Skip to main content

Full text of "Dushna pasha sa kristjane, kteri shelév' duhu in v' resnizi Boga moliti."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to enter the pubHc domain. A pubHc domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publisher to a library and rmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and we are merely thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systcm: If you are conducting rcsearch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is hclpful, pleasc contact us. Wc encouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccause we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whethcr a book is stili in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Google Book Search means it can be used in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to make it univcrsally accessible and uscful. Google Book Scarch hclps rcadcrs 
discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of this book on thc wcb 

at |http: //books. google .com/l 4 • ■ 

1 1 «/-L H-S. ^ ft fim luzh fvela. Jttii. Vili, 12 s Dufhna pafha SA KBI^TJANE;, KTERl ''' shele v' duhu in y^ refnizi 

MOfOtA 

moliti. »Spiftil 

FRIDERIK BARAGA, 

KapUn v' Metliki. Tretji na tif. ■■i^iiic-^-aM^*- Natifnil Joshef Blasnik, 

1835. 

Nm prodaj per Jan. Kleoiensu, bukvovesn. C ^t^^7. i^3j 
v natif teh bukev to mlloft^ilvi Pirfhl 

Gorpod "Gorpod 

tjubUanflcl iShkof, 
- 30. grudna 1828 dOroHH. ,,HARVARD 
NAfill 1965 
Jubi moj kriftjan^ ki toberefh I ^afh Gofpodin svtlizhar Jesuf Kri- 

^^{f ^^X ^^^^y * ^^S i^ Duhf in 
t naj ga tiftij kteri ga hozheja prav 
moliti J u^ duha in u^ refnizi molijom 
Jan. ky ^ k''y Moli tedaf f odi ii vfehj 
^ daha in v' re/hizij in ivoja moliUvr 
^0 Boga dapadtjivaj in iva/i daffii v^ 
velizhanje. Moli v^ duhnr bodi sbran 
f daha per molUvij nikar Je ne mn- 
'i radov0ffno tT, dragih mijlih^ htere 
*e grtda t/ molitev ; iemazh povsctig- 
^i /vojo dafho in Jvoje Jerze txfelej ^ 


kader molifhj V Boga , in tako ho 
v* dutiU molih — Moli pa tudi 
refnizi: pokdshi v' djanji^ de o 
Boga J kar ga projifh^ s^- ^/^go 
gnado in pomozhjo tudi ref sheii/ 
perdobiti ^ ko ga lepih zh%dnoJi' Ij^ 
besni J ponishnojii^ poterpeshljivojit 
pokorfhinCj zhijiojii, ali zhafnih di 
brot projifh^ persadevaj Ji tudi re 
nizlino vje to dofezhi; sakaj Jize 
bi bila tvoja molitev tvojima djanj 
najproti, in tedaj ne rejhizhna^ -air 
pak hinavfka* 

fSpomni pa tadi sa-me pred Bo 

' gam; in jeji bom tudi sa-tejpomn.^ 

per ofru Jvete mafhe. ^^ Molimo ede 

su drusiga ,' de bomo svelizhani.'^ /s JUTRENJA MOLITEV. Ljubi moj kriftjan 1 zlie ho7.Yierh fvoje 'dni na 
semljl frcAhoo iii v' gnadi bosl^ji preshiveti, 
motSiCh vfak dan a' molitvijo saz^beti. Nikir 
tedaj Dikdli. jutrejne molitve ne opuAi. Zbe 
vxhiiQ ne utcgoelMi veliko moliti, pa vtnj to- 
ttko r poboshnoftjo rodli, kolikor morarh. 
Zhe pa \itegoerh,.mdU tako: 
* 

V imenu Boga t Ozheta, In t §ina 
in .fvetiga t Duba. Amen. 

Kodi Khefhena in hvaljena rehome^, 
o prefveta Trojiza! Bog Ozhe^ ki fi 
me uAraril, Bog §in, ki fi me odre- 
fhil,' Bog r* Duh, ki ii me pofveril. 
— O dobroti }ivi nebefbki 0»be! is »e- 
Hga /erza te sahvalim, de ii rne to 
Ttvozh per sbivljenji in per sdrarji ohri- 
nil, de fi vfe hiido od mene odvernilj 
m de fi me tako fkerbno varoval, ka- ~ 6 — 

kor dolira mati fvojiga. otroka 
de fe mu kk} hudiga ne sgodi. — C 
kako .nerkonzhno dobelr fi ti meni, ii 
jed tebi tako nehvaleshin! -— Toliko 
krat te jeft rfak dan rasshalim, toli 
kokrat tvoje fvete «ap6vedi prelomim 
tolikokrat tvojo pravishno jeso in filtra 
fingo saflushim; ti pa meni le fh« 
smiram nove gnade in dobrote dajefli 
vfak dan fe ponovi tvoja nefkonshnj 
miloft do mene. Moje nehvaleshnc 
ferze hozhefh s' obilnoftjo trojih do< 
brot premagati in omezhiti; sgolj Iju^ 
be^in mi rkasujefh , de bi me pecmo- 
ral Ijubesin s' Ijubesnijo povrazhevati« 
«— O ljubi Ozhe nebefhki! perferzhni^ 
me vefeli tvoja nefkonzhna Ijubesin : 
satore) ti is zeliga ferza sdaj terdnc 
obljubim 9 de fe ti ne bom vezh tako 
nehvaleshniga fkasoval sa tvoje dobrd 
te. Sdaj, ker po tvoji dobroti fpet noi 
dan sazhnem, terdno f klenem! T tro' 
jo gtiado in pomozbjo danf prjiv are 
fto tvoje fvete aapovedi dopolnov^tii 
fe vfiga greha, tudi ma jhniga fkerbnc 
varovati, fe vfib perloahnoft greha, it — 7 ~ 

-potebno flabe drushbe crgibati, vfe tvoje 
prednike srefto bogati 9 rte troje dela 
m opranla pridno in dobro opravlja- 
ti, rte iesh&re in sopemofti, ktčre mi 
hofb I o Bog ! morebiti danf pof lal , ▼' 
dubu pokore voljno prenafhati^ in t^ 
poAror/enje aa troje grehe jemati. Ref 
danf te boftbem prkv perferzbno Iju* 
biti, ker R fam na febi vfe Ijubesni 
sredin in ker fe tudi do mene tako 
dobrotljiviga fkasujefh. Tebi sdaj fvo* 
je ferse v' dar pernefem, le tebi bo- 
zVierci nushiti, le tebi abelim dopafti. 
Tebi tlanijem vfe fvoje mif H , befede, 
djanje in nebanje, in vfo fvojo dufh- 
no in felefno mosb. Vfe bozbem danf 
po tvojim dopadenji ftoriti, v' vfih re- 
%heb le tebe pozbaftiti. 

Pa haj mi pomagajo vfi ti moji 
dobri fklepi, she me ti, o Bog, T 
fvo]o fveto gnado mozhniga ne ftorifh! 
Bres troje pomozhi slo nixh dobriga 
ne morem ftoriti; tora) te pohishnb 
iti v* imenu Jesufa profim , daj mi 
dant Tvojo fvelo gnado v' dopolnjenje 
v%a, kar fim fklenil. Podpiraj mojo -m — 8 — 

I 

I 

riaboft, brani me vfih forrashniki] 
moje durhe; bodi ti s* menoj, de n\ 
bedia ne bo mogel soper mene bitij 
v' fkufhnjav^ih mi vedno pomagaj , d 
jih bom vfe frezhno premagal, felj 
v* zhaft in moji dufhi v* srelizhan/c 
— ^ O nikar ne perpufti, moj dobro 
Ijiri nebefhki Ozhe! de bi te jell danj 
r kakim greham rasshalil , in trojj 
gnado sgubil! PuQi raji .vte druge n^ 
frezbe danf. zhes-me priti, kakor leti 
nar rezhi nefrezho! — 

Sdaj te pa tudi proHm, o moj 
Bog! de bi vfiga tiAiga safJushenj^ 
deleshin poftal , ktero ii bodo danf fii 
kriftjani V Tvojimi dobrimi deli sadobi 
Ii* --» Bodi mi ubogimu grefbniku mi 
loftljiv, o Bog! in uflifhi moje profhnj^ 
savoljo nefkonzhniga sariushenja tvojig^ 
Ijubiga §ina Jesufa Kriftura. Amen. 

Prolimo te pa tudi sa vfe [voji 
prednike, sa vfe duhovfke in desbeJ' 
fke oblallnike , ^ 3a vfo fvojo shlahto^ 
€a vfe fvoje perjatle in fovrashnike, S9 
vfe revne, bolne in umirajozhe, sa vfe 
verne dufhe v' vizah. Vfe danf tvoji — 9 — 

InefJ^onelini milofti perporoehini ; ufmi- 
U fe v/aziga po njegovih potrebah, 
I in po (roji nesmerni modrofti in Iju- 
) besni. Amen* 

Prafi pa tudi ti, o prezhifta de- 
nsa Marija! Boga sa naf, ker & na- 
fha i;ubesnjiVa mati in nar mogo^h- 
nifhi potttozhniisa; profi ga, de bi naf 
varoval danf in vfelej pred vfo nefre- 
i^ho na dufhi in na telefu, de bi dahf 
v^ noben greh ne padli, temuzh de bi 
sViimi Tvojimi miriimi, befedami , dja- 
n)ein \n neha njem njegovo- fvelo voljo 
dopo/novali ;, in vezhno krono saHu- 
shtti. Amen. ' 

Tudi tebi , moj fveti angelj varh, 
fe danrf perporozhim, de me zeli dan 
svefto varovaj, kakor fi me varoval do 
sdaj. Pelji me po pravi poti proti ne- 
befam , /vari me pred vfim hudim , 
napeljuj me k' vfimu dobrimii. Tvoj 
glaf hofthem svefto poflufbati, in po 
njem delati, le fproil mi gnado od 
Boga; fej vem, de me tvoj glaf , kt«- 
riga y' fvoji velli (lifhim, drugam ne — 10 — 

klishe, hakor v^ refthno irelizhanje« 
Amen. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • . . Verujem • • • Ijjtibi moj kriftjan ! povsdigni pa tudi vezhkrafc 
^hes dan Tvoje ferze k' Bogu ; nikdar ga ne po- 

' sabi; ¥ezhkrat mifli, de te on smiram in 
povfod vidi in f Uf hi , in de fhe sbIo troje nar* 
fkrivnifhi toini ve. Giej, tako bofh Je^ufo- 
vo sapoved dopolnil, ker pravi, de 8iDir;)iii 
naj molimo. 

Predin botli^ko delo sazhel, m61i tako: * 

O moj Bogi To delo sashnem t* 
tvojim fvetim imenu, tebi ga dam v' 
dar, in te ponishnoprofim, daj mi 
gnado de bi ti ga mogel prav dopad- 
Ijiro ftoriti, tebi v' »haff, in froji du* 
fhi v^ sTelisbanje. Amen« 

O Marija shifta deviza! 

Bodi moja pomozhniza, 

Profi sa-me ti Boga, 

De mi frojo gnado da« 

Po flotjenim ilelu Te pa tako Bogn mhvalt : 

Moj dobroti jivi nebefhki Ozhe! pc- 
nishno fe ti sahralim, de (i mi niozh — 11 — 

in gnado dal to delo ftonti; pa te 
Indi profim, odpufti mi, she nm te 
per tem kaj rasshalil, she fe nifim 
popolfiama po tvoji volji ravnal, ali 
zbe &tn med delam prevech tebe po- 
sabil. OdpuAi mi, profim te, o moj 
iBog! in daj ini gqado, de delo fvo- 
pgtL avelizbanja freihno dokonzbam, in 
enkrat vezhno plasbilo per tebi v* ne- 

befih vsbivam* Amen. 

» 

KaiLir fUfhifh uro biti, fpdiniii fe na Boga in 
na tvojo sadpjo uro, in rezi: 

O moj Bogi fpet je ena ^ra mo- 
)iga shivljenja pretekla. O kako bitro 
iezbe moje shivljenje! §koraj bo 6ad- 
n ja ura prif hla ! O moj Bog ! daj mi 
frezhno sadnjo uro! daj mi pa tudi 
gnado vfe ure fvojiga shivljenja tebi 
dopadljivo preshiveii« Po Jesufu Kri- 
ftufu. Amen. 

Zhefbena fi Marijai . • , 
fiog naj fe ufmili vfih vernih dufh 
V vizah. Amen. — 12 — 

Tudi pred je^o In po jedi yfei«j m6H, kžikor 
fe krifljaDam rpodobl, kteri vedo, de imajo 
Tfe od Boga« 

Pred jedjo moli tako: 

O Gofpod! p«5hegnaj te jedi\ kfe* 
re nam tukej dafh, in daj nam gna- 
do jih s' hvaleshnim ferzam vsbiti, in 
tebe zhaftiti^ kteri rfim obilno dajafh. 
Amen. 

Ozhe nafh . • • Zhefhena fi Ma* • « « Po jedi pa tako : 

O Gofpod! tebi fe sahralimo s a 
te jedi, ktere fi nam sdaj dal, in naj 
nam ,' te profimo , teknejo r' sdrarje , 
de bomo vfe dolshnofti frojiga ftanu 
po troji /veti Volji mogli dopolnovath 
Amen. 

Ozhe nafh • . . Zhefhena fi Ma- 
rija • . — 13 — 
VBZBČHNA nOUTBV. Rakor H dan s^ molitvijo sasliel 9 tako gii (udi 
s' molitvijo konzhaj. Opravi vfelej 8vefl» ia 
poboshno fvojo vezherno molitev. Zhe f ezher- 
no molitev is sanikeraofii ia lenobe opuftifh, 
ifliaf b greb , ker fi gerdo aehvalesbin Bogu , 
kteri te je zeli dan svefto varoval. -^ Med 
vezherno molitvijo pa ntlcar no posfibi fvoje. 
vefti isprafbevati I in savotjo fvojih grehov 
ftbalovati. — Svezber m6U tako : 

\9 mo) Bog! fpet fim po tvoji ne- 
fkonzhni flobroti en dan frezbno do- 
konsbal. Koliko jih je danf kakofhna 
velika nefrezha na dufhi ali na telefu . 
sadela ! Koliho jih je morde s' iiaglo ^ 
neprerideno fmertjo danf is tega fve- 
la fhlo, de (o morebiti neperpravljeni 
flopili pred tvojo ojftro fodbo! Mene 
& pa rpet danf seli dan vfe nefresbe 
obvaroval, mi sdravje in šhivi jen je pu- 
ftil, me fhe niii pred fvoj fodni ftol- 
poklizal, me fhe smiram zfaakafh in mi 
persanaf haf h ; ker pozhefh fmerti gre- 
rhnika, temush de bi fe fpreobernil. - 14 — 

rpokoril , in rezhno shireL «- O kako 
nefkonzhno fi vender dober in ufinl- 
Ijen! Jeft pa fim ti fhe smiram ne* 
hralfshin , te fhe smiram shalim , in 
vfak dan fhe kaj greha florim. — Tu- 
di danf fim marfikaj pregrefhiL Pa 
Tam is febe ne morem rfih frojih g^re* 
hoT fposnati; ti mi pomagaj, o trofh- 
tar r. Duh! ti me rasfvetli, in mi gna- 
do daj, de bom sdaj rfe fpoanal, kar^ 
fim danf grerhil, in de fe bom fain 
ojftro fodil, de tamkaj pred trojo (od- 
bo ne bom savershen« 

Upnkfhuj fdaj ob kratkim fVojo veff: 9.he nlA 
ta dan kij s' min^o , s^ beCedo ali s' d^n^ 
igcm grefhtl ; zhe nili kaj dobriga opuftil ^ 
kar bi bil lahko floril. IsprafhiO ^e, v* 1ca> 
kofliDih perloshnoflih fi fe dauf sns^jdel , in 
9ihe nifi fant, bres potrebe r^ te perioslm^oai 
iliel, r^ kterimi ijudmi A bil ▼' drushbi, kiv. 
ko a r fv^ojim b^isIiDim ravnal, kako ft fvo. 
je molitve oprdvtl, kako fi Ce soper fvoj Aa- 
vddoi greh vojf koval, i. t d. Po tem pa s** 
agrevanim ferzam tako rezi: 

O dobroti jivi nebefhki Ozhe! glej 
fpet fim soper tebe grefhil^nifim irre- . — 15 — 

din troj otrok biti. T«iko terdno fim 
ti she velikokrat obljubil 9 de ne bom 
resK grefhil^ de bom le tebi svello 
flusbil, in tebe zhes ^rfe ljubil ; pa pre* 
lomil fim fpet, kar fim tolikokrat ob- 
ljubil. — O Gofpod! imej poterpljenje 
s* menoj ; nikar me ne saverai , odpu« 
Ai mi vfe moje grehe, V kterimi fim 
te ''danf in sčli shaf frojiga shirljenja 
^halil* h fersa (o ml «hal r& moji 
grehi, ne toliko sato, ker fim s^ njimi 
nebefa agubil, in pekel aaHudbil, ka« 
UoT saroljo tega, ker fim lebe froji* 
ga Jiebe/bkiga Osheta, kteri fi fam na 
(ebi vfe shafti, hvale in ljubezni vre- 
din, r fvojimi grehi rasshalil. Odpu« 
fti mi, o moj Bog vfe moje grehe, 
tega te profim po nefkonzhnim aaflu. 
shenji tvojiga Ijubiga §ina Jesufa Kri- 
ftufa, nafhiga ufmiljeniga odrefheni* 
ki. Sdaj terdno fklenem T tvojo gna- 
do in pomofthjo pofihmal vfiga greha 
in tudi vfih perloahnoft greha f he bolj 
rkerbno fe varovati, kakor doiihmal, 
de te ne bom vezh rasshalil, ker.fi 
sg-olj Ijubesin in fvetoft. — 16 — 

Sdaj te pa profim, moj dobro t- 
'Ijivi Ozbe nebefhki! obvaruj me to 
nofih rte nefrezhe na dufhi in na te- 
lefu! ohrani mi, zhe je tvoja fveta 
volja, moje sdravje in shivljenje« Zhe 
pa hozhcffh, de fbe to nozh pred tvoj 
fodni ftol ftopim, — naj fe sgodi tvoja 
fveta volja; le famo tega te v' imenu 
Jesufa Kriftufa ponishno proiim, vsemi 
me v' froji fveti gnadi is tega fveta, de 
ne bom vekomaj od tebe odlozhen. 
Oh, kaj bi mi bilo sazheti, ko. bi bil 
vekomaj od tebe odlozhen, ker fe mi 
she tako hudosdi, kader me kak greh 
le nekaj zhafa od tebe odlozhi! O ni« 
kar ne perpufti lete neisrezhene nefre- 
zhe! nikar me ne poklizhi neperprav- 
Ijeniga is tega fveta! Daj mi bres aio- 
jiga saflushenja to veliko gnado, de 
fe moja dufha od vfih grehov ozhi- 
fhena, s^ Jesufovim prefvetim refhnjim 
telefam previdena, is tega fveta lozhi , 
in s* saiipanjem pred tvojo fodbo (lo- 
pi, .— .Ozhe! v' tvoje roke perporo« 
zhim fvojo dufho! Tvoj shejlim biti - 17 — 

thiv in merteir; tvoj shelim biti sdaj 
m vekomaj. Amen. 

Urmili fe pa tudi^ o Gofpod! vGh 
tiftih, aa ktere iim te pofebno dolshan 
^roSitu ^tori s' njimi po Tvoji dobroti ; 

t hrani jih v' fvoji gnadi; odpuAi jim 
ar fo grefhili; daj jim frezhno sad- 
^)o uro; in vsemi jih po tem revnim 
8hirljenji v' vezhno vefelje. Amen, 
I O Marija, moja nar veshi po- 
Imozhniza sa Bogam ! bodi moja do- 
brotljiva mati; varuj me to nozh, ka- 
kor varu]e fkerbna mati fvojiga otro* 
l(a. ProS. sa-me Boga, de naj vfe bu- 
^o od mene odverne, in me v' fvoji 
fveti gnadi obrani. Amen. 

§veti angel j varh in vfi fvetniki 
boshjil profite sa-me Boga, de pridem 
enkrat v' vafho drusbbo, in de s' va- 
mi vred Boga hvalim vekomaj Amen. 
Ozhe nafh . • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • Verujem. - 18 1 MOLITVE 

per fveti marhi. Ue bofh pcr IVeti mafhi bo\j poboohno in tpb- 
doboo, premifli vfelej, predin jo nifhlfh, 
knj de je fveta mnrha. 

iS veta mafha je nekervavi ofcr .noviga tefla- 
inenta , vedni fpomiii iidiga kervaviga ofra / 
ktcriga je Jesaf Rriftuf na fvetim krishl ne- 
beChkimu Ozheta ea nat opravil, de naf je 
od vezhniga pogubljenja odrefbil. •— Kakor 
fo je Jesiif Ba krishi i^vojimu Ozbeta daro- 
vM^ ravno tako fe niii tudi fhe dan danaHi- 
Qi per vfaki fveti mafbi po rokah mafhDiko- 
vih dartge. Ravno to fe tedej per vfaki f ve- 
fi mafhi na altarji sgodi, kar fe je na gdri Kal- 
vaiji 8godtlOy kjer je Jesaf sft naf na (Vetioi 
krishi umeri. - 

Bodi tedaj vfelej f|)odobno , v' Bogu sbran per 
fveti mafhi , ktera je tako imenitin in velik 
ofer. Mif a ^ , kadar £ per mafhi , de fi oa 
gori Kalvat)!, pred krishanim Jesufam; In 
kakor bi bil tamktg ^ tako bodi per fveti ma* ' — 19 — 

flii. Nikar fe ledaj ne osing , Bikar te ne 
pofmebuj, nikar fe ne pogovaij^j , temuzhsve- 
fto p&sl na vfe fhtiri dele IVete maThe: na 
evangeli , na darovanje , na povsdigovni^ in 
na savsMvanje^ prav s' gorezhnoltjo -oaftli- 
Profi Boga gnade, to fveto marho P praro« 
pobosiinoftjo rurhati; ft6ri dobre fklepe, pre- 
din fe iveta mafba sazline, in f kleni Ce t* 
mafhnikam rekozh: 

• 

1^ mo; Bog 9 darujem ti to Tre to ma- 
lho, t' trojo boshjo zhaft, ker R ti 
hra mo) Bog in nar rifhi Gofpod ; v' 
(^dpu[han)e mojih ' greh ot in grehov 
vefrol/nfga freta, cl^ bi jih JeAufova 
prefreta kri vfe isbrifala; v' sahralo sa 
kfe gnade in dobrote ^ ktere neprene* 
lama od tebe prejemam ; v' sadoblje- 
bje nori^h gnad in dobrot, kterih vfak 
dan potrebujem. V tej fveti raafhi ti 
aru jem famiga Jesufa Kriftufa, troji- 
a Ijttbiga §ina, nad kterim imafh fvo- 
dopadenje. On je moj frednik in 
Tednik 9 on naj aa 7 me pred teboj go- 
ri. -^ Darujem pa tudi to freto ma- 
o aa vfe ahive in merlre , slafti «a 
aa ktere fim fhe pofebno dolshan — 20 — 

moliti: sa froje ftarfhe, sa oblaftniki 
in prednike , sa vfo Tvojo rodovino ^ s^ 
vfe fvoje dobrotnike, sa fvpje perja tl< 
in fovrashnike , sa vfe, ktere iim mo^ 
rebiti kaj pohujfhal , ia sa vfe rern^ 
dufhe v'' vizah/ Daj mi gnado, o Go\ 
fpod! de Te bom prav poboshno in te 
bi dopadljivo per t^j fveti daritvi ^naj 
del« Amen. "Pervi del fvete mafhe, 

od sashetka do erangelija. 

(ICndar marhnlk pred fpoiliUA fhtaMo .nolL^ fiori 
fveti krish , in moli tako:) " . 

V^ imenu Boga t Ozbeta, in. t ^inu 
in fvetiga t Duha* Amen. 

,S9topil bom pred boshji altar. 

Pred Boga, ki rasvefeluje mojo 
mladoft. 

Pfalm XLII. §odi me, o Bog, in 
rasTodi mojo rezh od nefvetiga Ijud^ 
ftva ; rerbi me od krivizhniga in sape 
Ijiviga zhloveka. — 21 ~ 

I . ■■ 

Ker ti, o Bog,, fi moja mofth , 
sabaj n me odvergel? in sakaj morilkn 
shaloftin hoditi, satert od fpvrashnika? 

Pofhlji Tvojo luzh in refnizo, de 
me pel jate, in perpeljate na tvx)jo fve- 
to goro in v' tvoje prebivalifhe. 

Stopil bom W bosbjimu altarju 
pred Boga, ki rasvefeluje mojo mladoll. 

Bog, moj Bog! hvalil te bom, V 
zitrami. Zhimu fi shaloftna moja du- 
Tha? in zhimu nae motifh? 

Saupaj y' Boga, The ga hdm hra- 

)ilj pomozh moja, Bog moj je on« 

^ Zhaft bodi Bogu Ozhetu in ^tinu 

; in fvetimu Duha , kakor inu je bila 

I v' 6axhetku, sdaj in rfelej od vekomaj 

do vekomaj. Amen. 

(Ozhitna fpoved.) fie fpovem Bo- 
gu viigamogozbnimu; (teti Marii v/e- 
le) devizi, fvetimu Mihelu arhangelu, 
fvetimu Janc^su kerAniku, fvetima apo- 
' Aeljnama Petru in Pavlu , in vfim fvet- 
nikam, in tebi ozhe^ de fim veliko 
.grefhil »' mlflijo, s' befedo in «* dja- 
njem. Kriv. fim, kriv fim, filno fim 
kriv. Sato )pr6fim fvelo Marijo vfelej — 22 — 

^riso 9 Fretiga Mibela arhangela, tr 
ga Janesa kerftnika^ fveta apofteljn 
stra in Parla , rte fvetnike ^ in teb 
ihe^ molite sa-me per Gorpodu noi 
iim Bogu. . 

Ufoiili fe naf^ vfigamogoshni Bog-,'' 
Ipufii nam nafhe grebe, in naC pev-l 
siji T^ rezhno shivljenje* Amen« 

Miloft^ odveso in odpafhenje na* 
lih grehov iiam dodeli vfigamogosb*] 
1 in urmiljeni Gofpod.. Amen«^ I 

Odrsemi nam^ profimo^ o Co* ] 
»od, tiafhe pregrehe^ de borna vre* 
li Aopitt r shiltim feraam U nar 
etejfhimu; 

Gofpod^ ormiK fenaff Krilte^ufmt* 
fe naf I Gorpod,. ufmili fe naf ! 

Zhaft Bogu na viroktm^ in mir 
idem na semiji y kteri*. fb prare >toI je. 
ralimo te^ zhaftimo- te> moIinK> te , 
»vifhujemo te» Sahvalim^o fe ti aa- 
Ija tvoje zhaftf^ Gofpod-Bogt ne- 
fbki kralja Bpg.vligamogozhniOzhe! 
ifpod edinorojeni Sm.Jeduf Kriftaf, 
»fpoii-Bogl Jngnje bo^bjef §in Boga 
beta, kteri grehe fveta odjfM^l|efb , 

\ 


Btni nafho profhnjo^jlcteri redifh na 
ifnisi Boga Oahela^ ufinili Te naf! 
ikaj fam ti fi fvet. fam. ti Gofpod ; 
fam fi nar rifhi, Jesuf Kdlluf F 
etirn Duham ▼' shafti Boga Oaheta. 
men« 

erilo 18 pripovift modriga kra- 
lja ^alomona. 

Moder fin rasTefeluje ozheta, ne* . 

>ametin fin pa je shaloft troje mate* 

e. Kjer je veliko govorjenja, ne mi- 

e laVtko bres greha ^ kdor je pa go- 

podar fvojigai jesika, je nar bol; pa- 

tietin. Lashnjivi sbnabli to Gorpodu 

njufoba ^ kdor pa srefto ravna , mu 

opade. Kdor a' modrimi h5di, bo 

im moder; kdor je pa nefpametnih 

erjalel, bo njira enak. Kdor fvojiga 

)li«hniga sanishuje, grefhi; freiehin 

la bo 9 kdor fe uliosiga urmiluje. Po^ 

erpesbljiviga sbloveka vodi velika mo* 

!roft ; kdor je pa nepoterpeshijiv, ra« 

bdeva fvo>o neumnoft» Mehek 5dgo« 

tr potolashi jeso ; terdo govorjenje pa 
ipravi togoto. Kdor ozhetu ali ma- — 24 — 

teri kaj rsame, m p^avi, de to ni grelno ip 
je toTarfh ubijarzov. Nefpametin shlo^ 
vek, fe pofmehuje fvarjen ju /rojiga ozhe 
ta; kdor pa fvarjen je rad poHarha^i 
bo amiram pametnifhi. Dufha pravizh^itri 
niga mifli v' pokorfhino; nfta budob-Mn 
nih fo pa polne hudiga. Gofpod je:^^'l 
delezb od hudobnih; molitve brum-. 
nih pa bo ufUrbal. Srozhi Gofpodu^ 
froje delo, in on bo tvoje mifli do-^ 
bro ispeljaU ^ 

Evangeli f. Janesa v' 6. poilari* 

Tiftiihaft je Jesuf Judovfki mno 
shi^i rekel: Jeft fim shivi kruh, kteri 
fim is nebef prifbeh Ako bo kdo od 
tega kruha jedel, bo vekomej shivel ; ; 
in kruh kteriga bom jell dal, je mo- ^ 
je mefo sa shivljenje fveta. Judje fo i 
fe tedaj med faboj prepirali rekozh i 
Kako nam more ta fvoje' mefo jefti 
dati ? Jesuf jim je tedaj rekel : Ref- 
ni&hno, refnizhno vanri povem, ako 
ne bote jedli mefa Sinu zhlbvekoviga^ 
in ne hote pili njegove kervi; ne ho- 
te imeli shivljenja v' febi. Kdor moje — 25 — 

mefo je, in mojo kri pije , ima vesh- 
BO shivljenje; in jeft ga bom obudil 
ofiedni dan. '* 6 (Kadur raarhnik pa eTftngelii pred daroTAnjem 
na fredi altarja pofioji, in vero moli 3 m61i 
apoiieirko veiDJ 

MOLITEV 

pred pridigo. 

O Irofhtar f. Duh J kleri fi Jesu- 
ove apoKeljne tako rasjTvetlil in poter- 
il, de fo njegov uk popolnama redi- 
li in umeli , in 5' veliko gorezhnoftjo 
osnanovali : rasfvetli ravno tako tudi 
lega Jesufoviga nameftnika , kteri nam 
ho sdaj tudi njegov nauk osnanovah. 
|)ol6shi mu take befede na je^ik, kte- 
te vefb , de nam nar bol) k' fers^u 
pojdejo , in kterih mi po ^fvojih flabo- 
i^ih nar bolj potrebujemo, de bomo 
mogli hudiga fe varovati^ in dobro Ao- 
fiti; daj mu, tudi prijetin in perfer- 
»hin glaf, Je nafhe terde ferza ome- 
8hi, de dobre in pqbpshne kriftjan^ v' 
Jobrim fhe bolj poterdi, terdovralne 

2 — 26 — 

grefhnike pa na pravo pot pokore per 
pelje. Nam pa daj gnado ga P talt* 
poboshnoftjo in V tako . gore^hnolliv^ 
poriurhdti, kakor ko bi fana Jesuf Hr*- 
ftuf pred nami jftal , io nam fvoje ne- 
befhke nauke osnanoval. 

O Marija, mati Jesufova, profi sr 
naf^JesuPa, de bi njegovo fvelo beft? 
do vfelej tako svefto poflufhali, in v 
Terzu ohranili, kakor fi jo ti , de 1>l 
v' naTbib ferzih obilni fad prave ker- 
fbanfke poboshhofti obrodila, de hii 
smiram bolj in bolj v' boshjim ftraVii« 
in r' Ijubesni boshji raftii, in tako en- 
krat vezhno plazhilo sadobili. Amen. 

MOLITEV 

po pridigi* 

O Gofpod Jesuf Kriftuf! sahva}*- 
mo fe ti, de fi nam sdaj po tini Tro- 
jim nameftnikam Tvoje fvete nauke osnf^<. 
noval; in te ponishno proiimo, daj nat>.-) 
gnado , de bomo , kar /mo flirhali 
tudi T^ djanji dopolnili , in kar fn^ <~> 
sdaj na Tebi fhe pomankljiviga in pr^^.^ 
grefhniga najdli, fpomozhjo tvcje f> ^_ — 27 — 

te gnade poboljfhali, in tako frojo rcft 
\iq\j in bolj ozhirheTali, in smiram v^ 
l.oji [veli gnadi oftali, dokler naf k' 
f< ^i ne vaamerh, kjer bomo kar tu- 
ba) verujemo^ rezhno gledali, kar tu- 
kaj upamo, vezhno vshivdli, in tebe, 
rfe IJTibesni vredniga Boga, rezhno 
ljubili* Amen« 

^reta Marij« , mati l)osbja, in vli 
iireti apofteljni, profite Boga «a naf, 
ide bi po sveftim dopclnovanji fvcte 
[bosbje befede enkrat v' rafho drushbo 
prifhli. Amen. . . ' Drugi del fvele mafhe, 

>d daroranja do povsdigoVan ja« 

v- . . 

▼ «cmi , fveti Ozhe , viigamogozhni 
vezlAii Bog! leta zhidi dar, kteriga 
ell, troj nevredni fliishabnik, tebi fvo- 
'nnu shivimu in pravimu Bogu daru- 
3in sa fvojif bresfhtevilne grehe, sa- 
.lerc in sanikernoAi; sa vfe prizhujo^ 
..he, pa tudi sa yfe verne kri ftjane, 

2 * 


— 30 — 

semija troje zhalli. Zhaft tebi na vi- 
/okim ! Zhefhen bodi , Uteri pride r' 
imenu Gofpodovini! Zbaft tebi na vi- 
f havah ! " - 

O ufunljeni nebefhki Ozhe ! per- 
nefemo ti ta prefveti dar, in te v' ima- 
nu Jesufa Kriftura, trojiga Sina, po- 
nisbiio pro/imo sa tvojo fveto katolfh- 
ko zerker , sa nafbiga papesha I., sa 
nafhiga fhkofal. , sa nafbiga zefarjal. , 
sa vfe rerne. krift)ane, sa vfe priahijo- 
Khe: in te proiim tudi sa vfe tifle, sa 
ktere iim fhe pofebno dolsban moli^ 
ti , slafti pa sa • • • • Cl^ukaj ftorl fpomia sa 
shive ^ in imenuj tifie j sa ktere to Cveto ma- 
fho pofebno darujefh, ia tudi tide, sa ktore 
pnfeboo moliti imaHi dulsbaoft)« 

Sdaj fe fklenemo« s' vlimi fvetni- 
ki boshjimi, pofebno s^ vifoko 7.ba{lit- 
Ijivo Marijo devizo , materjo bosbjo, 
in te profimo, dodeli nam po njih sa- 
flusbenji in njih profbnji smiram in 
povfod fvojo mogozhno pomozh. Po Je- 
ivUi Kriftufu, Gofpodu nafhinu Amen. / — ,51 — 
Tretji del frete mafhe^ 

od povsdigavanjado savshivanja. 

mTer sadnji vezherji je rsel Jesaf kruh 
v' fvoje fvele roke , je fvojiga nebefh- 
kiga Ozheta sahvalil , je kruh posheg- 
nal, prelomil in fTojim uzhenzam dal 
rckoabh: ^^Vseiiiite in jejte vfi o^ tega: 
sakaj to je moje tel6.^> 

O prefvela hoftja , v' kteri je fam 
Jesuf Kriftuf prizbijozh! Bodi fta tar- 
sbentkrat zhefheno , o fveto refhnje 
telo! prefveto telo Jesufovo, ktero je 
prezhifta deviža Marija rodila, ktero 
je sa liaf na f. krishi -umorjeno bilo ! 
Bodi hvaljeno in zhefheno vekomaj! 

Po vezherji je vse! Jesuf kelh $* 
vina m v' fvoje fvete roke, je fvojiga 
nebef hkiga Ozheta sahvolil , je vino po- 
shegnal, in fvojim uzhenzam dal re- 
kozh : jjVsemile in pite vfi is njega: 
Sakaj ta je kelh ihoje kervi , noviga 
in vezhniga tedamenta , (fkrivnoft ve- 
re!) ktera bo sa vaf in sa njih veliko 
prelita v' odpufhanje grehov. Kolikor- ^ 32 — 

krot bofte to delali , ftorite y' moj 
fpoinin. 

O pr^fvcta refhnja kri Jesufova ^ 
ktera & bila sa' naf na f. krijihi preli- 
ta, bodi fto tavshentkrat zhefhena! Ope- 
ri mojo omadeshvano dufbo od viih 
grehov, kteri jo gnjufijo pred Bogajn. 
Ozhifti moje ferze , Aori ga Bogu do- 
padljiviga, de ne bofh saftonj sa*xne 
prelita, temuzh de me perpeljefb r' 
rezhno shivljenje. Amen. 

Ker je Je?uf sapovedal, to v' nje- 
gov fpomin delati, sato ti darujemo, 
o moj Bog! v' fpomin prefvetiga terp- 
Ijenja, v^Aajenja in vnebohoda Jeiufa 
Kriflura, ta prezhifti in prefveti- dar , 
ta fveti kruh vezhniga shivljehja , in 
*ta kelb vezhniga svelizhanja* 

Poglej s' miloftljivim in perjas- 
nim oblizhjem na ta nafh dar, o Go- 
fpod! in ga ravno tako dobroti ji vo prej- 
mij kakor fi prejel dar fvojiga pra- 
vizhniga riushabnika Abeljna, daroj^ha- 
ka Abrahama in vifhiga duhovna Mel- 
kisedeka. -r- JO ^ — 

v 

Ponishno te profimo^ rfigamogo- 
zhni Bog! rezi ii ta dar po rokah fvo* 
jiga fTetiga angelja pernefti nd hoj ne- 
befhki altarspred fvoje boshje oblish- 
je, de bomo vfi s' vfo nebefhko do* 
broto in gnado napolnjeni, kar naf 
bo Tshilo prefveto Jesufovo telo in nje- 
goro prefveto kri* 

Sdaj te pa tudi proiimo, dobrot- 
Ijivi nebefhki Ozhel ufaiili te vfih ver- 
nih dufh v' vizah ; pofebno te pa pro- 
fimo ta te dufhc • • • • (tukaj flori rpomin 
Ml darhe y* vizak , ia imenuj tlfte', sa ktere fi 
^rebno dolshan moliti). 

Pa tudi na haf, uboge greHinike ^ 
fe miloftlivo osri, o Gofpod! ker sau- 
parno na tvojo nefkonzhno miloft; in 
vsemi naf po tem revnim shivljenji v' 
drashbo r&h fvojih isvol jenih, ne sa- 
voljo nafhiga taflushenja, ampak is 
fvoje persanefne milofti in po nefkonzh- 
nim <allu;$henji KriftuTa, Gofpoda na- 
fhiga* Amen. 

Ozhe nafh, kteri & v' nebefih, i. t. d. 

Odrefhi naf, urmiljeni Ozhe! od 
Tfiga hudiga po fvoji nefkonzhni ml* 

2** — 34 — 

■ 

lofti^ in na profiinjo prezhiAe devize 
Marije in vfih fvetnikov nam daj mir 
v' nafhim shivljenji, in brani naf pred 
vfimi fovrashniki , de naf v' smote ne 
sapeljejo; in od tebe ne odvernejo. 
Amen. • Zheterti del firete inafhe^ 

od B a rs hiranja do konza. o Jesuf, nedolshno jagnje boshje, tk- 
fmili fe naf! ufcnili fe naf! in daj 
nam mir. Daj nam ferzhni mir, daj 
nam tifti mir, o Jesuf! kteriga fret 
ne more dati. Ohrani tudi fjrojo f« 
zerker r' miru in r' edinofti. 

O Jesuf, §in boshji, ki fi po ro- 
Iji frojiga Osheta P pomozhjo f. Du- 
ha r fvojo fmertjo fret osbirel! ponish- 
no te profini, ozhifti rfelej, predin 
Ivoje f. refhnje Telo prejmem , moje 
ferze od rlih grehor; in daj mi gna- 
do, de fe od tebe in od trojih fretih 
sapofed aikdar ne odlozhim. — 35 — 

O znoj Jesuf! obvaruj me, de te 
ne bom nikoli po nevredno, prejel! 
Obvaruj me te nar vezhi nefre^che, de 
ne bom fam Tebi fodli^e in pogublje- 
nja jedel 9 temuzh de bo tvoje prefve- 
to telo vfelej mojo dufho ohranilo sa 
vezhno shivl jen je. ^men. 

O Gofpod niiim tredin, de grefh 
pod *^mojo ftrebo , pa rezi le eno befe* 
do 9 in moja dufha bo ozdravljena. 

(Med maflinlkovini obhajUam fc tudi ti po du- 
boTDo obhajaj in re/J :) 

O Jesuf 9 moj uTmiljeni odrefhe- 
nik ! kako neisrezbeno 1 jubif h fvo je ne- 
hvaleshne ftvari! §voje shivljenje iS sa 
nit dal v^ftrafhnihbolezhinab, do sad- 
nje kaplje fi fvojo fveto kri sa naf pre- 
lil , in sdaj v' tem prefverim zakra- 
mentu vedno per naf oftanefb, fe ve«- 
dno sa naf rassbaljenimu nebefhkimu 
Ozbetu ofrujefb, in nafhe revne du- 
flie hSL nebefa shivifb. O nefkonzbna 
ijiibesin ! O Jesuf, preljubi shenin mo- 
že dufbe! moja revna dufha hrepeni- 
IH* tebi , kakor shejin jelen po meisli .» IV. » v. 

— 36 -^ 

'V0di! Q pridi, moj Jesuf, f/vojo gna- 
do in ];ube$iyjo v' moje ferze^ ras ve- 
deli 9 potolashi, osl^ivi me fpet! Nafiti 
mpjo dufho r fvofim prefvedm refh- 
njim Tclefem , napoji jo T fvojo pre- 
/ fveto ref hiijo kerrjo. O j nikar ne glej 
fnojih grehor, P kterimi fim te ahe 
tolikokrat rafishalil! glej le moje g^o- 
rezbe.rfhelje, T kterimi je moje ferze 
napolnjeno, in potrebo moj^ duThe ^ 
Ktera je tako.revna in flaba, kadar T 
teboj ni fklenjena. PrMi tedaj, o Je- 
»uf, prefladka nebefhka mana! pridi 
y^ moje ferze, oftani ti v' meni in jed 
v' tebi, in ohrani mojo dafho v^ vezb- 
no shivljenje. Amen. 

Dufha Kriftufa, pofveti me! 
Telo Kriftufovo, svelizhaj me! 
Kri Krifturova, napoji me! 
Voda is defne ftrani, qperi me! 
Terpljenje Kriftufovo, poterdi m^! 
O dobrotljivi Jesuf! uriifhi me, 
V fvoje fvete rane fkri me. 
Od tebe Igzhiti fe, ne piifti me ^ 
Sovrashnika peklenfkiga varuj me. k v* • , ' - 
— '■ 37 — , 

Ob uri moje foiierti poklizhi mf 
K' tebi priti sapove) mi , I 

De r tvojimi angel ji hvalim te i 
in rekomej. Amen. , , 

Naj ti bo o fv.eta Trojica I p| 
tin ta dar, kteriga fmo ti tukaj | 
nefli; in dodeli nam,' Tvojim* ne vi 
nim riushabnikam, po tem fvčtim o 
gnado in miloAljivo odpuThenje ^ 
nafhih grehov. Po Jesufu KriAu 
Gofpodu nafhim. Amen« 

Poshegnaj naf, profirno te, fv 
Trojica: Bog 0%he, Bog §in in I 
r. Duh 9 in tvo> shegin naj ollane i 
lej per naf. Amen. 

Sadnji Evangeli« 

V sazhetku je bila Befeda, in 
feda je bila per Bogu in Bog je 1 
Befeda. Ta je bila od sazhetka 
Bogu* Vfe^rezhi fo po nji uftvarjci 
V^ nji je bilo shivljenje, in shivljc 
je bilo luzh Jjudi* Ta je bila pi 
luzh, ki rasfvelli vfaziga zhloveka, I 
ri pride na fvet. Na fvctu je bil , ~ 38 ~ 

fvet je bil od njega ftorjen, pa fvet ga 
; ni rposnal. In Befeda je niefo po- 
ftala, in je med nftmi prebivala, in 
vidili fmo njeno zhaf\j zhaft kakor 
edino rojeniga od Ozheta, polna gna- 
de in refnize. 

« 

SAHVALNA MOLITEV 

po fveti marbi. 

Dobrotljivi Ozhe nebefblci ! h ze- 
liga ferza te sahvalim sa to veliko gna- 
do , de fim bil per tem ofru fvete ma- 
fhe, v' kterim fe ti je tvoj .ljubi §in 
JeAuf fam febe v' dar dal tebi v' zhaH, 
in nam v' svelizhanje* OdpuAi mi, o 
moj Bog! zbe nifim bil C tako po- 
boshnoftjo> kakorfhna fe fpodobi per 
tem prefvetim ofru , v' kterim fe ti 
fam Jesuf Kriftuf ofru je.. D/ij mi, te 
prodm 9 gnado poiihmal vfako frelt> 
mafbo r fppdobno poboshnoftjo in f 
perferžhno gorezhnoftjo flifhati, in Je- 
3ufoviga saf lushenja smiram bolj fe rde- 
leiherati* *- 39 ~ 

O Marija, prezhifta deviza! sahvali 
ti sa-me dobrotljiviga Boga, ker je 
moja dahvala vfe preflaba : de me je, 
ne?redniga grerhnika, puftil per tem 
fretim pfru.biti; in profi ga , de ru*} 
mi to T* svelizhanje moje dutbe .sale- 
she. O mati Jesufova, prezbudna ma- 
ti deviza! proii fVojiga Ijubiga §ina 
Jesiifa, kt^ri je sa naf Tvojo fveto kri 
prelil, de bi sa-me saftonj, ife bila 
prelita. Amen. - 40 — ^m PRUGE HOUTVE 

perfveti mafhi. Premifhljevanje KriftufoTiga 

terpljenja. 

Ljubi moj kriftjan I ker je fveta marhn - vcdin 
fpomio tiftiga ker^avlga ofra, kteriga je Je> 
suf Kriftuf ina £. krishi opravil, lahko per 
TveCi maflii tudi Kriftiifovo terpljenje s^ ve- 
likim pridam premifhljujerh, Oo faia je pcr 
Badoji vezlierji, kjer je ta prefveti sakrameuc 
poftavil , fvojim uzhenzam rekel : „To delajte 
v' moj rpomin*'' — Po njegovim povest borii 
tedaj iloril , moj kriftjan , zhe bofh per Tvetl 
mafhi njegov rpomin obha^jal, td je, luegovo 
terpljenje in njegovo fmert premifhljeval« 

Tredio fe pa fveta roaflia sazhne, m61i sa per- 
pravo tlfto molitev, ki fe najde iia ig« ftrani . 

„0 moj Bog, darujem ti" i. t. d. — 41 — 
Pervi del fvete mafhe. 

Evangeli. 

CKadAr marhnik pred rpodnjo fhtablo moli, sazli- 
ni tako Kriftufovo terpiljenj? premif hijevati : ) 

" moj Jesuf^ moj dobrotljm odro- 
fhenik! koliko fi vender is ljubezni do 
naf terpel! Nax bljrki gori fe je sazhe* 
]o troje britko terpljenje. Ondi li pa 
fvoji boshji natori v' duhu previdil, 
kakofhno neisrezheno terpljenje , ka- 
kofhna ftrarhna fmert te zhakaj ven- 
der fe pa od vfiga tega niii dal oftra- 
fhiti: hotel ii terpeti in umreti: de 
bi le nii svelizhani bili, in rezhno ▼' 
nebefih shiveli. Take grosovitne brrt- 
kofti in teshave to te na oljfki gori 
obfhle, de ti je bilo umreti, in de je 
troja fveta kri, kakor goft pot, is tvo- 
jiga fvetiga trupla nasemifb tekla. 

O neisrezhena Ijubesen tvoja, moj 
dobroti jivi Jesuf, kako nam morefh 
tako dol>er in Ijubesnjiv biti, ker fmo 
ti mi tako nehvaleshni in hudobni! «-— 
Ref , bres vfiga naf higa saf lushenja nam \ r ' - 42 - . 

delifh obilno odrefhenje po fvoji pre- 
fveti , do sadnje kaplje sa naf preliti 
l«ervi. 

O Jesuf, kako grosovilin ;e bil. 
she sazhelik tvojiga terpljenja ! V Tvo- 
jih velizih teshavah fi trikrat frojiga 
nebefHkiga Ozbeta profil, naj ti odr- 
same kelih terpljenja-, de bi ga ne 
pil; pa popolnama fi fe tudi boshji 
volji podvergel , fi le shelel, de bi fe 
ugodilo, kar Bog hozhe, naj bi ti bi- 
lo ffae tako teshavno ; in po tem ti 
Bog angel ja pofhlje , de te potolashi 
in ti nio/.h da. 

O kako lepe sglede ini tukej da- 
jefh! Daj mi tadi gnado, de bom mo- 
gei po tvojih' sgledth delati, de bom 
v' rfih fvojih dufhnih in telefnih te- 
shavah in potrebah (lanovilno Boga 
pomozhi prdiil, per tem pa fe popol- 
nama njegovi fveti volji vdal. 

CKadar nmf hnik pred altar pri<}6 , in altar kufb- 
ne, in potlej na dcfni Hrani moli:) 

Toliko fi, o Jesuf, ^ naf terpel 
in mi ti vezhi del le nehvalesbnoft — 45 — 

I 

poTrazhujemo. Zlo eden tvojih uzhen- 
zov, Juda, ti je bil gerdo nehvale- 
shin* Ti & mu toliko dobriga Aorii, 
ii njegor perjatel bil; on je pa le gle 
dal 9 kako bi te bil tvojim nar vezhim 
fovrashnikam, tvojim ubijavzam pro.- 
dal. Hinavfko pride k^ tebi v' vertu 
Gezemani^ te kufhne, in te isda tvo- 
jim fovrashnikam, de te popadejo^ ne* 
urmiljeno «veshejo, in pred tvoje kri- 
vizhne fodnike shenejo« 

O Jesuf! ^i grefhniki fmo sdaj 
tvoji rovrashniki, tvoji Judeshi. Koliko- 
krat ravnamo gerdo in nehvaleshno T 
teboj ! kolikokrat te aa majhin zhafin 
dobizhik, aa kratko pofvetno refelje pro- 
damo ; kolikokrat te t' tvojih nameftni- 
hih aanizhujemo, ker jih nozhenm po* 
flurhati in ubogati, defiravnp nam tvo- 
je vezhne refnize osnanujejo ! « — Daj 
nam gnado, o Jesuf ! cle bomo pofih- 
mal tvoji perja tli , in de tebe tolikanj 
bolj ljubimo , kolikor bolj fmo do sdaj 
fvel in greh ljubili. 

Pa tudi fhe drugi uzheniz je f^ 
/vejo nehvaleahnoftjo tvoje Ijubeenjivo — 44 — 

ferze ranil. Peler, kterimu ii toliko 
Ijubesni fkasal, te trikrat sata ji, trikrat 
is Arahu pred ljudmi poterdi, de te 
ne posna; defiravno fi bil njegov nar 
vezhi dobrotnik, njegov gofpod in u- 
shenik, in fi ravno njega fvojiga nar 
vifbiga nameftnika na semlji poAavil. 
— §am v' fe je Peter prevesh saupaK 
sato je tako globoko padel. Kakor hi- 
tro je pa , kader ii ga ti milo pogle- 
dal , fvoj greh fposnal , in ^ shaloft* 
nim ferzam v' tvojo neiskonzhno mi 
loft terdno saupal : je odpufhenje fvo* 
jih grehov sadobil, in je V pomozbjo 
tvoje fvete gna()e v' refnichni pokori do 
kon«a ftanovitin oftal. 

Daj tudi nam gnado,^o Jesuf , de 
bomo le v' tvojo neifkohzhno miloft 
^saupali, in vV pravi pokori do konza 
svefti pAali. 

(Kndar mafliuik lift in evaogeli bere*) 

Grpsa me obhaja , o moj Jesuf! 
kader, premirhljujcm , kako krivi^hno 
in sanizhljivo fo hudobni Judje T te- 
boj ravnati. — Sgol farna fvetoft in ne- — 45 — 

ioishnoft, fodnik shivih in mertrih fi, 

in vender Te puftifb savoljo naf pred 

hrivizhniga fodnika Pilatuaha peljati in 

toshili, kakor de Ki bil nar vezhi bu- 

dodelnik« Vfe prenefefh s* veliko po- 

°rpeshljivoftjo, fe ne Tftavljafb, fe ne 

epiraTb , fe ne mafbiijefb ; in pred 

i^ojim budobnim Todnikam le toliko 

govorifh , kolikor je v' fpriashevanje 

'efuize potrebno, in kolikor je nam v^ 

ed. 

O nedolshni Jesuf ! Mi^ mi grefb- 
i laflusbimo tcrdo fojeni, in v* fmert 
•'«zbno fmert obfojeni biti« — Bil 
'A tosben j de fe soper desbelfko ob- 
taft in soper zefarja vsdigujefb, in* de 
jfhe druge k' nepojcorfhini napeljujefh 
sin fhuntafh : deiiravno fi bil vef fvet 
m nedohhin« Le savoljo naf & botel 
fe to preftati , le soroljo naf fi botel, 
*l(o budo fojen biti; de bi mi losbej 
per fodbi bosbji obdali , ker fe toli- 
kokrat soper tebe^^fvojiga nar Vifbiga 
Gofpoda in nebefhkigia kralja vsdigu« 
jemo, in fbe druge T Tvojim flabim 
^c'®dam pohujfhamo, in od tebe od- — 46 — 

vrashamo.* — O nesapopadljiro ufmK 
Ijeni Jesuf , kdo sapopade tvojo nei- 
fkonzbno Ijubesin ! De revnimu , ne- 
hraleslinimu blapzu fodbo polajrbafh, 
fe ti, o nar vifbi Gofpod! fam puftifh 
neufmllj^no foditi; de fmo mi grefii- 
niki pred vezbno prarizo opravizheni, 
rsamefh ti vfe nafbe budobije in pre 
grebe na-fe, in fe puftifb kakor da 
Tezbiga budodelnika tosbiti; in dem 
nad teboj lep sgled fvete poterp^blji 
vodi imamo, prenefefh Tfe (voji kri 
Tizhne fodbe s^ veliko 9 prezbudno po^ 
terpesbljiroftjo. — Daj' nam gnado, 
Jesuf! de te bomo vredne sabralili i 
pozbfiftiii sa vfe tvoje velike dobrote, 
in d« te bomosvefto pofnemali r' tvo- 
jih f vetih sgledih, de nam ne bo tvo 
je .neifkonzbno saflushcnje bres prida 
Tvojim * fovrasbnikam pa f bc n 
bilo ^sadofti, de fd te le pred hudobj 
nigA in krivizhniga fodnika Pilatusbl 
pergnali; fbe pred dru^iga te pcljajo| 
ki je fhe hudobnirhi bil, pred Hero 
desba. T^a te 'fhe bol) saniehuje, hai 
kor Pilatush, te sa norza ima, 4n tj -. 47 — 

pofhl^ s^ sanizMjivim plajfliem oger- 
njeniga Pilatusbti naša j. Ti pa, d moj 
Jesuf ! vte voljno poterpifh , nobene 
befede ne pregovorifh« Ti iS vezhni 
Sio boshji, vezhna modraft, in fe 
puftiTh od neTpametniga , prersetniga 
grefbnika sa norza imeti; mi ^a, ki 
fmo vfi hudobni in neumni kmalo sa-. 
merimo y zhe kiam -ljudje soper goro- 
re, she naf preganjajo, žbe n^ani sa« 
dofti zhafti ne fkasujejo. Kmalo naf 
laftna Ijubesin V jesi in k^ forrarhtvu 
nadrashi. — O Jesuf! daj nam gna- 
do, de bomo Trojo hudobno natoro 
in laftno Ijubesin rfelej premagali, in 
de bomo vfe sanizheranje in rfe terp* 
Ijenje T kerfhanfko poterpeshljiroAjo 
in poniflhnoftjo preftali. 

(Ob iiede\jali ia .prasnikih moli pred pridig in 
pa pridigi UAe molitve, ki fe sns^jdejo oa 
25» ftrftBi.) — 48 — 
Drugi del fvete mafhe. 

O f r o v a n j e. •* 

l^zhitna je bila kririza, ktero fo %i, 
o^ Jesuf! troji hudobni foTrasbiiiki de- 
lali. Kamor fi bil peljan, kjer fi bil 
tosben in fojen, povfod fo mogli tvoji 
fodiiikt fposnati, de nizh hudobiiign 
in fhtrAfinge vredniga nad teboj najti 
ni. Vender fo bili pa tako hudobni 
in krivizhni ^ de te.nifo hokli ispufliti; 
tdihuzh fo ftrafhi\o fodbo zhes te fkle- 
nili, in te v' fmert obrodili* Tebe 
tedaj, o nedolshni Jesuf! fo v' fmert 
obfodili! Oh! grefhne ftvari fo fvoji- 
ga prefvetiga ftvarnika v' fmert obfo-^ 
dile! — Tebe^ kteri fi edini Gofpod 
shivljenja in fmerti, kteri dafh rlim 
shiveti zhafno in vezhno , kteri fploh 
vfe is sgolj Ijubesni dafh, kar je kdej 
kak zblorek na fvetu prejel; teb« te- 
daj fo kakor nar vezhiga budodelnika 
v' fmert obfodili ! — Jeft fe ne mo- 
rem sadofti sazhuditi zhes leto nesa- i 
popadliivo hudobijo in f lepoto tvojih foTrAHhnilcov ; ti^pa vfe s' roljo prene- 
fefb , ij^ le mtilzhirh. Ab y kaj bo , 
ker fmo tako kmalo rasshaljeni, ka* 
der fe nam le kakorhna majbna kri* 
viža sgodi! Pomagaj nam, o Jesuf! 
f fv4)jo freto gnado, kader naf fvet 
sanisbuje, kader naf krjvizhnp fodi^ 
in rte budo soper naf lasbnjivo goro- 
ri , de bomo po trojim prefvetim sgle- 
du per viib budpbnih krivib fodbah 
tega freta le molzbali, in vfe s' voljo 
preterpeli. De bi le tvoja fodba, o 
Jetufl na ftrafbni fodni dan miloftlji- 
va bila, naj bodo fodbe tega fveta fhe 
tako budobne iii nearmiljene! fej ne 
bodo obAale, tvoja fodba pa oftane 
rekomej* — Ab , nikar naf ne pogu- 
bi per fvoji (Irarbni fodbi! -- 

Nar krivizbnif bi fodba tedaj je so- 
per tebe f klenjena bila ; in kader & 
enkrat v' fmert obfojen bil, ib R tvo- 
ji hudobni fovrasKniki prav persade^ 
vaH, de fo' te po mozhi saframovali 
in martrali. Oblazbilo fo f tebe fter- 
^ali , fo te Araf bno slizbeli tepfti , de 
ti bil vef kervav in rasbi^; in fhe ni 

3 — 50 — . \ 

bila hudobija in ferditoft tvojih for« 
rashnikov na/itena, fhe noro martro 
fi i^miflijo y Arafhno ternjevo krono ti 
na glavo nabijejo. Oh y hakofhne kri- 
viee! kakofhno safrainovanje! kakofhne 
bolezhine! In vfe to le ij, sgolj Ijubesni 
do naf terpifh, nam v' dvelizhanje in 
v' «gled. Tvoji fovrashniki l\ vsamejo 
tvoje nar potrebnif hi oblazhila, mi g^re- 
thniki pa imamo toliko nepotrebnig^ 
in prevsetniga oblazhila^ P kterim 
tebe shalimo, fami febe povifhujemo, 
:ri blishnjiga pohujfhamo. Neurmiljeno 
te tepejo , in zelo tvoje nedolshno trup- 
lo rasbijejo; mi grefbniki pa^ kteri P 
hudobnimi sheljami fvo/iga mefa , in 
8^ vflhivanjem pregrefbniga pofretni^a 
vefelja tebe tolikokrat rasshalimo^ mi. 
fe hozhemo le smiram dobro pozbutiti, 
in fmo kmalo nevoljni, kader nam je 
kaj flabo« — Sanizbljivo ternjeno krono 
ti na glavo nabije jo y de je vef tvoj fve* 
li obras P kervjo oblit^ in te vnovizh 
saframujejo^ in po glavi tolzhejo; mi 
grefhniki pa hozhemo le smiram po- 
zha&eni biti, in fe soperfvojiga blish- 
njiga vsdigujemo. — 51 — 

Ah ^ ali je to tvojih sgledor po- 
rnemanje ! — Daj nam gnado , a Je- 
Bu( ! de bomo krotki in is ferza po- 
nishni, de bomo poterpesbljivi in t' 
tvojo fveto Toljo vdani, in de bomo 
radi »anizbevani saroljo tebe, de bo- 
mo enkrat pozbafteni od tebe» -^ 

O >JesQr, nedolffhno jagnje bosh- 
je! rte kar ii terpel, & nedohhno ter- 
pel. To fo tvoji fodniki in fovrashniki 
dobro fposnali; pa is sgolj jese in ne« 
vorhljiTofti ti nifo hotli pravize fkasa- 
ti, temnzh fo le tvoje terpljenje in 
trojo fmert sheleli» Pilatush je pofeb- 
no dobro fposnal tvojo nedolshnoft^ 
in ni hotel nizb kriv biti tvoje ne« 
dolsbno prelite kervi, tako, de fi je 
pred vfim Ijudftvam roke vmil rekozh : 
',,Jelt fim nedolshin nad kervjo tega 
pravizhniga.^^ On fi je fizer persade« 
val, de bi te bil refhil, pa fi je pre-* 
malo persadeval, is flraha pred ljud- 
mi* Ifkal je ufiniljenje 'obuditi per 
trojih fovrashnikih, in te Je, s* rtide- 
zhim.plajfhem ogernjeniga, viGga ras- 
gajsbijaniga in T ternjem kronaniga, — 52 — 

Judam pol(asaI rekozh : Glejte^ shlo- 
vek! oni fo pa le fbe hujfhi rpili : 
Krisbaj ga! krishaj ga! — - In tako fo 
ti 9 o nar fvetejfhi in nar dobrotljivfhi 
sveKshar! nar grpsovithifbi fhtrafingo 
profili. — O kako firarbno greh shlo- 
veka preflepi! — Varuj naf ! o Jesuf ! 
pred rfim grebam, varuj naf, pofebno 
pred fovrashtvam, pred jeso in ne« 
vorhl jivoftjo , de nadufhine oflepimo^ 
in v' vezhno pogubljenje ne sajdemo*. 

(R' §anktufu). 

O JesufKriftuf^ kralj vezhne zha- 
fti ! fldaj angelji in arbangelji^ Kerubi 
in ^erafi, in vfi isvoljeni dubovi v' 
nebefib vedno pojo: Svet, §vet, §ve t! 
Kader fi pa na tem nebvalesbnim fve- 
tu bil 9 fo pa tudi budobni Judje <o* 
per tebe vpili: Krishaj ga! Kmbaj ga! 
.koker soper nar hujfhiga .hudodelni- 
ka; in tvoji krivizhai fodniki fo . tudi 
v' to vpitje pervolili, de itnafb kri- 
shan biti« In na to fo ti teshek krish 
naIoshili,de fi ga mogel fam na Tvo- 
jih kervavih ramah noiiti. — O ufmi* — 55 — 

Ijeni Jesuf! T. tako teshkim krisheni 
te vidim oblosheniga , de medlifh pod 
njim, in padefh od flabofti, predin 
ga na goro Kalvarijo perneferb, kjer 
imafh krisban biti; in le nafhe pre- 
grehe ga tako teshkiga Aore. — O 
kako T-elika je tvoja Ijubesin do naf!* 
Daj nam gnado , de bomo tudi mi 
tebe zhes vfe ljubili , in eden drusiga 
kakor farni Tebe. (Tukaj dori i< kerfhanrke 
Ijabesni fpoiDin fsa shive, slafti.sa tifte, sa ktere 
A porebno dolshan moliti.) IZ Tretji del fvete mafhe. 

Povsdigovanje. haft in hvala ti bodi, o JesiW*, §in 
boshji! ker fi naf od vezhniga pogub- 
ljenja odrefhil, in s^ rasshaljenim ne- 
befbkim Ozbetam fpet fpravil. — Oh! 
pa savoljo velike dobrote, ktero fi nam 
fkasal, Sl mogel Tvoje shirl^enje sgu- 
kiti ; in daf h š' vefeljem fvoje shivlje- 
nje tje , de le naf . od vczhne fmerti 
refbif h ; fe puftifh od fvojih hudobnih — 54 — 

fovrashnikor na krish perbiti, neufmt- 
Ijeno ti s' sheblji roke in noge pre* 
bodo ; in tako na krish raspet Te ofru- 
jesb , o nedolshno jagn je ! nebefhkimu 
Osbetli sa naf grefhnike, kteri bi l>i- 
li imeli y& na vezbno pogubljeni bi- 
ti, ko bi ne bil ti sa naf na L kri- 
shi nafb dolg poplazhal. -^ 

O krishani Jesuf, kako pbilno te* 
zhe tvoja prefreta refhnja kri is tvo- 
jih fretih ran! O, pufti jo tezhi na 
nafhe mlazhne, nehvaleshne ferza; de 
bomo t' Ijubesni do tebo bolj vneti , 
de ti bomo s' rezbi gorezhnoftjo tudi v^ 
britkoftih in v* sapufhenji flushili, in 
de fe ti bomo sa vfo tvojo Ijubesin T 
fvetim shivljenjem hvaleshne fkasovali. 

§^ojo prefveto kri, o jagnje bosh- 
je! fhe dan daiiarhni is narhih altar- 
jev sa nafhe odrefhenje in svelizhanje 
nebefhkimu Ozbetu sa naf grefhnike 
per vfaki fveli mafhi ofrujefh« — : O 
daj nam gnado, de fe bomo tega pre* 
fvetiga ofra vfelej prav vdeleshili, de 
bodo nafhe hudobije isbrifane T tvo- 
jo kervjo. — 55 — 

Ufmill fe pa tudi vlih vernih dufh 
v' irizah, in ftori jih deleshne tega 
fvellga ofra. C^^ukaj ftori rpomin Tfih dufh v' 
vfzah, siafti tifttli, 8a ktere ii po£iebiio dolsban 

JBOUtt.) 

Pa ne le troje britko terpljenje, 
o Jesuf ! ampak tudi tvoji sgledi na f. 
krishi nam v' vezhno svelishanje po- 
magajo , zhe jih svefto pofnemamo : 
Vlim fvojim fovrashnikam odpuftifh is 
ferza; fhe profifh sa-nje^ de hi jim 
Bog njih d Janje v' greh ne šara j tal. 
O dobrotljivi Jesuf daj tudi nam. ta- 
ko Ijuhesin do hlishnjiga^ de bomo 
vfazimu dobro sHeleli, in dobro fto- 
rili, kolikor je v' nafhi nrozhi; de bo- 
mo s^rfakim v' miru in vMobri fpravi 
shireli, in de bomo fhe sa fovrjishni- 
ke molili, in jim dobrote f kašo vali po 
trojim sgledu. — Defniga rasbojnika 
Dismafa, kteri na-te saupa, in per 
tebi pomozhi ifhe, potolashifh in mu 
obljubifh , de bo fhe tifti dan V teboj 
v' rajL O ufmiljeni Jesuf ! daj nam 
gnado, de bomo tudi mi, ubogi grefh- 
niki, le per tebi tolashbe in pomozhi — 56 — 

iTkali, kader nat teshave in britkofti 

sadienejo, ali kader naf hozhe rpomin 

poprejffanih grehov r* obupan je per- 

pninili* Daj naai gnado, de bomo ▼' 

dttfliiiih in telefnih fe^avali vfelej r' 

diiliii pod troj f. krish perbesbali , ga 

Okhieli« in pc^Iedali s* saupanjem proti 

19^^ ki »Toljo nafbiga svelizbanja na 

L knski Tifiih. — §rojo preljubo nia- 

h»r $ro«iiirk frojiaiu nar Ijubfhicnu ur 

mhf^ruitt JaaC!$o; frojo dufho pa v' ro- 

itf nebefkkiga Ozheta. Po tem nag- 

HM^ilii ^avo* in mimo umerjerh. O 

J^«$ur! (pr^ohiend narbe ferza, de bo- 

«Mk tudi nai T tako liubesnijo aa Tvoje 

Ui^kaio fkcckoU^ kakor ti; in de V 

%tim iinAnm 'o konsa svefti oftane- 

WMk Kaka f^reto |e kilo tvoje 8hivr|e« 

«ii^% k4k<» tt€U tvoj« foiert! Kakorfh- 

Mi^vlj«tij«*<»takorbMrmerh Daj nam 

gg^^l^^ ^ ^omo teki enaki v' sbivlje- 

*H^ 4» li W«» I»tf*i tudi v* fmerli 

tmtki JVtdi ttw« sadnjo uro P fvojo 

iv^^m I^Mda •^ p^momh; varuj naf 

0m4 liudo**»*^ l^^nrashnikam , kteri 

UlJfk^Ti fia^Ml^*^^* «lieli, daj naia — 57 — 

sadnjo uro to mifel, de bomo fi 
uboge dufbeV roke nebefhkiga Oz 
ta^ in t' troje fvete kervave rane j 
porozhili; in dodeli nam to rel 
gnado, de bomo P tvojim prefve 
rerhnjim Telefam previden! is t 
fveta fhli. — O krishani Jesiif, ki 
sa naf na f. krishi umeri! daj n 
vfioi prav frezhno fmert* Zheterti del fvete mafhe. 

Savahivanje. 

^ Jesuf! mogel fi User tako fm 
ftorili, kakorfhino nar rezhi hudoc 
niki;>ender fo pa ahe takrat nakl 
Judje fposnali, de fi refniKhno J 
i>osbji^ in de po nedolshno terpi 
Shaloftni in pobiti fo na fvoje pi 
terhali, in fo Te domu vernili. 

Tudi jeft terkam sdaj a' ahaloftri 
m potertim ferzam na fvoje perfi . 
rethem: O Gofpod! jeft ubog greJ: 
thloTek, kteri fim te tolikokrat V I 

3 ** — 56 — 

ifkali, kader naf teshave in britkofti 
sadenejo , ali kader naf hozhe rpomin 
poprejfhnih grehov v' obupan je per- 
praviti. Daj nam gnado, de bomo ¥^ 
dufhnih in telefnih tedhavaK vfelej r^ 
duhu pod tvoj r. krish perbesbali ^ ga 
obji^li, in pogledali s^ zaupanjem proti 
tebi 5 ki savoljo nafhiga svelizhanja na 
f. krishi vififh. — §^ojo preljubo ma- 
ter srozhifh fvojimu nar Ijubrhimu u- 
zhenzu Janesu ; fvojo dufho pa v' ro- 
ke nebefhkiga Ozfaeta. Po tem nag- 
nefh glavo, in mirno umerjefh. G 
Jesuf ! fpredberni nafhe ferza, de bo- 
mo tudi mi r lako Ijubesnijo sa fvoje 
blisbne fkerbeli , kakor ti ; in de r' 
vfim dobrim do konza svefti oftane- 
mo. Kako fveto je bilo tvoje shivl^e* 
nje^ kako fveta tvoja fmert! Kakorfh- 
no shivljenje , takofhna fmerh Daj nam 
gnado, de bomo tebi enaki v' shivlje- 
nji, de ti bomo potlej tudi v' fnierti 
enaki. Pridi nam sadnjo. uro f fvojo 
fveto gnado na pomozh ; varuj naf 
pred hudobnim fovrashnikam , k ter i 
nafhiga pogubljenja sheli , daj nam — 57 — 

sadnjo uro to mifel, de bomo fvoje 
uboge dufhe v* roke nebefhkiga Oehe- 
ta 9 in v' tvoje frete kervave rane per- 
porozhili ; in dodeli nam to reliko 
gnado ^ de bomo P tvojim prefvetim 
refbnjim Telefam prevideni is tega 
fveta fbli* — O krishani Jesiif, ki fi 
sa naf na f. krisbi umeri! daj nam 
vfim prav frezbno fmert* Zheterti del fvete mafhe. 

Sarsbiranje. 

\M Jesutl mogel fi fizer tako fmert 
ftoriti^ kakorfbinb nar rezbi budodel« 
niki;^vender fo pa she takrat nekteri 
Judje fposnali, de fi refnizbno §in 
bosbji, in de po nedolsbno terpifb« 
Shaloftni id pobiti fo na fvoje perfi 
terkall^ in fo fe domu rernili. 

Tudi jefl: terkam sdaj s' sbaloftnim 
in potertim ferzam na fvoje perfi, in 
rezbem: O Gofpod! jeft ubog grefbin 
shlorek^ kteri fim te tolikokrat V fvo* 

3 ** ,_ 58 — 

)iini grehi rAsshalil, jeft tvojih gnadin 
dobrot zlo nizh vredin nifim; in fhe 
manj &nk rredin, de bi kčiaj tebe v' 
prefvetim aakramentii prejel. -— Ah! 
pa moja dufha tebe potrebuje ^ in ni* 
ma praviga shivljenja -bres tebe. — O 
Jesuf, pravi shivi Bog! pridi tedaj, 
perferzhno te prejeti shelin) , pridi v' 
moje ferze , kakor fi prif hel v' Zahe- 
jevo hifbo , in ga fpreobernr, de bo 
pravishno, fthiAo, ponishno in poter- 
peshijivo pollalo. Ker te sdaj ne mo- 
rem v' fvetim sakramehtu prejeti , te 
prejmem v^ sheljah. Pridi tedaj o Je- 
suf; moja dufha po tebi sdihuje, mo- 
je Terze tebe 6heli. Le ti samorefh vfe 
moje shelje fpolnitii Kader je moja 
dufhit lazhna, jo le ti, o neberhiu 
kruh angelov ! kteri vfe rasvefel jen je v' 
febi imafh, samorefh napafti; kader 
je shejna, jo le ti, o ftudeniz vefth- 
nigashlvljenja! aamorefh napojiti; ka- 
der je revna, jo le ti, o vezhni fhaz 
nebefhkih gnad! samorefh obogatiti; 
kader je shaloftna, jo le ti, o vefelje 
vfih isvoljenih! samorefh ra^vereliti; — 59 — 

kader je bolna, jo le ti, o nebefhld 
sdraviviz in sdravilo! aamorefh osdra- 
Titi; kader je sapufhena ,^anizhevana, 
saversbena od freta, pridefh ti, o ne- 
beffaki shenin ! in jo vsamefh sa fvojo 
perjatJizo in neveftp! — - O dobrotljin 
in ufmiljeni Jesuf! pridi tedaj r^ mo- 
je ferze, in dopolni vfe shelje moje 
dudie , ktera le t' tebi in per tebi 
najde vefelje, tolashbo In pomozh! — 
O Jesuf ! ofiani v' meni in jeft v' te- 
bi rekomej. Amen. 

(Kader maf bnik sadoje molitve na defni ftrani 
moli, in potlej Ijudftvo shegna.) 

§' ponishnim ferzam Te ti sabra- 
limo, o dobrotljivi svelizhar! sa vfe, 
kar fi ftorii in terpel sa naf. -— §voje 
flbivljenje fi sa naf dal, de fi nam 
?ezbno sbivljenje perdobil, ki ga bofh 
Tfakimu dodelil, kteri fe bo le fam 
hotel r tvojo gnado trojiga nefkonzh- 
niga saflusbenja -prkr delesbin ftoriti. 
Kakor fi ti tretji dan zhaAitljivo od 
fmerti vftal, in sdaj na vekomaj per 
frojim nebefhkim Ozhetu shivifh in — 60 — 

kraljujerh; tako fi tudi nam obljubil, 
de naf bofh poflednji dan k^ ve»bni- 
mu shivljenju obudil , she borna v' 
troji fveti gnadi shiveli in umerli* 

O Jesuf , ki fi naf (''fvojo fmerijo 
na f. krishi od veshniga pogubljenja 
odrefhil, in V Tvojim Tftaj<;njeni tudi 
nam vftajenje od mertvih sadobil ! daj 
nam vlim gnado is groba nafhih pre- 
greh frezhno vllati k' novimu shivlje* 
nju v' kerfbanfki pravizbnofti in v' ref- 
nizhni fvetofti. In kader naf bofh po- 
klizal is . tega rerniga fveta , imej s^ 
nami ufmiljenje, in ne perpufti , de 
bi nam tvoje neisrezheno terpljen je , 
tvoja britka fmert, in tvoja prefveta, 
do sadnje kaplje sa naf prelita refbnja 
kri k' pogubljenju bila; temuzh pel ji 
naf is te doline fols v* frezhno prebi- 
valifhe, ktero fi nam per nebefhkiiiL 
Ozheju perpravil) de fe bomo tamkej 
s' teboj in s' vfimi isvoljenimi veko- 
maj vefelili. Amen. 

CSJilivaloa molitev po fveti marhl najderh na 
38. ftraDl). — Gl — MOLITVE 

per zhernih mafhah. LJDbi noj kriftJHD I kader imaf h perloshnoft zhernd 
mafho riirhat,i, ofruj jo vfelej sa vfe ehive 
iB mert¥e, pofebno pa sa Ufte^duflie ▼' vi- 
zah, ki imaf h pofebDO dolshaofl sa-DJe mo- 
liti, pofiavim, sn fiarfhe zhe fo she na unim 
fvettt, ali «a kakorhne drnge shlnhtnike, do- 
brotnike , perjatle i. t. d. 

Sa perpravo pa labko ravno tifto molitev, mo- 
lifh , bkQr per drusih matbab Cktera te sntgde 
na 19* tirani) le ta pofebin namen fhe sra« 
vin poftavi, sa ktere dufhe slafli sbelifh to 
rveto raafho Bogu v' dar pernefii. 

« 

Pervi del. . 

(Kadar maChnik pred rpodojo Hitablo moli, rezi O 

V imenu Boga t Ozheta , in f Sina 
in fretiga f Duha. Amen. — 62 — 

f^topil bom pred bosbji altar; 

Pred Boga 9 kteri mojo mladoft 
raavefeluje« 

Nafha pomo^h je v' Corpodovim 
imenu. 

Kteri je nebo in semljo uflFaril. 

Ozbitiiafpoved. ^e fporem Bo- 
gu vligamogozbriimu, fveti JMarii rte- 
lej devizi, fvetimu Mihaelu arhange- 
lu, fvetimu Janesu kerftniku^ fvelima 
apolleljnama Petru in Pavlu , vfim Tvet- 
nikam in tebi, ozhe ! de fim veliko 
grefhil, s' miflijo, s' befedo in s^ dja- 
njem. * Kriv fim , kriv fim , filno fim 
kriv. Siitorej profim fveto Marijo vfelej 
devizo, fvetiga Mihaela arhangela, fveti- 
ga Jaoesa kerftnika, fveta apollelna Petra 
in Pavla, vfe fvetnike in tebe, ozhe ! pro- 
file sa-me Gofpoda, nafhiga Boga. 

Ufmili Te naf, vfigamogozbni Bog ! 
odpufti nam nafbe grebe, in naf po- 
lji v' vezhno sbivljenje. Amen. 

Miloft, odveso in odpuf henje na* 
fhih grehov nam dodeli, vfigamogozb- 
ni in ufmiljeni Gofpod. Amen. — 63 — 

O Bog! ko Te bofh ti na nafoserl, 
bomo osbivljeni ; ia tvoje Jjudftvo fe 
bo T* tebi rasvefelilo. 

§ka^i nam, o Gofpod; froje ufmi« 
]jen;e, in Tvoje 8veli«banje nam dodeli. 

Odvsemi nam, profimo te o Go^ 
fpod! nafhe pregrehe, de bomo vred- 
ni k' nar fvetejrhimu P zhillim ferzam 
perftopiti. Po Kriftufu, Gofpodu na- 
Ihim. Amen. 

(Kader marhnik na defoi ftnini moli). 

O Gofpod! daj vfim vernim du* 
fham t' vizah vezhni mir in pokoj, 
in vezhna luzh naj jim fveti. Gofpod , 
urmiii fe jih: Krifte, ufmili fe jih: 
Gofpod, ufm^ili fe jih! 

O Bog, kteri odpufhanje ddifh, 
in nafhe svelizhanje Ijubifh! tvojo mi- 
loft pr6£mo , de nafhim bratam , feft- 
r«m, shlahtnikam, dobrotnikam in viim 
vernim kriftjanam , kteri fo is tega 
fveta fhli , po profiinji- Marije devize 
in viih fvetnikov dodelifh, v^ drufhino 
vezhno svelizbanih priti. — 64 - 

O Bog, Arariiik in odrerhenik vfih 
vernih! dodeli dufham Tvojih riusbab- 
nikov in flushabniz odpafhenje vfib 
grehov, de milodljivo odpufhenje^ kis- 
ro fo vfelej shelele, po bogabojezhih 
profhnjah dofeshejo* 

Berilo is lifta f. Pavla ap. do 

K o r. 1 5* 

Bratje! fkrivnoft vam povem r Vfl 
boitio fizer od mertvib vftali, pa re 
bonio vil premen jeni: Na enkrat, ka- 
kor bi s' ozhmi trenil, na poflednjo 
trobento; trobenta bo sapela, in mert* 
vi bodo neftrohljivi vftali; in bomo fpre- 
menjeni. Sakaj leto ftrohljivo mark ne- 
Arohljivoft oblezhi, in leto umerjozha 
mora neumerjozbnoft obležbi. Kader 
bo pa leto umerjozbe neumerjozbnoft 
obleklo, takrat Te bodo fpolnile befe« 
de, ki fo sapifane; §mert je posberta 
v'premaganji, Smert, kje je tvoje pre- 
maganje? ^mert,'kje je tvoje selo? 
Selo fmerti pa je greh; mozh greha 
pa poftava. Bogu pa bodi hvala, kte* • « — 65 ~ 

ri nam je preaiaganje dal po Gofpo- 
du nafhim Jesiifu Krifiufu. 

O GeTpod! daj vfim vernim du« 
fham t' vizah rezhni mir in pokoj, 
in rezhna luzh naj jim Tveti. 0.zhifti 
jibf o Gofpod, od viih madfesher greha, 
saroljo kterih fhe ne morejo t' nebefa , 
kamor nizh omadeshvaniga ne pride. 

Erangeli f. Janesa v' 5. 

Tifti zhaf je Jesuf Judam rekel: 
Refiiizhno vam povem, de ura pride, 
in je sfae sdaj, kader bodo mertvi fli- 
fhali glaf '^inu boshjiga; in kteri bo- 
do f Jifhali , bodo shiveli.. Sakaj kakor 
Ozbe fam v' febi shivljenje ima, tako 
je tudi §inu dal, shivljenje fam v^ Te* 
bi imeti. In je njemu oblaft dal. tudi 
fodbo delati , ker je on §in zhloveka. 
Ne zhudile fe nad tem, sakaj ura pri- 
de, t' kteri bodo vfi, kteri fo v' poko- 
palifhih, gkf^inu boshjiga flirhali. In 
kteri fo dobro ftorili, bodo vun prifhli 
s'?ftajenem k' shivljenju; ti pa kteri fo 
hudo ftorili, s' vftajenjem k^ obfojenju. — 66 -- 
Drugi deL 

\P Gofpod Jcsuf Krillur, Icralj rezh- 
ne shafti! refhi dufhe vfih vernih mert* 
vih od vlih fhtrafing; refhi jih is te- 1 
mote, in rezi jih fvetimu arhangelu 
Mihaelu v' fveto luzh perpeljati, ktero 
ii nekdej Abrahamu in njegovionu sa- 
rodu obljubil. Pufti, o Gofpod! te ver- 
ne dufhe 9 SSL ktere ti danf ofer in mo- 
litve opravljamo, v^ vezhno shivljenje 
priti. 

Viemi, fveti Ozhe, vligamogozh- 
ni vezhni Bog! ta zhiAi ofer, kteriga 
ti jeft, tvoj nevredni flushabnik ofru- 
jem fvojimu shivimu in pravimu Bo- 
gu, soi vfe j^voje bresfhtevilne grehe ^ 
samere in aanikernofti, sa vfe prizhu- 
jozhe, in tudi sa vfe verne kriftjane, shi- 
ve in mertve. Daj, de bo meni in 
njim sa svelizhanje in vezhno shivlje- 
nje« Amen. 

O Bog, nafh fivarnik In odrefbe* 
nik ! daj nam po fkrivnofli te vode in 
tega vina boshje natore Jesufa Krifiu- 
fa ravno tako fe vdeleshiti, kakor fe — 67 — 

B on ponifihal , nafho zhlovef hko na- 
oro na-fe rseti. 

Ofrujemo ti, o Gofpod! kelih tre« 
izbanja, ia profimo tvojo miloft, de 
la; pride V prijetnim duham pred ob- 
itzhje tvojiga boshjiga velizhaftra, aa 
Daf be in zeliga fveta svelizhanje« Amen. 
Vsemi, o Gofpod! ta fveti ofer 
is rolce tega marbnika k' fvoji bosbji 
zhalli in k' nafbimu svelizbanju; po- 
febno pa sa vfe verne dufbe r' vizab. 
Perkrajfhaj jim njib terpljenje, in vse- 
mi jib po fvoji nefkonzbni milofti v* 
vezhni mir in pokoj. 

Prolimo te o Gofpod! oari fe mi- 
loftijivo na ofer, kteriga ti aa dufbe 
trojih fluababnikov in flusbabniz ofru- 
jemo: in ker fi jim na tem fvetu gna- 
do kerfkanfke vere dodelil , daj jim 
tam vezhno plazbilo kerfbanftva. 

Bodi miloftljiv, profimo te, o Go- 
fpod! viim vernim dufham v' vizab , 
sa ktere ti ta fveli ofer damo , in tvo- 
jo boabjo vifokoft poniahno profimo 9 
in dodeli , de te uboge dufbe fkosi ta 
mogozbni ofer T teboj fpravljene k^ — 68 — 

Tsbivanju vezhniga miru in pokoja vsi|i 
te biti saflushijo. Sa vfe to te proik 
mo v' imenu Jesufa KriAufa. Amen. \ 

Povsdignimo Tvoje ferze h' Gofpo^ 
du, in hvalimo Gofpoda fvojfga Bogal 

'^podobi fe in je prav, de te smil 
ram in povfod hvalimo, fveti Gorpodij 
vfigamogozhni Ozhe, vezhniBog! fUosi 
Kriftufa, Gofpoda narhiga. ^kosi kte- 
riga tvojo boshjo vifokoft hvalijo an-^ 
geli, molijo gofpoftva, in fe trefejo 
poglavarftva. Nebefa in nebefhke ino* 
zhi in fveti ^erafini tvoje velizhaftvo^ 
s' sjdrushenim vefeljem povifhiijejo. Pro-^ 
lim te, perpufti, de tudi mi fvoj glaf 
s' njimi fklenenio, in ti P ponishnim 
fposnanjem rezhetno : §vel , fvet , fvet 
li Gofpod Bog Sabaot! Polno je nebo 
in semlja tvoje zhaAi ! zhaft tebi na 
vifhavah ! zhefhen bodi , kteri pride v' 
imenu Gofpoda ! Hosana ti na vifhavah ^ 

O miloftljivi Ozhe! v' imenu. Je* 
sufa Kriftufa, tvojiga §itiu, te profi- 
mo , de s^ dopadenjem vsamefh in po- 
shegnafh ta fveti ofer, kteriga ti per- 
nefemo pofebno sa tvojo fveto katol- — 69 ~ 

Phko zerker, sa nafhiga papesha I., 
;a nafhiga fhkofa I. , sa nafhiga ze* 
farja L, in sa vfe verne l<riftjane^ in 
{a vfe , sa ktere vefh , de nam je po- 
lebno moliti treba 9 slafti pa sa • • . 
C tukaj ftori rpomin »21 shive, kakor O. predBo«- 
gam dolshan sa-nje moliti.) 

