Skip to main content

Full text of "Entozoorum synopsis cui accedunt mantissa duplex et indices locupletissimi"

See other formats


Ji /' -■' >' ///- 
f/ ^'^\ a. ^ -^ -i ENTOZOORUM 1 

SYNOPSIS f:(.Mcu/. ^ CUI ACCEDUNT MANTISSA DUPLEX ET INDICES 

LOCUPLETISSIMI. 

AUCTORE 

CAROLO ASMUMD RUDOLPHI 

PIULOS. ET MED DOCT HUJUS PROF P. O. MUSEI AKATOIVI, 

DIHECTORE, REGI A CONSIL MED. INTIMIS, COLLEGII MEDtCO- 
TECUNICI PRIMARII J.IEMBRO , AGAD. SCIP.KT. BEROLlPSiNSIS, 
IIOLAIIEKS. KEAPOHT. ET PETROPOLIT- ACAD. NAT. CURIOS, 
LEOPOLDIN. GEORGOPnlLORUM FLORENTIK. SOC. MED HOL- 
MIEN.S. MONSPELIENS. PARISIENS MEDICO ■ PHYS. ERLANGENS. 
VETERIN HAFNIENS. PIIYSICAR- GOTTING. HALENS. JEKENS. 
WL'k.RBURG. ET ROSTOCIUEKS AAT. SCRUT. BEROLIN. ET MOS- 
CUE^S. UNNAHAN. LIPS. SYDENHAM. HALEIs-S. MI^-Er.ALOG» 
JE?JE^S. SODALI. CUM TAB. III AENEIS. I ^ B ^ i 

BEROLINI, 

SUMTIBUS AUGUSTI KUCKEB, 
18 19' ^ (Tai^oli C!5ucitaut (J ant^j VIRO CELEBERRIMO 

JO. GODOFR. BREMSER 

IMPERIALIS MUSEI VIENNENSIS CUSTODI 

HELMINTHOLO G O S U M M O 

AMICO INTEGERRIMO 

CUJUS JUSSU SCRIPSIT 

CUJUS OrE SCRIBERE POTUIT 

OPUS HOCCE OUALECUNOUE 

R A T I S S I M A M E N T E 
D, D. D. A IJ C T O R, P R A E F A T I O. A riimaliiim Ordines, si Linjiaei et iiostra 
tempora comparv^.mus , ad uniim omnes ma- 
ximo quidem specierum mimero locupleta- 
tos, horum tamen nuUum qnam Entozoorum 
illum aeque adauctum videbimus. J,ix::aeus 
undecim tantum vermes intestinales (Gor- 
djum medinensem; Ascaridem vermicularem, 
lumbricoidem ; Fasciolam Iiepaticam, inLesti- 
nalem, barbatam; Hydram Hydatulam; Tae- 
niam Solium, vulgarem, latam, caninam.) 
in Systematis Naturae Ediiione Duodecima 
(T. I. P. II. I-Iolm. 1767,) admisit Gme- 
LiNus in decima tjertia (T. I* P. VI» 1790.) 
1\edii, Palladis, O. Fr. 1VIullef.i, 
GoEzii, Blochii, Werneivi, aliorumque 
laboribus utens, Entozoorum species ducen- 
tas nonaginta et iiovem; Zederus vero (An- 
leitung zur Naturgescliiclite der Eingeweide- wiirmer. Bamberg. 1805.) tercentas nonaginta 
et unam enumerjiverunt, Quod ipse ante 
decem ec quod excurrit annos edidi opus 
(Entozoorum Historia naturalis, Amstelaed. 
VolL II. igog-iSiO') sexcentas et tres; quod 
xiunc edo, ultra mille et cenium species con- 
tinet. Ouarum si multas dubias invenires, 
hoc nihil interest, multo plures enim inter 
Gmelinianas etc. dubiae fueruntj quo eadem 
saltem ratio maneat. 

Entozoologia edita domicilium mutavi et 
Berolinum petii, ubi Museum Regium Ana- 
tomicum diiectioni meae commissum, olim 
anatomiae luimanae fere suli, nunc autem 
comparatae quoque dicatiim, ideoque curam 
assiduam poscens, aliaque negotia bene muUa 
me ab Entozoorum studio ,penitus forsan avo- 
cassent, nisi BREMSEnys accessisset, et Musei 
Viennensis divitias exponendo, acta laudando, 
agenda demonstrando, inconstantiam meam 
vituperando, in viam. relictani non sine vi 
me reduxisset, 

Quo facto, me de studio nostro melius 
non merere posse mihi visus sum, quam si 
Italiam adirem, quo Entozoa Redio visa, 
phirimam partem dubia, recognosceiem, no- 
vaque indagarem. Neque spes fefellit, variif- 
que Italiae hjcis, praesertim autem Arimini VII et Neapoli miilta Rediana, scd multo pliira 
reperi nova, passim egregia, tam generalem 
Entozoorum indolem illustrantia, qiuim sy- 
stematis lacunas explentia- Microscopio vero 
et simplici et composito instructus iter feci, 
omnia viva aut saltem recenria sedulo inve- 
stigavi, observata mox litteris mandavi; re- 
dux autem Berolini omnia iterum de novo 
examinavi et cum collectione mea compa- 
ravi. 

Dum ipse vero in Italia Entozois inda- 
gandis occupatus fui, cel» ab Olfers, cujus 
dissertationem egregiam pag. 607. recensui, 
Brasiliam adiit, et quam plurima a se de- 
tecta, partim iconibus illuslrata transmisit, 

Ab altera parte Viri ilL et cel. Albers, 
Bluivienbacii, Bojanus, Braun, Cuvier, Doel- 
1.1NGKR, Gaede, Klug, LiciiTENSTEiisr, Nesti, 
NiTzcsH, Otto, Reckleben, Spedalieri, TlE- 
DEMANN, Treutler multa eademque passim 
maximi momenli benevole mecum commu- 
nicaverunt, uti suis locis grata mente no- 
tavi. 

Tanta tamen, ac nunc datur, nunquam 
offerre potuissem, nisi Museum Ijviperiale 
ViENNENSE thesauros suos, opera fidem fere 
superante paratos, de quibus p. 602. fuse 
locutus sum, benignissime mihi aperuisset. VIII quld? qnod novissima, qiiae optimus Nat- 
Terer in Brasilia detexit plurima, descri- 
benda et ,lmic operi adjicienda permisisset, 
quod quidem bcneficium laudibus meis ma- 
jus est, 

Singulis ceterum hujus libri sectionibus,/ 
quas Elenclms refert, liarumque singulis ca- 
pitibus, Uee non ordinibus et generibus in 
Mantissa enumeratis necessaria semper prae- 
misi, quae lectores benevoli conferant» 

Dabam Berolini Calendis Maji 1819« IX — 

■MMMfMHMIKi E 1 e ri c h u s. Synopsis. p. i — ^^200. ' ' 

Nematoidea p. 1, 
Acanthocephala p. 63, 
Treina*orla p. 82. 
Cestoifiea p. 127. 
Cystica p. 177, 
Eiitozoa dubia p. ij^4' 
JVIantissa, p. 201 — 629. 

Sectio I. Systematica p. 203 — 559. 
Nematoidea p. 205. 
Acanthocephala p. 309. 
Treinatoda p. '^'^'j. 
Cestoidea p. 440. 
Cystica p. 536. 
Dubia p. 553. 
Sectio II. Anatomico - rhysiologica p, 570 — 6ox, 
Cap. 1. Generalia. p. 571. 
Cap. 2. De nervis Entozoorum p. 574. 
Cap. 3. De organis reproductionis p. 579. 
Cap. 4. De orcanis generatiouis, ovis, horum- 

que nidis. p. 5O5. 
Cap. 5, De F.ntozoorum vita, varietatibus, nion- 
stri» et morbis. p. 595. Sec.io III. Blljliographica p. 602 — 629. 
Appendls, sive Mantissa Altera (praeserlim JBra- 
siliana continens). p. 653 — 714, 

Neniatoidea p. 634. ' 

Acanthocepljala p, 66 y 
Trematoda p. 67.4. ^ 
Cestoidea p. 6i]li, 
Cystica p, 709. 

Dubia p. 710. . J 

Index systematicus animaliuni , in quibus Entozoa 
hactenus reperta sunt, Jocis qua occurrunt simul 
indicotis. p. 715. 
Index alpbabeticus^generum) animalium In qui,bus 

Entozoa reperta sunt, p. 7O9. 
Index Entozoorum alphabeticus, p. 793, 
Explicatio Tabularura p. Qog. ' 
Corrigenda p. fiii. P a r s 1. 

Entozoomm Synopsis. A Entozoa signo crucis notata mlhi visa non sunt» ■ ^j t.»^-» !^^'*''*'^'*"'***'***'^^"''^ ^ '^ '***'^^' ^ ' ^^ :^^^» Ordo I. 

Nematoidea. 

Corpus teres elasticum. Tractus mtestinaUs hinc 
ore, iWnc g?w terminatus. Alia individua mas- 
cuby alia feminea, 

Genus I. Fi I ar i a* 

CorpUS tereSy elasttcum, Suhaequale^ elongatum, Os 
orbiculare» Genitale niasculumx spiculuvi sim* 
plex, 

A. Of 6 simplieu 

1» Filaria medinensis Gmel, 
F. longissiraa, capite attenuaro, cauda mans sub- 

ulata, inflexa, feminae semitercti, acutiuscula 

incurva, 
Ent. I. p. 5.^. n. I. Mantlss. n. I. F. medinensis. 
Hab. in Hominis t^\z cellulosa subcutanea, prae- 

sertim pedum, in regionibus tropicis. 
2. Filaria gracilis R. 
F. longissima, cauda attenuata, maris spiraliter 

devoluta obtusiuscula, feminae infiexa, acu« 

tiuscula. 
Ent. i. p, 57. n. 2. Mant^ n. 2. F. gracilis. 
Hab. In cavo abdominis Simiae Capucinae Be- 

A a #olinx Jaiiuaflo teperl. In 111» S. Jpella»f Ta» 

niself Sphingis* Cat. E,nt^ f^icnru 
5, Filaria atteniiata R. 

F. longissima, utrinque obtusa, postice attenua. 

ta, cautlae maris apice complanato inflexo. 
Ent, I. p. 58. n. 3. F. attenuata. p. 70. n. 17. F* 

aquilae. n. 1%. F. Falconum. p. 71. n. 19. F» 

Strigis. Mant. n. 3. F* attenuata. 
Hab, in abdonaine aliisque partibus Faleonum^ 

praesertim F. peregrinij Strigium et e^>rvorumg 

de quibus conf^ Mantissa. 
4» Fiiaria obtusa R* 

F. ciassiuscula, aequaJis, capite acutiwsculo, cau^ 

^a obtusa«. 
Ent. I. p. 59. n. 4. F. obtusa» 
Hab. In cavo abdominis Jlirundinis rusticas 

Gryphiae Majo reperi, Ibid» in Hirundim 

urhica et riparia, Cat* JEnt. P^ienrtt' 
5. Filaria unguiculata R. 

"Ft crassiuscula, utrinque attenuata, capite obtu.: 

so, cauda feminae reflexa unguiculata* 
Ent. u p. 72* n. 25. F. Alaudae. Mant. n.5. F«un-i 

guiculata. 
Hab. In abdomine Alaudafi arvensis reperta02 

Klug dedit. 
C* Filaria aifinis R* 

F, crassiuscula, subaequaiis, capite truncatUj, 

cauda feminae obtusa» 
Mant, n, 6. F, affinis. 
Hab. in Fringillae noya specie hispanica» Mus. 

yienn* 
7» Filaria abbreviata R. 

F. crassluscula, aequalis. capite teuuiore obtu» 

90; cauda feminae rotundatai Mant. n* 7* F* abbreviata* 

Hab; circa oculum Motei€illa.e jta]jazliiae„ Mus^ 

§♦ Filaria fusca R* 

F, crassiuscula, fusca, utrinque obtusaj caud^ 

feminae tenuiore. * 

Mant. n. 8« F» fusca. 
Hab. In abdomine, Fleuronectis manci Ncapoli 

Junio reperi, 
g. Filaiia sanguinea R. 

F. crassiuscula, sanguinea, utrlnque obtusa, cai> 

da feminae tenuiore* 
Mant. n. 9. F. sanguinea. 
Hab* Sub Cyprini Gihelionis cut« pinnae cau. 

dalis Berolini Martio reperi» 

10. Filaria rubella R. 

F. elongata, rubella, antrorsum tenuior, capita 
acutiusculo, cauda obtusa» 

Mant. n. lo. F. rubella» 

Hab^ Ih ventriculo Ranae temporariae Ki,TrG Be- 
rolini reperit. Ipse ibidem Octobri in R^ cS" 
culentae vesiculis ventriculi et intestinoruKij 
sed minorem offendi» Aa huc n* 51.? 

11. Filaria truncata K. 

F. elongata, capite truncato, caudae crasslorls 
acumiae brevissimo obtusiusculo* 

Ent. I, p. 59. n. 5. F. truncata. 

Hab. In larva Tineae Fadellae NiTZSCH Ax.iga- 
sto reperit* 

12. Filaria ovata Zed» 

F. corpore antrorsum attenuato, 'caplt^ «▼a(Oj 

cauda rotundata. 
Ent. I. p. 60. n. 6. Mant. n. 12. F. ovata» 
Habt in abdomine Cyprini Gohionis «t ^Phosiini» 15* Filaria capsfilaria R* 

F» corpore antrorsum attenuato, ore orblculari 
mirginato cauda obtusa cum acumine» 

Ent. T.p, 6"' n. 7. F. capsularia, 

Hab. In Clupeae fJarengi abdomine intra vls- 
cerum praesertim hepatis tunicaui externam, 
complicatam, saepe gregariam, rarissime in 
illius tubo cibario, Gryphiae reperi. 

B„ Ore papilloso vel lahiat^Q* 
14. Filaria papillosa R. 

J", ore orbiculari colloque paplllosis, corpore 
subaequali, postlce attenuato, cauda incurvata. 
Ent, 1« p. 62, n. 3. Mant. n* 14. F. papillosa» 
Hab. in Rqid pectoris, abdominis aliisque cavis» 
J5. Filaria coronata R. 

F« capitis noduiis trihus obsoletis, corpore sub- 

aequali, caudae acumine brevi obtuso, 
3Ent, I, p. 65, n. 9. F* coronata. 
Hab, sub Qoraciae Garrulae cute jugulari, ver- 
sus aures, vel inter colli musculos# 
t6. Filaria acuminata R« *{• 

F* capite quadrlnodi, corpore aequali, caudae 

obtusae acumine tenui recto. 
Ent» I, p. 66« n. lo. F, acuminata» 
Hab» in larva Noctuae JVuptae, Goeze* 
17. Filaria trundatula R. 
F, capitis triuicati ore papillis sex clncto, cor- 
pore tenuissimo retrorsura increscente, cau- 
da » . , ♦ 
Bnt. 1. p. 78. n. 39, F, Phalangii. Mant. n. 17. 

F« truncatula. 
Hab. in abdomine Fhalangii cornuti et Opilio- ig» Filaria plicata R» 
F* capite attenuato, labio oris plicato, cauda.ob- 

tusa. 
Ent. I. p. 67* n. IT» Manf, n. I8. F« plicata. 
Hab. in Enicis Zeder, Bombycis Salicis, Mantiss. 
ig. Filaria globiceps R* 
F. tapitis rotundati papillis obsoletis, corpore 

aequali, cauda depressa obtusissima. 
Mantiss^ n, 19. F. globiceps. 
Hab. In Uranoscopi scabri abdomine et genita- 

libus, inque Blennii Phycis ovariis Junio et 

Julio Neapoli reperi, 

S p e c i e s duh i ae» 

20. Filaria Hominis bronchialis. \ 

Ent. I. p. 32. n» I. Hamularia subcompressa, 

Mant. n. 20. F. broncliialis. 
Hab. ad Homiuis hronchos. Treutler» 

21. Filaria Vespertilionis. "^ 

Hab. in abdomine Vesjjertilionis discoloris^ Cai, 
Mnt. Vieun, msjjt^ ' 

22. Filaria Vulpis. "^ 

Ent. 1. p. 68. n. 13. F, vulpls. 

Hab. zn Vulpis abdomine. P. Camper. Num 

potius Ascaris intestinum transgressa? InVuI- 

pis rene, Richli. An petius Strongylus Gi- 

gas? 
25. Filaria L.eonis. •{• 
Ent, r+ p, 68. n. .14. F. leonls» 
Hab, sub Leonis pelle, Redi. 
24. Filaria Mustelarum subcutanea. ^ 
Ent, I, p. 69. n. 15. Mant, n. 24. F. Mustelarum. 
Hab, 'sub cute Mmtelarum Foinae^ Martis et 

Putorii. 25» Filaria Mustelarum pulmonalis. 

Ent. 2, p 263. n. 3. Vermis gen. dub, Mantiss, 

n. £5. F. Mustelarum pulmonalis, 
Hab. in pulmonibus Musbelamm Foinas^ Martis 

et Tutorii. 

$6. Filaria Erinacei* •|^ 

Hab. in pulmonibus Exinacei vulgarist CacaU 
Mntoz. Vienn, 
37. Filaria Leporis siibcutanea. •J* 
Ent. I. p* 69. n. 16. F. leporis* 
Hab, in Rossiae australis Lepore timido tirca 
regionem lumbarem et coxam, PAtLASt 
?g. Filaria Leporis pulmonalis. "^ 
Mantiss. n. 28. F. leporls pulmonalis^ 
Hab« dn broncliiis Leporis titnidi, Fk.oelich, 
An ad Strongylum n. 17*? 
$9» Filaria Musculi. '^ 

H^b. in abdomine Muris Musculi circa ventri- 
culum et hepar. Cat^ E.nt* Vienn, mscjjt^ 

50, Filaria cervi. •{• 

Ha,b. in abdomine Cerzn Elaphi. Cat<,Ent,Vie7tn, 

51. Filaria Bubali* *{* 

Hab*. in ab.domine Bovis Buhali^ Cat^ Mnt* 
Vienn^ 

^s^ Filaria Collurionis subcutanea. •f 

Ent. I, p. 71. n, 20. F. collurionis, Mant* n. 32* 

Ft Collurionis subcutanea* 
Hab, sub pfclle Lanii Collurionis , povierani et 

TTiinoris, Cat, Ent, Vienn. mscpt, 

55, Filaria Gollurionis pulmonalis. ^ 

Ent# I^ p, 83. n. 2, Hamularia cylindrica, Mant. 

"^* 33<i F. collurionis pulmonalis, 
Hab» m Lanii Collurionis pleura, pulmonibus. — 9 — 

54« Filaria Meropis. •f 

Hab. in mesenierio Meropis Jpiasirl, Cat, jEnt^ 
Vienn, 
55. Filaria Sturni* "^ 

Ent. i, p. 73. n. 26, F, Sturni» 
Hab. in Sburni cavo pectoris et pulmonibus» 
Pallas. 

36, Filaria Turdorum« *{• 

Hab, in abdomine Turdi pilaris et viscivorif ean- 
demque esse speciem ac n, 33, F* MotacilJia- 
rum , Cat, Enl;* P^iewu 

37. Filaria Carduelis. *{* 
Ent» I. p. 73. n, 27» F, carduelis, 

H-ab. in Fringillae carduelis coxa* Spigelius* 

58« Filaria motacillarum. ^ 

Hab» in abdomine Motacillae Ruheculae et (7<?- 
nantheSf eandemque esse speciem ac illam Txir- 
dorum n, 36. Cat. Ent, Viemu In Catalogo 
manuscrjpto enumeratur etiam Eilaria cirea 
aures, genas et colliim Motacillae I^hilomelag 
reperta* 
59. Filaria Ciconiae. *}° 

Ent. I, p. 71. n. 23. F# Ciconiae» 

Hab. in abdomine et sub pelle Ardeae cicg» 
niae» 

40. Filaria Ardeae uigrae. "f 
Mantiss. n. 39. F. Ardeae nigrae* 
Hab. in abdomine ydrdeae ?iigrae. ROSA. 

41. Filaria Ardeae cinereae» *!• 

Ent. i. p. 72, n. 24. F, Ardeae cinereae, 

Hab. in Ardea cinerea prope pedis tendinem» 

Braun. Sub pelle femgris, Gad. Eni. Ficnn- 

mjcptust — ' 10 — 

42. FilarJa Tringae. •{* 

Hab. in Tiinga alpinat sub pelle aurium, Cab* 
Eht* Vienn^ 
45. Filaiia Charadrii* •{• 

Hab. in Charadrio viinore syb pelle narium et 
aurium. Cab. Ent, Vienn* 
44* Filaria Sternae» *}* 

Hab. in Sterna Leucopareiaf jnteStlnis extus ad- 
haerens. Cat, Ent^ Vienn^ 

45. Filaria Colymbi. *{• 

Hab. in abdomine Colymbi cristati. Cat, Ent, 
Vienn, mscpt, 

46. FiJaria Lari. 
Mantiss. n. 46. F. Lari. 

Hab. in Laro minuto sub cute colli, Mus, Vienn* 

47. Filaria Cygni. *J* 

Ent. !♦ p. 71. n. 21. F, cygni* 
Hab. in Cygni abdomine et intestinis, Redi. 
48» Filaria Anatis. *i* 

Ent. I. p. 71, -n. 22. F, anatis, 

Hab. in Jnate, cordi adhaerens* PAULLINUS. 

49. Filaria Colubri auslriaci. *{• 

Hab. in oesophago Colubri austriaci. Cat, Ent. 
Viemu 

50. Filaria Colubri americani. •{* 
Ent. I. p. 73. n. 28. F. colubri. 

Hab» in intestinis speciei ^Colubri araericanae. 
Bosc» 
51* Filaria Kanae esculentae. *!• 

Hab. sub cute lianae esculentae. Cat, Ent, Vienn^ 
An 'i n. lo»? 
52. Filan-» piscium. 
Ent, !♦ p« 74. u, iig» Mant, n, 5a, F, pisciuxn. — II — 

Hab, In variorum plscium marinorum carne 
musculari, cavo abdonjinis, hepate etc. occur- 
rere dicitur species ista hybrida et excluden- 
da, de qua mantissa conferatur. 

53. Filaria Zenis Fabri. f 

Hab. in Zenis Fabri hepate et intestinis. Cai;, 
Ejit. Fieiin, 

54. Filaria Spari Auratae. •{• 

Hab. in ovariis Spari Auratae, Catah Rntoz* 
Viemu 
55* Filaria Coleopteroruni. \ 

Hab. in Coleopteris, quorum forsan Filariae cum 
insequentibus conjungendae sunt, queraadruo- 
dtira Filaria Carahi blapoidis in Cat* Rnt, 
yienn, huc traliitur. 
56. Filaria Silphae. "^ 

Ent, I. p. 76« n. 31. F, Silphae. 
Hab. in Silpha ohscura^ Gojeze, 
57* Filaria Chrysomelae Tanaceti. "^ 
Ent. I. p. 76. n. 32. F. Chrys. Tanacetr» 
Hab. in Chrysomela Tanaceti* Fkoeligh» 

58, Filaria Chrysome.lae Ahii. •{• 
Ent. I. p. 77. n. 33. F. Chrys. Alni, 
Hab. ih Chrysomela Alni^ Holten, 

59. Filaria Buprestis. *{• 

Ent, I, p, 77, n, 34. Filaria Buprestis, 
Hab. in Buprestis specie non dicta, Boucher. 
i>'Abbevii-i.e, 

60, Filaria Foificulae, 

Enf, I. p. "7. n. 35. Mant, n, 60, F. forficulae» 
Hab. in Foijicula Auricularia* 

61. Filaria Locustae. ^f 

Ent, I. p, 77» n, 36* F, locustae» Synonymis addatur: ZmANNi sopra le cavallette» 

p, 8. 9* Tab, !♦ n. 3. 
Hab. in L,ocnsta viridissima. Frisch, In L» 
verrucivora. Roesel, In L» Heniitogia^ Cai* 
^nb. Vicnn, 
62, Filaria Cercopidis •f' 
Ent. I. p, 78* n. 37» F. Cercopldis» 
Ilab. in Cercopide sjmmaria, ROESXL* 
65. Filaria Araneae. "I* 

Ent. I. p. 78« n. 3?^. F« araneae» 
Hab. in Araneae specie non dicta* L/A.Tft£iLi.i!» 
64' Filaria Monoculi. •{• 

Hab. in Monoculo Apode^ Dux ScHWAHZBtJiiGO 

RuDOLSTADrENSIS* 

65. Fiiaria Erucarum. 

Ent. I. p. 79. n. 41* Mant. n, 65. F. erucarum» 
Hab* in larvis Papiliomim AntiopeSf BetulaOf 
Polychloriy Quercus, Urticae; Sphingis Mu' 
phorbiae ; Bombyctmt Alni^ Cajae, Quercus^ 
Salicis, Trifoliif Ziczac ; Fyralidis Pomanae ; 
erucis mortuis etiam in pyris et pomis repe- 
ritur. Plures certe species. Conf. ru.ll»l6fl8, 
^6. Filaria Phryganeae. *{• 

Ent. I. p. 81. n. 43. F. Phrygaiaeae, 
Hab. in larvis Phryganeorum^ Degeek» 
67. Filaria Tenthredinis. *{• 

Enti. !♦ p. 82. n. 43.. F» tenlhredinis, 
Ilab. in larvis Tenthredituwh iBERGJiAKN» — J5 — 
Genus IL Trichosoma, 

{^C apilldiia Zmheri.^ 

Corpus ieres elastieum tenuissimum retrorsum in» 
sensihili modo increscens. Os -pitnctiJorme„ Ge- 
nitalc masculum: Jllum simplex vaginatum^ 

1» Trichosoma brevicolle R* 
T* parte capillari corpore curvate brevlori, caU' 

da feminae obtusa» 
Ent» I, p. 86* n, !♦ Trichocephalus capillaris, 
Habitat in intestinis coecis Anseris, Schrank, 

NiTzscir» Anatis Ouerquedulae^ potissimura 

Junio et Julio» Zeder» 

2. Trichosoma obtusiusculum R<. 

T« parte capillari corpore incurvo subaequali, 

cauda feminae obtusiuscula» 
Mant, n. 2. T. obtusiusculum» 
Hab, inter Ardeae Gruis tunicas ventriculi* Mas, 

yienrt* 

5» Trichosoma obtusum R» 

T* parte capillari corpori subaequali, cauda ob= 

tusa, vagina penis duplo longioris recta, 
Ent, I, p« 87' n» 2, Trichocephaius tenuissimus* 

Mant, n. 3, T» obtusum, 
Hab. in intestinis coecis Strigis AluconiSf JBu- 

bonisf Dasypodisy Oti, Passerintte^ An huc 

no. 10, ? 

4» Trichosoma inflexum R, 

T. parte capillari corpori subaequali, cauda iU' 
flexa et vagina penis brevi obtusis» 
• Mant, n. 4. T, inflexum. ^ 

Hab, in iutestinis Turdi cyanei* Mus^Vienn^ — 14 — 

5. Trichosoma longlcolle R, 

T, parte capillari corpore longlpri, cauda feml- 

nae obtusa emarginata» 
Ent. I. p. 84- n. 3. Hamularia nodulosa. Man- 

tiss. n. 5. T. longlcolle. 
Hab. in intestinis praesertim crassls Phasiani 

GalU et colchici; in coecis Tetraonis Vrogallif 

Ferdicis et Tetricis, 

6. Trichosoma Plica R. 

T. p^rte capillari corpore iircurvo longlori, cau- 

da feminae obtusa» 
Mant. n. 6. T. Plioa. 
Hab. In Canis Lupi vesica urinaria Berolini 

Januario reperi» 

S p e c i e s d u b i a e^ 

Omnes fere generls hujus species dublas vo- 
care et intactas relinquere potuissem, verum enim 
dlscrimen plurlmarum nos fugit; paucarum tamen 
difFerentias specificas exempli quidem caussa po- 
nere tentavi, a succ6ssorIbus emendandas, rem 
— maribus rarius occurrentibus — - non adeo fa- ' 
cilem, Optlmas e contra difFerentlas in genere 
Trichocephall insequente, cujus individua mas- 
cula cognita sunt, invenies. 

7. Trichosoma Vespertilionls. •{• 

Hab. in intestlnis Vespertilionis Lasiopteri^ Cat, 
Ent^ Viemu mscptus. 
g. Trichosoma Putorii. *{• 

Hab. in duodeno Mustelae Putorii, Cat^ Ent, 
J^ienn, mscpt. 
9. Trichosoma Erinacei. •f' 

Hab. in intestlnis tenuibus Rrinacei europaei, 
Cat, Ent^ Vienn^ — 15 — 

10. Trichosoma Falconiim. ' •{* 
Mantiss. n. lo. T« falconunn. 

Hab. in intestinis crassis Falconis JButeonis et 
Milvi, An ad n. 3.? 

11. Tiichosoma Corvorum, *{• 
Mantiss. n. ii. T. corvorum, 

Hab. in intestinis Corvorum CaryocatactiSf Mo* 
nedulae^ Picae» 

12. TrichosOma Picorum» "^ 

Hab. in intestinis Picorum canip majoriSf viri' 
dis, Cat. £nt, V* mscpb, 

13« Trichosoma Alaudae. *f* 
Hab. in intestinis crassis Alaudae arVensis„ Cat^ 
E.nt, V, mscpt, 

14. Trichosoma Turdi- *{• 

Hab* in intestinis Turdi Viscivorit Cat,JEnt,V, 
an ad n. 4 ? 

15. Trichosoma Fringillae. '^ 

Hab. in intestinis Fringillae caelehis* Cat, Fmtt 
Vienn, 

16. Trichosoma Hirundinis, •[* 

Hab. in intestinis Hirundinis rusticae, Cat, Ent^ 
Vienn, 

17. Trichosoma Caprimulgl. •{* 

Hab. in intestinis Caprimulgi europaei^ Catal. 
Ent, V* mscpt, 

ig^- Trichosoma Columbae. •{• 

Hab. in intestinis crassis Columbae domesticaet 
Cat, Ent, V. mscpt, 

19. Trichosoma Vanelli» •{• 

Hab. in intestinis Tringae Fanelli, Cat* Entoz* 
Vi^nfi mscpt^ — i6' — 

2or Trichopoma Cha-aclrli. ^ 

Hab inter Charadrii minoris et Himcntopddis 
tuiiicas ventriculi. Cat. £nt, V, mscpt, 

21, Trrchosoma Carbonis. "^ 

pHab. ia intestinis Pelecani CarBonis* Cat. Ent* 
yienn^ 

22. Trichosoma Crotali. *{• 

Hab. in intestinis Crotali JDurissi, Cat^ Ent, V* 

Genus III. Trichocephalus. 

Corpus teres elasticumy purte antica capillari su- 
hito in crassiorem transeunte, Os orbiculari^ 
Genitale masculum simplex vaginatum^ 

A, inermesi 

t, Trichocephalus disp£.r R. 
T, parte capillari longissima, capite acuto, cof- 

pore maris spiraliter involuto, feminae sulj. 

recto, vagina penis obovata» 
Ent. I. p. 88. n. 3. T. dispar, 
Hab. in Hominis intestinis crassis, praesertim 

coeco , vulgatissimus, 
2, Trichocephakis palaeformis. R» 

T* parte capillari longissima, capite acutiuscu- 

lo, corpore maris spiraiiter invoJuto, feminae 

subrecto, vagina penis basi cylindrica, apice 

lato, truncato» 
Mant. n, 2. Tr. palaeformis. 
Hab. in intestinis crassis, praesertinr coeco Si" 

viiae SphingiSf Ursinae, Sylvani, Patae, Sa* 

haeae ■ ' 

5. Trichocephalus affinis R. 

T, parte ca;piliari longissima, capite acutOf cor- — 17 — 

pore marls subspirali, femlnae rectiuscuIOj 
vagina penis brevi, cylindrica, obtusa, 
Ent. I. p. 92. n, 4. Mant. n, 3. Trich. affinis, 
Hab* in intestinis crassis Cervorum Elaphi^ Da» 
maey Capreoli ; Antildparujn Dorcadis, Rupim 
caprae; Bovis Tauri ; Ovis Amnionis et Arietis^ 

4. Trichccephalus unguiculatus R. 

Tr, parte capillari longissima, , capite unguicu- 
lato, corpore maris spirali, feminae rectius- 
culo, vagina penis longissima tenuissima trun- 
cata. 

Ent. I, p, 93» n, 5» Mant, n, 4, Trich, unguicu» 
latus« 

Hab« in intestinis crassis, praesertimxoeco Xff- 
poris bimidiy variabilis j CunicuU feriy ArctO' 
mydis Citillit 

5. Trichocephakis depressiusculus R.. 

Tr. parte capillari longissima, capite attenuato, 
corpore maris spirali, ieminae rectiusculo^ 
vagina penis tenui, cylindrica, 
Ent. i.p.94. n,6, Mant.n.5, Tr, depressiusculus» 
Hab, in coeco Canis familiaris et Vulpis* 

6. Trichocephalus crenatus R. 

Tr» parte capillari longissima, capite acutiuscu» 
lo, corpore maris spirali, feminae rectiusculo, 
vagina penis cylindrica truncata brevi cincta 
vesicula biloba, 

Ent, I. p* 95. n. 7» Mant, ti. 6» Tr, crenatus* 

Hab, in intestinis crassis Suisjeras et domesticae^ 
7» Tiichocephalus nodosus R. 

Tr, parte capillari longiore corpore maris spi- 
rali, feminae rectiusculo, capite acuto, vagina 
penis infundibuliformi truncata cincta vesicu- 
cula rotundatsk 

B -* 18 — 

Ent, I. p, 96» n, 8« Mant. n. 7. Trich» nodostis. 
Hab. in intestino coeco Miirium amphiblij ar» 
valis, Musculif Rattiy sylvatici* 

Bt Arma t i» 

g. Trichocephalus echinatus R. 

Tr» capite echinato, parte capiUari corpore spi- 

rali breviore. 
Ent4 I. p. 98. n. 9. Tr, echinatus» 
Hab. in ventriculo Lacertae Apodiiljvsn^i, (^Cha- 
maesuurae Schneid* Bipedis Lac£P£D£, Cv- 

VLER.) 

S p e c i e s d ub i a e* 

9. Trichocephalus Lemuris. 

Mant. n. 9, Trich. Lemuris. 
Hab. in intestino co&c:.o Lemuris MongoZ* . Mus» 
,^ -'Vienn* 

10. Trichocephalus Castoris. *{• 

Hab, in intestinis crassis Castoris Fibri. Cat^ 
Ent, Vienn» 

11. Trichocephalus Cameh*. *j* 

Hab. in intestinis crassis Cameli Bactriani Ct 
Dromedarii^ Cat, Ent* Vienn* mscpt^ 

Genus IV. Oxyuris. 

Corpus tereSf elasticumj parte postica (feminae) 
subulata. Os orbiculare^ Fenis vaginatus* 

1, Oxyuris curvula R. 

O. capite nudo, parte subulata ovifersu (Mas 
ignoratur.) 
\ Ent. I, p. 100. n.l. Oxyuris curvula» 

Hab, in Equi coeco, toto anno* — 19 — 

2, Oxyuris alata R. 

O. capite alato, parte subulata ovifera, 

Mant, n. 2, Ox. alata, 

Hab. In intestinis crassis Melis Taxi^ Mus* yienn^ 
5« Oxyuris atubigna R. 

O* parte crassa oviiera, Maris cauda incurv» 
ante apicem penem vaginatum emittente» 

Mant, n, 3. Ox ambigua, 

Hab. in intestinis crassis Leporis Cuniculi et 

, timidi» Mus. Vienn^ 

S p e c i e s d uhi a e* 

Ipsemet nonnisi species dictas veras Oxyuri- 
des agnoscere possum, amicissimo vero Brem- 
SEK.O, Hehninthologo summo, cujusque auctori» 
tas alioquin apud me summa est, adhuc enunae- 
rantur : 

Oxyuris vermicularis Hominis ct Simiae Pa" 

jiisci: Ascaris nobis ejusdem nominis n, 31» 

nec non 
Oxyuris Muris amyjiihiiy arvalisy Musculi, Ar- 

tbomydis CitUli: Ascaris obvelata nobis n, 33# 

G enus V. Cucullanus. 

Corpus teres elasticumj postice attenuatum. Capi* 
tis ore orbiculariy cucullo striato, Genitale mas- 
culum: spiculum dupUx. 

1. CucuUanus elef^ans Zed» 

C» capite obtuso, cucullo globoso, cauda maris 

acutiuscula inflexa, utrinque aiata, feminae 

recta, obtusa, 

Ent. I. p. 102. n. I, C. elegans Zed. p. 107. n. 3. 

C armatus Zed. p. log. n, 4. C. papiilosus Zsd. 

B 2 — 20 — 

•p. 113- II* 7« C. coronatus Zed. Mantlss. n, i. 
C. elegans. 
Hab. in intestinis et abdomine Muraenue Ah" 
gtdllae^ Gadi Lobae^ Fercae Luciopercaey fln* 
viatilis, cernuae, Zingelf Esocis Lucii^ Cy- 
■prini Aspii. 

2, CuciillanuG truncatns R* 

C, capite obtuso, cuculio ovali; cauda maris 

acuta bialata, feminae attenuata, acumine bre- 

vi truncato. 
Mant. n. 2. C. truncatus. 
Hab. In Siluri Glanidis intestlnis Gryphiae Octo^ 

bri reperi. 

5» Cucullanus alatus R. 

C. capite obtuso, cucullo globoso; caudae raaris 
inflexae acutae ala soiit^ria. 

Ent. I. p. io6. n. 2. C. alatus. 

Hab- In intestinis Pleuronectis maximi Gryphiae 
Junio et Augusto reperi. Num alam recte 
vidi? Num species a prima vere diflert? 

4. Cucullanus globosus Zed. 

C. capite globoso, orls margine tumido, collo 
gracili, cauda acuta, maris breviori inflexa, 
feminae longiori recta. 

Ent. I. p. iir. n. 6, C. globosus. 

Hab. in intestinis Salmonis Truttae (Martio) 
Zeder; FarioniSf Cat. Lnt. Vienn. 

5. Cucullanus melanocephalus R. 

C- capite obtuso, cucullo globoso, cauda mas- 

cula incurva oblusa bialata. 
Mant. n. 5. C. melanocephalus. 
Hab. In intestinis Scombri Coliaef RocJieiy Sar^ 

da* Junio et Julio NeapoU repejdv 6, Cuciillanus foveolatus R* 

C. capite obtuso, cucullo globoso, cauda acuta 
nuda, rnaris incurva, feminae recta. 

Ent. I. p. 109. n. 5. Mant. n. 6. C. foveolatus. 

Hab» in Gadorum intestinis. O. Fr. Muller. 
Ipse in intestinis Blennii Phycis (Junio), 3Iu' 
raenae Cassini (Julio), Helenae (Augusto) Nea- 
poli reperi. 

7. Ciicullanus abbreviatus R* 

C. capite obtuso, cucullo subgloboso, apice cau- 

dali brevi acuto. 
Mant. n. 7. C. abbreviatus. 
Hab. In intestinis Percae cirrosae Majo Romae 

reperi. 
84 Cucullanus minutus R. 

C. capite et cucullo globosis, cauda acuta, ma^ 

ris inflexa, feniinae recta depressa, 
Mant. n. 8- C» minutus. 

Hab. in Pleuronecbe Passere. Miis* P^ienn» 
g. Cucullanus lieterochrous R» 

C. capite cuneiformi papilloso, cucullo elliptico, 

cauda utriusque sexus rectiuscula. 
Ent. I. p, 114. n. 8. C, heterochrous. 
Hab, In intestinis Pleuronecbuvi Flesorum sae- 

pissime a me dissectorum semel (Gryphiae 

Majo 1800) et quidem eopiose reperi, 

S p e c i e s dub iae* 

10. Cucullanus Testudinis. "^ 
Hab. In intestinis Tesbudinis orhieularis marem 
et feminam repertos esse, CabaU Ent* V* m, 
11* Cucullanus Hydri. \ 
Hab. In intestinis Hydri caspii feminam inven- 
tam esse, Cab, Enb, Vienn, mscpbus* «- 22 — 

13* CucuUanus Accipenseris. *f 
Ent. I. p» 1 17. n. 1 1. C. Accipenseris. 
Hab. in Accipensere (certe Sturione) ABirxjrTAARD» 
In Acc, Husonis intestinls marem et ferainam 
repertos esse. C E, F, m, An Ophiostoma 
sphaerocephalum mihi n. 3. dictum? 
15» CucuUanus Platessae» 
Ent, r. p. 116. n. 9. C. platessae, 
Hab* in iniesX.ivLis Pleuronectis Platessae, Reinh» 
Treviranus. An ad speciem octaVam? 
l4« Cucullanus Soleae. •{* 

Hab. In intestinis Plewonectis Soleae raarem et 
feminam repertos esse, C E. V, m^ 
15» Cucullanus Percae. '^ 
Ent. I. p. 117. n. 10. C. Percae. 
Hab. in Terca Norvegica,. Abhdgaard* 
l6» CucuUanus Spari *|*. 

Hab. in intestinis Spari Maenaej C, E, V, impres* 
sus; sed in catalogo maimscripto signum in- 
terrogationis adjectum est» 
17. Cucullanus Tincae. "f 

Hab. in intestinis Cyprini Tincae, C, E, V, An 
ad speciem primam, quam ipse saltem in Cjm 
jrrino Aspio reperi» 

Genus VI. Splroptera. 

Corpus teres elasticum utrinque attenuatum, Os or' 
hiculare, Penis inter alas caudae spiraliter de* 
volutae laterales emergens, 

A, Ore nudot 

!♦ Spiroptera megastoma R. 
Sp, capitis discreti ore magno nudo, cauda fcmi» — ft3 — 

nae rectiuscula acuta, marls simpKciter spirall, 
corpusculis TQtundis ad basin penis styliformis* 

Mant, n. i» Sp. raegastoma, 

Hab. in Equi tuberculis ventrlculi morbosis» 
Reckleben. 
5» Spiroptera stereura R. 

Sp. ore orbiculari nudo, caudae femineae rectae 
apice rigido styliformi, rotundato, masculae 
simpliciter spiralis vagina penis monophylla, 

Mant. n. 2. Sp. stereura, 

Hab, in Falcone naevioj inter membranam nicti- 
tantem et ocuH bulbum, nec non in meatu 
auditorio, Mus. Viemu 
5. Spiroptera strongylina R, 

Sp. ore orbiculari nudo^ caudae femineae apice 
depresso acutiusculo, masculae simpliciter spi- 
ralis alis latis radiatis, pene lcngissimo, 

Mant. n, 3. Sp, strongylina, 

Hab. in Suis ferae ventriculo, BIus^ Viemu 

4. Splroptera nasuta R. 

Sp, capitis acuti ore nudo, caudae femineae 
apice acuto inflexo, masculae spira subtripiici, 
Mant. n, 4, Sp. nasuta, 
Hab, in ventriculo Fringillae domesticae* M^ V^ 

5. Spiroptera laticeps R. 

Sp. capite alis subsagittato, cre nudo, caudae 
femineae apice depresso obtusiusculo, mas- 
culae spira subtriplici. 

Mant, n, 5. Sp. latlceps, 

Hab, in Falconis Lagopodis oesophago, Mt Vo 

B. Ore papilloso. 

6. Spiroptera alata R. 

Sp, ore papillGSo, capite caudaque utriusque — 24 — 

sexus alatls, feminea apice brfivl depresso, 
mascula in spiram triplieem deflexa. 
Ent. i.p. lyg. n.51. Ascaris sagittata. Mant. n.6« 

Sp. alata. 
Hab. in ventriculo et intestinis Ardeae nigrae, 
I BaAUN, Froelich, 
'J* Spiroptera laticaudata R. 

Sp. capite papilloso, coUi dente utrinque bre- 
viusculo, caudae femineae apice depresso acu- 
tiuscuio, masculae rotundato-alatae spira sim- 
plici, 
Mant. n. 7. Sp. laticaudata. 

Hab. inter Otidis Tebracis tunlcas vcntriculi. 
Mus, Vienn. 
8- Spiroptera bidens. R. 

Sp. capite papilloso discreto, colli denticulo 
utrinque laterali, caudae femineae apice bre- 
vi incurvo, masculae spira duplici. 
Mant, n. g. Spiroptera bidens. 
Hab. inter Mer^pis Apiastri tunicas ventriculi, 
Mus. Vienn. 
9« Spiroptera bicuspis R. 

Sp- capite papilloso, colli cuspide utrinque la- 
terali-, caudae femineae apice recurvo, mas- 
culae spira duplici» 
Mant. n. 9. Sp* bicuspis. 

Hab, inter Tringae helveticae tunicas ventriculi. 
Mu\. Vienn, 
10. Spiroptera strumosa R. 
• Sp. capite papilloso, tuberculo sub basi colli, 
caudae ftmineae apice depresso obtuso, mas- 
culae spira duplici. 
Ent, i. p. 193. n. 55. Ascaris struraosa. Mant, n» 
jo, Sp, strumosa» — 25 -i 

Hab» In ventriculo Talpae europaeae Gryplilae 
Aprili reperi, 

11* Spiroptera quadriloba R» 

'Sp, capitis utrinque bilobi ore papilloso, caudae 

feraineae apice acuto. (Mas ignotus.) 
Mant. n, 11. Sp. quadriloba» 

Hab, in oesophago Pici viridis^ M, V, 

12. Spiroptera contorta R» 

Sp, capite papilloso, feminae corpore spiraliter 

contorto, cauda depressa, inflexa, apice acu- 

tiusculo. (Mas ignotus.) 
Ent. I. p, 198. n. 67. Ascq,ris testudinis, Mant. n, 

12. Sp. contorta. 
Hab. In Testudinis orhicularis ventriculo hujus- 

que tuberculis morbosis AriminiMajo reperi, 

15. Spijroptera Anthuris R. 

Sp. ore papilloso, caudae femineae apice de- 
presso incurvo, obtusiusculo, masculae spira 
simplici, vagina penis longi tetraphylla, 

Mant. n. 13. Sp. Anthuris. 

Hab. inter Corvorunif Coraciae Garrulae et Orioli 
Galhulae tunicas ventriculi, M, V^ 

\[\. Spiroptera attenuata R. 

Sp. capite papilloso, caudae femineae apice atte- 
nuato excavato, masculae spira simplici, va<' 
gina penis composita. 

Mant. n. 14. Sp. attenuata. 

Hab. inter Hirundinis urhicae^ rusticae et ripa* 
riae tunicas ventriculi. M. V. 

15. Spiroptera Cystidicola R. 

Sp. capite papilloso, caudae femineae apice in- 
flexo obtusiusculo, masculae spira duplici, 
pene longiucculo. ~ 26 — 

Ent. T. p. 112. T1.4. OphlostomaCystidicola.Mant. 

n. 15. Sp. Cystidicola. 
Hab. in vesica natatoria Salmonis Farionis et 
Thyvialli lati ^ hujusque oesophago, ubi No« 

vembri mense Berolini reperi. 
l6» Spiropteia uncinata R. 
Sp. capite papilloso, caudae femineae apice de* 

flexo unciformi, masculae spira simplici, pene 

breviusculo. 
Mant. n, 16. Sp. uncinata. 
Hab. In Anseris domesLici tuberculis oesopha- 

geis Klug Berolini Septembri mense reperit. 
17. Spiroptera elongata R. 
Sp. capite papilloso, feminae longlssimae cauda 

apipe deflexo uncinato. (Mas ignotus.) 
Mant. n. 17. Sp. elongata. 
Hab. inter Sternae nigrae turlicas ventricnli^ 

Mus. Viejin* ' 
13. Spiroptera revoluta R, 

Sp. capite papiiloso, caudae femineae apice de- 

presso divaricato, masculae revoiuto, spira 

duplici. 
Mant. n. ig. Sp. revoluta. 
Hab. inter Charadrii Himanbopodis tunicas ven- 

triculi. M. V. 
ig, Spiroptera leptoptera R. 

Sp. capite papilloso, caudae feralneae apice acu- 

to, depresso, masculae tenuissime alatae spira 

duplici. 
Mant. n. 19. Sp. leptoptera. 
Hab. in vei:triculo Falconis ButeoniSf cineraeei, 

Nisi, TinnuncuU. M. V. 
20. Spiroptera eurycr)tera R. 
Sp. capite papiUoso suudiscreto, caudae femi- — 27 — 

neac aplce obtusiusculo, masculae latisslme 

alatae spira triplici. 
Mant. n. 2o. Sp. euryoptera. 
Hab. iriter Laiiii ColluriomSf Excuhitoris et m/- 

7ioris tunicas ventriculi. M. V. 
21» SpiropLera sanguinolenta R. 

Sp. capite papilloso, caudae femineae aplce de- 

presso obtusiusculo, masculae spira subdupli- 

ci, vagina penis iiliformis monophylla. 
Ent. I. p. 242. n. 26. Strongylus lupi. Mant. n. 2, 

Sp. sangu^nolenta. , 
Hab. In' Canis Lupi tuberculis ventriculi mor- 

bosis, rarius in hoc vel duodeno liberara Be- 

xolini Januario reperi. 
22« Spiroptera obtusa R. 
. Sp. capite papilloso, caudae femineae apice brevi 

conico, masculae spira duplici, pene inflexo. 
JEnt. I. p. 170.^.36. Ascaris obtusa. Mant.n. 22. 

Sp. obtusa. 
Hab. In ventriculo Muris Musculi Gryphiae Ju- 

nio reperi. 

S p e c i e s dub i ae» 

25. Spiroptera Hominis. 

Mant. n. 23. Sp. hominis. 

Hab. in Hominis vesica urinaria. Barnett. 
24- Spiroptera Simiae. 

Ent. I. p. 67. n. 12. Filaria alata. Mant. n. 24. Sp. 
Simiae. 

Hab. inter Simiae Maimonis tunicas ventriculi» 
Albers. 
25. Spiroptera Leoms. •{• 

Ent. I. p. 242. n. 28. Strongylus Leonis. 

Hab. in Leonum tuberculis oesophageis. Redi. — 28 — 

26* Spiroptera Tigridis. *!• 

Ent. I. p. 243. n. 29. Strongylus Tlgridls. 

Hab. in Tigridis gula et ventriculo. Du^HaldI!. 

27. Spiroptera Ursi Arcti. 

Mant. n. 27. Sp. Ursi. An huc Ent. l. p. 244. 

n. 27. Strongylus Ursi. 
Hab. in Ursi Artbi oesophago. M. V. 

28. Spiroptera Hystrieis. "^ 

Ent. I. p. 245. n. 3r. Strorigylus Hystricis. 
Hab. in Hystricis cristatae tuberculis oesopba- 
geis. Redi. 

29. Spiroptera Citilli. 
Mant. n. 59. Sp. Citilli. 

Hab. in ventriculo Arctomydis CitilU."^ M. V' 

50. Spiroptera Falconis* 
Mant. n. 30. Sp. Falconis. 

Hab. in pede Falconis rujipedis. M. V. 

51. Spiroptera Strigis. ^l* 

Hab. inter Strigis Scopis tunicas ventricull. 
Cat E.V. 

52. Spiroptera Upupae. •f 

Hab. inter Upupae Epopis tunicas ventrlculi. 
Cat, E. K 

53. Spiroptera Sturni. 'f 

Hab. inter Sturni Cincli tunicas ventriculi. 
Cat. E. V. 
34- Spiroptera Falcinelli. ^ 

Hab. inteT Tantali Falcinelli tunicas ventriculi. 
Cat. E. V. 
55» Spiroptera Gallinulae, 

Ent. I. p. 237. n. 20. Strongylus horridus. 
Hab. In oesophago Scolopacis Gallimdae JuHo 
Gryphxae reperi. — 29 — 

56. Spiroptera Vanelli» i* 

Ent. I. p. 239. n. 23. Strongylus Vanelli. 
Hab. in intestinis Tringae Vanelli. Schrank. In» 
ter illius tunicas ventriculi. C« E. V. 
37. Spiroptera Fulicae. "^ 

Hab. inteT Fulicae atrae tunicas ventriculi. C.E. V. 

58» Spiroptera Sternae» 

Ent. I. p. 239. n. 22. Strongylus ambiguus. 
Hab. Inter Steniae Hirundinis tunicas oesopha* 
gi Julio Gryphiae reperi. 

39* Spiroptera Colymbi. 

Ent. I. p. 238- n. ci. Strongylus crenulatus* 
Hab. In Colymbi sevtejitrionalis bulbo ventri- 

^ culi Julio Gryphiae reperi. 

40. Spiroptera Anatis. ^]^ 

Hab. inter Anatis glacialis tunicas ventriculi. 
C JS. P'. mscpt» 

Genus VII. Physalo.ptera. 

Corpus teres elasticum utrinque attemiattim. Os 
orbiculare. Cauda viaris dejlexa utrinque alata^ 
vesicam inferam sistens. Penis tuberculo emissus. 

1. Physaloptera clausa R. 

Ph. Ore nudo, caudae femirieae depressae api- 
ce incurvo papillato, masculae vesicula in- 
fera utrinque clausa serifera. 

Mant. n, i. Ph. clausa. 

Hab. in Ventriculo Erinacei europaei. Mus. V* 

2. Physaloptera alata R. 

ph. capitis alati ore papilloso, caudae masculae 
vesica aperta apicem haud attingente, femi- 
i3,eae rectae apiee brevi depresso. — 30 — 

Ent. 2. p. 375. Vermls dubius Faleonls Nisi. 

Mant. n. 2. Ph. alata. 
. Hab. in Falconis JSIisi, pennati ventriculo, in 

intestinis F, Gallici. M.V, 
3» Physaloptera abbreviaia R. 
;Ph. ore subpapilloso, caudae femineae obtusae 

acumine brevissimo conico, masculae vesicuia 

aperta apicem haud attingente. 
Mant. n. 3. Ph. abbreviata. 
Hab. in ventriculo et intestinis Laeertae mar' 

garitaceae. M, y, 

4. Physaloptera retusa R. 

Ph. ore papiiloso, caudae femineae apice bre- 
vissimo conico, masculae vesicula patentissi- 
ma retusa. 

Mant. n. 4, Ph« retusa. 

Habitaculo non indicato O1.FERS maxima copia 
ex Brasilia misit. 

S p e c i e s du b i a» 

5. Physaloptera tenuicoUis IV. 

Mant. n. 5. Ph. tenuicollis. 

Hab. in intestinis Falconis Haliaeti, M,V, 

Genus VIII. Strongylus. 

Corpus teres elasticum utrinque attenuatum, Os 
orbiculare vel aiigulatum, ^pex caudae masculae 
termiiiatus bursa penem emittente, 

A^ Ore orbieulari, aculeato, Selerosto» 

m ata, 
t, Strongylus armatus R» 
Str. capite globoso truncato, oris aculeis rectis 
densis, bursa maris trUoba, cauda feminae ob- 
tusiuscula. — 31 — 

Ent. r. p. 204. n. I. Mant. n. i. Str. armatus. 
Hab. Major in intestinis crassis, praesenim coeco 

Equif Asini et Muli ; Minor in aneurysmati- 

bus arteriarum Equi mesentericarutn, uterque 

vulgaris. 
2» Strongylus dentatiis R. 

Str. capitis obtusi dentibus anticis recurvls, Tburo 

sa maris trilolDa, cauda feminae subulata. 
Ent. I. p. 209. n. 2. Mant. n. 2. Str. dentatus. 
Hab. In intestinis praesertim CTa.ssis Suh et ferae 

et domesticae Octobri, Novumbri et Februa- 

rio Gryphiae reperi. 

B^ Ofe orbitulari nodulosv seu papil» 
loso* 

5» Strongylus Gigas R. 

Str. capitis obtusi ore papillis sex planiusculis 
cincto, bursa maris integra truncata, cauda 
feminae rotundata. 

Ent. I, p. 210. n. 3. Mant. n. 3. Str. Gigas. 

Hab. in renibus Ilojninis, CaniSf Lvpi^ Vulpisy 
Vulpis americanaet Martis, Rqui et Tauri ; in 
omento Gulonis; in intestinis JLuirae; in Phom 
cae vitulinae pulmonibus, hepate, intestinis, 
de. quibus Mantissa conferatur. 

4. Strongylus papillosus R. 

Str. capitis obtusi ore papillis sex conlcis cln- 
cto, corpore crenato, bursa maris integra ob- 
ionga patente, cauda feminae obtusa. 

Ent. I. p. 214. n. 4. Mant. n. 4. Str. papillosus. 

Hab. In oesophago Corvi Caryocatactis Juolo 
mense Gryphiae reperi. 

5. Strongylus tubifex Nitzscii. 

Str. capitis obtusi ore papiliis sex conicls cin- — 32 — 

cto, corporls crenati parte medla inflatd, bursa 

inaris integra obliqua contracta, cauda femi- 

nae obtusa. 
Ent. I. p. 214. n. 4. sub Strongylo praecedente. 

p. 240. n. 24. Str. mergorum. n. 25. Str. anatis. 

Mant. n. 5. Str. tubifex. 
Hab. in oesophago Colymht septentrlonalis ^ ar» 

ctieif cristatiy minoris ; Mergi MerganseriSf aU 

icUif serratoris ; Anatis domesticaey Creccae; 

Felecani Carbonis et pjgmaeU 
6. Strongylus contcrtus R. 

Str. capitls obtusi ore subtrinodi, bursa maris 

compressa quadriloba, cauda feminae acuta 

recurva. 
- Ent. I, p. 216. n. 5. Str. contortus. 
Hab. Fabricius in Ovis ArieLis intestirtis No". 

vembri reperit; ipse eodem mense Grypbiae 

in Agni ventriculo quarto copiosissimum in- 

veni. 

■7. Strongylus filicoUis R» 

Str. capitis alati ore subtrinodi, coUo caplllari 
longissimo, bursa maris integra, liinc produ- 
cta, cauda feminae obtusiuscula. 

Ent. I. p. 217. n. 6. Mant. n. 7. Str. filicollis. 

Hab. In Otiis Arietis intestinis tenulbus saepius 
aestate et auctumno Gryphiae offendi; in Cerva 
Capreolo hyeme Nitzsch reperit. 

C» Ore nudo» 

g. Strongylus Filaria R. 

Str. capite obtuso, corpore subaequali, bursa ma- 

ris integra obliqua, cauda feminae acuta. 
Ent. I. p. 219. n. 7. Str. Filaria. ' . " 
Hab. in Ovis Arietis artejia aspera et broncbid> ^ — - 35 — 

, saepe copiosi^simus et letiferus. Sick, Flor- 
MAN. lisdem> locis in Ove^mmojie, CmJE..V. 

9, Strongylus hypostomus R, 

Str» caplfis subglobosi gibbi ore semiinfero, cor- 
pore sub^equa-Ii, bursa maris integra trunca- 
- ' ta. caudae feinineae apice brevi acuto, 
Mant. n. 9. Sjr. hypostomus. 
Hab. in coeco Antilopes Iiuijlcaprae<t Mus„ /^, 

10. Strongylqs racliatus .r\. 

Str, capite obtuso, bursa maris bilolja, lotis in- 

aequalibus, rotiindatis, cauda feihinae subu- 
"' ' lata. 

"£ht. r. p. 220, n, 8» Str* radiatus, 
Hab. In intestinis Bovis Taiiri tenuibus OclO« 

bri fct Novembri Gryphiae reperi, ' 

ii, Strongylus venulosus R, 

Str, capite obtuso, bursa maris subbiloba trun- 

cata, cauda feminae obtusiuscula, 
Ent. I. p. 521. n. 9. Str. venulosus, 
Hab, In intestinis praesertim tenuibus Caprae 

Hirci Augusto Gryphiae reperi, 
12, Strongylus ventricosus R. 

Str, capite attenuato alato, maris corpore posti- 

ce- incrassato, bursa obtusa, femiuae antror- 

sum auctae cauda subulata, ' 
Ent, I. p. 222. n, 10. Str. ventricosus, 
Hab, In intestinis tenuibus Cervi Elaphi Fe- 

bruario reperi,_ Ibidem in Cervq Damd. Mits„ 

Vieiin. 
15» Strongylus auricularis Zed. 

Str, capite obtuso alato, bursa maris biloba, fe- 

minae cauda sjubulata* 
Ent, l.p. 223, n, II, Str. auricularis. 
Hab» in intestiois Lacertae caerulescentis ^ viri» 

C — 34 — 

diSi tfgilisi Anguis fragtlisi Hylae arhmeae^ 
Rande tefhjjorariae ^ esculentae ; Sufonis vuU 
garis, viridis, igneij fusci; Salamandrae lacuf 
stris , atrae, 

14. Strongylus denudatus R» 

Str, capite nudo, oris orbicularis margine tumi- 

dulo, cauda feminae subulata. 
Maiat, n, 14. Str* denudatus. ~ 

Hab. in Colubri tesselati pulmonibus, Mus^ Vl 

15. Sirongylus striatus Zed* 

Str, maris collo, feminae toto corpore transver- 
sim striatis, margine denticulatis, bursa ill^ius 
heniisphaerica, hujus cauda acuta. 

Ent. !♦ p, 225. n. 12. Str, striatus, 

Hab* in bronchiis Erinacei europaei, a Zeder^ 
Januario, a me Julio Gryphiae repertus» 

16. Strongylus inflexus R. 

Str* capite obtuso, corpT»re retrorsum attenuato, 
bursa maris inflexa, cauda feminae unguicu- 
lata» 

Ent. I. p. 227. n. 13, Str« inflexus, 

Hab. in bronchiis et cavo tympani Delphini 
Fhocaenae* Klein^ P. Camper, Axbjers» 

17. Strongylus retortaeformis Zed» 

Str. capillaris, capite obtuso, ore orbiculari, bur- 
sa maris biloba, cauda feminae subulata» 

Ent» !♦ p» 229. n. 14» Mant. n* 17. Str. retortae- 
formis» 

Hab. viinor in Leporis Ciiniculi et timidi inte- 
stinis, in hoc Zedero aUctumno, mihi Au- 
gusto, in illo Braunio visus; major a Treut- 
LERO Januario in Lep^ timidi broachiis re- 
pertus. — 55 — 

18. Strongyliis nodularis R. 

Str. capite truncato discreto, bursa maris obli- 

qua biloba, cauda feminae subulata, 
Ent. I. p, 230. n. 15. Mant. n, 18. Str. nodularis» 
Hab. in Anseris doniestici oesophago, ventri-' 
,cu]o et duodeno, mihi Novembri Gryphiae 
obvius; eodem mense a Nitzschio inter ./f«a- 
tis segetUm tunicas ventriculi repertus* 

19. Strongyliis capitellatiis R, 

Str, capite globoso discreto» caudae femineae 

apice obtuso incurvo» 
Mant. n, 19* Str, capitellatus. 
Hab. In intestlnis Caprimulgi eurOpaei tenuibus 

TiUEUTrER Augusto reperit. 

20. Strongylus trigonocephalus R. 

Str. labio capitis trigono, bursa maris biloba, 

cauda feminae obtusiuscula* 
Ent, I. p. 231, n, it). Mant. n. 20, Str. trigonoce- 

phalus, 
Hab, in Canis familiaris ventriculo , in hujus 

et intestinorum tuberculis, in corde» 

21. Strongylus tetragonoceplialus R. 

Str.' labio capitis tetragono, bursa maris blloba, 

cauda feminae acuta iiiflexa, 
Ent. i,p.232. n, 17, Mant. n, 2i, Str, letragono. 

ctphalus, 
Hab. in intestinis Canis Vulpis ^ a Froelichio 

Octobri, Novembri a Zedero et Thkutlero 

repertus. 

