctium lappa 
Veronica becabunga 
Atropa belladona 
Berberis vulgaris 
Betonica officinalis 
Polygonum biftorta 
Chenopodium B. Hen. 
Bryonia alba 
Calendula officinalis 
Centaurea benddicta 
Carum carvi 

Caryo- C 3 ] Officinal Names. 

41 Carophyllata ♦ 

42 Caryophyllus ruber 

43 Centaureum minus 

44 Chamasdrys 

45 Chamsemelum nobile 

46 Chelidonium majus 

47 Cichorium 

48 Cicuta 

49 aquatica Gefn. 

50 Cicutaria fatua Doci. 

5 1 aquatica 

52 Cochlearia hortenfis 

53 Colchicum 

54 Coriandrum 

55 Crocus 

56 Cucumis afininus 

57 Cuminum 

58 Cydonia mal us 

59 Cynogloffum 

60 Daucus fylveftris 

61 Dens leonis 

62 Digitalis 

63 Di&amnus albus 

64 Dulcamara 
6$ Ebulus Linn^an Names. 

Geum urbanum ^t/f;iS. ffcru&Wiiri 
Dianthus caryoph. b CfffVtJ///// < ?£/fMr3 
Gentiana centaureum Xjth4*"C<?i?£'ur~*/ 
Teucrium charnasdrys ClCW 7 ?*?^^'* 

ftftst Jttcctmi -fa'*»* Cjorr/iyt/irut* qreji? Anthemis nobilis 
Chelidonium majus 
Cichorium intybus 
Conium maculatum 
Cicuta virofa 
iEthuia cynapium 
Pheliandrium aquati 

cum 
Cochlearia officinalis 

Colchicum autumnale iniftflP** Wzvn 
Coriandrum fativum Coi^tn/?^^^ 
Crocus fativus, var. a /^/vw 
Momordica elatenum Weld (iiCfts'/vcr 
Cuminum cyminum \Vi£d fattnwt 
? yrus Cydonia, var. b. ¥/1^8^*^ Yr** 
Cynogloffum officinale yiowurfa ye-ru?** 
Daucus carota W^ ^a^r^f 

Leontodon taraxacum Qan^^^^ 71 - 
Digitalis purpurea **fcrX~Q iW^ 

Diclamnus albus ftafhafo/JtrfzirLy 

Solanum dulcamara vVooffy /ujtfjf**'* 
Sambucus ebulus fyivar/ $u&7" 

Enula [ 4 ] Officinal Names. 

i/ilCfim/ian-*- 66 Enula campana 

Jca.#fa£ty 6 7 Eryngium 

Jw-ccJ^pfrrtrtd 68 Foeniculum dulce 

C&m^^c****-^ 6 y vulgare 

^i/u^fr^^A. 70 Fcehum Graecum 

Cflrv?t'V¥<rrf~ 71 Filipendula 
finrt#/ifc&i0w%0*l'i Flammula Jovis 

tfaA/aoL $£e&r 7 3 Frangula 

^j/ncl(trti 74 Fumaria 

CAuiK Awef 75 Galium 

Cfr*"/**-**™- 76 Genifta 

fir £*£//*'*&* nyj Gentiana 

fyjvi 9tvaffytnf?]% Gentiana campeflris 
j£iftur*cA 79 Glycyrriza 
%atcL Ifrajt 80 Gramen caninum 

fUdftfU/fai 81 Gratiola 
£jr<nn>rtSinp % 2 Hedera terreftris 
H&Utf&Mrfn*-** Helleborus albus 
ft/eti£tfs&4trc%4 niger 

^5^^< 8 5 Herba Paris 
jj-£tfca*i0&f? 86 Hippofelinum 

CrWribrQ"^- 87 Hydrolapathum 
flifdan*- 88 Hyofcyamus 
J/Z^/W-hW- g 9 Hypericum 
flu ft*/*' 90 Hyffopus 

Tflkji?^^' 91 Im P erator * a Linnjean Names. 

Inula Helenium 
Eryngium maritimum 
Anethum foeniculum 

var. d. 
Trigonelli fcenum Grae- 

cum 
Spiraea filipendula 
Clematis recla 
Rhamnus frangula 
Fumaria officinalis 
Galium verum 
Spartium fcoparium 
Gentiana lutea 
Gentiana campeflris 
Glycyrriza glabra 
Triticum repens 
Gratiola officinalis 
Glechoma hederacea 
Veratrum album 
Helleborus niger 
Paris quadrifolia 
Smyrnium olufatrum 
Rumex aquatieus 
Hyofcyamus niger 
Hypericum perforatum 
Hyffopus officinalis 
Imperatoria oftruthium 
Iris t 5 ] Officinal Names. 

92 Iris Florentina 

93 Germanica 

94 lutea 

95 juniper us 

9 6 Kali 

97 Lactuea 

98 Lapathum acutum 

99 Laurus 

100 Laurocerafus 

10 1 Lavendula 

102 Lepidium 

103 Levifticum 

104 Lichen cinereusterr, 

105 Lilium album 

106 Lingua cervina 

107 Linum catharticum 

108 vulgar e 

109 Lobelia 

110 Major'ana 

111 Malva vulgaris 

112 Marrubium album 

113 Marum 

1 14 Marum Syriacum 

1 15 Matricaria 

116 Melilotus 

117 Meliffa 

1 1 8 Mentha piperitis 

119 fativa Linn.ean Names, SW*; £r<ir<^t & 


Iris Florentina 

Germanica 

pfeudacorus 
Juniperus communis 
Salfola Kali *, 

La&uca virofa ^/A^Z' - 

Rumex acutus j£~^/ x '/*^ 
Laurus nobilis etf£<>&** /1r ' J *-~ J 
Prunus laurocerafus 
Lavendula fpica ^ /t^*-*-*-^*""" 
Lepidium latifolium /? 

Ligufticum levifticum <\^a^ t -*^''- > 
Lichen caninus /£?£ ft/ ^-i*-^»*-***** 
Lilium candidum /&£*£--*<£''"&y 
Afplenium fcolopend. 3?a^6 ^*f 
Linum catharticum f*^-ff ( "y 

ufitatiffimum var. bt' * 
Lobelia fiphilitica 
Origanum majorana 
Malva fylveftris 
Marrubium vulgare 
Thymus maflichina 1 
Teucrium marum 
Matricaria Parthenium 
Trifolium M. officinalis 
Meliffa officinalis 
Mentha piperitis 
viridis 

Mercurialis 
[ 6 ] 

Officinal Names. Linnjean Names, 120 Mercurialis 

121 Meum 

122 Mezereon 

123 Millefolium 

1 24. Mufcus pyxidatus • 
125 Nafturtium aquati- 

cum 
125 Nepeta 

127 Nicotiana 

128 Nigella 

129 Oenanthe cicutae fa- 

cie Lobelii 

130 aquatica B. P. 

1 3 1 Origanum vulgare 
1-3 2 Papaver rh^as 13: album j 34 Parietaria 

135 Perficaria urens 

136 Petrofelinum 

137 Petafites 

138 Pimpinella faxifraga 

139 Plantago 

140 Pseonia mas 

141 fcemina 

142 Prunus Sylveftris 

143 Pu -atilla nigric. 

144 Ptarmica Mercurialis perennis 
Athamanta meum 
Daphne mezereon 
Achillea millefolium 
Lichen pyxidatus 
Sifymbnum nafturtium 

aquat. 
Nepeta cataria 
Nicotiana tabacum 
Nigella fativa 

Oenanthe crocata 

nftulofa 
Origanum vulgare 
Papaver rhseas 

fomniferum 
Parietaria officinalis 
Polygonum hydropiper 
Apium petrofelinum 
Tuffilago petafites 
Pimpinella faxilraga 

major y. 
Plantago major 
Pseonia officinalis mafc. 
fcemina 
Prunus fpinofa 
Anemone pratenfis 
Achillea ptarmica 

Pulegium [ 7 ] 

Officinal Names. Linn^an Names. 145 Pulegium vulgare 

1 46 Pulmonaria 

147 Ranunculus 

148 Raphanusruflicanus 

149 Rhabarbarumverum 

150 Rhamnuscatharticus 

151 Rofa pallida 

152 rubra 

153 Cynofbatos 

154 Rofmarinus 

155 Rubia tin&orum 

156 Ruta hortenfis 

157 Sabina 

158 Salvia hort. major 

159 minor 

160 Sambucus vulg. 

161 Sanicula 

162 Satureia 

163 Satyrion mas 

164 Scordium 

165 Scrophularia 

166 aquatica 

167 Sedum majus . 

168 Serpyllum 

169 Sigillum Solomonis 

170 Sihapi album 
Solanum lcthale Mentha pulegium 
Pulmonaria officinalis 
Ranunculus buibofus 
Cochlearia armoracea 
Rheum palmatum 
Rhamnus catharticus 
Rofa Damafcena Park. 

Gallica 

Canina 
Rofmarinus officinalis b. 
Rubia tin&orum var. b. 
Ruta graveolens var. y . 
Juniperus fabina var. b. 
Salvia officinalis 

var. b 
Sambucus nigra 
Sanicula Europsea 
Satureia hortenfis 
Orchis mas 
Teucrium fcordium 
Scrophularia nodofa 

aquatica 
Sempervivum teclorum 
Thymus ferpyllum 
Convallaria polygonat. 
Sinapis alba 
vid. Belladona 

Sophia [ 8 ] 

Officinal Names Linnjean Names 171 Sophia chirurgorum 

172 Sorbus fylveftris 

173 Staphifagria 

174 Stsechas Arabica 

175 Stramonium 

176 Symphytum 

177 Tamarifcus 

178 Tanacetum 

179 Tapfus barbatus 

180 Thymus vulgaris 

181 Tormentilla 

182 Trichomanis five 

pollytrichum 

183 Trifolium paluftre 
i84Tuffilago 

185 Ulmaria 

186 Uva urfi 

187 Valeriana hort. maj. 

188 fylv. 

189 Urtica 
Veratrum 

190 Veronica 

191 Viola 

192 Vifcus quercinus Sifymbrium Sophia 
Sorbus aucuparia 
Delphinium ftaphifag. 
Lavandula ftaschas 
Datura ftramonium 
Symphytum officinale 
Tamarix Gallica 
Tanacetum vulgarc 
Verbafcum thapfus 
Thymus vulgaris 
Tormentilla erec~ta 
Afplenium Trichoman. 

Menyanthes trifbliata 
Tuffilago farfara 
Spiraea ulmaria 
Arbutus uva urfi 
Valeriana Phu. 

officinalis 
Urtica dioica 
vid. Helleborus albus 
Veronica officinalis 
Viola odorata 
Vifcum album CATaLOGUS ARBORUM et FRUTICUM I N HORTOEDINENSI CRESCENTIUM Anno 1778* EDINBURGH 

Apud BALFOUR et S M E L JLI & 
M,DCC,LXXYIU, CATALOGUS 

ARBORUM et FRUTICUM. Acer tartaricum, folils cordatis indivifls ferratis: lobis ob= 

foleiis, floribus racemofis Tartarean Maple 

pfetidoplatanus, foliis quinquelobis inaequaliter ferratis, 
floribus racemofis *P&*?*£ f 7 ?*-^ Sycamore Maple 

rubrum, foliis quinquelobis fubdentatis fubtus glaucis, 
pedunculis fimplicifllmisaggregatis. Scarlet Mtple 

faccharinum,fa\\\s quinquepanito palmatis acuminato- 
dentatis, fubtus pubelcentibus Sugar Maple 

platanoides , foliis quinquelobis acuminatis acute den- 
taris glabris, floribus corymbofis Norway Maple 

penjylvanicum, foliis trilobis acuminatis ferrulatis flo- 
ribus racemofis Mountain Maple M, 

campe/ire, foliis lobatis obtufis emarginatis 

Common Maple 

inon/peffulanuni) foliis trilobis integerrimis glabris an- 
nuis Montpelier Maple 

ntgundoy foliis compofitis, floribus racemofis 

Afh leaved Maple 

creticunt, foliis trilobis integerrimis pubefcentibus 
perennantibus Cretan Maple 

JEsculus bippocajianum, floribus heptandris 

Common Horfe-cbefnut 

pavia, floribus o&andris Dwarf Horfe-chefnut 

Jtava, foliis quinis, calyce ovato unguibus duplo bre- 

viore, laminis cordato-fubrotundis llaminibus in- 

flexis. S. 

Amorpha frutlcofa Baftard Indigo 

Amygdalus perfica, foliis ferraturis omnibus acutis, floris feffili- 

bus folitariis Peach almond 

pumila, foliis yenofo-rugofis Small almond, 

communis, foliis ferraturis infimis glandulofis. floribus 

i'tflilibus geminis Common Almond 

ptmiila, foliis venofo-rugofis Small Im'ond 

nana, foliis bafi attenuatis Dwarf Almond 

An ag y ri s foeiida Stinking Bean-trefoil 

A ( 2 ) Akdromeda mariana, pedunc. aggregates, coroll. cylindricis, foliiff 
alternxs ov<it ; s integerrimis. Oval Heathweed, H« 
folijoiia, pedunc. aggregatis, coroll. ovatis, foliis al- 
ternis lanceolatis revolutis. 

Rofemary leaved Heathweed 
racemofa, racem. fecundis bracteatis, coroli. gibbofo- 
cylindricis, foliis alternis oblongis ferratis 

Filmy Heathweed, H, 
arlorea, racem. fecundis nudis, coroll. rorundo-ovatis 

Tree Heathweed 

calyculata, racem. fecundis foliaceis, coroll. fubcylin- 

dricis, foliis alternis lanceolatis obtufis punclatis 

Tough-leaved Heathweed, Hi 
daboecia, racem. fecundis, ftonbus quadrifidis ovatis, 

folus alternis lanceolate revolutis Irilh Heathweed 
fpicata, racem. fpicaeform. fecundis, corol. fubcylindra- 

cea, foliis oblongis ferrulatis fubfeffilibus deci- 

dnis. S 
populi folia 

Amnona triloba , foliis lanceolatis, fruct. trifidis 

Three-lobed Annona 

Arabia fpinofa, arborefcens, caule foliifque aculeata Thorny Arrallyr Arbutus uneio, caule arboreo, foliis glabris ferratis, bacc. 

polyfpermis Strawberry Arbute, H. 

adrachne, caule arboreo, foliis glabris integerrimis fer- 

ratifque, bacc. polyfpermis Adrachne Arbute 

alpina, caul, procumbentibus, foliis rugofis ferratis 

Alpine Arbute 
uva urfi, caul, procumbentibus, fol. integerrimis 
£1 /Aerrfrzfi {**- Bear-berry Arbute, H. 

Aristolochia odoratijjima, foliis cordatis acuminatis, caule volubili 
fruticofo, pedunc. folitariis, labio corollis majore 

Aromatic Birthwort 

Atriplex portulacoides , caule fruticofo, foliis obovatis 

Pui'flain Orach 

Azalea vifcofa, foliis margine fcabris, corollis pilofo -glutinous- 

Viicous Azaley 

Baccharis balimifolia, foliis obovatis fuperne emarginato-crenatis 

Blue-green Spikenard, H« 

Berberis vulgaris^ pedunculis racemofis Common Barberry \ ( 3 ) 

Petula alba, foliis ovatis acuminatis ferratls White Birch 

v. ramis dependentibus Weeping Birch 

nigra, fol. rhombeo-ovatts acuminatis duplicato-fer- 
ratis Black Birch 

lenta, fol. cordatis oblongis acuminatis ferratis 

Tough Birch 
nana, fol. orbiculatis crenatis Dwarf Birch 

pumila, fol. obovaiis crenatis Small Birch 

almtf. pedunculis ramofis Common Aider Birch 

Bignonia catalpa^ foliis fimplicibus ternis cordatis, caule erecto, 

floribus diandris Catalpa Trumpet flower 

radkans, fol. pinnatis : Foliolis incifis, caulc geniculis 
radicatis Rooting Trumpet -flower 

jBuxus fempervirens, h.ort. Cliff. Common Box 

v. arborefcens , Bauh. pin. Tree Box 

v. fuffruticofa, B. hamilis. Dod. pempt. Dwarf Box 

Calycanthus fiorida, petalis interioribus longioribus 

Carolina Calycanthus, M. 

Carpi nus betulus, fquamis ftrobilorum planis 

Co.nmon Hornbeam, M. 
oftrya, fquamis ftrobilorum inflatis Hop Hornbeam. 

Ceanothus americanus, foliis trinervis American red-root 

Celastrus fcandens, inermis, cule volubili Climbing Staff- tree 

Celt is aujiralis, fol. ovato lanceolatis 

Black berried Nettle-tree, M. 
occidentalis , fol. oblique ovatis acuminatis 

Purple berried Nettle-tree, M. 

Cephalanthus occidentalis, foliis oppofitis ternatiique Button Tree 

Cercis filiquajlrum, foliis cordato-orbiculatis glabris 

European Jadas Tree 
cfi.nadsnjh, fol. cordatis pubefcontibus 

American (vulg. redbud) Judas Tree 

Chionanthus Virginiana, pedunculis trifidis tiifloris 

Virginian Fringe Tree 

Cistus pcpulifolius, arborefcens exftipuiafus, foliis cordatis 

laevi ! :us acuminatis petiolatis 

Popkr le ived Rock Rofe 

laurifoiias , arborefcens exftipulatus, foliis obf '<go- 

ovatis petiolatis trinerviis lupra glabris: Petiolis 

bafi connatis Laurel- leaved KocK-roie ( 4 ) 

Cistus ladanlfertis, arborefcens exftipulatus, fol. lanceolatltf 
fupra laevibus, petiolis bafi coalitis vaginantibus 

Gummy Rock-rofe 
monfpelienfis , arborefcens exftipulatus, fol. lineari-lanceo- I 
latis ieffilibus utrinque villous trinerviis 

Montpelier Rock-rofe 
incanus, arborefcens exftipulatus, fol. fpatulatis tomen-j 
tofis rugofis : Inferioribus bafi connatis vaginanti. ■] 
bus Hoary Rock rofe 

dlbidus, arborefcens exftipulatus, foliis ovato lanceolaJ] 
tis tomentofis incanis ieffilibus fubtrin^rviis 

Whitifh Rock rofe: 
crifpus, arborefcens exftipulatus, fol. lanceolatis pube-j 
fcentibus trinerviis undulatis 

Curled leaved Rock-rofe] 

creticus, arborefcens exftipulatus, foliis fpatulato-ovatisJ 
petiolatis enerviis fcabris calyc. lanceolatis 

Cretan Rock.rof^j 

Citrus aurantium, petiolis alatis, fol. acuminatis 

Orange Citron] 
medica, petiolis linearihus Limon Citron*. 

v Limon Vulgar. 
(Clethra alnifolia Alder-leaved Clethra^ 

Clematis viorna, foliis compofitis decompofitifque : foliolis qui- 

bufdam trifidis Traveller's joy Climber, rl. 

crijpa, fuliis fimplicibus ternatifque ; foliolis lntegrjs^ 

tnlobifve Curled Flowered Climber^ 

arientalis, foliis compofitis : foliolis incifis angulatis] 

lobatis cuneiformibus, petalis interne villofis 

Faftern Climber! 
vitalba, foliis pinnatis ; foliolis cordatjs icandentibusj 

Hedge Climberj 

Cneorum trkoccum Widow- wail 

Colutea arborefcens, arborea, foliis obcordatis Tree Bladderwort, 
v. oriental, M. Tournefort's Biadderwortjj 
v. iftria,W. Pocock's Bladderwort 

frutefcens, fruticoia, foliol. ovato obloi gis 

Woody Bladderwort, Hi 

Coriaria myrtifolia, foliis ovato-oblongis. l 

Myrtle-leaved Tanner's Bnfh 

Cornus florida, arbprea, involucro maximo: foliolis obcorda-j 
tis yirginian Dogwood, WJ 

fericca, arborea cymis nudis, foliis ovatis decemnerviis3 
' fubtus fubvillofis, pedunculis glabris, S 

Silky Dogwoo<| ( s ) 

Cornus mafcula, arborea, umbellis involucrum aequantibus 

Cornelian Dogwood 
fanguinea, arborea, cymis nudis, ramis re&is 

Female Dogwood 

alba, arborea, cymis nudis, ramis recurv itis 

cosriilea, arborea, cymis nudis, foliis ovato-oblongis, 

decemnerviis fubtus fubvillofis, germinibus pedun- 

culiiique villofis S. Blue Dogwood 

Coronilla emertu, fruticofa, pedunc. fubtrifloris, corollarum 
unguibus calyce triplo longionbus, caul, angulato 

Scorpion Coronill. H. 

valentina, fruticofa, foliol. fubnovenis, ftip. fuborbicu- 

latis Valencian Coronill, H. 

glauca, fruticofa, folioK feptenis, obtumTi.nis, ftipul. 

lanceolatis Sea-green Coronill, H. 

Cor.yi.us avellana, ftipulis ovatis obtufis Common Hazel 

colurna, ftipulis linearibus acutis Conftantinople Hazel 

Crataegus aria, foliis ovatis incifis ferratis, fubtus tomentofis 

White beam Service 
v. Suecica inermis, foliis ellipticis ferratis tranfver- 
faliter finuatis, iubtus villofis 

Wild White-beam Service 
tomentofa, foliis cuneiformi-ovatis ferratis fuoangu- 
latis, fubtus villofis, ram. fpinofis 

Goofeberry-leaved Service 
calcarata, fpinofa, foliis cuneiformi ovatis angulatis 
glabris nitidis, petiolis foliifque calycinis ferrato- 
glandulofis, S. 
torminalis, foliis cordatis feptangulis : lobis infimis 
divaricatis Maple leaved Service 

coccinea, foliis cordatis repando-angulatis ferratis gla- 
bris Cockfpur Service 
viridis, foliis lanceolato-ovatis, fubtnlobis ferratis gla- 
bris, caule inermi Dark leaved Service 
crus galli, foliis lanceolato-ovatis ferratis gl ibris, ra- 
mis fpinofis Longfpur Service 
oxyacantba, foliis obtufis fubtrifidis ferratis. 

Ha.wth.prn fervice 

Cupressus fempervtrens, foliis imbricatis, frondibus quadrangulis 

Upright Cyprefs 
difticha, foliis diftichis patentibus Deciduous Cypref3 
ttyoides, foliis imbricatis, frondibus ancipitibus 

White Cedar Cyprefs 
horizontalis, M. ramos extra fe fpargens Tournef. 

Spreading Cyprefs 

lufitanka, M. foliis imbricatis, ^picibus aculeatis, ramis 

dependentibus Goa Cyprefs ( 6 ) 

Cupressus j>uniperoides, foliis oppofitis decuflatis fubulatis patuh's 

Cape Cyprefs 

Cytisus laburnum* recemis fimplicibus pendulis foliol. ovato- 

oblongis Laburnum Goatwort 

v. alpinus, M. anguftifolius flore racemofo-pendulo 

longiore Tournefort. long-fpiked Laburnum 

Goatwort 

glutinofus Sticky Goatwort 

fejjiiifolius , racem. erectis, calyc. braftea triplici, fol. 

floralibus ieffilibus Round leaved Goatwort 

aujiriacus, florib. umbellatis terminalihus, caul, ereclis, 

foliol. lanceolatis Auftrian Goatwort 

tartaricus, Lee's catalog. Tartarean Goatwort 

Daphne Mezereum, florib. feflilibus ternis caulinis, fol. lanceo- 
latis deciduis Mezereon Spurge Laurel 
laureola, racem. axillaribus quinquefloris, fol. lanceo- 
latis glabris Common Spurge Laurel 
cneorum, floribusfafciculatis terminalihus feflilibus, fol. 
lanceolatis nudis mucronatis 

Ciufter Spurge Laurel, W. 

gnidium, panicula terminali, fol. lineari-lanceolatis a- 

cuminatis Flax leaved Spurge Laurel 

Diospyros virginiana, foliorum paginis concoloribus 

Piftiamin Date Plumb 

lotus, foliorum paginis difcoloribus 

Indian Date Plumb 

Eljeagnus angujlifolia, foliis lanceolatis. Narrow- leaved Oleafter 

Empetrum nigrum, procumbens Black Crowberry 

Ephedra monoftachia, pedunculis pluribus : amentis geminis 

Siberian Sea-grape, J. R. H. 
diflachya, pedunculis oppofitis, amentis geminis 

Spanifh Sea-grape 

Erica vulgaris, antberis ariftatis, cor. campanulatis fubae- 

qualibus, cal. duplicatis, fol. oppofuis iagittatis 

Common Heath 
x.flore aibo White Common Heath 

cinerea, ar.th. criftatis, cor. ovatis, flylo fubexferto, fol. 
ternis, ftigmate capitato 

Fine leaved Heath, R. Syn. ( 7 ) 

f»,RlCA cintriai. fiore albo, White fine-leaved Heath 

tetralix, anth. ariftatis, cor. ovatis, ftylo inclufo fol. 

quaternis ciliatis, flor. capitatis Four-leaved Heath. 

v. fiore albo, White four-leaved Heath 

7nultiflora, anth. muticis exfertis, cor. cyhndricis, ftylo 

exferto, fol. quinis, flor. fparfis 

Many-flowered Heath 
trifiora, anth. criftatis, cor. globofo-campanulatis, 
ftylo inclufo, fol. ternis, flor. terminalibus. 

Three-flowered Heath 
mediterranea, anth. muticis exfertis, cor. ovatis, ftylo 
exierto, fol. quaternis patentibus, flor. fparfis 

Mediterranean Heath 
longiflsra, Trumpet-flowered Heath 

Euonymus Europaeus, vulgar. M. foliis lanceolatis, floribus te- 
trandriis, fruftu tetragono, M. 

Narrow leaved Spindle Tree 
htifolius, foliis ovato-lanceolatis floribus pentandris, 
fruclu pentagono, pedunculis longiffimis, Mill. 

Broad-leaved Spindle Tree 
Amerkanat, flor. omnibus quinquefidis, fol. feflilibus 

Evergreen Spindle Tree 

Fagus cajlanea, fol- lanceolatis acuminato-ferratis, fubtus 

nudis Chefnut Beech 

pumila, fol. lanceolato-ovatis acute ferratis, fubtus to- 
mentolis, amentis filiformibus nodofis 

Chinquapin Beech 
fylvatka, fol. ovatis obfoletis ferratis 

Common Beech 

Ficus carka, fol. palmatis Common Fig 

Fothergilla gardeni, American Fothergilla 

Fraxinus excel/tor, foliolis ferratis, floribus apetalis 

Common Afh 
rotundifolia, foliolis ovato-lanceolatis ferratis, flor. co- 
loratis, Mill Round-leaved Afh 

emus, foliolis ferratis, flor. coloratis. Mill 

Dwarf Afh 
paniculata, foliolis lanceolatis glabris, flor. paniculatis 
terminatricibus, M. Flowering Afh 

A?tiericana > foliolis integerrimis, petiolis teretibus 

Black Afh 

alba, foliolis ovatis ferratis, corollis . , . . petiolis 

fupra planis White Afh ( 8 ) 

Genista candkans, fol. ternatis fubtus villofis, pedunculi^ate- 
ralibus fubquinqucfloris fonatis, legum. hirfutis 

Montpelier Dyer's-bufh 

fagittalis, ramis ancipitibus membranaceis articulatis, 
fol. ovato-lanceolatis Arrow' Dyer's-bufh 

tinttoria, fol. lanceolatis glabris, ramis ftriatis tereti- 

bus eredtis Common Dyer's-bufh 

v. Lucca Dyer's bufli 

Canarienfis , fol. ternatis utrinque pubefcentibus, ramis 
angulatis Canary Dyer's-bufh 

anglica, fpinis fimplicibus, ramis floriteris inermibus, 
fol. lanceolatis Petty Dyer's-bufh 

germanica, fpinis compofitis, ramis floriferis inermi- 
bus, fol lanceolatis German Dyer's- bufli 

Jtriata, H. K. Streaky Dyer's- bufli 

Ginkgo liioha, JBilobated Japan Nut 

Gleditsia triacanthos, caule fpinis triplicibus axillaribus 

Triple Thoroed Acacia 
inermis, caule inermi Water Acacia 

Glycine ftutefcens, fol. impari-pinnatis, caule perenni 

Carolina Liquorel, H. 

Griwia occidentalls , fol. fubovatis, flnr. folitariis 

Occidental Grew 

Guilandina dioica, inermis, fol. bipinnatis : Bafi apiceque fimpiici- 
ter pinnatis Canadian Nickar, M» 

Hal esi a tetrapetra, fol. lanceolato-ovatis, petiolis glandulofis 

Four winged Hales 

Hamamelis Virginiana, Virginian Witch hazel 

Hedera helix, fol. ovatis lobatifque Common Ivy 

quinquefoliti, fol. quinatis ovatis ferratis 

Five-leaved Ivy 

Hibiscus fyriacus, fol. cuneiformi -ovatis fuperne incifo- ferratis, 
caule arborto Syrian H'bifk, H. 