^klenjeni pofebno s' vifDko sha- 
ftitljivo vfelei devizo Marijo, materjo 
na/higa Gofpoda Jesufa Kriftura; in s' 
vfimi trojimi fvetniki, te prolimo, do- 
deli pp njih saflushenji i;i njih profh- 
nji , de bomo v' vfih rezheh P tvojo 
pomozhjo obvarovani in podpirani. Po 
ravno ter^ Jesufu Krifiufu , Gofpodu 
nafhim« Amen. Tretji del. 

JLPaj nam, profimo te, o Bog! de bo 
ta r?eti ofer od tebe vef pofvezhen, 
tebi dopadljiv in prijeti ti; de nam bo 
/premenjen v' telo in kri tvojiga Iju- 
biga §ina Jesufa Kriftufa. Kteri je pred 
fvojim terpljenjem ta dan vsel kruh v' — 70 ~ i 

fvoje frete in %haftite roke, te sahva^ 
lil, ga pofvetil, raslomil, iiwdal fro^ 
jim ushenzam rekozh : ^^Vsemif e in 
jejte rfi od tega : Sakaj to je moje Telo^^ 

O Jcsuf v' prefvetim ref hnjim le-^ 
lefu! pravi abivi Bog! O prefveto Te^ 
lo Jesttfovo, bodi fto tavshentkrat zhe< 
fheno ! O sbivi kruh angelfki ! molim 
te kakor fvojiga prariga shiviga Boga. 
O Jesuf v' prefvcfim rerhnjim telefu ! 
bodi sadnjo uro moj trofht in mojii 
popotniza ; in daj tudi v/im vernim 
dufbam v' vizab rezbni mir in^ pokoj. 

Ravno tako je vsel Jesuf po ve- 
zberji kelih s' vinam v' Tvoje fvete in 
zbaftite roke, je fpet fvojiga neberh« 
kiga OzbeCa sabvalil, vino pofvetil , in 
dal Tvojim nzbenzam rekozh: ^Vsemi« 
te in pite vfi is njega r Sakaj ta je he* 
lib moje kervi, noriga ia vezhniga 
teftamenta^ (krivnoft vere!) ktera bo 
sa vaf in sa njih veliko prelita v' od«^ 
pufbanje grehov* — - Kolikorkrat boAe 
to delali, fiorite v' moj fpomin^^ 

O bodi Ao tav^bentkrat zbefbena^l 
prefvetft refbnja kri Jesufova, is nje- — 71 — % 

gOTih fretih ran in is njegove prebo- 
dene frete ftrani prelita t' odpufhenje 
Tcfroljniga fveta! Ozfaifti mojo dufho 
od rfih madesher greha , in flori mo- 
je ferse Bogu dopadljivo. Potolashi in 
pagafi ogenj riz, in perpelji Tfe ver- 
ne duJThe v' vezhno vefelje. Amen. 

Po povelji Jesufa Kriftura, tvojiga 
^ina^ tedaj obhajamo, o Gofpoil^ fpo- 
min njegoviga prefvetiga shivljenja in 
terpljenja, in darujemo tvojimu pre- 
zhudnimu velizhaftvu ta zfaifti, fveti 
in bresmadeshni ofer , fveti kruh vezh- 
niga shivljenja, in kelih vezhnigasve- 
lizhanja. 

Osri fe miloftlivo in prijasno na 
ta fveti ofer, in naj ti bo, profimo te. 
tako prijetin, kakor ti je bil prijetin 
ofer tvojih nar pravizhnifhih flusbab*« 
nikov v' ftarih zhafih^ 

Pofhlji, o Gofpod! fvojiga fveti ga 
angela is nebef, de pernefe ta fveti 
ofer pred oblizhje tvoje boshjci vifoko« 
,fti; in pofveti naf, de bomo Jesufa v^, 
prefvetim sakramenKu vfelej vredno pre- 
jeli. Amen. — 72 — 

s t 

f 

Urmili Te. tudi, o Gofpod! riih 
vernih duf h- v' vizah , in savoljo Jesu- 
foviga saflushenja jim daj vezhni mir 
in pokoj. Pofebno te pa profim sa • • ^ 
(tukaj flori Cpomin sa dufhe.v' vizali , sa kte« 
re shiili shelifh tu fveto luafho ofrati, in sa 
kt^re & pofebno dolKiian looliti}«. 

RavnjD tako pa tudi nam ,t ubo- 
gim grefhnikam , ker saupamo na ve- 
likoft tvoje milofti , dodeli delesh in 
drushbo s' rlimi tvojimi fvetnijki j ne 
iiaer savoljo nafhiga saflushenja , am- 
pak is nefkonzhniga saflushenja Jesu* 
fa Kriftufa, Gofpoda nafhiga. Amen. 

Ozhe nafhy ktp ' i v' nebefih, i. t. d. 

O Gofpod! reiiii naf od vfiga sle- 
ga na duf hi in telefu ; in na profhnjo 
Ivete in prezhifte vfelej devize Marije 
in vfih fvetnikov nanf daj mir t* na- 
fhin(i shivljenji, de bomo T pomozhjo 
tvoje gnade greha in viih smot obva* 
rovani. Amen. ' Zheterti del. 

\^ Jesuf, nedolshho jagnje boshje , 
kteri grehe fveta odjemljefh, daj vfim — 75 — 

vernim dufbam v' vizah .vezhni .mir 
in pokoj« 

Gofpod Jesuf Kriftuf , §in sbiviga 
Boga 9 kteri li po volji fvojiga O^heta 
V pomoshjo f. Duha T fvoj6 fniertjo 
fvet oshivel j odrefhi me Pt tem fvo- 
jim prefvetim telefam, in fvojo pre- 
ffcto kervjo od vfih mojih grehov iti 
od viiga hudiga. Daj mi gnado^ de^ fe 
Aanovitno deriihim tvojih napoved, in 
ne dopudi, de bi fe kdej lozhil od tebe. 

O Gofpod! niiim vredin, de grefh 
pod mojo Areho^ pa. re«i le eno be- 
fedo y in moja dufha bo osdravljena* 

(Kader fe mafhnik obhaja, Cs tudi ti po duhov- 
no obbnjnj , iB mdH taK6 iy 

Tudi jeft shelim »daj, o Jesuf! 
troje prefveto refhnje telo in tvojo pre- 
fveto refhnjo kri prejeli* -^ De bi 
pa tega vredin bi] , shelim imeti an- 
gelfko ahiftoA, ferafinfko popolnam^oft^ 
in tako Ijubesin do tebe, o Jesuf! ka- 
korfhno ima tvoja preljubesnjiva mati 
Marija ! shelim pa tudi imeti talje per- 
ferzhne in gorezhe shelje do tebe v' 

4 — 74 — 

• 

Tvetim sakramenfu, kakor fo jih ime 
li tvoji isvoljeni fretniki^ kader fo pre- 
jemali ta nar fvetejfhi sakrament. — 
Ker je pa to meni, ubogimu g^refh 
riikti, nemogozhe, te ponishno profim 
o. Jesuf! osri fe miloftljivo na mojd 
flaboft in niskoft, in pridi sdaj in ras- 
vefeli mojo' revno dufho, ktera smiram 
sheli r teboj fklenjeni^ biti; pridi fj 
fvojo gnado in T fvojo Ijubesnijo v^ 
moje fei^ze, in perpravi me k^ vredni- 
mu prejemanju tvojiga telefa in tvo- 
je kervi. — Ufmili fe pa tudi, o Je- 
suf! vfih vernih dufh v' vizah , ktere 
toliko terpe, ker fo od tvojiga ljubem- 
njiviga boshjig«. oblizhja odlozhene. 
OzhiAi jih, o Jeanf! od vfih made- 
jhev, ktere fhe na febi imajo, in per- 
pelji jih fkorej v^ fvoje nebofhko kra- 
Ijeftvo. Amen. 

Nebefbka luzh naj jim fveti, o 
railoftljivi Gofpod! r* drufhini tvojih 
rvetnikpr vekomaj. — O Gofpod ! daj 
jim vezhni mir in pokoj , in vezhna 
luzh naj jim fveti. Amen. — 75 — 

Dodeli 9 profimo te , o Gofpod ! 
de bodo dufhe tvojih flushahnikoF in 
flushabniz, ktere fo Te is tega freta 
loshile, (kosi tvoje nefkonzhno saflu- 
shenje in fkosi ta fveti ofer od vfih 
fvojih grehoT ozhifhene, in r' rezhno 
refelje rsete. Amen. 

Sadnji evaiigeli. 

V sashetku je bila befeda , in be- 
feda je bila per Bogu 9 in Bog je bila 
befeda. Ta je bila od sazhetka per 
Bogu. Vfe rezhi fo fkosi njo Aorjene 
• • • y nji je bilo shirljenje, in shiv- 
Ijenje je bilo !uzh ljudi • . *• Prava luzh 
je < bila ^ ki rasfvetli rfaziga zblovc^ka 
kteri pride na fvet. Na fretu je bila , 
in fret je fkosi njo Aorjen , pa fvet je 
ni fposnal . • • In befeda je mefo 
poAala, in med nami prebivala, in 
vidili fmo nje zhaA, zbaA kakor« edi- 
no rojčniga od Ozheta, polna gnade 
in refnize. H '\ (KabvalDo molitev po fvotl marhi najdefh n» 
38. ftrani.) — 76 — KAV APNA PE.^E9E 

P e r f T e t i m- a f h i* 

«1 

K saihtihiu 

t 

M^red tabo na kolenib ^ 

O fio^l ta molimo. 
In polni shel; ognjenih 

K' tebi sdihujemo* 
Ta ofer fvete mafbe, 

§1 da}, o Bog! dx)pa(l% 
In sdiboran^e nafhe 

Povifhat' tvo^o zha(V» 

Ker Jesuf fe ;e lozhil y 

Je per re^^.herji tam 
Prelomil in isrozhil 

Ta krub per^atelam* 
Pofretil je to vino 

Ter ga je jogram dal y — 77 — 

To k' mojimu fpominn 
^torite, sravin d)aL 

5. 
Mefo je to , vsemite , 

Mefo in moja kri ^ 
Nikdar ne posabite , * 

Kaj Jesuf vam ftori, 
Sa raf on hozhe umreti , 

(O zhlov'k, premifJi to!) 
De da ljudem Bbiveti, 

De jim- odpre nebo« 

To nafhe ofrovanjtB 

Vsem% o Bog, od naf, 
Uflifhi gdihoTanje 

In nafhe profbnje glaf! 
Teleta fo ozhaki 

Dajali nehedaj: 
Sdaj dari nifo taki, 

Nafh dar je Jesuf sdaj. 

H' Glorli. 

1« • - 
Zhatt, hvala in hv^Ie9hiioft 
Je tvaja bla in bo« — 78 — 

Nepokoj in boleshnoft, 

O Bog odverni to. 
Daj nam miru in gmaha 

Le vedno dershat' fe, 
De bodemo bres ftrAha 

Gofpod! zhaftili te. 

Sa nafbe hudobije 

^i ti pokoril f e ; 
De naf nafh greh ne ubije, 

Dodeli ufmiljenje. 
Bod' hvala in s&befhenje 

Tud' Duhu fvelimu, Ker on nam poterpljenje 
Daje y' preganjanju. 

Pred evangelijemp 

1. 

Is bošhjih ud vun grede 

§vet evangelium. 
Njegove fo befede, 

In f lab je flab naFh um. 
Bog fam ushi, Bog veshni, 

In Bog lagat^ ne ve; 
O frezhni, trikrat frezhni, 

Kater' fe ga dershe. — 79 — 

2. 

• 

Befede boshje vera 

Nam kashe, naf uzhi 
Prefrezhno pot, katera 

V nebefa gor' dershL 
Ohrani to povelje 

In nauk fvoj per naf, 
Daj nam po tem vefelje 

§eboj na vezhni zhaf. 

IT Kredo. 

i* 

Bog Ozhe ! mi fposnamo , 

De vfe je tvoja ftvar, 
Kar je, in kar imamo, 

Dobrote tvoje dan 
Od tebe vunkcj ide 

§in roj dva vezhniga , 
^pozhetje njega pride 

Od Diiha fvetiga. 

Marija je rodila 
To boshje detiflse, 

Devirhtva ni sgubila 

Ne pred, tud\potlej^ ne. — 80 — 

Nafh greh je njega umoril , 

Sa greh je bil prodan, 
In kakor je govoril, 

Je vllal na tretji dan. 

3-, 
Na defni rok Ozheta 

Je v' fvetim raji sdaj , 
§he' pride, to obeta, 

§am6 ne vemo, kdaj. 
Pa kader fe iside 

Sa fvet odmerjen zhaf , 
Tak vemo, de. fpet pride 9 

Ozhitno fodit naf. 

§ofefko kerrhenikoT, 

Al' zerkev verjemo , 
In gmajno, t^d' Tvetnikov, 

Kar je obljubljeno. . ^. 
Tud' grehov odpufhenje. 

Na temu Tvetu isdaj 
Shivota t'ga vftajenje 

Po tem pa fveli raj. 

iT ofrovah/n. 

Naj, Bog! dopade tebi 
Kar tebi oframo, — 81 §zer I<ruh je fam na febi, 
In vino sgol farno; 

Pa 's kruha ino vina 
Bo kmalo, kar sdaj ni, 

Edinega tvoj'ga §ina 
Mefo in prava kri. 2. To nafhe ofrovanje, 

O Bog! ne sversi to, 
Vfe mifli ino djanje 

Sdaj tebi oframo. 
O daj, de bomo svefti 

Teb' Ozhe, v' fvojih dneh. 
Odvsem' od nafhe vefti 

Teshilo vfih pregreh. 

3. 

Vfe nafhe premoshenje, 

Vef shivefh in telo, 
In tud' nafhe shivljenje, 

Vfe to 'naj tvoje bo. 
Daj nam po fvoji volji 

Sdaj desh, sdaj fonzhin fvet, 
Pokash' na shitnim polji 

Dobrote fvoje atvel. *# — 82 — 
/£' JSankiufu. 

1. 

Povsdignimo krilljani ! 

Vfi Tvojo pefem sdaj , 
Sapojmo fkupej sbfani 

§vet, §vel, na vekomaj, 
V nebefih in na setnlji 

§e vidi njega mozh, 
Nevernikam odjemlji , 

O Bog njiii uma nozh! 

De oni luzh, katere 

Do »daj ne vidijo, 
§po{:najo ,^ udje vere * 

S' nam' tvoje bodejo. 
De zhaft^mo fkujpaj tega 

K' nam pridiozhiga ; 
Zhaft njemu Te rasliega 

In hvalA angeUka. 

* Po povsdigdvanji. 

1. 

Molimo klezbiozbi 
Boga sakritiga^ — 85 — 

Oko ga ne ra«I6sbi ^ 

Pa vera snanje da. 
Sda j tukej bre^ pogleda , 

O Bog! te vidimo, 
Sadofti je befeda, 

De tebi Ferjemo. 

Na lefu fret^ga krisba 

Je Bog sagernjen bil^ 
Sdaj, rera naf previsba. 

Je fthlorek tud' fe fkriL 
Ta d^r dobrote troje, 

Krub trojih angeljet , 
Opomni, mifli moje, 

O Bog! de r 8a«m6 umerK 

3. 

Naj fpere dufbo mojo 

O Jesuf ! troja kri, 
Dodeli miloft frojo , 

O morje milofti! 
Kar sda j te nam sagerne. 

Naj sgine, o Bog (pred naf, 
Naj fkorej nam odgerne 

§retl6bo troj obras. — 84 — 
K MVshivafiju. t . t » # VePk zhiidesh fe ham bashe, 

VePk zhttdesh fe godi: 
Gofpod je t6, in nafhe ^ 

Oko ga vldUo ni. 
Podobo ima: vina 

Podobo kruha fam. 
Ne le $aYolj fppmina: 

IVIefo in kri je tam. 

O fr&hni, kdor verjame, 

De tul^aj jagnje je , 
K(ktero nam odv«ame 

Vfih grehov butare. 
Leta je kriih, tl> vera 

Krilljane poduzhi , 
Leta je jed, katera 

Nani dufho greshivi. 

Zhe ga tiSk konz'' shivljenja 
Po vrednim vshijemo, 

§e fmerti obzhutenja 
Vezh bal' ne bodemo. > > — 85 ~ 

Teshare in britkofti 
^e tift ne bode bal , 

Kater mu v' flabofti 

Bog fam pomozh bo dal. 

4. 
O Jcsun zhaO; in bvala 

Naj tebi vezhna bo ^ 
Ljubesin nam je dala 

Ljubesin troja io, 
Ta vshitek troj'ga mefa 

In tudi te ker vi, 
Shivljenje in nebefa, 

Vcfeljc t' v^zhnofti. • 

5. 

Daj tega nam aheleti , 

Goreti od sbelja! 
Daj tega nam prejeti 

Ta shaf, k' bo lozhitba , 
De bodemo P timiftim 

Na pot fe vsdignili. 
In vil f Terzam zhiftim 

V* nebefa noter fhli. — 86 — 
fV konzu fvete mafht. 

1. 

Kel* fmo uda; marho freto 

^podobno riirhali , 
PoTS^mJmo zhaft odpeto 

In hvalo ^ angelzi, 
Dopade naj mu djan^e, 

Opravljen'ga daru; 
Svirk gnad bod' to darranje 

Nam, dolsbna shaft Bogu. 

Dershimo pomozh' boshje 

§e fkos' in flcos terdno, 
Leta liaj nam oroshje 

Pred vfo hudoba bo. 
Bres greha da naj ftati 

Pred fodbo sadni dan; 
Od angeljev naf sbrati 

Na njega defno Aran. — 87 ^ DRVOA NAVADNA PESEK 

per fveti marhi. Kirje* 
1. 

m^red ftolam troje milofti 
Tvoj rertii Ijiid klezhi : 

In tebe, Bog! r^ ponishnofti 
§roj^ga ferza shafti« . 

§tor' miioft tem, katerVahele 

V' folsah oprat' (roje dolge: 
Odpufti, Ozhe! grerhnikam, 
In fkashi fe dobroti jir nam, 
Dobrotljir — nam. 
Dobro ti jir fkashi nam. 

Ob dari troje fmo perfhli, 
Kakor sgubljeni fin. — 90 — 

2. 

De je prifhel is sgbl Ijabesni, 

De naf bi fpravil fpet V tebo, 
De na-fe vsel je vfih bolezni, 

Prelil na krishi kri fvojo , 
De fpet je vAal! pekel premagal, 

Na defni tebe sdaj fedi, 
De naf bo enkrat vfe prevagal, 

^odnik prarizbni vfih ftvari. 

3. 

De fveti Duh nam zerker visha , 

De bo do konza vedno s* njo , 
De kdor Te konjem v^ folsab perbliahn. 

Od grehov fpet ozbiften bo : 
Sopet de enkrat bomo vftali, 

Vfih fvetih drushba fprofi nam : 
De bomo fkupej vshivali 

$hivljenje veshno s^ Jesiifam« 

Cffrovanje* 

1. 

Tvoj mafhnik sdaj ofruje 9 

Gofpod! lete dari, 
S' njim tud^ tvoj Ijiid sdihuje. 

In r ferzam gor puhti. — 91 — 

Zhift kruh je ino Tino 
Sa grehe nafiie dar, 

K' trojega §inu fpominu 
Je^ obloshen altan 

Vsem', Bog! leto darVanje, 

Dobrotljiv Ozhe nafh, 
Omezhi te sdihVanje, 

De nam fpet gnado dafh, 
Le fmert in kri prefveta 

Tvofga ljub'ga §inu 
Nam daje trofht, de vsela 

Ta profbnja bo v' nebo« 

JSahktuf. 

1. 
Poj: ^veli, fveli, freti, 

Je Bog in nafh Gofpod , 
S' angeisi pojte: §veti 

§i ti Bog, Sabaot. 
V nebeiih in na sem! ji 

Vfo hvalo , shaft vfelej 
Od ftvari fvojih jemlji, 

Sdej in na vekomej. — 92 — 

2. 

Ve Teli vkiip pojemo 

Is ferza zeiiga, 
In tega vfi rpre;memo , 

Kot fvojiga Boga, 
Kater v' imenu pride 

Gofpoda nafhiga 
Zel fvet fe k' shafti fnide 

§inu njegoviga* 

Po povsdigovanji. 

« 

1. 

Poglej, o Oahe! 's Tifokofti 

Miloilivo dol' na ta altar. 
Kjer pernefemo po dolšhnofti 

£a tebi dopadljivi dar. 
Ta dar Je fam tvoj §in edini, 

Is sgolj Ijubesni darovan , 
Katir enako kaki shVini 

Je ftraf h no bil sa naf saklan. On vfe flabofli narbe ^<iiS, 
De naf perpravi Vfreti raj; 

On per O^heta sa naf profi , 
Deb' mi sKiveli vekomaj. -> »3 — 

Nej te. Ijubesfn t« ognjena 
^Uosprofhrijo, Jesuf, omezht. 

De fe od. tvoje fnnerti žena. 
Nad nami nikdar ne «gubi» 

jšgnus JDtL 

Poglejte boshje jagnje ^ 

Kak' tozhi fvojo kri^ 
Kako on glaro nagne ^ 

In sa naf omedli. 
On grehe prozh odjemlje^ 

On nofi vfe dolge; 
Pokrajne zele semlje 

§ko8' njega mir dol)e» 

Duhovno obhajila. 

(Gofjpod! jeft nifim rredin,. 

De b' tebe danf savsbil ^ 
(Al resi, de bom Tredin^ 
' In bodem <sopet shir. 
V duhu tebe prejeti 

Is feraa jeft shelim , 
Daj sbenin nafh prefvelif 

De gnado sadobim. — 94 ~ 
/T konzu fvtie mafhe. 

Sdaj ofer fino konzhali , 

Ta dar je, Bog, tvoj §in, 
Mi fmo v(i fkup rpoanali 

Tvojih darov fpomin* 
§ko8 njega fmo prejeli 

Refhenje 's nafhih sves, 
Sdaj sadnish nam dodeli 

§voj shegen is nebef.^ — 95 — MOLITEV 

sa salcrament fvete pokore. (Svete nati katolThka cerkev nam pet resM per 
prejemanji aakrameota f« pokore dopolniti ••- 
poTeduje, Khe ga hozbemo vredno pr^eU; 
namrezh : ispraflievanje VeAi , pravo grevio- 
go sheii grehe, terdin fklep, zhifto fjpoved in 
()pokorne dela,- ^- Persadevaj St ljubi nqj 
krif^an I de bof h , kakor fi podu/.ken , vllh tek 
pet revhi Bvefto dopolnii, kolikorkrat preje- 
ma fh ta r. sakrament. Tnko bofh Tvojo du- 
rho amiram bolj in bolj ozhiftil, in bof h lah- 
ko terdno upanje imel, enkrat v' nebesa pri- 
ti , kamor nizh nezhiftiga in oraadeshvaniga ne 
pojde. 

Kader imafh zhaf in perloshnoft, m6li moHtve 
pred fpovedjo in po f povedi, ktere tukej naj- 
defh« Kader pa ne utegnefh, najdefh «a vfi. 
mi- ietimi molitvami od f povedi in od f. ob- 
hajila druge krajfhi molitve sa f« sakraroeut po- 
kore; takrat tedaj tifle prav poboehno mdll. — M — 
MOLITEV 

pred iipraf hevan jem vefti. 

iTJIoj dobrotljivi nebefhki Oz^he! Glej, 
fpet fim grefhil soper tebe, in nifim 
Teah vredin, tvoj otrok imenovan bi- 
ti. — Ali fe fmem fhe pred tabo per- 
Icasati, o Bog, pravizbhi fodnik! — 
Tako fim ti bil nesveft, de fim fpet 
troje fvele saporedi prelomih — Per 
froji sadrijf fpovedi fim ti terdno ob- 
ljubil, de fe ho;zhem poboljfhati, de 
hozhem fvbje pregrefhne navAde sapu- 
ftiti^ de fe hozbein vfaziga greha in 
tudi vfake flabe perlosbpoAi fkerbno 
rarovatr in ogibati. Pa kako flabo fim 
dopolnil, kar finri tako terdno oblju- 
bil! MoJa ranjena in omadeshvdna vetk 
me mozlino toshi in me hudo pezhe. 
Terdo leshi te&hka butara mojih pre- 
X greh na moji nepokojni vefti ! — Ko* 
me) fi (he upam Tvoj« objokane o^Jhi 
in Cvoje shaloftno ferze proti lebipors- 
digniti, o riigamogozhni vezhni Bogi — 
Gotovo , ne upal bi S \*ezh pred - te 
ftopiti^ in r teboj govoriti, ko bi ne — 97 — 

redil , de fi ti dobrotljivi Ozhe nebefh- 
ki 9 kterimu je laftno fe vfelej ufiniliti 
in persanefti^ ko ki ne vedil 9 de )e 
tvoje utaaUjenje rezki , kakor vfe mo* 
je dela 5 ho bi ne vedil, de fi ti tifti 
erangelfki Ozbe^ kteri fvojiga sgub' 
IjenigA fina s^ relikim vefeljem fpet 
fprejme, kader nasaj pride, ker no« 
zhefh fmerti grefbnika« temuzh de bi 
fe Tpreobernil, (pokoril in rezhno ^hi- 
veh — O to mi tako saupanje daje, 
de fe hozhem rsdigniti, in k' tebi, 
moj dobroti jivi Ozhe! fpet naša j iti, 
— Glej, «dej fim perpravljen , vfe do* 
polnili, kar le hozbefh, de le fbe en* 
krat odpufhenje Tvojih grehov od te* 
be jadobim , r' tvojo gnado pridem , 
in tvoj sveft otrok podanem. 

Sdej fe skelim na tanko zhes vfe 
itprafhati, kar fim od sadnje (povedi 
grefhiL U moj Bog! ti vidifh v' mo- 
je ferze; ti vefh.Vfe, kaj in- kako in 
kolikokrat fim greffail : pomagaj mi 
tedej , o vfigavedozhi Bog! pomagaj 
mi r Tvojo vfigamogozhno gnado, de 
bom zhiHo Tvojo ved isprafhal ; pofh- 

5 — 98 — 

Iji mi fvojiga fvetiga Duha , de me 
bo rasfvetlil, de bom velikoft in rhte- 
rilo Tvojih grehor prar fposnati samo- 
geL Te gnade te proiim v' imenu 
Jcsura Kriftufa. Amen. 

Profim'pa tudi tebe, o prezhifta 
deviza Marija, preljuba mati Jesu^ora^ 
ker & perbeshalifhe vlih sgrevanih grefh- 
nikov, ftoj mi sdej na Arani, in po- 
magaj mi r frojo mogozhno prdfhnjo 
pred Bogam , de bi me A Duh ras- 
fvetKI, de bi mogel 8def vfe fkrite 
kote fvojiga ferza preifkati , in vfe tro- 
je grehe prav fposnati , de jih bom 
samogel boshjimu nameftniku na tan- 
ko rasodeti , in miloftljivo odpuf hen je 
siidobiti. Sdcj pa , moj kriftiftn I f fcerbno in n^ tanko 
frojo veft isprafhiu, pofebno zhe th« dolgo 
per f]povedi nift Ml , ali pa zhe morde lio- 
zhefh od zeliga frojijsa shiTljeoja dolgo 
fpoTed ftoriti! in le v:lraj Te, preljubi mo) 
kri(\ja&I de is Bauikernofti ali ia premajhno 
gorezhnoftl kakufhnih grehov per IspraflieT^- 
igi veai no pregledafh , in potlej per t^ovedi — 99 — 

ne opuftirh. Olej, tako lii ti t»m Icriv bil, 
de bi bila tvoja /^oved pomankljiva in nev- 
redoa^ in to bi bil bosimi rop* — De bofh 
pa loshej fvojo ye& na tanko isprarhnl, in 
dobro vredno fpoved iloril, najdefh tukej na- 
peljeranje, kako fe imnfh zhes boslge in zev- 
krenfe sapovedi, zhes grehe in zbes dolsbno- 
fii IVojiga ftanu isprafbevati. 
Kdor pa fveto in dobro navildo Ima, de pogo- 
fto k^ rpovedi bodi 9 njemu je losbej fe. zhes 
to ispraf bati , . kar je od sadige i^ovedi gre- 
fhil , (a ko fe le fam prav Tposnd). Tak mo- 
ra pa pofebno na fvoie* majhne grehe in fla- 
liolli, in na namene, sa voljo kterih dobro d»- 
la, ali hudo opufha, fkerbno gledati, de is 
majhnih grehov v' velike ne pride. Mora po- 
Ilebno na Tvojo laiino Ijubesin prav pa- 
siti, de £A kaj ne preflepi, de mn kakofb- 
Dib grehov ne smanjfba, ali ne sakr^e, de 
ga ne sapelje, de bi le savoljo IjnAi kaj do- 
brjgii ftoril, in hudo opufhnl i* t. d. 

^Sprafhe vanje reAi zhes boshje 

sapovedi. 

I. F^ eniga farniga Boga vero^ 
va/m -^ Ali nimam kaj prašnih ver 
ali rrash ? Ali ver jem terdno , de je le 
farno Bog gofpodar zeliga fveta, shiv- 
Ijcnia in fmerti? Ali ne verjem na zo- 

5 ^ . — 100 — 

peraijo, de samore kakorhin %faIoreIc 
hudo vreme ftoriti, ali per shivini, 
ali fizer per kakofhni rezhi kaj nap* 
Khniga zhudno ftoriti? Ali nifirn kdej 
na kdkofhno podobo matere boshje ali 
kakiga fvetnika vere ali saupanja po- 
'Aavil? Ali nifim kdej na Tanje in na 
drbge snamnja, ali na pokladanje krart 
kaj dershal? Ali nifim nikoli kakofh- 
nih radovoljnih dvomov ali zviblov nad 
eno ali drugo Vefnizo nafhe fvete re- 
re imel ? Ali fim fe.v' takih dvomih 
ali zviblih T Tvojim Tpovednikam po- 
Tvetoval , in fim ga ubogal? Ali fim 
fi vTelej svefto persadeval , de bi Ce v' 
naukih kerThanTke vere sadofti podu- 
zbil ? Ali nifi^m premalo ali ^prevezh 
na Boga saupaL? Ali ga nifim prema- 
lo ljubil? i. t. d. 

II. Ne irhenuj hSshJiga in^end 
nepotrebno. Ali nifim vezhkrat Tlad- 
kiga imena Jesufa po nepotrebno isre- 
kel , ali Boga bres potreb^ imenoval ? 
Ali nifim velikokrat is nemarnofti ras- 
trefeno molil , in boshje ime per mo* 
lilvi bres v/iga premilHka isrekel? Ali — 101 — 

fe niiim nikoli saklel ali sarotil ? Ali 
nikoli ne rezhein : Tako gotovo, ka- 
kor je Bog v' nebefih! ali: per 
moji duTbil ali: tak in tak naj 
bom^ zhe ni ref! i. t. d. Ali ni- 
fim kterikrat sanizhljivo govoril od bo* 
shje previdnofti, pravize, dobrote ali 
modroAi? ali od fvetih sakramentov? 
ali od fvetnikov in fvetniz boshjih? 
ali fplob od fvetih in bo«bjib rezbi ? 
Ali ne kolnem is jese ali navade? Ali 
fim kdej kakofhno obljubo v' bosbjim 
imenu ftoril, pa ne dopolnil? Ali vpra- 
fham fvojiga fpovednika sa fvet, pre- 
din kakofhno fveto obljubo ftoriih? 
ali fim ktero pred fpovednikam fto- 
ril ? aH jo svefto dersbim ? Ali fe ni* 
fim kdej is befed- fvetiga pifma, ali is 
befed kakiga pridigarja ali dubovniga 
uzhenika norze delal , in jih napzhno 
iskladal ! . Ali nifim T kakimi drugimi 
fvetimi ali zerkovnimi befedami a)! 
pefmimi sanizbljivo ravnal ? i. t. d. 

III. ^Spomni Je y de hofh prasnlk 
pofvezheval. L in II. zer kovna sapa— 
ved: Pofvezhuj sapovedane prasnike* — 102 — 

— Vfako nedeljo in sapovedan praš- 
nih JT* maftio f^ Jpodohno poboshnoji- 
JO Jlifhi. Ali ni(im nikoli ob nede- 
ljah ali sapovedanih prasnikih fvete 
mafhe po ^ nemaraoAi in sanikernoA.! 
opuftil, ali nekoliko samudii? Kako 
iim fe per f. mafhi sadershal ? Ali fim 
merkal na vfe f btiri dele f. mafhe ? 
Ali nifim rzhafi kerfhanfkiga nauka 
is sanikernofti in is lenobe opuftilPNi- 
fim nikoli med pridigo is zerkre fhel ? 
AIi<nifim raji v' flabo drufhiiio, k' 
i^ri ali v^orhtarijo fhel, kakor t' zer- 
kev? Ali nifim rzhafi per boshji be- 
fedi dremal 9 ali radovoljno rastrefene 
mifli imel , aH kaj nepotrebniga go- 
Toril? Kako fim fe fploh v'aerkvi pred 
shivim Bogam sadershal? Ali nifini ni- 
koli sato v' zerker fhel, de bi bil 
Frojo lepo podobo in fvojo salo oble- 
ko fkasoval , ali pa radovedin in po- 
sheljiv okoli febe gledal ? — Ali fim 
fi ob nedeljah in prasnikih kaj persa- 
deval, de bi bil lete fvete dni s' do- 
brimi deli pofvezheral : de bi bil kaj 
rezh molil, kaj fvetiga bral, ali od — 105 — 

boshjih in fvetih rezhi govoril, fl]i ha- 
Icofhniga bolnika obifkal, ali kaj dru- 
siga ftoril? Ali fiai tudi frojiga blish* 
njiga , zhes kteriga imam kaj oblafti , 
k' * pofrezhevanju prasnika perganjaj^ 
in na njega gledal ? Ali nifim nobe«* 
niga od boshje flushbe, ali od pofTe« 
zheranja prasnikov sadersheval, ali fhe 
slo ▼' .igi*o, v' ofbtarijo, ali v' ka- 
kofhno drugo pregrefbno perloshnoft 
sapeljal ? Ali £m kterikrat ob nedeljah 
aH sapoTedanih pravnikih bres potreba 
in bres rikfhiga perroljenja hlapzher- 
fke dela opravljal? Ali nifim nikoli 
ob fabotah, ali svezber pred nedeljo 
ali kakofhnim sapovedanim prasnikam 
zhes polnozh delal, ali fhe druge aa- 
peljal 9 ali jim sapovedal^ de to zhes 
polnozh delali ? i. t. d. 

IV. iSpofhtu/ Jvojiga ozheta in 
Jvojo mater i. t* rf. — AH fim vfelej 
fvoje Aarfhe ubogal, zhaftil^ ljubil, in 
jim pomagal? §e jim niGm velikokrat 
vftavl jal , ali gerdo odgovarjal ? Ali fim 
jim kdej kakofbin primek dal, ali jim 
nefpofbtljivo govoril ? Ali fim. jih fhe ~ 104 — 

slo saklel , ali pa per drugih ljudeh 
riabo od njih govoril ? §im jih kdej 
savoljo njih IVaroAi ali flabodi 9ani- 
sheval in smerjal? Ali )ih nifim for- 
rashil ? §iin jim rad kaj pomagal in 
poftregel, pofebno v' bolesni? §im rad 
sa*nje molil? Ali iim fe kdej tako de- 
les&h fposabil, de fim jih kaj udaril 
ali funil, ali jim sbugal, ali jih iizer 
pofhkodoval ? Ali jih nifim relikokrat 
s' fvojo nepokorfhino in rasujsdanoftjo 
v' veliko shaloft , v' jeso in r' greh 
perpravil ? Ali niiim nikoli ftarfhein 
Trnerti shelel ? Ali fim dopolnil, kar 
fo mi ftarfhi fbc na fmertni poftelji, 
ali pa r' fvojim teftamentu narozhiii? 
Ali fim do ozhma, ali do mazhohe , 
ali do botrov ravno tako vfe te -dolsb- 
noAi dopolnil, kakor jih dober otrok 
do Tvojih pravih ftarfhev dopolni? Ka- 
ko iim fe do naprejpoftavljenih sader- 
ahal ? kako do gofpodarjev in gofpo- 
dinj? §im jih vfelej ubogal in fpofh- 
toval? §im vfelej pridno delal , she 
me tudi nifo vidili? Ali nifim nikoli 
v' flushbah zhafa mudil 3' nepotrebnim — 105 — 

ftanjem in ogovarjanjem? §itn vfe te- 
share t' flushbi 8^ voljo prenafhal ? Ali 
nifim nikoli fiabo govoril- od fvojih 
naprejpo&avljenih? jih nifim per dru« 
gih ljudeh opravljal ? niiim okoli pra- 
vil 9 kar (e je v' hifhi agodilo ? Ali jih 
nifim nikoli is sanikernofti, is nemar- 
nofti ali hudobije kaj pof hkodoval ? — - 
Kako fim fe do duhovfke gofporke sa- 
dershal ? Nifim od duhovnov flabo go- 
voril? jih sanizheval alioponafbal, ali 
njih befedi in de) nar raji na flabo 
iskladal? Ali nifim od vikfhi gofpofke 
ali od eelarja nefpofhtljivo govoril ^ 
poftav sanizheval, jim pokorfhino od- 
rekoval, in fhe druge k' nepokorfhi- 
ni napeljeval? Ali fim vfelej. s^ voljo 
in pofhteno odrajtal, kar duhovfki ali 
deshelfki gofporki- gre. — AH uifim 
nikoli ftarih, ali hromotnih in nad- 
loshnih ljudi sanizheval, ali jim na- 
gajal? !• t. d« 

IStarflii in gofpodaiji in gort»o<)inje naj te , selie« 
to sapoved Tliie tako fprafhajoO 

Kako $m sa fvoje otroke fkerbel, 
(ali pa sa tiAe, kterim fim kerftni aH 

5 ** •- 106 — 

birmrki boter?) Jih nifim premehko 
ali preojdro dershal in fhtrAfoval? §iin 
jim vfelej rad dal , kar sa shirefh in 
obleko potrebujejo? Niiim eniga pofe- 
bno Jjubil, druge pa sanizbeval in na- 
sajftavil ? Sim jih v' kerfhanfki veri 
dobro poduzhii ? ^im jih pridno k'mo-> 
litvi in k' bosbji flushbi in ic' preje* 
manju fvetih sakramentor ravnal in 
perganjal? Ali fim gledal nanje, kako 
fe v' zerkvi sadershe? ^im.jih doma 
kaj Tprarheral , kaj je bilo v' pridigi 
ali v' kerfhanfkim nauku rezheno?— ^ 
Ali iim otroke rad v' drufbino dru- 
gih otrok /puTbal? Ali niiim nikoli 
vprizho otrok klel, ali kaj nefpodob- 
niga in pohujfhljiviga govoril ali fio- 
ril? §im jim smiram lepe sglede da- 
jal? Ali me nikdar nifo riifhali pravi- 
ti , kako poredin ali hudobin fim tu- 
di jeft^bil v^ fvojih otrozhjih letih? Ali 
jim ni/ini nikoli prevezh dnarjev r* 
roke dal^ de fo k' rasujsdanimu shiv- 
Ijenju fhe vezhi perloshnoft imeli? Ali 
molim «a fvoje otroke? Ali jih nifim 
velikokrat klel^ in hudobnimu duhu — 107 — 

isdajal? Nlfim nobeniga v* kakofhia 
ftan filil? §im fkerbel san-je^ de nifo 
P perfhonami drugiga /pola nevar- 
niga in pohujfbljiviga snanja delali? 
Kako fim sa-nje fkerbel, kader fo bi* 
li bolni ? Ali niiim prav nižh kriv bil^ 
de j% kteri mojih otrok umeri ? fhe 
morde bres fvetiga kerfta? — Kako 
fim fe do fvojib poflov in podlosh- 
' nih sader^bal? Ali fimjim vfelej pofh- 
teoo in s' voljo odrajtal , kar jim gre? 
Ali jih nifim is lakomnofti prevesh k' 
delu gonil? Ali fim fkerbel, de fo bor 
sbjo riushbo doma in v' zerkvi pridno 
iiT fpodobno opravljali? Ali fim sador 
m fkerbel 9 she fe po dnevi in po no- 
fthi fpodobno. sadershe? §im jih zavo- 
ljo kakofhnih perodnoft sadofti fvaril? 
Ali jih nifim nikoli od pofveshevanja 
prasnikov ali od potrebniga prejema- 
nja f. sakramentov saderšheval ? Ali jim 
nifim ob nedeljah in prasnikih pre- 
vesh dela nakladal? Kako fim v' bo- 
lesni sa-nje fkerbel ? ali fim s' njimi 
poterpel, jim dobro ftoril? Ali nifim — 108 — 

flabo od njih gororil, in jih per lju- 
deh oprarljal? i. t. d. • 

V. Ne ubijaj, — Ali nifim is nc- 
rodnofti ali hudobije fam Tebe ali ka^ 
kiga drugiga na shi^ljenji ali na sdrar- 
ji kaj pofhkodoTal? JNifim nikoli froji- 
ga sbivljenja, ali shirljenja fvojiga blish- 
njipa hres potrebe v' nerarnoft poAa- 
ril? Ali nifim bir nesmerin v' jedi in 
pijazhi ali r' plefu? Ali nifim Tzhafi 
tudi druge t' kako nesmernoft nape- 
Ijeral? Ali nifim ni&h tasiga jedel ali 
pil, ko fim lahko naprej vedil, de mi 
ho fhkodoTalo? Ali fim kdej Tam febi 
ali frojimu blisfanimu fmert shelel ? 
in sakaj? Sim bil, kdej tako ali dru* 
gazhi kriv fmerti kakiga zhloveka? 
Ali nifim komu shivljenja perkrajfhal 
s* jeso , r fovrafhtvam , s' raspertjem, 
ali r tepen jem , P fuvanjem , f pobo- 
jem i. t. d.? Ali fim v^' bolesni sado- 
fti fkerbel, de bi fvoje sdrarje fpet 
aadobil? Ali fim tudi sa firojiga blbh^ 
njiga, kader je bolan bil, sadofti fker- 
bel? Ali fim kdej od ptujih /lesn^nih 
U kakofbne sdravila (arznije) ku- — 109 — 

poval in fe jih poflusbil, in te v' ne* 
rarnoft podajal, Tvoje sdravje fhe bolj 
pof fakodovati , ali fhe zlo shivljenje 
sgubiti? Ali fe nifim s' nerpametniin 
porkurhanjeni fvoje mozhi na fvojim 
truplu kaj pofhkodoval? §e nifim pre- 
rsdignil ali pretegnii ? Ali fim sa onra* 
njenje Tfih udov fvojiga trupla sadofti 
f kerbei ? Ali fe niiim nalafh ali is ne- 
marnofti na nogah, na rokah ali na 
sobeh pofhkodoval? Nifim nikoli ter- 
dih rezhi bres potrebe grisel ? — Ali 
nifim koga na dufhi ubil, gerdo ob- 
rekel, ob dobro ime perpravil! §e ni- 
fim nad blishnjim, ali nad kako dru- 
go rezhjo vshafi rasjesil, de mi je na 
sdravji fhkodovalo? Ali nifim fvojiga 
bliahnjiga vezhkrat v' jeso nadrasfail? 
Sim fvojo jeso kaj premagoval? §im 
profil Boga, de bi mi P fvojo gnado 
pomagal jeso premagovati ? Ali fim kdej 
r preveliko shaloftjo fvojtmu sdravjii 
fhkodoval, ali shivljenje krajfhal? Ali 
nobeaiga ne fovrashim? §e nad no- 
benim ne shelim mafhevati? — Ali 
nifim nobeniga pohujfhal s' befedo, T — 110 — 

petjem , ali f flabim sgledam , in ta- 
ko njegOFO dufho umoril? Ali fim fe 
dofti fkerbno pohujfhljive perloshno- 
ni ogibal? Ali fim tudi druge od ne- 
varnih perioshnoft dofti odvrazber^al in 
fvaril? Ali fim fi dofti persadeval, vfe 
tifte fpet na pravo pot perpeljati, kle^ 
re fim kdej pohujfhai ali r* kakofhio 
greh sapeljal? i. t. d. 

VI. in IX. Ne prefhe/ia/, ali /le- 
zh\fioJii ne vgajnaj* — Ne sheli foo- 
jiga blishnjiga shencn <— * Ali prenriflim 
vezhkrat te befede Jesufove: „Sveli- 
shani fo, kterifo zhiftigafersa, 
sakaj oni bodo Boga gledali?*'^ 
— Ali nimam rad nefpodobnih tn ne- 
zhiAih mifel? Ali jih presej fkerbho 
is glave sbijam, kader mi noterpade- 
jo? Ali nifo* is teh mifel vzhafi rado- 
▼oljne nezhilie shefje v' moje ferze pri- 
fhle? Ali nifim velikokrat lenobo pa- 
fel, is ktere reliko nezhiftih mifel in 
shelj pride? Ali fim nezhifte befed« 
rad govoril ali poflufbal? ali kvantar- 
fke nezhifte pefmi pel,.alirad poflu- 
fbal in jih fhe drugim pravil in jih — 111 — 

uzhil ? Ali fim [varil , zhe Rm nefpo- 
dobne J^efede ali permi fUrbal, kader 
je bila moja dohhnoft Tvariti? Ali iim 
kterikrat vprizho nedolshaih nezhifte 
befede govorit ali kvante pel ? Ali ni- 
fim ko^a na take befede in pefmi na- 
peljeval? Ali nifim nikoli nefpodobnih 
pofbt pofbiljal, ali pa prenafhal? Ali 
fe nifim nikdar 13 pametnib ljudi za- 
voljo njih zbiAiga in lepiga sadersha- 
nja nors&a delal?/ Nifim koga t' nezhi- 
fti greh pregovarjal ali filil? §im kdej 
fam ta greh ftoril? Ali nifim nobeni- 
ma perlosbnodi k' temu grehu ifkal , 
ali kaj pomagal? Ali fim Tvoje ozhi 
vfele.j dofti* nasaj dershal? jiui nifim 
vzhafi firbizhne poglede pei-puftil, po 
kterih fim potlej na nezhifte mifli in 
shelje prifhel ? A|i fe nifim perrhonam 
drusiga fpolja naftavljal? Nifim prevset- 
niga in nefpodobniga oblazhila nofil, 
in fkosi to komu V nezhiAim pogle- 
dam in miflim perloshnoft dajal ? ^ 
nifim vzhafi pofebno lepotizhil, le is 
tega konza, de bi pofvetnim ljudem 
dopadel ? Ali nifim vzhafi tudi v' zer- - 112 — . 

kev le P to miflijo fhel, de bi pofvet- 
nim ljudem pregrefhno dopadel? Ali 
ni moje ferze na pofretno vefelje na- 
vesano? Ali v' take kraje in drufhine 
sahajam , kjer je zhiftoft t' nevarno fti ? 
Ali fe nikdar nefpodobno ne vedem ? 
Ali nifim kdej- do sakonfkih perfhon 
kakorhnih nefpodobnih mifel alishelj 
rad imel, ali fhe v^ djanji dopolnil? 
Ali iim fe kdej Tvojih nezhiAih grehov^ 
fhe zlo hvalil, in rad od njih govo* 
ril, per fpovedi pa tifte smanjlhal ali 
zlo aamolzhal? i. t d. 

(Sakonfki ljudje naj fe zbes te sapovedi Che ta- 
ko f^nU^hajo :) 

Ali fim kdej prav premiflil, in & 
k' ferzu vsel, de ima sakonfki (lan ta- 
di fvojo zhlfi^oft, de sakonfkim ljudem 
tudi ni vfe perpufhenp? Ali £m fe 
kterikrat P Tvojim fpovednikam zhes 
to pofvetoval, kaj je sakonfka zhiftoft, 
in kako fe more dershati? Alidershim 
ffakonfko zhiAoft? Ali ne Areshem fvo- 
jim sheljam, kakor neumna shivina , 
de ima potlej hudobni duh zhe dalej — 113 — 

▼eshi oblaft zhes-me? Ali dershim na 
tanko salconfko sveftobo ? dershim sa- 
kon dmiram v' zhafti, in sakonfko po- 
fteljo hres madesha? Ali pomiriini he- 
da|y de i>o Bog rfe nezhiftnike ojftro 
fodil ? i* t. d. 

VII. in X. Ne kradi. — Ne ske- 
li Jvojiga hlishnjiga blaga* — Ali ni- 
fiai nobeniga zhloveka na premoshe* 
nji kaj porhkodpral? Nifim nobenimii 
nizb ukradel , ali po fili in krivizi 
Tsel? Ali fim morebiti kaj v' kaki ser- 
kvi , ali v' kakim drugim fvetim kraji 
▼sel? Nifim nikoli nobeniga golufal 
per kupzbii 9 per meri in vagi, per 
delu ali pA V sa niah in flabim dnar* 
jem, ki fim ga dobro posnal ? Ali ni- 
fim flabo blago sa dobro prodajal, ali 
med dobro blago fkriraj kaj /labiga 
permejfhal , ali sa flabo delo Tender 
dobro plazjbilo tirjal ? AH fim zeli dan 
srefto in pridno delal, kader fim v' 
fbteri bil ? AH niiim nizb kupil , kar 
fe mi je sdelo, de je ukradeno? Ni« 
fim kaj frojim ftarfhem ali sblahtni- 
kam, ali fvojim haprejpoftavljenim' u- — 114 - 

kradel? Ali nifim sa dnarje ali sa dru^ 
ge kaj vredne rezhi igra) , in fam Te- 
bi ali drugim fhkodoval? Ali & niflra 
nikdar revfhine in file drugih t' la- 
flin prid obernil? §im ukradene, aH 
najdene ali pofojene rezhi, vfelej sve- 
fto nasaj dal, zhigar fo bile? Ali fim 
R persadeval sadofti , de bi bil gofpo- 
darja ukradenih ali najdenih rezhi sve- 
dil? Nimam nizh ptujiga in kriFizh 
piga blaga i\ied Tvojim prenfiosbenjem ? 
Ali pomiriim dobro kerfhanfko pravi- 
zo , de krivizbin greh tako dolgo ni 
odpufhen, dokler ni kriviza popravlje- 
na ^ kolikor je le mogozhe? Ali ii per- 
sadevam , zhe flm kteriga porhkodo- 
val, de hi mu Thkodo povernil, koli- 
kor mi je mogozhe, ali pa de bi od- 
pufhenje od njega sadobil? Ali nifim 
nikoli kteriga fodnika podkupil, ali mu 
kaj obljubil^ de mi je kaj po krivizi 
perfodil ? Ali fim ,l(edaj gofpofka kaj 
golufal , ali pa na zolu vha jaj , bres 
de bi. bil odrajtal, kar je bila moja 
dolshnoft ? Ali fim Vfelej to fkerbno 
obvaroval , kar mi je kdo hraniti dal ^ - 115 - 

de fe m fhkoda figodila? AH nifim Tam 
febi ali drugim fhkode delal s' leno- 
bo , V napubam, s' sapravljanjeui , i« 
t. d. ? Ali iiilini vzha/i v' lotrijo fta- 
ril, in tako Tvoje dnarje tja metal, ali 
pa srarin fhe morde druge pofhkodo- 
val ? Ali nilim komu tia polji , na trar- 
niku 9 r* boAi , na verlu , per vodi , 
ali per pobifbtvu fhkode delal? Ali 
iim varoval Tvojo shivino v' fhkodo? 
Ali fini bil vfelej T tem sadovoljin kar 
mi je Bog dal? Niiim nikoli ptujiga 
blaga sbelel ? f. t. d. 

VIII. IVe prizhaj po krivim so* 
per Jvo/iffa blishnjiga. — Ali nifim 
nikoli po krivizi soper koga govoril, 
fe sbes-njslagal? Nifim koniii s' lash- 
mi dobriga imena odvsel , ali ga v' 
fbkodo perpravil ? Ali /Im fi pcrsade- 
val , mu dobro ime fpet nasaj perpra* 
viti, in vfo fbkodo poverniti ? Ali fe 
klerikrat slasbem is potrebe ali v' nor- 
shijah, is navade ali .«avoljo dobizb- 
ka?Ali imam kaj binavfkiga v' fvo- 
jim sadersbanji? ^e rad ljudem, po* 
febno bolj imenitnim , perlisujem , in — 116 — 

^h hralim, zhe tudi hvAle ne ftaflu- 
shtjo? Ali rad od greha in flaboft 
fvojiga blishnjiga govorim, bres de ki 
.me kakofhna dolshnoft vesala, od njih 
gororiti? Ali nifim tudi od takih lju- 
di .bres potrebe : flabo govoril, ki (o 
she y^ vezhnofti«? Ali premiflim sravin 
kedaj te befede Jesufove : ,,Kar no- 
zhefh, de bi fe tebi sgodilo, te- 
ga tudi drugim ne ft6i*i?*^ Ali bi 
imel je A rad, de bi ine ljudje oprav* 
Ijali? Sakaj pa jefi druge opravljam? 
Ali flm komu kak perimek dal? mor- 
de fhe duhovnim ali drugim naprejpo- 
ftavljenim , ali pa Tvojim ftarfhem ali 
drugim^ shlahtnikam ali ^obrotnikam?- 
Ali nifim fvojiga blishnjiga rad flabo To* 
dil , njegovih befedi in njegoviga d Ja- 
nja na flabo iakladal, in mu flabib na- 
menov podtikoval? Ali fim potlej take 
krive fodbe tudi drugim rad rasodeval 
in rasliladal ? Ali fim' vprizho veliko 
ljudi /vojiga blishnjiga opravljal , ob- 
rekoral ali flabo in krivo fodil? Ali 
je blishnji fkosi to kakofhno fhkodo 
terpel? Ali kdej pren^iflim te Jesufo- — 117 — 

• 

ve befeile : 99Ne fudite^ de tudi ri 
fojeni ne bote?" — Ali lim kterd 
rkrirnoft, ki mi je bila saupana, in 
na veft dana, bres pofebne potrebe 
razodel ? Ali niiiin nobeniga pregovar* 
jal 9 de bi kakofhno fkrivnoft, ki rou 
je bila saupana , rasodel? Ali niiim 
nobeniga k' opravljanju in k' obreko- 
vanju sapeljal? Ali £m fe pred fvojim 
naprejpoftavljenim, kader iim imel fam 
od febe ali od fvojiga blishnjiga raj* 
tingo dajati , vtelej po pravizi odgo* 
rarjal ? Ali niiim kterikrat Tvojih ali 
ptujib hudobij s* lashmi in 8^ hinav- 
rhiiio zakrival ? Nifim nikoli pe kri* 
vioi perfegel ? Ali iim kterikrat kako- 
fhno rezh ki jo niiim prav gotovo ve* 
del , render V perfego poterdil ? Ali 
niiini kdej kaj obljubil , kar £m sbe 
prej vedil, de ne bom der^har in de* 
polnil? Ali fim morebiti fhe kakofh- 
no taka . obljubo 9 ki fim jo P perfe* 
gopoterdii, render prelomil, ko bi yo 
bil mogel dopolniti? Ali fim fploh svefl 
v' dopolnovanji fvojih obljub? i. t. d. — 118 — 

^Sprafhevanje vefti zhes zerk« 
vene sapoTedi. 

(Perva i a draga zerkvena napoved fte sbe t* 
trenji bo8bji sapopadene (loi ftranO T»rej 
pride iuhtti prezej tre^a zerkvena sapoved O 

III. Pojiije v* sapovedanih poji- 
nih dneh i. /•' d. ^-^ Ali iim fe vfelej 
sveAo podil tifte dni, kad«r je od ser- 
hre sapovedan poft? §im fe poftil v^ 
fhtiridefetdanrkim poftu tako, de ilm 
fe le enkrat na dan do litiga najedel, 
sunaj ob nedeljah ? Ali finni fe tudi 
kraterne poAe, in druge sapo veda ne 
poftne dni ravno tako poftil? Ali fim 
kdej v' petik ali v' faboto, ali kako* 
fhin poftin dan mefne jedi jedel brea 
pervoljenja duhovfke gofpofke, iii brea 
nevarne bolesni ali kakiga drusiga pa* 
metniga in pravizhniga ursboha? Ali 
iim fe is kteriga sbloveka norze de- 
lal, ki je to sapoved od pofta na tan- 
ko fpolnil? AH nifim komu perlosh- 
nofti dal, ali ga sa peljal, de je to sa- 
poved od poAa prelomil? — fim tudi 
po duhovno poft dershal: s' oshmi, — 119 ~ 

de bi jih bil odvernil od nepotrebnih in 
pregrerhnih pogledov? s' ufhefi, de 
bi jih bil pervaroval pred poflufha- 
njem pregrefhnih, sapeljivih ali oprar- 
Ijivih befedi? s' j es i kam, de bi ga 
bil sdershal od nepotrebniga ali pre* 
grefhniga govorjenja? i. t. d. 

IV. (Spovej fe fvojih grehov Jv(h 
jimn poftavljeninm Jpovedniku nar 
manj enkrat t?' Ittu i. t. d. — Ali iim 
bil vfalco leto ob velikonoshnim sha* 
fu per fpovedi in per f. obhajilu? Ali 
nilim nikoli pomankljivib in nevred- 
nih fpoved delal? Ali iim vfelej tiftih 
pet potrebnih rezhi sa sakrament L 
pokore na tanko dopolnil? §im vfelej 
na tanko Tvojo veft fprafhal? §im 
profil vfelej Boga , rasfvetljevavsa f. Da* 
ha pomozhi in rasfvetljenja , predin . 
in kader fim fvojo veft fprafhevati sa« 
zhel? Ali fim fe fprafheval zhes bosh* 
je in serkvene sapovedi, zhes grehe 
in shef dolshnofli fvojiga ftanu? §im 
srello prerajtal fhtevilo fvojih grehov? 
*— Ali fim imel vfelej *refnizhno in 
preferzhno gre v in g o zhes vfe fvoje — 120 — 

grehe? Ali mi je bilo rfelej le saroljo 
Boga sbal^ kader fim grefliil? Ali n>- 
£in Tftbafi savoljo framote pred rvetam, 
ali pa savoljo kakofhne zhafne fhkode 
froje grehe velikove^h ob&halovai in 
objokoval, kakor pa zavoljo Boga? Ali 
fim fvojo grevingo tudi t' djanji s' ref- 
nishnim Tpreobernjenjem fkasal ? — 
Ali iim per vfaki fpo vedi terdno fk le- 
ni 1^ de fe hozhem poboljfhati? Kako 
iim pa ta fklep do sdaj dersbal ? Ali 
pojde to smiram tako naprej , de bom 
Bogu le obljube delal, bres de bi jih 
dopolfiii?- Toliko let sbe k' (povedi in 
k' r obhajilu hodim, ali lira pa tudi 
d&hedalje boljfbi? Ali preniiflim kdej 
to kerfhanfko refnizo: Kdor na poti 
prave brumnofti ne gre naprej 9. gre 
nasaj? Ali bom smiran^ v' tem nevar- 
nim ftanu mla^hnofti oftal? Ali /i m 
vfelej dobro in sh jfto fpoved fto- 
ril ? Ali fim kterikrat kakofhin fmer- 
tin greh nalafh , ali pa is sanikerno- 
fti, ali is framoshljivofti in ftrahu sa- 
molzhal? AU fim ga potlej per pervi 
fpovedi povedal? <Ali fim tudi povedal , — 121 — 

per koliko fpoTedih fim ga she samol* 
xh«l? Ali fim lete nevredne fpovedi 
potlej vfe popravil ? Kolikokrat iim ▼* 
kakoninim samolzhanim rmertnim gre« 
fau k' f. obhajilu fhel? Ali fim fbe 
kteri drugi f. sakrament y^ tillim sha- 
fu preje}, kader fim kakpfhin samol* 
ehan fmertin greh fhe na fvoji veHi 
imel? Ali fim fveto obhajilo opuftil, 
kader fim fe fhe pred tillim na kako- 
f hin Tmertin greh' fpomnil , ki fe ga 
fhe nifim fpovedal? Ali fim kdej is 
ftrahu grehe smanjfhal , ali kake oko- 
liftare samolzhal, ali drugashi pove- 
dal?. Ali fim fe tudi majhnih grehov 
fpovedoval, kolikor mi je bilo mogo- 
zhe ? Ali nifim is flabih namenov k' 
enimu fpovedniku raji hodil kakor h' 
kakimu drugimu? Ali fim naloshe- 
no pokoro vfelej na tanko, svefto 
in ob pravim zhafu opravil , kakor mi 
je, bila od fpovednika nalosbena? §im 
povernii, kar mi je fpovednik pover- 
niti ukasal ? ^im* f hkodo ali pohujfha- 
nje popravil, kolikor mi' je bilo mo- 
goshe? §im kraje ali perloshnofti ali 

6 — 122 ~ 

perfbone sapuAil, kakor mi je bilo 
per fpbredi narozhenb ? Ali fe nifim 
nikdar pertoshil , de mi fpoTednik pre«* 
Telike pokore naklada? Ali nifim ni- 
koli fvojiga fpovednika opravljal in sa- 
nizheval ? Ali nifim bil jesin na - n j , 
kader mi je fveto odreso odrekel ? Ali 
nifim potlej prezej k* drusimu fpoTed- 
niku f bel ? Ali fim kdej nalafh kaki- 
ga fporednika if kal , ko &m redil , de 
;e premehek, de grefhniku nikoli fre- 
te odvese ne odrezhe, temuzh de ga 
smiram pufti v' njegovih navadnih 
fmertnih grehih mirno naprej shiveti? 
Ali fim kdej, kar fim fe fpovedal, ali 
kar fim sa pokoro dobil, komu pra« 
vil? Ali nifim nikoli per fpovednizi 
poflufhal, kaj fe drugi fpovedujejo, ali 
kaj jim fpovednik pravi? AH fim kaj 
taziga, kar fim per fpoi^ednizi is dru« 
ge fpovedi flirbal , fbe drugim pra- 
vil ? Ali (e nifim kterikrat per fpoved- 
nizi nefpodobno sadershal? §e nifim 
drenjal, fuval, kmgal ali nepotrebno 
govoril , te fmejal , okoli /ebe gledal , 
ali po hinavfko merkal , kdo gre k' — 123 — 

fpovedi, kako Te sadershi, kako dolgo 
fe rpoveduje, in kolikokrat k' fpovedi 
gre? — Ali fim fe sa L obhajilo vfe- 
lej fpodobno in vredno perpravil, ko- 
likor mi je bilo mogozhe? Ali nifim 
nikoli k' Ivetimu obhajilu fhel, bres 
de bi mi bil fpovednik perpullil? §e 
nifim nikoli nerpodobno per fvelim ob** 
hajilu saderahal? Ali nifim rzhafi pre- 
cej po frelim obhitjilu domu, ali pa 
kam drugam fhel bres prare potrebe? 
Ali fim fe Bogu sa to veliko gnado 
fvetiga obhajila vfelej vredno sahvalil, 
kolikor fim samogel? Kako fim dan f. 
obhajila dopernefeL? Ali nifim kteri- 
krat kmalo po f. obhajilu fpet v' ka- 
kofhne navadne in velike grehe pa* 
del ? !• t« d. 

V. Ne ime/ shenitovc^nja ob pre- 
povedanih zhajih. — Ali fim fe na 
shenitovanji kaj pregrefhil, a' nesmer- 
noAjo v' jedi ali pijazhi', aji V pre* 
grefhnim plefam? Ali je bilo fiserkaj 
sravin , Icar je boshji volji nafpreti? 
§im morebiti kterikrat fhe ob prepo* 
vedanih zhafih v^ adventu, ali v' ve- 

6* _ 124 — 

Kkiin podu, aH kalcorbin drugi poftii 
in fpokorin dan plefal? i. t. d. ^Sprafheranje yefti zhes grehe. 

I. Zfaei fedem poglanitrih 

grehoT. 

1. Napuh. "^ Ali fim kaj napuh- 
njeniga fersa? §e rad zhes druge po* 
Tsdigujem saroljo kakih dobrih laA- 
noft, ki jih morde imam? Ali fpoa- 
nam, de rte dobro le od Boga pri- 
de 9 de shiovek fam is febe nish do- 
briga Horiti ne more? Ali rad froje 
dobre dela pred ljudmi fkasujem, ali 
rad od fvojih dobrih del ali dobrih 
laftnoft gOForiti /lifhim in gororim ? 
^e ne fkasujenv r* beredah in v' dja- 
n ji prevsetin do blishnjiga ? Ali nifim 
bil forrAshin in jesin na te, kteri To- 
me kaj sanizhevali in nasajftavili? — 
Ali fkasujem tudi r* Trojim oblashilu 
prevsetnoft in napuh? Ali nifim*The 
ftarfhem ali komu drugiitiu* kaj vsel, — 125 — 

de fim fi šale oblazhila hapravljal? 
Ali nifim P fvojo obleko in norbo tu- 
di ^e drugih pohujfbal, in v' napuh 
napeljal? Ali fim napuh sapuAil, ka* 
kor hitro fim bil od fpovednika po- 
frarjen , ali v' kakofbni pridigi šaro- 
Ijo tega persadet? i. t. d. 

3. Lahomnoji* — Ali nifim la* 

komin zhafniga blaga ? Ali ne naveau- 

jem Tvojiga ferza na dnar in premo« 

shenfe? Ali ne shelim veliko dnarja 

ali blaga vkup fpraviti? fhe morde po 

krivisi? Ali nifim is sgol lakomnofti 

Tvojim podloshnim.kaj perdershal, kar 

fim jim bil po vfi pravisi dati dolshan ? 

Ali jih nifim U lakomnofti prevesh k' 

delu gnal, ali pa fhe ob nedeljah in 

sapovedaiiih prasnikih k' delu filil? 

Ali fvojimu potrebnimu blishnjimu rad 

vbogajme dajem ^ kolikor morem? Ali 

nifim nikoli na velike ^obrefti ali zhim« 

she fvojih dnarjev pofojeval ? Ali fim 

»dej sbe povernil , kar fim kteriga po 

prevelikih zhimshih pofhkodoval? i. t. d. 

3- Nezhijioji. -^ CiSprafhevoaje z^ea 

to greh D(tjdeni.v' YI. in IX. Bapovedi,na l io.fti^aiii*) — 126 — 

4* Nevopiljivoji. — Ali fim ko- 
mu kaj nevofhljiv ? Ali fim refel, ka« 
der fe blisbnjlmu hudo godi shalo- 
ftin, kader mu dobro gre? Ali ne fo- 
rrasbim koga is sgolj nevorhljivoAi ? 
Ali fim kde) is nevofhljivofii od kaki- 
ga' dela ali blaga frojiga blishnjiga 
flabo in sanizhljiro govoril? morde 
je moj blishni fkosi to fbe kakofhno 
fkhodo terpel ? Ali nifim nobeniga* is' 
nevofhljirofti ob fiushbo, ob saflushik, 
ali ob dobro iine perpraril ? Ali fim 
mu to fbkodo sbe ppvernil? Ali ne \ 
fhkoduje moja nevorhljiroft fbe slo 
mojimu sdravju ? i. t. d< 

6. Sherijtinpijanoji* — » AK fim 
kaj posbrefhin y^ jedi in pijazfai? §e 
kdej vpijatiim, ali morebiti na poftin 
dan? Kaj fim ftoril v' pijanofti? Ali 
nifim dnarjev ali kaj drusrga kradel , 
de fim potlej pijanzheval? Ali fim ii- 
zer koga s.pofhkodoval ali pobujfhal 5- 
frojo pijanoftjo? Ali ne saprarim re* 
liko zbafa v' ofhtarijab, kteriga bi , 
imel t' zerkvi ali per delu doperne- 
fti ? — Ali nikoli prevezh ne jem , — 127 — 

* 

de bi mi tesho delalo? Ali fe sdershim 
takih jedi, ki vem de mi fbkodujcjo? 
i« t« di 

6. ^Serd ali fesa. — Ali fe kdej 
nad firojim blishnim jesim? Ali der- 
shim jeso do kteriga zhloveka ? Kako 
dolgo she? Ali iim ta s&haf, kar jeso 
dershim, she kterikrat per f. obhajilu 
Lil? Ali niiim tudi na kteriga, ki je 
she v' rezhnofti, fhe jesin ? Ali a' vfa- 
kim shlovekairi rad in perjasno govo- 
rim? Ali nobeniga ia jese ne prekli- 
njam, in mu hudo ne shelim? Ali ni* 
fim sa vfako majhno reah prezej je- 
sin? Ali nifim bil tudi zhea fvoje kri* 
%he in. nadloge, ali zhes fvojo boleain 
aH pa kterikrat tudi zhčs vreme je- 
/sin? Ali niiim na koga fhe %\o savoljo 
njegovih dobrih del jesin? i. t. d. 

7» Lenoba* — Ali £nfi len tudi 
v* flushbi boshji; in /ploh v' dobrim? 
Ali iim molil vfaki.dan sjutrej in sve- 
zher, in pred jedjo in po jedi? Ali 
fim tudi vfelej molil, kader je sjutrej, 
opoldne in svezfaer angelfko zhefhenje 
svonilo ? Ali. me ^i bilo pred ljudmi — 128 — 

fram molili , in 'Bogu rfo zhaft daja- 
ti? Ali fim is ftrahu pred ljudmi in 
is napshine framoshljivofti fhe ktero 
drugo dobro delo opuftil? Ali ■ fim & 
do sdaj persaderal, de bi bil risshkrat 
rredno in s' dobro perpravo f. sakra- 
mente prejemal ,^ker je . to tako dober 
perpomozhik, fe greha varorati^ in 
froJ0 dufho srelizhati? i* t. d. 

IL Zhes fheft grehor r' L Duka« 

1« Predersno na bosh/o milo/i 
gre/hiti. «— Ali fim kdej preresh na 
boshjo miloft saupal? Ali fim kdej 
miflil: ^^Kaj pa je, zhe tudi grefbim, 
fej je Bog miloftljiv > mi bo she odpu- 
Ail; fe bom' pa fpovedal?^^ Ali um 
dolgo zhaTa r' taki predertnofti tbi- 
rel? i. t d. • 

2. Nad bosh/o miloji/o ohapaiu 
-— Ali fim kdej premalo na boshjo 
miloft Mupal?. Ali fim kdej miflil, de 
mi Bog nikdar ne bo mojih grehor 
odpuftil, ko bi fe fhe tako poboljfhal 
in fpokoril ? Ali nifim rshafi miflil , 
de mi je nemogoshe, praro pokoro — 129 — 

ftdrili? Ali fim dolgo r' taki zagori t- 
nolli bil?Morde mi (he sdaj take sa« 
gOFitne mifli in fkurhnjare t' glaro 
pridejo ? Ali jih kmalo is glave isbi* 
jem ? Ali saupam doAi na nefkoazhno 
saflushenje Je8ufovo?'i. t. d. 

3. fSposnani herJ%anJ1ii rejhizi 
Je soper Jiaviiu — Ali fim fe kdej ker- 
fhanfkiin refnisam, defirarno iim jih 
dobro fpoBnal , vender soper ftavil ? Ali 
fim fi pa tudi vfelej svefto persadeval, 
de bi refnize fvete rere sadofti fpoi- 
nal? Ali fim fi tudi dofti persaderal, 
de bi dolsbnoili fvojiga ftanu in fploh 
dolshnofti kriftjana prar fposnal? i. t. d. 
4* fSoojimu bratu ali hlishnjimu 
savoljo boshje gnade n^vofhljiv bitL 
— Ali fim bil komu savbij bo»hje gna- 
de nerofbljiv? Ali mi ni fenhko dja- 
lo , kader fim. vidil , k^ko moj blishni 
lepo flhiri, kako poboshno moli, ka- 
ko srefto in s' gorezhnoAjo Bogu^flu- 
* shi, kako rad f. sakramente prejema^ 
kako je ljubljen od Boga in bogabo- 
jediih ljudi, in fporhlaran pd Tvojih 
otrok? Ali nifim sheš takiga rad kaj 

6** — 150 — 

flabiga povedal , rad njegore flabodi 
rasodeval? Ali Rrti fe kaj premagoval, 
liader mi je taka nevorbljivoft v' ferze 
prirhta? i. t« d. 

6. Proti dobrimu opominjevanji 
oterpnjeno Jerze imeiL — Ali nifiin 
vzhaii na vfe dobro opominjevanje ni/^h 
porajtal? A^i nilim vzhaii fbe tih sa- 
nizheval in fovrashil, kteri fo me prav 
uzhili, in dobro opominjevali, nam-, 
rezh : pridigarjev-, fpovednikov, dar- 
fhev, shiahtnikov, ali drugih dobrih 
perjatlov? Ali fe jih nifim ogibal, in 
pred njimi beshal, ali pa jim fbe na- 
lafh nafproti ravnal? i. t* d, 

6* V^ nepokori naprejvsetno o- 
Jiati. — Ali fim fbe smiram v' nepo- 
kori? AH fe fbe smiram v^ navadnih 
fmertnih grobih snajdem? Ali nozhem 
Tvojih pregrefbnih navad in perlosh- 
noft sapuAiti? Ali kdej pravpremifiim 
te Kriflufove befede: ,,Zhe ne bote 
pokore ilorili, bote vfi pogub- 
ljeni?^^ Sakaj Tpreobernjenje in po- 
koro na /baroft^odlafbam, ker ne vem 
zbe bom ftaroft dozbakal, in zbe tni — 131 — 

bo Bog potlej hotel Tvojo gnado dati, 
brea ktere fe fhe nob^din ni fpreober« 
nil in fpokoril? Kako dolgo bom /he 
Boga fkurhal; in fvojo ubogo dufbo 
v' tako ftrafhno nevarnoft poftaTljal? 
i» t. d* 

IIL Zbes fhteri v' nebo Tpijo* 

zhe ^rehe. 

1 • Radovoljno ubijanje alipobo/. 
3. Muiajii ali fodomfki grth. 

(Ta dva greha fta she y\ V. ia v' VI. sapovadi 
bosimi sapopadcnaO 

3. Satiranje ubogih ljudi j vdov 
in Jirot ali sapufhenUi otrok* — Ali 
iiin kdej uboge ljudi in sapufbene rdo- 
re satiral ali sanizheval ? Ali fim jim 
rad pomagal po fvoji premoshnofti? 
Ali fim rad per drngih ljudeh 8a**nje 
gOToril, de fo jim kaj pomagali? Ali 
fim aapufheni^m revnim otrokam rad 
kaj pomagal? Ali fim fkerbel sa-nje 
v' dufhnih in v' shafnih rezbeh, ka- 
kor dober ozhe, pofebno she fo bili 
od gofpoflie moji fkerbi 8rozbeni?i. t. 9* — 152 - 

4» Kader Je delavzam in na/em* 
nikam sa/lusheno plazhilo sadersUiali 
uierga* — Ali iini delarKam in najem- 
nikam njih saflushik vfelej srefto in 
ob pralnim zhafu odrajtal? Jim ga ni- 
iim sadersheral, ali fhe zlo kaj uter- 
gal? Niiim nobeniga sravin kaj na Tkrir- 
nim golufal? Ali fim she povernil, 
kar iim kteriga tako ogolufal? L t, d. 

IV. Zhes deret ptujiH grehor. 

1 . IT grehu fveiovatL — Ali , iim 
komu h' kterimu grehu fvet dal, po- 
ftavim , kako naj Te slashe , kako naj 
bliahnjiga goiufa^ pofhkoduje, fe nad 
njim mafhuje, kako naj mu rorrafhi- 
TO f kasbe , ali kako ga sna v' kako- 
fhin greh sape! jati, ali kako naj fro« 
jim ilarfbem ali drugim naprejpoftar- 
Ijenim. nepokorfhino fkasuje ali kaj Ur 
krade? Morde iim fhe takim k' gre« 
hu fvetoval, aH jih greh delati ushil, 
na ktere iim bil fhe pofebno merka- 
ti, in aa-nje fkerbeti dolshan ? i. t d. 

2. Drugim gre f hiti velevati, t- 
Ali fim komu kaj pregrefbniga doriti — loJ — 

sapoTedftl? Ali fim kdej Trojim pod- 
loshnim akasal krafti, ^li fizer kaj blisk- 
njign pofhkodoTati? Ali iim komu t^ 
kackofhno flabp perloshnoft, ali k' fla- 
bi drufbini, ali t' nevarne kraje iti 
rekel ? i. t. d. 

5. F^ drugih grehe pervolUu — 
Ali fim kterikrat v^ drugih grehe per* 
Tolil? Ali fim prezej rad fvoje flabe 
torarfhe ubogal, kader fo me r' k«* 
kofhin greh rarnali? Ali fim fe per 
aapeljeranji in v^ fkurhnjavah vfelej 
dofti branil in raroval , de nifim v' 
greh pervolil? Ali nifim kterikrat Tvo- 
jim podloshnim (ali otrokam) kaj pre* 
greThniga pervolil , kader To me pro-~ 
fili J defiravno fim redil , de ne bo 
prav? i. t« d. 

4* Druge h^ grehu napeljeoaii 
ali nadrashiiL — Ali nifim bil jeft 
krir, de je kdo opravljati, iivantati , 
ali ger^o iii pregr-eThno gororiti »a- 
shel? ali nifim kteriga jesniga nalafh 
The bolj y* jeso perpravil, ker mu ni- 
fim hot^l molshati in jen jati, de je 
The bolj klel in^ greh delal? Ali nifim — 154 — 

koga v' neshifti greh sapeljeval in pre- 
gorarjal? Ali ilm koga k^ nesveftobi, 
k' nesmernofti v' jedi in vVpijashi, IC 
pregrefhni igri, k' nepokorfhini^ ali 
h' kakorhnimu drugima grehu nape- 
ljal ali iilil) ali perloshnoft dal ? i. t. d* 

6. Drugih grehe hvaliti. — Ali 
fim kteriga savoljo pregrefhnih re^hi 
hralil? Ali nifini koga savoljo njego- 
viga rasujsdaniga shivljenja in sader- 
shanja rad imel, in mu rekel, de prar 
ftori, ko tako shivi, defiravno fim do- 
bro fposnal, de ni prar tako? Ali ni- 
fim fkosi to veliko perpomogel, de 
kdo Tvojih grehov dolgo ni fposnal in 
sapuftil, ali de jih fhe sdej ne sapu- 
fti? Ali ga v/a j sdaj kaj fvarim, in od 
greha odvra^hujtem ? — Ali Te nifim 
v^hafi fvojih laftnih grehov hvalil^ in 
perpovedoval, kako fini to ali uno hu- 
dobijo dnpernefel? Ali nifim fkosi to 
kteriga pohujfhal? i. t. d. 

6, W grehu molzhati. — Ali sva- 
rim grefhnika , kader je moja dolsh- 
noft fvariti? Ali fvarim dofti Tvoje pod* 
loshne, alis otroke, kader jih vidim pre- — 155 — 

grefhno shiveti? Ali miriim morebiti, 
de to ni na moji vefti, kako moji po- 
fli ali podlostmi, ali pa ti, kteri per 
men^ ftanujejo, shire? Ali pomiflim, 
de bom mogel tudi od teh pred Bd- 
gam nekoliko rajtengo dajati , sa ta 
zhaf , kar fo per meni, zbe jih ne bom 
uizh /varil, in od greha odvrazheval? 
— Ali iim povedal ftarfbem .in . na- 
prejpoftavljenim , kadar ilm vidil , ali 
svedil , kako fe njih otrozi in podlo- 
shni sadershe: ki(ko fo nesvedi, kako 
kradejo in golufajo, kako malo in Tla- 
bo delajo, kako med faboj ali $^ dru* 
gimi perfhonami nefpodobno shive ? 
i. t. d. 

7. Grehe pregledati* — Ali ni- 
fim bil premehek in predober, kjer 
mi je bilo ojdro rbtrafpvati? Ali fe ni 
fko«! to she veliko greha ftorilo , kte* 
riga bi bil jeft s^ modro ojdroftjo lah- 
ko odvernil? Ali pomiflim kdej, kako 
Arafhno je bil Heli V ftarim.teftamen- 
ttt- od Boga fhtrafan, ker je bil pre-^> 
mehek in predober Tvojim oJrokam ? 
i. t. d,? — 136 — 

8« Grehov Je vdeleshiiL — Ali 
fe ne ftorim kterikrat kakofbniga gre- 
ha deleshin , paftAvim : opravljanja , 
sanifiheranja , sapeljevanja , i. t« d.? 
Ali fe ni/im tudi kteriga krivizfaniga 
greha deleshniga ftoril: tatvine , golu- 
fije, ali drugiga pofhkodovanja Troji- 
ga hlisbnjiga? Ali iim to fhkodo she 
povernil, ali popravil, kolikor mi je 
bilo mogozhe? Ali iim kde; ukradene 
reahi kupoval ali hranoval? i« t. d* 

9. Grehe sagovarjatL — Ali kte- 
rikrat grehe sagovarjam in smanjfhu- 
jem^' de potlej grefhnik sa-nje. ffatra- 
fan ali fvarjen ni? Ali dajem potuho 
kakofhnimu otroku ^ in sakrivam nje- 
gove hudobije, de ga ftarfhi ne fhtra- 
fajo? Ali fposnam , de mu fkosi to ve- 
liko ifhkodo ftorim , ker on potlej bolj 
bres-ftrahu in bre« fkerbi v* fvojih gre- 
hih oftane?-^— Ali ne nagovarjam , in ne 
smanjfhujem vzhafi hudobij kakofhnir 
ga, shloveka sato, ko fe njegove samere 
bojim? Sakaj fe pa bolj*bojim zhlove- 
ku sameriti fe, kakor Bogu? i. t. d. — 137 — 

^Sprafheranje vefti zhes dela 

miloAi. 

Ali nilim m Ar lika j dbbriga opu« 
ftii 9 kar bi bil lahko ftoril ? Ali pre- 
miflim kdej te befede f. apoftelna Ja- 
ko&a: „Kdor re kaj dobriga fto- 
riti, pa ne ftori, ima greh. — Ve* 
ra brei dobrih del je >merlra^^ 
— Ali fim, kolikor mi je bilo mogo- 
she, lazhne nafitil, shejne napojil , 
popotnike perjaand fprejel , rernim lju- 
dem, kteri fhe potrebne obleke nifo 
sadofti imeli, kaj oblazhila dal ? AH 
fim rad bolnike obifkal , in jim kaj 
dal in poftre^el? Ali ni noben shio* 
rek po moji sanikernofti ali mojim 
sadolsbenji r' jezho prifhel ? Ali fim 
mertvim, kader fim perloshkiofi imel , 
rad fhe aandnjo zbaft fkasal ? — Ali fim 
rfelej kader fim perloshnoft imel, gre- 
fhnike porraril , neumne poduzhil, dvo* 
mezhim ali zviblajozhim prav fvetoval, 
shalollne Ijubesnjiro tolashil? Ali fim 
rfelej kririzo, ki Te mi je sgodila,. volj- 
no terpel ? §im vfakimu, kteri me je -n 158 — 

rassholil , is fer^a odpuftil? AH sveAo 
Boga proiinft sa- shive in mertve , sla- 
Ai 5a tifte, so. ktere iim fhe ppfebno 
moJiti dolshan? i. t. d. ^Sprafhevanje vefti zhes dolsh- 
^ noAi fvojiga fianu. 

Kako iim dolshnolli fvojiga Aanu 
d^polnoval? Ali iim ii persadeval, vfe 
dolšhnofti frojiga Aanu prar fp^sn^li ? 
Is kakofhniga konza iim delal ? Ali sa- 
To]j.o Boga , ali le savoljo ljudi, le ^a- 
Toljo dobizhka?^ Ali iim sazhel rfelej 
fvoje delo v' boshjim imenu ?- Ali iiai 
pomifliL vezhkrat na Boga med de«* 
lami^ Ali imam doAi poterpljenja per 
lesharah in 8opel*noAih fvojiga Aaiiu ? 
Ali iim jigdovoljin P fvojim Aanam ? 
Ali niikii nikoli zhes boshjo previd- . 
no A godefnjal, de me je Bog v' ta 
Aan poAavil, v' kterim fe snajdem? 
Ali niiim drugim savoljo njih Aanu 
nevofhljiv? i. t, d. — 159 — 
MOUTEV 

po isprafhera^ji refti. 

