Skip to main content

Full text of "Engelsk-dansk ordbog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 
Vl^ r V Ittøelfk / 


=Danfk Dtbboø 


5. Hof in g. 

1 


Sjette Ukøave. 
1887. ( • • » I o t- » I *•» rj- ■• ■ ' ■< ' • - »r 1' r Tw 


i. . i - "Vi".. 375209A A. 


• i ' T- 
■ V 


.-.;v i^' 


1 


Ti:-i/K.'; 


1 


JL 


N 


tJ* 


».1 iOi.s 


j 
K 
iy*.'b 
i. 
««— - 
__ 


_>_ 
J O \ <^-^ * • « * 


•• • * fc k b 

»* "fc I, V " - 

V fc • M k w *" I »--•■ve i . ^ 

k. k Jorerinbring* 3 nærocerenbe Otbbog er Xonefalbet og berueb, faaotbt mutigt, tillige 
IDrtalen betegnet beb SHcenter. gor t)eb bi^fe ot luune t^ejlebe^ til Ubtalen 
fonibfcetted fijenbflab tit be enfelte S^be, font bet engelffe ©j^rog inbel^olber, 
og til be SRaober, f)t)ovpaa be pl^t at betegnet i 9letffrit)ningen. Orbene 
ere olcentuerebe efter B, H, Smarfs Pronouncing Dictionary of the English 
Langraage, London 1836, bog faalebe^, at !un ^otjebafcentcn er tjebføjet. 
Somben bet ^ert)eb angit)ne Xonefalb blitzer nteb ^enf^n til Ubtalen Sfølgenbe 
at moerle: 

1. (£n ftfcent tige ot)er en SSofal betegner , at benne l^ar fin lange S^b; 
foatebe« fom ben nbtalci^ i bet engelffe Stifabet, f. (£5. Cåble, Hero, 
Unite, N6ble, Piitnre. (gfter r moa ti ubtalei^ font longt 00 0: langt 
banff it, f. (£5. Fnigal. ©taar Sllcentcn otjer en af Solaleme i en 
2)igraf, blider benne at nbtale nteb ben a!centuerebe S3o!ate lange 
2^b^ f. @£. Forbeår, Béason, Eepåir, Eetriéve, Eecriiit. 2)a 
afcenten iHe fnnbe fætte« ot)er be ftore ©ogftatjer, cj jetter ooer y, 
maatte ben fætte« deb ©iben, f. (Jy. A'ble, Reply', og ligelebe« efter 
2)igrafen Ea, f. (£5. Ea'ger. 

2. Sn Sllcent efter en Sonfonant betegner, at ben foregaaenbe S3o!aI e(. 
2)igraf l^ar ftn regelntceéftge forte 2\)\>, og at konsonanten, l^di^ ben 
ilfe ^ører tit famme ©tadetfe, bog i Ubtalen ntaa træfled ot^er ti( ben, 
f. S^. An'imal, Men'tion, Hinder, Barom'eter, Incam'bent, Read'y. 
3)ette gjelber intiblertib iffe, l^tJor ftonfonanten l^ar gnbfl^betfe paa 
Sofalen« S^b, f. Sj. Al'ways, Har'dy; iffe jetter altib nteb 00, ber 
Det i ffere Orb l^ar fin forte 8^b, f. ®f. i Book'binder, Foot'man; IV 

men bog oftere {in lange S^b font i: Foolish, Fools'cap, Loop'hole, 
Moon'shine; og enbelig iffe l^eKer meb ou, ber ofte, uagtet røcentcn 
ftaar efter ben ))aafølgenbe Sonfonant, maa ubtated omtrent fom an i 
Qat)xt, f. (gf. Coun'ty, Boun'ty. SaalebeiJ ogfaa Oak'um, ^tjor oa 
I^ber fom langt o. 

3. @n ^Icent efter i og efter Snbelfeme ice, ile, ine, sin, qnin, zil, 
ique tilfjcnbegiuer, at i I^ber fom e etter ee, f. ffij. Czari'na, Police', 
Profile', Gabardine', Bombasin', Palanquin', Brazil', Antique'; efter 
a, at bette I^ber enten fom banf! a, f. @£. Fa'ther, Papa', Snlta'na, 
etter fom aw, f. (gj. Wa'ter; efter o, at bette I^ber fom oo, f. g^. 
Remo 'vable. 

4. @n bobbelt røcent betegner, at Solatt^bcn er lort, og at ben paa^ 
følgenbe ^onfonant enten l^øre^ bobbelt, etter i Ubtalen gaar dt>ex tit 
næfte ©taoetfe, f. ©f. A"cid, Ve"getable, Co"g:itate, Trou"ble, 
Cou"ple. 

®en t>eb flere Drb tUføjebc Ubtale er ant^bet efter ^otjebregleme for 
ben engetffc 83etegning8maabe for S^bene. @aalebe8 betegner: air etter are 
bidfe SJogftatieriS S^b i hair, care; aw bidfe 93ogfiat)erd S^b i law, saw; 
<no bigfe ©ogftatjer^ iDel^b i how, now; oo S^ben af bet banffc u i ^ulc; 
oa benne S)igrafd S^b i coal = o i hole. 

^tjor ber iftcbenfor G etter g ftaar 6 etter g, maa bette Sogftat) nb* 
taled meb fin l^aarbe S^b, (ig bet banfle g, f. (Sj:. Gill, Ea'ger^); og ^k)or 
ber iftebcnfor e ftaar e, maa bette ubtaled i en fcerfKIt ©taoelfe meb S^ben 
af e etter ee, f. (Sjc, Epit'ome, Sim'ile, Superfi"ci6s, Lin'eal; og ]^t)or i 
ftaar for i, blider bette at ubtale meb fin lange atfabetiffe S^b, f. ®j. 
Gen'tile, Par'adise, Croc'odile. 

@n ©treg ( — ) ftaar iftebenfor bet otJenfor, enten i 93eg^nbclfen af 
©tJjHet etter nebe i ©tøffet, ftaaenbe Drb, l^tjortil be efter Stregerne fatte 
©nbetfer etter Drb Witje at tilføje. Unbtagetfe l^crfra er gjort tjeb en SDlængbe 
©ammenfcetninger meb Pore, Out, Over, Under, l^tjor Stregerne fun ftaa 
iftcbenfor et af bigfe Drb og iffe for bet ^ele Drb i Seg^nbclfen af ©tøffet, 
©aalebe«: F6re-land, — låy (o: Forelåy) oftJ.; Out-fice, — 'fall (o: Out'faU) 
oft).; Over-dance', — dåring (o: Overdåring) oftJ. SBcb Drb, ber beg^nbc *) ^ g i IBeg^nbelfen af (Snbetillæg efter et fotegaoenbe ^aarbt g be^olber ben 
(aarbe 2tjlb foran e, i og y, er bet iffe i Orbbogen betegnet meb feb ©frift, f. (S;. 
Rag'ged, Drug, — gist, Fog, — gy, i fttjilfc Xilfælbe g efter diegten maa bel^olbc 
ben ^aorbe Si^b. ■1P !:ab Under, er bet i ©tøffet feto bentcerfet; naax Stregen tun ftaar iftebenfor 
tete Orb, forbi Stregerne f. 65. efter Understand' ftaa iftebenfor ^cle 
bettc Orb. 

95cb be efter Stregerne fatte ©nbelfer maa bemocrte«, at ^oi^ Orbet 
cnbcr paa ftnmt e, bortfalber bette, naar ©nbelfen beg^nber meb e, f. ffij. 
Pife, — er (0: Fifer), Porge, —er (o: Férger); og 1)t)\i et S&icftit) enber 
paa ble, cHer paa y, blioe bi^fe (gnbelfer i Slbtierbierne til bly, eller ily, 
f. (Ej. A'ble, —bly (A'bly), Heav'y, —ily (Heav'ily). 

f^tior ber ingen Sllcent ftaar foran, ooer eller efter et ©nbetittæg, blider 
Xonefolbet uforanbret, og l^bis Stregen ftoar iftebenfor et Snftadelfe^orb, 
blider Zonefalbet paa bette, f. (&}c. Min'nte, —book, —ly (Min'ntebook, 
Min'ately); Mint, — master, — er (Mint'master, Mint'er); berimob: 
Nafnral, — 'ity, — izdtion (Natnral'ity, Natnralizåtion) ; Voucb, — ée, 
— or' (Vouchée, Vouchor'). 

gorubcn ben ^er, ligefont i be foregaoenbc Ubgotjer, dcb røccntcr gitjne 
^ituidntng til Ubtalen, er i benne Ubgade Ubtaten tilføjet eller ant^bet deb 
(angt flere Orb enb i be tibligere; og til ^berUgere ^iceip gibeS l^er i tre 
affnit, ^oert i alfabetiff Orben, en fort gorllaring obcr SSofaff^bcne og bereiS 
Setegnelfer, famt Ubtalen af enlelte ftonfonanter og nogle SSogftabforbinbelfer. IlMalen af Hokalerne 09 ile meb bent baimebe Higrafer. 

9lirrf : (St efler flere 99ogftat)er meb latinffe Xijpzt bltDe at ubtale fom be I^be i ^eljf. 
(Et eder flere 9oaftat>er meb gotl^tft ®mft blitze at ubtale fom be I^be i ^anfE. 
Xegnet (=) bet^ber ben nærmeft tilfoarenbe banfle S^b. a langt: åbJe, fate = le i tdble m^ en fdag S'^^b efter; el. (ibt tortere 

nben 3*S^b, f. (£; . i aor'ta, aérial, chaot'ic. 
a fort: fat, cap'tare, mad = øe i Bwt 
a (angt banff ø: fa'ther, far, bath; el. fort a, f. dj^. i soda, dilem'ma, 

og i førfie ©tadelfe af papa', 
a brebt aahtnt a: all, call, war = ben forlængebe O'S^b i ^o(bt el. 

i ffrøtte. 
aa fom langt bonff a: baa, bazaar'; men forjfjeQigt i bibeljle Slaone, f. ^. 
A'aron (d-rofi), Isaac {i-zak), B&al {bdral). 
ae el. æ fom langt e: aérie el. æ'rie, Cæ'sar = i i tie, fige. 

ah fom langt banff a: ah, pah, par'iah. 
aj og ay fom langt a-. mail, maid, pay, allåy. 

an fom brebt aabent a: aa'tumn, Ån'gust, cause; ftunbom fom tangt banft a, 

'. d^. daunt, hannt. 
aw fom brebt aabent a: awe, awl, saw, law, claw. 
ay vid. ai. 

e langt: me, real, here ^ i i fire, Wøe, file. \ f VI 

e lott: regåin, below, sim'ile = i i ffii^al, fdifttinh; og bæmpct: let, 
fel'low, egg = c el. « t l^egge, ^t\h, mtti; og bunfcU: rover, gath'er, 
sullen = e i tRiffel^ fniteti, clleiie. 
ea fom tangt e: dear, hear; el. font langt a: bear, swear; cl. font tort 
bænt^et e: earl, early, earth, head, heard; fom langt banf! a i: heart, 
hearth, hear'ken. 
ee font langt e: bee, agrée, feel. 
ei, ey fom langt a: weigh, neigh, veil, deign, their, they, survey'; el. fom langt 
el. fort e: seize, key; sur'feit, jour'ney; i nogle Orb fom langt i: eider, 
height^ hefgh-ho, sleight, ey'as, eye. 
eu, ew fom langt u: eåphony, Europe, few; el. fom oo: blew, grew. 

i, y langt: tile, dfver, by, cry'ing = a\ el. ej i maje, fejle, Jileje, ej«ej! 
i, y fort: pin, win, in'dicate, sym'pathy; mys'tery = i i ^iff, pi^t, gfilt; 

og bunfelt, f. ©5. i: fir, girl, sir = bunfelt e i her. 
ie fom langt i: die, lie; el. fom langt e: field, chief, liege; el.^fom fort i: 

hand'kerchief, mis'chief. 

o langt: hole, note, no, go, oh, hoe. 2)enne SofaH^b er forffjellig fra bet 
banfe o, og maa læred oeb at efterftaeiS. ^en er fom en ©ammenfmeltntng 
af aa og u; libt forterc og ubcn U«S^b, f. (Sy. i posi"tion, opine, sym'- 
phony, tobac'co, er ben = o i ^o^ti««, C)|iini9tt, tobaf^ (om langt tt 
(00) f. (£5. i do, move, prove. 
o fort: stop, bod'y, fog, got, God = o i flo^i^e, ®Iot, gobt, cl. oa i 
blaat, fmaat; fom bunfelt u f. (£;. i shove, slov'en, ov'en, glove. 

oa fom langt o: goat, hoard, soak, beméan; fom brcbt aabent a i broad og 
groat. 
oe el. æ fom e.- oedéma (el. ædéma), oesoph'agus (el. æsoph'agus, el. esoph'agus); 
cl. fom bunfelt e, f. ©5. æconom'ic (5. econom'ic), as'a-fæt'ida. 
oi, oy = nj i Xøilt, Brttf M^f f- ®E- coiJ> boil, noise, hoist, toi'let, tur'moil, 
boy, con'voy. 

00 fom langt u, f. (Sj^. food, fool, boot, room = 11 i ^nle, fhile; el fort 
tt, f. (^. book, look, stood, hood = tt i but, fhtbfe. Unbtagelfer ere: 
blood (hlud), flood C/tud), door (dore), floor (Jiore)^ brooch (broach). 

OU fom an i ^atire, Xati(e,'f. @;. thou, house, plo\:^h; fom langt o: soul, 
mould, four, pour, péultice, shoulder; fom aw: bought, ought, nought, 
brought, fought, thought, wrought; fom 00: ousel, youth, you, through, 
wound, group, soup, rouge, route; fom fort 00: would, should, could; 
fom fort o: cough, trough, lough, shough (ogfaa ffrebet: shock, ^uttb); 
fom bunfelt u: touch, rough, flour'ish, coun'try. 

ow fom OU = ot> i (anrc, atile: owl, now, how, gown, flow'er; fom langt 
o: flow, grow, snow, blow, bel6w. Unbtagelfer: knowredge, bel'lows, 
gal'lows. 

oy f^id. oi. 

u la nat: use, duty. tube, ntimerate = jtt i fijttle, 9nbel; uben 3'£t)b: 

rural, ruth = tt 1 mttre, 9ittfe* 
u fort: bull, full, cuck'oo, spoon'ful = tt i ftttlbe, fttlbenbe, fttffe; el. ben 

forte bunGe S^b: but, hut, tub, omtrent fom tt t \nvMt, el. $ i ftirOe. eid. i. UMalen af enkelte Aonfonantcr. i (Snbcn af en 6tat)elfe (l^bor bet iffe fom efter m er fhimt) ubtale^ faft 
og tåbelig. 2)er maa berfor i Ubtalen gøreci nøje gforffjcl imeøem cab 
og cap, rob og fop, mob og mop, hob og hop ofb. VII 

c foran e, i, y ubt. fom s, f. ®j. cel'Iar, dv'il, cyrinder, cy'press ; foron 
^ a, o, n fom k, f. (S;, cat, cold, cucumber; ligelebeiS fom k foran anbre 

^onfonanter og i (inben af en étaoelfe, f. ^. close, crab, tact, tac'tic, 

mnsic, al'manac. 

d er ^aorbt i (Snben af en ©tabetfe, og moa læred oeb at efterftgeiS. 3 Ub* 
talen maa tåbelig ffjelneS mellem sad og sat, bed og bet, God og got, 
pod og pot, ascend' og assent' ofb. 

g ^ar ^n Blobe alfabetifle £Qb foran e, i, y: gentle, gin, gymnas'tic, for^e 
= b) i bitttn, biøtoelff; men ogfaa foran e op i fin ^aarbe S^b i Crb 
af angelfaxifE Oprinbelfe: get, give, gird. 3 Snben af en ®tat>elfe I^ber 
g anberlebed enb g i Øog^ og maa læred beb at efterftgeiS, faa ai ber i 
Ubtalen gøred t^bdtg grorf^jel imeQem pig og pick, dog og dock, dug og 
duck oft». 

j ubt. fom bløbt g el. b) i bicevti: Jack, jest, jib, job, just, ob'ject. 

r foran en $oIaI :^ar fin ^aorbe 2^h, fom banner oeb et Xunaeflag mob 
aHoben af Doertænbeme, og maa læreé oeb at efterftgeS: round, rugged, 
rocks, rapid, river, runs. S^aor r berimob flutter en ©taoctfe, og en 
^aafølgenbe ©tabelfe tffe beg^nber meb r el. meb en SSofat (f. (Sj:. car'rot, 
for'esl), . el. bet ftoor foran en ©nbc-^onfonant, btitjer S^ben en foag iften« 
bøenbe (Sanelub: sir, far, fur'ther, bird, bom = r i Øøer, ^effon^ 
førlange, batbenet. 

s ^ar en ^aarb 2^h: see, case, dis'tance, disturb' = f (9) i fe, Sf'^'^i^r 
mii^fieiibe; men ogfaa en bløb 2^h, fom maa tcere^ beb Øbetfe: his, 
those, wise, species. SWan maa berfor i Ubtalcn gøre gorffjel f. (fe. 
imeQem følgenbe to og to Orb, af l^btlfe be førfte ubtale^ m^ bløb @*Si)b, 
be ftbfte m& l^aarb, ^tntfet er ^ilfælbet ogfaa meb bem paa ce: his og 
hiss, flees og fleece, lies og Hee, peas og peace, hens og hence, to use 
og use s.y to grease og grease s., spies og spice. 

V ubt. fom b i bife, bære, men Itbt faftere: vi"sion, våry, vote, vine; oq 
ba bet be^otber ben famme fafte S^b efter l^Ialen, maa Ubtalen af v t 
benne ©ttmng tnbøbeS: live, love, move, shove, dove. 

w ubt. fom et brebt b, ber itærmer fig n, og maa Ictxeå oeb at efterftgcø: 
wake, we, were, wire, wolf, wood, bewåre, rewiurd'; ber maa faalebeé^ 
i Ubtalen jlielneé imellem vine og wine, våry og wåry, vile og wile. 
gforan r et w ftumt: write, wrest, wrong, wry; bet %øtt& ej letter i 
Drbene: who, whose, whole, whore, wboop, whor'tleberry, sword, 
an'swer, two. 

y fom ftonfonant ftrarer ganftc til j: yes, yea, yoke, yule, yield, yet, 
yeéman. 

z ubt. fom bløbt s: zeal, size. UMaUn af nogU dnbelfer 09 $oifiw^f^xhmMfti. 

alf ] .. I aV- half, calf. 

alv I \ ahve: caives, salve, 

alk ubt. awk: balk, talk, walk, calk, stalk. 

alm ubt. ahm: balm, calm, psalm. vin 

-ble og -cle, -die, -fle, -gie, -kle, -pie, -tie, -zle ubt. -bl, -cl, -dl, -Jl oft)., f. éj- 

tåble, mir'acle, sad'dle, rifle, an'gle, tin'kle, péople, hot' tie, muz'zle. 
-bre og -cre, -gre, -tre ubt. fom -ber, -ker, -ger, -ter, f. (gj. såbre, acre, 
ogre, théatre. 
-ceous I 

-cious I ubt. -sh'tJLS meb en ftjag S'S^^ ^f*^^ ^^•' farinåceous, oleråceous; gråcious, 
-seous f fallåcions; nau'seous; con'scious. 
-scious j 

ch ubt. fom t} i tjene, %\tixt^ %\$txi) i (Snben af en ©tauelfc er fitjben fom 
tsh, 09 moa tære^ t)eb at efterfiged: chase, child, cburch. ;^ nogle Drb 
ubt. ch fom k: chasm, chem'ist: i anbre fom sh e(. fi i @|(cl, ffoKe: 
chandeliér, machine' oft). 

-dom ubt. -dum meb bunfelt u: king'dom, tliral'dom, fréedom. 
-ton 1 ^^' '^^^> '^^^' ^an'don, wan'ton, Lon'don, Ken^sington. 

gh ubt. i enlelte Drb fom g: ghéstly, gher'kin, ghost; fom k i: lough, hough, 
shough; fom f i: laugh, draugbt, rough, tough, slough, enough, clough, 
irough, cough; i anbre Drb er gh ftumt, og l^ar \ia fun ben ^irfntng i 
nogle Sitfælbe ai gøre ben forcgaoenbc a^ofoff^b long: taught, straight, 
eight, freight, fright, bright, bought, weigh, high, bough, dough, through, 
thor'ough, usquebaugh', pugh. 

gn ubt. n: gnarl, gnat, gnash, gnaw, gnome; sign, feign. Unbtagelfer: 
re"cognize, Ag'nes 0. fl. 
-gogue ubt. -gog: syn'agogue, dem'agogue, ped'agogue. 

-ild ubt. meb langt i: child, wild, mild; men naar d gaar ot)er til en anbeit 
6tat)elfe, btberifort: chil'dren, wil'derness. Unbtogelfer cre: gild, build. 

-ind ubt. meb (angt i: hind, blind, mind, kind, find, wind (fno; wind, ^nb, 
l^ar fort i). Unbtagelfer: abscind', rescind' ofD. 

-ise ) 

-ize I ^^*' ^^ ^"8* ^' 8^'vcrtise, rec'ognize, civ'ilize, brutalize, or'ganize. 

kn ubt. n: knob, knight, knee, knag, knave, knell, know. 
-logue ubt. -log: prol'ogue, mon'ologue, dfalogue, ep'ilogue. 
■mb ubt. fom m: lamb, clomb, dumb, bomb (buni), comb (come), tomb -mp (toom), womb (woom). Unbtagelfer: succumb' og onbre Drb paa -cumb. 
efterfulgt af t ubt. m: prompt, promp'ter, consump'tion, redemp'tion. ng ubt. i (jhtben af en ®tak)elfe fom i ^anf!: hang, hang'er, sing, sing'er, 
long, long'ing == ng i (Sang, (Sanger, bring, bringer. Unbtagelfer ere: 
long'er, strong'er, young'er, ber l^be fom long'-ger oft>. ©ører g til 
næfte ©tatoelfe, ubt. btt efter SHegten ^aarbt el. bløbt, f . (gj. fin'ger, an'gle, 
ångel, strånger. @nber Orbct paa ftumt e, bftoer g bløbt, f. ©5. change, 
singe. 

ph ubt. fom f: phys'ic, phenom'enon, phos'phor, Zeph'yr, sphere. 
ps ubt. i SBeg^nbelfen af et Orb fom s : psalm, pseudo-apos'tle, psetidograph, 
pseiidonym, psychol'ogy. 

qu ubt. fom kw: quad'rangle, quaint, quéry, quod'Iibet, quar'ter, ban'quet, 
con'quest; i nogle Orb fom k: con'quer, con'queror, h"quor. 

se ubt. font sk: scar, scale, score, scrub, scum; nten fom s foran e, i og IX 

y: scene, science, scfon, scis'sors, scythe. Unbtagelfer ^erfra cre: 
scep'tic og scir'rhos. 
sch ubt. {om sk: scheme, school, schorar, schoo'ner. Utibtagelfer ere: 
sched'nle, schism. 
sh ubt. font fi i @jlt(: shabby, shall, shade, sheet, shear, shrew, shore; 
ash, dash, wish, blush. 
-sion ubt. 'Shun eh efter en IBofal -zhun: ses'sion, evåsion (e-od-zhunj, ^en 
btøbe 2^h zh, font ^øv^ i flere gforbtnbelfer (f. (E|. usual, meas'ure), 
ntaa læreS t)eb Øtelfe. 

-tie efter s ubt. font si: -bus'tie, hns'tie, ras'tle, cas'tle, apos'tle, whis'tle, 

jos'tle, nes'tle, this'tle. 
-ti- ubt. foran en ^ofal, noar iffe s et x gaar foran, font she: såtiate, 
rétiary, essen'tial, ratio, cau'tious; berintob ^øred t i Christian. 
-tion ubt. -shun: nation, dis«re''tion, complétion, parti^tion, devétion, re- 
volution, 
th l^aarbt, ntaa Icered beb at efterfiaeiB: thing, tbink, both, growth, width, 
mouth, wreath, oatb, lath, patb. 3 enlelte Drb ubt. th font t, f. (S;. 
Thames, Thom'as, thyme, An'thony, asth'ma. 
th bløbt, Itbt beftenttere enb b i f^b, ^^ob: this, though, thence, bathe, 
month, 0. 2)et J^aarbe th blioer bløbt i følgenbe £)rb, noar s, font ba 
ogfaa bliber bløbt, føjed til i $luraltd: moaths, baths, laths, oaths, paths. ^e SSonrlet; font \t%, forubeit be i 3bie Ubgabe næt^nte, ^ar benyttet 
tit nonrt)ærenbc 5te Ubgaijc, cre: 

The Bev. James Starmanth, Etymological and Prononncing Bictionary of 
the English Language. Edinbnrgh k London 1876. 

Joseph E. Worcester, A Bictionary of the English Language, with 
Siq)plenient. London 1881. 

Thomas Wright, Bictionary of Obsolete and Provincial English, in two 
Yolnmes. London 1857. (Dgfaa tibligcrc benyttet). 

The Slang Bictionary. London 1874. 

Newton Ivory Iaicos, l£ngItfc^®cutf^ciJ S5B5rtcrbu(^. ©remen 1854. (Ogfao 
tibligere benyttet). 

Dr. A. Hoppe, Englisch-Bentsches Supplement- Lexikon. Berlin 1871. 
(Dgfaa benyttet tieb 4be Ubgabe). 

J. Høftng. 

3 nterdcercnbe 6te Ubgaoc er et S^em^jlar af 5te Ubgabe beit^ttct, 
faalcbei^ fom bettc forelaa efter forfatteren« S)øb, mcb enfelte of ^am fetb 
tilføiebe Orb og Set^bninger. 

^r. Cand. phil. Zrencfner ^ar (tgefom tibligere beførget Sorref turen. 

fiøbenbabn i ^ril 1887. 

M, lløftng. 5orf låring 

otper be i benite Orbbog brugte %t%u og gfottortelfer. t et fidbeit forefontmenbe Orb, en fjelben grorm, eøer fjelben IBet^bning af et Drb. 

t et fotcelbet Orb, en foralbet gfomt, eOer forælbet IBet^bnhtg af et Orb. 

X et pto\>vncxtlt Orb, et Ubtr^f btonbt gfot! af ben (abere ^laøfe, eØer et Ubtrt^f 

i bagligbagd Xoit (Slang). 

3: bet er. 

= tig. 

T. et tefnifl Drb efler Ubtrtjf (t «lminbeltg^eb). 

S. T. en @øtenninu!3 eQer Søtalemaabe. 

o. ^Cbjeftib. 

ad, 9Q)berHum. 

amr. et amerifanft Orb eller Ubtr^f. 

art Hrtifel. 

c. (»eb bet 3)anj!e) genus commune, ^Mt^tvn. 

conj. I^oniunftion. 

el. efler. 

Jig. figurtig, eQer i MQeblig IBet^bning. 

fr. franff (betegner tillige, at Drbetd Ubtale er enten ganffe eQer tilbctd fronff). 

i. Snterjeftion. 

itat itaUenfl. 

jbf. iæbnfør. 

lat. latinjf. 

71. (pth bet 3)anfle) 9Uuttnm, Sntetføn. 

$(. plante. 

pL $Iuralii? (^bor pi. ftaar nebe i ©tøffet foran et banff Orb, betegner bet, at 

ber til bet engelffe Orb ntaa ftetteø ben regelrette $turatidenbelfe s eQer es). 

pron, pronomen. 

prp. $r(e|>ofttion. 

pt ^artici^jium. 

8. éu^fitanti)). 

sing, ©ingularid. 

nbt. ubtaled. 

o. Ikrbum. 

vfd. cidSy fe. jljLb A, a. % n, 9 SoiTortenet: a «(. aa for: ana 
(ie Ctbb.); A. B. artiam baocalaurens ; able el. 
able bodled, befaren el. ^rlbefaren (9RafT0«); A. C. 
anno Cttristl; A. D. anno domloi; ad Ub. fot: 
ad libinun. efter Oe^g; Æ ri. Æt. ætatls, af 
fLVtet. qammtl ; A. M. anno mundi ; artiam ma- 
gister; ante merldiem (om ^ormibbasen); A. R. 
anno rcgni; A. B. A. assodate of the royal 
academy; A. R. S. A. associate of tbe royal 
8oottlsli academy; A. R. 8. 8. antiquarioram 
re^iæ sodetatls socins; A. S. Anglo-Sazon; A. U. C. 
anno nrbte condltæ (fra ftom« llniftg) ; A. S. S. 
antiqoarlæ sodetatis 100108 (SRebfrm af bet an* 
titeorifTe Selffab); A. 1., flrat-class, letter A., No. 1., 
3 : af førfie ftlaffe, et. oaerbebfte Stag«. 

A, Ab, art. en, et. A, fom prp. paa, tit, om, 
f . %g. - foot, tit §ob<; to go — bunting, gaa paa 
3«gt; twioe — day, to (Sange om ^gen. 
A, pron. t Ofl X for he, $*«• 
Ab'adsi, «. wegnemefier 0. 
Ibaek'. ad. S. T. bof; t tilbage, to lay — , brofe 
Bal : to be taken — , x blioe ^øjlig fotbaufet bare 
^berft forfegrn. 

Åb'aeot, «. t et €tagf ^ue ^nc^bet meb to ftroner, 
Søbbeltltone e. 
Abac'tor, «. ftixegttyo e. 

Åbaeuft, 9. Regnebnet; taolet 6))i1Iebræt n.; 
9legnemafZtne c. (en opftaarnbe 9iamme meb 6taal' 
txaobe, paa brille Smoalnglec lunne fh)bcf fmn og 
tilbage); T. 9bacu9 e., oWnte glabe paa en 6i^Ie e. 
Abad doB . 9. SfgrunbenS vngel, ^orbaroer e. 
(Vabenb. 9, 11). 
Abaft', ad. 8. T. agter, agterfig. 
AbéfnaBoe, •. 9ut n., ftcjen. e. (vid. Obeisanæ). 
Ab'i^ovr. (ab'-a'joor), «. ffraa Øabning e. (tit 
£l}« oa fiuft i et ^angfel). 

Abéil«Bate, v. gøre fremmeb for, bortfleme, bort* 
oenbc; T. afbanbe, ooerbrage. falge. 
AbaUeBåtioB, 9. Qfbanbelfe, Ooerbragelfe e. 
AbandoB, 9. fortabe, foigte; Tabe fare, opgibe; 
ptiSøiPe. ganfle ^gioe CHgj; t forbanbe, baniqfe, 
boTtoife (fra); — ed, a. ^riabt; opaioet; forbceroet, 
loflefnlb, mggeAIøt. —er, 9. 9n fom fortaber ofo. 
—ment, 9. bet at fortabe,- Dpgioetfe; fortabt Zit* 
fKinb c. 

AbaBBtnioB. «. Sonb^forbiining for Vlanbbrab «. 
(paa et fl. to Var). 
AMhto, 0. t btotte, afbceffe. 
AbartloalAUoB, {ahar-tie-) 9. ihtofternei 901^ 
bxnbe(>e e., UnoffeOeb n. 

», •. tabe goa neb, tabe ftynfe, ftaa ncb; fot* nebre, bb«ba<- — i^ent, «. ^otnebrdfe, 9bni|getfe; 
9tebflagen^b, SRobfarbenbeb c 

Abaøh', V. gøre unbfetig et. fComfttlb. —ment, ø. 
Unbfrelfe, etamfutb^eb «. 

Abåte, V. nebflaa, gøre moblot; forminbflFe; neb* 
fatte, flaa af (om ^rifen); forminblfeø, aftage, tagge 
ftg (om Uoefr): T. nebbrt^be, nebrioe, gore vitbe paa. 
—ment. 9. Qforminbftelfe, Vf tagen c; ufbrag, ftf^og, 
a., Vtahat c; T. Cpbaoetle e.; ^orringelfeft'tegn n. 
(i 9aaben). Ab&ter. •. gorminbfter. Damper e.^ 
Siebftab et. Vtibbet tit at forminblfe a. Abåtor, «. 
T. C^n fom utootig ttttraber en Sjenbom førrnb ben 
retmatftge ttroing. Abattis', «. (fr.) T. 8raabe, 
9orbugntng o. (^orftanbfning af om^ugne Zraer). 
Abattoir', 9. (fr.) 6tagter^u« n. Ab'atude, n. t T. 
forringet @ag e. Abature, «. T. nebtcoabt Ørai, 
6por af f^ilbt n. 

Abb, Abb-wool, 9. IRenbegam n. (l^olftlabePabere). 

Ab'ba, •. tibba e. (^ber). 

Ab1»M7, «. Sbbebft'SRcttigbeb c; ffbbebi n. Ab- 
båtial, a. fom bører tit et Vbbebi. Ab'be, «. (fr.) 
Vbbeb c; en Oeiftlig. fom iffe ^ar nogen ttnfattelfe. 
Ab'besø. 9. Ilbbebilfe o. Ab'bey «. «bbebi, ftlofter 
n.; ftlofierrirVe o. Ab'bot, «. 9tbbeb c. Ab'botshlp, 
9. abbrblig Qarbigbeb o. 

AbbréTiate, o. forforte; «. 9o^Øi^<Ife o*; ttbtoaa. 
Abbreviation, 9. ^orTortelfe, ^orfortning o. Ab- 
brévlator, c. Cn lom forforter. Abbréviatory, a. 
forfortenbe. Abbrévlatnre, 9. ^octortelfe c; Ubtog, 
^nbbegreb; fjforfortelfefttegn n. 

Ab'éleani, a. affigenbc, fx»trabenbe; «. Shratne- 
benbe c. Ab'dicate, o. afflge, fratrabe, opgioe, 
nebtagge; affatte; nebtogge nt dmbebe, reflgnere. 
Abdlcåtlon, 9. Vfrigetfe, Opgioetfe; 92ebtaggetfe af 
fU dmbeba, Stefignation o. Abdicative, a. 9ta> 
trabclfeft', fom tnbebolber en 9cafigetfe. 

Ab'dltWe, a. fom fan fijttle, ff jutenbe. Ab'ditory, 
9. €f)ulefieb n. 

AbdémeB, «. QnbcrtiP n. Abdominal, Abdom'- 
Inous, a. Unberlio*-, fom bøver tit Unbertioet. 

Abdic«, V. affonbre, affore; bortoenbe. bortføre. 
Abdtioent, a. titbagetraffrnbe et. aobnenbe (om 
Vlufttrr) Abduc'tlon. 9. Vflebning; IBortførrtfe o. 
fen SerfonI paa ntooltg SRaabe). Abdtic'tor, 9. 
OortføTer c; T. titbagetraffenbe ^Ruffet, Vbburtor e. 

Abøår, 9. t opføre flg. — ance. «. T. Opførfet o. 

AbM^dirlatt, «. Sårer i be førfte QegqnbeffeS« 
grunbe, ttØC« Sarer, ttbecebariuft e. 

Abed', ad. i Seng. 

Abéle, 9. SølD'^oppet c, populn9 niba. 

Aber'raBce, Aber'raney, 9. Ufoigelfe; eitbfaretfc e fltofingft engclff^banfl Orbbog. Abe Abs Aber'nnt, a. afDiøenbe, ttUbfarenbe. Aberration, 
«. Woføelfe. eilbfatelfe ø. 

Ab«rmii'eAto, v. opt^Re «eb Koben, ubct^bbe. 

AlMt', V. aiftttnU, op^ibfe, o|»inuntte, ^)stpe. 
—ment, ». ZilifDnbelfe, Cptnuntring c Abet'ter, 
Abet'tor, t. ZililDnbet, Knnifter, SRebfl^Ibio c. 

Abey'anee, «. T. fBenten paa ^jemfalb o. (til ben 
efter en Vnben Beftemte (Ijer). 

Ab'gregate, «. t affonbre fca ^jorben. Abgre- 
gåtion, 9. ttffonbiing fra ^{orben e. 

Åbhor', V. afftt). — rence, — rency, •. Hff!l>, 
SeberflijpgeHg^b o. — lent^ a. affti^enbe, fljtbt meb 
Øfllt); uforenrUg (meb, to). 

Abfde, V. blioe, Une; 60; Bolte fig (tiO, Mioe (oeb 
noget, by); oppebie, ubltaa, ub^olbe, taa(e. Abider, 
•. «n font bibec ofb.; t Øeboec e. Abiding, a. 
bcboarenbe; t. Sebttaren, Barigbeb e. 

AbteBttae, a. Øron', af (Biantræ. 

Abletie, a. ØrantræS*, ^ørenbe tit (Ørantræer. 

Åb'lgall, 9. Jfammerpige, Zerne c. (efter gamle 
ftomebier). 

Åbllity. •. Sime; Qormue; !&ueligbeb, Sljgtig^b 
c; Ch^ne til at Hare 9ielben c; pi. ©ieUeoner pL, 
Hnlceg pi. 

Abfntei'tate, 9. Snteftat'Vrtiing c. (Vrbing efter 
(Sn, fom ine ^r gjort teftament). 

Ab Ject, a. forloftet, forloren,* fortabt, nebrig, for> 
agtelig; 9. fortabt $erfon, Clenbig c, foragteligt 
SRenneffe n. —ly, ad. nebrig, foragtelig. — ness, 
«. 9{ebrigbeb, Sao^eb e. 

Al^eet', V. forfafte, bortfafte, bortftøbe. — edneas, 
•. Stebrigbeb, §oragteIigB«^b ; f^romebrelfe c. —Ion, 
•. 9lebriabeb, ^eigbeb, ^bmljgelfe, ^ornebretfe e. 

Abjédlcated, pt. frabømt Mb SRetten. 

Ab'Jugate, v. løfe fra Saaet. 

AbJaråtioB, 9. Øffoærgelfe c; T. t ebelig fiof 
fUIring om at biøe gaa i Sanbflt^gtiabcb c Abjiire, 
V. affoærge, tilbagelatbe oeb Sb; unoflge; t g«re (Eb 
paa at biHe forlabe Sanbet (^billet oar gorbtqbere 
tiøabt, ber babbe fogt et beOigt grrifleb). Abju'rer, 
9. dn fom affoærger. 

AblM'tAte. V. afosnne (fra Crljfht); T. ablattere 
(pobe uben at afftere ftbiften fra Woberftammen). 
Ablactåtlon, «. Øfoænnen o.; T. tiblaltation, Øf* 
fugning o. 

Ablaqneåtlon. (■Iae'kw9-) 9. t Omgraoning og 
eiottelfe af et Zrorf Wøbber «. 

AblåtloB, 9. »oTttagelfe c. 

AbiatUe, a. borttagenbe; 9. T. VbTatib e. 

AblAze, ad. (uenbe, flammenbe, glimrenbe. 

A'ble, a. —bly, ad. fom formaar, i 6tanb (til); 
formuenbe; buelig, bpgtig; 8. T. befaren: o. t fætte 
i 6tanb ti(; borge for. —bodled, a. ffoerf, ^aanb* 
fafl; S. T. belbefaren, befaren. — neas, •. ftraft, 
S^gtigbrb, (Sone e. Oof. Abillty). 

Ab'legate, 9. affenbe (meb befaling). Ablegåtion, 
0. Øffenbeife e. 

Abiepny, 9. Blinb^eb; Uagtfombeb, Qrorblinbelfe o. 

Ab'llgftte, V. (øfc op, løfe fra. Abllgition, «. 
SøSning c . 

Abllguri'UoB, i-lio-U') 9. fforøbelfe, pbfed^b^ 0. 

Ab'loeate, v. t uble|e, bortTotpagte. 

Ablade, v. t ilfe patfe, bære ulige. 

Ab'lneat, a. aftoenbe, renfenbe; offørenbc. Ablti- 
tlon, 9. Øfoaftning, 9lenfelfe; tlbbaftning &; &nVif 
banb n. 

Ab'øegftte, o. negte, fomegte, gibe Vflalb paa. 
Abnegåtlon, ø. 9>niegtelfe, Opgtøelfe o. (af en 
IRettigbeb, en £i)ft 0. f. b.). Ab'negator, 0. 9or> 
negter c 

AbBodåtion, 0. T. Vfbugning af ftHfle og Ihiafler o. 

AbBor'nlty, 0. UregelmaSfig^eb; Qasftabt^b, ab- 
normitet o. Abnor'mal, Abnor'mouø, a. utegel« 
nælf{g; oanflabt. 

Ab6ard, ad. onborb. 

Abésrd, v. vid, Abord. Ab6dø, 0. Op^oIbSfieb n., Oolla c; Opbolb n. 

Ab6d«, V. t forubjige, barSIe. Ab6dement, Abd>! 
ding, 0. Qorfel n.. Vnelfe o. 

Ab'olet«, a. t forælbet. 1 

Abolitih, V. afftaffe, opb«be, tilintetgøre. — able,! 
a. fom fan tilintetgøre*, —er, 0. fLfflaffer, %H*' 
intetgører c —ment, 0. WflaffeHe, Dpbæuelfe 0,1 
Aboli^'tion, 0. «[ff(affelfe, Dpbæbelfe c. —lam, 0. ! 
bet at bolbe paa Sfilaffrtfe (af 92oaet). Abolinionlst, 
9. dn fom tæmper for VffEaffelfe (f. (Es. af ©taoe* J 
l^nbelen). ' 

Abom'lBBble, a. —bly, ad. afff idelig, beberftpg* 
getig. —ness, 0. Vfflt^eUgBeb e. Abomlnate, v. 
afftt), babe. Abominåtion, 0. Øfffl), flSeberft^ggettg« 
|et>; »firbeligbeb c 

Abérd, o. t nærme fig tit, tiltale. 

Abori"glBBl, a. oprinbrlig. Abori^ginea, 9. pi. 
(et Sonb«) oprinbelige Oeboere, førfte ^nbb^ggere, 
pl.\ oprinbelig ^una e. 

Aborte'møBt, 9. f 9RiBføbfeI^ for tiblig Qfobfet c 

Abort', V. t føbe for tiblig, abortere; «. t W\i' 
føbfel e. Abor'tlon, «. Witføbfel, 9«bfel i Utibe c; 
utibigt 9ofter n. Abor'tive, a. utibig, umoben; 
mitlbflet; 0. utibigt el. for tibtig føbt gof^er n. 
—ly, ad. utibig, umobent. -ness, •. SWiftføbfet *-.; 
/iQ. u^etbigt Ubfalb n. Abort'ment, 0. t utibigt 
hofter «. 

AbOBBd', 0. ^oe Oberfløbig^b (af, in); boere i 
flor SRængbe. 

AboBt', prp. 3e ad. omfring; angoaenbe, om; ^08, 
beb; omtrent; i iBegreb meb, i ffærb meb; a woman 
— town , et løft el. offenliat fruentimmer ; a man 
— town, 9$erben9manb, almuibetig bel)enbt $crfon c; 
all — , oberatt; to bring — , futbbringe, bringe iflaiib, 
fatte iglennem; to go — a thing, tage fat paa, be« 
gtjnbe paa en Zing ; to come — , foranbre fig ; to 
do a thing — right, x gøre noget forfbarligt el. 
tilaabn« (f. (Ex. prygle). 

Above', (buv') prp. k ad. obenober, obenfor; 
obenpoa; ober, mere enb; ophøjet ober, for flott tit; 
the powen — , be bimmetfte SRagter pi.; — all, 
fremfor alt; — ground, enbnu i Sibe; iffe begrabet; 
— deck, — board, fiffer: uben 9<itflbeb, oabenluft. 

Abracadab'ra, 0. Itbrafababra (en Zrt)Uef ormet). 

Abråde, v. offfrabe, afgnibe. Abråsion, 0. ttf« 
ftrabning, Øfgnibning c 

A'brahaBi Tel. A'braa) maa, 0. forben i (Enalanb 
ombanbrenbe Sebrager, ber forfltlte fig afflnbig, ftoDet 
Xigger c (efter ftloflrene« SRebtsggetfe; finere fra 
Øale^ofpitatet). 

Abråid, o. t opbsffe. 

Ab'raam, 0. røbt Ser, (EnqelfTrøbt n. 

Abreaøt', ad. beb 6iben af bbcranbre. 

AbreBBBølåtloB. 0. Vffiaelfe o. 

Abrep'tioB, 0. S^ortførelTe c. 

AbrøBTolr', (fr.) 0. Sanbinglfleb n.; Gammen' 
føjning c. (mellem Vlurflen). 

Abrick', 0. T. 6bobeI n. 

Ab'rteot, 9. vid. Aprioot. 

Abrtdge'. v. forforte, afførte, fammenbrage. — r, 
«. (En fom forforter; f^orfatter af ttbtog e. —ment, 
0. Qorfortning c; Ubtog, fort dnbbegreb n. 

Abr6aeh, v. t flitfe an (et 9ab el. Vnfer); aU. 
fluffet an; to aet — , flitfe an; fiff. abbrebe. 

Abroad', {brawd') ad. ube, ube af ^ufet; uben- 
Ianb9; omfring^ oberolt; to aet — , ubgtoe, befjenbt« 
gøre; it is all — , man tater oOebegne berom. 

Ab'rogate, o. opbæbe, afffaffe; a. afftaffet. Ab- 
rogåtion, ø. Opbabelfe, Qfflaffelfe o. 

Abrood', ad. i fRugning; to sit — , at ruge. 

Abrook', v. f toate, libe. 

Abrupt', a. —ly, ad. afbrubt; plubfetig; uicebn; 
0. Vfgrnnb c; 0. t afbrbbe, forfttjrre. —ion, 9. 
Vfbrt^belfe 0. —neas, 0. Vfbrubt^eb, Cberilelfe, c 

Ab'vceta, 0. Gbulft, Øbtb c. 

AbaclBd', V. afffæte. Ab'adaa, Abøda'aa, 0. Ab8 Acc «Ffiil «.; T. SBfcUfe e. Abøda'slon, «. «ffI«TeIfe 
c-i ./S^- Cp^sDcIfc c. 

ItacoBd', V. Hiulc fig^ 9i(e(e fifl 6ort. —er, t. 
Hn fom flinler ftø. 

Ab'BCJice, «. $ca»srelfc; 9RanøeI e. (bet iffe at 
Bece fox^anben); Ubedlibelfe e., bet ilte at nwbe; 
J!ff. tUigtfom^eb c. Ab'sent, a. fraDcerenbe; abf^bt, 
uAatfom. AbKnt', o. fjerne, ^olbe botte. Absent- 
SDeous, o. fioiNerenbe. Absentée, «. Sftaborenbe c. 
Abeentéeiam, «. 8ane at oste fratMerenbe e. Ab- 
eent'er, «. ^aborenbe c. Abeenfrnent, «. gta- 
sorclie «. 

AbslBtliUB. a. maturtaøtiø. Abeln'tbiated, a. 
fllbt Bieb ailaluTt; foxbittret. Abeta'thlmn , a. 
Asrnrt c. (ou/. Wonnwood). 

Ab'iifl, v%d. Apdii. 

Abslit', V. affloQ (fra), aflabe. 

Ab'MUt«, a. fri, ntnbftTanlet, eaenmaøtiø, sbe« 
tinøci, ren^ fitlbfomaien. —ly, ad. olbeM, ubetinøet, 
mobftravfet: i oø for ftø fetd. —new, «. uinbfCrantet 
9^0^ ^iefle 9Raøt, ^xl^tommen^b c Ab«oli!itloD, 
«.^fienbelfe, VfUCninø; St^nbemeft f^orlabelfe« Øflab 
e, Ab'solntlsm, «. 9intenhi^ffeHlcnt; Chiebtelbe c. 
Ab'aolutist, «. ZU^onøer af mnbfFrsnlet Vteøierinø c. 
Abiiol'auny. a. frifjenoenbe, forlabenbe; — ientenoe, 
griIimbelfei«S>oin e. 

AbMlT'fttorj, f-zol9'-) a. inbebolbenbe Stifienbelfe. 
Sftilienbenr««. Absolvc', v. t»(e fro, frilietibe; fri« 
toør, førlabe, tiløibe; t fulbenbe. Absolver, •. (tn 
(en frilienber ofo. 

Ab'MBftBt, Ab'iOBOM, a. flitrrenbe, u^annonifl; 
ttrimehø, fmaøløft, ufomiiftiø. 

Abiorb', V. inbjuge, fliiøe ; — «d in thougbt, i 
bqbe XoBfer. ^ent, a. inbfuøenbe. Absorpt', o. 
inbfnøet; forbljbet (i xanfer). Åbeorp'tion, «. 3nb- 
feøitinø e. Absorp'Uve, a. ^tibfugniitgf', inbfuøenbe. 

AbitétB, V. afiolbe {!ø. Abstémious, «. —ly, 
ad. afbotben, maabel^olben. Abstémiousness, c Øf- 
bslbenbeb c. Absten'tion, a. Vf^olbelfe c, ^orbub n. 

Abtterye', AbsUrw', v. afbifle, aftørre, renfe. 
Abster'gent, a. renfenbe, afførenbe; «. Vfførinøf' 
nibbcl n. Abster'Blon, §. Ilfførinø, Slendninø o. 
Abster'sive, a. renfenbe, afførenbe; c. Kenfelfeft' 
mibbel n. 

Ab'itlBeaee, Ab'itiBøaey, ». Vf^otbenl^eb c: åaj 
of — , 9a1^cbaø c. Ab'BtinenC, a. —ly, €ui. ttf» 
bolben. 

Abfftort'ed, a. t aftbunøen. 

AbtirfteC, v. afbraøe, frofCiDr, affonbre; brinøe i 
Itbtoø; T. bertiSere; abftrabere (Øegreber); a. abflraft. 
—ed, a. — edly, ad. offonbret, afbraøet; abflralt, 
Inttret, forfinet, bunlel, bpb, uforftaacitø ; abfprebt, 
^ ttøbBcerffom. — ednens, «. tSbftrattbeb e. —ion, e. 
affonbrinø; tn^firamon ; Vbfurebtleb, ^iiholtion; 
SHnøeoøt for ærb^liøe Zinø e. — ive, a. — Ively, 
ad. ofbroøenbe, affonorenbe. —new, ». Vbfhatt^eb, 
flfionbrinø; Stnbeb, 6piblflnbiø^b o. Ab'stract, a. 
abiha^et, affonbret; #. abfbratt Oeøreb; Ubtoø n. 

Ab^irlct'cd, a. løft, nbunben. Abstringe', v. løfe. 

AbstriNe, a. —ly, ad. ffjult, bunlel, uforflaaeTig. 
—new. Abstn^ty, «. ^untel^eb, tltbbcliø^eb, Ufor« 
pBoellø^.'b e. 

AbtOMe, V. fortåre øraboifl. 

Abtard', a. —ly, ad. urimeliø, taabeliø. — Ity, 
». ttximefiøbeb, Xaabeliø^b e. —new, t. Urime* 
liø^ e. 

AbvB'dftBce, 9. Oberpløbiø^eb, 9R<enøbe, %tfltbt o. 
Abnn'dant^ a. —ly, ad. ooerfløbiø, riøeliø, mere 
mb not. 

Abésage, «. t 9li<brua, Qeffoemmelfe, Ihrænlelfe c. 

Abnøe, 9. miftbrnae; bebraøe; be^nble meb 8taa« 
^, frjelbe nb. raffe neb; a. SHSbruø; ^ot^nOit; 
Uct 8ane; gor^aonelfe c, StjelbSorb pi- Abtiaer, 
«. go rf ø r « ; Øebraøet; tSreflanber; raa Sabler c. 
AtH&siTe, a. —ly, ad. mitbmøenbe; bebroaerif!; 
ftienbenbe^ bcbreibenbe. Abtudvenew, «. Stjenbefbøe «• AbnV, V. (upon) ^be poa el. til, ørænbfe til. 
—ment, ». Snbe, Ørcenbfe, Ztlarfenbfning; Sammen* 
føjninø beb Snben o. —tal, $. T. Qh^ænbje o., SRoncIe, 
ØranbfefZiel n. 

AbyW, Abysw', «. Vførunb o., 6bftlø ». AbyB'- 
mal, a. ørunbløt, bnnbløt. 

Acécia, ». fliacie e., acaeia; arabift Ønmmi e. 
(af planten mimoaa nilotica). 

Aeadémlal, a. alabemlR, fom ^ører til et QQabemi. 
Académian, s. SReblem af tt Wfobemi n. Academic, 
a. (—al, a.) atabemifl; ».' Kfabemiler, 6tubent; 
alobemift ^i^fof, ^latonifer c Academl^'dan, §. 
Vieblem af et Ktabemi n. Acad'emJst, «. Vtobe* 
mtfer c. Acad'emy, e. Ølabemi n.; ^øjflole; p(a* 
tonif! Sfole e. 

Aeådia, •. bet oprinbeliøe oø nu poetifSe Kabn poa 
Kb'®tot(anb. 

Aealéph«, §. pi. vid. JeUy-fløh. 

AeaoåceoaB, AranthéeeoiiB, a. tornet. Aoan'tba, 
«. Xom 0. (poa %(.). Acan'thufl, t. Sjømello c, 
aean/A«« ($1.); »obbcerl n. 

Aeataleo'Uc , «. fnibftanbiøt Ser« n. (iRe af> 
fortet). 

Aeatalep'sy, e. UbeøribeUø^eb c 

Aean'loos, a. nben Stangel. 

Accéde, 9. lomme til, tiltræbe, inblobe fiø; fam* 
tbRe. 

Aeoerente, o. fremfCbnbe, bribe poa, forøøe 
farten af. AcælerAtion, «. ^emfl^nben; tiltaøenSe 
^urtiø^eb c Acoel'erative, Aooel'eratory, a. frem* 
^bnbenbe. 

Aeeend', v. ontombe. — ible, a. antonbcliø, fanø« 
bor. Aooen'slon, a. Sntanbelfe e. 

Ac'cent, a. Klcent o., Zoneteøn n.; ttbtale; 93e> 
toninø c; UbtrbI n., fi^b. Sole e. Acoent^ v. 
ofcentuere, betone. Acoen'tor, «. Sn fom fbnøer 
førfie Stemme (i en ftoncert). Aooen'tuate, o. feette 
Zoneteøn, otcentuere. Aocen'toal, o. rbbt^nifK. 
Aooentuåtion, a. bet at fstte Zoneteøn, nlcentna* 
tion c. 

Aeeept', v. mobtoøe; ontaøe; T. alceptere. — abll'- 
Ity, a. 9(ntaøeliøbeb c (et ^otflaø* ofb.). — able, a. 
— ably, ad. ontoøeliø, bel^aøeliø. — ablenew, a. 
Øntageliø^eb c — ance, a. iRobtaøelfe, Kntoøelfe 
c, 9ifa(b n., T. Wccpt; ofcepteret fBrsrl e. Acoep- 
tåtlon, a. SRobtaøelfe, Optaøelfe Øntaøelfe; ontoøet 
eetk)bninø, Wcninø e. (et Crbd). Acoept'er, «. 
Kntaøer; Slceptant o. Aoæptilåtion, «. T. Wcep- 
tilotton e. (ØeoiS for en iRe mobtoøet H^etoUnø). 
Aocep'tlon, a. Optaøelfe; antaøet tJctbbntnø c. 

AeceW, (nnbertiben Ac'cew) a. Xiløanø,* ttbøonø 
o.; Ønfalb n. (of en Sbflbom); ZUtoøen e. 

Ac'eeHsaiiBem, Ae'eeMorlBew, a. JDeloøtiø^eb, 
S)eltaøflfe (i en fjforbrbbelfe) c 

Ac'MMary, a. —ly, ad. beloøtiø, mebflb^biø i^id. 
Acæworyj. 

Aeees 'Bible, a. —bly, ad. tiløttnøelio; omøanøeliø, 
bennefcel, milb. AcoeBslbll'ity, a. ZiføanaeliøQeb o. 

AeMB'BloB, a. Zilfomft, 9l(ermelfe; Xtltræbelfe, 
ZilOftSt, Sorøøelfe; Xronbe^øelfe c —al, a. fom 
lommer til, forøøet. 

Ae'eMBOfT, a. — ily, ad. fom fommer tit (^obeb> 
faøen)r nnberorbnet, 1Bi>: belaøtiø, mebflblbiø; a. 
Seltoøer, VtebfTblbiø c; that Is but—, bet er lun 
en Qtfaa el. »itinø. 

Ao'eldeaoe, a. Sonat, liDe Ørammatil c, Øeøbn* 
belfeSørunbe pi. 

Accident, a. ZUfoelbe; Zilfløb, U^elb »., ulbReliø 
^anbelfe, UlbRe; Xilfælbiø^eb c; p/. T. døenflaber 
pi.; by — , tilfælbiøbiS. Accident 'al, a. tilfttlbiø; 
ubcefenliø; a. ubafenliø (Søenftab c. Aoddent'ally, 
ad. tilfslbiøbie, of en ^<enbelfe. Acddent'alnew, 
f. Zilfslbiø^eb c 

Acelp'ient, a. SKobtaøer, 9Tceptant c. 

Aeeite. e. inblalbe (9%d. Cite v.). 

AeelålH, e. tilroabe, øibe Øifolb. Acolélm f, 

1* Acc Aci Acdamåtloii, «. Xilzaah, ^ifatbSiaafi, (SrsbeSfTrig, 
{^r^bfraab n. Acclam'atory, a. titiaabenbe, Øifalbft*. 

Åc«Unate, Acclimfttife, v. tosnne til et irrtnmcb 
Klima, aniimatifcre. Acclimatisation, «. imiiina- 
tifering o. Accll mature, Acclimåtlon, •. nttlima' 
tion c. 

ÅccllT'fty, 9. ^sMiiig, ©tejl^eb opab c. Aodi- 
.vous, a. flg (æbenbc, ffraanenbe opab. 

AccloT', ©. t oeerlæSfe, owrft^Ibe, obertnætte. 

Aecoil', V. tfid. Cotl v. 

Accor, V. t taqt om gaffen, omfabne. 

AceoUde', ». (fr.) CmfabnrUe c (j^borbfb ftongftne 
forben uboalgte Sn ti( {Ribber ), Kibberflaø n. 

Ac'coleMt, «. <£n fom bor nær beb, 9^abo, (Brcenbfe' 
beboer c. 

AeeoiB'modable^ a. ba^enbe, anbenbelig. — ness, 
«. ^aSfeligbeb, Qnoenbelig^eb c. Acoom'modate, 
o. gøre paSfenbe, afpaSfe; lempe, joebne, bilagde; for- 
fine; poftfe. fbare til. Aocom'modate, a. —ly, ad. 
otjerenøftemmenbe, paftfenbe. Acoom'modatenees, §. 
^atjelig^eb. ^øjelig^eb e. AccommodÅtioii, •. %i\* 
paSning, Ooereneftemmelfe; Silaggelfe; befoem 3nb' 
retning, ©efDemmelig^eb c —bul, Sltjtterbei^el c. 
— laddfer, S. T. ^albrebfitrappe e. Accom'modator, 
9. Vnorbner, @tt)rer c. 

Accom'panler, r Scbfager; Selffabibrober c; T. 
SRebfpiQer, Sfrompognifl c Accom'paniment , «. 
fiebfagelfe e. ; Øffompagnement n. Accom'pany, v. 
lebfage, følge; gøre ©elflab meb; aYfompognere. 

Aeeom'pllce, ø. deltager, URebftblbig e. 

AccoM'pliKh, V. fulbbbrbe, ubføre, opf^Ibe; ub' 
banne; fm^Ke; Pinbe, opnaa. —ed, a. bannet, 
tatentfulb; ftilbenbt. — able, a. til at opft)lbe. 
—er, 9. Sfulbenbcr c. —ment, ø. fjulbbprbelfc. Op« 
fblbelfe; Ubbannelfe; %ox\t9nntl\t c; pL Zalenter, 
KunbfTaber pi. 

Accoxnpt', —able, — ant, vid. Account. 

Accord', 9. Samllaiia, røforb; OberenSflemmetfe, 
Snig^eb c; gforlig; Zqtte ».; wlth oné — , enflem* 
mig ; of hlB own — , of egen tDrift, af fig felb. 
Accord', V. ftemme; forlige, forfone; ^emme operenS, 
lomme operenft; tilfiaa, inbbiDige i. —able, a. o&er> 
enSftemmenbe. — ance, — ancy, 0. OberenSftemmelfe 
c. — ant, a. —ly, ad. oberenfi^emmenbe. — er, 0. 
£jætper; Xil^ænger c. Acoord'ing to, prp. efter, 
(følge; — as, ligefom^ efterfom. Accord'lngly, od. 
oberenSRemmenbe brrmeb, berefter. Accordion, 9. 
Sfiorbton n. (Xræf^armonifa meb Øalg og Xajler). 

Aceor'porate, v. inbtemme. 

Aceost', 9. træbe ^en til; tiltale, —able, a. om« 
øoengeli^, benlig. —ed, a. T. tætfluttet. 

Aeconehe ment, 9. (fr.) Sarfel; fføbfelS^jteTp o. 

Aceonehenr', 0. rfr.) ^obfeM^jcelper e. Accou- 
cheuse', 0. (fr.) 3otbemober c 

AcooD■t^ 0. Oerrgning, Stegning c; Regnffab n.; 
efterretning; Sfortceuing; Sarfag, (øninb; 9urbering 
c.; ^enfiyn n.; to settle —s, afflutte tRegnffab; to 
cast up an — , gøre en Stegning; to keep — , ^olbe, 
føre Regning; to give — , oflagge SRegnffab; to tum 
to — , bringe ^orbel, foare {Regning; upon that — , 
berfor, af ben (Brunb; on — of, paa (Øninb af, for* 
mebelø; upon no — , paa ingen 9Raabe; men of — , 
9Rænb af Snfeelfe, anfete SRanb. Account', o. 
beregne, regne; gøre tlfregnlng; bolbe for. mene; to 
— of, ogte, Purbere; to — for, gøre {Regnffab for; 
fortlare flg ; to — to, anbife (til Snft »rug). Ae 
oount'able, a. anfparlig; — ness, «. tlnfbarligbeb c, 
Vtnfoar n. Account'ant, a. anfparlig; 0. SRegne' 
mefler, 9iegnflabfiføcer c — sbip, «. ØlegnflabSførerS 
Smbebe n. 

Aeeoa"ple, v. parre, forbinbe. 

Aoco«"rage, v. t opmuntre. 

Aeeévrt, 9. vid. Ck>urt. 

Aceo6trø, v. frnpRe, ubflaffere; ubrufle, mnnbere. 
—ment, 0. Ubruftning, 9Runbering ; 2>ragt, ^i^nt e. Accoy', V. t berolige (vid. Coy). 

Accrcd'lt, V. fæfte Xro til; bringe i )(nfeelfe el. 
Jtrebit. —ed. a. anfcet, betroet. 

Accres'cent, a. tiltagenbe, bo^enbe (ubenfra). Ac- 
crétion, 9. Xilocei^t, gorogelfe c Accrétive, a. til- 
tagenbe, Do^enbe. 

Aeer6ach, v. træffe til f!a (af Ønbre«), tilpenbe 
flg. —ment, 0. Oemcegtigelfe c; 3nbgreb n. 

Aceriie, v. bO£e, tiltage; tilfomme; opftaa, føtge. 
Accn^ment, 0. Xtloæct, Ziltagen e. 

AccnbåtioD, «. Siggen til S9orb8 e. Accumb% v. 
ligge til 89orbd. — ent, a. Hggenbe, lænenbe; 0. (Sn 
fom er til lUorbS. 

Aoeiimnlate, v. fammenbpnge, opbpnge, fammen* 
bobe; tiltoge; a. opbpnget. AccumuldUon, 0. €am- 
menbpngen; Spnge c. Acciimulative, a. —ly, ad. 
fammenbpngenbe, opbpnget; i S)pnger, bobebiS. Ac- 
ctimulator, 0. JDpbpnger. ^»^nierer c. 

Ac'cnraey, «. 92øiagtiQ^eb, JDmbPflgelig^eb e. Ae'- 
curate, a. —ly, ad. nøiagtig, om^pggelig. —ness, 
0. 9{øjagtig^eb, $unltlig^eb e. 

Aecune', v. forbonbe. Accurs'ed, a. forbømt, 
ugubelig, onb. 

Acc^Bable, a. babelooerbig, ftrafpoerbig. Acciisant, 
0. Ønflager c. Acousdtion. 0. ^eflplbntng, Slnflage 
c. Acci!iiiative, a. —ly, ad. bablenbe, anHagenbe; 
0. T. Wffuftttitt, ®ienftanb«fonn c Acciisatory, a. 
anflagenbe; — llbel, IWogeffrift n. Acciise, v. anllage, 
beffptbe; baMe, miSbiaige. AcciLser, «. KnHager, 
ftlager e. 

Accns'tom, v. boenne; t pfeie. —able, a. —ly, 
ad. foebPanlig. -ance, 9. SæbPane, IBebtsgt c. 
— ary, a. — atfily, ad. fabPanlig, brugelig, —ed, a. 
oant til; faboanlig, ^prpig. 

Ace, 0. S8 n. (paa ftort el. Xæminger); Jiø. UbC' 
tpbeligbeb e , bet Siingefte ; within an — , paa et 
^aar nccr, naflen; not an — , itfe bet minbfle. 

Aceph'alooø, a. T. ^ooebløfi. 

Acerb', «. fur, bitter, ffarp, ftreng. — ate, v. gøre 
fur, bitter, ffarp. — itudo, — ity, 0. fur @mag; 
Streng^eb; Carff^eb c 

Acerio, a. of ITbom {vid. Maple-tree). 

Acer'val, a. i 2)pnger (rid. Acervous;. 

Acer'Tate, v. opbpnge. Aoervåtlon. «. Cpbpngen 
c. Acer'vous, Acer'vose, a. opbpnget, fulb af 
iBunfer. 

Aees'ceney, 0. <Sur^eb, ©farpl^eb c Aces'cent, 
a. fprlig. A"ceUte, 0. ebbifefurt Salt n. Acetic, 
a. ebbifefur; — acid, (Sbbifeipre c. A*cetose, a. 
fulb af Spre, fur, f!orp. Acetos'ity, 0. ©prlig^b c. 
Acétons, a. fur. 

AceUb'alam, 0. ©ugeffaal e. (W Qlttlfplutten); 
^ofteflaal c. 

Acetirions, a. fom brugeft til €alat (om planter). 
A"cetary, •. fur ©ubftan« c («f nidie ffrugter). 

Acetify, V. gøre fur, forponble til (Sbbife; blibe 
fur. Acetlficåtion, 0. bet at gøre el. blioe fur. 
Acet'lfler, 0. Stoget fom fprer el. gør fur. Ace- 
tim'eter, 0. 6pre>0rabmaalcr e. Aoétum, 0. Sin> 
ebbife c. 

Ache. Ach, (aké) 9. ttoerf, Smerte, $ine c; v. 
bæife, fmerte, gøre onbt. 

AchléTable, a. gørlig, ibcerf fattelig. Achlévance, 
0. Ubførelfe e. Achiéye. v. ubføre, fulbenbe; opnaa, 
er^oerPe. —ment, 9. Ubførelfe, §ulbenbelfe; ©ebrift 
c; ©oobenmærfe n. — r, 0. gulbcnber, 3rulbbringer 
c; (En fom er^peroer. 

A'ehor (-or), 9. 9»elfef!orpe, Wrpe c. 

Achromat'ic {ac-ro), a. faroelø9, ac^romatiff. 

Acle'olar, a. —ly. ad. naaleformig. 

A"cld, a. fur, florp; 0. ©prec; nitrous—. Sal. 
peterfprling c; vitrioUc — , Qitriolfpre c; aereal 
— , fiuftfpre c; fluor — , gfluSfpatfpre c Acid'ity, 
A^ddness, 0. Spre, Sfarp^eb o. Addirerous, a. 
inbe^olbenbe Spre. Add'ify, o. gøre fur; forbanble 
til en Spre. Addiflc&tion, 0. gotPonbUng til Spre. Aci Ada Ådd'ifier, Aciéun'eter, vid. Aoet^ unber 

Acetiff . Add'cUtt. 9. pi. 6ur6T«nbe pi. Add'- 
n^te. «. øøir ]\ftl\%, \\ixt. Add'aloua, a. ft^rliø. 

l~eift>m, a. nottrfocmrt. 

IciBA^eifom, a. T. tabrlboniiet. 

A^dBOse, A'dBoni, a. T. lomet (om fBctx). 

Acknéw, o. t tjrnbe; ttfienbe. 

lekift«wl'edi«, v- erTtenbe; bctienbe; tilllaa; tnetc 
nfirabtlig. —ment, «. (JMjnibelie; Oefienbelfe; (ii' 
fifn^tltfl^t; %ilftaatl\t, fiirittennø «. Aduiowr- 
élj^oiT, a. erljrabtlig. 

A«'Me, «. $piM, Zop c; aføøcenbe $unft si.; 
ftiifii c 

Ae'ae, «. 9innf, ^UM^ieni o. 

leorotUtt. Aeolyt«,.«. ftirMctjent WolOt^ c. 
. (i bes tan/olfte ftttfc). 

Ae'OBtte, «. niM'Øiftbatle c, aeoniimm; Af. 
«Nft «. 

Acop', ad. f paa Xopptn, Mt o))(pc. 

1 MTB, «. Vflcrn n.; S. T. fM^^^ «• --ed, a. 
lebtt veb Sgetn. 

Aeos'Mf, «. T. Slaørcbeb, Blrøl^eb e. 

Acotflédoaou {a-etft-e-tédonut), a. T. uben 
9r»blab. 

Åcoa'stlc. a. atnftiil. Acoa'sUoi, •. p2. Såre om 
fivbcn, Wuøil c; ^nrtebflaber^ Sftøemibler for 
^creffrn pi. 

Acqaålat, v. fint befinibt, unberrette; to — hlm 
With it, nnbenettr ^am brrom. AoquåinUnce, 9. 
9«tifnbt1bi6, ftienbftab n.; ftunbfVab; Seljenbt e.; 
npon what — ? af ^oab ®runb? meb ^Dab 8tet? 
a miui of general — , en SSRanh af ubbccbt Qeljenbt- 
ftci. Arqnåinted. a. beljrnbt; fotttolia. 

Ac^BMt'. c. t <ST^t)ec« n., ^bi'c^'Me c- 

Åc^aieoee' {€$$'), v. ocerc tilfreb« ti. (abe flg 
atie (aieb, in); inboiføe, famt^ITe. Acqules'cence, 
Acqnjes'oency, «. dnbtrifgelfc, Xtlfrebft^eb; Unbet- 
taficllc, ^rnøiMlfe e. Aoquies'oent, a. fom toliø 
jiab« f!ø (i noøet). 

Acqai rakle, a. fom Ian ttfyftcbti, o^naaelto. 

Aeqaira, ø. ttfilMxtte, rt^McDe flø, focffaffr flø^ 
cimaa. —ment, 9. 9zit>tVKl\t o.; et^bettoet Cøni' 
8ab, ^ttcltøbrb c; p/. Zatentrt. ilunbftabet pi. 
Aoqnirer, «. ilc^iicroer e. Aoquiry, •. t (trioer* 
tdk c. ACquisite, a. rr^ontet, opnaaet. Aoquisi''- 
UoQ. f. (Sr^DenwIfe, Xilegnelfe, Oinbinø e. Aoquis'- 
itive, a. ntoerMt; fom attxaar (i|enbomi — ness, 
«. %r\H til at er^oerDe c. Acquist', md. Acquest. 

ArqaiV, o. laltobr, befri; mtlcnbe; friøate (fiø 
foc rn $Iiøt< gforbrinø); betale (en Øjelb); to — 
one't »elf, op\^lbe fin $tiøt ; nbf«te, ubrette, ItiHe 
ftg »eb el. fra (of); befri f!ø for, jWre ftø for (from), 
—ment, ». IBefrtelfe, £a<IabeUe e. —tal, 9. ^' 
tienbelfe e. — tanæ, §. ^ifjenbelfe; lh>itter{nø c; 
*■ frifjeabe. 

AeriM, f vid. Craze. 

A'craay, 9. T. Ilmaabeliøbeb, Uaf^olbenbeb c. 

A'ere, ». Øcre c. (et ^{abemaal; 15 acres er tiø 
11 Zønbrr £anb); -fight, et &laa9 Zixlamp paa 
oabcn Start e. (forbarn bolbt meOem enael^e oø 
Votffe ^clte paa Ørcenbfen); — tax, — ohot (eL 
— scot), Sanbltat e. (fMtret af ^oer 9crr). —ed, a. 
bcfUbenbe ftgre. —age, 9. Vntal Vcreft n. (af et 
6tDffe Sanb), Sreat n. 

A ere, 9. (i 9RonøoHet) bet famme fom Lac, el. 
100,000 9hipier. 

l'crea, 9. x ftrDHer, ftujon e. (efter Bob Acres 
i ebrriboni The Rivals). 

Ae rid, tt. ffarp, Mbenbe, bitter (af €maø). Acri- 
mdnioua, a. —ly, ad. ftatp, æbenbe, stfenbe; /ig. 
bibcnbe, bitter. — ness, «. Slarpb^b, Qitterbeb c. 
Ac'iimony, 9. Blatplfth: Oittrrbeb, Strenøqeb e. 
Aciitude, Ac'ritj, •. ^taxpf^h, flarp Småø; Oit- 
fttfftt e. Aerite, a. T. uafaorliø, fom itSt fan opbaqe«. 

Acroaaiatie, —al, (ae-ro-a) a. bemmeliø, tnbotet, 
efoterift. AcroamafcloB, f.p/. filofo^fle^orelæSninøer 
for dnboiebe pi. 

Ae'robat, 9. Vfrobat, Sinebanfer^ Boltiøeur c 

Aeroa'yeal, a. T. atronift (fom ^aar op^ naar 
Solen øaar neb^ oø omoenbt). 

Ae'roiipire, 9. ^rafpire c. — d, a. fpirenbe, meb 
grafpirer. 

AeroM', ad. fortoift^ ooer ttni, paa tocerft; fig. 
imob, ubelbiø; prp. tocerfoocr, ober. 

Aerot'tie, «. 9{aonebiøt, Sfroflid^on n. (et Siøt 
bbift Oeøiynbelfef boøftaoer ubøore en ^cvfoni Øtabii). 
— ally, ad. fom et )KtroQi(lbon- 

Aet, V. brioe, lebe; ubfore, fl>ille; ^nb(e; Pitle; 
to — a play, opføre et Stuelpil: to — a part, fpiOe 
en RoHe; — ing partner, altto dntere^ient e. 

Aet, 9. ^anblen, (Beren^ Strten; 6anb(inø, Øjet* 
ninø; eirfetiøbeb o.; Cptrin n., Sit; «lef(tttninø. 
Vft; SiKptttat«; f^orbanblinø c; pi. 9b)oftIemeØ 
Øieminøer; in the very — , paa frif! Qlierninø; 
— of Parllament, ^arlamentiolt c; — ofobllvlon, 
ttmnejli c; — of settlement, Xronfalgealt o.; — of 
a student in divinlty, t^eoloøifl ^nanguralbifputatl 
c; — drop, Xoeppe n. (fom falber meUem Sltteine; 
iof. Drop-scene). 

Actlaia, 9. éø'ltnemone c. 

Aetinom'eter, «. T. Straalemaaler o. 

Ae'tloa, 9. ^anblina; Øirtninø; S^øtninø, Zrief> 
ninø c; SIoø n.; Øeftifulation ; $roce#, Inaøe c; 
ttftie c; to bring (enter, lay; an — against one, 
læøøe €aø an imob Sn; — taking, trættefær; — 
threat'ener, Chi fom ibeliø truer meb $coce<, ^xo* 
ceftelfter e. Ac'tionable, a. —ly, ad. ubfat for 
ttnllaøe; ^afft))lbiø. Ac'Uonary, 9. Øttiirøær, VItie> 
batter e. 

Ae'tlfe, a. —ly, ad. otrffom; tioliø, raf!, munter; 
prafttfC; T. banblenbe, ahip. Ae tiveness, Activ'ity, 
9. eirffombeb, S)rifttgbeb, Øtoflbeb c. 

Ae'tor, 9. Hn fom banbler el. oirler, Øører; (Bjer' 
ninø#manb; SfuefpiQer, flftsr c. . Ac'tress, «. Slue* 
fpiOrrinbe, Hftrife o. 

Ac'taal, a. birtenbe, Pirtfom; Pirteliø; PiS. — 'ity, 
9. Birleliøbeb c. -ly, ad. oirtelig, i eirfeliøbeben. 
—ness, 9. Sirfe(igb<b c. — tse, v. oirfeliøøøre. 

Ao'tnarjr, 9. Vituariul, Sefretsr, $totofoII11i 0. 

Ao'taat«, 0. brioe, fætte i Oeixrøelle, poablrle, 
lebe, tilflbnbe; a. breoet, fat i Beoaøelfe, oplioet. 
Aduådon. «. SSirfninø, oirtenbe ^aft c Ao'tuofle, 
a. t Pirtfom. 

Ae'aat«, 0. fVoerpe, øøre ftarp, fpibfe; pirre. Acility, 
9. Sfavpbeb e. 

Acaleata, Aeåleated, a. fpibS ; piøøet; meb Oraab. 

Acaaiea, 9. ftarp £pib«, Cbo.; fia. 6(arpfinbiøbeb 
0. Acuminate. 0. f!arpe, fpibfe; b«oe ftø feøle« 
formiø; a. fio- fJarp; — d, a. ftorp, tilfpibfet. Acu- 
minåtion, «. fYarp iilfpibSnina, 6pibS e. 

Aente, a. —ly, ad. ftarp, Tpib«; Aff. fin, fforp' 
flnbiø. T. ^efttø, bibfiø, afut (om @pøbom); b't 
fltnørenbe (om Ioner), —ness, ». Slarpbeb; &iaxp» 
finbtøbeb; ^eftiøbeb o. 

Adaet', 0. t btioe b^n tU. —ed, a. breoen til^ 
tPunøen. 

Ad age, •. Orbfproø n. Adéglal, a. orbfproøliø. 

Adagio, 0. T. Vbaøio c. 
Ad'agy, 9. vid. Adage. 

Ad an, «. tlbam; Jig. x en SRebflplbiø i ZttPeri; 
—'s ale, X Sanb n.; —'s apple, Øbamftttbie n.; 
— tiler, X ^oefer c. 

Adamaat, 9. diamant; 9Raønet e. (Jtg.). Ada- 
mantéan, a. ftaaxt fom diamant. Adaman'tine, 
a. af diamant; baatb; fig. ufor^orøøeliø, uopløfeli^. 

Ad'amlt«, 0. Øbamit c. (Zilbsnger af en oi# 
ønofHfl 6eft). 

Adapt', V. pa«fc, afpalfe, inbrette; anPenbc. Ada 6 Adm —abll'lty, •. Snttenbelig^eb c. — able, a. ant»eif 
beltø. Adaptation (Adap'tion t;. «. mpaivina, 
XHpaininq c. Adap'ter, «. ttn fom afpaSfer el. ino* 
retter, ©earbcjber c 

Adaant', v. t betoinøe (vid. Daunt). 

Adaw', o. t bæmpe, nebflaa. 

Adåffi, ad. iiow — , nu til S^agfi, nu omfhinber. 

Add, V. tilføie; lægge til; Icegge fammen, abberc; 
to — to, forage, forlj»ie. 

Ad'dable, tnd. Addible. 

Adde"cl]iiate, v. becimere, tage Zienbe. 

Addéem, o. l^olbe for, anfe, tænte. 

Adden'dnoi, (pi. Adden'da) $. (lat.) 9ti)get fom 
ntaa tilføleS, el. fom er tilføjet. 

Ad'd«r, a. Ctterflange, ^agorm, coluber benu; 
—bolt, —fly, vid. Drafon-fly; — stung, bibt af 
en ^ugorm; —'s wort, Xt^eoreben ^ileurt, Slange, 
urt e. polvgonum bittorta. 

Addlbll'fty, «. flrorøgelig^eb, t^ormerlig^b e. Ad'- 
dible, a. formerlio, fom fan forøged. 

Ad'diee, «. T. xangfel, iBøbteroce e. 

Addict', V. ^enaioe (fig til) ; flaa (flg til), -ed- 
Bsea, ». ^engitoenqeb, 9Srb^ængen o. —ion, «. ^cn» 
gioen^eb; ^ong, Xilbøieligbeb c. 

Addlt'ament, «. Xilffttning c. 

AddftloD, «. Xilfstning, gorøgelfe e. : T. Vb' 
bition c; Xilnaon n. —al, a. forøget, tilfatj for* 
^øjet, n^. -ally, ad. beb Xilfætning, fom Xtlgift. 
— ary, a. fom (on tilføje«. Ad'ditory a. forøgenbe, 
befraftenbe. 

Ad 'die, a. tom, ^ul, ufrugtbar. — egg, •. $inb«eg 
n. — headed, — pated, — bralned, bum, binbig, 
letfittbtg. —plot, Spil < f^orbarber c. Ad'dle, w. 
gøre tom ; bære ufrugtbar el. forbærbet ; «. Sinften c. 

Addoom', v. t tilbømme, tilfjenbe. 

Addor'a«d , a. T. meb Øi^ggen mob ^beranbre (i 
Baaben). 

Addrww', v, ^enbenbe; rette (til); abreftfere; til- 
tale; gøre ftur til, bejle til; berebe, l^olbe berebt; t 
iføre, flæbe; «. ^enbenbelfe c ; flanerer p2., Qbfærb 
c, Sæfenn. ; ^ærbig^eb, fBebænbigbeb ; Zaiabredfe; 
dnbgioelfe, ^oreftiOing; Ubffrift, Øbrrefe c; tomake 
one's — to one, benbenbe flg til dn. —er, t. (in 
fom taler, oberræmr en 9breSfe, et Oønftrift ofb. ; 
Vbreefant c 

Add6ee, v. fremføre, anføre fen SRening, et 6teb). 
Addtioent, a. T. tiltræRenbe, Xiltræfningft'. Addii- 
dble a. fom Ian anføre«, fremføre«. Adduc'tion, 
9. Vnførclfe c; T. Xiltrælning e. Adduc'tiTe, 
a. nebabtrællenbe. Adduc'tor, «. T. tiltrælfenbe 
VhtfEel c. 

Addalce', v. f forføbe. 

Adelantådo, •. (fpanft) ©tatbolber e. 

Ad'eltng, «. t $nn«, ftongeføn e. 

Adem'tiOB, «. Øerøbelfe, Sorttagelfe o. 

AdeBOg'nphy, «. ^rtelbeflrioelfe c Ad'enoid, 
Ad'enose, Ad'enouø, a. lirtelagtig; SHrtel*. 

Adept', 9. (Bulbmager, Vbept ; lærb, erfaren, lunfl- 
erfaren Wanb c; a. erfaren; tunftrrfaren. —ion, 
9. Opnaaelfe c 

Ad'eqnate, v. t gøre lig; bære tig. Ad'equate, 
a. —ly, ad. lig (meb, to), f ot^olbdmæSflg , rigtig. 
— nes8, Ad'eqnacy, «. Qoi^^olbSmæSftg^eb o., rigtigt 
gorbolb n., Sligtig^eb e. 

Adhére, v. Dæbe tit; ^i^nge beb; beQenbe ftg, 
bolbe meb; bære fafi el. flRer. Adhérenoe, Adhé- 
rency, «. Seb^ængen; 8f bbængen^eb ; Zroftab o. 
Adhérent, a. tlæbenbe til, bebqængenbe, forenet; 
9. Xil^ænger o. Adhérer, 9. Zilbænger c 

AdhésloD, ». fBebbængen, ^aftbolben o. Adhéslye, 
a. —ly, ad. Ilæbenbe, beb^ngenbe. — nees, «. Seb' 
gængen; ftlæbrig^b e. 

Adhib'lt, 9. anbenbe, Øntge. Adhibrtion, «. «n« 
benbelfe, 9rug o. 

AdkorUUoB, •. gformaning c ; Adhor'tatoiy, a. 
^Qimanenbe, raabenbe. Adiapb'orons , a. ligeg^lbig; T. neutral. Adl- 
aph'ory, •. T. Neutralitet o. 

Adlen, {a-dH) «. ^rbel n. ; to bid — , ftge ^arbel. 

Ad'ipocere, «. en febtagtig Vtaiit (af forraabnebe 
2)t)r). Ad'ipose, Ad'ipous, a. feblet, frb. 

Adit, 9. Snbgang c. ; T. ^toQe c. (i SBiergbærfer). 

Adrtlon, 9. Øoaen til, Ziltræbeife c 

Adjåeency, «. XilgrænbSning ; 9tærbeb e. A<^å- 
oeut, a. tilgrænbfenbe, tilftøbenbe; nærliggenbe; ». 
bet Zilgrænofenbe. 

Adjeet', v. tilfætte, tilføje, —ion, «. Xillæg n. ; 
Ztlfat« e. — i^tiouB, a. tilføjet; tilfat. 

Ad'JectlTe, •. T. ZiaægSorb, 9lbjeltib n. —ly, 
ad. fom 9tbieTHb. Ad'Jectival, a. abiertibifC. 

Adjoln', o. tilføje, bebføje ; forbinbe, føje ; grcenbfe 
til, ftøbe til. — ant, a. tilgrænbfenbe, tilfiobenbe. 

Adjonrn', v. opfætte, ubfætte (tit en beftemt Sib;. 
—ment, •. JDpfættelfe, Ubfættelfe e. 

Adjndge', A^Jadicate, v. tilbømme, tilfjenbe; bom* 
fælbe; bømme, erflære. A^Judge'ment, Ad^Judica- 
tion «. Zilf jenbelfe o. 

Ad'Jogat«, V. fpænbe i tlag fammen. 

Ad'Jnmeiit, «. ^jælp, Biflanb c. 

Ad 'J nået, a. umibbelbar forenet, forbunben; «. 
fremmeb Zilfætning e. (f. (£{. Sanbet i en ®bamp) ; 
(Sgenffab o. (enten naturlig el. er^berbet) ; t 9ieb* 
biælpcr c. —'ly, ad. i forening meb. Adjunc'tion, 
9. Xilføjning; Zilfat« e. Adjuno'tive, a. forbin* 
benbe; «. Zilføjning c; —ly. ad. tilføjenbe, for« 
binbenbe. 

Adjoråtlon, «. Øefbærgelfe; (SbSformular, (SbA* 
^aalæggelfe c. Adjiiie, v. befbærge; paalægge (Sb; 
tage i wb. Ad^drer, 9. SBefbærger c ; ftn fom paa< 
lægger db. 

Adjuiit', 17. berigtige; fiitle; bringe i £beren§< 
ftemmelfe, bilægge, jæbne. —er, •. Serigtigcr c 
— Ing screw, ©tilleffrtte c. —ment, •. i3!)erigti* 
gelfe; ©titting, Orbnen; Silæggelfe, tdfgørelfe c. 

Ad'Jutage, «. viuf. AJutage. 

Ad'Jutaacy, «. Øbjutantur c, en Sbjutant« <im> 
bebe n. Ad'Jatant, «. Vbjutant c; ftæmpeftorl, 
SRarabuflorf, Kbjutant c. ciconta Marabu (leptop- 
tilo9arffala); — general, (Øeneral* ttbjutant c 

AdJ6te, v t hjælpe, f!aa bi. Adji^tor, 9. fijo^per. 
c. Ad'jutory, o. biælpenbe, behjælpelig. Adjiiirix, 
9. fijælperinbe e. Ad'Juvant, a. bebjælpelig, nbttig ; 
9. hjælper c. ; ^jælpemibbel n. Ad'Juvate, v. bjælpe, 
beforbre. 

Admeannrement, AdmensiiråtiOB, «. Xilmaaling ; 
Ubftiftning r.. 

AdmlB'irle, t. ;&iælp, Unberftøttelfe e. Adminic'- 
ular a. bebJælpelig. 

AdmlniHter, v. foroalte, beflljre, abminiftrere ; 
forrette; ubbele, mebbelc, ræffe, gibe (f. fe. Safra« 
mentet, fiægemibler); ^aanbbæoe (£ob og Wet); gibe 
»nlebning til; to — an oath, foreffribe en (Kb; to 
— to, bibrage til. Admin'lstrate v. (vid. Admin- 
ister), t gibe inb, gibe (fom Sægemibbel). Admin- 
istérial, a.Jrorooltning««. Administration, «. ^or* 
baltning ; afegjering e. , Winiflerium n. ; Ubbeling 
o. Admin'istratlve, a forbaltenbe ; ubbelenbe. Ad- 
ministrator, 9. IBeflt^rer, T. tlbminiftrator e. (iflte 
ubnæbnt beb Xeftament); Chi fom forretter (Bub#> 
fjeneften. — abip, «. 9lbminiflrator*SrunItion c. Ad- 
ministråtrix, «. Sefti^rerinbe, ^oroalterge c 

Adailrabil'Hy , Ad'mirableBeM , 9. IBeunbrinaS« 
bærbig^eb c, bet QeunbringSbærbige. Ad'miiable, 
a. —bly, ad. beunbring«bærbig. fortræffelig. 

Admiral, • Øbmiral c; ttbmiralffib n.; fia. 
fiort 6lib n. Lord higb — , €torabmtralen af (Ing* 
lanb (er øberfte bommer el. ^ræftbenti 9lbmiralitetå> 
Slettett og ffoz Oberopfbnet ooer ben ^ele fongelige 
Maabe. (hnbebet er ofte lebigt i lang Zib og be« 
p^reB ba af en ftommi«fton, falbct: Lords of tbe 
admlralty); Vlce— . Bice*«bmiral c; Rear— , 
ftontre*9lbmiral c; — of the Blne, x Sljentebert Adm Adv c; — of tbe Red, x tøbnæfet SDriRebtober e. Ad'- 
»JTfttahlp. É. en Vbmiralé (fmbebe n. , el. Scerbtg' 
lek e. Ad miralty, «. Vbmiratitct n. 

Aémtråtioa , «. Orunbring ; fforunbrtna e. Ad- 
mire, v. bennbte; foniiibtc flg. — r, «. Oennbrer; 
ZUBebec, Slftcr c. Admlringly, ad. meb Oeunbrina. 

Atalfl'dUe, a. tittabeliø, antagelig, fom Ian ino* 
rvBimed. 

Ainte'sioa, v. Snblobelfe; Slbgang; Optagelfe; 
Ssfaaelfe e. 

Adait'. «. tilfiebe Sbgang, inblabe; inbr«mme, 
•mage; tillabe, tUftaa; to — one into order, orbi> 
■eic es til $ceeft. — table, a. tiSabelig, antagelig. 
— tanæ. «. ^nblabelfe^ Vbgang; dnbfættetfe; ^nb* 
mmelfe, Vntagelfe o. —ter, •. 3nbf«ter, Cp' 
tager e. 

Admlx', V. Manbe. — tion, —ture, 9. Olanbing o. 

AdnoBlfili, V. paominbe; formane^ abMre. —er, 
«. ^nuuier« ØbMrei c —ment, Admoni^tlon, 9. 
Ilaastnbelfe , Sornanina, tU>toarfeI o. AdiDoni"- 
tlooer, 9. SNnnianer, ^obmefier c. (iionifT). Ad- 
aumltlTe, a. traaminbenbe, obDorenbe. Admon'- 
itor, 9. SbMiTrr, g^ormaner o. Admon'ltory, a. 
abaareobe, formanenbe. 

AdmortlziiloM , «. ^enlceggelfe til nafl^nbeligt 
fticfrgobd e. (}9f. Mortmaluj. 

AdmoT«', V. t natme, bringe nar. 

AdnaTBariilOB, 9. TOumlen ben til, tifl^biften e. 

AdBAt'eeBt, o. bofienbe brrpaa. Adnåte, a. boset 
bci»aa. 

AdaiUlAte, vid. Annihilate. 

Ad'BOBB, 9. ZiOagdorb, nbjeltiD n. 

Ado', 9. Vl9\t, »eftHziIig^b, Vanftelig^b; Sorm 
c, Søfen n., JDp^Oflfet pi. 

Adolcs'eeBce, Adoles'eenej, 9. Ungbom, Ung* 
bomiolber e. Adoles'ænt, a. i JDptKe^t, Ungbonft*. 

Adomie, a. fom ftsttt til UboniS ; abonifl (8ecØ : 

Adéor«, ad. \)th Søren, i Søren. 

Adopt'. V. aboptere, toge i 9axnå 6teb; antage, 
gøre til fin. — edly, ad. tteb Hntagelfe, paataget. 
—er, 9. Vbøpterenbe, Øboptator e. —ion, •. Sbop' 
tion ; Vntagelfe e. — iTe, a. abopterenbe ; aboptetet, 
oboptib. 

Adénble, o. —bly, ad. tilbebelig, gnbbonmeHg. 
— neas, 9. Zilbebelig^b, Øubbommeligpeb c. Ado- 
r&tion (Adérement t), 9. Zilbebelfe c. Ad6re, v. 
tilbebe (ogfoa^^. elfle ^eit). Ad6rer, 9. Xilbebec e. 

Adom', 9. fmi)tfe,prt)be; førfCønne. —er, «. (En 
fsm f muffer. — ing, —ment, 9. ^riybelfe o. ; 6mbffe 
n.. Sirat e. 

AdowB', ad. nebe, nebennnber; prp. nth, iiebab. 

Adreftd', ad. i 9t9øt/ bange. 

Adrift'. md. bripenbe før 6inb og Beir; fio. paa 
Ssjfte øg fjxommt. 

Adrolt', a. —ly, ad. øbet, be^nbig, abret. — neaø, 
9. Øe^nbig^b, Øærbig^eb c. 

Adry', a. tørflig. 

AdMlU''ttoBø, a. titføiet, tilfat, (aant^ antaget. 

AdøtHetioB, t. 6ammentrcelning/ Sammen« 
fnerpen e. 

Adal&tlOB, 9. €migreri n., Smigren e. Ad'u- 
iBtor, 9. Smigrer c. Ad'ulAtory, a. fmigrenbc. 
AdoIatreBS, «. Smigrerffe o. 

AdBlt', a. bosen; 9. en bojen $erfon, Sosen e. 
—ed, a. bo^en. — neøø, •. moben 9(ber, SRoben^eb c 

Adnl'ter, 9. begaa Wgteflabtbrub ; fio. befmitte. 
— ant, *. ^rfdlffer c ; bet SrorfaUfenbe. — ate, v. 
begaa 9SgtefCab4brub; fia. forfalfCe; a. befmittet, 
ntngtig, uren; /lo. forfalfCet. — ateneas, 9. forfalflet 
ZilflUinb c. — åtion, 9. ^orfalffning o. —er, 9. 
utro 9øgtemonb, forfart e. — ess, 9. utro Kone, 
^ote, ^orlPinbee. — ine, a. nægte; 9. uægte ®am 
n. — ons, a. utro 1 9<Egteff ab; nægte, forbærbet. 
—7* «• 9<SgtefKab«brub, j^ør. ^oreti n. 

AdaU'Bøef , vid. unber Adnlt. AduBibrBBt, a. gioenbe et Sf^ggeribd, affliyg' 
genbe. Adum'brate, v. gioe Sf^ggerib« af; gøte 
et flqgtigt Ubta^ af, fltatere. Adumbråtion, 9. 
flygtigt Ubfaft n. 

AdBBåtioB, 9. t gotniing, Samling e. 

AdBB'eity, 9. ftrumbeb c. AdunCoos, Adonque', 
a. frum, troget. 

Adfire, v. t forbrænbe. 

Adost', —ed, a. focbrænbt, foebet ; optænbt, op« 
^ibfet; betænbt (om S9(obrt). — Ible, a. forbrænbe« 
lig. —ion, 9. Oranb, ^orbrænbing; Øetænbelfe e. 

AdTønee', 9. Sremffriben e. ; fj^remffribt t»., f^rem« 
aaiig; premrijf ning ; (Baaen imøbe, Slærmctfe; gor* 
fremmene c. ; ^orff ub n. ; T. Voance c Advanoe', 
V. gaa ftemab, rQife frem; tiltage; gøre ^emffribt; 
beforbre, forfremme, ophøje; fiemfft^nbe; fremføre, 
forebringe: forberlige, forbøie; betale forub. gøre 
gor^ub , forftrælfe ; to — a clalm , gøre 9orbring 
(paa, to, upon), —ment, t. ^cemrqQen; Oefor" 
bring , Sorfcemmelfe ; Opbøjelfe ; fremgang c — 

— money, (^orftub n. Aavan oed guard, grortrop 
e. Advan'cer 9. SBeforbrer, 6e{i)nber e. Advan'dye, 
a. forfremmenbe. 

AdTBB'tage, t. fiorbel, Kptte; Qinbing 0.; ffor- 
trin B. ; Ooerbægt, Ooer^aanb; gunflig Sefligbeb; 
Xilgift e. ; to have — over, bære oberleaen ; to tbe 
beøt — , forbelagtigfl ; by way of — , fom Xilgift; 
to take or make — of, beniytte, føre flg til fRiytte; 

— ground, «. T. forbelagtigfle Zerrain n. Advan'- 
toge o. inbbringe, nbtte; beforbre; bife til 9orbe( 
el. i bet forbclaatigfte &^i. — d, a. forbelagtig ; be« 
gabet. Advantageous , a. —ly, ad. forbelagtig, 
nqttig, gunflig. AdvantÅgeousness, 9. fiforbelagtig« 
^b, (Batmltg^eb e. 

AdTéne. r. t fomme til, blibe tilføjet. Advénient, 
a. t fom fommer til. Ad'vent, «. ftomme n., Zil* 
lomR; Vboent c Adventi^tious fAdven'tine, Ad- 
ven'tlve t), a. fom (ømmer til, tilfælbig ; uoæfenlig. 
Adven'tual, a. t børenbe tit Vboent^'Ziben. 

AdTen tnre, 9. Zilfælbe n. , ^ænbelfe e.; fil^Ife* 
træf; Bobcflblfe; (Soentt^r n. ; T. ftøbmanbtiwrer 
forfenbte paa egen Stegning og Sftififo pi. ; gro» — , 
T. Oobmeri n.\ at all —s, i ctbbert Xilfælbe, bet 
fofle ^oab bet oil. Adven'ture, v. oobe, fætte poa 
Spil; forføge fin fibtfe, oooe flg. — r, 9. Cobe^C; 
doentbrer, Sbftect^^^ o- — some, a. briftig, for« 
booen. — someness, 9. fjforbooen^eb e. Adven'turouø, 
a. —ly, ad. briftig, forooben; eoentbrlig. Adven'- 
turouBneøø, 9. ^oroooenbeb, o. 

Ad'Tørb, 9. T. ftboerbium, Øiorb n. Adverbial, 
a. —ly, ad. abberbial, oboerbialfl. 

Advenåria, «. pi. T. ftlabbebog, Sonntal o. (l^bori 
dfnbtægter og Ubgifter). 

Ad'verøary, •. SRobfhinber; Vlobpart; ^itnU e.; 
a. mob, fienbtlig. Adver'sative. a. fom betegner en 
aXobfætning. Ad'verøe, a. —ly, ad. mobfat, fom 
erimob; ugunftig, ul^ftelig: -party. SRobparti n. ; 
— fortune, SRobgang o. Adverse'neaa , «. 9Robfi* 
gelfe, SRobflanb e. Advera'lty, «. Wobgang. UIi)tte e. 

Advert', o. agte, benbenbe Opmærlfom^eb (pmi, 
to). — enoe, — enoy, 9. Opmærlfombeb o. — ent, a. 
opmærffom, agtfom. 

Ad'fertiM, «. unberrette (dn om 9loget) ; beffenbt* 
gøre, aoertere. Adver'tlsement , «. Unberretning, 
wfterretning; Øefienbtgørelfe e. ; 9CoertiSf emcnt b. ; 
tlbbarfel e. Ad'vertløer, 9. (En fom befienbtgør, 
anmelber; ØoertidfementStibenbe e. Ad'vertiamg, 
a. t raabenbe, abbarenbe. 

AdTei'perate, v. blibe ttften, lalfe mob Øften. 

Advio«, 0. (Ejfterretning, Oeretning e.; Sfaab n.; 
Ooerbeielfe ø., Ooerlæg n. : to take — , raabføre fig 
(meb); a letter of — , «(oifo«Qreb, (Efterretningi' 
Oreb n.; — boat, ^oftftib, ØoifO'SIib b., Refog* 
noferbaab o. 

Advitablc, a. raabetig, (tog, nyttig. --nesB, 0. 
ZilroAbelig^b e. Adv 8 Aff ÅdTfM, O. hettttt, Buelbe; raabe; toabflaa; oMt' 
Mje, oberlæøøe. Advised, a. —ly, ad. betcentfom, 
Ilog; oel ffttttntt, fotfcrtltg. AdTisedDess, «. Oe« 
tænffombeb e. ÅdvlBement, «. Setænttom^b, ftloø* 
^ab e. ; Raab n. Adviser, t. Kaabøioec ø. ; dn foæ 
fliMt (^terretntnfl. 

Ad'TOMcj. ». 9otfMir fi. (for Retten) ; SorfwirS* 
fftift R. Ad vocate «. XaUmanb, ^orfbarer; @aø' 
rører, Vb&olat c' (advocates talbe« be barristen 
el. oounsels, fom fsrr €oarr beb be ^omftoU, ^bor 
ben romerfte oø fanonifle IRet onbenbf ft ; be ere doc- 
I ton of dvll law) ; o. føre (en Vnbrnt 8aø) ; boere 
Xalftmanb for, forfbare; Odere @aøfører e. — sblp, 
9. en Saøførerft dmbebe n. , VbooEatur, Soøferinø 
o.; Sfocfbar n. Advocåtion, «. ®aøførinø e. ; fJfor> 
fbar n. 

AdTolåtlOB, 9. ^enflQoen o. 

ÅdTol6tioB, «. ^ntKSItninø, ^enntUen o. 

AdTon'trer, •. utro røøtemanb, o. Advou'tress, 
«. utro Kone c Advou'try, •. røøtefCobSbrub n. 

AdTow, —al, etc. tid. Ayow, eto. 

Adfowée. AdTOw'er, c. ftirfepatrou, IHrfeberrc o. 
AdTOw'soB , 9. Ilalbftret o. , Utt til at tnb^tiOe c. 
(tU et ^raftefalb). 

Adyaaoiie, a. (rttttbl. Adyn'amy. «. ftraft- 
XjfUfffh e, 

Ady'tnm, (Ad'ytaai. Ad'jrt), «. ^eOiølte eteb, 
øaerbeOi^fte n. (i be (ebenfle Zem^ter;, »bbtiim n, 

Adz, md. Addlæ. 

Æd Ile, Ænigma, etc., ind. Edlle, Enigma, etc. 

Æ'gilops. 9. T. eifan et. Øplb i pjentroøen c 

Æ'ffis. 9. SOøibe e. (9Rmer»a«6rioIb}; Aff. Sljolb^ 
Sam «. 

Æétiaa, a. aoIifE; — harp, VHoluVf^axpt o. 

Æortplle, 9. T. Daoijpfuøle, Sinbtuøfe e. 

Æ'olist, 9. foreøioen ^nfpireret e. 

A'erate . (d-«r-afe} t». ubfætte for SuftenA 3nb« 
trirfninø; T. ouette meb Ihilfbre. 

Aérlal, {a-é-real) a. ^ørenbe til Suften; (uftiø; 
ttt^rtft; ^Bitliøøenbe, (øj. 

Aérle, Æ'rie, {é-re) 9. en Wottfuøift Rebe; Ønøel 
c. (of Roofuøle). 

A'eriforin , (i bette oø be føløenbe Orb nbt. aer- 
fom air) n. luftformfø, luftaøtiø. AerlflcåUon, 
9. 9or«anbIinø til Suft; ^OTbinbelfe meb 8uft e. 
A'erity, v. foroanble ti( S<uft; forbinbe meb Suft. 
Aerodynam'ios, «. pi. fiare om SuftorterS ftrafter 
c, Aerog'raphy, «. Suftbeflrioelfe o. Aeroro^y, «. 
Stere om £uftrn, Veroloøi o. A'eromancy, «. '^paa* 
bom af Suft'2eøn, tteromanti c. Aerom'eter, «. 
Suftmaaler e., Verometer n. Aerom'etry, «. 8uft* 
maolinø c A'eronaut, «. Suftflipprr, Euftfejler c 
Aeronau'Ucs, «. pi. ben Ihinft at fejle i fiuftcn, Hero« 
nautilc. Aeros'copy, «. fiuftenft ^aøttoøelle, flero« 
ftopi c. A'erostat, «. SuftbaQon c. Aerottat'ic, a. 
oeroflatift. Aerostat'ics, «. pi., Aeroståtlon, 9. Sære 
om SttftenB fiiøeoaøt; Suftfeflabft e. 

A'erolfte, (dir-o-iiu) «. fReteorflen c. 

Æstbetie, —al, a. —ally, ad. {teatket'-iek 
o. f. 0.) oen^etift. -s, 9. p/. laft^etif e. ÆstheU"- 
dan, {99'tke-ti9h'-an) 9. %(£ftbetiler e. Æsthet'icism, 
9. ceflbetif! Vnftuelfe et. Qfølelfe: aftbetift Øebommelfe e. 

Æs'tiral. Æs tlTate, Æs'tuary, Æs'tnate, Æ'ther, 
vid. JSstival, EsUvate, Estoary, Estoate, Bther. 

Æ'tlilops, vid. Ethlop. 

Ætites, 9. Cmeflen e. 

Afar', ad. ffemt, (anøt ; lanøt borte. 

Aféard, a. t el. x forfTratfrt, banøe. 

A'fer. 9. @i)bbeflirfnb e. 

Affabllity, 9. Senliø^b, ^øffiøbeb, ttilb^b e. 
Af&ble, a. —bly, ad. omøcenøeltø, ttenliø, Mib; 
neblabenbe. — ness, 9. Senliøbeb, ^ofliø^b e. 

Af flsbrøHs, a. titnfHø, mefEcrIiø. 

Atfkbnlåtioa, 9. Vloral af en %vM «. Affålr, 9. 9orretninø, 6aø, Uffcrre c, Snliøøenbe 
n. ; ft«rUøbeb9lKinbe(; ^tninø, Xrafninø e. 

Affam'lfeb, v. ubbunøre. —ment, 9. Ubbunøring c. 

Afféar, 9. t forflrætfe; fiabfcefte (rtti. Affere). 

Affect', V. troøte efter, ftrsbe efter; birfe pam, 
anøribe, røre; ^aoe foer, bolbe af; fremtunflle, at' 
fertere. efterabe; «. t Sinbdbeocegelfe, ttffeft; Oni' 
ftcnbiøbeb c. — åtlon, 9. 9(ffeItation c, paataget^ 
affetteret Sæfen n. ; t ^enøioen^eb, llærliø^eb c. 
—ed, a. bflabt (meb ébøbom oft).); anørebet, rørt; 
flemt, finbet; flrlia, unaturliø, affrtterrt. — €dly, 
ad. affelteret. — edness, •. affetteret Bafrn n., Vf- 
feftation e. — ing, a. — ingly, ad. rørenbe, beiKS« 
øenbe. —er, —or, 9. affetteret $erfon, (efteraber c. 
Affec'tion, 9. ©bm^Mt^i; jbøeliø Jiieøemdtilfhinb, 
Vffeltion: SinbdbefTaffen^eb ; Sinbi»6et)(eøelfe: ftær> 
liøbcb ; Zilbøjeliøbeb e. Affec'tionate, a. —ly, ad. 
itntø, oarm; tilbejeliø; farliø, bengtoen. Aifec'- 
tlonateness, 9. Ztlbø)e(iøbeb, ffærliøQrb, fDmbeb c 
Affec'tioned, a. benøioen, beoaoørn; t inbbilbfC, 
affetteret. Affec'tive, a. —ly, ad. angribenbe, r»- 
renbe, fmerteliø. Affeo'tuoiu, a. t Hbenftabelig« 
patbetift, rørenbe. 

Afféfp, 9. T. betrafte, ftabfcefie; beftemme en 
$enøebob. Afféren, Afférora, 9. pi. T. (ibfoorne„ 
fom bf^emme oiltaarliøe ^enøebøber (for ^orbri)« 
belfer, ^mi 6traf et er beftemt i fiooen). 

Afflane«, v. trolooe; anbetro; 9. Zittro; XiVLib 
tit Qtub ; Zrofooelfe o. — r, 9. Xrolooer c 

AfHdåtloB, ArJldatare, 9. øienfibiøt grorUg n. ; 
øjenfibiø Zroflabteb e. AffidAvlt, 9. T. ebeliøt Sib- 
neibbrb n.; — men, tiltøbte falfle Sibner. Aflled, 
a. trolooet {vid. Åffy). 

Afliriate, V. ontaae fom @øn el. batter, obop' 
tere; optaøe fom SReblem. Afftliåtloa, 9. Øntogelfe 
i 6ønS Steb; Optaøelfe c 

Af'llBage, 9. T. Renftninø, Suttrinø o. (OtetaHerA). 

Afllned, a. brfoogret, beflaøtet. Affiu'lty, 9. 
@boaerftob, Slceøtflab n. ; Sigbeb c 

Ararm', o. oejae; paaftaa; betnefte« flabfsfle; 
beflbrfe. — able, a. fom fan brfræfte*. — anoe, 9. 
StabfæfleHe; (trtloerinø e. — ant. 9. Hn fom be* 
træfter; T. Stbne n. (af fitwelertetten;. -åtlon, 
9. Ortræftelfe : (irtlcerinø; $^aaftanb e. — atlve. a. 
r— atively, oa.) beiaenbe, betraf tenbe; paaftaaelig: 
T. pofitto; 9. befræftenbe Sleninø o. —er, 9. Qtn 
fom bejoer, paafiaar eO. belrafter. 

Affflx', V. bebbefte, oebføjc. Afflx, 9. T. Vffiptm 
n. (et Orb el en Staoelfe oeb Snben af et Orb). 
— Ion, 9. »ebbeftninø, Zilføjninø o. —'ture, •. 
Zilføielfe e. 

AfaåtloB 9. $aab(afen, ^aa'Oanben c. Afflåtus, 
9. ^aa'oanben ; j^nfpiration e. 

Afflict', V. bebmoe; pint, plaqt. -edness, •. 
Oebrøoetfe, @orø. Ihimmer c, —er, 9. 9n fom be« 
brøbcr, Slaøer c —ion, «. Sebrøbelje; Viobøang, 
fiibelfe, »øb, Zranøfel c. — Ive, a. — ively, ad. 
fmerteliø, førøeliø, jnniiø. 

Afflneaee, Arflaeaey, 9. Zilflrømmen; Ooer* 
fløbiøbeb; fHiøbom o. Affluent, a. —ly, ad. til« 
jlrømmenbe; rtøeliø, ooerfløbiø. ATfluent, «. 89i« 
flob 0. 

AMIaz, Afflvx'lOB, 9. Zilfl^ben^ Zitflrømmcn 
c, ZiDøb n. 

Airérd. o. frembrinøe, aføitw, qbc, øibe; forffaffe; 
befhibc, ^aoe Raab til, ooertommc; oare i etanb 
ti( at faføe (for en oiS $rift). 

Affor'efft, o. T. iubbeøne (en 6tob). — Atlon, 9. 
T. ^nb^eøninø af en 6tob c. ; Vnlaø of en 6toti n. 

Affhiii'fUM, V. øioe fri, gøre fri. —ment, 9. 
9riøiM(fe o. 

AArap', v. t floa; nebflaa. 

Affiråy, o. t forftratte. Affråy, (Aifråyment), 9. 
6IagSmaaI, ^aanbmanø n., Zumutt e. Casual — , 
T. ttlfatbiøt 2>rab beb Scloforfbar n. 

Affret', 0. t ^eftiøt Ønørcb m. Aff Agn AflHetioB. «. Oniben. Oitibning e. 

JLWrigki (/rUe), n. forffrorfff , \ctttt i %fcaf, øjne 
boBgc. Affrlght, (AffHghtment t) «■ Sttæl, flor 
Smgt c. — edly, ad. i Strsf, af ®traf. —er, «. 
r S« fom ftittttn, Bttammn e. — flil, a. t ftnct* 
fcfif, fniøtdiø. 

ÅA«Mt' i-/ruMt'), V. (ftoa VnRgt mob Snfiøt) 
■9be; onøtibe, antofie, fotnørme, beflamme; «. ^ot- 
asnRflff ^ Scflcraanelfe c. ~er, «. 9oniomner o. 
— Ire, «. fonuennenbe. — iyeneas, •. bet Somaei' 
■eabe. Aiftontée, a. T. meb ^obebetne mob ^oer* 
CBton (i Saoben). 

ÅMéa/é, V. twag^be, paa»\t. AfiNkflion, •. ^oa* 
gfbonig c. 

ÅWf\ 9. tnlobe, forlobe; focene; t ftole (paa. In), 
fatte £ib (tiO. 

Aléld, ad. nb i el. poa Vtcnftn; hoit of Sejes, 
led. 

Afirt, ad. i Qronb. 

Aflat', ad. flabt, plat Høe meb forben. 

AJ16at, ad. flot; jCa- tafl, tibliø; to set a ship 
— , QBzt et $K6 ffot. 

A/oot', ad. ta Sfobi : ^. i (Øana, i Sebæøelfe. 

Afér«, prp. k ad. føienb; tilforn; foran; — going, 
focegoaeiibe; — haod, ac(. forub, i fjovititn; Aq. 
eøeniwo; — mentionéd, forbemeibt, fvromtolt; — 
named, forbenabnt; — eaid, for^n e(. obenfor faøt, 
bemeCbt; —time, forben, tilforn. 

Aflråid. a. frQøtfom; banøe (fot, ol). 

Afrasli', ad. paa n)), iøjen. 

ATrlcaa, Coøf. Arric), a. afrilanfE; «. Kfrilanet o. 

Afroat' ('/rumt'), ad. liøe ober for; forfra, fortil. 

Aft, ad. S. T. oøter: aøtesliø. 

Arur, prp. efter; ifoløe; ad. efter; efterat; ba%» 
efter; o. S. T. oøter; — aooeptation, fenere antaøet 
Betpbninø c: — occount, (Sfterrcgmnø c; — ages, 
pi. iftertib, vfterMrben c; —all, naar alt fommer 
tU alt; — birth, Cfterb^rbc; — clap, (Efterfmæls.; 
— oost, fenere Xtbøift c; Jio. (ffterwer pi.-, — crop. 
Cftrr^ft e.; >- endeavour, efterføløenbc SBeflrcbelfe 
e.; — enouiry, fenere Unberfoøelfe c; — game, ttfter« 
fpil ». (Ag.), 9tobmibbe{ n.: — houn, pi. Zimer 
efter (Ørbejbe); -~ liver, (Sfterlommer c; — math, 
ttfterftet ». ; —noon, Sftermibbaa o.; — pains. 
C ft ctbeet pi.; —part, fenere etter foløenbe Se( c; 
— piecBj (IfterfiQtte n. (f. 9^. en pKirce efter et 
GorøefptI); —proof, fenere Seotft«.; fenere opbaøebe 
(iøenfTaber pi.; — reckoning, efterfoløenbe Keønffab 
».; —aaOs, Høterfeit pi.; —state, tiltommenbe Zil« 
ftanb c; —taste, ^terfmaø c; — thought, for fllbig 
eetcenfninø; fenere Cftertanfen e.; —times, Sftertib 
e ; — toBsliisr. €*øanø c. (efter 6torm); — wit, for 
fiOiø Qetcenfning c; — wrath, 9laa n. 

ATl^reye, v. t fe efter, ti tabt af ©iøte. 

ATterward. Afterwards, ad. fiben efter, berefter. 

A'ga, 9. 9øa e. (Ønfører, Cbef i Zorfict). 

A^B (a-9fn'), ad. iøjen, atter; enbnu enøanø; 
tttbaøe; bc4uben; os muoh — , enbnu enøanø faa 
■eøet; — and — , ben ene Øanø efter ben anben, 
otter 00 atter; to and — , frem oa tilbaøe. 

igalast' fapen«!'), prp. imoo (meb Oeøreb af 
Stob^nb): ^enimob (en Zib), ti(; imob (beb, poa); 
inbtil; over — , liøe ooerfor. 

A'galazy, «. T. SRanøel paa Welt o. (i Orbflerne) 

A'gaMoas, a. T. uben befruøtenbe Orøaner (om 
IHoatrr). 

AgåyA, 9. pi. ftcerliø^cbftmaaltiber, Vøaper pi. 

Agåpe, ad. oabrnbe, meb aaben SRunb. 

Ag'acte, 9. eiab^t c, agaricu9 ($1.). 

Agasi', a. pid. Aghast. 

Agate, ad. x i (Skinø. 

Agato, 9. aøat e. Ag'atlne. a. af tTøat. Ag'at- 
ised. a. mcrtet fom Hqat; forbanblet til Søat. 
Ag'aty. a. af fiqat; aøotaøtiø. 

AgåTe, (oofaa nbt. o^'ov), «. ttøabe c, agave 
omérieaMa (9(-)> Agåse, V. forbottfe, øore be^prtet. 

Age, 9. Wber, SRenneffealber ; moben Vllber; ^oj 
Viber, Wberbom; Zibdalber, Zib c; iUrbunbrebe n.\ 
ftUl — , 9Rbnbiø^b<> Viber o.; non — , Umbnbiø^b 
e. ; to be oi — , bcere mbnbiø; to be under — , 
Dcere umiynbiø el. minbreaoriø. Age, v. (elbe4, blioe 
øammrl. A'ged, a. øammel, bebaøet. A'gedly, ad. 
liøefom øamle fjfoll. 

Agea', t vid. Again. 

A'geaey, «. Øoren, l^irfen e.; en fføentft Smbebe 
M., Sorretnina o. Agen'da, •. pi. Ztnø fom ftuQe 
ubforei (mobfot Credenda); 9inff. Vøenbe, tirfeliø 
fformulaiboa e. A'gent, a. birfenbe; «. 9lgent> 
fforretninøMorer, ^tilbmcøttø, ^o^^balterc; oirfenbe 
ITlibbel n. 

Aggelåtiea (a4-jø-), t. ^^bftntnø c. 

Aggcaeråtioa {ad-jen-), «. T. Sammenbosen, 9or« 
eninø c 

Ag'ger (dui'-ier), 9. T. Solb. €lanbfe c — ate, 
o. opbbnøe; — ooe, a. fulb af ^bnøer. 

AgglOH'erate, v. otnbe i et 9tøøle, blnbe fammen; 
løbe famoien, blibe fammenbbnørt. Agglomeråtion, 
9. Sammenoitltng, Sammrnbbnøninø c. 

Agglitlnant, a. T. binbenbe; «. tBinbinglmibbel 
fi. Aggli!itinate, v. fammenitme; T. btnbe, forene 
(Saarlffber), l^ele. Agglutinåtion, «. Sammenlimen 
c. AggMtinatiye, a. fommenlimenbe; T. binbenbe^ 
^elenbe, Iceørnbe. 

Aggréce. o. f beønnftiøe; ø. ^eøunfHørlfe, Øunfl e. 

AggraadlzåtioB, 9. ^orflerrelfe, Cptiøtelfe e. Ag'- 
gxandixe, o. forftørre, ubbibe: opl^øfe. Aggrandixe- 
ment, ø. ^orflsrrelfe, Ubbibelfe; Opbøjelfe c Ag'- 
grandiser, ø. Cn fom forftørrer el. opbøjer. 

Aggrite, v. t lareSfere, fmiøre. 

Ag'grarate, e. gøre tunq, betbnøe, forbærre. 
— ing, a. cerøerlig, fortroebeltø. Aggravåtion, ø. 
tBetbnøelfe, ^orbarrelfe, ^orøøelfe o. laf en Sor' 
brbbe(fe). 

Ag'gregate, a. —ly, ad. famlet, fammrnbbnøet; 
•• Høøreøat, 3nbbeøreb «., JRoMe c. AgTgregate, 
V. famle, fammenbonøe. Aggregåtion, ø. Samling; 
Sammenbbnøen «. Ag'gregatlve, a. famlet, folleltib. 
Ag'gregator, ø. Samler e. 

Aggreøs', V. angribe, anfatbe, antafie, fomsrme. 
Aggres'sion, ø. Vnøreb n. Aggress'ive, a. anfal« 
benbe, antaftenbe. Aggres'sor, «. Vngriber e. 

AggrléTBBee, ø. Sebrøbelfr, ^ornærmelfe, ttret; 
Sefocering c Aggriéve, v. bebrøbe, lergre, for* 
urette; førge, llage. 

Aggroip, V. gruppere, fommenfHQe. 

Aghast', a. befl^rtet, forfcerbet; forbaufet. 

A^glle, a. burtig, bebanbig, peber. — ness, 
Agllity, 0. fiurtig^b, Ce^ænbiøieb c 

A"gle, 0. jbpaielb c, Kgio n. —tage, ø. ^anbd 
meb Kcjler og Statspapirer; fBeselaoger c. 

Aglst', V. labe graffe i be fongelige Stobe (fremmcb 
Aoag mob en ugenlig ttføift); fooe beb Ajorben. 
—ment, —age, e. Øræftninø mob Wøift; Vfgift for 
Øroeftninø c; ^orboolb, S)(emninø e. —or, ø. Cp« 
fbnftmanb ooer (ØroeSnin^en i Stoben c 

A"gltable, a. bebægeltg. 

A^gltaie, v. bemrøe bib oø bib, rbfle; opbæffe, 
foruroiiøe: for^anble, unberføge. Agitation, ø. Oe* 
offøelfe, KbfteUe c; »eooeøelfe H Sinbet), Uro; 
Unberføøelfe, ^orbanbtinø e. A^'gitator, ø. Opbibfer, 
Oprører Vøitator o.; bebceøenbe {Rebflab n.; S>riber 
c; t veftorer c 

Agiet, 0. £op o. (i Qform af en ffigur); T. Støb* 
pung (i 6lomfler) c. 

Ag'mlnal. o. b'renbe til en Zrop el. en ^ob. 

Agnall, 9. 9leglebblb, Soulfi unber 9leglen o. 

Ag'aatc, a. beflægtet paa fabrene Sibe. Agnat'Ic^ 
a. angaarnbe SlægtfEabet paa fcebrene Sibe. Agna- 
tion, 9. 9tebflammen i lige Sinie paa fcebrene Sibe o.; 
Slaøtflab n. (mellem Xinø). Agn 10 Ala ÅgnrtiOB, «. Ørfjenbelfe c. ÅgBize, v. frffcnbe; 
tilfloa; ttebfienbc«. 

Agiiéni«B, 9. Zilnatin n. 

ÅgnoB'lBAt«, V. benoetme, falbc. Agnomlnåtioii, 
«. et Otb« ^rnttjbning paa et anbet (formebelft &ig- 
beben), 9tnufion c; Samnienntlling af etiMljbenSe 
Cxh c; JBinoDR n. 

ÅgjioB'tie, (oø), a. ubibenbe (meb ^enf^n til bet 
Cbernoturlige) ; 9. (Hn fom bolber for, at SKennefEet 
ilte Ian Dtbe 92oøet om bet Uenbelige, Sfte'Sibenbe 
c. Agnoi'tIciHiu , 9. ^Re^fi^iben c, bet ilte at bibe 
9toget om Singenel Oprinbetfe, og iffe at antage 
Qeoifetne foc Øub« Zilooerelfe fot fblbeftQørenbe. 

Ag'Boi-cM'tvs , 9. ftl^bfC^ebltræ n., vxtex agnm 

0a9tU9. 

Ag6 (t AffOBeOf ad, fiben, forben, føc; a while 
— , for en Zib fiben ; long — , fot lange flbcn; 
not long — , for fort Xib (libt) fiben. 

Agor', ad. Ipften ; baft »eb Qforoentning, ntylgjer* 
tig ; opfat poa ; i lBeb<rge(fe, paa %tahe ; to net — , 
g«te Itoflen, baffe. 

Agéing, ad. i dlong. i Oeboegelfe. 

Ag'on, 9. t ftamDieg e. Ag'ODism, «. Sebbefltib 
o. Agonist, Agonls'tes, 9. fBebbetompet c. Agonls'- 
tic, —al. a. angaaenbe Scbbefamp, meb ^enf^n til 
Sebbelamp. Ag'onise, v. pineft, libe Smerte (legem- 
lig el. aanbelig), libe Staal; pint. Ag'onothete, 9. 
ftampbommer c. Agonothet'lc , a. fom tidjenbcr 
$rifen brb ftampe. Ag'ony, 9. $>Bhnamp; éjale- 
anaeft, ibal; $ine, 6mette c. 

Agood', ad. t for Sloor. 

Agrie«, vid. Aggraoe. 

Agråriaa, a. fom ^eret til UbfTiftning af ^otbet, 
agracif!. — ism, •. ^Ung el. Ubfliftnina af Sotb c 

Agréase, v. tilfmubfe, forboetoe (pia, Greaae el. 
Agrize). 

Agreåt, ad. i bet ^ele. 

Agrée. 9. ftemme ooerenft; paSfe; befomme bel; 
anftaa; oUoe enig, eneS; inbaaa, inboiøige; meb- 
birfe; bilægge; fotfone. — abirity, 9. Obetentilem* 
melfe c. — able, a. oberenftflemmenbe, padfenbe; 
be^agelia. — ableuess, 9. CoerenSfiemmelfe, Sigbeb; 
SBe^ageltg^eb, Dnbe c. — ably. ad i Obeteneftem> 
melfe; paAfenbe, behagelig, —d, a. afgjort; i. rig- 
tig i oeil topl — Ing, a. enig; 9. Obereniflemmelfe, 
(Inigbeb e. — Ingly, ad. palfenbe. — ingness. 9. 
CberenSftemmelfe, $a<felig^eb c —ment, 9. Ooer- 
entftemmelfe, Sig^eb; Oberrntfomfi ; ftontralt c; 
gorlig n. — ment-maker, Unbtr^anbler, IBoIbgiftS' 
manb c. 

Agrft'tlc, Agra'tlcal, a. (anblig; plump, grob. 

AgrieoIåtloB, 9. Qgerb^ttning c Ag'rlcultor, 9. 
Sanbmanb, tttgetbtyttet e. Agrlcul'toral, a. angaa> 
enbe Sgerbbrnting. Ag'ricnltare , 9. Sfotbbrug n., 
Øgerbbrlning c Agrlcul'turism , 9. Sanbofonomi 
e. Agricarturist, •. fianbøfonom, &tnbmanb o. 
(bibenWabelig). 

Ag'riHOBy, 9. ffgermaane c , aørimonia ($1.) 

Ag riot, 9. ftttt iHrfebcet, XBei^felfitfebot n. 

AgriM, V. t fttttfU (Mb baAHgt ttbfeenbe); gbfe. 

AgroBBd', ad. paaØtunb, fhranbet ; >S9. ftanbfet, 
^inbret. 

A'gne, 9. Ilolbfebet e. ; — flt, Meranfalb n., fifebet« 
gt^fen, $atO|b9mec. ; — powder. 9eberpu(ber n. ; 
— proof, i etanb til at mobfloa Srebcten; — tree, 
vid. SMsafru. A'gaed, a. fom ^at ftolbfeber; gly- 
fenbe, rtjflenbe. 

Agner'ry, v. t bcenne til Krigen, ^cerbe. 

Agvina, 9. CMift c. 6pir n. {paa et IHrletoam). 

AgviM, V. t fmqlfe, flcebe. 

A'galsh, {å'OU'ith) a. feberagtig. — nen, t. %€bn* 
agtigbeb e. (jof. Ague). 

An, (ubt. fom langt banf! a) t. abal ^1 ofl tnl 
Aha', (ubt. fom paa Sanfn t. o^al ^I ^1 

Ahead', ad. ^ftig, boceotulbl, obet {»all og ^o« 
beb ; forbeb, fotube, forub. Ahefght, ad. opab. Ahigh, ad. i iBelret, op. 

Ahéld, ad. f S. T. tat til Vinben. 

Ahoy'. i. S. T. ^ej! ^oUal 

Aknir, ad. 8. T. (ligge) bi fot XaRel oa Xob. 

Atd, V. l^jælpe, flaa bi; 9. ^jftlp, Oinanb c; 
^jælpet c. ; T. ^engebibrag n. To — and abet, 
roetfe en ^jalpfom ^aanb, bbe S9iflanb; — -de- 
camp', {^., aid-de-cong), Øbfutant c. '(enOenf' 
rall); — mf^or, 8iegimentft>9lbjutant c. — anoe. «. 
t £»i«Ip, nnberftattelfe e. — ant, a. be^ialpelig; 
^ialpfom. —er, n. ^jælpet; Xit^anget o. — lees, 
o. biælpeloS. 

Ai'gre, 9. vid. Eagre. 

Al'gret, vid. Egret. 

At'goille, 9. (fr.) 6pib< e. (af en ^øi, taftet 
Djergtop); et ^nfhument til at bore puller til 
ftrubt (oeb ©prangning). 

At'galet. Alg'Iet, «. S)op (paa en fiibfe); ®u(b- 
bop e. (Jpf. Aglet). 

All, 9. Smerte, Upafifelig^b c; v. fmerte; boere 
upaftfclig, fejle i9fa>get); what allB you? bbab fejter 
Sig? —ment, 9. opaSfelig^eb, 6Dog^b o. —ing, 
a. Tbgelig, ftranten. 

Alm, V. figte (eftet el. til, at); tragte, ftrabe; 
formobe; 9. ttetning c; Sigte; Vlaat n., ^enflgt c, 
Øjemeb n. ; (BiSning o. ; to take — , at flgte. —er, 
9. Sn fom figtcr. — less, a. uben f&jemeb el. %Ratl, 
benflgtftløf. 

Air, • Suft; Sang, tCrie, Sife; SKne c, ttbfeenbe ; 
affetteret fBafen ; Snu n. : T. (Øang e. (om ^efU) ; 
a noble — , et æbelt ttbfeenbe : — balloon , Suft' 
ballon c. ; — bladder, Soømmebtore e. (boft ^ifl) : 
castles In the — , SufttafleHer pi. ; —bom , føbt i 
Suften^ fantaflifl; — bnilt, bygget i Suften; — ca- 
Bhlon, Suftpttbe o.; — drawn, t tegnet i Suften; 
— gun, lBinbbø9fe 0. ; —hole, Suftbul n. ; — Jacket, 
Sbommetrøje c; —level, et Slagl Satetpaft n. ; 
— poløe, Suftoagt e.\ —pump, fiuftpumpe c; 
— shaft,T.Suftfd^attc.; —tigbt. lufttæt; — threada, 
Spinbelbcebe i Suften vi. — vessel, Suftrøt n. (i 
planter). Air, «. lufte, ublufte; forfrifle i fiuften; 
afbampe, tørre (oeb Siben); to — a horse, røre en 
^efi, ribe ub meb en ^eft. —er, «. (Sn fom lufter, 
tørrer ofo. — Iness, •. bet Suftige ; fig. Setjlnbigbeb 
o. —ing, 9. Seberfoægelfe i frifl Suft c ; —less, a. 
luftløf, muggen. — ling, «. oilbt, letfmbigt SlrnnefEe 
n. — y, a. — ily, ad. luftig; bøj; IbfHg; letfmbig; 
— y notions, jd. SuftlafteQer jd. 

Aløle, Aile, («7€), 9. Q^ang c. (i en fttrfe). — d, 
a. meb (Bange. 

Alt, 9. lille (S e. (i en ^fob). 

A-Jar', ad. paa Klem, balb aaben. 

A^Jtttage, 9. Opfati c. (til et Springbanb). 

Ake, vid. Ache. 

Aktm'bo, vid. Klmbo. 

Akin', a. beflagtet. 

Al'abaster, 9. Vlabafl c; a. af Ulabafl. 

Alack', t. ol! Obel — a-day, t. Øub hjælpe I af! 

Alac'rloBi, a. t, —ly, ad. liblig; fro, glab, meb 
9l(rbe. — ness, 9. t Wunter^eb, Sioligbeb t. Alac'- 
rltT. 9. Sioligbeb, Vlunterbeb e. 

Alamdde, ad. (fr.) poa 9Roben, mobeme; 9. et 
Slog« fort, tbnbt Xaft n. 

AiBBd', ad. i £anb, paa &anb. 

Alarm', 9. Sarm, marm c; Oprør n.; Sfrcel, 
Vngeft; ttro, Oetpmring; SceKer c (i et ttr); 
— bell, Stormllotfe c; —dram, ttlarmtromme c; 
— poBt, T. Ølarmplabe c. ; — watch. ttr meb Ccef. 
ler n. Alarm', v. falbe til 9aaben; forurolige, for- 
ffræffe. —ing, a. —Ingly, ad. foruroligenbe, ffræf- 
felig. — Ist, 9. ttroftifter, lllarmblafer e. 

Alar'BM, •. (mV2. Alarm) Stormflofte o.; K^stfer 
e. (i et ttr). 

Alas', t. of ! O bel bcftbcettel — the dayl — 
the while I O ttl4tte«-S)ag! O ttlbffef-Zibl Ala 11 Alk Al'uy, o. fom en Øinge el. Singer. Al'ate a. 
totxøct. 

▲låte. ad. t nnliq. 

Alb, «. 9)te«fefait VLbt e. (latMff). 

AJ'katrMs, «. Vltetroft e., diomtdea (lalbciogfaa.- 
Man of-war-blrdj. 

Alfeélt, Ål'W, {all'bé-U, all'be), ad. enhftmM, 
uagtet. 

ÅlbM'cøBt, a. Mioenbe 1>mb el. l^liibagtig. 

ÅlbifleåttOB, 9. t ^Dibgøren c. 

ArMBlm. 9. bet at Mere lUbiiiø. Albino, «. 
fUBino, ^ttibfvbning e. 

irMoB, •. ailbion (Cnalanb; efter betl ^bibe 
ficit^fipftrr): — metal, fortinnet 0(1) n. 

ÅlbagtnioHfi, a. ^mbagtia, fom tSgge^oibe. 

AlMgo. «. T. Wbugo e. (I^oib $let t |Z)jet), bbib 
6tBV c. 

Al'boM, 9. 6tambog, drinbritiglbog c 

Albémea , «. «Søge|oibe c. , Vlbumin n. Albti- 
minons, a. fom iSggebirtbe. 

Albar'aam, «. T. Splint e. (ben Qbre og blabere 
Xel af Sebct; jof. Heart-wood, fon er ben inbre 
og lioarbere Sf(). 

AVcakeat, wl. Alkahest. 

Alcåle. o. olcsiff; ». alccift eerfemoat n. 

Alcald, Alearde. «. Wfobe e. (en 6t«t^oIber i 
9artezift: en SDfogcb el. Dommer i Spanien). 

Al'eaU, vid. Alkali. 

Aleaa'aa, •. Vllanna c, andhiM tinctaria ($(.). 

Alce. vid. Elk. 

Alchjm'leal, a. —ly, ad. (ch ubt. i:), aldjbmifl. 
Al'chymfet, ». Qnibmager e. Alchymlflt'ical , a. 
ak^iimifr, fom Øulbmager. Al'chymy, «. Øutb« 
SMgeri a., Wdlpmi e- ; et Slogi Wetaltompofltion c. 

Al'eokol, 9. aifdbol e. (reftificeret e(. ^øjft renfet 
fSinoonb ; for^n : finef) pulberiferet 6ub9ont«). —ise, 
V. afto^olifcrc. 

Al'coraa, vid. Alkoran. 

AleéTO, «. VKoM c; ^mmeligt 6teb n.- (i en 
^W9t}, £øv^l|tte c. 

Al'qraa, vid. Halcyon. 

Al'd«r, (awf-) 9. «S( e., tSOetræ n., betula alntu. 
Al'dem, a. 9iSae', of tSUetrce. 

Al'derMaa. (aud'-) 9. egenlig: VUbftt; RaabS' 
timt, Qorgeraefier e. (nærmefk i ffiang efter the 
Mayor. Sereft Sntal er forfrieOigt efter 6taben4 
d. etjeni etarrelfe. d £onbon er ber 26; jof. 
Ward); X ftallnn c. — in ohains, x flegt ftaUun 
be^cengt meb fmaa fpalfer. — like^ a. —ly, ad. 
fom en Oorgeme^tr. 

Al'dera, vid. nnber Alder. 

Al«. 9. We n. fengelft b»ibt Dobbeitol). — berry, 
barmt Vie (meb ftrbberi, 9røb og 6nner) ; — brewer, 
fUe-Brteger c; — oonner, —taster, en Oetjent, 
fom kox Cpfbn meb be iufterebe Ølmaol; —draper, 
X pltopper e. ; — houoe, {Clbnl n. ; -house-keeper, 
Oltopper c; — knlght, t DrifTebrober c; — Rtake, 
Øltapper«® filt n. ; —taste, T. CpfQnfmanb ooer 
gflet« og Orobet« iiobbeb og Jufterebe Waal og 
Vcegt, ftaaler og Brager c ; —vat, (Øaretorn. ; 
— wife, IDIIone e. ; — washed, oafTet i jDI. 

Ale'oMt, Alo'coait, vid. Costmarry. 

AlectryoM'aehy, (ch ubt. k) 9. ^anetamp c. 
Alec'tryomancy, «. 6paobom af ^negal e. 

A-lée. ad. S. T. i 8« (om Koret). 

Al'egar, «. fSIebbife e. 

Alefff«', t wrf. Allay. * 

Ala'lioof, 9. ftorUnop, ^orbøebbenbe e., ol9ckoma. 

AlMi'ble, 9. (for^ brugeligt) !^|liaecrfar %., 
{vid. Retort). 

Aleagth', ad. efter Sangben, langft, faa lang fom 
mon er. 

Alert', a. munter, ttblig, flint; aarbaogen (om 
ftrigtfoll). — ness, «. Vlnnter^b, Varboogenbeb e. 

AleUlol'ogy, {a'l9'tki'ol'-o-n) •- &ere om 6anb* 
^ e. Alexaa'den, Aleaaa'dert, «. Sm^mium e., 9imr- 
nium (^l). 

Alezan'drtae, «. alecanbrinfl Ser* a. 

Aleziphar'mle, a. inbe^olbenbe Olobgtft; «. 9Sob- 
gift c. 

Alexlterie, a. d^ift mobotrfenbc; mobbirfenbe; 
^fber ftiOenbe; «. Wobgift c 

Arfk, 9. en Ørcelart, vid. Esparto. 

AVga, 9. Xavct o., ol^n (rn talrig 6(agt af Banb« 
planter). Al'goid, Al'gotu, a. lig Xarre; b*tenbe 
til Zarre. 

Al'yatM, Airgatei, ad. t i et^bert Zilf<elbe, 
beftuben. 

Arfebra, «. Algebra o. Algebrålc, —al, a. ol* 
gebratft; — ally, ad. beb ^iælp af algebra. Al'- 
gebralst, «. dn fom forflaar tllgebra, tUgebraift e. 

Argerlae, a. fom b^^er til el. er fra Vigter. 

Ai'gid, a. rolb. Algidity, Al'gidness, 9. fhilbe, 
Pfroft e. Algiric, a. falenbe^ fom bringer ftulbe. 
Al'ffor, 9. fiaxt Ihilbe e. 

AlforiiM, Al'gorltkH, «. BibenHab om 2al^ 
Øtegning c. 

Al'gaaiU, 9. rfpanft) politibetjent o. 

Alias, ad. eOerl; meb Binaon; 9. paataget cl. 
falif t Kobn a. ; gfentogen Vrrefibefaling o. (for : — 
capias). 

Alibi, (-e-6«) 9. T. VIibi n. (9rab«relfe fra bet 
€teb. bbor ^orortibeiiea er begoaet). 

Al'ible, a. ncerenbe; fom fan nflcre*. 

Allen, a. fremmeb, ubenlanbff; fiemet, ide i gfor- 
binbclfe; 9. ^emmrb. ttbtonbing c. (fom iRe fjor 
faaet engeift Borgerret) ; — blll, Barlamentftalt mob 
Ublan&tnger e. — able, a. afbcenbelig. — ate, v. af' 
b<enbe, fælge; bortbenbe, fieme, trsRe tilboge, af> 
benbe (fra troflob el. ^nbeft) ; a. fiø. fjernet frem- 
meb; 9. ^remmeb c — åtlon, «. Ilfl^anbelfe, Ober* 
brogelfe e. , 6a(g n. ; Bortbenbelfe o. ; — ation of 
mind, Sanbiforbirring e. — ator, «. (tn fom afbsnber, 
@ftlger c. — ée, «. wn til ^oem 92oget afbsnbed. 

Alireroni, Alf'feroio, a. binget. Al'iform, a. 
bingrbannet. 

Alight, V. flige neb, ^ge af; nebbale; falbe neb. 

Aligkt, ad. brsnbenbe, ontanbt, t«nbt. 

AUgaemeat, {a-liM-ment) 9. T. Wignement n., 
fnorltje Retning imeSem to ^nlter c ; (€oIbaterf ) « 
Op^aing i lige fiinie c 

Alike, ad. paa famme flRaabc, enl, uben 9o^M/ 
ligelebe«, lige meget. 

Al'lmeat, •. Kåring e., Kæringtmibbel n., 9«be, 
SiHfe e. ; V. fobe, emeere. Alimen'tal, a. ncrenbe ; 
—ly, ad. nsrenbc; fom Roring. Alimen'tariness, 
9. RorlngCIraft o. Alimen'tary, a. Rcertngft' ; net* 
renbe. Alimentation, •. Raring^traft ; (Imcering o. 

Allméaions, a. ncerenbe. Al'imony, «. Unber. 
bolbning e., aarlige f^enge pi., VlimentatiDn e. 
(beftemt for en ftone beb 6tilftmiBfe, af WanbenS 
(Sjenbom). 

Aliped, 9. blngeføbbet 2))}r (f. (!{. fflagermuft) n. 

Aliqnaat, a. T. aliloant, utigebelenbe. Al'iqaot, 
o. T. alttbot, ligebelenbe. 

AiUh. a. alagtia, fom «le (ibf. Ale). 

Alitare, t. Rarlng, 9»be c 

AliT«, ad. i Sibe, lebenbe; liblig; the beat man 
— , ben bebfle IRanb i Berbcn; to be — to, ^be 
9o(eIfe for, ftle, inbfe. 

Ainuhert, 9. T. iOlAbefl (et foregibet olminbeligt 
Oplo«ning#mtbbel). 

Al'kall, (•/«) (p/. Alludies) 9. Kllali, Subfalta., 
$otaffe e. Alkales'ænt, a. Subfalt ubbillenbe. Al- 
kales'æncy, 9. Ubbilltng af fiubfalt, roobben Qkering 
c. Alluline, a. altolif!. InbfoltagHg. Alkalim'eter, 
9. røalimeter n.. fiubfaltmoaler e. Arkaliae. v. 
(Alkal'lcate, v. k a. t) allolifere, brcnbe til Sub' 
fait; bltnbe meb Subfolt. Alkaliaåtion, 9. lUlali- 
fation, Subfaltbercbning e. Alk 12 Alm Ål'kABet, i. Sntannc c, cmcAtMa Hnetoria (en 
%aTt>tplantt). 

Ålkekeagl, ». (-/«) 9d\entlKtqtt, (^•beCtrfebcr n., 
phvaaliå alktkenffi. 

Alker'ineii, 9. tUkrncSronfeft o. 

Al'korftM, 9. fUloran^ ftocanen (WofaamebanerneV 
Stbel). 

All, a. al, ^(e; alle; ac{. øanffe, l^tlt, albelrS; 
«. ^ele, filt n. — aloDf, øanfle alene; it is — one, 
bet tommer ub paa et; not at ->, albeleS ilte, flet 
ifle; —the better, tci bcbce; — the same, aSige* 
bel; at — , ganile, ooet^obebet; — but, næftcn, 
^rtab; — over, oDrcalt; oDer ie(e (XJljen, Sanbet 
ofb.); — in —, i et og alt; by — means, otftfelig, 
cnbelig, betlofleboab betbll; — along, ^e(e Xiben 
igiennem: • ofasudden, ganf!e uoentet ; forgood 
and — , ganfle og albeled ; for beflanbig ; to go on 
~ fours, goa paa aUe fice; 'tis not — a case, bet 
ec iRe gonfle bet famme; to — intents and pur- 
poses, fulbfommen; — a-mort, ube af f$atning, be« 
bøbet. 3 Gammenfatntnget forcfommec all meget ofte. 
— bearlng, altbarenbe, altfrembringcnbe; — fools- 
day, førfie Vpril; — foun, ^iclort; — haUl tl( 
SDfle og Belfignetfe! v. at ^ilfe; — hallow, — 
sainte, Sae^lgenftbag (1. Sioobr.); — bal'lown, 
— hal'low-tlde, QOeqelgenS-Zib: —heal, en Urt 
6tberitift ($(•); —knowing, aloibenbc; — oTerisb, 
X ifle fpg og itfe raff (^W P^a en bcgi^nbenbe 6l)g> 
bom); —seed, Vttltt ($(.); — souls-day, aUt 
SiftM'geft (2. IRoobr.); — spice, VQr^aanbe n. (af 
fhi)beT'Vlt)rten, myrCt/« ptmento) ; — there, — the 
way there, x nøjagtig efter SRoben ; af førfte Sort ; 
fjelben bpgtig, ubmcerfet; — wise, aMi. 

AUåy, (Allegge f) o. Itt^ge, bringe til ffto, htmpt, 
foaffe, formilbe ; milbne, Imbre ; T. t legere, blanbe 
{vid. AUoy v. 3c ».)-, 9. Slnbrtng c; f JBIonbing 
e. —er, 9. (En el. 92oget fom fan bæmpe ofo., £in« 
bringftmibbel n. —ment, «. bæmpenbe el. linbrenbe 
Øtibbel n. 

Alleet', o. t tiOdTTe. — åtion, «. XiOoRelfe e. 
— Jve, a. tilloHenbe, forførerft; 9. XiHoItelte o. 

AUege', V. anføre, ernaece, paafiaa. — able, a. an* 
penbelig. —er, •. Cn fom anferer, paaflaar. —ment, 
9. Vnførelfe, $aaftanb c. ; bet anførte 6teb n. ; Hnb* 
' fTDlbning c, gocfbar m. 

Allegitlon, 9. vid. All^ement. 

AlléglaaM, •. Unberfaatter« ^Itat mob IRegie* 
ringen, Xroftab, SQbtgbeb c ; oath of — , Zroflab#* 
9h c Allégiant, a. t tro, Ii)big, vid. Loyal. 

Allegorio, —al, a. — ally, ad. aaegorift, biHeb* 
lig. — alness, 9. bet flUtaoviftt. Aliegorist, 9. VIIe< 
gori^ c. Al'legorize, v. fortlare aHegorift, fmbbiOeb* 
lig ; tafe biHeblig, aOegorifere. Allegory, «. Wlegori 
o., @inbbinebe n. 

Allégro, ad. T. munter, lljfHg, allegro; 9. T. 
tOlpgro e. 

Aflelalah 9. daOeluia^ »., vid. Halleluiah. 

Ailemaade', Al'maln, 9. VOemanbe, et 6lag9 
Sal« c. 

Alléflate. o. lette, formilbe, linbre. AUevl&tiøn, 
9. £ettelfe, ((ormilbelfe, Sinbring e. AlléviaUve, a. 
formilbenbe; t. Sinbringftmibbel n. 

Al'ley, 9. Øang, ttOee e. (ien^aw); Stråben.; 
(ii)be c; tum-again — , Stræbs uben Øjennem* 
gang n. 

Alllieeoss, a. løgagtig, fom fiøa. 

AlQaace, 9. gorbunb n. ; Sormnbetfe c (tffgte- 
ftab); Slagtflab, SbogerfCab n. Ailiant, 9. f %of 
6unb«falle, tlllieret e. 

Alli'eleaey, 9. XiltrælningShaft e. AlU'cient, 
9. bet Xiltrætfenbe. 

Allies, 9. pi. Vaierebe pi. (vid. Ally). 

Alllgate, o. fammenbtnbe, fnl)tte, forene. AlU- 
gåtion, 9. ^orbinbelfe; T. 9lOigationft*9tegel e. 

Al ilgator, 9. QOigator, ftaintan e. (amcrifanp 
"-^biae), alligator. Alilgatare, «. fBaanb, einbingSmibbel n. 

Alli"HfoB, 9. t Sammenftøb n. (vid. ColUslon). 

AUiteråtioB, 9. tKQitecation e. (flere Crb meb 
famme Segonbelfeftbogftot), f. dj^. Behemoth blg- 
gest born). Allit'eratlve, a. bogflaorimenbe. 

Al'loeate, v. tilbele bbrr flt; fætte tilftbe (til eo 
el. anben Snoenbelfe). AUocåtur, 9. T. Vttefl for 
at en tareret Regning er i Crben c. 

AllocitloD, 9. Zitfætning c. : T. tUlotation o. 
(Onbfore Ife af en Stegning) ; VnoiCning o. (fra Sfat* 
tommeret). 
. Alloentlon, 9. Xiltale, ^enoenbelic c. 

Allédial, a. fenifri, uafbftngig. AUédiom, «. 
CbeldgobS, HQobial'Øob«, frit ttroegob« n. (frit for 
SenSpligt). 

ALloDge', 9. T. Ubfalb, Støb n. (i BfegtefunQen) ; 
en lang Sine (bt)ori en ^eft løber); o. tid. Longe. 

AIloo', i. ^aOol (vid. Halloo). 

Al'Ioqny, 9. Ziltale; Samtale e. 

Allot', V. tilbele beb fiob; ubbele; tilftaa, fCjenfe, 
beoilge. —ment, (— tery, t) 9. Zilbeling oeb Sob; 
2>el ; Sob, ZilfCiltelfe o. -ter, 9. Ubbeler o. 

Allow' o. gibe Soo, tillabe; inbrømme; tilflaa, 
gioe; billtge; flaa af, gere Vfbrag. —able, a. ttl> 
labelig; rigtig, retmaSjtg. — ableness, «. XiSabelig« 
beb, Scetmoe^fig^eb o. —bly, ad. meb ^^orbring paa 
ZiUabelia^b. — anoe, 9. ZiHabirlfe; dnbrømmelfe; 
Xilftoaelfe ; ^ri^eb for Xoang ; Coerbærelfe c ; ^bab 
ber tilftoae« til Unbec^olb ; Station , portion ; Søn 
c. ; Øfbrag n. ; t gobt 92at)n og Sibgte n. ; to give 
— for, Aa- ooerfe, bære ooer meb. Allowanoe, v. 
fætte paa SRation. 

AUoy', 9. T. Ølligation, Segering, Zilfætning o. 
(af et ringere SRetal til et ablere ; ogfaa bet tilfatte 
rinaere Wetal); v, alligere, legere, blanbe. —age, 
9. Segering, iBlanbing e. 

Alis. 9. pi. X XapbtQp af Spiritui n. (folgt billig). 

Airspice, 9. vid. unbcr All. 

AllBbes'eeney, *. t Sillig^b; Zilfreb«^b e. 

AUnde, v. figte (til), ^entQbe, aHubere. 

Allémlnor, 9. Qht fom maler meb Sanbfarbe, illu- 
minerer o. (af ftobbere ofp.). 

A116re. 0. lolfe, tiHoKe, tilffDnbe; 9. t Solfemab 
o. (vid. Lure), —ment, 9. tiHottelfe, ^nftelfe e. 
—er, •. Stifter, forfører c. Alliiring, a. —ly, ad. 
tilloKenbe, friflenbe, forførerfl. Alliiringness, 9. bet 
Xmottenbe, forførerfC 8æfen n. 

AUéslon, 9. Zilfigten, ^nti)bning, VØuflon o. 
Alldsiye, a. ^cntnbcnbe, tiijigtenbe; —ly, ad. paa 
en bentpbenbe Otaabe. — ness, «. bet ^entpbenbe. 

AUivia, 9. pi. \maa |Ser opftpaebe oeb en Storm. 
AUtiviai. a. opflpapt, frembragt oeb OpffpHing, aQu« 
oial. Almvion, AUtivium, 9. $aaflpllen, CpflpQing, 
c. ; opftpUet Sanb el. Socblag n. 

Allj', V. focbinbe, forene; gøxe bcflagtet; «. Ben, 
BorbunbftfæOe c; ^oacørenbe; QUicret, ^orbunb^* 
ftat e. 

Almaeaa'tar, 9. ^øibecirCef «. 

Almågra, 9. mørterøb Clfev c. 

Alma nitør, 9. Alma mater c (^ulbe Vtohtt, 
O: Unioerfitetet i ^oi^olb til ben, fom liar fhiberet 
Peb bet). 

Al BiaBac, 9. aimanat, ftalenber c 

Al'maødiBe, 9. VImanbin c (piolblaa tSbel^n). 

AlmigkUness, iawl-) 9. ttlmagt e. Almlghty, a. 
almægtig ; «. Øfmægtige c. 

AlmoBd, (al nbt. a'O, 9. iRanbel c; pi. ^l$* 
lirtlerfM^. ; — milk, Wanbelmælf e. ; — nuts, $ebcr' 
nøbbermeb SRanbler i; — oil, Slanbelolie o. — pow- 
der, SRanbelflib n. ; — tree, Wanbeltræ n., amw- 
dalu9. 

Al'moBer, 9. Vlmofenier, tllmiefe<Ubbeler c. (geifl* 
lig, en ^prftei). Armonry, Alm'ry, 9. Vlmofenierenft 
Øolig c, bet Steb, ^bor Vlmiftfen ubbcM. 

Al most, (nvfl'-) ad. næften, battab. 

Alms, 9. VlmiSfe e. — ba&ket, KlmtBfe > fhirP c; Aln 13 Amb — deed, )Uiniffc<Oiemiiig, mi(b <Babe c ; —house, 
gfattiglnie fi.; —man, Vlmii^tltm, Sattiglen n. ; 
— people, ^ttiolfnmer pi, 

JLl'mugf, 9. Wrnmaal n. (Qtaaling mtt Vien, tid. 
£11). Al'nAger, Al'nagar, Al'neger, «. forWn: en 
tnbrMmanb, font efterlaa oa ^ctmpltht ftlæbe. 

Ål'alglit, (awl*) §. et 61ag« Vtatitfi n. (fom be> 
9»b af en ttjf Cocfaøe meb en 8<efle i nibten). 

Ål'oe.«. Uloec, aloéi^U); pl.filot. fLiofdi^att 
e. — t'ical, a. — t'ic, o. berebt af «Ioe. 

Ålon% orf. ^»H, i eejret; S. T. til 8eir»; prv. 
tejt ober. 

''^l'i^ST) '■ Ufotnnft; Urintelig^b e. 

ÅlAne, a. & ad. a(ene; ene; let me — , lab mig 
Mere ; let me — for that , lab mig førge fot bet. 
—ly, ad. t alene. — nen, «. t dn^eb (dubt) e. 

llony', od. k prp. efter £<engben, ubfhraft; langK, 
langi meb, ben ab; affleb/fort, frem; all — , bele 
Seien. bele Ziben, belt iglennem; — of, x for* 
mebrllt; — with, t 8elffa( meb, meb. — dde, 
ai. s. T. ®ibe om @ibe, langf 6iben, beb. 
AloDgst', ad. Iong4 meb. 

Aloor, ad. i Wfxanb. fjernt borte; firmet. 

Al'epeey, Alopéeia, «. ttfoi^It e., fltcsoeflttrb, ^oa- 
renr4 llffalben, €talbftl)eb e. 

Alead'. ad. Itjbelia, bojt. 

Aléw, ad. Iat>t nrbe. 

Alp, •. et Cierq; {vid. Alpine etc.). 

Alpac'a , 8. fLlpata el. $afa e. , aiie&«jita paea 
(»emoianfl 9aax, ben minbre Sama); Xo) oabet af 
tUpafa ^aor n. 

Al'pha, B. Slfa n. (fiø. Oegt^nbelfe ø., betgrorfie). 

AVpkabrt, 9. Qlfabct n. , ØogQabraffe c; «. 
orbne efter fUfabetet. — ic, — ical, a — iGally,ad. 
olfabetifl. — årian, «. %n fom Isrer øes. 

Alpine, a. fom |orer til fClpeme, aU^inft. Alp«, 
9. pi. tnper p^ 

Alread'j. (ou?^) ad. allcTebe. 

AU, (oiM«) ad. t «•'<'• Also. 

Aroo, iatel'') ad. ogfaa, tillige. 

AH, Al'to, «. «lt c. (i 9»ufiF). 

Al'tar, (awl'-)9. (Ilter n.; — cloth, Saterllcebe 
n., taterbng c. ; — piepe, Sltertaolc e. Artarage, 
«. Offerpenge pi., Oirer n. 

Al'ter, iawl'-) v. foranbre; foranbre ftg. — able, a. 
— ably, ad. fom Ian foranbrci; foranberlig. — abil'ity, 
— ableneos, «. ^oranberligbeb c — ant, a. t foran« 
brenbe. — åtlon. «. groronbren, ^OTanbring ø. — ative, 
a. fom fan beoirfe $|roranbring ; «. grabbiV ^elbrebenbe 
cL milbnenbe Scegemibbel n. 

Al'tenige, 9. Opfoftring, $leie e. (et eomS). 

Al'tøreate, v. tioe«. tratte«, flienbel. Altercåtion, 
«. ftio, brætte, Orbftrib c 

Altem', a. t bejrlenbe, afDeglenbe. —acy, o. 9f< 
el. Cmoesling c. —al, a. ofoeslenbe; — ally, ad. 
brsefmi. — ate, v. De^t, afocsle; ubføre beselbiS. 
— ate, a. — ately, ad. afDejIenbe; gienflbig; —ate 
angles, T. Seselbinflrr pi. —ateness, ø. ttfberlen 
e. — 'ation, 9. Omfliftning, dfvrsling c. — ailve, 
a. (—ly, ad.) oeclenbc, gienrtbtg; ø. Salg n. 
(imeSem to Xtng): ftltemaHb n.; miCItg SttOing 
e. — ativeneas. — Ity, ø. tlfoecltng, oeseloiø Ørolge c. 

Alihéa, 0. teae'Øltbee c {vid. Marsh mallow). 

Altkéagh, (awi-) conj. omenbffønt, ^oorbel, uagtet. 

Al'tignde, a. ^igenbe i Bejrrt el. i ^øjben. 

Aliil'oqa^iice, 0. ^ojtraoenbe Xale, 6oulfl 0. 

AUta'eter, 0. fiøjbemaaler o. 

Altlm'etry, 0. ^otbemaaling c. 

AUls'oaaat, a. boftlijbenbe, boitraoenbc, fonlfiig. 

Al'titade, 0. ^ojbe c. ; fip. Op^eiet^b o. 

AltlT'olaDt, a. boitflboenbe. 

Altogether, {awl-) ad. tilfammen ; albelef , øonffe : 
for — , for befianbig. 

Alto-reliéTO, 0. ftert op^ø)et KrBefbe, ^autrelitf n. 

Aladel, 0. T. fUubel c, Subiimeertar n. 

Al'nai, 0. Ølna «. ; — cord, Sfunagge^bc c; — otonc, Vhinflen c; — water, Vlunbanb n.; — whey, 
KlunbaUe c ; — work, tllunfqberi n. Arumed, a. 
oluHet. AlT^inous, Al'umish, a. alunagtig, alun« 
^olbio. 

AlÉmlaa, Al'nnlae , 0. VUuminium'dlte n., fier* 
iorb c. 

Alam'nvs, 0. WumnuS, !&ifctpel e. 

AlutåtloB, 0. (Karbning c. 

Al'veary, 0. Oilube e. ; HIoearinm n., jSre^ule e. 
Al'Teolar, — y. a. fulb af fiulbeber. 

A1't««i, 0. iBaab af en Xrceftamme c. 

Al'Tlne, a. fom ^ører tii tXnberlioet. 

Ar-irays , (unbertiben : Alway) (010/ •) ad. oltib^ 
flebfe. 

Am, V. $rcfenS of to be: I — , jeg er. 

AoMbinty 0. SlfFmerbigbeb c. 

Am'adot, Am'adetto, 0. et 6lagf ^^are c. 

Am'adOB, Aai'adow. 0. Qf^cfoamp e. 

Araåin, ad. af alle ffrsfter, af al SRagt^ (urtig, 
ilfomt ; strike — , 8. T. lab løbe I let go — , S. T. 
loftl 

Aauil'gaai , AmaVgama , 0. T. Vmalgam u. 
Amal'gamate , v. T. amalgamere; fiø. fammen- 
blanbe. Amalgamation, 0. T. amalgamering c; 
Jic. nøie 9orrnino c 

Amaad', v. t oortfcnbe. — atlon, 0. Oortfenbelfe 
e. (i 6tat»arenbe). 

Anaaaea'Bis, 0. SCfftriocr, 6friber, Umantt' 
enfld e. 

Am'araath, 0. Vmaront e., amar€mihv9 ($1.). 
Amaran'thlne , a. af el. lig Umorant; fig. ubit- 
nelig. 

Anaritade, Amar'aleno«, 0. t Oitter^eb e. 
Amar'ulent, a. t bitter. 

Amaryliis, 0. Umar^l c. (talrig ^lantefamilie 
meb flønne Slomfler). 

Amaoi', 0. Sqnge, ^ob, Øunie c; v. fammen« 
bbnge, opbbnge. —ment, 0. Opbbngen; $>^nqt, 
^ob c. 

Anéte, v. f lebfage, folae. 

Amåte, v. f ftrætfe; fstte i ^ocl^gra^cb {tid. 
Amaze). 

Amat^ar', 0. (fr.) ftunflelfSer, ^Dilettant e. Ama- 
térial, Amatérious, a. fom angaar Clflob. ClftooS*. 
Amator'culist, 0. liDe ubetqbelig (SIf!er e. Am'atory, 
a. fom borer til eller Ofttter Slærlig^b, (Slffobi'; 
— potion, dlfloMbrit e. 

Amaaréntfi, 0. ben forte Stær (en (Sjenftygbom). 

Am&xe, 0. li^orbirrina , 93eftl)Ttelfe c; v. rorbirre, 
fcette i f^oninbring, forbaufc. — edly, ad. forbaniet. 
— cdness, 0. (viet. Amaze, 0.). —ment, 0. ^oroirring, 
aSeftqrtelfe, Sfrsl, f^orbaufelfe e. Amåzing, a. 
—ly, ad. forbaiifenbe, fIraRelig. 

Amazon, «. Stmafone, frigerfi ftbinbe, ^fiolbmo o. 
Amaz6nian, a. frigerfC (nm fruentimmer), manb' 
^aftig; fom ^orer til VmafoU' globen. ' 

Ambågeø, 0. pi. Omfbøb n. (i Xalen), Vibttøftig* 
^eber pi. 

Am'baøøade, 0. t (BefanbtfTob n. 

Aoibas'øador, 0. Øefanbt. ØmboSfabør c, 6tatl« 
bub n. Ambassadérial, a. Vmbatfabt^r'. Ambas'- 
iiadrcss, 0. en (Befanbtt ftone ; Ømbadfabrtfe e. Am'- 
bassage, Am'lMusy, 0. Øefanbtflab n. {vid. Em- 
baasy). 

Amber, 0. Rab n., 9ernf!en c; o. af 9iab: «. 
rbge meb IRab; — drink, en S)ri{, fom ligner Rab 
i Sarbe oa ftlarbeb; —gris', 0. (fr.) «mbra c; 
—seed , VoeimofTul e. , Atfrtøcaø abelmo9ckH9 ($1. 
og f^røet); — tree, Vmbrabuffc, atUho9permum. 

Ambldex'ter, 0. (£n fom Ian bruge begge ^anber 
lige gobt; fitf. Sn fom bærer Hoppen paa begge 
@Iulbre, Qenbetoabe c — 'Hy, 0. jUr. toetbbig el. 
ttcerlig 0;førfel c. Ambidex'trous , a. fom (an 
bniae begge ^cenber lige gobt; tortbbig, narlig. 
Ambidez'trousness, vid. Ambideztcrity. 

An'blent, o. omgioenbe, omfluttenbe (f om flufte*^ Amb 14 Amp An'Mini, «. (fr) SRangbe forftjellide {Retter c. 

Amblf^lty, «. Xtoet^btg^eb c. Ambig'uouR, a. 
—ly, ad. ttjfttjbifl, tbitolfom, bunfel. Ambig'nous- 
ness, «. Xbett^bigbeb c. 

kmblVogj, «. toettjbig Xale o.; Ambil'oqaous, 
a. tbetDbig talenbe, font bruger tbettjbige Ubtrl^Y. 
Ambll'oquy, «. tbett)btg Zait c. 

Am'blt, «. Omfang n., OmfrebS c. 

Ambl"tioii, 0. tSrgjerrig^fb, fierffeftjge c Am- 
W'tious, a. —ly, ad. ærgjerrig; bf^ierltg, flrabenbe 
efter. Ambi^tiousness, å. XSrajerrtg^eb c. 

Am'bitnde, ». Omfang n., Omlre^S c 

Am'ble, «. $a9gang c. ; let 8trtbt n. ; o. gaa i 
^adgang; gaa let; trippe, gaa affefteret. —er,«. 
$aSganger c Am'bllngly, ad. i $aAgang. 

Am'bo, «. £ftfepult c. (i l^irfer). 

Ambrelne, {am* brein) «. Vmberin c. Am'- 
breic, a. fom ^rer til el. er af Vmbra, (jpf. Am- 
bergris). 

AmbrénlJi, «. QmbroRa c. ((ØuberneS ^øbe ; ogfaa 
en $[.). Ambr6sial, a. ambrofift, ^imnielff (føb, buf- 
tenbe). Ambrésian. a. ambrofifl; ambrofianf!. 

Am'bry, ». WmtSfebnB n. {nd. Almry); SMttn* 
flah, f^IuefTab n. 

A'nbu-ace, «. begge Q^dfer pi. (paa Zomiinger). 

Am'bulaBl, a. ombanfenbe, ombragenbe. Am'- 
bulate, V. t oanbre om. Ambulåtion, 9. Ombanlen, 
©pobferen c Am'bulator, §. Omoanbrer, @pab' 
ferenbe c ; ogfaa 9labnet paa et 3nfett. Am'bula- 
tory, a. ombantenbe, oanbrenbe; bebagelig; t. 6teb 
til at gaa e(. fpabfere n. 

Am'bary, «. iBfobborte c. (^08 ^efle). 

Ambaftcade, AmbniicAdo, t. fBag^oIb n. Am'- 
bUBh, å. SSagboIb; Oberfalb fra et IBag^oIb n.; 
Siggen i iSagboIb c. ; t>. ligge i Øagbotb. —ed, a. 
liggenbe i tBag^oIb. —ment, «. IBag^oIb n. 

Anbast', a. t forbrænbt ; —ion, «. gorbrcenbing, 
Sbiben c. 

Am'el, ». (Smaille c. (vid. Enamel). 

Am'elcorn, 9. Speft o., ftorn n. (til Stibelfe). 

Améliorato, v. forbrbre. Amelioråtion , 9. ^or* 
bebring c. 

Am'elled, a. emailleret (vid. Enamel). 

A'meB' i. & 9. Urnen n. 

Aménable, a. anfoarlig, forpTigtet til at gøre 
KegnfPab for f(t gorbolb; let at Ithe, føielia; — 
to reason, mobtajetig for Bromuft. AmenabiVity, 
9. Vnfoarlig^b ; ^øielig^eb c. 

Am'enage, v. f lebe, fibre. 

Am'eDaae«, 9. t Opførfel, Vbfcerb e. 

Amend', v. rette, forbebre, ænbre; erftatte; for« 
bebre flg. — nble, a. forbeberlig. —er, ». 9otoeb' 
rer c —ment, 9. ^orbebring, Øebring c; T. 
rønbring c, tSnbringeforflag, 9(menbement n. 
Amends', «. pi. (Amende', fr.) Grflatnina c, 
Seberlaa n., Oprejdning c; to make — , erffatte, 
gibe (Srftatning ; honourable — , ftirlebob; 9tfbigt 
og rørefterllflering c 

Amenity, «. ^nbig^eb. Øe^ogelig^eb e. 

Amen'tia, «. 6inbdf bag^^eb , Vanbdfbag^b; Kf- 
flnbigbeb e. 

AmentåceoDS, a. ralleartet. Amen'tnm, Am'ent, 
9. dat.) Kane c. 

Aiueree', v. ftraffe (meb ^engebob), muRtere. 
— able, a. ^rafbar. —ment, Amer'clament, «. 
Sengebob, $enge1iraf, iRuilt c. Ameroer, 9. dn 
fom fhaffer meb ^rngebob, (l^nMom mulfterer. 

Amer'iean, o. amerilanfC ; 9. tKmerifaner c. — ism, 
9. Qortorliøbeb for Ømerila; amerlfanft 6progegcn« 
^b c. 

A'mes-ace, vid, Ambs-ace. 

AiB'eRH, vid. Amice. 

Amethodical, a uben SRet^obe, uorbenlig. 

An'etbyBt, «. 9[metbt)ft c. (btoTet ftSbelften); T. 
biotet Sarbe c. (i SbeMmænbi) tBoaben). Amethyst'- 
Ine, a. amet^^flfarbet. A'miable, a. —bly, ad. elffbcerbtg, elffclig. — ness, 
Amiabil'ity. 9. (HflDærbig^b c. 

Am'lauth. Amlan'thna, 9. 9(«befi, Kmiant, Oierø- 
^ør e (et Wineral). 

Amieable, a. —bly, ad. benffabelig. — neas, •. 
SenfTabrligbeb. Senligbeb o. 

Am'lee, Am'iot, Amit, «. (en (ot^olfl $ræfl«) 
@Iulbert(sbe n. 

Amid', Amidflt', prp. mibt i; imeDem (blanbet 
meb, omgioet af). 

Amln'adab, 9. x ftboefer c. (efter gamle ftome« 
bier;. 

AmlsH', ad. k a. urigtig; feil^ galt; upa#fenbe; 
upoSfelig, itle bel; «. t Uret, 9eil; UI^Re c; 
not — , ttfe af fiSejen; to take — , tage ilbe op; 
to do — , fejle, banble urigtig; It bappened — , 
bet flog fejl. 

Amls'nion, 9. %ah n. Amit', v. t taht, mi^. 

AmUy, 9. SSenftab n., gob f^orflaaelfe c 

Amm6Bia, «. Ilmmonialc. ; — ted, a. forbunbet 
meb 9lmmontat. 

Amménlac, «. Vlmmonial e. ; gam — , Vmmoniaf* 
(Øummi c; sal — , Salmiaf c. Ammonlaoal, a, 
ammoniaTalfV, fom ligner Kmmøniat. 

AmmuBi'tion, «. Ihrigftforroab n.; TOunition c. 
— bread, KPommi^brøb n. 

Am 'Bør, vid. Almoner. 

Am'BMty, 0. HmnefK c. falminbelig Xilgibelfe). 

Am'BloB. Am'Blo«, «. T. ^oDerbinbe c. 

Amobéaa, a. afneslenbe (om Serii el. 6ang). 

Amémum, «. ft'arbemomme c. 

AmoBg'. AmoBgøt', prp. tblanbt, blanbt, imellem. 

Am'ortst, Amor^so, «. (SlfCer c. 

Am'oroBB, a. —ly, ad. forlibt, foreljlet; fom let 
bliber forlibt; (Slflob«'. — nesø, 9. gorlibtbeb, for- 
libt 92atur c. 

Amorphons, a. ntformetig, formløS. Amor'phy, 
9, t i^ormlød^eb c. 

Amorf, a. miSmobig, nebflaaet, fortabt. 

AmortizitioB, AmortizemcBt , 9. T. ^Xit^% Qf* 
fiaaelfe til en kommune el. 6tiftelfe c ; en ftommnned 
el. €tiftelfeft Slet til at Xfitt ftg 3orber c. Amor'tlze, 
V. afbcenbe el. ooerlabe C^orbeienbom til en immune; 
ibf. Mortmain). 

AmovBt', 9. 8eløb n. (af en Stegning), €um c. ; 
V. beløbe Hg, ftige; to — to, beløbe fig til; fig. ub- 
gøre, gaa ub paa; bebirfe. 

Amoar', «. (fr.), Slarlig^bSforftaaelfe, SlfEob«. 
^nbel c. 

AmoTø', V. (t bortfieme); T. afffttte (fra et Cm* 
bebe). 

Am'per, 9. inflammeret 6bulfl, IBlobfbulfl, 9[are< 
fbulft; gejl, »ift c. (i %9\); — y, a. x ubflooet, 
finnet, flimlet (om Oft). 

Am'pøFMBd, 0. Zranet for Og: k. 

Amphtbia, AmphlbiaBS, 9. pi. Ømfibier pi. 
Amphib'loiiii, a. —ly, ad. fom leber baabe paa 
fianb og i Sanb, amftbifl. — ness, 9. amfibifC 9latur 
c. Amphib'lnm, «. Vmfibie e. 

Ampliibolo"glcal, a. (—ly, ad. t) tbetbbig, 
tbiblfom. Amphiborogy, 9. Xbetl)bigbeb , bobbelt 
SRening c. (frembragt beb OrbflilXingen). Ampbib'- 
olons, a. t tbett)blg, ubiS. Amphib'oly, «. tbe« 
ttjbig Xale c. 

Am'pklbracli, Amphlb'rachyø (ch ubt. Æ), 0. 
Sfrnfibral c. (tn Berfefob w — w). 

Amphløbn'na, «. Onnøgle, ^mfiSboene c, am- 
phishæna (en lille giftløS elange^. 

AmpklR'etl {-/Uh'- pi), (AmpkrsoiuiBj 0. pi. 
toftbdørbc goir, pi. (i bet ^ebe Sorbflrøa. wn tUtrB- 
tib er Slbflgen mob Korb, en anben mob 8bb). 

Amphlthéatre, 0. Vmfiteater n. Amphitheat'- 
rleal, a. amftteatralfC. 

Am'plø, a. oib, flor; fulbfheenbig, ubførlig; rige* 
lig; uinbftrsnlet; prægtig, —ness, 0. Sibbeb, Stor- 
^eb; ^agt; Ubførligbeb, gulbftsnbiøljeb ; nigetig' Amp 15 And |c^, Rimbteb e. Am'pUate, v. t ubknbr, fotflørre. 
.impliation, «. t Uboibelfe; %ox^ønel\e c. Am- 
pUfleate. v. t uboibe, fottoe {vid. Amplify). 
AmpUflc&tlon. «. ttbbibelfe; »ibtUftig^b: otoet' 
breont gtemftiøing, CDecbriDcIfe c. Am'plifler, «. 
Sbiibet; iribtløftig Sobtaln c. Am'pUfy, v. ub« 
Bibc ; oKclrrioe ; f orsae og fotbebre ; tatt mbtløftig ; 
giie ubførliøe Sfilbnnøer (at on). 

ÅB'pUUde, ». 8iDbc, etønene, Ublhalntno; 
6tot^b c; T. fCmpIitube^ Ouebibbe o. (^odfontenB 
avBrai ®o{fBi el. en flanet« Opgana og 92ebgaHg). 
Am'ply. <ui. rigeIkL fulbtommen ; btotliftig. 

▲m'patAto, V. T. afflare, fstte af, am^^utete. 
Amputation, 9. Sffatning, Vfltsting, ttmputa- 
tion c. 

A'Ht-fl«e, fTt(2. Amb8-aoe. 

Amack', vid. Muck. 

In'alet, 9. »mulet o. (ZrtjOebinbfel el. beltige 
iwb Zrolbbom, Sijgboin ofb.) — 'ic, a. fom Kmulrt. 

ÅHwrcMMtjr, 9. bsrmet Oefraffen^eb c Amur'- 
ooos, a. fu(b af Ssnne. 

Améie. v. ntote, unber^plbe; ø))^oIbe (meb Søfter); 
bPlbe i Uro el. Sov^nitning. —ment, «. Unbrr^oIb> 
mia^, Vl9xftab, ^omøielfe c. —er, 9. 9n fom moret}; 
(ia ion op^Iber meb tomme Softer. AmiUing, Amé- 
d?«, «L snberMbeitbe, morfom. 

AaiTV'dalste, a. tabet af gianbter; «. TOanbel' 
meff e. Amyg'daline, a. manbelagttg; «. 9mt|g- 
baltn m. (et etof i bittre TOanbler). Amyg'daloid, 
9. SKanbelfren e. —'al, a. manbelftenogtig. 

Amyléeeoao, a. fttoelfeagtig. Amyric, a. af 
Stioelfe. Am'yllne, 9. nopløfeltg <^I af ©tibelfe c 

Ab, ar<. vid. A. 

Ab, oof|;. (^o< gamle gforfattere)^ om, berfom, 
W* ; — Ift berf om, faafremt. 

A'BB, od. T. lige meget af ^ber, axia (poa IRe« 
ccpter). 

ABEtep'tiBBt, Analwp'tlitry, 9. (ØirnbobemeØ 
2are c Anabap'tlst, 9. Øienbøbcr, Vnabopti^ c 
Anabaptte'tieal, a. anabaptifHfC. Anabap'tlie, v. 
Sienbøw. 

AaaeaiBp'tlc, a. tilbogefaftenbe, tifbogetl^benbe ; 
tUbogcftt^et. — B, 9. pi. T. ftatoptrif, Sptitiont c 

ABoear'dloBi, 9. vid. unber Gashewnut. 

ABBtathar'tlc, a. T. renfenbe oeb 8ca!kiing; 9. 
fittttatibbel n. 

Aaach'oret, ABMh'orlt«, (ch ubt. k) 9. (Kiteboer, 
(Errntt c. Aaaekontieal, a. (iremit«, enfom. 

ABack'roBlsBi , (ch nbt. k) 9. fejt XibSregning, 
Saac^ronidne c. Anachronls'tic, a. anad^ronifH^. 

ABaelaa'tfcs, 9. pi. SHoptrif c. 

AnaeoB'da, «. ben llorfte ftbælrrflange, ftcempe> 
fUnøe e. 

ABMreoB'tie, a. onoIreonttfK ,* 9. analreomt^ Sigt 
n. el. Sang c. (om Oia og ftærlig^eb ; efter S>igteren 
lUuifreon). 

AB'adeai, 9. ^aarpr^betfe af Oaanb, Sbcani o. 

AnadlpUMt, 9. T. VnabtpIoflS c. ((Bjentagelfe af 
be Orb, ^poraieb ben foregoaenbr Strofe el. Sætning 
enbte). 

ABad'TOBiOM, a. fom fpømme fra glober til ^abet 
og atter tilbage (om %i^t). 

ABs'aia, Xanré-me^) 9. tinami, 9(obmangrI o. 

AB'agiyph, 9. ^bop^iet BiOebboerf n. 

Aaagof ieal, a. —ly, ad. T. anagogifT, oploftenbe, 
^t aanbig (Oibelfortolfning). 

AB'a^raB, 9. T. IBogftaoomfoetning c, Vnagram 
n. — 'matist, 9. i6n fom gør anagrammer, —'matlze, 
o. oøre ttnagramver. 

AB'afrrapk, «. Optegnelfe, dttb^tb«fortegneIfe; 
9«rflanng c. 

A'Bål, a. nnber ^alen. 

AB'alcets, 9, pi. Samling, ubbaløte Srubilbller, 
Snulelter pL 

Aaalep'tif , «. bet at tomme fig, Øebring e. Analep'tie, a. Cbagenbe, ^brfenbe; 9. fihrfenbe 
SRibbel n. 

AaaVogal, a. anatog, lignenbe. 

Aaalo^gleal , a. -—ly, ad. anatogift, lignenbe. 
— neee, 9. bet Vna(ogif!e. AnaX'oglsm, 9. analogif! 
Slutning, ttnaloaitme o. Anal'ogize, v. forCIare 
analogift el. efter Wnalogien. Anal'ogoufi, a. analog. 
An'alogue, 9. tilfdorenbe Ubtrpt n. ; lignenbe (Øien* 
ftanb c. AnaVogy, 9. Sigbeb, Ønalogi c 

Aaal'TiiIfl, (Aaal'Tsei, p/.) 9. DpIoSning. »nallvfe 
o. An'alyst, 9. ttnalijtiter, Unberføger e. Analyt'lc^ 
Analyt'lcal, a. opløfenbe, anolljtift. Analytlcs, 9. 
pi. anali)tif! SRetbobe, Snalbtil e. An'alyze, v. 
analijfere, opløfe. An'alyøer, 9. ttnaltyferer c ; Op* 
[øftningemibbel n. 

ABaniBes'tio, a. fom fDyrfer el. fiøtter ^ufom- 
melfen. 

Anamor'pkoriH, 9. Vnamorfofe, 9i>to<inbHng e. 

ADåaaii, 9. Ønanai c, bromelia anana9. 

Aa'apøKt, 9. Knapaft c (en Serfefob: ww— ). 

Anapk'ora, «. T. 9lnafer, Q^ientagelfe o. 

Aaaplerotic, a. T. ubfqibenbf, føbftjibenbe, ana« 
plerotifT; 9. anapterotift Sægemibbel n. 

Aa'arek, (ch ubt. k) 9. $reb9forftl)rrer, 9lnarl c. 
Anar'chic, Anar'chical. a. uben Wegiering. for' 
oirret, anarfifl. An'arcny, 9. Ønarfin. , Boblø^ 
beb, f^oroirring c. An'archist, 9. 9reblforft))rrer, 
»nartift c. 

AnaMr'ea, 9. T. 9aterfot ober bele Segemet, ^ub« 
Saterfot e. Anasar'cous, a. oaterfottig. 

Anaatomatio, a. T. aabnenbe, fom ^soer 9ot« 
Poppelfe. 

Aaantométis, e. T. Snbmunbing c; Varerne^ Sam* 
menftøb n. 

Aaao'tropke, 9. T. Crbomfatning, Vnafirofe c 

Aaath'eBa, 9. Oan, ftirlenS S9an; t)an{t)»ning 
e. Anathemat'lcal , o. —ly. ad. angaoenbe 9an. 
Anath'ematize, v. bantbfe, tætte i KirtenB {Ban. 
Anath'ematlser, 9. Canl^fcnbe c. 

Anatiferoai, a. t frembringenbe tiSnber. 

Anat'oelom, 9. flagren meb ØienterB Stenter c. 

Anatomical, a. —ly, ad. anatomift. Anat'- 
omist, 9. Knatom e. Anafomlze, v. anatomere, 
fønberlemme. Anat'omy, 9. 9(natomi c ; t Slelet 
n., Senrab c. 

Aa'eøttor, 9. Stamfaber c; pi. Sforfftbre; Slner 
pi. An'cestral, a. fæbrene, nebarbet fra ^orfabrene. 
An'cestress, 9. Stammober c. An'oestry, 9. SIcegt, 
Stamme c. ; 9lner pi. ; ^erlomft, IBprb o. 

Aa'ckeBtiy. vid. Andentry. 

An'ckor, (oh ubt. k) 9. Ønfern.; v. anfre; ((egge 
for Vnler; fiff. fafte; to caøt — , fafte Vnler; to 
ride at — , liage til «n!er«; to weigh —.lette 
Unfer; — hold, ^olbebunb c; —age, •. ftnSer- 
grunb: »etaling berfor c; et SKb« Qnlrep/. —ed, 
a. onfret; i ^mm af et tinfer. 

Aa'ekoKt, Aa'okorlte, (ch ubt. k) 9. (Eremit, 
(Sneboer c. (jof. Anachoret). An'choieso, dneboerfte 
c. Anchoret'lc, a. fom (Sneboer. 

Aach^TT, Aa'ckory, «. VnfjoS c. 

Aaehyléiia, (ch ubt. k) 9. Ubeoægeligbeb i et 
Sebemob o. (en Siigbom). 

A'Beieat, a. gammel (fra gamle Xiber, af long 
Sarig^b; fom ^ar bceret el. leuet forbum); gammel' 
bag&; forrige: 9. (Øammel, ICSlbre c; the —s, be 
Q^amfe (ifar be gomle ØræTere og Slomere;, —ly, 
ad. i forbumft %ih, forbum. — ness, 9. f Wberbom 
c. —ry, 9. gammel l^erfomft c, tiner pi. 

A'aeleat, 9. %laq n. (paaetSltb); t fiant; %en» 
bri( c. (rid. Enaign). 

Aadle, 9. Star«' S Retlige Sliolb c (fom fagbeft 
at Oftre falbet fra Aimlen). 

AB'dllarir, a. t]enenbe (fom $ige); unberorbnet. 

Aaclpltal, a. tbetbbig; T. tbetrgget (om 9labe). 

Aa'ele, vid. Ankle. 

Aad, eaiv. og; (tlfe fieiben for: Ad, oot^.) And 16 Ann Andan'te, a. T. anbante; «. Vnbante c. 

Andiron , (-i-urn) «. Oul e. (til et »rabfpib). 
5Ibbuf c. 

Åndro^f^nal, Andro^gynons, a. ttoelønnet. An- 
-dro^gynus, 9. ficnnafrobit, tDctttllec, 

An'drold. «. ISnbroibe, tlutomat e. 

Androph'AgBB, «. SRennefteabft c. 

Androt'omy, «. ilRenncf!et9 Slnotomi c. 

AB'ecdot«, «. flnetbole «. Anecdot'ical, a. fom 
'^»ter til Knefboter. 

Anéle, Anélle, v. t gibe ben fibfte ©atMHc. 

ADejBOg'raplij, «. IBinb'lBefriioelfe e. 

Anemom'eter, «. T. SSinbmaalec c. 

Anem'one, 9. tinemone c, anemone C^U) 

Anem'ORCope, 9. T. Øinbftøi, SSinbbifet c. 

Anent', ad. ligeoberfor; anøaaenbe. 

An'eiiri8m, 9. ^u\iaaxtSnul\t, 9(arelnube c. 

AneW, ad. pati n^, om Igien, igjen; paa en n^ 
Waabe. 

Attft«c'tao«i, Aifirac'tiiose, a. t futb af ftrum* 
ninøer, bugtet. — neas, AnfhLCtiios'lty, ». t ©ug- 
tet^eb, ftontetbcb c. 

Angarlåtlon, 9. t SlnflTengeUe c. 

A'ngel, 9. (Engel c. (fiø. om en ST^n^eb); en 

« ammet engelfZ Øulbmtynt (10 shillings;; a. fom en 
fiigel, (ÉnglC' ; — like, englelig ; — shot, Ssnlefuglet 
pi. {wd. Chain-shot). — 'ic, — 'Ical, o. enjjlelig. 
(Snglf'. —Icalnesa, «. Sig^eb meb Gngle, vngle' 
trnbeb c. 

Aogelica, 9. SlngeliT^ Sngelftor, Sngelurt c, an- 
ffelica. 

An'gelot, 9. llngelica c. (et €Iagfi (Sitar); et SlogS 
£f! c. (fra 92ormanbiet) ; en (Sutbmi^nt (6 shiUings ; 
tt)f. Angel). 

An'ffer, 9. Smerte, $tne, SSart c. (i en Sbulfl 
el. 1Bi)lb); Srebe, ^arme, %ottBTntl^e c; v. gøre 
fmertelig; gøre breb, o|)bringe, fortørne, —ly, ad. 
brebt, i IBrebe. 

Angina, 9. ^alfibetanbelfe, fioKpine c 

Anglog'raphy, «. T. JBefTrioelfe af ftarrene c. (i 
Segemet). Angiol'ogy, 9. &ere om barrene c. An- 
glot'omy, «. Kabning af et SSlobfar c. 

An'gle, 9. iBinlel; ftant c, biørne n. An'gled, 
a. oinnet. 

An 'gi« , 9. Vnael, ftrog c. ; Slebetøf n. (@tang, 
6nor, ftrog; rod, line, hook); o. angte, mebe; 
loffe; —rod, 9Rebeftang c. An'gler, 9. Kngelfifler 
c. An'gllng, 9, Sngelftfferi n. 

An'gllean, a. engetft; «. 9Reb(em af ben engelfCe 
IHrfe n. An'glice, riat.) ad. paa (Sngelfl. An'gli- 
dze, V. anglifere, gøre engelfl. An'glicism, 9. dn* 
gliciftme, engeift Sprogegenbeb e. 

Anglo-Sax'on, a. angelfa^fV; 9. Kngelfosei e. 

An'gober, «. et Blaqi $ære c. 

Angdra-rabblt, 9. @iUe^ore c. . 

An'gonr, An'gor, 9. Smerte, $ine c. 

An'grlly, ad. nrebt, i Ørebe. An'gry, a. mceb, 
opbragt; inflammeret, fmertelig (jbf. Anger). 

Angairilform, a. glat, flibnø (fom en ftal)^ uben 
6tol; Anguin'eal, a. flangeagttg. 

Aa'gnish, 9. «(ngef}, Stt>al, Vfarter, $ine e. (Ie> 
gemlig el. aanbelig). —ed, a. ængftet, martret, pint. 

An'gnlar, a. —ly, ad. pintlet. Tantet. — 'ity, 
— ness, 9. ftantet^b e., bet ftantebe. An'gulated, 
o. Tantet. Angulosity, 9. tantet Qeftaffen^eb c. 
An'gulons, a. Tantet. 

Angnst', a. f (cng, fnæber, trang. — åtion, 9. 
Snæoer^cb, ^nblniben c. 

Anhelåtton, «. $uften, Stønnen c. An'helose, 
a. puftenbe forpuftet, aanbelø9. 

Aa'kydrlte, {an'-ki-drite) 9. Vnb^brit c, Panb' 
fri fooDljur ttaVt e. Anhy'drous, a. an^Qbrift, fri 
foc SBanb. 

Aniented, a. tilintetgjort. 

Aalght, Anights, ad. om 9{atten. 

Ab'iI, 9. Snilplontc c, indxgqfera anU, An 'ile, a. fom en gammel ftonc. gammel. Anlle- 
nes-s, Anil'ity, 9. bø) toinbrlig ITlber e. 

An tmable, a. fom Tan befjæle«. 

AnImadTer'sion , 9. Øagttagclfe; ^rettefttttelfe, 
^abel; Straf c. Anlmadver'sive, a. f fom Ian 
iagttage cl. bømme; — fiEunilty, 3agttagelfr3*(^ne, 
SømmeTraft e. Anlmadvert', o. iagttage; to — 
upon (ti. on), ubfige^abel ooer; irettefætte, flraffe. 
Animadver'ter, «. Qrettefatter, 2)ommer e. 

An'Imal, «. »bt «.; a. ^bre-, bprift. — '(jular, 
— 'culine, c. fom borer til Smoab^r. — 'cule, 
(— 'cula, pi.) 9. line (miTroftopif!) Stjr n. — 'culist, 
9. (Sn fom ftuberer milcofEopifTe 2)l9r. — Ish, a. btjrtfl. 
— ism, 9. btjrifl tilftanb, S)i9rifT^eb c. —'ity, — neas, 
9. SDbrifl^eb. bbriff iHatur c. — Izåtion, «. bet ot 
gioe bt^rifr $^ib; gorbonbling tit bprifTe løenonbbfle e. 
— Ize, V. gine bijrift 8io; forttanble til fcb«1T Stof. 