Hiptophae rhanmoides, fol lanceolatis European Sallow Thorn 
canadnjh, fol. ovatis Canadian Sallow Thorn 

Hydrangea arborefcens, Virginian Hydrangy, CI.- ( 9 ) 

Hypericum eattarienfe, flor. trigynis, calyc. obtufis, flam, corolla 

brevioribus, caule fruticofo 

Canary St John's wort 
fifcyron, flor. pentagynis, caule 'tetragono he b :eo 
ere&o fimplici, iol.laevibus integerrimis 

Largt flowering St John's wort 

androfaemum, flor. trigynis, lruct. baccatis, caule tru- 

ticofo ancipiti Futfan St Johti's-wort 

hirclnum, fl ■ .r: trigynis, flam, corolla longioribus, 

caule fruticofo ancipiti Stink't g Sr John's wort 

■prolificum, flor. trigynis: Primordtalir bus, 

caule ancipiti fruiicofo, fol. lanceolato line us 

Narrow-leav -d Sr John's-wort 

perfoliatum, flor. trigynis, caule fubaricipitl, fol. amplexi- 

caulibus ovatis, cyma floribu^ feflilious 

Late-flowering St John's wort 
clympicum, flor. trigynis, c<ilyc. acutis, ftum. corolla 
brevioribus, caule fruticolo 

Olympian St John's-wort 

JasmiMUM tfficina/e, fol. oppofitis : Foliolis diftinclis 

Common Jafmine 

fruticans, fol. alternis ternatis fimplicibufque, ramis 

anyulatis Shrubby Jafmme 

bumile, fol. alternis acutiufculis ternatis pinnatiique, 

ramis teretibus Dwarf Jafmine 

Ilex afuifolimn, fol. ovatis acutis fpinofis 

Common Holly 
v. eckinata,{o\ ovatis, undulatis, marginibus aculeatis, 
paginis fuperne fpinofis, M. Hedge-hog Holly 

cajfine, fol, ovato-lanceolatis ferratis, Lin. 

caroliniana, Mill, Dahoon Holly 

Itea Virginiana, Virginian Itea 

Iya frutefcens, foliis lanceolatis, caule fruticofo 

Shrubby Iva 

Jug lans fegia, foliolis ovalibus glabris fubferratis fubaequali- 

bus Common Walnut 

alba, foliolis feptenis lanceolatis ferratis: impari fef- 
fili Hiccory Walnut, M. 

v. ovata, foliolis lanceolatis ferratis glahris fubae- 
qualibus, M. Shag-bark Walnuc, M. 

nigra,, foliolis quindenis lanceolatis ; Exterioribus mi- 
noribus, geminis fuperaxillaribus 

Round-fruited Walnut 

B ( lo ) 

Jugi,Ans v. ollonga, foliolis cordato-Ianceolatis Inferne nervofxs, 

pediculis foliorum pubefcentibus, M. 

Oblong-fruited WalnuK 

cinerea, foliolis undenis lanceolatis bafi altera breviore 

Penfylvanian Walnut, M. 

Juniperus communis, fol. ternis patentibus mucronatis, bacca lon- 

gioribus Common Juniper 

v. Suecia, fol ternis patentibus, acmionbus, ramis 
erectioribus, baccis longioribus, Mill. 

Swedith Juniper, M. 
Bermudiana, fol. inferioribus ternis : Superioribus binis 
decurrentibus fubulatis patulis acutis 

Bermudas Juniper 

Virgi?iiana i fol ternis bafi adnatis : Junioribus imbri- 

catis ; fenioribus patulis Red Cedar Juniper 

Sabina, fol. oppofuis erectis decurrentibus : Oppofiti- 

onibus pyxidatis Savin Juniper 

Lufitauica, M. foliis oppofitis panilis decurrentibus, 

ramis ercclimibus Upright Savin Juniper 

Phoenicca, fol. ternis obliteratis imbricatis oblufib 

Phoenicean Juniper" 

Kalmia latifolia, fol. ovatis, corymb, terminalibns 

Broad- leaved Kalm's Shrub 
mguftifolia, fol. lanceolaris, corymb, lateralibus 

Narrow leaved Kalm's Shrub 

3L.A7ATER.A arborsa, caule arboreo, fol. feptemangularibus, tomen- 

tofis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillari- 
bus ' Tree Lavatera, W. M„ 

clbia, caule fruticofo, fol. quinquc-lobo-haftatis, pedun- 
culis folitariis Soft Lavatera, W. M. 

LAURU3 caynphora-, fol. triplinervis lanceolato-ovatis 

Camphor Bay 

nolilis, fol. lanceolatis venofis perennantibus, flor. 

quadrifidis Sweet Bay 

v. unduiala, fol. lanceolatis venofis perennantibus 

marginibus undatis, M. Wave-leaved Bay, Mill. 

tenzoln, fcl. enerviis ovatis uirmque acutis integm 

annuis 
fajjafras, fol. tiilobis integrilque Saffafras Bay 

Ligustrum vu/gare, Common Privet 

Liquidambar fiyracijlua, foliis palmato-angulatis : Lobis indivifis 
acu t[ s Maple-leaved Sweet Gum 

peregrine, fol oblongis alternatim finuatis 

Spleen, Wort-leaved Sweet Gura ( II ) 

LiRiGDENDRON tulipiferuvi, fol. lobatis Canoe Tulip-tree 

Lonicera caprifolium, flor. verticlllatis terminalibus feffilibus, fol. 

iummis connato-perfoliatis 

Italian Honey Suckle 

fempervirens, verticiilis aphyllis terminalibus, fol. fum- 

mis connato-perfoliatis Evergreen Honey Suckle 

periclymenum, capitul. ovatis. imbricatis terminalibus, 

fol. omnibus diftincYis 

tatarica, pedunc. bifloris, bacc. diftincVis, fol cordatis 

obtufis Tartarean Honey-fuckle 

x}/o/leum, pedunc. bifloris, bacc. diit.inctis, fol. integer- 

rimis pubdcentibus Fly Honey-fuckle 

alpigena, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis, 

fol. ovali-lanceolatis Upright fly Honey-fuckle 

coerulea, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globofis, 

ftylis indivifis Blue-berried Honey-fuckle 

fymphoricarpos . capitul. lateralibus pedunculatis, fol. 

petiolatis Pope's Honey-fuckle 

diervfflq, raceni. terminalibus, fol. fcrratis 

Acadian Honey-fuckle 

Lotus rettus, capit. fubglobofis, caule ereeto laevi ; Leg-nm. 

re&is glabris Upright Lote, H. 

Lycium afrum, fol. linearibus African Box thorn 

harbarum, fol. lanceolatis, calyc. fub-bifidis 

Thick leaved Box-thorn 

Europaeum, fol. obliquis, ramuhs flexuofis teretibus. Sa- 

Jicifolium, Mill. Willow leaved §6x-thor"n, 

Chtnenfe, fol. ovato lanceolatis, ramis diifufis, floribus 

ioiicariis patentibus alaribus, ftylo lons>iori, M. 

Chinefe Box thorn 

, Magnolia grandifiora, fol. lanceolatis perennantibus 

Great Magnolia 
glauca, fol, ovato-oblongis fubtus glaucis 

Small Magnolia 
acuminata, fol. ovato-oblongis acuminatis 

Pointed Magnolia 

fripetala, fol. lanceolafis, petalis extenoribus d pen- 

denubus Three^petaled (vulg. umbrella) Magnolia 

Melia azedarrach, fol. bipinnatis Syrian Bead- tree 

Melianthus major, ftipulis foJitariis petiolo aclnatis 

Large Honey-flower 

Msnispermum Cauaclenfe, fol. pdtatis cordatis fubrotundo-angulatis 

Canadian Moon-ieed ( " ) JMispilus Cermanica, inermis, fol. lanceolatis fubtus tomentofis, 

flor. folitariis feffilibus German Medlar 

fyracantha, fpinofa, fol. lanceolato-ovatis crenatis, 

calve fruclus ob'.ufis Evergreen Medlar 

arbutifolia, inermis, fol. lanceolatis crenatis, fubtus to- 
mentofis Arbute-leaved Medlar 

cuneuinchier, inermis, fol. ovalibus ferratis fubtus hir- 
fwtis French Medlar 

charnaemefpilus, inermis, fol. ovalibus acute ferratis 
g?abrts,fldr. corymbofo-capitatis Humble Medlar 

Canadenjis, inermis, fol. ovato-oblongis glabris acuti- 
uiculis Canadian Medlar 

cotoneafier, inermis, fol. ovatis integerrimis, fubtus 
tomentofis Dwarf Medlar 

orientalis, fol. ovatis craflis integerrimis, fubtus to- 
mentofis, floribus umbellatis axillaribus 

Mount Ida Medlar 

Morus alba, fol. oblique cordatis laevibus White Mulberry 

nigra, fol. cordatis fcabris Black Mulberry 

favyrifera, fol. palmatis, irudtibus hifpidis 

Paper Mulberry 
rubra, fol. cordatis fubtus villofis, amenris cylindricis 

Red Mulberry 

Myrica gale, fol. lanceolatis fubferratis, caule fuffruticofo 

Sweet Gale 
eerifera, fol. lanceolatis fubferratis, caule arborefcente 

Candleberry Gale 

v. punrila, Myrtus Brabanticae, fimilis Carolinienfis 

bumilior, foliis latioribus et magis ferratis. 

Cateft), Dwarf Gale 

cuneata, Wedge-leaved Gale 

Myrtus communis, flor. folitariis: involucro diphyllo 

Common Myrtle 

Nyssa aquatica, Water Tupelo 

v. montana Cat. Mountain Tupelo 

Passiflora coeruka, foliis palmatis integerrimis 

Bluifh Paffion-flower 

Philadelphia coronarlus, foliis fubdentatls 

Sweet-fcented Mock Orange 

v. pumilus, W. Dwarf Mock Orange 

inodorus, foliis integerrimis Scentlefs Mock Orange 

Phillyrea angujlifolia, foliis linearManceolatis integerrimis 

Narrow-leaved Phillyrea ( '3 ) 

Phiillyrea latifolia, foliis ovato-cordatis ferratis 

Broad-leaved Phillyrea 
media, foliis ovato-Ianceolatis fubintegerrimis 

Privet-ieaved Phillyrea 

Phlomis fruticofa, foliis fubrotundis tomentofis crenatis, involu- 

cris lanceolatis, caule fruticofo 

Shrubby Jerufalem Sage, H. 

Pjnui abies, M. picea, M. foliis fubulatis, mucronatis laevibus bifari- 

am verfis Fitch Firr Pine 

alba, M. fniiis fubtus argenteis, apice emarginatis, 

conis erectis Silver Firr Pine 

ballamica, M. foliis fubtus argenteis apiee fubemar- 

ginatis bifariam verfis Baliam Firr Pine 

canadenfis, M. foliis linearibus obtufiufculis, fubmem- 

branaceis White Spruce Pine 

mariana, M. foliis linearibus acutis, conis minimis 

Black Sp'uce Pine 

v. Red Spruce Pine 

Americana, M. foliis linearibus obtufiufculis bifiriara 

verfis, conis fubrotundis Hemlock Spruce Pine 

Finus, M. filveftris, M. foliis geminis primordiahbus folitariis 

glabris Wild Pine 

rubra, M, foliis geminis brevioribus glauci.,, conis 

parvis mucronatis Scotch Pine 

v. Sitefia Pine 

pinea, M. foliis geminis, primordialibus folitariis ci- 

liatis Stone Pine 

, echinata, M. Virginiana praelongis foliis tenuioribus 

cono echinato gracile Pluk. Prickly Pine 

rigida, M. foliis ternis, conis longioribus, fquamis ri- 

gidioribus Hard coned Pine 

v taeda, M. foliis longioribus tenuioribus ternis, conis 

maximis laxis Frankincenfe Pine 

cejnbro, M. foliis quinis laevibus Cembro Pine 

Jlrobus, M. foliis quinis fcabris Weymouth Pine 

Larix, M. cedrus, M. foliib acutis perennantibus, conis obtu^is 

Cedar of Lebanon Pine 
Larix decidua, M. foliis deciduis, conis ovatis ob- 
tulis Larch Pine 

v. Red Larch Pine 

v. White Larch Pine 

v. Black Larch Pine 

v. Siberia Larch Pine 

f ISTACIA trifolia, foliis fubtematis fimplicibufque 

Thxee-leared Piftachio ( -14 ) 

Pistacia narboncnjixf folils pinnatis ternatifque fuborbiculatis 

Narbon Piftachio. 
vera, foliis impari-pinnatls : foliolis fubovatis recurvis 

True Piftachio 
terehinthiiS) folils imparl pinnatis : Foliolis ovato-lan- 
ceolatis Turpemine Piftachio 

lentifcus, foliis abrupte pinnatis : foliolis lanceolatis 

Maftick Piftachio 

Platanus erientalh, foliis palmatis Oriental Plane 

occiamtalis , foliis lobatis Occidental Plane 

v. Hiipanica, Lee, Spanilh Plane, M., 

Fopulus alba, fob fubrotundis dentato angulatis fubtus tomen-j 

tofis White Poplar 

v ?najor, fol. angulatis ferratis, fubtus tomsntofis 

fnncrne virentibus, Mil, Abele Poplar 

trenmla, foliis fubrotundis dentato-angulatis utrinque 
glabris Trembling Poplar 

nigra, foliis deltoidibus accuminatis ferratis 

Black Poplar 
v. padenfis ramis ere&is approximatis . 

Lombardy Poplar 
tacamahac, M. Balfam, L. S. N. fol. ovatis ferratis fub- 
tus albuh's, ftipulis refinofis Tacamahac Poplar 
hujus var. vulgo Balfam Poplar 
baliam, M. an heterophylla Lin. Carolina Poplar 
var. vulgo Berry-bearing Poplar 

Potent ill A frutlcofa, foliis pinnatis, caule fruticofo 

Shrubby Cinquefoil 
Prsnos verticiilatus , foliis longitndinaliter ferratis 

Wborled Caffiney, H. 
glaber, foliis apice ferratis. Smooth Caffiney, H. 

Rotundifol. Round-leaved Caffiney 

Prunus padus, flor. racemofis, foliis deciduis baft fubtus bi- 

glandulofis «^ Js Bird-cherry Plum 

virgimana^ flor. racemofts, foliis deciduis baft anrice 

glancluiofis Virginian Chcry Plum 

Itijitanica, flor. racemofis, foliis fempervirenMbus 

eglaniJulofts Portugal-laurel Plum 

taurocerajus, flor. racemofis, fol. femp^rvirentibus dor- 

fo biglandulolis Laurel bay Plumi 

mahaleb, flor. corymbofis terminalibus, foliis ovatis 

t/at-/t~ £j*^* V*' j/ Perfumed cherry Plum 

arnieniaca, flor. feffilibus, foliis fubcordatis 

Apricot Plum 
iuviila, flor. fubumbellatis, foliis angufto- lanceolatis 

.Dwarf- cherry Plum, ( '5 ) cerafus, umbellis fubpedunculatis foliis ovato-lanceo!a«r 

lacis glabris conduplicatis Kentifh-cherry Plum. 
avium umbellis leffilibus, foliis ovato-lanceolati-, tub- 

tus pubefcentibus conduplicatis Merry Fium 

domeftica, pedunculis fubfolitariis, foliis lanceolato o- 

vatis convolutis, ramis muticis Common Plum 

infititia, pedunculis geminis, foliis ovatis fubvilloils 

convolutis, ramis fpinel'centibus Bullace Plum 

fpinofa, pedunculis folitariis toliis lanceolatis glabris, 

ramis fpinofis fi/.cc(,t/st {j£?9Txa-rt,i{e± Sloe Plum 
(Padus) Caroliniana M. folds lanceolatis acute denti- 

culatis fempervirentibus ? Baftard Mahogany Plum 

trifoliata, foliis ternatis. Three-leaved Ptelea 

granata, foliis lanceolatis, caul, arboreo 

Carthaginian Pomegranate 

communis, foliis ferratis laevibus, nor. corymbofis 

The Pear Apple 

mains, foliis ferratis, umbellis feffilibus Crab Apple 

coronaria, foliis ferratO-angulofis umbellis peduncula- 

tis Virginian Apple 

cydonia, foliis integerrimis, flor. folitariis 

Quince Apple 

baccata, foliis ferratis, pedunc. confertis, pomis bac- 

catis Siberian Apple 

rcbur, foliis deciduis oblongis fuperne latioribus : fi- 
nubus acutioribus, angulis obtufis 

v. longo pedicul. C. B. Navy Oak 

v. brevi pedicid. C. B. Royal Oak 

phellos, foliis lanceolatis integerrimis glabris 

Willow-leaved Oak 

ilex, foliis ovato-oblongis indivifis ferratifque, fubtus 

incanis, cortice integro Holme Oak 

fuber, toliis ovato-oblongis indivifis ferratis, fubtus to- 

mentofis, cortice rimofo fungofo Cork Oak 

prirnis, foliis ovatis utrinque acuminatis finuato-ferra- 

tis : Denticulis rotundatis uniformibus 

Chefnut Oak 
rubra, foliis obtufe finuatis fetaceo mucronatis 

Scarlet Oak 

cerris, foliis oblongis lyrato-pinnatifidis, laciniis tranf- 

verfis acutis, fubtus fubtomentofis Turkey Oak 

nigra, foliis cuneiformibus obfolete.trilobis Black Oak 
alba, fol. oblique pinnatifidis : finubus anguliique ob- 
tufis White Oak ( 16 ) j 

Quercus virginiana, M. foliis lanceolato-ovatis integerrimis pev 

tiolatis fempervirentibus Live Oak 

K.HAMNU8 catharticus, fpinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis j 

fol. ovatis, caul, erc&o Purging Buckthorn : 

frangula, inermib, flor. monogynis hermaphroditis, fol.l 

integerrimis Alder leaved Buckthorn j 

alaternus, inermis, flor. dioicis, ftigmate triplici, fol.l 

ferratis Alatern Buckthorn] 

v. fol. dentat.Lee, Jagged-leaved Alatern Buckth-rn 

paliurus, aculeis geminatis : inferiore reflexo, flor.J 

trigynis - ChriiVs-thorn Buckthorn! 

fpina Chnfti, aculeis geminatis reclis, fol. ovatis 

Pafllan Buckthorn' 
fcandens, H. K. Clambering Buckthorn \ 

Rhododendron, ferrugineum, fol. glabris fubtus leprofis, coroll. in- 

fundibuliformibus Rufty Rofe-treej 

ponticu??z,£o\ nitidis lanceolatis utrinque glnbris, racem.3 

terminalibus P6ntick Roie tree: 

maximum, fol. nitidis ovalibus obtufis venofis, margine 

acuto reflexo, pedunc. unifloris Great Role-tree^ Rhus coriaria, fnl. pinnatis obtufiufcule ferratis ovalibus,! 

fubtus villofis Tanner's Sumach' 

typhina, fol. pinnatis argute ferratis lanceolatis, fubtus 

tomentofis Virginian Sumach 

vernix, fol. pinnatis integerrimis annuis, opacis, petioloj 

integro aequali Varnifh Sumach! 

copaliinum, iol pinnatis integerrimis petiolo membran-l 

aceo articuUto Copal Sumach 

radicans, fol ternatis : foliol. petiolatis ovatis nudisa 

inSeg :"i. radicante Rooting Sumach 

toxicodendron, fol ternatis : foliol. petiolatis angulatis, 

pubefcentibus, caul, radicante Poiionous Sumach. 

cotinus, fo!. fimplicibus obovatis Venetian Sumach 1 

canadciifit., fol pinna : s, obfolete ferratis lanceolatis,) 

utrinque glabris, pamcula compollta, Mill. 

Canadian Sumach 

■ procera, Sol. Tall Sumach 

ftiBES rubrum, inerme, racem. glabris pendulis, flor. plani-j 

uku!'~> Red Currant; 

alpimmi, inerme, racem. erecYis, bradteis flore longi- 

oribus . Alpine CurranO 

nigrum, inerme racem. pilofis, flor. oblongis 

Black Currant 

groffularia , ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilofis, 

baccis hirfutis Rough Goofeberry Currant ( n ) 

Ribes uva crifpa, ramis aculeatis, bacc. glabris, pedicellis 

bracdrea monophylla Common Goofeberry Currant 
oxyacanthoides , ramis undique aculeatis 

Prickly Goofeberry Currant 

cynojbati, aculeis fubaxillaribus, bacc. aculeatis race- 

mofis Kalm's Goofeberry Currant 

Robinia pfeudacajia, racemis pedicellis unifloris, Fol. imparl- 

pinnatis, ftipul fpinons White Robine's tree 

kifpida, racem. azillaribus, fol. impari-pinnatis, caul. 

inermi bifpido Dwarf Robine's tree 

caragana, pedunc. fimplicibus, fol. abrupte piun.itis, 

petiolis inermibus Siberian Ro!>i le's-tree 

pyg?)iaea t pedunc. fimplicibus, fol. quat rnitis feililmus 

A / * J-ittie Robine's- tree 

Rosa eglanteria, germin. globofis pedunculifque glabris, 

caule aculeis fparfis redtis, petiol. fc.ibris, foliol. 

acutis Sweet-brier Rofe 

cinnamomea, germin. globofis pedunculifque glabris, 

caule aculeis fbpularibus peciol. fubinermibus 

Cinnamon Rofe 

arvtnfis, germin. globofts pedunculifque glabris, caule 

petiolifque aculeau., flor. cymolis Engliih Rofe 

pimpineUifolia , germin. globofis pedunculifque glabris, 

caule aculeis fparfis redtis, petiol. fcabris, foliol. 

obtufis Burnet Rofe 

fpinofjfima, germin. globofis glabris, pedunc. hifpidis, 

caule petioiifque aculeatiffimis Scots Rofe 

Carolina, germin. globofis hifpidis, pedunc. fubhifpidis, 

caule aculeis uipularibus, petiol. aculeatis 

Carolina Rofe 

viliofa, germin. globofi pedunculifque hifpidis, caule 

aculeis fparfis, petiol. aculeatis, fol. tomentofis 

Apple Rofe 
femp-rvireus, germin. globofis pedunculifque hifpidis, 
caule petioliique aculeatis, flonb. fubumbellatis 

Muik Rofe 
ccntifolia, germin. ovatis pedunculifque hifpidis* caule 
hifpido aculeato, petiol. inermibus 

Hundred-leaved Rofe 

gallica, germin. ovatis pedunculifque hifpidisj caule 

petiolilque hifpido-aculeatis French Rofe 

sanina, germin. ovatis pedunculifque glabris, caule 

petiolifque. aculeatis Do'T Rofe 

alba, germin. ovatis glabris, pedunc. hifpidi,, cauie 

petiolilque aculeatis White Rofe 

damajcena, caule aculeato pedunculis hifpidis, calyci- 

bus pmnatifidis hiriuv.h. Mill. Damafk Rofe 

provincialis, caule petiolifque aculeatis, folds fubtus 

viilofis, calycibus femipinaatis hifpidis, Mill. 

C Provence Rofe I 18 > 

( :, : j 
Rosmarinus officinalis, Common Rofemary 

Rubus idaeus, fol. quinato-pinnatis ternatlfque, caule aculea- 

to, petiol. canaliculars . Rafp Knoutberry 

occidentalis, fol. ternis fubtus tomentofis, caule aculea* 
to, petiol. teretibus Azure Knoutberry 

hifpidus, fol. ternatis nudis, caulib. petiolifque hifpidif- 
fimis,-ftrigis rigidulis Briftly Knoutberry 

caeftus, fol. ternatis iubnudis : lateralibus bilobis, caule 
aculeato tereti Dewy Knoutberry 

frutkofus, fol. quinato-digitatis ternatifque, caule pe- 
tiolifque aculeatis Bramble Knoutberry 

odoratus, fol. fimplicibus palmatis, caule inermi mul- 
tifolio multifloro Sweet Smelling Knoutberry 

Ruscus aculeatus, fol. fupra floriferis nudis 

Myrtle-leaved Knee Holly 
Hypophylluin, fol. fubtus floriferis nudis 

Broad-leaved Knee Holly 
bypoglojfum, fol. fubtus floriferis fub foJiolo 

Narrow-leaved Knee Holly 
racemofus, racemo terminali hermaphroditico 

Alexandrian Knee Holly 

: 
- 

Salix hermaphroditica, fol. ferfatis glabris, flor. hermaphro- 

ditis diandris Shining Willow, Had. 

pentandra, fol. ferratis glabris flor. pentandris 

Sweet Willow, Hud. 

vitellina, fol. ferratis ovatis acutis glabris : ferraturis 

cartilagineis, peiiolis calloio pundtatis 

Yellow Willow, Hud. 

amygdalina, fol ferratis glabris Janceolatis petiolatis, 

iiipulis trapeziformibus 

Almond leaved Willow, Hud. 

fragilis, fol. ferratis glabris ovato lanceolatis, petiolis 

dentato glandulofis Crack Willow, Hud. 

babylonica, fol. ferratis glabris lineari-lanceolatis, ramis 

pendulis Weeping Wdlow 

purpurea, tali ferratis glabris lanceolatis : inlerioribus 

oppofitis Purple Willow, Hud. 

helix, fol ferratis glabris lanceolato-linearitus : fupe- 

rioribus oppofitis obliquis Rofe Willow, Huds. 

rubra, fol. integris glabris lineari lanceolatis acutis, 

Huds. Red Willow 

arenaria, fol. integris ovatis acutis, fupra fubvillofis, 

fubtus tomentofis Sandy Willow, Huds. 

fufca, fol. integerrimis ovatis fubtus pubefcentibus 

Brown Willow, Huds. 

rofmarinifolia, fol. integerrimis ' lanceolato-linearibus 

ftriftis feffilibus, fubtus tomentofis 

Rofemary-leavsd Willow, Huds. ( «9 ) 

aurita, fol. integerrimis utrinque villofis obovatis ap- 

i pendiculatis Winged Willow 

eaprea, fol. ovatis rugofis, fubtus tomentofis undatis, 

iuperne denticulatis Sallow Willow 

viminalis, fol. fubintegerrimis lanceolatolinearibus 

longiffimis acutis, fubtus fericeis, ramis virgatis 

Ofier Willow 
alba, fol. lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pu- 
befcentibus: ferraturis infimis glandnlofis 

x $i$ti*fc0$M$ ' White Willow > Huds - 

Salsola fruticofa, fruticofa erecla, fol. filifdrmibus obtufiufcu- 

( lis Shrubby Glaflwort 

Sambucus canadenjis, cymis quinquepartitis, fol. fub-bipinnatis, 

caul, frutdcente Pale leaved Elder 

nigra, cymis quinquepartitis, caul, arboreo 

Common Elder 
v. frucTu albo White-berried Elder 

v. laciniato folio Bauh. pin. 

Parfley- leaved Elder 
raceniofa, racem. compofitis ovatis, caul, arboreo 

Red-berried Elder 

Selago fpuria, fpicis corymbofis, fol. linearibus denticulatis 

./Ethiopian Selago 

Sideroxylon inerme, fol. perennantibus obovatis, pedunculis tere- 
tibus Ethiopian Iron-wood 

lycioides, fpinofum, fol. deciduis lanceolatis 

Canadian Iron-wood 

Sorbus aucuparia, fol. pinnatis utrinque glabris 

Wild Sorb, W. 
v. American Sorb 

domejika, fol. pinnatis fubtus villofis 

Manured Sorb, W. 