Ah, kako fini fpet sfaiTel! k6]iko 

grehov fim fpet Aoril! kako gerdo fim 

fpet fvojo veft omadesheval ! — — O moj 

dobrotljivi Ozhe neberhki! kako me je 

fram precl teboj! — S' shaloftjo fpos- 

nam sde] Tvoj pregrefhni ftan ; fpos- 

nam, kako fim bil nehvaleshin. Tebi, 

Tvojimu dobrotljivimu ftvarniku in Qo- 

. fpodu in preljubimu Ozhetu, lim fe 

f podftopil, pokorfhino odrezhi, tebi na- 

. fproti rarnati , kakor ko bi ti ni«h a' 

: menoj ne imel saporedati! -*— Dobro 

^ fim redil^ de fi vfigaredoftk, de nar 

fhe nar rkrivnejfhi n^ifli refhi rte na- 

fhe jbefede f lif hifh , vfe naflie dela vi- 

\ difh , de zlo nizh pred tabo fkrito ne 

more oAati; — dobro fim"vedil, de 

• fi nar fvetejfhi, kteri vfe, kar jehu- 

• dobniga, mozhno fovrasliifh, in le to 
' ]}ubirh', kar je dobriga in pravizhni- 
i ga; — dobro fim vedil, de fi nar pra* 

vizhnejfhi^ kteri le dobre, ki tebi 
riui^hijo, obdarujefb, hudobne grerh- — 140 — 

J 

JU|<e pa dr^rhno fhtrAfajefh) in de bofh 
enkrat ojftro ro4bo i nami ftorll^ per 
kteri honoo mogli fhe s&Io od rfake 
napsbine befede rajtengo dajuti ; — do- 
bro fimvedil, deii vfigamogoihin, 
de aamorefb., kar hudobnim grefbni- 
kam. ahiigarh, tudi nad meno) dopol- 
niti , in me vVvesbni ogenj rres&hi. 
Vfe to fim dobro vedil , in vender fim 
Te podftopil mariikaj mifliti, govoriti 
in ftoriti., kar vem , de ti forrashifh , 
in kar bi fe jeA ne bil podftopil vpii- 
sho kakofhniga bogabojeshiga in pra- 
Ti&hniga zhloveka Aoriti. — O neisre* 
zb^na flepota in hudobija! <— O de 
fim mogel tak6 fiehvAlesbin in hudo* 
bin biti , de fim Aoper fvojiga Boga 
in Gofpoda tolikokrat grerbil! — O ka- 
ko gotovo fim saflushii, de bi me ti 
ojftro fhtrafal, de bi me na vezhno 
rpred fvojiga boshjiga oblii^hja saver- 
gel ! Ti fi^ bil meni smiram tako do- 
brotljiv, vfaki dan, vTako uro in mi* 
'nuto fi mi novegnade in dobrote de- 
lil ; kar fim in kar imam ^ je vfe tvoj 
dar« Ti fi mi le to sapovedal^ kar je — 141 T- 

mo|i dufbi k' reslinimu srelizhanjil ; 
in le to fi mi prepovedal icar me «a» 
more sa rfelej nefre^hniga ftoriti; sgolj 
Ijubesin 5 o dobrotljivi Ozhe ! fi mi ti 
fkasorah — Jeft pa fim na rfo trojo 
veliko Ijabesin malo porajtal, Itojifa 
Tvetih befed fi nifim doftik' fersuTael^ 
fim le smiram per fvojih hudobnih 
navadah oftal, in fim po pregrefhnih 
sheljah fvoje natore delal. — Ah , ka- 
ko relika je moja nehvaleihnoft! — - 
Sare(, nifim vesh vredin^ tvoj otrok 
imenovan biti! — Ah, pa kako veli- 
ka je tudi fhkoda, ktero mi greh fto« 
ri , ker me ob vTo pravo frezho in ob 
veshno ^velishanje perpravi; ko me 
od tebe odloshi; aakaj le v' tebi, o 
moj Bog in moj Gofpod ! je vfe ave- 
lizhanje. -— Ref je fizer, de fe mi 
vzbafi «di, de mi greh vezh vefelja 
Hori , kakor pa dopolnovanje tvojih fve« 
tih sapoved. Pa to je le golufija, greh 
)e kakor fladek Arup, kteri je fizer v* 
ttftih prijetin ; pa komej fe vshije, she 
groaovitne bolezhine napravi, in ftrafh- 
no zhloi^eka umori. — * Ratno tako je — 142 — 

meni greh ftoriL O kakorhne bole^bi- 
ne obshutim, kader preofiiflioi tvoje 
hudobije! Kako nepokojno je moje fer- 
zCf kako ranjena moja* rettl Pash ref 
je 9 de grefhnik nima miru. — O moj 
nebefhki Ozhe! P kakofhnim vefeljem 
fim Tshafi v' fvoji nedolahnofti firoje 
ferze, froje o%hi in roke k' tebi pov«* 
dignil, in fim P takim^ refeljem mo- 
lil: sdej pa 9 ker me nepok9Jnay s' 
grehi omadeshvana refk teshi , fi ko- 
mej fhe upam y s' shaloftnim fersam 
sdi odpufhenje k' tebi sdihovatL — 
Popred fim bil • troj dopadljivi ptrok 
in ti'oj perjatel, in moje ferce je $* 
neisrezhenim refeljem vshivalo tvojo 
freto perjasnoft ; sdej pa me je greh 
od tebe odlozhil, in me je trojiga for- 
raahnika ftoril, in sdej ffe mi je^ troje 
prarizhne in ojftre fodbe bati. — Po- 
pred fim bil ▼'troji freti gnadi, bres 
ktere ni;Kh dobriga ne morem Koriti, 
in Tefelo je shivela moja dufha; sdej 
pa mi je greh tvojo gpado odvsel, le* 
ta lieismerjeni fhaz, in ml je dufho 
umoril , de oftane mertra ^ dokler je — 143 — 

ti po fvoji nefkonzhni milofti k' ahiir- 
Ijenju ne obudifh. — To mi je teda; 
Aorii greh, leta ftrafhni Arup moje 
dufhe! -— Ah, ada) prav rposnam, de 
ref ni nobene te^hi nefrezhe na fr«^ 
\Uy kakor je greh^ pa tudi nobene 
rezhi fhkode, kakor je ta, ktero greh 
naf hi dufhi Aori ! — Ref, to sdej fpos* 
nam, in fe uArafbim pred grosovitno 
nevamoAjo , v' ktero fo me perpravili 
moji hudobni grehi. Ah, kaj bi (e 
bilo sgodilo a' mojo ubogo duTho, ko 
bi me bil ti , 6 nar pravizhnifhi fod- 
nik! v' mojih grehih ia tega fveta po* 
klizal; ko bi me bil t' mojih grehih 
pred fvoj Arafhni fodni Aol poAavil, 
kjer bo she - en farni fmertni greh sa« 
doAi $a obfojenje r' vezhni peklenfki 
ogenj, zhe ga nefpokorjeniga tje per- 
nefem. — — 

O rezhna zhaA in hvala ti bodi! 
Sto tavahentkrat Jiodi sahvaljen, o moj 
ufmil jeni Ozhe nebef hki ! de fi f he po- 
terpel a' menoj^ de mi fhe zhaf fe fpo* 
i(oriti puAifh , de me tako Ijubesnjivo 
n«5aj klizhefh,. de tako dolgo fvojo — 144 — 

zgubljeno ovshUo ifhefh , dokler je ne 
najdefb , in k^ /voji aretd sbiodi nas« j 
ne perneferb. — Is zeliga ferza te sa- 
bTalim sa trojo nefkonsbno dobroto, 
de fi mi fposnanje mojib grebor do* 
delil 9 in me na boljfbi pot perpeljaL 
Sdej mi je is ferza sbal , de fim ^re- 
fbil, de Jim tebe rasshalil, in tvojo 
freto gnado sgubil, in de iim fe P 
frojimi grebi tako delezh od tebe od- 
lozbiL Sdej fe pa bozhem rsdigniti , 
in r perferzbnim saupanjem fpet k' 
tebi nasaj iti, o moj dobrotljin Ozbe 
nebefbki! ^ej me bofb ti /pet sa fro- 
jiga otroka rsel; fej noabefb fmerti 
grefbnika, temuzb de bi fe fpokoril, 
in TČsbno sbirel, in tey nam miloftli- 
vo obljubifb, de nam bozbefb yfe na- 
fbe grebe odpuftiti, ko bi jib bilo 
tudi kakor pefka per morji, in ko bi 
bili kakor fbkerlat, de bodo beli po- 
Aali kakor fneg, zbe jib bomo le 
sapuftili, in zbe fe bomo t' prari po- 
kori k^ tebi fpreobernili. — Satorej , 
o Oofpod ! fe s' velikim saupanjem k' 
nogam tvoje bosbje vifokofti verskem. in s^ sbaloftno Magdaleno aa odpufhe- 
nje frojih grehov k' tebi sdihujem, in 
le profim po prefreti, sa nafhe grahe 
preliti kerri Jesuh. Kriftufa^ tega iie- 
dolahniga jagnjeta bosbjiga, in po nje- 
govih fvetih kervavih ranah te poni- 
shno profim, bodi mi grefhniku mi- 
loAiv, in nikar me ne pogubi! — Po- 
glej, o neberhki Osbe! poglej miloil- 
Uro na moje shaloAno ferze, ali veli- 
ko bolj : poglej na prebodeno prel ju-^ 
beanjiTO /erze urmiljeniga Jesufa, in a' 
njegovo prefveto refhnjo kervjo ozhifti 
mojo omadeshvano dufho. -— O moj 
Bog! prav is fersa to mi shal vfi mo- 
ji grehi, vedni in nevedni, T kterimi 
fim te kedaj rassbalil;. in jih ne ob- 
shalujem le sato , ker fim nebefa sgu- 
bil, in pekel fiariushil; temush pofe- 
bno iavoljo tega, ker fim tebe raasha- 
lil , Tvojiga dobroti jiviga nebefhkiga 
Osheta , fvojiga ufmnjeniga odre/heni- 
ka in nar vezhiga dobrotnika^ frojiga 
Boga in Gofpoda, kteri fi, Tam na Te- 
bi aavoljo fvoje boshje pppolnamofti 
vfe hvale, ahafti in ijuhoani' vredin. — 

7 — 146 — 

Ah, ico bi te jeft render nikoli ne bil 
rassbalil ! ko bi me bila raji ktera dru- 
ga, fbe tako velika nefresha sadela, 
de bi le tebe., o nar dobrotljivfhi 
Ozbe, 8^ nobenim grebam ne bil ras- 
sbalil! O, kdo bo dal grenko shaloll 
mojimu ferzu . in potoke fols mojim 
OBhem,.de bom obshaloral in objo- 
koval frojo veliko nehvaleshnoft in hu- 
dobijo in fvoje uboge dufhe fmert! — - 
O moj Bog! v^ moji sbalofti me le fa- 
mo to fbe potolashi, kader fe fpom- 
nim troje nefkonfihne milofti, po kte- 
ri vfe shaloAne in fpokorjene grefh- 
nike fpet v' gnado vsamefh , she fe le 
refnizhno k' tebi podajd* Kakor R fvo- 
jiga ^grevaniga in objokaniga apoftelj- 
na Petra , shaloftno Marijo Magdale- 
no in veliko drugih v^ gnado vsel; 
ravno tako, teprofim, tudi mene fpet 
v' gnado vsemi, ker fo mi perfersh- 
no sbal vfi moji hudobni grehi. — » 
Moj Jesuf ! osri fe tudi na* me s' rav- 
np tako milim pogledam, kakor fi fe 
oserl na fvojiga apoAeljna Petra, deli 
v^ njegovim fersu grenko shaloft in -- 147 — 

goresho Ijub^sin vsel; in puAi tudi 
mene t' mojim ferzn tifte tvoje Iju* 
besnjive befede flifbati, T kterimi fi 
shaloftno Magdaleno potolashil , ker fi 
ji rekel: Tvoji grehi f o ti odpu- 
fhcni!" — 

Sdej pa y moj urmiljeni nebefhki 
Ofibe! sdej, ko tako dobro fposnam 
budobijo greha; sdej, ko vidim kakofh- 
na nefre^ha je greh; sdej tedaj terdno 
f klenem, f tvojo gnado in pomozhjo 
Tvoje shivljenje pdboljfhati, in ne le 
viih grehov, ampak tudi vfake flabe 
perloshnofti fe fkerbno varovati, koli- 
kor bo le roogozhe. Kakor je Peter 
tiAi nevarni kraj, v' kterim je bil tri- 
krat saporedama v' greh padel , prezej 
sapuftil , kakor hitro je fvoj greh fpos* 
nal, ravno tako hozhem tudi jeft sda) 
r pomozhjo tvoje fvete gnade vfe pre- 
grefhne perloshnofti , vfe nevarne kra- 
je, vfe flabe drufhine in tovarfhije, 
^Tfe sapeljive ljudi, vfegolufije in kri- 
vizhne dobizhke, in fploh vfe sapu- 
Alti, kar me je kdej v' greh sapeljalo. 
Pofihmal nozhem vezh nevarnofti I ju- 

1* ' — 148 — 

biti, de v^ nerarnofti l(onfta ne rsa* 
mem. — O moj Ijubesnjivi Ozhe nc- 
berhki! sdej te bom' prav sazbel lju- 
biti , ker fim te do sdej rk' premalo 
ljubil. $dej Te hozhem is Ijubesni do 
tebe vfih tvojih fvetih sapoved na tan- 
ko dershati, zhe mi bo fhe toliko pre- 
magovanja treba , Tej mi bofh ti po- 
magal; sdej hozhem- vredin fad. poko- 
re obrodili; sdej hozhem tvoji rassha- 
Ijeni pravizi, kolikor mi bo mogozhe, 
sadoftiti ; vfe Tvoje krishe in teshave ho- 
zhem ^' voljo in r poterpeshljivoftjo 
v' duhu pokore prenafhati; vfe krivi- 
zey vfe fhkode, ktere lim komu fto- 
ril 5 na tanko poverniti in popraviti ; 
s^ vfimi ljudmi v' fpravi in perjasno- 
fti, v' kerfhanfki Ijubesni shiveti, ja 
vfe hozhem ftpriti in dodati, de le tvo- 
jo prefveto gnado fpet sadobim, ktero 
iim s* greham sgubil; in v^ prihodno 
hozhem raji vfe preterpeti, sanizheva- 
nje , revfhino, preganjanje, vfe terplje- 
uje in tudi grenko fmert raji, kakor 
tebe, preljobesnjiviga nebefhkiga Ozhe- 
ta , le enkrat vezh premif hijeno in rado- — 14» — 

voljno rasshaliti. Gotovo, moj nebefh- 
ki Oabhe! ni%h me ne bo mog^lo ve^h 
odlozhiti od tvoje Ijabesni, ktera je v' 
KriDu/u Jesiifu , Gofpoclu nafliim. — 

Ker pa bres tvoje fvete gnade ia 
poaiozhi slo nizh dobriga ne morem 
Aoriti, te ponishno in v' imenu Jesu*- 
fa Kriftufa profim , pridi mi V fvojo 
viigamogozhno gnado na pomozh , po- 
magaj mi, de v' Xvoji ferzhni greven« 
gi in fvpjim dobrim fklepu vef zhaf 
fvojiga abivljenjasveftooftanem; uftva-' 
ri v' meni zhifto ferze, in ponovi v 
meni praviga duha, de nikdar vezh 
tvoje fvele gnade in Ijubesni ne sgu- 
bim , de nikdar vezh V pregrerhnim 
shivljenjem Jerufoviga terpljenja ne po- 
novim. — O Gofpod! bodi mi ubogi« 
mu grefhniku miloftljiv: de do konza 
ftanovitin oftanem , in vezhno sv^Iizba^ 
nje dofeshem. — O moj Bog ! tebi fe 
sdej popolnama srozhim; tvoj shelim 
biti shiv in mertev, tvoj shelim biti 
na vezhne zhafe. Amen. 

O MarijaJ fvoje nar vezhi -zaupa- 
nje sa Bogam viamem k' tebi, ker fi — 150 — 
j ...^ ..**M -»»»f«*! i- »i ■« bo 
D«h4 


^AmL* 


~ 151 — 

nizo, tako bozhem tudi jeft sdej pi 
tvojim namellnikam ponishno in < 
kritoferzhno fposnati, kakorhln grei 
nik iim, kako Jfim soper tvoje fv 
sapo vedi ravnal. — O Jesiif ! bodi s< 
v^ mojim ferzu in v' mojih uAih , 
fe Lom viih fvojih grehov tako zhi 
fpevedal , kakor ; ko bi ti fam tul 
fedel in fpovedoval. —■* Rasfvetli 
tudi mojiga duhovniga ozheta: fvi 
fveto gnado jim daj : P Tvojim fvet 
Dubam njih ferze napolni ; modro 
miioft in Ijubesin jim dodeli^ de 1 
do revni Aah moje dufhe prav fpi 
nali^ in mene 9 tvojo ubogo sg ubije 
ovzbizo, po poti refnizbne pokore f : 
V tebi 9 o Jesuf! mojimu nar Ijul 
njivfbima nebefhkimu paftirju pei | 
Ijali. Amen. Kako ob liratkim fpoved saz i 
ti in dokonzhati. 

Ljnbi m^j kriftjani tukcj ti dam sgled, ka 
sna kratko in dobro Tpoved sazheti in 
zhati« Zbe bozbefb , £e to. labko is gla^ i — 150 — 

ti perbeshalifhe vfih sgreranih grefh* 
nikov, in mati polna milofti. Profi 
tedaj sa- me nebefhkiga Ozheta, de me 
sa fvojiga otroka fpet vsame^ de n>i 
fvojo fveto gnado fpet dodeli. Profi sa- 
me Jesufa f fvojiga Ijubesnjiviga §ina , 
de me nasaj perpelje r' frezhno fhte- 
Tilo fvojih sveftifa ovzhiz, de mi ne bo 
njegovo britko terpljenje k' pogublje- 
nju. Profi sa-tne poterdnika' f. Duha, 
de obilno gnado in Ijubesin boshjo t^ 
moje ferze vlije, de mi fvoje Tvele 
dari dodeli, in me terdniga, in Aano- 
vitniga v' dobrim ftori. — O Marija ! 
bodi moja ufmiljena pomozbniza in 
ljubezniva mati; glej, tej fim troj 
otrok, in te sa Bogam is zeliga ferza 
zhes vfe ljubim! -— MOUTEV 

pred in fe fpo vedovati sazhnefh. 

O moj Jesuf, kakor fe je Marija 
Magdalena per tvojih nogah V sgre^ 
ranim ferzam fposnala sa veliko grel h- — 151 — 

nizo, tako hozhem tudi jeft sdej pred 
tvojim namednikam ponishno in od- 
kritoferzhno rposnati, kakorbin grefh- 
nik fim, kako iim soper tvoje fvete 
sapo vedi ravnal. — O Jesiif ! bodi sdej 
v^ mojim ferzu In v' mojih uAih , de 
fe bom v£lh fvojih grehov tako zhifto 
fpevedal , kakor ; ko bi ti fam tukej 
fedel in fpovedoral. — Rasfvetli pa 
tudi mojiga duhovniga ozheta: ffojo 
fireto gnado jim daj : V Tvojim fvetim 
Dubam njih ferze napolni; modroft, 
miloll in Ijubesin jim dodeli^ de bo- 
do revni Aah moje dufhe prav fpoa« 
nali, in mene, tvojo ubogo sgabljeno 
ovzbizo, po poti refnizhne pokore fpet 
k' tebi, o Jesuf! mojimu nar Ijubea- 
njivfhima nebefhkimu paftirju perpe- 
Ijali. Amen« Kako ob kratkim fpoved sazhe- 
ti in dokonzhati. 

Ljnbi nu>j krifljan I tiikoj ti dam sgled, kako fe 
sna kratko ia dobro Tpoved sazheti in kon- 
zkati« Zhe bOEhefli , fe to lahko i« glave na- — 152 — 

usliirh , io sAnaprej po lem sgleda fvoje fpovedt 
ravnafh. Zhb & pa shenavigea, fvoje f^ovedi 
fbe bo^ delati , Icakor tako , pa^ le per na- 
▼adaim oftani. 

Kader verfla na -le pride , de imaA (Ipovedan 
biti 9 rezi tako: ' 

r 
/ 

Gofpod duhovni ozhe! jih profim 
9a freti «begen de bi fe mogel rfib fTOJih 
grehov prav sfaifto fpovedati. 

V imenu Boga t Osheta, in t §ina 
in fvetiga f Duha. Amen. 

Ubogi grefhni zhlovek fe fpovem 
Bogu vfigamogozhnimu, njegovi vifo- 
ko athafiitljivi materi , prezhifti devisi 
Marii , vfim fvetnikam in fretnizam 
boshjim, in njim, nameftniku boshji- 
mu, vfih Tvojih grehov, kar iim jih 
ftoril 8- iniflijo, 8^ befedo,' 8* djanjem 
in ^8^ samudo dobrih del, od 8adnje 
fpovedi, ktera je bila ftorjena • •. • 

Csdej povej , kdaj & bil sadigizh per fjporedfO 
Sdej fe pa obtoshim, de • • • • Cvorij 
0dej po pravizi in na. tanko vfe fvoje grehe, in 
kader noben iga greha ^ezh ne bofh vcdil , rezi 

tako O Sdej fe pa nobeniga greha vezh 
ne fpomnim ; fizer vem , de iim pred — 153 — 

Bogam fhe veliko rezb grehov kriv, 
pa -ne fposnam. ^ ^ 

Leti in vii moji grehi, ki jih vem 
in ne vem, ktere fini fam ftorll, ali 
ktere to drugi savoljo mene Rorili, me 
is seliga ferza greva jo; pa ne' le sato, 
ko jQm. nebefa sgubil, in pekel saflu- 
shil, temuzb poPehno sato, ko fim Boga 
rasshalil, kteri je fam na febi nar ve- 
zhi, vfe zhafti, hvale in Ijabesni vred- 
na dobrota in lepota« Sdej pa terdno 
fklenem, s' bosbjo gnado in pomozh- 
jo nikoli vezh ne grefhiti, in tudi vfa- 
ke flabe perloshnofti Te fkerbno varo- 
vati. — Njih , Gofpod duhovni ozhe ! 
pa profimsa potrebni nauk, svelizban- 
fko pokoro in fveto odveso, zhe iim 
je vredin. 

(Na sadoje, kader ti bodo rpovedoik Tveto od- 
reso dajali, snafb tako moliti:) 

O mo) J^suf! ti fi rekel Tvojim 
nameftnikam: „Karkoli bote na sem- 
Iji odvesali, bo tudi v' nebeiih odve- 
sano; ponishnč teproiim, o Je3ur,po 
trojih (fetih kervavih ranah, daj mi — 154 — 

gnado^ de bom sdej ravno tako v' neJbe* 
iih od vfih Tvojih grehov odvesan, kalcor 
me tukaj tvoj nameftnik -odveshejii. 

Kader per fpbvedi fveto odveso dobirh, moli to 
molitev po fpovedi, ktero tukaj najdefta, — 
Kader pa ne dobifb fvete odvese , moraf h pa 
to.moIUev opuftiti ,.iD snafh nameni nje mo- 
liti molitev papesha Urbana VIII* in litanije 
od pokore , ali pa : islosheni Ožhenarb fpo- 
.korniga kri/ljana« 

MOLITEV 

po f poved i* 

O moj ufmiljenl nebefhki O^he! 
saref je tvoja miloft vezhi, kakor vfe 
tvoje dela! — Vcfeli fe , moja dufha! 
in hvali Gofpoda fvojiga Boga; sakaj 
velike zhudeshe fvoje milofti je nad 
teboj ftoril : vfe tvoje grehe ti je, od- 
puftil, vfe tvoje rane sazelil^^od vezh- 
niga pogubljenja te odrefhil, in fpet v' 
fvojo fvelo gnado vsel. — O moj Bog ! 
nesapopadljiva in nefkonzhna je tvoja 
dobrota in miloft; ona prefesbe vfe 
nafhe sapopadke! — Sdej fim tedaj 
fpet tvoj otrok, sdej te fmem fpet fvo- 
jiga Ijubiga Ozheta imenovati, fmem 
fpet s' vefeljem fvoJe ozhi proti tebi — 155 — 

poTsdigOTati. —O Icakofhno refelje, 
kakofhna frezha! — Vii angelzi ne« 
bef hki , r& isvaljeni perjatli bosbji ! 
pomagajte mi fvojtga nar rezhiga do- 
brotnika, utmiljeniga Boga shaftiti^ 
hraliti in ljubiti; Tefelite Te s^ menoj 9 
ftakaj Gofpod Bog je velike rezhi nad 
menoj ftoril,: kakor fe ozhe ufmili Tvo- 
jih otrok, fe je on mene urmiUI, in 
r prefveto kervjo (vojiga laftniga ^ina 
mojo dufho ozbiftil. — 

O moj nebefhki Ozhe ? kako ti 
samorem sadofti braleshin biti «a to 
neisrezbeno dob):oto , de ii mi po Je- 
JuFu Krifturu odpufhenje grehov dode- 
lil, de me nifi v' grehih is freta po- 
klizal , in de fi me fpet sa fvojiga o* 
troka vseL Pa tudi sanaprej me P fvojo 
fv^to gnado nikar ne sapufti; sakaj moji 
fovrashniki 8mi^am zhujejo in ifhejo, 
kako bi mojo dufho v' pogubljenje fpra- 
vili. Moja popazhena, in V hudimu 
nagnjena natora me smiram od dobri- 
ga odvra^huje, in v' hudo napeljuje; 
mi dobre dela soperne in teshke de- 
la 9 in le greh pri je lin kasbe. — Sa- — 156 — 

peljm fvet m& smiram flepi, mi ve- 
felje In vshitke obeta, de bi me pre- 
motil 9 od te)}e odvernil, in vezhno 
pogubiL -— Hudobni duh, nafh po- 
glavitni fovrashnih, tudi smiram oko- 
li mene hodi, kakor rjovesh ler, in 
ifhe mojo dufho poshreti. -^ O Go- 
fpod! zhe mi ti v' mojih velikih fkufh- 
njavah in nevarnoftih f ' fvojo fveto gna- 
do ne pomagafk, Te ne bpm mogel 
fvojim hudobnim fovrashnikam dolgo 
vftavljati ; kmalo bom fpet padel v^ 
Tvoje poprejfhne grehe. Le she mi ti 
mozhdajefh, jih samoremvfe prema- 
gati, le zhe bofh ti s* menoj, ne bo 
mogel nobedin soper mene biti. — 

Satorej te ponishno in v' imenu 
Jesufa Kriftufa profim, o moj Bog! 
dodeli mi-obil no fvete gnade, de bom 
poiihmal .smiram v' dobrim Ilanovitin 
oftal, vfake nevarne perloshnofti fker- 
bno fe ogibal, zhul in molil, de v' 
fkurbnjavo ne padem. Vari me, de 
v' fvoje poprejfhne grehe fpet ne saj- 
dem , de moj poflednji ftan ne bohuj- 
fhi, kakor je bil pervij vari me, de — 157 ~- 

hudobni duh , ki je sdej is mojiga fer- 
%A i«gnan, s' redmimi fhe hujfhimi 
dubori v' moje ferze fpet ne pride. 
Sdej & me ozhiftil, o Oofpod! daj mi 
jgnado, de fpet ne grefhim, de fe mi 
fhe kaj hujfhiga ne sgodi. 

O Marija, prezhjfta devisa! Ti fi 
nar leprhi isgled prave ftanovitnofti v^ 
dobrim ; ti ii bila smii;^m Bogu svefta, 
fi ftanovitna ollala na poti prave fve- 
tcffti': ti profi sa-me Boga, de hi mu 
jeft redno sveft oftal, de bi vfim fkufh- 
njaram, vlim fovrashnikam fianovitno 
soperftal , de bi me nikdar vezh no- 
bena rezh od Boga in od njegovih 
fvelih sapoved ne odvernila. To mi fp^o- 
fi od Boga, o ufmiljenja, o dobroti jiva, 
o mogozhna mati Marija. Amen. 

MOLITEV, 

papasha Urbana VIII. 

(Leto molitev je dobro po fpovedi moliti , len. 
dcr fevtegne; kakor tudi litanije od pokore«) 

v prisho tebe, p Gorpod! fpofnamo 
grehe, ki fmo jih ftoriiijin fhtrafen- — 158 — 

ge, ki fino jih s^ njimi saflushilii pred 
oshmi imamo. Zhe premiflimo gre* 
he^ ki fmo jih ftorili, vidimo, de je 
vfe, kar imamo tukaj terpeti, veliko 
ntanj , kakor s' Tvojimi hudobijami sa-* 
flushimo. Obzhutimo fhtrafenge fta- 
rih grehov, pa je v' nafhih ferzih ren- 
derfhesmiram vefelje do novih. Tvoje 
fhtrafenge naf sadevajo savoljo nafhih 
grehov; pa vei\der nafhih hudobij, ne 
premagajo. Shaloft opada nafbe fer- 
ze J pa ne premaga prevsetniga grefh- 
niga duha. Grenka shaloft krajfha na« 
fhe shivljenje^ pa vender ne pobolj- 
fha nafhiga sadershanja. Kader nam 
ufmiljeno persanafhafh , nizh ne ma- 
ramo; zhe naf pa tepefh, ne doftoji« 
mo. Ob zhafu nadlog fposnamo fvoje 
pregrehe; pa komej nam jih odvsa- 
mefh, ishe posabimo, kar fmo objo* 
kovali. Kader nam f fhibo shugafh, 
poboljfhanje obetamo; komej jo pa 
is rokdenefh, fpet vfe opudimo, kar 
fmo obljubili. Kader naf tepefh , k' 
tebi vpijemo: „Persanefi nam !" In ka* 
der nam odpufiifh^ fmo kmalo fpet — 159 — 

pregrefhni, kakor popred. — O Go- 
fpod! yfi fmo grerhniki pred teboj, in 
fposnaino, de fmo grefhili; remo, de 
fthe naf po Iroji milofti v' gnado ne 
Tsamefh, ne bomo odrbli troji pran* 
zi. — Vfigamogoshni Ofthe! daj nam 
bres nafhiga saflushenja, kar te pro- 
fimo. Is nizh fi naf uftraril, daj nam 
gnado, de bomo k' tebi samogli prar 
moliti. Po Jesufu KriftufU| Go/podu 
narbim« Amen« UTANUE 

od pokore. Gofpod, ufmili fe naf! 
Krifte, uPrnili fe naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! . ^ 

JDog Oshe nebefhki, ufmili fe me! 
Bog §in odrefhenik frela, ufmili fe me! 
Bog f. Duh , trofhtar in pofvezhera* 
Tes, ufmili fe me! — 160 — 

§reta Trojiza, en farni Bog, \ 

O Bog, kteri nozhefh fmerti grefh- 
nika^ temuzh de bi fe fpokori], 
in vezhno sbirel, 

O Bog, kteri Trojo mogoshnoft in 
dobroto s^ ufmiljenim sanafha- 
njem fkasujefb, 

O Bog, kteri tako poterpeshijivo 
fpreobernjenja grefbnikov zha- 
' kaf h , 

O Bog, kteri grefhnike tako I ju- 1 § 
besnjiro k' pokori vabifh, 

O Bog, kteri kakor ufmiljen paftir 
fvojo sgubljeno ovzbizo tako dol- 
go irbefb, dokler je ne najdefb, 3 

O Bog, kteri fe Tpreobernjeniga 
grefhnika bolj vefelifh, kakor de- 
vet in devetdefetib pravizhnib ,^ 

O Bog, dobrotljivi Ozhe, kteri fvo- 
jiga sgubljeniga finu, kader na- 
ša) pride, s' vefeljem fprejmerb, 

O Bog, kteri ii fvojiga edino ro- 
jeniga §inu na fvet poHal , de 
je terpel in umeri sa odpufbe- 
nje nafhih grebor« 


1 3 m. 
C- — 161 — 

De fiin grefhil , 

De iim lolikokrAt in tako- hudo 
- grefhil , 

De Hm relikokrat redama in rado- 
roljno grefhil, 

De dm s' miflijo, s' hefedo in s 
djanjein grefhil , 

De fim s' «amudo in s* opufhenjem 
reliko dobrih del grefhil, 

De fim troje frete napovedi toliko- 
krat preftopil. 

De fe troje ftrafhne fodbe nifiin ^ 
hal, (^" 

De fe troje vfigamogoahnofti nifim 
bal, 

De na trojo vfigaprizhijozhnoft ni- 
fim miflil. 

De fim trojo gnado in Ijubeain ta- 
ko malo obrajial, 

De fim na trojo dobroto in troje 
dolgosanafhanje tako malo po- 
rajtal, 

De fim rane in boležhine tvojiga 
Ijubiga §ina Jeiufa T frpjimi gre- 
hi tako rekozh ponavljal, t 

De fim gai na norizh krishal, / J? 3 O 

o — 162 — 

• ^ 

De fim trofhtarja f. Duha P rvo-\ ^ 5 
)imi grehi sbalil , i i cS 

De fim ga is fvojiga ferza, ki jer "1 3 
njegov tempel, pregnal, ? O *. 

De fim fe tvoje pravizfane fhtra-[ &» ^* 
fenge na tem in na unim fvetul o £« 
Tredniga ftoril, '**^ 

Ker fim tebe , fvojiga ftvarnika in \ ^ 
nar boljfhiga Ozheta rasshalil, j S. 

Ker fim tebe, fvojiga dobroti ji viga I m 
odrefhenika in svelizharja ras-f ^* 
«halil , j^' 

K6r fim tebe, fvojiga pofvezhevav-| S* 
sa, pomozhnika in delivza vfihv^ 
boflhjih gnad rasshalil, | o^ 

Ker fim tebe, o moj Bog, ki fil ^ 
fam na febi vfe zhafti, hvale inl 3 
Ijubesni vredin, f fvojimi grebil^ 
rasshalil, 1 ^ 

Ker fim tvojo gnado in Ijubesin 1 :;:• 
dgubil , 

S' tako fveto Ijubiesnijo in perferzhno 
shaloftjo, ki fta jo imela, T Peter 
in f> Magdalena, shelim obshalova- 
ti fvoje grehe! — 163 -^ 

S' tako grenko shaloftjo, rkako]>\ -^ 

fhno fo vfi fveti rpokorniki fro-J ^ 

je grehe obshalovali, f ^ 5* 

S^ takim gnurenjem nad nar manj-f ^* 

fhim greham, ki ga je imela/ap &• 

prefveta deviza Marija,, i ^ S' 

S^ takim shaloftiiim ferzam, kakori « o" 

je Jesuf na oljfki gori narhel i 

grehe obshaloral, . / ^* 

Jeft ubogi grefhni zhlorek^ 
De mi odpuAifh, 
De mi aanefefh, 

De me k' pravi pokori perpel jefb , 
DeJ mi P trojo gnado pomagafh, 

de bi rredin fad pokore per- 

nefel ^ 
De bi ftariga shloreka flekel in 

noriga oblekel v' prarizi in pra- ^ ^ 

ri fvelofti, 
De bi fe vfimu pregrerhnimu po- 

fretnimu Tefelju odpovedal , 
De bi sanaprej smiram v' tvojim 

Arahu shivel. 
De bi fe sanaprej viih flabih per- 

loshnoft prav fkerbno varovati 

samogel , 1 
O 

B g 

CD O 

o o ■o 

o 

5 — 164 — 

De lii frojo hudobno natoro ukro-^ 

til , in tvoji fveti poHavi pod- 

vergel , 
De bi fvoje mefo s' grehi in she- 

Ijami vred krishal, 
De bi sanaprej bolj shelel tebi flu- 

flhiti^ kakor fretu dopafti^ 
De bi na govorjenje in pormeho- 

vanje pofvetnrh ljudi nikoli nish 

ne porajtal, . ^ 

De bi samogel P pppolnama Iju-^ ^' 

besnijo do tebe obilno fhtevilo 
'Tnojih grehov fiakriti, 
De bi smiram V ftraham in V tre* 

petam delo fvojiga isvelis&banja 

opravljal , 
De bi v^ pokori do konza sveft in 

ftanovitin oftal. 
De bi enkrat po potirefnisfane in ftar 

novitne pokore v' nebefa prifhel, 
Jagnje boshje, ktero grehe fveta od« 

jemljerh, sanefi mi, o Gofppd! 
Jagnje boshje, ktero grehe fveta od- 

jeml jef h , uf lif hi me , o Gofpod ! 
Jagnje boahje, htero grehe fveti od- 

jemljerh, urmili Te m^, o Gofpod! 5 o 

o 
o — 165 — 

Kriftc, flifhi me! " 
Kriftc, uflifhi me! 
Oshe n^fh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • BASIiOSHBN OZHENAPB 

fpokorniga kriftjana« ^Sveti (Mieiiafh je ea Tftiziga krif^^uMi grosno 
dobra molitev, ktero niif je fnin Jesiif KrU 
ftur iiaaKhil, In ktera vfe v* febl ^apopade, 
kar na dufhi in na telefii od Boga potrebu- 
jemo. — Pofebno pa najde (^pokorni kriftjan, 
fcleri ikeli polihnial v' duhu pokore shiveli, 
V tej frett molitvi nar lepfbi nauke in po«, 
mozhl Tvoje grehe pred Bogam obshalovati, 
fvoje ahivljeivie sa svelizbanje boljfhatl, in fe 
greha In grerhde perloshnofti vfe boU fkerb- 
no varovati, kakor popred« Tp de fe mora 
v* ferxn In s' premifllkam , v' duhu in v' ref- 
nixi mol Mi. 8atorfj pravi Rimrki papesk Pins 
Yl. : ^^Ljubetnjive ovzhlze I en ttktni tako raa- 
Joshen Ozhenarh vam bo vezh ftrofhta, sa« 
flushenja Id goade sadobil, kakor veliko tav- 
Ahent drugih, ktere fle le hitro, tje v^ en dan 
hret premiriika Isrekli«^ — Moli tedej , UuM — 166 — 

krUijaii I knder imafli perloshnoft, prnV s* sbm- 
nimi miflimi, ig ▼' duhu pokore leta raslo- 
sheni Oashenarh, de bofh imeoitooft ia mozb 
te neberbke molitve bolj fposnnl, smirani bo^ 
in bolj poterjen v^ Jjubesni bosbji in t' dobrini* 

PREDGOVOR. 

: Ozhe naJTi y^ ^k^ri Ji v* nebejih* 

\9%\iB rfih ljudi! Izlile fniem tudi 
jeft fhe frojiga Ozbeta imenorati? 
Oh ! jeft, £p[i ^deh tv^ojih nar nehva- 
lesTinifhiK' in nar liudobnirbih otrok! 
Kolik0l<ra4.^iim te $he sapuftil! koliko- 
krat liiHiii;^;. iiie sopc^ tvojo fveto roljo 
rarnal ! -^** Zhe preniiflhu ifvojo hu- 
dobijo 9 in tvojo boshjb vifokoft in pra- 
visO) me velik iirah obide ^ in fkorej 
bi ii ne upal.vezh predte.llopiti, — 
Pa tvoje nefkonzbno ufinitjenje me po- 
tolashi ; ti tudi do fvojiga sgubljeniga 
fina fhe urmiljen in dobroti jir Ozhe 
oftanefh 9 in fi perpravljen, ga kmalo 
fpet v^ gnado vseli , kakor hitro fe k* 
tebi verne. '- — O moj dobrolljivi ne^ 
berhkiOzhe! is zeliga fevza mi je shal, — 167 — 

le fim tebe^ tako dobriga Ozheta, she 
;olikolcrat rassbalil. — O kako fim te 
render mog^el rasshaliti, in saputliti, ker 
li le fam ti vfe Ijubesni in brale vre« 
lin! Vfe premalo fim te fposnal^ satp 
Bm te rasshalil. Odpufti mi, o do- 
brotljivi Ozhe nebef bki, odpufti mi vfe 
grehe, in daj mi gnado, de .bom tebe 
in fam febe prar fposnal, smiram troj 
srell otrok oftal , in de me greh nik* 
iar Tezh od tebe' ne odlozhi« 

Perva profhnja. 
Pofvezheno bodi tvoje ime. 

• 

O prefveti Bog! jezbni nebefhki 
kralj 9 kako veliko , fveto , neisrezbeno 
je troje ime ! Oh ! kolikokrat fim jell 
s' frojimi grehi tvojimu prefretimu 
imenu nezhaft ftoril! O de bi ga rfaj 
pofihmal mogel prav zbaftiti! Tvoje 
nar rvelejfhi ime prav vredno zbafti- 
ti in pofrezbevati,' to fo sdaj moje 
perferzbne sbelje; sdej fim perprav- 
Ijen dufho in telo in vfo fvojo knozh 
v' to oberniti, de bo tvoje prefrelo — 168 — 

ime balfposhefheno; perpfarljen fim 
tebi k' zhalli in fvoji dufhi k' sreli- 
^hanju rte terpljenje in teshave rolj- 
no preftati.' Daj ini gnado^ de bom 
rprihodno s* lepim in zhednim aader- 
shanjem troje fveto ime tolikanj bolj 
sbaftil in pofvezheTal, kolikor vesbi 
neshaft fim mu popred P fvojimi gre- 
bi AoriL Daj mi gnado, de bom po- 
Tvecbeval tvoje prefveto ime T fveto 
molitvijo ▼* dubu in t' refnizi , de ga 
bom pofvezbeval a' sbfvo vero, P ter- 
dnim saupanjem , s' gorezbo Ijubesni- 
jo in P ftanovitno refni^hno pokoro; 
de ga bom pofvezbeval P tako lepimi 
in fvetimi sgledi, kakor pobujfbljivo 
in flabo je popred moje sbivljenje bi- 
lo; do ga bom p*ofvezheval s' gorezhim 
neomagljivim trudam sa tvojo boshjo 
zbali in sa svelizhanje fvoje duf he« — 
Ja, prefveti Ozhe nebefbki! pofvezbe- 
no bodi ime, ktero je zbes vfe ime- 
na, vredno vezbne bvale in zbaAi« — > 
O de bi vfi ljudje po želim fvetu prav 
fposnali tebe , in kteriga & ti poflal , 
Jesufa Kriftufa, P fvetim Dubam rred! — 169 ^ 

0*ko bi te vfi grefhniki tako fposna- 
li, de bi te sasheli is fersa ljubiti, in 
de bi te is sgolj »Ijubesni ne . mogli 
vezh rasshaliti! — Pofvezheno bodi tvo- 
je ime od viib ftvari: pofvezheno bo- 
di s' rfimi mojimi miflimi, befedami 
in djanji ; pofvezheno s' novim fpokor* 
niai shivJjenjem. 

Druga profhnja. 

Pridi V nam tvoje kraljejivo. 

O Gofpod! tvoja je oblaft in kra- 
Ijeftvo in zhaft na včkomaj ! — Vezhni 
nebefhki kralj, vfigamogozhni Bog! 
kako fl^bo molimo in zhaAimo mi 
tvQJe gorpodarftvo zhes vfe! Koliko- 
krat fe soperfiavimo tvojim sapovedim^ 
infe vsdigujemo soper tvojo poftavo* 
O kolikokrat iim pofebno jeft tvoje 
fvete sapovedi preftopil , kolikokrat iim 
riabe Avari bolj ljubil, kakor tebe vii- 
gamogozhniga ftvarnika! Oh! koliko- 
krat fim v' fvojim ferzu P hudobnimi 
rekel: ^Ne bom Gofpodii pokorin; no- 
zhcm, de bi zhes^me kraljeval !^^ In 

8 — 170 — 

%he tega ravno s' befedo nilim i<re- 
koral, fim ti pa t^ djanji fho tolikanj 
hujfhi nepokorfhino fkasoval, ni/im 
hotel tvoj svefti podloshin biti^ nifim 
hotel tvojiga kraljeflv^ na aemlji mno- 
ihiti in rasrhirati, temuzh fim fhe dru- 
ge r pohujfhljivimi sgledi od tebe od- 
vrazheral. — Oh! Gorpod, nebefhki 
kralj, ufcniljeni O^he ! odpafti mi, po- 
nishno te proiim, mojO veliko hudo- 
bijo in nehvaleshnoft, ker fim nameft 
tebe, fvojiga dobrotljiviga Boga, raji 
greh puftil zhes-fe kraljevati. — Od 
sdej 5a napre; bodi pa le ti moj Go- 
fpod in kralj; tebi popolnama. ijsro- 
zhini froje ferze. Tvojo dufbo, fvoje 
telo in vfe ; le ti fam kraljuj sdej v' 
meni T frojo gnado in Ijubesnijo, pod- 
rersi me popolnama tvoji nar fvetej- 
fhi volji. — Profim te pa tudi nebefh- 
ki Ozhe! fhe Ka vfe tifle, kteri te fhe 
sdej sa fvojiga nar vifhiga GoPpoda in 
kralja ne fposnajo ali fposnafi noshe- 
jo ; kteri na tvoje fvete sapovedi ma- 
lo porajtajo: in fe ne snajdejo vMvo- 
jim kraljeftvu. Profim te sa-nje, de - 171 -, 

njih um rasfvetlifh^ njih ferze orne- 
zhifh , de jih' premagafh P fvojo vfi* 
gaaiogozhno gnado in Ijubesnijo, in 
jih peYpe\jeth t' fvoje Jkraljeftvo. — 
Pridi k' nam vfim tvoje kraijeftvo, bo«^ - 
di rasfhirjeno in utei^jeno po zeKmW^ 
fveta; kraljeftvo greha in hudobije pa 
bodi porfod saterto in pokonzhano. -— 
O moj nebefhki kralj ! daj mi gpado , 
de bom pravo pokoro ftoril zbes (ro- 
je grehe 9 de bom smiram v' duhu 
pokore, tebi dopadljivo shivel, in aa- 
riushil vezhno shiveti v' tvojim ne- 
berhkim kraljeftvu« 

Tretja prorhnja. 

Sgodije tvoja volja , hakor v* nebejih 
idko na semlju 

Moj nebefhki Ozhe ! koh'kokrat fim 
do adej tvoji prefved' voJji nafproti rav- 
nal ; fim le po nagnjenji fvojiga hu- 
dobniga ferza , iii po sheljah fvoje po- 
pazhene natore shivel/ le fvojo, ali 
pa pofvetnih ljudi voljo is napzhinih 
namenov dopolnoval. — r Moj Btog in 

8 * — 172 — 

mol Gofpod! troja volja je narpopol- 
nifhl , je sgolj fretoft , pravisa in Iju- 
besin y je fama na febi vfiga pozhe* 
fhenja in aveftiga dopolnoranjii vred- 
na; meni fe je pa le preojftra, pre- 
terda in preteshavna adela, ker fim 
hotel le po hudobni volji fvela shive- 
t). §he te majhine dobre dela, ktere 
fim vsehafi ftori), fo bile ognjufene t' 
mojo laftno voljo in P fkritim napu- 
ham ali s* hinavfhino^ ker fim sravin 
bolj shelel fvetu dopafti, kakor tvojo 
fveto voljo dopolniti. In tako fim The 
takrat le Tam fehi in fvetu flushil 9 
kader je bilo po unanjim viditi^ de 
tebi f lushim s^ dobrimi deli. Oh ! kdaj 
bo she vfiga tega konez! kdaj fe bom 
she vender popolnama v^frezhno llush- 
bo fvojiga dobrotijiviga nebefbkiga Go- 
fpoda podal! — Oh! to she sdavnaj' 
»helim, duh je voljan, pa mefo fla- 
bo ; jeft ne ftorim dobriga y kar sbe- 
lim, temuzh hudo,* shofar ne. thelim 
vezh, to fhe Aorim. — O Tpreoberni 
in poboljfhaj ti mojo voljo , in ftori 
jo inoahno v' dobrim j pomagaj mi , o — 175 — 

znoj nebefhki Ozhe! ker ii fam ne 
morem pomagati; dodeli mi fvojo fve- 
to gnado, de bom samogel fvojo fla- 
bo in hudobno voljo premagati , in jo 
popolnama tvoji nar fvetejf hi volji pod« 
vrezhi, daj mi gnado, de fe .bo nxoja 
volja tako s' tvojo fklenila, in fe ta- 
ko rekozh v^ njej sgubila, kakor fe 
sgubi kaplja vode v' morji; daj nam 
vfim. gnado , de bomo tvojo Ijubesnji- 
TO in fveto voljo tukej na semlji s' 
ravno tako pokorfhino , sveftobo in Iju- 
besnijo dopolnovali, kakor jo angelzi 
in vil isvoljeni v' nebefih dopolnujejo. 
Tvoja volja naj^ fe sgodi, kakor v' ne- 
befih, tako na semlji; tvoja fveta vo- 
lja naj bo dopolnjena v\ vfih nafhih 
okolifhmah ; po tvoji fveti volji naj fe 
nam vfe jtgodi. -^ O moj nebefhki 
Oshe ! de bi tvoja fveta volja nad me- 
noj in od mene smirdim dopolnjena 
bila, to fo sdej moje shelje! in raji 
bozhem po tvoji fveti volji na vezfano 
pogubljen biti « kakor bres tvoje volje 
(ako bi mogozhe bilo) v' nebefa pri- 
ti. — Daj mi fvojo fveto voljo tudi , — 174 — 

smiram prav fposnati , rasfretli ino)o 
veft, ftori me verniga per poflurhanji 
tiroje frete beTede , ktero nam tvoji na- 
meftniki osnantijejo ; in poterdi me $* 
Trojo fveto gnado , de ti bom do kon- 
za svett in popolnama v^ trojo roljo 
vdanV shivljenji in v' fmerti. - 

Zheterta profhnja. 

Da/- nam danf nafh, vfakdanji kruh. 

Dobroti jiri.Oehe nebefhki! ▼' Tvo- 
ji pregrefbni flepoti fim te le sa obil- 
noffr, premo^henje, fresho^ in $a agolj 
zharne rezbi profil 3 in kolikor fi mi 
jib dal, fim jih vezhi del IC tvojimu 
rasshaljenju obernil. ^^ Dlanf te pa le 
toliko profim, kolikor po tvoji previd- 
nofti potrebujem , in te sravin The por 
febne griade profim , de bi mogel rfe, 
kar mi ti dafh , ' po tvoji fveti volji ober- 
nitr , kakor je nar boij tebi k' zhaRi 
in moji duTbi k' svelizbanju ; daj mi 
danf le moj vfakdah ji kruh. — Zhe 
pa hozbeTh , de na vfih rezheh poman* 
kanje terpim, naj fe «godi tvoja fveta — 175 ^ 

volja ) in jeft bozhem vfe v' duhu po- 
kore , kakor sariusheno fhtrafingo $a 
fvoje grehe in kakor pomozh k' sve- 
Jishanju vseti in voljno preterpetj* — 
Daj fni pa tudi, moj nebefhki Oj^he! 
vfakdanji kruh moje du/he, trojo fve* 
to gnado in refnishuiga duha pokore, 
de bom pofifamal tebi ahivel , in fe 
svefto tvojih fvetih sapoved dersboj« — 
O de bi od sdej bile fpokorae folse, 
grenka sbaloft in ojAre rpokorne dela 
vfakdanji kruh moje uboge sadolahene 
dufhelO de bi jeft nikdar ne pohabil, 
kako grosovitna nefrezha je greh, ker 
dufho od tebe odlozbi in umori. Daj 
meni in vflm grcfh.nikam vfakdanji 
kruh naFhih revnih dufh« — Oh jeft, 
tvoj sgubljen fin, nifira. vredin kruha 
tvojih otrok , preshivi oie le s' kruham 
fvojih nar manjfhih flushabnikov. O 
Gofpod, pulil mi le drobtinze pobi- 
rati, ktere is tvoje mi^e padajo; do- 
deli mi le nekoliko tvoje prefvete Iju- 
besni boshje, kterd pravizhnim dufham 
tako obilno delirh, meni ubogimu gre- 
fhniku, ker obsbalujem fvoje gerde — 176 — 

pregrehe, in ker te v' shalofti m brit- 
kofti fvojiga ferzA sa odpufhenje pro- 
iim J 8* terdnim fklepam nikoli rezh 
te ne rasshaliti« — In sdej te fhe pro- 
fim, o Gofpod! sa kruh Troje dufhe, 
kteri is nebef pride, rte rasrefeljenje r' 
febi ima, in je kruh shivljenja: troje 
prefveto refhnje Tolo, o moj dobrot- 
ijivi Jesuf ! Daj , de vfelej vredno vshi- 
vam prefveto nebefhko mano, de. bom 
pravo shivljenje v* febi imel , in de 
me bofh na pof lednji dan k' vezhni- 
mu shivljenju' obudil ; de bom vedno 
le tebi shivel , kakor ti »avoljo Ozbe- 
ta shivifh, vedno v^ tebi oftal, in ti 
v' meni v' edinofti vezhne Ijubesni! — 

Peta pFofhnja# • 

Odpnjii nam na fhe' dolge, kakor tudi 
mi odpufhamo Jvojim. dolshnikam. 

O Bog ! moji dolgovi; kfere fim pred 
teboj ftoril , fo tako veliki, de mi jih ni 
mozh zel zhaf fvojiga shivljenja in tudi 
zlo nefkonzhno vezhnoftpoplazhati. Oh! 
zhe bofh od mojiga hifhevanja rajtin« — 177 — 

go tirjal, o Gorpod! kako bom obdal! 
-— Le to me potolashi^ de je per te- 
bi odpufhenje grehov, urmiljenjcT in 
obilno odrefhenje. Ja, moj nebefhki 
Ozhe! ufmiljen ti hoehef h proti meni 
biti 9 mi hozhefh vef dolg odpiiftiti, 
zhe bom le tudi jeft ufmiljen do fro- 
jih fovrashnikov in rasshalnikov, zhe 
bom vlim is ferza odpufiil, ktdri me 
foTrashijo in mi hudo ftore. O kako 
flep in nefpametia bi vender bil, ko 
bi vfim is ferza ne odpuftil, de bo 
tudi meni odpufheno! Kako Arafhno 
fodbo bi fam zhes fe isrekel, ko bi 
frojimu blishnjimu ne hotel is ferza 
odpuftiti , sravin bi pa render molil : 
„OdpuAi mi, o Bog! ravno tako,, 
kakor jeft' blishnim odpufham.^^ 
Ali bi ne profil tako tebe, de nikar 
tudi ti meni, Bog! grehov ne odpu* 
fti, de raji 's^ivoljo vfih mojih hudov 
bij ojAro rajtingo od mene tirjaj, per 
kteri ne bom obAal, in de me raji 
▼' rezbni peklenfki ogenj pahni, ka- 
mor saflusbim priti savoljo fvojih gre- 
hov 9 zhe mi jih ne odpuAif h. — * Te- 

8 ** — 178 — 

dnj hoziiem rfinn prAv i.« ferza odpii- 
iliti 9 ktcrikoli fo me Udej rasslialili, 
de bofh tudi ti meni vfe odpuAil. --' 
Ref je« de me je moj blishnji marfi- 
kterikrat mozhno rasshalil ; ah ! jeft 
fim pa zlo tebe, fvojiga Gofpoda in 
Boga rasshalil! Kaj je^zhemoj blish- 
nji mene, sanižhljiriga veli^iga grefh- 
nika rasshali, memo tega, zfae jeft te- 
be, prefvetiga, rezhniga Boga toliko- 
krat r Tvojimi grehi ras^halim! Ob! 
kader premiriim velikoft rasshaljenja, 
ki ga tebi s' ^reham ftorim, fe po* 
pplhama sgubi in sgine vfe rasshalje- 
nje, ki ga ljudje meni ftoire. — Ref 
je , de moj sopernik in fovrashnik hu- 
dobno in krivizhno' Favna ^ ker me ta- 
ko fovrashi in .shali! pa v' njegovih 
krivizah rposnam tvojo- boshjo pravi- 
zo , sakaj ti vfe to perpuftifb k' mo- 
jiiiMi pofvezhenju sa prpvizbno fhtra- 
fengo mojih grehov. .Vfe rasshaljenie 
fvojih fovra^hnikov bozhem tedaj s' Voljo 
prenedi , vfim is ferza odpuftili, in 
vfe, kar mi bodo hudiga ftorili^ s«! 
pokpro fvo}ih grehov vseti; ahiJej fim — 179 — 

fhe tavshentbrAt rezh f erpeti saflushii ! 
— Odpufti mi vfe moje grehe, o do- 
broti Jiri O^ho, kakor tudi jeft' vfim 
is ferza odpuftim, vsemi ipe fpet v' 
Trojo fvelo gnado , in dodeli mi , de 
vedno v' tvoji t. gnadi shivim in tudi 
umerjem. 

^Shella profhnja. 

In naf ne vpelji v* fkufhnjavo. 

O Gofpod! vef h , kako slo fini k' 
hudimu nagnjen; posnafh mozh mo- 
jih hudobnih navad in mojih rkuTh- 
njav^ posnafh tudi flaboft moje volje, 
kako malo je perpravljena , flabim na- 
vadam in rkufhnjavam soper Aati. Vcff b, 
de je zhlovefhkp shivljenje polno fkufh- 
njav^ s^kterimi fe imamo umiram voj- 
fkovati* Karkoli zhlovek vidi ali Hi- 
fhi , kar mifli ali govora , Tkorej vfe 
mu je rkufbnjava. Sdej naf nafha hu- 
dobna popazhena natora k' dopulnje- 
oju hudiga nagnjenja in posbeljenja 
sapeljuje, ktero je po poerbauim gre 
hu r' nafho natoro pri.fblo; sdej naf — 180 — 

hudobni sapeljifi fret rabi k' rshiva- 
nju fvoji^a, golufiriga vefelja ; sdej naf 
hudobni duh rkufha in moti, in red- 
no okoli bodi, kakor rjore^h ler. In 
ifhe , koga bi posberL — Oh ! kolika 
hudih fkufbnjar, koliko nerarniga roj- 
fkoranja! — O Bog! kteri refh, de 
nam r' tolikanj nerarnoftih po zblo- 
refhki flabofti ni obdati, daj nam fro- 
Jo r/igamogOEbno gnado, de bomo rfe 
rrojefkufhnjave s' tvojo pomozhjo frezh- 
no premagali« — O Gorpod! bodi me- 
ni ubogimu grefhniku miloftljir; bres 
troje pomozbi Te ne bom mogel rfim 
frojim filnim fktifhnjaram ubraniti. 
Odrsemi mi, zhe je trojfr freta rolja, 
moje relike in hude fkufhnjare, de 
ne bom smiram r' taki nerarnofti, kjer 
bi samogel tebe rasshaliti in frojo du- 
fho pogubiti« Zhe pa hozhefh, de 
imam filne fkufhnjare sa pokoro in 
fhtrafingo frojih grehor, te pa profim, 
ftori r' meni obilno frojo freto gna- 
do, de bofh ti r' meni flabimu mo- 
zhan, de bofh moj pomozhnik in- od* 
refhenik, de fe bodo rerniliin framo- — 181 — 

vali 9 Icteri mi hudo hozbejo. ^« O 
Gofpod, do sdej fim prevesh fam na- 
fe, na -te pa premalo saupal, sato fim 
bil tolikokrat od hudobnih fkufhnjav 
v' greh sapeljan« Sdej hpzhem j^ le 
na -te saupati, o moj Bog! in na ve- 
komaj ne bom sapufhen ; le per tebi 
hozhem y' vfih nevarnoftih pomozhi 
ifkati^ sakaj, po tebi bom od fkufh- 
njave refhen, in v' Trojima Bogu ho* 
zhem aid prefkozhiti. (Pf. 17, 5o.) O 
moj nebefhki Ozbe! daj mi gnado, 
de bom vedno zhul in molil, de v' 
fkufhnjavo ne padem ^ v' greh ne per- 
volim, in- tebe na vezhno ne sgubim« 

^Sedma profhnja« 

Teimizh naj refhi od hudiga. Amen. 

O moj Bog in moj Gorpod! jeft 
revin grefiim zhlovek moram fposna- 
ti, de nizh drusiga ne saflushim, ka- 
kor de bi me ti hudo in vezhno fhtra- 
fal, sakaj hudo fim ftoril pred teboj , 
in tebi famimu grefhil« Pa Tam ho- 
zhefh y de fe profim , de me rc/hi od — 182 — 

v 

vfiga budiga, kar fim sa Tvoje hudo- 
bije saflushil. Ponishiio te tedaj pro- 
fim, moj dobrotljivi Ozhe nebefhki, 
ufmili Te me po fvoji' veliki miloAij 
nikar mi po mojib grehib ne ftori, 
in ne povrazhuj ml po mojib hudo- 
bijah. Uriifhi mojo perferzhno profh- 
njo, in obvari me in vfe ljudi pred 
vfimi nefreshami, ktere tolikokrat :sa* 
voljo fvojib grehov.saflushimo. — Zhe 
fi pa fkienil , o pravizhni Bog! savo« 
Ijo nafhih hudobij tukaj naf tepfti in 
fhtrafovati^ (e ti pa fhe moramo sa* 
hvaliti sa tvojo veliko Ijubesin , ktero 
nam P tem fkasujeTh. O le tukaj naf 
tepi; le tukaj naf shgi in reshi ,. de 
nam tamkaj sanefeTh! §amoto te pro- 
fimo , daj nam gnado , de bomo rk 
zbafne nefrezbe in tesbave, ktere nam 
pofbiijarh, sa fhtrafengo Tvojih grehov 
in sa pomozh svetizhanja Tposnali, vTe 
v' duhu pokore voljno preterpeli, in 
tako tifte zhaTne Tbtrafinge , ktere bi 
imeli v' vizah terpeli , she tukaj do- 
ftali. — PoTebno te pa profim, o Go- 
fpodl odvertii od naf vTe duTbne ne- — 183' — 

varnofti in nefrezhe-; vari n^f pred sa- 
peljevanjem in vlihil flabimi perlosh- 
noftini; vari, naf pofebno pred foiert« 
nim grehain , kteri je nar ve7<hi ne- 
frezha na fvetu. O Gofpod ! pufti me 
raji do konza n^ojiga shivljenja v' nar 
vea^i revfhini in terpljeaji shiveti, ka- 
kor pa de bi tebe The f kakim gre- 
ham ra^halil. — Refhi naf pa tudi, 
o dobrotljivi Bogi ker fi naf sa ne- 
befa uftvaril , refhi naf od vezhniga 
hudiga, od vezhniga pogubljenja^ in 
vsemi naf v' fvoje vezhno ftanovauje, 
kjer te bomo s* vfimi tvojimi isvolje- 
nioii na vfe vezhnc zhafe gledali , lju- 
bili in vshivali. Amen. 

. O moj ufmiljeni nebefhki Ozhe! 
jeft ubogi, grefhnik, kteri nifim vre- 
din, tvoj otrok imenovan bili, te pro- 
fim SSL vfe te gnade v' imenu Jesufa 
Kridufa, tvojiga IjubigA Sina^ kteri s^ 
teboj in $' f; Duham shivi in kraljuje, 
Bog od vekomej do vekomej. Amen. — 184 — 

.SEDBH P^SAZiJIOV 

od pokore. I. Pfalm. (6.) 

Ker David pred tirojimi fovnisholki nikjer ni 
bil ¥&rin, je ieta pfalm šloshil in moilU. Ta 
fveti mosli fc je bal , de bi fe Bog ne bii 
zhes^nj rasferdil.) sato s' sgrevanim ferzam 
k' Bogu sdihuje , in . sa ufmiljenje proli« — - 
Ta pfalm je f lehernimu .vV nauk , kako Ima 
nadlogo terpeti, fam-febi^ tolasbiCI, In tvoje 
pregrehe obftbatovaii« 

G. ^•■^-'' "^ "' ■ / 
ofpocl ! nikar tne ii^ f fatrafu} v* fro- 

jim ferdu, iii n^ tepi me v' fvoji" jesi. 

Urmili /e me, o Gofpod! sakaj 
riab Sitni osdravi -me , o Gofpod! sa- 
kaj moje kofti fe trefejo '.od ftrahu. 

In moja duffaa je filno omamlje- 
na: ali kako dolgo, o Gofpod! (bofh 
odlafhal pomagati?)- 

Gofpod! oberni fa (k' meni) in 
refhi mojo dufho: pomagaj nii sa tro- 
je miloAI voljo, 

Sakaj mertvi zhlorek «n« mifli na 
te 2 t' grobu pa kdo te bo hvalil ? — 185 — 

Trudin fim od sdihoTanJA , rfe 
nozhi fe na fvoji poftelji filno jokaiDi 
in fvojo poAeljo s^ folsami mozhim* 

' Od filne notranje shalofti fo mo- 
je ozhi otemnele ; med vfimi fvojimi 
forrashniki fim fe poftaraL 

Bčshite od mene vfi , kteri hudo« 
bi jo dopernafiiate, sakaj Gofpod je glaf 
mojiga jokanja uflifba]. 

Gofpod je' mojo profhnjo uflifba], 
Gorpod je mojo molitev fprisje). 

Vfi moji forrashniki fe imajo fra- 
morati in' filno pfeftrafbiti; rerniti fe 
imajo 9 in/sdaJEi fe framovat^ 

Zhaft bodi Bogu Ozbetu in §inu 
in f. Duhu; kakor je bilo od sazhet- 
ka J dde; in rfelej , in na vfe rezhne 
zhafcv' Amen. 

\l. Pfalm. (3i.) 

I>ayid (posna v^ Telizih oadlogah iVojo hudobijo, jo 
obfihaiDJe, Tbirafinge v^ pokoro vsame,' in od- 
paf banje sadobi» — V' fem pralmu UKhi s^ tvo- 
jim {tgledam vfe grefhnike, kako po|^oro delati^ 

Blagor jim ', kterim fo pregrehe 
odpufhene; in kterih grehi f6 s^kriti. — 186 — 

Blagor zhloveku 9 kterimu ni Go- 
fpod greha sarajtal, v' kteriga fers&u 
ni nobene golufije. 

Sato ker fim molzhal , fo moje ko- 
fti* od vfakdajnig^ sekanja oflabple« 

Ker je bila tvoja roka nozh in 
dan teshka na meni , fim Te v' fvoji 
teshavi fem ter tje obrazhal , ker me 
je tern bodel. 

(Tedaj) fim ti mojo pregreho 
fposnal , in fvoje neprarize nifim sa- 
kriFal. 

Rekel fim : Hozhem soper famiga 
febe Tvojo krivizo pred Gorpodam fpos* 
nati ; in ti ii mi hudobijo mojiga gre- 
ha odpuftil. 

Sato bo rieherni poboshni ob pra- 
vim zhafu k' tebi molil; de povodnja 
velikih voda bliso njega ne pride. 

Ti fi moje perbeshalifhe v' britko- 
flii, Ktera me je obdala : o ti moje vefelje, 
refhi me od njih, kteri fo me obruli. 

Hozhem ti (odgovori Bog) sa- 
(lopnoft dati, in te poduzhiti na poti, 
po kteri bofh hodil; vedno hozhem 
na te gledati. — 187 — 

Nil<ar ne bodite kakor konj in 
tneseg , ktera pameti nimata. 

Ukroti (o Bog) «^ torbami in »' 
beradami KbeljuHi njih^ kteri fe k' te- 
bi ne perblisbujejo. 

Zhes hudobniga (pride) veliko 
fhib, njega pa, kteri v' Gofpoda^ upa, 
bo urmiijenje obdalo. 

Vefelite fe v' GoTpodu prarizhni 
od refelja pofkakujte, in rasglafujte 
Tvoje Tofelje vfi, kteri Ae dobriga ferea. 

Zbaft bodi Bogu Ozhetu i. t. d. 

III. Pfalm. (57.) 

Ko je Dftvid v' velikih nadlogah bil , je popi- 
Tal ofiudooft fvoje pregrehe v' podohi volike 
io hude bolesoi; on v^^ame vfe nadloge sa 
pokoro, DO^h in dan zhes fvoje. icrebe siialu- 
je in aa odpofhanje profi. — Leta Pfalni Je 
pofebno dobra molitev sa vfe refnizhae fpo« 
komike. 

Gofpod ne fhtrafuj me v^ Tvojim 
ferdti , in ne tept me v' fvoji Jesi. 

Ker tvoje pfhize v' meni tishe, 
in tvoja roka je 'teshka nad menoj. — 188 — 

Savoljo tvoje jese ni sdravja na 
mojim mefu : moje kofti nimajo po« 
ko;a savoljo grehov, 

Sakaj moje hudobije fo mi glavo 
preralUe; in me tlashijo, kakor tesh- 
ka butara. 

Moje rane fo gnjiti in faierdeti 
sas^hele zavoljo n>oJe neun^inofti. 

Revin iim in vef pobit; zeli dan 
shaloltin okoli hodim. 

Ker moje ledje je polno smotnjav ; 
in na mojim mefu ni nizh sdraviga. 

§ilno fim riab in ponishan; rjo- 
vem od bolezhine fvojiga ferza. 

Pred teboj ^ o Gofpod! fo vfe mo- 
je ahelje^ in moje jezhanje pred teboj 
ni f kri to. 

Moje ferze je shaloflno , moja 
mozh me je sapuftila ; zlo moje ozbi 
fo otemnele. 

Moji prijatli in blišhnji fe mi 
nafproti perblishujejo in soper mene 
ftoje; in kteri fo fizer okoli mene bi- 
li, od dalezh ftoje. ^ 

In kteri me umoriti ifhejo , filo 
delajo. In kteri mi hudo shele, mi- — 189 — 

ehemumo gorore, in 9&el dan goljfije 
isnciifbljujejo. 

Jeft pa .kakor glufhez ne fl^fhim, 
fim kakor mutez kieri Tvojih ud ne 
odpre. 

PoAal fim,' kakor zhlovek , kteri 
ne riifhi ; in kteri nima odgovora ?^ 
(v o jih uftih. 

Ali t' tebe 9 o Gofpod, fim sau- 
pal: ti Gofpod moj Bog! me bofh u- 
flifhal. 

Sakaj rekel fim: Nje perpufii, de 
bi fe kdej fovraahniki nad menoj 
verelili; ker To fe moje noge fpodti- 
koval^, fo mozhno sopermene govorili. 
§ej fim k' tepenju perpravljen j 
in moja bolezhina mi je vedno pred 
oihmi. 

Ker fvojo hudobijo ozhitno fpoa- 
nam , in fim savoljo fvojiga greha v* 
fkerbi. 

Moji fovrashniki ^ a (dobro) slii- 
ve,*in fo mozhnejfhi, kakor jeft: in 
kteri me po krivim fovrashijo, fe (v Ta- 
ki da p) mnoBhijo. — 190 — 

Kteri dobro s^ hudim porrAzIiu- 
jejo , me opravljajo , ker fe dobriga 
dershim. 

Ne sapufU me , o Gofpod moj 
Bog! ne od (lopi od mene. 

Hiti mi pomagat^ o Gofpod Bog, 
moj svelii&hAr! 

Zbaft bodi Bogu Ozbetu i. t. d. 

' IV. Pfalm. (5o.) 

Pavid od preroka Nataoa »avoljo prefKoflvn in 
iibijanjn porvarjep , (pottn^ Tvojo budob^o, sha- 
iiUO ia zeliga fer/.a , if be ufioiijenie por Bo- 
gu dofesiihl, profl sa novo ferze io sa novU 
ga duha , io mu obljubi vedno sgrevaoo Ter- 
Ke v^ ofer pernefli. Tudi profi, de bi mn 
pregreha shegna ne odvernila , IcCeriga je Bog 
(Sionu in Jerusalenu ubU^bil. . — Lepa moli- 
tev sa vfe gref hntkc , kr^ri pbkoro dcli|tjo 

Ufmili fe me y o Bog !' po Tvoji 
veliki miioOi. 

In sbrifbi po obilnofti Tvojiga u- 
fmiljenja mojo hudobijo. 

Operi me zbedalje bolj od moje kri* 
rize: in ozhifti me od moje pregrehe. 

Ker fposnam mojo pregreho; in 
moj greh mi je vedno pred ozhmi. — 191 — 

Tebi fainimii fim grerhil^ id pred 
tcbo) hudo ftoril; (ufin^ili Te) de 
bofh v' Tvojih befcdah refnizhin rpo8- 
nan, in premagaTb^ kader fi Tojen. 

Sakaj glej! v^ hudobii /im fpo- 
&het; in t' grehih me je moja mati 
fpoBhela. 

Qlej refnizo Ijubifh, nesnane fkriv- 
nofli Tvoje modrofti fi mi razodel. 

Pokropi me s' isopani ^ in bonr 
ozhiThen; operi me, in bdm bolj bel, 
kakor Tneg. 

Daj mi veTelo in prijetno beTedo 
riiThati; in (moje) poferte kofti bo- 
do od veTelja poThakovale* 

Oberni Tvoj obras od mojih gre* 
hov; in sbriThi. vfe moje krivize. 

-^tvari v? meni, o Bog, zhifto Ter- 
ze ; in ponovi v' mojim oTerzhji pra- 
viga duha. 

Nikar me ne saversi Tpred Tvojiga 
oblizhja ; in ne odvsemi mi Tvojiga 
fvetiga Duha. 

Daj mi sopet veTelje Tvojiga »ve- 
lizhanja; in poterdi me s^ imenitnim 
duham. - 192 - 

I 

Uzhil bom hudobne troje poti; 
in grefhniki fe bodo k' tebi fpreo-i 
bernili. 

Refhi me od dolga kerri, o Bog! 
Bog moj svelizbar! in moj jesik bo 
trojo prarizo s' refeljem hralih 

Gofpod! odpri moje «bnable; in 
moje ufta bodo trojo bralo osnanovale. 

Sakaj ako bi bil dar hotel, bi ti 
ga bil rad dal; ali nad sbganimi ofri 
nimafh dopadenja. 

Bogu dopadljiri ofer je sbalofti 
poln duh ; potertiga in ponishniga fer^ 
za, o Bog! ne bofh sanizheral^ 

§tori dobro, o Gofpod! po froji 
dobrotljiri rolji (gori) §ionu; de bo- 
do Jerusalemfki sidori fpet fosidani« 

Tedaj ti bodo ofri prarize, daro- 
TI in abgani ofri dopadli; tedaj ti bo- 
do na altar teleta pokladali. 

Zhaft bodi Bogu Ozhetu i. t. d. 

V. Pfalm. (loiO 

V' tem pftilina obshalige Darid fvoje relike pre- 
grehe, in proft sa odpufheige. . Vender vid. 
^ liidi dalje : fe r* Imenu vlib Judor poniebr — 193 — 

milo »dihig«, ker vidi, de fvoji^a Odrerheni- 
ka n« bodo rposanll^ fe fposna s^ drugimi 
vre^ fcriTiga, de bi bosbjo jeso potolashil, iu 
pro^ , de bi Bog dal Judovricimu naroda do 
booaafhiTeti, ker je tako ob^ubil. 

* « 

Gorpod! uflifhi mojo molitev, in 
prid« paj k' tebi moje vpitje. . 

Ne ricrivaj fvojiga oblizbja pred 
maiM>: nagni mi fvoje uho, kaderko- 
li bom v' nadlogi. 

,■ Uflifhi me hitro ^ kaderkoli te na 
pomosh klizhem« 

Sakaj moji dnevi ta sginili, ka- 
kor dim ; in moje ko Ai fo fe kakor 
glavnja pofufhile. 

Moje ferze je pobito in fuko, kakor 
feno, ker fim fvoj kruh jefti posabil.. 

pd veliasiga vdihovanja me ni dru* 
siga ko koft in kosha. 

Enak iim pelikanu v' puf bavi ; 
kakor fova t' ftarim osidji. 

Zbujem, in JBm kakor famotin 
Trabev na ftrehi. 

Zel dan me ^aframujejo meji fo- 
rraihniki; in ti, kteri fo me £zer hva- 
lili, f o fe soper m^ne sarotili. 

9 ~ 104 — 

Sakaj pepel kaJkor Icruh lem, in 
frojo pijazho s' folsami merham« 

Pred tvojo jeso* in (tvojim) ferdam ; 
saka; povsdignil ii me, in na tla rergel. 

Moji dnevi fo fe nagnili, kakor 
fenza; in kakor trava fim ufahniK 

Ti^ P^ii o Gofpod! oftanefh veko^* 
maj; in tvoj Tpomin od rodu do roda. 

Ti bofh yftaJ, ia fe ^iona ufini« 
lil, sakaj i^haf je, de fe ga urmilifh, 
\hdS (tvojiga ufmiljenja) je prifhel« 

Tvoji blapzi imajo zlo njegove 
kamne sa Ijuoo; in zlo s* njegovim 
praham imajo uiinil;enje. . 

Neverniki fe bodo tvojiga imena, 
in vfi kraji «emtje tvoje sbafti bali. 

Kader bp Gafpod §ion sopet foai- 
dal ; in fe v' fvojim velishaHvtt perkasal. 

On fe osera na molitev rereAer ; 
in njih profhnje ne sanishuje« 

Leto bodi sa poflednji rod pifa- 
no; sakaj Ijudftvo, ki bo uftvarjeno,. bo 
hvalilo Gofpoda. 

Ker on is vifbave fvojiga fvetiga 
fedesha doli oshi oberne; (ker) 
Gofpod is nebef nK semljo gleda* — 195 — 

De je nifhal jezhanje jetnikor,, 
in r^fhil k' fmerti obfbjeoe. 

De bi ime Gofpodovd na ( gori) 
§iona ; in njegovo hvalo v' Jerusalemu 
osnanovalL 

Kader Te bodo Ijudftvi^ in kralji 
sbrali, fluabiti Gorpodu. 

Kader je fhe per mozhi bil, mu 
je rekel : Pdvej mi majhno fhtevilo 
mojih dnL> 

Ne vsemi me t' fredi mojih dni^ 
tvoje leta fo od roda do roda. 

Ti 9 o Gofpod ! fi nekdaj semljo 
uterdil; in nebo je delo tvojih rok. 

Minilo bo, ti pa' oftanefh; kakor 
oblashilo fe bo poftaralo. 

* Ti ga bofh kakor ogrinjalo pre- 
menil, in bo premenjeno. 

Ti pa oftanefh ravno tifii^ in tvo* 
jih let ne bo konza, 

^inovi tvojih hlapzov bodo ftano« 
vanje imeli , in njih sarod bo pred> 
tabo u ter jen veko mej. 

Zhaft bodi Bogu X)zhetu i. t. d. — 196 — 
. VI. P f Alta. (129.) 

Leta Pralm uzhi, de fo vil Iju^e grefhnildf de 
R rami ne morejo pomng^ati ; de naj , uko hu- 
zhejo pravizhni j^oftati , v' .bosbjo miloft sau- 
pajo, v' svelizbarja verovajo^ sa odpuCkesje 
proftjo in pokoro delajo. 

Is gIobo;Bhine vpijem k' tebi, o 
Gorpod! Gofpod, uflirhi mpj gl«r* 

Naj fe nagnejo tvoje ufhelA na glaf 
moje profhnje. 

Golpod ! ako bofh sAroljo pregreh 
rajtingo tirjal ^0 Gofpod! kdo bo obftaL 

Mojadufha zbaka (fpoln jen je) 
njegove befede; moja dufha v' Gofpo- 
da «aupa. . 

Od jutranjigA zbuvanJA noter do 
nozbi naj Israel v' Gofpoda upa. 

Sakaj per Gofpodu je ufmiljenje, 
in per njem je obilno odrefbenje. 

In on bo Israel od r&h njegovih 
hudobij rerhil. 

Zhaft bodi Bogu Ozbetu i. t. d.; 

VII. Pfalm. (142.) 

Ker David, ko je pred fvojim Aaatn Ahrolonam 
beshal , tudi V pufhavi ni varin bil, je molii — 107 — 

I 

ta pfalni in profil, de bi nia Dog ne povernil 
pl> igegovih pregrehah^ CemujKh de hi ga is te 
▼elike nadloge hitro refhil. Ta pf/tlm naf 
nzhi, kako ima sgreiran greCbnik po Davido- 
vim sgleda Boga sa odpuHienje grehov ia sti 
odverigeDJe safnishene fhtrafinge prolitL 

Gofpodl uflifhi mojo molitev; po- 
riuTbaj mo)o profhn)o sftvoljo Tvoje sve> 
Aobe; unifhi me po Tvoji pravizi. 

Ne ravnaj 'Todbe s' Tvojim blap- 
sam ; sakaj pred teboj - ne bo noben 
shir sblovek pravishin obfta]. 

Sakaj Tovrashnik mi preganja du- 
fbo; moje shivljenje je do tla poterJ. 

yr temoto me je poTadil, kakor 
nekdanje merlizbe. 

^pomniijem Te Aarih sshaTor, fpre- 
miThljujem vTe tvoje dela ; dobro pre- 
vdarjam dela trojih rok. 

Moj duh v' meni medli, in moje 
ferze je v' merii preftraTheno. 

Proti tebi ftegujem Tvoje roke, mo- 
ja duTha je kakor Tuba semlja pred 
teboj. 

UTliTbi me hitro, o GoTpod! moj 
duh omaguje. — 198 — 

Ne fkrira) frojiga obKshja pred 
mano; fizer bom tiftim eiiak^ kteii t' 
grob gredo« 

Daj mi sjutrej fvoje ufmiljenje sa- 
riirbati; ker na te saupam. 

§tori mi snano pot, po kteri naj 
hodim; k^ tebi porsdigu jem Trojo durbo. 

Gofpod! rerhi me od mojih for- 
rashnikor; k' tebi perbesbim« 

Uihi me Irojo roljo ftoriti; aakaj 
ti fi moj Bog. 

Troj dobci duh naj me rodi po 
rami poti. 

Gofpod! ohrani nie per shirljen^i 
$tk frojiga imena Toljo; ispelji po fro> 
ji pravixi mojo dufho is nadlog* 

Pokonshaj' po frojim ufmiljenji 
moje forrasbnike. 

In pogubi jih vfe, kteri moji du- 
fhi nadlego delajo; ker lim troj hlapec* 

Zhaft bodi Bogu Oshetu i« t. d. — • 199 — 

nOUTVB 

sa f veto obhajilo. PreUQt>^ nioj kriftJADl vfelej fizer, kader molifh, 
je tvoja dolsbnoft, b' ubranim duham io po«* 
ninlinini in hvaleshoim ferznin moliti; pa po- 
rebno, kader iraafh veliko rre7.ho, de fmefh 
foflitga ' Jesti fa prejeti, takrat mornfb fhe s' 
Volj sbranim duham in s] vezhi poni4bnof\io , 
bvalesbnoftjo in Ijubesnijo moliti. — Tako te- 
daj opravi te molitve,.. de bo tvoja durha C 
fvetim obb^ilam , obrnbjena sa vezbno sbiv- 
Uebje. 

Zbe pa ne iitegnefh pred f. obbnjilam in po t. 
obbfMilu dolfiib molitev moliti, ktere tfiknj 
sajdefb , moli tiile kri^riii , ktere fe najdejo 
po leb raolitvab od A obbigila. 

MOLITJEV 

pred firetim obhajilam. 

\9 moj Je^ur, reshna Ijubesin! Glej 
jed uboga nevredna Avar fe perbli- 
sham k' troji fveti mm; nehraleshni 
flushabnik k' fvojimu dobrotljivimu 
Gofpodu ; grefhin zblpvek k^ fvojimu — 200 — 

pravimu shivimu Bogu. — O Jesuf ! 
pomagaj mi P Trojo Tveto gnado, de 
te bom samogel dahf prav rredno pre- 
jeti ; ushgi v^ mojim fersu pravo sbi- 
vo vero, terdno saupanje, in gorecbo 
Ijubesin , de ti bo moje ferze dopad- 
Ijivo. — O kako imenitno je opravi- 
lo, ktero imam sdej opraviti! sakaj 
ne kakimu imenitnimu zbloveku, am- 
pak tebi^ fvojimu vGgamogozhnima , 
vezhnimu Bogu,'hozhem sdej Aano- 
vanje perpraviti. — O Gofpod ! od ve- 
, komaj do vekomaj je tvoje nesapopad- 
Ijivo bitje! Nebo in semlja te obfe- 
sheta! in jeft revna grefhiia ftvav te 
hozhem sdej prejeti ! — • 

Kakor v' hifbo frezhniga Zaheja, 
hosbefh sdej tudi k* meni priti j pa 
profim te, ozhifti me pred, ker. fim 
vef ognufeh : vsemi is mojiga fersa 
vfe, kar ti ni dopadljivo, kar me pred 
teboj nevredniga dela, in obdaru| me 
abilno s* fvojo Tveto- gnado in Ijubes« 
nijo, in s' vfimi lepimi zhednoftmi. — 
Kakor je dobrbtljivi ozhe Tvojima sgub« 
lieniga lina, kader je fpet naaaj pri« — 201 — 

4 

fhel, lepo obdaroral in s' vfim previ- 
dil , kar mu je' bilo treba, ker mu je 
lepo novo obIa7«hile, nore zhevije o** 
fkerbel*, lep perftan dal; ravno tako 
tudi ti, moj. ufmiljeni Jeauf! danf me-^ 
ne , ki iim tudi kakor sgubljen lin » 
ki a' zaupanjem ' fpet k' tebi pridein, 
dobrotljlvo obdaruj in me.sWfim pre- 
vidi, kar mi je treba , de Je- bom 
vredno prejel de mi prejemanje tvoji- 
g^A prefvetiga refhnjiga telefa ne bo k' 
fodbi in v' pogubljenje, temuzb de mi 
bo po tvoji milofti obranjenje sdravja 
in shirljenja moje uboge dufhe. Ob-, 
daruj me fpet, o moj Jesuf! 8^ lepim 
belim oblazhilam, kteriga fim bil per 
fvetim kerAu prejel. Ob! &\ grebam 
lim ga sgubil; ti pa, moj ufmiljeni 
Jesuf! mi ga ^ gnado fvete pokore 
fpet nasaj poverni« — • Obdaruj me s^ 
lepimi novimi zbevlji , de bom smiram 
ferzhno in Aanovitno hodil po poti 
tvojih fvetib sapoved, in de fe tudi 
teskavne in ternjeve poti kridhev, kte- 
ra v' nebefff pelje, sa naprej ne bom* 
bal« -— Obdaruj me a' ..lepim «latim 

9 ** — 202 ~ 

perftanain tvoje frete Ijubesni , de ' bo 
moja dufba vedno troja ljuba nerefta 
oftala , tebe shes rte ljubila, m a' ▼£• 
mi Tvojimi miflimi in sbelami v' tebi 
t' nebefih na defnizi tvojiga Osheta 
prebirala. 

O moj dobrotljiri Jesuf ! hAUo ve- 
felje je sa-me, de danf fpet kameni 
priti hozhefh , mojo dufbo obifkat, 
tolashit in rasve^Hit , in de toliko g»ad 
in dobrot 8* feboj perneferh, s' kteri- 
ml hozberb mojo dufbo obilno obda- 
rovati. — O vezhna Ijubesin ! kralj vesh- 
ne shafti! ti fam pridefh mene, fro* 
jiga, nerredniga in nehraleshniga flu- 
shabnika obifkat; in troja ponisbnain 
nesmerna Ijubesin te* tako cielezb per- 
sfaene, de fe mi popolnama darujefb, 
de fe «' menoj sdrusbifh , ja , de fe mi 
zlo aavsbiti dafh, in mojo dufho sa 
vezhno shirljenje flhivifb. *— O kako 
ii mi dobrotljiv , de mi danf fpet to 
veliko gnado ftorifb, in me k' froji 
miši povabifh! O kako olepfbana V 
fvatovfkim oblazhilam bi imela biti 
moja dufba, J<ader jo k' fvoji veahei^i — 203 — 

poraliirb. -—Ob! tifti nerredni ehlo- 

rek 9 ki ga je kralj rekel r^ sunanje 

teme vrezhi , ker je bil bres' fvatovrki' 

ga oblafthila k^ shenitOTanju njegoviga 

fina prifbel, me mo^hno ftrafbi. -^ 

O Jesuf! kaj bo s* mojo dufbo, ahe 

jo ti kdej br>e^ fratorf kiga oblazbila 

p^r troji fveti miši najdefb ! Oh ! ob^ 

rari me pred to iftrafhno , nar veshi 

nefresho ! — Ljubesin , fveta ljube«in 

je prelepo fratorfko oblaahilo, s' kte* 

rim imajo oleprhane biti troje neve- 

fte, kader jih pbvabifh k' fvoji fvett 

miši. Daj mi tedaj , o moj . Jesuf ! daj 

mi 18 neismerjeniga bogaftva tvojiga 

ufmriljenja gorezbo Ijubesin do tebe in 

ilo blisfailjiga, de fe bom is Ijubesni 

do tebe bolj greha bal, kakor rfake 

druge nefrezbe ; de bom rte troje sa* 

.poredi na tanko dopolnoral in ti r' 

d Janji ljubezni fkasoral ; de bom blish- 

niga saroljo tebe kakor fam febe Iju* 

bil in mu rfe ftoril, (kolikor ho mo* 

gozhe,) kar bi fi v' njegorih okoli« 

fhinah fam shelel. V^ tej Ijubesni t$ 

profim, o moj Jesuf ! me prar pot^r*- — 204 — 

diifiori in ohrani jo »miram bolj go- 
rezho v' mojim ferzu , potlej bom te< 
be, ki fi rezhoA Ijubesin, rfelej rred- 
lio prejel, in moje> ferze bo troje do« 
pladljivo prebiralirhe oftalo. — — O de 
bi te mogel prav ljubiti, de bi mi 
bilo tqdi veliko odpufheno ker' iim 
veliko pred teboj gref bil ! — 

Daj mi pa tudi, ponishno te pro« 
fim 9 pravo perPer^hno shaloft zhea mo- 
je grehe, de mi bo refnizhno i« ferza 
shal , de iim tebe , fvojo nar vezbi do- 
broto, ki & Tam na Tebi vfe Ijubesni 
vredin, s' Tvojimi, grehi rasibalil. — 
O d6 bi pazh nikoli ne bil grefhil ! 
nikoli fvojiga nefkonzbno dobrotljiviga 
Boga ne rasshalil! — Oh! moj Je^uf! 
zhe sazhnem premirbljevati fvoje pre« 
grehe in hudobije, me. firah obide, in 
fkorej ii vezh ne upam, k' tvoji fveti 
miši perUopiti in te prejeti« — Pa tvo- 
ja nesmerna Ijubesin mi ftrah odvsa- 
me in saupanje daje, ker te flifhim 
v^ tabernakeljnu Ijub^snivo klizati re- 
kozh^ „Pridite vii k' meni, kteri fte 
revni in s' tesbavami oblosheni, in jeA — 205 — 

vam jih bom polajfha], raf bom po- 
tolashil/^ — Na tvoje Ijubesnjiro rab- 
ljen je fi upam t je perftopiti« Glej^ ref 
rerin fim , in s' velikimi durhnimi le« 
sfaarami oliloahen: potolashi me, ki (i 
h&oj ufmiljeni Odrefhenik in moj edi-» 
ni trofbt Vef flab [jm in bolan; ti 
pa, o Jesuf, ki ii moj idravnik, me 
s' frojo gnado in Ijubesnijo fpet OMira* 
vi« -— O Gofpod! nifim fiser vredin, 
da grefh pod mojo Areho, — mak> 
je menim tako nevrednih ! Oh! pa ven- 
der pridi, moj Jeauf ! ponishno te pro- 
fim , in ftori me fam vredniga, napra- 
vi fi fam dopadljivo prebivalifhe v^ 
mojim fersu« §ej fi ti is fersa poni- 
chin, tej fi tudi v' revno fietlebemrko 
fhtaliso prifbel; o pridi tudi r* moje 
revno ferse! Prirbel fi v^ Betanijo, in 
fi Lasara, ki je she fhtiri dni v' gro- 
bu leshal^ fpet k' .«hiv] jen ju obudil; 
o pridi tudi. k' meni, in me tudi is 
groba mojih pregreh k' novimu, tebi 
odpadi jivimu ihivljenju obudi! Prifbel 
fi k' Marti in k' Marii , in Marta ti 
je prijasno poftregla, Marija pa, fkosi -^ 206 *- 

troje Ijobesnjivo okiflcanje rasrv^tl/ena 
fi je nar boljfhi del isvolila', ker je 
per trojih nogah troje frete nauke po* 
f lufhala J o pridi' tudi k' meni, moj 
ufmiljeni Jesuf! in obifhi me prijas- 
no. Jeft ti fizer <^ nobeno reshjo ni- 
Diam poftrezbi ; le Troje rerno ferze ti 
popolnama dam^ in terdno obljubim 9 
de bom k^ trojim nogam fedel^ ki l>ofh 
k' meni prifliel, in bom prar srefto 
troje Ijubesnjire nauke poriufhal in 
ohranil, ktere mi rselej dajefh^ kakor 
rfelej je troje vefelje r' fretim aakra- 
mentu 8*. Khlorefhkimi otrosi biti« O 
kako lepo me rfelej UKhifh Ijubesni 
do Boga in do blishnjiga ponishnofti, 
krotkofti , polerpeshljirofti , pokorf ki- 
ne, shifiofti, in rfih fretih ftbednoft> 
ker thelifh tudi s* menoj biti. 