Aa'imate, v bcfjoele, gere lebenbe; oplioe, op- 
muntre; a. befjalet, liollo. —ed, a. Ilolig. Ani- 
mation, 9. Siotmebbelelfe, Sefialelfe; Oplibelfe; 
fiiolig^eb c An'lmatlng, a. —ly, ad. oplibenbe. 
An'lmatlve, a. befialenbe, oplibenbe. An'im&tor, «. 
bet iBefialcnbe; fig. beosgenbe princip n. 

AB'Imose, a. liofulb, beftig, bibfla. Animos'ity, 
9. ftarTt ^ab n., beftig UQime, ^orbittretfe c. An- 
lm6so, ad. T. liolig, fprig, animofo (i Stufif). 
An'lmus, 9. ^enfigt c; Kanb; ©inbftftemning c. 

An'lse , 9. tlniSpiante e , pimpinella anieum ; 
—seed, An'iseed, 9. «[ni«fcø n., Ønift; «nift> 
e|;traTt c. • 

Ab 'ker, 9. Znttx n. (banfl el. tbfl IDlaal, SS 
$otter). 

Aa'kle, •. IfnTel c; —bone, 9nIeITobe c; — 
jack, tlnTelfro c An'kled, a. meb QnKer. Anklet, 
ItlTe 9lnlel; 91nTcIprbbeIfe c. 

An'lace, AB'las, «. (fTotfT) ZoIIeTniD et. ^oXt c. 
(baaren i eoeltet); $ig c (paa en ^efts ^ooeb- 
^arnifT). 

Ab'bb, 9. liOe ofHnbif! Vtttnt =s 2i/s pence. 

AB'BBlist, 9. Sarbog* Striber, fiiftorie« Striber, 
9[nna(ift c. An'nallze, o. nebftrtoe i Karbøget. 
An 'nåls, 9. pi. Sarbøger, Vnnaler pi. 

An'BaU, 9. pi. T. bet ferfte Sar« ^nbtomiter (af 
et gejftligt (Embebe). Vnnater pi. 

AnBéal, v. T. ubgløbe, temperere beb ^ebe og 
grabPiS Hfføling ((Slai og røetatler). — ing, t. Ub- 
gløbning e. 

Abbcz', o. pebføje; forene, forbinbe (noget minbre 
meb noget ftørre); 9. t bet Zilføiebe. —åtion, 9. 
Xilføjmng, ^orbinbelfe; ^oi^ening c. —ion, •. til- 
føjning, §orbinbeIfe e. —ment, •. Xilføining c; 
bet Xtlføjebe. 

AB'nl«nt«d, vid. Aniented. 

AflBihllable, a. fom Ian tilintetgøres. Annlhilate, 
9. tilintetgøre, øbetogge; opbsoe; a. tilintetgjort. 
AnnJbilåtlon, 9. Xtltiitrtgørelfe c. 

ABBlTer'sary, 9. SarSbag, Sarlfeft o.; a. oarlig. 
— ily, ad. aarlig. 

Aa'no Dom'lBl, i ^errenS Kat, efter v^rifli 
fføbffl. , V , 

An'notAtø, V, t llrioe Snmærtnin^et. Annota- 
tion, 9. Snmærtning, 9lote c. An'notator, ». gor» 
fatter tit ftnmcertninger; kommentator, ^o^tolter c. 

ABBOt'ta, ABBot'lo, vid. Anot'ta. 

ABBOBBoe', o. forTbnbe; melbe. —ment, 9. ^or- 
Tbnbelfe. Snmetbelfe c Annoim'cer, «. ^ortpnber c 

Abboj', V. ftabe; plage, fomrolige, beinære, brille; 
9. t $Iage c. — ance, #. ^lage. ^ortræbeligbcb. 
Stabe c. —er, 9. ^lageaanb, ^or^rrer o. —ful, 
— ous, a. t ftabelig, forftbrrenbe, befpsrtig. 

AB'naal, a. aarlig; eenaarig; 9. x ftalenber meb 
Sigte 0. f. D., S>igt trbtt i bette ttar n.; — tlcket, 
t)iaet gielbenbe for et Sar c. —ly, ad, aarlig, 
^oert Sar. 

ABBBltaat, 9. dn fom ^ar en fiiprente. Anntiity, 
9. SiPrente, aarlig Sum e.; pi. StatSrentet pi. Aon 17 Ant ÅBBvI^ V. tUtotd^vcc, onlløbe, opltatH, amtnllne. 

ÅB'aBlar, ÅB'avUry, a. tinafoTmig. An'nnlAted, 
o. forfQiirt neb ttlnge eflei Itixtin. An'mxlet, «. 
lile Sino e. 

Åiaml'MøBt, 9. Dpft9\kf\t, OmfUben, VnnuHeiiiia 
f. Cjfef. Annal;. 

ÅBBéaierate, v. rrøne neb, teøge tit ibcTegne. 
AnDameråtioD, «. aRebregnen, dberegning e. 

ÅBBam'eljite, v. foTfiynbe, berette. Annnncfåtlon, 
«. ^eiflyBbeUc c; — day. fRarlæ 8ebubelfe4-^g c. 
(2.^ Stcrti). Annun'dBtor, «. gorfDnber e. 

Åm'9éTm%, a. fmerteHidenbe, linbrenbe; t. fmerte« 
fliflrcbe Soflfmibbel n. 

ÅBoiBt', V. folbc: M' inbbie. —ed, a. falnet; x 
^r- (i onb 8cti)biiino); «. (ben) Sabebe (WeftM)- 
—er, 9. Øn (om faloct. — Ing, «. Saloing ej x 
bsgtig entr c(. ^øt. —ment, «. 6afbeMe, 6al* 
insg c. 

iBeM'BlfsBi, «. Ureøe(iiue4figbeb o. AnomaliB'- 
t:eal, Anom'alons, a. —ly, ad. ureaelnueftfig, af- 
bigenbe. Anom'aly, 9. VfoigeTfe fra weglen, Éno* 
Euli, llTCselaia4|igbeb c. 

iB'oBy, 9. t £ooen< Oofrtrcebflfe, ttloblig^b e. 

Abob', ad, flTO{, paa PJebliRet, fnatt, tet nu; 
erer and — , befianbig, beb bMt Se|Iigfaeb^ ^bect 
ClcHlf. 

Abob'tbiobi, a. —ly, a</. nbeitabnt anonym. 

iBBB'yaB, •. Same af ringe e(. ringere 6tanb c 

ÅB'ei«xy, 9. SRangel paa tppetit »lablebe c 

ABBth'er, a. en anben, et anbet; enbnu en, 
cnbnu et, en e(. et tU; one — , ^oeranbtc; one 
after — , ben ene efter ben anben. Anoth'ergates, 
t ..Vnotb'eri^ess, a. forfljellig, af en anben ®(agt, 
onbrrlebc«. 

ÅBBt'to, Aaorte, •. Orlean el. SHottcmt n. (et 
røbgolt 9an»ftof af 9r«ene af et ftjbomertfanfl Sne, 
bixt oreifana). 

ÅBoyl', vid. Anele. 

Aa'Mted, a. Ifanttt. fom bor Qanf el.Aaanbgteb. 

Aa'ierlBe, a. font btet ti( Øceifene, «aofe>; fom 
•aafebnb, njcmi, ru. 

Aa'swer, «. éoar, Vnftoor, WegnHab n.; T. ^v 
fbari-3nbkea b.; v. fvaxe; foare SReøning, (t)tfol; 
Imxc paa, oefoore; foare tW, bsre tjenlig ti(; op* 
f tilte, ft^Ibdtgare; ti|fhce (f . Cr. et 6fib Moret); måbe 
fi Retten, efter en 3nb|laomng); to — for, foare 
fot, flaa til Vnfoar for. inbefraa for; bcere ttenliø til; 
to — to, foare til (bare ^en til; pa*\t til, ftemme 
oMieni meb; fi^Ibeftqiarc); gare Øiegnftab for; to — 
a debt, betale en Øielb; to — a blU of ezchaoge, 
bonoierr en Oejet; to — a Ibult, retfcerbiggøre en 
B«if ; to — the bell, to — the door, tomme noar 
ber ringe« el. banteB, lulTe op. ^able, a. fom (an 
befoorcB; anfoorlia; fborcnbe (til), paf fenbe. — able- 
ncffi, 9. Snfoarlig^b, CberentHemmelfe <s. An'- 
swerably, ad. paftfenbe, for^olbåmceftflg. An'owerer, 
«. (hl fom fborer el. befbarer; A;. Vlobflanbcr, Vtob« 
batt Af An'swerless, a. uben @oar; fom itte Ian 
beftMtci. 

AbH, om bet ^bi« bet (for : an tt ; vid. An). 

A'B*t, X for : am not, are not og is not. 

A^t, 9. SRbte e., formiea; — eater, — bear, 
9l9te|iuger, fll^ebiam c, myrmeeopkaga; — hlU, 
St^tetne e.; ~lion, Vt\itiløPt c, myrméløo for- 
micariu9. 

An'ta, vid. Anteo. 

AoU^eld, vid. Antladd nnber Antl. 

Aataf'OBisi, «. IRobflanber, 9Robb«rt e. An- 
tBipmfs'tic, a. fonnpenbe fom en 9Robflanber. An- 
tag'oniae, v. mobftao, ftribe imob. Anta^'onism 
(Aotag'ooy t), '. SRobftanb, 6trib c. 

AitargiB, a. fmertcfiillenbe. 

Aouoaeiailfl, «. T. <Bientoge(fe af et Orb i en 
onbrn Vetpbnina, Vntanatlafift e. 

AitafhrodU'le, a. ontioenerifT. 

Aofingf engelff-banft Orbbog. ABtopaplee'tie, a. antopopleltiff, tjenlig mob 9po* 

ABtare'tte, a. antorttiff. mobfat Storbtwien, 6l^. 

Aatarthritie, a. t)enlig mob Øigt. 

AatasUMaite (•a9t-), a. t|en(ig mob Vftbma. 

Aa'te, (en latinff ^artilel). foran; inben. for (ten 
i 6ammcnf(etninger. Unbertiben forbe^Iet meb Anti, 
imob). —aet, «. foregaaenbe ^anbttng e. —am- 
bnlåtion, t. ^o^ubbanbren c. — eéde, v. goa forub. 
— cédence, — oédency. «. d^aaen forub c. — eédent, 
a. foregaaenbe; «. bet foregaaenbe; T. 9orf<itning c. 
— cédently, ad. foreløbig. — oes'tor, t. Sorgcengcr, 
9ormanb o. — cbamber, t. gorixerelfe, groraemol b. 
— cnnor, #. fortaber c, worbub b. —date, v. 
baterc tibligere (enb ben binelige Zib), antebatere; 
fiø. nbbe forub. —date, 9. ^ombntybelfe c — dUd- 
ylan, a. antebiluoianft, førenb Stynbfloben; Jlc. 
ftlbgammel; t. tn fom ^or lebet far 6bnbfIoben, 
ttntebilttOionet e. 

AatéeiaBt, «. pi. Vntater pi. Oorbbeboere fom 
leoe unber famme Sangbe og Orebbe, men paa for« 
ftfeOige Siber af ttttoator). 

AB'telope, 9. Øntilob e., aniiUpe, 

AatelicBB, a. farenb Sagenft Qfrembrub. 

ABtemeridian, a. førenb SRibbag. 

Aatemetic, a. fom ftanbfer t^rænting. 

AateniBBd'aBe, a. fom bar farenb Øetben. 

ABtea'B«, 9. pi. (Satin), ^ølrbom pi. 

AB'ieanaiber, •. foregaaenbe Zol, 9oriaI b. 

ABt«pM ehal, (eb nbt. k). a. førenb ^aofCe. 

Aa'tepast. 9. f Srorfmag, ^orubn^belfe e. 

AatepeBBlC, — Imate, 9. trebie etabetfe fra 
Cnben e. 

Aatepnep'tle, a. tjenlig imob ^itepfl. 

An'tepoae, v. fatte fønt, foretrftlfe. 

ABtepraa'dlal, a. fom er førenb 9laaltibet. 

Antepredle'ameat, «. T. 3nb(ebning tit ftote* 
gorier c 

Aatértor, a. fom er foran; foregaaenbe, tibligcrr, 
ælbre. — 'Ity, •. bet at twerc foron el. før, fBrioritet c. 

Aa'terooBi, «. ^oroorelfe b. 

Aa'teø, 9. pi. T. fremflaaenbe Borvepiaer pi.; 
forrefte fRab Øinranfer c. 

An'tMtomach, (eb ubt. k), #. fjormabe, ftro e. 

Aa'tefert, v. forebpgge, forbinbre. 

ABthelmiB'thle, a. ormforbrioenbc. 

Aa'tbem, «. Itorfong, IHrlefang: 6ang o. (ifoer 
bøjtibelig). 

AB'ther, 9. CtøMung e. (i Olomfter). 

ABthol'onr, «. »lomfterfamling, Knt^ologi e. 

AathoBT^i fire {an'-to-), «. btofen c. (Sbgbom). 

AB'tlmMlte, 9. Vntbradt, ØlanSfuI e. Antbia^- 
oollte, 9. Knt^rocolitl c (Hallften meb inbblanbet 
ftulfitof). 

AB'thraz, 9. Siubin o.; Olobbblb e. 

ABthropoy'nphy, 9. 6lilbring af SRennefleiia* 
ferne c. 

Aathroporofy, «. T. Seere om 9Rennef(er, Vn* 
tbropologi e. 

ABthropomor'phlte, «. dn fom forefHØer fig Øub 
fom SØttnneftt. 

Aatkropoph'affl , «. pi. SRennefleæbere , ttaxoA* 
baler pi. 

Antliropoo'oplij, 9. Stunbltab om ben menneflelige 
Statur c. 

Anthypaotie, (i bette og be tre føfgenbe Orb 
ubt. tb ^oer for fig : ant • by . . .) a. oirffom mob 
Sooefbge. 

AathypoehoBd'rlae, (cb ubt. k), a. birffom mob 
^bbofonbri. 

Aathjpoph'ora, t. T. Sbar paa en ^nbbenbing b. 

ABthytter'le, a. antibl)fterif(, birffom mob SRober« 

f9øe. 

AB'tt (te), en græfl $arii(el, fom betbber intab^ 
og bruge« i Sommenfstningfr, booraf in anføret 
nogle. Se øbrige oiSe let forftoaS, naar man ?fenbet Ant 18 Aph AoMborbeti Oetij^niiiø. — -add, a. f^ceilttflciibe; •. 
fQttfluaenbe Vlibbcl n. — cachec'tlc, a. tjenlig imob 
3ttic(erinbcnbe. — chriøt, «. Vntii^Tift o. —Christian, 
a. antic^riftelig; «. (E^tiflrnbommnil ^enbe, tfntic^rift 
«. ^chronlsm, «. 9cU t Xibftieaninøen o. 

▲M'tie, a. feltom, forunberUa, uitteTlifl^ bilb^ nor* 
oøtiø; 9. Øf9(n, Roe c; g>^. Scarccfheger p^. —ly, 
aa. tinbcrlifi, notagtig. 

ÅBtfclpate, V. tage el. oDtage forub, tage f«t 
Xiben, anticipere; tænie flg, focnemme foiub, fontb' 
f«Ie; forubni)be^ glsbe jtg ti(; forefomme^ foteb^gge. 
AnticipåtioD, *. ^ocuboptagelfe c; gørubopfattelfe 
c, ttcgteb n. e(. go^elHDing e. (fom man ger ftg 
fontb;; 9otubni)beIfe, goifmag o. Antl^cipator, ». 
(En fon fornb optager; ^orpranger e. Anti'cipatoiT, 
a. fornb optagenbe, fom inbtrceffer før Xiben. 

An'tlok, nd. Antlc. 

Åntielinax, §. T. 9ntiritntas c, 

ÅntleOBTiiraiTe, a. birtfom mob ftrampe. 

ÅB'tieor, 9. ^»belfe foran fjertet e. Ø^ot ^cfle). 

ÅBtleow«t'io, a. 6lon^b obelæggenbe. 

ÅBticénrtier, «. %\tnht af fiofilif e. 

iji'tidoUl. o. tienenbe fom wobgift. An'tidotary, 
a. tjenenbe (om 9Robgift; ^anblenbe om Vlobgift. 
An'tidote, «. SRobglft o., mobbirlenbe Wibbel n. 

▲Bttfebrlle, a. feberftiOenbe. 

ÅBtlUtli'le, a. birffom mob 6ten; «. Wibbel mob 
6ten n. 

ABtlloy'ariihin, ». Ubftjibning af Sogoritmui af 
en 6inttå, Xangent eDer 6elant c 

Antll'ogy, 9. gHobfigeife e. (meSem ttbtrl^f i en 
Øog). 

Antil'oqnitt, «. Wobflger, 9Robftanber e. 

As'tlmaeeMUir, «. Kntimaffatfer e. (^bibt, ^tlet 
St^fU, fom fanges ober @toIrbetrcet). 

ABtlMéalal, a. fammenfot af el. ^orenbc til 6p{b9' 
glan«; «. 6pibløfanl>9RibbcI n. Antimon'ic. Anti- 
méDlouB, a. ^orcnbe til @pib«glang. An'timony, 
9. €pib«gfanft c, Vntimoninm n. 

Antlnepliritio, a. birlfom mob 9{l)refmrrte. 

AntlnémlaB, a. T. antinomiftift; 9. Ilntinomifl c. 
An'tinomy, 9. 9tobf)gelfe mellem to fiooe, Vnti* 
nomi c. 

ABtfparmlyt'ie, a. tjenlig mob Sam^eb. 

ABtlpathetical , a. af gaturen mobflnebenbe, 
antipatbift, uforbcaaeHg. Antip'athy, 9. naturlig 
SRobb^belig^b, Øntipat^i c. 

AntlperlR'taaifi, «. giobftraben, Slobbirten o. 

ABilpoRttleB'tial, a. tjenlia mob 9efl. 

AB'tiphoB, ABtlph'oae, ABtlph'oay, •. Sejel- 
fmg e. (i SHrren): fig. dtto, 6bar n. 

Antipk'raRlii, «. Øntifrafe c. (et Orb< Ønttenbelfe 
i fht mobiatte oetbbning). Antipbns'tic, —al, a. 
— ally, ad. antifra^fl, i fin mobjatte Oet^bning. 

Åntip'odal, a. angaaenbe ilntipobeme, antipobalfl, 
mob^at. An'Upode, 9. 9(ntipobe o. Antip'odes, 9. 
pi. ttntipober pi. 

An'tipope, 9. Slobpabe o. 

ABtl'qva. 9. T. antifoaffrift e. Antiquårian, a. 
ontifbarifl« fra Olbtiben; 9. Vntilbar; Olbgranfler o. 
Antlquårianlsm . «. St)fl til Itntifoiteter e. An'- 
tlqoary, 9. Øntiibor; Olbgranfler e. An'tiquate, v. 

Sire forcelbet; afftaffe, opråbe. An'tiquatedneas, 9. 
rorftlbet^eb c 

ÅBtlqne', a. gammel, fra Olbtiben, antil; gammel« 
bagS; 9. ttntifc e., ett}Re fra Olbtiben n. —nem, 
9. ISIbe, antit Seftaffen^b c. Anti^quity, 9. ttlber« 
bom, Olbtib, f^ortib c: be O^amle pi.; tSlbe «.; 
Sebning fra Clbtiben. Øntilbitct c 

ÅJitH'eil i ti9h'yi), AatrRelaBS 9. pi. tlnHfcii 
pi. Oorbbeboere paa boer Sibe af ISfbator, ^oii 
6tbgger om Slibbagen falbe i mobfatte Ketninger). 

ABtlMTlp'tnral, a. ftriftfhibig ; 9. Cber pi., ge* 
ment 8prog n. 

ABttnep'tie, a. biilfom mob ^otroabnelfe. 

ABtls'paaii, «. T. Sablerne« Zilbagebdbelfe o. (til en anben Sel af flegemet). Antispas'tio, a. 
forbclenbe, aflebcnbe. 

ÅBtUpaitBiod'io, a. frampeflillenbe ; «. trampe' 
jtillrnbe SRibbel n. 

ABtls'tasIs, 9. mobfat Vngibelfe c, Srocfbor n. 

ÅBtia'trophe, 9. T. VntifFrofe e. 

ABtiatramaiie, a. birffom mob ftrop el. ftirtel« 
^ceoelfe. 

ÅBtlth'eslR, 9. SRobffttning, Slntit^efe c. Antl- 
thet'ic, —al, a. i iRobfcetninger, antit^tifE. 

ÅBtltrinitariaB, 9. Xrfenigbeb<>9{egter o. 

▲B'titype, 9. f^tv\^l n., Vfbilbning c; SRobbiSebe; 
^orbiSebe n. Antityp'ical, a. mobbiQeblig, anti« 
t^jpif!. 

ÅBtlTeBértal. a. antibeneriff. 

Aatier, 9. Vren paa fi|orte^orn, ®pibi, Sat T. 
dnbe c; brow —s, forfie ©al %oXtn n.; be«— s, 
onbet 6æt %. (©offelbjort); royal —s, trebte ©æt X.; 
sui^royal —s, el. crown — «, oberlte Cnber pi. (Kron- 
hjort), —ed, o. meb Xaffer el. (Enber. 

ÅBtæ'ci, 9. pi. tid. ADtécians. 

ABtOBomåiia, ABtonom'asy, 9. T. Vntonomafi e. 
(SsHfiSnabn brugt for (Sgennaonet el. ombenbt). 

Aa'ire, 9. Anit e. 

A'BBt, 9. vnbetarmeni Ijberfle 2>el c 

Ab'tII, «. tlmbolt c; to be on the — , Aff* bare 
i SScerl. 

Aaxiety, 9. liSngflelfe, Øngefl, Uro c. (ober noget 
ttbift Zilfommenbe): OeflemmeUe c; heftigt pnfle n. 
Aax'toBK, a. —ly, ati. cengftelig, bange^ urolig; 
(eftig ønjKenbe, IsngfeUfuIb. Anxiouanees, 9. 94£tig> 
ftelig^eb, Urolig^b, Oeliymring c. 

Aa'y (en'-n«), a. tfn, nogen (ubrflemt); enbber,, 
enbberfomVlfi ; — one, — body, Rogen; (Enboer; 
— how, Daa enbber el. nogenfombelfl Slaobe; — thing, 
Roget; HU; — where, bborfomlielft, aUebegne, oberalt; 
— wtee, paa noaen SXaabe. 

Aénlan, a. fom ^orer til 9Ruferne el. Voniberne 
(efter tere« Opbolb paa ^elifon i fUnitn). 

A'orlRt, 9. T. Horip c. (ubeftemt forbigangen Xib). 

Aor'ta, 9. T. ben ftore ^uUaare (fra fjærtet). 
Aor'tal, Aor'tic, a. fom (ører til ben flore $uliaare. 

Apåce, ad. taft, burtig, ficertt; fnart. 

Åpago^'gieal, a. T. apagogifC (ublebet af 9Robf(et' 
ningenS Urimeligbeb). 

Apart', ad. affibe«, affonbret, færftilt; tilflbe; affet 
fra (ftx}m), uben 6enfbn (til). 

Åpart'meBt, 9. Sarelfe n.; pi. Sarelferp/. (tOoItg). 

Apathetie, a. foIe«l»«, opat^ift. Ap'athy, 9. 
nfølfom^eb, JrøMIoébeb, llpotbi c. 

Ape, 9. tibe e., pitkecu9 (uben ^ale og Aftbe' 
pofer); (Efterobcr, Rar c; v. abt, efterabe. 

Apéak, Apéek, ad. S. T. op og neb (om flnler« 
toben): i Stttfhi og $il (om Ræer). 

Apep'sy, 9. Uforbøjeligbebftfl^ee, Slangel paa Ofor* 
bøjflie c. 

A'per, 9. (Efteraber e. 

Apérlent, a. aabnenbe, afførenbe, renfenbe; 9. af> 
førenbe 9Ribbel n. Aperitive, a. aabnenbe, af« 
førenbe. 

Apert', a. t aabcn. Aper'tion. «. Øabnen^ Vab- 
ning e. Apertiy, ad. aabent, lige ub, uben fiov 
bølgelfe. Apert'neas, 9. Øabenbeb, Brnmobigbeb, 
Øobenbjærtig^b c. Ap'ertnre, «. tUbning o.; ^ul n. 

ApeCaioBR, a. T. uben Olom^erblabe, fronlø«. 

A'pex {pi. Ap'ices), 9. ©pibl, Zop c; (ejefte 
^unft c. 

ApkéliOB, 9. T. tM>$eIium n. (Isngfle Vffionb fra 
©olen). 

Apks'retiR, «. T. ^orforielfe foran^ 9lpbffrertS c 

ApbilaBtkropy, 0. IRangcl poa 9Rennefler«rlig^eb; 
9)^cnnrf7ef(bb^b c 1 

A'phlR, 9. QlabluS c, apkU. 

Aphloffls'tl«, a. uben f^Iamme. 1 

Apb'ODy, Apbéala, 9. aRaaHol^eb, ©tum^eb c. ' 

Apk'orlsBi, 9. lott^ afbnibt Sarefatning, ttforilme Aph 19 App c Aph'oriBziier f, Aph'orist, $. KfociimcfKciHec e. 
AptuMirtic, —Al, a. — ally, ad. i totte, ufammen« 
^agriibe Sffnfcetniiiøcr^ afftnibt, afori^ft. 

ÅfåuoéUkmeaå , a. font ^ter H( Sp^obite et. 
S<nn«; oraetifC. 

Apli'th», B. pi. Ztffte e. Aph'thonB, a. fom ^ører 
riltrvfte. 

A'pUrr, «. eigaorb, Bi^be e. 

Ap'Icai, a. fom t«rtT til Xopptn (iof. Apex). 

Apléee, ad. for ^oect 6ti)Ife, Stilnet; til ^bct 

A'plih, a. —ly, mI. abeagtig, eftenbenbe; affel- 
teirt, laffet; nariBjOtig, %f)e: — nen, ». Vbebcefen, 
Sepkn n., Karagtig^eb o. 

Apit'pftt, ad. meb hurtige 6(og fom ^icrrtet). 

Ip'loMk (tn/-piom\ a. lobiet étiaing^ lige ^olb' 
mag e. 

Aplvs'tre, «. t JDrboB-^tog n. 

kpmæ'm {ap-né-a), 9. (gtanb<niita i Vanbebrcettet c. 

Apoc'AlTpM, 9. Vi^ofaltMKe, So^anne«' Øaben* 
boriog c. Apocalyp'tic, —al, a. opolar^irtift. 

ipoe'ope, •. T. goTtoctelfe i Cnben af et Orb, 
Spfffopc c Apoc'opated, a. fotfortet. 

ApM'rjphA, 9. pi. be a^wfrvfifre Søger pi. Apoc'- 
i^hal, a. —ly, ad. apolTkyfifE; ntiotMetbig, itpao* 
Ubeltg. tvtttlfom; — ne», «. Uøift^eb c. 

Apodic'ilcal, a. —ly, cui. uimobfigelig, oberbebi* 
fevbe, apobtMfE. Apodlx'ls, «. tpbellat, ^mi OettiS m. 

Apod'Mls, 9. T. vftrrfstning, Vpooofe; Snbenbelfe 
e. (af en €ammenltaiiina). 

Ap'ogw, 9. T. uengfte ftføanb fra dorben c, 
9b«gsiua it. 

Ap osnpk, t. tCfflrift c. 

Apol'lyoa. «. vid. Aboddon. 
I Apolofft'lc, —al, a. — ally, ad. fotfbotenbe, 
%9tS^x^, opologettft; unbflQibenbe. —s, 9. pi. 
tSpoIogetif c. Apol'oiri8t> •• Sorfborer, gorfegter, 
XalSnanb e. Apol ogize, v. fatfbaie ftg, tale til 
rTorfoor, gøre Unbftl^Ibning (for, for). Ap'ologue, 
«. Koralfr Sabel e. Apol'ogy, 9. gorfMc n., Øpo> 
logi; Qnbfflllbniiig e. 

ApOMfcom'ctry, 9. Øf^anbft'TOaaTen c.\ 

Apoph'aniø, •. T. Vpop^afil c. (unbbigenbe Ubtrlyt 
Ijiboneb cti Soler bog faor fagt fin Olening). 

ApopMegraiatie, a. 6lim afførenbe. Apophleg'* 
matiøin, 9 61tm afførenbe SRibbel n. 

Ap'opktkegw 'ap'-o-fAem;, •. Zanfefbrog ». 

Apoph'yR«, 9. T. t[pop^i)ge c. (en @øjle« Stem« 
opring fra grobfl^net). 

Apoph'ytlfi, 9. T. natnrlig IhioRelubbæst, 9^0' 
celfui e. 

Apoplec'Ue, —al, a. apoplettifr. Ap'oplexed, a. 
cøTt af 3Iog, fom Qar faaet 91popIesi. Ap'oplexy, 
t. 6lag n., tlørclfe, Vpopfesi c. 
. iporrluB'a, 9. T. Ubflbben, Ubbunfhiing o. 

ApMlopéaia, 9. T. «fbcl)belfr mibt i Zaien e. 

Apoa'taay , 9. ffrafalb n. (fra Zroen), XroCfor* 
negtelfe, fEpollofi c. Apoe'tate, 9. Vpoflat, 9ra< 
fofbea, Zrøffomegter e.; a. frafalben, ^Ift, forraberfl. 
Apostat'ical, a. frofalben, fom en Qpoftat. Apoø'- 
todze, V. folbe fra, forfoge ^n Xro. blibe VpoØat. 

Apoa'teaiatø, 9. bntne. Apostemåtion. 9. Quinen, 
' Sebefctntng c. Ap'osteme, 9. Sbib, wbberbtjlb o. 

Ipos'tle, 9. fb)ofle( c. — shlp, Apos'tolate, 9. 
flpoHoIat, VpoQeI>(Smbebe n., paoelig Kegfering c 
ApoKtol'ic, —al, a. — ally, ad. apoftoUft; 

Apoø'trophe, 9. Øpofnof o., goTlortningS« el. 

, lOetabelfeiZegn n. C); T. «(i>o1hop6e c (Xiltate til 

en ^toMerenbc). Apostrophlc, a. fom bi^er til en 

Vpetropbe. Apos'trophize, v. ^nwnbe fig til, til* 

ttle, tiltale ffarpt (i en Zale). 

Ap'ontam«, vid. Apcwteme. 

Apoth'ecary, «. Vpotbeler c. (fom tiSige l^ar Sob 
HI ftt praltifere fom SRebtciner. Orbet maa berfor 
•fte oberf«ttc< beb: ikege el. Unbcrtege c); —'s shop, Spoten.; — 'BlAtin, ftøtfenlatin, ftrttmmet" 
latin o. 

Ap'othøgM, 9. vid. Apophthegm. 

Apothéottø, 9. 9oraubetfe, tfpot^ofe c. 

Apot'oMe, 0. T. ^fferenfen meOem to 6tørrelfer, 
ber iXle hinne bringe* snbcr famme Viaal, tipotom n. 

Ap'oMøi, 9. 2)etoft c. (af Urter). 

Appéir, t vid. Impair. 

Appal', Appall', v. forffrceRe, forfftrbe. —ment, 
9. t elrcet, grorfcerbelfe o. 

Ap'panagø, «. Øpanage e. 

Apparitao, «. Øpparat, Xilbebør «., fomøbne 
Olibler el. RcbfVaber pi.; Xilberebelfe c 

Appar'el, 9. Illcebning, 2)ragt; grorbinbing c. (et 
6aar«;; v. flæbe; fmbtfe. 

Appåreat, a. —ly, ad. øienfljnlig, Høx, aaben* 
bar; uomtviftelig ; tilfljnelabenbe ; heir— , rctmæftfig 
Vrbing c. 

Apparftloa , c. Qabenbarelfe, €bnligbeb c; 
€))n; Øjenfærb %.; noget blot Zilfljnelabenbe, 
Slin n. ; T. ®i|ntig^eb, 8b<periobc o. (IRaanenl^ 
6tiemerf). 

Apparitor, •. ^ebel o., Oub «., Ziener o. (oeb 
en geiftlig Ret); t WftSbetjent e. 

^PP^y, V. tilfreblfliUe. 

Appéach, o. angribe, ontafte, bebrejbe; anflagc. 
—er, 9. Øntlager c. —ment, 9. Kntlage, Sefn^Ib' 
ning e. 

Appeal, o. beraabe fIg (naa dn, 9ni Som el. 
IBibne); appellere (til en bøiere Ret); T. antlaje; 
9. 9aa6eraabelfe ; ØppeOatton; Opforbring; nn* 
nage e. — able, a. appeOabel. — ant t, ~er. 9. 
VpbeQant c 

Appéar, o. iHfe fig, tabe fig fe; fremffiQe fig, 
lomme fmn, optræbe; blibe fbnlig et. tbbelig, 
oprtarefl; fbne*, forefomme. — ance, 9. Zilfbne* 
labelfe, gfremVom^, Cptraben; Rsrbærelfe c, 
Oløbe n. (for Retten); Sbn n. , Øabcnbaretfe c; 
Ubfeenbe; élin »., eanbfijnligbeb e. —er, 9. Sn 
fom oifer fig. 

Appéaøable, a. forfonlig, fom fan tilfreblfHQeft. 
— nes8, •. gorfontig^eb e. 
' Appéaøe, v. berolige, formifbe, forfone; Hille, 
boempe. -ment, t. 9)eroIigeIfe, ZilfrebftfHnelfe, 
Ro c. —er, 9. 9reb«fiifter, ^orfoner o. Appéaølve, 
a. —ly. ad. beroligenbe. 

Apperlant, 9. 9U)peIIant; Opforbrer, Ilbforbrcr, 
tintlager e. Apperiate, 9. ØppeOat c, brn Stntta' 
gebe. Appellation, 9. Oeneetmelfe c; t ØppeIIa> 
tion c. Appeliative, a. T. faUei; — name, ^ctUi%» 
nabn n. Appel'latlye, 9. 9Å0ef nabn, Qppe Qatio n, 
Apperiatory, a. inbebolbenbe en ØppeOation; 
— Ubel, 9lppelIationMtIaae e. Appellée, 9. ben 
Snbflæbnte, QppeDat c Appellor, 9. SppeØant, 
tlnliager, Øtager c 

Appead', v. oebbænge, tilføie. —age, 9. 8eb« 
ang, Knbang, ZiHøg n. —ant, 9. Sebbang, Zit* 
ør, ZilbebøT n. — enoe, — ency, 9. Zilbcbør, Zit« 
ør n. — ent, a. oebbængenbe ; tilbøtenbe. — icate, 
V. t bebføfe, bebbcenge. — ic&tlon, «. t IBebbang 
n. — ix, 9. Knbang, ZiHæg n. — icle, «. ItUe 
Snbang n. 
Appereéire, v. t begribe. 
Apperoep'Uoa , 9. T. 6etbbeoibflb(b , Vppercep« 
tion o. 

Appertåin, v. (to) titbøte; angaa. ~ment, 9, 
Zilbebør n., bet fom tilbører et Cmbebc eøer en 
eærbtgbeb; ^riøilrgier, Rettigbeber pi. 

Apper'tenenee , 9. Zilbebør, Zilbør n. Apper'- 
tlnent, a. tilbørenbe; 9. Zilbebør n. 

Ap'peteaee, Ap'peteaoy, 9. SBegjering, løbelig 
Spfl c. Ap'petcnt, a. begierlig, Infien. Appetlbll'- 
ity, 9. ZiltToelfeligbeb c. Ap'petible, a. ønffoffrbig, 
tiltrceffenbe, HOoflenbe. Ap'peilie, v. gioe tippetit, 
{øre belfmagenbe; —ed, pt. faaet Qtppetit, bteoet 
niten; — ing, belfmagenbe. Ap'petite, ø. 8egier> 

2* IS App 20 Aqa tig^b^ fanfrliø »rgjering^ bt^rifl S&H; ^tøen; Spife* 
Ipit, «ppetlt c. Ap'petite, v. t oeglere. Appetl*- 
tion, «. %otlanginht, fDnf!e n. Ap'petldve, a. 5e- 
gieifnbe. 

AppUad', o. titfloijpe Oifalb^ a))))Iaubete ; rofr, 
pxiSt. --et, ». 2ovpti\et; SReb^oIber c. Applaose', 
«. Vpt)(atti e. ; Oifalb n. ; 9loi( c. Applau'sive, a. 
6ifalbenbr, SifalbS'. 

Ap'ple, «. tSble n.; pjellrit, $u))il c: — of 
discord, StribftceMe c; -> of Sodom, vid. unbcr 
Sodom; —Charlotte, (fe.) ISMefage c; —john, 
runlent QHemntræble n.; — tart, Vihletcntt c; 
— tree, wbletr« n., pvtm; —yard, ttbilbgonb^ 
Srrugt^abe e. 

Ap'ple-pte. 9. 9SbIe))o1}fi o. ; —order, ^æn e(. flrlig 
Crben, fulbfommen Orben c 

Appliable, a. anMnbelig. Applianæ, ». tCnben* 
belfc c. ; bet Knoenbte. Applicabil'ity, §. 9(nbenbe* 
ligbeb c. Ap'pUcable, a. —ly, ad. anbenbelig. 
Ap'plicableness , «. Vnbenbelig^eb e. Ap'plicant, 
9. ^n font laggec fig efter el. gibet fig af meb. 
Ap'pUcate, «. T. en ret £inie, fom gjennemflarrr 
en Irum Stnie« diameter, VppHYatot c Ap'plicate, 
V. t anbenbe. Applleåtlon, «. fCnbenbelfe; Hnbrin« 

«elfe; ^enbenbelfe, Vnf øgning c, Knbragenbe n., 
^egieting; Opmærtfoml^eb, %m, IlanbSanItTcnuielfe 
c. Ap'plicatiTe, a. anbenbelig, praltift: Ap'puca- 
tory, a. anbenbenbe, ubaMnbe; «. bet Vnbenbelige. 
Applier, 9. t vid. Applicant. 

Apply', V. fcette et. tegge (paa, Hl, to), anbringe; 
bruge; anbenbe; benbenbe (€tnbet. Xanleme), I«gge 
fig (efter noget), ftubere; l^cnbenbe fig (tif); anfoge, 
bebe; flemnte oberenft, palfe. 

ApponlaUra {-too'-) 9. T. ^orflag n. (i aRufif)- 

Appofnt', 9. T. Vfrunbing af en Sum c; fu(b 
Øetalinø af en Stegning c 

Appolnt', V. be^emme, fafifoette; anfcette, ub« 
noeone ; anbife ; ubrufle, forfbne ; fatte en Qeflutning. 
— ée, 9. (ben) Ubncbnte e. —er, «. Sn fom beftrm' 
mer, faflfatter ofo. —ment, «. i{)eflemmelfe, Vn* 
orbning, Oefaling; Hbncebnelfe, Vnfaettelfe; 9or- 
anitaltning; 9lftale c; Bforflag n.; Sragt, Cfoipering ; 
Smtning, flkfolbning c. 

Appor'tioa, v. bele for^oIbSmceSfig, forbele. —er, 
9. (£n fom ttbbeler. —ment, «. forfioIbSmoesnø ^Kng, 
fforbeltng c. 

AppéM, V. t lagge paa; gøre €pørg8moa(, for« 
l^øre, esamtnere. —er, «. T. d^aminator c Ap'- 
posite, a. —ly. ad. pa§fenbe, fHffet. Ap'poslte- 
ness, 9. $aAfeItgbeb o. Apposf^tion, «. Xilfæt« 
ning c; T. 8(pbofition c. Apposltive, a. anoen- 
betig ; foorenbe tl(. 

Apprilse, o. tiurbere, anflaa, tabere, —ment, 9. 
Øurbering c. —er, «. SSurberingftmanb, Xasator c. 

Apprecåtlon, 9. inberlig Søn e. Ap'precatory, 
a. bebenbe, Iplønffenbe. 

Appréelable, a. burberlig, beflemmelig, bemarb' 
lig. Appréclate, v. fætte $rift ^aa, ourbere, flatte. 
Appreciåtion, 9. Curbering o. Apprédative, Ap- 
préciatory, a. paaffønnenbe, fom forjlaar at bnrbere, 
fCønfom. 

Apprehend', r. fatte, tage fat paa, gribe; paa» 
oribe, an^olbe, fange; fatte, opfatte, forfiaa, begribe; 
befrtjgte, fragte, —er, «. (Sn fom griber, begriber 
ofb. Apprehen'sible , a. begribelig, fattelig. Ap- 
prehen'slon , 9. $aagtibning; fjattnmit c, 6egreb 
»• ; 9tbgt/ 9<SngfieIfe ; ^Mtantt c Apprehen'eaye, 
a. —ly, ad. fom let opfatter el. forflaar, terenem; 
fom (et føler el. mcerler, folfom; frbgtfom, bonge, 
mifttceniclig. Apprehen'slveness, 9. burtig gfatte' 
ebne; ^olelfe; f^ri^gt, 9C^ngfte(ig^eb, Vhfttante c. 

Apprea'tiee , 9. Soerling , !torebreng c. ; v. fstte 
el. tinge i Bsre. — ship, 9. StiDing fom Særling; 
Sceretib c, fi«rcaarp^ — hood, Appren'tløage, 9. 
t Soevetib e. 

Apprise, V. unberrette (om, of); betece. Appr6aeh, v. nærme fig, tomme nar; bringe ncet; 
9. Slarmelfe ; Vnmarf«!^ ; Kbgang c ; pi. T. Søbe* 
graM pi. — able, a. tilgsnpelig, opnoaelig. — er, 
9. (Sn fom nsrmer fig. — lesø, a. ntitgoenøelig. 
—ment, 9. Zilnoermelfe c. 

Approbation, 9. iBifatb, SamtlylTe; SSel^ag n. ; 
Qetræftelfe c Ap'probative (Ap'probatory t) , a. 
binigenbe, famt^ltenbe. 

Apprompt', V. t fremf[t)nbe; gøre fcetbig. 

Approor, 9. t Oifalb n. 

Appropln'qnate, v. nærme fig. Approplnquatioii, 
9. t 92armelfe o. Approplnqne', v. t nerme fig 
(et romif! Ubtri)!). 

Appréprlable, a. tilegnettg. 

Appidprlate, v. tilegne; obetbrage, bejhmme, ffd* 
lige (til et oifi Qnig) ; gøre faeregen ; T. ^nlsagc 
(til en gejpiig ©tiftelfe) ; a. foregen, egen; pa8fenbc, 
ffiffet. —ly, ad. pai^tnttt; paa en fceiegen Vlaabe. 
— ness, 9. ^aSfelig^eb, IBelvembeb c. Appropriåtion, 
9. Xilegnelfe ; Qntoenbelfe ; Oejiemmelfe c (af et Orb« 
eetpbninø) ; T. ^enlceggelfe c (af et ^ræftetalb HI en 
geifllig Stiftelfe). Appréprlative, a. tilegnenbe. 
Appropriator, 9. fBeftbber af et ^ræbenbe c. 

Appro 'rable (o ubt. 00), a. fom fortjener S9ifalb, 
roftocerbig. Appro'ral (Appro'vance t), •■ ©i» 
falb n. 

ApproTe' (o ubt. 00), v. (meb og ubenof) biOiøe; 
bifalbe; gøre bærbig til S3ifalb; lægge for S)agen; 
bebife, bife; t brøb?, erfare; T. forbebre. —ment, 
9. »ifalb n. ; T. frlDiOig ©efienbelfe c —er, 9. ftn 
fom bifalber, Sobtaler; ^røoer c; T. ICngiber af 
fin egen og StebfPbtbigeS ^orbrbbelfe c 

Approximate , a. nær; r. nærme, nærme fiø; 
bringe nær. Approxlm&tion, 9. Stcrmelfe, Xtl- 
nætmelfe c Approz'lmative, a. fom nærmer fiø 
(Ganbbeben), approiimatio. 

Appvløe', 9. @tøben. Støbning, Qerørelfe o. Ap- 

Snl'sion, 9. Støben imob c. Appul'sive, a. mob' 
øbenbe ; brf benbe imob. 

Appar'tenanoe, vid. Appertenenoe. 

A'prleate, o. fole fig. Aprl^'city, 9. Solbarme c, 
Sotf!in n. 

A'prlcot, 9. 9lpriIo6 c; —tree, ttprilodtræ n., 
prunuB ixrmeniaca. 

A'prll. 9. «pril c. — fool, Vprittnar c ; — fool- 
day, førfte 9lpril. 

A-prl6rl (apri-dret) , a. el. ad. a priori (lat.)« 
ifølge Sfomuften, af fig felto. 

A'proB, 9. ^orflæbe n. (ogfaa om en ^el af en 
eiflop« Ornat); StøbfCinb; 2)æffe( n. (af Qlb ot>ec 
gængbuSet paa en ftanon); ^otlæber n. (paa en 
®ogn); bet febe Stinb, fom bebæffer Q^aafen« 9nq; 
—man, ^aanboærfSmanb o. ; — string «. 9ocn«be* 
baanb n. A'proned, a. meb ^ortlæbe. 

Ap'ropos, ad. (fr.) tilpaS, beleilig; bet falber mig 
inb; boab jeg Pilbe fige. 

Apse, 9. tyorbbbning c, bbælbet 9ium n. (i eif 
ftirfe, vid. Apsis). 

Ap'gfs (xd. Ap'sidee), «. T. «pflbe c; ^tMclbet 
8him, ftor n., afrunbet ^orbbbning ; Øltetplabft c. ; 
Kelirpie-Sfrin n. 

Apt, a. fCiRet, belbem; tilbøtelig; hurtig, færbtg. 
Apt, Ap'tate, v. t gwe ffiftet el. paSfenbe; gøre 
mobtageltg, forberebe. Ap'titude, Apt'ness, 9. Oe* 
loembeb; Zitbøjettg^eb ; ^ang o.; ftnlæg n., S)ue- 
ligbeb, ^ærbiabeb c Apt'ly, ad. bettemt; paf« 
fenbe, rigtig; burtig; finbrig. 

Apteral, Ap'terons, a. oingelø«. 

Ap'tote, 9. Slabneorb uben vøjning n. 

Apyretio, a. feberfri, feberlø«. A'pyrexy, 9. fe. 
betfri Sllpanb c A'pyrons, a. ilbfoft; uforbrten- 
belig. 

A'qna, 9. T. iBanb n.; — for'tis, Sfebebanb n. ; 

— marina, Vquamarin, Oerbt c. (føgtøn ftSbelften) ; 

— régia, ftonéeoanb n. ; — tin'ta, — tint, )Banb< 
fomemaneer, Xuflmaneer e, (i ftobberfKRertunfien). Aqn ai Are — TitaB, flbivoiHt, ØtftBbdrtn o. AquAritun, «. 
Sttoarinn n. (•(ot-eanbbe^olber tt( f^iffe og Sonb* 
pluler). AqoAiliu, «. Sanbnonben (Stiemebillebe). 
Aqoat'ic, a. fon øojec eder lettet i Canb, Banb*. 
Aqiiatile, o. t fom letwc i 8anb. 

l'qmødMct, «. Bonblebniiiø c 

Å'tmcMis, a. banbtiø, fmn b«t neget ttanb ; Mmb« 
a|tig. —De«, «. iKtiibrifl el. kKinbafltiø Vejlaffen* 
^ c 

A'qpfllae, a. Iran (on Stofen); — nose, fDrnc* 
■ftffr troget 9lsfe o. 

A'fvlloB, «. 92orbenlniib c. 

AfsAw, •. MOibriø^ Mnbet. Aquosity, «. tMinb« 
liø eL MiibMtig IBcffaffen^b o. 

Ar'ab, «. fbaoec c. ; i)^ fattige $etf oner el. 8«cii 
fm iSr (ofte ^iig og ^jen i>/. (ogfoo : City —o, 

Ar'A¥eo««e, «. T. Vcobefter j»/. (6iTQtcr af dfb* 
etUIe, Vloitei; ofo.) 

AråUftB, a. ocobifl; t. Vrobei c. — bird, $^ 
ns; — nigbtB, ZuRnb og een 9lat. 

Ir'Akle, a. atabifl; «. Stabifl n. Arablcal. a. 
—ly, oci. orabifC. Ar'ablan, «. SraMlme e. Ar'- 
ablit, 9, %tabn e. (8n fom fan Vcabift). 

Ar'akl«, a. litvjelig, fliRet tU at b^ite« ; «. Sger- 
knb n. 

Ir'aby, «. Aoetifl fot: AiåbiA, ttcabien. 

Ar'ack. eia. Amck. 

Irach'BOld (chubt. k), : T. SpinbebMeb^iiibe c 

Åfiisve«, «. (fr.) T. gtenet SRinegang o. 

AxéBMao, a. (i(| @|HiibeIo«b; eboertopagtig. 

IxåtioB, a. ^I'ining, S^rfning o. Ar'atory, a. 
fon liorec tU Sgecbi)ifmiig. 

Iréy. otc<. Army. 

Ar-baUft, «.^lit«bue e. -^ «. ^litSbueflptte e. 

År'UtfCr, 9. volbgiftlmanb; Sommet, SRiut^bei 
e. ATbitntble, a. Dilfaatlig, orbitrøer. Ar'bitragfe, 
«. Solbgiftftbow e. Ar'bitraT a. Solbgiftft'. Arbit'- 
ninent, «. frit Salg, Øobtbefinbenbe n. Ar'bitra- 
rineao, #. Siitoorligb^, tgenroabigbeb e., Sefpoti n. 
Arbltmriouo, a. —ly. ad. oiltaaTUg, befpotift. Ar'- 
bltiary, a. —ly, aa. oiltaarlig, egenmagtig. Ar'- 
bitnte, V. afgore, bønne. ArbltråUon, «. Bolbgift 
c Ax'bitiator, •. Bolbøif tSmanb ; 6tDreT« Viagt« 
boMx e. Arbitratriz, Ar'biiress, «. gOTligertnbe, 
ØelbgiftftCoinbe c. ArbU'rement, «. nfgotelfe c, 
goTlig o-, SolbQiftilienbeMe c. 

ArbUtt,«. lUIe 9Ut«bue c 

År'bor. «. T. «s^ ^pinbef c 

Ar^onrji o- btcnbe til Xxctn. Ar'borator, «. 
Xiaploiitec c. Ar'bored, a. neb SoobtJtte (ibf. 
Arbour). Arbéreal, a. fom lebet ^^a Zraet, Ztof. 
ArbéreoQS, a. traagtig (fom banner et Zræ); fom 
Ooter poa Xrær. Arbores'cence, ArbohBåtion, 9. 
Sigbcb af et Xrs e. (i Vlineraliet). Arbores'cent, 
a. trceagtig (fon bojer i Brom af Zrceer). Ar'boret, 
9. lille Zrce n., ftcatotect o. Arborétum , 9. Xræ* 
plantning, Zroftole o. Arboricul'tnnl, a. fom ^orer 
til Zrofttltnr. Ar'borlcaUure, 9. XratuUur c 
Arborical'tiirist, 9. (in fom opelfler Zraer. Ar'- 
boriftt, 9. Xrsgartner, Zrætjenber c. Arborous, 
s. b«renbe til Xraer, af Xroer. 

År'bovr. 9. £oobt)tte, Boofol, Soogang c. 

Ar'bBBel« (-6««-«0, 9. liQe Zræ n., tBuffoast c. 
Arbos'ti^e, a. bufTogtig; beooset meb ftrat. 

ÅrVato, 9. 3oTbbcrrtra n., arbutH9. Arbt^teui, 
a. fom ^orer til 3orbb«ttTtieet. 

Are, 9. T. Sne c ; Sffnit, Segment «. 

Altid«, 9. Øueganq^. —ed, a. neb SBuegong. 

AicAdlAB, a. orfabift; fio- lanblig, bjirbenceSfig. 

Ireåamn (p2. arcåna), •. ^ennehgt 9ihbbc(, lir« 
IsBsn n., Acmnclig^b c 

Arch, 9. iBue; ^oæloing, bbalt Qne c; v. gore 
foebannet; faosloe; bue flg, (ottloe flg. — wtee, ad. 
bsebonnet; ( %9tm af en ipMeloing. — vitæ, Sibgtræ Areh, o. —ly, ad. erfe-, bnrfbreoen; ftallagiig, 
flielnff, lifHg, fiffig. — ne«, «. SifKg^b, &^mp 
^b o. 

Arek, a. ecfe«, fvrfi €L. fornenfl, ^obebt, (bru« 
geg i 6annenfatninaer); — blsh'op, (irfebiflop c. 
— bifih'oprick, Crfebffpebonme n. ; — déacon, Vt(^' 
bialonnft e.; — déaoonry, — déaconship, ØKbibia* 
bnatn. ; — diical, erlebertugelig : — dtike, Crfe* 
bertvg c. ; — ducb'ess, vrtebertugtnbe e. ; — dilike* 
dom, (irfe^rtugbomne n. : — en'emy, Srtefjenbc c 

Arckåie, — ftl (oh ubt. /b), a. fotslbet fon ^fter 
til Olbtiben. Archalolo^gic, Archæo]o''gic, a. ar« 
toologift, fon bom tt( Olbfunbflab. Archaiorogy, 
Aichøol'ogy, 9. ttrfaologi, Clbl^nbigbeb c Ar'- 
chalsm. 9. foralbet Orb el. Ubtrtjl n,. QrFaiine o. 

Areking«! (ch nbt. k), 9. (irfeengei e. 

Arek'er, 9. Øueftijtte e. — eos, 9. Ibinbelig Sue* 
fllytte e. — y. ». iBueftttbning e. 

Åick'M, el. Ck)art of — , 9. bojelte ge|filige 9)ct 
c. (unber dikbiffoppen af Conterburij). 

Ar'eketypftl (ch ubt. k), a. oprinbelig, original. 
Ar'chetype, 9. SorbiQebe, VlønfterMerf n., Ori« 
ginal c. 

Arekéu (ch ubt. k), 9. T. KrfceuS, alnintelig 
Siolaanb, alt btrlenbe ftraft. 

ArckldiM'OBnl (ch ubt. k). a. aic^ibiafonal. 

Arekiepift'eopal (ch ubt. i), a. erlebifloppelig. 
Archiepis'copacy, 9. ttribiepiftopat n. 

Arehil, 9. OrfeiUe e. {vid. Orchil). 

Arekiperago (ch ubt. k), 9. $Sbab^ Vrfipel n. 

Ar'ekileei (oh ubt. k), «. Obgmefiter, Vrtiteft o. 
— ive, a. fom %»m til en O^gning. OtjgningA«. 
— on'ic, a. arfitettonifZ. — onica, «. pi. fBtjgningl* 
fnnft c. —ure, «. ØQgningllunft, Ørtttcltur c Ar- 
chiteo'tural, a. arliteltontfl. 

Ar'ekltnTo (ch ubt. k), 9. T. Krfitrab o. (^ooeb* 
b|elte, fom bbifer umibbelbatt poa Eoilcrne). 

Ar'eklTM (chubt. k), 9. pi. 9rlib n. ((Bjemmefleb 
for Soiunenter) ; ttrtioer, ^ofumenter pi. Axctilval, 
a. tfrtio«. Archlvlst, «. Krlioar e. 

Arekiy, Arck'nets, vid. unber Arch. 

Ar'ekoB (ch ubt. k), 9. tttfont c. (i bet gamle 
Ktben). 

Aretåtton, t. 6ammentralning , 3nbfnebring; 
fforftoppelfe c 

Are' tie, a. arttiff, norbfig, 92orb>. 

Ar'ennte, a. buet buebannet, Crum. Aicuåtlon, 
9. Øojning ; ftrumning c ; T. f^orplantning beb 91f« 
teagere o. 

Ar'enkaliit, 9. 9Iit«bue c. Ofr. Axbolist). Ar- 
eabalis'ter, 9. ^Utdbuefll^tte c 

Ar'dency, 9. ^ebe c. ; fig. Sarme, 3nber(igbeb e. 
Ar'deni, a. —ly. ad. f^eh, branbcnbe; ftirig, ^ftig; 
inberltg, ibrig, libenflabclig. Ar'dour, 9. ^ebe c; 
fio. Qarme, 3ber, 99ngbfb, Seglerlig^eb c ; f ^in- 
nenbe Scefen n. 

Ar'den, 9. pi. x Braflanb n. 

Ardélty, t tid. Arduousness. 

Ar'dnoni, a. —ly, ad. ^oi fit}i, banflelig at be> 
flige; oanflelig, befocerlig. — ness, «. ^o)be; SSonfre- 
ligbeb, eefoarliabeb c 

Are, V. ere (pi. af Am, jeg er). 

A'ren, 9. l^laU el. Orunb c. (til ai bbgge paa) ; 
en Iang< meb gorbufet mob ijfortoget i ^bbbe neb 
ftielberen muret og forooen omgittret aaben 9:ab9, 
tjelber'6pale e.; T. f^Iabeinb^olb , Øreal n.; Ooer- 
flabe e. ipaa BræfiningåDsrler). 

Aréftd, Åréed, o. t raabe; gjette, forltare. 

Arelke'tioB, t. Zjirring; dnbtørring o. Ar'efy, 
V. tørre, ubtorre. 

ArénB, 9. (egentlig: 6anbpIabA), ftampplab« o. 
ArenAoeous, Ar'enoee, Ar'enoiu, a. ftnbet. Are- 
nation, 9. éanbbab n. Aren'ulous, a. fulb af fmaat 
6anb, fanbet. 

AréolB, 9. T. Cmtrebt c, røb IRanb el. iRing e. 
(omlrtng en fBIegn cl. Borte) ; liOe fReOemrnn n. Are 22 Arr Areoni'eter, 9. T. fixctomttet n., ^tjbtoflatif! 
6t)nrft)sgt, SanbKoalet c (til ai flnbe fipbenbc Se« 
øemerS Zt)nf)be). 

Areop'ftgvs, », l^øjette {Ret øberfie Xomflol, Vre* 
o^MiauS c. Q^ bet gamle Kt^en). Areop'aglte, 9. 
Vttwtm af tCteo^agu« n., Vreopogtt e. 

Areotic, v. forti)nbenbe, fbebbrioenbe; «. fbebbri' 
øenbe Sttgemibbel n. 

Aretol'ogj, », S)t)bfi(ære, $(igttoie e. 

Ar'9«l, ad. for Ergo. 

ArgAl, Ar'gol, «. Sinken c. (i fSfnfabe). 

Ar'mnt, a. af Sølti ; føforiar ; T. f«I&fatbet (^bib 
i 9aaoén). —åtlon, «. gorføloning e. — Iferoufl, a. 
følb^olbig. — Ine, a. t fom @ølb (i ftUrng, i Ub« 
feenbe). 

Ar'gil, 9. ^ibeler, ^ottemagetlet n. — lAoeoos, 
a. leret. — Ioub, a. of Set. 

Ar'gtTd, a. fom ^ørec til Urgoé, gtsft; «. QH»e> 
fer c. 

Ar'go, «. Vrgo Oafon« @nb); @ft6 n. — naut, 
«. Vrgonaut c —sy, «. t ftort ^anbelUftib, ftoffatbt' 
manb c 

Ar'gae, o. bebife; ttife, ubbife; oberbebife, ober* 
tale; BelTbtbe (fot, of;; biSputere om, omtbifte, om* 
l^anble; nutte, bømme; b{8))utere, ftribe. Ar'jraer, 
9. SbttMymn, SiSputator c Ar'gnment, 9. 8et)i8 
n. , (Brunb c , KTgument n. , Slutning c. ; ©tribfi' 
fpørgimaal n. , øTienfranb , SRatecie e. ; ^nb^otb, 
^obebinbbolb n. ; Stribe. Argamen'tal , a. be- 
bifenbe^ til gfomuftllntninger b«tenbe. Argumen- 
tåtlon, 9. SeoiSførelfe, ^omuftflutning, Qrgumen« 
tation e. Argumen'tative, a. —ly, ad. bemfenbe; 
firibftlbften, trattelær. 

ArgvtåtloB, 9. t @pib»finbtg^eb e. Argiite, a. 
fCingrenbe, florp; fpibSfmbig, mttig. — ness, 9. f 
efarpftnbig^eb ; IBtttig^ieb, Sfarp^eb e. 

A'rlaii, a. artanft; 9. Øriancr, Zifbangrr af 
Øriul c. (fom i bet 4be Slar^. negtebe (Sbttftt 
CnS^b meb ®ub). — ism, 9. tlrianiSmc, tCriul' 
fiare c. 

Ar'id, a. t»t, ubtørret, fortøtret. —ness, — 'ity, 
9. Xørbeb c. 

A'rles {d-re-eez), 9. iBsberen (StiemebiDebe). 
A'rietate, v. ftøbc (fom en 9æber). Arietåtlon, 
9, Støben c ; 8rug af ©tormbulten el. 9Rnrbcæl' 
leren c. 

Arlet'ta, 9. liDe Sang, fCriette c. Ariéso, a. T. 
ariofo (ariemsdftg). 

AHght (rtte). ad. rigtig, ret. 

Ar'il, •. f^øbøfte n. (ben fine ^ub paa Piffe ^rø). 
—led, — lated, a. meb f^øbafte. 

ArlolitioA, 9. t @paobom c. (tpf. Harlolation). 

Arise, v. reife fig. ftaa op; opDaa (fra be S)øbe); 
l^ftpe Hg, opftige ; optrsbe, fremtræbe ; opfomme. 

Aristarch (ch ubt. k), 9. fireng l^rittfer et. fhinfl' 
bommer c (efter 9{rif)orii^, en græ jl Særb). 

Ar'fstarcliy (chubt. k), 9. $Befti)reIfe af gobe 9R(enb 
c. (jof. Aristocracy). 

Aristoc'racy, 9. Sriflofrati n., tCbeltregiering : 
Vbel c. Ar'istocrat, 9. 9lrif)orrat, Xilbænger af 
Hriflolrotiet c. — 'Ical, a. — 'Ically, ad. ariftofra- 
tift. — IcalDess, «. ariftofratiff Oeflaffen^eb c eller 
SBcefenn., fCrtftotratiSme; ^orfsrtigbeb for Øbelen c. 

ArlBtol'ogy, 9. ®ibenffab om SRaaltiber c (^o> 
foft og S^ibbagBmab). 

AristophaDie, a. ariflop^anifl, fio. Høgtig, bittig. 

ArUtotéllaa. a. ariflotelife; 9. Øriftoteliler c (Xil- 
langer af QtriflotelfB). 

Ar'ithmaBcy, 9. 6paabom af %a\, Vrit^mantif c. 

Arith'metle , «. Zoacere, Kegnehinft; Slritbmetif 
c. Arithmet'ical, a. —ly, ad. fom bører til IRegne« 
Tunften, efter StegneTunfien; arit^metifl. Arifhmetl''- 
cian, 9. Slegnemefter, 9rit^metiler e. 

Ark, 9. fM c. r92oo^«; jagten«); — of the 
covenant, $agten9 ICrl o. 

Arie, V. (flotfl) gipe ^aanbpengt. — isd, lejet el. fiefiet Peb at mobtage ^aanb))enge. Aries, «. p/. 
^oonbpenge, gcpepenge pi. {vid. Eamest money). 

Arm, 9. 9lrm; Øren; Ørm af 6øen, flSig c; fia. 
Vtaqt c; S. T. Slolfe eller ^berenbe c; — s, pf. 
SBaaben pi. ; Caaben n. (en 9<imiiic9). Arm, v. 6e> 
Pftbne, Pttbne; rufle, ubrufie, armere; forfpne; rufle 
fi(|/ Øtibe til Caaben. Stand of — s, fomplet €æt 
af Oaaben n. (til een ©olbot); — chair, étol meb 
Krmftøb, Sæneflol c; —hole, — plt, Vrm^ule c ; 
-'send, — 's length, fiø. tilbørlig Uffianb c; 
— ftil, gapnfulb, gfopn c. 

Armada, 9. llrigBflaabe/ Orlogfflaobe e. 

Armadll'lo, «. )|}antferbpr n., tlrmabil c, tatu. 

Ar'mament, «. ^gSrufhting, Ihigømagt, ftrigft« 
flaabe c 

Ar'matnre, 9. Shifhting c, Soaben pi. 

Armen 'tal, Armen 'tløe, a. fom Ifører til ftnæfl* 
liorbe. Arment6.se, a. fpoegrig. 

Ar'miger, 9. SSaabenbrager, Væbner e. Arml"- 
gerous, a. fom b«rer SBaaben. 

Ar'miUary, a. fom beftaar af IRinge lig Ørmbaanb ; 
— sphere, Q[rminar>®f«re el. -Ihigle e. (til at fore« 
fliHe ^immenegemeri S3eP«gelfe}. Ar'millated, a. 
fom bærer ftrmbaanb. 

Armtniaii; a. arminianft; «. Urminianerc. —lam, 
9lrminiani8me, Qrminiuf' Ssre c. 

Armlp'otence , 9. Saabenftprte c. Armlp'otent, 
a. Paabenflarl, mægtig i ShHg. 

Ar'mtiitlee, 9. IBaabenftilflonb c. 

ArmiesB, a. uben Vrme; PaabenløS. 

Armiet, «. liHe 9Irm e. (af Søen), Sig ; VrmfHnne 
e. ; liHrmbaanb n. 

Ar'morer. «. SSaabenfmeb; Øaabenpubfer c. 

Armérial, a. fom b*rer til fjfamiliebaaben ; — en- 
Bigns, ^ bearings, 8aabenm«rTe n. Ar'morlst, 9. 
Saabenfjenber , ^eralbifer c Ar'morj', 9. Huft» 
fommer, Xøj^uS n.; {Ruftning e. ; Caabenmotrfe, 
SSaaben n. 

Armorie, —an, a. fom ^ører til Vrmorila (bet 
nubærenbe S^toane i ^anTrig). 

Ar'monr, «. vruflning c; Aomifl n.; |$antfriitg 
(et Slib«) c. — clad, pantfret, 9ontfer.(6lib); — 
protected ship, ^antferftib n.; — bearer, Boaben- 
broger c. ~et, vid. Armorer. 

Arms, 9. pL vid. unber Arm. 

Ar'my, 9. ^æv, Urmee c; fiø. TOcngbe, V^aSfe c. 

Arn, Arne, v. x for: £am, fortjene; t foc: 
are, ere, 

Amat'to, Amot'to, 9. vid. Anotta. 

Ar'nott, Ar'nnt, 9. 3orbnøb c, vid. Flg-nut. 

Ar6ma, a. buftenbe $)eflanbbele pi., firpberftof n. 
C^o« planter), Kroma c. — flc, a. buftenbe, frpbtet, 
aromatift; 9. itrpberi, ^pbermibbel n. — tlzåtion, 
9. Zilfætning af Inrpberier c Aiématize, v. trpbre, 
gøre PeUugtenbe. 

Aroand', ad. xnvht, runbt omlring; prp. om« 
fring, om. 

Aronse', v, Pæffe, oppftlte. 

Ar6w, ad. i en Kftlfe, i Kab. 

Aroynt' •'. t bort I paf big 1 (Stid^arbfon fornorer 
•aroynt tneel* fom en ff orbanbelfe : (Bib bu mao 
fortarcft! Chi UlpRe fomme oper big!); jbf. Runt v. 

Arpeg'glo. 9. T. tlrpeggio c. (^arpemaneer). 

Arqnebasåde (tw-keboo^tdde), 9. 9lrIebufabe>V$anb 
n. (tjenltQt mob Sfubfaar). Ar'quebuse, «. WufSet 
el. ftarabm c (af gammelbogS f^onn), tCrlebufc c. 
Arquebuslér, 9. ^Rufteteer, Krfrbufeer c. 

Ar'rack, •. TRrral c. 

Arråign, o. fremføre for IRetten (en Øntloget, for 
at %an fan forfpare fig); anfhige, beffptbe. —ment, 
9. ^mførelfe for fltertrn; SBeffptbning, Vnflaae c 

Årringe, v. orbne, fliUe i £rben, opfliOe, inorette. 
—ment, 9. Drbntng, ^nbretning; Drben c. —er, #. 
(fn fom orbner. 

Ar'rant, a. —ly, ad. ffamløl (fom en IBagabonb), 
uforftammet, onb, flem, erfe*; berpgtet. Arr 23 Ase Ar'iM, «. Xajfetitxi n. (fra Øntf), ^orlKntø^ 

IrrMykt' (-roioOi v- tøret, tilronebe fiø; tidanet 
{$ccfeii4 foreiommec iffe). 
Arråj, 9. dsbe, iføre, fmi^ne; fHDe i Crben; to 

— a p«uiéL T. nbfærbise en Sifle otier 9totniingeme. 
Aniy, •. Klabe^raøt c, IMsbet pi.; Orben, ®laQ* 
Kfeen c; T. 9<rtegnelfc oMr ftæimtngrme e. ~6n, 
«. p/. t Cfficerrr, fon efterfaa 6olbatmiei 9Runbccinger 
og 9^1<e^nhia. 

kirémr, ». (ofte: Anears, p/.)/ reflerenbe Qetaling, 
SrOoncr; Oogtrop e. —age, «. MeQance o. 

▲mci', 9. t o^rejfe, oplofte; a. opreffi, o|net; 
Jig. simuRffoni. 

AneBtitloB, «. T. ^nb^ningB' QcbiSing e. (af 
6lotfIanb mob en oarlig Vfatft). 

ÅrrettiniMa, a. t oortmoppet, grebet; befat (af 
ea onb ftonb). gal; inbfneget. 

i.rr«at', v.^lianbfe, 1|oIbe tilbage, (hibre; atreflere, 
fangfle, øore Vrrejl oaa; «. Gtottbfning, ^inbring; 
aixet, ^eftelfe c, Beflag n. — €r, —or, ». (Kn fow 
arrrfteter el. lober orreflere. — 4tioii, : Krreftation 
e. —ment, «. Ørreflbefaling e. 

Ånel', 9. t tilregne, tilbomme; «. 5Doni, ftlen' 
befe c. 

IrrbfO, (År'nge, Åa'ng«), t. fioborbejbe n.; 

— and oarriage, Øangbagi' og eponbbagS'Kr- 
bejbe ■. 

Årri4e, 9. t tilfnile, be^e. Airl^sion, «. Xil- 
fanlen e. 

Aniéf«, 9. (fr.) Ooatrop, Vrrieregorbe c; —ban, 
Cpbttb a. (til aOe fSaraller at brage i ftrtg); — yas- 
aa]. tlnberbafal c. (en SafaU Safal). 

ir'rla, ». ftant c. (af to til (inonben ftobenbe 
Cotrflaber). 

ÅniTal, «. Ønfomft; Ctmaoelfe c Anrlyanoe, •. 
t aafommenbe 6eIfEab, 9eføg n. ArriTe, o. an' 
Eomae, lomme; opnaa. 

ArrMe, «. gnaoe. Arrésion, «. Ønooen e. 

Ar'ragaaee, Ar'rogancy. «. ^obmob n., 6toftbeb, 
Uniraifelfe c. Ar'rogant, a. —ly, ad. boomobig, 
ftolt. ArTogate, v. omnaffe fig, tiltage fig, tilegne 
ntetffletbig. ArrogAtlon, 9. KnmoSfelfe e. Ar'roga- 
tire, a. anmaftfenbe. 

Ar'roir(ro), •. *Hc.; —head, !pUef|)<b«, ^iteob; 
$i!blab, 6|»t)bD(ab, $ttnrt c, 9aoiUnria\ — headed 
characteis, p/. IKIeflrift c; — root, $i(rob, Storonte 
€ , maranta arunainaeea\ befKnbifC @alep c. (til> 
bercbt af benne ft.). —7, a- of 9^1^; iHIebannet, 
f9ib«; »Ufnar. 

Arae, «. x fir«, iRnmi>e e. 

Ar'oeaa], 9. 91rfenal, Xojbol n. 

Ar'aeaic, 9. Vrfeni! c, Rottefnibt n. Aiaenic, 
— ft], Areéolous, a. arfenilalfY, inbe^olbenbe Vrfenif. 
Arsen'icate, v. blanbc meb Vrfenit. Anéniate, 9. 
orffnitfurt 6alt n. Ar'senlte, 9. orfenttf t^rlet €alt n. 

Ar'oea, •. SRorbbranb, Øranbftiftelfe, Slbftpaa* 
fcttelfe c. 

Art, 9. ftnnfl; mefenifl IKinfi c, ^anbbcerf n.; 
ftunftforbigbeb, i)ebttnbia^b, ^Mlfe c; ihtnftgreb 
n., Sift c; — and part, (i 6IotIanb) ftiylbig i ^ioawx 
og ttbforrifen (af en ^orbrbbelfe). 

Aiiearfa'ia, ». 9%d. Worm-wood. 

ArUrlal, a. fom angaar el. inbe^olbei i ^nll' 
ooreme, arteriel, arteriol. Artériole, 9. liDe 1^\%* 
aoTf c. Arterloc'omy, t. en 9u(Saare< Vabning c. 
Ar'tery, 9. ^nllaare, fcrterie c 

Artériaa well, 9. arteflfl IBronb c. 

Art'fel, a. —ly, ad. fnnQig; rmbrig; fnnftlet; 
H))i4; fra, fnv. — nesi, «. Ihinftigbeb, einbrig^b; 
£irtifl^ e. 

Artkrli'ie, —al, a. fom birfer Tpaa Sebemobene; 
fffltiff. giøtaøtiø. Arthritls, •. Oetcenbelfe i et Seb, 
Sobogra c. 

Ar'tiehoka, 9. tCrtifToI, iKrtellor c, cymtra 9co- Ar'tiele, •. £eb »., S)e(, enleft Ztna e. (af et 

tele), 6tprfe «.; 8are; Vfbeling, ^nnit, Ørtttel^ 
atning o.; Ziblpunft, eiebliT n.; pi. eilloot,. 
Oetingelfer, Vrtitler pi.: T. tlrtifel e., ftjeabeorb n.; 
9. affatte, op^ættt, frrmfstte; faflfcettc; Komme ober* 
eni, gore ttftorb, oiirette. ftontiatt. —ed olerk, en 
6agførerl ^nl^cegtig e. 

Artle'niar, a. fom (ører til Sebemobene^ 2cbe* 
AiUculåta, 9. pi. Sebbt^ pi. 

Artle'nlate, a. fom (årer til Scbemobene; til* 
børlig inbbelt (i oiftfe ^unlter el. tlrtiHer); tbbelift; 
9. ttbtale tåbelig, artilulere ; tale tåbelig ; tale om, 
af(anb(e; banne i SSeb; t gøre Oetingelfer, opffttte 
SrtiHer. —ed, a. tåbelig, artifnleret; T. lebbet. 
—ly, ad. tåbelig. — ness, «. Stjbeligbeb, 9)eftemt(eb 
c. (i Ubtalen). ArtlcalÅtion, 9. tbbelig el. bi^ntt 
Ubtale; ftonfonant c. (fom Vtibbel til beftemt Ub' 
tale); T. Sebfoining e. (ftnof lerne«), Vrtitnlation e.; 
Seb, ftnce n. ((ol l^lanter). 

Ar'tlflee, «. ftnnftgreb n., 8l|t; Ihtnft, |Kerbia(eb 
c, ^anbboerln. Artlfioer, 9. Ininflner, wtetantfer, 

taanbboerWmanb ; Cpfinber, JDpbablmonb, Stifter; 
ufinblunftner 0. Ardfl^ciol, a. —ly ad. tnnftiø, 
gjort beb Ihinfl, fnilb; Kunjllet, formit, b^flerft, 
noøte, eftergiort. — perBoos, T. m^^ffe fBcrfoner 
pi. —ness, 9. IhinfHg^eb; SifHg(eb e. Artln^cioiui, 
a. InnlHg, eftergjort. 

Artllffry, 9. Vrtiaeri ». (alt €lag« qroft 6Kt« 
meb XiIbe(or, famt Vlanbflab); Krtiaerimbenftab e.; 
t eaaben pi.; —man, Ørtiaerift o. ArtU'leriat, «. 
KrtiDerifl e. (bibenflabelig). 

Ar'ttMB, Ar'tizan, 9. mefanifl ftnnjiner, flfteta* 
nifer, ^anbboerlømanb c Ar'tist, 9. fhtnflner, 
S)(Tbr af be frie el. ftønne fhtnller. Dialer (ifoer en 
^ortratmaler); ^aanbbærttmeficr e. 

ArtiøM, a. —ly, ad. utnn^ig/ nfbnbig; tunfHø«,. 
uforftilt, naturlig, —ness, 9. 9Rangel paa ftunfl; 
&igcfrem(eb, 9{aturUg(eb o. 

Artoear'pas, 9. Srobfrugttra «. 

Artn6se, a. ftcerf af Slemmer. 

A'ran, «. banfl ^ngefor, Vrum o., otkm {^h). 

Araadélian, vid. Parian. 

ArBBdtaAeooas, a. af Stør; lig Rør, rørbannet. 
Arandin'eouB, o. begroet meb el. rig paa Stør. 

Aras'pex, Aras'ptea, 9. ©paamanb, Sanbflget c. 
(fom fpaar af Offerbt)r« ^nboolbe). Aras'picy, 9, 
6paabom af S)l)rene< ^nbbolbe c 

As, 9. U« o. (gommel romerf! Scegt, 12 Unfer; en 
Vtqnt). 

As, wnj. k ad. ligefom, fom, faafom: fom om; 
ba, ibet; ba, efterfom; faafanbt; t at, faa at; as 
soon as, as well as, etc., faa fnart fom, faabel 
fom ofb.; as for, as to, (bab angaar, meb ^enfqn 
til; as it were, ligefom, faa at flge; aa though, fom 
om; as yet, enbnu, ^ibinbtil. 

As'afoBtida, 9. jtintenbe flfant, SboeKbral o. 

Asarabac'ea, 9. Zbeblab c, oåamm ($1.). 

AabM'tos, Astoes'tas, 9. Vdbrfl, Vmlant, 8jerg- 
el. 6tenbør c (et ubranbbart SRineral). Asbes'tlne, 
a. fom VSbefl, nforbrombelig. 

Ascar'ldcs (•«-<£«««;, 9. pi. ØfCariber, 8Raf!tarm> 
Crme, Spolorme pi. 

Aseend', o. opftige, IHge op, bebage flg opab; 
fKge, (oeoe fig (til noget ^øierc og ^ebre); fHge op 
ab el. op paa, beltige. — able, a. befligrlig. — ant, 
a. opftigenbe, opgaaenbe; oberlegen, oberoefenbe; 9. 
Oberlegenbeb, ^nbflqbelfe, Ooermogt; tlfcenbent, 
61<egtning i opftigenbe Binie c; T. Kfcenbent e. 
(ben opgaaenbe 2>er af ICprefrebfen beb et 9Rennefte« 
gøbfel); Ornament n. (paa be tre 6iber af !Døre, 
Sinbuer, Uteminer). — ency, 9. Ooerlegen(eb, ^nb* 
flbbelfe, Wagt o. 

Asees'sloB, 9. JDplHgen; himmelfart c; — day, 
({(rifli fiimmelfartlbog e. (ogfaa : Holy Thrunday). 
Ascen'slve. o. t opftigenbe; brat. Asænt', 9. Op* 
fkigen. Opfort; Opaan«; ^øjbe o., (øft 6teb «. Ase 24 AS8 ÅwertålK, V. qgte MS, forbiftfe flg om: Ufitmmt, 
follftttte; foT^iffe, ooetftetiife, ootctDbe. — able, a. 
font Ittn llefienioief . — ^i •• 9n fom (efirmnec 
e(. oMttiybet. —ment, «. SfocDiftninfl; Oejtrninelfe, 
Stotn e. 

lioetie, a. offetiff, fheng øubfrt^gtia: opbt)ggeIia; 
«. Sftet dneboer c ABcet'idsm, «. SfCefe o. (gub* 
ftlMtig Srorfagelfe af eetbeni «(sbei). 

Aldi (<i«A'-v»). (A'MlaHa), r s»/. VfEii, Gtt^gge* 
tife pi. (^oH i bet ^be 3orbfhwg, fom om Stibbogen 
iOe lalle 6tl)gge). 

ÅieltM (-fe««). ». T. fifliteft, Satetfot i Unbeilibet 
o. Ascit'lc, —al, a. Daterfottig. 

lielttnioM, o. ofrf. Adflcitltious. 

AidépUd, ff. afnepiabifl Serf : | — uo— | 

AieléplM, 9. Sbalerob c ($(., ^oocaf flere Wcttx). 

ÅMrilHible, a. fpm Ton tilffrlbeft el. tilegne«. 
Ascribe, o. tilflribe (fom Vlarfag); tillcegge (fom 
(igenfltab). Aacrip'tion, «. XilfrriDclfe, Xia«ggelfe o. 
AB(arlpU''Uoiu, a. tilfTiebet, tiCoat (ilte o|)ctobrIiø). 

Åih, 9, 9lft c, /raxinu9; Vftehra n.; •— keys, 
pi. fit» af tlfCetrceet n. —en, a. gjort af ttfCetcce. 

ÅBh, «. ftjle c. (vid. Ashes). 

AfhAmed {a-9kdiMt)f a. —ly, ad. ftamfnlb, fom 
ftommet fig, unbfeHg. 

Afth'ei, 9. pi. V^e e. (fitf. om jorbifTe fieoninget 
af SRennefter). ABh'oolour, «. Øftegraat n.; taai'- 
ooloured, afteataa. Aflh-Wednes'day, «. 9fte> 
Onftbog «. AAh'ery, «. Sflebul n., 9lfee))Iab4 c; 
9otafIefi)brri n. Ash'y, o. aftegraa, aftefatoct; for« 
Minnet til Øfte: ashy-pale, graalig blrg. 

Ajih'lar, «. fbaberften c ({om ben lommer i for* 
frieUig Sangbe, IBrebe og Zt)Relfe fra Gtenbrubct). 
Aflhler. «. Sroiftrina el. ^ebætnina meb ftoaberflen 
c. AshOeriDg, «. Itoaber^nft Btnbing meb ftall 
og Øruå c. 

Aili6re (a'9k6rø), ad. i Sanb ; to be — , Mere 
løbet paa Ørunb (om et 6tib). 

A'da, 9. Ufien n. A'sian, a. afiotift. Aslat'ic, 
a. aflatifl; 9. Ufiater c. Asiatidam, «. (Sfterligning 
af ofterlanbfle éliRe e. 

Aiide (a9ide), ad. tUflbe; afflbei (bort fra be 
ZilfiebctKerenbe). 

At'iaary, Af' Inlae, a. fom Ifører til et 9<ffel; 
oefelagtig. 

AbK, V. ct^t, forbre« afforbre; forlange; fporae om; 
bebe om; inbitere; bebe; fpørge. —er, 9. Oeoenbe; 
6pørgrr c. 

AsKaoce' Askanaee', ad. paa flonf, paa ffraa, 
ftjeot til éiben. Askoat', Afikaont', ad. ftiebt, 
paa ffraa. 

Ai'ker, «. (pid. unber Ask); x 6umpfirben n. 
{vid. Newt). 

Aik«w', ad. paa flraa, Ufeot; foragtelig. 

Aalåke {a'9ldke), v. t bsmpe, milbne. 

Aalant' (a'9lant')t ad. paa fttaa, ftjeot. 

Asléep {a9lépé), ad. i éubtt; fooenbe; to fkll — , 
falbe i Seon; to be — , fooe. 

Aildp« {,a-9lépe\ ad. belbenbc, paa ftraa, ftiebt. 

Aaématons (a-«<)-ma-fii«) , a. ulegemlig^ ubei 
Seaeme. 

Alp, vid. Aspen. 

Aop, As'ple, 9. Otterf[angc, fl^iftflange c, colmbtr 
aapi9. 

Aspar'agna, «. ØfpargeS o., a»pairagu9, Aspara*- 
giaouB, a. afparge^agtig; fom fpifeS Ug Vfpargeft. 

Ai'pect, 9. 6qn, Ubfernbe n.; SRine; Ubftgt; 
etiOing o., ^orbolb n., 6ibe o. (af en 6ag): T. 
Vfpett e. (en Slanetl €tiaing mob anbre planeter). 
Aspect' V. t \tpaa, betroote. — 'able, o. t f lønlig. 
Aapec'tlon, «. »efTuelfe, Setrogtning o. 

Ai'pea. (unbertiben Asp), «. 9fp, WSfp, Oaoreafp 
c, piptdiu (remtito; a. b^n^'Taibe til el. giort af 
9fp; fom en tlfp. 

Ai'per, o. t & t florp, uioebn, barft. — ate, v. t gore nfatm el. rn. — åtion, «. t Q(«ren uitttm c 
— 'ity, 9. IKu^eb, Ui«bn^b; 6tarp^b, ^arbbeb, 
flitoabeb e. (en £one<, en 6temmeft): Strengveb, 
ØarfC^b, ^aarbbeb c. (Sinbetft). — lf61ioiu, a. T. 
meb me Slabe. — ous, a. t ru, ujabn. 

Ai'per, 9, Ødper e. (tljrfifl SR^nt, omtrent 6 pre). 

Ai'perge«, «. vid. Aspergill. 

As'periflll, AtpeivUlns, «. BieoanbMoft c. 

Asper'moBt (a-iiper'-m««), a. uben 6ftb. 

ABpernitioa, «. Ringeagt, Qroragt, Zltfibefæt- 
telfe c. 

Asperrc', v. beftønfe; bogbafCe, foftrte, ripe neb 
paa, lafie. Asper'ier. «. tlagtaler, fabler o. Aa- 
per'doB, 9. Oefiænnitng ; Oagbaflelfe, 92ebriben, 
tkiblen c. Asper'aory, a. bagoaflenbe. 

Aiphartio, a. jorbbegagtig, bitumina#, alfaltifC. 
Asphal'toB, Asphal'tum, Asphalt', 9. 3orbbeg n., 
ntfalt c. 

As'phodel, «. tlffobil c, aaphodelua. 

Asphyz'y, Aiphyx'Ia, 9. bi)b »efbimelfe, etin* 
bøb c. Asphyx'lated, a. Ipalt. 

Ai'pic, 9. (vid. Asp); en tolopuubig ftanon. 

Aspirant, 9. Hfpirant, tlnfoger c. 

As'pirate, v. T. afpirere (ubtale meb et Øanbe- 
pufl); u. afpirrret: «. Øfpirationfttean n. (f. C;. Oog* 
flooet ^). Aspiration, «. Vfptration; Zrogten, 
j^igen, Skenafet c Asplre, 9. %igit, tragte, flrcebe 
(efter, to); Ttiøe, ^aoe flg. —ment, •. 6trabeu^ 
Zragten c. Aspirer, «. (in fom tragter efter noget 
^»iere. 

Asportåttos, 9. Oortføreffe, K^ortbringelfe e. 

Atqnint' {a-9kwitu'), ad. ffjeot, ftelcnbe. 

Ab8, 9. Vi\tl n.; fig. S>umrtan c, %tt ».; —head, 
So<mer c, gcbobeb n., ftlobrian c 

As'sagal, As'sagay, {a9'-aga), 9. ftaftefptjb n. 
(boft ftaffeme og anbre f^bafrilanfte 6tammer). 

Assåll, V. anfalbe, angribe. — able, a. fom Ian 
angribe«. — ant, a. angribenbe; •. Slngriber c. 
—er, 9. Slngriber c —ment, 9. Sngreb, nnfolb n. 

Assapaaic, «. Vtfopan c, fiboenbe Sgem n., 
pteromv9 volue^la. 

Assart'. «. uloblig €IoprQbning e. 

Assas'siB, 9. 6nigmorber c. —ate, o. fnigmt)rbe, 
mbrbe; t b^mmelig efterftræbe. —åtion, «. Snig« 
morb n. — ator. «. ©nigmorber c. —ous, a. fnig* 
morberift, morberiff. 

Assåtloa, 9. ©tegning c. 

Assault', V. angribe, anfalbe, (lorme, beflorme; 
oberfalbe; 9. Sngreb, 9nfa(b n.: Gtorm^ i6eflormelfe 
c. (af et $ort, en $of) eQer £eir); dnbgreb n.; T. 
fReal'dnjurie, Bolb, ^orgribelfe e. (paa (fni ^erion); 
to carry by — , T. oinbe el. inbtage (en IJSoft) neb 
6torm. —er, c. Vngriber; ^omarmer o. 

AssAy, V. forfsge, prøoe paa; prøoe; probere,, 
oarbere i^ttaUn); 9. ^orføg n., $røpe; ^robering 
c. ORetalletft); T. duftering e. —er, —master, «. 
Sarbein, SRpntoarbejn c 

AsMctåtlon, 9. Opoartning, Øetiening c 

Aiøeciraaoe, Asaeenritioa, 9. t ^orflllring c. 
Assecure, o. t forrittre, ftlfre. 

AsseeatioB, «. Opnaoelfe, <irbolbelfe c 

Asøem 'blaffe, (Assem'blaaee t), «. 6amling; 
6ammenfttOing ; Sammentomft c. Astem'ble, v. 
famle; forfamle; tomme fammen, forfamle ftg. As- 
sem'bly, «. €amling, Sforfamling e.; 6elflab n. 

Aasem'blaaee, 9. t »ig^b, gremfKHing c 

Asseat'. 9. Samtijlle, S3ifalbn.; v. famtl)lfe, bifalbe^ 
biaige, inbbilge. —åtion, «. fmigrenbe Sdifalb, 
Gmigreri n. — åtor, «. (Ifterfnaller, ©migrer c 
—er, 9. 9n fom bifolber. — ingly, ad. bifalbenbe,. 
meb Øifalb. —ment, «. 8ifalb, ®amti)ffe n. 

Asstrt', V. paafiao; forfegte, baobe, forfwtre; aøre 
Sorbringpaa. — ion, «. $aaflanb; 9Keningc. — ive» 
a. — Ively, ad. beflemt, ubtr^ltelig. —or, •. &or» 
fcgter, Sforfbarer c. — ory, a. forfegtenbe, forfpa- 
renbe. A88 25 Ast iMtrre'. v. t ^jflclpc, fUta bi. 

Ahcm', o. bcficmme (Mb rn GeSfton el. et IR«be) 
fs eis etat rL Vfgift; pootoøge 6Iat, befEatte, ftat' 
fcrtt (bc^ciniBe, ^oormeget enb&er bac at betole af 
et Dit 9Ml«efl)- --^ tax, bitette 6fat, SiøninøS* 
jtai «. — able. a. fom Ian ftatfattei« ^attei^Ugttø. 
—ion, •. Oijibbeii; iBtDanb e. —ment, «. 6tetS 
SMtegocQc; 6lat^ Vfgift o. —or, «. eiftbbec, 
msietfor c; tn fom focbelec Gtatteme, Oiflbber i 
es Slottetonnitftfun e. AowfisériAl, Aues'oionAry, 
«. fon ^fiec til en Øifibbec ofo. 

Åo'octo. «. pi. T. Øobi el. Sjenbom tilflcatfoliii 
til ^ifXboA fiefaling^ Sjenbom ^ooiaf 9orbnnøetne 
tinDK n^cebei, tOtioec pi. 

iMerer, — sto, v. bojtibetiø belrocfte el. focftSre. 
— åtion, t. ^itibeliø SoTftltring, ebelig OelTeftetfe e. 

AM'kMid, wid. unbet åsb. 

Is'iideat, a. ofte lebfaøenbe; — signo, St^ni^ 
t9Bcr, fom ofte fvløe meb (en 8lH)bom}. 

iKlA'Bato. a. t b9PPi8/ beflanbifl, baølifi; fiabiø, 
liittiQ. Aoiidtilty, «. nobig Qflib, Scbbotben^b, 
afomøben Stiftiflb^b c. Auld'uoius, a. —ly, ad. 
scbbolbenbe, oaiagtig, ufoctrøbcn« flittig. — ness, $. 
Bcbbollenbc 9lib, Ufoctteben^b c 

▲Mlége, V. t vid. Besiege. 

Indo (<»-•<»«), 9. anoife, befiemme, foftfatte; 
Htaoone; T. oftnébe, ooetbrage; efteroife. gobtgoie; 
9. (vid. Auignee). — able, a. fom fan betegne« el. 
MemoMg. Aui^nåtlon (a«-t»>n<i-«Aim) «. Vftale 
at Bobcg e. (meOem (iiftenbe), Stconemobe n.; Omt" 
brogelfe c Assignée, a. i)efu(bmcgtiget; f ommigfar 
i et Biollitbo; Suratoc o. Asaigner, •. ttnoifet c. 
AMi^imeut, «. Itnbigning, Oeftemmclfe; Ooetbcagelfe 

e. Aflsignor', «. Sn fom anmfet el. ooetbrogec. 
Ånl^ar, «. (fr.) et Slogg papirpenge pt. (ub- 

^bte af be reMlutionære ftegteringer i grrantrig mob 
Slntaingen af forrige Øarbunbreb«). 

Åoslm'lUblo, a. Tom Ian foioanbleg til en lignenbe 
iZatiiK cl. 6u^flaiitg, fom fan agfimilereg. Ajuim'i- 
late, V. gore lig; focoanble til 9tæringgftot agflmi* 
fåttt; agfimilere jtg. —ness, «. t &igbeb c. Assiml- 
latk>n, «. Mfimilation, ^oroanbling til %sringgftof 
ef. til Segemetg organiftc Oele c; Jig. Sigbeb e. 
Aaim'flative, Assim'ilAtory, a. agftmilerenbe, fom 
loa optage og fonmnble til fm egen 92atur. 

Ajolai'nUta, o. forftiOe, l^fle, ftromte. AssUnulå- 
tion, 9. g^orlhHelfe c, ^tjCleri n. (iof. Slmulateetc.). 

Aoslst', o. nnberjlotte, tiicttpt, flaa bi; bioaane. 
— anæ, «. ^ialp, øiftanb c. — ant, a. bjælpenbe, 
bebjcelpclig: •■ ^ialper; Øgitpent; Sebfager c. 

ÅfliiM, 9. 6eftru>n^ Ket c, Xbtng n. (vvi. as- 
slzes); ftororbning; $riA r(. Xa^t c. (paa ^obeoarer, 

f. fti. Øtøbtart, Pltaxt ofo.); t Vtaal n.; asslzes, 
pi. flififer pi. (en 9tet el. et Zbing beftaaenbe af 
Ibngeni Sommere, Sberiffen og 92aPninger, fom 
fdaleé to Øange om Oaret i ^rooinbfeme, for at 
afgøre ftlager og Ihriminalproccifer). Aasize, v. be* 
toime Xog^ten (æb en i|ororbning). Astilzer, «. 
C^Qngbetjent ooer Sægt el. Xart c; (i ©totlanb) 
^nrtyman e. el. 9XeMem af UMifeme n. (i benne 
Oettibning ftriPe* bet ofte asskor). 

Aartdable. a. forenelig; felflabelig. Asséciate, 
V. forene, forbinbe; lebfage, gøre 6elffab; forene fig, 
ftoa lig fammen; omgaaS (meb, with); a. forbunben, 
formet; «. 6talbbrober, ftammerat, i$«elle; i^orbunbg' 
feSe; Otebbislper, ffoQega o.; 97leblem n. Associa- 
tion, «. 8rorening c; ®elilab n., ftlub c; ^orbunb 
a.; gorbtnbelfe; Xanfeforbinbclfe; Xilfatning c. —al, 
a. SforeningA«. — oUst, «. Xilbænger aflDannel{en 
af ^omingn c. Ass6ciatlve, a. forbinbenbe, 9or* 
eningg'. Assédator, •. ftorbnnbAfallc c 

Aøøøil', p. t tilføle; befmitte, plette. 

AssoU', V. t life; frifjienDe, forlabe. —ment, «. 
t 9rifienbeUe c. — yle, — zle. v. (jlotfl) Ufe, befri, 
frittcnbe (for en tteftiylbning el. Retgforføtgelfe); Ufe 
(fra fttrteni 6traf); obfotoere, tilfige @t)nbgfor(abelfe. As'sonance, «. Øgfonantg o., fiolorim n. Aa'- 
Bonant, a. omtrent engli)benbe^ bolorimet. 

Assort'. o. orbne efter Sorterne el. ftlalfeme^ 
afforterc; forfbne meb Sareforraab: pagfe fammen, 
fiemme ooereng; flutte fig til, omgaaS. —ment, e. 
Orbning, Sortering o.; orbnet Øareopfog; Vgjorti- 
ment n. 

Åssot', 9. t bebaare. 

Assaige (sua ubt. nøa), v. milbne, linbre, lette; 
formilbe, berolige; milbne«, aftage, lægge fig. — meut» 
9. Sinbring. ^ormilbelfe e. —er, •. (en fom Unbrec 
ofo. Assuåsive, a. formilbenbe, linbrenbe, bero- 
ligenbe. 

Assnb'Jngate, v. t bringe unber Ibiget, nnbec* 
tbinge. 

Assaeftie'tlon (sue ubt. eioe), t. XilPoennen, 8ane 
c. As'suetude, «. 8ane e. 

Awåme, o. antage; tiltage fig, tilegne fig, anmagfe 
Ttg; bare anmagfenbe, føge at gøre fig gjelbcnbe. 
Asstimer, 9. anmagfenbe el. inbbifbff $erfon o., Qht 
fom gør ^ocbring paa at wnt el. booe (mere enb 
^an er el. bar). Aasiimlng, a. anmagfenbe, for« 
bringgfulb, inbbilbft. Aasump'slt, (sump i bette 
og be følgenbe Orb ubt. 9um) «. T. friotlligt Softe n.,. 
Qftale c, Xilfagn n., (bforoeb en Stanb paataget 
fig at betale til en anben, el. at ubføre noget). As- 
sump'tioD, 9. Slntagelfe, ^oatagelfe; ^orubfætning; 
Unberfcetning, 9Rinor c. (i en Bfornuftflutning) ; 
domfru SXarice himmelfart, SRariæ ^immelfartg- 
^e{t c. (i ben græffe og romerfte IHrfe, ben 15be 
Øugufl). Assump'tlTe, a. fom maa antageft, antaget^ 
forubfat. 

AssAraaoe (a-«Aoo'-), «. SocTittring; go^l'nlnø; 
Ztmb, Srafl^eb; Selotiaib, Sufflfance e.; SRob n., 
Uforfærbetbeb; 8t»beb, Ooerbeoiftniim ; SiRerbeb, 
Sorgen; Stfurance o. Åssvre, o. forftffre; forPiØfe; 
gørefiftet, fiftre; gøre tiOibØfulb; tilfitlre. Asstired, 
a. foroigfet, ooerbeoifl; otg; ubefteben, briftig. Aø- 
siiredly, ad. oigfelig, gonfle Pift. Assiliredness, «. 
fforoigning, Sii^b c. Asei^rer, «. 9n fom forfiftrer; 
VSfelurant c. 

Assnr'geat. a. baoenbe fig bueformig. 

As'teism, «. ^n Spot el. droni, ttfteigme e. 

As'ter, 9. lifter o. (fj^l. b^otaf mange Vrter). 

Astériated, a. ftiernebannet. 

As'terisk, «. liCe Stjerne c. (* i Strift ef . XrbO- 
As'terism, «. Stjernebillebe n. As'terolds, «. pi, 
Vfleroiber pi. (be fire npere planeter : 3uno, $allag, 
Sered, Sefla og anbre Smoaplaneter). 

Astorn', ad. 8. T. agter ub. 

Astert', V. t forurolige, bortfframme. 

Astkøn'ie, a. T. traftløg, foag, aflbeniff. Asthe- 
nol'ogy, 9. Hftbcnologi c (fisren om Sqgbomme 
fom bibrøre fra Soaftelfe). 

Asth'ma (th ubt. O« •- llftbma, Xrangbrbftigbeb 
c. Asihmat'ic, —al, a. — ally, aof. aftbmatiff, 
trongbrt)ftig. 

Astip'ulat«, V. t inboiUige, inbgaa. AstlpuU- 
tion, 9. t dnboiHiøelfe, Kontraft c. 

AsttrS ad. i ^Beocegelfe (iof. Stir). 

A^stomons, a. T. uben aJlunbing (om Piffe plante* 
bele). 

Aston 'f», Aøton'y, v t vid. Astonish. 

Astonish, V. forbaufe, forfærbe, gøre beftprtet. 
— ing, a. — ingly, ad. forbaufenbe, foricrbelig. 
— ingoess, «. bet ^orbaufenbe. —ment, #. 9orbau* 
felfe, iBcfiprtelfe, gocfarbelfe c. 

Astouad', o. (vid. Astonish); bebøoe, fortumle. 

Astrad'die, ad. paa ftrceog, ffrsog ooer. 

As'tragal, 9. T. Stab o. (Peb ^ferne af en 
ftanon); Slunbftab c. (omfring en Sejle). 

As tral. a. ^jerneformig; fom (ørec til Stiemetne, 
Stierne*. 

Astråy, ad. bort fra ben rette iBei, fejt PUb; to 
go — , fare Pilb; Jig- lomme paa gale JBcje. Ast ii6 Att Åftriet', V. fammentræRe, faminrnfneT)»; a. f 
ammentTuHen. —ion, ». Sammentrttltiing, gror* 
loppelfe c. —176, a. binbenbe, itoppm^, blob* 
liOenbe. — ory, a. binbenbe, fammenfneipenbc. 

Istride, ad. paa fttatvi, \txcttA. 

Aitrlf 'eroBB, Attrfgeroas, a. fom l^ar Stjerner, 
ftjentet. 

Astrlnge', v. fatnnifntrælfe, \ammtn]ntTpt. As- 
tria'gency, «. binbenbe Stvaft, fammenfnerpenbe (og 
bertieb filjrtenbe) (Sgrnflab c Astrin'gent, a. bin« 
benbe, fammenfnerpenbe; «. abftrinøerenbe Stibbet n. 

Astrog'rftphj, «. Stiemebeftribelfe e. 

As'trolabe, a. T. 9(ftroIabium' n. (^øjbemaater, 
forben brugt til S»i iftfbenfor en ftttabrant; et 3n- 
firuntent oeb Sanbmaaling til at maale fBinfler). 

Astrol'fttrjr, «. 6tjernebt)rfelfe c. 

Astrorogrer, Aitrol6g1aii, «. @tiernett)ber, Vffro* 
log c. Astrolo*glc. —al, a. — ally, ad. aftrologifl. 
Astrol'ogize, o. befljeftige fig meb Qftrologi, tbbe 
stjerner. Astrol'ogy, «. Stiemeti^beri n., Øftrologi 
c. (unbcrtiben for: Astronomy). 

Afrtroii'om«r, «. ttHronom, 5tiemeforffer c. As- 
troQomic. —al, a. — ally, ad. aftronomtft. Afitron'- 
omlze, V. t ftubere llftronomi. Astron'omy, 9. 
Stjemelsre, ftftronomi e. Aa'troscope, 9. T. ^fhro« 
ftop e. Astroscépla, «. T. 6ijernemee ^agttagelfe 
fljenneni ^iRert, 9({trof!opi e. Astrotheology, «. 
virtrotbrologi c. (^nbflob om Øub grunbet paa 
QftronomienS Sanbbeber). 

Axtrnt', ad. fhuttenbe, brbflenbe fig. 

AstVB', V. t vid. Stun, og Astound. 

Antéte, a. —ly, ad. liflig, fnu. — ness, •. BifHg- 
^eb c. 

Asan'der. ad. fønber, i 6tl)Tler, itu; abftilt, fra 
l^oeranbre, QOer for flg. 

ARyinm, «. ^fteb. Zilflugt«fteb, ^eøigt 6teb n. 
<boor en f^orbrbber iHc maatte gribe<); — for the 
FHOor, ^attig^ud n.; — for the deaf and dumb, 
^ooftummeinftitut n.; — for the insane, tDoare* 
onftalt c. 

AfiyiB'metral, a. uoberenftftentmenbe. Asymmet'- 
rical, a. uforbolbftmafiflg, ulige. Asym'metry, 9. 
anidforbolb, Ulig^eb, Vlangel paa Sigemaal e. 

AA'ymptote, 9. T. 9lfQmptote c. (en ftebfe fig nar« 
mciibe, men albrig tilftobenbe ret Sinie). Asymp- 
tot'ical, a. afqmptotifl. 

ARyn'deton, 9. T. 9(fi)nbflton n. (Ubetabelfe af 
fBtnbeorbene). 

At, prp. ah, fftn Hl, inb poa; beb; i, paa. 

At'abal, «. maurifl Xromme et. Xambourin c 

At'aghan, 9. vid. Yataghan. 

At'ar, 9. vid. Attar. 

At'arazy, 9. etnbftro, floifl SioKg^b, Uforfcerbet> 
l&eb c. 

At'aTlflm, 9. ^tarÅimt, fiigbeb meb ^orfæbre c. 
(en (SgenflabS, f. ®s- en Sbflbomft, ^orftrfnben og 
(Bjentomft i en fenere (Beneration). 

Ataxic, a. ilfe i Otben, uregelmceSftg. Atax^, 
At'axy, 9. Uorben, Uregelmortfig^eb o. (en 6b9' 
bomS). 

Atchlére, vid. Achieve. 

At'elfer. 9. (fr.) ^nftnertoerffleb, tCtetier n. 

Athaninian, a. atbonaftanft ; «. XU^oenger af 
HtbanafiuS' XroSbeljenbelfe c; — wench, x Iwi, 
fral l^inbe c. 

Ath'anor, 9. T. lemifl Cbn c. 

A'theism, 9. Øubfifomegtelfe, Vtl^lmee. A'theist, 
9. Øubfifomegter, tttbetft c Athels'tic, —al, a. 
—ally, ad. gubSforncgtenbe, at^eiftiff. — alness. 9. 
bet »t^iflifte. A'theize, v. t tænb el. tole fom 
fltbeift. A'theous, a. ugubcfig, gubl»4. 

Ath'eliDg, 9. t røbling, VbelSmanb c 

Athenn'an, 9. en til tittene ti. SRinerPa (OiB- 
bommenft (9ubinbc) inboiet 99qgning; offenlig Safefal 
c, Sæfefelflab n.; 9labnet paa et litterært Zib«ftrift. 

Atheréma, 9. T. bløb (iHe inftammeret) 6bBlfi el. ^aoelfe, 9lt^eroma e. Atherom'atons, a. at^ro« 
matifl. 

Athlnt', a. tørfKg. 

Atliléte, 9. eebbeTamper, Ørbber, Vt^let c. 
Athlet'ic, a. atblctifT; ficert fampemo^fig. 

Athwart', ad. paa toarS; toærS ober; tbsrS el. 
lige iojennem; forfert, galt. 

Atilt', ad. bøjet forooer, meb fælbet fianfe ; i en 
truenbe StiOing; paa ^elb, paa ^elbingen (fom en 
Xønbe). 

At'imy, 9. $8anare c 

Atlaiitéaii,AtlaB 'ten, Allan 'ile. vid. unber Atlas. 

Atlas, 9. ØtlaS (et Oierg; en ftampe, fom bac 
himmelen); tttlafi n. (Sanbfaartfamling ; ftor ^olio); 
et ®(ag8 ftort Zegnepapir n.; tttlafC n.; Støtte e. 
(unber en fB^gning, vid. Atlantes). Atlant<(an, 
a. ftærl, lættiprmædfig, gigantifl. Atlan'tes, 9 pL 
T. Vtlanter pi. (manblige figurer, fom unberftette 
SDele af SSqgninger). Atlan'tic, a. atlantift; «. at- 
lantifle ^ao n. 

Atmol'ogy, «. Sære om 9o7t)ampning e. 

Atmon'eter, «. T. Qtmometer n., ^orbampningB« 
maaler c 

At'moøphere, 9. VtmoCfære, ^unftfrebit c. At- 
mospher'ic, —al, a. atmoifæriff. 

At'oU, 9. (et malajtft Orb) ringformet ftoralren n. 

At 'OH, 9. Vtom n., ubeletig deflanbbel c. Sol- 
åren n. —'le, — ical, a. atomifKf!. — tet, •. 
Vtomtft e. (Zilbænger af ben atomiftifle ^ilofofi). 
At'omy, 9. ntom n.; f (forfortet af Anatomy) /iff. 
S^enraO c. 

At6iie, V. (t flemme fammen); boere (frflatning, 
bobe; ubjæbne, bringe i Ooerenftftemmetfe; ubfone, 
bobe for. —ment, 9. OoerenSflemmelfe, (Snig^eb; 
Ubfoning; dhilatning e. —er, 9. ^orfoner, Ubfonec e. 

Aton'le, a. T. nebfpænbt, flap/ mat. At'ony, 9. 
T. ^toni, Slap^eb c. 

Atop', ad. paa XopDen, ooenpaa, øperf!. 

Atrabllårian, Atrabllåriouø, Atrablliar. — y, 
Atrabtrioaa, a. atrabiløfi, galbefotig; tnngflnbig, 
melanrolfl. 

Atramen'tal, Atrames'tovt, a. fort fom 91æl« 
blætagtig. Atramentårious , «. fCilfet til at labe 
»læl af. 

Atrip', ad. 8. T. unber ^ejtoing (om VterSfejlene); 
the anchor is — , SInleret er let (netop lettet fra 
(Srunben). 

Atréeloa«, a. gruelig, gbfellg, afffb^tig. —ly, ad. 
paa en affttjelig Slaabe. -ness, Atro*clty, 9. fif^ 
flijeligbeb, Ørumbeb, (Urufom^eb e. 

At'rophy, 9. Soinbefljge c. At'rophied, a. inb> 
fpunben. 

Attaeh', v. gribe, l^efte, belægge meb Ørrefl (en 
$erfon og l^anB Q^jenbom); fyr. fængfle, lænle, tiU 
trælte, inbtage, oinbe, gøre ^engioen. — able, a. 
fom Ian lægge« Veflag poa el. arrefterel. —ment, 
9. ^engioenbeb, Xroflab, Ihsrlig^eb c; T. ^eftelfe, 
Ørref! paa $erfon og (Kobl c; forelgn —ment, 
Oeflag paa en ^remmcbS ØobS n. (for at tilfrebø- 
ftiOe ban« fitebitorer). 

Attaek', v. angribe (ogfaa >E9.); anfalbe; x tagt 
fat paa, flære for; 9. Qtngreb n.; —s, pi. T. Søbe- 
graoe og 9lngreb6bærter pi. 

Attåin, V. naa, fomme til; inb^te; opnaa, binbe, 
er^olbe. —able, a. opnaaelig. — ablenew, (ogfaa 
Attainabirity) 9. JDpnaaeligbeb c. —ment, 9. Op« 
naaelfe c; er^oeroet ^ulbtommen^eb c. Zalent n. 

Attålnder, 9. Sfamplet c; T. retstig OoerbeoiS* 
ning om en balSløS ® terning e. (ifær |)øiforræber{, 
fom mebfører !Perfonene {^enrettelfe og ^ane Sjen« 
bomfi ftonflffation; jof. Att&int). 

Attåint, V. putte, forbærtoe, befraitte, kktnære; T. 
oberbeoife, erflære flQibig (i en Sorbrbbelfe, ifær 
gorræberi); 9. $Iet, Stamplet c; t Sfabe, Sbgbom, 
UpaSfeligbeb, SRat^eb c; T. 6fabe c, fpgt Sem n. 
(paa en ^tft, oeb €lag); T. iMageffrift n. (mob en Att 27 Ang 3Bct| ot tolb 9etføncr foc falft ftjenbelie). —ment, 
i. OKrbcoitniiifl, Vrffaoiinclfe c. —ure, •. 6tnitte 
c, foTteroet Qlob n.; ØefMiIbninø, ^^eflftmmclfe c. 

Åtta»'U«te, p. t forborDe. 

It'Ur oT rowt, «. en cøte fRofcne^fenl (ojl' 

ItUBi^er, 0. blanbc, foiti^nbe« formilbr, temiierere; 
iBbietlc, afpatfe. — ate, v. bringe i be^øtigt Brot^olb, 
•<^|e. 

Ittempil' (-r«m<'j, «• prøbe, forføge; foretage; efter- 
trsbe, angnbc; gøte Øngreb; ». ^ørføg; ^orelagrnbe; 
tiitsab, wiøog n. — able, a. nbfat fot fjrnflelfe, 
^Jbet blot for ilngreb. —er, t. Cn fom focføget; 
Sigrtber e. 

IttMid', V. gine Kgt paa, tegge Otarfc til, ^øce 
efter; oiPMxte, poife, pleje; betjene: beførge, forrette; 
lebkge, føtøe; tocrre tilflebe beb, inbfinbe fig beb 
(i, pøø), biøoane; bente poa; oppebie; oente; n^jenfe 
C^iwrffoni^b, gibe 9gt; bare tilflebe, inbftnbe fig; 
Beate, tøøe. — anoe, 0. Cpnuertfom^b ; fpieje; Cp« 
øannhig. Qctjcning; 92anHereIfe c; ^ølae n., op' 
•sclfnbe 9cTfoner pi.; SXøbe n. (fot ttetten); t 
Sorøentning c. — ant. a. lebfagenbe, følgenbe (fom 
anberoTbneti; 0. Cpbarter, Betfent; Sebføger c, (En 
af gølget; grølge e. (f. (S;, af en 6t}gbom); XUftebe- 
baienbe c, «n fom bioaoner; T. Zienftpligtig o. 
—er, «. fiebfager, tHejfelanmetot c 

Åtteat', a. t fpsnbt, opmsrtfom. 

ÅtUatioa, 9. Cpnorlfom^eb e.; T. gib Vgtl 
{ftoøiBumbo*£)rb). Atten'tive, a. —ly, ad opmart* 
foK, agtpaagioenbe. — ness, «. JDpmartfomlKb e. 

Ittea'naal, a. fbrttjnbcnbe ; «. fortbnbenbc Scegc« 
laibbfl n. Atten'nate, v forti^nbc, forminbfle, focene; 
o. fortt^bet. AttenaatioD, s. ^orti^nbelfe; gfonainb* 
llrife e. 

Ai'ter, 0. (Ebber, onbattet Vtatetie e. 

Åtterratø, o. bliøe til faft £anb. Atterråtion, 
9. øpfTijaet &tnb »., Sanbetg XUbast beb Cpftbl* 
Ung c. 

Åtteøt^ 0. bebibne; Talbe til Øibne; 0. t Cibne«' 
bbib II. — åtlon, 9. Sibnetbprb ».; fiebibnelfc c; 
Sibneft Unberflrift c ->er, —or, 0. 8ibne n. 

Åt'tle, a. attifl; fig. fin. ren, tlaftftfe, fmogfntb; 
9. Vttifer c; øberfle ©tolocerf n. (oafaa: — story); 
Zøgfanunrc n.; Opfatil obenober frranftgefinifen c. 
'paa en Opgning), tlttife c. —al, a. ottiff, ren, 
tioifift. At'tidse, v. bmge ØtticiCmer, ttbtrpffe fig 
firlig. At'ticism, «. attifl Sprogegen^b, flttticilme 
«., ftat, fhligt nbtrpf n. At'Ue salt, 0. T. attifl 
6alt «., Pittig Xale, fin GTjenit c 

Attiy'aoaø. a. tiljtøbenbe. 

Attinge', 0. berøre (et. 

▲ttire, 0. poallttbe, flabe; frnpRe; attired, a. T. 
førfpnet neb (Seoirer (i Caaben). Attlre, 0. ftlober 
jd.. %>taqt, Srpbclfe, 9pnt; fiobebppnt e.; T..^om, 
Øeotrer, Xaller pi.; t 9(oniflerbe(e pi. Attlrer, 0. 
Sn fom Håber el. ppnter. AtUrings, 0. pi. ^opeb< 
ppnt e 

Attitle, o. t betitle (vid. Bntitle). 

Attnndø, 0. lUegemft^iUing, 6tiSing, ^olbning c; 
%ot\tolh, etiøina 0. (ttt 92oget). Attlttidiual , a. 
føm bører til GtiSingen. Atttttkdlnise, 0. paatage 
^ o^rfterte fRiner og GtiOinger, ftiKe fig an, gøte 
nttrefiteger. 

At'tle, 9. X 9tn% n. (ubfoflet af en SKine). 

Attolleat. a. opløftenbe, ^pe-. 

Attéae, vtd. AtoDe. 

Attora', V. ooerbrage til en tinben (en Sentmonb« 
Ziene^e); mobtage ^otpoøtnlng unber en np (Ørunb* 
eier. —ment, 0. (en SenSmanbf, el. grorpagterA) 
Srfienbclfe af en np fieniberre c. 

Ittor'aey, 0. Øefnlbmogtiget, ^nlbmagiig; 6ag> 
fører, ^rolurator e. (fungerer Pcb Common law- 
Srtteme: Klng'sBencta, Gommon Pleaø, Courtof 
Excheqfiier); 0. t nbføre Peb ^ulbmagt; antage fom 
dnlbmagtig. Power of — , ^Ibmagt c; letter of — , ftriftlig Øu^bmagt c; — general, Øenera(fif!al e. 
— shlp, 9. en Sagførers Cmbebe n. 

Attrået', r. tilfratte; fig. inbtage, ^nribe. — abil'- 
ity, 0. XiftraRelig^b c. — Ical, a. tiltranenbc, Xil* 
trarning«*. —ing, a. — ingly, ad. ttltralfenbe; 
inbtaaenbe. —ion, 0. Zlftrafuing, tiltrafningfltaft 
c.; fiff. tiOoRenbe e(. inbtogenbe (Egenftab e; bet 
XiltraRenbe. — ive, a. — ively, ad. tUtraffenbe, 
ttOoRenbe, benribenbe. —lyes, 0. pi. T. Zralmlbler 
pi. — ivenem, 0. tiltraftenbe (Egenflab c, bet Zilf 
lolfenbe. —or, 0. (En el. 9loget fom tiltraBet. 
At'trahent, 9. bet XiltraRenbe. 

Atireeiåtloa, 0. ibelig Oerørelfe, Øefølen o. 

Attrlb'nUblø, a. f fom Ian tilftribe« ti. tiøaggef . 
Attribnte. 0. tilflribe, tiOagge, tilregne. At'tribute, 
9. tillagt (Egenflob; (Egenflab c (fom tillagge« (Hnb); 
attribut ffjenbetegn, 6inbbiOebe n.; fig. Aober, 
9(Ere e. Attribtktion, 0. tiaogt Sgenffab; ttnbcfaling, 
fRo% e. Attrib'utiye, o. tiSaggenbe, tilbelenbe. 

Åttrite, a. afgneben, flibt, forflibt. —ness, 0. bet 
at bare forflibt. Attrinion. 9. Vfflibning; forflibt 
Zilftanb c: fig. Sønberfnufelfe, bpb Ønger c (af 
grpgt for 6traf). 

Åttine, V. ftemme, bringe i harmoni. 

Atturn', ptd. Attom. 

AtwéøB, Atwtxt', vid. Between, Betwizt. 

An'bnrn, a. brun, laftaniebrun, nøbbrun. 

Ano'tioB. 0. Øuttion c; Xing fom falgeS beb 
Øultton pi., V. foranltionere. — ary, a. fom Ifører 
ti( tluftion, HultionS*. — éer, «. Vuftionlforbalter 
e.; V. falge beb Kultion. 

Anc'tlTø, a. t formerenbe. 

Aueupåtlon, 9. ^uglefangft c 

Andécloas, a. —ly, ad. briftig, forboben; fral, 
uforflammet. —ness, «. 2)riftig^eb; Uforflammet^eb 
c. Auda"city, 9. J5riftig^eb c, Wob n. 

An'diblø, a. l^ørlig, tpbello. -ness, AndibU'ity, 
9. bet at lunne ^øreS, Xpbeltg^eb o. Au'dibly, ad. 
børlig, Ipbelig, faa at bet Ian ^øred. 

Aa'dieneø. 0. $aa^ør n.; KubienS e. (en SKinl* 
ilerd el (Sefanbtft ^0« en ^prfie); Xil^ørere, ZU« 
fluere pi. (i et X^eater. S^Iton flriber bet : aa- 
dlents), $ubltlum n. ; gej jtlig IRet unber (Erlebifloppen 
af (Kanterbnrp e. (ogfaa: — oonrt). 

Au'dtt, •. Kegn^abS Unberføgelfe, el. fReøifion e. 
(Peb bertil balgte (Embebftmanb) ; fig. Kegnflab n.; 
0. unberføge (Wegnflaber) , rebibere. — ale, (beb 
Uniøerfltetet i tambribge) e^tra ftarlt Vlt fom bnigef 
neb fffilige Sejliflbrber (flal oprinbelig oare brugt 
efter Siegnflab« 91fiaggelfej. Audi^tion, «. t ^øren 
c, $aa%tfr n. Au'dttor, «. Xil^ører; 8iegnflabft> 
Wcbifor c; —shlp, 0. en »cbifor« (Embebe n. Au'- 
ditory, a. fom tjener til at ^øre, ^øre« ; 0. XK^ørere 
pi.; ^ørefal c, Øubitorium n. Au'ditress, 0. Xil' 
^ørennbe e. 

Anf, vid. Oaf. 

Augéan, a. fmnbftg (fom i Øugiaft' €talb, efter 
^blen); møjfommelig (fom ^ertule«' Vrbeibe beb at 
renfe @talben). 

An'iTør, 9. fflater c, Øor «. 

Augkt. 9. nogen Xing e., 9{oget; for — I know, 
faa øibt jeg beeb. 

AngHenC, o. forøge, forflørre, formere; tiltage, 
forøged. Aug'ment, •. ^forøgelfc, Xiløart c. — å- 
lion, 9. Sorøgelle, aformereIfe,XilDai-t c; T.<>æber»i 
tegn n. (i iSaaben); — åtion oonrt, ftoUrgium til 
6tatSinbtagtemeft gformerrlfe n. (beb at tnbbrage 
filofhrene, unber ^enril ben Cttenbe). Augmen'- 
tative, a. forøgenbe, gorøgelfrS'. Augmen 'ter, 0. 
gorøger, ^ønnerer «. » 

Aa'gnr, 0. Vugur e. ((En fom fpaaebe af 9ugtenc9 
6lrtg, &(ngt og tGben); 0. forubftae Peb Xegn; 
ane. formobe. — ate, 0. fpaa, foruble, ane. —er, 
9. Vugur, 8paamanb c. Augtirial, a. fom angaar 
Spaabom. Au'gurlae, 0. augurrre, fpaa. Au'gu- Aug 28 Ava roua, a. forubliøenbe. Au'gury, a. fjrotubfiøelfe c; 
%otWtt\tl, dertran, Vuanrium n. 

An'goMt, a. Viuqnft, ^»Ihnaaneb c. 

An^ar, a. —ly, ad. bclllg, oti^tiet; ftor, ^rlig, 
»ajeflatill. ~nei«, a. ^»i^eb, Sarbig^eb c. 

Aagna'UB, a. auguftsift (font ^et til fteifer 
VugufiulB); augiburgff; — conftssion, augSburgfEe 
ftonfeSfion c. 

Angms'tiBt, «. pi. Vuguflineniuinlc jU. (ogfaa 
lalbebe: Austin friais). 

Aak, a. mU e., alea (Sfugl). 

Aalårlaa, a. (i C^fotb) SXeblem af et 6Uigl 
ftoaegium. Hall n. (i Otobfoetiiing til Colleglan; 
Jdf. HåU). Au'Uc, a. fom ^øiex til (t Aof; — 
oouDflellor, ^ofioab c; — couit, ^ofiet o. (i Xpbfl' 
lanb). 

Aald, a. (f!otft) gammet (vid. Old); — lang-syne, 
«. gamle S)age, langft forfbunbne Ziber p^; — Beekie 
(ree-ke), a. (ftotft) o : Sbitiburg (paa Ørunb af S^eiUI 
»gebe Ubfeenbe). 

Aalet'ie, a. fom ^aret til ^ibec el. 9tat. 

An 'Ile, vid. unhn Aularlan. 

Anln, Aaae (atm), a. ftanft ttlen o. Auln'age, 
•. SRaal efter Sien n. 

Anmåil, v. t gøte fpraglet 

Aumliry, vtd. Axnbry. 

Avm'ry, vid. Almonry. 

Anat (afU, langt banft a), a. Xante c. (faller 
el. fRofter c). — Sally, en £eg t>eb SRatfebec og 
CebbeUb (paa en i forben fsftet @tage er et Xcce« 
booeb, i ^oilfet bet iflebenfor 9tct\e er anbragt en 
ftribtpibe, fon man fager at flaa iftijRer oeb i en 
MØ Vfflanb at (afte en lort 6tol efter ben). 

An'ra, •. Ubbnnflning af fine £ele c. (fra et 
Segeme). S)uft flQgtig 2)unft c 

An'ral, a. fom ongaar |Sift, Øre*. 

Ab 'rate, a. ^orbinbelfe af (Sulbfijre meb en Oafe 
c; et ®Iag8 $ære c. Au'rated, a. Ug (Bulb. 

Aa'reate, a. t gt)lben; fortræffelig. 

AarélJa, a. Suppe, 9lt)mfe e. (af Snfefter). Au- 
rélian, a. fom barer til $upper ; a. 3nfef tfamler o. 

Aaréola, a. 6traaletrone, fielgentranS, (Biorie e. 

Aa'rie, a. fammenfat af (STulb; — add, ®ulb> 
f^re c. 

Aa'rlele, a. (bet ubbenbige) Øre n.; ^jerteare n. 
(S)el af fjertet), —ed, a. meb Ører. 

Anrie'ala, a. ØuriM o., primula amricula. 

Avrie'vlar, a. fom mebbeM giennem Øret; ^m< 
meltg; munbtlig ooerleoeret; — oonfession, bemme* 
ligt ®frtftemaal n. —ly, ad. oeb at (oifle i Øret, 
^melig. Aurlo'ulate, a. arebannet. Aurio'ulated, 
a. fom qar {tore el. lange Ører; arebannet. 

Aarif'eroni, a. gulbbolbig, gulbrig. 

Aa'rffonn, a. arebannet. 

AvrlnfitloB, a. ttarfel o. 

AB'riacalp, a. Ørefie o. Aa'rIU, a. Ørelsge o. 

AB'rocks {aw*-rok9), a. vid. Urua. 

Anréra, a. tturora; SRorgenrabe c; en Urt 8la* 
nunlel o. (vid. Crowfoot); — borealis, 9lerblt)ft n. 

AbmbU', V. T. unberfage oeb at bare, auflultere. 
— åtloD, a. ^aren, Slatten e.; T. Øuffultatien e. 
(jof. Stethoflcope;. 

Au'spleate, v. forubbetegne, forubfige; loae ^tb 
el. &t)Re til ; beal^nbe gobt, begl^nbe. Au'apiæ, a. 
9oroarfel n. (jof. Augur etc.;: Sbll^tegn, Sijtte* 
aarfel n.; dnbf[t»belfe, Oeftijttelfe, Oegunfligelfe c, 
Sufpicium n. Auapfcial, a. fombbetpbenbe. Au- 
■proious, a. —ly, ad. fom fpaat fiqtb el. tegner 
gobt; oeloiQig, noabig; gunfHg, ^elbig. — ness, a. 
gunHtig Ubflgt, SDffe c. ^elb n. 

Ab 'star, a. Sanbenoinb c (jof. Aostral). 

Aaitére, a. —ly, ad. fireng, aloorlig; borfl, 
boorb. —ness, a. étreng^cb, Oarflb^b, ^aarbbeb o. 
Auster'ity, a. Streng^eb c; firengt Slb n.; ftreng 
Zugt el. iDifciplin c. 

Aa'BtlB, vid. unhn Augustlns. Ab 'strål, ( As'striae), a. f^btia; — slgns, fbbliøe 
^immeltegn pi. — lUian. a. fom børet til tluftralien 
(nu fæboanlig forfortet Hl AastråUan). — iae, v. t 
benbe fig mob 69b. 

AB'tem, a. x ftirle c, Oebe^ul ».; — dlver, 
fiommett)0 c (fom ftjceler i ftirter;; — mort, gift 
ftbinbe e. 

ABthaB'tie. —al, a. —ly, — aUy, ad. sgte, tro« 
boerbig, tilforlabelig, autbentifl, original (^otument). 
—ness, — alness, a. ISgt^eb, Xrooærbigbeo c. — ate, 
9. gare trotmrbia, beoiMiggare, autbentifere. — åtion, 
a. BfbUligaarelTe, Øobtgarelfe o. Autbenti^city, «. 
Sttat^eb, iilforlabellg^eb, Hutbenti c. 

Aatkor, a. OpbaoSmanb, ©taber. Stifter; ^ov 
fatter, Stribent c. — ess, a. ettfterinbc; forfatter- 
inbe c. (bog Ian author ogfaa bruget). Autbérlal, 
a. fom forfatter, fom b*ter til ^orfatterflab. Au- 
thoritalive, a. —ly, ad. fom bar SRijnbigbeb eOer 
91tttoritet; m&nbig, biybenbe. —ness, a. 9Dft)nbig^eb 
c; bl)benbe iBcefen u. Authorlty, a. tlutontet, 
9)lbnbig^b, g)2agt; Unfeelfe, Snbfl^belfe c; Sibneft- 
bbrb n., (Bblbigbeb; XroMcrbigbeb, hjemmel; bajere 
Xillabelfe c. AuthorizåUon, a. ibemiynbigclfe, @tab- 
fælielte c. (oeb Vutoritet). Au'thorize, v. bemQnbige, 
gibe Sulbmagt; gøre gblbig, antorifere; inbfare Mb 
Vutoritet; ftabfajte; billige, retfarbiggare. Author- 
less, a. utroDoerbig. Authorship, a. forfatter flab n. 

AntoMog'rapky (bi ubt. 6v), a. autobiografi, 
fieonettbeftrioelfe ober fig felo e. Autobiograph'- 
ical, a. —ly, ad. autobiografifl. Autoblog'iapher, 
a. Htttobiograf c 

Aatock'tlieB (ch ubt. k), a. Clrbeboer, oprinbelig 
Oeboer, ttutocbtbon e. — 'ic, — oua, a. inbfabt, 
oprinbelig bjemme^arenbe. 

ABtoe'raey, a. 6elobfrrebamme n., Cneoslbe c 
Au'tocrat, Autoc'rator, a. 6eloberfEer, Cnetoolbft* 
^erre, tlutolrat c Aatocrat'io, —al, a. ene^er' 
ffenbe, uinbflranlet, autolratif!. —alness, a. Uinb* 
ffranfet^eb c Autoc'ratrioe, Autoc'ratriz, a. Selo« 
berflerinbe e. 

Anto-daFe', a. (portugiftff), 9lutO'ba«f$e c. (Zro<> 
^nbling, ftattemeø Vranbing oeb ^nloifitionen). 

ABtogéaeal, Aato^geBOBs, a. fom adler el. banner 
fig felo. 

Aa'tograpk, a. egen ^aanbftrift, egenb«nbig €fri> 
Oelfe c; a. egenbcenbig. — 'ic, — 'ical, a. egenbænbig, 
fCreoen meb egen ^aanb. Autog'raphy, •. egenbcen« 
bigt Sfrift a.. Originale; Coerfarelfe af en Strioelfe 
el. Xegning paa 6trn c (til ftopiering), OoertrbC n. 

Aatomat'lc, —al, ÅBtom'atOBS, a. automatift, 
f elobebagclig ; mafCinmceftfig, uoillaarlig. Autom'- 
aton, (pt. automata og autom'atons), a. ftutomat c. 
Au'tomath, «. @eloIærb, Sutobibalt c. 

Aatonom'aay, a. T. Orug af et fJrAllegnaon for et 
(Sgennaon c (f. (Kg. be went to the citVy iflebenfor : 
to London). 

AutoB'omoBS, a. meb Selofii)relfe. 

AatoBomy, a. autonomi, éelotobgibning, t^ri^eb 
til at banble efter egen SiQie c. 

Aa'topsy, •. bet at fe meb egne Øjne, Øulopfi c. 
Autop'tical, a. fet meb egne Øine, fom man felo 
bar fet. —ly, ad. oeb at fe meb fine egne Øjne^ 
oeb Oeoift fra egen 3ogttagelfe, autoptifl. 

Aatama ( tum), a. vfteraar n., j^aft c. Autum'- 
nal, a. Qlfteraarft', b'ftlig; «. (ifteraarftblomft e. 

Aaxésis (atcff-xé-aia), a. Doerbrioelfe e. (i Sale); 
ooerbreoent Ubtr^l n. 

Aaxlllar. — y, a. biftlpenbe, hjælpe*, be^ialprlig ; 
•. ^ittlper, IBiftanb c ; — ies, pi. hjælpetropper pi. 
Aazil'iatory, a. ^jalpenbe, fijalpe«. 

Aråtl, V. ni)tte, oære til 9lbtte, gaone, ^jcelpe; 
benqtte, føre (fig) til iR^tte; begunflige, befordre; 
a. 9lptte, grocbel, (Øeoinft c. — able, a. — ably, ad. 
nbttig, forbelaotig; gieibenbe, gplbig. — ablenesa, 
^abU'ity, a. ^orbelogtig^eb ; &>o«traft, (»Ijlbig^b 
o. —ment, a. Rqttigqeb; 9»Qtte, 9orbel c. Ava 29 Awn Arabwche, ». (fr.) Satotne c, enefhcb n. Avåle, 
9. t folbc 1Kb, f^nfe; nrbfante, nebtrtylle. 

Imat'-cowler, «. (fi.) 9ortø6ct o., gorbub n., 
fbflntcønmii c. ATant'guiud, «. (fr.) Øbantgorbe 

c. {vid. Van, etc.). 

irulee. t. eeøierlig^b. ØtibfTbeb; ØJercig^b; 
Anrig^b e. Ararl'^douB, a. —ly, cut. filercig. 
— neas, «. ØjetrlQ^b e. 

AfMt', t. 3. T. ^olbtl Ho))! Hoal 

Ifsaat'. «. bort I iwl Dia! bæl I 

Åni«Bt'. o. btsTe («m<. Vaiint). 

Irel'. V. t afrioe, boctrblfe. 

l'Te-Månr, !'▼• HArf*. «. Qw Vtaria n. 

lf«B4clo«t, a. fom ^rrer til ti. ligner ^abre. 
AT'enase, •. ^abre*6lat ^abre>9fgift e. Av'ener, 
AT'eoor, ». (forben) GtoTbbet jent , tongelig 6talb' 
fhiirr e. 

ÅTeag«', o. btt'nc; firoffe; «. ^n e. — anoe, 
t. —ment, «. ^ctm e. ATen'ger, «. ^cbnct; 
Strojfrr c. 

ATea'tare, «. nlbffelig ^nbelfe e. (fom foraot' 
faget et Itrnnejffei 2)«b). 

ÅT'eBac, «. Ztlgong, Sboang ; fSUtt e. (fom fører 
til en dnbgang) ; <^ng el. 9ei e. (meb Soiler, €ta* 
tser ef . beftlige paa 6ibrrne, fom forer til et ^alab< 
ff. en $ragtbbgntng) ; T. enbber Vabning e(. Snb- 
gong e. (ttl et %oxt, en IBaftion ofb.). 

ÅTcr', V. tttietxt beffemt, forflTtre, befrafte. 
—ment, «. (Srtlaring, Cefræftetfe c ; T. ben Øn* 
fkgcbe« Silbab at biae tetforrbiggore en dnbbenbing^ 
og ^nblingen felb. 

ÅT'eraf«, «. Aoborbejbc n. (vid. ArriBge). 

ÅT'eng«. 9. «^a' Betaling til en 6fi9ber e. (for 
Cpfpn nub 9arer); Beregning efter VHbbe(ta( e., 
atibbdtol, Øtennemfntt n.; a. fRibbeI<; v. beregne 
efter el. beftemmc Wibbeltattet ; ubgore i Øiennfm' 
fnit. Upon an—, i OHennemfntt, efter Wibbeltanet. 

Ar'erage , «. ^abari n. ; general — , T. ^aoari 
gro«9e; perticular — , ^aoari partieulaire; — 
statement, i>il|M<:^ e. ; — stater, iiiåi^åttnx e. 

▲ver'meBt, vid. nnber Aver. 

ÅTema'eatc, v. t ubrbbbe, afbugge beb Roben. 
ATemtncétion, «. t Ubrbbntng e. 

ÅTeivétioB, «. t Øfflb c ivtd. Aversion). 

ÅTcne', a. —ly, ad. tttllbojelig, fom foler lUbH 
eL nmSie: ngnnfHg, tmob. — ness, «. UtilMe* 
ligbeb, nDiflie c. Ayer'sion, ». Vtobbbbcligbeb, 
Ubillic^ ftfUb e., ^ab ».; Øjenflonb for Vfftb, Vf« 
ffbfiig^ «. 

ATert', 9. bortbenbe, afbenbe; gtbe Ulbft til el. 
Wffb for; bortbrage; benbe ^ bort. —er, 9. Sn 
fom bortbenber ti. afbrager; vfibbcX til at bortbenbe 

d. afbrage n. 

Av'ery, «. ^bremogafin, ^abreloft n. 

A'Tiary, 9. ^ugle^ni n., ftort 9u%\tbm ». 

ATfd'ioB«, a. —ly. ad. gribfl, begierlig. Ayid'- 
ity. 9. Øribfl^b, »egierligbeb e. 

Avile, V. t nebfatfe, ringcogte. 

Afise, AtIm, «. t betonfe^ oberbeie; (mcf. Ad- 
Tlae). 

AritoBt, a. t arbet fra ^otf^bre, celbgammel. 

ATOcådo- ti. ATOffftto-pear, «. Sbogatotcce ».^ 
iattnu penea. 

Ar'oeate, Avéke, e. f bortCalbe, ofl^otbe. Avocår 
tion, 9. fiortfdbclfe, Vfbragelfe c. (fra forretninger^ 
fra Sbnb), ^orbinbrtng ; Beflieftigelfe, forretning c 
(fon o|»tageT oor Xib og Opmcertfom^b. S)et burbe 
abUiaef fra Vocation, men forbexleg ofte bermeb). 
Av'ocatlTe, a. afbragenbe: fom beftfeftigcr e(. optoger. 

ATOid', V. nbtømme, aflebe; gaa bort fra, forlabe, 
romme; itnbgaa, unbbige, flippe bort fra; flQ; op- 
bove^ gore ugqtbtg; oenbe fig Bort, oige bort, bort> 
fieme fig; blibe (ebig (om Cmbeber). — able, a. 
Bnbgaarlig; gjentalbeltg, fom fan op^cebeH. — ance, 
«. Sflebning e. (^orocb noget føreS bort); Unbgaaen, 
Unboigelfc; Cp^oelfe; Sebigblittelfe, Batatnr c. —er, 9. Sfifber, Bortfører c; ftar ii. ener beilige 
^bori noget bortføre« ; Hn fom unbgaor, Unbbiger o. 
-leas, a. uunbgaælig. 

ATOlrdnpols' (av-er-d«-poi9€'\ 9. alminbelig 
Bægt, Ihæmmeroægt c. (16 Unfer paa et $unb. 
Oof Troy, mob ^trtllet bet for^olbet fig fom 17 
til 14.) 

AT'olate , V. t flbbe bort, unbflippe. Avolåtlon, 
9. t Bortflbben c 

Avoneh', o. betjenbe, brbgaa, ertlflrre, paaflaa ; be» 
Ircefte, flabfsfle; «. f Crflsring c, Bibneftbprb ti. 
—able, a. fom (an paaftaaft el. betreefte«. —er, «. 
9n fom paaflaar el. behæfter, —ment, 9. CErflaring, 
Befræftelfe c. 

AToo'try, cid. Advoutry unber Advoutrer. 

Atow', o. erflste aabenibbt og be^emt; tilflaa, 
belrcefte, beffenbe. —able, a. fom (an tilflaaf, for* 
fbarlio. -al, «. beflemt Srrioering, Be(ienbelfe, %iU 
flaaelfe c — edly, ad. aabent, uforbe^olbcnt, frit. 
— ée, 9. IKrTepatron c. {vid. Advowee). — pr, #. 
Betienber, ^orfoarer c. -ry, •. T. ^otfbar, fiox* 
fbarSftrift n. ffor en Beflaglceggelfe ef. Srref!). 

Afow'try, vid. Adroutry. 

Arni'sed, a. (jbf. Avelj, ubrbffet, afreben. AtuI'- 
slon, 9. Ubrbfning, Øfribning c. 

ATaB'ealar, a. fom ongaar eller paVfcr for en 
Cnlel. 

Awålt, V. oente paa, oppebie; bente, ^be i Bente; 
9. t Bag^olb n. 

Awåke, V. taftt, opbceffe (fra 6øbn et. 6Iøb^eb); 
baagne, opbaagne; a. oaagen; to be — to, x 
marfe, inbfe, aiennemfhte. Awåken, v. opbaKe; 
opoaagne. Awåkeaer, 9, BoeRer e. ((Sn el. Roget 
fom oceffer). 

Awant'Ing, vid. Wanting. 
. Award', v. tilffenbe, tilbommc; afgøre, beftemme, 
bomme; «. IHenbelfe, Dom c —er, «. Sn fom til* 
Qenbrr, Dommer e. 

Awåre, a. oaer, ogtpaagibenbc, unberrettet, bibcnbe; 
V. t bare fig, tage fig i «gt. To be — , bli»e boer, 
mærre. Pibe, oære bibenbe, inbfe; tage fig i %gt. 

Awåy, ad. af Bejen, bort; borte; i. affteb! 
bort! I cannot — with, jeg (an iffe (omme nb af 
bet meb, i((e flemme obereni meb, itle libe, ifKe 
ubftaa. 

Awe, 9. Vbe; Sttrefrpgt, 9rbgt, ^eDia Roebfel c; 
V. inbgioe tSrefrbgt, ^olbe i 9rbgt. —band, 9loget 
fom ^olber tilboge, Baanb n. , Xømme o. {fig.) — 
commanding, 9(Srefrbgt inbgbbenbe; — stmok, 
greben af tSrefrbdt. 

Awéary, a. træt, ubmattet. 

Aweath'tr. ad. S. T. (belm — ), Roret op I el. 
op meb Roret! 

Awelgh', ad. (the anchor is — ), S. T. Snleret 
er let (a : netop tettet fra (Ørunben). 

Aw'ftal, a. —ly, ad. (jbf. Awe), SISrefrbgt bod* 
foibe, 1)øitibelig, op^iet; frbgtelig, forfærbelig, 
ræbfeMfuIb; t srbarbig; x frbgtelig, ul^b^e, mage* 
loft (6(ot fom forfisrfenoe XiHæglorbet). — ness, •. 
^ojtibeligbeb; 9(£Tefrbgt c. 

Awhåpe, o. t flaa; forbaufe, forbirre. 

Aifhile, ad. i nogen Zib, en 6tnnb, noget. 

Awk, a. t —ly, ad. t aoet, (eitct, fortM; Hobfet. 
— ward, a. — wardly, ad. (eitet, forfert, bagoenbt 
ube^cenbig, Hobfet; forlegen: plump, fmaglø*; trobfig, 
baarbnaKet. — wardness, 9. ftejtet^b, ^otttttfi^; 
^(ttmp^b e. 

Awl, 9. €bl; $ten c; T. Kai e. (^oft Bogtrb& 
(ere). — wort, Sb^BIab o., 9ub«laria ($1.). 

Awiess. a. (jbf. Awe), uben iffirefrbgt, ucerbøbig ; 
fom ittt b«(fer iiErefrpjt, ufrpgtet, nanfeet. 

Awv, 9. fUfm c. (^ouanbfl Binmaal, 160>/« banfte 
Botter). 

AwB, 9. (Vbne o., vid. Chaff); ViefTæg ». — less, 
a. uben «ief(«a. — y, a. ftæg^et. 

Awa'iBg, 9. eolfejl n. ; 6oI^jerm o. (ober en Dør rv Awo 30 Bad e(. rt Binbue), SRorKfe ; Sfietm c (for planter i en 

Awork', — Ing, ad. i el. beb fCrtetbe. 

Awry' (orv')i <w<. ffie*>t, tU ©iben; fTelenbe, 
forfeit. 

Åxe, s. fSi^, eu c; —head, $anbe el. Oag of 
en J&5C c. — helve, Pjcffaft c. 

Åxe, o. X foe Ask, frørge. 

Ax'l«], a. (jbf. Axla) ^ørenbe til fljen. —ly, od. 
i Aetninø af 9ien. 

Axin«, Axil, 9. T. Vrml^ule c; IBtabt^infel o. 
Ax'illar, Az'lllttry, a. fom (øret til Ørm^ulen; 
font ftaar i Stabbintfen, asiHaet. 

Ax'iom, 9, 9(sioni n., antaget Ørunbfatning e. 
(fom itfe tiaenger til SeoiS). — at'ic, — at'ical, a. 
asiomatifl, af ng felt) inblijfenbe, tiift. 

AxiB, ». 9l£e c. (tænft el. birfelig). 

Ax'le, Ax'le-tree, «. 9(£e(, ^julasel c. 

Ax'nnge, AxvB'ge«, ». Soinefebt n. 

Ay, Aye (t), ad. ja, jo^ birfelig, bift; t. all be! «. 9n fon ftemmet 3a (i ^orlomentet iibtatei bet i 

pi. 0V9). 

Aye (a), ad. altib. beflanbig, etHg. —green, «. 
Semperbib c (vid. House- leek). 

Ay'ry, vid. Aerie el. Airy. 

Azalea, ». en 6irbufC (af Sljngfamtlien) fra 9torb' 
amectfa. 

Az'imuth, t. T. Sljimut^ n. f^Sfebinlet c, ben 
Sinlél, fom en Stierne^ ^ftfrfrebd banner meb et 
@tebd 9)2ibbagS(rebi); — compass, T. Vaimut^« 
ftompaS n. (ti( at maale benne Sinlel)- 

Azélc, a. uben organiff Sib. 

Az'ote, t. T. ftbtelftof n. Azot'ic, a. Ibælenbe, 
ftintenbf. 

Ax'tec, o. fom (ører til V^teleme (tibligere be- 
boere af SResilo); 9. ^atef c 

A'znre, a. (immelblaa; T. Maa (i Saaben); v. 
farbe (immelblaa. A'zored, A'zura, a. (tmmelblaa. 

Az'yme, 9. t uføret Ørsb n. Az'ymous, a. 
uføret. B. B., «. 8 n.; (Zonen) B.; B flat, (£onen) B.; 
(i 9orf orte(fer) : B. A., bachelor of arts, eacca« 
tanrenS ; Bart. el. Bt. , baronet ; B. C. , before 
Chrlst ; B. C. L. , bachelor of dvil law, Øacca« 
laureuS i Sibil-flHet; B. D. , bachelor of divinity, 
SBaccaraureuS i Xbeologi; Bp. , bishop; B. L. L., 
bachelor of laws, !9accalaurend i BobCtjnbig^eb i 
B. Se. , bachelor of science, 0accalaureu9 i be 
esalte SibenfCober; B. S. L., botanical sodety of 
London; B. V., blessed Virsin, (eQige 3omfm. 

Baa, (nbt. meb langt banfl a), v. bræge; 9. 
Orffgen c 

Bab'ble, v. pXvithxt, finbbre, piatte, ptait; flabbte. 
Bab'ble, —ment, «. $(nbbren, ©Inbbren, ^rat e. 
—er, 9. $(ttbbermunb; €tabber(ant o. 

Babe, «. pattebarn, fpabt 9)arn n.: — eater, 
Sudfemanb e. Båbery, «. 6tabft c. el. Segetøi for 
Børn n. Båbish, Båbyish, a. barnagtig. Baby, 9. 
(Ølut c. , Bom n. ; — hood , Bambom c. ; — pin, 
6ifIer(eb«naoI ; — things, 2)ufret«} n. 

Babel, 9. Hg. gforbirrina, Uorben c. 

BalMO, Ba'bn, 9. (i Dftinbien) en inbføbt ^inbu 
gentleman. 

Babooo', 9. Babian c, cipiocepAalu9 (en Vbt). 

BAby, vtd. nnber Babe. 

Babylénian, Babylénlsh, Babylon'ie, a. babt)* 
lonifE; fiff. forbirret, uorbenfig. 

Bac, 9. $ram, 9ærge c ; ftølefor n. 

Baecarat' (fr., t flumt), 9. et 6(ag9 ftaartf))il n. 

Bae'eare, t. t goa tilboae! tilbage! 

Bac'cate, a. fom ligner Bær. 

Bac'eatcd, a. meb mange Bær; befat meb f^erler. 

Bae'dianal (ch nbt. k), 9. Baffant, Batfantinbe 
c. ; a. baftantiff, fbirenbe. —s, •. pi. BaWu«' gefl ; 
€biren c. Baoch^uålian , 9. Sbirebrober e. ; a. 

girenbe. fraobfenbe. Bacchant', Bacchante', •. 
aflant, Balfantinbe c. Bacchan'tes, 9. jU. Baf> 
{u8* !Præf)er, Baffanter pi. Bac'cbic, a. balfantiff, 
fttlb, Ipftig. j 

Bae'charU (ch nbt. k), 9. penaa 9q%Mmo9a W.). 

Baeelf'erovs, a. bærenbe Bær. Baccly'orous, a. 
fpifenbe Bær, bæræbenbe. 

Bae'cy {bak'kv), Bac'co, x for Tobacco. 

Bach'elor, 9. Unglarl, $eberfbenb; BaccalaurenS 
e. (bfn labefte afobemifre (Ørab); knight — , Kibber 
BaccalanreuS (ben laoefte tt\ai\t af flftibbere). — shlp, 
— Ism, 9. UngCarUflanb o. ; Baccalaureat n. Bach'- elor's button, 9. ^rogtftjeme, SlobneDile c, Ipchnis 
diæea. 

Back, 9. Bag, 9lt)g ; Bagfibe, Bagenbe, Bagtrop ; 
@tøtte, Btfianb o. ; T. ftar n. ; 6aal c (afflaaren 
af en ^ub) ; S. T. ttgterlant e. ; ad. tilbage ; igjen ; 
V. befiige (en ^efl) ; fætte op paa SVtjggen ; bebætfe ; 
forfi^ne meb Rug; belfbtte; nnberfløtte, ftaa bi, fot- 
fbare; bebbe, fætte $enge paa (en biS ^eft i Bebbe* 
løb); ttfttt tilbage; bumme; S. T. brafe bal; ffaabe 
(Harerne); fatte (et ttnfer til et anbet); to — out, 
træffe fig ub (af en ftnibe). — and belly, Jia. filæber 
og Æoji; —basket, •. Bærefttrb c; — bite, o. bog* 
tale; —biter, ». Bagtaler c; — blow, 9. élaq meb 
Bagen af ^aanben n. ; —bone, 9. 8tt)gben; Øliyg- 
ftpffe n. ; to the —bone, fiø. belt igjennem ; — door, 
9. Boflbør c. ; —ed, a. meb en Kng ; — flrlend, 9. t 
falfl Ben, Bforræber c ; — ground, *. Baggrunb c ; 
— handed, a. meb Bagen af ^aonben; fip. bemmeltg, 
fnu ; — hander, 9. ®lag meb Bagen af ^aanben n. ; 
—house, 9. BagbuS n. ; — payment, «. tilbagcflaa« 
enbe Betaling c. : — plece. 9. aSijgbarnift n. ; — room, 
•. Bagflue c; Bagoærelfe n.; —side, 9. Bagfibe; 
Baabel; Bag c; —slide, o. bige tilbage, folbe fra; 
—slider, 9. ^frafalber, ^Ipoftot c; — staff, 9. T. 
©olbøibemaaler, et 6lagS ftbabrant c; — stairs, «. 
pi. Bagtrappe c ; — stay, 9. 8. T. Barbnn c. ; 
— swanked, a. jXonf, f betrygget; — stitch, 9. T. 
StifningSftind, Slgterfling n. ; ^sword , «. ^Hgaevt 
el. ^upgefaorbe; $onier c; — tools, 9.pt. T. Bog« 
binberftæmpler og gfileter pL; —ward, — wards, 
ad. tilbage, baguenbS; — ward, a. langfom, . fen, 
tilbage; ubillig; tungnem; filbig (om frugter); 
9. fig. Baggrunb, Brortib, tibtigere Xilftanb e.\ 
— wardly, ad. ubillig; forfert; — wardness, «. 
Bongfombeb; Xrægbeb, Ubilligbeb c; — woods, 9, 
pi. beftlige Urflobe pi. (i Hmerifa); — wound, v. 
faare bagfra; jfh. bagoafle. —er, 9. ^iælper o. 

Baekgam'raoB, 9. Xoccateglt el. Xoffobilje c. 
(BrætfpU meb Zæminger). 

Baek'shlsh, Baek'scheeah , 9. (i |Z^flerlanb) lille 
^engegabe, ©filling c. 

Bacon, 9. $lefl n. (røget); to save one's — , x 
^Ijtte fit €finb, unbpij; — hog, gebefbin n. 

Bacnlom'etry , 9. ^øjbemaaling meb Stabe e(. 
®toffe o. 

Bad, a. —ly, ad. onb, flet, flem; ff abelig; baarlig, 
ft}g : falff (Vi^nt) ; to oome back llke a — half- Bad 31 Bal pomy, fig, Connie tttbaac neb nfoncttet 6afl. 
— d!sh, a. temnirtia boarliø, ille øob. — Dess, •. 
Pet Ziipanb« 6(et^; €nbf!a6 o. 

Bftdft, •. Xeøn; ftienbetegn, Vtærfe ; ^ftberlteøn 
a.; V. betrøne, mærfe. 

Bad'gcr, «. 9ranøct c. 

Bad'ger, «. Ønroiinø o.^ wnm me/c«; — legged, 
fQcftbenét. Bad'ger, e. ploae, pine. 

Badliae, Bad'iaa, : étjetnfanti e„ iiliewm Bad'laage, «. (fe.) 6b«ø, efemt €fM< o. 

Bftdiat, a. raftoniebntn (i Ootanil). 

Bariktj, 9. ftathin «. (vid. Calioo). 

Baffl«, o. none, oilblebe^ f^Mt til Oebfle; for« 
oitTC, brinøe i grottntting; fhtffe, tUintetøøre; t 
ftrboanc; t. Jig. Wfbcrlaø n. — r, ». dn fom for* 
fOfntc cl. HItBtetø»r (Cnft ^enfløtci). 

Baig, «. 9ofe, 9nnø, Xaffe^ 3aøttaffe; ^aanb« 
Cøflnt ; ^ttTpunø ; @cel e. (af f orfTfeaiøt Vtaal i\i 
. foiiriclliøe £anbe»oarer) ; pi. meaet Dibe 9ennoebfc 
(»gfaa hownog —s. noat bc ere efter bberfte IRobe) ; 
to have the —s ofr, Mrre mtjnbiø og fin egen ^erre, 
%aoat Isenge i CtJerflob. — lock, Qabfcet'^angelaaS 
c; 'man. x ^anbelSmanb ; AanbelSreifenbe c; 
— pipe, Ecllepibe c. ; —piper, ettffepiber c Bag, 
V. Iceaøe el. &ifkienS<ef; fh^be (Qilbtj, neblagge; 
te&Hfe neb Sftffe; opfoulme, pofe; t brijfle fig. 

BagatcUe', 9. Ubetbbelig^b, Oagatel c , 9ia« n. ; 
BfiøauI'Sptl n. (et 6pil meb Ihigler, fom ftobef i 
^nofr anbragte i et Øræt). 

Bag'gag«, «. Cppoftting; Oogaage c; letforbigt 
grueHtxmiiict n.^ %»%, Satte e. ; Dag and — , %it 
00 ^^tA, Knb 00 Stub. 

Bag'giag, 9. @ceRe(arreb n. —ly, ad. inbbilbfl, 
tiobftg (tef. Bag, o.}. 

Baga'io ihan'), 9. Sabebui; 6(at)efængfe( n. ({ 
ZUcfiet); Oorbcl, ^omfrubuS n. 

BMaetta', 9. T. (fr.) tRunbfhiO e. 

Bafi, 9. Ilauttøn, Oorgen c; t ^aonbgreb, 61aft 
n. ; Qhfcenbfe i en 6I00 ; ZtMcrpinb e. (paa Zoppen 
af the ^cket i cricket '€pll); o. lødlabe imob 
Sorgen : ^aa i Sorgen e(. i ftaution for. — hond, 
JbmtionSbeoii a. — able, a. fom fan loKabe* Peb 
ftontion. — liT, 9. %o^tb, Sanbfogeb ; Unberforoalter 
c. (ptuk et Øob«) ; SRetibub n., Ketftbetjent e. (nnber 
eberiffen), Oailiff c ->ée, 9. T. SDeporitariul c. 
— iwick, 9. §ogber{ s., en Oailiffi 2)inrift n. 
—ment, #. T. S;po(ltnm n. —or, 9. T. S)eponent 
c. —7, •. en gortortelfe af Baillif el. af Bailiwlck. 

Bétley. Old — , 9. et €teb i Sonbon, bt'ot Central' 
ftrimimfietlen bolbef f^uriåbittionen omfatter VHb' 
b(cfe( meb 6taben fionbon). 

Bals. 9. t Sob n. ; «. t babe. 

Balra, t. x Oam n. 

Balt, 9. SoOemab, 9)lobino; 9c^fielfe, ZiHoIletfe; 
9orfrifKmnø c. (poa en Reife); o. foette SRabinø paa; 
lolfc; øtoe 9orfriflninø poa en Reife: bebe. 

Balt, V. anfolbe; biofe; flaa meb Qinøeme, flagre. 

Bais«, 9. 9a\ n, (nibent %9\). 

Bake, v. hame; ffcnht, broenbe; blibe bagt. 
—house, 9. 9aøebn9« Saoeri n. Baker, 9. Saøer 
c. ; — '• doaen, tretten el. fjorten (efterfom Øageren* 
XUgift er et el. to Srøb) ; to give a man a — 'b 
dozen, X øioe Sn en orbenitg Snåfing, orbenifg 
giennenpmgle Sn ; — *8 man, SaaeriPenb o. ; ~*8 
aalt , ^iortetatfalt, fulf nrt Vmmoniol n. (bruget til 
at bringe Orøb til at ra|!e fig) ; —legged , x fljep' 
Ittutt, raloefnæet. Båkery, 9. Sogeri n. 

Baraaee, 9. ftoøt, Qtegtftoal; £iøeoægt; Coer« 
ealfiemmelfe, Balance; 6ammenligning c ; T. Ooer* 
Ihib n., €aIbo; Uro o. (i et Ur); iBsgten (Stierne* 
biOebe); V. pefe, afPeie; botbc i fiigeoægt; afflutte, 
folbere (SleønfKab); ocere raabPilb; 6. T. rebe^ fotøte 
(et Oomfejl). —er, 9. Cn fom oeier, Seier e. 

Bal'aii-nbjr, o. ØoIoi'Kubin e. (bleørab). Balbéelaate, BalbnUate, v. T. flamme (i Zolen). 
Balbt^ties, 9. T. Stammen o. 

Bal'cher, 9. unø fiaj o. 

Bal'eoBj, 9. VItan, Oafcon e. ; S. T. (Valleri n. ; 
Bagtergong o. Bal'oonled, a. meb Balton. 

Bald (bavUdt), a. —ly, ad, flalbet; bar^ nogen; 
ttfmptlet; ringe; utfel; — buzzard, Sumpbog o.; 
— eagle, SKfteorn o. ; — fiioed , a. bfitfet ; x boib i 
Vnfigtet; — klte, IRufebog, Safpefalf c; — pate» 
flalbet ^opeb n. ; —rib, Soineribben pi. Bald'ness, 
9. Sfalbetbeb o. 

Bardaekla (eb nbt. ib), 9. Balbalin, Zronbimmel, 
Boerrbimmel e. 

Bal'derdaak (batol'-), 9. IRifTmaf! n.; forPirret 
Snot c; V. blanU, forfaffle (Sin ofo.). 

Bald'moay (6at9M'), 9. Xufinbgptben, Cntian o., 
gentiana. 

Bal'drle (bowl'-), 9. Balte n.; T. SpreKrebfen. 

Bale, 9. Batte c. (^atlegobft); o. emballere, inb* 
patfe. — goods, Bauegobt n. 

Bale, o. af; (en Baab), ofe \ttA. 

Bale, 9. t ftoal, Slenbiobeb c. — ftil, a. — ftiHy, 
ad. bebrotet, forgfulb; f orbceroelig , øbefaggenbe, 
giftig. — fulneoo, «. ^orbaroefigbeb, Stabeligqeb o. 

Baléea, «. grilTeben n. (vid. Whalebone). 

Ballo'ter, md. Arcuballst. 

Balk (haiok), 9. BjaRe e. ; —s, pi. x Stange n. 

Balk (hawk), 9. fiuffet ^aab n.. Streg i Regnin* 
gene; uploiet 3orbflrtmmeI c. ; o. fluffe, none; 
gaa forbi , labe urort, forfømme, bebanble meb ^n» 
agt; opbpnge. —book, ^røoelaart n., ^roocbog c. 
—er, 9. dn fom f!uffer ofo. ; (Kn fom jloar paa Ubtig 
(beb Silbefangft). 

BaU. 9. Bolb; ITugle e. (af etbPert Slag«) : Balbe 
e. (af ^aanben et. 9oben) ; T. Balbe c. (boft Bog« 
trptfere); $iØe o. (fom gioe« ^eftc); Spor af en 
Ræo n. ; 9løgle n. ; v. banne til en ftugle el. et 
9løg(e. To keep up the — , fig. ^olbe Samlafen 
Peblige ; — of the knee, ftnæflal c. 

Ball, «. Bal n., Sanfefeft c. 

Ballad, 0. BaQabe; Qtobebife c; — singer, (En 
fom fpngrr paa (Baben. Baliad, o. flrioe el. fpnge 
Batlaber rf. (Babeoifer. Bal'lader, 0. t BaOabebigter 
e. BaHadry, «. BaOabetest; BaOabefiil c. 

Bariarag, v. ooerbøoe; firamme. 

Bal'last. 0. Baaafl c. ; o. baOafte ; Ag. ^olbe i 
SigeMegt. —lighier, Ballaffpram e. —age, 0. Be- 
taling for Srbeibe oeb BaOaft e. — ing, 0. f^or* 
fpning meb BaHafl; Ubfplbing meb dorb e(. Stene 
0. (unber Stenbloftenc og SoeOeme ^^aa en ^nn* 
bone). 

Bal'lot, 0. BaOet o. ; v. ubtrplfe eHer betegne oeb 
Bantomime og banfenbe Beocegelfer. 

Balilage, 0. Bareafgift o. 

Balliatle, a. fom %9ttx ti( IlaftePaaben. 

BallooB', 0. BaOon; Suftbolb e.; T. ftu^te (poa 
en S«iie): (Sfaftlolbe e. —ing, 0. SuftfeilabS o. 
— iit, 0. £uftf!ipper c. 

BarioB, 0. ftugte o. (pao Zoppen af en Søjle); 
®Ia«rolbe e. 

Bal'lot, 0. BaOoter'lhigle; Baøotering, bemmetig 
Øffiemning c. : o. baSotere, jlemme eQer oæfae beo 
ftugler etter Mo Sebler. — åtion, t 0. Bottotering c 

Bal'lotade, 0. T. fiuftfpring n., Battotabe c (om 
«efte). 

Balm, 0. Balfam c (ogfaa^^.); Vteliffe c, me- 
li99a ($(.); V. baliamere; fig. (inbre. B&lm'y, a. 
balfamift; milb, linbrenbe. 

Bal'neal. a. t fom b^ret til Bab, Babes Bal'- 
neary, 0. t Babeflue e. Balncatlon, 0. t Baben 
c. Barneatory, a. t %vitnht til Bab. 

Bal 'Mm {hawl'9am)^ 0. BaUam o. (gummiagtig 
Saft af ablTittige planter; aromatiff Saloe); balsam, 
— ine, Balfamine o., impatietM ($1.) ; — of Gilead, 
Dpobalfam c ; — of Ufe, fiiotbaliam e. (et IRebi* 
lament). —'le, — Ical, a. balfamifl. — Iferous, Bal 32 Bar •a. balfamtotenbe. Barsamapple, fbaWamc^it, mo- 
mordioa balttnnina ($!.)• 
Bartle, $. fSilerfeen; a. BalHil; the — aea, 

Bml'Mter, c. WftfMeTf n.; IRaftMert ' 6øjre e. 
Bal'ufltrade, «. Stotbarf n., Oalu^abe e. —ed, a. 
meb 8la{txerf. 

Bam, f. X Oebraø, Sfif/ ttntft n.; «. x natte, U' 
biage. 

Bamboo', «. Oambit« o. ^ ØambuStvt n. ~ing, 
t. *tl»fll p/. 

Bamboo'sl«, «. x natrr, (cbtage. — r, «. fie* 
btaøet, Gnbbet c. 

Ban, «. ean n.; Qanfattftfe; Riget« Vft; 9ot' 
tanbctfe; ^ronamation c. '.tit en Vrmee); offenlig 
Betieitbtgetelfe c; —s, pi. ZiQijfning, Stosning c. (til 
Viqttftav); v. banbe, forbanbe; banlljfe. 

BaDåna-tree, t. 9ananet*$ifang c, musa »api- 

Ban 'CO, : IBanFo, Oanfopenge p^ (i tRobfætning 
til lurante 9eng(}; in — , fulbtallig (om Sommetet 
flRøbe i en 8{et). 

Baad, 8. eaanb, Qinb; Sitobaanb, IBoelte n. ; 
Qlablrobe c (en !^cæfteltabe) ; l^otbinbrlfe , ^t* 
ening c ; ftompani (fj^obfoR) ; Wufit > ftotp« n. ; 
— boz, «. SaanbfffTe, $09aile, ^atafte c; —master, 
ff. Qnføtet fot et 9RutU"lloti>< c; —roll, «. TOønflet- 
tuDe e. ()0f. Bandrol). Ban'dog, «. en Qtt f^or 
^(ubft ^unb, Sanle^unb c. Bands'man, «. S^iQe* 
manb c (militcet). 

Band, 9. binbe; fotene (i 8anbet), fammentotte ; 
—Age, 9. Oinb n. ; gotbinbing c; v, forbinbe. 
Ban'deaji, «. (ft.) ^ooebbaanb, ftorøflabe, 9onbe* 
^aanb n. Band'elet, «. Øinb n. ; fitHe c. 

Bandan'a, «. oRinbifE £iIlr>2omnietøtnabe n. 

Ban 'dit, Bandtt'to, «. Banbit, Øbvoet, Gtimanb c. 

Bandog, vid. unbet Band. 

Bandoféen, «. pi. 8anbo(eec n.; @Iu(bettem, 
Xafletem e. 

Bandére, vid. Pandore. 

Band'rol, «. lille %\a^ n. el. ^^ne; XtonMKt' 
ihKlfi o. 

Ban 'dy, ». Vorbttæ n. (bøjet beb (Snben); et 
Øolbfpil; X Gespence e. (ba benne SRijnt ofte et 
bf jetj; — legs, tntmme 8en p/. ; —legged, ^iut* 
benet. Ban 'dy, v. flaa frem og tilbage, fafle fta 
ben ene tit ben anben (meb et Qolbttæ) ; lafle ^ib 
og bib ; becle (Orb, IDjerafl) ; om^anMe. 

Bane, §. %\\t\ Bfotbctoelfe c; v. forgtbe, btcebe 
meb (Øift ; — berriea , 2)ruemunf e , actaea »pioata ; 
— fUl, a. giftig, forbæroelig, bøbelig; — ftilness, «. 
(Biftigbeb, ^otbarnelig^eb o.; — wort, vid. Nlght- 
-shade. 

Bang, o. banie, flaa, fmcetfe (f. d^. en f>øt); 
ptt^gle; «. Slag, 6tøb, ^nnbet n. ; x Sttpg pi.; 
— np, fiff. ptagtig. tigtig, mobeme. 

Ban 'gie, «. Srm* et. ttntelting c. (^tQbelfe i 
Oftinbien og flfrifa); x ftnorteflol e. ; v. x fotøbe. 
Hatte bort. — ears, ban'gllng ean, «. pi. %æn* 
øenbe (Sten pi. 

Bangve, Bang, t. en bemfenbc S>til tilbctebt af 
^ampeblabe (i dnbien). 

Banian', Ban'lan, 9. Øanian e. (ofltnbifS ftøb* 
manb af en ftafte af ^inbuetne,' fom af^olbet fig 
fta onimalfl 9«be); @IaabroI, ftaftan c; — days, 

8. T. Bfafteboge pi. (ba aRanbftobet iRe faat Køb 
el. gleff). 

Ban'ian-tree, «. inbift ^igentta n., Jlcu9indioa. 
Ban'Ith, v. banitjfe; (anbftfottiife; borttage, —er, 

9. Sn fom lanbftfotoifet. —ment, 9. SanbSfotbii* 
ning, Sanbfltjgtig^eb e. 

Ban 'Jo, 9. et @Iag< (Øitat c (^o8 9^gete). 

Bank, «. Øanle; Oftnt, Xofte c. (i en Oaab); 
Oreb; Oanf; IBonrbiteftion c; v. banne en Oanic 
for, bæmme; fatte i 9anfen ($enge); x loegge paa 
et fiRert 6teb. — blll, Oantanoilning c. ; —note. 9anTofebbe(, OanTnote c; — stock, ØonlaTtie c. 
—er, 9. 9$eseleret; Oant^olbet c; T. ØifEetfattøi 
poa OanTerne n. — rupt, a. (anletot; «. Sanle- 
totøt, QfaQent c; v. gøte banferot; tuinete; fpiDe 
Oanirrot. — ruptcy, 9. Banlerot c — Ing, a. Bant* ; 
f. fl3anfforretning e. 

Bank' Hol'lday, •. en af be flte ubenfot be fKOe 
^eOigbage beb fiob (efter Øotflag af Sir John Lub- 
bock, banker) beflemte ^tibage fot ben atbeibrnbe 
StlaSfe til Ubflugtet og anben SRotffab, nemlig: 
^anbagene efter $aaffebag og $intfebag, en S^anbag 
i Huguft og 2)agen efter duiebag^ naat ben iHe et 
en 6onbag. 

Bann, «. vid. Ban. 

Baa'ner, «. 83annetn., Bfftnce. ; fflag«. (paa en 
Sanfe). —ed, a. meb ^onet. —et, c lille %ont: 
Oannet^erre c. (fom floar« tit Slibbet af ftongen i 
^Itcn;. Ban'nerol, via. Bandrol. 

Ban'nian, vid. Banian. 

Ban'nister, vid. Baluster. 

Ban'noek, «. x ^aoreToge c, et liEe tnnbt tBtab 
(af ^aote«, ei)g> el. tCntemel); et SlagS ^aatb 
8tib9tt>ebal e. 

Banni, «. pi. vid. unbet Ban. 

Ban'qnet, «. ®ief!ebub, ^eflmaattib n , Øanfet c, 
®ilben. ; v. ttaTtete, beoerte; beltageiet Øieftebub, 
fpife og briRe gobt. —er, «. Hn \om gør Øjeflebub^ 
Qert; dn fom fplfet og btiRet gobt. 

Banqnette', 9. T. Øanfet c (Sor^øjning tit at 
ftaa poa oeb 89rbrtt)cemet). 

Ban'ihee, «. en 9c fom fpaat Søben beb at flynge 
ubenfot SBinbuet (i ^rlanb). 

Ban'Btlcle, «. ^unbetHejIe, $igfilb c, ffa9tero9teu9. 

Ban 'tam, «. Øantambone c (fra 3<iba: en meget 
lille Varietet meb f ierllæbte 9'^bet) ; a. af Oantam« 
©nået. 

Ban 'ter, v. gøte lattettig, fpotte, babe til Beb^^ 
babe til !Rat {paa en fTiemtenbe oittig Vlaabe); c. 
€riemt, 6pot c. ; Søietp/. —er, •. Spottet; 6pøge* 

fugt c. 

Bant'Ung, «. liOe Qatn ». 

Ban'yan, vid. Banian. 

Båobab, 9. Vbebtøbtta n., 9aohab c, adcnMonia 
diøitata (flort Ztct i Vfrita). 

Baptisable, a. fom fan bøbef. 

Bap'tlsm, 9. %aah c. Baptis'mal. a. btenbe til 
^aben, Saabft«. Bap'tist, «. S)øber; Qaptifl e. 
Bap'tlstery, «. S)øbcf1eb, 2)obcfapeI n. Baptis'tlcal, 
a. fom b'tet til S)aabcn, tCøbe*. Baptize, v. bøbe. 
Baptlxer, «. ben SDøbenbe. 

Bar, 9. Zbotfiang, fBom, Stagbom; ^inbttng,. 
(Brunb c, 6tær n. (oeb ^nbtøbet tit en ^abn el. 
Olunbingen af en gtob); 6laa; Stang c. (af 3etn 
et. anbet 9RetaI); »arre; SIranYe c (i en »et); 
Wet, ^omftot; Srjent c. (i et Særtft^uft), ftontot n. 
a et ^otet); Xaftftreg c. (i TOufil); Oistre e. (i 
Saabcn); ftat>cbcn n. {paa en ^fl); T. (Scceptton 
e. (fom tilintetgør ftlaåcrenS 3nbtæg); v. ftsnge, 
flaa Slaa for; fpoerre; binbre, ubeluRir; ftanbfe (en 
9roce<); forbbbe; unbtage; T. unberbinbe; bar, 
—ring, nnbtagen. — iron. Stangjern n. ; — mald, 
ftjelberpige c; — room, Stienlefhie c; — shot, 
Stangtugler, ftnipler pi. — fbl, a. f befbatlig, fulb 
af ^inbtinget. 

Bar'atry, vid. Banatry unber Barrator. 

Barb , 9. Oerber e. (^e|t af marotlanff 9tace) ; et 
Stagl Sne c 

Barb, «. Sfceg n. (paa ^tantebrle); SRobbage e. 
(paa en Ihrog et. fftt) ; ftrigS<^ef)etøi n. (fom i gamle 
S)age); v. barbere; fotftine meb Wuftning et ^peftc 
tøj ; fotfbne meb iRob^aget. Barbated, a. flcegget 
(om oiSfe jBfantebele). Bar'bed, a. ftagget; for* 
fbnet mrb Stufhting. 

Bar'baeaa, «. iBagttoota n. Cpaa en Ootg et 
SfttMng); Sto^obebn., etoftanbfe e. ; Sll^bebul n. Bar 33 Bar I, a. (otftarH!; ubannet, roo; «. Oar6at 
r. : Umrnneire n. ; pi. 9avbazt^n pi. Barbar'lo, 
a fra Ubknbet, fi^meb; raa, terbariff. Bar'- 
hArism . #. eorbari n. ; Stoa^eb ; Øarbarilme e. (i 
Spnget). Barbttr'ity, 9. Umenneffelig^eb, fHaaf^h, 
^nifom^b e., fdatbaxi n.; t 9arbarl<nie, ®profi' 
Qm^b «. BarlMtfi2e, 9. brinøe til IRdobebS« 
ZUftønb ei. BatfroTt; begaa en OarbariSme. Bar'- 
baroDS, a. —ly, ad. ma, borbariil; gcufom. Bar'- 
boroasneas, c. Slaa^eb, Sitb^eb c, fBarbari, n. 
Barliarj, •. ^Barbariet (t 9^orbafcif a) ; — hone, 
mKtnanft 4^ e. 

Barbeena, #. fttQt bfit 6biii n. ; 9. ftege (et 
6 vin) ^Et (font i eefHnbien). 

Barlbel, «. 6IsgtaT|ie c, cyprtMw ftarfraø. 

Bar'ker, «. Barber c; «. Berbere og frifere. 
— '« bason, Barberfab ». ; — *8 chafer, Oorber* 
fIcfEe e. ; — moDger, t Sap«, ^anltoafl e. 

BarlMnr, 9. ©erberiftfe c, berberis (^!.) 

Bai^ket, 9. Øonb^unb: 6togfugl c, bueeo. 

Barbcttc' (fr.), «. T. Qarbette c. Oorb^øj inben« 
for ØnyfltMmiet til eit^tfet). 

Bar'bicaa, nid. Barbacan. 

Bar'bale, 9. meget lille 6fcea n. (ibf. Barb). 

BarJ, 9. Qarbe, 6Ykitb c ; —10, — iah, a. Gfjalbe*. 
—isn. 9. Sfjalbcfnn^ c. 

Bard , 9. 9em*Ruflning c. (til en ^efl). — «d, a. 
forlenet »eb 3em«ttnfhiing (om ^efte; jbf. Barb). 

Bards, 9. pi. 6trimler af 9Ief< pi. (tit ®pefning). 

Bare, a. bar, bare, blot ; blottet, ubebælfet ufm$I' 
ftt\ (uflibt; tranoenbe; o. blotte, berebe. —bone, 
«. flinbmager $erfon c, €Iinb og S9en. — faoed, a. 
— ftoedly. ad. umafferet; fr«t uforffommet. -rfaoed- 
ness, 9, lIForflammen^b, ^æf^eb o. — foot, — footed, 
o. borfobet. — beaded, a. meb blottet ^obeb, bar« 
^•oebet. — poles, S. T. Zaftel og Xob. —ness, «. 
IZogev^b; Stoger^eb: Vraiob, Zrang c. —talled, 
a. tiynbbatet. —ly, oa.'bore, blot; meb tBanf!etig^b, 
wupe. 

Bar'galii, 9. ^anbel c, ftøb n. ; ©potpriS c. (for: 
dead — ); ^nbe»betinge(fe; Wlorb c; bet ftebte 
d. 6o^te; x uoentet gement @bar n., grob Gfemt 
c. ; V. banble, løbflaa ; flutte en 4>anbe( ; Into tbe — , 
ewi I flabet. Bargainée, 9. ftøber c. Bar'gainer, 
9. €alger c. 

Barge, •. @tabftbaab, Sbftbaab c. (meb Zelt og 
éintber og mange 8loeTb<snre); <£bef'S^onpe e. ; 
ftabbnnbet %qxUi\ n. (tit at føre Øobl i^ml glober), 
£abe' el. So<fepram c. (taTIet fom endagt); —man, 
6(ixproer; t^rammanb c; —master, vjer af et faa* 
bant 9<nløi, 6tipper c Bargée, 9. x Oaabfører o. 
Bar'ger, wd. Bargeman. 

Barge'-feoard , 9. Øinbffcere, ØinbfTebc c. (beb 
Chibcn af et Xag). Barge'-conple, 9. inbfcelbet 
Stalle dømmer n. (i en Stagning), SøS^oIt n. 
Barge'-conrse, 9. ben %t\ af et Zag, fom noar nb 
ooer <Øat>Ien. 

Barge'-day, 9. x ^immetfactSbaa e, 

Barcii'maøter, Bar'master, via. Bergmaster. 

Barll'U, 9. fpanfC 6oba, Barilla c. 

Bårlam, «. ZnngYtenmetal, Sarium n. 

Bark, 9. lille gartøi n., Snelle c ; eartfTib ». 

Barkf «• gø/ (l^n^; fiff' ftjelbe, fmelbe, bibe; 
toabe; 9, Oøen, SBiæffen c, ©j«f n. —er. «. Sfri« 
prr, éfrooter e. ; vn fom ftaor i en Ontifbør for at 
inbbi|be Itøbere, ttbraaber c 

Bark, «. »art e. (af Xrceer); S^inabarf, (tf)ina c 
(ogfaa: Peravlan — , et. Jesalt's — }; v. afbarTe; 
bebttRe neb Sart; — bared, afbarfet, meb 9arfen 
aftaget; — bonnd, flrammet af 9arTen. —er, «. 
WbarTer o. ; x barber c. — ery, •. Øart^ull n. (en 
«3roer»). — y. a. af »arf ; bartegtlg. 

Barley. «. Otjg ».; — brake, ^øflbanS c.; — broth, 
y it«rft pi «. ; — oom, SqgToni n. ; V« lomme c. 
(Qaengbemaal) ; — mow, Qbgflate.; — sugar, Ø^g« 
faSer «. (et 6taø« OdillfuRer). 

KøflngØ engetfr*ban1t Orbbog. Barn, 9. Ocerme, (Sære — y, a. gæret; tOlftre. 

Bar'master, x vid. Bergmaster. 

Bar'meelde, 9. iBarmanbe (9{abn i^a en berømt 
perUfl ©lægt) ; — feast, — supper, et éelfXab, ^bor 
Olefteme ingen Stab faa (efter fyorteetlingen om en 
9armalibe, fom tog en tigger tit fit Oorb, og lob 
bette iHsre tomt, mebeni ban anfliltebe flg fom nb« 
benbe foflelige Metter. Slageren gif inb poa Spøgen, 
lob fom om ^an bleo bemfet af 9lnen, gab fin 
Oert et ørefigen, og gi! bort), en 9^ ^bor ©mat- 
^anS er ftøRenmefter. 

Bara, 9. x Oam c 

Barn. 9. Sabe c; o. x bringe i Sabe eller ^vA\ 
— door fowl, — fowl, ^ønl pl.\ — floor, tlflerffelo 
o. ; — owl, ©tømate c, 9trix fiammea; — stormers, 
omreifenbe ©fuefptøere pi. ffom fpiOe i fiaber). 

Bar'naby-krlgiit, 9. ©t. eamaboil' ^ag c (Ilte 
9uni). 

Bam'aele , 9. Ønbeffcel n. , Itpan anati/era (et 
©lalbbT); SematetgaaS, ØtaigaaS (fom af Ooertro 
antogeft at boge af vnbeftol); pi. OremS e. (tit at 
llemme leflen« 9lafe) ,- x et $ar Ølarøjne pi. 

Bar'ney, 9. x $ebet c. Opløb n. ; plump ©pøg, 
llommerC c ; bet at narre (En. 

Baron 'eter, ». Oarometer, 9<irgla9 n. Baro- 
met'rlcal, a. barometrift; —ly, aa. beb ^iælp af 
barometeret. 

Bar'oD, 9. Oaron, 9tiberre; Sommer c (oeb 
©fatfammeret) ; T. ^(Sgtemanb e. — of beef, 9ttg' 
reb af en Ose eller fts n. —age , 9. en SaronI 
Scerbig^eb c; Øaroni n. — ess, 9. Oaroneøfe, 
gfriberreinbe c. —et, «. Oaronet c. (ben labefte 
abettge Seerbig^eb, fom er arvelig) . —^tage, •. en 
OaronetS 8(erbia^b c; famttige 9aronetter pi. 
— etcy, 9. en øaronetø Xitel oa Ssrblgbeb c. 
Barénial, a. fom ^ører til et varoni, eller en 
6aronl Scerbig^eb. Bar'ony, 9. Saroni, 9ri^er< 
flab n. 

Bar'OBoope, «. T. 8ttfttrbfmaaler, Qaroffop e. 

Baroacke' (fr.), «. (Barutf(^e, ^alblaret c 

Barqve, •. vid. Bark, fiaxte\. 

Bar'raean, 9. Oertan n. (et ©lagt Xøj) ; — maker, 
ØerfanMeoer c. 

Bar'raek, 9. Oaraffe e. ; —s, pi. ftaferne e. 

Bar'raeooB, 9. (i ttfrifa) 9ort n. ; ^nb^egning c 
(til ©laber). 

Bar'ras, 9. $al|«rreb n. 

Bar'rator, 9. Oebrager; Zrcettebrober; (Sn fom 
ftifter ©plib el. opegaer til ^roceftfer. Bar'ratroua, 
a. —1^, ad. frijlbig i Unbeiftæb. Bar'ratry, 9. fRf 
bragen n. ; tBare>9orfalfKning c. og llnberflceb n. 
(paa ©fibe), H^aratteri n. ; Opeggelfe til ©plib eller 
i^TOtU\tt c. 

Bar'rel, «. Xønbe e. (ogfaa et oi|t Vtaal); bet 
Aule (af 9{oget), Søb n. (paa en SSøSfe); SBalfe c 
(i en Sla^ine); fromme c (i Øret); v. lomme el. 
fplbe i en Xønbe. —led, a. meb fiøb (f. (S{. a 
double - barrelled gun , et (Øeb«r meb to fiøb). 
— fever, x IDcanfer • ^eber c; —organ, ^aanb* 
orgel, $ofitib n., SirrlaSfe c 

Bar'rea, a. —ly. ad. golb; ufrugtbar; enfolbig, 
bum. —ness, 9. Øolb^eb: Ufrngtbar^eb ; aanbeltg 
©løb^eb c. — wort, 9. ep^medium (91- )• 

Barr'ftal, a. t beftMerlig (vid, unber Bar). 

Barrleåde, Barrloådo, 9. Oarrttabe, Qfo^Anbi« 
ning, iBognborg, ©parring, ^oi^^ugning c; v. bar* 
rilobere, forfKanbfe, fpcerre beb gor^ugning (eQec 
paa anbre Slaaber), 

Bar'rier, 9. Oarriere, ©fronte; 9om, gitterport; 
gorfZanbSnlng c. ; fig. (Srcenbfe c. — reet; et ftoral« 
fRrb parallelt meb ftoften. 

Barrlng, vid. unber Bar. 

Bar'rIflUr, t. iRetfttorb, fibbolat, ©agfører e. (ibf. 
Bar; bøter til be otbenfTabelig bonnebe 3uriter, Tom 
ttbgøre en terb ©tanb, og fom ene fta»t ftet til at 
plsbere oeb be bøjere Retter). Bar 34 Bat Bftr'roir {'ro)^ §. ©« c. (l>f. band—, wheel—). 

Bftr'row (-ro^f 9. Q^rato^i ftam^^fj c. 

Bar'row (-ro), •. Øalt e. — grease, 6tHnefebt n. 
~hog, gilbct Oxnt, Øatt c 

Bane, vid. Pearch. 

Bar'Ur, v. tufte, 6t)tte; bribe Zufr^anbel; to — 
away, «be, bortab^e. Bar'ter, Bar'tery, «. Zufl* 
lionbcl, et)tte^nbct, Cmbt^tninø c Bar'terer, «. 
9vi fom biitpct Zuft^nbel. 

BartlioroBi«w, «. QattboIomauS ; — fldr, et Otar> 
feb iMUt 6mit^fierb (i Sonbon) ; —pig, llegt (Øtift o. 
(fom \ct\%t% poa bette Dlarleb); —baby, ubpl^ntet 
2)uRe o. (ogfaa fig.) 

Bar'tizan , «. et liOe fra SRittene fremftiTinaenbe 
Zaotn (paa gamle Sorae); t Orlyftøam af $lait< 
Itc n. 

Bar'toa, «. x be til et Sen ^øtctibe Sorbet; ^erre« 
gaarb e. ; ttb^ufe pi. 

Bar'tram, «. Oertrom^ Sbllile^aaAtV/eiiptaniiVea 

(*!.). 

Bar'way«, tud. fom et Øitter. 

Bar'wood, 9. et 6Iagft Vtibtr«, Øngolatræ n. 
(fra Øftffa). 

Bary'ta, Bary'tM, «. 8arl}t^ Zttniiorb c. Baryt'ic, 
a. bonjtifl, 8ort)t'; beb |>ia()) af 8$arl)t. 

Bar' jtoae , t. Qarijtoti c. (SRaitbftfiemme meDem 
9aA og Zenor). 

Bésal, a. T. baflft (ibf. Base). 

Banalt' {'9awlV\ Baeal'tee, 9. Øafatt e. (ogfaa et 
etagft fint fort 6tenUi). 

Baa'aalte, «. ^robecfien, ^^toefien^ Oafanit e. 

Base, a. lao; bl^b (om Xonet): ringe, uabct (om 
SRetaffer); \q», fimpel (af^erlomft); nebrig, foragte> 
lig ; uægte (af QfobfcO ; —ly, ad. )iaa en nebrig el. 
nbffrbig Vtaabe. Bue, 9. ^tL\\%, Ømnb; 9runb> 
flabe e. ; Ørunbfllyne, g^obflljlle n., Soilefob ; 8a« o. 
{wd. Baas) ; nebbcengenbe eL ne bre %t{ af en fttebe' 
bragt c: neberfle (tnbe c. ; IRaal^ gtifieb n. (i Seg 
og eo(bmil); T. Qafe o.; «. bafere, gntnbe, blygge 
}^ en Ørunb; t nebfænie, nebtt|}Ile; gjere ringere. 
— ball (arner.), et 6Iag< Oolbfpil. —bom, ucegte, 
6Iegfreb • ; — eoln, falfE Vl))nt e. ; — oourt, Unber* 
ret ; Sabegaarb e. ; —rocket, en Urt 8au c, re9eda 
Uuea (!9L ). —leas, a. nben (Øntnb, grunblsft. —ment, 
9. Øntnb e. (af en Qtjgning), 6oIr(; 6tn^(Staoe c. 
(lige meb 3orben el. bbbere). — ness, 9. S)l)bbe c. 
(en Zonei) ; Wingbeb ; 9lebrig^b , 6let^b c. —viol, 
vid. nnber Bass. 

Bas'enet, 9. liQe 6laal; let ^ielm o. 

Bask, o. t gsre fTomfulb ; fCamme fig {vid. Abash); 
X flaa, |>rt|gle, taerjte. 

BashaW, 9. ^\å^ c. 

Bash'flil , a. —ly, ad. flamfnlb, nntfelig. Bil), be* 
fteben. -ness, •. étanfnlb^b; Unbflelfe, Qlufor* 
bigbeb o. 

Béslo, a. T. baflfE. Bådfler, 9. JRoget fom banner 
en 8afe. BasifV, «. banne en 8afe (jtif. Base). 

Basil, tf. 8afUiInm*e., ocymian&atf«7toum(9lOi 
T. etroaning Mb (Sggen o. (af et ^nggeiem); v. 
flibe ftraa. 

Bas'll, tf. X gorbet B«acefHnb «. 

Bas'ilar, — y. a. T. fomemfte, ^obeb«; the baal- 
lar, Oafllaren (toafUararteden). 

Baallie, BasUiea, t. ^alobi n.\ ^otteblirle o., 
Zempel n. 

Baall'le, BasiVieal, a. T. I^^ørcnbe tU »lob* 
aaren i tlrmen. BaøU'iea, 9. T. inbre ^ottebgren 
af Ofobaaren i Vrmen o. 

BasirieoB; 9. ffongefalbe e. 

Bas'ilisk, 9. BafififC e. (et fabelagtiat %x^x\ et 
nftabeligt firben; en ^r Stonon, 48|)unbtg). 