Spartium juncemi, ramis oppofitis teretibus apice floriferis, fol. 

lanceolatis Spanifh Broom 

complicatum, fol. ternatis ; foliolis conduplicatis, caul, 
inermibus proftratis glabris, leguminibus fcabris 

Trailing Broom 

fcoparium, fol. ternatis folitariifque, ramis inermibus 

angulatis Common Broom 

radiatum, fol. ternatis. linearibus , feffilibus ; petiolatis 
; periiftentibus, ramis oppofitis angulatis 

Radiated Broom 
fpinoJuw t fol. ternatis, ramis angulatis fpincfis 

Prickly Broom ( *° ) 

litfitanicum, fol. ternatis, follolis cuneiformibus, rami's 
inermibus angulatis Portugal Broom 

Spiraea jalicifblia, fol. lanceolatis obtufis ferratls, nudis, flor. 

duphcato-racemofis 

Willow-leaved Meadow-fweet 
tomentofa, fol. lanceolatis inaequaliter ferratis fubtus 
torhcntofis, flor. duplicato-racemofis 

Hoary Meadow-fweet 

hypericifolia, fol. obovatis integerrimis, umbellis fefiili- 

bus Vernal Meadow fweet 

forbifolia, fol. pinnatis : foliolis uniformibus ferratis, 

caule fruticofo, flor paniculat : s 

Service-leaved Meadow fweet 

crenata, fol. obl>ngiufcu!is apice ferratis. corymbis 

lateialitms Crenated Meadow-fweet 

opuiifolia, fob lobatis ferratis, corymbis terminalibus 

Virginian Meadow-fweet 

Staphylea . pinnata^ fol. pinnatis Five-leaved Bladder nut 

trifciia, fol. ternatis Three-leaved Bladder-nut 

Stewartia mriacodendron Virginian Bute-tree 

Sty rax officinalis. Officinal Storax 

Syringa vulgaris, fol. ovato-cordatis Common white Lilac 

v flore caeruleo Common blue Lilac 

Perfica, fol. lanceo'atis Perfun Lilac 

v. fol. diffectis Perfian cut leaved Lilac 

Tamarix Callica, floribus pentandris French Tamarifk 

Germanica, floribus decandris German Tamarifk 

Taxus baccata, fol. approximatis Common Yew 

Th£A Bohea, flor. hexapetalis Bohea Tea 

viridis, flor. enneapetalis Green Tea 

Til I a Europaea, floribus nectario deftrutis 

European Lime-tree 
Americana, floribus nectario inftructis 

American Lime-tree 

Thuja orientalis, ftrobilis fquarrofis: fquamis acutis 

Chinefe Arborvitae 
ocviaentalisy ftrobilis laevibus : fquamis obtufis 

Common Arborvitae 
v. from Canada ( 21 ) 

inyrtillus, pedunc. unifloris, fol. ferratis ovatis deciduis, 

caule angulato Black bilberry 

uliginofum, pedunc. unifloris, fol. integerrimis obovatis 

obtufis laevibus Great Bilberry 

vitis idaea, racem. terminalibus nutantibus, fol- obova-, 

tis revolutis integerrimis, fubius punct itis 

Red Bilberry 
oxycoccos, fol. integerrimis revolutis (uvatis, caulib. re- 

pentibus filiformious nudis Cran Bilberry 

tinus, fol. integerrimis ovatis : ramificationibus vena- 
rum iubtus villofo- gland ulofis 

Laurilline Mealy-wood, H. 
nudum, fol. integerrimis lanceolato-ovatis 

Entire leaved Mealy-wood, H. 
prunifiliwn, fol. fubrotundis crenato-ferratis glabris 
Plum-leaved Mealy-wood, H. 
dentatum, fol. ovatis dentato- ferratis plicatis 

Denticulated Mealy-wood, H. 
lantana, fol. cordatis ferratis venofi.-, fubtus tomentofis 

Pliant Mealy-wood, H. 
acerifolium, fol. lobatis, petiolis laevibus 

Mapple- leaved Mealy- wood 
opulus, fol. lobatis, petiolis glandulofis 

Marfh Mealy-wood, H. 
v. Rofeum.flore globofo pleno 

Guelder- rofe Mealy-wood 

lentago, fol. ovatis ferrulatis acuminatis glabris, petiol. 

e .,arguiatis undulatis Canadian Mealy wood, H. 

fejfik, - | Seflile Mealy-wood 

cajfmoidts fol- ovatis crenatis glabris, petiolis carinatis 

egiandulatis *•"'■ Hyfon Mealy-wood 

minor, caul- procumbentibus, fol lanceolato-ovatis, 
flor. pedunculatis Small Perwinkle 

major, caul, erectis, fol. ovatis, flor. pedunculatis 

Great Perwinkle, H. 

album, fol. lanceolatis obtufis, caule dichotomo, fpicis 
axillaribus White-leaved MifTeitoe 

agnus caflus, fol. digitatis ferratis, fpicis verticillatis 

Italian Chafte-tree 

r iTis vinifera, fol. lobatis finuatis nudis Bacchus's Vice 

vulpina, fol- cordatis dentato-ferratis utrinque nudis 

Fox Vsne 
laciniofa, fol- quinatis, foliolis multifidis 

Parfley-leaved Vine ( M ) 

Ulex Europaeut, fol. villofis acutis» fpinis fparfis 

Common Whin 

Ulmus Americana fol- aequaliter ferratis : bafi inaequalibus 

American Elm 
fcalra, fol. oblongo-ovatis inaequaliter ferratis, caly- 
cibus foliaceis, Mill. Spreading Elm 

fativa, fol ovatis acuminatis duplicato-ferratis, bafi 
inaequalibus, Mill. Upright Elm 

minor, fol, oblongo-ovatis glabris acuminatis duplica- 
to-ferratis, Mill. Small-leaved Elm 

Zanthoxylum clava Herculis, foliis pinnatis 

Narrow-leaved Toothach-tree FINIS. GENERA P L A N T A R U M. Ex Editione duodecima SYSTEMATIS NATUR Mj ILLUSTRISSIM. CAROL, a LINNE. In Ufus A C AD E M I c o s, EDINBURGH 

Typis Aeademicis, 
M,DCC,LXXI. c Flantae profemnt fiores, A V I f "Vifibiles cuique ; qui funt vet 

'Hermaphroditi cum ilaminibu tel piftillis in eodem flore, 
S T A M J N i b us 
f nulla fui parte inter fe connatis j quae 

'proportionem longitudinis nuliam accuratam) ad 
f i M ON AND Rl A, ftamenu* 
| 2 D I A N DR I A, ftamina duo 
3 T HIANDRIA, ftamina tri 
a T E T R A N D R 1 A, ftamina: 

5 PENTANDRIA, ftaminaj 

6 HEXANDRIA, ftamina & 

7 H E P T A N D R I A, ftamina 

8 OCTANDRIA, ftamina q 

9 ENNEANDRIA, ftamina mi 
io DECANDRIA, ftamina d 
ii DODECANDRIA, ftam 

12 ICO S ANDRI A, ftamina ( 

13 POLYANDRIA, ftaminaflk 
(Jtaminibus duobus reliquis brevioribus. 

14 D I D Y N A M I A, ftamina < 
15 TETRAD YN AMI A, ft; 

cohaerentibus vel inter fe invicem aliqua fui parte; 
'' f 16 MONADELPHIA, ftami 

17 DIADELPHIA, ftamina 

18 POLYADELPHIA, ftal 

19 S Y N G E N E S I A, ftaminjj 

20 GYNANDRIA, ftamina i!!?. I 

1 Mafcuji & foeminei in eadem fpecie 

r 21 MONOECIA, fiores mafci 
} 22 D I O E C I A, fiores mafculi &. 
C 23 POL YG AMI A, fiores her 

{ Oculos vix obvics, 

v [ 24 CRYPTOGAMIA, flora Ordines a foeminis feu piftillis defuf 

Mcnogynia, Digynia, Trigyniai 

Numerus foeminarum defumty L A S S I U M. ■r fe invicem habent, 

n in flore hermaphrodito* 

ore hermaphrodite 

flore hermaphrodite 

uor in flore hermaphrodito. 

!.que in flore hermaphrodito. 

qualia, vel alterna breviora, in flore hermaphrodito. 

tm in flore hermaphrodito. 
flore hermaphrodito. 
it tm in flore hermaphrodito. 
i] in flore hermaphrodito. 
i uodecim in flore hermaphrodito. 

u :im plura, calycis parieti interno, iion receptaculo, infidentia, in flore herrn. 
lit ecim plura, receptaculo adnata, in flore hermaphrodito. 

tigiora. 

quatuor longiora. 

:um piftillo. 
la: mentis, in unum corpus coalita. 
in: htis in duo corpora coalita. 
, I filamentis in tria vel plura corpora coalita, 

is in cylindrum coalita. 

, non receptaculo, infidentia. 

• 

>eminei in eadem planta. 

inei in difltncta planta. 

diti & mafculi vel foeminei in eadem fpecie. 

ntra fructum vulgo di&um, vel parvitate oculos noftros fubterfugiunt. 

- - . 

i eft, piftillum unicum, duo, tria, &c. 

fi ftyli j fi flylus autem deficiat, a numero ftigmatum calculus fit. •Vi C L A S S I S 1. M O N A N D & I MON'OGYNIA. 

* Scitaminea, infera : Fru&u loculari infero. 

2 Anomura Corolla 3-partitaj labio ovato. 

6 Curcuma Cor. 4-partita j labio ovato. Stam. 4 fterilia. 
8 Thalia Cor. 5-partita. Drupa Nucleo 2-loculari. 

5 P'aranta Cor. 5 fida, ringens ; labio 2-partito magno. 

7 empferia Cor. ,6- partita 5 labio 2-partito, piano. 
jt.Cdhna Cor 6-partita ; labio 2-partito revoluto, Cal. 

3 phyllus. 
4 Alpinia Cor. 6- fida ventricofa j lobis lateralibus 2 emar- 

ginatis. 

3 Coflus Cor. ringens j labio 3-fido ; media emarginata* 

f Valeriana ritbra y Calcitrapa, 

*•* Monqfpertna. 

9 Boerhavia Calyx, o. Cor. i^petala, campanulata 

ji Hippuris Cal. o. Cor. o. 

10 Salicornia Cal. 1 -phyllus. Cor. o. 

D I G Y N I A. * Plant a. 

12 Corifpermum Cal. o. Cor.2 -petala. Semen 1. 

13 Callitriche Cal. o Cor 2rnetala. Capfula 2-locuiaris. 

14 Blitum Cal. 3-fidui baccatus* Cor. o. S^men 1. * * Graminea. 
»5 Cinna Cal. Gluma 1 -flora. Cor. Glurria 2-valvis» A CLASSIS C L A S S I S II. t) I A N D R I A. M O N O G* Y N I A. * Flores inferi, monepefali, regular es. 

2b Olea Cor. 4-fida. Drupa. 

21 Chionanthus Cor. 4-fida ; laciniis longiflimis. 
rp Phillyrea Cor. 4-fida. Bacca 1 fperma. 
1-8 Ligufirum Cor. 4-fida. Bacca 4- fperma. 

22 Syringa Cor. 4-fida ^ lacin. linearibus. Capfula 2-I0- 

cular. 
240 Dialium Cor. tf-petala, Cal. nullus. 
13. Franthemum Cor. ^-fida j laciniis obovatis» planis. Capful. 
17 Jafminum Cor. 5-fida. Bacca dicocca. 
16 Ny£tanthes Cor. 8-fida. Bacca dicocca. 

** Fleres inferi, mdnopetali* irregulares. FruFlus capfularis. 

Paederota Cor. 4-fida. Ca). quinquepartitus. 

25 Veronica Cor. 4-partito limbo; lacinia inferiore anguftiore. 

29 Gratiola Cor. 4-?. da, irregularis. iStam. 4 j 2 fterilia 
1233 Scbwenkia Cor. iubaequalis ; ore plicato-ftellato, glandulo- 

fo. pStam. 4 fterilia. 

27 Jufticia Cor. ringens. C apfula urgue ebftico. 

28 Dianthera Cor. ringens. Antberae 2 in fingulo filarnento. 
50 P'^nguicula Cor. ringens, calcarata Cal. 5-fidus. 

31 Utricularia Cor. ringens, calcarata. Cal. 2 phyllus 

f Bignonia Catalpa. 

* * * Flore s infer 1$ monopetaB, irregulares. Frufttts gymnofpermi. 

32 Verbena Cor. iubaequalis. Cal. lacin ia fuprema breviore. 

33 Lycopus Cor. iubaequalis. Stam. difbmtia. 

34 Ametbyftea Cor. iubaequalis ; lacinia infima concava. 

30 Ziziphora Cor. ringens ; galea reflexa. Cal. nJiformrs. 
37 Monarda Cor. ringens j galea lineari obvolvente geni- 38 Rofmarinus Cor. ringens j galea falcata. Slam. curv. 39- Sal- D I A N D R I A. 3 

39 Salvia Cor. ringens. Filamenta tranfverfe pedicel- 
. lata 

35 Cunila Gor. ringens ,; galea plana. Stam. 4; 2 

rudimenta. 

40 rolinfonia Cor. fubringens j labio capillari-multifido. 

* # # * t 'lores fuperi. 

41 Morina Cal. fru&us dentato-ariftatus ; floris bifidus. 
24 Circaea Cal. 2 phyllus. Cor. 2-petala, obcordata. 

f Valeriana Cornucopia \ 
Boerhaavia diandra, fcandens, erefta. 

D I G Y N I A. 

42 Anthoxanthum Cal. Gluma 1 -flora, oblonga. Cor. Gluma 

ariftata. 43 Piper T R I G Y N I A. 

Cal. o. Cor. o. JBae9a i-fperma. €LAS« 


C L & S S I S III, T R I A N D R I 44 
5° 

ss 

59 

6o 
58 

57 MONOGYNIA. 

* Flores fupcri. 

Valeriana Cor. 5-fida, bafi gibba. Sem. unicurn. 

Melothria Cor. 5-fida, rotata. I Bacca 3-locularis. 

Crocus Cor. 6-petaloidea, erecto-patula. Stigmata con,* 

• voluta, colorata. ... 1 

Iris Cor. 6-petaloidea j Pet. alternis reflexis. Stig- 

ma petaloideum. ;i 

Moraea Cor. 6-petaloidea ; Pet. omnibus patulis. 

Antholyza Cor. 6-fida, tubulofa recufvata. 

Gladiolus Cor. 6-petaloidea 5 .Pet. fuperioribus 3 convefl 

gentibiis 
Cor. 6-petaloidea, patens. Stigm. 3, fnnpliciaJ 56 Ixia * Flores infer i. 61 Wachendorfia Cor. 6-petaloidea; patens. Cal. nullus. 

♦ 62 Commelina .. Cor. 6-petalaj Petalis 3 f. 4 calyciformibw 

Nectaria crnciato, petiolata. 
54 Hippocratea Cor. 5-petala... Cal. 5-partitus. Capf. 3, 1» 

a ■■ . valves. 

52 Loeflingia Cor. 5-f e'ala. Cal. 5-pbyllus. Capf. 1-I0? 

! 4 cularis. 

I 46 Tamarindus Cor. 3-petala, Cal. 4-partitus. Legum. n% 
> culentum. 

• 6~> Callifia Cor. 3-petala... Cal. 3-phyllus. Capf. 2-I0- 

- cularis. 

47 Piumphia Cor. 3-petala. Cal. 3-fidus. Drupa nucleo 

3»loculari 

48 Cneorum Cor. 3-petala» Cai. 3-dentatus. Bacca 3« 

coccaw 
64 Xyris Cor. 3-petah, Cal. 2-valvis. Capf. 3-locuIar. 

* 49 Camocladia Cor. 3 partita. Cal 3-partitus. Stylus. 0. 

Drupa» 

45-* locular. 
3-phyllus T R I A N D R I A 

45 Olax Cor. 3-fida. Cal. integer. Glans. 

-1-i Ortegia Cor. nulla. Cal. ^'-phyllus. Capf. 1 

I3 Polycnemum Cor. nulla. Cal. 5-phyllus, fubtus 

Sem. 1. nudum. 

* * * Flores Graminci valvulis GlunitC calycince. 

65 Schoenus Cor. nulla. Cal. paleis fafciculat. Sem. fubrotund. 

66 Cyperus Cor. nulla. Cal. paleis diftichis. Sem. nudum. 
'67 Scirpus Cor. nulla. Cal. paleis imhricatis,.Sem. nudum. 

68 Eriophorum Cor. nulla. Cal. paleis imbricatis. Sem. lanigerum. 

69 Nardus Cor. bivalvis. Cal. nullus. Sem. te£him. 

70 Lygeum Cor. 2, bivalves. Cal. Spatha. Sem. 2-locuLar. 

D I G Y N I A. * Flores uniflori vagi. * 7 1 

72 

* 94 

* 77 

> 74 

(m 

. 80 

86 

92 

i 73 Bobartia 

Panicum 

Cornucopia; 

Ariflida 
Alopecurus 
Phleum 
Phalaris 

Pafpalum 
Milium 

Agroftis 
Da£tylis 

Stipa 

Lagurus 

Saccharum Cal. multivalvis, imbricatus.' 
Cal. 3-valvis ; tertio dorfali minore. 
Cal. 2-valvis. Corolla i-valvis. Involucr. com- 
mune I pbyllum, multiflorum. 
Cal. 2-valvis. Corolla i-valvis apice ariftis 3. 
Cal. 2-valyis. Corolla i-valvis apice fimplici. 
Cal. 2-valvis truncatus, mucronatus, feffilis. 
Cal. 2-valvis ; valvis carinatis,aequalibus, corollam. 

includentibus. 
Cal. 2-valvis; valvis fubrotundis flgura corollse. 
Cal. 2-valvis j ■•' valvis ventricdfis corolla ma- 

joribus. 
Cal. 2-valvis j valvis acutis corolla brevioribus. 
Cal. 2-valvis ; valva majore longiore comprefla. 

carinata. 
Cal. 2-valvis.' Corolla arifla terminal! inarti- 

culata. 
Cal. 2-valvis villofus. Cor> ariflis 2 terminal!- 

bus et 1 dorfali. 
Cal. nullus, ejufque loco lanugo. 
•f Ariindo epigejos^ calamagrojliS) arsr.cind. * * Flores biflori vagi. 
Zi. Aira, Cal. 2 -valvisj FJofculi abfque rudimento tertii. 

82 -Me- 6 TRIANDRIA. 

82. Melica Cal. 2-valvis. Rudimento tertii inter flofculos« 

f Tripfacum hermaphroditum. 
* * * Flores midtiflori vagi. 
85 Uniola Cal. multivalvis, carinatus. 

84 Eriza Cal. 2-valvis. Cor. cordata j valvis ventricofis. 
8 3 Poa Cal. 2-valvis. Cor. ovata ; valvis acutiufculis. 

85 Feftuca Cal. 2-valvis. Cor. oblonga ; valvis mucronatis. 
80 Bromns Cal. 2-valvis. Cor. oblonga ; valvis fub apice ari- 

flatis. 
91 Avena Cal. 2-valvis Cor. oblonga; valvis dorfo arifla* 

contorta. 
< .93 Arundo Cal. 2-valvis. Cor. bafi lanata, mutica. 

* DaElylis ghmerata. 
**** Flores multiflori, injidentes Recepiaculi elongati dentibus* 

97 Secale Cal. oppofitus, biflorus, bivalvis, folitarius. 

99 Triticum Cal. oppofitus, multiflorus, bivalvis, folitarius. 

98 Hordeum Cal. lateralis, unifiorus, bivalvis, ternus. 

96 Elyrnus Cal. lateralis, multiflorus, bivalvis, bin us ternufve» 

95 Lolium Cal. lateralis, multiflorus, univalvis, folitarius, 

87 Cynofurus Cal. 2-valvis, multiflorus. Recept. proprium unila* 
terale, foliaceum. 

T R I G Y N I A, 

* Flores inferi. 

104 Holofteum Cor. 5-petaIa. Cal. j-pbyllus. Capf. apice de» 

hifcens. 

105 Polycarpon Cor. 5-petala Cal. ^-phyllus. 
109 Lechea Cor. 3-petala. Cal. 3-phylIus. 

100 Eriocaulon Cor. 3-petala. Cal. compofit. 

natum corolla. 

1 01 Montia Cor. i-petala. Cal. 2-phyllus- 

3-fperma. 

106 Mollugo Cor. nulla. Cal. j-pbyllus. 

107 Minuartia Cor. nulla. Cal. 5-phyllus, 

polyfperma. 
£08 Queria Cor. nulla. Cal. 5-pbyllus. 

i24iKoenigia Cor. nulla. Cal. 3-phyllus. 
j«3 Triplaris Cor. nulla. Cal. 3-partkus. 
foliaceo patente. 
* Tillea. 
* * Flores fuperi. 

102 ProferpinacaCor. nulla. Cal. g-partitus, 

1, triloculare. Capf. 3 valvis. 
Capf. 3-cocca. 
Sem. 1, coro- 

Cafp. 3-valvisj Capf. 
Capf. 

Capf 
Sem. 
Sem. 3-locularis. 
i-locularis. 

1 fperma. 
1 ovatum. 
1, calyce fuperus. Sem. 
CLASS IS. C L A S S I S IV. 
TETRANDRIAo 

i 

MONOGYNIA. 

*- Fl. rnonopetali,/. dipetali, monofpermi, inferi. 

I iio Leucadendron Corollulae 2-petalae j altero trifido. Sem. pap- 
[ po pilofo. Stamina intra apices petali. 

in Protea Corollulae i-petalae, regulares. Sem. pap- 

| po nudis. 

112 Globularia Corollulae i-petalae, irregulares. Sem. pap- 

po nudis. 

* * Fl. monopetali, monofpermi) fuperi, aggregati. 

113 Cephalantbus Cal. communis o. Recept. globofum 2 

villofum. Sem. lanuginofa. 

114 Dipfacus Cal. communis foliaceus. Recept. conicum, 

paleaceum. Sem. columnaria. 

115 Scabiofa Cal. communis. Recept. elevatum, 

fubpaleaceum. Sem. coronata, involuta. 
i 16 Knautia Cal. communis oblongus. Recept. planum, 

nudum. Sem. apice villoia. 
117 Allionia Cal. commun. 3 phyllus, 3-fiorus; Proprius 

fuperus o. Sem. nuda. 
* Valeriana Sibirica. 

* * * Fl. monopetaliy monocarpi, inferi. 

136 Aquartia Cor. rotata. Cal. fubquadrirld. Bacca 

polyiperma. 
135 Callicarpa Cor. tubulofa Cal. 4-fidus. Bacca 

4-fperma. 
» 143 Scoparia Cor. rotata. Cal. 4-par:itus Capf. 

i-locularisj 2-valvis. 
-145 Ceritunculus Cor. rotata. Cal. 4-partitj?. Capf. 

I'locuiaris, circumtciila. 

142 Plan- 8 TETRANDRIA. 142 Plantago Cor. refra&a. Cal. 4-partitus. Capf, 

2 ; locularis, cifcumfciffa; 1 
137 Polypremum Cor. rotata Cal. 4-pnyllus. Capf- 

2-locularis, emarglnata. 
Cor. campanulata., Cal. 4-fidus. Capf. 

2-locularis, bifulca. 
Cor. fubcampanulata. Cal. 4-phyllus. Capf. 

2-locularis, comprefla. 
Cor. campanulata. Cal. 2-phyllus. Capf. 

4-locularis, 4-valvis. 
Cor. fubcampanulata. Cal. 4-partitus. Capf. 

4-locularis, angulis dehifcens. 140 Buddkla 

141 Exacum 

138 Penaea 

139 Blaeria * Suertia cornicu\ata y dichot'omd. 

* Gentiana qiiadrifidae. Fl. monopctali, monocarpi^ fuperi 
123 Fuchfia 132 Pavetta 
131 Ixora 

133 Petefia 
130 Catefoaea 

134 Mitchella 
118 Hedyotis Cor. 8-fida. Cal. Integer. Bacca 4-lo- 

cularis, polyfperma. 

Cor. tubulofa. Cal. 4-dentatus. Bacca i-fper- 
ma. 

Cor. tubulofa. Cal. 4-partitus. Bacca 2-lo- 
cularis. Sem. 2. 

Cor. tubulofa. Cal. 4-dentatus. Bacca 2 lo- 
cularis, polyfperma. 

Cor. tubulofa. Cal. 4-dentatus. Bacca i-lo- 
cularis, polyfperma. 

Cor. 2, tubulofae. Cal. 4-dentatus» Bacca 4- 
fperma, biflOra, bifida. 

Cqj. tubulofa Cal. 4-partitus. Capf. didyma', 
polyfperma, apice dehifcens. 
154 Olden'andia Cor. tubulofa. Cal. 4-partitus. Capf. didyma, 

polyfperma, dehifcens inter dentes. 
746 Sanguiforba Cor. plana. Cal. 2-phyllus. Capf. 4-gonaj 
inter calycem et corollam. 

* Coffea accident alls. 

* Peplis tetrandra. 

Fh mcnopetaliy dicocci, inferu 

124 Hcuftonia Cor. tubulofa. Cal. 4-dentatus. Capf. 2-loca* 
laris, 2 valvis. 

1242 Sea- T E T R A N D R X A. 

1242 Scabiita Cor. tubulofa Cal. tubulofus, truncatus. Sen;- 

compreiFa, emarginata. 

Fl. monopctalif dicoccz, fuper'u Stcllatae. 

» 127 Rubia Cor. campanulata. Fru£lus baccati. 

125 Galium Cor. plana. Frudtus fubglobofi. 

121 Afperula Cor. tubulofa. Fru&us fubglobofi. 

120 Sherardia Cor. tubulofa. l T r. coronatus. Sem. 3-den- 
tatis. 

» 119 Spermacoce Cor. tubulofa. Fr. coronatus. Sem. 2-den-tatJs 

* -123 Knoxia Cor. tubulofa. Fr.. bipartibilis, fulcatus. 

122 Diodia Cor. tubulofa. Fr, tetragonus, coronatus, 

2-valvis. 

126 Crucianella Cor. tubulofa, ariftata. Fr. nudus. Sem. linearia, 

Fl. monopetaliy tetracocci y infer*. 

129 Siphonanthus Cor. tubulofa. Cal. 5-partiius.' Baccae 4, 
1 -fpermae. 

Fl. tetrapetalif inferi. 

148 Epimedium Petala Nectary, incumb. Cal. 4-phyllus. 

Siliqua i-locularis. 
. 144 Rhacoma Pet. fimbriata. Cal. 4-fidus. 

Capf. 1 fperma. 
152 Ptelea Pet. coriacea. Cal. 4-partitus. 

Drupa exfucca, comprefla. 
131 Tomex Pet. oblonga. Cal. tubuloilis. 

Bacca. 
J50 Fagara Pet. ftaminibus breviora. Cal. 4-fidus. 

Capf. 2-valvis, i-fpe,rma. 
155 Ammannia Pet. rariffime praefentia. Cal. tubulofus, 8-dent,- 

Capf. 4-locularis. 

* Cardamine hirfuta. 

* Euonymus earopans. 

Fl. tetrapetali, fuperi. 

157 Trapa Cal. 4-partitus. 2v T a S armada fpinis 

conicis, oppofitis. 

B 147 Ciflus IO TETRANDRIA. • 147 Ciffus Cal. cingens germen. Bacca i-fperma, 

149 Cornus Cal. 4-dentatus, deciduus. Drupa nucleo 2-lc 

culari. 
153 Ludwigia Cal. 4 partitus. Capf. 4-locularis, 

tetragona. 

FL incomplete, infcri. 

1244 Struthiola tfo Brabejum 
' 161 Krameria 

* 162 Rivina 

163 Salvadora Cor. 4-fida. Bacca i-fperma, ficca. Nec~ta 

8 glandulis. 
Cor. 4-petala. Drupa ficca. Nux ovata. 
Cor. 4 petala. Bacca ficca, i-fperma, ecli 

np.ta. 
Cor 4 petala. Bacca i-fperma. Sem. fca« 

brum. 
Cal. 4 fidus. Bacca i-fperma. Sem- arilla 

turn. 

164 Campborofma Cal. 4-fidus. Capf. i-fperma. 

165 Alchemilla Cal. 8-fidus. Sem. 1, calyce inciufum. 
* itjto Dorftenia Cal. receptac. planum, carnofum, corarasi 

ne. 
1243 Cometes Umbella4pbylla, 3-flora. Capf. 3-cocca,, 

* Cor chorus cor eta, 

* Ammannia 

* Convallaria bifolia. 

FL incomplete fupcri. 

156 Ifnardia Cal. campanulatus^ pernflens. Capf. 4-locularis. 

159 Elaeaguus Cal. campanulatus,- deciduus. Drupa. 

D I G Y N I A. 168 BufTonia "' C r. 4-petala. Cal. 4-phyllus. Capf 

i-locularis, 2-valvis, 2-fperma. 
171 Hypecoum Cor. 4-petala, inaequalis. Cal. 2-phyllus. 

Siliqua. 
. Hamamelis Cor. 4-petala, longiffim a. Cal. duplex. 

bilocularis, bicornis. 
. , o Cufcuta Cor. 4-fida, ovata. Cal. 4-fidus. Capf. 

2-locularis, circumfcifla. 
106 Aphanes Cor. o. Cal. 8-fidus. Sem. 

167cm- T ETRANDRIA. ii 167 Cruzita Cor o. Cal. 4-phyllus; ex- 

terior 3 phyllus. Sem. 1. 

* Herniaria fruticofa. 

* Gentiana, 

* Sivertia. TETRAGYNIA. Cor. i-petala. Cal. 4-dentatus. Bacca 

4-fperma. 
Cor. 1 -petal?.. Cal. 4-phyllus. Sem. 2, 

bilocularia. 
Cor. 4 petala Cal. 4-phyllus. Capful. 

4 locularis, polyfperma. 
Cor. 3 f. 4-petala. Cal. 3 f. 4-phyllus. Capf. 

3 f. 4, polyfpermse. 
Cor. 4-petala. Cal. 4-partjtus. Drupa 

1 -fperma. 

174 Potamogeton Cor. o. Cal. 4-phyllus. Sem. 4. 

feffilia. 

175 Ruppia Cor. o. Cal. o. Sem. 4, 

pedicellata. * 172 Ilex 
173 Coldenia 

176 Sagina 

177 Tillaea 

178 Myginda CLAS* C L A S S I S V. E N T A N D II I A. M 1 O N O G Y N I A. 

* Fl. ynonopeiaU, iftferi, monofpermi. 