Pridi tedaj fkoraj, o moj Jeauf! 
komej te she z^haka moja rerna du- 
fha! Kakor shejin jelin po mersli ro- 
di hrepeni; tako hrepeni mofa dufha 
po tebi« — Lib per tebi fo yfe moje 
shelje, .le per tebi mi je dobro. Mo- 
je ferze je šA^ie uftrarjeno, in je vfe- ~ 207 ~ 

]ef nepoko^d, dokler t' tebi ne pen 
zhiva« 

Pridi tedaj, o Jesuf, moj IjuHes- 
njiri ushenik! in uzbi me fvoje fre- 
tepoftalre, ktera je sg^lj ljube«in* Ufthi 
me 9 trojo voljo ftori ti* 

Pridi, oJesuf! prefreta podoba 
bo^hjiga bitja in moj sgledldajmi 
gnado, de fi bom sanaprej le pefsaderal 
troji podobi enak perha jati, in troje sgle- 
de pofnematir' želim Trojim sadersbanji. 
Pridi, o Jesuf; moj resbni Go* 
rpo.d in kralj! in rscmi moje felrae 
tako r' Trojo oblaft, de boTh sa naprej 
le ti Tam r^ njem kraljeral. 

Pridi, o Je^uT! moj riThimaTb* 
nik in oTer! in daj mr gnado, de 
te bom sda j rarno tako vredno in s^ 
tako gore&ho I ju besnijo, prejel, kakor 
{o te troji Treti apofteljni per sadnji 
resherji prejeli , kjer fi Treti ofer po* 
ftaril , v^ kterim Te Tam Tebe Trojima 
nebeTbkimu Ozbetu v' naTbe odreThe* 
nje in srelizhanje oTrujeTb« 

Pridi, o JejuT! moj nar.mogozh* 
nifhi Trednik, in beTednik! in go- — 208 - 

rori SA-me pred neberhkifn Oshetain, 
de bi mi da! perferzhno shaloft, mi 
r(e moje grehe odpuftil, in mi gna- 
do dodelil, te sde; rredno pre|eti« 

Pridi, o Jesuf ! moj dobroti jiri «re- 
lishar! in ozhiAi moje ferze, dje bo 
prejemanje tvojiga prefvetiga«refhnji- 
gaTelefa mojo dufho ahranilo sa vezh- 
no srelizhanje. - 

Pridi, o Jesuf! moj ufmiljeniodre- 
f henik ! in odrefhi in ozhifti moje fer- 
ze od vfiga , kar ti ni dopadljiro , in 
daj mi gnndo, de bi te mogel prav 
vredno prejeti« 

Pridi, o Jesuf! moj nar boljfhi 
paftir! in nefi me, fvojo sgubljeno 
ovzhizo , fpet k' fvoji svefti zbedi; in 
pelji me na Dar boljfbi pafho k' fro« 
ji fveti.misi, kjer ti is nesmeme I>u- 
beani fvo^e ovzhize s^ fvojim laftnim 
prefvetim refhnjim-Telefam naiitajerb. 

Pridi, o Jesuf! moj ufmil jeni s d r a ▼• 
nik! in osdravimojo dufho, ktera ;e 
med rasbojnike padla, in je hudo ra- 
njena; daj fe ji famiga febe sa sdra- 
rilo, iii ohn bo sdrava in terdna. — 209 — 

Pridi) o Jesuf ! moj shaftitljiTi po- 
glamr! in podrersi fi moje ferze, de 
bom ,8miram s^ ferzhno ponishhoftio , 
s* popolnama pokorfbino in s' veliko 
Ijubesnijo tebi podlo^hin« 

Pridi, o JesuT! ihoj tiar sveftejfbi 
perjafel in bart! in daj mi gnado, ^ 
de bom trojo Ijubesin in perjasnoft a«^ 
Trojo nar resbi fre^ho fpoanal , in de 
Te nobene rezhi ne bom tako bal ^u* 
biti kakor trojo Ijubesin' in perjaano/l« 
O ftori obilnifbi T tem f« obbajilam 
frofo Ijabeain r' mehi^' 

Pridi, o .Jesuf! moj prihodnji 
fodnik! in uftiili Te moje uboge da- 
fhe, de bom mogel obftati pred trofo 
fodbo ; oshifti moje ferse od rfih gre- 
hov', in daj mi refnizbno 9bAloft.) shi- 
ro rero^ terdno aaupanjo in goreabo 
Ijubeain , de ne bom per tem £» obha- 
jfln fam febi fodbe in pogubljenja je- 
del in pih O dodeli mi , de te prar 
rredno prejmem , de bofh redno r' 
meni oAal in jeft r' tebi, in de me 
bofh, na dan ftrafbne fodb«, obudil 
k' resbnimu shirljenju« Amen. — 210 — 

O Marija, preljubesnjira mati mo- 
jiga Jesufa! glej^sdej imam jefit tro- 
^iga Ijubiga §ina r' prefretim sakra- 
mentu prejeti. -^ 'O prezhifta deviza 
Marija!, ko bi jeft sdej paah mogel 
tifto presbiidno zhiiloft ferza, iii' tiAo 
prefreto Ijubesin imeti , s' ktei^o fi ti 
Jesufa od f* Duba fpozbela, v' obji- 
fkanji Elizabete nofila, in Tfelej I ju- 
bila! '— ^ O Marija, nioja preljuba ma- , 
ti, ti r fvojo profhnjo per fvbjim 
ljubim §inu vfe samorerh ; 'profi ga 
tedaj SA-me, d^ bi mu samogel danf 
prav zhifto in Ijubesnjiro Aanovanje v^ 
Tvojim ferzu perprariti^ de bi s' do- 
padehjem noter prifhel^ b* Ijubesnijo 
oftal , a' rfimi zhednoAimi moje ferze 
napolnil , in mojo dufho obranil aa 
Te«bno ^hivl jenje« Amen. 

MOLITEV 

po fretim obbajilu. 

O Jemf! ufmiljeni Jefluf! moj do- 
brotljivi Odrerbenik! moj Bog in moj 
Gofpod! — — 211 — 

Hrali Gofpoda moja dufha! in 
poTifhuj Boga frojiga srelisharja, aa- 
kd) nebrezhene ehudeshe je nad l^bo; 
ftoril! — Hvali Gofpoda ^ in nikdar ne 
poaarbi relike dobrote, ktero ti je rar- 
no sdej fkasal! ^— O nesapopadljira 
dobrota! o nefkonzhna miloft! o t^bIi- 
na neisreshena Ijubesin! — - Bog je 
prifhel, in v^ meni je ftanoranje V9el! 
»* Kralj ressbniga vellzhaftra, obdan 
od miljonov zhiftih duhor, kteri ga 
molijo, fe je is frojiga resbniga ne* 
bef bkiga fedesha rpuftil , in fe v' rer* 
no prebiralifhe mojiga flabiga shiro« 
ta padal! — Nebefhki*Gorpod, fprem- 
Ijen od reliko trum ffetih Kerubinor 
in ^erafinor. kteri mu Areshejo, je t^ 
fToji prefreti ponishnofti' in Ijubesni 
prirhel obtfkat fvojiga nerredniga flu« 
sbabnika! O moj Jesuf! Ao tarsbenl« 
krat bodi zhefben'in sahraljen sa tvo* 
jo nesmerno Ijubesin! «— Sdej ti fam, 
o Je<of t' meni sbiviCh ! S^ zKim ti 
bom samogel poverniti trojo nesapo- 
pcidljiro dobroto! nefkonzbno me Iju« 
bifh: toliko fi la-me terpel> take ftrafh* Ti — 212 — 

« tie britkolli iii tesbare fi *«a-nie pre- 
ftal , de je kervavi pot u tvo/iga fve- 
liga obrasa na semljo 'tekel ; od /ro- 
jih hudobnih fovrasbnikor fi bil tako 
kririzbnb fojen , neurnifljeno ga jablan 
in $' ternjem kronan; in na sadnje fi 
na f. krisbi ir' neisrezhenifa boleshinah 
froje freto sbirljenje konsbal, la fvo- 
\o prefrelo refhnjo kri do sadnje kap- 
lje sa-me prelil« — ^ Pa troji . nefkonftb^ \ 
ni Ijnbesni vfe ie - dobrote fbe ni» 
(b sadolli ^ rerb vfi^a tega ihi fbe to 
net&reebeno dobroto rkasbefb ^ de nai 
v* prefretim sakramentu famigafebe 
dafb , de tesavsbijem,.'in frojd dufho 
sa vetthno sbivljenje obranim« — 

' O. moj Jesuf ! kako fi mi ti yex^ 
der.deber! Shivoobzhutini Telikoft tvn- 
"je dobrote do mene; in tolikanj bolj 
^vo jo. obshdtim, kolikor bolj fpos« 
nam, de je zlo nlzhrredin nifim. _ O 
Jeanf! kako mi mioriefb ti fbe tabo do- 
b)*ot1jir biti ? Ali ne refb vetih , koKko- 
krat fim te, kakor Judesh^ sa kalco krat- 
ko pregrefhno vefelje^ sa kakd/btn ma j- 
hin kriviftbin dobishMc trdjim fovrash- — 213 — 

nikam isdal? Ali ne Tefh ireeh, koU« 
kokrat fim te zatajil, sarramoral ,. gajsh* 
lal in a' ternjem kronal, ker fim fvet 
bolj kakor tebe obrajtal , ker fim Te 
bolj bal ljudi, kakor tebe, rasshaliti? 
ker &va 8* fro)im\ Arupenim jesikam 
bliabniga tepel , ker fim fe v' prerset- 
nofii in napuhu zhea njega povifbe- 
val! Ali ne vefh reah, kolikokrat fim 
$ v^ nomh neufmiijeno krifhal, ker 
m take grehe dopernafhal, aavol jo 
^ih fi bil, (de fi naf od saflushe* 
^ .^ h ves&hnih fhtrafeng^ odrefhil,) od 
udobnih Judor na krish perbit ? -* 
U moj Jesuf, ali od riiga tega nisii 
vezh ne vef h ? -^- O vfe to dobro, vef h, 
fej fi ti moj ?figavedozhi Bog; pa mi 
miloftljiro «anaf bafh , . in Tvoj obra< od 
mojih grehor obra^hafh , ker me ta- 
ko nesmerno Ijubifh« ; 

Oh i moj Jeauf ! fkorej bi s' L 
Petram rekel: ^Gofpod, pojdi od 
mene^sakaj grefhnik fim!^^. •«-• 
Tode kaj bom pa sasbel,- she me sa- 
piiftifh, ker fi le ti' moje upicknje in 
moj edini trofhl? Torej is ^eliga fer- — 214 — 

sa •' trojima uzhensaina k* tebi Mi« 
fthem : 59O Gofpo-d! ollani per me« 
tli aakaj mrazhi fe, in dan fe je 
slie nagni 1^^ — Ja^ Arafhne teme 
me opadejo, kader fim od tebe odlo« 
ebenj dan sgine^ in tifta grosoritna 
nofth me obide, V kteri refeh ne mo- 
rem nish dobriga ftoriti. — • O Jeraf! 
sdej ii t' meni prishijozrh, sdej fi po« 
polnama s' menoj fklenjen; o nikar 
nikdar reeh ne perpuAi, de' bi me ka- 
kofhin greh od tebe odlofthil^ de bi 
te \a frojiga fer^a pregnal! — kako 
fim tender mogel tako nehvalethici , 
tako hudobin in pref lepi jen biti 9 de 
fim lebe, fvojo ' nar vesihi dobroto ^ 
ra^halil! de fim pregrefhni frel in 
njegOTO sapeljiro ftrupeno Tefelje bolj 
ljubil, kakor tebe, fvojiga Boga, Go« 
fpoda in ufmiljeniga odrefbenika! de 
fim raji budobnimu duhu aa re^bne 
peklenfke martre, kakor tebi, o Je< 
auf, sa vezhno nebefbko vefelje flo« 
ahil! •— O nesapopadijiTa f lepota in 
hudobija! — Sa naptej fe nima to nik- 
dar vezh agoditi! Terdno f klenem in — 215 — 

ti obljubim, O moj Jesuf! sdej ho ▼* 
meni shirifh, de te bom sa naprej 
bolj ljubil, bolj Aanoritno troje fvete 
saporedi fpolnoval, in boJj srefto tro* 
jo frelo gnado .k' dobrimu moje du- 
fhe obrasbah O Jesuf! daj mi gna^ 
do, de nilcdar ne posabim, kar ti danf 
obljubim , ko imam neisrezbeno veli« 
ko fresbo) tebe prejeti. 

JiBi, moj Jesuf, sanaprej fe ti bo« 
zbem popolnama dati, ker fi fe mi 
tudi ti sciej popolnama daK §podobi 
fe, m moja dolshnoft je, de ^dej le 
tebi sbivim, ker fi tudi ti na fvetu 
sa^me <sbirel in sa-me umeri, in ker 
sdej mojo dufho s' fvojim prefreitm 
refhnjim Telefam sbivifb. — - Popol- 
nama fe ti tedaj dam, moj Jesuf! in 
Tef fe ti darujem : 

Ofram ti f^ojo dufbo, ktera je 
sdej s' trojim prefvetim refbnjim Te* 
lefam obdarovana in pofvezbena, de 
bi ti ismiram svefta oAab, amiram te« 
bi sbivela« 

Ofram ti fvo j utct in trojo pa« 
met^ de bi aanaprej le to premifblje- — 216 — 

taI , kar }6 IC tn>ji bosfaji EhaAi in k' 
mojimu svelisbaDJu; de bi fe nikdar 
re%h r' nobeni napiLhini mifli rado- 
voljno ne pomudil. 

Ofram ti Troj fpomin^ de bife 
«a naprej velikokrat na tvoje nefkonzb- 
no Ijiibesin fpomnii , ktero vedno do 
mene imafh in mi jo pofebno v' tiftih 
frezhnih urab prav obilno fkanujefb, 
kador me v^ prefvetim sakramentu obi- 
fbefb in v' meni shivifh, 

Ofram ti fvojovoljo in fvoje 
Aelo ferze, de bi sanaprej greh in 
vfo hudobijo fovrasbil, tebe pa Zfhe« 
vfe ljubil , in is ljubezni do tebe vfe 
tvoje sapovedi na tanko fpolnoval ; de 
bi is Ijubesni do Jebe tudi blishniga 
ljubil, kakor Tam 'lebe; in de bi Tvo- 
jo voljo vfelej s' tvojo prefveto voljo 
fklenil, in fe v' viih okolifhinah fvo* 
jiga sbivljen ja , per rfib sopernodih in 
tesbAvab, popolnama v' tvojo nar fve- 
tejfbi in nar Ijubesnjivfbi voljo podal. 

Ofram ti pa tudi, o moj Jesuf ! f vo- 
jeaelotelo, ktero' fi sdej pofvetil, ker 
fim prejel tvoje prefveto refhnje Telo. — 217 — 

Ofnimti froje ozhi, de bi tro- 
jo bosfajo befedo v^ fvefih bukvah bra- 
le, fthcKleshe troje mogozfanolli, mo» 
drofti , in dobrote gledale , s' kterimi 
je napoljnen zel fvet ; in de bi fe f kerb- 
no od rfiga odvernile, kar ti ni do- 
pftdJjiro; de bi nikdar vezb nobenih 
firbishnifa in nefpodobnih pogledor 
ne iineie« 

~ Ofram ti froje uTbeTa, de bi 
le trojo freto befedo, in kar ti je do- 
padljiro, rAde poflurhalej opravljirim 
in nefpodobnim befedam pa fe rfelej 
saperle. 

Ofram ti frpj jesik« de bi ga 
nikoli s' oprarljanjem , s' kletvijo , ali 
s' drugim pregrefhnim gororjenjem ne 
omadeshetal, temush de bi bil rfelej 
od greha zhiil, ker fi ti, o Jesuf! per 
fretim obhajilu nanj'polo8hen bil; in 
de bi sa naprej le trojo zhaift in bra- 
lo osnanoral, troje ufmiljenje porifhe- 
ral , ker & relike zhudeshe jfroje milo- 
fti nad menoj ftoril. -^ 

Ofram ti froje roke, de bi s' 
njimi le dobre dela dopernafhal, prid- 

10 — 218 — 

no delal , svello vfe dolahnpAi frojiga 
ftanu ^opolnotal, in de bi nikoli fro- 
jih rok $' krivizhninoi blagam y in s' 
kakim drugim greha m ne omade^hval. 

Ofram ti froje noge, de bi le 
po pravizhnih polih hodile, de bi me 
nikdar y' riabodrufiiino, ali t' nerar- 
ne . in pregrefbne kraje ne nofiJe. r— 
Ja , moj ufmiljeni Jesiif ! jeft fe ti Yef 
dam dufho in telo, ker h tudi ti nam 
vfiga dafh v' prefvelim zakramentu. 
Stori s' menoj^ karkoli hozhefh. Glej, 
tvoj fim popolnama; le troja nar fve- 
tejfhi in nar Ijubesnjivfhi volja naj fe 
s' menoj 5godi ! 

O Je^uf! kako frezhen fim sdej., 
ker ti v^ meni shivifh , ti moj edini 
trofht, moj urmiljeni Odrefhenik, moj 
nar rezfai dobrotnik, in preljubesnjivi 
shenin • moje frezhne dufhe! — Ja 
frezhn^ in vefela je sdej moja dufha, 
ker te riif hi, de jo ravno tako vprafharh, 
kakor flepiga revesha , ki fi mu po- 
gled daI:„Kaj hozhefh, de ti Ao- 
ri m ?" Ja, moj dobrotljivi Jesuf ! verni 
de ii sdej perpravljen, mi vfč Aorili » « — 219 — 

in rte dati, Icer fi mi zlo Tamign Te- 
be daK Torej adej vfe saupanje v' te 
poftaviin^ in te v' tvojim fvetim ime- 
nu ponishno profim : Poterdi me v' 
ahiri veri, v' terdnim saupanji, v' go- 
rezhi Ijubesni^ daj mi perfefzhno sha- 
loft zhes vfe moje grelie, s* kterimi 
fim te kdej rasshalil; daj mi terdni, 
Aanovitni fklep, ^sa naprej raji rh 
preterpeti in vfe sgubiti , bakor te kdej 
rezh rassbaliti. ^preoberni in prena- 
redi moje revno ferze y odlozhi ga od 
vii^a pofvetniga , nakloni ga na vfe to, 
kar je tebi dopadljiviga. O Cofpod ! 
(Ivari v' meni zhiAo ferze in ponovi 
praviga duha. Oftani, o Jesuf! s^ Tvo- 
jo Tveto gnado v' meni, in daj, de 
bom tudi jeft a^ dopolnovanjem tvojih 
Tvetih aapoved smiram. v^ tebi oftaL 
Dodeli mi Tploh vfe, kar tukej in tam 
na dufhi in na teleTu potrebujem. 

Urmili Te pa tudi , profim te, o 
preljubi JesuT! uTmili Te viih vernih 
krifljanov, sa ktere li prelil Tvojo pre- 
fvelo refhnjo kri. UTmili Te., viih, mo- 
je fthlahte, perjallov in dobrotnikov; 

10 * — 220 — 

pa tudi rfih mojih foTrashnikor in so- 
pernikor. ^kashi miloft in dodeli ^a- 
do fploh vfim, kteri fo mojim profh- 
njam pofebno perporozheni , in sa kte- 
re fim te pofebno dolshan profiti. Osri 
te tudi miloAIjivo na rte poglaTarje in 
oblaftnike; vodi, ohrani jih na pravi 
poli 9 in napolni jih s^ Tvojim fvetim 
Duham. Vodi in rasfvetli vfe duhov- 
ne paftirje, tvoje nameltnike, de bo- 
do vfe^ ktere fi jim isrozbil, k' tebi 
perpeljali. Daj vfint pravizhnim fia- 
novitnoft do konza 3 grefhnikam pra- 
vo fposnahje in ferzhno fpreobernje- 
nje; in vfim ubogim dufham v'Vizah 
vezhni mir in pokoja in vezhna luz.h 
naj jim fveti/ — 

Sa vfe to, o moj ufmiljeni Jesuf ! 
te perferzhno profim , sdej v' ti frezh- 
ni uri, ker imam neisrezheno gnado, 
de ti, moj pravi shivi Bog! v' meni 
shivifh. — O moj Jesuf! popolnama 
v^ te saupam ! Nikdar ne bo sapufhen, 
klerl fe popolnama na- te sanefe« — 
O Jesuf! ti fi sa-me terpel in umeri, 
fi sa-m'e fvojo fveto kri prelil^ me — 221 — 

> 

grosnodrago odkupil, ti 6* Tvojim lait- 
nim xnefam in s' fvojo Jaftno kerjC 
mojo duTbo sa vezhno shivljenje «hi- 
vifh: nesmerna in neMpopadljiva je 
tvoja Ijubesin do jnene. Daj mi tudi 
gnado, o Jesuf! de te bom tako ka- 
kor te sdej tukej rshiram, tudi tam- 
kej v' nebeiih rshiral v' vezbrii Iju- 
besni. Amen« 

O Marija 9 prezbilla deviza, gl^j, 
kako frezbniga me je danf troj ]ju- 
besnjiri §in Je^uf ftoril, ker me je k' 
froji miši porabil , de fim ga tamlcej 
prejel a' dufho in s* telefam , s' kervjo 
in s' mefam , \po bosbji in zblorefhki 
natori. -^ O kako ga samorem r^vin 
grefhin zblovek sadpfti sahraliti sa nje- 
govo nesapopadljivo dobroto! Ko bi 
mu zel zhaf fvojiga sbivljenja nozh 
in dan s^ vfimi nebefhkimi angelzi kle- 
zhe sahvalne pefmi pel , bi ga ne mo- 
gel sa eno -farno obhajilo po vredno- 
fti sahvaliti* — Satorej te profim , moja 
preljubesnjiva mati Marija! pomagaj 
mi, kakor per profhn ji, tako tudi per 
sahvali. Pomagaj mi^ fe sahraliti Je* — 222 — 

sufu, mojimu nar vezhimu dobrotni- 
ku ; fprbfi mi od Boga prair hvalesh- 
no ferze, de bom s' befedo in v* dja- 
nji (kolikor mi bo mogozhe) f^ojimu 
Jesufu ravno tako hvaleshnoft in Iju- 
besin fkasoval, kakorfbino mu ti, pre- 
ff-eta mati JesuTova rkasujefb; in de 
bo moja dufha, kakor tvoja, povifhe- 
vala Gofpoda fvojjga Boga , kteri ji je 
neisrezhene zhudeshe fvoje milofti fto* 
ril. — Kar bo tedej moje hvale^ihnofti 
premalo, ti dopolni, preljuba mati 
Marija! Ti Jesufu vfo zhaft in hvalo 
daj , ktero bi mu jeft dati imel in 
ho^tel , ko bi mi mogozhe bilo. — O 
Marija! fprofi mi gnado, de bi fkofi 
vredno prejemanje fvetih sakranientov 
pri f bel pred boshje pblizhje , kjer bom 
nafhimu Ijubimu Jesufu r' tvoji dru- 
fhiniin v' drufbini vlih isvoljenih vezh- 
nb zhaft in hvalo dajal. Amen« * > — 22S — 

SBKANE LEPE MOLITVE 

pred fvetim obhajilam in po 

fvetim obhajilu* Preljubi moj kriftjan ! persadcvaj B. prav * Tveto 
shiveti, de bofh finel in samogel pogofto ia 
vredao ssakrninent Ivetlga refhnjiga Telefn pre- 
jemati. Takp bofh iiar bolje sa svelizhanje 
fvoje duf be fkerbel , fe nar loj^Iiej pred gre« 
kam br^oil , Ijubesin ilo Boga in do blishujiga 
v* fVojiin ferza ohranil, in bof^ s' (Vojim Je- 
sufam smiram f kleigen oHal ^ sakaj Jesuf fam 
pravi: ),Kdor je moje mefo, in pije mojo kri, 
oftaoe v» meni in jeft ?» njem,*' — In fvetl 
Tridentinrki sbor pravi : „Prcfveto refhuje Tel« 
je adravilo vfih dufhnlh bolesin , naf ref hi od 
Tfiikdaigik pregr^f hkov , in naC vaije ,pred 
fmerinim greham^, —Kolikor tedaj morefli, 
moj krii^anl & persadev^, de bofh vredno 
fvete obhajila prejemal : in kader utegnefh , 
Cto je, kader nimafh nobeniga potrebniga de- 
la, in kader te tudi dolshaofti tvoJit;a ftanu 
nlzh ne &Ujo ia zerkve hoditi,) kader tedaj 
utegnefh , ie ^veliko moli in premifhljuj sa 
perpravo ^pred fvetim obhajilam, in sa sahvalp 
po fvetim obhajilu. Is tega namena fim te 
molitve in nndohti isbral, de fe jih snash po 
perioshnoAi, ia kolikor utegnefh, pofiushiti« w 

i^ r dersl»' ?• Bog- I m'o) ^ ■s^ K <"'■- 

.Si"':,. 

veli'!*;,, 

t. - ' VlB^ ' 


* T^ iT .!• -•» *^ 


.tk^* -uU •'^r-- # « .» •" moj — 225 — 

ti ? — Bres tebe ne (tnem in ne mo- 
rem shiveti, pred tvoje freto obližhje 
fiopiti & pa ne upam. Oh! kako bi 
(i upal jeft tebe, o sbivi Bog! preje- 
ti! r~ O Jesuf dobrotljivi in uCipjIje- 
ni Jesuf! glej^ shivo rerujem, de (i 
pravi shivi Bog^ v' prefvetim reflitnjim 
telefu; in- jeft revna livar, lii nifim 
vredin , de me zemlja noli in (onse 
obfije; in Tender hozhefh sdej v' mo- 
je revno truplo priti, o Jeduf , pravi 
sbivi, viigamogOKhni, nefkonzhni Bog} 
— Oh ! od fposnanja tvoje velikofti in 
fvoje rerfhine^ tvoje fvetofti in fvoj^ 
nevrednoAi fe vef sgubim« — OJi ! po* 
gledali fe te ne upam, koliko manj 
prejeti ! -r- O Jesuf ! le farno saupanje 
v' tvojo neisrezheno miloft in veliko 
Ijubestn pqtrofhta in povsdigne moje 
revno ferze, in moj Urah presbene , sa* 
to ker Tam vef h , de nifim vredin , pa 
mi vender ukashefh te prejeti ! saroljo. 
fvoje velike potrebe tedej fe podftopim 
ftoriti , kar bi fe fizer nikoli ne upal. 
Oh! neisrezhena dobrota! 4* j nii 
gn&do^ de bi vfaj nekoliko fpo^nal tvd- 

10 ** — 224 — 

, I. . - . . . 
Molitve in andohti pred fv€;tiin 

. obhajiiam. 
PERVA MOLITEV 

pred fvetim obhajilam. 

x^ vfigamogozhni in nefkonzhni Bog ! 
o Bog! kteriga freti angelzi sVtrepe- shabnik, ki fim te tolikokrat rasshisilil, 
imam $dej pred tvoje fveto oblizhje 
priti! — O Jesuf! pred kterim an- 
gelfki Serafini niso sadolli schifti, oh ! 
kako fe fmem jeft podftopiti , pred te 
priti , ker je moja dufha fhe le od 
gerdobe greha oprana. — O miloftlji- 
vi Bog! »he fmem rezhi: kako fe ti 
sgubifh v' fvoji Ijubesni! -r- Oh! sa- 
kajsaporefh meni nevrednimu flushab« 
niku, de, zhe te ne bom vshil , ne 
bom r teboj shivel? — O Jesuf! o 
heisrezhena dobrota! kaj mi. je ftpri- — 225 — 

ti ? — Bres tebe ne (tnem in ne mo- 
rem shiveti^ pred tvoje freto obližbje 
ftopiti fi pa ne upam« Ob! kako bi 
ii upal jeft tebe^ o sbivi Bog! preje- 
ti! : — O Jesuf dobrotljivi in uCinjIje- 
ni Jesuf! glej; sbivo verujem, de A 
pravi sbivi Bogj v' prefvetim refUnjini 
telefu; in jeft revna livar, ki nifinci 
vredin , de me semlja noii in ^ont,^ 
obfije; in render bozhefh sdej v' mo- 
je revno truplo priti, o Jesuf, pravi 
sbivi, vfigamogosbni, nefkonzbni Bog} 
— Ob ! od fposnanja tvoje velikolli in 
fvoje revfhine, tvoje fvetofti in fv9j9 
nevrednoAi fe vef sgubim. — OJi ! po* 
gledati fe te ne upam, koliko manj 
prejeti ! -r- O Jesuf! le farno saupanje 
v' trojo neisrezbeno miloft in veliko 
Ijubesin pqtrofbta in povsdigne moje 
revno ferze, in moj ftrah presbene , sa* 
to ker fam vef b , de nifim vredin , pa 
mi vender ukasbefb te prejeti ! saroljo. 
fvoje velike potrebe tedej fe podftopim 
ftoriti^ kar bi fe fizer nikoli ne upal. 
Ob! neisrezbena dobrota! 4*j i^.i 
gnado y de bi vfaj nekoliko fposnal tvo- 

10 ** — 226 — 

jo velikoft Jn fvojo revfhino , ubofht- 
vo in nerrednoft, de bi Te mogel pred 
tabo popolnama ponishati. — Poln sa- 
zhudenja fim , de ti, o Jesuf! neisre- 
zherii in tako veliki Bog! morefh ta- 
Ico dober biti, de fe mi hozhefh sa- 
vshiti dati, defiravno nifim vredin le 
enkrat ozbi k^ tebi rsdigniti, o Jesuf! 
reshha dobrota! — Oh! moj Jesuf! 
namefti P fvojo miloftjo mojo nevred- 
noll, vshgi 8* ognjem fvoje Ijubesni 
tFo mojo mersloto , in napolni moje 
poitiankanje ; potlej, o moj dobrotlji* 
vi, ufmiljeni in Ijubesnjivi Jesuf! fe 
bom podftopil poln saupanja tebe pre- 
jeti ; tebe, o vezhna, neisrezhena Iju- 
Jbesin ! tebe, o nesmerna dobrota!—- 
' Oh! shelim, de bi mogel fvoje 
merslo ferze le nekoliko ogreti ! she- 
Hm de bi fe le ^na farna ifkra tvoje 
gorezhe Ijubesni mojiga Jedeniga ferza 
perjela ! Tako upam , de fe bo moje 
ferze popolnama vshgalo in sazhelo 
goreti v' tvoji fveli Ijubesni. — ^ O Je- 
tuf, vezhna Ijubesin! O Jesuf, shenia 
moje uboge dufhe! — 227 — 

Oh ! preftrarbim fe , de Hm tako 
merael , tako fuh in bres rte gorezh- 
nofti. K' ftudenzu pridem, in vender 
shejin oftariem ; sdravila fe poflushim, 
in &m vedno bolan; k' ognju pridem, 
in ikn mersel, in ne tazhnem gore- 
ti! — Oh! fim revin in ubog, Bog 
pomagaj mif — Jesuf! zhe niiim vre- 
din , k' angelfki miši perftopiti , daj 
de pred s' naglo fmertjo umerjem , 
predin tebe nevredno vshijem, in te 
fkosi to na novo rasshalim« Naj ier- 
pim^ de le ne bofh od mene shaljen. 
Zhe pa tvoja miloft nozhe tega nad 
menoj ftoriti, te pa poriisbno proiim, 
dodeli mi Tvojo fveto gnado , de mo- 
jo nevrednod odverneTh, mojo neum- 
noft rasfvetlif h , in agrejefh moje mera- 
\o ferze. 

O Marija , prezhilla devizai O vfi 
Tvetniki in nebefhki angelzi! sadobite 
mi rasfvetljen je , de bom vTaj enmalo 
rposnal, koga hozhem sprejeti, fprofi« 
te mi Juha pokore, de bom Jesufa 
prav vredno prejel. Ja, fprofite mi gna- 
do 9 de 9 kader fe bom podftopil Jesu- — 228 — 

fa prejeti, mi ne bo V fodbi in k' 
pogubljenju 9 temuzh de uri bo po 
njegovi dobroti k^ mozbi na dufhi in 
na telefu. Naj mi bode k' osbifhe-. 
nju ferza, k' pomozhi moje flaboAi, k' 
poboshnofti in k^ vezhimu pofvezhe- 
nju mojiga shi vi jen ja. Tedaj, o IVlari- 
ja ! o fvetniki ! o angel«i nebefhki ! 
ja, o Jesuf ! ti meni perftopi, de te 
bom vredno prejel. Amen. 

. DRUGA MOLITEV . 

pred fvetim obhajilam. 

Pridi sdej , o moj preljubi Jesuf! 
ti Bog mojiga ferza, moja nar vezhi 
dobrota in vfe ! Glej, moje ferze she- 
li tebe, fvojiga Boga , ftvarnika , odre- 
f henika in «velizharja prejeti. — O ka- 
ko mozhno shelim, s* gorezho ljubem* 
liijo nebefhkih *§erafinov obdarovan, V 
zhednoAmi viih fvetnikov olepfhan bi- 
ti! O preljubesnjiva mati Marija! o 
moj 9veRi angelz varh ,. in vfi fvetniki 
boshji , poiTebno ti moj fveti patron, 
L, vaf proiim , perftopite mi P tvojo — 229 — 

mogoš&lino profbnjo , de bom samp^el 
sdej Jesufa vredno .prejeti ia vshiti« 

O ufanljeni Jesuf! sdej fe ti po- 
polnama ofcntn t' t«'^oje prefvete roke^ 
torej naj sa naprej le tvoja fveU Jju- 
besin do ipene , in tvoja fveta volja in 
dopada jen je vodi mojo pamet, visha mo* 
jo voljo, napolni moj fpomia in naj 
gofpoduje zbes vfe moje pozbutke v^ 
vfim mojim djanji. — O moj Jesuf ! pre- 
shlahtna nebefhka mana! kdaj mi bo 
prifbla. frezhna ura v' kteri bom ša- 
mogel vef vnet s^ ognjem tvoje pre- 
fvete Ijubesnji, popolnama tebi fe pfra- 
ti , o mo) preljubi Jesuf i o v^zhna 
Ijubesin! 

O moj Jesuf, nebefhka mana! kdaj 
mi bodo vli posemljtfki vshitki soper- 
nipoftali, de bom le tebe famiga she- 
lel? Kdaj bofh le ti, o moj prefladki 
Jesuf! nar boljfhi iil nar Ijubfhi jed 
in pitje moje dufhe in mojiga telefa? 
-— O vfigamogozbni Gofpod, ozhiAi 
enkrat moje revno ferze od vliga ne- 
fpodobniga vefelja do pofvetnih rezhi, 
in do vllh hudobnih sbelj. Olepfhaj — 230 — 

mf r rfimi lepimi sheclnpfliiii y P fve* 
tirni iheljami, in P ftanovitno flcerb- 
jo, de rte tebi k' shalli ftorim , in le 
teli farnima dopadem. To moj Jesuf 
shelim ; in sato ti froje ferze odprem, 
in te Ijubesnjiro porabim in profim , 
pridi k' meni , o Jesuf ! de mi bofh 
bres vfiga odloshka • In sadershka fto« 
ril in dodelil , kar fim rfelej ahelel in 
te profil. 

' Oh! moj dobroti jiri Jesuf ! moj nar 
vezhi trofht in moja pomozh ! — O 
Jesuf ! ti nar veshi Ijubesin mojiga fer* 
za, in preljubesnjivi shenin moje du- 
fhe; is sgol Ijubesni do tebe me sdej 
grerajo rfi moji grehi is ' zeliga ferza, 
ker fim s' njimi tebe, o vežhna in 
nar, popolnifhi fretoft in dobrota! ras- 
shalil;' in tebe o moj ufmiljeni Je- 
suf! r fvojimi' grehi na lef krisha per- 
l>il, de fi mogel sa-me, nehraleshni- 
ga zhtoveka , na krishi nar framofhlji- 
rifhi fmert ftoriti. — Ja, moj Jesuf! 
is Ijubesni ^o'tebe fovrashim greh zhes 
vfe, in te ponishno profim po tvojim 
nefkonzhnim saflushenji, o nikdi^r me — 231 — 

ne pulil bres troje fvete. pomozhi , de 
vezh ne padem v' kakofhin greh. -^ Sdej 
U Ijubesni do tebe, P pomozhjo tvoje 
frete gnade, terdno fklenem , tebe 9 b 
moj Bog! nikdar vezh ne.rasshaliti, raj- 
rhi umreti , kakor kaj ftoriti, kar ti ne 
dopade« To je moja refnizhna rolja 
in moj terdni fklep. Ti pa, o moj 
ufiviiljeni Jesuf! mi P Tvojo fveto gna- 
do 'pomagaj moje/grerhno nagnjenje 
premagati in popolnama satreti, de* 
bom Tvoj fklep svefto dopolnil^ in do 
konza tebi sveft oftal. Amen« as TBI PRO.SHNJE 

k' 1 jubesnjivimu Jesufu sa tri po< 
glavitnelierfhanfiie zhednoAi« PERVA PRO§HNJA , 
s a pravo p o n i a h n o ft« 

vr Jesuf , ti fi bil saref is ferza po- 
nithin; vfe tvoje befede, in vfe tvoje — 232 — 

d)anja nam le ponishnoft fkasujejo. — 
Ti & vezhni §in Tezhniga Ozheta, nafh 
Bog in Gorpod, in kralj vezhniga ve- 
lisbaflra j in & fe vender tdko poni- 
shal, de fi fe vzhlovezhil, podobo hlap- 
za na-fe vsel , in svojim -ftvarem pod* 
losbin , in pokorin poftal. — O is fer- 
za ponisbni Jesuf ! ker te bom sdej 
prejel, te ponisbno profim^ ftori me 
nekoliko tebi podobniga, in d^j mi 
ponisbno ferze , de bom v' befedah in 
v' djanji in t' zelim sadersbanji le po- 
nisbnoft fkasovaL Ponishnoft ti tako 
dopade, de li bolel od nar ponisbni« 
fbi devize, ktera je kdej na fveti bi- 
la ^ v^ revni fbtalzi rojen biti^ in tvo- 
je rojftvo je bilo nar popred revnim 
paftirjem na polji osnanjeno; ker B v' 
vfih rezheh le niskoft in revfbino lju- 
bil in irkal. — Da^J^:^ gnado , o liar 
ponishnifbi Jesuf! de bom tudi poni- 
shevanje in niskoft ljubil, de ne bom 
pred ljudmi nobene zbafti-sbelel in 
ifkal, de ne bom nobenimu sameril, 
kteri me sanizhuje, temuzh de bom 
Tposnal : grefhnik fim , f he vczhiga sa» nish^ran ja Tred^ir« «-> O Je3ur ! da; mi 
pravo ponUhnoft 5 4e bom potlej tudi 
TJih drugih gnad bolj vrediu poftal^ 
sakaj ti le ponubnim rad froje g;nade 
dajefh« — Daj mi, de fe bom famiga 
febe pofiisheral, de bom enkrat od 
tebe porifbao , ia W, rezhni nebelbki 
zhaAi poTsdignjen. Amen* 

DRUGA PRO§HNJA, 

sa kerfbanfko poterpeshljiroft. 

O Jefiuf, poterpeshljivo jf gnje bosh- 
je! ti fi nam nar lepfhi sglede poter- 
pesbljirofti sapuftiL |i bil nar.nedolsh- 
nifhl in nar fvetejfbi, ia vender & 
imel tolikanj fovrashnikov in prega- 
njarzov, kteri fo ti vedno po sbivlje- 
nji flregli, in na vfako tvojih befedi 
in ftopinj pasli , de bi bili perloshnoft 
nafhli, te satoshiti in v' fmert obfo- 
diti. Na sadnje fo preArafhno kririzo 
nad teboj dopernefli, in fo te v' fmert » 
ja ^ro5ovitno fmert na krishi obfo- 
dili. — Kako fi fe pa ti do fvojih kri- 
vizhnih fovrashnikor sadershal? — - Po- 
terpel fi 9* njimi , aanafhal ii jim » do- — 254 — 

b^r fi jim bil. Kader fo te saiiizhe- 
Tali^ fi molshal in dobrote delil; ka* 
der fo le preganjali, fi fe jim uiiiak- 
nil3 in kader /fo troji uzhenei sheleli 
ognja od neb^f, de bi tifte pokon^hal, 
ki te nifo hotli fprejeti, fi jih fraril , 
de ne redo , zhigariga duha fo. — In 
kako nesapopadljiro poterpeahljivoft (i 
ti kasal t^ frojim britkim terpljenji ! 
Kakor jagnje , ki ga k^ froerti peljejo , 
fi molzhal, in nifi odperl fvojih u(l , 
de bi bil frojim fovra^hnikam groso- 
vitno kririzo ozhital , jki fo jo nad te- 
boj dopernafhaii. Ja , fhe zlo molil 
fi sa-nje, sa odpufhanje njih grehov 
profil, in to rarno takrat ^ kader fo 
bile tvoje martre in bolezhine nar huj- 
fhi. O nar poterpeshlj^vrhi jagnje bosh- 
je! ktero hozhem je(l nevredin ,gref&- 
nik sdej per f. obhajilu prejeti, per- 
ferzhno te profim, daj mi pravo po- 
terpeshijivoft , de bom po tvojim sgle- 
du vfe aop^ernofti voljno prefi&I, in de 
bom vfe fvoje duThno in telefno terp- 
Ijenje f tvojim britkim terpljen jem f klo- 
nil, in tebi sa pokoro jfvojih grehov — 235 — 

ofroval , de tako tvojiga hritkiga terp- 
Ijenja in nefkonzhniga saflushenja de- 
leshin podanem , fhtrafenge sa Tvoje 
grehe she tukej doDojini , in tako is 
kratkiga terpljenja k' tebi, o Jesuf ! v* 
Tezhno refelje pridem. Amen. 

TRETJA PRO§HNJA, 
aa fvelo pokorfhino« 

O Jesuf, §in boshji! ti ii bil fvo- 
jintiu ncbefhkimu Ozhetu pokorin do 
fmerti , ;a do fmerti na krishi ; satorej 
ti je im^e dal, ktero je ;Kher vfe imena, 
de fe v' tvojim imenu, o Jesuf! vfe 
kolena perklanjejo, v^ nebefifa, na sem- 
Iji , in pod semljo. «-— Ti fl bil pa tu- 
di ljudem, fvojim ftvarem pokorim ;fi 
bil pokorin oblallnikam in fvojim ftar- 
fhem. — Satorej te je tvoj nebefhki 
Ožhe ljubil, in je vfe fvoje dopadenje 
nad teboj imel ; sakaj njemu je ljub* 
fhi pokorfhina , kakor ofri. — O moj 
Jesuf! moj dobroti jivi svelizfaar! pre- 
din fe podftopim te prejeti, te pohlev- 
no profim , poterdi me T tvojo fveto 
gnado r' tej tako potrebni zhednofti, — 236 — . . 

bres ktere nikdar ne morena tvojima 
neberhkimu Ozhetu dopafti. — Oh! 
do sdcj iim bil tolikokrat nepokorin ! 
O kidio malo fim fvoje AatThe ubo- 
gal! kako sanikerno iim dppolnoval 
aapovedi frojih prednikov! kako malo 
fim tudi na tvoje sapovedi porajtal, 
in na tvoje noterdajan je , o moj do- 
brotljivi Jesuf ! — Daj mi tedaj gna- 
do, de bom sa naprej po tvojim sgle- 
da leto fveto zhednoft bolj svefto do- 
polnoval ; de bom yilm , Tvojim ^red- 
nikam y savoljo tebe pokorin. Daj xni 
gnado f o Jesuf ! de bo moja ppkarfhi- 
na hitr«, bres vftavljanja in odlarha- 
nja, radovoljna bres sopernolli in go- 
dernjanja ; popolnama dopolnjena per 
vfih dolahnoftih mojiga Qanu. Ja, moj 
Je«uf! daj mi gnado ^ de bom tukej 
po tvojim sgledu rad podloabim in po- 
korin, de bom enkrat lamkej v' nebe- 
fih r teboj na vezhno kraljeval« Anaen« Iijubi -moj kriftjnn ! de te hoth V (Vetiknu ob- 
tngilu vredno perpravii, iD de borb s' vezhi 
gorezbnoAio s' bo^^ sbranim duliaii\, P per- — 237 — . 

rerzbnimi sbeljami in s' gorezho Ijubestrtjo k* 
h09bjt mtsi perftopll, premifli, kdo de je ne- 
fkeoKhno dobrot^ivi Jesnf , kteri ^ ^ v' pre- 
fretim gakramentu Bavshiti dfi. 

L Jesuf je shive^h moje dufhe. 

o Jesuf ! ti me pri jasno vabifh k' 
fvoji boshji miši, kjer miojo dufho s^ 
nebefhko mano^ P Tvojim prefvetim 
refhnjim Telefam sa rezhno shivljenje 
shivifh. S' kakofhnim refeljem in V 
kakorhnimi sheljami fo Israelzi r' pu- 
fhavi mano p6berali; oh! V kakorh- 
nim. perferzhnim ^refeljam , V kakorh- 
nimi firetimi sheljami, bi (e imel jeft 
V fvetimu obhajilu perblishati, tebe 
ufmiljeniga Jesufa, praviga shiviga Bo- 
ga, y* podobi kruha prejeli ! — Oh ! 
danf . bom V kraljem vfih kraljer ire- 
zherjal, in kruh angelor jedil. K' ta- 
ko shlahtni miši fim povabljen! — O 
Jesuf ! kako dober /i ti. Mana Israel- 
zor je le ta angelfki kruh pomenila , 
kteri nam je potrebin po is -hodu is 
Tuahnofti greha fkosi rudezhe morje 
pokore na poti proti vezhnimu vefe- — 240 ~ 

s&beni, in ti tnojo rettko shejno dorfao 
r prefertbno mozhjo in s' nebefbki* 
mi gnadinmi napojifh ! O Jesuf ! ti fi 
ve^hna Ijiibesin; ti nam amiram le do- 
bro hozhefh y naf Ijubesnjivo k' febi 
l<]i£beXb, in Te slo pertoshifh , kader 
tebe, ftadenz shive vode, sapuftima, 
in fi Ijulcnafte fh tirne /kopljemo, ktč- 
re vode ne dershe. (Jerem. 2, i3.) — 
O moj Jesuf! osbivi mojo dufho: ona 
je kakor s^ roshami nafajen , pa od vro- 
zhine hudobniga nagnjenja tako pofu- 
fhen ter t, de vfe roshe v* njem re- 
nejo in fe ftirhe. Satorej te prt>fini, 
o Jeafuf! pokropi mojofubo dufbo s' 
shivp vodo tvoje fvete gnade, de lepe 
zhednofti v' mojim ferzu ne omagajo 
in he.ufahnejo. — Voda ima laftnofti, 
de je sa pijazho, de pokropi, de ozfai- 
fti, de ogenj pogafi. Vfiga tega mo- 
ja retna dufha potrebuje j satorej te 
profim , moj ufmiljeni Jesuf! ftudeniz 
shire vode! ker me perjasno K' febi 
vabifh: napoji mojo shejno dufho ; po- 
kropi jo fuho, ozhifti jo omadesbvanb« 
ogenj hudiga posbeljenja pogiifi. — O — 241 — 

Jesuf! preshiidni ftudenis shire rode! 
dodeli mi vfe to per Tvetim obhajilu 
po tvoji nefkonzlini miloAi in Ijubes- 
niy ktere (o polne nebefa, in vfe po- 
krajne semlje. 

UL JesuT je fal nze in prava lush 

moje dufhe. 

O Jesuf! ti mi pravirh: ^^Vflani^ 
in bodi rasfvetl jen, sakaj tvoja luch 
je prif hla." — Ob ! ▼' veliki temoti 
lim bil, adej me luzh rasf vetli. , JeiHf! 
prava luzh fveta, ti jih sasfvetlifh , 
kteri v' temi in v' fmertni fenzi fedej 
ti & velika luzh sa rasfvetljenje ajdor. 
— O Jesuf, ti £i luzh fyeta; kdor sa 
teboj, gre, ne hodi po temi. Shaloftno 
je v' temi biti^ kako shaloAni fo bili 
Egipzhani, ko fo mogli tri dni v' te- 
mi shiveti ; pa f he veliko bolj shaloft- 
no je biti v' dufbnih temotah. -t- Ti, 
o JeAuf! vezhno folnze pravize, ti vfe 
temote preahenelh. — folnze nam fve- 
ti, naf greje, in semljo rodovitno fto- 
ri; tako tudi ti, o Jesuf! kader te 
prejmem v' prefretim sakramentu, ras- 
li — 242 ~ 

fvlstlirh r frojo fveta gnado mojo te- 
motno ferze.; ogre)efh s' ognjem /roje 
boshje Ijubesni moje merslo ferze, in 
ga s' fvojo viigamogozhno pomozhjo 
rodovitniga ftorifh , de fe lepe zhedno* 
(li v' njem vkoreninijo, in tebi do- 
padljiv fad obrode. — Pridi tedaj , moj 
Ijubesnivi Jesuf, ti nebefhko folnze in 
prava lus&b moje dufhe!' pridi, in ras- 
fretii moje durbo. O^.bako dolgo fim 
v' temoti bil! Sdej pa sbclim radfvet- 
Ijen biti, in y' fvetlobi boditi. Sdej 
veliko luzb^ veliko Tvetlobo vidim , .o 
kako vefela.je moja d<ufba te fvetlobe. 
r^ O nebefbko folnze moje dufbe, o 
Jesuf v^prefvetim zakramentu! rasrv^l- 
li mojo veft in pamet, de bom revni 
ftan fvoje dufbe smiram bolj fposnal; 
vsemi is mojiga ferza vfo iiilazbhoft 
in mersipto , de ti bom s* gorezhnoft- 
jo nyshil, in is Ijubesni do tebe tvo- 
jo prefveio vpljo smiram na tanko do« 
polnoval 5 odvsemi mojimu ferzu vfo 
nerodovitnoft in terdobo, de ba vfaka 
tvojih fvetih befed v' >meni obiln fad 
obrodila. — O Gofpod ! ti fi moje ras- — 245 — 

fvetlj^nje in svelizhanje! daj mi gna- 
do, de fe ne bom nikoli tvojimu ras- 
fvellj:enju sbperftaTil, de ne bom v' 
fhtevilu nefrezhnih, kleri bolj temo, 
Imkor fretlobo ljubijo, ker fo njih de- 
la hudobne« -^ O Jesuf! luzh tvojiga 
freliga isgleda naj mi fveti na . vlih 
mojih potih ^ luzh tvoje fvete gnade 
naj mi fveli v', želim shivljenji, pd- 
febno v' sadnji uri; luzh tvoje boshje 
Ijubesni naj mi fveti zelo nefkonzhnb 
vezhnoft*— • 

IV. Jesuf jeOzhemoje dufhe« 

O Jesur,' urmiljeni Ozhe moje du- 
fhe! glej, jeft tvoj sgubljeni lin vda- 
nem, in pridem naša j k' tebi. Ozhe! 
grefhil fim soper nebefa in soper te- 
be, in vezh nifim vredin, tvoj fin 
imenovan biti ; Aori me eniga Tvojih 
najemnikov. — OP kakofhnim vefe- 
Ijem bi bil sgubljeni fin pertekel, ko 
bi bil popred vedil , de ga bo ozhe 
tako dobrotljivo fprejel. Jeft pa dobro 
vem kako Ijubesnjivo me ti, o Jesuf! 
vfelej fprejmefh, kader s' sgrevanini 

11 * — 244 — 

ferzam k' tvoji fveli miši pridem. — 
O nezmerna Ijubesin! O Jesuf ! ti resb- 
ni Bog in Gofpod, vender mene ubo- 
giga grefbnika sa Tvojiga otroka rsa- 
merh , in hozherh, de te sa Ozbeta 
imam. — Kakor fkerbin ozhe Tvojimu 
otroku kruha da kolikor ga potrebu- 
je; tako tudi ti moj uCmiljeni Jesuf! 
per fvetim obhajilu moji duffai an- 
gelfkiga kruha dodelifh, in jo ohra- 
nirh sa vezhno shivljenje. — - Ja , moj 
Jesuf! zlo ime matere ii dafb, ker 
je materna Ijubesin fhe bolj perferzh- 
na , in moji dufhi Ijubesnjivo rezhefh : 
^^Ko bi tudi kakofhna mati fvojiga 
otroka posabila 9 in Te ga ne ufmi* 
lila; jeft ne bom tebe posabil.^^ O 
Jesuf! ti fi nam boljfhi, kakor (o 
nar boljfhi ftarfhi Tvojim otrokam; is 
sgol Ijubesni do naf fi fvojo prefveto 
kri do sadnje kaplje na L krishi pre- 
}il; in sdej v^ f. sakramdVitu nozh in 
<lao med nami prebivafh , is sgolj neis- 
rezhene Ijubesni do naf! — O ti nar 
dobrotljivfhi Ozhe moje dufhe! vsemi 
me, fvojiga nehvaleshniga otroka, fpel — 245 ~ 

v' tvojo gnado; glej, P polertim in 
sgreraniin ferzam pridem, k' tebi, - in 
terdno f klenem , sa naprej tebi prav 
svefto fludhiti in fvet sapuftiti, ker ti- 
dim, de me hudobni fvet le sapelju- 
je in goljfa, de me smiram bolj od' 
tebe odlozhi, in de me le sfaeli v^ 
vezbno pogubljenje perpraviti. — O 
Jesuf, moj miloftljivi Ozhe! ti mi pri- * 
defh t' prervfBtitn zakramentu Ijubes- 
njiro naproti, in me perferzhno obja* 
merh« — O, kako me sdej greva, de 
iim .te rasshalil, ki ti takd neisrezhe- 
no dober! — Oh, trii moj dobrot- 
IjiviOzhe, jeft pa tvoj prav nehvalesh- 
ni otrok! Profim te, moj Jesuf! daj 
mi B9i naprej bolj hvaleshno ferze, in 
ne glej na mojo nevrednoft, temuzh 
le na mojo potrebo , in ohrani me ' 
redno v' tvoji ozhetoviki Ijubesni. ' 

V. Jesuf je ahenin moje dvtth^. 

O Jesuf! ti me Ijubesnjivo kli- 
zhef h : „Vftani , moja nevefta. in pri- 
di!— ^ Jeft vAanem, in Jesufu, fvojimu 
preljabiniu sheninu, naproti grem; r- 246 — 

s* preferzhno Ijubesnijo, s' gorezbimi 
sheljami ga ifhem , dokler ga ne naj- 
dem v' prefretim sakramentu. — O 
dobrotljivi Jesuf, o vezhna Ijubesin! 
d^ hozhefh moj ahenin imenovan bi« 
ti 9 je snamnje.pofebne perjasnoAi in 
l;ubesni» — O, kako fi ti fre«.hna, mo* 
ja dufha, ker imarh Jesufa sa frojiga 
shenina ; pa fi. te frežrbe vfa nevred- 
na! O kako je on lep in imenitin, bu- 
gat, mogozbin, dobrotljiv! Oh kako- 
rbna.fi pa ti, njegova nevefta? O ka- 
ko fi .prod njemu getrda , revna., bu- 
dobna ! Le is famiga nefkonzhniga u- 
fmilj^nja, ne po tvoji vrednofli, le je 
sa, fvojo nevello vsel. — O moj Jeauf ! 
per r, obbajilu fe s' menoj na novizh 
sarozhifb, fe popolaama s' menoj fkle- 
nj^fb in stlruabifb; sato hrepe.ni moJA 
dufba tako pp tem prefvetim zakra- 
mentu. — O Jesuf! moj ljubi sbenin; 
velikokrat fim ti fi^e^ nesveft bil , pa 
veiider 3' saupan jem sdej k^ tebi- pri« 
dem, ker me fam tako Ijubesnjivo va* 
blfh, kar me ozbiftili in v^ fvojo per- 
jasi)pA /pjel vseli hozhefh. •— Pridi te- — 247 — 

daj y moj preljubi shenin ! perferEhno 
te sbelim, in s' Ijubesnijo (e perzha- 
Icujeni« Daj mi gnado , de bom Bati-^ 
ram 'k' tvojima prihodu perpravljen, 
de , kader ti mof shenin ! pridefh * ti 
pojdem »' e^rezho ].mpizo naproti , de 
te s^ Ijubesni^b v' Tvoje ferze prejmem. 


H. 

Molitve 9 kterih fe lahko pred 
r. obbajilam^ ali pa po f. ob- 
hajilu poflushifh. &mSSDB¥ POT 

odfveliga refhnjiga telefa. 

. Perpravl/an/e. 

Oo^i sshefhenp, preljubesnjivo in pre- 
riadko ime nfifbiga GoFpoda Jesufa> 
Kriftufa v' prefvelim sakrameutu! ; -r- 
D m^jje^uf ! poniskno t^ moliiip^ ker — 248 — 

fi ti moj Bog in mo; Gofpbd; terdno 
verujem , de fi ti v' sakramentu trefk- 
njiga telefa s^ dufho in T telefam, V 
kerrjo in s' mefam po boshji in shlo- 
refhki natori prisbujozb. Sa to vero 
fim perpravljen fvoje shivljenje dati. 
O Jeauf poterdi me fhe bolj, in ohra* 
ni me do konza mojiga shivljenja v' 
tej veri. — O moj Jesuf, Audeniz 
vfih gnad ! ti me tukaj zhakafb , de 
bi mo 8* gnadami obdaroval. Satorej 
pridem k' tebi P ponisbnim saupanjem , 
kakor otrok k^ Tvojimu Ijubesnjivimu 
Ozhetu, de bi od tebe fprofii in sa- 
dobil , kar na dufhi in na telefu po- 
trebujem. Perferzhno sbelim tvojo Iju- 
besin vfelej vshivati , in ti prav ia fer- 
za in 8* saupanjem fvoje nadloge in 
teshave potoshiti./-^ Ali ena.rezh me 
ftrafhi, moj ufmiljeni Jesuf! to nam- 
rezh, ker fim tebe, fvojiga Boga in 
svelizharja, tolikokrat rasshalil, tvojo 
nefkonzhno Ijubesin sani^beval in aa* 
vergel , in tako savol jo fvojih hudobij j 
tvojih gnad nerredin poftal. ~ Ja , J 
^ref nifim vredin, de bi jeft C teboj' ~ 249 — 

ali ti s' menoj govorih Pa to mi sa- 
upanjedaje, ker i$ trojiga laftniga ra- 
sodenja vem , kako dobrolljiv in miloft- 
lir fi, in kako rad & P takimi grefh- 
niki v' drufhini , kteri fe refnizbno 
poboljfhati shele. — Jesuf! ti /i vezhna 
Ijubesin, tudi mene perfersbno Ijubifb; 
preTveti sakrament t. refbnjiga telefa 
sadofti prizhuje trojo nesapopadljiro 
Ijubesin. — O ve^hna ljubečih ! pokri 
moje relike in oftudne grehe, oberni 
froj obras od mojih grehor, in sbri- 
fhi rfe moje kririze, poglej miloftlji- 
ro na moje sgrerano in* poterto ferze, 
in Aori s' menoj po froji nefkonzhni 
Ijubesni. Troja Ijubesin naj ozhifti 
mojo dufho in s^ Ijubesnijo napolni 
moje ferze. — Sdej te sbelim flifhati, 
moj Jesuf! pokashi, de fi moj miloft- 
Ijivi Bog in Ijubesnjtr sbenih moje 
dufhe. II #« — 250 — 

I.< «SHTAZ10N. 

Jcsuf je po nedolshnim k^ fmerti 

obfojen. 

Jesuf v^ J\ safcrameniu dafhi govori. 

Ljubesin je mosihna kabor fmerL 
^tnert fe.ne bo^i nobene oblafti^ ne 
gleda ne na premoshenje, ne na u- 
bofhtro, Jie na mladoft, ne na Aa- 
rofl;^ ne na hralo in perlboraaje^ ne 
na lepoto in fporhtovanje , — umreti 
fe mora! — Ravno tako tudi prava 
Ijubesin. Ona fe ne da v' Arah per- 
praviti, ne premotiti, ne predershati: 
— ljubiti fe mora! — » Premifii, o du- 
fba! kako te ljubim. Savoljp tebe fim 
v' fmert obfojen, vender te fhe lju- 
bim. Ljubesin me je v' ta prefveti sa« 
krament f krila; defiravno fim she pre- 
vedii, de bom malo Ijubesni, ampak 
vezh nehvalesbnofti in sani»bevanja pre-« 
jel; vender fe nifim dal odverniti, de 
bi fvojim neRvaleshnim Avarem Ijubes- 
ni ne fkasal. — O ljubi tudi ti mene , : — 251 — 

moja Ijujba di^fhaj poTraashuj mi rfaj 
ti zhaft in Ijub^in, ktera x»i porvel-* 
ni ljudje odjemljejo , ker me y£e pre^ 
malo zbafte in ljubijo vVpi^fve^tim ta- 
kramentu. Ljubi, me , ker . te tudi jeft 
ljubim 9. moja preljuba duTba! 

Dufha Jesafa odgovoru 

Omoj dobrotljiviJeisuf! takomoj^h« 
na je t^daj troja Ijubesin^ de fe ni 
dala premagati od nafhe hudobije, te- 
muzh de je le f he bolj goresha po* 
ftala, bolj ko tvao mi revni in ufmi* 
Ijenja nevredni* Ne aanizhevanje , ne 
fovrashtvo^ neJ*iBert> itifth ter ni moglo 
odverniti -od Ijubcsni« — O Jesuf, p 
vesbhna Ijubesin, fhrita v' prefvetim sa-- 
kramentu! o^ kako iim ti do sdaj ne- 
^hvaleahna bila! kolikokrat fim te ras- 
shalila! kako flabo fim . te shafttla ! 
kako malo ljubila! Oh, is ferza mi je 
8bal , de te nifim sbes vfe ljubila, ker 
fi vfe Ijttbeani vredin, o vezhna Iju« 
besin! —--0 Jesuf, moj ufmiljeni O- 
drefhenik! ti ollanefh par nafvT« sa^ 
kramentu, ne de bi naf fhtraforal^ — 252 — 

kakor »aflaskiino, lemuzli de bi tiaf 
Ijabil, kakor ozbe froje otroke Ijubi.^ 
O Jesuf, moj shenin! bodi mi miloll« 
IjiT, in odpufti mi Teliko, de bora 
reliko ljubila. — O rezhna - Ijubesin^ 
kdo bi te ne ljubil! -— 

Zbaft, hvala in Ijubesin Jesufu V 
f. zakramentu, sdej in na rekomaj. 
Amen. 

Ozhe nafh . . • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi • • II. ,8BTAZI0N. 

Jesuf vsame krish na fvoje 

rame« 

Jestif v* J* sahrameniu dafhi govoru 

Verni fe, ljuba dufha! od hudob- 
ne poti $ in bofh mojo Ijubesin fpos- 
nala , verni fe od poti nizhememiga 
in pofvetmga vefelja , bodi ponishna , 
in Tsemi T poterpeshljirolljo fvoj krish na rame, in hodi sa menoj po poti 
krilher s' molitvijo, poftam, zhuvanjem 
in a' 'ireftim dopolnovanjem rfih fyo- 
jih "iohhnoft; de vredno Tshijefh ifmo* 
je freto refhnje T[eIo, in mojo Ijube^ 
sin safiashifh. Odpovej fe frojimu na- 
puhu , sapufli nizhemernoA:, prema- 
guj jeso^ poravnaj krivisc; lieer ti ne 
morem v^ V zakramentu nobene gna- 
de rkasati. Neha) od fvoje nehvalesh- 
nofti in mlazhnofti, ljubi in objemi 
moj krish , prenafhaj s' voljo flaboAi 
fvojiga blishnjiga, obifkuj in moli me 
8^ vefthi ponishnoftjo iri' Ijubesnijo V 
f. aakramentU) perpravi fe vfelej do- 
bro, de Tbe vredno prejmefh , de ti v^ 
metli oftanefh iri jeft v' tebi« 

Dafha Jesuja odgovori. 

^ O moj JesuT! nesmerna je tvoja 
Ijabesin ! kako dolgo she s* menoj po- 
terpl jen je im^fh ! Oh , jeft pa tako ma* 
lo tvojo Ijubesin rposnam>! Kader fi me 
nataj klizal od ftrafhne poti mojih hu- 
dobij, te moje ferze.ni ^aftopilo; in 
zhaf; ki fi mi ga po fvoji nefkonzh- -- 254 — 

nI niilolli k^ poboljfhanju in k* poko- 
ri odlozhil , mi je ve^hi del v' lenobi 
in v' mlazhiioAi pretekel^. — O moj 
Jesuf! koliko fi ti sa-me ftori]^ in ?*ako 
malo jeft sa - te ftorim, in kako malo 
tvoje fvete sglede pofnemam! Ti /i te- 
shek krish s^ poterpesbijirofljo na Tvo- 
jo ramo rsel, in ga voljno nefil; jeft 
pa vfe, kar mi terpeti porhljefh, $" 
nevoljo terpim y in te fhe ahes tvojo 
boshjo previdnoft pertosbim. — O Je- 
suf v' prefvetim sakramentu^ o poter- 
peshljivo jagnje boshje ! ker mi nar lep« 
fhi sglede poterpe^bljivoAi dajefh, daj 
mi tudi gnado, te v' tej tako potreb- 
ni zhednofti prav pornemati. Uriifbi 
me, o Jesuf, moj preljubeftnjivi sh^iiin ! 

Zhaft, hviala in Ijubesin Jesufu v' 
f« zakramentu, sdej in na vekomaj. 
Amen« 

Ozhe naf • . • Zhefhena fi Ma- 
rija .^ • • Zhaft bodi • ; • - 255 — 

m. cSBTAZION. 

Jesuf fvoj Itrish nefe, in per- 
- vizh pod njim pade. 

Jesuf v* y. sakramenia dafhi govoru 

Vftani moja p^rjatliza! in pridi 
k' meni; vftani od fv^pjtga pregrefhoi- 
ga Tpanja, vftani od fvpje lenobe in 
mlazhnofti. AH ne vidifb, kako je tvo* 
je ferze fhe na fvet. navezano ^ in ka* 
ko je vshali pobito sa vol jo s&hafnih re- 
zhi ? — Jeft lim shivi kruh ; kruh nio»h* 
nih, kte.ri mozh in pravo ^vljen},e 
daje. Vftani^ moja Ij^ba dufh^! ki £ 
tako oflabela, in hiti k' meni V per^ 
ferzhnimi sheljarni,. s^ gore&ho Ijubesr 
nijb. Kolikor, vezhi bodo tvoje shelje 
in Ijubesin do mene , toliko rezhi gna- 
da, Ijubesin in mozh od mene h» tvor 
je plat&hilo« Sateri v^febi hudobna isbe«- 
Ije, de bodo fvete shelje v' tvojin;i 
ferzu proftor imele ; isprasni in ozhifti 
ffoje ferze od rjake. druge Ijub^^snij — 256 — 

Iftera je meni soperna, potle; ga bo 
moja Ijubesin vliga napolnila. 

Dapia Jesttfu odgovori. : 

Ifkala Rm ga, ki ga ljubim; pa 
ga nifim nafhla, ker fhe niiim prav 
• refnishniga fklepa imela 9 od pregrefh- 
niga fpanja rftati, in nimam f he sadoIU 
mozhnih shelj» od njega nilcdar vezh 
fe ne lozhiti, in ga vfelej perferzhno 
ljubiti. -— Sdej pa hoshem vftati, in 
fe k' tebi podati, moj Jesuf! Sadofll 
je she moje dufhne dremote in pre* 
grefhne mlashnofti. S* velikim saupa- 
njem pridem k' tebi in klizhem: O 
Jesuf ^ fin Davidov ! ufmili fe me ; po- 
ferd me $* moshjo fvojiga f. Duba, 
o vfiigamogoshni Jesuf ! Tomi bo aa- 
dofti, de ferzhno premagam vfe fvoje 
fovraihnike in sapeljtvse. — > O , Icako 
ftrafhhi in globoki bi bili moji padsij 
ko bi me ti, o Jesuf vVprefvetim sa- 
kramentu ! ne bil zbudno obvaroval« 
— Poterdi- me fhe bolj, o pref?eto 
ref hnje . Telo , de v* tvoji Ijubesni po* N — 257 — 

polirama oftanem , de nikdar vesh ne 
padem ^ in v^ noben greh ne perrolim. 

Zhaft, hvala in Ijubesen Jesufu r' 
r. aakramentu ^ sdej in na rekoma j. 
Amen. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija . . • Zhaft bodi • • • nr. ,8BTAZI0K. 

Jesuf frezha fvojo shalofino 

mater. 

J%$uf xf f^ sdkramtniu dafhi got)6ru 

r f 

Kdo Je ta,^ ki gori gre ia pufha* 
ve, polna shalofti, na fvojiga Ijubiga 
nafloi^ena? O moja ljuba durha! ti 
V fvojtmi grehi ne le meni, ampak 
tndi moji preljubi materi veliko sha^ 
loft delafh. O , nehaj tedej 6d greha ; 
nehaj shalSti mene iti mojo preFjubo 
mater ) katera je tudi tvoja dobrotijtra 
mati, premagaj s^ mojo gnado frojb^ \ 
\ — 258 — 

pop^zbeno natoro. Eva, troja per?a 
mali, je popa^hiFa »tilo^efhko batdro 
s^ vshivanjem preporedaniga fadu. Ali 
jeft &xn ti Da lefu f. krisha drug/ /ad 
sadobil , ker iim te odrerhil od vezh- 
nigft pogubljenja; in de bo tej^i ta 
fad v^ vezhno shivljenje, fe ti vshiti 
dajem v' prefrelim sakramentu; P tem 
pot^rdim in mozhno ftorim tvojo fia- 
bo natoro. Jeft Iim ti krub is nebef 
dodelil, iiteri vfe rasvereljenje v^ febi 
imaj in to rasvefeljenje ti dam, moja 
ljuba dufha ! zbe vfe pregrefhno po- 
fvetno vefelje sapuftifb , zhe fe nepo- 
trebne kratkozhafnoAi in flabe drurhi- 
ne :fia vfelej snebifb, in le per meni 
in per moji ljubi materi fvojiga vefe- 
Ija.irberh. '. 

'' Dnfha Jesiifa odgovor/. 

' ' . ' ' ' 

Per Babilonskih potokih , ' med po- 
fvetnim vere! jem, iim fedela , in ven- 
der shalovala, ker fim pomiflila: Oh, 
kako ne^apopadljivo vefelje vsbirajo o- 
trozi boshji per a/ig^lfki mi«i od Iju- 
besnjiviga Jesufal-^O moj: Ješfif f od- — 259 ~ 

puQi mi vXo shaloft, litero .fim kdej 
tebi in tvoji presveti materi ftorila, 
ker fim pofv^toimu verelju.fvoje f«^?^ 
odperla; vsemi is mojiga ferza popoN 
nama vfe nizhemerno vefelje fveta; 
in dodeli mi sa naprej le tebe in tvo* 
je nefkottzhne Ijubesni v' prefvetinti sa* 
kramentu h vereliti* — Daj mi gna- 
do, o J^suf! vfelej) kader k' miši bo- 
shji perftopim, prav vredno prejeti tvo* 
je pr^fveto refhnje Telo; daj mi vfe« 
lej pokufiti, kako fladak &y o Gofpod > 
moj Bog! 

Zhaft, hvala in Ijubeain JesuPu v^ 
r. sakraiuentu 9 sdej in na vekomaj« 
Amen. 

Ozhe nafh . .. • Zbef hena fi Ma- 
rija . . • Zhaft bodi • • • — 260 — 

Va .8HTAZI0N. 

^Simon Zirenejz nefe krish sa 

Jesufam. 

■ 

Jtsuf tf f. sdkramenta dupu govori. 

Odpri mi , Ijaba dufha , moja ]^u- 
ba nerefta! odpri mi froje ferse, de 
bora t' njem prebiFol, in ti gnado 
in pomosh delii. Ti reliko pomosh 
od mene potrebujerh, ljuba dufba ; 
salcaj efae bozbefh t' meni pobo^bno 
shireli) morafh Telibo. saframorai^ja 
in preganjanja od fveta ^prcfta-ti; pa 
rfe ti bo labko, she v' prefretim s«- 
kramentu mozb najdefh* Kader me 
rredno prejmerb^ y* tebi sbivim; te- 
daj ti je labko vfe sopernoAi voljno 
preterpeti, fvoj krish sa menoj nofiti, 
in vfe.forrashnike premagati« ,,Le ni- 
kar ne posabi tega kruha jefti, de tvo- 
je ferze ne bo pobito /in fuho kaker 
feno." (Pfalm loi, 5.) — 261 — 
Dapia Jesafa odgovori. 

Oh to je glaf mojiga Jčiura, mo- 
liga preljubiga shenina^ kUri terka 
na duri mojiga ferza! O moj Jesuf! 
s' vefelj^ni ti odprem Tvoje ferze. Pri- 
di in napolni me s' ljubeznijo fvojiga 
f* Duha. Glej, mej Jesuf! sdaj ti vfe 
dam: /roje ferze, fvoj fpomin^ fvoj 
um in Trojo voljo. §tori ^ menoj po 
Tvoji boshji volji , kakor ti dopade. — 
O moj JeauT! kako me v' mojih kri« 
shih in teshavah tvoja Ijubesnjiva do- 
brota potroThta! Ti vidiTh mojo Tla« 
boft 9 kako peTham in omagujem na po- 
ti proti nebefam; in is sgol ufmilj^ne 
Ijubesni tudi mene k' Tebi povabiTb, 
ki praviTh: Pridite k' meni* vfi, ki fte 
revni in %* tesbavami oblosheni, in jeft 
vam 'jih bom polajfhal, raf bom po- 
trofhtaL^^ — Ja, moj Jes.uT! s' veli- 
kina jaupAnjem pridem k' tebi, ker 
me Tam vabiTh; ti Tam aheliTh, o Je* 
suT; de te prejmem, de te vshijem; 
de Te popolnama T' Jeboj fklenem. — 
O moj JesuT! pridi v' moje Terze, in m 3ft* -- 262 — 

▼figa ^ Srojo freto Ijubesnijo napolni , 
de od sdaj tebe vfelej refnizhno in 
ftanovitno ljubiti, s^Ijubesnijo tvoj krish 
objeti, in sa teboj nofili samorcnn« 

Zhaft, hvala in Ijube^in Jesufa v^ 
f. sakramentu y sdej . in na vekomaj. 
Amen. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi ... VI. cSHTA^ION. 

Veronika poda Jesufu potni 

pert. 

> * 

Jefaf v^ f. sahrameniu dufhi govoru 

Lepa fi' moja perjafelza! in pri- 
jetna je tvoja podoba, ker fi s' mojo 
kervjo ozhifhena , ktero fim sa*te pre- 
lil^ lepa fi, kader fi T fvetimi zbed- 
noftmi olepfhana: s' Ijubesnijo, P po« 
nishnoflfjo, f^ pokorfhino, V poterpesh- 
Ijivoftjo , r framosbljivoftjo. Taka le- — 263 — 

pota od mene pride, in pmhaje, de 
fi moja perjatelza, moja Jjuba neve- 
fta , nad ktero imam Tvoje dopadajenje. 
Tako lepoto sadobi, kdor me s* do- 
bro perpravo, s' Ijubesnijo in s' go- 
rezhnpftjo prejme v' prefvefim sakra* 
mentu. Jeft mu fvojo podobo v' njegovo 
ferze vtifnem, de smiram moj sgled 
pred oshmi ima, in po tiRim shivi. 

Duflia Jesiifu odgovoru 

O moj Jesuf! Tram me je troj 
glaf flifbati, ker iim revna na zhed- 
noitih, ker fim Te tako V pregrehami 
ognufila. — ^ O Jesuf! ozhifti me smi* 
ram bo]j in bolj fkosi vredno preje« 
manje tvojiga prefvetiga refhnjiga Te- 
lefa. — Ti pokashefh fvoje fveto ob- 
lizhje le. njim, kteri fo zhiftiga ferza, 
oni te gledajo , njim fe Ijubesnjivo na- 
snanje dajefb. — O moj dobrotljivi 
Jesuf! kteri fi me is sgol gnade in 
Ijubesni sa fvojo nevedo vsel, daj mi 
tifto lepoto, ki teM dopade! olepfhaj 
me V fvojo Ijubesnijo, in s' vfinji le- 
pimi ahednoftmi, ktere Ijubesin v^ fe- 7 ' 

— 264 — 

Ih «a popade. Othjfti mo^e ferse, moj 
Jesuf, in obdari^ me T fvatovfkim 
oblatbilam pravize ia fvetoIU, de vfe* 
lej rredno perftopiai k' fveti miši fro- 
jiga nebefbkiga shenina. 

Zhaft, hvala in Ijubesin Jesiifa t^ 
f. sakramentu ^ sdej in' na vekomaj. 
Amen^ 

Ozhe nafh • • • Zbefhen4 fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi • • • VII. 3HTAZI0N. 

Jcsuf pade dru^izh pod krishem. 

Jesuf v" f. sakramentu dnfhi govori. 

^etz.e moje neveAe mora biti pol- 
no ognja in plemena. Ta .ogenj je 
pa. gorezha Ijubesin da mene, ktera 
rfe posbge^ kar je moji fretofti soper- 
niga; in ktera le tega sheli, de bi bil 
Jeft od vfih ljudi zhefhen in ljubljen. 
^ O kako prava Ijubesin sbaluje, ka- 
der dm, tanizhevan^ in per. nevrednih — 265 — 

obhajilih tako rekosh s* nogami fuvan 
in teptan, kakor takrat, ko fim na tla 
pad€l pod Tvojim teshkim krishem. — 
Ti ljuba durha, moja ljuba nereftal 
morafh biti polna gorezhe ^ Ijubesni, 
de me bofh vfelej vredno prejela, ras- 
vefeliU, in od mojiga padsa fpet vs- 
dignila. — - Tako naj fveti tvoja luzh , 
de le bodo drugi is tvojiga lepiga aa- 
dershanja uzhili, kako fe morejo pred 
padzam obvarovati, in k' vrednima 
prejemanju f. refhnjiga Telefa fe per^ 

pravljati. 

» " . - 

Dafha J^snfa odgovoru 

O preljubi Jesuf! ti fi na fvetpri* 
fbel ogenj pershgat. — *Ti fam fi shi- 
vi ogenj vezhne Ijubesni, fkrit r' pre- 
fvetim zakramentu. O boshji ogenj ! 
vsbgi fe v' meni, vshgi moje [ferze^ 
daj mi tifto gorezbo in fvetlo fvetilo, 
de bodo vfe moje dela tebi prijetne , 
in perpravhe tudi druge v* gorezhno* 
fti vneti, in od hudiga odrerniti« -^^ 
O moj Jesuf! koliko moje ferze ter- 
pi, ker vidrm, kako li od tolikanj ne- 

12 ~ 266 — 

hraleshnih duf h sani^heran, sarershen, 
V nogami fuvan f Ararhnimi boshji- 
mi. ropi.! Ker viaim tolikanj drugih 
neumerjozhih , sa nebefa uftvarjenih) 
P trojo prefveto kerv^o odrerhenih 
dufh . na ravnQ.ft v' veshni ogenj hite- 
ti! — O Jesuf! poni^hno te profim, 
vari me pred rfakim greham , ' pofe- 
bno pa pred nevrednim obhajilam! 
Vari tudi vte kerfharirke durhe. ker 
ii jih tabo drago odkupil T/vojo-pre- 
fveto , refhnjo b^rrjo , v,ari jih pred 
grosovitnim greham boshjim.. ropam! 
Vshgi in ohrani v' njih ogenj fvoje 
Ijubesni! de peklenfkimu ognju odi- 
dejo. — O Jesuf! ti fi haf odrefhil 
od veshniga pogubljenja ; daj nam gna- 
do, de tvojiga nefkonzhniga saflusbo' 
nja popolnamu deli^shni poftanemo. *-*; 
.Zbaft, hvala in 1 jubesin Jesufu ?* 
r sakramentu.^ sdej in na vekbmej. 
Amen* 

Ozbe nafb • • . Zhefbena fi Mft^ 
rija • • • Zbalk bodi • • — 267 — 

Vm. .SHTAZION. 

Jesuf tolashi shene , ktere fe sa 

njim jokajo. 

Jesaf v' JI sakrameniu dufhi govori. 

Lepe io tvoje li^a, moja perjatel« 
sa, moja nerefta! in rudezbe to od 
fols tvoje sbalofti. Ti fe jokafh saroljo 
mojih bolezhin, savoljo mojiga sanizbe- 
Tanja ; fe jokafh' savoljo frojib grehov 
in zavoljo grehov zeliga fvela. — ^ Ja 
vliga ufmil;enja in objokovanja fo vred- * 
ne moje bolezhine in moje neisrezhe« 
no terpljenje; pa fhe vezhiga ufmilje- 
nja in objokovanja fo vredne grefhne 
dufhe, ktere fo krive vfiga mojiga terp- 
]jenja. .-^ Take folse mi vefelje dela- 
jo, tvoje ferze smivajo in zbiftijo, te 
nar losbej pited novimi grehi ob^viru« 
jejo, in te vredniga Aore, s' sgreva- 
nim ferzam mene prejeti v' prefvetim. 
sakramentu« — Jokaj fe ljuba dufba ! 
farna nad feboj in nad fvojiini grehi, 12 — 268 -- 

de bofh enIcrAt potrofhlana in raire- 
feljena ?' nebelih. 

Dufha Jesafu odgovori. 

O moj Jesuf, moj terpejozhi Odre- 
fhenik! kdo bi ne jokal in ne sbalo-l 
val! — Tvoj prelepi obra« — ognju- 
fen in vapluvan ; tvoje nedolshno trup- 
lo — rasbito, rastepeno , rfe krivavo, 
tvoja fveta glava -^ V ternjeoi krona- 
na, vfa rasbodena. — O Jtesuf! ti ifhefh 
ufmiljcno in refni&hno sgrevane fer- 
s&a, pa kako malo jih najdefb! — Oh! 
kako rovno in flabo je tudi The moje 
ferze! — O Jesuf t' prefvetim refh- 
njini Telefu! ti vezhna Ijubesin! daj 
mojim ozbem potoke lo\sj de tukej 
pred Aolam tvoje milofli objokam fvo- 
jo flepoto in vfe nčhvaleshnofti, de ve- 
felje tvojiga avelizhanja febi, in gnado 
tvoje fprave viim grefbnikam sadobim* 

Zhaft, hvala in Ijubesin JesuAi v' 
r sakramentu> adej in na Vekomaj. 
Amen. 

Ozhe nafh • . • Zhefhena fi Ma- 
rija «_• • Zhaft bodi ... — ' 269 — 

IX.« .SHTAZIOKT. 

Jesuf pade tretjizh podlArishem. 

Jtsuf v* f. sakrameniu dafhi govori. 

Ljuba dufha, znoja nevefta! bodi 
IS ferza.ponishna, in bodi rad« sani- 
zheFana; nikdar ne ifhi zhaAi in hva- 
le IVeta, ampak aheli le meni dopafti 
v' selim frojim sadershanji. «— Ti me 
ridifli pod Icrishem lesfaati, sanisfaeva- 
niga, »' nogami furaniga; in tukej v* 
prefretim sakramentu me Tidifh, is 
sgolj Ijubesni in ponishnofti, pod, maj* 
faino podobo kruha fkritiga, in malo 
fposnaniga, malo zhefheniga« — • Ti 
pa 9 ljuba duf ha ! me s' ozhmi shire 
Tere tukej na sedeshu glej 9 s? saupa« 
njem' fe k' meni blishaj , de ufmilje* 
nje in gnado najdefh , kader ti bo 
pomozhi treba. — Zhe te obilnoft in 
relikoft trojih poprejfhViih grehorho- 
zhe v^ obupan je perprarili; zhe te pe« 
&he troja ranjena veft; porsdigni fvo« 
je ozhi s' sgrevanim ferzam, s' saupa- 
njem in ^ Ijubesnijo proti meni, in — 270 — 

pomiril , de fim nedolshno jagnje bosh- 
je 9 ktero grehe fveta odjemlje. Tudi 
tebi jih bom odvsel, ljuba dufha, mo« 
ja ljuba nevefta! zhe fe lerefnizbno 
k' meni rpreobernerh, in do konza y' 
meni oftanefh. 

Dafha JesujTa odgovori. 

O ufmiljeni Jesuf 9 moj preljube«- 
njivi shenin! kader imam frezho^ te- 
be prejeti, ki fi is ferza ponishin, je 
tudi moje ferze rfe bolj k^ ponishno- 
fti nagnjeno i in kader te pod krishem 
leshezhiga in sanizhevaniga, in t' pre- 
fvetim aakramenlu ^ veliko ponish- 
noftjo fkritiga premifhljujem , fe mi. 
fveta .poni«hnoll. Che ljube«njivfhi sdi. 
-^ Preljubesnjivi is ferza ponisbni Je- 
suf! kako me je tebe fram! Ti li vfi- 
gamogozhni vezhni kralj nebef in sem* 
Ije, ^jeft. pa flaba grefhna livar; ti fi 
rezhna luzh , jeft pa nagnjufna gerda 
temota ; ti fi vezhna Ijubetin , jeft pa 
tolikokrat hudobna in fovrasbna proti.; 
tebi in fvojimu. bliahnimu. — - Oh, ti 
vender f he k' meni pridef h ^ fe mi sa- -^ 271 — 

vsiliti darb, fe s' menoj fklenefh in v' 
meni shirifh! O mt>j Je^fuf! sdej ho- 
zhem po tvojim sgledu, P trojo gna- 
do in pomozhjo, prav ponishna bki ,' 
do te vfelej prav vredno prejmem r' 
prefvetim sakramentu tvoje ponishne 
Ijubesni! — ^ 

Zbaft, hvala in Ijubesin Jesufu t' 
f. šakrAmentu^ sdej in na vekomaj. 
Amen. 

Qzhe nafh . , . Zhefhena fi Ma« 
rijs( . . . Zhaft bodi ... ' Xa iSHTAZION« 

Jesufa riezhejo in inu grenki* 
ga sholzha piti dajo. 