BAsIb, tf. BanbbaRenn. ; 6Iaal, GpoRom c; 
eanbfob; 8a«fin ». ; liSe S)am; SoRe; lille Øugt 
e. ; —stand, Serbante o. —ed, a. inbefluttet i et 
»aifin. Båsls, tf. 8afll c, Ørunblag; ØobfltyRe «i. ; fio. 
Ørunb, Ørunbpille c (ftif. Base). 

Båstst, tf. ea«fifl e. (jof. Bass). 

Bask, e. babe fig (i 6olrn), fole fIg, barme fla; 
fole, toarme. — ing sbark, IBrugben c, 9eiacke 
wMxima (ben fts rfle af alle Mer). 

Bask'et, tf. KurD o. ; ubtoenbig ®ibbc))lab« c (paa 
en Vofllarret) ; Aff- ØaSeri n. ; v. logge i en fturo. 
— hilt , ftaarbefsfte meb Ihirto el. flarerbøiler n, ; 
—man, Vcerer, Zrager c; en 9ianb fom affilirter 
ben i Saften meb ftul ftjlbte og af „the whlppexB** 
opb^ifebe fhito; — woman, en ftone mCb en fturty 
(fom leif« Hl ot bare). 

Basiard, tf. lort Sbftrb n. 

Béson, vid. Basln. 

Bass (bace), a. bl)b (om Xoner); tf. fda^ c. ; 
— def, — clit T. QaSnagle c ; -string, Oaifhroeng 
o.; — viol, Øa8*9iol, Violoncel o.; — voice, 16a«- 
^mme e. 

Bass, tf. 8afl; 8aft« eller eimnaatte e. Baas, 
— wood, tf. (amer.) Sinb c, vid. Lime. 

Bass, tf. X alminbelig 8arf c, perca lahrax 

(5if!). 

Bas'set, tf. Saftfetfpil, Qaifet n. 

BaH'set, v. x boie fig opab (om ftanten af Hul- 
lag) ; a. opab boiet. —ing, tf. opab bøiet Ketning o. 

Bas'set-kon, «. Balfetbom, llrumbom n. 

Bas'slnet, tf. liHe @{aal ; 8ugge c. {vid. Basenet). 

Bass -relief, «. bolBOP^viet SiQebbnggerorbeibe, 
OaSrelief n. 

BaMOOB', tf. 9ogot e. ; — ist, tf. ^oøotift c 

Bast, tf. Saft c, vid. Bass. 

Ba^'tard. tf. nægte f^oxn, 6legfrebbam n., Safiarb 
o. ; t en fiKinfZ 8in; v. ertlore for nonte føbt. 
Bas'tard, a. —ly, a. og ad. nogte; forfaljfet, flet; 
— tltle, @mubititel c (paa en Vog). —ise, v, et* 
ncere for ®Iegfrebbam el. 8aftarb. — y, tf. nægte 
9«bfel el. ^ertomft o. 

Baste. 9. prOgle, flaa (meb en 6toI) ; br^ppe @m«r 
paa\ fb Isfeligt, ri, rimpe. 

BastUe', «. (fr.) SafHlle o. arøc Saftning; bet 
forrige 6tat«fangfel i $ari«). 

Bastlaåde, BastlaAdo, o. prygle; gibe Saflonabe; 
tf. $rbgl, 6toReprlH|l p^^ 8aftonabe c. (Slog unber 
9'bberne). 

Bas'ttoa, tf. SofHono., QolMerf«. —ed, a. for* 
f9net meb Oaftioner. 

Bas'to, tf. 8af!a e. (i SomberfpiO. 

Bat, tf. €to{, Ihiippelo.; Øolbtraw.; ettftte 
9at n. i 6tt)Re Zegl^en n. ; x Glibeften o. ; v. flaa 
meb eller bruge 8olbtr«et (i aridet*®pil). On his 
own — . X paa fin egen IRegning. —'s-man, —ter, 
tf. Cn fom bruger 8olbtnset. —s, pi. x et $ar 
baarlige €t«tiler pi. 

Bat, tf. 9lagcrmnl, VftenboRe e. ; — fowler, 9lat« 
Ønglefcenger c. ; — fowUng, tnglefangft om 92atten e. 
(oeb SoRetflin el. fiugter). 

Båtable , a. ftribtg, fom Ian jtribeft om, omtDi* 
flelig. 

Batétas, vid. Potatoes. 

Batck, tf. 8oM[t, 8agning e. (bbab ber booeft paa 
een (iang) ; Jh- urt c, 6lagl n. ; ®«t «., éenbing 
0. (af enlartebe Zing), ^olb n. , ttfbeling o. ($er- 
foner) ; x Sag, Oilbe n. 

Batek'elor, vid. Bachelor. 

Bate, V. ifof. Abate), forminbfle, flaa af; aftoge, 
forminbftei; flaa meb 8ingeme (om JfaHe); tf. t 
ftib, Xratte; 6trib, Kamp c — breemng, a. fom 
foroolber ftio eOer 6trib. — Ail, a. ftribig, trcette* 
iar. — less, a. t tRe nebfloaet, uotterDunben. —ment, 
tf. t 9orminbflelfe c Båting, prp. nnbtogen. 

Bat'ftil, a. t frugtbar. 

Batk. tf. Øab; Sabeileb, 8abebnft n.; 8abmng 
o. — brick, $olereflen, Xrippelfeflen e. (fra Bath); 
— brussels, engelffe 8lonberp/. ; —keeper, 8abe* 
manb c ; —metal, Zombat c, 9rinimetal ». Bat 85 Bea Ba4hø. 9. tebc; (abe fb. Béther, •. Øobcc; 
Sobcgjeli e, Béthing, «. Oaonins c. ; — box, — m*- 
chlne, Sobclwfln e. (tieb BBbate); —plaæ, Øobe* 
fleb a. ; —tab, SobcfaT n. 

Bci'^oxw, vM. nnber Batman. 

BéUMW, «. T. e«t^o», SnH'IIHiiuic e. datteclia 
«cbfaIbCH f» bet Op^cbe til bet Sabe, i 6Irlft el. 
£ale). 

Bai'let, «. Oanfetonllet e. 

Brt'Bitti. ». en JDfflcecS Oppaifec c (fon tillige 
^■xaer fot sraqMønietft ftoaea|iparater). Bstlione, 
«. CMPoAfe^rnl ^' 9f^fffth c. 

]|«t'«B. «. (fe.) gtarfeansHob; Soltflol o. 

BatooB', #. ftni^t 6tao; ibvRmuibollob ø. 

BatrAcUui (ch itbt. k), o. fom l|ftec til ShCKine. 
— «, 9.9I. ^bbecD^., hatratkiaitn. Ocbenaf Ittbbbl^). 
Bttbachomyonuich'lA {bat-ra'ho-my-O'WMk'-ya) t. 
fioBp ineOem ftcKc oø VtvA e. (et 0(bttb4*Diet). 

Batta, «. Ration e. (til Xttmt i CfHnbien); 
dry — , Senge iftebenfor Kation ^. 

Bsttabl«, a. t fom fan bt)eM, fruatbor. 

Bai'Ulloni, a. t Maectt, fom bat Itbfecnbe af et 
8109. Bottålled, a. fHlUt i Skiøoiben; forfbnet 
mcb 6h}bcbn&er, befsflet. Battålia, e. Glaaotben 
e. ; Srntnrai af en tCiniee «. Battal'ion. §. Ootal' 
liaa c; t Urtflft^ c. ->ed, a. inbbelt t Øatallionec. 

Bal'tol, ; t (v«e(. Battle); Soefom)) e. 

Bai'tcl, a. t frnøtbat; feb; t. Rcsninø for en 
etnbcntt JKot e. (i Osfoib). Bartel, 9. t goie 
fniøtbaz« febe; IXMot feb; x taøe ^foa Oocø (om 
8tabenterne i Otforb). --^r, «. x 6tnbent e. (i 
Cxferb). 

Itei'tcn, 9. niAfre, febe; ø9ce fniøtbor, befntøte; 
Mt&e frt); øaie fiø tiløobe. 

Baft'ta, 9. Siftt 0. (af Xrft); o. banne meb Sifler; 
S. T. to — down, fraffe (en Snoe). 

BaVtcr, s. vid. Bat'a-xnan nnbec Bat 

Bat't«r, 9. ftoa, prbøle; flaa i etbtkt, floa 9nlet 
i; jbelsøøc beb @Iaø, ®t«b, Srampen; øoce foxfltbt 
cL nebtaøen; brftbbe ftsrlt; T. ^(be tilbaøe (om 
SRnie ofoj : 9. en Olanbinø fammenrvrt af Via, 
Vttl oa 9læII; Røre 0. ; on the — , x benøiben ttl 
9llbc obfoaMlfer; to — flmg (oøfoa: batty*flaig), 
Y Møle, banfe. — ing nun . «. Stormbnt, IRur' 
brieBet 0. — €r, t. 6Iaøftorober; Øbeloøøer o. 
— ing pieæs , BdefrinøifKbti n. Bat'tery, 9. Rn* 
greb; Øotteri n.; T. $orøribelfe, Rolb o. (mob (SnI 
itetfon); eleftrifl Ootleri n. 

Baft'tlag-stalT 9. Oanletorrflet c, Banletr« «. 

Battlak, a. fiaøermnloøtiø (ibf. Bat). 

Battle. 9. 6(00, %tU^ n., Znefninø, 9eøtninø 
0.; 1 4&«rafbelinø ; ^obebQcer 0.; 9. pribe, ictKO^ 
(i 6faø). —azråy, 9. 6taøorben 0. ; — axe, 6tribØ« 
9(e 0. ; — field, ftompplab«, Øatplabø o. ; —holder, 
6efainbant neb en Roeoefamp 0. {vid. bottle-holder 
aabex bottle); —royal, x alminbeliøt 6IaøimaaI n. 
—ment, 9. Zinbe 0. (boa en Ohtr el. et Zaam); 
IRvr neb Xinber 0.; SrbfhMmi «. — mented, a. 
beflbttet oeb Zinber. 

Bai'tledoro. Bai'Ue-door, «. Retfer, Ralet 0. (HI 
9i<berbotb, stanttleoock). 

Banol'ogtet, 9. t Orbøbber ø. Battol'ogfee, 9. 
oicntaae til ingm Rbtte, broble. Battorogy, 9. 
CrbøDberi, RrMl n. 

Bat'tae (bat'too), 9. T. Rfobjaøt o. 

Batty. a. t fom ^«rer til en Ølaøermnl eller 
Sftmbatle (jbf. Bat); pid. oøfoa nnber Batter. 

Baabé«, 9. en balb !$ennb (i 6IotIanb; vid. 
hÉUpenny). 

Baable, vid. Bawble. ^ 

Baade'klB, •. et riøt meb <0nlb oø 6jilb inbixeoet 
Cilfeflof; rjof. Baldachln). 

Baa'droa, 9. (ffotft) Ri^ et ftslenobn for en Rat. 

Baa'fkvy, 9. OfaOe 0. ; Xaam n. 

Baacfc, 9. biaffe. 

Baalk, vid. Balk. Baaa, vid. Balm. 

Baaiia, vid. Bawiln. 

BaT'aroy, BaT'arie, 9. (fEotfl) OberfraRe; Jiø. 
Robpe 0. 

BaT'la, 9. ftha'i, RUbrombe n. 

Baw'ble , 9. Seøetoi n. , Ølimmerfiabft, 6tob« 0. ; 
Xant »., Ubetbbeltø^b 0. ; en ^ofnarø 6tab, Rorre« 
bris 0. Bawl>liiig, a. t ubetbbeliø, nben Roerb, 
foroøtetiø. 

Baw'ooek, 9. t boRer PnoB ø. 

Bawd, 9. Robler, Ruffer, Rufferffe 0.; 9. foble, 
bribe Rufferi. — lly, ocj. ulbbfK, utuøtiø. — ineos, 
9. nCbbfr^b , Utuøt ø. —ry, 9. Robteri n. ; Utuøtiø- 
beb, Gmubfløbeb ø. — y, a. fmubfiø, utuøtiø; — y- 
honae, «. Øorbet ^ore^Ø n. 

Baird'kia, 9. Rrofat et. Rrolabe ». 

Baw'drlek, •. Ratte, Raarbeøe^anø ». {vid. 
Baldric). 

Bawl, 9. fhrtøe, ftraole; raabe fftft. —er, «. 
61raa(er, 6triøer 0. 

BawM, 9. tRoUø, Rbøttinø ø. 

Baw'rol, c. et SiaøØ 3aøtfa(I ø. 

Baw'da, 9. x 9r«blinø 0. (M. Badger). 

Bay, 9. 4>abbuøt, Buøt; iBinbue*, Sot' eller 
Raminaabninø ø. ; paø n. ; élufe 0. (beb en SRøUe* 
barn); — lalt, 9. ^aofalt, ®ofalt «.; — wlndow, 
Ruebtnbue, Romoboinbue n. 

Bay, a. robbrun. — aid, «. robbnin ^eft ; x ^eft 0. 
— anUy, a. ftipftnbet, bum, blinb. 

Bay, V. 00; 00 ab, forføløe øøenbe; efterfcette; «. 
beb^olbenbe Roen 0. (af Soøt^be, naar bet forfu(øte 
Riibt ubmattet oenber ftø imob bem); Robtxerøe; 
Rob, Rnibe 0.; to stand at — , fatte fiø til 9Rob- 
borøe; Aff. aore i Rab el. ^orleøen^eb; to keep 
at — , ^otbe i Rfemme (Aff.). 

Bay, -tre«, 9. Saurocer, Saurbartroe n., iattnu; 
—mm, Saurbærfbiritul c, Saurbaroanb n. Bays, 9. 
pi. fianrbortranS «., M- fiaurbcr pi. 

Béyonet, •. Bajonet 0.; 9. flillé eHer iaøe (meb 
Raionet). 

Bazaar', Baxar', t. Rafar 0. 

BderilnM {del''ymm% 9. en oeOuøtenbe ^orpis fra 
Vflen. 

Be, 9. tMcre, bare til, estflrre; Mere, Mibe; to 
— in, oære hjemme. 

Beaek, 9. 6tranb, 6tranbTant, Stranbbreb 0. 
—ed, a. nbfat for Roløeme. — y, o. fom ^orer til 
Stranbbrebben, Straub', ftbl^'- 

BéaeoM, 9. 6ømflerle n., Raøer; Raun; Raafe, 
Rarbe 0. ; Qrbi^taam n. ; fig. Sebeftieme 0. ; 9. I9fe 
el. be)Iebe fom 6omarfe; afmorle, afprilVe. —age, 
9. 9enøe for Samarier, ^Mnebenøe, Raøerpenøe pi. 

Bead, 9. en line Ruøle, Rnob ; Serie 0. ; pi. Rofen« 
tranø c, ^atemojler n. ; v. rerle (fom Rin). — oniTs, 
9. Rlanfretter meb Serlefhfninø pi.; — proof, $rabe 
af 6|iirituØ beb at labe ben berle, Rerle-^rabe 0.; 
—roll , ^orteønelfe ooer bem , for bbilBe ber ftal bebcl 
i Rirten; gorteønelfe, £i^ 0.; -a-man, Sn fom 
beber (for anbre), 9otbeber; Rlunt 0. ; — tree, melia 
($1.). Béading, 9. gorflrinø meb Ruøler el. f^er ø. 

Bead. 9. t Ran 0. (vid. Bede). 

Béadlo, 9. $ebel; Retøbetjent, Orbcnft«9oøeb ø. 
(i et Roøji 00 betl Rirfe, meb 6too oø fareøen 
Rraøt), Rbfvenb 0.; x blaa tteppt c. — åhip, «. 
en fRetStfenerØ RefHaina ø. 

Beagle, 9. Rtober 0. (liOe ^unb til ^arejaøt) ; fia. 
flet ftarl 0. 

Beak, 9. Rab n.; 6bibft, Rnabel 0. —ed, a. 
liø et Rab, forfbnet meb Rab, nabbet. —ed wbale, 
vtd. Bottle-head; —head, S. T. Io» Ral i Sfibe 0. 

Beak ^t Beck), 9. x fØoriøbebSpcrf on , Dommer, 
RoIiHbetient ø. 

Béaker, •. Raøer, ftruø ». 

Beal, 9. Rnlb, 9ilibenØ, ^inne 0.; 9. bulne. 

Beaai, 9. RloIIe; Rat)erbom; Raotflanø; Roøn* 
fttttiq e. ; T. éiovte^otn n. ; S. T. Datlbtalfc 0. ; 

3' Bea 36 Bed thrown on her — ends, S. T. trænøenbe ^elt ottet; 
— blrd, ^vlhuQtt Sanger, eaftarb<9totlfraoI e., wto- 
taciliaktpgiolau; — board. Zrft>9<eat1taafe.; —oom- 
pasaes, GtangpoBfer c; — feather, ©logfjebet, Sblng« 
fjfber c; — tpee, «seft«r, »»n. Hor ^otitom c, 
crtitægua aria. —y, o. t meb ^om etter Xattn; 
(pid. unber Betaa nebenfor). 

Beav, «. etraole, Styftfhraale o. ; v. ffapaole, frem* 
firaole. —leas, a. bunlel, mat. — y, a. fhoolenbe. 

Baaa, «. Oanne c: —caper, wvoopkyllmm ($(.). 
— cod, portufiiftff Bobftbaab eOer QKfterboab c; 
— gooae, 6«bflaaS, Øtuafloaft, Mingergaal c, oumt 
9eøetum ; —trefoil , anagyrit (^I.) ; Oøntietrtt n., 
(Øulbregn c, <^ititf ($i.). 

Boaaa, ». p/. x $enge p2. (af fr. bien). 

Bear {bare), : IBjaqt c, vrnta; (Sn fom fpelu- 
lerer d Za 6aM«ø o: |Kia fturterne« 9o(bcn (mobfat 
BuU) ; the greater and the leaser — , ben flore og 
ben Mt lB|em (6tiemebilleber) ; — beiry, VMbotx 
n,, arbuhu uva um; —bind, ®nerfe c, eomvol- 
vuiu«; —'8 breech, acanthtu ($1.); —garden, 
»tamegaarb c, et 6teb, ^bor fBjøme ^olbcf ; fiff. 
bilb, fiøjenbe 9o^<unHng; fom a. raa, larmenbe; 
— leader, OjometræRer c; x Kejfe*^obniefter c 
— *8 ear , tluritel c , primula aurtctda ; — 's ear 
santele, ftortnfe c, oorttua; —'e foot, ftinlenbe 
92i)|eTOb c, helleborw faetichu ; — akin, eiamefTln 
n. ; (ang^oaret ftafmul c — ward, —herd, Oj«tne> 
bogter c. — ish, a. biømeofitig. — Uke, a. fom 
ligner en 0|øm. 

Bear, Bere, t. x 9tiq n. (fesrabet). 

Bear (bare), «. f«be, brinae til Serben. 

Bear (6are), o. Utft; bringe, oberbringe; fare, 
f^te (paa flg); ftatte, unberftette, ^olbe; t)be; )Ma> 
tage fig; ub^olbe, taale; ttijlte; ttjRefl, aore Birf' 
ning ; opføre fig ; bceie rettet (efter et ^ntt) ; ligge, 
bære beliggenbe; S. T. pejIeS (i); the ahip —s, 
6fibet ftiflet for b^bt; — ahand, 8. T. ftnnbe fiø; 

— sea, S. T. bolbe @«en; — away, bcete bort; øe> 
bttge fig bort fra, S. T. ^olbe af; — back, bribe 
tilbage ; — down, foenfe; nebtrDtfe ; 8. T. bore ifænl; 

— down upon, 8. T. 4oQ>e neb (xut ; — forwards, 
bribe fremab; — in hånd, inbbilbe, narre, foregioe; 

— off, bortføre, bortftøbe; S. T. ^olbe fri (for Støb); 
ftbre nb ; — on, tilftbnbe ; (vid. — upon) ; — out, 
forfbare, toge fig af, unbf;i)(be, ftøtte, retfArbiggere, 
erfiatte, gsre (bet) gobt; — towazds, fl^teimob, 
l^olbe imob : — up, fiøtte ; ^olbe o^irejft ; fttjitt ben 
til; 8. T. ^olbeaf, boibernmntere; —up the helm, 
S. T. (ægge Koret op; — upagainst, ubbolbe, mob* 
fiaa. — upon (on), figte imob, ooere ftiOet imob, 
fpiOe 1^ (om ftanoner); oebrore, angaa, bare (6agen) 
oeblommenbe ; tage ^enfbn til, ^olbc fig ti( CSogen). 
— Able, a. — ably, (id. til at taale, ubbolbelig. 
—er, ». Qoerer, %8ttt; Støttepille c, 6tøttebsrf 
n. ; Oberbringer, ^bttnbel^aber e. ; T. Gfiolbbcerer o. 
— ing, 8. bbre Ssfen n., ^olbning e. ; T. Oeliggen* 
fieb (et 6teb« i Jor^olb til et anbet); »etning, 
^ireltion e. ; pi. Saobenmcerfe n. ; —ing rein, Dp' 
tømme c. 

Beard , «. Sloeg n. ; f age c (poa en 9it) ; ^' 
ftftg n.; «. ticeRe i 6rajiet; forfl^ne meb 6Iftg; 
mobfstte fig, trobfe, bbbe xrobi. —ed, a. fCcegget; 
forftynet meb ^ager. —leas, a. ftcegføft; ungoom' 
meTig. 

Bear'lRh, vid. nnber Bear, 8|øm. 

Beara, «. t $Bam n. 

Beaat, ». Oæft, ^tft n. (i 9Robfatning til SRen> 
neffet, og abffilt fw fiuqlt, »iffe og 3nfe!ter. S 
groragt om 9{ennef!er). —Uke, a. blyrift, fcetf!. 
—lineas. «. IDlyrifebeb c —ly, a. bt)rif!, fceifl, bee* 
ftifl; tttngtig. 

Béastlngs, vid. BlestLogs. 

Beat, V. f[aa, banfe; trabe, bane (en 6ti, en 8e|); 
oberbinbe, obergaa; floa paa, røre fXrommen), beb 
Zrommeflag gioe @ignal til; (lappe, gøre fiarm (beb IKaplaat); giennemfhrtHie, gicnnemflreife, gjennem- 
iage; fortierne; br^be (^ooebet meb); flaa^ beiMege 
fig ^uctlg; rafe, boere nrolia; «. Slag m. ; Zur c. 
Søb, Ribt n. (meb AenfQn til ben tilbagelagte »ej) ; 
ftlopjaøt; flUnnbe, veiffacftTning e. (fom er anbifl en 
politibetjent). To — time, flaa Xaft; to — the 

Smeral, flaa Øeneralmorfcb; to — the way, bant 
eien; to — the hoof, rejfe til gobft, gaa; to — 
about, tænie frem og tilbage, prøoe paa forftieOige 
Woober; to — about the bush, ubforfle, fonbere ; 
gøre Omfbøb, iffe gaa lige til Sagen; to — down. 
nebflaa, flaa of (om ^riTer); to — iny). ^. tnb« 
prente, inbffcerpe; to — on. fig. gmbleober; to — 
up, angribe ptnbfelig, oberfalbe; to — up for, gaa 
omning og bberoe; to — upon, oirfe meb ^tiMeb 
paa; glentage ofte, inbfTarpe. Béater, «. dn tom 
flaar; .Slager: Støber; Sertrteber; ftøOe, Slagel, 
Zærflel; fRamonf: ftalfftang; omflre|fenbe 9«gec; 
ttioppn o. (oeb dogt). Béating, ø. Santai c; 
San! pi. 

BeatlMe, —al, a. — aUy, ad. faliggøvenbe ; falig. 
— &tion, 9. Oeatiftlation, Saligforliynbelfe c (oeb ^a- 
ben). Beat'ify, •. faliggøre; eillære for falig. Beat'- 
itude, 0. Salig^b; Saliggørelfe c 

Bean (fr., nbt. bo, pi. beaux, nbt. 6om), 0. Stab§* 
fnnler, ftabaleer c; —ideal (fr.), ibealf! gniblomnen« 
^b e. -ish, a. innferagtig, CaboIeerm«f fig. — monde, 
0. (fr.) ben fine Serben. 

Bean -peer (bo-péer), 0. t gob ftammerat el. Ben c 

Beafiteona (6ti-). o. —ly. ^- f^an, fmul^ beilig. 
— nesa. 0. SZøn^b e. 

Beaatlftil (bi*-), a. —ly, ad. ften, bejlig. — neas, 
0. Slenbeb, S)etlia^b c 

Beaiitlfy (Beaniqr t) (M-), t. forffønne, frntrfle; 
blibe fmoIVere, forffønne fig. Beaiitifler, 0. flor* 
ftønner c. ; S^oget fom forflanner. 

Beatty (bH-), 0. Sfonbeb c —spot, Slonplet c. 
-> waning, aftagenbe i Sløn^. 

Béaror, 0. IBsber c, oa»tor fiber; ftaftor^at c. 

BéaTør, 0. hjelmgitter, Sifir n. —ed, a. meb 
eifir, bebsRet meb hjelmgitter. 

BeaT'T, vid. Bevy. 

Bea^zle, vid. Beael. 

Beoafl^eo, 0. ^aoef mutte c, øy^oiaAorfenøiøCgfugl). 

Beealm', 0. berolige, fHHe; tage Binben fra (et 
Snb;, opbolbe oeb ^abblU el. Stille; to l)e —ed, 
S. T. ligge i SHDe. 

Beeanae', oonj. forbi ; — of, formebelfl, for (SnA) 
StDib. 

Beoeaffco, vid. Becaflco. 

BechaBoe', v. beberfaref, ^nbe, timeS. 

Bechana', v. fortri^Qe, benrljRie. 

Béehle (oh ubt. k), 0. tttibbel mob ^ofle c. 

Beck, 0. X fbctf c. 

Beck, 0. Bint, Zegn, 901 n. Beck, Beok'on, o. 
toinie; ttlnitte, aibe et Xegn cL 8int. Beck'on, 0. 
Xegn m. (uben Orb). 

Bee'ket, 0. S. T. XobfneMl, gangellampe e., dnb> 
retning til at opfange ®obfi e. 

Becllp', V. t omfaone, omarme. 

Beelovd', 9. omtaage, forbunde. 

Beeome' (-««m'), v. oorbe, blibe; anftaa. Hobe; bife 
fig patfenbe til, tage fig ub beb. —'ing, a. — 'Ingly, 
ad. anfiænbig, fømmelig, paSfenbe, ttebelig. — Ing- 
ness, 0. Vnjianbig^b, Sømmelig^b c 

Bed, 0. Senge.; Seje; Oeb a. (ten^abe); ^lob' 
leje n., ^lobfeng c; Sag; Unberlog a. ; 9mrbl)bning 
c. (loori noget bbiler); T. ftononftammel, Worteer- 
blot c. ; ftøjetø) n. ; v. lægge i Seng, lægae til Seje ; 
faa, plante ; lægge i Sag ; gaa til Seng# (meb), f ooe 
(bol en 9erfon). To be brought to — , blibe' fot« 
løft, (omme i Barfelfeng; to make a — , rebe en 
Seng; — ehamber, — room, Sobefammer, Seng* 
lammer n. ; — clothes, Sengnæber pi.; — curtain, 
— hangings, Senge>Om&æng n.; — fellow, —mate, 
Sobefammerot c. ; fia. fortrolig IBen c. ; — makor, Bed 37 Beh ta foa trbei 6aige, Xitntfimvt c (paa tt ftoDc* 
råa); —poet, étnqtftotpe c; — in^Bser, tt)t. 
Søm 9etfon, SljfifoDrr e. ; —rid, lengeliaaenbe - 
-Ilte, leBtefenøeit« Kettiø^b c ; —side, 6ibe af «. ; — sores^ 6aar af langoatiø Sigøen pi, ; 
— etair. Senør^, 6fnøefi1te c ; — stead, 6enøC' 
irb, 6eiiø c. (nben Senøflæber); — straw, 6enøe« 
liIiB e. ; — swerrer, Cn fom beøaac VS^ttftobiitm ; 
— tick, SJ^neooor «. ; —time, Genøetib c. ; — work, 
let Siftclbe «. (fon fon unt9 liøøenbe). 
Seteli'ble, V. Mebe, oefptsnøe^ øste boab, otwt' B«d«ff', V. t Bcboore, bade til 9hir. 

B«4arsle. V' tiUvIe, tilfmnbfe. 

B«daA', V. t fotbunfte. 

Bedwk', V. ooeiftomfe, oMcvfe. 

B«4Aar, Bcdtwb'. o. tUfj>Ie, befnble, tUfnuvre. 

Bcdas'sl«, 9. Menbe^ forblinbe. 

Bcd'dor, Bedet 'ter, «. unbeclSe 8teii, fiiøøer o. 
(i en CWtntUt). 

Bcd'diBs» «. 6eiiøetfi n,, Senøflæber pi.; Genø 
c , 2ete n. ; 6trMlfc e. 

Bed'der, Bcd'dlaer, 9. x 9)t»6el^nb(er, W«b* 
Ie«r c 

Bede, v. t bebe, bsnfalbe: ». Søn c ; Oub n. 

Bede, ». en Oierømanb« ^affe o. 

Bedffld'ed. pi. t brsM, bebet. 

Bcdcek-, V. bebftlfe, fml^Re^ pTt)bc. 

Béde-lioaee, 9. ^ttiøbu« »., Vlejtfliftelfe 0. 

BédelTT, t. en $ebe» el. »etjent« ax^nbiøljcb o. 
(i9f. Beadle). 

Béde-rape, •. ^oberi i pøllen« Sib n. 

Bedet'ter, mU Bedder. 

BedeT'll, 9. x forbese. 

BedeW, 9. bebuøøe, bcfuøtf. —7, a. t bebnøøet, 

llUivkt (-<<««). pf. f fmbflet, 4>gntet. 

Bedla', 9. forbunfle, fornwrie. 

Bedlsem, 9. nbpijnte, ubfla^e, ubmaje. 

Bcd'laa, 8. et ^ofpital for ^inb«fbaøe (i fionbonh 
Soorefifle c. ; /io. S)aarett{}e(em n. ; a. font ^eret til 
en SosicCi^e; affinbiø. — ite, «. ^eoreti^elem n., 
Xffhibtø e. 

Bcd'BOBldln^. 9. T. ben ^I af ftatnilfen, fom 
er nnber ftronSItflen. ' 

Bedny'gle, 9. tilføle Cbeb at flabe i ®nabfet). 

Bedreaeh', 9. Mmbe, befnøte, oabe. 

Bed'ild, vid. unber Bed. 

Bedrop', 9. obcrbr^ppe. 

B«dnck', V. t bijppe el. buRe ^It unber. 

Bedvéle, 9. t bebroøe, bebaare. 

BedBBff', 9. oDcrbænøe; befuble. 

BcdMt'. 9. oocrfbBbc, bebælfe meb 6tøb. 

Bed'word, od. ^ til Senøen. 

B«dw«rr, 9. øøre liOe, ^inbre i SSæst, fortnt^tte. 

Bcdye', 9. forbe, beftenTe, b^ppe. 

Bee, e. IH c, api9; (omet.) en felflabeliø Som' 
acntoni9 i beløørenbe j^iemeb; Ibinbetiø ^iælpe« 
forcBinø c — hread , / »ibrøb , OIontfTerfiøb n.; 
— eater, Øiceber c, mérops ttpiatter (Bruøl) ; — gar- 
dea, Qi^be, »iøaorb c ; — glue, groroos n. (bbor' 
»eb 9ktmt oMTtralfe ftuben inbbenbiø); —hive, 
9ifnbe c; Siflabe n.; -maøter, Siooøter: 9ieiet 
c; — «-wax, Cos (af »ter) ».; x fimpel bløb Oft 
c. : 9. polere meb vos. 

Beeck, — tree, 9. iBøa e. , Oøøetræ n., /agw 
tyhatiea. —en, a. af ©øø, CøøetttH«. — maat, 
—nat, 9. Olben, Ooø e. 

Beef, 9. Csetob m. ; t C^e^ @tub, fto c. (pi. bee- 
ves, Orer. ^øneber, er enbnu bruøelløt); — eteak, 
efibe C^eløb, »øffteø c; — tea, ©ouitton c (et 
Kffoø or tljnbe lløbfKber); — headed, — wltted, 
W^um. 

BeeTeater, •. en af be øamle lonøeliøe Sibøarbere 
(egentliø: yeoman of the guard). 

Beeld, 9. X Xoø, £l) n. Beea (pt af To be, ubt. 6m), bceret. 

Beer, 9. |SI n. ; — batrel, l&Itønbe c. ; l&Ianrer n. ; 
— hooae, f^tffuli n. ; — money, ^Driffepenøe pi. — y, 
a. øQet, htxu\ti af pi. 

Béesom, vid. Besom. 

BéeøtloM, vid. Bieatinga. 

Beet, Béetrave, Béet-radlab, t. ©ebe, 9iøbbebe 
o. (Urt), freto 9i(/^rM; Béet-root, Kunlelroe c, 
beta vuloari9 rapacea, 

Béetol, vid. Betel. 

Béetle, 9. ©iOe c, »earaboiu (tt binaebæRet 
dnfelt, ^boraf manøfolbiøe Vrter;, Starnbasfe, Zor> 
bifl c. ; — CTOJBher, — aquasher, x flor flab 3ob c. 

Béetle, 9. $(e(ebul, SRambut; ftøfle, Zarffel, Slaøel 
c. ; — brow, fremftoaenbe Øjenbrbn n. ; — browed, 
meb fremftaaenbe $^ienbrqn ; — neaded, fia. ttfh 
booebet: — atock, 9vtb eOer 6taft paa en ftøUe el. 
9iambtti n. 

Béetle, o. raøe frem, ^anøe nb (om fttipper). 
BéetUng, a. frrmraøenbe, fremfprinøenbe. 

Béet-rare, Béet-radtah, vid. Beet. 

BeeToe, vid. Beef. 

Befall'. Befal' {-/awn, v. tilftøbe, timed, beber« 
fare«; titbroøe flg, ^nbe«, inbtræffe. 

Beflt', 9. Dore ftitlet til, paSfe ftg, anftaa ; ubftpre, 
forfbne. 

Beféan, 9. bebætle meb Slum. 

Befoor, 9. bebaare, bebrage, narre. 

Befére, prp. for, foran, ^nfor; i 92oerboereIfeaf; 

tiøefor; fremfor; aci. foran; for^n, tilforn ; førenb; 

.før. ^ibtil; —hånd, ad. forub, i ^Ø^Dejen; fore* 

løbiø ; Jiff. IbReliø. i øobe Cmfiænbiø^eber, obenpaa ; 

^time, forbnm, t forriøe Xtber. 

Befor'tnae, 9. t beberfareS, møbe. 

Befoal', 9. befuble, befmubfe, øøre f!iben; øere 
uflar, forplumre; renbe imob el. imellem. 

BeMead', 9. beøunftiøe, bife ©elbiOie imob, 
l^i«Ipe. 

Befirlnge' 9. befatte meb 9rt)nbfer. 

Beg', 9. bebe om, ubbebe fig; tiøge, betle; forub« 

Sitte uben ©ebii; to — the queauon, bruge fom 
ebiS en ubebilt Satnina. 

Besat', 9. able, frembringe, —ter, 9. dn fom 
abler, |$aber c 

Beg'gar, 9. ©ebenbe; ©etler, Xigger c; (Sn fom 
forabfatter noget uben ©eoiS: 9. gere fattig tVitx 
tiggefarbig, bringe til ©etlerftaben ; blotte, berøbe, 

S øre tom; to — all deecription, obergaa al ©e< 
Iribelfe. — 'a laoe, babebe Zraabfnipltnger pi.; 
— 'a buah, £igaer^berg n. ; —'s velvet, Støbfnug 
n. (unber Siøbler, beb Stuepigen« gorfømmelfe). 
—lineas, 9. en ©eilerfl Xitftanb, tlrmob e. — iy, 
a. & ad. fattig, nøblibenbe, uifel ; Jiff. gemen, neber* 
brogtig. — y, ». Ørmob c, ©etleri n. Beg'glngly, 
ad. betleragtig, beb at tigge. 

Begrllt', a. jorg^Ibt. 

Beffia', V. begt)nbe ; blibe til. — ner, 9. ©egbnber 
e. — nlng,«. ©eg^nbelfec; pi. ©eg^nbetfe«grunbepj. 

Begrlrd', v. omgjorbe; omgibe; inbeflutte. 

Begoaw' (be-nato'), v. forgnatie: noge. 

Begone', pt. gaaet oibt i; b^bt nebfunfen i; i. 
bort! pat Sig I 

BegODla, 9. ©egonie c. (!^I.) 

Begéred, pt. befublet meb ©lob. 

Begréaae, 9. befmøre meb 9ebt, febte. 

BegriHe, 9. oberfmøre meb Sob e(. Snab*. 

Begrodgo', 9. miSunbe. 

Begnile (-m^e), v. bebroge, narre, ffuffe; forbribe, 
forflaa (em Ziben;. —er, 9. ©ebrager, 9orføt^ c- 
—ment, 9. ©ebrageri n. 

Bégam, •. 9trrfiinbe c (i Cflinbien). 

Behair, •. 9lbtte c, ©ebfle; ^orfbar n., Unber* 
jløttelfe; Sag, Bftflh c; ©egne pi 

Beb&fe, 9. o|tføre fig, te fig, banble, for^olbe fig, 
flifle fig, bore fig ab; opføre (fig, one's aelf); t Beh 38 Ben ttinot, fttive. Behåvioar, «. Opførfel, V^fotrb c, 
SfotQoIb n. ; 9[nflanb, .^olbning c 

Behead', v. ^olSftugøe. — Ing, «. ^alS^uøninø c 

Béhemoth, «. IBe^emot c. (glob^^; {^otiS »og). 

Béhen , «. SRocinge c. , moKn^a ptervffotperma 
(ttopiff $1.) ; — nut, Be^nn«b c (gwene af b«mte 
$1.: af l^Dille ub^teifeit en Dtie). 

Behest', s. »ub n., 9)efaling, Bforftiift c. 

Behight, 9. t tobe, focjttttt. 

Bebind, prp. k ad. bog, bag eftet, 6og beb, 
bag til, bag paa; tilbage; —hånd. ad. k a. til> 
bage, i ugunftige ^ormuedornjhenbig^ebe r ; bobeti, 
langfom. 

Behdld, «. fe, beflue, betragte; i. fe! —en, a. 
foiptigtet, forbunben (beb Zafnemmelig^eb). —er, «. 
Qefluer, Øa^ttager, Zilfluer «. — mff, a. t for« 
bunben {vid. —en). — ingnees, ». jforbinbtligbeb c. 

Behoor, ». SSe^ob, (Babn n., Støtte, 9orbeI e. 
Behoov'able, a. t tujttig, paSfenbe. Behoove', 
Behove', v. be^øoe9, iKere tmtfenbe effer tjenlig, 
^efe, fømme flg. Behooye'f\il, a. t nyttig, gabnlig. 

Bélng, «. S3<sren, Xiloærelfe; Xtlfianb c; SBcfen 
n. (3bf. Be, ©.). 

B^åde, V. t ubmatte. 

Bcjåpe, V. t babe ti( »ebfte, fpotte. 

Belåboar, v. oearbeibe meb $rbgl/ bank bbgtig. 

Belåeed, pt. befat meb Shii))(inaer. 

Beramle, Bel'any, «. t gob Sven c. 

Belamour'. «. t Slfler, ftcercQe c. 

Belited, pf. ooerfalben af Slatten, op^otbt eSer 
forlinlet ti( ub J^a Slatten. 

BelAj, V. bel(?gøe, fporte; Iftgge i Bag^olb: be* 
lejre, angribe; S. T. gøre faft; — Ing pin, xofti' 
nagle c. 

Belch, V. ræbe, opfløbe, ubftøbe; «. Stoeben c, 
Cpftøb n. 

Belch'er, «. Sidetørlfcebe n. (mørtcblaat meb flore 
runbe bbibe fletter). 

Berdan, «. gammel ftone, SRober; gammel ftsQtng, 
^er c. 

Beléagner (-ger), v. belejre ; >?a. bjemføge. —er, 
9. ©elejrer c 

Bel'emnite, «. Selemnit c (forflenet 6IaTbi)r). 

Bel'flower, «. ftloReblomfi c, campemtiAx. 

Bel'fonnder, 9. ftloReftøber c. Bel'foundry, 9. 
ftloRefløberi n. 

Bel'fk-ey, Berfty, «. IHoRetaam n.; ftloReflabel o.; 
8. T. »loWeganic c; — f^, t »arfreb c. (gfrifteb). 

Bel'gard, «. f »enligt Øjefaft n. 

Belgrivia, «. et fornemt fioarter i Sonbon. Bel- 
gråvian, a. fom ^ører til Øelgraoia, fornem, mobeme, 
fafbionable. 

Belibel, v. ubflamme, pofquiDere. 

Belie, 0. belt)0e, Iboe ((En) paa\ gere til Søgn el. 
Søgner, mobflge; bagtale; fcemjlille falfCelig, efter* 
ligne ; t fljlbe meb Sogn. 

Belléf, 9. Xro; SlroSbeQenbelfe ; Stening, Ober* 
bebiSning c 

Beliérable, a. trolig, fom Tan troS. 

Beliére, v. tro. —er, «. (En fom tror; Xroenbe c. 
Beliévingly, ad. troenbe, i Zroen. 

Belike, ad. f el. x fanbftonlig, maaf!e. 

Belire, ad. t liblig, ^urtig, ftroc. 

Bell, 9. ftfoRe; JBialbe c; en Zing i 9orm af en 
irione; j)l. S. T. (i(a< (^loe %\mn i Bagten, fom 
tilTienbegibeS beb 6(ag paa ftlotfen); o. gøre floRe' 
bannet; bcere Rolfebonnebe Blomfler; ffrige (fom 
^lorten i Brnnfltiben). To cuiae one with — , 
book and candle, fcette (En i Son, banibfe (En; 
the —8 of London, 9ro Bro BriDe (en Bømeteg). 
—ed, pt. meb Bjclbcr (om ^agtfaRe). O eammen* 
fætttingeme bortlafteS ofte bet ene 1, f . (Ei. bell'man 
el. bel'man). — clapper, ftnebel i en l^toRe o.; 

— fashioued, RoRebannet; — fonnder, IHoRe^øber 
c; — hanger, (En fom op^nger IHoRer i finfe; 

— man, Ubraaber, Breofamler e. (fom goor ommiifl meb en ^aanb«ftloRe); — metal, IHoffemalm c; 

— ringer, SHnger c; — swagger, x Storpraler, 
6Irt)ber; iRuffer c; — wether, SRoRefaar n.\ fio. 
X Knfører, Seber c; to bear the — , fig. I^abe 9or> 
rangen; to carry (et. to bear away) the — , fig. 
gaa af meb $rifen, (beb Bebbeløb oar ^rifen forbum 
en SøtbHoRe). 

Belladoa'iia, «. Øiftig (Øalneboer c, atrapa bella- 
dotma ($1.). 

Belle, 9. (fr.) ®lonne, fløn S)ame c 

Belleihlet'tres, 9. pi. (fr.) be fEønne Bibenflaber pi. 

Belllboae, «. t (Con ^ge c 

BellleoM. o. fnaerff. Belll^gerent, a. trigø' 
førenbe; «. IrigSførenbe Gtat c BeUi^gérous, a. t 
IrigMørenbe. Belllp'otent, a. mcrgtig i Ihcia. 

Bel'low (-loX V. brøle; brufe, larme; ». Brøl n. 
—er, f . Brøler, 6fraaler c. 

BellowB {bel'lw), 9. pi. (fhinbom 9ing.) Bl(efe< 
bcelg, dufter c; x Sttnger pi. —er, «. x Gldg et. 
®tøb i fiioertetulen n. 

Belinine, a. f bbrifl, f<eifC. 

Bel'ly, 9. Bng; SIRabe c, Unberlib n.; o. bllbe 
el. bare buget, buane ub, bone fiemftaaenbe ; gøre 
buget, fblbc. — ache, Stabepine c; — band. Bufl« 
gførb c; — bound, ^aarblibet, plaget meb Binbfel; 

— 6heat, X SorRæbe n.; — frlend, @nbltegiefl, 
Borboen c; — fal. 9. SRaben fnlb; Befomft c, 
nol; —god, ^taabfer c; — pinched, ubbnngret; 

— ron, Balfe; Xromle c; — timber, x Vlab. ^øbe, 
SRabeflbrfning c; — vengeanoe, x tbnbt furt 01 n.; 

— worm, ©polorm. Bugorm c 
Belock', V, mutte, tuRe i Saa«. 
Bel'omancy, «. ©paabom af 9ile, Belomanti c 
Belong', V. (meb : to) tilføre, beblomme, tilKomme; 

^øre tit (noget el. nogen). — ing, a. tUbørenbe; «. 
pi. t gobe lEgcnflaber, (Ebner, Xalenter pi.; Zil> 
bebør n.; (EnS (Egne pi. (©tegtninge). 

Belont', V. t ubfljelbe, ubftamme. 

BeloT'ed {'luo^'), pt. elflet; a. tsr, bbrebar, 
elflelig. 

Bel6w, prp. k ad. unber fi Stebforbolb ; i SRang ; 
i fortrin); ubsrbtg for, unber ((Enft) Bærbiøbeb; 
efter (et fiemere XibSrum); neben unber, nebe; paa 
dforben (mobfat (>imlen); i ^eloebe, i Qnberberbenen. 

Beritwagger, 9. vid. unber Bell. 

Belt, 9. Bælte, (l^e^oeng n.; o. b(clte, ombælte. 
The Great — , Storebælt; the Lesaer — , SiUebslt. 

Beliiga, «. Beluaa, fioibfifl c, delphinvs leuea9 
(en ^øjnorbiff, 6 til 9 9ilen lang Delp^in, biøtig fom 
^øbemibbel for QJrønlænbeme). 

Beléted, a. x Hlfølet. 

Belredére, «. (ital.) fføn Ubfigt o., et Xaam et. 
en Bbgning fitn^a ber er en fløn Ubfigt. 

Bel'Ter, v. t ffrige, flfelbe. 

Bel'Tldere, •. (Baafefob c, ehenopodium (Bl.)* 

Bel'wether. «. vid. unber BelL 

Béma, «. ftor n., Ølterplab«; Xalerffa)l c. (i bet 
gamle 9ltben). 

Bemad', v. t gøre afflnbig cl. finbSforbirrct. 

Beman'gle, v. t fønberribe. 

Bemat', o. t gøre urebt, foroirre. 

Bemåze, o. t føre bifb, forbirre. 

Beméte, v. x titmaale ($rbgl). 

Bemire, v. tilføle, tilfmubfe. 

Benist', V. t omtaage; forbirre. 

Beméan, v. beRage, begræbe. —er, 9. SRagenbe, 
6ørgenbe c 

Bemock', v. befpotte; le (ab, at), fiaant. 

Bemoir, V. t tilfmubfe, tilfiænte, føle. 

Bemoa'iter, v. t forbreje, banRabe. 

Bemdam, v. førge ober, begræoe. 

Bemtieed, pt. forbijbet (i ZanCer; foragteligt); om< 
taoget, berufet. 

Bea. ad. (fCotfE) inb imob bet inbre Bærelfe; fig. 
inberlig; prp. inb i (bet inbre Bærelfe); ibf. But. 

Ben, 9. X 9Zar c; ogfaa for: Beneflt. Ben 39 Bes — Mmt, t. Scbennøb e., vid. Beben. 
9. 99u!te.; ^onmetfftben.; ^ommtct pi.; 
tfae XSng'm — , ODec^øftetten ; oafaa Kaimet paa tt 
taif fd i eønt^tMttt. Bench, «. focftyne nub Bamle; 
fsite paa m 9<enf . —er, a. ftlbf)e Mfc*for c. (et 
K^Iem af Settoi neb forregne %oxtxin)i Olbetmiitib 
c; t Sdnggdraøet, Gbiredobet c. 

loJ, «. fpcnibe (en 9ne, et Xet); Me, fntmme; 
laOe; ttttt, ftXSt, benbe (eftet et. ^imob noget); 
ubeittringe, øøxe trøøjctig; bøje el. biiRe fig; unbet- 
loSt fl||; ^flniøe ub, tage ftøn (om JNiptier o{o.); 
S. T. mibettlaa; «. ftntmnlnø, Birtninø c; 8. T. 
Baitl^It c; T. 6ftaabiftRe e. (t Saaben); above 
my — , owr min ttone, mete enb jeg foimoot el. 
Ifa Sloab tiL — able, a. bfietia; fom Ian f^Mnibe«. 
—er, •. 9ti fom boiec el. f^cenber; Batttø} tU at 
bf jc d. fpenibe meb ».; (omr.) Øen n. (finere ttbtri)! 
for Les): x 6es9cnniiiø e. (sizpenoe); x Vtm c; 
•'. X |a mfll (mon tror bet ille el. gov bet \Stt). 
—let, 9. T. tine etraabiftlle c. (I Saoben). 

B<«*apoJ, a. T. ixu •ntnb, ilfe flot {frid. Neaped). 

BeBMih, (th bUbt) prp. k ad. nnber (i 6teb' 
foc^Ib, Stang« 9octrin, Basrbtg^eb); uborbig til; 
ncbCB nnber. 

Ben'cdict, a. t Itnbtenbe, ^Ibtebenbe. — 'ine, «. 
Ben^iltiner c. (Vlnnl): x liilgtemanb e. (fom enbelig 
er bifben bet, efter forn at ^aoe btOet lebe fom 9eber- 
fbcnb fom Benedick i 6balef)K<nel Much Ado about 
Nothing) ; t ^ebecfbenb c. Benedlo'tion. •. Bel' 
flgnclfe; Sat e.; en Vbbebt ^nboielfe c Benedio'- 
tory, a. Mlfignenbe. 

BenoClK'tlom (ben-ø-) , 9. Øobgocen^b; Selgfer- 
nina c. Beneftus'tor, §. Øelgorer c Benefiftctreos, 
•. velgjoverfnbe c. 

Ben'eflee, «. gejfBigt Smbebe, $r«fielttlb n. — d, 
a. fom fitts et $rafietalb. Beneriænoe, «. (Bob* 
gømi^ e. Benefioent, a. —ly, ad. gobgørenbe, 
gob. Benefi^'dal, a. —ly, ad. gaonlig, forbelagtig, 
n9ttig; Icegenbe, fh^rlenbe. Benefl^cialnen, «. Øaon' 
lig^b; ^(bcebenbe CgenfCab e. Benefl^dary, a. 
ofbinuiijii, nnbergtben; «. 9n fom ^ar et ^reeftefaO), 
veiKficutrtttp o. 

Ben'ellt, «. Selgieming; Støtte, 9orbeI c, »ebfle 
«.; Benefice •9ore{na<ng e.; «. begunflige, gaone; 
bane 9øtbeL oinbe, ^irojfltere. Ben'eflt of clergy, 
T. éfifliigbebeng ^orrcttig^b c (^ritagelfe for, t 
friathieae eogct at møbe for berbSItge vomflole. 
9hi affEaffet). 

Benégi«, •. t gore fort. 

BMempt', a. t bencebnet. 

Beset', 9. omfpcenbe meb 9æm, befnare, bilbe. 

BeaeT'olenee, s. BcIbiStg^eb: Øobgoreiti^eb, 8el> 
gietntng c; for^: et €Iag< Bibrag n., el. 6tat c. 
Bener'olent, a. —ly, ad. belbillig, nerlig. BeneV- 
(rioos, a. t beliHlIig, gob. 

Beayal' (bm-gatol*), 9. Bengalen; et 6(ag< let 
Zei fra Bengalcn ».; — oane, ®|Hmffrør n. — ée, 
«. bengalfl 6)>rog n. — éae, 9. Bengaler o. 

BeBlshi i-nUe), 9. tabbl^Oe i Slfrle, formorte, 
—ed, pi. ooerfalbet af IRatten. 

Bealgrn (*n<*>«)» a* —lyi od. 
gunfiig; gobortet. Benl^'oant, 
milb, annflig. BenicriiUy, «. 
eunbleo, beigørenbe ^nbfl^belfe c (poa ^elbreben). 

Beataoa, o. t Belfignelfe c. 

Bea'Janifa, «. Beniamin (9labn); ftjole c. (forben 
folbet a Jooepb); Benfoe c. (en iaxpix); — tree, 
Bettfætrtt n., •fyroac heimoin{9%d. Benxoin). Ben'Jy, 
t. X Beft c. 

Ben'net, «. SteUiSetob« Benebiftntt c, omm wr- 
boiMcm. 

Bent, 9. (ibf. Bend, o.) Bøtning, ftrumning; 
Setnina, Xilboielig^b, ^ang e.; Benbhia, eiiRelfe; 
6|Kenbtng, Vnffrengelfe e.; Gfraaning, Brint c 

Beat, — gtaoa, «• ^bene c, ^oenegroeA n., a9ro9H9. 

BeaamV (-namO, «• betoge, gore foledoi; gere milb, gob, tttrlig; 
a. —ly, ad. milb, 
«ob^b, Ølilb^b; fHb el. balen (af ftulbe); bebooe. Benumb'ednets. 
9. etionen; Bebobelfe o. 

BeasoU', 9. Benfoe c (en ^atbir; fcebbanlig 
talbet gum beidamin: 9%d. Bex^amm). 

Bepålat, 9. t bemale, farbe. 

Beplaebt', pt. t moertet beb ftntben, Incbet. 

Bepow'der, v. beftiø meb $nbber el. 6tøb. 

BeprålM, v. t oberofe meb 8lo«, prife. 

Beqvéath (-A»ødet4, th blobt) v. beflemme d. 
ffjenle (beb flbfle BiQie), teflamentere. —er, •. Xe* 
ftator, Vrbelaber e. —ment, Bequett', 9. téflamen« 
teret Sienbom, Vrb e., Begat n. 

Berit«, o. f oberflienbe, oberflietbe. 

Berat'tie, «. t oberbJfbe, obcrfnfe, oberftrige. 

Beråf , e. t befuble, fmnbfe Qbf. Bewiay). 

Ber'berry, 9id. Barbeny. 

Bere, «. 9%d. Bear, «. x B^g. 

BeréaTO, o. berobe. —ment, «. Berøbelfe c 

Ber'gamot, •. Bergamot c ($<ere); Bergamot« 
olie c. 

Berg'maiter, «. Bjergmefler c. (i 2)erbbf^ire). 

Benr'MOle, 9. Bietgret c. (i ^Cerblyfbire). 

Berhyme' {time), 9. t befbnae i Øhm el. Bert. 

Berith, 9. en Intgle at tage tpietter af Xoj meb, 
^letfæbe c. 

Ber'Ua, 9. Betlincrbogn , Berline c; — bloe, 
Berlinerblaot n. (oafaa Praulan blue); — wool, 
tnlort Ulbgam n. (ttl Broberi), ^cetbgam n. 

Berm, 9. T. Betme c (Btabfen meuem Bolben og 
Øraoen). 

Ber'aaele, 9id. Bamacle. 

Ber'aardlae, «. Bem^arbinermuta c 

Bera'owl, 9. 9id. Bam-owl, nnber Barn. 

Berob', 9. t berøbe, pl^nbre. 

Ber'ry, 9id. Barrow. 

Ber'ry, 9. Bar n.; v. bære Bar. Ber'rled, a. 
meb Bor. 

Berth, 9. 8. T. Vntei^labS el. $Iab« o. (l^bor et 
6tib ligger); Sutaf n. (^bor et Hntal Officerer fbifer 
og fober); ftøiet>labS c (enten paa 6ibeme af en 
lla^bt el. 9(ab« ttl en^ongeloie); fio. 9(abf, etiOing 
c, (Smbebe n. 

Ber'jl, 9. Berbl c. (en grøn tSbelflen). 

Beo'ant, vid. Blzantlne el. Besant. 

Beieat'ter, 9. t lafle løfelig omfring. 

Beiicrateb', v. t forlrabfe meb 9leglene. 

Beoerawl', 9. t oberfmøre (meb baarfig 6trift). 

Beoeréea, 9. t bebtetle, fE|ule. 

Beifech, 9. anføge, bebe inbftenbig, befbonue, 
bønfalbe; bønfalbe om; 9. Bøn c -er, 9. Be> 
benbe e. 

Benéem, 9. fømme el. paå\t flg for, anflaa. —ly, 
a. (MCfenbe, fømmelig, Rabetig. 

Bøeet', 9. befatte, belejre; omringe; bringe i 
Jhiibe, fatte i gorlegen^b; t oberfalbe; —ting sin, 
etøbefbnb, Banefeit c —ment, 9. ^befrpfning; 
Banefejl, flem Bane c 

Besbrew^ 9. banbe, ønfEe Onbt ober; timei en 
UlpRe; — me, gib jeg faa en ttlt^tfe. 

Beside, Beiides, prp. k ad. beb Siben af, beb, 
^o4; foruben, nnbtagen; bort fra, uben for, ube af, 
nb ober; befffomben, beSuben; to be beside one's 
self, txerc nbe af flg felb. 

Beslége, «. belejre, —er, •. Beleirer c. 

Beelablier, 9. befuble, fmubfe, tilføle. 

Besméar, 9. befmøre, inbfmøre; tilfmøre, befuble. 
—er, 9. Cn fom inbfmører. 

Besmlreh', «. t tilfmubfe; fig. forbnnlle. 

Besméke, o. t berøge; gøre fortøget; tørre i IRøg, 

Besmat', 9. gøre fort meb @ob el. fRøg, tilfmubfe. 
Besaéw, 9. t befne; gøre fne^bib. 
Béiom, 9. ftofl, iRiiroff c; 9. fefe. 
Besort', o. b«fe tit, anflaa; «. 1 6elftab, %^t n. 
Besot', 9. bebaare, berøve Qfotfianben. — tedly, 
ad. taabelig. — tedneas, «. IDoatftab, SumlKb e. Bes 40 Bia _ i'f le, Ol fintene neb gUmrenbe Bitotn, gne 
glhnietCbf. 
BespAfter, v. otietftanfe; Aff^ ^Qtåle, MiifU. 
Betpawl', 9. t befptjtte, 0Mrf99tte. 
BMpéak, «. aefliOe (foclanøe titoejeSioflt); ictinge^ 

r( ftioti twa; tiltale; inbtaae for flg, øringc )Nia 
6ibc, ttltræne jig ; forub fottl|iibe, bebubc, t^be 
paa, —er, «. Cit fom befHSer. 

Betpee'kle, «. t plette; betegne neb fletter. 

Betpew', o. oberfp^. 

Betpiee, 9. (it^bre. 

Beiplrt', 9. t obeifprøjte^ obecflanfe. 

Bespit', «. oMtfp^tte. 

Bespot', «. betegne meb $Ietter^ obetptette. 

Bespread', v. fptebe obet, befhj, bebætle. 

Beiprent', pt. befprcengt (for : Besprinkled). 

Beepiin'Ue, v. befpcange^ be^cenle; oMrftoJV. 

Beeput'ter, 9. oberfptttte, oberfprube. 

BeM, 9. (O: Ellflabeth), (flifabetb/ 2ife, (queen 
~, ^Dronning Clifabetb) ; OroeReiem n. (fom Xljpe 
bruge). 

Be», 9. X 8«9fe e. (oui. Brown-besa). 

B«Me, Betae'flili, 9. @øulto c (trui. Wolfflah). 

Beit, a. beb^; one'a — , fin bfbfl mulige fHib, 
flt »ebfte; 10 the — of, efter al SWultgbeb, efter 
mnligfite Køiagtigbeb ef. ^utbKommenbeb; to the — 
of my remembranoe, faabibt Jeg etinbrer; at — , 
i bet bøicfle; to make the — of a thlng, anoenbe 
at mulig %\\h paa en Xing, benfitte paa bebfte 
9Raabe: to get the — of, ftaa flg bebfl (f. (fx. beb 
en ^anbeO; — man, (ffotfl) Brubefører; Srubelarl 
e. —ed, pt. narret, fnbbt^ b^ft til SJebfh. —er, 9, 
X Øebrager e. (i SBebbemaal)' 

Beetåiii, v. plette, befmitte. 

Bestead', v. t flebe (Sn gobt et. ilbe); gabne, 
nl)tte. 

Bes'ttal, a. —ly, ad. btjrij!, f«if!. — 'ity, 9. 
Sl^riftbebi »eplalitet c — Ize, 9. gøre bbrifS ti til 
et 2)br. 

Beatiek', o. befiiKe, fiifle fulb af, giennembore. 

Beitink', 9. gøre ftinfenbe, ftjibe meb 6tant. 

Beatlr', 9. fatte i Oeboegelfe, røre, anflrenge; — 
one'a self, anfhenge fig. 

Bettéw, 9. tilftaa, oberbrage, ftienfe, gibe (on et. 
upon); anbenbe, bruge (til); Icegqe, fatte; fig, — 
oné*B self, beflieftige fig. —al, 9. Oberbragelfe c. 
'-er, 9. Øiber c —ment, 9. ttiben, Xtlbeling c. 

Bestrad'dle, 9id. Bestride. 

Bestraet', BestranghC, a. t fort^ft. 

BestreW, 9. beftrø. 

Bestride, 9. firabe ober, flbbe ftrabS ober, ribe 
MM, ribe; ffribe ober, trabe ober; ftaa ober; t for- 
fbare. 

Bestod', 9. fn\«ttU, beflaa, prbbe (ibfr. 8tod\. 

Bet, 9. ISebbemaaln.; 9. bebbe: —house, ftontor 
for Qebbemaal n. (poa ^efte beo Cebbeløb ; bet er 
nu forbubt). 

Betåke, 9. (t obergibe, anbetro); to — one's self, 
begibe flg, benbenbeftg, gibe flg (tit), opofre fig (til); 
gribe (til), tage tilflugt (Hl). Betaoght', pt. t (af 
Betake el. Betéche t) mebbelt, lort. 

BeUlk', 9. t fortalle, berette. 

Betéar, 9. t fblbe meb Xaarer. 

Betéen, 9. t frembringe; gibe; oberlabe. 

Betel, 9. Qetel'^ber, «etel c, piper betle ($1., 
bbift eiabe tbggef, i S9b-9lfien). 

BetUak', 9. betanfe, eftertank, befUibe; to — 
one's self of, tomme i Xante om, bvfte. 

Beth'lehem. 9. Øetble^m; S)aarelifte o. (9id. 
Bedlam). —1te, 9. 9etblebemit c. (Stunt); S)aare' 
tiffelcm n. 

Betkral' {tkrawi'), 9. t unberfafle, gøre til Zrol. 

Bethamp', 9. t flaa, tarfte, prlygle. 

Betide, 9. timel, titfløbe, møbe; bsnbe fig; btiM 
(af), fte. 

Betime, Betimes, ad. i Zibe, betibS; tiblig. BéUe, 9. vid. Betel. 

Betékea, 9. antlybe, beteane; fombfige. 

Bet'oay, 9. Øetonie c, betoniea (p.) 

Betoss', 9. bringe i beftig Oebogelfc; fio. for* 
urolige, riifte. 

Betråy, 9. fonaabe, røbe; forlebe. —al, 9, 9or> 
raberi n. —er, 9. fjforraber e. 

Betrim', 9. pi)nte, fmt^Ife. 

Betroth', 9. trolobe; fortobe fig meb; ubnatme 
(til et S9ifpebømme). —al, —ment, 9. ZroloDelfe ; 
ttbnabnelfe c (til et »ifpebømme). 

Betrast', 9. betro (ibf. Intnist, fom nu brugei). 

Bet'ter, a. k ad. bebre; mere, tangere; to he — 
off, bare bebre faren, flaa fig bebre. Bet'ter, 9. 
bebre, forbebre; obergaa; unberftøtte, biftU>sP<n; «. 
Obermanb c ((In fom er bebre ; Cht fom flaar %9\txt 
i Rang el. Sarbigbeb); the — of, Sorbet ober^ 
Oberbaanb ober, 9bttrin for. 

Bet'tor, 9. (En fom bebber (ibf. Bet). 

Bet'ty, 9. 16rattej[em n. {vid. Bess). 

Betam'hled, a. t uorbentlig, forvirret. 

Betwéea, Betwlait', prp. imeOem; between 
whiles, imellemfiunber, engang imeOem ; a shot — 
wind and water, 8. T. ©runbffub n.; — decks, 
9. pi. SRellembat n.; betwtzt and between, mtbt> 
bejS. 

Bev'el, BeT'U, 9. T. 6migf[ot, Sintetmaaler c; 
S. T. €bei c; a. ftraa, bannenbe et fhia, en fBinItt 
et. 93øining; a — angle, enbber Sintel, fom ei er 
ret, ftjeb vintel e.; —gear. et ^jutoarf , b^on 
2)ribbiuletft Vcel banner en »inlel meb bet bretine 

tiu» Vs<l dnbgribning o. Bev'el, 9.giDe en flroa 
etning, affatte el. ftare i en ftieb Bintel; S. T. 
tilbugge efter 6tabcton. 

BéTer, «, f el. x Qefperfofl, SHbaftenlmab c; 9. 
t ni)be ^efpertofl. 

BeT'erage, 9. %x\X c; t fritte e. (gibet for Ør* 
bejbe); Drittepenge pi. 

Ber'y, 9. @amling, ftrrb«, glot, 6tare, 4>ob c; 
— grease, ^iortetalg c 

Bewåil (6«>), 9. beiamre, bellage, førge ober, be« 
grabe. — able, a. betlogelig. —er, 9. eørgenbe c. 
—ment, •. Oellagelfe, Sorø c. 

Bewire (6«-), 9. tage fig t Oare, bogte fig (for, of). 

Bewéep (6«-), 9. t begrabe, babe meb Xaarer. 

Bewct' (6c-), 9. t babe, fugte. 

BeirU'der (6«-)i v. forbilbe, føre bltb; forbirre. 
—ment, 9. ^orbirring c. 

Bewltch' (6«-). «■ forbeje; fortrbHe. —er, «. 
Zrolbmanb, ^ejeraffler c. — ery, 9. ^ortrbllelfe c 
— ing, a. fortrbOenbe. —ment, 9. ZrtjOetraft c 

Bewriy {jbe-rd), 9. forroabe; røbe (Vlattb. 26, 73); 
t befuble, befmitte, gøre uren (ibf. Beray). —er, 9. 
9orraber o. 

Bewronght' {be-rmoV), a. t giennembirlet, gjen* 
nemfbet. 

Bey (6a), 9. Qe^ c. (tbrlijl Stot^olber et. ^ojfl- 
tommanberenbe). 

Beyond' (6e-), prp. A ad. binfibeft, paa ffin 6ibe; 
ober; ubober, bibere enb; fttlnt (i^ottrin) enb; — 
measure, ober at a^aabe: — belief, utrolig; to go 
— , oberflribe; forurette, befbige. 

Bez'aat, «. O^jantiner o. (gammet btjiantinfS 
SRbnt). 

Besant'ler, 9. 9id. unber Antler. 

Bes'el, Bez'll, 9. Ibopfet o. (paa en IRing, b^ri 
9Gbelfienen inbfatteS). 

Béxoar (bé-aoré). 9. Sefoar, Oefoorflen o. ~'dlo 
{bezo'or'-dic), a. forfat meb 9efoar. 

Bez'zle, 9. britte, fbire; forobe. 

B Fiats, X O: bugs, SSaggetager pi. (jbf. F 
Sharpe). 

Blaa'gulated, Blaa'gil««« (^•0« «• tobinltet, to> 
tantet. 

Bias, 9. etiebbeb, afbigenbe Retning, Søjning c 
(fra ben lige fiinie); ^ang, Zilbøjeligbeb; ^rtiflbeb Bib 41 Bil r.: {TioMb n., ^enfi^t «.; v. («je et. tooøe tit en 
ri fer «bn i 6tle; «<. t firlrt; — drawing, fio, t 
BtiiiQ^^cli c. 

Bib, V. teiflc tibt, pinpc^ \t>\xt; 9. eoglebue, 
^MeiiB«fle e. —ådouø, a. bttlfstbiø. — a'city, 
f. scilfslbigbeb e. — ber, —ler, •. ^anlti c. 

BIb, «. tortfnubct Zørft e.« paaM« /ti«cM« cl. bar- 

Bib'wlea, 9. pL x vid. DrinlcablM unber Drink. 

Bibéirie (M-), «. T. tbebaflfl. 

BIb'ber. 9. X babte. 

Bib'ble, vid, Bubbte. 

Biicl*to (fr., Kbt. be-blo')t i. pi. GnoQfoget, 

Bib'to, «. en Vit gfltte e., bibio, 

Bibi«, «. OiBel «.; — oarrier, x Cn font foetøer 
»ilet (aben at S^nqe hm). BlbUcal, a. bibelfC. 
Biblictat, 0. vid. Blblist 

BIbllog npher (bib-). : eoøQenbcr, Oibtioato^^ 
e. Biblioasphlo, -<^» «• boøUfietift. BibQog'- 
ixphjy 9. Qogbffrritielfe, Øoatmioflab c 

BIbltel'atry (bib-), 9. Otbelfotaitbclfe o. 

Blb'UommBcy, 9. 6paa^om «f oiblrn e. 

BibiI«BåBto (M6-), 9. »ootafeti^ eogftMmnrri n. 
BfbttQmåiilao, 9. 9tar eftei Qøqct o. BlbHopole, 
Bibllop'oUst« 9. eogbonbler o. 

BlbUøthéca, BlbOiotheke. 9. eogfamlinø c, m» 
tOttbef n. BlbUoth'ecal, a. Jorn b«tct til en Ovg' 
iodtng. BibUoth'ecary, 9. Qibliot^elai e. 

BlbUst. 9. »ibenafn, mbtltitnhn c. 

Bfb'alMs, a. inbfuoenbe, fbombet (jpf. Blb). 

Bicap'raUr (M-), a. T. bobbcltloyllet (om Sbiittec). 

Bice. 9. »irtøblMt n. (en t^Woa Stoletfarbe;. 

Blecph'alovs {bi-), a. tbebobebct. 

Biceps, a. tocboMbet; 9. t^icrbi, Vtufttl ineb 
taente ZitV^ftninger c. (f. 9$. OhtfTelen i SRenne' 
fhtf OMtam). 

Bldp'ltal, BldpitOM (M), a. tbcl^bebet. 

BIck'er, v. fhribe, frate i 6fiennt)bfe(; mitnb' 
^uggcg, Banteg; bebæge fig bib og bib, flaøte, fltte, 
btiile. —er, 9. Zrættebrobet o. — ing, 9. ftib, 
tbit e., IHanineri «.; 6tcib e. 

BIck'IroB, Blck'am, 9. Spoet^ont n. (Qmbolt 
neb ^oni). 

Bicone, Bteor'aoos, a. tbcboniet, meb to ^om. 

Bicor'poral (M-), a. font ^t to Segemcc. 

Blcf^cle, Bicyele {bi-øik^l, bink-h, 9. tobiulct 
Sriodpebe c Bicy'cUst, Blcydlst, 9. Veloctbebe- 
»bttec e. 

Bid, V. bbbe, befale; bebe, inbbbbe; bpbe (paa 
uget,: tilbbbc; bbbe, onffe (font ^ilfrn); bcfjenbt- 
ooie, foctbnbe^ tbfc; t bebe (fin nofenfranl); (o — 
air, tegne tit, tabe tit. —der, 9. 9n fom gør 93ub, 
Øb^^^ 3nbbbbet o. -HUng, 9. i^efaling; tBbben 
c, (paa Borer); ^nbbbbetfe e. 

Bide, v. bie. UHtt; bo; taaic, ub^otbe (vid. Ablde). 

BfdeB'Ul {bi-), a. meb to Zsnbec, togrenet. 

Bldei% 9. (fr.) liOe Mt, ftlebpert; Oibet o. (et 
8laø« Dafreauporat for ICainer). 

BidlBg, 9. Bolig e., Ob^olblDeb n. 

Bld'roap, Bld'repo, vid. Bederepe. 

Blen'nial (M-), a. toaarig. 

Bier (beré), «. Boore, £ig6aare c 

BiéottBfin. 9. pi. RaanuelT c. 

Bifielal (M-). a. meb to Snflgter. 

BfféHMia (M), a. tbefolbig, tbetbbig; T. torabet. 

BiferoM, a. fom borer S^ugt to Øonge om 
loret. 

Billd, Biridated, a. toebelt, tbcllobet. 

Birtn. 9. inbbagt ISble n, (pregfet til en flab 
Ibge). 

BiHbroM {bi-), a. toUomflret. 

Bifbid, a. tofolb«, bobbelt. 

BilbrM, Biformed, a. fom bar to Sliltetfer, fom 
\qx to Scgemer. 

Bifbrou, a. meb bobbette ^vre. BlfrOBt'ed {bi,MtfU*-), a. meb to Vnfigter et. 
9orfiber. 

BIfbr'eaied {bi-), a. togrenet, totallet. BlfUrcå- 
tion, 9. Xoefpaltning, Zbebelinø e. 

Big, a. —ly, ad. Ror, ttft, for, fbcer; fbanger; 
Jiff. opfblbt, fulb; florortet; ftolt, oobfcefl, bigtig; 
læf. — With chlld, frugtfommelig ; to get the — 
blid, X blioe pib9t ab (jof. (}oose); —bellied, tbN 
mooet; frngtfommeliø; — napped, meb iiore 9lobber; 

— Bwoin, fiorlt opfbutmet; briflefcerbiø; — wig^ 
Åg. Stormanb, Sommer o. — ness, 9. 6torreIfe, 
Zbttelfe c. Omfang n. 

Blg, Bigg, 9. xlBbg n. (fetrabet). 

Big'oBilst, 9. Siaami^ c, 9n fom bor to ftoner. 
Big'amy, 9. Bigami n. 

BigmrooB' {big-), 9. (tribt (iortebannet (fponft) 
SHrfebar n. 

Blg Ben, 9. 9tobnet paa ben ubbte flore fttoffe, 
ber ftattt tit Uret i et af ^orlamentbbgningeni ^oje 
Zoome (efter ben forfle 6tober Benjamin Hall). 

BIg'giB, Blg'geB, 9. eatntftat; ^ue; Doftorbet; 
ftaffepole e. (til gfiltrering). 

Big'gla, 9. X Bbgning; Zralanbe o. 

Bight (bite), 9. Bugt o. (mellem to Sonbpbnte); 
S. T. Bugt e. (of et Zob). 

Bigaéala, 9. ZrompetCrone c, bignonia eaialpa 

(*!.). 

Big'ot, 9. Bigot, etinbenig; blinb Zilbænger c 
—ed, a. — edly, ad. bigot, ftin^Uig; blinbt troenbe^ 
blinbt bengioen. —ry, 9. Bigotteri n., Glin^aiglieb; 
biinb ^engiben^b el. 3ber o. 

Bl''Jon, 9. (fr.) 3ubet o., fttrnobie, @mbITe n. , 
BUou'terie, 9. Bijouterien., Subelbanbel o.; dnoeler^ 
€mblfer af Stene el. aRetafler pi. 

Bll'aader, 9. Bilonber c (et libet tomaflet ftof- 
forbiftibj. 

BiUt'eral (6v), a. .tofibct; paa begge @iber 
(fsbrene og mobrene). 

Bil'berry, 9. Blaabap Bolle o., Btaabær n., vao- 
cinium mvrtillu9 ($!.). 

Bll'bo, 9. illinge, ftaarbc c (efter @taben Bitboo). 

BU'boeo, 9. pi, Boje, 9(rreftboie e. (fom SRatrofer 
f«tte« i til etraf). 

Bil'beqaet, 9. (fr.) Bilboquet c (et £eaetoi: en 
€tof et. $inb, bborpaa en i en Snor bebbangenbe 
llttgle opfange*). 

Bile, 9. (Balbe o.; fig. baarligt ^nmir n.\ — 
duet, (Øalbegong o. 

Bile. 9. t Bbib c. {vid. Boil). 

Blive, 9. (jof. Balge), bet Qlabe et. ben brebefle 
Set af Bunbcn paa et @Ci6, Shmming c; v. faa en 
Sæf i Bunben. teffe. — pomp, Skiflpompe c; — 
water, ftoaenbe Banb i Sfibet. (Ørunbbanb n. 

BU iary, o. ^cenbe tit Øalben, Øalbe«. (3bf. 
Bile;. 

BilingHffate, Biliiagiigate , 9. et Bftffetorb i 
Sonbon; fig- pfump el. gemen Zaie fom blanbt 
Qiftertaninger c 

BUIn'gnoat {bi'ling'-gvm9\ Billn'gnal {biling'- 
gwa(), a. fom taler el. er affattet i to Sprog. 

Bll'iovo, a. galbeogtig; fom bibrorcr fra (Batben; 

— fever, (Balbefeber c (3of. Bile). 
Billt'eral (6«), a. af et. meb to Bogflaber. 
Blik, V. bebrage, fnpbe; 9. Snbber c 

Bill, 9. 9t€tb n.; Itnferfto c, S. T. Sanbfpaan o. 
(paa Vnferflig); v. næbbel; t^*\H, tete for ^in« 
anben. 

BlU, 9. Bil, |Z)ee: Stribløse c. 

Bill, 9. Sebbel c; flriftliat Sofument, Bred n.; 
Regning c (paa Barer et. nbført Krbejbe): ØJelbg« 
bebig n.; Beset; Blafot; gortegnetfe, Siflrc; T. 
ffriftlig ftlage e.: Sobublaft, £obforflaø n. (i $arta* 
mentet); v. t offentliø betjenbtgore ; to — up, T. 
forbbbe (en Sotbat, beb en opftaaet Sebbet) at for- 
tabe ftafemen et. Sejren. — of bolldlng, T. Bit« 
breb n.; — of oomplaint, ftlageflrift n.; — of BU 42 Bit ezchange, ^titVbttb n., ØesrI c; — of diyoræ, 
6fitSmiSfe6te)) n.; — of entry, fiovttqjitt\t otier 
Barer »eb Xolbboben e. (boobe ober bem, fom inb* 
føret, 00 bem, fom fTuQe ubførcf); — of £ue, 
6pifefebbel c; — of health, @unb^ebS))af n.; — 
of indlctment, fTriftlia ftlage c; — of lading, 
ftonnoSfement n.; ~ of parcels, gattura c; — of 
rights, 9ri^btett e. (^oorbeb Snalænbeme« IRettig- 
^eber fUieS); — of sale, en flriftug ^ulbmagt til at 
fælge (bet pantfatte ØoMI, ^bfe be looitte ^enge iRe 
til beftemt Xib tilbagebetale«); — of store, Xil- 
Iabelfe«f ebbet ti( ©Cibe« ^robiantedng c; — book, 
IBeselboa c; — broker, Secelmægler c; — holder, 
3^(enbebober af en Secel c; — poster, — stloker, 
wn fom o^flaar el. opnillrer ^(alater. 

Bil'lard, «. »afiarb-fta^un o. 

Biriet. 9. etliHe Occenbe n. 

Billet, 9. eebbel, Øinet; ^nbloarteringSfebbel c; 
Slborter n.; v. forftyne meb ^nbtbartettngSfebbel; 
inbfbortere; — doux, ftcerUg^eMbreo n. 

Btniai^s, 9. td. »iOorb n. (et Bpil). Baiiard- 
table «. eifforb n. (Sorbet). 

Biningsgate, «. tid. Bilingsgate. 

BintoB, 9. »iSion o. 

Blllow {lo), 9. Solge c. (ftor og ^ul), v. bølge. 
~y, a. bøtgenbe, fbulmenbe. 

BU'ly, 9. for William (Staon); x Sommetørflabe 
n. (i etottanb); x $oIitibetientB @tot c; — barlow, 
X (Øabc Røgter c; -> cock, x brebftlygget Sø)' el. 
Srilt'^at e. 

BlmånoiiB (6f-), a. meb to ^ænber, to^anbet 
(fom 92enneflrt). 

BimeB'sal (&%•), a. fom inbtroeffer ^ber anben 
SRaaneb. 

BIb. 9. fdina, ftaife c, Rum el. VfluRe n. (til 
9in, ftom el. K)røb}; o. Icegge i en ItaBfe. 

Blu, X for been, belng; ad. forbi. 

Binary, a. fom beflaar af to ; •. ^Dobbett^eb o.; 
— aritbmetic, Stegning meb to Ciffre c. 

Binate, a. T. tbetoblet. 

Bind, 9. fiumleronfe, ^umlt e. (vid. Hop). 

Bind, V. blnbe; forbinbe, forpligte; inbbinbe (en 
9og); forftoppe; inb1lr«n(e: blioe t^t blioe ftib; 
foraarfage %oxftopptl\t; ^abe btnbenbe el. forptigtenbe 
llroft; to — In, ^inbre, inbffrænte; to — over, 
forpligte til at møbe for SRetten; to — up, forbinbe. 
— ^r, 9. Sinber c. (fom binber 92eø); Bogbinber c; 
einb, einbfel; »inbemibbel n. — ery, «. Oogbinber- 
bærrfteb n. — ing, «. tBinben; gorbinbing; Sfnb' 
binbing c, Øinb n. (paa en 8og). 

Bindweed, «. 6ner(c, Befbinoer c, e<moolmU%u 

Bineby, x for by and by, fnart, om fort Xib 
(vid. unber by). 

Bing, V. X gaa; beg^nbe at Mibe fur; «. vid. BIn; 
(ftotfT) Ounie, ^bnge c 

BIn'go, 9. X Brcenbebin n. 

BIng'y, a.xbaarligt, febtet (6mør); fijrlig (StsR). 

Bin'nacU, 9. S. T. 9lat^uB n. 

Bln'oele, «. bobbelt IHRert e. (Hl begge C^ne). 
Binoc'olar (bi-), a. meb to |ØJne; fom er til begge 
JBine. 

Blnénlal (6t-), a. T. binomift. Binom'lnons, 
a. fom l^«r to Staone. 

Blog'rapher (In), 9. SebnetBbeftriber, Oiograf o. 
Blographical, a. oiogrofifK. Biog'raphy, «. 2eb* 
netBbeflrioelfe, Øiograft c 

Blolo^glo, —al (bi-), a. fom angaar Oiologi. 
Biol'ogy (bi-), 9. Sære om Sioet og betB ytringer, 
Biologi o. 

BI'OTac, BIHiorac, vid. Bivouac. 

BIp'arouB, a. fom føber to Unger. 

BIp'artlle, a. fom fan tbebeleB. Bip'artite, a. 
tbebeit. Bipartftion, ». S)enng i to S)e(e, ^ah 
bering o. 

Biped, 9. toføbbet ^tfv n. Bip'edal, a. tofobbet. BIpen'nated (bi-), a. tobinget. 

BIpet'alovs (bi), a. tobtabet. 

Blqnad'rate (bi-heod'-), 9. T. Bifbabrot e. 

Biroli, — tree, 9. Øirf c, Birfetne n., betula; 
9HB n.; — oil, »Irfetjare c; — wlne, ©irtefaft c, 
Birtebanb n. — «n, a. af Birf, Birk-, Birtetro«*. 
Birch, —en, o. gibe KiB. BIrd, 9. 9ttgt c; v. fange Brugte; — bolt, Sitøle* 
pi( e. (tiC at {tbbe^ugle meb); — call, BoRepibe c; 
— cage , fuglebur n. ; fii^julet ftabriotet e. ; — 
catcher, —man, ^ujlefanger c. ; —cherry, {kege« 
bttr'ftrcége c, oilbt ftirfebærtræ n., pnuuu pcuiug; 

— £uicler, (fiffer af Sfu^Ie c. ; —lime, fjfttqltlim c; 

— tongues, foBflle éajtænber pi.; — witted, — 
willod, fliygtig^ uflabfg; uopmæi^'om, tanleløB. — "s 
eye, 9. STbontB c, ad<mi9; melet ftobriber c, pri- 
mula farino9a (^V)\ a. fet obenfra (fom meb en 
gfuglB jDjne); —'s eye vlew, SugteperfpeltiP «.; 
—'s foot trefoil, alminbelig ftæoingetanb e., Uaua 
eomieulaUu ($1.); —'s nest, %vi%\tt!^ e.\ — 's 
tongue, ftfler*»ranbbæger c, 9meeio paludo9HM 
(^I.). —ing piece, ^uglebøBfe c. 

BIrl, —Ing, vid. Blrr etc. 

Blrr, V. (ftotf!) fnurre, fnrre; b«re forbirret; 9. 
furrenbe Sl)b c. (fom af et ^\ut). —ing, «. ®ufen 
e. (fom af opfarenbe 9lger^ønB). 

Birt, 9. vid. Bret. 

Birth, 9. Øbrb, Qrøbfel; derlomfi, 6Iftgt ; .^tem- 
bringelfe: Oprtnbelfe, tinl»ning c: 8. T. (vid. 
Berth). —dav, 9. gøbfelBbag c; —dom, 9. gøb« 
felBret c; — piaæ, «. ^øbefieb n.; —right, «. 9øb« 
felBret c; — strangled, a. Ibalt i |r«bfe(en; — wort, 
9. ®(angerob e., ari9toloohia ($(.). 

Bls'cnlt (-kii). 9. Xoebat tabring c; SlibBbcøb 
n., Bifløjt c; BiBcuit, uglaBferet porcelæn n. 

Bise, vid. Bioe. 

Biscct' (bi-), V. flære i to a>ele, ^alocre. —ion, 
9. deling i to 5Dele^ ^albering c BIseg'ment, «. 
Balobel c. 

Bisérial (6t-). a. i to IRoeRer, torabet. 

BIsex'ons, Blsex'val (hi-), a. toelønnet. 

Bish'op, 9. »iffop; Søber c (ieCatfpil); »ifBop 
c. (en 2)nf); — rick,. «. Bifpebømme n. 

BIsk, Blsqne, «. ftraftfuppe c. 

BIs'ket. vid. BIscuit. 

Bls'mnth, «. BiBmut^n. (9RetaI). —al, —le, a. 
af el. inbebolbenbe BiBmut^. 

BIs'on, Bison, «. tpuRelose c, bw bi9on. 

BIssez'tIle, «. 6Iubaar n. (ogfaa lalbet: Leap- 
year). 

BIs'son, a. t blinb. 

BIs'tort, 9. Xoebreben $ileurt c, pUvgomun 
bi9torta. 

BIs'tonry (-htr), 9. T. SBiihiri c. (en firurgtfl 
ftnio). 

Bis'tre, •. T. Bi^er, Sobfbonte c (brun 9attK 
tilberebt af 6ob). 

BisnreovB (bi-), a. meb lltobe, Kobfobet. 

Bit, 9. »ib, SRunbfuIb c; litteetbRe; »ibfel n., 
Stile c, Slunbbib n.; ftam c (paa en 9^te); en 
liøe fpanfl'beftinbiil Vttint af Boerbi omtrent 60 fDte; 
X 9irpence c (fourpence): $enge pi.; T. Bor n. 
(til en Bimmel, braoe); p/. S. T. Bcbingerp/. (til 
Knfertooet); v. lægge Bibfel paa, optømme; B. T. 
vid. BItt; — head, S. T. BebinjBpuaert e. 

BIteh, 9. Xcebe, ^un c. (af aue ti( ^unbdlftgten 
^renbe S)i)r); fi^. x Xæbe, Zøjte c; x %ffe c 
(i DEforb). 

BIte, V. bibe; Jv. bibe, fmærte, brombe: narre, 
tage oeb 9læfen; 9. Bib n.; ^bB, ftneb n.; Bebrager 
c. Biter, 9. (Sn el. fRoget fom biber: M. Bebrager c 
Biting, a. —ly, ad. bibenbe, farTaflifl. 

BItl, 9. S. T. Bebing (ogfaa Bitts, pi.); BebingB* 
fnftgt; Biørn c (poa BrabfptI): ^aert, @piiP«ttc c; 
V. gøre BebingBflag. Oof. Bit og Bitter). 

BIt'taele, vid. Binnacle. Bit 43 • Bla Btrter, «. S. T. (fbilertowtftj MutiMfnt on 8e- 
biagtn c, ØAuiaAffao n. (ilif. Bit). 

Bit-ter, a. —Ty, ad, blttec, befE, bittnlifl (ad.); 
.W. bitter, btbcnbe, boilK, Itatxh; gcufom; t. bittcc 
Xba. Kttet JDcU, eutci e; to do —8. x biiRie (DI 
(t CsfoTb); — porging salt, Sngelfl 6alt ».; — 
tveet, etttecffb SatfflMQe c, to/cmirai cfa/camara 
n^X — vetch, CtotbcOc c, orobut (9(.): — 
wort, Sng-Cntiaii c, oenUana cmareUa (SI.), 
—bh, o. noget bitter. — nees, «. Oitter^D c 

(flgfOft ^.). 

BIt'terB. 9. T. titboøeblcbeii 6ole c (oeb 6a(t> 
ftbeti). 

Bit'tcn, Birtovr, «. Aøcbntin c, ardwttellaria. 

Bit'teck, «. X Bttiite c; a mile and a — , en IRU 
øg en Snnte. 

BitÉBøn (6«-)> '• dotbbeg n. Bitiiminoua, a. 
iocbbegflgtia, bituniiiB«. 

BlTalre, BlTal'vnlar, Btval'TOM, a. toftallet (om 
ei«bbt|t); toflåittet (om Oalge). 

BfT'aaao, «. (fr.) T. QiDoual c. (Stotteoagt nnber 
QkMer; ogfoa: fmoa ^Dttet el. 6fur^ ^bot Sm* 
Mfterme linmc ^toile); o. bibouabTC. 

Blr'Tj, tf. X pi II. (iof. Berer). 

Btwéekly (^-), a. A otf. meb to Ugerft OteØem* 
cm, b^*^ 14be l&Qg, 

Bta'aatine, fTSiiianHaer c (et Olulb^line, 15 
$niib Sterfisg). 

Bizarre', a. (fr.) bi^^ ker, unberlig. 

Blab, V. iplLvbtt, flabre, fortftOe (^emmeligbeber). 
Blab, — ber. «. ^lubbermnnb, 6IabberbanI c 

Blab-ber-ilBped, iml. Blobber. 

Black, a. fort, mori; ^. bteblaben; gbfelig, af> 
miclig; uOjIhlig; «. fort 9arbe, fort xUebntng, 
Sorgebrogt; fort 9tet; 6ort, Reger c; o. f Merle, 
(ogfoa jSa.), gore fort. In — and white, @ort poa 
Mbt, fbtftttg; — and blue, brun og bloa; — amoor, 
fRorioa, Steger c; — art, forte llunfl, Zrolbboml* 
Eunft c; — ball, fort Ihigle c. (beb OaHotering); 
9. forlote beb OaHotering; — berry, Srombar n., 
m^w /mffooMt; — bird, Golfort, 6ortbroSfeI c, 
turdma m«rula; — bird-catching, x 6(abel^nbe( ø.; 
—book, en gammel Øog fra 1175 ^oori ®fatfam> 
mcrrettmig Aiøorie; en Bog fra ^enril vni'ft Xib 
aagaoenbe ftiofieriKefenet: en Oog om Xrolbbom el. 
ben forte JhtnfT; — cap, fortbobebet 6anger, IRnnIe' 
fngl c, wnoiacilla atric<nniiai fortllegt tOble c; 

— cattle, ^omloceg n.: — ohalk, éortfribt n.; 

— oock, Vcofngl c. {vid. Oronse og Heath-cock); 

— ennant, 6ouær n., ribe§ niffrum; — diamond, 
xltain.; talentfalb ^on meb nflebet Stofen el. 
orenligt f)bre; uflcben 3n»el «.; — drops, Opinmg* 
broober pi.; — eyed, fortøjet; — fikoed, meb morte« 
bma Xnfigtgforbc; — foieot, 6(!^n>arsttalb; — frlar, 
SoEtcbrober, SominilancrmunK c; — guard, (oprin* 
belig Siwttenabn for ben ringefie XbfnbetlaSfe beb 
et ^of), et fimpelt, fmubfigt ubannet IRennejle n., 
@tobber, 6ioner c; «. nebrtbe el. foarte meb »lumpe, 
grobe Orb; — gnaidism, en finmel, raa $erfonft 
tale og Sbfærb c; — Jack, fort SeeberftafTe, f^or 
K^I'Sobcrfimbe c; — lead, Olbant c (SRineroI); 
—leg, Ønor meb fage Sen n.; x »ebraaer, ftjeltring 
c; —letter, gotbtfE Sogflab n., SRunleflrift c; 

— maO, en Sfgift i $enge e(. Korn til 9olf, fom 
^be i gforbinbelfe meb ftooere, for at bcftbtteg af 
bc«, 6itfer^g>Vfgtft; Slatnralbbelfe c; — match, 
g bi f u omb c; — mon'day, ^aaftemanbag o.; fig. 
tUbfM>5Dflg c; — moor, Reger c; — mouthed, 
gemen d. gtoo i Sihtnben; — pud'ding, eiobpolfe 
c; —rod', Warffal meb ben forte 6tab o. (for 
ftibbere af ^ofeboonbé'Orbenen; ^orer til ^offets 
Xiencre og oor Zienefle beb ftorlamenlet); — amltb, 
dcmfmeb, <Brobfmeb, 6meb e.; — oquall, 8. T. 
Bbge meb morte 6rQer og Regn el. 6ne c. G^f. 
White aqaall); — fhom, 6Iaaentom, 6Iaaen c. 
vntmu tpimom ($(.). —en, v. gore fort, fbarte; blibe fort, blibe morl. — ing, «. Stofoarte c — ioh, 
a. fortiaben. —ly, ad. fort; fiv- afflbclig. — neoB, 
9. 6ortbeb, 9Rortbeb c; fig, VHtbclig^eb c 

Blad'der, «. Olare, Urinbtore; 6oommebIttre c 
(for uooebe 6bommerc); Sirgn, Sable c; — nat, 
eiarenob c, •tavkyUa (^I.); — tenna, eterebæOe 
c, eolutea (91.); — wort, Blærerob o., ulrieiU<tria 
dl.), —eå, a. bUeret. — y, a. fom en Olare. 

Blade, ». fBlab n. (boa tf rsMrterne), (Ørogfteoa 
».; ftlingec; Olab n. (af enlhtio, 6ato, Vareofo.); 
fcifC 9bt, (IbfKg/ rafl) flarl; t Golbat c; pi. x 
6barrer; Vognftcengeri)/.; poir of — s, Qlambinbe c; 

— bone, 6tulberb(ab n.; — mlll, 8ItbemeQe c; 

— omlth, SbttTbfeger c Blade, o. forfbne meb 
eiab el. Winge: to — It, prale, fpiOe ^elt. BUded, 
a. blabet, fmalblabet (om Ørcelarter). 

Blaia, å. 8Iegn, Sable c 

Blake, $. x ftotoftfe c. 

BlAaable, a. —bly, tui. laflbcerblg, fom bør 
bableg. — neofl, «. £aflb«rbig^b, ^abclinerbig^eb c 

Blame, t. Dabei, Oeflblbning; 9cil, 6fi)Ib c; 
V. bable, miibiQige; to be to — , oare at bable, 
fortjene at bable«, ^abe Uret. — Ail, a. laftoarbig, 
fiblbig. — leeo, a. — lenly, ad, ulafMig, nflblbig. 
— leanieeB, t. UlafleliglKb, Uffblbig^eb c. — worthy, 
a. babelbcerbig. Blamer, «. ICabler c 

Blaach, o. gøre (bib, blege; afflolle, flotbe (f. ds. 
SRonbler); nbloge (6ølbtøi); fortinne; bttbe bbib, 
Hegcg; f øge ttbflugter, unbbige; t forbigaa. —er, «. 
eieger; iBafter c 

Bland, a. —ly, ad. mitb, oenlig, blib. Blandil'o- 
quence, «. Smigreri n., benlige Orb pi. Bland '- 
nen, ». flRilb^eb e. Blandåtion, «. groft Smigreri n. 

Blaa'dtsh, v. gøre milb, fmigre, farteone. — 
ment. «. ftsrtegn n., Smiger c, oenlige Orb pi., 
SKilbpeb c. —er, «. dii fom tertegner; Smigrer e. 

Blank, a. blant, bbib, bbocpaa ber intet et-fCrebet 
el. tr^tt, ille ubftjlbt (meb Strift); meb ubelobt Qfor* 
nabn (betegnet beb en Streg): tom; rimfri (om Serft); 
bleg, forfærbet, forbirret; «. boibt el. ubeftrebet ^apir 
n., »lanlet; Ølanco; Rite c (i Sotteri); ^oibt SRorle 
n., ^oib $let c, 9Raal n. (til at figte efter): e. gøre 
bleg, forfærbe, fomirre, gøre mobløg; ubflctte, til' 
intetoere. —ly, ad. ^oibt, bfanlt; meb Ølcobeb, meb 
gorbtrring; — bond, — charter, — letter, JBlanKet c 

Blank'et, «. bløbt ulbent Xaebpe, Sengetæbbe n.; 
V. bebalte meb Xftbbr; bibpc, lege ^immrifprat meb. 
— ing, 9. løj til éengetcébber; ^^immelfprst n. 

Blank'eti, 9. 8. T. branbbart Stof af bertil pra* 
pareret $apir n., Øranbfatft e. (paa Sranbere). 

Blare, o. x brage; brøle; firige; gialbe; «. (Øjalb n. 

Blar'ney, t. x fmigrenbe f3rat, Zfabber c, Srøol n. 

Blasphéime, v. befpolte; tale ilbe om; bf fpotte Oub, 
ubftøbe Øfotbonbelfcr, banbe. —er, «. glubøbefpotter c. 
Blasphémous, a. —ly, ad. gubftbefpottelig. Blas'- 
phemy, «. 9ubfibefpotte(ff c 

Blast, 9. Binbfløb n.; £one c, SFralb, Støb n. 
(i et blafenbe ^nflrument); Slag »., Sønbcrtnufelfe; 
dnbflbbelfe af en flabelig Stierne; UlbRe; Slage, 
Sanbeplage; Smitte c. (oeb flobclige S>ttnfter); Scanb 
c. (i ftomet) ; fKabelige Ubbunftninger pi. (i Sjerg* 

Suber); v. flaa meb en $(age, labeoitnc, forbranbe, 
ctørre; f!abe, øbelægge; fætte i Sfnel; forbonbe; 
T. fprænge meb ftrubt (Stene); — ftimaoe, T. 
Smelte^btte; Ihtppelobn c; — plpe, T. ^mptroetrør 
e. (fra ftjebel til S(orf)en). —er, «. fDbelagger; 
Stenfpranger c. —ment, 9. t peflagtig fiuft c. 

Blåtant, a. brogenbe, brølenbe, ftrtgenbe. Bla- 
teråtlon, «. t Sormen, Støien c 

Blate, X vid. Blelt. 

Blat'ter, v. t fløle, larme, firaale. —er, — oon', 
9. t Stroaler, praler c. 

Blay, vid. Bleak (en ØifT). 

Blase, 9. 8Iuft n., (flamme; Sb^n^ng <'•/ 6^" **■; 
Ubbiebelfe c (et Rbgteg); S(i« e. (poa en ^); 
flftærte n. (paa Xrdeer, beb afflrabet Bari); pi. Bla 44 Bio fhcaalenbe 99iit c; x ^rlDtbe; v. Mulfe, ffomme; 
I))fe^ frinne; ubfprebe, ubbrrbe, ubtefune; matte et. 
fteaiple (Xtæet). Blazer. •. Ubfpreber, Ubbafuiter o. 

BlåEOB, V. befTribe el. forflare eftet SaabenfuiilienA 
{Regler (et IBaabenHjoIb), tunfHa male, illuminete, 
blajonnete; fremftide, fTilbre; fmqlle, prtjbe; berømme, 
torife: ubfprebe, ubbafune; 9. iBaabenlunf) c, ben 
Jhinjt at tegne SSaobenftjoIb ; gfremftiHing, jfor!i^n> 
belfe; tBerømmelfe o. ^er, «. Soabennjnbtg, vaaben* 
maler, fl9(afonni^ c. —ry, «. Saobenhinfi; ftunft at 
mate SSaaben e. 

BlM, «. Splint e. (Xræet lige unber Øorfen). 

Bléftberrj, 9. aRofebøOe, S9øOe c, 8«aeb(er n., 
vaectnittiii uliøino9wn. 

BleMh, V. blege; btegel), blibe bbib. —er, 9. 
steger, iotegemonb e. — ery. 9. Olegeri n.; 9iege* 
plaH c. — ing liquid, •. 93tegebanb n.; — yard, 
9. «teg, iBIrgeiirabS c. 

Blenk, a. —ly, acf. (t btrg); ubfat el. aaben for 
Sinb oa Beir; folb, raalolb, trift; 9. ^oibfCalle, 
Stifte, uøjer c, ctfprinv9 cUbur7m9 (%ift}. — ness, 
«. iBtegbeb; ilulbe c. — y, a. bleg; tolb. 

Bletr, a. rinbenbe, mat, bttnlrr(omøjnene); fio- 
fTummel, mørf ; v. gøre buntel, bringe tit at rinbe. 
— edness, «. Øjnene« SHnben c — eyed, a. meb 
rinbenbe Øjne, furøjet. 

Bleat, 9. Shrægen c; v. bræoe. 

Bleb, 9. Slegn, SSanbbtegn, vahlt c 

Bleed, o. btøbc (ogfaaiE^.); mifle 9Iob; btb^pe 
fom Otob; aarelabe. —er, 9. Sn fom aaretaoer; 
Jig. X ©pore c. —Ing, 9. CUtretabning ; (forbløb* 
ning c 

Blelme. vid. Bleyme. 

Blelt (bleet), a. x bIjK unbfetig. (3bf. Blate). 

Blemiali, 9. Qejl, axanget c, f&itil n., Sijbe; 
Slomplet, $Iet, »anare c; v. banflre, ^amfere; 
beftæmme, plette, boncere. — less, a. uben $tet et. 
Sbbe. —ment, «. t gfejl, Stanget; Øanaere e. 

Bleneh, v. (t blinle), fhibfe, fare titbage, bige; 
9. t Xitbagebigen, Broroirrtng o. 

Blend, v. btanbe; btanbeS; fammenblanbe, forbirre. 

Blende, «. fStenbe; ginlblenbe n. (Shnerat). Bien'* 
dous, a. fom ^orer tit Ctenbe. 

Blennorrhæ'ft, 9. ®timf[ob n. 

Blen'ny. 9. et 9tabn for VatetbabbemeS SKtmitie, 
blenniv9 (^tfCeflægt bboraf mange llrter). 

Blesø, V. belfigne; fCjenle Si)tle, Iijffaligaøre; tobe, 
torife. —ed, a. — edly, ad. betjtgnet; prifet; beHig, 
tolig; the —ed, be @atige; —ed thlBtle, »ittertibfel 
e., centcatrea b€n9d%cta ($t.}. — edness, 9, Øelfig* 
netfe, S^tfatigbeb; Gotigbeb; fietligbeb c —er, «. 
(En fom betfigner. ~lng, 9. fBelflgnelfe; fBetgjemina; 
Otabe, 9biabegabe o. Blest, pr. oelfignet ; — If I'il 
do it, X jeg bit foa bift iRe gere bet. 

Blew, •. X «BotitibetJent c (vid. Blue). —ed, 
vid. Blued unber Blue. 

Bleyme, Blelme (bleem), 9. (Stengalle e. (^oft 
^efle). 

Blight (blité), 9. (et atminbetigt 9taon for ftere 
€tag« ©bflbomme ^0« planter, i ftorn et. frugter), 
titelbug, Sfcufl, »ranb ; Slarpbeb, tærenbe CgenfTab 
c, tørrenbe og ebetæggenbe S^eirlig n.; v. forbcerbe 
beb Welbua, ^inbre i at tribe«; affotbe, bringe tit 
at oiSne, øoetcegge, ^ntare. 

Blind, a. btinb; mørl: fatfl, ^metig; «. ^<tfh 
n. (mob flbfet et. for ØintKe) ; SrDflap ; iBinbue«« 
fljierm, ^atoufl c, ØhiHegarbin n.; Jig. 6roiref!iut, 
$aaftub n.; T. SBtenbering, tBIinbage c; v. btinbe, 
aøre btinb; ttenbe, fotbtinbe; forbnnfle; —fold, a. 
Dunben for Øjnene; v. binbe for (Sjnene, ^inbre fra 
at fe; — bookey, RambuS (et Spit meb llaart); — 
man's-buff, Stinbebul c; —side, foage Sibe c 
(af Uni ftara(ter); — wall, btinb Vtux c (uben 
iBtnbuer); — worm, @taatorm c, anffui9 /raoili9. 
—ly, ad. i »linbe, btinbt, btinbt ^n. — nees, 9. 
9tinb^eb c. Blink, V. btinfe; btinfe meb Øjnene; fe utiybeligt^ 
bære fortf^net; gibe et fbagt Spft; bige bort fra; ftli; 
to — tbe qiiestion, unbgaa et. tuRe Øjnene for 
©pørgSmaalet (^obebfagen) ; —ing candle , fbagt« 
branoenbe S^d n.; — stars, matféinnenbe Stjerner 
sd. Blink, 9. »tinf, 6lin; Øjeta^ hurtigt Otif n. 
— aid, -er, 9. ftn fom er blintøjet, fbagtfljnet; 
9toget fom btinfer et. ftinner fbagt; — ere, «. pi. x 
SBrUXer td. 

Bllss, 9. 6atig^eb; Bl)ffatig^b c —fol, a. — fblly, 
ad. fatig, t^Ifatig. — folness, 9. £l)ffalig(eb e. — less, 
a. ufalig. 

Blist, V. ftao ub, ftaa omlring; flaa, faare. 

Blis'ter, 9. Sable, Qtcere, »Tegn c; Zralptafier 
n., fpanfV 9(ue e. ; v. traRe Sabler; beboRe meb 
Sabler; tagge fpanff 9tue et. Zralptafter paa; bane 
lig i Sabler et. Slarer. —Ing fly, fpanjl ^lue c 
— y, a. fulb af Sabter. 

Bllte, 9. Iløbbager, 9orbbar*6pinat c, blitum 

(*t.). 

Blltke, — some, a. btib; tibøglab, munter, IljfKg,. 
fornøjet, —fol, a. frbbefulb. —ly, ad. tpflia, glab. 
— ness, — someness, t. fi^ftigbeb, SRunter^eb c ' 

Bloach, vid. Blotcb. 

Bloak, Bloke, 9. x SRonb c. 

Bloat, V. oppufle, btafe op; opfoutme, btibe ixit 
et. plubøfeb; a. t opblaft, tt){. —edness, 9. Cp- 
pultet^eb, ^lubSfebme c. 

B16ater, 9. røget 6ttb c. (jof. Blote). 

Blob, V. {vid. Blab et. Bleb), nbptubre; #. 
$tubber; Stegn; Soble e.; — cheeked, plubSfinbet; 
— llp, tut £aoe G.; — Upped, tbtiabet. 

Blob'ber, •. Soble; Sanbbtegn c. (jof. Blubber); 

— llp, t^l £abe c; — Upped, ttittabet. 

. Blæk. 9. Stol; 9orm et. Stof c (^oorober noget 
banne«, r. <Ec. ^tteblol); fammenbængenbe RaRé c. 
(f. (£{. af ^ufe): fio. ftlobrian, Softmer; ^inbring; 
étanbfning af ^rbfelen c; S. T. SIo! c (Xribfe); 
V. fporre, inbflutte, biofere. To oome to the — , 
blibe ^t^^ugget; —head, 3>umrian o.: — headed, 
t^fl^obebet, bum; —house, Stofbut n.\ — orna- 
ment, X fmaa étbRer ftøb pi. (fremlagte paa en 
©lagter« Stof); — tin, gebigent lin n. — åde, •. 
Stofering c; v. btofere; —åde man, Hbf^ogter c. 
(mob ©mugtere). — Ish, a. — Ishly, ad. bum, t^f- 
^ooebet. — ishness, «. 5Dum^eb c 

Block'-system, «. (oeb jernbaner) ©tonbSning«' 
©bflem ». (^oorbeb et Xog iXfe maa afgaa fra ben 
ene ©tstion tit ben nafte, førenb ber beb Xegn el. 
SDetegraf er tilfjenbegioet, at bet forubgaaenbe Zog 
bar fortabt benne, faa at ber be^anbig bliber en 
beflemt Sfflanb mellem Zogene). 

Blond, a. tb«, btonb. Blonde, c. tl}«^aaret 
ftbinbe, Stonbine c; Stonbet pi. 

Blondlace, 9. Stonber, ©ittefniplinger pi. 

BloB'ket, a. t graa. 

Blood {blud), 9. Støb n., (ogfaa fio. Sam n.; 
©(agt, Sijrb, i^ramilie, ©tamme; ^øj Sbtb c; Sin n.); 
libenffobeligt tRrnneffe, Sru«^obeb n.; ©aft c; v. 
gøre btobig, befubie meb Slob; banne tit Slob; 
aarelobe; opbibfe, forbitre. To let — , aarelabe; — 
bolteied, t btobbeftanft; — gulltiness, Slobflijtb c; 

— heat, Slobet« Sarme c; —horse, ^ulbblob«' 
beft e.; — honnd, Siobbunb c, caiiM 9agax (en 
åfagt^unb meb meget fin Bugt); —letter, 9(arelabcr 
c; — pudding, Slobpøtfe c; — root, (Stobrob), 
•an^inartd canadenn9 ($1.); — shed, SIob«uo* 
gbbelfe o.; Slobbab n.; — shedder, Stob«ubgi)ber^ 
Vcorber c; — shot, — shotten, inflammeret beb 
tilUrømmet Slob; — sncker, Slobfuger, Stobigle o., 
btobfugenbe %}^x n.; Otorber c; — thinty, btob« 
tørllig; — yessel, Stobfar n.; — wood, Slobbeb, 
ftompe^etra n., A<emaioarv{usi ; — wort, ubftraft 
i^tleurt c, polvooimm oviculart. — ily, ad. btobtg, 
btobtørflig, grufomt. — iness, 9. btobig Xil^nb; Bio 45 Boa tfobttzt c. — lefls. o. hUMH, litiM, b»b; nben 

BlMd'j iblmd''), a. iloMg; blobtørfH^, flrufom; 
— flox', eiobgoBø c; — minded, blobtøifhg^ øntfoni; 
— 9wett', QLobfoeb e. 

BlMM, «. fBIomfk; etomfhrtng, 9Ioc; bloolig 
9«7tK e. (poa Btemmer og Sritec); J(a. blom^nbe 
ZUguib, énnb^b el. fahn, ^lot c; T. en i ^b* 
omnx til Smrbejetn ombannet ftlumt) el. SRalfe; 
V. Monfiie, ftoiere; bringe ti( at blomjitte. — ary, 
— ery, «. ^eiliotm c. — isg, a. — ingly, ad. blom« 
fkrabe. —7, a. b(omprenbc, i Blomfter^ fntb af 
Blomftet. 

BloR, «. t Vinben« Btofen, fufenbe Sinb c 

BiM'Bom, «. 9Iomft e.; 9. Momftte; — ooloar, 
Woiatrcfttiiie, zøbtig 9<n:be; 9^flenftimmel e. (om 
^eOe). —lug, a. bIom|irenbc; «. Olomflring e. — y, 
o. fnib af 91om1let. 

Blot, ». mat. Slet; Oberltn^gning, Ubflcttelfe; 
bCottct »liHe e. (i etstfpil); fig. 6tasiptet, ^let c; 
9. Botie, ^(ettc; lægge SUatpa^iT (kui; oMtfttege, 
tib^TH'/- ubftette (meb: oat); flaa igiennen (om 
^otPiz;; Jiø. pitttt, banste, fotbunlle. —ter, «. ^ 
eL %ogiet fom natter; IHabbelog c. —ty, a. Ilattet. 
— tiDg, vid. nebenfoc. 

Bloich, ». %imie, Blegne; v. matte meb Blegne 
d. fletter; g«ie fort. — y, a. fulb af Blegne el. 
¥Irtter. 

Blote, vid. Bloat 

Blote, V. tørre tieb 9l9g, røge; bl6ted her'rlngi, 
røgebe 6Ub pi, 

Blotk'cr (th bl«bt), «. x p(ttbte« orøtole. 

Blot'tiBg-book, «. eMomappe c. Blot'ting- 
paper, «. JHotpo^r n; — pad, Unberlag af fttat- 
iNOnr n.; @frtbe«a^t» e. (jof. Blot). 

Bloote (62oiøs), å. BUtfe c; (9t<<. Blowze). 

Blow (Mo), *. eiog, etobn.; /ig. plubfelig 8Hob< 
gong c, €tøb n. 

Blow rMo), V. f^nge nb (om Blomfler), blomflre; 
t labe blomflre; «. Blomfhcing e. Blowth {bloatk), 
«. t Blomft e. 

Blow r6/o), e. feette &p\t pøti, belagge meb ®pt)> 
Unerfi tSg; ». 6)>I9 n. To — upon, gøre flau (beb 
bWPtø VnoenbelfeX fortsrlle; fætte ftltl el. éfanM»Iet 
9aa ; — fly, BpHflut e. —en, —om, ». x ®(oge c. 

Blow (Mo), o. blcefe^ Iitfte, »inbe; pnfkt, aanbe; 
gore fntnillct; oarme oeb at aanbe |Nia; brlbe oeb 
Binb, bfole op, btefe til el. paa; blæfe paa (et 
»nHIalir 9n^ment); fni^be (fin S^æfe); Aa. tvbe, 
nbfprrbe; to — a cloud, x rijge en Sigar el. ^ibe; 
Tm —ed. X (en Cb) for BotlCr! to — the gaff, 
fotflaøe vn (iof. Gaffet); to — over, traRe ooer 
el. forbi (om Uoeir); to — out, bkefe ub; to — 
up, bbefc op, oppnfte; fprontae (oeb Ihiibt); fptinge 
i Snftni; gøre ftoaun, bolbej^nl meb ((in); — plpe, 
T. Blaferør, Sobberør n. —er, •. Blæfer c. (f. ^, 
^mbUefer); Balgetraber; Zinlløber c — ofb, 9. 
pi. nb^ømininger af Ihilbrinte pi. (i ftulminer). 
~y, a. btefenbc; opblafenbe; pinbtg. 

Blowtk, vid. nnber Blow, blomitre. 

Blowze, 9. blttSrøb, ti^lfinbet Bige c.; gh^entimmer 
meb ttrcbt ^aar n. Blow^sy, a. binftcøb, f olbronbt, 
robnmifct og tiyRinbet; meb itrebt ^aar. 

BUb. vid. Blob. 

BInb'feer. «. 6per n. (of 4)oaIfif!en) ; x Bhinb, 
flab c; 9. grabe^ flabe i\aa at ftinbente fbnime); 
otiage til at ftmbne: — cheeks, #. pi. t^ftt, plubl* 
febeJKnberi*/.: — lip, 9. t«! £abe c Opf. Blobber). 

BMeher koots, Bliehen, 9. pi. (ch nbt. k) 
eiftdber-etøtiler pi. (et eiag« ^albfiøPler ti( at 
fnøee). 

Bladge'OB, «. tpf €toI, Ihiippel c. (meb Bagt i 
ben ene (inbe). 

Blae, a. bloa; fiff. x forpirret, forfarbet; fmubfig. 
Hf ommelig (om Zale); «. blaa 9aroe c, Blaat n.; 
X Bant ».; Balitibctjent c. (ogfaa: gentleman in — and White); pi. Xungflnbtgbeb c; a — day, 
en forgelig Dog ; to look — , fe feroirret ub. Pare 
befiprtet; — apron statesman, politift flonbeftøber 
c; — bell, bilb el. engelfl 6pacintb c, hyaeinthM9 
non 9eriptu9 (Bl): —book, en grottegnelfe oper 
(imbeb«manbene (i be forenebe Stater i SSorbamerila); 
@tattbaanbbog c (ooer dmbebSmanbene i ftolonieme); 
en Bog inbebolbenbe biplomatift SSote'BesUng; — 
bottle, blaa ftnopurt, ftornblomfl c, centawta 
cyanu9; blaa @pp1Iue c; x Bolitibetjent o.; — 
breaøt, Blaabaift, Blaalall c, eifaMcula el. «y/vuz 
MMotco (9ugl); — ooat School, (vid. Christ*8 
Hospital); — deylls, x Xungfinbigbeb, Kebflagen^b 
c; — murder, fortPiolet ®frig «.; — Peter, @ignal> 
flag til at fejle n.; — pill, aRerturialpiae c; — 
ruin, (SknrPre n.; — stocking, larb (pebantif!) 
2>ame c (efter nogle i 8. ^obnfonl Xib af Damer 
^olbte SelfCaber for latbe SRanb, blanbt ^Pilte ^r. 
Stiningfleet par ben uunboarligfle for ftonPerfationen; 
og ba pan altib glf meb blaa Strømper, fagbe man, 
naar b<m Par fraParenbe : we con do nothing without 
tke biue 9toekimf. Derefter falbtefi Selftabeme: blue 
9iQckino elnb9j 00 Damerne, fom beltoge i bcm: 
blH9 9tockina9); ~ atone, Btoaflen, blaa Bitriol e. 
—ly, ad. blaat, meb en blaa Sorbe. — ness, 9. 
Blaapeb, blaa gorbc o. BMed, a. x befCjenlet. 
Bldlsh, a. blaalig. Bliilshness, «. blaaltg %atPe o. 

Bluff, a. opblaft, mnt, fur, barfi; flump, but; 
9. b«it mob 6øen fteilbpbt Sanb n.; ftlint; BrinI 
c; — bow, S. T. breb og flab Bob c; — headed, 
S. T. meb en 6tabn ret op og neb. —neos, 9. 
SRutbeb, Bacflbeb c 

Blnn'der, 9. ^orfeelfe, grob 9til, Bommert c; 
V. bomre, begaa en Bommert el. grob ^jl; focoesle, 
løbe fnr i; to — out. bufe ub meb. — buas, «. 
aRuftebonnec c; x foroirret, ubetanlfomt SRenneffe 
n.; —head, 9. Dumrian, Dol^mer e. —er, 9. tantf 
løft ffllenneffe n. —ingly, ad. paa en tanfeW, for« 
birret Waabe. 

Blnnt, a. —ly, ad. ftump, but, fløP, iRe ftorp 
el. fptb«; plump, flebfet: fimpel, ligefrem; grob, 
ubeboblet; ftubS; o. gvre flump el. flob; fløbe, fbafle, 
unbertrpWe; «. xBengfi>^.; — witted, bum, enfolbig. 
— iah, a. noget ftump; noget plump. — ness, 9. 
Stumpbeb, ailangel paa ©latpbeb el. épibå; B^ump- 
beb, fimpel fiigefi^mbcb; Øiaabeb c. 

Blnr, 9. Biet, ftlat, ©lamplet c; v. plette, obec 
Hatte, titføle; panbelbe, banfire. 

Blnrt, V. (meb: out) bufe ub meb, plumpe ub 
meb. 

BlBsh, V. bluffe (i fiinbeme), røbme; bitte«, bliPe 
flamrøb; •. Købmc, Bluftfen; @Iamrøbme; røb el. 

Suipurrøb 9arbe «.; plubfeliat 6pn, flqgtigt Blil, 
)ietaf% n.; at the fint — , beb førfte fSjefaft. —et, 
9. t beflebcn ung Bige c. —ful, a. blu<fenbe røb 
(af Unbfeclfe). — less, a. uben Slobme, ftamløi. 
— y, a. af en fin røb 9arbe, røblig. 

Blnfter, v. brufe, fufe; larme, fiøie, bare M' 
røflet; broute; 9. Brufen, Sufen, Storm; fiarm, 
Støj c; Bcaleri n. —er, #. fta fom gør megen 
Sorm, Storpraler, Binbmager c. — ouø, a. t lar> 
menbe, Menbe. 

Bo, Bohl i. bu! he can't say — to a goose, 
(om et meget enfolbigt Blennefle), pan flger iRe bu 
til en fto. 

Béa, 9. ilampeflange c, boa eowtrictor; Boa e. 
(til at tage om ^alfen). 

Boar, 9. Orne c ; Bilbfbin n. (ogfaa wild — ); 

— pig, Omcgri« c; — opear, Sppb til Bilbfbiue' 
Jagt n. 

Board, V. t vid. Abord. 

Board, 9. Brat; Borb n.; gføbe, ftofl c; Borb i 
en fRaabft* el. fRetMovfamling n.; Wet c; IRaab; 
Bureou, IbOegium, leontor; Dal, Sftbtbat n., 
(Borb n.); S. T. Slog n. el. Bout c (i ftrpblning); 
Bop c; pi. (boards), Bapbafte n. (paa en Bog); Boa 46 Bol V. bctoøfle et. teltebe meb Oneber, panele; f«tte i 
ttoft: toge i ti. ai»e ftofl; iKere i ttoft; S. T. entre 
(et ffenbtaøt ®lib). Oa ->, omborb; aboye —, i 
6iRetl^b; to deal above — , ^nble oabenll^fl oø 
fttliøt: — of tråde, ^nbelft-ftoQeøiuni n.j — land, 
t Sanb HI (en «be»nianb«) Ootb^olb, Xoffeløob« n.; 

— wajTOB, ttoftpeni^t pi. —er, •. ftoflø«nøCT c; 
S. T. 9ntttaaft c. — ing house, et ^uf , ^Dor man 
fon tinøe ftø i ttoft, $enflonat n.,- — Ing-school, 
ftoflffole c. 

Bdarlsh, a. fbinft; btjrifr, ørufom; (jbf. Boar). 

Boaat, V. btljfte fk, btoute, )ycaU, tofe flø; iraale 
el. tofe ffø at øjBte ftø tU af; «. tøraleci n., etom, 
Ij^TOl, etottten; forfeenøeliø tftie, Gtalt^b o. —er, 
•. ^aln, Sttttpttiln c. — fW, (— Ive t), a. flor- 
talrnbe^ pralenbe. — Ingly, ad. paa en ^alenbe 
Øtoabe. — les8, a. tramfii. 

Boast, «. t taat tiH^uøøe (Sten). 

Boat, «. Baab c: liUe %mtB\ n.; Somplaab c; 
long — , Ootfaftfe, 6tot6aab c; —fly, KqøfMnratet 
e., notonecta (3nfett); —hook, tBoobS^ae c; — 
man, — 'sman, 9aabf«tet, 6fi^pet c; —s scoop, 

fifelat n.; — stafl", Oaabftflaøe c; — swain, (ubt. 
baølia Xale bd-§n), 8. T. Oaabftmanb o.; — swain's 
caU, vaabftmanb<)){be c; — swain's mate. 9aåbft> 
vanbi-lRat c Boat, v. Baobcv føre i 9attb; befare 
i Baab. 

BoåtiOB, a. Brslen c, 9xbI n. 

Bob, 9}abn forfortet of Robert. 

Bob, V. øioe et liSe 6tsb, ftsbe til; bnnfe, fnubfe, 
jloa; finrtnøe, betoaøc flø tet; fHRe burtiø inb oø 
nctfte tilboøe (f . ({{. fiooebet) ; affhibfe, affhinqM; 
Jloa (font oeb reøelnsftftø mefanift Beoaøelfe); fbinge; 
oinøle; fifte Mb SXabinø, mebe; narre, bcbraøe, faa 
beb at bebtaae; «. 9loøet font er fort el. ftuni))et; 
9tOQet fom fbinøer ri. bænøet oø binøler; Sbinøtxeøt. 
Stnfe o. (paa en fort ^Senbul) ; (Srenrlnø ; Orm til 
Stobinø c. (paa en SRebefroø); Omfixeb n.; IRelobi 
c. (beb flere ftlofferS antnøninø); fort ^arbf c.; 
mop, let $Iaø el. 6t»b n.; 6fofe, GtifpiDe c; x 
ftoøle; Gbillinø c; en ButiftljbS ^itelper; all is — , 
X (ut er flflert; — cherry, en Qømeleø, i bbilfen et 
IKrfebcer opbænøe«, foa at bet bnnfer mob Vhinben, 
men er tKinffeltgt at taøe meb 2«beme; — stay, 
S. T. Sater^aø n.; — tall, €tumpbale; øemen^sbel 
e. (tag rag and —tall, dan^aøet c, flIHpft'Siopft n.); 
X eføøe o.; — tailed, a. pump^alet; — wig, fort 
iparbl c. 

Bob'blB, ». en 6poIe; ftntpleflot ftniplcpinb; 
Zroob'&ibfe c —et, ». Bobinet c 

Bob'bith, a. X net, ttatftr, flinf. 

Bob'by, V. t flaa, ramme; «. x ^olitibeticnt e. 

Boek'-land, vid. Bookland unber Book. 

Bode, V. bebube, oarøle; bære et %otJKi^tl. —fol, 
a. »arflenbe, omins«. —ment, «. ^orbarfel n. 
B6dlng, 9. Barfel, Zeøn n., Vnelfe e. 

Bodge, V. bøbe, lappe, flubre (ibf. Botch); «. 
9Iit Bap c; IMuberi n. (vid. Botoh). 

Bod'ioe, «. Sibflpffe, énsrlib n. 

Bodied, a. (i 6ammenfætninaer) meb et Seøeme. 

Bod'lless, a. uleøemliø. Bod'Ilineis. •. Seøem< 
liøbeb c. Bod'lly, a. & ad. leøemliø; btrfeliø, reel. 

Bédiag, vid. nnber Bode. 

Boditin, «. 9ren; Zroeffenaal; ^amaal«.; JhrsDe« 
iem N.; t volf c; x en lille eHer unø 9^on meøem 
to anbre paa et Boønfæbe, to ride — , fibbe paa 
Slellemplabfen. 

Bod'y, t. &øeme n.; Prop; $erfon; €ubftanf o.; 
ftorpft n.; (Samling c, 6l|f)em; 6amfttnb, €elffab 
n.; famlet SRaftfe o., ^ele n.; ^ooebfUyrle o. (af en 
Vrmee); 6tt)rfe c; biøtiøfle ^tl, Stamme c (af et 
Xroe): 6froø n. (et 6ttb«;; Sonøfirft c; 9abinø c 
(af en fforret); v. banne til et Seøeme, forme, banne; 

— gnard, Sioboat c; — poUnc, 6tatlleøeme n.; 

— snatcher, x ffolitibetfent c 

Beg, 9, 9Rofe, Sump c, SRorab« n. ; v. nebfftnfe i Sbnb el. Øtorabø; — house, Sofum, $ribet« 
Banb^uØ n.; — bean, Bufteblab c, méntfaniheB^ 

— lander, — trotter, ©umpbeboer c. (x et Øøena&a 
paa en drtenber); — rush, Øul Rsrfmutte, 6ib« 
ØUrfanøer -«., motacilla »ehotmobaému (%ViQi); ^ 
wood, Viofetrce n. (Stammer funbnc i SRofer). — gy,» 
a. mofeaøtiø, fumpiø. 

Bégrey, Bé^rle, v. fframme, f))fe; «. Bufemanb c. 

Bog'gle, Bégle, «. Spøøelfc n., Bufemanb c 
Bog'gle, V. fhibfe, fare tilbaae, oare raaboilb, bafle; 
forftiHe fiø. Bog'gler, a. fr4»øtfomt, banfelmobigt 
SRennefte n., Slsler o. Bog'gush, a. banfelmobig, 
fom ^ar Betttnfeliø^eber el. øfr Banffeliøbeber. 

BéanB, 8. (amr.) en 2>rif af flUum oø Sirup; a. 
efterølort^ uceøte, faift (oberbotiebet om %toqtt, fom 
ubøioeS for at Mere ^bab bet ifte er); — money» 
fal^e Ij^enøe pi.; — tltle, paataørt el. faIft Xitel c; 

— law, baarliø Sob o. (fom ubøaar fra falffe ^runb* 
fatninøer). 

Bohéa (-kéé), a. fort X^e c, tAea bokea. 
BohéiBta, a. Bs^men. Bohémian, a. bø^mifT; 
a. Bøhmer; Sjø^ner c; — taitar, SiQtvmn c; 

— warbler, Sibenfoanl, Silfe^Ie o., omiw^it gar- 
rulva (gttøl). 

Boll, a. Bbib o. 

Boll, V. foøe, ftjbe. — ery, a. Saltfpberi n. —er, 
a. ftoøer, Sbber; Stjebel, Si^befiebel, Skimpfiebel c. 
—ing, a. JUf. fljriø; a. ftoøninø c; —ing point, 
ftojepunft n. 

Bols'teroas, a. —ly, ad. bifter, bøf, toolbfom, 
fremfufenbe; flormenbe, uroliø. — ness, a. ^eftiøbeb, 
Bolbfom^b; 9iCBifufenbeb & 

B61arj, a. leraøtiø, bolaøtiø (jof. Bole). 

Bold, a. —ly, ad. bolb, brtfHø, forboben, ufor- 
fcerbet, mobiø, fcef; fcimobiø; fræf, fri, uforffammet; 
to make — . forbrifle fiø, b«re faa fri; —face, 
Uforftammenbcb c; — faoed, fræt uforffammet; — 
shore, S. T. ^ejlt Sanb n. —en, v. øøre brtftig. 
—ness, a. XrifHøbeb c, 9Rob n.; grimobiø^rb; 
SeføtiHib; graf beb, Uforffammenbeb e. 

Bole. a. Bol, Bolforb c (en 3orbart). 

Bole, a. Bul, ZræHamme c; et ftommaal af fr; 
bushels; (itof. Boll); — hole, x &b*' oø Suftbul n. 
(i en £abe}. 

Bolero (e ubt. fom banfC e), a. en fpanit ^nl. 

Bolet'le, a. fom ^ører til el. er af dlørftMmp. 
Bolétus, a. IRørfoamo o. (en Urt ftøbfbomp). 

BéllMg, Béllae, md. Bowline. 

Bdlls. a. dlbfuøle e. (Suftfun). 

Boll (hola\ a. Bftlø et. ^røfopfel c; o. foa Bsløe 
el. $|h»fnopper; {vid. BoVb). Bélllng, •. affhibfet 
Zne n. 

Bollards, a. pi. $«Ie pi. (nebrammebe poa fftqqt 
Siber af en ®ot). Bol'laidtimbers, vid. Knight- 
heads. 

Bélster, a. Bolfler n., (anø runb 9u^/ $>Ife; 
^ovebpube; Sabelpnbe; ftompre^fe c (paa et Saar); 
V. unberfløtte meb $uber el. ^bnber; loøøe ftom- 
pre4fe paa; fio. unberfløtte. —er, •. vn fom nnber- 
bøtter. 

Bolt (o lanøt), a. Bolt; STaa* 9i(; Xorbenfile, 
Sbnilb; Sonfe e. (til en Slabe: Bolt oø dem); v. 
bolte, befæfle meb en Bolt; flaa Slaa for (en 2)ør); 
lænfe; bufe nb meb, fomme plubfeliø frem meb; fluge 
(nben at tpøøe); fprinøe frem, flbrte frem el. ub; 
løbe fin Bei, fliffe af: —head, T. Ølaøfor meb en 
lanø liøe ^aM n. (fom mobtaøec ben be^Qerebe 
BæbfTe), ftolbe c; — rope, S. T. £iø n. (paa et 
Sell). 

Bolt (o lanøt), a. Støte c, Saatb n.; v. fløte, 
renfe, falbc; fio. brøfte, nnberfføe, prøbe. —er, a. 
TOelfløte c. —Ing bag, Siøteppfe c; —ing doth, 
Siøtebuø e.; —ing house, Siøte^uØ, Siøtefdmmer 
II.; —ing hntch. Siøtebina o. 

Béltsprlt, vid. Bowsprit. Bol 47 Boo B41u, «. foT S^au c. (SoflemibbeO; x ^b^ 
e. 

Bmk (&«»), «. Øm$, S>ttnb«i ».; Øombe o.; 
V. bonBocbece; —ketch, Oonbotbecjtib n.; — proof, 
Bvoilcfii; — Teasel, Oombacberfart«} n. 

B««'tar4 ibmm*'), 9. t Qombacbe c. (lott trib 
ftoMB); Qinfob n. 

Bombttrd' (Mmi-), o. Bombatbece. — lér, », 9 out 
tertcec e. —'ment, ». Oombaibement n. 

B«iHbMl&', Bombttiae' (6iim-)i «. Sonbofln n. 
(et Sloff 2;»i}. 

B«mmt' (friM'), «. et 6Ioø9 løll Z»i, font btuatc« 
til at t»re IHab« btufcnbe; Aff. Cibbram, 6buip e. 
(i Ubtnyf). Bombaat', — 'ic, a. fnuIIHø^ bøitrattenbe. 

Bcoflile, a. font ^øtec tU ®U!eoriiteti. Bomby"- 
ciBoni, a. of 6U(eomen« QoiM; af 6iRe. Bom'- 
bvz, «. 6iReom c. 

BcmMIétiOM (^Mi-), «. flami e., 9vSbn n., 

XlSblCB c. 

BdBA-flde. a. A ad. (Uit.) paa %xo og Sobc, 
oilifl moLt, otnigtig. 

B«Bétr, a. t nilb, føiclig. 

BdBft-r6bs. 9. t StobAioinfiii, 6I«ge o. 

Bonåns, Bonas'ni, «. tlros^ trtlb Øiffel o. 

BoBbOA'. •. (fr.) ennetgobt xonfelt, Ootibon n. 
BoBd, •. Oaonb «., S«nb, ®tritle o. (ti( at btnbe 
neb el. bolbe noaet famnen); Oinbina o. (i Xf mmer- 
og Vta^etO^; Obligation^ ^orfttiontng e., gj^jelb«« 
bccto H.; 9otpttatclfe c; pi. Banlerpl.; fio. Sangen* 
Hob «.; a. bnnoen, i ftooifl Xilftanb; «. labeCflSoret) 
benXogøe irabec Xolbfegl; —ed goocU, (el. goods 
in — ;, Zz«nfit«Øobgn.; —ed stores, Zranflt*OpIag 
n.; —ing varetionse, ZoIb>^tbuS n.; — maid, 
Suelnø c; —man, Xca( c; — servant, —slave, 
StsI, Siuegcn e.; —service, Stoegenf!ab/ Votneb* 
flab n.; — 9'man, OoTgen o.; — timbeis, Vinbing^ 
tis n., QinbingMpatrer pi.; — woman, XvcellDinbe 
c. —age, 9. Xcttlbon e. 

Bob«, 9. 9m n., ttnofttl el. Jhiogle o.: (noget 
fos er giott af Oen, f. (Se.) Saming : IKitpIejoinb, 
ftxri|»IeOot c; et 6Iaa» frtibiHet af Sen (til étue* 
fpiOenieS ^ipofttion n>c ben Kften be optrabe); v. 
tage 9enene ub (af ftøb oeb Stablaiming); fiette 
fHfEcben i (f. ts. et &nnliti)\ x fticele. To make 
no — , iZfe finbe IBanftetigbebfT, itte gøce {1g Be< 
tcrnblig^ber; Ined in the — , i itattt haattt, 
vcbf«bt; — of contentioD, XoiffenU XSble n.; — 
ace, et Sragft ftoortf^il^ b^oti Kubet*(ig er b'Kfte 
Xmmf ; — ache, Sætl i ftnoa(eme^ Øigt o.; — 
black, eenfort ».: — earth, Oeniorb, Øenafte c; 
— laee, agte IhiipUnger pi. (forforrbigebe beb ^aanb- 
oxbejbe neb 9inbe af Sen); —set, 9. fstte i S^; 
fnrexe et iBenbmb: — «etter; ®aarlage, ilintrg e.; 
— oplxii, ^ioitetalfpiritnft c — less, a. benloå. 
66ned, a. fnoffelfør; x grebet af fpotitiet. Bones, 
t. p/. Vengøbnina c. 

BoB'llre, •. Øuebeiilb e. 

BoB'gnee, 9. ^anbefmaffe c, ^anbelin n. 

BoB'IflMe, 9. Oonifaciug (92aon); x en 8ert i en 
fti9pe el. et ffaffebnS. 

BoB'Uy, V. t gøre gobt aaDne. 

B6Bii, Bomfto, 9. 8ontt c, 9ootnber p4lamv9 
(en Vrt VtahO)- 

B«B'ltj, 9. t Øobbrb e. 

BoB-BN»i', «. (fr.) »ittigt Snbfalb eL 6bar «. 

BoB'Bet, «. ^ue, Stafttt, ^cette; Xamel^t c; T. 
ttapøe el. Øonnet c {paa ben fremf^naenbe 8intel 
af nbentocrfer); S. T. iBonnet e. (et 6etl ti( at for* 
fionc et anbet 6fil neb); x Qebroger i 6pil; forfHIt 
Qtjber c. (twb Vuttion): Sirømt c, Qoregiænbe n.; 
V. loICe (til at fpiHe), bebrage; flaa gatten neb oMr 
lenene ()»a (Sn). —ed, a. nteb ^ue el. ^at. —er, 
f . (hl font Mb ftrømtet Xab loRer en Ønben til at 
firille; 6Iag pati 4)atten n. 

BoB'nlBess, 9. t Slønbeb, 9nbe, Benliobeb, Sib* 
ligbti) e. Bon'ny, a. — ily, od. t el. x bofrer, oan. fttn, net; Denlig, tiolig; trinb oa feb; — dabber, 
fur ftiernematl c. ; (anier.) tiy! Victlt c 

BoBéBiaa-stOBe, «. 8o(ognefer'6ten, bonontfZ 
6ten c. 

Bon-ton', 9. (fr.) gob Zone, fin SeMnaabe, SSe« 
lebenbeb e. 

BéBvrn-mas^BBBi, 9. et 6(ag< tBIomme c 

Bénns, 9. «{tralnt c, XiOag n. (til ben aRor* 
berebe Øetaling); T. firamie c 

Béay, a. benet, tnotlet; fnib af Oen; meb ficerfe 
fhtoKer. 

BoBse, ff. Bonfe e. (en iapw^ft el. (binefifE ^vafl). 

BooOif, 9. IKobrian, Dumrian, 9ns c. (i en 
Stole); ©ule, Io«fefugl c, 9uia /u9ca; — trap, 
rn Scg i Drengeffoler (taa en 2)ør, fom HiQeft paa 
ftiem, fcette« en ftruRe Banb eHer Ooger, fom ben, 
ber lotfe« ti( at gaa igiennem, faar i ^ooebet). 

Boodhism, Bad'dUsBi, •. OubbbiAme, Øubbb«' 
Sbrlelfe c. 

Book (00 lort), 9. Øog c. ; pi. X et Spit llaart ; 
V. inbfTriPe, inbføre, føre til »oglS; labe fig inb' 
ftrioe, taoe »ittet; to be well —ed, t Pare bog« 
tarb; {via. —ed, nebenfor); withont — , ubenab; 
to be In one*B —s. Pore i (Bjalb tit (tn ; fiø. oare 
i (in* fnbeit ; —binder, Vogbinber e. ; —binding; 
9ogbinberi n.; —case, 8ogreo( e., Oogflab n.; 
— hawker, ftolportør c; —holder. Sufflør o. 
(vid. Prompter;; —keeper, IBogbolber o.; — keep< 
Inir, Boobolberi n.; —land, lenftfrit Øob< n.; 
— leamea, bogtarb; — leamlng, !6ogIarbom c; 
— maker, BogftriPer o.; —man, Boglorb eCer 
puberct IRanb c; —mate, Slolelammerat o.; — 
oath, db meb 4^aanben paa Bibelen; — soller, 
'Bogbonbter o. : — selUng, — tiade, Bojo^nbel o.; 
— BtaU. Bogflabe, Ubfalglfteb n. (en BogboIerS); 
-stand, Bogbplbe, Bogreol o.; — worm, Bog- 
orm o. (ogfaa Jiff.) —ed, a. inbffrePet (faaet BiQet) 
fom gaslager (meb et Banetog el. SDampffib). — Ail, 
a. ft)lbt meb Boglarbom, belafl. — ing, 9. 3nbffriP. 
ning c; a. fom bøier til et dnbflriPningSlontor 
^por Billetter faal; —ing offloe. BiOetfontor n. 
— ish, a. bengiPen til Sa«ning, uefelpften. — ish- 
ness. Safelpfk, ^ngen i Bøger c —less, a. uben 
Bøger; ubannet, ulcnb. 

Boom, 9. Bom c (til at afluRe en ^<am\ fiaPne* 
tobe c; bul Brufen; brøfenbe Spb c (Øtørbrum* 
men«) : S. T. Bom o. ; v. ubfpile (et Seil) ; feile for 
fulbe Sejl ; brufe ; flprte fiem ; gøre en Støi fom en 
»ørbrum; -tron, 8. T. SajeitSbøile, Boile til 
ftlpperbommen e. ; —tackle, S. T. Bomfløbe n. 

Boo'BieraBg, 9. et ftoflepaaben, fom bruges af 
ØnjlralienB oprinbelige Beboere (et StpRe pootbt 
Xra faatebe« bøiet, at bet Peb at lafhf Penber til« 
bage nar Peb ben, fom faøer bet). 

BooB, 9. 92aabe, VaPe, Belgiemina c. ; (Kobe n. ; 
a. gapmilb; IpjUg, munter, oe^gelig; — day, x 
^oPoag e. 

BooB, 9. t 83øn, Begiering c. 

BooB, 9. STape af ^ør e. 

Boor, 9. Bonbe c ; Jlg. plumpt ubannet aRenneffe 
n. —ish, a. — ishly, ad. bonbeagtig. — ishness, 9. 
Bonbeagtigbeb ; ØroPl^eb c, plumpt Bafen n. 

Boor'- worm (vmrm) 9. Xraborer c, teredo. 

Boom, 9. t BaaS c. 

Boose, Boose, v. briffe, fpire. — r, 9. S)ranfer 
e. Boo'sy, a. Ipflig; berufet. OPf. Bonse). 

Boost, V. (arner.) løfte el. ffet^at Pcb at ftpbe paa, 
flpbe op. 

Boot, V. baabe, gaPne, btinge 9otbel; berige; 9. 
Baabe, Binbino, gorbel o.; to — , (egentlig: for ot 
baabe et. bøbe berpaa), oPen i ibbet, i Zifgift, til. 
—less, a. — lessly, ad. baabelød, nnpttig, uben 
SSPtte el. fjorbet. 

Boot, 9. StøPle c. ; Kum el. SRagafin n. (unber 
ftuflefabet); pi. t fpanfTe StøPler pi. (en Zortur 
i Sf otlanb) ; v. traRe StøPler paa ; gøre fig farbig Boo 48 Bon tit at ribe (bnaf ftoimnanbootbet : — and aaddle); 
— B, — catcher, StåtHtpvih\n eDrr Opwicter (i et 
Ojefløitofflleb); — doøer, 6tøt)le>9taablrt e. (Snfom 

Seem oa flir eOet naablet 6taft oø OMitobct tit 
obtøi, (billet the øhoemaker forfinet neb 6aaler) ; 
— hooks, @tøbIetToge pi. ; — hose, QtøtaltfktBmpn 
i)l,; — Jacki etøblefnrøt c; — rack, 6tøbTe^i)Ibe 
«. (inbrettet tit ot benbe @toftenie nebab); — strap, 
etsoteftrop e. ; — tree, — last, @tst)lrbIot 6Ui>fc* 
teft c. —ed, a. (ejløPlet. — ée, 9. ^albflePle e. 

Boétes (bo- 6'), 9. fdooM (tt etierncbiQebe). 

Booth (th blabt), ø. 9oh, 9iæIe6ob, »rorbe^lytte 
c. — y, vid. Bothy. 

Bootiess, vid. unbec Boot, 9. 

BooftopptBg, 9. aHentninø af et @fib« Sttnb e. 

Boo'tj, 9. Øtttte; Woto n.; fotfcetliøt Zab «. (i 
6pil, for at lotfe); to play — , tabe meb ^oi^fcet, 
fpille unber ^ceffe, bebraae. 

Bopéep, B6peep, 9. Xttteleø c. 

Bérable. a. font taber fig bore. 

Borach'io, «. SaberflafTe e. (tit Sin); fio- S)ru(* 
lenbott o. 

Bérago, 9, Ktminbeliø Ooraøo c, bcroffo offi- 
cinali9. 

' Béraz, Bérae«, 9. 8oras c (et Salt). Bora''- 
de a^'oid, Sorfljre c B6rate. 9. boracfuct €kat n. 

Borborjv'aiaB, 9. flUuntlen t 9loben c 

Bor'cer, 9. Gtenbor n. 

Bor 'del, 9. Øorbet.jborebufi n. — ler, t. 9iuffero. 

Border, 9. Qort; Scanb, ISant; (Ørænfe; mabat 
c, Smalt Øeb n. (i en &aw) ; v. prt)be tneb en 9ort 
et. ftant, befatte, inbfatte; beøroenfe; ørænfe (tit, 
upon), —er , 9. Ørænfeboer c. ; (tn fom narmer 
ftø til et. tommer nær. 

Bord'halfliMBnT, 9. 6tabepenøe pi. (beb IRorleb). 

Bordlaad, via. unber Board. 

Bord'ra^Bg, 9. t Bortranen, ^^l^nbrinø o. 

Bor'dare, 9. Vtavh c. (omfrinø pettet i et fSaaben). 

Bore . V. bove ; ubbore ; ønabc ^ul (fom en Orm) ; 
bcrc til Øefoar, Ijebe (Peb Gmaatiø^eber); trænge 
iøiennem ; 9. lOor ; ^ut n. ; fjebetia, trøttenbe ^erfon 
fi. Ztnø, 9taøeaanb, 9taøe e., $aa^aenø n., Utinø 
«. ; T. fiøb n. (i 6I1)bppaabenh ftaliber o. To — 
one's self mortally, Qebe fiø tilbsbe. —tree, x 
^btbetra n. (vid. Elder). B6redom, 9. ftiebfonbeb 
e. Bérer, 9. Qorer e. ; Qor n. 

Bore, 9. gftobbøløe c. (peb ^tobtib imob en filoh* 
munbinø et. fmal ^aobnøt). 

Bore, V. T. pvA\t (en ffltebfhibenbe i Bebbetsb 
cl. i ftaprontnø) ub imob 6iben af IBanen (^borveb 
et utopliat 9orfprinø fon binbe«). 

Béreal, a. norbtiø. Béreaa, •. 9lotbenPinb^ øo* 
ttai e. 

B6reeole, 9. ^rønlaal o. 

B6ree, 9. et Gtaøl 9anl, Øouree c 

Bom, pt. fsbt (vid. Bear. v.); — agalQ, øienfsbt. 

Bor'oarh (bur' -ro) y 9. 69 e. (meb borøertiø Øb- 
riøbeb), j^ifbflab et. ^teRe c. (fom Ijar fliet tit at 
fenbe en IRepræfentant til parlamentet) ; — Eoglish, 
ben mfle @snl Vroeret tit (tobfet e. (en ®til fom 
enbnu ftnbel i enMte borougrhs); —'s elder, t Kaab* 
manb, Orbfsrer «. (for en borongh); — monger, 
Hn fom banbler meb tBaløflemmer, »algframmer o. 

Bor'rel, 9. t fimpet Vtanb, flaømanb e. 

Bor'row (-ro), v. borøe, taqt paa ftrebit et. 9orø ; 
laane (af ttnbre); fiø. fljale; 9. f Oorøen, Siffer^b 
€. —er, 9. £aaner, Saantaøer e. 

Bors'holder, vid. Borough's elder unber Bo- 
rough. 

Bofl'oage, 9. Sttat n. , Stnttflob e. , 6febIonb «. 
BoB'ket, 9. ftratfloP: Snnb e. Bos'ky, a. beøroet 
nteb HCrot oø Ouffe, buflet. 

Bofth, 9. SrøPl n., Sum^eb,. 6nal o. 

Bos'ken, «. x ^orpaøterbu* n., Øonbeøaarb e. 

Bos'ky, a. beftfentet, berufet; (vid. oøfaa unber 
^'^flcage). Bos'maa, «. x ^otpaøter, Øonbe c. 

BoB'om (6oos'-Mm) , 9. 8arm e. (en ftPinbet); 
Orpft n., fig. Oarm c, ^joerte, 61«b ». ; o. ftiule 
i Sarmen, bepore i fiiartet; bebore tn^øt, fTjute ; 

— enemy, en bemmetfa 9t<Rbe ; — frlend, ^jcertenft* 
ben; pateret Sitle^iBrpftbnø c; — Bin, 6!sibeftynb c ; 

— thief, ^uStpb e. 

BésoB, vid, Boatswala unber Boat. 
Bos'qiet, vid. Busket. 

Boss, •. Buøte; Ihiop, Ønap c. (tit ^^belfe), ot>> 

St tirbeibe «. — age , ». T. inbmuret, frem- 
!nbe ®ten c. (^Porpaa øorflrinøer ftat ub^ugøeé) ; 
flaoenbe et. opboiet Viurarbeibe m. --ed, a. 
befat et. pri)bct (meb opb^bet ttrbejbc). ~We, a. 
puKet, forPoset. — y, a. fremflaaenbe, op^Pet; 
befat, prt)bet. 

Botaa'lc, —al, a. botonifl. — ally, ad, ifaløe 
^tantetterenft 6t)flem. Bot'anist. 9. Øotaniler c. 
Bot'anize, v. botaniferc; flubere Ootanif. Bot'any, 
9. Qotanil, ^lantetare c. Botanorogy, «. 9lfbanb< 
tinø om Slanter c Bot'anomancy, 9. 6)Mabom af 
$[anter, «)otanomanti c 

Botar'go, 9. nebfattet aRutte'flHoøn c 

Botch, 9. 9Ieøn, $Iet, f^Knne c, pi. Ubflst n. 
(fpf. Blotch); ^ar* flop c, flet øiort ^I c. (af et 
Vrbejbe), ^uberi; gtiReorb n.; v. fliRe, tam^, 
riubre, forfufle; marfe et. befcenøe (meb Øleøne et. 
fenner), —er, 9. Sappeflrttber; ffufter c. — ery, 
9. &ipperi f>. — y, a. fulb af SBleøne; ftiffet, lappet. 

Bote, t. t ^enøebob e. 

Both (o tanat), a. beøøe; eo/nj. baabe. 

Both'er (th btøbt), v. bebøPe (meb etabber), Iflaqt, 
forftljrre (jpf. Pother oø Blother). — åtlon, 9. ffou 
fh^rrelfe c, VrsPl n. 

Both'T, Booth'f , 9. (frotf) ^Iftte e. et. titte ^u< 
fi. (tit Xrbefbere). 

Bé-tree, 9. ^eaiøt Xræ (plantet peb Øubb^'Xemi)« 
terne). 

Bot'ryold, a. bnieformiø, fom en Srucnafe. 

Bots, Botts, •. pi. fmaa ^nbpolb^orme jm. (^0« 
^efle). Bott, 9. SnbPotbftorm e. 

Bot'tte, 9. Ounbt n. (^0 et. ^atm). 

Bor tie. 9. 9tafre, SSuteaie; S>unf c; v. ^Ihepaa 
9Iaf!er, a^aMe paa 9(afler; —case, glaflefobec «. ; 

— flower, Olaa ftnopurt, ftornbtomfl c, oentaurea 
evanu9 ; — fHend , ^rilfebrober o. ; — hamper, 
^taflefntP e.; — head, Qaaøe^Pal c, baltBma ro- 
9trata; S)nmrianc. ; — headed, tomboPcbet; — 
holder, x eefunbantft Ajalper, IBotbøiftdmanb ; 
Qrubefart c.; et ^øenabn for Sorb Salmerflon, fom 
enøanø i en Zaie f atbte flø : — holder among the 
foreigQ powers; —Jack, ®teøebenber c. ; — nosed, 
tptncefet; — screw, ^roptrtttlM c; — stand, gtaffe* 
CpfatI; ^tafletøarfe e. Bot'tler, 9. fiielbermefler c. 
(vid. BuUer). 

Bot'toB, 9. eunb e. (af et Aab, en 9fob; af et 
ftar); (Ørunb e. (oøfaa fiff.); Crnbe c. (af et Øocb^ 
en O^abe); grob e. (af en Ztappe); Stumpe, dnbe; 
bbbefte Det ; Dat c. ; ben unberfle »et af ®riblftrog ; 
@rib, ^rtsi; 9tøøte m.; fiff. noturtiø 6tbrte, Ihaft 
e. ; V. forfbne meb 8unb ; ørunbe, b^øe (paa noøet) ; 
oinbe (Xraab i et Slsøte); ørunbe flø, flotte fiø. To 
venture too much in one — , fiø. Pope for meøet 
paa een Øanø: at — , i Ørnnben et. Sieatiteten; on 
one's own — , paa egen ^aanb, uafboenøiø. —-ed, 
a. meb tBunb, bunbet ; fiø. flart, ubboIbenDe. — less, 
a. bunbtsS; fiø. uubforftetiø, ørunbløl. —ry, 9. T. 
Oobmeri n. 

Bov'ehet, «. (fr.) 6ttRerpone e. 

Bond, 9. ftornorm o. 

Bondolr', 9. (fr.) liQe S«retfe n. (for flø fetp), 
ftabinet n. 

Boage (booøe) v. t 0)>fputme^ flrtttte ub {vid. 
Bulge). 

Bongh (b<no) , 9. Øren c. (af et %xa). Boaght, Boa 49 Bra Boat. 9. euut, 9)9iiiing, ftrttmniiia c ; Seb; St^nat' 
\Min n. (jnf. Bight). Bought'y, a. font h»ltx jig. 

Boéfle, 9. (fi.) T. eonb«, Sosjonbe: Øosflabel c 

B«airil, «. (fr.) logt ft«b II. BouUlon, «. (fr.) 
ft«b|ii9i», ØøniSon c 

B«ml, eCc., vid. Bowl, etc 

BoBlder, vid. Bowlder. 

B«ilUe, vid. Bowline. 

E*BBce, «. iitttbfrligt Slaø, Bum^, ^unber, Ihuilb 
B ; 6t«i c; X ^alcti n. ; v. ^op^, fpringe, fate 
(Isbfcltg ; fpringc tilbage (Mb at frøbe imob) ; buii' 
bre; iRale^ btcntt, IQW. Boun'oer, •. $ta(et, 
£«qiter c. 

Bomai, o. fimiiøf^ %optii fprinae tilbaoe (Mb 
St«b}; labc fpiixiøe; «. Spcing; S^ifbagefpnna n.; 
— stone , >-ii]g Btone , Springluøle c. (fom ©»rn 
Køe BKb). 

Bo«b4, t. Øranfe, 6ftatile c. (ogfoa >E^.) ; o. be- 

Srcnfe, fstte Ørorafer fot; inbfrTsnlf. — ary, «. 
iranfc c; (icanfeffiel n. —len, a. aranfeuft; 
uistflnndet; uenbclig. — lessness, $. wrsnfeljøi' 
^b; Umbcligbcb c 

B4MiBd, a. bdiemt (til et 6teb, to ri. for); where 
tre you — to? S. T. b^oiVn flaar S>u? 

BoBBd-båaur, «. ^olitibetinit e. (unbnen®bed1f). 

BoBB'dea, a. focbonben, fotpliøtet, ft^lbia (Jbf. 
B:nd).I 

BoBB'dcr, «. flr^iulet ftabriolet; flr«Ibe e. 

BooBteoBB, BoBB'tlftil, a. —ly, cui. gabmilb, 
opb^vrenbe. Boon'teousness, Boun'tifulness , ». 
eaoailb^b, 99hgøttnlfeh , WlHtlfth, tSbelmobig^b 
r. Boan'tihead, Boun'tlhood, a. t <9ob^eb, Stib e. 
BouQ'ty, «. ØaumUb^b, (iobbcb, eelgørrn^eb; Øabe; 
^cftaie e. (gloet af Rcgjeringen); ^beitrepenge, ^aanb« 
penge pi. 

BM'«aet. 9. (fr.) nttdoli, »ntet c 

Board (bmrd), v. xfpøge, fpafe; «. @pøg, ®Ijeiitt e. 

Boar'ffeoB (6«r'-i«m), «. x fptre, fpringe wb. 

Boara {ttom^ o langt;, •. Q^rsnfc e. 

Boara {dorn. o langt), «. t Øal, Ha: Strøm o. 

Boar'naa (6oor'-a»B), t. notbø^Ug Sne^ørm c. 
(i SladlaKb). 

BoarM (6«r»}, vid. Burae. 

Boaae (6ooc), o. brtRe, fbiie. Botisy, a. beflienlet^ 
biulfen, UyMg. Obf. BooBe). 

Boat, 9. Øenbing, Zur, Øaitg e. {]aa neget af en 

tanbliag el. Øctoagcne, fom foregoor ab vangen), 
log, %a% n., %i^ e. (jkrf. Bought); ^riOelaa «.; 
for thia — , for benne (Bang ; to have a — toge- 
tber, ^. binbe an meb ^inanben. 

BoaUde', 9. (fr.) ØciOe, £ttne, fRaptn« c. 

Boate'fea, t. (fr.) IRorbbranber, t)ranbfHfter c. 

Boatlule (boo'-it-) 9. t 6alg for gobt ftøb n. 

Boa^rlaés , «. pi, (fr.) Øhmenbelfer pi. ; 2iigt 
eftrr opa<nie Stim n. 

B^vlAma, a. fom ligner Cjen. Bévliie, a. 
fom Iporer til ^omlbag. 

Bow, V. bøje, batb; nebbøie, nebtdjRe; butlefig, 
Me fig, gøre et Onl; fl^nte (unberen S)t|Tbe); følge 
buRenbe etter cerbøbig (til ^øren, Sognen); fieme 
(fis) bulfenbe; «. eufa. —'er, 9. 9loget fom bøjer, 
tSøicmiiiXel e. 

Bow (bo), «. laue c. (til at fll)be meb; til et 
Stipgeinftmment; 6abe(bue; Wfgnbne c); Øag n. 
(tit ppie) ; eiøjfe c. ; T. (Brabbne e. ; S. T. Ooo c. 
{paa et Gtib. 9 benne Bett^bning og i dammen* 
ffttntngeme : — 'man , — 'piece , og i —'er nbtalet 
CtM bow); V. gøre buet eSet bnebannet; — bent, 
bsm fom en Bue ; — graæ, S. T. ^ftbub af gam' 
Bifit ZoMcerl c (til at fCjerme Slibet imob vefta* 
^telfe af Sfen) ; — legged , frumbenet , hjulbenet ; 
— man . ionefti)tte c ; —'man , S. T. $(iøtbuager 
c.\ — 'pieoe, åageilanon i Boben c; — snot, 
t^ffCab «.; — Bjmt, Bngfprl^b «.; — string, 
Stteffcramø c ; — wlndow (vid. Baywindow). 
B6wed, a. bnet. Bow'er (— anchor), «. 8. T, 

anoftng« engelfr-banf! Orbbog. ftronanfer n. (best — , 2)aglig««n(er; imall — , 
Zøl'tinter). Béwlng, «. Bueftrog n., SRaabe 6por* 
paa Buen førH c Béwyer, «. Bnejl^tte; Bue- 
mager e. 

Béw-catoher , §. (oifino! for beau-catcber) lille 
^aartrøQe paa iKnberne e. 

Bow'el, V. toge dnbbolbene ub. Bow'eh , t. pi. 
dnbbolbe pl.i fig. fjærte n., Sleblibenbeb , |Z)m$eb 
e ; bet ^nbte (af en Xing), 6tob n. Bow'elleøi, 
a. meb9nt<Iø#, ubarmblærtig. 

Boir'er, «. Bur n. (et affibe« Børelfe); fiøbl^ljtte 
Søofol e. ; £))^buS, SDflfleb n. : Bolig o. ; (otW.Bower 
unber Orbene Bow); v. omgioe, inbflutte; bo. — y, 
a. Ivbrig, løbbaRet; meb Søb^^tter. 

Bow'et, Bow'eBø, •. ung ^øg c. 

Béwlo-kalfe (6d-6^), «. (arner.) lang ftnib, 3ogt> 
fnio c. 

Bowl (6o/«), 9. Bo«feI, ftngle c (af Xr«, tU 
@pil): BoQe, SriKrjIaat ®faal e. ; ben bule %t\ af 
en Zing, $ibe^ooeb, 6teblab; BanbbftRen ». (i en 
Aaoe); v. triOe (en ftugle e(. Bolb): flaa (meb noget 
fom triOe«); fpiøe ftuglefpil el. ftegler. —er, %. 
fteglefpiHer; BoIbtriQer c. (i cricket). — Ing-aller, 
— fnggreen, «. iæbn (Brcefplet til ftugU' el. ftegfe' 
fpiU Bolbplab«, ftegleplab« e. 

Béwlas, •. liQe runb tttb(et«rte c. (folgt paa 
Øaberne). 

Béwlder, Béwlder-rtoae, %. ^or 9ht11eflen, ftampe* 
fim c. Béwlder-wal], «. Vtur af ftampeften c. 

Béwlla«, 9. 8. T. Bugline e. 

Béw-pot, 9. Urtepotte, Blomperpotte c. 

Bowte, V. 8. T. ^ale i en ZoIIie, ^ioe. 

Béwyer, vid. unber Bow, Bue. 

Boz, 9. Btt{bom, hvxw, —en, a. af Bujbom, 
Busbomg«. 

Box, 9. BøSfe ($engebø«fe): K£fle, ^aafe c, 
eCrin n.\ IlaBfe; ^ufegaoe c. (ifori ^enae, Chrirt- 
mas — ); Bul c, ftuflefabe n.; afbelt Biab«; Soge 
c. (i et X^ter); QfluRe n. (i en 6talb^ l^oor en 
^e^ fan gaa løf); liQe ftammer; ^agt^uft n. (bon- 
ting — ) ; Bøjning c. (i et ^jufnab); 8. T. itoSfe c. 
(til ftompaéfet); v. inbeflutte i en tOffe el. ftoftfe; 
forftjne meb Bøjning; to go a— log, gaa omlring 
og ønffe gtebelig xivX (for at faa ^enge; beraf: 
— ing day, anben dnlebag, paa bbiOen be gaa om* 
hing); — nlgbt, anben iOfuIebcm« Kften (ba nt)e 
fPantomimer eSer IqfHge Sfuefpil gfeme opføre!); 
to — the compasB, opregne ftompaøflregeme eftet 
Orben; to — a tree, bore Aul i et Zra (for at faa 
Saften) ; — coat, ftuf(efabai c ; — keeper, Sweater* 
ftontrotør c. 

Box, V. bojeS, floaft meb 9tobeme (beb 9{abeftøb) ; 
flaa meb ^aanben; ». 6Iag n. (paa 4>0bebet meb 
fiaanben); — on the ear, |Z)refigen n. —er, «. 
B^er, iftcebefegter c —Ing, «. Basen, 9{(ebelamp o. 

Boy, f. S)reng; Bøø. ftnegt o. ; v. be^nble brenge* 
agtig ; -'s play, »rengeleg c. ; —'s trick, 2)renge* 
ftreg c. — hood, 9. Srengealber, Barnbom e. — ian, 
a. — isbly, ad. fom ^^xxt til en S>reng; barnagtig, 
brengeagtig. — Isbness, — ism. «. brengeagtig Cp« 
førfel, Barnagtigbeb, 2>rengeagt{gbeb c. 

Boy 'ar, 9. Bojar, HbeMmanb e. (i ØhiSIanb). 

Boy'cott. V. true, bringe i bberfle gforlegen^b beb 
iRe at biSe betale Beblommenbe, iRe at biøe arbefbe 
for ban, iRe falge ban noget, iRe løbe noget af bnm 
ofb. (efter en ftaptajn Boycott, fom i 1880 unber be 
irffe ttrolig^ber oor Øob^befltyrer for Lord Eme nttr 
beb Ballinrobe i Q^reoflabet Mayo i Ofiirlanb, og 
tillige grorpagter af nogle af ^orbeme, og fom bien 
bel^nblet af Beboerne paa ooenncettnte Vcaabe, faa 
qX fRegieringen omflber fenbte bon ^øftfoll unber 
militcr Beflbtteife, og ba flfgtoben faalebef bar 
(ierget, maatte ^n opgibe forpagtningen og meb 
fin wonilie fortabe (Bobfet). 

Brablblo, v. tratte«, libei, RamreS; •. Xrætte, 
Hib c. — r, 9. Zrftttebrober c. Bra 50 Bra Bf»M, 9, tttnffinne o.; Baanb n., tRcni e. (font 
omaiMT eOer ^otber noget fXfSft), 6p(Biibernn c. ()kui 
cti Zconune)^ Karret 'Stem, flSusejele, €ele; ftraa 
€Hoer o. el. Oaanb n. (meSem to Stolper); ftlamine 
c. (i etrift); Øiinmet c. (jof. Bit); $ar n.; S. T. 
Qraio. ; V. onMnbe, ombiiibe^ fommenbinbe, binbe; 
ftramme^ fpænbc; S. T. brafe; to — sbout, brafe 
om ; to — to , brafe an ; to — the nerves , 1!i)rte 
9lerbeme; a —Ing wind, en neroefhirfenbe 9Ia|!. 
A — and a half , balt>anbet ^r o : tie (om l>arer 
09 Vger^onl ; me^ i dagttproget). —let, •. Vrm' 
baanb ». Bråær, «. Vrmfftnne e.; 9inb, Ølnbfel, 
Bftlte; fommenfnerpenbe ficegemibbet n. 

Brach. 9. t Zabebunb c. (af ^agt^unbe). 

Bråchlal (ch ubt. k\ a. fom ^vrer til Vrmene. 

Braehjy'rapher (ch ubt. h), 9. ^urtigf!riber c 
Biachyg'rapby , 9. ben ftunfl at firioe meb 9or> 
Cottninger^ ftortftribning^ ^urtigfCrioning c 

BiachTl'Offy (ch ubt. h), 9. Stort^b i Zaie el. 
Ubtn^r, ffortfattet^eb c 

Bræk, 9. t Orcr!, Ontb n., Vabning o., ^ul «. ; 
fig. Wangd, 9cit o. 

Braek, 9. t bet SBtalagtige (beb Sonb; jbf. 
Brackish). 

Brack'en, vid. Braken unber Brake. 

Brack'ot, 9. ihiegt ti. 6tioer c (bdorpaa f. Cs- 
en 6t)lbe ^oiler); ftragffen; UQe OanC o. (fom flaar 
nb fra en Opflanber); ftlamme o. (i 6Irift: []); T. 
fRoperttxcg, Skioetoæg c. ; pi. S. T. lort ftrumtommer 
lig Xnernocr n. ; v. inbRamre ; f orbinbe oeb en 
Hiamme ; (efter (imamen for honoun oeb Uniberfitetet 
i Sambribge offentliggoreA en iøi^e ooer llanbibatcme 
orbnebe efter bere# joints ; noar ba to babe tni 
IBointi, forbinbel bereS Staone oeb en ftlamme; ber- 
for fige« f. Cs.) A. was —ed with B., a: tt flob 
lige meb O beb (ixamen for honoun: —ed wlth, 
Jiff. ftiUet lige meb. 

BrMk'ish, a. brat f altagtig ; — water, Ørotbonb 
n. — ness, •. brat el. faltagng Smog, 6altagtigbeb 
c. Bnck'7, a. brat. 

Brad^ •. OBrob o.), ^tflttt^Mm, Øntbfom a. (meb 
meget (tbet ^ooeb, til at faflfiao Øulobrcber)^ ^tfRt, 
6tift e.;iU, X $enge pi. ; — awl, ^Ittf^l o. 

Brag, V. ptalt, bronte; t. Sraleri n., 6toIt^e. 
(bet ^ooraf ber praTeg); et élagl ftortfpil n. ; — 
ndédo, 9. €torproler« IBrouter e. — gaidism, 9. t 
9taleri n. — gart, 9. dronter, praler o.; a. pro- 
lenbe. —ger, 9. $raler, 6tortaIer c. — gingly, ad. 
}DQa en pralenbe waobe. — less, a. pralfri, bramfri, 
befleben. —ly, ad. t brammenbe, pruntenbe. 

Brag'get, «. t et 6Iag8 aRjob e. 

Brald, v. ftette, fno ; inboaoe, inboirfe ; bebrennme, 
lånte el. befcette meb Snore; 9. f^Ietning; 6ammen' 
fnonina o. 

Brald, V. tbrt)be; fønberribe; brage; brbbcfrem, 
fore op e(. frem ; 9. t »ebrageri ». ; a. t bcbragerfK, 
fatff, fPigfttlb. 

Bratl. 9. S. T. Øibtob (til OaffeU eOer etogfejl) 
«. : •. to — up, opgibe (et ©ejl). 

Brala, 9. fiierne o.; fig. (oftep{.) ^obebn., ^or- 
flanb c; o. jlaa hjernen nb; t for^aa; — chlld, 
J5iemefofter a. j — pan, ^iernefTal; — dck, a. af« 
finbig, ubetcentfom ; — sickly, ad. f^gelig, forbirret. 
— l8h, a. bibfig, aaC uflt^rlig. —leas, a. l^iemeloft, 
ufornuftig, enfolbig. 

Braird, a. x fpoeb, frift; 9. føcfte Spire af Ørce« 
eSer ftom o. 

Bralt, 9. taa uf[cben S>iamant o. 

Brake, 9. IBrbbe, ^orbrt^be; Orafbarbe; Rfbfialb 
c. (etillabg tit at fto bælige Ae^e ».); S)eltrug n. ; 
eiolrbogn e. (for bbiRen ^e ftole« O: tilCoreft); 
»rem« c (til at Icegge pao ^efle), ftarpt »ibfel n.; 
^ompeftang c; v. vtd. Break. 

Brak«, «. @teb bebaSet meb 9)reaner ogJBufle n., 
"^tftob c, ftrat, Zomelrot n. Braken, Biack'en, 9. X Oregne c, el. Bregner pi. (vid. Fem). Bråk7» 
a. fulb af Bregner el. Bufte; uiaon, tornefulb. 

Bran'ble, «. )Bromb«r'IHt)nger, rttdiM/mfioonw; 
Somebufl, £iom, bilb Bufl o.; — net, fuglenet 
n. (til at fprebe ober Bufte). Biam'bled, Bram'- 
bly, a. beboset meb ftrat. 

BnuBl>ltBg, 9. Biergfinfe, norf! Bogflnfle, SbMtUr 
e., fringilla monti/ringilla (9ugO« 

Braa, 9. ftlib n. ; — ftMsed, x fregnet, —ny, a. 
Hibet. —new, vid. unber Brand. 

Braa'card, 9. (fr.) t Koftbaare, Bcerelarm o. 

Branch, 9. (tren. c: fig. 9ren, 9lrm c; @tub 
N. ; %at e. (paa en ^(ortft Aom) ; 9lff nit n. ; Øf > beting c. ; o. ft^be (Ørene; ubbrebe fig i (Ørene, grene 

fig; babe XaOer; bele i Ofrene; forfbne meb (Øreni 

ener firme; — line, Sibebane o. (af en ^embane). —er, 9. Stamfaber; ung 9alt c. (fom enbnu bopper 
poa (Ørenene). — iness, 9. Ørenefulb^b o. — less» 
a. greuM, ^. nogen, blottet. — y, a. grenet, 
grenefulb. —let, 9. UOe Øren o. 

Brand, 9. Branb c. (et brcenbenbe 6tbRe); Sbocrb 
n, ; ZorbenTile c ; Brænbemærte n. ; fig. Slampift 
c; V. brcenbemoerfe; ;Sa. banære; — iron, Brsnbe* 
iem n. (til at branbemcerte); Xrefob e.; — new» 
(bran-new), fluntenbe nb/ fplintemb; — Sunday» 
X førfte Sonbag i 9oft<n o. ; — Ing iron, 9. Brænbe« 
iern n. (til at brcenbemarte). —er, v. (flotfl) ftrge 
paa fftift; 9. Ki^ c. 

Braa 'disk, o. fbinae (f. 8s. et Sbcerb); «. Sbing 
n. —er, 9. vn fom fbinger. 

Braa'dle, v. t balle, rolle. 

Braa'dT, 9. S)me<Branbebin, (tognac o. Bian'- 
died, a. blanbet meb (Kognac. 

Bran'gle, 9. ftib, Zrætte o.; v. tratte«, libe«. 
Bran'gling, 9. Xrattec, Slfenberin. Gbf. Wrangle). 

Brank, 9. Bogbbebe e. {vid. Buckwheat). 

Brank, o. x Ineffe, brbfte fig; 9. 9rimeo., Bibfel n, 

Bran'aew, vid. unber Brand. 

Braa 'ny, vid. unber Bran. 

Braat'goose, 9. Bemaletaaal, Bramgaai, Kaj' 
gaaft c, an9er leueop9i9 {via. Bamade). 

Brase, Brasler, etc., vid. Brase. 

Brask, 9. beftigt Stsb, Brog; Knoreb, tCnfalb; 
Brub n. ; fmaa itarpe Stene pi. (beb tlf^ugniim e(. 
Støb), affCaame «^rene eQer Stbifte pi., Ilf^ilb, llfbugft 
n. ; plubfeligt d^Ibebefinbenbe n. (ibf. Water — ); a. 
oberilet, ubefinbig, ^obeblulbft; (amr.) bragg, flør; 
—læ, ftør 3«/ SiapiS c; v. løbe ilfomt anfalbe; 
Inufe. — y, a. x ftør, grulaatig; fbogelig (af ^etbreb). 

Brasll'-weod, vid. Brasll. 

Brass. •. VceSfing; SRetal n. (bbori ber er en 
Blanbing af ftobber), ftobber n.; fig. Xrobfigbeb, 
Uforflammenbeb o. (ibf. Brase etc.). —band, Otufil* 
lorpft meb Btæfrinnrumenter ».; —es, pi. Ibbber- 
plaber meb opbøjet Srbe^be paa (Ørabmonumenter. 
— yisaged, uforflammet, trobfig; —wire, fRelflng« 
traab c —iness, 9. meSfingagttgt llbfeenbe n. — y, 
a. fom ligner a)te9fing; j^aarb fom fSUtal; trobftg, 
uforfEammet. 

Brass'ets , •. pi. Vrmflinner pi. 

Brass'y, vid. unber Brass. 

Brast, t vid. Buist. 

Brat, 9. Barn n.. Unge c (i ^b^agt). 

Brat'tiee, — work, «. Brobe* eDer ^lanSnxerl n. 
(i en llulmine, eller omlring et farligt Øtoftineri;. 

Brat'tle, 9. torbne, bulbre. 

Bravade, 9. praleri, SIrbberi «., Stortalenbeb c 

Ifrare, a. brab, mobig, -topper; æbel, gab, ret- 
flaffen; pragtig, Vtlig; bpperlig; 9. Bobebali; Stor- 
taler ; ZrobS, iprai, Ubforbring o.; (amr.) inbianft 
ftriger c; v. ubforbre; gaa mobig imøbe; trobfe, 
bbbe Zrob«. —ly, ad. toppert; pragtig. BiÅvery, 
9. Xapperbeb o., j^eltemob n. ; Bragt, (Ø(anb< c; 
Bralert n. ; Zrob« e. Bråyo, 9. leiet Snigmorber, 
Banbit c; i. (ubt. fom paa Xanfl) brabo! (Det Bra 51 Bre eøratfifc engdfle QbtaaB et: 01 bnve! ((. Bravel 
O'). 

BiBTa'i«, «. 8tatmx>9bie e. 

Br»w], V. ftaait, fttigc (talr ^fjt og vfinnmengt), 
laxsK, namrrf ; føtbrtoe »eb 6t9j; r 6lr{fleit e., 
Kammai ».; t ShinbbanS e. —er, «. Sfcaaler, SCratte- 
ksber e. 

BrmiTB, «. Orne e. ; 9t9h af en Orne el. et fcbet 
6n« n., 6t»iiieft|Ite, 6l}Itc c ; atuffeltfb n. ; Wuflet« 
hsft c, focie Shtfrier p/.; fio. ftcm e. —er, 9. 
eiogidbhi H. rfebet ifonr tU SDlte). — ineas, #. 
Ihifblfvi^b c, fiff. éttftft, ^oarb^b e. —j, a. 
maRtVfin, mitfritUi^ {«bfulb, foær, ^arf; fiff. tiaaxh, 
afilToti. 

Bnx'j, 9. en 699bom l^o* ^(utr^ OetftnbeTfe i 
ZctKfoe, Olobøasg c. ; ftøb of et gfoor fom ec bøb 
fif bcirae S^gboni ; o. fon er af e(. ffntx til Bfa« 
ift ttt bøbe af 69øbom. 

Bny, «. t 9orbMlb, Sfotbfioi c. 

Bnf 9. fnsfe^ ftobe, ribefnaat. —er,«. Støber, 
■foei, RtDefngle, Søber c 

Bm, «. 9x00, (Vnl), Strolb n.; 6toj; Sfr^ben 
c, wfelflTtg n.\ v. brage, brøne, fltalbe; fFrljbe. 
-«r, •. éfroaler, SIrtjber c. 

Braze, v. (jbf. Braas), (obbe (Vletal fommen); 
oeeitKenc neb Sletal; .^. forWvbe, gøre ufor« 

BrizcB, a. Qof. Bra«), af Øte^flng eOer Sletat; 
Ao. forbørbet, vforftaoimet; — fiboe, «. uforflamntet 
*rKf Qcifon c. ; — (aoed, a. nforframmet ; —ly, ad. 
^aa en frof, aforfrommet 9Raabe. Bråzen, v. bcere 
Bfoiftamoiet; to — out, trobfe eder poafloa poa en 
cfotfasamet Stoabe. — ness, «. bet SRetalagtige; 
StKtieb, nforftammenbeb e. 

Brézler, 9. 9leftfingtBieb, Øørtler e. (jbf. Braøs); 
fialpanbe c, 9Ptfab n. 

BrazU'. BnuU'-wood (zU ubt. netl), 9. røbt 
f*ta1Uiciitne el. gemanbultra n. — nnt, brafllianfe 
itøb e. (af bet ^øie i Sijbamerila bosenbe Srs 
herihoUHta exeeUa). — etto, 9. fim^Irre iBrafillen' 
tne n. 

Breack, 9. fdxed, 8ntb; fiula. ; Qrefd^e c, 
Sslbbmb n.; en Kabning i ftb^en, iBugt c; fig. 
9ntb «., Obertrabelfe: %t\% Strib; Bronumnelfe c 

Bread (bred), 9. Ørøb n. (ogfaayf^.); —and 
cbeese, O^ og Qrøb; trætte ^anbfler (en 9øme* 
leg) ; — baaket, Ørøbhirb c ; x 9Rabe c —chipper, 
Øcgerbreng c. (fom ftraber Qrøbene) ; — oorn, Srøb* 
loni n.; — room, erøbtommer n. (til Stibft); — stofT, 
9iøbtof n. —en, a. labet af 9røb. —leas, a. 
bzøbløl. 

Breadtfc (ftrccffA), «. Orebe e. —le«, o. uben 
erebe. 

Brak (brake), v. braffe. brtybe: brcefte itu, f(aa 
i 6tt)Rer, fnsfte; bringe ttl ot brifle; bringe til at 
ibille fallit; fosRe; tsmme, ftole (en ^e^; Jbf. 
Biake); nebbrt}be (f. 9i. 6unb^eben); afbrljbe; op* 
ftctx, optøfe, tiantetgøre; forfhrrre; afffebige, gioe 
tffteb; owrtrcebe; oabne, begljnbe, bringe tma 99ane; 
oaa i etijRer, f)mnge; f^slle; forfalbe; brifle; 
Mbc frem, gr^; gaa fallit, gøre Opbub; fbaReØ, 
aftage; foronbre f!g, ilTe ^oibe fig; to — one's 
back, fiff. fpiDe faUit; to — bulk, B. T. br^be 
£a^ for at lolfe; to — oompany, liøe fig bort; 
to — groimd, brpbe forben beb $(ob eUer @|)abe; 
begbnbe Beleiring beb at aabne Søbegraoe: fiø. be* 
gQvbe et 9oretaaenbe; to — a horae, floie, tiOøre 
eOer tilribe en i^eft ; to — loose, brijbe ub, gøre fig 
fri; to — øtonea, flaa Sten (itu. til »eje); to — 
Wind, ræbe, babe CpHob; flippe en Sinb; to — 
wool, fortereUib; to — down, nebbrt)be, nebflQrte; 
miiloffcA, JKaa fejl; fomme ub af ^otning; —down, 
9. t^elb, 9(ebertag ». ; to — from, ribe fio løft fra; 
to — in, brbbe inb; floIe, ti(tore (en ^eft); to — 
innpon, afbr^be; brtjbe inb paa; to — oif , af> 
bn^be; to — out, brijbe ub; ubbrljbe; flaa ub (paa flegemet); to— through, giennembnjbe; obertræbe; 
to — up, brbbe op; optøfe; beabnbe en 9tv\t; op* 
narcft (om IBeiret); —up, a. Cpbruba., Opløftning; 
Stanbftning, tifbrbbelfe e. ; to — upon the wheel, 
robbroeRe; to — with one, brt)be (S^nftab) meb Cn; 
t aabenbare <in en Aemmelig^b. Bre&ky-leg, 9. x 
Sætning ; ftorl !Drif e. ; he broke both hiø legs, 
fiff. ^an bleb ganfle fulb. 

Break (Jbrake), 9. »reet IBrub ; Ant n., Øabning 
e., SRellemrum; ^rembrub n. ; ftfbrljbelfe, ^u{e; 
Streg, Xanlefheg; gorb^bning c (i en Wur); md. 
Brake, meb ^billet Break ofte forbecleft i Stabning. 
—bone, vid. Dengue; — neck, a. bat<^aHenbe; 
9. ^alftbræffenbe Steb n. ; — stone. Stenbrat c, 
9axi/raga (${.) ; — water, T. JBreaboater, SøbrObcr 
c. (ti( at brt)be Sølgeme beb et ^nbløb til en ^abn)^ 
IDæmning c. (mob Søen, f. w$. beb Slbnot^t^)- 
—age, 9. Seftabigelfe, Kamponenng; fefiatning for 
ramponeret (Vobft c —er, 9. dn fom brbber ofo. 
(9K<. Break, v.); Obertræber; Oeribcr; tBraabfø c; 
pi. Orænbing c, Oølgebrub n. (ober ft(ippegrunb); 
S. T. Banbanfer n. (ttt et ^avtøi). -lug, 9. Oan* 
terot, fallit c ; (i anbre S3ett)bninger vid. Break e.). 

Break'ftat, 9. (egentlig: brbbe Raften), fpife Brro' 
loft; 9. Slorgenmab, gh^ofoft c. 

Bream, •. tBrafen c, cyprinu9 brama. 

Bream, v. S. T. brcenbe (et Stibft 9unb). 

Breait (6re«f ), 9. 8r)yfl n. ; Sarm c. ; fig. Ørbft 
n., Siel c, ^jcnte n., SamoittigHeb; Stemme, 
Slingeftemme o.; o. oenbe Ørbftet tmob, fHlIe ftg 
imob, bl)be S pibfen, bbbe Xrobft, trobfe. —bone, 
»rbflben n.; — iaat, S. T. Srortøjtroftfe fra Ror- 
ftibet c; — hlgh, brijfttjøj; — hookø, S. T. »ob- 
baanb pi. (Ihtaer forube unber S)<BRet) ; — knot, 
»rbflfUjfe c. ; —pin, »r^ftnaal c. ; — plate, »r»)ft- 
barniff, »rbftflpfte«.; — plough, Sluffeplob c, 
Sfuffejem n. ; — work, tBrbftbærn n. ; 8. T. Støtter 
meb fiønning paa ^ortant af |>a(Dbcef eSer ^btte p/. 

Breath {breth), 9. Vanbeo., Vanbebrat; $uftn., 
Suftning c; Sib; fpujierum n., ^biletib c ; £iebKt 
a. ; out of — , forpulet, neer beb at tabe iBfiret; 
—tal, a. meb fulbt 91anbebrag; t fulb of Suft; 
— leas^ a. aanbetøft, forpuflet; bøb. — lessnesa, f. 
Vanbeiøftbeb o. 

Breathe, v. aanbe, troeRe SBejret; lebe; pufh/ 
bbile libt; inbaanbe; ubaanbe, ubbunfte, ubbrebe 
S)ttft; bfæfe paa,. btcefe; bebæge i fri fiuft: lufte; 
tørre; gibe fiuft; flge (emmelig, gøre (et Søfte), op- 
fenbe (en Oøn). Bréather, 9. (fn fom aanber eSer 
(eber; (in fom tjttrer; Sn fom inbaanber eOer inb« 
bloefer. Bréathing, c Vlanben, ttanbe; ftiSe Qøn 
c. el. Stt! n. —hole, Suftbul n. — place, et Steb 
bbor man ran troeRe Sejret eOer gore en $aufe. 
—time, — while, ^ufterum n., ^biletib o. 

Breck'aa, 9. (flotfT) ©regne c, vid. Fem. 

Bred, a. opbraget (vid. Breed). 

Brede, ». t ^fletning. Sløjfe o. {vid. Brald). 

Breeeh, 9. fBogbel, »htmpe c. ; bagefte S)e( c. ; T. 
Ounb o. Caf en Ranon); t Ørog c, »ennaber pi. ; 
— es (ftrtcA'-eai), pi. eujer; ftnftbennaber pj. Breeeh, 
V. gioe (en 2)reng) IBuser paa ; gibe Øiift eQer Smcef 
paa Kumpen; S. T. paaUegge Orog (paa ftanon). 
— Ing, 9. Slumperem c (paa Seletøj) ; Xugtelfe (meb 
«ift) c, ; 8. T. iBrog c. (til en ftanon). —loader, 
Øaglabeboaben n. — loading, a. inbrettet ril S3ag' 
(åbning, Qaglabe- ((8eb«r, ftanon). 

Breed, v. able, frembringe; opbroge; Isgge ti(, 
opbratte, opføbe (ftbæg ofb.); bære foanger; frem* 
bringeft, opftaa; bngle, formere fig; 9. Vflom n.. 
Slægt, Ølace; ^ngel c, Itulb n.; «rt c, Slagft n. 
To — in and in, forplante fig i famme Vrt. 
— bate, grebftforftbrrer c —er, «. ttn eller Koget 
fom abler el. frembringer ; ftone fom feber 83øm e. ; 
Cpbrager c ; (5n fom opføber el. opbrætter. —Ing, 
•. Opbræt, Cpføbning, «»I; Opbragelfe, Sebemaabe c 

Breekii, 9. pi. (ftotf!) »entlaber pi. 

4* Bre 52 Bri BrecM, Breeze, Brli«, 9. ftobremfe c. (vid.QtuåAy). 

Breeze, «. Sinb c (fra 2aah tUtx 60; l&nd— , 
Sanbtoinb c, aea— , eøbinb c); ntilb Stub, Suft* 
ninø ; Ihtling e. ; v. S. T. talt. —len, a. UifftiOe, 
rolig. Bréezy, a. biftet af Sinbm, binbooben, Inftig, 
lølig. 

BrMce, t. Sl)gtiiitg9gru8, Støb, ®nabft n. 

BréhOB, «. Sanbebominer e. (^ol be gamle 3v* 
tonbere); — Iawb, gamle trlanbf!e Sobe pi. (ttle 
ftrnme). 

BreMø, a. t j^aorb, fTatb, ^reng, botbfon. 

BreB'dleø, vid. Brindlce. 

Bren, v. t vid. Bom. 

BrøBt, a. forbroenbt. 

BrøBt, a. X brat, 9e)I. 

BrøBt-gooM, «. vid. Brant-eooøe. 

Brøst, 9. T. @tab ti. atunbflab c. (f. d^. paa en 
Søiiefob;. 

Bret, 9. ^igpar c, pleuronedetmaximw (fn^Q^n« 
berart), vid. Turbot. 

Brøt'ftil, a. brrbfutb. 

Brøth'røB, 9. pi. Slebbrøbre; t Orøbrep^. {vid, 
Brother). 

Brøt'tleø, Brøt'øgø, vid. Brattioe. 

BrøTø, •. paveligt Vvem n. ; officiel Gfribelfe; 
Øtetdorbre c. ; T. Orebe c. , Brevit (et ælbre Slobe* 
tegn, fom gjalbt to ^le Xalter. ^et, fom nu falbeS 
en bel 9lobe, og fom gcelber */*, falbtei ba «emi6re- 
9«*; ibf. Semibreye). 

BrøTøt', 9. T. titulftr ^otfremmetfe c (i Krmeen, 
uben Øage'ftorboielfe). Brev'et, a. T. titulftr. 
— cv, 9. titulær Stang e. 

Brérlarj, 9. Ubtog ; Orebiarium n., Øønnebog c. 
(bo« fat^olite Srttfter). 

BréTlatø, 9. Ubtog, ftompenbium n. Bréviatore, 
9. Brorlortning, Vbbreoiatur c. 

BrøTtér, «. et @Iagfi fmoa Xrbfbogftober. 

BrøTity, 9. ftortbeb, ftortfattetbeb c 

Brew, V. brbage: blanbe; famle fig, trsRe op 
(om Uoejr); fiø. fmebe, obfptnbe, flifte; «. S9rbg c 
—age, •. eianbing: ^rlt c —er, «. 9rbgger c 
— ery, 9. Orbggeti. vrtMgerft n. —house, •. Br^g- 
1^8 n. — ing, «. Orbgntng ; Vrbg e. ; bet at trælte 
fammen til onbt Sejr. —is, 9. t tBrøbftibe ubbtøbet 
i ftøbfuppe; @ubpe c 

Briar, vid. Brier. 

Bribø, 9. Øa»e c (til ot befliffe (Sn), 6til)>enge 
pi.; V. unberføbe, bejtitfe. Bribable, a. beftiRelig. 
Briber, 9. »eftiffer c. Bribery, ». »eftiIWfe c; 
t SRoo ». (Vtatt^. 23, 25.). Brlbeless, a. vbf 
fUmiig. 

Brløk, 9. SRurflen, Zegl c; et Srøb i 9orm af 
en Vhirfien; x Ibftig, flinr 94r c; v. belftgge mcb 
9Rur1teneI. Segl; efterligne Sturflen. —bat, 6tbRe 
9turflen n. ; — burner , Zeglbromber c. ; — clay, 
— earth, Zegller n., Zegljorb c; — duøt, Xeglmeln.; 
—klin , Zegloton c. , Zeglbrcnberi n. ; — layer, 
— mason , Sturer c ; — maker, Xeglbrænber, xegl- 
ftrbger c; — making, Xegtbranbing c: — nogging, 
9)inbing8bærl n.; — pane bulldlng, BinbingStKerlft* 
Sbgning c ; — trowel, SRurfCe c : — wall, 8Rur af 
SRunlen, (trunbmur c — y, a. af Wurllen. 

BHck'øB, V. X bnjfte fig, tne|fe. 

Brie'Uø, a. fbrøb, fCør ; Juf. foag. 

Bridal, a. Qrubc-, jom ^ører til BrbQup; «. 
erbllub n. 