22. Strongylus Griniformis R. 

Str, labio capitis tetragono, bursa maris biloba, 

inaequali, cauda feminae obtusiu§cula. 
Ent, 1« p. 234, o, 18» Str. crinilQrmiSt 

C 2 — 5^ — 

Hab. In Intestinls ^Jelis Taxi tenulbus Octobri 

Gryphiae copiosissimum rejDevi. 
25. Strongylus tubaeformis Zed, ']^ 

Str» labio capitis tetragono, bursa maris -•obto- 

nica, cauda feminae acuta, • 
Ent. 1« p» 236* n» 19. Str* tubaeformis» 
Hab. in Felis Cati duodeno Zjedjerus Aprili 

reperit» 

S p e c i es d uh i ae^ 

24» Strongylus Lupi» *J* 

Hab. in intestinis Canis Lupi* C. M, V. nispt, 
£5» Strongylus Vulpis glandularis, 

Mant. n, 2:5. Sr* Vulpis gland» 

Hab* in Vulpis glandulis mesenterli, Mus^ ^» 
26» Strongylus Vulpis oesophageus* 

Mant, n» 26. Str. VuJpis oesoph» 

Hab. in Vulpis oesophago. BIus, V^ 
^7. Strongylus Myoxi; ^ 

Hab. in intestinis Myox.i Gliris, C. E, V 
Sg. Strongylus ^uis. 

Ent. i.«p. 346. n. 34. Mant. n.aS- Str. Suis. 

Hab. in bronchis Apri, Ebel» Suis domesticae 
MoDESR., Mus, V, 

- 29. Strongylns Elephajiti. •|' 
' Hab. in JLlephauH iiidici liepate. C, E, V 

50. ' Stroiigylus Cameli. "f 

Hab. in Caineli Dromedarii et Bactriain pul- 
monibus. C. E. V. mspt. 

51. Strongylus Caprebli. *}• 

Ent. j. p. ^244. 1). 32 Str. Capreoli. 
Hab. in Cervi Capreoli tubercuiis renunit Rkd.i- 
An potius Spiroptera ? — 57 ^ 

52. Strongylus Dorcaclis, i" 

Hab, in pulmonibus Antilopes Dorcadis^. C, -E. 
ip'. viscptus* 

35. Stroiigylus Amnionis. "^ 

Hab. in intestinis Ovis Ammonis, C* .E. V* 
54» Strongylus Vitulorum. •f' 
Ent. I, p. 245*. n. 33. 

Hab. in Fitidomm trachea et bronchis, accumu- 
latus saepe perniGidsus. 
55. Stronfjylus Tardae. 

Ent. I. p. 241. n. 25. Str. Tardae» . .:.: 
Hab. In Otide Tarda Septembri Gryphla^ feml- 
neum reperi. 

36. Strongylus Ardeae otellarls, ^ 

Hab. in Ardcae stellaris ventriculo. C^E^V^m^ 

37. Strongylus Viperae. •|' 

Hab. in intestinis Viperae Redi, C,B,,V-f 
3^. Strongylus Colubri. "^ 

Hab» in intestinis Qoliibri austriaci* C.JL,V* 

G enus I X. As c ar is. 

Corpus teres elasticum utrinque attenvatum. Caput 
trivalve, Genitale mascuium: spiculurji duplex» 

At Corpore utrinque aeqiialiter attc- 
nuatOt 

a. Capiie nudo. 

1. Ascaris lumbricoides Linn* 

Asc» capite nudo, corpore ntrinque sulcato, cau- 

da obtusiuscula. 
Ent. I. p. 12.). n. r. Mant. n. r. Asc.luKibricoides. 
'Hab. in intestinis tenuibus Ilominisy Suis, Bo' 
visy Equi et As}ni. ^- 58 — 

B^ Ascaris distans R. 

Asc. Capite nudo, corpore aequabili, cauda ma- 

ris inflexa acuta, feminae recta subulata, 
Ent, I. p. 128. n. 2« Asc. distans. 
Hab. In intestinis Simlae Sahaeae crassis Bero- 

lini Martio reperi. 

5* Ascaris vesicularis Froelich, 

Asc» capite nudo, corpore utrinque aequaliter 
attenuato, cauda subulata rectiuscula, maris 
utrinque alata, 

Ent, I. p. 129. n. 3, Asc. vesicularis. p. igg. n, 66. 
Asc. iJrogalli. Mant. n, 3. Asc. vesicularis» 

Hab. in intestinis crassis, praesertim coecis Otim 
dis Tardae ; Phasiani Gallr , colchici y pictif 
nyetkemcrif Pavoriis cristati) ISIumidae IMeleam 
gris; Tetraonis Urogalli , Bonajiae, Coturni* 
eiSf JPerdiciSy saxatilis^ 

4- Ascaris inflexa Zei>. 

Asc. capite nudo, corpore utrinque aequaliter 

attenuato^ caudae femineae acumine brevi 

inflexo. 
Ent. I. p, 129, n, 3, sub praecedente, ib. p, 132, et 

n. 4. Mant. n, 4, Asc. inflexa» 
Hab, in intestinis tenuibus Phasiani Galli; Ana^ 

tis Boschadis, domesticacy acutae, moschatae^ 

An huc n. 99. ? 

5- Ascaris subulata R, 

Asc, capite nudo, corpore utrlnque aequaliter 
attenuato, cauda subulata, leminae recta de^ 
prtssa, maris inflexa, utrinque alata. 

Mant, n» 5. Asc. subulata, 

Hab, in intestinis CaprimulQi rujicollis^ Mus, F* 
An huc n, 90. ? ^. 39. --^> 

6« Ascaris adunca R. ;, 

Asc. capite caudaque utriusque sexus Incurva 

acuta nudis, lcorpore utrinque aequaliter at- 

tenuato» 
Ent, I. p» 133, n. 5. Mant. n. 6. Asc. adunca. 
Hab, Ih ventriculo et intestinis Clupeae Alosae 

Gryphiae Majo, Arimini Aprili reperi. 
7. Ascaris constricta R. 

Asc. capite nudo, truncato, corpore utrinque 

aequaliter attenuato, cauda rectiuscula obtusa. 
Ent* I. p. 134. n. 6. Mant. n. 7. Asc. constricta. 
Hab, In Trachini Draconis tunica intestinorum 

peritoneali Parisiis Majo, Neapoli Junio reperi. 

g. Ascaris rotiindata R. 

Asc. capite rotundato nudo, corpore utrJnque 
aequaliter attenuato, apice caudae brevi acuto 
inflexo. 

Mant. n. 8. Asc, rotundata* 

Hab. In Squali Galei ventriculo Arimini Majo 
reperi. In ventriculo Squali glauci^ Mus,P\ 

9. Ascaris osculata R. 

Asc. capitis iiudi valvulis orbiGularibus margi- 
hatis, corpore utrinque aequaliter attenuato, 
utriusque sexus apice caudae brevissiino acuto. 

Ent. I. p. 135. n. 7. Asc, osculata. 

Hab. In ventriculo Phocae v/^M&*//<ze- SGrypliiae 
Novetnbri reperi 

10. Ascaris peliucida R. 

Asc. capitis nudi valvulis magnis obtusis, cor- 
pore utrinque aequaliter attenuato, apice cau- 
dae obtuso. 

Mant. n. 10. Asc. pellucida» 

Hab. Sub Upupae Epopis tunica hepatifr Triut- 
i-ER reperit. 11* Ascaris gnlosa R. 

Asc. capitis nuili va,lvulis elongatis, cftrpore 

vitTmque aetjuialitet, attenuato, cauda feminae 

recta subulata, maris acumine brevi divaricato. 

Mant. n. 'if/^Asc. gulosa. 

'-^ Uab. In Testhdinis tahtdatae coeco et anteriore 

colt parte Novembti BeroiJni reperi, 
12* Ascaris daclyluris R. 
Asc» capite nudo, corpOre vurinque aequaliter 
attenuato, 'iauda feminae lo!i!^a subulata, ma- 
ris apice btevi dbtuso depresso. • \ 

Ent. 2.. p. 266» n. g. Vermis dubius Testudinis 

terrestris. ' Maiit* n. 12. Asc. dactyluris. 
Uab, In intestinis crassis Testudinis graecae Rp- 
mae Majo reperi. . *, 

43, Ascatis~spinicauda Olfers. 

Asc» capite nudo, corpore utrinque subaequali- 
ter attenuato, cauda feminae recta subulata, 
niaris incurva, alata, cuspidata» 
Mant. »♦> 13. Asc. spinicauda. 
Hab. In Laccrta Tcguixin repertam Ojleers ex 
Brasilla misit. 
14. Ascaris acuminata Schrank. 
Asc. capite nudo, corpore utrinque aequaliter ' 
attenuato, cauda obtusa mucronata, maris recta, 
feminae inflexa. 
Ent. I. p. 136. n. 8» Asc» acuminata, 
Hab. in intestino tenui Hylae arhoreae^ Hanae 
esculentae et temporariae, in qua saepius rejperi. 
b. Capite alato. 

15' Ascaris transFuga R. 

Asc, capitis ala utrinque lineari longa, caudae 
obtuso-acutae nulla, corpore sulcato aeqtia- 
liter attcnuato» r - 4. - 

Mant. n, 15, Asc» transfuga» 

'Hab, in inteslinis Ursi arcti et maritimi^ 'Mus„ 
Vienn, " ' , . 
t6. Ascaris leptoptera R» 

Asc, capitis ala wtrinque longa lineari vtl la- 
tiuscula, caudae acutiusculae nulla, corpore 
aequaliter attenuato. 
lEnt, I» p. I37» n. 9. Mant. n. 16. Asc» lept. 
Hab. In Leonis oesophago et ventriculo De- 
cembri Berolini reperi. 
17» Ascaris niicroptera R. 
Asc. capitis ala utrinque lineari brevi, caudae 

obtusae nulla, corpore aequaliter attenuato, 
Mant. n. 17. Asc, microptera, 
Hab. In oesophago et intestinis tenuibus Canis 
Liipi Berolini Januario reperi» 
18« Ascaris marginata R. 
Asc. capitis ala utrlnque semilanceolata, caudae 
obtusiusculae vix conspicua, corpore aequa- 
liter attenuato» 
Ent. I. p, 138. n. 10. Asc. raarginata, 
Hab. in intestinis Canis familiaris tenuibus 
vulgaris. 

19. Ascaris triquetra Sciirank. 

Asc, capitis ala utrinque semielliptica, caudae 
acutaelatiuscula, corpore aequaliler attenuato, 

Ent. I. p. 139. n. II. Asc. marginata. 

Hab, in intestinis Canis Vulpis tenuibus vul- 
garis. 

20. Ascaiis brachyoptera R. 

Asc. aU capitis utrinque lato-elliptica, caudae 
papillatae nuUa, corpore aequaliter attenuato, 
. Mant, n. ao, Asc. brachyoptera» 
Hab. in intestinis Viverrae Gemtbae^. Mus* V* — 42 — • 

21* Ascaris mystax Zed. 
Asc» ala capitis utrinque serniovata, cauclae acu- 

tiusculae lineari, corpore aequaliter attentiato. 
Ent. r. p. 140. n» T2. Asc. mystax. 
Hab. frequentissima ili intestinis tenuibus FeUs 

Qaii domestici\ QUdLva feri ^i Lyncis* Mus^V^. 
22. Ascaris Perspicillum R. 

Asc. ala rapitis utrinque lineari, valvnlis margi- 

natis, corpore aequaliterattenuato, caudaacuta» 
Ent. I. p^ 141. n. 13. Asc. perspicillum. 
Hab, in intestinis tenuibus Meleagridis Gallo* 

jjavonis Decembri Gryphiae reperi. 
25. Ascaris semiteres Zed* 

Asc. ala capitis utrinque lineari, corpore aequa- 

liter attenuato subtus planiusculo, cauda ob- 

tusiuscula. 
Ent. I. p. 143. n. 14. Mant. n. 23. Asc. semiteres. 
Hab. in intestinis Triugae Vanelli» Froei.ichio 

Septembri, Julio Zedero, mihi Junio Gry- 

phiae obvia. 
24* Ascaris depressa Zed. 

Asc. ala capitis discreti depressi, caudaetjue ob- 

tuso-acutae lineari, corpore aequaliter vel 

antrorsum magis attenuato. 
Ent. r. p. 143. n. 15. Asc. depressa. p. 189. n, ^2» 

Asc. spiralis* Mant. n, 24. Asc. depressa» 
Hab. in intestinis Vulturnm^ Falconum et Stri' 

gium, de quibus Mantissa conferatur. 
25. Ascaris ensicaudata Zed. 

Asc. ala capitis caudaeque ensiformis latiori, 

corporis aequaliter vel antrorsum magis atte- 

nuati vix conspicua, 
Ent. r.p.i45.n, 16. Asc. ensicaudata. p.igi.n.^^, 

AsCt lancea. Mant, n, 25, Asc. ensicaud^ta» — 45 -- 

Hab, in Tnrdorum intestinis, de quibus Man* 
tissa conferenda. 

26. Ascaiis crenata Zed« 

Asc» ala capitis depressi corporisque utrinqne 
aequaliter attenuati crenata, caudae obtusae 
acuta, spiculis foliaceis. 

Ent. i.p. 146. n. 17. Asc. crenata. 

Hab. in intestinis Stiirni vulgaris Comes de 
BoRKE, Zeder Aprili; Braun dedit. 

27. Ascaris fallax R, ' 

Ascaris ala capitis oblitterata, valvulis obtusis, 

corpore utrinque aequaliter attenuato , cauda 

obtusa maris naarginata dellexa, feminae re- 

ctiuscula. 
Mant. n. 27. Asc. fallax. 
Hab. in ventriculo et intestinis Lacertae viri' 

dFS„ Mus, Vieiin, 
28» Ascaris njorovenofa Zed. 

Asc. ala capitis caudaeque maris reflexae, fe- 

minae inflexae latiore, corporis utrinque aequa- 

liter attenuati tenuissima. 
Ent. i.p. 147. n. i8- Mant. n.28.Asc.nigro-venosa» 
Hab. In Jnguis fragilisj liaiiae bemporariae^ eS' 

culentae^ Bufonis cinerei pulmonibus reperi; 

in Bufonis igneii viridisy fusci pulmonibus. 

Cat, Ent, K 

29. Ascaris Acus BLOCii. 

Asc. ala capitis tenuissima, ccjpore utrinque 

aequaliter attenuato, cauda maris acuta, fe- 

minae obtusa. 
Ent. I. p, 150, n. 19. Asc. Acus. 
Hab. in intestinis Esocis JLucii frequentissima, 

rarior in JEsocis Belones abdomine, ubi ipse 

Majo Gryphiae reperi. An huc n. 135'? — 44 — 

50* Ascaris aiigulata R* 

Asc. capitls truncati ala utrinque exstarite,' coiv 
pore aequaliter attennato, cauda maris recta 
obtusiuscula, feminae tenuiore subreflexa. 

Ent. T.p. 15^. n. 20, Asc. anguiata. 

Hab In Cotti Scorpii mesent^rio Gryphiae De- 
cembri reperi. ' 

S, P ar t e anbica crassiore* 
a. Capite alato. 

51. Ascaris vermfciilaris Linn. 

, Asc. capitis"'ob(n'5i membrana utrin'(1[iie vfesicu- 
lari, corpcre antice crassiore, ciiuda maris in- 
flcxa obtusa, feminae recta subulata. 

Ent. r. p. 152. n. 2f. Mant. n, 3i, Asc» vermi* 
cularis. 

Hab. in Hominis intestinis crassis , praesertim 
recto. An quae in Simiae Panisci crassis 
occurrit, eadem? 

52. Ascaris obvelata Pv. 

Asc. capitis obtusi membrana utrinque vesicu- 
lari, corpore antice crassiore,' acumine caudae 
masculae incurvae, femineaie l^ectae brevi ob- 
tusiusculo. •• 

•--I/nt. I. p. 155. n. 22,-Maiit. n. 32. Asc, obvelata. 

^ Hab. In intestinis Mnris Tmiscnli crassis Novem- 
bri Gryphiae reperi. lihid, \n' Mure ampliibio, 
arvaliy Arctomyde Citillo* C» -E, F> 

53, Ascaris acutissima Zed- *!• 

Asc. capiiis acuti membrana 1 iterali lineari, cau- 
da subuJata longissima, 

, Ent. I. p. 156. n. 23. Asc. aculissima. 

.. Hab, In coeco Sciuri vulgaris Zeoj.r. Augusto 
reperit. — 45 "-" 

34* Ascaris dispar Schrakk, *f 

A§c. capitis^ acuti Tnembrana laTernH latiore, re- 
• • liqui corporis tenuiore, cauda subulata. 
Ent. T. p. 257. n. 24. Asc. dlspar. 
Hab. in coecis y^/ij-(?rz/m saginatorum, Zeder (in 
quibus ipse nunquam rtperi.) in yinsere cw 
naJensi: ' O. £.. V, 

35. Ascatis niaculoisa R. 

Asc. ala capitls lUriMque M>mielliptica, corpbre 
antice crasslorfe, cauda obtusa cum acumine, 
feminae recta, mans oblique truncata. 

Ent. !♦ p. 158. n. 25, Asc. maculosa. 

Hab. In intestinis tenuibus Coliimbae domesti' 
cae (gutlurosae)' Gryphiae Junio reperi. Ibid. 
in C, risoria. C, £, V. 

36. Ascaris truncata Zed. 

Asc. ala capiiis utrinque lineari, corpore antlce 
crassiore, cauda obtusa cum acumine, mas- 
cula incurva, feminea recta. 

Ent. I. p. 195. n. 60, Mant. n. ^6. Asc. truncata. 

Hab. in intestinis Psittaci aestivi. Fe.oelich» 
JLeucocephaH et domi/igensis. ■ Mus^V. 

b. C apite' ?iudo. ' 

^'y. Ascaris dentata Zed. . 

Asc. capitis nudi valvulis exiguls, corpore an- 

tice crassiore, cauda maris spyraliter involuta, 

feminae brevi inllexa. 
Ent. I. p. 160. n; 26. Maut. n. 27. Asc. dentata. 
Hab. in ventriculo et intestinis Cyprini Barhi, 
3g. Ascaris gracilescens R. 

Ascaris capitis nudi valvulis latiusculis, corpo- 

re antice crassiore, apice caudali depresso 

acuto. 
Mant, n» $8. Asc. gracilescens. - 46 — 

Hab. In pentoneo intestlnorum Clupeae Spratti 
ct Encrasicoli Arimini Apriii et Majo, Nea- 
poli Junio reperi. Ex intestinis 5/;ra^^/» M^V. 
59. Ascaris compar Scpirank. 

, Asc. capitis nudi valvulis latiusculis, corpore 
-./ antice crassiore, cauda maris oblique trunca- 
ta, alata, feminae recta, obtusiuscula. 

Ent. I. p. 161. n. 27. Mant. n. 39. Asc. compar. 

Hab, in intestinis crassis Tetraonis Lagopodis* 
4o» Ascaris leptocephala R. 

Asc. capitis discreti nudi valvulis magnis, cor- 
pore antrorsum crassiore, cauda maris obtu- 
sa, ferainae acuta. 

Mant. n. 40. Asc. leptocepliala. 

Hab. In Biifonis cnicinti hydatide llenis Gaedk 
Berolini Junio reperit. In ventriculo Sala- 
mandrae palustris Otto Vratislaviae. In in- 
testinis Bufo7iis ignei, Mus^ Vienn* 

41. Ascaris incisa R. 

Asc. caplte obtuso nudo, corpore antice crassio- 
re, acumine caudae brevi conico. 

Ent. I. p. 163. n. 28. Asc. incisa. 

Hab. In vesiculis Talpae europaeae peritoneali- 
bus GoEzius Majo, ipse Aprili Gryphiae re- 
perimus. 

C, Parte postica crassiore, 
a. Capite nudo, 

42. Ascaris pusilla R. 

Ascaris capite acutiusculo nudo, caudae [cras- 

sloris acumine obtuso. 
Ent, I. p. 164. n. 29. Asc. pusilla. 
Hab. In Erinacei europaei vesiculls peritonei 

Julio et Septembri GrypUia© reperi» — 47 — 

45* Ascaris brev^icaudata Zed, 

Asc. capite nudo tenuiore, caudae crassloris acu- 

mine masculae incurvo, feminae subreflexo. 
Ent. I. p» 165. n. 30. Asc. brevicaudata. p 199. 

n. 68. Asc. Salamandrae terrestris. Mant, n. 43. 

Asc, brevicaudata, 
Hab, in intestinis Colubri NutriciSf ^tiguis fra» 

gilisy Salamandrae atrae, jnaculosaej Bufonis 
■ cirierei, viridis^ ig?tei, fusci et in Bufonis vi- 

ridis hydatidibus variarum partium. 

44* Ascaris eclimata R. 

Asc, capitis nudi valvulis magnis acutlusculi», 
corpore retrorsum crassiore aculeis reflexis 
armato, cauda obtusa mucronata, 

Mant. n, 44. Asc. ecliinata, 

Hab. in Geckorie Algesirae reperta. Mus, V, 

45« Ascaris megatyplilon R. 

Asc. capitis nudi valvulis acutiusculis, corpore 
retrorsum crassiore, cauda maris truncata, fe- 
minae subulata. 
Mant, n. 45, Ascaris megatyphlon, 
Hab. in coeco Lacertae Tguanae' spiritu vini 
servatae magna copia reperi, 

45. b« Ascaris tenuicoUis R. 

Asc. capitis nudi discretl valvulis obtusis loB- 
giusculis, corpore retrorsum crassiore, cauda 
maris oblique truncata, cuspidata incurva, fe- 
mlnae recta subulata, 

Mant. n» 45. b, Asc. tenulcollls. 

Hab. In ventrlculo Crocodili Lucii Heldelber- 
gae Martio I8l8 mortui Tiedemann reperit. 

46. Ascaris extenuata R. 

Asc» capitis nudi valvulis exiguis, corpore r©" — 48 — 

trorsum cr;isslore, caudae obtusae mucrone 

longo, tenuissimo. 
Mant. n. 46. Asc. extenuata. 
Hab. In recto LacertUe margfrUiUeae /ilgesixzt 

reperta.. .Mus, V* ,, ;:-:;i^i;;^ .- -'^^ ;^ • 
47. Ascaris leptura R. 

Asc. capitis nudi valyulis obtusis, corpore re- 

trorsum crassiore, cauda feminae subulata 

recta, maris inflexa, acumine longo reflexo* 
Mant. n. 47. Asc. leptura. 

Hab, in intestinis TcsLudiiils Mydae^ Mus. V. 
4^. . Ascaris microcepbala R.» 

Asc; capije nudo constricto,, /cai^dae crassioris 

apice brevissimo incurvo. 
Ent. I. p. 167. n. 31» Mant. n. 43. Asc. micro- 

cephala» 
Hab, In Ardeae comatae abdomine Nitzsch 

Majo reperit. Ipse in A, Nycblcoracls oesb- 

phago et ventriculo Arimini Aprili ofTendi.- 

49. Ascaris giLbosa Fu *{• ' , 

Asc. capite tenui, collo strumoso, caudae cras- 

sio-ris apice subtus plano. 
Ent. I, p. 167. n. 32. Asc, gibbosa» 
Hab. in intestinis Fhasiaui Galii rarissima, Ze- 

DERO soli visa. 

50. Ascaris sulcata R; 

Asc. Capitis discreti valvulis majusculis, corpore 
retrorsum crassiore utrinque sulcato, caudae 
femiheae apice brevissimo conico, 

^lant. n. 50. Asc. sulcata. 

Hab. iri intestinis Testudinis Mydae. Mus* V, 
Vienn» 

51. Ascaris spiculigera R» 

Asc» capiie nudo, corpore ;retrorsum crassiore, — 49 — . 

caudae Incurvae apice brevlsslmo, marls acu- 

to, femliiae obtusiusculo. 
Ent. I. p. .168.- n. 33. Mant. n. ^r. Asc, spicu- 

ligera, 
Hab. in oesophaga et ventriculo Tt-leccrd Ono^ 
crota/i Akdr. Jurike; ihidein in P. Carhone 

ipse Majo Berolini reperi; in P. criitato eC 

jjygTriaeo* Mus. V, 
52. A>-caris variegaia R»' 

Asc. c; pite nudo, corpore retrorsum crassiore, 

cauda feminae recta obtusi^iscula cum acu- 

mine brevi, 
Ent. I. p. 169. n. 34. Asc. variegata. 
Hab. In Colyvihi septentrionalis oesophago Gry- 

phiae Augusto solitariam reperi. An huc n. 97 ? 
55» A^raris sin. piex R. 

Asc. capite nudo, corpore retrorsum crassiore,' 

cauda obtusa. 
Ent. I. p. 170. n. 35. Asc. simplex. 
Hab. in ventriculo primo Delphini Pkocaenae, 

Albeks> An liuc n. 82. ^ 
54. Ascaris labiata R. 

Asc. capitis nudi valvulis maximis, corpore re- 

trorsum crassiore, cauda acuta. 
Ent. I. p. I 72. n. 37. Mant. n. 54. Asc. labiata. • 
Hab. In intestinis Muraenae ^ngJiillae Gryphlae 

Augusto, M, Congri et 3Jyri JSeapoii Junio 

et Julio ^-eperi, 
55« Ascaris truncatula R.. 

Asc. capite nudo truncato, corpore retrorsum 

crassiore, caudae acumine obtuso. 
Ent. I. p. 173. n. 38. Asc. truncatula. 
Hab. I^rcae Jluviatilis in intestinis Decembri, 

in iiepads hydatide Julio et Octobri; hepatis 

D — 50 — 

tunica mvolutam Aprill, inter dorsi rauscu- 
los Junio; in. Pcrcae Luciopercae peritoneo 
Majo Gryphiae reperi. 

56, Ascaris crassicauda R. 

Asc. capitis nudi valvulis magnis truncatls, cor- 
pore retrorsum crassiore, cauda obtusiuscula. 
Mant. n, ^t^. Asc, crassicauda. 
Hab. in intestinis Labri Tincae. Mus. V* 

57. Ascaris aiicta R. 

Asc. capite acutiusculo nudo, corpore retrorsura 
crassiore, cauda obtusiuscula inflexa aiata, 

Ent. I. p. 175. n. 39. Asc. aucta. 

Hab.' In Blcnnii vivipari tubo intestinali sae- 
pius copiosam, interduin in peritoneo, semel 
inter branchias solitariam Gryphiae reperi. 
58» Ascaris citneiformis Zed. *f* 

Asc. capite tenuissimo, corpore retrorsum cras- 
siore, cauda alata inucronata. 

Ent, I. p. 177. n, 40. Asc. cuneiformis. 

Hab. in variorum Cyprinorum intestinis rarior. 
Zeder. In int. Cyprini cultrati et Jdi, Cat^ 
JEnt, Vieitn. 

59. Asraris obtusocaudata Zed. 

Asc. capite nudo, corpore retrorsum crassiore, 
cauda mucronata, membrana laterali antice 
dorso, postice abdomini approximata. 

Ent. I. p. 177. n. 41. Asc. obtusocaudata, p, 202. 
n. 74. Asc, Truttae, Mant. n. 59. Asc, obtuso- 
caudata. 

Hab. in ventriculo et intestinis Salmonis Farh- 
nis et Truttae. 

60. Ascaris Capsularia R. 

Asc, capite cauda^^ue acutiuscula nudis, corpors 
retrorsui» ci;^ssiore. — 51 — 

Ent» i; p. 179. n. 42* Asc, Capsulana» 

Hab. In Salmouis Salaris intestlnis liberam, fet 

cavo abdominis, peritoneo involutam, saepius 

Gryphiae verno tempore reperi, 
'6i. Ascaris rig»da R. 

Asc. capite discreto nudo, corpore retrorsum 

crassiore, apice postico papillari, cauda maris 

incurva, feniinae recta» ' 

Ent. I. p. iS'. n. 43 Mant. n. 61. Asc. rigid^» 
Hab. iii hophii piscatorii tubo cibario. Miii.. 

LliR. Miis. /^. 

62. Ascaris acuta Mulil. *|* 

Ascaris capitis discreti valvulis rotundatis, cor- 
pore retrorsum crassiore, cauda obtusa mu- 
cronata. 

Ent. I. p. 182. n. 44. Asc. acuta. 

Hab. in Fleurouecte Rhombo^ Mullek. 

63. Ascaris inciirva B.. 

Asc. capitis nudi valvulis exiguis, corpore re« 

irorsum crassiore, apice caudaii longiusculo 

semitereti, acuto, incurvo. 
Ent. 2. p. 276. n. c6. Vermis dubius Xiphiae« 

Mant. n. 63. Asc. incurva. 
Hab. in Xlphiae Gladii tuberculis intestinorum 

morbosis. Spedalieri. 

b. Capite alato. 

64* Ascarls clavata R. 

Asc. ala capitis utrinque lineari, corpore retror- 

sum crassiore, cauda obtusiuscula. • 
Ent. T.p. 183« n. 45. Mant. n. 64. Asc. clavata. 
Hab. in ventriculo Gadi barbati, Fabricius; in 
zhAoTmnQ Merlangi, Gaebe; in laucibus Gadi 
/4c;glefnii ipse verao tewpore reperi. 

D a — 52 — - 

65« Ascarls collaris R» 

Asc. ala cnpitls utrinque lineari, corpofe retror- 

sum crassiore, cauda obtusa mucronata. 
Ent. I. p. !84- n. 46. Mant. n. 65. Asc. collaris. 
Hab. In intestinis Pleuronectis Flesi et jnaxi» 
vii Gryphiae, Neapoli Julio in abdoraine P. 
manci reperi. 
^^. Ascaris tenuissima Zed. "^ 

Asc. ala capitis tenui, corpore retrorsum cras- 

siore, cauda subulata. 
Ent. i.p. l85« "•47« Asc. tenuisslma. 
Hab. in intestinis Gadi JLotae. Zbder, C.E.V. 
67« Ascaris mucronata Sciirank. *{* 

Asc. ala capitis ulrinque latiuscula, corpore re- 

trorsum crassiore, cauda mucronata. 
Ent. i: p. I8t>. n. 48. Asc. mucronata. 
Hab. in ventricula Gadi Lotae. Zeder. C, £, V^ 
68* Ascaius cuspidata R. 

Asc. ala capitis utrinque tenuissima, corpore re- 

trorsum crassiore, cauda obtusa cuspidata, 
Mant. n. 6$. Asc. cuspidata, 
Hab. In colo duarum Larvarum Geotrupis Na» 
sicornis Eerolini Majo reperi. An huc n. 140,? 
69. Ascaris succisa R. 

Asc. ala capitis utrinque lineari, corpore retror- 

sum crassiore, cauda truncata. 
Ent. I. p I87. n. 49. Asc. succisa. 
Hab. in intestinis Rajae clavatae. Reinh, TiUE- 
viRANus. m. Miraleti. C. E. K. 
'jo. Ascaris cephaloptera R. 

Asc. ala capitis uturinque semi-lanceolata brevi, 
corporis retrorsum crjlssioris nulla, apice cau- 
' dali obtusiusculo. 
Mant, u. 70, Asc. cephaloptera. — 65 — 

Hab. in intestlnls Viperae Rediy a quadejectam 
Nesti Florentiae dedit. 

71. jf\scai-is lioloptera R. 

Asc. ala capitis corporisque retrorsum crassio- 

ris tenui, caudae inflexae apice acuto» 
Mant. n. 7. Asc. holoptera» 
Hab. in intestinis Testiiditiis Jitydae. Miis, V. 

72. Ascaris serpentiilus R. 

Asc. ala capitis corporisque retrorsum crassio- 
ris lineari, cauda inflexa obtusa mucronata» 

Ent. I. p. 191. n. 53» Mant» n, 72. Asc, serpen- 
tulus. ■ 

Hab. in intestiuis Arieae cinereaey Beaun; !Fk.oe- 
xiCH Julio, 

S p e c i e s diih i a ** 

73. Ascaris Canis Lagopodis. \ 

Ent. I. p. 194. n. 56. Asc. Canis Lagopodls. 
Hab. in Caiie Lagopode» Forsan ad n. 19, aman- 
danda, 

74. Ascaris Canis aurei. "^ 

Hab. in intestinis Canis aurei. C„ E. V. mspt^ 
75- Ascaris Tigridis. 

Ent. i.p. 194. n. 57. Mant. n. 75. Asc. Tigrldis. 

Hab, in intestinis Felis Tigridis. Mus^ V» 
76» Asearis Mustelartim. *{• 

Ent. i.p. 194. n. 58. Asc. martis. 

Hab. in intestinis Miistelae Martis, Mystaci n. 21. 
. proxima. Goeze. In intestinis Fam«<?. C,E,V^ 

77. Ascaris Gulonis. "^ 

Ent. 2. g. 37-J. n. ^^. b. Asc. Gulonis. 
Hab. in Gulouis jejuno. Pai,i.as. 

78. Ascaris Didelphldis. *{• 

Hab, in intesiinis Didelphidis muriuae. C^E.y, — 54 — 

79' Ascarls Castoris. 'f 

Ent. I. p. T95. n. 59. Ascaris Castoris. 

Hab. in intestinis Castoris Fibri, Perrault. 

go. Ascaris Dlporlis. *{* 

Hab. in intestinis Olpodis Sagittae. C.M.y^ 
gi. Ascaris Ovis. *}* 

Hab. in intestinis Ovif domesticae. CE.V.m, 
g2. Ascari<;.Delpliii^!. *|* 

Mant. n. §2. Asc. Delpliini. 

Hab. in ventriculo Delphini gangetici. Lebeck. 
83. Ascaris Lafiioriim. *]• 

Mant. n. 83« Asc. Laniorum. 

Hab. in intestinis Latdi Collurionis et minoris. 
Froelich. C. E. V^ 
84» Ascaris Cornicis. 

Ent. I. p. 191. n. 61. Asc. Cornicis. 

Hab. In Corvi Cnmicis ventriculo. Soemmer- 
RiNG. Ipse in iliius tenuibus Gryphiae Ju- 
nio reperi. 

85. Ascaris Corvi glandarii. 

Ent. I. p. 197. n. 62. Mant. n. 85« Asc. Corvi 

glandarii. 
Hab. in intestinis Corvi glandarii. Otto. 

86. Ascaris Corv^i frugilegi. "^ 

Ent. I. p. 197. n. 63. Asc, Corvi frugilegi. 
Hab. in intestinis Corvi frugilegi. Schrank. 
Cat. Ent. V. 

87. Ascaris Picae. 
Mant. n. 87« Asc. Picae. 

Hab. In intestinis tenuibus Cjrvj P/c<2eNovem- 
bri Gryphiae reperi. 
88» Ascaris Alaiidae. "^ 

Hab. in intesdnis Alaudac triviaUs* C^EtV^m* — 65 — 

8g« Ascarls Emberizae» "j^ 

Plab. in intestinis Kmberizae Ilortulanae, Cat^ 
Ent. V* mjcpt. 

90. Ascaris Caprimulgi, *J* 

Hab. intestiiiis Caprimulgi europaei. Cat^ E, V. 
mipb. an ad 5, ?, 

91, Ascaris Cicom*ae« *{• 
Mant. n. Qt. Asc. Ciconiae. 

Hab. in intestinis Ardeae Ciconiae, Cat. E^V* 
In ventriculo Ardeae nigrae, RosA, 
92^ Ascaris Ardearum. 'j^ 

Hab. in intestinis Ardeae comatae et purpureae, 
An acl n, 48 vel 72.? 
95- Ascaris Charadriorum. •f* 

Hab, in intestinis Charadrii Himantopodisy Mo' 
rinelli, Oedicnemi^ pluvialis, C. E. V. m, 
g4- Ascaris Ralli. ^ 

Hab. in intestinis lialli Crecis^ Cat,E,nt.Vieniu 
manuscriptus, 

95. Ascaris Glareolae, 
Mant. n. 93. Asc. Glareolae. 

Hab. In intestinis coecis Glareolae atistriacae 
Arimiru Aprili reperi, 

96. Asc. Sternae. 

Mant. n. 96. Asc, Sternae. 

Hab. In duarum Sternarum nigrarum ^iydatidi- 
bus intestinorura Arimini Aprili reperi, 

97. Ascaris Colymborum. \ 

Hab. in intestinis Colymbi auriti, eornutif cri^ 
stati, minoris, C. E, V, m. An ad n. 52. ? 
gS- Ascaris Lari. "^ 

Ent. I, p. 19ii.. n. 65. Asc, Lari. 

Hab, in intestinis Lari cinerarii, Bxocu, - 56 - 

99» Ascaris Fuligiilae. •{* 

Ent; I. p. 197. n. 64. Asc. Fuligulae. 
Hab. in inresllriis Anatis Fuligulae. BtoCH. An 
ad n. 4. ? 

100. Ascaris Mergorum. *|* 

Hab. in intestinis Mergi Merganseris et Serra- 
toris, Cat. JE. V, niscpt* 

101. Ascaris Ammodytis. "^ 

£[ab. in intestinis Viperae Ammodytis. Cat„ mspt^ 
An ad n. 70. ? 

102. Ascaris Torpedinis» 
Mant. n. 102. Asc. Torpedinis. 

Hab. in ventriculo Torpedinis marmoratae^ M.V, 

103. Ascaris Pastinacae, *{• 

Hab, in intesiinis Rajae Pastinacae, C.E.,V,m„ 

104. Ascaris Sqiiali* •{* 

Ent. r.p :<;oo. n. 71. Ascaris lineata. 
Hab. in intestinis Squali. Bosc. An excluso 
synonyrno Gordium spectante ad n. 8« ? 

105. Ascaris Helopis. "^ 

Paxxas ZopgraphiaRosso-Asiatica. T. III. (Pe- 
trop. 18 13. 4.) p. 102. Ascaris fusco-rubro- 
que annulata. 

Hab. saepe copiose in recto Aecipenseris Helo» 
pis. Pallas. 

106. Ascaris Orthragorisci* 

Mant. n. 106. Asc. Orthragorisci. ^ 

Hab. In intestinis Orthragorisci Molae Neapoli 
Julio reperi. 

107» Ascaris Hippocampi* 
Mant. n. 107, A^^c. Hippocampi. 
Hab. In intestinis Syngnathi Jlippocampi Ari- 
xnini Aprili reperi. — 57 — 

log. Ascaris Centrisci» 
Mant. Ti. io8. Asc. Centrisci. 
Hab. Iii peritoneo Centrisci Scolopacis Neapoli 
Julio reperi. 

109. Ascaris Ophidii barbati. 
Mant. n. 109. Asc. Ophidii barbati. 

Hab. In mesenterio Ophidii harhati Neapoli 
Junio reperi. 

1 1 0. Ascaris Ophidii imberbis. 
JSIant. n. iio. Asc. Oph. imberbis. 

Hab. In jnesenterio OpJndii imherhis Neapoli 
Julio reperi. 
1 1 1 ♦ Ascaris Uranoscopi. 

Mant. n. iii. Asc. Uranoscopi. 
Hab. In peritoneo Uranoscopi scahri Neapoli 
Junio reperi. 

112. Ascaris Gadi minuti. 

Mant. n. II2. Asc. Gadi. 

Hab. In abdomine Gadi minuti Arimlni Majo 
reperi. 

113. Ascaris Phycis. 
Mant. n. 113. Asc. Phycis. 

Hab, Inter Blennii Phycis appendices pyloricas 
Arimini Majo reperi. 

Il4* Ascaris Gobii. "j^ 

Hab, in intestinis Gohii Jozo. C. £, P^, nispt. 

115. Ascaris Scorpaenae. 

Mant. n. I15. Asc. Scorpaenae. 
Hab. In intestinis Scorpaenae Scrofae Arimlni 
Aprili reperi. 

1 1 6. Ascaris Fabri. 
Mant. n. 116. Asc. Fabri. 

Hab. in ventnQulo Zmis Tahrl Arimini Aprili 
reperi. — 58 ^- 

117. Ascarfs Soleae. *{• 
Hab» in iniestinis Fleurohectis Soleae. Cat,Ent. 
Vienn. mscpt. 
118' Ascaris Linguatulae. 
Mant. n. iiS* Asc. Linguatulae. 
Hab. In Pleuronectis L.inguatnlae mesenterio 
Neapoli- Julio reperi. 

119. Ascaris Maenae. 
Mant. n. rip Asc. Maenae. 

Hab. In intestiiiis S p ar i MaenaeATimini Apri- 
li reperi. 

120. Ascaris Boopis. 

Hab. In peritoneo Spari Boopis Arimini Majo 
reperi. 
12 1« AscarJs Spari Spicre. 
Mant. n. 121. Asc. Spari Spicre. 
Hab In Spari Spicre periioneo Neapoli Junio 
rcperi. 

122. Ascaris Smaris. -^ 

Hab. in intestinis Spuri Sniaris. C. E. V, mspt. 
125. Ascaris Cynaefli. 

Mant. n. 123. Asc, Cynaedi. 

Hab. In peritoneo Labri Cynaec?/ Neapoli Ju- 
nio reperi. 

124. Ascaris Labri lusci. 
Mant, n. I24, Asc, Labri lusci. 

Hab. In abdomine Labri lusci Neapoli Junio 
reperi. 

125. Ascaris Novaculae. 
Mant, n. 125, Asc. Novaculae. 

Hab. In Labri Novaculae (Coryphaenae Linn,)~ 
peritoneo Junio et Juiio Neapoii reperi, 
126» Ascaris Sciaenae. 
Mant. n» 126. Asct Sciaenae. , — 59 -- 

Hab. In peritoneo Sciaenae Umhrae Augusto 
Speziae reperi. 
127. Ascaris Gasterostei, 
Erit. r. p. 201, n. 72. Asc. Gastcrostei. 
Hab. In intesiinis Gastero^tei uculeati^ Fauri- 
cius. Ipse Gryphiae Junio reperi. 
128* Ascaris Mulli. 
Mant, n. 128. Asc. Mulli. 

Hab. In intestinis Mulli nibescentis Ariqaini 
Aprili reperi. 
129. Ascaris Lyrae. 
Mant. n. 129. Asc. Lyrae. 

Hab. In inesenterio Triglae Lyrae Junio Nea- 
poli reperi, 
150» Ascaris Barbatulae, "f* 
Hab. in intestinis Cobitidis Barbatnlae. C £♦ V, 

13*« Ascaris Siluri. , 

' Ent. I. p- 201. n. 73. Asc. Siluri. 

Hab. intestinis $iluri Glanidis, Bloch, Ipse 
Gryphiae Majo reperi. 

132. Ascaris Alhulae. "^ 

Ent. I. p. 202. n. 75. Asc. Albulae. 
Hab. in Sabnonis Mhulac tub^rculis morbosis 
ventriculi et branchiarum. KoELUEUTiiR. 

133« Ascaris Salmonls Omul. *J* 

Paxlas Zoographia Asiatico-Rossica T. III. (Pe- 

trop. I8I3- 4) p. 409- 
Hab. Ascarides et Taeniolae in Sahnonis Omul 
ventriculo IVequentes, coecis inhaerentes ea- 
que saepe perfodientes. 

134. Ascaris Saiiri. 
Hab. In Osmeri Sauri mesenterio Neapoli Ju- 
nio reperi. — «• 6o — — 

135. AscArls acliposa Schrank. *J* 
' Ent. I. p. 202. n. 76. Asc. adiposa. 

Hab, in abdcniine Esocis Lucii. ScHRAi>tit. An 
ad n. 29. ? 

136. Ascarjs Argentinae. 
Mant. n. 136. Asc. Argentinae. 

Hab. In abdomine Argentinae Sphyraenae Ro- 
mae Majo reperi. 

137. Ascaris Alherinae. 
Mant. n, 137. Asc. Atherinae. 

Hab. Jn intestinis et peritoneo Atherinae Hep» 
seti Neapoli Junio reperi. 
138' Ascaris Clupearum. \ 
■ Ent. 1, p. 203, n. 77. Mant. n, 138. Asc. Clupea- 

rum. 
Hab. in abdomine Clupeae Harengi^ O. Fabri- 

CIUS. 

139. Ascaris Cyprini erythrophthalmi. 

Ent. 2. p. 375. n, 78. 

Hab. in intestinis Cyprini erythrophthalmi, 

B R A Tf N* 

140. Ascaris Lucani. "^ 
Mant. 1). 140. Asc. Lucani, 

Hab- in intestinis JLucani Capreoli* Froexich, 
An ad n. 68»? 

Genus X. Ophiostoma. 

Corpus teres elasticum utrinque attenuatum^ Caput 
hilahiatum^ labio superiore et injeriore, 

t. Opliiostoraa cristatum R. \ 

Oph. capitis rotundati labio superiore galea- 
to, inferiore depresso, truncato, collo denti- 
culato, cauda feminae obtusa mucronata. — 6i — 

Rictularia eristata Fkoelich, Mant, n, !♦ Oph. 

crlstatum, 
Hab. in intestinis tenulbus Myoxi Mu?cardini, 

Froelich, 3Iyoxi Glirir et Dryadis, Q,R,V* 

2, Ophiostoma mucronatum R. 

Oph. c^pitis obtusi labiis de{)ressis aequalibus, 

cauda feminae obtusa inucronata. 
Ent.l.p. Ii7.n. i. Mant. n.2. Oph. mucronatum. 
Hab. In intestinis Vespertilionis auriti Gryphiae 

Decembri 1803 tt 1804 reperi, In int, /^ej/;» 

lasiopteri et muriiii, Mus. V, 
5. Ophiostoma sphaerocephalum R. 

Oph. capitis rotundi labio supenore tumido, in- 

feriore minore, utroque sed hoc ininus fisso, 

cauda maris incurva alata, feminae recliuscu- 

la depressa. 
Ent, I. p. T88. n» 50. Asc. sphaerocephala. Mant^ 

n. 3. Oph. sphaerocephalum. 
Hab. Ii^ intestinis crassis Jccipeiiferis Sturionis 

Gryphiae et Beroliri Junio meuse reperi, 

4. Ophiostoma dispar R. -^ 

Oph. capitis obtusi labio superiore longiore, 
cauda maris mucronata, ferainae obtusiuscula, 

Ent. I. p. 119. n, 2. Oph, dispar, 

Hab. in intestinis Phocae foeLidae et groenlaiim 
dicae. O. Fabricius. 

5. Ophiostoma lepturum R. •{* 

Oph. capitis aiigustati labio inferiore longiore, 

cauda tenuissima. 
Ent. i.p, r2l. n. 3. Oph. lepturum» 
Hab. in intestinis Coryphacuae llippuridis* Ti< 

I.£STUS, 

(Ophiostoma Cystidicola Ent> l^. p. 122. n. 4. ad 
Spiropteras relatum est, conf. harum n» 15.) — 62 — 

G e nus XI. Liorhynchus, 

(-'orpiif elasticiim ieres* Caj?ut evalvey oris tuhulo 
eniissilif laevi, 

!♦ LJorhynchas Iruncatus !(♦ 

Liorh. cnpitis truncati tubulo elabiato, corpore 

'utrinque atenuato, cauda acutissiraa» 
Ent. I. p. 247, n. !♦ Li. truncatus. 
Hab. In intestinis Melis Taxi praesertim tenui- 

bus copiosissimos Gryphiae Octobri mense 

1792 (neque postea) reperi. 
2. 1 Liorhynchus gracilescens R. 

Liorh. capitis truncati tubulo elablato, corpore 

retrorsum a^tenuato, cauda acuta. 
Ent. I» p. 348. n. 2. Liorh. gracilesoens» 
Hab. in ventriculo Phocae barbatae^ 0« Fabri- 

cius, 
5. Liorhynchus clenticulatus R. 

Liorh. capitis tubulo labiato, corpore denticu- 

lorum antrorsum majorum seriebus plurimis 

armato, cauda maris involuta, alata, feminae 

recta, 
Ent. T. p« 249» n» 3» Mant. n, 3. Liorh, denti- 

culatus. 
Hab. in vcntriculo JMuracnae Arf^uillao, Zeder 

(Julio) et HiJBNER, a quo spe:imina mea ha- 

beo» Ait Spiropttra "? 
Ordo II. 

A c a n t h o c e p h a 1 a. 

Corpus teretiusculum^ utrieulare^elasticwn. Pro-- 
boscis seriatim uncinata retractilis. Individua 
alia mascula^ alia feminea^ 

Genus XII. Echinorhynchus. 
(Character Ordinis etiani ille Generis uuici,) 

A* Collo corporeque iiLerniibiiSt 

o, Collo brev issimo vel nullo. 

«. Proboscide subglobosai, 

!♦ Echinorhynchus Glij^as, Goeze. 
Ech. Proboscide subglobosa, coUo vaglnato, cor- 
pore longissitno, cylindrico, retrorsum decre- 
scente. 
Ent. I. p. 251. n. r. Mant. n. i. Ent. Gigas* 
Hab. in intestinis tenuibus Suis domesbicae et 
ferae^ vulgaris. 
2. Echinorhynchus Spiriila. Olfers. 

Ech. Proboscide subglobosa, collo subnullo, 
corpore utrinque attenuato, postice crassiori 
incurvo, 
Mant, n. 3t Ech* Spirula» — 64 — 

Ilab. la intestinls crassis Simiae Rosaliae reper- 

tum GxFERS ex Erasilia misit, 
3- Echinorhynchus riclnoides R. 

Ech, Proboscide subglobosa, coUo brevlsslmo 

vagmato, corpore utrinque attenuato, antice 

crassiore. 
Ent. I. p. 253, n. 2, Ech, riclnoldes» 
Hab. In Upupae Epopis mesenterio specimlna 

duo Gryphiae Juho meaise reperi, In illius 

intestinis. Cat, Rnt, Vienn, 
4. Echinorhynchus napaefonnis R, 

Ech. proboscide subglobosa, collo brevlsshno 

vaginato, cotpore antrorsum crassissimo, re- 

trorsum attenuato. 
Ent, I, p. 254. n, 3. Ech, napaeformis. 
Hab. In colo Erinacei europaejL Septembri Gry- 

phiae reperi. 
5* Echinorhynchus compressus R. 

Ech. Proboscide subglobosa, collo brevlsslmo 

vaglnato, corpore compresso, antrorsum la- 

tiore, 
Ent. !♦ p» 255, n. 4, Ech, compressus, 
Plab, In Corvi Monedulae recto Gryphiae Majo 

reperi, 

6. Echinorhynchus oligacanthus R. 

Ech. Proboscide subglobosa, uncinorum vali- 
dissimorum seriebus tribus, collo brevissimo, 
corpore retrorsum subatlenuato, 

Mant. n. 6, Ech, oligacantUus. 

Hab. Intestlno inferiori Colubri ejuadrilineati 
cxius adhaerentem Elorentiae Augusco men- 
se reperi, ^ 

7, Echinorhynchus oligacanthoHes R 

Ech. Proboscide subquadrata, uncinorum vali' - 65 - 

dlsslmorum seriebus quatuor, collo subnullo> 

corpore niaris cylindrico, leniinae antrorsum 

crassiore, 
Mant. n. 7« Ech. oligacanthoides. 
Hab» In Cohtbri oUvacei tunica intestini peri- 

toneali repertum Olfers ex Brasilia misit. 
g. Ecliinorhynchus tuberosus Zed. *{• 

Ech. Proboscide subglobosa, uncinorum tenui- 

um serie unica, collo vaginato br^vissimo, 

corpore oblongo. 
Ent. 1. p. ^57- n. 5. Mant. n. 8« Ech. tuberosus» 
Hab. Intestinis Cyprini rutili aohaerentem O, 

Fr. MiJixER. Semtl copiosum repferit. An 

huc n» 99, ? 

9. Echinorhynchus clavaeceps Zed. "^ 
Ech, Proboscide subglobcsa, uncinorura tenul* 

tim seriebus paUcis, cOllO subnuUo, corpore 
cylindrico, antrorsum decrescente. 

Ent. I. p. 258. n. 6. Ech, clavaeceps. p. 313. ti» 57# 
Ech. rutili. 

Hab. in intestinis Salmonis Huchonis; Cohitidis 
Barhatiilacy Taeniac ; Cjprini Alhurni, aurati, 
Sa^hif Bramaey Carpionis, erythrophthalmi^ 
Gohionis, Nasif Fhoxinif rutilif Tineae^ 

/3. Prohdscide ovali. 

10. Echinorhynchus globulosus K. 

Ech. Proboscide Ovali, uncinorura seriebus sex 
vel octo, coilo brevissirao, corpore obJongo. 

Ent. I. p. 259. n. 7. Mant. n, 10. Ech. globulosus». 

Hab. In intestinis BJuraenae Anguillae Gryphiae 
Maio, Junio et Novembri; Gobii nigri Ari- 
mini Aprili et Junio Neapoli; Spari JDenti" 
cis Arimini.Majo et Julio Neapoli; Fleuro' 
nectis Linguatulae ^eapoli Juiio; Sciaenae — to — 

Vmhrae Speziae Augusto ; Sphyraeuae Spet 
Neapoli Junio rtperi. In Gohio Aphya, Mus, 
Vieiin* In Gohio Gozo, Cub. Rnb. V^ 

y, Proboscide oblonga medio incrassata. 

11» Echinoihyncbns Pumilio R. 
Ech. Proboscide rnedio incrassata, uncinorum 
brevissimorum seriebus quatuor vel sex, collo 
nullo, corpore cylindrico, 
Mant. n. ii. Ech, Pumiho. 
Hab. in intestinis Lophii piscaborii» Mus, V, 

12. Echinorhynchus inaequalis R. 
Ech. Proboscide medio incrassata, uncincrum 

minutissimorum seriebus viginti quatuor, collo 

brevi, corpore postice attenuato. 
Ent. I. p« 261. n. 8- Ech. inaequahs. 
Hab. in ventriculo Falconis Buteonis, Andr» 

JURINE. 

15. Echinorhynchus globocaudatus Zed. 

Ech. Proboscide medio inerassata, uncinorum 

seriebus vigintiquatuor, collo nullo, corpore 

longissimo, postice rotundato. 
Ent. I. p. 264. n. II. Mant. n. 13» Ech. globo- 

caudatus. 
Hab. in intestinis Sbrigis passerinaet ZsD£r. 

AluconiSf NiTzsCH, 

l4* Echinorhynchiis cinctus R. 

Ech. Proboscide longa medio incrassata, unci^ 
norum minutissimorum seriebus quadraginta, 
corpore oblongo, antrorsum attenuato, posti- 
ce lineari. 

Mant. n. 14. Ech. cinctus. 

Hab. In mesenterio Colubri atrovirentis (Ari- 
jnini, Majo) et Viperae Redi (Bononiae Sep- ^ 67 ^ 

tembn igi? acceptae, Majo tgTS Berolinl 
mortuae) reperU 

J. Proboscide apice incrassata s. clavata, 

15. Echinorhynchus bacillaris R, 
Ech» Proboscide cylindrica apice aucta, uncl- 

ntyrum seriebus Iriginta, corpore longissirao, 

apice caudali inflexo» 
Ent. I. p, 301. n. 38- Mant. n. 15. Ech, baoillaris, 
Hab. in intestinis Mergl minuti, BtocH» 
"16. Echinorhynchus agilis R. 

Ech, Proboscide clavata, uncinorum seriebus 

tribus, collo brevissimo, corpore Utrlnque at- 

tenuato, densissime transversim striato, 
l^ant* n, i6, Ech. agilis. 
Hab» In intestinis Mugilis Cephali Atigusto Spe- 

ziae reperi, 
17. Echinorhynchus fusiformis Zed. 
Ech. Proboscide subclavata, uncinorum serie- 

bus octo ad duodecira, collo nullo, corpore 

ulrinque attenuato, 
Ent. 1. p. 261. n, 9, Ech. fusiformis. p. 270. n, i6, 

Ech, inflatus, Mant. n. 17. Ech. fusiformis, 
Hab, Tn intestinis Salmojiis Salaris Majo Gry- 

phiae reperi. Salm, ThyvialUy FarionisyTrub- 

tae, Gat, Enb, P", 

i. Proboscide basi incrassata sive conica. 

ig, Echinorhynchus Haeruca R. 

Dch. Proboscide conica, Uncinorura Scriebus 
sex vei octo, collo subaequali, corpore longo 
tereli, antrorsum crassiore. 
Ent, i, p. 265. n. 12, Mant. n. ly. Ech. Haeruca. 
Hab, In intestinis Ranae ternporariae et esculew 
tde vere et aestate Gryphiae, Bujonis igtiei Be- 
rohni Martio reperi, Bufonis cinerei, CIL^i^» 

1^2 - 6« --- 

^. Proboscide cyUndrica wl lineari. 

ig. Ecliinoihynchas angustatus R» 

Ech. Proboscide cylindrica, uncinorum seriebus 
octo ad viginti, coUo brevissimo, corpore utrin- 
que attenu&to. 
jEnt. I» p, 266. n» 13, Ech, angustatus. p. 268. n, 

14. Ech. affinis. Mant. n. 19. Ech. angustatus. 
Hab, In intestinis Gadi Lotae (Gryphiae Sep- 
tenibri); Fleuroiiectis Flesi (ib. Junio); Soleae 
(Neapoli Julio); Fercac Jiuviatilis (Gryphiae 
saepissime, vario anni tenipore); Gasterostei 
aciiLati (ib. Junio); Siluri Glanidis (ib.Majo) ; 
, Esocis Lucii (ib. et Berolini saepius); Felo» 
<nes (Gryphiae, Majo) reperi, In C-otto Gobioy 
Ferca Lucioperca et cernuay Cat» E, ff., , . 
fio* Echinorbynchus simplex R. "^, 

Ech. Proboscide cylindrica, uncinorum minu- 
torum seriebus multis, collo nullo, eorpore 
tereti subaequali. 
]Ent, I. p. 270, n. 15. Ech, simplex. 
Hab. in Trigla Gumardi. Rathke* In intestinis 
Triglae adriaticae. Cat, E., V, 
31* Echinorhynchus falcalus Froelich, \ 
Ech, Proboscide cyiindrica, uncinorum tenuissi. 
morum seriebus sex vel octo, collo nullOj 
corpore tereti aequali incurvo, 
Ent. f, p.' 271. n. 17. Ech. falcatus. 
Hab. in intestinis Salamandrae atrae, Fb.O£LICH« 
Cat. Ent. V. 
22. Echinorhynchus gracllis R., 

Ech. Proboscide cylindrica, uncinorum minuto» 
rum seriebus decem vel duodecim, collo nul- 
lo, corpore cylindrlco retrorsum atteuuato, 
Mant. n. 22t £ch. gcacilis* - 69 - 

Hab» In intestinis Coraciae garrulae TitEirTLER 

plurimos Augusto reperit» 
23. Echinorhy-nclius areolatus R. 

Ech» Proboscide cylindrica, uncinorum minuto« 

ruin seriebus viginti, collo subnullo, corpore 

utrinque praesertim retrorsum attenuato. 
Mant, n, 23. Ech, areolatus. 

Hab, in intestlnis Motacillae AtrioapiUae* M. V^ 

54» Echinorhynchus cylindraceus Schrank. \ 

Ech, Proboscide lineari, uncinorum (? serrato- 

rum) seriebus undecim, collo subnullo, cor- 

pore longissimo antrorsum angustato. 
Ent. !♦ p. 272. n, 18» Mant» n. 14, Ech. cyl,in-v 

draceus. 
Hab. in intestinis P/« wo/or/j et i^/riW/j-, GoezEj 

Octobri. 

25. Echinorhynchus tumiduUis R. 

Ecli. Proboscide line^ari, uncinorum tenuissimo- 
rum seriebus triginta, eollo huIIo, corpore cy- 
lindrico retrorsum attenuato. 

Mant» n, 25. Ech» tumidulus. 

Habitaculo non indicato Oxfbrs cx Brasilia 
misit. 

26. Echinorhynchus tiansversus R* 

Ech. Proboscide lineari, uncinorum mediocrium 
seriebus vigintiquatuor ad triginta, collo nul- 
lo, corpore utrinque, praesertim antrorsum 
attenuato, 

Mant. n. a6. Ech. transversus^» 

Hab. in intestinis Turdi cyaiiei, Turdi n, sp.y Siur» 
jii vulgaris, Motacillae stapazinae, Mus, Vienn^ 
Turdi Merula» et saxatilis, Cat, E, V^ 

27. Echinorhynchus micracanthus R. 

Ech» Proboscide subcylindrica, ^uncinorum ani- — r,Q --, 

nutisslmorum seriebus plurimis, collo nullo, 
corpore cylindricoNantrorsura crassiore, 

Mant, n, iiy.Ecli, micracanthus, 

H^,b. In intestinis MotaciUae (perperam Ficc- 
tlulae dictae) Florentiae Augusto reperi, In 
int, luOxiae Coccothrauitis^ Fringillae caelebiSf 
Mus. Vienn, Motacillae atricapillaej nisoriaCf 
Oejianthesy Aiaudae arvensis*. Ce^t^ £. V^ 
28, Echinoihynchus spiralis R* 

Ech, Probo-^cide lineari, uncinorum minutorum 
seritbus triginta, collo nullo, corpore tereti, 
aequali, longissimo, 

Ent, i. p ;"73. n. (9. Mant. n, 28. Ech. spiralis, 

Hab, In intesrinis Ardeae minutae, Nitzsch et 
ego (Arimini, Aprili) reperimus, 

29 Eohinorhynchus caudatus Zedei\. *!• 

Ec!i Probo^tidti rvlindrica medio constricta, un- 
cinoruiu seriebus viginti septem, collo nullo, 
corpore tereti lungo, 
Ent. ! p. 274 n. 20. Mant. n, 2g. Ech. caudatus» 
Hab. in intestinis Falconis nasviiy lagopodis, 
Milvi, Bnteonis, ru/i, pennati, cyanei^ Tinnun' 
culiy cineracei. Cat, R. V, 
50. itchjnoihynchus Tuba R. 

Ech. Proboscidis Unearis plurimis uncinorum 
seriebus armatae tuba apicis incrassata^ collo 
nuih), corpore tereti longo, 
Ent \. p. 25. n. 21. Mant, n. 30. Ech. tuba. 
Hab in intestinis Stvigis Bubonis, Cat. Ent. 
Vicnn. Aluconis, Muller, Froelich. stri- 
dnlae (Januario), Goez:e; Jlanimeae, ego Gry- 
phiae '• artio. v 

31. Ecliinoihynchus aequglis R. *}• 

Ech. proboscide cylindrica, uncinorum seriebus — 71 — 

pluriml?, crasside corporis longi aequalis, 

collo nuUo. 
Ent. I» p. 277. n. 22. Ech. aequaKs. 
Hab. in intestinis crassis Sirigis Oti , Februa- 

rio, Martio, Goezie, Comes de Borxe. 
52. Echinorhynchus Acus R. 

Ech. Proboscide lineari, uncinorum seriebu» 

viginti, collo nullo , corpore longissimo, re- 

trorsum subattenuato, 
Ent, T.p. 278. n.23, Ech. Acus. p,28r. n. 24. Ech. 

lineolatus. ^.317, n, 6i» Ech, Lophii, Mant, 

n. 52. Ech. Acus. 
Hab. in intestiuis Gadi Aeglejlni, harhati^ GaU 

lariae (in quo Gryphiae Majo reperi), lusci, 

Merlangif Alerlucciif Molvacf virentis y Cotti 

Scorpiiy Lophii piscatorii, 
35. Echinorhynchus moniliformis Bremser* 
Ech, Proboscide cylindrica, uncinorum tenuis- 

simorum seriebus duodecim, collo nuUo, cor- 

pore longissimo moniliformi, cauda tereti. 
IVJant. n. 33. Ech. moniliformis, 
Hab, in iiitestinis Muris arvalis^ Mus, F", Cri» 

ceti. Cat. R. V, 

b. Longicolles, 

34. Echinorhynchus porrigens R. 

Ech. Proboscidis cylindricae receptaculo maxi- 
mo obconico, collo filiformi, corpore cylin- 
drico antrorsum attenuato. 

Eni. I. p. 304. n, 40, Ech. Baiaenae» Mant» n. 34. 
Ech, porrigens. 

Hab. in intestinis tenuibus Balaenae rosbratae. 

WAJLTEft. 

55. Echinorhynchus fih'colh's R. 

Ech. Proboscidis (semper lafentis) receptaculo ■e?M q2 ^ 

snagno spliaerico, collo filiformi, corpore ob- 

longo utrinque obtusissimo. 
Ent. I, p. 283- n. 25. Ecli, filicollis. p. 304. n» 

41. Eck. Anatis mollissimae. Mant. n, 35, 
- Ech. iilicollis. 
Hab. in intestinis yinatis Boschadis ferae (in 

qua Gryphiae Septembri), FuUgulaef Sponsaey 

mollissiniae y Fulicae qtrae (in qua JiiliQ Gry- 

phiae reperi), 

56, EGhinorliynchus tereticollis R. 