242 Mirabilis Nucula infra corollam ! Cor. infundib, 

Stigm. globofum. 
213 Plumbago Sem. 1. Stam. valvis inferta. Cor. infundib, 

Stigm. 5-fidum. 

* Fl. monopetali inferi difpermi. Afperifoliae. 

j86 Cerinthe Cor. fauce nuda, ventricofa. Sem. 2-orTea, 

2-locularia. 
1245 Mefferfmidia Cor. fauce nuda, infundib. Sem. 2, fube- 

rofa, 2-fperma. 

* Fl. monopetalii inferi, teirafpermi. Afperifoliae. 

191 Echium Cor. fauce nuda, irregularis ! campanulata. 

1 79 Heliotropium Cor. fauce nuda, hypocraterif. lobis dente 

interjeftis. Sem. 4. 

284 Pulmonaria Cor. fauce nuda, infundib. Cal. prifmaticus 

181 Lithofpermum Cor. fauce nuda, infundib. Cal. 5 partitus. 

187 Onofma Cor. fauce nuda, ventricofa. Sem. 4. 
185 Symphytum Cor. fauce dentata, ventricofa. 

188 Borago Cor. fauce dentata, rotata. 

iuo Lycopfis Cor. fauce fornicata, infundib. tubo curvato ! 

1S9 Afperiigo Cor. fauce fornicata, infundib. Fruclus com» 

prefTus. 
183 CynoglofTum Cor. fauce fornicata, infundib. Sem. depref- 

fa, lateri affixa. 

182 Anchufa Cor. fauce fornicata, infundib. tubo bafi prif- 

matico. 

180 Myofotis Cor. fauce fornicata, hypocrateriform. ; lobis 

emargin'atis. 

* FL PENTANDRIA. 

* Fl. monopetali, iteferi, pentafpermi. 
193 Nolana n Cor. monopetala. Sern. 5, baccata, 2 f. 4-J0 
cularia. * FL monopetaliy itiferi, anglofpermi. 

243 Coris Capf. 1 -locularis, <j-valvis. Cor- irregularis ! 

Stigm. capitatum 
204 Hydrophyllum Capf. 1 -locularis. 2-valvis. Cor. nectariis 5 

exarata. Stig. 2-fidum. 
276 Galax Capf. I locularis, 2-valvis. Cor. hypocrater» 

Stig. fubrotunduro. 
108 Cortufa Capf. i-locularis, oblonga. Cor rotata- 

Stig. fubcapitatum. 

206 Anagallis Capf. 1 locularis, circumfciffa. Cor. rotata. 

Stig. capitatum. 
285 Lyfimachia Capf. 1 -locularis, io-valvis. Cor. rotata» 

Stig. obtufum. 

201 Cyclamen Capf. i-locul. intus pulpofa 5 Cor. reflexa. 

Stig. aeutum. 
200 Dodecatheon Capf. 1 locularis, oblonga. Cor reflexa. 

Stig obtufum. 
199 Soldanella Capf. 1 -locularis Cor. lacera! 

Stig. fimplex. 
197 Primula Capf. 1 -locularis. Cor. infundib, 

fauce pervia. Stig. globofum. 
196 Androface Capf. 1 -locularis. Cor. hypocrat» 

fauce coar£l. Stig. globofum. 
195 Aretia Capf. 1 locularis ? Cor. hypocra- 

terifi. Stig.. deprcflb-capitatum. 
203 Hottonia Capf. 1 -locularis. Cor tubus infra 

flamina ! Stig. globofum. 

202 Menyanthes Capf. 1 -locularis. 

Stig. 2-fidum. 

207 Thebphrafta Capf. 1 -locularis, maxima ! 

lata. Stig aeutum. 

209 Spigelia Capf. 2 -locularis, didyma ! 

Stig. fimplex. 

210 Ophiorhiza Capf. 2 -locularis, 2-partita! 

Stig. 2-fidum. 
215 Convolvulus Capf. 2-iocul. 2-fperma. 
» lata. Stig, 2-fidum. Cor. villofa ! 

Cor. campanu' 
Cor. infundib, 
Cor. infundib. 
Cor. campanu- 
1243 Lifi" *4 PENT 

•• 1248 Lifianthus 

208 Pathagonula. 

1246 Nigrina 
, 246 Datura 

247 Hyofcyamus. 
* 248 Nicotiana 

245 Verbafcum 

255 Chironia 

194 Diapenfia 

214 Phlox 

217 Polemonium 

* 216 Ipomoea 
i22oBrolTa;a 
212 Azalea 
302 Ceropegia 

* 297 Nerium 

* 299 Echites 
1253 Pergularia 

* 298 Plumieria 

* 300 Came'raria A N D R I A. Capf. 2-loeul. polyfperma. Cor. infundib. 

ventricoia. Styl. perfiitens. 
Capf. 2-locularis. Cor. rotata. 

Stylus dichotomus ! 
Capf. 2-locularis. Cor. infundib. 

Cal, mfiatus» 
Capf. 2-locular. 4-valvis ! Cor. infundib. 

Cal. deciduus. 
Capf. 2-locul operculars ! Cor. infundib. 

Stig capitatum. 
Capf. 2-locularis Cor. infundii 

ftig. emarginat. 
Capf. 2 locularis. Cor. rotata. 

Stig. obtufum. Stam. declinata. 

Capf. 2-locularis. Cor. tubo urceo* 

lato. Anther, defioratse fpirales. 
Capf. 3 -locularis. Cor. hypocrater. 

Cal. 8-phyllus. 
Capf. 3 -locularis. Cor. hypoc. tubo 

curvo. Stigm. 3-fidum. 
Capf. 3 -locularis Cor. 5-partita. 

Stam. valvis impofita . 
Capf. 3 locularis. Cor. infundib. 

Stig. capitatum. 
Capf 5-locul. Cor. truncata. : 

Cal. carnofus. 
Capf. 5 -locularis. Cor. campanu» 

lata. Stig. obtufum. 
Folliculi 2, Cor. limbo con* 

nivente. Sem.pappofa. 
Folliculi 2, ere&i. Cor. fauce core 

nata. Sem. pappofa. 
Follic. 2, refti. Cor. infundibulif. 

fauce nuda. Sem. pappofa. | 

Follic 2. Cor. hypocrateri; 

Nectaria 5, femifagittata 
Follic. 2, reira£ti. 

Sem. alata. Follic. 2, lobati. 
Sem. alata. 
* 301 Tabernaemontana Follic. 2, pulpofi. 

Sem. fimplkia. 
295 Vinca Follic. 2, ere&i 

Sem fimplicia. 
i35iCanfla Baccae 2, polyfpcrmss. Cor. infundib. 
Cor. hypocrat." 
Cor. hypocrat. 
Cor. hypocrat» PENTANDRIA. *5 254 Jacquinia 

259 Laugeria 
1252 Paederia 
258 Varronia 

256 Cord i a 

257 Ehretia 

191 Tournefortia 

293 Rauwolfia 

294 Cerbera 

1250 Arduina 

' 269 MyrGne 
»261 Ceftrum 

260 Brunfelfia 
j»„2i £ Randia 

253 Strychnos 
1* 2C2 Capficum 

I r 

► 251 Solanum 

• 250 Phyfalis 
249 Atropa 

• 244 Ellifia 

» 262 Lycium 
234 Menais 

• 264 Sideroxylon 
263 Chryfophyllum Bacca 1 -fperma. Cor. 10-fida. 

neftario 5 phyllo. 
Bacca 1 -fper. nuc. 5-loc. Stig. capitat. 
Bacca 2-fperrna, inflata, fragilis. 
Bacca 1 -fper. Nuc. 4-I0C ! .Stig. 4-plex. 
Bacca 1 -fper. Nuc. 4-loc- ! Stig dichotomum! 

Calyx baccse accretus. 
Bacca 4- fper. Nuc. 2-loc. Stig. emargina- 

turn. 
Bacca 4-fper. apice pertufa ! Sem. 2-locu- 

laria. 
Bacca 2-fperma. Sem. cordata. 

Bacca 2 fperma. Nuces com- 

preflse, rctufae. 
Bacca 2-fperma. 

Coroll. curvata. 
Bacca 1 fperma. 
Bacca i-locularis. 

notata ! 
Bacca i-locuiaris, 
Bacca i-locul. corticofa. 
Bacca 2-locnl. corticofa. 
Bacca 2-locuL exfucca. 

ventes. 
Bacca 2-locularis. 

foratre ! 

Bacca 2-]oc. calyce infiato. Anthene appro- 
ximate. Sem, oblcmga. 
Stig. 2-fidum. 
Stig. villofum. 
Filam. dente 

Cor. longiflima. 
■ Cal. truncatus. 

Stig. capitatum. 
Anthers conni- 

Antherae biper- Bacca 2-locularis. 

ineurvata. 
Bacca 2-locularis. 

fuperiore. 
Bacca 2-locularis. 

claudentia. 
Bacca 4 locularis 

Stig. duo. 
Bacca 5-fperma. Stam. 
Sem, 
Stam. 

Cal. diftantia, 
2, altero 
bafi villo 
3-phyllus. Cor. 10-fida, la- cm. interioribus conniventibus. 
Bacca io- fperma. Cor ro-fida, la- 

cin. exterioribus patentiffimis. 
* Achras, *FL x-6 P E N T A N D R I A. 

# FL monopetali, fnperi. 

222 Samolus Capf. i-locul. apice 5-valvas. Cor. hypocrat. 

Stig. capitatum. 

226 Bellonia Capf. i-loc umbilico roftrato. Cor. rotata. 

Stig. acutum. 
225 MacrocnemumCapf. 2-loc. turbinata. Cor. companul. 

Stig. bilcbum. Sem. imbricata. 

224 Rondeletia. Capf. 3-locul. fubglobofa. Cor. infundib. 

Stig. obtufum. 
228 Cinchona Capf. 2-Iocul. intus dehifcens !' Cor. hirfuta. 

Stig. fimplex. 

227 Portlandia Capf. 2-locul. coronata. Cor. ventricofa." 

Stig. fimplex. Sem. imbricata. 

219 Roella Capf. 2-locul. coronata. Cor. rotata. 

Stig. 2-fidum. 

220 Phyteuma Capf. 2 f. 3-locul. perforata. Cor. 5-partita. 

Stig. 2 f . 3 fidum. 
218 Campanula Capf. 3 f. 5-locul. perforata. Cor. campanul. 
Stig. 3-fidum, 

221 Trachelium Capf. 3-locul. perforata. Cor. infundib. 

Stig. capitatum. 
231 Matthiola Bacca i-fperma. Cor. infundib. ' 

indivifa. Stig. obtufum. 
235 Morinda Bacca i-fperma, aggregata. Cor. infundib. 

Stig. 2-fidum. 

229 Pfycothria Bacca 2-fper. Sem. fulcata. Cor. infundib» 

Stig. emarginatum. 

230 CofTea Bacca 2-fper. Sem. arillata f Cor. hypocrat. 

Stigm. 2-partitum. 

231 Chiococca Bacca 2-fperma. Cor. infundib. 

Stig. fimplex. 

296 Gardenia Bacca 2- locul. polyfperma. Cor. infundib. 

Cal. lacin. enfiformibus verticalibus. 

240 Genipa Bacca 2-locul. fubrotunda. Cor. rotata. < 

Stig. clavatum. 

233 Lonicera Bacca 2-locul. fubrotunda. Cor. inaequalis. 

Stig. capitatum. 

234 Triofteum Bacca 3-locular coriacea. Cor. inaequalis» » 

Stig. oblongum, 

241 Muflaenda Bacca 4-locularis, oblonga. Cor. infundib. 

Stig. 2-partitumo ENTANDRIA. 17 

Cor. tubo Ion go. 
Cor. rotata. 232 Hamellia Bacca 5-locul. polyfperm. 

Stig. lineare. 
238 Erithalis Bacca 10-Iocul. fubglobofa 

Stig. acutum. 

* Rubia. 

* Crucianella. 

* Prinos. Stylus lateralis. 264 Rhamnus * Fl. pcntapetali) infcri. 
280 Hirtella Bacca i-fperma. 

Stam. perfiltentia, fpiralia. 
Bacca 3-locularis. rotunda. Cal.tubiil corol- 
lifer,. Squamae oris $, convergentes. 

266 Phylica Bacca 3-cocca. Cal. tubul. corol- 

lifer. Squamae oris 5, convergentes. 

267 Ceanothus Bacca 3-cocca. Cal. tubul. corol- 

lifer. Petala fornicata. 

270 Celaitrus Bacca 3-cocca. Cab planus. 

Sem. arillata. 

271 Euonymus Bacca capfularis, lobata. Cal. patens. 

Sem. baccato-arillata. 
284 Vitis Bacca 5-fperma. Cor. faepe emarci- 

do-connata. Stylus nullus. 
278 Mangifera Drupa reniformis. Cor. petalis Ian- 

ceolatis. Nucleus lanuginofus. 
Capf. 5-loc. ban dehifcens ! Cor. receptaculo 

unita. Sem. alata. 
Capf. 5-cocca. Cal. coloratus. 

Stam. Nectario annexa. 
Capf. 5-plex. Nedlar. germ en 

coronans. Sem. arillata. 
Capf. i-locul. 3-valvis. Cor. 2-valvis ! 

Stig. 3-fldum. 
Capf. i-locul. 3-valvis. Nedtarium an- 

therae fcrotiforme. 
Capf. i-loc 2-vaIvis. Cal. corollifer. 

Stig. obtufum. 
286 Sauvagefia Capf. i-locularis. Nedlar. 5-phyl- 

lum ! Petala fimbriata. 
274 Brunia Sem. 1, viilofum. Recept. comm. villc- 

fum. Stam. unguibus petal, inferta. 

C 237 277 Cedrela 
268 Byttnera 
272 Diofma 
287 Claytonia 
1234 Roridula 
275 Itea. i8 PENTANDRIA. 237 Kuhnia Sem. 1, pappofum. Recept. comm. nudum. 

223 Nauclea Sera. I, biloculare. Recept. comm. nudum. 

* Cafalpinia pentandra. * Bombax pentandrum. * CaJJia niStiians. * Viola. Cal. coroliifer. 

Cal. cingens frustum. Cal. unguibus claufus» * Fl. pentapetaUy fupcri. 

28 1 Ribes Bacca polyfperma. 

Styl. 2-fldus. 
283 Hedera Bacca 5-fperma. 

Stig. fimplex. 
1249 Ple&ronra Bacca 2-fperma. 

Anther, incjufe, geminatae. 

282 Gronovk Capf. i-fper. colorata. Cal. coloratus. 

Petala minuta. 
i247Cyriila Capf. 2-locularis, polyfperma. Stylus bifidus, 

'Petala acuminata. 
285 Lag'oecia Sem. 2, nuda. Cal. pinnato-pe£linatus. 

Petala bicornia. 
236 Conocarpus Sem. 1, deprefium. Recept. aggregans. 

Petala conniventia. Cal. exterior 3-phyllus, 
Cal. exterior 3-phyllus, * Fl. inc'ompkti inferi. 

288 Achyranthes Sem. 1, oblongum. 

nudus. 

289 Celofia Capf. 3-fperma. 

coloratus. 

290 Illecebrum Capf. i-fper. 5-valvis. Cal. fimplex, rudis. 

291 Glaux Capf 5-fper. 5-valvis. Cal. fimplex, rudior, 

campanulatus. 

* Polygonum ampbibitim, lapathifolium. 

* Ceratonia. 

* FL incomplete fuperi. 

292- Thefium Sem. 1, coronatum. Cal. ftaminifer. 

* Loranfhus. * Triantbema. D I G Y N I A. Fl monopetali, inferi. 
307 Stapelia Foliiculi 2. 

fiellatis. 
304 Cynanchum Foliiculi 2- 

cylindrico. Cor. rotata j Ne&ariis 

Cor. rotata ; Neftario 

3°3 P E N T A N I) R I A. 19 

303 Periploca Folliculi 2. Cor. rotata ; Ne&arjis 

5, filiformibus. 

305 Apocynum Folliculi 2. Cor. campan. Nectariis 

glandulofis 5. Setis 5. 

306 Afclepias Folliculi 2. Cor. refiexa ; Nectariis 

5, auriformibus, unguicularis. 

321 Swertia Capf. i-loc. 2-valvis. Cor. rotata 3 poris 5, 

ne£tariteris. 

322 Gentiana Capf. i-loc. z-valvis. 

minata. 
313 CreiTa Capf. i-fper. 2-valvis. 

reflexo. 

318 Hydrolea Capf. i-loc. 2-valvis. 

319 Schrebera Frucl. 2-locularis. 
Squama filamefitis fmgulis adnatz 

Bacca polyfperma. Cor. rotata. Cor. tubulofa, indeter- 

Cor. hypocrater.j limbo 

Cor. rotata. 

Cor. infundib. Ne&arii ■1254 Steris 

* FL pentapetalij inferi. 
447 Velezia Capf. i-loc. i-valvis. Cor. 5-petala. Cal. 

tubulofus. 
317 Nama Capf. i-loc 2-valvis. Cor. 5-petala, minor. 

320 Heuchera Capf. 2-loc. 2-roftrata. Cor. 5-petaia, calyci 

inferta. 
312 Anabafis Bacca i-fpcrma. Cor. $ -petals, minima- 

* Staphylea plnnala. 

* FL incompL'ti. 
311 SalfoJa Sem. r, cochleatum, teSlu-m, Cal. 5-phyllus» 

309 Chenopodium Sem. 1, orbiculare. Cal. 5-phyllus, 

folliolis ccncavis. 

310 Beta Sem. I, reniforme. Cal.' 5-phyllus, 

bafi femen fovens. 
308 Herniaria Sem. 1, ovatum, tectum. Cal. j-partitus. 

Filam. 5, lterilia. 

314 Gomphrena Capf. i-fperma, circumfciila. Cal. diphyllus, 

co-mpreffus, color-atus. 

315 Bofea Bacca i-fpenna. Cal. 5-phyllus. > I( 5 X Bacca exfucca, comprefla. 

emarcelcens. 

* Rhammis zizyphns. 

* Polygonum virgini anion. 

* Trmnt-hem. pcntandra* Cal. i-phyllusj * FL 20 FENTANDRIA. * FL pentapetal/, fuperi, difpermi. Umbellatae 
A. Involucro univerfali partialique. 

323 PVyllis Fl. difperfi. 

324 Eryngium Fl. capitati. 

325 Hydrocotele Fl. fubumbellati, fertiles 

Sem. comprefla. 

326 Sanicula Fl. fubumbellati, abortivi. 

Sem. muricata. 

327 Aflrantia Fl. umbellati, abortivi. 

Sem rugofa. 
345 Heracleum FL radiati, abortivi. 

Sem. membranacea. 
352 Oenanthe Fl. radiati, abortivi radio. 

Sem» coronata, feflilia. 
329 Echinophora Fl. radiati, abortivi. Invol. fimplex 

Sem. feflilia. : - 

Fl. radiati, abortivi. Invol. fimplex. 

Sem. muricata. 
Fl. radiati, abortivi. Invol. pinnatufn. 

Sem. margine crenis foliaceis. 
Fl. radiati, abortivi. Invol. pinnatum. 

Sem. hifpida. 
Fl. radiati, fertiles. Invol. fimplex. 
Sem. margine crenata Recept. paleaceum. 

Invol. colorata. 
Invol. deciduunu 

Invol. fimplex. 331 Caucalis 
3^2 Artedia 
333 Daucus 
330 Tordylium 
344 Laferpitium Fl. flofculofi, abortivi. Pet. cordata. 
Sem. 4-alata. 

3^9 Peucedanum Fl. flofculofi, aboitivi. Invol. fimplex. 
Sem. deprefla, ftriata. 

334 Ammi Fl. flofculofi, fertiles. Invol. pinnatum. 

Sem. gibba larvia. 
341 Haffelquiflia Fl. flofc. fertil. Pet. ccrdata. Sem. Radii 

plana ; Difci urceolata. 
336 Conium Fl. flofc. fertil. Pet. cordata. Sem. gibba 5 

cofiato-fuicata. Involucella dimidiata. 

335 Bunium Fl. flofc. fert. Pet. cordata. Involucella 

fetacea. 
338 Athamanta Fl. flofc fert. Pet. cordata. Sem, convexa, 

flriata. 
328 Bupleurum Fl. flofc fert. Pet. involuta. ( Pkrifque folia 

indivifaf. involucella peialiformia.) 
348 Sium Fl. flofc fert. Pet, cordata. Sem. fubvota, 

ftriata. P E N T A N D R I A. 2V j ■17 

35 1 

343 
240 

35° 
342 

.346 
347 
349 355 
356 
357 
3j u 
353 
3J9 
360 

354 363 

364 
361 

362 

364 
368 

367 
366 Selinum 

Cuminum 

Ferula 
Crithmum 

Bubon 
Cacbrys 

Li'grufticum Fl. flofc. fert. Pet. cordata, Sem. deprefla, 

flriata. 
FL flofc. fert. Pet. cordata. Umb. 4-fida. 

Invol. fetaceis longiffimis. 
FL flofc. fert. Pet. cordata. Sem. plana. 

Pet. planiufc. Inv. riorizon- Fl. flofc. fert. 

rale. 
Fl ! flofc. fert. 
Fl. flofc. fert. 

fuberofo. 
Fl. flofc. fert. Pet. planiufc Inv. 5-pbyllum. 
Pet. planiufc. Sem. cortice 

Pet involiita. Invol. membra» Angelica Sifon nac'ea. * 

Fl. ffcfci fert. Pet. planiufc. UmbeUuke 

glbbofx. 
Fl. flofc. fert. Pet. planiufc. Umb. depau- 

pe'rata. 

B. Involucrh paftialibus ; univerfali nullo. 
iEtbufa Fl fubradiat. fert. Involucel. dimidiata. 
Coriandrum Fl. radiat. abortivi. Fr. fubglobofi. 
Scandix Fl. radiat. abort. Fr oblongi. 
ChaeropbyllumFL flofc. abort. Invol. 5-phylla. 
Phellandrium Fl. flofc. fertiles. Fr. coronati. 
Imperatoria Fl. flofc. fertiles. Umb. expanfo-plana. 
Sefeli Fl. flofc. fertiles. Umb. rigidula. 
Cicuta FL flofc. fertiles. Pet. planiufcula. 

* Biiplenrum fotundifolium. Apiiim Petrqf. <b» Anifum* 

C. Inv ohicr q nullo j nee univerfali, nee partialibus. 
Smyrnium Fl. flofc. abortivi. Sem. reniformia, an- 

gulata. 
Fl. flofc. obortivi. Sem. gibba, ftriata. 
Fl. flofc. fertiles Sem. membranaceo-alata, emar- 

ginata. 
Fl. flofc fertiles. Sem. depreffo-plana. 
Fl. flofc. fertiles. Sem. marginata, ftriata. 
fertiles. Sem. gibba, ftriata. 
Pet. cordata. 
Apium Fl. flofc. fertiles. Sem. minuta, flriata. 

Pet. inflexa. 
Pimpinella Fl. flofc. fertiles. (Umbellse ante florefcentiam Carum 
Tbapfia 

Paftinaca 
Anethum 
j^gopodium Fl. flofc. nutantes.) Pet. cordata. R.T- 23 P E N T A N D R I A. 

T R Y G I N I A. 

* FL/uperi. 

370 Viburnum Cor. 5-fida. Bacca i-fperma. 
372 Sambucus Cor. 5-fida. Bacca 3-fperma. 

f Fl. inferu 
360 Rhus Cor. 5-petala. Bacca i-fperma. 

371 Caffine Cor. 5-petala. Bacca 3-fperma. 

Vi-i Spathelia Cor. 5-petala. Capf. 3-loculans, 3-gona, 
040 i-fperma. Filament, bafi dentata. 

374 Staphylea Cor. 5-petala. Capf. 2 f. 3-fida, inflata. | 

375 Tamarix Cor. 5-petala. Capf. i-locularis. 

Sem. pappofa. 
381 Drypis Cor. 5-petala, coronata. Capf. i-fpefma, cir- 

cumfciffa. i 

376 Turnera Cor. 5-petala, Capf. i-locularis. 

Cal. i-phyllus corolifer. 
XS-i Sarothra Cor. 5-petala, Capf. i-locularis, colorata. 

J Cal. i-phyllus. 

380 Alfine Cor. 5-petala. Capf. i-locularis 

Cal. 5-phyllus. Petala 2-fida. 
077 Telephium Cor. 5-petala. Capf. i-locul. triquetra. 
5,1 v Cal. 5-phyllus. 

378 Corrigiola Cor. 5-petala. Sem, 1, triquetrum. 
s \ Cal. 5-partitus. 

370 Pbarnaceum Cal. 5-phyllus. Capf. 3 -loculari6. 
J/y Cor. nulla. 

3S2 Bafella Cal. 6-fidus. Sem. 1, globofum, calyce bac-| 

cato. Cor. o. 

* Rhamnus paliurus. 

f Celajlrus. 

T E T R A G Y N I A. 

384 Parnaffia Cor. 5-petafc. Capf. 4 -valvis. Neftar. 5, 

ciliato-glandulofa. 

385 Evolvulus Cor. 1 -petala. Capf 4-locularis. 

pEN-TAGYNIA. 

* Fl. fuperi. 

386 Aralia Cor. 5-petala. Bacca 5-fperma. 
* Fl. inferi. 

392 Craffula Cor. 5-partita. Capf. 5, polyfperaite. PENTANDRIA. 23 319 Linum Cor. 5-petala. 

390 Aldrovanda Cor. 5-petala. 

391 Drofera Cor. 5-petala. 
i255Mahernia Cor. 5-petala. 
393 Sibbaldia Cor. 5-petala. 
388 Statice Cor. 5 partita. 

ftitum. 

* Cerafiium pentandrum. 

* Spergula pentandra. 

* Gerania pentandra. 

POLYGYNIA. Capf. 10-locularis, 2-fperma. 
Capf. i-locularis, 10-fperma. 

i-locul. apice dehifcens. 

5-locularis. 

5. Cal. 10-fidus. 

1, calyce infundib. ve- Capf. 
Capf. 
Sem. 
Sem. 394 Myofurus Cal. 5-phyllus. Ne£tar. 5, lingulata. 
Sem. numerofa. 
* Ranunculus kederaceus. CLAS- C t A S S I S VI. H E X A N D R I A< M O N O G Y N I A. 


* Fl. Calyculati, calyce corollaque inJlruEli. 

395 Bromelia Cor. 3 -partita. Cal. 3-partitus, fuperus» 

Bacca. 

396 Tillandfia Cor. 3-petala. Cal. 3-partitus, inferus. 

397 Burmannia Cor. 3-petala. .Cal. . i-phyllus, inferus* 

triquetro-alatus, coloratus. 

398 Tradefcantia Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus, inferus. 

Filamenta barbata. 

440 Burfera Cor. 3-petala. Cal. 3-phyllus, inferus'. 

Capf. baocata, monofperrnrf. 
445 Frankenia Cor. 5-petala. Cal. i-phyllus, inferus. 
Capf. i-locularis, polyfperma. 

443 Loranthus Cor. 6-partita. Cal margo fuperus. 

Bacca r-fperma 

444 Hillia Cor. 6 fida. CaL 6-pbyllus, fuperus, 

Fru&us 2-locularis polyfpermus. 
439 Pvichardia Cor. 6-fida. Cal. 6-fidus, fuperus. 

Sem. 3, nuda. 
442 Berberis Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus. 

Bacca 2-fperma. 
423 Leontice Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus. 

Bacca inflata. 

441 Prinos Cor. 6-fida. Cal. 6-fidus, inferus. 

Bacca d-fperma. 
438 Achras Cor. 12-fida. CaL 6 phyllus, inferus. 

Bacca 1 2-fperma. 

* Portlandia hexandra. 

* Fl. Spatbacei x f. Glumacei. 
400 Hsemanthus Cor. fupera, 6-partita. Involucrum 6-phyllumj 

maximum. 
402 Leucojum Cor. fupera, 6-petala, campanulata. 
Stam. jequalia. 

40I HEXANDRIA, 25 401 Galanthus Cor. 

403 Narciffus Cor. 

404 Pancratium Cor. 

406 Amaryllis Cor. 

405 Crinum Cor. 

399 Pontederia Cor. 

407 Bulbocodium Cor. 

409 Allium Cor. 

408 Aphylianthes Cor. 

431 Hypoxis Cor. 

* Fl. nudi. 

432 Alftroemeria Cor. 

433 Hemerocallis Cor. 
431 Agave Cor. fupra, 6-petala : Petalis 3-interioribus 
brevioribus, emarginatis. 

fupera, 6-petala. Nettarium campanula- 
turn, extra (lamina. 

fupera, 6-petala. Nec~briurn campanula- 
turn, ftaminibus terminatum. 

fupera, 6-petala, campanulata. 