Brtdø, 9. Qrub c ; —bed, 99rubefeng c. ; — cake, 
Qrubefage c; — groom, Ørubgom c; — maid, 
S9rubebige c ; —man , Srubeforl c ; — stake, 
IBrube-Stong c. el. -tree n. (en @tang, ^borom ber 
banM beb iBrbllub). 

BridøwøU, 9. Zugtbu« n. 

Bridgø, 9. ero c. (oDer et Sanb); 6toI c. (paa 
en Qiofin;; 92æfert}g c.; v. bbgge en 9ro ober. 

Bridlø, 9. 9ibfel n.; Zømme, Zøjle c; —band, 
benflre ^anb c; — path, — way, Stibebej, JBei for Kibenbe e. Bridle, v. lagae 8ibfe( paa; fic. tamme, 
^olbeiXømme; to — up, htejfe, brijlie lig. Bridler, 
9. Zoinger, Zammer c. 

BrIdoB', BridooB', 9. Zrenfe c 

Briøf, a. (ort, fortfattet, fammcntrcengt ; 0. loct 
Ubtoø n. ; <istra(t af en Ketefog ; {Rettorbie c. ; en 
ffriftiig Knmobning til en Sagfører om at føre en 
6ag, bbi8 Oobebpnnlter oeblcegae« Sfripelfen: patent- 
brett, S)ipIom n. : BeuiDing ttl at famle Qibrag c 
(til belgørenbe Øjemeb) ; {vtd. Breve) ; 0. T. gøre en 
(istrott af. — less, a. nben 6ager eller ^roceftfer 
(om Øboofater). —ly, ad. fort, i ftortbcb, Cortelid. 
— nees, 9. f^ort^b c 

Brier, 9. toilb SRofe , ^b^^ntom e. , ro9a oanina ; 
ZomebufE e. — y, a. tornet. 

Briøzø, 9. grooere ftulafle c ; {vid. ogfaa Breeze). 

Brig, •. Brig c, IBrigftib n. 

Brig, 9. X Bro c. (vid. Bridge). 

Brigidø, 9. Brigabe c. Brigadiér, — general, «. 
Brigabecr, Brigabe-Øeneral o. 

Brig'aad, 9. 6tratenrøMr, Røber c. (af en K«t»er> 
banbc). —age, «. Køberi n., $(bnbring c. 

Brig'aadlBø, Brig'aatlBø, 9. $anbferf(iorte c. 

Brlg'antiBø, 9. Brigantine c. (tomailet 9art«j). 

Bright {brite), a. —ly, ad. blani. Rar, fRnnenbe, 
funRenbe; IbA; forftanbig, oplbfl; ^berlig, berømt, 
—en, V. blioe blani; Roreø, opRareft; polere, aøce 
Ror; opmuntre; oplbfe; forherlige; flcerpe (Jordan« 
ben). — ish, a. nog^ Rar. — ness, 9. ftlor^eb, 
Ølanbl; efarpfinbigbeb c 

Brignø (breeø), 9. IHb, 6trib; Aabale c; v. 
t flribe; ftcetbt, %\qt efter. Brigése, a. ftrib6ax^ 
iorig. 

BrIIl, 9. SIcette, 3fing c, pleuroneete9 rhombu9 
(en 9Ibnberart). 

Bririiant, a. (—ly, ad.), glimrenbc, funRenbe, 
prægtig; 9. BriQiont c (en meb 9ac<^tter fleben 
diamant), —ness, t, Bril'liancy, 9. ØlanbS, ftraa« 
lenbe $ragt c 

Brilla, 0. pi. fBjen^aar pi. (paa ^eflenft Pjen* 
(aage). 

Brim, 9. 9ianb, Stont; Sfbgge c (paa en ^ot;; 
V. toare fulb til Kanben; fQibe til Kanben; forfijnr 
meb ftant eQer Sttjgge. —ful, a. fulb til Stanben, 
brebfulb, oDerfblbt. —less, a. uben Slant el. SR^gge. 
—mer, •. brebfuibt (BlaS el. Bceger n. — ming, a. 
brebfulb. 

BrIm , 9. ^Ibflg, opfdrenbe ftbinbe c. ({øf. itoefle 
Orb). 

Brim'BtOBø, 0. Brsnbeflen c, ®pob( n. Brixn'- 
stony, a. føoologtig, fooolet; futb af 6booI. 

Brln'ded, BriB'dlød, a. plettet, fpcettet, ftribet. 
Brin'die, 9. bet ^lettebe et. Stribebe. 

BiiBø, 9. Saltoanb; fait Banb ».; Saltlage, 
Sage c ; fig. ^fa» n. ; Xoarer pi. ; v. tegge i fait 
Banb, toge. — pit, — pan, Galtetønbe «., Soltelar 
n. : —spring, Saltnibe e. Brinlsh, Brlny, a. fait* 
aøtig, fait. Brlnishness, «. faltagtig (fgenflab, 
Saltbeb c 

Bring, 0. bringe; paffe; foraarfage; formaa; to 

— word, bringe Bub el. (efterretning ; to — about, 
ttbføre, bringe i Stanb, bcbirfe; to — down, lafle 
til forben; nebtri)Re, aftrcefte; bbmbge; to — foith, 
frembringe, føbe; to — in, inbføre; inbbringe; frem* 
føre, tnblebe; føre, lebe; to — off, bortflaffe, gøre 
fri, gøre I08; to — on, bringe frem; beforbre; to 

— over, bringe ober, ombenbe; to — out, bringe 
ttb; gøre betienbt, bringe for Zagen; to — to, S. T. 
breje bi og brafe bal; to — to mind, lomme i^u, 
glenfalbe t lirinbringen ; to — under , unbertbinge ; 
to — up, bringe op; opbrage; labe rbRe frem; 
bringe i (Øang, inbføre; S. T. Icegge for Vnler. 
—er, 9. Bringer; Ooerbringer c. —er up, 9. Cp« 
broger c, pi. t bagefte Q^eleb n. 

BriBk, 0. Brint, l^ant c 
Briay, vid. unber Brine. Bri 53 Bro Brioay, vuL Bryony. 

BriM, «. {9id, Breese); Otafager; bitfl Suft e. 
'tid. Breese); —vent' (fe.), etraanaatte, »lnb» 
iClftsi c. (foc 91>nt(r). 

BilBk, a. —ly, ad. ftiff^ munter, l\tl\%, ta% fkætt, 
^vciMaht: •. to — up, nuntre fig, tomme xafK 
^tw ; TO^e op I (3Iben). —nets, •. Sitilig^b, 
svSBiVCQeb * fftuit c 

Brto'ket,' #. BdjfHhiire n. (af et tD^r); Ot^fl n., 
ØTinae e. : — 1>eater, x ftat^ofif e. 

BcIm, Briftt, 9. vid. Breexe, €tfO. 

Brirtle (6rw'-«l), «. 8«t1le c, flift ^aar n., 
S«iBe6øt1te c; v. forflyne meb Ottftet; rejfe (^oar 
el. øvcfler); reife ftg (fom »*rf»er); to — up, Jig. 
9aie brifHo eller trobfig. Bris'tly, a. befat meb 
OiT^R eflct fKoe 6aar, børfket. 

Bitotol, 9. eufiol (®tab); —board, et Stos« 
%it glat ^^oiipatrir n. ; — flower, ^ragtfljeme c, 
hniuM (^0; — itone, ueøte SHamant^ Ojerg« 
frtttel e. 

BHt, •. vid. Biet. 

Brftu'HU (—metal), t. Sl^følb n. (ibf. Fewter). 

Brit'aa, «. »rite; »olefer c; a. briHft. Brit'iah, 
a. bntifl; mateflff. 

Brft'ile, a. ftn, \ptMh; ffrøbelig, fbaø. — nesi, 
«. SIvrlKb; Sfr«be(igVb; 6boobeb e. 

Briixs'ka (frrM^'ia), «. et élogft lang ftolefle- 

Mgll C. 

Belze, 0. vid. Brise. 

Broaeh, a. 9inb e. ((borpaa noget fUtlti, f. fc. 
SalK epib, etegefptb n. ; 9taal o. (of en Ørt^ft' 
naoQ; 9rt}flnaal^ BroAe c; Spihi e. (^om paa 
ea épibS^iort) ; v. fpibbe ; fnRe an (et Ønler eOer 
9oh); tage ^ul paa, aabne, begijnbe at bmge; Jiø. 
{ømaK frem meb, forebringe, Qttit; to — to, 8. T. 
fioa baSe 6eil unber Sankning, —er, #. 6ptb ».; 
Sk fom farfl 9ttrer, Op^bftmanb o. 

Broad (krmed), a. —ly, ad. breb, bib^ for; 
aobeabor, Har; brt^g, fri; flibrig, raa, plat; 
— awake, UyØMagcn ; — axe, Orebfje, GtriMøxe e. ; 
— brimmed, brebff^gaet; — cast, Gaaning meb aaon- 
bcn c. : — church , brebfirfeligt 9oxti n. (befusgtet 
meb ben tpfte unerebe Sibeologi); — doth, nnt 
fflsbe n, ; — eyed, oibtfeenbe, Hartfeenbe; — Doon, 
Bar SRibbag e. ; — pieoe , t en gammel engeift Øulb* 
vofvt, ^atobui c. ; — fleal, CnglanbS flore 6eg( n. ; 
—side, S. T. 6{be of et Slib, Ørebfibe c; glat 
£ag n.; T. et Hrf, bbor alt er trpft paa ben ene 
6ibe (f. (£{. en 9(alat); —step, IRepo«, ttffatS poa 
ea Xroppe c; — stone, ftboberflen o.; — sword, 
^SaSaft e. —en, v. HiM el. garc brtb, ubbibe ftg. 
— neas, •. Brebe, 8ibe ; (Øemenbeb, ^lat^eb ; S>rifiig' 
lieb e. — wise. ad. efter Oreben. Broads, «. x ftoart 
pi. ; —man, x Øebrager i ftoartfpil c — y, «. x for 
—doth. 

Bioeida, Broeido, «. »rolabe n. (eilfetaj inb- 
Meæt meb op^ojebe »lomfler el. Sirater). Brocéded, 
a. Meoet tom IBrotabe; flæbt i Brofabe. 

Brécaff«, vid. Brokeiage. 

Bréeatelle, «. Brofatel n. (ftmpelt, groot »rolabe ; 
vid. Brocsde). 

Broe'eoli , «. en tlrt ftaal c , braaåica olvraeea 
itaiica. 

Brochare', «. (fr.) liOe Aefte, ^It^beflrift n. 

Brock, Or«y— , t. iVræming c. {vid. Badger). 

Brack, —at, a. Spibf^jort, tooarig ^fort e. 

Brod'ekJa, Brod'eqala, a. ^aloftobte c. 

Brégaa. Broyae, a. et 6(ag< tt)Re 8to (til Øjera* 
oanbring i ^ajlonbene); pi. t Brqg c, vvser pi. 

BrofB«, a. forbarnet ^ialeft eOer Ubtale o. (if<er 
drbrabenie« Obtale af (hiøeift). 

Broid, V. t flette {vid. Braid). 

Brol'dar, —ar, — y, vid. Embroider, etc. 

Broil, V. flege, rifle; ocere nbfat for ^ebe, ftege 
fig; a. Sorm, Zumnit c. Oprør n. —er, a. ØHff; 
Urofkifter, Oprører e. Broke, v. t forbonble noget for én anben, m«gle, 
agere Vlcegler. 

Brftkea, a. (el. |X. af Break, v,), brceffet, bmbt; 
— bafiked, Irummet, fom bar flaoet fig; S. T. tal- 
bmbt; —bellied, fom ^r Brof ; — footed, lam, 
^altenbe; — handed, lam poa ^aanben; — hearted, 
meb fanberfnu^ ^ierte, nebflaaet, f orgfnib ; — meat, 
Sebningerp/.; — soldier, aftatfet 6oIbatc.; — tndea- 
man, en ^nbelømanb fom l^at fpiOet Øonterot; 
— winded, flalaonbet. —ly, ad afbmbt, flt)Ifebift. 
—neas, a. ni«bn^b; 9tebfXagenbeb e. 

Bréker •. 9RagIer; ftobler; Slarfeanbifcr c, (En 
fom bonbier meb gamle 6ager. —age. a. Stogler* 
Isn, Qtourtage e. —ly, ad. t fom en ^faltelræmmer^ 
tdpbenbe, nebrig. — y, a. t ^sferi; ftobleri n. 
Bréklng, pi. briocnbe Vtoglerforretning; a. Øtegler«. 

Brome, Brésdae, a. Ørom n. (et (Øntnbfxof i 
6sbanb). 

Bréma-grass, a. ^jre c, ^aoregrcef a., brvmua 
(*!.). 

Broa'eklal , Broa'eble (ch nbt. k) , o. larenbe 
til Suftraret. Bronchitis, a. Betcenbelfe i Suft« 
rorets Ørene. Bronchot'omy, a. y. ^nbfnit i Snft- 
røret n. Bron'chus, •. luftrør n. 

Broad, a. t Goarb n. (vid. Brand). 

Braatorogy, a. Seere om Xorben c 

BroBM, a. »ronfe: 9Rebattie el. %\qux af Bronfe 
e. ; V. bronfere; b«rbe fom SRetal; Jig. for^rbe. 
Bron'zy, a. lig Bronfe. 

Broock (oo ubt. fom (angt o), a. 3ubel c, 6m9lle n. 
(af SRetal eOer ^nler); Spombe n. (til at fafte noget 
om Sioet) ; v. t pr^be meb Sutteler. Oof . Broach). 

Brood , a. fltugen c. ; Unger pi. , ^ngel e. ; Vf> 
!om n. ; ^cembringelfe c; «. ruge; ubruge; førge 
on^l)0fl^Ii9 for; beboelfe meb Singerne; fig. gruble, 
ruge (oMr, over); —hen, Siggeqøne c; —mare, 
6tutteriboppe, ^øl^oppe e. — y, a. rugenbe, titbøielig 
til Rugen. 

Brook roo fort), a. Qaf, Ha o.; — hawklng, Ønbe« 
jagt meb %QSXt c; —lime, tptblabet tCrenprift, Banb* 
arbe c, Teranieah9<xaimnga{^\.)\ — weed, ®amel 
c, aamolua (!fSI.) —let, a. (ifle Øcef e. — y, a. fu(b 
af ØftRe. 

Brook (oo tort), v. bruge, bare; n^be; taale, libe, 
ubbolbe, ftnbe fig t. 

Broom, a. Øboel, ®l)e( c, «partfttin ($1.); ftoft, 
ffejeloft c. : ftoft eQer Sift c (opbangt paa noget 
fom er til Salg); v. fefe, renfe meb en fto^; — cloae, 
—land , 9Rart c. eQer fianb bebojet meb ØQbet n. ; 
—man , Itoflebinber c ; — staff , —stick , ftofteftaft 
a. — y, a. beoocet meb %X(w\. 

Brose, a, en féotfl »et, 9tel[uppe eOer fRelgrøb c. 

Brotk , •. ftøbfuppe c. ; (amr.) flummenbe Banb 
n.. Sne 00 Banb (paa 8eie). ' 

Broth'el, a. Corbel, 3omfrubui n. —er, a. (In 
fom føger BorbeØer. —ry, t. t ^oreri n., Siber* 
ttgbeb o. 

Broth'er {hrvnk'-er), a. »rober; SRebbrober c; 
SRebmennefte n. ; — german, tøbelig Brober, ^el« 
brober c; — Jonathan, bet amerilanfle frolf; — in- 
law, Sooger e. ; — of the blade , x Solbat c. ; 

— of the buskln, x ShiefpiQer, ftomebiant c; 

— of the colf , X RetSIarb c ; — of the qnlll, 
X Stribent e. ; — of the string, x SpiDemanb c; 

— of the whlp, X JhibfK c ; a — starllng , x Cn 
fom leber meb en anbenS ftone. — hood, a. vrober* 
ftab «. — less, a. broberløft. —ly, a. k ad. bro« 
berlig. 

Brongh'aai (broo'-'m), a. et Rabn; et SlagS let 
Calec^e'vogn, Øroug^m c. 

Brow, a. Scpn n., Hånt c. (af et ^øjt Steb), 
Xop , 9Utf e. ; fSjenbrbn n. ; fig. ^janbe e. ; tbiflgt 
n. ; Vtint c. ; v. banne Ranben eUer ben op^øiebe 
Øranbfe af; — antier, niylig fremfEubt 6iorte^orn 
»., Spibi e.; —beat, v. fe brebt eOcr barft paa, 
nebflaa, beråbe SRobet (beb en fireng 9Hne) ; — bound, Bro 54 Buf btttanb\tt, tronet; —leas, t ufotftammet ; —slck, t 
ttpbflagen, førgmobig. 

BrowB, a. (run; «. fBrunt n., brun Sarbe c; 
to do — . X gøre gobt eQer fulbftænbig (i VQuHon 
til 6teantng) : doin^ it — , x træRenbe (Kilbet ub 
(ober tSbrueltgl^b« Ørsnbfer); done — , x truffet 
op, narret oberrumptet. — bess, x en 6oIbatS (Øe* 
bcer ». ; —biU, t AeKebarbe e. ; — Georg«;, x fbm< 
miSbrob n.; — Holland, et 6Iag9 ubleget ^ft 
Særreb n. ; — paper, ^afpoptr n. ; —salve! x jeg 
forfiaar big 1 ne) birfelig ! — stoat , flarf forter e. ; 

— study, hyht Xanfer pi. , i>Tonimeri n. ; Xante* 
lot^b c, (i) Zaaget; — eugar, ^ubberfnfter n. ; 

— talk, X bbnrff anfianbig eOer fbsferagtig 6ani> 
tale c; —to, X (amr.) forflaa, fotte; — wort, »run« 
rob. Ormeurt e., •orogpAa/orta. — Ish, a. brunagtig, 
bruntaben. — ness, «. bet Qrune^ brun 9arbe c 
—7, a. brunagtig ^ brun. Brown, o. gøre brun, 
(rune. 

Brow'nte, : @b'geUe, ©pøgeri n. (i ganile (^ufe). 

Browse, o. afgnave (unge Spirer, ungt Søb); gnabe, 
crbe, graSfe; : Spirer, unge 6fub pL., ungtfiøb n. 
(fom !obr abe). 

BrowE«, (otd. firowse). 

Bm'ln, 9. ejøm, 9amfe c. 

Bniise (6rooø), «. fodeHe, forflaa, ftøbe, fønber* 
f(aa; fnufe; «. 6Iaa, Støb %., ftbceftntng, Ouale c. 
—wort, Serge • ftulfuff er %., avmj;>kvtum c/fictnale. 
Bnliiser, «. dn el. noget fom fløber ofb.; x 9tobe> 
fegter c. ; T. 6(ibeftaal e. 

Brn'lt, «. t Sarm, 6naf, Omtale c, Rtjgte ».; 
9. t ubfprebe (et Rtjgte). 

Bhimal, a. binterlig, fom borer tt( Vinteren. 
Bramålia, t. pi. f&acåti ^{ler p«. (i IRartS og S)e* 
cember). 

Brnne, «. t Zaage, 2>amp c Briimous, a. 
taaget. 

Brnn, •. t ©«f c, wrf. Bum; v. x brænbe. 

Brunette', «. (fr.) 8runette c 

Brunt, 8. ^ebe el. Colbfom^eb c (af et Qngrebh 
Støb, Slag, Ifngrrb n., SSolb; plubfelig Ønfhengelfe 
c. ; to stand ttae — , (olbe Hngrebet ub. 

Brnsh, ». Øørfle; Senfel; ^ale c. (en Kceb«); 
Vngreb n., ftomp c; ftrat ». ; —head, et (ibflgt, 
libenff abeligt SRenneffe, QruS^obfb n. ; — maker, 
Øørflenbinber c; — wood, Ihat n., 8li9ffob c; 
KiSbrcenbe, Shai n. Bmsh, v. bør^e; male meb 
en grob $enfel, flrbge ober; ile, fare efler feje af« 
lleb; ^ge ^cn ober, berøre let. —er, «. (fn fom 
børser. — y, a. børftet, ^aret, børfleagtig, buffet, 
ftrib. 

Bntsqa«, a. roa, brutal; —ly, ad. paa en roa, 
fremfufenbe IRaabe. -ness, s. Maal^eb, 9rem> 
fufen^b e. 

Brns'sels-Kpronts, «. pi. Kofenfaal c, hraniea 
fftmmi/era ($1.). 

Bms'tle (bnu''9l), v. tnittre, ra«Ie; to — up 
to one, fare op imob (in. 

Brut, t vid. Browse. 

Br6tal, a. —ly, ad. bljriff ; ufleben, grob, brutal; 

Srufom. — 'ity, §. 2)t)riff^eb; (Ørob^eb, brutalitet; 
[menneffelig^eb e. — Uze, o. gøre bprift, bilb eller 
grufom; bcere bbrif! ofb. 

Brat«, a. bbriff. fceifP, umcetenbe; ufornuftig, roa, 
grob; «. %ittx; bilbt, raat SRenneffe, Umennefte n. ; 
e. ubfprebe {tfid. Bruit). —ness, •. f Zbrtf^eb e. 
Brotify, v. gøre til 9t)r. Bnltlsh , a. —ly, ad. 
bbriff, oilb, raa; grob. Bnitlshness, «. ^bnff^eb, 
Kaa^eb c 

Brut, vid. Bret. 

Bratte, v. x vid. Browse. 

BrÉtam fnrmen, «. bulbrenbe Xrufel uben Sir^ 
ning, tom Zrufel c 

Bry'oay, «. ^albebar »., bryoma. 

Bnb, 9. X ^rilte (ibf. Grub); f flartt Øl «.; v. 
t boble, ftbbe Sobler. Bab'ble, 9. fBotU c; eienbborf, Sebrogeri ». ; 
narret $erfon, 9tex c; 9. boble, fpruble; rille, 
ffumme; narre, bebrage. — and-squeak, en fUtt af 
tolbt, togt l^ob, ber bliber flegt meb iørønt. Bub'- 
bier, 9. Sebrager c Bub'bly, a. fulb af Oobter. 

Bnblvy, 9. x tjatte o. (ftbinbebr^fl n.). 

Babo, «. Sl)ffebi)lb e. 

BébOBOcele, «. Stjffebrot n. 

Båbnkle, «. t flor røb ginne el. 9tlipfn9 c 

Bne'eal. a. børenbe til ftinben, ft«be>. 

Bneeaalér, 9. Sørøber o. (af en Ulaf fe, fom htftob 
af fjxonflt 00 Cngelffe i tlmerifa). 

BnceellåtlOB, «. T. ^ling i flore Staffer c 

Back, 9. etjfge- el. Oøgetub, Sub c (til at bofCe 
%»\ i); Bbge'Zøi n. ; v. bbge; baffe i Sub; — 
basket, IHæberurb c. ; — ing stool, Safferbcenf c. ; 
— ing tub, Øirøelar n. 

Bnek , 9. Saa^jort e. (^nnen af cervw dama ; 
)bf . Fallow deer og Doe) ; ^an e. (of ^arer 09 
ftaniner); xftaoaleerc. (maaffe for: beaux); Aanrei 
c; V. parre fig, løbe, Qttre ^arrebrift. — bean, 
Ouffeblab c. {vid. Bogbean): — ooney, Slanler, 
^anfanin e. ; —skin , ^iortelaber eOer >ftinb n. ; 
— stall, 3ægergam n.: — thom, 9rictom, ^ioTte' 
tom c, rhamnu9. —ish, a. lapfet. 

Bock, V. X flaa i Støtter, fnufe (dvtih 

Buck 'et, 9. Spanb, Sanbfpanb; SBranbfpanb; 
S. T. $0« c. 

Bnck'horse, «, brøit Ørefigen n. (efter en 9lcebe> 
fegterl 92abn). 

Backie, vid. Bucky. 

Bnekle, 9. IBuIfel, ^aartrøQe c ; Spcenbe n. ; v. 
butfe, bøje fig, lempe fig ; fpombe, fcfh meb Spoenbe ; 
forberebe, rufife. To be in — , t bære troOet 09 
flram ; to — to , tage alborlig fat paa ; forflaa fig 
paa; gibe efter for; to — with, binbe an meb, 
tempe meb. 

Bnck'ler, 9. SQoIb n.; v. forfbare, ffjerme, bf 
ffbtte, bfttle. 

Baek'nast, 9. Øog, Olben c (af Øøgetrceet). 

Back'ra, — iuib, 9. x (bib SRanb c. (oefHnbift 
Kegerfprog). 

Bnck'nuB, «. 5Dbclg, fHbt Sorreb ». ; a. flib; /iff. 
fin og fham. 

Back'ftome, a. x Ibftig, obergiben. 

Back'wheat , 9. SSogbbebe c. , polyfftmum fago- 
pvrum. 

Bock'y, Baek'i«, «. (ffotff) en^ber fpirol Stal el. 
ftoni^Qlie c. ; roaring — , Zrompet*6neffe c, 6«ce>- 
ftttm undnlum (iof. Whelk). 

Bacorie, o. l^qrbeagtig ; t. ^b^bebigt n. : ^l^be* 
btgter e. 

Bad , 9. ftnopj X aargammel fialb c. ; v. fpire, 
fpringe ub, ffpbe Knopper; inbpobe, inotulere. — let, 
9. fpæb ftnop c. 

BnddhISH, vid. Boodhism. 

Bad 'die, 9. T. Saffertrug a. (til tinnet« fBaff- 
ning) ; v. baff e (Zin*SrtS). 

Badge, o. røre el. beboege fig fra Stebet, gaa bort, 
løbe fin 8ei; angioe, flabre. Bud'ger, «. dn fom 
rører fig ofo. 

Badge, 9. Sammeffin, Sroeroarf n.; x Zi^b, en 
Zbb< Spion c; a. ftreng, barff, flib (fom en for> 
bumfi retBlcerb Softor i fin meb ^oecbttrf fantebe 
ftappe): — banel, T. ftrubttønbe meb Sceberpofe c 

Bnd'get, 9. $ofr, Zaffe, lille Sot, fRanfel c; 
9orraab n. ; Subget n. (Oberflag ober Statftinbtoegter 
og nbgifter n). 

Bud'gy, a. laabben, af ^oerbarf (jbf. Budge). 

Bier, 9. X SJlpg c. 

Buff, V. t t>*d. BofTet. 

Buir, 9. eøffel e. {vid. BuffiUo); fBoffeHaber n. ; 
ftøllert, Skeber*fti)rab«; ll^ft grao'gul gforoe; gul 
6«bfre, £b«fe e. (af inflammeret Olob); x Sfinb a. 
(bet bare Sfinb); a. li)ft graa*gul; to stand — . 
bcere flanb^oftig el. trobfig. —ed, a. — y, a. gul' Buf 55 Bon cglid; — 7f «- icTUkt. BoAi, pi. tcrbie dnfanteii« 
TCfiaKiit (i bcm biitifle ^ot). 

Bmrfalo, «. e«Y!d c, bo§ kvbalut; Mlb Os« o- 

Baffcr, «. X I^fHa patron; ^mb; t ^eftettyo c 
(l9K bro&te Sirene rot ^ubfmei 6{9lb); beftufleii 
Slcnc^cc c. * o. t flos. 

B«f-ftr/ V T. ^^vbe (ttt at oftoae 6tøb)^ 6tob* 
^Bfee c. 

ItaTfrt, •. €(oo meb ^ootibcn eSei Slctben, 9ttf/ 
Støb ».; o. ibu, oitffe, fifbr. —er, «. (En fon 
ftibcr dbx fUtdcr, 9flsct c. 

9. (fc.) 6tientcb9rb, 6«IoftaB n., SNffet e. 
«. et 6liigf Qcoft Sil (fotten bniøt;. 

B«ffle, «. Øvffel e. {vid. Baffalo); — headed, 

Barfle, 9. tNcte forblølfet effer fottegen. 

Baffo (itol.), «. UyfHo ^Mon^ bmifr Oitffaitaer 
«. (i ebicfPiQ. 

Ba#e«B', «. 9toc, 9aiabft; 6)»aimaaer c. ; ø. gjtte 
Itttrrfiø. — ery, «. Vtotteflteoet, Sajer, ^ubferler 
j)^., fraMpel Slirat c — iah, a. noraøHø. —lug, «. 
9 kic e Hi e g c g pi. 

B«g, «. Saeggetttgc c. — gy, a. futb af Soøfle- 
toøer. — glness, «. bet at ttaxt befsnøt meb Zceøet. 

Bag, Bag^bear, «. SSufenumb e., 6IcttRebinebe ».; 
9. 9nmBie. 

Bag'gj, å. XoD 9nfp«nbei'S^fe c. ; a. 9u2. unber 
Bag. 

Bagte, 8. fort <0(ai)»erle; bllb Oje; Sftbetøf c, 
v'm^ (SI). Btigle, —horn, t. 5«øec^oni, 3aøt. 
tots; 8aIb|om; Stonol^oni n. 

Bagloaa, «. Osetunøe e., anehM$a (^l.) 

BaU (bule), : mat 9RetaI' el^ 9eiIemozft'3nbIfleø' 
stBg c. ^work, Zcoaibejbe meb faoban Sinblaø« 
mag m. 

Bakr'atoa, Barr'fttoae ((«irr''.«fofi«), «. et ®Iaøi 
nx 6teB, fom betiQtte« tit 91t»aeflme, iofr. Bair. 

Ball4 (6i^, o. bbøge, opøpøoe (ogfaa fio) ; «. 
BQgBinaØfonn, iBbgntnø, fiegemMtyøning ; x 9acon 
e., 6Btt n. (poa ftlsber). —er, : St^gmeHex c; 
<Ib fmn (abet bugge, Øiu|Vn:e c- — ing> •• V tiggeri 
a. : eMntng ; 9i)giiing«runft c Bullt, «. Ot^gniiigØ' 
■uuibc. ø^gning c, 

Balb, «. mitb UbMest, mnb SRoife; @Kr{beI e. ; 
9. biilae nb. Mere ftmtfiaacnbc. —ed, a. mnbbotiebet. 
— iferoos, a. frembringeiibe Søg. — 'ons, a. løg^ 
formig; inbfl^Ibenbc £øg. 

Barkai, 9. (perfiff) Stattetgal e. 

Bal'cUa, #. t Ztttefoto e. 

Balge, 9. Ønll; Sug e. (af et ftab el. en Zønbe); 
V. bttlne nb, tMrac ftemiiaaenbe Guf- Bilge). 

Ballaix. Ballai'la, «. 9Qbefl)ge, Uloebnnget c 

Balk, •. Snil, fiemftaaenbe ^el, Ubbi^gning c 
(iof . Bolge) ; HørUe %t\, ^ooebbel ; IRaSfe c, Scgemc 
R.; St9crclfe, Stengbc, 9Raioritet e.; S. T. iHm' 
Ding c. (9»d. Bilge); Saft c. ; to break — , btcfle 
Saften (fotottoØfeK —head, S.T. 6robbee. (6rine. 
mm). — Inew, 9. SQf^b, 6t)«tVb, gft^b c — y, 
a. t9t fMR, fVT, flot. 

Balk and FUe, 9, x to Sommetl)Oe, af f^toilTe ben 
rsf (balk) brDbci meb ben fom ffa! iiltrnbveft, mebeni 
ben anbcn (flle> befHalec ^am. 

BaU (6oo//), 9. ZQr c; Ziyten (6tieiiie5iEcbe) ; 
ji§. gtnfom 9imbe c ; i €ammenfætninger ofte b(ot 
foi at betegne en Ztngl eL et S)t}tft etortelfe el. 
^onn; x ftnme c. (Vli^nt); — baiting, Zirrebibfen, 
xirtefegtninø meb ^nnbe c ; — ealf , Z^relalb c. ; 
^. fttebcian c; —dog, Ønt'Sogge, Bulbtber c ; 
—'s «ye, t mange Zilfålbe for en (iDe Cirfel eSer 
Sting ; (Sentmm n. (i et 6tio(b eOer en 6fl)beflilie); 
etiecnen Slbebaran i Zl»tcn; 8. T. £)iran'6l9 e. 
mne, motr, i ambten røblig 6lt)); fjSatentgtaØ, fto« 
oic a.; — feaat, Zl^tefegtninoØ « Saø c; — flghtiiig, 
Zi^cefiegtnino e. ; — flnch, »om|Hi|i c, pyrrAafa; 
—fly, {9id. Gadfly): —head, Snmrian c. ; ^nittiel* 
bile c, gyritmt (Sanbinfeft) ; Gtenbiber c, ooitm gobio. — headod, — loh, — like, a. fHo og ege«« 
toabid. — trout, ^ot ^otefle o. 

Ball (6oo^, 9. (paoelig) OnOe: Slobflgelfe c, 
Shøøteb fi., Øtt!, Bommert c ; (In fom f))etnlerer 
å la AoaMø o : VM Ihirfrmeft Stiøén (mobfat Bear) ; 
— beggar, fio. Onfemanb c, 6(raemfel a. 

Bal'laee (6oo<'-)« •• ftr«øc, nilb Blomme c, prm- 
aa« in9iiiiia. 

BalOary (6oo^-)f •• Somlinø af (mttclige Buller e., 
BnOatium n. 

Bal'lel, 9id. Bnltel. 

BaHet (bod'-), t. Ihiqle c. (af 9Ui, til fmaa 
6l9bcMabcn), Øeocer- et. IpiftoUiMte c. (unbettiben 
for Ball et. Shot) ; hoUow— , Vranat et. Bombe 
c; Chain—«, SænMuglcr j>/. ; twobeaded —s, 
Ihiiplet pi. 

Bal'leUa (bool'-), 9. (fr.) Bnltetin c. 

Ball'-flaeh (6oo2'>), •• (pid. nnber BnU); l^*t 
tst ^ne c. (twnfEctig at brl^be igtenncm og fcette 
ooer). 

Ballimoag, «. x Blaabing af ^obre^ tCrter oø 
BiRer c 

Bal'Uoa (hool'), 9. uforarbejbet Ønib cl. 6«to 
a.; (Vulb* et. 6«Io^anø^ Barre o.; T. 6etb oø 
Oulb. 

Bantdi (bool'-), a. feflfnlb, fom ^ører tit en 
Bommert, (jof. Boll, Bnlle ; vid. ogfaa unber Boll, 
Z»>r). 

BalirtloD. 9. t 6t)ben, ttoøen c 

Balloek {hool'-), 9. Cge, ®tnb e. 

Bnl'ly {bool'-), v. tarme, bronte, bominere; tme^ 
ooeroftlbe meb tmenbe Orb oø Moerber; «. raa, 
ttfttteter Berfon c. (nben oitfdiøt 9Rob), 6totprater, 
Zioettebrober, øroo ftarl, ftenommiH c. —mg, o. f 
nbfrjelbe, afprf«fe Benøe. 

Bal'-raih, Ball'-mh (6ool'-), «. 6o*lloøIeac, 
@iO n., 9e%rpu9 iacu9tii9. 

Baloe, 9. (inbifO et nift ftbontnm diamanter. 

Bal'tel, 9. Stelnøte, Giate e. ; fttlb n. 

Bal'wark (bool'), t. Boloarl n., BafHon; Be* 
fafhiing e. ; fyf. ^orfoar a. , @i!ferbeb c. ; 8. T. 
(bet) Opflaaenbe, 6faiibfe(tftbning c ; v. forganbfe,. 
befæfle. 

Barn, 9. Bagbet, 9luaM>e e. ; — bags, pi. x Buser 
pi. — broiher, x Stolemefler c 

Bam, V. iurte, brumme. 

Bambåtliir, «. en 6benff'< Betient, ^otitibetfent 
o. (Comif! for: baillff)- 

Bambard, vid. Bombaid. 

Bnmbaiit, vid. Bombast. 

Bam 'ble, v. x tilbbUe; «. Slrftittp c. — footed, 
X numpfobet. 

Bam 'ble, 9. x for Beadle. 

Bawble-bM, vid. Humble-bee. 

Bamble-klie, vid. Bramble. 

Bua'ble-pappy, 9. et ©lagø l^ugtefpit i BertØ* 
bufe (fmaa etentugter triOeØ poa en flab, bet« 
benbe ®ten i nummererebe paa benne anbragte 
gufler). 

Bnmlioat, «. Bombaab, ftabreier c (en Baob 
fom forer ftotfenurter ofo. tit ®fibe, og ofte roeø af 
Srrnentimmer); —man, ftabrcier e.; — woman, fta* 
breierfEe e. 

Bnm'ktn, c. {vid. BmnpklD); S. T. Bnttetnr c. 

Bammarée , «. SRægler mellem %i^nt og Qif^e* 
banblere e. 

Bump, 9. Bump, 6tob, 6lag a. ; Bule, ®putfl 
c. ; V. ftrige (meb en ^vd, bump Spb, fom 9Urbmm« 
men); fiobe op og neb. —er, •. foingenbe fulbt 
Ølai; propfuibt ^ui (Z^ter) n. — tloiu, a. bot)" 
mobig, inbbilbfl. 

Bnmp'kla ,. «. Zotper, fttobø c; S. T. Buttetur 
c. —ly, a. bonbeagtig, plump, Itobfet. 

Baa, •. Boae e. (et SlogØ Btob); x ftanin c. 

Baaeh, 9. Buffet, 6mitft, Jhinbe c; Bnnbt^ 
Ihiippe «.; fttafe, IHQnøe c; — backed, a. pnfTet- Ban 56 Bur tilgået. Bonch, v. ftmlme, fiaa ub. — y, a. putltt; 
fnubtet; bo^enbc i IHafcr; buffet. 

B«B'dle, : eunbt n., Qtylbt e. ; to m% pi. (^ 
toii ; jof. Beam) ; o. binbe i et Oiinbt ; polte famnien, 
betebe fiø til Kfrejfe: pafle flø; lafte (nb, out); 
fiftbe (bort, affieb, off). — pillar, en ^iøe eller 
€t»tte, ^ooTtU flete fmoa 6tøttec ere befa^ebe. 

BubiTi •• Spunbl n. : x Sert c: v. Jpunbfe, tit* 
^9ppe meb Spunbi; —nole, 6puiiM^ni n. ; —nip- 
per, X Sommett^b c. 

Bon;, o. x aibe^ (ebete; biiffe; mrcre. 

Bnm'galow (-lo), (oiHiibifO flytte, letbt^øoet 6oin' 
nerboliø o. 

BmB'gl«, V. fuffe, nubre; fotfufte, forllubre; «. 

tttffeti, ftiubctt n. ; ØOBimett o. —er, ». 9viftn, 
tbnpet e. Bun'gllngly, ad. tlttberagtifl, Hobfet. 

BoniOB, BnnnioB, «. ttn^ft c. 

Biiik , 9. 6(agb«nf c (Scebe om ^ogen, @eng 
om Kotten). —er, «. flor ftulfa«fe; Oing o. {vid, 
Bin og unber Coal). 

B«]i'k«m, Bma'eombe, t. intetfigenbe Zole c, 
tomme Ocb p^. 

Bhbii, vid. Bnn. 

Baii'iiy, 9. X liDe €bulft e.; — Iwcked, l^oi« 
fhilbret. 

Ban'By, «. ftoniti o. (vid. Cony og Rabblt). 

Bmnt, 9. opbofet ^(; S. T. Sug e. (af et eeil); 
9. fbulme ub, oujne. -line, S. T. Suagaarbing o. 

BiiBt'er, #. ftlttbefamlerffe o. ( f om fanler Aiube 
poa (Øaben) ; gement S^uentimmer n. 

BuB'tlBe, Ban'tlag, «. ^(og^ttg, ^aarbug e. 
(tbnbt ulbent X»i til f^Iag). 

Bvn'tiBg, 9. Serling c, emberiwa; Gommon — , 
Ihnmberling, ftomloerfe c, enUterina miliaria. 

Ban'tlng-iron, 9. T. eiaferor n. 

B«Of (6iooy), •. S. T. Qoie c. ; v. ublsgge Oojer, 
botbe fojmmenbe eHer ffot; foomme, flijbe; to — 
np, Jiff. opUfte, opretqolbe. — ancy, «. done til 
at flt)be cQer b«be fig; JUr. Set^eb, Sibliabeb c 
— ant, a. — antly, ad. fl^benbe, fbømmenbe; let, 
liofulb. 

Bvprea'tls, «. ^ragtbiHe c, lntpreiti9 (3nfeft). 

Bnr, 9. Burre c (vid. Burdock). 3bf. Burr. 

Bmrbot, 9. Valelbobbe c, øadtu lota. 

Bnr'den, Bnr'tkea, •. Øtirbe c (ogfaa;^^. %iXH, 
eefbsr n.); £afl, Sabning; S)rcegtigbeb c. (et61ibft); 
Omlbæb . €(utning<ber9 , ftor n. ; t 9'bfel c ; o. 
teftfe paa, bebl^rbe, beloeøfe, bett)nge. —er, «. (En 
fom paalæftfer j fig. Unbertr^Rer c. — oob, — some, 
a. befbarlig, oiyrbefulb, tung. — somenen, «. 0^ 
fporltg^eb e. 

Bnr'doek, 9. Ourre c, arctium. 

Bareaa' (bu-ré), ^roft ulbent ftlabe, eorbllabe; 
6lripeborb n., éfnorpult c; Wegieringf • ftontor, 
Vureau n. — cracy, «. Oureaulrati n. — orat'ic, 
a. bureautratifE. 

Bniig, vid. Bargh. 

Bar'fage, «. t iBoTaer*Sen n. (bborbeb Sorgerne 
^bbe bered ^orber imoo en aarlig tffgift tit ftongen 
eDer en anben ^erre) : ^ul i en ftiob|lab n. 

Bnr'gamot« out Bergamot. 

Bnr'gaBet, Bnr'gonet, 9. Stormene, Stormet, 
^jelm e. 

Bllrgeoi■^ 9. Sorger c. (vid. Borgess); T. et 
Slag* fmaa Xijper pi. 

Bnr'geoii, v%d. Bonrgeon. 

Bar'gess, «. Sorger; fReprafentant fra en ftob« 
flab c. (i parlamentet). Bur'genhip, Barfl^'e^ 
ahip, 9. Sorgerflab n., Soraerret e. 

Bnrgh, t. 9(elfe, Sb e. (jof . Borough). —er, «. 
xSorger c —master, Bor'gomaster, «. Sorgmeftct 
c. — mote, 9. Sorgerraob n. 

Bnrglar, c. ttfo fom gør Snbbmb om 9{atten 
c. — y, 9. natligt dnbbrub, HnbbrubCtliberi m. Burg- 
lårious, a. —ly, ad. fom $ører tit 3nbbmb. 

Bnr'ffont (hur'-pooi), 9. tbf ^^aorefuppe, <Br«b c. Bar'grart, «. Sorggrrbe e. 

Bar'gaady, «. Surgunb; Surgunberbin e. 

Bar'lal (frer'-e-aO, 9. Segrabelfe; Sorbefcerb, fiig' 
begsngelfe c. ; — plaoe, Segrabetfef pfabS c. Barier, 
«. (En fom begraber. 

Btirlae, 9. (BrabfliHe e. Biiriniat, 9. (Brabvr c. 

Bark, v. brcebe beb at Ib«(e, for at fatge £igrt 
tit Vnatomering; fborle (efter ben $erfoni 97abn«, 
fom for benne $orbrt)betfe Meb henrettet i (Ebinburg 
1829). —ed, pt. l9aU, mqrbet. 

Bnrl, V. T. oplrobfe eQer noppre (tlabe). 

Barlesqne', a. (fr.) bubferlig, naragtig, burleff ; 
9. Subferlig^eb, latterlig Wobftttning o.; 6t|cinre- 
bigt n. ; V. gore latterlig, frrmflille paa en latterlig 
SRaabe, traoeflere. Burlet'ta, «. tilte tomifl 6Qnge> 
fpit n. 

Bvrilaeu, 9. Størrelfe, Xx^tttWt e. Burly, er. 
tbt for, foar, oet beb Wogt; t larmenbe. 

Bnm, 9. titte, rinbenbe Sanb n., Soef, Sjerø- 
fltøni c. 

Bnro, V. branbe (ogfaa Jiff.) ; branfe, forbrænbe ; 
ftinne, funfte ; t . branbt 6aar n., brcenbt 6tabe c. ; 
— cow, SrogtbiSeo. , (upre*^ Onfeft); — crust, 
X Sager c. —er, «. (En fom brænbrc (nogetj; Snenber 
c. (Sibe fom ^olber Sægen i en Sampe). — Ing, a. 
branbenbe;>S^. beftig,,ooIofom; «. Srsnben, Sranb c; 
— iog-glass, SroenbeglaS n.; — ing-mlrror, Srcenbe' 
fpejl n. 

Barnet, e. Sibernetle, ^impcnelte c, poteriian 

Bar'alfth, v. pofere, gøre btani etter fVinnenbe ; 
btioe btonf eSer gtinbfenbe; f!inne; blioe iøinrfat' 
benbe, flinne frem; t. (S^Ionb« c. —er, t. Roterer 
c; ^otertøj, ^oterjem n., ^otertanb e. 

BaraooM', «. SutnuS e. (^bib utben ftappe meb 
^fftte, bruget af ttrabeme). 

Barat, pt. (for: Bumed); — offering, Srcenb« 
offer n. 

Barnt'-ear, «. Sranb c. <i ftotn, bborbcb ^ele 
Vret bliber foangt og fort). 

Barr, vid. Bur. 

Barr, « ru, pigget et. ^aret Stat c. (paa plante* 
bete); fSretcrp, fi)rrfiip; Sriftfet c. ; runb uiæonf^nop„ 
9lofe c. (paa^iorten« ^om), Ihiop o. (paa en dern« 
bott); breb Wing c (af ^em, paa Sanbfeftaft) ; et 
6tag9 9RøQeften c, vid. Buhrston (French — , 
fra @eine og Vtoxnt S>epartement); autturat nbtale 
c. (af Sogflaoet r); —pump, S. T. Saftpompe c. 

Bar'reed, •. StnbfOinInop c. , 9parffaniun (^.). 

Bar'rel, t. et Stag* $Ære, 6mørpare c. 

Bar'rel-fly, «. floceflbremft c, tabanw. 

Bar'rel-shot, t. 6Iroa n. (af ftugter, 6øm og 
@tene). 

Bar'roek, «. ^amning e. (i en f^tob, tit ^iffe' 
fangft). 

Bar'TOw (-ro), «. <^ule c. (fom nogle ^r^v, ifær 
ftoniner, graoe unber Sorben tit Sefti|ttetfe og So« 
Ug), ftanin^ute c; (unberttben for Barrow, og for 
Borough); v. graoe futter i og bo unber forben; 
robe fig neb (unoer forben); ubQuIe. 

Bar'Rar, «. ftaSferer, Obsflor c. (beb et llolle- 
gium) ; ©tipenbiariui c. (i Stottanb ; iof. Exhibi- 
Uon etc). — Bhlp, •. en ftaSferer« (Embebe, Ctwe« 
fhxr n. — y, «. JQpoeftur a. ; (i efotlanb) Stipen^ 
bium n. 

BarM, 9. Sørl c. 

Bara'kolder, •. vid. Borsholder. 

Bant, V. brifle, fpringeitu; brbbe, fpringe (frem, 
ub); tomme plubfelig ; fprsnge, fonberbdjbe: «. ptub* 
feligt Ubbrub n. , (fttmbrQben c ; ftnag , Srag n. ; 
Srtfl, €patte, Kebne c, Srub n. —er, t. noget 
fom brifler (vid. Buster). — ness, — 'enneas, «. 
t Srcet; Srot n. {vid. Rupture). 

Bart, 9. vid. Bret. 

Bar'tkea, vid. Burden. Bnr 57 By Bar^CB, &. T. 3«Ik c. (et €t1^ %ot)). —taclde, 
txleiMtaOie e. 

Bnfrj (6<r'-re), v. \æqat poa et foctorgent, fiRert 
eteb; Innie; ntbgraøe; OfgroM, joibe; «. t ^ule, 
Sofig, ØOTg c. (o«i. Biirgn). — ing, «. Qegtabelfe 
c. (rul. Builal). 

Biry, •. faftig $cete, €mør|KeTe e. 

B«t, Bum, x fot Omnlbufl. 

Bw'by, ». ^j BiørnefCinbft^iie e. 

Bvftk (AootA), •. 9ufl; ^aoibnfl. Sol, S)ttff o.; 
Snti^i'SIUt n. ; Sunte, Ksbe^e o. : (I Øufhraiien 
eg 8t>baftilfl) bet ^nbrc af Sanbet, bilbt flobøtoet 
£ab n., eiOM p^ ; V, bliM ttft, bttfte % To go 
(beat) abont the — , ilte Dille ub itiebi.€j»toget 
gtie OnfMb, ftnSe nnbrc ^Re. — beater, StUafpn 
«. (KKb 3ogt); — flghting, ungelmftf{la Stamp i 
8foM e. ; — xneD, p2. SSnfTnanb pi. (btto 6taiinRe 
i S^boftilo). —ment, ». t Boa^olb n. {tid. Am- 
buh); — nnger. a. (t tlufttaiten) iniblvben 9ov< 
Mbet c. (font ftfitter fig i Sfobrne og fotenet fig 
iHb be eilbe tU ^Innbring), ffUiKt c. — y, a. fulb 
af evfte og ftnit; biifKet, t^f. 

Bush (6o<mA) , «. Bf ining e. (i et ^iul) ; v. for> 
f)^ mfb OøSning. 

Bosk'et ibocdk'el), t. engelfl 6!iet)pe c (otte 
goUoDf rUet en Ottenbebel af a qnaiter; libt obet 
to banlK ^fitpifn); flor SRfltngbe, OlaSfe e. —age, 
«. Sfiem»etotb c. 

BM'tail, a. (Mi'.)* beffæfHget, totig fpifelfat 
ttoiiL Bos'ilees, a. ubeffaftiget lebig. Bns'ily, 
ad. tiotlt; billfont; ibcig, gcf!éftig. Bna'taMa, 
t. ^otretBing e., ^tnretninger tU., Seffsftigeffe e. ; 
noget at beftiOe ; 6ag e. ; $unft n. ; — like, forret* 
pingtaiæfitg. 

Baak , •. eionlTet c. (t et enorlib) ; o. t gne 
fsxbig, trane paa; tfabe ftg b^a; berrbe fig. 

Baa'ket, «. t SpftlToo, fiunb e. ; ftrat n. 

Baalda, «. ^olbftoble; ftot^um c; Jlg. Xro^bie 
e. (jDf. Sock): pi. fpragtebe Stramper pi. (en Vjerg' 
fEotteC). —ed, a. meb ^olbftabler, meb ftot^urn; 
trooiH. 

Bnia, vid. Bus. 

Bvn, 9. ttH§ n. ; v. It}«fe. 

Baaa, ». €ilbebaab, Stlbeftffer e. 

Baat, 9. fdXiftt c, er))flbtllebe n. Bna'to, «. 9^^; 
ftrop e. (itbcn Semmer); Statue c. 

Baa'tard, «. ftote i:ta))gaaft c, otiå tarda. 

Baa'Ur (Bar'star), «. x fciff fprabt ^anflbrob n. 

Baå'ter, 9. x ba(big Starrelfe c; what a — , 
fr'fcn flor Sn; in for a — , nu til en e^tra Si)' 
IKgbeb. 

Baa'ila (frfw'-«Q, v. ffoiu trabit, boere geflteftig, 
fhiabe fifl, fore omfring, gare @tai; «. Sorm, 6tøL 
ZvBiviel e. , Virbar n. ; jpoftepube e. ; x $enge pi. 
Bns'tler, a. iorig, beber, geffftftig ^fon e. 

Baa'y (btz'y), v. beftaftige, ibcig fijftfetfatte; 
a. trobl, oefCoftiget; ibrig f^Øfelfot, urolig. — body, 
9. 9n fon tbelig bar traolt neb anbre og blanber 
fig i bertf 6ager; —minded, a. birfett^flen. 

Bat, eonj^ men; unbtagen^ uben; lun, ilfnn, 
eobet mb; at io; ad. tun, iRe mere enb; far« 
enb; — for him, berfom ^n iRe bar el. ^bbe 
tsret. 

Bat, ad. (ffotfT) til ef. ^imob bet ttbre Scerelfe 
eSer ^orwerelfet; t ^orboerelfet, f. w;. he was 
— a few mlnntee ago, ban bar i ^oroærelfet for 
rt $ar ISinutter fiben ; fom a. , a bat and a ben, 
O: et fyiå meb to 6tuer (en t)bre og en inbrr). 

Bat, 9. <Enbe e. (af en Zing); Oranbfe e. (jbf. 
Bntt); S. T. 9lobenbe; Cnbe af en ftlttbningøblanfe 
«. ; V. beraie oeb ben ene (Cnbe. —end, a. tt)l el. 
fhoBp Chibe; ftolbe e. 

Bat'eher (bootek'er), t. Stagter e.; Uobtarfligt 
Slenne^e n., Zt^an e. : — bird, Zornftobec, laniw 
(9ugt); — '■ broom, SRufetom c, rtt»eu9 (9(., 
bbomf eiagteme tabe en ftofl til at afgnibe bered IBfoRe); —'b Steel, fibaCfeflaal n. Bat'eher, v. 
flagte, brsbe, ntbrbe, pugge neb for ffobe. —ly, a. 
blobtarflij. grufom. — y, a. Slagter^aanbbarl; £(ag« 
terbu«: Olobbab n., 9lob«ubgt)beIfe c 

Bat'ler, «. Ihelbermefler e. —age, «. Zotb af 
9in e. (fom plriebe at betaM til ftongenS ftielber« 
mefler). — ship, a. fttelbermeflcrø Zieneile c 

Bat 'ment, a. neberfte Sel af en ^bceloing a. ({of. 
Bat, «.); T. Vnbe e. (af en IBro, ^bor ben ^bilet 
paa Sanbet). 

Bat'ihafl, vid. Bntt-shaft. 

Bntt, 9. ®ri)bebo(b ø. (^oorimob tl^robeftub Ofcet); 
SDtorle, S^aol n. ; en ^c^fon, fom man ^ar til Oeb^e, 
(Øienflanb for €pot eOcr @pøg, Kar o. ; 6tab (meb 
Aobebet eOer fontene); ®tøb (i Qegtning) n. ; v. 
pøbe (meb ^obebet eller ^omene). To come ftiU 
— againat, bmme plubfelig tmob, løbe buS paa. 
—end, vid. unber But, a. 

Batt, 9. »infab n. (126 gallons); (DIfab n. (108 
gallons); vid. Gallon. 

Bat 'ter, «. 6mar n. ; — boat, GaufefVaal ø. 
— box, CmørcefTc c.;Jlo.x ^on«nber o. ; —bump, 
atøtbrum o. {vid. Blttem) ; —bur, florbtabet ^efte« 
bob, ^oburt c, huaihoo peta9ite9; —cup. Smør* 
olomfl o., ranmneulu9acri9; —fly, Sommerfugl o.; 
— milk, ftjernemeR 0. ; —nat, et Slagft Bainab o. 
(af et nocbamertranft Xrte, — nut tree, juglaM 
etnarøa); ftarboIar'9Ub c. (af fmørbbenbe ftorbofar* 
Xræ , ootryooar butvro9um , i 9rafilten) ; -print, 
-stamp. Smørform c; — tootb, en af be brebe 
9[ortanber; —tab. Smørbøtte 0.; — wlte, woman. 
Smørtone c (fom fælger Smør); — wort, fSibefebt, 
^aarbæst 0., pinauieula {%{.). Bat'tar, v. fmøre 
Smør paa, fmøre, tiHabe meb Smør; forbøte (3nb- 
fatfen i Spil). — y, a. fmørogtig; a. SpifeTammer* 
9abebttr n. 

Bat'tarlo, a. T. tSirfeiem n. (til ^eile^ob). 

Bat'toek, a. Oogbel, Qrftbalbe 0. ; S. T. Saaring^ 
fblbige Set unber wilbingen 0. 

Bat'tov, 9. ttnap; ftnop e.; pi. x $age 0. (efter 
be forgblbte ftnapper); v. fnappe. — flsh, Søpinb- 
fbin, Sø«g n.^ øøAtniia (Straalebbr) ; — maker, 
ftnapmager 0.: —hole, ftnap^ul n.\ x Vlunb o.; 
—tree, l^obebblomft 0., c^ohalanthua. 

Bat'tresa, a. T. (Sontreifort, Straapiffe 0. (til at 
forftærfe en Vhir eller 8$olb); v. fløtte meb Sfraa* 
piOer. 

Batt'-shaft, «. $11 e. 

Bvt'ty, 9. onben el. unberorbnet ZilfpnSmanb o. 
(beb en Ihtlmine) ; x ftammerat 0. (btanbt Vlarinere) ; 
^olitibetient« ^jcetper 0. 

Bat'wink, a. iBibe 0. (9ugl; vid. Lap\^ng). 

Batyrieeeas, Bétyroas, a. fmaragtig. Batyrlc, 
a. ^enbe til eOer ubbraget af Smør. 

Bax'OB, a. —ly, ad. bojelig. biUig, l^big; munter, 
Ibflig, liblig, raff. — ness, «. Cftergiben^b; Sibtig« 
^eb, Vhinter^b 0. 

Buy (bv), V. tabe. —er, 9. ftaber 0. 

Baa, 9. X Sommetbberi n.; v. x beftjæle. 

Bnx, 9. en Srg, bbori Zallene n«bne# i %9lqt' 
orben, faa at ^oer fritager ncebner bet eftetfølgenbe 
Xal, men iflebenfor 7 og ^bert SRuttiplum of 7 flgeit 
Buz, og ^oi< bet glemme«, gibe« $ant. 

Bues, v. furre, brumme; mumle, ^biffe; to — 
about, ubfprebe, fortslle hemmelig. Bosz, a. Surren, 
brummen : ^Piften, Slabbren 0. —er, 9. |Dretuber 0. 

Baa'aard, a. 9lttfe^øg, Vhifebaage 0., /alco buteo; 
IDumrian 0.; (amr.) et Pgenabn for en Øeocgier; 
a. bum, tanteløs. Baz'zardet, «. SRufebaage (en 
Sarietet), /aleo albidm. 

By, prp. oeb, beb Siben af, %oi; beb (i)agen, 
9lattetib, Sp« ofb.); benbeb, benimob (en angioen 
Zib); beb, af (en birfrnbe Varfag, enten ^erfon el. 
Zing); t imob (^or^b, Vbfoerb); ad. ben, bort, 
tilflbe; forbi; bi, n«r oeb, %o9, tilflebe; one foot 
ten — one and a half, 1 f^h 10 Xommer tang og By 58 Cac balMinben ffob bith ; — and ~ ({IviM< ogfaa by 
and bye), fnort, om lort Xib, fiben, fenere fitn; 
cftet^nben; t Iftn for Ug; fttaj; (£uf. 21, 9.); — 
the bye (t on the by), i fjothiqaaenht, bet fdbet 
mig inb, meben« frø guffer bet, åpropo»; UfeUg, 
obetflabif! ; — the way, i Qfotbigaoenbe ; — water 
and — land. til eanbft og til Sanb«. —bag, $o9« 
fort mellem SanbftbQer c; — blow, St^Retrsf; x 
UÆgte Oam n. ; — ooffeehouse, et ftoffe^uS fom 
ligger |>aa et fimpelt ®teb ; — oonoemment. Qifog ; 
8fi9aiibling c; — ooraer, affibee ftrog, Øffrog c; 
— dealgn, —end, Oil^ngt c; -nUsh, SleOemtet 
e. ; — drlnUng, bemmeltg t>rtlfen e. ; — galns, vid. 
—profits; — gone, forotgangcn; let — gones be 
— gones, lab bet €tete Mne glemt; — Intereøt, 
Øi^nfigt o.; —Job, Øiorbejbe n.; —låne, afflbefl 
6trsbe n. ; — law, SoO'Xillag n. ; priMt eaer far« 

Sen £oo e. rfor en ftommutte eller fton>oration, 
det beb Vleblemmeme« 6omtl)Se) ; —matter, Oi« fag e. ; — name, Zflnabn, IDgenatm ». ; o. gitoe pge« 
naon; — path, 9toei, ^melig 6ti eller m c: 
— play, Øeborbefpil, aflibeø GDii n. (en ebiefmOerS 
mebenS fiooebbanblingen forrgaar paa Gcenen); — 
profits, eportler pj., vrtra'^ortfenefte e. ; — lespect, 
»i^enfQn n. ; — road, ambe« Sej, Øibei e. ; — room, 
SibetKerelfe n. ; — speech , Omftwb n. (i Zole) ; 
— fitander, fioSftaaenbe, fU^ebeiMerenbe c ; — ttreet, 
affibegltggenbe Øabe c, pi. €maagaber pi.; — view, 
Si^flgt c; — walk, affibe« @(mb|eregang e.; —way, 
6ibfbei, Oioet l^meljg Sej e.; — west', t»e1len fot ; 
—word, Crbfprog; flxunblKib n.; — work, Gibe« 
bagning e., ®ibeiKsrf n. ; Oiarbe|be n. 

Byas, vid. Bios. 

Byre, «. (ffotfE) ftoHatb e. 

ByB'ain«, a. af fint ægijptifE Sinneb. Bys'ros «. 
t fint fierreb n. ; T. hornagtige Ztaabe pi. <l^o4 
9ht«Hnger). 

Bys'aatine, vid. Bisantlne. C. C, «. (( n. ; i 9orfortning : C. for centnm , 100 ; 
C. C. C, Corpufl Ghristi College, ftrilli Segem« 
ibnegtum n. (i Osforb); Gap., capital; a capltal 
letter; caps. , capltal letten ; C. B., oompanion 
of the Bath , Kibber af IBat^orbenen ; C. E. , civU 
engineer; ænt. , oentum o: 100; ef., confér o: 
compare, iæbnfør; chap., chapter; cos., o6slne; 
C. S. I., companlon of the Star of India, Ribber 
af 3nbiene 6tieme; crim. oon. , vid. Orbbogen; 
C. P. S., Castos privati slgilli, ge^jme 6eglbebarer 
c. C. S., CustoB sigilll, ©egtbeoorer o. ; et. , cent; 
curt., current, inbeocerenbe; cwt., a hundred- 
weight, (tentner. 

Cab 9. et ^braift SRaal, omtrent IVt 9ot; x 
Sorbei %. 

Cab, 9. (lab e. (en enfpænber tol^julet ftaled^' 
bogn meb Ihibftefabet bagpaa); ^ofle e. : vid. Ca- 
briolet ; —man, !Droitefubf! c. ; —stand, ^olbeplabå 
for !Cro|Ier c. 

Cabar, 9. ftabbala (^mmeligiøbillSttre); ftabole 
e., Øicenlefmeberi n., Ittmmtliq gforfølgelfe o. ; —man, 
9isnrefmeb, ftabalif! o. Cabal', v. fmebe iR«nfer, 
(abalere. Cab'alism, «. ftabbalitmuS o. Cab'alist, 
9. ftaboHfi c. Cabalis'tlc, Gabalis'tical , a. fa6a> 
liflifl, brmmelig. Oibal'ler, «. Momlefmeb e. 

Cab'allin«, a. fom Ifntx til ^efle. —aloes, 
^rftealoe c. 

Cab'aret, «. (fr.) Sertftbn* «•/ ftto c. 

Cabliage, 9. Staal c, bnMiea, ftaal^obeb n. ; T. 
IRofe {paa ^jortrgeoirer) ø. ; x étumper eller Rrft 
af Xm\ , fom eirabbeme be^olbe, €tnmp, Kefl c. ; 
—head, ftaalbooeb n. ; fbagbooebrt ^erfon e. ; — let- 
tuce, ^ooebfalat c. ; — tree, Staal«9(refapalme c, 
areca olemeea; — worm, ffaalorm e. Qib'bage, 
V. fatte ^ooeb (om ftaal); x f^ale, bebolbe (om 
etrabbeme). 

Cab'by, •. Ihibf! paa en Sab ; Sroflefnbf! c. (vid. 
Cab). 

Cab'elian, Cabilan, «. ftabeliau c. 

Cab'ia, 9. liOe ITammern.; fta^^t; ^t)ttec., liUe 
^u< n.; — boy, fta^i)t*brcna o.; —mate, Itab^td« 
lammerat c. Cab'ln, v. ho i en ^tte; leoe tnapt; 
inbefporre i en ^ijtte. —cd, a. fom ^ører til en 
^t)tte cQer et bobinet; lig en ^btlc. 

Cabiaet, «. liHe Sarelfe, ftabinet, Ssnfommern. 
(til Stubering, el. Samling af IhtnflMerfer oa Shinft* 
foger), StubcreKammer ; Sfab el. ØjemmeHeo n. (til 
Sntnflfager el. anbrt Samlinger) ; Kabinet n. (for en ^^vfM Kegieringlraab, /Ur. fRegjeringen felb); ^tfttt 
c. — conndl, ^melig IKaabftforfamltiig o.; Inibinett* 
raab n. ; — maker, ftunftfnebler c ; — oxgan, ^ofi* 
tib. Stueorgel n. ; — \vare, ftunftfneblet'Ørbeibe n. ; 
— wood, fint Ir« n. 

Cåble, 9. t^ntertob; Xob; Xelegraftob n.: —gram, 
ftabel«£elegram n. ; —'s length , ftobeNSoagbe c. 
(100— 120 9aime); — laid, labelflaaet (Zoo); —tier 
(toer), fiabelrum n. Cåbled, a. befaflet meb et Zoo. 
Cåblet, 9. ftabeltod (fmeflrrere enb VnfMoo) n. 

Cab'lish, 9. »inbfalb ; ftoaø, Wiftbranbe n. 

Cabob', o. flege poti afiatiK SØlaabe, vid. Kabob. 

Caboch'ed, a. (fr.) T. fremfttQet blot fom ^obeb 
(uben ^aU). 

Caboo««'. 9. 8. T. Stabl)« e. (Sfibftlfffen). 

Cab'otage, 9. (fr.) it1)fibanbel c; v. brioe Kl)fl< 
^anbel. 

Cab'riolet, 9. ftabriolet c (ofte forfortet HI Cab). 

CadUi, 9. Ilalaotra n., theobroma caeao; ftolao« 
bønne e. 

Oachee'tto, —al (ch ubt. ft), a. ufunb, meb for> 
boroebe Safter. Cachex'y, 9. ufunbe, forborbebe 
Safter pi., (Sacbe^ c 

Ca^ebet, 9. (fr.) forfeglet IBreb n. el. Orbre c 

CacUnaåttoB (ch ubt. k\ 9. Ibøi Satter, Slogger- 
latter o. Cachinnåtory, a. floggerteenbe. 

Cadqne' {ka-9éék), 9. ftonge el. ^øobing c. (i bet 
gamle We^ifo). 

Caek, V. x fafle, gøre flt Se^oo. 

Caek'erel, 9. Spam« c, 9paru9 mæna i%ifl). 

Cae'kle, v. lagle: fnabbre, Coafle; Ji4f. tjabbre, 
grine; 9. Ilaglen; Snabbren, IhNeflen; Ziabber c 
—er, 9. Shigler; SlabberbanI c, ^JatteboMb ti.; 
9lar, »ajabS c. 

Cack'rel, vid. Cackerel. 

Caeochym'ie , —al (ch nbt. ib), a. ufunb^ meb 
forbaroet Ølob. Cae'ochymy, 9. Saftemef fiov 
baroetbeb c, ufunbe Sabffer pi., ftatoi^ijmi c. 

Caeods'moB, 9. onb ttanb, 5DiaoeI e. 

CaeoéthM, 9. ulagelig Soulfi c , nlageligt Otibe 
n. ; >Ea- flet 8ane e. 

Cacog'raphy, 9. flet, ffilfulb Stamiing el. SfriOi 
ning e. Caool'ogy, 9. flet ttbtri)tdmaabe c. 

Caeoph'onons, Caeophon'ic, a. miMl)bcnbe, fhir* 
renbe. Cacoph'ony, 9. Wiflbb c. 

Caeot'rophy, 9. flet Scoring c. 

Cae'tas, «. ITaftu« c, oaetv^ (^I.) 

Caeunlaate, v. tilfpibfe, gere pDramibiff. Cad 59 Cai Ud, 9. fivpel ^erfon^ Ztøøei, ^teiær 3. : fritte' 
^ l^on c. ; en fom føgec at loRe Senge fra ^qU; 
(pf. Cafdger).- 

OUf «. ftonbitltvr ^»-()nm en CmnibnS). 

€aååwtr, «. ftaboder, Sia, Habfel n. Caday'erous, 
«. figoøtiø, aabfefa^tid, labaiierøft. 

Cad'd«w, 9. X wd. Jackdaw. 

Gad'dlo, CAde-woiM, «. vid. Ondew. 

Cid'diJi, «. tUb>Zxeft{e e., Øaanb ». ; (fTotft) Sin* 
Hob n, 

Cad'dy, «. HOe @trtn, Z^efhin n„ 2>aafe c 

Cade, tf. t)iml, Xanbe c. 

Cad«, V. borgge, gare tam ; a. tan^psltn ; — lamb, 
Saggelaai a. 

cSdeaeø (Cédeaaj), «. Xonnil eOer 6temmrn< 
6i)itfen e. , Zoncfalb n. ; Vfrunbing c. (i 9niot>^ 
ft SfTi); Aabana c. (i SXafil) ; ZibAmaal n., Zait 
«. ri ^^oni) ; folerigtig eet^ægctfe c. (en ^tfti) ; ^« 
r»nSe. (i^eralbir); t SUbgang, Salen c (SotenS); 
p fobonccve. Gådeni, a. falbenbc, f^nfenbe. Ca- 
den'sa, «. T. Jhibance c (i SRufit). 

CadéM, •. t^rtiff Zoqipe af ringere 6Iogft n. 

Cadet', #. tjngfle Srober, ^ngre Brober; flabet c 
-»hip, «. en ftabetl Vnfættelfe c. (i bet oflinbiffe 
t»ai|anif Zienefif). 

C4d«w, 9. ttgger, Slirote. (Uarben af pAry^onea). 

Cadge, V. bone, bare omtring ; x tigge poa unber* 
foRbig vlaabe. Gad'ger, •. Aønfefrænmer e., Hn 
(om bringer Smør, tSq og J[ieber(ræ til Zorb«; 9n 
fni Utxet @aelfe op (i en VtøOe). 

Cådi {-de), 9. ftobi, t^rftfl Unberbomner, frebl« 
bovowr e. 

Gad'Bilnai, 9. ftobniinni n. (SRetat). 

€ddr», 9. (fr.) <Sabre, Ramme e. (af et fRegimcnt). 

Cadnc^a. a. fom bter til SRerfnr« 6ta». Ca- 
dQcena, 9. Ibbncent, tXerlnrS beoingebe Stange^ab, 
^erolbfunn c. 

CåOåtAty, 9. Vffslbig^b e. Cadtiootu , a. Hblig 
oifalbenbe, (rnfolbenbe (om 8Iabe;. Gadiike, a. 
bnfalbcn, affcelbig. 

C»'eal, a. fom b^rer til Otittbtarmen. . Cæ'cam, 
«. 8Iinbtami c 

C»'dai, 9. 9torboflbtnb e. 

CMwa, 9. Ssfur c, 9eriaffnit n. 

CaTUa, 9. CMrfjoIe^ ftaftan c (^f Zljrler og 
Verfer). 

Cafe% fl. (fr.) ftaffel^u« n. Cafféle, a. ^ørenbe 
tilfioffe. 

Cag, 9. tnnd, TiSe Zønbe e., %tct n. 

Cag, V. opirre^ forbittre, fomsrme. 

Cag«, 9. 9vx, fuglebur; 9<nigebttr, Øængfel n. ; 
e. fistte { et 9nx, inbefpeerre. 

UffV, 9. X Søfte (om iRaabe^oIb) n. ; e. x aflagge 
StoabeboMUfte. 

Ca^'mag, «. x tørt, fejt ISøb n. ; gammel, fej Qhai 
<•. rbragt til Zerb«); flet gøbe el. lltofl e. 

Cik. Calqae', 9. (fr.) Øalefflup c 

Cåtmaa, 9. ftajmon c, alUaator (amerifanf! Uro« 
lobiOc). 

Catn, 0. 6tenbt)nge, 6tenbb<fe e. 

CåiaaoB, CatsaooaS 9. 8ombetifle: Kuflbogn, 
ftnbttwgn; ScenBaSfe c. (en banbtat ftaSfe, bt>on 
SnnnOer btjgged, og Qbift 6iber berefler afbrljbcft); 
S. T. ^Ipbebot e. 

Céraiir, 0. lumpen ftnegt, Slurl c; t Qfonge, 
Slooe c. ; a. nebrig, tri|benbe. 

Ca'JepBt, 9. en ofHnbift Olie. 

tmélø, 9. nappe, fareifere; fmigre, flebffe for, 
urrc oeb Smigreri. Ci^}61er, 9. Smigrer, @lebfler 
c. Ci^élery, «. Smigreri, éleb^eri, Sebrageri n. 

Gak«, 9. ftoge c; v. bonne til en ftage; Mibe 
loorb, foEtte SEorpe. The land of — ø, o: Sfot' 
lanb; — of aoap, StbtTe €oebe %. Cakiog-coal, 
*. fttti fom oeb at brtenbe« famler fla i en 9ta«[e. 

Gal'atar, «. fiberifC Sgem a. ; — skuifl, pi, (traa* 
Mit ». Carabaøh, «. QlaftegraMar n., cucurbita lage- 
naria; et Star giort beraf. 

€alamaa'eo, 9. ftalamanl (et Slagt glat, ulbent 
Zøi). 

Cal'amarjr, «. Mmar c, loliffo (et 8løbbl)r, en 
«rt eiatfprutte;. 

Oal'amliae, 9. ^arabiSbcb, VIoeoeb n. 

Calamlf ørovø, a. frembringenbe Rør (ibf. Cala- 
mus). 

Cal'anla«, 9. Øalmej e. C8inf>9RaIm). 

Gal'aaUnt, •. Vlelilfe e., mel%99a calamtntha 

mi) . 

Calamla'trat«, o. t Irufe, frøllc (Aaar). 

Galamitont, a. —ly, ad. nlDltettg, elenbig, be> 
brøpelig. — neus, OaUun'lty, 9. Clenbigbeb, m^Tlt, 
dfammer, Røb 0. 

Caramnii, 0. beHugtenbe Rør el. 6ib n., ftalmnf 
e. ; et @Iag< ^en of Rør (^oå be gamle Romere); 
Rotang e., caiamu9. 

Calash', «. ftalef!e o. (let, ^altobttltet 9ogn); et 
6(agS ^ooebbebafning, ^tttit o. 

€arcar, «. (^orfadningiobn c 

CaleåreOBø, a. falfagtig, Iribtagtig. Calcarlf- 
eroiu, a. falfbolbig. 

Cal'eeated, a. meb 6to paa. 

CaVc«dOB7, tid. Chaloedony. 

Caleeolåria, «. Zøffelbtomfi e. , eileeolaria {vid. 
SUpper-wort). 

Galeireroni, a. lalfbolbig. Caldnable, a. fat* 
cinabcl. Gal'dnate t, Calcine, o. fortalle, lalcinere ; 
forlallet. Caldnåtion, 9. fj^orfallning e. Galoin'- 
atory, 0. ^orfaUningtbigel. ftalcinerbigel e. 

Caleog'raphy, «. ^nbgraøering i ftribt'SRaner o. 

Carealabl«, a. beregnelig. Cal'culate, o. bereane. 
Calculåtion, 9. Rcaning ; ^Beregning e. Cal'culatiTe, 
a. beregnenbe. Carculator, «. Regnemcjler, Regn* 
ilabifører c Cal'cnl&tory. a. fom (ører til Regning. 
Garcule, 9. t Regning, iBeregning c. 

Gal'enloøe, CarenloaR, a. ftenet, grufet, fanbig; 
[ng af Sten. Cal'calus, 0. Sten c (i Rijren eUer 
Ølæren); T. Regning e. (ben b'Itre Regningtmoabe). 

€al'droB {cawl'-dr<m)j 9. ftot ftebel e. 

Cai«, vid. Cole. 

Caløddnian, a. fCotft; «. Sfottænber, Stotte c. 

Calefåøløat, a. pacmenbe, bebenbe; «. bebenbe 
SRibbet n. Calefac'tion , 9. Opoarmen, Opløben 
c. Calefac'tlve^ CaleSebc'tory, a. oppaimenbe, fom 
beber. Cal'efy, 0. opbarme, bebe; blibe (eb, bliøe 
barm. 

Carømbonry, 0. Drbfpil n. (efter en ubenlanbf! 
(9rroe, fom talte flet ^ranft). 

Careadar, «. ftalenber c; Siile ober Ørrellerebe el. 
f$orbrbbere c; v. inbføre i en Aalenber. 

CaVender, «. barm $re9fe, Satre'SRafline c. (til 
ftlabe og anbre Zøjer); v. preSfe, gøre glat, batre. 
Carendrer, 9. tpretfer c. 

Careads, «. j.U. ftalenber pi. (bot Romerne, ben 
førfte 2)ag t bær Siaaneb). 

Cal'eatnre, 9. bibfig 9eber c. (fom Søfarenbe faa 
i bet tNinnc ftlima;. 

CaløR'MBce, 9. begbnbenbe el. tiltagenbe Sarme c. 

Calf, «. ftolo; Sag c; ftaloeflinb n.; fig. 2)o<mer 
c. Oof. CalvB, 0.); — 8kln, ftaloefTinb n. — Ish, 
a. bum. 

Caliber, 9. ftaliber c, ftugfemaal; (Djennemfnit 
n. ; — compasses, pi. Ihrumpafifer c. Cali^bre, 9. 
(fr.) (tgenfCab, (£pne e. 

CalTe«, 9. 9ager n., ftall c 

Calieo, Carieo«, 0. ftallilo (en Sort ftattnn) n. ; 
—printer, Shittuntr&Rer e. 

Cal'id, a. beb, branbenbe. — 'ity, 9. ^be c 
Cal'lduot, 9. SBarmeteber e., Sarmerør n. 

Cålif, vid. Caliph. 

€altfor'Bla, 9. x ^enge id. 

CallgåtioB, 9. giørlbeb, S)ttnlel(eb e. C^ali^glnona, Cai 60 Cam a. hunM, mørt ftummel. Gali^gliiousuess, «. SRøtT' 
^b, $unl((^b c. 
CåUg'nphj, ». 6føii1lTionine, ftattigrafi e. CaU- 

g-aph'ic, a. falligraftfl. Callg'raphist, «. ftaDigraf^ 
lønfCdttft c. 

CalipMh', €allpée , «. en biS TOaabe at tiaabe 
€fl(bbabbe (calipash ec ftøbet ijeb K^gfliolbet cali- 
pee fe(. fowl] Røbet beb ^Bugftjolbet). 

Cal'lpen, vid. Callipen. 

Cållpli, 9. ftalif c. Cal'iphate, ». ftalifat n. 

Callathea'lc, a. fom gioer ^nbe og ®tl9Tfe. —s, «. 
pj. taltms^fige SegemSøoelfer pi. (for at oanneS til 
fmuRe IBebceaelfer og ubbifle« i Starte. Cn SRenem« 
ting mellem S)an8 og Øbnnaftil). 

CaVlTer, «. t 9Ruftet ®«ftfe c 

CaVlz, ff. 8(eger n., ftalt c. (unbertiben forbesfet 
meb Galyz). 

Calk, Caalk {eåwk), v. lalfatre (et 6ftb); f!ær)>e 
(en ^efteffo). —er, ». ftalfatrer c. — ing-iron, 
ftlamai o. (6(agS fta(fatreiem). 

Calk ifialk), v. oberflrijge meb fltøblribt (Oagfiben 
af en Xegning, for at afdbfe benne). 

CaVktn, », ^age c. ((Mia en ^elteffo); Ster^* 
ning e. 

Call {ctnol), V. falbe, falbe )fiQa\ fammenlolbe; ub- 
raobe, raabe; paalalbe: benbenbe fig; næbne, benæbne. 
fatbe; beføle, fe inb til; gøre et tort Oeføg; to — one 
names , flielbe (En ub ; to — at, anløbe (en ^abn ; 
iof. Touch); to — for, Talbe paa, raabe om; labe 
fpørge efter ((En) ; forlange, Yræoe; to — forth, frem« 
!albe, opbbbe; to — in, lalbe inb, inbfalbe; inb< 
Iræbe; tilbagelalbe; to — on, fig. opforbre; to — 
over, optafe, oproabe; to — upon (on), falbe )^a 
(baitibelig gientage); baafalbe, anraabe; beføge. 
Call, «. Slaab, Xilraab n.; ^Ibelfe c; ftalb n. 
(inbre^rift); Oplæsning c. (af 9{obne;; Opforbring, 
3nbralbelfe; Befaling c; tort «eføg n.; 9)oab3- 
manbspibe; Soffepibe o.; — of the house, parla- 
mentets Sammenfalbelfe c (beb fsrrgne fiejltgbeber) ; 
to give one a — , gøre (Sn en ©ifit, beføge (En. 
— ing, 9. fltaaben, ftalben c; ftalb n.; @tanb, 
^aanbtering c —er. 9. ftalbenbe; 9eføger c 

Cal'lat, Cariet, •. x ^ore, 6løge c; v. flienbe, 
bruge Vlunb. 

Oalltg'raphy, vid. Callgraphy. 

Cal'Ud, a. for^arbet i ®nebig(eb, fnebig, fnu. 
— 'ity, «. JMogftab, SifKfl^b c. (j»f . (^aUosity etc.). 

CalUmaii'co, vid. ClaTamanco. 

Carilpers, 9. pi. ftmmpaSfer e. (jtf. CJaliber). 

Callofi'ity, f. ^aarb, tpf ^ub c (paa iiegemetS 
®ele). CSallouB, a. —ly, ad. ^arb, forbærbet; 
ufølfom. Callousness, 9. ^ubenS i^or^arbelfe; fio. 
nfølfom^eb, ^aarb^eb c 

Caliow i-lo), a. fCalbet, ubefjebret; fig. ung; 
— doctor, ftoatfolber c; — mald, umoben $ige c. 

CallaR, 9. ^aarb $ub, ftnube; ni} Senocest c 
(i et bræRet £em;. 

Calm, a. (—ly, ad.) fKlIe, røtig; flor; ». Stil^eb, 
JRoligbeb c. ; ftiae IBejr, Aabblit n. ; S. T. etiOe n. ; 
V. fRÉfe, berolige, formilbc. — ness, ». ©tit^eb, 
Vtilb^eb c. — y, a. t vid. Calm. 

Caromel, 9. ftalomel n. (et ftocegfølb • præparat 
meaet brugt i Stebicin). 

Caléric, «. 83armeftof n. Caloriric, a. ^ebenbe, 
opbebcnbe. (^alorim'eter, «. Sarmemaaler c 

Caiotte', «. (fr.) ftalot, (^ue c 

Cartrop, Cal'tkrop, «. et Slag« Zibfel, tritmlu9\ 
9obangel c 

Cal'naet, 9. ftalumet c. (en ZobafSpibe af en bifi 
f^orm, ber tjener fom ^tfbl* el. ftrigS'St^mbol blanbt 
omerifanfle ^nbianere). 

CalBm'nlate, v. falflelig befltjlbe, bagtale, (^lum* 
niåtion, «. Vagtaletfe c Calam'niator, «. Oogtaler, 
9(Ereffcenber c Calum'niatory, Calum 'nious, a. 
—ly, ad. bagpaftenbe, bagtalerifl. Oil'umny, «. 
Øagtalelfe, falft Oeft^lbning c. Cal'vary, Salbarie«eierg, ^obebpanbefleb n., (Øol- 
gat^a. 

Cai ve, V. lalbe, fceloe. Obf. Calf). 

Cal'Ter, v. ffffre (Sfifl) i Gliber; tralle fig fammen 
(oeb at btiPe fVaaret). 

Cal'vllle, 9. (fr.) ftalbiHe c (et 6(ag< lantebe 
VSbltt). 

Cal'viaUin, «. (lalbinS Sære, SafbiniSmee. Cal'- 
Yinist, 9. Calbini^ c. Calvlnis'tic , —al, a. cal* 
binfr. 

Cal'vlty, 9. eialbet^b, fCalbet Sfftfe c. 

Calx, «. {ealk9\ pi. Cal'ces), SRetallalf c, O^bb n. 

Cal'yele, 9. bbre IBteger n. (af et bobbelt eiom^er* 
bceaer). Cal'ycine, a. fom ^ører til et Sager, tBæger*. 
Calyc'ulate, a. meb et b^re 8ager. Cal'yx, «. 
Slomfierbsger, Bager n. 

Calzoonø', ø. pi. UnberbenHaber pi. 

Cam, 9. T. ftam c. (i Sspanfionfimafline). 

Camålen (fr.), vid, CJameo. 

Cam'ber, 9. noget fom er runbet et. buet (f. (E;. 
Xømmer). —ed, a. fom rejfer fig i SRibten (fom et 
2)al formebelft Itølbrbbning), fotrbgget. — ing, a. 
fom frummer fig. (Qof. Cambrel). 

Cam'blal, a. børenbe til Sejelianbel. Camltist, 
9. »erelbanbler, Bejelerer c. —ry, «. ft^nbigbeb i 
Berelqanbel. 

Cam'binm, «. 2>anite(feSbab cl. !CannelfeSfIim c 
(i planter). 

Cama>rel, ø. et Irumt 6tblfe Zra el. dem tit at 
(ange fføb paa, ^angetra n. (3pf. Gambrél). 

Cambric, t. Stommerbug n. 

Cam'el, ø. ftawel c. 

Caméllon, vid. (liamellon. 

Cam'elopard, ø. ®iraffe c, gimffa oamelopar- 
dali9. 

Cam'elot, vid. Omlet. 

Cam'eo, ø. et 6lagS Cnbs; fTerfarbet @ten c. (meb 
opbøjet ubffaarne (Hourer), dtomee c; enfforbet 
Maleri n., Camabeu c. 

Cam'erade, vid. Comrade. 

Cam'era-obsciira, «. (£amera obfcura n. 

Cam'erat«, v. ^oalbe, gøre buet Cameritlon, 
0. ^oalbing c 

Camer6iilanø , «. pi. Sameronianere pi. (et prté* 
bbterianft $arti i @lottanb efter bereS gitrer, ^raften 
(Eameron, fom falbt i ftampen 1680); x bet 26be ^n- 
fonteriregiment (i ben britifte «rmee). 

CamiM, 0. t fint, gjennemfigtigt filabebon n. 

Camliådo, 0. ftamifabe c. (natligt Oberfatb i 
6tjorter, fom Solbaterne tage ooer 9Runbcriugen 
for at tjenbe boeranbre). Cam'isated, a. meb Sljorte 
uben ooer ftiolen. 

Cam'let, Cam'elot, 0. ftamelot n. (et @tag8 utbent 

%Bi). _ 

Cam'mock, 0. ftrageflo, ftragetom c, onont* 

m.). 

Cam'omile, «. AomiHe, gSunlefrone, ftamelblomfl 
c, fnatricaria chamomilla. 

Cåmonø, Cåraoya, Cémas, «. fhimpnafet, brof« 
nafet, flab (om 92afen). 

Camp, 0. Sejr e. (baabe om Slobfen, Xeltene og 
«rmren) ; v. floa Sejr ; ligge i Sejr. — kettle, ^elt« 
tjcbel c. ; — Btool, geltfiol c. 

Campålga {catnpdin), 0. 6lette c, ftabt aobent 
Sanb ; Ijclttoa n. : v. tjene i llrigen. —er, 0. gam» 
mel firiger, veteran c. 

Campaaiform, Campan'nlate, a. Tloneformig (om 
Blomftcrtroner). CJampan'ula, 0. fttoffe c, campa- 
mUa («^I.•€Iagt). 

Campanlle (campa-néla), 0. (ital.) fttoffe* 
taarn n. 

Campanol'ogj, 0. Vf^anbling om ftloRer c; 
ihinfi at ringe ftloRer c 

Campes'tral, a. fom bo^er paa SRarlen. Cam- 
pea'trian. a. SRart*. Cam 61 Gan Cui'pMM, Cam'pkne (oom'-^s), «. ftamfin c. 
(et ed^iniagéiiuiteTiale}. 

CuB'fkln, CftB'pkor, «. tamfet e. Cam'pborate, 
Oun'phonUed, a. blanbet neb ftanfer. Camphorlc, 
a. foa Ifwttx til ftanfet. 

Cm'plBg. «. SiagcntSejr, eiaoenSeir c; — stool, 

grltHoI c. 

i'ploB, «. ^^gtfljenic, efoimellite c, lyehnU. 
IB, «. vttf. CamlB. 

CsBi'wood, c. glinbfenbc gotbctræ n., lapkia 
nitida (^I. i 6ictxa - Scone), ^bocaf et røbt graroe* 
te«, font aøte løbt Zr« (til ftniofTaftn); bet uæøte 
fslbel redwood). 

Cbb, «. ftonbe c. (af 9RetaI). 

Cab, r. Ian. 

CkBiille, ». (fr.) 9fbel c, $af n. 

CBB'BktB, «. ane ftanbe c (of<i. Can). 

Cbbb1% «. ftandt c (anlagt »eb Shtnft) ; Vtti n. 
d. 9ma c (i b^rifEe Segemer). 

CiB'M-c<Ml, vid. Cannel-ooal. 

CBBBlJc'Btotod, o. ub^ulet fom en Aenbe. 

C«b4i7, a. tanacilte (ISer) ; «. Ianarif( Sin, ftanari' 
felt; ftanotifugl c.; en gammel S>an<; v. banfe ta- 
noiif 9)an§. — bird, ftonarifugl c ^eeed, ftanari* 
fw n. 

CmB'cel, o. ubftvbge^ oberflteae, flaa etreg obet; 
ø9b«eBe, tilintetgøre; T. omtrt^lte; §. omtrbft Olab 
cL Htf n. — lated, a. ober^regct; o)»babct. — låtlon, 
f. Ubfirtigning; Ci>bæ)>elfe e. 

CBB'eer, t. ftrabbe c (oid. Crab); ftraBfen(^im' 
aeltegn); ftraft c. (6b8^om): — ate, v. abe om 
ftg; MiM ftrsft; -åtlon, «. Ubarten H( ftraft c 
— oos, a. httftagtig. — ousness, «. bet ftræftagtige. 

CaB'czlBe, GAB'oironD, a. Iræbtegtig. Can'croid, 
a. bnenbe tU ftrceb«; Irabteatig. 

CaBdelåbinn (pi. candelåbra), 9. ftanbelaber c 

CaB'dent, a. ^ibgløbenbe, gUbenbe, gUmrenbe 

CBB'dlcaBt, a. bbibaatig. 

CBBdid, a. —ly, od. (f Jbib); oprigtig, aaben, 
flrrlig; tebclig. — nees, «. Vabenbeb^ jubrigtigbeb, 
•ttrOgbeb, »ebelig^eb c. 

CBB'dldato, ». ftanbibat, Snfoger c Can'dldatiire, 
ff. ftonbtbatur n. 

CBB'dify, V. gøre ^oib. 

CBB'dl«, 0. £b« B. (af Z«ae, Sos ofo.), ftarte 
c; —berry myrtle, fio^bbenbe $orft c, myrtea 
eeri/era ; —bomb, ftnatbglaft n. ; — box, £i)feIaSfe 
c; — enda, SttjeHuBMier; Gtum^ier ji<. ; —holder, 
ta fom ^olber Sbfet; SXeb^iatpfr c; —light, St)« 
n. (2i)<ning fra et £l)< ofb.): — maø, ftt)nbelmiftfe 
c. ; — shade, — ocreeii, fiijfeftjerm e. ; — øtick, Si)fe> 
flage e. — stuff, Xeeøe c, el. noget fom brugeS til 
2b«; — waøter, Zbb i Sbfc^ «.; JC^- 92attefbcermer e. 

CaB'doar, «. Soben^jertig^, Oprigtigbeb, SSrlig- 
^b c. (jDf. Gandld). 

Caa'dy, (øngar— ), a. ftanbi« e. ; «. nebfi)tte meb 
Gufter; obcrtrarie meb fmeltet 6uRer, lanbere; trty- 
Mifeté«; fig. Irbfiamfere; — tuft, ffliplraoe «., 
iberit ($1.) Can'died, a. nebfbltet el. ooertrultet 
meb 6ntYer, oberfuffret; — lemon-peel, SuKat n. 

Caae, «. inbif! {Rør, GuRerrør; ®panf!rorn.; 
ftjep, etof; Sanfe, $il c. (af 9iør); — bottomed 
chair, 9lørfto( c ; —man , en SRanb fom banbler 
meb etolb. —ed, a. meb Mør. 

Cbbø, V. litppt, )nrbg(e meb 6tol. CénlDg, 9. 
6toffe^9gI pi. 

CaBøø'cøBt, a. bbibogtig. 

Caa^ookø, «. pi. 8. T. fiøft^er pi. (til at lejfe 
SobeMrrf meb). 

CaBibal, vid. Cannibal. 

CøBlc'Bla, 0. ^unbefijeme c. Canic'alar, fom 
^øtrr til ^unbeftjemen; fom ^ører til ^unbebagene; 
— days, ^unbebage pi. 

CaaiBø, a. ^unocogtig, ^unbe*. — hunger, — ap- Sstite. Uloebunger, unaturlig funger«.; — madnc . 
anbfiræl c; — teeth, ^unbetcenber^^iømetoenber j>/. 

€aBiff(er, 9. liOe fturo; ftalfe, S)aafe c (HlZbe, 
6nRer, Xobaf of».); x ^obcb n.; — ihot, ftarbatfle 
e. (pid. Gaøe^Bhot). 

Cau'ker, 0. ftneft e. (i Xrttn, bborbeb OorTen 
raabner); fmaa 9Iegne el. 6aar pi. (1 SRunben); 
fbampagtig ^cbelfe c. (paa en ^e^ 9ob); æbenbe 
SftbfTe c^ en^oer Xing fom aber om fig el. fortårer; 
X giftig ébamp; fortarenbe Orm; ^nberofe c; o. 
forbarbe, fmitte, abe (fom 9lu|t, Orme ofp.); faa 
ftraft, forbarbef ; —bit, bibt af en giftig Zanb, fiff. 
befmittet. —ed, a. forbaroet, fur. — ous, a. for« 
tarenbe, nageitbe, abenbe. — y, a. forbarbet, rujlen. 

Can'BabiBø, a. af 6amp. 

Can'nøl-eoal, 9. (øfanllul n. C^rbt, branber 
meb Har l^bib Sftftmme, og Ian forarbejbef ti( 
6mt)Rer). 

Can'Blbal, ø. ftannibal, Oleitnefteaber c; — iøm, 
9. SRennefteaberi n., Q^rufom^b e. —ly, a. lanni' 
balf!, umenneflelig, grufom. 

€aB'Bipen, t. gU. vid. Callipera. 

Caa'BOB, 0. Shsnon c; Sf^tå n., ftanoner d^.; 
— ball, — hullet, ftanonfugle c; —royal, ftortobe c; 
— shot, ftanonffub n.\ ftononf ®fubPibbe; ftanon* 
lugle e. — åde, 9. ffbbc meb ftononer, fononcre; 
0. ftononabe e. — éer, • . ftanoneer e. 

Can'BBlar, a. W fom et 8lør. 

Can'By, o. (fVotfO net, batfer, brab; af^olben; 
forfiatig, fnu; meb gobt ^aanbelaq, l^anbnem; 
langTom; ftRer, uben 9att\ not — , tRe til at ftole 
paa. 

Caaoø' {oanTo'), 9. ftano c. (inbianfE Qaab). 

Caa'oB, 9. Stegel; SHrleloo; ftanon e. (^ortegnelfe 
ober be lanoniffe Oøger); ^ottegnelfe ooer ^elgener 
c; ftonil, Domberre, Gtiftftberre c; T. Shtnon e. 
(fortfat 9uge c, i 3RufiT; et eiag« fiore Zrblflrifter); 
—bit, 1 9tunbftbn» n. (af et Sibfel); — law, tanonifl 
Ret c; the — of ecripture, be lononifle Vøger. 
— C8S, 0. ftononeSfe, GtiftSfrue c. — 'ical, a. 
— 'ically, ad. tononifl. — 'Icals, •. pi, Orbenlbragt 
c. (en Sommerret). — 'icate, •. ftanonitat n. — tet, 
0. ftanonifl, ftjenber af og Sarer i ftirteretten c. 
— izaUon, 9. ftononifering, JDptagelfe ti( O^Igen c. 
— Ize, «. fonontfere. —ry, — øhlp, 0. ftononilat, 
Som^erre'Cmbebe n., S}om^erre*83arbig4eb c 

Canoo', vid. Canoe. 

Can'opy, 9. Øarebimmel, Sron^immel, f^ragt- 
bimmel e.; fiff. ^immel c; v. bebaCfe meb en Xron* 
bimmel. — couch, ftanope, Sø|banf c. 

Ca«6roni. a. beRlingenbe^ Rangfulb, fonor. 
— neøø, 0. velRang c 

Caat, 0. t ftant c, ^jøme n.; v. T. fatte paa 
ftant el. firaa, enbebenbe. 

Caat, 9. affeltert fbngenbe Stemme; Kbnfenbe, 
^qllerfE Xole c; Ojentagetfe af et Ubtrtjl c. (ttgefom 
et Omloab); 2)talelt ^0« en 6elt el. et biii 6Iag4 
ffolt c; $øbeIfprog n., ffiøbcIbialeR. ØlotoalfE c 
(lof. Slang); Opraaben tit Salg, Vultion c; v. tale 
i et affeltert Sprog; flQnte, pibe; tale ^øbelbtaleft; 
falge el. b^be paa Vultion; x lomme fig; a. x rafV. 
—er, 9. j^bRer c — ingly, ad. paa en affeftert 
fbngenbe ftaabe. 

Cant, 0. ftafi, 6Iag n.; 0. lofie. 

CaB'tab, 0. (forlortet af Cantahriffietma , fra 
(£ambribgej; 6tubent beb (Eambrlbge Uniberfitetet c 

CaBtab'lle, a. T. fbngenbe, cantabile. 

CaBtank'eronø, a. x ftribig, trattetar. — ness, 
0. ©tribiQbcb, Zbar^b c. 

Can'talape, 9. et 6Iagft fin SRelon c 

CaBtåta, 9. ftantate e. 

CaBtåtloB, 9. t ®bngen, Sang c 

CaatéeB, 0. 9Rarletenteri; ^laftefober n., et Sfrin 
meb ftogerebflaber og anbet beilige (fom Officerer 
bruge); Seltflafle c (af Ølif, en Solbati). Can 62 Cap Can'tw, ». eiin^ntg^ ^ttfin o. (vid. unber 
Gant). 

CAB'ter, (— bttrf t), t. fort (9aIo|) ø.; «. gaa i 
lort 9ii\op; tabe e(. faa til at gaa i tort 9alop. 
— bury story, x langtrullen, liebcfig ^iflorie c. 

CftB'terbary, «. en €tab i (fnglanb; et SlagS 
Øomulbfttøi ntcb inbbaMbe Olomfht af ®ine; en 
(itagetc til 9tobet og aRa4>pei; — bells, fmalblabet 
ftloRe, VtatiatloTtt, campanula medium ($(.). 

CABthar'ides, «. (i>^. af Gui'tharls) (ponfte 

CftB'thvs, •. ^jentrog c. 

CftB'tlele, «. ©ang c; pi. 6aIomon< 6«jfang c. 

CaatlléTer, $. T. SRobiQon c, ©iwr^oMb n. 

CAB'tilUte, «. ot)Iæfe el. fcemfige fl^ngenbe, meAfe. 
GAntUlåtion, 9. £«ftning meb f^ngenbc Xonefalb c, 
tecitattDill ^orebvag n. 

€aMtlne', vid. C^teen. 

CftH'tioB, 9. 6ang e., ØeiØ pi. 

CftB'tle, f. fantet 6tl»nc n.; v. fl«re e(. bele i 
ett^ner. Gantlet, «. ItOe ftant o., ettytfe n., 
Stum)) e. 

CsB'to, «. 6ana o. (tlfbeling of et jlort 2)lgt): 
^iifantparti n., SiSfant o. 

Caa'tOB, •. ^ftcift^ ftanton n., ftcebl; ^orbe^ 
6tamme c; T. ^j[«me n. (i et Saoben). Oan'ton, 
Oanton', o. bele i fmaa S)ele; T. lantonere (om 
Xvoppn). —ix», V. bele i ftantonet eQet Sifhiltet. 
—ment, 9. ftantonering c, fiantoneringfloactet n. 

Cantoaed, a. T. tantoneret^ forlitet poa ^i«r- 
nerne. 

Cantvar, o: Canterbury. 

Caa'ty, a. I&ftig, fnatfom. 

Caa'Tas, 9. ftaneoaft; Z«j n. (til en fin @igte}; 
Sorceb n. (til Øtaleti): Seflbug n.; 6eil id.; ©ten- 
me^tocning c; foifle Ubfaft m. (til et lbnflb«rf); 
— backed duck, —back, en Qtt amerifanH graa 
Cilbanb e., ana* valiitneria. Can'van, v. br«fte, 
unbeiføge, pcøoe; af^anble; ^ttertie Stemmer; to — 
for, f»ge at erbolbe oeb Øaoer el. 8eDit7elfe. —er, 
9. ttnbecffger, 9røber c; (hi>f^m ^oernec Stemmet. 
— éens, 9. pi. Olatroftbuser pi. (af Sejlbug). 

Cåay, a. fulb af Kivr; gjort af Uwe, Ubz*. 

Caaxonet', 9. ftanfonette, lille Sang c. 

CaoB'tohovc (ooo'-chook) , 9. Jtautjul, Øummi> 
elafiilum, Siflelaber n. {vid. India rubber). 

Cap, 9. tta!øpt\ fine; ^at, ftarbinalfl'^at; fBtbttV 
ning c, ^^ften., (»tte; Zope., 6obeb n.; gatten« 
Vftagelfe^ ^ilfen c; S. T. ««fe»$ot>eb n.; to aet 
one's — at, gøre alt for at oinbe (en $erfon); — 
of maintenanoe, en røb Sloielf Ane, fom toeb 
ftroninaen bære« foran ftongen; — fm, liHe Smule 
c. (om Sinben); — a-pé, — a-ple', fra lop til Zaa; 
— paper, ftarbuSpopit n. Cap, v. fcette en ^at ofo. 
poa; bebceRe, foroate, binbe til; btottefiooebet, tage 
potten af; to — verses, oejeloi« fremffge Bet«, Jig. 
mobfige. 

Capablllty, 9. (tmt, S)nelig^b o. 

Cåpable, a. mobtagelig (for, of); i^anb (til), 
buelig; pXttt, bqgtig, inbflgtftfnlb; t ^ul. — ness, 
9, (Etme; ^nbflgt Sotfianb c. 

Capa^'eifjr, v. gore buelia el. 1!iWet. 

CapåfiloQs, a. —ly, ad. mmmeltg, oib; omfat* 
tenbe. — ne«, 9. IRummeltg^b, Sibbe e. 

Capa'^dUte, o. fstte iflanb Hl, gøre ftilkt. 
C^pacitåtion, «. Stjgtiggørelfe c. Capa^city, «. 
Rummeliabeb c, Cmfang n., Sibbe c; 8lum n.; 
Stab«; (ttmt, ^ueligbeb, 9Ragt; dgenffab, Sianb, 
^araftet c 

Capar'iøOB, 9. SabelbaRen, Stibebaffen, Sfabetaf; 
Kibetøj n. (Sabel, Bibfet og S)ftRen): v. togge 
Sabelbcelfen paa; opfatte; Jio- pi)nte, fmtjfTe. 

Cape, 9. forbjerg n., Sanbpijnt c; Slag n., ftraoe 
c. (poa en ftaabt el Kappe). 

Cap'elan, Capltn, t. £obbec., mattotv9 arctieu9 
el. v\llo9%k9 (tiHe &ift, i Stimer, btugefi til Wabing). Caper, 9. ftapcrS c. (nebfqittbe l(noppcr af: —bush, 
ftoperå c, oaiifxirM). 

Caper, 9. 8ullefpring, ftnimfpring, Snftfpcing »., 
Ihiptiol o.; to cut capers, gøre ftoptiølct, fpringe, 
boppe. (3åper, o. gøre Suftjpring, boppe. —er, «. 
Springet, Sanfet o. (i 9otagt). 

Cåpereallzle, Cipercallie, 9. Xiut, tøbber c, 
tetrao uroffalluM (ogfaa lalbet: wood grouse). 

Cipias, «. tltteftbehet, O^futionlbetret n. 

CapUlålre. «. (ft.) føb Saft eU Situp c (af planten 
€uiiafUum). 

CapiliamøBt, 9. l^aatttjnb SKbet c. Cåp'lUaxy, 
(Oapillåceous), a. ^aatbannet, fin fom doat; «. 

Saatrøt n.; —tube, ^aattøt n. (Japillation, «. 
aattøt af en Kate n. Oapllliform, a. ^aar« 
bannet. 

Capital, a. fom angoat ^otoebet; bigtigfl, foc- 
nemft, £ooeb'; ^ppetlig, fottroeffelia (itonifl); fom 
angaat Sioet, (timinel; 9. ^ooebftab; ftapital, ^oi)^> fum o.; ftott iBogftao, »egt)nbeIfe«bog^ao n.; T. 
ftapitæl c; —city, ^ooebjtab c- —letter, ftott 
)Bogftao n.; — punishment, Sioftfttaf c; — stock, 
fiapitat, ^obcbfotmue c Oap'italise, v. lopitaltfete. 
Chipitally, ad. fornemmelig; paa £io og Søb, Itinri« 
nalitet; fottrceffelig, ubmcettet. 

Capitallst, 9. IPapitalin c. 

CapitåtlOB, 9. 9olTetalling efter ^obebetne; ftop« 
ffat c; —grant, en tril Sum fom tilftaæA for ^bftt 
IBatn i en (Slementatftole. 

Capite, 9. (tenure in — ), lh»n*£en n. 

Cap'it«!, 9. ftapitolium (t Vtom). — ine, Oapi- 
télian, a. fom b«tet til ftopitolium, (apitolinft. 

Capit'Blar, ø. et !2)omfopiteU Statut el. 9otorb« 
ning ; Samling af ItapiteK-Statntet c —ly, ad. 
fom et l^opitel. — y, a. fom b«tet til et Somtopitel; 
9. ftapitflft'Stnotbning el. 'Statut c; Sleblem af et 
Kapitel n , Sombettr c. 

Captt'nlate, o. affatte i ØttiHet; unbetl^ble, 
topitulete. (JapitulÅdon, 9. fiopitnlation e. 

Capl'Tl-tree {•pé'Ve-)^ 9. ftapajx>a>£ta n., eopai- 
fera o/ficinali9. 

Cåple, 9. t ^efl c, Øg n. 

CapliB, vid. Capeian. 

Cap'Bomaaey, 9. Spaaoom af Sløgen c. 

Capeoh' (o ubt. 00), 9. ftabub«, ^atte e. (en 
9{nn{i); V. tage ^ietten af. 

CipoB, 9. Kapun c. —ise, v. fapunete. 

CapoBBlére, 9. T. Kaponniete, bebæRet ^ng c 
(i en ffæftningS Søbegtatie). 

Capot', 9. Sbput (i ^ifetfpiO; 0. gøte taput. 

Caponch, v. vid. Gapoch. 

Cap'per, 9. dhi fom gøt el. IjanMet meb ^uet, 
KafCetmaget c 

Caprtoe', (Capri^ehlo t), t. (ft.) ØtiUe, »I^Re, 
Sune, Cgenfinbig^b, ftaptice e. Caprfcious, a. 
—ly, ad. lunefuib, egenfinbig. (^apri^'dousness, 9. 
Sunefulbbeb, Unbetligbeb e. 

Cap'rlcora, «. StrnbuHen (Stiemebillebe). 

CapriflcåtioB, 9. T. Koptififatlon c. (fun^g Be- 
ftugtntna af oilbe ^gentrceet). 

Ciprifole, vid. Honey-suckle. 

CåpriB«, a. fom en d^ebebnf. . 

Cåprlolé, 9. Koptiole c, IBuRefpting, Snftfpting, 
Ktumfpring n. 

Cap'Klcvm, 9. fpanf! I^ebet c 

Capsizc, V. S. T. enbcoenbe; fnlbfejle. 

Cap'Rtan, Cap'stera, 9. S. T. Otongfpfl, Spil n. 

Cap'RBlar, — y, a. lopfelforreig. Cap'sulate, — d, 
a. inbrfluttet i en Ihipiel. Cap'sule, «. Kapfel c 

Cap'talB, 9. Sfo^tajn; ^øbebSmanb, Snføtet; gf^lt* 
bette; SlibStoptam ; Kaptam el. S^ef c. (paa et 
KriglfTib); — of foot, Koptain beb infanteriet; — 
of horse, 9litmeftet c; — of a gun, 8. T. Kanon* 
tommanbøt c; — of the port, lommanbetenbe Sø« 
offlcet i rn ^aon; — of a top, 8. T. føtfie Zoplgoft 
c; —general, (Senetaliefimul o. (Kongen af (Englanb Cap 63 Car « *efi;: — Hartmin, x StvtpaSn c, utoliøt ^otocb «.; 
' " FDdd, X 9n fon ftax et noiionettMtet, fRefter 
9akl c; — Qneernabi, x plaltrt ttuA, ligøet c; 
— Sb&rp. <Sn af en SpilXetexibe, fon anfolbec en^oer 
ter ilb ml betale; — Tom, Moctr for en 9oieI' 
fenk; SoM c; — lieatenant, Hoptojnløitnant 
3tsMlatrtaxn c — <sy, «. en ftontaini 9oft <}• — ry. 
• ^encbmne onec et bifk Sithitt «. — ahip, t. en 
doptcimft 9ofl; tbifoxfel: ftriøietfattn^b o. 

Captåii«B, «. 3nbfnH|Ten, Zragten efter Sntorf 
Ømft c, Snigreri m. 

€ap*U»m, «. tdreøering; Krtelibefalinø o. 

Cof tiøa«, a. —ly, oa. kfnffienbe, unberfunbig; 
fon let tofier noget ilbe op; tnettetor, bableftyø; 
feibiRcnbc fra Sablefpge. — ness, ». Dablef^ge, 
Stottetfler^b c. 

CaytHate. (Cnp'tlTe t), v. toøe ti( gange; Aø, 
iibtage, fangfle. OtpttTåtion, t. Zagen til %angie, 
aangfHnø c. Cap'tive, o. fangen; •. 9<nige c. 
CBpd7liy, 9. Sonønillab; Slaberi n„ Sralbon e. 
(^'tor,j o. Sn fon toger til gonge e(. gor Otytte. 
CBptare, «. ^oMri^elfe; gongf c; Bbtten.; Srii, 
C|ibctBgel(e (af Sm) c; 9. fange; opbringe (6nbe). 

Copndi, vid. Gapooh. 

CapnchlM' {cap'U'åkéøn), r itaoie neb ^ætte, 
^cttc; fiopuciner (SRunl); et 6IagS ^e e. (3bf. 
Capoeh). 

Car, 9. Stam; Zrinnfbogn, 6tribftbogn; 8ogn; 
|n^oogn e. (paa Semioner); 9onboI o. (nnber en 
Snftoallon); ftarlibogn (6tiérnebiflebe) c; —man, 
Sroirebribcr, ftarretnblf e.; —taker, Øognnefler e. 

Car'abtM, CjutIiIb«, «. ftoroMn. lort Kbtterflint e. 
Caxabiniér, Oazabinéer, ». Aacobinier, let Klatter o. 

Gnr'ack. «. Aarafe e. (flort fponfl 6llb). 

Car'acAiø, o. fttH9 6bittgntng el. Benbing c. (meb 
m ^eft el. et Klatteri); v. gore en bolb 6bingning^ 
foisge. 
* Car'afe, 0. (fr.) ftaraffe o. 

CaroBMl, 9. (fr.) ftaranet Ort^llfuner n, 

Car'at, Car'act, 9. ftarat o.; a man of hlgh — , 
.ng. en fftonb af ^it Ssrb. 

Carapåee, 9. en élitbpabbeft Stal e. 

Camvaa', t. ftorobone; Dor 8oan, Vtenogeri^ 
Sogn c; —sera, — aary, 9. ftorabanferoX^ Aaraoon« 
^ederge a. 

Car'avd, Car'vel, 9. ftorabeSe (et Slogft Ietfe|tcnbe 
Slib): ftonf eifbefifCer o. (gartoi). 

Car'away, o. SIninbelig Ihtnnen, ftonmen e., 
aarum earvi; — seedfl, ftonmen o. 

Car^lae, vid. GarablDe. 

Car'bea, 9. ftnlflof n.: — åoeous, — ooa, — 'le, 
a. fon inbe^olbcr ftnlftof; —'le add gaa. ftnifiyre 
r. —Bie, 9. tnifurt 6alt n.; — ate of potaah, 
tnlfutt ftali ».; —ate of aoda, fnifnrt 99atron n. 
— 'iQr, V. forfnlle. — iae, v. forbanble ti( ftnlflof. 

Car'teaade, Carbonido, 9. ftarbonabe o.; fig. 
^tenge c. Garbonådo, v. ^ft (fon ftarbonabe); 
fig. penge. 

Car'bay, 9. flor onflettet gloffe el. Snnt o. 

Car'baaole, o^ ftarbnnfel ti. ftorfnnlel; ØIobbDlb, 
^fitb^Ib o. —ed, a. befat meb ftarbnnQer; fntb af 
lobe Blegne og Bljlber. (^bun'cular, a. farbnnfel* 
TJb; infianneret. CSarbunculåtlon, t. Branb c 
(i flfnoppeme paa Btonter). 

Carbaret, 9. ftniforbinbelfe e. — ted bydrogen, 
tsfbrinte o. 

Car'caael, 9. ^alSboanb n., ^olfttebe neb tSbel* 
Uene c 

Car'caaa, 9. haibt fiegene n., ftrop c. (af et2)l)r); 
Sobfel n. (]pf. Carrion); fiegene, d^orpn« n. (t 
8p8g eC. goragt); Kuin c, étumper pi,; ®telet n., 
nogne, nfnibenbte Sele pi., nogent Xommerbcerl, 
8tc9g «.; T. ftarfaife, Bronbhigle c; t 9ile> 
togger «. 

Car'oelage, 9. Ørrefipenge pi. 

Car'Ml-Ianp, o. atoberotar-fiampe c Car'earal, a. gcngfeli*. 

Cardnéna, 9. T. ftardnom n., ftrceftftabe c. 
Otfoinom'atona, a. larcinonatal, traftagtig. 

Card, •. ftarte, Ulbtarte o.; o. farte; blanbe; nb* 
rebe, renfe. —er, 9. dn fon farter, Ulbforter e. 

Caid, 9. ftaart, ftaartblab, 6piOetoart, Bifittaart 
n.; fig. Ij^on e.; 8. T. ftonpaftrofe, Rofe c; f 
6ofoart a. : v. fpiOe fiafarb neb ftoart. — aaaembly, 
—party, epinefelffob «.; —board, ftoartpapir a.; 
— room, epillefiue c; — table, 6piaeborb a. 

Car'damlaa. ». 6pringllap, bi(b ftarfe e., oarda- 
milte (fp{.; ogfoa falbet Lady-amock og Cackoo 
floww). 

Car'damon, 9. ftorbenome e. 

Car'diae. a. fom borer til ^iotrtet; ^Ictrteftiyrlenbe, 
oplioenbe; 9. ^icertcfilyrtning o. —al, a. bi«rtefii)r* 
fenbe. 

Car'dlalay, 9. AiarteOemnelfe, ^alSbnynbe c. 

Car'dlaal, a. Pigtigft, fomen^, ^obeb*; 9. ftac 
binal c. (en Øeifllig; en Drit; et élagft ^nefaabe); 
— numben, pi. SKomgbetat pi.; — polnts, ^ooeb« 
fhceger paa ftonpagfet j^.; — 'a flower, fiobelie c, 
lobelia cardinali9. Car'dinalate, Oar'dinalabip, 9. 
ftarbinaltoorbigbeb c, ftarbinalat n. 

Carditia, «. Betonbelfe i ^ioertet e. 

Cardlam, vid. Clockle. 

Cardeoa', 9. ftarbon^iirteffof o., eynora ccardun- 
eulit9. 

Caro, 9. 6org, Uro, Beftjnring; Onforg, Ombu, 
gorfigtigbeb ; dienftanb for Sorg, Cnbn e(. ftær« 
ligbeb c; to take — , brage Onforg; tage fig i Øgt; 
With — , gorfigtig (fon Vuntt paa en gorfenbelfe); 
— crazed, — tired, nebtr))ffet el. bent«ret af 6org, 
forgefl^; — detyinr, fon trobfer 6orgen; — enohant- 
ing, t ®org fortogenbe; »taking, ombQggelig; 
— tnned, flagenbe; — wom, betaget el. bmtteret af 
Sorg. Caro, «. farae. Mere bef^mret, befijmrr fig, 
brijbe fig om; borre Cmforg. —ral, a. — fully, ad. 
fonfulb, beftjmret; omb^ggelig; forfigtig. — falneaa, 
9. @org, Bef9mring; On^oggelig^b, Sorfiattg^b o. 
— leaa, a. — leaaly, ad. forgia*: ligcgi)Ibtg, efter« 
toben. — leasneea, 9, 8orgI«ib<^, dfterlabedbeb, 
fiigegl)(btgbeb c ^ 

Caréea, o. 8. T. lalbale; fnenge. — Ing, 9. ftal* 
^ling c. 

Caréer, 9. fiobebane, Bane c; fiob«. (ogfoa >E«.); 
girfpring n.; o. l»bt ftcerft, fare affleb. 

Gareai', v. fare4fere, tæ(e for, floppe; 9. ftoreftfe 
o., ftartrgn n. 

Cårot, 9. Ubelabelfefttegn n. (a). 

Gar'gaaoa, vid. Catgo. 

Car'go, 9. Sabning e. (i et ^anbellffib). 

Cartboo', 9. (amr.) Renlbljr n., vid. Reindeer. 

Carleatåre, *. ftaritatur c, Brcengebtllebe a.; v. 
tarilne, gore latterlig. GarlGattLrist, 9. ftorifa* 
tnrifi e. 

Cårleoaa, a. f genagtig, lig en grlgen. 

Cåriea, Carioa'lty, 9. Bencbber, Benfræft o. 
G&rioua, a. roabben, ormftnffen, angreben af Ben' 
ebber. 

Gar'illoB, 9. (fr.) Sangbært n., 6angfIoffer pi., 
ftlotfefpil n. 

Caria'tlila, 9. ftdniten (^ertngbamme). 

Cariolo, 9. (fr.) ftarriol o. (fiut let Boon). 

Cark, •. t Sorg, Bef omring, tthigfleligpeb c; v. 
farge meb tObigfielfe; — ingcare, nagenbe Aummer c 

Cark 'aet, vid. C!arcanet. 

Carle, 9. ftarl, groo ftart, Xalper, fiammel c (ipf. 
Churl); — cat, x ^aiifat c; — hemp, C^le, ^rrø* 
$Iante af Rampen c. (tof. Fimble). 

Carilna, Car'llne-tlilBtle, •. ftarline c, earlina. 

Car'llBg, 9. S. T. ftraoel o. (i S)at). 

Car'Ufth, a. t raa, plump. — neas, 9. Kaabeb, 
!|^Iumpbcb c. (3of. Carle). 

Car'lock, t. et SlagS ^uibloi c 

Carlo«, 9. t Bonbe c Car 64 Cas C«rm, vid. Carpy. 

Car'Biftii, vid. unber Gar. 

Car'melite, «. ftarmeliter e. (SRunl). 

CarmlB'AtlTe. a. binbbTiMtibc, telnenbe; «. Sttao 
minatib, Slibbel mob Slnbe. 

CAr'mlne, «. ftarmin c. (^øicjb %cane af fto* 
iJ^eniQr). Cannin'ic, a. (ørenbe til ftarmin. 

Cftra, Carae, «. ftcempc^øL 6tenbl}tfc c, ibf.Gaim. 

Car'naye, «. Ølobbab; ftøb af fLoøtebe ficQeam n. 

Car'Bftdliie, «. ftøbfatbe c. 

Car'nal, a. — ly,ac{. løbeliø; fanbfeliø; —minded, 
betbMiøflntet. — ite, §. berbsngflnbet $erfoti c. 
— lat, •. 8cDt)itninfl c. — Ism, — 'Ity, — ness, •. 
ftøbfligbeb, 6anbfeuø^eb, KøbSI^P c — Ixe, 9. neb> 
bcerbiøe ti( 6anbje(iø^eb. 

Carnåtion, 9. éubfatbe, ftøbfatbe; føbfarbet 9Utiift 
c, dianthus cariophylluå. 

Car'aaTal, vid. Caraival. 

CarnélloB, Car'neol, t. ftarneol c. 

Oar'aeont, Car'novi, a. fabfulb, laboøHø. Gar'- 
nify, V. fatte ftfb^ bUbe ftab. Camiy'orous, a. 
løbabenbe. Camos'lty, 9. løboøttø Øebcest d. 
6bulft c. 

Car'aey, 9. rn 9Runbfl)øbom (^oS ^efle). 

Caratola, 9. ftratn (^ertuøbømme). 

Car'alTal, ». ftarnebol n. 

Car'Bj, V. inbblanbe fmiøttnbe Ubtiljl (i ZaIenX 
fmiøre. 

Car'ob, «. ftarobe c. (Vm itacot); — tree, ^o^an' 
ntftbiøbtra n., eeratonia 9iliqua. 

Caréehe, 9. t (fr.) ftaroife, ftarret. 

Car 'ol, 9. 3ubelfanø, £obfanø ; 6anø c; 9. Iob> 
fijnøe; fbnae. 

Carollt'ic, m. prbbrt el omfnoet meb Søbbcrt. 

Carotid, a. ^lenbe til Åobeb- el. ^aU'^uM- 
aaierne; —arterieB, pi. ^aM'^uIftaaier pi. 

Caron'sal, «. ^rilfeøilbe m. Carouse, 9. ^olbe 
5Six\lttlaq, foire, briRe; 9. SiiKelaø n. Garons'er, 
9. Srinrbrober c. 

Carp, 9. ttaipt c, evprinu9 earpio. 

Carp, 9. boble, Ufte, ubfatte (paa), Iritifere; he 
earps at eyery thlng, ^n ^olbei pØ op ober eitl^ber 
Ilnø: —er, 9. ©potter, fabler c. — Ingly," ad. paa 
en bablenbe, fHItenbe SRaabe. 

Car'pal. «. f om boret til ^aanblebet. 

Car'penter, 9. Xømmermanb e. Gar'pentry, 9, 
Zømmer^aanbMer! n.; Xømmerarbefbe n. 

Car'pet, «. %æ9pe, Øulbtcppe n.; to be on the 

— , bcere unber 9i><^nb(inø. boere for^ bcere paa 
Zapftet; —bag, 9lat\æt, fBah\at c; — knight, ((n 
fom er ftogen til Kibber beb 6offet oø ilfe i Sfelten, 
etuebelt c; — walk, — way, 6pabfereøanø paa i«bn 
OrønfDcer, <8ratbe] c. Car'pet, 9. befceøøe meb 
Xapper; to be —ed. x talbe« inb for at irettefatteS. 
— Ing, •. Xæpper pi. 

Carp'mealB, 9. pi. x tt 6Iaø< groft fttobe n. 

Car'pollte, 9. gorltenlng af gruøt c 

Carporogr, «. Sære el. »f^nblinø om ^uøter c 

Carpol'ogiRt, 9. dn fom ftuberer el. ftriber om 
Sftngter. 

Car'png, 9. T. ^aanbleb n. 

Car'pj, 9. Sonbøø c. {vid. Hombeam). 

Car'raek, Car'rawajr, vid. Carack, Caraway. 

Car'riage (eir'-ridøt), 9. ftøren, ér»rfel, ftorfel; 
gørelfe c (en forretning!); Obførfel, tlbfcerb; Qn' 
flanb, ^otbninø; i$ttin% (trobrtnø; Voøn c, ftøretøi 
n., ftorret c; £abet SRorterblol, Rapert; %ra^t, 
Soønleie; Saøaaec, Zrofn.; beastof- , Sajtbbrn. 

Car'rick-bend, 9. S. T. Ørønlanblftil n. Cor'rick- 
bite, 9. pi. S. T. SrabjpiUfneøte pi. (Støtter, ^bori 
BrabfpiOet ^bi(er). 

Car 'rier, 9. 8acer, Sraøer c; 8ub n., Ooer* 
brinøer; ^raøttubfl, Qhraøtmanb c; —pigeon, 8reb* 
bue c. 

Car'rIoB, «. Vabfel, fotraabnet ftøb «.; fig- for> aøteliø Itbinbe c; a. aabfelogtig; aabfeloebenbe ; 
— erow, fort ftrage. Rabnefrage c, eorvu9 coroMc 

CarroBåde, 9. ftarronobe c. (fort ftanon, fom 
bniøeiB paa 6fibe). 

CarrooB', 9. et 6(aø8 SHrfebær n. 

CarrooB', t. en Vføift for ZiOabeffe tif at tore 
en ftarre i fionbon. 

Car 'rot, 9. (Øulcrob c; x røbt ^oc n. — y, a. 
røb, røb^aaret. 

Car'row, «. (irlanbft) omreifenbe 6piDer c. 

Car'ry, 9. føre, bære, brinoe; ^olbe fig, føre ftø, 
opføre ftg, båre Pø ab; ubføre, fatte iojennein; 
opnaa, binbe, erobre; fiøtte, unberftøtte ($Ionter); 
to — one'B aelf, fore ftø; opføre fiø; to — it hi^h, 
ftiffe gHafen i Vejret, opføre fiø ftolt; to — It 
cunnlngly, øaa lipia tilbarH ; to — away, Bort* 
føre; S. T. fq(e oberoorb; to — before, bemagtige 
flg alt; to — forth, bare tilftue, bife; bttre, fomne 
frem meb; to — off, bortføre, forbele, forbrine; 
bortrioe, bringe af Sage; to — on, fremme, brtoe 
paa; fortfatte; to — out, ubføre; bntribe, fatte i 
fforbaufelfe; fatte iajennem (en 6ag); to — through, 
giennemføre, fatte tgiennem. —tale, 9. 6Iabber^nt 
c. —ing tråde, «. ^agtfo^, Qfragt^anbel c. 

Carse, 9. (f!otfr) labt og frugtbart £anb n. (ifter 
fang« meb en ^lob). 

Cart, «. ftarre; Sogn c, Køretøj n.; — gieaae, 
Sognfmørclfe c; — houae, Sognf(ar «.; —horse, 
—Jade, Øogn^fl c; —load, 6ognbeft n.; ->rope, 
Bognreb n.; —rut, ^iulfpor, Bognfpor n.; —taker, 
Bognmefterc; —tilt, Bognbafte n.; — way, ftørettej 
c; —wheel, Bogn^luln.; x^fnn'G^iOingStbRen.; 
to tum —Wheels, benbe StøSe: — wright, Bogn* 
mager, ^|u(manb c Cart, 9. fremfitiQe offentligt i 
en ftarre tU 6traf; fatte i en Harte; tøre i m 
Shirre. —'age, 9. ftorfet i ffartc; ftørcløn, Bogn- 
fragt c; (vid. Cartouch). —er, 9. ltarrelub^„ 
ftarrebriber c. 

Carte, 9. (fr.) 6pifefebbel c; et 6(ag« 6tøb i 
Sfcgtntng, ftbart c. 

Carte-blanehe', 9. (fr.) Blanfet, gulbmagt c. 

Cartel', «. gotlig om ^glfangerS Ubberling, 
ftartel; Sf^jbebreb »., Ubforbring c; anbetl^biinøi- 
ftib, ftarte(*6tib n.; 9. ubforbte. 

CartéHlaa, a. fom ^ører til ^icarte«' Øilofofi; •. 
Cartefianet c. 

CarthånlaB, «. ftart^ufer c. (VRunI). 

Car'tllage, 9. Brufl c Caitila^ginouB, a. BrufC« 
agtig. 

CartooB', 9. 9løn{lertegning paa flttttt $apir, 
Srortegning. Ibrton c. (ifar til 9rcflo*SRaIeri). 

Cartoveh', «. (fr.) ftartufA'6aI; AorbatfEbaafe,. 
fiarbatfXe; ftartufd^e, Kanbforfiring c. 

Car'tridge, 9. ftarbuft, patron c; blank — , 
patron ubenftugte; — boz, ^atrontaftec; — paper, 
ftarbuipapir n. 

Car'talary, 9. £olument-$rotoloI c; Vriib n.; 
tCrlioar c 

Car'ncate, 9. faa megen 9orb fom Ian bribei meb 
een $(ob, et Bolfieb« ^otb c. 

Car'vBcIe, 9. tøbagttg 6bul|t, ftarunfel c. 

Carve, 9. vid. Caracate. 

CarTe, 9. ubjfare, ubfnitte, ubbugge, arabere; 
f!are for (beb Borbct); bribe BiUebflarertun^fn; 
batge til fig felb. —er, «. BiUebflarer ; 9or1taret 
c; dn fom balaer til fig felb. —ing, t. Billeb* 
ffaring; Qorffaring c; ubflaaret Vrbeibe, BiOcb- 
buggerorbeibe n. —ing knife, ^orflarerTnib c 

Caryåtei, Carjatldet, 9. pi. T. ftar^^ttiber pi. 
(8«iler fom toinbelige ftigurer). 

Casara, vid. Cassavl. 

Cas'eable, •. 2)rue c. (paa en ftanon). 

Cascade. 9. lille Banbfalb n. (enten naturligt el. 
funftigt); T. Op' el. 9tebgang c. (til en Vtine). 

Can'eaBi, 9. pi. T. Vabninger til en aRinegang pi. 

Case, •. 9alb el. Zilfalbe n.; foregen tilfianb,. Gas 65 Gat etiStiiff c, OBltamMøVbet p2.; 609; Sletffaa; 9ot> 
MMftnR, ftaliif c. (et CtM); action on the — , 
T. en iletifag, i ^tiillen ^tc IMaøen et affattet 
^ftlig; —book, 6]9ge)ottniaI e. (rn SagH). 

raø«, «. ftaife c, goberal, fiijlflei, »efUt Otwii 
traf »., 6febe; Aarm; t Øorftauing «. (imui en Wur); 
T. JkortMellfe c; {pid. — ihot); o. ftifte i et Øobetol 
eL ^qlfler, bebcefBr, ottertrfleRe, omsibe; t tage ^ben 
af. In — , i Zilfcelbe af; in good — , »eb gob ^el$teb, 
fnb og xafl. —harden, v. ^be Ikm 9berflben, 
^bc; — knlfe. liot Shiib e. (fcebttanlig bekwret i en 
6bbc); ftos ftadcnfnlo o.; — sbot, Hacbctfte, S)aafe 
faibt neb ØHylOglec c; t Stiaa n.: — wonn, via. 
Ciddifl. 

Cåneaate. #. T. Hafematte, ^bcelbing unber en 
8«tatng« 8o(be e. 

CåHBMit, 9. Smbtte^tammc c; Øtnbne n. (ttl 
at ooftne paa ^orngfler; jbf. Suh); T. ^ulleble, 
^lining e. 

Cå^eoaa, a. oflagtig. Oåscom, «. O^eflof n. 

féien, #. Aafcnie, 6oIbatecboIig e. 

CMk, 9. 9«igc» Tcbe 9engc pl.i ftalfe c; 9. gvve 
i ^Mg^r inbiKsIe. Hard — , Htngenbe 9hynt c, 
9tlb- el. 6alv9engc pl.\ —book. ftaffebog c; 
—keeper, ftoSfeitc c. Coahlér, ». ftaftfcrer^ Itatfe' 
BtrØct c. 

Caakew'nvt, 9. 9nataTbte>9lib e. (af bet befHnb(f!e 
XnabRtictxa, anaeardimm), 

Caahlér, v. f aifen^ tage bart ; (pid. ogfaa nnbcr 
Ouh). — ing, «. ftaSfatton, stel«« Vfffeb e. 

Caah'mare. •. ftaf!mirft'6batsl n. 

CislBg, •. (j»f. Case) gobcrol n., 6M)e c, 
GMcttiet n., fdellabning; ØocfraSing c; — paper, 
$Up«9lr n. — ^, pi. X tøTtebe ftofaifer p/. (til 
Øranbfel). 

Caak, 9, 9ttb n., Quflage e. (pid. Oaiqne); x 
, ^TtMt Søgn c: V. ftjlbe paa et ^ah. —et, «. tllfEe 
f c, eirin n. (ifot ttl duveler og beltiae); S. T. Oe- 
fUsofejfing c. (trid. Gasketh v. Tsgge f en tttfCe. 

Ca^a«, 9. (frj ^jelm, étorm^ue c 
I Can t, Caiaåte, e. lalfere, opfictttt, afftaffe. 

CéonåXkm, 9. Opteoclfe, ^OTfafletfe, fta«fering e. 

Caf'aaM, 9. x JDft e. 

Ca«'iarl (-«•). Caa'iada, Cai'iaTa, •. ftaSfabe c, 
jatkropka (af f^oii ftabbei et 6Iaa8 Ørab labe«). 

Caa'aswavø, Camiowary, 9. vtd. Caasowary. 

Caa'ala. «. ftalfie c, ca99ia (91); ftaifie*Øatf c; 
— bnds, ftanelbtomfter p/., >?oret oa«n«. 

CaraMony, «. <SiiigtJcb96Ionft «., ^iMQ^Aa/taiii. 

CaaidBiére, «. ihilfimir n. (et 6Iag« fint ulbent 
%B\; |tpf. Caahmere). 

Caad'BO, «. Ihiftno c. (et 6Tajl ftaartf|>it). 

Caaaltérla, 9. pi. et élagl åttfftaUtt fom Hibe* 
^olbf noget Xin. 

Caa'aaek, 9. Solbaterlappe ; ^raefletiole e. 

Caaa'-ftave, 9. tpibeflobe c. 

Caa'aowary, t. ftafuar c, •fnrfAto ea9uariM9 

(9ngJ). 

Caiit, V. fa^e, fmibe; rafte neb; affafle^ aftogge; 
o^fofle; obectrtnbe, fityrte, bomfstbe; ftobe, afflabr; 
betegne; ooertomle, otoeroeje; befee, befiatc; fafte fig, 
ftaii fto (oai %xé); labe fig forae (beo Støbning); 
fonne {tg; obertftnte, (agge en t^Ian; 6. T. falbe af 
'i Setning); to — tbe characters In a play, beftemme 
SoOebefatningcn i et 6tuefpil; both wece — , brgge 
bleoc bøntte; to — about, Tofte omlting; eftertsnte^ 
irøerbeic; to — agatnst, forefafle; to — away, bort* 
tofte; Jig. bottøbfle; banll^fe; to be — away, 8. T, 
Itbe eitbbnib, forlife; to — down, nebflaa, t^bmbge^ 
fløte vobfalben; to — off, affofle; befri flg for; 
S. T. lo«fe. gøre lo«; to — up, tafle op, brætte flg; 
famnentegne, beregne, ooerregne; to — upon, for« 
labe ng paa (Cnl ^lato). Cast, 9. ftaft; 6tag, 
Znel n.: (/Iff.) Xcerningfaft; Zilfslbe, S^Hetnef n.; 
Hoppet Sntal n. (f. Sx. af trainerebe ^alte); Gtøbe* 
fora; Støbning; Vffløbning c; 9onn, 9ignr, Stitferfe 

Rofing« enge(fr«ban1l Orbbog. e., Obte N.; RoOeforbcIing, RolUbefættting e. (i et 
Slttcfpil); 9arbe1tcøg, Vnfhøg n. (oafaajK^.); Staneer, 
9Hne c; a. aftaflet; ftøbt; — élothea, ganle aflagte 
ftteber p/.; ->lron, ftøbt ^em a.; — «teel, ftøbt 
Staal H. —'away, a. itnl|ttig, uben 9fletb; 9. i)berft 
laflefulbt flRcnncire n., rttggefiøg Serfon c. —er, •. 
<ln fom taflet; Støber; Kegner, Oeregner; Stjerne« 
tpber; 9tolIe<9orbeIer, Megtlfeut; Wuffe e. (nnber 
ftøMer); Sttøbaafe, »øftfe «. (f. (fs. til f^eber); lille 
plaffe c; — eri, pi. platmenage o. — ing, etc. vid. 
nebcnfor. 

Caitaaet', «. ftaflagnet c. 

Catta, 9. ttaftt. Stamme e. (blanbt ^inbueme). 

Caa'talUa, Cai'talUlB, 9. Sloti^erce, dier af et. 
ftommanbant poa en Oorg e. — y, 9. en IBorg« 
^erligbeb el. 9otbet« oø Snrilbictionb Ubflnrtning 
e. Ciiaa'tellated, a. ombt^gget, omnntret, inbfluttet, 
befftflet, forf)9net meb Zoiaxiu. GaateUåtion, •. Øe* 
fsfbitng.af en Sorg el. et |>u« c 

Cat'terll, vid. ()aatrel. 

Caø'tigate, V. tepfe,tuate. Gastlgåtlon,«. Zngtelfe; 
9ob e. Caa'tigator, 9. xngtemejter e. Caa'tlgatoiy, 
a. tngtenbe, rcbfcnbe; 9. 9t|ner«Stol e. (vid. Cncklng- 

BtOOl). 

Cas'ttag, 9. ftof^en; Støbning e. (vid. Gaøt); 
— bottle, t ^obebbonbfflafle e.; — hooøe. Støbert 
n.; Sme(tebi)tte c; —net, %ifttgtvm fom nblaflei^ 
80b n.; — TOte, — voioe, afgørenbe Stemme e. — b, 
pi, ftøbte SSarcr pi.; fSurgerpiller pi, (for SFaOe). 

Caø'tle (ca«'-#/), t . Paftel, befft^t Slot n., fbotq, 
herreborg e.; fierrefoebe; %aam n. (i Staffpil); — e 
in tbe air, SnfttafteQer pi.; — builder, t$roteIt> 
mager c; —keeper, Sorgfogeb c; — guaid, etSIagf 
Ribbetlen n. (meb grorpligtelfe til at gøre Ølibber- 
tienefte); — waid, en Øfgift el. Stat til Øorgoagtenf 
Unberbolb. Os'tle, v. rotere (i Sfalfptl). —ed, a. 
forftynet meb flSorae el. Xaame. —ry, •. Dorgfor* 
oaltning c. Oas'tlet, 9. lille Borg e. 

Castllng, 9. tttibig Øobfel c. — okina, Sfinb af 
uføbte 2am p/. 

Caa'tor, 9. Øteber e, (vid. Beaver); ftaftor^t; 
Oftbergel e. (vid. (^astoreum); Strøbaafe c (vid. 
Gaster unber Cast). 

Cas'tor-otl, 9. fRicinuft>OIie, ameriTanfV Dlie e. 

Castéream, t. Oceoergel c Oas'tory, 9. Øsoer* 
gel'OIie e. 

Caøtor«, 9. pi. KnOer pi. (unber 9fføbler ; vid. 
unber Oast). 

Caøtraaietåtloa, 9. ftaftnmctation e. (ftunfleR at 
affHUe en £eir). 

Caa'trate, v. taftttxt, flcttt, gilbe; fSamfere, lem« 
tofte; beftcere. Caøiråtloa, r fta^reting c. Gastråto» 
9. ftofhrat c. (taftreret Sanger). 

Cas'tral, Caii'terll, 9. ftirtefalT, Zaomfaff c, 
/alco tinnunculM9. 

Caøtrea'siaa, a. ^ørenbe til en fieir. 

Cao'aal, a. —ly, nd. tilfælbig; uoif; — affhiy, 
tilfcelbigt vrab beb Selbforfbor n.; — pauper, estra* 
orbinttr fattig c. (fom fun en enfeit 9tat ttfi til 
^attigbnfet) ; — word, ttabneorb n.; — neøs, 9. 
tilf«Ibigbeb c. —ty, 9. Xilfslbe m., Aonbelfe c 
Oaslialttea, pi. ^obStilfcelbe pi. (oeb Itrig ofb.) 

Cas'nary, 9. Kafuar c (vid. CSasøowary). 

Caø'aløt, 9. Itafnift c — 'ical, a. tafuifliff, fom 
ongoar en SambittigbcbSfog. —ry, •. ftafuifHt o. 

€at, 9. Stat; bobbelt Xrefob c. (fom altib tommer 
til at flaa paa Øenene); en Seg (vid. TIpcat unber 
Tip); ftatfVib n. (if«r brugt fom l^nlflib); S. T. 
ftat e. (til tinteret): v. S. T. fatte (Hnferet); to 
tam — in pan, fable om, bcere en IBenbetoabe; 
— amountain, — amount, bilb Hat e.; — oaU, 
— pipe, $ibe (til at ubptbe meb); fiottepibe c; 
— flrø, Søttlb, ^blat c., anarrhicka9 lupU9 (%ift)i 
fmaaplettet 9løbbai c, 9gualu9 eanicula (q\^); 
—gut, Xarmftroeng c; Viarip n. (et Slagf aabent 
%B\); — bead, S. T. fttanbiallt c; —bole, 8. T 5 Gat 66 Gan Soctwl^ul n.; — mint, ftatteurt o., ntp^ta eataria; 

— o'nine tailB, $ibft meb ni 6nette, Hat c; — 'b 
cradle, en £eg meb en Xraab om fingrene fom 
fpænbt pQA en bis ai^aabe aftageft af en t(nben for 
atter at tage« tiI6age^ ^borbeb forfrjeaige Qriøurer 
fremfomme. —'s eye, ftattjeflen e. (en Vit Opal); 
— '8 foot, ftorStnop c, gUchoma kederacea; —'s 
paw. en ^fon, fom en anben bruger fom Rebftab^ 
for felb at gaa fri; S. T. Ilrsnaeltil nj S^uftning 
iet beb Sanbet« ftruSning; — BilTer, ftatttføto n. 
(et @IagS (BUmmer); —'s tail, 5Dun^ammer c, tvpha 

CfttaehréslB (e& ubt. k), : urigtig 99rug af et 
Orb« llata((refe c Gatachres'tical , a. toungen, 
oberbteben. 

Cat'Mlyiiii, a. Oberfbømmelfe, Øanbflob c. 

Cat'acomb (-eome), ». ftatafombe, Sigbbætbing o. 

CftUeoiiB'tles, «. p/. ftataluflif, <KienIi)b8I(ere o. 

CaUdlop'trio, —al, a. T. fatabioptrifl ; —s, a. 
pi. ftatabioptrit c 

Carafalqne {-/alk\ a, (fr.) fiatafaH o. (pri)bet 
Sot^øining til en Sigfifte). 

CatAgmat'lc, a. tatagmatijl, fom toger Øenbrub^ 
ftbrfenbe. 

Cat'agraph, a. 6fitfe c, tlblafi n. 

Cataloc'tle, a. fataleltift, ufulbpanbig (om 8erS), 
afbtubt. 

Cat'alept7, a. ^talepfi, !rampeagtig 6obef4ge e. 

Cat'alogae, a, fiatalog^ %ovttaMl\e c, 

Catamaran', a. x gammel ØribbeniØe c; S. T. et 
@(agft Xammecfiaabe c. 

Cat'amite, a. en Sreng brugt til en bebenfC Saft. 

Cat'amoant, vid. unber CSat. 

Cat'aahraet, a. Ør^fl^arnifZ n., »rljnie; W^titt 
i fttlb Kuftning o. 

Cat'aplafm, a. ilataplafima, bløbgørenbe Dmflag n. 

Catapnl'U, Cat'apult, a. »ttbe, ftaftemafUne. 
Stenflijnge c 

Cataraet, a. Qanbfalb n., ^oi o.; T. 6tttr o. 
ipaa ^iet); x fort SillefCftrf til at frembæbe Sfubeler ». 

Catarrli', «. ftoerf Snue, gortølelfe e. —el, — oub, 
a. fnueagtig, latarrbalfl, ^ottølelfe«*. 

Catas'trophe, a. Omboeltning, ^o^anbring; ^o&eb< 
begibcnbeb; SEotoflrofe c, førgefigt Ubfalb ». 

Catch, o. fange, ojpinoppe, gribe; fatte; attrapere, 
oberfalbe; inbtage, mnbe (Sn for fto}/ befnsre; faa 
oeb @mitte; bære fmitfom, fmitte; to — at, gribe 
efter, fege at fange ; to — a Tartar, fotbe i ben 
(Brao man bar araoet til en 9(n.ben; to ~ a dis- 
temper, bUoe fmtttet; to — a scent, T. lugte, fpore 
(fom ^unbe Silbtet); to — a cold, forfole flg; to 

— a &11, faa et fjralb, falbe; — 'm allve, x gfoelbe 
o., fisbrigt $apir n. (til ^lun): tæt ISam c. Catch, 
a. (Øreb n., i^angft; greben Sejliebeb, Sfocbel; iOe* 
rvretfe, 6mitte c; let forfbinbenbe 3nbtrbf; plubfe- 
ligt Snbfalb n.; SRunbfang, l^anon, Seselfang ø.; 

tagf, 6tabel c. (til en fnampe el. Klinte poa en 
«r): éaanbøreb (paa en £aaS ofb.): et ®lagS tO' 
maflet élib n. (vid. Ketch); to live upon tbe — , 
tebe af Roo el. »btte; by —es, beceloiS; —bit, 
@nt)lte()ie^ c; — diain, Qtrøft paa twni af en 
STraamng, Xbærgrsft c (for at aflebe Oberflabe* 
9anb): —fly, Ucebrig ^ragtftjeme, 6Iumneaite e., 
lycknia viaoaria ($l.j; —penny, flet ^l^beflrift n.; 
— poll, politibetjent c; —word, T. ftuftoS c. (Crbet 
et. 6taDelfen unber ben ftbfle fiinie paa en Sibe, og 
boormeb ben ncefle @ibe bråbnber). — able, a. fom 
Ian fanget ofo. —er, a. vn fom fanger el. griber; 
IRufegam n., ffiffenufe c. —ment, a. gorbbbning 
i forben c (fom fan benbtted til IBanbfamlingd* 
6trb). — y, a. ttlbsjelig til at gvre fig utilbørlig 
9orbel, øribfl. 

Catch'np, a. S^ampignon*Sauce o. 

Cate, vid. Cates unber Cater. 

Cateohetie, —al, a, — aily, ad, (oh i aSe biBfe Orb ubt. k), ratefetif!. Cat'echiae, o. latelifere; 
ubfpørge. Oat'echism, a. ftatefiftmuS e. Cat'echlst, 
a. fiatelet c. Catechi!uneD, a. (j^n fom unbertnfeil i 
^tetiSmul, Katelumen e. Gatechomen'lcal, a. fom 
borer tit ftatelumcner. 

Categoréna, (jd. Gategorémata) a. (Brunbbegrcb^ 
ftatrgorem n. 

Categor'ieal, a. —ly, ad. T. ubetinget, Memt, 
uben Cmfbøb, fategorifl. Gat'egory, a. T. Zanle* 
form, OegrebS'ftlaSfe, Kategori e. 

Catenårlan, a. tcebeformig. Cat'enate, v. fammen« 
læbe; lægge i fiænfe, lænfe. Gatenåtlon, a. 6am* 
mentæbning, regelmæiflg ^o^^inbelfe c. 

C4ter, ff. Sjfire (paa Koart og 2:ærninger); — cou- 
sin, Sfatter langt ube; SSorbten, ©nbltegjeft c. 

Citer, V. flaffe Seonetftmibler, Cøbe SRunbforraab. 
Céter t, —er, •• l^rooiantmejler, Staffer c — ess, 
a. ^ui&bolberfle c. — y, a. SRablammer, €pifelammer 
n. Cates, ». pi. Øietter; Sætterier pi. 

Cat'erplUar, a. £ar&e c. (Orm af et 3nfett, f . (5£. 
ftaolorm); StorpionJlurt c, aeorpiurua. 

Cat'erwanl, v. ftriae føm en fiot, mjaue. — ^lug^, 
a. Hattrjlria n.; Jiff, ftattemuflt o. 

Cates, vtd. unber Cater v. 

Cath'arlae-ivheel, vid. unber Catherine. 

Cathar'sis, •. UbrcnSning, Sifføring c. 

Cathar'tic, Cathar'tlcal, a. renfenbe, afførenbe, 
purgerenbe. Cathar'tic, a. ttfførtngBmibbel n. — al- 
nerø, a. afførcnbe Sgenftab c. 

Cathedra, a. ftat^eber n. 

Cathedra!, a. ^oor en S)iflop bor ftt ©æbe; fom 
bører til en ftatbebral* el. Somtirte; a. fiot^bral-, 
^ooeb* el. ^omtitte c. 

Cath'erlne, a. ftotbarine; — wheel, a. Sol c. 
(i ^broærteri): to throw (tom) —Wheels, »cnbe 
SRøOe (flaa ftolbbtter til Siben); — wheel(wlndow), 
Øiofe o. (runbt iBinbue meb grorfiringer). 

Cath'eter, a. T. ftatbeter c. Cathéteilsm , 9. 
Operation meb fiat^eteren c 

Cath'olle, a. tatbolft; frijinbet, liberal; a. fiatbolil 
e. Cathorical, a. almengblbia, liberal. Oathol'- 
idsm, a. tatbolft {Religion, Sratbolicifme e. Ca- 
thoU^dty, a. liberalitet; fiat^oltciSme c. Cathol'- 
icon, a. UniMrfalmibbel, ftatbolicum n. 

Cat'kin, a. T. Slalle o. (f. Sr. paa fRøbbetræer). 

Catiap, f . tbnb flau S)rit c, elampamper, $øit h. 

Carilke, a. latteagtig. 

Catllag, «. anatomift finib; t Zarmjlræng e. 
(pid. Catgut). 

Catéaian, a. tatonift, aloorlig, ftrena (fom (tato). 

Catop'sts, a. T. tlart Slif n. (bo« patienter). 

Catop'trieal, a. T. tatoptrift, fom angaaer Speit> 
læren. Catop'trics, a. pi. T. ftatoptrif, SpeiOære e. 

Cat'snp, vid. Catchup. 

Cat'tle, a. fttoæg, ^orntoæg n.; ^efle pi.; —pen, 
ftbægfotb c; —show, S)brftue n. 

Cau'evB, a. (amr.) et 9Rsbe for at foreflaa en 
ftonbibot el. for at fløtte et $arti, ^røbeoalg n. 

Caa'dal, a. fom ^ører til ^alen, ^ale*. Cau'date, 
a. meb ^ale. 

Can'dle, a. Sinfuppe, et Slagft 2)rit meb Sin c 
(for €bge); v. tillaoe fom SSinfuppe; barme fom 
Sinfuppe; fig. be^anble ømt. —cup, en 5Drit fom 
gibeft oeb Sarfelbeføg; et ®laft Sin fom britte« til 
iSre for bet nbføbte »atn. 

Cauf, a. 9}et, ^pttefab n. (til Sift); en iladfe, 
^bori Kullene brage« op fra SRinen. 

Cank, a. et SlagS Xungfpat c. 

Caal, a. 9ltt, ^aarnet n.; $ul c. (af en fiappe); 
Zarmenet n., ^fitrbinbe; ScjerjpCjorte c. 

CanVdroa, vid. Caldron. 

Caultferovs, a. fom b^r Stængel. 

Caul'iflower, a. SBlomtoal c, brtuaica botrytia. 
—top, X ^ooeb n. 

Caulk, vid. Calk. Can 67 Cen CmUe, V. X toae jig en £ut. —er, §. x S>rttin, 
5m9> c; ^ill uficinblijiilig ^i^rie, 8)fMr^i1lorie c. vid. Calm. 

CM'poBftte, V. ^olbe Viefigibeci. Oau'ponize, o. 
telge 8in d. 6|iife, (abe eeMtttiinø. 

CM'ialile, a. fon fan 6e»iifei, fom labec liø ane. 
Om'nl, a. —ly. ad. lonfal, oatfaaeliø. CSansaf'ity, 
Ckoiåtion, 9. ftarfoqflig^eb, ftaufaTttet; tUirfaø c. 
Ou'BiiYe, a. fom ttlEieiibegi&er en Vorfcø ; bebir* 
hsbe. Gtosåtor, c. Op^oftmanb, Qarfaø e. 

CavM, ». Vorioø^ Hnlebninø, (Ørunb; 6aø; ftctøfaø 
r; 9. foroocfaøe, betHtle; labe. —leas, a. — lessly, 
od. obcn Vfflcfoø; ømnbM, uøninbet. Gau'ser, 9. 
Cf^oMnoab, Vatfaø c 

CaoM'wAy, CABS'er, «. op^øiet Bei^ SanbebeL 
l^OB^fce; o))^iet 6tt (beb en ftotebci). —ed, o. 
BoDlfløt; neb ØanqQi. 

Cmuld'leal, a. lom (jviec til en 6aøfvrer. 

CM'fttlc, (Caa'itlcal), a. brombenbe, sbfenbe, 
hbfnbc ; ». cbfenbe SHbbel n, — ne«, Gaii8ti''oity, 
9. sebTcCroft c. 

Cav'tel, 9. t ^orfiøtiø^b, Betænffom^b; 2i% 
Siebiø^eb c. — ona, a. — ously, ad. fotføtiø; 
li^iø, lioø, fnn. 

Caatfer, «. T. Btombejern n. — izåtlon, «. Kb' 
Bnenbcn; fSbfen e. ->ize, o. btcenbe; æbfe. Cau'- 
tery, «. sbfenbe el. bnenbenbe ^bbel n.; fioute* 
misi «.; nbfocenben c; øloenbe ^em n.; actoal — , 
Snenben neb øloenbe 3eni; potential—, Ubbrænben 
meb et cebfenbe 9Ribbe( e. 

Cao'tlBg-iroB, «. Brcenbejem n. 

Caotloa, •. »orfiøtiøbeb^ fSorfom^eb; ftantion; 
^ocftøtiø^bireøef, flbbaifct c; v. abbaie. — ary, a. 
bocøenbe, ^cncnbe til SiOetbeb; obbaienbe. —er, 
9. (ftotfO Irontionift c. —ry, «. (potfF) ftantion, 
Sinetbcb e. 

Caa'tlemi, a. —ly, ad. focfiøtiø^ bocfom. — neas, 
< Soiitøttø^b, SdtfoQ^b e. 

CaTalcAde, ». ftaoolfabe c, Cptoø til ^tfk, Sltbetoø 
«. CsvaUér, 9. Wbtteir, Slibber; ftaboleer, ^erre; 
Sn af ShtrI ben %BtftH ^qxti (qtobfat Roundhead); 
T. fiobolefr c. (en 6(anbfe^ op^øiet ober be obriøe 
Scertex); o. tibbetliø, btao, banniS, (ef mobiø, friøecff ; 
anmai^be, fkolt, bobmobig. CaVallérly, ad. (ob* 
mobiø, ftolt. CBT'alxy, t. ffobaaeri, Øtijtteci n. 

Cårat«, V. nbbnle. 

CaTåUoB. 9. flbøtabninø e. (til en ftielber el. en 
8i)øningi Øtunb). 

Cafe, 9. finte, Ørnbe; l^jelber c; v. t nbbnie, 
ubøtttbe; t oo i en ^ule; to — Id, fibrte neb el. 
faanneR (om ^orb fom unberørabelj; Aff. labe fiø 
ftnemne, tneOe ftø tilbage. 

Care, v. x libe 6maa)traa fra torfKet ftotn (jbf. 
CaviiigB). 

Ureat, «. I^aominbelfe, Vbbotfel; IRettenS ^b« 
figelfe c, Oeflaø n.; to enter a — , øjite en 3nb> 
itøelfe; tegøc Oeflaø. 

CaT'endiah, 9. en meb 6inip føbet oø i ftaøet 
;;ieSfet Xobo!. 

Car'^, •. Zbb i Bietøborfer o. 

Ca? 'eni, «. <^ule c. —ed, a. fom %ac ^uUx, nb> 
tøet; fom bot i 6nler. — oua, a. fulb af ^nlec; 
tø. — 'ulona, a. fnib af fmoa ^uler. 

CaT'MooB, 9. tU^\mi c 

CaTlåre, Cavlér, 9. ftabiac^ fattet f^jtexo^n o. 

Cav'U, V. bable fpibftfinbiø, Icble; tbifonere, friti« 
fere; «. Softjteti, fittbleri n., 6p{b«finbiøbeb, (S^itane 
c. — låtlon, 9. fpibSfinDia 9Robfiaetfe, ftritifeten c. 
—ler, 9. CtbHøbec, ©ofift c. — Tlngly, ad. fpib«- 
finbiø. — loQs, a. fofijKf!, brillebotn, unberfunbig. 

Carin, «. T. ^ulbe[; natutliø ^otbbbnina c. 

CåTlag«, 9. fd. X émaafh»a oø tlffatb fom op« 
frjed tftei Xærftninø, (Smtei pi, 

Carlty, #. j^ul^eb, ftUft c. 

l'aw, V. ftriøe (fom 9laone oø ftraøerj; «. fRabnt' 
ffrig n. Cawk, vid. Oaok. 

Cax'oa, 9. X øammel ^arl)! c. 

Cajeaae' (ÅMx-yeaOi «• Sat)enne>$eber ». 

Cåymaa, otd. Gaiman. 

Ceaae, o. opføre, ^Ibe op, bcete tit (Enbe; tabe 
bcere, øare Snbe poa^ (olbe op meb ; •. t Opqar n. 
— leaa, a. — leaaly, ad. nop^axliø/ nben Opbøc. 

CeecUa', tfid. Sequin. 

Géeity, 9, etinbl^eb e. 

Cee6Uen«7, «. Sboøfbnet^eb o. 

Cédar, 9. Sebei e. Gédarn, Cédrine, Gédry, a. 
af (Sebertr«. 

€ede, v. biøe; obettabe^ afflaa. 

Ced'ale, vid. Schedule. 

Gédnova, a. fom Ian faelbef. 

C«il (e«/e), V. benabe et. øipfe (et &oft). Géillng, 
«. Soft n. (i et Boeielfe;; S. T. Sorinø, SIan!ebefI«b' 
ninø c. (inbbenbiø); — plate, IRofette i Boftet c 

Ceraadlae, «. 6balentt e.^ eAtf/iofontam. 

GélaUif«, «. Øtabcecfnn^ c; ftobberflil, Stil n. 

€el'ebrate, v. betamme, prife; fefte, baitibeliø* 
(olbe. Gelebråtion, «. ^øiHbeliøbolbelfe; CpbøJelfe, 
éobtale, Betømmelfe e. C^eb'nona, o. —ly, ad. 
berømt, (^eleb'rioustieaa, «. Øetamtbeb e. Geleb'* 
rlty, 9. ^øitibeliø^eb, Se^liøl^b; IRo«, Slittbnfunbiø^eb, 
S&erømmelfe c 

€elériae, 9. ftnopfeHeri c, atntan rapaceum. 

Celerity, «. énttiabeb, ^ai^iøbeb c (vid. Velodty;. 

Cel'ery, «. 6eIIert c, opium dulce. 

Celea'tlal, a. (—ly, ad.) ^immetfC; r £imme(> 
beboer, 6aliø c — ize, Celee'tify, v. øøre l^mmelfE. 
Celea'tlne, «. SMefKn c. (et Stinerat). 

Cereetin, 9. Cølefliner c. (92unr). 

Géllae, a. tit Unbettibet (ørenbe, i Unbcilibet. 

C«liba«7, Gelibat«, «. ugift 6tonb c, (løtibat tt. 

€ell , 9. (Keffe c (VtunfeccKe c ; gfanøebul n. ; 
lifle $ule ener but Sfbelinø c); liHe »oliø, ^^tte; 
(EeQe e. (i orøanifte Segemer). 

GeMar. 9. ftjelbcr e. —age, «. ftielber c. eHer 
ftjelbrepf.; ftjelberrnm n.; I^irlberleie c. —er, — Ist, 
Ol'lerer, 9. ftjelbermeHer o. (i et ftlofter eller en 
©tiftelfe). —et', ». 8fIof!efob<r n. 

Cellalar, a. beflaaenbe af QteQer; — membrane, 
CelleMeb, SeQtbinbe e. CeVlule, 9. liOe (KeDe c 

Ceraltade, 9. t ^øj^eb c. 

Cement', 9. Binbinøfimtbbel n. (ftoIT, fiim ofb.); 
T. (Semcnt n. (et @(aQ» ftalt) ; fig. Baanb a. ; v. 
fammenlitte, forene (oøiaa>^9): cementere (beb lemifT 

firocef forbanble 3ern tit étaal ; obrrttsRe meb en 
obberbinbe; renfe able WetaQer); lomme i f$orbin> 
belfe, ^snge fammen. — åtion, 9. @ammenfitten, 
Sforbinbelfe c; ((ementation c —'er, 9. (Sn fom 
forener; SBinbemibbel n. Cementftious, a. fammen« 
fittenbe, forbinbenbe. 

Cem'eteiy, 9. ^rlegaarb c. OHe beb ftirfen ; Wft* 
^entdhrlegaarb). 

Cea'atory, a. fom (ører til Vftenftmoaltib. 

Céaoblte, 9. IHofterbfboer, (Eønobit e. Oenobit'- 
Ical, a. leoenbe i SælMflab^ Itofterlig. C^énoby, 9. 
ftlofletlio n. 

€en6al8, 9. T. ttbtømmetfe c 

Ceo'otaph, «. (egentlig: en tom (Brab), (Senota> 
fium n., IQreSgrab o., Ørabminbe n., ((bor int 
Øfbøbe tue (biler). 

Ceaae, 9. t Sløgetfe c. (vid. Inoense); v. brænbe 
atøgelfe. (Den'ser, «. iRøøeljefar n. 

Ceniie, 9. Slat e., !|paalæg n.; Stang c (^en'aion, 
». ©fatteiiaabub a. ; 6!at c. 

Cen'Ror, «. Genfor c. (SoeberneS S)ommer (09 
Romerne) ; ftritiler, bobler c. Censérial, Cenfiérian, 
a. fom angaar d^enforen. C^nsérial, C^nsérious, a. 
—ly, ad. babrej(g. Cicnsériouaneaa, 9. Sablef^ge 
c. Cen'Korship, «. Cenforat, (EenforS (Imbebe n. 

Cea'Baal, a. fom (orer til ^olfetaQing; ftatte« 
pligtig; —roll, Slattebog c Cen'sua, «. gfolfe* 
taUing c. 5* Cen 68 Gha C«ii'8iinble, a. babeloarbtg, ftrafboerbig. —ness, 
ff. ^abelDffibig^b c. 

CeB'inn, «. Sabel, eefl^Ibntna, dtfttefattetfe ; 
ftitletuat, JHtfeftraf; 2)oni, Wemng; S>om^ 9aa. 
bønmeife o.; e. bable, ttettetatte; bømme; anfefor; 
fige Hn SRemna. —er, «. 2>ao(ec^ ftrittfer e. 

Cen'ras, otcf. unber Gensual. 

Cent , 9. ^unbiebe n. ; en amerif atifC Vtnnt (100 
taa en dollar) ; five per—, fem $tooent. —age, «. 
procenters Betaling c 

Cea'tAur, t. Sentaur e. 

Ctn'UMTj, 9. ttnopmt c, eentcatrea. 

Ctn'Umuj, a. inbe^olbenbe ^nnbrebe; «. funbreb' 
aar n.; bnnbrebaaria ffeft o. CentenArlaii, «. tunbreb' 
aarig wanb el. ftmnoe e. 

Centon'iilal, a. ^nnbrebaorig. 

Cen'ter, {vid. Centre). — izig> •• SRobel el, @Ia' 
biion til en Quel iBl^gning c. 

C«BteB'lnal, «. ^unorebbel e. ; a. ^unbrebe. Cen- 
teafxnAtion, •. (Senteftmotf on c. (IRitttarltraf for %tin 
^unbrebe 9Ranb). 

CeHtlf61looi, a. (unbrebblabet. 

Cen'tlgnide, a. inbbelt i ^unbrebe Øraber. 

Centime' (fr.). «. Centime c (Vioo 9ittnc). 

Cen'tlBél, otd. Sentlnel. 

Cen'tlpede, •. Suflnbben, Sfolopenber c, »eolo- 
pendm. 

€eii'to, CeB'tOB, «. ftURebcerl n. (tfor et Sigt 
fammenfliEIet af Knbrei 8er#). 

Cea'tenr, vid. Gentaury. 

CeD'tral, a. —ly, ad. centrol, fom ^erer til cl. 
ubgjvr 9Ribt)>unItet. -Ise, v. centrolifere. 

Cen'tre, «. Wibt^unlt, Centrum n. ; — of gravlty, 
Xlyngbcfiunft n. ; —bit, (Ecntrumibor n. ; — piece, 
»orbopfatft e. (af lunpigt Srbdbe). Cen'tre, v. 
ftiHe i et 9llbt))unft; forene; ^»Ue i et SRibtpunlt; 
forene fig/ tt«re forenet. Gen trio, Cen'trical, a. 
flinet i wibt))unltet. Centrifugal, a. centrifuaol, 
mibttmnttfli)enbe. Centrip'etal, a. centripetol, mibt' 
)>unltfogenbe. 

Ceatiy, vid. Sentry. 

CeB'tnple, a. ^unbrebfotbig. CentiipUcate , v. 
cettttt)>lere, gore ^unbrebfotbig. Gentiiriate, v. bele 
i fiunbreber. Genttiriator, «. ^iftorieftriber fom 
inboeler flt 8arl efter ^unbrebaar c. ClentiMon, 
9. Centnrio, ^«bcb4manb ober ^nnbrebe c Gen'- 
tnry, «. 9lntal af ^unbrebe n., (tcnturie c; ^unbreb« 
aar n. 

Gepk'alAlgy, «. ^obeb|Hne c Cephallc, a. (o* 
renbe til ^ooebet; gobtfor^ooebet; «. SRibbel imob 
@tM|bom i ^obebet n. 

Cenai'le, a. bramift, pottemager*. 

Ceras'tee, 9. en 6lange, anoui9 eeraatea. 

Cérmte, «. SBosfalbe c Gérated, a. Dæjet, ober« 
tntllet meb 9os. 

CerbérlAB, a. t fom af 6unben Cerberui. 

Cere, •. n^gen ^ub i^oa Ræbet e. (af en gfoH). 

Cere, v. Oftsc, obertrftOe meb 8ox. — doth, «. 
Sorbug, Sorloaen n. —ment, •. Soclærreb n. (til 
balfamerebe Sig). 

Céreål, a. (efter Ccreft, 8gerbt|rfningeni Øub* 
inbe)^ fom ^frer til be bt)r(ebe ftomforter. — a. «. 
pi. bprfebe ftornfortcr, (Eerealier pi. (^bebe, Snig, 
»ug ofb.) 

Cer'ebel, t. inbre lille fjerne c. Ger'ebral, a. 
cerebral, £ieme'. Ger'ebrum, «. fjerne o. 

CerenonlAl, a. —ly, ad. ceremoniel, formel, ^\* 
ttbelig; «. Ceremoniel n. — ness, 9. ^agttogeUe af 
uboorteA GCifTe c. Gereménious , a. fom bejloar 
i uboorte«®ltHe; tilbfielig til uboorted ©fiRe, ^oj* 
tibelig, ceremoniøs, fom gor mange Omftonbig^eber. 
Gereménioasnew, t. ceremonioit Hbfcerb, ^øjtibe* 
lig^eb, formalitet c. Cer'emoay, «. Ceremoni; 
Bram c. ; pi. Omflænbig'oeber, ftomDlimenter pi. 

Céreovs, o. af So^; oosqgtia. r^Of. (Tere). 

CerooM'. 9. QaHe el. 9ftRe i Gfinb el. ^uber c. Ceroplaa'tie, a. ^orenbe til CeroplafHI; «. ben 
ftunfi at banne SiDeber i Bos. 

Cerét«, vid. Gemte. 

Cer'tAln, a. —ly, ad. )ni, beflemt. — neos, —ty, 
ff. SiS^eb, SBeilemt&eb c 

Cer'tes. ad. t Ot% oiftfelig. 

Ceitincate, •. »eoi« n., Htteft, Sebbel c; — 
of bapUsm, Sebefebbel, SaoBtotte^ c CertlflcåtioD. 
s. flriftligt BibneØbi^rb n., Bebiftlig^eb c. Ger'tlflcr. 
ff. Cn fom ubfteber Sltteft, Øtteflant, BeTroefter c. 
Ger'tuy, V. forfiSre, beoibne, atteftere; forfine meb 
Øtteft. 

Certtoråri , ff. T. et BefalingSbreb fra en fejere 
iRet til en Unberret, om at inbfenbe Uteme i en 
9let«iag. 

Cer'tttnde, «. Bi<^eb c. 

Gernlean, CeroleovB, Cer'ale, a. ^immelBtaa, 
blaa. Cerolif ic, a. fom gør blaa. 

Ceromen, •. Ørebos **• 

Céraoe, •. Blij^bibt, Bleg^bibt n. — ^, a. baftct 
meb Bleg^bibt. 

Cer'Tical, o. ^ørenbe til 9laIIen el. Aalfen. 

Cerrine, a. fom bører til en ^iort, gjorte*. 

Cer'rlx, ff. (lat.) Skaffe c. 

CesåreAB, Ceaårian, o. leiferlig; — sectlon. 
fteiferfnit n. 

Cespitl^'tiona , o. fom ^er til (Ørønfbar. Ges'- 
pitous, a. meb (Brønfbcer. 

Ceas, 17. t forfomme (en lobbcftemt $ligt). —er, 
ff. T. ^orfammelfe i at betale §on>agtning8afgift c. 

Ceas, V. befratte; •. @Iat c , ^aatsg n. ; f SRaabe, 
(Brænbfe c —ment, ff. $aalag, Be^atning c. (jtof. 
Aasess, v.) —or, ff. Cn fom bef!atter. 

CessitioB, ff. Op^ar n.; @tilftanb c 

CeaaåTtt, ff. T. ftlage ober tooarig Srorfommelfe af 
en ^TpagtninglfontraftA Ooer^olbelTe c 

Cesaibinty, «. Cftergibenbeb c CSes'aible, a. efter- 
gioenbe, fom let gioer efter et. biger. 

Cea'aieB, ff. Kfilaaelfe, Øftræbelfe; (Siben efter c; 
T. Opbub n. —arv, a. affiaaenbe; fom ooergioer 
fine ftrebitorer Tm Cienbom, falleret, fom gør CpDub. 

Ceas'pool, s. $øl el. Sam c (^oori urent Banb 
fan afløbet Slamfifte c. 

Cest, ff. Bslte n. (en SameS). Ges'tus, «. BenuS- 
Boelte n. ; ftampbonbfte c. (en 9llæt)cfagter<). 

Césnre, vid. Cæsiira. 

Cetioeoaa, a. (-ffAu«) ^OalfifCeagtig, af ^bolflftgten. 
C^tlc, a. fom ^ører til poolerne. 

Chae-CliaoS •. Blftre meb 9Ccter c. (et 9}eger> 
3nftturaent). 

Chace, vid. Ghaae. 

Chad (ffAacO, ff. @tamfilb c, clv^pea alo9a. 

Chafe, V. oarme (beb (Knibning); fio. op^ibfe; 
gøre buftenbe (fom meb Kagelfe); bhoe forbittret, op« 
iibfc«, rafe; blioe barm beb (Knibning, gnibe fig; «. 
Barme c; fig. ^ibrigbeb^ grorbittrelfe c; — \rax« 
Bosbarmer c. (en Betfent i ftanceSiet, fom barmer 
Bocet til Seglene). Chåangdiah, ff. Ihilpanbe c, 
^brifab n. Ghafer, •. Cn fom barmer. Gbdfery, •. 
CIfe; ®mebie e. (^bor demftænger fmebe«), jammer« 
borl n. 

Chifer, ff. Xorbifl, Biffe c, cettmia. 

ClMiff, ff. Øbne; ^aRelfe c; fig. unljttig Xing c.\ 
Vffalb n. ; x 6pøg c, Søjer pi.: v. x fptue, narte ; 
tjabre, fnaRe. —cutter, @teretipe el. ^aRelfemaftine 
c. ; X SobtræRer c —leas, a. uben Vbner. — y, 
a. fulb af ttbner; let fom Øbner; ringe, baarlig. 

ChaTfer, v. prutte, ftaTre; løbe; bejle; «. Bore; 
^anbet; x ftæft, 9Runb ø. —er, «. prutten ftøber 
c. —jj ff. ©rafrcn, ^anblen, Brutten c. 

Charfern, ff. fiiebel, Barmeflofle c. 

Charflach, «. Bogfinle o., /ringilla cctleb9. 

Chili ng-dlsh, vid. unbec Gbafe. 

Chagréen (ch ubt. ffA), ff. ftift, lornet Sæber n., 
((^agrin c. 

Chagria' {iha-grém), 9. onbt Zvat n., SRiSfor* Cha 69 Cha s«irl1c, Vfrøicdfe c; v. ttxgftt, QFte miifOTitfjet, 
trtttift. 

CkftU, 9. Jlftbc, Samle c; 3. T. Itettinø c; v. 
Isnte; fpsrrt neb Sanler; fio. fatftU, føtene. 
— bnUet, — flhot^ SttnMuglet p^; — wale, 8. T. 
SøQ R. (plante 6t»0Ttil kantet befft^efj; — work, 
tsbefotnigt eller ^feteret Ørbejbe n. 

Clurir, e. ®toI; Xaleftol; S«re1loI c; Dommer* 
%bc; ^sjfsbe M.; en $rafibent« $tabf c, ØovfAbe 
n.; fkmfbl; et Gfag« <E^aife o.; fig. $tftflbent 
Sorvanb e. (i et Kaab el. en g^otfamUng) ; o. bore 
omfring i en 6to( (ben beb ^arutmentfbaiøene balgte 
VoBbibat). The — Ib taken, Retten et fat^ 
Ofor^onbltnom er begonbt; prlvy — , Slatftol e.; 
— nuui, 9<treflo(-S)rager, $ortør; ^raflbent^ Sfor- 
e:snb e. 

Claiw. 9. (ch nbt. cA) C^fe, let ^bbebaffrt 
Sm e. 

Chal'oedoB j, «. (di nbt. k) ftalcebon e. (en ^olb* 
sbelllcn). 

ChalMg'npher, «. (ch nbt. k) ftobbcr^lter e. 
rbalooglaphf , «. ffobberjHrferfnn^ c 

Ckaldé«, «. (ch nbt. k) ftalbftifl n. 

Cbal'droB (ChAl'dcfni, Chsrd«r} (dUno/'-). •• et 
ftvlBoal «B 30 bushels. 

Ckal'let, 9, ecrger n., ftalf e. »ed, a. forfl^ 
mcb ^Ssoer. 

Chalk (cAaiøib), •. fttit ». ; pi. ftdtftreg c; (araber 
msrle el. tegne meb ftrtt; ø«be meb fmt< el. ftalt 
aergef; to — out, ubfalle meb ftribt; fiff. betegne, 
rniøfle; to — up, o|»flribe^ {Mm poa Regning, ^y, 
a. fem beftaor af fmt, Tritagtfg ^Hb. 

CballfB««, V. ubforbre; opforbre; fotbre; be* 
{Eplbe; raabe an (fom 6rilbbagt); T. gøre 3nb> 
Mnbtnø imx)b, forfafte (et IBibne el. en (Ibfttoren 
i en dnr^); «. ttbforbrtng; Opforbring; Sot^^nø 
e. ; T. dnboenbing, ^oilaftelfe c —able, a. fom 
fon nb^bre^ ofb. dudlenger, e. tlbforbrer c; 
Sn fom foibrer, flnmaSfenbe e. 

fhalot', eiW. Eschalot. 

Ckaljb'eaa, o. (ch nbt. A;), of Staal. 

€lud jb'eaU, a. (ch nbt. k), iem^olbig ; —spring, 
Ssnbbebfbronb e. 

Chaaåde , e. (Ch nbt. M), Cbamabe c (et Xegn 
meb Xrommer eller Xronqieter, ot mon bil ooer« 

^ fig). 

CUmber, «. Itammer, ftabinet S«relfe n., 6ttte 
c; ftontom ; 9iet<fat Ret c; (ober^ooebet : et butt 
9bai^ en ^nl^eb) ; T. Stemmer n. (i en ftanon, ^bor 
Sobningen (igger; ; the — of a mine, SRinelammer 
n. ; — oonvenienæ, RatbftRen n. ; — counael , pri* 
Dat ftonfulent e. ; — coancQ, pt\\)at Raablforfamling 
e.; — fellow. ftontnbcmat 6obeIammerate.; — maid, 
ftornmeriomrrn , 6tne)»{ge c ; —organ , $ofltib n. ; 
—pot, ftommerbotte e. ; — pnujtioe, en fnribift fton* 
fnlent« forretning e. Chåmber, v. forfine meb 
Jhxmmer (en 9Hne ofo.}; inbelnife i et Stammer; 
beføge 6ooefttmrc, intriguere, tnere wIIi^fHg. —er, 
f. Wsnliefmeb, intrigant, eeK^lkning e. — Ing, «. 
dntrigue, Ilbfbsoetfe «. 

CbÉMberlaln, 9. Ottertjener 0. (fom ftax £|yf9n 
meb Sittrelfeme og ©enoene i et ^oteH; Stemmer* 
tiener ; OoerTamner «. ; lord — of £ngiand, Gtor* 
Coerfammcrberre i (SngTanb e. (ben 6te ^øfe vmbeb«- 
nanb oeb ^offet ; ban floeber S^onqen poa Shroningft- 
fcogen og bar OoerbeflQrelfen of alle ting i ^^Iamentl> 
Siben; Smbebet er aroeligt); lord — of the house- 
hold, Ooerfammerberrc c (^r Oberopfiyn ober alle 
betjente beb ØemoReme, nnbtagen bem ber ^sre til 
6eoeMere(fcme). —ship, 9. en JDberlommerberre« 
S«rbig^b c. ; Steenraerembebe n. 

ChaM'blet (ch nbt. k), r Stemelot ».; o. gøre 
broget {vid. Oamlet). Chaa'brel, »id. Ckunbrel. 

Cbaméleoa (oh nbt. k), 9. Stemddeon e. 

Chas'fér (Cbaoi'ft^), 9. 9nrc, Stifie, Stenbe, 
^nlle^Ie o ; o. banne fifnrer eQer ^nllebler; rifle. 

Cham'ftroa, Cham'fHa, 9. (fr.) $anbe<Aarntff n. 
Oku 6trib<^fie i SRibbelalbcren), ogfaa bertti ^0« 
renbe Qfieberbufl c 

Cham'let (ch nbt. k), vid. Chamblet el. (}amlet. 

GluuM'ols, 9. (fr.) <BemB e., amtiiope rtvncapra; 
(fbf. Shammy). 

Chaat'omlle, vid. Camomile. 

Champ, V. tpMt, bibe ; to — up, o^^fluge, opeebe. 

ChaMpånie (ch nbt. 9h), 9. Cbampagneoin o. 

CbampåUra (ch nbt. tA), «. aabent Sanb »., Slette 
e. : o. fabn, flab, aaben. 

Chaiiper'tor (ch nbt. «A), 9. ^ocel' Vagrer e. 
Champer'ty, «. T. en Wforb meb en af arterne 
i en ^voceft om at iHUtage fig alle Ubgifterne berbeb, 
imob at bele Sagen! Øjenftonb (ettmpum partire), 
fj»U ^oce<fen binbef. 

ChampIga'OB (ch nbt. tA), r S^ampignon^ f))i' 
felig fabbe^at dorbfbanM) o. 

Cham'ploB, 9. ttæmptv, ^orfegter; ^elt, ØHbber 
o. ; V. ubforbre, ubcefle til §tamp ; forfbare. 

Chaaee, 9. Xilfalbe n., StjBe c, St^Ifetraf n., 
mbllr; aiuliabeb, ttbflgt o. (til at noart Ian fle el. 
Iblfe«); a. tiffélbig, fom beroer paa Solfen; — comer, 
vn fom lommer ttlfcelbig, tilfalbig (Bm e. ; —game, 
^afarbfpil n. ; —medley, T. Saabebrab , £rab af 
Røbocerge n. Cbaaee . 9. bænbe«, fte, troeffe fig, 
begioe fig; ^be ben Sl)Ife el. Ultjfte (at ofo.): to 
— ' upon the enemy, fbbe paa gjenbcn. — able, 
a. tilfttlbig. — fbl, a. farlig, oobelig. 

Cban'cel, •. Ster »., Qlterplabl c (i en SHrfe). 

Chaa'eeUor, 9. Itanfler e.; Lord high— , Sorb 
Storfanfler e. — shlp, «. en StenflerS Scerbig^eb c, 
en Itanfler! (imbebe n. 

Chaa'oery, 9. Slanf^er'lRet e. (en ^øi Ret i Cng- 
lanb, fom fan formilbe be anbre Retter! S)om, i 
^Re ber bømme! efter Soben! Øogftob). 

Changere (chubt.øA), t. T. C^anlKe. Ghan'croQS, 
a. (^nfrøS. 

Chaadellér (ch nbt. «A), 9. £t)feIrone e. 

Chaadler, 9. (t £t)feftøber): Ambler c, (Xingen, 
bbormeb ber banble!, tilføiei, f. v^. com— , Stem« 
oanbler e. ; tallow— , Bi^feftøber o. ; ship—, (En 
fom ^nbler meb Stibiinbentarium, SnbSeloipe* 
rlnglbanbler c). —7, 9. Xing fom en Ghandler 
^nbler meb, 8arer pi., Oobft n. 

Chan'dry, •. f Opbebaringi^eb for £98 n. 

Change, 9. 9»ranbting, Cmtorsltng o. ; Stifte n. ; 
f^orbebring, Cmoenbelfe e. ; falfZ Spor (af Silbt) n.; 
Rijmaaneø., Staaneftifte n. ; Smaopengep^. ; Sesel* 
fnrf; OørS e. (for Exchange); Opgielb c; afoes- 
lenbe SHotfefpU n. eQer StloITefang c. (oeb flere for« 
ffjeQig ffemte Sllofler); — ålley, Øortaang o. Chaage, 
o. foranbre, blotte, oesle, ftifte, omftifte; foranbre fig, 
flifte om, fiifte; tUs colour changes, benne Stolør 
^Iber fig iffe, falmer, —able, o. — ably, oe^. for« 
anbcriig, nffabig, ube^nbia. — ableness, 9. ^or* 
anberlig^eb, Uflabigbeb e. —ml, a. nbefUinbig, banlel> 
mobig. — less, a. uforanberlig. —Ung, o. forbt)ttet 
Øam a., Si^tting, Snfting; Zaabe, dumrian c; 
banlelmobigt Stennefie »., Senbelaabe e. Changer, 
9. Sn fom foranbrer ofb. ; Seselerer e. 

Chaa'ael, 9. Stena! o., b^btSob n., Renbe; ^uU 
ninfl/ Sfnre, Rifle e. ; Strabe, Snnb n. ; S. T. fløft 
n. (via. Chain- wale) ; v. fnre, gøre Renber, ub^ule 
fom en ftanal. 

Chaat, V. fDnge; meife; befbnge; •. Sang; SRe« 
lobi; flUeftfen e. —er, 9. Sanger e. —'ideer, t. 

tsne «. (meb ^enfpn til beni Øalen). — ress, 9. 
angerinbe, Sangerfle c —ry, — ery, •. Steipcl, 
ffieftfela^I n, (mco £egater for be beri fungne Siale* 
meffer). 
Chaat'late, 9. T. Slall e. {paa Xogfpareae). Cha 70 Cha Ckios (ch ttbt. k), i. ftaoi n. ; Aa. VLQthtu. Sroc* 
»irring o. ChAOt'ic, a. laoH% uorbentllø. fomiTret. 

ChAp, V. ^pvctftt, retone Otf ^ebe, Xørte el. 
ftulbe; {bf. Chop); t. Rebnr, Sj^roeffe e. —py, a. 
fttlb af Reimer eQet ^ptctlltt, f^ntffen. 

ChAp iehop), a. 9ah, Snbl^b n. ; Obex« el. Unbei> 
munb c. (af et 2)t)r); p/. >£9. (»ah n., fflab e. 
— iSstllen, a. meb neb^oenøenbe Unbermunb ; JUr. lang 
i Vnfifltet, mobfatben. ~les8, a. (vbtsS om Siunben. 

Chap, 0. t banble, tøbflaa. Chap, ». 94r, patron, 
^etfon e. (meb biftfe 6æT^eber; i Cmgang8f|)roget ; 
forfortet af —man), —book, «. t frl^beltrift n. 
(folgt oeb ftol|>ortorer). —man, «. ftjibmanb, ^nb* 
lenbe, ftober e. 

Chape, «. ^oge, ftlamme, Qoile; !Dopf!o e. (paa 
en 6febe). — less, a. uben Sopfto. 

Chaptaa', «. (fr.) ^ o., ^obebtoi n. 

Chap'el , 9. ftapel n. ; Bogtr^tlerfoteiiinø e. ; — 
of ease, ^icel^'ftapel n. (til eetbemmeliabeb for 
be fra @oanefir{en fiemere Øoenbe. %et bter til 
6ognet, inboie« af IBifToppen, oø lun eoøncprftften 
d. ^n9 ftapeOan tiaabed at bolbe Øubftienefte i 
bet; Soab oø tUterøanø maa foretage«^ mentilløte- 
bielfe fla[ foreøaa i 6oøneIirfen). Chap'el, v. bi- 
fcette i et llapel; S. T. fanae en Ugle. — lany, «. 
Slapenani n. —ry, «. ftapefs ^fhitt el. 6oøn n. 

Chap'eroa (ch ubt. »A), «. ^ue, Øaret e. (fom 
Kibbeme af ^ofebaanb^orbenen boere) ; Samelebfager* 
inbe^ S9eftt|tterinbe, Snftanbftbame c. (for unge for« 
nemme !&amer); v. lebfaøe og beftljtte i 6elftaber 
(en Same), c^c^eronnere. — aflpe, ». en JBebfagerinbcS 
eeftDttelfe e. 

Chapiter, t. T. ftopttsl e. (paa en ©ojle). 

Chap'lata, «. ftopeQan; Seltpræfl, 6nbipraft; 

Sofprttft e. — cy, «. StaptUanin. ; — shlp, «. ftopel' 
ni (Embebe ii. 

Chap'lefM, vid. unber Chap, 9. 

Chap'let, •. Tine ^pe( n. 

Chapiet. 9. ftranS: Rofentranø c, $atemojler n.; 
$aafug(S Zop c ; 6trater paa en Søjle i 9onn af 
et $aterni>1ier pi. 

Chap'maa, «. ftobmanb c. (ptd. unber Chap. 
V. t). 

Chap'py, a. fpruSen (vid. unber Chap, v.). 

Ckap'Mfar, «. imi. Sap-sago. 

Chapt, a. X tørftig, tør (iof. Chap, o.). 

€hap'ter, «. ftopitet: S)omrapiteI; Drbenftlapitd 
n. ; V. giPe 3rettef(ettelfe, tage i @toIe. 

Chap'tr«!, 9. T. 3mpofl c (ftapitftlet af en ^iOe, 
l^Dorpoa l^psloingen l^oiter). 

Chap'womaii, 9. ^anblerinbe c. (|Pf. Chap, v. t). 

Char, V. brcenbe (træ) ti( ftut. 

Char (ekare), 9. !^garbc}be; ringe ^utorbeibe n.; 
V. arbejbe for bagløn; — woman, SDa^Iejerfte o. (en 
ftone føm tageS ttl djalp oeb ^uterbeibe); — work, 
2)aaarbe)be n. (i ^uTet). 

Char, 9. røb forede c, 9alwu> ra/oe^m«t. 

Char'Mter (ch ubt. k), 9. inbgraoet Zegn ; Sfrift* 
tean, Qog^aP n., @frift c; ftjenbetegn, @arlienbe; 
6mbelag »., ftarolter, Xanfemaabe ; 6tanb, Sarbig* 
l^eb, Zitet «. ; Sibne«b9rb, 6fttb«maal n., 6filbrtng 
c; V. inbgrabe, inbprage; beffriPe, ffiOwe. —lam, 
9. ftaratteriftil c, ftienbetean n. Characteris'tio, 
a. laralteriftiff ; «. IhirafterifKf c CharacterlB'ticaL, 
a. —ly, €ui. eienbommena, laratterillifl. diaiacteris'- 
ticalnesB, «. bet ftaroItenlHIEe, Cjenbommettge. Char'- 
acterize, v. loralterifere, betegne; ;S^. inbprage. Char'- 
acterlesø, a. uben ftaralter, uben ftjenbetegn. Char'- 
actery, 9. 3nbtrpt ftienbetegn, Sorfjenbe n. 

€haråde(chubt »A), «. C^rabc, Gtapelfegaabe e. 

Char'eoal, t. Xroelul n. ; Ihit n. (boorfra bet glpg- 
tige oeb grorbrcenbing eOer Ubgløbning er ubftit) ; 
—pile, ftnlmile c 

Chard , 9. Ølab n. (af tllrtcfloner og »eber^ be- 
l^anblebe oeb færegen 2)i)rrning). 

Cbare, vid, Char (nbt. oAoré). Charge, v. teffe, betogfe, paoloegge; beregne (font 
betaling); løbe (et(Øebær ofp.); ooerbrage, bebt|rbf, 
anbetro ; iubftæj^ ; beftljlbe, onKage ; angribe, trænge 
inb paa ; gøre Sngreb ; to — the Jary, forelægge og 
uboiHe ^le 6ageni Sibnefor^ør for 3urpen; to — 
for. forlange for. Charge, «. Saft, Øiyrbe, £abning ; 
Øefaling, formaning c; fit^rbebreb n.; opl^fenoe 
fJformantngft'ZoIe c. (altib qøitibelig, f. (£{. en 8i« 

Sop« Za(e tit ^rcefier og 9Renig^<b efter fulbenbt 
^fttat«; en Sommer* Zaie til en ^urt)); Omforg 
e., Cp\tin, Zinpn, (hnbebe n., $oft; iBefbarltø^eb ; 
Omfofhiing, IBetaling o., $aalæg; betroet ØoM; 
$ant n. ; i^Ieiebarn n., (Etep ; Øefttjlbning, Knndge, 
åiagf c; Kngreb, Knfolb n. ; 8aabenmsr!e n. ; I 
am at the — of it, bet gaar paa »in Stegning ; to 
sound the — , hltt\e til nngreb ; —house, f 9ftttig« 
ffole e. — able, a. — ably, ad. bprbefulb« belPsrlig ; 
lom Ian Iceggr« til Saft ; ubf at, unberfaflet; anfoarlig ; 
bpr, foftbar, belofitelig. — ableness, 9. eeto|hIioO«D, 
Dpr^eb c. —All, a. lofibar, bpr. — less, a. iRe 
b))r, binig; toftfrt. 