Ech, Proboscidis cylindricae uncinorum serie- 
bus sedecim ad viginti armatae, colloque te- 
nuioris receptaculo globoso, corpore postice 
attenuato» 
Ent, 1 . p. 284. ^' 26* Mant. n, 36. Ech. tereticollis. 
Hab. In intestinis Accipenseris Sburionis (Ari- 
mini Majo), Muraenae Jnguillae (Gryphiae 
Augusto), Gadi Lotae (ib. Septembri), Bleji- 
niivivipari (ib, Aprili et Octobri), Cotti Scor- 
pii (ib. Septembri), Percae cernuae (ib. Apri- 
li) JliwiatiLis (ib, Decembri) , Siluri Glanidis 
(Berolini Julio), in ventriculo Pleuroneetis 
Ilesi (Gryphiae vario anni tempore) reperi, 
In Gado Merlango Kilonii repertum Gaede 
dedit». In Accipensere Husone, Cotto Gobio 
Catt Ent», f^iennt 

37. Echinorhynchus nodulosus Schrank, 
Ech. proboscidis subclavatae uncinorum serie- 

bus duodecim ad sedecira armatae receptacu- 

]o subgloboso, coUo conico, corpore postice 

attenuato. 
Jlnt. I. p. 287. nf27* Ech.nodulosus.p. 314.^.56. 

Ech. barbi, p. 317. n, 59» Jlch. bramae* Mant, 

|i, 37* Ech. noduiosus» . — 75 — 

Hab. Tn Intestinis Cypnnl Jesis (Gryphiaei 
Aprili), Plvibacy (ib» Junio) reperi. Dobulae^ 
Zp.i>r,R. Barbi^ Idij Phoocijiif Gobionis. Cat.E^ 
Vicnn. Gadi Callariae, Braun. Lotae, Nitzsch^ 

38« Echinorhynchus ovatus Zeder. *!• 

Ech, Proboscide subclavata, uncinorum serie- 
bus novenderira armata, angustiore coUo cy- 
lindrico longissimo, corpore obovato. 
Ent. i.p. sgo.n. 28» Ech. obovatus. 
Hab. rarius in intestinis Cyprinonim, plerumque 
in eorundem, nec non Gadi Lotae, Salmonis 
Truttae^ et Ksocis Ijncii mesenterio. Zeder» 

59» Echinorhynchiis sphaericus ' R. 

Ech. Proboscide lineari, ixncinorum seriebus 

duodecim, collo conico, corpore subsphaerico» 

Ent. I. p, 291. n, 29. Ech. spbaericus. ^ 

Hab. In Cottorum Scorpiorvm complurium pe- 

ritoneo satis multos Gryphiae Septembri men- 

se reperi» 

j5, Collo vel corpore 'arniat o. 

40* Echinorhynchus gibbosus Fu 

Ech. Proboscide cylindrica transversa, collo 

nullo, corporis undique aculeati parte antica 

subglobosa, postica tereti, 
Ent. !♦ p. 292. n. 30. Ech gibbosus. 
Hab» In peritoneo Cyclopteri Lumpi, Gryphiae, 

Februario, Trachini TDraconiSf Parisiis Majo 

reperi. 

41» Echinorhynchus strumosus R. 

Ech. Proboscide cylindrica transversa, collo 
nullo, corporis parte antica subglobosa acu- 
leata, postica tereti inermi. 

Jint, !♦ p. 293. n, 31. Ech. strumosws. Hab. In inteEtinis tenuibus Fhocae vibulinae 
Gry-phlae Novembri reperi. 
42» Echinojhynrhiis ventricosus R. 

Ech. Proboscide cylindrica recta, collo conico, 
corporis parte antica subglobosa, reliqua te- 
reti, iiiis undique hac postice aculeatis. 
Ent, I, p. "^94. n. ;^2« Ech. ventricosus. 
Hab. In intestinis tenuibus Mustclae Tutorii 
Gryphiae Decembri reperi, 
45. Ecliinorhynclius striatus Goeze. 

Ech. Proboscide subclavata, collo conico iner- 
ini, corporis parte antica aculeata, postica te- 
nuiore sulcata. 
lEnt. I. p. 26 .-. n. 10. Mant. n. 43. Ecli. striatus. 
Hab. in intestinis Ardeae cinereae. Goeze, Mm. 
Vienn, Anatis Olorisy Falconis yilbicillaef Cat, 
Etit^ Vieiin. 
44- Echinorhynchus versicolor R. 

Ech. Proboscide subovali, collo inermi, corporis 
oblongi constricti parte antica aculeatissima» 
Ent. I. p. 295. n. 33. Ech. minutus. p. 296. n. 34, 
Ech. contrictus. p. 2q8. n. "^^^ Ech. collaris. 
Maxit. n, 44. Ecli. versicolor. 
Hab. In intestinis Anatis Fuligulae (Gryphiae 
Novembri), Fulicae atrae (Apriii, Berolini) 
reperi, In Anate Jusca^ Januario, Goeze. Fu- 
lica Ckloropodcy Zedt.s.. In Anate Boschade 
domestica, Goeze Septerabri, fera et Ansere 
(Juiiio) Eroelich. 

45« Erhiiii rhynchus pyrifoTmis Bremser. 
Ech. Proboscldc lintari, collo nullo, corporis 

obovatL parte antica aculeatissima» 
Mant. n. 45. Ech. pyriformis, 
Hab. in intestinis Turdi Afcrulae. BIiis. Viewu — 75 — 

46. Echinoihynchus Hystrix Breims. 

Ech, Proboscidis cylindricae parte antica angu- 
stata, collo brevi, corpore antrorsum crassis- 
simo aculeato, apice caudali tenui subnudo, 

Mant. n. 46. Ech. Hystrix. 

Hab. in intestinis crassis Pelecani Carhonis^ Ju- 
nio. Mus. Vienn* 

47. Echinorhynchus Pristis R. 

Ech. Proboscide cylindrica, unclnorum seriebus 
triginta ad quadraginta, collo nuUo , corpore 
longissimo tiliformi postice obtuso, aniice 
aculeato. 

Ent. r. p. 299. n. 36. Ech. Pristis, p. 312. n. 51. 
Ech. Scombri. Mant.n, 47. Ech. Pristis. 

Hab. In intestinis Ewcis Belones, Gryphiae, Ma- 
jo; Scombri Scombri, Arimini Aprili; Sc. Go' 
tiae Neapoli Junio reperi. 
48« Echinorhynchus subulatus Zed. -f 

Ech. Proboscide obloiigo- ovali, uncinorum se- 

riebus octo, collo brevissimo parteque corpo- 

ris antica cylindrica aculeatis, postica subu- 

lata inermi. 

- Ent. 1. p. 300. n. 37. Mant, n. 43. Ech, subulatus, 

Hab. in intestinis Clupeae alosae. Hermann. 

49. Echinorhynchus vagculosus R. 

Ech, Proboscide ©vali, uncinorum seriebus de- 
cem, corporis parte antlca subcoijica aculea- 
ta, reliqua cylindrica colloque conico nudis, 

Mant. n. 49. Ech. vasculosus. 

Hab. In abdomine tt intestinis Spari (^Bravtae) 
Raji Neapoli Junio et Julio reperl, 
S p e c i e s d u b i a e^ 

50. Echinoihynchus Mustelae. 

Mant. n. 50» Ech, Mustelae. — 7^ — 

Hab, m mesenterio Mustelae vulgaris* Mus* 
Vienn, 

51» Echinorhyrchns SoricJs. \ 

Hab. in intestinis Soricis Aranei, C.E.V»mspt» 

52» EchinorhynchusErinacei abdominalis. -J* 

Hab. in Eriuacci eurppaei mesenterio, diversus 
et a napaeforrni (n. 4. Erinacei intestinali) et 
-ab insequente. Cat, Ent. V* msjjt. 

55. Echinorhynchus Eiinacei subcutaneus. ^^ 
Hab. sub pelle Rrinacci europaei et ab antece- 
dente et a napiformi (n. 4.) diversus. Cat^^, 
V* mscpbus, 

54» Echinorhynchu-i^ Citilli. '^ 

Hab. iia intestinis Arcbomytlis Citilli^ C» Et V, 

55. Echinorhynchus Muris. ^ 

Pseudoechinorhynchus Goezii. Haeruca Muris 

Zed. Ent, I. p. 302. n. 39. Ech. muris* 
Hab, in ventriculo Muris musculi a Comite dk 

BoRKE repertus, An iiujus generis? 

56« Echinorhynchus Falconis cyanei. \ 
Hab* in intestinis Falconis cyanei^ species ab 
Ech. caudato n. 2y diversa. Cat, M, V^ 

57. Echinorhynchus Haliaeti, '^ 

Hab. in intestinis Falconis Haliaeti. C^E.V.m» 

53, Echinorhynchus Collurionis, *{* 

Hab. in intestinis Lanii Collurionis^ C.E.V^.m. 

59, Echinorhynchus Cornicis, "^ 

Hab. in^intestinis Corv>i Cornicis* C.E.V^.m* 

^O. Echinorhynchus Picao. •{• 

Hab, in intestinis Corvi Picae^ species ab Echt 
eompresso n. 5. divcrsa» Cat^JL^V* — 77 — 

\ 6l» Echinorhynchus Coraciae. -f 

Hab. in omfcnto Coraciae garrulae , species ab 
Ech. gracili n» 23. diversa» C, £, V. 
' 62. Echinorhynchus Orioli. ^ 

Hab. in intestinis OrioU Galbulae, C. E, V. 
63. Echinorhynchns Alandae. *|* 

Hab, in inie-tinis Almdae nemoroiae et trivia» 
lis, C. £,. P^.mfpt. An ad n. 27, 
64' Echinorhynchu? ?»Tnscicapae "l* 

Hab. in intestinis Muscicupae cnllaris^ Cub. E, 

V, viscptus 

65. Echinorhynchus Motacillae atricapilla»^.'!* 

Hab. in omento Mot* atticapillae, species ab 

Ech. areolato n» 23» diversa/C, -Er V.vi, An 

ad sequ, ? > '. ^ 

6C>, EchJnorhynchus Sylviaruni» *f* 

Hab. in antestinis Sylviae Fitis, Lusciniae, Phi- 
lomelae, Phoeiiicuriy rubeculdey rubicolae y TrO' 
glodytis. C. E. r, 

67. EchinorhyriGhus Kubetrae. "^ 

Hab. in intestinis Motacillae rubetrae. C. £, V. 
mspt. An ad praecedenteni? 

68. Echinorhynchus Pari. *}* 

Hab. in intestinis Pari majoris, C. E. V^* 

69» Echinorhynchus Hirundiniim. "^ 

Hab. inintfcstinis Hirundinis rusticae tx. Apodis* 
C. E V. mspt. 

70« Echinofhynchus Tardae. 
Ent. I. p. 308. n. 45. Ech. Tardae. 
Hab. In intestinis Otidis Tardae Septembri 

Gryphiae feperi, ob proboscidem retractam 

uon digiioscenduw» — 78 — 

71. Echinorliynchns Grnls. *{' 

Hab. in inteslinis Ardeae Gruis. €♦ E, V. m. 

72. Echinorhynchns Ardeae purpureae. *|' 
Hab. in iutesxinis Ardeae purpureae Qat. Ent. 

Vienn. mscptus, 

75. Echinorhynchus Ardeae albae. \ 
Ent. !♦ p. 307. n. 43. Ech. Ardeae albae. 

Hab. in Ardeae alhae intestinis et bursa Fabri- 
cio dicta. Redi. 
74» Echinorhynchus Vanelli. ^^ 
Ent. I, p. 30S. Ech. Vanelli. 
ITab. in intestinis Tringae f^anelli* Goeze. Spe- 
cies peculiaris. €♦ E. V. 
75* Echinorhynchus Morinelli. *|* 

Hab. in intestinis Qharadrii MorinelU Cat, £, 
Vt mscptus^ 

76. Echinorhynchus Oedicnemi. \ 

Hab. in intestinis Qharadrii Oedicnemi. Cat. E. 
Vienn, 

77. Echinorhynchus Charadrii pluvlalis. 'f 
Hab. In intestinis Charadrii pluvialis, C.IL^V, 

78« Echinorhynchus Anatum. •{• 

Hab. in intestinis Anatis Clangulae, Creccae^ Ma» 
rilae^ niracae, Tenelopes y rujinae, Cat, £. V„ 
Siriguli vel ad n, 3v vel ad n. 44. pertine- 
bunt, a BiUEMSERp conjunctos, quo commotus 
huc retulf. 
79. Echinorhynchus Sternae. \ 

Hab. in intestinis Sternae Cantiacae* Cat. Ent* 
Vienn. inscptus. 
go. Echinorhynchus Husonis. *J* 
. Hab. in intestlnis Accipenseris Husonis^ species 
ab'Ech. tereticolli n. 36. diversa. C £. V. — 79 — 

81. Echinorhynchus Accipenseris rutheni. "j* 
Hab. in intestiuis Accipenseris rutheni. Cat. E. 
/^» niscptm. 
32« Echinothynchus Sturionis._ 

Hab. in intestiiiis Accipenseris Sturionis. Goezi: 
Species ab Ecli. tereticolli n. 36- diversa, for- 
san ad Ech. angustatum n, 19, pertinet. 
33. Echinorhynchus Wachniae, "^ 
Mant. n. 83« Ech. Wachniae. 
Hab. in intestinis Gadi ff^^achniae. TiLESius. Ad 
• Ech. Acum n. 32. pertinebit. 
^4- Echinorhynchus Gobii. *j* 
Ent. I, p. 309. n. 47. Ech. Gobii. 
Hab. in intestinis Cotti Gobii, species ab Ech, 
tereticoUz n. 36. qui pariter in hoc pisce oc- 
currit, diversa. Cat^ E. V^ 

85* Echinorhynchus Scorpaenae. ^]^ 

Hab. in intestliiis Scorpaenae Scrofae, Cat, £. 
Vienn, 

§6. Echinorhynchus Fabri, *J* 

Hab. in intestinis Zenis Fabri. C -£♦ V. 

87* Echinorhynchus Pleuronectis maximi. -J* 
Ent. I. p. 310. n.4^. Ech. Pleur. maxirai. 
Hab. in intestinis Pleuronectis maxiuii. O. Fa. 
MiJJLLER. Ipse in pisce vulgatiSsirao nunquam 
Echinorhynchum vidi, neque in Scoqjatna, 
neque in Zene Fabro, neque in Labris, Tri- 
glis, Eperlanis, Argentinis, aliisque post^a enu- 
merandis, sed oninia ouinibus rion contiu» 
gunt. 

88, Echinorhynchus Platessae. \ 
Ent, I, p. 310. n. 49. Ech, Platessafe. — 80 — 

Hab. in intestlnls Pleuronectis Platessae. O. Fa. 

89. Echinorhynchvis Platessoidae. •J* 
Ent. I. p. 3(0, n. 49. Ech. Platessoidae. 

Hab. in -ventTitulo Pleuronectij Platessoidae, O* 
Fabiucius. An hujus generis? 

90. Echinorhynchus Labri. *|* 

Hab. in intestlnis Labri Tincae, C,RtV,m. 

91. Echinorhynchus Sclaenae» 
Mant, n, 91. Ech. Sciaenae. 

Hab. In mesenterio Sciaetiae Aquilae Neapoli 
Junio reperi, 

92. Echinorhynchus Triglae. - ^- 

Hab. in intestiuis Triglae adriaticae. Cat. E» 
Vieiin. mscptus» 
95. Echinorhynchus Salmonum, '^ 

Ent» I. p. 312. n. 52. Ech. sublobatus. p. 313« n* 
53* Ech. Lavareti» 
' Hab. in intestinis Salmonis Farionisy Salvelini , 
Thymalli. Cat. Ent. V. Vel ad tereticoUem 
vel ad nodulosum (n. 36 et 37.) quos Brem- 
SER conjungit» In intest, Salmonis Salaris^ 
Hermatsn. Lavareti^ KofinREUTEK., Huchonis, 
Cat. jE. V. mscptus. 
g4. Echinorhyn^bus Eperlanl. "f 
Ent. I. p. 3l3.'n. 54. Ech, Eperlani. 
Hab, in abdomine et intestinis Salmonis JEper^ 
lani. Martin, 

95. Echlnorhynchus Argentlnae. *{• 
Ent. I. p. 3!-}. n. 55. Ech. Sphyraenae. 

Hab. in 3.bdoxnine ArgentinaeSphyraenae, RedI^ 

96. Echlnorhynchus Atherinae. 
Mant» n. 96. Ech» Atherinae. -i 81 — 

Hab* In intestinis Abherinae Hepseti NeapoJi 
• Junio reperi. 

97. Echinorhynclins TrlVian. *{• 
Ent, I. p. 316. n. 58. Ech. Idbari* 
Hab. in intestinis Cyprfrd Idhari^ O. Fxt. "MiiL' 
LEH. Ad Ech. nodulosum n. i". periinebit» 
98» Echinorhynchus Garassii. \ 
Ent. I. p. 317. n. 60. Ech. Carassii» 
Hab, in intestinis Qyprini Carasili. Braun. In 
Catalogo VienneiT;! a reliqitis Cyprinorum. 
Echinorhynchis pariter sejungitur. B Ordo 111. 

Trematoda. 

Corpus depressum vel teretiusciilum, molle. Pori 
suctoriL Omnia individua androgyna. 

Genus XIII. Monostoma. 

Corpus mollet teretiusculum vel depressum. Porus 
anticus solitarius» 

A. Pori apertura infera* Hypostoma. 

t. Monostoma caryophyllinum R. 

M4 capite obtuso, ore amplissimo rhomboidali 
infero, corporis depressi apice postico acu- 
tiusculo. 
Ent. r. p. 325. n. !♦ M. caryophyllinum. 
Hab. In intestinis Gasterostei aculeati Gryphiae 
Junio raense rarius reperi» 
S, Monostoma gracile R. "f 

M. capite obtusiusculo, ore ovali infero, cor- 

poris depressi apice postico acuto. 
Ent. I. p. 326. n. 2. M. gracile. 
Hab. in abdomine Salmouis Eperlani» ACHARIUS. 
5» Monostoma cochleariforme R. •{• 

M. capite obtuso discxeto, ore ovali infero, cor» 
j^ore teretiusculo. — 83 -' 

Ent. I. p. 326. n. 3. M, cochleariforme. 
Hab. in intestinis Cyprini JBarbi, Schrank. 

IB, Pori apertiira antica, Monostoma, 

4. Monostoma foliaceum R. 

M. poro minimo rotundo, rarius papillaeform}, 
corporis ovalis utrinque obtusi ventre plano, 
dorso convexiusculo. 

Mant. n. 4. M. foliaceum. 

Hab. In abdomine Aecipenseris Sturlonis Arl- 
mini Majo reperi. 

5. Monostoma orbiculare R. 

M. Poro oblongo ovato, corpore Orbiculari hinc 

convexo illinc concavo. 
Mant. n. 5. M. orbiculare. 
Hab. In intest^nis Spari Salpae Neapoli Junio 

et Julio reperi. 

6. Monostoma Crucibulum R* 

M. Pori crucibuliformis profundi margine ex- 
stante, corpore subelliptLco antrorsum atte- 
nuato, ventre planiusculo, dorso convexo. 

Mant. n. 6. M. Crucibulum. 

Hab. In intestinis Muraeuarum Congri et Cassi- 
ni Neapoli Junio et Julio reperi, 

7. Monostoma capitellatum R. 

M» Poro subgloboio, corpore teretiusculo H- 

neari, apice postico obtiaso. 
Mant. n. 7. M. capitellatum. 
Hab. In intestinis praesertim inferlorjbus Spari 

Salpae Neapoli Junio et Julio reperi. 

g. Monostoma lineare R. 

M» Poro orbiculari exiguo, corpore depressp 

lirieari, postice obtusissimo. 
Mant. n, 8. M. lineare. 

F a — 84 — 

Hab. in intestinis Tringae VaiielU* Mus. Vienn. 
An huc n» 27- ? 

9, Monostoma crenula^um R.. 

M. Poro crenulato, corpore teretlusculo, antror- 

sum ti^racilescente, postice obtuso. 
Ent. I. p. 3281 n. 4' Mi crenuJatum, 
Hab* In inteStlriis MotacHlac PJioenicuri Gry« 
phiae Majo reperi. • 

10, Monostoma attenuatum R. 

M» Poro orbicularl, corpore depresslusculo, an» 

trorsum attenuato, postice rotundato. 
Ent. !♦ p. 328» n. 5. M. attenuatum. 
Hab. In intestinis coecis Scolopacis Gallinagi" 

nis Gryphiae .Tuiio reperi. In illis Anatis 

clypeatae* Braun. 
11.' Monostbrlla ocreatum Zed. 

M» Poro orbiculari, corpore teretiusculo ion' 

gisslmo, apice postico divarlrato. 
Ent. I, p.^2^. n. '6. M- ocreafum, 
Hab. in iriteMinis Talpae enro~paeae. Goeze, Zk. 

DER, NiTzsCH (a quo accepi), Cat. E, V^ 
12, Monostoma verrncosum Zed. 

M. Poro orbiculari, corpore obJongo-ovato, de- 

pressiusculo, papIUarum ventralium serie tri- 

plici. 
Ent» I. p. 331. n. 7. M. verrucosum. 
Hab. in intestlnis crassls Anatis Anseris et Ouer- 

quedulae. Zeder. JBoschatis domesticae et se» 

getujn. Mus. Vienn. 
15. Monostoma ellipticum R. 

M, Poro orbicuJari, corpore depressiusculo re» 

trorsum incrassato. 
Ent. I. p. 333. »♦ d». Mant. n, 13» M* ellipu* '— 85 — 

Hab. In pulmonibus Bufonis ignei (Berdlini 
Junio Gaede reperit), B. cinerei. Mus, y^ 

14. Monostoma Cornu R. 

M. Poro oblongo siibintegerrimo, corpore tereti 

incLurvo, retrorsum decrescente. 
Ent. I. p. 346. n. 7. Amphistoma Coniu* Mant, 

n. 14. M. Cornu. 
Hab. in intestinis Arcteae cinereae (Novembri), 

Goeze; Nycticofacis. 3Ius. V* 

15. Monostoma prismaticiim Zed. "^ 

M. Poro orbiculari exiguo , corpore subtrique- 

tro utrinque obtuso. 
Ent. r. p. 335, Xi. 10. M. prismaticum. 
Hab. Tn abdomine Corvi J-rugilt^gi Zeder. soli- 

tarium feperit, . ..Jj^^ji, 

16. Monostoma mutabile Zed. "f* 

M» Poro orbiculari, coUo conico, corpore ob- 

longo, h.inc plano, illinc convexo, postice. ro- 

tundato. 
Ent. I. p. 333. n. 9. M. mutabile» 
- Hab. In abdomine FuUcae^ Qhloropodis Zeder 

Junio solitarium offendit; .ili.;intestinis avis 

dictae. Cat. E. V. ' ',"' ' 

17. Monostonia tenuicolle R» 

M. Poro orbiculari, <M)llo tereti, retrp.rsuro at- 
tenuato breviore: corpore matxbtro supra con- 
vexo, subtus plamusculo, 

IVJant. n. 17. M. tenmcolle. 

Hab. inter carhes L.ampridis gutiati, Bajucer» 

18» Monostoma filicoUe R. 
M. Poro orbiculari, collo longissinjo fillfprmi, 
corpore. crasso su;pra convexo, ?ubtu5 pia- 
iiiusculo. . . • • 
Mant. n. 18. M. filicellij. — B6 — 

Hab» InitT Sramae Hafi processus spinosos ver- 
tebrarum dorsi spurios Neapoli Julio reperi» 
An huc n» 30, ? 
19» Munostoma ventricosum R. 

M. Capite discreto subconico tenui, corpore an- 
tice crassissimo subgloboso, postice cylindrico, 
Ent. I. p. 335. n. II. IV. ventricosum. 
Hab. In abdomine MotacUlae Lusciniae Majo 
Gryphiae reperi. An Amphistoma? 
20. Monostoma trigonocephalum R. 

M» Capite discreto trigono, corpore tenulore 

supra convexo, subtus concavo. 
Ent. I. p. 336. n» 12. Mant. n» 20. M. trigono- 

cephalum. 
Hab. In intestino crasso Testudinis Mydae Ma- 
jo Arimini reperi. 
21« Monostoma galeatum R. 

iVK capitis discreti subtetragoni margine supe- 
riore sexdentato, corpore tereti, retrorsum 
attenuato. 
Mant. n. 21. M. galeatum. 

Hab. In intestinis Centronoti g^ZaMc/ ' Neapoli 
Augusto reperi. 

22. Monostoma sulcatum R. 

M. capite discreto ovali, corpore angustiorl li- 

neari depresso, hinc sulcato. 
Ent. I. p. 337. n. 13. M. suicatum. 
Hab. In intestinis Ranae Pipae spiritu vini ser- 

vatae specimina complura reperi. 

25» Monostoma macrostomum R. 

M* capite ovali discreto, corpore tenuiore hine 

convexo, illinc concavo» 
Ent. T. p. 337. n. 14. M. macrostomum. 
Hab. In intestinis Lari cinerarii specimina plu- 

rima Gryphiae Juiio reperi. An Amphistoma? — 87 — 

S p € ci e s dub i ae» 

24- Monostoma (Hypostoma) Maraenulae* •£* 

Ent. r. p. 339- n. i6. M. Maraenulae. 
Hab. In vesicula ventriculo SalmOnis Maraenu* 
lae adnexa. Braun, Speciei primae affine. 
25« Monostoma (? Hypostoma) Idi "f 
Hab. in intestinis Cyprini Idi. Cat* E. V<, 

26. Monostoma Vespertilionis. \ 

Hab. in intestinis Vesperbilionis lasiopteri^ Cat* 
JE. V* mseptus, 

27. Monostoma Vanelli* 
Mant, n. 27. M. Vanelli. 

Hab. in thorace Tringae Vanelli pulmonibus ad- 
haerens. Mus. V. 
2^. Monostoma Himantopodis. *{• 

Hab. in intestinis Charadrii Himantopodis» Cat^ 
JE. V. mscpt» 

29. Monostoma Marilae. •$* 

Hab. in intestinis Anatis Marilae^ C, F, V. 

30. Monostoma Molae. 
Mant. n. 30. M. Molae. 

Hab. Inter musculos Orthragorisci Molae dor- 
sales Neapoli Julio reperij an ad n. ijj. aman- 
dandura? 

Genus XIV. Amphistoma, 

Corpus molle teretiusculum. Porus anticus et pO' 
sticus solitarii, 

A, Capite discreto. 
1. Amphistoma longicoile R. 

Amph, Capite subcordato trilobo, collo tenul 
longiore: corpore teretiusculo obtuso; pora 
antico inaequali majore, postico orbiculari. ^ gg — 

Matit. n» T. Amph. longicolle. 

Hab. in inle^^linis Ardeae albae^ HiiBNER; Ar- 

deae Jtellarisi Lari ridihundi et AbricilLae, Mus» 

Vidnn. 

2» Amphlostoma Serpens Nitzsch, 

Amph. capite .subovato, collo crassiusculo, cor- 
pore teretiuRculo truncato, 'poro antico ma- 
gno obliquo, postico exiguo prorainulp. 

Mant, n. 2. Amph. serpiens. 

Hab. in intestinis Falconis Haliaeti, NitZsch. 
5, Amphistoma macrocepbaUim R» 

Amph. Poro capitis subglobosi magno lobato, 
^audali exiguo crenato, corpore teretiusciilo. 
incurvo, 

Ent. I. p, 340. n. I. A. macrocephalura. p. 343. 
n. 3. A. striatura. p. 352. n. 10. A. Falcojiis 
Palumbarii. Mant. n. 3. A. macrocephalum. 

Hab. in intestinis Falconum et Sbriginm vulga- 
tissimum. Ipse in Bubone (Gryphiae Julio), 
jlammea (Novembri ib.), Oto (ib. Febr., Junio 
Beroi ), Falcone apivoro ''Berol. Majo) reperi. 
Abildgaard in Ulula. In F. Tinnuncido 'Froe- 
XiCH. In F, Albicillay ChrysaetOf naevio, gaU 
lico, Idgopode, cineraceo, rufo, Milvo f Ha- 
liaetO) JSuteone, Palumbarioy peregrino, lana' 
riOf pennato, cyaneo, JSIiso, suhbuteoney Litho- 
falcOnc, rujipedef Leucosomatej in Str. Bra- 
chyoto, Alucone^ passeritici, dasypode^ C.L.f^. 

4« Amphistoma mfcrostomum R. 

Amph. Poro capitis subconici parvo orbieulari, 

posiico lobato, corpore leretiusculo, 
Ent, I. p. 342, n. 2. Amph. microcephalura, 
Hab. In duodeno Corvi Caryocatactis Gryphiae 
V Octobri reperi, — 89 — 

5." Amphistoma i?ostomum R. "f 

Amph Poris cdpitis subcoiiici, corporisq-ue ob- 

conici integerrimis subaequalihus. 
Ent. I. p. 352; n. II. Amph. Tadornae. Mant. 

n. 5. A. isostomum. 
Hab, in intestinisv^wa^/j- Tbf^orwaff, Abildgaah.d. 
6. x4mphistoma oracile R. 

Amph. Poro^capitis elongati lobato, caudali 
exiguo prorriiriente, corpore utrinque 'atte- 
nuato. 
Mant. n- 6. Amph. gracile. 

Hab. in inttstinis Mergi Merganserls et Alhelli, 
Miis» Vienn, 
7» Amphistoma erraticiim R.. 

Amph. Poro capitis maxijni campanuiati sub- 
lobatQ, caudali immierso, cdrpore^utrinque at- 
tenuato incurvo. 
Ent. I, p. 344. n. 5. Mant. n. 7» Amph. erraticum. 
Hab. In intestinis et abdomiile Golyvibi sepben- 
trionalis AngustOj in int. Scolopacis Galli' 
naginis Julio Gryphiae reperi, In i*nt* CoU 
arcticiy Scol. Rusticolae^ Miis. V. 
8» Amphistoma iirnigerum R. 

Amph. Poro capitis subcampariulati magno, cre* 

nato, corpore tereti subaeqtiali. •■• ' ' 
Mant. n. 8. Amph. urnigerum.- ' 
Hab. in Ranae escnlentae hydatidibus visceruni 
et intestino recto, Mus. V, 
9* Amphistoma Conm Nitzsch. 

Araph. Capite maximo subbilobo, corpore re- 
trorsum increscente incurvato, poro postico 
exiguo integerrimo, 
Mant» n, 9. Amph. Cornu. 
Hab. in intestinis Ardeae cinereatt. Nitzsch. Gar- — 9^ — 

zettacy Mus. Vienn. Non confundendutn cnm 
^Monostomate Cornu n. 14, olim mihi perpc- 
ram Amphistomate dicto. 

10. Amphistoma cornutum R» 

Ampli. Poio capitis hemisphaerici muhilobato, 
corpore crenato, hinc convexo, illinc conca- 
vo, postice truncato. 

Ent. i.p. 34-^ n 4. Amph. cornutum. 

Hab* In intestinis Charadrii pluvialis Gryphiae 
Octobri reperi. 

11. Amphistoma Sphaerula R. 

Amph. Poro capitis subglobosi tumido multi- 
lobato, postico integerrimo, corpore oblongo, 

Ent. I» p. 345. n, 6. Mant. n. ii. Amph. Sphae- 

rula» 
. Hab. In intestinis Corvi Cornicis Gryphiae No- 
vembri reperi. 

12. Amphistoma pileatum R. 

Amph, capite orbiculari depresso, corpore an- 
gustiore, tereti, poro postico exiguo. 

Ent. I. p. 338» n. 15. Monostoma piieatum. Mant. 
n. 12, Amph. pileatum, 

Hab, In intestinis Sternae Hirundinis Gryphiae 
JuHp reperi. St. Cantiacae. Mus. V. 

13. Amphistoma denticulatum R. 

Amph. Poro capitis lanceolato- ovati immerso, 
caudali orbiculari exiguo, corpore tereti po- 
stice rotundato, subderriculato. 

Mant. n, 13, Amph. denticulatum» 

Hab. iu intestinis Jlcedinis Ispidae, 3Ius, V» 

"■ B, Capite cont i niio, 

14. Amphistoma subclavatiim R. 

Ampli. Corpore conico, postice obtusissimo, 
poro antico exiguo, caudali amplissimo» — gi — 

Ent. 1, p. 348. n* 8- Mant. n. 14. Amph. subcla- 
vatum. 

Hab. In intestino recto Ranae temporariae sae- 
pius, semel in intestinis R, esculentae Bero- 
lini Octobri, semel ib, Julio in Bufdnis 'gnei 
vesica urinaria reperi. In intest. Hylae arho- 
reae, Bufonis cinereij Go^ze. 
15» Amphistoma trimcatuni R. 

Amph. corpore depressiusculo, antrorsura atte- 
nuato, postlce truncato, poris orbicularibus, 
antico exiguo, caudali niajore marginato. 

Mant. n. 15, Amph. truncatum. 

Hab. In Phocae vitidinae \uu\ov\s ■v&nincnlo et 
intestinis Berolini Junio maxiina copia re- 
peri. Eadem copia in hepate Phocae vituli- 
nae, Otto, Vratislaviae. 

16, Amphistoma rmgiiiculatum R. 

Amph. corpore oblongo depresso, poro antico 
exiguo, caudali emarginato majore; 

Mant. n, 16. Amph. unguiculatum. 

Hab. In intestinis Tritonis palustris Berolini 
Martio reperi» ; 

17. Amphistoma conicnm R. 

Amph. Corpore tereti retirorsum incresccnte, 
obtuso, poris integerrimis, antico minimo, 
caudali magno» 

Ent. I. p, 349» n. 9. Mant, n» 17, Amphistoraa 
conicum, 

Hab. In Bovis ventriculo prlmo saepe copiose, 
parcius in secundo, Gryphiae, reperi, In Or- 
vo Elapho^ Wredow, Dania, Mus, V, In 
Ovis arietis ingluvie. Tkeutler. 

ig, Amphistoma subtriquetram K. 
Amph. Corpore depressiusculo retrorsum in- crescente rotiuidato^ poris orbicularibus , an» 

tico exiguo, caudali magno, infero. 
Mant» n, IH> Amphistoma subtriquetpum. 
Hab, In Castpris Fihri coeco et colo Berolini 

Majo reperi*. Ilj. IMui^V„ In illius tenuibus. 

Waltek. 

S p e c i e s dit b i a e* 
ig. Amphistoma Falcpiiis peregrini* 
Mant. n. 19 Amph. F. peregrini. 
Hab. In inrestinis tenuibus Falconis peregrini 
Berolini Novembri reperi» 

20, Amphistoma Lari glauci» "^ 

Hab. in intestinis Ziflr/'g/a?/«, diversum ab Am- 
phistomate longicoUi Lari ridibundi, n. I. Cat„ 
Rnt. Vientu . 

21. Amphistoma Anatis qnerqnedulae» ^f* , 
Hab* in intestinis ^natis Ouerquedulae. C.jE»/^ 

G e nus XV. I}i$toma. 

Corpus molley depressum aut teretiusculum, Fori 
jolitarii, anticus et ventralis, 

ji, Iner in i a„ 

a. fldna ve,l de p r e s s a. 

u. Poro ventrall majore. 

i. Distoraa hepaticum Abildgaard. 

D. obovatura, planum, collo subconico, brevis- 
simo, poris orbicularibus, ventrali majore. 

Ent. I. p. 352, n. i. Mant n. 1. 1>. hepaticuin. 

Hab. in Ilominis vesica fellea; in Ilalmaturi 
grgantei; Leporis timidi^ Cuniculi ; Sciuri eU' 
ropaei; Catnell bactrianij Cervi ILlaphij Ca» 
preoliy Darnae-^ Aidilopes Kevellae^ Corinnae ; — 95 — 

Bovis tauri et domestici; Caprae ; Ovis ; Etjut, 
^sini; Suis hfepate, inde passim in intestina 
dfclatuin. In cvt vulgatissiraum, 
2, pistoma ovaiiim H. 

D. ovatuin', planura, poris otbiGularibus, ven- 
trali majore. 

Ent. I. p. 357. n. 2. D. ovatum, 

Hab. in avium bursa FABRicro dicta, Ipse in 
Qorvo Pica Juuio, Atiate clypeata et FiiUcci 
nigra (cinnibus pullis) Julio Grvpliiae r>. p ri, 
In Corvo fn/gilepo, l, C. H, Meyejr, In Cor" 
7iice , Cat. Ent. Vy 

5, Distoma cuneatuni R. 

D, depressum, cuneatum, poris orbicularibuSf 

ventrali majore. 
Ent, I. p. 35«. n. 3. D> cuneatum. 
Hab. In intestinis Otidis Tardae Gryphiae Sep- 
tembri reperi. 
4» Distoma dendriticum R. 

D. planum lanceoiato- ovatum, pori,s hemisphae- 
ricis ventraii raajore. 

- JMant. n. 4. D, dendriticum. 

Hab. In intestinis Xiphiae Gladii. Spedallert, 

5. Distj)ma tenuicolle R. 

D, oblongum planuni, collo angustato, pons 

hemlsphaericis, ventrali majore» 
Mant. n. 5. D. tenuicoile. 

Hab. In hepate Fhocae barhadize Trel'ti,ejr. 
Aprili reperit. 

6, Distoma carnosum R, 

D, depressum ovatum, colJo conico, poris glo- 

bosis, ventrali maxiino. 
Mant. n. 6 D. carnc-vuni. 
Hab. In intestinis Spari DerUicis AriiUini Ma- 

jOj Ju]io Neapoji repejji. — 94 — 

7« DJstoma hians R. 
L>. planum subellipticum, antrorsum magis at- 

tenuatuni, poris orbicularibus distantibus, ven- 

trali majore» 
Ent. I. p. 359. n. 4* Mant» n. 7. D. hians. . 
Hab, In oesophago ydrdeae iiigrae Gryphiae Sep- 

tembri reperi. 
8* Distoma cueumerlnum R. 

D, planum ellipticufn, poris orbicularibus ap- 

proximatis, ventrali majore. 
Ent. I. p. 360. n. 5. D. cucumerinum. 
Hab. In Avis ripariae trachea Rousseau Pari- 

siis reperit. 

9. Distoma liicipetum R. 

D. depvessum oblongum, coUo elongato angu- 
stato, poris orbicularibus distantibus inferis, 
ventrali majore. 

Mant. n» 9, D. lucipetum. 

Hab. sub Lari glauci eX fusci membrana oculi 
nictitante, Mus, V. 

10. Distoma pulchellum R. 

D* depressum, sube|hpticum, antrorsum magis 
decrescens, poris globosis inferis distantibus, 
ventrali majore. , 

Mant. n. 10. D, pulchellum. 

Hab. In intestinis Labri cynaedi NeapoliJunio 
reperi, 

1 1 . Distoma incisum R» "^ 

D. planum, ovale, poris subglobosis, ventralis 
majoris margine postico bifido. 
' Ent. I. p. 361, n, 6. D. iocisum. 
Hab. in ventrlculo Anarrhichae Lupi^ Rathxe» 

12. Disioma holostomum R. 

D. depressum, oblongum, retrorsum decrescens. — 95 — 

antlce truncaturn, porls amplissimis, terminali 
orbiculari, ventralis niajoris apertura trans- 
versa. 
Mant. n. 12. D. holostomuin, « , 
Hab. in intestinis Ralli aquatici. Mus. V. 
13. Distoma transversale R. 

D. depressum, oblon^um, collo angustato, poro 
antico orbiculari exiguo, ventralis maximi 
apertura transversa. 
Ent. t. p. 361. n. 7. Mant. n. 13. D. transversale. 
|iab, In ventriculo Cobitidis fo^silis Gryphiae 
Julio, .\prili Berolini reperi. lu C, Taeniae 
inte^^tiiiis. i^aC. E V. 
14« Distoma tumidulum R. 

D« depressum, lineare, utrinque obtusum. poris 
remotis, antico globoso, ventralis raajoris aper- 
tura transversa, 
Mant. n. 14. D. tumidulum, 

Hab. in intestinis Syugnathi Ilippocampi Mus. 
Vienn. S. Acus, Cat, R, V. 
15. Distoma Atomon R. 
D. oblongum planum, collo angustato, poris 
orbicularibus, antico exiguo, ventrali roajore. 
Ent. I. p. 3^2. n. 8- D. Aiomon. 
Hab. in ventriculo Pleuronectis Flesi Grypiiiae 
Majo reperi, 

i!5. Disloma polymorphum R. 

D. dtpressiusculuni subovatum, crenatum, po- 

stice emarginatum, pori aniici margine tuuii- 

do, ventralis majoris recto. 
Ent. 1. p. 363. n. 9. Mant. n. 16. D. poiymor- 

phum. 
Hab. in intestinis Muraeuae Jnguillae Gryphlae 

Majo et Augusto reperi. . -- 96 - 

17. Distdma globiporum R* 

D. depressmsculum oblongnm, collo subtus ex- 

cavatc, pori? glebosis, veistrali majore. 
Ent. 1. p. 364. n. iO. D. globiporum. 
Hab. In intestinis Qyprhil Bramae et erythro' 
* jjhthalmi Gryphiae aliquotles reperi. In Car- 
pionc, Froi:ltch, Zeder; Tiiica, Mobeer; Na- 
sOf Ca^* jE. V. (In Ferca lluvig,tili, Zjeder; 
an parasiticum?) 
ig. Dlstoma caudiporum R. 

D, depressiusculum, corpore subelliptlco, cau- 
dae retractilis angustioris apice excavato, po- 
T!S globosis, ventrali majore* 
Mant. n. IS» D. caudiporum. 
Hab. In intestinis Zenis Fabri Arlmlni Aprili 
reperi. 
J9. Distoraa cygnoides Zed. 
D. depresslusculum oblongum,, collo anguatdto 
teretiusculo, poris orbicularibus, ventralima- 
jore. 
Ent. i. p. 367. n. n. Mant.n. 19. D, cygnoides. 
Hab. In vesica urinaria Ranae escvlentae Gry- 
phiae; in iUa Bufonis ignci Gaedle Berolini 
Junio reperiinus. 

20. Distoma cymbiforme R. 

D. depressum, ovatum, collo' crena discreto an« 
gu«tato, poris globosis remotis, ventrali ma- 
jore. 

!Mant. u. 20. t). cymbiforme. 

iiab. In vesica urinaria Testudinis mydae Majo 
Arimini reperi. 

21. D.sioma folium Olfers. 

D. depressum, rorpore ovato, collo angustato, 
poris orbicularibus, ventrali majorei - 9^ - , 

Mant. n. 21*. D. folium* ^ 

Hab, In vesica urinaria Esocis Litcii Oleers 

Julio Berolini reperit» 
22. Distoma seriale R. 

D* corpore plano subquadrato, collo angustatOj 

pori antici apertura oblorigiuscula , ventralis 

TOajoris orbiculari. . 
Ent. I. p. 368» n. 12. D. Seriale* 
Hab. in sanguine dorsali Salmonis alpini, O. Fas 

BRicirs. (Iste autem sanguis dorsalis nil nisi 

Menes apud varios auctores olim male pro 

sanguinis coagulo liabitos significat.) 
25. Distoma simplex R* 

D. depressiusculum lineare, collo conico con- 

tinuo, poris orbicularibus, ventrali niajore. 
Ent. I. p. 370. Tu 13. D, siniplex. 
Hab*. in intestinis Gadi ^^egle/inik O» Fr. Mvl- 

I,£Ri 

24« Distorna divergens R^ 

Dt oblongum planum, collo conico divergentej 

poris globosis, ventrali majore. 
Ent. 1. p, 371. n. 14. Mant, n. 24. D. divergens. 
Hab» in intestinis JBleiuiii vivipariy Zo£ga, MiJi,. 

rER» Ipse in iJiis Blennii Gabborugine, eor* 

nuti ,et tentaculati Arimini Aprili et Majo 

reperii, 

25. Distoma fasclatum R* 

D. depressum ellipticum, collo attenuatOj porls 

globosis, ventrali majore; 
Mant. n* 2^* D. lasciatum; 

Hab. trt intfestinis Labri Tiiicae Junid; Melopis 
•' ' fct Percae rhaHnae Julio-Neapoli reperi. 

26. Distoma sinuatunl R, 

D« depressum oblongum, margine sinuatUms 

G • ■ •- — 98 — 

collo coiiico, porls distantibus orbicularibus , 

ventrali majore, 
Mant. n. 26. D. sinuatum. 
Hab. In intestinis Ophidii imherhis Neapoli Ju- 

lio reperi. 
a^j» Distoma fulvum R. 

D. depressum, corpore ovali, collo angustato, 

poris subglobosis marglnatis distantibus, ven- 

trali majore. 
Mant. n. 27. D. fulvum» 
Hab. In mtestinis Gadi Molvae Neapoli Junio 

reperi» In Gado mediterraneb. Mus^ V, 
28» Distoma oxycephalum I\. 

D. plauum lineare postice obiusiusculum, collo 

antrorsum angustato , poris orbicularibus in- 

feris, antico exiguo, ventrali magno. 
Mant, n. 28» D» oxycephalum. 
Hab* in intestinis Anatis Boschadis, Froelich, 

Nitzsch; A* clypeatact Miis. /^» 
aq. Distoma complanatum R. 

D. obloiigum planum, collo angustato, poris 

magnis, antico orbirulari, ventralis majoris 

apertura 1 ngitudinali. 
Mant. n. 29. D. com{)lanatum. 
Hab. In oe^ophago Ardeae cinereae Rosenthai. 

Berolini Apriii repp.rit. 

30. Distoma macrounini R» ' 

D. depressum oblongum, postice atteniiatum, 
coUo tenui, pori anticl aptrtura orbiculari, 
ventralis majoris longitudinaii. 

Ent. 1. p. 370. n. is. P. longicauda. 

Hab. in Corvi Cornicis hepate et vesicula fel- 
lea. Andr. Jurine. 

31, DJstoma albicolle R. 

Dt depressum oblougura utrinque attenuatum, — 99 — 

poris semiglobosis approximatls, ventrali ma- 

jore. 
Mant. 11. 3t* D. alblcolle* 
Hab* in Falcouis pennatt hepate et cystide fel^ 

lea. Mus. V^ 

32. Distonia Naja R. 

X). depressum, corpore elongato angusto, coUo 

dilataro ovali, poris globosis appjroximatis, 

ventrali majore, 
Ent. I, p. 434 n. 7. i). Colubri Natricis pulmona' 

le» Mant. n. 32. D. Naja. 
Hab. In Colubri ISatricis pulmonibus Beroliiii 

aestate reperi. 

(i, Poro antico fnajore, 

33. Distotna variegatum R* 

D, depressum, elongatum, antrorsum attenua- 
tum, poris Orbicularibus remotis, antico ma« 
jore. 

Mant. n, 33^ D, variegattim* 

Hab. In pulmonibus Ranae esculentae 'QiixoYvd 

' Octohri reperi» 

34. Distoma capitellatum R» 

D, depressum, parte corporis anterlore subel- 

liptica, posteriore lineari, poris globosis, aa- 

tico majore discreto. 
Mant. n, 34. D. capitellatum» 
Hab, In vesicula fellea Uranoscopi scahri Aj)n\if 

Majo et Junio, Arimini et Neapoli reperi. 
3S* Distoma delicatulum K« 

D. planum ellipticum, colio subtereti, poris or- 

bicularibus, antico majore, 
Ent* I. p, 373. n, 16. D. delicatulum» 
HaV)itaculuni iu Anatis sponsae vesicula fellea» 

BilAtjjf, -*- 100 -^ 

56. Distonia crystallinum I\. 

D. depressiusciilum subfcUipticum, poris globo- 
sis remotis, antico majorct 

Mant. n, 3G, D. crystallinum» 

Hab. In vesicula fellea Ranae escutenta^s et tem* 
■porariae, inque utriUsqtie et Bufoyiis viridis 
et ignei hydatidibus mesenterii et hepatis Gae- 
JoE Majo et Junio Berolini reperit. Ipse ibi- 
dem Augusto in Viperae JBvri hydatldibus 
cordis ofTendi. 
27» Distoma maculosum R. 

D, ^epressiun oblongo-ovatum, porlS orbicu- 
laribus, antici majoris matgine tumidulo, 

Ent. I. p. 374« ti« 17» Mant, n. 37, D.maculosum. 

Hab« In intestinis Caprimulgi europaei Septem- 
bri, Hirundinis rusticae Majo, Gryphiae rep^ 
ri. In illis //. j^podis Froei.ich Junio; //. z^r- 
bicae Zeder Augusto; H. ripariae Cat,E„ V. 

53. Distoma Linguaiula R* 

D. depressoplanura ellipticuin, poris orbicula* 

ribus, antico majore. 
Mant. n. 38. D. Linguatula» 
Habitac. nion indicato Olfers ex Brasilia mislc» 
gg, Distoma elegans R^ 

D* depressiusculum ovale, iaperlura pori anticz 

majoris oblonga, ventralis orbiculari» 
Ent, I. p. 375. n. 18. D. elegans. 
Hab. In intestinis FringHlae dojnesticae (pullo* 

rum) Gryphiae reperi; in illis Fr^ caelehis et 

montanae, Cal\ JE, V^ 
40, Distoma cirratum R» 

D. depressiusculum ovale, antice punctatum, 

apertura pori terminalis majoris oblonga, ven- 

tralis orbiculari, — 101 ^ 

Ent. !♦ p, 376. m 19. D. cirratum. 
Hab. In intestinis crassis Corvi lilonedulae. tt 
Picae Gryphiae Junio reperi, 

41. Distoma nanuni R. 

D. planum ovale, medio contractum, apertura 
pori antici duplo raajoris oblonga, ventralis 
orbiculari* 

Ent. I. p. 376. n, 20. D. nanum* 

Hab. In intestinis crassis Scolopacis GalUmilae 
Julio Gryphiae reperi. 

42. Distoma micrococcum R. 

D. depressiusculum subellipticum, apertura pori 

antici majoris obJonga, ventralis orbiculari, 
Mant. n. 42. D» micrococcum. 
Hab. In intestiuis Glareolae austriacae Ariminl 

Aprili reperi. 
45. Distoma fusoatum iV. 

Di, depressiusculum oblongum, apertura pori 

antici niaximi longitudinali, ventralis ,orbi- 

culari. 
Mant. a. 43» D. fuscatum. 
Hab. In intestinis tenuibus Tetraonis Cotiimicis 

Anconae Majo reperi» 
44« Distoma ringens R* 

D. d.epressiusculum oblongum, poris orbicula- 

ribus remotis, antico raajore turaido. 
I\1ant. n. 44, D^ ringens. 
Hab. in intestinis Pici Lridacbyli^ Miis„ V» 

45' Distoma involutum R. •{• 

D. planum, obovatum, margine inflexo', porifi 

orbicularibus, antico majore. 
Ent. I.p. 377. n.2i. D* involutura. 
Hab. In intestinis Upupae Epo,pis Zeder Julio 
reperit» — 102 — 

46. Dlstoma crassicolle R, 

D. planum, corpore retrorsum decrescente, pp- 

ris globosis distantibus, antico majore. 
Ent. I. p. 378. n, 22. Mant. n. 46. D. crassicolle* 
Hab. In intestinis Salamandrae maculatae (her- 

cynicae) Berolini auctumno reperi. In recto 

S. atrae. Froelich. Cat^ E. V* 
47* Distoma tereticolle R« 

D« depressum lineare, subcrenatum, collo te- 

reti, poris globosis, antico majore* 
Ent. I, p. 379. n« ;3. Mant. n, 47. D. tereticolle» 
Hab. In ventriculo" jEsocis Lvcii majoris fere 

nullo non tempore, in illo Percae Liicioper- 

cae semel Gryphiae reperi. In Salmnne Trutta 

Andr. Jurine ; Farione^ Huchoney Cat. £. V. 
48» Distoma orelatinosmii R. 

D, depressiusculum elongatum, utrinque obtu- 

sum, antrorsum attenuatum, poris globosis 

rtemotis, antico majore. 
Mant. n. 48« D. gelatinosura. 
Hab. In intestiuis Testudinis Mydae Arimini 

Majo reperi. 

49. Distoma megastomum R» 

D. depressum, oblongum, utrinque obtusissi- 
mum, collo parum angustiore, poris globosis 
remotis, antico majore* 

Mant. n* 49. D. megastomum. 

Hab, In ventriculo Squali Galei Ariraini Majo 
reperi, 

50. Distoma heterostomiim R. 

D. depressura oblongum transverslm strlatum, 
collo angustiore, pori antici niajoris apertura 
triangulari, ventralis oblonga, 

Ent, I, p,38i. n.24. Mant, n.50»D.lieterostomum. — ~ 103 — 

Hab. \n Ardeae purpureae pesophago, Andr» 

Jurine; sub illius lingua, RosAt 
51» Distoma mentulatum R. 
D, depressum elongatum, pori antici majoris, 

apertura oblonga, ventralis orbiculari, cirro 

tenui. 
Ent. I. p. 433« J^« 70« D, Colubri Natricis intesti- 

nale. Mant. n. 51« D. mentulatum. 
JHab. In intestinis Colubrl Natricis Julio Bero- 

lini, Lacertae maculatae Aprili Arimini re» 

peri; in illis Lacertae agilis Gaede Julio Be- 

rolini offendit, 

52. Distoma clavigerum R. 

D. depressum, ovato-eilipticum, antrorsum an« 

gustatum, poris orbicularibus, antico majore, 

cirro clavato. 
Mant. n, 52« D. clavigerum. 
Hab. In Bujonis viridis intestinis tenuibus Oi.- 

FERS Uerolini Julio copiosum reperit. In illis 

Suf, cinereiy Ranae temporariae ^ esculentae j 

Hylae arhoreae, Cat, E. V^, 

y. Poris aequalibns, 

55» Distoma Squamula R. 

D. depressum sublunatum, poris orbicularlbus 

exiguis remotis aequalibus, 
Mant. n, 53. D. squamula. 
Hab. in intestinis Mustelae Futorii. Mus. V^ 
54« Distoma caudale R, \ 

D. depressum, subellipticum, postice acumina- 

tum, poris subaequalibus^ antico obliquo, ven« 

trali angulato, 
Ent, I. p. 382. n. 25. D. caudale. 
Hab, in intesiino recto Corvi Curyocatactist Ze- 

DER ; glandariif Fyrrhicoracis. Cat. £. V» »— 104 — ■ 

55* Distoma soleaeforme R. *{• 
D. planum subellipticum, antrorsum incr^scens, 

poris subaequalibus globosis. 
Ent. I. p. 384' n. 26. D. soleaeforme* 
Hab. in ventriculo Triglae Gurnardi. JIathki:. 

56. Distoma piisillum Zed. \ 

D. plaiium ellipticum, utrinque obtusisslmum, ■ 

poris distantibus orbicularibus, aequalibus, 
Ent. I. p. 384* n» 27» D. pusillum» 
Hab. Sub cute Eriyiacei eurppaei Braun Majo 
reperit. Conf. n. 130. 

57. Distoma inacrostomum R. 

D, planum oblongum, antrorsum increscens, 
cauda appendiculata, poris orbicularibus am- 
plissimis' subaequalibus, 
Ent. I. p. 38*^ n, le^. D. macrostomum» 
Jiab. In intestino recto Motacillae Lusciniae 
Gryphiae Junio reperi. In intestinis Motac^ 
jlavae, ciuereae, iiisoriae^ fLuviatilis^ C.E.,V, 

5g. Distoma mesostomum R. 

D. planvmi oblongum, antroisum increscens, po- 

stice acutiusculum, poris orbicularibus amplis- 

simis subaequalibus. 
Ent. I. p 3J^7. n. 29. D. mesostomum. 
Hab. In intestino recto Turdi iliaci Novembri 

Grypliiae reperi, 

59, Distoma microstomum R. 

D- depressum sublineare, collo subelliptico, po- 
ris exiguis subglobosis aequalibus. 

Ent. i.p 388. n. 30. D. microstomurn. 

Hab. In intestinis Fleuronectis Soleae Majo Pa- 
risiis reperi. 

60. Dlstoma trilobum R. 

P, deprfes.sui», antice trilobum, retrorsum dc- — .105 — 

crescens, postice obtusum, poris orbiculari- 
bus exiguis aequalibus. 
Mant. n. 60. D. trilobum, 

Hab. in intestiuis Pelecani Carbonis. Mm. V* 
61. Distoma hyalinum R. *J* 

D. depressum oblorigum utrinque obtusum, po- 

ris globosis mediocribus aequalibus. 
Ent. I. p. 389. n. 31. D. hyalinum. 
Hab» in intestinis Salmonis Eriocis. O» Fbxed» 
MiJrLER» 
62« Distoma isostomum R, 
D« depressum oblongum utrinque obtusum, po- 
ris globosis remotis aequalibus. » 

Mant. n. 62. D, isostomum» 
Hab» in Astaci Jluviatilis ductibus biliferis, Ot- 
TO ; ad illius nervorum ganglia, Carus» 
63. Distoma irroratum R» 

D. depressum, sublineare, utrincjue obtusum, 

poris globosis aequalibus, 
Mant. n. 63. D. irroratum» 

Hab. In ventriculo Testudinis Alydae Arimini 
Majo reperi. 
64» Distoma flexuosum R. 

D» depressiusculum elongatum, utrinque atte- 

nuatum, poris minutis subaequalibus. 
Ent. i.p. 389. n. 32» D. flexuosum» 
Hab. In ventriculo et intestinis Talpae europaeae 
HixDEBRANDT, auditor quondam noster prae- 
rnatura morte scientiis iereptus et ego Gry- 
phiae acstate reperimus» r— 106 — 

b. .Teretiuscula» 
tc. Poro ventrali 'mqjore% 

65« Dlstoma clavatum R. "I* 

D. tert-s transversim rugosum, postlce incrassa- 

tum, poris subglobosis, ventrali majore. 
Ent. r. p, 391. n. ii* Mant. n. ^^, D. clavatum, 
Hab. in ventriculo Scombri Pelamidis* 
^Q* Distoma cylinrlraceum Zed. 

D. ttres, collo conico crassiore, poris orbicu- 

laribus, venirali majore. 
Ent. I. p. 393. n. 34. D. cylindraceum,» 
Hab, Jxi lianae temporariae pulmonibus Aprili, 

Majo et Junio Gryphiae saepe et copiose re- 

peri. In illis Hanae esculerUae, Z£D£K et 

B R A U N, 

67. Distoma Granulum R. *{• 

D. teres utrinque decrescens, poris globosis, 

ventrali majore. 
Ent. I. p. 394. n. 35. D. granulum, 
Hab. in intestinis Cotti Scorpii, ZoEaA, Mul- 

XER. 

6g. Distoma inflexum R, 

D. teres, collo tenuiore inflexo, poris globo; is, 

ventrali majore, 
Ent. I. p. 395. n. 36. D. inflexum» 
Hab. In intestinis Cyprini Jesis GTyphidLe ApT^i^' 
reperi. 
69. Distoma varicum Zed» 

D. teres, collo corpori aequali dlvergente, po- 

rls giobosis iuferis, ventrali majore» 
Ent, I. p. 396. n. 37. D. varicum. 
Hab, In ventriculo' Sab/ioiiis Salaris Gryphiae 
Majo reperi. In intesdnis 5, Tiiymalli* Cat. 
JEnt^ Fienn^ — 107 — 

70. Distoma ocreatum Fx» 

T>. teres, collo antrorsum tenuiore divergente, 
cauda retractili, porls globosis, ventrali ma- 
jore. 

Ent. I. p. 397. n. 38. D. ocreatum. 

Hab. In intestinis Cliipeae Harengi Grypluae 
Majo reperi. 

71. Distoma gibbosum R. 

D» teretiusculum, abdomine gibboso, porls sub- 

globosis, ventrali pedunculato inajore. 
Entoz, 1. p. 399. n. 39. Mantiss, n. 71« D. gibbo- 

sum. 
Hab. In ventriculo Esocis Belones ^Majo et 

Junio Grypbiae reperi» An parasitlcum in 

Colyinbo cristato? Mus, V^ 

72. Distoma fiircatum Breivis» 

D. teres filiforme, pori ventralis submajoris pe- 

dunculo divaricato collum aequante, 
IVIant, n. 11. D. furcatum* 
Hab, in intestinis Midli siirmuleti. Mus. V. Jpse 

in illis Mulli rubescentis Arimlni Aprlli, Gadi 

Molvae Junlo Neapoll reperi, 
75» Distoma fractum R. 

D. teres, retrorsum attenuatum, porls remotis, 

antico oblongo, ventrali globoso majore sub- 

pedunculato. 
Mant. n. 73, D. fractum. 
Hab. In intestlnls Spari Salpae Junio et Julio 

Neapoli reperi. 
74» Distoma gemi R. 

D. teres oblongum abdomine promlnente, porls 

remotis inferls, ventrali majore globoso, an- 

tico hemisphaerico. 
Maiat. n, 74. D» genu. — 108 — 

Hab. In intestlnls Lahrl lusci Neapolx Junio 
reperi, 

75. Distoma ventricosum R» 

D, teres oblongum abdomine promlnente, poris 

globosis, ventrali majore. 
Mant. n. 73. D. ventricosum. 
Hab. In intestinis Clup^^ae Alosae Ariniini Aprili 

ofiendi. 

76. Distoma haccigerum R. 

I) teres postice increscens rotundatum, poris 

orbicularibus, ventrali majore. 
Mant, n. 76. D. baccigerum, 
Hab In intestinis AthermaeHepseti Junio^e^' 

poli reperi, 

77. Distoma Ascidia R. 

D. teres antrorsum attenuatujn, postice obtu* 
sum, ventre prominente, poris liemispbaeri- 
cis approximatis, ventrali majoxe, 

Mant. n. 77. D. Ascidia. 

Hab- In jntestinis «S/;ar/ ^oa/j/j- (Majo et Junio, 
Arimini et Neapoli) et Pagri (ibid, Julio) 
reptri. 

78 Distoma labiatum R. 

D. teres 3,ntrorsum attenuatum, postice obtusum 

poris inferis subglobosis, ventrali majore. 
Mant. n, 78» D, labiatum, 

Hab. In hepate SynguaLhi pelagici Neapoli Ju- 
lio reperi, 

79. Distoma apertiim R. 

D. teres antrorsum attenuatum, apice postico 

obtuso hiante, poris subglobosis, ventrali 

majore, 
Mant. n, 79. D. apertum* ' , 

Hab, In intestinis Jpogonis (Mulli imberbis 

LiNN.) Junio et Julio Neapoli reperi. ,. — 109 — 

go. Distoma microsonia R» 

D. t«res antrorsum attenuatum , postice obtu. 

sum, poris globosis remotissimis, ventrali 

majore. 
Mant. n. 80« D. microsoma, 
Hab, In intestinis Percae marinae Junio Nea« 

poli reperi. 
gi, Distoma globulus R» 

D, subglobosura, abdomine tumido, poris orbi* 

cularibus, ventrali majore. 
Mant. n, 8r. D. globulus. 
Hab, In intesdnis Anatis Fidi§nlae Gryphiae 

Novembri reperi. 

82. Distoma excavatum R» 

D« collo supra convexo subtus concavo, antrot* 

sum attenuato, longioret cerpore tereti; po. 

ris orbicularibus j ventrali inajore. 
Ent. I. p. 339. n, 40. Mant. n. 82. D. excavatum. 
Hab, In intestinis Ardeae Ciconiae tenuibus 

Gryphiae Julio reperi. In iliis A^ JSlyv^tico" 

racis, ' CaU £, Vk 

83. Distoma spathaceum R* 

D. collo planiusculo subovato, brevioret cot- 
pore tereti; poris oruicularibus, ventrali ma* 
jore. 

Mant, n. 83' D, spatliaceum. 
^ Hab, in intestinis Lari glauci* Mus, V^ 
g4* Distoma spatulalum R. 

D, colli plani antrorsum increscentis inargim- 
bus lateralibus inflexis, antico truncato, cor- 
pore tereti longissimo, poris orbicularibus, 
ventrali majore. 