5tam. inssqualia. ■ 

fupera, 6-fida, bafi tubulofa. 
Stajai. diftantia. 

fupera, 6-fida, ringens. 

infera, 6-petala : Unguibus longiffimis fta- miniferis, 
infera, 6-petala. 
infera, 6-petala. 

glumofse. 
fupera, 6 -petala» Pet. ovata, feffilia. 
Spathse dimidiatse, 

Spathse glumacere. 430 Aloe Cor. 428 Aletris Cor. 

426 Polianthes Cor. 
4? 5 Convalliiria Cor. 

427 Hyacinthus Cor. 

421 Afpbodelus Cor. 

422 Anthericum Cor. 
418 OrnithogalumCor. fupera, 6 petala, unguibus 2 tubolofis. 
infera, 6-partita. Stam. declinata. 
fupera, 6-fida, limbo ere£lo, Filamentis 

brevior. 
infera, 6-fida, 

inferta ! 
infera, 6-fida, 
infera, 6-fida 
infera, 6-fida. 
infera, 6-fida 

3 melliferi. 
infera, 6-partita : Ne£tarii valvulis 6 ftami- 

niferis. 
infera, 6-petala, plana, 
infers, 6-petala. Filam; alternis bafi dila- 

tatis. 

filifor- pro- Filam; receptaculo 

rugofa 

Tubo curvato. 
Bacca 3 fperma. 
Germinis ad apicem port 419 Scilla. 


Cor, 


infera, 6-petala, 
mia. 


decidua. Filam. 


420 Cyanella 


Cor. 


infera, 6 petala 
pendentibus. 


, petalis exterioribi 


i2 56Dracsena 


Cor 


infera, 6 petala. 


Bacca 3 -fperma. 


424 Afparagus 


Cor. 


infera, .6-petala, 
D 


Bacca 6-fperma. 26 H E X A N D R I A. 413 Gloriofa Cor. infera, 6-petala, reflexa, caudata. 

414 Erythronium Cor. infera, 6-petala, reflexa, petalis bafi 2 callisi 
412 Uvularia Cor. infera, 6-petala, bafi fovea ne£fcarifera j 

Gre&a. 
411 Fritillaria Cor. infera, 6-petala, bafi fovea ne&arifera j 

ovata. 
410 Lilium Cor. infera, 6-petala, petalis bafi canaliculato- 

tubulofis. 
41 c Tulipa Cor. infera, 6-petala, campanulata. 

Stylus o. 
429 Yucca Cor. infera, 6-petala, patens, Stylus o. 

416 Albuca Cor. infera, 6-petala. Stamin. fterilia 3. 

Stigm. cinclum cufpidibus 3. 
* Fl- incompleti. 

435 Orontium Spadix multiflorus. Follic. 1 fpermus. 
434 Acorus Spadix multiflorus. Capf. 3-locularis. 

436 Calamus. Cal. 6-phyilus. Peric. retrorfum imbrf- 

catum, i-fperrnum. 

437 Juncus Cal. 6-phyllus. Capf. i-locularis. 
446 Peplis Cal. 12-fidus. Capf. 2-locularis. 449 Atraphaxis Cal. 2-phyllus. 

prefTumo 
448 Oryza Glum. 1 -flora. 

ionium. D I G Y N I A. 

Cor. 2-petala. Sem. 1, com- 
Cor. 2-glumis. Sem. 1, obs T P. I G 

* Fl. inferi. 

457 Colchicum Cal. fpatha. 

454 Melanthium Cal. 6, 

feris. 

455 Medeola Cal. o. 

ca. 

458 Helonias Cal. o. 

laris. 

456 Trillium Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Bacca 3-loc 

laris. 
453 Triglochin Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Capf. bafi de- 
hifcens. 

4! N I A. 

Cor. 6-petaloidea. 
Cor. 6-petala ; petalis ftamini 

Cor. 6-petala. Bacca 3-coc- 

Cor. 6-petala, Capf. 3-locuJ HEXANDRIA. 27 

451 Rumex Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. Sem. 1, tri- 

quetrum. 

452 Scheuchzeria Cal. 6-phylIus. Cor. 0. Capf. 3, 1- 

fpermse. 
* Fl.fuperi. 
450 Flagellaria Cal. 6-phyllus. Cor. o. Pericarp. 1- 

fpermum. 

T E T R A G Y N I A. 

459 Petivera Cal. 4-phyllus. Cor. o. Sem. 1, ariftis 

uncinates. 

POLYGYNIA. 

460 Alifma Cal, 3-phyllus» Cor. 3-petala. Pericarp. 

pl.ura 9 € hAS- C L A S 3 I S YJL H E P T A N D R I A. M O N O G Y N I A. 461 Trientalis Cal. 7-phyllus, Cor. y-partita, plana. 

13acca i-locularis, ficca. 

462 xEfculus Cal. 5-dentatus. Cor- 5-petala, ijiaequalisi 

Capf 3-Iocularis, 2-fperma. 

* Ccrania africana. 

D I G Y N I A. 

463 Limeum Cal. 5-phyIlus. Cor. 5-petala, cequalis» 

• Capf 2-locuiaris, polyfperma. 

T E ■ T R A G Y N I A. 

464 Saururus Cal. amentum. Cor. nulla. Piftill. 4. 

Baccae 4, monofpermse. 

H E P T A G Y N I A. 

$6$ Septas Cal. 7-partitus. Cor. 7-petala. 

Germina 7. Capf. 7, polyfpfermae. CLA^ C L A S S I S VIII. 
OCTANDR I A. M O N O G Y N I A. 

* Fl. completi. 

473 Mimufops Cor. 8-petala. Cal. 8-phyllus, inferus. Dru- 

pa. 
466 Tropoeolum Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, calcaratus. Baccse 

3, i-fperma?. 
491 Bseckea Cor. 4-petala. Cal. 5-fidus, inferus. 

Capf. 4-locularis. 
481 Memecylon Cor 4-petala, Cal. integerrimus, fuperus. 
475 Combretum Cor. 4-petala. Cal. 5-dentatus, fuperus. 

Sem. 4 
471 Epilobium Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, fuperus. 

Capf. 4-locularis. Sem. pappola ! 
470 Gaura Cor. 4-petala. Cal. 4-fiduSj fuperus. 

Nux 4-fperma. 
469 Oenothera Cor. 4-petala. Cal. 4 fidus, fuperus. 

Capf. 4-locularis. Anther, lineares 
468 Rhexia Cor. 4-petala. Cal 4-fidus, medius. 

Capf. 4-locul. Anth. arcuate. 
467 Ofbeclsia Cor, 4-petala. Cal. 4 fidus, medius. 

Capf. 4-locul. Anth. roftratx. 
474 Griflea Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, inferus- 

Capf. i-locularis. 
1257 Antichorus Cor. 4petala. Caf. 4-phyllus, inferus. 

Capf. 4-locul. 4-valvis, polyfperma. 
476 Allophylus Cor. 4-petala. Cal. 4 phyllus, inferus. Stylus 

bifidus. 
479 Jambolifera Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, inferus. Fila- 

menta planiufcula. 
482 Lawfonia Cor. -af.-petala. Cal. 4-fidus, inferus. 

Bacca 4-3ocuIaris. 
372 Mellicocca Cor. 4-petala, refra&a. Cal. 4-partitus Drupa 
corticofa- Stig. peltat. anceps. 

473 30 O C T A N D R I A. 473 Amyris Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, inferus, 

Bacca i-fperma. 
1258 Chlora Cor. 8-fida. Cal. 8-phyllus, inferus. 

Capf. i-locul. 2-valvis. polyfperma. 
480 Santalum Cor. i-petala. Cal. 4-dentatus, fuperus 

Filam. corollae. Bacca. 
483 Vaccinium Cor. i-perala. Cal. 4-dentatus, fuperus. 

Filam. receptaculi. Bacca. 
4S4 Erica Cor. i-petala. Cal. 4-phyllus, inferus. 

Filam. receptaculi. Capfula 
JEfculus Pavia. 
Monotropa Hypopithys. 
Rata graveolens. 
JuJJiaa ereEla % fuffruticofa, 
Ptelea vifcofa. 
Portulaca quadrifida. 
Trichilia Guar a. * Dais offandra. " * Fagara oElandra* 

* Melajioma oftandra. * * Fhres 
487. Gnidia 

490 Lachnea 

486 Dirca 

485 Daphne 

489 Paflerin» 

488 Steliera incompleti. 

Cal. 4-fidus, corollinus. Pet. 4, parva. 

Stam. exferta. 
Cal. 4-fidus, corollinus, inasqualis. 

Stam. exferta. 
Cal. elimbis, corollinus, insequalis. 

Stam. exferta. 
Cal. 4-fidus, corollinus, sequalis. 

Stam. inclufa. Bacca pulpofa. 
Cal. 4" fidus, corollinus, sequalis. 

Stam. fupra corollam» 
Cal. 4-fidus, corollinus, aequalis. 

Stam. inclufa. Sem. unicumc 
Rivina oSlandra. D I G Y N I A. 

493 Weinmannia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, 

Capf. 2-locularis, 2-roftris. 

494 Moehringia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. 

Capf. i-locularis. 
1259 Schmidelia Cor. 4-petala. Cal. 2-phyllus. 
Pericarp. 2, pedicellata. 49 z OCTANDRIA- 

492, Galenia Cor. o. Cal. 4-fidus. 

Capf. 2-locuI. 2-fperma. 
* * Gentiana perfoliata. Chryfofplenium. 

TRIG Y N I A. 31 497 Paullinia Cor. 4-petala. Cal. 5-pliyllus. 

Capf. 3-focul. i-fperma. 

498 CardiofpermumCor. 4-petala. Cal. 4-phylIus» 

Capf. 3-locul. t-fperma. 
449 Sapindus Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. 

Bacca 3-eQcca, i-fperma. 
496 Coccoloba Cor. o. Cal. 5-partitus. 

Bacca calycina, i-fperma. 
495 Polygonum Cor. o. Cal. 5-partitus. 

Sem. 1, nudum. 

TETRAGYNIA. 

501 Adoxa Cor. 4 f. 5-fida, fupera. Cal. 2-phylIua, 

Bacca 4 f. 5-fperma. 

502 Elatine Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus. 

Capf. 4-locularis. 
500 Paris Cor. 4-petala, fubulata. Cal. 4-phyllus» 

Bacca 4-locularis. 

* Cotyledon laciniata. 

* Petiveria octandra. CLAS» C t A S S I S IX. E N N E A N D R I A. M O N G Y' N I A. 504 Tinus Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala, Bacca 3-lo« 

cularis. Sem. 1. 
503 Laurue Cal. o. Cor. 6-petala, calycina. Bacca 1- 

fperma. Ne£t,arii glandulae 2 fetae. 

505 Cafiyta Cal. o. Cor. 6-partita, calycina. Bacca 1- 

fperma. Ne&arii glandulse truncatae. 
* Anacardiuni 520 Jl 'amine decimo cqftrato. 


T R I G Y N I A, 

506 Rheum Cal. 6. Cor. 6-fida. Sem. 1, triquetrum. 

HEXAGYNIA. 

507 Butomus Cal. o. Cor. 6-petala. Capf. 6, polyfpermsa. CLAS. C L A S S I S X. D E C A N D R I A. MONOGYNIA. * Fl Poly pet ali irregular es. 
508 Sophora 509 Anagyris 

510 Cercis 

511 Bauhinia Cor. papilion. ; Vexillo adfcendente. Legum. 

torulis remotis 
Cor. papilion. ; Vexillo brevi re£to. Carina. 

alis longiore. 
Cor. papilion. ,; Alis vexilliformihus. Ne£hr. 

gland, ftyliformis, fub germine. 
Cor. patens, unguiculata, adfcendens. Petala 

lanceolata. 
512 Hymenaea Cor. fubaequalis Leguni. 

lignofum pulpa farinofa. 
511J Poinciana Cor. petalo fummo majore. Legum. 

comprefTum. 

513 Parkinfonia Cor. petalo infimo reniformi. Legum. 

teres, tortuofurn. 

516 Caefalpina Cor. petalo infimo pulchriore. Legum. 

rhombeum. Sem. rhombea. 
524 Toluifera Cor. petalo infimo majore. Cal. 

campanulatus. 

514 Caflia Cor. inaequalis. Anth. roftratae. Legum. 

iithmis interceptum. 

517 Guilandina Cor. fubaequal. calyci infidens. Legum. 

rhombeum. Sem. ofiea. 
522 Di&amnus Cor. patula. Filam. puiveracea. Capf, 

5, connexae. Sem. arillata. 

* * Fl. Polypetali aequales. 

5*9 Cynometra Cal. 4-partitus \ lacin, oppof. major. Legum ■> 

i-fpermum, carnoiurh, 
J 260 Profopis Cal. hemifphaericus. Legum. 

polyfpefmum. 

E 526 Ade- 34 DECANDRIA. 526 Adenantbera Antberis glandula infidens. Legurri. 

compreffum membranaceum. 
525 Haematoxylon Piftilli fligma emarginatum. ■ Siliqu. 

valvis navicularibus. 
528 Tricbilia Nectar, tubulofum, 5-dentatum. Capf. 

3-locularis, 3- valvis. Sem. baccata. 

527 Melia Nectar, tubulofum, io-dehtatum. Drupa. 

Nucleo 5-loculari. 

522 Swietenia Nectar, tubulofum, 10-dentatum. Capf. 

lignofa, 5-valvis. Sem. imbricata, mar» 

gine membranaceo. 
520 Anacardlum Petala reflexa. Drupa 

nucleo fupero, nude. 
518 Guajacum Cal. lacin. 2-exteriores minoreS Capf. ] 

carnofa, 3 f. 5-locularis, angulata. 

523 Ruta Germqn punetis io-melliferis. Capf; • 

5-fida, 5-locularis, polyfperma. 

532 Tribulus Piftilli Itylus nullus. Capf. 

5, connexae, polyfpermae, 
531 Fagonia Cor. ungues calyci inlertae. Capf, 

5-locularis, 10-valvis, i-fperma. 
530 Zygopbylluni Nectar, fquamae 10 bafeos ftarnin. C2pf. 

5-locul. polyfperma. 
529 Quaffia Capf. 5, bivalves, i-fpermae, infertae recep- 

taculo carnofo. 

533 Thryallis Cor. 5. petala» Capf. 

tricocca. 

534 Limoniar Cor- 5-petala Bacca 

3-fperma. 

535 Heifieria Cor. 5-petala Druptf 

infidens calyci coloiato grandefactoj 
539 Quifqualis Cor. 5-petala, calyci infidens filiformi. 
Drupa ficca. 

536 Monotropa Cal. corollinus, bafi gibbus. 

5-locuJ. polyfperma. 

553 Clcthra- Piftilli ftigmata iria. 

3 locul. polyfperma. 

554 Pyrcla Antberae furium bicornes. 

5-locul. polyiperma. 
546 Ledum; Cor. plana, 5-partita. 

5-locul. polyfperma. Capf. 
Capf. 
Capf. 
Capf. 

537 Trian " DECANDRIA. 35 

537 Trianthema Capf. circumfciffa. 

1261 Chalcas Bacca 2-fperma, Cor. campanulata. 

544 Melaftoma Cor. calyci infid. Anth,_ refrattae. Bacca 

5-locul. calyce vcitita. 

538 Juffiaea Cor. 4 f. 5-petala. Capf. 

infera. 
* Rhexia /Infant her a. 
Ger'ania. Conocarpus racempfa. 

* * * Fl. Monop ct aline quale s. 

1285 Codon Cor. campanulata, 10-fida. Cah 

jo-partitus. Capf. polyfperma. 

549 Andromeda Cor. campanulata, rotundata. 

Capfo 5-locularis. 
548 RhododendronCor. infundibulif. Stamina declinata. 
Capf. 5-locularis. 

545 Kalmia Cor. limbo fubtus 5-corniculato. 

Capf. 5-locularis. 

550 Epigaea Cal. exter. 3-phyllus ; inter. 5-phyllus. 

Capf. 5-locularis. 

551 Gualteria Cal. exter. 2-phyllus ; inter. 5 -fidus. - 

Capf, 5-locul. calyce baccato. 

552 Arbutus Cor. ovata, bafi diaphana. Bacca 5-locu- 

laris. 
595 Styrax Cor. infundibulif. Drupa difperma. 

520 Anacardium Cor. laciniis reflexis. Drupa nucleo fu- 

pero, nudo. 
* Vaccinia nonnidla. 

* * * fl dpetali, f. incomplcti. 

540 Dais Cor. monopetala. Involucr. 4-phyllum, 

mukiflorum, 

543 Samyda. Cal. 5-partitus. Neaar. 10-fidum cingens 

germen. Capf. baccata, 3-locul. 

541 Bucida Cal. 5-partitus. Bacca i-fperma. 
442 Copaifera Cal. o. Cor. 4-petala. 

* Stellera Chamaejafme. 

D I GYNI A. 16 DECANDRIA, 562 Scleranthus 
558 Chryfofplen 

555 Royena 

557 Hydrangea 

55O Saxifraga 

560 Tiarella 

561 Mitella 

556 Cunonia 

563 Gypfopbila 

564 Saponaria 

565 Dianthus D I G Y N I A. 

Cor. nifla. Cal. 5-fidus, .fuperus. Sem. 2* • 
Cor. ntiila. Cal. fuperus. 

Capf. 2-Iocularis, 2-roftris. 
Cor. 1 petal%, Cal, ventricofus. 

Capf. -4-fpcraia, 4-valvis. 
Cor. 5-pttala. Cal. 5-fidus, fuperus. 

Capf. bilocularis, 2-roftris, qrcum- 

fciffa. ' • 

Cor. 5-petala Cal. 5-partitus. 

Capf. i-locularis, 2-roftris. 
Cor. 5-petala. Cal. corolliferus. 

Capf. bivalvis ; altera majore. 
Cor. 5-petala. Cal. corolliferus. 

Capf. bivalvis. Petala pectinata. 
Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus. 

Capf. bilocularis, acuta. 
Cor. 5-petala. Cal. 5 part, campanulatus. 

Capf. i-locul globbfa. 
Cor. 5-petala. Cal. tubulofus, bafi nudus. 

Capf. i-locul. oblonga. 
Cor. 5»petala. Cal. tubulofus^ bafi fquamofus. 

Capf. i-locul. oblonga. 
* Triantbema decandra, T R I G Y N I A. 569 Arenaria 
568 Stellaria 
q6(.. Cucubalus 
567 Silene 

570 Cherlefia 

571 Garidella 

575 Erythroxylon 

572 Malpighia 

573 Banifteria 

574 Triopteris Capf. 
Capf 
Capf. 
Capf. i-Iocularis, 
i-locularis. 
3-locularis. 
3-locularis. 
ta. Pet. integra, patentia,. 
Pet. bipartita, patentia. 
Pet. bifida, fauce nuda. 
Pet. bifida fauce corona- Capf. 3-locularis. Nectar, petaloidea calyce 

' •' minora. 
Capf. 3-diftin£l:ae. Pet. calycina. Nectar. 5« 
bilabiata. J 

Drupa i-fperma. Pet. bafi fquama inftru£ta 9 
Bacca ;-fperma. Pet. unguiculata. 

Cal. glandulofus. 
Sem. 3, unialata. Pet. unguiculata. 

Cal. glandulofus. 
Sem. 3, 3-alata. Pet. 6? Cal. 5-partitus; 
* Tamarix germanka. 

PENTA» decandria: 
pentaginia. 37 578 Cotyledon Capf. 5 ad ne£laria Cor. 1 -petala. 

579 Sedum Capf. 5 ad nettaria. Cor. 5-petala. 

580 Pcnthorum Capf. 5-loba. Cor. petala ra- 

riora. 

586 Spergula Capf. i-locul. Petala integra. Cal. 5-phyl- 

lus. 
585 Ceraftium Capf i-locul. Petala 2-flda. Cal. 5-phyl* 
lus. 

583 Agroftemma Capf. 1 locuiaris, oblonga. Cal. tubulo- 

fus, coriaceus. 

584 Lyqhnis Capf. 3-Jocularis, oblonga. Cal. tubulofus, 

membranaceus. 
582 Oxalis Capf. 5-locularis, angulata. Cor*, bafi fub- 

cohaerens. 
577 Spondias Prupa nucleo 5-loculari. Cal. i-phylluS. 

'576 Averrhoa Pomum 5-loculare- Cal. 5-phyllus. 

2235Grielum Sem. 5, jdijftin&a, mutica. Cor. 5-petala. 

Styli'nulli. 

581 Suriana Sem. 5, fubrotunda. Cor. 5-petala. 

Styli filiformes, laterales. 
1262 Forfkohlea £>em. 5, lana involuta. Cor. lo-petala.. 

* ddoxa. G crania. 

Coriaria. Drofera lujitanica. 

P E C A G Y N I A. 

587 Neurada Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. 
- Capf. 10-cocca. 

58? Phytolacca Cal. 5-phyllus corollinus. Cor. nulla. 

Bacca 10-cocca. CLAS. C L A S S I S XI. DODECANDRIA. MONOGYNIA. 591 Bocconia Cor. o. Cal. 2-phylIus, inferus. 

Bacca extus ficca, 2-fperma. 
1263 Hudfonia Cor. o. Cal. 3-phyllus, inferus 

Capf. i-locularis, 3-valvis, 3 fperma. 
589 Afarum Cor. o. *CaL 3-fidus, fuperus. 

Capf. 6-locularis. 

592 Rhizophora Cor. 4-parcita. Cal. 4-partitus, inferus. 

Sem. 1, clavatum receptaculo carnofo» 
594 Garcinia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, inferus. 

Bacca 8-fperma, coronata. 

599 Cratseva Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, inferus. 

Bacca 2-locularis, pedicellata. 

596 Halefia Cor. fub. 4-fida. Cal. 4-dentatus, fuperus, 

Peric. 4-fpermum, 4-angulatum. 

600 Triumfetta Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus, inferus. 

Capf. 4-Iocularis, 2-fperma, muricata. 

601 Peganum Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus, inferus. 

Capf. 3-locularis, Stam. 15. 

602 Nitraria Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, inferus. 

Drupa i-fperma. Stam. 15. 
598 Winterana Cor. 5-petala. Cal. 3-lobus, inferus. 

Bacca 3-Iocularis, 2-fperma. 

Neftar. antheriferum. 
<5o3 Portulaca Cor. 5-petala. Cal. 2-fidus, inferus. 

Capf. i-loculads, circumfciffa. 

604 Lythrum Cor. 6-petala. Cal. 1 2- fidus, inferus» 

Capf. 2-locularis. 

605 Ginora Cor. 6-petala. Cal. 6»fkhis, inferus. 

Capf ilocularis, 4-valvis. 

593 Blakea Cor. 6-petala. Cal.-fruft. 6-phyllus ; Flo 

ris fuperis indivifis. Capf. 6-locularis. 
Antheroe connesjc. 

597 Decumaria Cor, 10-petala. Cal. 10-phyllus, fuperus. 

590 dodecandria; 39 1590 Gethyllis Cor. 6-petaloidea. Spatha i-phylla, fupera. 

Capf. 3-locularis. 

* Cleome vifcofa, dodecandra. 
Rivina oilandra. 
Chironia dodecandra» 

D I G Y N I A. 

606 Heliocarpua Cor. 4-petaIa. Cal. 4-phyllus. Capf. 2-locul. 

i-fperma, compreffo-radiata. 

607 Agrimonia Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus. Sem. 1. f. 2. 

T R I G Y N I A. 

608 Refeda Cor. petal, mukifid. Cal. partitus. Capf. 1- 

locularis, hians. 

609 Euphorbia. Cor. petal, peltatis. Cal. ventricof. Capf. 3- 

cocca. 

TETRAGYNIA, 

* Tormcntilla erecla. 

Refeda aliquot. ' » 

PENTAGYNIA. 

610 Glinus Cor. o. nififetuhe. Cal. 5-phyllus. Capf. 5-loc, 

Refeda purpuracea. 

OCTAGYNI A. 

611 Illicium Cor. 8-petala. Cal. 4-phyllus. Capf. 8, i-fperm. 

* Ne&ar. 8, fubulata. 

D O D E C A G Y N I A. 

612 Sempervivum Cor. 12-petala. Cal. 12-partit. Capf. 12. P O L Y G Y N I A. 

* Alifma cordifolia. C L A S. C L A S S I S 111 ICOSANDRIA, Chara&er clafficus et notse, quibus a polyandria differt, funt : 

I. Calyx monophyllus, concavus. 

2« Corolla unguibus parieti calycis affixa. 

3. Stamina plura quam novendecim, calycis parieti vel corollae' 
inferta. 
Dicifur icofandria, quod ftaminum numerus in hac familia circa vi- 

gefimum numerum circiter confiftat, in maxima generum parte ;■ 

pro cbarattere tamen non affumendus eft numerus, cum omnes 

poly andri Jlaminibus parieti interna calycis inferto (non vera re- 

ceptaculo) hue amandandi funt. MONOGYNIA. 613 Caaus Cal. 

616 Eugenia Cal. 

614 Philadelphus Cal. 

615 Pfidium Cal. 

617 Myrtus Cal 

618 Punica Cal. 

619 Amygdalus Cal. 

620 Prunus Cal. 

62 1 Cbryfobalanus Cal. fuperus, i-pbyllus. Cor. multifida. 

Bacca i-locularis, polyfperma. 

fuperus, 4-partitus. Cor. 4-petala. 

D'riipa I-locularis, i-fperma. 

fuperus 5 f. 4-partitus. Cor. 5 f. 4-petala. 

Capf, 5 f. 4-locularis, polyfperma. 

fuperus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Bacca i-locularis, polyfperma. 

fuperus, 5-fidus, Cor. fub. 5 -petals» 

Bacca 3-locularis, i-fperma. 

fuperus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Pomum io-loculare, polyfpermum. 

inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Drupa nucleo foraminulofo. 

inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Drupa nucleo iutegro. 

inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Drupa nucleo fulcato. 

DI- tCOSANDRIA. 41 

D I G Y N I A. 

622 Crataegus Cal. fupcrus, 5-fidus. Cor. 5-petatai 

Bacca 2-iperma. 

TRIGYNIA. 

623 Sorbus Cal fuperus, 5-fidus. Cor. 5-petala, 

Bacca 3-fperma. 
424 Sefuvium Cal. inferus, 5-fidus. Cor. nulla. 

Capf. 3-locularis, circumfcifla. PEN 

627 Tetragonia CaL 

625 Mefpilus Cal. 

626 Pyrus Cal. 

628 Mefembryant. Cal. 

629 Aizoon Cal. 

630 Spinea Cal. 

P O 

631 Rofa Cal. 

632 Rubus Cal. 
635 Tormentilla Cal. 
637 Dryas Cal. 
633 Fragaria Cal. T A G Y N I A. 

fuperus, 5 f. 4-fidus. Cor. o. 

Peric nucieo 5 f. 4-loculari. 

fuperus, 5-fidus. Cor> 5-petala. 

Bacca 5-iperma. 

fuperus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Pomum 5-loculare, polyfpermum. 

fuperus, 5-fidus. Cor. multifida. 

Capf. carnofa, locularis, polyfperma. 

inferus, 5-fidus. Cor. o* 

Capf^-loculaiis, polyfperma. 

inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Capf, plures, congeftse. L Y G Y N I A, 

5-fidus. Cor. 5-petala. Cal. bacca- 

tus, poiyfpermus. 

5-fidus. Cor. 5-petala. Bacca com- 

pofita. , 

8-fidus. Cor. 4-petala. Sem. 8.mu- 

tica. 

8-fidus. Cor. 8-petala, Sem. pluri- 

maj arifta lanata. 

10-fidus. Cor. 5»petala. Sem. pluri- 

ma fupra recept. bac'catum, decidua. 

F 634 42 I 

634 Potentilla 
636 Geum 
638 Comarum COSAN.DRIA. Cal. 10-fidus. Cor. 5-petala. Sem. plun- 

ma, mutica, 
Cal. io-fidus. Cor. 5-petala. Sem. pluri- 

ma ; arifta geniculata. 
Cal 10-fidus. Cor. 5-petala. Sem.pluri- 

ma fupra recept. carnofum perfiftens. 
639 Calycanthus Cal. fquamofus, corollinus. Cor. o. Serru 

caudata calyce fucculento. 

* Spiraa Filipendula. Ulmaria» 
Phytolacca icafandra. CLAS» C L A S S I S XIII. 
PO. LY.ANDRIA. 

M O N O G Y N I A. 

* Monopetali. 

640 Marcgravia CaL 6-phyllus, imbricatus. Cor. i-petala, 

claufa. Bacca multilocularisj multival- 
vis. 

# Tetrapeialu 

641 Rheedia Cal. nullus. Bacca 3-fperma. 
$56 Mammea Cal. 2-phyllus. Bacca i-locularis. 

Sem. callofa. 
648 Papaver Cal. 2-phyllus. Capfula i-locularis, coro- 

nata. 
64J Chelidonium Cal. 2-phyllus. Siliqua. 
643 Capparis Cal. 4-phyllus. Bacca pedicellata, 1 corti- 

cofa. 
.644 A&sea Cal. 4-phyllus. Bacca i-locularis. 