Char'ger, «. {tort BHib n. eller 6Iaal; Stribdbefl, 
ftrig«^eft 9anatt o. 

Chårlly, aa. ombt)ggeIig, forflatig, fparfomt. 
ChårlnesB, 9. Om^pggeiigbeb, Sarfom^eb c (jof. 
Chaxy). 

Chariot, 9. 6trib8Pogn, XriumfPogn; ^olp* 
laret c. ; o. t Zøre. — raoe, fBebbcIørfel e. — éer, 
9. ftubfl c. 

Charltable, a. —bly, ad. gaPmilb, gobgorenbe; 
milb (i fin Som om Ønbre). — ness, r Oobgøten* 
fieb; Seilbbeb c. Char'itatlve , a. t tilbøjelig til 
tRilb^b. 

Charity, «. Iliartia^b. SRennefreterlig^eb , <Bob« 
mobig^eb; (Øapmilb^eb, VHIb^b; VImiftfe c, milbe 
€^atoer pi. ; — school, ^attigflole, ^nflole c. 

Chark, v. fortuDe, brcenbe ti( ftul (vid. Char). 

Charlatan (ch ubt. «A) , «. aRartfCriger, Ctnb- 
mager, fioaffalper c. — 'ioal, a. Pralenbe, jKr^benbe. 
—ry. 9. VlarliYrigeri, ftoafialøert n. 

Charles, «. ftarl (9taPn): — 's-wåin, ftar^MBogn, 
6tore 8iøm c. (StjemebiQebe). 

Char'ley, 9. ftart (9{aon); x Bagter o. 

Ckarlock, 9. If ger * 6ennep, Vgenaal e., 9inapi9 
€prven9i9. 

Charm, 9. SrpHemibbel, XnjØeri n., Srolbbom; 
ffortn^aelfe; ^nbig^eb «.; x Siril c; v. fortr^Oe, 
forbese; borttn^Oe: fttnit^fU, inbtage. —er, 9. ^or* 
trt^ner c. ; inbtagenbe Safen n., (Engel c. — fal, a. 
t pnbefulb. pnberig. — Ing, a. — ingly, ad, forttljl* 
lenbe, benrioenbe, ijnbig. — ingneaa. 9. bet 9ortrl)I< 
lenbe, ^nbigbeb c — less, a. uben ^nU. 

Char'nel, a, fom inbe^olber Sig eQer Søbning' 
ben; —house, Oenbuø, Sig^u« n. (oeb en ftirle- 
gaarb). 

Charr, vid. Char, røb grorette. 

Char'ry, a. branbt fom ZraYuI (jpf. Char). 

Chart, 9. ttaaxt, 6øIort o. — lesa, a. uben Haart. 
— og'rapher, «. ftaarttegner c. 

Charter, vid. Cartel. 

Char'ter, 9. Solument n, Cboorbcb PiMe Rettig« 
l^ber tilflaaS) ; 9nb<b«breP, S^aabcbreo, $rtPUegium 
n. ; Roeret, Cltroj ; ^aonbfaftntng e. ; —land, piipi- 
legeret 3orb e. ; —party, Sertcparti, é!ib«*9tagtbreP 
n. Char'ter, t;. prioilegerc; fraote (et ©ftb). —ed, 
a. prioilegeret. Char'tist. «. Cbartifl c. (Zil^nger 
af et bemorratifl f årti i CngUnb). 

Char'tnlary, md. Cartulary. 

Char'Tøl, wd. Chervil. 

ChårwoHan, vid. unber Char. 

Chåry, a. ombpggelig, forftgtig; fparfom, !neben, 
larrig. 

Chase, v. (vid. Enchase;, briPe, gøre op^et 
Ørbejbe (i Vtetal). 

Chase, 9. Sormramme c (boS OogtrpRere). 

Chase, v. lage, forfølge, fatte efter; forjage, briPe Gha 71 Che iott; 9. 8>8t; 9ocf«(gcffe; Saøtgtcmbfe; SUbtene 
c. dogtbiftrilt n. ; forfnTøt Sllbt n. ; 8. T. @rt6 bei 
isøeft m.; T. Sienbe, nb^uling; fMttiftt e. (af en 
femm fta Za^nKtne til StunMnaen) ; — gun, 8. T. 
d'^cdnum (i Qotitn) c. — «ble, a. fom tot joøel, 
fon bset til at ioøet. Cfaåaer, «. ^rf«(ger c. ; S. T. 
iflgnbe 6li5 ».; 3agerlanmi c. 

Ckum (kaxm), 9. ftløft, Ketme, ^UfuOU, 9a6' 
ntng e. —ed, a. neb ftløfter ofo. — y, a. tUftet, 
filb af Itlffter ofb. 

Chttte (ft tongt), a. —ly, ad. I^bft, tugtig; ren 
(i Stil og 8mafl). — tree, ftl)bfl^b4trs n. , vittx 
9emu oMatut. — ness, Cbas'tlty, «. ftobft^eb, tten« 
^b c. 

ChistaB (eftd-m). duwUse, v. tugte, retofe, ffcoffe. 
Iba^ge. Cbastisable, a. fom fotHenet Xugtelfe. 
Cfaéfltener. Chutizer. •. Xugteme^ e. Chas'dm- 
Bwnt, B. Zoøtrlfe, Øle«fc(fe, @tcaf e. 

CbMB'tHj, vid. nnbec Chaste. 

ChM'able, t. aRetfebnagt c, (i ben rom. ftirb). 

CkAt, 9. Sjabbcr, €nal, 6(abber« ^Sflar, let 
Samtale c; fUibie, i»iatte, fnalte, to(e f ammen om 
Bogotetter, boBfbtre. 

Ckat, 9. tMJjt c. ; X iRalle, %9p e. ; —wood, KiA« 
broBbe, ftwtft n. 

CIttt'allaB, 9. —y, 9. (chubt.«A), vttf. Castéllan 
ofb. 

Ckatoy'aat (ch ubt. «A), a. fom ftinner meb for* 
onbeillQ 91anbS, gnt^renbe (fom en ftots Øjne i 
9R«iIet). 

Chat'tel, «. beooegeligt Øobl n,, rørlig (Sjenbom 
e. ; JhMSQ «. 

Chat'ter, v. tiabbie, flttbbre, pjatte, Kabbre; flcofifitt\ 
finbbcr, gore ftoabber; «. Xjabber, Snaf, 6Iabber e. ; 
Aoabber i».; t&aSfifftin e. —buket, 6(ubbet|)ofe e. 
(om et 9Qxny — box. —pie, Slubbermunb, ©labber' 
tafle e. —er, t. 6Iubbrec, $Iubbermunb e. 

Ctet'ty, a. fnalfom, fLubberoom, plubbcrmunbet, 
(nattet; 9. x uren $ecfon, £ufeange( c. (Chatts, jd. 
£aft>. 

CkABlfcr , 9. lille runb Olilotm e. , Sarme« 
apparat n. 

Ckaoi'drOB. vid. Cbaldron. 

Ckmimomtelle' (ch ubt. éh) , 9. et ®Iag8 ^ttte e. 

ChMMM, 9. t fitøft, Øabning, Spdte c, Øab n. 

ChMM'tor (iøf. Chant), >. fi^ngcnbe Sifefftlaer o. ; 
— coU, Sn fom for SØetaling ftrioer og fanger impro« 
tnierebe fatitifte Sifer om firrfouer paa offentlige 
etfber. 

ChsTe, vid. Gave. 

CkaVeiider, «. 8Ianb c, cuprinuB cepAa^«« (en 
9ii( af ftazpe>6Iagten, talbei ogfaa Ghub). 

Chaw, o. t el. X tt^gge {vid. Chew); «. f ftæoe* 
6en «. {vid. Jaw); —bacon, x 8onbe, enfolbig 
$eTfon, !^er Xot, XoSfe c. 

Chaw'dron, «. HaQun n. ; ^nbPoIbe pi. 

Ckeap, a. gobt ftob, biOig; ringe; «. t l^ob, 
SRarfeb m. (forben brugtei UbtnjRme: good — , og 
bad — ) ; — Jack, — John, oeltalenbe Smao^anbler 
c. ()Mia 9Rarleber og oeb Sebbelob, forbrer u^k^re l^oi 
$n<, men oebbliocr at f[aa af inbtiliBaren fcelge«); 
—en, 9. ttiOe føbe, bQbe poa, ^nble, prutte; neb« 
fatte $xifen, llaa af; fig. ncbfcrtte. —ener, «. (lu 
fom tinger, ^nbler ofo. — Ing, «. t SRarfeb, £orb 
%. —ly, ad. for gobt ttah, billig. — neas, «. gobt 
tob »., biDia $rift c 

Chear, ma. Cheer. 

Cheiat, 9. Øebrageri n.; @n))ber, Sebrager e. 
Cbcat, V. bebrage, narre, fntybe, —er, «. S^ebragcr, 
Snober e. 

Ckeck, «. @IaI (i Gtalfpil) o.; ©tab, Vnfiøb n.; 
6tiibnng, 6tanb4ning; dampen, St)ang; dvette- 
fsttelfc c. ; en afrettet 9aR9 étanbSning i fin ^or« 
følgelfe af bet rette Cijtte for at forfølge et anbet; 
V. ponbfe; ^Ibe tlibage, tttmme, bæmpe; irettefatte; 
fkøbe poo, gøre en ®tmtb9ning. —string, en 6nor ^borbeb IhibfVen Ion gibef Zegn til at botbe. 

9. (Sn fom ftanbfer ofo. — leaø, a. ujlanbfelig, ufUpr* 

Ug. —mate, «. fTafmat ; v. qøre flalmat. 

Ckeek. v. gøre rubret {oia. Cbeqner) ; Tontrolere 
Pcb en Kontra 'Regning; «. rubret £arreb n. ; tit' 
foorenbe S^atinetreef el. 3K(erTe n. (paa Oanfnoter) ; 
ttbgangtbiHet e. (i Zb^tre); Vnoiftning paa ^enge 
e. Clerk of the — , WønflerfTriPer o. —book, øant' 
anbiftninøKbog e. (^Pori Ølantetter til Snbifninaer, 
fom ben, bcr l^r en flørre 6um i en 8ant, efter 
9e^g Ian ubfttlbe, og bcrpoa enten felo ^ctoe ^nae, 
eDer obertobe nnPitotngen tit en Ønben); —roll, 
Sifie ooer Xienerftabet c. 

Cheek'er, vid. Chequer; — b, pi. en S)eptce meb 
^Pibe og forte IRuber fom ®lilt paa et Bin^nft 
(tavem). 

Check'y, a. T. tablet, rubret. 

ChMk, 9. ftinb, ftspe c. ; T. et atminbeligt SSoPn 
paa bobbelte el. titfoorenbeSibeftplfer; Saoetoogc. ; 
X %tl. portion; Uforffammen^b e. ; — byjole, tat 
fammen, ncer beb ^inanben ; —bone, SHnbbenn. ; 
— tooth. IHnbtanb c ; — vamish, 6minle c. —ed, 
a. meb ftinber. — y, a. x n<MPtØ. 

Cheep, vid. Chirp. 

Cheer, t. Oeoertning c, gobt SRaattib n.; Øtæbe, 
9htnterbeb, SpfHgbeb o. ; (ilsbeftraab, OtfalbKraab, 
l^urra; Ubtrpf i »nfigtet n., Vhne; einbSfiemning 
c. ; what — ? ^Porlcbel gaar bet? of good — , Peb 
gobt 92ob. Cheer, v. opmuntre, frpbe, inbgitoe ^ob ; 
— up, glerbe flg, fatte Wob; how — you? bbør« 
lebeS gaar bet S;ig? —er, t. (Kn fom opmuntrer. 
— ftil, a. — ftilly, ad. glab, Ipftig, munter, oprømt, 
fornøjet. — ftilnees, — iness, t. Vlunter^b, Spftig* 
^eb c. — less, a. gtebeløg; mobløl. — y, a. — lly, 
a. k ad. munter, glab, Ipffig. 

CheeM, 9. Oft c; 'tis no more Ifke than cbalk 
la llke — , ber er ifle mere Sigb^b enb meOem 9{at 
og 2>ag; —bowl, —vat, Cfleform c, Oflelar n. ; 
— cake , Oftefagc o. (latoet af fammenløben %kotVt) • 
— colouring, Orlean'^aroe c (gulrøb) : —monger, 
DflebanMer, 6pelbøter e. ; —taster, Ofteføger, Ofte* 
prøoerc; —toaster, xftaarbee.; — rennet, -wort, 
gul 6nerre, toor QfrueS Genge^alm c, aolium vemm. 
Chéesy, a. oftagtig. 

Cheese, t. x ppperfig (e(. prægtig, agte, forbel* 
agtig} Zing e. Chéesy, a. pragtig. 

Cheldnlan (ch ubt. k), a. ^ørenbe til 61ilbpab> 
bente. 

Chély (ch ubt. k), 9. ®as el. ftlo c. (poa ftrebS, 
gummer ofP.}. 

Chemie, —al. a. — ally, ad. (chem ... i alle 
biSfe Crb ubt. kim . . .), Traiift. Chem'ist, t. 
ftemifer c ; —'s shop, Øpotbet n. (i noget inb' 
firanfet Oet^bning). Chemls'tical, a. (emifE. Chem"- 
Istry, 9. Ilemi c. 

Chomlse' (ch ubt. «A), 9. (K^emife c. (@arl c.) 

Cheqne, vid. Check. 

Cheq'uer (cA«A'-er), v. gøre tantet el. tablet (fom 
et @talbrat); gøre broget et. ofoeclenbe (peb (Sgen' 
flaber, @cener el. Segioenbeber) ; «. rubret el. taolet 
ttrbfibe, tårnet aRønfter; Zwt, fBratfpil n. OPf. 
Exchequer). 

Cheqnia', vid. Seqnln. 

Cherish, v. bebanble meb Øm^b, tete for; plefe; 
opeljle, nare, ernare; beffptte. —er, ». ØeRptter, 
gorlørger, Beigerer c. — Ingly, ad. ømt, farlig, 
—ment, t. t $teie, Unberftøttetfe c 

Cher'ry, e. »irfebar «. ; a. Cirfebarrøb; — bay, 
— laurel, Saurbarblabet Ktage e. , prunM lauroee- 
ra9U9; — cheeked, røbmuSfet; — pit, en fBømel^ 
(ftirfebarftene tafteS i et ^ul); — stone, IHrfebaS' 
ften c; — tree, INrfebortra n. 

Cher'Bonese (ch ubt. k), 9. ^alPø c. 

Chert, 9. uren thtatH et. 9(fnt e. 

Cher'ab, «. {pi. Cher'ubim et. Cher'nb«) (t^erub 
c. Cher'ubs, Cher'abims, x Slorbrenge pi. Che- Che 72 Chi riiblc, —al, a. imvibi^, enølelig. Gher'nbiii, •. t 
S^ttub A ; o. t englelig. 

Clwr'vp, V. ftiibbre. 

Cker'Til, «. ftottoeC e., 9candix. 

Cher'wH, o. fbibbre, ftiige (fom en Ugerne). 

ChMibl«, vid. Gbasuble. 

ChM'Bot, Ghetramt, «. ftafiame c; a. faftonie- 
brun. —grove, —plot, ftaftanieUinb c; — tree, 
ftaflanietr« n. 

Ches'Up, «. 9anVc6ibct e., onitetu aaellut. 

Chen, 9. erolfpit n., 6Iaf; — boaid. 6falbTcet 
n. : —man , eiaforitfe c. ; — player , 6talf|)iaec o. 

Ches'Bom, «. LøA ^otb c. 

Chest, «. fttfte^ ftaDfe o. ; Oil^ft n. (^Aomo;); — 
of drawers. ^CtogCifle, ftoimnobe c Chest, o. lægge 
i en Stiftt el. ftaftfe. 

Chest'ed, a. fom ffm Otl^fl; broad — , 6rebbri)flet; 
narrow — , fnolbnjlht. 

ChMt'aat, vid. Chesnut. 

CkeT'age, vul. Chlefage unber Chief. 

ChevarglaM (ch ubt. M), «. flott, betMegeligt ^oa* 
nabningftf|»ei( n. 

Chefallér (ch ubt. •h)^ t. ffibber. ftabaleet e. 

Chevaax'-de-friM', «. p/. (fr.) T. f^MRfCe 8lt)t« 
tere^. 

CbeT'éril, CheT'rIl, #. IHb, Øebetib; Øebeffinb 
».; — coDBdenoe, t ^. Uft eOer flop 6aint)ittig< 
^eb o. 

CheT'tB, «. en SrifC, vid. Chub. 

dhevlnane« (ch nbt. «&), «. go^etagenbe n., Øe* 
brift c. ; fi«b n., ^onbel o. 

Chey'ron (ch ubt. »k) , s. T. to beb Xoppen foc> 
enebe Sparrer pi. (i Vaaben). 

GbeT'y, CheT'eyi vid. Chlvey. 

Ch«w, V. tQgge; fig. pBn\t paa, gruble ober; «. 
X 6Iraa c To — revcDge, pønfe paa ^son; to 
— the cud, ttjgge Srob; Air. gruble ; to — tobacoo, 
ftraa. —tobacoo, @traatobal c. 

Chew'et. «. t et @Iagft feb ftøbbubbing e(. $ø(fe c. 

Cbian (Ari-an), a. borenbe til (Den CbioiK. 

Chlar'o-osen'ro (ch ubt. &), vm<. ClareobBCore. 

Chtbliol, vid. abol. 

Chlcåne (ch ubt. «A), •. Sobtralleri^ l^neb n., 
Wtant c. ; 9. anbenbe ftneb og fft<tntn, å^xXantte. 
diicåner, s. SobtræKer, Kcenfelmeb c Chicånery, 
9. (Sbifaneri, SootraReri n. 

Chick, 4. fttjQing c. (brugeil me^ beb at faoimen' 
lalbe ftDOtnger: chlck. chick etc, $ut, $ut ofb.; 
vid. Chicken); fio. $utte, Snut c; ung $ige c 
—Ung, s. (iOe ftblttng o. — weed, «. ^ønfebib c, 
9nglegræ» n., aUine. 

Chlek'ea, «. ftbQing c; — butcher, x ^ønfe* 
Ircemnter c. ; — hanuned , x biu^cnet ; — hearted, 
fej, forfagt; — pox. 6fo(beIopper pi. (Si^bom). 

CUc'ory, 9. Siforie e. {vid. Endlve); jbf. Suc- 
cory. 

Chide, V. irettefatte, fCfenbe paa, bebrejbe; bort* 
jage meb 6ljenb ; Kbeft, fijenbe, bruge 9Runb. larme. 
Ghlder, t. 6l)enbegjeft, S)obIrr c. Chidingly, ad. 
meb Stjenb, paa en bebrejbenbe Vloabe. 

Chief, a. forf!e, fornemfh;, bigtigfte, ^ojefte, oberfle ; 
ad. fornemmelig; (flotff) fortroltg; «. ^obeb«., ^obeb« 
manb; 4)obbina, £abebdnianb, Vnforer o.. Ooerbobeb 
N. ; T. øberfie ^Defe. (i IBaaben); —business, fiobeb> 
fag c; — command, CDerbeWinge.; — priest, ^pper« 
ftepraft c —age, (VoIfefTat, ^oofTat c —dom, 9. Ober> 
^errebomme ». — leas, o. uben Oberbobeb, uben fin* 
farer, —ly, ad. fornemmelig, Ifcer. — rie, —ry, ». 
liOe Vfaift c rtil Ober^erren); — taln, «. ^aoebt* 
manb, (abbing, Snfører e. 

Chiévaaee, «. Vager, forbuben ^anbel c 

Chiffoalér {9kif'/0'néer) , «. tragtifie, S^iffo* 
niere o. 

GhIraOB', 9. (fr.) forlorent fRaOebaar n. 

Chirblala, t. Sroflbregn, groftbbib, ^rofl e. 

Chlld, 9. {pi. Chil'dren), fdtan n. ; x ^tge o. ; t _ igttng c (enten 9Kbber, VHbberfbenb el. $age c); 
wltn — , f banger, frugtf ommeltg ; to be paøt chil- 
dem, bare for gammel til at faa Oøm; — bearlng, 
9. gtebtomft, Qarfel c; —bed, Oarfelfeng e.; — blrtb, 
Oarneføbfel, SZebtomft e. Child, v. t P»be. —ed, a. 
fom bat )Barn. — hood, «. Oarnbom o. — iah, a. 
— ishly, ad. barnlig ; barnagtig. — Ishness, t. tBarn« 
ligbeb; 9arnagtigbeb o. -leas, a. fom ingen 8ani 
bar. barnlal. — like, a. barnlig. 

Chllde, 9. vid. Child f . . . 

Chil'deraias-day, «. øarnebag c. (ben 28be t^« 
cember; ba £erobe< lob Oarnene btttbe). 

Chile, vid. Chyle. 

Chiriad (ch ubt. ib), 9. Xufinbe; tCttfinbaar n., 
ftiliabe e. Chil'iast, «. IHtiall e. 

CMU, a. folb (ogfaa>!9.); frt)fenbe, gt)fenbe af 
ftulbe; moblø«, nebflagen: «. Qfcojl, Shilbe, ftulbe* 
gbfen c; v. gøre folb, øbeloegge eller forbcerpe Peb 
ftulbe ; bringe til at iine ; gøre mobM, nebflaa ; to 
— beer, labe (Dl flaa flg (borttage ftulben Peb at 
fatte bet beb Sarmen). — Iness, — ness, «. Ihilbe, 
(Øpfen c. — y, a. noget lolb; fulbflar. 

Chili le«, 9. pi. )BsIge af (Sabenne<$eber pi. 

Chirtcra Haadredø, t. et 2)iflritt i tJudingbom- 
f^ire meb ftiitbjerge og 6!ot)e , fom tilbører ftronen, 
ber giber betl nomineDe ^orbaltning fom et Sinecure 
til $arfamentlmeblemmer af UnberQufet, fom ønfTe 
ai neblagge bereA Wanbat, bbUfet lun fan ffe, naar 
be erbolbe et (imbebe unber fhronen. S>erfor betegner 

the aooeptance of a øtewardshlp of the , at 

neblagge fit SRanbat. 

Chlmb {kime), 9. SHming, ftant e. 

Cblae, 9. Samtlang, harmoni ; ftimen e. ; ftlofle- 
fpil n. ; Aa. Obereniftemmelfe e. ; v. fitmmt fammen, 
flinge; fime; flø. ftemme obereni, bavmonere. Chi- 
mer, «. ftimrr o. 

Chinéra (chi ubt. ke), 9. £temefpinb, drømmeri 
n. Chimer'lcal, a. —ly, ad. inbbilbf!, urimelig, op* 
bigtet. 

Chiminage (ch ubt. M), 9. Selpenge gjennem 
6fobe p/. 

Chlm'aer, «. Sforften; ftamin c; SampealaS n. ; 
—board, Kaminbrat n. (til at luffe for ftamtnen om 
Sommeren); — chop, x Steger c; — comer, fhimin- 
frog e. (bort : ftafTelobnSfrog) ; — money, StorfkenC- 
ffatc; — piece, ftaminflblte n., ftamingeftmS, fiomin* 
b^Ibe o. (ober ftaminen); —pot, Køgbatte o. fof 
branbt Ser) ; — shatt, SforfienApibe o. ; —sweeper, 
— sweep, SlorflenSfeter c 

Chimpaa'zee, «. (Kbimpanfe c, 9imia troølodvte* 
(en ftor afrifanfl Øbe). 

Chia, •. ^age o.; — welk, ^ageffurb c. -ned, 
a. meb ^age. 

Chia'eoagh, «. ftigbofte e. (ogfoa: Hooplng 
congh). 

China, «. INna (fRiget); fint ^orceHan n. ; —ink, 
ZttfY n.; —man, ^orceUanbanbler; IMnafarer c 
(Stib); —orange, tippelfin c; — root, ftinarob c, 
9mUax ékina. —shop, en ^orceHan^anblerS Outtf 
c. : — ware, ^orceQan n. 

Chlach, 9. Zage c, cimtx-. Oaggetage o. 

CUnchll'la, #. 4)aremul, (lbin(^illa o. ertoMyt (i 
Spbamerifa, b'^er til Ønabeme). 

Chiae, 9. jRpgrab e. ; Rt^glibffc, ftrpbS n.\ ftam 
t. ener ftamftpfré n. (af et frreatur); v. ffære ener 
bugge npgraben i StptTer, braf fe Ølpgraben. Chfned, 
a. fom b«rer til Kiiggen. 

Chlaéøe, 9. ftinefer c; fineflff Sprog, IMnefIft n. 

Chiak, «. Spratfe, IRebne c; v. fpratfe, rebne,. 
gabe. — y, a. fulb af Spraffer, fpruffen. 

Cktnk, V. Ilinge (beb at rbftet); Hinge meb (noget),, 
labé flinge; «. x bet fom flinger, $enge pi. — ers» 
•. p^. ^enge pi. 

Chla'aey wced, «. gfAtPelap c, roeo^la tinctoria 

(*l.). Chi 73 Cho CIdMe , V. bigte d. tstte (en S^ncRe d. Voi* 
iiiao). 

OiiBU, 9. 6iTt« ». 

Chlopplm' (dbop^eii), vid. Choplne. 

Chip, o. fnitte, ^cttt, Hxaqt; tilhugge; fsnbetftcere, 
^mJietffn§igt; affTra^; fpnagc ihi (paa ftanten): «. 
SpBOB c. ; It^t 8tl)Re n. ; p/. X 9ciigc p^. ; Zøminec* 
asnb e. ; — B and ohopø, Kotelet meb brunebe ttav 
tøfbi; *tis a — of the old block, bet cc ^obeTrn 
sf tb 2>Qge ; f t tastes Jnut like a — In porrldge, 
tet fmgec sf intet; It is llke — in porrldge, bet 
Ofr beexfcn fra eller til; — axe, eiets^e c. ; --basket, 
dpoonfnro e.; — box, 6)MUtnflefteo.; —bonnet, »hat, 
SpsoB^t e. —ping, «. €paAn o.; afbnggct 6tl)Ht n., 
Stvam e.; ~ping knilé, 6)MHiiiefnib o. 

Chlrign (chi nbt. ki) , •. Øigt i ^nbenie o. 
Cliing'rjoal, a. fon ^t <Viot i c^anbeme. 

Olrk, 9. t fbibre; gøre étBl 

Chirai, V. t f^ngc, nibce. 

GUrsgrafk (ch ubt. k), ». ØffTrift; ^rngcbob 
?. Oiiiog'raplier. Chirog'raphist, «. 6lcioet c; 
tin foin offtriMr ^mgcbobet. Ghirog'rapham » c. 
T. Asanbfhift; ftiiogtafnm n., ^oanbfocftrionina 
c Chirog'iaphy, «. ertioerun^; ^nbfdlft, Sf* 
^lift & 

CUnil'ogr (chi nbt. A»), «. Jfingetf)>Tog n. 

Chlroniaaeer (ch ubt. k)^ ». fttromant o., dn fom 
fpoar af Zxot i ^cenbecne. Chlromancy, 9. IHro« 
Bumti, ^NUinbf^Huibont o. 

Chfarop'odlst (chi ubt. At), •. Siatorneopetatsr o. 

Chirp, •. fpibre, piht; gate Ii)fng/ opnnntrc; «. 
ftstbrev e. —er, «. <ln foni foibrer. Chir'rnp, r. 
opnantte beb ftpibren, oplibe (f. (ic. en ^eft ueb 
^bp!). 

Chinr'gsoa (chi nbt. Jbt}, «. Coarlffge, ftintrg e. 
Chirnr'geiy, «. ftirnrgi c. Chlrar'glcal, a. {inirgill. 
:3«f. Sorgeon etc). 

Chis'el, 9. ^nggeiern n., SRejfel c; etemmeicm 
o.; V. nbbnage ei. ubatbejbe meb 9Re1feI. 

cut, 9. Sam n. (i &otogt). Unge; 6piTe e. (^a 
ftom og fRoIt) ; 9cegne o. ; v. fpiie. 

Chlfehat, «. enilfnat ^jetpiat €(abbec o. 

GhlVterllBg(oftef)W. -s), 9. Øintetp^ (ofSnb- 
nfib) ; t ftoinefcs« n., ertoWiTimniel e. 

Chlt'ty, a. barnagtig, 9anie*. (ftttf. Chlt). 

CUv'alrans, Chlvarrio (oh ubt. «A), a. ribberlig; 
trigetfr; Kibber-. Chly'alry, §. SRibberffab n.; rib« 
beilig (igenllob^ Xappniftb ; »ibberbaab o. ; T. Rib* 
beifen n. 

Cklra, «. etobtmob e. (i »(omfler). -s, pi. 
Snitløg, allium 9ehotnopra9um. 

Cklf 'ej, ChiT'y, v. x forføtge, iage omlring; fVienbe, 
ffirlb« ; 9. Uaab, ^agtroab, ^aSo n. ; 6Tje(ben c. ; a. 
bsirafret. caiivingbag, x en fR^tterå Xaflc eOcr 
Sabffft c. 

Chis'el, vid. Chisel. 

CUdriae {kl6-rin), 9. S^Ior n., ({^lorine o.; 
— water, S^IonKUib n. Chlor'oform, 9. CK^Ioro« 
fenn c. 

CUor6sls (ch ubt. k) , 9. Olegfot e. 

Choak, vid. Choke. 

Ckoek, «. t 6tsb n. ; S. T. Ilniber (til iRor); 
tateflampe: Strø, IHob«, IStlampt o. (at fotftotte 
meb); vid. Chnck. 

Ckoe'olato, 9. S^ofolobe c; — nut, ftafaobønne 
c; —pot, S^ololabetanbe e. 

Choice, 9. Salg; Uboalg n.; fiff. ftlerne, brbfte 
Sele.; a. ubføgt^ foftbar, fortrinlig; oin^b09>I<9/ 
»iagtig. —less, a. bcrøbet 9^beb til at ocelge, 
tOe fri. —ly, ad, meb iBoIg oa Om^bAficIigbeb ; 
sbtwl^t, fortrinlig. — ness, 9. ubføgt Seftaffen^b, 
Sortnnlig^eb c, fareaent Qarb n. 

Cholr ikioire), 9. tht n. (baabe om Sangerne og 
om ftor«$Iabfen i en IHrfe). 

Chake, 9. bet ^bnenbigc af en VrtifTof. 

Ckoke, V. toffle; ftdpft, ^nbre, ftanbfe; nnber* trblYe. ooerMelbe; Ibcelef ; blioe fornttrmet; to — 
up, tilfh)bbe: —damp, toælcnbe £amb. fCobelig&uft 
c. (i X)iergminer) ; — Aill, faa joropfulb at man er 
nar beb at loaleft; — pear, et élagft baartig $sre 
c; Jio. bibenbe Sittiabeb, StitpiOe e. (fom ftopper 
TOunbrn poa Sn). Chéker, 9. (in fom toæler; Sn 
efirr 92oget fom bringer en Vnben ti( at tie; fkoct 
^aUtørMøbe n. Ch6ky, a. tocrtenbe. 

Chol'fer (ch ubt. k), «. (»albe; ^ibfigbeb, Srebe 
c. — ic, a. galbefotig; btbfig, foleriff. — Icness, «. 
toIerifK Xenmerament n., ^ibfig^eb e. Chol'eia, •. 
ØaTbefot ftolera o. 

Chol'le, vid. Colic. 

ChoB'koys, 9. pi. fmaa ftøb'9oflejer (fom falbbbe* 
poa Oaben). 

Ckoose, V. pfflge; ubbcelge, ubfaare, foretrceKe, 
bide bave, be^ge, (bite; cannot — but. fan ilfe 
anbet enb, maa nøbbenbig. Choo'Ber, 9. Bælget o., 
ben Baelgenbe. 

Chop, «. løbe, tuffe, bbtte {vid. C%ap}. 

Chop, Chops, 9. SRunb e. {vid. (%ap). 

Chop, V. bngge; ^ngge i Stbfler, Wtt; fpalte, 
bringe til at ipraire; munbbuggeft, bicputere; oenbe 
fig ibelig, fpringe ibelig om (fom flStnben) : 9. afbugaet 
8tb!Ie n. (ifør om ftøb); ftotelet c. To — logic, 
biftputere, fioe«; to — in or out, fare, flljtte inb 
el. nb; to — at, fnap)»e efter; to — oflf, afbugge; 
to — up, bortfnappe, nebfluge; to — upon, fcfte 
lig ober,_gribe meb Oegierligbéb c — houne, 6pife» loarter, eeorrtningCfteb n.; ^plng block, Jguggeblol 
Into c: —stick, x Øaffel c; pi. Spifeipinbe pi. iattf n.; —ping board, ^atfebrfttn.; — pingknife 
Into c; -stick, X Øaffel c; pi. Spifeipii 
fttineffrnel); — ping wlnd, bl^bpiøt tBinbfpring n., 
omflatfenbe iBinb e. Chopped straw, 9. ^allelfe e. 
Cfaop'per, 0. €(agterø|e, ftøbøic c. 
Chop, V. fpnelte. —py, a. fprulten (vid. Chap, 

— py)- 

Choplne' (Chap'eaey), f . t b*i Xøffci el. QMadtt 
e. (af ttct, ooertruRet meb £aber, meb mange ^or« 
firinger, for^n brugt af Samer i Scnebig. S>e bare 
unbertiben en ^Ib Wen b«iO- 

Chop'plag, a. tl)(, feb, fbcer (om et Qam). 

ChoriguB (chnbt. A;), «. ttnfører foretftor, ^or- 
fanger e. (Peb be grafte ©tuefpif); dn fom f^r eOer 
gjemmer Xbeateibrøgter. 

Chéral (ch ubt. k), a. fom ^øter ti( et Hor, fi)n* 
genbe i ftor; 9. f ftor n. —ly, ad. fom ftor. 

Chord (ch nbt. k), 9. Strsng; Vttorb eller ^ar* 
mont e. ; T. fiorbe c. ; o. beflrange. 

Chore, «. (amr.) bagtigt ^nSarbejbe n. (iof. 
Oiar). 

Choréa (chubt.Jb), «. et. Sritft San« c. (9letoe> 
fijøbom). 

Choré«, Choréns (ch ubt. k), 9. T. (JÅoreu9, en 
Serfefob af en lang og lori 6tabelfe. Cb6riamb, 
Chorlam'bus, 9. en Serfefob af en lang og lort, og 
en fort og lang Staoelfe (— w w —). 

Choregraph'ie (ch ubt. k), a. ^ørcnbe tit el. be« 
fiaaenbe af Sanfrftgurer. 

Chorepfs'eopal (eo-re-pi9'-eonal), a. fom b'ter 
til en 8iiffragan>iBifrop el. en Biffop« Sifariu«. 

Chérlon (ch nbt. k) , 9. T. ^ofterbinbe c. Cho- 
roid, «. T. Vare^inbe o. (f. ({{. i Øiet). 

Chor'lster, Chéiist (ch ubt. k), 9. ftorfanger, 
®anger e. 

Chorog'rapher (ch ubt. k), «. forfatter af en 
OetriPftre ooer et enfflt Sanb eOer en dgn, S^oro« 
orof, l^aarttegner c Chorograph'ical, a. —ly, ad. 
forografiff, lanbbeflribenbe, fom bører til Øaaritegning. 
Chorog'raphy, 9. ftorografl, wgnbcftribelfe , mart- 
tegning c. 

Chérns (ch ubt. k), 9. ftor n. (af fbngenbe $er* 
foner). 

Chaogh {ehmff)^ 9. Øl^eroon c, eorvu9 pvrrho- 
ccrax. 

Choale, 9. t vid. Jole, Jowl. Cho 74 Cic ChovBe, Chowae, v. t ti. x fitt)be, bebnige, narre ; 
9. )8f bcaøeri n. ; Slarielheg c. ; enfolbigt SRennefte 
n., 92ar, Sumrlan e. 

Chow-Chow, 9. et HneflfC @l}ttetøl. 

Chow'der, 9. en ^ftecet (^1K Togt meb Zttebalter^ 
glefl, £eg oJD.); <>• labe en faaban 82et. 

Chow'ter, «. Iniirre, ntuRe, brumaie. 

Chriim (ch ubt. &), «. Sie* eller 6aIoeoIie, bm 
Menige Olie; 6a(be(fe e., (S^rifam n. Chris'mal, a. 
fom ^ører til Sotoelfe tUtt S^rifam. CbrifiznåtioD, 
«. @aIoing e. Chris'matory, «. fitar til ben Redige 
Clie fi. ChriB'om, f. et fdatn, fom bør inben en 
9)laaneb efter fjrøbfelen ; — cloth , et faloet og inb* 
inet lltobe, font (ogbeS paa Øørnene, inbtil be bare 
bø&te, ^fientøj n. 

Chrlst {krUt nieb langt i), «. fttifhtS ; —'s thom, 
ftriftttorn c. , rhamnu9 9pina Chruti. — lees , a. 
uben ftriftuft. — ol'ogy, 9. Shdftologi, Såre om 
ftriftuS c. — church, et ftollegium i Orforb meb 
ttl^erenbe Somlirle. ->'s Hospital, et Saffen^ufi 
i fionbon^ fabbanlig lalbet efter drengene« ftlæbning 
Blue-coat School. 

Chris'ten iori9'-9tt)^ v. bøbe, Irifhie; øibe 9latn. 
—dom, 9. Ihnftenbom c. — Ing, ». S>aoo, S9ame' 
baab c; a. angaaenbe Saaben. 

Chris'tlan (ch ubt. k), a. trifielig; x menneftelig 
<mobfat b^rift); 9. £h:iften c; — name, S>obenaon 
n. — Ism, — 'ity, 9. ftrif!enbom ; ftriflen^eb c. — Ize, 
V. gøre til ihiflen, omoenbe til ftriftenbommen. —ly, 
ad. fom en ftriften, frifielig. 

Chriit'maii (^cri«'-ma»), 9. 3ul c. ; —bag, en 3ule« 
leg. i ^Dilfen bet øarn, fom er Slinbebut, føger 
meb en $tnb at fKtfe ^ul i en meb Koener og 
SRanbler fntbt og i en ®nor o^l^angt ^apirpofe; 
— box, 3uiegaoe (af alle 6lagS) c. ; — carol, ^ule« 
fang c; — day,^ulebag c; — roee, fort 9c^ferob 
c, nelUboru9 niger. 

Chrémate fch ubt. k) , 9. i^romfurt 6alt n. (jbf. 
Chrome). 

Chromatie (ch ubt. k), a. angaaenbe barber; 
(i aT^ufit; Irrmatif!; — scale, tromatift Slala c. —s, «. 
sd. ftromatif, Sære om £1)8 og fjfarber e. Chromatog^- 
raphy, 9. Uf^anbling om gatoer c. 

Chrome (ch ubt. k) , 9. C^rom n. (et flRetal). 
Chrom'ic acid, 9. (E^omf^re c. 

ChroB'lc, —al (ch ubt. k.), a. langbarig, peri* 
obiJL TronifF; fom ^ører til en ftronit. Chron'icle, 
9. Qutrbog, ftrønife, Uronil c ; v. inbføre i en Kar« 
bog« nebffribe, optegne. Chron'ider, 9. I^rønile' el. 
^tuorieflriber c. 

Chron'ogram (ch ubt. k)^ 9. ftronogram, ØarStal« 
Ser« n. (IBerd, l^boci flere SSogftaber betegne et bifi 
Sarøtal). 

Chronog'raphlBt (ch ubt. k)^ ind. Chronologer. 
Chronog'rapby, 9. XibØbe^ribelfe c. 

ChroBoroger, Chronol'oglst (ch ubt. k), «. ftro* 
nolog, XibSltjnbig c. Chronolo''gical, a. —ly, ad, 
tronologiH, efter XibSfølgen. Ghionol'ogy, t. ftro* 
nologi, Xibdregning c. 

Chronooi'eier (chubt. k), 9. Shonometer n., Xib8> 
maaler c. ; ®our n. 

Chrys'alls (chubt. A;), 9. $uppe c. (gulbfpraglet). 

ChryRan'themnm (ch ubt. k\ 9. Oreoje c. (^l.). 

Chrys'ollte (ch ubt. &), 9. firDfofit, Clibin c. 
(benbtte« fom røbelften). 

Chrysopæia (ch ubt. k\ 9. (Sulbmagerlunft c. 

Chrys'oprase, ChryH'opraaas (ch ubt. ib), 9. Ih;i)> 
fopraS c. (foftbar SmplTefien). 

Chab, 9. fttant c, ctntrimu e^;Jtalu9 (en^flobfifl 
meb tl^tt afftnmpet ^obeb, latbeS ogfaa Chavender) ; 
— cheeked, — &ced, tbtfsbet tijRinbet. C^ub'bed, 
Chub'by, a. tbf^obebet, tJ^flinbet, UIXe og tl^f. 

Chnck, V. llutfe; (albe til ftg (fom ^ønS ber fomle 
bereS ftt^ningcr); tage el. flaa fagte (unbec ^agen); 
flaa, lafte; to — in, x ubforbre (beb at fafte en ^at 
inb i ftrebfen); to — up, obergibe flg, gibe tabt. Chnck, 9. ftlutlen; ftlappen unbrt ^agen c; &aq, 
ftaft n.; X Snut, «Putte c. (farligt Ubtrlj!); — iitp- 
thing, 9. ftlinf (et »ømefptQ. 

Chackie-stanc, 9. (ffotft) lille fRuKeften c 

Chnc'kle, v. lalbe til ftg el. loKe beb ftlulfen; 
fæle for, fareftfere; le inbeclig, lc^)<ertelig. — headed, 
a. tt^I^obebet, bum. 

Chnet, vid. Chewet. 

Chnff, f. grob, ube^øblet Ihirl, ®robion, Zølper 
c. — Iness, 9. (Droo^eb, Zølperagtig^eb c — y, a. 
blump, arob, tølperagtig. — ily, ad. tølperogtiø, 
paa en ubebøblet ^aaoe. 

Chall, i. X fTbnb bigl gaa el. før til I 

ChuBi, 9. f^ontubemal, 6obef ammerat c. (paa Uni* 
berfiteter og i ^ængfler) ; x 6fraa c. ; v. bele Sogi 
meb dn. 

Cham'my, *. x €lorften8feier ; labpuSet grilt' 
ffat c. 

Chnmp, 9. fort, tt}ft 6tt)tfe Xroe n., ftlobS, 
ftnube c. 

Church, 9. ftirfe c; the — Is done, Ziencften 
er forbi; — ale, Kirleinbbtelfed • ^fl (til (iTcinbrins 
om enlhrfe»3nbbielfe), IHrlebiclfec; — attire, llirfe- 
ornat c; — authorlty, gejfllig SRagt c; — bench, 
ftirfebanf c (i fortalen); — borial, iBegrabelfe i 
f riflen 3orb c; — goer, ftirfegcnger c; — law, 
ftirlrret c; —man, O^etfllia c; —militant, ^> 
benbe ftirfc c. ; — plate, be peEige ftar pi. ; — pre- 
ferment , iBeforbring i fttrten e. ; ^ræbcnbe n. ; 
— robber, ftirfetljbc; — warden, fiirlemerae, ftirfe* 
forflanber c. ; —yard, ftirfegaarb c. ; — yard-oougli, 
X tør farlig ^ofte, ©binbfotl^ofte c. Choreh, 9. 
inblebe en ftirfegangfttone; bolbe %o!tttbBn for en 
HirfegangSfone; she is churched, ^un ^ar ^olbt fin 
ftirfegang. — Ing. •. Xatfebøn for en ftirteøangft- 
tone; %)arfellone< fttcfegang c 

Chnrl, 9. IBonbe; Xolper, grob fiarl; Ønier, 
^engepuger c ; to put a — upon a gentleman, 
fatte en 9onbe }Wi en ^erremanb. — Ish, «. 
— Ishly, ad. bonbeagtig, grob, barfl, taa. — i«h- 
ness, 9. eonbeagtig^eb/ Siaa^eb, ^aarb^b, BotfC* 
^eb o. 

Charme, 9. t ®tøj, Sarm e. 

Chnrn , 9. ftinnt o. ; v. lierne (Smør) ; — staff, 
ftjemefiang e. 

Charr'worm, 9. 3orbfrebS c, ffryUu9 gryllo- 
talpa. 

Chnøe, —er, vid. Ghooøe etc. 

Chyle (ch ubt. k), 9. SRaltefaft c. (i aSaben), 
f^orbøielfed'@aft c. Cbyllfac'tion , 9. SRallefaftenS 
Zilberebelfe af iRaringftmiblerne c ChylifM'tlve, 
Chyliferouø, a. fom afgiber 9laring<faft. Chyla- 
pætlc, a. fom giber g^aringøfaft. 

Chyme (ph ubt. k) , 9. ^x^'^xaxA, aRabebaSing e. 
(beb Wabefaften ombannebe ^oringSmibler). 

Chym'ic, —al, a. — ally, ad. Chym'lstry, #. 
vid. Chemic etc. 
Chyne, vid. Chine. Clbårloni. a. fpifelig. 
Clbor, Clbo61 
Hum fi9tiUo9um. Ipifeiw interløg e,, allium eepa, al- Cicida (CIcéla ital.), 9. fioffraffe, cieada. 

Cle'atriee, Cle'atrix, •. tir, SRorfe n. Clc'atrl- 
zant, 9. SDlibbel fom lager @aar oo fatter 8ioe n., 
(Eicatricantia pi. Cic'atrisive, a. fom loger beb at 
fatte Koe. Clcatrizåtion , •. (Eifatrifation, fRoefst« 
ning e. Cic'atrlze, v. fatte 9ioe; lage beb at labe 
fatte 8ioe. 

Creely, 9. \panft l^ørbel c, 9eixndix odoraÉa. 

Cieerdne, t. (Ital.) en ISejbifer eller ^ører fom 
forflarer Slarlbarbigfieber og Ihinftfager. 

Clcoréniaa, o. cicerontff, beltalenbe fom Sicero. 
-Ism, 9. (efterligning af Sicero c 

Ciohoråoeoos (Mik-o>rd-«ÅM} , o. (ørenbe til (Sti> 
forte. Cich'oiy, 0. vid. Sucoory. ae 75 Gir CIc'inte, V. tonnne, %nt tam. CIcuråtion, «. 
Zxaaåd,\t e. 

CM, «. ^trte, ^flt e. (UranfO. 

a4«r, «. IRofl, SSblemoll c. — Ist, —man, «. 
fn foa tuer oø faløfx Stolt. — kln, «. fotttynbft 
fe^ tOdemofl c. 

ad. vmI CeU. 

Ci«rgc, 9. 9oifita n. 

C\å»jmMt\ a. (fe.) fptbuBl, fotftenttgtenbe. 

Cif«r', «. Cigar e. — boz, (Kii|)atfalfe c. ; —case, 
Sigftrfo^eniX «. ; —holder, —tabe, Cigarrøt n. ; 
-tip. Stgoxl^bl c. Cigarette', f. {(ng-a-rtt) Irøe 
Uoer c. (ofte ntDet i ^aplr}. 

CU'la, «. pi. ^en^oor, ftae ^oot vi- Cll'iary, 
fl. f«K (vrer til ØinUoogese. 

CUfdoa«, a. giort af ^aar. 

CfM'tal, vid. Cymbal. 

CteéUardb (eb nbt. k), $. eoftiftan, ftitle* 
BMter c, 

ClB'eter (pid. Sclmltar), «. t^^ft 6aBe( o. 
CIctt og tmm). 

ClMBiéiimB, a. cifltmcrlfE, mnt; — darkneeø, 
Ccdgaiorte «. 

Clachéaa (tih ubt. ib), §. Sitti^ona e. (Xra (oorof 
S^iaabotf faac<). 

Clae'tare, «. Balte, Qinb n. ; Øjotb c. ; Omfang 
a. ; T. 8Kng c. (paa bet ooet^e el. ncbcrfte af et 
StUeftaft). —ed, a. ombceltct. 

Cta'der, «. 6inber c, ubbrcenbt Ihtt, fXuflet ftul 
». ; Sin eL 6picititS fom blanbef meb ©obabanb o. ; 
— wench, — woman, en fattig ftone fom famler ftnl 
nbaf SfBe. Cln'drotu, a. fom et Ihil. 

ClaerirU, e. 9nofurt e., dneraria. 

Ctneråtloa, «. grorbrttnbing til Z\U, Vftebrsnbing 
c. (^inéreooB, a. aficgraa, ofCefaroct. Cinetl^tlooB, 
o. oflcagtig. Clner'nlent, a. fiilb af Kfte. 

Cia'ffaleae, a. borenbe ti( (Sie^Ion. 

CU'gle, o. ^elirgjorb, 6abeIgiorb e. 

Cta'aalNU', t. Stnnober ». 

ClB'BaMoa, «. ftanel c; — tree. ftanelttoe n., 
laurma cuMomomiun ; — water, ironeloanb a. ; 
— wood, 6ai{afraAtra «. 

Claqme , a. fem ; t. gem e. Cfem fS ine tKia Zar« 
ningcT); — foll. hiybenbe $otentiI, eemftngerurt 
ftattetnm c, jioiørUiUa reptanø; — pooe, et 6Iag« 
^n< c. ; —ports, be fem ^aone pi. (paa SnglanbS 
ftiøft (igcoMifor Srcanirige : Rafling«, 3)ooer, ^itbe, 
IlumneQ, 6«nbtDi(^, bfoctil enbnu ere fojebe Sin* 
6rlfea og Roe); — qtiatre, gire og gem e. (paa 
Zaminger) : — tpotted, meb fem fletter. 

Cioa, 9. f)mpe, f^obefoift e. (ogfoa Bcion); ungt 
6fab tt. 

Cipker, o. Ciffer^ Xaltran ; 9{ul n. ; fammenfErebne 
Cogftooer pi. (fom i et 9camt), Oogflab n. ; bnnme> 
Ufl Strift e. , Ciffer n. ; to otand for a — , Mere 
olbeM 9to(; to leam —o, (ane at jegne. Cipher, 
9. re^ne; ftinpe meb Ciffie; t betegne. — ing, «. 
Sft(ntng c. 

Clp'paa, o. lort 6oiTe e. (fom aRonnment). 

Cireéaa, a. (af ttolbfoinben Sirce), magifl; 
giftig. 

drcoA'flaa, a. drcenflf!, fom (orer til CirCul. 

Cir'claato, «. flaa en dtxttl, gore mnb; be* 
iMegc fig i en Cirfel. Cirdnåtion, «. ftrebftlob, 
Ontøb n. 

Clrda'ffle, «. 8(ette n. ; oid. Surdngle. 

Clr'de, 9. Cirfet, ftteb« e. ; Omfana ; 6elflab n., 
SoTfamling, Cirfcle. ; v. omgaa; omgibe, inbflutte; 
beixrae flg i en tttthå. Cir'cled, a. runb ; omringet. 
Cir'clet, «. lilXe ^itttl. Ring e. Cir'oUng, a. IreH- 
fomct. 

Cir^ealt (eer'-kit), «. ftrebfibeMegeffe c, fttebft- 
løb n. ; Omfang n. , OmfrebS e. ; (i (inglanb) en 
Zonner« Omreffe i flt Sifirift for at (olbc Ret 
«. ; Rtt««!Di1lntt ». ; Omoei o. ; ^. Omfoob «. ; «. 
icMge fig i en ftrebl. — éer, «. t Cn fom reifer el. gaar i en ftrebl. Clrcui''tioii, e. ftrebtgong 
c. Omløb n. ; ^. Omfbøb n. Circtiitoas . a. 
—ly, 04^. bibtløftig; — rood, Omoej c, Circuity, 
9. Omoei c. 

€ir'enlar, a. cirldmnb, frebSf ormet, omløbenbe; 
flmpel, bocrbogft; a — mind, en inbffrænlet gor* 
ftanb; cir'calar, 9., eller —letter, Sirfulsre n., 
Omgangiffrioelfe c; — øtalrcaae, Binbeltroppe c 
— 'ity, •. Sirtelform, ftrebftform e. —ly, ad. i gorm 
af en Cirtet eOer Cirfler; i ItebSformig Bebci^fe. 
— y, a. trebftformig. 

Clr'cnlate, v. drlulere, boere i Omtøb; omfenbe^ 
bringe i Omtøb; omtejfe (f. d^. forben): olrca- 
Uting library, SeifbibHotbrf n. CircuUUon, «. 
Omløb, ftrebSIøb n., (Sirfulation e. Clr'colatory, a. 
omløbenbe, beoægenbe fig i ftrebSIøb ; «. T. Cirtnter* 
ftotbe e. (et Xemff! ftor). 

ClreamaggeråtioB, «. Ombamning e. 

Cirenniaii'bieney, 9. Omgioning, dnbflntning c. 
C^rcumam'bient , a. omgioenbe, inbfluttenbe. Glr- 
cumam'balate, v. gaa omTring. C^iitmmambalåtion, 
9. Omgaaen, Sanbren omtring c. 

Clrenmbea'dibu, e. x Omfbøb a., Sibtløftig* 
beb e. 

Clr'evMclse, v. omffære. Ciroamci''8ion, «. Om- 
ffsrelfe e. 

Clreaiaenriétioa, ø. Omløben e. 

Clr'camdnet, v. T. opbaoe, gøre ngbtbig. —'ion, 
9. Omføren; T. Op^ftbelk Sfftaffelfe o. 

Cireas'føreBee, ø. Omtrebi^ periferi c. Om« 
fang a. Giieumferen'tial , a. omfluttenbe. Cir- 
cumferen'tor , ø. T. Binlelmoaler c, Kfhola« 
bium n. 

Cir'eamlleet , v. betegne meb Clrfumflec. c:ir'- 
comflex, 9. T. dirfnmfles c. 

CfreuB'flaeaw, «. Cmgivelfe af Banb c. Om* 
flob n. Clrcum'flaent, Clroam'fluouø, a. omflQ* 
benbe. 

GlrenmroTåneoai , a. t ombanbrenbe, omtræT* 
Ttnbe. 

Clr'ennftese, o. omgl^be ; fig. ubfprebe. Cir'cum- 
ibsile, a. fom ton omgbbeft ; Jlg. fom fan ubfprebei. 
Circumfiision, «. Omgijbning; fig. Ubfprebetfe c. 

Cirenmgeøtåtloa, ø. Oceren omtring c. 

CircvM'gyratø, v. ruHe eDer breie omtring. Cir- 
cumgyiÅtion, ø. Ombrejning, RuUen, ^oirblen om* 
tring c. 

ClreamJieeat, a. omligaenbe. 

ClrenBlBcm'øioB , «. SircuminceSflon c. (be tre 
Rerfonerft 6ambaren i og meb ^oeranbre i Zreenig' 
bcben). 

Glreaail''tlon, ø. Omtxinbren c. 

CircnnllgitloB, ø. Ombinben c ; Sinbfel, Øinb n. 

€lrcvHiloe«tiOB , ø. Omftrioning e. ; Omfoøb n. 
Circumloc'utory, a. omftrioenbe. 

Ctreammired, a. ommuret. 

CIrenmBaTigaUe, a. fom tan omfcjleft. Clitmm- 
navigate, v. omfeile. (MrcumnaTlgåtion, 0. Om- 
feiling e. CircumnaVigator, 0. Omfeiler, 9orb* 
omfelier c 

CIrenmplleåtioB, 0. Omoitling: goroilting e. 

€ircampélar, a. fom breier fig om $olen (om 
Stjerner), cirtumpotar; fom ligger omtring $olen. 

CirenmposrtioB , 0. €tillen i en Sttthi ; trebA* 
formtg ©tilling c. 

CIreiuBpoUtiOB, 9. IDriRen runbt e. 

€lreaBiråstoB , 0. 6trabcn eller 6frællen om- 
tring c. 

CtroBmrbølOB, 0. Ønaben omtring c. 

ClreamrotåtloB, 0. Ombreining, Omfbingning 0. 
Circumr6tatory, o. fom brejer flg omtring; /Uf. 
^oirolenbc (f. Qls. om Zoner). 

Clr'enniMTtbe , v. ftribe omtring, trætte Sinier 
omtring; Ag. inbftroentc, begrænfe. Circumaorip'- 
tion, 0. cirtelformig 3nbftrift, Omftrift; »egræni* Cir 76 Cla nfnø^ ^nbjlTanfning c drcmnscrip'tive, a. inb« 
flitttenbe, omgtænfrnbc. 

Clr'eaiiiBpe«^, a. —ly, ad. focflflttø, totfom. 
Cir'cumspectness, Clrcamspec'tion, «. StaroaaQen* 
^b, Srotfigtia^b c. Circumspec'fcive, a. —ly, ad. 
opmsilfoin, forfigtiø. 

Cir^oamstanee, «. Omfianbiø^eb c, Zilfoclbe n. ; 
Xil^nb c. ; p/. Om^cenbiøfieber jtl. ; ^onnucStit« 
flonb c; o. teinøe i ttiste Om^ænbig^eber; frem« 
fatte omftsnbeliø. Cix'camstanced , a. fltQet^ 
fUHtret. Cir'cumstaut, a. t omøibenbe, omliinø* 
ftoaenbe. Circainatan'tial, a. (—ly, ad) omflæn* 
beliø ; tilfslbiø ; «. tilfølbiø (uDafenlig) Omfiænbiø- 
^b c. ; circumstantial evidenoe« T. IBeoiS af Cm* 
ftcenbiø^ebeme, 3nbicie*S9et>i8 n. Clrcamstantial'- 
ity, «. Cmpænbeliø^b c Circumstan'tiate , v. 
beferioe meb Cmfloenbeltø^eb ; ^nfcette i færeøne 
Omft(CRbtg^eber. 

ClreoniTal'Ute, o. omffanbfe. ClrcumvaUÅtion, 
». OmfZanbSnfnø c. 

GireuiuTeo'tlon, 9. Såten omlrinø; ^øcen om* 
Ttinø c. 

CfronniTeiit^ o. oberlifle, bebraøe, føre baø £))fet. 
—er, 9. JBebraøer c. Clrcumven'tlon , 9. 9e* 
braqcri n., Sbiø c Circumveu'tlve, a. bebraøerfl. 

CurooBifeKt', v. beflabe tunbt oinirtnø, bebælte. 

CireamTolåtlon, 9. ^Itjtten omfting c 

CircvmTol6tloii , 9. Ctnbreininø, Cmbæltninø; 
Omfnoning c Circumvolve', r>. ombreje, omoælte. 

Cir'ene, Clrqne, 9. ninb $lQbi», %xdvA o.; 
—rider, ftunftbetibet c 

Cirrirerons , a. fom ftembtinøer ©I^nøttaabe. 
Cir'rouii, a. fom enber i en Slt^ngtraob. Cir'ruB, 
Cir'rhuB, 9. Sltjngtraab e. (^0« planter). 

€lBa1'plne, a. ctea(t>tn|Y, roa benne Sibe af 01* 
»ente (NB. teønet fta 8lom, oltfaa ben romeifle el. 
f^blige eibe). 

Cis'AFS, 9. vid. Sclssan. 

Cis'sold, 9. T. CtiSfoibe c. 

Clst, 9. @tenfifle e. el. flenfat (Ørabfleb n. (fra 
Øroncealberen) ; leaden — , eiQ'ftifle c ; vid. Cyst. 

CUter'elan, 9. (Siflrrdenfer (SRnnt) c. 

Cls'tem, 9. muret iBanbørube, Stfteme o. 

Cls'tiis, 9. 6otøje, SoIMomfl o., eiuhu. 

Clt, 9. Qorøer (i ^oraøt, jbf. Citizen), 6pib8' 
borøer c 

Ctt'Adel, 9. TtHe Øæ^lng c. (i eller bcb en 99), 
Sitabei n. 

Cital, 9. Sabel, VefTDlbninø; ^nbltoeiminø , Sita« 
tlon; ^ntrtSninø. »nførelfe (tiieteber of ©øøer) c. 
CItåtloii, 9. dnblolbelfe, Stæoninø, (Sttation; nn« 
førelfe (af et @teb) c. ; anført €teb, (Sitat n. \ ^en* 
Difntnø o. Cltatory, a. ftaonenbe, fom inbebolber 
en 5tnb|tæontnø. 

Clte, 9. inblalbe^ inbfiæDne (for Retten) ; opforbre; 
anføre Tet ®teb) , citere. Citer , 9. (Ettant e. ; Sn 
fom onfører el. citerer. 

Cltharis'tic, a. ^ørenbe til eHec inbrettet til 
^arM. 

Ctth'em, 9. Siter, Øitar c. 

Cit'lcism, 9. t Urbanitet, ©eleoen^b o. 

Clt 'led, a. fom ^ ©orøerret. 

Clt'lzen, 9. ©oraer; dnbbbgøer, Seboer e.\ — llke, 
borøerliø, fom en ©orøer. —snip, 9. ©orøerffab n., 
©orgerret c. 

Cit'rle Mid, 9. Siironfl^re c 

CitrlnåtiOB, 9. fi^oroanblinø til citronøul ffaroe c. 

Clt 'rise, a. cttronfarMt, citronønl; 9. Citrin c 
(fmuf øul ©jer^rrtjflal). 

Clt'ron, 9. (Ettron e. ; — tree, Citrontrce n., eitrua 
mtdio'i; — water, llitron>8ifor o. 

CIt'nil (oøfaa: Water melon), 9. ©anbmelon c, 
eueurbita eitmllu«. 

Clt'tern, vid. Cithem. 

City, 9. ®tab c. (flor ©1); eøenliø: en @tab, 
fom ^ar en Jhit^braBirie oø et Somtoi»itel) ; a. fom ^rer til en 6tab, ®tob»-; the — chamber- 
lain, Stabens Oberfæmner eEer øoerfle fReønfrobf« 
fører c. ^ 

dr'et, 9. 5De»mer c. ; — cat, !De«merfat^ 6i(etlat 
c, viverra eivetta. 

Cif'ic, a. ^renbe til en @tab el. en ©)); borøec- 
liø ; cibil (mobfat militcer) ; — crown, ©orgertrone c 

CiTll, a. borøerltø; cibll; bannet, cibiliferet, 
^øftiø; fom bører til ben romerf^e 9let; a honae of 
— reception, x ©orbcl n. ; — law, (Jibit el. 9Runi> 
cipaI<£oto o. (f<ereaen for enboer 6tat 9le|>ttb(il ellec 
6tab); T. romerfée 9tet c (fom b^n meb »i«fe TOobi- 
fitationer bmøeS i (Enølanb Mb ben øejflliøe ffttt, 
og Mb UnioerfitctS - oø tCbmtralitetft ' Ketterne) ; 
—list, (£ioiI'£ifte, hofetat e. (ben til ftongen og 
4>offiatcn bepemte 6um); — death, Ube(uf!ei|e fra 
bet boroerliøe Samfunb oø bets Wettiø^eber c ; 
— Bult, CiOil'Sttø c. ; — war, ©orøerfriø c ; — year^ 
borøerliøt 9(ar n. (ti( 9orf!ie( fra bet nøiaøtiøe 60!« 
aar). —'Ian, 9. 3)ottor et. $rofeSfor i »lomerretten ; 
Cn fom ftuberer dura (oeb Unioerfttetet) ; C^ibilifl^ 
cibil dmbebimanb e. ; dn fom ^r borøerliø Aaanb> 
terinø (mobfat llriaer). — Izåtion , 9. ttibilifotion, 
grorfinelfe, $>ttnntVit c. ; T. ^orbanblinø af en ftri- 
minel ^roceS til en «ibit»6aø c — Ist, vid. Clvl- 
llan. — 'ity, 9. ^nnelfe, ftuttnr; ^øfliøbeb, Krtig« 
beb c. — løe, V. banne, forfine, luttibere. —laer, 9. 
(Sn fom banner et. tultiberer. —ly, ad. borøerliø ; 
bannet, bøftiø- 

ClT'ism, 9. ©orøerbljb c, ©orøerflnb n. 

Clx'ars, 9. pi. t vid. Sciasars. 

Clz«, t vid. Size. 

Clåehan (ftotf!, ch nbt. k), : IiQe SanbSbQ meb 
SHrfe, ftirlebb c 

Clack, 9. ftlop^nen; aRøItefIa)}))er c; en lille Tlap- 
prenbe SRøIIe tit at ftramme guøte; x Zunøe; Ibabber, 
ftøjenbe @nal c. ; v. Hampre, raSIe ; tabe 9Runben 
løbe, flubbre; to — wool, hottTli^pt SRarlet paa Roe- 
rene« Utb ifor ot bebraøe). — dlsh, en Irceflaal 
meb et ftapprenbe Qaaq (forben bmgt of Xiøøere). 
—er, •. Sdappev, aRøIIeltapper o. 

Clad, a. Ilsbt, iført {vid. aothe). 

Clalm, V. øøre ^orbrinø pao, forbre ; 9. '^rbi^ng, 
$aaftanb c; etblle n. (dorb, føbt tit ØnlbgraO' 
ninø). — able, a. fom Ian gøres ^orbrinø paa. 
— ant, —er, 9. (En fom øor ^orbrinø. 

Clatrroyaaee', 9. (fr.) ftlarftjnet^eb e. (unber ben 
maønetiffe Søbn). Clairvoyant', a. (fr.) tlarf^nct. 

Clan, V. tlemte (paa en tattmæSfiø 9Roabe}. 

Clam, V. Uctbt, lime, obertrætte meb et floebrigt 
6tof, fonøe meb Simpinbe; oære Ttobrig; x ban- 
fmcegte af Sult, fulte ibjel; 9. x Sult o. — miness, 
9. mæbriøbeb c — my, a. Ifcebria, fef. 

Clam, 9. en folfeliø ©enæbnelfe for flere Urter 
SRuSIinøer ifær af Slæøten iridacnai ©lab n. eQer 
@te e. (paa en 9lccou(^eurtonø) ; pi. ftor ftnibtaiig ; 
Slruetbinøe c ; — catcher, x (amr.) ©eboer of Kero« 
3erfeb. 

Clåmaat, a. t ubraabenbe, bejbarøenbe. 

Clam'ber (Claø&'mer), v. Itabre. 

Clamm, vid. Clam. 

Clam'oroas, a. —ly, ad. ftrigenbe, raabrnbe, 
ftølenbe, larmenbe. Clam'our, 9. 9taab n., Slriøen 
V. ffrige, raabe oberlt^bt, tarme. c. Clamp , 9. ftlampe o. ; 3. T. ©søer c ; Oberfalb 
n. (Hl©øile); ©fruetbinøe c. ; x ftactoffeltute ; fimpel 
Xeølobn o.; v. fammenføie, forfine el. flbrfe meb 
ftfampe; x ^aa tunøt oø tlobfet; læøøe i ftule (lear- 
tofler). 

Clan, 9. Stamme, Slæøt, 9Si c; Selflab n., 
©anbe, ^oreninø c ; v. forene pø- — i*^*J^i. <*• ^*f* 
bøjeliø tit ot b»tbe fammen. — ship, 9. Stamme« 
famfunb n. Clans'man, 9. (Sn af famme Stamme. 

Claa'enlar, a. —ly, ad. hemmelig, ftiult. 

Claades'tlne, a. —ly, ad. Ijnnmetig. lønliq, i 
Smug. — ness, 9. ^emmeligbeb, fCiult Xilftanb c. Cla 77 Ole 2axm e,; 9. ningt, ftralbc; Tabe ftingie et. mitøe. 
Clma'gor, «. ftlanø e., 61ralb «. Clan'goroua , a. 
nanc^Klb. Clan'goDS, a. flingtenbe. 

CUak, «. Ihifigeii, Rallen, ftltiren o.; o. (rtngc 
til at Hivee beb at flaa. —er, ». x {lor fløon e. 

Clap, o. fUta bttitig fanmm, flappe; wInge el. 
kMege ^ til, kettc tU; øfte&itxtiø; gribe; be« 
Boppe; icfaiitte (neb oenerift élygbom); nopre; 
loitte (paa en 2)pr) ; brpcege ftg ^nrtig ; to — a 
vrit <m his back, lobe Sn arccflere; to — a 
trick, fpiOe et |htb#; to — spura, gipe Gporemc; 
to — in, to — Into, fllirtc inb, fare uib ; fttjbe inb, 
tafig tnb ; to — np, bringe ^urtig i Stanb ; binbe 
{JooKn,. inblMlle; tnbcfpcerre nben Cmflsnbial^eber; 
to — np a bargain, f[ntte en Aanbel. Ciap, «. 
ftlop, ttnaXb, €Ug, 6ncl, 6niæib, Alafl, 6Ira(b; 
^onbDap n,, IHomn ; beneriil 6l)gbom e. ; Unber« 
mb n. (af en 9oIX); — diah, t vid. Clack-dlsh; 
—net, S«tfe«9tiét n. ; —trap, ^mmeliot forberebt 
Sbcaterbifolb n.; ^jtrapenbe €na! o., fmn^greb n. 
(tfet^pettelogO for at Ptnbe aSifalb; a. Ag. uagte. 
—per, •. fHapper; ftnebel (i en ftloRe) ; Sør^ammer; 
SRJrileHapper; t Aaningaarb e. 

dap'perelaw. v. Ilaa« og Icabfe, forfrabfe; ub< 
ftæVbt, gjenncnpeale. 

Clar'eBeaaz, CIar'eMl«ax (clar^-eneei/oo), ». T. 
bfit anben Boabenlonge i (Englanb. 

Clara-obwira, ». T. dair-obåcw n. (frj, ftlar* 
bunlel n. , rigtig gfpcbeling af St)< og @t^gge c (i 
9i alert;. 

Clar'et, «. C(aret-8tn, iRøbPln e. (It^ferab, let 
ftasfl Sin fra Vorbeauj) ; x 8(ob n. ; to tap one's 
— , Hoa fo til eiobft. 

Clar'Jchord (ch ubt. k), : SlaPiclym^al n. (et 
Sloof ttlaper). 

CUrlllcéiloa , «. VfTIaring c Glar'ify, v. Hare, 
ttfttare; opHare, oplpfe; opllare flg, blibe Clar. 
Clar'ifier, «. IHareVjebel c 

Clar'loB , 9. ftlacine, Xrompet e. Claxlonet', «. 
ftlarinet e. 

CUritr (Claritade f), «. ftlar^b, ®tan» c 

Clark, vid. aerk. 

Cléry, 9. 6alPie c, 9alvia (ubenlanbfle Qrter; 
jpf. Sage). 

Claoh. o. ftébe famnen meb ®t«i, ftobe paa, flaa 
intob; raMe, (lirre; Ao. boere imob, arbejbe ioiob. nobDrflebe; to — with one^s self, aiobrtge Hg felP. 
c. 9np n. ; fitf. 6tr{b, SRobfigelfe e. Claah, 9. tamenbe 6amnenf}9b n , RaØIen, Klirren Claip, «. ^age, ^cegte c, Spoenbe n. ipaa en Bog 
01D.); Cmfapnefie e. ; — knife, 9ot^<fnib, fiommefnio 
c. Clasp, V. fantmen^fte, ^ogte; folbe (^ønbeme) ; 
(olbe M, omfatte, omfabne. —er, 9. @Ii)ngtraab c. 
(paa planter), fiage, fbog e. 

ClaM (CUM'slf t), •. ftlalfe c; Qurfu« n. (i 
SsgePibenfraben); x |«jefte ftbalitet el. forening of 
bc bajefie Cgenffaber c. (^oS ftampenbe). CUun, v. 
bele i fiiaSfer, tlaijificere, orbne. 

Clas'ile, —al, a. flaftfitt, fortrinlig. Glas'tio, 9. 
ftlalflfer c. — ally, ad. i ftlaCfer; Ilaftflff. das'- 
»icism, 9. fttaificiSme e. (Brorforlig^eb for ttla%» 
ftleme). Classical'ity, Clas'sicalnesa , 9. ftlaftft« 
citet e. 

CloosiileiUoB , 9. ftlaSflfication c. Glas'aify, v. 
Iklftftcere, inbbele i ftlaftjer, orbne. 

Clat'ter, v. ralle, Hapit, tlirre; flubre, labe 
Shmben løbe; tabe Ilinge eEer tlirre; 9. Rallen, 
ftlipten, ftlirren, Sarm e., Onl) n. —er, 9. ^lub* 
r?T. Stnbrer, 6lraaler c. 

Claa'dent, a. finttenbe, inbfluttenbe. 

Claa'dicaat, a. baltenbe, ^It. Claudicåtioii, 9. 
^oUttn c. Clan'dicate, v. balte. 

CiaaM. 9. ftlauful, Srttlel c (i et ^otumtni), 
Saragraf e. (i et Eooforflag); €<ctning c 

Claa'ttral, a. HofterUg, Ulofter«. Clan'aare, 9. ^nbefpsrring, f^toftertpong e. 

CliTated, a. tnortet, (nubret. 

ClaT'ellatfid , a. T. Xra- eller ipiante* (ttfle, 
^otafte). 

ClaT'er, vid. Clover. 

Clafer, o. xKabre; fmigre; «. SnaRen, $caten e. 

Clariehord, vid. Claiichord. 

Clar'iele, 9. Røgteben, ftrapcben ». 

CUfler {eid-vt-er), 9. ftlobiatttr c. 

Clariger, 9. Røgleaiemmer ; ftøHebroger c. 

Claw, 9. ftio; ftrebfetto et. Sof; Rift c. et. $ug 
n. (af en ftio; ; Jlø. x ^aanb, ftto e. ; v. fljs, Irabfe, 
ripe neb Stleemt; t et. x fmigre; to — off, x gien^ 
nemprl^gle; giennem^gle; aøre ^urtig foerbig, rine 
af. —back, t ©migrer, €pl}ttliRer c. —ed, a. 
forfpnet meb ftløcr; irabfet. 

Clay, •. Ber n., Seriorb c ; fiff. 3orb c. ; — cold, 
folb, liPløl ; — eater, x {vid. Dough&oe) ; — ground, 
-lund, fiergmnb c; — pit. Sergrap c; — alate, 
Serflifer o. Clay, v. Iline; bebalTe meb Ser. —lab, 
— ey, a. leret, teragtig. 

Clayea. 9. pi. T. Rilgjerbe n. {vid. Hurdle). 

Clåymore, 9. fltort @Pærb, 61agfp(erb n. 

Clead, v. x flabe, beltcbe. 

Cleam, vid. Glam. 

Clean. a. ren (ogfaa ^. ubefmittet, ufftjt^ig); 
pan, net; be^nbig, foerbig; fnlbfommen; ad. rent, 
ganffe, albetel, fnlbfommen; v. renfe, gøre ren, 
))ubfe; — timbered, gobt bt^gget, Pelffabt. Cléanly, 
ad. rent, net: bc^nbig. CléanneBS, 9. Ren^eb, 
Ret^b, Uf(l)(big^eb c 

Cleaa'Iy, o. renlig; net, p<sn; fio. ren; be^nbig. 
CleaD'lily, ad. renlig, net. Glean'Uneas, 9. Renlig- 
^eb, 9}et]^b e. 

ClcaaM {clenx) , v. renfe (ogfaa fiff.) ; gøre ren, 
ffure, bafle op. Clean'Rcr, 9. Renfer, Sejer c; 
Renfelfelmibbet a. Glean'sible, a. fom fan renfel. 

Clear, u. k ad. flae, lt)l; i ren ficengbe etter 
Orebe (8egT«nlninaen froregnet); munter; ren, 
tpbelia. uncgtelig; fri, uparlifl, ubejmittct; uftplbig; 
ad. fu(b?ommen, ganfte, olbelel; —and aheer, ganffc, 
albelel ; to get — , Wipe fri, flippe berfra ; — repu- 
tation, rentRDgten.; — sighted, ffarpft^net; — «pl- 
rited, rebelig; — starch, 0. ftipe (fiinneb); — titie, 
uomtPiftrlig Ret c Clear, 9. T. inbre Rum af et 
Anl; Rummet imellem 4<æggene n. ; a dosct in 
the — , et Ihibinet i bet ^nbre af ^ufet. Clear, v. 
gøre flar, flare; renfe; rpbbe; gøre munter, op* 
muntre; opflare; befri; flaffe a\ fiSejen; afbragr, 
betole ((8 jeib); rømme, rømme ub, toge (ort; for* 
tolbe; ffarere (et 6fib); pinbe uben Qfbrag, inb* 
bringe netto; bliPe I4I eQer Har; bliPe munter, 
bliPe fri ; to — aocountø, tifpibere ; to — the land, 
S. T. flare Sanbet; to — off. afflibe, afpubfe (8»ar* 
mor ofp.); to — up, opflare, tt)beliggøre ; blibe 
flar, flare op. —age, 9. Sortrpbning e. — flnoe, 
«. ftlarering Peb Xotbboben; Xolbfebbet c. —er, «. 
9n fom opflorer, ren fer eller bortrpbbcr. — ing, pt. 
{vid. Clear); 9. Rpbning c.'; rPbbet 6t^ffe fianH a. 
—Ing house, BeseDeremel Bureau (i Sonbon). 
— ness, 9. ftlar^eb; Ren^eb; X^belig^b; Uf(t}lbig> 
l^eb; Rebelig^eb c 

Cléarljr, ad. vid. Clear. 

Cleat, 9. S. T. ftfampe e. ; Zrin n. 

Cleare, v. flabe, ^ænge Peb ; Jolbe flg (tiO ; palfe. 

Cleare, v. fløPe, fpalte; bete, fucffe; rePne, fptittel 
ab. Gléavage, «. ftløpning, ^Icefning c ; T. regel« 
mal^t Brub ». (et SRinerall). Gléayer, 9. Cn 
fom fløPer; ©lagierørc c 

Cledge, 9. T. øPerfte Sag af Balfejorb n. 

Clee, 9. ftloD c. 

Clef, 9. Røgle c. (i røufif). 

Cleft, 9. snøft, @palte, RePne c (jpf. Cleaye). 
— graft, V. inbpobe i en @pQtte. 

Cleg, 9. ftfæg,, fieflebreml c. 

Clem, V. t bræbe peb funger, tabe futte i^jet. Cle 78 Clo Clemitis, Cl«m'atli, «. €fot>fIl)nger, 6fotoranIe 
o., clematia {^l., l^Doraf mange 9Lxttt; falbel ogfaa 
Virffln's bower). 

CleVeney, «. IRilb^eb, Slaabe c aem'ent, a. 
—ly, ad. hlit, milb, noabig, fagtmobifi. 

Cleneli, vid. Clinch. 

Clepe, V. t lalbf^ nsbite. 

Clep'sydrft, «. (qmft) IBanb-Ut n. (Mb Banb« 
braaber girnnem en Ineoet Vabnina). 

Cler'entory (cler'-e-§tor-é), ». Cltteflerium n., ^ø}- 
liiTenS Sinbuec pi. (en IRceRe højere jibbenbe minbre 
Binbuer). 

Cler'glcftl, t vid. Clerlcal. 

Cler'gy, ». Qtejfiligbeb c. ; —man, ©cjfHlq, »ræ(! 
o. — able, a. T. fom nQbet eUer hlftebec (Ifeifilig- 
^benS forret (vid. unber Beneflt). 

Cler'le, a. gejftli^; ». Øejfltig o. 

Cler'ieal, a. geiftlig; fom qøcer til en Sfritterr 
—labour, élritoeti n.; —error, Sftibfejl c. 

Clwkicl^trk), a. (t ftlert ^ejfUig Wanb; S<erb); 
6lrit)er, Sefretar; Slontotbetjent , ftontodli; l^irfe« 
betjent, ^gn c. (fom i ftirten læfer Soorene for at 
føre Slenigqeben an; ; — ale, Segnegilbe n. ; — like, 
{vid. —ly) ; — Bblp, 9. geifUig 6tanb c ; Istb 6tanb 
o.; ^egnelalb; en Gefretæri (imbebe n., Sfxioer' 
tjenefle c —ly, a. & ad. tctth, fom en Ssib. 

Cler'omancy, 9. Spoabom oeb Sobfaftning c 

CleroB'ony, «. tilbelt £ob, flxt, ^breneaxo c. 

CløT'er, a. —ly, ad. fløgtig, flint, fnilb, b^gtig, 
be^anbig; (i Ømerifa, ogfaa:} gobmobig. — ness, 
9. f^rbtg^cb, Sijgtig^eb, ^linf^eb, 6ni{b^b c. 

Clew, 8. S. T. Sløbbatm c. ; v. (meb : up) op* 
gibe (et @eil) i Øiotooe; —garnet, UnbergiotoD n. ; 
—line, (Biotoo n. (til SRcerfifeil, »ramfejl ofo.) 

Clew, 9. 9{øg(e n. ; fig. Sebettaab, 9{øgte c; v. 
t lebe, antnfe. 

OUck, V. tiopptt, Qim|n:e, flaa tit*tal; x bottfnappe; 
9. i)ørnin[e; Klimpten, ^Piften c. 

CUek'er, 9. x ftrambobfoenb, ^anbell6etient o. 
(fom flaat beb Xøren for at loKe Købere). 

Cliek'et, 9. tDørtlinte e. 

Cllck'etlBv. 9. T. Kabenl ^Parring o. 

Cliønt, 9. Klient c. (dn fom ntibet en Wagtioerel 
18e1It)ttelfe ; Xit^anger o.j Sn fom antaget en éag- 
^er til at oareiage fin ^orbel). —'al, a. t af^cen* 
gig. —ed, a. fom ^r ftlientet. — ele ti — ship, 9. 
ftUentel n., Befflittelfc, 9iet«biflanb c. 

Cliff, 9. T. mat>\%, 92øgle c (vid. Clef)- 

Clfff, 9. mippt c. — y, a. Ilippefulb, uiabn, brat. 

Cllfl, 9. ftloft, SReone: ftlippe, »rinl o. —ed, a. 
Qøftet, afbrubt. — y, a. nippefleif, ujceon. 

Cllg'gy, Clld'gy, a. flæbrig. 

Cliaiae'tcr, Cliuaeter'fc. 9. fltmalteriff Kar, fri* 
tifE 9Ur II. (ibert ftjoenbe Kar af et tRennefeeS fieoe- 
tib, eOer 7 multipliceret mrb 8, 5, 7 eller 9); the 
grand — , 63be Kar. Glimacteric . Climater'Ical, 
a. tooi gør et Zrin eOer en Kfbeling (^oortieb en 
iHi legemlig gocanbring flgcft at foregaa), Oimal- 
terifl. 

Climate, CUmatnre t, Cllme (meft i i^oefi), 9. 
Klima, ^immelflrøg , ^orbflrog n. CHlmate, v. t 
bo (i en oiS (Egn). CUmatic, —al, a. tlimatifl. 
dlmatise, v. tlimattfere, oanne tit ftlimatet. 

Clinaz, 9. Zanfen« og Ubtrt^Hetd Stigen e. (i 
Zaie), ftlimax c 

Cllmb {kUme), v. lIijDe, Rottre, ffrable op, flige 
op; beftige; — able, a. fom (an beftigeø. —er, 9. 
wn fom tlattrer eUer beftiger; Slijngplante ; Stob- 
fll^naer c {vid (klematis). 

Clinie, vid. Climate. 

Clinch, V. riinle, nette, oegne (et 3øm); faflgøre, 
foefte, Jig. flabfafle, befrcefte ; omfatte meb ^aonben, 
^otbe omtring; tnt^tte (^aanben); to — a cable, 
S. T. gøre Knterflit (et @(agS Senube). Clinch , 9. 
Knlerftit n. ; Crb af bobbrit Oetbbning, Orbfpil n., 
"^oettjbig^b c. ; —bolt , S. T. ftUnlcboIt c. ; — er- built, 6. T. f(in(ebi)gget; — work, — er-work, 8. T. 
ftlinlebl^gning c. —er, 9. fttampe c. ; 9n fom gioer 
et bibenbe 8bar ; uooertrceffelig Søgn c. 

Cliag, V. tttjnge Ttg (om el. ti( noget), ^nge beb ; 
t bentftre, ubtære. — 'y, a. (labrig, ilæbenbe, oeb- 
bængenbe. 

Clinle, —al, a. fcngeliggtnbe ; T. Hinift. Clin'lc, 
9. fengeliggenbe patient o. ; forben : (in tom bobteS 
paa S)øb«te|et. —al oonvert, dn fom bar ombenbt 
fig paa Søbifengen ; —al lecture, tiinifl ^orelcetning 
c. — ally, ad. beb 6engen. 

Cllnk, V. (linge; 9. ftlang, ftlirren c; t RUnlt 
o. (paa en 2)or); he is Rone to — , x ban fibber i 
fjængfel; — stone, ftiingten, $bonolitb c. —er, ». 
Sriinfe e. (baarbbrænbt SRurfien) ; brocnbt Shil n. ; 
pi. X IJrangelsnrer pi. 

CItnq'aaiit, a. t ftinnenbe, glimrenbe, (Icebt i 
IBrofabe, pqntet meb f^Iitterflab«. 

Clio, 9. Stlxo (^iflorirnft og ^eltebigtetS aRnfe). 

Clip, V. (tippe; bellippe (Wbntftbtter) ; fistte; af- 
fnuppe (JDrb i Zaien), ubtale flet; t omfaone, om- 
arme; iiibflutte, omgibe, omflutte; bebage fig iutt'iq 
(om 9al(e) ; to — the king's Engliøh , x lafle af 
3)ru(Ienflab. —per. «. (Sn fom (lipper; Stt^ntnipper 
c. : X Satber c ; Koget fom er prægtigt el. af føifte 
SiagS. —per, — per-ship, mipperfEib n. (et @(agS 
burtfgfeflenbe øartøj). —ping, 9. aftlippet el. af- 
flaaret éttytten., Stump o.-a. x prægtig, ttbmÆt{et. 

Cllqae (fr., kleek), 9. ttlique c, eget Selftab, 
ftomplot n. — ism, 9. (itliquebæfen n. 

Cllster, vid. OUøter. 

Clish-CIaBh, V. gibe ftlaf!, Hafte {vid. Oash;. 

CUv'er, vid. Cleaver. 

Cloak, 9. ftoppe, flaabe e. ; Jip. S(in, 9<iAf(ub n. ; 
—bag, Sabfst, Keifefcet c. ; — room, (Øorberobe c. ; 
Særelfe til Ølejfetøi ». (paa en dembaneflation) ; 
— twitcher, x Oabett)b o. (fom fljater ftappcr). 
Cloak, V. omgibe, bebatle meb en Si^pe; JIq. 
fCjuIe. 

CloblMr, •. et 6(agft »eg el. fort ftit n. (til 
fpruHet Sæber). 

Cioek, 9. Ur ». (meb ^erpenbifeO. Stueur, taf- 
felur II. : what's o'dock , ^oab er ftIo((en ? to 
know what o'dock it is. Jiø. bibe b^^ab Slfotlen 
er floaet. — dial, —face, Urftibe c. ; — maker, Ur* 
maget c; — making, Urmagcrfunft c; —setter, 
(in fom piller Ure; —work, Urbart, ^julbsrf, 
Sribboert n. 

Clook, V. nn((e (vid. Cluck). 

Cloek, 9. Sbi(TeI o. (paa en Strømpe). 

Clock, —er, 9. x SSille, Slambatfe c. (ibf. 
Beetle). 

Clod, 9. ftlump; ^orbtlump; Sorb e. ; fig. IMobB, 
ftnolb c; —head, —pate, — poU, ftlobrian, 2>um« 
rian c; — pated, a. tijlbobebet, bum; —hopper, 
Oonbetnotb c Clod , v. Humpe fig ; lobe fammen ; 
(afle 3orbnumper paa; flaa 3orbilumper i StbRer. 
— dish, —dy, a. jorbagtig; (lumpet; fig. tlobfet, 
flmpel. 

Cloff, •. IMøft (vid. Cllft); T. lilfloaelfc of to 
$unb paa bbert 100 $unb c, to $unb i Ubilag el. 
»abat. 

Clog, v. beloeSfe, betbnge, oberfcelfe; flanbfe, 
binbre; fammenllabe, (lampe, lobe fammen; blioc 
binbret, ftanbfe; •. Sbrbe. iBefbcerltgbeb, ^inbring, 
élimp ; ftlobS e. (fom binbe« paa 2)br for at binbre 
bem fra at løbe); ft(obd, Xræ>Øa(ofte, Zratøffel c ; 
a fine estate, but there is a — upon it, en fmut 
(iienbom, men ber b<efter (Sjelb paa ben. — 'giness, 
a. iBefbær, ^inbring c. — ging, 9. ^inbring c. 
— gy, a. btbtlsbenbe; befbærenbe, til ^inber, be- 
tbngenbe. 

ClorBter, 1. ftlofier n.; ffloflergaarb c; pi. ftloftet« 
gang , Sejlrgang c. ; v. inbeflutte eOer inbefpcerre i 
et HIoftcr; anlægge meb ftlofiergan^e. —al, a. 
tlofterlig, enfom. —ed, a. Iloftetagttg , affonbret,. Clo 79 au «$•■; fom icioec et ttlofttt; h\t§itt nrb 6øi(e* 
9. Stloflcrbtobrv e. Clol'stresB, ». c. xøiuic 

Qoke, vid. Cloak. 

Cloaie, o. mllrnbe^ hompeagtig; tttegebnædfid. 

CtoOH, V. t ttimne. 

€l<Me, a. kad. luftet, HSuffet; inbellttttet, tatii, 
HIÉogc^OeB; fparfom, nøietrgnenbe, laniø; ftille, 
rolig: liibeTpsiret ; ^vixVt, ^Ibt hemmelig ; fnaDcr, 
tct; {bammtURiøt; nar, gonfCe i Slæill^ebcnj Inbet* 
lig, fvttrplig; øpnoitlom, toria, flittig: oibenbc, 
^ftxp, nocgaaenbe (Sp«g ofb.); fait, na4flb; tawil, 
•MttniKet, tcunesbe, lummer (om Suftenj; tilbage« 
tnltru, afTonbxet, enilom; S. T. tlog; — bodied, fom 
lUmtr tæt til ftroppcn; — boroagh, en Ol) eSer 
$!rRe, i (oiiren Valget af et ^orlamentftmcblem er 
gufEe af^naigt af ^erremonben ; —fight , ^aanb< 
■sug n.; 'fisted, — handed, larrig, tnop; — pent, 
ttt tnbeffnttet ; — quarten, nsrt ^olb ; (inb) paa 
£iort: — seasoD, ^rebningetib c. ; — stool, Katftol 
:.; — tooflued, forjjigtia i fin Xale; — walk, ene« 
3019 c (i en l>aM). G1om» : inb^gnet $Iabg, 
liSe tnblicgnet %kaxX c, IBsnge n.; SloUpIabg c 
Kjb til^mnbe e^gninger); 6tift». rgejftligt; %Qm* 
fipttel); €lutiiing, dnbec; ^oilftib, $aufec. ; 
JMoabsunig, Vngreb n.; at tbe — of nlght, beb 
itottca« gremfrrub. CIom, v. tuRe, tiflulfe; flutte, 
ifflBtte, enbe; inbeflutte; iammrnf»ie, fotenc; lulfe 
fig^ IffMg: fomme ooetenit; to — in, inbrflutte; — 
in wiih, forene ftg meb, lomme obetenS meb : — up, 
tiSnRe, forfegle; — npon, tomme otoereng om; 
<>with, forene {tg meb; antage (en 6og); lomme i 
^aanbnueng meb. —ly, (td. tott, fa^« nøje; (emme> 
lig. — neis, •. ZiQuItetbeb, Snceoer^b, Zcet^eb; 
8ummerbebe, trbRenbeSuft; ^emmeligbeb; Xilbage* 
bolbenbeb: ftorrig^b: gaft^eb; ^orbinbelfe, 6ammen- 
bona e. Cléser, 9, Sn fom gor Snbe paa cl. flutter ; 
T. elutøen c. C16sing, «. Slutning, (Enbe c 

Cloa'et, 9. ftobinet: flflufle, €tab n. ; ^reasoner, 
Stuefilofof c. ; — sin , hemmelig 69nb c Cloa'et, 
o. tnbefltttte i et ftabmet; fore inb i et ftabinet (til 
en bemmdig Samtale). 

Cioih, 9. en Stjgbom i flScnene paa ^efle, 6tib> 
bcset^b c. 

Clétare, 9. Xillulning/ 3nbJIutning e.: bet ^boc* 
oeb noget tillufte«, £ulfe n. ; élutning, (tnbe e. 

Clot, 9. fammenUbct SRaAfe, Alump e. ; o. flumpe 
Dg, Ube fammen. Mine t&f. (3of. Clod). 

Clotk. 9. Meoet Xoj: Ⱦbe; i^nneb, Sarreb n.; 
tttfl (ogf. i 8eiO; Borbbug e.; Orimt n. (en 9ta{IS); 
ÅQ. geinlig 6tanb 0. O aOe biftfe IBetpbninger er 
Crbctt ^Inratig regelret; 9%d. Glotbea nebenfor); 
broad — , fint JHmbe n. ; brown — , ubleget £arnb 
«.; — in grain, nlbfoibet fttebe n.\ — beam, Scener- 
bom c. ; — pegB, filemmer (til fiafL) pi. : — shearer, 
Cbeiflører o.; —tråde, ftlcebe* ellier Sårrebfibanbel 
c; — weayer, ftlæbenaoer c; — worker, ftlabe« 
mager, Sugmager o. Clothe, v. tlcebe, paatlabe, 
ifoie; fmi^ffe neb ftUeber; fig. beflabe; t btere 
IQabcr. Clothea, 9. pi. ftlæber, filabningftflbfter 
j4., filobning; 8af! o. (Stiorter, Xoiflæber ofD.)^ 
ScnotUeber pi. ; foul clothes (linen) , fmubfet %bi 
til Soff n. ; elothea-bnuh, ftlsbeborfte c. ; clothes- 
peg (-pin), ftlemme e. (til tmftet Zoj) : olothea-press, 
tlcbrftab it. C16thier, «. filabe fabrifant c ; 9n fom 
kelocr filcebcr. Cléthing, 9. filabning e. 

CloVter, V. t flumpe fig« U^e fammen (otot. 
Ck>cx Clortings, «. pi. flumpet Ulb o. Clot'ty, 
o. dumpet. 

Clovd , 9. ®fb ; mørt 9Iet eOer llace c. (i @ten, 
Xx9 o\9.); mørf eUer fljult Zil^anb c; — berry, 
fRultebocc^HIiinger, SRuttebfler, rubu9 cAamæmoru9\ 
— capt, bcbatfet meb 6fi^r, fom taber fig i Slber; 
to be onder a — , fiff. bcere i Sanrbgte eller i 
Unoobe; bare i SRob eKer i ^orlegenbeb; to blow 
a ->, r^gc Xobaf. Clond, v. ooertrcelle meb @Ii)er, bebftflfe, formorle, forbuntle; blibe ffbfulb; gore 
aaret eller flammet, —leas, a. fft)fri, Qar, len. 
— y^ a. — lly, ad. ftbfnlb, mørl, bunfel. — iness, 
9. éfbfulbbeb: Sunfel^eb e. 

Cloogh (elvff), 9. filoft; filippe c. {vid. Cloff;. 

Clont, 9. filub c, etbffeXøJ n., Sap; fmfleHub, 
ftarflub c; 600b H., 91e; 9iit, Hap e.; et boibt 
et^ffe Zøi (Vlorfe for Ouelltitter); Vrelplabe, eiinne 
c. ; X Slag; Sommetøiflæbe n. ; p. Jlilfe, bøbe, loppe; 
fammenfltrbE' : fufte, flubre ; bebstrc meb et filæbe ; 
befUia eOer betegge meb ^ttn (en Vsel). —ed , a. 
lappet, fliffet; flilt ab, fammenløbet {vid. Clot); 
—ed cream, Srdme c. — erly, a. fluberagtig; 
nobfet. 

Clont , 9. 6toføm n. ; o. beflaa meb $pm ; 
— shoon, el. shoeø, 6fo beflaaebe meb 6øm pi. 

CIOTO, 9. Sfoel el. Sag n. (af et Bøg); en oii 
9agt af 09 el. 6mør (8 pounds), og af ttlb ^7 
pounds). 

ClOTø, 9. firbbbememfe, 92eSife c ; — tree, 9lelltfe- 
trce n., oariopkyllv9 aramotieu9. —gUlyflower^ 
ftor, nunferøb eQer tøbfamet ^abe-SleSife c, en Urt 
af dianthti9 cariophiyllvM. 

C16f«<hiteh, 9. 8. T. bobbelt ^albflit, Oøierrbft* 
ftif n. 

Cléren , a. fløoet , fpattet (jbf. Cleave); — foot, 
riobet^ob, filob c; x X)abel e.; — footed, — hoof- 
ed, meb ftlooe; to spy the — foot, fio. x opbage 
et 9ebrageri. 

Gléf er , 0. filøber o. , tri/olium ; to liye in — , 
to be in — , lene i Oberflob, ^abe Coerfløbig^b at 
lene af. —ed, a. bebojet meb fttøber. 

Cloirn, 9. fianbmanb, fBonbe; Xølper; fiaiag, 
9tor c. ; v. f fpiHe ©aja« efler Skaren ; — ery, •. t 
Ørob^b, Raa^b e. — lah, a. plump, bonbeagtig, 

?roo. — iohly, ad. groft, plumpt. — løbne«, «. 
onbeagtigt X^cefen «., Ørobljeb, Ubøfligbcb e. 

CI07, V. fblbe, mætte, ooerfblbe, proppe fulb, 
floppe. — leøø, a. iffe moettenbe. —ment, 9. 9lcet* 
telfe, Oocrfblbelfe «. 

Cloy, V. fornagle (en fianon; vid. Spike); tlø, 
frabfe (fom meb Stiøer); faare meb et Søm. 

Clnb. 9. JtøOe, finippel, $rbgl; ftløoer o. (i 
fiaaitfptl); o. flaa meb en fiøHe; oenbe fiolben til 
(af a (Veocer). — fløted, tiyfnaoet: — footed, tlump* 
fobet; — headed, tt^tbooebet; — law, 9Iceberet c; 
— moBS, 3orbmoft, Uloefob c, Ipeopodiun elava- 
tum ($1.). —bed. a. fbsr, tbf, plump. — biøb, a. 
— blably, ad. plump, grob. 

Clmb, 9. filnb e., fluttet 6elflab n., ^otenina e. ; 
Xilffub, jBenge-Oibrog, fiontingent ; 6ammenflub n. ; 
V. gibe foibrag, betale fin Scl ; mebbirle ; fibbe fom* 
men, gøre 6ammenftub. — houøe, ftlubbug n. ; 
— room, en filubg Qlorfomlinggfal o. — biøt, (— ber» 
t), 9. filubmeblem u. 

Clnek, o. flutfe; loffe beb filutlen. 

Clne, vid. Clew. 

GUmp, 9. filump, ftlobf ; filbnge e. (af Xrceer), 
XzctStvtppt c; o. X flaa, banle. —er, v. banne til 
filumper eller 9Ralfer. — ers, 9. pi. tunge, Oobfebe 
8fo pi. Clum'perton, Clumps, «. Xumrian e. 

Clum'sy, a. Glnm'iily, ad. tlobfet, plump ; tung ; 
Aø. folib ; t fHo af fiulbe. Clum'slneøø, 9. $lunip* 
^eb c, flobfet Scefen n. 

Clnneh, 9. ^aaibt Ser n. (i ftulgruber) ; x Xølper,. 
ftlobft e. ; — flfited, a. x farrig. 

Cluag, o. t inbtørre; fammrnflrumpe ; ubtcere; 
a. tørret, flmmpcn; ubtceret; fammenflcébet {vid. 
ogf aa: Cllng 9.) 

Clnrter, 9. ftfbnge, Gbcrnn; (l^ruppe; filafe c; 
—grape, burgunbifl Sinbrue, lille fort Siue o.; 
Clus'ter, V. famle i filinger; oose i ftlafer. — y, 
a. fom noser i filafer. 

CUtch, o. gribe, fatte, fafl^olbe: fnbtte (jpoanbeu); 
9. Øreb, Xag n.; pi. filoer pi. {Jio. ^ænber; Rod* 
begierlig^eb). Clu 80 Coc Clnt'tM-, 8. Sorm, Støj c; o. Mt, gøre fiatm; 
<jtif. Glatter). 

Clx, •. X Somme c ; $enge pi. v. t el. x fljæle. 
— faker, 9. x £ommetl)» c. 

Cljrs'ter, 9, ftlQfler, ZoimeBab 11 . ; — ize, v. fatte 
«t ftll}fiei;. — pipe, ft(t)ftef6pTøite c. 

Coaeer'rate (oo-o-), o. fammenbt}nøe. Goaoetrå- 
tion, 9. Sitmmenbtjngen e. 

Coach, 9. Statti c; x ptibat Sæter, aRaitubuTtør; 
Scerei c; ^box, iBuf paa en ftoret e.; -~fiu«, 
^øreløn o.; — blre, Vognleie c; — hooøe, Sognflut 
«., SognTemifec; — maker, Haretmoger c, —man, 
ihibfC c; — manøhip, ftøretttnj! c; —stand, ^olbe* 
plaM c; —top, ftoret^immel c. Coach, 0. tøte i 
ftaret; éringe i ftoret; x giøe UnberbiCning, monu* 
bucere. I wlU øee 70a coached, jeg øil følge S)em 
til SSognft. — iug, 9. x ^bat Unberbidntng ; Zugtelfe 

« ; ^r^gt pl. 

Coatet' (oo-). 9. toirfe fammen, ^anble i %aJiHftåb. 
—ion, 9. Xbang e. — iye, a. toingenbe; fambir* 
fenbe. 

CoadJamøBt (co-ad'-), 9. flReb^jætp c Coad'Ju- 
tant, a. mrbbirfenbe, l^jftlpenbe. Coa^iitor, «. 
9Reb^}(eI))er; lloabiutor o. (en tSrfebiflo))« et. 99ifrop8 
Sleb^jslpet og fonib feeflemte Sftetfølger). Coad- 
Jtitrix, «. SReb^jsrperinbe c Coad'Juvancy, 9. SReb* 
^jcelp, Btftanb, forenet ^jælp c. 

Coad'Jonate (co-ad'O, a. T. fammenttoset. 

Coadaøi^tloii (oo-ad-)i « ^orblnbelfe tU een 
IRatfe c. 

Coagmeøt' (eo-ng-), v. fammen^obe, famle (2Jtatt' 
Tialier til et Vrbejbe). — åtion, 9. 6ammenbi)ngen, 
6am(iug e. 

Coa^'ulablø (co-aa'0> «• fom 'an flørTne el. løbe 
fammen. Coag'ulate, 0. løbe fammen, flørfne, blibe 
tpr. CoagrulÅtion , 9. @tørfning c. Coag'alatlve, 
a. fom bringer til (jtt flørfne eDer løbe fammen. 
CkMg'alator, 9. Vtibbel til at bcbirle Sammenløben. 
II. Coag'alom, t. noget Størtnet, Sammenløbet; 
Søbe c. 

Coak, t. T. %Qp e. (paa et St^ITe Zømmer); 
9Retalbø«fing i Stioen c. (i en Ølof). — ing, 9. 
Sammenføjmng paa langS c. (Vid. Goke). 

Coal, 9. ttm n. ; x $enge pi. ; to carry — ø, (o : 
live —8, gløbenbe ftul), fio. taalt ^oniærmelfer ; 
to call (haal, pull) over the —s, broge til fhengt 
IRegnftab (fom forben beb 3lb))røbe), irettefatte, 
ffcenbr paa ; — box, Ihillatfe c. ; — black, fulfort ; 
—bunker, S. T. ftulfaSfe c. ; —bunker door, 8. T. 
ftulfaftfebør c; —flab, ftoOcmober, ihtlmule c, 
{/adu9 earbonaritut ; — heaver, ftulbragerc; — ^hole, 
—house, — oellar, ftullammer, Ihil^nln., ihil' 
lielberc. ; — merchant, ftut^nbler c. ; —meter, 
Irulmaaler c; -mine, — pit, ftulmine, fhilgrube 
c. ; —miner, ftulgtaber c. ; — mouse. Sort Scejfe, 
(Scanmejfe c, parus ater ($ugl) ; — stone, et SlagS 
baarbt Stenfnl n. : — tar, ftnltjttre c. ; —trimmer, 
Aullemper c (i 3)ampflib); — whipper, en af be 
a^ffnb fom opbejfe be meb ftut fptbte Ihirbe fra 
Saften (jbf. Basket-man); — work, ftulMerl, Sten* 
fuUbarl n. Coal, o. forfuae, brænbe ftul; tegne 
meb ftul; forfttHe«; inbtage Ihtl. — 'ery, «. ftul> 
bærfn. ; ftulbanbel c. (vici. Colliery). —Ing, a. 
X forbelagtig, gob (om en STuefpillerØ Stolle). — y, 
a. fom inbebolber ftul, InH^olbig. 

Coaleseø' (oo-a-^«»'), v. bo^e fammen, foteneS, 
fammenfmelte. Coales'ænoe, 9. Sammenfmeltntng, 
nøje 9oTening c. 

Coalftion (eo'alt9h''un), 9. grorening c (til een 
SKaCfe); gorbunb, $arti n. 

Coamlng, 9. 8. T. Suglarm c. 

Coaptitlon (co op-), 9. Sammenpalfen c. 

Coarei', Coaro'tate (ctyarkf, -Uaté), v. gøre 
fnceber, inbfnibe, inbfTranfe. Coarctiition, 9. Snh* 
fnibning, 3nbflranYning, Zoang c Coame, a. —ly, ad. grob; raa, plump, flmpel. 
— ness, 9. (Brob^eb; Koopeb, ^lumpbeb e. 

Coast, 9. fftjft, Stranbbreb; Sgn c; t ftant, 
Sibe c; the — is clear. fiff. %avtn er forbi; 
— guardsman, At^ft'Zolbbetient e. Coast, o. feile 
longS ftpflen; fejle forbi el. nær til. —er, «. (Sn 
fom fejler lang« Rpften ; ftpftfarer (fartøj) o. —pilot, 
-ing pilot, S. T. beljenbt SRanb c; —ing tråde, 
ftpft^anbel e. 

Coat, 9. ftjole; Zrøje, QamS, Jrralfe; Cmbebd* 
bragt c; Slørt n.; Øebælning, Qellæbning; ^ub 
e., Sfinb, ^arlag n., $ell e. (et S)Otg); i$elt n. 
(i IBaoben); to turn — , fig. benbe ftoaben, fable 
om, falbe fra: great — , Dbertjole, OoerfroRe c; 
— of arms, Baabenftjolb, 8aaben n.; — of mail, 
»ingpanbfer n.; $anbferftjotte c; — card, (nu for* 
banftet til: court-card), ^errelaart «. — ée, ». 
TortfTøbet Solbotertrøje c Coat, o. bellabe, ober* 
trafte. —ed, a. beb«!tet. —ing, «. Bebæfning c, 
Ooertræf n. 

Coax, V. fmigre, flebfte, obertale beb Slebft^, 
lolfe. —er, 9. Smigrer, SlebfEer c. 

Cob, 9. ttnuh c, ^obeb n.; noget ber er runbt 
fom et fiobeb, fiugle, $iOe c. (til at føbe ^ugle 
meb); Zeftifel: ^erfon, ftarl, ftnarf; ^ingfl c; 
balbgilbet a)pr n.; liOe flsrt ^efl, ffieppert; fpanff 
2)aler c (i Øibraltat); Stranbmaage c; — coals, 
ftore Stenful pi. ; — Iron , gibbul c ; — loaf , fiorr 
»røb n.; — nut, ftor Røb c; —stone, »utteflren 
c. (ogfaa: cobble-stone, coggle- stone etter cockle- 
Btone); — øwan, ^an.Sbane c. (tlnbre: ftorSbane, 
eller ben Sbane, fom fipbet foran), —by, a. flærf , 
fMer, raft. 

Cob, 9. Ser og <9ru8. Ser blanbet meb ^aRelfe n. 
(til at mure meb). 

Cob, 9. t el. X (Ibbetlop c. ; —web, Spinbelboeb 
e.; fig. let Snate o.; a. fin, ubetpbelig, foag; x 
taaget (om SRotgenen). 

Cob, —bl Dg, 9. en Sttaf inbbptbeft blanbt Via- 
ttofet og Solbatet (Slag paa SHumpen). 

C6bait, 0. ftobolt c. (et Wetal). — 'ic, a. fom 
^øret til l^oboIt. 

Cob'ble, 0. fline; fufle. Cob'bler, 9. Sfofliller; 
Bfufler c. 

Cob'cal, 0. et Slag« Sanbal (for S)«mer i Oft* 
inbien), aaben Zøffel c 
Cobish'op, 9. abjungeret BifloP c. 
Co'Oyle, 9. (i nogle O^ne) ^if^erbaab; ttuaeflen c ; 
— colter, X loRunft ^one e. 
Cob'loaf, Cob'troB, vid. unber Cob. 
Cob'web, vid. unber Cob, (Ebberlop. 
Coeciførons, a. fom bærer Øoer. 
Cofhloéal, 9. SM^iUe; SfarlagenBforbe e. 
Coch'leary, Coeh'leated (ch ubt. k) , a. fnegle- 
^uSformig, fneglebannet; fpiral. 
Cock, -boat, «. i^og, fiCe »aab c (jbf. Cog). 
Cock, 9. ^anc; ^an «. (af forfljellige Qufle); 
inbbilbff tinfører, ^ormanbeUer Drbfører; JBejrpane 
e.; hanegal fi.; line^øftalc (paa Slarltn); ftrampe 
c. (paa en fiat); Sifer c (paa en SolftiPe); Zunge 
c. (paa en Bægtffaal); ^al c. (paa en $il): ^ane 
e. (poa en 9Hnt); ^ane c (paa en Zønbe); JoUy 
old — , X lijftig ^erfon, gob ftarl c. ; every — on hia 
own dunghill, l^per ^ane et Tæf paa fin egen 
Vløbbing, l^jemme et ^ane bjætbefi. — on the 
hoop, — ahoop, flolt, paa ben ^øje ^eft, trium« 
fetenbe; — and a bull story, Qmmeftuefortaning, 
9[mmefnal e. ; — and hen dub, en filub, f|Por 
baabe aitanbfoU og fioinber lunne famle«; — of 
the dub , Orbfører i en Wub c. ; — bralned , 
ubetttuffom, bum; — bread, vid. Cocket-bread ; 
— chafcr, Olbenborre c. (vid. May-bug); — crowlng, 
hanegal; fig. ^oggrp n., S>agbrtttning c; -fight, 
— flghting, ^anefegtning c; —horse, til ^eft; tri- 
umferenbe; —loft, ^anebjalTeloft n.; —master, 
^anemefter c (Gn fom ^otber og afretter ftamp« Coc 81 Cog han); — match, Bcb^emaol ^h en ^ancftgtnina 
s.; —pimp, X iBøUre. ; — pit. fiamp^Iaoi Hi 
^odeatning c ; S. T. fiafatet n. (poa Oanieme til 
5e 8«ancrbe), fore — pit, ^tCegat n. ; — 'b oomb, en 
^oeS itam ; ^onetam c. , eelona (9U ; (i anbre 
dct^dnUijaer m. Cozoomb); — Bhui Stumrina e., 
Sffttcni ittmtttah n.; —spor, ^netpore c; (l>ib« 
tfcm e., cratctøuå; —sure, x fulbtommen fulrc ét, 
tii; —7. a. wHoti, fhtb«. Co^ o. fsttc o», 
lifte i Selvet; floa e(. fceøe 6flM|gen od (paa en 
^); fætte (^tten) )Ma ®nttc ef paa tee ^aar; 
kette i 6tal (om ^fet); fpænbe ^nen ipaa et ^' 
Mer); (neife, fnejfe meb 9laRen; bolbe el. aftette 
ItaxfStantxi to — the ean, fpibfe Øtec; to — the 
BMtch, fcette Suntcn ti( Sænø^nSet ; to — the note, 
fstte ttcefen i Beitet. 

Coekåde, #. ftofaibe, ^attefUlfe e. 

Cock-a'Un« , «. en Øjetteleø (^bem ffog bi«?). 

CMkAtoo', s. ftatabttc c, p$ittactu eriétattu. 

Cock'Btrlee, 9. QafUifl c. 

€««kød , jd. {vid. Cock, o.), ^ — hat, en tit« 
tøatrt ^at; ft —up noee, en opftooenbe 9lafe; 
xeady — , nid» fpoenbt ^ane. 

Ooek'er, v. fotfole^ loele foc, f«ie. 

Coek'er, «. 9nber af ^nefegtninø; Sn fom af' 
ictter ^aner; en Vct doøt^unb c. (til at opjaøe 
otibe 9uøU). 

Coek'erel, Godc'nl, «. ^anefbOing c 

Coek'et, a. x rafl ; fjantet, næMi. 

Coek'ei, s. Xolbfegl n. ; Xolbfebbet e. ; — bread. 
^hie^ 8Iaøft ^bebeocab n. (for^ forfbnet meb 
etsaipel); ~card, Xolbfebbel o. 

Coe'Ue, #. fticnte e., offrottømma gitkago. 

Coe'klc, «. 0^u»(tn8« ^jcertemuMinø c, eardimm 
edåUe; — «tain , pi. vinbeitrappe c; hot —b, 
^nbbafr pi. (en Se g). CoclLle , v. breje firae* 
fomiø, rtinfe, Irufe; fnife fig. CoCkled, a. meb 
c&ili fneglebannet. Cockler, ». dn fom fanger og 
fslacT g^uSltngec. 

Cøck'Bey, 9. (oprinbettg: en forlorlet Stena; ibf. 
Cocker, v.), et ^genaon for 9n, ber er føbt t Son* 
bon og befUinbig bac Meiet i Gtoben, Sonbonet, 
^jenfabning fra Sonbon c. , B&menneffe n. 

C«ck'roaeh, «. ftaterlal e., blatta ariwtali: 

Coeks, 9. pi. oBbigtebe og paa Qhiben falbubte 
SortsSingcr i ^rofa el. 8er< om Vlorb, 31blfi og 
anbre frtigtelige Øegioenbeber. 

Coek'okj. 9. et Spil paa fXorfeber (6moafaaer 
iHflci øp paa %ivCbt, efter ^oilfe man ba lailcr 
3 9angc for en 9<nnii, og pinber (bab man floar 
neb). 

Caek'awalB, «. 8. T. ftoortermefter e. (paa en 
flaob, (itif. Cog og Cogboat). 

Céeo, Cécoa, Coeio, «. ftaTaotra n. {vid. Caoao). 

Cécoa (c<)-«o), 9. ftofoftpolme c, coco9\ —nat. 
ftotoinob c; — not-tree, ftololpalme e., coooa 
nud/'øra, 

Coeooa', 9. Cocon, £ptnbe^am c (en Aarbcl, 
Silleacaiea*). 

Coc'tile, a. bagt branbt. 

Coc'lløB, 9. ftognina;^. ^ørbajelfe c. 

Cod. 'flaii, 9. ftaUtan, Xorft e., gadu9 mtarrhua 
k gadm eallariw, dried — , ftlipfifl c; aalted 
— , Soberbon c. ; — Uver oli, Scbertran af XorfZ c. 
M. nnber Liver). 

Cod, 9. 8«aelapfe(, Bcelg, @tnlp; 9una; XepiZel* 
t^nø ; l^ube c. ; — ofa bay, bet ^nbre af en Ongt; 
-glove, X Bcelgbante c ; — pieoe , x Dnsellap c. ; 
—'8 ware, X øranne ittrter pi. Ck)d, o. tnbeflutte 
i en Qalø el. et ^Qt&er. 

Coda, 9. Sobboa, ftobes c. 

Cod'gar, 9. Ømcr, ^enøcpnøer; nnberlig øanunel 
9Ranb^ 6(erttnø c; pi. et bebaterenbe 6el^ab (en 
Soroanfitainø af GocltatoTs). 

Codieil, 9. ftoblcil, Snbanø til et Zeflament n. 
— laiy, a. fom et ftobidl. 

llojlnøl enøelfl-banfl Crbboø. Cod'ify. 9. famle tit en ITobei {M. Ck)de). Cod'i- 
fier, 9. vn fom orbner fiope i epficm el. t en 
ftobec. Godificåtion, 9. fiobe« Ctbninø oø 6amlen 
i en ftobes c. 

Codllle', 9. (fr.) ftobiSe c (i £ombecfpU). 

Cod'le, Cod'dle, •. toae jaont eL lanøfomt; fig. 
^olbe barm ; øore meget oL fole for. 

Cod'Uac. 9. et 6(aø« tibiiø mobent ««bte «. ; 
una el. lioe Aablian c {vid. Cod). 

Co«rfleai7, Coem'eleaea (oo-^-). «• SReboirlninø 
o. Coefn^olent, a, mebpirfenbe; •. VtebPirter o.; 
T. Ctoefficient c 

GcBllac. vid. Geliao. 

CttBiøterx, vid. Cemeterv. 

Coom'Uoa {eo-tm'), 9. Oplob, 6«mmcnlob n. 

Coéqnal (00-tf-), a. liøe (i 6tanb, SXoøt ofo.) 
-'ity, •. Sig^b c. 

Coeieo' (00), V. inbfTrænle, tbinge,i(oIbe i Xømme. 
Coer^dble, «. bbab ber Ian el. moa inbftroenlei^ 
unberlaflet XoangSmibler. Coer'cion, 9. ^nbftroent« 
ning, Xpoiul 6traf «. Coer'clye, a. inbftramlenbe, 
tPingenbe, praffenbe. 

CoMMa'tial (co-ee-), a. fom ^ar famme Scefen. 
-'ity, •. SoBfenl-fiig^eb c. 

Caetåneaa {co-9-), 9. Gamtibig c (Toet&neoaa, 
a. famtibig. 

Caotar'aal («>•«-), a. —ly, ad. lige ePig. Coe- 
ter'nlty, 9. fsøeft Vbigbeb o. 

CoéTal (CoéToai t), (oo-^O a. {»onatbrenbe, lige 
gammel: famtibig; «. Gamtibig; 3abnalbrenbe c 

Coezlii' (ooeai;-), v. bare til paa famme Xib. 
— enæ, «. ftoesifleni, Webtilbarelfe c — ent, a. 
fom er til el. leoer pao famme Xib. 

Coexiead' {co-ex-), v. gipe famme ttb^talninø 
eL 8ariø^. Coexten'iion, 9. tine Omfana n. el. 
Sariø^b e. Ck)ezten'8ive, a. af lige Omfang el. 
Sariøbeb. 

Gorfae , 9. ftaffe c. ; — berry , ftaffebonne c ; 
— blggin, ftaffrtrogt, ftaffttofc e.; — grounds, pi. 
ftaffeørumft ». ; —house , ftaffe^ul n. (fom ofte til* 
lige er et ^otel el. Øjefiøtberfteb) ; — mao, ftaffe- 
Pert ; ftaffeb<mbler c. ; — mlll, mffemjOe c. ; —pot, 
ftaffelanbe c ; — roaater, Aaffebccenber e. ; — room, 
Olieftefhie e. ; — aage, politifl llanbeftaber «. ; — oet, 
ftalfeftel n.; —shop, en ftaffebanblerft 89uti( c; 
flmpelt ftaffe^nC n. 

€orrer. 9. ftoffert^ 9a%\t, ftifle; 9enøela»fe; 
€Tat c; T. bpb 6(anbfearab; fitlantet Socbpb* 
ninø e. (i en Iramii) ; —dam , Vfbomnina c. (i 
en ^lobfenø, for at bpaøe en Qro}. Correr. v. 
loøge el. (jiimle i en 9ta^t. —er, 9. C^n fom fam* 
ler 6fatte og dnbcler; for^n: longelig j^uS^ob« 
mefier c. 

Coflla, 9. Sigfifte ; Sut c, ftrcemmerbul n. ; 6oP* 
flaal e. (xperfle inbre Del af en ^e^oo); !Cc) af en 
!^oflei o. ; V. tegge i Siafifle. 

Cog, 9. t ftoø el. ftoøøe, liHe Qaab, ^oOe c 
{vid. Cock, — boat). 

Cog, 9. XaSe, fiam el. Xnptanb e. (paa et ^|ul) ; 
ftneb, 8ebraaeri n. ; —wheel, ftom^iul n. Cog, o. 
forfpne meb ZaRer; fmiøre: bebroøe, Ipoe; bibrinøe 
el. paanøbe paa en unoerfttnbiø IRaabe ; to — a 
die, forfalfCe en Samlnø, fpiOe fofff bermeb. —ger, 
9. emigrer, Boøner o. — gery, 9. Oebraøeri n. 
— ging, a. flebfl; 9. Qebrageri n. 

C6geaey, 9. toinarnbe ftraft, Stprte; fig. ober* 
bepifenbe ftraft o. Cégent, a. —ly, ad. tPingenbe^ 
traftig, uimob^aaelig ; oberbepifenbe. 

Cogéalal, a. beflsatet (vid. Congenlal). 

Cog'fflo-ftOM, via. Cobstone unber Cob. 

Co'^tabl«, a. tantelig. Co'gitate, o. tanie,. 
betcenie. Cogitåtion, 9. Zanlen, Zante; Obert«n(* 
ning c, Oberlæg n. Co'gltative, a. tcenlenbe, bpb- 
finblg. 

Cog'aato, a. befUegtet. Cognåtion, 9. $lægt- 
ftab n. 

6 Cog 82 Col Cog^nlWBce, Co^Misée eto., ttd. Ck>giii2ance 
etc. 

CofMi^'tiOB, $. Crfatinflirmibfraa, Srijenbclfe c 
Cog'nitlve, o. erftmbenbc, drQenbclfe«-. 

Coff'Alzable (oog ubt. con), a. T. unberTaflet 
fR*tttni ftjenbelfe. 

Coff'nlzABce, •. ihiitbfEaS, (Stfating c. ; T. (cogni- 
ttbt. con'né- , 00 fa«lebe9 i be føloenbe iuribifTe 
Cib), Srfjenbelfe; ZUfloaelfe c; ffor^ n. ti. 
Unbetføgelfe fot Retten c. ; ^uiiibfltton, Olagt ti( 
rrtliø Unbetføgelfe c ; t Stielnetegn n. (oeb Øoaben, 
Vionbertng ofo.} Coigr'nizaxit, a. T. beiettiøet til 
at optaøe mc^t. Gognixée, •. T. en SRaatt, fom 
ttltienbcft vtet til en omtiHflet 3oTb mob en ml (Øobt> 
aørelfe. Ck>giii2or' «. T. ben 3nbf)atmte, fom et' 
Qenbec JHagerenB wet til ben omttrtftebe 3otb. 

Cogaémen, t. Zilnabn n. 

CognoB'Inal, a. af famme Statm: fom teret til 
et Zilnatm. Cognomlnåtion , 9. Zilnaim, Jromilie' 
nabn; Oinaon n. 

CogBOflM', V. (flotfr) T. unberfføe el. foge at 
opbaøe (en 6aQft 6ammen^ang). Cognos'oenoe, «. 
Knnbflab, dnbngt Cttjenbelfe e. Cognos'clble , a. 
fienbeliø^ fom tan bibel. 

CogBOf'eltlT«, a. etfjenbenbe; — ikcalty, (KTTien> 
beUeletKie. 

CogB^Tit, 9. T. ben 3nbftetontel ftrifttiae (Etf|en' 
belfe af fttageienl fRet (^oeroeb 9om affigel nben 
8forboT). 

Cohftb'U, 9. bo fommen; (ebe fom Vlanb og ftone; 
— ant, «. webbeboer e. — åtton, «. 6ammenboen 
c. ; 6amIio n. 

Coheir' (00-dir), «. Otebaxtrtng e. — ees, «. lvin> 
belig SRebaroing e. 

Gohére, 9. qængc fommen; iMlfc; flemme ooet> 
en«. 

Cohénmoe, Cohénnej« Cohtelon, «. 6ammen* 
l)oIb, 6ammenbftng n. ; 90lge, Qrorbtnbelfe e. €k>- 
hérent. CohésLre, a. —ly, ad. fammenbcengenbe ; 
oMrenlftemmenbe. Cohéøible, a. fom (an ^ange 
fommen. Cohésiveneas, «. Sinbetroft, 6ammen' 
bsngltcoft c; Gammenbolb n. 

Coktbil, V. ofbolbe, ^inbif. 

C6kotete, v. T. (o^obere, befHlIeie flere Øonge. 
Cohobåtion, 9. T. Inbobation, gientogen ^tl* 
Icring. 

Céhort, 9. Co^oite o. (600 SRanb Bfobfolf, ^0« 
Romerne): 6fare o. 

€ohorUtloB, 9. t Oiratnntdng e. 

Colf , 9. ^ue. fia))pe^ ^cette ; jnribift Softorbue c. ; 
the degree of the ~ , ben innbiKe Softor • ftloife ; 
a broiher of the — , en Qrobet dnrifl. CoitaA, a. 
meb en ^ue el. Steppt. Coif'ftiie, 9. ^obebp^nt c ; 
^obebtfj n. 

ColgBO ieain), 9. ^{jmie m.^ Ihng e. ; T. StiSe« 
lile c. 

€oll, V. fommentuae ringformig; S. T. opflbbe i 
Ougter (et Zoti;; 9. ringformig 8ugt el. 9tnae 
c; Zob opftnbt i Øngter oocnpoa bt^cronbtc «•. ; 
euat e. 

Coil, 9. Stoalm, 6tfj|, Znmmel e. 

CoIb, 9. Shog c. (9td. Goigne). 

CoIb, 9. ttiie, 6ti0efile e. (ogfoa: Quoin og 
Coigne): etampel, IRl^ntflamyel n.; IRljnt e.; 
$enge id. ; v. proge, mbnte; opffnbe, opbigte, fmebe. 
—age , 9. TOiyntning c. ; SRijntMefen n. ; lRi)nt1(at, 
eiagftot; SR^nt c, 9engej^.; Dpbigtelfe, Opfin* 
bclfe c. —er, t. Winter; 9Xt}ntfaIf(iier e(. 9alf<> 
montner; Opbigter c 

ColBclde ioo-inr), v. traffe fommen; flemme ober* 
enl. Coin'ddenæ , «. 6ammentraf n., Doerenl> 
^emmelfe c CX>in'cldeDt, tf. fommentræffenbe; 
oberenl^mmenbe. Coindder. «. 9n el. Roget fom 
ftrmmer oberenl. 

ColBdtcåtioB (eo-in), 9. Cberenifhmmeffe af 
flere ftjrnbetegn o., famficmmenbc 6qmptom n. ColB'QBlBate (eotfi'-)> v. beplette, befmitte. 

Coir, 9. Hofolbofl o.; 6nor o. el. Reb n. af 
ftoloftboft. 

Cols'trll, 9. fej Soli; Ribing, ftrbfler c. 

Colt, V. fifle, la|!e; 9. vid. Quoit 

CoftlOB (co-i"-), 9. 6ammentomfl: parring c. 

CoJoIb', V. forene fig; forbinbc fia. 

Cojtirer, •. IReb>6barger c, (En lom meb db be- 
fwerger en VnbenI Zrobcerbigbeb. 

Coke, 9. offboblet etenful n. ; v. offboble ftnl. 

CoraBder. 9. 6t, ffiltrerpofe e.; IDørflag n. Co- 
låtlon, 9. Vfftning, fjriltrering c Célature, •. 9f- 
flning c. 

CoibertiBe', 9. et Slogl Ihiiplinger pi. 

Col'eothar, 9. T. ftolfotor e. (robt el. gult 
Sniber, Scbning el. caput m&rtu%un af befHOeret 

»itrioO- 

Cold. a. —ly, ad. (olb; fom føler fhilbe^ (ulb* 
f(ær ; Jur. (olb, ligegijlbig ; (olbblobig, rolig ; tilbage- 
bolben, (bbfE : I am — , feg frijfer. Cold, 9. Ihilbe ; 
øorif Ulfe ; énua^ o. ; to catch — , to get — , f oc' 
tøle fia, foo 6nue; — hearted, a. føIegUi; — shool- 
der, £igeg))lbigbeb o., to give the — shoulder to 
one, bebonble vn meb Ihilbe el. Digeglylbig^. 
— ish . a. tolig ; noget (olb. — neas , 9. Ihilbe ; 
Jla. Iblbe, Sigegtflbigbcb o. — ohort, a. folbfZør 
(om 3ern). 

Célditreami, t. pi. et Rabn poo ben engrlffe 
Øorbe (efter en Bt) i €(otlanb). 

Cole, 9. ttoal e. : X rebe ^enge pi. ; —seed, ftool* 
frø nj — fllaw, ftaal ftoorrt i Strimler meb el. 
uben (ibbire; Surfnol c; — wort, Q^røntool o. 

Coleop'teral, a. bingebttftet (om dnfelter). 

Colie, 9. ttoUJt, SRabdrompe c. , 8ugbrib n. ; a. 
fom ongiiber tRoben. Collcky, a. b^tenbc tU 
ftotif 

Coll, V. t toge om ^alfcn^ omfabne; «. Cm> 
fobnelfe o. 

CoUapM', V. folbe fommen , fbinbe inb ; tmKeft 
fommen (om 2)amp(iebe0; •• Snbfolbcn, dnbfbinben 
c. Collap'sloii, 9. 6ammenfolben , ^nbfbinbing; 
®ammentrl)(ning e. 

ColOar, 9. ^ollboanb, ^llbinb «.; Orbenlfcebe 
o. (Ribbemei) ; ftrobe e. (poo ftloeber og Sinneb),. 
fflip c; ^IKobbet b.; Ihimt, 6tabfelej KuSepolfe, 
CDlte c; to slip the — , fig. fmntte bort, nnbgoa 
Zbong; out of — , x nbe of d. uben Zieneile; 
— of brawn, Sljlte o.: —bone, ftrobeben n,; — 
day, Orbenibog for Ribberne c; x ^ntettelfel- 
S)ag c. Collar, v. gribe i ftroben el. golfen; 
Isgge ^oliboonb poa ; fammenpreife og binbe (ftøb). 
—age, 9. Vfpift af «rbcib«b<fte c Collared, a. 
meb fiollboonb ; — up, x i Zjenefle. 

CoUåte. V. icebnføre, fommenligne^ (onferere; for« 
lene, inbfatte, ubneebne (til en gdlølig Øarbia^eb 
el. wmbebc). GoUAtion, 9. 6ommenIigning, fton« 
ferering; Oberbrogelfe, Oortgibning, 9orleniiig; 
iReOemmooItib, 9orfrifIntng c GolJåtor, 9. 9n 
fom (bnfererer: (En fom forlener el. bortgiber; IKrle- 
potron, Aolbiqerre e. 

Collat'eral, a. —ly, ad, fcbnflbel; fom er 
pao 6iben, beb €iben of bbetanbre; icebnlobenbe, 
parallel; gjenfibig^ mibbeuor; 9. pi. Gtbeflaegt- 
ninge pi. 

CollatrtloBS, a. fom gørel beb Sommenfhxb. 

ColUtlTO, a. T. forenet; an adTowoon — , et 
^atronot, bborbeb Oifloppen og ^tronen er fomme 
$erfon. 

Collåtor, 9%d. nnber C^llate. 

CoUaad', v. rofe el. prife i gfftaefffob. 

CoHoagBe i-Uéff), 9. ttmbeblbrobcr, ftoOego c. 
(Tolléagne, o. forene fig, gøre 8elflob meb. Col'- 
leagaeahlp, 9. t S^eOclflob n. 

Coiaeot, 9. ftoQett e. ((ort Qøn beb Øttbltjenc' 
ftrn). 

Collcet', 9. famle, bringe fommen; flufte; inbfc. Col 83 Com fanle fia, tofic fammni; to — one's self, 
^asik fig, fatte jtg. — åneons, a. famlet, fammni* 
fet^t. —ed, a. fattet, toliø. — edly, ad. unber 
eet, fanaKnfattet. — edness, t. Sfotning, Samlina 
c. (Bvitnl). — ible, a. fom ton famte«, ttbbroaef 
a. Hatte«. —Ion, «. SnDfoiBlinø ; eamlinø; ®iut' 
oing, 6tutai]ia«f«((|e c. —l'tlou*, o. fomttt. —Ive, 
o. — iTely, aa. famlet; fXuttenbr; noun collective, 
Sofflltnfiøorb, ftoSetttMm n. — iveness, «. Gamlinø ; 
9feaøbe e. —or, t. 6amler; ttoVitliwt, dnbfomler; 
K g t iaie n r j tpft e. — onhip, ». ltoIIettJiT>(lmbebe n. 

CoUø^fttorj, «. Cn ^bem noørt er teflamenteret 
tifliøeaeb flnbre, Steborbiiiø e. 

Collec«, «. ftoDeøium; ^tuftet n. 

Collé^ai, «. fom Ifmax tit et ftoHeøium, lol* 
Ifgiol. 

€«IIé9laB , «. 9n fom bar en pabl baa et flot« 
IfftiiB, WsmnnS, 6tttbent oeb et Itolleøtum e. 

C«llé«tot«, a. foOegial, atabemifl; «. Vteblem af 
et ftoflraiinn n. , 6tubent c ; — ohoich , ftoQeøial« 
StTcft. SHftf Rrfe e. 

Collet, 9. ttapW e. {paa en Rinø, ^bori 6tenen 
tabfatte«) ; t ^at^boanb n., tttabt e. 

CoMoy, Cof'Ue, ». (fTotf!) |>brbe^nnb; liøe ^nnb 
r. : r. øvre bonøe, aore flan ; ooerbalbe. 

CoUiie, 9. fube lomoien, fottibere. 

C«l'll«l, a. fort (otU CoUy). 

C«l'll«r (ool'-lø-er), 9. Ihiløraber ; IhiO^nbler o. ; 
knipb n. ColOlery (ooj'-ye*^«), •. Ihilømbe e., 
1twSJ99xt n. ; ftol^bet e, 

CollUiower, r Qlomloal e.. frrewftoa hotrvtU. 

Colllfsto, V. binbe fammen, fammenfnbtte. Col- 
lig&tton, 9. 6ommenbinben c. 

CoIlfaiiédoB, Colllneåtlon, •. Sføte n., Staten 
c. ; Une of oolUmåUon, 6bni>Sin{e c. (f. ^. i en 
tttbrt). 

€«111s'g«al {gwOi, a. til^orenbe famme 6|nroø. 

CoUH'mMo, a. fmetteliø. Colllq'iiament , •. 
foBcmmfmeltet 6ubftan9 e. Colllqnant, a. ob* 
lofenbe, fmdtenbe. Colllquate, v. opfofe, fmelte. 
r'olllqiiåtion, r (DpMmnø, 6meftninø; Ofobet« 
el. 6afteme« eioy^eb c Ck)lllq'imtiTe , a. ob* 
lofenbe, fmeltenbe, fom fcembrinøer en fbøellø Uo« 
fhilm af SabfTeme. Colllqnefiu'tion {-kwe-), 9. 
Sammenfmcltntnø e. 

GoIli''sloB, 9. 6ammen^b n., ^^otMlivq, ttoHh 
fion c. 

Conit'IgaBt, 9. SRebpribenbe e. 

C4>l1o«atc, o. fHfle. fstte, orbne. Ck>UoeAtion, f. 
Stinrn, Crbnen; 6H0inø c. 

Colloek, 9. X flor €panb el. Ootte c 

CoUocitloii , 9. Samtole, tlnberbanblinø c. Col- 
locntor, 9. 9n fom taler meb, Otebtalenbe o. 

CoHé^o, V. t fmiøre, tale efter S^nnben ; x tale 
Iienmelia og faøte fammen, loøae Staab ob- 

CoMolp. 9. tbnb 6(tbe ftob c (fom riflei el. 
ftege«); ét^Re Ibb «•.; ftobHumb o., (i €p»ø} 
Oorn n. 

Colléqaiftl, a. fom ^ører til Omaanølfbroøet el. 
atminbeliø 6amta(e. — ism, 9. ubtrpflmaabe i 
booliø Xale c. —ly, ad. fom i en ®amtate. 
Colloqnist, «. <Sn fom beltaøer i en Samtale« 
Slebtolenbe e. Colloquy, t. Samtale« Unber* 
^Ibninø e. 

CoHow, vid. OoUy. 

CoUve'Uaey, •. Vtobftrsben« mobfhibiø 9tatm 
c. CoUvctåtlon, 9. Slobftanb, Strib« røobfløelfe c 

Collide, V. ^be ^meliø Øorftaaelfe, fbiOe unber 
SceRe. Colliision, «. fiemmelia 9orflaaeife el. 9{f> 
tale e. Golltksfye, a. —ly, ad. Jftmmtlia aftalt« be- 
btoøerfl« nnberfnnbiø. CoUt^ry, a. pemmetiø af- 
talt, nnberfunbiø. 

CoHy, Gonow, 9. IhiI'Sob c.« Smub« af ftnl n. 
Colly, V. fbærte meb Sob« fmubfe; In the oollied 
nin^c. ^. i ben balmorfe 9tat. 

Colifr'lam, •. (Sfenfalbe c« fDienbanb n. CollywobblM, «. p/. x 9ttøbrib a. 

C61aiar, «. et Slaøl fSttre o. 

Coroeynth, «. ftolotbfnt c. {vid. Coloqnintida.} 

CélOB, t. ftolonn. (.-); Zbltarm c. (namnef) (Knbe* 
tarmen). 

Col'onel {cmr'nel, efter bet fbanfTe: Coronel), 9. 
OberfI c. — cy, — ahlp, •. Oberfi« Boerbiø^eb ef. 
9oft e. 

Coléaiol, a. folonial« ^^orenbe tit ftolonier; 
— produæ, Iblonialbarc e. Col'onlst, Ibfonifl« 
Kbbbøøer e. Colonizåtlon, 9. ftolonifation e. Col'- 
onlze, V. fotonifere, anfteøøe ftolonier. 

ColOBiiåde, 9. Soileøonø; ftolonnabe e. 

CoroBT, t. ftoloni« Kbotmb e. 

Col'ophoa, 9. 6tutninø4<mife e. ({ en Ooø« oø* 
foa Zrbftoren« fRabn« SarStaQet ofb.) 

€ol'ophoBlt«, 9. brun Sranat« ftotofonit c 

Col'ophony, t. SioIinbArbit« Itotofonium n. 

Coloqatn'ttdft, «. ftolofbtnt c, eucumi9 eolocyn- 
tki9 (en Vrt Vøurf« bitter oø afforenbe). 

Goror, vid. Ck>lour. 

Col'orftte, a. farbet. Coloråtlon, t. ^otbeøib' 
ntnø« 9arbninø; Øatbe e. Colorific, a. forbenbe. 
Col'orature, «. T. Holorotur e. (i Vlufil}. 

ColoiM', Colot'aat, «. ftoto«« Ittembeftatue« ftcembe« 
fHffelfe e. ColoB'ial, Coloméon, a. foIoSfal« f«mpe* 
aøtiø. 

Coloa'tniM. 9. Raamatl e. (vid. Blestlngs); Ølau' 
binø af Serpentin oø tCøøeblomme e. 

Col'oar (eui'ur), 9. grorbe« fblor; ØnflotVf arbe ; 
fitobme; ftprfTonnelfe ; QremfHninø; QefmbRelfe e., 

fiaaflub« Slin n. ; ^efVaffenbeb o. ; —s, pi. %Qm c. ; 
(aa n.; to be in colonrs, bare lotorte ftlceber; 
to iear no —s. inøen ^jenbe at froøte; —blind, 
farbebtinb; — bllndnen, ^arbeblinbbeb c; — glaoMs, 
faroebe Staf p/. ; —man, gorbe^nbler; fforbemefter 
e. Gol'onr, v. farbe; firbøe meb ^arbc, ffrbøe Ober; 
lolorere; befmbRe« øibe et Vnftroø ; farbei; bitbe rob« 
robme. — able, a. — ably, ad. tpbeltø« fanbfbntiø. 
— ing, 9. ØAcbeaibninø« garbeblanbinø. Kolorit «. 
— lot, —er, 9. ftoIori)r« »taler fom forftaor at an* 
benbe Serberne e. —leas, o. farbeløt; øiennemfløtiø. 

Col'poitag«, 9. (fr.) OiSfelram^anbel; Ombetinø 
beb ftotportorer c. Colporteur', •. (fr.) ftotportor« 
Ombcerer e. 

Col'ataff, 9. Sroøeftana e. 

Golt (eoait), 9. cfinøflfol n.; unø ^efl« 9Iaa o.; 
fig. unø 9tar« Sapt ; uerfaren f^fon o. ; —'s foot, 
9fIfob, ^oburte., ttt99ilaoo{^l.); —'1 tooth, M- 
tanb o. ; /tff. Qtfft til Bf meflreøer, unøbommeliø fibf^ 
ri. Småø o. (^oi stbre $erfener). €oIt, v. bcere 
IbfHø, fprinøe omfrinq; ^aoe tItBebfte« narre. — loh, 
a. — ishly, ad, oberøtben, taab. 

Colt (eoalt), 9. et IRorbbaaben (en ftib Zamp meb 
en i Cnben inbflettet Ihiøte). 

Géiter, 9. Sanøjem n. (tit en $tob). 

Gol'nbiine, a. flanøeaøtiø ; fiø. fnebiø« lumft« 

f«Ift. 

Goriabary, 9. IDueflaø. Due^n« n. 

Colim'bian, o. ameritttnfC. 

Gol'nmbiae, a. buefarbet« fiolet (fom ^atfen af 
en 5Due); 9. VReteje e.« aquil9gia (91.); ftolombine 
o. (^ettinben i en ^antomtme). 

Gol'nmn (eol'um), 9. Sfite« 9ilCe« Støtte; ITo' 
lonne c. (af en 6<er); Spotte o. (i en Boø). Co- 
Inm'nar, a. føileformiø. 

CoIArea, 9. pi. Murer pi. (to VHbbaøltrebfe fom 
retbinflet øjennemftftre folerne oø VITbator). 

C61wort, vid. Colewort. 

Col'Ea, 9 en tlrt ftoat« VøerToal c, bra99iea oom^ 
P99tri9 oleifera (^l.). 

C6ma, 9. Sooefbøe« bbb f)øfiø^b o. 

Céma, 9. ^aarformiø Zaaøc c (omfrinø en ftomet 
el. $Ianet): ^aarbufl« ffrøulb c (poa planter). 

Comart', «. t ftontralt c. 

Comåte, «. Itammecat« SRebbrober e. 

6* Com 84 Com Com'at«, a. ^oret, fom liønec ^aac. 

€émato8e, a. føontg, foivefQg, bøfig Gof* Coma). 

Gomb (ooom), •. x Aulning^ 5Dal c. 

Comb (ooam), «. et iRaal, m'ef. Coomb. 

Conb Jooam), «. ftam, Rebebm; l^am c. (|xia 
9ugle) ; Slitage, Sosfage o. (meb (Selleme^ ; — brush, 
tkavahafx^e ; —fiiiA,^minuHing c, i>«ct«n; — maker, 
ftamtnaaet c Ck>inb, v, læmme; fitigle; l^Ie, forte. 

€oiii'lMt, 9, ftamp, 6tttb; gfegtning; nogle — , 
Sbeldmp c. Gom'bat, o. ftribe, f(enM>e; belhnbe^ 
belftmDe, ftribe tmob. — ant, b. ftæmtiec; SRob' 
t)anber; gfotfegtec c; a. ftribenbe; ftribi^. —er, 
t. t wd. —ant. — ive, a. flrib« d. fampli^ilen, 
ftribbar. 

C6mber {c6am-er\ «. tUbtommei o. 

€ombinable, a. fom fan foreneS e(. beflaa meb. 
Com'blnate, a. t forlobet, trolobet. €k>mbinértlon, 
8. ^otfiinbelfe^ ^OTening; ftomMnatioti, ^Uinbing 
c; ftøm|)lot II. €ombime, v. fovbinbe, forene; 
fammenligne^ beregne, fombinere; forbinbe fig, for^ 
ene flg. 

€émblBg, «. ribf. Ck)mb), 6aaro)|ifatft c (af for- 
lorne ^or); — dotb, ^ubberQoIe c 

Cémblng, vid. CkMinlDg, S. T. 

C6mbleM {céamleui), a. uben ftam (o: ^ant* 
fam). 

€onibagt', a. (egentlig: forbrcmbt); T. ncermefl 
®oIen (om planeter). — ible, a. br«nbbar, for* 
brttnbeltg. — ibleneos, — ibility, «. ^anbbarl^b, 
Brorbrcenbelig^eb c. —Ion, «. ^orbranbing, 8ranb 
c. ; yiif. Oprør n., Xumu(t, f^omirring c. 

Gome (eum), v. fomme; anfomme; oiirinbe, l^tb« 
røre; borbe, bitbe; fpire (om Walt); (t 3mperattt):) 
tom! nul rofCl op I belan! x fomme fom, agere, 
fpille (6erre, HRefier); to — the oM soldler over 
one, comme fom Kouifemager, bruge Sifl for ot 
obertale Sn; to — tricks, fomme meb ftneb; to — 
It, X tomme frem meb el. aabenbare bet; to — it 
sirong, x oberbribe, tage flcertt poa Seje, tr«nge 
ftorft (inb t^aa Sn, over one) ; — Friday {o : when 
Fdday sball oome), nu paa Scebag; to — to one's 
sélf, tomme til fU \tlo, fomme til »eflnbelfe; to — 
to pass, ^anbe ftg, traffe fig; to — about, benbe 
flg; tilbrage fig, $e; foranbre fig, benbe om; to — 
asunder, blibe abffiltj gaa i 6tt)Ifer; to — at, naa, 
faa fat paa; fomme ttl, opnaa; to — by, lomme 
forbi; tomme til, faa fat paa, faa; to — down, 
fomme neb ; blioe taget neb; naa neb ; blioe bbmijget ; 
X betale fribillig, boere runbl^aanbct ; to — forward, 
tomme frem, trobe frem; to — in, fomme inb; an* 
tomme; lomme til SRaalet; fomme ob, bUbe 9Robe; 
toge fin Oegljnbelfe ; fomme i et (imbebe, blibe bolat; 
to — in for, inbfomme meb en Srorbring paa; faa 
en tbibel i ; to — in to , tomme til ^icetp; inbPiOige 
i; to — of , fomme af; nebftamme fra; to — off, 
afbige, fomme bort fra ; fomme el. flippe fra (noget), 
flippe berfra; gaa el. falbe af, f mitte af; fotegaa, 
finbe 6teb; gao af, falbe ub (gobt el. baarlig); to 
— on, fomme frem, rtofle frem; lotte ob, fiunbe til, 
tomme el. falbe poo ; trioe«,. bo^e, lt)tlel; to — over, 000 ober; goo ober til et onbet ^oxti; løbe ober 
(beb ftogning, Stigning) ; bemeflrc; to — ont, fomme 
ub, blioe befienbt; tomme frem, blibe opboget; to — round, benbe fig (om Sinben); to — short, 
tomme til fort, iffe nao; itte Mere lig; to — to, 
inbbiQige; beløbe fig til; falbe ub, enbe; to — up, 
tomme op; to — up to, narme ^g til, tomme l^n 
til; beløbe |!g til; to — up with, noo, inbbente; 
to — upon, oberfalbe; ^olbe fig til(ISn). Come-oflT, 
8. Ubf[ugt, Unbfti^lbning c, $aoffub n. Oom'er, 
Gom'ing, rid. nebenfor. 

Come (cum), c. €pire c (i Vlalt). 

GoMédlaa. «. €fuefpiller; £it)ft{pil'2)igter e. Com'- 
edy,' «. Sbflfpil n., fbmebie c 

Comeiinesi {cHm'-), «. Sømmeligbeb; 9nbe,Xaffe< 
ligVb, 6tønbeb e. Comely, a. k ad. poftfenbe; onftanbig; taffelig, pnblg, bofler, net, be^oøeliø. 
Gomelily, ad. poSfenbe; fømmeliø, net. 

Com 'er (cum'-er), «. dn fom tommer el. frem* 
treeber, l^ommenbe; Ønfommen c 

Gometsåtlon, 8. (S^jeftebub, ^ilbe n. 

Comcs'iible, a. fpifelig ; «. bet fom fpifeft til noget 
onbet; ®auV, ^bPpelfe e. 

Com'et, «. ftomet c. — årium , «. en 3nbretning 
til at bife en ftometIK Oone. — ary, —le, a. fom 
ongoor Kometerne. — og'raphy, «. ftometbe^ribelfe c. 

Com'flt, — vre, 8. itonfeft,@ufferbagb(erfn. Com'- 
fit, V. nebf^lte mtb @utter (vid. €k>nfect). 

Com'fort (oum''\ «. 9ifianb, Unberftøttelfe ; Zcøft, 
IBeberlborgelfe; fBtlbæren, Selfsrb; 8etoemmelig^eb, 
SBe^ageligf^b c. ' v. fltyrfe, beberfbæge, optibe ; trøfle. 
— able, a. — ably, ad. trøftelig, trøftefulb, trøftenbe ; 
behagelig, befoem, b^ggelig. — ableneas, «. Øe^O(|e< 
ligl^eb, OefDemmelif^bcb , ^bggelig^b c. —er, «. 
£røfler c ; Xalftmonb o. Ooq. U, 26) ; langt ulbent 
^aldflæbe n. (firiffet el. ^flet). — lees, a. tcø^* 
løS; ubehagelig, ubetbem. 

Com'flrey, Com'ftr icum'-/re), 8. Ihilfutfer, ftong* 
falDetob c, 8vmphptum ($1.). 

Com'ic, —al, a. — ally, ad. fomift, 'morfom, løier- 
lig, pubferllg. — alness, «. tomifC Oeffoffenbeb c, 
bet ftomiffe. 

Corning ieum'-), a. tommenbe, tilfommenbe; til- 
^•jelig; forefommenbe, biQig, begierlig; «. ftomme 
n. ; tintomft c. Oomlng-in', «. ^nbfomfl c , 3nb< 
tsgter pi. ; (Øiben efter c 

Corain'gle, vid. Commingle. 

Comftfal, a. ongooenbe Itomitier eL Sorfom« 
linger. 

Comity, 8. 4>øfligftb, Sebemoobe c 

CemlUess, vid. Comellness. 

Com'ma, «. ftommo n. 

CommaMd', v. befofe, bbbe; anføre, tommonbere; 
oberflue, be^erfle (gibe Ubfigt ober); «. 8efalinø; 
Unforfel, ftommonbo; ^erffefijge; SRogt; Oberflgt c 
(fra rt ^øit 8teb) ; word of — , Kommonbo c. ; to 
give tbe word of — , tommonbere ; to be at one*s 
— , oare til CnS Zienefie. —ant', •. Hommonbont 
er, 8. Oefolingltmanb, Vnfører; hærfører, 9€ c. neral; S. T. fiaptain*fiøjtnant c; — er-ln-chlef, 
øbetfle ^fotingftmonb ober Sonb^ceteu, Øenenilidfi' 
mviii c. — atory, a. fom bor befaling, befalenbe, 
b^benbc. — ery, «. fiommenbe c, ftommentburi n. 
(biSfe Siibberorbenerft $uS og ^orber). —ment, «. 
^øjepe Wogt; befaling c; lOub n. (the ten — ments. 
vid. nebenfor). — ress, «. AcrfCerinbe; Snførecinbe 
e. — Ing, a. bbbenbe; moieftatift, onfeli^, bcerbig. 
Command'meiitB, «. the ten — , be tt Oub t^, 
NB. Sa ber i ben engetffe og reformerte IHrfe er op< 
toget fom bet onbet iBub 2. SRofe 89. 20, 4. 5. 6., og bort 
9be og lObe iBub ere forenebe, bliber BubeneS Crb- 
ntng en anben enb i ber lut^fte IHrfe, nemlig foa« 
lebeft: 1. Thou 8haU have none other gods but m«. 
8. Thou ehalt not make to thyaelf any graoen image, 
etc. 8. Thou ehait not take the Name of the Lord 
thv God in vain, etc. 4. Bemember that thou keep 
holy the Sabbaih-dav. etc. 6. ffomour thy father 
and thy mother, etc. 6. Thou ehalt do no murtier. 

7. Thou ahaU not commit aduUery. 8. jHiou ehalt 
not eteal. 9. Thou ehalt not bear faUe witneee 
againet thy neighbour. 10. Thou ehalt not covet 
thy neighbour'a houee, thou ehalt not covet thy 
neighbour'e ir«/e, nor etc. 

Comnark' e. t (Ørænfe e. (et fionbft). 

Commatérial, a. af fomme SRoterie. — Ity, e. 
fiigbeb i Vlaterie c 

Commeas'urable, vid. (yommensuiable. 

Com'Matism, «. Sommentrftngt^b, ftortbeb e. 

Commem'orable , a. minbebærbig, marfboerbio. 
Commem'orate , v. fefre el. ^ø|tibetig^olbc ti( 
Srinbring ; bringe i (frinbring. C^ommemoi&tion. 

8. (ihrinbring, 3^utommelfe; fRinbefe^ c. Com- Com 85 Com mem'omtlve , a. til Q^foniRflfe el. Srinbrinø 
.»m, of). 

CoMMean'. v. itMvht; bliM, tnebe Dp font. 
—ment, «. Qea^nbelfe c; T. ^romotionft - 2)09, 
^smution c (t ^mbribfle, ben f«t{le Xir^bao i 
3iH). 

CavMCBd', 7. xoff, brtfe; andcfale,- «. f Vnbe* 
ffithig e. ; — me to, anoefa^ uiø til ; faa fortttoffer 
ifjl^ maa jeg bebe om. — able, a. — ably, ad, xoi* 
&zrbtø, ^TitiwTbig; bætb ot anbefale. — &m, «. T. 
t^cttyreiye af et oriitligt (hnbebc i eofance c — atary, 
— ator, #. Ocifnig fom ^at et fhilb In commendam, 
iatenvilHIl Oentyrft af et ^tceftelatb c — åtion, 
4. 9to«. ftKBcfaling; farlia ^tlfen e. — atory, a. 
•abefalnbe, rofenbe; T. fom ec betroet ntiblettibig 
etftfttiU (af et lebigt Sreeftelalb); «. Sobtale c 
—er, ». Sootaler e. ; Sn fom anbefaler. 

ContMD'Ba] , «. t tBoTblammeTat e. — 'ity, ». 
Bocbfelflab n. CommensdUon, «. 6ptfen beb fanme 
9erb c. 

ComBMBsarabirity, Conves'f BraUenetB, ». gfot* 
bolb •. Ceft^ famme SRaal), ftomntenfurabilitet c. 
r'ommen'sarable , a. fom ^ot fcelleø 9RaaI et. fon 
BtooM neb lamme Staal, lommenlurabel. Commen'- 
^nrate, v. ubmaale, beftcmme flfot^olbet ; — , a. —ly, 
ad. btogt unber faHeS Staal, ubmaalt, tot^olbfimftS* 
fig. Commensoråtion, s. Ubmaaling c ; ^otbolb n. 

Cvm'Hent, v. forltat^, fortotle, lommcntere, leb' 
»age mcb Ønmattninger ; 9. ^ortlaring^ Ubtqbning, 
ftoomcntar, tbimoertning c. Com'mentary, «. ftom- 
semoi ; 9^ticrbog c, SRemoitei pi. Com'mentator, 
CoxD 'menter, 9. fiommentatot, ^otflaier^ SoctoHet 
c. Com'mentate, v. fommcntere. 

C«aaieBtl''tloaa, a. opbigtet, tnbbiibt, falf!. 

€«ai'aieree. 9. ^anbel; Omgang c, Samtoem n. 
(.'om'mexce (Cktmmerce' t), v. bribe ^anbel, ^nble; 
boM Ongana el. SamfMm. Commer'dal, a. {om 
bvrer ti( ^anoeT, ^anbeU*. —ly, ad. paa ^anbelenS 
Segne. 

Coa'aere, 9. t (ft.) Øubmobcr c. 

Cosmetie, a. fotftønnenbe (vid. Cosmetic). 

Com'Hlgrate, v. ubbanbre. Commlgritlon , 9. 
Ubnanbring c 

ConmlJnåiloB, 9. Zrufel, ttbbarfel; Opladning 
af ^Dige formaninger c. (KfYe«Onibag ; Qtal 2, 12 
til IS og Wattb. 6, 16 til 22). Commin'atory, a. 
tmenbe. 

CoMnla'gle, v. Blanbe fammen^ mcenge; blanbe 
Sg fommcn, mange fia. 

Comatlo'alble, a. fom Ian rtbet fmaat^ fom tan 
fortNmbleA til $u(oer. Com'mlnute, v. iitt \maax, 
tnufe, pulMcifete. Commintition , 9. 6ønbet{lob> 
Bing, 6mbcrgnibning, $ulberifering ; ^orminbffelfe c. 

CoHMls'arable, a. Qnfbotbig, fom fottienet SReb« 
Itbenbeb. GommiB'emte, v. ttriU, ^abe SRebtibenbeb 
neb, forbarme fig oner. Commis'eiatiye , a. —ly, 
ad. meblibcnbe. Commiaeråtion , 9. SRebliben^b, 
^orboxmelfe^ SRebtjnf c. Commls'erator , ». 9oe> 
termer e. 

CommtBnr'iat, 9. (ft.) ftommidfariat, ^orfoTpUi* 
ningtant n., 3ntenbantux e. 

Con'nlsBary, «. Befutbmagtiget . ftommiSforitt« ; 
ArigSlommiSfar, Orbonnatør, ^ntenbant c; geJftUg 
ftomnriifarinC e. (en OifTopd). — ship, 9. en llom- 
mt#farS i^jenefte c. 

CoMlK'Bfon, 9. SPommiSjion, betroet ^o^tetning ; 
^ulbmagt c. , ^Derb n. ; iBeftaaing e. ; Sefulbmag* 
tigebejv/. ; Ziene^e, $ofl c, Chnbebe n. ; Officerft« 
9ofl; ffommiSfion c. (@amling af beffittcbe $er' 
foner); tBetating for en Oanb«(8 • forretning, 9rooi> 
fton; Ubøoelfe e(. Begaaelfe e. (af enSiynb/: to put 
el. place in — , oøerbroge til mtblertibtg 8e1lt|celfe 
el. Saretagt ; ship in — , 6fib fom er i Zienefle n. 
Commte'sTon, — ate, v. aite en ftommi«f1on, befnib* 
nsgtigc, tilfororbnc; beftifte. — ary, a. befulbmog* ti^et. —er, •. Befnlbmagtiget, ftommiSfar; Storn« 
mtSflonar; 6tat^otber c 

CoBuniB'sloa, «. x t 6I)orte e. 

CommiB'Bure, «. Sammenføjning^ 9<tlbning c; 
T. ftommiSfnr c. 

Comait', V. betro, obergioe, oberlabe, oberbrage; 
arreflere, bafte, fangfle; ubøbe, bebribe, %iMa.\ 
fammenpitle, fHtte imob ^inanben; to — a bill, 
obergibe et Sooubtaft ti( et Uboalg til narmert 
Ooerbeielfe: to — one's self, ftille fIg blot, lom' 
promittere y^a, ubfotte fig for flet Ombømme; to be 
— 'ted to, binbe ftg til (f. éj. en oi« ^olitit). 
—ment, —tal, 9. »rrefiering , ^ngfling; SIrrejt- 
befaling c. —'tee, 0. ftomite c, Ubbalg n. (til at 
brøfte en 6ag) ; to resolve into —'tee , gaa i Ub' 
balg ; —'tee on ways and means, ^inanøuboolg w. 
—tee, 0. T. t^orge el. ftnrator for en ttfTmbig c. 
—ter, 0. (in fom begoar (en gorbrbbelfe), gorbr^ber 
e. — tible, — table, a. fom (et fan begaal. 

€ommlx', v. fammenblanbe ; forene ftg. — tlon, 
-tore, 0. @ammcnblanbing ; Qlanbing, dammen* 
fatning c 

Com'mode, «. (^obebtøi n.; ftommobe; fiommo* 
bitet c. 

CommédionB, a. befbem, magelig, nbttig, nem. 
—ly, ad. befoemt. — ness, 0. IBefbembeb, wefbem« 
meligbeb, ^orbel c. Commod'ity, 0. Øelnemmelig' 
^eb; Øforbel, Øevinfi; Såre, ^anbelSoare e. 

Coa'modore , Sommobor c. (en ftoptajn, fom 
tommanberer en Sftabce uben at ftaa nnber nogen 
anben Offtcert Ooecbcfaling; meb ^anS Abero bort' 
falber ogfaa Xitlen) ; ftommanbør c. (en t^ihrefttitel) ; 
Sejbeflib n. (for en ^Uiabe af ^anbetøflibe). 

CoM'BMB, a. k ad. —ly, wi. alminbelig; bbP* 
pig, fabbanlig; fimpel; gemen; fatte«; offentlig; to 
make — , flibe tit ^rift; — coun'dl, Øiaab af Bor' 
gerne n., Borgerreprafentanter p2. (be t>aIgeS aarlig 
ibet aiaabmanben, the alderman, leber Salget, og 
fammenfalbeS af Sorb Waporen); — oonncil-man, 
Sorgerreprafentant c ; —hall , 9iaabbnft n. (Sor« 
gerreprafentanterneft);/— law, uflretocn Eob, Seb« 
tagtft'fioo c. (mobfat ptatate law, tnd. unber Sta- 
tate); — plaæ, 0. alminbelig (Bienfianb c (til S)ift' 
ftttjion); vrtnbringSnole c; a. alminbelig, fortarflet, 
forflibt; — plåoe-book, 9totebog, (ixcerptbog c; 
— pléaB, SitHucet c (i WeBtminflter Hall) ; — prayer, 
alminbelig antagen ftirfebøn c; ben engelfte ttirfei 
Sitnrgi c; —report, gollefagn «•; the — run, 2r«>ll 
i VIminbeligbeb ; ben alminbettge vtaabe, bet almin> 
belige @Iag«; — sense, alminbelig, funb SRennefte- 
forftanb c; — Bewer, élamlifle c; — wéal, Wmen* 
oel n. ; —wéal, — wealth, borgerligt 6amfunb n., 
6tat c, 9olt n.; ^riftat, Øiepublil o. Com'moB, 
0. ftfminbing, ^aUeb c, Onerbreo n., faOe« ^teth 

Sang c ; ^aHetflab n. ; v. Jfatt faOeS Ret (til en 
forb); fplfe i ©elflab. —able, a. fatte«, -age, 
0. fatte« Øiettigbeb, Siet til (Øradning paa en %ctUth 
c. — alty, 0. menige goll, Sorgerfoll pL, golt n. 
—er, 0. vnaf Sorgerflaftfen; 9Reblem af Unbcrbnfet 
n. ; S)eI^oer c. (i fatte« Fforb) ; Stubent af anben 
fRang et. ftlaSfe c. (i Oxforb); Sloge c —ness, 
0. ICiminbeligliéb c; ^attrSftab n. Ck)m'mons, «. 
pi. Sorgerfolt, menige golf vi.; Unberbn« n. (i 
parlamentet); ftoft c (oeb fatte« Sorb); house of 
—8, Unber^u« n. ; short — b, util^ollelig 9«be, 
Inap Jtofl c. ; Doctor's — b, vid. nnber Doctor. 

CoaBiOBi''tlon, 0. Baaminbelfe, Vbborfel c, aHaab 
n., 9otmauing c Common'itiye, a. raabenbe, ab* 
barenbe. 

Com'HoraBee, Com'moraBey, 0. Opbolb n., So* 
lig e. Com'morant, a. boftbbenbe, op^olbenbe flg. 
Commoration, 0. Opbolb n. 

Comm6tIoB, 0. Sebagelfe, Uro; Opfianb c. Op* 
r*r n. —er, 0. Oprører, 9teb«forflbrrer c 

GoBineTe', v. t fatte i Seoagelfe, forurolige. Gom 86 Gom ComiBéiial, a. fommuna^ ftommune«. Ck>m'mune, 
9. ftommune c (Sogn). 

Comuiéno, v. mebbele fig, unbrr^olbc flg, talt 
(meb). 

Commiiiiicabll'itj, i. 9}ebbe(elig^b c. Commii- 
nicable, a. mebbeleltg. Gommiinicant, «. ftommu" 
nifant, Scltager i VltrretiS Saframent e. Commii- 
nlcate, o. mebbele; beltagc i; ^aa i ffoc^inbclfe, 
^obe tilfsne«; bei^Ie Srebe, floa el. træbe i Unbec 
^nbling; fommuntcere, gaa til Sltert. Commu- 
nlcåtion, «. Vlebbetelfe; Samtale; Omgang c, 
Samtbem n. ; jJrorMnbelfe o. Ck>mmTlLDlcatiye, a. 
mebbelenbe, aaéen^iartig ; gabmitb. Commiinioii, 
§. Samloem n. ; ^otbinbelfe; Omgong c, Samfunb 
n. (2. ftoT. 13, 13); ttltevgang, ftommunion c; 
— cloth , Kfterltebe n. ; —cup, jUHrfenft Han c ; 
— table, ^ecteni Oocb n. Comméiilty, «. SæOeS' 
ftai; borgerligt Somfunb n., StatSIegeme n., Stat c. 

Com'nuBliim, t. ftommnniSme e. Commdolst, • 
ftommunill, Zil^anger af ftommuntftmen c. — 'lC| 
a. tommuniftifC. 

ComMut«blMt]r, «. ben SgenftaB at Tnnne om* 
(l^ttel; Kf^cenbeltgj^rb e. CommiSitable, a. fom Ian 
ombi)tte<; af^cenbeTig. Gommutåtion, «. ^oranbring; 
Ot)tntng, ZufTen; ubbesling, 9(fIiSning o.; T. Sror« 
milbelfe e. (en Strafft). Commiitatiye, a, fom an* 
gaar Ombutning; —ly, ad. oeb Ombytning. 

CoHmnte, v. ombbtte, tufle; ubUfe, ubbeste; af* 
lofe; bøbe, gøre fl)Ibeft; T. formilbe (en Straf). 

GommatvAl, a. gienfibfg. 

€om'pact, «. • nftale^ OberenSlomft c, 9otIig ; 
^orbunb n.; t iiiegemSbbgning e. 

Compact', a. —ly, ad. tctt, fafk, fompaft; lort* 
fattet, fbnbig; o. forbinbe nøie, fammenføje fafl, 
forene; forene fig. — edly, ad. tæt, lompalt, faft. 
— ednesB, — neos, ». Zcet^b, gfaf!t»eb o. —ion, «. 
gorbinbelfe; Oberenftlomft o. —ure, «. Ølygning, 
Struftur c. 

Compågøø, •. Sammenftttnlng c, St^ftem n. 

CoMpa^ytnaie, v. fammenføje. Compaglnåtioii, 
». Sammenføining, Sforbinbelfe c 

€om'p*ft«bIe t, Cora'paBl»ble t, €oBipaBioii- 
Able, o. —bly, ad. felflabclig, omgængelig. Gom'- 
panableness t, Gompan'ionableneBfi, «. Selffabe- 
ligbeb, Omgangelig^eb c Compan'lon, «. Stam* 
merat Stalbbrober, SrceQe, SelfCabSbrober ; t ftorl, 
ftnegt c; S. T. ftabt»tftra))pe c. (Opbligniiui ober 
•o^DtStropven): — ladder. S.T. aatertroppe,lM^i)ti' 
trappe c. Companionshlp, «. Seil!ab n., felftabelig 
9orbinbelfe c, ftammeratftab n. 

Con'paiiy, «. Selftob n.; @rorening ø.; )Baug; 
^anbelAfelftab, ftomponi n.; T. ilompani n. fra 50 
til 120 gianb infanteri el. VrtiDeri); a sUp's 
— , et Sllbft Officerer og aRanbftab : to keep — , 
(omme i Selflaber; ^olbe meb Selftab; to bear 
one — , to keep one — , (olbe 9n meb SelfCab, 
gøre (En Selftab; —keeper, Hoflig Srobec e. Gom'- 
pany, o. t lebfage, gøre Selftob; føge SellTab, tnebe 
t grorbinbelfe, omgaaft; bcere luftig; ifane Samleje. 

Com'parable, a. fom (an el. ec borb at fammen* 
lignei. Gom'parably, ad. i Sammenligning« fam« 
menlignelfeAbii. Gompar'atlve, a. Jammenlignenbe; 
relatib, iXU pofitib el. abfolut; «. T. ftom^atatfø, ben 

J løjere Ørab o. Gompar^atiyely, ad. i Sammen* 
igning. 

€ompåre, v, fammenligne; liane< meb (with); 
t forf{affe, er^olbe; t. Sammenitgning ; Big^eb e. 
Comparaison, $. Sammenligning: Signelfe e.: f^t* 
ffoib n.; T ftomparation, (irabbøjning c. 

Com'part, «. t 3)eltager c 

CoBipart', V. afbele. — Iment, —ment, «. Kf* 
beling c, gag, Kum «.; Ctonpé e. (paa jernbane); 
gett n. Gompartftion, t. Vfbelina c. 

C^m'paøt. V. omgoa; omgibe; gribe om, omfatte; 
inbeflutte; fcttc ig|ennem, opnaa, bringe i Stanb; 
^aoe til ^figt, l«gge ^lan til (f. tts- et IRorb); : Omfang n.; Om(rebfl c; iRum; XibSrum n.; 
Ombej c; ftompaft n.; pi. ^ai\n c; a palr of — es. 
en $aSfer; to keep within — , (olbe SRoabe, foemme; 
iRe ooerfCribe; to fetch a — , gøre en Ombel; — 
timber, 8. T. Ihnimtømmer n. 

Compas'slOB, a. SRebliben^eb, 9Rebl)nf, fforbar- 
melfe o.; v. f føle Oiebliben^b meb. — able, a. 
l)n(barbig. — ate, a. — ately, aet. meblibenbe. — ate, 
V. ^be aRebliben^eb, bedage, l)n(c. — atenesø, •. 
Stebliben^b c — less, a. ubarm^jftrtig. ufotfom. 

Conpater'Bity, «. Siibberffab ». 

€oBipatlbllity, «. Sorenelig^b, Qforbrogelig^eb c. 
Gompatlble, a. —ly, ad. forenelig, forbragelig; 
fItRet, paSfenbe. Gompat'ibleneas, s. gorenelig- 
^b e. 

Compåtieat, a. t meblibenbe. 

Compåtriot, 9. SanbSmanb o. 

Compéar, o. (ftotft) møbe for ftetten efter Zil* 
flgelfe. 

€ompéer, «. Sioemanb, ftoHega, Webbrober, Stolb* 
brober o.; v. palTe til, bare lige meb. 

Conpel', 0. nøbe, tbinge; tage meb Vlagt, af* 
tbinge; oberboelbe, unbertbtnge. — lable, a. fom 
(an tbinge« el. aftbinaed. — lably, ad. meb Zbang. 
— latory, a. tbingenoe. —ler, «. S^binger o., Hn 
fom bruger Xbang. 

CompellåtloB, «. Oenabnelfe c, Stobn n., Zltel 
c. ri Xiltale). ^ 

CoBi'peBd, 9. Ubtog, ftompenbium ». — iårioas, 
a. t (ortfattet, (ompenbiøS. — 'iate, v. t fammen- 
fatte. — ios'ity, «. t ftort^fb, Sammentroengt^b c 
— ious, a. — 'loualy, arf. (ort, (ortfattet. — 'ious- 
ness, ». Itort^b e. — 'lum, «. Ubtog, ftompenbiura, 
(ort Vegreb n.; 4>oatibbog c 

CompeB'Babie, a. erfxattelig. Compen'øate, v. 
opDeje, erftatte, gobtgøre; gibe wrftatning. Gomi>en- 
såtiOD, 9. (SrfHatning, (Sobtgørelfe e. Gompeu'aatlyc. 
n. ecfiattenbe. Gompen'satorv, a. fom tiener til 
(Erftatning, erftattenbe, fom forøer flabeitøl. Gom* 
pense', v. t erftatte, gobtgore. 

CompereB'diBate, t. T. opfatte, ubfcitte (en Somd 
^ulbbijrbctfe ofb). Gomperendlnåtion, «. T. Op' 
fcettelfe, Ubfattelfe c 

Compét«, 9. (onturrere, føge tiøigemeb (en anben); 
tiKomme, fømme fig. Gom'petenee, Gom'petency, 
9. ZilftraRelig^eb c; Ubtomme n., nøbtørftig goc* 
mue; »ettig^b, «b(omft; »eføielfe, IRet c (til at 
bømme i en Sag). Gom'petent, a. —ly, ad. til* 
^ce(trlig; paSfenbe, flitfet; beføjet, (ompetent. Com- 
pet'lble, a. paftfenbe, fom (an beftaa meb (vid. 
GompaUble). Gompet 'ibleneøs, 9. forenelig Vb c 
Gompeti^'tion, «. SRebfogning, ItonCurrentI ; Uge 
gorbring; $lere< Sroi^bring el. «b(omfl c; to come 
in — , (omme i Sammenligning. Gompet'itive, a. 
fom Vtebføgenbe el. iRebbciler. Gompet'itor, •. 
9{ebføger, 9ffebbeiler, ftonlurrent e. Gompet'itory, 
a. mebftrabenbe, (on{urrerenbe. 

ComptlåtiOB, 9. Samling c. (fra flere %9t^cttttt), 
Ibmptlation; Sammenfmøren c, fammenfmutt 6(nft 
n. Gompile, r. famle, (ompilere; fammenfmøve, for* 
fatte, flribe. Gompilement, «. Samling, kompila- 
tion c; Smøreri n. Gompiler, (Gom'pilator t), 
9. Samler, SommenfCriber, ftompilator; Sammen« 
fmøter c. 

CoBiplåeeBoe, ComplåceBoy, «. SeKebag n., 9or> 
nøielfe, »e^ageligljeb; gøielig^b, 6øflia(eb, 8Ub^eb 
c. Gomplåoent, a. —ly, ad. føicTig, pøflig, bentig. 
Gomplaoen'tial, a. benlig, inberlig. 

CoBipiålB, V. (lage, befoare fig : (nage (fom en 
SRaft beb for fbar eejlføring); t bedage. —able, 
a. betlaaelig. — ant, «. SUager o. —er, t. IRagenbe 
c; (En fom bedager fig. 

ComplålBt, 0. ftloge, »efbaring; Upalfelig^b, 
Simbom c. 

CoBiplaliaBee', «. gøjelig^b, ^øfligbeb, Xrtigbeb 
o. Complaiaant', a. Oom'plaløantly, od. føiefig. Gom 87 Gom dfflig, actiø. Com'plalaantneBS, «. t ^'ffiø^eb, 
Vctiø^b c 

CotpléBAto, Comlåse, o. i«ime^ gnt ligr. 

Covpléftt, etc. ot'a. Complete. 

Coa'plemeBt (-i>^). •. gulbcnbelfe^ Ubf^Ibniite e.-, 
ftomtHemni ».; Srutbbisninibebc.; futbt Tal n., ht* 
tcnt Vlanabe, nalemrateret Oemanblnø o. (et SfiM); 
Duxftsnbui^b, ubfmijrreUe e. —al, -4iry, a. fulo* 
abnbe, nbfiitbenbc. Complete, a. (—ly, ad } fulb* 
ftambiø, fnlblomiiicii, tom^Iet; o. fulbenbe, nbf&Ib«^ 
fnlbluBbiøøtfte. 0>mplétemeQt, «. Ihilbenbetfe e. 
Gompléti^ess, «. ^nlbenbdfe, ftttl^Ionneii^b c. 

GiMBplétioa, «. 9nlbenbelfe, Hbflylbninø; 9tilb« 
ttMffA, 9Bl^(*vmeR]Kb o. Gomplétive, a. ubftyl* 
beibc« fnlbenbenbe. OomplétoiT, a. fiilbenbeiUw, 
ftKlattaibe. Com'pletory, t. SItttninøi*é«n e. (vid. 
Complliie). 

Caai'plcx (—'ed), a. tabtoiKet, af manøe Sele 
ffflnmfat; «. t ^aktina e.; ^nbbeøieb n. — 'ed* 
nen, — liy, — nen, «. famaeitfat Silflaiib: QfoftUi 
iiaø, 3nb»tniiiø c. —ly, ad. foiniiienKit, Hifamneii. 
— 'lue, «. 9oTtriIlinø, Samnenf«tninø e. 

Complez'loB, «. 6cmmenfatiiiiia: SeøemlbefCaf« 
fn^, SKotiiT, éinbibrftaffen^b c, Zeiii))eranient n.; 
tafiøtØfctiM e, —al, a. — ally, od. fom beror paa 
2«Bpn«iiientet. — ary, a. fom bører ti( Zem^a* 
Bcntet d. ftonflitutioiicii; —ed, a. af SeøemSbeflaf* 
feiibeb el. 9atiXT. 

CoBii^llaMe, a. fvielia, tfenflaøtiø. GdmpUanoe, 
«. ^etiøbeb, ZienftotHiø^ e. Ck)inpllant, «. 
ffieliø« berebdiniø: —ly, a«{. pøa en eftergitienbe 
SRoftbe. Compiler, ». føjeliøt V^entiefEe n.; ^o* 
btsber, (Dientiener e. 

Cm'ptleate, v. forbifle, inboifle; foxMnbe, fam* 
neofatte; a. fonntlrt; Urapiitntt, funfHø foimiim« 
fat. — nefls, t. faniinenfat tBeffaffen^eb, ^oci'i'Iinø o. 
ComplicatloD, t. ^orDiHinø; ^^orblnbelfe, &ammzn* 
fcetninø e. 

Co«'pllee, «. X giebft1)tbiø c. CompU'*clty, «. 
SRcbfnjIbtø^ c. 

CoM'pUmeBt, t. ^ølliøbcbibebif n„ ftonpliment^ 
^ilfen, tSreØbetiiininø^ Bbtntffniita c; v. tompli« 
menteie, b^Ife, »tfe ^«f[iø^b; t^tfnlTe; rofe af ^ff* 
liøbcb, fmiøre. —'al, a. ^»{liø, artiø, fmigrenbe. 
— 'ally. ad. fiwflxq, af fiøfliø^eb el. ®m{grert. —er, 
f. ftompHmeittniaøei, Smiører, ^ofmanb c 

CoM'plIae, •. fibpe »ebetlme (efter «en>eren)^ 
Stomplete c 

CoMpMre, «. øxttbe cl. (eftaøe meb (anbre). 

Com'plot, «. ^meliøt ^o^unb n., 6ammett' 
focrgd^ c, ftoinplot n. Complot', «. flutte et 
beoiiiieUøt fforbunb, fammeitrotte flø^ fammenfiHerøe 
fiø. —'ment, 9. Øomplot n., 6amnieitfbarøelfe e. 
—'ter, 9. ttroftifter c, 9n af be 6ammetifborne. 

Cowply', V. rncb: with), føje flø, rette flø efter, 
inboifliie i, MQtøe, antage. 

ConpoB'derato, v. M]e fonmen, afbeie. 

CoMpéaeat, a. fom ubø«r en Set; «. 9etlanbbel 
c —ports, Øepanbbele pi. 

CoMport', V. ftemme otterene, paftfe; taale, libe, 
ub^; to — one'a aelf, opføre fia, lliffe flø, for. 
bolbe flø. Com'port, 9. Opførfel, nbforb c, %ot' 
bo(b «. — 'able, a. forbroøelig, onereniflemmenbe, 
fom mon fan tomme tilrette meb. — 'anoe, —'ment, 
9. Opførfel, Vbfærb, Stine e., 9or^o!b n. — åtlon, 
t. Sommenbrinøen; 6amlinø o. 

CoflipdM, V. fammenfatte; forfatte, nbarbejbe; 
lomponere; fatte (om 9oøtri)tfernc); bilsøøe, be* 
røUøc, ftille, orbne; nbgere. Compésed, a. —ly, 
9d. roliø, fat, finbiø. Comp<>9edne88, •. Roliø^b, 
€inbiø^b €. Comp69er, #. ^ocfotter; Satter; 
ftomponifl e. Compoe'ite, a. fammenfat; — candle, 
6tetria(l|4 n. Compcsi'tion, 9. @ammenfatninø; 
SarnmcnfUSinø : tinorbnina, ^nbretninø; 6triM> 
moobe c; Sken, SIrift; Ublail «.; ftonc^t; Zone« 
(i aRatbématit oø gUojofi); T. «r{latninø o. (for 
Zienbe). Compos'itive, a. fammenfat; fammenfat* 
tenbe. Compoe'ltor, 9. 6atter e. 

Compot'iible, a. fom Ian eriitere cL bejtoa fammen. 

Com'poit, 9. Gammenfatnuiø, Olanbinø: Q^øbninø 
c; ftline'Sern. (oafaafatbet: Com'po). Compost', 
9. øøbe; Hine, fpene. 

Comp6i«re, «. Roliø^eb, Ginbiøbeb, BKttninø; 
6inbéro c; (^0 øamle 9o<f^ttere bet famme fom 
Composltion, vid. unber Gompoee). 

Compotåttoa , 9. ^^riltelaø n. Com'potator, 
Compéter, 9. Sritlebrober «. 

Cem'poaad, a. fammenfat; forftorfet; 9. Ølanbinø, 
6ammenfatnina e.; (i C^nbien) inbbéønet Øaarbi* 
rum n.; — adoition etc., Vbbition ofD. i benaimte 
ZaI c; — fiaoture, fplintret Vrub «.; — felony, 
en Zijoi (Matninø til ben Oefltaalne imob iSe at 
antlaøeø; — interest, 9tente< Rente c Compoaad', 
o. fammenfatte, fammenftiSe, forbinbe; bilaøge, nb* 
iabne; gobtøøre, tilfrebftftiOe; lomme til goritø (beb 
at betale et. øobtøøre en Del), forliae«, (omme ober* 
en« (om, for), aflinbc ftø; øørc øob iøien; øøre en 
Aanbcl; to — on, t befltttK. —able, a. fom Ian fammenfatteC et. blanbeø. —er. «. Olanber; fft^bø* 
{lifter; Vlaøler o.; (Bn fom øør Worb (om fin Vlelb); 
(Kn fom øør Vftale (meb en gforbrbber om at tabe 
^am unbbtge); (Estca-Setoter c (for be Qlraber, ^n 
nit tage »eb Unlb(érfltetet): en fBen af Øleftaurationen 
men meb Itmnefti og fobpeftemte (Boronticr. 

Comprefcend', 9. omfatte, inbbefatte, inbc^otbc; 
bearibe, forflaa, fatte. Comprehen'tible , a. be* 
grtbetig, fattelig. Comprehen'ølbly, ad, omfattenbe; 
eftertri)Retiø, ubtr^MfuIbt: fotteliø. Comprehen'- 
sien, tf. Omfanø; dnbbeøreo; Øeøreb »., 9<ttteeone c. 
Comprehen'sive, a. —ly, ad. inbbefattcnbe, om* 
fattenbe, meoet omfattenbe. Gompiehøn'siyeneas, c. 
nbtrblBfnIb ftortbeb c; Cime til at fatte et. forøaa 
meget; oib Ubftrafninø c. 

CoHprMw', 9. fammenpreife ; fortatte; Ag. om- 
fotrne, befoanøre. Com'prees, 9. Ilompreife e. (tit 
6aar of«.). ^ibil'ity, — 'ibleness, 9. eammen* 
preftfeliø^b o. — 'ible, a. fom Ian fammentrbKei. 
—'ion, tf. £ammentn}Ininø, Sreøninø, Qfortatninø c 
—'ure, 9. ^rcønina o'., Zr|)l n. 

CoBprlaC. 9. eftertmlle (en fBoø). Com'print, 
tf. (SftertrbI n. 

Cemprioal, tf. ^nbbeøreb n. Compxløe, v. inb* 
befatte, inbcbolbe. 

Com'probate, v. fhmme oberenø (i Oebii), be- 
frafte. Comprobåtlon, «. Gtabfa^elfe o., OeoiØ n. 

Com'promlse, «. ftompromii e. (gienfibigt fiøfte 
om at tabe en Zoiftig^b afgøres beb en fBoIbgiftI* manbø Som el. ftjenbelfe); wortig %.; v. iKelge en 
eolbøiftømanb et. JDpmanb; bitaaae Mb en Opmanbl 
ITienbelfe, bitaøøe (oeb ^orliø); {tilte blot, fatte }faa 6pil, f ompTomittere ; t f ortiøeA ; to — one'ø self, 
paatage fiø ^orpttøtelfér paa en nforfiatiø Viaabe, 
fltOe ilo btot, fortøbe fiø, lompromittere flø. —er, tf. 
Solbøiftømanb c. Compromlaaérlal, a. fom ^ører 
tit en ftompromii. 

Com'promlt, vid. Compromiøe. 

Comprorln'elal, a. t af famme $robinl. 

Compt (eotttil;, v. t reøne; tf. Øteøninø o. —ible, 
a. t anfoarliø. 

Compt, a. —ly, ad. t net, firliø. —nen, 9. t 
Øletbeb c. 

Comptréi, etc. icon-), vid. Control eto. 

Compal'iatlfely, ad. tPunøen, bcbSUøt et. Zbonø. 
Compol'oatory, a. tbinøenbe, forbnnben meb Zixmø. 
Compul'sion, tf. Zoanø, Zotnøen e. Compnl'ilTe, 
a. —ly, ad. toinøenbe, oeb Zoanø. Compul'eiveneiB, 
tf. Zoanø c. Compul'aoiy, a. — Uy, ad. tPinøenbe, 
tbungen (f. (Se- Stolegang). Com 88 Con CompvBet', a. t pirret, o|i«Qget. 

Compnnc'tioii, 9. 6tiiren, pirring e.; 6amtoitt{ø* 
^binofl n., Vnørr c. — leas« a. uben tinger, fain> 
tnttig^btlff. Compunc'tiOTifi, a. nagenbe, anger« 
fu(b, angrenbe. Compunc'ti^e, a. nagenbe, Vnger 
DpbæRenbe. 

CoMpvrgåtloii, t. et ttbfagn« Oefrceftelfe beb en 
ØnbenS SBtbneSb^rb e. Gom'purgator, 9. ^ fgm 
meb (Sb betoibner en VnbenS UfTt^Ibig^b. 

CompAtable, a. fom Ian tftDeø, beregnelig. Com- 
putåtfon, Gompt&te, 9. Oeregning, {Regning c 
Comptite (Com'putate t), o. tegne, ubreane, be* 
regne. Coinpt!iter (Gompiitist t}, »- ^ fom gør 
9errgninger, flUeoner, Regnemefler e. 

Coin'rade, 9. ftammerat, fittUt, (ScIfTaUbrober e. 

Con, ad. (forlortet af contra), tmob; pro and — , 
for og imob; the pros and —s, (Øntnbene for og 
tmob. 

Con, V. IJenbe, funne; Iftre nbenab; t ftubere, 
tanie; bebibne; to — thanks t, talte, beoibne fin 
(frtienbtHg^b. 

Con, V. S. T. borfYo for 9toret, fTaage; 9. Gtiyring 
c; to stand at tbe — , DaSfe 6ti)nngen. 

Con, en iiabftiHetig fpirce))ofition . fom ubtrbtfer 
9orbinbeIfe, forening, 6amb«ren. JDenS ^otm for* 
onbreS efter bet paaf«Igenbe tBogfiab ti(: co-, oog-, 
ool-, com-, cor-. 

Conécre, 9. (i {^frlanb) fremleje for et ITorS ^øft 
of fmaa ®tt)ner Sorb til UbemiMebe c; v. nblefe 
paa faaban 9taabe. 

Oaneaai'erate, v. t ^bcelbe, g«re ^balbet. Con* 
cameråtlon, 9. t Abttlbing c. 

CoBcat^eaate, v. tommenmbe, forbinbe noje. Con- 
catenåtion, •. ®ammenfabning, Sammenhang e. 

CoBcaTétioB, 9. ^utning, Itonfabitet e. 

CoB'eare, a. ^ul, Tonfab; 9. Rulning c. Con'- 
cave, V. t ^u(e. Concåveness, Ck>ncaY'ity, «. 
Attl^eb, ftontooitet e. Concåyo-oon'cave, a. bobbelt 
bul, (onlao paa begge 6iber. Conc&yo-con'vex, a. 
lonlablonbes, ^nl paa ben ene 6ibe oa ophøjet paa 
ben anben. Concåvous, a. ~]y, ad. ronlab. 

CoBcéal, V. ffiule, bølge, ^olbe hemmelig. ->able, 
a. fom fan bolbefi ^mmelig. — edness, 9. ^emme« 
lig^eb, 2)unfe(^eb e. —er, 9. gorbofger; ikeler c; 
--ment, 9. ^orbolgetfe, ^ocHelfe; ^emmeltg^b c; 
XilflugtSfleb, ©fful n. 

CoBeéde, v. gioe efter; titfiaa, inbrømme, BebiQige. 

Coaéétt, 9. Oegreb n., ^be, SorefhOino; Zanie o., 
Onbfalb n., (ØriQe; SRening; ^atteebne; Onbbilbft^eb 
«.; to be out of — With, bcere utilfrebS meb, bare 
f)eb af, itTe mere l^obe 2\i\i til. CoBeélt, v. bolbe 
for, inbbilbe fig, tro, mene. —ed, a. — edly, ad. 
inbbilbf!, funklet, affetteret, tbungen; t meb ^antafi, 
unberlig, lunefulb. — edness, 9. gnbbilbft^eb, dnb* 
bilbning, @toIt^eb c; tbunget e(. affetteret IBæfen n. 
— lefls, a. t tanleløi, ubetanifom. 

CkiBoéiTable, a. —ly, ad. tanlelig: begribelig, 
forftaoelig, fattelig. — ness. 9. Zænleligbeb, SBegribe* 
ligbeb c. CoBcéiTe, o. nnbfange, blibe frugtfommelig; 
biioe broegtia; nbtanle, babe i 6inbe, fatte, begribe, 
forftaa; tanfe fig; bolbe for. Conoéiver, 9. (Sn fom 
begriber el. forftoar. 

CoBMBt', 9. Somllang. harmoni; JDberenftftem' 
melfe c 

CoBMB'trat«, V. forene i et ^ntt, foncentrere, 
fammenbrage. Concentiåtion, 9. €ammenbrogning, 
9ptenina i et Suntt, ftoncentreting c. Ck>noen'tre, 
V. I^abe faDeft Slibtpunlt, forene fig i et Wibtpunh; 
forene i et $unft, foncentrere. Concen'tric, —al, 
a. fom ^r falle« Stibtpunft, foncentrijY. 