Mant. n, 84» D. spatulatum, 

Hab. iii intestinis Ardeae minutae. 3Iuf, }\ — 110 

85- Dlstoma apfiendiculatum R, 

D. teres, crenatum, cautia brevi attenuata retra- 

ctili, poris globosis, ventrali tnajore» 
Ent. I. p. /jOO. n, 4r, D. appenfliculatum. p. 404* 
n. 44. D, crenatum» p, 437.n, 77. D. Clupeae 
rhenanae. Mant. n. 85« I^. appendiculatum. 
Uab. In ventriculo Torjyedinis marmoratae Ari- 
iTiini Aprili; ^ccipenseris Sturionis ib. Majo; 
in intesiinis Ophidii harhati^ ib. eod. ; Oph> 
Vassalli^ Neapoli Junio; Zenis Apri^ ib. Julio; 
Pleuronectis maodmi^ Gryphiae Junio, Aprili 
Arimini; P/. iL/?;g-j/a^^«Za<?, Julio Neapoli; Ga- 
sterostei acideati , Gryphiae Junio; Triglae 
JFIirundinis et adriaticae i^riniini Majo; Sal- 
monis Salaris, Gryphiae eod. mense; Osmeri 
Sauri t Junio Neapoli; Clupeae Alosacy Ari- 
mini Aprili reperi» In Fleur^ Jt^assere et «So- 
lea, Mus, F* 
^6. Distoma affine R. 

D, teres, corpore ovato, cauda elongata obtusa, 

poris globosis, ventrali majore* 
Mant* n* 86. D. affine» 

Hab. In ihtestinis Percraec//*rojCff Arlmlni Majo 
rejieri. 

87» Distoma rufoviricle R. 

D. teres, retrorsum attenuatum, cauda retractlli, 

poris hemisphaericis, ventrali majore. 
iMant. n. 87» D. ruloviride. 
Hab. In ventriculo Bluraenae Co7igri Julio Nea- 

poli reperi. 
88' Distoma grandiponim R. 

D, teres, retrorsum attenuatum, cauda retractili, 

poris hemisphaericis, antico exiguo, ventrali 

maximo. — IU — 

Mant. n. 88. I>. grandiporum. 

Hab. In ventriculo Muraenae Helenae Neapoli 

Junio reperi. 
39» Disroma pallens R» 

!>♦ teretiusculum, elliptico*oblongum, pororum 

subglobosorum apertura antici longitudinali, 

ventralis niajoris transVersa, 
Mant. n. 89- D» pallens, 
Hab. In intestinis Spari Auratae NeapoU Au- 

gusto reperi. 

/2. Poro antico mojore. 

QO. Distoma areolatum R. 

D, teretiusculum, utrinque obtusum, poris glo- 

bosis, antico majore. 
Ent. 1« p. 401. n, 42. Mant. n. 90. D. areolatum. 
Hab. in intestinis Fleuronectis Platesiue O. Fii. 
Muller; ipse in illis P/. manci Neapolj Ju- 
*• nio reperi, 

91. Distoma gracilescetis R. 

D, teres, corpore oblongo, cauda attenuata, po- 

ris globosis, anico majore. 
Mant, n, 91. D. gracilescens. 
Hab. In intestinis JLophii piscatorii Tergesti 

Aprili rtperi. 

92. Distorna tonilosiim R. 

D.. teres, antice obtusum sensim retrorsum de- 
crescens, poris globosis, antico majore, 

Mant. n. c)2. D. toruiosurn. 

Hab. \n intestinis Siluri Clanidis Gryphiae Octo- 
bri reperi. 

93. Distoma tubarium R, 

D« teres utrinque attenuatum, poris hemispliae- 

ricis, antico majore. 
Mant. n. 93. Dt tubarium. 112 

Hab* In 'intestlnis Sciaenae Vmhrae Augusto 

Speziae reperi* 
94* Distoma filiforme R. 

D. teres, filiforme, utrinque obtusum, pori an- 

tici majoris apertura oblonga, ventralis crbi- 

culari. 
Mant. n. 94. D. iiliforme* 
H?b. In intestinis Cepolae Taenlae Arlroini 

Aprili reperi. 

95. Distoma excisum iR. 

D. teres, inaequale, collo subtus concavo, porls 
globosis, antico majore eraarginato» 

Mant. n. 95. D. excisum. 

Hab. In ventricuio Scomhri Scomhri Arimini 
Majo', in intestinis Scomhri Coliae Junio et 
Julio jt^eapoli reperl. 

y. Pcrix aequalibus, 

96. liistoma alatum Zed. 

D. parte anteriore depressiuscula expansa, po- 
steriore teretiuscula, pofis orbicularibus sub» 
aequalibus» 

Ent. I. p. 402. n. 43. Mant. ti. 96. D. alatum. 

Hab. In Canis Vulpis duodeno Martio Gryphiaej 
in ventricUlo et duodeno Canis Lupi Bero- 
lini Januario, copiosissimum reperi» , 

97. Distoma crassiuscuium R^ •J* 

D. teres, subovatum, poris semiglobosis aequa- 

libus approximatis. 
Ent. I. p. 4oJi. n. 46. D. crassiusculurrt» 
ilab. In vesicula feliea duorum Falconum tialiae- 

tonmi Erai'n Augusto mense copibse reperit» 

98. Distoma punctum Zed* 

D. ttre' ovatum, poris semiglobosis distantious 
aequaiibugi — 115 — 

Ent. I. p. 40Q. n. 47. D. punctum. 
Hab. ir intestiuis Cypriur Btirbt. Mus^ Vienn^ 
Zederus in illlus recto Julio reperit. 
99. Distoma fnscescens K. 

D. corpore tereti obtusiusculo, poris globosis 

clisiantibus aequaJibus. 
Mant. n. 99. D. fuscescens, 

Hab., In intestinis Spari JDenticis Arimini 
Majo reperi. 

B, A r m a t a. 

a. Nodulosa seu papillosai 

100» Distoma nodulosum Zed, 

D. teres, ovatum, collo tenuiore, poro antico 

- nodulis sex cincto. 

Enj, I, 410. n, 48. D, nodulosum, 

Hab. in intestinis Percarum, Ipse in Perca Lii» 
cioperca, et Jluviatili Decembri, Januario, 
Februario et Martio saepe maxiirve copiosum 
Gryphiae reperi. In P. ceniua Zoega et 
Zedek. In P. Aspero Schrajik. In P. Zin- 
gel. Cat. Ent. Vienn. 

101. Distoma laiireatiira ZEt)» 

D. depressiusculum oblongum, poro antlco no« 
dulis sex cincto. 

Ent. I. p. 41J, 11. 49» Mant. n, lol. D. lau* 
reatum, 

Hab. in intestinis <Sahnonum^ Ipse in . Farione 
saepe et copiose in irisula Rugia Augusto 
Teperi. In Trutta^ FpfOEEiCH auctumno, Ze- 
xiER Majo. In S. aipino et Thymallo ■, Cat. 
Ent. Vienn. 

102. Distoma lineare R. 

D. planiim lineare, coUo tenuiore, poro antico 
nodulis sex cincto. 

H — 114 — 

Ent. I. p. 414. n. 50. Mant. n. T02. D. llneare. 

IJab. In intestinis crassis Phasiani Galli, (duo- 
rum. pullorum) Gryphiae Gctobri reperi. Huc 
pertineblt etlani L> tvachea GEOR.Gir Montagu 
in trachea pullorum Phasiaiii Galli, colc-hici. 
Teiraonis Perdicisy Pavouis et Anatis repertum. 

b. Ec/iinata. {Echinoitoma.) 

105. Distoma trigonocephaluni R. 

D. depressiusculum-, obiongutA, collo antror- 
sum atteiuiaib, capite trigoiio,- echinis cincto 
posticeque vage obsito. ir.rA n . 

Ent. I> p* 415. n. 51* Dl, trigonocephalum. 

Hab. In intestinis omnibus Melis Taxi copio- 
sissimum auctumno; in illis trium Rrinaceo- 
rurn eiiropaeornm eodem tempore sparsum; 
Miistelariim Putoriorum plunmoruni Octobri, 
Novembri et Decembri; in IMustelae vul^a- 
ris tenuibus Julio, Gr) phiae reperi. In iliis 
JBoinae repertum Treutler dedit, 

104. Distonia acanthoides R. 

D. d^pressum, sublineare, postice attenuatum, 
capite conidoj echinis cincto posticeque cu- 
mulato. 
' Mant» n. 104. D, acanthoides. 

Hab- In intestinis Phocae vitulinae tenuibus 
Junio Berolini reperi. 

105. Distoma bilobum R. 

D. planum lineare, postice obtuslusculum, ca- 
pite liilobo, lobis semilunaribus disco et mar- 
gine spinosis. 

Mant. n, 105. D. bilobum. 

Hab. in intestinis Tantuli Falcinelliplslxxs^W x^nn. — 115 — 

io6, Disfoma echinatrim Zed. 
D. plnnum, elongatum, capite renlfonui, r.Inctb 

echinis alternis. 
Ent. T. p. 432. n. 67* D. gruls. p. 41 ^. n. 52. 

Mant. n. 10''. D. echinarum. 
Hah. in intestinis A>deae comabaey Griiis ; Co- 

Ijnihi niiiioris i Pelecani Carhonis y pygniaei; 

Anabis Soschadis domesticae et ferae, feri- 

jiae, clypeatae, streperae. Penelopies, JS/yracae, 
107« Distoma unciiiatiim Zed. *!• 
D. planum, lineare, coilo latiusculo', capite 

subreniformi cincto eclilnis, antice dirergen- 

tibus. 
Ent. I. p. 420. n. 53. Mant* n. 107. D. unci- 

natum. 
"Hab. In intestinis crassls Tullcac Chloropodis 

ZzDER Julio solitarum, compiura Froelich 

Majo invenerunt. 

io8« C»»stoma miiitare R, 
D* planum Hneare, • coilo corporl spinuloso 
subaecjuali, capite subreniformi echinls ciucto» 
■ !Ent. I. p. 421. n. 54. Mant. n. loS. D, mi- 
Htare. 
Hah. ■ In intestino recto Scolopacis Arquatae 
Gryphiae Januario reperi. In intestlnls Sc, 
Gnllhiulaey Htldebrandt; Malli Porzanae^ 
Mus. Vienn* 

109* Distoma ecliinocephaliim R, 
D, planum sublineare, postice attenuatum, ca- 

pite subrotixndo- echlnis cincto, 
Ent."' IS p. 429. n. 62. D. Milvi. Mant, n. 109. 

D. echitiocephalum. 
Hab. In inrestlno recto Falconis Milvi Treut- 
' XER Augusto reperit. 

H 2 — ti6 — 

110* Dlstoma cinctum R. 
D. depBessiusculum oblongum, collo corporl 

subaequali, capite suborbiculari echinis cincto. 
Ent. I. p. 422* n. p,^. D. cinctum, 
Hab. in intestinis Tringae Vanellif Weigel» 
111. Di^loma apiculatum R. 
D. depressiusculum oblongum, colio subaequali 

uncinato, capite subcoAico eciiinis cincto. 
Ent. I. p. 423. n, 56. D, apiculatum, 
Hab. In intestino crasso Strigis Siridulaef 

Reich; flammeae ipse (Noverabri, Grypiiiae) 

reperimus. 
^l^, Distoma denticulatiim R. 

D. teretiuscuium, coiio subaequali uiicinato, 

capite subconico, basi tumido, echinis ciincto, 
Ent, I. p. 424. n. 57. Mant. n. 112. D. denti- 

culatum. 
Hab. In intestinis Sternae Hirundinis Julio 

Gryphiae reperi. In iiiis St, cantiacacf Mus. 

Vienn. St. nigraey Cat. Ent. Vienn. 

ii3, Distoma spinulosum R. 
D, teretiusculum, coiio corpore tenuiore, ca- 

pite subconiro, basi tumido, eclainis cincto, 
Ent. I. p. 425. n, 58. Mant, n, 113. D. spinu. 

losum, 
Hab. In intestinis Lari naevii Junio, Lari ci' 

nerarii, Julio, Colymbi septentrionalis Au- 

gusto, Gryphiae reperi, In illis C, cristati, 

Mus» VieJin* 

114. Distoma ferox R. 

D. planum lineare, colio subgloboso, capite 

subreniformi txiguo, echinis cincto. 
Ent. I. p. 426. n. 59. Mant. n. 115. D. ferox. 
IJab. In intestinis Ardeae Ciconiae Aprili e* — 117 — 

Jullo, J. nigrae Septembri, Gryphlae reperi. 
Huc etiam n. 137. perlinere videtur. 

115. Disioma fallax R. 

D. teres stibaequale, collo tenulore, capite sub- 

globoso echinis cincto. 
Mant. n. I15. D. fallax» 
Hab. In ventriculo Uranoscopi scahri Junlo 

et Julio Neapoli reperi. 

116. Distoma laticolle R. 

D. depressum, corpore sublineari, collo dila- 
tato, utrinque aculeato, capite subgloboso 
echinis cincto* 

Mant. n. 116. D. iaticoUe. 

Hab. In intestinis Carancis trachuri Arimini et 
Neapoli, Aprili et Julio reperi, 

117. Distoma Lima I\. 

D, depressiusculum elongatum, parte' corporis 
anieriore aculeata, poro antico oblqngo, ven- 
trali orbiculari. 

Ent. I. p. 427. n. 60. D. Lima. 

Hab. In intestinis Fespcrtilionis awr/^^ Mulleu, 
GoEZE, Apriii, Wjeigel Octobri; V. murini 
ipse saepius vario tempore (Gryphiae) repe- 
rimus. In horum ^t V. discoloris, lasioptert, 
Pipistrelli etFerri equini, Cat. Rnt. Vienn. 
mscpt, 

118. Distoma exasperatnra R. 

D. teres, rctrorsumy attenuatum , aplce antiQO 
rotundato, postico emarginato, undique acu- 
leatum, utriusque pori apertuxa transversa. 

Mant. n. II8. D- exasperatum, 

Hab. in intestinis Soricis Rremitae. Mus* Vienn, 

119. Distoma cristatum R. 

D. teres, torulosura, aculeatum, cauda attenu- — 118 — 

ata nuda, poro antico oblongo, ventrali sub- 

globoso, 
Mant. n. 119. D, cristatum. 
Hab. In ventriculb Stromatis Fiatolae Majo 

Ariuiini reperi» 

120. Di>toma hispidum Abildgard» 
D. teres, collo et anteriore corporis parte spi- 

nosissimis, poris globosis, ventrali luajore, 
Ent. I. p. 5^5. n. 74. D. sturionis. Mant» 120. 

D hispidum. 
Hab. In intestinis Accipenseris Sturioiiis Majo 

ArimiTii, Berolini Junio reperi. 

|2i. Distoma scabrum Zet:». 

D. teres , collo hispido, corpore laevi, poris 

globosi«;, antico 'minore echinis cincto. 
Ent« I. p- 406. n, 4Jj, ^Mant. n. I2I, D, sca- 

brum 
Hab. In Gadi harhati ventriculo MiiLrER No- 
vembri, in intestinis G. Molvae ego Junio 
Nerapoli, reperimus. 
t22. Distoma contoitum R, 

D. teres longissimum duriusculum retrorsum 
attenuatum, collo spinuioso elongato subtus 
concavo, poris subglobosis ventrali pedun- 
culato. 
Mant. n. 122. D. contortum. 

Hab. In branchiis Orthragorisci Molae Julio 
Neapoli reperi, 
125. Distoma nigroflav^um R, 
D» teres longisissimum molle, collo brevl spi- 
nuloso cylindrico, poris subglobosis, ven- 
- trali pedunculato. 

Ent. 2, p. 257, Schisturus paradoxtis, Mant. 123. 
D. nigroflavum. — 1J9 — 

Hab» In ventinculo Orthragorisci Alolae Nea- 
poli Julio reperi. 

S p e c i e s d u h i a e. 

124. Distoma Noctulae» •{• 

Hab. in intestinis Vespertilionis ISlocbulae^ di- 
versum a D, Lima n. II 7. Cab, E.nb. Vieniu 

125. Dlstoma Musculi. *{* 

Hab. in intestinis Bluris Musculi, Cat» Ent. 
Vienn. 

126. Distoma Cluysaeti. *{• 

Ent. 1. p. 429. n. 61. D. chrysaeti. 

Hab. in Falconis Chrysaeti cystide fellea, Abild- 

GAARD. 

127. Distoma Buteouis. *{* 

Ent. I. p. 430. n. 6^. D. btiteonis. 
Hab. In intestinis tenuibus Falcouis JButeonis 
GoEZi: Decembri rcperit. 
128- Distoma Falconis rufi. "f 
Hab, in intestinis Falconis rufi. Cat. Ent, ^ienn, 
jnscpt, 

129. Distoma Aluconis intestinale. *{• 

Hab. in intestinis Strigis Jluconis. Cab. Ent. 
Vienn. jntcpt. an ad n. III. D, apicuiatum. 

130. Distoma Aluconis thora^cicum. *{• 
Ent. ^i. p. 385. n. 27. sub D, pu-^illo. 

Hal). In Strigis ydluconis thorace Braun Aprili 
reperit at minus bene cum Erinacei D. ,u- 
sillo n. 56, conjunxit, mammalium enim 
aviumque entozoa nunquara specie conve- 
niunt. 

131. Distoma CoUurionis. •{• 

, Entt I. p. 430. n. 64. D, Collurionis. 
Hab. in intestinis Lanii Collurionis, Schrani. -— r ,120 '— 

152* Distotna Mei^opis, f 

hah. in intestinis Meropis Apiasbri, QiU Ent. 
Vienn. 

133. Distoma Tiirdi. '\ 

Hab. in intestiniS Turdi saxatilis, Cab, F.nt. 
Vienn. manuscrrpt. an ad n. ^y. 

134» Distoma Loxiae. ^]^ 

Hab» in intestinis Loxiae Coccothraustisf Pyr- 
rhulae, CJdoridis^ Cat, Ent, Vienii^ 

135« Distoina erraticiim. •{• 

Hab. in iritesdnis Fringillae Linariae, Mota» 
cillae alhacf Vari caerulei^ majoris, pahutris, 
pendulini. Cat, Lnt, Vienn, 

136. Distoma Philomelae. *|* 

Hab. in iritestinis Motacillae Philomelae. Cat, 
Ent. Vienn, mscpt, 

137* Distoma Ardeae stellaris. *|* 

Ent. I. p. 432. n. 68. D. Ardeae stellaris. 
Hab. In intestinis /Irdeae itellaris Goeze No- 
veriibri reperit, Adl). ferox n. 114. pertiriere 
videtur» 
1384., Distoma Calidris. \ 
Hab, in intestinjls ScoLopacis Calidris, Cat.Rnt, 
Vienn, mscpt„ 
139« Distoma Tringae helv^eticae. f 

Hab. in intestinis Tringae helveticae, Cat, Lnt^ 
Vienn, mscpt* 
140. Distoma Kalli. *{• 

Hab. in intestinis RalU aquabici. Cat, Ent, 
Pienn mspt, 
14'» Distoma Anatis fiiscae. ^ 
Ent. i. p. 431. n. t)5, D. Axiatis fuscae. 121 

Hab. in Jnate fiuca ab Aeilg-aaudio reper- 
tum forsaii ad -D. echinaturn n. io6. pertinet. 
i4!3. Distoiiia Anatis domesticae. *{* 
Ent. I. p. 431. n. 66, D, Anatis domesticae. 
Hab. Specirnen unicura intestino Aiiatis da- 
mesticae extus adhaerens (an bursa elapsum) 
a MurLERO repertum ad D, ovatum n. 2* 
amandandum videtur, 
145. Di«toma Mergi* *{• 
Hab. in intestinis Mergi Alhclli. Cat, Ent. Vienn^ 

144. DisLoma Testudinis. *|* 

Hab» in intestinis Teitudinis orhicularis, Cat* 
Ent. Vienn, 

145. Distoma Lacertae. \ 

Hab. in intestinis Lacerbae caerulescentis. Cat. 
Mnt, J^ienn, 

146. Distoma Colubri murorum» •{• 

Hab, in intestinis Colubri Murorhm. C. £. V. 

147. Distoma Colubri tesselati \ 

'Hab. in intestinis Coluhri tesselati, C, JE. V, 
mscpt^ 

148. Distoma Colubri americani •{• 
Ent, I. p. 434. n» 72» D. col. americani, 
Hab. In faucibus speciei Coluhri americanae 

Bosc copiosissime reperit. 

149. Distoma Hylae» *{* 

Hab. in vesica urinaria /TyZae arhoreae, C.E.V. 

150. Distoma Cyclopteri. •{• 

Ent. I. p, 438. n, 78. D. Cyclopteri» 
Hab, In intestinis Cyclopteri Lumpi Fabricius 
Aprili reperit. 

151. Distoma Anarrhichae« *f* 

Ent» I. p. 435» n. 75., D. Anarrhichae» . 122 — 

Hab. In^ intestinis ylnnrrhicha& Litpi Rateke 
copiosius reperit, quarn D. incisum. n. ii. 
Secunduin dePcriptionem obiter factani ad 
D. appencliculatum n, 85- pertinere videtur. 
.152. Distoma Wachniae *!• 

Mant. n. 15"?. D- Wachniae, 

Hab. In inlestinis XjadilVachniae TixESius rc- 
perit, forsan ad D» scabrum n. 121. pet- 
tinens* 
153. Distoma Coryphaenae. •f 

Ent. !♦ p, 4'6. n. 76. D. Coryphaenae. 

Hab. in branchiis, intestinis et visceribus Co- 
ryphaenae Hippwidis^ Bosc, Tilesius. Disto- 
mati clavato n. 65. nimis afnne videtur, 
154» Distoma Scorpaenae, \ 

Hab. in intestinis Scorpdenae Scrofae, C, £, V. 

155. Distoma Spari. \ 

Hab. in intestinrs Spari erythriiii et Smaridis, 
Cat. ILnt. Vienn, 

156. Distoma Labri. \ 

Hab. in intestinis Z.aZr/ rupestris.C,K,V.mscpt, 

157. Distomc Triglae. \^ 

Hab. in intestinis Triglae Cuculi, C, F.. V, mscpt, 
158- Distoma Lucii. 
Ent. !♦ p. 43H. n. 79. D. Lucii, 
Hab. In intestinis Esocis Lucii Januario Gry- 

phiae solitarium reperi; album, elhpticum, 

magnis poris instructum, vix lineam dimidiam 

longum, forsan novum. 
159 Distoma truncatum Abildgaard, \ 
Mant. n. 159. D. truncatura. 
Hab, In 'ven riculo Fcrcae Luciopercae Abild- 

ciAAK.D reperit, an D, tereticollis n. 47, spc- 

cimen muiUuQi. ? — 125 — 

i6o. Distoma binode Zed. ']^ 

Ent. i. p. 439. n. 8-*. C). binode. 

H;?b. in piiciitm intestitiis. Zoega. 
i6i. Distoiiia disticliuni Zed. "f 

Ent. I. p. 440. n. 81. J^. tlisticlium. 

Hab. in pisciuvi intestinis. Zoega, 

G € n us XVI^ T r Is t o m a. 

Corpus depresswn. Pori duo antici simplices, ter- 
tins poitlcus radiatus, Inter illos osy prohbs- 
cidem? gmittens^ 

1. Tristoma coccineam Cuvier» 
Mant. n. I. Tr. coccineum, 

Hab. in brancliiis Orthragorisci Molae^ Xiphiae 
Gladii y aliorumque niaris niediterranci pi- 
scium. CuviER» 

2. Tristoma maculatum R. "i^ 
Mant. n. 2. Tr. maculatum. 

Hab. Diodontis corpori adfxxum Ija Makxi- 
niere; reperit^ 

* 

G e nu s X VII. P e nt a s t o m a. 

Corpus teretiuscidum vel depressum, Os inter po- 
ro 1 utrinque biiiost hamulurn emittenteSf lunatini 
poiitos, 

1, Pentastoma taenioides R. 

P, depressura oblongum, postice attenuatum, 

transverse plicatum, margine crenatum. 
Ent. I. p. 441, I). I* Polystoma. Mant. n, !♦. 

Pentastoma taenioides. 
HaD. In sinubus frontalibus Canis vulgaris Gry- 124 — 

phiae reperi, Iii iilis Cgms Lupij 3Ius, P^ienn. 
Equi, Chabprt, Mnb\ Greve. 
2. Pentnstoma djenticiilalvmi R. 

P, depressurn oblongum, retrorsuni decfescens, 
seriatim transverse denticulatum. 
- Hab. in superficie hepatis *yaprae Hirci^ Abild- 

GAARD ; in Capra aniericana, Florman. 
5. Pentastoma emarginatum K. ^]^ 

P. depreSbUiT), oblongum, antice emarginatum, 

retrorsum decrescens, seriat.im transverse den- 

ticulatiun. 

Tetragulus ^aviae Bosc. Mant. n. 3. P. emargi- 

"natum. 

Hab. in pulmonibus Caviae Cobayae. Le Gallois 

4. Pentasioma serratum R. *|*. 

P. planura, subellipticum, seriatira tranSverse 

denticulatum. 
Ent. I. p. 44g. n. 3. Polystoma serratum, 
Hab. In Leporis timidi pulmonibus FroeliCH 

Decembri reperit. 

5. Pentjjstoma proboscideum 'R. "^^ 

P. teres subclavatum, utrinque obtusum, trans- 

verse rugosum, ore fisso protactili. 
Porocephalus Crotali FIumboldt. Ent. I*p.433. 

n. 69. Distoma Crotali Durissi. Mant. n. 5. 

P. proboscideum. 
Hab. in Crotali Diirlssi pulmonibus et cavo 

abdominis, Alex ab Humboldt. 125 — 

G cnus X VIII. P ol y st oma. 

Corpus te'-etinsciilwn vel clepressum. Pori sex an» 
ticif ventralis et posticus iolitarii, 

1. Polysioma integeiTimum I\» 
P. depressum oblongutn postice obtusiusculum, 

poris sex anticis, uncinis duobus intermediis, 
Ent. I. p. 451. n. 4" P' integerrimum. 
Hab. In vesica urinana Ranae tempnrariae 

Zeder Septembri, ipse Junio Grypliiae re- 

perimus. \.n illa R» esculentae Brauuj Biifo' 

nis variabilisy Mus. Vitnn» 

2* rolystoma ocellatum R. 

P. dtpressum ovatum apice postico obtusius- 

culo, poris sex aniicis aggregatis inermibus. 
]V?ant. n, 2. D. ocellatum. 
Hab. In faucibus Tcsbudinis orhicularis Arimini 

Majo reperi. 
5. Polystoma Pinguicola Zed. -^ 

P. depressum obiongum antice truncatum, pos- 

tice acuminatum, poris sex anticis lunatim 

positis. 
Ent. I. p. 45.5. n. 5. Mant. n. 3. P. Pinguicola. 
Hab.IntuberculoOvariiAz/wa///TREUTiERreperit. 

4. Polystoma duplicaium R. *J* 

P. depressum oblongum antice rotundatum, cor. 
pore utrinque attenuato, poris sex biforibus 
anticis lunatira positis, papillis duabus inter- 
mediis. 

Mant. n. 4. P. duplicatura, 

Hab. iii btaapbiis Scombri Thynnif Delaroche. — i2d — 

S p e c i e s d u h i a. 

5. Polystoma v^enarurn Zed. \ 

P. cleprc^siiin, laiiceolatum, poris anticis sex, 
Etit. I. p. 45t. n. 6. P. venarum, 
Hab. In vena tibiali antica Ilominis in fluvio 
lavantis disru]-)ta Treuti,i:r P]>ecimina ciuo 
reperit. Pori icone non expriinuntur et ver- 
nies nil nisi Plauariae fuisse videntur. Ordo IV. 
Cestoidea. 

Corpus elongatwn depressum moUe contimium 
vel articulatwn. Caput paucissimorum siwpU- 
citcr labiatuniy reUquofum bothriis vel osculis 
suctoriis duobus aut quatuhr instructum. Oni- 
nia individua androgyrm. 

G e nu s XIX. C a r y o p Ii y 1 1 a e u s. 

Corpiis depresMim continvuvu Caput dilatatvm 
fwihriatuvi, hilahiatimi^ lahio super(ore et iii- 
feriorc, 

1. Car^^opiiyllaeTis mutabilis R. 
Ent. 1. p. 9. Mant. n, i. Caryophyllaeus mu- 
tabilis. 

I Hab. in Intestinis Cjprinorwn, vulgaris* Ipse 
in C. Bliccay Brama, Carassio et Giheliohe 
reperi. In G. Carpioney Jese, Tinca, IJlocix 
observavit. Catalogus MntozflOrrmi A^Iusei Vien- 
nensis manuscriptus praeterea sequentes enu- 
merat Cyprinos CaryophyllaeUni foventfts, 
Alburnwuy aniarumy Barhum^ erythrophthaU — 128 — 

mumj GohioueT27, l.eucixcum, IVasum, Phnxl" 
num, rutfluni; enurnerat eilzm Cobitidem JBar' 
h-atulam et Taeniam. 

G e n u s XX. S c o l e x. 

Corpiis depressui?! continuum^ Caput hothriis qna- 
tuor ijistructum. 

1« Scolex polymorplius R. 
Ent. 2. p. 3. n. I. Scolex quadrllohns. p. 7. n. 
4. Scolex Lophii» p. 8- n. 5. Sc, Cyclopteri. 
n. 6. Sc. Percae. Mant» n. i. Scolex poly- 
morphus. 
Hab. in intestinis Piscium et Cephalopterorumy 
passim in illorum abdomine. Fp^e reperi in 
Torpcdine jiiarmoraf^aj Squalo Acanthio; Lo- 
phio piscatorio j Ophidio barbato ; Stromate 
Fiatola', Gado Merliiccioi L,epadogustro Gou- 
a/ii j Gobio nigro, minuto ; Cotto Gobio; Scor- 
paena Porco ; Pleuronecte maximo j Sparo 
JBoope, Sciandra; Lahro lusco; /Jpogone (Miillo 
ivd^erbi Linn.); Clupea ILiicrasicolOy Polypo 
'vulgari (Sepia Octopodia Lints^) 

O. Fr. Mui.i.ER in Lophio piscatorio, PleurO' 
necte Fihomho, Vlatcssa et Linguatula, inque 
'Percis, quarum species non Uixit; Otto Fa- 
BRicrus in Cycloptero Lumpo et Pleuronecte 
Solea ijivejierunt* 

Catalo§iis ViejinejisisJyUinuscriptus sequen- 
tes enumerat pisces Scolecem foventes, in 
quibus ipse non cbservavi: Rajavi Mirale- 
tutii, Pastinacam ; Syngnathvvi Acum; Ura' 
noscopum scabruni; Slejinium ocfllarp.m ; Ci'p0' 
lam rnhe.fte/itfm', Gobiutn Jozo; ZenemFabrum\ 
Miocejn £eio?iem. — 129 — 

Scolex tilobus sive Lavareti Ent. fi» p» 5» 
n. 2. et tetrastomus s* Eperlani ib. p 6 n. 3. 
^ Bothriocepliali tenellietTaeniolaesunt, dequi- 
bus nec non de consirnili Taeniola Scolecem 
mentiente, a me in Clupeae nova specie re- 
pena, dubii generis Entozoa consulantur, 

G enu^ XX t. Gy mnorh ynchus. 

Corjjiis dejjressum eontinnmn^ loii^issimtim, colli 
receptaculo subgloboso, Caput bothriis duobus 
bipartitis instructum^ proboscides quatuor nudai 

. retraettles emittens* 

1. Gymiiorhyhchus reptans R* 

Scoiex Gigas, Cijvier. Mant. n. r. G. reptans» 

Hab- Inter omnes Bramae (Spari) /J/z/V carnes 

Junio et Julio Neapoli reperi, neque uUum 

hujusmodi piscem GymnorUynchis liberumi 

vidi» 

G enus XXI I. Te trarhyiichus» 

* 

Corpus depfessum eontinuum* Caput bothriis duo* 
biis bipartibis imtructumj proboscides quatuor 
uncinatas retractiles emittenst. 

1. Tetrarhynchils megacephalus R* 

T. capitis conici bothriis subOvatis profuhdls 
marginatis, corpore depresso, retrorsum de- 
' '' cirescente, af)icfe truncato papillato. 
!Mant. n* i. T. megacephaius. 
Hab. In Squali stellaris abdoinine parleti dor- 
sali adhaerentem Julio Neapoli reperi. 
S. Tetrarhynchas grossus R. 

T. capitis ovaiis discreti bothriis oblongis jpro- 

I — 130 — 

fundls marginatis, corpore depresso recto 

apice papillari, 
Maiit. n. 2, T, grossus, 
Hab. iu pisce maris laponici an Squalo? Tile- 

siits misit, locum qua invenerit, oblitus, 
3^ Tetrarhynchus altenuatus R. 

T* capitis obtusi bothriis obconicis, corpore 

longissimo tenui, postice acutiusculo. 
^'ant. n. 3» T. attenuatus. 
Hab, la braachiis Xiphiae Gladii FischeR 

reperit. 
4» Tetrarhynchus discophorus R. 
T, capitis rotundati botiiriis profundis prbicu- 

laribus, corpore abbreviato depresso obtuso. 
Mant. n. 4. T. discophorus. 
Hab. In branchiis interque ventriculi tunicas 

Brajnae (Spari) Raji Junio Neapoli reperi. 

5. Telrarhynchus tenuicollis R. 

T. capitis subcordati bothriis bilobis, collo te- 
rtti postice attenuato, corpore ovato. 

Mant. n. 5. T. tenuicoUis. 

Hab. Iti ventriculo Pleuronectis Pegosae Ari- 
mini, Romae in peritbneo Lophii piscatoriif 
Majo reperi. 

6. Tefrarhynchus megabothrius R, 

X. capitis corpore depiesso postice papillato 
majoris botiiriis latissimis costatis bilobis, ex- 
staniibus. 

Ent. 2. p, 284' n» 39' Vermis dubius Sepian 
officinalis. p 285» n. 40. Vermis dubius Se- 
piae Loliginis, Fasciola barbata Linn. Mant. 
n. 6- T. megabothrius. 

Hab. Ipse inter ventriculi tunicas Sconibri 
Sardacf (Neapoli Junio) e( Sepia^ ofjieina'' — 131 — 

lis (AnminiAprili) rppe:;!. In Lolieine; Max- 
tin; nam Fasciola barbata Linkaei huc titi- 
que pertinere videtur. 

7» Tetraihynchus macrobothrius R« 

T. caiiiris corpore teretiusculo majoris bothrils 
longissimis costatis appressis, appendice pos- 
ti^^a biloba. 
Ent. I. p. 320. n. 2» T. papillosus. Mant. n. 7, 

T. macrobothrius. 
Hat). tnter Testudinix Mydae tunicas ventricuii 
Berolini Ocfobri reperi: 'pecimina similJima 
Olfer<5 ex Hrasilia int^it, ibr^iaii oryphaehae 
JHiLiptjndif, cujus caput simul dedit. In dieti 
pi^-cis plurimis partibus t^osc, Tilesius inter 
Scombri Pelamidis musculos invenit, qua f'e 
le M aniissa. conferatur. 

8* Tetrarhynchus appendiculatus R* 

T. capitis corpore depre^^so postice appendrcu- 
lato brevioris bothrii-? i blongis angustis 

Ent. !♦ p. 3ib, n, i» Mant. n, 8. T. appendi. 
culatiis. 

flab. in 5a/mow/j5nZflm hepate Waglero, tnus- 
culis (Wjajo) GoEzio visus, ctijus specimina 
in Museo Viennensi conservata exa^minavi, 

g, Tetrarhynchos,, scoleclnus R» , s\ . 

«•.\3B« icapite exiguo Subrctundo, bothriis lato-elllp 
ticis auriculatOj corpore depressiusculo con. 
Strirto.obtusg» 
Maut, ri. 9. T. scolecinu^» 

Hab. In carnibus Squali stpllarif; inTiumproSjp. 
■y. iiDi.iiHis Squali Centrinae du.oS) Julipj ;in pinna 
^v 1. Rajae oxyrhynchne peciorali solitarium ; fAu- 
gusto, JNeapoii reperi» /. w i,.:,t'f * '. • • *— 152 — 

10» Tetrarhynchiis gracilis R» 
T» caplte exiguo botliriis lato-elliptrcis auricu- 

lato, corpore depressiusculo iineari subcon- 

stricto, postice acutiusculo» 
Mant, n. \o. T. gracilis. 
Hab. Iri novem Annnodytum Cicerelornrn in^tes- 

tinis Neapoii Julio reperi. 

Speciesdubiae» 

11, TeU*arhynclius Squali. ^ 
Hepatoxylon Bosc. Mant. n. i r. T. squali» 
Hab. in ^^z/a/< iiepate, La M.VH.TiNrER£; ; ventri- 

CUlo, IjABILLARDIEIUi;» 

12. Tetraihynchus Pleuronectis maximi« •{• 
Mant- n. T2. T, Pleuronectis maximi. 

Hab. in carne linguae Pleur. maximi aliorum- 
^ue piscium, Cuviek» 

Genus XXIJJ. Ligula, 

1» Statu ante evolutionem: Cprpus depressum, 
continuum, longisjimum^ sulco longitudinali 
jnedio exaratum, Neque capite tiequ^ getiitth 
libus consp/cuist 

S. Statu evoluto: Corpus depressum continuum 
lonsissimum. Caput bothrip utrinque simpli' 
cissimo. Ovaria serie simplici aut duplici cum 
lemniscis iii linea t^iediana. 

A. O V ar i i s distijictis^ i, Ligula uniserialis R 

Ij. part6 atitica rugosa crassiuscuia, coi^ore re- 
liqao retrorsum attenuato, cvarioruni seri© 
soUtaria reguiarl* — »33 — 

Ent. 2. p. 12, Mant. n. I. L» uniserialis* 
Hab. in intc^tinis Falconis fulvly Braun» AU 
bicillaey Mus. P^ie/iii, 

2. Ligiila allernans R» 

L. parte antica rugosa crassluscula, reliqua re- 

trorsum attenuata, ovariorum serie duplici 

alternante. 
Ent. 2. p. 13. n. 2. Mant. n. 2. L. alternans, 
Hab. In intestinis Z^a/*/ tridacLyliy Hubner. 

Z^ar/ parasitici, ridibimdi^ Mus^ Vieniu I". 

Zicro crt//o nondum evoluta, ibidem, 

5. Liigula interrupta R» \ 

L. antice crassiuscula, postice attenuata, utnn- 
que laevis et obtusiuscula , ovariis oppositis 
interruptis. 

Ent. 2. p. 15. n. 3. L. interrupta. p.a^.n^iI.L» 
Mergorum. Mant. n. 3. L interrupta. 

Hab. in intestinis Colymbi auriti^ Bloch, Hub- 
NZR Mergi serratoriSf AlhelUf Miis. Vienn* 
In M, Mergansere, Nitzsch, nondum evoluta» 
An huc L. Pelecani Carbonis et pygmaeiy illa. 
capite instructa* 3Ius. Vieun* 

4. Ligula sparsa R. 

L. parte antica corapressa, crassiuscula, corporc 

depresso subaequali, laevi, caudae apice te- 

nuissimo, ovariorum serie irregulari, solita- 

rla vel alternante. 
Ent. 2. p. 16. n. 4. L. sparsa. p. 26. n. 12. 

L. Colymbi cristati. p. 27. n. 13. L. Colymbi 

Immeris. Mant. n. 4. L, sparsa. 
Hab. in intestinis Ardeac < jiconiae, Hildebrandt ; 

Ardeae EgrettaCf JSycticnracif , Totani chlo» 

ropodiSf Sbernae Ilirundinis, uigrae, Colymbi — 154 -^ 

septpntrionalis^ arctici ^ cristatiy suhcristatif 
Anati\ Ho^chadis ferae. Mus. f^ienn. 

5. Ligula nodosa R. \ 

X/, linearis, linea totius corporis puncds exarata, 

appendicis caudalis apice nodoso. 
Ent. 2. p. 17. n. 5. iVlant. n. 5. L. nodosa. 
Hab. in abdoininis cavo Salmoms Truttacf 

SCHRANK«. 

Bt, O y ar i i s la t ent ih u s\ 

6, Ligula simplicfissima R, 

Ligula corpore depresso, Jjnea media longltu- 
dinali impressa. 

Ent» 2. p. i8» n. 6. Ligula contortrix. p. 20. 
n, 7» L. cingulum, p. 21. n. 8. L. constrin- 
gens. p. 24. n. 9. L. acuininata. p. 28. n. 14. 
L, Cobitidis. n. 15. L. salvelini, p. 29. n. 16^ 
S. Wartmanni. n. 17. Cyprini Carpionis, 
p. 30. n. 18. C. Tincae. n. 19. C Gobionis, 
p. 31. n, 20. L, Alburni. n. 21, L. Leucisci. 
Mant. n. 6, Ligula simplicissinia. 

Hab. in abdomine piscium fluviatilium, potissi- 
mum Cyprinorum: 'Brainae.y Carassiae^ ery- 
throphthabni, Alburni ; Siluri Glanidis\ JEso- 
cis LmcHi Percac Jluviatilist iMciopercae^ 
Mus. Vienn. Ipse in Cyprinis Gobioncy Gi- 
helioncf Bramaf et tiova specie italica, Barbo 
affini, vidi. In C. Bliccay Goeze; Leucisco, 
Pallas ; rutiloj hubner. In Petromyzonte 
hranchialiy Schrank. In Cobibide Taenia. 
FuiscH, Bloch. In SalmoneSalvetinOf Schrank ; 
IVartmanni, Froelich. 
7. Ligula crispa R. 

Mant» n. 7, L, crispa. , — 135 — 

Hab. Tn intestlno tenui Phocae vltulinae junio- 
ris ab Amanuensi meo Berolini Junio reperta, 
an piscina, ad praecedentem ainanclaiida? 

Entozoa Ligulis sisniilima vide inter ilJa dubii 
generis n, 8» 9» I9 et 20, 

G e nu s XXI 1\ TriaenopJiorus. 

Corpus elongatwn dcjjressutn svhartic^latum. Os 
bilabiatiwif utrinque aculeis binis tricuspida- 
tis armatum. 

X* Triaenophorus noclulosus R» 

Ent. 2. p. 32. Tricuspidaria nodulosa. p. 237, 
n, II. Cysticercus Gadi Lotae. n. r2. Cyst. 
Percae. p, 241. n. 15, Cystic, Lucii. Mant. !♦ 
Triaenophorus nodulosus. 

Hab. In intestinis Percae jluviabilis et Esocis 
Lucii (saepissime varioqne anni tempore) 
Gasterostei aculeati (Berol, Januario), Syii' 
gnathi Hippocampi (Arimini Majo) liberum; 
cystide inclusum autem in hepate et mesen- 
terio Percae fluviatil.is., Gasterostei aculeati 
et Esocis Lucii reperi. In hepate Cotti Go- 
bii, Mus. Vie]in. In hepate vel appendici- 
bus Salmonis Farionis^ Huchonis ^ Tliymalli^ 
TruttaCf C* £, V. In Lsoce JBclone, O, Fr, 

MULLER, ~ 156 ^ 
G enus XX V. BothrioeephaT.us. 

Corpus elo7igatiim, depresjum, articulatum* Capub 
subtetragonuni, hochriis duobus vel quatuor 
opposit/S4( 

A* Inermes (^Gymnohobhrii')„ 

a. Dibothrii. ' 

%. Botliriocephalus latiis Brkms. 

B. capite borhriisque marginalibus oblongls, 

collo subnullo, articulis anticis rugaeformi- 

bus, insequentibus piurimis subquadratis, ul- 

tirais longiusculis, 
Ent. 2. p. 70. n. !♦ Taenia lata Linnaei» 
Mant, n. i, Bothr. latus. 
Hab. in Hoviinis intestinls. Helvetiae et Rus- 

siae indigena; in trallia passim; in Germa- 

nia, Hqllandia, Anglia rarissime et fere in 

adveni^ tantum occurrit. In cadavere, quod 

sciarn, nunquam repertus est, 
?. Bothiiocephalns plicatus R. 

B. capite compresso sagittato, bothriis latera- 

libus oblongis, collo nuUo, articulis anticis 

et posticis angustissimis, mediis latissimis et 

brevissimis. 
Ent. I. p. 308» n. 46. Echinorh. Xiphiae. Mant. 

n. 2. Bothr. plicatus. 
Hab. In intestino recto Xiphiae Gladii Bero- 

lini offendi. Ibidem repertum SptDALiEai Ti- 

cini dedit. 
5« Bothriocephalus claviceps R. 

B. capiie oblongo, bothriis marginalibus, collo 

nullo, articulis anterioribus brevissimis, me- 

diis oblongis, reiic|uis subc^^uadratis, margine 

poetico tumido. — 157 — 

Ent» £♦ p, 37* n. I, Manr. n. I. B. claviceps, 
Hab. In Muraenae Anguillai: intestino versus 
pylorura Majo et Noverabri Gryphiae co- 
piose reperi. Fragmenta liuc pertinere visa 
in intestinis Muraenae Cassini Neapoii JuUq 
reperi^ 

4. Bothriocephalus proboscideus R» 

B. capite bothriisque marginaiibus oblongls, 
collo nullo, corpore depresso uiedio sulcato, 
articulis brevissimis, antrorsum attenuatis, 
Ent 2. p. 3Q. n, 2. Mant. n. 4. B. proboscideus. 
Hab. In Salmonis Salaris appendicibus pylori- 
cis primo vere Grypliiae saepe frequentis- 
sime reperi. In illis Salmonis Huchonisy 
Mur. Fienn, Palxas. 

^. Borhriocephalus Infundibuliformis R. 
B. capite bothriisque iateralibus oblongis, coUo 

nullo, articulis variis , primis rugaeformibuSj 

sequentibus subinfundibuliformibus, reliquis 

brevioribus. 
Ent. 2« p. 46. n. 5. Mant. n. 5, B. infundibuli- 

formis. 
Hab. in intestinis Salmonis Salvelini et alfuni. 

Mus. Vienn. 

6. Bothriocephalus rugosns I\. 

B. capite subsagittato, bothriis lateralibus ob- 
longis, coUo nuilo, corpore depresso medio 
sulcato, articulis brevissimis inaequalibus. 

Ent. 2. p. 42. n. 3. B, rugosus, 

Hab. in appendicibus pyiorlcls Gadi Lotae et 
Muftelae, in hac Decembri a VVagleko et 
GoEzio, iu ilia Septembri et Deceml^ri Gry- 
phiae a me repertus. — 138 — 

7. Bothrioceplialus microceplialus R, 

B. capite sagittato, bothriis latera-libu= oblongis, 

collo r.ullo, av:TcuIis primis rugaeforaiihus, 

tum sub.quadratis, insequentibus brevissimis 

plurimis, reliquis angustatis. 
Ent. 2. p. 213. «♦ 115. Taenia Tetrodontis 

Molae. 
Mant. n. 7, B. microcephalus» 
Hab. In OrtJiragorisci Molae branchiis, vetitri- 

culo et intestino summo Neapoli Julio reperi* 

jj. Bothriocepiialus fragilis R. 

B, capite. cuneiformi, bothriis lateralibus orbi- 
cularibus, coilo tereii articulisque brevissi- 
mis, corpore depresso, inedio suicato, 

Ent. 2, p. 45. n. 4. B. fragilis. 

Hab. In appendicibus pyloricis Clupeae Alosae 
Gryphiae Majo et Junio reperi. 

g. . Bothriocephahis granularis R. 

B, capite cuneiformi, bothriis 'marginalibus, 

colio teretiusculo, articulis crassiusculis, sub- 

globosis. 
Ent. 1, p. 48. n» 6. Mant. n. 9. B. granularis, 
Hab. in intestinis Cypriiii Phoxijii, 31us.Vien:i, 

10. Bothriocephahts rectanguhim R. 

B, capite sagittato, bothriis lateralibus profun- 
dis, articuiis auticis brevissimis, insequenti- 
bus sensim niajoribus, tahdem subquadratis. 

Ent. 2, p. 49. n. 7. Mant, n. lo. B. rectan- 
gulum, 

Ilab. in intestinis Cyprini Barbi, BloCH, 
ScHRANK, Zeder, Mus- Fiewi. 

11. Bothriocephahis piinctatus R. 

B, capite botlariisque marginalibus oblongis. — 1.39 — 

collo nullo, artlculis corporis plani anteriori- 
bus eloui,atis, reliquis subquadrails, 
Ent. 2. p. 50. n. 8. Niant. n. ri. B. punctatus,' 
Hab. In ventriculo Tor-pedinh ocellatae (ex 
Pleuronecte semidigesto residuinn) N^apoli 
Junio, in intestinis Gadi mimibl (ib. eod."); 
Cotti scorpii (Gryphiae, vere); Pleuronectis 
maximi (ibidem', saepissime, vario anni tem- 
pore; Arimini, Aprilij, Pl. MJ/omhi (x^ea\)o\i 
Julio), Pl. Bofcii (ib. eod), PL Pegosae 
(Arimini, Aprilr) reperi. In Pl.Solea, 'Mus, 
Vieini, Trigla adriatica C. jE. T^, 

12. Bothriocephalus angustatiis R. 

A. capite longissimo, cum bothriis laterallbus 
et articulis antel-iofibus elongatis, angusiissi- 
inis, liorum reliquiabrevioribus, tandem sub- 
quadratis, 

Mant, n. 12. B. angustatus. 

Hab. in intestinis Scorpaenae Scrojae* IMus, 
Vieiin. 

13. Bothriocephalus crassiceps R, 

B. capite magno subgloboso, bothriis margina- 
libus profundis, corpore serrato, articulorum 
inaequalium margine postico utrinque ex- 
stante. 

Mant. n. 13» B. crasslceps, 

Hab. In intestino duodeno Gadi Merluceiil!iiQ-3i' 
poli Julio reperi. 

14. Bothriocephalus solitlus R. 

B. capite triangulari depresso, botliriis latera- 
libus costa divisis, corpore planiusculo obo- 
vatolanceolato, linea media impressa utrin- 
que sulcato, 

Ent. 2. p. 57* n. 10; Mant, n. 14. B, solidus. Hab. In abrlomine Gcnterostei aculeatl GrYph.ia.e 
et Berolini saepissime, praesertim Juriio re- 
peri. GasteiCjteis comestis superstes inveni- 
tur variis in animalibus; in Cotto Scorpio, 
Zoega; ' ipse in Salmonis Salaris ventriculo 
(Majo) et Phocae vibuUnae recto, Gryphiae, 
ofTendimus. 

15. Bothrioceplialns nodosiis R» 

B, capite triangulari depresso, bothriis laterali- 
bus costa flivisis, torpcre plano obovato lan* 
ceolato, ovarlis nodosis, 

Ent. 2. p, 54, n. q. E. nodosus. 

Hab. In intestinis Colynihi cristati Julio, 
O» septentriotialis et Sternae Hirundinis Au- 
gusto, Gryphiae reperi. In illis Ardeae cine- 
reae repertum Braun dedit. In Merpo AU 
hello et Mergansere Bloch; M. serratOf Co- 
lymbis Immere et Troile, Abildgaakd. 

b. Tetrabothrii. 

i6, Bothriocephaliis macrocr^phalusR, 

B. capite subtetragono magno , anfice truncato, 

bothriis lateralibus subqua.drangulis utrinque 

binis, eollo brevissinio, articulis depressis, 

anticis angustissimis, reliquis campanulatls, 

Ent, 2. p* 6i, n, ii, Mant, n. 16- B. macroce- 

phakis. 
Hab. In Colymbi septentrionalis oesophago, 
ventriculo et intestinis summa copia Gry- 
phiae Augusto reperi. In intestinis CoU 
Immeris, Abildgaard; Col. arctici, C\ £, /^ 

17, BoLhriocephaliis cylindraceus R, 
B. capite subtetragono exiguo, antice truncato, 
botiii:iis lateralibus utrinque binis, collo lon- — i4i — 

giusculo, articulis depressiusculis, pnmis bre- 

vi^^simis, tvun brevibus , dein subquadratis, 

tandeni campanulatis. 
Mant. n. 17., H. cylindraceus. 
Hab in intestinis Lari glauci et Atricilla»^ 

Rhis l^iemi, 

18 Borbrioc^phalus aurjculatus R» 

U. botliriis utrinque duobus patentissimis, collo 
breviusculo. articulis primis bacillaribus, in- 
sequetuibus plurimis subquadratis, ultimis 
elongatis. 
Mant. n. 18- A. auriculatus* 

Hab. In intf^^tino crasso TorpedinismarmorataA 
Arimini Aprili, Julio Neapoli , Squali Ga» 
lei :?) Romae Majo reperi, Ex iisdem, 32us^ 
Vienn. 

19. Botbriocephalus tumidulus R. 

B. bothriis utrinque duobus ovalibus crassius- 
culis linea divisis, transversim striatis, collo 
brevissimo, articulis primis angustissimis elon- 
gatis, insequentibus subquadratis. 

Mant. n. 19. B. tumidulus. 

Hab. in intestiiiis Rajue Pastinacae* Mus^ Fi^nn* 

"B. Armabi (^omnes tstrabothrii)» 
a. Uneinatif Onchobot hrii, 

20, Botliriocephalus coronatus R. 

B. boibriorum singulorum uncinis anticis dlclao-» 
tomis, collo longiusculo , articulis primis ru- 
gaetormibus, inscquentibus subquadratis va» 
tiis, uliimis elongatis. 

Ent. 2. p. -^i^s. n. 1 tt). TaeniaRajae Batis* 

Want. n. 2f. {<. coronatus. 

Hab. XfX intestinis crassis Torpedinis vianhora- tae (Ariminl Aprili, Neapoli Julio), T. ocel- 
latae (ib. Junio) et Squali stellaris (Arira. 
Majo, Julio Ncapoli) reperi. In illis Rajae 
Tasbinacae^ SquaH Squatinae, Mus. Vienn. 
Bajae Batis, Braun. 

21. Bothribcephalus iincinatus R. 

B. bothriorura singulorum uncinis utrinqiie 

anticis bifidis, colio brevissimo, articulis pri- 

mum rugaeformibus, insequeutibus subqua- 

dratis variis. 
Mant. n. 21. E. inicihatus* 
Hab. In intestinis crassis Squali G alei Aximini 

Majo reperi. 

22» Bothriocephalus verticillatiis R. 

B. bothriis utrinque binis antice uncinatis, collo 
nuUo, articuioruin margine postico fimbriato. 

Mant. n. 22.' B. verticillatus. 

iiab, In intestinis crassis Squali Galei Arimini 
Majo reperi. 

b. Proboscidei, Rhynchobothrii. 

23. Bothriocephalus corollatus R. 

' B. ' capite ' depresso, probbscidibuis unclnatis 

■bothriisque utrinque duobus, ccllo brevis^ 

simo, articulis oblongis, foraminibu* mar- 

ginaIiKu's alternis. 

Ent. 2. p»'^3. r\i 12* Mant. n. 2^. B. corollatus, 

.. 'Hab. In intestinis crassis B.ajae liatis Parisiis, 
in ventriculo Rjjue Rubi Arimini, in crassis 
Squali? •^fl!/<?/ Romae, Majo reperi. In illis 
Squa/.i SpiiiaciSf Abildgaakd; Squatiuae, 
Cat. Ent. Vienn» 

24- Bothriocephalus paleaceus R. ^ 

B. capite depresso, probo-scidibus (uncinatis) — 143 — 

botlirilsqueutrinque duobus, collo brevissimo, 
articulis oblongis, foraininibus niargiualibus 
unilateralibus. 

Ent. 2. p. 65. u. 13. B. paleaceus. 

Hab. In intestiriis crassis Sqiiali Acanthiae Fa- 
BRicius reperit, 

Obs. Ob foramina unilatcralia. dicta ]iunc a prae- 
cedente di^tinxl, cn*n quo ceXerum nimis con- 
gruit et forsan conjutigendus erit, 

S p e c i e s d ii b i a e. 

i5. Bothrioceplialus Sqnali- glaiici. *f 

Hab. in inteMinis Sc;uali glanci. C,E f^.mscpt. 

26. Bothrioct-pbaius Lophii. -^ 

Hab. in intestinis Lophii piscatorii. Nova spe- 
cies C E. F. 

27. Bothriocephalus Gadi Redianus. "^ 
Ent. 2, p. 67. n. 14. B.,Gadi Meriuccii. 
Hab. in intestinis Gadi. Redt. Gadum ilium 

Merluccium iuisse olim suspicatus sum, sed 
quos ipse in Merhiccio reperi, Botlirioce- 
phali Redianis saltem multo minores eraht, 
Redianus vermis forsan ad B. punctatum n* 

II, pertinet. 
28« Bothriocephalus Gadi barhati. "^ 

Ent. 2. p. 6y. n. 15. Ab Othon£ FABnicto in 

intestinis Gadi barbati repertus et jure for- 

san ad B, punctatum 11. i(. relatus, quem ipse 

saltem in Gado luinuto reperi. 

29. BothriT^rephalus Gadi M. rhiiae. "^ 

30. Both) locephalus G idi Caltanae» '^ 

Ent. 2» p, 6q. n. i6. fci 17. Utraque species 
ab ill. Pallas ad B» proboscideum relata, de 
^uo dubJLtare licet* — 144 — 

5^* Bolhrioceplialns Cepolae. "f 

Hab. in intestinis ('epolae ruhescentts^ Nova 
specles. Cat. JEnc^ Vienn* 

52. Bot-hriocephalus Barbatulae. •|' 

liab. in intestiiiis Cobitidis Barbatulae, Nova 
species* C, E. V^ 

35. Eothriocephalus Eriocls. '^ 

Ent. 2. p. 69. n. ig. Ab ill. Pallas ad JB.pro- 
boscideum olim relatus, 

34* Bothriocephalus Garpionis. ^^ 

JEnt. 2. p» 69. n. ig. Ab Othone FabriciO, qui 
in Sahnone Carpione reperit, dubie ad iJo- 
ihriocephalum punctatura refertur. 

Obs . Num Taenla atithoctphala (Phocarum) 
11. g. et Taenia octolobata (Percae norve- 
gicae) n. 80. Bothriocephalis addeadae sunt? 

G enus XX VI. T aejii a. 

Corpus elongatnm depressunif arbiculatum^ Oscula 
capitis (juatuQr stictoria, 

A. I n e r m e s. 

a. Capite simplici s. non rottellato^ 

1* Taetiia expansa R. 

" Tr. rapite obtu-^o, collo hullo, articulis anterio- 
ribus brevissimis, rehquis subquadratis, lora- 
jninibus marginalibus, oppositis. 
Ent. 2."p. "7. ti. 2. T. expausa. p. 20O. n. 83*' 

T. Capreoli. N-ant. fi. t. T expansk. 
Hab. in inttstinis tenuibus Ovis Arietis, prae- 
sc-riun yji^uorurUf vulgadssima. In illis Anti' — 145 •— 

lopes Rupicaprae et Dorcadis) Mus, yienTh 

Cervi Capreoli, NiTZSCH* 
2» Taenia denticulata R» 
T. capite tetragono, collo nullo, artlculis bre- 

vissimis, foraminibus marginalibuS oppositis, 

lemniscis dentiformibus» 
Ent. 2. p. 79. n. 3. T. deniictilata. 
Hab. iti intestinis Bovis Tauri, CampeR, ChA' 

BERT, HaVEMANN. 

5. Taenia pectinata, Goeze. 

T. capite obtuso, collo articulisque brevissimis, 

foraminibus marginalibus oppositis papillosis, 
Ent« 2. p. 82. n. 4. Mant. n. 3. T. pectinata.- 
Hab. in intestinis tehuibuS Leporis timidi, Cu* 

niculi, Arctomydis Marn/otae, 

4. Taenia lanceoiata Goeze. 

T. capite ovali, colio articulisque t>i-evissimlsj 

posticorum angulis obtusis, leraniscis margl- 

nalibus oppositis. 
Ent. 2. p. 84- n- 5- I^ant. n. 4 T. lahceolata» 
Hab. In intestinis Anatis Anseris frequentis- 
. sima, in illis Anatis ferinae et Nyracae, Cat» 

Ent. Vienn, Reperi quoque in illis ColymH 

suhcristati, Aprili, .Berolini» 

5. Taenia plicata R. 

T. capite tetragono, corporl utrinque incum. 

bente, eoUo articulisque brevissimis^ horuia 

angulis lateralibus acutis. 
Enf; 2* p. 87' n. 6. Mant. n. 5, T. plicata* 
Hab. in intestinis tenuibus Rqui Caballi^ inse« 

quente rarior, 

6. Taenia perfoliata Goeze» 

T. capite tetragono, postice utrinque bilobo, 
collo nullo, ariiculis perfoliatisi 

K rr 146 — 

Ent. 2. p. 89- n. 7» T. perfoliata. 
Hab. m coeco et colo Rcjui Caballi, vulgarls. 
n. Taenia festiva R» 

T. capite tetragono antrorsum incrassato , cpllo 

nuUo, articulis anterioribus, rugaefojcmibus, 

reliquis bacillaribus. 
Mant. n. 7. T» festiva, 
Hab. in ductibus hepaticis ^^yesica fellea Hal' 

maturi giganbei. Mus, Vicnn. 

g, Taenia anthocephala R, *}• 

T. capite subtetragono, lobis angularibus an- 

trorsum eminentibus aucto, collo articulisque 

brevissimis. -r 

Ent. 2. p* 91. n, 8* T. antIioce;phaIa. ' .' 
Hab, in intestino recto Phx>cae barbataCfO. Fa- 

BRicius. (Num species ista ad Bothriocepha» 

los pertinet?) 
.9. Taenia omphalodes, Hermann. 

T, capite subtetragono, postice contracto, coUo 

nuUo, articulis anticis breyissimis, reUg[uis 

subcuneatLS, angulis acutis, .' i 

Ent. 2, p« 92. 9, Mant, n. 9, T. omphalodes. 
Hab. in; intestinis Muris arvalis, hermann. la 

illo et BL amphibio^ Mus, Vienn, 

10. Taenia perlata, Goeze. 
T, capite tetragono, collo longiusculo, articu- 

lis subcuneatis, posti(;is medio nodosis, 
Ent. 2. p. 95. n. 12. T. perlata^ 
Hab, iil intestinis tenuibus Falconis Buteonis, 

GpEZE» . Num ad Taeniam globiferam n, 53, 

pertinet? 
11« Taenia crenata Goeze. 
T. capite hemisphaerico, antice nodulo aucte, 

coUo Igngissimo, articulis transversis obtusi». ■^ 147 — 

Ent. 2. p, 97« n..I3. Mant. n. ii. X. crenata. 

Hab. in intestinis Picorum. Conf. n. 91, Tae- 
niam crateriformetii, ad quam ■ c^ejiaU forsan 
amandanda erit. r ' 

1 2, Taenia n^suta R» 

T. capite subhemisphaerico apiculato, collo 
brevi, articulis anterioribus brevissinais,- reli- 
quis subinfundibuliformibus, variis* -•';. 

Ent. 2. p. 98- n. 14, T. nasuta, 

Hab. In intestinis Pari majoris Zeder Marthj, 
ipse Octobri (Gryphiae) reperimus., , In illis 
JPari caeruleiy atviy- palustris. C, £, /^». Pl cris* 
tati, Cat, Vienn. inscpt. .,.,^ .,., 

15» Taenia tripiinctata. BRAtJ]Sr. . 
T. capite obconico, collo brevi, articulis ante- 
rioribus capillaribus, reliqUis iatioribus bb- 
tiisls. " 
Ent. 2. p. 99. n. 15. T. triptinctlta, 
Hab. In xniQStinxs Ertndhet ^ttir&p^ei- ^z.ssitk 
"'''■ bccurrit. ... 

14* Taenia cucumeriiia. BLOCri. 
T. capite antrorsum attenuato bbtuso, collo 
brevi continuo, articulorum ellipticoruni fora- 
minibus marginalibus oppositis. . ' 
Ent. 2. p» 100. n. 16. T. cucumerina. 
Hab. in intestinis tetmihns Canis /amiliaris yul' 
gatissima. - ^ j . 

-'.jja .; . l ., ,'± .'.■■ ■ 

15* .Taenia opuntioides R. 