Jesfzf i?' y. sahramenin dufhi govori. 

Moj vert fe ferze moje nevefte , 
kjer morajo lepe roshize raftij pofe- 
bno lepa lilija fvete zhiftofti, ktera 
je v' mojih ozheh nar lepfhi roshiza; — 272 — 

in fkrita vioHsa perfershne ponisfano« 
Ai, ktera ima prijetni neberhid diih. 
— * Moja nevefta mora biti, kakor li- 
lija med ternjem , famotna t^ fredi 
hudobniga fveta. «— Moja ljuba dufba ! 
podaj mi vfelej is fvojiga ferza fTeto 
zhilloft, ktera mi je tako fladka; oh 1 
moji fovrashniki me pa le s^ grenkim 
aholsham napajajo , ker imajo ferse 
polno pofvetnih neshiftih misel in ahelj} 
ktere fo mi grenkejfhj, kakor sholch 
in pelin« *— - Ljuba dufba! ljubi po- 
nisbnoft, framoshljiroft , in famoto, 
rari fe radoridnib pogledor, ogibaj 
Te sapeljive pofretne drufhine; potlej 
bom jeft v' trojim fersu prebiral , bom 
troje vefelje v' fvetim sakramentu, in 
troje pta^^hilo r* freti nebefhki drufhini. 

z 

Dufha Jesuju odgovoru 

O moj Jesuf! kako flabo prefkerb- 
Ijen in obdelan je troj rert r' mo^m 
fer£u, kteriga ii mi obdelovati isro- 
zbil. -^ Oh koliko hudobniga na« 
gnjurniga pler^la in kako malo lepih 
shlabtnib roshiz! — Oh! kakofbina — 273 — 

je she tiAa lepa lilija, ktero fi per f. 
kerftu v' moje fer^e vfadll, in ktero 
tako rad neomadeshvano vidifh! — 
Ob! na kolikih krajih je isruvana in 
tje rershena lepa difhezha violiza po- 
nishne framofihljivoAi , ktera ti tako 
prijetno difhi! Oh! kako vfahnjeno 
in sapufheno je vfe to po trojim ver- 
tu! O moj ufmiljeni Jesuf! naj teko 
potoki rpokornih fols is mojih oshi,^ 
in naj amijejo in ozhiftijo moje na- 
gnjufno ferzel Naj teko potoki troje 
frete gnade is trojiga Ijubesnjiviga fer- 
za 9 in naj ftore rodoritno ipoje mla- 
zhno in fuho ferze, de fe bodo vfe 
lepe roshize v' njem fpet oshirele po ' 
trojim dopadajenji, de najdefh prijetin, 
lepo difhezh rert,' kader me pridefb 
obifkat v^ prefretim sakramentu. 

Zhaft, b^ala in Ijubesin Jeanfu v' 
L aakramentU) sdej in na vekomaj. 
Amen« 

Ozhe nafb • • • Zb^fbena fi Ma* 
rija . • * Zbalfc bodi . • • 12 »• — 274 — 

XI. ,8HTAZIOir. 

Jesiifa na krish perbijajo. 

Jesuf v* J. sakrameritd dufhi govoru 

Truma hudobnih me je obleglft, 
.roke in noge fo mi prebodli , * in vfe 
moje koili raarhteli. — O ljuba du- 
fha! pogleda j i milimi in shaloftni- 
mi oshmi na hrib kalrarijo, kjer tru- 
ma hudobnih ftrafhno hudobijo do- 
pernarha. — 0^! nebvaleahne ftra- 
ri ! — Moje dobroti jire roke , ktere fo 
'iKot tolikanj dobrot delile ; moje do- 
l>rotljive noge , ktere fo me k' rafbi- 
mu sveljizhanju in k^^pomoshi revnih 
in nadloshnih polomiji nofile^ sdej 
neufmiljeno na krish per^ijate! — O 
lieisrezhena nehraleshnoft! — Oh! vfaj 
ti, ljuba dufha! vfaj (i fposnaj in mo« 
li mojo Ijubesin'; vari fe greha , kteri 
tne bolj »bode , k^ikor aheblji , V kte- 
rimi fo me bili na krish perbili; po* 
febno fe pa vari nerredniga obhajiltf 
kteri me bolj. neufmiljeno krisha, ka- 
kor fo me hudobni Judje» ^ 275 — 

Dupta Jesufii odgovori. 

O moj dobro tljivi Jesuf! naj raji 
nikoli vezh k' tvoji fveti miši ne per- 
flopim^ kakor de bi ti iniel le en fam« 
krat po nevrednim prejet, in na no- 
vizh krishan biti. Oh ! ali fvojiga Je- 
sufa hozbem krishati, kteri je vezhna 
Ijube^in! — O Jesarj vari me pred 
leto nar vezhi nefrezho! naj rajfhi 
prezej tamkaj š' naglo fmertjo umer« 
jem 9 predin te prejmetu, she vidifh, 
de te bom ' po nevrednim prejel* O 
daj mi gnado, de rfelej kader me k' 
Tvoji miši povabifh, V zhillim in ff 
sgrevanim ferzam perftopim , in te vfe- 
lej (kolikor je moji flabolli mogozhe) 
vredno prejmem. 

Zhaft, hvala in IjubeHn Jesufu v' 
r. sakramentu^ sdej in na vekomaj« 
Amen. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma* 
rija « . • Zhffft bodi • • • ■•^^v — 276 — 

XII. cSHTAZIOir. 

Jesuf umerje na L krishi« 

Jesuf v* jfi sahramentu daf hi govori* 

Oh ! ljuba durha , moja nerefia ! 
pogle) kako pred tvojimi ozhmi na 
krishi viiim! Roke in noge iim voljno 
podal , de To jih hirdo ranili in na 
Icrish perbili; glava V ternjem krona- 
na, ponishno in shaloftno nagnjena! 
kervavi pot po* želim shivotu ; V prc- 
bodenim ferzam , bled, mertev! — 
Tebi.V so:Ied, ljuba dufha! de imafh 
tudi ti V Tvojim sheninam na kridhi 
rifeti. Daj tedaj voljno fvoje roke ia 
noge v^ mojo fiusbbo , zbe. fe ti tudi 
fhe tako teshavno sdi.; terpi s' menoj 
ftanovitno in ponishno, in ne shaluj 
toliko zhes Tvoje terpljen je , ampak ve- 
liko bolj zhes Tvoje grehe, .kteri To 
krivi mojiga in tvojiga terpljenja ; in 
kader imaTb* toKko terpeti, ljuba du- 
Tha! de meniTh, de ti ni mogozh« 
vfiga preftati, takrat perbeshipod moj 
kri«h v' mojo prel^odeno ftran , ia pr«- — 277 — 

mini9 koliko fim jeft 6A»te terpel , 
potlej ti bo vfe^ terplj^rije veliko la- 
shej podalo. — Preljuba dufha! kader 
me per miši bosbji prejmefh , f pomni 
Te rfelej, de £m tukej ravno tifti tvoj 
Jesttf, kteri fim fia-te na krishi vifel 
in umeri; in vfelej fkleni, de hosbefh 
tudi sa-ilie vfe voljno preterpeti , in 
ko bi bilo treba, tudi raji umreti , 
kakor me raflshaliti* 

Dufha Jesufu odgovoru 

O moj krishani Jesuf! o nesnier- 
na Ijubesinl Oh koliko fi terpeJ , de 
bi naC avelizhal! kakofhne martre fi 
preftal, kakofhne boiezhine obs&hutil, 
de. bi le nam vezhno velel je perpra- 
vil! kako voljno fi grenko fmert Ao^ 
ril, de bi le nam vezhno shivljenje 
sadobil! — Oh! krL^hani .Jesuf ! kako 
nevredni fmo tvoje nefkonzhne Ijubes- 
ni! kako malo fmo ti podobni^ in ka- 
ko malo fi tudi persadevamo tebi po- 
dobni perhaj(iti! — O J^suf 5 moj pre- 
ljubi thenin! kako mozhno me fpomni 
ta prefveti sakrament na vfe, kar fi ^ 278 — 

ti sa naf ftoril , in ferpel ! in ravno v^ 
ta fpomin & nam ga dal ! — Oh ! ko* 
liko fi on ogel pred -terpeti , predin fi 
fe nam v' tem ^reljubesnjivim sakra* 
men tu sapuAil ! is nebef & mogel na 
ta. revni fvet priti, reliko let y^ sani- 
i&hevanji in v^ revfbini sbireti, ftrafh- 
ne ^martre in j^renko fmert preftati, 
de fi.fe nam sionogel sapuftiti r' pre* 
fvetim ^akramerifu. — .0 dobrotljiri 
Jesuf ! ti nar lepfbi sgled Ijuleanjire 
poterpeshl jivodi ! sa teboj bozhem rfalc 
dan fvoj krish nofiti, ker vidim, ka* 
ko voljno ti fvoje neisrezheno terplje- 
nje preftojifh. O ljubi Jesuf v' pre- 
fvetim refbnjim telefu! poterdi naf v' 
pravi poterpesbljivofti, ktera nam je 
potrebna, she hozbemo delesbni po- 
ftati tvojib obljub. — - Daj nam pa tu« 
dl , o Jesuf ! kteri fi sa naf na f. kri- 
sbi umeri, daj nam frezhno sadnjo 
uro, in daj veliko gnado de te fb6 
na. konzu nafbiga shivljenja prav vred- 
no prejmemo, in tako V -teboj fkle- 
njeni pred fodbo pridemo. 


I — 279 — 

Zbaft, hrala in Ijubesin Jesufu t^ 
f. sakramentu, sAej in na Tekoma j. 
Amen. 

Osfae nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija -• • • Zhaft bodi • • • Xni. .SHTAZION. 

Jesufovo truplo v^ narozhjt nje- 
gove shalofine matere Marije. 

Shalojlna mati Marija duf M govori. 

Oh! ljuba duffaa, ljuba nevefta 
JesuTora! pridi V meni in poglej na 
mojim narozhji fvojiga Ijubesnjiriga 
shenina; pcglej kako fo njegoTi hu^ 
dobhi rovrasbniki s' njim ftorili. Po- 
glej globoke rane v' njegovih rokah 
in nogah ; poglej njegovo fveto glaro, 
kako je rfa prebodena in ranjena od 
ternjere krone; poglej tukej njegovo 
prebodeno ftran \ kako f hiroka in glo- 
boka rana je vbodena* — * Oh! premi- I — 280 — 

m 9 ljuba dufha! koliko je moj pre- 
Ijubesnjiri ^in Jesuf sa-te terpel! — 
Oh! kako shaloAno je moje ferze! s^ 
ojftrim meehem je prebodeno, kader 
premiriim, kplikp je mogel moj pre- 
ljubi ^interpeti 9 in kako malo jih je, 
kteri & njegovo britko terpljenje prar 
r* srelizbanje obernejo. «*- O ljuba du- 
fha! rari fe take grosovitne nehvalesh- 
noAi; rari fe greha 9 kteri je mojiga 
Je«ufa tako ftrafhno ranil in umoril; 
oh pofebno fe pa vari, de kdej po 
nerrednim fvetiga obhajila ne prej* 
mefh, de^mi Jesufa na norizh ran je- 
niga in krishaniga, v' narozhje ne po- 
loshifh! — 

Dufha shalojini materi Jesufovi od- 

govori. 

O ljuba mati mojiga preljubesnji- 
▼iga shenina Jesufa ! Oh J v^ kakofbino 
morje britke sbalofti fi vtopljena! — 
Troje Ijubesnjive ozhi fe hozhejo rlo- 
piti v^ grenkih folsah; v^ tvojim sha- 
loftnim ferzu tishi ojfter mezh , in vft 
bolezhine shivo obzhutifb, v' kterib — 281 — 

je troj Jeiuf Tvoje shivljenje konihal« 
— Ja, saref iS ti kraljica vfib marter- 
nikoT, aakaj toliko fhe nobedio ni tef« 
pel ! — - «haloftna mati Marija ! profi 
JesiiTa aa-me, delmignado da,dejeft 
nikdar rezh njegoviga terpljenja in 
troje abalodi ne ponovim, de fe rfiga 
greha prar fkerbno obvarjem, njega 
per /• obbajilu vfelej prav vredno vsbi- 
jem, in do konza fvojiga ahivljenja 
njemu in tebi svefto flas&im« *- 

Zbaft, hvala in Ijubenn Jeiura v' 
f* saliramenlU) sdej in/na vekomaj. 
Amen. » 

Ozhe nafh • • • Zhefheaa & Ma« 
rija • • • Zhaft bodi « • • XtV. «8BTAZI0K. 

Jesuf je v^ grob poloshen* 

jšngtlzi dafhi govore i 

Oh! ljuba dufha! shaloftna in ob- 
jokana pridef h k^ grobu gledat ^ kam — 282 — 

to tfojiga preljubiga sheninU Je«ufa 
polosfaili. —'Velika je tvoja shaloftper 
JejUifovim grobu« Pa saupaj in vefeli 
fe, ljuba dufha! glej grob je prasin; 
ni ga obdershal, Khaftitljiro je vftal 
U fvojiga groba, fpet shivi, 'in sdaj 
oftane smiraon per tebi v' prefvetim 
sakramentu. 

r 

Dufha angelzam odgovoru 

O nesmerna 1 jubesin Jesufova v^ 
prefretim sakramentu ! — .0 angelzi 
boshji, isto! jeni nebefhki duhoYi ! ktet- 
ri fe snajilete tukej okoli f. refhnjiga 
Telefa, okoli fvojiga nebefhkiga kra- 
lja, kteri tukaj- na ftolu fvoje milofti 
fedi, perjasin, dobrotljiv, in perprar- 
Ijcn , nam gnade deliti; o vi frea:hni 
nebefhki angelzi, kteri Ae smiram per 
Ijubimu Jesufu , povejte mu $ kako nei- 
sresheno ga jeft P tako Ijubesnijo lju- 
biti, shelim, r kakorfhino vidim, de 
me on ljubi. Oh! moja dufha je smi- 
ram tako flaha in mlazbna, de ga 
fhe.nizh prav gorezhe ljubiti ne mo- 
rem. -^ Profite tedaj, o nebefhki an- — 283 — 

gelei, profile vi Ijubiga Jerafa sa-m«, 
de bi me P trojo fveto gnado in I ju* 
besnijo, in s- viimi zhednoftimi ob* 
daroral , .Utere on per meni najti sbe- 
li , kader pridem k' njegovi fveti mi« 
si ; jlafti pa , de bi mi dodelil sgrera«* 
no 9 ponisbno in zbiAo ferze, t' kte- 
rim bo vefel prebival. O fprofiie mi 
od Jesufa to gnado in to vefelje^ de 
bi ga vli ljudje fkorej tako ljubiti sa- 
zheli 9 de bi nikdar vezh soper njego- 
ve prerveto voljo ne ravnali. 

Zbaft, hvala in Ijubesin Jesufu V 
r* takramentu, tdej in na vekomaj. 
Amen. 

Ozhe nafh • • • Zherhena fi Ma* 
rija • • • Zhaft bodi • • • Konžhanje. 

O Jesuf, shenin viih durb^ kte- 
re te refnizhno ljubijo, zhaft in hva* 
la ti bodi, de fi. botel toliko sa naf 
ftoriti, naf tako ljubiti, de fi Te nam 
v^ .sakrameotu f. refhn}iga TeleFa sa- 
puftil^ v' kterim vedno per naf, ofta* — 284 — 

n^fh, in nafhe dufhe sa ve^hno shiF« 
Ijenje hranifh« O moj Jesuf! is fersa 
mi je shal , de te . nifim bolj ljubil , 
de fim te tolikokrat rasshalil, de fim 
tolikanj relikih gnad samudil, ktere 
pobosbni kriftjani v' v^rednim prejema- 
nji prefretiga refhnjiga Telefa sado- 
be. — Od sdej sa napre; bo pa moja 
nar rezhi fkerb tebe, o Jesuf! prar 
fptisnati, zhallili in Jjubiti, in le t' 
prefretim sakraHientu prav vredno pre- 
jemati. — Daj mi le frojo - freto gtia* 
dg V fpolnjenju mojiga fklepa^ sakaj 
bres trojem pomozhi ne samoreai bIo 
nizb dobHga ftoritu Pbterdi me, Je- 
suf ! v^ troji gnadi in Ijubesni, in o- 
brani mojo dufho sa reahno shirlje- 
nje. Amen. 

Ljttbi moj krl^Mi ! pred f« otibi^illam ali pa po 
f, obhajilu f (7.be zbaC periiaftl,) je kidt dobro 
IcerftDO obljubo ponoviti ^ in Toro, opai^ io 
]l}ttbe«ilB moliti. 

Kerllna oLIjuba. 

Verujem v' Boga Ozbeta, §ina 
in f. Duha; verujem v' Jesuf a Kriftu- t — 285 — 

hf §inu bosbjiga ediniga, kteri jt 
Bog in shlovek fliupejv kteri je P frcH 
)]fn terpljenjem in P tvojo f merijo 
zhloTefhki rod odrefhil. Verujem rfe^ 
kar je Bog rasodel f- kar je Jesuf ushil^ 
kar fo apoftelni osnanorali, in kar 
nam fveta rimfka katolfhka zerker 
verorati napoveduje; ktere ud shelim 
do fmierli bili. §e odpovem is seliga 
fersa hudobnimu duhu, njegorimit 
napubu . in vfimu njegovima djanju ; 
fe odpovem ludi vi|m grebam, napu- 
hu in vfim sapeljivim naukam fvela. 
Perpravljen iim kerlhanTko shiveti; 
Bog ! poterdi me v' mojim (kUpu P 
hojo mogozhno gnado« Amen. 

Tri boshje zhednoilL 

Vera. 

Verujem v' tebe praviga trojno- 
ediniga Boga, Ozbeta, §ina in fvetiga 
Duha, kteri fi vfe uftvaril^ vfe ohra« 
nish in visharh, kteri dobro plashu- 
jefh in hudo fhtrafujefb. Verujem, 
de je §in boshjt zhlovek poAal , de — 286 — 

naf je T fvojo rniert)o na f. krishi 
ddrefhil, in de naf L Duh P fvojo 
'ghado porvezhujo. Verujem in fpos- 
nam vfe, kar fi ti, o Bogi rasodel, 
kar je Jesuf Kriftu( uzhil , kar fo apo- 
ftelni pridigovali, in kar nam fveta 
rimfka katolfhka zerker verovati uka- 
eu je. Vfe to verujem sato , ker fi ti, 
o Bog! rezhna in nefkonzhna refni- 
sa in modroft ^ ki ne morefh golafati, 
ne golufan biti. O Bog Aori fhe ve- 
zhi mojo vero. 

Upanje. 

Upam in Te sanefem na tvojo ne« 
fkonzhno dobroto in miloft, a Bog! 
de bofh meni po nefkonzhnim saflu- 
shenji fvojiga ediniga §ina Jesufa Kri- 
llufa v' shivJjenji fpoananje, pravo ob- 
sfaalovanje in odpufhenje mojih gre- 
hov, po frnerti pa vezhno svelishanje 
dal, in. dodelil, tebe od oUizhja do 
oblizbja gledati, ljubiti in bres konza 
vshivati. Upam tudi ,od tebe potreb- 
ne perpomozfake vfe to dofezhi. Upam 
to od . tebe sato , ker & to obljubil ^ — 287 — 

kteri fi T/igamogozbin^ srett, bres bon- 
za dobrotljiv in miloftljir. O Bog ! 
poterdi moje upanje. 

L j u b e 5 i n, 

» 

O' moj Bog! ljubim te is sellga 
fvojiga cferza. zhes vfe, ker fi li nar 
vezhi dobroto, bres kopza popolnama^ 
in vfe Ijubesni vredin. Ljubim te .tu« 
di. s^to, ker & proti meni in vfim 
Avarem, nefkonzbno dobrotljir. Sbe- 
lim is zeliga ferza, de bi te rarno ta- 
ko mozbno ljubil, kakor fo te troji 
nar sreAejfhi fluahabniki ljubili, ali 
kakor te oni fbe sdej ljubijo. S' njih 
Ijubesnijo fklenem Tvojo nepopolnama 
Ijubesin, pogmeraj jo r' meni 5 o nar 
dobrotljivfhi Gofpod ! zbedalje bolj in 
bolj. Ker te : tedaj is ferza in Jihes vfe 
ljubiti shelim, in fi savo]jo tega tcrd- 
no persadevam, mi je is /erza sbal, 
de £m tebe, fvojd nar vezbi dobroto, 
kter.o zhes rte ljubim, tebe fvojiga 
ftvarnika, odr^fbenika in pofvezhevar«- 
za rasferdil ; shaV mi je,, de fim gre* 
fbil, de ilm tebe, fvojiga vfigamor — 288 — 

gofthniga Gofpoda, Tvojiga nar bolj- 
fhiga Ofiheta rasshalil.' Terdnp fkle- 
nem rh grebe in hude perlo^hnofti 
opuftiti , ftorjene pregrehe zhe dalej 
bolj obahalorati, in nikoli vesh ne so- 
per trojo prefreto roljo k^j ftoriti/ Vse- 
mi me copet sa fvojiga otroka, in daj 
mi gnado k* fpolnjenju mojiga flcle- 
pa« To te profim po nefkonzhnim 
sariushenji trojiga boshjiga ^ina, na- 
fhiga Gofpoda in svelisbarja Jesufa 
Kriftttfa. Amen. 

(Drugazhi.) 

Vera. 

•Moj Bog! rerujem v* tebe, pra- 
▼Iga shiviga Boga, ediniga v' natori 
in trojniga v' perfhonah: Ozheta, §i- 
na in f. Duha. Verujem , de je §in 
bosb ji , jdruga perfhona v* f. Trojisi, 
sa naf ehlovek poftal , terpel in umeri, 
de je tretji dan od fmerti rftal , in de 
po Trojim y* nebu bojenji fedi na def- 
nizi Boga Ozheta , in bo prifhel fodit 
«hir e in mertre. Verujem y de je Jesuf — 289 — 

Kriftuf frete sabrAt^ente poftaTil; de 
nobedin bres v6re in kerfta, in po 
tem , kader v* greh pade , bres poko- 
re svelizhan ne bo. Verujem, de je 
gnada boshxa vfim potrebna; verujem, 
de ti, o Bog! vfe dobro s' dobrim, 
in rte hudo P hudim 'plaa&hujefh , de 
nam naffae saTIiishenje farno fkosi tvo- 
je pomaga. Verujem neumerjoshnoft 
zhlovefhke dufhe; verujem sadnizh tu- 
di vfe, karii ti po fvoji fveti katolfh- 
ki zerkvi sapovedal verovati , in de 
sunaj nje nobedin svelizhan ne bo. 
Vfe to pa sato verujem, ker fi to ra- 
sodel, ki fi vezhna modroft in refni- 
za, kteri ne morerh.ne golufati, ne 
goltifan biti. V tej 4n sa to katolfh- 
ko vero shelim shiveti in umreti. O 
Bog I poterdi me V fvojo f. gnado v' 
tej fveti veri. 

Upanje« 

Moj Bog! terdno upam po saflu- 
»benji, terpljenji in fmerti fvojiga Go- 
fpoda.in svelizharja Jesufa KriAufa sa- 
dobiti odpufhenje vfih fvojih grehov; 

13 — 290 — 

upam F tvo)0 gnado in pomoshjo tvo- 
jo voljo dopolniti ^ greha fe Tarovftif, 
in tako veabno vefelje in avelizbanje 
dofefthi; In rte to upam ^ato^ ker fi 
ti moj Bog! to obljubil ^ kteri & vfi- 
gamogozhin^ nefkonzbno dober in sreEt 
v^ Tvojih oUjubah* Moj Bog inr Go- 
fpod ! ilori f he vezbi to mdje upanje. 

:Liubesin» 

Ljubim te^ moj Bog! ia zeliga 
ferzain zbes Vfe^ aato ker fi fam na 
febi Dar vezbi^ vfe Ijubesni in sfaafti 
vredna dobrota in lepota.. Savolj te 
Ijubesni do tebe fo mi mozbno shal 
vil grehi mojiga zj^liga »hivl jen ja^ ker 
iim s' njimi tebe^ fvojtga Boga rA$' 
shalil; in f klenem čd sdej na dalej 
tebe fvojiga Boga nikoli vezb ne ras- 
sbaliti y febi famimu shelin» flushiti ^ 
tebi v'^ viib rezheb dopafti, fvojiga blish* 
njiga hozhem savoljo tebe kakor fam 
febe ljubiti^ in tako obelim v^ tej Iju- 
befni sbiveti in umreti* O Bog! vshgi 
v' meni ogenj fvoje ]jubeani^ de bom — 291 -- 

v' Tvojim ferzu gorezho Ijubesln do 
ivoje dobrote vediio ohranil. Amen. MI. 

« 

Molitve po fretim obhajilu. 
PERVA MOUTEV 

po fretim obhajilu* 

\W Jesuf ! o urmiljeni Jesuf I — O Jo- 
suf! neisrezheni^ dobrota I O moj pre- 
Ijubesnjivi Jesuf ! — Oh! kako neisre* 
zhena dobrotai fe mi je sgodila! -— 
Kako fijn jeft nerredni zfalovek troje 
Ijubesni rredin poAal^ kdaj fim jo ss^- 
flushil? — Ob sazhudi te semlja in. 
nebo} sazbudite fe angelzi* — Kriftuf 
je v' meni! — Ob! kar nobedin an- 
gel« ni dofegel^ to fim jeft sdej s/ido- 
biL -7- Kako ti hozfaem^ tp neisrezhiD- 
no gnado povemiti, in fe ti s&dolti 
aahvaliti? — O JesuH ti fi fe jmi vfi- — 292 — 

ga dal; ne vem drugazhi, Icakor de 
fe tudi jeft tebi po^olnam^a dam. 

O dobrotljiva mati in prezhifta de- 
viza Marija! o vfi^ ljubi fvetniki! o an- 
gelzi nebefhki! pomagajte fe mi za- 
hvaliti« — O vil jesiki ! pomagajte mi 
Boga zhaftiti« — O vfe ferza! poma- 
gajte mi Jesufa ljubiti. — Jesuf! o 
Jesuf ! kako me ti Ijubifh , in jeft iihi 
te rasshalil; ti fe mi vfiga daf h , in 
jeft ti ne dam uda bres pomankanja! 
-^ Oh! jeft lim vfimu drugimu bolj 
riushij, kakor tebi^ vfe iim vezh lju- 
bil, kakor tebe; ti pa me tako neis- 
rezheno Ijubifh! — O kako me is fer- 
za greva, de iim tako nehvaleshin bil; 
in ne vem kaj sazheti, de bi ti rfaj 
nekoliko povernil to neisrezhena do* 
broto in gnado. Ne vem drusiga ka- 
kor to, de poiihmAl te hozhem sbes 
vfe drugo ljubiti, te kar bo mogozhe 
zhaftiti; ja vfe iloriti kar hiozhefh , ka- 
kor hozhefh in kader hozhefh; ja ša- 
le shiveti in radovoljno umreti. To 
ti popolnama obljubim, tvoje je mo- 
je ferze^ tvoja moja dufha^ tvoje moje — 293 — 

truplo 9 Aori sdej s* menoj, kakor ti 
dopade, per meni ii sdej in jeft per 
tebi; sdej popravi, kar nozhefh ime- 
ti; poboljfhaj, kar ti ne dopade; od- 
verni, karkoli te rasshali, Aori vCe po 
Tvoji fveti volji; ti ii gofpodar mojiga 
trupla in moje dufhe; ukashi, «apo- 
vej, fhtrafaj a' dobrim ali s' hudim , V 
frezho ali nefrezho, V pomozhjo ali 
s' sapufhenjem, s* sdravjem ali s' bo- 
lesnijo, sV shivl jenjem ali s* fmertjo; 
kakor bofh Aoril, mi bo prav, de bom 
Je mogel Aoriti, kakor ti hozhefh, in 
v' tvoji fveti gnadi shiveli in. umreti. 
^ Tcdej, o moj Jesuf! ker fi pri- 
fhel k^ meni, k' nevredni in grefbni 
Avari, sdej te ne puAim od febe , dok« 
ler me ne poshegnafb, in mi po/eb-. 
nih gnad ne dodelifh, dokJer ne ogre- 
jefh mojiga ferza, ne rasfvetlifh mo- 
je pameti, k' dobrimu ne obernefh 
moje hude volje, in dokler ne poto- 
lashifh moje revne dufhe. Ti ja vefh 
moje veliko pomankanje , vefh mojo 
filno potrebo; ti vidifh moje shelje , 
fposnafh mojo voljo , de shelim, kar jo — 294 — 

tebi dopadljivo, pa jeft ne morem niah 
dobriga bres tebe ftoriti ; ho^hem llori- 
ti, pa fe prezej vpeham; fe trudim , pa 
Icmalo sgubim ferze^ kader vidim, de 
dolgo ne morem priti, kamor moja du- 
ffaa sheli, to je: tebe nikoli vezh ne ras* 
sfaaliti, is 2eliga ferza in mozbi te \jw 
biti, ja vfe ftoriti, kar ti narbolj dopade. 
Tebe tedaj per meni sdej pri- 
zhujozhiga Boga, s* r&m saupanjem 
profim , de mi dodeflifb te gnade • • . 
zhe je tebi k' zhalU, in moji dufhi k' 
sVelizhanju; ali kakofhno drugo ^ kte* 
ro vefh ,^ de, mi je nar bolj potrebna. 
Sladi pa te profim sa to gnado, tebe ni- 
koli vezh ne rasshaliti. Profim te le fa- 
rno 4o, kar ti od mene hozhefb; to she- 
Hm, kar mi ti ftoriti sapovedujef h , te- 
daj upam v^ trojo miloft in dobroto , de 
me bofh uflirhal, o Jesuf! Amen* 

DRUGA MOUTEV 

p O f. O b h a j i*l u. 

O rfigamogozhni rezbni Bog! ka- 
ko Telika je tvoja Ijubesin, kako nci- — 295 — 

srezhena tvo|a milofl, deli mene ubo- 

siga grefhnika, bres vfiga mojiga ša- 

fJusfaenja, le farno po tvoji Ijubesni 

in milofti C tvojim prefvetim reffanjim 

telefam nafitel« O nar vezbi dobrota 

boshja! o urmiljeni Bog! kako Ji fe 

mogel tako ponishaii? de fi prifbel 

mene ubosiga grefhnika obifkatl — 

O nesmerna je tvoja Ijubesin, moj u- 

fmiljeni Jesuf ! — Satorej fe versbem 

pred tvoje noge, nar vifbi Bog in Go* 

fpod ! in te molim V ponishnoftjo in 

zbaftjo. Sahvalim te tavsbehlkrat is 

zeliga fersa sa lieisrezheno veliko gna- 

do in Ijubesin, ki ii mi jo sdaj v^ 

prejemanji prefvetiga telefa dodelil« 

Ker je pa moja sabvala prema j* 
hina in preflaba, in ker te sa to ve- 
liko gnado in Ijubesin ne morem pa 
fvoji dolshnofti sadofti sahvalilij sato- 
rej sdrushim fvojo flabo sahiuilo P tvo- 
jim nefkoDzhnim saflushenjem, o Je- 
suf! in s* sabvalo in molitvijo, ktero ti 
bres prenehanja prefveta deviza Mari- 
ja, vfi fvetniki v^ nebefih, in vfi pra- 
vizhni na seml ji sa vfe prejete- gnade — 296 — 

fkasujejo. Satorej vsemi o GoFpod ! fla-' 
bi ofer moje sahvale od mene frojiga 
nerredniga flushabnika, in daj mi pre« 
fveti sakrament, kteriga &m sdaj pre- 
jel, k^ sveUzbanju moje dufbe tekniti. 
Oehifti s^ Trojim f. refbnjim Telefam 
mojo dufho od vfih madesber greha , 
in dodeli mi gnado vfe grehe prema- 
gati in opuftiti, vfe budo nagnjenje 
k^grebu satretr, in vfake grefbne per- 
losbnofti fe fkerbno rarovati, de bi 
samogel v' pravi veri , v' terdnim sau- 
panji, v' gorezhi Ijubesnr tebi fiushi- 
ti , v' tvoji gnadi sbiveti in umreti, in 
enkrat , po shafnim shivljenji v' veshno 
nebefhko vefelje priti. Amen. 

Sdihoranje k^ Jesuru po f. ob- 

hAjilu. 

O ppefladki Jesuf! kako fresbin 
fim , ker fim~ tebe prejel ! — Semlja 
in nebo te ne samoreta obfeBbi, an- 
gelzi trepezbejo pred tvojim oblizbjem, 
in ti Tender k' meni pridefb. Sbe to- 
likokrat fim te rasshalil , in fim fe od — 297 -^ 

tebe odlozhil, in me render k' febi 
vabifh, fe k' meni perblidbafh^ fe «' 
menoj fklenefb, — O nefkonzhna Iju- 
besin ! Kaj hozhem fhe rezh ^ ker te* 
be imam in rsbiram^ ki fo v' tebi 
vil f hazi dobrote in miiofti fkriti -— > 
Oh kako fe tr bom sadolii hvalesbnigA 
fkasal, o rezbni Bog sa vfo tvojo Iju- 
beain in dobrote 9 ktere iim obilno 
od »azhetka do sdajne ure od tebe pre* 
jel? Vefb) de iim revna (Ivar, de nizh 
nimam, in de fim tebi toliko doIshanT 
O nebefhki Ozbe! vsemi sahvaloi ofer 
sa vfe meni nevrednima grefhniku 
fkasane dobrote, vsemi fvojiga prelju- 
biga §ina Jesufa. Njega in njegSvo 
saflushenje ti ofram kakor fvojo laft- 
no rezh , ker fe je on vfiga meni dal , 
in sdej v' meni prebiva. Njegova vred- 
noft naj nadomefti mojo nevrednoft 
in fiaboft; njegova f. refbnja kri naj 
opere vfe madeshe moje dufbe; nje- 
gova fvetoft naj sakrije mojo pregre- 
ho ; njegovo nefkonzbno flaflusbenje 
naj sbrifhe moj dolg pred teboj. — O 
Jesaf! ti & moja pomozbJn moje u- 

15 ** — 298 — 

panje; bddr v' te saupa, ne bo reko- 
maj sapufhen , in ne bo v^ framoti 
oftal« Ufmili fe me tedaj, o Jeauf! 
in poglej fl' miloftljivimi ozhmi na 
mojo flaboft, na revfhino moje du* 
fhe, in na vfe moje snotranje in «u- 
nanje potrebe; bodi moja bramba t* 
»rfih mojih rkufhnjavab , in satri hu- 
\4obno nagnjenje moje pregref hne na- 
lore. Ti imafli vfo oblaft v' nebefih 
in na semlji, v' trojih rokah je mo* 
je svelt%banje, she mi ti na Orani ft o- 
jifh, ne inorem omagati. Tedej le 
ponishno profim, ftori v* meni vezhi 
pravo shiro rero^ terdno zaupanje , in 
gorezt^o Ijubesin do tebe ; in vari me, 
o Jesuf! dete a' nobenim greham vezh 
ne rasshalim. S^. velikim saupanjeo^ 
te ^a to profim; kaj mi bofh samogel 
adej odrezhf, ker fi fe mi viiga dal? 
Tedej te profim fhe k^ sadnjimu sa 
pofebno gnado, de bi tvoje prefveto 
refhnje Telo vfelej Vredno prejel , in 
na sadhjo ufo P to nebefbko popot- 
nizo previden, is fveta fe lozhil. — 
Tvoji nesmerni Ijubesni, moj dobrot« •- 299 — 

Ifiri Jesuf! perporoshim sdej tudi v^fe 
duhovne paftirje, vfo fvpjo shlahto, 
Troje dobrotnike , perja tle in fovrash- 
nike, selo kerfhanfko zerkev; ^lafti 
pa vfe terdovratne grerhnike^ de bi fe 
iC tebi vernili, in tebe is fersa ljubi- 
ti sasbeli. — Tudi te profim sn vfe 
dufhe v* vizah, daj jim o Gofpod! 
vezhni mir in pokoj. — O Jesuf f v' 
tvoje^ fvete rane fe- polčshim , troje 
fvete kolena oklenem , in te ne fpu- 
Aim f dokler me ne poshegnafh. Obra- 
ni me v' fvoji freti gnadi; tvoj ahe* 
lim biti ahiv in mertev. Amen« 

TRETJA MOLITEV 

po f. obhajilu« 

Poglej 9 o dobrotljivi prefladki Je- 
suf! pred tvojim oblizhjem ie vershem 
na kolena, te molim in profim a^ nar 
vezbi gorezhnodjo fvoje duflie, de 
bi vtifnil v' moje ferze shivo obzhu- 
tenje vere, upanja in Ijubesni, pravo 
ppkoro ahes moje grehe , in prav mo- 
shno voljo fe poboljfbati; ker V veli- — 300' — 

• 

Mm ferehnim sdihovanjem in shalo- 
vanjem tvoje fvete petere raae Tam 
per febi premirhljujem, r* ferzi prer- 
darjem, in rniam pred ozhmi, kar 
je prerok Darid govoril :^,Oni fo mo- 
je roke in noge prebili^ Vfe moje 
kofti fo rasrbteli. 

SADNJA MOLITEV 

po r. obhajilu. 

O moj dobrotljivi Jesuf! ker jeft 
sa sdaj fvojo- molitev fklenem, te pro* 
fim sa tvoj fveti shegen, kteri me ho 
pred viim hudim obvaroval. Posheg- 
naj mi ozhi , ktere fo te v' prefvetim 
sakramentu vidile; poshegnaj uda, 
ktere fo te prejele; jesik, na kteriga 
fi bil polosheh ; poshegnaj mi roke 9 
ktere fim proti tebi povsdigoval; ko- 
lena, ktere fim pred teboj perklonil; 
poshegnaj moje ferse in mojo dufho, 
ktero fi perfhel rasverelit — > TSk-ozbim 
ti fveto obhajilo, ki fim ga danf pre- 
jel 9 in vfe molitve , ki fim jih sravin 
opravil ; in te ponisbno profim ^ de bi — 301 — 

ti 9 o moj Jesuf! vfe ta dobroHjiro 
fprejel, in de bi mi vfe pomankanje 
in rastrefenje per molitvi odpuftil. — 
O Jesuf! kteri fi danf mojo rerno du- 
fho r Tvojim prefvetim refhnjim Te- 
lefam in P fvojo prefveto refhnjo ker- 
vijo nafitel) daj mi gnado, de bom 
smiram P teboj fklenjen ofial ^ de me 
nikdar nebedin grek vezh od tebe ne 
odloftbi. — Sdaj Te moram Rzer po 
truplu od tebe lozhiti^ moj Jesuf! ali 
moje ferze n|ij vedno per tebi oftane. 
Amen. KBA JcSHI MOLIT VB 

sa fpoTed in sa f« obhajil o. Ljabi moj kriATanl zhe ti xhaf in perloslinoft 
ne perpaftita y dolgih molitev oprav^ati , ko 
k* fpovedi in k' f. obhajilu grerh^ opravi 
vfiig te kratke prav poboihao, in velikobolj 
r frezam , kakor a* uflmi» — 502 — 
MOUTEV 

pred fprafhevanjeni vefti. 

\F GoTpod, moj Bog! Jesuf Kriftuf , 
prava luzh, klera jih rasfvetli, bteri 
fe t' temofah snajdejo ; rasfretli sdej 
mojo veft r pomozhjo gnade trofhtarja 
f» Duha^ de bom samogel vfe fvoje gre- 
he na tanko fposnati, fe vlih perfer- 
shno sgrevati, zhifto fpovedati in ref- 
nizhno fpokoriti, de (pet tvojo gnado 
in perjasnoft sadobim, in tvoj ljubi 
otrok podanem. Amen. 

O Marija! ti perbeshalifbe vHh 
sgrevanih grefhnikov, fprofi sa-me Je- 
anfa^ fvojiga Ijubesnjiviga §ina, de bi 
mi sdej tako fposnanje mojih grehor 
dodelil, kakor jih bom pred njegovo 
ojftro fodbo fposnal. Amen. 

ttdej/pa na tanko rprnfliaj fvojo veft de bofh 
f)^o«BAl, kaj 6 od fvuje eadoje tpoye4i •* 
BiiTIijo, «* befedo , f^ djanjem Ui •' Mmui9 
doMk del grefhU. — 305 — 
MOLITEV 

po fp,raf Kevan ji vefti. 

O moj Bog iri moj Gofpod ! moj 
dobrotljifi nebefhki Ozhe! sdej fpoi- - 
nam, de lim veliko grefhil, de iim 
te velikokrat rasshalil, in troji boshji 
ljubezni nafproti ravnal. — - O mQJ do- 
brotljivi Bog! ^dolshan /Im tebe is ze- 
liga (fivzA zhes vfe ljubiti, ker /i fam 
na febi vfe zbaOki in Ijubesni vredin , 
in ker fi moj nar vezbi dobrotnik , 
pa namefti de bL te bil refnizhno Ija^ 
bil, in Ijubesin do tebe v' dopoino- 
vanji vfib tvojib sapoved fkasoval^ &m 
tolikokrat tvoji fveli volji nafproti rav- 
nal, in te rasšbalih — Oh! moj Bog! 
h ferza mi je shal , de fim ti tako 
nehvalefibin bil; is ferza me grevajo 
vi! moji grehi, r kterimi iim fpet 
fvojo veft omade«hval. O ko bi jih 
nikoli fioril ne bil : o ko bi te ne bil 
nikdar rasshalil! -^. Oh! hozhem Se 
pa vfaj sanaprej vfaziga greha , tudi 
majhniga, fkerbno varovati, in tudi 
▼fake grefhoe perloshnofti fkerbno h — 304 — 

ogibati. Daj mi ^fvojo fveto gnado, 
profim te , o Gorpod ! k^ rpolnjenju 
mojiga fklepa. 

O miloftijivi Bog! o ufiniljcni Je- 
suf! osri fe v' froji milofti na-meubo- 
siga grefhnika, in daj mi gnado^ de 
fe bom sdej tukej pred tvojim natne- 
ftnikam viih fvojih grehov tako na 
tanko, refnizhno in odki^itoferzhno fpo-' 
vedal, kakor kg bi pred teboj o Je* 
suf! klezhal. Amen. 

O Marija, ufmiljena mati Jesufo- 
va ! Tprofi • mi od JesuTa prav agrera- 
no, ponishno in fpokorjeno ferse , hke- 
riga Bog nikdar ne ' savershe , de fe 
bom fko3i r,efpizhno pokoro 8^ mojim 
rasshaljenim nebefhkim Ozhetam /pet 
(praviti samogeL Amen, 

MOLITEV 

po fpovedi. 

Moja dufba! hvali Gofpoda; in 
vfe, kar je v' meni/ naj hvali njego- . 
vo fvelo ime! Hvali Gofpoda, moja i 
dufha! in nikar ne posabi njegovih 1 — 305 — 

doBrot On je, kteri vfe troje pregre- 
he odpuffaft, rte tvoje flabofti osdrav- 
]ja; kteri tvoje shivljenje. od fmerti 
refhi, tebi obilno miloft in ufaiiljenje 
f kasuje. On je , kteri te po tvojih she- 
Ijah s' dobrotami obdaruje^ Gofpod 
je ufoiiljen in miloftljiv, dolgo sanafh- 
Ijiv in poln ufmiljenja. On ne ravna 
8* menoj po mojih pregrehah , in mi 
ne povrashuje po mojih hudobijah. 
Sakaj kakor vifoko je od semlje do ne- 
bef , tako veliko je njegovo ufmiljenje 
domene; kakor delezh je fotifthni f-hod 
od nahoda, tako delezh od mene je 
on moje pregrehe djal; kakpr fe oache 
ufmili fvojih otrok , fe je Gofpod me* 
ne urmilil; ker ve, kako flaba Avar 
iims (Is. 102. Pf.) 

O J^suf! moj urmjijeni odrefhe- 
nik! ponishno te profim^.naj ti bo 
prijetna ta moja fpoved, po nefkonzh- 
ni vi-ednofti tvojiga fvetiga terpl jen ja! 
in kar mi fhe manka od prave shalo- 
ftiin terdniga fklepa , proiim, de bi 
ti, o Jesuf! vfo mojo pomankljivoft 
dopolnil, in mi veliko gnado dodelil, — 306 — 

de bi rprihodno s^ vezhi gorezhnoftjo 
sa srelizhAnje fvoje dufhe fkerbel ^ in 
de bi «a ref rajfhi vfo sbafno fbkodo, 
;a tudi grenko fmert preftal, icakor 
tebe kdej veaSh P kakofhnim greham 
rasshalil« O Jesuf! ftori me Aanovit- 
niga r^ mojim dobrim fklepu« 

O Ijubesfijiva mati Marija! ki fi 
bre8 rfiga greha shivela , in do kon- 
za frojiga shivljenja Bogu srefta ofta- 
la: fproii tudi meni gnado, de fe bom 
sdej 9 ko (o mi grehi odpufheni, novih 
grehov bolj fkerbno varoval , kakor do 
sdej , in de bom t' poboshnim ker« 
fhanrkim3hivljenji do Uonza svetk oftal, 
de veshno shivljenje dofeshem. Amen. 

MOLITEV 

pred fretitn obhajila m. 

O. Jesuf! ^in boshji! kralj vezh- 
ne shafti! pred kterim fe trefejo ne- 
befa in vfe druge ohladi! o Jesuf! fvet- 
nik viih fvetnikov! o prezhudna neis- 
rezhena fvetoft! zhe fe ji vfe druge 
ikvari permerijo , fe ne anajde nobena, j — 307 — 

de bi bila sbifta in bres madesba ! pri- 
di sdej k' ni^eni ubogi revni ftrari,ker 
te shelim tako vredno prejetij kakor 
fo te tvoji nar sveftejfhi perjatli pre- 
jemali« ^-^ O dobrotljivi Jesuf! daj mi 
sdej tako gorezho Ijubesin do tebe 9 
kakorfhno fi ti do mene imel , ker fi 
toliko sa-me terpeL Is sgolj Ijubesni 
do mene in do viih ljudi ii ^ani^he- 
van , fuvan , tepen, in krisban bil. O 
moj Jesuf! aa-me fi bil umorjen , de 
bi mi vezhno shivljenje perdobil ; in 
v' tem prefvetim zakramentu presbi- 
vifh in ohranifh mojo dufho sa ve^h- 
no shivljenje« 

O Gofpod! nifim vredin te pre- 
jeti, ker fim te she tolikokrat rasshalil , 
in fhe nifim sadofti, kakor biiniel, fvo- 
je grehe obshaloval in Te rpokoril. 

O Gofpod! nifim vredifi te pre- 
jeti, ker fhe nifim sadofti od nagnje- 
nja do vfakdanjih grehov oshifben« 

O Gofpod! nifim vredin te. pre- 
jeti, ker fe fhe nifim sadofti v' tvojo 
fveto voljo vdal^ in tvoji pokorfbini 
popolnama podvergel. ~ 508 — • 

Oh! moj Jesuf! fpoanain, de fim 
is febe slo nizh nifim vredin , tebe r* 
prelVetlm refhojim telefu prejeti. — 
O TOgamogOKhni Bog moj ufmiljeni 
arelishar! klerimeTam vabifh, de naj 
k' tebi pridem in te prejmem , oshi* 
Ai moje ferae , in me s' mozb jo troje 
boahje Ijubesni rr^dniga ftori, de s' 
ahivo.Tero, T terdnim saupanjem, s' 
gorezho Ijubesnijo , P perfershno sba- 
loftjo in a' ftanoritnim fklepam tebe 
prejmem^ tebe, o Jesuf! frojiga pra- 
viga sbiviga Boga. 

O Marija ktero je Jesuf sa fvo- 
jo derifhko mater isvolil , profi sa-- me 
Jesofa , de bi ga sdej T. tako sbidim 
ferzam prejeti samogel , kakorfhiuo je 
bilo tvoje preljubo ferze; in s' tako 
fveto Ijubesnijo, kakorfbino fi ti sme- 
ram do i^jega imela. Amen. 

MOLITFV 

po fvetimobhajilu« 

O Jesuf , moj dobrotljivi odrefhe- 
nik! zbaft in hvala ti hodi, de fi me _ 309 — 

k^ froji fveti miši porabil, in tni frd- 
je prefreto refhnje telo davshiti dal. *^ 
O ufiniljeni Jesuf! kolikokrat Rta te 
she prejel , pa . iim fhe smiram tako 
riab Jn. poinanki>ir per rfih resheh, 
in popolnama nevredin gnad , ki mi 
jih dajefh. — O Jesufl odpufti mi vfo 
mojo pomankljivoft, vfo mojo nevred- 
noft* la zeliga ferasa shelim tako shi- 
veti y de bi te samogel vfelej prav rred*- 
no prejeti, kader k' f. obhajilu per- 
Aopim ; de bi vfelej ta nebefhka jed 
moji dufhi to ftorila, kar telefna jed 
truplu ftori; de bijeft, ker ta fveti 
nebefhki kruh vshivam , tudi fveto shir 
vel, in enkrat vezhno nebefhko shiv- 
];enje dofegel. — O kako bi imela 
moja dufha v' fvetofti in v' boshji Iju- 
besni smiram rafti, ker tebe vabi vam, 
o Jesuf ! ki fi vezhna Ijubesin in fve- 
toft. — » Daj mi gnado , o Jesuf !* de le 
bom vfelej prav vredno prejel, de bo 
prejemanje tvojiga prefvetiga refhnji«- 
ga teiefa moji dufhi smiram bolj in 
boij k^ dobrimu pomagalo, de fe ne 
pergodi tudi meni , kar je od Judesha — 310 — 

pifano : de po tem grishieji ;e fatan t^ 
njega fhel. O Jesuf ! obvari me pred 
nar rezhi nefresho, pred nerrednim 
prejemanjem fvetih sakramentor. *— 
Jeauf ! bodi moje nar veshi vefelje in 
fUdkoft^ moje upanje, perbeshalif he , 
moj poterdnik in moja pi>mozb. Tebi 
fe adej popolnama iarozbim ^ ftori a' 
menoj po froji freti ToIji» Pomagaj 
mi.r frojo-freto gnado^ de bom ami* 
ram bolj perferzhno Boga ljubil , mu 
amiram - svelto f lusbil^ in ia Ijubes- 
ni do njega vfe njegove ^apovodi na 
tanko dopoInovaL Sa vfe to te pro- 
fim, o Jesuf! po tvojim nefkona^hnim 
. aaflushenjt» .Amen» 

O Marija^ preljubesnjiva-mati Je- 
aufora! profim te, ker fe ne morem 
faofc Jesufu sadofti aabraliti sa njegovo 
neHconzbno dobroto^ ti mu sa-me »ha& 
in bvalo daj, ker je mene, ub^aiga 
^refbnika k' Tvoji mist povabil. ' Profi 
ga pa tudi^ de bi mi gnado dodelil, 
de bi ga, kakor ga tukaj vezhkrat vshi- 
,jem^ v' nebefih na vfe vezbne zhafe 
vahival* Amen. — 311 — 
Slovo od Jesufa po f. obhajilu* 

O moj Ijubesnjivi Jesurt Glej ^ 
sda) te moram sapuftiti ^ in Te od te« 
be loEhiti, pa le farno po telefu fe 
lozhim, v' duhu pa bozhem smiram 
per tebi oftati. Ja^ mo; preljubi Je- 
suf! daj mi gnada^ de bom tuhaj 
smiram v' perferzbni Ijubesni V teboj 
fklenjen oRal, tamlcej pa vezhno per 
tebi T^ nebelih prebivaL Amen.. MOLITVE 

ob sapovedanihprasnildhin po< 

febnih zhafih zerkreniga leta» Zerkveno leCo fe penro adventna nede^ sazh- 
ne. Adventni zhaC- je od mfttere kntolfhke 
zerkve sa perpRivJjanje k' Krifturovimii ri^^ 
$vii odlezhon , io je fvet zhaf^ fveto ga te- 
daj preshivi^ moli^ zhe ti je mogozbe^ mo- 
litev ^ ki je tukaj najdefb, vfak dan zeli ad- 
▼ent , ali pa vfaj v^ adventnib nedeljah ; in 
.oztiifti fvqjo Teft, s* vrednim prejemanjem f ve- 
tih sakramentov ; in C pobosknim 'fpokornim — 312,— 

shirljelgem , de veliko giiado dofeshefii, Je- 
sufa v' Tvojim ferr.u tako rekozh na noTizti 
rodili 9 In vedno obraniti. 

I. 

Molitre o prasniltih Gofpoda. 

MOLITEV 

v' a d V e n t u. 

JLFobrotljivi ^nebefhlti Othe ! v' tem 
fvetim adventnim zbafu obhajamo fpo- 
inin tilllh zbafov, v' kterih fo ljudje , 
!(] fo fkeši poerbani greh ve&hno ave- 
lishanje agubili, T perrerzhnimi sbe- 
Ijami' tiftiga perzhakovali, kteriga fi 
sbe pernm Aarfhem, in potlej troji- 
mu isvoljcnimu Ijudftvu odrefhenika 
poflati obljubil, kteriga ii pa, pofvb- 
ji boshji previdnofti, fbe ie zh«s fhti- 
ri tarvhent let porial. -— O , kako sha- 
loftno je bilo takrat na fretu, predin 
je odrefhenik prifhel! Sunaj trojiga 
isvoljeniga Israelfkiga Ijudftva je bilo 
vfe v' nevedno Ai, v' neveri in v* gre- 
hih;* zlo tvojimu isvoljenimn Ijudftvu — 313 — 

fo bile nebefhke vrata sapef te. -~ Oh ! 
P bakofhnimi gorezbimi sheljaini fo 
pravia&bni trojiga Ijudftva tiftiga per- 
sbakorali, Icteri je imel priti 9 in ge- 
felje^ trorht, . odrefhenje in svelizha- 
nje pernefti. Kako fre^hniga bi fe bil 
marfikteri fhiel,* ko bi bil rojft.vo fvo- 
jiga srelizharja dozbakal; kako vefel 
in Bogu hvaleshin je bil prarizhni 
Simeon, de fo njegove oa&hi svelizbar- 
)a vidile'9 ki ga je Bog poHal viim 
ljudem 9 luzh sa rasfvetljenje neverni- 
kov in zhaft IjudAva Israelfkiga! in 
kako vefeli in Bogu .hvaleshni bi im^- 
li biti tudi mi krifijani, de y' teh Tre« 
zhnih zhafih shivimo, ko je Jesuf, 
nafh dobrotljivi odrefhenik, she sdav- 
nej na fvetu bil , in nam fvoje nebe- 
fbJce nauke in Tvoje /vete sakramente 
sapuftil. po kt^erih samoremo v^ ve- 
%hno nebefhko kra^ljedvo priti« 

Ponishno fe ti sahvalimo , o. do- 
brotljiri Bog! sa vfe te gnade; in fe 
perfershno profimX) , de bi te gnade 
nam vfim k' svelizbanju bile* Ozhifti 
?' leta fvetim adventnim zhafa nafhe 

14 ~ 314 — 

ferae, in rasTvetli smoto h a fht ga. du- 
ha $^ gn^do Tvojiga obifkovanja, de 
bomo tvojimu edino rojenimu ^inu 
pot v^ fvoje ferza perpravili , in vedno 
8* njim fklenjeni oftaii« Amen. 

Adventni roshenkranz. 

L Jesuf) kteriga to preroki reliko fto 

\et naprej osnanovali« 
If. Jesuf, kteriga. fo pravizljnt- ftariga 

teftamentft s* gorezhimi sheljami 

perzhakovall. 

III. Jesuf, kteriga fi^ o prezhifta deri- 
za! y' Betlehemfkim hlevzu rodila., 

IV. Jesuf 9 kteriga rojftvo fo angeli rer- 
nim paftirzam osnanili. 

V. Jesuf, kteri bo fhe enkrat k' nam 
prifhel) fodit shive in mertve« 

MOLITEV ^ 

na fveti dan« 

Danf je Ipomin tiftiga fresbniga 
in vefeliga dneva, ko ii, o Jesuf! Sin 
boshji! v' zhlovefhki natori rojen bil. 
Ta dan fi bil roJ6n v' revnim hlev — 315 — 

£u, rRginmogozhni kralj neBef in aem- 
Ije^ bre« kteriga ni nizh uftvarjeno, 
kar je uftvarjeniga. Ta dan fi bil ro-, 
jen od prezhifte devize Marije , ve- 
Khni §in boshji^ kteri fi rojen od Bo- 
ga Ozheta od vekomaj. Ta dan fo 
nebefbki angeli vefelo peli: ^^Zhaft 
bodi Bogu po vifhavah, in mir Iju- 
deai na semlji, kteri fo prave volje I^^ 
In bogabojezhi paAirzi na polji fo ta 
dan tako fr^^ni bili, de fo nar per- 
vi to vefelo novizo aaflifhali, de je 
danf rojen «velizhar fveta« — O Je- 
suf! koliko urshoba imam tudi jeft 
fe danf perferzhno vefeliti tyoj|iga roj- 
(Iva, kteriga fo fe pre}>ivii^vzi nebef 
in^semlje rasvefelili. O inoj Jesuf! ka- 
ko bi fe jeft tvojjga rojftva ne rasve- 
felil , ker fi ti meni take dobrote is 
nebef perpeleh gna^o bosbjo, ktera 
vfe dobro v' febi sapopade , in fvete 
nauke, kteri nam pravo pot v' nie- 
befhko kraljjeftvo kashejo., — Q Jesuf ! 
v^ velilco revfbino fi sa-me prifhel, 
de bi jeft vezhne nebefhke fbaze sa- 
dobil; zblorefbki otrok fi sa-me po- 

14* — 316 — 

ftal, de bi jeft boshji otrok bil. •— 
Vezhlia bvala ti bodi, o dobrotljiri 
odrefhenik, sa rfe obilne gnade, kfe- 
re fi meni in rlimijudem dodelil 5 ker 
ii t' shlovefhki natori na fret prifhe). 
Daj nam pa tudi to gnado , de fe bo- 
mo rfih tvojih dobrot tako poflushi- 
li, de bomo enkrat od tebe res^fano 
plazhilo prejeli. Amen. 

O proEhifta devisa Marija! pra* 
sbadna mati in devica! tudi ti bodi 
danf pdfebno posherhena , ker fi nam 
ta dan rodila ufmiljenigaJesura, na- 
. fhiga preljubiga odref henika, bre3 kte- 
rigA bi bili mi vfi rezhno pogubljeni. 
— O Marija profi fia.-me fvojiga Ijtt- 
beshjiviga ^ina, kteriga fi, presfaifia 
devica! a' refeljem rodila; profi ga, 
de naj moje ferze ozbiAi od vfih ma« 
deshev greha , de naj v' mojim ferzu 
dbpadljivo prebivaliChe ima.. O ljuba 
mati Marija! kakor fi ta dan froje pre- 
fveto defe~r' jaflize poloshila , tako ga 
danf tudi v* moje ferze polojhi, de fe 
bo moje ferze njegove Ijubesni havse- — 317 — 

s 

o 9 in njega in tebe veshno ljubilo, 
kmen. ^ 

MOLITEV 

na noviga letA dan. 

O moj Bog! fpet je eno zelo leto 
preteklo^ in po tvoji previdnofti nafto- 
pimo danf fpet noro leto« Danf je sa 
aaf Tfe relik ih premifliljevanja vre- 
iin dan. — Kdor danf a' vefeljem in 
r hrale«hnoftjo na- te ne mifli, o Go- 
Fpod! ima grosho neobzhutljivo ferae. 
— O moj dobrolljivi nebefhki Ozhe ! 
i« seiiga ferza fe ti sahralim sa rfe 
^nade in dobrote , ktere fi mi v* pre* 
tezhenim letu fkasal; nikdar fe ti ne 
morem dofti zahvaliti sa rfe^ kar mi 
darh, aakaj tvojih darov ni fhtevila^ 
ne mere« — 

Kdo je zelo leto vfe moje ftopi- 
nje Tishal na nevarni* poti mojiga po- 
lemljirkiff a popotovanja? Kdo me je 
varoval v tolikanj nevarnoftih^ t^ kte- 
rih bi bil lahko sdravje ali shivljenje 
sgubil? — Kdo, upi je mozh dal V — 318 — 

Ararhnih fkufhnjarah , de iim lamo- 
gel frezhno premagati hudobniga for- 
rashnika, kteri sheli mojo dufho r' 
rezhno pogubljenje fpraviti? Kdo je 
dal mojimu ferza marfiktero dpbro mi- 
fel , Bogu k' zhafti, in meni ali mo- 
jimu blishnjima k^' ^veli eban ju ? Kdo 
mi je da! sdi^arje in perlosbnoft toli- 
ko fretih mafh, toliko boshje befede 
riifhati, po kteri smiram' bolj in bdlj 
/posnam pravA pot, ktera V nebeTa 
pelje ? -^ Kdo me je toUkokVaf pova- 
bil k' fveli brtshii .n>isi, kjer^fim fa- 
miiga Jesufa Kriuufoi , vezhhiga Boga, 
prejel? — Kdo mi je dal zelo leto 
tudi moj vfakdatiji kruh ? — ^ Kdo mi 
je dal toliko vefelih ur iii diii , toli- 
ko mirnih nozhi? Kdo mf je dal do- 
bre svefte perJAtle, kieri fo mcf s'* Iju- 
besnjirim opominjevanjem in s' lepi- 
mi sgledi od hudiga odrrazherali, in 
k' dobrimu napeljevali? : — Kdo me 
je s^ vfimi dobrimi darmi tako obilno 
obful! Kdo je tifti ufmiljeni dobrot- 
nik, td kteriga vfe imam 9 kar* fim — 519 — 

fkosi zelo pretezheno leto na durhi in 
na lelefu dobrot in gnad prejel ? 

Ti fi tifti urmiljenl dobrotnik ^ o 
moj dobrotljivi nebefhki Ozhei od kte- 
riga vfi dobri darovi pridejov Pazb ref , 
moj Bog! fpet ii mi fjkosi zelo leto 
tolikanj dobrot dodelil, de niiim v^ 
ftanu sapopafti^ kaka mi saftiorefh , 
nevT*ednimu grefhniku, fhe tako- do* 
ber biti* — O- kako perferzhno me to 
vefeli^^de i-mam tako dobrotljivigai Bo- 
ga sa frojiga osiheta! **- Sto tavsbent- 
krat' bodi sahv-aljen sa vfo trojo ne- 
fkonzhno dobroto in Ijubesin! — 

Vefel fim saref , o moj Bog! ka- 
der premifiim dobrote, ktere ii mi v' 
pretezhenim leta fkasal;. pa to mcera« 
vin mozhno fkerbi, ker fim jeft, gre- 
fhio zhlovek, viib tvojih dobrot tako 
nevredin, in ker jih le tako flabo ober- 
nem« — Oh! kolikokrat iim te fpet v' 
tem I^tu rasshalil ! kolikokrat fim ti 
tvoje dobrote «' nehvaleshnoftjo povra- 
zheval! kolikokrat fim tvoje velike do- 
brote tako tje v' dan vshival , bres de 
bi bil sravin na fvojiga nar vezhiga — 320 — 

dobrotnika kaj pomiflil! Koliko lepih 
perloshnoft fim po nerrednofti aamu- 
dilj ko bi bil lahko sa boshjo shaH 
kaj ftoril! Koliko dobriga fim is sgol 
sanikemofti in lenobe opuftil , koliko 
pregrefhniga is sgol nerpameti in hu- 
dobije ftoril ! O moj dobrotljivi Oehe 
nebefhki, nifim rred[in tvoj otrok ime- 
novan biti! ^posnam fvojo hudobijo, 
in moji grehi, To mismiram predozhmi. 
— Pasdej mi je refnUhno shal, in me 
greva ia aseliga ferza , de fim' tako ne- 
hraleshin in hudobin bih O Bog^ Icte- 
rimu je laftno rfelej fe urmiliti, ufmili 
fe tudi mene^ ii^ odpiifli mi rfe moje 
grehe savoljo prefvete kervi Jesufa Kri- 
ftufa, tvojiga Ijubiga ^ina, ktero je sa 
naffae. odrefhenje do sadnje kaplje pre- 
lil. — - O Bog! danf, ko po troji do- 
I^roti noro leto sazhnem , danf terd- 
no fklenem tudi noro shirljenje sa- 
Eheti; danf te hoehem tako sasheti 
ljubiti, de te nikdar vesh ne bom T 
kakofhnim radoroljnim greham rassha- 
iil. Ker pa bres troje pomozhi nish 
dobriga Aoriti ife morem » te ponuh- — Sil- 
no profim, pomagaj mi ti mo;e ferd- 
no naprejvsetje do konza mojiga shir« 
Ij^enja svefto dershati« 

S^ saupanjem na tvojo pomozh in 

na trojo nefkonziino dobroto sazhnem 

danf s' refeljem to novo leto. Terd« 

no saupam, de bofh tudi v^ tem letu 

moj dobrotljivi Ozhe ; de me liofh po 

froji boshji previdnofti pred viim hu* 

dim varoval; de mi bofh toliko gna* 

de dal , kolikor mi je k' svelizhahju 

potrebno; de mi borb tudi moj vfak« 

dan ji kruh dajal , in me per sdravji 

in per shivljenji ohranil, sbe bo- tebi 

k^ shafti in moji darhi k^ svelizhanju^ 

Q moj Bog! popolnama fe ti sdaj sro- 

zhim sa zelo leto; ftori s' mano in s^' 

nami vfimi po fvoji fveti volji; s^ viini 

saupanjem fe podvershemo tvoji bosb- 

ji previdnofti. Viigambgozhin,. vfiga- 

vedozb, nefkonzhno moder in dobrot^ 

Ijiv^ fij torej fe popolnama lahko sa- 

nefemo , de Je , kar nam pofhljefh y 

vfelej nar boljfhi sa naf. Tebi fe le* 

dej popolnam^a srozhimo , in tvoji she- II #» — 322 — 

litao bili in oTlati, tul<aj na tem fre- 
tu, in tamka; V rezhnofti. Amen. 

MOLITVE 

Y^prasnik zhaftiti j iviga rasgla- 

fenja Jesufa Kriftufa, aH na fre* 

tih treh kraljev dan. 

Bog, kteri fi danafhni dan fro)i- 
ga «dino rojeniga nevernikam po sve- 
sdi rasodel, dodeli miloftljiro, de bo- 
mo , kteri fmo te sbe po reri fposna- 
li , do gledanja lepote tvoje Tifckofti 
perpeljani. Pt> ravno tem Gofpodu na- 
fhim Jesufu Kridufu. Amen. O Jesuf , moj dobrotljivi odreThe- 
hik! kakor fi danafhni dan tri modre 
is jutrove deshele po flvesdi poklizal , 
de fo fe ifkali, nafhli^ odrerhenika 
aelig^i. fveia te fposnali , in fvojjga Bo- 
ga te molili; ravno taka fi tudi me- 
ne po luzhi in rasfvetljenji fvoje gna- 
de k' fposnanju tvoje fvete vere po- 
klizal. Is zeliga ferza fe ti sahvalim, 
o moj Jesuf ! ^a ta miloftljivi pokliz, — 323 r- 

in te perferzbno proiim , o Gofpod I 
poklizhi tudi te, ki te* sdej The ne 
fposnajo , ki sdej fbe v' temoti in v' 
Tmertni fenzi fede ; poklizhi tudi te 
fkore/, zhe Je tvoja fvela rolja, v' fvoj 
hler, o nebefhki paftir! de bo le ena 
farna. zheda, kakor je le en farni pa- 
ftir. -^ Proiim te pa tudi , o Jesuf ! 
obdersbi naf, ki te po veri ^be fpo« 
snamo, smiram v' fvoji fveti gnadi, 
de bomo vedno tvoje svefte ovzfaize 
oftali , in svefto poflufhali tvoj prijet- 
ni glaf, kteri naf klizhe na nebefbko 
pafbo. — Daj nam gnado, preljubi 
Jesaf ! de ti bomo tudi mi danf in 
vfe dni fvojiga shivljenja dopadljtve 
darove dajali: nameft slata, kteriga 
fo ti modri darovali, ozhifheno in 
fpokorjeno ferze, polno Ijubesni do 
tebe; nameft kadila, pobosbno fer- 
zhno molitev, de fe bo naravnoft pro- 
ti tebi povsdigovala; nameft ipire, 
voljno preriafbanje viih dufbnih in 
telefnib tesbav, v' duhu pokore in v' 
satajevanji famiga febe. — O Jesuf , 
kralj vezbne zhafti! daj nam gnadoj^ — 324 — 

tvojih fvetih sapored vfelej sreilo te 
dersbati, de bomo v' vei&hnofti f t*- 
bo fe vefelili v^ tvojim nebefhkim kra« 
4jeftvu. Amen* nOLITVB 

v* prasnik prefvetiga imena 

Jesufa. tUmrki papefh Inozenzi XIII. je t* leta 1723 
pervolil) de bodo tifti kriftjfiiii popolnanift 
odptiftik sMobili, kteri bodo ia prasnik ref- 
nizbno f poUorjeai Tpoved fturilt , in f • obhajilo 
vreduo prejeli, in pcr veliki mafki sm edU 
noft kerfhHDrkih oblaftnikov, sa satretvo kri- 
vih ver, io povifbniije fvete matere katoKhke 
serkve gorezlie Boga profili. — Persadeai t 
lednj , moj kri/]^aa, de bofk tndi 11 ta odpa- 
ftik tadubii. 

Preahivi ta dan fveto v* dobrih delih, io po- 
Cveasbuj prefveto ime Jeeiifii tudi a* molitrijt. — 325 -^ 

^ » 

MOLITEV 

> 

od fladkiga imenA JeJufa. 

vP dobrolljiri Jesuf! o ufmilj^ni Je- 
suf! o fladki Jesuf! Jesut-^ §in pre- ' 
zhiAe derize. Marije, poln milofti in 
dobrote! po fvoji veliki milodi ufifiili 
ae zne! O ufmiljeni Jesuf, profim te 
po troji prefveli refhnji kerri^ ktero 
fi sa naf grefhnike do sadnje kaplje 
prelil; operi vfe moje grehe ^ in po^ 
glej na -me rerniga grefhnika, ki te 
ponishno sa odpufhenje proilm , in na 
troje ime s^ velikim saupanjem kli* 
2hem. — < O ime Jesiif! ime fladko! 
Ime Jesuf, ime vefelo ; Ime Jesuf, Imoe 
mogocbno! — Kaj je Je suf drusiga 
kakor ivelishar? Sato, o Jesuf! <*- 
voljo, fvojiga IVetiga imena ini bodi 
Je suf! in me svelizhaj! Ne pufti 
me r\ vezbno pogubljenje priti ^ keir 
fi me aa nebefa uftvaril. - — O miloft- 
Ijivi Jesuf! ufmili fe me, dokler je 
zhaf miloilL O Jesuf! ne pogubi me 
fodni dan. — 326 — 

O ] jubesn jivi Jesuf ! o pohlerni 
Jesuf! daj mi priti r' fhtevilo trojih 
isvoljenib! O Jesuf, svelizbanje r/ifa, 
ki fe f pravim saupanjem k^ tebi sa- 
teko. O Jesuf, trofbt viih sbaloftnib ! 
O Jesuf! pomozb vfih flabib f — - O 
Je«uf,.§in prezhifte devize matere Ma- 
rije ! vil v' moje Cerze fvelo gnado , * 
pravo vero , terdno saupanje in gore- 
zfao Ijubesin, ferzbno grevingo in Ita- 
novitin fklep poboljfbanja, perferzbno 
ponisbnoft , zhiftoft , poterpesbljivoll, 
in vJe druge meni potrebne zhedno* 
fti! de ti bom samogel popolnama 
flusbiti, in le v^ tebi fvoje ferze ras- 
vefelovati; in ravno tako tudi vfi dru- 
gi, kteri na tvoje prefveto ime klizhe- 
jo, o Jesuf! Amen. 

MOUTEV 

f. Bernarda od fladkiga imena 

Jesufa. 

O vfigamogozbni vezhni Bog! Go- 
fpod, svelizbar Jesuf Kriftuf ! ker pod j 
nebam nobeniga imena ni, v^.kterim ' — 327 — 

bi mogli vfi svelizhani biti, I<a1<or to 
fveto riadko ime Jesuf. " — '- O Jesuf! 
bodi moj Jesuf y moj svelizhor, dokler 
Am sdrav; bodi moj Jesaf, kader fim 
bolan ^ bodi moj Jesuf, kader bom v^ 
frezhi; bodi moj Jesuf, kader bom v' 
nefrezhi; bodi moj Jesuf, kader bo^n 
vefel; bodi moj Jesuf, kader bom 
shaloftin; bodi moj Jesuf, kader bom 
na fmertni poftelji lesbalj J)odi moj 
Jesuf, kader J^ bo moja dufha P te- 
ga fveta lozbila ; bodi moj Jesuf, ka- 
der bom pred boshjo fodbo ftal. Sdej in 
vfelej in na moj poflednji ^haf sapiffai 
r fvojo prefveto refhnjo kervjb v^ mo- 
je ferze fvoje fveto fladko ime Jestif , 
de ne bom vezh obzbutil ne tega fve- 
ta , ne tega mefa , temuzh de v' tebi 
oftanem , v' tebi shivim in umerjem. 
— O Jesuf, moje nar vezhi boga- 
ftvo! zbe tebe imam, vfe imam, zhe 
pa tebe nimam , nizh nimam. —Bo- 
di zbefbeno in pohvaljeno fveto flad- 
ko ime Jesuf!. — O Jesuf, Marija in 
f, Joshef ! y' vafhe fvele roke perporo- zhim fro jO ubogo duf ho ' sdej in rfe 
irtzhne shafie« Amea« LITANIJE 

od f ladkiga imena Jesufa. Gofpbd, ufmili fe! 
KriHaf, ufmili fe! 
Gofpod, ufmili fe! 

JDog Ozhe neberhlii, 

Bog §in, odrefhenik .fvefa, 

Bog fveli Duh 9 

§Teta Trojisa ^ en farni Bp>g , I ^ 

Jesuf, §in shiviga Boga, I & 

Je^uf, §in prezhiAe devi&e^ 

Jeiiur^ nar mogozhnlfhi, 

Jeauf, nar popolnirhi., 

Jeiuf, nar zhaftitljivf hi , 

Jeintf nar zhudnifhi, 

Je«ufy nar vefelffhi , 

Jetuf, nar Ijubesnjivfhi , 

Jeittf , zhiftejfhi kakor felnae ^ 9 C — 329 — 

Jeauf 9 lepFhi kakor luna, 

Jeauf 9 fvetlejflii kakor iresde, 

Jesuf, rte zballi Tredin, 

Jesufy nar penisbnifhi, 

Jesuf, nar uboshnifhi, 

3e8ix(f nar krotkejfhi, 

Jesuf, nar poterpeshljirfhi | 

Jesuf, nar pokornifhi, 

Jesuf, nar Ehjflejfhi, 

Jesuf 9 ki zhiftoft Ijubifh, 

Jeauf^ ki mir Ijubifb, 

Jesuf, nafba Ijubeiin^ [5^ 

Jeauf, sgled nafbiga sbivljenjai >^ 

Jesiif, podoba Khednolli 9 | Z* 

Josuf, ^gled fvetiga fladerahanja, 

Jesuf^ nafbe perbeshalifbe, 

Jesaf, ki naflie dufbe Ijubifh,. 

Jeauf, Ozhe Tiih ubogih, 

Jesuf, trofht vjSh shalofinih, 

Jesnf, bogadro viih reTuihf 

Jesuf , shlahtin kamin, 

Jesuf, bramba vfe popolnamafti , 

Jesuf,. dobri paftir frojih ovAhia, 

Jeauf, sresda na morji, 

Jeauf, prava luzh , j 

Jetuf, veshna modroft, ^ 


— 330 — 

Jesuf, nefkonehna. dobrota 9 

Jesuf, reMje angelov, 

Jesuf, kralj patri jarhor, I c 

Jesuf, rasfvetljevaviz prerokor^ [ 3 

Jesuf, mojfter apo&einpv, 

Jesuf, uzhenik erangeliftor, 

Jesuf, mozh marternikor, i | s 

Jesuf, fvetloba fposnovavzor^ 

Jesuf, shenin zhilllh dufh , 

JesuT, krona vfih fvetnikor, 

Bodinamrnilollljiv', sanefi nam, o Jesuf! 

Bodi nam miloAIjir^ ufliffai naf, o Jesuf! 

Od vfiga hudiga, 

Od rfiga greha, 

Od froje jese. 

Od fkufhnjar hudobniga duba , iS 

Od duba nezbidofti, f ? 

Od rfib pregrefbnih perlbshnoft , 3 

Od prelomi jen ja tvojih fvetih sa 

poved , • 
Od vezhne fmerti , 
Po fkrivnolli fvojiga fvetiga vzhlo- 

vezbenja, 
Pp fvoji.m pribodu. 
Po fvojim rojftvu, 
Po fvojim gajshianji, ^ 

fb t^ — 331 — 

Po frojim kronanji, 

Po fro;i fmerti na..krishi , J 3 

Po frajim snotranjim in sunajnim 

terpljenji, ■ s 

Pp fvojindi od [mer\i vflajenji^ ^ L£ 
Po fvojioi vnebohodu, 
Po fi^oji n^bc^fhki zhafti in Aro jim' 

vefelji , 
Na profhnjo froje prefrete matlsre, 
Na profhnjo vfih fvojih fvetnikov, 
Jagnje boshje, ktero grehe fveta od- 
jemi jef h, saneli nam, o Jesuf! 
Jagnje boshje, klero grehe (veta od- 

jemljefh, uflifhi naf, o' Jeiuf! 
Jagnje boshje , ktero grehe fvetii^ od- 
jemljefh, uHnili fe naf, o Jeduf I 
Jesu Krifte , flifhi naf! 
Jestt Krifte^ uflifhi naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
Hrifte, ufmili fe naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • 

Ime Gofpodovo bodi hvaljeno, «fiij 
in vekomaj. Amen. — 332 — 
MOLITEV. 

O* GoFpod Bog! kteri fi fthaftitlju 
vo ime nafhiga Gofpoda, frojiga edi. 
no rojeniga §ina Jesufa Kriftufa^ /ro- 
jim rernim Ijubcsnjiiro in fladko^ hu- 
dobfe^im duhoram pa , ki to fveto ime 
riifhijo, Ararhno Aoril; dodeli miloll- 
liro, de bodo rfi, ; kteri to frelo ime 
na temlji shafte^ fladnoft trojiga Irofh- 
ta na. semlji prejeli, in reshno refe- 
Ije in arelizbanje t' nebefib Tshirali. 
Po rarno tem Gofpodu nafhim Jesu- 
fo Kriftufu, trojim §inu, kterf T 
teboj ihiri in kraljuje t' edinofti f. 
Duha , Bog od rekomaj do vekomaj. 
Amen* 

Dvanajft laAnoil JesuraKriflurBu 

1. Jetuf je nafh mojfter in ushenik. 

IL Jeauf je nafbA podoba in sgled. 

III Jesuf je nafh Gofpod in kralj. 

IV* Je5uf je nafh vifhi marbnik in ofer. 

V. Jesuf je nafh /rednik in bele^mk. 

\f« Jesuf je nafh srellzhar« 

VII. Jesuf je nafh odrefbenik. — 335 — Vnr. Jesuf je nafh paftir. 

IX. Jesuf je nAfh osdrarnik* 

X* . Jeswf je nafh poglavar. 

XI. Jesuf je nafh perjatel in brat. 

XII. Jeiuf je nafh prihodnji fodnik. 

MOLITEV 

aa frete odpuftike. 

O Beg! osri fe miloftliro na ho- 
jo freto zerker, ktero je troj edino 
rojeni §in Jesuf KriAuf P frojo fretb 
kerrjo perdobil ; ohrani jo in obvaruj 
jo pred Tiimi foTrasfaniki, de vfe pe- 
klenfke mozbi nizh soper njo ne bo- 
do premogle ) in rasfhiri jo po želim 
fretu, de bodo rfi ljudje troje fveto 
ime fposnali, te molili, in v' freti I^er- 
fhanfki Teri.rezhno shivljenje hafhlL 
— Obdershi naf, o Jesuf! y^ pravi 
freti veri, ktero fi ti uehit, in ktero 
fo tvoji freti apofielni po želim fretu 
osnanovali. Profimo te, sateri kmalo 
v* aashetku vfako kriro'verp, ktera.fe 
hoshe raafhiriti v' tvoji fveti eerkvi; 
in nikar ne perpufti^ de bi naf kri- — 334 — 

vorerniki kdej- napeljali. — Ohrani pa 
tudi , o Bog viiga miru ! rh vif hi po- 
glavarje t' kerfhanfki Ijubesni in edi- 
nofti tned teboj y de bodo vfi fkupe; 
tebi riushili, in t^ nebefih kraljerati 
safiuahili. — Osrife tudi miloAIiro, 
te profimO) na nafhiga fvetiga ozheta 
Rimfkiga papesha L, na Jiafhiga mi- 
loftiiviga fhkofa I. , na nafhiga fvit- 
ligasefarjal. y \n na vfe duhorfke in 
dejhelfke ohlallnike. Ohrani jib v' Tvoji 
gaadi , dodeli jim f vojiga fvetiga du- 
ha , in p^rpel ji jih kdej v^ veshno ne- 
b^fhko kra)je(tro* Amen« , MOLITVE 

in premifhljevanja sa fveli 
poftni zhaf. (ShllrderetdAnrjci poft je od matere kalolflilte 
zerkve po f^gledu Jesufovlgu pofta v' puflia- 
▼f, sapovcdan. I^akor Teje namrezli Jesaf 
fhtirdorol dni in nHrM y^ pofkavi poftU, pre- — 335 — • 

din je lindi uzliiti snsdielj niTffO tabo iapove 
r. /.erkev, de nnj fe vfi krifijftni fbtirderet 
dni pred veliko DO^.hjo poAija, in tudt flio 
diruge dobre dela v^ tem fvetim KhaAi doper- 
nafhajtt. ^Jijubr moj JcrifijanI zbe bozhcfh 
Tveti poftni zbaf ryeto in po dubu f. zerkve 
prefihiveti, flori to: Pofii fe na tanko , koU- 
kor tvoje {idravje io tvoje delo perpufti; po- 
fvetniga fbuma in vefeljit Ce vari^ in sdersbi 
kolikor morefh; ponishno. fe D6fi, gorezke 
ndli, in fvete sakramente £' pofebno. gorežh- 
.noftjo v' fvetim poftnim zbafta prejemaj ; ni6- 
li r premifUkam sbaloftni del f. roshenlggi^n.« 
za, in litanije od Kriflufoviga terpljenja; oli- 
ifkcg pogofto f. kttsbev pot, in mifU ara vin 
b' shaloftoim ferzam na fvojiga terpezbiga 
Jeiufa; premifbljnj pa tadi vezhkrat med f« 
vafho Kriftufovo terpljenje, in kolikor mo- 
refh, tudi fvojima blishnjimu dobro ftori na 
dufhi ali na telefu« — Tako tedaj ftdri, de 
bofbta fveti zbaf fveto preshivel, in 8^ do- 
bro in vefelo veftjo ob veliki nozhi Jesufovo 
od fmerli vftajenje. obhajal« Zbe bofh do ico|i- 
za.v' dobrim sveft oftal, bofh tudi tf od 
fmerti vftal k' vezJinima sbivJljenjtt! — — 336 — 

UTAmJE 

od KriftufoTiga terpljenja. Gofpod^ tifmili fe haF! 
Krifte^ ufmiH fe naf! 
Gofpod^ ufinili /e naf! 

MSog Oftbe nebefhki, 

Bog §in odrefhenik (veUt ^ 

Bog freti Duh, 

§« Trojica , en farni Bog , 

Jesuf,, sa tridefet frebernikov prodan, 

Je^uf , t' Trojih nar Tesbih britko* 

ftih na ojjf ki gori popolnama 

t' boshjo voljo vdan , 
J^sdr, na oljfki gori v' britkofti l^cr^) " 

VAviga potu od angela poterjen, 
Jeauf« od Ju4e5hA V kufhefanjem 

isdan, 
Jeraf, od Judov kiikor rasbojnik 

vjei in svesdn , 
Jesuf, od fvojih u^henzov sapufhen, 
Je^uf, pred Anasa in Hajresha^-I 

Ijan, m Umkej ^aframoran, M« 9 537 — Je«uf, od hlapzA sa uho udarjen 
Jesuf^ od sgolj krivih prizb toshen , 
Jesuf, po krivizi li^finerti obfojeo, 
Jestif, v' obras sapljuran in T peft- 
mi bit, 
Jesuf, oli frojiga uzhenza trikrat 

sata jen , 
Jeauf, svesan Pilatushu isdan, 
Jesuf, od Herodesha saframovan, 

4n r fhpotljirim belim oblazhi- 
' lam oblezhen, 
Jesuf, hudobnima rasbojniku inj g 

ubijavzu nasaj poftavljen , V, ^ 

Jesuf, neufmiljeno gajshian, f ^ 

Jesuf, r fhpotljivim rudezhino plaj-^ 

fhem ogernjen, 
Jesuf^ r temjem kronan ^ in po 

glavi tolzhen, 
Jesuf , od Judov s^ velikim vpitjem 

k' fmerti krisha pogervan , 
Jesuf^ od Pilaitusha Judam isdan , 

in k' (IraThni fmerti obfojen , 
Jesuf, P tefhkim krishem obloshen, 

in neufmiljeno k' fmerti vlezhen, 
Jesiif, vfiga oblazbila obropan, in 

a^ abeblji na krish perbit, 

15 9 — 338 ~ 

« 

Jesuf , kteri fiv^ fredi dveh rasboj* 
nikor na krishl rapet vifel, 

Jesufj hteri fi na krishi sa froje 
fovrashnike molil, 

Jesuf ^ kteri fi rpokornimu rasboj- 
niku fveti raj obljubil, 

Jesuf, kteri fi fvojo shaloftno ma- 
ter Marijo f« Janezu, in njega 
froji materi perporozhil, ~ 

Jesuf y kteri fi bil na krishi od fvo- 
jiga nebefhkiga 'Ozheta sapufhen« 

Jesuf, kteri fi bil v' fvoji sbeji na 
krishi s^^holzhem in jefiham na- 
pajan y 

Jesuf, kteri fi na f« krishi rfe , kar 
* je bilo k^ nafhimu odrefhenju 
potrebno, dopernefel^ 

J^suf , kteri fi na f. krishi /vojo 
dufho v' roke fvojiga nebefhki- 
ga Ozheta isrozhil, 

Jesuf, kteri fi bil na defni Arani 
V fulizo prehoden, 

Jesuf, kteri fi le sa voljo nafhih 
grehov vfe to^ terpel, 

Jesuf, kteri vfe rane nafhih dafh 
f ' kervavimi ranami sazelifh , 


— 339 — 

Bodi nam miloftlir, odpufii nam^ o Jesuf ! 
Bodi nam niiloftlir, ufiifhi naT, o Je«uf ! 
Od vfiga budiga na dufhi ia na 

telefu > 
Od vfiga greha, savoljo kteriga fi 

toliko terpel^ 
Od zngoritnofti iH nevolje t' krishihl ^ 

in y' terpljenji, ' * 

Od je$e in foTrafhtFa do tiftib, kte- 

ri nam hudo ftore, 
Od prevelikiga^ ftrahii pred terplje-^j^ 

njem in pred rmertjo. 
Od vezhne fmerti, 
Po frojim neufmiljenim gajshlanjil c 

in kronanji , I "^ 

Po fv6ji shalodi in fvojim sapufhe- 

nji na krishi , 
Po froji grosovitni martri in fmerti. 
Ob dnevu fodbe, 

Mi ubogi grefbniki, 1 ^ 

De nam saneferfa po fvoji nes*/^'^ 

merni milofli , N ? S. 