Sem. geniino ordine. 
650 Cambcgia Cal. 4-phyllus. Bacca 8-fperma, 8-angu- 

laris. ^ fH 

658 Calophyllum Cal. 4-phyllus. Drupa globofa. 

Nucleus fubglobofus. 

659 Grias Cal. 4 : fidus. Drupa i-fperma. ' 

Nucleus 8-fulcatus. 
^69 Caryophyllus Cal. fuperus. Bacca i-fperma, coronata, 

* Pentapetnli. 

1286 Loofa. Capf. feminifera, x-locularis, femitrivalvis, fper- 

fperma. 

670 44 polyandria: 670 Mentzelia Capf infera, 1 -locularis, 3 -valvis, polyfperma., 
666 Vateria Capf i-locularis, 3 valvis, i-fperma. 

655 Sloanea Capf. echinata, intus baccata. Stam. extericra. 

fterilia, foliacea. 
673 Ciftus Capf. fubrotunda. Cal. 5-phylli, foliola 2 

minora. 
675 Corchorus Capf. fub 5-locularis. Cal. 5-phyllus, longitu- 

dine corollae, deciduus. 
652 Sarracenia Capf 5 locularis. Stigma clypeatum. 

Cal. exter. 3-pbyll. fuper. 5-phyllus. 
660 Tilia Capf. 5 -locularis, coriacea, i-fperma. 

Cal. deciduus. 
657 Ochna Baccae 5 in receptaculo carnofo. Petala ungui- 

bus elongatis. 
651 Muntingia Bacca 5-locularis, umbilicata. Cal. 5-partitus. 
663 Elseocarpus Drupa nucleo crifpo. Petala lacera. 

67 1 Piinia Drupa ftriata. Calyx corollaque 

5-partitae, planas. 
677 Symplocos Fructus ignotus. Cal. 5-fidus. Stamina petalis, 
inferta. 
* Delphinium confolida^ djacis, Aconiti» * Hexapetali. 

649 Argemone Cal. 3-phylluo. 

valvis. 
667 Lagerftroemia Cal. 6-fidus. 

Cor. crifpa. Capf. 1 -locularis, femi- 
Stam. 6, exteriora majora. 668 Thea 
664 Lecythis 

* Oclopctali 
645 Sanguinaria 

* Enneapetali. Cal. 5 f. 6-phyllus. Petala 6 f. 9. Capf. 3-' 

locularis. Sem. folitaria. 

Cal. 6-phyllus. Stam. ne£tario lingulato' 

connata. Capf. circumfciffa. Cal. 2-phyllus, 
fperma. 646 Podophyllum Cal. -^-phyllus. 
nata. 
* Thea. Capf, 2-valvis, poly> Bacca i-locularis, coro- POLYANDHIA. 4£ 

* Decapetala. 

[^54 Bixa CaL 5 dentatus. Cor. 5-petala, 2-plex, Capf, 

2-valvis. 

: * Polypetali. . . 

• £53 Nymphaea Bacca multiloc. corticofa. Cal. magnua. 

, * Apetali. 

I 1239 Trewia Cal. 3-phyllus. Pet. 3-coccum. 

! 674 Prockia Cal. 3-phyllus. Peric. 5-loculare. 

|66i Laetia Cal. 5-phyllus. Peric. i-loculare, 3-valve, po- 

1 lylpermum. 

! 676 Segvieria Cal. 5-phyllus. Peric. i-fpermum, alatum. 

j 672 Delima Cal. 5-phyllus. Peric. 2 -valve, 2-ipermum. 

D I G ■ Y N I A. 

680 Calligonum Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. Peric. echinato* 

uncinatum. 
679 Curatella Cal. 5-phyllus. Cor. 4-petala. Capf. 2-partita, 

2-fperma. 
678 Paeonia ' Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Capf. polyfper- 

ma. Sem. colorata. T R I G Y N I A. 

68 1 Delphinium Cal. nullus. Cor. 5-petala ; fupremo cornuto. 

Nectar. 2-fidum, felhle. 

682 Aconitum Cal. nullus. Cor. 5-petala; fupremo galeato. 

Nectar. 2, pedicellata. 
* Refeda luteola. TETRAGYNIA. 

.$83 Tetracera Cal. 6-phyllus. Capf. 4, monofpermae. 

P E N- 46 POLYANDRIA. 

PENTAGYNI A. Ne£taria 5, 
Ne£hria 8, 684 Aquilegu Cal. nullus. Cor. 5-petala. 

inferne cornuta. 

685 Nigella Cal. nullus. Cor. 5-petala. 

fuperne 2-labiata. 

686 Reaumuria Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala ; neaariis 10, 

adnatis, ciliatis. Capf. 5-locularis, po- S 
lyfperma. 
* Aconitimi a?ithora t variegatum. H E X A G Y N I A. 

6S7 Stratiotes Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Bacca 6-locu-. 
laris intra fpatham. P G L Y G Y N I A. 

704 Hydraftis Cal. nullus. Cor. 3-petala. Bacca compo-v 

fita acinis i-fpermis. 
69$ Atragene Cal. nullus. Cor 4-petaIa major; interius 

polypetala. Sem. plurima, ariltata. 

696 Clematis Cal. nullus. Cor. 4-petala. 

.Sem. plurima, ariftata. 

697 Thali&rum Cal. nullus. Cor. 4- 5-petala. 

Sem. plurima, fubmutica, nuda. 

701 Ifopyrum Cal. nullus. Cor. 5-petala, decidua. 

I<Ie£taria 5. Capf polyfpermae. 

702 Helleborus Cal. nullus. Gor. 5-petala, perfiftens. 

Ne&aria plura. Capf. polyfpermae. 

703 Caltha Cal. nullus. Cor. 5-petala. 

Capf. plurimae. Ne&aria nulla. 
694 Anemone Cal. nullus. Cor. 6-petala. 

Sem. plurima. 
691 Michelia Cal. truncatus. Cor. 8-petala. 

Baccae 4-fpermae, glomeratae. 
700 Troilius Cal. nullus. Cor. 1 4-petala. 

Ne&aria linearia. Capfulae monofper- 

mae. 

692 Uva» POLYANDRIA, 47 

692 Uvaria Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala. 

Baccae polyfperm. Recept. longo affixae* 

693 Arizona Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala. 

Bacca cortice imbricato polyfperma. 

689 Liriodendrum Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala. 

Sem. plurima, lanceolata, imbricata. 

690 Magnolia Cal. 3-phyllus. Cor. 9-petala. 

Capf. glomeratae, 2-valv. Sem. pendula. 
688 Dillenia Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Capf. plures connatae ; Recept. carnofo. 
699 Ranunculus Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Sem. plurim. Petala ungue nectarifero» 
698 Adonis Cal. 5-phyllus. Cor. 5 f. 10 petala. 

Sem. pjurima, angulata, corticata. 

* Phytolacca icofandra. 
Nigellae nonnullae, C L A S- C L A S S I S XIV, DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA. * Calyces fubqitinqiiefidi. 1236 Perilla 

722 Leonurus 
714 Glecoma 
709 Hyflbpus 
713 Mentha 
712 Sideritis 
711 Lavandula 
706 Teucrium 

705 Ajuga 

723 Phlomis 
718 Betonica 716 Lamium 

717 Galeopfis 

719 Stachys 

710 Nepeta 
707 Satureja 

720 Ballota 

721 Marrubium 

724 Moluccella Styli duo ! Stam. diftantia. 

Antherae punttis ofleis adfperfae. 

Antherarum paria cruciata ! 

Filamenta diftantia, refta ! Cor. ringens. 

Filamenta diftantia, re£ta. Cor. fubaequalis 

Stigma alterum vaginans alterum ! 

Corolla refupinata ! 

Corollae lab. fuperius nullum, fed bipart: 

turn ! 
Corollae lab. fuperius ftaminibus brevius ! 
Corollae lab. fuperius hirtum ! 
Corollae lab. fuperius planum, adfcenden 

tubo cylindrico. Stam. longitudin 

faucis. 

Corollae lab. inferius utrinque dente fetaceot 
Corollae lab. inferius fupra bidentatum ! 
Corollae lab. inferius lateribus reflexum. 

Stam. deflorata ad latera deflexa. 
Corollae lab. inferius crenatum. Faux margi- 

ne reflexo. 
Corolla laciniis fubaeqUalibus. Stamina rej 

mota. 
Calyx 10-ftriatus. Corollae lab. fuperius for 

nicatum. 
Cal. 10-ftriatus. Corollae lab. fuperius rec- 

tum. 
Calyx, campanulatus, corolla amplior, denti- 

bus fpinofis. 

* * Cal j a D I D Y N A M I A. 49 Prunella 
Cleonia * * Calyces bilab'iati. 

Scutellaria Calyx frufliferus operculatus ! 

Thymus Calyx fauce villis clauius. 

Ocymum Corolla refupiriata ! Filamenta bina bafi 

procefTu ! 
Filamenta omnia apice bifurca ! 
Stigmata 4 ! 
Trichoftema Filamenta longifTima ! 
Dracocephal. Corollae faux infiato-dilatata ! 
Origanum Strobilus calyces colligens ! 
Clinopodium mvolucrum calyces colligens. 
Thymbra Calyx utrinque linea ciliata carinatus. Stylus 

lemibifidus. Cor. labia plana. 
731 Melittis Cal. tubo corollae amplior. Corollae lab. 

fuperius planum, integrum. Amherae 

cruciatae. 
Melifla Cal. afigulatus, fcariofus, labio fuperiore ad- 

icendente. 
Horminum Corollae quatuor laciniae fubaequales ; quinta 

majore emarginata. 
Prafium Semina baccata ! 

Phryraa Semen unicum ! 734 
727 

732 

73? 
736 
733 
729 

726 

725 
708 i 728 

• 730 

737 
..738 ANGIOSPEB. M I A. Calyces bifidi. 778 Obolaria 

779 Orobanche 
770 Hebenftretia 
754 Torenia 
793 Acanthus 
762 Crefcentia Capf. i-locularis. Cor campanulata, 4-fida. 

Filamenta ex divifuris corollae. 
Capf. i-locularis. Cor fubaequalis, 4-fida. 

Glandula fub bafi germinis. 
Capf. 2-fperma. Cor. 1 labiata 4-fida 

6tam. margin: lateridi corollae inferta. 
Capf. 2-locularis Cor. perfonata. 

Filamenta duo, bifida. 
Capf. 2-iocularis Cor. i-labkt*} 3-fida. 

Antherae villofae. 
Bacca i-locularis. Cor. tubo campanulata. 

Germenpedicellatum. Sem. 2 locul. G * Calyces P D I D Y N A M I A. 

* * Calyces trtfidi. 

761 Halleria Bacca 2-Iocul. Cor. 4-fida; labio fuperiortf 

longiore. 

* * * Calyces quadrifiJi. 

769 Seiago Semen 1, involutum corolla inaequali. 

781 Lippia Semen (, biloculare. Cor. hvpocraterif. 

Cal. comprellbs. 
743 Lathraea Capf. i-locularis. Cor. perfonata. 

Ghndula fub germine. 

739 Bartfia Capf. 2-Jocularis. CGr. perfonata. 

Cal. colorafior. 
741 Eupbrafia Capf. 2-locularis. Cor. perfonata. 

Antherae inferiores hinc fpinofae. 

740 Rhinanthus Capf. 2-locularis. Cor. perfonata. 

Caof. compreSa. 
7.42 Melampyrum Capf. 2-locularis. Cor. perfonata. 

pern, bina, gibbofa. 
749 Scbv/albea Capf. 2-locularis ? Cor. perfonata. 

Cal. lacin. fuperiores fenfun minoresy 
785 Earlcria Capf. 2-locularis. Cor infundibuliforjnis. 

Sem. bina. Capf. elailica. 
767 Loefelia Capf. 3 -locularis. Cor. laciniis fecundis. 

St-am. perak) adverfa. 
763 Gmelina Drupa nucleo 2-!ocul. Cor, bilabiata. 

Antb. binae crafbores bipartitae. 
765 Lantana. Drupa nucleo 2-locul. Cor. hypocraterifj 

Stigma uncinatum. 

* * * * Calyces qiiinqiicfdi. 

1237 Avicennia Capf. i»Iocularis, coriacea. Cor. labio fupeno*- 

re quadrato. Sem. unicum. 
7.45 Tczzia Capf. 1 -locularis. Cor. bypocrateriformis. 

Sem. unicum. 
776 Limofella Capf. i-locularis. Cor. campan. regular. 

Sem. plurima. 
* ; 73 Brovallia Capf. s-locularis. Cor. bypocrateriformis.- 

Sem. numerofa. 
1265 Vandeliia Capf. i-locularis, Cor. ringens. 

Stam. 2, inferiora e difcolabii enata. 

749 Gef- D I I) Y N A M I A, 749 Gefnena 
756 Scrophularia 


C.ipf. 
Capf. 


777 Stemodia 


Capf. 


757 Celfia 


Capf. 


775 Silxhorpia 


Capf. 


768 Capraria 


Capf. 


75S Digitalis 


Capf. 


759 Bignonia 


Capf. 


784 Rucllia 


Capf. 


$772 Buchnera 


Capf. 


771 Erinus 


Capf. 


764 Petraea 


Capf. 


1264 Manulea 


Capf. 


750 Antirrhinum 


Capf. 


792 Columnea 


Capf. 


747 Gerardia 


Capf. 


■746 Pedicularis 


Capf. 


783 INIimulus 


Capf. 


780 Dodartia 


Capf- 


748 Chelone 


Capf. 


782 Sefamum 


Capf. 


753 Martynia 


Capf. 2-locularis. Cor. fnpnv;. 
2-locularis, Cor; refupinaU. 

Lab. fegmento intermedio inrcrno, 
2-locularis. Cor. inae^ualis. 

Stam. bjfula. Am!:, geminae. 
2 locularis. Cor. rotata. 

Filamenta lanata. 
2-locularis. Cor. rotata. 

8tam. 2 & 2 approximata. 
2 [ocularis. Cor. campanulata. 

Stigma cordatum, bivalve. 
2-locularis. Cor. cSmpan. fubtus ve»? 

tricofa. Stam. declinata. 
2«loeularis. Cor. canipanulat.i. 

Sem. alara, imbricata. 
2-locularis. Cor. campanulata. 

Stam. pcrparia approximata. 
2-locularis. Cor, hypocrateriformis. 

Limbi laciniis obcordatis aequalibus 7 . 
2-locularis. Cor. bilabiata ; labio fupc- 

reriore breviflimo rcflexo. 
2 locuJaris. Cor. rotata, calycc colorato 

minor. Sem. folitaria. 
2-locularis. Cor. limbus 5-partitus ; la- 
cuna infima profundiore reflex a. 
2-locularis. Cor. pcrlbnata fubtus Ncc- 

tario prominente. 
2-locularis. Cor. ringens fupra balm 

gibba, Anth. connexae. 
2-locularis. Cor. hypocrat. inacqual. 

Capf. bafi dehifcens. Sem. 1. 
2 -locuJaris. Cor. perfonata. 

Sem. tunicata. 
2-locularis. Cor. perfonata. 

Cal. prifmaticus. 
2-locularis. Cor. perfonata 5 lab. fune- 

rlore brevi, adfcendente. 
2-locularis. Cor. perfonata, inflata, clau- 

fa. Rudim. filamcnti Jti. 
2-locularis. Cor. campanulata, inaequa» 

lis. Rudim. filamcnti ^ti. 
5-locularis. Cor. campanulata. 

Rudim. filamcnti 5ti. 

752 Cranio 52 D I D Y N A M I A, 752 Craniolaria Capf. 5-locularis. Cor. hypocraterif. 

Tubo filiformi longiflimo. 
794 Pedalium Nux bilocularis. 
774 Linnaea Bacca 3-locul. ficca. Cor. campanul. 

Cal. fuperus ! 
791 Bontia Bacca 1 -fptrma Cor. lab. inf. revolutum» 

Sem. plicatum. 
766 Cornutia Bacca i-fperma. Cor. ringens. 

Stylus longiffimus. 

789 Clerodendron Bacca i-fperma. Cor. ringens; tub. angufto. 

Stam. longiffima. 
788 Volkameria Bacca 2-fperma Cor. laciniis fecundis. 

Sem- bilocularia. 
760 Citharexylon Bacca 2-fperma Cor. fubaequalis. 

Serai. 2 locularia. 
7S7 Ovieda Bacca 2-fperma. Cor. longiflima-, limbo 3 fi-] 

* do. Cai. fru6liferus campanulatus. 

790 Vitex Bacca 4 fperma. Cor. ringens ; lab. fuperiore 

trifido. 
786 Duranta Bacca 4-fperma. Cor. fubringens, tubo curvoJ 

Sem. bilocularia. 
7 j c Befleria. Bacca polyfperma. Cor. inaequalis. 

Bacca i-locularis. * # # # * Calyces multipartiti. 

751 Cymbaria Capf. i-locularis. Cor. ringens. 
Cal. multipartitus. * ♦ *■*### Pclypctali. 795 Melianthus Capf- 4-locular. 4-Ioba. Cor. 4-petaIa, labium, 
inferius conftituens. CLAS e L A S S I S X?. T E T R A D Y N A M I A. SILICULOS^l. » Sllicula Integra, nee apice emarginata. 

.800 Draba Silic. valvulis planiufculis. Stylus nullus. 

'809 Lunaria Silic. valvulis planis pedicelJata. Stylus ex- 

fertus. 
799 Subularia Silic. valvulis femiovatis. Stylus brevior fili- 

cula. • 

796 Myagrum Silic. valvulis concavis. Stylus perfiflens. 

797 Vella Silic. valvulis diflepimento dimidio brevio- 

ribus. 

* * Silicula emarginata apice. 804 Iberis 

805 Alyflum 

807 Clypeola 

Sc6 Peltaria 

» 

803 Cochlearia 

801 Lepiiiium 

802 Thlafpi 

808 Bifcutella 
708 Anaftatica- dehi Petala duo exteriora majora. 

Filamenta quaedam latere interiore dente no- 

tata. 
Silic. orbiculata ; valvulis planis, decidua. 
Silic orbiculata, compreflb-plana, non 

fcens. 

Silic. cordata ; valvulis obtufis, gibbis. 
Silic. cordata ; valvulis acute carinatis. 
Silic. obcordata j valvulis marginato carinatis. 
Silic. biloba fupra intraque, margine carinato. 
Silic. retufa ; valvulis diflepimento mucronato 

longioribus. SILIQ^UOSiE. 

* Calyx claitfus, fdiolis longitudinaliter conniventibus. 

£22 Rapbanus Siliqu. articulata. 
814 Eryfimum Siuqu. tetragona. 815 /54 T E T R A D Y N A M I r A. 815 Cheiranthus 

817 Hefpcris 

8 18 Arabis 
820 Braffica 

819 Turritis 
811 Dentaria 
$io Ricotia Siliqu. germine utrinque glandula notato. 
Glandule intra ftamina breviora. 

Petala obliqua. 
Glandulae 4 intra foliola calycina. 

Stigma fimplex. 
Glandulse 2 intra ftamina breviora ; 2 extra 

ftamina longiora. 
Petala eretta. 

Siliqu. valvis revoluto-dehifcentibus. 
Siliqu. unilocularis. * * Calyx Mans, foliolis fnperne dijlantibus. 825 Crambe 

82 1 Ifatis 
823 Bunias 

826 Cleome 
812 Cardamine 

827 Sinapis 
713 Sifymbrium 

816 Heliophila Siliqu. decidua, globofa, ficco-baccata. 

Fiiamenta 4 apice bifurca. 
Siliqu. decidua, lanceolata, monofperma. 
Siliqu. decidua, fubrotunda, muricata. 
Siliqu. debifcens, unilocularis. 
Siliqu. dehifcens ; valvulis revolutis. 

Cal. horizontaliter patens» 
valvis reftiufculis. 


Siliqu. dehifcens. 

Siliqu. dehifcens ; 

Cal. patulus. 

Siliqu. dehifcens. Ne&aria 2, rccurvata. CLA C L A S S I S XVI. 
MONADELPHIA. 

PENTANDRIA. 

827 Waltheria Monogyna. Capf. i-locularis, i-fperma. 

828 Hermannia Pentagyna. Capf. 5-Jocularis, i-fperma. 

Petala cucullata, obliqua. 

829 Melochia Pentagyna. Capf. 5-locularis, i-fperma, 

HEPTANDRIA. 

* G crania africana. 

ENNEANDRIA. 

833 Bnnvnaa. Monogyna. Cal. 2-fidus. Cor. exterior 5-fida 3 

interior 5 -petala. 

DECANDRIA. 

830 Connarus Monogyna. Legum. i-loculare. Stam. alterna 

breviflima. 
832 Geranium Monogyna. Capf. 5-cocca, roflrata. 
.831 Hugania Pentagyna. Capf. i-fperma. Stam, in ur- 

ceolum. 

D O D E C A N D R I A. 

834 Pentapetes Monogyna. Capf. 5-locularis, polyfperma, 

Stam. 5, elongata, colorata. 

P O L Y A N D R I A. 

642 Morifonia Monogyna. Cal. fimplex, 2-fidus. Bacca cap» 
-fularis, pediccllata. Styl; 1. Petala 4. 

66$ Mefua. Monogyna. Cal. fimplex, 4-phyilu9. Nux 

tetragona, s-fperma. Pift. 1. Petala 4. 

847 Stewartia Pentagyna. Cal. fimplex, patens. Capf. lo- 
cularis, i-fpcnna. 56 M 

838 Napsea 
837 Sida 

835 Bombax 

836 Adanfonia 

845 Goffypiura 

842 Lavatera 
1266 Malacra 
841 Malva 

843 Malope 

844 Urena 
840 Alcea 

846 Hibifcus 

839 Althaea 
844 Camellia O ft A D E L P I A. 1 1- Subdecagyna. Cal. fimplex, teres. Capf. lo- 

cularis, i-fperma. 
Submonogyna* Cal. fimplex, angulatus. Capf. 

locularis, i-fperma. 
Monogyna. Cal. fimplex. Capf. 5 -locularis,- 

polyfperma. Stylus indivifus. Sem. 

lanata. 
Monogyna. Cal. fimplex. Capf. locularis, 

polyfperma ; pulpa farinacea. 
Monogyna. Cal. exter. 3-fidus. Capf. locu- 
laris, polyfperma, coadunata. 
Polygyna. Cal. exter. 3-fidus. Arill 

fpermi, verticillati. 
Polygyna. Cal. exter. triphyllus. 

monofpermi. 
Polygyna. Cal exter. 3 phyllus. 

fpermi, verticillati, plures. 
Polygyna. Cal. exter. 3 -phyllus. 

fpermi, conglomerati. 
Monogyna. Cal. exter. 5-fidus. 

fpermi, muricati, quini. 
Polygyna. Cal. exter. 6-fidus. 

fpermi, plures. 
Monogyna. Cal. exter. 8-fidus. 

culis polyfpermis, coadunatis» 
Polygyna. Cal. exter. 9-fidus. 

fpermi, verticillati. 
Monogyna. Cal. exter. imbricatus. Capf. lo» 
culis polyfpermis. Stylus indivifus. Arill i 5,- 


Arilli 1- 


Arilli 1- 


Arilli 1- 


Arilli 1- 


Capf lo- 


Arillii- C L A S • I G L A S S I S XVlt. 
D I A D E L P H I A. 

PENTANDRIA. 

■351 Monnieria. Cal. <|-partitus. Cor, ringens. Fitamemerti* 
fuperius antheris 2 j inferius 3.Capfulse 5. 

H E X A N D R I A. 

&40. Fumaria Cal. 2-phyllus; Cor. ringens, bail gibbofa nee- 

tarifera Filamenta antheris 3. 

l26ySaraca Cal. o. Cor. 4-fida. Filamenta utrinque 

3 connexa. 

C T A N D R I A. 

850 Polygala Cal. 2 laciniss alreformes. Cof. vexillum cy> 

lindsicum. btamina connexa. Capf. ob* 
cordata, 2- locularis. 4 

Siji Securidaca Cal. 1 r'r.llus. Vexillum nullum, Legurat 
l-fpermum, ala ligulata. 

DECANDRIA. 

* Stamina omnia connexa. 

853 Niflblia Legurm i-fpermum, terminatum ala ligulata;. 

854 Pterocsrpus Legurn. foliaceum, varieofum. 
861 Amorpha Al?e Cannaque nullse. 

8c, 5 Ebenus Alse nullse. 

855 Erythrina Alae Cannaque breviffimse. Cal. poro mellifero. 
I286 Abrus Filamenta 9 ball infirria connexa latere fupenore 

diftmcla. Sem, fphjerica. 

H. 85 § Spar- ■$* D I A D E L P H I A. 858 Spartiurrr Filamenta adhserentia germini. Stigma adna- 

turn, villofum. 

859 Genifta Piftillum deprimenscarinam. Stigma invo- 

lutum. 
865 Lupinus Antfierae riternoe rotundje •, alterme oblongae. 

Legum. coriaceum. 
864 Anthyllis Cal. turgidus, includens filiquam. 

8^6 Pifidia Legumea alis 4 longitudinalibus. 

857 Borbonia Legumen mucronatum. Stigma emarginatum. 

tf8i Ulex Calyx diphyllus. Legum. vix calyce longius. 

876 Arachis Corolla refupinata. Legum. coriaceum. 

895; Ebenns Corolla alis obliteratis. Legum. monofperm urn. 

860 Afpalathus Legumen muticum, ovatum, fubdifpermum. 
863 Ononis Legumen rhombeum,feflile. Vixillum fliiatum'. 
862 Crotalaria Legumen pediceilatum, turgidum. * Stigma pabcfecnS) (nee priorum notre.) 880 Colutea 

866 Phnfcolus 

867 Dolichos 

871 Orobus 
870 Pifum 

872 Lathyrus 

873 Vicia Legumen infin-tum, fupra bafin dehifcens. 

Carina Stylufque Ipirales. 

Vexillum bafi callis duobus. 

Stylus linearis, teretiufculus, fupra villofus. 

Stylus fupra "carinatus villofufque. 

Stylus fupra planus villofufque. 

Stylus fub itigmate barcatus. * # # Legumen fubbilocidare, (nee priorum.) 

802 Aflragalus Legum. 2-loculare, rotundatum. 

893 Biferrula Legum. 2-loculare, planum, dentatum. 

891 Phaca Legum. femibiloculare. 

* * * * Leguminafubmoncfpcrma, (nee priorum.) 

894 Pforalea Cal. punttis glandulofis. 

8g6 Trifoliura Legum. vix calyce longius, 1 f. 2-fpermumJ 

Flores capitati. 
882 Glycyrrhiza €al. 2-labiatus ; fuperiore 3-fido. 

***** Legwfyen fubartiadatum. 

888 JEfchynomene Legum. articulis monofpermrs. Cal. 

hiatus. 

887 bila- 
He« D I A D E L P H I A. $87 Hedyfarum 

3 S3 Coronilla 

884 Ornithopus 
886 Scorpiurus 

885 Hippocrepis 
899 Medicago Legum. articulis fubrotundis } compre.Tis. 

Carina obtufiflima. 
Legum. iilhmis interceptum, re£tum. 
Legum.. articulaturh, arcuatum. 
Legum. iilhmis interceptum, teretiufculum, in- 

voltitum. 
Legum. comprefTo-membranaceum; altera future 

emarginatuiis ad medium escjla. 
Legum. fpirale, membranaceo-compreflum. 

Piflillum carinam deflec~lens. * # * *** Legumen unilocular e polyfpermum y (nee prior una 898 Trigonella Vexillum Alaeque patentes quafi tripetakg. 
Carina minuta. 

868 Glycine Carina vexillum refletlens. 

869 Clitoria Vexillum amplura alas obtegens. Corolla 

refupinata. 
879 Robinia Vexillum reflexo-patcuis, fubrotundum. 

889 Indigofera Carina utrinque denticulo. 

875 Cicer Calycis 4 lacinise fuperiores vexillo incumbentes, 

874 Ervum Calyx 5-partitus, iubrcqualis, longitudine fere 

corolla. 
877 Cytifus Legum. pedicelatum. Calyx bilabiatus. 

890 Galega Legum. lineare flriis oblique tranfverfis. 
897 Lotus Legum. teres, farttum feminibus cylindricis. 
#7$ Geoffnea Drupa nucleo ligneo. \* JL A. v ' jB L A S S I S XVIII. 
P O L Y A D E L P H I A. 

i 

PENTA^DRIA. 

poo Thebroma Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala, ne&ariis 5. 
btam. 5 ; antheus 5. Piflil. 1. 

DODECANDRIA. 

1268 Monfonia Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Stam. 5 5 antheris 3. Piflill. 5-fidum. 

I C O S A N D R I A. 

701. Citrus. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. Stam. 30112 

cylindrum pafiirn connata. Piflill. ii 
Bacca locularis pulpa veficulari. 

POLTANDRIA. 