T, (capite colloque mihi non visis). articulls 
anterioribus subinlundibuliforniibus,^ rellquis 
elliptico - ovatis, foraminibus marginalibus 
alternis. 

Mant. m. 15» T. ,o.pumi.oides. ■*% — 148 — - 

Hab. In intestlhls tenuibus Canis Lnpi Bero- 

lini Januario reperi» 
l6, Taenia litterata Batsch. 

T» capite obconico, truncato, oSculis oblongis, 

collo brevi, articulorum subellipticorutn fora^ 

minibus marginalibus alternis. 
Ent. 2. p. 103. n. 17. T. litterata. 
Hab. in intestinis tenuibus Canis p^ulpiSf 

■vulgaris, 
l^. Taenia dendritica, Goeze. 

T. capite globoso, osculis hemisphaericis, collo 

longiusculo plano, articulorum oblongorum 

foraminibus marginalibus alternis. 
Ent. a. p. 104. n. 18. Mant. n, 17. T. den- 

dritica. 
Hab. in intestinis Sciuri vulgaris Nitzsch De- 

cembri, Goeze Januario, Triutler Martio, 

Zeder vere, invenerunt» 
Ig» Taenia difFormis R. 

T. capite subgloboso, coUo nullo, articulis an« 

terioribus difformibus, insequentibus brevi- 

bus aequalibus, reliquis angustatis, 
Mant. n. i8- T. difFormis. 
Hab« In intestinis tenuibus CucuU eanori Be* 

rolini Majo reperi, 

19, Taenia angustata R. 
X. capite obcordato, collo elongato, articulis 
anterioribus brevissimis , insequentibus sub. 
quadratis, reliquls oblongis inaequalibus, 
Mant. n. '.9. T. angustata. 
Hab. in intestinis Melis Taxi, Mus* Fienn. 
ao, Taenia filicollis R. 

X. capite subgloboso discreto, collo longissinjo 
IQLlUJFonsi) aiticuUs oyariisciue quadraUs* — • i49 ^ 

Ent, 2. p. Io6. n. 19. T. filicollls» 
Hab. In intestinls Gasterostei acideati GOEZl 
Augusto, ipseJunio (Grypliiae) invenimus. 

21, Taenia longicoUis R. 

T» capite truncato, collo longissimo, articulis 

subquadratis, ovariis racemosis. 
Ent. 2. p 6. n, 3. Scolex tetrastonms. p. 107. 
n. 20. Taenia longicoUis. p. 240. n. 14. Cys. 
ticercus Salmonum. Mant. n» 21« T» longi- 
coIHs, 
Hab. in intestinls, rarius in hepate Salmonum» 
Ipse in illis S, Lavareti Majo, Grypliiae; 
S. Maraejiularum plurimarum Februario Bero« 
lini, ibiclem variis annis Januario in Rperla' 
nis plurimis. In multis Salmonibus l^art* 
manni Froelich Augusto; idem et Zeder ia 
S. Trutta. In 5. Thymallo, Mus. Vienn^ la 
hepate S. aipini et Farionis^ Martin. 

22. Taenia ocellata R. 

T, capite heraisphaerico, osculis profundis, coUo 
longiusculo ru^osQ, articulis subquadrati» 
lineolatis. 

Ent. 2. p. 108. n. 21. T. ocellata. 

Hab. In Percae Jiuviatilis intestinis vario anni 
te;mpore copiose, rarissirae in illius hepate, 
Gryphiae offendi. Jja. intestinis Percae cer» 
nuae Pallas coplose; in illis Percae norve* 
gicae MuLLER rarius repererunt. (Iste qui« 
dem Percam in qua invenit marinam vocat, 
haec autem in maribus septentrionalibus nou 
oecurrit cf. Rjetzii Fauna Suecica p. 337.) 

25. Taenla tofulosa. Batsch. 
Taenia capite truncato, osculis orbicularibus — i5o — 

marginalis',' collo medibferi, articulls crasslus- 
culiS' SUbrotundis, 

■Efit.'2. p. ITI. n. 22. T. torulosa. 

Hab. In intestlnis Cyjjrini Jesis Bloch et e^o 
. Aprili (Grryphiae, ille Berolini) reperimus. 
In C. Orfo Froelich eodem, in C, Leucisco 
ZroERus Majo raense invenerunt» 
24» Taenia dispar, Goeze* 

;T. capite obtiaso, oscuiis hemispliaericis , collo 
longissimo, articulis anterioribus suborbicu- 
latis, posticis oblongis tenuioribus. 

Ent. 2. p. 113* n. 33. Mant* n. 24. T. dispar. 

Hab In intestinis tenuibus Geckonis vulgaris 
(Lacertae Stellionis Linn. ) Speziae Septent- 
bri reperi, prorsus eandem, ac illas quas in 
Hyla arhorea, \n. Bufone cinereo et viridi re- 
pertas Aluscnm Viennense obtulit. In Bufone 
fusco C JS, f^. In Salamandrae atrae tenui- 
bus FROEriCH Augusto invenit» 

25» Taenla tuberciilata II» 

■>■'•. 
T* capite subgloboso, osculis orbicularibvis, 

coUo brevissimo, articulis planis subquadra- 

lis, foraminibus mprginalibus papillaribus 

vage alternis. . ' , 

Mant. n. 25. T. tuberculata. 
Hab. in intestinis Lacertae novae speciei in 

Ilispania (Algesirae) rcperta. Mus, Vi^nn* 

h, Rostellatae (capitis rostello retractiti, imrmi). 

26. Taenla osculata, Goeze. 

T. osculis hemisphaericis, rostelli aplce ex- 
y. cavato, collo nullo, articulis anterioribus bre- 
vissimis, reliquis subquadratis, forarainibus 
marginalibus vage alternis. — 151 — 

Ent» 2* p. 115. n. 24. T. calycina» p. tl6* 
n. 25. T. osculata. Mant. n. 26. T. osculata. 

Hab. In intestinis Siluri Glanidis Goeze Julioi 
ego Majo et Octobri Gryphiae, reperimus» 

27. Taenia sphaerophora R. 
T, capite obcordato, rostelli maximi apice sub- 

globoso, collo longo capillari, articulis anteri- 

oribus brevissimis, insequentibus subquadra- 
^ '" tiS, reliquis elongatis. 
Ent. 2, p. 119» n. 26. Mant. n, 27. T. sphae- 

rophora. 
Hab. In intestinlbus tenuibus Scolo]}acis Ar» 

quatae Januario Gryphiae reperi* 
2^. Taenia variabilis R. 

T. capite subrotundo, rostello exiguo obtuso, 

collo brevissimo, articulis anterioribus an- 

gustissimis, insequentibus moniliformibus, in- 

fundibuliformibus, cyathiformibus, ultimis 

elongatis. 
Ent. 2. p. 120, n. 27. Mant. n. 28» T. va- 

riabilis. 
Hab. In intestlnis tenuibus Tringae P^anelU Ju- 

nio et Julio Gryphiae reperi. In illis 7r. 

hypoteucae^ Glareolae;. Scolopacis subarqiiataef 

Gallinaginis et Calidris. Mus^ Vienn„ 
29. Taenia laevigata R. 

T. capite subgloboso, rostello cylindrico ob- 

tuso, coUo elongato latiusculo, articulis ante- 

ribus brevioribus, reliquis longioribus, om. 

nium angulis rotundatis. 
Ent. 2. p. 208. n. loi. Taenia Charadrii Hia 

ticulae. 
Mant. n. 29. T. laevigata. 
Hab. in intestihis Charadrii Hiaticiilae* Mus. ^ 152 -^ 

Vienn. Eandem occurrere in Char, pluvlali, 
cantiaco et minore. C. £. V^ 

50. Taenia amphitricha R« 

T. capite subrotundo, rostelli cyllndrici aplce 
nodoso, collo breviusculo. articulorum Ire- 
viorum longiorumque niargine postico tu- 
mido, lemniscis alternis rectis. 

Mant. n. 30. T. amplatricha. 

Hab. in intestinis Tringae alpinae, Mus. Fienn^ 

31. Taenia mutabilis R. 

T, capite subgloboso, collo breviusculo, artl- 
culis anterioribus brevissimis, insequentibu; 
angustioribus et longioribus, reliquis catn- 
panulatis, foraminibus marginalibus alternis, 

Mant. n, 3,1* T. mutabilis. 

Hab. In intestinis Qrotophagae minoris OiFERS 
in Brasilia reperit. 

32. T^aenia cyathiformis, FroeIjICH* 

T. capite subcordato aequali rostello obtuso, 
collo articulisque anterioribus brevissiinis, 
rehquis cyathiformibus. 

Ent. 2. p. 122, n^ 28- Mant. p. 33. T. cyathi- 
formis^ 

Jlab. in intestinis Hirundmis rusticae ^lajp Gry- 

phiae^ Arimini Aprili, H. ripariae ib. eod. 

reperi. In H urhica Goeze; H. Melba^ Mus^ 

Vifnn.H. Jpode Froelich, Nitzsch. Augusto. 

35* Taenia infundibuliformis, Goeze. 

X« capite subrotundo, rostello cyHndrico obr 
tuso, coUo brevissirao, articuhs anterioribus 
byeyissimis, reliquis infundibuliformibus, fo- 
raminibus marginahbus vage al^frnis, 

Ent» 2. p. 123. n. 25. T. infundibuliformis. 

Hab. In intestinis Phasiani Galli vulgatissima. — t53 — 

vario anni tempore, frequens in Otide Tarda^ 
Septembri, et Anabe domestica^ DecembTij 
Gryphiae a me reperta; rarior in Aiisere et- 
Anate Boschade fera, in quibus nunqunm 
ofFendi. Catalogus Entozoorum J^iennensis, 
ceteroquin ditissimus, solummodo Phasia- 
mun Gallum Taeniae infundibulifcrmis ba- 
bitaculum indicat. 

54. Taenia villosa, Bloch. 

T. capite subrotundo, rostello cylindrico, collo 
brevissirao, articulis anterioribus brevissimis, 
insequentibus longiusculis, reliquis infundi- 
buliformibus, marginis posterioris angulo al- 
tero protracto, subulato. 

Ent, 2. p. 126. n. 30. T. villosa. 

Hab. In Oiidis Tardae intestinis Bloch et ego 
(Septembri, Gryphiae) copiosissimam re- 
perimus, 

35. Taenia setigera, Frgelich, "f 

T. capite obcordato, rostello pyriformi, collo 
articulisque anticis et posticis brevissimis, 
interra^diis infundibuliformibus, marginis pos- 
terioris angulo altero protracto truncato. 

Ent. 2. p. 12«. n. 31. T. setigera. 

Hab. in intestinis Anserum pascentium tenui- 
bus versus crassa, Froelich, , Zedzr, 

36. Taenia vaginata R» 

T. capite ovato, rostelloque exiguis, collo nullo, 
articulis auterioribus plurimis brevibus pos- 
tice utrinque acutis, reliquis subquadratis, 
lemniscis alternis vaginatis. 

Ent. 2. p. 208. n. 100. T. Qiaradii Himantopodis. 

Mant. n, 36. T. vaginata. •^ 154 — 

Uah. In intestinis Charadii Himanbopodis. 
Miis. Vienn. 

37. T^enia polymorplia B., 

T. capite angulato rostellato, collo brevissimo. 

articulis latiusruiis brevibus acutis, lemnis- 

cis oppositis recurvis, 
Mant. n. 37. T. polymorpha. 
Ilab. in intestinis Recmvirostrae Avocektae^ 

Miis. Vienn. 

58, Taenia bacillarls, Goeze. 

T. capite subroturjdo, rostello pyriformi, collo 
elongato, articuiis brevissimis, subcuneatis 
obtusis. 

Ent» 2. p. rsg, n. 32. T. filamentosa. p, 131. 
n. 33. Mant. n. 38. T. bacillaris. 

Hab. In intestinis tenuibus Talpae europaeae 
Majo, Julio et Septembri Gryphiae sed nun- 
quaui lemniscatani (filamentosam) reperi, 
qualis Goezio Septembri occurrit. 

39. Taenia sphenocephala R. 

T. capite subtriangulo, rostello cylindrico, collo 

longissimo, articulis brevissimis obtusis. 
£nt. 2. p. 94. n. II, Mant. n, 39. T, spheno. 

cephala, 
Ilab. In intestinis Cohimhae Turturis Goeze et 

Zewer Julio invenerunt. Exinde ; Mus. Vienn. 

l^x illis C Liviae, 31us. Vienn. an huc per- 

tinet? 

40. Taenia platycephala R. 

T. capite disciformi tetragono, rostello obtuso^ 
articulis anterioribus brevissimis subcuneatis 
obtusis, ultimis elongatis infundibuliforrhibus. 

Ent, 2. p. 94. n, 10, T. plafycephala. p, 2ro. — 155 — 

j\, 107. T. Alaudae. Mant. n. 40. T. p]aty. 
cephala. 
Hab. Jn intestlnis Motacillae lAiscini. 

Grypliiae, Berolini Decembri reperi. In illis 
Motacillae stapazinae, iiisoriae et Rmherizae 
melanocephalae, Mus. Pienn, Maudae arvensisy 
Bkaun. Maudae campestris, trivialis, cristatae, 
ohscuraei Motacillae Currucacy hortensis^ SyU 
•viae^ Fiavae, Oenanthest atricapillae, phoeni- 
ciirif rubeculae, C. £» /^ 

4U Taenia angulatia R. 

T. capite subgloboso, rostcllo crasso obtiisis- 

sirno, collo subnullo, articulis brevissiniis cu» 

neatis. 
Ent. I. p. 132. n» 34. T. maculata. p. 133. 

n. 35. T, angulata. p. 210. n. loji. T. Tur- 

dorum. Mant. n. 41. T. angulata. 
Hab. In intestinis Turdi pilaris Gryphiae No- 

vembri, Tnrdi Merulae Berolini Octobri re- 

peri. In iiils Turdi iliaci, Braun. Turdi n. 

sp. Mus> Vienn, T. viscivQriy musici, torcjuatif 

saxatilis. C. £. V, 

42. Taenia laevis, BloCh, 

T. capite cylindrico, rostello pyriformi, collo 

longissimo, articulis brevissimis acutis. 
Ent. 2. p. 135. n. 36. T« laevis, 
Hab. lu intestinis Anatis Clatigulae et clypeatae 

Bloch reperit. An ad T. sinuosam n, yd. ? 
45 Taenia aequabilis K. 

T. capite subrotundo, rostello obovato, collo 

articulisque brevissiMiis, horum pliarimis acu- 

tis, posticis obtusiusculis. 
Ent. 2. p. 135, n» 37. T, aequabiiis» 
Hab. In intestinis tenuibus Jnatis CyQui No- ^ 156 — 

vembn Gryphiae reperi. In iliis ^natis Olo» 

ris. C. E. V. 
44« Taenia tenuirostris R* 

T. capite subrotundo, rosteHo tenui subclavato, 

collo longiusculo, articuiis anterioribus an- 

gustissimis brevissimis, insequentibus longio- 

ribus, reliquis brevibus utrinque acutis. 
Mant. n. 44. T. tenuirostris, 
Hab. In intestinis Mergi albelli Majo Berolini 

reperi. In illis Mergl Blerganseris et serra- 

toris, Mus. Vienn. 

45. Taenia inversa R. 

T. capite subrotundo, rostello minimo obtuso, 
collo articulisque anterioribus brevissimis, 
insequentibus angustatis, tum plurimis latis, 
rotundatis, ultimis elongatis. 

Mant. n. 45. T. inversa. 

Hab. in intestinis Sbernac nigrae. Mus, Viemu 

46, Taenia capillaris R. 

T. capite subgloboso, rostello obovato, collo 

longissimo, articulis brevissirais, anterioribus 

inaequalibus, 
Ent. 1, p. 138. n. 39. Maiit. n. 46. T. capillaris» 
Hab, in intestinis Colynibi auriti^ Braun, in 

his et illis Colt subcristati. Mus, Vienn* An 

ad n. 84. T, multistriatam? 

47» Taenia capitellata R- , 
T. capite subgloboso, restello filiformi capitato, 
colio brevi, articulis anterioribus angustis lon- 
giusculis, reliquis brevibus utrinque acutis, 
lemniscis unilateralibus. 
Eut. 2. p. 139. n, 40, Mant. n» 47» T. capi- 
tellata» - 157 — 

Hab, in intestlnis Colymhl Itmneris Abildgaard. 
In illis C. arctici, Mus. Vieniu 

48» Taenia fasciata R. \. 

T. capite hemisphaerico compresso, rostello 

cylindrico acuto, collo longissimo, articulis 

brevissirais obtusis, 
Ent. 2. p. 139. n. 41. T. fasciata, 
Hab. In intestinis Anatis Anseris Zeder Julio 

reperit. — Au ad T, sinuosam n. 86. per- 

tinet? 

49. Taenia filiim, Goeze. 

T, capite subgloboso, rostello cylindrico apice 
incrassato, collo longissimo, articulis subcu- 
neatis, utrinque acutis. 

Ent. 2. p. 140. n. 42. Mant. n. 49. T. filum. 

Hab. In intestinis Scolopacis Rusticolae Aprill, 
GalUnulae Julio Gryphiae reperi. In illis 
Tringae ochropodis et piignacis, Mus. Vienn. 

50, Taenia microcepliala R. 

T« capiie exiguo continuo, rostello cylindrxco, 
coUo elongato, articulorum brevium angulis 
poSticis acutis reflexis, 

Mant. n. 50. T. microcephala. 

Hab, in intestinis Tantali FalcinelUf Mus.Vienn» 
5U Taenia Linea, Goeze, 

T. capite subgloboso, rostello obtuso, collo ca- 
pillari, articulis anterioribus rugaeformibus, 
insequentibus plurirais infundibulilormibus, ' 
ultimis carhpanulatis. 

Ent. 2. p. 142. n. 4^. Mant. il. 51. T. llnea. 

Hab. In intestinis Tetraonis Perdicis ^ Go£ze, 
Zeder, Braun. Ipse in illis T. Cotnmicuui 
complurium Anconae Majo reperi. Corif. 
EntozQon generis dubii n. 23> — 158 — 

5v. Taenia elliptica, Batscii, 

'i\ capite subgloboso, rostello pyrlforml, C0IJ.0 
arficulisque anterioribus brevissimis, mediis 
sul^quadratis, reliquis moniliformibus» 

Ent. 2. p. 143. n. 44. T» cuneiceps. p. 195. 
n. 76. Mant. n. 52. T. elliptica. 
, Hab. in intestinis tenuibus FelisCaii domesbici, 

53. Taenia globifera Batsch. 

T. capite subgloboso, rostello obtuso, . collo^ 
subnullo, articulis anterioribus elongatis mar- 
gine postico tumido, insequentibus subcun^a-"., 
tis, reliquis obovatis aut orbicularibus. 

Ent. 2. p. 145, n. 45» Mant. n. 43. T* glo- 
bifeta. 

Hab. In intestinis Falconis Tinnunculi GAEDijE, 
in iliis F. ButeoniSf lanarii^ lagopodis^ ruji 
repertam Blus, Vienn. obtuleruut. In F. gal- 
licOf atrOf cyatieo , I.eucosomatef Suhhuteone, 
Ck -E. /^. F, Lithojalcone^ pennato^ peregrinOt,^ 
Cat. inscpt. 
54» Taenia Nymphaea Schrank. "^; 

T. capite subgloboso, rostello cylindrlco ob- 
tuso, collo nullo, articulis anterioribus ob- 
longis, reliquis brevissimis. 

Ent. 2. p. 147» n. 46. T. Nymphaea, 

Hab. inintestinis Scolnpacis Fhaeopodis^ SchrANK» 
Torsan ad T.- variabilem n. 2^. pertinet» 
55., Taenia gracilis R, ^ 

T. cnplte subgloboso, rostello tenui, collo bre- 
vissiino, articulis anterioribus infundibulifor- 
mibus, reliqiiis subquad/atis, 

Ent. 2. p. 148. n. 47. T» gracilis. 

Hab. in intestinis Anatis Boschadis et Penelo- 
pes, iijLOi.u. — 159 — 

5.6. Taenia pilsilla, Goeze. 

T, capite rosteiloque rotundatls, collo brevi 

antrorsum angustato, articulis oblongis, pos- 

terioribus subparabolicis, 
Ent. 2. p. 149. n, 4S. T. pusiJla. ■ 
Hab. In intestinis tenuibus Muris MuscuU ali- 

quoties reperi. In iilis xJ/, Rattif Goeze» 

57. Taenia brevicollis R. 

T, capite subgloboso, rostello exiguo obtuso, 
collo brevi latiusculo, articulis anlerloribus 
inaequalibus, insequentibus subquadratis, ulti- 
mis elongatis, 
. Mant. n. 57. T. brevicollis. 

Hab, In intestinis Mustelae Rrmineae Gaede 
Junio Berolini reperit, 

5^. Taenia tenuicollis R. 

T. capite subrotundo, rostello truncato, coUo 
elongato tenui, artlculis anterioribus brevi- 
bus obtusatis, insequentibus subcuneatis, re- 
liquis augustis longioribus. 
"iDrit. 2. p. 196, n. 77, Taenia Putoril p, 197. 
n, 78» T. Mustelae vulgaris. Mant. n, 53, 
T* tenuicollis. 
Hab. in intestinis Mustelae Tutorii et vulga* 
riSf Mus. yienn, 

59. Taenia obtusata R. 

T, capite subrotundo, rostello tenui, artlctills 

obtusatis, anterioribus longioribus, reliquis 

latioribus. 
Ent. 2. p. 198. n. 80. T. vespertllionls, Mant, 

n, 59, T, obtusata. 
Hab. in intestinis yespertiliJhh murini, Mus. 

Vieniu 60. Taenia candelabaria Goeze. 

T. capite antrorsum attenuato, rostello obtuso, 

collo longissimo, articulis anterioribus bre- 

vissimis obtusis, mediis campanulatis, reii- 

quis obiongis, medio contractis» 
- Ent. 2. p/151. n. 49. Mant. n. 60. T. cande- 

labraria. 
Hab. in intestinis Strigium^ Aluconis, Comes 

de Borke; Brachyobiy Mus, Vimru BuboniSy 

Oii^ Scopis. C. E. V. 

61. Taenia parallelipipeda R. 

T. capite subgloboso, rostello obtuso, collo me- 
diocri articulis anticis brevissimis, insequenti- 
bus subcampanulatis, reliquis parallelipedis, 
passim medio constrictis. 

Ent. a. p, 377* n, 13. b» Mant. n, 6i, T, pa» 
rallelipeda. 

Hab. in Lanil Collurionis intestinis Aprili Gry- 
phiae repertum Krepi-in; in illis L,anii mi- 
Sioris Majo, Mus. Vienn^ communicavit. In 
Lanio pomcranot C. £♦ V. An varietes prae- 
cedentis Taeniae? 

62. Taenia farciminalis BatscH. 

T. capite , tetragono, rostello basi cylindrlco, 
apice ovato, collo articulisque anticis brevis- 
simis, insequentibus subcuneatis, tum oyalir 
bus, ultimis elongatis repandis. 

Ent. 2. p. 153» n» i,o. Mant» n. 62. T. farci- 
minalist 

Hab. in intestinis Sturni vulgaris, Gozze, Braun, 
C» E, f\ 

63. Taenia stylosa R» 

T. capite subgloboso) rostello cylindrico, coUo 
nullo, articuiis anteriuribus br^yissiiiais, inse* — i6i — 

quentibus linearibus, posticis infundibuli- 

formibus* 
Ent. 2. p. T54. n. 5*- Mant. n. 63- T. stylosa» 
Hab. In intestinis Corvi glandarii Hildebrandt 
, Februario Gjyphiae recenter repertam cledit* 

64* Taenia paradoxa R* 

T. caplte subcoru;no, rostello subclavato, basi 
vaginato, collo brevissimo, articulis anterio- 
ribus brevissimis, Jatiusculis, reiiquis dilibr- 
niibus, 

Ent. 2. p. T55. h, 52. T, paradoxa. 

Hab. In intestinis praesertim crassis Scolopa- 
cis Riisticolae copiosissimam Gryphiae Aprili 
reperi. 

C5. Taenia. internipta R* 

T. capite subgloboso, rostello suTjclavato, collo 
brevissimo, articulis anterioribus angustissi- 
mis insequentibus latioribus, ultimo rotun- 
dato maximo» 

Ent. 2. p. 156. n. ^^* T. interrupta. 

Hab. In intestinis tenuibus Scolopacis Galli* 
nulae Julio Gryphiae reperi. 

(J6. Taenia oligotoma Nitzsch* 

T. capite rosteiloque exiguo subglobosis, collo 

articulisque anterioribus brevissimis, reliqLiis 

majoribus, tandem subrotundis* 
Mant. n. 66. T. oligotoma. 
Habi In iriXesiinis Sternae /issipedislsiT:7.sCH.^\x- 

nio reperit. 

67. Taenia flagellum Goeze. ^ 

T. capite subgloboso, rostello (non viso), collo 
longissirao, corpore antrorsum capillai;!, su- — tC-i — 

bito increjscente, articulls anterioribus subcu- 
neatis, reliquis brevissirnis. 
" Ent. 2. p. 157- n- 54- Mant. n. 6?.' T. fla- 
gelluni, 
Hab. in intestinis Falconis Milvi, Goeze. 

6S' Taenia Malleiis GuEze. 

T» capite subgioboso, rostello cylindrioo vagi- 
Bato, collo articulisqjde obtusls brevissimis, 
corporis parte anteriore posteriori transver- 
sim imposita. 

Ent. 2. p. 158. n. 55* Mant. n. 68. T. Malleus. 

Hab. In intestinis Anatis domesticae Goeze Oc- 
tobri etDecerabri; Zeder in iiac saepissime, 
rarius in Boschade fera et Ouerquednla; ra- 
rissime in Ansere et 31ergo Mergansere repe- 
rit. Ipse in Anate Poielope Juuio ^ et consimi- 
lem in Pico medio Gryphiae offendi, et mons- 
tri quid subesse suspicor» 

B, A r m a t a e, 

69. Taenia Soliuni Linnaei» 

T. capite subliemispliaerico, discreto, rostello 
obtuso, cx)lIo antrorsum increscente articu- 
lisque anterioribus brevisslmis, insequenti- 
bus subquadratis, reliquis oblongis, omnibus 
obtuslusculis, foraminibus marginalibus vage 
alternis. 

Ent. 2. p. 160. n. 56. Mant. n. 69, T« So- 
liuni. 

Hab. in Hominis intestinis tenuibus. In Germa- 
nia, Anglia, Hollandia, Oriente iiaec fere sola 
aut potissimum occurrit; in Gallia cum Bo- ^ i65 — 

tliriocephalo lato alternat. Eundem homlnem 
iitro(iue verme iaborasse exemplum non est» 
In cadaveriLus Taeniam passim Berolini re- 
pcrimus. 

70. Taenia marginata Batscii, 

T. capite subrotundo, discreto, rostello obtuso, 
collo piano aequali, articuiis auferioribus bre- 
vissirriis, insequentibus subquadratis, poste- 
rioribus oblongis, angulis obtusis, foramini- 
bus marginalibus vage alternis. 

Ent. 2. p. 165. n. 57» Mant. n.70. T.marginata. 

Hab, In intesiinis tenuibus Canis Lupi Comes 
de l>OR.KE Tebruario, ipse Januario Berolini, 
reperimus. 

71. Taenia intermedia JR, 

T« capite subliemispliaerico, rostello crassisslmo, 
collo plano aequali artlcuiisque anterioribus 
brevissimis, mediis subcuneatis, postice acu- 
tis, reiiquis obiongis, ioraminibus marginaii- 
bus vage alternis. 

Ent. Q. p. 168. n. ^'f{. T. intermedla. 

Hab. In intestlnis Mustelae Martis Novembri 
Beroiini reperi. 

72. Taema serrata Goeze» 

T. capite subhemlspliaerico, rostello oBtuso, 
coilo aequaii piano articulisque dnterioribus 
brevipsinasi reliquis subquadratis, postice 
ntrinquae acutis, foraminibus marginaiibus 
vage aiternis, 

Ent. 2. p, 169. n. 59. T serrata» 

Hab. in intestinis tenuibus Canis familiaris iero. 
semper sed rarius copiosa occurrit* 

75. Taenia crassiceps R. 

T* capite subcuneiformi, rostelio obtuso, collo 

L z — i64 — ^ 

subatteiluato articulisque anteribr.ibus brevis- 
siinis, reliquis subquadr^tis obtusis , foraini- 
nibus marginalibus vage alternis, 

Ent. 2. p. 172» n* 60. T. crassiceps. 

Hab. in intestinis tenuibus Caiiis Vulpisy vul- 
garis» ^ 

74. Taenia iaticollis R. 

T* capita crasso discreto, . rosteilo cyllndrico, 
coiio crassiu^culo, articulisanterioribus brevis- 
simis', insequentibus subquadratis, ultirnis ob- 
iongisjforarninibus marginalibus vage alternis.. 

Mant, n. 74* T. laticollis. 

Hab^ In intestinis I^elis Lyncist Mus, Fienn» 

^5. Taenia crassicollis R. 

T. cupite crassiusculo colloque brevissimo con- 
tinuis, rostello cylindrico, articulis anticis 
transversis, insequentibus cuneiformibus, pos- 
tice acutis, reliquis oblongis; foraminibus 
marginalibus vage alternis. 

Ent. 2. p».173* n. 6r. T, crassicollis. 
Hab. in'' intestinis tenuibus Felis Cati domes- 
tici vulgaris. In illis Cati feri^ Ri£DI, Comes 
X de BoRKi:, C* E. F^ 

^^6. Taenia compacta R. T 

T. capite coUoque. brevissimo continuis cras- 
slusculis, rostello (non visq),' corpore re- 
trorsuin angus.tiore, articulis subcuneatis» ' 

Ent. 2. p. 176. n. 62. T. compacta. 

Hab. In intestinis Rrinacei europaei Block 
hactenus solus reperit. 

'Jg. Taenia quadrata R. 

T- capite quadrato, rostello hrevi, collo nullo, ^ 165 — 

articulis andcis brevissimis', reliquis longio» 

ribus, obtusis, foramijiibus marginalibus vage 

alternis. 
Mant» n. 78. T. quadrata» 
Hab. in intestinis Muscicapae atricapillae et 

collaris* Mus^ Vieim. M. Grisolae Cat^ Eiit, 

Pienu. mscpb^ an liuc? 

79. . Taenia maciwliyncha R* 

T. capite transverso, rostello cylindrico ma- 

ximo, collo nullo, articulis brevissimis latis- 

simisque, angulis iateralibus elongatis reflexis» 

Ent. '2. p, 177. n. 63* T. macrorhyncha» 

Hab. In intestiais Ci?/yr/z3?- wzznar/j Qryphiae 

Octobri reperi. 

80. Taenia octolobata B.» \ 

T. capite tetragono octolobato, rostello cylin- 

drico, articuiis brevissimis, angulis laterali- 

libus papillaribus reflexis. 
Ent. 2. p. 178. n« 64. T. octolobata» 
Hab. In intestinis iPercae vorvegicae O. Fabrt- 

cnjs reperit. Bothriocephalis addidissem, nisi 

rostellum unicum in his nunquam ylsiim du- 

bium me reddidisset. 
gl. Taenia straminea Goeze, 

T. capite subgloboso, rostello pyrlformi, collo 

longissimo, articulis brfevissi^mis acutiusculis, 
Ent, 2. p. I8i* n. 65. T. straminea. 
Hab. In intestinis Arcbomydis ■ Criceti Goeze 

Septemhri et Noverabri, Hildebk.\ndt Sep- 

tembri invenerunt, 

82. Taenia acuta R, 

T. capiic subglol>o.?o , rostello magno cylm- 
drico, collo longJtisculo, ar^iculis antencri- 
hus brevissimis, *2rtseqaeutibUs jensini majo- — i66 — 

rlbus, tandem subcampanulads, omnium an- 

gulis posticis acutis, 
Mant. n. 82. T. acuta, 
Hab, In intestinis Ves^jertilionis layiopteri, 

Mus. Jienn, 

85. Taenia £l!iformis Tu 

T, capire subrotundo, rostello (retracto viso), 

collo longissimo, corpore filiformi, articulis 

brevissimis. 
Ent. 2. p. I82. n. 66. T, fiJiformis. 
Hab, in intestinis tenuibus Piittaci erithaci 

GoEZE, 6\ E. /^.' Ipse iilum aliquotits mul- 

tosque alios Psittacos secui, sed nunquam 

Entozoa offendi. 

§4. Taenia multistriata R. 

. T» capite pyriformi, rostcllo brevi, ohtuso, 
collo longo, undulalo, articulis brevissimis 
obtusis, leraniscis unilateralibus brevibus 
subclay:atis, 
Ent. a, p- 183» -n. 67. Mant. n. 84. T. multistriata» 
Ilab. In iniids\.inis Colymbi niinuti tenuibus Gry- 
_phiae Octobri reperi, 
§5. Taenia inflata R, 

T, capite obovato, rostello subgloboso, coilo 
longo tenuissimo, passim inflato, articulis an- 
terloribus brevissimis et angustissimis, reli- 
quis subcuneatis acutis, lemniscis unilatera- 
libus capillaribus longissimis. 
Ent. 2. p. 2o8» n. 102» T» Fulicae» Mant. n, 

)ir). T. inflata, 
Hab» in intestinis Fnlicae atrae^ Mus, f^ienn- 
S6. Taenia siniiosa R. 

T. capite subrotundo, rostello obtuso colloque 
crenulato longiusculis, articulis brevissimis — 167 — 

acutis , lemniscis 'unilateralibus brevissimis 

truucatis. 
Ent. 2. p. 184- n. 68. IMant, n» S6» T. slnuosa. 
Hab. Iii Anabis domesbicae iniestinis Gryphiae 

Deceinbri reperi; in Anabe JBoschade fera 

Julio repertarn Nitzsch misit. Ih Anabe acuba 

GoEZE Decembri ofFendit. 

87, Taenia trilineata Batscii. 

T. capite subgloboso, rostello cylindrico longo, 
collo articulisque brevissiinis, horum angu- 
lis posterioribus reflexis. 
Ent. 2. p, 136. n.38, Mant. n. S?. T. trilineata» 
Hab. In intestinis Anabis acubae et circiae 
Bloch, ego in illis A, clypeabae Novembri, 
'Boschadis, Septenibri Gryphiae; Nitzsch in 
liac .liuiio et Novembri, reperimus. 

gg. Taenia undnlata Ft. 

T. capite antrorsum increscente, rostello ob- 
tuso, collo nullo, articulis brevissimis, angu- 
lis laterallbus obtusis, lemniscis unilaterali- 
bus setosis. 

Ent. 2. p. 186. n* 69. JNIant. n. 88» T. un- 
dulata» 

Hab. In intestinis Corvi Corones Goeze et Ze- 
der; in illis G. Coracis Froelich, C Cor' 
iiicis NiTzscH (Martio) invenerunt, 

gg. Taenia serpentiiliis Schrank. 

T. capite antrorsum attenuato, rostello conico, 

collo longiusculo, articulis anticis brevissi- 

mis, mediis infundibuliformibus, posticis sub- 

campanulatis, 
Ent. 2. p. 188. n. 70. T. serpentulus. p. 202« 

n, 87« T. Corvi frugilegi. n. SS*. Taenia Cor- — i68 — • 

:, nicls. p» 903. n* 89* T» Orio]i, Mant» n, 89- 
T. serpentulus, 
Hab. GoEZE in varns Corvis reperit, sed a 
praecedente non disdnxit. Zeder in Gorvo 
Cdrone reperit.J Ipse in C. Coniice Novemhri^ 
Hi Pica Pebru-ario, in Glandario Majo, in. 
Oriolo Galbula Julio Gryphiae offendi, 

go, Taenia porosa Pi. 

T. cnpire subgloboso, rostello conico, collo ar« 

licuiisque ari-tcrioribus brevissimis, his latis, 

reliquis loiigioribus et angustioribus, variis, 
Ent» 2. p, 190. n. 71, Mant. n. 90. T. porosa, 
Hab. In intestinis tenuibus Lari cinerarii Gry- 

phiae Julio reperi. In illis Lari fusci^ ridi- 

hundij mimiti. JSIuSt Viemu 

91. Taenia crateriformis Goeze. 

T, capite roLundo, rostello cylindrlco apice 
globcso, collo longiuseulo, articulis anteriori- 
bus brevissimis, insequentibiis sensim infun- 
tlibuliformibtis, campanulatis, crateriforraibus, 

Ent. 2. \\. 191. n. 72, Mant. n. 91. T. crate- 
riformis. 

Hab. In intestinis Tiei viajoris Goeze; ipse in 
illis Fici viridis Gryphiae Decembri, Junio 
Berolini; Yungis Torquillae Aprili Gryphiae; 
in abdomine Ujnipae Rpopis Treutier Majo, 
reperimus. In Pico MariiOf viridi^ cano^ 
majore, medio, C £. V. 

92, Taenia longirostris R, 

T. capite subrotundo, rostello cylindrico lon- 
gissimo, collo articulisque anterioribus bre- 
vissimis, insequentibus subcampani.vlatis , ul- 
timis elongatis. 

Mant. n. 92» T, longiostris. — i69 — 

Hab, In Intesrinls tenuibus Glareolae cniftriaeae 

Arirnlni Aprili reperi, 
95- Taenia scolecina R* 

T. capite subgloboso, rostello obtnso (parum 

ex«fcrto visd), collo brevi, ardculis antcrio- 

ribus rugaeformibus lemniscatiSj posteriori- 

bus subquadratis ovigeris» 
Mant. n. 93. T, scolecina. 
!Hab. in intestinis Pelccani Carhoms. Illus. 

Vienii» 

S p e c i e s d ii b i a e^ 

94* Taenia Vespertilionis auriti. •f* 

Hab. in intestinis VesperLilionis auriti, C. E^ T^^ 
viscpt^ vel ad Taeniam obtusatam n. 59» vel 
ad T»"acutam n. 82. pertlnebit, 
95. Taenia Canls Lagopodis. "^ 

Ent. 2. p. 193. n, 73» Hab. in intestlnls Canis 
jLagopodiSf Abixdgaarq* T, iitteratae n, 16. 
proxima vldetur. ' 

96» Taenia Felis Pardi* 

Ent, 2. p. 193. n. 74, Hab. In Fele Pardo, Cv- 
viER, a quo accepl, specieni T. marginataQ 
n. 80. afflnera. 
97. Taenia lineata GoEze* *{• 
Ent. 2. p. I9<i. n. 75. T. lineata. 
HjI). in intestinis Ga^/j^r^ (Februario) GoEZE. 
C. P* y^4 mscptt ex quo speciem propriara et 
incrmem esse discltur* 
98» Taenia Ursi maritinii. 

Ent. 2- p. 197. n. 79. T. Ursi marltiml. 
Hab. in intestlnis Ursi maritimiy a quo dejec- 
tam viLVLER mecum communicavlt, specienx 
foraminibus vage alternis instructam, ad fa^ mlliam Taeniarum nobis n, 69 — 78 dicta- 
rum pertinet. 

99. Taenia Soricis. *f* 

Hab. in intestinis Soricis Aranei^ fodientis., Erc 
viitae C. £. V, 

100. Taenia Diclelphidis. *|* 

Hab. in int^stivijs IJidelpkidis muriiiae. C.E.F'^ 

101. Taenia Myoxi. 
Mant. n. lol. T. Myoxl. 

Hab. in intestinis Myoxi Gliris, Mus. Vienui, 
Myoxi Dryadir, Cat. jE/it. Vienn* 

102. Taenia Musciili. -I* 

Ent. 2. p, 19S. n. 81. T. Musculi. 
Hab. In Muris Musculi abdomine Pali-as Sim- 
birskiiDecembri reperit, Forsan nova species. 
105. Taenia Ratti. *{• 
Hab. in intestinis Muris Ratti et Decumani, 
propria species. C, JE, V* 

104. Taenia Muris syivatici. •{• 

Hab. jn intestinis Muris sylvatici. C, E, V, 
niscpt, 

105. Taenia Lemmi. 

Ent. 2. p. 37S. n. 81» b, In intestinis Muris 
Lemmi O. Fr. MiJLtER reperit. 

106. Taenia Muris capensis. *{* 

Hab. in intestinis' yl/z/r/>f capensis, propria spe- 
cies. C B.. V. 

107. Taenia Hyracis. \ 

Ent. 2. p. 199. n. 82. T. Hyracis. 
Hab. In intestinis crassis IJyracis capcnsis Pal- 
i.AS reperitt 

108. Taenia Caprae. 

Ent, 2. p. 200, n, 84» T. caprae. — 171 — 

Hab. In intestino ileo Caprae Tlirci Gryphiae 
Augusto rcperi, propnam uti videtur spe- 
ciern, inter T. expansam n. i. et denticula- 
tain n, 2. inserendam, cujus vero caput me 
fugit. 
109. Taenia Zebrae. "^ 

Ent. 2. p 01. n. 85« T. Zebrae, 

Hti1\ in •Ecjuo Zebra, Sander. T. plicatae n, 5. 
ajunjs. 
110 Tacnia Chrysaeil. ^ 

Ent. 2. p. 20 1. n. 86. In Falcone Chrjsaeto 
Abii-dgaard detexit, nondura descriptara. 
T 1 1. Tar^nia Pici. 

Eiit.>2. p. 205. n. 90, T. Pici. 

Hab In Pici viadii tubo intestinali olim Gry- 
pliiae sperirnen reperiTaeniae Malleo n. 68, 
simillinium, quodcasu perdidi, forsan cum 
oranibus Taeniis malleatis monstrositatem 
sistens, tumque ad T, crateriformeui n. 91» 
pertinens» 

112. Taenia Sittae. •{• 

Hab, in intestinis Sittae europaeacy nova spe- 
cies, G. E. V. 
113 Taenia Meropls. *{' 
Hab. in intestinis Meropis Apiastriy nova spe- 
cifcs, C. E. V, 
11 4- Taenia ' Upupae. 

Hab, in intestinis TJimpae Epopis, C, E. V, 
ubi inter novas species enumeratur, sed in 
ave dicta repertam, quam examinare niihi 
cor.tigit, ad T, crateriformem n. 91. referre 
coactus sum. 
115. Taenia Corvornm, *{• 
Taeniae in inte^tinis Corvi Caryocatactis et — 172 — 

Moncdatae rrpertae \n C E, V. cum reliquls 
Corvornm Taenii? p.ro una eademque specle • 
habentur, num illae itaqne ad nostram T, 
undulatam n- 88. vel ad serv)emulum n. 8<). 
pertineant, nos lugit. 

116. Taenia Coraciae. \ 

Hai^. in intestinis Coraciae ^arrulaey nova spe- 
cies, C* £;- /-''. 

117. Taenia Currirostrae» •J' 

Ent, 2. p. 211. n. 109. T, Loxiae curvlrostrae, 
Hab. in intestinis Loxiae Cnrvirostrae, nova 
species. BltjmiiNba.ch. 

118' Taenla Caccolhfaustis. "f 

Hab» in intestinis Loxiae Coccotliraustis, nova 
species. C» £♦ K, ^ 

119» Taenla Fringillarum» "j* 
Ent. 2i p. 211. n. iio. T. Fringiilarum. 
Hab. in intestiuis Friiigillae domesticae et can- 
7iabiuae, P.^xi-AS. In iliis F. caelebis, dpmes' 
ticae, Linariae, montanae, Spini. C. £. P\ 

120. Taenia Embevizarum. *i* 

' Hab. in intestinis Lniberizae Ciirinellae, Oue* 
leagj Ilortulanae. C, L. V, 

121. Taenia Urogalli. *{• 

Ent. 2, p. 209. n. 105. T. Urogalli. 
Hab. in intestinis Tetraonis UrogaUi, Modeer. 
Propria videtur species. 

122. Taenia Bonasiae. *{• 

Ent. fl. p^ 210. n» 106. In Tetraone Bonasia 
O. Fr. Miii ljzk. repei'it. 
125. Taenia Phasiani colchici, *!• 
Hab. in intestinis J^haiiani colchitij nova spe- 
cies, C* E^ Vi — 175 — 

124» Taenia Stiutluonis, •5*^ 
Ent. 2, p.N<2c9. n. ,.104. T, Strutluocameli. 
Hab. in Strutluo^ie Cainelo. HotrrtuyN. 

125»- Taenja Unguicula Bkaijn. 
Ent» 2* p. 207. xu 97. Mant. n. ii>5» T. Un- 

guicula. 
Hab. in intestinls Jrdeao cjnereaey Braun; m 
• illis Ciconiae, MTiS.Vienn.A.^Sijrjmfeaej Nycti" 

coracis. C. K. V. 

126. Taeni^ Gallinaginis. "X 

Ent, 2. p. 207» n. 98. T. Gallinaginis. 

JEiab. in intestinisScoIopacis Gallinaginis. Bhaun, 

127. Taenia Silicula Schp»ank. '■\ 
Ent» 2. p. 207. n. 99. T. Silicn.la. 

Hab. in intestinis Scolopacis 1'otani Scjiraxk. 

12g. Taenia I Scolopacis. *f 
Hab. in intestinis Scolopacis lapponicac^ fus. 
cae, aegocephalae. C. JE> V. rnscpb. Vel ad 
T. Variabilem n. 28- vel ad T» iilum n, /^9, 
pertinebunt, ^ 

129. Taenia Totani, \ 

Hab. In intestinis Totani chloropodis et stag* 
natilit. C. JE, V. niscpt:. Eorsan cum prio- 
ribus et insequente militant. 

130. Taenia Tringae. •{• 

Hab. In intestinis Tringae hUerpretis. C^ £» P\ 
rnscpt. 

131. Taenia Ralli. 

Ent.. 2v p. 2oR.^n. 103. T. Ralli.' 
Hab. In intestinis Ralli Crecis novze specifci 
fragmenta Augusto Gryphiae reperi. — 174 — 

132. Taenia Stemae. -f 
Hab. in intestinis Sternae Ilirund/nif C. E. V, 
Forsan ad T. ollgotomani n, 66. pertinet, 
qua^E in Sterna fissip'-^dp orrnrrit, cmn hujus 
et Sternae Hirundinis Taenia in Catalugo 
conjungatur. 

135, Taenia Colymbi. Troiles. *!• 

Ent. 2. p. 206. n. 94. ab Abilgaardio in Co- 
lymho Troile reperta neque descripta, 

134. Taenia Colymbi cristati. •{• 

Ent. 2. p. 2(!)6. n. P.5- i» 2. 

TJtraque a Bracnio in intestinis Colymhi cris' 
tati reperta, prior Taenlae multistriatae n» 
84., altera T. macrorhynchae n. 79. affinis. 

135. Taenia Colymbi cornuti. "^ 

Hab» in intesiinis Colymhi comuti^ C. jE. V^ 
mscpb, 

136. Taenia Lari cani. "^ 

Ent. 2. p. 206. n. 96. T. Lari cani» 
Hab. In intestlnis Lari cani Eraun reperlt, a 
T. porosa forsan diversam, si articuli subcu- 
neati vere posterlores dicendi sunt. Ro.stel- 
lum enim ab amico descriptum in T. porosa 
nunquam penitus evoluium vidi. 

137. Taenia Tadornae. -f 

Ent. 2. p, 203. n. 91. Mant. n. 137. T. Ta- 

ddrnae. 
Hab. In intesthiis Anatis Tadomae Abildgaard 

reperit, novam forsan speciem, 

138» Taenia Alcae Picae. *J* 
Ent. 2. p. 204. n. 92. T. Aicae Picae. 
Hab. Cum specie insequente in intestinis Alcac 
Ficae O. Fabricius reperit, fuse sed iucon- — ,175 — 

grue (lescrlptam; an Bothrlocephalum no- 
dosum? 

159» Taenia armillaris I\.'*|* 

Ent. 2 p. 205. n. 93. T, iimnillaris, 

Hab. Cum specie praecedente diverslssima in 

inteslinis Alcae Picae O. Fabiucius reperit, 

haud sufticienter descrlptam. 

140. Taeiiia Lacertae, *^ 

Hab. in Intestinis Lacertae orhiciilaris^ Cab, 
JEnt. Viemi, 

141. Taenia Amphisbaenae. *{• 

Hab. in intestinis AuipJiishaene albae, Cat. 
ILnb. Vienii. 

14^. Taenia Pollachii. *|* 

Ent. 2. p. 212. n. III. T. Gadi Pollacliii. 

Hab. In intestinis Gadi Pollachii se bellem et 
raram Taeniae speciem "invenisse Rathke re- 
fert, quam cum T. ocellata n, 22. comparat, 
nonne tamen Eothriocephalum? 

143. Taenia Eelones. ^ 

Ent» 2. p. 212. n. 112. T. Belones. 

Hab. O. Fr. Mui,i,er se in JEsocis Belones intes- 

tinis Taenias duas reperisse, alteram articula- 

tam, inarticulataiii alteram refert; an hanc 

Tria^nophorum? an hujus varietatem ijlam? 

i44- Taenia Eperlani. -^ 
Ent. 2* p. 212. n. 113. T.Eperlani. 
Hab, AcHARTus in cavo 7ih(\(iminis Salmonis Eper-, 
/aw/reperit, (Juam obcollidefectum cumT. lon- 
gicoUi n. 21. conjungere non ausus sum. 

145. Taenia Salinonis Ouiiil. -1* 

Pallas (Zoographia Piosso-Asiatlca. T. III. — 176 — 

Petropoli I813. 4* p. 409). Ascarldes et Tae- 
niolas in ventriculo Salmonis Oniul frequen- 
tes, coecis inRaerentes easque saepe perfo- 
dienles refert, Forsan Bothrioceplialus* 

lA,6. Taenia Idi. *}* 
EiU. 2. p. 2r3, n, 114» Taenia Cyprini Idi. 
^Mab. AurxDGAARD in Cjprino Idq a se re- 
pertam ncn descripsit, forsan T. torulosam 
n, :25. variis 'in Cyprinis obviara. -- 177 ^ O r (1 o Y. C y a. Cofjjus depressum rel teretlusculum^ aplce poste^ 
.. riore bi veskulani abiens eniozois singuiis soli- 
tariam vel pluribus conununem^ Cuput bo- 
fhriis (2 vel 4) ^^^ osculis suctoriis (4)7 "^^- 
cinulorum corona , vel proboscidibus quatuor 
uncinatis instructurn. Organa sexus in nuUis 
hactenus conspicua. 

Genus XXVII. Anthocephalus,. 

( Vcsica cxtsrna dura elaMtica, continens alteram 
tenuiorem^ in qua entozooti solltariwn, cujus') 

Corpus elongatum depressnm, hasi in vesicam ahib 
caudalem ampliatam, Caput (^Tetrarhynclii) ho- 
, thriis ( Q. vel ^) et prohoscidilfus wicinatis C4) 
instructum. 

1. Anthocephalus elongatus R, 
Anth. bothriis duobus ovalibus, coUo teretlus* 
culo, crassiore; corpore depresso ; vesica cau- 
daJi ovali, media subclavata, extema magua 
varia» ^ 178 ■— 

Floricepsy Cuvier. Mant. n. i, Anth. "elon- 
gatus, 

Hab. In mesenterio et hepate Orthragorisci 
Molae Juiio, in mesenterio Centroiioti glauci 
Augusto, Neapoh reperi. Huc cjuoque re- 
ferenclus videtur, quem ib. in Sciaena Acjuila 
ofTendi. 
2, Anthocephalus gracilis R^ 

Anth. bothriis duobus ovahbus, collo corpo- 
reque tenuiore teretiuscuhs fihfbraiibus, ve- 
sica <;audali oblonga, ex:^erna^*ovato^'eniptica, 

Mant. n. 2. Anth. gracilis. 

Hab. In' peritoneo Scombri Itochti Sunio et Ju- 
lio, in illo Spari Raji Julio Neapoli reperi. 

5. Anthocephalus Granuluin B. 

Anth. bothriis duobus divisis, collo tenui, cor- 

pore ovato-, v-esica externa fusca subglobosa 

minitfl^^^^- r^i^j^.-p;. 
Mant. n. 3, Anth. Granulura,y,-i(, ...; 
Hab. In peritoneo Carancis trachuri Aprili, 

Spari Alcedinis Majo Ariniini, in illo Scom* 

hri oliae Julio Neapoli reperi. 

4. AnthoGephalus macrourus R. 

Antli. bothciis quatuor, collo tenui elongato 
insidente receptaculo ovali, terminato vesica 
" ' longissima, 

* Mant, n. 4. Anth. macrourus, 
■ Hab. In hydatibus visceralibus et hepate Spari 
cujusdam reperti,un Olfers ex •Erasilia misit. 

5. Anthccephalus interritptus R. 

'''•' Anth. liothriis quatuor, antrorsum distantibus, 
corpore inaequali, interrupto, retrorsum de- 
presso, vesica caudali . . (non exhibita). 
Mant, n, 5. Anth. interruptus. — 179 — 

Hab, non indicato Oifers ex Erasllia misxt. 
Obs. Geniis hoc Tetrarhyncho et Bothrio* 
cephalo corollato uii inseqnens Taeniae pro- 
xiraum, regionibus austraiioribus proprium, 
piscibus, quemacimodum insequentia mamma- 
libus tantum infesta videntur. , 

Geniis XXV I II. Cysticercus, 

{Vesica externa simplex, contiiiens JE^ntozoon so- 
litarium, cujus : ) 

Corpus teretiusculum vel depressum abiens in vesi~ 
cam caudalem. Caput ( Taeniae armatae) orcu- 
lis suctoriis quatuor^ rostelloque uncinato iri' 

structum, 

1. Cysticercus fasciolaris R. 

Cyst. capite subtetragono, collo nullo, corpore 
elongato depresso, vesica caudaii exigua sub- 
globosa» 

Ent. 2. p. 215. n. I. Mant. n» 2. Cyst, fas- 
ciolaris 

Hab. in hepate. Ipse nonnisi in illo Muris 
Miisculi et decimiauif Paxlas praeterea in 
arvalis et Ratti, Goeze in Jil, amphibii, 
Bloch in Vespertilionis non determinati lie- 
pate reperimus, In illo Vesp, auritiy Cat^ 
Mnt, yienn. nncptus, 

2. Cysticercus fistularis R, 

Cyst. capite tetragono, corpore brevissimo tere- 
tiusculo, vesica cauda lougissima. 

Ent. I. p. 2ib. n. 2. Mant* n, 2. Cyst. fistu- 
laris. 

Hab. in Equi Caballi peritoneo. A. Chaberto 

M 3 — igo --. 

in Schola veterlnaria Alfortensi detectus, pas- 
sim quoque in nostra Berolinensi reperitur, 

5. Cysticercus tenuicollls R. 

Cyst. capite tetragono, collo brevi filiformi, 
corpore teretiusculo, vesica caiidali subiflo- 
bosa, amplissima» 

Ent. 2. p, 220. n. 3, Cyst. tenuicollis. p. 234. 
n» 7. Cyst. visceralis Simiae. Mant. n,^. Cyst» 
tenuicollis» 

Hab. in mammalium herbivororum peritoneo et 
pleura, Ipse in Ove, JBove, Capra et Sue 
tam dotiiespico quam Fero reperi. In Ove 
Ammoney Cervo JElapho et Sciiiro cinereo, C. 
E, V„ In Sciuro vuJ^ari, Kxug. In Capreolo 
Zeder. In Antilope Ddrcade, Tyson; Saiga, 
PALrAS. Rupicapra et Kevellay C. £. /^ 
mscpt. in Tarando Nic. Stenomis, in Cer.va 
Aoci Abildgaard» In Simia, Bloch, iS» Sa- 
haea. C. H, V, mscpt, 

4. Cysticercus cellulosae R» 

Cyst. capite tetragono,' collo brevlssirao antror- 
sum increscente, corpore cylindrico longiore 
vesica caudali elliptica transversa. 

Ent. 1. p. 226. n. 5* Mant. n. 4. Cyst» 
cellulosae. 

Hab. In Komidis cerel^ro, corde rariuS; in ejus- 
deni musculis quotannis aliquoiies repcrio. 
In Simia syiuano et Pata, TREtTTEER.; 5. Ce- 
plio, Mvs. Vienn. In Suis domettici cerebro 
et omnibus partibus mu9cuJosis vulgatissi- 
mus occurrit, neque fero deest, 
§♦ Cysticercus longicoilis R. 

Cyst. capite tetragono, coUo dfcpres';© longiore: 
corpore rugoso, vesica caudaii subglobosa. — Igl — 

i^rant. n. 5. Cyst. longicollis, 

Hab. in tbovace Muris arvalis. Afiis. Fieiin, ^ 

6. Cysticercus pisiformis Zed. 

Cyst. capite globoso, collo tenui, corpore te- 

reti antrorsuni attenuato, aequali vesicae 

caudali subglobosae» 
Ent. 2* p. 224. n. 4« Mant. n. 6. Cyst* 

pisifonnis. 
Hab. in visceribus Leporis timidi et Cuniculif 

rarius in illis Muris BJusculi. 

7, Cysticercus sphaerocephalus R, 

Cyst. capite subgloboso, collo nuUo, corpore 
brevissimo, vesica caudali oblonga maxima. 

Mant. n, 7, Cyst. sphaerocephalus. 

Hab. in peritoneo Lemuris Morigoz, Mus, Vicnn* 
Conf. speciem insequentem. 

S ]3 e c i e s d u h i a e. 

g. Cystlcercus crispus R, 
Mant. n. 8- C. crispus. 

Hab. in pleura Lemuris Mongoz, Mus^, Vienn. 
An specifci praecedentis varietas? 

9. Cysticercus visceralis Hominis. •f' 
Ent. 2. p. 233. n. 6. Cyst. visc. Homints* 

Res valde ambigua, mihique in cadaverum hu- 
manorum aliquot millibus nunquam^ visa» ■ 

10. Cysticercus Canis» 

Ent. .2, p. 234. n, 8. Cyst. Canis. 

Hab. in Canis familiaris peritoneo, ChaberT. 

11. Cysticercus Purorii* "^ 

Ent. 2. p, 235. n. 9. Cyst. Putorii. 
Hab. in hepate Mnstelae Puterii^ GoEzi:» 

12. Cysticerous Talpae. "^ 

Hab« in hepate Talpae europaeae, C, £» V^ — 182 — 

13» Cysticercns I.eporis variabilis. 

Hab. in mesenterio JLepi)ris variabilis. Mus. 
Vienn» 
14. Gystercus Delphini. *!* 

Ent. 2* p. i?t6. n. lo. Cyst. Delphini. 
Hab. \n JDelfjhini Delphidir adipe, praesertim 
circa genitaiia, Bosc, 

Obs. Species Cysticorum piscinae iu Entozoo- 
loglae P, 2. p. 237 — 241. n. 11 — 15. Ze- 
7 DERi potissimum auctoritate , licet dubie, ad- 

missae, in hoc opere Cestoideis et praesertim 
Triacnophoro adjectae sunt, ubi de singulis 
singula conferantur. 
' Num autem entozoon dubii generis (n. 8«) 
in Erinacei hydatidibus thoracicis repertum 
huc pertfnet? 

Genus XXIX. Coenurus. 

Vesica sim])le:x, in quarn dcsinunt plurima Mnto- 

zottf qnorum : 
Corpus elongatum depressiusciduniy rugo sum ; Capnt 

( Taeniae armatae ) rostello uncinato quatuorque 

osculis suctoriis instructum, 

1. Coenuriis cerebralis R* 

Ent. 2. p* 243. n. r. Coenurus cerebraHs. 
Hab. in Ovium vertiginosarum cerebro. Ea- 

dem quoque species in Bobus et Antiljpis 

vertiginosis occurrere videtur. W 185 — 
Geiiux XXX Echinococcus. 

Vaica excenia^ siniplex vel duplex ^ ciijus super» 
ficiei iiitcrnae insidenb entozoa plnrima , arenU' 
lavi 7nentie)itia, quorum: 

Corpus obovatum ; Caput ( Taeniae armatae') un- 
cinorum corona et osculis suctoriis instructum, 

1. Echinococcus Hominis. 

Ent. 2. p. 247. n. !♦ Mant. n. 1* Ech. hominis, 
Hab. in Ilominis visceribus, praesertim hepate. 
2» Echinococcus Simiae. "f 
Ent. 2. p. 250. n. 2. Eoh. Simiae. 
Hab, In Simiae Cynomolgi visceribus thoracis 

et abdominis Blumekbach reperit. Speciem 

propriam in Simia Inuo repertam habet Cat, 

jEnt. f^ienn, 
5. Echinococcus Veterinorum. 

Ent. 2. p. 251« n. 3. Ech. veterinornm. , 

Hab. in thoracis et abdominis visceribus Ovis 

domesticae et Ammonis ( Cat, E)it. P^ieiin. ) ; 

Bovis Tauri feri et domestici; Cameli Sac' 

triani et Uromedarii ( Cat, JL)it, Viom. ) ; 

Suis^ 184 — VI. 

Entozoa \el Generis dubii, 
vel fictitia. 

1. Hominis. *{* 

Ent. 2, p» 258« Tiiceras rude. Sllzeri Dibra- 
chyceras rudis, Entozois genuinis vix adnu- 
' merandum, Nullius exaiiiini ab auctore sub- 
jectum. 

2. Diacanthus polycephalus, Stiebel. 
Dyacanthus polycephalus Stebelio dictus (Me- 

ckel's Archiv fiir Piiysiologie B, III. 
St. 2, Halie 1817. 8. p. 174—179 Tabi 3. 
Fig. I— 5.) ab auctore pro novo entozoo- 
rum genere et quidem proiificante exhibitus, 
a puero dejectus, nij nisi ramentum vegeta- 
bile est, forsan "\^itis viniferae. Ilhjstris 
Bltjmenbachius , cui auctor vermem puiati- 
tium miserat, liunc mecum communicare non 
recusavit, et ramento fusco adspecto, circa 
pedunculorum apices nequaquam tam regu- 
lari, qualem ligurae citatae sistunt, vermem 
non esse in aprico erat; segmentis autem il- 
lius tenuibus microscopio subjectis, vasa spira- 
lia et scalaria, fibrae et ceiiulae naturam vege- — 185 — 

fabilem visui obtulerunt, quo .mmus dublum 
ullum superesse possit. 

3. !MzcKELius, Academiae scientiarum Beroli- 
nensis olim decus, in illius historia anni 1766» 
p. 84. vermes describit in pueri maniaco- 
fatui coeco a se repertos, qui procul dubio 
Muscarum larvae fuerunt. JError iste illo 
quidem tempore facile committi potuit, nos- 
tris autem diebus repeti non debuisset, ut 
Brera, magnorum de entozois voluminum 
auctor, c{ui aliena misceat et fucata vendat, 
Tnox risum mox bilem moveat, qua de re in 
Mantissae sectione bibliographica fusius trac- 
tabiti^r, 

4« Vespertilionis auriti» 
Mantiss. Dub. m 4, 

Hab. in intestinis Vespertilionis auriii, Mus, 
Venn, An Strongylus? 

5. Vespertilionis discoloris. 
Mantiss. dub. n, 5, 

Hab. in intestinis crassls yesjjerbilionis discolo- 
ris. Mus, Vienn, An Trichosoma? 

6. Vespertilionis* \ 

Ent. 2. p. 262. n. I. Dub. Vespertillonis, 
Hab, sub pelle Vespertilionum, Rhdi, Entozoa 
pusilla nematoidea Ascaridem forsan sistentia. 

7. Vulpis. 
Mant. Dub, n. 7, 

Hab- inFulpis glandulis mesenterii. ilfaj'. ^/<j«w. 
An Strongylus? 
g. Erinacei europaei. 
Mant Dub. n. g. 

Hab. iri Erinacei hydatidibus thoracis. TrLESiu*, 
Aa Cysticercus vesica caudali oblitterata, — 186 -^ 

utrum cum insequeiite et speclebus n. ig. 
et 20. novum entozoorum genus format, Li- 
gulae et Gyranorhyncho affiije? 

Qr Mygales moschatae» "f 

Ent. 2. ]). 24. n, 10. Ligula Soricis moschati» 
Hab. sub cute Mygales moschatacy GuLdenStedt, 
Cum praecedente et speciebus n. 19. et 20, 
novi forsan generis Cestoideorum. 