De nam rte nafbe grehe odpu-/ 2' § 

ftifh savoljo fvojiga nefkonzb-l ^S 

niga saflusbenja, J p 15 — 340 — 

De nftf po premifhljevanji trojiga\o 
terpljen j« k' prap pokori perpe* 1*^ 

'i*^**' . - . ..1» 

De naf r' tesbarah in v' ferpljenjil 3 
3* sgledam fvojiga terpljenja vVsf 
poterpeshljivofti poterdifti, ?c 

De bi tudi mi' fvoje mefo s* she-l ^ 
Ijami in grehi vred krishali, I 2! 
De bi po Ivo ji britki fnnerti vezh-is 
no shivljenje dofegli j I ^ 

Jagnje boshje, ktero grehe fveta od- 
jemi jef h, sanefi nam y o Jesaf ! 
Jagnje boshje 9 ktero grehe fveta od- 

jemljefh, uriifhi naf, o Jesuf! 
Jagnje boshje, ktero grehe fveta od- 
jemljefh, ufmili fe naf, o Jesuf! 
Krifte, flifhi naf! 
Krifte, uflifhi naf! 
' Gofpod, ufmili fe naf! 
'Krifte, ufmili fe naf! 
Gofpod , urmili fe naf! 
Ozhe nafh . . . Zhefhena fi Ma- 
rija *• ~ 341 — 
MOLITEV 

r. Argufhtina od KriftufoTiga 

terpljenj«. 

O ])ubejsnjm Gofpod Bog Jesnt 
Kriftuf f kleri ii v' odrefhenje fveU is 
nefkon^hne Ijubeshi do ^hlovef hkiga 
rodfi hotel rpjen, obresan, od Judor 
savčrshen, od Judesba V kufhevanjein 
i^dan, r ffatriki svesan, kakor nedolsh- 
no J8tgnje k' fmerti peljan, in pred 
nevredno oblishje Anasa, Kajfesha , Pi- 
latusha in Herodesha nefpodobno po- 
ftarljen, od krivih prizh fojen, neu- 
Tmiijeno gajshijan , sanizhevan^ saplju- 
ran, V tern jem kronan ^ sa uho vdar- 
jen, f lerftam tokhen, zhes ozhi sa- 
vesan, oblazbila obropan, s' sheblji na 
krish perbil, Tkrishem nakvifhko povs- 
dignjen , med rasbojnike poftavl jen j. 
s' sholzhem in jefibam ndpojen, in f 
fulizo prehoden bili. — O preljube«- 
•njivi Gofpod! po tih fvojrh prefvetih 
marlrah in terpljenji ii me odrefhil, 
ktere iim ii jelt, ne ti 8ariqShiI, pa 
is Ijubesni do mene il jih ti preAal« — — 342 - / 

Jeft nerredni grerhnik troje freto terp- 
Ijenje pozhaftim, s' nar reshi pobosh- 
noftjo in sahvalo. Po fv^ojim f. krishi 
in jvoji britki finerti in tvojim ne- 
dolshnim ferzu, ktero je bilo is Iju- 
besni dq naf prebodeno , obvaruj me 
peklenfkih marter in ftori dobroiliro, 
de tudi mene perpeljefb^ kamor ii 
perpeljal fpokorniga rasbojnika, ki je 
na troji defni Arani krishan bil. Kter 
ri s^ Oi^etam in f. Duham shirifh in 
kraljujefh Bog od vekomaj do reko- 
maj. Amen. — 343 — EBISHEV POT. Ljubi - noj kriftjnn, do bofh Kriftnfovo terp\Jeiye 
bolj prem ifhlje val, in tnko pred JBogam vi^lU 
ko tj^anaslieiua imel: obifkiu pogofto f. kri-% 
shev pot, pofebno v' poftu, in prav d' go- 
re/.hnof^o per vrakiin fhtazioDu inoH, in pre* 
mifh^uj kuj fe je ondi a' Jesufam godilo. 
Tako bofb veliko sa fvojo duflio perdobil , 

- bofh tudi obilne odpuftike saritiBhil, kteri ti 
bodo per fodbi boshji veliko pomagali. — Sa» 
hvali Boga , de imarb tako lepo perlosbnoH 
ve%bkrat f. kfisbev pot obirkatt , in niru, de 
fo v* pervib zhalih kriftjani b* velikfml te« 
ahavaml in tudi a' nevarnoftjo shlvIjeiuA ▼' 
obljub^eno desbelo hodili, fvoje grehe obsba« 
lovat, in odpufiikov sariushit,' de fvoje gre- 
he prav fposnafh, vredno objokafh, sa vfelej 
aapuilifh, In v* priliodno le po agledih fvo- 
jiga avelišharja Bhivlfh* — 344 — 
. Perpravljanje. 

\M moj Jesuf! moj uTmiljeni odre- 
fhenik! sa-me fi grosoritno veliko ter- 
pel 9 In na f. krishi Ararhno fmert Ho- 
ril. Vfe to fi mogel saroljo nafhih 
grehov* preAati. — O Jesuf, is seliga 
ferza mi je shal , de fim kdej grefhil} 
ker ti je greh toliko terpljenja ftoril, 
O 9 ko bi te jeft liikoli a' nobenim 
greham ne bil rasshalil, o moj do- 
broti jivi Jeitif ! — Oh , daj mi gnado , 
de fi bom tvoje britko terpljerije , kte- 
ro bom sdej premifhljeval , tako k^ 
ferzu vsel, kakor ko bi te f fvojimi 
lAftnimi ozhmi videl vfe to terpeti! 
Daj mi gnado, de mi bo v' hudih 
/kufhnjaVab vfelej tvoje britko terp- 
Ijenje na mifel prifhlo, deporezhem: 
^,Oh! nikdaV nozhem tega greha fto- 
riti, ker vem koliko je moj Je^uf 
savoljo greha terpeti mogel, in ker 
vem , de tifti , kjeri greh dela , tako 
hudo ftori, kakor ko bi Jesufa vno- 
vizh -krishal/^ — 345 -^ 

- ■ ' 

« 

Dodeli mi pa tudi to gnfidCf o 
moj Jesuf, de l^om per obifkoranji 
f. krisheviga pota vliga safJushenja in 
rfih .fvetih odpuftikoF deleshin ppftal, 
kteri fo nam i$ neismerniga fhas&a tvo* 
jiga saflufhenja in tvoje bo^hjc milo- 
Ai sravin obljubljeni. O moj Jesuf ! ti 
fain me pelji po kerravim potu, po 
kteritn & hodil sa nafbe odrefhenje 
in vezhno svelizhanje, in uzhi me po 
trojim fvetim sgledu , T takim zataje- 
vanjem famiga Jebe, in P tal<o po- 
nishno poterpe^hljivoftjo vfe krishe in 
teshave preterpeti^ kakor fi jih ti pre* 
terpel, de bom tukaj majhno ehafa 
r tabo terpelf tamkej pa vfe vezhne 
sbhafe fe P tabo vefeli]. Amen. 

I. cSHTAZION. 

Jesuf je k' fmerti obfojen. 

Molimo in zhajiimo /e, o Jesafl šaha j 
fkosifvojf. krish Ji Jveš odrefhil. 

O nei^reshena, nesapopadi ji va /le- 
pota in hudobija! — Zhes nedtflfiahno 

15 *♦ il. 

id- 

rf 
b- 
■I . 
ol- 
I B 
tur 
J« 
oke 
bno 
in- 
de 
)k, w- 

aetli 
tebe — 347 r- 

ha obrojen bil« — « O moj Jesuri kte* 
*i H bil sa naf grefhnike k' ftrarhni 
'merti obfojen! odverni, te profim , 
)0 krivizbni fodbi, ktero fi tako po 
lodolshno predati mogel , odverni sa- 
Jasbeno pravizhno fodbo od mene , 
ie ne bom, kakor iim sbe velikokrat 
afluahil, k' vezbni fmerti obrojen.-« 
) Jesuf, moj prihodnji fodnik! bodi 
ni ubogimu grefhniku i^^iloftiir, kader 
)ridem pred tvojo ojftro fodbo, in po- 
lari me na fvojo defno flran med fre- 
ihno rhtevilo Tvojih isvoljenih. Ainen. 
' tirmili fe me , o Gefpod ! po fvo- 
i reliki milofti , in po obilnofti Tvoji- 
ma ufoiiljenja isbrishi mcj6 hudobijo. 
Ozbe nafh • • . Zhef hena fi Ma- 
rija .. . Zhaft bodi Bogu • • • — 546 — 

jagnje fklenejo fodbo diirji rolkovi, — 
nar fvetejfhiga obfodijo hudobni grefh- 
niki k' ftrafhni finerti! — O nar ne- 
dolshnifbi Jesuf! tako* had6 fi obro- 

• 

jen, in nifi nikoli ni^h pregrerhil, 
kakor fo tudi vfi tvoji krivi^hni fod- 
niki dobro fpoinali. Bres viiga ftra- 
hu fi samogel Trojim nar hujfbim fo- 
vrashnikam re%hi: ,^Kdo s me d raf 
me samorekakiga greha obdol- 
5 h iti ?^^ in nobedin ni mogel in fi 
ni upal befede soper tebe rezhi, ker 
troj^^ura fhe ni bifa prifhla. Kader 
fi Te pa* ti fam grefhnikam t^ roke 
dal; fo te kolikor fo mogli, hudobno 
obfodili, in fo vfako fbe tako kriri- 
zhno prizbo s^ vefeljem sartifhalf, de 
je le soper tebe fprizhevaia. — Oh , 
moj Jesuf! s' shaloftjo in Araham mo- 
ram rposnati, de fo. le naffai grehi ti- 
fie krire prizhe in tifli krivishni Ted- 
niki, kteri To tebe, sgol Tamo nedol- 
shnoft in Tvetoft, k^ AraThni Tmerti 
— 347 -r- 

sha obfojen bil. — O moj JesuP! kfe- 
ri H bil sa naf grefhnike k' ftrarhni 
fmerli obfojen ! odverni, te profim , 
po krivizhni fodbi, klero fi tako po 
nodolshno predati mogel , odverni aa- 
flusheno pravizhno fodbo od mene , 
de ne bom, kakor iim she velikokrat 
sariuahil , k' vezbni fmerti obfojen. •*^ 
O Jesuf, moj prihodnji fodnik! bodi 
mi ubogimu grefhniku i^niloftiv, kader 
pridem pred tvojo ojftro fodbo, in po- 
ftari me na fvojo defno Aran med fre- 
zhno fhtevilo fvojih isvoljenih. Amen. 
' tJfmili fe me, o Gefpod ! po fvo- 
ji reliki milofti, in po obilnofti fvoji- 
ga vfmiljenja isbrishi moJ6 hudobijo. 
Ozbe nafh . • . Zhef hena fi Ma- 
rija • . • Zhaft bodi Bogu ... ~ 348 — 

II. cSHTAZIOK. 

Jesuf vsamekrish nafvoje rame. 

Molimo in zhajiimo te^ o Jesnf! sakaj 
fkosi fvoj f. krish Ji fvet odreJliiL 

O moj Jesuf, ti poterpeshijiro jag- 
II je boshje! l<«ko s"* voljo in T poter- 
.peshljiroftjo vsamefb fvoj teshki krish 
na ramo, kteriga ti tvoji fovra^hniki 
naloshe« — Tako hudobni in neurmi- 
Ijeni fo bili tvoji fovrashniki, de fo 
ti toliko terpljenja ftoriii, kolikor fo 
le mogli. Bil ii she tako rasgajsh- 
lan in smartran, in od veKziga pre- 
livanja kervi $he tako flab, de ii she 
kome j ftal; in vender te neufmiljeno 
perfilijo , de fam teshki krish Defefh , 
na kteriga te she fkorej perbiti she- 
le. — In. ti, o krotki in is ferza po- 
nishni Jesuf! vf^imefh s' veliko po- 
terpesliljivoftjo bres vfiga odgovarja- 
nja teshlci krish na froje rasgajshla- 
ne, kervave rame, in.fi ga perprav- 
Ijeh nefti, kamor tvoji neurmiljeni fo- 
vrashniki hozhejp. — Oh! moj Jesuf! — 349 — 

fpel moram rpoinali, de fo ii le na- 
fhi grehi troj tesbki krish na ramo 
vergli, in de f o ga le naTbi grebi ta- 
ko teshkiga ftoriii. •*— ;0 nar poter- 
peshljirfhi Jesuf, daj mi gnado, de 
fe bom pofihmal vfib grebor prar 
fkerbno varoval y in de bom vfe kri* 
sbe in tesbave, ktere mi po Tvoji bo-^ 
ahji previdnoAi porbiljafb , vfeiej V 
poterpeshljivoftjo prenarhal, po tvojim 
sgledu. — O koga fo vfi m^oji krisbi 
proti tvojim u; in vender fe jib tako 
bojim, iii jib le s^ nevoljo prenafbam* 
O Jesuf! daj mi tvojo refnizhno be- 
fedoprav premifliti, ker fi rekel : 99K d or 
hozh6 sa menoj priti, mora fam 
febe satajeVati, mora fvoj krish 
no fi t i in tako sa mano hoditi/' 
— moj Jesuf! daj mi tako Ijubesin 
do terpljenja in do krisba, de ga bom 
vfelej s* vefeljem na ramo sadel, in 
rekel: Bodi zhefhen, moj krisb! sakaj 
ti mi pravo pot sa Jesgifam v' hebefa 
kasbefb. Am^na — 350 — 

Ufinili fe me 9 o Gofpod! po Tro- 
ji Feliki miloAi, in po obilnofti Troji- 
ga ufmiljenja isbrislii mojo hudobijo. 

Ozhe naTh . • . Zbefhena fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi Bogu • • • III. ,SBTAZIOW. 

J^surpadepervizh podkrishem. 

Molimo in zhajiimo ie^ o Jesufl sakaj 
fkosi Jvoj f. krish /ijvet odrefhil. 

O Jesuf! Troj teshki krish fi s' 
reliko poterpeshljiroftjo na ramo rsel, 
in perprarljen fi bil, ga na goro Kalra- 
rijo nefti, de bi na-nj perbit bil. Pa 
troja flhlorefhka natora je Omagala ; 
oTlabljen od toliko prelite kerri Te she 
ne morefh riezh po konzu dershati, in 
padeTh na semljo pod Trojim teshkim 
krishem. — • Ali tvoji neuTmiljeni Tor-- 
rashniki ti nobeniga pokoja in odloga 
ne perroThijo, in te, na tleh leshijo- 
zhiga neuTmiljeno. bi jejo , in ^ noga- 
mi Tujejo. In ti \{^ «' roljo preneTeTh — 351 — 

in polerpifb. — > O moj dobrotljivi Je- 
siif ! sakaj fi vender taKo terdo padel , 
de fhe kmalo vftati nifi mogel? nad 
kom & fe tako fpodtaknil ! — Oh , nad 
veliko butaro nafhih grehov? — O 
ftrafhna hudobija grehov, ker je mo- 
gel le sa voljo grahov fveta §in boshji 
toliko terpeti! -^ O nefrezhni moj na- 
puh, savoljo kteriga morafh/ti; o Je« 
suf! tako ponishan biti! O nefrezhna 
moja jesa in nepoterpeshljivoft savoljo 
ktere morafh ti, o Jesuf! toliko pre« 
terpeti! — Ufmili fe me, o Gofpod! 
ufmili fe me, in daj mi ponishno in 
pdterpeshljivo ferae, de bom prav fpod* 
nal fvojo veliko nevrednoft, in de bom 
v' duhu pokore vfe s' voljo preftal, 
kar mi terpeti pofhljefh po fvoji bosh"* 
ji previdnofti. Amen«'> 

Ufmili fe me, o Gofpod! po fvo» 
ji veliki miloAi, in po obilnoHi fvoji* 
ga ufmiljenja isbrif)ii mojo hudobijo« 

Ožhe naf h , • . Zhef hena ii Ma- 
rija • • • Zh^ft bodi Bogu • • • ^ -^ 362 — 

IV. .S^AZIOli. 

Jesuf frezha fvojo shaloftno 

mater« . 

Alolimo in zhaftimo ie^ o Jesuf! sdkaj 
fkosifvojf. krish Ji f vet odrefhil. 

O mo} dobrotljivi Jesuf! kdor. ima 
la kolikaj Ijubesni v' frojim ferzu, lah- 
ko sapopade in obshuti, kako velika 
je mogla tvoja shaloft biti, kader fi 
v^ fvojim nar vezbim sanishevanji in 
terpljenji fvojo fveto mater frezhal , 
ktera je aavoljo- terpljenja fvojiga pre- 
ljubem jiviga §ina tako grenko shaloA 
in bolesbino v' fvojim' ferzu. jobzbuti- 
la , kakor ko bi bil ojfter mezb r^ nje« 
nim ferzu tizhal. --- O moj Jesuf i ko 
bi jeft tvojo IjubesRJiro mater Marijo 
takoperferzhnb ljubil, kakor fi jo *ti 
ljubil in jo f he Ijubifh ; in ko bi jeft 
v' fvojim revnim ferzu tako gorežho 
in fveto Ijubesin do. tebe. imel , kakor 
Jo je imela in jo ima tvoja prefveta 
'miftti: potlej bi samogel prav sapopa- 
fti in obzhutiti tvojo hi njeno neisre- — 353 — 

sheno shaloft in brkkoft« Pa. greh je 
moje ferze she^tako popazhil^ in hu- 
dobni fret ga 'je tako prevsel^ de nizh 
prar shivo ne obzhutim, karfta vi 
dra obzhutila, kader da' te na kerra- 
Ti poli proti Kalrarii frezhala. — Oh ! 
preljubi Jesun in dobrolljiva mati Ma* 
rija! odpuftita mi, ponishno proiim ; 
sakaj fposnam; de le zhes nafhe gre- 
he tako shalujeta, in oh! tudi zhes 
moje grehe, V kterimi Jfiih vaji to- 
likokrat rasshalil! — - O Jesuf! o Ma- 
rija! moja nar Tezhi dobrotnika! kdaj 
fta mi kaj hudiga ftorili^i de vaji tako 
shalim? — O ftrafhna nehvaleshnoft 
mojiga feraa! Sa nar vezhi dobrote pa 

rasshal jen je povrazhujem ! O greh, 

ti nar vezhi nefrezha, zhed ktero Je- 
suf in Marija tolikanj shalujeta! kdaj 
te hojoi vender enkrat sapuftil ? kdaj 
te bom lazhel refnizhnofovrashiti ? kdaj 
bom sazhel tako zhes-te shalovati, de 
te nikdar vech ftoril ne bom? — -— 
O Je^uf! ti vidifh ! in posnafh mojo 
flaboft, de bres tebe nizh dobriga ftor 
riti ne morem; ti mi na pravo pof — 354 — 

pomagaj; ti mi daj perferzhno shaloft 
shes moje grehe, in polerdi me v* 
mojim naprejrsetji, te nikdar rezh ne 
rassbaliti. — •. O shaloftna mati Mari* 
ja; proii tudi sa-me Jesufa, de mi gna- 
do dodeli y nikdar rezh ne ponoviti 
n jegore in troje shaloAi T kakoffanim 
radovoljnim greham. Amen. 

Urmili fe me, o Gofpod! po fro- 
ji reliki milofti, in po obilnofti froji- 
ga tirmiljenja isbriflii mojo htidobijo. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma* 
rija « • • Zhaft bodi Bogu • • • Vm .smAziovm 

^Slmon 13 Zirene pomaga Je- 
sufu krish aefti. 

Molimo in zhajiimo /e, o Jesnf! sakaj 
fhosifvpj J. krish Ji Jvet odrefhiL 

O Jesuf ! s^ voljo fi fvoj krish na 
rame vsel, in fi ga nefel, dokler fi 
mogel« She padel fi bil pod njim , 
vender fi fe fpet vsdignil , in fi ga — 355 — 

fhe naprej nefel ^ pa fi kmalo fpet ta- 
ko ofUbel^ de ga nifi mogel vesh 
nefti. Troji hudobni foTrashniki* te^ 
dej, {ne is ufmiijenja, ampak le aa- 
to 9 ker /o te bali , de bi jim po poti 
ne umeri, 'de bi te potlej nizh vezh 
martrati ne mogli,)* To perfilili ptuji- 
ga, popotniga zhioreka , de ti je po- 
magal krish nefti. — O moj Jesuf ! 
tudi jeft, ker iim kriftjan , fim pokli* 
zan 9 fvoj krish sa tabo »nofiti; in ti 
mi shugafh , ehe ne bom V poterpesh« 
Ijivoftjo krisha aa tabo nofil , de ne 
bom sa tabo r* nebefa prifhel. — ^^Oh! 
pa kako te fhe le smiram bojim in 
branim krij^ber in teshar; in kader 
fe jih ahe vezh ubraniti ne morem ; 
jih le a' nevoljo in f nepoterpeshiji- 
roftjo prenafham. — 6 Jesuf! tako 
nifo delali tvoji isvoljeni perjatli, ki 
fe sdej v^ nebefih V teboj velele. Krish 
in .terpljenje fo ljubili in sheleli, (o 
vedno sa terpljenje profili, in fo ho* 
tli rajfhi umreti, kakor nobeniga terp« 
Ijenja na fvetu ne imeti; in vezh ko 
fi jim terpeti dajal ^ bolj fo fe ti hva- — 356 — 

leshhi fkasorali* — Oh, koliko meni, 
nevoljnimu, nepoterpeshijivimu zhlo* 
reku fhe manka do <*popoInanioIli fret- 
nikov! O Jesun daj mi gnado, de 
bom pofihmal terpljenje bolj ljubil, 
de fe nbbeniga krisha ne bom Tesb 
tako bal in branil, temuKh de ga bom 
s' Toljnim fersam sa tabo nofil ; de 
ti bom fhe 2I0 brale^hin aa vfako per- 
losbnoft, ktero mi dafh, de fi samo- 
rem f terpljenjem nebefhko krono 
riushiti« Daj^mi prav fposnati, de vezb 
ko bom tukej a', voljo preterpel,'yezhi 
bo moje plazbilo t' nebelib. Amen. 

Ufmili fe me, o Gofpod! po Tvo- 
ji veliki miloAi, in po obilno fti fvoji- 
ga ufmiljenja isbrifbi mojo hudobijo, 

Oshe nafh • • • Zhefbena fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi Bogu • • -r- 357 — 

» 

71. 48HTAZION. 

bS. Veronika poda Jesufu potni 

perU 

Molimo in zhajiimo ie , o Jesnf! sakaj 
Jkosi fvoj y. Ar/jA ^i yVc/ odrefhiU 

O moj terpijoEhi Jesuf! kako Iju- 
besnjir fi smiram, in kako hvaleahin 
in dobrotljir! §be v' fredi frojiga tcrp- 
Ijenja na to miflifh^ kako bi inajhne 
dobrote, ki fe ti fkashejo, obilno po^. 
vernil. — Neka bogaBojezha dufha , 
ktera je imela urmiljepje V teboj, ker 
te je ridila vfiga potniga in kervayi- 
ga^ ti je is fer%hniga ufmiljenja Tvoj 
potni pert podala, in ti li jo Ijubes- 
njivo ' plafthai sa njeno dobroto, ker 
fi. podobo fvojiga prefvetiga bblizhja 
v* njenim pertu vtifnjeno sapuftiL ~ 
O frezhna dufha, ker je sa fvojo do- 
broto tako plazhilo prejela ! — Jesuf ! 
nedoUbno jagnje bosbje ! T ternjem 
kronani kralj Tezhne zhadi! vtifni tu- 
di v' moje ferze in r* mo\ . fpomin 
prefveto podobo frojiga kervariga ob- ^ 558 — 

Iizhja, ia froje f tem jem Kronane 
glave; de bom vedno na tvoje britI<o 
terpljenje minil, de bom v^ fkufh- 
njavah tvojo kervavo podobo pred ceh- 
mi imel, ktera mi porezhe: 9,Glej, 
o grefhnik! kaj je tvoja hudobija fto- 
rila., kako je prelepi obras tvojiga ne- 
dolshniga Jesufa neurmiljeno rast^rga- 
la in okervavija ! kako je prelepo tre* 
to glavo tvojiga nebefhkiga kralja V 
ternjem kronala. — Nehaj, nehaj, o 
grefhnik ! od fvoje hudobije , de fe ti 
to milo oblizhje tvojiga ufmiljettiga 
Jesufa ob dnevu firafhne fodbe ferdi« 
to ne pokashe! " — Tako naj mi re- 
zhe tvoja fveta podoba , o, Je^uf ! ka- 
der bom fkufhan in v' greh zapelje- 
van; in naj me oftrafhi od greha, de 
me greh vezhno od tvojiga oblizbja 
ne odlozhi. Amen. 

Ufmili fe me, o Gofpod, po Tvo- 
ji veliki milofki^ in po obilnofti- fvoji« 
ga ufmiljenja isbrifhi mojo b«idoj>ijo« 

Ozhe nafh » • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • Zbaft bodi Bogu • • • ~ 359 — 

Tli. cSHTAZION. 

f esuf pade drugizh pod krishem. 

A^olimo in zhajiimo ie^b Jesnf! sahaj 
fkosifvojj. krishji /vet odrefhU. 

O moj Je^uf! fpel leshifh na sem- 
I)i J fpet te je lilna tesha frojiga kri« 
sha, in velika flaboft tvojiga rasgajah- 
Ijaniga trupla na tla vergla. Qh! pa 
veliko vezh te je neismerjena tesha na«, 
fhih pregreh na tla poderla« — O Je« 
8uf , nafh vfigamogozhni Bog! vef sa- 
nizhevan Ie$hirh na tleh 5 sAvershen,^ 
pohojen> f? nogomi fuvan ! — Grosa 
me» obhaja, kader to miflim , ker fe 
sravin tudi fpomnim, de fo te ravno 
moji in vli nafhi grehi tako neufmi* 
Ijeno na tla poderli. — Oh ! kaj ho 
per Ivoji ojftri fodbi, porebno V ter- 
dovratnim grefhnikam; kteri te fhe 
smiram sanifthuje, in tako rekozh s^ 
»ogami tepta ! — O Jesuf, moj do- 
bro ti jivi odrefhenik ! varuj me pred 
to grosovitno neifrezho, pred terdo* 
rratnoftjo 9 ktera na., ravnoli proti pe- — 560 — 

klajjelje. Daj mi prar fposnati, ka- 
ko Arafhno nevarin je ftan grerhnik«. 
kleri r' tvoji gnadi ne shivi , kter- 
trojo freto gnado , ki mu jo obilno 
dajefh, naprejv^et^io sametva. Oh! tak 
^blovek ravno tako hudobno ravna . 
kakor fo troji nar hujfhi forrashnlki 
ftorili, ker fo te, ki fi pod teshkim 
krishem padel , s^ nogami furali in tep- 
tali. -— O ponishni Jeauf, kteri fi sa 
naf tako sanizheVan in sarershen bil! 
daj mi gnado, de ne bo troje reliko 
persadevanje in terpljenje nad menoj 
sgubljeno ^ daj mi ponishnb in fpo* 
korno ferze^ de bom prav /posnal in 
fe agreval rfih frojih grehov; de bmxx 
vfe sanizbevanja yoljna preftal, in de 
bom rad f tabo na fretu aanizhran, 
de bom le v' nebelib per tebi poibe- 
fhčn. Amen. 

Ufmili fe me, o Gofpod, po (ro- 
ji: veliki milofti, in po obilnofti fvo* 
ga ufmiljeoja iabrifbi mojo hudobijo. 

Ozbe nafh • • i Zhefhena & Ma* 
rija • • • Zhaft bodi Bogu • • • k — 361 — 

TIH. .SHTAZIOK. 

Jesuf trofhta Jerusalemfke 

shene. 

Molimo m zhajitmo /e, o Jesuf! sahaj 
fkosifvojf. krUh Ji fvet odrefhiL 

^O Jesuf! Icako neisrezhepa je tro- 
ja Ijubesin do naf ! kako lepo fe je po* 
kasala v' želim ti^ojim ^erpljen ji T Neisre- 
zheno veliko & sa naf terpel , ii bil vef 
rasgajshljan in V ternjem^ kronan , in 
fi s' veliko teshavo fvoj tesbki krish , 
in fhe tesbji butaro nafhih grehov ne« 
fel, in ii fbel k' Arafhni fmerti. In 
per viim fvojim neisrezhenim terplje- 
nji nifi ndbeniga trofhta ifka4 in ime- 
ti hotel. Sato fi - Jerusalemfkim she- 
nam, ktere fo te milovale in fe jo- 
kale, rekel: ,,Ne jokajte zhes-me, am- 
pak jokajte fame zhes-fe in zhes fvo- 
je otroke." — O moj pr^ljubesnjivi 
Jesuf! ti vezhna Ijubesin ! ref bi ime- 
li mi le fami zhes-fe in zhes fvoje 
hudobne pregrehe jokati in shalovati- 
pa daj mi vender gnado, de bom tuj 

16 — 362 — 

di zhes-fe jokfti, in tvoje britko ter- 
pljenje obshalval ; daj mojim ozhem 
TpakOrne folse ^ de bom v^ grenkofti 
frojiga ferza vfe fvoje leta pred tabo 
premif lil y in fposnal ^ de je le greh 
edini ursbab riiga trojiga terpljenja. 
«— -Pa kaj pomaga^ o mo; Jesuf I zhe 
fhe tako shalujem in jokam zhe$ tvo- 
je britko terpljenje^ zbe pa greba de- 
lati ne nebam, savoljo kteriga fi vfe 
froje terpljenje preftaL — . Moj Jesuf! 
sdej je terdno fklenjeno^ de fe hozbem 
polibmal greba in vfe grefbne perlosh- 
nofti bolj varovati in bati^ kakor nar 
vezhi nefrezhe^ de ne bom v^ peklen- 
fkim bresnu preposno objokoral, de 
fim tako nehvaleshin in terdovratin bil. 
•~ O Jesuf ! miloftlivo fe tudi na-me 
OSTI J kakor fi fe o&eri na Jerusalem- 
fke sbene^ in me poterdi v^ mojim 
naprejvsetji T frojo mogozhno gnado. 
Amen» 

Urmill Te rae^ o Gofpod, po Tvo- 
ji veliki miloAi, in po obitnoAt fvoji- 
ga ufmiljenja isbrifbi mojo budobijo. — 365 — 

Ozbe narh • . • Zbefhena fi Ma« 
rija . • Zhaft bodi Bogu • t IX. ,shta2i6Kp 

Jestif pade triet|izb podkrlshem^ 

Molimo in zhajiimo le^ o Jtsnfl soka j 
fkosi Jvoj J^ krishjij^vet odrtfhiL 

O preljubi Jesuf! rfbe tretjiah te 
vidim na tla pallt pod veliko teifho 
trojfga krifiha^ — Ohf koliko groso- 
vitnib bolezhih fi* obzhutil per Tfakinl 
padzu! Kako globoko fe je tvoja tern 
njera krona v' trojo frelo glavo safa- 
dlla! kak6 flrarbno fo fe tvoje bole- 
zbe rane ponovile! J<aka obilno je te- 
kla tvoja prefveta kri , kader fi . padel 
na terdo kam nje J ' — In kako neusmi- 
ljeno fo te potlej tvoji budobiii fov- 
rashnikt na tleh tolkli^ fuvalt in pba- 
li , dokler nifi s' veliko tesbo fpet vAaK 
— Oh, nedolsbno jagnje boshje! med 
kakofhne divje volkove fi prifblo! — 
Strah in grosa me obhaja; kader te 

16* — 364 — 

premif bljujem na tleh ledhi jozhiga, ber 
mi veft gl^ffia Tprizbuje, de fo le na- 
fhi tako pogoftni padzi t' greh ur- 
ahoh, de ti tolikokrat pod grosoritno 
tesbo fvojiga krisha padefb! -^ Ob, 
kako ftrafhno fmo render hudobni in 
preflepljeni , zhe fbe y* greh pervoli- 
mo ali t' grebu oAanemo, defiravno 
hudobijo greba dobro rposnamo ! — 
O rfigamogozbni in pravizbniBog! ka/ 
kofhno ftrarbnb rajtingo bofh fodni 
dan r terdovratnimi grefbniki der- 
thal, kteri per r&tn trojim fposnanji 
render fhe smiraiti v* fvoje Aare pre- 
grehe naša j padejo, in tedej rarno ta- 
ko hudobno ravnajo, kakor ko hi tvo- 
je holezhe padze smiram ponavljali« 
— O Jeauf ! s^ sbaloftnim ferzam pa- 
dem vef $grevan k' tvojim nogam, in j 
te ponisbno profim, odpufti mi rte^ 
moje padze v' greh,. in bhvaruj m^\ 
pred ftrafhno. dufbno flepoto, pred 
terdovratnoftjo, de neham grefbitipre- 
din fhe sadnjo gnado saversbem, fO 
kteri na bo nobene vezb ;/ de te ref* 
nizbno ifkati aaahnem, dokler fe fba -^ 565 — 

najti dafh ; de ne bom Dekdej tiAiga 
ftrarbniga glafu od tebe f lifhal : ^^Jeft 
te ne posnam!^' — O moj dobrot* 
lji?i ,Je«uf ! premagaj moje terdorrat* 
no. ferse T tvojo viigamogozbno gna« 
do« Amen« 

Ufmili fe me, o Gofpod, po fvo* 
ji reliki milofti, in po obilnofti froji« 
ga ufmiljenja isbrifhi mojo hudobijo* 

Ozhe nafh • • . Zbefhena fi Ma- 
rija • •^ • Zbaft bodi Bogu • • • - S. .SHTAZION. 

Jesufa riezhejo in mu grenki- 
ga sholzha piti dajo« 

Molimo in zhajiimo te , o Jesuf! sdkaj 
/kosi Jvoj J. krish Ji fvei odrefhiL 

O Jesuf! i(ako grosovitne bole* 
Khine in veliko framoto &. predal ^ in 
kakofhno grenkoft obi&huiil, ko fo tT6« 
ji neufmiljeni in neframni fovrasbni^ ' 
ki troje ehlazhila is tebe potegniH, 
in ti grenkigA aholzba - piti dali. Tro^ — 366 — 

je nedolsno truplo je od neuCmiljef 
niga gajshljanJA vCe Icervavo bilo 9 tro« 
je oblazhilp Te je povfod na troje Icer- 
rare rane perfuriiilo, in kader to ga 
$* t(^be ftergali, fo fe tedaj rfe tvoje 
rane po tvojim rasgasbljanim sbirotu 
fpet ponovile! Oh, moj Jesuf! kako- 
fhne neisreshehe bolezhine fi takrat 
preftal, ia kakofbno framoto! — O 
Jesuf 1 kakofbno ftrafbno fbtrafingo fi 

»krat ^a vfe tifte preftati mogel > kte- 
nizhemurne oblazbila nofijo , in v' 
jieshiftolli , v' nesmernofti in posbrefh- 
nolli shive. — O Jesuf ! kolikokrat fim 
tudi jeft v' tih gerdih grehih shivel, 
savoljo kterih fi mogel ti tolikanj fra- 
mote in 'grenkofti predati. — Per f. 
kerftu fim obljubil, de fe hozhem ▼£- 
mu napuhu, vfi nizhemurnofti in r&^ 
rAVL sapeljiviniu noterdajanju hudobni- 
ga duha odpovedati; dobro vem, de 
je napuh in nizhemurnofl: pervi na- 
glavni greh, tudi dobro rem., de fo 
ne^hiftofl, nesmernoft ia ppshrefhnoft 
naglavni fmertni grehi; in vender me 
moja veft toshi savoljo teh grehor. — -— 367 ^ 

O moj Je6»f ! ti^hifh narb, de Bog le 
penishnim fvojo. gnado daje, napuh- 
njenim pa fe soperftavi; in de nezhill- 
niki in nesmerniki ne bodo erbali ne- 
befhkiga kraljeftva; perferzhno te te- 
daj profim , daj mi abifto in poni^fano 
ferze, de fe' bom irfi nHcbemurnofti 
odpovedal, nad ktero fe peklenfka ha* 
doba s* velikim Tefeljem pafe, in po* 
magaj mi, de bom redno fam febe 
satajeral in premagoval ^ de k^ tebi 
pridem v' ve^no nebefhko kraljeftvo. 
Amen. 

Ufmili fe me o Gofpod! po fro- 
ji veliki milofti, in po obilnofti fvoji- 
ga ufmiljenja isbriffat mojo hudobijo. 

.Osbe nafh « « « Zhefhena ii Ma- 
rija ; « « Zhaft bodi Bogu « • • — 368 — 

XI. .SHTAZION. 

Jesufa na krish perbijajo. 

Molimo in zhajiimo ie , o Jesuf! sakaj 
S^^^if^Oj f* krish Ji Jvel odrefhiL 

O dobrotl;ivi Jesuf! neisrezbena 
je troja Ijubesin do naf neTrednib 
grefhnikoV, kteri le tvoje prarizhne 
fhtrafinge, ne pa trojih dobrot, daHii- 
shimo. — »Koliko fi is sgolj Ijubesni 
do naf terpei! Kdo samore neisreshe- 
ne bolezhine sapopafti , ktere fi ta< 
krat prp.Ilati mogel, kader To te ncu- 
rmiljeni Judje s' sheblji na krish per- 
bijali! Tvoje /veto truplo je bilo she 
pred vfe icervavo , rasgajshiano in ra- 
njeno 9 de. ni bilo vezh sdraviga uda 
na njem. In sdej te hudobni Judje 
neurmiljeno na krish vershejo, raspne- 
jo s' vfo mozhjo tvoje roke in noge, 
de hozhejo vfe kite ' in shile po tebi 
popokati, in perbijejo tvoje dobroti ji- 
ve roke in noge s' sheblji na krish , 
de vfak udariz grosovitno po vfih udih 
obahutifh. -— — Ob ! pa kaj govorim — 369 — 

le od Judov, de fo li oni tm5 hudo 
ftarili; Tam na-fe pa ne pomiriim, de 

' tudi jeft r tabo nifim niizh Boljfhi 
rarnal, kader koli fim greh delal, in 
te tako rnovizh krishal. — O moj kri* 
vshani Jesuf ! le naf hi grehi fo tifti 
shehlji, kteri fo tvoje fvete roke in 

iHoge prebodli , in tifto kladvo, ktero 
r ti je take grosovitne udarze dajalo. — 
O Jesuf! sde; mi j.e is ferza shal, de 
iim tako hudobno ravnal, in tebe, 
nedolshniga Jesufa, tako neufmiljeno 
martral. O daj mi fvojo fveto gnado, 
de ti bom' pofihmal s* bogabojezhim 
shirljenjem in s' lepimi zhednoAimi 
toliko vefelja ftoril , kolikor fim te po> 
pred fpregrefhnim sadershanjem ras- 
shaliL Premagaj P fvojo fveto gnado 
mojo hudobno voljo, ktera ti toliko* \ 
krat fioperftoji ; perbi jo na fvoj f. 
hrish , de bo moja volja smiram P tvo- 
jo voljo fklenjena. O moj Jesuf; ne 
moja popazhena, ampak tvoja prefve- 
ta volja naj fe, vfelej sgodL Amen. 16 ## — 370 — 

Urmili fe me, o Gofpod! po Tro- 
ji reliki molodi, in po obilnoKi fvo^- 
ga ufmiljenja isbrifhi mojo hudobijo. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • Zhaft bodi Bogu • • . Xn. .SHTAZION. 

Jesuf je pbvifhan in umerje 

na krishi. 

Molimo in zhajiimo tis, o Jesuf! sakaj . 
fkosiJvoj,f. krish Ji fvft odrefhil. 

O Jesuf, nedoUhnb jagnje bosbje! 
saklano sa naf grefhnike! — O vezhiii 
pravizhni Bog! Oh, kje fe^snajderb! 
— na krishi, .med dvema rasbojnikama! 
•*-« Vfigamogozhni kralj irezhne zhaftif 
je to tedaj troj iron ! — Ref , to je 
trpn troje neisrezhene l;ubesni; sgolj 
Ijubesin te je na ta tron povsdignila , 
in sgolj Ijubesin na tem tronu fbe r^ 
sadnjih urah frojiga »hirljenja fkasu- 
jefh. — ^ /V' grosovitnih in neisre^he- 
nih boIezbinah«*ii vifel na f. krishi, in vender fi fhe tifle ljubil, kteri To 
li lak« bolezhine delali, in & sa-n}e 
Boga profi}; il obljubil rpokornimu 
rasbojnikd Dismasu niebefhki raj; R 
prefkerbel sa fvpjo shaloftno mater in 
sa frojiga nar Ijubffaiga uzhenza ; fi 
nam lepe sglede terdniga saupanja , 
Toljniga poterpljenja , in popolniga is- 
rozhenja v' boshjo voljo fhe v' sad- 
njih urah dal, in tako li fvoje pre- 
Tveto shivljenje fklenil. — O Jesuf, 
moj ufmiljeni odrefhenik! kako milo 
vififh na f. krishi, vef ranjen in ker- 
rar; troje ferze je prebodeno, tvoja 
fvefa glava ja nagnjena v' snamnje 
tvoje pokorlbifie do nebefhkigaOzhe- 
ta , in tvoje Ijubesni do naf ubogih 
grefhnikov. — O Jesuf! koliko fi sa- 
me ftoril ! Kaj hozhefh tedaj , de jeft 
sate ftorim? — Oh! moj krishani Je- 
suf! dobro saftopim, kaj mi tvoje ble- 
de ufta govore: „Sap'ufti, o gref hni 
zhlovek, kteri fime nnta ftrafh^ 
ni krish perbil, sapiifti sheiStn^- 
krat fvoje gerde grehe, sapufti 
pregrefhne perloshnofti, sapn- — 372 — • 

lli nevarne kraje, sapuftibudob- 
no drufhino, in ftopi k'nieni na 
krish, in tukej kriahaj fvoje me- 
To, fvoje grehe in hude shelje, 
in na krifihi. odmri fvetu, de 
bofh s^ mano shirel v' nebefih.^^ 
-—Tako, o krishani Jesuf! mi V kri- 
«h.a govorifh. — Gotovo, moja refnizh- 
na v6lja je, vfe to na tanko dopolni- 
ti, zhe mi ti V Tvojo gnado' poma- 
gafh. Satorej te profim, o Jesuf! osri 
fe milo&livo na -me V fvojiga krisba, 
i^rozhi me tudi fvoji Ijubesnjivi ma- 
teri Marji, de te bo fhe ona sa-me 
proiila , > ker je njena ' profhnja tako 
mogozhna in tebi dopadljiva; de ta- 
ko f tvojo gnado in po njeni profb- 
nji v^ drufhino tvojih isvoljenih pri- 
dem. Amen. 

'Ufmili fe me, oGdfpodl po fvo- 
ji veliki milofti, in po obilnofti fvoji- 
ga uf mil jen ja i«brifhi mojo hudobijo. 

Ozhe nafh • • . Zhefhena ii Ma- 
rija . « • Zhaft bodi Bogu • • • — 373 — 

XIII. cSHTAZIOK. 

Jesufa s' krisha fnamejo^ in ga 

v^ narozhje njegove shaloAne 

matere poloshe. 

Molimo m zhajiimo ie^ o Jesuf! sakaj 
fkosi f^oj f. krish Ji Jvet odrepiiL 

I 

O Marija , moja preljuba mati ! 
v' morje brhke shalofti te vidim vtop- 
Ijeno! Vfa objokana Tedifh pod kerva- 
vim krishem, frojiga viiga ranjenigH^j 
mertviga Jeaufa dershifh r' naroKbji, 
ojAef medb neisrezbene sbalofti tkhi 
globoko v' tvojim fersu. — O 9 kdo 
je vfe te neisresbene shalofti krivi — * 
Oh , kdo drugi , kakor le fpet greh ! 
*"' Saref , le greli je Jesufa martral , 
krishal in umoril ; le greh je tvoje ne- 
dolshno ferse ^ ojftrim mezhem pre- 
bodil. — O Marija, ^sbaloftna mati 
Jeiufova! V tabo sbelim vedno, sbalo* 
vati zbes . fmert aedoUbniga Jesufa , 
ktero je preftati mogel savolje nafhih 
hudobij; V tvojimi obilnimi folsami — 374 — 

rklenem tudi jeft froje foIse,t], o Ma- 
rija ! jih Tvojimu Ijubimu Jesufu t' 
ofer perneii. — O Marija , *mali ne- 
dolsbna.! nikoli nifi nobeniga g^reha 
na Tebi iijnela^ vender taka milo jo- 
kafh in sbalujefh zbes Jesufovo foiert; 
oh, kolikanj bolj bi. imel jell jokati 
in shalovati, ker fim saroljp Trojih 
grehov njegbriga britkiga terpljenja , 
in njegove grenke fmerti kriv! — O 
Marija, dobroti jiva pomozhnisa! profi 
«a-me ufmiljeniga Jesuia, de mi ref- 
nizbno sgrevano ferze da, de bom vfe 
fvoje ftorjene hudobije vedno v' Tvo- 
jim, ferzu obshaloval in objokoval« O 
prefveta deviza! fprofi mi gnado, dene 
hem nikdar vezh Jesufa F Tvojimi gre- 
hi krishal , temuzh de ga bom s* sve- 
ftibi dopolnovanjem vfih njegovih sa- 
p0)^d, in poTebno s' vrednim preje- 
m^Tnjem T. sakramentov smiram shivi- 
ga v' Tebi ohranil. Amen. 

UTmili Te me, o GoTpod! po Tvo« 
ji veliki milofti, in po obilnolli Tvoji- 
ga uTmiljenja isbriThi mojo hudobijo. — 375 -* 

Ozhe nafh • . • Zliefkena fi Ma« 
rija • • • ZhaA^bodi Bogu • • • Xnr. ,8HTAZI0K. 

Jesuf je v' grob poloshen. 

IMolimo in zhafiimo te, o Jestif! sdkdj 
fkosi fvoj f* krishjifvet odreJTiiL 

O moj ufiniljeni Jesuf! is Šeliga 
fer£a fe ti sah valim sa vfe tvoje ter- 
pljenje, ktero fi sa-me preftal, de li 
me od Tezhniga pogubljenja odrefbiK 
Neiarezbeno veliko fi sa-me ftoril is 
sgolj Ijubesni do mene in vfih ljudi. 
Strah in framota me obide^ kadar po- 
miflim, kako malo jeft is Ijubesni do 
tebe . Aorim. «— - Kader tvoje britko terp- 
Ijenje in ftrafhno fmert premirhlju- 
jem 9 ktero fi savoljo nafhih grehov 
preftal; fe mi greh tako budobinsdi, 
de miflim, de ne bom nikdar vesh 
grefhil. Oh, pa kako kmalo me fvet 
fpet smoli, kako kmalo posabim na 
tvoje britko terpljenje in na vfe fvoje — 376 — 

fklepe, in kmalo je fpet greh Horjen. 
— O moj Jesuf ! ,vtifni froje briiko 
terpljenje taka globoko v' moje ferze^ 
de ga bom vedno premirhljeral , in 
de bom is tega premirhljeranja srni- 
ram bolj in bolj fposnal, kako hudo- 
bin je greh , ker fi le saroljo nafhih 
greboT mogel toliko terpetL Daj mi 
gnado, moj Jesuf! de bom dobre na- 
prejvset ja , ktere "»dej per obifkan ji in 

}>remirbljevanji f« krisheviga pota de- 
am 9 tudi v' djanji dopolnil , de fe 
bom tudi jeft tiftiga velikiga dobizb- 
ka vdelesbil, kteriga fo vfelej boga- 
bojezhe dufhe U poboshniga obirka* 
nja r. krisbeviga pota sadobile« — 

O moj dobrotljiri , t' grobu le- 
sbijoshi svelizhar ! polosbi fe tudi r* 
moje ferze^ kakor fi bil poloshen v' 
grob 9 in v' mojim ferzu pozhiraj , 
vedno v* mojim ferzu oftani P fvojo 
gnado in f fvojo Ijubesnijo. Pofebno 
pa, moj Jesuf! kader neisrezheno ve- 
liko frezbo imam , de te fmem preje- 
ti v' prefvetim sakramentu , taki-at ti 
fam moje ferze ozbifti in, perpravi^ — 377 — 

e bo napolnjeno s' lepimi zhednofti« 
sni, kakor fo bogabojezhe dufhe troj 
ehaftitljivi grob a' dragimi ^ lepo di- 
f hezhimi reshmi napolnile. Dodeli mi 
pa tudi, o Jesuf! gnado, de bo moja 
dufha sadnjo uro T tabo fklenjena, 
^ trojim prefretim refhnjim Telefam 
previden a h tega fveta Te losbila. — « 
O moj Jesuf I tvoj bozhem biti «hiv 
in mertev! tvoj bozhem biti tukej in 
taj^cikej in vekomaj* Amen« 

Ufmili fe me, oGofpod! po Tvo- 
ji veliki miloAi, in po obilnofti fvoji- 
ga urmiljenja isbrifhi mojo hudobijo. 

Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma- 
rija • • • ZhaA bodi Bogu • • • Premifhljevanje po obiflcaDJi £ 
Jtrisheviga pota. 

Jesii/ pravi* 

. Premini , o kriftjan ! ali bi te bil 
jeft bolj ljubiti, ali is Ijubesni do te* 
be kaj vezh Aoriti aamogel ^ kakor &m — 378 r- 

Aoril? Is 8go\ IjabeMii fim te, o grcfh- 
nik ! T* shlorefhki natori s* bolefehin«- 
mi irkal, iim veliko kervarih Aopinj 
«a teboj AorU, fim zhea Uoj revni 
ftan milo jokal ; «aref , is Ijubesni do 
tebe fim slo fvoje shivljenje sate dal, 
in fim na krishi do sadnje kaplje sa- 
te tvojo kri prelil, le sato, de bi ti 
in zeli /vet pogubljen ne bil. In ven- 
der te fvet od mene prozh obrasha, 
in tolikanj krifijanev bili bres saderjsb- 
ka proti peklenfkimu bresnu, kakor 
ko bi jeft Ho nizh sa njih veshno sve« 
Jizhanje terpel ne bil! — Oh, to me 
bolj boli, kakor vfe martre in bole- 
ahine na krishi« — 

Oh, kaj. pomaga vfe moje safra« 
movanje , ictero fim P ponishnoAjo pre- 
nefel , zhe fe pa grefhnik fkosi napuh 
in nithemurnoft vezhniga pogubljenja 
dolshan ftbri! Kaj pomaga moja ubosh- 
noft, ktero fim radoroljno terpel , zhe 
pa grefhnik fkosi lakomnoft vezhne 
nebefhke fhaze sgubi! — Kaj pomaga 
-moje neisrezheno terpljenje, moje vč-j 
like bolezhine, moja britka f mer t, I — 379 ^ 

ktero fim is Ijubesai in pokorfbin^ d^ 
frojtga nebef bkiga Ozheta , in is . u** 
fmiljenja do grefbnika prellal ; zhe.pa 
grefhnik v^.prefretnini in pregrefbnim 
vefelji sbivi, savoljo kteriga bo r^vesh- 
ni ogen; rershen ! -^ Oh ! neunnerjo- 
zha dufha, klero fim T frojo laftno 
kerrjo tako drago odkupil , ktero fim 
tako dolgo iskal , ktero fim tako ferzh- 
no ljubil; ta ima tedaj peklenfki hu- 
dobi t' rezhno martranje isdana biti? 
— — Oh ! to me bolj boli, kakor vfe 
moje terpljenje. 

§posnaj vendar enkrat, o grefh- 
nik! froj shaloftni in objokovanja vrfd- 
ni ftan! ^posnaj mojo Ijnbesin in Tro- 
jo hudobijo, in sazhni objokovati fvo- 
jo grehe, dokler samorefh fhe odpu- 
fhenje sadobiti, de ne bbrh perfiljen, 
jih' nekdaj y' peklenfkim bresna bres 
rfiga aaflushenja vezhno objokovati* — 
Zhe fe sdej k' meni nasaj podafh, o 
grefhnik! zhe fvoje grehe sapuflifh, 
is ferza obshalujefh in fe jih sgrevafh, 
in t' refnizh.ni pokori shiveti sazhnefh; 
li bodo vfi tvoji grehi odpufheni! — 380 — 

bofh pred recbiiim pog^ubljenjem ob- 
rAroran, moje lerpljenje ti bok' rezh- 
nimu srelizhAnju, moja fmert k' resb- 

nimu sbirljenju pomagala. Amen. 

■■■ .»■■■■..I. , 

I^bl aioj kriftJAnl sdej ti pft The perporoshim, 
de ▼' fretim poftnim zbaf^i tudi rad terpljeiue 
Kriftufovo (pufioo) beri, saknj v' terpljeoji 
KrifiaroTim Te najde vfe popifano , kako je 
00 8 a naf nerredne grefbnike terpel.- — Pa 
ni aadofti, de bi bres premlffika tje napr<j 
bral; nnpak posbafi beri, in premirhUoj sra- 
vin Kridufovo terpVieiue. To premifhlievaiue 
je riehernimu kriftjanu grosno koriftno; ie 
poClufhaj, kako cerkveni uzheniki od te!;a 
07.h6. ^S. AvgafbtiD pravi : „Eiia tamn foUi- 
iiB,<ktero V premi rb^eTanji Kr|fiuroviga terp- 
(jeoja prel^efh,, je pred Bogam vesh vredna, 
. kakor boabja pot v' Jera.salem , in kakor poft 
ob fiihim kruhu fkosi zelo 1eto>^ — In f. Bo- 
naventura prnvi : ^O kerrbaufka dufba ! zhe 
hozhefh od ene kerfhaofke zhednofti do dm* 
ge priti , in boshjo gnado v* febl pomoosbitij 
premifhijttj vfak dan Kriftnfovo terp^enje: 
9akiU boUfhiga perppmozbka, de v* kerfhan- 
fkib zbednoftih naprej pridemo, in gnado bosb- 
jo v' febi pomnosbimo, nobeniga ni, kakor 
Je pre^irhljevaige terpljeiga Jesufa Krlftufa.** 
— Glej tedej, noj kriftjan I kako dobro je, 
terpJjeige ufoiil^eniga Jeaufia ▼ezbkral pi«- — 381 — 

■ 

laUliUeTaif, pofobno pa v' poftn^ sfJct^ tb je 
f pokorni zhar, keeri nam je od f. zerkve rov* 
no v' to odlpa^hen, de bi premifh^jeirali , ko- 
liko je^Sin bosbji savoljo narhih grehov ter* 
pel, de bi teclej fvoje grehe obshalovali, In 
miloitljiFO odpufhenje od Boga sadobili. Beri 
io.preinirbijuj tedej, moj kriftjani zho fiserne 
ute^nerb, vi^j vAiko poftoe Dede^o nekoliko 
is terpljeoja Kriitufoviga , (ktero najdefb v* 
evangelfkih bukvab) in med tednam premiftu 

Jjoj , kar ▼' Nedeljo berefh Zhe imalTh per* 

losbnoft, tudi drugim terpljenje Kriiftufovo be* 
rt t' poflu , de ga bodo tudi taki, ki ne Bna* 
jo brati, labko premifhljeTali. Tvoj dobrot^- 
^▼f Jesttf te bo sa to obilno plazhaL SLaSm ANDOHTI 

v' relihim tednu per obifkora« 
xkji boshjiga groba. V» ▼elikim tednu, kader fo po zerkvah boshil 
^obi narejeni, k' f^ominu v' fkalo rfekani- 
ga groba, v* kteriga je bilo Jesufovo mertvo 
tmplo poloslieoo, obifhi s» poboshnoAjo te 
fvete grobe, in premiChljuj neisrezheno Ijii« 
iMsin arml^jeniga Jesufa^ kteri je od jaTUsA — 382 — 

dO groba naf BOhvalesbiie grerhnike tako lju- 
bil in ifkal, de je rad vfe marire preterpei, 
in ftrafhno fuerC na krisbi itorir, do nam je 
vczbno sveliKbanje perdobil. Sahvali fa mu 
sa .to luegovo nefkonzhno Ijnbesin , In ierdao 
f kleni mu to Ijubesin tudi s? Ijubesnijo pov- 
raar^bevati, ker bofh na tanko dersbai vfo nje- 
gove sapovedi. •— M oK ga tulcaj , kO j^ pred 
tvoje or.hi poltavljen v' prervetim' refbnjini 
TelefU, in s* velikim saopanjtm profi sn vfe 
potrebne goade kralja' ve7.bne Kbafti, ktcri 
na tronn fvoje milojli kraljuje. 

MOUTEV 

pred bo8h;im grobam* 

\W Jesuf Kriftaf, nfO) ufintljeni od- 
refhenik! pred tvojim fvetim grobam 
padem na fVoje grefhne kolena, in te 
molim ¥* tem prefv^tim aakramentu. 
O Jesuf! koliko fi sa-me (toril, koli- 
ko fi sa moje odrefhenje terpel ! Ob ! 
r kako grenko fmertjo fi fvoje fvelo 
shivljenje fklenil I O moj Jesuf ! kako 
fe ti samorem po rrednofti sabvaliti 
sa rfe tvoje dobrote ^ kf ere fi mi od 
perrtga aazfaetka /Vojig« fvetiga shir- — 385 ^ 

Ijen je do fvojiga groba fka^al ? ^-*- Jeft' 
■e rem nobene boljfhi sabrale^ ka-- 
](or zhe ftorim po tvojim sgledu. Ja, 
moj Jesuf! tudi jeft hozhem V tabo< 
umreti, in fe r' tvoj grob poloshiti, 
de bom V tabo tudi vftal : umreti ho- 
zhem Tam febi in sapeljivimu fveiu 
in vfiro greham , de bom vAal IC brum*« 
nimu 9 tebi dopadljivimu sbivljenju. O 
Jesuif! vsemi me v' Tvoj grob, de bom' 
vfe v' njem puftil ^ kar me pred fabo 
omadeshuje, de bom ozhifhen V tabo' 
13 groba vftaL — O moj Je^uf^ v' tvoj 
grob poloshiav Tvoj napuh , de bom 
pofibmal v' ferzhni ponishnoAi vfe fvoje 
velike grehe in riabofti fposna) ; — ^ v' 
tvo^ grob poloshim fvojo nepoterpesh- 
Ijivoft in jeso ^ de bom sa naprej vfe 
fvoje teshave in sopernofii, ktere mi 
is sgol Ijubesni pofhiljafb , tako volj- 
no preflal^ de bo vfe sa pokoro mo- 
jih grehov ^ de bom she tuka) fvoje 
zhafne f btrafinge doftal ; v^ troj grob po- 
loshim fvojo mtazhnofl; v* boithji flush- 
bi , de bom sa naprej s' vezhi gorezh« 
noftjo molil 9 in ^ vezht Ijubesnijo fve- — 384 -- 

te iakramente prejemal , in le tebe is 
seliga fersa zhes vfe ljubil ; v' tvoj grol^ 
poloshim vfe fvoje nepotrebne in hu* 
dobne oiifli in befede, vfo fvojo o* 
pravljivoft in pomanka^je prave Ijo- 
besni do blishnjiga, de bom poUbinal 
le to mi/lil in govoril , kar je tebi k' 
&hafti, kar bJisbnjiga ne rasshali, in 
kar moji dufbi k' svelizhanju poma* 
ga; ^ — v' tvoj grob poloshim vfe fvo- 
je pregrefhno djanjie, de ti bom po- 
fihmal bolj svefto fiusbil, kakor do 
sdej, — V tvoj grob, o Jesuf I polo- 
shim tudi vfe pozhutke fvojiga flabi- 
ga shivota: fvoje oehi, (ktere sdej to 
neisrezheno frezho in s^^haft imajo, de 
tebe gledajo v^ prefvetim ref hnjim To- 
lefu,} de bodo pofihmal gledale le, 
kar je tebi dopadljivp, od viiga po- 
hujfhliviga pa fe kmalo prozb ober- 
nile; — fvoje ufhefa, ktere tolikokrat 
tvoj Ijubesnivi nebefhkf nauk osnano- 
vati flifhijo, de bodo pofibmal le do- 
bro, kerfhanfko govorjenje rade po- 
flufhal^, opravljivim in pregrefhnim 
befedana pa fe hitro odtegnile ; — fvoj — 385 ~ 

jesik 9 na bteriga je bilo tv6JQ prefve- 
to refhnje Telo 5he tolikokrat polo- 
sheno, de bo pofihmal le tvojo s&baft 
m hvalo osnanoval, in blishnjimu P 
per|asnicn fvarjejnjem in poduzhenjefu 
k' svelizhenju pomagal; — fvoje roke 
in noge«^ de bodo imiram v' tvoji 
flushbi oftale. — V tvoj grobi p Je- 
suf! pololbim pa tudi vfe fvoje dufk- 
ne mozhi: fvoj um, de bpm pofih- 
mal le to fposnal , kar ti od . mene 
shelifb^.in kar k' mojimu vezh^imi^ 
srelizhanju flushi; — fvoj fpomin , de 
fe Bom polihtnal na tvojč britko terp- 
Ijenje in na ^tvojo grosovitno fmert 
rponnU , in greh zKe dalje bolj (oif- 
rashil, ker ii ti le savoljo greha^ m04 
gel toliko terpeti; — fvojo ^oljl^^,. de 
bom poiihmal le to hotel in ljubil » 
kar je tebi dopadljivo^.to p4^ fo^VrasUil 
in optiftil, kar- tebe rassh^ili; J— fvoje 
zelo ferze^.de bo poiihmal le:«tebe 
zhe9 vfe ljubilo, in smiram zh^Ao ojlla^ 
lo. — O Jesiif , moj dobrotljivi :9jira- 
fhenik! v' tvoj grob poloshim fvojo 
dufho in' fvoje telo: odj^ieinvi, kar je 

17 — 386 — 

pregrefhniga ; poterdi, Icar je flabiga; 
saseli, kar je ranjeniga: oshiAi, kar 
je omadesheiraniga , de bom vef /pre- 
obernjen is groba Tvojih pregreh tAoI, 
in P tvojo gnado in pomozhjo do koa- 
sa' tebi aveft oftal. Amen.- 

Prolim te pa tudi, o dobrptijivi 
Jesuf! ufmili fe tudi ubogih duTb, 
ktere fo flzer v^ tvoji gnadi is tega 
fveta rhfo; pa savoljo majnih grehov, 
ktere f he na febi imajo , fbe ne mo- 
rejo v* nebefa priti, in v' viftah v' ve- 
likim terpljenji tifti fre^hni shaf s' 
neisreiftlienimi ahel jami pershakujejo , 
de bodo prifhle pred tvoje bpshje ob- 
Ktishje« -^ O ufmiijeni JesuT! ne pufti 
jih ve&h ddlgo od t€»be odloihenih bi- 
ti; aakaj fkps to odloebenje od tebe 
grosovitM veliko letpe, ker je njih 
Ijubesin dtH tebe tako goreeha. — O 
Jesuf! kakor fi tAktfKt, ko je tvoje fre* 
to truplo v' grob^A te^halo , pred pekel 
fhel, pravishne ftatiga teftamenta po- 
trofhtat, in jim njfh odrefhenje osna- 
nit: ravno tako, te profim, tudi danf 
pojdi /' /vojo ufmiljeno gnado' v' vi«e — 387 — 

W ubogim dufham , ktere le she tako 
teshko ahakajo; poti:orhtaj jih, de bo- 
do loshej terpele , in rsemi jih , zhe 
je troja fveta volja , s' Teboj v' nebefh- 
ko kraljeftro, — Skos tvoje britko Icrp- 
Ijenje in grenko fmert^ na krishi, in 
fkoa tvoje fvete petere rane, o Jesuf! 
te proiim-aa vfe diifhe v' visab, <lalli 
pa aa tifte, sa kt^re veffa, de fin) po- 
febno' dolsfaan moliti. — O Ješuf! lju- 
bi Jesuf ! naj bo danafbni dan sa. u- 
boge dudie v' viaah dan vefeliga od- 
refhenja, dan fnes&hniga prihoda v' Ve«h* 
no avelizbanje* Amen* 

.SERZHNA MOLITEV 

in sdihovanje^k' Jesufii y L 
tefhnjim Telefu. 

O moj dobrotljivi, nar Ijubesniv-- 
fhi avelizhar Jesuf Kriftuff jell ubog 
nerredin greffanik te toka^ v^ tem pre- 
fvetim sakramentu molim a^ veliko po- 
nijfinoftjo, Ijubesnijo in zhaftjo, o shi- 
vi kruh, o nebefhki sbivefh vfih is- 
to! jenih duhov! Od tebe, kakor od 

17 * — 388 ■— 

prATiga sliivljenja, od vezbne befede 
in Ijubesni fe shtve angeli v' nebefih; 
ker te tamkej od oblizbja do oblizhja 
gledajo, ljubijo, in bres konza vfhi* 
-vajo. -^ Ali ti & hotel tudi biti mo- 
zhan fihirefh nafbih dufb; sato fi li 
is nebef na ta revni fvet prifhel, in 
fi poftal nar flajfhi kruh, kteri nafhe 
ferza rasvc^eluje« — O Jesuf t' prefve- 
tim refhn jim TeJefu ! P tro;o^ gnado 
in pomofKhjo terdno in shivo veru- 
jem , de fi tukej pod podobo kruha 
prizhujozh, pravi shivi Bog in zhlo- 
vek fkupej, ravno tiAi, kteri fi na f. 
krishi P Tvojo fmert/o zeli zhloverhki 
rod od vezHniga pogubljenja odrerhil, 
in kteri sdaj zhaftitljiv v'' nebefih na 
defnizi Boga.Ozbeta vekomaj kraljti- 
jeih. Ti fam, ki R vezhna refniza, fi 
rekel: „To je moje telo." — „To je 
moja kri." — ,,To ftorite k' mojinni 
fpominu." — Tvojim befedam, o Je- 
suf! verjamem '^'p<ypoJnama in s' vefe- 
>ljem. Moja pamet fizer ne sapppade 
te nefkonzhne fkrivnofti; pa. koliko 
tavshent drugih rezhi, ki jih fiorifh^ — 389 — 

tudi ne sapopadem : fej fhe ne sdpopa- 
dem, kako nar manjfhi trairiza is sem- 
Ije perrafe. Torej podrershem rad 
frojo flabo pam^t tvojim rvetim befe- 
dam, o Jesuf, vfigamp^zhni in ref- 
nizhni Bog! in te v' tem prefvetim 
sakramentu y shivo vero molim, ka- 
kor ko bi te. $* laftnimi ozhmi vidil , 
in fvoj perft v' tvoje prebodene roke , 
in fvojo roko v' tvojo ftran poloshil, 
o Jesuf! moj Gofpod in moj Bog! — 
Saref , v' tej veri na tvojo prizhujozh- 
noft v' prefvetim sakramentu fim* fkos 
tvoje befede fbe bolj pater jen , kakor 
Lo bi jo. moj um sapopadel, in moje 
ozhi to vidile; sakaj moj um in mo-. 
je ozbi me labko golufajo, ti pa, o 
Jesafrin tvoja f. zerkev naf le rcf- 
niso , vezhno refnizo uzhita. — O Je- 
suf , ve&hna Ijubesin ! tukaj sakrijefli 
fvojo bosbjo ni(toro in fvojo nebefhko 
velikoA, in fe fkrijefh pod majhno 
podobo kruha, le sato , de fe bres Ahv 
iiu k' tebi perblishamo , . de te vsbiti 
in fe popolnama T tabo f kloniti 5a- 
moremo« Tukej dopolnujefh fvojo be- — 390 — 

(ed6y htero-fi fvojim perjallam goro- 
ril: M^eft oftanem, per Taf v(e dni do 
konza freta*^^ -^ O moj JesuT ! molim 
te 9 t' tej nesapopadljiri f k rivAofti : in 
defirarno te n^oje telefne oshi ne ri- 
dijo , te, vidi moja duf ha , in fe* per- 
fershno refeli, tukej v' prizhiijozfano- 
Ai fvojiga Ijubiga jsvelizharja Uli. — 
Sar^f, moj Jesuf! perferzhno fim re- 
fel J de Te f he pred tabo perkasa^Imem. 
Oh, kakofhia fim sbe l>ir, in kako- 
fhinfim fke! §am rfajdem in fposnam 
reliko hudobniga nad fabo! o Gofpod! 
freti ▼figavedozbi Bogi oh, koliko pa 
fhe le ti nad mano najdefh , kar ti 
ni dopadljiro , in kar mi trojo gnado 
manjfha* --^ Bres hritke shalofti. ne 
morem v' fvoje shirljenje nasaj pogle- 
dati. Oh, kakofhno fhterilo grekor 
in hudobij! — kolikokrat fim tebe, 
frojiga nar ve^higa dobrotnika rassba- 
lil! kolikokrat mi je bilo pofretno re- 
felje , majbin dobisbik, nizhemerna 
zhaft Ijubfhi , kakor tvoja prefveta sa- 
poved! kolikokrat fo bile moje mifli 
pregrefhne; kolikokrat moje befede ne- — 391 — 

potrebne, nefpodobne, opravljiire, for- 
rashne; kciikokrat moje djanje nap- 
zhino in hudobno! In bh, koliko naj* 
dem v* Tvojim ferau fhe ti (le f kri te 
lallne Ijubesni, ktera fe v^ rje moje 
dela periiiefha in vfe ognjufi! -'— O 
prefveii Jeauf! kader to premirhljujem, 
morem ' a' sh . Dfthim glafam rezhi : 
,.Mo|fter! po;t,i prozh od mene, fiakaj 
jefl lim relik ^efhnik!" Nifim vre- 
din", de'iri^e •:. -> shivi Bog! fvoje o- 
8&hi povsdigtijem. — 

Oh, nioj Jebuf! pa render nikar 
me ne-8apufti! in tudi jeft, defiravno 
grefhin zhLoveJc/fe ne dam od tebe 
odverniti, in nobeni Arah, nobena za- 
govitnoft me ne bo od tebe odlozhi- 
la! Kakor lerdno in shivo verujem v' 
trojo prizbujozhnoft v' tem prervetim 
sakramentu, ravno tako terdno in per- 
ferzhno pa tudi saupam t' tvojo ne- 
fkonzhno miloft in Ijubesin. — ^ej f be 
ni tukej tvoj fodni ftol ; fej nift tukcj 
sato prizhujozb, de hi me pogubil, 
temuzh de bi me refkil in ve%hno 
svelizhal! §ej ii^ o Jesuf ! ravno ti- • I — 392 — 

i lukej .prnhujosh, Icteri fi shaloAoL 
I«gdaleni tako miioflHro grehe od* 
uAil; kteri fi nesveftiga Petra s' mL« 
m pogledam k^ refnizhni pokori per- 
rairil ; kferi fi na f. krishi fpokorai- 
ku Dismasu nebefhki raj obljubi),^ iu 
tert fhe dan danarhni Trojih sgubl|e- 
ih OTzhiz tako d4Ag;o T fv^jo gnacto 
hefh , dokler jih ne najdefh , in k* 
dji svefti zhedi* fpct naša j ne perne* 
fb* — Satorej^ o JesUri saupam tu- 
i jeft terdno na-t^/^e fe bofh tudi 
tene ubogiga grerb^UcA^ ufmilil, de 
ofh froj obras od mojih grehor od- 
vrnil, in rfe moje hudobije isbrifal. 
- Oh , fej, mi je sdej perferzhno ahal, 
) fim ti fako nehvaledhin in • nepo- 
^An bil 9 de ilm te tolikokrat ra$sha- 
I5 ki fi moj nar vezbi dobrotnik, in 
m na febi rte 1 ju besni i^redin. — ^ O 
10 j Jesuf! tukej vpriaho tebe ti sdej 
rdno obljubim, de fe bom is Ijubes- 
i do tebe rfih grehor, in tudi rfih 
regrefhnih perloshnoft prar fkerbno 
iroral ; de bom fkuf hnjaVani prezej 
1 sazhetki^ soperlUI ; ^e bom vredin ~ 393 — 

fad pokore pernefel: daj mi le fvojo 
fveto gnado, bres ktere nizfa dobri ga 
Iloriti ne morem. — Terdno tedaj sa- 
upam, o Jesuf! de mi bofh vfe moje 
grehe odpuftil , de bofh mojo dufho 
r fvojb prefveto kervijo oshiftil, in jo 
enkrat v' nebef hki raj vseh — Pa tudi 
v^ rfih drugih rea&heh in v^ zhafmh 
potrebah terdno na- te saupam , de mi 
bofh rfelej le to dal in puftil, kar mo- 
ji dufhi k' sreli&hanju pomaga ; to pa 
odrekel in odvsel, kar je sa moje sve* 
lizhanje fhkodljivo. V tem saupanji 
fe s^ mirnim ferzam popolnama tebi 
prepuftim : ftori s* mano v^ vfih rezheh 
po fvoji fveti volji, fej vem, de mi 
le dobro 4iozherh'; ker fi moj ufmi- 
Ijeni odrefhenik in moj nar boljfhi 
perjateL Na te bom saupal, in veko- 
maj, ne bom sapufhen! -^ In v' tem 
saupanji povsdignem fvoje ozhi proti 
tebi, o dobrotljivi Jesuf v' prefvelim 
sukramentu ! in tie perferzhno profim : 
Oh , nikar ne pojdi od mene profeh , 
nikdar me ne sapufti! pftani f' fvojo 
fvetif gnado in Ijubesnijo vedno v' mo- 

17 ** — 394 — 

jim rernim fersu, ktero le tebe sheli, 
in bres tebe shireti ne more! 

O Jesuf , tj rezhn« Ijubesin I U^- 
kor t' te verujem in saupam^ tako 
te tudi ljubim v' tem prefvetim sakra- 
mentu reskne Ijubesni. — O Jesuf! 
kdo bi te ne ljubil , ker R sgol farna 
Ijubesin do naf ! U sgol Ijubesni fi fe 
gref hniga shloveka ufrnilil , kteri je bil 
lavoljo greha sgubif nebefhko kralje* 
ftro ; is Ijubesni da naf fi zblorek po- 
ftal, fi sapuftil froj nebefhki tron, fi 
k' nam na ta revni fret prifhel, in fi 
nam pernefel nebefhke nauke, Uteri 
nam kashejo praro pot V' veskno shir- 
ljenje;i8 Ijubesni do naf fi na f. kri- 
shi tifti kervavi ofer dpperiiefel , kte- 
riga je rasshaljena bosbja pravica od 
naf tirjala sa odpufbenje grehov ^ in 
kteriga bi mi nikdar ne bili mogli 
dopernefti, ko bi tiis sgol Ijubesni do 
naf ne bil vfih naf bih pregreh na-fe 
vsel , in f ' fvojo prefveto kervijo vfih 
nafhih dolgov isbrifal; in is sgol Iju- 
besni do naf fe sdej v' tem prefvetim 
sakramentu snajidefh, de nafhe dufhe — 395 — 

rasvefelujefh , s' nebefhko mano shi- 
vifh^ ijubesnjiro trofhtarh, pred pe- 
klenrkim ognjem Farujefh, in v' ne- 
befhko kraljeftvo vodifh. -— O dobrot* 
Ijivi Jesuf ! koliko velikih gnad in do- 
brot fi nam is sgol Ijubesni she fka- 
sal , ia koliko nam jih fhe rfak dan 
fkaaujefh ! — O Jesuf! daj mi gnado, 
de ti bom tvojo veliko Ijubesin tudi 
s' Ijubesnijo povrazheval* — Saref, po- 
fihmal hozbem tebe , i o- moj prelju- 
besnjivi Jesuf! is zeliga ferza zbes vfe 
ljubiti; moje ferze je polno bvalesh- 
nofti do tebe; le po tvoji fveti volji 
shelim sbiveti, in smiram P tabo fkle- 
njen biti. O ljubi Jesuf , zbe le tebe 
imam 9 vfe imam ; zbe pa tebe nimam , 
nish nimam. — Sdej hozbem sapulliti 
in sanizbevati vfe goluiivo vefelje, vfo 
zhaft in bogaAvo tega fveta ; to bo sdej 
moje vefelje, moja zhaft, moje boga- 
&ro^ de bom tebi, o moj Jesuf! sve- 
fto flushil, tebe zbes vfe ljubil, tebi 
v' djanji hvaleshnoft f kasoval , in koli- 
kor bom le mogel , tvojo bosh jo zhaft 
mnoshil. — O moj Jesuf ! dofti dolgo — 396 — 

iim nesreft bil y in te nifim sadofti lju- 
bil j sdej pa 9 o Jeauf! fe tebi popol- 
naoiA isrozbim^ in nikdar nobena resh 
me nima Tesh od tebe ocIIofthitL 

O moj.dobrotljivi Jeauf! narbol}- 
fhi perjalel moje dufbe! poterdi me, 
ponisbno te profim, P fv^ojo freto gna- 
do v' tem terdnim naprejvsetji, bleri- 
ga fim 8dej tukej vprizho tebe ftoril, 
de bo tvoja mozli to v* meni ftorila, 
kar moja flaboft ne samore. Poterdi 
me pa tudi v' sfaiVi veri, v' terdnim 
sagpanji ia r* gorezhi Ijubesni, de 
bom po teb treb, tebi tako dopadlji- 
rih ftopnjah k^ tebi v* nebefa prifbel, 
kjer bom Tezhno gledal, kar sdej ve- 
rujem; vezhno vsbival, kar stlej upam, 
in vezhno ljubil, kar sbe sdej zbea vfe 
ljubiti sbelim, tebe, o Jesuf! fvojiga 
Gofpoda in Boga. Amen. 

Ljubi moj kriftjan ! »he shelifli pred boshjim gro- 
bamufmUj^aiga Jesufa v' prefvetim sakramen- 
tu The bolj po^'baflUl , BnaTb fem perrseti: 
kridhcv pot od T. refhnjiga Telefa, in tudi 
lltaoijo ia roskenranz od t refkojiga Teleflft. — 397 -- 
MOUTEV 

O velikinozhi. 

O Jeauf! danf je tilli vereli dan, 

kteri naf tvojiga ehaftitljiviga od fmerti 

vftajenja fpomni; danjf ti tvoji odre- 

fheni po želim fvetii s* Tefelim fer- 

zam ^haft in hralo dajo; in tudi jeft, 

troja nevredna ftvar, te danf pofeboo 

hralim in zbaftim, in fe i& zeliga fer- 

za rerelim, de te grob ni obder&hal, 

temuzh de & tretji dan zbaftitljivo is 

fvojiga groba vftaL Saref , moj Jesuf ! 

ti fi grob in fnoert premagal , in fi is 

lallne mozhi od mertvih vilal, kakor 

(i fvojim uzhenzam vezhkrat naprej 

poTedal. < — S' refelim ferzam fe ti 

danf sahvalim sa tvoje zhaftitljivo od 

fmerti vftajenje, sakaj fkosi to fi pred 

zelim fvetam fkasal, de je vfe refnizh- 

no 9 kar fi govoril in uzhil; f kosi to' 

fi tudi pokasal, de fi vezh kakor zhlo- 

vek 9 de fi saref §]n boshji, kteri fi 

samorefh shivljenje, ki fi ga dal sa 

odrefbenje ljudi ^ fam fpet dati« Sdej 

fmo terdno perprizhani, de je Bogu — 398 — 

ofer J kteriga fi na f. krisbi sa naf do- 
pernefel, popolnama dopadljiv, in de 
nam sdej Bog vef dolg nafhih grehor 
odpufti, zhe fe trojiga saflushenja de- 
leshne ftorimo« Sde) foio tudi prepri- 
zhani, de bo. tifta troja i^fela oblju- 
ba gotovo nad nami fpolnjena^ de naf 
bofh k' vezhnimu shirljenju obudil 
poflednji dan* — Sdej fe nimamo rezh 
fmerti bati , zbe bomo le po trojib sa- 
poredih shiveli* Ti fi fmert in grob 
premagal, in fi zhaftitljir ia groba vftal ; 
rarno tako bofh tudi naf enkrat is 
grobov obudil 9' in bofh nafhe telefa 
fvojimu zhaftitljivimu telefu enake fto- 
ril. — Ti fi rflajenje in shivljenje , 
in kdor r* tebe veruje , bo skivel » ko 
bi bil tudi she umeri. Ti fi glava, 
mi pa udje; vekomaj eftanemo P tabo 
fklenjeni) ti fam profifh Ozheta ne- 
befhkiga, de bi tam, kjer fi ti, tudi 
mi bili. — O Jesuf ! kakofhno vefelo 
saupanje fe obudi ob danafhnim zba- 
ftitljivim prasniku v' mojim ferzu! Po 
tem kratkim revnim shivljenji me bofh, 
zhe bom tvoje sapovedi svefto derahal^ — 399 — 

k' veKhnimu shirljenju obudil, kjer fe 
bom na vfe vezhne zhafe per tebi, o 
Jesuf! r' nebefih ^najdel, kjer nobe* 
ne fkufhnjave in nobenig^ greha ve%h 
ne ho. — O Jesuf 9 daj mi gnado, de 
r ponishnim in rpfokornim shivljenjem 
vredin poftanem, k' tebi v^ nebefa pri- 
ti. Amen* 

MOLITVE 

t' pratnik KriAufoviga rne* 

bohoda. 

Dodeli nam 9 profimo le, v/iga- 
mogoshni Bog! de bomo, kteri veru- 
emo J de je troj edino rojeni §in , 
nafh odridfhenik, danafhni dan t' ne- 
befa f bel , tudi V frojim duham t' ne- 
befih ftanovali. Amen. 

Danafhni dan fi fe^ o Jesuf , s^ 
reliko zhaftjo od semlje Tsdignil, in 
fi t' nebefa fhel, kjer sdej na defnizi 
frojiga nebef hkiga Ozheta fedifh. Tvo- 
ji ljubi tishenzi, ki fo te perfer&hno 
ljubili, fo mozhno shalovali, ker fo 
tebe 9 ftojiga nar boljfhiga perjatla — 400 — 

sgubill; ali tvoje IjubesnjiFe befede fo 
jih potolashile, ker ii jim rekel: ,,Grem 
k' fvojimu O^helu ia k' rafhimu Oshe- 
tu; k^ fvojtmu Bogu in k' rafiiiinu 
Bogiju'^ — „Grem pred Fanii , de vam 
bom per n^befbkim Oibetu ftanova- 
nje perpravil." — O moj dobrotljivi 
Jesuf! te tvoje trofhtljive befede fo tu- 
di meni rezhene, zhe bom le tudi jeft 
tako, kakor tvoji svefti ushensi, tvoj 
fveti nauk terdno veroval, in po tvo- 
jih fvetih napovedih shivel. — O ka- 
kd me to vefeli, de imam tebe, o Je- 
suf! tako dobroti jiviga perjatla, tako 
mogoshniga.befednika in pomothnika 
v' nebeAh, kjer mi she vezhno fta- 
no vanje perpravljafh« Sdej vem tedej 
tifti kraj , kamor, imam enkrat prili : 
v* nebefih je moje dufhe dom! Tu- 
kej na tem fvetu fim le popotnik: to- 
raj ne bom sdej veKh.fvojiga feraa na 
ta fvet in na njegovo nizhomurno ve- 
felje n(«ve3oval; temuzh bom le ifkal, 
kar jesgorej, kjer ti, o Jesuf! na dcf- 
nizi Boga Ozheta fedifh. — Daj mi 
fvojo fvelo gnado, o Jesuf! de bom — 401 — 

na tanko po trojim sgledu shirel , de 
bom srefto po tvojih ftopinjah. Jbodil , 
de frezhno sa tabo pridem r' nebe/h-. 
ko kraljeftro« Amen. 

MOLITVE 

o binkufhtifa. 

O Bog, kteri iS danafhni dan fer- 
za rernih 8^ lusbjo f. Duha rasTretlil 
in poduzhil , daj niim V pomozhjo rav- 
no tega Duha, kar je prav, mifliti in 
ljubiti, in fe vfelej njegoviga trofhta 
raaverelili. 

O trofhtar f« Duh, refni^bni Bog! 
kteri fi danafhni dan v^ podobi ognje- 
nih jesikov zhes apoftelne prifhel, in 
jim fvoje fvete darove dodelil ! ponish- 
na te profim , dodeli jih tudi meni , 
ker lim jih tako potrebin , de bres njih 
zlo nizh dobriga ftoriti,, in vezhniga 
srelizhanja saflushiti ne morem. Do- 
deli mi tedaj, o trofhtar f« Puh, de- 
liviz viih boihjih gnad ! dodeli mi d a r 
m o dr o ft i, de bom per viim fvojim 
djanji in nehanji smiram dobre na- — 402 — 

mene imel 9 in de fe bom tudi ^felej 
dobrih kerfhAnrkih perpomozhkoir po- 
flusbfl, Troj konez dofezhi. . — Dodeli 
mi dar saAopnofti ali uma, de 
bom vfe nauke nafhe fvete vere do- 
bro fposnal in sallopi], de bom tudi 
od rkrirnoili fvete vere foliko aapopa- 
del in terdno veroval, kolikor je k^ 
nafhimu svelishanju potrebno, in ko- 
likor nam je JesuF KriHaf rasodel, in 
de bom v^ tem, kar sapopafti ne mo- 
rem , .fvojo riabo pamet pod pokor- 
fhino Kriftufovo podvergel. — Dodali 
mi dar fvetovanja, de bom vMvo- 
mih ali zviblih kmalo na tanko fpos- 
nal, kaj mi gre Aoriti , de bo tebi nar 
bolj dopadljivo; daj mi Tvojo fveto 
voljo v' vfih okolifhinah nasnanje, de 
bom vfelej prav fposnal, kaj ti ho- 
zhefh, de naj ftorim. — Dodeli mi. 
dar mozhi; de fe bom ftanovitno te- 
be in tvojih fvetih naukov dershal, 
de bom tvojo fveto voljo, kakor mi 
jo bofb ti na snanje dal , vfelej svefto 
dopolnil, in de me tudi nar vezhi 
britkofti in teshave od dopolnjenja tvo- ~ 405 — 

je frete' rolje nikdar ne bodo odrer« 
aiti samogle. -^ Dodeli mi dar sna« 
n j a y de bom vfe dolshnofti ^kriftjana 
popolnama fposnal ^ in de bom tudi 
fam febe prar fposnal, fvo; snotranji 
dufhni ftan, fvojo flaboft in pomank- ^ 
Ijivoft; koHkor mi je k' poboljfhanju^ 
k^ pokori in k' svelizhanju potrebno 
fe fposnati. — Dodeli mi dar po- 
bosbnofti ali brumn;0'fti9 de bom 
vfe^ kar k' boshji flushbi gre, rad in 
s* vefeljcrm ftoril , is Ijubesni do tebe ; 
da) mi gorezhnoll per molitvi in per 
rtih andohtih, -de bom smiram s^ sbra- 
nimi miflimi v' duhu in v^ refnizi mo* 
lil J in raru; me P fvojo gnado pred 
mlasbnoftjo, kterajetako nerarin lian 
dufhe , ker zhloveka smiram bolj in 
bolj od tebe odvrazhuje , dokler gia 
popolnama od tebe ne odlozbi« — Do- 
deli mi dar ftrahu boshjiga, defe 
bom le tebe ihasshaliti , in tvojo gnado 
sgubiti bal ; de ne bom nikdar is ftra- 
hu pred ljudmi kaj ftoril 9 kar ti pre- 
povefh, ali pa kaj opuftil, kar ti sa- 
porefb; in de bom. per vfim fvbjim — 404- — 

djanji in nehanji le iavprafhal:^,Kaf 
bo Bog relcel? ne pa: ^jKa) bo- 
do Ijadjo rel(U?>^ ^ej me bofb ti, 
o idogl fodil ) n^ pa ljudje. — O- po* 
terdnik\r^!Dub9 refnichni Bogl^sa vfe 
te gHftde in "darove te profim v' ime- 
nu Jesufa KriAufa, nafbiga . Ijobiga 
odrefhenika j kteri' f tabo in s' Bogain 
Ozhetam sbiri ia. kraljuje, Bog od ve- 
koma; do rekomlij. Amen« 

^Sad fvcfttga Duha« 

Ljubefiin, vefelje^-mir, poterpesh* 
Ijivoft y Ijubesnjiroil, dobrota , dolgo 
sanafbanje, krbtkolt,. vera, pohleTfhi- 
na, fidersbanje, zhi&oIL. (Galash« 4* 
a a. 23.) 