CoBMB'tBal, a. ^rmoniff. 

CoB'eept. 9. ttbtafl n., Ittoncept c; opfattet Øien> 
ffanb, 9oi^0ing «., Øegreb n. Ckincep'tive, wd. 
nebenfor. 

CoBMp'tade, •. T. iAjtmtat n., Øebolber c. 

Coaeep'tlble, a. begribelig, fattelig. Concep'tlon, 9. nnbfangelfe; ^QegrebSebne, ^orfionb c, Oegreb n.; 
^orefliHing, Xanfe c; f^orfat n.; 9Rening c. Con- 
cep'tious, a. t let til at nnbfange; frugtbar. Con- 
cep'tive, a. mobtagelig, opfattenbe, Cpfatningi'. 

CoBoerB', V. angaa, oebfomme; forurolige, befpmrc, 
bebrf be; to be concemed, osre belbmcet e(. nrolta; 
babe at gore (meb), bore intereøferet, tage 5Del (i); 
to — one's self, befbmre flg, tage SJel (i noget). 
Concem' ». tinbel, S>eltoaeIfe; eag, lino c, an« 
ligaenbe, Qroretagenben.; Øigtig^b, Qetbbmng; Uro, 
Oefbmring, 6org c. —edly, ad. magtpaaltgøenbe, 
meb 3fntere«fe. —Ing, prp. angaaenbe, meb ]&enfbn 
til, om; —ment, 9. tfnliggenbe, ^oretagenbe; Aenfnn 
fi., 3nbflQbelfe; Stgtigbeb, iBagt; 2)eltaøelfe, ®inbft* 
bebagelfe, Qefbmring c. 

CoBoert', V. inbrette, orbne; aftale, oberlogge, 
raabflaa. Con'cert, «. ftoncert; f^iflaoelfe, for- 
ening, Srorbinbelfe; Øftole c; In — , efter 9ftale, i 
9orbinbelfe, fammen; — pitch, ftammcrtone c —'ed, 
a, •oberlagt, lagt (om en $lon); fomponeret fom fton« 
cett. — i'na, 9. en fulbfomnere ^ormonifa ivid. 
Accordion). 

CoBcerUtioB, 9. Xot^, ®tribig^eb c Concer'- 
tative, a. flribig. 

CoBcer'to, 9. T. ftoncert c. (SRuflfUbffe). 

CoBMB'iloB, 9. 3nbrømmelfe, Xil^aælfe: ZilTa' 
belfe; SBebiUtng c. — ary, a. beoiaiget, tilflaaet. 
— ist, 9. dn fom tilflaar el. inbrømmer. Conces'- 
slve, Conces'aory, a. tiOabenbe, tilflaaenbe. Cou- 
oes'sively, ad. meb Snbrømmelfe, paa en antaget 
Dtaabe, uben ^orflning. 

GoBch (ch ubt. k), 9. ftonfblie c — ll'ions, 
— ylåceons, a. fom qøter til ftonfbUer; fonfblie- 
agtig. Con'ohlte, •. l^onfbUolit c, forftcnet Sfal- 
bbr n. Con'choid, 9. T. ftonfo'ibe, Sneglelinie c. 
Conchorogy, 9. fiare om Sfalbpr c 

Condergre', •. (fr.) ©orgfogeb, ®Iot«forbalter c; 
CpfbnSmanb beb et Sfangfel o. 

Conelliar, a. fom angaar et ftoncilium. Con- 
eiliate, v. forffaffe, oinbe, er^berue (beb moralff 
3nbflbbelfe} ; forfone, lilfreb«fHSe. ConcUiåtion. 
9. Opnaoelfe, Xilbeiebringelfe; XilfrebSfliaelfe, ^r> 
foning c. Conciriator, •. gorfoncr, Qrtebftfiifter c. 
Conciriatory, a. maglenbe, forfonenbc, frebelia. 

CoBdB'aate, 9. t orbne; a. patfenbe, ftrlig. 
Condn'nity, 9. Ønflanbig^eb, Sømmelig^b, 6tr- 
ligbeb, 9ttt%th c. Concin'nous, a. anftanbig, føm> 
melig, net, flrlig. 

CoBcionåtor, 9. ^rabtfant, offentlig Zater c. 
Con'cionatory, a. brugt i en t^rabtfen el. offentlig 
Zale. 

Conds«, a. — ]y, ad. fortfattet, foncil, fammen- 
trangt. — ness, 9. ftort^eb c. 

Cond^oloB, 9. Vfff åring, OortfEaren; ^octortning^ 
l^ortbeb c. 

CoBdt&tloB, 9. Dp^iblning, Gpegning c. Con> 
dte, V. t opbibfe, opegge. 

GoBdamétioB, 9. faued Ubraab, Ølabeffrig n. 

CoB'claTe, 9. hemmeligt ftommer, ftonflabe n. 
(^bor ftarbinaleme balge en $abe); hemmelig f^v 
famling e. 

C!oBdude, v. inbe^otbe, inbflutte: flutte, enbe; 
afftutte, bringe i 3)igtig^b ; flutte (af noget), gere 
en Slutning, bomme; beflutte, befiemme; forbinbe,. 
fotpligte. Concltldence, (ConcWdency t), ». Slut- 
ning, 61utntnglfølge c. Ck>ncludent, a. bfgerenbe. 
Concliision, 9. Slutning, (Snbe; Slutning (of $rff> 
miSfer), Slutninoffolgec; tXab^^bc; to try —s, 
gøre el. bobe et 9orføg. Condilisive, a. —ly, ad. 
aføørenbe; følgerigtig; —ness, 9. fRagt til at afgøre 
Vceningen; ^ølgerigtig^eb e. 

CoBooag'nIate {co-ag'-). v. labe løbe fammen; 
forbinbe nøje. Conooaguiation, 9. Sammenløben, 
Størfnen, ^oi^^nø til en 9Ra«fe c. 

Coneoflt', V. forbøfe; bringe til 9h>ben^b beb 
{Barme; renfe, lutre; fig. ubflaffe. —Ion, 9. Qor* Con 89 Con kffiHir; SRotminø brb 9atmt e. — Ive, a. forbøienbe/ 
%e^b9]f\\H'. —or, •. 9n font Tagget ^lantx. 

Coaeoaltaa«^, CoiicoMit«>ex, «. Oelioaen til' 
\tmmKn, Scbfagning; Sammrn^ng c. Conoom'- 
ftant, a. Irbfogenbe, forbunben bcrmeb, mebbitfenbe: 
t. Sebfoger, Slebfvtger c. —ly, ad. i ffomtlng. t 
Sriftab. Ooneom'ltate, o. tebfage, wttt fbrbunben 

9Kb. 

CøB'eord, «. <EnbTffgtfgfifb, (Sirigbeb; Orbenel 
SMten til (omnbre (i 9etion, ZaI, Ara ofb.); T. 
SmtlttBjL llonf onani c; Srorlig n. — 'anoe, ». 
CMrenfmnncIfe; T. ftonlOTbanl ø. — 'ant, a. 
luBbTcatig, enflemmig. —'at, «. Cbetenllomft e. 
j fcrf cfagfr) ; Jtonfoibat n. (mellem 9aven og en 
Smile). 

CaB«or'ponk1, a. af fomme Sicgrme, inbTemmet. 
Omoor'poratfe, v. inb(emme, forene. Conoorporå- 
tkm. t. 3nbleiiime[fe c 

Cen'eoan«, «. 8ammesl9b, Ziltob n.; ^tb, 9o^ 
fmling« SRsngbe c; flfoieningibttnTt n. 

CoBerevitieH, f. ^orbrcenbtng. Opbreenbing c. 
'af Ane Zing). 

CoB'eraMBl, t. Sammenbopiing, fait 9Ra9fe e. 
Coneres'oenoe, «. Sammenbocrn c. 

€4)Bcråte, v. fammenbose, I«be fammen, ftørfne, 
bfisc til en 9ta«fe; gøre el. banne til en OtaSfe. 
Con'crete, «. fommenttoset fait; inblemmet, forenet; 
T. fontrrt; t. Ølonbtng el. fommenfat SRaCfe e.; 
bnftet 9tqttb n. Concrétely, ad. T. tonfret. 
Goncréteiiess, «. @tøitiiiag, forening til en 8Ra«fe 
c ConoétioD, «. %9tbiiibd\t; Gtortning, Waife e. 
CoDCrétfTe, a. fom oeDitm 6t«rtning. Concrétare, 
9. 6tfrfiitBg, Sloffc e. 

CMctblMce, 9. 9o\nl ftonfitbinat n. Con'- 
eablBe, ». volrrlle, 9ri!Ie, ftonhiMne c. 

CoBCBl'CAte, 9. tcabc anber ^øbber, fonbectcæbe. 
Concalcåtion, a, Xtaben unbet jobber c. 

CoBeiplMeaee, «. tøbelig BrQiering, onb &b^ c. 
Coocapiaoeiit, a. iD^en, oeaQfltg. ConcuplBcen'- 
tial, a. foij^ angoor onbe fit^ller. Concilipiacible, a. 
9eaterltg^ o)>bftlIcnbe: begjerenbe, IBegleringl«. 

Comau\ V. ttetfft fommen, I«6e (ammen i et 
9imft; litmme ooereni; ocere forenet et. forbunben; 
mebtnrle. — lence, — rency, #. Sammentceeffen; 
9orbtnbeIfe, forening, CbcrenSltemmelfe; HRebtoirf« 
niag, ^\ttip; tRebfagning, lige Øorbring, Ihmfnrren« 
e. —rent, a. forenet, meboirlenbe; : meboirfenbe 
SorfoQ, Oton^ttnbigbeb e. 

CaacaaiåtioB , 9. Øll^ftelfe c. Concus'sed, a. 
rDllet. Concos'flion , «. 6ammcn1tfb, Stab n., 
XiMtelfe e. Coneoa'siTe, a. rl^Henbe, fom beoirfer 
»bUetfe. 

Cm4, 0. T. lebe, beltemme; borfto til Roret (vid. 
rondnct). 

CoadeaiB' (n fliimt i bette Orb^ men ille i be 
følgenbf), V. bamme (til 6traf)^ erllare ft^Ibig; for« 
bamne; forlafie, bable; Draffe. — able, a. forbom* 
meltg, ^offdllbig, Itrafbcerbig. — åtion, «. ^or* 
bommelfc, ^Domfelbning, Straffebom; fforfttlielfc e. 
— atory, a. forbammenbe. —er, «. wn fom for> 
bøvner; Sabter e. 

Coadea'øable, a. fom laber Hg fortstte el. for« 
ttiBe, lonbenfabel. Conden'mte, Condenøe', v. 
fsrtfttte, fortætte; btioe teet el. tt^f; «. fortsttet, tat, 
ti^. CondensåUon, «. øorti^rning, Bforteetning c. 
Conden'eatlT«, a. fortffttenbe. Conden'øer, «. T. 
g ertgtter^ ItomirreSfionSmaltine, ftonbenfator c 
Conden'slty. «. Xat^b c. 

CoB'dar, «. T. itn fom befleber 6iIb^9iftere (vid. 
Balker); wn fom giber VmHf ning til Vtanben beb 
$bret. (3t>f. Cond)- 

CoadaaacBd', v. neblabe fig; bife Meligleb, gibe 
fftcr, lemve Hg; dtotl?) fwctffcere. — enoe, ». Web» 
lobrlfe, 9trblaben^b; gafeligbeb, (Eftergioenbeb c; 
(Votff; epeciftfotton c, najagtig nbfcerbiget Vttftbtte II. Condescen'sloD, «. 9{eblaben^eb; 9^tl\g!titb e. 
Gondefioen'øive, o. neblabenbe^ hoflig- Gondesoent', 
•. t 9ieb(aben^eb c 

CoBdfan (eon-diné), a. fortjent, tilbarlig, paftfenbe. 
—ly, ad. efter fjortfenefte. —new, t. ^or^olb n., 
$a<felitbeb, ^ortienefie e. 

C4>Bdlf 'Bity, 9. ffortjenefle e. 

CoB'diaieBt, t. ftrbberi, ^irringimibbet n. 

CoBdIfdple, 9. Vlebbifcipel e. 

CoBdite, V. nebfblte, ft^Ite, Iri)bre. Con'dite, a. 
1t)ltet, fTi)bret. Con'ditement, «. S^Itetai n.; 
S^bbren e. 

CaBdinioB, 9. Oetingelfe c, BilTaar n.; ITontraft; 
Zilftanb, Jforfatning ; etanb, Slang ; tgenitab ; £e* 

Semlbeffotfenbeb c; 6inb, Zemt^erament n.; v. gare 
^etingelfer, faftfatte, betinge; inbgaa en ftontralt. 
—al, dl. betingenbe, betinget, lonbitioncl. — al'lty, 
9. iBrtinget^b, dfnbftrcenfning beb Oetingelfer o. 
— ally, ad, fietingelfeeoii, paa XHlfaar. — ary, a. 
betinget faflfat. — ate, ». f betinge, beHemme, faft» 
fatte; a. t beftemt betinget, —ed, a. beffoffen, 
•artet. 

CoB'dltory, 9. Øebolblteb, Cpbebaringllteb n. 

CoadMatory, a. fom ubtnjtTer Vtebltben^b; — 
eplstle, ftonboiationi'Oreb n. 

Coaddlf, V. Tonbolere. bebibne ftn Seltagelfe t 
Vnbre« @org; bnte, beffage. —ment, «. Sebrøtielfe^ 
6org, ^ItageUe e. Cond61enoe, «. Webliben^b, 
ftonbofation, Olebbntlbeoibnelfe c. Condéler, 9. 
ftonbolerenbe e. 

CoBdOBåtfQB, *. XUgioelfe, ^orlabelfe c Con- 
déne, «. titgibe (ilar for Ørub af tt^teftabftCafte). 

Coa'dor, 9. ftonbor o., vuliur orvphM9 (ben llarlte 
llt^benbe 9ufll)- 

CoBdice, 9. bibroge, mebbirfe; Tebe, fare. —ment, 
•. fieben c. (til), tneboirten c, {vid. Tendency). 
Condiicent, a. tjenlig, btbragenbe, (ebenbe. Ck>n* 
dt!icible, a. —ly, ad. fom leber el. bibrager, tjenlige 
be^ialpeltg. Condilicibleness, e. Zjenligbeb, befor* 
brenbe Itraft c. CondiHdve, a. nt|ttig, fremmenbe, 
tjenlig, beforbrenbe; — nesø, 9. Zienllg^b c, ben 
(Égenftab at bibrage et. fremme. 

CoB'dnet, 9. fiebfogelfe; fieibe; Knførelfe; Srarelfe; 
Qeftnrelfe, Qorbaltning; Opførfet, Seoemaabe c 
Conduct', a. fare, tebe, anfare; lobfe (et 6fib); 
belibre, forbalte; to — one's aelf, opfare Hg. Ck)n- 
duc'tlon, 9. fiebelfe c. Conducti''tion8, a. lejet. 
Ck)ndnc'tor, 9. ^arrr, fieber, ?lnfarer: gorbalter, 
©ejttjrer; T. fieber, l^onbuftor c; — of lightning, 
fit}naf[ebfr c Conduc'treøs, 9. Sebfagerinbe; Oe* 
It^rerinbe c. 

CoB'dalt, 9. (con' -dit), Sanblebning c, Kar n., 
Itanal c; — pipe, Sanbrar n., 9anbrenbe c 

CoBdipllfate, o. t forbobte, tagge bobbelt; a. T. 
fammenlagt. (yonduplicåtlon . »- Srorbobling c; 
!^uplilat n. 

CoB'dyl, 9. Oen^obeb n. — oid, a. fom et 9en< (ooeb (ber brbager fig i ben tilfoarcnbe Qenbute). 
j^forbbor n. GoBe, 9. ftegle; ftogte; fteglefnefte c; Vnanoi« Caa'ey, vid. Cony. 

Coafiftb', 9. X for Contabulatlon. 

Coalkb'alata, v. Ilabbre. fnafte. paiftare. Ck)n- 
fiibulåtion, 9. ligegtjlbig, munter @amtole, $a91iar 
c. Ck>nfiib'ulatory, a. Tom b'rer til fortrolig Garn* 
tale et. Unbcrbolbning. 

CoBfkrreåttOB, 9. ertjOupiboitib beb at fpife Orab 
fammen c. (bo< be gomle Stomere). 

CoB'feet, 9. ©ntrerbagoarT, ftonfeft n. Contbct', 
V. t tiHaoe ibnfeft. 

C«Bfee'tloB, 9. Gntrerbogbonf, ftonfett n.; Som* 
menfatning. Blanbing c. —ary, — ery, •. ftonbitor* 
oarer pi.; ftonbitori n.; t Sniferbager c. —er, «. 
Ihinbitor c 

CoafMl'eraey, 9. Qforbunb n., 9aQt: Sommeu' 
rottetle c Confed'erate, v. forene, forbinbe; forene Con 90 Con fiø, flutte $or(iinb; a. fotbunbet, QorbunbS'; ». ^of 
bunbtfcine, ØotbunbfMn, ØorbunbAmoøt; Webftijlbig 
«. Confedeiåtion, ». fjfotbinbelfe, ^agt c. 

CoBfer^ V. jæonfvre, fammen^olDe, lonfmre, 
fammenligne; unber^nble, raobflaa; mebbele, obrr> 
hta%t, øiM; t inebbiTl(, bibraje. Gon'ferenoe, «. 
tlnbcr^nbling^ Bror^nblinø; ftonferenl, Sammen- 
fomfl; t 6ammenlianiiig c. Confer'rer, «. Unber- 
^nblet; Vtebbeter, mttn, Oberbraøet e. 

Confer'TA, «. 8anb|faar, eonferva ($(.). 

Confess', v. belienbe, tilflaa; bcbaaa, inbrømme; 
llrifte; \fm SlriftnnaaT; — ant, ». Sn fom ftrifter^ 
®friftebam n. —ed, (Confest'^ a. aabcnbac, be* 
tienbt. — edly, od, aabcnbart, unegfeHo. —er, : 
<ln fom tilflaar (en 9ciO. —Ion, t. »etienbelfe, 
ZUpoaelfe c; 6IriftemaaI n.^ etnfte; Zcoibefjenbetfe 
«. — ional, •• GIriftefloI c. — lonary, #. @frifte< 
fiol c; a. fom bebtommer 6Irtftfmaa(^ efciftc 
— ionist, •. Xrolbcfienber e. Gon'feuor, Confes'- 
«or, «. 9etienbet; Xrotbcfjenber; 6triftefabet c. 

CoBfMt', 9id. unber Confess. 

Confl^dent, a. birtrnbe, birtfom. 

GoBfldAnt', CoBlldBBte', «. (fr.) 9ottToIi| c (Sen 
«I. Seninbc). 

CoBHde, V. fortabe fiø, fatte XiHib (til, in), betco. 
Con'fldenoe, «. XUtto, XiOib; 6eIbHmb, 3)ri{!igbeb 
c. Cou'fldent, a. (—ly, ocf.) oift, obrtbebifl; tiDibf* 
fu(b, brtfiig; ufotftammet; «. Sortiolia e. Confl- 
den'tia], a. —ly, a/<. fortcolia. Con'flaeatness, «. 
ScIbHaib, ZiOibftfttlb^eb c. 

CoBflg'Bnte, V. T. antcøne Vfbeltet. Conflgn- 
ration, «. 6ammenftiSinø, SKRelfe c, SiQebe n.; 
T. Vipelter W. Ck>nfig'ure, o. øibe SMIdfe, banne 
e(. forme (oeb bilfe 9ot^o(b meuem S)elene). 

GoBflBBble, a. fom tan beøranfei. 

CoB'flBe, a. tiløranfenbe ; «. Q^ranfe, Slanb c; 
V. øranfe (til, on el. with). CoBfiB«, v. begrænfe; 
inbflCrænIe; inbeflutte, inbefpærre; ^olbe fanøen, øøre 
tit 9anøe; to be oonflned, bore fgø el. upaAfeiiø; 
boetc el. tomme i Oarfelfena. — Oess, a. groenfeløl. 
—'ment, •. 3nbef)>on:rinø, Snbfhnsnlninø c, Sfangen* 
llab fi., Vrreft; Sbøbom, ntKiSfeliø^b; Oorfelfenø, 
9arfeltib o. Ck>n'flner, •. Ørænfeorboet ; Ønznfe- 
nobo; tReOemttnø c. (f. ffx. 9lantebl)r). Gonflner, 
«. (tn fom tnbftntnlet el. mbeflntter. 

CoBllB'Ity, 9. 9l«r^eb e., 92abofrab n. 

GoBflnn', o. gøre foft, fiftre, befftfle; befrcefte, 
fiabfafle; beflijrle; robfoefte; lonflrmfre. — able, a. 
bebiSIiø. —åtlon. «. 6tabf«^Ife, Befræftelfe; fton- 
tirmation: Øenilførelfe c. — atiye, a. belraftenbe, 
befil)rtenbe. Con'flnnator, «. tltteflant c, Sibne 
n. ConQr'matory, a. betraftenbe; ftonfinnation#>. 
Confirm'edness, «. ^nbøtoet^eb, ftaf^brb c Con- 
firm'er, %. Sttefiant, Oecrcftet c, Bibne n. 

CoBfls'eable, a. fom Tan el. flal inbbrage« e(. 
borttaget, fonftflabel. Gonfls'cate, v. ertlcere for 
forbrubt, tnbbrage, lonfiftere; a. inbbragen, ^iem* 
falben, tonfifleret Conflscåtlon, t. ftonfiftotion, 

Snbbragelfe e. (unber ftronen). Gon'flacator, «. 
n fom fonfifterer. Confls'oatory, a. fom obergioer 
tit ftonftflation. 
' CoB'flt, vid. Comflt. 

GoB'iltoBt, : (Sn fom befjenber el. ttlfllaar fin 
@bnb; etriftebarn n. 

CoB'fltBre, 9. 6utferbaøtKerI, ftonfett n. 

CoBflz' V. faftgøre, foeile, nogle, —ure, «. Oe> 
faflnina, (^ftgøren c 

GoBflåflrrsBt, a. brsnbenbe, i Ib* Bue. Confla- 
gr&tion, 9. alminbclig Opbrsnbing, Sranb, dtbølne 
c. Con'flogratlTe, a. foraarfagenbe Øranb. 

GoBflåtloB, 9. éammenbloefen, €amtlang af bto* 
fenbe Hnfhrumenter; Sammenflijben, Smeltning e. 

CoBflex'are, «. tBoining, SBenblng e. 

GoBlllct', o. tcempe, ftribe. Ck>n'flict, «. ftamp, 
Strib c. (ogfaa Ho,). — 'ive, a. fom fører ti( 
Strib. Gob'Ubøbm, GoB'flax, (CoBflaxioB t), «. Sam> 

menftbben c; Sammenløb«., Zrangfelc, ZiSøb n. 
(af QfoU)* Con'fluent. a. fammenflbbenbe, i ^Inanben 
løbenbe. Confluzibil'ity, «. Zilbøielig^eb tit at løbe 
fammen, ^oreneligl^b e. 

CoBfom', a. Itgebannet, oberenifiemmenbe, paS« 
fenbe; o. beloemme, føie; belMmme flg; rette ftg 
(efter), ^nble efter (to), —able, a. — ably, ad, 
ligebannet, tig, obereni^emmenbe, )Mif fenbe; Inbig,. 
bøjelta, føjehg. — Atlon, «. 2)annelfe, SlUteUe^ 
Øpamng; SigV^/ CoerenBflemmetfe e. —er. — fst. 
9. ftonformifl c rXil^anger af ben engetfle blfto)}))«- 
(ige INrfe); On fom føier fig e(. giber efter. — tty, 
t. fiigebannet^b, fiigbeb, ODerenSflemmelfe c 

GoBfortåtloB, «. Stbrtning c. 

CoBfoBBd', 9. fammenblanbe, forbirre, Tonfunbere; 
forMcIe; gøre bcflbrtet; tilintetgøre, forbttrbc, for« 
flbrre; confound itl x oib flotter ^abbe bet! —ed, 
a. forbirret, flamfutb; afftb<»g/ for^bt; x forbanbet„ 
forbtflret, ^olterB. — edly, ad. forbi^t, afflQelig. 
—er, 9. (En fom lonfunbecer et. foroester; dn fom 
bcflammer el. forbirrer; (Dbelcegger, ørebtfotfl^nfr, 
Srorboeroer e. 

GoBfrater'Blty, «. QroberfTab n. 

CoBft-icåtloB, 9. Ønibnina, ^riltion o. 

CoBftroBt', o. oenbe Itnftgt mob (Vnfigt), oenbe 
fig imob, ftaa ligeober for, fe unber Ø|ne; mobfoette 
fig; afføre gjenfibig, tonfrontere (i Sletten); fammen« 
botbe, fammenligne. — åtlon, «. Sammen^olbning, 
Sommenflining; ftonfrontatton c. 

GoBfiie, o. forbirre, gøre forbirret; forblanbe; 
bringe i Uorben. (Donftiae, a. t — lyi «<. t for- 
birret, buntet. ConAisedly, ad. foroirret. Con- 
f&øedneBs, 9. Uorbenlig^b, ^orbirring e. Confii- 
■ion, 9. Uorben, ^orbirring; Brøclegenl^b, Befhyrtelfe; 
9orbftr»eIfe, pbeiosggetfe; Itumult c. 

CoBfifitable, a. fom Ian gfenbrioet. Confdtåtion, 
9. Ojenbrtbelfe o. Conf^te, o. gienbribe. Confii- 
tant, Conftiter, •. Ø^jenbrit>er c 

CoB'ge, CoB'gee, «. (fr.) Sforlob, Orlob; Vffteb 
c, Sarbel n.; ftombliment o., Out n., 92eien c; 
— d'elire' tongelig XiDabelfe (til et DomlapiteO at 
bftlge en iBiftob. Con'ge, v. tage KffEeb; butte. 

CoBfféal, o. brinae tit at frbfe, gøre fHb ; frbfe,. 
ftørlne, fhone. —able, a. fom tin frbfe et. flitine 
beb fiulbe. —ment, t. Silfrt^Øning, Størlning« 
flørtnet 9laf fe c. 

Con'gee, vid. Gonge. 

CoBgelåtioB, 9. ZilfrbØniim, Størtntng e. 

CoB'geBer, #. beflsgtet ^erfon et. Xing, Xing 
af famme Vrt o. Congen'eracy, «. Bigeortet^eb c. 
Congener'ic, a. ligeartet. 

CoBgeB'eroBS, a. ligeortet, enSortet. — neøs, «. 
ttntertet^eb, tige Oprinbelfe c. 

CoBgénlal, a. (igeartet, af famme 92atur, lige, 
beflagtet, aanbøbeflogtet. — 'ity, — ueas, «. (Snt> 
artetjeb, Sigbeb c, fumbAflagtflab n. 

Congeaital, COBgealte, a. mebføbt; af fanme 
grøbfcl et. Oprinbelfe, befloegtet. 

CoB'ser, 9. ftor ^ab-ttal c, muræna wngtr. 

CoBgérles, «. (tat.) ^ob, Sammenbbnaning c. 

GoBgeøt', o. fammenbbnge, famle. — Ible, a. fom 
Ian famteø. —Ion, «. Sammenbbngning; unaturlig 
Samttng c. (af Scebfter). 

GoB'giary. 9. Øaoc til %fXUX eL Solbateme (l^oø 
Romerne) e. 

GoBglåelate, e. fri)fe, blibe tU 3«. Congladå- 
tion, f. 9T9fen, ^rtKinbting til ^ c 

CoBgldbate, o. fammenruOe, famrnenbifle, bitte; 
a. fammenruOet, fafl. XttX. —ly, aå. fammenruHet, 
i Stitfelfe af en Itugle. Conglobatlon, 9. Sammen« 
rullen, Xilnmbing c; runbt Segeme n. 

CoBgl6be, o. fammenruHc; rutte fig fammen. 
Ck>nglob'alate, v. rutte flg fammen, bonne en runb 
maife. Con 91 Con CéBglaM'«r»te, v. fammenttinr, fammcnrnae; a. 
^émmtwnXLet, fominen^ofict ; «. en Srt éanbften c. 
CoDslomer&tioD, «. 8amineittnOtng ; 6animetibtait' 
Mna, Stanbing c. 

€««g1mtliiABt, a. fammrntinenbe; fteUvht, lægenbe; 
f. fosilsøenbe fDKbbel n. CongMtinate, v. fommen' 
Itbk, faoanrnltebe, fammcn^tt; fammrnttebeB, fos* 
ene ftg. Conglutinåtion, •. éammenlimmng, Sam^ 
mtnTiattn; Sogninø o. (et Saaxi); grocMnbelfe c. 
CoagiiitiiiAtiTe , a. Binbenbe, ^lenbe, Isgenbe. 
CoDgliitinator, «. ^nbc ficeaemibbct; Sinbinal* 
aibbcl fi. 

CoB'so, «. ftongO'Ze o. 

Con^rat'Blant, a. It^tenfTenbe. Conørat'ulAte, o. 
Isfønfle, oxi(e I^RcIig; bctribne fin ^eltMelfe og 
OUrbe, iratnlece; t fliftbe fig. OoDgratulåtion, •. 
£i)Z*]xfrnutg, Øcatulation «. Congnt'ulator, «. 
•Bstulaat c. CoDgmt'alatorj, a. I^bnflenbe, 
ØutnloHonS'. 

CoBgrée. «. t fternme obctenl. 

CoBgréet, v. t ^ilfe ^inanben. 

C*B'gTegate, V. fammenbobe, famle; focfamle; 
førfomtc fig; a. famlet; fotfamlet; tæt, faft. Coa- 
gngåxion, 9. Samling; Brorfamling; Slenig^eb e., 
txlftBxett pi. (i en IHife); ftongcegation c, gejjUigt 
SrøbeclFaB n. CongregåtioiiAl, a. fom ^øret tit en 
Sotfonthifl, øffentltø; fom f^Mttt Hl 3nbc|ienbenteine. 
OongTegåtlonaUst, «. ^nbepenbent e. 

GoB'grMs, «. 6ammen|l«b, iRøbe, Vngreb n., 
Bfegtning; eammenlomft, Statlfotfamling, ttonqxti 
c. — 'ion, 9. t Støbe n.; ^Ø^AoiKng c; — 'ional, 
a. fom ^øret til et SRøbe. — Ive, a. forfamlenbe 
fig« niøbenbe. 

GéBgT^ø, V. fiemmc oberenf; ^9fe. Ck>n'gTaeiioe, 
«. DBereaifiemmelfe, fniblommen Sig^eb o. Con'- 
gnient, a. oMiendftemmenbe; paftfenbe. Gongniity, 
«. OoereniPemmelfe; $aflfeligl)eb ; T. ftongtnenB, 
fulblommen Øig^b; ®runbigbeb; Rigtig^b c. Con'- 
grument, •. CberenSflemmelfe c. Ck)n'gruoiu, a. 
—ly, ad. ot»ereniKftemmenbe; paSfenbe. 

GobIc, —al, a. — ally, ad. leøleformig, Tonif!; 
— Ixollet. Spibilugle c; — section, Iteglefnit ».; 
—i, 9, ji. £ate om ftonufl el. fteglefnit e. — alneøs, 
«. Ihglefonn c. 

GoBlf eroBø, a. fom bater 9tofitt (om Xtæei; ibf. 
Cone). 06nlform, a. legleformtg. 

CoB'laaBce. nid. Cogmzance. 

ConjMt', (out. CoDjectuie), 0. t lafte fommen, 
ta9e. 

Cimjec'tor, Conjee'turer, 9. Cn fom gfettec e(. 
føtmobec. ConJeCtniable, o. gjettelig^ fom Ian 
fotmobef . (}onjec'tural, a. —ly, ad. grunbet paa 
Øiftning, øcb Øtfining, efter ^ocntobning. Cosjeo- 
tnral'ity, 9. t (0}etnina c, OJettebcett n. Cox^ec'- 
ture, •. 9omiobning; (ØiSning c; o. formobe, gjette. 

Co^jok'blø, o. X unberføge, afgøre. 

CoidolB', 9. forbinbc, forene, fammenføje; forblube 
beb tifeøteffab; forene fig. 

G>iJoiBt', a. (—ly, ad.) forbunben, forenet, i 
B^omiing; — degiee. T. Selnnb c (i Slufu}. 

CoB'Jngal, a. —ly, ad. agteflabelig. 

€oB'jBga(e, 0. forene, forbinbe beb twgteftab, gifte; 
T. røniuøexv: a. forenet; —diameter, — azis, T. 
loaiuøtret Diameter, fonjugeret 9(£e c. Con'Jugate, 
9. Ott af famme Dprinbelfe n. (>oi^ugåtion, t. 
^oibtnbelfe c; %ar n.; T. ftonlugation e. 

Co^lnaet', a. forenet, forbunben. —Ion, «. tfor« 
binbclfe; T. ftoniunftion c, Oinbeorb n. — ive, a. 
forbinbenbe, binbenbc; nor el. faft forbunben; «. T. 
ftonivnftin, betingenbe SRoabe e. -tvely, ad. i 
9ørbinbel{c. — iveneøs, «. ben (Egenffab at forbinbe 
el. forene, —ly, ad. forenet, tilfammen. —ure, •. 
^rbinbelfe c; (ritifl Xibipunit. Xilfcelbe n., Dm- 
fbmbig^b; CberenBflemmelfe; Sejlig^eb c. 

CoøjBråtiOB, «. (t Sammenfmergelfe c); Oefbcr* 
gelfe; SRaning c Conjire, 0. befbcerge, bebe inberlig, formane ^øi> 
tibeltg; fammenfbærge fig. —ment, 9. inbftsnbig 
Oeben, bøitibelig (formaning c. Conjiirer. 9. Cn 
fom befbcerger ofo. (ibf. Con'Jurerj. Gonjuror, «. 
6ammenfooren c. 

CoB'jøre, V. mane, befoarae (Vanber), forbese, 
fortrtjOe. Con'Jurer, 9. Kanbimaner, Oefoærger, 
Zrolbmaab, ^cremefler, Gpaamanb c. 

Coøk, 9. X 9cafe e.; en (ul Zing. — y, a. med 
en ^or troget Xafe (hertugen af XBeUington lalbteft 
ofte Old — y). 

CoBBac'cøBce, 9. famttbig el. fcrSeB fføbfel, T. 
Sammenbosen e. 

Connåte, a. føbt paa famme Xib; T. fommen* 

DOttt. 

CoBBafnnl, a. mebføbt, noturlig, noturbeflagtet. 
— 'Ity, •. naturlig ^otbinbelfe, Eigpeb c. — ize, v. 
forbinbe meb 9laturen, gøre naturlig, —ly, ad. 
oPrinbelig, af Staturen. — ness, «. naturlig %ot* 
binbelfe, Ibelagtig^eb i famme Statur e. 

CoB'nanght rangerø, 9. pi. bet 88be infanteri' 
regiment (i ben britifte ^ar). 

Conneet', v. fommenln^tte, forbinbe; bouige fommen, 
bære i Sommenbang; bcere i GteotfZob el. Selienbt' 
fCob; to be well —ed, ^oe gobe pomilieforbinbelfer 
eT. )Ber]enbtfIaber. —ion, 9. ^orbinbelfe, @ammen' 
^ocng c; Slsatflab, IBeffenbtfKab *i. — We, a. for* 
binbenbe; «. »tnbeorb n. — ively, ad. i gforbinbelfe, 
fftHe«. 

Connex', «. t (vid. Ck>nnect eto.), fammenføje. 
—ion, 9. 6ammenl^ftng n., 9orbinbe(fe c — Ive, 
a. forbinbenbe. 

CoBBietitloB, 9. eiinfen o. 

CoBBiTanoe, t. Slinfen c, fBtnl n.; utibig Ooer« 
bæren^b, 6een iglennem BHngre c, flittienbe Barn' 
tljRe n. 

CobbItø, 0. blinie; lulle |&jnene (beb noget, at 
a thing), fe igjennem ^tngre, ooerfe. Connivent, 
a. blintenbe; oberbcerenbe. Connlyer, 9. dn fom 
fer igiennem fingre. 

CoBBOløMur', 9. (fr.) Kienber, ftunfHjenber c. 
— sbip, 9. ft|enber>3)bgtig^b c 

CoB'BOtate, V. betegne tillige, inbbefatte, inbe* 
^olbe. Connotåtion, ». Octegnelfe tidige meb no^et 
onbet, 3nbbefatning c, ^enfiyn n. Connéte, vtd. 
Connotate. Con'notatiye , a. fom inbe^olber et 
loniret men tillige olminbeligt Oegreb. 

CoBBBbial, a. agtefEabelig. 

CoBBBmeratlon, «. ©ommentcelXing c. 

CoBBBB'dmm, tfid. Ck)nundrum. 

GoB'BBsaBce, etc., vid. Cognlzance. 

CoBBBtrftloni, a. narenbe beb Qanen. 

Cob'bt, a. X cebel, tapper; boller, net; 0. fton* 
flantio (9taon); — wabble, x ^gefnops c 

€6B0id, 9. T. ftonolbe c.« offlumpet Aegle o.; 
— 'ical, a. legleformig. 

CoBqnaa'øate, v. rtyfte. Conquaøsåtion, 0. fRt)> 
fieife c. 

CoB'qner (-&er), 0. erobre, inbtoge; befeire, ober< 
binbc; feire. — able, a. oøerbinbetig, inbtagelig. 
, 9. (ttohttt, Oberbinber, @eler^erre c. CoB'qnøil, 9. ^obring: 6eier e.; T. Sr^berbelfe 
af en (i jenbom beb ftøb 0(0. (itle beb Vrb) c. 

CoBøaBgoln'eona, a. nar beflægtet^ of Slobet. 
Consangiiln'ity, 0. iBIoblflægtflab n. 

€oBBarolnåtloB, 9. iSammenfliRen c. 

Con'øcleBøe, 9. €ampittig^b; Oebib^^b; <Sam- 
bittig^ebSfuIbbeb, fBets nieliobeb ; fonb og birlelig 
Otentng. opriatig Xanie; 9iaig^b c; — court, ffttt 
for fmoo (ØielbBfoger c; In — , i ©onbbebl poo mit 
Orb! — leøs, a. fombittig^bCløl. Con'adenced, a. 
meb Sombittig^b. Conscien'Uous, a. —ly, ad. 
fambittigbebBfulb ; t bebib^. — neøs, «. 6ambittig- 
^ebSfttlbbe^, tBetdenlelig^ c 

GoB'idoBable, a. —ly, ad. fambittig^bsfulb. Con 92 Con binig. rtfonbtg. — ness. : eiøtgl^^eb^ 9letfaibiø« 
^b c. 

Con'MiovR, a. (eoib^. —ly. ad. meb ^ebibll^eb. 
— ness, «. iBettibllJ^eb c. 

€oii 'script, a. inbftieMti; t. (i bet franfEe €|nu)fl) 
(In fon er ubflreDen tit ftriøBtieneftr. Gonscrlpt 
Fathen, (Slaaben ^Doc)»& bet gamle romerffe Senat 
tittatte«) forfamlebe ^abre. —'Ion, 9. Ubllritoning 
(HI irrig«tienefte), ftonfTription c 

GoB'seerate, v. tnbbie, beUige; ranonifere, eiT(ære 
for ^elgen; a. inboiet, beuig. Ck>n'secrator, «. (En 
font inboirr e(. l^Hiaet, Ironfefrant c Conseciåtioii, 
9. dnboielfe, l^lelfe, ^p^Qig^ne: ftanonifation c. Gon'- 
secratory, a. inbttienbe, ^Iliggørenbe. 

ConMctåneovt, a. beraf følgenbe. 

CoB'fectary, o. beraf folgenbe^ aflebet, fonfetbent; 
»• S*fg<. fjrtgeflutning c. 

ConsecvtioB, «. ^jølge, ^ølgrflutning c 

Conmc'atlTe, a. —ly, ad. pta binanben følgenbe; 
fom fflger regelmcefflg. — flfths, T. ffbinter pi. 
(ITtoint'^araneler). 

CoRMmliiate, v. faa {meDem ^inanben, faa 
fammen. 

ConRen'iloB, 9. Ct)eren8{!emnielfe, (tnig^eb e. 

CoaMDt', 9. dnbtriHigelfe c, @amtt)tle n.; Ooer* 
enftftemmelfe; ^orbinbelfe c., Sammenbang n.; 9Reb' 
trtrfning c; v. famtt^tfe, tnboillige; tiOabe; mebbirfe. 
—er, •. (hl fom inbttiniger. 

CoBRentåaeoai, u. —ly, ad. ooerenfflemmenbe, 
paffenbe. — ness, 9. OoerenSftemmelfe ^ $aftfeUg> 
beb c. 

ConMD'tleat, a. af fommc Stening, enflemmig. 

Coa'wqveBee, 9. f^olge; t^ølgeflutning, €(utning; 
3nbflubelfe, »irfning; Biatig^eb, »etijbning c 

CoB'Mqvent, a. føloenoe (af noget); 9. ®Intning; 
9ølge, Cirfning c —ly, ad. følgelig, altfao. 

ConReqneB'ual, o. poaføTgenbe^ beraf følgenbe, 
fom ttre ubebliber; følgerigtig, Tonfetoent; oigtig; 
inbbilbff, fiott. —ly, ad. i en Oi» gølge; i Drben; 
fonfetoent. 

GoBMqBeB'tlalBeM, CoB'øeqneBtBess, 9. @am- 
menbttng, regelmæøfig ^^orbinbelfe c 

CoBner'tloB, 9. Qorbinbelfe, Sammenføjning, Xil* 
pakning c. 

CoBser'Tab!e , a. fom Ian ^olbeS el. bebareS. 
Conser'vancy, 9. SebHgeboIbelfe c; Conrt of con- 
øervancy, en Ket, fom boIbeC i fionbon af Sorb 
9ta))oren for at beflbtte tjriflerieme paa Xbemfen. 
Conaer'yant, a. bebligebolbenbe. Conservåtion, •. 
Sebligebolbelfe, Cpbetxiring, OetKxring c Conser'- 
vative, a. bebligebolbenbe, beflpttenbe; •. »onfer- 
patio, torb c Con'servator, 9. Brbligebolter ; 
OpfbnSmanb c. Ck>i)øer'vatory. a. bebligebolbenbe, 
(onferoerenbe; 9. Øjemmefleb, )BeboIb1!eb; ^bttefab; 
^riP^uS n. rfor ftørre planter); ftonferPatorium n. 
(bPor Viunci banne«). 

CoB'Rerre, 9. Sh)nferDe, nebft)ttet 9mgt c; f 
(8iemmef!eb ofb., vid. Conservatory. 

€0BøerTø', V. bebare, bebUgeboIbe, lonfertoere, 
nebfblte (grngter). Conøer'ver, •. »eblige^olber, 
Opfbnemanb e.; Cn fom fijlter. 

CoBøeø'øloa, 9. Seftfion, grorfomling c, Wabe n. 
Conøes'sor, •. Oiflbber e. 

CoBsld'er, v. betragte, ooerpeje, tage i 9etragt> 
ning. ooerfoegge; agte, bnrbere, ftatte; erljenbe. Pare 
erfienbtlig for, betsnte, belønne; bære toiblraabig. 
— able, a. — ably, ad. anfelig, betpbelig; Pigtig, 
mærfpsrbig. — ableness, 9. 9tgtigbeb, 8etpbeHg^b 
c; Cærb n. — ance, «. Operoetelfe, (Eftertsnfen c 
— ate, a. — ately, ad. betænlfom, forfigtig; op« 
mærTfom, agtfom; iffe oPerbrepen, finbig, Hog, billig. 
— ateness, 9. 9etoen{fom^b c, roligt Operlag n. 
— åtlon, 9. ©etragtnino. DPert»ielfe c, DPerlæg; 
Aenfpn n.; (»runb. Hårlag; «igtigl&eb; ttgtelfe; (Jr. 
llenbtligbeb, (Wengjelb, Søn c ; T. ben pæfentlige 
(Ørunb el. Varfag til en ftontraft, nben b^ilten ben ei er binbenbe. — ative, a. t oberPejenbe, rolig, 
—er, f. (itn fom ooerlagger; Xcenfer c. — ing, pt. 
naar man betsnler, i betragtning af, formebeift; 
efter Omftanbigbebeme (ba clrcumstancee ofte ubf ■ 
labe«). 

€0BsirB (-tine), v. opergipe, oPerbrage; anbetro, 
tilfliHe; T. tonfignere (tllfenbe Borer): tilegne, ^Hige; 
t unberfafte fig, inbPiØige; to — to writlog, net« 
ffrioe, optegne. — åtion t, —ment, •. CPerbragelfe,. 
(Dberleprring; Unberftrift, Unbertegning; 92ebl(eggelfe 
(of en ©nm ?Penge): T. ftonflgnation c. — ée, «. 
T. ftonflgnatariu9, vtobtager e. —er, 9. CPerbroger 
c. —or', 9. T. Åonfignant, Vffenbrr c 

GoBølgalfleåtloB, 9. lige Betpbning c. 

CoBoim'ilar, a. lig. Ck)nfdmll'itude, «. fcllf« 
2ig^eb c. 

CoBRlit', V. beftaa; flemme operent. — ence, 
— ency, 9. Beflaaen, Øeftonbbelene« Sammen^ttng, 
Zilftanb e., Bafen n.; Xcet^eb, 9afl^eb; Qarig^eb; 
l^orbinbelfe, OPerenSftemmelfe c. — ent, a. — ently, 
ad. tæt, fafl; oPerenSflemmenbe, følgerigtig, tonfe* 
tpent. 

Conøiøtérlal, a. fom angaor ftirteraabet et. fton« 
fiftorium. Conølstérlan, a. prelbptertonff. Con'- 
sistory, «. ftonriftorium, ftirferaab n.\ ^vt^CMlin^ c. 
(i bøitibelig Vnlebning). 

CoBs6flat«. V. forene; forbinbe, fammenbolbf; 
forene fig, fipbe fammen; 9. deltoger, SRebflploig c 
Gonøodatlon, 9. ^orbinbelfe c, @elf!ab n.; fortrolig 
Omgana c 

CoBøolablø, a. fom laber fla trøfle, trøflelig. 
Con'øolate, o. t trøfle. Oonsolåtion, 9. Xxaft c. 
Con'solator, 9. Xrøfter c. Consoratory, a. ttm» 
ftenbe; 9. Xrøfteftrift n., Zrofteptsbifen c, Zrøfte' 
orb a. Conø61e, v. trøfte, berolige. Conø61er, «. 
Zrøfler c. 

CoB'øole, 9. T. ftragften; ftonfol c. 

CoBøoIidaBt, a. forbinbenbe; lagenbe; «. ^elenbe 
Vtibbel n. Conaoridatc, v. gøre fafi el. teet, bttrbe; 
fanmenbinbf, forene: forene ftg, blipe faft; IcegeA; u. 
bannet til et faf! Seaeme. Consoliditlon , 9. faft 
forening el. ^orbinbelfe, Befoef^ning; SiRring; ^eltng 
(af et Saar; c Ck>n8ol'idat{ve, a. fafl forMnbenbe, 
Iffgenbe, ^lenbe. 

Con'Bolø, CoBRols', 9. pi. et Slag! engelfte Stats- 
papirer, tonfolibtrebe Statsobligationer pi. (conøoli- 
dated annultles, bporaf foareS 3 pCt.; be banne 
{)opebbeflanbbelen af ben engelfTe Statftgtelb). 

CoB'ROBaaee, CoB'øOBaBcy, 9. SamHong, 9tU 
Rang c; Rim n.; Operenfiftemmetfe, Samftemning c 

CoB'MBBBt, 9. 9Reblt)b, Ibnfonant c; a. meb* 
Ipbenbe, operenSftemmenbe, pa«fenbe. —al, o. Iton- 
fonont.. —ly, ad. operenftftemmenbe, efter, ifølge. 
— neøa, 9. CPerenftftemmelfe c. 

CoB'ionoBS, a. f amflemmenbe , ^rmoniff, PeU 
ningenbe. 

CoBs6ptate, o. t føPnbpftfe. Conøoplåtlon, 9. 
t SøPnbpftfen c. Con'sopite, v. fig. føpnbptfe; a. 
fjnmbpBfet. 

CoB'øort, •. ftammerat, Stebbrober; tSgtefalle^ 
Øemal, (Øemalinbe c; mebfølgenbe 6fib ».; 9or» 
famting, »aab«forfamHng; gorbtnbelfe o.; muficerenbc 
Selftab n.; ftoncert o. (rtrf. Conocrt). Coaøori', r. 
forene, forbinbe ; omgaaB, forene fig, lepe fammen; 
gifte fig; følge, lebfage. —'able, a. t fom Ittn 
fammeniigneB, fom fan pa«fe. —Ion, •. QftHeMlab, 
Samfunb n., {forening c. Con'sortshlp, ». fJora« 
meratftab; Samlio n. 

CoB'øovBd, vid. Comfrey. 

GoBRpøct'able, a. t let at fe, iøjnefalbenbe. 

CoBHp4>e'tloB, 9. t Stuen, Betrogtning c. 

CoBøpecUitj, 9. t Seen c, Spn n. 

CoBøper'ølOB, 9. Oeflænfning, Befprcengning e. 

CoBøpietlty, 9. t Zpbeligbeb, ftlar^eb c 0>n- 
øplc'aous, a. —ly, ad. øjenfpnlig; Har, tpbetig; 
anfet, ubmcerfet, fortrinlig. — ne«, •. fSjenflyn* Con 93 Con adfe €. 

Coupir'acy, GoasplrfttloB, «. Sammenfbatgelfe; 
lønShibia goibinbetfe c (meb onb ^enfiigt); Som* 
ttstmag, Soiening c. Conspiiant, a. fom beltaget 
i ei SonRBenfDacgrtfe. Ck)D8ptir'ator, Consplrer, «. 
Sdtager i en SammrtifbaiQelfe, Cn af be 6ammen* 
fMcic, iRl^terilHftet c GostpUre, v. famnenftxstge 
fig; forene fta, fotMnbe fia (om at anRaøe en Ufit)!« 
btø); fam)Hm. Ck>nspiiuigly, €ui. fom Sammen' 
foonie, 4Nia en fonttberft SRoobe, oeb en forbti)beTl! 
fbdKftelie. 

ComvpiståtiOB, å. Bfottljlning c. 

GoBspfBr'oftte, v. brfuble. Conspuicåtion, «. Oe> 
fnblea c 

CoB'stobl«, §. forben} fton^obel, ftigft'SRarfEoIl; 
Borgfsgeb, mmmonbant c; nu: ^oUHbetient. SRetS* 
beticBt c; high —8, et ftoaenbe ttozpi af SBorgere 
ioB base fpeciel SR^nbiøb^b tU at ooer^olbe Orben. 
— ot tbe Tower, fiommanbant paa Zomer; Lord 
bigh — . Socb ObertonflaBel e. (Smbebet opråbet 
1521 j; to out-nin (ogfaa: over-ran) the — , gioe 
mere ub enb man toger inb, lomme i flor ^\tlh. 
— ghip, 9. Ibn^abeU eærbig^b; Solitibftinttd $ofl 
Dg f9efHQing c —wlck, Con'Btablery, «. ftonfiabeM 
Xifhrift n. 

ConHUb'nUMT, o. fom b^rer til ftonfiabler (|bf. 
Constable); «. *PoIitiroTp« n. 

C4»B'BtaBee, «. Son^ana (Qb); Lake of — , Ooben« 
Bam. 

CoM'itABoy, «. Seflanbig^eb, Ufoianberltgbeb, Sa- 
rigbeb, Sebbolbenbeb; ftabig ftoerltg^eb; Stanbbaftig- 
^b; @anbbeb, SirtcUg^b c Ck>ii'Bt&m, a. —ly, 
orf, beftanbig, oeboorenbei ftanb^aftig, ftabig, iro; 
^ foø, tst, lUe fl^benbe. 

CoBstellAto, V. jfinne meb faDei &b*^ flinne beb 
€iben af ^Mranbtr; forene til een 9i[ani. 

CoBotolUtloB, «. 6t|emebiIIebe n., ftonffeHation; 
gorcning af ØlanS og 9uIb!ommen^eber, ftraalenbe 
^rcning c. 

ComterBåUoB, •. Oeflbrtetfe, Sforbaufelfe^ %ox' 
fsrbelfe c 

CoB'itlpito, V. ^ovftopiftj fortbRe; fammentrænge. 
CoDfltipåtioii, «. gorflobpelfe, Obftrultion; Sammen' 
trcenøen; Sortblning e. 

€0Batit'«eBe7, «. famtlige 6<elgete pl„ Salglrebft 
c. (M. CoDStitaent). 

€oMUi'neBt, a. nbgorenbe; beftemmenbe; ubnftb' 
nenbe; ocfentlig; $. %n fom befiemmer el. nbncetmer; 
Sc^OBbbel e.; Sofen n.; ^ulbmagtgiber, ftonftitnent; 
Sofgfiorger, Sctger e. (i $arIament9fproget); — body, 
be bcelgenbe IBorgcreft ftlalfe c; — part, Qe^nb* 
bel c. 

GoB'siitBte, o. nbgore; inbrette, oprette, begmnbe, 
foftfotte^ fororbne; nbnftbne, balge; t. beftoaenbe 
£oo c. CoQ'otiiater, ». ftonfKtuent; Stifter, Vn* 
otbaec e. ConiitltfttfoB, «. ^nbretning, 3nbfatfelfe; 
Øeftoffen^; IBegemlbeflaffenl^eb, 9latur, 6inb«be« 
ftaffenbeb; forfatning, Statsforfatning; fion^tntion 
c. (folKltg wegieringflform); fjocorbning, tlnorbning, 
£oo c; A wom oat — , en obelagt Sunb^. 
Coi»tit6tlonal, a. —ly, ad. gmnbet t ben oprin* 
bdige Beftoffenbeb; forfatningSmceSfig, lon^tutionel; 
loBBiæCfig; ». Spabfctetur c (for Snnb^ben). Con- 
8tit6(IoniUat: Ck>ii8tlt6tloiil8t , é. XiO^cenger af 
ftonfiiiittionen c. Ck>n'stltutLye, a. ubaørenbe, ba« 
fentlig; fororbnenbe,faftf(ettenbe,lonfHtnttb; —power, 
lobgioenbe Slagt c. 

€0B0tciiji, V. tilBaøe^oIbe, faft^olbe; toinge, nobe; 
tralle, inbtBibe; inbflranle; Af. t flænbe, oanoere. 
— able, a. nnberfa^et Xbang. »-edly, ad. beb 
ZPOBg, tPwigen. —er, «. Ztnnger c ConstnUnt, 
«. ZMng, 8o(b; ^nbefpcrrina e. 

CoBsmefc', V. fammentrcfle, fammenpreSfe, inb* 
tpinge, binbe. —ion, t. Sammcntrsbiing, 3nbfno< 
ring e. —or, «. QinbemufleC £ullemu|lei c. €0BiirlBge\ v. fammentraRe, inbtnibe. Con- 
Btrin'gent, a. binbcnbe, fammentraRenbe. 

CJOBitrnet', «. fammenfcette; oprejfe, opfore, bbgge; 
opfliOe (et Sbftcm ofb.)._— er, o. »bgmefter, fton> fhitTtor c. — ioD, «. Sammenfletning; Opforetfe, 
9bøning; Stonfknittion, Crbfojning; QorRaring, Op- 
Ifftning, Ubtpbning, tRening c. — ional, a. fom 
angaar ttbtbbningen d. SReningen. — ionist, «. 
ttbtbber, fortoner c (af et Sotument). — Ive, a. 
fammenføjenbe, forbinbenbe; fom frembringe* beb 
Sammenfatning og Ubtbbning, fom Ian lonflruereS. 
— ively, ad. beb Ifonftruttion. —ure, •. t SS^gning 
e„ IBarf n. 

GoB'oime, v. lonfhnere, nblogge, forRare, tpbe. 

GOB'stBprat«. v. ftcenbe, Iranfe, banere. Con- 
stupråtion, «. inoenlelfe, Solbtagt c 

Consvbsift', V. t bare til poa famme Zib, fo> 
eiiflere. 

CoBHBbitBB'tUI, a. af famme 8afcn et. 9tatnr; 
ensartet. — 'ity, «. BafenS'Sn^eb, ftonfubftantialitet 
c. Conoubstan'tiate, v. forene i et Safen. Ck)n- 
subetaxitiåtion, t. forening of Qafen; S^rifti 
SegemS og 8)TobS Staroarelfe i SRabPeren, Sbnfub« 
ftantiation e. 

Con'svotBde (sue ubt. «im), t. Sabbane c Cou- 
snetiidinary, a, fabbanlig; «. 9HtuaI for alminbelige 
Rrfeliøe SliKe n. 

CoB'snl, «. Sonful e. —age, «. t9eft1)tteIfeStoIb c. 
—ar, a. tonfnlarifK, lonfular. — ate, — shlp, •. 
ftonfulat n., ftonfut-9arbig^eb c, ftonful'dmbebe n. 

€oBoalt', ti. roabflaa, oberlagge; fporae til Kaabs, 
raabføre ftg meb; tage ^enfbn til; ubtafte, aftale, 
foranftalte. Consult', Ck>xi8alt&tion, ». SRaabfltwti.; 
9Iaabf«rfel; Beflntning; ftaabSforfamling c. Con- 
snrtatlye, a. roabflaaenbe, taabgibenbe. Oonsul'ter, 
«. Raabfporgenbe c. 

€0Be6mable, a. fom Ian fortareS el. forbrugeS; 
fom Ian obelaggeS. Constime, v. fortåre; forbruge; 
fombe; aflrafteS. ^entareS, fbinbe ben. Consi^mer, 
«. ftonfument, ^orbmger; 9ocober, pbckegger o. 

CoBRUBi'Buite, V. fulbenbc; fnlbbbrbe (et tSgte* 
flab); — , o. —ly, ad. fulbenbt, fulblommen. Con- 
oummåaon, «. SPuIbenbelfe, gnlbtommen^eb ; (tnbe 
o. (SioetS, SerbenS). 

CoB«amp'tioB ('MM'-). «. 9øttarelfe c, f^otbtuq 
n.; pbeloggelfe; Soinbfot, Zartng c. Consump'tlve, 
a. —ly, ad. fortorenbe, obelagoenbe; føinbfotig. 
Gonsump'tiyenees, «. fSnfatS til Xaring o. 

OoBSitlle, a. fammenfbet. 

€oBtab'nlate, v. betagge el. beRabe meb Qraber, 
laage ØuId, panete. Ontabalåtion, «. l3eRabning 
meb Øraber, ^aneting, ttulbtogning c; 93rabe> 
gnlP n. 

CoB'taet, GoBtae'tIoB, «. fiSeroring, Øerorelfe c. 

CoBUglOB, 9. Smitte; fmitfom St^gbom; $eflluft 
c, Smttflof n. Ck>iitiLgloiu, a. —ly, ad. fmitfom; 
—neas, t. Smitfom|cb c. 

GoBlåia, V. inbcbelbc; titbage^otbe, l^olbe i Ziimmc, 
bolbe; af^olbe fig. —able, a. fom Ian inbebotbeS. 

Contam'lBate, v. befubte, befmitte; a. befubtet. 
Gontaminåtion, «. Vkfnbting, ®cfmittelfe o. Con- 
tamlnative, a. befmittenbe. 

CoBtaBk'eroBi, a. vid. CantaDkerous. 

GoBtaa'go, o. T. Report c. (^orftjeaen imellem 
Statspapirers $rifer beb SRaanebemeS Stntning), 
Cpgielb c. 

Con'teck, 9. t Strib, Zratte c. 

CoBtee'tiOB, 9. t SaRe n., Qebafning c 

CoBtem'erated, a. flanbet, befmittet. 

ContemB' (n ^mt), v. foragte. Ckintem'ner, 9. 
goragter c. Ck>nteiuDlngly, (n fhimt) ad. meb 
voxaqi. 

CoBtom'per, —ate, v. moberere, bampe, formilbe, 
temperere. — ament, «. Zempereren, Stobereren; 
Xemperatur e. — Åtion, 9. Zempereren; gformilbelfe. Con 94 Con Sanpning^ or^olbi^mttlfig Stanbinø c, ^Mftfenbe 
SorMb n. 

CoBtem'pUte, o. beflue, betragte; eftertonfe, oner« 
Deje, ftubeie paa; øruble. Ck>iitemplåtion, «. tBe* 
ttagtninø; Beflfuelfe c. Ck)ntem'plative, a. —ly, 
atf. tilbvieUø til Sftertanie, eftertcenlenbe, bljbflnbiø; 
beftuenbe; — flumlty, XanUltaft, Xcnleetme c 
Con'te mplfttor. t. Øettuer, Øettagtet; Samlet c 

~€Mt«mporåBeoof, a. —ly, ad. famttbtg. — ness, 
Gontempoianéity, 9. ©amtibiøl^eb c. Contem'- 
porary, a. jamtibiø; 9. Gamtibiø e. Ck)ntem'po- 
railness, «. eamtfbig^eb o. Contem'poriae, o. t 
øøre fomtibiø. 

Contcmpt' i-temt')t 9. f^otaøt ^aan c; T. tlbe« 
Mibelfe fta »etten o. — IWe, a. — ibly, od. for- 
aøteliø; foraøtet. — Ibleness, 9. ^otagteliø^eb o. 
— uous, a. — aoudy, ocf. fotaøtelig, foraøtenbe, 
boanfulb; ftolt. — uoosness, 9. foragt, ^aan^eb/ 
épobfVbeb c, Obennob n. 

Contend', «. jlribe; toppeS; befltlbe, gere fltibiø. 
— ent, —er, 9. IRobftanber, ftttinper c. 

Contes'ement, 9. 9toqtt font mebinbbefatteB i en 
^orpoøtnina el. Seje. 

CoBton'Bioii, vid. GontentloD, etc. 

CoBtent', a. (—ly, ad. t). tilfrebft, fomii)et; v. 
titfrebSfKIIe, fornøje; 9. Xilfrebl^eb; XitfrebSfKnelfe 
c; Omfanø; Ønb^olb m. (ofte i pi. oontenta); to 
take upon — , tMere tilfrebA meb, tage fom bet er; 
table of r-B, ^nb^oIbMifle o. -åtion, •. t Zil' 
frebS^b c. —ed, a. — edly, ad. ttlfreb«. — ednees, 
9. Stlfrebft^eb, »øjfom^eb c. — ftil, a. t fulblommen 
tirfrebft. — less, a. uttlfrebS, ntiSfomøjet. —ment, 
9. ZilfrebA^eb, ^omø jetfe c. 

CoBtDB'tion, t. doer, ØnfhenøeTfe; Koppen, fiappe' 
ftrib; 6trib, toifj, tteniø^eb c. Conten'tlono, «. 
—ly, ad. ftribiø, trsttefar, rtbaøtiø: T. fom bilcegger 
®tribiq^eber. Conten'tiousneos, 9. £rftttel«^eb, 
Xrattef^ge; €tribiø^eb o. 

CoBter'mlBBMe , a. fom fan brinøeft inbenfor 
famme (Øranfer. Conter'minate, Ck>nter'mlnoa8, 
a. meb famme Ørcenfet; tilgrcenfenbe. 

CoBterhUieBB t, GoBterråBeoBi, a. af el. fra 
famme Sanb. 

CoBtemeråtioB, «. f Samling c 

CoBtest', V. befhribe, gøre flnbig; fhcibe, flrlbe<; 
fappe«. Con'teøt, «. Strib, Xrstte, JDrbfhib c. 
— 'able, a. — 'ably, ad. fom tan beflribeft, fhibig, 
omtoiflelig. — 'ableness, 9. SRuIig^b at tunne be- 
flribel, Omtbifteligbeb c. —åtion. 9. 9eflribe(fe, 
Strib c; t Bebift n. — Ingly, ad, firibenbe, meb 
Strib. -less. a. t uflribig. 

CoBtex', o. t fammenbcebe, fammen(nt|tte. Con- 
text', a. fammrn(ni)ttet, faft; v. fammenoceoe; /kf. 
fammenInDtte. Con'text, 9. gorbinbelfe, Sammen* 
^g, ftontext c. Contez'tural, a. fom angaar ben 
mennefklige SegemSbtigning. Gontez'ture, 9. Sam- 
menføielfe, ^oroinbelfe; Oi^gning e., Softem n. 

CoBtlffnitloB, 9. SømmrrlNsrl n. (i et ^uf ofb.), 
eiftllebært; StoTbart n.; Xømmerbsrletf Sammen* 
føjning og »ejøning c. 

CoBtigBlty, 9. Xilfiøbcn, Xilgranftntng, Oetoring 
c. Gontig'uouø, a. tilftøbenbe, berørcnbe; —ly, oo. 
nor, t«t fammen; —ness, t. 9tor^eb, Oerøring c 

GoB'tiBeBM, CoB'tiBeBcy, 9. Vfbolbenbeb e., 
Vhiabebolb n., Zaroeligbeb; Shibflbeb; Sefbbe^erfTelfe 
c; t (for: Continulty), uafbnibt Ræffe, 9øløe c. 
CoB'tiBeBt, a. (—ly, ad.) af^olben, maabebolben; 
I^bft; t fammenbeengenbe, oeb^olbenbe; 9. ^fiftTanb 
n., the — , 9afllanbet (O: Sanbe i duropa i fRob' 
fatning til be britifTe fSerj. Continen'tal, a. fom 
bører ttl SafHanbet, lontinental; —power, 9aflIonb<' 
Wagt c; —8, pi. BfofiIanbft*Zropper pi. 

CoBtlBge', V. berøre, fløbe paa, noa tit; tilbrage 
fig^ ^anbcS. Contin'gence, Contln'gency, 9. 9f 
roring, »aaen; Xilfalbigbeb c. Contln'gent, a. tilfcelbig; «. Zilfoelbe; »ibrag, l^onlinaent n. —ly 
ad. tilfælbigbifi. —ness, 9. Xilfalbigbeb c 

CoBtiB'aal, a. (—1^, ad.) Oeboarenbe, nafbrubt, 
beftanbig, uophørlig; jaonlig gjentagen (^bert Var 
e(. ^ber Sag), —ness, «. Seboaren^eb c. Condn'- 
uanoe, 9. nafbntbt ^Blat ti. Sammen^ng; fl^fb« 
oaren; Oeflanbigbeb c; £)pboIb n. (paa et Steb); T. 
ttbfattetfe o. (til en faftfat %aq). Contin'aate, v. 
forbinbe nøje; a. —ly, ctd. umibbelbor forbunben, 
uafbtnbt, befianbig. Ck>ntinuåtIon, 9. Qfortfcettelfe 
c; pi. X Oennaoer pi. Contin'uative, a. fom 
betegner en Sfottfcettelfe; 9. Sariabeb betegnenbe 
Ubtr^I n. Contln'aator, 9. ^ortfoetter c. €on- 
tlB'Be, V. fortfætte, bebligel^olbe. labe oebbore; for- 
binbe nøje, bolbe i gorbinbelfe; Mioe (paa et Steb); 
oebblibe, Pebbare, pare. Contin'aedly, ad. oeb> 
borenbe, ftebfe, nopbørlia. Contin'uer, «. (in fom 
Ian ^olbe ub ; 9n (om fremturer. Continiiity , ». 
uafbrubt 9otbinbelfe, Sammenhang e. Contin'nons^ 
a. nøje forbunben, fammenbongenoe. 

CoBtort', V. breje, bøje, frumme, fno, flette, binbe; 
forbreje; fororibe. —Ion, (Contor'slon), 9. ftrum- 
ning, Oøjning; fjforbrejning; Sfocbribning c. 

CoBtonr' {cm-toor'), 9. (fr.) JDmribfi n., (ton* 
tour c. 

CoB'traband, a. ntittabt, uloolig, forbubt; «. 
Snigbanbel, Smugbanbel, ftontrebano c; v. brioc 
Smug^anbel, fmugle. — lat, 9. Smugler, Snig> 
l^anbler c. 

CoBtraet', v. fammentralle, gøre fnebrere, for* 
lorte, r))nfe; fatte i faa Orb; paabrage fig; Pcenne 
fig til, antage; bringe i Stanb Peb Sorltg, flutte; 
forlobe, trolooe; traHe fig fammen, fiPbe inb; flutte 
et 9or(ig, lontral^e; fotlooe fla; a. fammentrullet; 
t forlooet. Con'tiact, 9. Brorlig n., OoerenSIomft, 
ftontratt; ^orlooelfe c —'ed, a. fammenfrtjmpet, 
lontralt; inbgaoet, tontra^eret; forlooet. —'edly, 
ad. oeb SammentrceTnina. — 'edness, 9. Sommen- 
trsfning; flortfieb c — Ibllity, «. bet at tunne (abe 
fig fammentræne. — 'ible, a. fom fan fammentroelte«. 
— 'ibleness, 9. ben (Eaenftab at funne taale Sammen* 
troerning. —'Ile, a. Jom fan fammentrælTe fig, fom 
traffer tig fammen; rrampeagtig. —'Ion, 9. Sam* 
mentrafntng; f$orfortning; fiambeb e.; t ftontraft c. 
—'or, 9. wn fom flutter et forlig, Kontrahent; 
Setoeranbør c 

CoB'tradaaee, 9. ibntrabanS c 

Contradlct', v. mobfige. —er, 9. SRobfiaer, 9Rob> 
flanber, SRobport c —ion. 9. TOobfigelfe, txobftanb, 
Uooerrnftfiemmerfe e. — ional, a. t uantagelig, 
mobflgenbe. — ious, a. mobfigenbe; trattefcer, fom 
bar S^ft ti( at mobfige. — lousness. 9. SRobflgelfe; 
iRobfigelfrSaanb c. — ive, a. mobfigenbe. — oiily, 
ad. mob^enbe. — oriness, 9. 9){obfigelfe, SRobfoet* 
ning c. — ory. a. mobfigenbe, uforenelig (meb, to); 
T. fontrabiftorift; 9. SRobfigdfe, Stobfaining c. 

ContradtstlBct', —ive, a. abftilt Peb mobfatte 
Cgenffaber, mobfat. —ion, 9. 9Robfatning, Qb* 
fftHelfe beb mobfatte (fgenffaber c. 

ContimdiBttB'ffflish, v. abffiHe beb mobfatte 9gen* 
ffaber. 

CoBtrafls'snre, 9. T. ftontrafiftfur, SRobfpalte, 
gtobttøft c. 

CoBtralB'dleate (tra-in'-), v. T. antbbe et St|mp> 
tom el. en ilur, fom er mobfat Sbgbommeni fcebPan> 
lige (Bang. Contraindlc&tion, Contrain'dJcant, 9. 
T. IRobangibelfe, Ibntrainbifotion e. 

GoB'tramnre, 9. T. ijbre ISolb, V^obbolb, (Con* 
trefcarpe c. 

GoBtraBiteBey, «. Xilbagepirfning, ^Robbirfning, 
9Robfh:æben c, Sxobtrbf n. 

CoBtrapéB«, v. mobfatte, flitle imob. Contra- 
pofd^tion, 9. Stobflilling, 9Nobfatning e. 

Con'trapvatiBt , 9. T. Ih)ntrapnnftifl c. (jbf. 
Gonnterpotnt). 

CoBtraregBiar'Ity, t. t Uregelmaifiøbeb c Con 95 Con ) iMtrérisBt, o. t ■obffiibenbe, mobfloenbr. Con'- 
tztiia, •. pi. T. mobfktibenbe 6ætninaer pi. Ck)n- 
tnilety. «. SRobflgclfe, SSobftanb; UfoTenetig^eb e. 
OoQ'timiOy, ad. ptM tn mobfat Vtaabt, ttMertisiob, 
(crimob. Con'tnrlness, «. mobfat Øeflaffen^eb, 
IRobfiarifc, URobpanb c. Gontrårioiu, a. mobfat 
Bubfinbenbe; —ly, ad. mobfat bftimob. Ck>n'tTa- 
riwiae, ad. omoenbt; ttxettimob, berimob. Con'- 
tiiiT, a. mobfat; foiftieBfa, imob, ngunfiig; «. bet 
Dblfottc; mobfat Sømftao c, 9pxtm n.: on the 
-, berimob, tbcntimob,- to the — , berimob. Con'- 
tmry, o. mobflge, f«tte fiø imob, birfe imob. 

CoB'tnst, «. Kontraft e. Contiut', v. ftiOe i 
ftobftetning, tontraflece. Tabe fHRe at fcembaoe. 
Ooi'tnteBor, «. T. tnt c. (i VtvifX). 
Coa'trmt«-whMt •• ftrou^iul n. (i et Ut). 
CoBtnTAlUtloii, 9. Otobforflonb<nitig, ftontta« 
MffationMinte (mob be eeleirebeS Ubfa(b) u. 

CoBtnréBe, o. Itavhlt imob, brtjbe, ooettr«bc, 
Bobttite, fttw imob ; btnbte. —tr, %. Obertraber 
e. ContniTeii'tion, «. Cbectrabelfe, 9Robftanb e. 

CoitnTer'iloa, «. Dmbreinina lil ben mobfatte 
8tber 

Ooitnjer'fA, «. en Ørt Stonøerob c, aritto- 

/oeAui iwiica. 

CoBtreetåtloB, •. Berotelfe, Øefolen; 6t)celen o. 

COB'tretenps (ton^'fr-rofv), «. (fr.) uocntet Zil' 

fslbe, XUftSb n. (fom fotflljner bet ^e(e;, Streg i 

■tællingen c. 

CoBtriVatery, a. ftotfnylbig. Contrib'nte. «. 
btbioge, mebbirfe. ContrlbtitioD, «. Oibrog; %q&» 
ICQK., 6lat; IhigffCat, OraubfTot e. Contrib'- 
ntiTe, a. Mbragenbf, mebbirtenbe. Contrlb'utor, 
t. C« fom bibrager el. mebbirfer, ftontriburnt 
Sbutf^bier c. Contilb'atory, a. Mbragenbe, be* 
biftlpelig, mebbirlenbe, fom forager et biæl))ft meb. 
C«itrui', V. t bebrvne, g»re nebflagen. Con- 
, tria'tote, •. bebrøbe. Contiiståtlon, «. eebrtbelfe, 
favner c. 

CoB'trito, CoBlrit«. a. —ly, ad. fjniberrebet 

fnbccflaaet ; forflibt ; angerfnlb, fonberfnnft. Con- 

mtenea. m, Sngec, 6«nberlnttfelfe e. Gontri^tion, 

«. ØRibning; 6jinberribning, Ihiulning; b^bt folt 

\ IiMfc, Vhielfe e. 

CoitrlTBblo, a. fom Ian ubtontlef . ubfinbeé et 
Itt^ Hg gere. Contiiymnce, t. Obfinoelfe; Soran- 
i^ting, 3nbrctning; 9S(an c, %% Ihtnflgreo^ 9n* 
Uflfl n. ; Opfinbfombeb c 

€oBtriT«, «. opfinbe; nbtoenie; finbe paa, tibfhibe 
et SRtbbd, mage bet faa ; teggc en filan^ foranftalte^ 
beotrtc; inbrette, anbringe; t tilbringe (en %ih). 
—ment, «. (om<. GontriTanoe), ^aofnnb, Ihinftgreb 
s. ContrlTer, «. 9aaflnber, JDpfinber, Op^bfmanb 
c., 9n fem tegaer en ^\an. 

CoBtr61, 9. mntrabog, ftontroregning e., ftontra- 
ffflifier n.\ SnbflrKntning^ Zirang; Ooeropflgt Slagt 
Snnbigbeb e. ; v.. inbfcribe i en ftontraboa ; preoe 
n tontraregning, tontrotere; flimre, ^obe Obfttn meb ; 
iolbe i Xémmt, be^erfle; ajenbribe. — Ukble, a. 
usbcstaflet Zbong, unber Zilfbn, fom befierJKe«. 
-ler, 9. Opf9n9manb, ftontrotvr o. —lennip, «. 
tonttoCtrt mbebe«. —ment, «. Cpfl^n n., Otogt; 
dabftrBBtmng, iMuig, iRobflgelfe, IRob^anb o. 
CoBtrercr'akry, a. flribig. 
Con'tivTeiM, t vid. ControTersy. 
CoB'troTenor. t vid. Contioyertist. 
CoBtroTer'olBi, a. flribig, fom ^orer til et 6tribft> 
ipirg^maol, potemift. — Ist, «. mrfegter af en SRening, 
$olemibr e. C^on'troveny, «. Strib e., Stribffpørgf« 
' Bflol n.; ^ocef, SRobftanb; l^fenbtlig^eb o. Oaof- 
troven, 9. beflribe, belonnpe. Controver'tible, a. 
fhibig, omtbiflelig. Con'troTerter, Con'troTertlst, 
*. Sn fom tblfler om noget, Siipittotor, §nrfegter, 
6triblprabilant c 
GoBtricUate, v. ml^rbe. 
CentnmådoBS, a. —ly, tuf. ^aorbnoRet, ^ft* fSorria, gjenftribig, uf^big. — ness, «. Zrobfig^eb^ 
Ølenflriblg^eb , etibflnbetbeb , l^aarbnalTen^cb e. 
Con'tiimacy. «. Øjenflribial^b , Ulobig^b c; T. 
Ubeblioen uagtet (obligt Ifalb og Barfef, ftontn*^ 
matft o. 

GontnméllOBi, a. —ly, ad. fpottenbe, for^aa* 
nenbe, fornarmeiig; ^anlig, fronibig; raa, grob^ 
fremfufenbe. — neoa, «. ^orjaanclfe, €pot Seflonn« 
melfe; fornomnelig S>abel c 

Con'tBmely, •. Oeflammelfe, ^aan. Spot 9ot* 
normelfe; bitter Oebrejbelfe c 

CoBtBmBlétloB, 9. Qegrabelfe i famme Ørab c 

CoBtBBd', t vid. Contase. 

CoBtåoe , V. ftobe fammen ; fbbe, forfiobe, Ib«fle. 
Conttiaion, «. Stobning, ftbaftning; Icontuflon c. 
Støb n. 

CoBBB'dnim. 9. ftfelbermanb c (et Slaag (Baabe,. 
bborbeb en fiig^b føget mellem ganfle forfCieflige 
ZinaJ: Ibfiigt ^nbfalb n., fimpel Spøg, 9larreflreg 
c, Orbfpit n. 

CoB'BDBble, vid. Cognltable. 

CoB'BMBee, COB'BBBBt, vid. Cognlzanoe eto. 

CoBTBleoce', v. lomme fig, blibe bebre (efter en 
Sbgbom). O^nvales'oenoe , Convales'oency, «. 
ibebring, ^elbrebelfe e. Convales'oent , a. fom 
lommer fig et er i Ibebring; «. <l^n fom er i 
Oebring, ttetonbalefcent c 

CoBTec'tIOB, 9. 9«^en, Sebning e. (f. %i. 99CC' 
meni). Convec'tlve, a. —ly, ad. beb £ebnina. 

CoBTéBBble, a. t oberenMemmenbe, paftlenbe, 
belejlig. 

CoBTéB«, V. lomme fammen, forfamleg; fammen* 
lalbe, forfamle; inbfalbe. Convenée, e. <ln af en 
Sorfamting; Cn fom er inbfalbt. (invener, «. 
dnbfalber e. ; Øn af en 9i>tfamling. 

CoBTénleBM, COBTéBteacy, •. Sømmefiabeb; 
Velbemmelig^b; Oelejlig^b; belbem Zib, &i\\^' 
^b; X ttetirabe o., ftlofet; a leathem — , x Itareet 
c. Convénlent, a. —ly, ad. fømmelig; befbem,. 
pbftfenbe, fliffet 

CoB'TOBt, •. famtlige SXnnfe et Ronner pi. (i 
et ft(ofter); ftlofler n. 

CoBTOBt', V. t inbftebne for IRetten; t tnebe 
fammen, mebbirfe. 

CoBTeB'Uele, •. 9otfamIing; b^mmelig ^orfam* 
ting (af et nefigionftparti) , ftonbentiM; nloblig 
Qrorfamlina e. (for at tsgge flaner). Conven'- 
tider, 9. Seltager i Ibnbenttller e. 

CoBfeB'tIoB, 9. Sammenfomfl, 9orfamling o. 
(ifær for at afgøre politifte SpørgSmooI); OberenK' 
lomft, Hftale o., Qorlia n.; national — , 9totionaI- 
lonbent n. —al, a. artalt beflemt; fom beroer paa 
Ooettogfomfl, tonbentionet fliftienbe forflaaet. — al'- 
ity. 9. Sni og Orug, ftonoenieni o. — allsm, 9. 
Cebtcegt, fæbbantig ørng. Zone c. — ary, a. efter 

orlig et Coerenifomfl. —er, «. IReblem af en 
orfamling ». —iBt, «. Øn fom flutter en Hontralt^ 
ontra^t e. 

GoBTeB'tnal, a. Hoflerlig; f. SRunl, ftlofter* 
brober; 9lonne, ftloflerføfler e. 

CoBTerge', v. ^Ibe mob ^beranbre, nærme fig, 
tonoergere. Conver'genoe , «. T. ftonbergeni c. 
Ck)nver'gent , Ck)nver'ging , a. T. lonbergerenbe* 
fammenløbenbe. 

GoBTer'iable, a. —bly, ad. omgcnaefig, feIf!ab^ 
tig, fnaCfom. — neos, «. Omgoengeligqcb/ SetfTabe* 
ligbeb, Snatfom^b o. (^n'yerBant ((k>uTer'8ant;, 
a. bebanbret, fijnbig; beQenbt, fortrolig; fom ^r 
Omgang (meb); fom banbler (om); fom er bef!af> 
tiget (meb). ConTermtion , 9. Omgang; Samtale; 
9anbet Sebemaabe e.; — ist. — aust, e. Selffab«* 
manb o. Conyersåtional, a. (om ^ører tit Omgang, 
fetflabeltg. Conyer'oatiye, a. fom bører tit Omgang 
og felftabeligt Sib, fclflabelig, fnalfom. Conversa- 
siéne, 9. (ital.) et uboatat Selflab, (bor bcr ifær 
fomtole« om litenere Øienflanbe. Conytne% v. om* Con 96 Cop Qfiåi, boM Omgang (tneb), (Jiø. befCaftige flg, unter* 
$olbe ftgj ; babe løbelig Omgang ; famtale, toie. Con'- 
verse, ». Omgang o., Oeticnbtffab n. ; @amtale, 
Konberfation e.; T. ombenbt ^or^olb n.; a. ombenbt^ 
mobfat. CoDverse'ly, ad. ombenbt, oe^elbiS, gien* 
ftbig. Conver'sion, «. ^ocbanbling c (®toffeti(); 
OmoenbeUe; Ombenbing c. (af en 6<etning); T. %ov 
anbring til fælled SSæbner c. Conyer'Biye, a. om- 
gængelig, felftabelig, fnalfom. 

CoB'fert, t. Ombenbt o. (fca en {Religion tit en 
anben), ^rofelbt c 

CoBTert', V. breie, benbe, rette; forbanble; om* 
benbe (tit en anben Keligion, et bebre Sib); (t an* 
benbe; oberfcette) : foranbce fig, foibanble ftg. — «r, 
«. Ombenber c, wn fom gjør $to{elptei;. — ibillty. 
«. ben Cgenffab at tiinne forbanble« el. ombytte« ; 
Ombptning« ftonbertering o. — ible, a. fom tan for* 
oanblei, ombanne«, ombenbef; ombbttelig, fom Ian 
ombeclei. — ibly, ad. ombenbt, beielbiS. 

Con'fertite, §. t Omoenbt e. (vtd. Con'Tert). 

jCob'tox, a. ubabbnet, tonbec; t. lonoext Segeme 
tt., ^i>«toing c. —'ed, o. bbaibct. — 'ealy, —ly, 
ad. ubabbnet, af en tonbes Srocm. — Ity, — nen, 
9. ubabbuet etilTelfe, lonMc ^onn, ^bælbing e. 
Convex'o-con'caTe, a. ubabbuet paa ben ene Sibe 
og inbabbuet paa ben anben, fonMc*fcn7ab. 

CoBTey' (-ed), v. føre; bringe affleb; føre bort; 
bcmmelig borttage; oberbringe; oberbrage, fCøbe; 
bibringe, mebbcle. — able, a. fom Ian føre# el. 
bortføre*, transportabel; fom fan oberbraaeS: meb* 
belelig. — ance, «. ^ørfei, ZranSbort; Øortførelfe, 
»ortflaffelfe; ^mmeligJBortførelfe o.; Oiibbei ^bor* 
beb noget bortføreft, iBeforbrinafmibbel n. , Cefor* 
bring, IBogn; IBeforbringØoel , Sdltg^eb; OberbriU' 
getfe, Oberleoering ; 9ftr«ebelfe, Ooerbragelfe; Zt(« 
jtaaelfe, ØebiSing c. ; ftftrftbelfeå'SoIument, Sløbe, 
Sløbebreb; ftneb, Ihinflgreb n.; bemmelig ^or^anb« 
Ung e. — ancer, «. en Soblbnbig, fom opf ætter 
Støber, 9roIurator, Sofumentflriber c. — «r, «. 
Oberbringer, Oberfenber o.; fig. Kør et. ftar n. 
(^borigienwm noget lebef ). 

CoBTlclBity, §. 9labotab n. 

GoBTlot', V. obcrbebife, obertpbe; erltære for 
flblbig; gienbribe; bebife; t oberbætbc; øbelægge; 
a. oberbebift (om en ^orbrtybclfe), flbtbig. Con'vCat, 
9. 9orbrbber, SRilbæber c; — ohlp, et tit øotani) 
Sat) beftemt 6lib meb gorbrbbere. C^nvlc'tioii, «. 
Oberbebiftning ; Øienbribclje ; T. (Krllæmi for flplbig 
c. Convic'tive, a. ooerbebifenbe. 

CobtIbm', 9. oberbebife, obertbbe; t bebife, gobt« 
gøre; oberbælbe. —ment, «. t Oberbebifnin(| c. 
Conviu'ær, «. Cn el. Koget fom oberbebifer. 
ConTlu'oible , a. fom tan oberbebifei^ bebifelig. 
Ck>nyln'cingly , ad, oberbebifenbc, niajenbribelig. 
Convln'cliigneBs , «. oberbebtfenbe ftrort, jSjenfbn* 
ligbeb e. 

CoBTftloBt, a. t fticnbcfbg, bablefbg. 

CoBTiTe, V. t oære ttl 4litbe, fpife og briRe gobt ; 
traftere, bcbærte. Convly'iiJ (Ck>nyiTal) , a. giefi* 
mitb, felffabelig, munter. — iøt, 9. liblig 6elflabl" 
raanb o. ConvMal%y, 9. Selftabelig^eb, 8Runter> 
l^eb c. 

Con'TOcate, v. fammenfdlbe. Ck)nTOGition , «. 
Sammenfolbetfe, ^o^omllng; bc geifltige Slepræfen* 
tanterl Sforfamting^ gejfllig 6bnobe c (i dnglanb); 
afabemifl Sotfantttng e. , arabemifl 6enat n. (i Ox« 
forb). 

CoBTéke, V. fammenlatbe. 

CoB'Tolnted, CoB'Tolnte, a. fammenbiltet, fam< 
menruHet. Convoliition, 9. SammenruKing, Sam* 
menbilling e. 

CobtoIto' V. fammenruOe. 

CoBTorTBiBS, 9. Vtd. Bliidweed. 

CoBToy' V. lebfage, bebæRe, beflbtte. Con'voy, 
9. Sebfagclje, Bebælning e. , fiejbe n. , ftonbof c ; t 
ZilførfdTe. CoBTBløe', o. foroarfoge frampeaatige Xræf ninget, 
forrt^Re, fortræRe; bringe tit at rbfie. Convul'sion, 
9. Xrælning, ftramiie c, ftrampetræt a.; ftonbulflon ; 
S^b^elfe, ffor^rrelfe c ConTul'sive , a. —ly, ad, 
Irampeagttg, lonbulflbifl. 

Céay, (t baglig Zale og i Sammenfætninger : 
eim'-e), «. ftanin: ^^. (pgfaa Tom— ), dumrian c; 
— burrow, ftaninqule, ftaninbolig o. ; to — catch» 
bebrage, narre; — catcher, «. Bebrager, Zbb c. 
— warien, ftaningaarb c. 

Coo, e. lurre. — Ing, #. 3nbbbbelfe fom 5Duen9 
fturren o. 

Cooey {coo'-e), v. nbftøbe en bibenbe £bb; «* en 
færegen »ibenbe et. (bijtenbe Sbb, bborbeb Vuflra- 
lienS Beboere i 6Iobe el. IDrfener tilQenbegibe bete« 
Benner ^bor be ere. 

Cook, o. tuRe (fom en Øøg). 

Cook, V. fbtte, Iblc^ lafle. 

Cook, 9. ftol, ftoRepige e.; great — , 6pifebart 
o.; — maid, ftoRepiae ø. ; — room, ftobbS c, 
6Iib«løRen n. ; — niman , x flet ftol e. ; —shop, 
€pifelbarter n. Cook, «. loge, flege, bage, tabe iVtah); 
tilberebe, berebe (til noget). — ery, t. Itogelunfl c, 
ftogeri n., SRablabning e. Cook'y, Cook'ie, «. 
(fEotfl) lille Kaqe et. Bolle c 

Cool, a. føltg, fbal; forfriflenbe ; fia. lolbfinbig, 
rolig; ligegblbig, Kolb; obertagt; uforflammet, lum- 
pen ; — headed, uben Bibenflaoer, lolbfinbig. Ck>ol, 
9. ftølig^b, ftøle o.; v. løle, fbate; forfnfte, for« 
milbe, berolige; lølne^ btibeløtig, afEølet; blibe rolig 
el. ligegblbig. —er, «. Ilølemibbiel n., ftolebril; 
Soatetønbe c, ftølefab, ftøletar n. — iøh. a. noaet 
lølig. —ly, ad. lølig, tolbblobig, rolig, Uge^blt>T9. 
— nesB , «. I^ølig' 
6inb«rolig^b o. — nesB, 9. l^øUg^b o.; Jig. ftolbfinbig^b^ Ihilbe; nsi Coo'lle (ooo'-U), 9. oøinbifl Saftbtager e. 

Coom. •. Obnfob; @mørcl|e o. (fom briber ub fra 
^iul); ftulfløb n. 

Coomb (coom), 9. tt Vtool af fire engelfle 6(iepper 
(4 buøtaelg). 

Coomb, Coombe (coom), 9. (flotfl; tiSe Sal et. 
Slette o. (imellem fiøje et. Bierge). 

CooB, 9. (amr., for: Raokoon); a gone — , Cn 
fom er i en pberft farlig Stilling, QNi fom er for* 
loren. 

Coop. 9. ttav, Sfob; ^^ønfebur n., ;&ønfefnro, 
^ønfetti; luRet Starrc c. Coop, v. (up), inbefpærre, 
inbelutle. 

Coopée, 9. et Slagl Sanfetrin, Cot^e c. 

Coo'per, 9. BøbEer, Sobbinber o. ; x Blanbing af 
ftærtt Øl oa Borter e. ; —'g knlfe, Baanbfnib c. 
—age, 9. Bøblerløn c; Bøbterborlfleb n. — y, «. 
Bøbter^nbbært, BøMerarbcjbe ». 

Coo'per. V. x forbærbe, fpotere, øbelægge. 

CoH^p'eraai, a. mebbirmibe. Co-op'eiate, r. 
mcbbirTe. Co-operåtion, «. SRebbirlning e. Co- 
op'erative, a. mebbirlenbc, be^jælpeug. Ck>- 
op'erator, 9. IReb^jælper, Seltaaer, Vtebarbejber c 

Co-op'tate, V. bælge, optage (føm Bleblem). Co- 
optåtlon, 9. Balg »., Øntogelfe c. 

Co-or'dinate, a. —ly, ad, flbeorbnet, af lige 9lang og Slettig^cber. — ueu , «. Sig^b i Bang c 
Ck>-ordiiiåtioii, ^ 
lloorbination c. Ck>-ordiiiåtioii, t. SanmenfHlIing, SI gbeb t 
3g^b i Bang, Coot, 9. fort Banb^øne, Blil^e c, yw^ioa atra ; 
fiff' Xoftfe, Stor o. 

Cop, 9, ^obeb n. (poa en Zing), Sop, Spibi, 
Op^øjning; ftam, ^ieberbufC (paa Sfuflfe}; x Itol, 
Bunfe c; Øærbe n. 

Cop, V. x gribe, tage fat poa. —per, «. x BoBti* 
betjent c. 

Copålba, Copiira {eo-pd-hat copd-va), 9. Sto* 
pajbabalfam c 

Cépal, 9. ftopaf'(Bummi, ftopal c. 

Copar'MBary, 9. lige Bnbel i Strb c. Cooar'- 
oener, •. Btobarbing c. Corpar'oeny, «. lige Brb c. Cop 97 Cor Copart'Maat, : Vfbeling c (vtrf. Compartment). 

— sfaip. •. S)e(taøelfe c, 9«IIeff!a6, ftom^NUii n, 

C«p'aUlB . a. t ^L \P\hi, 6«i|inaet. 

€«pe, «. ^owb-Oebalmna ; ftiiMMi, (balt 8iic e.^ 
^C«rfl»«.; mttoaBe c; r. oeballe aiÅ en lttt|w cl. 
ftuB^I ; to — dogs, T. begge SXunbfinM paa ^unbe; 
— stone, S>af|len» 6tut1leii c. 

€op«, V. X {f ie^ fftlge, (titte, IfOtthU. —man, «. 
t ftttaunb e. 

C4V«, V. lapi^i, Unau* fhribe (meb, with)- hf 
Uempt, t^ht é^bfcn, lømoe »eb ; «. t Aanqi, 6trtb 

CépeoMte, «. x QfaOc, ftttmmenit 6taIbbc»bcT c 

CapliMs, 9. Xung^ftiglieb, SD«b|cb e. 

C«p'lcr, 9. ØffMoer, ftopift «. ; ^. Cftetligncv e. 
(3»f. Copy). 

CéplBg, «. 9Ructaø, VlvxhafUn., Shirtinbe, 
SlJBiriiig c, IbtOU n. (3bf. Cope). 

C^ptoas, a. —ly, ad. fulb, rig, i flør 9R«ngbe^ 
t CBecfL'bigHeb, ttgelia; /ig. otbtig, bibtlfftig. •— nen, 
«. 9Uraaber £>tKTflabtgl^b, 9l)lbc c; ^. Dtbrig^, 
SibtMtteljeb c. 

Cop'Hi, vid. Gopler. 

€«p6KttOB, 9. t lige Vnbel e. 

C«p'Iaad, 9. etipDe Sonb fon enbet i en fl^ib« 
Sudel n., ^orbtnnge, Saabftriminel e. 

€«p'ped, Cop'pled, a. tilf)»ibfet^ fom ^bet fig 
teglefimnig, tappet. Obf. Cop). 

C«p'pel, 9. T. ^cøbebigel o. (vid. Capel). 

€«pp«l-fltOBe, vid. Copple— . 

Cap'pcr, 9. ttoHbet n.; Safte- d. fBrt^ggcrfiebel 
c, Jfoibettjebel ; fbbbectieiuie «. ; a. af Ibbber^ 
JM6cr'; — bottomed, meb ftøbberbunb e(. Ih>bbet« 
tvc^nbnisa; — <!oloar. ftobberfoibe e.; — fkatened, 
S. T. tobbecfofi, meb ftobbctbolte ; -~noN, (obberrjib 
jRafe c. : ~ore, ftobberertft c. ; --plate, Robbec^labc 
«. ; IKo>Mt1K( a. ; -HDnlth, Ibbberfmeb c : —print, 
ttoibtxfht a.; — sheathing, ftobbtifoTbubning c; 
— ^worlL, ltobben>ar( n., ftobbec^tte, ftobber^mmec 
9. QffcnPittiol, gran Kimol e. ; whlte —as. StvMtrioI c. —iih. a. Ibbber^olbig. — y, a. lobber 
agitiq, foliet; fobber^lbig. 

Cop'ptM, 9. Unber^b e. (vid. Copae). 

Cop'ple-ataaa, #. Shilleften c (vtci. Cob). 

Copae, 9. Unberflob, ttcatftot c. : ftrot ». ; — « of 
* cart, eognbaber^ ^aoer pi. (Sibefh^Oerne paa 
g abingen). Copoe^ v. frebe el. inbbegne en Unber* 
fEod. Cdp'sy, o. Mboiet meb Unbcrftob. 

Cop'ala, 9. Sorbinbelfelorb, Oinbeorb; gorbin« 
betfegfecgieb n., ttapnda e.; Sebemobibaonb, fiigament 
n. Oop'olate, v. fotbinbe, forene, parre; t>arre fig 
farbinbe fig, ^w éamleje ; a. t foiiiinben, forenet 
Copnlåtlon, «. %ozbivM\t, 9<»eniag: forring e., 
eomlcic n., fabcltg Cmgang e. Ck>p'alatlye, a. for« 
6inbcnbe; r. Binbeorb n. 

Cop'y. •. ØflKrift, Olien^ort; (Eftertegnina, Cfter 
Cgiriiii (af ftun^rfer el. 6trifter), ftopi c; 
.^ionofrrtft, VUumfMgt; (Irem^Iar, vftn)! a., Ub 

S ose (of en Dog); »orffriTt c; t Oberflobia^ 
rQtbcc; — booL 6mocbog meb gorftrifter; ftopi 
boa c. ; —hold, 9rtpefa{legaarb c. ; — nolder, Øroe 
fsfler c. (Ml Ret tun grunber fig ^km en SffKrift 
of tfobiejerenS Srototol); — money, eiriber* el 
go tfotte r* donorer a.: —pimper, ftoncetitpa))ir n. 
— pnrchaser, ftøber af et ^oxlaq c: —right, Sfor 
Uggcct e. Oop'7, V. affCribe, tage Øfenpart af; efter 
male, efterligne, fopiere. Cop'ykt, «. {vid. Copier) 
fIflMacr; ^(agiariug c 

Co4aet% V. (fr.) lefle, fobttrce; fooe at behage 
(bet oabet ftøn), tolettere meb; «. leftef^a, (oTet. 
Coquet'ry, o. Sefleri n., Seflefnnfl c, ftofetteri a. 
Ooqoette', #. itofette, ØoIerfCe c Goqnet'tish, a. 
leflrfiig, tofet. 

Car'ado, 9. ffifTerbaab c. (af Sibier, ooertruRet 
meb ®Iis el. Clttlttrreb; bruge« i ØtoM). 

ttofingl engclf •bonft Crbbog. Cor'al, «. ftoral c; — boat, ftorolfiirerbaab e.; 
— branch, ftoralgren c; — dlver, ftorolfiflcr o. 
— låoeous (••An«), a. loroiogtig. — Ufonn, a. lorol* 
bannct. —line. a. fom leflaor af Itoral; «. ftoral« 
mo« n.: Uffe fbral^frerbaab e. — loid, — loid'al, 
a. loralagtig. — tvee, «. ftoroltrce a., etytkrina 

mi). 

Coiaar, 9. t Owraafe e. (en l^fUg Sonl); Si' 
benbe; Ihirreer e. Cknan'to, t. en liyfHg ftani o. 
(o«i. Coiant). 

Corb, 9. Inilluro c 

Cor'baB, •. VUnilfelnro, Øottigbalfe; jSp. Vlmiåfe^ 
(iabe e. 

Cor'bell, «. (beil ubt. M>t 6Ianbf«Ittrb c. 

CorlMl, 9. T. Olomflerlttrb, Ømotfurb, Bafe o. 
(boa lorintbifKe 6oiler) ; ftrogflen o., ej«HW^beb ».; 
Wic^ e. (til en ffignr). 

Cofby, e. X vtobn o. (i Boaben) ; ftroge/ Rabn e. 

Cord, 9. 6trifte, 6nor c, Reb, Zob a., fia. 
6nare c ; et 61ag» tnlt fbært Øomulblto ) a. (meb 
abfliltige Oinaone f. w^. qaeen — , eto.); Øabn o. 
(Øroenbe, 8 9ob Umg, 4jfi og 4 breb); — maker, 
Rebflager c: — wood, Sfabnemnbc a. Cord, v. 
binbe meb etriSe el. £ob: to — tobaooo, fpinbe 
Zobaf. —age, «. Zobbceri a. —ed, a. gfort of 
Zoo el. 6triRer : férbig til at mooM meb en 
6nor ; firibct eL furet f fom of en 6nor). 

Cor'dated, a. bi^riebannet. 

Cordellér, 9. ^ndftaner^Vlttnl, Ziggermunl o. 

Cor'dial, a. IfloertdiiB, obrigtig; bicer&fti^cfeBbe; 
•. ^jcertefli^rtning, ffotftifCntng, Opmuntring c 
— ity, 9. ^f9n tU A|«rtet a. ; Aiftrteligbeb, 
Vaben^icertig^b e. —ly, md. tjcerteiig, aooen' 
^i«rtia. 

CordlfiniB, «. ^icertebonnet 

Cor'diaar, vid. Coidwainer nnbcr CordOTmn. 

Cor'doB, 9. (fr.) @nor; T. Oturlran«; Aorbon^ 
Zrobpefcebe til 9rcenfebam, Sorfoaritinie c 

Cor'doraa, Cord'wata, 9. ftorbnon^ fpanfC 2«ber 
a. Cord'walner, o. Slomoger e. 

Cor'daroT. •. et 6lag9 meget H^ft og ftcntt Oom* 
ulbfttoj a., (lorburob a. 

Core, 9. ^i<ertc a., bet ^nberfle, inbre S>él o. (af 
en Zing, ifor 9nigt), ftieme e. — leao, a. t (jcrte« 
løf , tjemelfi. 

G6red, «. faltet i en bi< Ørab (om 6tlb, ber ftol rfoeft). 

€0-1 ...w-réMBi, 9. flRebregcnt o. 

Corf (pi. Correi), 9. jlor Ihtllurb e. ; et Ihilmaal, 
S bOBhels. 

GorlioooBi {••hm), a. af Jtober; loiberagtig. 
Cerium, 9. T. ^ub, Oebabitttg, 6fal c 

Gorlaa'der, t. ftorionbero., ooriandruw^ 9aHvum 
(ogfaa: bft torrebe 9ra af oenne $Iante). 

Coriath, «. Aorint^ (Ol^); ftorenbe c, Rib« a. ; 
X Sorbet n. 

CorlB'thlaa, •. ftorint^ ; fig. lofHg, ubfb«benbe 
Serfon, 8eni)fhiing o. ; a. (orint^ift; xoeOt^fUg; 
—order, lorintbifK eojleorben c 

Cork, 9. ftorftræ a., qruertm 9ub9r; Kort; ftori« 
pt9p c. — oatter, ftorfftercr, ^(»peflarer c; 
— jacket, 6bfmmetroie c.\ — aorew, $ro)>træner 
c; — tumbler, en OaUmcer* Sutte fom floor ttoU 
botter. Cork, v. forfine cl. bctlsbc meb ftori; 
tnmb^c (^tofter). 

Corkiag-fla, 9. ftor Raal e. (for^ brugt til 
at f«fle %amtt9!A ^ooebpi^t ober en 9orm af 
Itorl). 

€ork']r, a. of Itort; lorlagtig; fei. 

Cor'BioraBt. •. itormoran, .Valetrage c, earho 
oormoraaiM; fig. %XMMn, SlugbalS e. 

Cormad'géoB, vid. Curmudgeon. 

Cera, •. Horn a. (en liben Del, et libet runbt 
fiegeme); ttom, Ørobtom a.; 6æb c (poa Vlarldi, 
ifftr om <>oebc) ; —bind, 6nerle, Seibinber c, eon- 
volmdva an»ea«t« ; — bottle, — ^flower, ftoni'lhiob« Cor 98 Cor vxt, StvctCbUmft e., tmtawréa evcmict: — chandler, 
Jhmi|anbler c —cnck, — crake, eagteltonge c, 
ralifu crtx; — exdumge, ftomftvti c; — fleld, 
Jtønunott e. ; ->flag, 6MerbliIie c, gladMuå; 
— floor, —loft, ftomloft n.; —land, ftomlonb n.; 
—marlgold, Osrtie o., eknfmHUhemum; —meter, 
Opfbnlmanb otoet ftornmaal c; — mlll, ftomnwOe 
«. : — pipe, SMIfite af ftotnftra« c. ; —rent, Vf- 
dft eftei ftønqmfctne; ttfeett^beliø Hfgift, Ubetijbe- 
Uø^ c; —rocket, 6traiibtKianei;. XafYellap c, 
lnmia»\ -rose, ftomtMlmue, ftomrofe c; papaver 
rk€Ba$; — ialad, ftt«)i*OaIbrUin , 9<IbIro|) e., vale- 
riofia locMtta. Com, v. banne ti( ftont; falte, neb« 
folte^ ftnrsnge: — beef, (o: oomed beef)i fptoragt 
Osetfb fi. — Ing-house, ftontitigVrnøDe c. (et ^uA 
^wc fttitbt tomet). 

Cora, «. Siatom e. (jiyf. Gomeoos); --catter, 
&i()timifraret, SigtoTnbotter e. — lew, a. ub<n Sig- 
tonie. 

Cor'Bige, •. (tennre by — ), en %otpaatnin%, 
^ootMb Øot^agteien bar fotpligtet til at tiffienbe' 
gtoe fienbtligt 9nbfalb Mb at bl«fe i et ^om. 

Cor'namvte, wid. Gomemtifle. 

Cer'nea, «. T. ^ocnbinbc e. (i pjet). 

Gor'med, a. x brftjenTet, fiUb. 

Gor'Ml, —tre«, CoraålUB-tree, t. ftocnel c, 
Ihmiettcæ n,, ^ønfebai pi,, oommå. 

Gonélttti, «. ftacncol o. (^luebelflen); — tree, 
tid. Gomel-tree. 

Oor'neMvie, t. SaiUtpite; ^lyibefløjte, 8lør* 
llf ite e. 

Cor'Beoma, a. ^otnagtig. 

Cer'ner, t. Øinfel o., ^Jjmie n., fttog, SSraa, 
Attt; ttbtant, 4bet1ke (hibe o.; — honse, ^imie> 
OttS II.; — stone, ^i«me1len c; — tile, ^ultegl, l^ul 
5Eiag^e.; — wlse, Tantet, pcaa, biagonal. — ed, a. 
fmn liot ^iftner, fantet; (amt.) t^fet inb i en 
fttog, bragt i ftnibe. 

Cor'net, •. €inle c. Ihnim^om n,\ Rtjttetfane, 
Stanbart; flU^tterffare; Øanbrll Mb M^ttertct ftomet 
e.; ftrantmerllnl n., Zut o.; et 6Iag« ^obebt«i n.; 
en ^oltorl ftrobe; T. øtierfte ^ooranb, ftcone e. 
(Jtif. Coronet); —»•piston, ftlapbom n. (JUbl Coi- 
nråean) : —07, t. 9ll^ttcc«0«nibctti 9o)t o. —er, 
«. einleotefer, Aombtofer c 

Cer'Blee, t. T. Jtemtl^ ftconflffle, ftrani e. 

Gor'Bieie, t. liJU ^om n. 

Conle'vUte, a. fiomformtg, ^omctComfSUmtebele). 

€or'nlfBnH, a. pømfomig. 

GemfMiont. a. ^met, neb ^vm. 

Cer'nlth, a. fom (irer til ComøaO. 

Gor'nlflt, #. ^omblæfer 0. 

GonépeaB, (Comet-a-plBton), «. IHa)rt^om n. 

Gonin-c6pU, «. ^t^Ibe^oni, Ctterfføbigfiebf^om n 

GorsAte, o. gibe 6om, gøre ti( ^anref. 

Coraiiio, «. ^onre} e. Comtitor, «. 9n føn gør 
en Vnben ti( Aonte). 

Cor'Bj, a. firniet Hemefnlb; fioaib og fhirl fon 
^øm^ bomttøtig; —ole, ftertt |dI n.; — Ikoed, x 
meb røbt finnet Vnflgt. 

Gorody, tid. Corrody. 

Gor'ol, Corella, «. T. ftrone, IBTomlierlrone e. 

Gor'ollaij, «. Zilfctning, forltarenbe Vnmcrfning, 
Zilgift c, KoroHorinm n.; 9>(fl(fltttning e. 

CoréBø, 8. T. ftranlUfie; ftrøne o. (fmtbtombcrS); 
ØHng o. (øm 6ot el. waane); IRanbtrone c. (paoi 
eiomfter). 

Cor'oBAl, 9. fh:ani^ Ihrone c; a. føm ^ører til 
Shnmcn; fom ^ører til dUfen. 

Cor'OBøry, a. fom angoor en ftrone; tronebannet, 
franSbannet; -arteries, fttanBaaier p/. 

CoTOBåtioB, 9. Ihoning e. 

€or'OBer, «. (lh)Tønatot), ftconbetfent ftronfogcb 
«. (ffiaii OemQing fomemmeHa angaor éager nnBer 
ftronen. <fn af bÅni ^oøebforretninger er: naor 
ftøgen omlommcr poa en øolbfom flRaooe, at nnber* føge !CøbMarfagen. Sette fler beb 6lyning af fiiget 
i et Vafiebfmøbe af Rsmiinger. 3 tfnglOBb iax 
ftronbetjenten ogfaa at unbcrføge 6tranbinget og 
Srunb i forben. Gom ftronbetjent er ^an &)mfitn^ 
^Itebtræber, og naar ber gøret dnbuenbing imob 
ebcvilfrn font o<ørenbe %axt i en €ag^ ooerbrage« 
benne til ftronbetienten). 

Cor'OBet, 9. Sttanå, ftrone; liDe ftrone (mobfat 
ben fonoelioc), SbelStrone, Øreøetrone c; T. J^rone 
e. (øoei]ie i)e( af en ^00). 

CoroBiform, a. froneformtg. 

Cor'poral, 9. Korporal o. — ehlp, •. ftoiporat' 
tjenefte e. 

Cor'poral, 9. ftorporale n., 9Reffebug c (i ben 
latb. ftitle); — oath, fotporltg Ht o. (øcb at (cegge 
^aanben paa Vtelfebngen). 

Gor'poral, (Coipéreal), a. —ly, ad. legemltg; 
forporltg. — 'ity, 9. fiMeoUigbeb, ftotporligbeb; 
ftocporation c, Gamfunb, Vroberfnib n. Cor'pOTate, 
a. —ly, ad. forenet (i en ftorporation); forenet al* 
minbelig. Cknr'porateness , «. fforcning fom fior* 
porotion c, ^Heiflab n. CorporitieB, 9. Ibrpo* 
ration e. (et oeb patent el. 9cii^eb#breø gmnbet og 
mrb eget 6egl forfijnet Somfunb i Staten, enten 
geifUigt el. berbSligt el. BUinbet)^ Sab, »orgerfTab, 
etatfroab n., tRagiftrot e. Cor'ponbture, o. flcgcmfl' 
ftiRelfe e. 

Corpéreal, a. —ly, ad. legemfig, materiel. — ist» 
9. SRateriaUft c (i Xomlemaabe). €>orporéity, t. 
Segemlig^b, Vlatenalitet e. Corp6r«oiu, a. legem' 
tig. Ck>rporiflcåtion, «. ftoipørififation, 9oi^nb' 
Itng til et faft Segeme c. Corpérlfy, o. t forfpne 
meb et Segeme, gøre tit et Segeme. 

Cor'poMBt. Cor'pBsaBM. 9. 9eirll|g n., ^tntf 
3(b; St. «(m«*3tb e. (et Suftf bn, eleftrifTe ^lonmer, 
fom oife fig paa SRofler og ftottx). 

Corps, 9. (eore: i pi. firioeft bet ogfaa oorpe, 
mtn ubt. <iore9), Ibrpft «i.; — de-gnaid, Sogt c, 
Øogtmanbffab; Øagt^uft n. 

Corpse, •. bøbt fiegeme. Sig «.; t ftrop c, Se« 
geme n. 

Cor'pnleBM, Gor'MileBey, 9. fiwtftth, ftorpnlen« e. 
Ck)r'pulent, a. før, ftjlbig, tt^, feb, totpulent. 

Cor'pafiaBML vid. (3orposant. 

Cor'paø-Ckriitlday, •. ShiHi Segemife^ e. {Xcxi* 
bag efter Zrinitatii Sønbag). 

Cor'pBMle (-piM>«l), 9. nUe Segeme, Støpgran, 
Vtom n. 

Gorpas'ealar, CorpaMBlåriaa, a. fo« angoor el. 
omfatter Vtomer ti. Urfloffer; — idliflosopby, ftor« 
pvflnlor*9ilofofi o. CorpuaoalåilaD, 9. Xilpsngcc 
af 8«rcn om ttrftoffer, Vtomift e. 

Cor'rade, «. ofgnibc: fammenflrabe. 

GorradlåtioB, 9. Strodeti grorening i et ^^taOt c. 

€oneet' «. forbebre, berigtige, rette, lorrigere; 
tngte, llraffc; fio. formtlbe; — , o. —ly, ad. rigtig, 
feflfri, forrelt. Correo'tion, 9. ^orbebring; ntttclfc; 
3rettef«ttelfe; Zugtelfe, Strof c; fig. ^otmilbelfe c; 
house of — , Xugt^ug, QorbebringS^S ».; under 
— , meb ^Decel XtOabelfe (meb 9orbe^o(b af 5Dereft 
IRettig^eb tit at rette). Gonec'tioner, «. t Zngt« 
l^uMem n. Correc'Uve, a. forbebrenbe; 9. gforbebringS' 
mibbel, Sinbringimibbet ».; 9nbffrttnTntng e. Cor- 
rect'ness, 9. jRigtigbeb, Sløfaatigbeb, ftorrettl^b c 
(>>nec'tor, 9. ^orbebrer, fReofer; ftorteftør c; T. 
formitbenbe nibbet n. 

Corrø^'gldor, 9. Opfogeb, 9olitibømmer c. (i 
Sbonien og ^ortuoal). 

Cor'relale, v. ftao i glenfibigt 9or|otb; 0. CIn 
fom floor i glenflblgt 9otbotb. CorrelAtlon, «. 
gienfibigt 9ovbolb a., ftorretotion o. Corrél'atlve, 
a. —ly ad. fom er glenflbig cl. besetbil ofbttnøia, 
lorrelattø; 9. dn et. f^ooet fom er gicnflbia oAttnotg 
of ^inanben. Correl^anveness, t. gienffbtgt ^enfpn 
a., ftorretotion c. 

Correp'tleB, 9. dfrettefttttelfe, 9obcI c Cor 99 Cot CmmcpoBd', «. fttmmt owttni^ ftoote (tiD; Msle 
9tebt, loRctponbfre. — «noe, — enoy, «. Ottcrml« 
ttnoiKlfc; Ibrirfpotiben«, QcctoMzIinø; øienflbig 9or« 
UfiKfft; gob ^otftttodfe, 9otbuibeIfe, JDmgana e. 
— «nt, a. oMteirt^ratmenbe^ fMxetibe (ttl); •. etet** 
•fc^^' ftomitioiibent e. ^ently, ad. •Decetilflcn* 

CmvMpoB'ilTe, •. tUfMmibe. 

Conriéor'i «. 9oi1hicoan(|, 9ocMiiMfei*Øaita e. 
(for n Kalle Bomlifer)^ ftotxibot e.; T. Bebonct 
Sei a en 9<»1!iiiiiø) e. 

Cmt'iIc, «. (Ilotfr) OictfiOfft, Ortnl o. 

Cor'rlgfble. a. foc6eber(ig, font ran Tcttcl; fot« 
(ebvente, Uroffriylbta. 

CorrlTftl, •. Vleboeiler, ftimlunent o.; a. lønlttr* 
xesenbe; v. lonfutteie^ mthfttctf/e, tå3fpH. —17. •• 
WUbf lmtn , nebfjgning, SebMItib e. ^ship, 
SScbficjlen c. 

Cor^vate, v. focenc i een 6trra, Ube fomncn. 
CorriTétloD, 9. ^^tenlng el. Ginnnenløben ti( een 
$fcm e. 

Coneb'onat, a. th|tfenbe; befttyrlenbe; «. fhyt- 
lenbe SKbbcI n. OoRoVonte, v. ttDtfe; Mcftfte, 
tttbfæfle; a. t ftiitlet, Mtaftet. Goiroboiåtloii, «. 
St^rfninQ; ectvsftelfe o. CoROb'oratlye, a. flt^t* 
Senbe; befcttftenbe; «. ffDrfonbe SHbbel n. 

C«rT6de, o. gnabe^ «be itu, ftbfe, fottore/ ^. 
nage. Ck>rr6dent, a. cebenbe, gnabenbe, cebfenbe; 
9. ebfenb« Vttbbel «. ConédSate, v. t fortcce el. 
ioctcebe efter^onbcn. Corrodfbil'itj, •. ben <Sgen« 
fob at lunne bortcbe«, 9<Sbfe!ig^. Opltfelig^b e. 
Corrédlble, Gorr6sible, a. fom ton boctabcf, mob« 
tagclig fot tttbinfng. Cor'iody, 9. Vfbrog i £ra 
ef. fScjfoIbnhig (til et anbetjpiemeb); 9attil*Xheb n, 
(9: fdttlt'fSxtit, ^oTbeb en vextllig oaocg Vnbilning 
pm ^nlørgetfe i et IKofler el. Stift). ConMon, 
9. DpMninø bcb cbfenbe OKbler, 9(£bfninø, ftotro- 
fiov, ^ottoten «. CornMTe, a. (~ly, o<i.) bort- 
cebenbe, abfenbe, førtaerenbe; fig. nooenbé/ aiotmbe, 
fnenlenbc; «. abfenbe VHbbel «.; fig. Uro, ftbol c 
CorT<)6lvenen, 9. abfenbe llgenftab, 6ltTpbeb e. 

C^r'ragant, a. fammennjnfenbe, fom gør rtynfet. 
Gor'nigate, «. n^nfe, gjm rtynfet; a. t rtjntet. 
Comigåtion, 9. Øhinlning e. Cor'nigator, 9. R^nle* 
amUcI e. (i ^anben). 

Compt', 9. fotboRbe; foifalfle; forfjne: befHRe; 
fbrb«toeft, roobne. — , a. —ly, ad. forbttcbet, 
tubben; laQefnlb, fotbæibet; forført, befhiRet, «te" 
tøf, fambittigbebftløf. — «r, 9. ^otbarber, 9orfa(17er; 
9oxføtft, ©epiWet c. — Ible, a. — ibly, ad. fom 
fon forbarbe«, forfronlelig, f orgonigelig ; font Ion 
forføix«, bcllilMig, fom tobcc flg befHne. —fblenefls, 
— ibQ'ity, •. 9orfianifeng^b: eefKffetig^rbto. —Ion, 
9. SofbttTbelfe; gotftamfeHo^b, ^onoabnelfe; Vtoteiie 
c. (i et 6o«r); vefHIfelfe; ^otftlftning c; T. Øanore 
e. (fom bringei ober en familie beb en %9tbttfllitl\t). 
— ive, a. foiAtttbenbe, fmtttenbe, fotpeflenbe. — lesB, 
o. nforborbcltg, nforgcengelig, ubignelig. — neaø, t. 
Knobben^b, Isrorbttrbelfe; Sajlefnlb^eb e. — raiB, 9. 
"f fforføreifte o. 

Cor'MUr, 9. Gørøber, gvibbtter, ftorfat c; Køber* 
fKb n. 

Contj 9. (tSegeme); bøbt Segeme, Sign.; —pre- 
sent, vd. Mortuary. 

CotmIcC, Conlet, t. Orlilk^amifl, fhdyfMtblte 
(I et Aomifr) n. 

Corsøt, 9. Sibfll^ire, ftotfct «. 

Cor'øey, Cor'ilfø, C«r'zle, vid. CorrodTe. 

Cor'tcgr«, 9, (fr.) gøl^e, Zog n. 

Corteø, •. pi. Coctef pi. (vHgfftoenber i Spanien 
og 9ortugaO. 

€oT'tez, 9. bbre Oorl 0. 

Cor'tieAl, a. battogtig, fom ^øccr til Oarfoi; fip. 

J^bce. Ckyftlcated, a. oatYagtig. Gortlclf erotts, a. 
om fcembcittger Øort. CQiti''cifonn, a. botlagtig. 
Coftiooae, a. meb ti^l Batf . Cortlne, tid. C^vtaln. 

Cont'eftBt, a. fnnllénbe, flammenbe, glimtenbe, 
It^nenbe. Goruø'oate, v. glimte. Conucåtion, «. 
Sfunllen, Qtinfen o., Solglimt, Sbngllmt n. 

Corrrtt«', «. (fe.) ftorbet e. (et ttemaflet Ihigftllib 
meb eet ftanonbcel). 

Corret'to, Cor'vet, 9. ttacfpting, Ihntmfbcing n., 
Courbette c (om ^efie). 

Cor'Tliie, a. Inage« el. Rabnc*. Ck>T'vnB. •. et 
fbbligt etiemebillebe; (Entteboge c. (bol be womle). 

CorjhtLn'tååU, o. fobe meb aabne Øine; bæte fom 
banbtttig. Coryban'fclc, o. oilb, fftøjenbe, forbbontifl. 

Corymlitatød, a. T. meb ^albfftecm. Corymbir- 
eroue, a. balbftjermblomftret. 0>ryml>iu, Gor'ymb, 
9. fialbflierm e. (en Qlomjtecflanb). 

Coryphéni, •. Vnfører el. Bfotfanger o. (beb be 
gamte (Hcoferei etnefpil); Jig. øonnanb, ^obeb* 
monb 0. 

CoødaaM'angr, 9. epaahom af et 6o(b c. 

Coøécant, 9. T. Qifnitllittie, ftofelmtt o. 

G6My, a. vid. Cooy. 

CMh'er, 0. (irfO x tUfnblte fig ITojt og Sogi. 

■er, t. X ombonfenbe 6nbltmefl e. 

06øl«r, 9. t SapbcfCtttbber, 9Ii!fec o. Ctaily, ad. ^bggelig (ibf. Goøy). 
Gésln«, •. T. ftoflnuf o. Comøtie, a. (--^dly, ad.) forjEønnenbe; «. %0f 
f!ønne{fe«*VHbbeI, 6minltbanb, Gløn^eblbanb n. 

Cof'mtenI, a. —ly, ad. fom ^øter til »etben; 
fom gaor op og neb meb Solen, loimifT. 

Cotmof'ony, 9. Sære om Serbeni Optinbelfc el. 
Slabelfe, Ibimogoni 0. 

CoøBiof 'npher, t. BetbenSbeftTiber, ftoimograf c 
Cosmographlcal, a. —ly, ad. Toftmognififl. Ck)S- 
mogrrapby, 9. SeibentbefBribelfe, ftofmogtafi c 

CoimolMieøl, a. —ly, ad. tofmoIogifC. Cosmor- 
oglst, 9. ftoimolog 0. Coimol'ogy, 9. fleece om 
SrrbenMlMBingen og benS fqflffe Sobe, ftotmologi 0. 

CooMop^>litø, GøømopolltaB, 9. Scrbenibocger, 
ftofmopoiit 0. 

Comoråma, 9. Sbimoromo «. 

Cosi, 9. inbift Stil 0. (omtient IVt Qfiecbingbej). 

Coi'iMk, •. ftofat 0.; X politibetjent ø. 

Coi'Mt, 9. 9«MgfIam n,; x hittebarn ». 

Goø'ile, a. t olgebroift. 

€ost. 9. Omfoflmng, 9elbflning, 9^1; ftoflbor^eb; 
Sbtbe 0., Sal «.; o. lofle. — pnoe, 3nbCøbfpril 0. 
Costa, 9. pi. T. 9tocetomIofhtinger pi. 

Coø'tol, a. fom l^ørec til Ølibbenene. Coøt, 9. t 
Kibben n., Sibe 0. 

Cos'tard, «. t et 6(agi 9SbIc n.: x ^obeb n. 
Coø'taid-monger, Coø'ter-moafer, (xCkM'ter), 9, 
ombanbtenbe ffnigt', %\^t' el. drøntbonbler, Øobe* 
fttlger, Sabefeelgetfte 0. (berei Vntol i Sonbon ec 
ober 30,000 ; be ubgøce en færegen ft(aife og bruge 
inbbbrbel et eget Sprog, Back-Slang, i ^uet flere 
Ocb blot ubtalef bogfca, f. C;, doog for good; be 
ete toa og ufæbeliae). 

Cob'IItø, a. forftobpet, fom bar iKtttbt Sib; ftoft, 
teet, l^atttbi Aq. folb, flib (i Opførfel). — neøs, 9. 
Sorfloppelfe 0., ^aarbt Stb «., Cbftmftion, Øinbfcl 0. 

(^øtlMø, a. fom \XU lojlec noget. Ckwillneas, 
9. ftoflbarbeb, Sijtbeb ø. Goetay, a. lo^boc, bbr. 

Coøt'øiary, 9. megnfang, Crmetmb, Zonbuct e., 
tanac^am. 

Coøt'rel, 9. tSIofKe 0. 

CoRtteM, 9. ftfcebebragt, IRobe, Slil og Brug 0. 
(til bilfe Ziber); btralteciftift S)ragt 0., Ibftnme 
n. (fr.). 

C6sy, a. fnalfom; flbbenbe tet ff^q^tXiq til at fna 
en ^alfiar f ammen; ftiyggelig; «. batecet ^tte (til 
at ftttte ober en Z^epotte for at ^olbe ben barm). 

CoVt. ^btte 0., nae ^u8 n.; 9otb, Sti; Same« 
feug, eugge; Bfinger^btte; INje, ^anaetøie 0.; tlillc 
Qaab 0. (Hd. Cog); Zceggelom«.; — uma, 3orb fom 
^ører til et ^u§ 0. orj^ciono Got 100 Coa Cot, <|aoi, C«t'-qaMB, t. fj^ottefiger e. 

Cotob'uUte, vid. Contabulate. 

Cotan'^nt, «. T. IBifietøtelfeSIinie, l^otangent c. 

Coto, «. ^I^tte ; 9<wtefp1b c. ; Sne^uf n. ; (jtyf. 
Cot). 

Cote, V. t tomme o)i pøa 6ibcn at Ifbe forbi. 

CoteM'poruy, vid. Contemponry. 

Coten'ant, 9. 9lebfot)MQtet; VUbbébon c. 

Coterie', ». (fi.) fluttet 6elfra6 n., ftreM, ttiubc. 

Coter'Blnoui, a. vid. GontermlnouS. 

Cothar'BM, «. Jtot^ntn 0. Gothnr^iutte, Go- 
thur'nated, a. mcb Itot^itrn. 

Cotle'aUr, a. anøoaenbe cl. ftiHet ttl ^MHfe* 
llene. 

CotillOB. 9. (fr.) CoHDon c (en S)<mf). 

Cots'woM, 9. 9aacefoIb c. (paa aaben ffltatl). 

Cot'toge, «. 69tte o., liøe ^u«; fianbfteb n.; 
— omée, (ft.) IlDe Villa c —ly, a«{. fom ptA]tc 
fig fot en ^l)tte, lanbli«. Got'tager, «. ^4tte*9e(ocr, 
^uftmanb c; T. iorbloS^nSmonb c. Cot'ter, Got'tar, 
(Cot'tiert). 9. fii|tte-0e6oet, finimanb e. 

Cot'ter, 9. mit e. (til at befflrfle S^oget), ibf . Gib. 

Coftish, a. fbinbagtig; — nurn, ^otteliget e. 

Corton, 9. ØomulD c; Oomnlbftoi n.; —gin, 
JBomn(bi»maftinc c. (til at pUt fjftBtnt fni Utben); 
— gnias, l^ar•UIb c, eriapkonm ; —lord, x 8Ran' 
(^e^ SobriQerrc c; — mill, Oonnlblf^beri n.; 
—plant, — Bhmb, Øomnlbfllitante c, ff099 y p ium ; 
— thJBtle, 9SfeIfober %., onaportium aoantkium; 
— tree, ØomnlbStra n., bombax; — weed, Ctrigbeb«' 
blomll c, gnaphalimm. Cot'ton. o. blibe niben, 
rrUe Snen; fio. tribe«^ tomme frem; forene fig; 
^emme obereni, forligei; to — on to, bcere (Cn) 
benoibcn, ^cenge beb {dn). — onB, t — y. a. fnib 
af »cmnib; bisb fom Oonralb. 

Cot'yU, 9. T. een^ttb, ftotljle e. 

Cotyl'edOB, 9. Sfroblab n. €k>tyled'onouB, a. meb 
9røblab. 

Coneh, v. lægge fig, (ejre Hg (boobe om SRcnnefter 
og ^t»); Me fig. bulle ftg, fatte flg boa ^ng; I«gae 
fig i Oagbolb; logge poa et 2c|e, leire; fliu\€i inb- 
flutte, inbbefatte ; begge teet paa ti. fammen ; falbe 
(et Sbbb/ til Vngreb); to — an eye, operere @tttr 
paa Øjet; to — in writing, affotte fEriftli^, op> 
tegne, nebftribe. Coneh, «. ^oilefeng, Søibaml, 
6ofa, <Ebaife(ongtte c. Seje; Bag n.; IRalt-tfntb n.; 
T. Ømnb c. (unber^ 9«be i et SRaleri); —bed, 
^bilefeng c; — feUow, 6obelammerat o.; — graaB, 
— weed, ftbit'^bebc c, ^nnbegro* n., triticum 
reperu ($1.). — ant, a. liggenbe; fibbcttbe paa Aug. 
nbt. coo9h'-ew), ®engctib e.; flibigt . 9. (fr.; _,. . 

Øefiig n. —er, •. (DJcnlttge, Otnlifl; Regifierbog 
C et ftloller) c; ^ønfebnnb e.;-t 9attor c. — Ing, 
9. Sttggen; O^ning; Wenftning for ^nnbegrttf c 
(en Vgerf); etsr-Operotion c. 

Con'gar (eoo'-oar), 9. ihignar e., vid. Pnma. 

Covgk (00/), 9. ^Qfte c; V. ^offe. —er, 9. Qtn 
fom boiier el. ffox ^ofie. 

Conh'age (eow'-agé), 9. en inbionfi Øonne, bbif 
fdctlg branber fom en Relbe; et Cmttmibbcl af 
planten doiteåot pniri€H9. 

Conl, vid. Cowi. 

Covléei (eoo-Umt), 9. Stromme of 2aJxi pi. (fli|« 
benbe el. flørlnebe}. 

Cévltor, vid. Colter. 

Conn'ell, •. Raabiforfaatling c, fRaab n.; ®tatft* 
raab ».; ftirleforfamling; ttaaMbeftotning c; privy 
— , Øebetmeraab, 6tat«raab n.; en 5DomfloI (fom* 
menfat af 4 berbittge Sorber og 3 gejfUige, nemlig 
be to Srfebiftopper og Oiftoppen af Sonbon); oom- 
mon — , Øorgierraab n. (vid. nnber Common); 
— chamber, Raabfhte, IRaabfal c; —board, — table, 
9taabfaI»*Qorb n.; fip. Vtaab, etatlroab n. 

Gomn'dllor, md. Goonsellor. 

Co-mnd«ntand'ing, 9. gjenfibig 9orflaac(fe e. 

Co-nnite, v. forene gienflbig. €oan'8el, «. SRoob n.; Stoabflagning; Oberbejelfe; 
ftlogffab; ^emmeligbeb; ^figt n., ^orebobenbe n.; 
famtiige Gagforere gU. (i en Sag); juribtft ftonf nient,. 
6agfører, Vbbolat c. (counael el. counsellor et en 
afminbelig 8enttbne(fe for en SbboCot enten ban er 
barrister el. aergeant); v. gibe SRoob, taabe. — a.ble, 
a. biOig til at tage imob Raab, fom laber flg raabe. 

OoaB'Mllor, 9. Roabgiber, ftortroHg; Retftterb, 
6agforrr, Øbbotatc; Vteblem af et Raab n., Roabi« 
^rre o.; prlyy — , Øe^rjmeraab e. — ship, 9. en 
9ebejmeraabB (Smbebe n. og Rsrbigbeb c 

Conni, 9. <irebe c (en nbenlanbfl Stitel, fom fbarer 
til ben engetfte: Earl). 

Conat, 9. Xal n.; Regning; Ønrbering c; T. 
ftlagomnlt n.; —book, Rinnftabibog c; —wheel, 
Zimebiul n. (i et tir). Connt, 9. tceOe, reane, 
fammenregne; anfefor, bolbefor; ftribe paa Regning; 
Af. tilftribe, tilregne; to — upon, gore Regning 
paa, ftote paa. — able, a. tttSebg, beregnelig. 

Conn'tenanee, t. fatning, Ranbftncerbarclfc,6inbf« 
roligficb c; Vnflgtfttratp^., Vafbn, tCnHgtn., VHne 
o., mvt n.; Xilbøieligbeb, 9nbeft; ttnbcrflattelfe, 
eeflbttelfe; Rnfeelfe; ubborte« Snfcelfr c, 6tin n.; 
to put out of — , bringe nb af Øatning ; to keep 
in — , bolbe i ffatning, beSbtte for Seflæmmclfe; to 
keep — , bebolbe en rolig wine« bolbe fig rolig; to 
make — , gøre 9Hne til, labe fom: to give — , i^be 
l^iftlp. Ck>an'teiianoe, v. boere til 6Ine; opmnntrc, 
milbnbe, inbgibe 9Rob; beftijtte, nnberflottc, begum 
ftige; biOige, gibe Oifalb, tillabe, fomnbe; gibe «n- 
feeife. C'Oun'tenanoer, 9. 9n fom billiger el. nnber* 
{latter, fl9eforbrer, Belbnber, Oeflbtter c. 

Coan'ter, «. Regnepenge c; fig. ^enge c (i Bforogt); 
S>ifr e. (i en »ntiO; OMelbifftngfel n. (i Bonbon); t 
Rcgnftabfbetient c; T. Øringe c (paa en ^efl); 8. T. 
killing c. — jnmper, 9. x lltambobbttng, ftronnmct* 
fbenb c. 

Conn'ter, ad. mobfat, imob; til ben mobfatte 6ibe, 
nrigtig, bagbenbt. 

Connteraet', v. banble imob, mobbirl^, birle imob; 
forbinbre. -ion, 9. flRobfbinb, ^inbring e. — iye, 
a. mobbirlenbe. 

ConBterattrae'tloB, 9. mobfat Stltrotningllraft c. 

CoBBterbal'aaee, o. bolbe flRobbogt, opbeje, af- 
bejc mob binanbcn; 9. gtobbcegt, SIgebsgt e. 

Cona'ter-bau, 9. Jtontrabol o. 

Conn'tertiOBd, 9. flJtob • Sorftribning , Aontra* 
ftantion c 

ConnterbnlT', v. Hobe tilbage, flaa tilbage. Ck>an'- 
terbuff, 9. Xilbagefiob n. 

CoBB'tenaat, 9. t Sifl c, llneb n., Rtenle e. 

Conn'tereaiter, 9. Regnemcfler, Regnflabfffrer c 
(i »orogt). 

CoaB'terckaBge, 9. Omtuflning, Ombesling c 
Counterahånge, 9. omtnlle, becte, ombcsle. 

CoBB'tereharge, «. Vlobbeftblbning e. 

Conn'terehanB , 9. SOHbbel mob Sralbbom et. 
XrbSeri n.; o. forbribe et Zrt^Oeri beb et anbet, 
borttrbOe; tilintetgøre, opbeebe. 

CoBBter'eheek, v. opbolbe, forbinbre, mobffttte 
fig* Icegge fiinbrtnger i tBc|en; «. Ombring, 6tanbi< 
ntng; SDabd, Øebrejbelfe e. 

CoBB'terenmBt, a. Ubenbc i mobfnt Retning; t. 
mobfat @trom e. 

ConnterdiftlBe'tlOB, 9. Ølobffttning e. 

CoBBtardraw', 9. aftegne el. topiere (beb ^jolp 
af giennemfigtiflt ^^apit). 

CoBB'tereTldeBee, 9. SRobbibne n. 

CoBB'terlkisaBw, vid. Connterfeoanoe. 

CoBB'terfeit (Hait nbt. >E(), v. eftergøce, efter« 
ligne; forfalfTe, gore falfl (9lbnt, Obligation ofb.), 
efterftribe; foregibe, bbtle; forfMlle flg; a. eftergiort, 
efterlignet, eftntrbtt; forfaldet, opbigtet, falft, for* 
fiilt; 9. ISfterlignelfe c; »illebe, ftontrnfej »., «f- 
bilbning ; forfalftet Xing ; ØorfHOelfe c, Oebrageri 
n.; (Efterligner; Sebraget c —er, 9. (tftcrgoter. Cou 101 Cou fscfoIVer; eebtoaec e. —ly, ad. fdlfEellg, »eb 
^fttqiønlfe. Mb ^nfAUtWt. 

€««MtcTflBniø]it, 9. nobfdt ttcettnø c. 

€*v«'tcrftMBøe, «. t (Iftecliftnelfe, C^fterøvtcn, 

C*«B'terfl»|], 9. Zolon c (bet fo« bllbet tilbage 
i the cbeck-book, naor Sanl^fliibiiniiigcn et 

€*ant«rfbri, ». etiafl))iØe (til at fotftærle en 
DhiT meb>, ftonttefoTt c 

C«iutMfkge, 0. SDobbelfnøe (i 9hi|iD e. 

€«BB'teigaM, 9. T. ofntaole Stagle^ttQerne (paa 
Qiddfer); «. ttfnaoliiig af Zopperne og 9togle^iil' 
lienie e. 

€«ui'tov9iiKri, «. T. Jtimtreaarbe e. (et 6IagB 
UbciUMStf til ^obebbolbeni ^Dclnuig). 

CMB'terhftteh, v. T. ftraffeie paa tiMeri (i ftob- 
bcsftil). 

C««Bteiim'flmeB«e, o. nobbitle. 

C«ntt'terltekt, «. nwbfat &4« jffom l^nbter be 
fotbetegtige Bittninger af et anbet si^), falfE 2^% n. 

C^ajtteniaiid', v. gibe ftontiaorbce^ offtge; tilbage* 
lolbc, foxbbbe, nobfige. Coon'termand, «. Hoittro« 
ørbit, VffEgelfe^ Xilbagelalbelfe c 

CoaBteimureh', v. natfete tilbage. Ckran'ter- 
mucb, 9. XitbogematØ ; Aø' tilbagegang^ ^oran* 
bhng i 9ot^oIblcegIet c. 

€owi'torHark, •. ftonttamctle n. (paa pallet 
ofo., foruben bet tibligete t^oofatte); 6t«ntpel n. 
^•ttCbfneb-Songetg); T. falft tRarle (paa ^ftei 
xoenbcT) ».; o. lontranacleie; gjne falft 9Rftile (paa 
en ^eflf Zcnber). 

Cowntemlne, c. Itentrantine e.; SRobonflag n., 
fR«bIt|l c; V. lonttominere; mobaibeibe; tiluitet* ComB'temotloa, t. SRobbeMegelfe e. 

CoaB'temvre, •. 9htc bagbeb en onben c. 

GonntenAt'njrftl, o. naturjtribig. 

Covn'teniolte, «. obeibfocnbe Qatm, €t«i fom 
oberbøber en onben 6t«i c. 

CoBnter6p«iilB9, ». T. mobfat Kobning c. 

Conn'teriMMe, «. 9Roban|la(t, SRobflano o. 

€oBa'Urp«i«, 9. ftuOet eL bftbet 6engetappe 
(tiC at btebe ober ^e @engen) ».; t fot: Coun- 
terpart. 

CovBterput, v. <Øjen)wrt, ftflVrift c; tilfborenbe 
6tt)Be, 6ibe1t9lfe n.; T. anben Stemme (i SRnflt) o. 

€«nn'ierplen, «. T. Keplif e., fttagetcnf anbet 
Qnbfflpg n. 

C«nM'terplot, 9. SRobanilag n., Sbbli^ c. Coan- 
terplot% V. betjene fig af Stoblift; mobaibeibe^ til* 
tntctgøre. 

Comn'tcrpoint, 9. T. ftontcapuntt n. (i 9Xn{iI); 
nobfat Vnntt «. e(. Ketning e. —ed, a. T. meb 
eirtbfeme nob ^bexanbre (i Vaaben}. 

CovM'terpoint, vid. Connterpane. 

Cona'tarpolM, 9. Vlohwtqt, fiigebngt c; «. beje 
9p nub ^nanben, ^olbe Sigebcegt. 

COBH'tffrpeltOB, 9. giobgift c 

ConM'teiprciswre, «. iXobtTl|t n. 

Cens'tarpmjeet, «. VlobanfUig n. 

CoBB'tcryroof, «. ombenbt 0^1 n. (af et nlyfig 
te^ft gigebe). Ooun'terpiOTe, v. tage et ombenbt 

HTtc^t* 
CaBB'tor-nToUtloB, «. ftontra>tteboIntion c. 

CoBBi«rr6il, vid. Control. 

CoBBtenålleBt i-U-ønt), a. fra^nanben fpringenbe 
(om 9^1 i Saaben). 

CoBB'tencBrp, 9. T. ftonttoeftovbe e- (SRobboIb 
paa ben onben 6ibe af Øcaben: ttbenbcecbtne). 

CoBB'ierMBl, «. fwcfegle tiQigemeb en Vnben, 
føtftrne »eb SRobfegl. 

G»BBtenee6re, o. gibe ftontiO'flaBtion. 

GoBB'toneBM, «. møbfat Stening c 

CoBB'tartlfB, V. lontcofignete, fCtibe nnbec meb til Bitietlig^b. Coim'tenlgii, «. Borole e., Søfen, 
Bfelttoob B. ConnteiBig'natiiie, «. iRebunberfEtift c 

CoBB'tenigBBl, «. S. T. ftontcofignal n. 

CoBB'toniBk, o. T. gøte 4>ulning (til en Qøftning 

»fb.). 

CoBBtanUt'Bte, «. ftontia^f^otocbning e. 

CoBB'terstroke, ». XiOogeftib el. ■€tog b. 

CoBB'tMteBor, «. Wt Vltflemmc c 

€oBB't«rtlde, 9. Sbbflcøm o. 

€oaB'tertlBie, 9. SRøbflanb^ ^inbrtng, 6treg i 
ttegningen; 8eil o.; ftontca-Zempo b. (i Stibetunji, 
Scegtning. gfufil). 

GoBB'uitiBble, 9. Siftant o. 

CoBB'tntBm, 9. moofat el. ubentet Benbing e. 
(i Aonbttngen i et 6IncfpiO. 

CoBBteirili, o. mobbiirte, frembringe en Stob* 
bcegt ^olbe Sigcbægt imob, bttre af lige Sorb meb, 
ecUotte. Coon'terraU, 9. Sigebægt c; lige Bcerb b.; 
(fefUitning c 

CoBB'terrlew, 9. Stilling lige imob l^inonben; 
IRobføtning, ftoBtrajl c 

GoBBterweigk, v. ofbeje mob l^inonben. 

€ooB'(enrhe«l, v. brcie i mobfot Sletning ; t. 
^ittl fom lober i mobfot Øcetning b. 

Conn'terwork, v. mobarbeibe, mobbide, binbre. 

CoBB't«M, 9. Ørcbinbe c (en Earrs ftone i Stor* 
britonnien og 3rlanb). 

ConB'tlBg-iioBse, 9. Ilontor n., Slriberftue c. 

Conntleis, a. ntallig. 

CoBB'trifled (cbb'-), «• rnjliceret, bonbeogtig. 

CoBB'try (cBB'-ir«), «. vgn c; £anb (mobfot 
Øb^); fianb^ ffttbrenelonb ».; T. Slæbninger p^; 
a. £anb'^ paa el. fro Sonbet^ fom ^rer til Ikinbet; 
fig. bonbeooiig, ubibenbe; — of the old BuddeD, 
(omt.) X (ntglanb; — of Bteady habits, (omr.) x 
(Connecticut; —ballad, Bonbeoife c; — box, fiftræ« 
belfeSfleb el. fibftfteb paa Sonbet b. (til 3ogt ofo.); 
— bumpkln, — clown, BonbeftobS c; — danoe, 
ftontrobanf c (vid. Contiadanoe); — honse, (Øoorb 
paa Sanbet c, Styfifteb b.: — language, rømuefprog; 
9Robetgmool b.; — lUé, Sonblio b.; — Uke, lanblig; 
—man, £anb#manb; Sanbbo^ Sanbmonb, »onbe c; 
— panon, 2onb8bbpræ$ c.; —put, enfoTbigt, bumt 
aRennefte b.; — leat, Sanbfteb b.; — ahip, et Slib 
fom briber ftbftbonbel i Cftinbien, ihiftforer c; 
— Bong, SroOefong o.; — squlxe, ^erremonb poa 
JBonbet c; — woman, Bonbeune; Saiwlmanbinbe c; 
—word, plot Ubtripl b. 

CovB'ty, «. Øtebf!ab el. S^ire b.; $tobini o.; t 
Ørebe o.; — conrt, 9robinflal>9let c. (nnber Sbcrif* 
fen« Bforfæbe); — palatlne, ^aligtebfCab b. (^boraf 
i (Snglonb fun 3 ere tilbage: Sonca^er, C^efler og 
Snr^om). 

Co«p (eoo), 9. (fr.)6lag, StabB., — de-graoe', 
9. (fr.) »aabeftab b. — d'etaV, «. (fr.) plnbfeligt 
og afgorenbe elog, Stotlcoup b. — de -main', «. 
(fr.) aleblifligt og froftigt Sngreb b. (for ot tage en 
étimng). — d\Bll', «. (fr.) flygtigt JDoerblil b. 
— de-B0leU^ 9. (fr.) SolfKt b. 

Conpe', 9. (fr.) Sonpe c. (forrefle flfbeling i en 

^ofUoret). 
Covpée, 9. (ft.) et SlogB S)anfetrin b. (fr. com£)' 
Coa^ple, 9. ftobbel b. (til ^unbe); Sar b. (of 

9loget fom borer fomrnen); pt. Xogfpon sn.; v. foble; 
Strofe o., Serioffnit b. GoupOinf, «. forring; 
Sforbinbelfe o.; pi. 9Rof!er pi. (t et 9cet). 

ConpoB', 9. (fr.) Cottpon c. (fom falger meb en 
Dbligotion). 

Conr'age, 9. IRob n., Xopper^b e. 

Co«rig«OBf . a. —ly, ad. mobig^ bebjcertet^ nfor* 

Sgt. tojwer, briftig. — ness, «. Uforfogt^b^ %x\' 
igbeb^ wobig^eb e. (tn tnrltg iumt)^ gineftiifl n., Xttwnbi. «Dil e. 

COBrb, c. t mint lig, iiit fia; a. Inumntt, tijit. 

C«m'1ct (ooor'-«-«r), ». gtbubii., Ihiintr: Bitjlt- 
tinui c, (kQcnbl mtb Sttim s| goc^olb, Itjcl fni : flhmg, gmuma c, { 
!, 9*IS(: •"(, Staobc; _, ,.,. 

jfienta«ii||iwatfec, 6«bMnc; Xtnanel Mtnciigt Oang 
«.; Sag; Sntd af Stettn Ibm I>tM poa Boibtt aS 
iHiiHii ■,, Hnntnlu; Siat nwli flunbe c; Utilxi- 
feir «. (6C11AI1. SdI it. ettgfiwfefOJ j>'- Kumtenct 

snnnubliac nnlelh <.; b; — , MpIMI; of -, M 
foc^aacng, uotutlUlll. utem UlRlj — of ciBluuige, 
tBtjtllurl c; — oteen, fM mnwUg foinlaggel 
deMt en 6*[n; — ot humoun, øtob ■. (SqgbDiii}; 
to be In K — of pbTBlc, tragt tn ftni : tbe lait 
— , Stfett c. Camnc, d. iifngi til at !iB«; iogt, 
hcWge vM (unbc; Ii(r. Ilxnrat sm. C6a»ei, *. 
Iintfglfbnibt ^, Mg«atH ; doflti (^. CdunlDs. 
o. logmbtj io« n3«gttlftn: i. 3sgt dkC ^itnbcc. 
C*aTt (on lom langt o), i. Soarb. llhiactBpIab«; 

SDtgoaib; XFbtlmg c (I en UbtHDingl-SnBrnng): 
nm etcabe n., »qbt c; &D|n.; e*nlgtali<Bnrll; 
6niigreri ■„ Cjnartning, Brilni; Ka c. Joabt 
6libtl og ^njsntnu Ion ubgin Rctttnl, guill- 
UIHan c; — of common oouadl, florgnctv IBl >< n: Comi : — o' »Iflb« .. -. .-- , 

Mjli HI, aneSuitU, Infgra; t>gi 
*. *4iii«lB(t, Smigrtt - fBotilKonlol'fflrt e. 

—bred, BJibrBect Dcb (anet. 
\g, to[-0pbiapllt c; — ca- 
i,; — cua, vtd. Coat-CMd; 
c; — cupbfNUd, ;icagtfiinil 
!t »Oflrt: — il»y, SM*bao; 
pofbrajt o,; —dresser, fint' 
iTonr, $9tgun|l c; — hAitd, 
, Cofbame c; —leet, ^iilrt' 
ilntDt Sogn); -mar'tHil, 
9nbllng »tb taffrt e.; — 
■.; — roL, BortjaneHf son 
iDbn Snwtl SHrllblnliin c; 
.'.: -Tud. iodib. VoBibl' 
fri W, SiiHf r. >. IRiigletlin c. 
a. —1;, ad. liiflig. mtla; Mnftg. Ml- 
!, I. e«f1igteti. Ritigttb, Bmlfgteb c 
, CoirUuB', t. Ssln^, Sbgi. Caai'b*7 (cw'-Ic-t*) , (. ^iRigttb, Billabcb; 
Dvmitct\iimit». •nnfKtlUniilB, Kautel Stiugdi. 
BenllaM; Kelen >".. ^IM »' (i benne Sittbning 
«M. wrr-nOi « atle by -, en *»fIlo6eb»tlt»I J » 
tenara bf tb« — of Bngluid. T. rn Cjentioni. ism 
tn Vnbiaanb to pM Sinltib efter fin >>ne, non 
'-- *■— '-ft e»in »eb knte. Conrte'ay, •. gne ; Sn fbM f*teT am Vunlt; Snlffrei 
Cboitle^, (, t en (sfiunM Bafcn n. 
Grar^aa, tid. CortKln. 
CtiTtUk«, a. fin, BelOicn: ftillg. fnfbtrt. fni- 

CtartllaMi, 1. Aiflfetet. Hnlgbeb, Seleaen^, 
IBtldigM '■ CAoriUns, •. fufretier c. Cénrtly, 
a. k ad. t*flta- McBen; IRe D*rtgilg; fult of 
enriftr, fBlncn»e. 

GOntOl«, (. Sellen, ttmng^eUedteiln« c, 
Kriert ■., actllgbeblbettMniMgec pt.; t eagen am 
•imffi ertlgttb, aiHg^ c 

COH'Ia (tmf-n). : %xMt. ftnHu e.; [i itlbee 
tBign) eiogtning, Øutnbe c. (tingen fnefHDel Cow ogfoa m »luge Ccbet I tiltale Hl O 
VlDbetj; —Kenann. el, flnt—, Ssflentebacn n.; 
eecoDd— , Raftfafmbibaiii n.; eaooDd — onoe 
remoTcd, ffttfh'tientieianit Sani el. SifEeobebani 
i tnble Beb n.; — Bhlp, •. SaHeiQab h. 

Cne, j. MaRrt 6leb. Ht, ■.; llUe 99ngt, gioib. 
Stg o.; V. tMelbc mtt. biboRc. biune et £i|. (3tif. 
CoTlng). 

Goi«, CST'ey, t. X SST e. [Steng el. vci;en Verlvn 
af en^Mi aibei ug Stiafng). 

CAieukble, a. f pwcentftnninnibe; »alfenbe. 

Gai'eiknt (coc'-a-), •. gccDg, ffoihinbii.: Soflti 
tContidt '^.: «. tummt avraai, blibe enig; betinee, 
laftfietle. — ée, •. »Dntia^rnl c. —er, i. On af be 
CDBfibeinii e(. IRebfDciunbne o. (1 etoKonb, lawb 
ben romecfle ftitlf i bet nbe Watbunbcebf), 9D0I*, a. iebiaaecft, tbigtfnlb, tal« (Jnf. 

C«T«Bl, 1. t ftlDfter n, {vid. ConrmC), 
Coi'tntT]', >. 9tontt »oa en Sq: to tend ■ mmn 
a —, T. ubeluRe en SRanb Fra ØoniiEnat^ (foa 

» tinn.n iriirr «( (I. (tnfei (an). 

L>. SebKRE, ttlbc^re. boRe; fljulei igetoive, 1 .; ClotbA beltBtl 

■SKtOt .... ... - 

SguDcrt c- Soffd: 6t|nl; foafhib, 6Iin; Dmib« 
■.. ftonDatnt; Bellnttelle «.; Knit ■., ZVlning e. 
(Bid. Govert); en HteM el. AonI Sfjc ■.; —let, 

'" " ■ XecDpe ■.; — abune, »nneBtuI 

f« UrenligW "■ CoVf— ■- - 

pi., ItlBbebniBt s. 

Coi'ert <cup'-h I. beboHel Sub, XtlfluoKBeb, 
6nuttu[ II.; X^lng c. txt IhM ■,; a. btboflct. 
Riult. gnameTig; T. nnbet en UigtenumM Sdtqltclie 
(om Konenl; — way, T. Nbatlet Bel c — 'y, »«<■ 
^nmellg, fliull. — ne«, >. feeaincllgtcb g. — ore, 
a. Beba;[ning; T. en glfl Conel XUftanb e. 

Coi'et tcHB'), I. itsjert; itM en ^fHg Cegtrt- 
Ilg^b. ilgt, ItoflU. — »iJle, a. mBellg, BBi* al 
tragte eftft. —mg, «. Siiflni^b, Begjeilirteb c. 
— Ingly, ad- Ibtig, beglerilB. — l«e, » t Begier- 
Iii6fb; einbeii)g[ e. — oue. s. — ooaly, ad. 6e. 
flficllg, Blnbefoa, BJenla. grib«. — onsneM, i. Be- 
gleillg^, etnbefnge, ajeirigfteb, Vrtbft^b c. 

guglej; 

CoT-U, Cdt-Ib* (c»'-), •. T. bemnwlig HfUlI et. 
gotflaoelfe c. (til Stabe for en tiriiit ¥er(an). — otu. 
a. bebiogeifl, unbeifnnblg. Co«, •. Stvgfcttte c, (jBf. Cowi). 

CaiT. •. Ih s.j to * ~'n thnmb, x imfe. Daa et 
Cooi, vaa en Sril; — blakee, nt. fanebe jbtafet 
pf.; — egfi pi. SefooiBen pi. (i fRaHB pnn mttt); 
— feeder, •. (tn fan tolbei Skc fbl al ^ble Kcb 
Walbn; -beid, Mi|i»< o-! -bide. >. Babn of 
ffotubce «.: thnøel SHMpifl c; o. *lfle ntumUarHci 
— botue. ttajtant e.\ —keeper, Cn fan (dbei Akc; 
•abUrtee.; — leach, ftwBugei.; to — teoob, Imen 
linet; — unnep, alntnbella tBjamctfa c, »ef ofa i H i 
Jiiswbiiiu>>(9ll.); — pox,jrf. fcihwieijii.; — qiuAec, 
ri. »oOitgTO* ■., triiia; —slip, bnntaoet Robribet, 
ftaHlngetanb. fffgleilon c.primuia vtrii oMeinaiu 
(9\-y. —'ignaae, x Saiai: ■.; — lUpwlne, Vnmet' 
»te o.; — 'n iDDKirort, fiiaiaM ItauclVI, *ontel4l 
n,, HriaHiBnMapnftSI.); — trae, Ibtta ■.. mIho- 
MmfrvH itfile, iUa da vota (I efbOHIil«: »tb 
Si^inll t etMontn ubBvbei en »dfmuenbe VaOi; 
— tmd-bob, d eioal Dm nnbei Iblafet c. Onue* 
HI ftlftewablKg); — weed, alminbella énllWb. Wlti 

Saml e.. atarapk*«« nriaiMrt (VI.); — irbeM, 

Ogei'itofabe, SobncbC c, iidainininHt man« (VI.) 

Cow, ■. Ine. toctie, (oitnnitc, btent DMtt. Cow 103 Cra Cmm^td, §, IhtioR, fh:t)pn:, SKbinø c; a. — tjr, 
«. A orf. féjfi, focfaot. — ice, — Uness, «. goøi^^^ 
godoøt^ e. —-ise, o. t gvte til en ftuion. --aUie, 
«. feit- — «hlp, •. t geigl^ c 

Cow*€ow, 9. X oærc meget tmb, fEjenbe el. itctte« 
fctte meb ^eftia^. 

C«w'«r, V. ftbbe |Nia ^ug, fatte ftø Mia ^ug^ 
frufie fuL fc9be famnen; t titge (fom en ^«ne OMC 
luie ftliliiagec). 

Gow'lah, a. t frt^gtfom, feig. 

Cow'Itch, 9id. Coohage. 

C*wl, «. VtwOeUppt, 9Run!e|atte: R«g^tte e. 
rfoai teeiec fig efter Sinbca); x Sonblor n. mt at 
Bcese* 9« en €tane); — øtaff, 2>cage1kong, xkete* 

IB8RS O* 

Cow^ck, •. X en $>n^ ^ooi tUbageftrfget fco 
9cnbeB^ opjfb^øet fiooc n. 

G6>w(irk6r, «. Wetarbeibfx e. 

Cow'ry, «. ftottei^ ^anbettfncffe c, eifprcM moneia 
(CB ftMi&)Iie, ber brngef fom fMg« ' Oflinbien). 

Cow'aUp, vid. nnber Cow. 

C«x, v«d. CouE. 

Cox'comb (-eoøie), ». et 6Iagi Z09 e(. ^oieKam^ 
fon ptbnltuttt 9cctc (ate ptm beref ^ner, Si^aCTC* 
%w; 91«, éinabeiaAfe, Sopg; ^ooebftal c.^ ^oæb n.; 
Random e., ea^otM ($1.). —ly, ocf. mnagtig^ Io^{et. 
—IT, •• 9l>cagtigbeb o., fiapfeti n. 

C«zMni'i€U, a. nacagtig, I(M)fet, inbbilbfT. 

Coy, o. —ly, od. fUllc, unbfelig, blufætbig, bit), 
«cbcc; tilbogelolben, loftbat; 9. ocete tUbogeboIben 
cl. mibfelie, amtt fig (etbat;.bsgce fia; lotte, til* 
lolle (VMJ. Deooy). — ish, a. noget ttlboge^olben. 
— MBB, «. ZiIbag4oIbcnbeb, Unbfelig^b o. 

Coy'pa, Coy'po« (-poo), •. fiybamettfanf! S9«ber> 
rotte e. aqNvota««ff bonarietui*, (ibf. Nutria). 

C^ystnl, ««<. Ckvistril. 

€•> (CM). «. (foitottet af Couain), QKettec, 
Srtorabe e. 

Oos'es (cuM'-nn), v, forlolfe^ natte, bebtage, ftuffe. 
—age, 9. eebtageti, ftneb n., fiift c, lliin]lgteb i». 
— €r, «. 9tMter, øcbtaget e. 

Césy, vid, Go«y. 

Crab, «. ftcobbe c, cancer] ttabi e. (6tienie' 
biaebe); 6Iooable ».; ^. 6ttrmule c; 8. T. 6&U 
HbcB itop: Kebflagec'^pil ».; to catch a ~, >^. 
falbe bogumb« (oeb et fotfett Øatetag); — lonae, 
%laJtlba c; —Shells, y^ &o pi,; — 'b eyes, Stttb^ 
ojne j>/. (6ten fom finbeS i fttebU); — atiick, Jhtorte* 
f]c9 c; — stook, oilbt 9niøttttt c; — tiee, btibt 
K^ietttt n„ 6too*flrabbe e„ pyrno malw, Cimb, 
a. ivilb, fnr (om 9ntgt}; fio. fatmulet: 9. gote 
gnoben el. fuTmnlet«, fotbaane; angibe, aabenbote (et 
KJitKii). — l»ed^ a. — bedly, ad. InatMtn, fnr; 
ttisbn, fnnbtet, ooarb; fotoictet, nforftaaelig. —bed- 
neaa, o. @ttrbeb, 6IaTb^eb; ftnorMtnl^; Ufotflaae- 
ligM c. —tYt «• vid. — l)ed. 

CriiMr, o. 8anbntte e., m«« amMbitu, 

Cffibro, 9. flot 8et»fe c. (vid. Hornet). 

Cxaek. 9. ttaag, Otag, ftnalb, 6ttalb n.; eptftffe, 
SiMfte, 9temie c; Stemmeni Obergang c (boft Stanb* 
fol!); ttnea, Bræt Stub n., &ahe, gottingelje c; 
Siybffbcbfbntb n. ; <in fom bat Stabe bM gfot* 
fianben el. en 6Inie loft; i^tai: Stolet, Sinbmoget; 
lille 909. 9uit c; ^RbUnglbefl c. (i Sebbelob); x 
tneå'tnt Btombfel n.; x 6Iøge o.; o. larmeiibe, 
Øbfigt øotenbe; ttbnuetbt ^obcbs af fotfte 6lagi,' 
a —und, X 9n fom bat Øoelfe og Sbgttg^b; In 
a — , X i et 9ht; — brained, fotttalt, banoittia; 
— bemp, — rope, tfkilgetbb e.j — willow, 6Ioi;^, 
thuO^ c, 9ai4x fr9gUi9 (!0l.). Craek, v. tnoae, 
bfoge, buéne; )n»Ie, bcoute; flaa ftebnec, brlfb, 
\9taXtt, tebne; goa til 9ninbe; btcelTe i 6ti|Ilec, 
fbrn Ucimcc i; fnofbe^ fmftlbe (meb en ^Ibft); bioiRe 
<9tobber ofb.); jbetegac; gotc fotvbtt, becoM 9o€< 
flonben; to — np, pmt, fTcbbc. —ed up, jengeM, 
niinact — «r, «. fåtalet, 6ltbbet; Ralet, 6bamncr; tpibftefncett; l^atb £bcbat liOe \fH9t ftage o., pi, 
ftnaø «.; SScæffejetn n., fBttttleftang c; x fiogn o.; 
nut-cracker, StobbefnaSer c. 

Crae'kle, v. tnage, tnsRe, Initte, tnitle. Grack'- 
ling, fl. ftnftHen, Ihiitcen, ftnafen e.; lotbet 6Met 
e. (pM en fflefejleo); pi. ftaaet af 9lffalb fca fmeltct 
XceQe pi. (til (^unbe). Ciaek'Dél, 9. ftaaxh, f)n»b 
ftage, Aaoting c. 

Grad'dy, 9. x tkmbe c 

€ridle, 9. Cugge c; fig. Oambom; Sdtfeng c 
(til en 6aatet); Unbetlag n. el. etinne c. (til et 
bntHet fiem): SRejetebe n., 9Reielcoa c; pi. S. T. 
Vfløbninglbttbet pi.: — dothee, Snggettebet pi. 
Crådle, V. Iceggc i Sugge; bugge; fig. pleje; gjne 
IRebc (for, forf. 

€ialt, 9. {iaanbterina c, ^aanbbcetf n.; ftnnfl. 
9<rTbig^b, S^bgtig^eb; Sifl c, Øebtageci, ftnnflgt^ 
n.; 6tib, 9^^ *>•> ^ttan e. — 'a-tnan, ^oonb« 
oatlSmanb c; —'a-master. VUftn (i fin Ihtnfl) e. 
Graft, V. bcbtooe, fmebe BcoNifet. — Iness, 9. Oe* 
bombig^eb, Snilb^b c; Sifl, enebiabeb, Unbetfnn' 
bigbeb e. — y, a. — ily, ad. lifHg, fnn, forjlagen. 

Craft'er, Crofl'er, •. (Jlotff) Sejet af et liSe 
ettene 3oeb, ^uSmanb e. (jof. Groft, fom ogfaa 
fCrioe« Ciaft). 

Crag, 9, t Kttlte, Aall o. 

€ra9, c. njoebn, ftnlttiiwpt c, ftemtagenbe ftlipbe- 
flbHc *>• —S^, —STf a. flippefnlb, ufftbn, fulb af 
ftemtagenbe ftlibbeftbnet. — gedness, — gineM, t. 
nibbefulb SBeftaffenbeb, Ujsonbeb o. 

Crake. 9. (Gom—), Sogtellonge, Sngfnote, 6ttffp- 
fugl o., crex prttføimt eL raUw crtx. 

Crake, 9. A v. vid. Grack, Stal ofb. 

€raai, v. ftobpe, ftoppe fnlb, btibe inb meb Stagt; 
fblbe fig, floppe fig, ptoppe fig (meb Ølab); x fptbe 
meb Sfgnebtfbtiet, natte, bebieage; ptoppe inb (minb- 
jKabet til (imamen), —mer, 9. Sognet; Sogn; tigtig 
»samenB'VlaRubuttot o. 

€raai'be, vid. Ccambo. 

CramOM, 9. Rim; SRimfpU n. (bboti bet finbel 
Rim poa opgione Otb). 

€ramp, 9. Ittampe e. (i Vhtftictnc); lltampe c, 
detnantet m. (i 9tute ofo.); fig. Zbang, ^inbting, 
Snbftnenlning o.; a. bonfielig, Inubtet, tbungen. 
—bone, ftmmal af et 9aat c (fotHn et ZtQlIc* 
mibbel mob fttampe); —flab, ftcampeflfE c (vid. 
Torpedo); — iron, Ittampe «., Setnantet n. Graim), 
V. fotoatfoge feampeagtig 6mette, tnsRe, Inibe, ttbtb; 
tPinge, inbfltcente; befoefte meb ftlammet el. dem* 
anlete; to — in, pteife inb: to — out, tibe nb. 

€r»mp'en, vid. Ciamp-lron (nnber Gnunp). 

Gram'pil, •. Sopffo c. (paa en ftaatbeftebe). 

€rampooBi', 9. pi. 9emllampctp<. (nnbetSloene 
beb 6totmUb). 

€riaage, «. Ret til at ^olbe en Ihean c; fttas* 
penge pi. 

Craa'benry, 9. Ztanebcet-ØøDe, Xranebøt o., 
vaooinivm oxgcoocm. Wfld — , vid. Bear-beny. 

Granch, vid. Crauncb. 

Graae, 9. Xtane c, ardea grm; tttan; ^orbett c; 
—fly, etanlelben o., fijNOa (langbenet VtM); — '> 
bill, etotlenab c, gerammm (l^L); et 6tagl flmtgife 
Xang e. Gråne, 9. ^oe, bejl« bcb en ftton; ^(ebe 
fig, tfttif ^obebet op. 

Crialnm, 9. ^jetneftol e. 

Grank, 9. ftnimning, 6noning c; fttumtap e. 
(•teb paa en ^ijsfi, (botbeb en etong el. en 6air 
beoftgeft op 00 neb); fRetal'Sinbl c (paa en IHoflh* 
fiteng): fig. Drbfotbtejning c, JDtbfpil n.: a. bojelig, 
feifr, fnnb, beltilfiebg, Ibfng; S. T. tant, let tU at. 
ftoenge eL tantie; 9. Intmme fig, fno Rg. Grånede, 
9. fno fig, flbnge fig; (tumme, gne nittbn; «. IMn' 
felbngt, 6nonUig, ftntnming o. Gnnk'nea, o. 
6nnb^, Stuntetbeb «.; B. T. Ranl^b c. 

Gf»Bk, — y, a. xteonf, fDgelig; totfet, egenfittbia. 

Gran'nled. a. fprvRen, fpoltet. fnib af epntOec Cra 104 Cre Crui'BOgt, • pi, fnoa %otta i dnbføer pi. (i 
^tlanb). • 

Cna'iij, 9. Reime, 6palte^ 6^rafte e. 

Cnats, •. t fttttii e. 

Ci»p, 9. X Okilgc o.; Senge jd^.; unberttben for: 
Baok-wbeat. 

Cråpe, 9. QflOT, fttenflor n. 

Gn^'ple, f. t Mo e.; o. vid, Grapple. 

Crap'Bel, «. fttoo c, (til at tneffe noget op meb)^ 
«m(. Qnpnel. 

Grmp'niøHM, «. tttti^ ffttlbffaB: npAgfefig^b af 
€lrtteTi o. Cntp'Qloiu, a. oenifet, oefCienfet htmttn; 
^øiben til S)r{I: flyg af 6tiiteci. 

Ohuw, omI. Crtae. 

Gnwh, 9. 6«nbecfe4ben; ftnagen c, fSxa^ (Øniy, 
9utbet «.; «. f«nber6rt)be, f«nberf[aa, fnnfe^ tnage, 
(raøe, bttlbte. (d»f. Cnuh). 

Criili, 9. T. ftrafil, Safterne« Øtonbinø i Begemet, 
ScøenibefKaffnt^b ø. 

€nu, a. t1)t grott, br«). — itnde, — nesB, «. 
ZtoQeb^ S)ro|^b, vroo^b c Cns'oament, «. bet 
t^ og røbe af Ølobct. 

CnstUittoi, 9. JDfifcettene, Bfoi^ing e. 

€niteh, 9. ^ttt e. (^ori ^f iceggef til ^efle); 
t ftrttbbe o. 

Ciite, 9. ftn Salfnn> c (til ^orceOain). 

Griler, «. ftraier n. — 'Ifoim, a. bannet fmn et 
ftrater. 

Cnnnéh ieranch). v. gnafte, biufe (meb Xsn« 
beme)^ bibe itu; Inafe. 

GnTftt', tf. Imtie «./ ^alftørVUebe, fialibinb ». 

€nTe, o. httt«, beojne/ forlange; bebe on, 93^ 
uabt om^ ubbebe fig; pige efter. Gråver, «. 9k fom begierer, nnuettclig ^o^brer o. Cråvliig, a. fraeoenbe, 
befierlig; «. Ihao «.; Øegjerligbeb c 

CriTøB, ff. otoerimnben ^ane; Ihiion, fefg $erfon 
«.; a. feig, forfagt; ©. t gøre fejg. 

Grøir, 9. ftro o. (af ennugO- — thomper, (amr.) 
X Oeboer af fltarnlanb/ iRArtylcenber; romerfl fta» 
t^olil c. 

Gnw'flib, tf. ffloblrebi o„ a9tacu9 /lunatUi9. 

€rmwl, 9. ftam, fttjU. —er, «. Slri)b^ Idibenbe 
S^/ ntøi n.: ftnjber c. 

Gnwl. t. inbbegnet 9iflC9»Iabi, 9ifitegaarb c. 

Grøwly-Høtfiy, a. frnsnten, fCrantenom. 

Gny-llsli, øfd. Crawflsh. 

GfijroB (erd-on), 9. 6tift, Xegnepen c. (af 8tøb' 
tribt, Ølt^ant ofø.); tegning meb 9lttant el. gorøe- 

fHft 8. 

Grmze, v. ftøbe itu, fnnfe, fønberflaa; male, )ral- 
iwriferc; ftMene; berøøe fforfhinben, gøre forr^ytt; 9. 
Qkiljlab o. (i en el. anben Retning, i et f^retoaenbe). 
GMcedneoø, «. Orøfifttlbigbeb, 6iMabeb, «lff«Ibig- 
teb, Sanførbeb o. Cråziness, «. »røflfttlbia^b, 
6øag^; 9orrt)tt^b o. Cråsy, a. ftwg, ftrøbelig, 
brøfffcelbig, Oanfør, affolbig; forrlylt, tMnoittig. 

Giøøk, V. Inirfr, hmge; pibe (om S>1)r). 

Crøøai, tf. Sftøbe e.: JHø. bet Øebfle; — of tartør, 
renfct Sinken e., Uremor-Sartari n.: — ebeese, 
møbeofl c; — flused, bleg; frøatfom, Wg; —tort, 
Øløbetorte e. Grcøni, «. ffttfe Støbe; {Kumme 9Iøben 
<Q; Jh. tage bet Qebftc (af noget). — y, a. fom b<R 
t^l Qfløbe; fom (igner 9If be. 

Grteøeø, (cr4-<me9), tf. gfoRefnor (bMrmeb unge 
9ane bolbte«); ZiSib c. 

GréM, tf. ftreal (ficrreD af |terft tøunbet hør- 
garn). 

GrøMø, tf. ffølb, 6treg o. cl. Vtorft n. (bannet 
øeb at fammenfolbe); ø. oøre et SRarte oeb en Srolb 
e(. et Onet ombøje, brttUe. 

GréøMtø, Gréoøotø, tf. Areofot n. (en olieagHg, 
Øorvaabnelfe ^nbrenbe ttebfte). 

Greélø, ø. fKobe; frembringe; fbroorfage, for« 
ORlebiae: øce^, ubweøne. Creåtion, tf. 6Kwe(fe «.; 
bet 6iaøte« serben, 6labning; tlbn«ønclfe o,, 90% u, Oreåtlye, a. fCabenbe; frembringenbe, frugtbar. 
Creåtor, tf. Slaber c Creåtzeøs, tf. GToberinbe c. 

Gréøtørø, tf. Slabning c. (Zing el. lewnbe 8<e* 
fen); SRennefte n. (i gtobfatning tit ^v)i S^r^ 
Umclenbe n. (i Stobfctning til wtemirfre); ftreatur 
n. (i foragt om et afbangigt Vltnntftt); et Ubtr^C 
of Ømbeb ti. af Stebliftenbeb (f. ds. dear — , fore 
varn, el. beglige; i>oor — , orme 6talfel ofø.). 
—ly, ad. fom bøter til en 6fabning, SfabningS-. 

Grébroni, a. bbPpig- 

Grédanoø, tf. Zro, Ziltro, lh:ebit; Zrooærbigbeb; 
Befneftelfe c; letter of — , ftrebitio n.; — tatde, et 
line Oorb i ftirfen til »røb oa »in, SrebencC'Sorb 
n. Cieden'da, tf. pi. Xrotertiner pi. Crédent, a. 
lettroenbe; trobarbig. Creden'tlal, a. fom forfBaffer 
ZrotKerbigbeb, JTrebU*. Creden'tlAlfl, tf. p^. ftrebitib, 
ftrebit«ereø n. Credlbil'lty, Credlblenen, tf. Zro« 
Merbigbeb c Credlble, a. —bly, ad. trolig, tro« 
øcerbig. 

Gfød'it, tf. Zro, Xiltro; ftrebit c; gobt Raøn n., 
Snfeelfe, Serømmelfe; Zroøsrbigbeb c; Zilfogn, 
Bøfte; tBibnclbtyrb n.; ^nbfll^belfe c; 11 lø not to 
biø — , bet er iSe til bang RoS; to take upon — , 
tage paa ftrebit. Gred'lt, ø. tro; forflaffe ISre og 
ftefeelfe; trebUere, giM paa Sorg. — ablø, a. 
— ably, ad. ærlig, anflsnbig, agtøcerbig; cerefulb^ 
bftberlig. — ableneos, tf. XrølKerbigbeb, Vgtelfe^ 
Vnfeelfe, ttfre c —or, tf. Ihxbitor, wlclblberre c; 
t dn fom tror (noget). 

Gr«dillty, Gred'ølounøta, tf. Settroenbeb; Xro« 
fKl)(bigbeb c. Cred'nlouø, a. —ly, ad. lettroenbe; 
trofKt)(big. 

Greed, tf. Zro, Zrogbefjenbelfe ø. 

Greek, tf. liUe »ugt el. 9ig o. (bøori Ian lanbci); 
Ougt, Imimning c; lille fremragenbe GtijBe Sanb n.^ 

Si)nt e. (fom banner en Ougt) ; (amr.) liøe fftob,, 
ren af en fkorre fflob o. — y, a. fulb af fmaa 
Bugter; bugtet. 

Greel, tf. en Vnglerg Ihirø; QfifEefurø e. (fom bcereS 
paa Rtjggen). 

Greep, v. Injbe; lifte flg, fnige fig; tMøre Idjbcnbe 
(i W>færb). —er, tf. noget fom frbber, ftr^ber; 
frt)benbe ^ante, 6lt)ngplante c; Xrcepiller c, 
certhia fiamiliarU (^ugl); trbbenbe 3nfelt, 9t^h n.; 
8. T. Zfreeg uben ftløer n. (til at orniffe tabte Zing 
fra ^aøetl Øunb). —hole, ®mutbui «.; fiv- Qb« 
flugt c. — ingly, ad. Idybenbe, fnigenbe, liflenbe^ 
meget Idngfomt. 

Giemåtø, «. breenbe (ifttr £ig). 

Gremåtloø, tf. 9ø^<enbino o. 

Grømdna, tf. (Eremonefer-Siotin e. 

Gréaior, tf. msReagtig Gubpanl c 

Gréøate, «. T. runbøugtet (om Ølabe). 

Grea'ellated, a. forfinet meb Sn^bebuSer. 

Gréolø, tf. ftreol e. 

Gréoøotø, vid. Creaaote. 

Grépanø, Grépaøøø, tf. en Rift e(. et 6aor paa 
Benet af en ^{t fom ftrpger 6fanl. 

Grøpitaat, Grøp'itou, a. Tnitrenbe, tnittcragtig. 
Crepitate, v. tnirfe, tnitre, fniftre. Grepitåtlon, 
tf. Jhiitren, SHiirfen c. 

Gjrepaa'eølø, tf. Zufmørfe n., etumring c. Cre- 
poø'colar, Crépoa'oaloas, a. bcemrenbe, fbag (om 

Grøa'eøat, a. øorenbe, tittagenbe; tf. ^abmaane o.; 
o. banne til en ^aiømaane. Cres'olye, a. t t^osenbe^ 
tiltagenbe. Creaæn'tlo, a. fom en ^alømaane. 

Greiø, Grøw'M, tf. (>aiie*ftarfe e., Upidium oa- 
tioum. GnB'sj. o. fom %9X fborfe i Døerflob. 

Grøs'Mt, tf. 9i}r d. Slyi «. (paa et Sagttoom 
el. en ^øj), Baun; £^gte poa en 6tang, øallcl^ 
ØcgfoRel c. 

Greøt, tf. Kam, ^oncftim, Zop (paa 9ugle); 
dielmbuft, ^ielmlam c, ^jelmfmbUe n.\ ^felm; 
T. ^ielm fl. (oøer et Øaabenftjolb, fom Zegn poa 
bøjere RbeffTab); Ag. ^oMb; Vtob »., Stolt^,. Cre 105 Cro øim^ e.; 9. fotf^nc ncb c(. tfcne font ^mfoft; 
mæat ncb Gtritec. ~ed, a. forfinet mcb en 9ttm, 
^iOmba^, %9p 9\9., toppet (om Shiøfe). — flOleD, 
■»bfttlbra, n^flooet^ fluttrct. — leai, «. nben 9i(C' 
%ji^, ofeea ^idnfrn^ne (i Saaften); fla. af ttage 
^ctlonll. 

Ci«tAelo«t, «. Iritaøtifl; inbeM^nbe meget lltit. 
CketAted, a. fiietet mcb llrit, Mtet. 

CtéClJB« «. Htctteec e. — Ian, «. Ihcetinilme e. 
'dbwtismc foetanben meb ftirtelfbulft pM ^Ifen). 

Crétlm, 9. nfanb^b; £øfln o. (eftct Banen poa 
ptB ftccto). 

CeAUm, a. ftftoøtia^ Itit^olbiø. 

Civv'lee, 9. e^taXtt, Spalte, ftUft c; v. fpolte. *!S. Craw, #. Otøengbe, Cloie, 4^B c. (Secfmiec for* 
oKbc { et »itlDiemeb); Øanbe e.; Vlanbfta6 n. (poa 
et 6»). 

Onm'tit «. tmmbct og Pnnbet Øtm n., ftuffe* 
øen, 9tfølc>0ani ». 

CiA, •. ftcttbbe, Booi: Botnefena; Alitte c; 
X tu*. Soøi, fteelfe »., deiltøbcb; etiOina, %iU 
toab c; ocbtet Owcfétteife o. (af en KaØftft %Oft» 
ftMn); 9. tnbcfMRte; ^emrnelia tluenbe flø, ^le. 
—biter, ftcpMeoibcs e.; gommelt Ønop n. 

Cxiblta««, 9. 9t«Pnct poa et ftoactfpil; —board, 
et 9nit mtb mange ^nOer, ^ori Stifter ft^tteB 
(bmocø Mft Sriiboge); — flused, x fopocrct. 

eA'blo. 9. Saolb, Itomfoolb; groft Vttl «.; 
— bnad, Øroiibrob ». Grlb'ble, o. f«(be, figte. 
QAfåtion, 9. 6«lben, Sigten o. Cribrlform. a. 
bonet fom et Saalb. 

Crick, 9. ftntrfen c. (om en Dor); fHo ^att, 
StiPbeb i ^fen, lolal ftrompe c; o. Pribe og 
^zolle (Semmeme, en tOtoboz« fDPelfe). — «, t. x 
fimmning i Scbene e. 

Criflk. 9id. Cieek. 

Crlck'et, t. 9<UR*Kl)Qta8 «., gryllwB dome9tieu9. 

Crld'et, «. lap, trebenet Stol o. 

Crlek'ei, 9. Sricfetfpil n. (et Slog« engelfr »olb- 
— er, 9. Crl(Bet*Spiaer o. 
Ick'ellBff, 9. et Sbig« HOe «Sb(e. 

Grfeøidf a. fom en Sling, ringformet. 

Crl«, 9td. Crj. 

Crfer, •. Ubroabcr; Sfriger e. (|pf. Gry). * 

Crtm Con, (forfortet af Criminal CoBvanation); 
T. Bloeligt 9or^oIb ttt en gift ftone, ^teftab«« 
bmb ». 

CrfaD«; 9. 9orbrpbeIfe; OKØgieming e. — ftil, 
a. faøcfnib, ngnbelig, brobefnib. —len, fplbfri, 
nftulbig. 

Cite'lnal, o. (—ly, ad.) forbrpbcrV, ftplbig, 
^Gofftiilbig; jinlig, trimtnd; «. fforbrtober c — neoø, 
— 'Ity, 9. StroffElilbig^b, Sopfifribigbeb e. Gibn'- 
inate, o. onflagc, befÉpIbe. CMmiiiAtiofn, •. 9e> 
tiplbmng, tinflagc o. Grim'lnntor «. Knfloger o. 
Ciim'inatory, a. beftplbenbc, antugenbe. Crimf' 
Inaao, a. —ly, oéL forbnyberS, ft^lbig, laflefulb, 
agnbdig. Crlm'InoiuiieH, «. Strafflplbtg^b; Safte« 
fiSft^ e. 

Cna'oolB, 9id. GrlmooiL 

Crfmf , a. fom let Ian brftlM, ftor; fpog, ilfe til 
at Itole poa; 9. x AocrPcr o. (fom bruger ^Peroer- 
Ineb); goltor for tnl^nblere o.; t et tortfpil n.; 
9. [ofte til ftrialtieneflen. 

Citep, 9. bpmpe, Imfe, (roOe, frifere; ffoerc 
igcr (i lebenbe 9iff, for at faa Itobet til at 
fo^ere fammen); fnoppe til fig, fplOe nrebelig. 
— hif iron, ftroOeicm, lh:ufeiem n. 

i'ple, V. trpmpe, tr«Re fammen; rpnte, froSe. 

Cilm'ion, t. fttrmoflnrob 9orPe c, ftormofin ».; 
o. lormofinrob; rob; «. fane Ittrmoflnrob; røbme, blioe 
binftfcnbc rob. 

Criul, a. fom ^orer til ^oret. 

Cfln'eni, 9. x ftnimpe; SriSe e., nnberligt 
9nbfalb «., 9bfllt o. — cmnoum, 9. Krintdbngt, fcbdelgang c; flet Strtft e., ftroget«er pi., tttimi* 
bom§ n. 

CriBfo, 9. bpbt Bnt n., flabiff 6ofIigbeb c, ftri)- 
beri n.; 9. ttctflt fammen, rpnie, fortram; boie ffg« 
buRe flg; fmigre, frpbe (for dn). Crlnge'llBg, 
Crlm'ger, 9. lRi)oer, Smigrer e. 

CriB'glo, 9, S. T. fioiert e. (inbfplebfet Pie af 
Zoo). 

CrlBl'goroBi, a. ^rrt, taobben. Crinite, a. 
Doaragttg. 

CrlB'Ue, 9. boie fig, fno fig, ftpnge fig, ooa inb 
og nb; banne i IBngter cL ftrnmninger; «. flninlcl« 
bngt. Snoning, Jhnmning, ftmmgang, Bngt; 9olb, 
ftpnie o. 

€rlB'oUBe, 9. ftrinoline o. 

Criaooo, a. baaret. Grinoa'ity, 9. I^aorrigbeb c. 

CrlpHBf , CrlfpllBg, o, x Pattenbe, ttfWer. 

Crlp'plo, 9, ftrobling, Sam e(. ^alt e.; o. gore 
kun, lemlftfk, gore til ftrobling; gore ubmgdig, 
fEomfere, (onbcrfum. — hcm, 9. Sompeb o. 

€rlp'pllBgf, «. pi. Stotter pi. (op imob et 4>ng). 

Crisli. 9. (pi. arfns), Vfgorelfeipnntt, Benbe* 
pnnit, afgørenbe ftienbetcgn n., ftriflg e. 

€rlsp, a. Irufet; tcol^oaret; tmmmct, boiet, bug« 
tet; brunet, fiegt; ftor; fpuib, Inafenbe; 9. fmfe, 
troHe; flette, fno; bugte, f[pnge; binine (en Steg). 
— ate, a. tmfet, Irouet. — åaon, «. ftmSning e. 
— ing-iron, — ing-pin, 9. Itrufeiem, ftrolleiem n.^ 
ilmfenaal c — isaroant, a. flg flpngenbe (om Bpn* 
ilb). — neoB, — iUide, «. frufet Beflaffen^eb; Stor* 
beb, Sprob^b o. 

Crls'plB, 9. X Stomagcr e. (efter Slomagemeg 
Srptlbelgen St. Criipin, ber lanbflpgtig enuerebe 
fig fom Stomager i Soilfonl, og (eb Otortprboben 
287; bani SHnbebag er ben 25. Oftobcr). 

Crio'py, 9id. Criip. 

Crlta'-eroio-fow, 9. gKbelbrcet n. 

Criteh. X 9id. Grib. 

CrltériOB, 9. ftjenbemærfe, Sorljenbe n. 

Crirto, a. IritifE, fom ^rer til ftunflbebommrlfe; 
9. Shtnflbommcr, Shrttiler; Kecenfent; Dabler; t Bc« 
bommelfe, ftritil c; 9. t bebomme, bable, (riticece. 
—al, a. — ally, oo. bebemmenbe, proPenbe, Iritift; 
n«iagtig, fin; bablefpg; afgorenbe; betanfetig, miSiig, 
farlig, —alneos, 9. afgorenbe StiOing; Slofagtig^b, 

Eunitligbeb, JDm^pggeligbeb o. — Ue, 9. feittcere, 
bomme, prope; recenferc; babie. — lom, 9. ftritit, 
Qebommclfeftttnft; Bebommelfe, Recenfion; Benuert* 
ning; 9abel e. 

Critiqae', 9. (fr.) ftritil, Wecenflon, Bebommetfe o. 

CrilllBgo, 9. pi. Øebtcgreber pi, 

Crlz'sel. — ing, 9. mat fieben cl. riflet CPerffobe 
e. (paa (Blal). 

Croak, 9. fbceRe (fom en 9vo); fCrige (fom en 
ttaon); tnnrre (fom Zarmenc); fMge ti. fnnrre paa 
en ubehagelig Øtoabc, muRe; x bo; 9. IhNeRen, 
SIrigen, ftnurren o. —er. 9. ftnurrepotte c; Vn 
fom altib taler om Ulpfnr, ttlpReiprofet o.; x 
Soenbe c. 

Créceono, a. af Safran; fafronagtig, fafrangul. 

Croebet, otd. CJrotchet. 

Croelt&tloB, 9. IlPæRen c (om fjxnn), Strigcn 
o. (om fRoPnen). 

Croek, 9. t ftruHec, Serlarn., flotte c; x Sob, 
j ^ottefp etrte o. — 'ery, *. ^ottemogerarbeibe n., 
Sertsr pi., Stentot n. 

Croo'odilo, 9. Iholobine e. €roe'odiUBe, Croeo« 
dtliaa, a. frolobiOeagtig, ftrofobiUe«. 

Créeao, 9. Safran e., croctu (^10; Safran e. 
(^anbcllpare); x omreifenbe Soge, ibalfalber o. 

Croft, •. Zoft o., Bornge n. —er, 9id. nnber 
Ciaft. 

Croft, 9. X ^molping o.; et Slag« ftorajfel c 

GraiOde, Groliida, «. t ftoritog n. (9id. Cni« 
mide). Oro 106 Gro CrolM, 9. SttHftexte, itotibtoh«, ftotlcibber, 

Crome, «. Stftlfiano, ttofoh c; x tttoq c. 

CroM'lech, a. (ch ubt. k), ft(etn)>ebi)8fe, Sten* 
bl)<fe c. (fta Olbtiben). 

Croae, «. flommelt gfacnc n.; gammel arrig ftone o. 
—bane, ». irft ^altjpennt) c 

Créiiet, «. fiooranb c (viof. Ck)niet). 

Gronical, CroB'yeal, a. T. alronifC («t<i. Acro- 
nycal). 

Crény, «. flommel flSelienbt el. Sen c; gammel, 
arrig llotnbe c; o. omgaac* fortrolig. 

Croo, V. tam, vid. Goo. 

Crook, 9, Irum Xing c, frumt 9ærti«i n.: ^age, 
ftcog; ^^rbeflab, ftrumftoti, Oifpeftab; ftrumnisg, 
Ihrogbei c; by hook and by — , uben ^enjiat el. 
Ooerlo^^ meb Kct el. Uret )Ma en^ber SKaabe; 
—back, $unelrt)g c, pnfMxttMtt SRennefte ».; 
— backed, bnnelrtrøget; — ahanks, x (Stt fom er 

Jijulbenet. Crook, o. h9\t Irum, frumme; breie af, 
orbreie. —ed, a. — edly, ad. Inimmet, tntm, 
IQeo; jUff. forbenbt, forbrejet, forbæroet. — edness, 
9. ftrum^b, ftnimning; $itllel; grortert^eb, 9or* 
oenbt^eb c —en, v. t tromme, (vid. Crook, «.). 
—J, V. X gat 8lrm i Vlrm, føre unber tlrmen; gøre 
ftur til. 