10. Muris musculi vel amphibii. •J* 

Ent. 2. p. -1^2. n. 2. Muris. 

Hab. in Muris Mufculi (vel amphibii^ glandu- 
lis inguinalibus. Redi. Nematoideum. 

11. 3I)Tmecophagae. "^ 

Marcgravius (Brasll. p, 226.)' se in Taman- 
duae s. Myrmecophagae didacbylae intestinis 
muhos teretes iumbricos reperisse refert. 

12. Antilopes. ^ 
Ent. 2. p. 265. n. 4. 

Nematoideum a SoEM>rERRiNGio in Antilope re- 

pertum et Goezio missum, 
15. Ovis ♦{• 
Ent. 2. p. 265. n. 5. 
Nematoideum in Ove repertura, habitaculo ul- 

terlus non indicato. 

14. Delphini. \ 

Ent. 2. p. 265. n. 6. , 

Hab. in visceribu.s et intestinis Delphini DeU 
phidis^ Redi. Entozoa visceralia hydatidibus 
inclusa pro Cysticerco n. 14. haberi possent, 
sed ab ill. viro cum intestinalibus conjun- 
guntur, 

15. Falconis fulvi. "J* 
Ent, 2, p. 373» n. 7. — * 187 — 

Neraatoideum (forsan Physaloptera) a Brau- 
Nio in Falconis Fulvi thorace repertum» 

16. Falconis Nisi. ^ 
P2nt. 2. p. 266. n. 7. 

Hab. in Falconis Nisi tuberculls hepatis, Redi, 

17. Falconis Buteonis. 'f 

Ent. 2. p. 380. n. ig. 

Nematoidea a GoEzio in intestinis Falconis Bu- 
teotiis reperta. 

18» Falconis naevii, 
Mant. n. 18. Dub. Falconis naevii. 
Hab. in naribus et orbita Falconis naevii. Mus* 
Vienn. Neraatoideum, nihilque erit nisi 
Filaria abbreviata, habitaculo an recte in- 
dicato? 
ig. Falconis. 
Mant. Dub. n. rg. 

Hab. In Falconis (Speciei sibi incertae) abdo- 
mine circa renes et ovaria. TiLrsiLs. Cuni 
insequente et entozois n, 8. et 9. novum for- 
san Cestoideorum genus constituit. 
20. Strigis accipitrinae. ^ 
Mant, Dub. n. 20» 

Hab. sub pelle hypochondriorum Strigis acci- 
pitrinaef Nitzsch. Cum praecedente et spe- 
ciebus n. 8^ et 9. proprii Cestoideorum ge- 
neris videtur, Ligulae affinis., 
21« Lanii pomerani. 
IV^ant. Dub. n. £!♦ 

Hab, in abdomine Lanii jjomerani, Mus^ Tienn, 
Cestoideum. 
22. Fiingillae domesticae, 
Mant. Dub. n. 22* — iS8 — 

Hah. in ventrkulo Fringillae domesticae. Must 
Vienn. Nematoideum paradoxum» 
23 Perdicis saxatilis. 

Mant, Dub. n. 23. 

Hab. in abdoinine Pcrdich saocatilis. Mus» 
Viemu An Taeniolae? .Confer Taeni^ Li- 
neam n. 51. 

24. Colymbi septentri6nalis. 
Ent. 2. p. 266, n. 8- 

Cesioldeum maxime singulare in Colymhi sep- 
tenbrionalis ventriculo Gryphiae Augusto 
reperi. 

25. Alcae Picae. *{• 

Ent. I. p. 306. n, 42, Echinorhynclius Alcae. 

Hab, in intestlnis Alcae Picae^ O. Fabrtcius, 
qui pro Ascaride habuit. Neque descriptio 
neque icones datae genus efficiunt. 

26. Testudinis marinae. ^]^ 
Ent 2.'p. 267. ri, 10. 

Hab. in Tcstudinis Tnarinae ^(mzgme, an My- 
dae?^ vesiculis renuni. Redt. 

27. Lacertae viridis, 
Mant* Dub, n, 27, 

Hab. in Lacertae viridis tuberculis hepatis, 
Mns., Vienn. Novum forsari geuus, Scoleci 
proximuin. Conf, speciem insequentera. 
23. L.acertae muralis, 

Mant. Dub. n. 28- 

Halj. in Lacertae mitralis tuberculis hepa6s, 
praecedente niinus, ceterum idem, Miis, 
Vienn. 
29. Lacertarum, "^ 

Ent. 2. p, 263. n". 13. ^ 

Nematoidea a Rzdio in ventriculo et intestims — 189 — 

Lacertarum vulgarlum ( ergo viridis elc. ) nec 
non in plurimis partibus Lacertae africanae 
reperit. 
30. Serpentum» *|* 
Ent- 2» p. 269. u. 14. 

Redi simili^, ^we.ipatqidea ac in Lacertis (n. 20.) 
in strppwtibus quoque reperit, in Viperis 
sciHcet (^Tlpera Red/\et sei:^ente .bicipite 
(Colubri Natricis, uti miiii vldeiur, mdnstro^. 

51. Colubri Natricis. *{* 
' Ent. 2. p. 270. n. 15. 
Nematoideum in intestino Cqluhrl J\uitn'cis a 
Duce HoLSTEiN-BECK repertum. / 
32. Colubri olivacei. " 
Mant. Dub. n. 32» 

Nematoideum in Coluhri oUvacei ventriculo 
repertum Olfers ex Brasilia misit. 
53. Ranae Pipae. 
Ent. 2. p. 267. n, ir. 

Nematoidea in B.anae P/pae spiritu vini ser- 
vatae vesiculis intestinorum periionealibus 
reperi, 
34* Ranarum. *J" 
Ent. 2. p. 268. n. 12» 

Entozoain Ranarum hydatidibus rcperta Caxdaki 
refert, ex descriptione n^tiquam dijudicanda, 
35. Protei angiiini. 
Mant. Dub. n. 35» 

Nematoidea in trium 'Proteorum anguinorum 
(Arimini, Aprili ) recens mortiioruip intes- 
tinis et hydatidibus viscerum reperi. Aliucl 
specimen in Protei ventriculo repertum, for- 
san ad Ascaridem lepfocepliaiam n» 40, per- 
tinens in Museo Fiennend vidi, — igo — 

56. TorpeAinis. 'j* 

IvAEMPFJiR (Amoenit. Exot. p, ^ri.) de sinus 
persici Torpedine (forsan marmorata, aut sal- 
tem affini) sequentia refert: „Anus compres- 
sus egessit faeces atriis terrestres cum lum- 
bricis palmaris longitudinis aibis lenuissimis." 
An Bothriocephalis? 

57» Rajae Bati^. \ 

Mant. Dub. n. 37. 

MoNRO in Rajae Batis ramo nervi trigemini 
ophthalniico reperit et pro hujus parte ha- 
buit» Conf. n. 52. 
53. Rajae Fullonicae. *{• 
Ent* 2. p» 270. n, 16. 

Hab. in ventriculo Rajae Fullonicae. O. Fabri- 
cius. Nil nisi Ascaris erit. 

39. Rajarum Aquilae et Pastinacae, *{• 
Ent. 2. p. 271, n. 17. 

Redi entozoa- in Rajarum Aqnilae et Pasti- 
nacae inteslinis reperit, quae cuni insequen- 
tibus ejusdem indolis sunt. 

40. Squali Squaiinae. •}• 
Ent. 2. p, 271, n. 18. 

In Squali Squatinae* tractu intestinali totoREDi 
entozoa reperit, quae cum antecedentibus 
nil nisi Bothriocephalorum ariicuJi posterio^ 
res inaturi et soluti erunt, quales saepe co- 
piosos in Rajis et Squalis offendi, cum Re- 
diana dtscriptiona satis convenientes, facile 
pro Monostomatibus imponentes, conf. n. 43. 

41. Squali Catuli. '^ 
Ent. 2. p. 272.' n. 19. 

Squali Catuli totam ijitestini cavitatem inter- dunri iisdern repletam esse entozois ac quae 
in Argentina (n, 79.) occurrunt. Redi. 
42. Squali Musteli. f 

Ent. 2. p. 272. n. 2p. p. 379. n. 15. 

Cestoideum in. Squali Mustcli hepate reper- 
tum. Redi, 
45. Squali grisei. f 

Risso (Ichthyologie de Nice» Paris. Igio. 8» 
p. 3S.) intestina sqepius magjia. \Fasciolarum 
copia obruta refert; hisce vero Bothriocepiia- 
larum articulos solutos intelhgi crediderim, 
conf. n. 39 et 40, 

44. Sqiiali . .^ .1» *.:{• , 
Ent. 2..p.. 273^111. n2J/ ■ - - 

Daldorf in Sqiiali cujusdam corde reperit, for- 
san Tetrarhynciiuijti. 

45. Accipenseris Stttrionis. f 
J^leutorhyiichus Nau. Ent. 2. p. 283- n. 22, 
Nil nisi Ophiostoma sphaerocephalum erit, par- 

tibus internis infra caput proiapsis, quod non 
raro contingit huic entozoo, cujus examen 
summis saepe premitur difficultatibus* 

46. Syngnathi pelagici. 
Mant. Dub. n. 46» 

Nematoideum (Capsulariam Zed.) in duorum 
Synpiathorum pelagicorum mesenterio Nea- 
poli Juiio reperi. 

47. Miiiaenae Anguillae. 
Ent. 2. p. 274 n. 23. 

Ipse semel (Gryphiae, Majo) in intestino 
Muraenae Auguillae Entozoon reperi vakie 
paradoxum, cum Distomate laticoUi (n. 116.) 
comparandum, sed poris visui non ex- 
hibitis» — »92 — . 

Rbdi m Anguill.ae maximae veslca nata- 
toria tubercula aliquot ofienclit, quibus Ne- 
inatoidea inerant. 

48- Muraeiiae Congri. f 

- Ent. 2. p. 275, n. 25. 

Vesiculae variarum partlum entozoa contlnen- 
tes,.quarum majores Rzdio dictae forsan An- 
thocephaHs foetae. In Congro magno re^erit. 

4g. TVIiiraenae Helenae, *|; • 

Ent. 2. p. 275, n. 24, • ' , •"' 

Plurimarum partium entozoa libera^^et^ydati- 
dibus inclusa Redio in omnibus Mnrnenis, 
Decembro, Januario , Februario, Martio et 
Aprili a se dissectis visa, de quibus judicare 
non ausim» 

50. Muraenae serpentis. "^ 

Ent. 2. p. 283. n. 37. Viperae marlnae. •.,:- 
Tubercuia vermiHosa in Mura^nae serpehlls 
splene a Redio reperta. 

•51. Fiatol&e. 

'■'Mant. I)ub'. n.' 50. 

Nempatoidea (an Ascarldes) in Stromateos Fiu' 
tolae mesenterio Arirriini Majo reperi. 

52. Gadorum Aeglefini, Morhuae et virentis. "f" 

Ent. 2. p. :i77. n. 27. Gad, vir. et Morhuae. 

Vesiculae nervorum et cerebri tunicis insiden- 
tcs. entozoa miriuta nematoidea continenies, 
MoNiioo (qui pro vermi})us non habuit) et 
Rathkio qui iiumerito cum Cysticerco Cel- 
lulosae comparat, solis visae. Conf. n. 37» 

53. Gadi Merluecii. 

Ent. a. p, 278« n 28. Mant. n. 5.3* 

Redi in appendicibus Gadi Merluccii pylorici» ^ 195 — 

Bothrlocephalos reperlsse videtur, forsan cras- 
sicipitem mihi dictum n. 23. Ipse in peri- 
toreo' dic-ti piscis Neapoli Julio Nematoidea 
cfTendi, de quorum genere incertus sum» 

54» Gadi Wachniae» "f 

Mant. Dub. n* 54» 

TiLESius in Gadl /^'acJiniae peritoneo Capsu- 
larias Zedero dictas, praeterea autem ento- 
zoa singularia subtrigona viridescentia in il- 
lius fossis vertebralibus reperit; an DistO' 
mata renalia? 

55. Gadi Chalcogrammi, •{* 

Gadi hujus appendices, ventrlculum et hepar 
vermibus copiosis obsideri, ex Stzlueri re- 
latione manuscripta Pallas (Zoogrt asiat. . 
ross. T. III. p/ 199) reliquit» 

564 Cepolae rubescentis» 
Mant. Dub. n. 56» 

In peritoneo Cepolae riiheseeTitis z\\f\uC)iiQ,s Axh 
mini Aprili reperi, forsan Ascaridem, 

57^ Scorpaenae massiliensis. *{• 

Rissb (Ichthyologie de Nice. Paris. igio. 8> 
P- 185«) in Scorpoenae Tnassiliensis intestinis 
magnam copiam Tentaculariarum rUbeilarura 
tenuiuni et longarum occurrere (et piscem 
voracissimum reddere) auctor est. An Echi- 
nochynchus subintelligendus est ? forsan Pris. 
tis n. 47. 

5g. Zenis Fabri» 
Mant. Dub> n/58. 

In mesenterio Zenis Falri Ariminl ApriU Ne- 
matoidea dubia reperi, ad Zeberi Capsula- 
-rias pertineiitia. ' 

N i- 194 «-. 

59» Zenis Apri. 
Mant. Dub» n. 59» 

Consimilia eritozoa iii mesenterio Zenis Jpri 
Julio Neapoli reperi. 
60» Pleuronectis Soleae. 
Mant. Dub» n. 60. 

Cestoideum paradoxum, quod in Pleuronectis 
Soleae intestinis Neapoli Julio reperi. 

61. Pleiironectis Boscii. 
Mant. Dub. n. 6i. 

Nematoidea in mesenterio Fleuronecbis Boscii 
Julio Neapoli reperi. 

62. Spari Denticis. •f* 
Ent. 2. p. 279. n. 29» 
Tubercula verminosa. Redi. 

65. Spari Boopis,Mormyri, melanuri, Alcedinis. 
Mant. Dub. n. 63* 

In peritoneo pisciium: dictorum reperi, forsan 
' eandem Capsulariae speciem. 

64. Labri nilotici. •]* 

SoNKiNi (Voyage dans la Ffaute et Basse 
Egypte. T. 2. Paris. an 7. p.397. Vers.germ. 
T, 2. p. 125.) in Lahri nilotici ventriculo 
Neraatoideum, reperit septendecim lineas lon- 
gum utrinque acutum, albidum rubedine 
passlm addita. 

65. Sciaenae Umbrae. 

Ent. 2. p. 279. n, 30. Mant. Dub. n. 65. 
, Tabercula verminosa, Redx. Ipse in Sciaenae 
Vmbrae pevitoneo Nematoideum, forsan As- 
. carideni Julio Neapoli reperi- 

66. Percae cirros^e. 
Mant. Dub. n. 66. 

In peritoneo Percae cirrosae Arimini, Majo x^- — 195 — 

peri, ad Capsulariarum vagum genus perti- 
nentem» 

67, Percae mariiiae. 
Mant» Dub. n* 07. 

Pariter in peritoneo reperi, num Capsularias, 
Neapoli Junio et Julio. 

6$» Gasterostei aculeati. •J' 

Ent. 2. p. 279, n, 31. 

Ventriculo Gasterostei aculeabi adhaerentem 
, vel nudum, vel veeiculis inclusura O.Fabbi- 
cius reperit, forsan Hypostoma. 

69. Centronoti glauci. 
IVfant. Dub, n. 69, 

Nematoidea libera et vesiculis inclusa in peri- 
toneo Centronoti glauci Neapoli Augusto 
reperi. 

70. Scombri Sardae, Coliae et Scombri. 
Mant. Dub. n. 70. 

In peritoneo ScornBri SardaCf Scombri et Ca- 
liae Neapoli Junio et Julio Nematoideum, 
forsan Ascaridem reperi» 

71. Carancis trachuri. 

Mant. Dub. n. 71* 

In Carancis trachuri (Arimini Aprili) et impe» 
rialis (Neapoli Augusto) mesenterio reperi, 
cum praecedente forsan eandem speciem» 

72» Triglae Hirundinis. 
Mant. Dub» n. 72. 

In Triglae Hlrundims peritoneo Majo Arimiul 
reperi forsan eandem ac sequenteiu. 

75» Triglae adriaticae» 
Mant. Dub. n, 73. 

N« \,, — 196 — 

In peritoneo Triglae adriabicae Arimlni Majo, 
Julio Neapoli reperi, forsan Capsulariam, 

74, Siluri Glanidis» 

Ent. 2. p, 254. Pxionoderma ascaroides» Mant» 

Dub, n. 73» . 
Hab* In Siluri Glanidis ventriculo GoJsze Ju- 

nio reperit» 

75. Salmonis Lavareti».'!' 

Ent. 2.' p. 28t. n» 34. 

Lavareti ventriculo extus adhaerentem O* Fa- 
BRicius reperit, an Hypostoma? 

75. Salmonis Eperlani, •J* 

Ent. 2.p. 281» n.^34. 

Nematoideum plurimis locis in Eperlano re- 
pertum. 

77. Salmonis Spirinchi» *{• 

l^niozoTL saepe in Salmoiiis Spirinchi vesica 
anemia occurrentia Paixas (Zoogr. Asiat. 
Ross. HI» p. 389') Taeniolas vocat, sed in 
ilia Farionis et Thymalli Spiroptera reperitur, 

7g. Esocis Lucii. *}; 

Ent. 281. n. 35. 

Cestoidea alio forsan ex pisce comesto inEso- 
cis ventriculo residua Pallas reperit. 

79. Argentinae Spliyraenae •{• 
Ent. 2. p. 282. n. 36. p. 379. n. 16. 
Redt in Argenti)iae Sphyraenae abdomine re- 
perlt, forsan N^ematoidea. Conf. n. 41. 

go. ' Spliyraenae Spet. 
^ant. Dub. n. 79. ^ jg7 — 

' In perltoneo SphyYaevae Speb Neapoli Jonio 

reperi» 
§1. Cyprini Aspii* 
Mant. Dub. n. gr» 

In Cyprini Aspii pcritoneo Berolini Junlo rc- 
peri, an Filariain? 

82. Cyprini riitili, 
Ent. 2. p. 375- n» i. 

In Cyprino rutilo Hannoverae Martio reperi, 
an Filariam?' ^ 

83« Cancri depressi. •{; 

Knt. 2. p. 287» n. 42. 

CAVO1.INI in Cancri depressi appendicibus veil* 
triculi reperit, an Distoinata? 

84. Cancrl Paguri. i: 
Ent. 2. p. 287. n. 43« 

In Pagiiri vesicula ovariorinn Redi reperit, -an 
Trematoda ? 

35. Cancri Locustae. "f 
Ent. 2. p. 288. «• 44> 

In vesiculis ventriculo et ovario adhaerentl- 
. bus Locustae Redi reperir, ejusdem indolis, 
ac speciem praecedentem, ' 

§6. Blaptis Mortisagae. *j* 

Henr. Maurit» Gaede, naturae scrutator egre- 
gius, in Blaptis Mortisagae ventriculo mul- 
tos vernies reperit conicos, quorum caput 
subrotundum micrcscopii' ope distincte vidit, 
conf, Ejus Be^^trage zur Anatomie der In« 
secteYi. Altona igi^ 4. p. I7» 

87' -^pis mellificae. *!• 

Bosc in NouV. Builetin de la soc. Philomat. 
18 12. p, 72. tab. I. Eig. 3» Dipodium. — 198 .rr 

Genus hocce putatltium a Boscio Dlpodium 
dictum nil nisi Ichneumonis larvam sistit 
a cl» BiLHARDiERE iu Apis melUJicat abdo- 
niine repertam. 

S8« Polypi vulgaris* 

Ent. 2. p. 283» n, 38* Sepiae Octopodiae. 

Inter ventriculi tunicas Redi reperit, quales 
ipse tantum in Sepia officiuali observavi, 
.nullus enim dubito,. quin vermes a Redio 
pessime depicti Tetrarhynchum megabothrium 
sistant, Ego in Polypo nil nisi Scolecem 
vulgarem reperi, haud vero inter ventriculi 
tunicas, sed in hujus cavo liberum; Scplex 
etiam nimis parvus est. 

89* Loliginis vnlgaris. 

Ent. 2, p. 285- n. 40. Sepiae Loliginis» 
, Ipse quidem Loligines entozoorum reperiendo- 
rum gratia saepius sed frustra secui, nihilo 
tamen minu^ Fasciolam barbabam Linnaei, 
a Martino in illius intestinis repertam, Te- 
trarhynchum esse a me in Sepia ofiicinaU 
inventum persuasissimum habeo. 

go, Pterotraclieae aculeatae* 

Ent, 2. p. :286. n. 41» 

Enlozoon taenioides Forskahlio ex Fterotra- 
cheae ano propendens visum, nil nisi hujus 
ipsissimi Moilusci partem esse organicum 
Peron et Le^jeeur (Annales du Museura 
d'Hist. Naturelle T* XV, p. 72, Tab. 2, 
fig. 80 docuerunt. In Entozoorum catalogo 
ergo delendum est. 

91. Ilelicis putris. •{• 
Mant» Dub« n. 91« — »99 — 

In tentaculls Helicis jmtris Linn. AuGtJSTTJS 
Ahrens Halae Septembri corpuscula repe- 
rit, quae otnnino liuc facere et novum ge- 
nus sistere videntur. . 
92. Lumbrici terrestris. 

Ent. 2. p. 288. n. 45. 

Hab. inter Lumbrici terresbris cutem et tubum 
cibarium, certe nihil nisi Vibrio^ 20.0 .rr-' Conspectus Synopseos. Gemra. 

1 Filaria - . 

2 Trichosoma 

3 Trichocephalus 

4 Oxyuris . 

5 Cucullanus " 

6 Spiroptera 

7 Physaloptera 

8 Strongylus 

9 Ascaris 

10 Ophio.storaa 

11 Llorhynchus 

12 Echinorhynchus 

13 Monostoma 

14 Amphistoma 

15 Distoma 
l5 Tristoma 

17 Pentastoma 

18 Polystoma 

19 Caryophyilaeus 
fio Scolex 

21 Gymnorhynchus 

22 Tetrarhynchus 

23 Ljigula 

24 Triaenophorus . 

25 Bothriocephalus 
25' Taenia 

27 Antiiocephalus , 

28 Cysticercus , 

29 Coenurus . , 

30 Echinococcus , 
Generis dubii 'es distinctac. 


Dubiae. 


Summa. 


19 


48 » 


67 


6 


16 


22 


8 


3 


11 


5 
3 


9 

. 17 


22 


.:.;^?a., ' 


40 


4 


X 


5 


23 


15 


38 


72 


68 . 


140 


5 
5 


5 
3 


49 


49 


98 


23 


7 


30 


?8 


' 3 


21 


123 


39 


162 


2 
, 2 


5 
5 


5 


1 


6 


X 
, 1 


1 
i 


1 
1 


10 


2 


12 


6 


1 


7 


1 
» 1 


24 


10 


34 


93 


53 


145 


5 
5 


7 


7 


14 


1 
1 


3 
3 
92 


92 


552 


. 441 


993 P a r s II. 

IMantissa Entozoolosiae. Nameri speciebus appositi illis synopseo» praemissae 
respondent. Quibus siglimi n. sp. additum est, eae in 
Entozoorum Historia naturali non OGCurrunt. - 205 •— Sectio prima 

Systematica 

Generum et specierum in Entozoologia tradito- 

rum eraendationes, novorumque descriptione» 

exhibens* Ordo I. 

Nematoidea. 

V^rdinis maxime naturalis entozoa illis reliquo- 
rum fabricam quoad internam magis sunt com- 
posita, ut in sectione insequente (anatomico- 
physiologica) exponitur; quoad extemam vero 
saepe simpliciora videntur, quia singula ejusdem 
individua sexum tantum alterum, illa Tremato- 
dum et Cestoideorum autem utrumque simul 
proferunt, quo haec majorem partium varietatem 
externam exhibeant necesse sit. Inde quoque 
specierum Nematoideorum expositio difficjlior et 
vix nisi utiiu^que sc&us <iut saltem masculi spe* — 2o4 — 

ciminibus ob oculos positis succedit; marlbuf 
autem tam numero minoribus, quam plerumque 
per breve tantUm tempus obviis, illa cognitio 
nonnisi plurimorura naturae scrutatornm opera 
conjuncta demum perfici poterit. 

Generum iiujus ordinis in Synopsi enume- 
ratorungi charaeteres maximam partem boni sunt, 
quae singulis -tamen adjicienda videbantur, sin. 
gula suo loco reperies. G c n u s I. J" 11 a r i a. Genus hocce forsan diyidi debulsset* Ge- 
nulnae Filariae suntjlongae, filiformes, subaequa- 
les, plurlmam partem molles, cute tenera facile 
disruptura, (plurimae nisiomnes) viviparae, ova- 
riis longis, apicem versus- tenulbus, ceterum cras- 
siusculis, ipso tubo cibario crassioribus,, genitali 
masculo simpliciore qu^m generibus insequenti- 
bus, absque vagina, spiculo vel solitario vel du- 
pllci* Ab Ixis certf, differunt Entozoa Zedero 
Capsulariae dicta, quo etiam nomine in Catalogo 
Musei Viennensis iocupletlssimo utuntur, quo- 
rura vero characterem genericum me nulio modo 
eruere posse, ingenue fateor. Verum quidem 
est, multas Capsularias in spiram planani (orbi- 
culum sistentera) involutas reperiri, sed de om- 
jiibus hoc neutiquani valet, ut plurlmae forsan 
e contrario IUa nota careant, eadem vero ento- 
zois ore tam orb^culari nudo quam trivalvi in- 
structls competat. Zederus pauca hujusmodi 
entozoa conlempiatus exc|uisite spiralia, charac- 
teres facile posuit, nosmet autem plurima illorum 
tara splralia quam rectluscula Gognoscendo, notas 
genericas bonas yix et ne vix quidem stabilire — 205 — 

valemus, ut, omnibus collectis, Capsularias or^ 
orbiculaii et corpore subaequali ad Filarias ac- 
cedere, differre autem ab iisdem minore (saepe 
exigua) longitudine et majori eJasticitate, statuen- 
dum sit, donec meliora innotescant signa dia- 
f»nostica, nonien simui melius proJatura, 

CapsuJariarum vero characteres generis si 
difficultate magna laborant, illi specierura multo 
majore premuntur, quippe quas, speciminibus 
masculis rarissime obviis aut aeque simplicibus 
tantopere convenire videmus, ut longe plurimas 
conjungere, vel dubias seponere cogamur, Re 
autem hoc modo comparata, Filariam tantum 
Capsulariam (n, 13.) inter confirmatas, illam pi~ 
scium n. 52. inter dubias Filarias, tertiam vero 
inter Ascarides n. 60. enumeravi, quo hisce iocis 
illarum memoria conservaretur; omnes reJiquas 
ad Entozoa generis diibii n. 46. et sequ. relegavi» 
Alii in his extricandis me feliciores sint, opto; 
quemadmodum vero Distoma appendicuiatum 
Caryophyllaeus et 'praesertim Scolex plurimis in 
piscibus saepe diver^-issimis semper eadem occur- 
xunt, iia etiam illorum Capsularias piurimam par- 
tem non distingui, persuasissimum habeo, 

Haniidariae genus in Entozoologiae T, II 
p. 1. p. 13. et p. 82. aegre admissum, in Sy. 
nopsi jure suppressi, qui enim entozoorum stib 
iUo militantium oris hamuli dicebantur, aperte 
caudae spicula mascula dicenda sunt. Species 
illius duas priores inter Filarias n. 20. et ^:». 
tertiam vero inter Trichosomata n, 5» collocatas 
reperies. 

!♦ Filaria medinensis Gmel. 

EntozJologiam edendo nonnisi allorum d^- 206 ^ 

scrlptlones et Icones ad manus erant, postmodum 
autem specimina collectionis Blochianae, quae 
Universitatis nostrae Museo Zoologico Regis 
munificentia cessit, pro lubitu examinandi cel. 
LiCHTENSTziN, Collega dilectissimus copiam fecit»» 

Caput attenuatum , ore orbictilari exiguo. 
Corpus aequale, versus posteriora subincrassatum; 
apice caudali in duobus speciniinibus subulato, 
inflexo, lineam longo; in tertio semitereti, acu- 
tiusculo, subincurvo, neque subulato, neque tan- 
topere ac illis curvato, Ante apicem dictum ani 
orincium. 

Maximum horum specimlnum, sed haud in- 
tegrum tres pedes rhenanos attingit; crassities 
duas lineae tertias partes adaequat» 

Caudae varietate commotus, qui pro sexus 
discriraine haberem, eoque magis deceptus, quia 
in specimine femineo proles sderat, in Syno- 
pseos definitione hujus FiJariae specifica de utro- 
que sexu locutus sum, sed omnia ilJa specimina 
feminea et proligera csse, synopsi typis impressa, 
demum novo examine comperi. 

Filariae nostrae prole quasi farctae sunt, 
quod si harum longttudinem illius vero minu- 
tiem spectas , foetuum multa millium millia sin- 
gulis trJbuit» Oviductuuin indoles quoad parti- 
culas tantum examinari potuit, sed ab illa alia- 
Tura specierum eo recedere visa, quod tunicae 
laeves neque loetuum velamenta fere ulla siste- 
rentur, sed passim tantummodo inter innumeros 
foetus grumosi quid adesset. Hi ut plurimum in 
spiram (duorum cum dimidio orbiuni) sed etiam 
in stmicirculum aliosque modos convoluti, hinc 
obtusi crassiores, illinc tenuiores, sed apice tenui 
libero, neque undique pellucidi, sed parte cras- -^ 207 — 

slon nebulosa utuntur, qulbus a Cucullano- 
rum prole multum recedunt. Confer speciem 
octavam. 

Obs, I. Quo abibit proles illa, an ab ho. 
mine homini communicatur, an alibi conser- 
vanda, demum hominem via incognita petens? 

Obs. 2, Num Vena medinensis in Arae- 
rica quoque, utrum sohimmodb in Africa et Asia 
oriatur, adhuc sub judice lis est; plurimi tamen 
originem americanam negant, etiam Savaresy 
novissimus hac de re scriptor (de la Fievre jaune 
T. I. p. 5 — 12.) 

Obs. 3. AngU cujusdam ( Williamson Me- 
dical and miscellaneous Observations relating to 
the Westindia. Islands T. !♦ Edinburgh iS!?. 8» 
p. 57) sententia, portionem Filariae disruptam. 
et in corpore relictam novum animal sistere, pro- 
cul dubio rejicienda est, vermis enim talis dis» 
ruptus citissime collapsus moritur; sed nostris 
temporibus Filariam istam animatam in dubium 
vocari posse , fere omnem i\dem superat, et ex- 
stiterunt tamen qui illam nil nisi cellulosam vel 
v.enas emortvias esse contenderint, cL LiAhkey in 
Bulletin de la Soc. Philom. T. 3. (an 12. n. 83-) 
p. 178. et cl. RiCHERAND (Nosograpliie chirurgi- 
cale Ed. III. Paris, I8i3. 8« Tom. IV. p. 133). 
Cl. Marc in Lexico Medico (Dictionaire des 
sciences Medicales T. X. Paris i8l'|. S> p» 244 
et sq. T)ragoneau^ entozoon esse quidem evin- 
cit, sed ob apicem unciformem a Filariis genere 
distinguit, quibus tamen cel. Laennec, de Ento- 
zoologia optime meritus (ib. T. XIV. Paris I8l<>. 
8. p^ 4<)3. Filaire) reddidit. 

Obs. 4. De Filariae nostrae antiquitatibu» 
toiif, J. Fr. M. i:>i& Oj-fsrs. De Vegetativis et — 20S . 

Animatis corporibus in cofporibus animatis re- 

periundis. Berolini I8l6» 8« pt 52* 
2, Filaria gracilis R. 

In Simiae Capucinae hermaphroditae f pene 

scllicet, simul autem utero, tubis, ovariis in- 

structae) abdomine: quinque reperi specimina pe- 
ritoneo involuta, imraota (Januario, Berolini) 
aqua tepida aifusa, reviviscentia. 

Unicum specimen' raasculum, tres cum di-' 
midio, reliqua feminea septem ad undecim pol- 
lices longa» Oj* rotundum, Corpus omnium pos- 
teriore parte attenuatum , apice caudali in femi- 
nis acutiore, inflexo, cauda raaris spiraliter devo- 
luta, obtusiore* lutestinvm rectum ad apicem 
caudae decurrens; vasa seminalia illo tenuiora, 
oviductus ampli. 

Obs. In Catalogo Entozoorum Viennensi 
impresso «S/m/« Paniscus et Apella^ in manu. 
scripto etiam Sphiiioc nominatur, quorum in ab- 
domine Filaria nostra reperta sit. 

3» Filaria attenuata R, 

Entozoologiam edendo Filariamhancce noh- 
ilisi in Corvo Cornice inveneram, postmodum 
autem in Talconis peregrini ceila aerea ventriculi 
nec non in illa hepatis specimina muita, omnia 
feminea (Noveinbri^ Berolini) reptri, quorum 
longissimum duodecim cum dimidio pollices 
aequabat. Cel. Nitzsck eandem in Falconis pe. 
i-egrini cella pneumatica lateraii vacua magna co- 
pia reperit, et marem et feminam sub nomine 
Vilariae Tendinis misit, illum quatuor cum d£. 
midio pullices longum, apice caudae complanito 
et inflexo. In eadem ave etiam specimina plu- 
rima livHxekstein feperit, et KtUG in Strigis^ — 209 — 

specie incerta, quinque vel sexpollicarla, In Ca« 
talogo» Viennensi impresso Cormis CoraXf Coron&^ 
fnigihsusy Coniix, Moiiedulaj glandanus, Caryoca' 
tactes, Picuj Pyrrhocorax; Falco jjeregrinus , lana- 
rhis^ suhbutco 1 Lithofatco ; in Cataiog^ manu- 
scripto praeterea Falco cyaneus^ Filariae huic ub- 
noxii enumeraTvrur» 

Habetur etiam in Catalogo imprfesso Tllaria 
Strigis Brachyoti seorsim posita, sed eandem e^se 
suspicorj quam ab am. KruG in Strige repertaril 
accppi, et ab attenuata Corvorum et Ealcoiium. 
nullo modo distinguere valeo, 

5. Filaria unguiculata R. n» sp. 

Arn. ]Cltjg in abdomine Alaudae arvensii 
repertam dedit, candidam, sex pollices longam, 
utrinque, antrorsum tamen magis atteuuatam, ca- 
piie obtuso, (hoc in speclmine minus bene con- 
servato), cauda reflexa unguiculata, 

Cutis tenera, versus posteriorem vermis par- 
teni rupta, Oviductus intestino fuscescente duplo 
crassiores, albi maeulis fuscis notati, de quibus 
sptciem insequentera conferas* 

6. Fiiaria affinis R, n. sp* 

Am, Bremser quatuor specimina misit in 
Frin^illae nova specie Algesirae reperta, quorum 
duo pollicera, tertiura duos cum dimidio, quartum 
ferc tres poilices iougitudine aequabant, orania 
ieuiinea. 

Entozoa alluda, pellucida, crassiusrula, mol- 
lia, posteriora versus vix crassicra; capite trun- 
cato, ore exiguo rotundo, caiida ohtnsa. 

Ovidvftus ampli crassiores iri partera lon- 
gam tenuiorerii desinunti quae ovula immatura, 
eUipiica continet, ipsi enim majora subrotunda 

O 210 —r 

foetuifn convolutum exliib,entia foveaat; " qciibus 
evacuatis albi inaculis nigcis cyejjris conspersi ap- 
parent, cobyledonibus scilicet relictis, Maculas 
revera cotyledoiies esse oviductuum habitus ovis 
pxaesentibus rel egestis diversus demonstrat; in 
evacuatis etiam inter cotyledones nudas passlm 
quoque ovulum atfixum gerentes observavi. Coia- 
fer speciem insequentem. 

Obs. Species haec praecedenti afiinis, sed 
cauda diversa utitur, 

7. Filaria abbreviata R. n. sp. 

Am. Bremser specimtna tria mecum cora- 
municavit circa oculum Motacillae stapazinae 
Aprili niense reperta. 

Entozoa octo ad novem lineas louga, cras'- 
'siuscula, tenera, omnia disrupta. Capite tenuiore 
obtuso, ore orbiculari, Corpore aequali, cauda 
rotundata. 

tntestinum aequale ex flavo fuscum, Ovi- 
diietus duplo latiores, fere ejusdem ac entozoi 
amplitudinis, albi locis innumeris obscurioribus 
longitudinalibus, »quibus ova affiguntur (cotyle- 
donibus); haec oblongoelliptica, medio obscura, 
marginem pellucida. Oviductibus illis arnplis ad- 
duntur multoties teuuiores, parte media ni^ra; 
illorum certe apices, futurae prolilicationi destinati, 
uti eiiam reiiquorum animaliuni ovaria eodem 
tempore tota riecjunli mcdn lion evoluta sunt. 

Obs* Synopseos parte typis mandata Brem- 
SERus entozoa siaiiiiiina vel tauem misit in Fal- 
conis naevii naribus et oculis reperta, mascula 
et feminea. Conf. Entoz. dub. gen» n. I8» ubi 
fusius de his tractabitur. 211 

9« Filaria fusca R» n.« sp. 

Pleuronectes niancos novem Neapoli Junio 

mense -secui, quorum septem aliquot Filarias in 
abclomine liberas gestabant. 

Entozoa duos ad quatuor pollices longa, 
rufescentifusca, iii aqua frigida (diei calidi, Nea- 
poli) mox dissiliehant, ita ut intestini et oviduc- 
tuum pars major vel minor, interduni fere ora- 

•niaj plerumque tamen integra, prolaberentur. 

• Ouae aliquot diebus elapsis reperi, mox spiritui 
Vini commisi, quo factum est, ut rupturam et pro- 
lapsum averterem. 

• f.i-Urrinque obtusa, posteriora versus atte* 
nnatai ore ut videtur integro , satis magno et irai 
merso, 

Intesthium ab ore rectum et tenue incipit, 
brevi autem subito latescit et tale versus caudam 
prolorlgatur, ubi angustius factum oblique ad 
anum fertur; toium fuscum est, neque.color ab 
ingestis oritur, sed tantum augetur; ipsa enini 

-ejus tianica externa fuscescit, vasis pmictisque 

■ albis insignis* Intestino prolapso cutis entozoi 

-albida exhibetur. Oviductus tenerrimi albi pro- 
lem- vivam quantitate prodigiosa fovent. 
^ • . Tcetus prae omnibus, quos in entozois vJdi, 
hoc privi liabent, quod canalis eorura cibarius 

- fuscuS jam in matfis gremio translticeat, cum ce« 
teroquin Nematoideonim proles fere tota pellu- 
cida isit neque coloribus distinguatur» Confer 
speciem insequentem, 

9. Filaria sann^uinea R. n. sp. Tab. i.Fig*!^; 

Cyjjrinus Gihelio digitum longus Martit 

d. XIV. 1818' allatus est, cujus pinnae caudalx 

Filaria inerat viva, coloris sanguinei, contorta, 

O a ' — 212 " — \ _ 

cujusque motus praesertim in utraque' ektremi- 
tate reCta observabatur. Color saepe hac illave 
parte subito magis intensus redditus est, ac si 
sanguis hic sMbi,to stagnaret, dein propelleretur. . 
Die XXIX, ejusdem mensis pisce adhuc 
vivo Filariam utroque fine tunicas pinnae egres- 
sam, mortuam, partesque propendentes albas. re- 
peri, ut integram extricare non conceduretur. 
Microscopio subjectam praeter iubeitiniim fiiscum 
totam quantam foetiibus vivis repietara observavi. 
Hi uti et reliquarum Filariarura majores ac illi 
Cucullanorum, neque undique pellucidi sunt, sed 
partem posteriorem (ante caudam longiusculam) 
opacam exhibent, quo se magis evolutos esse, 
forsanque diutius gestarij testantur. Caudis fa- 
cile invicem adhaercnt, et materiam tantum gru- 
mosam (placentulas), neque ovula ulla vidi, qui- 
tus adnecterentur» 

lo, Filaiia rubella R n. sp«. 

Cel. Kru& in Ranae bemporariae ventriculo 
duas reperit Filarias. alteram tres poilices qua- 
tuorque lineas, alteram quatuor cum dimidiopol 
lices longam,. coioris pailide rosei, graciles, an- 
rorsum tenuiorcs, capihe acutiuscuio, cauda 
obtusa» 

Ipse (Berolini, Octobris d. IV.) in Rana 
esculenta maxima, cui ijeruia magna dorsalis erat 
(pulmonem dextrum, iurestinorum et ovariorum 
partem continens), mesenterium et tunicam ven- 
triculi et intestinorumexternam tuberculis obsita re- 
peri plerumque compres«is, parvulis,saepeinter par- 
tium dictarum tunicas qua pirtera latentibus. 

In borum duobus maximis lentem sub- 
aequantibus Filariara offendi vivam, alteram quin- — 215 — 

dedm, alteram octodecim llnsas longam, flavO' 
rufescentem, antrorsum attenuatam, capitis acu- 
tiusculi ore exiguo,* apice postico obtuso. Intes» 
tinnm rcctum suhaequale, ab ore ad apicem 
caudae porreclum. Genitalia conspicua non 
fuerunt, 

In minoribus quoque tuberculis Filarias 
solitariss reperi, sed mujto minores et tenuiores, 
fuscescentes, mortuas, (indeque forsau) inaequa* 
les; num easdem ac majores? 

Num Filaria, (n« 51) Musei Viennensis snb 
cute Ranae esculentae reperta huc pertinet? 

12, Filaria ovata Zed. 

Airi. Gaedi; Filariam attulit in Cypri/ii Go' 
bionis abdomine a sie repertam, sed brevi intera- 
nea elTundentem, quo factum est, ut entozoon 
corrugatum collaberetur, et pauca dignoscere 
Jiceret, 

Corpus antrorsum attenuatum. Caput num 
vere ovatum? Canda eraarginata. 

In Cataiogo Entozoorum Musei Viennen- 
sis haec species tam in abdomine Cyprini Gohia- 
nis quam in hepate Cypr. JPhoxini reperta enu- 
meratur^ 

i4' Filaria papillosa R» 

lu x\nnalibus medicis Austriacls (Medlcln. 
Jahrbiicher des K. K. dsterreichischen Staates» 
2. B. 2. St. Wlen. lyrS- 8» S, 174— 178.) casus 
narratur FUariae papiliusae in dextro equi oculo 
per aiiquod tempus vivae observatae» 

Oculus lucis sensu h^ud carebat, ceterum 
maxinie laesus; cornear' maculis mulfis exiguis 
opacis foedata; neque pupiila, neque iris fonspi — 2l4 — " 

cuaCj lens quoque cum capsula destructa; ut to- 
tus oculus humore nebuloso repletus videretur,' 

Entozoon in oculo velocissiriie agitabatur, 
albidum, crassitie fili linei duplicati, unum cum 
dimidio pollicem circiter longum. 

Ob longitudinehi et motum Filariam fuisse 
concedereni, sed color ab hac alienus est, quam 
semper griseam vel fuscescentem vidi, ut oculum 
non dissectum fuisse doleas. — Alia exempla 
cel. Olfers referl: (1. c. p. 54.) quae pariter pro 
Filaria militant; cl. tamen Greve (Ueber die 
Krankheiten der Hausthiere. Oldenburg 18 18* 8« 
p, 174.) quem in oculo equino vidit, Stron- 
gylum minorem suspicatur, 

17. Filaria trimcatula R. n. sp. 

Cel. DE Baer, Professor Regiomontanus, 
Filariam misit in Phalangii Opilionis abdomine 
a se repertam, in aqua autem disruptam, ut in- 
tegram non acceperim. 

Pars mihimet oblata fere bipollicaris, tenuis- 
sima, alba; capite truncato; ore, ni fallor, sex pa- 
pillis cincto; parte posteriore paululum incres- 
cente. 

Tubus clbarius rectus, in quadam ab ore 
dlstantia constrictus. 

ig- Filaria plicata R. 

Q\t' ollm MliBNER, Natraraescrutator Halen- 
sls, Filariam^ misit in Larva Bombycis Salicis a 
se repprtarrf, sex cura dimidio pollices longam, 
gracilera, flavescenti-brunneam , tenacissiraam: 
capite cuntlnuo Iruncato, microscopii rompositi 
ope, haud tamefi distinctc, papilloso visoj cauda 
crassiore obtusa. 

Obs. A» F\ tnmcata n» li. distinxi, quia — 215 --i 

caudae acumen in hac observatum nostrae nort 
conceditur; Plicatae autem cauda eadem est, et 
papillae niibi visae Zedjero forsan plicae dictie 
sunt. /• 

19. Filarla glol>iceps R. n. sp. 

Ntapoli Juuii d. IX. in Uraiioscopi jrahri 
ovariis fovis tur<ijdis); Julii d. V^III. in UraiiO' 
scopl testiculis et in altenus ovariis, sed in utrius- 
que ^tiam omniuni abdominis partium peritoneo; 
Junii d. "XV. in Blennii Phycidis ovariis (Iiorum 
maximam partem vacuorum tunicae internae 'affi- 
,xas) complures reperi-Filarias, 

Entozoa albida vel fusca, pollicem ad unum 
cum diniidio pollicem longa, tenuia. 

Caput rotundatum. Os orbiculare parvum, 
interdum valvulis quasi instructum, alias papil- 
latum visum, <iut caput obtusocostatum exliibi- 
tum. Corpus aequale. Cauda depressa obtusis- 
sima, vix capite tenuior. 

Cutis tenera, qua facillime disrupta intera- 
nea prolabuntur* Intestinum fuscum seu nigres- 
cens vasis minus fuscis recticulatum; collapsum 
granulatum videtur. Oviductus vacuos tantum 
vidi albos. Genitalia externa in conspectum non 
venerunt. An huc n, 54,? 

S p e c i e s d u b i a e^ 

20. Filaria Hominis bronchialis. 

Ilariiularia lyniphatica TREUXLi-iiO dicta, in 
Ilominii tuberculis seu glandulis bronchorum re- 
perta, in cel. viri collectione, quamDresdaeiSiy 
videre mihi contigit, non aniplius occurrit. Cum 
reliquis tamcn Filariis nimis convenit, praeser- 
tini cum n, 25, quominus seorsim enumerem, €* — . 2l6 -— 

si olim separanda videbitur, cliaracter tamen 
} amulariae /etineri nequit, qui enim orls hamuli 
laterales dicti certe Bil nisi spicula mascula sunt. 

24. Filaria Mastelai-um subcutanea, 

RpsA (Lettere zooiogiche. Pavia. 1794. 4. 
p. 2.) Februario, Martio, Majo, sub pelle Foinu^ 
praesertini sub illa dorsi multas reperiti Filarias 
duos ad sex pollices longas, fili linei duplicati 
crassitie. Amicus cel. viro se taies sub Foina- 
rum pelle semper invenisse retulit, 

Catalogus Musei Entoz. Viennensis Filarias 
tantum Martis subcutaneas enumerat. Ipse tales 
hactenus nondum offendi. — Confer Erit. II. 2» 
p. 379. n. 17. 

25. Filaria Mustelaruin pulmonalis. 
Quam inEntozoologia (II. 2. p. 263, n. 3,) 

inter entozoa dubia retuli, omnibus collatis hnc 
amandari debet, speciei vigesimae quoad habitum 
et locum proxliiia. Ipse Gryphiae Augusto in 
Martis pulmonibus copiosara cum prole viva re- 
peri et 1. c, descripsi, 

2g, Filaria Leporis pulmonalis. 

Fiiaria pulmonalis. Fii.oiiLicir im Naturfor- 
scher T. XXIX. p. x8 — 20. 

, Copiosissimas, saepe in globulos convolu- 
tas in Lcporis timidi masculi, junioris, sanissimi 
fcronchis reperit 

Descriptto FiiOExieHiA-^fA. Vermes quin- 
que vel sexpoilicares, vix ultra sextam lineae 
partem crassi, parum elasiici, facillime disrum- 
pentes. Capitis continui obtusi os non dignos- 
cendum erat. Cofpus antrorsum, magis attenua- 
tum, aibidum, poilucidum, vase medio fus^co; re- 
trorsum sensim nec valde incra^satura; cauda 217 "~" 

acuta longitudlnaliter striata, ut angulata vide- 
retur, 

Tractus intestlnalis parum tortus, fusc7iS', 
tener. Ovaria longicsima, gapiilaria, ovuHs dupli- 
catis (per paria dispositis) brunneis referta. Vasa 
atiiiuc ttnuiora horum ultimos fines sistere vi- 
dentur. 

Auctor ob locum alienum a Filarla Leporls 
Subcutanea dlversum credit, quod facile concedo» 

Obs. NumFilaria sit, dublum \ idetur, Stron- 
gyhun retortaeformera (n, 17.) a Treuti-ero in 
Leporls bronchiis repertum utique diversum ha- 
beo; sed ovaria tenuissima ovis per paria dispo- 
sitis Trichoscnia arguunt» In Catalogo Entoz. 
Vienn. 1811. impresso Filaria Leporis pulniona- 
lis, sed Ih manuscripto 1818» mecuia communi- 
cato ejus loco Capillaria puhnonalis enumeratur, 
quod rem conftcere videtur, Capiliariae eiiim Tri- 
chosomatis nomine mihi dicuntur, 

3-2. Filaria Collurionls subcutanea. 

RosA (Lettere Zoolog. p. 3.) Filarias de- 
cem llneas longas, molies, parum elasticas, alte- 
ram versus extremitatem tenuiores; unam In la' 
tere slnlstro, alteram sub coUo Lanii CoUurionis 
Maji d. XIX. 1790 reperit. 

Num ad insequentem pertineat, in Entozoo- 
logiae Vol. II. P. i. p, 71. n. 20. interrogavi, sed 
in Cat. Vienn. manuscrrpto Filarla Lanii Collu- 
rionis, minoris et -pomerani subcutanea, insimul 
vero FiJaria Collurionis pulmonalis, seorsim enu- 
inerantur. 

53. Filaria Collurionis pulmonalis. 

ZrDEHO Tentacularia, ScHRANKioLinguatula 
dicta, Hamularia cyliadrica Eiatozooi* Vol. IX» — 218 — 

P. I, p. 83« n. 2. proful dubio cum Entozois 
bronchialibus supra diciis vel ad Filarias fcmen- 
danda erit, vel proprium genus efficiet hisce pro- 
ximum, characteribus olim exhibitis prorsus de- 
lendis, hamuli enini oris dicti spicula caudae 
masculae sunt. Confer speciem praecedentera* 

4o, Filaria ^i'^^**^ nigrae, 

RosA (Lettere Zoohjg» p. 4.) in Ardeae 
nierae mesenterio tres reperit Filarias intestina 
circumvoltitas sordide aibas hinc subpellucidas, 
versus aUeruni extremum opacas, noyendecim ad 
viginti duas lineas Jongas, dimidiam crassas, 
46. Filaria Lari. 

Am, Bremser Filariam mecum communi- 
cavit sub Lari minuti masculi cute colli Aprilis 
d» 24. repertam, quatuor pollices et tres lineas 
longam, mediocris crassitiei, albidain, versus alte- 
ram extremitatem attenuatam. Plura in speci- 
mine reddendo extricare non licuit, 
52. Filaria piscium. 

Entozool. Vol. II. P. I. p. 74. 

In Lophii piJcatorii'y Gadi Aes,lejini , haV' 
hati, SrosJiie, Callariae, islandiciy Molvae ; Pleu- 
rouectis Platessoidae; Percae jiorvegicae; Salmo- 
nis arctici variis partibus ab auctoribus occurrere 
dicitur, sed entozoaplurima hoc nomineconfusa vi- 
dentur, quorum forsan niillum veramFilarlam sistit. 
60. Filaria Forflculae. 

ScHROEDER, Entomologus Berolinensis, Au- 
gusto I816 Forficulam Auriculariam attulit, cujus 
ex corpore Filaria qua partein egressa et in situ 
tonservata et vernice obducta est. Praeparatum 
cgregiuni, quo Filaria quasi viva sistitur, tur- 
gida ei: eoloie naturaii insignis. Partis egressae — 219 ~ 

extrrmum obtusissimum, corpus aequalc crassius- 
culuni, aliquot pollices lougum, albidum, 

65. Filaria Erucaium. 

Synonymi'; in Entozoologiae Vol. II. P. i. 
p. 79. IK 41. addatur: Schrank Beytnige zur Na- 
turgeschichte (Leipz. 1776. 8.) p. 98- Tab. IV. 
lig. I. (rudis). Gordius insectorum. 

Varias erucas, praesertim illam PapiUonis 
PoJychlori. hisce entozois obnoxias esse. Fila- 
Tiam plerumque solitariam oilendi, filiformem, 
longissimam, ex flavescente albam, hinc acutam, 
illinc obtusam. Prope insecti valvulam cauda- 
lem ex ejusdem abdomine prorepere, quo facto 
et lioc et illa brevi moriantur. Schrakic. 

Passlm in fructibus v, c. pyris et pomis 
ejusniodi Filariae reperiuntur, quarum indolem 
cel Gravjenhorst in ephemeridibus Vossianis 
(Berol. 1818- n. 26. i^^ebruar. XXVItl.) optime 
exposuit; Filarias niinirum esse iarvarum, prae- 
sertim Pyrahdis Pouianaey et ndnnisi in fructi- 
bus insecto punctis occurrere. 

Ejusmodi Fiiariam pomi \n Museo Vien- 
nensi vidi et consimilem cel. Treutle-r dedit 
ante complures annos a se in pyro Bergamotte 
dicto (quoad meminerit, integfo) repertam, quin- 
que cum dimidio pollices longam, capibe tenui- 
ore obtuso, cauda crassiore acula, corpore aequali, 

G e nus II. T r icho s o m a. 

Capillarias Zederi et Musei Viennensls ciirn 
Trichoi.ei.haiis in Entozoologia conjunxeram, et 
illarum speciebus turh temporis paucis cognitis 
conjunctio praeferezida videbatur; illis autewi •rr: 220 — 

postmodum magis magisque auctis, cel. virorum 
vestigia premo, nomen solummodo mutando, 
f]uo generis character, insequentis (Triclaoce. 
ohali) ratione habita, melius exprimatur. Habi- 
taculum Trichosomatum quam Trichocephalorum 
magi'^ extensum est, et iilorum toto corpore te- 
nuissimo, insensibili fere moolo retrorsura incres- 
cente, Trichocephali vero parfe posteriore subito ■ 
et valdopere incrassata, habitus alienus redriitur» 
Omnia autem reliqua, os et trafetus intestinalis, 
utriusque sexus genitalia externa et interna, quin 
ipsa ova ovalia utrinque nodulo aucta, conve- 
niunt, ut divisio omnino ariificialis sit» 

2, Trichosoma obtusiusculum R, n. sp. 

Am. !Bremser specimina quatuor feminea 
inter Ardeae Gruis tunicas ventriculi reperta mi- 
sit; mareux non vidi. 

Entozoa duodecim ad octodecim lineas 
longa, capite acutiuscuio, parte anteriore capiilari 
reliquae sensim crassiori redditae subaequali, apice 
caudali obtusiusculo incurvo. v 

5. TricliQsoma obtusum R. 

Ent. T. p. S7. V-' 2. Trichocepbalus tenuissi- 
mus, Froelich im Naturforscher St. 29. p. 
21 — 23. Tab. I. fig. 10 — 12. Filaria Strigis. 

Entozo?^ in Strlgis Bubojiis intestinis coecis 
.Tulio Gryphiae a me reperta et in Entozoologia 
hisc descrlpta cum aescriptione ilIoru?n a Froe- 
riciiTO in Strigis jjasseriuae coecis inventorum 
prorsus conveniunt. Ipse tamen specimiua mas- 
cula ieniineis duplo breviora, ille autem his "ali- 
quantum longiora, observavimus. 

Eadem iu intestinis crassis Strigis Aluconis, a.21 

dasypodis et Oti repcrta esse, Catalogus Ent. 
Vienn. Confer speciem n, lo. 

4. Triqliosorha inflexura H.* ll.''Sp, 

Compltira speciruina .in inti^sYiViis Tiirdi cya- 
72« SepreiHhtis ■ d:. XVII. I8i'^. Ncapoli reperta 
cel. Bremsert benevolentfzlfe' t^ebeo. 

Entozoa tenuissima, poUicem plus minus 
longa, capite acutiusculo, posreriora versus pa- 
rumper iilcrescentia, apice cauciali obtuso, in« 
curvo. 

3Jaris unici nainoris cauda inflexa ante apl- 
ceni processum obtulif breA^-em obtusum, an- va- 
• ginam peliis? ' 

In omnibus feminis ova vidi oblonga utrin^ 
que obtusa et peilucida, serie plerumque sim- 
piici, irregulari tamen disposita; versus caudam 
ni fallor accumulata. 

5. Trichosoiiia longicolle R* 

Ent. I. p. 84. ^. 3. HamuJaria nodulosa. 

Froi:i.ich im Naturforscher St, ^q. p. 28, 
2p. Filaria Tetricis. Gordium Gallinae Goezio 
dictum Zrderus recte ad Capillanae genus aman- 
daverat, uti ex speciaiiinibus didjci ab indefesso 
olim HiJB>-ERO in intestini'; Pliasiani Galli reper- 
tis et mecum cominunicatis, omuibus quidem 
femineis, sed toio habitu et ore simplici, minimoj 
punctiformi, ad reliqua Tricliosoiuata acceden- 
^bus. 

FrOexichit-s 1. c. specimina feminea do- 
scripsit Majo 2nense in intestinis crassi'^ Tttrao- 
nis Tetricis a se reperta, duos cUm dimidio ?.cl 
tres pollices longa, congloraerata ct inter se tbh- 
torta. Pars antica totius entozoi tres quartas par- 
tes slbi viudicabat; caput indistinctum ; cauda 222 

,einarginata erat. Ovula pro more disposlta. 

Synonymon Redii a. cl. viro liuc relatum 
ad Ascarideni comparem pertinet. 

Secundum (patalogum EiitQZ, Vienn, in 
crassis, Phasiani Galli et colchici^ Tedraouis Uro- 
galle et Perdicis occurrit» 

6. Tiicliosoma Plica R, n* sp. 

In Canis Liipi Januarii d, ©2, Igl? Bem- 

lini a me dissecti vesica urinaria entozoa rep.^ri 
.glomere fere iiiextricabili convoluta, cinerascen- 
tia, parte, anteriore capillari tenuissima longissi- 
maque sensim in partem crassio<rem abeuntc;, 
apice caudaii obtuso, obittr incurvo. 

Ovvla in aliis ductibus simplici, duplici ip 
alils serie occurrerunt, eadem omiiino Jorma iu- 
siunia, qua in Tricliocephalis occurrunt, ovalla 
nimiruni utroque extremo nodulum 'pellucidum 
sistente.j 

S p e c i e s d u h i a e. 

Huc etiam Filaria Leporis pulmonaUs Froe- 
xiCHio dicta, synopp. n. 2S, de qua supra fusius 
egi, amandanda videtur. 

10. Trichosoma Falcofiiim.' 

Entoz. T. II. P, 2. p. 378. n. 7. a. Falc. 
Milvi. p* 380. n. 18. Falc. Buteonis. 

Froelkjh im Naturforscher St, 2y. p. 20. 
n. 5. Tab. I. fig. 7 — 9. Fildria Milvi. ■ 

Fntozoa a Froelichio in I alconis Milvi 
crassis rej^erfa liuc pertinere dubium nullum est. 

SesquipoiJicaria, tenuissima, compre-^so- te- 
retia (?), parte ameriore recta vexsus caput atte- — 225 — ' 

nuata, posteriore crassiore, subcompressa, apice 
caudali obtuso. Ova ovalia duplici serie dis- 
posita. 

Oui a specie tertla, riisi corpore forsan nia- 
gis recto, distinguani, non invenio. In Cafalogo 
Viennensi manuscripto allas ditissinio Falconis 
CapiJlaria non enunieratur, neque ipse laleiu de- 
prehendi. 

II, Tnchosoma Corvorum» 

Zeder (Naturgeschichte der Elngeweide- 
wurnier p. (^o, §, loi, se in Corvo Cdryocabacte 
Capillarias x-eperisse refert, sed non describit. Iti 
CataJogo "S^iennensi Capillariae in intestinis Corvt 
Alojiedulae et Ficae repertae habentur» 

Genus III. Trlchocep halus. 

Hujus et praecedentis generis affinitateni 
supra exposui, Species ab auctoribus passiia niale 

:descriptae nunc quidem rnaribus cognitis optime 
determinatae, haud numerosae videntur, et Tri- 
chocrplialum echinatuin, in ventriculo Lacertae 
apodis obvium, revera a reliquis distinctum et 

•facile novo genere (^Sclerotrichiim) enumerandum 
si exceperis, omnes in Mammalium crassis 
habitant. 

2. Tricliocephalus palaeformis R. n. sp* 

In Simiae ursinae pridie mortuae coero et 
summa coli parte specimina feminea tria unum- 
que masculum, mortua quidem sed recentissima 
Septembri mense Uerolini reperi, 

Longitudo maris fere quindecim, femina* 
rwn 21» ciri^iteir Ijlneas aequabat, cujus tertianl — 1^24 — 

fere partem corpus "sibi sumsit. Color albus, cor- 
poris parte longxtudinaliter cirteraScente. 

Os orbiculare; capitis apex minus tenuis ac 
Trichocepliali humani, fere unguicuiaris. Reli- 
quam quoad formam cum illo conveniunt, ex- 
cepto tamen geiiitali viasculo, quod valde singu- 
lare dicenduui est» Est scilicet terminale; va- 
gina vero primum cyiindrica et aequalis tandem 
in partem palaelbrmem magnam et truncataui 
ampliatur, ex qua stylus longissimus curvus 
emergit. Hic per vaginam decurrens vasculo 
corporis seniinifero inseritur et ejusdem est cras- 
sitiei» 

Ovula utrinque nodulo aucta nonnisL in 
crassa Trichocephali parte occurrunt. Tractus bi^ 
testiiialis ub iilo humani eo diversus est, quod 
magis undique constrictus sit et fere Hirudinis 
intestinum referat. 

Obs. I. Specimina in Simiae Sphingis in- 
testinis reperta, quae Bremserus noster m.'iBk 
a meis hon differunt, sed Simia ursina et Sphinx 
eandem eriam speciem efliugere videi.tur. In 
Museo Vlennensi praeterea spocimen et .mascu- 
iiam et femineum in Sirniue "atae "^f femineuq^L 
in Simiae Subacae intesfini'5 cvassis obiaia, pror. 
sus convenientia vidi. GeniLaie mascuium in 
nuilo satis evolutum est. 

-Ons. 2. Ccl. TK.EtJTi.Ea aliouot dedlt Tri- 
ch0cej)halo5 in Simia Satyrn Octobri l/pt. a se 
repertos, sed Satyri loco certe t^ Sylvanus intel- 
ligencias est de cujus ento/cis cel. vir in disser- 
taiione sua egregia ,179.-?- edita ioquitur; Simia 
Saiyrus nunquaiu jLipsiae viva visa est. 

Triclioctphali; ilii cuui palaeformi Congru- 
uxit; in unico tantuin genitaie aiiascuium bene — 225 — 

explicatum, terminale, a basi sensmi dilatatum, 
apice trnncato, sfd ihideui trigonum videiur, 
quod a vario forsan entozoi statu pendet. 

3, Trichocephalus affinis R. 

Am. NiTzscH specimina duo feminea misit, 
in Cervo Capreolo reperta, Cjuorum alterum 22, 
altcrum ij< lineas longum fuit, laujus parte crassa 
Cjuiijque, illius sex sibi vidicante liiicas; quae 
certe partis capillaris longitudo eximia Triciioce- 
phalum affintiu ari^uit, licet mares non vidi. 