MOLITEV 

v'prasnik f. -Trbjize. 

Vifoko shaftena prerveta Trojjsa! 
jeft, tvoja.flaba ftvar, ubo^ grefhnik, 
te hvalim in zhaftim is zeliga ferza 
in is ftele mochij jn terdno verujem — 405 — 

li* teT%n\ m fposriam s' uftim, de ti, 
o kralj nebef in semlje, Bog jO^he, 
Bog §in, Bog r. Duh, tri perfhpne v' 
eniii^ farnim bitji', & p^avi, -shivi, vfi« 
gamogozhni, vecbni Bog. r^ O pre- 
fveti, neisrezheni Bog! jeft fim le prah 
in pepel pred tabo, vender.pa fmeni 
P- tabo govoriti^ fmem fvoje ferze pro* 
ti tebi porsdigoVati, in te fmem ime* 
novati fvoj^ga nar boljfhiga perjatla, 
fvojiga nar vezbiga dobrotnika, fvoji- 
ga Avarnika, odrefhenika in rasfvet* 
Ijeravza ; ja, frojiga preljubiga Ozbe- 
ta te fmem imenovati. — O prefveta 
Trojiza! breskonzbna v' fvojim vezb- 
nim bitji, kakor breskonzbna v' fvoji 
neismerjeni dobroti! Sah valim fe ti is 
zeliga ferza sa vfe gnade in dobrote, 
ktere fim jeft, nevredin zhlovek, do 
sdej ta^ko obilno od tebe prejemal. — 
Sahva]im,fe ti, moj dobrotljiri nebef h* 
ki Ozhe! de fi n\e uftvaril, de fi mi 
dufbo. dal, ktera je po. tvoji podobi 
ullvarjena, kteraje netimerjozha'in na- 
menjena , nekdaj f^ teii^oj fklenjena bi- 
ti, in vfe vezhne zhafe T teboj v' ne- — 406 — 

befih fbireti. Tadi sa vfe drugo fc 
ti aahvalim y o moj dobrotljiv^i Btrar' 
nik! kar fi nam na semlji uRvaril ; 
sakaj ti naf, kakor fkerbin ozhe froje 
otroke, 8^. vfim previdifh, karkoli po- 
trebujemo. — Sahvalim fe ti, moj u- 
fmiljeni odrefhenik, JesurKriftuf! kte- 
ri fi is sgol Ijubesni do naf troj ne- 
befbki tron sapuAiJ , in fi na ta revni 
fret prirhel, fi veliko let y' reTfbini; 
v' pomankanji in v' sanizbevanji sbt- 
vel, in fi fvoje fireto shivljenje na kri* 
shi ?^ ftrafhnih bolezhinah sa naf tje 
dal ) de fi naf od vezhniga pogublje- 
nja odrefhil , in nam nebefa fpet od- 
peri. Pofebno fe ti pa sahvalim tudi 
5ato, o Je^uf! ker fi mojo duffao she 
tolikokrat P Tvojim prefvetim refbnjtm 
Telefam rasverelih — Sabvalim fe tu- 
di tebi, o trofhtar T. Duh! sa vfe fve- 
te gnade , ktere fi mi od perviga sa- 
zbetka mojiga shivljenja dofihmal do- 
delil. Per f. kerftu fi me rasTvetlil, 
in fi mi Tvoje fvete darove dodelil ; per 
r. birmi fi me t* veri , v' gnadi in v^ 
vfim dobrim poterdil, in fploh, per — 407 — 

prejemanji fretih sahramentov mi fvo- 
I io freto gnado 9 bres ktere hizh' do- 
briga (koriti ne morem , delifh xn mno- 
shifh. — Prefveta Trojiza! dobrotljivi, 
ufmiljeni Bog! vfe, kar lim in kar 
imam 9 ^e t?oj dar, kteriga mi. ti ne 
po mojim saflufhen ji , ampak le po 
fvoji nefkonzhni dobroti dajefh. — - O 
prefveti, trojnoedini Bog! daj mi gna- 
do, de fe bom viih tvojih. darov vfe- 
lej tako poflushil, kakor je tebi nar 
bolj dopadi jiro 9. de kader bofh enkrat 
zhe3 rte talente, ktere ii mi dal, raj- 
tingo s' mano clersbal, de n^i takrat 
porezherh: 9>Prav je, dobri in sredi 
hlapezlkerfi bil v' majhnim 3veft, te 
bom zhes reliko pollavil: pojdi v* re- 
felje fvojiga Gofpoda.^^ Amen/ -^ 408 ~ 

KOLITVB 

v' prasnik f. rerhnjiga Telefa 
in f kosi ofem dni« - Persadepi fi mpj krtf^an! s&he. U j« le mogo- 
zlie, de borh ofem dni po fvetim Telcfu TraJt 
daa per f. maThi, ii| m61i s^ sMvo vero, t 
terditim saupaojem in s' gorezho Ijubesnijo 
Jo6ulH ▼* p^ef vetim sakrameutu , in prdfi ga 
pofeboih gnud : in pred trontam bosbje jnilo- 
^ bofh gotovo uflifhan , zJie bo la , karbofk 
proUl, Bogu k' zbafti in tvoji dufhi k' sve- 
linbaiiju« Uf ANiJE 

od prefvetiga r.erhnj]ga TeleiTa. Gofpod^ ufinili fe naf! 
Krifte, ufmili fe naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
Krifte, riifhi naf! 
Krifte, uflifhi naf!' C 

^ — 409 — 

JDog OzIie 18 n^bef 

Bog §in, odrefhenik fveta^ 

Bog fveti Duhy 

SvetA Trojiza, en farni Bog, 

Jesuf, kt^rJ fi per sadnji vezherji 

fani febe uzhenzam savshiti dal, 
Jesuf^ kteri fi v'prervetim sakramen- 

tu refnizhno prizbujozh s' kervijo 

in s' mefam^ s' dufho in telefani 

po bosbji in zhloveThki fiatori, 
Jesuf, shivi krub; kteri ii is ne- 

bef perfhel, i 

Jesuf , krub angelov , ^ Z^ 

Jesuf, krub vfih isrol jenih , ^ 

Jesuf ^ kruh mozbnih, 
Jesuf 9 zhesnatoroi kruh , 
Jesuf, f kriti Bog in svelizHar, 
Jesuf, Audeniz vfih gnad , 
Jesuf, vedni in nar zhiftejfhi ofer, 
Jesuf, nekervavi ofer noviga tefta- 

menta, 
Jesuf, nedolshno Jagnje bosbj&, 
Jesuf, f krita mana, 
Jesuf J befeda ktera je mefo poflala , 

in sda j vedno med nami prebiva , 

18 M* 9 -. — 410 — 

O nar fTetejfhi sakrament, \ 

Nar vezbi fkrivnoft boshja, 

Spomin nar rezbih zhudesher bosh- 
jih, ^ 

Prezhudno snamnje nar rezhi lju- 
bezni bosbje, 

Sakrament rezfane ljubezni^ 

fkrivnoft vere, 

Ofer fprare sa shive in mertve , 

Nar reshi inozh t' fkurhnjarah , 

Nar mozhnejfbi oroshje soper hu 
dobniga fovrashnika, 

Nar imenitnifhi vfih daror boshjih, 

Prefveti rpomin Gofpodoviga terp- 
Ijenja in njegove fmerti , j g 

Prefveta Gofpodova vezherja, per 
kteri angelzi ftreshejo, 

Nar vezhi vefelje poboabnih dufb, 

Nar vezhi dobrota vernih kriftjftnov, 

Nar fhjrhi shivesh naf bih dufh y 

Mozh riabih, 

Trofbt shaloftnih, 

Pomozh sapufhenih , 

Popotniza teh , kteri v^ vezhnoft 
gredo , 

SaAava vezhniga shivljenja, / II 411 O I »5f* Bodi nam miloftliv, saneli nam, o Jesuf! 

Bodi nam miloRIir, uflifhi naf, o Jesuf ! 

Od rliga hudiga, 

Od rliga greha, 

Od nevredniga prejemanja tega. pre- 

fvetiga zakramenta, 
Od posheljenja mefa. 
Od posheljenja os&hi, 
Od prevsetnofti shivljenja , - 
Od Tfih pregrefhnih perloshnoft in 

nevarnoA , 
Od fkrirnih fkufhnjar in salasora 

nja hudobniga duha, f ^* 

Od viih nefresh, [ g 

Od nagle in nepreridene fmerti, 
Od resbne fmerti, 
^kosi Ijubesin , P ktero fi ta f* sa- 

krament pollavil, 
^kosi Ijubefiin, P ktero fi per sadnji 

vezherji troje apoftelne obhajal, 
^koai Ijubesin, T ktero tudi naf T 

frojim prefretim refhnjim Tele- 

fam shinfb, 
§kosi Ijubesin, P ktero Te v' tem 

prefvctim sakramentu aa naf o* 

frujefh, • 

18 * (-4 

0» 

s o — 412 ~ 

^kosi Ijubesih ^ T ktero v' tem ofru 

boshji pravizi sadofti ftorifh, 
^kosi Ijubesin, T ktero nevrednim 

kriftjanam sanarhafh^ 
^kosi Ijubesin, P ktero v' tem pre-l o 

fvetim sakramentu tblikanj ne* 

zhalli preterpifh, , 
§kosi Ijubesin, P ktero is trona 

froje milofti tako ufmiljenc na ) S 

naf gledafh, 
§ko8i Ijubesin,. P ktero naf tako 

dobroti jiro poflufbarh, 
§kosi Ijubesin, P ktero nam t^ 

tem prefretim sakramentn tolikanj 

gnad rkasujefb, 
§kosi I jubesin 9 P ktero t^ tem pre« 

fvetim zakramentu do koiisa freta J 

per naf oftanefh, 
Mi ubogi grefhniki, j 8* 

De nam sanefeffa • I 9 2 

De nram vfe nafhe erehe odpu*f>r'3> 

De naf v' «hivi veri t' ta pre- 1 g "J. 
fveti sakrament poterdifh in 1 72 5 
obdersbifb. J ? 

' J krta C — 415 De v' nafhih ferzih ierdno saapa«. 

nje t' ta nar fvetejf hi sakrament 

obudifh , 
De y' nafhih fersih gorezho ljube* 

din do tega nar fvetejfhiga sa- 

kramenta pomnoahifh, 
De nafho zhaft in andoht k' temu 

prefretimu si^kramentu pomno- 

ahifh in obranifh, 
Do nam gnado dafh , vfelej $* do- 
bro perpraro k' tvoji bosbji miši 

perllopiti , 
De nam fad tega prefTetiga sakra- 

menta obilno dodelifh. 
De refnizhno pozhaftenjc tega nar 

zhaftitljivfhiga sakramenta med 

nami pomnoshifh, 
De vfe nezhaftenje te nar sbaftit- 

Ijivfhi fkrivnofti bosbje pervar- 

jefh in odvernerh, 
De fvojo fveto zerkev vishafh in 

obranif h , 
De Tfinri , kteri v* tebe ne verujejo 

luzh prave vere dodelifh, . . 
De nafhe mifli k' nebefhkim she- 

Ijam povsdtgnefh. "1 
o M« 

3 


s 

9> — 414 — 

De nafhe Tersa T fvojim miloAli- 
Tiin obirkoranjem rasfvefelifh in 
ozhiftif h , 

De nani vfele; vefelje nad tem pre^-l g 
fretim sakramentam v* rerzedarh.1 g 

De redno v' naf oftanefh 9 in mif | 
t' tebi, 

De naf v' konsu nafniga shivljenja 
r to nebefhko popotnico previ- 
difh in obvefelifh. 

De naf poflednji dan k' rezhnimu 
shivljenju obudifh. 

De vfim vernim durham re^hni 
mir in pokoj dodelifh, 

De naf na tem tronu fvoje milofti 
uflifhati hozhefh, ^ 

Jesttf, §in boshji! ] 

Jagnje boshje, ktero grehe fvete od- 
jemi jefh, sanefi nam, p Jesuf! 

Jagnje bosbje, ktero grebe freta od* 
jemljefh, uflirhi naf, o Jesuf! 

Jagnje boshje, ktero grehe fvela od- 
jemi jefb, ufmiii fe naf 9 o Jesuf! 
Krifte, flifhi naf! 
Krifte, uflifhi naf! 
Gofpod, ufniili Je naif ! G k — 415 — 

Krifte, urmiti Te naf! . 
Gofpod , ufmili fe naf! 

Ozhe nafh • . • Zhefhena fi Ma-. 
rija « • . 

Dobrotljivi in urmiljeni Gorpod 
ie rpomin ivojih zhudeshev ftoril. -r- 
On je shivesh dal tem, kteri fe nje- 
ga boje« 

Ti fi nam kruh is nebef dode- 
lil, o Gofpod! kteri vfe rasrefeljenje 
y^ febi ima« ' " 

Is tvojiga altarja, o Gofpod; pre- 
jemamo Kriftufa, v' kterim fe dufha 
m telo rasvefeli. 

MOLIMO. 

O Bog, kteri R nam v^ prezhudnim 
sakramentu fpomin frojiga terpljenja 
sapuftil; dodeli, te proiimo , de fvete 
fkrirnofii tvojiga Telefa in tvoje kervi , 
tako zbaftimo, de fad tvojiga odrefbe- 
nja redno v' febi obfehutimo. Kteri 
shivifh in kraljujefh s' Bogam Ozhe- 
tam T* edinofti f. Duha, Bog od ve- 
komaj do vekomaj. Amen. — 416 — 

Roshenkrisinz od f. refhnjiga 

Telefa. 

I. Jesuf, kteri r' f. refhnjim Telefa 

nafhe dufhe ra^vereli* 
11» Je^uf, kteri v' f. refhnjim Telefu 

nafhe dufhe nafiti. 

III. Jesuf, kteri t^ f. refhnjim Teleftt 
nafhe dufhe potrofhta. 

IV. Jesuf, kteri r* f. refhnjim Telefu 
nafhe dufhe pred peklenf kim og- 
njem raruje. 

V. Jesuf ^ kteri v' f« refhnjim Telefu 
nafhe dufhe ?' nebefhka kraljeftro 
perpelje. UTANIJE 

od prefvete refhnje kervi« 

Gofpod, ufmili fe naf ! 
Krifte, ufmili fe.naf! 
Gofpod^ ufmili fe naf! 
Krifte, flifhi naf! 
Krifte, ufiifhi naf! 417 — JKog Ozhe is nebaf 9 

Bog §in bdr^fheoik fvcta, 

Bog ireii Duh 9 

§• Trojiza^ en lAmi Bog, 

O prehetA refhnja kri Jesufora 

O flblAhtna kri^ 

O isvoljena kri^ - 

O vifoko j&hefbena kri, 

O pre()raga kri, 

O neprezenjeoa kri, 

O prezhifta kri, 

O prezfaudna kri, 

O neomadeshvana kri, 

O nedolshna kri^ 

O flariushcnja polna kri, 

O mogozhna kri, 

O ozhifhijozha kri, 

O pofvezhujozha kri, 

O trofhtjjiva kri, 

O gnade polna kri, 

O rasvefelujozba kri, 

O ivelizhanfka kri, 

O preljubesnjira kri, 

O prefladka kri, s 5 O dobrotljiva kri o 

M* 

S I 18 #• — 418 — 

O boahja kri, ozhilll naf! 

O nedoh^hniga boshjiga jagnjeta kri , 

ozbiftl naf! 
Bodi nam mtlofHjir, sanefi nam, o Jesuri 
Bodi nam tniloftljiv, uflifhi naf, o Je^uf! 
Od vfiga hudiga, 
Od vfiga greha ^ 
Od fvoje jese, 
Od sariushenih fhtrafing, 
Od vlih dufhnih in telefnih nefrezh. 
Od nagle in neprevidene fmerti. 
Od vezhniga pogubljenja, I S 

§kosi fvojo prefvelo kri, I j* 

§kosi fveto kri, ktero fi v' /rojim I s 

obresovanji prelil, 
§kosi fveto kri, ktero fi na oljfki 

gori prelil , ■ v^ 

§kosi fveto kri, ktero fi v^ fvojiiS 

jezhi prelil, 
^Icosi fveto kri, ktero fi per Pila 

tushi prelil, 
§kosi fveto kri, ktero fi v' fvojim 

gajshlanji prelil, 
§kosi fveto kri, ktero fi v' fvojim 

kronanji prelil , N« 9 — 419 Skosi fveto Krr, ktero fi, kader fi 

[roj teshki krish nefil, prelil, 
§ko8i fveto kri, ktero ii per fvo- 

jih treh padsih prelil, 
§ko8i freto kri , ktero fi , kader fo 

ti tvoje oblachila doli tergali, 

prelil , 
§ko5i fveto kri , ktero fi , kader fo 

te na krish perbijali, prelil, 
§ko8i fveto kri , ktero fi kader je 

krish po konzu poAavljen bil^ 

prelil , 
^kosi fveto kri, ktero fi na krishi 

vifijozh prelil, 
§ko6i fveto kri, ktero fi is fvoje 

prebodene ftrani prelil, 
§kosi fveto kri, ktero £ is fvojih 

fvetih ran prelil , 
§kosi fveto kri, ktero fi sa odre- 

f hen je ^eliga fveta do sadnje kap- 
lje prelil, 
§kosi fveto kri , ktero fhe dan da- 

nafhni per vfaki f. mafbi ne* 

befbkimu Ozhetu sa n^f ofrujef h, 
Jagnje boshje, ktero grehe fvet^ 

jemljefh^ sanefi nam, o Jesuf! •1 (6 

S od< — 420 — 

Jagn/e boshje, ktero grehe fveta od- 
jemljerb, uriifbi naf, o Jesuf ! 

Jagnje bo^hje, klero grehe fveta od- 
jemljerh, ufinili fe naf, o Jesuf ! 
Kriae, riirhi naf! 

Krifte, uriirbi pan 

Gofpod, ufaiili fe naf! 
Krifie ufmil] fe haf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
. Ožhe nafb • • • Zbef bena fi Ma- •• rija • « MOUTEV Vaemi, o dobroti jivt Jesuf! lita- 
nije , ktere fim sdej k^ zbafti troje pre- 
fvete kervi umolil« To. andobt ofram 
t' edinoai 5' «ar mozfanejfbim ofrora- 
njem 9 V kterim fi vfe kaplje froje pre- 
lite ker vi fvojimu nebefbkimu Ozbe« 
iu ofraK In te prolim fkosi mozb in 
safiushenje tvoje prezbaftitljire kerri, 
ktero fi is sgolj. ijube^nt do naf do 
<adnje kaplje prelil r' ft^afbnih bole- 
zhinab, dodeli mi, de bo moja grefh- 
na dufha ozhifbeAa. . Amen. ~ 421 — 

Pozhefhenje Jesufa v' prefretiin 
sakramentu altarja. 

O neisreftheaa fkrivnoft v^ prerve*. 
tixn ««il<rainentu! Nifino v'ftaiiu je aa^ 
popafti! §er^fi je ne rasumejo! O ka- 
ko zhlovek iaflushi, de ti toliko sanj 
Ilorifb 9. o dobrotljin ufmiljeni Jesuf! 

IMiloftliro fi naf odrefhil, <a naf 
tje dal fvoje shirljenje ; nebo je od- 
perlo nam tvoje nefkonzfano ;6aflusbe* 
nje. — Ljubi miloAli?! Jesuf! de nam 
vesbno fresho dafh, £ perpravljen 
finert predati! , 

Predin fi flapuftil fvet, fi nam, o 
Jesuf! fhe rezh namenil: dal fi nam 
freti zakrament, famiga febe fi nam 
dodelil. Tukej V fvelim sakramentu 
ti 9 o Jesuf! fam shivilh! Ponishno te 
tukej rnolimo. ^ 

Nozh in dan fe sdej med nami t* 
fretim, sakramentu snajdefh; sdej naf 
vezh. ne sapuftifb,. perferzbno naf &a- 
ref Ijubifh. 

O neisrezbene fkrirnoAi! Prefrelo 
refhnje Telo! <Na tem tronu Jesuf kra- 
ljuje ! — 422 — 

Ti fi tukej prizhijozh pod podo- 
bo Icruha in vina; nafhim ozhcm R- 
ser fkrit, pa pokashe te nam nafha 
irera. Tokej je nedoishno jagnje! Je- 
suf! ti tukej shiTi/h, de nam miloft 
in gnade delirh« 

O dobrotljivi boshji ^in ! kruh fi 
Tsel per miši v' roke 9 shegnal , raslo« 
mil^ dal rekozh: ,,Jejte ^fi, to je 
moje Telo«^^ Vsel fi potlej kelh s^ 
vtnam, shegnal, uihenzam dal rekozh: 
f/To je moja kri^vfi pite.^^ 

Rarno tako fhe sdej vfak dan fto- 
rifh med nami ta fveti zhudesh : per 
freti mafhi na altar, o Jesuf! is^ ne-^ 
bef pridefh! — • Kor vfib angeloT te 
fpremi, kader v' fveti sikrament pri- 
defh 18 nebefhkiga trona ! ^-~ 

Rarno tako fe nam sdej dafh , ka- 
kor fi fe dal fvojim uzhenzam. Jesuf! 
s* nami ravnaf h , kakor s' nar vezhi- 
mi perjatli. Kmalo na Tfe posabifhf 
kakorkoli fmo te she^shalili. — Sgolj 
Ijubesin nam. f kasujefh« 

KakoTifoko naf pozhaftifh! O ka- 
ko fi nam ti dober ! Tje k\ troji miii — 425 — 

naf puflifh, o nebefbki hralj dobrolji- 
vi! Tamkej dafh ti narbim dufham 
fvojo kri , fvoje Telo j, de jih shivif h 
5a nebefa* 

Kader te bomo prejeli ; daj nam 
Tfelej frojo gnado , de te bomo vred- 
no vdhili) kakor je tvoja fveta volja. 
Nikdar nirmo mi vredni, de bi pre- 
jeli 'fveti sakramentj ti, o Jesuf! naf 
ftori vredne ! 

Daj nam fpokorniga duha, de bi 
vfelej v' pravi pokori V zhIfUm ferzam 
te prejeli in tvojo Ijubesin saflushili« 
Daj nam gnado , de bi vredno to Ive- 
to refhnje Telo tudi f he v' sadnji uri 
prejeli, 

Profimo pa sdej tudi tebe, o Ma- 
rija prezbilla devixa ! Jesufu ti hvalo 
daj, mi ga ne moremo dofli zhaftiti, 
ker /e tukej famiga febe nam, fvojim 
ovzhisam , da v' prefvetim sakramentu. 

Zhe utegnefh, moj krifljan ! ii]51i d.aor, C^^li pa 
. v^ teh ofoieb dneh,) k' pofvezhenju tega fve- 
ijva prasnika, fhe krishev po( f. refliDJiisa 
Tttlefa II A 247 ftraoi. — 424 — 

II. 

Molitev ob prasnikih matere 

boshje. I^jobi niu kriAjaBl.rpofbttu nater boshjo Mari- 
jo ^ prexbifto 4le?izo , t* porebno pobosbnofljo 
in KhaOjo, «ftkai Tam Bog^'prerv«ta Trojiza, 
jo vifoko zhafti, In ti reria zblovek, bi j« 
D t Bbaftill Glej, Bog Ozbe jo je sa firojo 
Jljubo hxher isvolll, lo joje P pofebnimi gua* 
dami obdaroval ; Bog ^Sin 6 jo je amed vfih 
viiljonoF Adamovih bzberi sa (Vojo IVeto pro- 
sehifto mater od vekomaj isbral^ in fi jo je T 
Tvojo mogOKhno gnado od vfiga madeslia Ada- 
liioviga greha zhido -ohranil; Bo£ f. Duk jo 
je aa fvojo oeomadeshvaoo nevero Vsei, in 
ona je od i^ega ft^ozbela , in je. rodila Jesu- 
fa Kriftura^^Sinu bosl^ga. ^ Nesapopadljtva 
Khaft, r kakofhno fhe nobedin , tudi nar iii»e. 
nitnifhi nebef bki dah, pozhaften ni bii ! — (8ka- 
shi tedig Marii^ prezhi/ti devizi, nar Tezbi 
zhaft aa Bogam ; in aaupaj tudi ^a Bogam nar 
vezb oaiuo; aakaj iona ie nar mogozhnejfb» 
pomozbniza , in nafha nar dobrotljivrhi mati* 

Kader je tedaj kakofhin prasiiik matere boabje, 
n6Ii s' pobo9hIjivim in oatip^ivim Terzam liav« 
reianfke litaoije, fvetl roshenkranz, in tudi 
fkc druge molitve k* zhafli matere boslue, 
(ktere tukej ali kjer bodi najdefh) kolikor --- 425 — 

ateisnefh, — Tn ncbeHika kralj tea ti bo ebaft 
ktero ji bofh f kasal , ia anupanje , ki ga bofli 
v' njo poftavil, obilno plazhala, ker ti bo 
tuke ^ade od Boga rprofila , kakurfhnih bi ti y 
bres njene pemozhi, nikdar od Boga ne bit 
prejel. Ona je isvoijena pofuda vGli boslgib 
l^oad, in Jestaf nam na proflii^o fVoje ^ube 
matere nar ngfhi gnade deli* mm IiAVRETAN^SKO 

UT ANIJE 

od devize matere Marije« Gorpod) ufmili fe! 
Krifte, ufinili fe! 
Oofpod! ufiiiili fe! 
Krifle, flifhi naf! 
Krifte, uriifhi naf !^ 

\^%he i$ nebef, Tfigamogoshni ■ ^ 

^Bog, , ,. (s i' 

§10 rfiga fveta refhnji Bog, f SI, ^ 
§reti Duh, refnizhni Bog, 
§vetA Trojiaa, en farni Bog,. a» — 426 — 

^reta Marija, 
^ ^reta mati boshja, 
^veta deviz deviza^ 
Mati Krifturora, 
Mati milofti boshje , 
Mati prezhifta,t 
Mati bres madesba. 
Mati nedolshna , 
Mati nar bolj fveta, / 

Mati nar Ijubesnjira, 
Mati prezhudna , | s 

Mati narhiga ftvarnika , 
Mati nafhiga odrefhenilca, 1 ^ 

DeTiza nar modrejfhi, f^ 

Deriza zbaditljiva, 

Deviza pohvaljena, .11 

Deviza mogozhna, 
Deviza urmiljena, 
Deviza verna , . . 
Podoba prarize, 
^edefh modrofti bosbje, 
Sazhetik nafhiga vefelja, 
Pofoda duhovna, 
Pofoda zhafti vredna , 
Pofoda vfe /vetofti, 
§krivno saftopna rosha. -^ 427 — S o 
o Turn bralja Davida , 

Turn flonokofteni, 

Hifhi sla ta., 

^krinja miru in fprave^ 

Vrata nebefhke^ 

Sgodnja daniza,' 

Sdravje bclnikor, 

Perbeshalifhe grefhnikor, 

Trofhtarza vfih revnih, 

Pomozh rfih kerfhenikor, 

Kraljiza angelov, 

Kraljiza patrijarhov, 

Kraljiza prerokov, 

Kraljiza apoftelnov, 

Kraljiza marlernikov, 

Kraljiza fposnovavzov , 

Kraljiza vfih deviz, 

Kraljiza vfih fvetnikov, 

Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 

Ijefh, sai!efi nam, o Gofpod! 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 

Ijefh, uriifhi naf, o Gofpod! 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem*" 

Ijefb, ufmili fe naf, o Gofpod! 
Krifte, flifhi naf!. 
Krifte, uflifhi naf! rija — 42d — 

Gofpod, ufmill fe, 
Krifte, urmill fe! 
Gofpod, ufinili fe! 
Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma* 

• • * 

MOLLMO. 

Pod tvojo pomozh perbeshimo » 
o frelA boshja porodnica , ne savershi 
narhih profhin) v* nafhih potrebah , 
temush refhi naf vfelej od vfih ne- 
varnoft, o shaftitljira in isroljena de- 
Tiza, nafha gofpa, aafha« frednisa, na- 
fha beredniza, nafha pomozhniza. §' 
trojim §inani naf fpravi, fvojimu §i« 
nu naf perporoahi, fvojimu §inu naf 
isrozhi. 

Proli sa naf, f. bosbja porodniza! 

De boaio vredni Kriftufovih obljub ! 

-MOUMO. " ' 

Miloft fvojo, D Gofpod! profimo, 
le 9 t' na/he ferza vli), de ki fmo po 
osnanovanji angela vzhlojrezbenje tvo- 
jiga §ina Jesufa Kridufa fposnali ^ fko- 
si njegovo, terpljenje in njegov lnish — 429 ~ 

bpdemo k' ^bafti^vftajenja perpeljani. 
§kd8i ravno tiftiga Gorpoda nafhiga 
Jeaufa Kriftufa« Amen. 

Frofi sA naf , f. Joshef. 

De bomo vredni Kriftuforih obljub« 

MOLIMO, 

Naj nam prefvete troje matere 
shenina saflusbenja pomaga, profimo, 
o Gofpod! de kar nafha flaboft ne 
samore, fkosi njegovo profhnjo dofe- 
shemo« Ki shivifh in kraljujefh s' Bo- 
gam O^hetam v' edinofti fvetiga Du- 
ha, Bog od vekomaj do vekomaj« Amen. 

MOLITEV 

k' materi boshji sa dobro fmert. 

O Ijubesnjiva^ miloftliva in od 
vekomaf i»vbljena deviza, viati Jesu* 
fova Marija! prdfimo te savoljo tvoje 
in trojiga Ijubesnjiviga §ina Jesufa Kri- 
ftufa brilkofti in grenkofti, ktero fta 
irnela , ti pod krishem-, on jna /vetim 
krisbi, nar bolj pa tifto uro, ko te je 
njegova' f ve ta dufha od njegoviga. te- - 430 — 

lefa loshila; profi sa naf^ cle nam k^ 
pomoshi pride, kader fe bodo nafhe 
uboge dufbe od nafhiga shirota jele 
loshiti, de jih fprejame r' fvoje mi- 
loftiire roke^ in jim. vezhno srelizha- 
nje t' fretim raji dodeli. Sdej ti per- 
poroshimo Troje dufhe sa lifto uro, 
ne sapufti naf , o Marija* 

,Salve regina. 

Zhefbena bodi kraljiza, mati mi- 
lofti ! nafhe shivljenje , vefelje in upa- 
nje bodi zhefbena ! K' tebi ^vpijemo 
sapufheni otrozi Ere ; k' tebi sdihuje- 
mo shalofini in objokani v' tej doli- 
ni fols. Sato ledej, o liafha befedni- 
sa, oberni' k' nam f^^oje miloftlive o- 
shi, in pokashi nam po tem revnim 
shirljenji ;(esiifa ahegnani 'fad* fvojiga 
teiefd. O ufmil jeii ja , o dobrotljiro , o 
fladka deviza. Marija. 

Profi sa naf, f. boshja porodnisa! 

De bomo vredni Kriftufovih obljub ! — 431 — 

MOLIMO. 

Vfigamogazhnl ve&hni Bog! Ici £i 
telo in dufho prezhifte devize matere 
Marije vredno prebivaliffae fvojimu §i- 
nu fkosi mozh fp Duha perpravil; daj 
nam ki nje fpomin vefelo obhajamo, 
fkosi nje miloftlivo profhnjo od viiga 
prihodniga hudiga, in od vezhne fmer- 
ti refhenim biti. §kosi Jesufa Kriftu« 
Ta, Gofpoda narhiga. Amen. 

Boshja pomo^h ollani vfelej per 
naf. Amen. Rasloshena Zhefhena fi Marija. 

* ■ 

Zhefhena fi Marija, gnade 
polna. O prefveta deviza! smed viih 
milijonor Adamovih hzheri isvoljena 
nebefhka kraljiza ! Pozhaftim in pos- 
dravim te, kakor te je posdravii an- 
gel Gabriel , od Boga pof lan , de ti 
je oznanil tvoje isvoljenje k^ nar vifhi 
zhafiL Bodi fto tavshentkrat zhefhena 
in pohvaljena, o iprezhifta deviza Ma* 
rija! nafba Ijubesnjiva mati, nafha nar — 432 — 

rifh! goFpa^ nafha nar mogpshnifhi 
pomozhniza! Bodi Ao tavshentkral zhe- 
fhena, o prezhudna mati miloAi bosh- 
je^ od vekomaj isvoljena pofoda vfih 
bo«h}ib gnad !. Ti fi gnade polna , i 
viimi gnadami nar obilnifhi od Boga 
obdarovana. O gnade polna mati Ma- 
rija! fpron tudi meni od Boga vfe ti- 
Ae gaade, kterih od njega potrebu- 
jem » de bom samogel lepo sbiveti in 
enkrat svelizhan biti. 

Gofpod je r tabo. O frezhna 
deviza ktera A fvetb gnado tako an^ 
Ao v' fvojim ferzu ohranila ^ in t^ko 
8veAo V to gnado delala, de fi sini* 
ram s* Bogam fklenjena oAala. Co- 
fpod Bog je bil smiram V tabo^ srni- 
ram je prefveta Trojiza v' tebi , kakor 
v^ fvojim tempeljnu prebivala: fkle- 
njen je bil V tabo Bo^ 6zbe^* kakor 
.r Tvojo preljubo Iizberjo; Bog ^in^ 
kakor T fvojo devifhko materjo; Bog 
r. Duh kakor V fvojo prezhiAo neve- 
Ao. *-* O Marija! proii Gofpoda, de 
bi tudi per meni smiram V fvojo fve- 
to gnado oAal , in de bi ga jeA nikdar — 435 — 

vezh r Icakofliniin greham ne rAssha- 
lil 9 in is fvojiga ferza ne pregnal. 

She gnana fi med shen^ami. 
Me& rfimi drugimi fvojiga fpola fi is-^ 
'volienia, in s^ nar rezhimi, s* narime- 
r/Ln>rhimi darmi od Boga obdarova- 
na. Nad teboj je riigamogozhni Bog 
nar rezhi zbudeshe fvoje milofti, Tvo- 
je modrolli in fvoje Ijubesni fkasal. 
^ iredin fi fhe luzh fveta sagledala, fo 
lil' šhe shudesbi bosbje »iloAr nad 
tebo]^ Ilorjeni. Her R bila od vekomaj 
od. Boga pred vfimi drujg[imi isvoljena 
fia pf ezhifto mater n jegoviga §inu , fi 
bil-a tudi rfelej pervaro^ana pred vRm 
maSeflbem, in nikdar te nitifta ka- 
di- * ^zhila , kteri *& glavo fterla. — O 
re' Uhno ^hegnana med vfimi shena- 
m: q&foB^h^ n^m nebef hki shegen , 
de r ^^^* .l^brim smiram rafli , in 
fkosi i^j> i]ežbe kerfhanfko shivljenje 
pokasali, de fmo poklizani, enkrat s^ 
vfimi poshegnaiiimi hebefbkiga Ozhe- 
ta njegovo vezbno kraljeftvo pofefti. 

In shegnan je fad tvojiga 
telefa Jesuf. Gotoro^ sbegnah zbes 

19 — 434 — 

rte shegnano , in fret zhes. rte frelo 
je Jeauf Kriftur, nafh Bog in Gofpod, 
rezhni §iQ vef hniga Ozheta« — O Ma- 
rija! Tifo.ko shefhena deviza! ktera fi 
Jescifa od f« Duha fpo^hela, saref fi 
drevo vezhniga shivljisnja, kteriga je 
defniza boshja r' nebefhki raj safadl- 
la^ ker je Jesuf Kriftaf troj fad, od 
kteHga nam pride vezbno shivljenje* — 
O prefveta deviza, profi fvojiga Ijubi- 
ga Jesufa, kteri nam je nebefhke irra- 
ta odperl, de bi jih nafbe hudobije 
nam fpet ne aaperle, temuzh de bi 
mi r pomozhjo njegove fvete gnade 
to shafno sbivljenje tako dopernefli, 
de bi tamkej v' vezhnim shivljenji nje- 
ga gledati y in bres ^konza vshivati.M- 
riushili. 

§veta Marija^ mati boshja! 
O prezhudna mati deviza! kakor pre« 
zhifta deviza fi nam Jesufa rodila ^ kte- 
ri je Bog in zhlovek fkupej ; po vfi 
pravizi fi tedej mati boshja imeno- 
vana, ker je fam Bog nebefhki od te- 
be hotel na ta fvet rojen biti. — - O 
nesapopadljiva zhaA in vifokoft, ktere — 435 ~ 

fhe nikoli nobena druga ftrar dofegla 
ni! On, bi te je uftranl, je hotel od 
teb? rojen biti, in tvoj Bog in Go- 
fpod je tvoj otrok poftal! — O vifoka 
nebefhka kraljiza! osri fe is fvojiga 
nebefhkiga fedesba na naf revne Ava-' 
ri v' tej dolini fols, na naf sapurhe-' 
ne otroke Eve, in bodi srhiram na- 
fba Ijubesnjira in dobroti jiva mati, 
kakor te je tvoj Jesuf na f. krishi nam 
vfini sa mater isrozhil. — 

Profisa naf gref hnike, sdej 
in ob nafhi Tmertni uri. Amen« 
O Marija, perbeshallfhe vfih- fpokor* 
nih grcfhnikov! jeft "grcfhin shhDvek, 
perbeshim v' Tvojih dufhnih tesbavah- 
s' vitm saupanjem k' tebi, in te po- 
nishno profim, o mati milofti boshje! 
govori sa-me in sa naf vfe uboge grelli-* 
nike na fvetu, in fprofi nam od Je-* 
sufa, fvojiga ijubesnjiviga §ina, kteri 
je na fvet prifhel ifkal in avelishat, 
kar je bilo sgnbljeno, fproii nam vfim 
od njega refnizhniga duha pokjbre , de 
bi fvoje grehe vfe na tanko fposnali^ 
jih obahalovali, boshjim nameftnikaih 

19 * — 436 — 

svetlo rasodeli, Te Vredno rpokorili, in 
tako od Boga miloftliro odpufbenje 
tadobiji. — U Marija^ ufofiiljena po- 
moshnisa ! btera fi $he tolikanj gref hni« 
kam k* refnizhnimu fpreobernjenju in 
k' pravi pokori T fvojicni Tvetiaii profh- 
njami pred Bogani pomagala; o po- 
mliga) tudi nam, ubogim grefhnikam 
kteri tako ferzhno na tvojo pomosb 
saupamob Pomagaj nam v' vfih ne- 
varboftih nafbiga shivljenja, pomagaj 
nam v' vfib fkurbnjavah in perlosh- 
noIlih;;ppmagaj nam pa pofebno ob 
nafbi imertni uri 9 kader. fe bodo na- 
fhe dufbe jele loshiti is tega fveta. 
Pridi nam takral T fvojim ljubim Je« 
sufam na pomozfa y ftoj nam avefto na 
flrani, brani 'naf pred hudobnim for- 
rasbnikam 9 in pelji naffae dufhe 11 
teg« revnima fveta t je v' Vezhno ne- 
befhko kraljeftvo, kjer fie bomo P ta- 
bo in s^vfimi isvoljenimi vekomaj per 
Bogu vefelili. Amen. — 437 — 

Sdihoranje k^ shaloftni materi. 

boshji. 

O prerveta in dobirotljiva deviza 
Marija! pred trojimi Tvetinfii nogami 
pad«in na fveje grcfhne kolena, in 
is zeiiga fer^a te profim fkosi tvo^j^ 
britko sapufl^enje, kader ii frojiga pre- 
ljubega Sina Jesafa ra^gajfhlaniga^ ^' 
ternjem kronaniga in krishaniga, rfi- 
ga kervaviga in i^anjeniga vidila un^- 
reti f in ko fi od zeliga freta sapu'^ 
fbena' bila: ob ^-preljubesnjiva deriza 
Marija! fJiosi to tvoje britko sapu- 
fbenje- te profim, nikar me ne isa- 
pufti v' mojib tesbavah innadlogab; 
nikar mi^ ne aapoAi^de bi fen&hnoft 
agubil in omagovati sazhel; odvenii 
od mene rfo neirezho in vfe hudo na 
dufbi in na tdefu; O sfaaloftna sapufhe- 
na mati boabja! nikar me ne sapufti 
▼' mojim sbarnim sbivljenji, alaAi ne 
8ap[uAi me. ob .maji sadnji uri. Nesa« 
pufii me 9 liader bom na Tmertni po* 
ftelji od Šeliga fveta sapufhen bolan 
leshah Ne sapufti me, kader mi bo — 438 — 

iBersli mertirarhki pot po obrafu tekeL 
Ne sapufti me v' mojih sadnjih tesha- 
rah in fkurhnjavab, de v' obupan je n€ 
padem. Me sapulli me , kader moj fla- 
bi jesik she ne bo mogel vezh teh 
prejfvetih imen: JesuTi Marija! f. 
^ Joshef! isrezhi. Ne sapiifti me^ ka- 
der moje saperte ozhi tvoje frele po* 
dobe ne bodo mogle vesh gledati. 
Ne MipuAi me 9 kader frojih flabih 
rok ne bom mogel vesh k' tebi sa 
pomozh Aegoiti. Ne aapulli me, ka- 
der mi bo grenka fmert ferse uter 
gala« Ne sapiifti me^ kader fe bo mo- 
ja uboga dufha od telefa loshila. Ob , 
ne sapiifti me^ kader bo moja uboga 
^ufha^ palna ftrah«^ predojftriai fod- 
nikam Jesufam Kriftufam fe perkasa- 
la! -^ O Marija, prefrela disvisa! upa- 
nje vfih revnih gref h&ikov, vefelje 
vfih shaloftnih in omaglivih kriftja- 
nov, in tolashba vfih umirajo^hih! 
sadobi mi, de bom po tvoji profbnp 
na defno ftran fodnika poftavljen, de 
fe bo enkrat meja uboga dufha v' — 439 — 

fretim raji f tabo in s* v/imi isvolje 
nimi bre$- konza vefelila. Amen. 'Laflnofli matere boshje. 

L Marija je hzhi Ozheta nebefhkiga. 
IL Marija je mati Jesufa Kriftufa, 

§ina boshjiga. v 
nT. Marija je nevefta trofhtarja f. 
. Duha. 

IV. Marija je zhaiftitlji<ra kraljiza riih 
srelizbanih duhor. 

V. Marija je isvoljena pofoda vfih 
bosbjih gnad. 

VI. Marija je prezhudni sgled devifh- 
ke zhiftofti^ bres viiga madesh& 
fpozheta. 

Vil. Marija je sgolj farna ponishneft 
in krotkoft. 

VIII. Marija je dobrptljivA mati vfih 
'% Vernih kriftjanov. 

IX. MariJA )e ufmiljena.trofhtarza vfih 
ahaloftnih in revnih. 

X. Marija JQ perbesh&Iifbe ifRh fpo- 
kornih grefhnikov*: — 440 — XI. Marija je nafha pomozh v^ rfib 
nadlogah. 

XII. Marija je nar mogozhnifhi po- 
mozhniza 6b sadnji uri in per 
fodbi boshji. ■ Pefem od teh draaajft lafinoil <»'-, Od perve laftnofti. 

O Marija, bodi zbefbena, 

Nebefhkiga Ozheta hzhi! 
Imenitnifhi ni nobena^, . 

Kakor fi ^ Marija ! tL 
^Vredna fi vfo tifte brale 9 

Vfe Ijubesni, rfe zhafti, 
Ktero fo ti kdej fkaaale 

Briimne dufbe in vfe ftrari. 

2. 

Od drug^ laftnofti.^ 

X^ ,fi nam Jesufa rodila , 
* Nafh^ga IjuVgai srelizfaarja. — 441 — 

Nebefa & nam nasaj dobila , 
Prefreta mat' Sinu bojihjiga. 

Zbaft naj ti bo in veshna brala 5 
Zhaft od leliga £yeta: 

Ti & mat' neberbkiga btalja, 
Prezbudna mat' shiviga Boga. 

3. 

Od tretje laftnofti. 

O Marija, mati Khefbena! 

Iš^ miljonoF izvoljena ! 
§Tet'mu Duhu fi sarozhena, 
- Sa nerefto te on fposna. 
Le od njega^ fi ti fpozhela , 

In ii rodila fvojiga Sinu, / 

§ret'ga Josbefa fi le vaela 

Sa rednika Jesufu ! « 

4. 
Od sbeterte laftnofti. 

O isTOljena deriza! . 

Hzhi in mati fvojiga Boga! — 
Zbaftitljiva Tifoka kraljiza 

Zeliga bosbjiga fveta. 

19 ** — 442 — 

Kraljeftva tvojiga ni noejnikor, 
Kraljiza & vfih angelov, 

Kraljiza li vfih fvetniicor, 
Vfih svelizhanih duhov. 

5. 

Od pete laftnofti. 

Ja po refnizi fi imenVana: 

§veta pofoda vfih bosbjih gnad; 
Popoinazna R bila ti navdana 

Od sgolj dobrih fvetih navad. 
O fproP nam od Boga to gnado , 

De bi tudi mi vezh ne grefhir 
De bi vfako hudo navado 

Prav popolnama sapuftir. 

Od rhefte laftnofli. 

O Marija, lilja zbifta!. 
. Ti nimafh madesha na feb', 
She fpozbeta fi prezhifta, 

NikoL ni greha blo na te^\ 
Je^uf je hotel mater devizo, 

On je popoIn'ma zhift.in tret, — 445 — 

On Je tud' frojo porodnizo 
Popoln'ma zhifto hot^l imet\ Od tedtr^e laftnofti. 

O prezhudna mati deviza! 

Kako velika je tvoja zhaftf 
§vojiga ftvarnika fi porodniza!-— 

Kdo je v? ftan to tapopaft ? 
Ti fi pa vender smiram oftala 

§ama ponishnoft in krotkoft^ 
Ni te v' prevaetnoft sapeljala 

Tvoja imenitnoft in vifok9ft* 

8. 
Od ofme laftnofti. 

O kako (rezhni fmo kriAjani, 

De fi ti nafba preljuba matM 
O ko bi bili mi prav teb^ vdani, 

Cfizh bi fe ne imeli ba%\ 
O ljuba mati, le nikol ne pufti 

§voje otroke bres pomozh, 
^ovrashnikam * le ne perpiifti 

Imeti zhes naf kako mozh. ~ 444 — 

9- 
Od derete laftnoftL 

Ti fi shaloftnih refelje. 

In ti fi Tfih reraih mat\ 
Ti imarh p^rferchne fbelje 

Vfim rerethem pomagat'. 
O trofhtaj aaT r' j&h teaharah, 

De liomo rte 9' Voljo prellaP 
§prdr nam mosh t' rfih fkufliDJaTab, 

Oe bomo riim prar soperiur« 

lo. 
Od derete laftnofti. 

O Marija, ti fi perbeshalifhe 

§er&hno tgreranib grefbnikoT, 
Jib abelifh pel jat t^ ^rebiralifbe 

Vfih fretib rpokornikor. — - 
ProP «a naf 5 lii /mo tolk' grefhiH, 

^proP nam fpokorniga duha. 
De bomo gnadljt/ sadobili 

Opufbenje od Boga* — 446 — 

11. 

Od enajfte laftnofti. 

Na -te mi r* rfih potrebah ^ 

Prar terdno saupamo^ 
Nafha pomozh fi v' rfih nadlogah ^ 

Shiher fe na -te sanafhaoio« 
T! tbelifh vfim pomagal', 

Vfim fvoje krisEe polohkaf; 
O pomagaj nam Tfe premagat 9 

Kar imamo hudega preftat\ 

Od dranajfte lallnofti. 

Pofebno nam takrat pomagaj 9 
Ro bomo mi mogli umret', 

^OTrashnike nam ti premagaj, 
§prem' naf dobrotljiv' na un fret« 

Ti fi nar mogosbnifbi pomozbniza 
V sadnji uri in na fodnji dan; 

ProP sa naf takrat, ljuba deriza! 
^j bomo sihiram tebi rdan! — €46 — 

Hvalna pefem isvoljene dirize 

Marije, 

(Luk. 1, 46 — 55.) 

Moja dafha povifhuje Gofpoda: ^ 
*In moj duh fe /ilno refeli t' Bogu, 

mojim sreliftharji. 
Ker fe je oserl na nifkoft Tvoje deklet 

Kakajgfej, odfihmal me bodo /rezb- 

no imenorali vli narodi« 
Sakaj velike rezhi mi je ftoril, on ti 

je mogozhin, in fveto njegovo im(;. 
In njegovo ufmiljenje jim je od rodu 

do- rodu, kteri fe njega boje. ^ 

Mozh je fkasal T fvojoroko; raskropil 

je v' mifli fvojiga ferza napuhnjene. 
Mogozhne je V fedesha vergel , in po- 

nishne je povadigriil. 
Lazhne je s' dobrotami napolnil, in 

bogate je prasne ispuftih 
§VQJiga flushabnika Israela je Tprejel) 

in fe fpomnil fvojiga ufmiljenja. 
Kakor je obljubil nafbim ozhakam 

Abrahamu in njegovimu sarodu na 

vekomaj. \ - 447 - 

m. 

Molitve ob sapovedanih praS' 
nikih fvetnikov. MOLITEV 

v' prasnik fvetiga§btefftna,per- 
vigakerfhan(ki.ga marternika* 

JLFaj nam,.profimD te, o Gofpod! po< 
fnematlfv^tiga SbtejCBina, ki ga žha- 
iliiuo,, ^de boma tudi mi lovrashnike 
•ljubili, ker njegov pravnik obbajamo, 
kteri je tudi sa Tvoje preganjavze pito^ 
iil QofpQda nafbiga Jesufa Kriftufa> 
tvojiga ^ina , kteri P tabo sbivi in 
kraljuje v^ ^dinoAi fvetiga Duha, Bog 
pd vekomaj do vekomaj. Atnen* 

. i^haftitljivi freti ^btefan, pervi viifa 
kerOianfkib marternikov ! danafbni dan 
fi (nar pervi med i^mi kriftjani,) zha- 
ftitljivo krono, marlernikov v' nebefih 
prejel , v' pia^bilo fvoje velike gorezli- 
nofti sa boshjo zbaft, in fvoje nepre- 
Itrafhene ftanovithofii, P ktero ii fe — 448 — 

aa fvet! nauk JesufoT soper njegore 
foTrasKnike uflaTiL Bil & pola fveti- 
ga Duha, in perprarljen rajfhi shir* 
Ijenje agubiti, kakor te Jesufu in nje- 
gorimu nauku odporedati. In kader 
fo te tvoji hudobni fovrashniki ahe k* 
fmerti peljali , fi )ih fbe l/ubil; in ko 
fo te she T kamni pobijali , fi f fae sa« 
nje Boga profil, kakor Jeauf na kri- 
ški. Sato je pa tudi Jesuf ! kt^riga fi 
▼* frojim terpljenji vidil Aati na def- 
niti Boga Ozheta, s' dopadenjem tvo- 
jo freto dufho t' nebefa vsel, kakor 
fi jo ti pred fvojo fmertjo v' njegove 
roke isroebil. <^-> O zhaAitljivi pervi 
marternik! profimo, fprofi nam od 
Boga tako aadersharija do preganjav- 
ftov in foVrasfanikov, kakorfbno je bi- 
lo tvoje. §prdfi. nam gnado, de bo- 
mo tudi mi. fovradbnikam fvete vere 
ferzbno in ftanovitno fe ullavljali, ka- 
der naf hozhejo T filo ali $* golufijo 
aapeljati, de bi Jesufa in njegov fve- 
ti nauk T pregrefkuirn djanjem aata- 
jili. fprofi nam kerfhanfko Ijobe^in 
do bliabnjiga, slo do fovrashnika y de — 449 — 

ne boiKio^ d6 nobeniga ^hloveka for- 
rafhtvA in jese v* Cerzu dershali, te** 
muzh de bomo viim dobro sbeleli. 
in dobro Aorili, tudi njim, kteri naf 
forrashijo; in d^. l>opap sa rfe molili, 
tudi sa-nje, kteri naf shalijo in pre- 
ganjajo, ^proli nam pa tudi frezhno 
sadnjo uro, de bo Jesuf tudi nafhe 
dufbe v' fvoje roke fprejeF, in rsel r* 
Teshno nebefhko kraljeftvo. Amen. v* prasnik L Joshefa^ shenina de- 

vise matei^e Marije, in patrona kranjf ke, 
icOrorhke in fhtajerfke deshele. UTANUE 

od fvetiga Joshef a. 

Gofpod, ufmili fe naf! 
''Krifte, ufmili fe naf! B — 450 — 

Gofpod, ufinin fe naf! 
Krifte, riirhi naf! 
KriRe, unifhi naf! >og Oshe neberhki, 1 £ 

Bog §in, odrefhenik fret^^ > S ^- 

Bog fvcli Duh 9 ~ "" 

Ireta Trojisa, en farni Bog^ 
Ireta Marija, semlje in nebef icra- 

Ijisa , 
^. Joshef, prezhifti ^henin Marije 

devize , 

§• Joshef, od greha rfelej fthift^i 
8. Joshef^ nar vifhi med patrijarhi,! 3 
S. Joshef , V boshji gnadi popolna J a 

ma poterjen , 1 ^ 

§• Jpshef, v' devifhki sakon {^oljen J Cd 
^. Joshef , od kraljize nebef in aem-r<^ 

]je poftreshen, L^ 

§• Joshef, ozbe Jesufov imenovan , I oi> 
^. Jo»hef, prel}ubetnjivi varih Je- 1^2 

aufov 9 ] 

§• Joshef, arefti in fkerbni rednik 

Kriftufor, 
§. Jo&hef, kteri fi nar pervi sa Ma- 
rijo pozhallil Kriftufa, 0» — 451 — 

^. Joshef, kteri nifi hbtel Marije V 
rasglafiti, ker /i bil pravizhin, 

§• Joshef, kterI fi po opominjeva- 
n)t angela fkerb imel sa ohra- 
njen je JesuFoviga shivljenja, 

^. Joshef, kteri fi 8^ Jesufam In s^ 
Marijo pred Herodeshem v' Egit>t 
abeshal, 

§• Joshef, kteri fi Marijo raroral, 
kakor Kerubin raj, 

§• Joshef, kteriga roke fo biletron 
nebefhkiga kralja^ kader fi Je- 
Butk peftoval , ^ ? 

§• Joshef, kten fi Jesufa kakor o-[cg 
troka Tai*ora^l, 

§. Joirtilff, kte^i fi Jesiifa, ko j^l 3 
bil dvanajft let ftar, a' Kfar!j(i| !? 
r* Jerasalem peljal prasnike po* 
(rezherat, ' 

§. Joshef, kteri fi s' Marijo «j*| 
Jesufa po Jerusalemu s^ vcfliko 
shaloftjo ifkal, 

S. Joshef, kterimu je fam Jesof. 
KriftnT^'|>odlo8h]n in pokorih bi), 

§• Joshef, kterimu je fam^ Jesuf 
Kriftuf delati pomagal, ' 
— 452 — 

§• Ihshef^ rifoko shefhen, ker Aa\ 
ti nebefhki kralj in kraljiza Ure'' 
gla in podloshna bila^ . . 

§• Joshef, kteri fi Jesufa in Mari- 
jo zhes rte ljubil, 

^» Josbef, angelfki mosh, 

^. Joshef, narbolj vredin rMrusbbi 
Jesufa in Marije biti, 

§• Joshef, s' darmi f* Duha nstr 
bolj napolnjen, 

§• Joshef , klerimu to bile relike 
fkrirnolti boshje rasodele^ 

§• Joahef , kteri fi r' rokah Jesufa 
in Marije frezbno uineri, 

§• Joshef , kteri fi ozhakam pred 

. peklam KriilufoTO obifkanje na- 
poredal, , . 

§• Joshef , kteri fi t' neb^fih k* 
pofebni zhafti povifhan,^ 

§• Joshef, nafh varh in pomioih« 
nik t' shirljenji in r' fmerti, 

§• Joshef, zbaftitljivi patron naTbe 
de$hele ^ . 

De bi tudi mi fveto zhlftoft $yfSto ofara 
nili, fprofi nam to od Jesufa! } ® •t 
Of — 453 — 

De bi tudi nvi Jesufa v' Trojih fer-^. 

zib obrararali in ohranili, 
De bi tudi mi pravizhni bili, in 

fvojiga blishnjiga ne rasglafovali. 
De bi tudi mi praanike vredno I 

pof irezhe vali , I 'S 

De bi tudi mi Jesufa in Marijo} ^ 

shes vfe ljubili, 
De bi tudi mi Jesufu in Marii> g 

smiram bolj en/iki bili, > 

De bi tudi nafhe ferza trofbtar f. 

Duh r fvojo gnado napolnil, 
Be bi tudi mi freahno umerli. 
De bi ti 9* Jefiufain in b* Marijol S 

per nafhi fmcrli bil, 
De bi te prefvete imena: Jesuf! 

Marija! f. Josbef! nafhe «adnje 

befede bile, 
De bi tudi mi V tabo vezhno ne- 

befhbo shaft vshivali, 
Jagnje bosbje, ki grehe frejta odjem« 

Ijefh, sanefi nam, o Gofpod! , ' * 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem« 

Ijefh, uflifhi naf, o Gofpod! 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 

Ijefh, ufmili fe naf, o Gofpod!. e — 45* — 

Krifte, nifhi naf! 
Krifte, uflirhi naf! 
Gofpocl^ uFinili fe naf! 
Krifte, ufinili fe naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
Ozhe nafh • • • Zhefhena fi Ma« • • Proli sa naf, f. Joshef! 

De bomo vredni Krifkufovili obljub. '. 

MOUMO. 

O Tfigamogosbni vezbni Bog, nafh ' 
Tpod in avelizbar Jesuf Kriftuf, kte-^ 
R f. Joshefa frojl^iljubesnjivi mate- 
densi Marii, «a shenina odJozhil,- 
sa frojiga sveftiga varha isrolil; po« 
bno profimo , dodeii nam , de bo« 
> po njegovi profbn^i in njegovim 
lusbenji tukaj v' pravim miru sbi- 
ii', in po tem ubivljenji k^ Vezhni- 
1 gledanju tvojiga boshjiga oblizh- 
v' nebefa perpeljani. Ki shivifh in I 
iljujefb, s* Bogam . Ozhetam v' edi- ; 
&i [. Duba, Bog od vekomaj do 
(omaj* Amen. — 455. — 
JVtOLITEV 

* prainik fvetih apoftelnor Pe* 
tra in Parla« 

Bog bteri fi danafbni dan s' mar« 
tro apoffelnor Petra in Pavla pofre- 
til; daj Tvoji zerkvi vfe po njih sapo- 
vedi ftoriti, po kterih je vera aazhe-. 
tik dobila. Po Jesufa Kriiluru, Go«. 
fpodu nafhlnif Amen. 

§veta apoftelna Peter in Pavel 9 
kterib fpomin in prasnik danf mati 
lutolfhka zerkev s' vefeljem in V hva* 
lesbnoftjo obhaja! profita Boga 8a vi- 
shanje in obran jen je fvete zerkve^ sa 
ktero fta vi dva, dokler fta bila na 
fvetu, tolikanj delala in terpela, sVe- 
feljem zlo fvoje sbivljenje sa-njo dala. 
— §' hvaleshnoftjo fe fpomnimo danf 
vfiga vajniga persadevanja in terplje- 
nja^ in fe vefelimo, de vama je Bog> 
tako gnado in ftanovitnoft dodelil 9 de 
Aa do konza fvojiga shirljenja njego- 
va nar fiveftejfbi flushabnika aftala;'in 
de vama pravizhni Bog sdej v' nebe- 
fih $' vezhno krono plazhuje vfe 9 kar — 456 — 

fta «a njegovo freto zerkev delala in 
ferpel«. -— Profila sa naf uraiil|eii]ga 
Boga, kteri nam je po Trojim ^ina 
Jesufu Kriftufu ta svelishanflci nauk 
18 nebef poflal, ki Aa ga vi dra tako 
srefto osnanorala; profite Boga , de bi 
mi a' njegovo gnado in pomozfajo nje- 
gt)ve (vete nauke avefto dopolnovali, 
de bi eden nad drugim le dobre de- 
la ridili , in Ozheta t' nebefih hvali- 
li. — ^profila n^m tudi tako Aano- 
vitnoft v' dobrim , kakor fta jo vi dva 
imela, de bomo do konsa ftanovitni 
in Bogu avefti čftali, in vezbttio sveli* 
fthanje dofegli Amen. — 457 — 

MOUTVB 

V prasnik vfih fvetnikov. UTAHnjE 

odvfih fvetnikov. Gofpocl, urmili fe naf! 
Krifte, trfpiili /e naf! 
Gofpod! ufmill fe naf I 
KriQe, flifhi naf! 
Krifte, uflifhi naf! 

"zhe is nebef ^ vfigamogozhnil ^ 

Bog, > Ig* 

§in vfiga (veti refbnji Bog, f S^ S: 

§veti Duh, refnizhni Bog, l' "* * 

§veta Trojiza, en farni Bog, J ^ 

S. Marija , 

§• maH bosbja, 

§. deviz deviza, I m ^ n 

§. Mihael, >«« naf Boga profi! 

§• Gabriel, . • 
§• Rafael, 


— 458 — 

Vil fveti angeli in arhangeli^ sa naf 

Boga profite! 
Vfe fvete rer&e srelizhanih duhov, sa 

naf Boga profite! 
§. Janei kerftnik, | ^^ ^^j ^ ^^g; 

Vfi freti patriarhi in preroki, sa mf 

Boga profite! 
§. Peter, 
S. Pavi , 
1^. Andrej, 
§• Jakob, 
^. Janes^ 
§. Tomash, 
S. Jakob, 
S. Filip,; 
§• Jernej, 
§• Matevsh, 
^. §himen, 
§. Tadej, 
§. Matija, 
^. Barnaba, 
S. Lukesh, 

§i Marka", , ^ 

Vfi fveti apoftelni in evangehfti, sa 

naf Boga profite! sa naf Boga profi! — 459 — 

Vfi freti jogri Gofpoclovi^ aa naf Bo- 
ga . profile ! 

Vil /veti nedolshni otrozi , sa naf Bo- 
ga profite! 

§• ^htefan, 

|. Larrens, ^ | a& naf Boga proii ! 

^. Vinzenz, 

§. Fabijan in Bofhtjan^ j 

|. Janes in Pavi , f sa naf Bog 

^. Kosma in Dainian, k profita! 

§. Gervasi in Protosi, ) , 

Vfi fveti marterniki^ sa naf Boga profite! 

^. Silvefter, 

§. Gregor, 

§• Ambrosh, 

^. Avguf htin ^ 

^. Hieronim, 

§• Martin, 

|. Miklavsh, < 

Vfi fveti fhkofi in fposnovavti, sa naf 
Boga profite! ^ 

Vfi fveti uzheniki/sa naf Boga profite! 

S. Anton, \ 

S. Benedikt. [ - « n 

?. Bernard,. «« naf Boga proH! 

u Dominik, ^ 

20 * sa naf Boga profi! — 460 — 

S. FraiiMfhlc, sa naf Boga profi! 
Vfi fveli mafhniki in levili, sa nal 

Boga profile! 
Vfi fveti menihi in purhavniki, »a naf 

Boga .profile ! 
§,Marija Magdalena, 

§. Agata, 

I. Lucija, . 

!. Nesha , }sa naf Boga profil 

u Zezilija, 

§. Katarina, 

S* Anaftasija, ' 

Vfe fvete devize in vdove ^ «a naf Bo- 
ga profile! 

Vfi fvelniki in fvelnize bosh je , sa naf 
Boga profile! 

Bodi nam miloftlir sanefi nam, o 

Gofpod! . 

Bodi nam miloftliv, uflifhi naf, o 

Gofpod! 

Od vfiga hudiga , j g 

Od vfiga greha , / O p 

Od fvoje jese , \^ ^' 

Od fhibe potrefa, ^ I g^g 
Od nagle in neprevidene fmerti,\ .- "^ 

Od fkufhnjav hudobniga duha ,/ ® — 461 — Od jese, fovrafhtra in rfe hude 

volje, 
Od duha nezhiftofti, 
Od trefka in budiga vremena. 
Od rezhne Tmerti, 
§ko5i rkrivnoftfvojigafvetfgaTzhlo*! 
vezhenja 

tvoj prihod, 

fvbje rojftvo , r ■ ■ '. 

fvloj kerft in fveti poft, 
tvoj krish in Tvoje terpljenjc, 
fvojo fmert in (yo j pokop, 
fvoje fveto od fmerli vftajenje, 
tvoj zhudni vnebohod, 
prihod trofbtarja L Duba, / 
Ob dnevu fodbe, 
Mi grefhniki, 
De nam aaneferb. 
De nam odpuftif b , 
De naf k^ pravi pokori perpeljefb , 
De frojo fveto zerkev vishafb in 

obranifb , 
De apoftolfkiga paftirja in vfe zerk- 
vene ftanove v* fvoji fveti veri 
obdershifh , 
De fovrasbnike fvele vere pohisbaf b, 
•t s O 
o 

•^ 

o o 

3 

o 3 

s» ~ 462 ~ 

De Icriftjanrkim. kraljem in oblall-^ 

nikam mir in refnizKno fpraro 

dodelifh, 
De rfimu kriftjanfkimu Ijudfiru mir 

in edino ft dafh, 
De naf vfe r* fvoji fveli nu^hbil 

poterdifh in obdershifh , Ig 

De nafhe mirii k' nebefhkim she-l ^ 

Ijam povsdignefh', f o 

De r&tn nafhim dobrotnikam reih-. 

ne dari dodelifh , 
De dufhe nafhe, naf bih bratoy,L»^ 

bliahnjih in dobrotnikov od rezb-l *-* 

niga pogubljenja ref bif h , | S 

De fad sem 1 je dafh in obTarnjefb, 
De riim vernim dufham vezhni 

pokoj dodelifh 9 
De naf uflifhifh, 
lin boshji, 
Fagnje boshje, ki grehe fveta odjem* 

Ijefh, sanefi nam 5 o Gofpod ! 
Jagnje boshje, ki grehe fvefa odjem- 

Ijcfh, uflifhi naf, o Gofpod! 
Jagnje boshje , ki grehe, fveta odjem* 

Ijefb, ufmili fe naf, o, Gofpod! — 463 — 

Krifte, flJfhi naf ! 
Krifte, uflifhi naf! 
Gofpod, urmill fe naf! 
Krifie ufmili fe naf! 
Gofpod, iifmili fe naf! . 
Ozhe nafh • . . Zhefhena /1 Ma- • • Mja MOLITEV 

pred f. refhnjim Telefam na 

al t ar j K 

Ti fi jim kruh is nebef dodelil, 
KUri vfe rasvefeljenje v' febi ima. 

MOLIMO. 

O Bog, kteri fi natn v* prezhiid- 
nim zakramentu fpomin fvojiga ter- 
pljenja sapuflilj dodeli, te prolimo, de 
fvete fkrivnofli tvojiga Telefa , in tvoje 
kervi tako zliaftimo , de fad tvojiga 
o^refhenja vedno v' febi obziiutimo. 
Kteri shivifh in kraljujefh s' Boga m 
Ozhetam v* edinofti f. Duha, Bog od 
vekomaj od vekomaj. Amen« — 464 — 
MOLITEV 

aa odrernjenje rfih nadlog in 

nevarno ft. 

O vfigamogoshni rezhni Bog, Go- 
fpod, nebefhki Ozhel poglej 8^ ozh- 
mi froje nefkonsbne miiofti nafhe re- 
ve 11^ nadloge. Ufmili Te viih vernih 
kriftjanov, ker fe je sa-nje tvoj edi- 
norojeni §in , nafh Gofpod in aveli- 
zhar Jesuf Kriftur voljno dal grefhni; 
kam v' roke, in "je tudi Tvojo drago kri 
na lefu f. kriaha prelil« Po njem od- 
verni miloftllvi Ozhe! aaflushene fhi- 
be, prishijozbe in prihodne nevarno- 
fti, Ihkodljive aoperftave, vojfko, ku- 
go^ lakoto, dragino, beleani in vfe 
shalollne revne &bafe« 

RasTvetli tudi in poterdi v* vlim 
dobrim duhovfke in desheUke oblaft- 
nike, do naf bodo na vfe to vishali, 
kar k^ tvoji bosbji zhalli , nafhimu 
avelizbanju, miru in frezhi vfiga kri- 
Iljanftva tekniti aamore. Dodeli nam^ 
o Bog vfiga miru ! pravo edinoft v' ve- 
ri bres vfiga rasderka in lozhitve* Pre- ~ 465 — 

oberni nafbe fersa k^ pran polcori m 
k^ pravimu poboljfhanju nafhiga abiv- 
Ijenja. Vshgi v' naf ogenj tvoje Iju- 
besni, daj nam gorezbe sbelje po vfi 
pravizi de bomo kakor pokorni otro* 
zi« t' sbivljenji in t' fmerti tebi prijet- 
ni in dopadljivi. 

Profimo tudi, kakor ti hozhefh, 
de imamo profili sa nafbe perjatle 
in neperjatle, sa sdrare in bolne, sa 
sbaloftne in revne kriftjane , sa shive 
in mertve« Tebi bodi vfelej perporo- 
shieno, o Gofpod! vfe nafbe djanje 
in nebanje, nafbe delo in opravilo, 
nafbe sbivljenje in fmert. Daj nam 
tvofo miloft tukej vsbivati, in tamkej 
8^ vfimi isvoljenimi dofezbi,'te v' vezb- 
nim vefelji in svelizbanji hvaliti in 
moliti« 

O Bog! ki ti je laftno, vfelej fe 
ufmiliti in persanefti, uflifbi nafbe . 
poblevne prof bn je, de naf in vfe tvo* 
je f lusbabnike , ktere grebov ketina 
€vesane dersbi, miloft tvoje dobrote 
odveshe« 20 «« — 466 — 

Unifhi , profimo te , o Gofpod ! 
molitre teb^ kteri te pohlevno profi- 
jo; in perianefi tem kteri froje gre* 
he fposnajo, de narm s' odpufhenjem 
vred tudi mir dobrotljivo dodelifh. 

§kashi nam, o dobroUjiri Gofpod! 
fvojo neisrezheno miloft, de naf ne 
farno od grehov odveshefh , temuzh 
tudi od fhib, ktere fi s' njimi saflu* 
ahimo , odref hif h« 

Bpg, ki te greh rasahali, pokora 
potolashi, poglej -miloftlivo na prof h« 
nje fvojiga Ijudftra, -in fhibe fvoje je- 
se 9 kterih fmo aavoljo fvojih grehov 
vredni 9 od naf odverni. 

Vfigamogozhni vezhniBog! ufmi- 
li fe fvojiga flushabnika L nafhiga 
papesha^ in vodi ga po poti vezhniga 
shivljenja y de bo V tvojo pomoshjo 
aheli^, kar tebi dopade , in a^ vto mo- 
zhjo ftoril. 

O Bog, paftir in viahar vfih var- 
nih, glej miloftlivo na fvojiga flushab- 
nika L nafhiga fhkofa , ki fi ga sa pa- 
Airja Ijubljanfke scrkve poftavil ; do- 
deli mu, de viim zhea ktere je poftav- — 467 — 

Ijen^ s' befedo in s' djanjein k' dobri- 
mu riushi de tako enkrat f zbedo> 
febi isrozheno vezhno sfaivljenje dofeshe. 

O Bog, varh viih kral jefter, in 
slafti krlftjanfkiga zefarftva! dodeli fro- 
)iiiiu ftushabniku, nafhimu zefarju L 
trojo mozhjHT' ktero fe fovrashniki 
premagajo, fposnati inzhaftiti, de ker 
je on po tvoji rolji žefar. podal , tudi 
rfelej f tvojim varftvam nrvogozhin bode. 

O Bog, od kteriga' fvete shelje , 
dobre mifli in pravizhne dela pridejo , 
daj (vojim flasbabnikam tak mir^ kte- 
riga fvet ne more dati , de bodo na« 
rhe.ferza tvojim sapovedim vdane, in 
de bodo zhafi P tvojo pomozh jo bres 
ftrahu pred fovrashniki varni in mirni. 

O Bog, Tshgi nafhe ferza s' og- 
njem fvojiga fi^tiga Duha, de ti bo- 
mo rzbiftim telefam riushili in s'ozhi» 
fhenim ferzam dopadli. 

O Bog, ftvarnik in odrefhenik r- 
fih vernih! dodeli dufham Tvojih flu- 
shabnikov in flushabniz odpuTbenje 
vfib grehov 9 de miloftliro odpufbenje, — 468 — 

klero fo vfele) shelele, po bogaboje- 
zhih profhnjah dofeshejo. 

Pridi, profimo Gofpod, T fTojim 
Duham nafhimu djanju naprej , in ga 
r Tvojo fveto pomofthjo naprej ravnaj, 
de Te bodo rfe nafhe molitve in dela 
rfelej is tebe sazhele, in is tebe sa- 
zbcte tudi t' tebi dokonzhale. 

VJigamogozbni vezhni Bog , ki 
gofpodujerh shes ahive in mertve, in 
fe vfih ufmilifb, ktere i$ vere in do« 
brih del sa fvoje rposnafh , pohlevno 
te profimo, de vli, sa ktere fmo fe 
namenili moliti , bodo^-naj fhepershiv- 
Ijen ji , aH pa mertvi , po profhn ji vfih 
tvojih fretnikov po tvoji dobroti od- 
pufhenje vfih Tvojih grehov doTeshejo. 
Po naTbim GoTpodu Jesufu Kriftufu, 
tvojim §inu, ki s' tabo shivi in kralju« 
je v^ edinofti t. 'Duha, Bog od veko- 
maj do vekomaj. Amen. 

Pet oshenaThev in zheThe- 
na Marij. — 469 — 
Pefem pred shegnam, 

* 

Zhaftimo.te 

Shivi kruh angelfki! 

O pravi zblovek fkup, 

In Bog nebefhki! 
§veto , fvetd-5 fveto , 
Sveto« aheš vfe fvelo 
Jesufa i*efhnje Telo 
V fvetim sakramentu* Pefein po shegnu« 

Nikdar naf ne sapufti, 
O Jesuf^ vfe fladkoai! 
^ofebno pa sadnji shaf 
Bodi.^ Jesuf ! ti per naf ! 
Zhahito vfaki zhaf bodi 
To fladko ime Jesuf 9 
Ino ime Marija* — 470 — 
Pfalm 6g. 

Bog ! pridi mi na pomoril : Go- 
fpod ! hiti mi pomagat. 

Kteri mi po shivljenji ilreshejo, 
n^j fo oframoteni ia na framoti. 

Kteri mi hudo hozhejo, naj od- 
ftopijo in framujejo naj fe. 

Obernejo na) fe od framote^ kte- 
ri mi pravijo : haha ! haha ! 

Vfi pa kteri tebe ifhejo, naj fe 
vefele, in naj od refelja pofkakujejo. 

Kteri tvojo pomozh ljubijo ^ naj 
vedno reko : (Vifoko) hvaljen bodi 
Gofpod ! 

Jeft pa iim revesh in uboshin: o 
Bog, pomagaj mi 5 

Moj pomozhnik in moj odrefKe- 
nik, Gofpod, nikar fe ne mud]« 

Pomagaj fvojim flushabnikam, 

Ki v' te saupajo, moj Bog! 

Bodi nam Bog, mozhan turn; 

Pred fovrashnikam. 

§ovrashnik naj naf ne premaga ; 

In krivizhin naj fe ne podAopi 
nam fhkodovati. — 471 — 

Gofpod! nikar ne rarnaj s^ nami 
po nafhih grehih ^ 

In ne povrazhuj . nam po nafhih 
hudobijah. 

Molimo $a nafhiga papesha L 

Ohrani ga, Gofpod, shivi ga in 
ftori ga frezhniga na semlji, in ne daj 
ga t' Toijo njegovih fovrashnikov. 

Molimo sa nafhiga fhkofa I. 

Gofpod! ohrani in obraroraj ga 
pred vfim hudim. 

Molimo sa nafhiga «efarja L 

Gofpod! ftori ga frezhniga, in u- 
flifhi naf^ kader te 5a*nj profimo* 

Molimo sa fvoje dobrotnike. 

Poverni miloftlivo, o Gofpod! rfim, 
Icteri nam kaj dobriga ftore, savoljo 
fvojiga imena vezhno shivljenje« 

Molimo sa verne mertve. 

Daj jim, o Gofpod! vezbni mir 
in pokoj, in vezhna luzh naj jim fveti. 

Naj t' miru pozhirajo* 

Amen« 

Molimo ^a fvoje brate , kterih 
kej ni. — 472 — 

Pomagaj rvojim f lushabnilcain , ki 
v^ tebe, o moj Bogt, saopajo. 

Poshiji jim, o Gofpod! pomozK 
od firetiga. 

In is §ijona jih obraruj. Srelizhanflie zhednofii. 

DamirhDi pnisnik premiriiljai tudi lepe zbedno- 
ili, ktere po befedah Jesura Krifiura sbto* 
Teku pofeboo k' «veli%banjii pomagajo. 

I. Svelizhani fo' ubogi v' duhu^ njih 

je nebeirhko kraljedvo. 
IL Svelizhani fo krotki, semljo bodo 

pofedli. 

III. Srelizhani fo shaloftni, oni bodo 
potrofbtani. 

IV. Svelizhani fo lazhni in dhejni pra- 
rize, oni bodo nafiteni. 

V* Svelizhani fo miloftlivi , miloft bo- 
do dofegii. 

VL Sveh'zhani fo , kleri fo zhiftiga fer- 
za, oni bodo Boga gledali. 

VIL Sveh'zhani fo mirni,, oni bodo otro- 
zi bosbji imenovani. v _• - 473 — 

VIII. Svelizhani fo , kleri saroljo pravi- 
26 preganjanje terpe ,.njih je ne- 
befhko liraljeftvo. ' MOLITVE 
ob dnevu vfih vernih dufh. Moj kriftjanl ta dan svefto m6li sa tiboge du- 
f hc , ki morajo , ker f he nifo popolnama *hi- 
fte J v* vizah velike flitrafenge terpeU , de J)o- 
do aamogle,*popoloaina ozliifbene, vT nebefa 
priti, v» ktere ni^li omadesbvanlga ne* pride, 
— Pomagaj jim is njih veliziga terpljeuja vfe- 
lej , pofebno pa danf , kolikor morefh , a* roo- 
litrljo in 8' drusiml dobi*imi deli. Tako boCh 
Ijobesfn do Boga in do blishojiga fkasal , in 
^bofU tudi fam febi dobro ftorll ; sakaj zhe bof h 
tako frezhin , de bofh V fvojimi dobrimi deli 
durham is Ti'/ pomagal: borii idiel zeli zbaC 
rvojiga ablT^enja , pofebno pa ob fraertni uri , 
iBogozbDe pomozboike pred Rogam« ll| zbe bofh 
po fmertituditi v' vlzeprifhel, bodo ^vjilesh- 
ne frete dufbe tako dolgo sa- te Boga profile, 
dokler te ne bo Bog v' nebefa vsel. — tSto- 
ri in moli tedaj, kolikor morefk, ea ditfiie 
v' vizab. — 474 — 

UTJlNIJE 

sa dufhe v^ vizah. B Gofpod, ufniill fe naf ! 
Krifte, ufmili fe naf! 
Gofpod, ufinili fe naf! 
Krifte, flif hi naf! 
Krifte, uflifhi naf! log Ozhe nebeffaki, ufmili fe dufh 

v' rizah! 

Bog §in, odrefhenik fretd, ufmili fe 

dufh v' vizah! 

Bog fveti Duh, ufmiK fe dufh v' rizah ! 

§• Trojiza, en farni Bog, ufmili fe 

dufh v' Tizafa, ' 

§. Marija, >S 

I* mati boslija, i^ 

^. deviz deviza , I ® 

§. Mihael, [^ 

§. Gabriel, fcg 

§. Rafael, I 

§. Joshef, j 2 

§. Lavrenz, ^ J Pi 0» — 475 — 

§. Mikkrsh (Tolentin)J 

^. Disma, ( 8a*nje Boga 

§« Barbara, i proii! 

§, Urfhula^ / 

Vil lyeti angeli in arhangeli, 

Vfi freti pa tri;arhii|i. preroki, 

Vil fveti apoftelni in evangelilli, f^. 

Vil freli uzhenzi Gofpodovi, I 

Vil fveli marterniki , I o 

Vft fTeti f hkofi in fposnovavzi, ^ » 

Vil fveti ndafhniki in leviti, l*^ 

Vil fveti minihi in pufhavniki, I 2. 

Vfe fvete devize in vdove , I y 

Vil fvetniki in fvetni^e boshje, / "^ 

O Jesuf ! bodi jim miloftliv, <aneii jiin, 

o Gofpod! 
O Jesuf! bodi jim miloAlir^ uflifbi 

naf, o Gofpod! 
§kosi fvoje fveto ime, ] o^ 

~!kosi fvojo britko martro^ 3 

Skosi fvoje fveto terpljenje y 
§kos] fvoj fveti krish, 
§kosi fvoje fvete petere rane, 
§ko8i fvojo nedolsbno fmert,- 
§ko8i fvoje fveto refhnje Telo, 
§ko8i fvojo fveto refbnjo kri, O 
C — ;76 — 

§ko8i fvoje fveto saflushenje, odrefhi 

jih I o Jesuf! 
§kosi frete marhe, ddrerhi jib, o Jesuf ! 
^kosi nafhe profhnje, odrefhi jih, o 

Jesaf! 
Mi ubogi grefhniki. 
De fe vfih ubogih dufh v' vizah 

ufinilirh. 

De fedufh nafhih ftarfher urmilifh, i S 
De fe dufh nafhih bratov in fefierl-d 

ufmilifb ^ I 2 

De fe dufh riih nafhih shiabtni-i § 

. kor ufmilifh, | ° 

De fe dufh vfih nafhih dufhnih in 

telefnih dobrotnikov ufmilifh , 
De fe dufh ufmilifh, ktere more- 
biti savoljo naf kaj vezh v' visabj g 

terpe, 
D« fe vfih duTh v' visah ufmilifh, 

sa ktere vefh, de nam jepofeb 

no profili, 
De fe vfih vernih dufh v^ vizah u* 

fmilifh, 
D^ jih od njih velizfga terpljenja I 

odrefhifh, / fi> S — 477 -^ 

De njih gorezhe shel je fpolnifh , \ o 
in jih V fehi vsamefh, ^|s^ 

De jim Tezhni mir in pokoj do.f5| 
delifh, _ lo g 

De jim vezhno luzh fretiti dafh »f mP 
De jim vezhno nebefhko Tefeljei g ^ 
dod^Ufh , I ri 5 

Ufmiljpni Jesuf, §in bosbji, / P 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 
Ijefh^ ;8anefi ubogim dufham vVizah ! 
Jagnje boahje, ki grehe fveta odjem** 
Ijerh, ufmili fe vfih vernih dufh v' 
vizah ! . 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem* 
ljefhy daj jim vezhni mir in pokoj! 
Krifte, flifhi naf! 
Krifte, uflifbi naf! 
Gofpod^ ufmili fe naf! ' 
Krifte, .ufmili fe naf! 
Gofpod^ ufmili fe naf! 
Ozhe nafh ., • • Zhefhena fi Ma- 
rija • . • 

Gofpod, uflifbi mojo molitev^ . 
In ipoj glaf naj k' tebi pride. — 47« — 

MOLIMO. 

Q Bog , ki odpurhenje delif h , in 
nAfhe svelizhanje Ijubifh, trojo tniloft 
profimo, de nafhim bratam, feftram, 
shlahtnikam , in dobrotnikam in riim 
vernim kriftjanam, kteri fo is tega fre- 
ta ffali, po profhnji Marije devize in 
vfih Tvojih fvelnikov dodelifh ,. v' dru- 
fhino vezhnih svelizbanih priti. 

O Bog, ftvarnik in odrefhenik vfih 
vernih ! dodeli dufham fvojih f lushab- 
nikov, in fiushabnis odpufhenje vfih 
grehov, de miloAIivo odpufhenje, ki. 
Jo ga vfelej shelele, po * bogabojezhih 
profhnjah dofeshejp. 

O Jesuf Krifiuf, nafh Bog in Go< 
fpod ! pohlevno te profimo po tvoji brit- 
kofti , ki fi jo na . f. krishi preftal , in 
po veliki shalofti tvoje ljube matere pod 
krishem ; urmili fe vfih vernih dufh , 
ktere fo fe od tega fveta lozhile , in po 
tvoji pravizhni fodbi vizesaflusbile; od- 
refhi jih od vfiga terpljenja , in pelji jih 
po fvoji nefkonzhni milofti v' nebefh- 
ki raj v' vezhno vefelje. Amen. — 479 -r- 

MOUTEV 
ob kvaternih t^dni «« Mati katolfhka zerkev odIo'/hi vfako letofTiieri 
tedne, kteri te imenuj)ejo kvaterni tecTni, 
Cnanirezh: po simi treliji tedin v' adveotu : 
fj^omlad tifti tedia po pervi poftni nedelji) po 
leti tifft tedin po binkerbtai nedelji ^ in v^ 
jefen tifti teden po povifhanju f. krlsba) in nam 
sapoveduje, de te tedne v' duhu pokore do- 
pcrnaf faamo ; de Te Bogu sa vfe perdevke in 
dobrote salivalimo, ki nam jih on v' vfaktm 
zhafu letat tako obilno deli; in de Boga ti»di 
pofebpo profinio , de bi fvoje namefinike na 
semlji 8^ fvojim T. Diiham napolnit in vishal, 
in de b{ nam vrelej dobre duhovne pofhiljal. 
8hivi tedaj , moj kriftjan ! kvaterne tedne v^ po- 
febnl pokori, dershi na tanko vfe kvaterne 
pode , in mdli ob kvaternih dnevih f\pofehiio 
poboshnoftjo , pofkavim tako: 

O Gofpod! „vfe ftvari perzhaku* 
jejo od. tebe 9 de jim dafh jed ob pra- 
vim zhafiu Kader jim dafh, pobira- 
jo; kader fvojo.roko odprefh, f o rf e 
s^ dobrotami naiitene.^^ (Pf. io3, 27* 
28.) Saref, dobrotljivi Bog, ufmiljeni 
Osbe nebefhki; le od tebe prejmemo 
vfe, kar na dufhi in na telefu dobri- — 480 — 

ga imamo; le od tebe, Oshe nebefb- 
ki! pjride rfak dober dar, ki naf ta- 
kej rasvefeli. — O koliko dobrot fi nam 
fpet v' tem zbafu leta dodelil! kako 
dobroti jiro fi fkerbel sa naf! vfe fi 
nam dal, kar potrebujemo, de tukej 
fresbno in mirno sbiveti in tamkej 
vesbno srelizbanje' dofezhi samoremo« 
•— Is seliga ferza fe ti sabvalimo, o 
dobrotljivi Ozhe! sa vfe tvoje darove; 
sa rfe perdevke semlje, ktere fi is nizh 
ullraril; sa vfe druge sbafne dobrote, 
ktere nam vfak zhaf leta dajefb; in 
sabvalimo fe ti tudi sa vfe gnade in 
dufhne dobrote, ktere nam vedno de- 
lifh* Is zeliga ferza te ti sabvalimo 
sa vfako tvojo dobroto. — Sravin te 
pa tudi ponishno prolimo, daj nam 
sdej fbe to gnado, de bomo vfe tvoje 
gnade in dobrote tako vshivali, kakor 
je tvoja fveta volja , de bomo vfelej 
tudi namene dopolnili, ktere ti imafh, 
kader nam gnade in dobrote dajefh. 
Tvoj namen je per vfih rezbeh, de 
bi bilo vfe k' tvoji bosbjf zbafti in k' 
vezbnimu svelizbanju nafhihdufb. Daj. — 481 — 

nam tedaj, dobrotljivi Ozhe nel^efhki ! 
daj nam šdej . in vfelej ararin trojih 
gnad in. dobrot ta nar vezhi giiado / 
de bomo is Ijubesni in hvaleshnofti do 
tebe vfe , kar nam dafh , tako ober- 
nili^ de bomo v' vfih rezheh tvojo 
Boshjo Kha(l~pomno8hi]i, in Tvojim du- 
fham vezhno plazhilosariushili. Amen* 

• MOLITEV 

sa dobre. duJ) orne paftirje. 