1269 Melaleuca Cal. 5-partitus fuperus. Cor. 5-petala. 

Capl. femiveflita calyce baccato.- 

1270 Hopea Cal. 5 fidus, fuperus. Cor. 5-petaJa. 

Drupa nucleo 3-loculari. 
9 Hypericum Cal. 5-partitus, inferus. Cor. 5-petala. 

Styli 1, 3 f. 5. Capf. locularis... 
903 Afcyrum Cal 2-phyllus, inferus. Cor. 4-petala. 

Styli 2, Capf. 2-valvis, £ L A S> 


1 SYNGENESIA. 

POLYCAMIA. r Continua» -1 MONOGAMIA. Lr Squalls, herm. in D. herm. in R 
J Superflua, herm. in D. fern. \n% 
*S Fruftranea, herm. in D. neut. inR 
t, Necellana, mas in D. fern, in R. 
Segregata. £ L A S S I S XIX, S Y N G E N E S I P O L Y G A M I A JB Q V A L I S. g>22 
|2I 
920 
917 
918 
904 

905 

,9°7 
912 
908 
906 

910 * Semiftji 
Scolymus 
Cichorium 
Catananche 
Scriola 
Hypocho'eris 
Geropogon 
Andryala 
Tragopogon 
Picris 
Leontodon 
Sonchus 
Scorzonera 
Crepis 
Chondrilla 
Prenanthes culoji Tournef. corollh ligwatts omnibus. Rcccrpt. paleaceum. Pappus nulJus. 

Cal. imbricatus, fpinofus. 
Reccpt. fubpaleaccum. Pappus fub 5-dentaliKv 

Cal. calyculatus. 
Reccpt. palcaceum. Pappus 5-ariftatus. 

Cal. imbricatus, fcariofus. 
Recept. palcaceum. Pappus fubpilofus, 

Cal. ftmplex. 
Reccpt. paleaceum. Pa, pusfubplumofus. 

Cal. imbricatus 
Recpt. paleaceum. Pappus j-ariftatus radii. 

Cal. (implex, plumofus difci. 
Rccept. villofum. Pappus pilofus. 

Cal. fubaequalis, rotundatus. 
Recept. nudum. Pappus plumofus. 

Cal. fimplcx. 
Recept. nudum. Pappus plumofus.. 

Cal. calyculatus. 
Recept. nudum. Pappus plumofus. 

Cal. imbricatus fquamis laxis. 
Recept nudum. Pappus pilofus. 

Cal. imbricatus gibbus. 
Recept. nudum Pappus plumofus. 

Cal. imbricatus margine fcariofo; 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. calyculatus fquamis diffbrmibus. 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. calyculat. multillorus. 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. calyculat. fub 5-florus. 

909 Lac 62 SYNGENESIA. 909 Lactuca .# Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. imbricat. margine fcariofo, 
913 Hieracium R.ecept. nudum. Pappus pilofus. 

CaL imbricat. ovatus. 
919 Lapfana R.ecept. nudum. Pappus nullus. 

Cal. calyculatus. 
916 Hyoferis Recept. nudum. Pappus non pilofus. 

Cal. fubaequalis. Capitatu 530 Atractylis 
£29 Carlina 
726 Cnicus 

923 Arctium 
931 Carthamus 
928 Cynara 

925 Carduu& 

927 Onopordon 

924 Serratula 

* # * 
534 Ethulia Corolla radiata ! 

Calyx radiatus ; radiis coloratis ! 

Calyx braclieis obvallatus. 

Calyx fquamis apice incurvato-bamofis ! 

Calyx fquamis fquarrofus foliaceis. 

Calyx fquamis fquarrofus canaliculars fpi- 

nofis.. 
Calyx fquamis fpinofis ventricofus. 

Recept. pilofum. 
Calyx fquamis ventricofus fpinofis. 

Recept. favofum ! 
Calyx fquamis acutiufculis muticis imbricatus/ 

fubcylindricus. 

Bifcoidei. Recept. nudum. Pappus nullus. 

CaL aequalis. 
1287 Spilanthus Recept. nudum. Pappus bidentatus. 

Cal. fubaequalis. 
936 Ageratum Recept. nudum. Pappus 5-ariftatus, 

Cal. fubaequalis, 
933 Cacalia «, Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. calyculatus. 
939 Chryfocoma Recept. nudum. Pappus pilofus. 

Cal. imbricatus. Pift. brevjffima. 
935 Eupatoiium Recept. nudum. Pappus plumofus. 

Cal. imbricatus. Pift. longiffima. 
942 Santolina Recept. paleaceum. Pappus nullus. 

Cal. imbricatus, hemifphaericus. 
941 Cacala Recept. paleaceum. Pappus pilofus. 

Cal. imbricatus» 

943 Athi» I SYNGENESIA. 

mA$ Athanafia 
032 Bidens «3 Recept. paleaceum. Pappus pale'aceus. 

Cal. imbricatus. 
Recept. paleacsum, Pajppus ariftatus. 
Cal. imbricatus. 
938 Staehelina Recept. paleaceum. Pappus plumofus, ramo- 

fus. Antherae caudatae. 

937 Pteroriia Recept. fetis pattitis. Pappus fubplumofus. 

Cal. imbricatus. 
940 Tarcbonantbus Recept. pilofum. Pappus pilofus, veftienfc. 
Cal. turbinatus, monophyllus. 
Tanacetam. POLYGAMIA SUPERFLUA*. 

* Difcoidei. 945 Artemifia 
'948 Carpefiuni Recept. fubnudum. Papp. nullus. 

Cor. radii ntilli. 
Recept. nudum. Papp. nullus. 1 

Cor. radii 5-fidae. 
944 Tauacetum Recept. nudum. Papp,. fubmargin. 

Cor. radii 3-fidae. 
Recept. fubnudum. Papp. marginatum; 

Cor. difci 4-fi^ae ! 
Recept. nudum. Papp. pilofus. 

Cor. femineae hennaphroditis mixtae. 
Recept. nudum. Papp. pilofus. 968 Cotula 

949 Baccbaris 

950 Conyza Cor. radii 3-fidac 946 Gnaphaliuni Recept. nudum. Papp. plumofus. 

Cal. fcariofus ; fquam. ccncavis. 

947 Xeranthemurh Recept. paleaceuni. Papp. fubfetaceus» 

Cal. fcariofus radio explanato. 
.969 Anacyclus Recent. jJaleacfeum. Papp. nullus. 

Sem. margiriata, emarginata. ,fnfl * * SemijhfcidoJ 

960 Perdicium Recept. nudum. P a PP> pilofus. 

Cor. trifidae; extenore majore 3-loba. 

* * * Rcdiati. 

'962 Beilis Recept. nudum. Papp. nullus. 

Cal. fquamis 2equalibus fimplex. 

967 M;.- &4 SYNGENESIS 967 Matricaria Recept nudum. Papp. nullum 

Cal. fquamis imbricatus acutis. 
966 Chryfanthem. Recept. nudum. P a PP nullus. 

Cal. fquamis intimis membranaceis. 
959 Doronicum Recept. nudum. Papp. pilofus. 

Pappus radii nullus. 
958 Arnica Recept. nudum. Papp, pilofus. 

Stamina radii caftrata ! 

956 Inula R.ecept. nudum. Papp. pilofus. 

Antherss bafi bifetse. 

951 Erigeron Recept. nudum. Papp. pilofus. 

Cor. radii capillares. 
955 Solidago Piecept. nudum. Papp. pilofus. 

Cor. n.dii fubfeni, remoti. 

957 Cineraria R.ecept, nudum. Papp. pilofus. 

Cal. requalis fimplex'. 

953 Senecio Recept. nudum. Papp. pilofus.; 

Cal. fquamis apice fpbacelatis. 

952 Tuffilago Recept. nudum. Papp. pilofus. 

Cal- fquamis fubmembranaceis. 

954 After Recept. nudum. Papp. pilofus. 

Cal. fubfqaarrofus. 

964 Tagetes Recept. nudum. 

Cal. i-phyllus. 
961 Helenium Recept. feminudum. 
Cal. multipartitus. 

965 Peclis Recept. nudum. 

Cal. 5-pbyllus. 
965 Leyfera Recept. femipaleaceum 

. Cal. fcariofus. 
973 S'igefbeckia Recept. paleaceum. 

Radius dimidiatus. 

976 Antbemis Recept. paleaceum. 

Cal. hemifphsericus. 

971 Achillea Recept. paleaceum. 

Radius fub 5-Horus. Cal. obiongus. 

977 Buphthalmum Recept. paleaceum. Papp. marginatus. 

Stigma hcrmaphrpdit. fimpiex. 

978 Amellus Recept. paleaceum. Papp. pilofus. 

Cal. imbricatum. 

972 Tridax. Piecept. paleaceum. Papp. pilofus. 

Cor. radii 3-partitae. 
975 Verbefma R.ecept. paleaceum. Papp. ariftatus. 

Fiofculi radii circiter 5. 

974 jZfcJ Papp. ariftatus._ 

Radius 5-fIorus. 

Papp. 5-ariilatus. ; 
Radiis. Cor. 3-ridis,: 

Papp. ariftatus. 
Radius. 5- florus.-' 
Papp. plumofus. 

Papp. nullus. 

Papp. nullus. 

Papp. nullus. 8 . Y N G E N E S I A. 65 

974 Zinnia Precept, paleaceum. Papp. ariftatus. 

Rad. $-f!orus, pesfiftens. Cal. irribricat, 

* Tetragonoihccci) vide polymniam. 

POLYGAMIA FRUSTRANEA. 

982 Gorteria Precept, nudiufculum. Papp. pilofus. 

Radius corollre ligulatus. 

984 Centaurea Recept. fetofum. Papp. pilofus. 

Radius corolla tubulofus. 
3 27iZoegea Precept . fetcfum. Papp. fetaceus. 

Radius corollre ligulatus. . 
980 Rudbeckia Recept. paleaceum. Papp. marginal us, 

Cal. ferie duplici. 
'981 Coreopfis Recept. paleaceum. Papp. ariftatus. 

Cal. calyculatuSo 

- 979 Helianthus Pvecept. paleaceum. Papp. ariftatus.' 

Cal. fquarrofus. 

983 Ofmites Recept. paleaceum. Papp. obfoletus. 

Cal. imbricatus. 

POLYGAMIA N E CESS A R I A. 

995 Filago Recept. nudum. Papp. null us. 

Flofc. i'oemin. inter -fquarnas catycis-. 

996 Micropus R.ecent. nudum. Papp. nullus. 

Fiofc. foemin. fquamis'ealvds Vaginatf. 

985 Ivliileiia Recept. nudum. . Papp. nullus. 

Floie. Go* lineus fubiplifajiu's.. 
<;93 Othonna Recejit. nudi in- Papp, pilofus. 

Calyx monophyllus. 
992 Ofteofpermum Recept. nudum. Papp. nullus. 

oem. gjobqfa, pffsa. 

990 Calendula Recept. nudum. . Papp. nullus. 

■Sem. membranacea. 

991 Arciotis Recept. fubpilofum. Papp. 5 phyllus. 

Sem. tomentofa. 
994_Eriocepbalus Recept. villofum,. Papp. nullus. 

FJ i . radii quini. 
987 Poiymnia Recept. paleaceum. Papp. nullus. 

Cal 5-phyllus. 
5)89 Melampodium R.ecept. paleaceum, Papp. vulvatus. 

C?.l. 5-phvllus. 

I 986 Sil- 66 S Y 1ST G ■• E N E S I A. 

Papp. 2-ariftatus.' 
Papp. ^-ariftatua 


986 Silpliium Precept, paleaceum, 

Cal. fquarrofus. 

988 Chryfogonuni Precept, paleaceum. 

Sem. calyculis propriis. PO'LYG'AMIA SEGREGATA. 

IOGI Stoebe Perianth, i-florum. Papp. plumofus. 

Polyg. sequalis. 

999 Echinops Perianth, i-florum. Papp. pubefcens. 

Polyg. sequalis. 

997 Elephantop'. Perianth. 4-florum. Papp. fetofus. 

Polyg. requalis. 

1000 Gandelia Recent, 5-fiorum. Papp. nullus. 

Polyg. fruitranea. 

998 Sphseranthus Recept. multifiorum. Papp. nullus. 

Polyg. neceflaria. M O N G A M I A. 1002 Strumpfia Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala regularis» 

Bacca infera, r-fperma. 

1003 Seriphium Cal. imbricatus. Cor. i-petala regularis. 

bem. 1, oblongum. 

1004 Corymbium Cal. 2-phyllus. Cor. i-petala regularis, 

Sem. 1, ianatum. 

1005 Jafione Cal. communis. Cor. 5-petala regularis. 

Capf. infera, 2-locularis. 

1006 Lobelia Cal. 5-dentatus.' Cor. 1 -petala irregularis, 

Capf. infera, 2-locularis. 

1007 Viola Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala irregularis. 

Capf. fupera, 3 valvis. 

1008 Impatkns Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala irregularis. 

Capf. fupera, 5-vaIvi?. V CLA € L A S S I S XX. 
G Y ,N A N D R I A. 

D I A N D R I A. 

.1009 Orchis Neclarium corniculatum. 

10 10 Satyrium Neclarium fcrotiforme. 

10 1 1 Ophrys Neclarium fubcarinaturm. 

10 1 2 Serapias Neclarium ovatum, fubtus gibbum. 
-10 1 3 Limodorum Neclarium pedicellatum. 

1015 Cypripedium Neclarium innato-ventricpfum. 

1016 Epidendrum Neclarium turbinatum. 

2014 Arethufa Neclarium connatum cum corolla ringente. 
1272 Gunnera 2-gyna. Amend. Cal. o. Cor. 9. Sem. 1, 

T R I A N D R I A. 

2017 Sifyrinchium i-gyn« Cal, o. Cor. 6-petala, plana. 

Stigmata 3. Capf. 3-locularis, infera. 

joi8 Ferraria i-gyn. Cal. o. Cor. 6-petala, crifpa. Stig- 

ma cucullatum. Capf. 3-locularis, infera. 

!273Stilago i-gyn. Cal. i-phyllus. Cor. o. Bacca. 

TETRANDRIA. 

' 3019 Nepenthes i-gyn. Cal. 4-partitus. Cor. nulla. 
Capf. 4-locularis. 

P E N T A N D R I A. 

1020 Ayenia *-gy n « Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Capf. 5-cocca. 
|02i Paffiflora 3-^yn. Cal. 5-partkus. Cor. 5-petaJa. 

'Bacca pedicella-ta. 

HEX- * 63 Q T N A N*D R I A," 

II E X A N D R I A. 

■ 

1022 Ariflolochia 6-gyn. Cal nullus. Cor. i-petala. 

Capf. 6-locuIaris. - 

* Cleome. , • 

i -24 Piftia i-gy n - Cal; nullus. Cor. i-petala. 

4 Capf. i-locularis, 

. D E C A N D R I A- 

1024 Kleinh'ovia i-gynU Cal. 5-phylIus. Ccr. 5-petala. Me- 
chrium ffcaminiferum. Capf. 5 cccca. 

1025 Helicteres i-gyn. Cal. i-phyllus. Cor. 5-pet.Ja» Capf. 

5, j-loculares, polvfpermae. 

D O D E C A N D R I A. 

1332 Cyt.'nuj K'Sf v " Cal. 4-fulas. Cor. o, Eacca S-Ioch- 

iaris. 

P O L Y A N D R I A. 

1027 Xylopia i-gyn. Cal. i-phyllus. Cor. 6-petala. 

Drupa ficca 

1026 Grewia i-gyn. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Bacca locr.laris. • 
1031 Pothcs Spatha. Cal nullus. Cor. 4-petaIa, 

Eacca i-fperma. 

1029 Dracontium Spatha. Cal. nullus. Cor. 5-petala. 

• Bacca polyfperma. 

1030 Calla Spatha. Cal. nuiius. Cor. nulla. 

Stam. mixta piflillis. 

1028 Arum Spatha. CaL nullus. Cor. nulla. 

Stam. fupra pifiilla. 
3230 Ambrofmia Spatha. Cal. nullus. Cor. nulla. 

Stamina alteriuslateris diflepimenti, alter! us 

piftilfe. 
ic»3 1 Zoftera Folium. Cal- nullus. Cor. nulla. 

Sem. alterna, nuda. 

CLAS- 

L A S •$ I S XXL M O N OE C I A, M O N A N D R I A. 1203 Chara Maf. Cal. nullus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 4-phyHus. Cor. o. Stigma 5-il- 
dum. Sem. 1. 

1034 Zannichellia Maf. Cal. nullus. Cor nulla. 

Foem. Cal. 1 -phyllus. Cor. o. Pill. 4. 
Sem. 4. 

1035 Ceratocarpus Maf. Cal. 2-partitus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 2 phyllus. Cor. o. Styl. 2. 
Sem. i, inferum. 

1036 Elaterium Maf. Cal. o. Cor. hypocrateriform. 

Foem. Cal. o* Cor. hypocrateriform, 

Capf. infera, pulpofa, i-locularis, po- 
ly fper ma. 
1033 Cynomorium Maf. Cal. amenti. Cor. nulla. 

Foem. Cal. amenti. Cor o. Styl. 1. 

Sem. 1, fubrotundum. 

* Callytriche verna. D I A N D R I A. 1037 Anguria 1038 Lemna Maf, Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. 

Pomum. biloculare polyfpermum. 
Maf. Cal. 1 -phyllus. Cor. nulla. 
Foem. Cal. 1 -phyllus. Cor. o. Stvi. 1» 

Capf. i-locularis. 
* Gunner a. 

TRI- 7© M O N OE C 1 A, T R I A N D R I A . 1042 Zea 


Maf. 
Foem 


1044 Tripfacum 


Maf. 

Foem 


1043 Coix 


Maf. 
Foem 


1045 Glyra 


Maf. 
Foem 


1046 Carex 


Maf. 
Foem 


1 04 1 Sparganium 


Maf. 
Foem 


S04© Typha 


Maf. 
Foem. 


2047 Axyris 


Maf. 
Foem. 


2050 Phyllanthus 


Maf, 
Foem. 


5048 Tragia 


Maf. 
Foem. 


1049. F^ernandia 


Maf. 
Foem. 


1039 Qmphalea 


Maf. 
Foem, Glum. 1 -flora. Glum 2-valvis. 
• Glum, i-flora. Gl. 2-val. Styl. i„ 

Sem. 1, nudum, fubrotundum. 
Glum. 4-flora. Glum. 2-valvis. 
. Glum. 2-f. 4-part. Gl. 2-val- Styl. 2. 
Sem. 1, gluma fin u perforata. 
Glum. 2-flora. Glum. 2-valvis. 
. Glum. 2-flora. Gl. 2-val. Styl. 2-fid. 
Sem. 1, tectum nuce. 
Glum. i*flora. Glum. 2-valvis. 
. Glum. 1 -flora. Gl. 2-val. Styl. 2-fid, 
Sem. 1, nudum. 
Ament. i-florum. Cor. nulla. 
. Anient. i»florum. Cor. 1. Styl. I. 
Sem. 1, tunicatum. 
Cal. 3-phyllus. Cor. nulla. 
. Cal. 3-phylius. Cor. o. Stig. 2. 
Sem, i-fperma. 
C2I. 3-phyllus. Cor. nulla. 
. Cal. papillaris. Cor. o. Styl. 1. 
Sem. 1, pappigerum. 
Cal. 3-partitus. Cor. nulla. 
. Cal. 2-phyllus. Cor. o. Styl. z £ 
Sem. r, jfubrotundum. 
Cal. 3-partitus. Cor. nulla. 
. Cal^? • partitus. Cor. o. Styl. 3. 

Capf. 3-cocca. 
Cal. 3-partitus. Cor. nulla. 
Cal. 5-partitus. Cor. o. Styl. 3-fidLj 

Capf. 3-cocca. 
Cal. 3-partitus. Cor. 3-petaIa. 

, Cal. truncafus. Cor. 6-petala. 

Drupa excavata. 
Cal. 4-phyllus. Cor. nulla. 

Anth. immerfae receptaculo. 
Cal. 4-partitus. Cor. o. Stig. 3-fid» 

Capf. 3-locul. i-fperma. 
imaranti varii* 

TE» 

M O N OE C I A. 
TETRAN'DRIA. ft 1054 Urtica 

#1055 Morus 
1053 Buxus 
. 1052 Betufe 
1 05 1 Centella 

1274 Serpicula 

1275 Cicca Stig. villok Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. nulla. 

Necl. cyathiforme. 
Foem. Cal. 2-valvis. Cor. o. 

Sem. 1. ovatum. 
Maf. Cal. 4-partitus. Cor. nulla. 
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Styl. 2. 

Sem.- 1,, baccatum. 
Maf. Cal. 3-phyllus. Con 2-petala. 
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. 3 -pet. Stigm. 3 J 

Capf. 3-locularis. 
Maf. Ament. 3^ilorum. Cor, 4 partita. 
Foem. Anient. 2-florum. Cor. o. Styl. 2. 

Sem. 1 . ovatum. 
Maf. Involucr. 4-phyllum, multiflorum. 

Petal. 4. 
Foem. Involuc. 2-phyllum. Styli 2. 

Pericarp mferum, 2-loculare* 
Maf. CsL 4-dentatus. Cor. 4-petaIa. 
Foem. Cal. 4-phyllus Cor. 

Nux torulofa. 
Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. o. 
Foem, CaL 4-phyilus. Cor* o. 

Capf 4-coGca. 
* Plant ago uniflora. Styl. 4-fid.- P E N T A N D R I A. 

1277 Nephelium Maf. Cal. 5,-dentatus. Cor. o. 

Anth. bifidae. 
Foem. Cal. 4-dentatus. Cor. o. 

Styli 2j inter germina. 

1056 Xanthium Maf. CaL comm. poiyph. Cor. 5-fida. 

Filam. CQnnexa. 
Foem. Cal. nullus, Cor. o. Styl. %. 

Drupa 2-Iocularis» 

1057 Anfbrofia Maf. Cal, comm. i-phyll. Cor. 5-fida. 

Foem. Cal. t-flor. 2-phyll. Cor, o. Styl. i., 
Nux 5-dentata, 

1058 Par- m O N OE C I A. 1058 Parthenium 


Maf. 
Foem 


1059 Iva 


Maf. 
Foem. 


1 060 Amarantus 


Maf. 
Foem. 


1061 Solandra 


Maf. 
Foem. 1276 Leea Maf. 

Foem. 1 273 Hartogia Maf. 
Foem. Cal. cOmm. 5-phyll. Cor. difci fuper. 
Cal. idem mari. Cor. radii Iigulat^' 

Styl. 1. Sem, 1. 
Cal. comm. 5-phyll. Cor. difci fuper. 
Cal. idem man. Cor. radii o. 

Styl. 2. Sem 1. 
Cal propr. 5-phyll. Cor. nulla. 

Stam, 3 f, 5. 
Cal. propr. 5-phyll. Cor o. Styl. 3, 

Capf. circumfciffa 
Involucro commani. Petala 5. 
Involucro eodem. Petala 6. Styl. 2. 

Capf. infera, dicocca. 
Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida. 

Cal. 5 fidus. Cor. 5-fida. Styl i„ 

Peric. 6-locuIare» Sem. fclitaria. 
Cal. 5-phyHus. Cor. 5 petala. 

Cal. 5-phvllus. • Cor. 5 -petala, 

Stam. io ; 5 caftratis. Capf. J 

Sem. folitaria. H E X A N D I A. 1062 Zizania Maf. Cal. Glum, nulla* Cor. Glum. 2-valvis;' 

Foem. Cal. Glum, nulla. Cor,. Gl. 2valvis. 

Styl. 2. Sem. 1. corolla circumfciHa.j 

1063 Pharus. Maf, Cal. Glum, i-frora. Cor. Gl. 2-vaivisJ 

Foem. Cal. Glum, 1 -flora. Cor. Gl. 2-valvis. 
Styl 1. Sem 1, . . . 
* Rumex fpinofus. H E P T A N D R I A. 1064 Grtettarda Maf. Cal. cylindric. Cor. 7-fida. 

Foem. Cal. cylindric. Cor. 7-fitia» Styl. 1'. 
Drupa ficca, 

p OLYAN- M O N OE C I A. POLYANDRIA. (Plura quam 7.) Foem. Gal. fub 7-partitus, Cor. o. S067 Sagittaria Maf. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. 

Stam 24 circiter. 
Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3 -pet. 1 Piit. 100. 
Sem. numerofa. 
1065 Myriophyllum Maf. Cal- 4-phyUus. Cor. nulla. Stam 8» 
Focm. Cal. 4 phyllus. Cor. o. Pift. 4. 
Sem. 4. 
1065 Ceratophyllum Maf. Cal. fub 7-partitus Cor. nulla. 

Stam 1 8 circiter. 

Pift. 1. 
Sem. 1. 

1068 Theligonurri Maf. Cal. 2-fidus. Cor. nulla. 

Stam. 12 circiter. 
Foem. Cal. 2-fidus. Cor. d. Pift. 1. 

Sem. 1, corticatum. 
1669 Poteri urn Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. 4 -partita. 

Stam 32 circiter. 
Foem. CaL 4-phyllus. Cor. 4-pet. Pift.' 2. 
Sem. 2 obducta. 
1072 Fagus Maf. Cal. 5-fidus. Cor. nulla. 

Stam. 12 circiter. 
Foem. Cal. 4-fid'us. Cor. o. Styl; 3. 

Capf. 2-fperma. 
1070 Quercu's Maf. Cal. 5-fidus. Cor. nulla. 

Stam. 10 circiter. 
Foem. Cal. integer. C6r. 0. Styl. 5. 

Nux coriacea. 
1(071. Juglans Maf. Ament. imbricat. Cor. 6-partita. 

Stam. 18 circiter. 
Foem. Cal. 4-fidus Cor. 4-pet. StyL 2. 

Drupa coriacea. 
1074 Corylus Maf. Ament. imbricat. Cor. nulla. 

Stam. 8.^ 
Foem Cal 2-phyllus. . Cor. o. Styl; 2* 
Nii.> nuda. 
J073 Carpinus. Maf. Ament. imbricat. Cor. nulla. 

Stam. 10. 
Foem. Cal. 6-fidus. Cor. o. Pift. 2. 

Nux nuda. 
K I075 Pla- 74 M O N OE C I A. 

1075 Platanus. Maf. Ament. globof. Cor. obfoleta. 

Anther, circumnata. 
Foem. Ament. globof. Cor. 5°pet. Styl. 1.. 
Scm. 1, pappofum. 

1076 LiquidambarMaf. CaL 4-phyllus. Cor. nulla. 

Stam, plurima. 
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Styl. 2. 
Capf. polyfperma. 

MONODELPHIA. 

1087 Hura Maf. Cal. 2-phyllus. Cor. nulla. 

Anther. 20, feffiles. 
Foem. Cal. cylindricus. Cor. o. Pift. 1, 
Capf. 10-cocca. 

1077 Pin us . Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. nulla. 

Stam, plurima. 
Foem. Ament. ftrobilao Cor. p. Pift. 2» 

Nuces 2, alatae. 
1079 Cupreffus Maf. Amentum. Cor. nulla. 

.Anther. 4, feffiles. 
Foem. Ament flrobilac. Cor. o. Stig. 2» 

Nux angulata. 

1078 Thuja Maf. Amentum. Cor. nulla. 

Anther. 4. 
Foem. Ament. flrobilac. Ccr. o. Pift. 2. 

]Nux cincta ala. 
1082 Acalypha Maf. Cal. 4-phylJus. Cor. nulla. 

Siam. 12 circit,er. 
Foem. Cal. 3-phyllus. Cor.o, Styl. 3. 

Capf. 3-COCCa. 
' 108 1 Dalechampia Maf. Cal. 6<p;vy!lus Cor. nulla. 

Nectar lamellatum. Slum, multa. 
Foem. Cal. 10-phyilus. Cor. nulla. „ 

Stylus 1. Capf., 3-cocca. 

1080 Plukenetia Maf. CaL nullus. Cor. 4-petaia. 

Stain J 8. 
Foem. Cal. nullus. Cor. 4-pet. Styl. 1« 

Capf. 4-cccca. 
279 Cupania Maf. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala. 

Stam. 5. 
Foem, Cal. 3*phyllusi Cor. 3-petala. 

Styl. 3-fidus. Capf. ieminibus 6", 

anilatis. M O 

1083 Croton Maf. 

Foem. 

1085 Ricinus Maf. 

Foem. 

1084 Jatropha Maf. 

Foem. 

1086 Sterculia Maf. 

Foem. 
1088 Hippomane Maf. 
Foem. 

1279 Stillingia Maf. 
Foem. 

1278 Gnetum Maf. 
1 Foem. 

S Y N ' 
loSpTrichofanthes Maf, 

Foem. 
jooo Momordica Maf. 

Foem. N OE C I A. 7S 

Cal. 5-phylIus. Cor. 5-petaIa. 

Sam. 15. 
Cal. 5-phyllus. Cor. o. Sty!. 3, 

Capf, 3-cocca. 
Cal. j-patfitujs. Cor. nulla. 