Bre^iszrus specimina aliquot misit in In* 
testino cotco Antilopes Rupicaprae inventa, inas« 
cula pollicern et novem hneas, feminea duos 
polliccs et tres lineas Jonga, ccrpore tofius lon- 
gitudinis duas nonas paites sibi vindicanie; Tota 
corporis ratio eadem ac Tricliocepliali affinis, 
quem ipst in Ovis et Bovis coeco Grypbiae Ju- 
nio et Nov^mbri reperi, sed in meis speciuiini- 
bus genitaJe masculum minus longum e?t. Hoc 
ceterum in altero BRP.-^rsERi specimine vaginam 
tenuem longiusculam incurvam, ex altero apicis 
caudae latere egredientera, stylo non emisso; ia 
ahero consimilem sed rectam obtulit, Ova pro 
morc» 

Idem cel. vir specimina duo mascula, ter- 
tiumque feuiineum misit, iu Antilopes Dorcadis 
intesiinis -crassis reperta, duos poUices et quod 
excurrit longa, parte capillari longissinia, longi- 
tudinis totius ultra tres tertias partes sibi vindi- 
cante. Genitale masculujn haud exsertum est. 

4. Trichocephalus unguiculatus R. 

Ani. Brau?j Trtchocephalos plurimos mJsi' 
ante cojuplures amios in Cuniculo fero a se re- — 226 — 

pertos, cum illls Leporis timidi prorsus con- 
venientes. 

Geuitale mascidum vaginam longissimam fili- 
formeiu apice truncatam sistit, ex quo styli pars 
brevissima einergit, ut initio hanc praetervidendo 
vaginam pro stylo habuerim, sed iierato exaraine 
rem melius cognovi» 

Bremserus specimen femineuin dedit in 
Jrctomjdis Cibilli coeco lectum, decem lineas lon- 
gum, quarum septem partis capiilaris sunt, fus- 
cum, cuni leporinis omnibus notis congruum, a 
Trich. nodoso n. ?♦ cui in Catalogo Entozoorum 
Viennensi adnumeratur, diversissimum. 

5. Trichocephalus depressiitscuhis R» 

Quem Froelich in Vulpe detexerat, Brem- 
SERUS misit in coeco Canis familiaris reperium, 

Descriptioni in Entozoologia datae quae 
addam, pauca sunt. Caput integrum neque emar- 
ginatum est« Os non vidi. Fesiculae colLi spuriae 
de quibus Ent. i. II. p. 9f), in Observatione locu- 
tus sum, in meis speciminibus utique desunt. Ge» 
nitale masculuni longissimum, duas lineas longum! 
Ex apice caudae obtusae oritur, fili instar tenuis, 
quod primo solum conspicitur; attentius autem 
contemplanti vagina ob oculos ponitur summae 
tenuitatis et peHuciditatis, primam circlter tertiam 
partem fili afnbiens, Ova nonduin evoluta eran't. 

6, Trichocephahis crenatus R. 

Cl. quondam Hubner specimina misit com- 
pUira in intestinis crassis Suis domesticae a se re- 
perta, humanis nonniliil majora, vel iilorum maxi- 
mis aequalia, albida. 

Feiumac corpus Husdem formae, ac Trich* 
liUmani, capite acuiiusculo, interdum perforat* — 2fi7 — 

vlso; parte capillari transverslm striala, crassa obi- 
ter ntque constanter crenata, minlme squamata, 
quo specimina Goezio oblata (Ent II. p. j^ 
p. 96.) collapsa fuisse colligas. Maris corpus spl- 
rale. Geiiitale composltum. Apex scilloet ^audae 
vesiadam offert lateralem, magnam, bilobam, con- 
tinentem: tvbuvi fere duplo breviorem, basi an- 
gu«;tatum, aplce truncatum, ex quo emergit : yZ/i//« 
tenuius, cylindricam vesiculam longitudine su- 
perans. 

In Mu^^eo Viennensi non occurrit, ipse 
nunquam ofTendi, et Goezio specirnina taiitum 
duo mutila, ^'^ajo mense in /Ipro inventa, data 
sunt, HiiBNERUS vero coplose rtperit, 

7. Trichocephalus nodosus R. 

Hujus etlam speclei specimen Hubnero de- 
beo In Mure musculo repertum, femineum, fere 
pollicare, parte capillari corpore incurvo nonni- 
hil longiore. 

Caput acutura est, nodulis (quos Goezius 
refert) destltutum, quemadmodum collum vesi- 
cuiis cl. viro dlctls caret, quas casu oriri iu i£nto- 
zoologla saeplus monui» 

Frofxich (Naturforscher St, 2g. p. 30, n. 8.) 
Trichoceplialum Muris masculum describit. Ca- 
pltls nodulos non vidit, coUi vesiculas unilatera- 
les refert» Apex caudae vesicam obtulit latera- 
lem, rotundain, majusculam, pellucldam, ex qua 
titbut emergit striatus, infundibuliformis, apice 
truricatus, filum emittens cum corporis vase (se- 
minali) continuum. 

Musei Viennensis spccimina (paucissima) 
ki intestiiio coeco Muris amphihii^ arvalis^ Mus* 

P 2 — 228 — 

euli, Rabti et sylvatici reperta sunt. Ipse nun- 
quam offeudi, 

S p e c £ e s d u h i a e. 

9. Trichocephalus Lemuns. 

Specimen femineum in intestinis crassis Le- 
muris Morigoz repertum in Museo Viennensi vidi' 
et examinavi; cum Trichocephalo Simiarum pa- 
laeformi utique congruere visum est, sed mari- 
bus iiondum notis species dubia manet. 

IG» Trichocephalus Castoris. *f' 
' Hujus quoque specimen tantem femineum 

in Museo Viennensi datur» 

11, TrJchocepli;jkis Cameli» ^f 

In intestino coeco Camcli et Dromedaril 
et 'Bactriani reperta specimina tam mascula 
quam fcminea Catalogus Viennensis manuscri. 
ptus enumerat» 

G e n us IV. x y u r l $. 

Trichocephalum equinum GoEzrinequaquam 
ad genus antecedens pertinere, partemque ilHus 
crassam non posteriorem sed artteriorem esse, 
conspiciendo, Oxyuridis gcnus et nonien posui, 
illud quidem necessarium, lioc minus bonum, 
dum maribus ignotis femlnas solas prae oculis 
habuerim. Tertiae autem speciei maribus cauda 
subulata deest, forsanque feminis soluinmodo taiis 
cauda competit, quod nomen fuigendo non sus- 
picatus sum. Hoc tamen plurimis receptum mu- 
tare nolui, maribusque tantopere raris. ut ilii spe- 
ciei primae vulgatis^^imae nu^-piam visi sint, femi- 
jjis isthoc ia genere major honos debeiur. — 229 — 

Specles tres enumeraYi, reliquas duis Brem- 
SERO dictas Inter Ascarides (vermicidareiu n. 31, 
et c>^n-o:lataia n, 32.) reperles, SI Jiarum autem 
caput, examine saepe iterato mihimet trivalve vi- 
sum, tale non esset, cum aliis bene multis, v. c, 
Ascaride Itptura n. 47. et affinibu.s ad Oxyuri- 
dis genus amandandae forent, 

1. Oxyiiris ciirvula R, 

Ouam hactenus in JEquo tantum ofTendimus, 
tel. Gkeve (Erfahrungen etc. p. $69.) in intesti- 
nis crassis Adifwrum praesertiui malleo humido 
iaborantium frequentem observavit» 

2. Oxyiuis alata R. n, sp, \ 

Speclmina trla in intestinis crassis Melis Taxi 
reperia j^remserus misit, omnia feminea, tres li- 
neas longa, 

Caput obtusum, antror?um tenuius utrin- 
que alatum, alis posteriora versus decrescentibus, 
Oi simplex orbicuJare visum, absque valvularum 
vestigio. Corpus crassiusculum in caudam su- 
bulatam excurrfcus, quae ova continet obionga, 
ejusdem indolis ac illa Oxyurldis curvulae. 

Obs. Habitu ad A«;caridem vermlcularem ac- 
cedit, sed valvulis non visis, amicum secutus 
sum, qui ad Oxyuridis gerus refert. 
3 Oxyuris ambJgua I\. r. sp, 

Specimir.a plurima in ij^itcstiais crassis Cuni- 
culi rtptrta BjREMSEaus misit, et entozoon hocce 
in liUs Cuiiiculi tt dotnestici et feri^ nec non /«- 
jjoiis tiuiidi occurrcre Catalogus Vifcnnensii; 
rtfert. 

Mas duas tresve llncas longus, plus minuB 
spiralis in splritu flavescens. Ciput attenuatunij 
ore orbicuian, jned;ocri, corpus postcriora vercus — 230 — 

subincrescens; cavda pone foveam lateralem api- 
cem tenuiorem, Incurvum, ex quo semel stylum 
cyliiidricum satis longum exsertum vidi» Oeso- 
phagus recrus, ad cardiam constrictus; ventnculus 
subglobosus, intestinum rectum» 

Femlna duplo major, dimidium attingens 
pollicem, mare magis albens» Caput maris ; cor- 
•pus rectiuscuium aut obiter curvatum, utrinque 
attenuatum; cauda capiilaris aplce subulato, quar- 
tam totius longitudii.is partemsibi vindicans, Oeto- 
phagus et ventriculiis rnaris; intestinum tenue et 
flavum per partem capillarem continuatum; apex 
subulatus di.iphanus est, ut in strictura, qua ille 
ineipit; anum adesse crediderim. 

Ova elliptica in animalculo exiguo aeque 
magna tamen sunt ac iila magiiae Oxyuridis cur- 
vulae; sed qui hujus parte tenui tantum conti- 
nentur oviductus, Oxyuridis ambiguae partem cras- 
sam solummodo occupant, 

Obs. Speciem hanc ambiguam dlxi, quia ge- 
nitali masculo et ovorumsituad Tricliocepaalum, 
reliquis autem notis ad Oxyuridem acc&dit et in- 
ter utrumque genus transitum offert, 

Genus V. Cucuilanus, 

1« CucuUanus elegans Zederi. 

Cucullanos armatum, papillosum et corona- 
tum Zederi in Entozoologia dictos ad cl. virt 
Cucullanum elegantem amandare coactus sum, 
cum nullum illos inter discrimen reperiam. 

Speciem hanc in ventriculo et appendicibus 
pyloricis Fercae Luciopercae et Jluvlatilis, in il- 
lius eliam mesenterio saepissiine varioque anni ^ 251 — 

tempore; in Esocis Lucii summa tubl intestma- 
lis parte Majo bis copiose, in Gadi L.otae majo- 
ris toto intestinorum tractu copiosissimum De- 
cembri, Grypliiae reperi. 

Berolini Junio mense duo specimina san- 
guinea, tres et quod excurrit lineas longa, femi- 
nea, vulvi valde exstante, alterum foetubus vi- 
vis instructum, nulla prorsus nota a Cucullano 
eiegante discrepantia in Cyprini Aspii parte in- 
testini superiore offendi. 

Specimina quatuor in Muraenae Anguillae 
ventriculo et duodeno reperta, sub C. coronati 
nomine Hubnerus inisit, sed omnibus notis cum 
C. elegante convenientia. Caput utique inerme 
dentibus Goezio dictis caret» 

O. Fr. MiiLLER HelmiHthologorum olim 
dccus eandem speciem in Perca cernua detexit; 
feminam in intestinis Percae Zingel repertam Ca- 
talogus Viennensis niscptus refert. 

Synopseos species III et XVII. huc pari- 
ter forsan pertinent. 

2. Cuciillanus truncatus R, n. sp» 

In Siluri Glanidis intestinis Gryphiae Octo. 
bri reperi et in diario SocietatisBerolinensis (Ma- 
gazin der Gesellsch. Naturf. Freunde Vol, VI. 
p. y8.) descripsi. 

Mas unicus, quinque feminae mihi oblati, 
tres ad qiiinque lineas longi, prirno intuitu spe- 
ciei praecedenti simillimi. 

Caput obtusum, cucullo ovali, longltudina- 
lit^r srriato, antice striis aliquot brevibus retror- 
sum llexis aucto, sive, iisdem pro uncinulis sum- 
tis, armaro, apophysi (in cuculli basi)mox aeqiiali, 
mox denticuiis t]uatuor vel quinque posticis ia- — 232 — 

signi. Vasa cuculli lateralia qualla speclei primae ; 
macula lateralls pelliicida quam in hac longior. 
Corpus ejusdem formae. Cauda maris acuta, bia- 
lata; feruinae attenuata, acumine brevi tnincato, 
vel truncato-excisa: ostio anali exquisite ter- 
minali, 

CanaUs inbestinaUs qiialis Cucullano ele- 
ganti, oviductu tenuior, sed di?tiri^te ad apicem 
posticum extensus, Vidva in parte corporis fere 
m^dia, ma^^is tamen posreriore; in gravidis ma- 
xima, utrinque tumida, non emarginata, in vir- 
gineis exigua, Ovidnctns qualis eleganti; foetus 
vivi vero quam in iioc majores, ceterum ejus- 
dem formae, sed absque involucris (forsan exclu- 
sioni prcximi) liberi in oviductu agitabantur. In 
specimine virgineO oviductus corpusculis graiiu- 
losis difformibus repletus erat. 

Obs. Species variis notis, praesertim vero 
cueullo ovali, longiore, dentibus armato, cauda- 
que feminae excisotruncata, a prima distinguitur. 

5. Cucullanus melanocephalus R. n. sp. 

In appendicibus pyloricis Scombri Sardae^ 
inque intestinis Scomhri Rochci et CoUae (sem- 
per unicum specimen, bis masculum, semel femi- 
neum} Junio et Julio Neapoli reperi. 

Cucullanus iste sex cuin dimidia ad octo 
lineas longus, tenuis rubellus, apice caudae quam 
xeliquum corpus intensius rubro, capite aterrimo. 

CucuUus capitis solitus sed niger, quo ipsius 
striae rainus benc in conspectum veniunt, infra 
eiuiJem apoj)hysis vulgcris rubella vel flavescens 
deprebso-rotundata, ab ejus vero parie anteriore 
ntrinque vas nigrum laterale (hamulus sic dic- 
tus) decurrit ramos duos breves introrsuru mit- — 255 — 

tens, cucullo dnplo longius. Tuhns clharlus nu- 
hil pecuHare habet. Caudae maicnlae rlepressae ' 
inrurvae inembraiia utrlnque lata pelliiclda ilhm 
bialatam recJtlens. Ante apicem caudae tenuetn 
pnpillarem spicula duo brevia in altero spcclmine 
vidisse mihi visus sum. Caucla. feminea obtusa 
depressa, Specimen virginerim, quo neque in- 
tegro neque nsso ova vel foetus in conspectum 
veniebant. 

Entozoa haecce vividissimo rnotu poUent et 
facillime parti admotae oris ope fortissime aifi- 
gu; lur 

Multos Scombros Arimini et Neapoli secui, 
sed nonnisi ter solitarium reperi, quem ab omni- 
'bus reliquis Cuculianis primo intuitu distinctissi- 
nium habebis. 

6. Cucullanus foveolatus R. 

Quem O. Fr. Mi3ixr.R. in Intestinis Gadi 
Mnrhuact forsan etiam in iliis Gadi Callnriae de- 
texit, ipse in mesenterio Blennii PJiycidis et intes- 
tino summo Jhtraenae Helauae Junio, in perito- 
neo trium Muraenaruui Ca.ssiui Julio Neapoli re- 
peri; ibidem in Helena inventum BREMSEiius me- 
cuui communicavit. 

In Phycide marem fere octo et feminayn 
fere novem lineas longos reperi, llavescentes, 
vivos, 

Caput interdum foveolatum videtur, sed 
vere globosum est et utrinque aequaliter coiive- 
xum; vasa autem sivi hamuli, varia enini specie' 
occurrunt, cucullum cingentia, hutle qiiisi impres- 
sum referunt sive foveolatum. Cauda maris ii;. 
curva, acuta, spiculo longo acutissimo (an du- 
plici?), ante iliius apicein ex vagina peculiari emergente. Caitda feminae recta snbulata. TTtri- 
qne sexui alae caudales desunt, neque feminae 
caudam mascula tenulbrem esse, Mullero con- 
cedo. Tubus intestinalis superiori parte constric- 
tus. Ovaria ovis oblongis foeta. 

Quae in Helena reperi specimina pauca, cito 
disrupta, tam Neapoli quam postmoduin Berolini 
a me examinata, huc quidem facere visa sunt» 
Illa vero duo Musei Viennensis mecum commu- 
nicata tJubia sunt; alterum tres, sex lineas alte- 
rum excfcdebat, corpus utrincftue acuminatum; 
ajiex caudalis incurvUj? erat, unciformis, 

Eadem Entozoa in tribus Muraenis Gassini 
obvia capitis curullum distincte referre videban- 
tur, peritoneo plerumque firmiter involuta. 

Obs. An Phycidis et Gadorum Cucuilani 
a Muraenarum entozois dictis diversi? 

7. Cucullanus abbreviatus R. n» sp. 

In Fereae eirrosae magnae, 25. circa libras 
pendentis intestino tenui Romae Maji d. XXX. 
phirima reperi specimina tres ad quinque lineas 
longa, alba, teretia, intestinum ore forliter pren- 
sitantia. 

Ca-put obtusum, corpus posteriora versus 
altenuatum, apice caudali brevi acuto, fere papil- 
lari, Cucullus capltis plerumque disiinctus, semel 
contractus partem capitis mediam ita occupavit, 
ut maculam rubram striatam referret. Intestinum 
brevi ante apicem caudae obiique terminatuui. 
Maris unici, quem vidi, spiculum eodem loco 
simplcx visum, forsan tamen (analogiae ratione 
hal)ita) duplex, sed complicatum. Oviduetus am- 
plus Sfcrpentino ductu circa intestinum volutus, 
Ova magna. — 235 — 

g. Cucullanus minutus R. n. sp. 

Amicissimus BaEArsER specimina complura 
misit in Plcuronecte Pasiere (loco non itidicato) 
reperta,'lineam unam, vel hujus insuper tertiara 
partem longa. 

Caput globosum, cucuUo striato lentis sim- 
pHcis ope tantum discernendo; coUum tenuius 
sen"im i:i corptis augetur posteriora versus iterum 
sed minus decrescens; cauda acuta, maris infiexa, 
feiiilnae recta, depressa. 

Genitale masculum: spicula duo longa te- 
nuia ante apicem caudae; pone eadem tubercu- 
]una exiguum, Feminae vulva longius a cauda 
distat, ovduetus vacui, aut ovis immaturis, mate- 
ria quasi grumosa repleti, 

Tubus cibarius a cucullo fusifonnis, dein 
parura ampliatus iterumque tenuior ad posteriora 
progressus. 

Species distinctissima. 

Genus VI. Splroptera, 

Genus hocce in Catalogo Entozoorum Mu- 
sei Viennensis primum Acuariae noinine stabili- 
tum, in diario Societatis Physicae Berolinensis 
(Magazin der Ges. Naturf. Fr. B. VL p. 85«) 
ob characterem illic propositum (Vermis teres 
elasticus utrinque attenuatus, ore papilloSo) ne- 
que sufficientem visum, a me impugnatum, opti- 
mis omnino adnumerandum esse, dein didici. Os 
quidem papillosum omnibus non est, sed omni- 
bus tamen datur orbiculare, quo sok) ab Asca- 
ride satis superque differt, quemadmoduma Stron- 
gylo alis caudae masculae lateralibus, neque bursa 
terminali, facile distinguitur, Specimina mascula - =36 — ': 

cliaracterem generis exhibere, in Nematoldels (utl ^ 
supra exposui) tolerari debet. Conf. Obs. i. ad 
speciem XIII. 

Ipse ollm Splroptejas tantum femineas no- ! 

veram, quas ideo, characters sufTiciente non ex- | 

hibito, allis generibus addidi, a quibus nunc di- ,1 

versas agnosco ; paucas 'deiri ipse reperi. plurimas ' 

Museo Vlennensi debeo, quod singulas enume- ' 

rando grata mente adnoravi. ' | 

Species numerosae sunt, singulae vero dif- 
ferentias specificas faciie multoque facillus quam 
Ascarides exhlbent. Nihilo tamen minus genus j 
Fhysalopterae hulc proximura separavi , ne nu- 
mero tandem obruamur, allas eulm artiliciosum 
esse facile concedo. - 

Spiropterae inter oesophagi et ventrlculi 
tunlcas , vel in horum tumoribus morbosis (an 
c"ntozois origlnem deberuibus?) plerumque de- 
gentes Mammalibus et Avibus potisslmum pro- 
priae sunt, ut Inter speeies quadraginta in syn- 
opsi enumeratas , triginta quinque dicto liablta- 
culo convenlant; reliquarum una (12) eodem 
loco sed in Amphiblo (Testudine orbiculari), 
altera in pisce (n. 15.) quidem sed praeter ve- 
slcam anemiam etiam oesophagum inhabltan^ in- 
veniantur. Species n. o.^ omnino deflectit, sub 
capitis cute In Falcone naevio occurrens; n. 23, 
vero In Hominis vesica urinaria, et n. 30. in 
pedc Falconis ruhpedis obviae nondum satis con- 
ilrniafae sunt, 

1. Spiroptera megastoma R» n. sp. 

Cl. Keckleben, Schclae Veterinariae Beroli- 
Hensis Professor meriiissimus in duorura Equo- — 257 — 

rum tuberculis ventHculi complura reperlt specl- 
mina, quae recentia mecum commutiicavit. 

Mai quatuor, fcmina quinque vel quiuque 
et dimidiam lineas lon^Ltudine adaequant. 

Entozoa tenuia, alba, capite dxstxexo quam 
corpus tenuiore, or* ruaiJno Orbiculari, nudo sive 
papillis destituto; corpore utrlnque attenuato; 
cauda Jeminae rectiuscula, acuta, ano prope hujus 
apiccm; niaris cauda convolufa, ap'ce foriifer in- 
flexo, biaJato, styluin medium inter corpuscula 
rotunda emittente. 

2. Spiroptera sterenra Pi. n. sp, 

Brems£rus aiite duos et quod excurrit an- 
nos specimina duo misit inter Falconis naevii 
membran.im nictitantem, et bulbum oculi, ut£ 
etiam in illius meatu auditorio reperta, alterum 
ma^^culum sex, alierum femineum, octo lineas 
longa, ciassa, anirorsuni niagis attenuata, 

Os orbiculare nudum. Cauda maris spira- 
lis, spirain unam efficiens intortam, apice caudali 
itenui stricto, nodulo quasi termlnato; ala utria- 
que tenui; ante apicem caudalem genitale mascu- 
lum cum vagina monophylla leflexum. Feminae 
cauda recta depressa, apice rigido styliformi ver- 
sus extremum rotundato. 

Coiif. Entozoon dubii generis n, ig, 

5. Spiiopteru stroniiylina R. n. sp. 

Bremserus sex specimina misit in Suls ferae 
ventriculo reperta, quorum duo mascula quinque 
circiter lineas, reiiqua feminea sex ad septem 
lineas longa, omnia tenuia, alba. 

Caput exiguum, continuum, ore orblculari» 
Corpiis antrorsuin potissimum aitenuarum, Cauda 
marisi altjwrius spiram simpiicem, aiterius spiram — 258 — 

unam cum dJmidia absolvens, ala utrinque lata, 
radiata, spiculo longissimo; apice caudae brevis- 
simo nudo (non alato). Caudae femineae apex 
depressus, rectiusculus, subacutus. 

Obs» Eritozoa obiter inspecta facile pro 
Strongylis haberi possent, sed alae laterales, (ne- 
que bursa terminalis) apice caudae nudo, Spirop- 
teram esse evincunt. Strongyli etiam crassiores 
esse solent, 

4. Spiroptera nasuta R, n. sp, 

Specimina complura in Fririgillae domesbicae 
ventriculo (cui firmiter inhaeserint) rfperta Brem- 
SERUS mecum communicavit, duas cum dimidia 
ad quatuor lineas longa, aiba, disparia. 

Mares utrinque aequaliter et parum atte- 
iiuati, capite acutiusculo, ore simplici; cauda va. 
duas tresve spiras intorta, utrinque alata, apice 
acutiusculo. Spiculum non vidi. 

Feminac et longiores et (potissimum) cras- 
siores, utrinquae inflexae, antrorsum tenuiores, 
apicis caudalis cuspide incurvata. 

Obs. An caput acutiuscuium vasum acumine 
papillam prodit? Ipse talem dete^ere non potui, 

5. Spiroptera laticeps R. n. sp. 
In Falconis Lagopodis oesophago repertas 
am. P»REMSER Spiropteras masculam et femineam, 
illam tcnuem, quatuor, hanc crassiusculum sex 
et quod excurrit lineas longam, 

Corpus alatum, subsagittatum, membrana ca- 
piiis laterali posteriora versus apice ohtuso utrin- 
que exstan(e. Oris papillas non vidi Corpus 
anteriora versus Hiagis attenuatam* Cauda maris 
fere tres spiras absolvens, membrana laierali te- — 230 — 

nui, vagina tantum penis laterali vlslbili. Cauda 
feminae obtusiiiscula depressa. 

6. Spiroptera alata R. 

Ent II. I» p. 189. n. 51, Ascaris sagittata. 
^uam ara. Braun in Ardeaa nigrae intesti- 
nis a se reperiam misit, dein quoque a Bremsero 
acrepi inter Avis dictae tunicas ventriculi ob- 
viam, huc utique facientem, 

Caput et collum, sive antica corporis pars, 
alata, membrana tenui, interdum postice exstante, 
qua illa pars sagittata redditur; semper autem hoc 
non coiitingit, ideoqu<r speciem alatara dicere 
praetuli. Corpus antrorsum magis attenuatum. 
Cauda ulriusque sexus depressa, maris tres spi- 
ras efficiens, membrana latissiraa ad apicem us- 
que exrensa, Cauda feminae apice brevi de- 
presso aiato, 

Obs. I. Generis character a cauda peten- 
dus hac specie optime innotescit. 

Obs, 2. FrO£lich ( Naturforscher St. XXIX, 
p. 45, n. 20, Tab, i, Fig. 9« -0. Ascaridem te- 
nuissimara quatuor lineas longam describit, in in- 
testinis crassis Ardeae ciuereae repertam, sibique 
Aic. yarvulam dictam, quam huc pertinere credi- 
derim, licet capitis caudaeque alas non referat. 
Quidquid autem sit, num eadem utrum affinis 
species dicatur, descriptio et figura intestini certe 
pessima est, neque hoc ullo in Nematoideo di- 
viditur et duplex decurrit, sed semper simplex 
manet. Conf. obs. ad speciem vigesimara. 

7, Spiroptera laticaudata R. n. sp. 

Inter Otidis Tetracis tunicas ventriculi rc- 
perta }^r£ms£rvs duo sai.sit specimina, alterum — 24o — 

masculum, femineum ahcrum, lioc duodecim, il- 
lud stx lineas loDgum, multoque tenuius. 

Capiit sirnplex obtusum, interdum, indistincte 
ramen, pnpillosum visum, utrinque dente obtuso 
ex<=tante a corpore discretrum. Corpiu utrinque, 
ma^is tamen antrorsum attenuatum» Cauda fe- 
minae apioe brevi dt:presso acutiusculo ; viaris ifi 
spiram simplicem torta, membrana utrinque lata, 
veisus apicem rotur.data, ut hujus speciei caudam 
cum capite Najae facile compararts. 

g, Spiroptera bidens R» n. sp* 

Specimina sex, quorum duo mascula, mter, 
Meroyis Apiastri tunicas ventricuU repertaBaEH-. 
SEKUS mecum communicavit, 

Mas tres, Jemina sex ad octo lineas longi- 
tudine adaequant; utriusque ccrpus tenuissimum, 
iihim sericum simplex aemulans. 

Ca)Mit distretnm, papiilosum, pone quod 
utrln(iue papilla denticuU laterali'^ instar exsenta. 
Corpiis utrinque magij tamen antrorsum attenua- 
tuiTi. Caiida maris spirani dupiicem olTfcrt, pro 
more alata, genitaU in conspectum, nun venier^te,- 
Teminae caiida apice brevi incurvo, ante qutm 
ani oriiiciuni. 

Obs. In unico specimine papillas coUi noii 
oLservavi, sed caput sjnml alienatum erat. 

9. Spiropleia bicuspis. R. 

liiter 7ri}igae heiveticae tunicas ventricuU 
reperta am. Bhemser specinu^na iria misii, quo- 
ruiu unum femineum, tenuissima. 

il/fflj duas, Fetiiiiia quatuor lineas aequat. Ca- 
jnit p:irvum papiUos^m continuum, pone quod 
ui.rin( Ufc cus|'is, sive cicns subuiaius, \ el horizon- 
talis, vei retrorsum versus eininet, Corpus utrin- — 241 — • 

que sed maxime antrorsum atteriuatui^, pftfte me- 
dia aiiteriore duplo cra^siore. Cnuda maris splras 
duas offert membvana angusta utrinque fortiter 
revincta?; ffudnae apex caurialis b-evis depressuS 
et recurvus, ante quem orificium-aoi* 

10. Spiroptera stmmosa R* 

Ent. II. I, p. rQ3. n. ^r^. Ascarls stmmosa» 
In Talpae evropaeae ventriculo plurimis vi* 
sam ipse ApnJi Gryphiae reperi. 

Capitis oi brbiculare, papillis cinctum, qua* 
rum Froei.tch quatuor retulit, quaeque saepius 
obscurae f-unt Sub basi colll subtus tenuissinie 
alati tuherculum in utroque sexu adest, Cauda 
maris bis spiraliter tprta, alis isubcaudalibus api- 
cem obtusuiu inflexuru non atiingentibus; spU 
culnm lougum infleScum. Cavda feminae apice 
brevi obtuso depresso, ante quem anus. 

Obs* Cel. NiTzscH caudam Ascaridis stru- 
mosae pro capite imposuisse, in litteris monet, 
Sed descriptione Entozoolcgiae cum Spiropteris 
ipsis comparata, et caput et anum et spicula eQ 
colli tuberculum recte indicata invenio» 

11. Splroptera quadriloba R* n. sp* 

In Tici V ridis oesophago arnanuensis nc.tei? 
Berolini Juuio mense quatuor specuiiina reperic 
feminea, quae die insequente recentissima qui* 
dem sed tncrtua examinavi» 

Femina quatuor vel quinque line&S longa^ 
alba, crassiu^^cula, antrorsujn attenuata, in''arcuia' 
simplicem curvata. 

Capnt fere illud Protei anguinfj depressum^ 
utrinque bilobum, lobis binis superioribus, toti- 
dem inferioribus. oblongis, singulorum apice pos- 
terioce obiuso e^cstante, primo intuitu bodbLrium 

Q — 242 

capitls laterale bilobum, quale in Bothriocepha- 
lis occurrit, adesse fere credidisseni, sed niox lo- 
bos quatuor distinctos vidi, .nuUo in Nematoideo 
tali modo exhibitos. Os ©rbiculare, pnpiilis ex- 
iguis subexstantibus, haud tamen senipcr atque 
distinctis cinctum. Corpus posteriora versus in- 
crescens, apice caudali acuto, attenuato, .juani ca- 
pite tamen crassiore. Vulva ad tertiani entozoi 
quartam partem in omnibus speciminibus exstans. 
Anus apici caudali proximuS. 

Totum corpus ovis exiguis rotundis imma- 
turis repletum, quae cute cultello laesa eflunde- 
bantur. 

Species singularis, uheriorl examine di- 
gnissima. 

12, Spiroptera contorta R» < 

Ascaris testudinis, Ent. 11. i, p* 198» n» 67. 
in Testvdinis orhicularis ventriculo et hujus vesi- 
culis a Braunio detecta. 

Testudo orbicularis niascula parva, cujus 
$cutum dorsale quatuar cum dimidio, ventraJe 
vero duos cum duabus tertiis pollicis partibus 
aequabat, Arimini Majo viva aliata est, cujus 
Yentriculum extus inaequalem, passini tubercu- 
lis diffusis parum elevatis alienatum vidi; quo 
aperto Entozoa plurirna in conspectuni venerunt 
contorta, fossuiis illa tubercula efficientibus tan- 
topere immersis, ut caudae corporisve tantum 
pars promineref. 

Specimina omnia feminea^ albida, duas cum 
dimidia ad tres cum diniidia lineas longa, antror- 
sum aitenuata. 

Cajjut saepe trcs tantum papillas in trifolii 
moduni positas cxhibet, interdum vero illarum — 245 — 

quinque ad sex ob oculos ponuntur valde mobi- 
les et murabiles, ore orhiculari medlo, Cauda 
depressa, ip.flexa, apice acutiusculo. 

Corpus saepe fere tolum in spiras arcte sibi 
invicem appositas contortum, Canalis cihurius 
oviductil)us serpenriiio niodo circunivolutus. 

Berclini postrnodum Junio mense famulus 
jussu meo Testudinis orbicularis vcntriculum 
examinavit et specimina quatUot feminea reperit, 
a me recens examihata; nuas tresve lineas Jonga, 
rubella, pius minu^ Contorta Caput papillosura, 
papiliis circiter sex^ sed oris apex acutus saepe 
iu conspectum venitj an tubulus emissilis, ut 
Liorhynchis accedat? 

13, Spiroptera Antliuns R., n. sp. 

Arn. Bremser specimina misit inter Corvi 
fnis:>legi et glandarii^ Coraciae Garrulae et Orioli 
Galbidae tunicas ventriculi reperta, ipseque libe- 
rum in Orioli intestino inferiore Floreiuiae Au- 
gusto mense offendi. ConF» obs, 2. 

Longitudo variat; specimina mascula qua- 
tuor ad sex lineas^ femiuea in Coracia Garrula 
reperta quinque ad sex, in reliquis autem obvia 
octo ad quatuordecim lineas longa vidi, Cete- 
rum tenuissima et alba suiit. 

Caput papillis tribus muhitum terminalibus, 
Ascaridem mei.tiens; Corpns medio subaequale, 
ceterum utrinque, rnagis tamen antrorsum atte- 
nuatum. Cauda maris acuta, incurva, sive spi- 
ram simplicem efficiens, alata alis parallelis la- 
tiusculis, inter quas .spiculum emergit longum, 
cinctum vagina tri- vel tetraphylla, sive foliolis 
lutescentibds, oLtusiSj iri diversis speciminibus 
plus minus exstantibuSi Feminae cauda leviter — 244 — 

incurva, Jepressa, obtusiuscula ; anns lineam ab 
hujus apice distat, Tractus intesbinaUs rectus, 
simplex, neque tot stricturis interceptus, ac in 
Ascaridibus esse solet, Ovula rotundato-eliiptica, 
linea media obscura. ^ 

Obs. I. Haec prima Brjemseri Acuaria 
fuit, tiuam examini subjicere licuit, et vagina 
penis foliolis cincta commotus fui, qui nomen 
genericum Anthwidis ponerem; aliis autem dein- 
ceps speciebus comparatis illam minus composi- 
tanfi vidi et Spiropterae nomen praetuli. 

Obs. 2. Eadenx species teste catalogo En- 
tozoorum Musei Viennensi typis impresso inter 
tunicas ventriculi Corvi Coracis, CoroneSf Conii- 
aist Caryocatactis, Ficae et Fyrrhicoracis occurrit. 

i4« Spiroptera attenuata Fu n. sp. 

Am, Bremser specimina mihi duo misit in- 
ter Hirundinis urhicae tunicas ventriculi reperta, 
Conf. obs. 2, 

Alterum specimen masculum tres, alterum 
femineum quinque lineas longitudine parumper 
excedebant. 

Caput papillosum, apice medio in mare 
(certe ca-^u) mggis exserto. Corpus utrinque 
jtnagis tamen posieriora versus decrescens. Cauda 
maris involuta aut sirapliciter spiralis, alis tenui- 
bus, quales in Spiropteris spira caudae simplici 
instructis esse solet. Vagina tantum penis hoc 
in specimine exstat, majuscula, composita, haud 
explicita. Cauda jeminae depress3, excavata, apice 
laminam tenuem angustam obtusara sistente, ante 
quem anus* 

Obs. I. Speciei praecedenti quidem pro- — 245 — , 

xlma, attarnen praesertim cauda femmea dlstlncta; 
vagina peuis itidem diversa videtur. 

Obs. 2. Eadem species eodem loco in Hi- 
rundine rustica et riparia occurrit» C. E. V. 

15» Spiroptera Cystidicola R» 

Ent. r. p. 122. n, 4. Ophiostoma Cvstidlcola. 

Aiu. Eremser et Otto multa specimiua 
mlserunt iu Salmonis Farionis vesica natatorla 
sibi obvia. Ipse Bferolini versus iinem Novem- 
bris in Salmone Thymallo lato Blockii satis co- 
piose in vesica dicta et ita quidem reperi, ut 
Jiiajora specimina in hujus corpore et cauda, mi- 
r.ora vero versus ejusdem ductum oesophageum 
occurrerent; quid? quod duo in ipso oesophago 
iuveni, nullo modo a reliquis distinguenda. 

Spiropteras meas per triduum in aqua fri- 
gida vivas servavi. 

Coloris sunt nivei, quinque ad octodecim 
liueas longae, longitudinis raiione habita valde 
tenues. 

Os orbiculare» in vivis saepe papillis cx- 
stantibus cinctum visum. Corjnis autrprsuni ma- 
gls attenuatura. Cauda viaris S[,iram duplicem 
effingit; alis lateralibus mediocribus; apice tenui 
incurvo; spieulo satis longo. Cquda ferairiae 
crassior, depressa, obtusiuscula. 

J\il)us intestinalis rectus, in quibusdam an- 
teriore parte passim obiter constrictu^, quasi ar- 
ticulatus. 

Obs. FiscHEiius Cystidlcolam descrlbendo, 
specimina mutila et putrescere incipientia prae 
ocuJis hahuit, quo factum est, ut omnia, quae 
de iisdem referat, falsissima slnt. Cutis hujus 
speciei facile laeditur et ipse specimina duo la- — 246 — 

cerata vidi, quae cum Fischerianis quodammoflo 
convenirent. Longltudo quam inttstino tribuit 
(tripla corporis) ne de oviductibns quidem va- 
let; illud rectum, corporis longitudine. 

16. Spiroptera uncinata R. n. sp. 

Am, Klug in Anterit dotnestici tuberculis 
oesophageis specimina satis multa Berolini Sep- 
tembri mense reperit, quae benevele mecum 
communicavit, 

Mares tres quatuorve lineas longi, tenuis- 
simi, femir ae quatuor ad septem cum dimidia 
lineas emetientes crassissimae sunt, diametro 
transverso tertiam lineae partem adaequanre. 

Qs orbiculare, papiJhs sex cinctum, quae 
interdun^ valvularum speciem exhibent. Corpus 
posteriora yersus raagis attenuatum. Cauda ma' 
rif spiraliter involuta, bialata, spicuhun breve 
emittens;yem/«fle apfcx caudalis uuciformis, de- 
pressus et deflexus, 

17. Spiroptera elongata R. n. sp* _ 

Bremserls specimina tria misit inter Sternae 
nigrae tunicas ventriculi reperta, feminta, quo- 
rum alterum undecim, aherum septendecim, ter-' 
tium. octodecim lineas longa, longitudinis ratione 
habita tenuia, quartani scilicet lineae partem dia- 
xnetro. transverso aequantla, 

Caput papillosutn, paplllis mediis majorl- 
bus, lateralibus minoribus. Corpus retrorsum ma- 
gis attenuatum» Caudae apex uncinatus, deflexus, 
quam in specie praecedenie major. 

Obs. Speciei praecedenti proxima est, sed 
longitudinis et crassi'ici ratione diversa, neque 
specimiuibus piasculis comparandis utramque con- 
jungere nolui. — 247 — 

18- Spiroptera revoluta R. n. sp. 

bpecimina tria inter Charadrii Hlmantopodis 
tunicas ventriculi reperta Bremserus misit, quo- 
runi unui.'. masculum. 

Mas tres, feminanim altera qumque, altera 
septem lineas longitudine aequant» 

Ca/mt papillosum, indistinctum. Corpus 
utrinque parum, magis tamen antrorsum attenua- 
tum. Cauda riaris bis spiraliter flexa, alis latera- 
libus latis, apice revoluta; fejninae altenuata, 
3pice depresso, sursum divaricalo. 

jg. Spiroptera leptoptera R» ' 

Froelich im Naturforscher St, XXIX. p.36, 
n. 13, Ascaris anceps. 

Bremserus specimina complura misit in Fal- 
conis Nisi ventriculo reperta, ubi etiaui Froe- 
iiCH Apriii mense ofFendit; siniilia Falconis Bu- 
teonis tunicis ventriculi implicita Kruo reperit 
fct inecuaii communicavit. Spiropteras ventriculi 
Falconis cineracei et Tinnunculi Catalogus Entoz. 
Vienn. mscptus habet. 

Specimiua in Niso reperta mascula tres cum 
dimidia, feminea quatuor ad quinque cum. dimi- 
dia lineas longa vidi, Froeltch novem linearum 
longitudinem his tribuit; in Buteone reperta fe- 
minea quinque ad septem adaequant. 

Caput simplex. Os orbiculare papillis ob- 
scuris. Corpus utrinque magis tamen antrorsum 
attenuattuu; Cauda rnaris spira fere duplici, mem- 
brana laterali utrinque tenuissiraa, ut in nulla 
reliquaiu!!! specierum tantae sit tenuitatis. Ge- 
nitalia haud exserta vidi Cauda feminea de- 
pressa, recia vel stricta, apice acuio, ante quem 
anus. — 248 — 

Obs, Ascaris anceps FRpErTCHrr setaeeay re- 
Ctiuscvla utrinque margiuata^ margiue pellucidn im- 
dulabOt cauda acumluata, procul dubio huc perti- 
net, Hcet Spircpterae nostrae caput oiuiiibus spe- 
cimipibus iijihi visis sirnpIfcJ^ et alis dfc.stitutum 
sit; margines autem simul undulati dicn eTtQ- 
3:oa minus rece^ntia exaniinatu cviucunt, quihus 
facile cutis solvitur, Ob tenuitatem ei reJiqua 
cl. viro dicTa mihi saltem Asc. ancep'; ad Physa- 
lopteram aLitau), pariier in Falconis Nisi vtmiri- 
culo obviam, nemiquam trahi posse vicletur» 

^Ot Spiroptera euryoptera R, 

Froelich im Naturfor^cher St» 29. p. 40 
n. 10. Ascaris CoUarioriis. 

Bremsertjs specimina complura inter L.anii 
Colluriouis tunicas ventriculi reperta misit; Froe. 
xiCH inter junioris Collurionis tunicas intestino- 
rum Julio observavit. Eandem speciem ex La- 
^io Moccubitore et minore C. JE. V. habet, 

Specimina mea mascuia, duas cum dimidia 
ad tres, femineaquatuor lineas longitudineaequant» 
Froelichii quatuor specimina fere poliicein longa 
diciiiitur. 

Caput obtusum, minutunr, subdiscretum, 
papillosum. Corpus utrinque magis tamen antror- 
sum attenuatum, Cauda viaris duas cum dimidia 
spiras tfficit, membranis lateralibus latissimis, cum 
pmnibus spiris, ad apicem caiidae usqu^ proten- 
sis, ut hae constantissiinae sint. Spirae breviorgs 
sunt quam in Spiropiera alata (n. 6. ), primoque 
intuitu membranae latae canal^m effingere viden- 
tur, cujus osuum apex caudaiis sit, l^eminae cauda 
obtUMuscuia, orificio ani ante ejusdem apicem — 249 — 

tenuiorem. Ova rotundato-elliptlca, n^inora quani 
in Sp. Anthuride, n. 13. 

Obs. FuoELicii nonnisi feminas, partim dis- 
ruptas examinasse videtur. Ori quatuor pnpillas 
tribuit. Intestinum iteruin biiidum fingit ut in 
Sp. alata n. C. obs. 2» 

21. Spiroptera sar.guinolenta R. 

Eiit. II. !♦ p. 242. n. 26. Stronuylus Lupi. 

Berolini Januarii d, 22. in tuberculo veutxi- 
culi Canis Litpi magno magnam copiam entozoo- 
rum reperi sanguiueorum, multaque praeterea iu 
ventriculo, unum in duodeno libera. Januarii d. 
24. in alterius Lupi tuberculis veutriculi minori- 
bus duo iterum oflendi. 

Mares unum cum dimidio ad duos, feminao 
duos ad tres pollices longi, hae crasslores, 

'Capub attenuatura, haud alatum. Os magnum 
orbiculare. vel plurlbus cinctum papillis, vel mar- 
gine undulatum. Corpus antrorsuui magis atte- 
nuatum, maribus obiter \nc\xxvam y feviinac spira- 
liter devolutura (in modum instrumenti, quo em- 
bolos educimus). Cauda jnaris in unam duas- 
ve spiras involuta, bialata; genltalis filiformis va- 
gina tereti breviori. Cauda feminas depressa ob- 
tusiuscula» 

Oesophagus rectuS', tuhus ab eo incipiens 
duplo crassior, rectus, absque vcntriculi mortari- 
formis specie. 

Obs. Quatuor specimlna consimllla in ven- 
triculi lupini tumoribus reperta am» Otto mislt, 
talia etlam in Museo Viennensi servantur. 

22. Spiroptera obtusa R. 

Ent. ir. I, p. 170, n. 36. Ascaris obtusa. 
Ipse olim in Muris MuscuU ventriculo ^ — 250 — 

Gryphiae Januario reperi , sed recentia itefum 
specimina eodem loco ab am. Klug inventa plu- 
rima examinare contigit, cum meis utique con- 
venientia, sex ad viginti tres lineas longa, ma- 
xima siinul crassissima, diametro transverso li- 
neam aequante- Capub vere sexpapillare, ut olim 
retuli; os orbiculare; quo certior fierem, anlicam 
partem abscidi, et quas verme integro jam nu- 
meraVeram singulas vidi papillas. Corpus antror- 
sum magis attenuatura. Ca« Ja 7«ar«*j- spiram dixpli- 
cem elfmgit; apex ejusdem obtusus; alae tenues, 
sed ipsa caudae pars, quam incJudunt, concava 
est; sfjicnlum filiforme, mediocris iongitudinis, in- 
flexum vel rectum; cujus vaginam nullam vidi. 
Caudae femineae apex conicus, neque pro gene- 
ris more depressus. 

Tuhus ciharius tenuis incipit, tum obiter 
curvatur, dein reptus continuat, neque Ascaridis 
partes intestini ampliatas exhibet. Ova elliptica 
parva» » 

S p e c i e s d u b i a e. 

25. Spiroptera Hominis. 

W. Lawrence Case of a woraan who voi- 
ded a large number of Worms by the urethra 
■vvith a description of the animals. In: Medico- 
Chirurgical Transactions publislied by the Medi- 
cai aiid Chirurgical Society of London. Vol. IL 

n. 31- P- ?>>i5 — 59^' Tab. 8. 

Puella Londii:£nsis viginti quatuor annos 
nafa anno I805 urinae retentione quotidianiun 
catheieris usum exigente laborare inccpit, varia- 
que sed incassum nialo opposuit. Tribus annis 
fciai^sis JoMVNNis BARNr;TT Chirurgi cel. curae — 251 — 

commissa fuit, qui cathetere appHcato vermem 
egressum observavlt, quo commotus oleum tere- 
binthlnae praeseripsit, cujus autem usum inter- 
nuui illa non diu tulit, Eodeui vel etiam lini oleo 
deinceps in vesicam Injecto, sed absque ullis 
etiam injectionibus, plurimi vermes sensim eli- 
minati sunt, et aegra Octobri Ign» quando cel. 
vir casum amico cel. Lawrence communicatum 
publici juris fieri curavit, jualo adhuc laboravit, 
Anno l8i6. cel. Barnett ab am. Spiker, 
Bihliothecae regiae JBerolinensis Custode meri- 
tissimo, tum Londini versato exhortatus litteras 
luajidavit, quibus mulierem eodem adhuc morbo 
vexari me certiorem fcGit, phialasque tres bene- 
VoIl adjecit, quarum prior ovula, secusda ver- 
mes adultos, tertia juniores contineret, 

1, Ovida vero sic dicta subglobosa cum 
arenulis per catheterem ex vesica pauperculae 
educta, nc<iuaqnam talia habenda sunt, Corpus- 
cula sunt plus uiinus globosa, tertiam ilneae par- 
tem diametro superantia, dunuscula, forcipi com- 
primenti renitentia, dissecta solida visa, quomi- 
nus pro hydatulis haberi possint, quales primo 
suspicatus sum. Concrementa sunt lymphatica 
in vesica morbosa ex humoribus alineatis ibidem 
secretis, eimili forsan modo ac ;irenulae ex lotio 
praecipitata. 

2, Vermes magni et adiilti cel. virls dicti, 
1. c. descripii et tab, 8« figura inferiore delineati 
aeque parum ad entozoa pertinent, sed concre- 
juenta sistunt lymphatica sinubus vel ductibus 
fistulolis vesicae originem debentia. Fila sunt 
irregularia torta, trigona, tetragona, passim com- 
pressa; plerumque hinc convexa, illinc ad latera 
concava et medio bicoslata, inaequalia, ut lilum — 252 — , 

quodvis utroque extremo tenue incipiat tum sen- j 
slm crassescat et medio iterum dernescat. Api- t 
ces in speciuiinibus uiissis haud acute terraii)a- ' 
tos vidi, quales icon sistit, sed diffluentes er plus ' 
minu? iaceros; lyuiphamque in canalibus listulo- 
sis coacfnm passimque compressam fihun inae- ■ 
quale effonnare crediderim. Facies filorum con- ; 
vexa utrinque exsperaia, sed tuberculorum se- ) 
riem duplicera regularera iagura oblatam in meis j 
non reperio. Longitudo. filorum ceterum qua- . I 
tuor ad octo pollices adaequat, crassities surama A 
lineam vix superat. Tota undique substantia ho- 
mogenea, solida, spiritu forsan duriuscula reddita, j 
nuspiam cute tecta, quod me judice argumentum ■ 
■ crucis est. Nulluni enim datur entozoon, cui ; 
cutis denegetur, quodque coctum albumen nu- i 
dum referat. Color fiavescit. j 

Motuni debilem undulatorium in jjuibus- 
dam observatum esse, plurimos vero mortuos fuisse [ 
j. c. traditur; sed niotus ille certe a temperatura 
mutata vel alia causa physica pepeadit. 

-3. In terlia deraum pliiala sex entozoa ad- i 
erant nematoidea, quorum figura 1. c. icone su- ; 
periore obiter indicatur; de his autera si dici- | 
tur, aeque parum microscopii opc indagari po- 
tuisse, res certe longe aliter se Iiabet, cjuod de- 
scriptio docebit. 

j\4v[s octo, femiua decem lineas aequant, 
tenues, albidi, valde elastici. 

Capub truncatun), passira una alterave pa- 
pllla instructura. visum. Os orbiculare. Corpiis 
utrinque, praesertim tamen antrorsum attenua- 
tum, vel parte postica sola, vel etiam anteriore 
spiraliter involuta, Caudu feminae crassior, apice 
brevissimo obtuso, tenui et pellucido* Maris — 255 — 

calida apicem longiorera , fenuem quidem at opa- 
cum, ni fallor, obtusum liabet; casu enim meo 
in specimine truncatus videtur, sed pars appen- 
dens obtusa est. Ad basin apicis ala tenuis et 
brevissima cum tuhulo medio exiguo tereti, for'. 
san vaojna penis. Ovvla distinc.ta non vidi, sed 
circa tubum intestinalem tenuem et recium mem- 
branulam tenuem et punctatam tantum observare 
licuit. 

Obs. Entozoon descriptum ad hoc genus 
reFerre cogor, et Bremserijm adsentientera inveni. 
Forsan in opere quod de entozois Lunianis nio- 
lifur egregio, de speciminibus a me sibi commu- 
nicatis meliora tradendo rem cpnficiet. 

24. Spiropiera Simiae. 

Ent. II. T. p. 67. n. 12. Filaria alata. 

Inter Simiae Maijnonis tunicas ventriculi 
ab am. Albers Medico Bremensi Cel. repertani 
ad hoc genus pertinere nullum est dubium, De» 
scriptioni in Entozoologia datae nihil addere pos- 
sum, nisi os capitis constricti omnino orbiculare 
videri. Femina ceterum mihi solummodo visa 
speciei firmandae characterem non ofFert, 

27. Spiroptera Ursi Arcti. 

Am. Bremser entozoa quatUor iii Ursi 
Arcti oesophago reperta misit, duodecim ad no- 
vendecim lineas longa, tenuissima, subgrisea, an* 
trorsum tenuiora. 

Caput exiguum, ora orbiculari, membrana 
laterali (an morbose exstante) tenui. Corpus me^ 
diam versus partem aequale. Caucla depressa 
obtusiuscula, in tribus membrana tenui, in qiaarto 
specimine (haud tamen spiraiiter convoluto , ne. 
que geuitalibus mascuiis ijastxucto; juuito iatori. — 254 — ^ 

Oetopha^us tenuis in conspectum venit, re- ' 

liquus autem tractus intestinalis ovario circumvo- ! 

luto absconditus. Anus more Spiropterarum ! 

ante apiccm caudae depressum et deflexum, et ; 

longiori ante illum distantia vulva prominet. '■ 

Obs. Cauda alterius speciminis latiori mem- \ 

brana quidem instructa, neque tamen spiraliter in- 

voluta de genere primum me dubium reddidit; l 

huc tamen pertinere reliqua suudent, ut specimen ] 

illud fortasse varietatem sistat. Exempla tamen ^ 
specierum inter genera ceterum bene condita in- 

termediarum in nulla Historiae naturalis parte i 

desunt. i 

29. Spiroptera Citilll. 1 

In Arctomydis Citilli ventriculo repertum 
am. Bremser eniozoon misit femineum, sex cum 
dimidia lineas longum, utrinque magis tamen an- 
trorsum attenuatun); capitis ni fallor papillis sex ' 
instructum^ quarum saltem tres eadem linea di- | 
Stincte vidi; membrana capitis laterali utnnqne j 
tenui: apice caudali inflexo acuto papilla exigua ! 
terminato» ' 

Spiropterae Muris obtusae n, 22, affinis vi- 
detur. 

30. Spiroptera Falconisi 

Ara. Bremser specimina misit quatuor in 
Falcoiiis rujipedis pede reperta, treS ad septeni 
lineas longa. 

Caput utrinque alatumj truncatum aut ob- 
tusissimum, ore, quantum videre licet, orbicul^ri, 
evalvi» Corpus utrif que magis tamen antrorsum 
attenuatum, majorum spiram magis planam, mino- 
tum protractam efficiens. Cauda depressa ob- 
tusa* Alae corpori^ tenues, caudae majores. ^ 255 — 

Habitus utlque Spiropterae, An specimina 
minora mascula? Geiius VII. Physaloptera. 

Spiropterae proximam esse hanc exponendo 
concessi. bene tameu Separari conteiiderem. Ha- 
bitus priinurn alienus est, ut obitet inspiciendo 
Physalopterain pro Stron^ylo haberes, a quo ta- 
men vesica caudae raasculae lateraii (irfera) ne- 
que terminali faciJlime disiinguitur. Longitudi- 
nis porro ratione habita crassities corporis muko 
major invenitur. Cauda denique mascula nedum 
spiralis, sed ne quidem fortiter inflexa sed obiter 
deflexa est, ejusque alae Jaterales simul latlssimae 
et breves sunt. Cum reliquis confundi nequit. 

1, Physaloptera clausa R. n. sp. Tab, !♦ 
Fig. 2: 3. 

Specimina muha m Rrlnacei europaei ven- 
triculo reperta Bremserus noster mislt, inque 
bestia illa frequeniem esse addidit, quam Hel- 
minthologi borealis Germaniae incolae nunquam 
in animali toties disseclo reperimus. 

Mascula sex ad duodecim, feminea sex ad 
novendecim lineas longa, majorum diarnetro 
transverso duaS lineae tertiaS partes aequante. 
Color albus, ^ 

Capiit indiscretum, ore ftiediocri orbiculari 
integerrimO, in cujus fundo tuoi intestinalis prin- 
cipium quandoque labii instai? supericris et in- 
ferioris divisum, (an papiJiis oris retractis?) in- 
distincte tamen conspicitur. Corpus antrorsum 
magis attenuatum, haud exacte teres, linea scili- 
«et lateraJl magis ad inferiora du.cta^ quo dorsum — 256 — 

ventre magis convexum fit; llnea illa tamen co- 
lore magis quam membrana eminente notatur. 
Canda viaris deflexa, apice (ad lineae Jongitudi- 
nem) ohiter incurvo, Vtsicula utrinque alae in- 
star lateraliter prostante aurto, ala scilicet later- 
ali utrlnque introrsum involuta et aquam conti- 
nente, unico hactenus in Nematoidcis exempio. 
XJltima apicis pars papillae instar eminet. Cutis 
vesiculae dorsalis strias aliquot horizontales et 
parallelas offert. Inter utramque vesiculam in 
apicis caudalis latere inferiori et medio quidem 
loco tuherculuni exiguum perforatum coloris ferru- 
ginei, ex quo geiiitale ninscidum tenuisshnum re« 
ctum satisque longum emerglt. Cauda feminae 
depressa apicem incurvum sive uncinatum et pa- 
pilla terrxiinatum, alis autem prorsus destitutura 
sistit. 

Obs. In speciebus reliquls mlhimet notis 
ilae caudae masculae in vesicula- clau^as non 
coeunt, sed vesiculam inferam magnam apertam 
cffingiint, quo nomen generi specie hac tantum 
cognita impositum etiam in reiiquis tolerari possit» 

2, Physaloptera alata R, n. sp. 

t^pecimina aJiquot in Valconis Nisi ventri- 
culo et V. gallici iuiestinis reperta Bremserus rni- 
sit, et consimilia in F. jjennati ventriculo inventa 
in Museo Viennensi vidi. 

Ih Falcone Niso lecta mascula ducdecim 
ad tredecim, lemineum (junius procul dubio) un- 
decim tatituin lineas; in Falcone ^allico reperta 
masculum sex, femineum undtcim lineas aequa- 
bant. Color albus. 

Capnt alatum, ala utrinqlae antrorsum latiore, 
postice evanescenU. Os orJDiculare, quatuor uti *— 257 — 

vifletur papillis irsfrMctrin* Corpris utnnque ma. 
gs 'arntn antror^^^^im atteimatum, Canda tuaris 
dtprcsso incurva, 2p'ce obtu^iu^^ciilo, alis Jatera- 
lihus Jatis semiJar ci oiatis , radiatis sjve tran^ver- 
siu) striatis, striis vel pJicis a f?crso oriunclis» 
Alis istis vesicula moncp -yJJa inrrra, exacte pri- 
ori'? , si aquam ccntineret, eftingitur. . Eadera 
qu! que adest papiJJa initra ferruginea fiJum ge« 
nitale emitfers. (\iui2a Jetninue recta obtusiu^^cula, 
subdepressa apice acutiusculo, brevi, ante quem 
anus* ,' ^ 

Obs. Speciminls ff^mireJ, cujas iconem 
Braun rniserat, in Falcone JMso reperti Ent. 2» 
p 373. meutlonem feci. Ascaiis anceps Froeii- 
CHio dicfa p.^riter in iV/j/ ventiiculo reperiunda 
nostra est Spircpiera Itptoptera n. 19. 

5. Physalopleja ahbreviata R* n. sp» 

Am. I>iiEM'£.A specimina duo mascula, sex 
feminea misii, in veRtricuJo et intestinis ^acertae 
vjarguritaceae Alfesirae (Hi^paniae) reperta. 

Ma§cula quatuor ad quinque, feminea sex 
ad novem Jineas longa, omnia crassiuscuJa, dura, 
albissinia* 

Os orbiculare, p;ipillis liaud tamen distin- 
cte mihi visis instrucium. Cor/uus utrinque, an- 
trorsum tamen mulio magis attenUatum. Cauda 
maris inflcxa, mttabrana laterali utriuique lata, 
turgid.^ ; luberculo rufo gtnir.ali iiJtiO, ut in pri- 
oribus. Fenirnae canda obtusa cum acumine bre- 
vissimo conico, quo dtilexo tfuntata videtur. 
Ovula ovato-elliptica, vel et subrotunda, sed tara 
minora et iorsan immatura, iLa vtttrum ambita 
pellucida. ' \ 

' Ovula dicta quam llla Ascarldis extenuatae 

R - — £58 — 

Xi. 46. in eadem Lacerta occurr^ntls, duplo bre- 
viora sunt» 

4, Fhysaloptera retiisa R» n, sp» 

Am. Olfers in trium Lacertarmyi Teguixin 
oesopliago, (praesertim) ventriculo et tenuibus, 
Septembri et Octobri in Brasilia copiosissimas re- 
perit etmecum coramunicavit, PisONEM(De Indiae 
utriusque re naturali et meclica, Amslelod. i6Aa. 
fol. p. 105) easdem jam in dicta Lacerta reperisse 
addeiido. 

Longitudo di:nidium ad duos pollices ae- 
quat. Majora speamina sinml crassa sunt 

Caput (iiscretum, distincte papillosum, pa- 
pillis saepe duabus, mox quatuor in . consp< ctnm 
venientibus,: Os crbfculare. Corpus utriiK|u.e, 
magis tamen ai;trorsum attenuatum. Caudae ma- 
sculae vesics infera latlssima patenti«^sima apicem 
xevinciens, quo in plurimis retu^sa vel eti?«m 
emarginata conspiciatur; ceterum pro more ra- 
diata. Margo ejusdem posiicus valde tumidus, 
laterales minus turgent. Tuberculum rufum in 
paucis, filum genitale in nullis exsertum vidi. 
Feminae multo majoris- camla apicem brevissimur» 
obtusum utplurimum incurvum liabet, 

S p e c i e s d u b i a^ 

5, riiysaloptera tenuicollis R» 

Specimen unicum lemineum, octodecim et 
quod exciirrit lineas longuni i'n iutestinis I aleo- 
nis Haliaeci repertum in ditissimo Museo Vien- 
nensi examinare licuit. 

Os orbiculare- Corporis pars antica (line^ 
ajm longa) tc»uissioi3, insequeng subito valdeq[u« — 259 — 

aujTetur, ut postice lintam f^imif^^iam diametro 
transversali supertt, Ccii<3ae aptxautiis 

Obt. HaBitus ab illo spt< itmm rtLqpaTum 
utique diversus, neque huius maribus itjnods ali- 
quid cerii proferani» 

Genus VIII. Strongylus. 

Geuus a reliquis Nematokleis hursa maris 
termiuali penem einitttiite fatillime disiinguen- 
dum, Mammalibus, Avibus et Amphibiis tantum 
proprium, maguuni ppecitrum numerum conti- 
ntie haud vidttur, Harum confirmatas in Ento- 
zoologia novendecim, in Synopsi viginti tres; du« 
bias utroque loco quindtcim tnunieravi , ita ta- 
men ut dubiarum in Ei;tozoologia dictarum no- 
vcra Spiropieris, una Eilariis b^nopseos acces- 
Strint. 

1. Stronjrylns armatus R. - 

AJuseuiM Viejinen<;e bnju'? specimina po«!Si- 
det equii;a, quae ita copuJa junguntur, ut bursa 
maris vulvara aruplecratur. Conf diarium Saiis- 
burgtnse Med, Chirurg Jan. i8i ?. p. 3S« 

(U. JosEPHUs HoDGSON (A trcatise on the di- 
sea^es of Arteries and Vtins. I-ond 18'5 8- p. 
569 — 575- Vers, germ. I. H. von den Krank- 
heiftn dtr Arttrien und Venen. Hannover 18 J 7. 
8- p. 5St— 5St).) Strougylos in aneurysmatibus 
mestntTTicat superioris, (rarius roeliacne) a-^ini et 
equi satpius ob«trvavit et illa efficere crcUt, 
quod dub um rehnquere cogor. Ento>:oa eniia 
atque berie in anturysmatibus factis gigm, quana 
iiittr arteriarum tuniras oriri et irritarnento suo 
has morbidas reddtre poP«ui!t. Ipse saltem aneu- 
rysmata haec etiana venuibus protiiius careiitia 

K 2 — . 200 — 

Vldi, quo4 ctralus accidit. ^lcon,- snif^urysmaiis 
arteriae -asini mesentericae superioris a cl. viro 
oblata (Engraviiigs intended" to illustrate some of 
the diseasts of arteries. Lond» I8'5. 4- tab. 8. 
iig» 2.) foude digiia;,illa Strpngyii (ib, Fig. 3.) 
magnitudine naturali exhibita niinorls iuomenti, 
in versio^ie libri germanica Tab..3» Fig. 5. re- 
petita. 