. O-Jesuf nafh dobrotljivi odreThe- 
niJk, ki & fveto k^rfhanfko zerkev V 
Tvojo iaftno kervijo odkupil, in Te 8^ 
njo Tkrivnoflno sarozhil! osri Te mi^ 
loftiivo na to Tvojo nevefto, in Tpom- 
ni Te, o GoTpod, Tvoje Tvete beTede, 
ktero fi k' naThimu telikimu reTelju 
in pridu isrekel , de boTh Tvojiga Tve- 
liga Duha Tvoji zerkvi poTlal, de bo 
per nji oftal rte dni do konza Tveta , 
in jo vTo reTnizO uzbiL — - Napolni te- 
daj, te profimo, o GoTpod! Terza Tvo- 
jih nameftnikov s' Tvojim Tvetim Du- 
bam in vodi jih smiram po poti, ki 

21 — 482 — 

iiar bolj gotovo v' nebefa pelje 9 cle 
bodo tudi oni naf smiram prar rodi« 
li, ushili, in enkrat k' tebi, nafhi- 
mu vetihnimd pailirju, perpeljali« 

Pofebno te pa profiai , o Jesuf! 
sa nore nnafhriike,' ki bodov' teh sba- 
lih po zelim kerfbanrkim fretu po- 
Tvezbeni (shegnani). Dodeli jim obil- 
no fvojiga fvetiga Duha , rasfretli njih 
um in fpomin , de bodo vfo jrefnito 
fposnali , in le tebe , krishaniga Jesu- 
fa, Tedili, (L Kor« 2, 2.) nagni njih 
voljo, nakloni njih ferse, de bodo le 
tebe ljubili in le tebe if kali , in tudi 
vernim kriAjanan^ le tebe zhes vfe lju- 
biti, le tebe v^ vfib re^^beh ifkati per- 
porozhevali ; poterdi jih v' freti fersh- 
nodi, de bodo tvoje fveto ime tudi pred 
neverniki nafbib zbaTov nepreArafhe- 
no osnanovali, in terdovratnim grefli- 
nikam tvoje vesbne fbtrafinge, pravizh- 
nim in fpokorjenim laiDjanam pa tvo- 
je vezhno plazhilo f porfer^hnim ve- 
feljem in s^ gorezhnoftjo napovedova- 
li* — Dodeli jim , o Jesuf I« te gnade 
po /veji nefkonzbni milofti* Amen« — 483 — 

Nam pa daj to gnado, o dobro t- 
Ijivi Jesuf! de bomo tvojim nameAni- 
kam , Tvojim duhovnim uzbenikan) , 
vfelej svefto pokorfhino flcasoval]; de 
bomo vfelej tudi tako florili^ kakor 
naf oni v^ tvojim imenu uzhe, de ne 
bomo famo poflurhavzi^ ampak tudi 
dopolnovavzi tvoje fvete befede« -— O 
Jesuf , ki fi od Tvojih nameftnikov re- 
kel t^^Kdor vaT pofluTha^ mene poTlu- 
Tha; kdor vaT sanizhuje, mene aani- 
zhuje!^^ daj nam tedaj gnado, de bo- 
mo nauke tvojih boshjih nameftnikor 
ravno tako poTluTbalt in dopolnovali, 
kakor ko bi ti Tam k' nam priThel in 
naf uzbil ; de naT ne bodo tvoji na- 
nieftniki pred tabo toshili ob dnevu 
ftraThne Todbe. Amen. 2i #■ — 484 — 
MNOOB MOUTVB. MOUTEV 

sa fvojiga fpoTednika. 

\w Jesuf, kteri fi nam, kader fi fvet 
sapullil, nameft febe fvoje naniefini- 
he poftavil , de nam v' tvojim imenu 
grehe odpufhajo, in nam praro pot 
v' nebefa kasbejo, ponishno te profim, 
osri fe milolllivo na fvojiga nameftni- 
ka, mojiga duhorniga paAirja, in ra^ 
fvetli ga s' gnado trofbtarja f. Duha, 
de bo revni ftan moje dufhe vfelej 
na tanko fposnati samogel ; de mi bo 
vfelej take nauke dajal, in take per- 
pomozhke fvetoval, kferi me samore- 
jo V tvojo gnado in ' pomosfajo nar 
pred na pravo pol perpeljati. — O Je- 
suf, poverni pa tudi obilno vfe nje- 
gove velike dobrote, ki mi jih fkasu- 
je , ker me od greha odvrashuje , in 
k' tebi napeljuje. — Meni pa daj gna- 
do, o Jesuf! de fe bom vfelej P po- 
nifiKnoAjo njegovi fodbi in njegovim — 485 — 

sapOTedim podvergel; de bom vfelej 
svefto dershal , kar mu obljubim y In 
de bom rfe njegove nauke ravno ta- 
ko poriufhal in ubogal, kakor ko bi 
mi .jih ti fam dajal , de tako po poti 
duhovne pokorfbine, in po poti ref- 
nishne pokore v' nebefa pridem^ k' 
tebi y o Jesuf ! Amen. 

MOLITEV 

ftarfhev aa froje otroke. 

O Oofpod, nebefhki Ozhe ! ti fi 
ozhe mojih otrok, ti fi njih ftvarnik 
in njih gofpod; jeft jih popolnama in 
s' vfim saupanjem tvoji ozbetovfki Iju- 
besni prepuftim. Pofebno te proiim , 
daj jim gnado, de bodo smiram tvo- 
je sapovedi ohranili , de jih hudobni 
in aapeljivi fvet nikdar od tebe ne od* 
verne. Da> jim gnado, de bodo mo- 
je fvafjenjie in poduzhenje vfelej radi 
poflurhali, in radi ubogali, de fe bo- 
do pofebno flabih tovarfhev, flabe 
drufhine fkerbno ogibali in varovali. 
Daj jim gnado^ de bodo kakor v* le- — 486 — 

tih, tabo tudi r* modrofti in v^ gnadi 
pred tfbo in pred ljudmi smiram ra- 
Ali« — JMeni pa daj gnado, de jim 
bom s' befedo in s^ saderjihanjem k' 
dobrimu fiushil, de jim bom V po- 
trebnim naukam , frarjenjem in ftra- 
hov^njem, in s^ lepim kerfhanfkim 
sgledam pravo pot proti nebefem fka- 
sal, de bi s' iijimi vred frezhno pri- 
fhel t' rezhno vefelje. Amen. 

MOLITEV 

otrok sa froje ftarfhe« 

O Gofppd Bog, ki fi nam napo- 
vedal , fvoje ftarfbe fpofhtorati, zba- 
ftiti in ljubiti, in & nam she tukaj 
zhafno^ taihkej pa rezhno frezho ob- 
ljubil J zhe bomo te dolshnofti do Tro- 
jih ftarfhev svefto dopolnorali! profi- 
mo te, ker bres troje pomozhi trojih 
fiapoved ne moremo dersbati, daj nam 
gnado , de bomb froje ftarfbe rfelej 
prav rpofhtovali in zhaftili, njih nau- 
ke radi poriufhAlI, od njih frarjeni 
fpodobno molzhali^ in njih befede, — 487 — 

opomtnjerAnja in povelja , taho na tan- 
ko dopolnovali, kakor ko bi nam jih 
ti fam dajal. Daj nam gnado, de jih 
bomo perferzhno ljubili, in jim ]ju- 
besin tudi v* djanrji fkasovali ; de jim 
bomo radi poftregli, s! njimi do kon- 
ea voljno polerpeli, v' potrebah jim 
radi pomagali, in jim tako njih do- 
brote povrashevali , ktere ^o nam od 
perviga sazhetka narhigashivljenja fka- 
sorali. — O ljubi Ozhe nebefkki! daj 
nam gnado« de. bomo vfe tvoje dblsh- 
iiofti do fvojih Aarfhev svefto dopol- 
nili, in fe enkrat s^ njimi vred na 
rezhno per tehi verelili. Amen. 

MOLITEV 

v i f h i g a. 

O Gorpod , ša gofpodarja in vi- 
fhiga, fthe« druge fi me poftavil. Jed 
iizer nifim vredin, de bi komu sapo- 
vedoval, pa tvoja volja je tako. — O 
Bog! ker R me v^ ta ftan poftavil , daj 
mi tudi gnado , de bom svefto dopol- 
nil Tvoje fvete dolshnodi. Daj mi gna* — 488 — 

do 9 O Gofpodl de bom sa Troje pofle 
in podloshne rarno tako fkerbel , ka- 
kor dober ozhe sa fvoje otroke; de jim 
bom rfelej svefto dal, kar jim gre; 
de jib ne bom is iakomnoUi k' pre- 
relikimu delu -prerezh perganjal; de 
ne bom gerdo in fovrashno s' njimi 
ravnal« Daj mi tudi gnado , o Go- 
fpod ! de bom pofebno sa njih vezhno 
svelizhanje, kolikor bo mogozhe , fker- 
bel J de bom na njih sadershanje gle- 
dal ; de jih bom V befedo in a' iaft- 
nim sgledam k' poboshni niolitri, k' 
boshji flushbi in k^ vrednimu preje- 
manju f. sakramenlov opominjeval. — 
Sa-nje te pa profim, daj jim gnado, 
de bodo moje nauke in moje fvarjeijje 
vfelej radi poriufhali in radi ubogali, 
de 8^ sveftim dopolnovanjem viih fro- 
jih dolshnoft vezhno plazhilo saflusbi- 
jo. Amen* 

MOLITEV 

pofla. 

O Bog, nafh Gofpod! bres tvoje 
A^ete Tolje fe s' nami nizb ne sgodi, — 489 — 

en farni laf ne pade s' narhe glave 
]>res tvoje volje. Po fvoji boshji pre- 
Tidnofti hozhefh, de jeft v' niskim 
f lushnim ftanu shivim , in fi v' iem 
Aanu nebefa flushim. Kar ini ti dafh 
in rtorifh, o moj nebefhki Ozhe! je 
vfelej dobro same; tedej hozhem tudi 
fvoj flushni ftan, dieiiravno imam ve- 
liko terpljenja v' njem , sa ljubo ime- 
ti ,' ker n hozbefh^ de v' njem shi- 
vijcn« Le tega te ponishno profim , 
moj dobrotljivi nebefhki Ozhe! daj 
mi Tvojo fveto gnado, de bom vfe dolsh- 
nofii fvojiga Aanu na tanko dopolno- 
val: de bom fvojim vifhim smiram 
tako svefto in pridno delal, (naj me 
vidijo ali ne ,) kakor bo v' moji mo* 
zhi , de jim nikdar s' nepotrebnim fta- 
njetn in ogovarjanjem ne bom zha- 
fa kradel J de bom svefto sa-nje fker- 
bel, de fe jim nobena nefrezha ali 
fhkoda ne sgodi ; de jih bom rad u- 
bogal v' vfih porhtenih in pravizhnifa 
rezheh; de bom njih fvarjenje in kre- 
ganje voljno preterpel, de jim nikdar 
ne bom gerdo odgovarjal, ali jim je- 

21 ** — 490 — 

•e fkasoral, ali jeso na -nje dershal; 
de jih ne bom per drusih ljudeh o- 
prarljal in flabo od njih govoril ; in 
de bom fploh vfe teshaVe fvojiga flasb- 
niga ftanu ;* poterpe^hijivoSjo prena- 
fhal, in vfe v^ pokoro Tvojih grehov 
obernil. — O moj dobrotljivi nebefh' 
ki Ozhe! vflh teh gnad te proiim v' 
imenu Jesufa KriftuTa^ tvojiga Ijubes- 
njiviga ^ina, kteri je tudi v' niskim 
ftanu na fvetu shivel, in podobo hlap- 
sa nafe vse! , de bi naf s* tvojo po- 
nishno niskoftjo k' nebefhki virokofti 
in vezhAi zhafti povsdignil. Amen. 

MOLITEV 

sa perjatle in dobrotnike. 

O moj Bog! sahvalim fe ti la vfe 
dobrote, ktere mi. moji perJAtli in do- 
brotniki f^ pomozhjp tvoje fvete gna« 
de 9 fkasujejo. O Gofpod! vsemi vfe 9 
kar Aore, rarjio tako, kakor ko bi 
tebi ftorili; in poverni jim s^ vezhnim 
nebefhkim plazhilam vfe dobrote, kte- 
re mi na dufbi in na telefu fkasiije- — 491 — 

jo; rkashi jim miloft, kakor mi oni 
miloft fkaaujejo,' in ti Tam bodi njih 
veliko plashilo. -^ Meni pa daj hva-» 
leshno ferze, de bom vlim Tvojim per« 
jallam in dobrotnika m tf befedo in v^ 
d Janji hvaleshnoft fkasoval, in vedno 
sa-nje molil, dokler i njimi vred ne 
pridem v^ vezhno shivljenje. Amen. 

MOLITEV 

sa f o vrafihnike* 

O Jesuf, ki fi na f. krishi v' fro* 
jih nar vezhih bolezhinah sa Tvoje To- 
vrashnike molil, ti fi nam sapovedal , 
de tudi mi Tvoje Tovrashnike ljubimo 
in jim dobro Aorimo; de molimo sa- 
nje, ktere naT shalijo in preganjajo; 
profim te tedaj, o JesuT! uTmili Te 
vfih mojih Tovrasbnikov , in odpufti 
viim kteri mi hudo dbele; Tej morde 
Tami .ne vedo kako hudobno delajo, 
ker Tvojiga blishnjiga Tovrashijo, ki To 
ga ljubiti dolshni. Profim te torej, o 
JesuT! daj jim pravo Tposnan je, de bo^ 
do Tvoje hudobno djanje' Tposnali, Te — 492 — 

ga is ferza sgrevali , te •' mano fpet t^ 
perjashoft in Ijubesin podali , in od te- 
be odpufhenje sadobili« — Profim te 
pa tudi, moj dobrotljivi JesuT, daj mi 
pravo kerfbanfko poterpeshljivoft, de 
bom rfe hudobno, djanje Tvojih (o- 
vrashnikor voljno predal , de bom rfe- 
to sa pokoro vsel , in de nikdar ne 
nehani sa-nje moliti, in njih perjas- 
nofti sheleti in ifkati« Odpufti mi pa 
tudi« o miloftlivi Jesuf! kar fim te jed 
kdej rasshalil; odpufti mi vfenfioje gre- 
he po tvojim nefkonzhnim saTluskenji 
Amen. 

MOLITEV 

sa kakiga bolnika. 

O Bog, Gofpod nafhiga shivl/enja, 
in nafhe ^merti^! ufmiii fe Tvojiga flu* 
shAbnika I., kteriga fi P to bolesnijo 
obifkal, ohrani ga fhe per shivljenji, 
zhe je tvoja fveta volja , in daj .mu ! 
gnado, de fi v^ tej bolesni veliho sa i 
nebefa saflushi; daj mu ftanovitno ker- 
fhanfko poterpesbijivoft, de vfe froje , _ 495 — 

bolezhine in feshave do konza volj- 
no preftoji; daj mu refnizhniga duha 
pokore , de Iposna , de & mu ti to bo- 
lesin v' zhafno fhtrafingo in v' poko- 
ro njegovih grehov poflal, in de ti 
'bo tudi vfe, kar ima v' fvoji boleshi 
terpeti, sa pokoro daroval. Daj mq 
pa tudi , o Gofpod ! zhe. je tvoja fve- 
ta volja 9 fkorej fpet Ijubesnjivo sdrav« 
je 9 ki je vezh vredno , kakor vfe bla- 
go fveta. — Njim pa , kteri mu ftre« 
shejo, daj perferzhno Ijubesin do nje- 
ga, in voljno poterpljenje'VYijim, de 
mu bodo tako radi vfe ftoriii in po- 
ftregli J kakor ko bi Tam ti , o Jesuf ! 
per njih bolan leshah — 

Zhe fi pa, o Bog! fklenil, tega 
bolnika is te njegove bolesni k' Tebi 
poklizali, te prolim^^^daj mu frezhno 
sadnjo uro j pufti ga v' tvoji fveti gna* 
di is tega fveta fe lozhiti , in vsemi 
ga is tega revniga zhafniga shivljenja 
tje- v' vezhno shivljenje, de bo tamkej 
v^ drufhini vfih isvoljenih tebe gledal^ 
ljubil in bres konza vshival. Amen. — .494 — 
MOLITEV 

.le' f. angelsu rarhu. 

O mo) f. Ange]ft varh^ moj har 
STeAejfbi »perjatel! — Nofh dobrotlji- 
ri nebefhki Oshe mi te je dal , ^e me 
po rfih mojih polib obrarujefb , de 
me od budiga odrrafthujefb, in k' do- 
brima napeljujefb, in de bi me t«ko 
po poti kerriianrke brumnofti v' ne- 
befa perpeljal. — Sabvalim te 5 moj 
ljubi angele varh! sa vfe troje relike 
dobrote, ki fi mi jih od perviga sa- 
zbetka mojiga shivljenja do te ure Tka- 
sal ; ker fi me smirain tako <veAo na 
dufhi in na telefu raroval , in pred 
rfo nefrezho fvarih O ko bi bil srni- 
ram sa troje fvarjenje in opotninjeva* 
nje maral , in te vfelej ubogal , goto* 
vo bi fhe sdej belo oblazbiUe frete 
nedoishnofli neomadeshvano imel, ki 
fim ga per f. kerdu is nebef dobil. — 
Ob , pa vfaj pofibmal te hozhem bolj 
svefto poriufhati, in rfelej te ubogati« 
Ta mifel, de ii o moj T. angel rarh! 
smiram per meni 9 ta mifel naj me — 495 ~ 

sdej vedno varuje , de' ne bom nizh 
f:a&iga vezb miflil ali govoril ali Ao- 
i*il 9 kar Boga in tebe rasshali, in kar 
hI fi fhe pred kakim pravishnim zhlo? 
vek^m (loriti ne upal. Sdej Jhozhem 
po tvojim lepim sgledu ravnati, in 
Loshjo voljo smiram tako s' vefeljem 
dopolnovali, kakor jo ti vfelej s* veli- 
kim vefeljem dopolnifl). — Profi sa-me 
Boga, de me v' tem fklepu poterdi. — 
In sdej te fhe ^rofim , ollani do konsa 
mojiga 5hiv)jenja moj svefti perjatel 
in varh, in pofebno ob moji sadnji 
uri me prav svedo. vari, de fe moja 
dufha frezhno lozhi od tega fveta; 
in Tprod Je^ufa • de jo vsame v' frezh- 
no fbtevilo fvojib isvoljenih« Amen,- 

^ MOLITEV 

kVfvojimu f. patronu. 

§reti L, po bosbji previdnofti fi 
mi bil ti per fv&tim kerftu sa patro- 
na in pofebniga pomozbnika dan , de 
bi ti smiram Boga sa-me profil, jeft 
pa po tvojim fvelim sgledu sbivel^ de ^ 496 — 

bi tudi, kakor ti, enkrat v^ nebehi 
prirbel. Proiim te tedej, o freti I.^ 
nikdar me ne sapufti, defiravno nifint 
rredin, de fe na-me fpomnirb , temuik 
svefto Boga sa-me profi, de mi obil- 
no fvojo fveto gnado dodeli, de bom 
P pomozhjo njcgore gnade samogel 
po tvojim fvetim sgledu shireti, tako 
gorezho Ijubesin do Boga imeti , ka« 
kor fi jo ti imel; in tako sreft in fta- 
noTitin v' dobrim oftati, kakor & ti 
T^ rlih Trojih tesbarab in fkurbnjavah 
do konza Bogu sveft oftal. — Tega 
mi fprofi od Boga, moj fvetipatron! 
de bom tako P kerrbanfkim shivJje- 
njem vezhno plasbilo y*,nebelih sado- 
bil. Amen. 

MOLITEV 

ob dneru frojiga godu. 

Gofpod, moj Bog in dobrotljivi 
nebefbki Ozhe! danf dokonzbam po 
troji bosbji preridnofti fpet eno leto 
frojiga shivljenja , in fe fpomnim V 
bralesbnim ferzam rfib trojih relikih — 497 ~ 

gnad in dobrot, kfere- fi mi zeli zhaT 
mojig/l shivljenja, bres vfiga mojiga 
saflushenja, is sgol milofti dodelil. — 
O dobrotljivi Bog, preže) v' pervih u- 
rah mojiga shivljenja fi me po nar 
Tezhi gnadi fvetiga kerlla v' fhtevilo 
fvojihr otrok vsel , & mi nebefa odperi, 
in fi me nefkonzhniga Jesufoviga sa- 
flushenja deleshniga ftoril. In |udi vfe 
tvoje druge gnade in dobrote — oh, 
kdo jih samore prefhteti! — O! kako 
Ijubesnjivo fi do sdaj smiram s' ma- 
no ravnal! koliko refelih dni fi mi 
naprrvil! koliko frezhe in shegna fim 
3he od tebe prejel! koliko trofhta in 
pomozhi fi mi v' vfih mojih tesharah 
in britkoftih dodelil! Dobrotljiro fi she 
na-me ^liflil, predin fim bil fbe kaj 
miniti v' Aanu ; v' vfih nevarnoftih 
mojiga zeliga shivljenja fi mi svello 
na Hrani ftal, in le tvoja mogo«;hna 
defniza me je vfelej refhila« Toliko? 
krat fim soper tebe grefhil, pa ti fi 
mi dobrotljivo sanefel; tolikokrat fim 
padel, pa ti fi me vj^elej fpet Ijubes- 
njivo vsdignil; tolikokrat fim te sapu- — 498 — 

ftily pa ti 11 tako dolgo sa mano ho- 
dil, in 'fi me Ijubesnjtvo kliaal , dok* 
ler fe nifim fpet k^ tebi verni! ; in ka- 
kor hitro fim fpet k' tebi prifhel, fi 
me rfelej kakor Jjubesnjivi Oshe s^ 
▼efeljem fpet TprejeK — O moj dobrot- 
Ijiri nebefhki Ozhe! danf, ko fe fpet 
doiconsba eno leto mojiga sbivljenja, 
ki ;e polno trojih gnad in dobrot; 
danf poTsdignem k' tebi fvoje ferze , 
in fe ti r* imenu Jesufa Kriftufa sol- 
hralim sa vfo Ijubesin, ki mi )o ta- 
ko obilno fkasujefh , defiravno fim ;e 
Tcf nerredin« — O Gofpod^ moj do- 
brotljiri Oche! zhe mi moje sbivlje- 
nje fhe dalje puftiti hozhefh, daj mi 
tudi gnado , de bom vfe tiFo}e dobro- 
te pofihmal tako vshival, kakor je te- 
bi nar bolj dopadljivo, de fi bom v' 
tem zhafnim shivljenji rczhno shivlje« 
nje tfaflushiL Amen« 

(Danf iii6li tudi molitev k^ fvojimu rvetimn pa- 
tronu, in pondvi tudi fveto ket&VLo ob^ubaO — 499 — 
MOLITEV 

mladiga kriftjaila^ ki sheli ne- 
dolfiliDoli in zhiftoft-ohraniti, 
inleposhiveti*. 

„0 kafao lep je zhifti rod, ki Te 
odr s^ednoft /veti! sakaj njegov fpo- 
min je rezhin, kep per Bogu in per 
ljudeh hvalo ima.^' Buk. modr* 4» i*) 
O moj Bog, ko bi jed veshkrat 
to prav preminil : s&hiftoft in fra- 
^oshljivodje narlepfhi zhed- 
no.ft m ladiga krift j.ana; bi vfo fvo- 
jo shaft in Tvoje vefelje le v^ fveti zhi- 
ftoHi ifkal, in zhiftoQ ferzii bi kakor 
nar lepfhi fhas fkerbno varoval in o- 
hraniU Lepota in mlacloft sgine, ka- 
kor rodha.ki danf v' Tvoji lepoti ftoji 
in lepo zvete': jutri pa pade, svene in 
Te poTuThi. Tako tudi lepo nizhemer^ 
no oblazhilo fizer poTvetno vetelje fto- 
ri; tebi p^, o GoTpod! je^ soperno, 
ker le ponishnoft IjublTh. In ko bi 
me zeli Tvet hvalil m zhiTlal, ti pa, 
o Bog! bi. me Tovrashil; bi bil ven« 
der nar revniThi, nar neTrezhniThi rflvar — 500 — 

na fretu. Satorej^ farno tebi dopalli, 
o moj Bog! in tvojo Ijubesin imeti, 
to naj bo moja perra , edina in nar 
veshi fkerb« Obvaruj me, o moj do- 
brotljivi nebefbki Ozbe! de ne bom 
i^ikdar sapeljiviga perlisovanja pofki- 
f bal , in de fe ne bom s' nobenim po* 
fvetnim vefeljem, s' nobenimi prašnimi 
obeti preflepiti dal« Rasfvetli in poterdl 
me, de .bom per tolikanj shaloftnib in 
sapeljivih sgledih, ktere okoli Tebe vi- 
dim, smiram veliko fkerb sa fveto zhi- 
ftoft imel; de bom fvoje ozbi od nevar- 
nih, pregrefbnih pogledov vfele j ^dvor- 
ni], in de ne bom nikoli nizh govori! 
ali pofluf hal, kar je zhiftofti nafproti. S' 
f vojo fveto gnado , o moj Bog ! boshem 
V fvojim oblazhilu ponishin,^ v* fvojih 
pogledih sdershin, v' fvojih befedah va- 
rin biti. Delezh od mene naj bo vfa ni- 
«hemernoft in prevsetnoft , ktera le po« 
pazhenimu fvetu dopade, tipa, o freti 
Bog! jo grosno fovrashifh ; in prevsetnofi 
gotovo pomeni vezhno pogubljenje. 

O moj Bog! zhe vXe to ljubiti in 
zhiftoft ferza ohraniti shelim; poma« — 501 — 

gaj mi k' taki ftanovitni shiftofti, de 
bo vfe sapeljevahje in vfe rkufbnjave 
vedno premagala; in framoshljivoft naj 
bo vedni varh moje zhiftofti* O mo). 

I fiog, moj dobroti jivi nebefhki Ozhe! 

i raruj me pred pervim padsam^, sakaj 
sa pervim pridejo radi The drugi. Daj 
mi gnado v' fkufbnjavah, de bom 
redno tebe pred ozhmi imel, de nik- 
dar na "te ne pohabim ^ daj mi g^na« 
do^ de bom v^. fkurhnjavah v Tele j miflil ; 
oh, kako fmem ta greh Iloriti vpri- 
zho fvojiga Boga, kteri vfe vidi, vpri* 
zho fvojiga pribodniga fodnika, pred 
kterim bom mogel od vfake minute 
fvojiga • shivl jen ja ojfter odgovor dati; 
in 8a en farni fmertni greh , zhe ga 
nefpokorjeniga pred fodbo boshjo per-, 
nefem, bom k' vezhnim martram ob- 
fojen. — Pred tvojimi ozhmi, o. Bog! 
me nobena tema ne fkrije ; ti vefh 
moje nar fkrivnifhi mifli in shelje. 
Ko bi tudi adej moja hudobija pred 
fv^tamf krita oftala, vender tvoji pra- 
vizhni fodbi in vezhnim fhtrafingam 
oditi ne morem. Enkrat bi vender — 502 — 

mogla vfa moja hudobija V moji nar 
vezbi framoti pred želim fvetam ozhiN 
na poAati; in moje pregrefbno pofvet* 
no refelje, ktero le kratek zbaf lerpi, 
bi fe potlej v' zeli Audeniz grenkih 
fola in rezbniga terpljenja fpreoberni- 
lo y ker bi fe nefrezhno refelje neshi- 
ftiga shivljenja r' nefkonzbno vezhnoft 
peklenfkiga ognja Tpremenilo, is Icte« 
riga ne bo nobeniga odrefhenja vezh! 

O Bog, moj Gofpod! obudi t' niB* 
ni pravo foTrafhtro do rfiga , kar fve- 
to zhiftoft omadeshra, de bo moj^e 
ferze in moje telo smiram zhifVo oAa- 
I09 de ga bom kakor shivi tempel f. 
Duha do fmerti bres m^adesha ohra- 
nil y An per fmerti zhifto dufbo is zhi- 
ftiga telefa tebi isrozhil. — Daj moji 
dufhi freti Arah ^ de bom fposnal sba- 
loftnibonez in nesmerni bresin, v' kte- 
riga nezhiftoft zhloveba perpelje , in 
is kteriga fe nikdar Tezh nobedin %e 
iskoplje* 

Poklizhi mi, o Bog } vezhkrat fnfierf 
v' fpomin^ de bom nizhemernoft vfih 
porvetnih rezhi bolj fposnal. O, .de bi — 503 — 

pafth froj zadnji konez vedno premi/h* 

Ijeval! Ob! kaj bo. enkrat a' mano! 

kaj bom enkrat od tega freta imel 9 

kteri me sdaj tako vabi in sapeljuje? 

O Gofpod! daj mi gnado, de £1 

vezhne martre vea^hkrat v' fpomiii po- 

kliKhem^ kjer nepokojni zberv nikdar 

e ^bo nehal grifti; kjer bo grefhna 

eft bres konza pekla; kjer bo vfaka 

..e%hifta dufba neisrezhene bolezbine 

-zelo vezhnoft terpela* — O, kako ftra- 

ffain boftan n^zbifie dufbe v* rezh- 

fiih martrah^ ko fe bo fpomnila fvo-* 

jiga shivljenja , in ko bo vezbno adi- 

hovala : ^»Oh , ha j fim mif lila , de fim 

tako shivela! Oh, kaj fim ftorila! — 

Oh, kaj fim agubjla^ ko bi bila lah- 

*j> dofegla! Oh, kje fe anajdem! in 

«ift vfe vezhne adbaTe! bres odrefhenja! 

bres polajfhanja ! bres upanja ! -^ Oh 9 

in le farna fim fi vfiga tega kriva !^' 

— — O moj Bog! zhe to prav pre- 

miriim, kako bom mogel potlej kaj 

takiga mifliti, govoriti, lloriti ali per 

voliti, k^r fveto zhiftoft omadeshva? 

Kako bom mogel take rezhi sa majh- - 504 — 

ne grehe imeti, Ictere me samorejc 
Tezlino od tebe odlozhiti, in sa l<tere 
me shalcajo • grenke toUe fkdsi selo 
reshnoft, in nar hujfhi martre v' reA 
nim peklenfkim ognji! -^ Varuj me, 
o moj* Bog! perferzlmo te profim, 
varuj me- pred pervim padsam! — Ob!, 
trefem fe , kader fe. fpomnim froje fla- 
boAi; kader fe fpomnim, kako lahko 
bi tudijeft v' ravi^o tako nefresho in 
riepoto prifhel, v' kakorfbno toliko 
mladih ljudi pride, .Vk..^':r 

Satofej ho2ihem vf& Aoriti^ de fre- 
to fthiQbft,.oliranim, Je vfiga ogibati, 
kar ji je soperno in nerarno« — De 
fe pa jeft f lab sJilevek v' te goljufire , 
od peklenfkiga forrashnika mi naftaT- 
Ijene mreshe ne Vjamem, mi ftoj ti, 
o Ijubesnjivi Jesuf! na Jlrani; daj mi 
gnado in mdsh , de fe bom ftanovitno 
vfim grefbnim fkufbnjaram vftavljal, 
in de fe v' nobeno nevarno perlosh- 
noA ne podam« — Preljubi Jesuf ! po^ 
nishno te proiim, pomagaj mi, de do 
konsa fvojo zhiAoA ohranim,* in de 
jnoja dufha smiram tvoja ljuba neve- — 505 — 

fta oftane. — O Jesuf, moj preljubes- 
n jivi shenin ! le tebi shelim dopafti , 
le tebi flushiti, le tebe zhes vfe lju- 
bi ti! -— O moj Jesuf! zhe le tebe 
imAm, rfe imam; zhe pa tebe nimam^ 
zlo ni^h nimam! —7- 

O Marija 9 lepota riih deviz; bres 
Tiiga madesha fpozheta , od vekomej 
isToIjena deviza ! tebe fi isvolim v' sgled 
fvojiga sadershanja, Jn sa tovarfbiao, 
rvoj^*a «bivljenja. Vfe tvoje fv^e zhed- 
noAi^ ptiilebno tvojo fveto ponishnoft 
in zhiftoft, shelim avefto pofnemati* — 
O Marija, mogdzhna pomozhniza! fpro* 
fi mi od Jesuf^ njegovo fireto gnado, 
de fveto zhiftoft,, Iti mu je tako do- 
padljiva , do konza ohranim^ in de 
frezhno v^ fhtevilo isvoljenib pridem, 
kteri fo na fvetu- srhiram zhifto fersie 
ohranili , . in sdej - v' nebefih vezhno 
Boga gledajo. Anven. 22 — 506 — - 

Nevarnofti, kterih naj fe mladi 
ljudje varujejo. 

L Porretnofi in. slielje ljudem Aoip^tii 
je perva Aopnja v' padez* — Ifbi le 
Bogu dopafli, in tedej bodo tudi 
pametni ljudje nad teboj dopadenje 
imeli. Kaj bi ti pomagalo , ko bi 
te seli fret ljubil, Bog pa fovrashjl 

II. Napuh in prevsetno oblazhilo, ra- 
dovedni in neframni pogledi fo sa- 
derge, v^ ktere fe bofh nar popred 

" vjel, fthe r&jib ne rarijerh. Ponishnoft 
in framoshljivoft je pa lepota devis^ 
in sazhetik viih lepih zhednoft. 

IIL Boj fe pofvetnih sapeljivzor, ki ti 
zhafno frezho obetajo. Kdor fe ti| 
perlisuje, nima dobrih miiel do te- 
]>e\in le ifhe tvojo dufho pogubiti«! 

IV. Varaj (e nozhi^ ona je temna; njo 
ljubijo otrozi teme, ti pa bodi otrok 
luzhi. JVe isvoli (i drusiga tovarfba^j 
kakor dobro veti , ktera te samore' 
t' prebivalifbe isvoljenih perpeljati. 

V. Majhne rezhi ali majhni grehi, ki 
fe ti perpufheni sde, te bodo V zha- — 507 — 

fama r' vezhi hudobije perpeljall, 
zhe jih presej od sazbetka ne fov* 
rashifb , in zhe Te jih ne vari;jefh. 
VI* Kezhifte mifli, nerpodobni pogo- 
' vori) kvantarfke pefmi , nesmerin 
fmefa in perlisoranje,' to. obudi hu- 
dobne in nezhifte shelje ^ lete pa sa-- 
peljejo lahko v' nezhifto djanje. — 
''• Oherni Tvoje mifli in fvoje ozhi prozh 
' od nefpodobnib rezhi; fkashi nevo- 
Ijo in fovrafhfvo do takih rezhi.3 o- 
bemi govorjenje na kaj drusiga pa- 
metniga^ b^hi- od takih ljudi , ki 
nefpodobnoft ljubijo; 
VII. Nezhimemiga pofvetniga vefelia fe 
fkerbno sderfiht^ vari j Te kra jer^ kte- 
Fi fo sa zhifioft nevarnif ljubi tiho, 
fambtno^ fpodobnio shivljenje; ogi- 
baj Te riiga pofvetniga fhuma; od- 
povej fi tudi vezhkrat kakcfhno per- 
pufheno vefelje, pofebna bddi sder- 
shin v' jedi in v'' pijazbi, de fe bofh 
Tadii fvoje pozhutke krotiti. 
VIIL Vfiga y kar vefh , de ti je nevar- 
no, f€f fkerbnt^ ogibaj, in ifhi le 
nedolshniga vefelja, kteriga fe ti ni 

22 * — 508 — 

treba framovati. Nedolshnoft je rada. 
Tefela; sbiftoft feraa na j bo troje nsr' 
Techi veTelje« 
IX. Ne bodi nikdar bres dela^ de te 
peklenfki fkurbnjavis nikoli vTama- 
pafhni lenobi ne najde. Pertergaf 
ftperfpanji; sapufti agodej pofteljo, 
ktero naf ti je vedin fpomin groba* 
Kadar fe t' pofteljo vlesbefh , fe fpom- 
ni frojiga groba, v' kteriga bo po 
fmerti tvoje truplo polosheno. — ^ 
Kakor hitro fe pa ajutrej abudiHi, 
▼dani is poftelje^ in fe fpoaini, de 
bofh rarno tako, na glaf angelfire 
trobente, is groba vftal, in pred 
ojAro fodbo boshjo fhel ; kjer fe bo 
tvoje truplo fvetilo, kakor fonse, ali 
pa bo oftudno kakor ftrafhna po- 
fbaft, kakor fi bofh sdej v' fvojim 
shivljenji saflushih 

Perpomozhki devifhko sbifioi 

ohraniti. 

Zhuj in moli. -— Zhuj, glej W 
fe v^ tebi godi, satira; presej od M* . — . 509 — 

;lietl<a nezhide mifli in hiMlobno po- 
kHeljen je , sakaj zhe v' sazheiku prema* 
^ovanje opuftifh, padefh smiram glo- 
bokejfhi, in t' flraf hne globoxhine vteg* 
nefh sabrefti, is kterih fe ne bolh mo- 
gel rezh isifdpati. 

^posnaj vfele; pred Bogam fvojo 
flaboft, in profi ga gnade in pompzbi. 
Nikar fdm nafe ne saupaj^ tvoja mozh 
je flaba , nar manjfhi ifkuf hnjava te 
samore ^premagati. 

Imej kerfhanrko previdnoft in fcr- 
zhnofl;. Kadar fe ti kakofhin pofvetfn 
fkurhnJAviz perblisha, varuj fe ga bolj, 
Icakor firupene kazhe , on tvojo duffao 
umoriti sheli« Vflavi fe mu s' vfo 
mozbjo, in odsbeni ga 8^ ojftroftjo. 
Ohrani fvoje telo zhifto in fveto, ka- 
kor ahivi tempelj f. Duha, in kakor 
shivi ud KriftuTov. ^ramosfaljivoft naj 
bo svefti varfa, tvoje zbiftoAi. 

M6U rad, moli perferzhno in po- 
boshtio. S j utre j fe preže j perporozhi 
Bogu , prezhifti devizi Marii , in . fvo- 
jimu sveftimu angelnu varhu; in pre- 
mifli, v' kakofhne perloshnoUi in fkufh- — 610 ~ 

njare bi utegnil ta dan prit! , in kako 
bi fe bilo v' njih sadershati. ProjB 
Boga,. de bi ti gnade dal, vfe hud« 
perloshnolli in fkurhn^av^ premagati« 
«— Svesher pa premifli, kako fi dan 
preshivel, obshaluj vfe froje grehe, 
in sgrevaj fe jifa, ponovi fvoje dobre 
fklepe, opravi poboshno froje vezher^ 
ne niolitve^ perporozhi fe fpet dobrot* 
ijivimu Bugu, materi boahji in angel- 
£u varhu , in tako pojdi fpodobno k? 
pokoju. 

^pomni fe pa tudi vezhkrat shes 
dan na Boga, kteri je porfod prishu- 
jozh. Zhe fe bofh t^ fkufhnjavah rfe- 
lej na Boga, fvojiga pravishnigd in 
ojftriga fodnika fpomnil, pred kterim 
bofh mogel od .seliga fvojiga shivlje- 
nja ojftro odgovor dati, ne bofb lah- 
ko grefhil. 

Kadar fi pa tako nefrezhin de 
kaj pregrefhifh , in fvojiga Boga ras- 
afaalifh, ne sgiibi kmalo vfiga aaupa- 
nja , temuzh oberni fe P pravo ferzh- 
no shaloftjo k' Bogu. Profi ga T fol- 
sami refnizhne pokore sa opufhenje;' -^ 511 - 

in kakor hitro iniArb perloshnoft , o* 
Khifti fvojo ved a* odkritorerKhno po* 
nisbno fpovedjo, in s* refnizhnim po- 
boljfhanjem, Tako te bo urmiljeni 
Bog fpet v' fvojo gnado vsel. 

De bofh pa v' fkufhnjavah fhe 
vezhi mozh imel, perftopi vezhkrat , 
IC f. 5akramentam s' vredno perpravo 
in s' refnizhno voljo ,• fvoje shivljenje 
poboljfhati^in zhedaijeboljfveto shiveti. 

Nedelje in prasnthe pofvezhuj f* 
pravo andohtjo ) preshivi jih v** koshji 
flushbi in v' branji fvetih bukev; sa* 
marka j dobro pridigo in nauk, pre- 
niifhljuj boshjo befedo vezhkrat zhes 
ledin« Kader pridefh na pokopalifhe, 
fe fpomni, de fi tudi vfak dan fvoji- 
mu grolvu blishej; ffaka ftopinja, kle- 
ro ftorifh, te blishej fmerti in vezh- 
noAi perpelje* 

^premini vezhkrat fvoj sadnji ko*> 
neZ) «avoljo kteriga ii u&varjen; vse- 
mi fi k' ferzu , de Bog sheli , de bi ti 
po njegovi volji shirel, in po tem shiv«- 
Ijenji vezhno svelizhan bil. Sa torej lju- 
bi Boga ahes vfe, in blisbnjiga kakor — 512 — 

fam febe; bodi perjasin, krotak in po- 
riisbin, in ljubi mirno, tibo in delar- 
no sbivljenje. Tako bofh t' rfakim 
Aanu, v' mladoHi in v' ftarol^i« na tem 
fvetu, in tamkej t' vezhnofti refel in 
fresbin. Amen. ZERKVENB MOUTVB 

Y^ pofebnih potrebah. o MOUTEV 

sa lepo vreme. reshni nebefhki Ozhe! poblerno 
k* tebiddihujemo, nafhe poni^bneprofh- 
nje miliftljivo uriifhi, te prodoio, in 
dodeli nam t' . Tedajni potrebi lepo, 
ftanoritno, gorko vreme, naf in sem- 
Ijo a* ijubim fonsam rasvefeli, de, ker 
(tno «avoljo grehov pravizbiio fpokor-j 
jeni, po tvoji dobroti ufmiljenje dofe- 
ahea»o in obzhutimo. Po Jesufu Kri- — 513 — 

ftufu, tvo/im Ijubesnivim §inu , kteri 
r tehoj in P f. Duham shivi in kra- 
ljuje, Bog od vekomaj do vekomaj. 
Atn^n. 

MOLITEV 

» 

s^ desb* 

O Bog, nebefhki Ozbe, "kteri naf 
fvoje ftvari, po Tvoji mogozhnofti shi- 
virb, in po Tvoji niodrofti 8^ nami rav- 
naTh , in naT po Tvoji dobroti miloft- 
liro obraniTh; ponbbno te proiimo ^^ 
perTershno molitvijo , daj nam potreb- 
ni desh , in . pomo%bi Tubo semljo s* 
rofo Tvoje nebeTbke milofti , de bon>o 
r telernimi dobrotami rasveTeljeni, tvo- 
je nebeTbke dart s* vexbim saupanjem 
sasheleli. Po JesuTu KriftuTa, tvojim 
§ina, kteri V teboj shivi in kraljuje,/ 
Bog od vekomaj do vekomaj« Amen. 

MOLITFV 

ob zhaTu velikih bolesin, kuge 
in merjenja ljudi. 

O Bog, kteri ne sheliTb Tmerti , 
ampak pokoro greThnih ljudi ^ osri Te 

22 ** - 514 — 

iniloftljiiro na Tvoje Ijudftro, btero fe 
k^ tebi Teme 9 de od njega, ker adej 
pred tabo ponishno moli, fhibe froje 
jese miloAIjivo odvernerh. Po Gorpo* 
du nafhini Jesufu Kridufu i. t. d. 

MOLITEV 

ob zhafu sbivinfke kuge. 

O Bog! kteri R zhlovekam tudi 
shivino sa pomosh dal; pbhlerno te 
profimo , de nam shival , bres kterih 
fe shlovefhki rod ne more shiriti, per 
nafhih potrebah ne odvsamefh. Po Go- 
fpodu nafbim Jesufu Kriftufu i« I. d. 

MOLITEV 

ob T,\\ afu vojfke. 

O Bog! kteri vojfke potarefh, in 
fovrashnike teb, kteri v' tebe saupa- 
jo, s' mozhjo fvoje brambe preshe- 
nef h ; pomagaj f%'ojim flasbabnikam , 
kteri na tvojo miloft klizbejo, de bo- 
mo tebe, po premagani fili nafhih Tov- 
rasbnikov^ hres nehanja'fa valili io zba- — 515 — 

(lili. Po Gofpodu nafhim JeMifu Kri- 
ftufu i* t. d. 

(Molitev sa mir je nn 4^7 Anini. . 

„0 Bog, od klenga fvele shelje." 
i. t. d.) nOlliITVE 

s a bolnike. lj\\\\)i moj ktiftjjui \ kader im»fh perloslinoft, kn- 
kigft bolnik;4 cibirknti, flori rad leto dobro 
delo, iri dodoli mu, sravin tclefiie niilofhine, 
tttdi duhoviM^ Hirnoshno : povej alt beri mu 
knj fvetig«, in rasVefeli njepovo duflio b\ bosh- 
jo befedo, ktero boluik, Mvoljo fvoje riabo- 
'fti, ite more v' zerkev poriurhni hoditi. Be- 
ri mu ted«*J eno ali drugo teh molitev, ktere* 
tukaj na,niefh; ali pa knj drusijra , kar nje- 
. 2Hti fIo/»hi. pofiavim rasloshen 0/henafh, pa- 
fioD, kri!*hev pot U t. d. Beri mu tudi kaj is 
prel<^pih bukev Tomasha Kempeo^arja, ali 
shivljenje kakljra fvetnika i. t. d. Pofebno ft 
pa pfirsadeni per umirajo/hih, '/he imafh per- 
loshnoit, de jih f. poboshno prerler/. hao 
'uioHtvftjo is tega Tveta rpremifh. — 516 — 

Bolniga hriftjana molitev k' ne- 
befhlumu Ozheta. 

iULoj dobrolljiTi nebefhki Ofilie! ti 
fi me po fvoji boshji previdnodi f to 
bolesnijo obifkal, sato ko me Ijubifh, m 
1(o mi perloshnoft dati bozherh, de bi 
kaj vezh sa nebefa saHusbiti ^amogeL — 
O dobrolljivi Ozhe nebefhki ! tukaj le- 
thim s' bolesnijo in f riaboftmi obdan, 
in nobeniga ni, de bi mi samogel poma- 
gati, kakor le ti fam. — Gbfpod! fpos- 
nam, kako fi ti smiram dober in mi 
loftljiiF; s^ fvojimi velikimi grehi fini 
fhe reliko Tezhi fhtrafengo sariusbil, 
kakor mi jo tukej naloshifb. O moj 
Bog, po milofti me fhtrafujefh, in sa 
majhine fhtrafenge, zhe jih t' duhu 
pokore voljno preterpim, velike dolge' 
iabrirhefb. Sato bozbem V tvojo gna- 
do in pomozhjo terpljenje in ^dlesin, i 
ktero R mi ti sdej poflal, f poterpesh- 
Ijivoftjo predati, de bom tvojo boshjo 
zhaft povifhal, sa fvoje velike grehe 
ti nekoliko sadofti Aoril, in zharne — 517 — 

rhtraferrge, ktere bi mogel sol Tvoje 
grehe r\ Tizah terpeti, s|;ie tukaj ne- 
Icoliko doftaK 

O moj. nebefhki Ozhe! zbe |e pa 
troja volja I, zhe je tebi k' zhafti^ mo- 
ji dufbi pa k' &velizhanju9 de fpet os- 
drarim, te pa ponishno profim , vae- 
, mi -to terpljen je , to bolesin od mene 
prozh;. pa ne moja, ampak tvoja pre- 
fveta volja naj fe sgodi. — Ti fi moj 
nAT boljfhi osdravnik, le ti me aamo- 
refh osdraviti«. O Gofpod! glej, tvoj 
perjatel, kteriga Ijubifh , ^ bolan lesbi , 
pridi tedaj , pridi in osdravi ga , zhe 
je troja fveta volja. Oh ! jeft lizer ni- 
lim vredln , de bi ti k' meni prifhel , 
ali de bi fe dobrotljivo na- me fpom- 
nil; pa naj gre tvoje ufmitjenje pred 
tvojo pravizo; sa povej moji bolesni le 
s^ befedo, in bersh me bo sapuftila* — - 
O Gofpod; moj dobrotljivi nebefhki 
Ozhe , ti & moja edina pomozh, k' te- 
bi klizhem v' fvojih nadlogah, k^ te- 
bi sdihujem v' fvojih teshavah, k' te- 
bi perbeshim v' fvoji bolesni, vtemi 
me v' gnado in odpufti mi miloAlivo — M8 — 

vfe moje grehe 9 P kterimi fim toliko- 
krat tebe, fvojjga nar rezhigh dobrot- 
nika, rasshalil. O ti ii miloAIjir in do- 
brotljiv! ti rdarirh, pa fpet sazelifh; 
Tsemi od mene kelih mojiga lerplje- 
nja , zhe je troja fveta volja. — Zbe 
pa hoftherh; de fhe dolgo in veliko 
terpim, ali fhe zlo umerjem , naj k 
sgodi, kakor je tebi dopadljivo le fa- 
rno to te profim, daj mi pravo ker- 
fhanfko poterpe^hljivoft, de bom .vfe 
voljno preAal; daj mi (lanovitnoft do 
sadnjiga y de ne omagam, ampak de 
tudi v' teshavah in v' terpljenji tebi 
vfelej iveft oftanem ; in d^j mi s«d- 
hjifth po Jemfovim suflusbenji gnado, 
de fe frezhno loshim is tega fveta, de 
v^ tvoji fveti gnadi umerjem • in tam- 
kej per tebi na vezhno shivim. Amen. 

Bolniga kriAjana molitev k' 
nnateri boshji. 

O Marija* prezhifta deviza! ti fi 
nafha IfUbesnjiva dobrotljiva' roati\ ti 
fi ' ufmiijena pomozhniza vfih shaloft- — 5J9 — 

nih in rernih, ti ii nafha pontozh v' 
viih nAdlogah, in nar mogozhmdn 
pomoshniza sa Bogam. Torej v.^ tej 
fvoji teshavi in nadlogi , r' tej holes- 
ni vfe fvoje saupanje^ sa Bagam v' te 
poftav\rn, o prefveta mati boshja ! in 
te perrerzhnoiprcfim, liakor otrok Tvo- 
jo mater, proii ti sa-me nebefbkiga 
Osheta, de mi v' moji boiesni poma- 
ga, de bi mi fkorej fpet ljubo zdrav- 
je dal, zhe je njegova fvet(^ volja. -— 
Zhe je pa bosbja volja, de fhe dalej 
v^ tej boiesni terpim, pa prOfi sa-me, 
de bi jo mogel tako predali, kakor 
Bog hozhe. Proii sa-me, de bi mi 
Bog pravo kerfbanfko poterpeshljivoft 
dal, ktera je bolnikam nar bolj po- 
trebna; profi,«a-me, de bi fe v' Tvo- 
jih tesbavab popolna ma v' prefveto 
boshjo. voljo podal ; profi sa-me, de 
bi to prav fpoMial, de Bog ref ravno 
ti (le ljubi, ktere tepe, sakaj on jim 
V tem perloshnoft da, de s' majhnim 
terpljenjem ;na tem fvetu, »he ga $' 
voljo prcterpe, fvoje, zhafne fhtroiin- 
ge 9a gt^ehe she tukaj nekoliko preilo- — 520 — 

)e, in reliko terpljenja od verne jo, kle- 
riga bi v' vizah preAati mogli; profi 
sa-me, de bom tudi v' velikim terp* 
Ijenji smiram Boga sreft, in mu hra- 
letfain sa vfe njegore dobrote, ktere 
mi on tudi v' terpljenji fkasuj^; pro- 
fi aa-nie, de bi dobro ti jm Bog toli- 
kanj bolj Tvojo fveto gnado v' mojim ' 
tenu pomnoshil, kolikor moja bolesin 
hujfbi perhaja^ profi sa-me, de bi 
meni Gofpod Bog perfershno shaloft 
zhe» vfe moje grebe dodelil , 8a voljo 
kterih fbe tavshentkrat vezh terpeti 
safluabim, kakor sdaj terpim ; profi 
sa-me, de bi me Bog poterdil v' mo- 
jim refnizboim fklepu , ker hozbem 
vpribodnt) ^sa naprej) vfe drugasbi 
shiveti, zhe mi Bog- fbe enkrat «dr«-r- 
je da. Zbe je pa volja mojiga nebefb- 
kiga Ozheta, kteri je gofpodar «bes 
shivljenje in fmert) de v' tej bolesni 
umerjem , te. pa profi m , o preljuba 
mati Marija! ker fi ti nar mogozhni- 
fhi pomozhniza v' sad o ji uri, poma- 
gaj mi v' mojih Tmertnifa tesfaavah T 
tvojo mbgozbno prorbnjo pred Bogatn^ — 521 — 

de fe ho moja uboga dufha v' gnadi 
bosbji is tega fveta lozhila! pomagaj 
mi v' sadnji uri vfe inoje' fovrashnike 
s' oroshjem fvete vere premagali; fpro- 
ii mi od Boga terdno saupanje v' nje- 
govo miloft, in obvari me pred viim 
fhkodljirim omagoranjem* O Marija, 
prezhida deviza! shaloftna;, mati Jesu- 
fova! ktera Fi ravno takrat pod f. kri- 
shem ftala , kader je Jesuf fvojo pre* 
fveto dufho v' roke frojiga nebefhki- 
ga Ozbeta isrozhfl; bodi tudiper mo* 
ji fmerti, in tolashi mojo ubogo du- 
fho, in kader fe bo lozhifa iš tega 
umerjozhiga trupla , jo ti tje pred fod- 
ni ftol Jesufa Kriftufa fpremi , in tam 
profi sa^me: fvojiga §ina Jesafa-, de 
bi me on miloftljivo fodil , de bi ne 
gledal na moje grehe , ampak le na 
fvojo prefveto kri , ktero je on sa od- 
refhenje mioje dufhe prelil. — O Ma- 
rija, mati milofti boshje! v' te terdno 
saupam, pomagaj mi svefto v' viih mo- 
jih teshavah, v' ahivljenji in v' fmer- 
ti, r Tvojo mogozhno profhnjo pred 
Bogam ; in bodi moja Ijubesnjiva ma- — 522 — 

ti in pomozhniza sdaj in v' moji Tmert- 
ni uri« Amen. MOLITEV 

k^Icrishanimu« id na krishi umi- 
rajozbimu JestijTu^ sa frezhno 

fmert. 

• ."■•-■ 

O moj- krishani Jesuf! kteri Ji na 
lefi r. Icrisba tri ur^ nar hujfhi mtit- 
tre^ in po tem nar 'ftrafhnejfhi fmert 
preterpel, talto de je fonze otemnelo, 
iti de fe je aen^lja ftrefla ! sa to tvojo 
(Irarhno fmert te profim, o Icrishani 
Je^uU de mi moje fmtrtne tesliare. 
pomanjfbafh , kadar fe bo moja du- 
fha lozhila i$ tega freta j in de mi 
mirno frezhno fmert dodeHrh. — Daj 
mi, o milofttjivi Je«'uf! kadar bom u- 
miral , v' pomozh .in vefelje n»oje du- 
fbe, in sa rasvefeljenje ' moj%a« ferza 
v' nar bujfbib rmertnih^te^havah, daj 
mi sbaloH tvo^ shafoftne dufbe; do- 
deli mi, o Jesuf! folse tvojih miloft* 
Ijivih ozbi^ kadar & objokoval moje . ~ 525 — 

Ilrafhne pregrehe; dodeli mi, o Je- 
suf! grenko sdihovanje tvojima shalolU 
ni^a ferza, de s' sgrevanim ferzan) k' 
tebi ddibujem sa odpurhanje mojih o- 
bilnih grehov. — O. moj krishani Je- 
suf! kteri ii tAke grosovitne martre 
preftal ; in tako grenko fmert terpel , 
de bi nam freshno Tmert sadobil; po- 
nishno te profim, dodeli mi vfe saflu- 
shenje tvojiga fvetiga terpljenja*, de 
ba moja uboga dufha, kader jo po- 
klizherb od tod , na vezhno per tebi 
shivela. Dodeli mi tedaj , o Jesuf! 
saflusbenje kervaviga potu fvojiga fve- 
tiga obrasa, de v' njem ozhiAim Tvo- 
jo omadeshvano dufho; dodeli mi sa- 
fludhenje Trojih kervavih globokih ran, 
r kterimi je bilo rastepeno in rasbito 
tvoje nedolshno telo, de v' njih potola- 
shim in ovefeKm fvojo grefhno dufho; 
dodeli mi aafluishenje fvojiga neufmilje- 
niga tepenja, de fe ubranim tvoji jesi 
in vezhnimu pogubljenju; dodeli mi 
saflodhenje fvojiga kronanja P ternjem, 
de po fmerti sadobim krono vezhniga 
shivljenja. Dodeli mi, o krishani Je- 
— 624 — 

suf! obilno sariushenje vfih Tvojih gro- 
sovitnih marter, in vfih a&hednoft fro- 
jiga nar /vetejfhiga shivijenja. — O 
Jesuf, moj ufmiljeni odrerhenik! do- 
deli mi gnado, de t' tvoji prefireti 
kervi, ktero fi ti is Tvojih ran in is 
Tvoje preTvete ftrani do sadnje kaplje 
prelil , de v' tej kervi Tvojo duTho od 
vfih grehov ozh i Airii, in tebi prijetno 
ftorim. — Sa te gnade te profim, o 
Je^uT! in jih od tebe sadobiti upam, 
ker fi ti vezhna ijubesin-, nefkonshno 
dobrotljiv in milolUjiv; in vTe to po- 
ftarim med Tvoje grehe, in med pra- 
vishno je^o nebeThkiga O^beta. — Oh! 
moj Jenuf! kadar v' Tvoji sadnji uri 
ahe ne bom mogel veeh govoriti, ta- 
krat, o moj kriabani JesuT! takrat naj 
govori sa*me tvoja preTveta reTbnJA 
' kri; takrat naj sdihuje sa-me tv^oje 
prebodeno Ijubesnjiva ferze ; takrat naj 
Te rasshaljenimu nebeThkiznu Ozhetv 
Tkaahejo sa-me tvoje preTvete kerravc 
rane, do pred Tvojo Tmertjo gnado in 
miloft pred tvojim boshjim ohiishjern 
sadobim! —»O krishani JesuT! troje ~ 525 ~ britko terpljenje na; bo moje refelje, 
tvoja grenka foiert moje rezhno shif* 
Ijenje. Amen. MOLITVE 

per umirajozhih. C9i&riijoy:bliiiii krifijanu je pofebno dobro onprej 
iHolUi vem, upanje in ^ubestn ; pa po7/bAli 
fe mu more. moliti in rasloslino. Sadnje shelje uaiirajazhiga 

kriftjana*. 

o moj Bog in moj Gofpod! te- 
bi iaroBihim Troje shivljenje, ktero fim 
od tebe prejel; in iim vTaki ttbaf per- 
prav]jen umreti pd troji freti rdlji. 

Perpravljen fim umreti ker ti ta- 
ko hosberh, in ker je od tebe vfaki«*^ 
mu Eblovekii poftavljeno, enkrat umreti* 

Perpravljen iim umreti, de 5' te- 
:Aavami in britkoAimi moje fmerti tvo- — 526 — 

ji boshji prAvtsi rtaj nekoliko saciofti 
ftorim sa vfe tvoje grehe , kterih je bres 
fhtevi]a, P kterimi /im she tavsfaent- 
krat finert saflusMi. 

Perpravljen fim umreti, de bi she 
enkrat konez Aoril mojim grebam, T 
kterimi iim te she tolikokrat rasshalif. 

Perpravljen fim umreti, de na sna- 
nje dam Tvojo hvaleshnoft, ktero fim 
ti dolshan savolj tolikanj dobrot, kte- 
re iim jeft nevredni zhlovek od tebe 
prejel. 

Perpravljen fim umreti, de rfmer- 
tjo pokashem , de vezb trojo zhaft vik- 
fhati, in tvojo voljo dopolniti, kakor 
fvoje shivljenje perbraniti shelim« 

Perpravljen fim umreti, de te bom 
samogel pofihmal na vekomaj ljubiti 
in hvaliti, ker fi ti. moj sadnji zil in ko« 
nez, sa voljo kteriga fim uftvarjen. 

Perpravljen fim umreti is prave 
in zhifte Ijubesni proti tebi, ker fi h 
vredniga ftoril, na L kri^hi, is sgoij 
Ijubesni do naf umreti. 

O moj Bog, moj nebefhki Ozhe! 
sa kervave rane in sa britko fmert — 527 — 

trojiga §ina Jeiufa te prolim^ daj mi 
frezhno sadnjo uro, in ne sarersi mo- 
je uboge dufhe, btero je tvoj-ljubes- 
njivi Sin Jesuf T fvojo prefveto kervjo 
odrefhil*. 

Sadnje sdihovanje umirajozhi* 

ga liriftjana. 

O nio) Bog! molim te frojiga fa* 

miga, praviga, shiviga Boga« — 

^ Verujem' v' le, o vezhna refniza! 

— zaupam v' te , o neisrezhena mi- 

Iloft! — ljubim te^ zhes vfe, o vezhna 

r dobrota! •— 

O Gofpod! is Ijubesni proti tebi 
fmi je shal, de fim te tolikokrat ras- 
.shalil! O Gofpod odpufti mi vfe moje 
^ grehe! — i 

O Jesuf ! §in Davidov! ulmili fe 
zhea-me! — 

f O Gofpod f ne moja, ampak tvo- 
'ja prefveta volja na; fe sgodi! — 

Tukaj, o moj Bog! na tem fve- 
tu mi terpl;enje nakladaj; tamkej pa 
t me refhi od vezhniga terpljenja. — — 528 — 

Q Jesuf! bodi moj Jesuf! moj sfe 
lishar, in refhi me od Tezhniga po- 
gubljenja y in dodeli mi vezhno sreli 
fthanje ! — 

O Jesuf , moj ufmiljeni odrefb-i 
nik! tebi sbivim, tebi iimerjem, t 
faofthem biti shir in merter, tvoj ^ 
ftbem biti tudi nA tem fvetu , .in taa^ 
kej v' rezhnofti. 

O moj Gofpod in moj Bog, m<| 
ftrarnik in odrefbenik in rastvetijeu 
vi* ! -« 

O Jeuif! Marija! in f. Joshef! vac 
isrosbim fvojo dufho! -^ 

O Jesuf ! o Jesuf ! v' troje fvet 
rane i^rozhim fvojo ubogo duJho! i 
Jeauf ! miloAIjivo. jo vsemi 1 

O f. Marija! mijoftijiva mati Ji 
sufova I moja nar mogozhnifbi pomozli 
niza sa Bogam! fpomni fe njime sdd 
v' mojih nar vezhih teshavah, prc' 
sa-me v' mojih sadu jih potrebah! — 

O Marija! mati Jeaufovci ! matim^ 
loAi boshje! profi sa-me Boga, de ^ 
pred peklenfkim fovrashnikam ohr(Xi/ 
v' mojih aadiijih fkufhnjavah! — • — 529 — 

O f. Mihael ! pridi mi na pomo^h 
v' moji sadnji vojfki, in brani mojo 
ubogo dufbo pred hudobnim fovrash- 
nikam, kteri jo srbeli v' pogubljenje 
perpraviti! 

O moj r. angelz rarh! Icteri ii 
iiie zeli zhaf mojiga shiv]jenja v' toli* 
kanj nevarnoftih tako svefto raroval, 
ne sapufti me sdej v' moji sadnji uri 
in nar Vezhi nevamofti^ bodi moj varh 
in moj pomozhnik v' moji sadnji uri! -— 

O vfi fveti angeli in arhangeli! 

pridite mi na pomozb, rojfkujte fe sa« 

me , premagajte vfe moje foTrasknike^ 

in fpremile mojo ubogo dufbo frežh« 

-"no Yia uni fvel! — 

O r. Disma » f. Barbara , L Jothef^ 
profite sa • me , de me v' fvoji freti gna- 
di is te^a fveta vsame! 

Vfi fvetniki in fvetnize boshje, pro- 

"Ute sa-me Boga, de me is tega rer- 

. niga fveta v^ vafho fveto drufhino vsa- 

xne, kjer s^ rami vred, Boga -rezbno 

valiti in ljubiti shelim ! — 

O Jesuf! o Je$uf ! vsemi mojo u* 
i>ogo dufbo v' froje roke ! — O Jesuf ! 

23 — 530 — 

o Jesuf! v' troje fyete kerravc ran 
perporozhim Tvojo ubogo dufho, kU 
ro ti klizhefh is tega fveta! O Jesuf 
moj JeduT! milo Al ji vo jo vsemi , de fa 
tvojiga odrerhenja tfidi jeft obzhuiini ! - 
Ozhe! t' tvoje roke fsrozhim fro 
jo ubogo dufbo^ sda; in na vekoma 
Amen« MOLITEV 

k'materi bosKji sa fre^hno sai 
njo uro umira j oz h i gn kriftjana 

O ]jubesnjiva, miloftljiva in o 
vekomaj isvol jena devizA 9 mati Je^ufc 
va, Marija! mi fe profimo fkoši tift 
tvojo in tvojiga .^ubesnjtviga '^ina, J< 
sufa Kriftufa, brrtkoft in grenkoft, kU 
ro fta vi dva imela^ ti.^^od kriahem 
on na (• krishi, nar vezh pa ob tid 
uri, kader le je njegova dufha od nj< 
goviga telefa lozKlIa ; profimo te te^^; 
de ti tei^u umirajozbimu kriftjaou n 
pomozb priderh, kader fe bo njegov« 
dufha od njegoviga telefa jela iozhi 
ti; in de jo v' fvoje miloftljive rok *- 531 — 

I 

^rejmefh, in naf himu svelUharju , fvo- 
imu IjubesnjivijOfiu §inu Jesufu isro- 
&hirh» — Perferzhno ti to duTho per- 
porozhimo, in te &' velikim saupanjem 
$a*-n.jo profimo, ker & ti nar mogozh- 
nirhi pomozhniza v* sadnji uri, nikar 
je sde) <ie sapufti, ker troje pomozhi 
nar bolj potrebuje. Pridi po njo , in 
Fprejmi jo pred fodni ftol Jesufa Kri** 
ftufa , in tam profi fvojiga Ijubesnjivi- 
ga §ina, de bi gnado in miloft 'fka- 
sal tej dufbi., de bi ne gledal na nje* 
ne grehe, ampak na fv-ojo prefireto 
refhnjo kri, ktero je on tudi sa to 
dufho do sadnje kaplje prelil. O Ma- 
rija ! mati milofti boshje! fprofi te; 
dufhi gnado in miloft, in vezhno sve-' 
lizhanje« Amen* 23 ^ 532 — 

uraJviJE 

per umiraj ozhih< Gorpod, ufinili fe naf! 
Krifte, ufinili fe naf! 
Gofpod^ ufmlli fe.naf! 

<9veta Marija, \ 

$• mati boshja, I S 

§• deris deriza, j J 

Vfi freti angeli in arhangeilif 1^ 

§. Abel, Is 

Zela drushba prambnib, I ^ 

§• Abrabam, f^ 

* §• Janes kerftnik, I CQ 
§. Joahelf, . ^ . ' ^ . >cž 

Vli fveti patrijarbi in preroki ^ | ^ 

§. Peter, g 

§. Pari, tf 

§. Andrej, ' • i^ 

S* Janes, o 
y/i freti apofteljni in erangelilli, 
Vli freti Jogri Gofpodori, 
V/i freti nedohbni otrozi, . o — 533 — 

u ^htcfan, ^ ^ 

j. Lavrenz, ? 

^ii fveti marternikii w. 

J. Gregor, ji 

^. Argurhtin, IV 

V^ii fveli fhkofi in fposnoraTUi 1^ 
§• Benedikt, * I. o 

S. JFranzhifhk , ' I * 

Vfi fveli minibi in purbarniki^ *^ 
§• Marija Magdalena, 
^. Lusija, 
^. Barbara, 
^, Katarina , 

Vfe frete devize in vdove. 
Vil fvetniki^in fvetnize bosbje,* 
Bodi mu (ji) mlloftliv! Sanefi mu, (ji,') 

o Gofpod! 
Bodi mu (ji) railoftliv! Odrefbi ga, (jo,) 

o Gofpod ! 
Od fvoje jese^ ^ g^ 

Od nefrezhne fmerti, . /^3 

Od vfiga budiga, \o Ht 

Od fkufbnjav budobniga duba,^*g*cg 
Od oblafti peklenfke hudobe, \ f^^^ 
Od vezbniga pogubljenja, J ^ 


•o 
3 _ 534 — 

§ko8i ffoje freto rojftro, \ a 

Skosi fvoj f. kridh in terpljen je ,1 3^ 
Ikosi fvojo fniert in troj pokop, I q H! 
^kosi (roje shaftiUjivo od fmer-[ 2^^^ 

ti Tftajenje^ f^ ® 

§ko8i tvoj shudni rnebohod , I ^^ 
§ko8i gnado trofhtarja L Duha^i ^ 
Ob dnevu fodbe^ . ^ q 

Mi grefhniki , 
De fe na tega umirajosbiga milo^- 

livo osrefh) 
De mu (ji) rfe grehe odpuftifh, 
De ga (jo) T* feri, v' saupanji in 

t' ljubezni poterdifh^ 
De mu (ji) refnizhniga duha po- j 2^ 

kore in pravo shaloft dpdelifh ^ I 3 
I)o K* (jo) pi*c4 hudimi mifliaii 

rarujefh, 
De mu (ji) t' priKhujozhi nevar- 

nofti pomagafh, 
De ga (jo) ▼' sad nji uri s* fvojo s 

fveto gnado ne aapuftifh. 
De ga (jo) v' vezhno refelje pe- 

Ijefh,. 
De naf uriifbati hozberb, I 

O Jesuf, §ia boshji^ ' -d 

1 »*• p — 555 — 

lagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 

Ijefh, saneli nam, 6 Gofpod! 
Tagnje bo«hje, ki grehe fveta odjem- 

Ijefh, uflifhi naf, o Gorpo.d! 
Jagnje boshje, ki grehe fveta odjem- 
Ijefh, ufmili fe naf, o Gofpod! 
Krifte , flifhi naf ! 
Krifte, ufHfhi naf! 
Gofpod, ufmili fe naf! 
Krifte, ufmili fe naf! 
Gofpod , ufm]li>fe naf! 
Ozhe nafb • • • Zhefhena fi Ma* 
rija • • • 

MOLIMO. 

Q Gofpod, naTb Bog! uflifhi na- 
fhe molitve 9 in bodi miloftliv tej du- 
fhi , ki fe bo sdej loshila V tega freta. 
Odpufti ji vfe grehe, rerhi jo od viih 
fhtrafing, in vsemi jo v*^ vezhno ne- 
befhko ftanovanje, ktero ji je perpra- 
vil Je^uf Kriftuf, tvoj §in, nafh Go- 
fpod, ki r teboj shivi in kraljuje v' 
edinofti f. Duha, Bog od vekomaj do 
vekomaj. Amen. — 556 — 
Roshenkranz sa umirajozhe. 

L Jesuf! poterdi tega umirajozhigt 

▼* pravi vcfi. 
IL Jesuf! daj temu umirajozhimu terd- 

no saupanje na trojo nefkoushao 

niiloft. 
IIL JeAuf ! poRin^shiT^ferzu tega umi- 

rajozhiga gorezho Ijubesin do tebe. 

IV. Jesuf ! refhi tega umirajozhiga od 
rfih fkuriinjav hudobniga duha. 

V. Jesuf! Tsemi tega umirajczhiga u 
tega freta v' fvoje nebefbko kra- 
Ijeftro. kader fe ima duf ha «he is tega 

freta lozhiti. 

Lozhi fe, o verna diif ha! is tega 
fveta T* imenu Boga Osbeta rfigamo- 
gozhniga, ki te je uftvaril; y* imenu 
Jesufa Kriftufa, §inu shiriga Boga 9 
ki je sa - te terpel in umeri , de te je 
odrefbil; v' imenu trofhtarja f. Du- 
ha, ki te je msfretlil j v' imenu ne- — 537 — 

lefhke kraljize Marije; v^ imenu vjlih 
angelov in arhangelov, v' irnenu ke- 
rabinor in ferajRnov; v- imenu patri- 
jarhov in prerokov; v' imenu f ve tih 
apoftelnov in evangeliftov; v' imenu 
f vetih marternikov in fposnovavzov; v' 
imenu fvetih minihov in pufbavnikov; 
t' imenu viih fvetih deviz; v' imenu 
vfih fvetnikov in fvetniz boshjih. —> 
Naj bo dapf tvoje mefto v' miru, in 
tvoje prebivalifhe v' nebefhkim §ionu. 
Po nafhim Gofpodu Kriduru. Amen. 
O miloAIivi, ufmilJLeni Bog, ki 
po Tvojim, veliki m ufmiljenji grehe teh , 
Ifteri pokoro deUjo, sbrifbefh, in fhtra- 
finge sk dopernefhene grehe fkosi sa- 
nafhanje in odpufhenje odvsamefh! 
pogledaj miloftlivo na tega fvojiga flu- 
shabnika in naf uflirhi, ker te per- 
ferzhno proiimo sa odpufhenje njego- 
vih grehov. — O dobrolljivi Ozhe ne- 
bef hki ! popravi v* njem vfe , kar je 
fi<osi po«emljifko flaboft rasdjano, ali 
kar je fkosi golufniga §atana pofhko* 
dovano in oflabljeno, in ker je tudi 
on ud fvete katolfhke zerkve, in de- 

23 ** — 538 — 

lesliin KriAurovigaodrerhenje^ ga pe^ 
pelji ]Q perdru^hi k^ fbtevJIu isvolje- 
nih« — Ufmili fe, o Gofpod! njegove 
dutbe; in ker nima drusiga saupanja, 
kakor t^ tiDojo niiloft, tedej ga piib' 
V (ro)i tveii gnadi- pred oblizje fro- 
je niilofti priii. Po Jesufu Krillufu 
Cofppdu nafhiiii« Amen. 

Perporozhenje dufhe^ kader fe 
ima lozhiti is tega fveta. 

Preljubi kriftjan, perporozhim in 
isrosbim te Bogu vfigamogozhnimu, 
ker fi njegova ftrar, de kader fe bofh 
lozhii is tega freta, -Te fpet rernefh ](^ 
frojimu ftvarniku, ki ti je sbirljenje 
dal. -^ In kader bo tvoja dufha is kvo^ 
jiga teiefa poklizana, naj ji prid« na^ 
proti shaftitljiva deviza Marija, in' yR 
angeli neberhkij naj jo frezhajo fveti 
apollelni, naj jo obdajo fveti marterni- 
ki in fposnovavzi 9 naj jo perjasno /prej- 
me vefela mnosbiza fvetib devis , naj 
dofefhe tvoja dufba vesbni mir in po- 
koj v' narozbjt fvetib patrijarhov. — ^ — 539 ~ 

Ltjubesnjivi in refeli pogled Jesufa Kri- 
fttifa le ti perkashi, in Jesuf ie per- 
cirushi tem, kteri te s^ njim vefele. 
JN^aj bo pred tabo f krito vfe, kar je 
groAOvitniga v' temi , vfe, kar martre 
in terpljenje dela. Naj sbeshi pred 
tabo peklenfki §atan P Tvojimi tovar- 
fhi. Ukashi, o Gofpod! in naj bodo 
i-aspodeni tvoji fovrashniki; naj sbeshe 
pred tvojim oblizhjem , kteri te fovra- 
shijo; kakor sgine dim, naj sginejo ; 
Icakor fe rasftopi vofek per ognji, naj 
poginejo hudobni predboshjim oblizh- 
jem, pravizhni pa naj fe vedno pred 
Bogam vefele. — > ^ramota naj obide 
zelo peklenfko trumo, in hudobni du- 
hovi naj fe ne podftopijo, tvoj jSrihod v' 
nebefa saderdhati. — Kriftuf , ki je sar 
te krisfaan bil , te refhi od vfiga terp- 
Ijenja; KriAuf , ki je sa^te umeri, te 
refhi od veshne fmerti; Kriftuf, §in 
shiviga Boga, te pel ji v' vefelje vezh- 
niga nhivljenja; Kriftuf, pravi dobri 
paftir , te fposnaj sa fvojo ljubo ovfehi- 
zo , te ozhifti od vfih tvojih grehov, 
in te na fvojo defniae poftavi med fvo- — 540 — 

je isrol jene , de bofh frojiga srelizhar- 
ja od obliftlija do oblizbja gledal , in 
r* drurbint vfih sVeliKhanib dufh flad- 
koft bosbje perjasnoAi vekomaj vshival. 
Amen* 

Kratke profhnje okoliftojezhih 
sa umira jozhiga. 

p GoFpod! uriifhi nafbe profh- 
nje sa dufbo, ktero klisbefh is tega 
fveta. — 

O Marija, nar mogoshnirbi po- 
mo«hniKa v' sadnji uri! profi fvojiga 
Ijubesnjiviga §ina Jesufa sa frezbno 
odlozbenje te dqfhe. — 

Ponishno te profimo, o Jesuf! vse- 
mi tega fvojiga flusbabnika is tega sa- 
peljiviga freta r^ prebivalirbe vezhni- 
ga sreiizbanja^ kteri ga je apal dofe- 
sbi od tvoje milofti« — 
Zbefhena fi Marija « • • 

O Jesuf ! ref bi to dufho , ktero 
fi tako drago kupil , sa ktero fi Tvojo 
fveto kri prelil; ref bi jo od vfiga bu- / — ^41 — 

\ 

* I 

diga 9 refhi jo .od irfih fhtrafing, Jkte- 
re je savoljo Tvojih grehov saflushila« -^ 
Zherheha (i Marija . .. • 

O Gofpod Bog; reTh! to duTbo 
od re^hne fmerti, kakor fi refhil Eno- 
ha in Elijata od zhafne TmertL — 
Zhefhena fi Marija « « « 

O Gofpbd! refhi (o dufho od po- 
topa v' peklenfki brcsin, kakor fi, re- 
fhil Noela od' gmenj^^potopa. — 
Zhefhena fi Marija . . • 

O Gofpod! refhi to dufho od sa- 
peljiviga fkufhnjavza, kakor fi refhil 
Abrahama is deshele malikovavzov. — 
Zhefhena fi Marija « « •. 

O Gofpod! refh; to dufho od vezh- 
niga pogubljenja 9 kakor fi refhil Isa- 
ka , de ga ni pfral njegov ozhe AbrA- 
ham« — ^ 

Zhefhena fi. Marija '• « • 

O Gofpod ! refhi to dufho odvezh- 
niga ognja., kakor fi refhil Lota od 
ognja hudobniga mefta podoma. — 
Zhefhena fi Marija « « « r — 542 — 

O Gofpod! refhi to dufha is rok 
▼fih njenih forrashnikov , kakor fi re- 
fhil Mojsefa is rok kralja Faraona.^ 
Zhefhena fi Marija • • • 

O Gorpod! refhi to dufho ia ob- 
lafti hadohniga fovrashnika y kakor fi 
refhil Daniela is levorlke jame. — 
Zhefhena fi Marija • • • 

O .Gofpod! refhi to dufho od pe- 
klenfkiga plemena, kakor fi refhil tri 
mladenzhe is plemena gorezhe pezhi«— 
Zhefhena fi Marija . • • 

O Gofpod! refhi to dufho pred 

fvojo ojflrp praviafrbno fodbo po fvoji 

ncfkonshni miloAi, kakor fi refhil ne- 

dQl8hno ^usano od krimhne fodbe. — 

Zhefhena fi Marija • • • 

O IGofpod ! refbi to dufho od vfe 
mo&bi hudobnima duha, kakor fi re- 
fhil Davida is rok Goljata in^aula. — 
Zhefhena fi Marija • • • 
^ O Gofpod! refhi to dufho, zhe 
je tvoja fveta volja, is tega umerjošhi- 
ga 4rup)a , kakor fi refhil fvojiga apo- 
Aeljna Petra is jezhe. -^ 
Zhefhena R Marija . • . — 543 — 

O Gofpod, jLirmiljeni Ozhe nebefh- 
ki! pcfhlji angelze i$ oebef, de bodo 
to dufbo is tega fveta vseli, in jo v' 
nebefa nefli , de Te bo tan^kej T He- 
boj in 8^ vlin)i isvoljenimi vekomaj, ve- 
felila. Amen* 

MOLITEV. 

Perporozhimo ti, o Gofpod! to 
dufbo, in te profimo, o Jesuf, ufmi- 
Ijeni odrefbenik seliga fveta! de to 
dpfho, sa ktero fi. terpel in umeri, v' 
fvoj nebefbki raj vsamerh. Sposnaj , 
o Gofpod! fvojo ftvar, ktera ni od dru- 
gih bogov uftvarjena , ampak od tebe 
famtga, praviga in shiviga Boga, ker 
ni driigiga Boga, kakor ti fam, in 
nizh ni tvojim delam enako. — O Go- 
fpod! vsemi to dufho pred fvoje bosh- 
je oblizhje, in ne fpomni fe njenih 
pregreh in nerodnoft, ktere je po fvoji 
zhlovefhki flabofti dopernefla, temuzh 
fpomni fe, o Gofpod! fvoje nefkonzh- 
ne miloAi, in drage kcrvi fvojiga edi- 
niga Sina Jesufa Kriftufa, V ktero je r 

— 544 — 

on to durho kupil, in kteri ji j6 pre- 
■ biralifhe r' nebcfih perpravil. Amen. 

« 

Kader fe je dufha she is fire- 
ta odlozhila^ (in tudi, l<ader 
fmertno uro svoni^) fe sna ta- 
ko sanjo moliti« 

Pridite na poihoKh , vfi fvelfliki 
boshji! pridite naproti,' vfi^ingelzi Go- 
fpodori! Tsemite to dufho , in fpre- 
mite jo pred bosbje oblia&hje , in jo 
pernefite v' nebefhko prebiralifhe. — 
O Jesuf Krifttir! ti jo k' febi vsemi , 
kteri fi jois tega fveta poklizal. Amen. 
Gofpod, uflirbi naf! ^ 
Krifte, uriirhi naf! 
Gofpod, uflifhi naf! 

Osbe nafb . • • Zberhena- & Ma- 
rija ... 

O Gofpod ! dodeli tej dufhi vezb- 
ni mir in pokoj ! 

In vezbna lush naj ji fveti! 

Naj V miru pozbitA. Amen. — 545 — 
MOLIMO. 

Tebi^ o Bog! perporoshimo to du^ 
rWo , de bi sdaj, ko fe je ia fveta' lo-^ 
fel^ila, per tebi r' nebefhkini kraljeftru 
prebivala; in kar je po flabofti Tvoje 
a&hlovefhke natore v' fvojim shivljenji 
p jregref hila , ji ti po fvoji nefkonzhni 
imi|ofti odpiifti. §kosi Jčsufa Kriftufai 
Oofpoda nafbiga« Amen« 

S^daj pa fhe smdU sn duTbo, ki fe j<i sduj i» 
fveta lozhilii^ pfalm: 

,Js globoshine^^ i« t. d. na 196. 
ilniDi; in Ozhe natb • * • ZhefheDa || Mari- 
ja •• > Verujem • • • KAaAJJO. 3 utreuja molitev 

l^eKheri^A molitev • • • • • 

Molitev per fveti marhi , • . 

DniSA molitev per fveti marhi . 

Molitve per Kheroih mnfhah . « 

Ntivadoa pefero per iVeti mafhi 

Druga navadna perem por rveti marhi 

Molitve ea.sakrfioient (Vete pokore • 

(SprarhevaDje vcfti zbea boshje sapovodi 

(Sprafhevanje vefti zhes zerkvene sapovedi 

^SprarhevftDJe vefli zhes grehe « * 

(Sprafhe vanje vefti zhes dela- milofll 

(Sprarhcvaiije vefti zhes dolshnofti fvojiga 

fianu •••••••• 

Molitev po fprafhevanji veftl 

Molitev predlo de fe izpovedovati sazhnefh ^Strao. 
5 

i3 

18 
40 
61 
76 
87 
95 

99 

118 

124 

137 

i38 
i5o Molitev po tporeči «««154 

Molitev papesha Urbana VlIl. • • . . 167 

Litan^e od pokore •«««•%• i5g 

Islosbea Ozhenafli fpokomtga križana • i65 

(Sedem pfalmov od pokore 184 

Molitve sa fveto obhajilo 199 

Molitve po fvetiin obhajila • • • • .310 

Sbrane lepe moUtve pred In po f. obhajilu 223 
Tri prof hoje k' ijabesnjivimu JesufO sa tri 

poglavitne kerfbanrke shedaofti. • • 23 1 

Druge molitve pred ali po fvetim obhajilu 247 

Kerftna ob^uba • •«•••«•• 28i 

Tri boslue zhednofti 285 

Molitev po fvetim obhajila • ^ • • • 291 

RitOfbl molitve sa fjpoved in sa f. obhajilu 3oi 

Molitev o prasnikih Gofpoda • • • • 3i2 

Litanije od fladkiga imena Jcsura • • • 328 

Dvannjft laftooft JesulU KriftuCa • . . 333 
Molitve in premif h^evanja sa fveti podni zhaf 534 

Litan^e od KriAufoviga terpljenj^ • • • 386 

Krishev pot • • . . 345 

Andohci v' velikim tednu pcr obifkanji 

bofhjiga groba 38 1 % (StraB* Serzlina molitev in 8<lilrovniije V JesnCu 
.v' f. reflinjim Tclefu . . • . . EoUiev o veliki nozhi . • ' • • • 

• v* • 

iMlitev v^ prasnik Krifturotiga vnebohoda 
/lolUev o binkufhtih • • • • • • 

^lolitev v' prasnik C. Trojiže • • • 
Vlolitve v' prasnik f. refhnjiga Telefa 
LlcanUe od prervetiga refbiuiga TeiefiA 
Liitanije od prefvete refhoje kervl . 
Molitve ob prasnikib martere bosbje 

liavretanfke litanije 

Baalushena Zhefbena II Mar^a • « 
Sdibovanje k^ sbaloftni materi boshji 
Laftnofti matere boslue • • • • 
Pefem od teh dvanajft laftnoft • • 
Hvarna pefem isvoljene devize Marije 
Molitve ob sapovedanib prasnikib fvetoifcov 
Litanije od fvetiga Josbefa • • •. 
Litanije od vfib fVetaikov • • .• 
Svellzhanfke zhednofii« • • • • 
•Molitve ob dnevu vfib vernih dufb 
Litanije sa dafhe v' vizah • « » 
Molitve ob kvateraib tednih • • • 387 

4ax 

404 
408 

408 
416 

AH 
4^5 

43 1 

437 

439 
440 

446 

447 
449 

457 

472 
473 
474 
479 
Mooge nolUv« « • • • 4!^ 

NevanioAi) kterih mu fe mladi Itfitdje va* i 

nijejo ..••.,••• . • 5 
Perpomozliki deTlfbko shiftoft ohraniti 

SKerkveae molitve v' pofebnik potrebah . 5 

Molile aa bolnike .bi 

MoUlverper amingoKbib bi 

Molitve k* materi boalui «a frezhno aadiuo 

aro nmirajozbiga kril^ana . • . • 536 

liitanUe per umlngoRhih 5Ji 

Kratke prifhiue okoloftojezhih sa amim- 

josbiga ••.•••>•••• ^v^ I • This book should be returned to 
the Librarjr on or before the last date 
stamped below. 

A fine is incurred by retaining it 
beyond the specified tirne. 

Please return promptly.