Croolde, v. furre. 

Grool, CrooM, v. mumle, bramme; nijnne. 

Croop, 9. ®trube$ofle c 

Croop, o. ^iatpe (Sn i ftaartfpil. Obf. Croupier). 

Crop, 9. ftro o. (en SfngM); Vlobe c; neok and 
— , altiammen, flftub og @tub; — ftil, for))ro))pet, 
obcrmøet; — aick, fug af Ooermftt^b, fom ^ar for- 
f^fl lig. —per, 9. ilrflttbue e. 

Crop, 9. %op c. (f. v;. Øset pca ftorn); bet fom 
^øftrit, ^øH, Qfgtøbe, QKrøbe, 6ttb c; noget fom er 
afflaaret el. Ilij^pet (f. d^. ^aaret; beraf ogfaa et 
Øgenabn paa en Snrttaner); v. offlære, afflubfe, af* 
plufle; meje, ^øite; inbfamle forenb bet affatber; 
t gibe 9lfgrøbe; to — oat, lomme frem paa Otoer* 
flaoen (om SRineroIier); to — up. br^be frem, lomme 
op. — ear, en ^efl meb af^bfebe prer; — eared, 
meb afftubfebe Ører. 

Crop'per, «. x %aXb n., Stt^rten c; to go a — , 
gøre et 9Qlb, fttftU {vid. ogfaa unber Crop). 

Cro^'qnet, «. (fr.) et 6Iagg S^uofefpil n. (paa en 
aaben $(abg meb f orflieUig faroebe Ihtgler, fom frem- 
brioeS meb langflaftebe Xrte^omre; ^oer af bc 9Reb- 
fpiOenbe lægger fin ftugle unber en i forben neb* 
ftuKen Qøjte). 

Crore, «. ^unbrebe Sol Rupier. Obf. Lac). 

CroMtte' «. T. en af be beb 6ammenfø|niiiaerne 
tilftøbenbe 6tber af Sør' og Sinbueiklarme; ffrog* 
fien c. 

Crteier, {eré-aker) «. Qifpeftob o. 

Croilet, fl. line llorft n.; t 6mettebigel c. 

Crosly, Croø'BMS, vid. Crouly, Croasnees, 
unber Craas, v. 

CroM. 9. ftori; SttMé n.; et Vlonument meb bet 
Mlige l^orft (forbum ofte oprejft paa Zorbene); Ao. 
Ilori n., Sibelfe, IXob^ng, Røb; ftor«ml)nt, $enge 
c. (meb et ftorStegn); fttrlegobftn. (i^rlonb): a. k ad. 
tbcerg, paa toterf, frieb, mobfat; forTert, gjenftribig; 
i onbt Sune, toar, Inaroorn, fortrcebelia; mobfigenbe; 
fom gaar (ol) imob; utDtlelig; gienf&ig, toeseltrtB; 
X unberfnnbig, beb 9oii^tiaeIfc; prp. toærl igiennem, 
toorg ober, fra ben ene 6ibe ti( ben anben. To 
take up the — , Jlg. bore fit fiorg meb Zaal< 
mobigbeb; to play — and pile, fptlle Slat og ftrone 
(paa ben ene 6ibe af SR^nten oar et ftorS, paa ben 
anben en Søjle). — aoddent, SRobgang 0.; — anned, 
meb Vrmene ober ftorg; Jig. tungfinbig; —bar, Xocer* 
tra n., Zoorpinb c; — bar-shot, etanglualer p^; 
— bazred, meb ^Cboerftanger; — beak, — biU, ftorft« 
næb c, ioxia eurvirotira (Srttgl); — beam, XMer« 
btoelle c; — benches, jU. (i parlamentet! llnberM) be neberfle Zbcerbænfe ^oor be Uafbcengige el. Reu« 
trale tage $lab»; — bill, T. ^orfbargiubtog n., aRob- 
nage c; — birth, en ^øbfel, bbor Srofteret ligger i 
£bærleje; — bite, fBebrageri n.; to — bite, bebrage, 
føre bag filiiet; — bow, §Iitgbue o.; — breed, 9fart 
frembragt t»eb ftr^lning c (om ^^r); — bun, liUe 
ftage meb torftbannet Vttaft, llorAfagc c; — cut-aaw, 
Sangfao e.; — ezam'ine, esaminece meb hurtige og 
ubentebe 6pørggmaal, fpørge frem og tilbage; —for- 
tune, SRo^no, UlbSe c; — grained, fom er inob 
Stregen; Af. forfert, egenftnbig, Inaroora; —Jack, 
S. T. Sergine-; —Jack yard, SBergineraa e.; —låne, 
Xbcergabe c; — leaned, meb fienene ober ftorf; 
—line, Xbftrlinie, Xoærftreg c; —match, — plece, 
8. T. RaglebftnE c (f. (Is. fra 6oiaet til KloOe. 
gaOien paa ^anbelfftibe); —post, Oipoft o.; — pur- 
poee, mobfigenbe 69flem n.; et SlogS Øjetteleg c; 
— row, SKbelbrcet n., Klfabet n. (meb et ftord foran); 
— path, — way, Xooerfti, fiorioei o.; — sea, S. T. 
ftrijgfø c; — staff, T. ^acobftfiab c. (til ^øibe» 
maaling); — tree, S. T. Zooerfaling c; — wind, 
Sibebinb c; — wort, Øalanti« c, valiøiHi cru- 
eiata. 

CroiB, V. Irl)gfe; lorfe, gøre ftorfet! Xcgn, betegne 
meb et fiorft; tegge ober ftorg, tegge paa toær«; 
gaa tbcerg ober, fætte oøer, tomme ooer, bebage fig 
til Siben; mobbirte, ^inbre, ftribe imob, mobflge; 
ubflrege, ftaa Streg ooer; ubeluUe; ligge ooer ftorf el. 
paa tboerl; bore i Wobftgelfe; x for betaling labe 
fig befejre (i Rabebmpj; beøiHe; to — out, ub* 
ftcege; to — the breed, Ir^Bfe Racerne. — ing, 9. 
ftrblfeh; Xoærlli; Ooergang (brolagt, ober en (Øabe); 
Wobftanb c. —ly, ad. ober Ilori, paa tbffrg; imob, 
forfert; ulbtlelig, ul^tleligbift. — ness, 9. Stt^\m c, 
Xoarfnit, (Biennemfnlt n.; Xbar^b o., flet Sune n., 
(Bjenfiribig^eb c. — wise, ad. paa ftrt)B, paa tbeerd. 

Crotch, 9. ^aoe, ftrog, iøaffel o. 

Crotek'et, 9. ftlamme (i Xn)l el. Strift); Sutte, 
Stioer; BrJerbebelSnobe e. (iSRufiE); ^æflearbejben.; 
OriSe e., unberligt dnbfalb n.; «. fftttU; — needle, 
^æflenaal c Crotch'ety, a. fom ^ar (Briller, for* 
lert, unberlig, fdfom. 

Cr6ton-oil, •. (Droton-Olie c. (af gtøct af $1. 
crotoH eluleria; ilarlt afførenbe). 

Crovch, V. bulfe fig, bøje fia bbbt neb, fmtgre, 
fr^bc. Crouoh-back, vid. Crook-back. 

Cronch, o. t be^ne meb bet VOiøc Stoté, 
Crouch'mas-day , 9. t ftorSmUfe c. (3bie 9Rai). 
Crouch'ed-friar, 9. t ftor*brober o. 

Cronp, (ou ubt. 00), 9. (Bump c. (af en f^ugl); 
UrbB n. (paa en ^eft); Strubebplle c. {vid. Croop). 

Croapåde, (ou ubt. oo)^ 9. Sroupabe e. (Spruig 
af en ^efl, bborbeb ben træffer ftrbifet og Sag" 
benene tnb). 

Croipler, t. Sanl^olbcrenl SRebbicelper c, (fom 
paffer ftaartene og inbfamler $engene, i SpiSe^nfe); 
»ice>$ræ|lbcnt o. (i Stottanb). 

Crow, (cro), •. ftrage c, corvtu comix; (Balen 
o., hanegal ».; fBrcelfejern n., Itofob c. (ogfaa : 
—bar); to pluck a — , ofgøre et StribBpunIt, ^be 
en ^øne at plulfe; as the — files, o: i lige fiinie; 
— beiry, fort ftrætling, Uragebær c, empøtrum; 
— ooal, baarlige Iful (jorbogtige, meb tun libct 
Ørcenbflof); — flower, Ronunfel c, ratnmeulm; 
— foot, Ranunfel c; T. ^obangel c; S. T. ^anefob 
c; —keeper, ^ugleffnemfel o.; — 's-feet, Riynfer 
unber Øinene pi.; —'s-nest, S. T. UbfiaBtonbe c 
(paa (Brønlanbgfarece). Crow, v. gale; iv. prale, 
broute. 

Crowd, 9. 4>ob, SRangbe, Xrsngfel c. Opløb n.; 
$øbel o.; v. fl^lbe, floppe fulb, proppe, fammen< 
trftuge, troenge; trange fig; to — sail, 6. T. forcere 
meb Sejl; to — In, trcenge inb. 

Croird, «. t et Sloa« Violin, SSiol c. Crowd'er, 
0. X SpiOemanb e. (BiolinfpiBer). 

Crew'dy, •. ^abrefuppe «. Gro 107 Cuc Cfowa, 9. ft»tie; ttxtaA\ Ihoiie, ftronboler c 
(oioelfl BÉtaaUvst, 5 ■hillingB); 3«fe: 6piM, Zobi 
1M e. (af en fiot); —glan, fttonotai n.; --Imperial, 
— tfabUe, fteifrEbmie e., /ridUaria ($1.); — offlce, 
ftii w Kit i dnlliad e. (fom ^ct tinbei; tbe oourt of 
king'B'beiich); -rpAeoe, ftranboler o.; — poat, 
^ooeb9«tte; ^oøebfaile c. (nibt imcHeni to epana); 
—piinee, Ihanprinf c; —wheel, fixon^itil ».; 
— wark. T. ftconofttf n. Crewa, «. franc; (eb«IIe 
fav acb ca ftiaae; fulbenbe aub ICte; gare til San 
(i Saaifptl); (tab (om Aiatlrn, vid. Croyn). —er, 
9. Cn fan traner, gnlborinaer c; x Xo)meø n. ()Ma 
en 6tal); x for: ooroner (liaefam crown «. oafoo 
faoaeft om at ^Ibe %9ifyn). —et, «. Atom c 
(aiitf. CmoDet). 

CioyH, 9. beate (om ^iottcn i BrunØtiben). 

Criila], o. lartbonnet^ fom er pM ftorf eL yaa 
tacd; fteaiq, ))rabenbe, unberfagenbe, dlemieau CnwUte, «. pine, martre. CrodÅtion, «. ^ine, 
ftaol c. 

CrieiMa, «. 6melicbi||el c. 

CnctTeroaa, a. fom borrer ftorfet. Crticifler, 
9. Cr fom torSfftfter. Cri^dflz, «. ftrutifiE n. 
CmcUixlon, •. ftartfceflelfe e. GrAoifonn, a. forf« 
baxnet. Criicify, o. Ior«fftfle. Graci''gerous, a. 
fOm amxer icorici. 

Cra«, GrMle, Crédy, vui. Cuid, Gmdle, Curdy. 

Cn4a, a. —ly, ai. raa, nmoben (ogfoa ^.)r 
^aozb; nforbajet; ^rena. — nem, Gnidity, t. fRao« 
fftb, Uaiobenjeb c (oafoa fi^.); itforbaieliø^; ufor* 
bajet Xilfhmb; nforbalet epi\t c. 

CMtel, a. —ly, od. ømfom, grum. —ty, — nesB, 
«. Ørufom^, #mm^b c. 

Cvfiaatata, a. t blobbeftcenft, blobig. 

CMel, ». liSe gflaffe c (ttt ftbbile. Otte, ofb.); 
— atand, platmenage e. 

Cra«, «. X 9abe c, Øtab n. 

Cc«laa, (eroos) «. lille ftntt ». et. ftruRe e. 

Cmiaa, (orøos) a. fnjSfe, aare et ftrb4tog; •. 
ftr^aing c, Sm^Stog n. . Groiaer, «. ftr))4fer c, 
6Iib 900 ftr^tog n.; x St^ton (for Zl^oe); Xigger, 
JBoAbfixljger c. 

Cnm, Crnaik, t. ftrumme, SSrabfmuIe c; a. 
iralTe i 6muler, fnmle, broSe. To pick up one's 
—9, Jtg. begt^nbe at Domme Hg (efter en 6l)Qbom, et 
Xab ofa.). — bnish, Øorbbarile c; — cloth, et 
St^tre ber Iftgge< *ober Ønlotaqipet til at op- 
tage Ammer fro Gpifeborbet, ØttIotaMie'S>æRe n. 
<^ni'Ua, V. itæVt i Gmaler; fmulre. 

CramoBal, «. t 9nng, $ofe e. 

Craai'ny, a. blab, fom ubgar ftmmmen (af 8rab); 
fulb af ftmmmer; x f^, focrr. 

Craaiy, a. fcam, pttflet, fijeb. 

Cmt'pat, «. et ®Iag9 blab ftage e. 

dram'ple, «. IdnRpe, gare ftttxatt, forlraOe; blibe 
forfraOct, floa Rijnfcr. Grumpliog, «. et Slag* 
ItOe roslent 9SbIe n. 

Cméh, 9id. Grsnnch; el. Gnuh. 

€nak, Cmalcl«, o. jmge fom en Xrane. 

Crior, «. T. ftarbtet 9Iob n. 

Crnp'Mr, o. (jaf. Group), Bogtaj n., Sagrem e. 
(tit en SabeO; a. fpcenbe ^agtaj pa», 

CrÉral, o. fom ^arer til Saoret, SaoT'. 

Gnaide, «. ftorStog n.; ftmfabe e. (VH^nt, ogfaa 
Gruaado). —er. «. ftorSbrober, ftorifarcr c. — tng, 
«. ^arenbe til ibritog. 

Craaa, «. liOe ftnii n. (vid. Gniioe). 

Griaat, «. tf nibfmebi Sigef c. 

Graoh, 9. 6tab, 6amnunftab »., Itnnfen c; v. 
tn^Be i etblTer, fnnfe; nnbertr^Rc; tilintetgare ; 
farnmenttt^ffeS, f anunenprelfel ; x labe, ile. —er, 
9. X Kolitibetjent c. — ing, a. x fortræffelig, 

Craat, a. Glarpc c. (paa Srab, f^ofiei ofb.); 
dnfmtation, 6lal c; «. obcrtrceOe meb en liaasb 6lal el. 6(orpe; fstte GKorpe; — aoeoua, a. fom 
ftece en baarb, men lebbet @IaI (ftreM ofb.); 
crust&oeous animola. freblagtige Sebbeb^r pi. 
— 'ated, a. meb 6!ai. — 'ily, ad. Inarbom, for- 
tnebelig. — 'Iness, «. ftorpet Øeffaffen^eb, ^aorb* 
beb; fntarbom^b, ftortr«beIig^ c — y, a. fom 
bor 6Iorpe el. SfoT; fortrftbelig, hutrbom, barfi. 

Gral, 9. ben mnlne S>el af (Sgebarf; x ^Dbong e. 

Gratak, t. ftrblfe; ^. Wberbom o.; v. flotte poa 
llrbffer. 

Cmteh'ad, vid. Groocbed nnber Grouch, a. t. 

Craxédo, vid. Gnuade. 

Gry, 9. ftrige, raabe; nbtaabe; gnebe; btceffe, floa 
an (om dagtpunbe); to — down, ribe neb boa, 
bringe i flet 9l9; for^inbre, forbl^be; unbertrblle, 
obrroatbe; to — out, ubroobe, rowe nb; Hage l^att; 
boble; erflare (pbeliø; fttige i ^abfettfmerter; to — 
up, ttbroabe, rofe Mit, opl^je; oberbbbe, bbbe op. 
Gry, 9. 6trig, flUoob, Ubraob n. ; tfraab, ftlage; 
Ubraaben, offentlig SeQenbigorelfe o.; Ibbeligt Bifalb 
n.; SRaft c; {>unbeglam, elrig %. (of forftieKige 
^br); ftobbel ^unbe n. — ing, a. fior, ^immef' 
roobenbe (Btfnt ofb.). 

Cry'al, «. Mtt c, ardea; vid. Herou. 

Gry'er, «. (vtd. Grier); ^nebag e. 

Cry'ollta, «. ftrboHtb e. (VHneraO. 

Grypt', 9. ftrbpt-SHrle; aaben ØMtabelfe, tfrab- 
^bftlbing c. (unber en SHrfe). —Se, — ical, a. 
— ieaUy, od. ftjnlt, ^mmelig. — og'amouo, a. T. 
Irbptogamif!. — og'imphy, «. ftrbptografi, bemmelig 
@rribentnfi o. — ol'ogy, «. hemmeligt, gøabefulbt 
€prog II. 

Gryi'tal, «. ihDfial c; rock—, fBierglrbl^ e. 
—line, a. Irbftalliafl ; Klar, giennem^gtig ; crya'- 
talllne humour el. lens, ftrb^tnfe, Sinfe o. (i 
Piet). — liiåtlon, «. ftrbHamfation, ftrbflallifering 
c. — lize, a. IrbHallifere; trbftanifere flg. —lisable, 
a. fom Ian Irbflolllfereft. — lite «. Ihbftallit c 
— log'raphy, «. ftrbftalbeftribelfe c. — loid, a. lig 
Arbftal, (rbftalformet. 

Gab, 9. ^batp. Unge c (af et firfabbet 2)br, ifær 
af en Øiam og Slæb; ogfaa af en ^bal); Unge, 
fiiiegt, Aoalp, Za* o. (foragteligt, om SRennefler); 
V. Ta^e unger, bngle. 

Gobåtioa, *. £ig^ c Giibatory, a. ligaenbe. 

Cabatare, «. T. Shtbotion; Ubmaoting af et Se« 
gemel lnbif!e 3nbbo(b c, tubi|( dnbbolb n. 

Gabe, «. T. ftubuS, Xæming c; ihibiltal ».; 
— root, ihibitrob c. Gi^bic, Gi!^bical, a. —ly, ad. 
lubift, tubil, tamingbannet. CtibicalDefla, «. tubM 
SBeffaffenVb c. Gtibiiorm, a. tamingbannet. Gdboid, 
—'al, a. fom en ftubui. 

Gnbeb, •. ftnbebe'^eber c, piper ottbeba. 

GaMe'nlar, a. fom batet til et 6obe(amnier. 
Gubtc'ulary, a. fCilfet til at Kage i. 

Gabit, 9. forarm c, Benet fra tClbnen til fiaanb« 
lebet; Ulen e. (be (Samle* SHenmoal, regnet fra fU' 
buen til (Snben af ben lanoe ^Qtt, i Snglanb 18 
Xommer). —al, a. ^arenoe til Sforormen; inbe- 
bolbenbe en Qlen ; —ed, a. fom inbe^olber en 9Uen. 

Gébold, vid. nnber Gabe. 

GaefciBg«taol, t. et 6IagB @tol el. fnorere Bur, 
^ori man fatte tnettefcere fhiinber, og ba buRebe 
bem neb i Banbet. 

Gaek'old, 9. ^anrei c; o. gore til ^anrej, ftttte 

S»m i Banben. —om, 9. ^anrejflab n. —ly, a. 
urejagtig, u*fel, foragtelig. Guck'old-maker, 9. 
nt*fiotf9tn, ^orlarl o. 

GaelLOO, (eooc'-koo) 9. ftul, ftuSer, Q^ag c, 
eueulu9; —bud, — flower, dnp^Qpringlla)), vage* 
Uon^ c, oardamine uto/øimm; —pint, Krum, 
^ecebcer e., ønim; — apittle, 6tum n. (fom finbes 
boa abfEinige Slanter). 
Gae'kow, vtd. Guckoo. 
Gae'qaaaa, 9. ^orTbinbe c Cuc 108 Cur CveallAte, Viral'lAtod, a. focfi^net meb en ^atte 
el. ttåifi^; ^otteformig. 

CievBiber, 9. Vgurt e., cucumiø. 

Caemrbitiéeom. a. gtceft&iragtig. 

CAemrblte, CArarbll, «. SeftiaertoOe e. 

Cad, «. S)c«o (9«ben, fom (ol be brMt^ggcnbe X^t 
fh)bef op fra ttonge^tten for at tt^flgcl tøien); to 
chew the — , tMge ^00 ; >{a- ottxUtq^t, ober* 
t«nle; — weed, vwg^blbloinll e., ffnapkalium. 

Cad'bMr, t. fiolet fitcnt o. (of $(. {«oanara 
iutarta). 

Cad'den, «. t Zølbec, IDttmrian c. 

Gvd'dle, V. butfe el. bøie flg bi)6t neb ; Hgge lunt 
og gobt; X onfaime/ tr9!fe flg t«t op til. 

Cad'dj. 9. (vid. Cadden); S. T. ttåb^W^ el. fta- 
(l}t e. (foiube i 6iiuiaflibe). 

€«d'd7, vid. Coal-Osh. 

€«d'gel, 9. ^t^fi, tbf 6tot Shiippel o.; to orosB 
the — , erflare ftg for oiMrtranben; to taJce up 
the — , inblabe ftg i en Strib, gribe til Saaben. 
Cad'gel, V. pri|gfe, gitie StoKepdygl; to — the 
bralns, )ig. brijbc Aobcbet. —er, «. ^tjgler c. 

€ne, 9. ^aU, wnbe, $ifl o. (paa en 9 Ar bl); 
etiforb n. (boft Sluefpillere) ; Sint Zegn n., fort 
Vnbilning; KoDe; 9Iigt, ^orrctnina; Ginblflentning 
o., Sunen.; Støbefbt Oueuee. (oeb OiOarb); t for 
Oogftattet q (o: quBdraofl e(. å farthlng). 

Cver'po, (kwer'-po) 9. (fpanfT) Segeme n.; in—, 
i Stiortecermer; uben ftappe el. Coernole. 

Cnff, 9. Blaq, SlaPeflag ».; o. flaa, flaa meb 
Xaoen; flaaft; flaa neb SH$nut (om Sfugfe). 

Cnff, •. Opflag n. (poa et KKrme); SRanflet c 

Cnl-bono, (ktbéno) {lat, bpcm til Olobe) til 
(Mb 9tbtte, bbortil. 

Cain'aye, (cwin'-) 9. (forbanf!et af oolnage) Xin* 
flbfferi 6t(emp(ing meb Sornttaa'« éaaben o. 

Cni'ran, {kwé-rQ99)j 9. ^amifl, Onyflbarnif! n., 
Srqnie, ftijra« o. —ler, 9. ftt^raffeer o. 

Golih, CnlsM, V. ^amif! for Saorene n., Ørbni^ 
bofe e. 

Calslae', (kwøezéen) 9. (fr.) ftfllen n., Wab* 
labninø e., ftogeapparot n. 

Ciildée, 9. 3Runf c (i Gfotlanb og ^rtonb). 

Call^dforB, a. i 9orm af en SRpg el. Soppe. 

Culinarj, a. fom b«rer til ftøflenet el. ftogentnPen. 

Cttll, V. nbføge. opfamle, famle, —er, «. 6amler 
e. — ers, 9. pi. UbfCublfaar pi. (fom uffiRlebe til 
Vtorfebet). —et, «. (naffet (Øfai n., Ølalfloar pi. 
(til Omfmeltning). 

Gnll, 9. X etenbiber c. (vid. Boll-head); x ^tx* 
fon, gfiir c; mm—, Ibeoterbireftfr c 

GalieBder, vid. Colander og CoUfa. 

CnlOible, a. x let at narre. CuUlWVity, •. x 
fiettroenbeb. (3of. CuUy etc.). 

CnnioB, 9. Roblnolb af éombrager c, oreAM. 

CvMIoB, 9. eturf c, flet aRennefte n., 9Hbing o. 
—ly, a. flet, nebrig. 

Cal'lli, 9. aHiet ftfb«6ance el. Qklee e. 

Cnl'ly, 9. 9n fom let laber fig narre (af en 
Ibinbe), 9tn c; v. gore til 9tar, narre, bebrage. 
— ism, 9. bum Settroenbeb e. 

Cnlm, t. 6mebffttl pi. 

CnlH, 9. ettaa n. (af Øralorteme). Colmif'- 
erous, a. bbii €tangel er 6traa (fom Øræf' 
arterne«). 

Cal'miMte. v. (nlminere, gaa igicnnem Wtbbag«- 
frebfen; fyf. b^be naoct bet (øjefle t^nnft. Culmi- 
nåtlon, 9. tulmination e. (en 6tjeme« Øiennem* 
aang giennem SRibbagllrebfen); fig. b^efle tpunlt n., 
Zop e. 

Cnlp, 9. X 6Iag^ 6tob, Sport n. 

Cnlpftbllity, 9. 6trofMerbig(eb e. Cal'pAble, a. 
— ly,_arf. ftrttf»«rbig, flblbig. Cal'pAbleneBS , ». 
- . - . ■ "b c. 6traffri)Ibigbeb, efbl 

Gnl'prlt, 9. ben Ziftaltv 
Sfblbig^ ^orbrbbcr c (i en llriminel«6ag); Cntt, 9. (fat. eulHu), ftttltttft, øubSbbrtelfe c 

Cnl'ter, 9. vid. €k>lter. 

Cnl'Urftble, CalttTåtAble. a. fom Um btytM. 
Ctil'tlvate, V. g«re frugtbar, obrle; banne, nbboime. 
Cultivåtioii, 9. S)brtmng; l^nnelfe, ttbbannelfe c 
Cul'tivator, 9. ^tiiifn o.; 9n fom ubbanncr el. for« 
oblec; tCgerbbrfniagS'Rebflab »., et 6Iag« Aaroe c 
Cnl'toie, 9. 2)brniina, Øgerbbrtning ; »amielfe, 
Ihtltttr e.; V. t bbrfe (^forben). 

Gal'Ter, 9. Dne o. (vid. Pigeon og Dove). 
—house, Snebuin. — headed, fbagbopcbet. — tall» 
vid. Swallow-tall. 

Oal'Terla, •. Qeltflange o. (et 61agl llanon). 

Cal'fert, t. unberjorbif! bMelbet Øang; Sten« 
Kfiec. 

CnM'beBt, a. liggenbe. 

CuM'ber, («. t Øelbmring, 9ortrabeligbcb; Oe« 
ftNerllgbeb, ^inbting, gorlegenbeb c); v. falbe be« 
JDcerlig; forbirre^ forbinbre, beobrbe, befboere; be- 
fHeftige for meget. — lome, a. bbrbcfnlb, befberrlie; 
plump, ubanbdig. — oomely, <u(. befbcerlig. — fome- 
neoe, 9. Øefbcerliabeb, Øbrbefulbbeb , Ainbrinø e. 
Cnm'brance, 9. iBi^be, Oefborlig^eb, ^inbring e. 
Cum'hrous, ^-rz^t <><^- befbonlifl, ttbffenbe, tung; 
bberanbre mobbirlenbe el. bitibvenbe. 

CuM'flrey, vid. Comftey. 

CiuBiB, CuH'Mtn, 9. tomerf! ftommen e., eumi- 

WIMI cyilltlNIIII. 

Cimnlate, o. bljnge, opbbnge, fammenbbnge. 
Cumulåtion, 9. Opbrugen c Ciimulatiye, a. fam* 
menbbnget. Ci&muluB, 9. fkai\t; flor tbl 6I9 c 
(flab fomebcn og bbæloet forooen), ftlobeftb <^* 

Cua, V. bibe, tnnne; S. T. barfCo til Koret (vid. 
Con og Gond). 

Caaetfiton, t. Kolen, Cpf«ttelfe, ^orbalinø c. 
Gunotåtor, 9. Rølet e. 

Caud, V. t lunbgne, aibe efterretning. 

Ciaeal, a. Hlebannet; fom angaor en IHle. 
Ciineated, a. Hlebannet. Ciiniform, Cunéiform, 
a. tilebannet. 

CuB'iiUg, a. —ly, ad. Ibnbig, erfaren, bnelia; 
funfHg; liflig, fin, fnn, fnilb; 9. ^elig^eb; enilb« 
beb, 2ifl, Snubeb o.; —man. 6paamanb c; — plaæ, 
efiulefleb n.: — woman, SpaoJEbinbe, Ilog ftone c; 
— nees, 9. Siftigbeb, 6nu(cb; nnberfunbigbeb e. 

Cbb'bx, vtd. Cony. 

CBBBBB'dm, vid. Conunttrom. 

Cap, •. Ibp c; Ooeger n., ftalt e. fVUttb. 26, 
27); eiom^erboger n.; et etbde eelbtfi Øebrafl c. 
(beb SebbeUb); Rop o. (til ITopfatning); fig. «Ia« 
n.; (olb Srif e. (Ølanbina of Sin, 6aft, SuRec, 
6obabanb ofb.); Srif o.; p(. JDritfelag f»^ to be in 
one'B —8, bcere befl|enfet; — and bau, Oilboqnet c. 
(et Slaa« SegetøD; — and can, 5DriRébrober. for^ 
trolig »en c (tpot og 9anbe); — bearer, Sluiib> 
f4enl c; — boaid, 9. 6tienf c, 6fab n. (meb 
Ablber), mabflab, éflbfEab ».; v. gfemme i et 6ldb; 
fig. famle; — board-loye, ftefltabeb af (igemibtte c; 
—gal], Øolftble n. (paa dgeblobe); — rooe, Salmue 
o. (vid. Popvy); — ihot, x bntmn; — toawr, Hn 
fom fpaor af IrafffgrumV. Cap, *. (t forfbne meb 
Sriffebarer); lopfatte. — ped, «. fopformet, lonlab. 
—per, t. «n fom Eopfatter, tBabfhtemanb o. — ping- 
glaos, ftop o. (til ftopfcetning). 

Ctpel, 9. T. Scøbebiael, fEapeOe e. — låtlon, t. 
^be og KenSnfng af vulb og 6alb c 

Cdpid, 9. Ihipibo, ltetligbebi*0ub c 

Capidity, 9. eeg|ertig(eb, 2^% ^igcn o. (efter 
Riabom og IRagt). 

Cfipola, •. fhipbcl e. 

Cap'per, Cap'plBf-glan, vid. unber Cup. 

Cdpreoaf, a. fobberagtig, af ftobber. Cuprir- 
eroui, a. tobberbolblg. 

Car, 9. fteter, flet ^unb, Oonbebmb; 6furf, 
ftftcr e. — llke, «. ffteragtig. Our 109 Cur CnrabJ«, a. teoeCig, ^elfobelig. —nem, Cura- 
bQ'ity, . Wliø^b, ^ttbnhdU&th e. 

€w»eto, (ht-ra-åd), «. fin 9omecaiilIil9t^ Cu* 
coifao o. 

Cini^, •. Iloliellaiii n, (en ^joIpe^øefM Sni' 
6fbe). 

Cutti'wi, Cins'iow, «. (^offo'^øne e.^ erax 
^ieetor (^ugl i 9Rcrico og OtafUfen). 

C«nt«, «. Ihi^aaii, ^jttlpeptoet «• (tonnet af 
StgvqmtfieK); perpetnal — » relibetcnbc ftapellan 
c (før et 56iPritt taget fra ^oMbfognet). — sMp, 
vid. Cuncy. 

C&ntlTe, «. ^dbtebciibe, tegenbc. 

Cwåtor, «. »otfvrger, Sfttge, ^onntynbcr^ StVL* 
zotot e. Cto1>Hg pefEifBrt}. 

Cvrk, «. mnblftbe; /lo. Xømme, 3nbflr(enlning, 
^nbting; 6tmI1l c. (|Hia en ^cfle^ob); — stone, 
^oitbflca e( ^i\t e. (paa ftonten af en erotegntng). 
Ciirb» V. høit; ffoVbe i Xtuant, tientnte, fhjre; (olbe 
tiOage, ftanbfe. 

Cnri, ». fdmmentoBet el. ftøtnet VUttl, ojitagt 
Sten, Cft e. (be tl)Rete ^ele); bet Stntnebc; «. 
lobe I«(e fammen, ftvrne; olie no; ftvrtne. — y, a. 
}ammtnUbtn, iførnet; fkørfnet. 

Cvr'dle, v. labe tobe fomnen; ofle flg^ Høcne; 

Can, «. Shtt, ^Ibtcbelfc e.; Boegenibbel «.; 
evOtspHJeit c, ^Tttfmntbebe n.; x unbetlig, forflagen 
^iézlini c. (t 9øtagt); v. ^eCbrebe, fntcre: falte, neb> 
foUe^ nebfntte. — leoB, a. ulsgelig, fon ej fan 
l^ifld^. Ciuer, 9. fioge t.\ Cn fom nebfalter. 

Cvfcffl. Cvr'few, «. dlbHjeni^ ^Ibplabe c (HI 
at teflge obcr ^ben); Sftenftolfe e. 

Cmrtol'lty, b. ti <^ofl ^nbiteginm n. el. forret; 
^effbit e. 

€«riM'U7, «. Rl»lgierrig^b: 8ibelt)fl: Sloiagtig- 
Vb, Om^QggeHg^; 6ixUg^ e. (i Sragt ofb.); 
tetfKg^bj 6jelben^b, flxacSKerbig^eb, Karitet; 
^IrøM c, OqMrinent n. (af 9h)lgierngqeb). Ctirious, 
a. —ly, otf. nbtgierrig, bibebegierug; om^DggcIig, 
ajjagtig, bonftelig at titfrebifHOe, ongftelig; funjhg^ 
feeffl fnlbenbt; ftn^ flrlig, nbbelig; mcerlcHg^ fieiben; 
a — pieoe of work, et funfKgt Krbejbe^ et SRefter« 
Iti^ne. CAiioosneiB, •. vid. Cnriooitr. 

Caiiéio, 9. tbitUbitet'6ainIer^ Ihtnfblilrr c. (otd. 
Tbtooio). 

Carl, a. £of, Aaailot IhsKe, ØuRel: bflgenbe 
ØeMegelfe c; 9. Intfe, liwOe; binbe^ breje, fno; be* 
bOQe wlgefornttg; banne (Ig i Soller, frfSe ^g; fno 
fig; beiNcge flg bølgeformig; Irafc fig; fpiOe Curling- 
6pt(. --er, «. ^oarlmfer c; Curlmg- Spiller c. 
{nid, ttébcnfor). — Ing iions, — ixig tom, ItroOe« 
]mi «. CnrlineBi, 9. froHet el. Imfet y^enftab o. 
Curly, a. ttøllet; Cntfet. 

Car'Iew, 9. ftor 6pobe, fRegnfpobe c, mnaMtiM 
<en »tt«D. CarOlBf , «. (i 6lotIanb) et GpU el. en Seg paa 
9fcB meb fbte ^Magtebannebe 6tene frn 40 tU 60 
9inibi 8cgt, forfiynebe meb et Scm^aanbtag paa 
ZøMKn^ l^mOle fti^be« el. taftel $en ab 9fen mob et 
bift gtool, ^borfni SRobflanbecm meb fin 6ten fager 
9X ofbaje ben tommenbe @tenl Ketning. 

Garmad^feoa, 9. gjerrig ftnarl^ Ønier e. —ly, 
a. ^c att. warrtg« gierria. 

Car'raat, 9. ftorcnbe o.; SHB« n.; — wine, VHbl' 
bta e. 

Car'raaay, 9. SaB n. (bebborenbe f. (Ss. Xibeni); 
Omijib, ^cngcomUb n., Sirfttlation; Øangb«^ e. 
(om 9enge;; Set^b c (i Xale); Øtttbt c, $ri« o. 
(om 8arer); $d4»irftpenge d^. ; gangbar 8)lt)nt o., 
citfnlerenbe Venge j>/. 

Car'raat, a. —ly, od. tobenbc, rinbenbe; om< 
Ifbenbe, cMnlerenbe; gangbar^ g^Ibig; g«ng§, al> 
mtnbella, befienbt, f«bbanli/i; inbebcercnbe (9Utr, 
Stoaneo); «. £ab n., Gtcomntng; Strom c. Gar'raatBMf, «. Omtob n., SirCuIativn; Øang* 
bar^eb; alminbelig 9[ntagelfe; Set^eb c. (i ttbtale og 
i at ubtr&Re Hg). 

€ar'rlcie. a. Søb n.; Sbrriot c. (meb to ^efle). 

Carrie'alam, 9. £øbebane c. (alabemifC). 

Car'rio, 9. ftarri e. (et ftr^beri, ogfaa: — powder); 
Ørilaffee meb ftarri c; a. tiHabe meb ftarri. 

Car'rler, 9. ^oibgaiber, ^elbereber e. 

Car'rish, a. —ly, ad. foteragtig, bibff, orrig, 
trattetær, tnarbom. (i^bf. Cur). — neos, 9. ftøter^ 
agtig^b c. 

Car'ry, v. tilberebe (6tinb), ^bibgarbe; prtygle, 

(liennemprbgle; ftrigle; Kapbe, fmiore; to — ikTonr, 
nbfmiare {tg, fage at binbe •nnit. Cur'ry-comb, 
9. étrigle o. 

Car'rj, vid, Cairie. 

Cana, •. gorbanbelfe; Ulbtle, Slbeffe o.; 9. banbe; 
forbanbe, anfh onbt ober; ploge, bine, flroffe. — of 
Sootland, x SRuber'92i c. Gar'sed, a. forbanbet, 
forbamt, forbitret, befbftrlig, ^ifl fortrftbelig; barn 
ieEig. Gur'sedly, ad. ftammelig, nftfelt. Cur'ied- 
nesg, 9. 9o^banbe(fell'Xi(flanb c. Cur'oer, •. (in 
fom banber el. forbonber. 

Cane, t. (af Kexae t, fart ftirfebær), bcerbilaf 
Xing c; not worth a — , ifle en Snn9 narb. 

Car'ahip, 9. t løteragtigt Øofen n., Steberbrceg* 
tig^eb e. Qof. Gnr). 

Car'ittor. t. Sfriber el. 6elretsr i ftanfler-Ketten 
e. (fom ubfATbiger originale S>oInmenter. S>er er 
24; og i ben Cb, be aflagge, talbel be derk« of 
€k>une). 

Car'dTe, a. ^urtig; — band, flb^^' ^aonb e. 

Gar'Mrary t, Car'oory, a. — ily, ad. fom fier i 
Søbet, ^rtig, oberffabift, fibøtifl/ tofelig. Corøo- 
rlneos, 9. Sl^gtigl^b, ringe eC. liben Cpmon^ 
fom^b e. 

Canéres, «. jA. Søbcfngle jA., eartore«. 

Gant, a. t forbanbet; onbflabSfnlb, trcettetoc, 
lumft, flem; (ogfaa for Garoed, jpi.). — 'nen, 9. t 
onbt Sune n., Zrattelar^, SnmfT^b, IDnbflab^ 
^aarbbeb c. 

€art, a. —ly, ad. lort, forieltg; afbmbt, lort for 
^obebct. bibff. 

Cart., forfortet af current, løbenbe el. inbebærenbe 
(fRaaneb), bennet. 

Cartåll, 9. førforte, aftorte, afftnbfe, beffcere, for« 
minbfle. Car'tail, (vid. Curtal, a. k «.), a. af> 
fortet, af^nmpet; —dog, Itump^Iet ^nnb e. ((bil 
^ale ifølge Sagtlobene af|nggel, for at gøre dunben 
ttfftff^t tt( at jage), —'er, 9. (Sn fom afforter. 
—'ment, 9. Sffortning, ØffhibSning c. — atep, 9. 
neberfte afntnbebe £rin n. 

Gar'taia, (e«r'-<«a) 9. Sfoir^æng, Cmbang, Qkr- 
bin; XAppe n. (i et 6fnefpil^ttl); T. vUuemboIb, 
Conrtine c; to diaw the — , trceRe ffor^anget for 
el. fra; to drop the — , labe Xæpbct falbe; — leo- 
taie, 6parlagen8br(efen e. -rod, Øarbtnftang c. 
Car'taln, o. forfbne meb (Vorbtner, ^ænge JDm* 
l^ng om. 

Gar'tal, a. t tort, aftortet; «. engliferet ^eft «. 

Car'tal fHar, 9. portner* Stunf c (beb ftlofter* 
gaarbenA $ort, the comt-eate). 

Gartåaa, Carteya', •. dbbarb SonfelforS fhtmp* 
obbebe 6b«rb a. (bttrcl foran ftongen beb ftroningen; 
Ginbbiaebe poa SDHIb^b el. 92aabe). 

Car'tata dlttaaee, 9. T. forfortet Qfftanb c. (tn 
planets fra 6oIen, beb at tænie flg ^in truffet neb 
i 6oIbanen). Gortåtion, 9. T. differencen mellem 
ben birfefige og fortortebe Øfftanb e. 

Carfc'elaøM. Cart'elaz, vid. Caflass. 

Gartety, Cartøy, vid. Courtesy. 

Gar^tleaaa, •. T. aftortet el. afjiumbet ftegle c. 

Gar'tilaga. 9. T. Øoarbftplabg c, Siøiggenbe n. 

€artiy, v%d. nnber Coit. 

C6rale ehalr, 0. mmliff Stol e. (til be tre øberfle 
aRagiftratBperfoner i bet gamle ftom). ftimntcti e.; — of k«el, 8. T. Jti[ft>nnt«Niiig 
Cirrc, a. 6*|et. Jmm; t. ftnimnlng, tniiii SInit G«nlUn'«u', Canlllm'ul, 
Gar'Tltf, t. krantati. eaining 
Caik'M (a ufcl. <»> i. Staibii 

'c^-ioa (u Mbt. :. ind. Wood- Cadt-loa (u Mbt. 00), >. Snbc e., fttnte n. 
—ed, a. finfBHrt ncb d (ante cl. «i $ubri flb- 
Mnbt paa in $ubt. —et, >, ItUe Bubt o. c[. 
fVnbe n. 

Goap, t. €plbl F.i tom n. (Vtuntni« vlb.]. 
CWpUed, Cui'pldated, o. flHM, T. langtøltilct. 
CoB^iicUl, a. flmp, iplbl. Ciu'pldAl«, o. f[c^, 

eu'Urd, >. tllMnuell o,; ti eiagl fflibtTui c; 
— >ppl«, <n tiwift Slutte pg bml VM>B< ffmil. 
aaofu rtticulaUi. 

CaitMIkl, a. |eM angon X)tlio(lNiiti ti. Cp[l|n. 
CntAdlui, CuMAdleT. i. Dpflinimnb c. (omc n 
DffntlUa Bngnlna). 

Cu't»di, *. {fnMriu; Smft o., SoBtttl; Cv- ring: HmR o., goultl: DV- 
BtEaTnlng. «t|n|tttl|e. étnei- M" tOB, I. SxbMntt, enig, 6N(; Signing; 
.: T. Vtttaate. (aVztvrn Heay. — (tee, totb- 
-hoQBe, Zam ■ _ _ ,. r. tabMnllg, I ( (nii. OMirnlltfBiintltt mtb Stit oa Bnia 
—Billy, ad. bmarllg. (»boanllg. wEtagin. ftonflt. 
-ed, a. [nbKnEli, slmlittwllg. —er, t. Sunbc. 
«»6tt c,; n 9or- »atton, ^eiloB c. (bkL Chåji). 

Cin't«, f. Hat.) iBnogttc, SiifM c; — bievlQm, 
tn Sttrtti« M* tne ooiirt of oommon pleu, (sin 
bn Qv^etlRgtn af tic (nblointu Ssluntntn; — ro- 
lulétmn, et OicMIaH HdUMi e. 

Cii'trel, >. einflaltij ettslkbragn. tBaaCnt' 

Cna'tBMirT, ■. Sog mtb fiove sg <Btbtct(|ttc s. 

Gyt, V. flmt, hritU, ubFImr. brftun, flim op; 
glntncnitlcR; lllplK- Mllppci tuggt, obtugac; 
Wltlc, bdnac til at IpinlTt; tage af li thiartl)in)^ 
InuBlti ^tOMt STant (nu Otflej; fllBc («[iil, »Cbrl- 
llnn DfD.)i Jig. gjtnncntranec gnc b;6t 3iibtrQl; 
oBgiTc, foiMgaa. tRc bMtfc Mb; ■ tiaitt, Mbngc: 
gaa raiM ubm at I)(llii lait fn «cL fliCf of; B, 1'. 
\tfltt; int Id« Ian er<[); a, i fiilb, bntRtn; to — 
capen, urt RTumfpTtna; lo — k flRuie, gnc Signi. 
gne DMlgt, gibt fla HnTccHt; to — it fct. mmbtiiK, 
ntttrt; a»W flg bigtig, (toa flort Ma; lo — atut 
work, glM (tn mrgtt at hinnt- to — laetb, fia 
Zocnbtc; to — ihort. afBrqbt, afhtiblgc faet; tnbt 
plnbfclfa; afliia)i»: to — ouei acqualntanoe, 
ifft ncnM Ptb (En. llh bUf' bon; to ~ ■ knot, 
olntntnfnc paa en Tnl ag fhotng vtoabc, g«rc leet 
¥[OCtt; to — tho eard«, bele »artrnc i to Banln, 
loge af; — and dry cl. dried, (oiblg til Sma; to 
— unader, Rott cl. buggt fta b>n*>ibtc, Bugge 
Itu; to — KH-ay, Sortbuggt, Sortftaif; to — down, 
bnggt ncb. falM, oictc; flg. awrgoa; nebfdttt. 
Inuigc ti! at (laa af. Dfpintti, afttnge^ lo — aS, 
ofbugge, offflirc^ boctrlH <Dcb SabeaJ; nbiqbbc, tfl- 
IntrtgiiF; bortloflc. Wagc; ubctutlc; (ortinbrt, fot- 
bolbc; abtlabc, bodlant; lo — onC, nbflitn; tt[> 
Rmti bannt. ubtanfe. gpnnbc. gne pallmbt d. 

tabt HI); ubtluRt; fKA Ub, ocngaa; to — oot a 
■hip fltim a place, ta|itc et fjtnbtllgt %Kb ha bel 
Steb, fteor b« ligget for «ttfer; lo — up, flaa el. 
tngge i pallciibt 6ttRR, (uggc nb (et flogtct Gnt, (. 6n(t, fug »., Blengc, Ghaminc c: Qnb- 
Intln.; KoDol«. ; aFBoaiet 6tbRc n., etttmmelf 
Sob r. (fem tntlTct); fort ScL Éicnncnigang, lBtin> 
DBl c. ; XiafntI, ftobbciflir n, ; VlaBbe. l^annclfc. 
TOobf c. Snit n.. Hit c, Clagl n.; lagm af (i 
ftotlliiil); t Kor e; to dnw — «, txatTe Bob; — »nd 
lODg talt, en Sorfomllng et. ti Sc1fta6 of aQc SlogB 
IRenneRn, blanbtl SclffaG n. (inf. Cibet: Lone- 
lall); - away-eoat, en mole, jBll Slabn tic af. 
tnnbebt abcntia; — beud, (Ragclnlli c; — flsh, 
fmd. CuttleHsb); —glan, flehtaia* n.; —porse, 
MJnmeHn, Jtmrt e.; — thioat, Ihsgflagln; Snig- 
— •■— - - gtufam, tatbarlll, niraniitftlig ; 
AI — _ . 1 I — . — . jfj_ t. T. 6lEg ■. — work, mbeirt ai- finbia, UWfl, Itog- (3W. Acnte). 
xrbiib; tpiu 41iibc c (paa flgbni: 
;'uiar, o. ^ntnbc til (ubrn. figbnibe Cnt«, a. fplbSflnb' 

MtlBle, I. CPctiul ... .... 

Segemci). Cntlc'uiar, o. ^ntnbc til (ubrn. 

CifUH, I. (oglaa: Cutlace, CutUeax, Ccrtaxa, 
Curtleaza, Catlath), Tatt. bttbtSMecba.. fuggcrt o. 

Cat'ltr, I. Jtniafmtb; epmbFcgcr, Snibe^Aonb' 
Tei f . Cntlery, >. GtarettbftaEei il. (af Staal. 
Hin: »alM, ftagetniw, Iliiitgifle 3nfinraieBfet, 
Sott og »liiigtri. 

Cit'Ut, •. tiflct (ttbinic, ffstclcl c. 

Catte«, o. tnetleTlai;. flc«. 

Cat'ter, t. 6T*in, (Eggtc s.; ftarrnbe Sntlit 
*.; Stoielanb; ituttti «. (et 6bal gortal}; Crp 
HaiCTl SoOt; 31f»n. Bonbtt c; Sloipialec c. (to 
awear Uke ». — ); (amt.) ftnlpttnbn-Konc: pi. TOut- 
Btn til AbOlbingR si.; — of the taUlea, en Cn- 
beUmanb 1 Clulluiukuul, (am ^axn paa ]htnie< 

CnttlB«, a. pnoAc. fa. ffnp, bibtnbt; ■. Srce- 
ten, 4uggen s, (tid. Cut i.); 3nb(nlt n.; Spoon. 
Stdnmi; Snitllng «.; Jhumfptiiig n.; — of the 
teetb, T. Ztenbcrmt Vlcnntnibnib ■.; — shop, et 
Sttb. Qdoi biDlat grobe Sam (nlgtt. 

Cat'tla, t. Blclfpruttt t.. itttta; Stagoa^ e.; 
— floh, vid. Cnttle; — flah bone, ^Ibt ^«An 
ti.. IXccffinn a. 

Cat'ty, a. ((»tcn bet: — plpe, EdM »ctbDrtbe c. : 
— alooL, liEi tnbtiiel Stol c. 

Cu, ■. (foi conHln), vid. Cvt, 

CnnAilo, >. Bloofot «. 

Cr-da, 1. (UHel. Gtebt: tlbfEttM, Vedabt. 
Stflul B. 

Cy'elold, f. T. Vgnplbe. «|n[1inlt «. —'Bl. ■. 
nclolbaL 

Cy'doan, (. pi. aqclDitn, 4DiiiwI.0AawT vi. Cfmk. Gj««, t. T. (hiafi «. (ti. ,. 

(^ar', t. let bib Obcittole. SlsMlolt. SImant 
:.; filoif n. 
CTBtal. (. atnSal, SbnM n. (RrtaTBonnt Cfm«, vid. Crnui. 
CfB'lt«', I. Sabel o. (*ict. Cyn 111 Dam CfsftM'eke (H-iwm'-ik«) , «. SnftmcM IBctcen- 
kdfr c. 

CyaeBctiei, t. p2. 3aMer>lhm^^ doøt neb ^nnbe c 

Cym'lc, c. e\ixdft; t. Cqtiilft e. —al, «. — ally, 
«tf. c^BSfl/ ^vnbfr, MbfT, Uflec, bittet; fnaitMnm. 
—aloen, «. coat, fpoiff 8<efen ».; St^nilme e. 

Ctmoffcx'Ia, «. T. ^ftig, unatttcttg ^vugec, tllM- 
Smiget, dysotfjl e. 

ScbeHicn« c, CinunTe ». 

Cy'pker, om^. aplier. 

Cy'preM, «. fbUfit^ c, enprtmut. Cyp'rine, a. 
til C^tRflfRI. Cyp'riaa, a. fni |Bcn Ct»)ctii; •. Ziliebctinbe af 
8nnif, etøgc e. 

Gy'praii, «. 6«rqeflOT n. 

Cynolo'glc, a. fom anga(R ffore OogllaMt. 

C/Bt, Cji'tie, $. 9%få%, 9ttng, Olære; 6Diit^ c; 
(vtd. Clst). Cys'tic, a. fom et i en ^fnbe el. OUete 
(fon : (Ebber), t))fHi!. Cys'tooele, «. eioTC'OtoI m. 
Cystofomy, •. Ototefntt n., IH^flotomi e. 

Crtberéaa, o. ^enbc til SenuS (eftec (Sen 
Sotlera ^bor ^un b^tfebeS). 

Cxar (mt), «. C^, ntftfifl ftelfec e. — i'Da, «. 
Sftartnbe, Jkifcrinbe o. — lah . a. fom ^fvet tU 
SftOTcn. — owits, «. tt^axoøitfq^ Gtovftpiite c D. B. SM.; (i Sfotfoclelfct) D., dootor, S)oft»r o.; 
D. D., doetor of dlTinlty, Soltoc i Z^Iogi. D. 

C. L., doetor of dvll or canon law, Softor i ben 
cimle cl. bnumifre fioo; do., ditto; D. G., Del gratla, 
«eb •sM ftcmbc; doi., doien; Dr., doetor: debtor; 

D. Se., doetor of sdeiioe, !Dottot i be ecatto 8ibcn* 
fUber. D. V., Deo Tolente, om <Øub MI; dwt., 
pennywefght (d. o: denarin«, en comctft W^vX, 
» ^cniiiig). 

IHA. V. ftaa agte meb noget Sugtigt el. OU bt 
webf, ficffffnl^; •. fagte 6(ag «. el. Beioretfe; ttXat e., 
etsnf M.; JRnb el. So^ c; Itbct 6t1)!le n.; ftjenber, 
9efter e. (foc: Adept); 6fntbbe e,, pUuroneeteå 
timamda (^tfT); x i^fabfift; eeng c; — ehlck. vid. 
Didapper, ef. Dlpdiick miber Dip, fiberg-Gilfe* 
kæftet; iiiæb Ih^nlng o. — ber, •. Oalbe c C^i 
vogir^neie;. 

Dak'bl«, V. beflanie, tilfole, befuble; ^ioffe, plaffe; 
ftetoiible obecflobiff, fnfTe. Daba>Ier, «. (En fom 
Vjaflcr i Sanbet; 9uftcr, ^btecb c. 

Dab'itar, «. x flRe^, fipibig flRonb c (o»d. 
Dab). 

Daco, 9. ^bibftaSe c, cøprMM UmoUau (ftifO- 

Daetylo, «. ^cXiXli e, (->^w). Dactyl'lc, a. 
bott^fifl. Dac'tyllst, «. Cn fom ftrioec flbbenbc eet«. 
Bactylol'ogy, : Øingerftnmg «. Daetyion'omy, «. 
Øtafcnfguiug c. 

Dad, vad'dy, #. |fabet, So))a c. (fom Dfni fige 
bet). Dad'dy, •. x 6{uef^<2)lreftor; etnbefjvret o. 

INkl'dle, V. X boffe, goa vfllfect; «. x Salle, ^aanb, 
9ob c. 

IHid'doek, t. tnbbenbig fcannct Xiæ m.: Zsiffc e. 

Dade, «. ^Ib€ i Sebeiaonb; x flt)be^ rinbe. 
Dådtng-otrlsg, «. JBebeteanb ». 

Dådo. «. tamingfotmet el. firlantet 9ob^1»fte n. 
(til en 6file e(. en 9cbcflal); fhtontebc el. nibtebe 
gorf toingec p^. (paa nebec^e 9el of fkegge), Iknel« 
bocrt n. 

Da'dal, Dødéllaa, a. fnnflfatbig; lunfUg; inb* 
oiøet, fom en Sobtytint. 

INiff, «. t tafte tilflbe Obf. DoffJ. 

BBff, DaJBb, a. x Dnmrian« 9cor c; o. x for* 
vcflUve. 

PaMMil. BafMOiy, Daflédawmdliay, t. 9lat> 
ctlfe e., narciana (SL). 

Aaft, a. X enfolbig^ tøffet ftoOct; ogf aa j^. af 
Daff. 

Daff, o. t IMt, Soggett: fiiflol 9nffect; x ^g 
& (paa Ønetfet); «. flabe i Banbet, tilfole. 

Dag, o. t IH <lnbe. Strimmel; Scbecrem e. 

Dac'ger, «. Daggert, 2)oII; Kopier o.; ftorf u. 
(foolcbef: t). Doggen-dnwiniri •ribcn til Saoben c; fienbtliot Sorbolb n., Uenig^b, Hib o.; to look 
—o, fe breb og bifter nb. 

Da«'«le, o. fuebe i 6naofet, Hlfole; befnbte; løbe 
i Solet. — taU, a. fUebt i Solet, tilfolet; «. 
Slnbfle e. 

Dag'locki, «. pi. fnabfebe Itlbtotter pi. (fom 
flippe« af Sfaar). 

Da^'iiraln, «. t groft Xoeppe n. el. grob, fimpel 
ftappe e. 

Bag'tailed. «. ttlfolet, fnrabfig. 

Dagaone'otypo {da-ffar^'O-tipe), o. Sognerreotl^p o. 

Biklla, o. Veorgine c, teorpmm (9\.). 

Dålly, a. k ad. baglig. 

Dalat, vid. Dainty. 

DåtallBeoa, r SaOer^b c, ficefferi n.; Ih«fen« 
^b, Sirligbeb, 9in^b o. 

Délaty, a. — lly. ad. toRer; fin, net, nbbdtg; 
folfom, frcfen; flrlig, fnafllet, inbbilbft; •. MeRer- 
bibften o., JtoReri «.; Clfebe, Stat e. (ftttriig^bf* 
Ubtnyf); — mouthed, Iraefen, beRerfnIten. 

Dåiry, t. Vtetfkftat e.; fRejerl, ^oHonbcri n.; 
IRejerigaarb c; —man, CJer el. SonMigter af et 
VRtifxi o. 'inald, ttejerfle, Oteieripige c. 

Déin, Délo, «. opMet Ønio a., Sfor^ojning o. 
((oorpoa 6«iborbet ftob i en SpifefaQ; Xron^mel 
e. (ooer Scebet beb M^Øtbet), ^offcebe «. 

Dåliled, a. fnib af eL mi»bct meb Znflnbfrbb. 
D4ioy, «. Znfliibfrbb, Wiqblomme, •aafenrt o., 
belliå pøramia. 

Dak, vid. Dawk. 

Balo, •. !&al c; — tman, 2)aIbo, Salbt^gger, S)al' 
bonbe c. 

Dalllaaeo, «. 9iaf , ftoretfeien, STb^fcn og llXoppen; 
ffor^aling, Opfttttelfe o. Dalller, §. gfjante, Spogei 
fugl e. Daily, v. fj|afe, gantef, fpoge, lorcftfere; 
nole, brofe; for^. 

Dal'toalna, «. 9aroebIinbl^ o. (efter llemiferen 
^. Solton). 

Dam, o. SRober o. (nn meften ubdnSenbe om ^r). 

Dam, o. Sam, Soeaming e., SHge a.; o. bige, 
inbbige, b<emme; Jia. inbflrænfle, fpærre. 

Dam'afo, #. Stobc c; Xab «.; Slobellot^Ibelfe, 
(Irftotning; Omlofhiiiig c; v. tilfofe Slabe, beflabige; 
toge Sfabe, blibe bcfbbigct — able, a. fom Ion 
tage Sfttbe; t flabelig, forbcirbelig. —feéoaat, •. T. 
6Sibe««ZilfoieIfe e. 

Dam'aaoeae, «. Sbebfle*OIomme o. (pnimu dor 
wtaaemM). 

Dam'aok, «. Somofl n.; rofenrob Qfarbe o.; v. 
inbbttoe Blomfler, bamafcere; gvre fpraglet. — plmn, 
liOe fort SbebfTe* Blomme c; —roee, Samafcener* 
Stofe o., rofa davKOcama. 

Dam'askoem, v. bamafcere (9em og StaoO- Dam 112 Daa DftM'ftiklB, 9. ^Datnafcenefftlinøe e. 

Das'mhIb, 9. €inébamaf! n. (meb inbMebebe 
tØutb- og 6øIbB(oiiiflec). 

' Dåne, 9. ^uSnobcr^ ftone, SHober c (øm albrenbe 
9cttentimmete af lab 6tanb); fttnnbe c: t Done af 
Stanb e. (nu: lady). — 'b violet, tCftenffieme c, 
Aefp«rt« ma^rona/t« ($!.)• 

Damb (n fhtmt (er, ettetS ifle), o. foibømme: 
forbanbe; focfafte: ubl^bSfe, ub^be (om 6IttefbiO; t 
tao Xalebrug brugeft bet fom en (Eb. — able, a. 
— ably, ad. fotbømmeliø; r^ggefløi. —ablenesB, 
9. 9øvb»mmeIiglKb c — åtion, «. flfotbømmelfe c. 
•— atory, a. forbrnnmcnbe. —ed, a. forbømt offtlielig. 
— IMc, a. fTobéllg; fom fotoorfager %åb. —vfy, v. 
(efKabige, forbærbe; T. titfoie 6labe, ^Maføre Xob. 
— ingness, «. ^O'^nnmeUa^b c. 

Damp, «. S>am|), Xaage, ^i^tifi^ c.; pi. ftabeliae, 
fbftlenbe Sunftei pi. (f. dt. i e)ergminec); a. fugttg, 
tlam, bvnftfulb ; v. gøre fugtig, fugte, bsbf . —er, 
t. (i Øuflratien) et 6lagl fimpelt Ørøb i». — Ish, a. 
noget fugtig, Ham. — uhness, t. ftlam^b, ^ugttg- 
(eb c. — ness, ». ^ugtig^eb c — y, a. fugtig. 

Damp, V. bftuibe, fbceRe, nebjiao; a. bftmpet, 
itcbflagcn, mobfalben; «. ØiebflagenQeb, Vlobfalbenl^eb 
c. —er, 9. T. ^cemper c; 6p|elb n., Srøbclbentil 
«. (i S)ampmafeine). — y, a. nebftogen, niSmobig, 
bebcøbet. 

Dam 'Ml, 9. !^ige, 3omfru e. 

Dam'ioa, •. @bebf(e*0{omme e. (vid. Dama- 
soene). 

Dan, 9. en 9or(octetfe af IDaniel; t ^ene e. (vid. 
Don). 

Danee, t. 5Danl e.; «. lobe banfe; banfe; to — 
attendance, gøre l)bmi)Q OptMirtning. Dan'oer, «. 
Sanfer, Sanferinbe c; pi. x Stopper pi. 

DaB'elBv, 9. S)anfen, 5Dani e.; —master, S)anfe" 
Iftrer, !^anfemej!er c; — room, SDonfefal e.; — echool, 
Xanfeflole c. 

DaadelioB, (fr. demt de lion), 9. £ø»etanb c, 
léontodon (91.). 

Daa'der, «. (KotfE) flentte el. bribe omfring. 

Daa'dlprat, Daa'dyprat. «. en liSe Stt^nt fom 
^ril Vn lob ptetqt; liOe $ttrf, HDe ftnegt, 
tRanbiling, pnbflg line gft^r e. 

DaB'dlø, V. gpnge paa 6løbet, labe dbe Ranie, 
l^bitfe, fotngc, Pngge (et Qom poa ^aanben el. 
Vrmen); tale for, larcCfere; t fortie. Dandler, «. 
Øømeben c 

Dan 'do, 9. en tSber fom bebrager Gpifeberter 
(efter en $erfon af bet 9tabn). 

Daad'rair, DaBd'raff, Daad'riff, #. Gfnrb i ^o> 
bebet e. 

Dan 'dy, «. Vlobenar, fltobeittnfer, £a)»t e.; a. fin, 
nljbelig. — ism, «. fiopfeci, flapfebcefcn n. 

Daa'dy, «. x lifle Øla« »rttnbcbin n. (i 9t(anb); 
»oabfører e. (i Citinbien). 

Daae, t. SanfE e. DanlBh, a. banf!; «. bonfl 
Sprog M. 

DåBøireld, Dåaeirelt, «. Saneftat e. (fom be 
tDonUe paalagbe ICngelfasénic). 

Dåaewort, «. 6ommer>^ty^ c, Mrai6iiot» e^ulu9. 

DåBger. «. ^rc c; 9. t bringe i 9<trc. —leas, 
o. uben aore, farefri, foreløl. - — ons, a. — otialy, 
ad. farlig. — oasneoB, •. garlig^b e. 

DaB'fM, V. bingle, ^cenge løft; tKenge (efter (En), 
følge bbmtyg. Dan'gler, «. •wnbegiel, Samejogct; 
ftaarbe c DaQ'gUng-knot, «. ftoafl c. 

Daak, o. fu(itig, tlsm, Ibegr ø. ffiu|tig]^eb «. 
—ish, a. noget Tugtig. — nesø, «. 9ugngQeb, SMag* 
^b e. 

Daa'aa, ø. x (Exfrementer W., 6Iam ».; —drag, 
øtatøogn, Slenobationfbogn e. 

DaaiblaB, a. ^ørenbe til S^ben Sonou (Dan'nbe). 

Dap, V. labe falbe fogte i vanbet (om tSebefnoren), 
l^aoe og fanle (SRabingen). 

Dapailoal, a. oberboabig i IRab og SDtiffe, øbfel. Daplftr, 0. ftøgemefier e. 

Dap'per, a. UOe og liblig, beber, net. —Ung, #. 
liOe beøcr 9afoit/ S)b«rg c. 

Dap'ple, a. fpoettet, fpraglet, broget; v. gøre 
broget, fpcettet el. Itribet. —gray, abUbgroa, graa« 
fHmlet. 

Dar, vid. Daoe. 

Dar'Møi, «. pi. x {^anbiem pi.; t Soenler pi. 
Darliy, «. x rebe 9enge pi. 

Darø, V. turbc, bobe, bri^ fig, unberj^aa ftg; btjbe 
ZrobS, ubforbre: flrttmme; to — larkø, fange £«rter 
beb ^ialp af et ébefl; — Derll, «. Gtorproler, 8ope* 
fféHå c; a. befpetttt. Dåre, ø. t Xrobl; Ubforbring 
c. — ftil, a. t Ijet, brifiig, trobflg. Dårin«, a. 
—ly. €ui. forboben, brifKg, mobig. Dårlngneu, ø. 
Drtftig^b c. 

Dame, Darg, ø. (fKotff) en Sagt Vrbefbe «. 

Dark, a. møn (ogfaa Jig. trift, metonrolff; (ent' 
melig; ubibenbe); bunlel; btinb; ø. Vlørle a. —en, 
V. Buirlne, formørle, forbunfle; mortne«. — ey, 0. 
X SRørtning; 9^eger e. — løh, a. noget møi(, mvrl« 
laben; bunlel. — llog, a. t i IXørf^. —ly, ad. 
mørit; blinbt ben. —nesø, 0. Slørfbeb e. — øoxne, 
a. mørl, bnnfet. — y, 0. x et 6lag9 Zbbel^gte, 
»linblbgte e. 

Dar'llBg, a. lor, b^cbar, elflet; 0. Dnbting, 
ftælebagge c. 

Dara, o. fbppe (^ttQer poa fttoebningfflDlfer); 
— ing-needle, etoppenaal c 

Dar'nél, 0. giftigt Ra)gta« n., MtMm. 

DarriUB, «. t enbe, bringe til Cnbe; befiemme, 
uføvK; (9tog(e forOare bet:) berebe ^ orbne (til 
ftamp). 

Dart, 0. ftaftefplyb n., ftalldHt c; Aafteboaben n.; 
9. lafle, ft^be; fibnge; fløbe fom et ftallef^bb, faxe, 
filyrte løl. —er, 0. 6pt)b'ltafler c — ingiy, ad. 
hurtig fom en Sil. 

Dart, (en fUft), vid, Daoe. 

DåiT, vid. Didry. 

Dask, V. balle, floa, ftøbe, Tafte; fønberllaa, floa 
i ettfltn; oberffænte, obecøfe, befprenge; bUtnbe, 
forfalUe; forferrbige meb ^a^, iafle; ubftmge; forbirre, 
beffamme, gøre fTamfnlb; tilintetgøre, fulbtafle; blipe 
taftet; fibbe plnbfetig ober, ^lafte; ^rte, falbc meb 

J^eftig^b, ftptte affleb; to — agsinst, ftøbe ti. ftptte 
eftig imob; to — off, face affteb; to — oat, gøre 
et npgtigt Ubfaft; nbflette. Dask, 0. SofS, Støb, 
6Iag tt.; ftompbbgtig^b, IRaft^b, S)riiligieb c (til 
at gaa imob 9ienben); €ammenftøb; Strøg^^ $eniie> 
ftrøa. XrttI n.; Xanfefhreg; 9oagbbning^ iBkinbing 
c; l(n^g n.; Opflgt, $arabe c; StaccatO'Zegn n. 
(obet en ftøbe); «'. plaR I — board, Sfocloeber n. 
(paa en Sogn). Daah'lng, a. fom bcetler Gbflgt 
(beb ftlæbcbragt el. fflHne), praXenb^ prunlenbe, ppn* 
telig, flot. 

Das'taid, 0. fetøt 9Renncf!e n., Strpfler, SKbing, 
ttaian c; a. fejg. — iae, v. gøre bange el. mobtøi,. 
fCramme. —ly, ad. feigt, focfogt, uffelt. —lineas, 

— y. •• Wfl^fe «• 

Dåtary, 0. Datariuf c (en (øi (Embeblmanb i bet 
pabelige ftonceOi). 

Date, 9. Xabbel c. — tree, 9)abbelpalme c, pkoe- 
nix daetidifera. 

Date, 0. Saturn, Øarftal n.; (Enbe; Sebbaxen, 
beftemt Zib c: ben nbece Zib; oat of — , fottelbet, 
af {Robe; — i)ook, Sagbof) e. Date, 0. batete; 
regne; (abe Cprinbelfe, ftnbe fig (fra en bil Zib). 
Dater, 0. (En fom boterrr. Dåteless, a. uben Sa* 
tum, ube^cmt. 

DåtiTø, 0. Skrtib, ^ettftpnlform c; o. T. beflillet, 
ubncebnt (f. (E;. Vcerge). 

Dåtam, [pi. D&ta), 9. ftjcnbiglcming c, Saturn 
n.\ —line, banbret fiine c (pboreftcr ^ifibe og 
Sbbbe beregnet). 

Daak, 0. obetfmøre, tilføle, befnble; fmore, male 
flet; beffttte e(. ubfmbtle (meb noget $talenbc); be- Dan 113 Dea fwfflt. ftpilf; fariate paa w |»Ittnqi 9)tatt^e; t Wit; 
«. bocniigt SRoIcxi n. —er, •. 6m«tet: (»tninp 
€iBtfltrr e. —erj, «. 6m«Teri n.; ftnnteel^ *•> 
— ins:, ». ftoll e. (vuf. PUBter); noget lom er 
EftbrtQt. —7, a. fstnrt; ftebrig. 

INm'c««, •. Ønlecob c, doMouå earota. 

Ihtmdle, «m<. Dawdle. 

Bu^'Ur (dotv'-rtfr), t. Saticr e. — In-lftw, 
Btngfabattec, 6mmeloiie c; —ly, a. batteilig. 

Bs«mt (an nbt. fom tanS «), v. temme, bet»De 
IRobet« f«tte i 6trcef, øote bange, foifarbe. —len, 
a. nforfoesbet, nobiø. — lenneM, $. Uforfoat|^ c. 

Daa'yhia, •. f)aupbin c (forbnm: ftronj^nbfeni 
9ttBifrifl). —en, ». »iiMibine (^aff •emalinbe). 

DftT'ravort, #. ItOe 6mbc)ntlt c (fot 5Da«es, til 
or icttc pm et 9ocb). 

DåvM Joan. «. x 9U!fen (^ab*XroIb); David 
Jooes'a Locker, Davy'a Locker, x ^abet. 

DåTit, «. S. T. ^ebU e. (Hl at e^ipe Sninet 
Bfb); pi. SoHeboaraie pi. (til V^aabei Cptenaning). 

Mtj, «. X forfortet af Affldavit; I'll take my 
— of it. jeg bU g«re nin 9h paa bet. 

Dåvy-laaaf , ». eifbc^ebflovpe o. (efter Cpfia' 
beten Davy). 

Daw, «. tCKife e., vid. Jadcdaw. 

Daw , •. t bogei (vid. Dawnj. To bring <mt 
of daw, t tage af ^^e, bnrbe. 

Dftwb, ete. vid. Daub. 

Daw'dle, «. 9tÉltt, Sagbriber o.; o. nole, fpilbe 
Xibea, bribe^ fjafe; flentre. 

Dawk, 9. dnbfntt n., Webne c; (i Oftinbien) ^ofl' 
oeforbxTBg c. 

Dawa, V. bogef ; beg^nbe faa fmaot, frematimte; 
9. ]Cagac9 n., Sagbnelntng c; Øiimt n., forile Be« 
gbnbelte e. —log. «. Skigning, Sogbrcetning c 

Day, 9. !Dag c; ^gllpg «.; to win the — , binbe 
6ejr, Mere belbig; — by — , S>ag for Dog, ^ber 
%aa; — « of giaæ, T. tRefbctt' el. Kefpit'Sage pi.: 
vmt IDoge« ØTifl e. (tilret af en ftet;; to — , i 
Soji; tlie — befioro ynterday, i gorgaarf . —bed, 
SoiMeaf e.; —book, IDagbog c; —break, — fpring, 
^^btaMnq c, ^Daggtii n. ; —fly, Sianflne e,, 
€pfæm€ra\ — labour, ^agorbejbe n.; — laboQrer. 
daglejer c; — Ught, Saglpg n.; pi. x Pine pl.\ be 
tomaie Ru* i ilte ^t fulbe 9Iai el. neGtem Smflen 
•g Ollaifencl Kanb; — Uly, ^(ilie c, hsmeroeaUiå; 
— ficholar, 6KoIar e. ({om el bor i fittreonftalten); 
—star, Vlorgenftieme c; -time, %aq o. (mobfat 
Stattra); — woman, (day er bet ■> dalry), VtoOe' 
pige, Strieripige e.; — work, !bagMerf, Sagtarbelbe 
n.; —'s work, 8. T. 6eilabft el. 9efH{ paa et Ct* 
Bool «.; —ly, a. k ad. boglig; |ber 2)ag. 

IMIf ioaaB, «. f Øolbgiftimanb, 9trblbommer e. 

Øaae, «. Ølimmer n., mica (IRineral). 

Base t, »aa'slø, •. blenbe; Mibe el. bcrre bienbet, 
fo^UabeS; 9. Ølimien e., blenbenbe 6(ln n. Das'- 
zlement, t. t bet Ølenbcnbe. Das'aUng, a. —ly, 
ad. Menbenbe. 

INbded, vid. Dalsied. 

Déaeoa, r 2)ialon e. (ben rinaeftc geifUigc Orben); 
iSIotlanb: Øottigfor^onber; JDIbermanb for et Sang 
c —en, 9. Diatoniftfe e. -ry, — ship, •. en Dia- 
Toai Cnbebe n, og Oierbigbeb e., Siatonat n. 

I>ead (<f«d), a. bob, Ilbloft; nben ffslelfe; nben 
VcMcgene; Kbirffom; obe, tom; fuIbiMmbig, fnlb* 
brnnen: nnbttig, mogteiM; mørl, førgelig; tor, 
oiftfcn, flas, boben (berobet ben natnrliae CgenfEob); 
«. ^ablflil^b c; the — , be Sobe pi.; —en, v. 
betaoe Sibet e(. 'Sroften, nbflulfe, foalfe, gore flan. 
— bargain, 6potpril e„ 6potlob n. —bom, b«b* 
ffbt. — oertalnty, fulbfommen Vift^b c. — oolour, 
•ninb c. (^nfte %wntUiQ). — dolng, a. brcebenbe, 
sbeteggenbe. — eye, t. S. T. ^oarfru e. (Olof til 
Santene), —heat, to Sebbelabl^cfleft fulbfommen 
fomtibige Vnfomfl til Oloalet c. (^borbeb £f bet maa 

fltofiagi engelfr-banfl Orbbog. gorei om, mebminbre Snbfotfen belef , l^borbeb ogfaa 
øebbemaalene MH); — houm. Sig^ul n., Sigfhte e. 
—letter, ninblefl mb n. (fom aabneø paa ^ofl* 
fontoret og fenbe< i ftonbolut tilbage til Vffenbercn); 
ngblbigt »ofnment n. (paa O^ninb of en Øormfeil 
eiT en Itbelabelfe af noget): nnbttigt goretogenbe n. 
—lift, 9. Rob, ^oobeM tuftanb c. —level, fnlb. 
ftonbig 9lobe e. —light, S. T. Scnfcport c; fta^bt' 
Dinbneiffobbe e. -look, ^. fulbfommen 8tonb#* 
ning el. 6tilleflaaen, noplofelig Sforbifling o. —man, 
X Vager o. (o : ben fom ombærer Otobene og fmnaler 
et iisbo* )Brob, —man, i ftnrben til egen $toitt); 
—men, pi. x tomme Sinfloftcr pl.\ — men's shon, 
X Cjenbom (fom forbentei efter en Otanbt S>ob). 
— maroh, Sorgemorfc^ e. — nettle, Zbetonb, blinb 
9telbe c, lamium ($t.). — nnt, ^ul (fomielo«) 9lib 
e. ; — pledge, boonbfaoet 9ttnt n. — reckonlng, 
B. T. eefHfregning c, Vtibboglbeftif n. — saln- 
man, ftobfcelger (vid. Meat-nlesman). — shot, 
fiffer 6fbtte o. — wall, flRnr o. (til 9(em), King- 
mur, 8hir nben Sinbner el. Vabninger c; fig. om 
en bob nbtrbtll«* 9Hnc. — water, 8. T. Sob« 
bonbe n. — welght, fb«r Sb^be, (ben) l^ele 9agt, 
Zbngbe e.; Jforffub (fro ben engeljte Oonf til Stegte- 
ringen), —ly, c. k ad. bobelig: grufom, fIrttfCntg; 
nforfonlig. —linen, «. S)«belig^b c. — llhood. «. 
ben Zilfianb at bare bob. — nen, «. IDobbeb; VuA* 
^b, Øftrerftetfe; ftulbe e. ifl^.); Sflau^b o. 

Deaf idtf), a. bob; bump, bampet; — and dumb, 
bob^m; Deaf, —en, v. bobe, bebobe. —ly, ad. 
bob; bump. — mnte, •. Zobfhim c — muttsm, «. 
S)ob{!um^b e. —nen, «. IToblieb e. Beai. 9. 9btteplanft c; 9brretræ a.; ^UmU e. 
(i Zommer^nbel mobfat tlmber) ; — box, 9bvte> 
trtttefte c. 

Deal, 9. Ibti; SRangbe c, fintal n.; ftaortencft 
iøiben el. Ubbeling o. (oeb ftoartfptO. DeeJ, v. ub' 
bele, tilbele; obfprebe, forbefe; gioe (taort); bribc 

ganbel, ^blc; mcegte; opfore flg, ^onble; to — by, 
*^nble; to — in, ^nble meb; gibe flg af meb; to 
— With, opfore flg imob, be^anble; bobe at gore 
meb; ftribe meb. —er, «. 9n fom giber flg af meb 
(in) noget; 9n fom briber ^anbel (meb, in), ^anbett* 
monb o.; (Sn fom giber ftoart; plaln dealer, ærlig 
Vlanh c; double dealer, Qebrager c, falff Oten« 
neffe n. — Ing, «. ^anblemaabe, fianbling; ^onbel; 
8e1)onbling; Cmgang o., ^ttViHftåb n. 

Deal'bat« ide-al' -bate), v. gore (bib, blege. Deal- 
bétion, 9. Olegning e. 

Deam'balate {de-am'-bu-lai9), v. t fpofere om« 
tring. Deambulåtion, 9. 8anfen omtring, 6paferen 
c. Deam'bttlatory, a. bonlenbe omfring, fpoferenbe; 
9. epoferegong e. 

Deaa, 9. Sefannl, Somprobfl, 6tift«probft ; 2)e- 
fonni c. (beb Uniberflteteme); niral —s, O^eifUige 
nbnoebnte of Oiffoppen til at infpicere et bifi Vntol 
6ogne; — of guild, (i Gfotfonb) fformonb for et 
fionbeiffompaani c; — of ftumlty, (i 6fotlonb) 
9rafel i et ^ofultet of VbbofOter c. — ery, e. 
Selanat, t9robfti «.; Virobfleboltg c, Detoni m. 
—ship. •. S>etanft vmbebe n. og Sarbig^b c; 
Sefanot n. 

Dear, a. t flabelig; for^bt, flem, f«l. 

Dear, a. bbr, lofmir; Inop, ufrugtbar; bigtig, 
betbbningifnlb; bbrebar, feer, elffet; o. (min) ftore, 
Slffebe (unbertiben brugei Deory i famme Oetbb* 
ning); «'. O — ! <inb bebore oi! — met ftori! 
— bought, a. bbretobt. —Ung, «. {vid. Darling). 
—ly, ad. bbrtj omt, fonlig. —nen, 9. S)br^b; 
Øm^eb, ftærtigbeb c 

Daarn, v. vid. Dam. 

Doam, a. —ly, ad. enfom; forgmobig, bebrobet. 

Dearth {<Urth), «. Sb^^ib, Ølangel, ^ungerfnob; 
Ufrugtbar^b ø. 

De-arile'alate, v. fi^iberlemme; forbribe. 

8 Dea 114 Dec DcftU (,deth)j : Søb o.; Søbftfalb n.; SøMmaabe; 
Søbning c; to dress to ->, Ucebe fig til ^beilig^eb 
eftet SRoben ()tof. KlUlnff); —bed, Søbileje n.^ 
Søbffetig c; — boding, fom tiacKer Søben; — *8 
man, Qøbbel, 6Iaiptetter c; — watch, Søbningttr 
n. (3nfelt); —warrant, S)øbSboiii unbertegnet af 
ftonøen e. — ftil, a. bøbelig; tnotbifl^ blobig. 
— lees, a. ubøbelig. — like, a. lis Søbcn. —ly, 
a. bøbcliø; —ly pale, bøbbleø, bleg fom et £ig. 
— ward, ad. Søben tmøbc. 

De-au'rate, o. forgblbe. Deaniåtion, t. Sfot' 
gl)Ibning c. 

Deave, e. (ffotff) bøbe^ gøre fortumlet (toeb 6tøi). 

Debae'ehatø (ch ubt. ib), o. t rafe, foøerme fom 
Oac<banter. Debaccbåtlon, «. t 6biren og 6Dsr> 
men e. 

Beba^ele, «. (fr.) 8anbflob, Ooerfoemmetfe c. 

Debar', v. ubelufle. 

Debark', v. ttbffibe, bringe i Sanb; — åtlon, «. 
tlbftibning o. 

Debåse, 0. fomcbre, neboorbige, Mmære; forfaffte^ 

C ringere, —ment, ø. 9omebreIfe; 9on:in9(lfc; 
cere ; 9otfaIftning e. —er, «. ttn fom nebtHn> 
bioer, ttanarer ofo.; ^orfatfter c. 

Døbétoblø, a. flribitL omttriflelig. 

Debit«, 9. Xx^ttt, Drbflrib; ^(atte c. (i ^arto' 
mentet); o. tale for el. imob, bebattere, raabfloa, 
oberlagge; firibe«. — fkil. a. trftttefer; ftribig. 
—ment, «. ®trib, Stribtgbeb o. —er, «. (Sn fom 
flriber el. bcbatterer; fhibig ^erfon c. 

Debaaeb', v. forføre^ forbcrroe; 9. 6oir, Ubfoc 
Mlfe, nmoabeliglleb c — ée {fUb-o^hét), 9. eeOafi' 
ning, 9taabfer c, ubfoæoenbe SRennefCe n. — ediy, 
ad. ubfMBiienbe. — edness, 9. tlbfoætielfe c —er, 
9. forfører c — ery, •. 9raabferi n., Ubfooebelfe e., 
uorbentligt £cbnet n. —ment, «. 9ovførelfe e. 

Debel', Debel'late. o. befejre, betøinge. Debel- 
Ution, 9. Ooeroinbelfe, Unbertøbigelfe o. 

Debea'tare, «. Øielbfbctril, Øielblbreø «.; T. 
Sebentnr e. (XolbforfKub, fom mon faar tilbage). 

Deb'Ile, a. f foog, mat, afmægtig. DebU'itate, 
V. fooeRe, affroefte. Debilltåtlon, 9. 6oaffelfe, 9f> 
Irceftetfe e. DeblMtv, 9. 6oagbcb, Sfmagt c 

Debit, 9. T. S)rbet n. (i l^fln^elfbøger); ø. bc* 
bitere, firitoe poa (Enf Regning. 

Deboise', Debolsh', Debosb', 0. t vmI. Debauch. 

Deboaålr, a. milb, oenlig, ^flig. net. —ly, ad. 
tttt, øaRert, øealig. 

Deboshée, ø«d. Debaucbee. 

Debonek', 0. (fr.) T. beboui^, r^fle nb af et 
fneøert 9ai. 

Deb'rls (d^b'-rté), 9. (fr.) Ontbfltiner, etumper, 
flRnrbrolfer pi., Ømt n. 

Debralse', 0. fønberbrbbe, brælb. 

Debt {det), 9. 9ielb o.; —book, 9legnfrab«bog o. 
—ed, a. t fn»lbig, forbnnben. —or, #. 6tblbtter, 
^bitor c: T. Debet n. — of nature, Kotnrenf 
ftroø n., t)øb e. 

Debølll^tloa, «. Opbmfen, Oocrtogning o. 

Debat', 9. (fr.) Sebnt, førfie g remtwebe n o. Deb'- 
ntant, 0. S)ebutant o.; Deb'atante, t. ^btttant* 
inbe o. 

Decaeimiaatad, a. afflnnM>et, offhibfct. 

Dec'adal, a. fom beflaat af Ziere. 

Dee'ade, 9. S)elabe e., Vntal af 10 «. (Itot , S)age, 
Øøger ofo.). 

Deeådeaee, Deeédeaey, t. Hftagcn 0.^ gorfatb n. 
Decådent, a. affalbenbe, aftogenbe. 

Dee'aaoB, 9. XiMnt S>eIagon c. 

Dce'alegne, f . be ti Onb. 

Deeamp', 0. brljbe op meb Scfren, træfie bort. 
—ment, 9. Opbmb af en Seir n.; Rtugt 0. 

Dee'aaal, a. IfmttxiJbt til et 9rob|li Qøf. Dean). 

Dee-aa^fBlar, a. tifantet. 

Decaat'. o. aftlare^ b<IV faø^c nb, foa ak 9vnh» falbet blioer tilbage, —åtlon, «. Vfg^bning^ tlf> 
Ilaring e. Decan'ter, 9. ftaraffe e. 

Deeapitate, 0. balMugae. 

Dee'aatlcb, 9. (eb nbt. *), ^te^(bon n. (et ^igt 
af ti »er«linier). 

Decåy, 0. forfalbe, Oilne, aftage; forormel; ftNBlfe, 
aflræfte; «. gorfalb n., tlftagen; Borarmelfe 0. — ed- 
ness, 9. forfalben el. øbelagt Xilftanb o. —er, «. 
grorbærøer c, noget fom øbelagger. 

Deeéaøe, 0. bøbelig Vfgang, SDøb c; 0. afgaa beb 
Søben, bø. Decéased, a. afbøb. Deoédent, 0. t 
9tfbøb o. 

Deeélt, 9. Øebrageri n., 8ifr, eoia o. — ftil, a. 
— Ailly, ad. bebrageifr, Inmft, fotgefulb^ Kftig. 
— ftilness, 0. Soigogtigbeb, SifHgbeb, Sumft^rb c 
— less, o. uben ®oig. 

DeeélTøble, a. bebragelig; let at bebrage, —ness, 
9. fietbfb til at labe fig narre c. 

Decéife, 0. bebrage, følge; narre, ftuffe. — er, •. 
Oebrager, fjorføier c. 

Deoem'ber, 9. December, ftrifhnaaneb c. 

Deoem'pedal, a. ti ørob fana. 

Deeem'Tir, (pi. Deæm'virl), 9. Decemtric c. 
— ate, 9. Decemøirat, Ølaab af ti 9R«nb n. 

Déceaee t. Décøney, «. 6ømmeligbeb, 8efon< 
floenbigbeb; Vnflanbigbcb, 9adfeligbeb; DefCeben* 
beb c. 

Deeea'nary, 0. Xiaor n.: T. en ttfbeling af ti 
Seløeiere og bereS f^m\lin, Robe e. 

Deoea'alal, a. tiaarig; fom ffer bbert tienbe 9lar. 

Deeen'aoTal, Deeea'BOfary, a. fom b^^er til 
Xallet Ritten. 

Déeent. a. —ly, ad. fømmelig, onftenbig, pa#> 
fenbe, orbor, befCeben. — nees. vid. Decency. 

Deceptibllity. 9. Setbeb til at bliøe bebraaet el. 
narret e. Decep'tible, a. let at narre, nbfat for 
at bliøe bebvaget. Deoep'tton, 9. Øebrog n., 6øtø; 
6{uffelfe e. Decep'tlous, Deæp'tlve, I>ecep'tor>% 
a. bebragelig, bebragerft. 

Deeerpt', a. f afbrttllet, afrbCfet, forminbffet. 
— ible, a. let at afbrietfe el. forminbffe. -ion, 0. 
t ØfbrceRen c, Øfbral n., gorminbfVelfe c 

DeeertåtloB, 9. 6trib e. (om fortrinet). 

Deoes'sioa, 0. t ^Bortgang, Vfgang o. 

Deeharm', 0. løfe fra ZrbHeri el. mobbirfe bet. 

Decbris'tlaalse, 0. (ch ubt. ib;, bringe til gro* 
falb fra Ihriflenbommen. 

Deeide, 0. afgøre; beftemme, beflutte. Decidable, 
a. fom Ian afgøre«. Decider, 0. Dommer, 8olb> 
aifttmanb e. Decided, a. -1^, ad. afgjort, bi«, 
beflemt, fom ber ilte Ian bcere ébørgAmool om. 

De^eideaee, «. Vffalben c, Sffalb n. 

Decld'aoaø, a. affalbenbe (om Qlabe og anbre 
Dele af tlllanter). —nees, 9. Zilbøidigbeb til at 
falbe af o. 

De^eimal, a. bccimal, fom beftaor of Dienbebele; 
9. Zienbebet c; — ftaction, Decimalbrøt o. De"- 
dmate, 0. tage Dienbe; becimere, ubtage bber tienbe 
Slanb. DecfmAtion, «. Dienbetægt, Dienbel^belfe; 
Decimation, bber tienbe Vtanbi Hbtogelfe beb Sob> 
tralning e. 

Deeipher, 0. bec^iffrcre, ubtt|be bbab ber er fhebet 
meb Slffre; forflare; t ffilbre, beffribc. —er, 0. 
Detbiffreur c, da fom ubt^ber Ciffre el. b^nnntiiie 
eirtft, 

Deel^stOB., 0. Vføørelfe; fiaotienbelfe, ftjenbeffe; 
Øeflemtbeb c; t Deling c Dedsive. a. —ly, ad. 
afgørenbe. Dedsiyeness, 9. ftraft til at be^me 
el. afgøre. Decløoiy, a. afgørenbie. 

Deek, 0. bsffe, bebaRe; Håbe, fmbOe, bbnte; 0. 
DftI, eiibfbat n.; - of oards, Spil ftaart n. 
Deck'er, 9. Daffelboetler e.\ (Sn fom paallæber el. 
PbRter; two— , Dobæller e.; three— , ZrebaRer o. 
Decking, 0. 9n)bene e. 

DeelAlai, 0. tale offentlig el. b^ftibetig, WU en 
Dale; beflamere; ibre (imob noget); t forfbore. —er, Dec 115 Def DeeluBåtor, t . Sdlooutor; ittig XaXft e. DecUt- 
QAtion, 9. ICeOanation; offnttltø Talt, ^«itibeUfl 
Xaic e. DedAm'atory, a. beftomatorift. 

DMlAnUe, a. Beøiilifl. Deelanltion, •. Mlce« 
ri«a; oUcntlig Øefietibtgøreifr, ihinbgøtelfc c; T. 
mue e. DeclafaliTe, a. fotflatenbc, etKctenbe. 
Dedar'atory, a. — ily, od. otittyfenbc, Mtaftcnbe, 
tobfcrflnibe. D«clire, «. o^Il|ie, fottlace; bctifiibt* 
S«cc; erftect; gobtgjfce, loøge fot ^«gett; eiflonx fifl 
(TOT el. iivb). Dedåredly, »i. fcit, aabent ubett 
6tin(. Dedarement. •. t vrnaertng e., Qibnefb^ib 
a. Declårer, «. (fo lom belienbtgfr el. etflotev. 

DedøB'alOB, •. .Qdnnitifl; Sftagen c, ØovfA^ »•; 
T. Bvpdnfl, ^Mlbiatipn. ])ec]iiiBble, a. fom fan 
dfaaå\ T. fom tan bojei^ beUincbcl. DecUnåtlon, 
«. Vfsigcffe, Ooiniiia, 4>elbniiifl; Sftaøni c, ^Ø^falb 
n.; T. Hhngrffe, tihiøiininfl, Scllinatioit e. De- 
cUn'atory, a. afbigenbe; eojninflft«; — plea, Øeg|e* 
TiBfl om MffaibelK c. Deo'llnator, DecUn'atory, 
•. T. tkmnaiot c, ^eniaatoiium n. (et Snftrument 
til at (cflrmmc SHS^ininøen ofl %labn% ^elbnina). 
DcrlfBc, V. bB\t fiq, ^Iht, afoioe; aftage, fotfalbc; 
bo)e, scbboje; ftn, bcnbe fig bottfta, uiibgaa; afflaa; 
*. Sfoigelfe, ^eflming; Vftogen e., Øocfalb n., ^' 
fotnbni e. 

Deciitity, 9. Cftooiting, {åbn Ribning o. De- 
etiToiia, a. ffnia, ^(benbe (ilte beat). 

DMoet', o. loge, aftoge; focbøie. — Ible, a. fom 
loB togel e(. aftogei. —ion, «. tCffogntng o.; Vftog 
a., ^efott e. —ure, «. Sfiog n. 

Bccoliato, o. baU^gge. Deoollåtlon, «. ^g* 
bijaina e. 

Daeolorillaa (-eti^). «. flfalmen, ØatbefNftning e. 
Deool'oar, o. offaTbe, falme. Deool'omnt, «. Roget 
fon offatbes. Deool'ourised. a. affarbet, afbleget. 

Baeomydiable, a. o)»(øfcIta, belombonibel. De- 
oompéoe, v. opl»\t (i fine 8eftanbbe(e}, belomboneee. 
Deoompoa'ite, a. bobbelt fammenfat. Decompoel''- 
tioD, •. bobbelt 6ammenfortn{ng ; lemtfl Oplosning 
c. Decompound'. v. fammenfættc bobbelt (nemlig 
ofletebe fammcnfatte Sing); ofilofc; a. bobbelt fam* 
atfttfot. 

Dae'onHMat, 9. ^rflring, ^otfTomicIfr c 

Dee'orato, v. pt^U, fmpRe, betoiece. Decorå- 
tkm, 9. 9or1lnng, ^nybelfe, Deloration o. Deo'- 
ontor. •. Dttmatn c. 

DcøOToao, a. —ly, ad. an^entbig, fornmeCig, 
bogfenbe. — neos, «. Vnflænbig^eb, irmmelig «b' 
fiBtb c. 

Baeartlcato, v. afbocte; offtalle. Deooitleåtton, 
9. Sfborfntng; ØfftaQing e. 

Decéram, o. Vaftenbig^b, 6«mmefig|cb c 

Daeay', o. loffle (i 6nate); forloRe; «. fiofrclfe, 
XinoOelfe, Øtifidfe; fioRc^Iabi c; 3. T. SRofCering 
el. Si^ c; — bird, Solbfngl «.; — duck, Soffeanb c 

DoevtaM. o. aftage, fotmtnbfEeft; foiminbfle; «. 
9nmtnbfleife, Sftogen o. 

Deerée, v. beflntte, fotorbne; faftfatte, beflemme, 
tiOienbc; «. Øefttling, Øororbning c, Setcet n.; 9e* 
flntniag; fapfat ttcgeC; ftfenbelfc e. 

Dæ'raMeat, t. graboig Sominbflelfe, Vftagcn e. 

Deeropit, a. ubiebet, affcelbig, albetfbag. — nen 
t, — ade, 9. Vffdetbigbeb, SlbexbomSfbagl^ e. 

Baerepitota, v. T. (abe ofTnittre, bcftebitece. De- 
aepttådon, «. T. Vftaitttcn e. (af 6alte i 3Ibcn), 
S)chcpUntion o. 

Decrea'eaai, a. aftagenbe; «. T. aftagenbe fRoone 
e. (i Øaaben). 

Dfcråtal, a. fom angaat el. inbebolbcr en 9or> 
otbniag eL et Sedet; •. Somltng af Srotorbninget 
c; pi. f)efretaler, bobelige Vnorbninger pi. De- 
ciétist, 9. 2)etret{ft IHttetetg'Sttcet c. (paa Utfi. 
ttaibcrf.). Dec'ietory, a. — lly, ad. beftemmcnbe, 
afaorenbe, bcfretorifl. 

Doeréitoa, «. Vftagen, ^ovminbffelfe o. 

Dacrial, «. Ubraob n., ftebtioning c, flet iRbgte a. Deorier, o. ubettenlfom S>ab(er c Decry', «. nb- 
raabe, bcinge i flet ttbflte, nebtibe. 

DeenbåtloB, 9. Siggen c. 

DeeamlMaM. DaeaMlwaey, «. Siggen e. De- 
cnm'bent, a. liggenbe; T. nebliggenbe. Decom'- 
bltnie, •. bet at boere fcngeliggenbe ; (^(btebft* ef. 
JKøbitegn n. (I 6tjenietbbeti). 

DM'aple, a. tifolb; «. tibobbeft Vntal n.; o. gøre 
tibobbeft. 

Deeérion, •. JMntio, Befalinggmanb ober ti 
SRanb c. (i ben tomecfle Atn). 

Deear'xaat, o. nebtobenbe. Decor'aioii, «. tlffob 
H. Decar'siye, a. aflobenbe. 

Daeart'. v. f aftoete. — Atlon, «. VfTortning e. 

Deeafl'iate, v. giennemfCæie paa tttt^. Deciu- 
oåtion, «. ftcbining e. (£inieri, Gttaalcrf ofb.). 

Bod'aloao, a. T. forbillet, uregeCmagfig inbbugtet 
boa ttanben. 

Dedae'orata, o. bamere, beflamme. Dedeooni- 
tion, 9. 8ancere, Oefteemmelfe o. Dedec'orons, a. 
bancerenbe, beflcemmenbe, flanbig. 

Dedeati^'tioa, «. Zanbfttlbning, Zonbftiftning c 

Dadicato, v. inbbie, IttUiqe, tilegne, bebicere; ob> 
offre (fig HI noget). Dedieåtion, «. dnboielfe, tiU 
egnelfe, Skbilation e. Ded'icator, «. dn fom til' 
egner el. bebiceter. Ded'ioatory, a. tilegnenbe, fom 
inbebolber en Xikgnelfe. 

DedrtioB, 9. t Obcrgibeffe e. 

Dédoleat, a. fom iRe foler Øebrabelfe, angerlo«. 

Dedioa, v. frem^tte efter ^eranbre, ublebe, nb> 
biRe, flutte; t tebe frem. —ment, 9. QboiRing, 
6ItttninggfoIge ø. Dedtidble, a. fom Ian nblebe« 
el. finttef . DedticlTe, a. nblebenbe, flnttenbe. 

Dedact', 9. afbrage, fraregne; abftiSe, affonbre. 
—ion, 9. ttfbrag a.; Rabat c; 6IutninggfoIge, Ub' 
billing c — Ive, a. — tvely, ad. fom fon ubfebei 
og fIntteS. 

Daed, 0. fiaah, fianbling, Øebrift; Øjenmig, 
BirfeligVb c; T. jlrifRia ftontraR c, S)ofumcnt n.; 
in very — , i Øirnligbeb. —leas, a. nbirlfom, lab^ 
boben. — y, a. x briltig. 

Deeoi, 9. bømme, tanle, mene; l^olbe for, anfe for; 
9. t 9pi^mobning, Stening c. — ster, x ^^ommer e. 
(paa Øen Vtcm). 

Deep, a. & ad. b^b, bbbt: bbbtcnfenbe ; liftig, 
bul; morf (i 9arbe); T. b«i (f- ^- two — , to 
aXanb b^i e(. i to veleber; tbxee — , tre flRonb ^oi 
et. i tre Qkicber); 9. ^rib, Serbenibab, ^ao n.; bb6 
Stil^b e.; — bottomed wlg, VSongrparbl c. (jtif. 
Foll bottom); — monthed, — tbroated, mcb bpb ficerf 
Røfl; — mnaing, forbbbet (i Betragtninger); —read, 
oel bebanbret, gntnbig. —en, o. gøre obo, forbbbe, 
fcenfe; formørté, gøre trifl el. førgelig; blioe bbb, 
blibe bbbere og bbbere, fsnle fig. — nen, •. Sb^be; 
6nu^b c. 

Deer, (pi. deer), 9. !Cbv "• M ^jortefUeglen); 
fidlow — , ^Nabbr ».; red — , siort «.; — otaUc- 
ing. 3agt til 9oM o. Gbf. Stalk «.); — stealer, 
Silbttbf o. 

Defirn, o. nbflette, banflabe, gøre uQenbelig; 
øbelogge; ubrbbbe, tilintetgøre, —ment, 9. Øe* 
Habigelfe, fforoanfÉning, Øbelceggelfe o. —er, 9. 
pbclcegger, Borboerber o. 

DefleeéilOB, 9. 6famttbtømme{fe e. 

Defiftllaaca, 9. t 9tih fiot^tHH e. 

Daflnl'eata, v. afftere, labpe; afbrage, forlorte, 
forminbfle. DelUcåUon, 9. liabning;>9orminbf(elfe 
e., Vfbrag; 9engetab oeb Oebragert; tlnberfteb a. 

Deftelk', vid. Defltloate. 

DefiMiitloB, 9. Oagtalelfe, Bagbaftelfe, Beflftm- 
mcife e. Defiun'atory, a. bagtalerfi, oerefronlenbe. 
Def&me, a. bagtale, bringe i fBinnrbflte, Irænfe (ttnl) 
røre. Defåmer, 9. Oagtafer, tCrcflcenber c 

DeRitigata, o. ubmattr, tratte. Defkit'igable, a. 
fom let bliber trort. DefoUgåtlon, 9. ttbmattelfe, 
Zratbeb e. Def 116 Dei Defanlt', t. gfejl, ^orfeelfe: øorføiiinelfc, ttftct' 
laben^b; 9RangeI c; T. UbeMlMlfc fro Sletten c; 
o. brt)be flt Dvh, fbi«te, iOe opfDibe; ubeblibe. —er, 
å. (Sn fom fbifltec eL forf ømmec ; Cn font (egaor 
Unberflæø. 

DeféftMBM, tf. OtJ^belfe o. (crf en ftontratt); t 
Coettinbelfe e., Rebevlaa n. Deféasiblie, a. fom toi 
erfloeret fot uatalbig el. ot^^bef . 

D«réat, o. nlintet«OTe; ooerbinbe, flan: fbefaflge, 
fotftlrvre, betøDe; op9abe^ gøre ugiylbig; rotanbte; t. 
ØZeberlag «.; %ox^ttt{\t, fZibelftggelfc, Zilintetgøvrffe 
e. —Tire, §. f ffoTttnbring af VnfigtitneØene e.; 
92eberlag u. 

Derecate, v. ofttoie, lutre, renfe; a. afllotet, 
renfet. lutret. Defecåtion, t. fRenftning e. 

Defaet', •. SRangel, UfiUbfommen^eb, 9^)1 c; v. 
t bare monaelfulb, fbigte. — Ibll'ity, «. SRangel* 
fulbtteb, Ufulblommen^b c — Ible, a. mangelfulb, 
ufulbfommen. —Ion, t. SDtangid, wl c; 9rafolb; 
Ol^rør n. — Ive, a. — ively, ad. mangelfulb, ufulb* 
lommen, fejlfulb. — fyeneBs, «. IRangelfutb^b e. 
— UOU8, a. t mongelfulb. 

Defenee', a. ^orfbor; S«m n., Seftlyttelfe c. 
— Ies8, a. bargeløft; ^ialpeløl. — lennesø, «. for« 
fbarSIø« Zil^anb c 

Defend', o. forfboie, befltjtte; t forbtobe. --able, 
o. fom Ian forfboreft. — ant, a. forfborenbe; <. 
florfbarerc; T. ben 3nbfl«bnte. —er, •. ^avfboter, 
(Befrptter; S)efenfor c. 

Defen'Mtlve, c. fforfbar m., Øeftbttelfe c; T. 
S3inb, 9Ia1ler «. el. bc«Iiae. 

DefeH'slble, a. fom Ian forfbarel, forfborlig, 
fom !an retfcerbiggivc«. Defen'aLye, a. forfbarenbe, 
9orfbar«*; «. ^orfborftflanb o.; gorfoarftmibbel, %oit' 
foor n. Defen'siyely, ad. forfborSbU. 

Defer', «. ubfætte, opfatte, forhale; obertobc, 
benfHQe (til en 9(nben» SRening og Vfoørelfe). 
Dererenoe, 9. Vgtelte, tSrbøbigbeb; (fftergiben^eb, 
Unberlaftelfe e. Deferent, a. t lebenbe; førenbe: «. 
t (ebenbe Stibbel n., fieber e. Deferen'tlal, a. fom 
ubtrptter ilSrbobig^eb, cerbøbig. Defefment. 9. 
Opfattetfe, ^orbafing o. Defer'ier, «. Sn fom. op* 
fatter el. forstier, 9cøler e. 

Pefer? ei'ceBw , 9. ftogningenl Cp^ør «., Vf* 
føling c. 

Døflanee, 9. Ubforbrtng; Zrobf c; to bid — , 
bbbe Xrob«: in — of, tit Xrob« for, trobl. Deflant, 
a. —ly, ad. ubforbrenbe; trobfcnbe. Deflatory, a. 
ubforbrenbe. 

Defl^'deaee, Defl^'deBoy, «. SRangel, tttilflrane' 
liobeb; nfulblommenbeb. Qcil c Defl^oient, a. 
•^, ad. mangelfulb, tttilftrollelig, manglenbe. 

DeMdt, 9. S)eificit, UnberfTub n. 

Dener, «. Ubforbrer; trobfig ^^on, 9oragter c. 

Defi^råtloB, 9. t Banfiring, €Iamfenng o. 

Uolif 'vre, 9. t tejpte, ofbilbe. 

Deftle, 9. fnabctt ^a«, llløftbet ^ulbet SefUce 
e.:9. marff^ere robebiå, befilerc. 

veflle, V. befmttte. befuble; forføre, bonore, ftenbc, 
franfe. — ment, «. Beforittetfe, 9otbaibelfe c «-er, 
9. Sforfører. Oefmitter e. 

Defiaable, a, fom !an bcflcmmel, fordorlig. De- 
flae, V. beflemme, fortlare, befincre; tforanfe; t 
afgøre. Definer, 9. Sn fom forllarcc og oeflfiiimer. 
Derinite. a. beflemt; nøfagtig, ttjbeitg; 9. nøjje 
befkemt Begreb, S>eflnitum n. Deflnfteneai, 9. 
fBeftemtbeb e. Deflni^tion, t . Beftemmelfe e. («f et 
Begreb), ^orflaring, ^flnition c. Defln'itlve, a. 
—ly, ad. beflemt; nøle befTreben, ubtn^Relig, af> 
gørenbe. Definitive, «. bet Øeficmmcnbe. — neee, 
•. Beffemtbeb e. 

Ddlz', «. t fafte; Aff. ^benbe (fine Zanfer). 

Deflagrabllity, «. ^orbranbeligbcb c. Defla- 
gmble, a. forbranbelig. Deflagmte, v. T. befla* 
grere, afbranbe, nbbranbe. DeflagrAtlon, 9. 9or* 
bronbing; T. Øfbranbing, fiutring beb 3Ib e. Delleet', 9. afbiac, breje af. Deflec'tion, De- 
flez'uie, 9. Vfbigclfe o. 

Dellérate, a. T. afblomflret. 

DelloråtloB, 9. tlfblomflrtng; en $igei ftranhife 
e. ; Ubba(g n. , ftjeme e. Deflour', v. berøbe Blomflen 
el. ben førfte 6Iønbeb, labe afbtomftre, flamme; franfe 
(en 9omfru). Deflour'er, «. 3omfrutroni(er c. < 

Befléw, V. t afløbe, fibbe neb. 

Deflaoua, a. nebflbbenbe, nebfalbenbe. 

DellBx' t, DeflazioB, 9. Kebflbben c 

Defly, vtd. Deft. 

DefcBdåtlOB, 9. Befmittelfe, Befublen c 

DefoliitioB, ff. BlabeS fiffalben c, Søofalb n. 

Deféree, v. for^olbe el. tUboge^oIbe meb Slagt 
(fra ben retmoffige (iier). —ment, ». uloblig ^r* 
bolbelfe, Zilbagebolbelfe beb SRogt c. Defftrdant. 
9. uretmatfig Befibber e. 

Defonn', 9. banfEabe, mitbanne, gøre ^lig, 
banfire. Deform' t, —ed, a. — edly, ad. banflabt, 
^aSIig. —åtion, 9. Banftabning, Banfiring e. — «d- 
ness, — ity, f . ^olHg^b, Stbg^eb, SHIbannelfe e. 
—er, 9. (Sn fom bonfCaber ofb. 

Defdnor, 9. T. 9n fom meb SRagt tilegner flg en 
ttnbeni Sanbeienbom. Obf. Deiaræ). 

DefoBl', 9id. Deflle. 

Defraad', 9. bebrage, befbige. — åtion, 9. t Be« 
brageri, Unberflab n., 6oig e. —er, 9. Bebraget «. 
—ment, 9. Bebrogeri u. 

Defiriy, 9. hemt, beflribe (Omloftninger), afl^olbe 
(ttbgifter); l^olbe fri. —er, 9. 9n fom beflribcr Om* 
toningerne el. betaler (for en Vnben). —ment, «. 
Dmfofniingemeg Beftribelfe; Øobtgørelfe e. 

Deft, a. —ly, ad. t pa%\tnU\ farbig, fViRet; net,. 
nbbelig; fnilb, be^onbig; oprømt, Ib^g. — neee, 9. 
Sirligbeb, 9tetbeb: Be^nbigbeb, 6nilb^b c 

Deftaaot', a. afbøb; 9. Vfoøb c. —ion, 9. bøbeliø 
ttfgang, 2)øb o. 

Defy', 9. ubforbre; bbbeXrobS, trobfe, foragte; 9. 
t Ubforbring e. 

Dey, 9. X beflante. 

Degar'Blah, 9. borttage Befatningen, blotte. 

Deyea'er, 9. f ubarte, banftagte. 

DeyeB'eraey, 9. ttbartning, Banflogtning ; 9ot' 
barbelfe; Øtebrigbeb e. D^sen'erate, 9. ubarte, 
banflagte; a. banflagtet; forbarbet. Degen'erately, 
ad. ubartet; paa en lab el. nebrig Btaabe. Degen'- 
eratenen, 9. Ubartning, Banart c Degener&tlon, 
9. Ubartning o. Degen'ezous, a. —ly, ad. ban* 
artet, flet, nebrig. 

DeffMilaate, 9. lølne fra 2{men, (øtribe, løfe, 
flappe. 

DeglBti''tloB, 9. 6ba{gning, fRebflugning e. 

DeyradåtioB, 9. 9lebfattelfe, Romebrelfe, Stebboer* 
bigelfe ; Vffattelfe fra en Barbig^b, 2)earabatii)n: 
grabbig 9onninbfreIfe e. Degråde, 9. nebfatte, for* 
nebre, nebMerbige; affatte, bcorabere; forminbfle. 
Degr&dement, 9. Kffatteffe, SDegrabering o. De- 
giAdingly. ad. paa en nebborbigenbe SRaabe. 

DegraTftilOB. 9. Betpngeife, Bebprbelfe e. 

D^rée, 9. «rab c; Zrtnn.; ttang, 6tanb, Borr- 
bigbeb; KlaSfe, Orben o.; by degrees, grabbiS, (ibt 
efter libt, eftcr^aanbcn. 

DeyaftåtlOB, •. 6magen e. 

Dekeaei'tate, 9. banorc, bable, beflamme. 

Dekort', 9. fraraabe. —åtion, «. ^mroabelfe c. 
Dehor'tatory, a. fraraabenbe. Dehor'ter, 9, <foi 
fom fraraaber. 

Déield« idé-e-), 9. ftrifit SRorb n.; j>/. SMfK 
flRorbere pi. 

DdMe (dé'if-y a. gubbommedg. Delile&tlon, 
•• Brorgubetfe c. Déiform, a. af gubbommellg Stil* 
telfe. Déify, 9. forgube; optage bfanbt Øubetne. 

Deigu (dåne), 9. barbige, be^ge, bare faa noobig; 
tilftaa, bebillige. 

Dela'teyraio (de-in-), 9. borttage fra ^l^be n, 
forringe, ^rbltrbe. Dei 117 Dem 9cip'Anmi» (de-«p'-). «• fom ^ føbt en Øub (poi 
3ciBfrs 9laria; i ben tai%. thtft). 

MIsMi, «. SeiSme e. (Zro pac ØubS ZiltKeteHe 
fff gømuftaTunbe, ubcn VnbenboTing øg Ziceniø^eb). 
Ddst, #. Sdt e. Deis'ttc, -al, a. bdfHft. 

Déitoto ((itfe-), a. blewn Øvb. 

Déity (<ié-«-), t. Øubbom. OHbbommelig^b e. 

I^cci', V. ntbfUui, bcbtnw, qnt mobløl; a. neb* 
^!a(icn, bebtsoet. —ed, a. — edly, mi. nebfUgcn, 
Mcgmøbif. — edneas, Siebllaacn^b e. —Ion, «. 
XcMIaøcB^b; 6Miø^eb; T. Ubtmnmetfe e. —cary, 
4. n^flonenbe; fon »irfer offøcenbe. — ute, «. C^* 
tzesentei jm. 

De*|«nie, v. foargr, gøre Cb )Ma. D^eråtion, 
9. tvftitelta Cbtalteagelfc c 

DelaeeråtlOB, «. ejroberriMtfe e. 

DelacryaiUUlOB, «. C^inenef ftinben c, tinbenbe 

DclMtétiOB, 9. Vftwennen e. (fta OtlifKet). 

Del«pW, V. T. fiinfe neb, folbe neb. Delap'don, 
«. 9lrbf«nfni ø. (om Sraemibclc oeb 6l)aboBi). 

Dclåte, V. t fote, bnnae; anllaoc. DelAUon, «. 
T Otrrbnngclfe, CtfctføielTe; fbinoac c; — of the 
HMmd. ebbens Qfotplantelfe e. Delåtor, «. Vngiocc, 
Vnnaørc e. 

Mij. V. fottl^bc, fosRe; fonnilbe {vid. Dilute). 

Dclåy, V. oDftttte, ublatte, for^e; opbolbc, |inbte; 
foi^iabte, tilintetone; nole, tone; 9, Opjattelfe, 9ot- 
teling c; Dp^lb n, —er, t. Ro(et e.^ Cn fom 
epfettec el. formler. 

Dele, o. Oot., Otjbefotm) flet ub, nbllr^. Déleble, 
a. fon fon nbflettet el. (ibe 6Iabe. 

DelecnaUe, a. — It. ad. be^geHfl, pnbio^ liftig. 
— ness, 9. Oc^geKgoeb. Deleotåtion, «. »e^e- 
n^Aeb, Soniojelfe c. 

Pél'cflpBte, 9. affenbe, be|{iRe, befulbnueatige: til* 
fiocorbne; a. tilfococbnet, oefHftet; s. XUforoibnet, 
Øefnlbauegttget c; oonrt of — «, be Delegerebel Ket 
«. (en geifklig Sppellalionlret}. Delegation, «. «f* 
fenbelfc^ Oefnlbmagtigelfe; en Bfovbringf VnoUning 
MA en ftnbcn, ^(eaatton c; Selegerebe pi. (i betme 
Bembning brngtei nn^n Del'egacy). 

DelAte, v. t nbflette. 

Deletériovo, a. obelsggenbe, bsbelig, giftfg^ fta* 
belig. —Den, •. Slabelig^b c 

Dølétlon, 9. Ubflettelic; (Dbcteggelfe, Zilintet* 
gocelfe e. Deleti'tioao, a. fon fan nboifte«. Del'- 
etory, #. SRibbet til at nbflette el. til at prabe. 

Delf, Delfe, 9. Ørube e., 9rub n., Vtint e. 

Deif. 9. nægte ^orcelain n., ftaiancc o. (optinbelig 
fra SMft). 

Dclitele, V. nbgpt til, fmage poa. 

DclJMtioB, 9. énagen; Qfotfmag e.; /ig. 9ot{og n. 

DellVente, v. ooerlægge, ooeroeie, tænie (ooet, 
on); lonbflaa; betftnb ftg; a. betanffom, forflgtig, 
kngfon, Tolig. —ly, ad. neb Ooetlæg, 6et«ntfont. 
— nea, «. Qctttnlfon^, ^oif^gtig^b, fltolia^b e. 
Deliberétion, #. Doerlirg n., Ottemeielfe, »etont- 
■ing: Oettmffom^b c. Delib'eratiTe, a. —ly, od. 
onrdceggenbe; raabflaaenbe; betcenffon. Delib'em- 
tlre. 9, en £ale ^»ori noget bcoftef; Kaabflag n. 

Dellesey, «. l)e(iTote«fe, Øinbeb; fin %BU\\t; Sif 
lig^b, Knbelial^b: ftalen^eb, ftccfen^b; £allerbeb^ 
Ioner 6pife, £alferbibf(en; GtMgelig^b, foog ^l- 
fob c. 

Del'leftte, n. —ly, ad. fin, niybetig; omfølenbe, 
bdilat; ipclfnagenbe, tøfler; fCøn, ren; fbagelig raf 
6enhreb); — «. «. pi. S«fferier pi. — neos, «. QHit' 
b(b, fi^^b; eiobogtigbcb e. 

Miec«, 9. pi. t Scenerier, forflnebe ftlybelfer pi. 

Dett'clOM, a. —ly, ad. fotrbeiet bebdgelig, Yo^e* 
lif, liflig, i^nbiø. — nen, •. ^t iBe^gelig^b, 
£tflig^b; ^omøTelfe, ffnjb, £nft c 

BeilgåtiOB. 9. 9ormnbinø c. 

DeHfkt (2««;, 9. 9omoiclfc, Ollæbe, f^h e.; 
Øc^g «.; V. fetfitt, iKBr^Se, fomiie; glabe fig. fomoie fig (oeb, oDer, in). — fUl, — oome, a. bf« 
^gelig, fomofelig, Hnbig. — ftilly, ad. behagelig; 
ni^belia. — ftdneos, «. f)nbig^b, øe^geligbeb, fii^fl 
c. — len, a. gfabeløg. 

DellmltåtlOB, #. Sfgroenlning e. (fof. Limit). 

Belln'euient, 9. t Zegning c, OiOebe n. Delin'- 
eate, v. nbfafle, tegne; flilbre, beffcibe. Delineå- 
tion, DeUn'eatnre, •. ttbfaff n., Hftegning ; ©fil' 
bring, tBeftriDelfe o. 

Délintnent, «. Sinbrinø, 8ife o. 

Delln'qneney , «. ^orbrQbelfe, Sllftgierning c. 
Delln'qaent, •. 9otbrt}ber, Selinft^ent c; a. —ly, 
ad. forbrtyberfl. 

Del'i^nnte, 9. blibe opUft, fnelte. Deliqnåtiou, 
9. Cplofning, Sneltning o. Deliqnesoe', Deli'- 
qnlate, v. opbrfei, fmelte (Mb Sfugtig^b). Deli- 

aaes'oent, a. fmeltenbe, fon blioer fi^benbe. De- 
"'qoinm, •. T. Cplølning, ®neltning e. (i fugtig 
Bnft); Vfnogt, »efoinelfe c 

Delinment, Delinuiey, «. t affinbig ^anbting c, 
IBonoib N., Zaabeligbeb e. Delinte, v. t Mere i 
Bilbelfe, fantafere, rafe. Dellråtion, «. Cilbetfe c 
Delir'ioua, a. i 9cberbrønnr, fantafercnbe. Delir'- 
ioomen, «. fantafecenbe Zilflanb e. Dellr'luui, •. 
9ontafering, Silbelfe c. 

Dellttto'eenee, •. f ^orborgen^b e. Delltes'oent, 
a. fCiuIt, forborgen. 

Delltimte, e. fTienbe ^ig; trane«. DeUtigå- 
tion, 9. ttit, 6trib, Xrstte c 

DellT'or, 9. leoere, ooerleoere, ooergioe, afteMre; 
befri, lofe; rebbe, frelfe; forUfe; frenftine, ^olbe (en 
Zale ofD.); fortælle; nælbe; to — over, ooerleoere, 
ooergioe ; to — np, ^gioe, ooergibc. — ance, •. 
Seoering, OoerleMrtng; Qefrielfe, [Rebning; forlød« 
ning c; t Sorebrag n. (i en Xole oftoj. —er, «. 
»efrier, ^relfer; JortaUer e. — y, •. Dberleoerina; 
Øefriflfe, ffrelff ; vforloftning, 92ebIomft c; ^orebrag 
n.; gfortalUng c; f SSoiefig^eb, Gmibig^eb c 

DelWer, a. —ly, ad. t utvungen, (et, fri (\ fine 
9etKegelfer). — nen, «. t Set^b, Sri^b i Oetos* 
gelfcr c. 

Dell, 9. (iHe 9al, 6utning, 9tvbt e. 

Delpk, vid. Delf, Sfalance c. 

Del'phton, Del'pkle, a. ^ørenbe til bet belp^fTe 
Orafel. 

Del'phlne, a. fon ^er til ftronprinbfen af 
Qfranfrtø (vid. Dauphin); —edition, en UbgaOe in 
U9um Delpkini O: til Smg for ^aupbin'en. 

Del'told, a. beftafomig, tretontet; «. beltoKbif! 
Shiftel o. (i Øtnen). 

Delndable, a. let at narre. Deli^de, v. bebrage, 
norre, ftuffe. Deltider, t. Oebrager c 

Del'm, 9. Oberftwnnelfe; Giynbflob c; v. fiette 
nnber Sanb, ooerfoønme. 

DelisloB, tf. Oebrageri, fBtenbtweilii.; Øilbfarelfe, 
9orb(inbelfe e. Deltuiye, Deltuory, a. bebragelig,. 
fhiffenbe, forfængelig. Delilisiyene« , ». Qebrage« 
ligbeb c. 

Delre, o. graoe: ^. ubgmnbe; nbforffe; «. ^ule, 
Ørube c; et oift ftMintnn (Ihtl). —er, •. Øraoer c 

Denag'aetlM, o. berooe magnetifl ftraft. 

Dem'agogve {•a-goo), «. ^Denagog, %9VUU'bn; Cp* 
rørB^fter e. 

Demala', DeméfBe((iIe-m^«), «. (^onaine), ^erre« 
fæbe n. (neb Zflliggenbe, fom Sorben felo (ar for 

SI og fin 9amilie), frit VrMgobi, VKobialgob« ; 
obg, Sanbgobt n. 

Denaad', v. forbre, froebe, begiere, forlange; fpørge; 
tf. Brøtbring; Øon, Bedering o.; 69ørglnaal n.; 
(ifterft>ørafel o.; mnoh m — , neget føat. — able, 
a. fon un forbre«. — ant, tf. 9n fom gør en 
^orbring, IHager e. —er, tf. (fn fon forbrer, ftre* 
bitor; Spørger c; Cn fon efterfpøraer (for at tobc). 
DenareånoM, tf. ØrcenfebeifiennelTe, (Ørøenfelinie c 
Denéaa, v. opføre (ffg), ftiHe el. for^olbe (fig); Dem 118 Beo fomebre; «. t DWne; Cpførfel c. — our, «. Dp« 
førfcl, VbfæiD c, ^or^olb n. 

Démeney, «. Øanbib n. Demen'tate, o. gøre af* 
flnbig; (Ube banoittig; a. banirittig. Dementåtion, 
Demen'tednesø, «. Vf^nbtg^eb c. Demen'tia, : 
9(ffinbig^b c. 

Demer'it, v. forfTbtbe, ubfatte'flg (fot S)abel cl. 
Straf;; «. Sorfeelfe, øfjl, ©f^Ib c; f 9ortJnie|le e. 
(for: merit). 

Demen'ed, a. ttebfanift bntlnet. Demer'sion, 
9. g^ebbuHen, Slebfanlen, OpUftning i Sanb el. i 
en anben BoebfCe e. 

Deméiine, vtd. Demain. 

Demi (dem'-ø), a. W^ (lun Brugelig i ®oinDien< 
fatninger); — culverln t> 9«punbig xanon o.; — de- 
vil, dalbbjsbel o., biaoelfl 9Rennef!e n.; — ditone, 
T. liQe Xerft c. (i iJlufll); — g:od, oalbgub c; t 
—Island, ^albø c; — lance, let Skrnfc c; —lune, 
T. 2)emilune, ^albmaaneformig 6fanbfe c; — quaver, 
T. Vi« S)e(ft'92i>be; —flem'i- quaver, Vaa ^ie-9tobe e.; 
— zep, 9. gftucntimner af toetubigt fft^tt n. 

DeMiflrrato, v. ubMnbre. Demlgråtlon, «. tlb« 
toanbrina e. 

Dem'1-Joba, «. (af fr. dame-Jeanne), flor ftnrbe« 
flafle e. 

DemiM, •. bøbelig Vfgong, Døb e. (om 99tfler); 
V. efterlabe, teftamentcre; ooerfabe; — ofthecrown, 
ZronenS Sebigbltbelfe o., Zronflifte u. 

DemløB' — Itø, a. Ijbrn^g. 

DemtB'iion. t. Ifffcettelfe, Slebbarbigelfec; (ftotfC) 
neblagae (et (Smbebe). 

Bemit', 17. t labe falbe el. fljnfe; nebtr^Re; ^b* 
mtoge; (jlotfl) opgioe el. neblcegge (et Gmbebe). 

Dem'Inrg«, «. (grceft) Semiurg, Q^gmefier, Ser« 
ben8{!aber c 

Demoe'raoy, «. S)eDio(rati n., f^olleregjering, gri' 
flat c. Dem'ocrat, Democ'ratist, «. Semolrat, §ri> 
^ebdoen c Democrat'ic, —al, a. — ally, ad. bemo« 
fratift. Democ'ratifle, v. gørr bemoYratifl. 

DømoViBh, V. nebripe, f&ife; fiff. øbetogge. —er, 
8. fSbelagger, ^orfl^rrer c. Demoll^tion, «. 9^eb- 
brpbelfe^ ^belceggelfe, Sløjfning g. 

DémoB, 8. Hanb, onb Øanb, S)iaPet Dæmon c 
Deméniac, Demonlacal, Deménlan, a. bcmonff!^ 
biftbelft; befat (af Djoeoelen). Dem6niac, «. (En 
fom er befat af en onb Itanb, ttfflnbig c Demo- 
noc'racy, «. onbe Itanber« SRagt c Demonor- 
atry, «. DiæPteb^rfelfe c Demonorogy, 8. £«re 
om onbe ITanber c. Démonløm, «. Zro paa Doe* 
moner c. Demon'omist, «. (hi fom Ipbcr en onb 
Qanb. Demon'omy, «. Djoepelenft ^errebømme n. 

Demoa'ntrable, a. —bly, ad. bebiUig, fom fan 
beoifeS. — neøs, «. BePidligl^b c. Demon'strate, 
0. beoife. Demonøtråtion, «. IBeoitførelfe c; l9etoiS 
91. Demon'stratiye, a. ^enpegenbe el. beftemmenbe 
(pronomen); bebifenbe, ooerbcoifenbe, ftjnbtg; —ly, 
ad. tiart, øienftjnlig. Dem'onstrator, «. ØePiifører; 
^orllarer. Sarer c Demon'stratory, a. oberbe« 
Pifenbe, fom tiener til 9tmi. 

Demor'age, vid. Demuriage. 

DemoraliKåtlOB, «. 6cebeme# gocbarpclfe c De- 
mor'alizo, o. a*te nfoebelig, ^rbarpe, bemoraliferc. 

DeBp'Htor, Døm'øter, «. vid. Deemster. 

Demnlea', v. f formitbe, berolige. Demul'oent, 
a. blobgørenbe, linbrenbc; «. formilbenbe Sæge* 
mibbel n. 

Demvr', o. T. gøre 3nbbenbing el. ^nbflgelfe, 
escipere, opbolbe en JReti^fag; baoe Øetcenfeligtiiéber, 
pare i ZPioI; t betPiøle: 8. »etanlelig^eb, Spiol^ 
Cpfattelfe af fin Dom; Banflelig^b c —rable, a. 
fom Ian opfatte« el. ubfatteS. 

Demnre, a. —ly. ad. afoorlig^ fat; ærbar, be« 
fieben (ofte om formft tffrborbeb); «. t fe meb paa* 
tagen t(Erbar^b el. Beftebenbeb. — neas, 8. VLtn* 
llg^b, ^(Srbar^eb, BefTebenbeb; paatogen ecflcben< 
^eo c. Demar'raffe, «. T. (iobtgørelfe for Oocrliggebage 
e., Cberliggebagtpenge pi. 

DøHnr'rer, «. T. Cp^olb oeb et SncibentSpunlt 
M. (i en WetSfag)^ (Ecception c; (En fom ftonbfer e(. 
et toiolraabig. 

Dcmy', 8. (ibf. Deml), et minbre €(agS $apir, 
fmaat S^ebian n.; et Slagi liHe fortepiano n.; 
fiato > ftoQegiat c (deml-fellow, paa SXagbalene- 
ftoQegiet i Csforb; iof. Fellow). 

Den, 8. ^ule e. (ifor bilbe DtjrS); ulfel fBoIig c; 
V. bo i en ^ule. 

Dea'ary, a. fom inbe^olber ti; «. XaUtt 10. 

Dena^tionallKe, v. benationalifere. 

DeaåT, 8. t tifflag n. 

Deii'fMfomi, a. bannet fom et Zra. Dendzltlc, 
a. (ig et Xra. 

Deadrol'oyy, «. Såre om Zrocr, Xraemel 9ta» 
tur^jiftorie c. 

Dea'egate, f vid. Deny. 

Dene^tioB, «. Øenegtelfe c 

Den'gae (denø'-oa), «. et 6Iag< lortPorig, ilTe 
bøbelig fjfeber meb fiarfe gigtifle Smerter (t Øeft> 
inbien oa 9{orbametila). 

Deaialile, a. fom fan negteft el. afflaad, upis. 
Denlal, «. ttegtetfe, Senegtelfe; 9»ntegtelie c; 
ttfflag, benegtenbe 6par «. Denler, «. (En føm 
benegtcT; ^omegter; Wobflger o. 

Deolér (denéer), 8. penning c (Vii shlUing). 

Deaigrate, v. foarte. DenJgiåtion, «. StMCct* 
ning c. 

Denlzåtlon, «. OorgerretS 9tebbe(clfe e. Den'- 
ison, Den'izen, «. en ^remmeb fom ^ar faaet 9or* 
gerret (men ilte dnbføbfiret), fri iBorger c Den'- 
izen, V. gipe borgerret, optage fom Oorger. 

Dea'nii «. t tpnb Spaferenof c 

Denom'iiiaMe, a. fom fan benabneS. Denom'- 
inate, v. benaone, falbe. Denomination, «. 9e> 
nabnelfe c; Seft, ftloftfe o.; (Skiffer n. {paa Sebler). 
Denomlnåtional, a. fom bøter til en 6eft, fefteriff. 
Denom'inatlTe, a. benabnenbe^ fom giber et %apii; 
fom benabneft el. lalbefi. Denom'inator, «. (En fom 
giber 92abn; T. 9labner c (i en 8røf). 

Deaétable, a. fom Ian betegne!. Denotation, «. 
IBetegnelje, Vngibelfe c. Denétative, a. bctegncnbe, 
angibenbe. Dcnéte, o. betegne, angtbe. Denéte* 
ment, «. f Øetegnelfe c, Warfe n. 

DeaoveHøBt', «. (fr.) linubenl SøHning c. (i et 
Drama). 

Denonace', v. fortpnbe (en Zrufel), true meb; 
anflage, angibe. —ment, «. jrorfpnbelfe; 9(nt(age c 
Denoun'cer, •. t^orlpnber; Ungiber, Snllager c. 

DeaB«, a. —ly, ad. tat, fafl. Dens'ity, ». Xat* 
^b. ^flbeb c. 

Dent, 8. Snit, Staor, ^nbfnit Siarfe a.; IBnle 
c; o. gøre dfnbfnit i, gøre taflet; flaa 8uler i. 

Den 'tal, a. fom ^orer til Zanberne; —letter, 
Danbbogftab n. Den'tste, Den'tated, a. T. tanbet. 
Dentel'll, «. pi. T. fmaa Danber, ftalbetanber %fl, 
(fom Sirater i SpgningSfunflen). Den'tide, «. 
Ilalbetanb, Daffe c. Dentic'ulated, a. tanbet, taftet. 
Dent'ifHoe, «. Zanbpulber^ Xanb mibbel n. Den'til, 
8. UØe Xanb, ftalbetanb c (en Sirat). Den'tist. «. 
Xanbloge c Den'tistry, «. Zanblagetunfl. Denti''- 
tion, 8. Xanbfotning, XanberneS (jftembast c. Den'- 
tize, V. t ffifte Xanber. Den'toid, a. formet fom 
Xonber. 

DeBudate, Deaéde, v. blotte. DenudAtlon, m. 
»lottelfe c. 

DeBBB'eiate, v. forftjnbe {vid. Denounoe); an> 
ipe, anllage. Denundatlon, «. flngibclfe, 9oifQn> 
^elfe,, offentlig Xrufel c. Denun'ciator. «. Snftager, 
ftfoger; ^orfpnber c — y, a. inbe^otbenbc en )Sn- 
gibelfe, ftlage*. 

Deny', v. negte; fomegte; affloa, Pagre fig. 

Deobttmer, «. aabne (forfloppebe Xielej. Deob'- 
stnient, u. aabnenbe; «. aabnenbe Shbbet ». 8 Deo 119 Dep Béodaad, •. ^eobanb c (en Zinø ri. Mtfonlig 
fiflikan, fom Har fonoibt et SReimefM »«b, og 
becfoc efter Soiwn gitie« til (Kub o: ^Icmf atbcr til 
ftrson for at Miel og bruge« til milbe Oaber). 

D«6dorlz», e. borttage fiugteu^ beiinficere. —^r, 
«. bdiuficercnbe SRibbei n. 
Bc«B'erftte, vid. Exonerate. 
DcoBtol'Agy, «. Sftbelare, 9RoraI e. 
DMp'pilftt«, «. t aabne (tilflo|i)»be (Bange ofb.)- 
Dec^pJOåtlon, «. Sabning e. Deop'pilAUye , a. 
oofoeiibe. 
D«ordlBå&loB, «. t ttorbcn, 9oibirring e. 
DcM'caUt«, 0. t bjife. DeoBCulÅUon, •. Ill^' 
fen c 
D«p4Ut, «. afmale; fTilbre. 
Dc^art', o. gaa bort, afgaa, ofrcjfe; frafalbe, af< 
noc; b«, ^fobe; broge bort fro, fortabe; T. fKSe 
(Wetafler); to — mith, afflaa fra, labe fare. Depart', 
«. Sfreife; bfbcUq Bortgang, 9«b v. —er, «. dn 
fiw ^Qer og renler aRetoIer. — meat, $. 2)cpar« 
tewnt n., f[orrrtninggfreb€ c, 9a% »., Cmbeb«' 
frcbi e.; SHorilt n., Ihebi c — ment'al, a. fom 
|«rcr til et S)e)Mrtement. —ure, «. Øortgang, llf* 
oejfe; »ortfiemclfe, ^afalbelfe; t«b c. 

B o pn i'caBt, a. ^afgrsSfenbe, afæbenbc. Depas'- 
tore, V. ofgraife; gnHfe. 

Dcpaa'pento, v. gøre fatKg, forarme, Aff- fortære, 
fornxgc. 
Pcpeoeh, v. f affsrbige; frifjenbe, (oKabe. 
Depee'tlble, a. fe|, ficebrig. 
Depee'nUte, v. btfkictlt en oifentlig fiaife. De- 
peeoJiition, «. ftalfe-Z^oeri n. 
II«»clBct', t m<<. DepalDt. 
Depemd', o. neb^ænge; af^omge; bare afl^gig; 
bero el. lomme an (poa, on); Mere uafgiort; forlobe 
^; to — on ti. upon, bone af^angig af; ftote paa, 
forlobe {tg pao; she bas nottaing to — upon, ^n ^ 
datft at leoe af. — anæ, — ancy, — ence, —ency, 
9. fteb^ngen; ftf^ngigbeb; ^otbinbelfe; Xilib c; 
Zilbe^ør«.; Unberalbnep/.; Silanb«. — ant,— 6nt, 
o. nebbænaenbe; af^ngig, unberorbnet; «. Unber* 
giocn, ZUodmger c. —er. «. Cn fom forlaber flg 
poa en Vnben; Unbergiben e. 

Deper'dit, «. noget fom er tabt el. forboerbet. 
Depezdi^tioo, ». gorbærbelfe c; %ah n. 

DepUegai' (-^m), Dephlof'mate, v.T. beflegmati> 
fere, renfe, borttaae be banbogtige S)cle. Dephleg- 
mation, «. T. Seffegmation c 

D«plct% 0. afmale, flilbre, beftribe. — uie, v. 
amalt. 

D»ilate, V. borttage Aoar. Depilåtion, «. ^aarC' 
ne§ Vfrbtnittg e. DepU'atoiy, a. fom borttager 
^oioet; 9. SRtbbel til at bortftaffe ^aar, ZepiIato» 
rinm ». Dep'ilous, a. ^aarU«. 
l^eplaatAtlOB. «. tlbplantning c. 
Depléte, v. formtnbHc beb at borttage el. nb* 
tamme. DepIétioUt «. Ubtømmelfe c. Deplétory, 
a. beregnet paa at forminbfle. 

Deplarabl«, a. —bly, ad. beOagelig, bnibcerbia, 
bntelig; iammerlig, foragtelig. — neas, s. bellageltg 
Zilltanb e. Deplérate, o. t bdlaaelig, fvrgelig. 
Deplorition, •. 9)egrabelfe, 8enaael|e c. Deplére, 
e. begreebe, beflage. Deplérer, t. wn fom begrttber, 
Sargcnbe c 
D«ploy', V. ttbfolbe; T. bcplobere, opmarfc^ere. 
DeplnmåiloB, a. 9icbrenei Sfptulning; Øien* 
boorenel ttffalben c. (beb 6bulfl i {Djenlaagene). 
Depltmoe, v. af^lufle el. beråbe ^iétxtnt. 
Dcp61arlM, v. beråbe polariteten, bepolariferc. . 
Dapéne, v. t neblcegge (fom 9ant), bebonere, (øtW. 
Depow). Depénent, «. Seponent c, fBibne ».; T. 
Scponeng n. ((iram.). 

Depap'nlato, v. blotte for 9oR, gart abe, liorie; 
bttøe fouetam. Depopulation, «. QfoReforminbilelfe, 
tenen, JObelceggelfe c. Depop'olator, «. Øn fom 
fcerfer, ØbcUtggcr c ^af befoISebe Sonbe). Dap6rt, v. opfare (fig), forbolbc (flg). Dep6rt t, 
—ment, «., Cpfarfel «., ^or^olb »., tlbftrrb c. 

l^portétlaa, «. deportation, Bføtbtining c. (^en* 
bringrlfe til et fiemt ^teb). 

DepéMble, a. fom Ian borttage! el. affættei. De- 
p6sal, 9. Vffætteffe o. 

I>ap6w, V. neblogge, nebfatte; affatte (fra Zronen 
el. en tfei ØarbigVb); borttage, beråbe; afgibc ^or* 
riaring ooer, bibne; t bolbe 8arb«r ober. Depdser, 
t. dn fom affatter ofb. 

Depoa'lt, e. neblagge, ^enlagge; affatte (Snnb« 
falb); beponerc, gibc t Øøtbaring, neblagge (fom 
$ant el. 6iffer^bK betro; aflogge; «. Kffat, 9ttnb> 
falb n.; betroet Øob«, 9ant n.; ^antfattelfe e. 
— ary, t. Sn ^bem noget er gibet 1 fjforbortng, Se* 
pofitariul e. Deposition, «. Øffatning e. (af op- 
løfte Subflanfer): tiffattelfe e. (fra Zronen el. en 
baj Qarbigbeb); 9ibnel 9ortIaring c, Ubfagn «. 
DeposMtory, t. ^ovbaringlfleb, (Biemmefteb n. 

Depoaitnai, vid. Depoait, §. 

Depét, e. (fr.) S^ot n. (IRefevbe'Bforfbninggflcb 
for Ihiofmateriel famt for Retrutter til Ubfiyloning 
af en ffrigg^ar); Slagafbi n.; (omr.) Sanegoorb, 
eentefal e. 

DepnTfttfen, «. ^orbarbelfe; 9i>vbarrelfe, San* 
flCMtetbeb, Ubartnina; Beflammelfe e. Depråye, 
o. forbarbe, befmitte; beffamme; banare. DeprAvedly, 
ad. paa en flanbig flXaabe. Depråvement, De- 
prAvednesa, DepimTl^, «. forbarbet Zilflanb, 9ov* 
baroelfe; Ubartning c. DeprA?er, «. gotbarber, 
forfører c. 

Dep'raeata, v. afbebe, frobebe, afbenbe beb San, 
bebe el. onraobe om Befrielfe fra; bebe om Kaabe. 
Deprecåtion, t. Vfbigt, Van om iBefrielfc o. (fes et 
Onbe), Oøn om Zilgibelfe o. Dep'recatiye, Dep'ie- 
catory, a. afbrbenbe; unbflblbenbe. Dep'recator, a. 
Sfbeber c, Sn fom beb $^øn afbenber et Onbe. 

Depréelate, v. nebfatte. unberourbere, burbere 
ringe, ringeagte: falbe i vasbi. Depredåtion, «. 
9leMattelfe, unberburbering e. Deprédatiye, a. 
unberburberenbe, nebfattenbe. Depréciator, «. dn 
fom nebfatter. — y, a. flgtenbe til at nebfatte. 

Dap'redata, v. pibnbre, røbe; ^arie, øbelaage, 
fortåre. Depredåtion, a. Roperi »., ^(bnbruig, 
fZ)beIaggelfe, ffortarclfe c Dep'redator, a. fRøber, 
$Ii)nbrer; Øbelagger, ^fortårer o. — y, a. plQu* 
brenbe, barjenbe. 

Deprehead', v. gribe, paagribe, obermmple; op« 
bage, ubfinbe. Depreben'sible, a. fom fan gribef 
el. oberrumpM; fattelig, begribclia. Deprehen'- 
sibleness, t. ^aaoribelig^b; gatteltg^b, gforfiaae« 
ligbeb c. Deprehen'aion, a. ^aagribelfe, Cber> 
rumpling; Cpbagclfe e. 

Depraas', v. nebtrbRe, fanfe; unbertrbRe; b^mbge, 
nebflaa. —ion, «. Stebtrbflen; 6ænlning; Unbrr* 
trbRelfc, Dbmbgelfc c; T. %ebucering c. — ive, a. 
nebtrbRenbe. —or, a. UnbcrtrbRer; ncbtrbRenbe 
9Ruf!el c. 

Dep'riment, a. t vid. Depreasive. 

Deprlrable, a. fom Ion berøbe«. Deprivation, 
t. Serøbelfe c; Zab n.; T. Vffattelfe c. (en (Øeift« 
ligS). Depriye, v. berøbe, ftiOe (beb, of); ubelutte; 
b^ri; affatte (en Ø^eiftlig). Deprivement, «. iBe* 
røbelfe c, Zab n. DepnVer, $. (En el. noget fom 
berøver. 

Depth, 9. Sbbbe; Vfgrunb c, Zb^ «•« fiir. Zbb- 
finbta^b; Zunfelbcb, nforflaaelig^ e.; in tbe — 
of nigbt, mibt om 92atten; In tbe — of wlnter, 
mibt om Qinteren; to swim beyond one'a — . 
foømme tangere enb man tan bunbe; tbe — of a 
lace, Sreben af ftniptinger: tbe — of a battalion, 
T. (S^elebeme« Vntal i en Oatoiaon n. (ibf. Deep). 
~le88, o. uben Zpbbe. 

Depaealate, a. beråbe (en ^ige ^bei) UfKblbig^b. 

Depnlae', v. bortflabc. Depul'aion, «. »ortbri* Dep 120 Des Delfe, eoTtfijibfii e. Depul'sory, a. (ott^fbmbe, 
(ortbrfDenbe. 

D«p'nrate» (Bepfire t), 9. lutre ^ tenfe. Dep'- 
mate, a. t lutret, renfet. Depnråtion, •. Suttinø, 
Renfelfe, Stenftninø o. Dep'uratory, a. tenfenbe. 

Deputation, «. Sefliffelfe, Senbelfe web Sfulb« 
maøt; Seputotion c; Xilfoiotbnebe pi. Depiite, o. 
affenbe, aibc ^ulbmagt, tilfotorbne, beffilfe. Dep'uty, 
9. Vffenbing« ZUforotbnet, ^puteret c; Sn fom 
ubføier noget i en Qnbenft 9la»n, ftommiSfariuS, 
etfaiiuS, etat^olber c; Unbet* el. Sice* (i Som« 
menfætningec); —chainnan, tBtcepmflbent c. 

DeqBAB'titote, v. fotminbffe Ibantiteten af. 

Den^eiaata, v, nbttjbbe. 

DerAIgn, Derila, o. gobtøjøre/ Bebife; forbitre 
(pid. Derange). Derålgnment, s. OeoiS n.; %ox» 
oirrina e.; ^mfalb *>• (fto ^ Sieligton); Vffleb c 

Deråage, v. forbtrrc, forftljrte, bringe i Uorben. 
—ment, «. Uorben, 9øtbitring; €inbSfortoirring, 
^orrijft^eb c. 

Deråy, 9. t Sam, 6tøi, Xummel, S^^g^cb o. 

Der'by, «. et Ørebftab i (tngtanb: x rebe ^nge 
pi. (vid, Darby); — day, førfte SebbeløbØbag e. 
(Mb (Epfom). 

Der'byRhire-aeek, «. Ilrop c. (vid. Wen). 

Dere, t>. t ffabe; a. ffabelig (vtd. I>ear). 

Der'eliet, a. fribittig forlabt, efterlabt; «. fribiflig 
forlabteL opgiben Cienbom c, pi. T. S>erelicta pj., 
brugbart Sanb efterlabt af @øen n. —'Ion, «. %ox» 
laben, 8ef!bbe(fe«'0pgibelfe: gfoctobtbeb o. 

Deride, v. bc(e, uble, bewotte. —er, «. Spotter c 
Deri^slon, «. ^aonlatter, Øefpottelfe, 9owgt, 4>aan 
c. Derlsive, Derlsory, a., DerlslTely, aef. fpottenbe. 

Derlfable, a. fon Ian ublebeft; — upon one, 
fom Ian ttlfalbe (En. DeiiyåUon, •. Vflebnina, ttb- 
tebning c Dedv'atlFe, a. aflebet; «. Kflebning, 
aflebet Zing c el. Drb n. Derlv'atively, ad. peb 
SÉflebning. Derire, v. aflebe, ubfebe; ooerlebere, 
nebbete; mobtage beb Oberlebering; ubbrebe; t neb* 
Pamme, ^abe ffn Oprinbeife. Deriver, «. Cn fom 
afleber el. ubleber. 

Derm, '— a, «. £ub c, 6tinb n. —al, a. b«renbe 
til ^uben. — atoid, a. fom ligner ^uben. Derma- 
tol'ogy, «. S<ere om ^uben o. Dermo-skel'eton, 
•. Stai c. (poa SKalbpr). 

Bern, a. t —ly, ad. t enfom, førgelig, trifl; 
grufom, bilb. — ftil, a. t forgfulb, førgelig. 

Ber'aier, (ne-er) a. fibfie, enejle (f. »j. Zilflugt) 
ber er tilbage. 

Ber'ogate, o. fbcefle el. inbffrcnife (en Sob ; for- 
ffieOigt fra abrogate); nebfatte, forDeine; gøre 
Øfbræf, forminbfte flgteXfen; banfltegte,- to — Arom 
one'B self, forringe flt gobe Staon og Ølbøte; neb* 
bonbige fig; to — from a man'B honour, forffeine 
en 9RanbS fSxt. Der'ogate, a. nebbcerbiget, for- 
ringet, fbceSet. Derogåtion, t. Vfbrcel n., 3nb- 
fCrænfning c (af en Sob); ^orftejnetfe, 9tebfftttelfe o. 
Derog'atlve, a. —ly, ad., Derog'atory, a. — lly, 
ad. fTabenbe, forflejnenbe, Panærenbe, nebfattenbe. 
Derog'atorineflB, «. bancetenbe ^anbling, Brotflej' 
nelfe e. 

Ber'riek, «. Kobnet paa en belfenbt Oobbel (bang- 
man) i gamle SEuefpil; S. T. Sabebom e. f^PorPeb 
noget ftniti op); (amr.) et @ti]Iab« ober en artefifl 
boring. 

Ber'ring, a. t forboben, bri|lig, tapper; — -do, t. 
^eltebaab e.; — doer, «. ;^clt c. 

Ber'rli, BerMoe, 9. ^CeroiS c. (øflerfanbf! 9Runf). 

Bea'eant, «. flerflémmig 6ana c; Søb n., XriQer 
pi. (i Sang); Xale, Samtale, StfKur«, 9f|anblina c 
Descant', o. flange, gøre Søb, HaaZriOer; talebtbt* 
løftig; billurrere, gøre BemsrlninQ (om, on). 

Beteeød', v. ata nebab, fpnfe; lomme neb, fHae 
neb, falbe neb; lomme p(ubfelig: lanbe, gøre Sano* 
gong, gøre ^nbfalb; tilfolbe (beb Srb); inblabe fig; 
neblabe fig; nebflamme. — ant, «. Cfterfommer, Sefcenbent c — ent, a. neb^genbe, neblommenbe, 
falbenbe, fpnfenbe; nebftammenbe. — ibil'ity, «. T. 
9(rpelig^ o. — ible, a. fom man tan ^ge neb ab: 
fom fan tilfalbe (beb Ørb). DeBoen'sion, «. ^tb» 
ftigning, Salen; gomebretfe c; T. S)efcenfion c. 
Descen'slonal, a. fom angaar Slebftigningen; ^ørenbe 
til Sanboang ofb. Desoen'siye, a. nebmgenbe, fom 
^ar ben vgenfKab at nebfHge el. fpnfe. Desoent', «. 
9{ebfMgning, 9teb1}igen; SCraaning, Slrant c; /ia. 
lapefte Steb n.; fjenbtlig Sanbgang c, ^nbfalb n.; 
Zilfalben (Peb Ørb): ^erfom^, 9tebfiammelfe; 9lffom 
c, (Eftertommere pL; (E^rab c, Xrin n. (i 9lang). 

Beooribable, a. beflribelig. Deecribe, v. be^ritie; 
inbbefe. —er, «. OefCriber c. Descrip'tlon, 9. f8e> 
ftriPelfe; Qeflaffen^eb c. Deøcrip'tire, a. —ly, 
ad. befCdbenbe. 

Besery', v. ubfpcjbe, blibe bar, opbage; 9. t Dp' 
bagelfe c, gnnb n. Descrier, t. Opbaaer e. 

BeB'ecrate, v. Ponl^eQige. Desecration, «. IBon* 
l^eUigelfe c 

Bes'ert, a. øbe, bilb, ubeboet; 9. Øtten c. De- 
sert', v. fortabe: falbe fra: rømme, unbbige, beferteve. 
—'er, 9. ^rafalben, 9n fom forfømmer fin $Ugt; 
(En fom forlaber (en anben); 9lømninglmanb, Ooer« 
løber, S/cfertør c. Deser'tion, 9. ^aJ(tL\h n., 9or> 
fømmelfe; forlabt Zilftanb; Oortrømntng, UnbPigelfe,, 
Sefertton o. 

Besert'. c. ^ortienefie; SeBfert c. (vid. DeBsert). 
— iW, a. fortienjtfulb. — leos, a. — lessly, ad. nben 
^ortfenefte, ubcerbia. 

BeterTe'f «. fortiene; to — well of, gøre fig for- 
tfent of. Deeer'vedly, ad. efter Sortfenefle, meb 
Rette, paa en belfortjent 9laabe. Deser'ver, «. 9n 
fom fortjener (^aaflønnelfe), fortjent Slanb c. De- 
aer'vlng, a. —ly, ad. fortjent, bcerbig. 

Beshabmo', vid. DishabiUe. 

Boflle'eant, a. ubtørrenbe; «. ubtørrenbe Shbbel 
n. Desic'cate, o. ubtørre: blibe tør. DeslceåtloD^ 
9. Ubtørring e. Desic'catlTe, a. ubtørrenbe; «. ub' 
tørrenbe Vttbbel n. 

Besid 'erate, o. t trange til, Icengeft efter, fatonr. 
Dedderåtom, t. Slangei, gomøbenbeb c, 2>eft- 
berat n. 

Bøsld'iosø, a. boben, lab, ftob. Desid'iousneos, 
9. t Sab^eb o. 

Besiga, {■9ine) v. gøre Ubfafl, aftegne, afribfe, 
afbilbe; betegne; ubfe, beftemme; ^be for, babe t 
Sinbe; «. Qfore^abenbe n., ^enflgt; ^lan c; Ubtaft, 
Vfribfi n. — able, a. tienbelia, benuerfelig. Des'- 
Ignate, (de9*-9ig-) v. beteane, beftemme. Design^tion, 
9. Sktegnelfe, OeRemmelfe, ^enfigtc. Des'ignatiye^ 
a. betegnenbe, beflemmenbe. Designedly, ad. meb 
forfort. Dedgner, 9. (En fom loegger $laner, ^o> 
ieltmager; Sn fom gor Ublafl, Xegner c. Deslgning, 
a. liflig, træfr, unberfunbig, falfl; «. Xegnefnnfi c 
DesJgmess, a. —ly, ad. plantøl, uforfætlig, uben 
^enflgt. Designment, «. t ^enflgt o., ^otiott n.,. 
$Ian e. 

BoB'laeace, 9. t (Enbe, Slutning o. Des'inent^ 
a. t i^berft (af et Seaemeø Sele), labeft. 

Bestp'ieat, a. taabelig, naraatig. 

Besirable, a. ønflelig, be^geltg. — ness, «. |Snft« 
parbiq^eb c, bet Ønftelige. 

Besire, «. ^orlangenbe n., Øegfering; Httroa c.^ 
fSnfle n.; v. forlange, begiere; attraa, ønfle; bebe. 
— edly, ad. efter Ønfte. —er, (En fom begjerer el. 
ønfEer. — less, a. uben Sttraa. Destrous, a. ~ly, 
ad. begjerlig (efter, of); trogtenbe, længfeOfulb,. 
ønfTenbe. Deetronsness, «. Oegjerlig^b, Soengfel e. 

Besist', V. affiaa, aflabe, fratroebe, opføre. — anoe, 
9. 9ratrabelfe, Opgioelfe, Kflabelfe c — ive, a. t 
enbenbe, fluttenbe. 

Besk, 9. $ult, SIriPepult, Safepult o.; Sfoleboib 
n.; V. gfemme i en $ult; fia. famle (^enge ofb.). 

Bes'olate, a. —ly, ad. ubeboet, øbe, enfom; 
trofleVløl; v. øbelogge, ^«rie, blotte for dnbb^gere. Des 121 Den Dnolåtloa, •. {Dbftegøelfe, dcerien: fMtn e., øbe 
Btéb «.; SøTøvoNlQc^/ ZTøileUølpfb, Xtængfel o. 
Ds'olAter, «. ^beueøger e. Dee'olatory, a. «be* 
!ftt9Ribe: trøfldlpi, lammerfiilb. 

Bwfåir, ». ^oblM^b, ØOTtoibldfc er, v. foc 
siilr, fotfMf, 9pg\9e ^aabet. —er, «. fortiriDlet 
Vtaau^, 9u foB ^ opgiMt ^faahtt. ^tol, a. t 
^Urt. ~iiig:ly, ad. nwb §otttiiø{rIfe, ^ en 
boBbtof 9laabc. 

»Mpslcli', (9m{. Dispatoh). —en, #. p/. falfte 
XsminOfr p/. 

Øcaper'tiøB, «. €cen neb paa, RinoeaQt øonøt c. 

P cep e rf do, «. Oobe^S e.^ bnnibtilnøt SRennefbii. 

Ws'pento, a. — 17. a<i.' ^MibM, fort»toIet; 
fnMUen, bnmbrilUg; facllg, uben ^aiib; rafenbc; 
fot ft igtteli g, muMbcng. — nen, «. Sortbiblrlfe ; 
^■■bcilligocb c; Stafcti n. Desperå.tion, «. ^oob« 
Mbcb, ffoittiblelfc «. 

Des'picAble , a. —ly, od. foragtelig^ nebrig. 
— nev. 9. 9otogteIig^b^ Rebdgbeb e. 

Beipitable, a. foiagtelig. Deipiflal, «. Qforogt 
69øt e. DeqtiM, v. focagtr. offtly. Despiser, t. 
^øtogtec c. 

Bcoite, «• OnbfTob; ntHIlie; Zreb« c; in — , HI 
Snbi. Despite, «. fonumne, acgre, ttobfe. — Ail, 
•. •■bpoblfnlb. — ftilly, ad. af JDnblVab, onbflabi' 
fslbt. — ftOness, «. Onbftobifvlbbeb c Deep^- 
teoos, a. % —ly, ad. t onbftoblfulb, forborg, 
tesbfig. 

Hcspell', «. yitynbte, becsbe; t oftoae, offtebe. 
—er, 9. 9ltmbtn, Røber e. Despollåtloxi, t. 
^pnbrtng, verøbelfe c 

P ss poM4% V. forfoge^ fottirible, opgiM alt ^oob; 
9. t 90itiriblelfe e. — enæ, — enoy. t. ^Mbi»9lfyth, 
ftøit^blclfe, tRobfalbenbcb e. — ent, a. foctbiDlet, 
førfagt; oebflaaenbc. —er, 9. 9n fom forfaget e(. 
førtoibles. — ingly, ad. i 9ott«iblenr. 

DespoB'sftte, 0. tforlo»e,ttolobe. Desponsitioii, 
9. txoføoélk c. 

Des'pet, 9. Selø^etftcr, Seftot c —1c, — 'ical, 
«. cgcmRagtig, befpotifK. — 'icalness, 9. oiUaarlig 
ficcfm c, Sefpoti n. Des'potism, #. øiRaarligt 
yc ti ebø MB ie ».; uiitbfCrcenlet flRagt, Defpotiine e. 

PespiMSte, Despime, v. fhtnme, ftoebe; af> 
ftmoBe. DespumAtloii, «. Gfummeii; Vflliiiitnttig c 

Døs'eeaaute, (qu« ubt. fnea) 0. afffoHe. De* 
sqnemåtion, 9. ØffraOm c. (f. <{(. ^ubenft;. 

Døn, «. (ø«U Desk) t Oorb n.; x ftnip^e ^0 n.; 
0. X loEgge tflct fannm. 

Deøsert'. 9. Seffert e. (^gt, Øagbonf ofo.). 

Døs'sleeete, vid. Desiocate. 

Døs'tløate. 0. t beDemaie; a. t beflemt. Desti- 
nation, 9. Øcftemmelfe e. Des'tine, 0. beflemiiie; 
fstlætte; beOiae; t bønne til 6ttaf ef. ttlenbtg^b. 
Des'tiny. «. »efiennelfe, ZilffiRtlfe, Søb, SQebne 
c; pi. GQebnenl Ønbinber, 9e<cer pi. 

Dfø'tftate, a. fortabt; blottet (for, of). tnengenbe, 
féttig; 0. t forlabe, berøbe. Destltdtion, 9. fortabt 
Ztlflaiib, SUmgeC trang c 

Døstrey', 0. øbelcegge, forbcerbe, tilintetgøre; 
btsbe. —er, 9. (Sbctegger; S>rabfnanb e. 

DeslrøctlUliiy , 9. bet at funne øbelæggel. 
Destroet'lble, a. fon fan øbelæggei ef. forbotøel. 
Destme^Qo, «. Øbdaggelfe, Setbcemelfe, Unber> 
long c; f)tab n. DestruCttve, o. —ly, ad. øbe* 
teggenbe, fbrbonrtelig. Destmc'tiyeness, 9. %of 
b«rtieHgbeb, 6bbeHg^b c, bet (Dbeloggenbe. De- 
stmc'tor, 9. I&betegger, %9tb€ttbn e. 

Døøadåtioa {dm-u-h 9. ftetd 6bebcn c. 

Døs'eeta^e, (cf«f'-«w«-hK<c), 9. VfMmnelfe, en 
Voncf Hfteggelfc c 

Døs'øltoiiBMs, 9. U^tebig^b, 9tbgtigbeb o. (Des'- 

«iilt6rious, t), Des^'ultory, a. — uy, ad. nftabig, 

fltatig, iMinteifnobig, oberfiabift, ufanmen^oengcnbe. 

Døøiae, V. t tage fro, laone. 

DøtMh% V. offonbre; offenbe^ betai^e; pleæs, pi. T. affonbrebe ttbenocerfer pi. —ment, 
9. Ubfenbflfe, Sfbeling of en ^æt e., 2)eta(^nent n.; 
et Øntal ftrigSflibe affenbte fra en ^toabe. 

Detåil, 0. ubftbKe, fortoeøe omflanbeUg, beftrioe 
ubførlig, betaiOere; 9. Ubftbtning, onftcenbelig Be* 
flrioelfe el. 9teniliaing e.; In — , onftcnbelig, ub* 
førlig, —er, 9. onftanbelig ^ortaSer c 

Detåln, o. for^olbe, tilboge^Ibe; op^olbe, bøtbe 
tilbage; bebolbe; ^olbe fangen, —der, 9. Ivid. 
Detinae). —er, 9. 9n fom forbolber e(. bolber til- 
bage; T. retslig 9efalina til fortenget Krrefl e. 
—ment, 9. gorbolbelfe; ZTlbage^otbelfe o. 

Døtoet', 0. opbage« ubfinbe; t anKoge. —er. 9. 
Opbagcr; Vngiber c —ion, 9. JDpbageife c — iye, 
a. opbagenbe; 9. Opbagelfrlbetjent e. 

Deten'iloii, «. i^orbolbelfe; Xtlbageboibclfe, Zoang e. 

Deter', 0. afflraKe. —ment, 9. VffTtceftelfe c. 

Deterge', o. afoifte, renfe (et 6aar). Deter'gent, 
a. renfenbe; 9. Kenfelfelnibbel n. 

Detérlorsle, a. forbaroe, forbcerre, tabe forfalbe; 
btioe ocerre. Deterioråtion, 9. Qfotøeerreffe c. 

Deter'BlBeblø, a. fom Ian befiemmef. Detei'- 
minate, 0. begroenfe, beftemme, fafl{«tte; brflntte. 
Deter'minate, a. —ly, ad. beflemt^ oføiort, be< 
flttttet; afgørenbe. Determination, «. Oeffemnetfe, 
Wgørelfe: Øeflutning c, forfat n.; T. Ubløb n. 
(af en ftontralt); befient Ketning c — of the 
blood to the head, Olobet« 6tigfn til ^ooebet. 
Deter'minative, a. beftemmenbe, ofgørenbe; inb' 
ftr«nlenbe. Deter'mlnator, 9. 9n fom bellemmer e(. 
afgør, S)onmer o. Deter'mine, 0. beftenme, faft« 
fatte; afgøre; beftutie; fatte en Qeflntning; fælbe en 
S>on; brflutte fla; enbe. Deter'miner, 9. Cn fom 
gør en Oeflemmeife. 

DeterråiioB, 9. Ubgrabning c (af forben); Op> 
bagelfr c. (oeb Ubgraoning). 

Deter'reat, a. affCrftuenbe; •. Roget fom af« 
frr«tter. Oof. Deter). 

Deter'sloa, 9. Rensning o. (af et 6aar ofb.). 
Deter'slve, a. cenfenbe; «. renfenbc Olibbel n. (3bf. 
Deterge). 

Detøst', 0. affh). — able, a. — ably, ad. af* 
UbeCig, forbabt. -åtiou, 9. 9fflb o. —'er, 9. Cn 
fom affeber, ^aber c. 

Detliroaø, 0. affætte, ^ebe fra Zronen. —ment, 
9. Øffattelfe e. —er, 9. IRebbitfer i eu 9btfie* Vf* 
fattelfc e. Dethr6nise, 0. affætte, ftøbe fro Xronen. 

Det'inue, 9. T. ftlage formebeift titbageboibt frem* 
meb Øobft o. 

Døt'oaate, 0. gibe fhialb, forpuffe, rtbfobete; 
pnffe. Detonation, 9. T. 9oc)>ufning c Det'onize, 
0. forpuffe. 

Døtor'Bloa, •. ^orbteielfe e. Detort', 0. forbreje. 

Detear', 9. (fr.) Ifntmning, Ougt Ombej e. 

Døiraet', o. afbrage, borttage; (— from), for* 
nejne, nebfcette, forrtnge (Cni tSre). —er, —or, 
9. eogtaler, tSre^anber c -ion, 9. Qoturettelfe, 
Oagtoielfe c — ious, a. t arerørig, cerelranfenbe. 
— iye, a. fom Ifax ftraft til at borttraffe; bagtalerlT. 
— ory, a. bogtalerft, arerørig. — xees, •. 8agtaieTlEe c 

Det'rtaieai, «. 6fabe c, Zab n. Detnmen'tol, 
a. flabelig. 

Detri^tloa, 9. Vfflibning, ^orflibtVb e. 

Detridø, 0. neb^be, nebbriPe. Detnision, 0. 
Rebfløbning, Rebbrioning c 

Detrva'cate, 0. fhibfe, forforte, afbugge, fappe, 
beffare. Detruncåtion, «. Vfbugning, Kfeflaring o. 

Detar'pate, 0. t bcfuble, befnltte. 

Døaeø, (dmeé) 9. Zo e. (i ftoart* og XamingfpiO; 
X Xo'tj^ence e. 

Deaeø, Dease, (dmeé) 9. SfaPel, 9offer e., %an' 
ben. Dedoed, a. x forbanbct, ffanben«. 

Deaterog'any, (dm-) 9. anbet tOgteflab n. Deu- 
teroff'amlst, 9. wn fom gifter fig anben Øang, 
Seitterogani^ e. Deu 122 Dia Deuteron'omy , idu-) «. femte Vto\t Øog c, 
i>eateTonomion c 

DrateroB'eopy, (du-) «. anben Øetljbning e. (enb 
ben bogfiatfeliae;; Øi^nfigt c 

Deuterozide, Deatox'Ide, (du-) •. T. Ztteilte n. 

DerftporitiOB, «. ^amiwf ^ortfttntng til S)taabet 
el. Qanb o. 

DeTMt^ o. t øbetogge, l^arje. — ate, o. J9be> 
lægge, bfftje. — åtion, «. {Sbelsggelfe e. 

Dererop. v. ubDille, ubfolbe. —ment, «. Ub' 
toiCting, Ubfolbtng e. —mental, a. bannet beb llb* 
bifling. 

l>«T'enpoit, vid. Davenport. 

DeTer'geBce, t . ^elbnincL 6fraanlng o. 

DeTMt', Direst', o. afRcebe, Motte; borttage, 
opbcebe; biffri; to — of, becvue. 

Derex^ a. t nebbjijet, fttaa. — Ity, «. Grcoaning, 
^elbning c 

DéTlate, v. afbige; fare bilb, forvtlbe fig, forfe flg, 
ft)nbe. Deylåtlon, t. Øfoigetfe; Vilbfareffe c. 

DeTiee, 9. Opfinbelfe e., $aafunb n.; Sift c; fin* 
flag n., $(an c. : €inbbiaebe, Zanlefproa, BSalgiprog 
N.^ S)ebife c; @fue, 6fuefpil ». — ftil, a. opftnb* 
fom; liflig, fulb af ^oofunb. 

Dflf 'il, ». %\€ntl c; en aRafrine til at ffnbcrfCosre 
ftlttbe; Dreng c (paa et Oogtrhlferi); ftcectt frijbret 
9tct c; V. pebre el. fnjbre parrt; the — may 
dance in his pocket, x ^an ^ar ingen $enge, e(. 
tomme Sommer; to give the — his dae, labe ^t»er 
faa fin JRet: — dodger, x $rafl o.; (Kn (om unber* 
tiben gaar i Stixte, unbertiben til 9Røber; -'s bed 
post, X fiføper ?^tre c; —'s bit, DicePettbib, afbibt 
@tobiofe c, »eabiota mceita; — 's books, x SpiQe* 
loart pi. —'s oatcher, x $raft c; —'s dust, 
—'s dung, S)t)PeUbraf c; — 's guts, •. fU, x en 
£anbmaalerft ftahe c; —'s livery, Sort og ®nlt; 
— may-care, ubeflnbig, raf! paa bet; — scolder, x 
^t9\t e.; — *B teeth, X Z«minget pl.\ —ing, 9. 
li ben Djcebel c. — Ish, a. — Ishly, ad. bJsoelH; 
forbanbet, Sanbeni, ^ofttxi (o: ooermaabe). — ish- 
ness, 9. DlæPeifC^eb, bjjttPelfr 9latnr e. — Ism, 9. 
5ii«tx>icxi Zilftanb e. — ize, v. f gøre til Djsoel. 
— kin, 9. liben DittOel c —ry, 9. biaoelfC OnbfEab 
c, Djabelflab n. 

Dérlons, a. afpigenbe, bilbfarenbe, omlheifenbe. 
Oof. Deviate.) 

DsTlr'glBate, v. Irænie (en ^igeS) Uf())Ibig]^eb. 

Derise, v. optcenfe, ubtsnfe; operlægge, ooertænfe. 
Deviser, 9. Cpfinber, Op^aoftmanb c 

Devise, 9. T. gorbeltng (af (Ørunbeienbom) peb 
ftbfle Øinie c; Xeftament «.; Ørbebel c; v. teRa« 
inentere (om Ørunbeienbom). — able, a. fom fan 
trftamentcreS. Devlsée, 9. inbfat Qioing c Devi- 
sor', 9. ftroelaber, leftator e. 

Der'itable, a. f unbgaaelig. Devltåtion, 9. f 
Unbbtgene c. 

DeTocåtloii, 9. t Øortlafbelfe; fia. Qorforelfe c 

DsTold', a. tom; fri et. blottet (for, of). 

DeTolr', 9. (fr.) Xtenefte, $Iigt, 6(p(big^b; 
^sfiigbebft'VePiSning, Opbartning e. 

DeTOlntloii, 9. 9tttxuVLm c; ^femfalb n. 

DeTolTe', 9. nebiKKlte, nebruQe; operbtoge; ^jem« 
ftlbe, tilfalbe. —ment, 9. ^jrmfalb n. 

DeTéaian, a. ^ørenbe til Debonfbire; T. bebonifl, 
^ørenbe ti( be albfte forileningftførenbe formationer. 

DeToråtlon, «. SVebflugning, Cpaben e. 

Befétary, 9. t lilbeber c. 

Deréte, v. bellige, opofre, ^ngipe; forbømme, for* 
banbe; a. b^Oiget, Ijiengioen. Devétedness, 9. fulb« 
fommen ^engipen^b, Opofrelfe c Devotée, (t De- 
T6te, Dev6to), 9. Vnbcegtig, 6fin^aig o. Deydte- 
ment, 9. t ^efligelfe c. Dey6ter, (Devétor t), •■ 
(En fom beuiger; Zilbebcr e. Devétion, •. ^nb* 
bielfe, Opofvelfe; fulbfommen ^engiPen^eb; ttnbagt, 
Øubtfrpgt c. Devdtlonal, a. anbcegtig: —habits, 
X Sane til at fnuble (om ^e^e meb fboge ftiue). Dev6tionallst, Deyétlonist, 9. Vnbttgtig, ©fin^Hig, 
^eaig, tBrbeføfler o. 

Defoar', v. opfluge, nebfluge, abe; fortære, —er, 
9. €(ugba(S, ^ber, %ntætn c — ingly, ad. 
graabig. 

DsTont', a. —ly, ad. anbcegtig, religiøi, from. 
— less, a. uben lU^agt. —ness, 9. Vnbogt, <Bub- 
frpgtig^eb e. 

DsTOw', V. t ^Qige, inbPie. 

Dew, 9. Dug c; — berry, llorbar>l^lt}naer, etaa> 
bier, rubu9 ccmim; — besprent', bugbefprcengt ; 
— diink, 9torgen*8lurt el. Dram e. (førenb ^vft« 
arbejbet); — fall, 9. Dugfalb »., Dugfalb«tiO c; 
—lap, Doglap c. (neb^ngenbe ^ub paa ftoogets 
fiol«); flap el. neb^ngenbe 2abt c: — tapt, a. meb 
Doglap; — worm, ttegnorm c, lumorieu9 terre9tri9. 
Dew, o. bebugge, babe. — Iness, 9. Dugfnlbbeb c 
—less, a. uben Dug. — y, a. bugget, fugtig. 

Dewee, vid. Deuce. 

Dez'ter, a. I^|re, paa ^øjre 6ibe. —'ity, «. 
Oebanbigbeb, 9^bigbeb o. — ous, a. — oosly, ad. 
forbig, bebanbig, øoet; fiø. fin, lilhg. — ousness, 
9 Ve^anbtgbeb, grarbigbeb e. Dex'tral, a. bøire. 
Dextral'ity, «.- GtiOing tit ^øjre c. Dextror'sal, 
a. fom lioper fig fra ^øjre til benfire (fom en 
Spiral). 

Dey {dav), 9. Det e. (tprtifl Stat^olber). 

Dlabatérial, {di-) a. fom gaar oper iøranferae. 

Diabetes, (c^t) 9. T. Diabetes, fpqelig forøget fe 
af ttrinmangbcn; Sulterfpge c Diabet'ic, a. biabetiff. 

Dlab'lery, {di-), 9. DiaPlelunfter pi., Diaotefptl, 

DIaboi'ie, {dir), ^al, a. — aUy, ad. bJaPdTt. 
— alness, 9. DjaPelfEbeb c. Diab'oUsm, 9. DJaPle- 
art, biaPelfC 93eftaffenbeb c, Djabelftab n. 

Diaeh'yloa, {di-aek'-e-lon) 9. bløbgørenbe $Ia^, 
Diad^plon n. 

DlaeédlnM, {di-) 9. Orpftfaft af Salmue c, Dia- 
(obttfm n. 

Diae'OBal, {di-) a. fom anaaar en Diatonu* cl. 
^ialpeprafi Gtrf- Deaoon). Diac'onate, 9. en Dia- 
tonft (imbebe, Dialonat n. 

DiaeoB'sUe, {di^) a. T. biafuftiff. Diaooa'stics, 
«. vi. T. Sore om O^ienlpb, Diatujlil o. 

Diaden, •. Diabem n., ftrone c —ed, a. meb 
Diabem. 

DlfBr'esis, {di), 9. T. DiarefiS, to Selolt^be« Kb' 
fCiOetfe e. (ogfaa Xegnet berfor). 

Diagnose, v. T. biagnofticere, biagnofere (befCribe 
en St^gbom« ftjenbetegn). Diagnos'tic, a. T. ont^* 
benbe, biagnoflifE; 9. 6artienbe, ftienbetegn n., 
Dioanofe c 

Dlag'oBal, {di) a. fttaa, biagonal, poa tpor«; «. 
Diagonal o. —ly, od. i en biaaonal Stetntng. 

Dtagran, 9 T. Diagram, ttblaft, Vfribf n., Xeg- 
ning c. Dfagnph, 9. Diagraf c (Spe)l'3nflrument 
^Poroeb ^ienl^anbe eftertegned). Dlagraphlc, —al, 
a. beflriPenbe, aftegnenbe. —s, «. pi. Ditgraftf e. 
(Øf tegning, flforetegningSlunft). 

Dial, 9. 6ol1hPe c @oIurn.; — plate, UrfCiPe c 
— ing, 9. 9nomonit c, ben ftunft at forfarbige Sol- 
ure. — Ist, 9. (Sn fom forfarbiger Solure. 

Dialeet, 9. 9Runbart, Dialeft; 9Raabe at tale poa 
c. Sprog »., SIribemaabe, Stil c Dialee'tic, u. 
fom b«Ter til enDialett; togiH, bialeltifl. DialecU"- 
dan, 9. Sfomuftlarer, Diafetttfer e. Dialec'tics, «. 
pi. ^omuftlore, Dialeltit, Sogil c. 

Dtarogist, (di-) t. famtotenbe $erfon c; dn fom 
forfatter el. fCriuer Samtater. Dial'ogljnn, «. bigtet 
Samtale, Samtalebigtning c. Dialogls'tic , a. 
— ally, ad. bialogifl, i 9orm af Samtale. Dlal'- 
ogize, V. famtale. Dialogue, •. Samtale, Diolog 
c; 9. bolbe en Samtale, famtale. 

Dial'ysis, (di-) 9. T. Dialpfi«, HbfTiHetfe el. Op- 
lølning e. (af StaPelfer el. £)rb); Soaffclfc c (i 
ficmmerne). Dlalyt'io, a. bialpti^, opUfenbe. Dia 123 Dig: itlae, a. af ^ainaiit ^rb fom ^^iomant. 

DiABi'eter, {di-) «. Hiamttn c, ZtKetmaol, Øjen* 
■mfmi n. IMun'etnd f, Dlunet'riCAl, a. —ly, 
orf. MonctTtft; Uge mobfot. 

DlMBOBd (-mmMi), : ^amont e. (%SbeIf)eti; 
Binbfte eogti^Berllctft); pl> Stubec pi. (i ftaart); 
— cnt (chIb; — , el. — against — , ;l^. ^»g ober 
^«g; — cut, Heben fom en ^Diamant; —cutter, 
^cnumlfliber e.; — plaice, ØUbfpette c. {tid. 
Pkioe). 

BiapMM, ». Siapafma, bcflugtenbc ®tt»pulber n. 

MApéftoa, (dt-) BiapaM, «. T. Oftab c; Omfang 
■. (af en etemmc eL et dnftrument). 

Dlapen't«, (dt-) 9. T. een ftttint c. (i SRufit). 

]Hftp«r, 9. $fe|( e.; 6ei»iet c; o. gote blommet 
iabMeoe ^fttver. 

WupkMmiéij, (di-) », (Øiennemfigtig^b e. Dia- 
pban'ic t, Dlaph'anoiu, u. mot gjennemfigtig^ 
ginuenlltniienbe; JUr. glhnrenbe. 

DiApkoréaia. (di-) 9. Øiennemflben; fotøget Ub- 
bBKfhring c. Diaphorenc, a. fbebbdbenbe; 9. foeb 
bnornbe IRibbel n. 

Diaphra«a, (di-a/ram) «. VRenemguIb; 6line« 
tua ift. (i et ^nlt Segeme). — at'Ic, (fraQ-) a. 
bvtenbe til Wcaemgutoet. — atitla, {/rug') «. 8e> 
icnbclfe i gteUemguIoet c. 

IHAiiaM, {di') n. fom l^øxer tt( «n S>ag6og. Dia- 
rist, 9. Htn fom bolbec tCogbog. 

INarrboB'a, {di) 9. IbKoxii^ c, »ugftb. tlynbt 
£t« n. DiarrhoBt'lc, a. (-ar-re<'-«e) afførenbe. 

Dtarj, 9. t^bog e. 

IHaateB, 9. T. aReØemtum, Sntetoal n. 

Dlas'tol«. {di) 9. nbbibelfe (af ^iærtct); Sfot* 
Icsgelfe (af en eOecf lort 6tabelfc) c; KbfCiflelfel' 
tegn n. 

maatyle, «. S)iafh)Ie c. (en Bttgning, i ^billen 
6«|lrntei inbbtjrbel Øfftanb er tre éajlerf ^Diametre).' 

DlatM'oaron, {di-) 9. T. ren ftbart e. (i flRnfil); 
^Rwnøelie^ormoni e. 

DIaiber'Mal, {di) a. T. biat^erman, fom taber 
Saxmeflraaleme gaa igiennem. 

DlatoB'ie, {di') a. T. btotonifl (fom goar igien- 
nem 6lalaenf ^e(e og iKiIbe Xoner). 

Blatribe, •. {'tr%) i)iatribe, oibtUftia Vf^nb- 
ling e.\ Utngtmncn 6tilbr{ng el. Sebømmelfe i fatirifE 
bitre IXhtnfl «. Dlat'rlbist, «. oibtlaftig »ebømmer 
el. IHipntatoc e. 

Dik. nid. Dab og Dibble. 

Dik'kle, V. nebbiMfpe«, buHe neb, (oeb Uebntng); 
gvie ^nller; ))Iantc meb |l(antef)of; *. ^lantefiof e. 

Dlbba, 9. pi, X 9enge p(. 

Dlk'sftOB«, 9. liOe 6trn e. (fom Som bnige i en 
Seg til at fa^e efter en anben 6ten). 

Dlca^elty, «. 6naIfom^b, nforfKammrnbcb o. 

Biet, 9. pi. (af Die), Zfleminger pl.\ v. \pxUt meb 
Xcmtnøer. — box, Xftmingbæger ». Dloer, 9. 
XcmingftrtOer c. 

BldMt'OBilM, {di-kot'-) v. toebele, afbele. Di- 
ebot'omy, 9. toUbet logifl dnbbcling; ^albering c. 

Biek, 9. X »ibepifl v. 

BIck, 9. (for: DicUonary; forfinet: Hiohard), 
ørbcntligt 69rog n., rigtige Orb pi. 

Blek Baek aaé Brake, 9. bet tit flaa 6mut (faa 
en Rab 6ten til at fpringe ^n ab Qanbflaben). 

Bick'eaa, «. Sfonben, Opoffer. 

BIck'er, 9. t ^ger n. (fintal af 10, ifoer om 
€tinb el. ^uber). 

BIck'y, Blek'ey, 9. (xfor: Richard), 9agfcrbe 
et. Zienerfabe n. (paa en fBogn); ftrabe c. (til at 
Itjule Ør^flet af en 6Tiorte); ttnberfCørt n.; a. baar- 
Ug, vakl; toabelig; it is all — wlth hlm, x bet er 
rent nbe meb Um-, — blrd, liOe ftugt c; x 8ui 0. 
(tid. Louae); — Sam, x inbfabt Siberpool'er c 

BIc'tate, 9. bifterr, fige til; befale; 9. Diftamen n., 
ZUftgelfe e., bet fom bittere«; fia. ^øtflrift, 9nb- 
giocffe; Qcfoling c, fSagtfprog n. Dlctåtion, 9. iDitteren c, ^ittat n. DIctåtor, 9. Ziftator, Vtogt* 
IJKiber c. Dicutérial, a. biltatorift, bi)benbe. Jm- 
t&tonhJp, 9. !Diltatnr«.; røtjnbig^b, paataget fbi' 
feeUe c Dictåture, 9. Ziltatur n. 

Bie'iioB, 9. etrloemaabe, 6til e., 6prog n., 
Siltion c, ^otebrag n. 

Ble'tloaary, 9. Orbbog c, Sesilon n. 

Bldac'tlc, —al, Bidascal'ie, a. bcloerenbe, bibaf- 
tifl; —poem, Socrcbigt ». Dldac'tically, ad. bf< 
botHf!. 

Bldac'tyloaa, {di-) a. meb to fHngre et. Zoeer. 

Bld'apper, «. Zbærg > Sillebl^ner c, podieep9 
minor |&ugl). 

Bid 'der, V. X birre, fTfttbe (af ftulbe). 

Bid 'die, o. bingte, oaRe (i fin Øang); x bebrage; 
9. X Orsnbebin n. * 

Bidoea, 9. pi. x SIrumfpring, Streger pi. 

Bldae'tioB, (di-) 9. Uboibelfe, VbfTinetfe c. (peb 
at traRc ben ene vtl fra ben anben). 

Bie, V. bo; omlomme; forfbinbe; oitne; blipe flan 
et. booen (om S)ritfe); to — away, falbe i tlfmagt^ 
fegne; aftage, bø ben, lægge fig. —hard, «. ^oerbet 
Imgcr c. (fom iRe frpgter Zøben). 

Bie, {pi. Dice) 9. Zoeming; fia- fil)Re. €fiebne c; 
within tbe tum of a — , poa et ^aar nsr. 

Bie, {pi. Dies), 9. Wpntfismpel, €tampet ».; 
—sinker, 9. 6tceinpelftorer e. 

Bie, 9. f^aioe c; v. faroe {vid. Dye). 

Biet, 9. SUgftbag, Sonbbog, Stcenbcrforfamting c 
— ine, 9. unberorbnet el. lofal 9o<fAinIing c. 

Biet •. ftoft, 9toering, 6pife; Ziat c; —drink, 
mebicinft Zrit e. Diet, r. gipe ftofl el. Kåring,, 
foregribe S>iæt; fpife, leoe; ^olbe Ziæt. — ary, a. 
bistetif!; 9. bicetetiff Stibbel n. —er, (En fom fore> 
ffriber S)iat. Dietet'lc, —al, a. bistetifl. 

BIfflAin'atory, vid. Defamatory. 

Biffarreåtloa, 9. en ftoge« Zeling c (en Stil Peb 
fftgteftab« 6(itdmidfe i bet gamle iRom). 

Birfer, v. pcere forflieatg, ofoige; bære af for* 
ffjeOig Stening; Pcere uenig. flribeS. — enoe, «. 
l^otnieOig^eb, ^OTftiel; Zratte, Ueitig^eb c; @tribft- 
punft; Sfielnemcerle n.; v. abftille, gøre forftietlig. 
—em, a. — ently, ad. forfliellig, anberlebeS. 
— en'tial method, «. T. differentialregning c. 

Birfleile, a.t panflelig; betttnfelig. — ness, 9. f 
SanfTeligbeb; Ubøieligbeb c. 

Birflealt, a. Panftelig, fbar; Mtnftelig at tttfrebl(- 
ftifle, oranten. —ly, ad. oanftelig, neppe. — y, 9. 
SSanftelig^eb; 9løb, eefoarligbeb; Wobflgelfe, 3nb- 
oenbing c 

Bifffde, V. t mistro, fætte 9RiStinib tit. Diffl- 
denoe, «. Wiitro, VtiStiUib; ^pgtfom^eb, SliSHttib 
til fig felb c. Dif'fident, a. —ly, ad. miltrotft; 
frpgtfom, forfagt, nben 6etott(Iib. 

BIfflnd'. V. tløoe. DifQs'sion, t. ftløPning c. 

Biffln'ltlre, a. enbelig, ofgiort, beflemt. 

BIfll&tion, 9. 6enoeiten, nbfprebetfe Peb Sinben c. 

BiMlaeBce, BlMlaeBcy, 9. ^enflpben; Srlt^ben^b 
e. Dif'flaent, a. benflpbenbe; flpbcnbe. 

Bifform, a. uligebannet, ulig. uregelret. Dif- 
form'ity, «. Ulig^b i 9otm; Uregelret^eb e. 

Biffraet', o. brpbe (2pfet). —ion, 9. Srpbning 
c. (Spftftraalerft). 

BiffraB'eklsemeBt, vid. DLsfiranchise etc. 

Biffiise, V. øfe ub til alle 6lber; ubbrebe, nb- 
fprebe. Difftiae, Diffiised, a. —ly, ad. ubfprebt; 
Ptbtløftig; Pilb, forPirtet, uorbentlig. DilTCisible, a. 
forbunftelig, ftpgHg. Diflttsion, 9. Ubbcebelfe, Ub- 
fprebelfe: Bibtløftig^eb o. Dlffdslve, a. —ly, ad. 
abfprebenbe, nbfprebenbe; ubbrebt, nbfprebt; Ptbtløftig. 
Dlffdslyeneaa, #. Ubbrebelfe; Qibtløftig^ e. 

Bif , 9. grape; 9. baarbt Slag n. 

Bi^gamy, 9. anbet fOgteflab n. 

BI'gereBt, a. f fom beforbrer ^orboielfen. 

Bigeat, 9. T. 2)igefta pi., ^ubbegreb af ben ro* 
merfte Ret «., 9anbcfter pi.; orbnet llbtog n. (af Dig 124 Din ftiow, tbiotbninøer), otbnet Optegnetfe (f. (Is. obet 
2e%attt, Øabet). 

Digest', o. orbne; oplvfe; foibfje; gjennentæfile, 
obeitogge; >i9. taale; tage tmob, mobtage og ni)be; 
Mnge (et Soar) til at fætte SRaterie: foette watetie^ 
fu|)pttreTe; T. bigerere. —er, «. <fn font orbner; (En 
fom forbojec; gorbviflfefmibbel a.; ^ØpinfØrt^be c. 
(bbort Ben beb bebe Sampe tunne opIofeA). — ible, 
a. forbejelig. —Ion, 9. grorb9)e(fe; met^obif! Otbnen; 
SRaterienft Qefotbring e. (i Saaz). — Ive. a. fom 
beforbcet |[i>tbø)elfen; orbnenbe; «. SoTbøieMeSnibbel, 
SigefKb; eup^miatib n. —ure, 9. t gfocbøjelfe c. 

Dlg'ger, ff. (l^taWT e.; pi. x S))orer; Spabec (i 
iraaitfpil); Dlg^gtngs. «. p^. x Volig, Seiligbcb e., 
fBctctl\n pi. (efter (øulbgrnberne, gold—, i (Soli' 
fontien og Vufltalien). 

DIght', «. t tilberebe, fcette i 6tanb; Ræbe^ 
fniQire, Di)nte. 

Dl^glt. «. 9inø^^b^ V« Zonme e, (2«engbe> 
maal); T. Xomsie e. (en tolbte ^( af 6oIen9 el. 
Staaneni Diameter); enfelt Xolfignr c — al, a. fom 
borer tif Qingrene. ->ated, a. T. fingret (naar 
4—7 6maab(abe fibbe paa een etill). 

DiglAdiate. {di-) v. fegte; flribe. Digladlåtion, 
•. fatning c 

DIglyph. 9. T. Digli^f, bobbett Split c. (paa 
borifre ffrifer). 