Stam. multa. 
Cal. 3-partitus. Cor. o. Styl. 3. 

Capf. 3-cocca. 
Cal. nullus. Cor. 5-fida. 

Sram. 10. 
Cal. Mullus'. Cor._5-pet. Styl. 3. 

Capf. 3-cocca. 
Cal. 5-partitus. Cor. nulla. 

Stam. 15 circiter, 
Cal. 5-partitus, Cor. o. Pifl. 1. 

• Capf. S . 
Cal. 2-fidas. -Cor. o. 

Antherae 2, bifidae. 
Cal. 3-fidus. Cor. o. 

Stig. 3-plex, Drupa i-fperma aut 

Capf. 3-cocca. 
Cal. mnltiflorus. Cor. i^petala. 

Stain. 2. 
Cal. uniflorus. Cor. . . . 

Stylus 3-fidus. Germen tricoccum 

inter calycem & coroilam. 
Amentum ex calyculis peltatis. 

Cor* o. Anther. 2. 
Amenti ejufdem. Stylus 3-fidus. 

Drupa i-fperma. 

G E N E S I A. 

Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida, ciliata S 

Filam. 3. 
Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fid. Styl. 3-fid. 

Pom. oblongum, 
Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida. 

Filam. 3. 
Cal. 5-fidus. Cor. 5-fid. Styl. 3-f. 

Pom. elafticum ! 

1092 Cu- g5 M O N OE C I A, 

1092 Cucumis Maf. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fidai 

Filam. 3. 
Foem. Cal. 5-dentatus. Cor- 5-fid. Styl. 3 -fid* 
Pomum. Sem. argutis. 
i©9i Cucurbita Maf. Cal. 5-dentatus. Cor,' 5-fida. 

Filam. 3. 
Foem. Cal 5-dentatus. Cor. 5-fid. Styl. 3-f. 
Pomum. Sem. marginatis. 
X094 Sicyos Maf. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida. 

Filam. 3. 
Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fid. Styl. 3-f. 
Drupa monofperma. 

1093 Bryonia Maf. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-partita. 

Filam. 3. 
Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5 -pet. Styl. 3-f. 
Bacca» 

GYNANDRIA. 

1095 Andrachne Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Stam. 5.; 
Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Styl. 3, 
Capf. 3-Iocul. 2-fperma. C'LAS- € l a s s i s xxn, 

D I OE C I A. 

MONANDRIA. 

iP9&Najas Maf. Cal. 2-fidus. Cor. 4-fida. 

Filam. nullum. 
Foem. Cal. nullus- Cor. o. Piflt 3, 

Capf. i-locularis. 

D I A N D R I A. 

'1097 Vallifueria Maf. Spat, multiflora. Cal. Cor. 3-partita. 

Foem. Spat, i-flora. Cal. 3 -part. C. 3 -pet. Pift. 1, 
Capf i-Iocularis. 
1090 Cecropia Maf. Spat, recept. comra. Cor. nulla. 

Foem. Spat, recept. comm. Cor. o. Pift. 1. 
Bacca i-fperma. 
,^098 Sajix Maf. Ament. fquama. Cor. nulla. 

Stam. 2, raro 5. 
Foem. Ament. fquama. Cor. o. Stig. 2» 
Capf. 2-valvis. Sem. pappofa. 

T R I A N D R I A. 

■jioo Empetrum Maf. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petaIa. 

x Foem. ;Cal. 3-partitus. Cor. 3-pet. StyLp. 

Bacca 9-fperma. 
fioi Ofyris Maf. Cal. 3-fldus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 3-fidus. Cor. o. StyL I. 

Bacca i-fperma. 
j 280 Caturue Maf. Cal. b. Cor. 3-fida. 

Foem. Cal. 3-partitus. Cor. o. Styl. 3. 

Capf. 3-cocca. 

1 102 Ex- 7« D I OE C I A. JI02 Excoecaria Maf. Anient, fquama. Cor. nulla. 

Foem. Ament. -fquama. Cor. o. Styl. 3« 

Capf. 3-cocca. 
* Carex dloica. * Valeriana dioica. 1 106 Kippophae 


Maf. 
Foem. 


1 103 Trophis 


Maf. 
Foem 


1 1 05 Vifcum 


Maf. 

Foem 


1 1 04 Batis 


Maf. 
Foe mi 


X107 Myrica 


Maf. 
Foem TETRANDRIA. Cal. 2-partitus. Cor. nulla. 

Cal. 2-fidus. Cor.o. Pift. t, 

Bacca i-fperma j arillo truncato. * Urt Cal. nuiius. 
. Cal. nullus. 

Bacca i-fperma 
Cal. 4-partitus. 
. Cal. 4-phyiius. 

Bacca i-fperma, infera 
Amentum. Cor, nulla. 

. Invol. 2-phyllum. 
Bacca 2-fperm. 
Anient, fquama. 
. Anient, fquama. 

Bacca i-fperma 
icce varia. * Morns nigra 
* Rhamnus. Cor. 4-petala. 
Cor.o. Styl. bifid, 

Cor. nulla. 

Cor o. S'tig. obtuf. Coi"; o. Stig. 2-fid. 

Cor. nulla. 
Cor. o. Styl. 2. PENTANDRIA. ' 

fU3lrefine Maf. Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala. 

Nedtaf. 5-phyllum. 
Foem. Cal. 2-rn)]lus. Cor. 5-pet. Styl. 2. 

Capf, polyfperma. 

1115 Cannabis Maf. Cal. $--partitu§. Cor. nulla. 

Foem. Cai. i-pdylius. Cor. o. Styl. 2. 

Nux, 

1116 Hamulus Maf. Cal. 5-phyUus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. i-rhyllus. *" Cor. o. Styl. 2. 

Sem. calyce alatum. 
1 108 Piflacia Maf. Cal. 5-fidus. Cor. nulla. 

Foem, Cal. 3-fidus. Cor. o. Styl. 3. 

Drupa ficca. 

11 17 Zanonia Maf. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-partita. 

Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 5 -part. Styl. 3. 

Bacca infera, 3-loc. 

1 1 12 Spi- D 1 O EC I A. 19. UI2 Spinacia Maf. CaL 5-partitus. Cor. nulla*.* 

Foem. CaL 4-ridus. Cor. o. Styl. 4. 

Sem. 1, calycinum. 
Hi4Acnida Mif. Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. o. Satyl.5. 

Sem- i, calyce veficario. 
1 1 10 Antidefma Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Stig, 5. 

Bacca i-fperma. 
mi Aftronium Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Nectar, glandulis 5. 
Foem. Cal. 5-phyllus, Cor. 5-petala. 

Styli. 3. Sem. 1. 

128 1 Canarium Maf. Cal. 2-phyllus. Cor. 3-petala.' 

Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. 3-petala. 

Stigma fefiile. Drupa. 
1109 Zanthoxylon Maf. Cal. 5-partitus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 5-partitus. Cor.o. Pi ft. [5. 

Capf, i-fperma. 
1118 Fewillea Maf. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida. 

* Neftarium. Filamentis 5. 

Foem. Cal. 5-fidus, Cor. 5-fid, Styl. 5. 

Bacca infera. 

* Phylica dioica. * Rhamaus Alaternus. 

* S-alix pentandra. H E X A N D Ft I A. na Cor. o. Slyl. 3-fid. o Smilax Maf. Cal. 6-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Styl. 3. 

Bacca fuperaj 3-doc, 
U19 Tamus Maf CaL. 6-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. CaL 6-phylius. 

Bacca infe ra, 3I cc . 
1 122 Diofcorea Maf. Cal 6-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 6-phyllus, Cor. o. StyL 3. 

Cap! fuperaj 3-loc. 
1 121 Rajania Maf. CaL 6-phyllus. Cor. nulla. 

Foem. CaL o-phyHfls Cor. o. StyL 3. 

S.em. ihferurn ala aurita. 
* Rwncx Aceiofa, Acetojblla, aeuleata% 

QC- £o D I OE C I A; 

O C T A N D R I A. 

1 123 Populus Maf. Ament. lacerum. Cor. o. Nec~L ovafj 

Stam. 8-16. 

Foem. Ament. lacerum. Cor. o. Stig. 4-ficl 

Capf. 2-valvis. Sem. pappofa. 

1124 Rhodiola. Maf. Cal 4-partitus. Cor. 4-petala. 

Foem. Cal. 4 -partitus. Cor. o. Pift. 4 

Capf. 4, polyfpermse. 
* Laiirns nobilis. Acer rubram, 
Loranthus europaus. ENNEANDRIA. 

1125 Mercurialis Maf. Cal. 3 phyllus. Cor. nulla. 

Stam. 9-12. 
Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. o. Styl. 2 

Capf. 2-cocca. 

1126 Hydrocharls Maf. Cal. 3-phyUus. Cor. 3-petala. 

Foem. Cal. 3 phyllus. Cor. 3-pet. Styl", <5J 

Capf. ihiera, 6-locul. 
* Lauras an omnis ? 


DECANDRIA. 4-127 Carica Maf. Cal. fubnullus. Cor. 5-fiefo. 

Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-pet. Stig. 3^ 

Bacca polyfperma. 
11 28 Kiggelaria Maf. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petal'a. 

Neftar. glaridulae 5. 
Foem. Cal. 5-partitus. Cor. 5-pet. Styl, ■' 5 J 

Capf. 5 valvis. 
H29Coriaria Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. 5 petala, 

Foem. Cal. 5 phyllus. Cor. 5-pet. Styl. 5'.' 

Bacca 5-fperma, petalina. 
Z130 Schinus 1 Maf. Cal. ^fidus. Cor. 5-petala. 

Foem. Cal, 5-fidus. Cor. 5-petak. 

Bacca 3-cocca. 

* Lychnis dioica. * Cucubahis otitcs. 

* Cidlandina dicica- * Phytolacca dioica. 

DO* £> I OE C 1 A. Si 

D O D E C A N D R I A, 

ii3iMenifpermuniMaf. Cal. 2 -phyllus. Cor 12-petala. 

Foem. Cal. 6 phyllus. Cor. 6-petala. 

Bacca 3-cocca. 
1 132 Datifca Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. 

v ., , Antherse fefliles, 15. 

Foem. Cal. 2-dentatus, fuperus. Cor. c. 
Capf. i-locularis, polyfperma* 

1 C O S A N D R I A. 

* Spiraa Aruncus. * Rubus chamemoruu 

P O L Y A N D R Ij A. 

1282 Cimicifuga Maf. CiL 5-phyllus. Cor. o. Stam. id. 

Foem. Cal. 5-phyllus. .. Cor. o. Stam. fteriliao 
Capf. 4-7, polyfperm?e. 
T133 ClifFortia Maf. Cal. 3 -phyllus. Cor. nulla. 

Foem. Cal. 3 phyllus. Cor. o. Styl. 2= 

Capf. 2-cocca, infera. 
* Clematis dioka y * Thaliftriim dloicum» 

MONADELPHXA. 

1 134 Juniperus Maf. Amem\ Cor. nulla. 

Mam. 3. 
Foem. Cal. 3-partitus. Cor. 3 -pet. Styl. %. 
Bacca infera, 3-fperma, calycina. 
U35Taxus Maf. Cal 4-phyllus. Cor. nulla; 

Anther. 8-fidJe. 
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Siig. i . 

Bacca 1 fperma, recutita 
i 1 36 Ephedra Maf. Ament. z-fi'dum. Cor. nulla. 

Stam 7. 
Foem. Cal. imbricatus Cor. o. Pift. •& 

Bacca 2-fperma, ealyciria. 
1 138 Ciffampelos Maf. Cal. nullus. Cor. 4-petaIa. 

Stam. 4. 
Foem. Cal. nullus. Cor. 0, Stiff. 3, 

Bacca 1 -fperma. ** 

& j 1 27 A* 82 D I OE C I A« 

1 137 Adelia Maf. Cal. 3-partitus. Cor. nulla.* 

Stam. 20. 
Foem. Cal. 5-partitus. Cor. o. Styl. j*> 

Capf. 3-cocca. 

* Napaa didica. 

SYNGENESIA. 

ii3oRufcus Maf. Cal. 6-phyllus. Cor.""nulla. Stam. 5,. 

Foem. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Pift. 1. 

Bacca 3-loc 2-fperma. 

* Gnaphalium dioicum. 

GYNANDRIA. 

1 140 Clulb Maf. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. .- 

Stam. 5. 
Foem. Cal. 5-nhyllus. Cor. 5-pet. Styl. 5 
Capf. 3*eocca. C L A S- C L A S S I S XX1H. P O L - Y G A M X A. M O N OE C I A. 1 141 Mufa Her. Cal. nullus. Cor. 2-petaIa. Stam. 6. 

1 fertil. Pift. 1 . Bacc. infera,- 
Her. Cal. nullus. Cor. 2-petala. Stam. 6. 
5. perfect. Pift. 1. Bacc. nulla. 

1146 Holcus < Her. Glum, 1 -flora* Glum, 2-valv. Stam 3. 

Styl. 2. Sem. 1. 
Maf. Glum, i-flor. Glum. 2-valv. Stam. 3. 

1 149 Cenchrus Her. Glum. 2-flor. Glum. 2*valv. Stam. 3. 

Styl. 2-fid. Sem. 1. 
Maf. Involuc. idem. plum. 2-valv. Stam 3. 
1 148 Ifchaemum Her. Glum. 2 flor. Glum. 2-valv. Stam. 3. 

Styl. 2. Sem. 1. 
Maf. Glum, eadem. Glum. 2 valv. Stam. 3. 

1 150 iEgilops Her. Glum. 3-flor. Glum.3-arift. Stam. 3. 

Styl. 2. Sem. 1. 
Maf. Glum. 3-flor. Glum. 3-arift. Stam. 3. 
1 145 Andropogon Her. Glum, i-flor. Glum, bafi arifl. Stam. 3. 

StyL 2. Sem. 1. 
Maf. Glum. I -flor. Glum, bafi arift. Stam. 3. 

1 147 Apluda Her. Cal. Gluma communis flofculo foemineo 

feffili 5*taafculis pedunculatis. Foem. Cal. o. Gluma 2 valv.. 

Sem. 1. 
Maf. Cal. o. Glum. 2-valv. 

1 151 Valantia Her. Cal. nullus. Cor. 4-partita. 

Styl. 2-fid. Sem. 1. 
Maf. Cal. null. Cor, 3 f. 4-part. St. 3^4 

1142 O] Styl. 1. 

Stam. 3. 
Stam. 4. »4 P © L Y G A M I II ,2 Orhioxylon 
M43 Geltis 
1 144 Veratrum 
1 155 Acer 

I 57 Gouania 

II -;6 Begcnia 
1 '.58 Mimofa 

12S3 Terminalia 
si 54 Clufia 

11 52 Parietaria 

S153 Atriplex Her. Cal. 5<-fidus. Cor. 5-fida. Stam. 3 = 

Pift. 1. 

Maf. Cal. 2-fidus. Cor. 5-fida. Stam. 2. 

Her. Cal. 5-partitus. Cor. nulla. Stam. 51 

Styl 2. Drupa. 

Maf. Cal. 6-partitus. Cor; nulla. Stam. 6. 

Her. Cal. nullus. Cor. 6-petala. . Stam. 6. 

Pift. 3. Capf. 3. 

Maf. Cal. "nullus. Cor. 6-petala. Stam. 6. 

Her Cal 5 fidus. Cor. 5-petala. Stam. 8, 

Styli'2. Capf. 2 cocca alata. 

Maf. Cal. fidus. Cor. 5-petala. Stam. 8. 

Her. Cal. 5 -fidus, fuperus. Cor. o. Stam. 5* 

Fruclus 3-queter, Cor. 5-petala. 
Capf. 3 -cocca. 
Cor. 4-petala. 
Cor. 5- fid. ' 
Pift. 1. Legum, 
Cor. 5-fida. Styl. 3 -fidus 
i-partibilis. 
Maf. Cal. 5-fidus. Cor. o. 
Her. Cal. Gerfnen. 
Styl. 3. 
Maf. Cal. nullus. 
Her. Cal. 5 -dent. 
4-100. 
Maf. Cal. 5-dcnt. 

4-100. 
Her. Cal. 5-partitus. Cor. o. 

s Drupa infera. 
Maf. Cal. 5partitus. Cor. o. 
Her. Cal 6-phyllus. Cor. 4. f. 6-petala. 

■ Antherce aggreg. Stig. 4. 6. Capf, 
6-loc- polyfperma. ■& 
Maf. Cal-4f. 6 phyll. Cor. 6 petala. 
Her. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. 
Styl. 1. Sem. 1. 
Poem. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. 

Styl 1. Sem. ». 
Her. Cal. 5-phyll. Cor. nulla. 
Styl. 2-nd. Sem. 1. 
Foem. Cal. 2-phyllus. Cor nulla. 

Styl. 1 fid. Sem. 1. 
* JEfcuhts. Mammca. Jacq. 
Euphorbia. Meiothria . 

DI- Stam. 5. 
Sram.pl. 

Stam. pL 
Stamina 

Stamina 

Stam. 10. 

Stam. 10. Stam. pi. 
Stam. 4. Stam. g* POLYGAMY A. D I OE C I A. Her. 

Maf. 
Her. 

Maf. 
Her. 

Maf. 
Her. 1166 Panax 
1 161 Diofpyos 
1163 Nyfia 
1 160 Fraxinus 

3164 Anthofperm, 

1165 Arctopus B Maf. 
1 1 59 Gleditfia a Her. 

Maf. ; :S- 
,5. 

8- 

s: 

10. 5163 Pifonia Umbel. Cal-5-fid. Cor. 5-petah. Stam. 

Styl. 2. Bacc. 2-fperma. 
Umbel. Cal.integ. Cor. 5-petala. Stam, 
Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. S-.am. 

Styl. 4-fid. Bacca 8-fperma. 
Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Stam. 
Cal 5-partitus. Cor. nulla. Stam. 

Pift. 1. Drupainfera. 
Cal. 5-partitus. Cor. nulla. Stam. 
Cal. o fc 4-part. Cor. o f. 4-pet. 
Stam; 2. Pift. 1. Sem. 1. 
Foem. Cal. o-f. 4-part Cor. o-f. 4-pet. 

Fift.. 1. Sem. 1. 
A Maf. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. Stam. 4. 

Foem. Cal. 4-fidus. Cor. nulla. Styl. 2. 

Peric. inferum. 
b Maf. Cal. 4-fid. Cor. nulla. Stam. 4. 
a Maf. Umbella. Cor 5-petala. Stam. 5. 
Foem. Umb. ejufdem. Cor. 5-petala. Styl. 2. 
Sem. 1, biloculare. 
In vol. maxim. Cor, 5'petaja. 

Stam 5- 
Cal. 4-fidus Cor. 4-petala. 
Stam. 6. Pift» 1. Legum. 
Cal. 3-phyll. . Cor. 3 -petal a. 
Stam. 6. 
b Foem. Cal*5-phyll. Cor. 5-petala. 

Pift. 1. Legumen. 
a Her. Cal. nullus. Cor. 5-fida. Stam. 6» 

Pift. 1. Capf. 5-valvis. 
b Maf. Cal. nullus. Cor. 5-fida. Stam. 6. 

Foem. Cal. nullus. Cor 5-fida. 
Pift. 1. Capf. 5-valvis. 
* Ilex aquifoUum. 

Rhamnus alatcrnns. Guilandlna. TRC- «6 P O L Y G A M I A2 

T R I OE C I A. 

1 167 Ceratonia a Her. Cal. 5-partitus. Cor. oi Stam. 5. 

Styl. 1. Legum. coriaceum, poly- 

fpermum. 

b Maf. Cal. 5-partitus. Cor. o. Stam. 5. 

Foem. Cal. fub 5 -dent. Cor. oS Stylus 2. 

Legum coriaceum, polyfperm. 

,1168 Ficus Recept. commune turbinatum, conniventl- 

claufum, carnofum. 
A Foem. Cal. 5-partitus. Cor. o. Pift. 1. 

Sem.; 1. 
b Maf. Cal. 3-partitus. Cor. o. Stam. 3. 

€ Maf. & Foem. intra idem Receptaculum com- 
mune, diftin&is fruclificationibus 
partialibus. CLAS* \ C L A J3 S I S XXIV. CRYPTOGAMIA. F I L I C E S 1159 Equifetuitt * FruElificationes fpicatae. 
Spica fparfa. Frudtif. peltatae, bafi valvula- 
tae. 

nyoOnoclea Spica difticha. Frudtif. 5-valves. 
1 17 1 Ophiogloflum Spica articulata. Frudtif. circumfcifTae. 
1 1 72^0fmunda Spica racemofa. Frudtif. 2-valves. 

* * Frudlificationes frendofae, ' in pagina in* 
feriore. 
11 7 3 Acroftichum Macula Difcumtotum occupans. 
1179 Polypodium Pundta difci diftindta. 
1 176 Hemionitis Lineae Difci decufiantes. 

Lineae Difci fubparallelae, variae. 
Lineae Difci coflae utrinque adjacentes. 
Lineae Marginis ad finus. 
Lineae margmis ad peripheriam. 
Maculae apicum margine reflexo obtedtae» 

1 181 Trichomanes Fr. folkariae Margkii ipfi infertae. 

* * * Fruftificationes radicales* 

1 182 Marfilea Frudt 4-capfularij. 

1 183 Pilularia Frudt. 4-locubris. 

1184 Ifoetes. Frudt. 2-locuiaris. 1 178 Afplenium 
if 75 Blechnum 
1 177 Lonchitis 
1 174 Pteris 
1 180 Adianthum M U S C I. 

* Acalyptrati. 

1 185 Lycopodium .Anthera a-valvisj feflilis. 

1 186 Poreiia Anthera pertufa poris. 

1 187 Sphagnum Anthera ore Levi. 

1 1 89 Phalcum Anthera ore ciliato. 

* * Calyptruti declini.' 

1 191 Splachnum Am b. cum Apophyfi maxima. 

1 192 Polytricum Anth. cum Apophyfi minima, marginata. 

1 193 Mnium Anth. fine Apophyfi. 

* * * Calyj.4ra.ti monoclyni. 

1194 Bryum Anth. pedunculo terminali e tuberculo. 

1195 Hyp- 88 CRYPTOGAM I A. 

1 195 Hypnum Anth. pedunculo lateral! e Perkhaefio. 

j 190 Fontinalis Anth. feflilis, Perichaetio imbricato obvo«" 

luta. 
1 18 3 Buxbaumia Anth. pedunculate, altera latere memb r a'na- 

cea. 

A L G E. 

* Tefreftres. 

1 1 98 Marchantia Fl. calyce communl peltato, fubtus, florido. 
2196 Jungermannia Fl. calyce fimpiici, 4-valvi. 

1 197 Targionia Fl. calyce 2-valvi.. 

1 20 1 Anthoceros Fl. calyce tubulofo. Anther, fubulata, bivai- 

vis. 

1199 Blafia Fr. cylindrica, tubulofa. 

1200 Riccia Fr. Granulis frondi irinatis, 

1202 Lichen Fr. receptaculo laevi nitido. 
1208 Byfl'us Substantia lanuginofa. 

* Tremella. 1204 Tremella 

1206 Ulva 

1205 Fucus 

1207 Conferva * * Aquatic a, 
A. gelatinofa. 
A. Mem bran acea. 
A. coriacea. 
A. capillaris. s'209 Agaricus 

1210 Boletus 

1 21 1 Hydnum 

12 1 2 Phallus F U N G h 

* Pile aii. 
Pileus fubtus lamellofus» 
Pileus fubtus. porofus. 
Pileus fubtus echmatu/s-. 
Pileus fubtus laevis. * * P'deo deJlitutL 

1213 Clathrus " F. cancellatus. 

12 14 Heiuella. F. turbinatus. 

1 21 5 Peziza F. campanulatus„^ 

1216 Clavaria F. oblongiis. 
1317 Lycoperdon F. globofus. 

121 3 Xvlueor. . F. veficularis ftipitattfs. F t N S- ~ -Tat. J ft 

J J ores Inconfpjcui 
C* onlpicuL 
e. {ex_u . £lores unites focus 
m eademplanfca 

in diver hs platitvs 
r lores utrmfque lexus 

H ermaplvroditi 
e fitu ftamin . Cvynandna 
enexu ftamin. Syng-enefia 

cl<iclpriia.mono. di. poly, 
e ftumero ftamin ( /3 ) TnomtiJ.aecwildoaeca.icd! Poly, 
eproportone ftatmn^ jDidynamiae 

letraoy naimae Tab. 2 1 
C_ Javis 


\ 


Ordinum Ilaturalrutn . 
I. lor. compofito 


Compofrtae 


Oimplici 
( J_/iliaceo 


LiLaceae 


Oupero 


Epicarpiae 


I linfcro 
/ varatnineo 


(jtmmaceae 


J Jyionopetaio 


IYlonopeti&lBe 


\ Jolypetalo 


Poljpetaliae 


I „rvpeta3o 


yVpetalae , Compolitse Ordines 

Calyc. pemtrth.com imm v. r eceptac comman 

anther unitis Syngeneic 
. TiWis -Aggregate 

•w. amentorlor.umus fexus _y\mentaceae 

jL Spatha c omtnutviinrvalvi {padice limylici _L) racu tvcull 

Liliaceae 

Cor . 6 — * petal, v. 6 — partit ,y. 3 — petal . 

O tam .f llatn . 6. v 3. 

V — 

Liliaceae 

-flor rlermapkrodit , 
i\\.6. calyc O 
Spatha " ^ - penantfi pet. 3 
fLor.unius fexus. Tab. 4* Epicat 


t>e minibus nucLis piee mlerne feper&Yitit>, feemLnibus tecl:is 
xlore irregular». 

&ntHtr adnaiis 

_____ nudis g?ermin. contorto 
flor. ree^ulari 

Monopetalo 

Cor -4— fid lsostemorv fil. 4 corol . mCert 

4 .5~f td.d\ploRem,lirrmapKroa,tl\a\^t\\ost 

1 ^>-fi A lftosf emon. 

-fid.monoecia -^>i.m 6 "-petal / Orclmes 
umtellatas Scrtaiomeae 
Orchlles Stellate 
Vacxinia 

Cuaiflutacete 
Succulent» I multtfid.v. petal numeros icofandria 

Polypetalo 

CorpolyetaL-fil calyc.msert.imtneros.pee 5 V4- , Popi&Ce98 

. — pet.iiimieipo5.vmultrfiASuCCUlcntaS 

L_ i«»stemon.v djplospet.4. OnaCTae I 

recept ffuc^ul>^cc,pet.i.4 H-edefecxaei Glumaceae 

Calgluma fem f . fupcr. nudum. • 

Gramma. 

/ »n If 


r '■ — : ■ 
Tab.^* 


M 


onopetaW 

mitus nuais 

Stam./.V % . 

5- 

fiinibus te£U$ 
pol. regular, 


Ordines 
oem 

uen 
Co 1 


Vertidlktae 

.Afpenfolige 


Stam.SL 


oepianaa -j5, isostemon.-follicuL i coroj. contort. OorrtOTtae 

. 4- # — fem.folit&r.caps.Tmcc.v irup . Dumolae 

>( j -4- - plurii. capsv i)acca . S olatia utae — — 4 -5 • &V. /tf diploid, raro ilofbemifuft locul ) . ^ 
tot, guot. lacm. calyc v corol. Sem rplurima f 
CiOrol. irregular. 
^ tam.4 raro 2 . aa alter urn Jatus> corolonfert, Personatae / p I/ Tab 6 th Polypetalae 

Seminibus nudis 

Til calycinfeirt. 

receptac. mfert 

Sem/mbus tec&is 

TJftillo utnco 
T^encar p.leff UTnm.Til^m . unitis 

ieparatis 

: piliqua tetr&cTynamiee 

dmpaTTlam.calyc. mfert. 

recept. mfert 

clwerfae ftrux5fcurae 

Tilam.umtig in i. 

liberis 

Petal . calyc. 1 nfert. 

fjlatn . recept .1 nfert . 

calyc. mfert . 

Petal recept.mfert. 

iilam. /#.v.paucior 
Styl. I Ord meg penticofae 
riariunculeae Papilionaceas 
l^omeritaceas 
oiliquofae 
Pruti a 
Lithocarpi MJ vaceae. Paeroruae 
Salicarjae Huta ceae 


Pol, 2 VpW. calyc. 4 pKyll. Caryophylleae 

p oly phyli , AI cmaceae 

TmrnnurneTota 

Stylo', o RWcW 

/ ^frucflu capsv l)acc.lem.2^pluTit.HyperiGa 

"Piftillis 2..V. pluriWs 

Multililiquie ay an Aria 
Ifoftemones vel iplofte-mones 5ed; • . f Apetaiae Ordines 

S em. /.til remota ae'ermin.caiyctubclat.i niert 

iupla numerocalyci^laciniLs ftyJ. /. 1 Wmeliae 

/ d'l.prope ^erm.receptac.infert. Moftofpeffnas 

- ylurikus calyc^pkyll.caps. S-vaV MollUgines. I IIMI»————» 


& ^Ai 

V 

>!<•