DlgntflcåUoB, 9. Cp^ojelfe, Sotfremmelfe c Dig'- 
nlfled. a. betlsbt meb Ssrbig^b (ifcr om Øeifi> 
lige); fom opfører fig meb fBærbig^eb, bærbig. Dig'- 
nlty, V. opQøie til en fBoerblgbeb; att, Uettt, gibe 
(Btanfi, prpbe. Dig^nitary. •• %»\ Øeifllig, ^rcelat c. 
(«. Cs. eiffop, Delan, etiftSberre) Dlg'nlty, 9. 
Cærbtgbcb; b'i 9tang c; bøit (imbebe n. 

DignétloD, 9. t vid. Dlagnofitic. 

Digraph, «. Digraf c. (to 8otaIer ubtaltr fom een). 

DIgrem', v. afbiae; ubfteje. —ion, «. Uftrigelfe c, 
JDmfbob n. — lonal, — ive, a. afoigenbe. 

Digyaiaa, (di-) a. T. to^nnnet (om $(onter). 

øyidlcate. (di-) v. bømme, afgøre. Dljudic&tioxi, 
9. Hfgørelfe, afgørenbe Dom e. 

Btke, 9. Dige n., Dftmning; Orob^ Sanbgrob, 
Ørøft c; T. Øang e(. tUre e. (i en IMippe); v. om« 
bitte, —grave, — lecve, Dlte>dfnfpeltør c 

Dlla''oerat6, (di-) v. fønberrtor. DilaoerÅtion, 9. 
®øaberribelfe e. 

Dllaaiate, (di) v. fønbcrribe; ftenge itu. Dilaniå- 
tlon, «. Sønberribelfe c. 

Dllapidate, v. nebribe, øbelsaae, labe forfalbe; 
forfalbe, gaa tt( Ørunbe. DUapioation, t. ^ovfalb 
n., Ørøflfalbiglfeb e. (ifær om ^rsflegaarbe). Dilap'- 
idator, 9. dn fom laber Opaninger forfalbe. 

DilaUbllitj, (di) 9. UbbU>e(fe<(roft c. Dilåtable, 
a. uboibeliø, fom Ion ubflræflef. Dilatation, 9. 
Ubfhafning, ttbbibelfe c Dllatåtor, «. T. Dilata* 
torium n., Opfpiler e. 

DIlåte, (di-) v. ubbibe^ ubbrebe; nbbtebe fig, for* 
tftHe oibtløftia; a. ubPibet, bibt. DilAter, 9. Sn 
fom ubbiber ofo. Dilåtlon, t. tlbbibelfe; Opfattelfe 
e. Dllåtor, •. uboibenbe Vtufttl c. DiVatoilly, 
ad. meb Cpfættelfe et. 9lølen. Dil'atorlnen , «. 
9tø(en, Døben, Dobenflab c. Dil'atory, a. nølenbe^ 
langfom, boben. 

Blleetioa, 9. fSmbeb, ftorlig^b c. 

Dllem'ma, (di-) 9. Dilemma n., bobbelt Slutning; 
/lo. ^rlegen^b c. 

DlletUn'te, (pi. dllttUB'tt), 9. Dilettant o. 

Dll'lgeace, 9. ^lib, Driftigbeb o.; (ftotfT) Sletter- 
gang c. Dil'lgent, a. —ly, ad, flittig, briftig. 

Dlligeaee. 9. (fr.) Diligence, flor ^ofifareet e. 

DtU, 9. Dtlb c, anéihum oravøolem ($1.). 

Dill, V. berolige; blibe bøfig e(. ubirffom : to — 
down, tooge fig, bliM fMit. Dil'Ung, t. Ihele* 

le c , sr *Tl« føbebom n. 
l'ly-daliy, v. ffafe, narret. DUAcId, a. t nat, lp«. — ate. o. oplpfe, fornare. 
— Atlon. ff. Oplptning e. 

Dil'neBt, a. fortpnbenbe; SfortpnbelfeSmibbel n.,. 
fpag Drit c. Dilttte, v. fortpnbe, fpabe; gøre fDag; 
a. fortpnbet, tpnb. Dtli&ter, 9. gortpnbelfeåmibbet n. 
Dililitlon, 9. 9ortpnbelfe; tpnb 8<ebf!e o. 

DlliTial, Dtl^Tlan, a. fom angoar 6pnbfloben. 
Dilt^viate, v. oberfpømme. 

Dlm, a. —ly, <id. bun!el, mørt ilte Rar el. tpbe* 
Ug; tf te tiartfeenbe, fboa (om fDjnene); fig. rnfolbig, 
bum; — slghted, fPagfpnet. Dim, v. forbunHe. 
— Ish, a. noget bnnfel. —nem, 9. Duntei^b; 6miø* 
fpnetpeb; (Knfolbig^eb, Dum^eb e. 

Dlmb«r, a. x net, fmul; — damber, a. rigtig 
fmul. npbelig; •. ben flinTefle i en Sanbe, Vnfører c 

Dlm'ble, «. f mørft 6teb n.. Dal, ^ule, Ørotte c. 

Dine, (detne) 9. (amer.) Vu DoQar, el. 10 Otnt^ 
(6ø(pmpnt). 

DlBieB'iioB, 9. Dimenfton, Ubfhttlning c, On* 
fang« SRoal *., 6tørrelfe c, Rum n. —ed, a. fom 
bar Ubftrætning. — leøs, o. umaalelia; fom ei ^ar 
befiemt SRaal. Dimen'sity, 9. Ubfkrtttning c. Om* 
fang, 9Raal n. Dimen'sive, a. fom angiber {Raalet, 
(Brcenfe«. 

Dineter, 9, T. Dimetcr n. (en fBerlort). 

DimleåtJoB, 9. fjfegtning c, ^aanbmæng n. 

Dlmld'late, v. bele i to ligeflore Dele, palpere. 
Dimidiåtion, 9. Dbebeling, ^albering e. 

DlBftiBlBh, r. forminbiTe, forringe; forminbfle«, 
aftage. — able, o. forminbflelig. — ingly, od. foi- 
(leinenbe, meb SRingeagtelfe. Dimin'uent, a. t for- 
ringenbe. Dimini!icion, «. Jl^orminbflelfe; Øftagen; 
gortleinetfe, 9tebfattelfe c Dimin'uUve, a. —ly, 
ad. liben, ringe; 9. TOibbel til at forminbfle n.; T. 
^orminb^elfetorb, Diminutio n. Dlmin'aUyeness, 
ff. Sibenbeb, Ubetpbeligbeb e. 

Dlailø'tloB, ff. Dimiftflon, ZiQabclfe til at tage 
fin Kffteb el. fratroebe c. 

Dlm'løsory. a. fom gioer Xillabclfe til at fratmbe; 
-letter, T. Dimitforium, DiaabelfeftbePift n. (til at 
fomme unber en anben Oiflopft 9uriibiftion). 

Dlnlt', V. t giM fLfffeb, tiHabe at gaa; gibe i 
forpagtning. 

Dlm'lty, ff. DimiH n. (et 6lagi fint, ^Pibt Hpret 
9omuIb<tø)). 

Dlm'Iy, DlBi'Beif, vid. unber Dlm. 

DIn'mock, ff. x SRoneter, $enge pi. (Ct Diminu> 
tip af Dime, amr. ®ølompnt, 10 cents). 

Dim'ple, ff. line ^orbpbning c, Smilehul n., 
ftlvft i ^aøen c; v. banne el. faa fmaa 9orbpbmn> 

Ser. Dim'pled, a. meb Gmile^ller. Dim'ply, a. 
:lb af fmoa f^orbpbninger, Vrufet (om Banb). 

Din, ff. Døn n., 6tø|, £arm c, 6frofb, Ønp n., 
fttong o.; V. bønne, flingre; bebø»e. 

Dia«, V. fpife til Scibbag, fpife; gibe 9}Hbbagftmab, 
beoarte, befpife; to — wlth Duke Humphrey, x 
maatte unbocere 9Ribbag<mab, fafte. Dining-ioom, 
epifefhte c. bining-table, 6pifeborb n. 

Dlaetieal a. Krebiløbcnbe; —motion, ftccbf« 
løb n. 

DlBg, V. flaa fterft imob, ftøbe; bebøoe; bulbre, 
larme; x flaa: {ftfle bort, gøre fig fri for; leoere (til 
en af Stomplotet). — boy', x ØaPtpP o. Ding'- 
dong, ff. IHingflang e . Dingbang. 

DiB'gey, ff. (i Cfiinbien) lille éfibiioDe o. 

DlB'gtBøøø, ff. Dunfet^, €fummel^b; 6mubfia< 
^b e. (jof. Dingy). 

DlB'gle, ff. fmal Dal o. 

DlB'gle-daBgle, •. Dingelbangel n. 

DiB'go, ff. pilb ^unb c. (i Vuflralien). 

DlB'gy, a. mørt, ftummel; fmubflg; — Christian, 
X mulat e. 

DlB'Ber, ff. mibbogimoaltib »., IRibbogimab c; 
geflmaaltib n. Obf. Dine). — pills, pi. piller til 
at bæRe Vppetiten pi.; —time, 6pifetib «. 

DiBt, ff. 6Iag, ^ug n.; Stribe e., 6por, VtttxU Din 125 Dis a. (of eiog of».); 6tl|ffe, tXaot, tttaft c; by — of, ' 
se> yi «ip of. Dlnt, o. (imnse 6i»oc el. Vltttli, 

DiB«Mcråti*B, «. drtftSiRg, ZaQing e. 
Mo-e«nB, (ds'O «. Siocefon el. Blffop e. (i Rot* 
^(b tit fit eitocbmmne); a. fom (net til et m\pf 
tømne el. 6tift. 
IHmcm, «. 6ttft^ Siocef^ 9ifpeb«inme n. 
IHop'trIc, (d«) —al, a. bioMriff. Dlop'trios, «. 
^. Sttte OB £M^aaIenieS BrDbning i giennenu 
llgtioe ficgemer, »ioptri! e. 

Dloråma, {di-) «. SHotama «. (SRaleci fet giennem 
goi i twi clfeJ^fllal). 

Mp, V. blJ99e; tMtbe^ befugte; inbbtne; IKxntfcette; 

bplfe, f^nlle neb; inbtabe lig; geniabe; lige el. blabe 

(i en Oog); tronige (inb i); «. l^qpmtig; 9nbfaenl' 

ning; defbning c. (et 6teii' el. 3orb(dgf); ®))lbbelt)ft 

».; X Sljfe^ber o.; — of the borlzon, S. T. Stim' 

DråialMiIiim «.; — of tbe needle, fRagtietnoalenft 

VfmgBfng unber ^orifonten c — chick, «. JDberg« 

StOleb^let c, j)o4ieep$ minor (^gO- — pedt x 

foxttfot. —per, «. SpRet; 6(fb; StrømftoR, Ikiitb- 

fkst, Odbtogfei c, eincbu aguaticHt (9ugl/ ogfaa: 

Water ousel); x ^jenbfber e. 

Mpeft'aloai, (d»-) a. T. toblabet. 

»iphtfcérte, (diT) «. T. Gfinb n., ^ttb c; ^1^> 

tctfti« c. (S^gbom). DiphtberiVio, a. bi|>^tctitHl. 

DI^'thoBff, (dip'-) 9. Zbelt)^ S)iftoiig c. 

»ipléaui, «. SHpIon n., (QeHantngibreo, ftaabe' 

bccD oTt>.). Diplémacj, t. !Dt|>Iomati c; biHtoinotifC 

Itotpf ». Dipidinate, o. gibe et SHpIom. Diplom- 

atlc, a. WpfotmitifE. Diplomafiar : pi. Ifii^Iono- 

til e. ]>ipl6inatlst, «. IDiplomot, étotlfpnbig e. 

IHp'yiBg-BMdle, «. ^Ibenbc SRognetnoal^ 3it(Ii' 
notiosivaal e. 
BIp'HM, 9. ^faft e. (en Clangeort). 
Diptoaiåaia, «. ^DriRefuge, Vipfomanl e. 
Dlp'treh, (eh vbt. A), «. ffortegnetfe QDer QilZop' 
^ øg tRartl)TeT c 
BlTadiåttan, ((jt-) «. etraalente« tlbf))cebelfe c 
IHre, a. grnelig. ftcceTteHg; ^»iH førgelig. --Ail, 
o. frreftelig, grceifeng. —ralneBS, —nem, «. (inte« 
lig^b c. 

Dtreet', a. lige; tttbelig^ aabenboi, KbtrliRelig. 
—ly, ad. lige; nbttliRettg; umibbelbact, ftros. Di- 
rect', V. rette, (iQte; jiate; tnbrette, ørbne; føcefftitie; 
sBOife, Ifbe; blybe, befale: flribe nbeiqiaa (et fBrett), 
abcegfetc. — «r, «. Sebct, 9*«^, Ditertør c; Reb* 
ftab til oA ftpitt ^oanben n. ->ion, «. Retning; 
dnbcetning, Oibning; ^øtelfe, 9otfhift; Ubftrift, 
abicSfe e. — ire, a. anøifenbc, lebenbe. — ness, «. 
Hge RetniiM e. —or, «. ØoTftonber, OpfQnimanb, 
Betnrer, Wxeftøt; Rettefnor; 6f(iftcfciber c, Sn 
føm laabfiwsgef i 6aiiibittig^bffagec; T. ^ntfønbe 
e. — <Mate, ø. SHtettorat «.; Oefltjitetfe e. — 6tial, 
a. onøikabe; ^reftorial«. — ory, a. lebenbe, anbi' 
fcnbe; ». IDhcdtOTinm; S)treltotata.; Vnbiining; 9ln> 
bilningfbøg, Sdøiier e. DlieCCreøs, Dlrec'tiiz, «. 
fMtprerinbe, ^lectrice ø. 
DlrøHptlon, ((fvrøm'-) «. Vffonbring e. 
Dtrøp'ttOB, (i<f-) 0. 9Ii)nbring e.. Ran a. 
Dtrya, ø. fttogefang, Sørgefong o. 
IHr'Igeat, a. lebenbe, beftenmenbe; ø. T. SiccI* 
tiøaS'Sinie e. 

Mrk, 0. Son, lille ftdotbe ø. (^øi be frotfle ^«|* 
Isabeie). 
Dirk, a. x natT; ø. t foimøtTe. 
Mrt, 0. Snnbl, GnaM, Statn a.; ø. fmnbfe, 
tilføle. —luen, «. 6RbeR^, Utenlig^b; Éab^eb, 
Rebcig^b e, DIr'ty, a. — ily, orf. ftiben, fnobfet; 
ftaipeC fob, nebtig; dlrty work, Stntfelltcg c 
Dir'ty, V. fmnbfe, ttlføle; fig. befmnbfe. 

Mrap'tlaa, {di-) ø. eønbcrbrpbelfe c; Øtat, 
6tBb a. 

BltablMty, ø. ftcoftlal^b, 6iKig^; ttbneligbeb, 
QfMRet^ c. Diflåble, «. ofbofte, gate nbttdig el. utienflbtKltig, fatte ub af 6tanb; føttinge, tilintet- 

g »re; faare, lemlafle; a dlaabled sbip, et uføbbgtigt 
fib. Disåblement, ø. Ubueligbeb, UfNRet^b c. 

DlnabaiM, v. l^jalpe tilrette, bringe nb af 8ilb* 
farrlfen. 

Dliaceom'modatø, e. bølbe Ufejligl^b. Diaao- 
commodåtlon, t. uberebt ZUflanb c. 

DItaecord', o. iRe inbøillfge, iRe bcere enig. 

Blweøaø'tom, ø. afMenne. 

Dlsaekaowl'edge, ø. iRe ertienbe, fraljenbe, for» 
negte. 

Dltaoqvalat', 0. t afbri^be et Srtienbtllab. — anoe, 
0. t Ubetjeabtflab; ^cebet eeTjenbifEob a. 

Dtøadora', ø. berøøe $rObe(fen. 

DløadTaaøø', ø. flanbfe, bolbe tilbage; træR^ flg 
titbage. 

Dløadraa'taffø, 0. uforbeloatig Zilflanb; Stabe c, 
%ab n.; (at — , øcergelø«, bl«U)eIøft; nbelejlig); 0. 
mebføre t^, flabe. — able, a. t uforbelagtig. Dis- 
advanUigeouB, a. —ly, ad. uforbelagtig, ugnnfKg. 
Diøadvaotågeousnefw, 0. Uforbelagtig^eb, ubcleittg 
Zilflanb; Stabe 0., %ob a. 

DiøadTøa'tare, «. f Ubelb n., UlbRe c. Dia- 
adyen'tnroiis, a. t utpltetig. 

DlsalTøct', 0. gøre utilfrebi, oæRe VlMfomøielfe; 
mifbiOige; bringe i Uorben. — €d, a. — edly, ad. 
miifornøfet, ntilfceb«. — edness, «. Vlilfomøjelfe 
c. —ion, 0. Utilfrebl^b, ttbiHie, 9Riifømøietfe c; 
T. flet »eflaffen^b e. (Segemetf). — ionate, a. 
miSfomøiet. 

PlsafVIrm', 0. benegte. ^ance, 0. Oenegtetfe c 

Diøaffor'est , 0. opbcebe gforftrettigleben^ gøre 
offentlig, aabne. 

Dløagréø, v. bære uenig, iRe ftemme oberenS; 
belønme ilbe (om Wab oa %x\ftt). — able, a. 
— ably, ad. noøerenlfYemmenDe: ubehagelig. — able- 
ness, 0. Uoøerenfftenmelfe; ttbe^ageligl^eb c —ment, 
0. f^orftieflig^eb; ttenigbeb, Stribig^eb, SRiftfor* 
ftaaelfe c 

Dløalllégø, 0. t opfige fiutbflab og Sroflab. 

Dløøllow, V. fortabe, afflM; milbillige, —able, 
a. uttaabefig, forfaflelig. —anoe, 0. 9orbub 9.; 
aJHSbtaigetje c. 

Diøally', 0. t megattiere. 

Dløaa'ehor, Diøaa'erø, 0. t lette 9lnfer. 

Dtøaa'lmat«, 0. affjale; gøre mobtøl; nebflaa. 
Dtoanimåtlon, 0. Støetf Berøbelfe c 

Ploaaaex'. 0. abflille, ftiHe ab. 

Dlsaaaal', (urigtig for: Annul'). 0- ertlare for 
ugplbig, opbabe, afflaffe. —ment, 0. Opbætoetfe, 
»fftoffelfe c 

Dløappar'ei, 0. f afRcbe; forlrøDe, bringe i Ulope. 

Dløappéar, 0. forfbinbe. — tnæ, 0. ^^Mbinben c. 

DloappolaV, 0. tilintetgøre (9orPentninger), iRe • 
opfplbe, fluffe. —ed, a. fCnffet: t tRe forberebt, 
nberebt. —ment, 0. fe)lflaget ^aob %., Sfnffetfe, 
Øtobgang c, Ubetb a. 

Diøapprédate, 0. nnberburbere. 

Diøapprobåtloa, 0. Vtiibilligetfe, %^l 0. Dis- 
ap'probatory , a. milbilligenbe. DløapproVal, 
(-proov'-) 0. 9RilbiIIigetfe e. Dliapprove', 0. mil* 
billige, bable. 

Dh'ard, vid. Dlzzard. 

Dliana', 0. afbffbne: berøbe. — ament, •. Rfbcib« 
ninq c —er, 9. Cn fom aføabner. 

DiiarråBjra, o. bringe i Uorben, forbircc. —ment, 
9. Uorben, ^orPirrlng c. 

Dløarråy, 0. ofRftbe; bringe i Uorben; «. Uorben, 
goroirring; løl !Cragt, Regligé c. 

Dløanlditty, 0. t (Hterlabenbeb, Uopmftrtfom^ e. 

Dlsasséelate, 0. abffiSe (Oenner ofp.), ftiOe ab. 

Dløas'ter, 9. uIpRelig Stferne; UIpRe 0.; 0. gøre 
uI^Reltg, bringe i UIpRe; forbarbe, Panfire. Dis- 
as'trons, a. —ly, od. ntpRetig, føroetig, elenbig. 
Dloas'tronsnen, 0. fRobgang, utptfelig Xilfhinb, 
Ulptfaligbeb e. Dis 126 Dis BlMn'tliorlxe, o. bntttt Vnfreljen. 

DiBaTMeh', 9. tage fit Orb tiwaqt, negte. 

DIaaTow', v. ilTe tUftaa, ntatt, fraljenbe fla, fra« 
flca, forfafte. —al, —ment, 9. Benegtelfe, gomflelfe 
c. —er, •. f^oinegtft c. 

DUlwttd', o. aftaTTe, giDe QffTeb; ftille« ab, op' 
l»]ti, trsHf fiø tilbage fra ftrigetjenepen. —ment, 
«. »ftalfelfe c. 

DisbAr', o. berøM (en barrister) ffiet til at pte« 
bete for éfranfen. —ring, «. Sorttiiøning fra Ketft* 
ftranlen c 

DlBbark', o. aftage Øarten, afbaife; t ubfCtbe 
{vid. Disembork). 

Dtsbelléf. 9. Santto, Xuibl, VtiStiDib c. 

DlsbelléTe. o. itfe tro, bettiitjie« tutble om. —er, 
9. Zoibler, »antro c. Cille Xroenbe). 

DUbeBeh', 9. forbribe fra €sbet. 

Disblåme, v. t retfcerbtggøre, befri for ^bel. 

IHtbodied, a. t løft fra Segemet. 

DUbow'el, 9id. Disembowel. 

DlRbraneh', o. af bri|be (Ørene; afhugge et. afbrl^be 
(foin en Øren). 

Dlsbad', V. bortiloere ftno))per el. Iloifle (fom ere 
fCabelige). 

Disbar 'dOB, Dlsbur'theB, o. aflttSfe, Mfc befri 
for en Stjrbe; Ag. lette (®inbet). 

DiBbnne', v. ubbetale, ubgibe ($^nge); uMoegge^ 

S øre flforflub. —ment, 9. Ubgift/^ Uboetaling c; 
^blceg, Sforflub. —er, «. Sn fom ubbetofer el. gør 
Ublæg. 

Dise, 9. (vid. Disk). 

IMscareeate, 9. tage 6Toene el. @anbaleme af. 
Diacalceåtion, 9. 6Ioene8 Vftagelfe o. 

Discal 'ender, r. ubflette af irolenberen, ubflette, 
oberftrege. 

DIsean'dy, v. obløfel, fmelte. 

DlocardS 9. fafte (i ftaartf^O; aftalfe, afftttte, 
offfebige. 

DiMar'nate, a. fom ftøbet er taget at føbløi. 

Biscås«, 9. afllsbe, blotte. 

Diteeptåtlon, «. 6trib o., StribefpørgSmaal n. 

Dlseern', 9. fEjelne-, fe tåbelig, opbage, blibe 
Par; gøre gfovfliel paa: bebømne; bømme. —er, 
9. Opbager; dhi fom lan bebømme^ ftienber c. 
— ible, a. — ibly, ad. fom Tan flielneft el. fienbeS, 
fbnlig« øienfi^nlig. — ibleneas, 9. Sijnlfgl^eb, f&jen* 
fpnligbeb, Zijbelig^eb e. — Ing, «. eCielneebne, 
Sømmetraft e. —ing, a. — ingly, ad. ftarpflnbig^ 
forflanbig. —ment, *. Sømmetraft, GQelneebne, 
GtønfomQeb c. 

Dlseerp', 9. fønberribe, tibe i Gt^Rer; abffille, 
ubbftlge. —Ible, — tiblc, a. fom Ian rioel i 6tt)ffer, 
fom Ian abftiOe«. — tibfl'ity, «. ben (Kgenflab at 
lunne abfKIleS el. gaa i 6tt)Iter. —tlon, 9. éønber* 
ribetfe c 

DIaees'Blon, «. t Hfgang, bortgang c. 

DIseharge', v. oflaftfe, lo9fe, ubftibe; gibc fra fig; 
ttbftobe, btre; affnre; labe ubfli)be, tabe ubløbe^ befri; 
friljenbe; løSlabe; aibe Vffleb, aftaRe; ubføre, opfi|lbe 
(fin 9Iigt ofo.); afgøre, betale; bortflaffe, bortfenbe, 
boTtf lerne; affarbige; br^be op, opløfe fig. Diøcharge', 
f. VffDdng c, 6tub; Ubbrub n., Ubfll^ben; ubløbenbe 
el. ubf[&brnbe Waterie; eortfiemelfe, WftebigeUe, 
»ffleb; »efrielfe, SøUabelfe, f^Ifenbelfe: i^gioelfe; 
Opfblbelfe, 9iilbbt)rbelfe c; Søfepenge pi.; Oetaling; 
fbittering c. Discbar'ger, 9. dn fom løMaber; 
9)etaler o.; dn fom afftirer ofp.; T. Unberflag n, (en 
»fftlle). 

Dløefde, 9. t Ucere ober, ribe i 6tbIIer« 

DiR'elfonn, a. fitpebannet, lig en élibe. 

DiidBct', a. ille omgiorbet, løfetig et. fEøbcftløfl 
Ifttbt. 

DlBclBd', (i lort) 9. flære i StijRer, bele. 

Dlseiple, «. SHfcipel, Scerling, Cleb c; — like, 
fom bet fømmer fig en Sifcipel. — ship, •. en SifcipeM Stilling c, el. ^or^olb n. Difcfple, 9. ^ 
unberbife, opbrage; tugte. 

Dis'elpllnable, a. mobtagelig for Itnberbitoing, 
loerDiOig. fijbig. — ness, •. Sarpilligbeb e. DIs- 
dpliuårlan, a. fom ^ører tilZugt ogOrben: 9. dn 
fom kolber ooet Xugt og Crben, Xugteme^r; ert 
Cfficer, fom ^otber ftreng 2)ifciplin; ^reSbpterianer 
c. Dls'ciplfnary, a. fom ^ørrr til Xugt og Opbra« 
gelfe; fom ^ører til borgerlig Orben. Diø'cipline, 
9. UnberPiØning ; Ihinfl, Sibenftab; Sugt, Orben, 
3)ifcipan, SRanbStugt, ftrtgCtugt; UnbergiPen^eb ; 
Xugtelfe, @traf; Spoegelfe, ^nbfietten c; 9. unber« 
Pife; oænne til Xugt og Orben, afrette, bifcfplinere; 
ftraffe, tugte; fpæge; frrbcbre. 

Diselålm, 9. ilte erljenbe; afflge, frafige fig. — ajit, 
—er, 9. Hn fom frafiger fig; T. ^orfpar n. (fom 
inbepolber en 8<egring el. f^rafigelfe;. 

DlMldøe, 9. oplude, afbpHe; aabenbare; ubruge; 
9. t Opbagelfe c —er, 0. ^n fom aabenborer. Op' 
bager c. DiacKtenre. «. Opbagelfe, Vabenbarelfe o. 

Dioclovt', 9. tage5)[nbfpøbmngenaf; punge ub mcb. 

DIsclAslon, 9. Ubbrub n., Ubfirømmen e. 

DlBciait, 9. forlabe leflen; fjerne fig. 

DlB'ootd, —'al, a. lig en @IiPe. 

DlacolorAtloii, (•c«^) 9. ^arbefliftning^ Sfalmen ; 
foranbret QfarPe, $tet o. Disool'our, 9. foronbre 
9atpen, farpe, plette, bringe til at falme; Jia. forbcernc. 

DIscom'flt, (-fliim'-) 9. abfprebe, ooettHnbe, flaa 
paa Brlugt, flaa, betPinge. DlBOom'flt, — nre, «. 
Øbforebelfe c, Keberlag n.; Jlg.^tttixtini c. 

DlBCOm'foit, {-cum'-fttrt) 9. vHSmob n., 9ebtø' 
belfe, Kummer c; 9. Ircenie, bebrøpe, gøre miftmobtg. 
— able, a. f utrøftelig; bebcøpelig, ube^elig. 
— ableness, «. XrøfleSløA^eb e. 

Dtscommead', o. bable. mtSbiOige, midrdomman' 
bere. —able, a. babelboerbig. — abienesB. «. ^bel« 
Pærbia^eb c — åtion, •. ^abel, IBebrejbelfe c. —er, 
9. Sabler e. 

DlBcom'aodate, DlBoomHéde, o. befPcere, for> 
ulelli^e, falbe befPærlig. Diøcommédlons, a. be« 
foftrltg, ttbelPem. ubeleilig. Dløcommod'ity , 9. 
IBefPcerliøbeb, Ubelpembeb, ®Iabe, Ulempe c 

DlBoom'moa, 9. berøbe falle« Rettigbeb, betøbe 
SamtPem. 

DIscoHplex'loB, 9. t borttage cl. forbcerPe %ax»en. 

DtBcompdiø, o. bringe i uorben, forflPrre, fot> 
Pirre; forurolige, bringe ub af ^atntafi* fotaørfaøe 
Qortrpbelfe, ærgre. Discompésore, 9. Uorben; %oz» 
Pirring, Brotftprtelfe c. 

DiBoompt', 9id. Dlsconnt. 

DisooBcert', v. gøre forlegen, bringe ub af 9ot- 
ning; tilintetgøre, forflprre. 

DiBcoBform'ablø , o. uoberenftfiemmenbe, mans' 
tenbe Snbeb. Dlaoonformlty, 9. UoPcrenSftemmclfe, 
Uligbeb o. 

DiieoBgrftity, «. Uenig^b, UoPerenSftcmnelfe, 
Wobflgelfe c 

DlBooBnect', o. abfliHe. —ion, 9. VbfCillelfe; 
eplib e. 

DiBcoBBøBt', 9. itlt flemme oberenS. 

Diseon'Bolate, a. —ly, ad, trøftegiøi, utro^lig; 
^abløS, førgelig. — neaa, Disoonoolåtlon, «. XaftH* 
lød^eb e. 

DiseonteBt', a. utilfrebl, misfornøjet; «. UHI* 
freb«b<^b, Stilfomøjeffe; 9Ridf omøjet c; «. gøre 
utilfreb«, fornomne. —ed, a. mi4fontøiet. — edly, 
ad. utilfrebf, fortrpbelig. — edneøø, —ment, 0. 
SRi<fomø]elfe, Utilfrebi^b e. 

DløeoBtlB'aaBee, DlBcoBtiBuåltOB, 9. Vfbrl|belfe 
c, Opbør n.; SRangel poa 6ammenbceng c. Dis- 
contin'ue, o. opbøte; afbrpbe, gøre wnbe paa, op* 
gipe; tabe (Slet til noget). DIaoontiniUty, 9. SRan* 
gel paa Sammenbang 0., ^ul a., SUibning o. Dis- 
contin'uous, a. ufammen^angenbe, afbrub^, aaben, 
gabenbe (poetifl om 6aar). Dis 127 Dis nobfiøelfe c. DlaoonTéiiieiit, a. t upaifenbc, non* 

Dls'cord, ». Uooctenillnninelfe, Uraiøljeb^ S)it> 
feRBunri; SHtfononft, SRi«ti)b, iRiftHang c. Discords 
V. ttftte nmifl, ifle ^coune oMtenft, bift^annonete, 
iSc Heame fcqitmrn, fhirre. — 'anoe, — 'ancy, $. 
Ibveiesiflnnaelfe, Ueniø^eb, SHS^moni e. — 'ant, 
o. — 'antly, ad. fhtiienbe, it(e flenmetibc; vtniq, 
aotoetmiflemmenbe. — lU, a. f ubenfEabelig, tratte« 
!st. 

Mwottm'cel, v. t froroabe^ roabe imob. 

IHacout', V. frorrøne^ afbrage; bilfontere (løbe 
M keløe f^Tec mob et bifl Sfbrag). DlB'oonnt, f. 
mfbraø n., ViaMt, ^Øtonto e., Srselafbrog n. —'er, 
9. Cm fon biftonterer. 

DticoiiB'teBABOO, p. bringe ub af ØAtninø« for* 
»trre, affbrceffe, berobc røobet^ iffe opmuntre; be> 
toaune, IKnbre; «. uoenlig Oel^nbling« fo(b Wob« 
toøelfe; SKiMaioelfe c —er, t. 9n fom be^nbler 
(CB anben) mcb Jnilbc, flet Qcf!l)tter, 9oraøter e. 

IHscovr'age, o. gore mobtof, nebfloo, afftrsfte; 
«. 92oblo0^b c. —ment, ». 91fffrttRfIfe c; bet 
VffrraRenbe; Varfag til SRiSmob cl. Ø^^gt «. Dis- 
coor'ager, «. (Sn fom afftraRer ofo. 

DlaeéBne, ». Samtale; Xale, Vfl^anbling ; %xct' 
bilen; £«mmetraft c; v. famtate, tale; fluttr, 
bomme; øtoc eL ubfore (Wnfif); aff^anble, tale om; 
pittbifie (om, on); t obertænfe, Betanfo. —er, «. 
Zoler; iut^itta e. DIscénisiTe, o. famtalenbe^ i 
§orm af en 6amtale; fluttenbc, flutning^biS, orgu' 
mestccenbc Gof- DiKonlTe). 

WatémrifmB, a. —ly, ad. u^oflig. — nen, 
Dioooor'tesy, «. tU»ofI{ø|ieb c. Dlicéurtshlp, «. t 

IHt'eoiit, a. flab, breb,jribebannet. (3of. Disk). 

PiteoT'er (-eno'-), o. afqijlle; btfe, aabenbare; op' 
boge. — Able, a. — ftbly, ad. fom ton o))baøeØ; 
fiialiø. —er, a. Cpbaøec; Sliejber, @)Hon o. — y, 
t. Opboødfe; Vabcnborclfe e. 

Diacred'it, r Sanote, 6lam, 9ti«freblt c, flet 
Sbøte ».; o. brinøe i SDhllrebit; boncere, beflamme, 
bnnøe t flet Kpflte; ilte tro, betbiole. — able, a. 
— ably, ad. banarcnbe, beffammenbe. 

IHocréet, a. —ly, ad. forfløtiø, betonlfom, floø; 
Befteben. — neso, t. Øotfiatiøbcb, Setanlfom^eb, 
tloøffob; Befbbenfieb o. (3of. Dlorøete). 

Dlil'erepaiieo, Dii'eropaney, «. UooerenUflemmelfe, 
gorflielliø^b, IRobfløelfe c Dls'crepant, a. for« 
jIteOiø, mobfløenbe, ftribenbe. 

DUeréte, Dia'eroto, v. affonbre^ abfliDe; a. ab* 
flUt, affonbret, forfClIt; abfTiHenbe. (»bf. Discreet). 

DlKie'tloB, $. Oetonlfomleb, Søtftøtig^, IHog« 
{Tab, fforflanb c; tt^ttt, Øobtbefinbenbe n.; at — , 
boa 9ouibc 00 Unaabe. —al, a. — aUy, ad. bil« 
Zoorftø, e^ Øobtbefinbenbe. — ary, a. biOaatliø, 
tthibftraidet. 

DiMrétlf«, a. —ly, ad. obftiOenbe, fom beteønei 
Hbftillelfe el. SRobfatninø. 

DfierlBi'iBaUe, a. fom ton obftiSeft (beb ubbottel 
ftfenbeteøn), fom fan ftjelne«. Dlscrlm'lDate, o. 
ftidne; øore fioTft\tl poa, abfKiOe. Dlscrixn'inate, 
a. t abfmt, færfHIt. —ly, ad. tlybeliø. Dlscrim'- 
inateneso, «. fforflieaiaVb e. Discriminåtlon, •. 
6lielncn; %inmtl c.; erielneteøn n.; etielneebne o. 
Dfscrim'inatiye, a. —ly, ad. fffelncnbe; torafterifHfl. 
Diflcariminous, a. t Tritifl, farliø, milliø. 

DliraMtory, a. fTiflet HI at lene fiø til el. i. 

Diociil'pate, o. unbftt^Ibe, frilienbe. 

IMacBBOieBey, *. Sioøcn til Qotbf e. 

DlMBM^ber, V. befri fra en O^rbe el. Øefbftc 
tiø^, lette, vid. Dioencumber. 

IMicÉre, t vid. Dlsoorer. 

IHflcar'reBt, a. t iØC øanøl (om Orb ofb.). 

Dloear'alit, •. vid. Diaoourser. Disear'riTe, a. —ly, ad. fom bebaøer fiø frem 
og ttlbaøe, ubeflanbiø, ufiabiø, flijøtiø; frémflnbenbe, 
fluttenbe, Glntninøft*, bilKurflbifl. — ness, «. 6tut' 
ningftfoføc c. Dfscur'sory, a. fluttenbe, orøumeu' 
terenbe. 

Dta'ens, «. Aafteftibe, Siflu« c 

DliOBM', o. flaa iflt^Iter, ffiOe ab; bete (til 9lrf 
belfe, f. ttj. gfuafeoUbt, en 9(afKe Vin), n^be meb 
Belbe^ø; unberfoøe noie, brøfte, afbanble, ubbitle, 
biSlutere, bebattere; forbele (en 6butft ofb.). —er. 
9. Unberføger e. —Ion, «. nsiagtig ttnberfogelfe, 
S)TøftrIfe, ttboifling; Sorbeling c. — ive, a. for« 
belenbe; «. forbelenbe Sagemibbel n. 

DiiciUeBt, a. forbelenbe; «. forbelenbe Scegemib« 
bel n. 

DlidålB, •. 9øtaøt, Rinøeaøtelfe c; v. forfmaa, 
foraøte. —tal, a. — fUlly, ad. foraøteliø, baan' 
fulb, fioTt. — fUlne«, «. IRinøeaøt, 9oraøt ^aan* 
l^fb c. 

Dlséase, t. tt)Mi«feIiølKb, eiyøbom; t ØefMerliøVb, 
Ube^aøeUflbfb c; v. øøre fbø/ fmitte; befbare, for> 
uroltøe. Diséasedness, «. Soøelig^b, U^ftfeliøbeb 
c. Diséasement, «. Uro, f^orfngrrelfe c. 

Dløed'ged, a. fløbet, øiort ftnvn, iRe florp el. 
fDib«. 

DlRombark', v. ubftibe, tonbfatte; ^aa i Sanb. 
— åtion, —ment, a. Ilbfttbninø e. 

Dlscmbar'iaiø, o. øore fri for ^inbrinøer. —ment, 
a. fiefrielfe e. (fra ^orteøen^eber ofO.). 

DlMmbåT, V. t brinøe ub af Ouøten. 

DlMmbeliUh, v. borttage Vttfbeiferne. 

Dlsemblt'tor, v. betaøc Qitter^eben, milbne. 

DItiembod'lod, a. berobet Beøemet, toft fra Se* 
øemet; T. optoft, friøibet. Dlsembod'y, v. T. optofe 
(et Sfteøimcnt). 

IMNmb6gae, (ue Øttmme), v. ubtofle, ubøtobe: 
flbte ub, tobe ub (i ^abet ofb.). —ment, «. Ubløo 
n., Ubftrømninø o. 

Dlaembow'el, v. nbbcaøe af Ønbbolbenc; taøe 
3nbt)oIbene ub af. 

Diiembroll', v. befri fra 9efb«eT(iø^b et. 9orIe* 
øen^b, ubrebe, ubfri. 

Dlsenåble, v. offrofte, fbceRe, fatte ub af 6tanb 
tit. 

DløeBohaat', v. befri fra ^ortrbOetfe el. Srolb* 
bom. —er, t. Cn et. 9toøet fom ^ber Zrolb* 
bommen. 

DtMBcoar'age, vid. Discourage. 

DlMBCBm'bar, v. lette, befri (fro en 8))rbe et. 
Qefoarliø^b). Disencnm'branoe, «. 9citaøetfe, Qe- 
friflfe, £ettelfe e. 

DiMBfåge, V. ubbiRe, toiøøre, befri; afbraøe; 
to«øøre ftø. —ed, «. fri, tebiø, iRe obtaøet. — ed- 
ness, a. ffri^b e. (for Vrbejbe ofb.), Sebiøbeb; 
ubunben ZTtflanb o. —ment, a. 9ci^b/ Bcfriclfe c 
(fra en 9otpIiøte(fe ofb.). 

DlMBBéble, V. t nebbarbiøe. 

DiMBr61, V. uhftttiqt (af en Sifie). 

Dloeaølåfo, v. t fatte i 9ril^^ 8*^ f^- 

DlMBtéll, o. ubfri (bcb lobmatfiø ghmnøonø«' 
maabc) 3orber el. Sjenbomme fra at bore uof^n- 
betiøt 91rbeøobt, øore af^anbeliø el. fri. 

iMMBtaB'gle, V. nbrebe, bine toft> ubbiRe, løfe, 
befri, —ment, •. UbbiRinø; Qefrielfe e. 

DiMBtene', o. t opørabe iøien (vid. Dfsinter). 

DiMBthral', v. befri fra Xratbom. 

DIseBthréBo, o. ftobe fra Zronen, affatte. 

DiMBtitle, V. berøbe en IRettiøbeb. 

Diseatomb' (diam-toom'), v. taøe ub af en 
Øraobøi, opørabe et. ubørabe. 

BIseatraBee', v. brinøe tit fiø felb^ baVfe af en 
^nrbRelfe et. bbb 6øbn. 

DisespoBM', V. befri fra tttøteftab; forbijbe iOøte* 
flab. 

DlsesUbltob, v. fjerne et. fliffe fra bet Øeflaaenbe Dis 128 Dis ti. f^ftfatte, fnlbtaftt. —ment, 9. Ktflillelfe c (ifar 
Slirfenft 91. fra etaten). 

DlteBMen, v. rtnQeaate; 9. Wingrogtelfe o. DisM- 
tlnåtloB, 9. Slingeaøtfifc c 

DIsez'erelM, o. t hnøJM (Dbelfe. 

DlBfkn'ey, v. t Ute Tunne libe. 

Dlifirovr, «. Ugunfl, IXnaabe; StoitøeT paa 6!øn' 
^eb, 6toa6eb^ ^æSIig^cb c; 9. be^nble nbenlia, 
ille beaunmøe; oivce ^liø, banfite. —er, 9. wn 
font mlftbiHiget, Vtobftanbet c 

Dttflgnritioii, •. 8an|rabeii, Sanfhriiig; ^ttiø* 
^eb e. Disfig'uie, 9. banflafee, banftce. DUfig'- 
urement, t. Banfirinø c. 

IMifor'Mt, 9ui. Disafforest. 

DIsftraB'dilM, 9. becBbe g^bebet og 9onettig- 
(fbet. —ment, 9, Secøbelfe af ^tibeber og Sfor« 
rettlg^eber c. 

DlsfHar, o. f fotbife fta 9Rnnteotbcnen. 

Disfkr'Bltb, 9. berøM, Motte. 

DIsgar'niftk, o. bersbc $Tl)beIftr, blotte; T. blotte 
<rn 9«e{lntng) for Sfbti. 

Dlogftr'riooii, 9. blotte for Qefætning. 

DlHirl6rlfy, 9. bonoere, berooe tfihren. 

DIagorge', 9. ubfpb, ubfojle, ubllobe; ttbgbbe. 
—ment, 9. Ubfpben; Ubgbbning c 

Dlflfos'pel, V. afoige fra (Ibongeltet. 

Diagriee, 9. Unoabe, ttgunlt; &ctnt\tX. Øattoere; 
nibKe c; o. bringe i Unaabe; banoere, befKoemme. 
—ml, a. — Ailly, ad. banorenbc, ftonbig, ftammelig. 
— flilnesB, •. Sancere, ©tam, 6fænbfel c —er, •. 
<Sn fom banosrer tt. flænber. DiøgiAcious , a. 
uoenlig; ubeba^eltg. 

DUgride, 9td. Degrade. 

Dis'gregftt«, V. t abfplittr. 

Disgnise, 9. forllttbe, formumne; foranbre, for* 
breie; bolge, fljnle; x berufe; 9. Sorttebning; ^n* 
fHØelfe c, $aaftub, 6Iin n^ Kni, Berufelfe; 9arce 
€. —ment, 9. gfovKabninø o. —er, o. forftoebt el. 
formummet 9erfon c, dn (om forflceber ef. omffober. 

Diigast', •. Vffmag (for noget), fiebe, JBammelfe, 
a»obbbbeKø6eb, Sffti); tltilfreb«beb, Vtrarelfe o.; 9. 
foraarfage væmmelfe, MeRe IRobbijbeKgbeb ; fop 
ncerme, fortørne. — ftil, a. teSd, bammelig; ube* 
bagetig. Dlsgns'ting, o. —ly, ad. mobbbbelig. 

DIoh, 9. ffob «.; iRet; eiool el. thp c; a — of 
tea, en ttopXbt; the — weais Ito own cover, fom 
^erren, foa Zjeneren ; to throw a thing in one's 
— , X Jiff. tabe 9ti foa noget boa fin ZaOerlen, ribe 
Hn noget i Slafen; — bntter, frifS 6mør «.: — clout, 
--Kjloth, ftortlub c, tBillencrbe n.; x he nas made 
a napkin of bis —dont, l^on bav agtet fin ftoRe« 
ptge; —cover, Sætfel n. (af Blil, for at ^olbe Staben 
oorm); — wash, — water, 6fbKe9anb, 6poIebanb n. 
DUh, V. (— up), rette an, anrette; x ttlraffe, obe* 
logge, unbcrtue, ^oppe SRnnben paa. 

DIshabllle', a. ifle orbentlig poallabt; 9. SRorgen* 
bragt, Stotbrogt c. 

DiBhabit, V. t forbribe (fra en Bolig d. et 6teb). 

DIskaniéBloa«, a. tt^rmonif!: upaifenbe, uenig. 
DiBhar'mony, 9. f gHiflang, 6furren; Uooeren<> 
ftemmelfe, Uenigl^b c. 

Disheart'ea, 9. gore mobiø«, affttttlle. —ed, 
a. forfagt, mobfalben. 

DIshdr' (-oirO, 9. t 
inherit). 

Disker'itoa. 9. Vrbelølgørelfe e. (otd. Dlølo- 
herison). Dtøher'it, 9. t gøre arbeløi. Dieher'- 
lUnce, 9. Ørbeløi^b c Dløher'itor, 9. Vrbeløi« 
gører c. 

DiaheT'tl (<i«-«A«o'-«/), 9. ubfbrebe (^ret nor« 
bentlig), bringe i Uorben; —led taalr, urebt I«fl og 
pjuftet, flagrenbe ^aar n. 

DfihlBg, a. but, runb^ul, tonlab (^off ^aonb« 
barlerc); 9id. ogfaa Dløh 9. gøre arbeløf (otd. Dlø- DIshoB'est (-0M-), a. —ly. ad. uartig, utebelig; 
t ubfKammet, banaret; t nanffambig, ufabelig. — y . 
9. Uorlig^b, Urebetig^eb; Uanfianbigl^b, nh|bfr> 
beb c 

Dtihoa'oar (-M'-Mr), 9. Sanare, 6IanbfeI; fl^ag* 
talelfe c; 9. banore, beflamme; fVonbe, trauEe (Ufn^l- 
bigbeben); to — a bill, itte honorere, tRe betale, 
labe protefiere en Sescl. — able, a. — ably, ad. 
banarenbe, aretøl; flanbig. —er, 9. KEreftanber; 
forfører c. 

Dtihora', o. t berøbe fontene. 

Dlfih6aiour (-^-mur), 9. flet £une, flet ^umør n. 

Diitll6iiioa, 9. Borttagelfe af dOufionen o.; bet 
at bcerc bragt ub af be btenbenbe SrorefHIlinger. 
— ize, 9. bringe ub af ^Ilufionen. 

DlBimprore'ment (•proo9'), 9. ^rbarrelfe c. 

DlBlaear'cerate, 9. ubfri af f^nqHl. 

Dlslacllnåttoa, «. UHtbø)eIig^b, Ulbft c. I>l8- 
Incline, 9. gøre utilbøielig. 

Dlølncor'porate, 9. opiøfe (et 6amfunb); ubeluRe 
(af en ftorening). DIsincorporåtion, 9. Berøbelfe 
af et @amfunbl et. Saugft Sri^eber og Qforrettig* 
beber c. 

Dlrinfect', 9. borttage 6mitfioffet, ubrenfe, be«« 
inficere. — ant, 9. SRibbel mob Smitte n. —ion, 
9. SeSlnfeltion c 

DlKiBgeaslty, 9. Urebélig^b, %aXpféb e. Dialn- 
gen'ooos, a. —ly, ad. urebelig, faift, unberfnnbig. 
Dlslngen'aonanesB, «. ^tffbeb, Unbeifunbig^eb c 

DUtahab'Ited, a. f ubeboet. 

DUiaher'iHon, 9. VrbeløAgørdfe e. Dlalnher'lt, 
9. gøre orMløK. 

DliiB't«^ble, a. optøfelig. Disln'tegrate, 9. 
opløfe (fammenbangcnbe %tlt). Distntegntion, «. 
Opløining e. (af fammen^angenbe S)ele, iRe af Oe* 
flanbbete, jbf. Decompositton). 

DMater' 9. opgrabe iglen, tage ub of •råben; 
bringe for Sbfet. 

Dula'tereHMd , a. uegennbttig i9id. Disinter- 
ested). Diain'tereøBment, 9. Uegennbtttg^b, Vipat- 
tifrbeb c. (9id. Disinterestedneøs). 

Dlsla'tereit, 9. Uegenn^ttig^b; 6fabe c; 9. gvte 
uegennyttig, —ed, a. — edly, ad. uegennyttig; 
upartif!. — edneaø, 9. Uegenni^ttigbeb c. 

DiilBter'ment, «. Opgratming c (af et 2ifi. 

DiKlBthrar, o. løfe fta Xratbom, flienle Øci- 
^eben. 

DiNtB'trleate, 9. ubbitle, befri. 

DlRlBure. 9. t afbanne. 

DIslBTalldity, 9. t Ugbtbig^eb e. {9id, InTa- 
lldlty). 

DlBtBTititlOB, 9. Ufflgelfe c. Distnvlte, 9. offlge 
(en ^nbbbbelfe). 

DlBiBTolTe% 9. ubbtRe, befri. 

DIriee'tiOB, 9. Slebflagenbeb c 

DtijolB', 9. obftille. Di^oint', 9. brlbe af 8eb, 
forbribe; fTorre i ®tbR», fCare for; fønberlemne; 
ubflbRe; falbe fra ^beranbre, fatbe fammen; a. ab> 
fplittet, belt. —ly, ad. abfplittet, belt. 

Dt^Jndicåtlon, «. Vfgørelfe, Qebørnmdfe e. 

DlfjoBct', a. affonbret, obftilt. —ion, 0. 9lf« 
fonbring, ftbffillelfe c. — ive. a. — lyely, ad. ab' 
frillenbe; ubeluRenbe; uforenelig; fat i Øtobfatning. 
—ive, 9. abffillenbe Oinbeorb n. 

DUk, 9. ftaflefCibe, ^ifful c (^ol be gamle <ira« 
lere og Romere); ®fibe c. (f. Cs. @oIeni); DberfUibe 
c. (af et »(ab). 

DltkiBdaesi, •. ItMnlig^; 9oniatmeIfe, 6Iabe, 
9ortrab e. 

DUléal (-lé-al), 9%d. Dialoyal. 

Dløllke. 9. ntilbøielig^b c, SRi«bog ».; o. tRe 
(ibe, miSbiaige. — Ail, a. t utilbøielig; onbftab«- 
fulb. Disllken, 9. gøre ulig; forftiOe. BialikeneflB, 
9. Ulig^b e. Diillker, 9. (En fom mtSHDIgcr, 0H»« 
fomøfet, S)abler c. Dis 129 DiB IH«limb% (/mO «. {ønberlcimiie. 

DisllniB', (•/•■•') V. ub^tDge 9atlmi^ ubflette^ 

DSilocate. 0. foTT^ne, (prtfZtjbe ; mrfbe el. f)«be 
af Seb. DiBlocåtion, a. 9orrl|IIeIfe, Qroitrrtbniiu c. 

Dialedf«', 0. forbriM^ ubloge; opioge (Silbt); 
biimge til et onbct 6teb, foxlctqqt, Mtitte; forlobe, 
TMwtmt (et 6teb, en OoHg ofoj. 

IHmloy'al, a. —ly, ad. ttoM, forcttberll; utro. 
>-tr, •. ScoM^ e. (mob en 9^t); UtrofEab o. 
(i Soetlig^). 

BIs'aud, a. —ly, ad. mnt VumneC tri^^ fttt 
B^^ggelig« fttoefftiig, ffrøcliø, bebrøælifl. —new, 
«. ItncSelifl XUflaiib, føigeltg Oe^ffen^b^ Oebrøbe* 
lig^b, aal^ e- 

DlsBi»B'tle, 9. blotte, afEIcebe; nebribe, afbr^be; 
to — ft ^nn, ooic en ftanon ttbntgelig; to — a 
town, lløife en fd^i ffcMnøftMetfer; to — a ship, 
ætaSlt, beiamiete et Slib. 

Dtiaiaok', ø. ofmafCe, bemalTeie. 

DIsaiast', v. ofoukfle (tage fkafUn ub). 

Dlmlj, 0. ftcttlfc, forffttbe, gøre bange, becøbe 
SRobct; nebfloa; «. Sfcæt, aRoblø^bcb, grbgt e. 
— edneos, «. goHogt^eb, SHobløS^b o. 

Dimc, id€me), 9. t Sier; tCienbe c 

DtoMøBi'b^r, 0. fønberlemme, fønbeiribe. —ment, 
«. 6øBber(eniniene ; ttbfttjlning, Settng e. (af et 
Kiae). 

DimiM', 0. bortfenbe, labe gaa; afffebige, aftaBe; 
effcette; foriløbe, boctbife. —al, —ion, ». Vffatbi' 
gelfe, Soitfjcmelfe; cerefulb SIffCeb, S)iini8fion; ØffEeb 
e. — ive, a. oflÉebigenbe, aftaftenbe. 

IMoioit'gage, ø. (-øtor'-), nbtøle, inbUfc (^N^nt* 
iot Øeb«). 

DisnooBt". 0. lobe fKge af ^e^en, lafle aMb^ta, 
rioe af Sablen; bemontere, tage af fiabetten e(. 
9l«tterten (om Aononet); neblafle, nebtage ; fHge af 
^ntm, flige af; fhge neb. 

Disnat'orallze, ø. berobe dnbføbftet, erHftce for 
^remmeb el. llblanbing. 

DIsøétvied, a. f unatutlig (fom manglet pmbeb). 

DImMdieBee, : UUjbia^eb, CDecttftbelfe : Vjen* 
^nbigbeb c. Dloobédient, a. —ly, ad, ul^big. 

DiMbty', 0. ooere nlijbig; obertTRbe, ifle abibbe. 

IHioMiséttOB, 9, Sfonuermelfe, Øarfag til wHl' 
bog e. Dtaobiigatory, o. fom fritoget for en %9t' 
bligtelfe. Dlsoblige, ø. fomoerme ; t fritage for en 
%9Tp\iatt\\t. —ment, «. Ubofliflleb, Uoenlig^b c. 
Diaobuging, a. —ly, ad. uartig, ttfiøflig, former* 
nenbe. uisobligingneos, «. fomarmeiig |j)»fiérfe( o., 
fio^øbenbe 8æfen n. 

Mioplø'iOB, 9. t 9)teningSfor{I)eaig^b e. 

Dtiovli'ed, {-ffrbd') a. rwRet ub af éanen. 

IHsor'der, 9. Uorben, øorbirring o. ; 0)>rør n. ; 
epgboni, UMfeiigbeb; Uro c.\ ø. bringe i Uorben, 
feroirre, forfl^rrc; ^føre 6t}gbom, gøre ntwBfelig; 
fomrolige; berøbe ben oeifiligc Orben, affcette; to 
~ ones Klf, berufe (tg. —ed, a. uorbentUg; 
u)MftfeIig; loftéfulb, liberlig. —ly, a. k ad. uor* 
bentltg, ufo^etig, niwftfenbe; o^irørfC; uloblig, uti(* 
labelig. Dioor'dinate, a. —ly, ad. norbentUg, 
latejfmb. 

DfooivaBlzétlOB, «. JDeiorgonifation, C|>lrtning 
c. Dlior'gBnise, ø. beAorganifere^ oplofe, bringe t 
Qorbcn, forfhyrre. 

DIoéwB, 0. {Re bebttenbe flg, ilfe anerljenbe, for« 
ncgte, fralagge fi(L forfløbe, forflqbe. 

Dlf^lee, 0. t naRe omtring. 

Blspélr. 0. t fiille ab (et $ar). 

INnaBd' 0. t ttbfprebe, ubbrebe. Diipan'alon, 
«. Ubfprebcife, Ubbrebelfe c. 

Dløpar'adtxed, a. fra SbSen fibrtet i Ølcnbia^eb. 

Dtfpar'age. ø. bringe i en ulige og upaiTenbe 
9orbinbeIfc, mftc et ulige 9arti; nebfsttc, nebbcrr- 
bige; be^ttble neb foragt; lafte, forHdne. —ment, 
9. nlige 9orBtnbeIfe, tReteOiance; Stebfoettelfe, San- 

ftoflag* engelfUbanf! Crbbog. sre, 9ortIe}neIfe c. —er, «. (Sn fom fKfter et ulige 
tj^arti; tCabler, gforagtcr c. 

Bli'parate, a. albelel forffjeøig; «. »I- ganfte fot' 
fljeaige Zing pi. Dispar'ity, 9. forfEielligleb, 
ultg^eb; gfor^Jel e. (i Kang el. 9(erbia^b). 

Diapark', ø. aabne (en inb^egnet S)}ix^ob et tDbre^ 
^aoe), nebribe dub^ningen om; fætte i 9<ibeb. 

DisparlLlø, 0. t abf|n»e (fom 9unler); ubbrebe; 
abfprebe fig. 

Dlipar'pied, a. T. meb nbbrebte 8inger (i Saaben). 

Dli'part, 9. T. SHfir c. (paa en ftanon). DU- 
part', 0. afbele, fftOe ab; T. anbringe Sitren. 

DIspas'iiOB, 9. 6inbf rolig^b c. — ate, a. — «tely, 
ad. rolig, finbig; upartifl. 

Dlipatch', 0. affenbe (^urtk); affcerbige; gøre 
fttrbig, afeøre; bncbe, bringe af »aae; «. mffenbelfe, 
JOffarbigelfe ;/bv^ 8eførgelfe: (hnbeblberetning, 
%tptåit c: 3Ibub «!., CsPretf, ftureer e. —er, t. 
Øffenber, ilsjiebient; SXorber c — ftU, a. ilfcetbig, 
hurtig. 

Blipan'per, ø. iRe regne til be gottige (fom iRe 
bmne foare ttfgifter). 

BIspel', 0. abf^rebe, forbribe. 

BtspeBoo^ 9. t vid. Bzpenoe. 

Bispead', ø. t ubbele, anbenbe, forbruge, fortære, 
—er, •. t Ubbeler c 

BtspeB'Mble, a. eftergibeng; nnbbærlig. — neø, 
9. bet at funne eftergibef; Unobcerligbeb o. 

Bispen 'aary, 9. Vpotbet n. (for fattige; ogfaa en 
S«gcS eget vbotl^el) ; »ilpenfarinm n. DiQ>eiu&- 
tlon, 9. Ubbcling, gforbcling; XirffiRelfe; ^ritagelfe, 
(iftergioelfe, 3)i<))enfation o. Dlapen'oatiye, a. 
—ly, ad. tiOabenbe, eftergibenbe. Dla'penoator, 9. 
Ubbeler, ^ud^obmefter, Dtftbenfator c Dispen'sa- 
tory, a. fritagenbe, eftergibenbe; 9. Øpotbelerbog c, 
IDiSpenfatorium n. BlopeMo', ø. ubbele. foroele; 
tilberebe £(egemibler, bi^mtfere. to — vrlth, tiOobe; 
fritage for, bi^penfere; unbbrage; affe, unbMere; t 
affinbe flg el. forfone fig meb. Dispenoe', «. t 
gritagelfe, SiSpenfation e. Dlspen'Mr, «. Ubbeler, 
gorbalter, ^robifor o. 

BlBpéopla. {-pérpl) 0. blotte for %oVt el. 3nb' 
bbggere, øbelcegge. —er, «. Øbetegger, Sn fom ub* 
brtoer Beboerne. 

Bliperge', ø. f abfplitte; bctororage. 

Blf perse", ø. abfprebe; ubfprebe. Disper'aedly, 
ad. abfprebt, |ift og ber. Dlsper'sedneas, (t Dis- 
pezBe'nesB), «. Vbfprebtbeb, Øbfprebelfe c. Diaper'- 
aion, 9. Vbfprebelfe o. Dftroer'ser, «. en ^erfon cl. 
Sing, fom abfpreber el. forstyrrer; Ubfpreber c. 
Disper'sive, *a. abfprebenbe. 

Blspfeteaee, 9. Qfotf^tig^b c. 

BIsplr'lt, 0. gøre mobløil, nebflao; fb<eRe. —ed, 
a. mobfalben. — edness, «. Vtobfalbenl^ ^ flRangel 
paa ilraft c. 

Blsplt'eoas, a. t —ly, od. ubarm^isrtig, arufom. 

Bisplåce, 0. fatte bort, forlægge, forrbRe, for}age; 
affatte; bringe t Uorben; bortfTpbe (f. (nc. en 8anb* 
maSfe). Displåæment, •. ^o^^Helfe, øoetoggelfe, 
Oortflbtlelfe, »ortiagclfe o. ; S. T. Sepiacement n. 
(IBcegten af ben Øaiu»maSfe et ®tib bortfSbber el. 
inbtager). 

BIsplåeeBcj, 9. t Ube^elig^b; U^igbcb, 
(Vroobeb c 

BisplaBt', 0. omplante, forplante; forbribe. — åtton, 
9. Osiplantning; Sforbribelfe o. 

BiBplat% t;. t biRe op, glatte, borttage llrølleme. 

Bisplåy, 0. ubfolbe, ubjprebe; Icegge for 2>aaen, 
fremftule, oife; frembife pralenbe; ø. Ubfolbtng, 
fSfremftiHing c, 67ue, 6bn n. —er, t. dn fom 
fremfKOer. 

Bls'ple, 0. t xfid. Disciple, ø. 

BIspleas'aBM, ø. t 9RiS^g »., Srebe c. Dia- 
pleas'ant, a. —ly, ad. nbebagelig. Blspléase, ø. 
mii^bAøe; gøre milfomøjet, fonuerme. Dupléaaed, 
«. miøfomiliet. DIapléaiiiigness, ø. Ube^agelig^b 

9 MulMe, ■.ftinrngt (ntb et ffmiA], utntngc. 
DlaplAiloD, (. evxantMns e.. ftnan <i. 
BhpHBC, s. tnfW alfbicnc; itntt 4>bnt' 

Bliip6a*, c. vid. Dlipon; (flotfll lovmalllg ovn- 
bntt. tllftate. DLiponAe, j. Cn til ^Mio niutt n 
(Mct ri. oMTbngct, IHqi6Dei. *. Sn ion ttlRibec 
d. iwlifl sBnbcoan (Hl nt Hnbtn), 

Dlnoan', vid, DlipiiDge. 

^ piy rf'., ». 8«tn)Bdl( B^,JEtt«in*rfit_ti.; B. f«i. betaot, fDijagc. fintcix. — Iod, •. 8«tbtiMlft fn 
<t)aibiiBKtn; Snnclfc c. 

DUprilw, >. Xabel, eamtit c.i b. boble, bRc, 
Mbriiie, —er, •. Dobln o. WipnUilble, a. t 
imlVmbig. bobtlVXTblji. IHapnU^ngly. ad. bob- (nbe. fonittllg, mib titiiigtaat. 
IHimM', B. nb||nxbc, ubtnw; i Dliprln, B, mibmniibni, ntMnltt. 

Dlifrarlt, (. 6TbIi( t., Xab il; •. t Håb«. 
— kbifl, a. t afiitiielMti|. 

Dlipro*r, >. VjtnbclMIe «. 

IHbprop'Ktr, B. t bn>M Sitnbiwiaien, beiiM. 

Dlffrofor^B, t. gitlftitclb >l, D%^ o.; b. 
Mn« tL fatte ( rt nilfonnb. tnUnbc lui tn 
nfptioIbtnBlllg Stube. —»ble. — «1, — ate, a. 
(— »blj, — »II7, — »lely, nrf .) nfoi^pMmrtflg. nliaf . 
— ablenea. —alenen, 1. tUlgiili c. l]tllfDi>Dlb n.. 
tlF>rt>tblma«ngtc° "• 

Pliproi'rtle, (-prom'O s. fgin Isn glnbdDH; 
t bobtlnerblB- WiproTe', f-urtoc') c. wobb«Blf(, 
■t«ibd«t: t nlltiDlec {vid. I>LMppn>Te). IHi- 
pTOT'Kl, t. ffidbkdl ■>. DliproT'er, 1. <ta fon *■ t nbpnMc. oblltttc ; nb^ft, lil 
■ fro « WSt Cvinqi). 

Dlipaa'liktM«, o. t fri foc 6tiaf d. Bibti. 

Mipane', vid. Dlibiine. 

DlipHner', •, t blellt fot gsriaab. —»næ, 
t CRaiigtl )Ma Øonaib o. 6tttt>n. OcbbtmlMi. 2lt|iuUtai 

1. Ørbitfntllc; Imb SCdb, ^tlputatl o, DEipaU- 

"—1, (DtapiitWlTe t), a. tntttrtai, fon ^t BnØ U al bEMnlcn. Dliptt«, v. fttibi Ivob. btlvuttnj 
•cfldbt, Mam|wi brut I Xnlel; t nnbrrfagt, tcnli 
-- r etrib^Cibftrtbo. Dlipfllelw, a. uftriMg. Dlipdler, : Sllpntnt: XcKtKbiobn t. 

Dbqidlltitlai, (-itvst-) : tlbutlgbtb. 
ligbcb' SRanfltl |KW bt r°nubB( CBniftibn c. Sttil'lft, B, jnt ubOgMi 
Aftcb (I- goRTtttaicb. Hltl ri. ka'. _., - , . „. 

Wngndlt c. — ooi, a. fDiuii>[l(|(iib(, forflltnntic. 

niMiBlil-tloi, •. nnbniigrifc, SftRfnfEning c. 
— &1, 1. UnbnfijiUtt-. 

Dln-aak', b. t beriM tRangtn; foiblm, Hngc i 

Dlirite, V. bniBbcn. 

DItrMtd', >. ningcagttlft. S«ragl. Cftt[Icibentic& 
t.\ 8. ringtPStt, »«*t1<, tdrfBmint. —et, •. get- 
flgtti c. —ful, K. — hiUy, nd. ungtToDi, rftnrobcn; 
farulello. 

Dlanfla, t. tRaiifld piu Emoa Cfoc en Xlnj), 
HIrR. UtIRwirilgbtb: Sibc. SBOMlfe o. (txb RBgrt); 
B. iKcRe 9tDbbql(lij^b, g*n oild; IRc finbc Snag 
[. f>lt Sfbc Hb. 

DlirepUr, >. boullg ZUftanb «, 

Slarep'BtablB , o. MttmtnbE. iionRcnHa, ilbe 
■ntoll. Disrepulddoii, DieiepiiU. *. fltt »Vfllt ».. 
Boniicc c. Dlirepiiled, a. ilbi omtiill. 

DliTMptet, I. Uartablgbea, Qll>nUbeb; Wing.-' 1. nx^abig. ^Rrila. egttltt. Qotogt c, v. bt^nblt n^Hig ri. nxibi 
—lu), a. — nilJT, ad. uaibBbig. u^fllg. gtai. 

DlirAbe, b. aTlliibF. iicat. 

Dliroot', B, t ftiUi lin flobtn; t nbcbbbt, foi- 

DJinpt', a, t Ifnbnbnbt. Dlmip'Uoii, •. Sin- 
bctbii)b(l(c c; Btub ■., KniH 
niiult-, r. br ~* 

BliuUifK'It.-, _ ,.., 

" 'tortne«. », b(t tttUfrebifMUnibf. Dis- 
y, a. —Il«, ad. utUficbt^OtiUw. ulil- 
Rrila. 

_ Iwiitaf^, B. IRc tilfnbUNKe ; g»R utIlfnH cl, 
mMfoniBiet. 

Dlméat, V. fmraiigc. iDibriBC. 

DlHHt', B. fmibnlcsint. onolnncn. bllfclcn [et 
Sig): DblBlc. ftilli ab (Cib, fltgiccbcT *|».). — tou, 
». SmbcTliiBiKlfe, »llWtlan «. —or, ». Sfabri- 
Icnnn. SUltltiT. Hnatiin «. 

DlHllu DlMiln, (diVMH) v. faibdM fn Cicn< 
bomnm, bnaBC. IMaséliin, 1, T. ulDBIig Sacbri' 
Hl|( [ta BJcnbornmcn c ~— ■-'- »- ' — 
uloellg n Bblontt *' "^ 
nntnalflii ecPtbi 
auHflac en). 

DlucB-bliBM, >. Ulltltb fl. Dlnemtile. e. 
mu:(, bdgc, mnate. fa4<Et. ntX: l'r«"!' Ha- 
Ptuem'bler, •. AaHn. 6h*Brtn <- Dlnem'' 
bllngly, od. Fot^l. fmllnll, falH. 

DlMen'lBate. b. nbfaa. nMt>. uMVctbc. DIs- 
■emlnAtlon, >. Ubftiwntng, tUrtbRbcIfe <. Dinem'- 
InatlTC. a, ubfptclcnbc fl, flglmbe tU ol nblpiae 
Dinem'luator, t. nMpnbct c. (In [sai nbfaoi. 

Dluaa-ilaa, : Stilb. XDiB, Epltb. Undi^. 
Xbcbtagt e, Dloen'iloui, DlBaeD'Uoiu, a. tratte- 
lilr. iBlibiutlg. DlBMQt', B. boit Dl tn wibm 
Wenfna. ITtc flcnmc oDcnnl; afilgc (fn btn b<t- 
ftnbt fttilc} ; I. Sif nlnglfotflltlllabtb ; «fvtgtl([ s. 
DlueDt&ueoaa, a. latfltntg, nabndbcnb«. moblnt. 
DIs'KnUny, o. t nobiat, nfncndlg Dinen'ler, 
(. Cn Isa afblgn I nnrimi; KnKTlcbeHKnlnibc, 
SWntlti I. (Sn tnn IHc »dtmbn fil tU bra bto 
ffnibe blnsMtligt IMTtc). Dteen'ttent, s. af (01. 
Ridllg DICRing. (. anbCTltbdMnlnibc e. (1 Xttt- 

nixMirt' B. bllBuICrr, tab, aflnblt. -åtloD, 
1. Sf^blka D. bis'serUOoi, *. gnfatln Hl ta 
Kftianbllng^ SlIVBtatsi a. 

DlHtne', B. qbt flet Zimcflc. flabe. Dlnervtre, 
1. tid Xltncflc, ebbe. Habrilg Snbnnbellc c. Dlo- 
aei'TiæiblD, a. fiabfllg; — tMBi, (. efobcllgttb c Dis 131 Dis l^lMWt'tle, o. Iringn i Umhtn, fomitte. 

DlsMY'er, o. bele, obfttDe, affonbre. — anoe, •. 
t ttHtUIeffe c. — ådon, «. UbiriQelfe e. 

Ms'sIdeBce, •. Uenigqeb c. Dls'sident, o. neniø; 
*. ^«|ibeitt c. (en ftnbetlebefttcenfenbe; 9n fom fliOer 
Bg fro SmibMitTen}. 

Dl«sfl'irat, i-e-ent) a. fptinatnU fra ^beranbre, 
Scilkiibe DisBU'ienoe . Difl8iIl''tloQ , «. »riflen, 
Syrtnflfn itu, plubfeltg tCbfEiDetfe c 

Dinim'llttr. a. ntia, forftjeQig. Diflslmflarlty, 
IHflBiiml'Itude, 9. Ulig^b, ^orfTiemø^b e. Dia- 
simlle, •. fiontiallenng c 

HlwlaivIitlOB, «. ^orftiUetfe c. DiBsfm'nle, v, 
t foittHe, ^bEIe, printe {vid. Dtesemble). 

Dt« tlpable, a. fom ton let abfbrrbeS. Dls'sipate, 
9. sbfprebe; for»be, tilfcette. Dis'siiMtted, a. Dilb^ 
tbftMTtKnbc, norbentliø. Diaslpåtlon, «. tfbfprebelfe, 
^ottbelfe; Ubfbobetfe c. 

Dlnddftble, a. nfclftabetig; ufoteneHa. DfaBédal, 
o. ufelfZabdig. Dissddate, v. abftiue, offonbre. 
DiasoelåiioD, •. SIbfEilletfe v. 

IHMOlBlill'Uy, •. 0)»(øfelig^ c. Dis'eoluble, a. 
oplafefig. 

Ulrsolnta, a. —ly, ttd. IHooHg, ubfMKbenbc, 
seB^fti^ Kberlig. — ness, •. S««aøHg(cb, Ubftt«' 
Mffe e. DisBoMtioD, «. CpIvØnino; 9orfii)frelfe, 
Cbetegøclfe; Kbfliaelfe, Op^belfe c; f Ubfbæbelfe, 
ttfabelia^b c. 

DiHol'fable, a. oplffelig; fmertelig. DinolTe', 
ff. optøfe, fmelte; løfe, forflare; abflfiHe, op(«be; 
focbele (en 6bttI1l tffb.); ^Iffef, opltfe flj; to — in 
pteaBuree, Jlo. ^øibe fu øanfEe til gfontf {elfer; 
— iDg views, pi. Xoagebinebier pi, Diasorvent, a. 
iDitfffenbe, fmeltenbe; «. o)iIiifenbe VHbbel ». DIbboV- 
ver, «. O^CøfningAmibbef n.; dn fom tøfer el. for* 
Qsrei (en SanfEelig^b). Dloor-Tible a. opIsfeHg. 

IHi'soBance, «. 9)lt9Cl)b, €Turren, SHgfonanS; 
Ucnig^b e. Dis'Bonancy, «. Uenig^b, UoberenI* 
fiemmelfe c DlB'sonaiit, a. ilbeUingenbe, itte ftem* 
nenbe, biifonerenbe; uenig; forf^cOig/ noberen«« 
jleninenbe. 

DlHaédc, ldi»'9wdde) v. froriMbe. —er, «. gfro« 
casbrnbe e. DiBuåsion, «. |h^araabelfe e. Dlasoå- 
sire, a. (—ly, ad.) froroaoenbe; ». 9n>roabcIfe; 
Stebgmnb c. 

DlMva'der, t vid. DisBever. 

Dimwéeteji, v. borttage €øbmen. 

DløylUb'le, a. toftaoelfeg. Dissyllable, 9. Xo* 
ftobelfef orb n. DiBsyUablflcatlon, «. bet at banne til 
et XoflabelfeSorb. 

Dis'tair, 9. Aaanbten, Aol c; fig. fibinbe e., 
Stoinberøn n., épinbcftbe c. 

IMøtilB, V. befmitte, befubte; fcanle, fTanbe. 

IHa'tance, #. Øf^anb, graftanb c, Rum; XibKrum 
a., iXeOemtib; tilbarda Sfftanb, tfttbøbig^b; £il' 
^ujolbm^b c; t Uenig^b, SRobflgeife c.; T. 
Ditonce e. (240 yards poa benne @tbe af ViM\t\, 
^ en 8cbbel«bil'0ane; paa bette 9unlt ^aor the 
diatanæ-post, !&ijlance-$celen. Seb Olaalet berimob 
{toor the winning-post). Dia'tance, o. fjecne, ttjlttt 
fca ^nanben; labe efter fig, labe tilbage (paa en 
Sabcbone). to be — d, T. btioe bifianceret. Dia'tant, 
a. fraJiggenbe, fjern; tilbage^olben, utijbelig. 

IHttfoto, 9. »ffmog, Sebe; Utilbøielig^b c, 9iiS< 
bog ».; tttrarelfe e.; «. ^oe Wfmag for, ^abe £ebe 
tn, (ebeS beb; (erare, gare nriSfornaiet, fomcerme; 
taJK ilbe op, iRe ftnbe Se^ag i. —ml. a. fom ^r 
Vnnog, sfel; ftobenbe, ube^getia, fomarmenbe. 
-fblne«, 9. nbe^ooelig^b, SÆmmciig^b c. Diståa- 
tlTe. a. fom gibcr Vffmag. 

Bwteai'per, «. urigtig og ulige Olanbing e.; ufnnbt 
ønma n., nfunb Suft; npaSfeng^eb, 6t)gbom; uop 
bntfig tBegjerlig^b, Bibenflab c. ; 9ti8forbolb n. ; 
flet emblftemning: Uro, fforftbrrelfe c; T. »arber« 
Xtlbetebning meb Etmbonb, tGggebbtbe ofb. (i|)eben< 
for Ofie ef. 6anb ; to paint in — , mate meb Sim> farbe); v. gare fbfl; bringe i Uorben; forbirre, foruro* 
lige ; oberbribe ; forflemme (€inbet): btanbe (^rber) 
meb Sim ofb. — ate, a. t umaabetig, oberbreben. 
— aUire, «. UregelmæSflgbeb i Zemperaturen; tlpaøfe- 
tig^b, €b6^oin; Umaabeiig^b; Socbiiring, Uro e. 

Diatead', v. ubftræHe, ubbibe. Diatent', a. ub> 
bibet : 9. Ub^rsfnina, Sibbe c Dlaten'tlon, Dis- 
ten'sion, a. Ub^sfning, Ubfpdenbing, Ubbibelfe; 
eibbe, Orebe c Diaten'slble, Dlaten'aiye, a. 
ubbibelig. 

Diater', o. f tonbfforbife. 

Dtater'nlaate, a. t affonbret, abflitt. Diater- 
minåtion, : t Vffonbring, ^otbribelfé c. 

Dla'tleh, (ch ubt. k), 9. ^obbeltberft, ^{Hd^on n. 
(»crS af to Sinier). 

Dlatll', o. brbppe; fllybc faate; beftitleie; — lable, 
a. fom fan befHItere«. — låtlon, «. j&rbppen, fagte 
9lebflbben; Seftillation c. — latory, a. (om ^ører 
tit ICeftillation. —ler, a. SeftiOatør, 9rænbebin»' 
brftnber o. — lenr, a. SeftiDerfunfl c; Ørcenbeti n. 
—ment, a. bet fom er befKØeret, beftiOeret S)rit, 
@piritu« c. 

Dlatlact', a. (—ly, ad.), forfttellig; affonbret; 
tbbelia, ttart betegnet; v. t abfiille. —ion, t. 9or* 
fffet, Vbfliaelfe, ^nbbeting; »etegnelfe: !Cammefroft; 
X)om c; fortrin n., Ubmorfelfe, %»\ Kang c. — ive, 
o. abfllSenbe; ffatpflnbig. — iTély, — ly, ad. tåbe- 
lig, beflemt. — neaa, a. naiagtig nbjlinelfe, Zbbe- 
Itg§eb, Oc^emt^eb c 

DlatlB'galali, «. abftille, gare 9orfIjeI, ftietne; 
ubmorle; bebømme. — able, a. fom Ian abflilM el. 
ftielneø, let at abfHlIe: mæcfelig, mtertbsrbig. —ed, 
a. ubmcertet, fortrinlig, mærtbærbig. —er, «. JTorp* 
flnbia dagttoger, ftienber c — ingly, orf. færbele«, 
fortrinlig, —ment, ». t HbfttDelfe, gOTftjel c 

Diatftle, V. t berøbe en Kettigbeb. 

Diøtort', o. forbreje, forbribe, forbenbe. Diator'- 
tlon, 9. gforbreielfe, Srotbenbelfe c. 

DtatrMt', V. troffe i forfliellige Retninger ; bele, 
abfHtle ; abfprebe, forvirre, forurolige ; gøre affinbig. 
—ed, o. — edly, ad. abfprebt; urolig, betoget af 
Sorg; affinbig, forrl)lt. — ednen, a. Sbfpietelfe, 
Sforbirring; vilbelfe, Itffinbig^b c. —er, a. gor« 
ftijrrer; Sorfibtretfe, Hbfprebelfe e. (for Sinbet;. 
-ion, a. Hbfprebelfe, growirring. Uro, ^ftig ©e« 
brøbelfe. Hummer; SBttbelfe c, Canbib n. — lye, n. 
abfprebenbe, forbirrenbe. 

Distréia, v. borttage, tage unber 9eflag; bemcrg* 
tige fig, gribe, tegge 9eflag (paa dnl $erfon el. 
Cjenbom), ubpante; paatsgge (fom $Iiøt); t fønber« 
rive. —able, a. fom Son ubpanteø et. beflaglsgge«. 
—er, 9. (£n fom tegger S^effag paa, el. foretager 
Ubpantning. Diøtritnt, «. Oeflag n., Ubpiantning^ 
gnbførfel c ri et »o). 

Diatraoglit', t vid. Diatiacted. 

Diatreaa', a. 9{øb, dfammer, %Iage, Ut^Re; ftnm« 
mer, ®org; T. Ubpantning c, Qeflag n., Vrreft c; 
o. bringe i Røb et. 9ottegen^eb; (engib: bebrøbe; T. 
toM unoer Seflag, gøre ^nbførfel. — ea, a. —edly, 
ad. i Røb, meget fattig, trcengenbe, meget forleqen. 
— ednesa, a. dlenbiabeo. Røb e. — Ail, a. — faUy, 
ad. ulbRelig, elenbtg, trcengenbe, Tummerlig. 

DIatrib'nte, v. ubbete, forbefe, HIbele. Distribi^- 
tion, 9. Ubbeling, ^orbeling c. Diatrib'utlye, n. 
—ly, ad. ubbelenbe, forbetenbe; afbelenbe: tilbelenbe 
(^ber fit). Diatrib'ntivenesB, «. ^ng tit at meb* 
bete el. ubbete. Diatrib'utor, Dlstrib'uter, a. Ub* 
beler c 

IHa'trlcC, «. SHftritt, Omraaben.; SonbfirttMng, 
«gn c. 

Diatrte'tion, a. t ptubfetig %\avA c. (fom af et 
braget Stnerb). 

DlatrlB'gaa, a. T. ffrifttig 9efaling el. Sfutbmagt 
tit at gare ^nbførfel c. (jibf. Diatnin). 

Dlatmat', 9. iRe tro, miStoenle, ^atit 9{i9tillib 
til; a. VliStro, SKfttanle; SHMrebit c. —fol, a. 

9» Dis 132 Diz -~ftilly, ad. miitroifl; fct^gtfont, fli}. — fttlness. «. 
SHStoentfom^b, VhltroifE^b c. — Ims, a. ittt 
mifttiroiff, uben Ohltanfe. 

DittvB«, 9. foilleinme, forftijtte. 

DleUrb', v. forflljrte; fomirce; af(rt)be; ^inbre; 
t afbenbe^ bortbroQe. — ance, «. ftocftlrrtrlfe, 9oC' 
oirring c. ; Oprn n. —er, «. 9t»ftfoti|l^yrtet, O))* 
løtSfitfter, ^cfiljcter c 

Dlstnn^ 9. t bottbenbc, afbeitbe. 

Disåalfom, a. ucnfattet; uteafIm(Hf[a. 

Dtstiilom, «. VbfHlIene; tlentøbeb, xbebtogt e. 
->i8t, «. 9otfbavet af VbipHaelfnt el. Ueniø^ben e. 

DifliiKite, o. abfHlIe; gøtr ueniø; ftiDel ab. —er« 
«. ftn ti. noøet fom Itiftet Uenig^b, mebffotfh^nec c. 

DIt«iiit]r. «. t Vbftilletfe e. (6toffer<). 

BUåttør«, •• ørabiHft Clfyn af en 6ti( el. Orug 
n.^ Øoaen af IBntg e. DIsiiBe, «. iRe bntøc ncre^ 
op^øie at britae ; afMenne ; t. en Ømøl 0)»^9r ». ; 
aJtonøel 900 ØDcIfe; Vfbane e. 

DlBTalvåtloB , 9. Rebtxecbiaelfe, Rebfcettelfe c 
Dlsval'ue. o. uttbettmTbere, neofatte, dngeaøte; «. 
92ebfftttetfe, SHnøeaøtelfe c 

Dlsvel'op, 9. afbi)De. 

BinTOBCk', V. tilintetøne Ziltcoen til, mobflae. 

Diaidt'tAd, a. f oaaet fta Bib, fotti^tt. 

Dlawoat', v. t afvomne. 

Dlfwor'Bhlp, 9. t San^Hiøelfc c; e. t Mm^niøe, 
toonceie. 

Dit, ». t @anø. IBife c. {vid. Dit^). Bit. v. t 
luRe. 

IHtitlon, «. t eeciøelfe c 

DItch, 8. Øcfft; Qiiwa, Qanbgtab, Stablgtab o.; 
— of the Btomach, ^isrtefule o.; — 4ellyered. føbt 
i en Øiøft; —^og, b»b ^unb o. (taflet I en wuft). 
Dlteh, V. ørabe en (Ørøft; ubøtøfte; omgrøfte, inb> 
øcøfte. —er, ». Øcøftøtaoer o. 

Bithelm, «. 8«re øm to (Øubec c Dltheist, «. 
3)it6ein e. 

Dlth'An, 9. pi. nerbøS Itnlbeøliftninø c. 

Dlth'mmb, Dlthirrftmlile, 9. S)ltbt|rttmbe, @attg 
til Sac((u8'8 iftre, foRefang o. Dlthymm'bic, a. 
bilb, begeifhet, bit^ljcambijf. 

DrtioB, 9. t iRagt e. (ooet anbte). 

DitOB«, 9. T. flor Xcti e. (i OtufU). 

IHtUn'der, «. brebblabet ftatfe c, l«i>M<tmi ^h*- 
yolitun. 

BlftMT, 9. 2)i))tam c, dietammu ($1.) 

Dit'tiø«, a. bigtct tU VhtfU, funget mufifalfr. 
Ditty, 9. 6ang, 8ife e. 

Dirto, ad. bitto, af famme 6Iagi^ ligelebeg; 
salt of — , X ftjole^ Sefl og Øenlteber af famme 
ftotøt Zøi. 

Øirty, vid. unbec Dittted. 

DlVtT bftf , 9. 6lM>ofe e. (fom SRotcofec føte meb). 

DlnrMfl, (di-n-rtf-M«) «. Urinaffonbrina c. Dia- 
retlo, o. urinbtibenbe; •. urinbribenbe SCibbel «. 

Dlnr'Bftl. idi-ur'-mal) a. bogtia, fom ^ører til 
S>aaen; «. vqgbog; fat^olfl Qønneoog «. —ly, ad, 
bågiig, |bec »ag. 

Dlntmr'nal, (di-u-) a. langbadg, fom bater tenge. 
Diatom'lty, •. fiangbarig^o e. 

DiTftB', 9. Siban n. (tntlif! 6tattroab); IRaobf ' 
forfamting; 6al e.; Zooaflbtttelfe n.; ^ban o. (et 
6lagB 6ofa). 

DifårieAt«, (di-) v. fprebe fta ^inanben; f^be fig 
fra binanben, bele fig. Diyaricåtlon, «. S)eling; 
Sptebning c. 

Dire, o. bbRe, buRe unbet; ttttnge inb i (en 
Bibenftab ofb.), inblabe fig: nbfotfle^ nbgrunbc; x 
ftisle af Sommer ; gaa neb t en ftjrlber. Dlrer, •. 
5bbRer; %ot9n, dranfEer e.; Som e., oolwmbm9 
(SrngO; x Sommetbb «. 

Dlvel', V. rioe fra ^oeranbre, aftibe, fønberribe. 
— lent, a. fønberribenbe. Ølvel'licite, o. tneRe el. 
ribe i Stl)Rer. 

DiTørb, 9. t Otbf)irofl «. Diferge', v. fmrebe fig til forffjeHige €ibec, løbe 
fra binanben, ajtige, bibeiaere. DiTer'genoe, t. 
Spreoning^ ^ibergenS o. DiTer'gent, a. fra ^inan* 
ben tøbenoe, bioergerenbe. 

IHTøn, a. abfliuige, flere. 

DUerM', o. t foroenbe. 

DiTøne, a. —ly, ad. forfliellig, mangebaanbe; 
abfprebt. Dlverslflcåtlon, (di ubt. <ie, oa faolebeft 
i be følaenbe Orb) «. ftoranbring, Vfbnitng; got* 
fltdligjeb, SRangfoIbigfeb e. Direr'siform, a. af 
forfCieaig %oxm. Diver'øify, v. gøre forftjellig, 
foranbre. mangfolbigaøre; abftide. Diver'slon, «. 
ttfbenbelfe; foranbret Retning; 9orlebelfe; Sfontøfene^ 
Vbfprebelfe e.; T. 5Diberfion e. (fdrigB^^ubl for at 
loRe Slenben en anben Bet). Diver'sity, t. fieu 
flienigbeb, Ullg^eb, tXangfoIbig^b e. 

Dlrert', v. afoenbc, affebe, afbrage, abfprebe, for- 
itiftt, more. —er. «. dn el. noget fom afbrager; 
Cbmuntrer; tlbf^rebelfe c. —ide, 9. t Benbing, 
Vfbei; Ubflngt c. Diyer'tløe, v. t fotltyfle, more, 
o^nnnntre. Diver'tiøement, «. 9otlttftelfe, Opmun- 
tring c; (meb %Qh> franfl Ubtale) Stibertilfement n. 
{^bani el. bcgiige meHem Ktteme). Diyer'tiye, a. 
morenbe, unberbolbenbe. 

Diret, aatinfl a., rig), •. rig Øtanb c (efter 
Signelfen, Sulaø 16, 19); a. oberboabig. 

DlTøit', (ouf. Deveøt), 0. afltsbe, afføre. Dlves'- 
tore, 9. ttfncebning o. 

Dlfidoble, a. bSelig; t fiem, abftilt. Diyidant. 
a. t belt, forfrjeDig. 

DiTide, 0. bele, abfHØe, affonbre; inbbele; forbde, 
ftifte; gøre uenig; Mioe uenig; txere af ulige IReniitg; 
labc a^emme; offlemme, gaa oocr til ftfftemning (i 
parlamentet); T. bibibere. Dlyidedly, od. beft, 
forftilt. Diy'idend, «. ^ti, Vnbel, tioibenbe c, 
Ubbbtte ».; ben €um en ftrebitor faar i et 9tt1lit6o; 
T. 2)ioibenb c, S)elingitol n. Divider, «. ^ler, 
Ubbeler c; (In fom flifter Uenigbeb; T. 2)ibifor c. 
(vid. DiTløor), Divid'oal, a. t belt, foeHe«. 

DlTlnétlon, 9. 64>aabom; Vnelfe e. Div'Jiuitor, 
9. 6anbflgcr. ®paamanb c. Div'inatoiy, a. fpooenbe. 
DItIbø, V. fpoa, fontbfige; ane, giette. Dlylne, a. 
—ly, ad. gubbommetig; gubclig; tVologiff; forub' 
fcenbe, anenbe; dlylne service, ØubMjenefle c. 
Dlvlne, 9. Øcifllig, Xbeolog c. Divineness, «. 
Ønbbommeligbeb o. Dlvlner, «. Spa&manb, 6anb> 
figer o.; (En fom aner el. gietter. Dlylneress, «. 
epaaTbinbe. Sanbfigerffe e. Diyin'lty, t. 9ttb« 
bommelig^b; (Bubbom c; ^immelf! Bafen n.; Keli- 
gionSbibenJIab, Zl^^togi c 

DiTlBf-bell, 9. ^t^RernoRe o. 

DtTislbUity, DlTlsibleBøis, «. ^lelig^b c. 
Divls'lble, a. belelig. Dlylslye, a. belenbe; fom 
oolber Uenigbeb el. eplib. 

INyl"sloB. 9. S)eling;^«bfliaelfe: gubbeling; tlf- 
beling; Uentg^eb, epltb c; T. SntHfion c (i Keg« 
ning; ^(er> el. ^Ifiabeafbeling) ; Vfjlemning c (i 
parlamentet; iof. Divide); ICiffriRn.; ^lingitegn 
n. Divisor, «. T. !Cioifor e. 

DiTdrce, 9. tSøteftabi^lftmUfe, Stillmigfe; eiilf- 
miCfebom; Øbf!tnelfe c; v. frille ab (iiEgtefoR); foT< 

JElybe; abflille: bortfjerne, borttage. — able, a. fom 
an ttlflebel ®liHm{«fe. — ^, «. 9rafKlt c —ment, 
9. tdgteftabåffillmiftfe c —er. 9. 9n et. noget fom 
foraarfager Glilimilfe el. ttbftiHelfe. Divor'ave, a. 
fom beoirler etilBmiffe. 

DlvBl'gate, o. t ojffntfig beQenbt. Diyulgåtion. 
9. Beljenbtgørelfe, Ubfprebelfe c. Dlmlge', v. 6e> 
fienbtgøre, ubfptebc; ern«re offentlig, fnubgøre. 
Divul'ger, «. dn fom ubfpteber el. Innbgør. 

DIvbI'bIob, 9. Øfnjfning, Ubcibning, €ønberrti)elfe 
c. DlyaVsive, a. ubribenbe; J!^. afbrogenbe. 
DisøB. V. t el. X pnbfe, fmbRe, pbnte. 
Dls'iard, •. Kar, Zaabe, Binbmaget c. 
Dis'slBøBS, 0. 6bimmel, ^ooebfbimmel c Dix'zy. Do 133 Doi a. ^tgbamtt: foimlcnbe; M. tanlelø«. Dis'iy, v. gjnr 
ibinaeC; Jiff. Sebvtoe, fonriixe. 

Do, (flfeo) V. gøte; itbtettt, ScoitTe: HOaoe; Mmt 
T Stnb; vitnbtMnqe, fulbenbe, tim fonbig md); 
be^nbe flg, ^be bet; btte, gaa an^ Mere nof; ^jcet|)e 
fifl, toBnne ab af bet; x norre^ bebrage; a. x Ihteb, 
^Mfimb ».. %i^ni, 9tluc e. To —a room, gjfce 
tt 9æuik ipanb; how — you — , ^botlebei pat bu 
bet; ogfaa en ^iQen beb VtBlt: (Øob ^ag; this 
will —, brtte goot an; to — a person, x bebrage 
Ca; oættinbe, faae Cbenaagteii o«et (En (i 9tebe* 
tamp); to — away wlth, Jleme, ubeluRe, ffaffe 
bort, (mtt^bbe; to — for, fbote for; potfe for; x 
briue vent ub af bet, tilintetgøre; to — over, ober* 
trane: to — up, logge fammen; poRe Inb; to — 
With, øvre Orug af, bruge, anbenbe; to — wlthont, 
bane unbbcere, ^jælpe lig nben; to have done, 
seere farbia^ ofb. vid. nnber Done. 

Do'afr, idoo-) Doo'ab, $. (i DfHnbien) et St^ffe 
Sonb el. en Sanbtunge imellem fammenlobcnbe glober. 

DoAt, ptd. Dote. 

Do'eiUe, a. fom fan UtrH. Do^elle, a. Iftt> 
stStfi, tcrenem. Do^dbleneas t, Dodll'ity, «. Søer* 
•iaig^b, Sarenembeb c. 

Do^eiHacT. «. $robering c {VttMUxi). Dod- 
maa'tle, a. ^ober^ $r»be'. 

Doek, «. 6freppe c, rumex {^l.). Water— , 
fioabftceMK e., rumex aquatiea. 

Do«k, •. Sol o.; ben 9Iab# el. bet 6teb i en 
Setifal ^or Srotbrbonen ^oor; dnr — , tor Do!; 
wet — . ooab tot {ffitn ber er (fbbe og fftoh); 
—yard, 6fibltMerft n. Dock, o. boffe, bringe i 
S)oRen ret Sflb). —age, ». DoCpenge jU. 

Doek, •. 6tuni)> c, a^ugget ^ate c ()Ma en 
M); «. afftflrre^ ftabfC/ englifcre; afbrage fra (en 
Kraninfl). 

Dock'et, ». Sebbel c Qmo en 9aire)^'£ifte, Vare* 
fortegnelfe; Ubfigt ooer Snb^olbet c (af et 6lrlft); 
nbbcoa ef. 9ottegnelfe (ober Retdfager og Domme); 
9. forufne meb en €ebbet ((bor)vaa ^nb^olbet el. 
titelen); oiøre et Ubbrag af el. ^nb^olbifortegnrife 
Ober (et ^rlft}. 

Doe'tor. §. Seerer, Borb; Doftor Q. X^Tfoi, 
^lofoft ofD.); Scege o.; x Sinbtanber, Sinforfolffer 
c; X tt9t e. (OQiborb paa 8Rbe); v. x nbabe Sttae* 
fun^n, fnrere, bottorere; x forfalfle (Drit, Wegntn' 
ger), forgifte, —al, a. fom Ifører til Softorgroben. 
— ally, ad. fom en Doltor. — ate, — ship, «. 
Dottomarbia^b e., Doftorat n. — eas, t. fbinbelig 
Søige c. —ly, ad. t I«rb, fom en Særb. — '■ Com- 
mono, (i £onbon) et ftoDrgium el. en korporation 
af be 9tetilsrbe oeb the cMl law. 

DeetrlaAIre, 9. (fr.) t^oretift ^olitifor e. 

Dee'trlaal, a. fom bører til en Sdrre; belærenbe; 
oibenftabefig; t. t &eref«tning e. —ly, ad. biben« 
flttbelig, i Sform af en Seere. I>oc'tilne, t. ttnber* 
olMng, Soerbom e. 

Doo'aaent, $. ^orflrift, Vnbiining c; fCriftligt 
9eiriS, Bi(ag, Dofument n.; v. forft^ne meb fomabne 
Dolumcnter ti. ^^oøirer; bofumentere. Doeumen'tal, 
a. fom be^ar i ei. ublebcf af Dotuntenter. Docn- 
men'tary, a. fom bører tit fTriftligt Oebi«. 

Dod'der, ». ^arfiUe e., eweuta ($(.). —ed, a. 
beoo^et meb ^^orftQe. 

Dod'dle, V. oalte (i fin Qking), jof. IMddle. 

Dodee'aflroa, ». Zolbtant e. 

Dodye, v. fpringe burtig tilfibe, bige |ln 9Iabi 
fbeb en tinbenft Vntomft); bafle ^orbentninger og 
fhiffe bem, gaa (ifUg ti( Kttxti, bruge Sift el. ttb* 
Hagter; unbgaa beb hurtig at {lifte $Iab«, narre; 
bcbeege (øjnene) ^ib og bib; ejaminere el. t^gve (en 
JHag{e) i éprinø ef. ilte efter Orben; «. Sifl c, ftneb, 
^f a.; to giTe one the — , unbgaa 9n beb 9i^; 
to have the — . baoe ^orbel e(. binbe beb fiift. 
Øod'ger, «. 9n fom bruger ftneb el. nnbgaor^ fiffig 
Ihtbat, ftamalje e.; x 6napi e. Dod'kla, å. t Dølt e. (vid. Doit). 

Ded'BUB, 9. Gfaibbr n. (vid. Hodmandod). 

D6do, 9. Dronte, Dnbu c, didn» (9ugl). 

Doe, •. Dea, Dao^inb e. (fiunnen af eenm» 
dama; M. Fallow deer). — raDDit, ^ntt'ftanin o. 

Doe, ifloo) 9. t Daab, ^ieming o. 

Do'er, (doo*-) «. Øører, mrtenbe ^fon, Ubforer e, 

Doir, (O: to do off), V. toøe af, affjrre fig, aflsgge: 
gøre fig fri for/ afbife, fhtffe. —er, «. iÉt)Iinber i 
en SronemofNne c 

Dog, 9. ^nnb c, eani9 /amiliari9; ^on c (af 
en tRceo og anbrc Dbr); éunbeftjeme e. (6iriuS); 
£age, ftlo^ Ont o. (og anbre lignenbe RebfCober); 
fiff. StennefEe^ 99*, Ibegte.; a palr of— s, et $ar 
3em til at brænbe Xne paa; to give or lend to 
the — B, ftff. lafte bort; to go to the —, ^. gaa i 
^unbene, blibe ruineret; to play the — in the 
manger, bcere milnnbetig el. ben OHIunbelige (efter 
9obcIen): to bluah llke a blue — , ifle lobe fig 
flremme el. forbloffe; to have the black — , bcere 
fortræbelig ef. milmobig. — beiry, l^ocndwer n. 
(vid. — wood); x enfolbig Solitibetient e. — oart, 
^gtbogn e. (meb ^tabi til ^unbene); pn Sej^Øig 
af nmpet ffonflmhion (en breb SSogiibunb meb et 
Dbobeitfcebe, inaen %ictU, ten ^tf: fnn til fire 
^erfoner meb ftubfTen); — ebeap, for Glamtfb; 
— dayi, ^unbebage W>; — dmw, JDpbageffe og Saa* 
øribelfe af en Xttfbtt^b c; — flsh, ^cat, tt &aq9 
hajfi^ o., 9QwUm9; — graoB. ^unbegrftt n., Mt* 
bbebe c tritieum repetu {^{.)\ — hearted, ubarm* 
9ifl»tig, grufo«: — honae, —kennel, 6unbebu8 n.; 
— kee^, ^unberøgter ø. ; —hole, aunbepul n., 
u8fel wotig e.; — In a blanket, et 6uigft tSubbing 
af i^enloat Brmgt oprullet i en ttynb Dn og benua 
togt; —latin. ftoSenlatin c; — leeoh, ^unbeboitor 
o.; —mad, fom en gal ^unb; -rose, afminbelig 
9to\t, gliben, bi(b Rofe, ^unberofe o., ro9a wnina; 
— 'b boiie, ^unbebøb c, cqioovmtm attaro9<Bmi/olium 
(91.); — 'B-body, et 6Iag< tértegtob c. (til 6a<); 
— '8-ear, 9<SfeI9»re n. (i en Bog); v. omboie (et 
Olab i en 8og); — 'B-meat, ^unbeføbe ø.: — shore, 
8. T. Dreng ø. (Støtte fra en 6tabeIftot til en 
anben, for at ftøtte nnber et Sftbft fifløbning); 
— fllck, faa fl^ fom en ^unb^ meget fbg; — Bleep, 
forfHIt €øbn ø.; — Btar, ^unbefljerne ø.; — tootn, 
^unbetanb, fDicntanb c.: — trlok, lumpen Streg ø.; 
— trot, faate, jdbn Zrob ø.; -vane, S. T. Spanier 
0. ; — Tlolet, ^unbe'^iol <?•/ ^fiola eanina (^i.); 
— watob, S. T. ^Iftermibbagftbagt ø.; — weary, faa 
trttt fom en Aunb, forjaget; —wood, ftomeltrøe n,, 
comu9 flwida (^IX 

Dog, 0. følge i Sporet, følge lige efter (i rcenfe* 
fnib Renligt); —ged, pt. fulgt fom af en 6nnb. 
—ged, a. — gedly, ad. fnarbom, anig, fortraoelig. 
— gednees; «. ftnarboml^b ø. — geiy, «. Snal c, 
tbbeltgt fiforføg paa at bebroge n. — gish, a. bimbfT, 
bibfr, brutal. 

Doge, (dctf'e) 9. ^ertnø. Doge ø. (forben i Øenua 
og Senebig). Dégate, «. en Doge« 8«rbig^b 0. 

Dog'ger, 9. 9ifKertoafe 0. (ifar af bem, ber fiffe 
paa Doggerlbann); —man, Itoafeffipper 0. 

Dog'gerel, a. fhnpef, flet, uSfel, gemen (if«r om 
fBerf); t. flmple og flette Berft pi. (i burleff Boefi). 

Dog'Ha, 9. Sorefcetning, DroSfctning e., Dogma 
n. — t'ical, — t'ic, a. — t'ically, ad. bogmatiff^ 
lorenbe; bbbenbe. — t'icalnesB, — tlsm, 9. otnaariig 
Sceremaabe o.; b^benbe Bcefen «., afgørenbeDone 0. 
— tlBt, 9. Dogmatiler^ Reliolonlberer fom forebroger 
DroftUerbommene; felbraobig Sarer ø.; paaftaaeiiflt 
IJtennefTe «. — tiøe, v. bogmatifere, tale i en af« 
gørenbe Xone^ loere poa en billaarfig SDtoabe. — tiier, 
vid. — tiBt. 

DoU, 9. et Slogi Qofafrugt lig fmaa tCrter. 

DoMy, 9. tt SfagS nlbcnt Zøt n.: lille Serbiet, 
De«fert»Serbiet 0. (fom lægge« beb Stnglalfene efter 
SRaalttbet). Doi 134 Dor Do'ings, (doo'-) ». pi. Oeaittcn^bet; ^anbKnaer, 
Øjerninaer pi.: Opførfel, Vlbfarb; Stnn c; Eljjtig' 
^ber pi. (itif. Do). 

Dolt, 9. Soit e. (ringe ^oEanbll ofi øanmet ftotfr 
ffo66enai)nt), fidib c. 

Doke, «. X Snbfitit n., 9nte; Slebne e. 

Dol'dramM, 8. pi. x goileaenbeb^ 9tobfa(ben(eb c; 
the — , bet {liDe »ælte (i ftttenter^oet fra bet 
nocbUge 6i)bamerila til Senegambia). 

Dol«, 9. Ubbelinø; mi(b Øabe; 6Qen(; Ibtl ttnbel 
c, Sob n.; u^Iøiet fianbfhriiRBiel c; OcanfefEjel n.; 
V. nbbete, ftjenle. 

Dole, t. Ihtiiimec, @otø c (eicf. Dolor). —fal, 
-MKime, a. (— fuUy, — somely, ad.) forrtgfulb, 
Bebuntet; fjicgelta. — ftilnees, — someneu, «. 8e< 
brøbetfe, 6«tgnu>Dig^b, ftummer, Sorg c Délent, 
a. t førgmoblg. 

DoMmam, nid, Dolnum. 

Doll, 9. JDuHe c. ~y, a. (flotfT) fTau^ bum. 
— ymop, 9. ojpfiset Xicnejiemge o. 

DoU, 9. X Oamel^anb, Iioe ^aanb o. 

Dollar, «. Saler o. (norbomerilanll og fpanf!, 
omtrent 3 ftr. 72 (Z)re). 
. Dol'ly iliop, 9. nioblig ^antelaanf'Oob c. 

Dormas, 9. S>olman c. (et 61age tijrlifE Xrøje). 

Dol'Mea, 9. QhatlftBi, ^cettefiot S^ant^^oi c. 

Dol'omlte, «. Solomit e. (et IRinecal); pi. nogle 
@trafninøer orb durabjergene, l^bor Solomit finbed. 

Dolorlrie, Dolorif erou , a. fom foraarfager 
Sorg el. Smerte. Dol'orous, a. —ly, ad. fmerteltg, 
førgelig. Délour, Ddlor, «. Smerte, $ine. Sorg, 
dammer c. 

Dol'phfii, 9. Setfin c, delphinu9 {%ift); S. T. 
9ortøtning9b«je o. —et, «. <^un'SeIftn c 

Dolt, 9. (o langt) %B\»n, Softmer, Itlobrian c; 
V. X gore bum. DéltiBh, a. —ly, ad. bum, tolpet' 
agtia, nobfet. Déltishnees, «. $(um|)^eb, Sum^b c 

Démable, a. fom (an tttmmet. 

Domiin, «. ^errebømme, IRige; ^orbegobs, ØobS; 
ftrongob«, Slammergobft n., Somcene c. (jof. .De- 
main). Domdnlal, a. ^orenbe til et Q^obft. 

Borne, 9. ^nl n., 9t)gning: lhi|)pel c 

Domesday, «. im<. Doonuday. 

Dones'tie, a. (—al, a. — ally, ad.) fom ^ører til 
Anfet, ^ufts i stemmet, ^uølig; |)rioat; tom; inbcn> 
uinbfl; «. ^uett)enbe, Xtjenbe, Sjeneflettjenbe ».; 
— war, Øorgertrig c — ate, v. ocenne til J&ufet, 
gere ^uibant, gøre buflig. — åtlon, 9. bet at bcenne 
tit ^ufet. Domeefci^dty, «. tfenenbe Stilling c. 

Domiclle, «. Solia, 6o^I c Domlolle, Do- 
micU'Iate, v. tage Øolig, Bofætte. Domicll'iary, 
a. fom Ifører til en ))rtbat 83oHg; -visit, ^nSunber« 
føgelfe e. 

Dom'ify, V. tftmme. 

Dom'iDamt, a. ^erf!enbe; «. T. Sominant c. (i 
SRufU). Dom'ioate, o. BerfKe; be^etfle. Dominå- 
tion, 9. ^errebømme n., 9Sagt c; Xtjranni n.; pi. 
SRagter pi. (Sngle). Dom'inative, a. ^erffenbe; 
b^benbe. Dom'inator, «. fierfZet, fbeffnfttt c. 

Dom'ine, 9. x ^tæ% Sfoleme^er c. 

Dominéer, v. ^erfle befpotifE^ bominere^ fpille 
^erre. 

DomU'leal, a. fom angaar Sønbagen; —letter, 
SønbaqMog^ao ». (i Aalenberen). 

DomiBieaa, 9. Sominilanermunl c. 

Doniaion, 9. ^errebømme: Sanb ti.. Stat c 

Dom'lao, 9. Somino c (9Raf(crabeIa)>pe) ; So« 
mino n. (et S^il); x fib^ Slag n. (i Straf); pi. 
Xænber pi. 

Don. 9. Son (%<Src«tite( for ben ^øje ftwnfle 
Hbel. 3 Cnglanb bnige« bet i SQemt), ^erre, 
9Refier c, ben 9ørfle (beb Unioerfitetecne erc 
mAsten og féllowB the Donø); — Pedro, x et 
ftaartfpil Sfiilaart. 

Doa (O: do on), v. t trftKe poa, iføre f[g. 

D6aary, 9. Qtobe til IKrlen c, Sonortum n. DoDåtion, 9. <9iben c; Øobebreb n.; ®abe, Slfenl 
c. Don'ative, 9. SfjenI, (Baoe c; ^ræftctalb n. 
(fom bortgibefi af ftalbS^erren uben 3agttage(fe af 
be fæboanfløe 9orma(iteter); a. fijenlenbe e(. flienlet 
beb (Sobebreb. 

Doa'atlHm, 9. Sonatiftemei ftstteri a. Don'- 
atist, 9. Sonotifl o. 

Don'doa, 9. x ttfi Ibinbe c. 

Done (cfun), (pt. af Do, o.); «'. top ! bet er et 
Orb ! (bruget oeb at gere et HSebbemaal e(. flutte rt 
ftøbj. Done, — for, pt. x obetbebifl, bemt. I have 
— Italy, jeg ^r giennemreifi (fulblommen gjennem'^ 
forftet) 3talifn. — over, ruineret; bebroget; — up, 
opbrugt; til (Knbe; bragt til Xauft^b, fcecbig; ube 
meb, ruineret. 

Doaée, 9. (Kn ^bem noaet er fQenlet SRobtager c 

DoaJoB {dun'-)y 9. (ientral'Sbgninji c. (i en 

immel 5« 
DungeoD). gammel 9ocftning); 9angetaam, Bfengfel n. (vid. 


Doak'ey, 9. iS\tl n.\ fio. tl)l^obebet ^erfon, Sum- 
rian c; — engine, liUt Sampfprøite c. (til at f1}tbe 
Sampljebfen meb Sanb), T. i^øbemaftine c 

Doa'nat, Don'nauglit, 9. x Søgenigt c, Srog n. 

DAnor, 9. Øioer c (jof. Donation). 

Don'HliIp, 9. en Son» el. fpanft »beligS fftaa^ c. 
(jbf. Don, 9.). 

Doo'ab, vid. Doab. 

Doo'dle, 9. (En fom fjafer, Søgenigt, Sagbriber c 

Doo'kta, 9. X bet at fpaa. 

Doo'lee, Dooiy, 9. (oftinbifl) Bsreflol o. 

Doom, 9. Som, en 9letd ^enbelfe; 8eflemmelfe c, 
Sob n.; UliyRe, Sorbon:beire, Unbergang; ijber^e 
Som c; V. bømme, bomfælbe; beflutte, befiemme. 
Doome'day, 9. SomSbeg; Sommebog c Dooms'- 
day-book, 9. IfnglanbS Sorbebog c (bbori aUe (ing- 
lanbe 3orbegobfer efter Sil^elm drobrere iBefaling 
optegnebeft, for berefter ot bømme i SienbomUrætter). 
Doom'fhl, a. t ffjebnefbanger. 

Door (dore), 9. Sør; fiff. ^nbgang, Vbgang c; 
to Ue at the — , ^abe cl. bcexe S&tben (for SHoget); 
in —8, inben Søre; in — , a. inbenbørd; out of 
—s, ub af ^ufet, ub, ube; paa Søren (jage (In); ide 
mere at pnbe, ganf!e forfbunbet; out — , a. uben« 
bør§; out —s, od. ube af ^ufet, ubenfor; —bar, 
Sørfloa c; -case, Sørfarm c: —keeper, Sør- 
bogtcr, portner o.; — nail, bet Søm ^ootpaa Sør* 
jammeren floar; beraf Salemaaben: as doad as a 
— nall, faa beb fom en Silb; —post, Serftolpe c; 
— fllll, Sørtærffel c; — way, 3nbgang c. 

Do^qnet. vid. Docket. 

Dor, via. Dorr. 

Dorido, 9. Øulblarpe, Sorabe c, cort/phæna 
(9ift); forgbibt $iae c; jlig. en iRanb, ber fun be> 
fibber et glimrenbe Dbre. 

Déree, 9. (fæbbanlig (albrt John Dor>')i SolftfZ, 
St. ?Peter8 ffiff c, S9U9 /aber. 

Dériaa, Dor'ic, a. borif!; —mode, (i SRuftl)^ 
borifl Sonart c; — order, borifl Søileorben c. 
Dor'loism, 9. borift Sialelt e. 

Dorkiag, 9. en IB9 i Surreb, beljenbt for fine 
^ønlS: Sorling>^øne e. 

Dor'Haacy, 9. Ro, rolig Silflanb c. 

Dor'maat. a. fobenbe; Hggcnbe; belbenbe, fCjeb; 
hemmelig, fijult; ubrugt, ubenyttet; 9. ftor SjæUe c 
(vid. Dormar). 

Dor'mar, Dor'ner, 9. flor ØjæRe c; — window, 
Itotfloinbue n. 

Dor'mltlve, 9. Sobemibbel n. Dor'mttory, (Dor'- 
toret), 9. Sobeoarelfe; Sormitorium n. (ietwofler); 
ftirfegaarb o., Begrooelfelifleb n. 

Dor'moase, 9. Snofowr c, fnyoaciM. 

Dora, 9. XornroRe c, raja rubw (gfifl). 

Dor'BOck, 9. et Slag« SæfTrtøi; groft Stejl n. 

Dorr, 9. et SfagS Sorbift c. (furrenbe dnfeft). 
Dorr, o. gøre 9tar af, brille, fpotte. 

Dor'sal, a. fom Ifører til fR^gg^n, 8tl)g«. Dor 135 Dow 9. t ^»ileknil, 2ø\hcad, 6ena e. 

iNrMl, Bor'Mr,"«. Øtttehtd), f^aRitt» e. (fom 
2afl!btft tone); Bafltsppe n. (paa Shtten (og et 
9lt€x); eoQøetdqwt n. 

HontTeroat, Donlp'»roift, a. f9in ketet Ørugten 
^ nnbctfUibcB af 8»bet. 

DormM, t. ØjccetDq c. 

Dor'twre, ou(. Donmtory. 

Déry, vtd. Doree. 

D*M, «. ^{U, ^OTtbn c; Jiø' Xcl, Qnbel c; 
9. ønøiMtt fvr^olbftouefftg, foteftritte (Sægemtblei); 
gitf (Ol floflcbtif d. luget Stpboiybcligt). 

Dmb, <t Bone), «. x Seng «•: «• fobe; — ken, x 
^a< fov Søgernibf n. 

DM'ter, vu/. Donel. 

Dm'all, t. S^oxyte-lhigle c. (tit et 6aar). 

Bei» «. finl c, ^niitt n.; liHe Slet c; «. (ntnf« 
tete; oicrcle meb jBunftet; fig. (eftef ; to — aod 
eany one, fætte $iniKt og laane een (beb SuHtal* 
tioR); to — and go one. (i 6pøg) ^Ite^ Mule; ~ 
aad go one. Aoltenbe; wegnelceter e. 

MUg*. «. éhibffMg^b, VanbAfoag^b; Dcntboin 
c. (001 oaiale 9oQ); ofetbieoen Itetlig^eb cL Ønt^b 
e. (jtif. Dote). 

Detal, a. fom (»ter tit Slebgift. 

DéUrd, (1>6t6r), «. Saair o., Vn fom gaar i 
Sonbem, gommet 9Ux, forlibt 92« e. —ly, a. fom 
Qv bcc go« i Oombom. foog. 

BotéUoB, •. 9taft, etienf c; Ubfh^r o., Vt^ 
gift c. 

Dote, o. Mere bebaoret goa i Øambom, Mere 
fjoRtet; Mere elttoMf^g; to — upon (el. on), betragte 
reb bamoatig (fogelig^ ooerbreben) ftttrligbeb, fosnne 
for. Mere tnbtoget aC b<Bre forlibt i, bcere forgabet i. 
Doter, 9. foretfTet 9iar e. (vid. Dotard). D6t(ngly, 
ad. meb ooetbreoen {Dmbeb el. AcerUgbeb. Détloh, 
o. bamaøtig, taabelig. 

Dot'khi, vid Doit 

Dot'tard, «. å^tctppit %xct n. 

Dot'terel, Dot'trel, : $oiiimeran#fua( e., eka- 
ndrim morinei/w (bloitbt tnmncii oiifet for en 
bum 8uøl). 

Det'tiag wheel, •. $unlterbiul n. (fom bmgeg 
tit gcometriffe figurer). 

Doaaaler', Donaneer^ «. (fr.) S^slb'ttmbebg« 
oanb e. 

Don'kle. a. åt ad. (Doublj, ad.), bobbelt; fiff. 
Ulft, li^; —bun, ftontrobo* c; —biting, toe« 
eggct; — oealer, falfl ftennefle n., lifHg $erfon, 
finrrabreier «.; — dealing, Kanter pi., galftbeb e.; 
— djed, forbriibcrff i b'K^c Ørob, bunoforbcertiet; 
-fiused, falfl, lumfl: — flxst, (oeb Unioetfitetet i 
Csforb) bobbeft SGrdgriab i ferfte ftlalje c (boabe 
Ofb ben matbematiffe og ben Ilalflfl'pbitologifle (fe> 
anifnft^tobc) ; 9n fom f^iax oimaoet faaban bobbelt 
fOrcggrab. . — lock, lufle af oeb at bre^e 9logIen to 
Øange, Inffe mrb bobbelt &mI; —minded, ttefinbet; 
falff, fnnfl; — quarrel, T. en til CrfebifToMwn inb> 
doet ftlage mob en Biftot) formebelfl forfjmt Øtetft* 
hi9lp i et øeipligt Ønliggenbe; — tongned, toetunget, 
im, foigfulb. Doa^'ble, t, bet dobbelte; ubtrt^lt 
9iIIcbc; ^olb c; bobbeft fSI n.; ttante, Sifi c; 
Vortfmutten e. (fra en Bforfolger); o. forboble; folbe, 
leegoe fammen el. ober binonben; omfeile, fejle forbi 
(et »orbferg. en $bnt}; forboblcg, formere fig til bet 
dobbelte ; oenbe om, brefe af (i et Sob). fno fig 
frrm og tilbage; bmge ttftnfer; to — upon a shlp, 
8. T. bublete et fjenbtliat @nb. 

Don^kleaeoo, «. Sobbeltbeb e. 

DomUe-eaUa'dre, «. ffr.).~toetlibiat Ubtrl)! n. 

Boabier, s. 9n fom forbobler: x ZroebaRe c 

Bonblet, 9. 2>obbeItilbffe n., S)ublct; 8efl o.; pi. 
Uge f&ine pi., ^f<b (i Zamingftiit); Ag. x atone— , 
S«agfcl «. 

Doabllag, «. flfotbobfing; %9tb; ttcnfe c, ftnnfl« 
grtb m. BoaMooa', o. ^blon e. (f^panfl Ønlbmi^nt, om* 

trent 60 Kr.). ' 

Donbt (c(oiøO, «• tbitote; tage i Oet«nIning; bc^ 
totole; nære Oliitanfe til, miltro; «. Xoiol, Uoilbeb^ 
Øetsnleligbeb; VMtanU o. — 'ablo, a. toiolfom. 
—'er, 9. ioioler c. — AiL a. — Mly, ad. tiribt« 
fom, betttntelig, uoif . — ndnesa, «. Zoiblfomb^, 
ttoiibeb c. — 'ingly, ad. paa en tbiblfom Vtaabe, 
toiolfomt. -len, a. (t nben 9(bgt toUg); vpaa» 
toiolelig. — leaoly, ad. uben ZoibC upaatoiolelig. 

Bon'cet (etoo'-}, «. t Øl^betOKte, Qfl'befagc c. 

Boaeear', 9. (fr.) 6obbeb; Sorttriag, tDouceur c 

Boaehe, «. (fr.) 6tir9itebab n., l&oncbe o. 

Beagh (do«), «. Sci o.; my oako is — , Af. mit 
9orebaoenbc er millbffet: — baked, bcjet, noget; 
— fkoe, X (amr.) Beboer af be norbligc etater (ogfaa 
talbet Clay eater); — fiu»d, bkg, fbgelia af Ub* 
feenbe; frl)gtfom, fortnbt. — y, a. blob lom J^ 
beiet; Jig. nmoben: «. x Bagrr o. ' 

Boagh'tlaeM (dow'-), t. Xbatigbeb, ZaMwrbeb, 
£cltclraft e. Dough'ty. «. — ily, md. b^gtig, be* 
9i«rtet, manbig; abd (bruget nn mefl {ronifK). 

Boor, (ftotf!) a. baarb; nforforbet; boarbffr; 
nboiefig, fiio; barft; forfat i Bæst; tungnem; 
hutbret. 

Bonoe, v. pXvmpt, ft^tU (i Bonbet); x vid. Dont. 

Boat, o. (9: do out), X ubflwle. —er, «. 
SluKer c. 

BoTe (duo), 9. 5but e. (oilb el. tam); — oot, 
—house, l&ueflag, ^vuSfaå «.; — Uke, buefrom; —'s 
foot, BUpb €torlen<eb e., geranium molla: — tall, 
T. éoalerumbe o. (Zap fom en ombenbt ftile); v. 
fammenfole meb Soalertnnbcr; fammenfoje faft. —key, 
— kle. 9. Zeifle c, mria grylie (Banbfual; benB 
egentlige 9tobn er : GulUemol). —let, ». lioe 2)ue c 

Bérer eoart, 9. flfienbe gorfamling o. Gifl 9t' 
flemee i fotoer). 

BOTish. a. uftblbig fom en Sue. 

Bow'able. a. fom Ian ubfi^rel el. foa Btebgift; 
berettiget til Cnlebo. 

Bow'ager, «. Cnfe o. (fom bar (Inlefabe og 2ib* 
rente); (Enie c (af Stanb); (inlefrue o. 

Bowd, 9. X 9<atfa|>pe o. 

Bow'dy, 9. ubonnet, f^ubflet fruentimmer n., 
eiubfte c; a. flmpel og flnbflet; tljt toabfet, laftet. 
— ish, a. flubfleoom. 

Bew'el, 9. T. !Dt)le, fRagle o. (i ftanteme af fam* 
lebe Broeber;. —pin, l^tflt e. 

Bow'er, (Bow'ery), 9. SRebgift c, Ubff^ n.; 
Brubcgaoe, aRorgengaoe c; dnlebo a.; (iooe e. 
—ed, a. fom bor faaet 9Rebaift, nbftbtet. -leas, 
a. uben SRebgift el. ttbflbr, nformuenbe. 

Bowtas, 9. groft 2arreb, 6«tfel«Brreb n.\ x Scec* 
rebibonbler e. 

Bowle, 9. t M o.; GtbRe n. 

Bowly, a. x fjorgmobig, enfom. 

BowB, 9. tiVM, !»ttnfiebre pl.\ blobe £;aar, ^u» 
pi. (paa ^agen); Ønol c. (paa $lanterg øra); /ig. 
fiinbring c 

BowB, 9. 6anbbanle o. (beb ftbt^n); flor 6Iette 
e. (paa Xoppen af Sanbbanler), bar Sanbftrælning e. 
(bi)or ifar 9oar grcef fe); pi. Sbner pi. (Sanbboiuer, 
ifsr lang« ftbReme af Amt og Sulfes; ogfaa en 
betienbt »eb beb fttjjten af ftent). 

Bowa, prp. k ad. neb, neb ab; nebe; •'. nebt 
to be — on one, o<tre paa 9laVtn af (tn; to be 

— for, pare tegnet fom, twere beflemt til. Mere an- 
taget el. balgt til; — 'caat, nebflaact, forlagt; — oome, 
»eb^btten c; — the dolly, et fibnefptl (en liHe 
Ihigle triHel igicnnem et 6piral^ul i en Zrabulle 
neb poa et meb nummererebe fiuller forfinet Brat); 

— the road, x mobeme, flabfelig, ppntct; — 'iUl, 
Slebflbrtning: Cmflbrtnina, Unbergana c; — gy'ied, 
t nebbttngenbe i runbe kolber; — 'hearted, mob* 
falben; — lUll, #. BrinI c; a. nebbangenbe; neb ab 
BaHe; — aooked, — 'looking, nebfUaet; ncbbø|et» Dow 136 Dra fodntyt. Muttt; — iylng, nav fin SHebfmnfl; «. 
6aiBenb c; — pour, ». 6fi)Iiegn/|Sfe c. —'right, 
a. A ad. lige neb^ lobtet; aaben^jattio, ligeftem, 
uforfHIt; oooenbaT^ ip)enf0nliø; ganfEe fulbfomnen; 
— sittlng, §. 6{bben, ^9i(etib c; — 'wmrd, a. f<»n- 
Benbc fig^ nebVniøenbf, befbenbe, nebabgoaenbe; t 
nebflaaet, nebbfiet (af 6oc8 ofø.): — 'ward, — 'wardB, 
ac{. neb ab^ ncb. —y, a. x fif^ø^ fnn; miBmobig. 

DowB'er, 9. X Grs'^ence e. 

DowB'y, a. bunet, gjott of 5D«i; bunbløb; Jla. 
bl»b, blib; X vid. unber Down, prp, 

Itow're, Dow'rjr, vtd. Dower. 

DowM. 9. X 6Iag )Ma IRnnben^ €Iag, S)afl n.; 
o. X floa )xui ^Dhtnben^ gtoe ISiefigen; (vuf. Douae). 

Doxolo'gleal, o. (oii|»rifenbc. Dozorogise, v. 
(oiiprife^ lotie. Doxol'ogy, «. Soøt^rflning, Sror^« 
ligelfc e. 

Doz'7, •. (^ffe) !Dnne; ttettt^, ttont c. (en 
Ziagexft el. SdibftriNierft). 

Dom, V. bøfe, ffnmte; t gøre bøfig, fløtoe; «. S«l 
e. D6s6r, «. (Sn fom bafet. Ddclnen, #. Saflgbeb, 
SjMmagtigbeb c. D6sy, a. b«flg, borfC. 

BoR'flB (cbw'-M), «. %}x%a n.\ a. tolo. 

Dox'sled, a. x bnm^ betinget, omtaaget. 

Dnb, t. fimpet, gemen Hmnbe, 6tøge o.; v. ^OM 
Omgang meb gemene Mnbet. 

Dnb, «. et 61agf tt)ft fttebe, $ta|i n.\ a. brap- 
fBtoet (gtoobtnn); — boots, nfaroebe StMtitt (meb 
Sabeteti natutlige %MOé). 

Dnbltle, 9. ttlfsle, befuble. 

Dradim (dram), 9. ^a<l^me o. (en IR^nt bol be 
gamle 9mhce og 3«ber); Ihiintin n. (W^tfftftt' 
Megt). Drach'ma, (oh nbt. ib), «. ^Dcail^me e. 

Dnd, ««d. Dread. 

Draff, «. 9unbfa(b n., eocme o., e)»f(, &^Uf 
»anb; UbfTub ». — iah, a. flet, nben Sætb. — y, 
—ty, a. fmubfig, fnatifct, flet, nben Sceib. 

Drafl, 9. ]6esel, Xtatte: ubiMlgt Xrop c. (af fttigl* 
foO), 2)eta(|ement; <Ørunbrib§ a., $Ian, Xeonina c 
(vid. Draught, b^illra Gfrioemaabe ec almtnbeug i 
Otbetf anbte Øettobninget); v. affatte, oftibfe, tegne; 
gate Ublafl ti(; nbtxrige, affenbe (en Xro))}. Dnfts'- 
man, «. ftooittegner, Segnet c 

Drag, V. hxaqt, ttaelfe, flabe: ftrobe (Pflerf); flabe 
(gnibei ben ab dotben); «. Sob n.; (ab Sogn ø. 
(fom traftef oeb ^oanbfcaft); Aage e(. Ih-og, l^ag 
o. (ti( at traOe noget o)) af Vonbet meb), 6ttttbec 
o., 9ttt paa Stanq n. (Ul SoHtnt RenSning); ^iul* 
tninge, Stabeflo, ^emfTo c; x Sogn^ Steneet; ele* 
gant ftvcetaj n. Ymeb to el. fixe ^cfb, ifar til SDUbc 
Deb Sebbelob); Øabe, Sej e. —man, !6obbragee c; 
—net, Sob ».; — pltch, v. x f^jiSe poa Øaben (vid. 
unbec Pltch). 

Drag'gle, v. flabe; flabe i 6naDfet; blioe falet; 
— tall, 6ioRe c; — taUed, o. fjoRet, flojet, flnbfret. 

Drag'oaua, #. %olt c. (boi Z^cteme), ^ogo> 
man e. 

Drag'OM, 9. IDrage e. (fabelagtigt S>iyv), A^. arrig, 
borfE iRanb el. Atnnbe; fltyoenbe ^age c, <iraoo 
(ffttben); S>ragen .(6t{evnebillebe); et Suftfiyn; (ffotf!) Sa^iirftbrage c (vid. Klte); —fly, ttn^fmeb c., 
tibellula; —'s blood, S)cageblob n. (tobt Øummi); 
— tree, !Dtogetta, JDragebloMtra n., draixena; — 'b 
head. 6lialgpofe, tCtageboneb e., dracoeephaimm 
(fl.). —et, •. liDe »rage c. — lah, — Uke, a. 
bragcagtig; tafenbe. 

DfagooM', •. Siagon c; v. ttrtnge »eb ^Dragoner, 
bntge 6o(baterttolb, gi»e til f^i for Gotbaterf 
Rafeti; toinge oeb oolbfomme SHblet. — ^e, «. 
Scagonabe, Solbatettwlb o. (1694 mob $rote1ian« 
tetne;. 

Drall, vid, Diaggle. 

DimU. V. oflcbe (fl^bcnbe Segemet); nbtane; 
btttine: borttage efter^aanben, ubtamme: fliybe bort, 
labe af: 9. Qcaft til «fU b, Renbe, Sf^oninggrenbe 
c; X tof, Zoor c. — plpe, — tUe, »tatnm n. — able, a. fom fan nbtorcel. —age, «. imiiybfn 
e., Øfbb n. — ing, «. Ubtørring e. (en vng^X 
»raining c 

Drake, 9. Vnbrit e. (fof. Dack). 

Drake, «. et ®(agg liOe ftanon c 

Dram, «. ftointin n., »racbme o. (vid. Drachm); 
Smule; 5Dram, Bnai^å c; fia. Oranbeoin, Spiritus 
o.; not a — , iUe en »raabe, ifte bet rtnøefie. 
Dram, v. x fuppe, pimpe. 

Dram'a, «. Gfuefpil, ^ama n. — t'ic. — t'lca1» 
a. bramatifl, frnefptlmoSfig, fom ftBtn til 6IiiefPiI. 
— t'ically, ad. bramatift. Dram'atiBt, «. Sfuefpil« 
bigter, bramatift ^Digter o. Dmm'atize, •. bcama* 
tifere. Dram'aturgy. ». ^amatur^ c. 

Drap, 9. X gemenefte 6Ioge e.; vtd. Drab. 

Drape, v. benabe, brapere; t fabritere el. bane 
Stlabe; Mlfe, flampe (lllabe). Draper, «. Itlabe« 
banbler, ftlabeframmer o. Dråpeiy, «. filabefabti' 
ration e.; ftlabe, Xoi n.; T. drapering c, Shcopert, 
Øeoanbt n. (paa Slalerier og ØiOebflotter); t £ai>> 
oaif n. 

Dripet, é. f fttabe n., Dua. Opbafning c 

Draa'tie, a. T. oirlfom, Iraftig/ brafHft (om Sæge- 
mibter); 9. fraftigt ^urgatio «. 

Drat, i. x en grorbonbelfe; v. forbanbe. 

Dravgk, vid. Draff. 

Draaght (dn^ft, langt banff a), 9. Zralfen, Xrofi- 
ning; fljffatning (af Sårer); Srat, Xratbinb; eiurt, 
Stil c; Vflob, Ubløb n., naturlig Okrng c. (Vtatt^. 
15. 17); 5Drat, griftebrat; OHntnbribg «.; Sejel c; 
Setad^ement n. (vid. Draft); S. T. »t)bgoaenbe n. 
(et 6fibS); pi. Orotfpil, ^mfpU n.: —board, 
»ambrat n.; — hone, Zta!^, Vrlieibfbeft «.; 
—man, !CambrtRe c; —'s man. vid. Dnitsman. 

Draw, V. brage, tralle (ogfaa om Zrafoinb;; 
tralTe flg; flabe; tratle til fig, tralle op, traRe 
frem; fuge; øfe; tappe; ubpreftfe, aft&inge; aflebe^ 
ubtebe; erbferoe, oinbe; toCTr; forbreje; tegne, aftegne^ 
flilbre; opfatte (firifttig), affatte; ubtage^nboolbenr; 
X fifale af (Bommer). The ahlp draws too much 
water, Glibet er for bljbgaaenbe el. fKfier for bi)bt; 
to — blood, aarelabe ; to — a bow, fpanbe en 
One ; to — a cover, giennemfoge et lh;at el. en 
Ziylning (for at opjaae Silbt); opjage en ^arc, brioe 
en Rat) ub af beni ^ule; to — a fowl, ftare op 
og renfe en Briigl; to — the stumps, enbe 8pittet 
(i Sridet); to — along, flabe affteb; to — in. 
trane tilbage, tralle til fig ; lolfe til fig : forbreie; 
to — off, ubbrage; aflebe; to — on, paabrage, for« 
anlebige; narme fig; tralle paa (en Seset paa Cn); 
fipbe paa el. efter (meb en ^agtbo <fe) ; to -^ ont, 
tralle ub, forbole; uboalge; orbne, opfKUe; to — 
out a party, httaéfett £ro|:per; to — over, otjer* 
tale, oinbe; to — up, tralle op; opfatte, nebflrioe; 
9t1le i eiagorben; to — upon, S. T. oinbe paa (rt 
6lib ber iageff); to — upon one, tralte (en Sesel) 
paa (hl. Draw. «. Zral n.: Ø|ennemflreifen e. 
OagereS): 9angfl e.; tmllet Sob %.; ni)t Sluefpil 
fom traner el. gor Sl|Qe; —back, tilbagebetaling 
af dnbforfetfttolben c (naor Sårerne ubfareS iglen); 
Rabat c; Zilbagelfb n. (af en ftanon fom afft^reS); 
Vfbral n., ^inber, Sf^ggefibe, Ulempe c; —bridge, 
einbcbro o.; — nlght, xBetalingft*Vften e.; —well, 
Øinbebronb e. —able, a. fom Ian traRef. — ée, 
9. T. Xraifat c (9n paa bvem en 6cset traRef). 
—er, 9. 4Sn fom traRer; Banbbrager c; Sn fom 
tapper, ftielberfoenb, OpPorter; Segner o.; tiltral« 
fenbe fiegeme n.: Gluffe; T. Zralfant, Secel'ttbflebcr 
c; — ers, 9. pi. Hnberbennaberiw.; t lange Gtrmoper 
pi.; chest of —ers, ShMOlifte o. —Ing, «. ZraRen; 
Zegnen, Zegning; T. Hbflebelfe c. (af en Seed); S. 
T. Spbgaaenbe; —ing In crayona. Zegning meb 
ftrit e. (af forfljcllige fiatJKi); —Ing board, tegne- 
brat n.; —ing hound, Gtooer c; —ing -master, 
Xegnemefler, Zegnelarer c; — ing-pen, Ønbfepen c; 
— ing-paper, Z^nepopir w.; — ing-room, gforfam« Dra 137 Dri Ss^ilMRflle «., ftemeifaHonflliie, SelffaMfal. 6al; 
ima c (Mb ^øffrt), Osoaitiittui beb ^offet, ^offefl 
e.: — ing-Blate, XegtKfnffC e., eottfrit n. 

9nwl, V. btaM, tale ti. (æfe ftebenbe. 

Drsw«, «. (jjtf. af Draw), tnilfet ofb.; Høe, uaf* 
Iffxcabe; o^Aifl, fweltet (Sowt); t opffaotct oq fra* 
lOfft ^Bbootbene: fon ^ braget 6baerbet; to be 

— ond qttarteved. bitoe ttntm paa en 6Iuffe og 
tmtbeclieiinBet el. patttttt; — battle, uafgotenbe 6Iaa 
«.; —game, (ogfoa: drawg&me), uafgiort 6t)lC 
boisfieii tabt el. bitnbct «i., partie rømiée. 

^^ff, — €Mt, t. ©luffe, »njflgetllBffe, S9rjgget« 
ags e.: — hofse, ^eft fom ttoeRer en Sluffe, 
mpgtaqeH c; —mon, fBtQøgeitacI e. (fom !øtet 
■eb ICDet). 

Dcos'él. ». t fttben, genen ftvinbe e. 

DRAd (fl£r«d)> <■ 6Cnet 4^; 9viN|t e-; o- fKnet' 
Mi^ gmelig^ frygtelig: ftoroiftgtig, ftimaq^q, fom 
focqner b*! tfmftbøt; •. frbgte meget, labbei, 
foifoTfeci Beb. —er, «. (fn fom et i 9i^t. —ful, 
a. — ftilly, a(<. HiatMig^ ftbgteUg; fioltibelig, ^eSig. 
'-folnoBi, «. Sfcoellelig^b, ^rbateltg^b o. — less, 
e uforfotbct. — leoaness, ». tlfotfftTbet^b e. 

Brcod'BMglit, §. 9def e. (tijft fang^aacet SMabe); 
gtoBe e. el. et anbet fttebningSfit^tte af Qfrieg. 

Drtad'mom^lit, «. 9labnet paa et 6riD, ber bruge* 
jom ^oCirtlal iioa S^emfen. 

DrcuB, 9. btomme; «. 9rom c. (pgfaa >E9.); 
— bmd, S)r«nmcbetben e. —er, «. ^»mmet c. 
— fiil, «. t bcommedø. — Ingly, ad. ligefom i 
^tmamt, i Zooget. — leM, a. uben S>r«mme. 

Drcsr, a. føtgelfg, ftnefTelig; §. S^bgt ©traf o. 
— ihead, «. t 9rbgtelig^b e. — tment, «. t Sttod; 
Ssrg^ Xnigltnbiøpeb e. — ine». 9. bet Svcgeliae; 
€«IB c ~y, a. — lly, ad. forgeltg, melonlolft, trlft, 

DrcdM, «. et éugft %t9§ c, ISfterinet n., ^fttti' 
ffiobe; tRvbbetmafniie ø.; «. fange e(. ftrobe (ØfterS); 
sytsBlIe (fJfvbber). Dred'glng-iiiachliie, t. Slubbet* 
BMlttne e. Dred'ger, ». dn fom fifler meb SCrabe. 

Dndge, v. brblfe paa, Itfttt (ifcet meb SBltl); •. 
X ebabtnggtotn n. (Oiyg og Aaote faoet fammen). 
Dred'ger, Died'giDg-boz, «. ettobaafe e. 

Droe, V. x ub^olbe, taate; a. x langfom, fjeb* 
fommelig. 

Dre^Slaeaa, §. bcetmet el. uten Øefloffen^b c, 
Bunbfolb, S>biib n. Dreg'fflsh, Dreg'gy, a. tr^l, 
filb af Stttme el. eunbfalb, mubtet. Brega, «. 
pi. tketme e. (eftet ^efliOation; btugt til ftiKeg* 
fobet), Sttnbfoib ».; Utenlig^eb e., 6nab9 «.; Ag. 
nbffttb n. 

DrtBeh, 9. hrippt neb, giennemoftbe, »anbe; obet« 
fblbe meb ^Mt; tenfe meb ffcetl flRebidn, gtM 
Rcbimt meb Vbiøt; «. ^Mt, 6Itttf ; Sttgebtil (til 
t^s), fteexf !^orii: Sanbgtoo o. —er, •. dn fom 
bbiiyet el. giennembtober; (En fom fplbeimeb 9Rebtctn. 
Drent, pt. fot: DreDChed. * 

Dtms. 9. Alcebning c, tOahn pi.; 6tabibtagt, 
99nt; JDtogt, Ihiiift el. Slaabe at ttebe fig paa o.; 
"<ioaX, 6tabifjoIe e. Dreas, v. tlOaoe, betebe, 
fouige i 6tanb (tit et el. anbet Btug); flcebe, paa^ 
flabe,- fmbffe, b9nte; Kæbe fIg paa; T. tette; tette 
fig (i Sinten): to — the dlmier. lobe SHbbagftmab; 
to — Tlctuals, fobe 9Rab; to — the sonp, laoe 
Snbpen til ; to — a wonnd, fotblnbe rt 6aar; to 

— a bead, ftifete ; to — a horse, ^gle og Dubfe 
en ^; tildbe en |^ft; to — the gronnd, beotbejbe 
^otben, aobe; to — a chlld, ftaobe et Ootn; to — 
figh, tenfe 9ffl; to — fiaz, ^egle ^ot; to — a ytne, 
atiee, befiste en Sinflof, et Xca; Halt! dress t 
dotbtl tettetSbet! (bol fttiglfolf); — circle. (—tier), 
8aIton'Ctage e. (i t^eotre); — coated, iført 6tob«' 
tjolc ; — otock, bbibt ^aMblnb n. -—er, «. (En fom 
Hlbeteber H. bringer noaet i tilbørlig Otben; %ox' 
binber e. (ung ^ol)iitaigrcege); kammerjomfru, ftam* 
ncrtfener; 8léttetb«nt e., ftøRcnbotb n. (ogfaa: dresser-board). —ing, 9. Ztlbetebning c, Zilbe^or 
n. (til en aHet: 6auce, étonfaget ofb.); ^aatlabning; 
ØorbinbiuQ c, (ofo., vid. Dress c); x Sragt ^ttfal 
c; — Ing-bog, Weifetafle c; — ing-box, XoUetfalTe 
c; — ing-glasB, XoUetfbejI n.; — iog-gown, Staab- 
ro! c. — ing-room, 9AU^<Bbningtoare({e n. — ing- 
table, toiletborb n. 

Ihrei'sy, a. fom gfetne oi( Mste bbnid; pt^nUf^ 
beUIabt; fom ticebet gobt, fmut, bbntelig- 

Dret^, V. trone uo, fot^Ie, nole meb; bære fieb« 
fommelig e(. tnettenbe; forflbrte, foruroHge. > 

Drib, V. t bitte paa ligefom btaabeoil; fliale i 
fmaa ^ottionet. Drib, «. t Srasbe, ®rbb e. —'ble, 
o. btbbbe; fafbe fagte el. fbogt; fagle; labe htifppe. 
Driblet, «. liSe Smule c; liben 6um 9enge c; 
Smoopenge pi. (af en @um); pi. Alatgielb e. 

Drier, 9. torrenbe SRibbel n. (Jof. Dry). 

Drift, 9. IDtift brioenbe fttaft, tilfipnbelfe c, 
6tob; beftigt 9alb n., €tbrtning, Aeftigbeb; »bge 
c.; bet fom btioei, ^ibe, opbbnget wtangbe c (6ne^ 
\i ofb.;; løft Sanbtag n.; Sletning c, 9Raa( n.; 
lenfigt o., Jbjemeb n.; S. T. flfbtift; T. StoQe e. 
(i iBjetQbatler) ; — of the forest, T. Zilf^n meb 
IhMtgbttften i &fooen ».; — of ballets, jllg. fiugle« 
tegn o.; the main — , ^obeb^enflgt c: the ship Is 
a— , Slibet btioet; to set a— , 'tabe btioe, tabe bort- 
fTbbe: Aff- fenbe ub i ben bibe Setben; —s of ioe, 
StibiB e.: —sand, ØlbOefanb n.; — way, Obetbtift, 
fBei fot Iheatttcet c; — wind, Storm c, Snefog n. 
ofo. — wood, 3)tibtsmmet n. Drift, o. brioe; op« 
bbnge: btioeS, fammenbtibeS, opbbnge fig. 

Drlll, V. btine (meb en ZtiO; bore, gjennembore; 
gote et ^ul; øbe i Oaoben, inbøoe, (IRefruttet^, 
eietcere; afrette, unbetbife, øoe; faa i |httet; fibbe i 
fmaa Strømme; lotte, narre, brioe fftn, fpilbe (Xioen); 
to — OD, ^olbe (en (oeb Smiger). Drlll, 9. Zctl 
c, ZriOebor n.: SRabfoamaftine c. (fom felo banner 
be fmaa Ruret qbori Sæben otbSfet fta Støt i Sæb* 
(aftfen, dnll-box); Sæb faaet i ^urer c; Ihigftøoelfe, 
(SsetctB; lille JBæf c (fot: riU); IRanbril c, mandril 
løucophoea (Sbe); —master, Øboinaftillæter o.; 
—grub, et ttebftab tU at Iø4gøte forben meHem 
ftammene; — harrow, en fnial ^atbe til at optioe 
Uftub meDem Kammene; — hosbandry, Vgerbbrniing 
beb Kabfaaning e.; — plough, OpfomningS- og^iippe« 
ploo c. 

Drily, vid. Dryly nnber Dry. 

Driak, 9. ^it c, Stitfe n.; v. bfifle; gøre be« 
ftieslet; fig. inbfuge; to — to one, bnI7e (En 
til; — money, S)ritfepenge pi. — able, a. btitlelig. 
— ables, 9. pi. !^ttet>atet pi. —er, 9. Cn fom 
btiRet; JCtanfet, ^^tiRebtober c. —ing, 9. ^Dritlen 
c; Srillegilbe m ; ^fitutfenftab e. — ing-bout, S)titfe* 
tag tt.; — ing-hom, 2>tit{e^otn n.; — ing-honse, 
S)tilfe^ug, Ølivii n.; — ing-song. 2>tiflefang, Stifte« 
oife e. 

Drip, V. briyppe, nebbrbppe; brbppe (Smør paa en 
Steg ofb.); «. bet fom brbPper, S>ttip; Zogbraabe c, 
ZagbtbP n.; ftemftooenbe llant af et flabt Sag, breb 
ØeftmS c. — stone. Qittterflen; l^onfitifle, Qkflmt 
o. (Obet SDøre og Vinbnet fot ot aflebe ilegnbanb). 
—ping, •. Stegefebt n.; x ftot c. — ping-pan, 
IBtabpanbe e. 

Drire, «. btibe; btibe fftn, bottbtioe, fotbtibe; 
iage, fotføTge; tore (4>efle, en IBogn ofo.); ubtømme 
og tenfe beb at bottbtibe, ubtb'^e (f. (Es- Bflebte;; 
toinge, nobe; tabe fig btioe, blioe breoet, fibrte 
affteb, ile, løbe; løre, age (i en 6ogn); figte tit, baoe 
til ^enflgt; S. T. bribe (fta Vnteiet e(. tit Sø»); to 
— a traoe, bribe en ^onbel; to — a bargaln, tinge 
el. prutte om et ftøb; to — at,.ttagte eftet, bove i 
Sinbe; gaa løg paa; to — in, btioe inb, floa inb; 
to — on, brioe frem ; tøte til. Dri? e, 9. ftøtetur; 
Aøtebef e. Diiver, 9. SDtibet; Ihibfl o.; btioenbe 
Sætftøf n.; 8. T. Stefan c. (Sejl); driver-boom, 
S. T. Stefanfbom c Dri 138 Dub DriT'el, v. brættfe, »Die; fagtte; fjante, l^nble 
taabelifl el. flaneoornt; a. @ag(; fjante, tolen ^ax c. 
—ler, •. SrftDler, ©agleffoeg; ^ax, %ianU e. 

Driz, i. X Stbfe c, Stmpiingn pi.; — fenoer, x 
Ihii^lingltrftmmer e. 

DriE'zle, V. fa(b( i fmaa ^raaber, fmaaregne, 
rufte; labe falbe i fmaa S)raober, flattte. Driz'zie, 
Driz'eliugr, «. ©tøtnrføn, Stuft c. Driz'sly, a. niflet, 
taaflft meb Smoarean. 

Drog'dea, «. ota. Grounds, tbe — . 

Dr6ser, 9. (amt.) Zranlportftib c. (til JBomuIb). 

Droil, «. t (S)T9bI e. x), lab^ fenftttbifl fixUibn 
c; V. t btøfe, arbeibe meb 6Iøb^eb. 

Droit«, «. 1)/. 8tettigbcb, Øblomf) c; drolts of 
the Admiralty, ^tbmiraIite»cettiø1Kb o. (til »iife 
@|>OTtIei af erobret fjenbtliøt 9obS). 

Droll (drolé), a. pttbferlig. ))Ubfiø, Ujerlig, lomifC; 
«■ 6p»8cbrober, 6]pø9efiiøl, SrjemtebroSer c.^ Ii)ft1gt 
^ooeb n.; ^ubfrrligbfb c, 9ubferi n., 2»itt pi.; v. 
fliemte, DUbfe^ gøre Søjer, brioe Spøg. Dréller, «. 
©paSmager c Drdllery. •- B90A, ^ubfcrligbeb c, 
9{orreci, Øbefptl n. Drélllsh, a. noragtig, pubferlig. 

Drom'edanr, s. Sromebar c. (ftamel tneb een 
^uRel). 

DroMø. •. ICrone e. (^an'9i); lob, booen $erfon, 
fiebigganger c Siog n.; brummen, (Snurren; 
@nurre; S^o^pibe c; v. bo&ne, bøfe; fnurre, brumme. 
Drénish, a. boben, uuirlfom, lob. 

Droop, o. bøie nrb, fanie; banfmægte, falbe l^en, 
l^enbø; pentæreiS (of Ihimmer), nebbøjeS, »idne; «. 
SZebbøjning c 

Drop. 9. 2)raabe; fig. f^erle, ^iamontSørenring c, 
fZ)rcboeng n.; liHe bitte runb ftage c; (jralbllap el. 
(^alblem c (^borpaa ^orbrljbere ffoa, noor be ^ulle 
bocuge«); S. T. S)»jbbe c faf et Seil); —scene, 
Zæppe n. (fom man laber folbe for €cencn). — se- 
réne, forte @tær c (i Øjet): — stone, S)rt)pften c; 
— wort, 9R|øburt, røb Stenoræl c, 9pir<xa filipen- 
dula ($1.). Drop, v. br))ppe, nebbrpppe; falbe, falbe 
nfb, fQnfe; bø, bø plubielig; forfoinbe, opføre; lomme 
uoentet; labe falbe; tabe, mifle; fcenle; t)tre; opgtbe, 
gøre en Snbe pao; forlabe; tillibefætte, ubelobe; be* 
fprenge; x gaa tilfibe el. bort fro (en Sei); to — a 
man, x floo en SRonb til 3otben; to — Into a 
person, x giPe dn XærfC; to — ou to a man, x 
vlubfelig oPerfufe (Sn; to — in, br^ppe i; lobe inb' 
fli^bc, berøre i grorbigoarnbe; lomme inb, ftbrte inb; 
to — out, gao ubemcerlet bort forfoinbe plubfelig; 
to — oir, falbe neb; aftoge; folbe fro, bo. —let, 9. 
liUt S)roobe c, fig. Xoore c —ping. «. ^r^ppen 
c; bet Tom brt)pper neb, 5Dri)p c; —pings, pi. 9s' 
Iiemrntrr pi. (af 3)^r). — plngly, a^. broobepis. 

Drop'Rleal, Drop'sled, a. Potterføttig. Drop'øy, 
9. S^attrrfot e. 

Dros'ky, 9. Srofcb^ c. 

Drosom'eter, 9. SDugmooIer c, S>rofometer n. 

DroBB, 9. SRetolflun n., @inber pi.; SZufl c, 
Urenligbeber pi., étum, @na»i n. — 'iness, 9. 
Urenllg^eb, @mubfi, IRuft c — less, a. ren. — 'y, 
a. uren, fnoofet; flet, uben SSoerb. 

DroK'ml, Drot'ch«!, 9. x boden ftoinbe, ©lub^e c. 

Drought iUrtnot), 9. Xør^b, Xorle; Xørfl e. 
— iuefis, •. Sørbeb, Xørfe c. — y, o. tør; tørftig. 

Droath, vid. Drought. 

Drofe, 9. Xrift «. (ftP«g), ^iorb, ^{ot; ^oh, 
Stimmel c, @ommentø6, Cpløb n. Dr6ver, 9. 
ft»oegbrit)er, iloagbonbler o. 

DrowB, 9. brulne; fanie unber Bonbet; ooer* 
f Dømme; jfiø. oberoælbe; bormpe; bebøpe; to be —ed, 
brulne. 

Droirse, 9. gøre boftg el. føbnig; bære føtinig, 
flumre; fe borfC el. føonig ub. Drow'sineBB, 9. 
Eøbnigb^b; ^oi^b, Xrogbeb c DroWsy, a. (— lly, 
ad,) føønig, føonogtig, bøffg, borft; — dløease, 60M' 
f^ge c; —head, 9. t ©øonig^eb c. Drab, o. floo, tromme, {tompe; prt^gle; «. 6lag, 
@tob, ^uf n. — 'bing. f. 2)ragt $rl»gl e. 

Dmdge, 9. (En fom moo forrette baarbt og fimpelt 
Krbejbe, ^unbebreng, ^oonblonger, l^nrgt, 6loPe c; 
0. forrette flmpelt og befbærligt Vrbejbe, flibe og 
ftobe; to — for oysten, flrobeØfierS (m'd. Dredge). 
Drud'ger^ «. (Sn fom forretter {impett SCrbejbe, S)ceno, 
^aonblonger c; (cid. Dredger unbcr Dredge^. 
Drud'gery, 9. ZræQeri, ®lceberi, @Iib og 6l(eb m. 
Prud'gingly, ad. befoarlig, furt, meifommelig. 

Drng, 9. Srogeri n., Vlaterialoore o. (tørret Soege« 
el. ^oxoeurt, utilberebte Kpotbefecoarcr) ; en 8ore 
fom for Skiben ri. iRe mere efterfPorgeS, 6ore fom 
itle er i $rift (f. (Es. poo Ornnb of 9»orrebetØ Ooer- 
ft)lbmng); deadly — , mortal — , (Slift c. Dng, v. 
forfatte el. blanbe meb mebicinffe Sarer; blonbc mrb 
Q^ift el. noget Stobeligt; foreftrioe el. gioe Webtdti, 
fplbe meb Vlebicin. —ger, —giet, (— ster, t) •. 
SRoteriolift c, (fn fom banbler meb roo ^ot^efer- 
Porer, Srogift e. 

Dmg'germaB, forPonflet of: Dragoman. 

Drog'get, 9. ibroguet n. (et @logØ filtogtigt ulbent 

Drild, 0. Sruibe c. —stoses, flore 6onbfien (vid. 
Grey wethers). — 'Ical, «. fom angoor S)ruibemr. 
— Ism, 9. Smibemel Seere c. 

Dram, 9. Sromme; Xromme^inbe c. (i Øret); 

Eorfomling c, flort VftenfelfCob «.; x ^ui, Sogi n. ; 
ei, ^be c; ^re n.; — belly, Xrommef^e c; 
—head, Zrommefhnbn.; — mtfjor, 9. Xomburmajor^ 
{Regimentitombur c; -stick, Xrommejlol c; x jU. 
fbtn pi-.; —stick cases, x 9entlæber pt. Dram, v. 
tromme; fig. flao meb en bonbnbe Deoagelfe; to — 
out, forjoge poo en Ponarenbe SRoobe; to — up, 
forfomte fom peb Xrommeflog, tromme fommen. 
—mer, 9. Xrommefloger, Zomour c. 

Dmmlilo, V. t brinte. 

Dmmly, o. x itflt, plumret. 

Dmak, a. bruRen,! beftjenlet, fulb, bcrufet; gfen- 
nembcebct, tmob. —ard, •, S)ruRenbolt c. —en, 
a. bruRen, beftjenfet; gjenncmoæbet. — enly, ad. i 
2>ruRenfrob. — enness, «. StruRenflab, Qerafelfe 
c; 9t)lberi n. 

Dmpåeeoas, a. flenfrugtogtig. Drupe, «. @ten> 
frugt c. 

Draz'ey, 9. Sttomp c. (i %ttt). 

Dry, a. tør (ogfoo fiø.); tørflig; — blows. tørre 
$ug pi.; -bob, bibenbe ©»or c; — eyed, meb 
tørre Øine (uben toorer); — fiit, t flort Iralor n, 
Gof. Vat); — goods, aRonufalturoorer, VfenPorer 
pi.; —nurse, (Øolbomme c; to —nurse, opomme 
uben 2)ie; x ocere (Øolbomme for (o: noor en Coer« 
befolingftmonb poo (Ørunb of Ulpnbigbeb laber en 
Unberorbnct fore ftommonboen figeft ben fibfte to — 
nurse his cm>tain, colonel, eto.); —rot, ^tjr, 
SPomp c. (®^abom i Xrce); —salter, (En fom jonbler 
meb tørrebe el. nebfoltebe Scorer, nu: meb (Bnmmi, 

iroe^offer ofo., 9Roteriolifl e. — shod, meb tørre 
røbber, tørffoet; — wlnes, tørre (iRe fuHer^olbige) 

ine pi. Dry, «. tørre; tørre«; ubtømme, brtRe ub; 
to — up, aftørre, ubtørre«, ^ntørreft. —er, 9. 
tørrenbe Slibbel n. —ly, ad. tørt; Jiv. tørt, lolbt; 
bort. — ness, 9. £ørl^b e. (ogfoo Jig.). 

Dry'ad, 9. ^pabe, 6roon))mfe c. Diy'ite, 9. for* 
fienet £ræ n. 

Dry'Asdvst, 9. (tør fom @tøp) et fingeret !Raon 
for en tør Stuelærb. 

Dnad, 9. (Enbeb of to. Dilial, a. & 9. T. 5DuoIie 
c. — 'Jty, •. tobeb, Xoebeling, 5Duoli«me c —ism, 
9. ^uoliftme c (Særen om to mobfotte (Ørunbprin* 
ciper). —is'tic, a. buoliftifC, fom beftoor of to. 

Dnb, V. floo; floo til Kibber; n«Pne, beneeone, 
betitle, ubnoeone; Ipbe fom Zrommeflog el. befilige; 
flette (Xømmer meb Sforpøse); x betole, gioe; •. 
6100; »ibberfUg n.; x Sonbppt; S)irt c To — 
doth, reife £uen poo Ulabe meb llartetibfel; to — Dub 139 Dun a ooek, (etcbe en ^oiu HI ftamp (affUttt bcnl Stam); 
t) — a fly, fstte en 3(ue poa SRebcrtog. —ber, «. 
< ftarft, lihinb e. — bing, #. (vu^. Dub); ttlifln n. 
:^8B Stowte;; rn IBIanbina af Olie og Xalg til at 
39re S«eMt boiibtst; x et tttni ^l. 

Biblovt, a. —ly, ui/. tuiblfom. —nen, «. Qbii* 
^. Zvivlfom^ c. Dtibitable, a. toitttfom, uiH«. 
DubitåUoa, ». XvitlUn, Sbiol o. Dtibitancy, «. t 
XriiI c. Dabiety, «. t ^Diolfom^b c. 

Décal, a. tnrtiiQelifl. 

Dvc'ftt, «. Dtttat c. — oon', «. Sulaton o. C^ol* 
l«abff St^nt af omtrent 6 ftt.ft Qfttbi; ogfaa eti 
Satrapnt cf omtrent en ^olo iDulatft Øcerbi). 

Dace, oMi. Deuoe. 

Dac;h''eu, «. ^ertuøinbe c. Duch'y, ». ^rtng* 
håmwu n. 

^mek, «. (SuITe), et Aaleorb: Snut, $utte e. 

Vvck, «. finefie Gejlbuø, SRuSfiabuI n.; W GeU- 
%nifi'Qn(er id. 

INick, «. Snb c, ana»; kutten el. Suben meb 
^wbeti JDunnrt c; ftab (en Seø meb 6tene); løunbt 
beiiabig^be Jbb^mper« (fom foelged tU be fattige i 
£nbon}. — B and drakes, €mnt e. (en Seg, fom 
Mloar i at lc\U en Sten foalebeft, at ben fpringer 
feen eb Sonbflaben); to play at —s and drakes 
With money, fig. la&e bort el. obfle meb $enge; 
lUB<e — , X fiø. en tUtief^ef ulant, fom et ubelutlet 
fxt Oorfen; — bill-wheat, engelfE ^bebe e., triticum 
tarpidum; —legged, lottbenet; — meat, — weed, 
Vnbrnuxb c, Umna ($(.). Dnek, o. buRe; butte 
% bulle fig bqbt. —er, «. S)l)tler; fia. Stt^Ut c. 
— ing, 9. S. T. 5Daab c. (naar bet unge IRanbftab 
bfbri foiile <9ang bc pa&\nt flinten); ^ing-stool, 
tid. Cacking-stool. —Ung, «. SSØing c; 6nut, 
^tte e. («ta. Duck ooenfor). 

Dackoy', vid. I>ecoy. 

Daet, 9. Sebning, 9't^n<; l^anal^ SRenbe c, 8Ur 
%., Øong e. 

Dac'tfle, a. uboibelig, flraRelig^ bø|elig, fmibig. 
Doc'tilenesB, DactU'lty, «. UbiHbeltgbeb, Strørffe' 
ligbeb; Oøietigbeb c, fig. ^ojelig^eb e. Duc'ture, 
t. t 2cbelfe, 9«Te(fe c 

Ond, 9. X fiap, $jalt «.; pi, Ittceber p^. —der, 
-sman. en £anbj)r^cr fom fælger ftlæbninglfltjller. 
Oof. Dudman). 

Dnd'geoa, «. %ii% €HIete.; 9ienbf!ab n., Uoiflie 
c, .^ab ».; to take lu — , tage ilbe o)>. 

Dnd'maa, «. x grufllefrrocmfel; ^oialtet $erfon o. 

Due, a. flljlbigi paAfenbe, tilborltg; nojagtig, (ige, 
Dunftlig; forfalben (om en Øesel, Renter ofb.); S. T. 
retoifenbe; «. 6ft)lbig^eb; 8let, Stettig^b; $Iigt; 
•afgift c; ». t betale, ffjenle. —ful, a. t <)a»fenbe. 
-neas, «. f ^a^felig^b, 6t1)Ibig^eb c. 

Déel, 9. Zoefamp, Suel c; «. ^aoe en Zoefam)) 
eL bueOfTC meb. —ler, 9. Soefsmper, S)uenant c. 
—list, «. S)ueaant: ©(agiSbrober c Daello, «. t 
Xud c ; i)ueaenS fRegler i>2. 

Baea'aa, 9. ^obmeflerinbe, Suenna c (en ælbre 
ihKnbe fom ^ar Opf^n meb en ung S>ame). 

Doet', Daet'to, 9. %Viti e. 

Ihiir, 9. X »nbbing, ®røb o. 

Baff. V. X ^nb(e meb falfle, eftergforte 9arer. 

Dnrfer. «. Omløber, fom foelger ucegte ^uoeler 
sg onbet étobi; fimpet 9erfon, 9iaz c Durfing, 
o. uægte, folfl, eftergjort. 

Dag, 9. »rfifioorte, 9atte c; t Ortjfl n. (ftoinbeS). 

Dngong' (du-gong' )^ 9. ^I^gong, 60I0 c, Aa/t- 
core (ftort planteæbenbc ^ttebi^r, bflt Sigbcb meb 
^Mletne, leoer i bet tnbiffe og fKOe ^ao); iof. 
Maaatee, fom er en anbcn Srt Sato. 

Døke, 9. ^ertua c. (i dnglanb ben b«iefle tRang 
rftec 9rinbfen af tBaIe<); x løeneber n. (vid. Gin), 
—dom, 9. ^ertuøbamme n.; en Aertugt Kana c. 

Duleaiain, 9. Bitterfab 92at([4gge c, »oiaMun 
diUoamara ($1.). 

Durcet, a. fab, bel^ageKg, løelHingenbe, Uflig. BulcilleåtlOB, 9. firorføbdte e. Dul'clfy, o. for- 
føbe. 

Dnrcimer, 9. ^alfebnet a. (mufitali! ^nørument). 

Dnrdtad^ 9. ®øbbeb, Sifltgl^eb c. 

Darcarate, o. forføbe. DulcorAtion, «. ^9x* 
føbelfe c. 

Dnliø, 9. rtngere Xilbebelfe, ^elgene« Xilbebelfe c 
Gbf. Latria). 

Dall, a. bunlel, mat, fbaa; bump; Hump (om en 
ftniP ofo.); fløO; bum, enfofbig, tungnem; umrlfom, 
langfom, booen; (jebfommelig, Ijeofom; Ifebelig, 
flau; bebrøbet, førgwobig ; — of hearing, tunghør; 
— brained, — beaded, — pated, — wltted, tt)lbooebet, 
bum, enfotbig ; — browed, meb . en ftnrnmel, mør! 
SSine; — eyed, fom ^x et nebflogent, tungfinbigt 
iBIil; —head, X)umrian c; — sighted, foagfljnet. 
Dnll, V. gøre bunfel, berøoe 9ian\tn ; gøre flump, 
fløoe; gøre bum; fbaTTe; bcempe; aøre førgmobig, 
bebrøoe; gøre liebelig; to — away, q^nbøfe (Xiben). 
—ard, 9. dumrian, i)o8mer c —er, 9. noget jom 
fløoer ofo. — ness, Dul'nesø, t. ^unTetbeb; SiøP* 
^b; ^mbeb, tungnemVb; Søbnig^b; ftjebfomme- 
lig^eb c. Dul'ly, ad. foagt, mat; ijebelig; enfolbig, 
bumt. 

Duloe'raer, «. 6rabeberrebømme n. 

Dnlie (c{«M), 9. 6pifelig 60I c, fuetå9 palmatUB 
(Xanaart). 

Dfily, ad. tilbørlig; nøje, ligcregelmcedflg^punltlig. 
(3bf. Due). 

Vamb (dum), a. —ly, ad. Øum, maaltøt (berøbet 
Zaieeone); tau«; —arm, x lam 9rm c; — bells, 
— weighta, ^aanbpcegte p/. (til poelfe og røotion); 
to — found, to stilke — , x gøre ftum, brinae til 
at tie (Dfb ^rljgl ofo.); gøre forbirret; —show, 
mimifl ^o^cf^I^tng c; — waiter, Stum'Ziener c (et 
Sp^arat meb runbe beoægelige v^tber); ^ejfeapporat 
n. (fra ftøffen til Sptfeftue). —ness, «. €tumbeb, 
SRaaQøJ^^eb; XauS^eb c 

Dnm'Biacker, «. x Itog, fnu $erfon e. 

Dnm'nerer, «. t <Sn fom forftiller fig Øum el. 
fpiøer ben Stumme. 

Dum'my, «. x Stum c; ben blinbe Vttnb (i 
røbiftfpil, naar bet fpiQe« af tre ^erfoner); Sfa* 
billenfNOOeb n.\ pi. tomme Slafter og SYuffer pi. 
(meb tpQoflrift; i et tipot^f, for at Patte f$ore> 
fllQing om flort 9oi^<iob). 

Dnmése, a. futb af S^ufTe og ftrat; buftet. 

Dnmp, 9. tnna, morf Sinbiliemning, f^orftemtbeb^ 
Xungftnbigbeb; Vanb^fraocrrelfe; Sørgesang, Sørge* 
mufif, førgelig Slelobi c; pi. Zungftnbtgbeb, ^or* 
ficmtbeb c; to be In the —s. Pare tungfinbtg, 
forftemt, mørf. — ish, a. — Ishly, ad. tungfinbig, 
nebflogen. — ishness, 9. Xnngfinbtgbeb e. 

Dnmp, •. S9l9penge el. ttj/t {BlqfriQing c (fom 
Srenge fpille meb). Dump'llng, 9. et Slag« lille 
runb Øubbing, ftlump, ^Goleftloe c. Dum'py, a. 
liøe og tl^t. 

Dan, a. fortebrun, mørfebrun; mørt, tt}f, trift 
(om Suften ofo.); — blrd, Zaffel'Ønb, »mnnalle c 
(Silbanb), antt9 /erina. 

Dna, V. (amr.) nebfalte llabliau poa en foregen 
Waabe ^ooroeb ben faar en mørt ^atbe. — fish, 
nebfaltet fiabliau c. 

Dna, V. operboenge for at foa fine ^enge, fraoe, 
ttfflt; 9. t fft^ttn o. Dun'ner, 9. ffttitttx, SXaner e. 

Dnace, 9. Znmrian, Sotoer c, 9iog n. Dan'- 
oery, 9. t Sum^eb c. Dun'dfy, v. t gøre bum. 
Dunoe'dom, 9. Sum^oPeberS ^errebømme n. 
I>un'cisb, a. fom en Sumrian. 

Don'der, 9. Sorme af SRum c; —head, t. 
S)umrian c 

Dnn'dreary, 9. x tombænbet SprabebaSfe c. 

Dune, 9. ioante c, {vid. Down); en runb ^^tte 
meb Keglebannet Zag. 

Daag, 9. V2øg n., Øøbning c — beetle. Slant' 
baSfe c, 9earabiS8U9; — cart, HRøgPogn c; —fork, Dan 140 Bys VtjMøiea c; — hiU, Slsbbing; jig, ulfet Boltø, 
uifci Xilftanb c; a. ftm^et, nngr, uCfel; — hill-cock, 
Aul^ane c; —hole, Stfbbinflbrønb c; —yard, 
uxfbbingjlcb «. Daiir, v. oøbe ; aioe ({{Icnnentet 
fta fig ; — 'y, a. ful^ af SRjøø eiT Oljøbninø ; fio- 
tinøc, ttftfel« foraøtelig. 

DttB'feon, : ^angetaatn, t^snøfel n.^ Bfonae« 
tielbec c, ^onge^ul «. (ifsr om et nutft QangTel 
unber ^ocbeti); o. inbefpctre i et 9anøe^ul. Oof. 
Donjon). 

DvB'lla, «. iRl)Ie'@tranbUber c, fnnøra a/pina 

(9uøl). 

Dun'mow, : en SanbBbt) i SSfes belienbt betbeb, 
at bet 9(føtepar, fpm Var og ^aø eftet Øn^auDet 

Spt (Eb paa ine i minbfle Qcaabe oX fottxbbe ^of 
nbelfen, mobtager fra ^ercegaacben en 6tbe %\i^ 
(becaf: — flitch). 

Daa'aage, «. 8. T. 6tub^It n. (Oiænbe, Zr«' 
tiler el. be«Iiae ti( SaflenS 9oi;fl«tnina, ifor H( 
gabebart;; x SalfeniUiter, Atober p/., Zøj n. 

D«ii'D6r, 9%d. unber Duo, o. 

Dnn'niny, t. (amr.) Sleofaltning af f^aMlau c 
(Wd. Dun). 

DuB'aish, a. nurnaben^ fom falber i bet m«rfe' 
brune (vid. Dun, a.). 

Dnn'ay, a. x tunø^ar; tunønem. 

Dm'iiy-ken, «. x ^ribet n. C3bf. Danna oø 
Ken). 

Duo, viet. Duet. 

DBode^clmo, : 2)uobc« c (et Urt belt i 12 
eiabe). 

Dnodéaam, «. T. Duobenum %., Xolofinøertarm e. 

Dup, (o: do up), V. t tutte op. 

Dvpe, o. narre, bebroøe, føre Baø £l)fet; «. dn 
' fom let laber fiø narre, 9lar c, lettroenbe Vtennefte 
». —er, «. Sebraøer e. — ery, «• Oebraøeri n. 

Diiple, a. bobbelt (iof. Double). 

DfipUcate, o. forboble ; togøe fammen, folbe fam> 
men; «. bobbelt; «. Soublet; ØffCrtft, Øieitpart c 
Dupllcåtlon, %. SforboMina; 6aoimcn(aaninø; golb 
c. Diiplicature, «. Sotboolinø c, bet fom er bob- 
belt, 9oIb c, Saø n. 

Dapireltr, ff. 2)obaeItbeb, bobbelt ØefEoffen^eb ; 
tbetunøet Zaie, ^p^b, ttietljbiøbeb, 9orfllIIelfe e. 

Dup'per, Dnb'ber, «. en runb ficebetflafle til ^c 
fcnbelie af Olie ofo. fra DfHnbien. 

Darabllitj, «. Øoriøbeb c, fiolb n. Diiiable, 
a. —bly, ot^. barig, burabel, poerl, fafl; bcbborenbe. 
DiiurablenesB. 9, Bariøbeb c. Dtiianoe, : Seb< 
narenbeb, varia V^; Bfænøfling c, ^naenftab; 
Øttngfel n. Dorant, Ddranoe, «. Soerlaiting ». 
(et Gfaøft Z*i). Duråtion, «. Saria^eb, Seb* 
Mrenbeb 0. Dure, «. t bare, nebdare. Dilreftil, a. 
t nartø. Dtireleas, a. t forgcenøeliø. Dérlag, jmd. 
mebenft, unber, i. 

Dara mater, «. T. ben ^rbe ^ub unber fjerne* 
fTallen. 

DuråmeB, 9, lloemetrs n. (af Zommer). 

Dar'bar, «. 9ubienft'6al e. (i Ofitnbien); Vubieni 
e.\ 9løbe af inbffbte g^rfter n. (inbbubne af Øuber* 
noreit). 

Dnr'dam, t. Sarm, Zummel c, Gpeftalel n. 

D6reM, ». (t ^oarbbeb, 6treiial)eb e.>; uøQlbig 
ftcrnøflinø, nretmceifig Zbana c. (poortcb (in n«bcl 
f. (Ss. til at unberfmbc et S)olnment). 

Dérioa, 9, ben fpifeliøe gmøt af et flort Xr«, 
- dwrio, fom ooser paa be malaQijie per. 

Darlty, «. t ^oarb^b o. Dtkrous, a. t baarb, fafl. 

Daroy', 9. et 6Iaøl ^arlt ulbent ølat %t\, ftala* 
manf c 

Dask, a. bunfet, mørt, f!ummcl; fortaøtig; 9. 
mørt gorbe; 6Iumrinø, ØUrtning c, ZuSmørfe «.; 
o. formørle; blibe mørt. — inen, «. efumring, 
Størtbeb c. — y, a. — ily, ad. mørt, fCummel, 
bunfcl, bonnrenbe. —løb, a. »ishly, ad. fortagtig. mørflaben, bunfel. — Ishness, «. S)unfel^b, Shim« 
met^b c. 

Duft, «. Støn tt. (ogfaa ^.); Sabfnaaner jjI., 
Srilfpaonerp/.; Jfeieftam n.; x $enge pc.; to kick 
up a — , gøre Spettallrr el. gorflbrteUe; to make 
a — about, gøre meget Qæfen of; — basket, Ihirti 
til ^effam o. — bruah, Støocfofl e. ; — cart, 
SZttrnaøerg 9ogn, Sfralbenogn 0.; —man. rDua'ty 
X), SIralbemano, Sfamager c; — pan, geicflNuin c 
Dnst, o. øoer^be, tilftøbe; renfe for 6tøi7, banfe 
6tø» af, ftøbe of. —er, 9. etøbeflub c, Siffefkebe 
n., 6tø«eCofl c; €aalb a. — ioess, «. bet at boere 
ftøoet.. —7, a. ftønet, fulb af 6tøb; not so — y, 
et. none so — y, iffe faa galt, fom laber fig ^«ve 
(om et 9orfIag el. en fremfat SRening). 

Datch, a. (t tl^bjY); boOanbfC; «. 4>olIanbfr c. 
(Sproget); x (unbertiben : Double—), ^lubbcrbolfr, 
et^oert fremmeb @prog «.; the— , ^oOsnbeme pl.\ 

— auction, felb^olbt tCuItion c (benyttet af €maa« 
banblere baa en 9Raabe, ^norbeb IRulKrring nnb- 
gaaeS ; iof. €heap Jack) ; — blue, Satmoftfarbe e. ; 

— oomfort, — oonsolatlon, x ttgenpilA Xrøft e. 
fbet tunbe babe ooeret barre!); — oonoert, fonrtrret 
9lufir (bbor (bcr fpiHer fin SRelobi); — couiag^e, 
falft Olob II. (ifar af ^rit); — (bast, et ®ilbe, bbor 
Sorten bliber brulfen førenb ØicDeme; — gold, 
gtittergnlb n.; —man, ^oøomber c; —oven, (iOe 
portabel Ølilotm c; —pink, et 61agå fmnf guf 
^Tbe c; —rush, 8inter-$abberøffe, ffoleer'^abbe« 
rotte e., Gtangral n., ev«t»øeum kvemale (91.): 
— tlle, boOanbiK Serflife, ftatf^l c; — toys, fiebe- 
buRer jd. og bellige, 9h)mberger Segctøi n, ; — 
uncle, et Ubtrbt, bborbeb ber betegnet : rn alt anbet 
enb bcbagelig élsgtning. 

Datch'Ms, Dnteh'y, vid. Duchen etc. 

Diteoas, a, l^big; ærbøbig; t pligtft^Ibig. 

Détlable, a. (amr.) tolbpligtig. 

DAUftil, a. —ly. ad. iQbig, tro; cerbøbig. — ness, 
•. Soblg^b, tOrbøbiø^eb c. 

DMy, 9. 91igt, efplbigbeb; tSrbøbigbeb, f^|telfe; 
afgift, Solb, laet; Zienefte, ftrigitienefte, Sagt c 
(muitor); to be on (upon) — , ocere paa Bagt, øøre 
Xjenefle; to pay one's — to one, gøre pn Cp> 
bartning for €n; — free, tolbfri; — ofhonour, 
Sttreftbagt c. • 

Dnnn''firatre (da^am'-). »• Suumoirat n. 

Dax, 9. (i €totlanb) Sur c (i en Stole). 

Dwale, 9. Øalnebor, 9ift'S)Mleb<Er e., atropa 
hellaet^imtt; T. fort f^tiK e. (i Saaben). 

Dwarf, 9. iDoarg c, (^. ogfaa om planter og 
S)))r), eantrioning e.; — elder, eommetbblb c, 
9awiibueu9 ebulH9; — tree, Dbsrgtrce; Mntrebent 
Zræ n. Dwarf, v. |inbrf i Saften, gøre liQe; for« 
Ini)ttel, foinbe tnb. — isb, a. bnoergagtig, uanfelig, 
Ian. — ishly, ad. jom en ^oatrg. — hhness, «. 
Snærgenoest/ Uanfeltg^eb c. — y, a. bnceraagtig. 

Dwell, o. biMele, bline, op^olbe flg (neo noget) ; 
bo, fig. ^e bkmme; t bebo. —er, 9. Øeboer c. 
— ing, 9. Øolig e.; — ing-houae, IBoaningC^ul a.; 
— ingplaæ, Øolig. Sopal e. 

Dwtn'dle, v. foinbe, inbfbinbe; fbaffe«, falbe ben. 
tage af; to — away, fbinbe bort el. ^en; ^ntoereS. 

Dwlae, t vid. Dwindle. 

Dye, V. farne (Zøj); 9. Sarbefuppe, garne c; — 
house, 9acberi n.; — stuA, pi. Sfarbefloffer pi. 
Dyeing, 9. ffamning c; ^meri n. Dy'er, 9. ^ner c. 

Dyke, nd. Dlke. 

Dyaaai'le, ~al, a. T. fom børct til Ihraft, bljna* 
mift. —s, 9. pt. Spnamtf, Ihoftlare c . Dyn'a- 
mite, 9. IDbnamit n. (et ®prang^f). Dynamom'- 
eter, Dynom'eter, •. 2)i)namometer«., ftraftmaaler c. 

Dya'ast, •. ^lim% ^erftrr c. Dynas'tio, a. 
bbnaflilK, fom b'ter til 3)bna1liet. Dyn'asty, t. 
tDbnafli, ^errebømme; regierenbe ^uf «., ^erffrr« 
familie c. 

Dys'erasy, 9. Saftemei fforbcrrbclfe, 5&^#(rafi c. ntaiT, (. (eisli{mg c. Dyaeaterlc, a, 
a^mj, I. M So»sf«irini [oi (aantl (unb' M filiBl ftlRicnbE Run, j, 1. fflanori -ib*|it|ili(( Vfltirnt c. 
. , . ,fB wb Bl talt c. 
SnnMnjib c. 
onRclts^b Etb al lab« SinbEt. anRdletFb i SDctoddf R ; E.,eirl; Eut; Ebor, 

. ■). Yorlr^ E, C, e««t>ll»h8d chureh; 

El., elluir^ E £., erron eicepted^ e. g. {lat. 
tumtdi rnUmal, for eiample; E. I,, Eut tndlea; 
E. L C, EMt Indi* compmy; E. I. C. 9.. Eut 
India conit«iiJ''i »erTlce^ Eaq. ti. Biqi., EioDlre; 
«e. ad. «i mfcm), uid othen, snd lo forlh; et 
»tq. (1*1- el MOHWu), ud the followli 

eitaple; exceptknii eicb., exohdiaer; tx 

Enra, (lat. Æ mhib), Eielar: En,, eiecatoi. (locgnt, (vid. EvoTwhae). 

E«'c«r, a. — Ij, «■ ilnV, fnc; tu (on GuHtn); 
MtiiL iMlnli«. Imi«. limla; t Itn, tlK tijc[ta 
|n nrtaOn}. — nea, (. Slaqitct. 6u[fb^ 6r- 
ti«M. 3«rlBbcb. Scglntiflic^ '■ 

Ea'sl«. t. Ørn c. ovni'ii^ £a((|iiiU I getn al 
a pfimM Biit c. |1 ftiiln); -ejEd, |«Bi ^t ^olb' 
ijnr. RBifiilpvt: — awl, StcRUgle, ft«t ^omuglt c. 
Kriz Auto- — Bpced, pciunl ^acllg^ c.^ — atons. 
Endtni c.iMif«. E&'sl^,*.(iiD'Pnie, Ei,'glet, 

E«'|n, •. I)*|ISlinibt Elmi c. l]am Dbnihen 
n laWnl, DKrfluiii i bal VcbIri c. (Ignetliigtl 
brtMk i m globniaitipa), 

Eal'éamu, vid, AldenDAO. 

Kbb, Ea«, t. t <I» OnM c. 

Eu, e. f(bc Som. lamnf {•M. Ywo). 

Eu. (. fju; tkin; pn n.. (anl c; to Ml ttl. 
fo) logetber by the — i, Tbiniu 1 baaiau tao 
Iwnntic; (o set bf lin —s, svifbit til Sloalnuil; 
ova bcad ftod —■, ef noa ptma (i Ojtiti dID); 
— icbe, pwilnt a.; — boted, mb (ulln t ^Rnie; 
— dnjja, B«Ii»«l4in«t . f[ittBc\mr jJ.; — dnim, 
InnuwatRbc i jSid c; —Up, PK[(t)i c; — lock, 
CtnloIIc, ^amÆgRt Citi Pid c.^ —muk. VIccib 
M Bnt K.j lo —muk, ||«k Wtatic vaa G)nt (if 
Son »iB.h — plck. Pn^ c.^ —iliig, Btfnriiij c; 
-ibell, SMit n., katiatit (cl CbTbl)!]; — ihot, btn 
Ifaub i tilllni isan Ian im. fntblbbc c; 
— DTunpet, ftKcrn, prtiotn "■: — ' •■; 

— "ig, ptnttrtfl c. , /oryley/o Eu-, •, 1^ fi.. ei»( e.; I. latA 0[ ti. VIWKT. 
~fd, a. Hcb b, Ian flui I fltepci. 
Eu, e. t eSje, ttrtt. — Bble, o. t b^(ia 
j {rid. Anble]. 

I Eul, (wfi. ,._ 

'teltlBIIt af ben 6«|< ;«-fi'«. 3«tl; Uatt e. {fDTbum bcR IkPi, 
tnble mollt af ben 6«|( mgelllt abtl). 
—dom, I. Scm^i n.; dttMftanb e. — muihal, 
3ail Watfrall c. (Iiraflaiir wllUmc ^titibcHattbn. 
Ombtbrt (T anKllon. 
Eul'doMBB, vtJ. Aldsrman. 
GulM-pCBHl, X nil. Eamest, t. 
Eu-UuM^ hbliB XUfttbnattlle, libli« Ouk. ;Rd, Yeun); oahio: I(h lammcn O,': 

$(na( Ha ,(panbni pi. 


HlEmligM. 

KiraTil, (*«'-) a, (hbit: yeunful), x hnagtlig, 
iannnllt' 

Eank, (crit) f. t VMtt Smb ■. 

Euth, (trfjk) (, gnrb; 3gibIlDbt c, 3DIbni; 
Stnb <■-; 3>tbaTt; StoDfliitlc. HiaDltiuf^ale o ; T, 
Sn B. ; —bu, T. Soibfsl c (Hl »mBwitii}; 
— buik, dnibbigcii.; — boud, Snulbflslc; —bom, 
ieiblK: Himtl (af jtttW: -boond, tefitt lil 3or- 
btn^ —bred, jodlift; ftmwl, dage: —fed, flwprt, 
dngc, nibdg^ — flu, biIkØ, filngbii c. (tn 
Bicnait); —ddI, gorbiub c. bvaim l^i). ~P««. 
mabbani r., utlbc Urin tit., lalkvrv; — quak«, 
ftotbflBlIl B. 3BrbHflrtle c; — worm, —bob, 
Wcflnonn c. [uiMneu twreMrw; ;!>. ntbctgt. (Kt 
Wdintflc •!. Eartk, e. iwbgrabr, bcbsdr ntb 
3B[b; giagc fit mb I 3«Tb«i, Ir« k ncb t gsibn. 
— «n. B. af 3oib d. Bfi; — «anrarc, Strg«m. 
Bntar pi., gafanct «., rngtllt ducgn) Vvtctnaim.: 
— lueat. (. jaibofltig B<flif)n4eli: Jir. Staabcb e. 
giibhbocc, S*bdi| c. — 17, n. lotblft. -Ung, . 

•nblllg, lanfdlg^ — Ir-mlnded, bnbUlgflnbd: 
— lT-mlndedn«ra, VrtbUfannbd Zonfinaabe, Bat 
til Bnbdi c; — y, o, ibtboaHa; jbiAltl (1 ttsi. 
16. 47). 

ElM, f. Siliig^b, fibllc; Rg. gn«atllg^b. Bf 
boBClidbcb; Sinbdna. Bdltlfc Sdbcb. gdteb e; 
at—, 1 ttolleitb, 1 stag. bcbtnl. tfln fSnftc; 
cbapel of — , AjalRtiMl h. <»(J. uibti Chapel). 
Ea», o. KIK, b«EDBw; linbre. (grnillbc; brftl; lo 

— off, to — aw«7, a. T, tii( af; to — one'g self, 
fgnxHt fin «>btnfl: —mi, a. iDllg. (itbdig: 
—ment i. BWHlfe: erfbminflifl6(b; 6tDlBona c; 
T. 6n«lttitD, [Soi)i[<ald|(, fom $?iln foa ni Cini- 
barn, »g (om Oinrdi luia loalt. |. «{. m Kcj |ai 
Vnbn DbcT ^( 3<ib); (o do one'i CMemeaU, 

Bet fli Bttbb, EK'olljr, ad. Itttdla. atb Ed^b. 
. Ea'alnMa, 1. Sslijbrt, SrtaBdiBB'b: tmungcn' 
^b. edbib: Stlbtb; Sddigitb. BtnblflllBbcb c; 

— or beller. Smunttb c. (Jbf. Buy). 

Ea'Hl, : maIcd-6Kaibi. etandl s.; — pleoe, 
etnCIt Raid paa Slantli n. 

Eart, t. Bfl c: Plbdanb b.; a. vftnt, ■(!([; — 
iDdlanum, C|llnbtdarR c; — crling, >, CentctnbR 
0. -ariy, o. 4 ad. aflllj. fa ØR. VDb fSfl. 
— ern, a. (BnbRibtt. adentalft; iSlIg- — Ing, t. 
B. T. Ibtanbid t?P<ea>ii«bc c. — wud, od. Bcb 
ea, een paa. 

Sa'itar, t. ^oaflt e.; — d&r, SoaBAu e. 

Ea'i]', o. lolig, brbagdlg; Hlfttbl; BmbifDtg. 
biHtg: Id, IBc Dan|tdl(: fd, utvunani. natuilig; 
to make — , bnoltgi; — ohalr, •. Santflal c. (fin Eat 142 Eel .00 mageliø); — drcumstances , gobe JDmftcenbig' 
Iftttx pi. 

Kat, V. æbt, fp!fe; cebfe, fortære; to — one's 
words, tage fine Orb tilbage; to — fire, gaa i 
dlben; to — toads, fmtgce, twcre ©pijtflitter, (jbf. 
Toad-eater). — able, a. fpifelig. -ablea, •. pi. 
SpifeDorer« SebnetSmibler pi. —er, «. røber c, 
dn fom fpifer; ftbfenbe SHbbcI n. — ing-house, $. 
€pifctoatter n. 

Eath, a. & ad. let (fot: easy). 

Eaveii, 9. pi. Zagflag n.; to —drop, o. famle 
fRegnDonb fra Xaget; fiff. Ii)tte el. (ure beb 2)øren 
er. SSinbuet; —dropper, •. Buier c 

Ebb, ». 9bff9; Jtg. 9tftogen c, ^orfalb n.; o. t 
lab, ncer »eb Cberflaben; o. ebbe; >Sa. aftage, gaa 
tilbage. — ermao, «. fifler i Cbbetiben c; — 
tide, 9hbt e. 

Kb'OB, Eb'o