Cl- Greve in libro egrcgio Saepius citato 
(Erfahrungen"' "tind Beob, iiber die Krankheiten 
der Hausthiere. Oldenburg I8r8. 8. p. 169. sq^,)* 
aneurysTnata mesentencae Asini et Equi Strongy- 
lis paiiter tribuit, illique disrupta niortem inferre 
vidit. Similem Strong3'Ium in equi vivi oculp 
observasse sibi vtsus est; conf, obS, in- Filariaiti 
cqui papillosam, quam ^liirimi oculo tribuunt. '. 

Tvlhior sertiper est Strongylus aneufysmati- 
cus, quam ille qui ia intestinis occurrit, an ideo 
species propria? sed hac de re Entozoologia con- 
feratur» ^ ' 

3. Strongylits Gigas R. 

Nematoldea reliquanon solummodo magni- 
tudine superat, sed fabricaih etiam valde compo- 
sitam exuibet, quo Strongylum vermibus ilU 
CuviERT articulatis proximam esse conctdas. Sy- 
stema nerveum, tenerrimum quidem sed disiin- 
ctissnnum ab Ottoke deteCtum; idem etiam a- 
cel. Speualieri repertum, qui systema respirato- 
rlum simul exposuit, cujusque praeparata egregia 
Tioini conteniplari licuit. Haec vero in Maii- 
tissae parte secunda, anatbmico - physiologica, mc- 
lius diccntur. 

Ipse Berollni lanuarii d. XXII.-iSi?- brevi 
antequam iter italicum suscepi, duo specimina femmea in Cariis Lupi abdpmlrte 5*eperi niOrtua-, 
quaerenem dextrum excavatum et emollitum de- 
seruerant, coloris sanguiiiei', altenau. v?giiifi qua;^ 
tuor, alterum trigiiita ec unum poUiceslong, qua- 
Eu6f'linea's diametro transversali adaequantia. 

■ Flicclda' aquar^i"--^''^^ mr^^^^sig^ter tu- 
muerct'. i..^ ^ _^ .vSubito, brevi pqst etiaip. a^^exum 
cum sonltu disrupta, omnia,' circij^m.ckca sangxine 
contamlnaverunt» 

Uieriif simplex;. ostium f'aginafi Av^s po\^li- 
c^s ab ore distat. Ova elliptica, magna, innumei^. 

Tubiis intestinalis cinereus jnulds filis cut:^ 
adhaerens; utrinquo coxpuscula fuscescentia ea- 
dem fere semper distantia ilii apposita, de qui- 
bi<is in Mantissae sectiune insequente agapi, 

Systema nerveum quale Otxo descripslt» 

Obs. !♦ Cel JosEPHi, Professor Rostochien- 
sls, entozoa magna ex hominis urethra dejecta 
vidit, amico qui inihi mitteret data, sed casu per- 
dita, huc certe pertineniia. Neque aliena crede- 
rem, quae Bobi; - Moreau (Journ. de Med. T, 
XLiYII. 18 13. Maji.) cum urina homlni? excreta 
refert. 

Obs. a, Felix be azara, (Voyages dans 
TAmerique meMdionale. T. r/Parls. 1809. 8» 
p. G97.) Strongylum huncce in Vxdpis amsrcc£inae 
'novae Agouara-Gouazu dictae rene repertum tra* 
dlt. Amicum scilicet Don P£x>R.a 'Er,AS Noseda 
in femellae annosae rene dextrp",' !?accum effidt- 
ente, sex vermes vivos sanguini innatantes ofTen- 
disse, quorum maximus quindecim aequaret pol- 
.lices. 

4» Stroni^ylus papillosus Fu 

Queiu in Corvi Caryocatactis oesophago re« 
perl, olim cum insequente conjunxl, cujus mareiiJ ^ — 262 — 

ignorabani; diversum esse nunc quidem. facile 
coocfcdo et hurx dfcscril.enclo probabo. 

5. Strongylus tiibifex Nitzscii, 

Eut. i, p. ox^. ti. 4. sub praecedente. p. 

240 n. 24. ^tr. mtrgoruiu. n, 25. Str, 
Anaiis." * , 

Olfers. De veget. et ani.. ^ ^6. Fig. 

8—14. Str. elfcgans. 
Am, NrrzscH specimen masculum ef femi- 
nfTUm in ?*iergi Msrgan^eris tuherculis oc^cpha- 
^i'^. Decemliri a se reperta misit, pollicfcui lon- 
gitudine superantia. 

Capnt papillis sex conicis ex^tantibus mu- 
nitum, oslio medio nif;rfcscfc-'te Corpm utrir,que 
attenuatum, pirte me<lTa contorta maximecjufc in- 
fla^a, un<iic{Ufc crenatum. Cauda Jenintifie obtu^^a» 
JDiirsa marif obliqua, contracta ; Jilum geiiitale 
longum, rectum. 

Obs, I. Sfrongylus, qutm in Carjocatacte 
reperi, medio ror^ inflarus e^t, neque papiJlafc,^ca- 
pitis post h,iortem habitum aeque regularem, ser- 
vant; ut huic Str. ■papiUosi nomtn ulim imposi- 
tum rfciii.quam, Stronj.;ylum auttm in Colymbis, 
IVTfcrgis, Anatibus, Pfclecauis- obviura Nitzschio 
praeeunte tuhilicem dicatn. 

Obs. '2. Am, Olfers 1. c. fuse descripsit 
et a praecedente distinxit. Bursam maris obso- 
lete triquetram et simul amplam refert, qu6d ipse 
saltem secus vidi et ab evolutione partis forsan 
pendet, neque cuiem crispaiam peiiuLidam natu- 
ralem dicfcrem. Ova vidit ovalia, 

Obf. 3. Strongylum nostrum cl. Bosa (Let- 
tere zoologiche- Pavia 17^4» 4* p, 7« n. 9,^ sibi 
dubium cbiter reftrt. Ohs. 4» Strorgylus horridus in \j«ci*>!ogo 
Viennensi huc relatus Spiroptcra nobis videtur 
conf. Synops. n» 35, 

7. Strongylus iilicollis R. 

Am. NiTzscH specimiria complura n inte- 
stinis Cervi CapreoU tenuibus hyeiiie a se reperta 
misit, feminea, omnibus notis cum illis conveni- 
entia, quae ipse in Ovibus reperi. 

9. Sirongylus hypostomns R. n. sp. 

Am. Kremser Strongylos complures in in- 
testino coeco Anbilopes Rupicaprae repertos misit 
albos, quinque cum dimidia ad novem cuta di- 
midia lineas longos, tenues quidem, simul autem 
rigidulos. 

Caput subglobosum, gibbum, sive parte 
nuchali exstante; ore orbiculari partim antico par- 
tim infero, integerrimo, nudo. Corpus utrinque 
parum attenuatum. Cauda feminae apice brevi 
acuto instructa, qui in nonnullis speciminibus, 
qucrum cutis laesa fuit, reflexus et acutissimus 
visus est. Bursa maris deorsum angustata, cete- 
runi truncata, radiata, patellaeformis; genitali ma- 
sculo satis longo, latiusculo, lamella duplici con- 
stare viso. 

Obs. Capitis bulla, qualis Strongylo armato, 
huic speciei pariter concessa videtur, sed denti- 
um vestigium in nullo specmiine mvenire licuit. 
Genitale masculum prorsus singulare; an lamel- 
lae in duobus speoiminibus masculis mecum com- 
municatis eodem modo comparatae vaginam tan- 
tum penis sistunt? 

l4« Strongylus denudatus R. n. sp.* 

Aliquot specimina in Coluhri tesselati pul- 
monibus reperta Bremserus misit, ieminea, qua* ^ 264 — 

Sirongyli essie, auricL^idto (11.13.) pro'x*.:uj» n^.»^:. 
dubito. ^ ■ ..... 

Longitudo cluas ad quatuor lineas acquat. 
Pars inedia in plui-imis rupta. : 

O.iput muium (alis Sir. auriculnris destitu- 
tum), ae orbiculari, rnargine- tuijiidulo. Corpus 
Vtrinque, pl^r^itique vero antrorsum magis atre- 
nuarun. Ca7/i£a.plurirnis subulafa, unicae obtus^ 
cum lorifi^o acumine; qualem varittattru etiam in 
Strongyli anricnlaris caudaf lemiiiei drirn olJser- 
vavi, cujus desciiptionern ih Entozoologia 'datam 
confe^*as. 

17. ^Strongyius retortaeformis Zed. 

Specimina in L.eporis timidi tuho cibario 
reperta in Eritozoolo^ia (II. 1. p. 229, h. 14.) 
desfHpsi; plurima auiem cel. Tr-ei/t/er -dono dedit 
n Leporis trachea et i ronchis Januario rjgo. a 
se inventa, quae cum descriptis praeter magnitu- 
dinem omnibus noti» convehiunt 

Quos in traxrtu- intestinaii rcperi, tres ad 
quinque lineas, bronchialeS autem quinque lineas 
ad unum cum dimidio poiliceui longi sunt, quae 
certe diiiercniia magna est. 

Ceterum grisei vel fuscescentes ; Bursae 
truncatae visae radii intevdum soli superesse vi- 
dentur, reliqua membrana destructa. Cauda fe- 
miiiae acutissima depressa, 

Confer Filariam Leporis pulmonalem u. 28. 

ig. Strono^ylus nodularis R. 

Aui. NiTzscH in Ancte scgetiirn inter mem- 
branani inrernam et juusculosuni ventriculi appa- 
ratuia Stro!ig>lo9 muhos Novembri reperit, quo- 
ram nonnulios tam masculos t|uam femineos be- 
■aeyole inecum communicaviU ^ 265 — 
. - ^M.;iiures sicHt ac ilii, quos oum m . 
reperi, quorumque specimeu inasculum tai 
niihi superest, quod cum istis comparavi. Cdpitc 
omniiu) idem est^ neque hursde discrimen repe- 
rio. Feniinae caudam olim rectam dixi, qune in 
his curvara est, sed inter tunicas ventricuU re« 
pertis, idcoque pressis, dum mei liberi in oeso- 
phago vagabantur, 

19 Sirongylus capitellatiis R.. n. sp» 

Cel. Treutler specimina duo dedit in inte- 
stiais Caprimulgi europaei tenuibus Augusto a se 
rejierta, neutrum integrum, certe tameu Stron» 
gylos. 

Alterius pajs anterior adest tres lineas lon- 
g.a, capite globoso;.ore orbiculari exiguo; coUo 
tenui brevi; corpore sensim aucto postice abrup- 
toj.tubo iutesiinali iuscescente.. Alterum speci- 
men sex lineas longum capite et collo soiis ca- 
rere videtur, pars enim ejus anterior tenuis adest, 
quae sensim posterioraversus augetur; apex cau- 
dae inciurvus et obtusus iterum decrescit*. 

i6, Strorgyliis trigonocephalus R» 

• Scriptoribus de Strongylo in Canis fami- 
liaris ventriculo et variarum partium tumoribus 
obvio agentibus BcbeMoreau addendus videtur, 
qui Ascarides Crinones in corde canis repertos 
refert: Journ, de Med. IgiSt Waj, 1\ XLVII. 

17. Strongylus tetragonocephalas R. , 

Cel. Treuti,er specimina in P^ulpis colo No- 
vembri mei,ise a se reperta mecum coinmunicavit, 
quae cum descriptione in Entozoologia data coin- 
puravi, sed nihil addendum invfcni. Cauda fe- -> -f^^ — 

(quod «itlam susplcatus eram) non de- 
min^e 

i est, 
pri" 

S p e c i c s d u h i a e» 

25. Strongyliiy Vulpis glanclularis. 

Entozoa qnaedam poUictm dimldlum et 
quod excunit longa, crassiu^cula, feminea, ore or- 
bicuiari instructa, inque Viilpis glandulis mesen- 
terii reperta in Museo Viennensi vidi et dubie 
huc retuli. 

26, Strongylus Vulpis oesophageus* 

Am. Erem.ser aliquot sptcimina in P^iilpis 
oesophago rf perta misit, omnia feminea, alba, 
quinque aci septem lineas longa, varie curvata» 
Os orbiculare. Corpus utrinque, magls tamen an- 
trorsum atienuatum. Cauda brevis apice tenuiore. 
Strongyli temina videtur. 

28- Strongylus Suis, 

Duo speclraina in Suis bronclris inventa 
Bremserus misit, ft.minea; mascula ipse non vidit. 

Alterum illorum duodecim, alterum f|uinde- 
cim lineas longitudine aequant. Caput rotunda- 
tum continuum, Cauda depressa oluusa cum acu- 
niine» 

Genus IX. Ascaris. 

Generis character in speciebus Indlvldua 
majora sistentibus probatissimus, iii mlnonbus pas- 
sim dirricilius erultur, quae tanto saepe motu pol- 
lent ut vivae dijudicari nequeant, mortuae autem 
interdum oris partem retractam et obscuram ex- — 267 "- 

hibeanti Omrcs idoo A.scnrides ame in Synopsi 

eniirneratas Luc vere pertin^re, neutiquam con- 

tendere coiiahor, sed quoad fieri licuit sJngulas se- 

dulo ite-rum ittrumque examinavi et in parte opcris 

ingrata multum laborisposui. Nonnullas species 

Bremsei?' s ad Oxyuri<lem relegavit, quas capite 
infhi tr)\ral . . V • .• ' i- 

, . . vr viso litic rttmere cogor, iicet genus 
vastissimum u , , . . j- "• , 

sf .piaen^r^^TT'., ^'xriderem . 
Ncque suhdivisioiiis ratio a corpons parte 

vel utrinque aequaliter vel anteriori vel poste- 

riori niagis attenuata, et ab alis capitis depromta 

omni dubjo caret, alaruin enim species cute post 

mortem flaccida reddita incauto imponere potest, 

et ttininae niajores partem corporis posteriorem 

interdum solito crassiorem exliibent. Meliora ta- 

men divisionis fundamenta vix. invenies ef spe- 

cies' tam numerosas promiscue epumerare omniuni 

examen maxime arduum redderet, Quaedani 

certe animaliuiti familiae Ascaridum etiam tribus 

p culiares continent, ut ab illis forsan divisionis 

argumentum petendum videretur ; hoc autem par- 

tim cum nostra distributione convenit, " partim 

vero non quadrat, nam interdum animalia di- 

versissima species Ascaridum slmillimas fovent, 

Specierum differentiae saepe difficillime re- 

periuntur, ideoque ne diversas conjungerem valde 

forsanque nimis cautus fui, multas tamen Erito- 

zoologiae species meliora edoctus rescidi. 

1, Ascaris liimbricoides Lijvn, 

Quae anatomen hujus entozoi a cel, viris, 

Eoj.^NO, OxTONi: aliisque locuplctatam spectant, in 

Mantissae sectione altera connnodius exponentur» 

Froelich (Naturforscher St. 29. p. 33, n. lo.) 

jiscaridem Suum ab humana distinguit, difleren- tiae aiitem, quas refert, nullius suut Tnomenti,' 
ipseque ,utram(jue compa^ando nullum cliscrimen 
invenio, Genitale masculum aii sesquilineain ex* 
sertum vidit. • . , ■ . • . .. 

5. Ascrais vesicularis Fhoelicii. 

OuamiDlim Gryphiae auctumno '* " * 

"*' . T-T • ■ y-> II- • • ^-e^ ■I'OIl Oi^l' 

nis craGSis rhasiaiu hall'. ,l''..ih'^i 
.ta .-jiirt/-rt<jer,^rii-s-.«^c,>**f 'xJeronm Augusto m coe- 

cis, P^z^o^/Zr cr/j^fl&i quinqiieVseptiinanas nati, et 

Anconae in iJlis aliquot Cotmtdcuni reperi, 

Fp.-oi-i.icn (NaturiVrscher St. 39. p. 48. n, 22.) in 

coecis Tetraonis Verdicis similiter occurrere et 

fere majorem quam in 'Fliaxiaiio colcldco fieri, 

secl in hoc minus raram esse. Eodem loco iri 

Jfhasiano nycl^hemcro., JSuTuida Meleagride, 2>- 

iraone Urogallot Bonasia tt Ferdice graeca xc^etr 

tam Cat. ErtL Vienn» ^numerat, 

Ohs. I. FKOi;i,icn 1, c. p. 49, n. 23. Asca^ 
ridem gallinarum habet, aetaceara, cauda maris in- 
curva cuspidata, basi vesiculosa, ano spiculisque 
duobus distinctis, feminae repta longe acumiuata. 
Forsan ab Ascaride vesiculari (Phasiani colcliici) 
vesicularum defectu distinguit, has autem acci- 
dentales esse in Entozoologia demonstravi» 

Obs. 2. Observationibus iteratis Ascarides 
magnas in. Galli tenuibus occurrentes ab Asc. 
vesiculari differre unlici. Conf. speciem insc- 
quenteni. 

4« Ascaris inllex;a Zed» . 

Speciniina qUii^qT.ie ab auditore quodam aci 
cepi iii Phasiani Galli tenuibus reperta, imum 
cura diiuidio ad tres pollices longa, feminea^ 
utrinque a.equaliter attenuala, caudae acumiue brevi deflexo; cum quibus spewmen. niagnura 
Ent. I. p. 131. Qbs. I. relatum comparavi, et hu- 
jus quidem corp-oris partem posteriorem, raiiiime 
autem apicem reflexum, .sed Ixunc ut in iliis de- 
ilexuni vidi, 

Ab Ascaride veslculari utique sepctranda, 
iiam intestini coeci Ascajides parvulae omnibus 
notis ab illis magnis tenuium di^tant, et si.ZEDE-. 
Rus majonmi quoque Specimina tenella vidit, lioc 
niiiii reiert, talia enim quandoque reperir-i de~ 
bent, cum ex ovo siibito inaximae fieri nequeuat, 
sed certe etiam ininores a vesiculari difFerunt, 

Cum GoEzio itaque Ascarities magnas Pha- 
jiani GalU et Jiiatis cQu-^njygo^ donec-forsan spe- 
cimina jktasciiia iilarum disqFimen pxliiheant, 

Feminam' sesquipollicarem in tenuitus Bo* 
schadis ferae Augusto repertam Fkoelich Q\ii- 
turf. St, 29. p. 43. «♦ J«»') describit. 

5. Ascaris subulata R. n, sp. 

Am. Bremser specim-ina nonnulla in Ca- 
Ijrimulgi rvfcoltis intestinis Algesirae reperta mi- 
sit, fliascula septem octove, feminea novem ad 
decem" liiieas longa. 

Caput valvulis exiguis ofctusis aegre discer- 
nendis instructuni, haud discreium, Corpus plu- 
irimis utrinque aequaliter, quibusdam posteriora 
versus tantillum magis attenuatura. Cauda mari.r 
fortiter inflexa, apice longiori subulato, bialato; 
spiculis duobus iiliformibus acutis , elongatis. 
Cauda Jcminae recta, depressa, subulata. 

Ova sulirotunda fcetum spiraiiter convolu- 
tum exhibentia, — 270 — 

6» Ascaris adimca R. 

In Clupeae Alosae ventriculo plurimas, pau- 
cas in iDius intestinis Ariuiini Aprili rfcperi 
Ascariiles vivas, quatuor ad octodecim lineas ]on- 
gas, pro ratione plus minus crassas. 

Maris spicida duo longa incurra observavi, 
ceterum ejusdera apex caudae ilii feminae sihii- 
lis est. 

7. Ascaris constricta R» 

Quae Neapoli Junio in duorum Trachino- 
rnm Dracoitum peritoneo reperi specimina caput 
ncnnihil crassius exliibuerunt. 

§♦ Ascaris rotundata R. n. sp. 

In Squali GaJei ventriculo et intestinis Ari- 
inini Majo praefer duo specimina mutUa unum 
reperi integrum, femineum, octo lineas longum» 
Capub rotundatum , valvulis distinctis, me- 
cliocribus; corpus utrit^que atqualiter attenuatum; 
caudae apite acuto inflexo. Intestinum oviducti- 
bus tenuibus gyratum. 

Bremserus specimina quinque misit in 
Squali glavci ventriculo reperta, octo ad viginti 
iinam lineas longa, vei acqualiier, vel ar.trorsum 
magis^attenuata, capite rotundato, caudae apice 
brevi acuto, ante quem in duobus speciminiDus 
tuberculi species exaibetur, 

10. Ascaris pellucida R. n. sp. 

Cel. Treutler Ascaridem dedit sub UpU' 
pae Epopfs tunica hepatis a se olim repertam, 
viginti duas lineas longam, candidissimam, pellur 
cidiorem quam hujus generis specifeS aeque mar 
gnae reperiri solent* 27^ — 

Capvt nudum, valvulis magnis obtusls, dis* 
cretis; corpns utrinque aequaliter attenuarumj 
caudae apex obtusus, ante quem anus. ex quo 
corpus eminet quasi aculeis obsiium, minus btne 
tameu dignoscendum. 

11. Asc.iris gulosa R. n. sp. 

In Testiidhiis tahvlatae masculae ultra no- 
vem libras pondere aequantis, iterumque in fe- 
miueae minoris coeco et colo satis multas reperi 
Ascarides mortuas, albas, tres ad quinque lineas 
longas, crassiusculas. . • 

Caput valvuiis tribus distinctis longiusculis j 
membranae lateralis, quae auerat species, accideu- 
talis visa est, entozoa enim inTestudinibus com- 
plures ante dies mortuis minus recentia erant. 
Corpus utrir.que aeqiialiter attenuatum. • Caudae 
apcx in plurimis brevis acutus dlvaricatus, iii 
paucissimis cauda recta subulata. 

Tructus inLestinaUs insigni?; mox a capite 
s,ula incipit magV.a, postice ampliata, sive lanceo- 
lato - ovata; oesqphagus illa longior, tenuis, cy- 
lindricus; t)e«^rzV«/Ht duplex subrotundus approxi- 
matus, sive proventricuius et ventriculu'; ; ijite- 
stinum cylindricum (oesophago crassius) rectiuscu- 
lum, passim aucium, haud procul antel caudae 
apicem raulto crassius facium et anirorsum dire- 
ctum ano ttrminatur. 

GcnitaUa valde ambigua. Mox spicula duo 
pone anum pariterque antrorsum ducta vidi; mox 
ccrpus (vulva?) magnum angulo recto projectum, 
ex quo aliud emergitur antice bidentatum, et in 
spt^ciminibus quidera tam cauda divaricata quara 
loi ga rtcta utentibus, omnibus liis ergo fcmintis, 
vai;i,o modo couiparau^ (conf« descript^ Asc. spi. — 272 — 

nicaudae n, 13,)» masculis illis solis, quae ppicu- 
lis utantur. Apertura genitalis ipsam ante diva- 
ricatibnem caudae. 

12. Ascaris dactyluris R. n. sp, 

^ In Testudinis graecae Romae Majo dissectae 

intestinis crassis multa miilium millia specimip.a 
reperi , ut maxima faecum pars iisdem constaret» 
Eadem copia Bremserus in compluribus T. grae- 
cis oflendit, et Redi (Ent. II. 2. p. 266. n. 9. 
Vcrm gen. dub.) nuilo non anni tempore in 
Testudinis sacco coli (i, e. coeco) vermiculos 
copiosissimos observavit. 

Entozoa alba, plurimam partem pellucida, 
mascula exigua in spir^m convoluta, vix lineam 
attingeutia; feminea majora, duns ad duas cum 
dimidia lineas longa , crassiuscula , rccta vel 
stricta. 

Capnt trivalve,'h*aud discretum. Co^piis ufrih-' 
que aequalirer attenuatum. Cavda marivrn apice 
brevi obtuso, depresso, ante quem spicula. pas. 
sim subexstantia, passim in Spiropterae modum 
vaginam fimbriatam egressa visn, ita tamen ut 
hoc dubium rslinquam. Cauda fejninae ioriga 
subulata^; 

Oesopha^us rectus tenuis, iil maribus pro 
ponione corporis multo loi;gior visus, ternanatus 
proventriculo subgloboso, a quo ventrTculus cras- 
sus exoritur ser.sim in intestirtum ienuius trnns- 
iens. Ova eli'ptico oblonga, magna, nucleo ob* 
scuro diviso. 

13 Ascaris spinicauda Olfers. n. sp. 

Cel. vir qui sptciei nomen imposuit, Asca- 
ridfcs in Lacertae Teg;uixin intestinis crassis, prae- — ^75 — 

§««',111 ijfcoeco Septerobri -^t, ,QctobrI m Brasilia ce- 
ptrit, 

Speclmina inissa du,as cum dimldia ad tres 
cuiu dimidia lineas longa, 

. ^j.aput niihi trivalve V^idctur, in ilHs aufem. 
qiubus cutis relaxata est, miras.formas induit, ut 
capiti multistriato tiafam impositam dicereis- Cor» 
yut maribiisntrinque aequaliter, feminis retror- 
sum luagis affenuatuni est. Canda viaris incur- 
va, apicis cuspide inflexa acuta mstructa, intror- 
suui bialata, genitali, masoalo brevi subulato in- 
ter alas emergente. Caitdct Jeminae recta subu- 
lata; vulva vario " inodd in aiiqua ab apire di- 
stantia tminet, ut mox cylindrum, mox cyathum 
Sistat. ' Organa digestiotiis vulgana. 

15» Ascaris transfuga R» li« sp. 

Am. HREMSEa «speciuiina mislt in intestinis 
Ursi Arcti et maritivn reperta. 

Specimina in V, uiuntimo reperta duos cum 
dimidio ad qninque cum diniidio; illa Z7. Ai cti 
^emTHea quinque ad Qcto, ma culum quatuor pol- 
lices lon^a, pro magnitudine plus minus crassiu* 
scula. P .. . 

Utraque , ead.en?., -Sed m illis ,IJ. maritimi 
spicuia ex«;erta non vidi, ut Ascarides in U* 
jAjc.to obvias describendas sumserim. 

Cajjut di«;cretuni, ,,v,alvulis tribus convexis, 
distinKtissiiuis, alis uirinque ad lineae longitudi- 
nem (leciirrentibus SPmilanceoIatis; reliquum cof- 
pus sulcatuni, membrana in sulcis evanlda, utrin- 
qiie aequaliter attenuaf;um, Caiida maris obtu- 
siuscula cum apice papill.Tri minimo, ante quem 
(lineae dimidiae distantia) spicida duo recta et 
tenuia, brevia, vix lineam dimidiam aequantia. — i 274 -^ 

Pone haec anus» Candd femhiae obtu&a apice 
acuto brevi, ante quem anus. In altero speohi)i. 
n'e catrd£ cleforraata, apice transverso. ^ 

Ols. Speciem capite alato insequentibus*, 
corpore fortiter sulcato huraanae (lumbricoidi 
n» I.) affinem, idcirco transfugani dixi» 

16. Ascaris leptoptera R. 

Leonem novendecim ante menses Londini 
natura, pridie mortuuin, Decembri I817 i>fcro"IIni 
secui, inque oesoph?go sed praesertira in ventri- 
cuio plurimas (ultra centum) reperi Ascarides, 
mortuas. 

Alterius JLeonis^ Viennae mortui, parlter ju- 
nioris, Ascarides satis multas am, Bremser mi- 
sit, ejusdem indolis, sed passiiu majores, in ven- 
triculo et inteStinis repertas. 

Longitudo unum ad cjuatuor pollices adae- 
quat, inajOra specimina simul crassiuscula. 

Alae capitis, quas secundum specimina tria 
a cel, ScHWAEGRTCHEN , Botauico Lipsiensi, in 
L.eaend teperta et mecuni communicata, Ent. 11» 
I, p» 137» n. 9. lineares dixeram, in plurimis ta- 
les reperi, in majoribus tameii latescunt quin se- 
miovatae fiunt; quo commotusBREMSERUS leptopte- 
ram cum mystace n. 2r. conjunxit, hujus vero 
cauda alata, illius est nuda, ner(ue mystacis junio- 
ris alas capitis lineares vidi, Jicet tale quid acci. 
'dere ex liiteris cel. Merrem ad me datis effici- 
*am, qui se in Fele Ascaridem invenisse refert 
ad leptopteram pertinentem. 

In speciminibus masculis spicula vidi duo, 
ante apicem caudae sita, arcuata, quorum alteruna • 
altero Jongius est. — 275 — 

17» Ascaris microptera R. r\, sp, 

In Cajiit Liqn masciili intestinis tenuibu* 
aliquot Ascarides xuortuas reperi (Berolirii, Janu- 
ario) duos tresve pollices longas, albidas, ovidu- 
ctibus candidis translucentibus, in aqua cito tumi- 
das factas. Aliquot diebus elapsis in alterius litpi 
oesophago unicam reperi, paritcr mortuam, cine« 
rascentem, oviductibus tiiveis, tres cum dimidio 
pollices longam, rectiusculam. Duo quoque spe- 
ciniina ab am. Ottone Vratislaviensi accepi, in 
liUpi tenuibus Jariuario inventa, quoruni alterum 
novem lineas, alterum duos poUices longa sunt. 
Capiit exig-uurh, memhrajia utrinque llneari 
brevi, quaiis nec in corpore utrinque aequaliter 
sed parum atteimato, nec in cauda obtusa oc- 
currit. 

Obs. Ab Ascaride Lieohis leptoptera alis ca- 
pitis brevibus, a1) Aic, Canis inarginata corpore 
crassiore et alis tenuioribus differt, Cuiii Spi- 
roptera lupi san^uinolenta n, 2i, confundi ne- 
quit. 

20. Ascaris brachyoptera R. n. sp» 

Am. Bremser. duo speciniina mlsit in inte- 
stiuis Viverrae Genettas Algesirae reperta, cras- 
siuscuia, lactea, masculum duos cum dimidio, fe- 
mineum tres pollices longa. 

Caput discretum, valvulls tribus obtusis exi- 
guis, ala in specimine femineo iitrinque semiel- 
Uptica brevi, marginem incisa, tenuiore in ma- 
sculo, sed hoc specimen cutem et capitis ct cor- 
poris passim emphysematicam ideoque defigurar 
tatn habet. Corput utrinque aequaliter attenu- 
alum. (jauda niaris depressa, ii;flexi, apicc pa- 
pillari brevissimo; feminae teres, apice papillaji 

S 2 — ; 276 

brevlssimo, ante que-m anus; ala revinciens. cau- 
dae milla, qiio ab insequente distinguitur, cujus 
etiam alae capitis differunt» 

2 1. Ascaris Mystax; Zed. 

Quam in Ftle Cato domeskico hactenus re- 
pereramus, Musetim Viennense quoque servat 
in Cato fero et JLynce reperta. Hujus Ascarides 
spicida niaris longa oflerunt, mox rectiuscula, 
mox incurva, 

23. Ascaris semiteres Zed» 

-Cel, Froelich (Naturforscher St. 29. p. 41* 
Ascaris' retusa) Ascarides a se in intestinis cras- 
sis Corvi Coro/icj^ Augusto, et in tenuibus Trin- 
gae Vanclli Septembri repertas conjungit, ut has 
tantum mhiores vocet, sed certe diversae sunt. 
Descriptio secundum specimina in Corone oblata 
a cl. viro facta esse videtur. 

24- Ascaris depressa Zed. 

Ent. II. r. p. 143. n. 15. Asc. depressa. 
(Falconum.) p. 1S9. n. 52. Asc. spiralis 
(Strigiuiti). 

Quas in Entozoologia diversas cnumeravi, 
Dunc c]uidem conjungere cogor, cauda enim in. 
speciminibus majoribus tai;ram crassior, in rcli- 
quis corpus utrinque aequaliter attenuatum re- 
peritur. ^ , 

Ouam olim Gryphiae in Falcone Milvo Octo- 
bri, in Str/ge flaviniea M^artio et Augusto invene- 
ram, Berclini in FalQone palunibario Augusto. in 
Bntconc, Julio al) Amaauensi rtpertam retentem 
examinavi, et cum speciminibus coujparavi iii 
Vnltnre fulvo lectis tt ab am, KKiiMSERo com- 
numicatis. -' 277 — 

Haec vel minora (dimidium ad tinum cnm 
dimidio pollicem) vel inajora (duos cuiu dimidio 
ad quatuor cum diiuldio pojjices longa; illa utrin- 
que, haec postice nilnus atteuuata. Caput in qui- 
busdam colli tumiduli specie excipitur; nota ta- 
jneu iuconstans est, neque Vulturis Ascaridem 
ab illa Faiconuni et Strigium distiijguit. 

Cl. Froei,ich Aicaridetn Alilvi (Naturf. 29. 
p. 34. n, II, Tab. !♦ Fig, 15, 16.) Asc. Nisi 
(ib. p. 35. n. 12.), Asc. aequalevt, {Buteonis, ib. p. 
37. n. 14.) et Asc. Buboiiis (ib p. 39. n. 15» Tab- 
I. Fig. 13, \i\.^' praeter ullam necessitatem di?rin- 
xit, et characteres maxime vagos posuit. Ilias 
!Milvi et Nisi iu difTerentia speciiica aequales, in 
descriptione autem postice crassiores dicit, et re- 
liqua ejusdem sunt farinae, quibus exponendis 
«upersedeo. 

Catalogus Viennensis Ascarldes enumerat 
repertas in infestinis VuUuris cinerei et fulvi^ 
Fnlconis Albicillaej apivori^ Buteonis, Chrysaetiy 
eineraeei, cyanei, Lagopodis, lanariiy Milviy iiaevii^ 
JSiisi^ palumbarii, pennabij peregrini, ruji, TinnuU' 
culi; Strigis Ahiconis, Bubonisy Oti, 

Marstli (Danubius Pannonico - Mysicus T, 
6. p. 9. tab, 6.) valde magnana Aquilae Melanae- 
tos obiter refert, 

Ascaris haec plerumque in intestinis tenu- 
ibus, rarius in crassis et forsan non nisi dejicienda 
occurrit, 

Obs^ In Sbrigis Oti superficie intestinoruna 
tenuium peritoneali (Berolini d. 3. Junii) corpu- 
scula alba lentiformia vel subglobosa occurrebant, 
vel iramersa, vel filo pendentia, lineae tertiam 
circiter partem diametro adaequantia. Quibus 
apertis vermis minutissimus sistebatur quem nu- flis cculls nonnisl exerci,tio aliquo usurpare po- 
tui, postquam ope microscopii locum notaverara, 
qua reperienclus essel; teres, elastirus, in spiras 
arctissimas convolutus; tandem explicatus et tuin 
lineam ditnidiam vix attingenS, crassiusculus, ca- 
pite oLtuso, valvularum speciem exhibente, cau- 
da obtusa cum acumine» 

An vermiculi isti sobolem Ascaridis depres- 
sae sistunt, cujus nidum hydatides referunt? Si- 
mile quid de Distomate crystallino n. 36. su- 
spicor» 

25. Ascaris enslcaudata Zed» 

Ent. II. T. p, 145. n, 16. Asc. ensicaudatq, 
p, 191. n. 54. AsG. lancea» 

Entozoologiam edenti nonnisi Ascaridem 
lanceam in intestinis Turdi iliaci repertam exa-' 
ininare contigerat, ut ZjExirRT auctoritate commo- 
tus illam T. Merulae ensic^iudatam distinguerem, 
dubium tamen de utriusque diversitate 1, c. p, 
145. obs* 2. adjicerem. Postmodum autem Octo- 
bri Gryphiae in T, Merulae tenuibus Ascaridein 
reperi omninp eandem ac illam Turdi iliaci, bi- 
pollicarem, cineream intestino fusco translucente, 
utrinque aequaliter attenuatara, et (licet vivam) 
tenuissime crenulatam, inernbranis,l?itetalibus in 
capite et cauda quam in reliquo corpore latiori- 
bus. Iii Catalogo Viennensi typis impresso Asca- 
rides Turdi Merulae, viscivori, musici., torquati et 
arundinacei ad ensicaudatam, illa autem Turdi 
iliaci ad lanceam referuntur. In Catalogo Vien- 
nensi inanuscripto, qui entozoorum nomina tri- 
yialia non habet, etiam Turdi jaxatilis Ascaris 
cnuineratur. 27. Ascaris fallax R» n. sp* 

Brsmserus specimina misit in I.acerac vi» 
ridis ventriculo reperta, ipseque similia ii illius 
intestino sed inortiaa reperi, all)ida, mascuh qua- 
tiior ad quinque, f6minea quinque ad quatuor- 
decim lineas, longa, crassitiei mediocris. 

Capitis valvulae duae saepe in conspectum 
veniunt, tertiae interdum species sed niinas di- 
stincte exorta est; illae tum mnjusculae obtusae 
seu rotundatae; interdum omnes obscurae fiunt, 
membrana utrinque laterali exhibita, Corpus 
utrinque aequaliter attenuatum» Cauda maris in- 
flexa, ala utrinque deflexa, Jeminae rectiuscula, 
depressa, obtusa. 

Asfcaridem esse susplcor; quLbus vivam exa- 
minare contigerit, rem conficiant. 

28» Ascaris nigrovenosa Zed. 

Specimina satis magna in Bufonis. viridif 
pulmonibus reperta, quae BiLEMSEK.us.mlgit, cum 
illis a me aliis in Amphibiis inventis omnino 
conveniunt. 

51, Ascaris vermicularis L.inx. 

In tempus quo Tnares hujus speciel occur- 
rant, Berolini I816. inquirere incepi, sed negcr- 
tiis obrutus rem nondum confeci, aliquoties sal- 
tem magnam harum Ascaridum copiam vel a 
pueris dejectam vel in cadavere repertam exami- 
navi neque uHam masculam inveni. III. Soem- 
MERRiMGius tamen felicior fuit, cui et Bremserus 
et ego specimina nostra mascula debemus. 

Capub hujus speciei quoties exanilnavefim, 
iidem fere superat, nuUam tamen examinandi 
occasionera praetermitto, cum Brjimserus, delicia» — 280 

nostra», os illms evalve dicendum contehdatv f^t 
tale nilii etiam in Museo Vienneiisi visum, dein 
autem uti olim semper trivalve exhibitum sit, 
Valvuae ceterum in specimuiibus femineis, utr 
pote reajorihus, facilius, et in Siuii^e Asc^ridibus 
(conf. obs.) adliuc mdius conspiciuntur; inter; 
dum retrahuntur, tumque alae capiris majores 
fiunt Oxyuridem ^se, idtp non concedam, ,... 

Mas lineam superat, parte anteriore tenuior© 
rectiuscula, posteriore crasaiore spiraliter inflex^, 
apice caudali obtuso, ante quem (latere venni? 
inffcriore inflexo) tubulus 'brevis ^xstat, penis 
cxiguam parttm apice proferens, Ita saltein in 
meis speciminibus tribas video. Capub quam iq. 
femina angu«tiiis. 

Prolem vivam aliis dictam nullo anni tern- 
pore reperi, sed ova oblongo ellipiica, parte- me- 
dia nigro-irrorata. 

Obs, BiiEMSERUs speclmina multa misit fe- 
minea in iniestinis crassis Siniiae Paiiisci rcperta, 
pariter pro Oxyuride habira, quae ab hunianis 
capite quodaininodo dcflectunr, rL-iiquis vero no- 
tis cuin illis conveuiunt. 

Fere omuibus in speciminibus valvulae; ca- 
pitis tres obtusae disiinctissirhae sunt, ut his ma- 
joribus et inembrana capitis laterali angustiori 
species forsan nova, humanae tamen maxime af- 
finis efnciatur; sed maribus non. visis huc interim 
retuli. Ova satis magna ovato- elliptica» 

52. Ascaris obvelata R* 

Muris MuscuU tantum Ascarideni femineam, 
in illius,crassis Novendjri a rtie repertam exami- 
nare licuit, sed uti speciei praecedentis ita eiiam 
hujus valvulas capitis disiincte videre niilii vi- -— 281 — 

sus sum, quo minus Araico pro Oxvnrlde illam 
habenti assenlire possirn* 

36. Ascaiis truncata Zed» 

Jicandem"z FROEriCHio in infestinis Psii;. 
taci ae.stivi detectam et iirimerito hermaphroditam 
dictain, cum Ascaride Columbae maculosa (n,35,) 
nimis congruere visam in Eiitozooiogia (II. i, 
p. 165. n. 60.) perperam su:^pectam reddidi, sed 
in Museo Vitnnensi meliora edoctus sum. 

Adest ibidem primo specimen masciilum in 
intestinis Psittaci doniiniceusis repertum, sesqui- 
poUicare, crassiusculum; capitls valvulis distiii- 
etis, margine laterali tenui, lineari; cauda obli- 
qua, mucrone apicis brevi panillari, incurvo. 

Adsunt porro in Musto ditissimo duo spe- 
cimina Jeminea in intesunis PsitSaci leucocephali 
reperta , sesquipollicaria satisque crassa, capitis 
mcmbrana angustissiina sive i-ineari» 

Ascaris Columbae maculosa psittacinae simi- 
lliraa ab ista 'diflert: I. membrana capitis semiel- 
liptica, neque lineari; 2, cauda mascula recta, ne ■ 
que incurva. 

Spicula in C. maculosa longiora vidi, cete- 
rum autem ut in truncata pone anum sita sunt» 

57» Ascaris dentata Zed, 

HuEBNER specimina aliquot In ventriculo, 
Bremser complura in intestinis Cyprini 3arhi re- 
perta mecurn communicaverunt, alba, neque ar- 
gentea, qualia Zeder vocat. 

Caput valde attenuatum, ab$que aiis Zed;erq 
dictls, quarumqUe species verme flaCcido facto 
oboritur; valvulae exiguae, oblongae. Cauda fe- 
viiuae obiier inflexa, maris m -spii-^m planam v»- 282 — 

jiita; dentes marginis caudae masctilae a Zedero 
reiati nii nisi crenae, sed. forsan constantes sunt. 
Ova exigua, globosa. ^ 

58. Ascaris gracilescens R. n, sp. 

Ariuiini Apriii et Neapoli Junio in Clnpeae 
^Encrasicoli i et ijlic Majo in Clupeae Sprabti pe- 
ritoneo intes^^inorum multa reperi specimina; con- 
similia Bremserus misit, in Spratti tubo intesti- 
naii reperta dicta, an jure? 

Duas ad qainque lineas longa, alba vel ru- 
bella, inilii viva examinata pro Ascaridibus lia- 

bita, Bremsero dubii generis visa. 

Capub indlscretum obtusurn vel truncatum, 
valvulis tribus latiusculis, ore tamen medio con- 
spicuo, Corpus utrinque, magis tamen posteriora 
versus attenuatutn, unde speeieiu cracilescentem 
dixi, Caudae apex depressus, acutus, longiuscu- 
lus, Intestinum rectum. Genitalia mascula non 
vidi. 

39. Ascaris compar ScHnANK, 

Froelich (Naturforscher 20, p. 46. n, 21. 
Tab. I. Fig. 21, Tab, 2. Fig. i — 3 ) sub nomine 
Ascaridis Lagopodis descripsit; mareni duos, fe- 
minam tres pollices excedere; spicuium simplex 
vidit, quale Ent. II. r. p. 162. obs. i. adnotavi» 
Synonyinon Pvedianum a me liuc relatum 
forsan ad Tricliosomatis speciem pertinet; Froe- 
i,rcH idem ad suam FiJariam Tetricis revocavit, 
sed de Lagopodis neque Tetricis entozois Redi 
loquitur, 

4o- Ascaris leptocephala R» n. sp. 

Am, Gaide Ascaridem recentera attulit a 
se in hydatide lienis Bufonis cruciabi insidente — 283 — 

Junii d. 26. Eerolini repertam, albam, sesqniline- 
arem, Jemineam. 

Habitus fere Echinorhyndii, capite scilicet 
longo, tenui tliscreto, valvulis oblongis obtusis; 
corpiis antrorsum crassius, posteriora versus sen- 
sim decrescens; canda ■a.cuXa.. Tractus intestinalis 
simplex absque divisionibus solitis; circa eundem 
maculae insolitae nigrae. 

Brevi post am, Otto Vratislavia duo spe- 
cimina misit in Salarnandrae pahistris ventriculo 
reperta, quorum aiterum liberum, alterum illi in- 
iixum erat, candida, crassiuscula, maseula, 

Capnt discretum, valvulis mignis obtusis, 
quarum saepe duae tantum visui exlilbentur. 
Corpus antrorsum attenuatum; apice postico ob- 
tuso vel quasi truncato; margine inferiore apicis 
spiculum emittente reflexum, vel apici truncato 
appressum, vel remotum, 

Uremserus deinceps specimina multa misit 
in Bnfonis ignei ventriculo reperta. Unicum 
etiam ni fallor specimen in Probei angnini veu- 
triculo lectum in Mziseo Viennensi vidi. Conf» 
Entozoon dubii generis n. 35. 

Obs. Genus forte novum efficlt; ob valvu- 
las capitis Ascaridibus quidem addidi, sed quem- 
admodum Nematoidea valvulls destituta in com- 
plura genera divisa sunt, ita etiam illis instructa 
oiim piura slstent, et lubentissime ipse Jiaec Con- 
stituissem, si characteres boni ad manus .essent. 
Confer n. 43 et sequentes. 

43. Ascaris brevicaudata Zed. 

Variis ex amphlbiis comparavi entozoa huc 
facientia, valvullsque capitls certe iustructa, licet 
non semper ia conspectum veiiiant.. ... — 284 — 

In Anguis fmg/.lis .^eT nycthemeron splrlfui 
yinl comiiiissi iute^^tino coniplura rtperi specimi- 
na viva, dieque insequente adhuc viventia, Hcet 
aqua cui iiniatabant spiritu haud proiinus libera 
erat. Ornnla leminea, cum descriptione in En- 
tozooh:>gia data (II. i. p.- l66) convenientia. 
Foetus vivi mane aperta cum ovis ruptis et re- 
lictis propullabant , quibuS non adhaerebant, 
cauda licet acutii^sima ut^rnte''. 

Cum haec Maji die(>us ultimis (Berolini) 
observassem, am. Gaede Junio insequente speci- 
mina duo attulit pridie in intesiinis Bufonis ignei 
reperta, et in aqua c^ui splritus vini affusus fuit • 
servata, motus quidem expertia, at prolem vivam, 
quae in matrum corpore vivid^ agltabatur, con- 
tinentia! 

Reperi quoque Junlo in hydatidibus Bvfo- 
nis vhidis mesenterio et vesicae urinariae affixis; 
quales Otto circa ejusdem liufonis oesophagum 
'invenit; singulae singulas continent Ascarldes. 

In Biifoms viridis recto reperta Bremsertjs 
misit, quorum duo spiculum brevissimum, neque 
longissimum quale Zederus vldit exsertum exhi- 
tent; cauda, utl, c, dlxi, ante apicem verrucaruiii 
serie insigni. : ^ ^ 

Caialogus VJennensis hanc specieni etiam 
in Colubri !Natricisy nec non Salamandrae abrae 
et maculoiae intestinis repertam refert. In hac 
ipse quoque reperl, ut Ascaris Salainandrae Ent. 
II. I. p. 199» n. 68» cum brevicaudata coDJun- 
genda sit, 

44- Ascaris echinata R, n, sp. 

Speclei maxlme singularis speclmina duo in 
G(fckone Algesirae reptrta Bk£MSerus misit. — 285 — 

Lineam vix excedit, C<tjmt trlvalve, valvls 
J3fiagnis, acuiiusculis» Corpus antrorsum magis 
attenuatiim, postice retusum, mucronera exliiliens' 
ternunalem longum, tenuissimum, priuium rectuni 
dein inflexum, qualem in nulla specieram*reli- 
tjuarurn vidi. Tota corporis superficies seriebus 
aculfcoriim reflexoruni deusis et trausversis mu- 
nita, qiii in marginibus quam in lateribus rneliuS 
dignoscuntur, ilJic nimirum iiberi, singuli ex la- 
tiore basi exorti. Tubus clbarius rectu?; oeso- 
pbagus tenuis Ijrevis; pro'/entriculus subglobosus 
exignus; ventriculus triplo major, antice obtusus 
et cra<:sissirtius sensim iu intesdnum traxisiens» 

Ohs. Haec quoque species, uti amphibiorum 
Ascarides variae, privi quid habet. Conf. obs» 
ad n. 40. 

45« Ascaris megatyplilon R n. sp. 

Duas Lacertas Iguanas serai, spifitu vint 
servatas, quarum altera coecum- follorutn residuis 
plenum absque entozois, altera autem idem ci- 
bis vacuum at Ascaridibns refertum obtulit. 

Hae dlmidiain ad tres lineas longae, cras- 
fiusculae, llaccidae, quarum plurimae femineae. 

(Japut valvulis tribus acutiu^Jculis. Corpus 
feminae retrorsuni incrassatura tandem ionge su- 
bulatum; maris obtuso truncatuni, genitalt longo 
recto tenui in altero ante apiceiu exserto, ' 

Ob partem, quam pro iniiio cra5;socuin pri- 
mum habui et cum coeco variortam mamnialium 
et aiiphibiorum inagno comparavl,- niegatypblon 
dixi, sed synopseos parte inipressa, nomineque 
Don amplius mutando, res ambigua viderur. 
Tubi intestinalis scilicet pars prima saccum lon- 
gum et ampluxn e£Format; quem excipit aeque — 286 — 

ionga vel in allls speciminibus multo longlor, at 
triplo renuior, hasi in partem tertiam exiguam 
sulirotuhdatn deslnens; huic apposita quarta an- 
trorsum obtusa, crassissima, subovaiis, quam inse- 
quitur quarta inflexa tenuis. Pars prima et se- 
cunda simul sumtae aeque longae aut longiores 
(nam boc variat) quam reliquae omnes. Partes 
hae dlverso modo exphcari possunt; olim pri- 
mam ventriculum, secundam intestinum tenue, 
reliquas intestina crassa dixi; nunc primam pha- 
rvngem, secundara oesophagum, tertiam proven- 
triculum, quartani ventriculum, quintam intesti- 
num, melius aut saltem aeque bene dici posse 
concedo, alias nimiruju species comparando. 

45» b« Ascaris tenuicollis R. n, sp» 

Cel. TizDEMANN, Anatomicorum decus, pro 
sua in me amicitia Ascarides complures mihi mi- 
sit in Crocodili Lucii junioris, Martio 18 '8 Hei- 
deibergae morlul, ventriculo a se rejiertas. 

In hujus tuberculls duriusculls sinuosis ha- 
bitant, ex quibus taiiien facili negoiio extrahi pos- 
Sunt; noniuiiiae totae aibae, piurimae anteriori 
parte fuscescentes, quatuor ad septem vlineaS 
longae. 

Capvt nudum, discretum, valvulis tribus 
raajuscuils obtusis. Cor/jz/x uirinque, praesertini 
tamen versus anteriora attenuatum, Canda maris 
incurva obiique truncata, apice brevi acutissimo 
lerminata; ante quem spicula duo inaequalia, quo- 
rum alterum interdum latet, sita sunt; cauda fc 
viiiiae recta depressa subulata. Membrana .•.audae 
utrin<iue tenuis. 

Obs. Amicus Crocodili tunicam ventriculi 
internam parvuiis et copiosis abscessibus cum ex- — -26/ 

crescentiis rubejiis .obsitam vidit.- Pars ventnculi 
cum Ascaridibus transmissa spiritu viru contra- 
cta niiiil nisi tubercula dicta ostendifc 

46. AscarJs extemiata i\. n. sp. 

Am- Bremser specimina complura misit iu 
intestino recto Lacertae viargaritaceae AJgesirae 
reperta, omnia feminea, tres quatuorve lineas 
longa» 

Capitis valvulae passlm subconspicuae. Cor' 
pus utrinque, magis tamen antrorsum attenuatvim. 
Cauda obtusa iN longum et tenuissimum mucro- 
nem subito extenuata, 

Tuhus ciharius singularls. Oesophagus te- 
nuis rectus brevis, subito in ventriculum subglo- 
bosum transiens, a quo intestintim incipit, pr£- 
mum crassiusculum, dein anc^ustius, siraplex, ano 
satis magna distantia a lato caudae apice teruii- 
nato. Vulva haud longe a capite distat, pone 
ventriculum sita. Ovicluctus crassiores, versus 
caudam ubi revolvuntur, in tenuiores abeunt» 
Ovoy qualia in nuilo hactenus vidi entozoo, li- 
nearia, longissima, parallelipideda; marginibus la- 
teralibus aeque rectis ac antico et postico trun- 
catis, ut si anguloruju cirri adessent, cum Squa- 
lorura ovis comparari possent. Amnion tunica 
externa fere triplo brevius, ovale# 

Ova ista fere novum genus arguunt, 

Obs, Amicus quoque verraiculos quatuoc 
misit, vix lineam longos, capillo multo tenuiores, 
in spiram planam convolutos, in musculorum tu- 
berculis (an potius hydatidibus ?) Lacerbae marga- 
ribaeeae repertos. Horum caput trivalve, corpus 
antrorsum magis attenuatura, apex caudae brevis 
acu.tiusculus, Num priorum sobolem sistant? — 288 — ' 

47« ^scaris leptma R n. sp» 

BreMserus comphira specimina mlsit in in-- 
testinis Testudinis Mydae repcrta, tres ad octo ii- 
neas longa, tenera, suhptliucida. 

Caput discretum, valvulis tribus ob{u?is, 
saepe optiuie conspicuis, saepe, forsan ob pharyn- 
gis partem protrusam, obscurioribus, quo antica 
pars nodulosa vel pnpillosa apparet. Corpus a 
capite sensim latescit, Jevnnae in caudani lon- 
gam, exquisite subuiatam et rectam transiehsj 
maris cauda crassa inflexa, acumine aeque iongo 
ct subulato ac feminae, sed fortiter reflexo, 

Ante apicem istum reflexum spicula duo 
srecta et brevia, pone quae corpus tertium cylin- 
dricum obtusum illis duplo et bi-evius et crassius, 
Oviducbus ovulis oblongoovalibus replcti Tubus 
ciharius oesophago longo posleriora versus sen- 
sim incrassato, tum ventriculo subrotundo parvQ 
et intestino a crassiore apice sensim attenuatp 
constat. 

Specles cauda maris longe subulata et geni- 
talibus masculis distinctissima, 

48* Ascaris microcephala R. 

In Entozoologia (IL !♦ p. 167. n. 3T.) spe- 
clmen femineum descripsi ab ahi. Nitzsch in 
Ardeae coniatae abdomine Majo repertum et be- 
nevol6 mecum communicatum. 

Arimini Aprilis d- XXIX. in j4rdeae Ny* 
eticoracis oesopha^o et veiitriculo compiura, ali- 
quot etiam inter ventriculi tunicas et qua partem 
egrtssa et adiposae tunicae ventricuium cingtnti 
iramissa reperi specimina viva^ quorum unum 
maM-uium fuit. — 289 — 

Crassitie longitudiuis ratione hablta excel- 
lunt, quo ab alf liibus v, c A^c. spiruligera diffe- 
TUTit, et sirnilitudo qu;ledam curn Cucullano ascaro- 
ide GoEzii oboriatur; speciinina tunicis involuta 
liberis tamen minus crassa sunt. 

Apex caudae brevissimus incurvus, ante 
quem spicula valde longa, incurva, breviora ta- 
mea illis Ascaridis spiculigerae. 

50. Ascaris sulcata R. n. sp. 

Am. Bremser aliquot specimina mislt in* In» 
testinis Testudinis Mydae reperta, unum ad qua- 
tuor cum dimidio pollices longa, pro longitudine 
plus minus crassa, quorum unum (e majoribus) 
inasculum. 

Caput valvulis tribus majusculis instruclum,- 
discretum. Corpus utrinque., magis tamen an- 
trorsum attenuatum; cauda maris iuflexa, feminae 
recfjuscula, aplce (utriusque sexns) conico bre- 
vissimo acuto, Ante hunc aiius et spiculura. 
XJnum scilicet, rectum, breve, tantum vidi; aite- 
rum tamen non deerit, sed certc latuit. 

Membrana corporis nulla, sed iinea utrin- 
que impressa, unde nomen triviale desumsi. 

Obs. In intesfino tenui Testudinis indicae 
femineae versu? finem Novembris, synopseoS 
parte jam typis impressa, unicara offendi Ascari- 
dera seX pollices longara , femineam, sordide al- 
bam, antrorsum magis attenuatam, postice lineam 
crassitie superantem, capitis discreti valvulis di- 
stinctls obtusis, corpore utrinque sulcato, apice 
caudali brevi conico et acuto. 

Ob corpus sulcatujn neque alis instructum 
huc neque ad Assaridem holopteram n. 71. re- 

T — 290 — 

/ero, licet haec pariter in Testudine terrestri 
(graeca) reperta sit, sulcata supra descripta autem 
in Testudir.e marina occurrat» 

51. Ascaris spiculigera R, 

In trium Pelecanorum Carbomim oesophago 
6t ventriculo Ascarides complures reperi tam ma- 
sculas quam femineas, cum \\\is Onocrotali in En^ 
tozoologia dcscriptis protinus congruentes. 

Aves, Kilonii die II vel III Maji a cl. Pe- 
TERSON Historiae naturalis Cultore ardentissimo 
glande plumbea trajectae et aqu<ie vitae commis- 
"sae Berolinum mandatae sunt. Die XIV Maji 
alteram avem spiritu fortiter impraegnatam ape- 
riendo Ascarides in oesophago et ventriculo rigidas 
et motus expertes reperi, neque in aqua frigida 
reviviscefcant, calida vero afFusa, dum tepida iie- 
bat, omnibus vita et motus reddebantur, qui ta- 
men fervida afiusa subito evanuerunt nullo modo 
revocandi. In reJiquis duobus Carbonibus die 
instquente examinatrs nonnisi vere mortuas of- 
fendi. 

Eandem speciem in Velecanis cristato et 
pygmaeo repertam Catalogus Viennensis habet, 

54' Ascaris labiata B» 

Quam in intestinis Muraenae ^nguillae Gry- 
phiae Auiiusto rtperi (Entoz. II. i. p. 172. n. 37.), 
Neapoli Junio in Muraenae Congri majoris inte- 
stino infimo solitariam offendi, albam, undecim 
lineas longam, anteriora versus magis attenuatam, 
capitis valvulis maximis, cauda depressa, intesti- 
Ziis ex media corporis parte cito prolapsis. 

Qham ibidem Julio in Muraenae Myri peri- 
toneo testicuios nectente reperi solitariaxnf sex — sgi — 

ilneas longam antrorsum magis attenuatam, cauda 
depressa acutiuscuia, <lubius huc refero, quia ca- / 
pitis valvulae mediocres erant, iieque uiaximae, 
quales in A. labiata inveniri solent. 

Obs. Ascaris nostra in Zool. Dan. Vol. IV^ 
p 32. Tab, 147. D. r» 2.) ab Abildga.audio de- 
scripta et delineata sistur. Vocatur Atcaris Aii- 
guillae (filiformis posfice incrassata), Corpus 'dl- 
citur filiforme, tres cuui dimidio pollices longum, 
albuui, antice attenuatum truncatum , postice in- 
crassatum apice setigero acuminato; lineis latera- 
libus aureo - viridibus, intestinis candidis. In in- 
tesiinis M. Anguillae. Vixit triduo in aqua plu- 
viaii. — Ipse neque tantam, neque taiibus colori- 
bus splendentem vidi, 

56. Ascarife cra?sicauda R. n. sp. 

Am. Bremser speo.imina complur^ mislt in 
intestinis Labri Tincae reperta, quinque ad qua- 
tuordecim lineas longa, mediocris crassitiei, alba, 
feminea. 

Valvulae icapitis tres distinctae, saepe hlan- 
tes, ut singulas numerare liccat, alias duae tertia 
melius conspicuae, niagnae, tr,uncatae. Corpus 
utrinque, magis tamen antrorsum attenuatum. Cau- 
da obtusiuscula; interdum papillae miijimae ter. 
minalis species adest ; prope apicem caudalem 
tuberculum magnum , in majoribus specimini- 
bus quam in minoribus pro portione majus. An 
vulva hac in spccie tantopere descendit? CooiiF, 
Asc, spinicaudani n. 13. 

59, Ascaris obtusocaudata Zed» 

Am. Otto duas mecum communicavit Asca- 
rides ki SalTiionis Farionis iuteslinis a se repertas, 

T 2 — 292 — 

ilterain octodecim, alteram novendecim lineas 
longam, utramque valde crassam, parte antica. te- 
nuiore. 

Valvulae oris distlnctissimae, Membrana 
lateralis, cjualem ex Zederi descriptione in En- 
tozoologia retuli, utrinque in cauda quam in ca- 
pite niagis coit. Minoris cauda apicem obli- 
quum brevem obtulit; majoris autem speciminis 
apex caudalls recius, apertura exigua perforatas, 

6i, Ascaris rigida R. 

Ain. Eremser specimina trla misit in Lo- 
pliii piscatorli tubo cibario reperta, alterum mas- 
culum duodefim, reliqua feminea quinque et 
undecim lineas longa, cinereo-fuscescentia, antror- 
sum magis attenuata, 

Cauda maris incurva cuspide tenui termi- 
nata, spiculo longo simplici, Cauda feminae 
depressa, apice papillari, 

63. Ascatis incnrva R. n. sp. 

I)um Synopsin conscripsi nonnisi specimina 
duo ad manJis erant, a cel. Spedalieri, Professore 
Ticinensi accepta Dedit niuiirum cl. vir particu- 
lam inteslini Xiphiae Gladii in qua tubercula ade- 
rant Ascarides continentia. Hae contortae septem 
ad octo lineas loiigae, tertiam lineae partem cras- 
sae, anlrorsum jnagis attenuatae, capitis valvulis 
exlguis sed distin&tis, caudae apice longiusculo 
semitereti acuto incurvato. 

Syijopseos parte impressa Xiphiam Gladium 
accepi sexpedalem die Octobris XXIII in Bal" 
tico captum, quem d. ejusdem mensis XXX ex- 
aminavi, cujusque in branchiis, oesopliago, sed pfae- 
sertim in ventriculo et duodeno plurimas reperi 
Ascaridfcs, aut albidas aut rubellas, unuoi ad qua- — 295 — 

tuor cum cHmidio poUIces longas, torpidas, quaft 
aquae coinmissae, paucos citoque cessantes mo- 
tus ediderunt, dum Tetrarhynchus attenuatus quem 
in ejusdem bestiae abdomine reperi per triduum 
vixit, Bothriocephali autem in recto vel hujus 
tuberculis obvii nullum vitae signum manife. 
starunt. 

Ascarlc^is nostrae c^apuS: subdlscretura, val- 
vulis trl])us distinc.rissimis obtusis. Corpus utrin- 
que magis tamen antrorsum attenuatura. Cuuda 
jTians intorta, apicis obtusi papilla minima conica, - 
ante quem spicula duo incurva longiuscula. Cau- 
da feminae apice longo tenuissimo subulato de^ 
presso. Neque ova neque foetus vidi. 

Ohs. Specimina a cel. Spedalieri accepta II- 
lls a me repertis minora et habitaculo in tubercu- 
Hs quodammodo aiienata videntur. Ipse in Xi- 
phiae tuberculls nonnisi Botiirlocephalos, sed in- 
feriori intestini loco, reperl, dum illa Ascarides 
continentia superiori occurrisse videntur. Cl» 
Risso (lcbthyologie de Nice p. loo.) se in Xlphi- 
arum ventriculo copiam maximam vermium exi- 
guorum albidorum cellulis inclusorum reperisse 
refert, quod renqi confirmat. Quae de irritatione 
horum vermium Xiphiam voracem et furiosum 
reddente addlt, imaginationi debentur, cui cl* vir 
saepe indulget. 

64. Ascaris clavata R». 

Am. Gaede duas Ascarldes dedit in Gadi 
Merlangi abflomine a se repertas, alteram decem, 
alteram quatuordecim lineas longas , femineas, 
an propriam specJeni? 

Caput discretum trivajve; Corpu» utrinque — . 294 -r ' ■ 

magls tamen anterlora versus attenuatmn; Cauda 
acuta, acuminc satis longo» 

Ipse Augusto in Gadi jdeglefiiu faucibus 
duas reperi Ascarides, alteram quindecim, alte- 
ram viginti octo lineas longas, quae capite nec 
tamen cauda cum clavata conveniunt, ut maribus 
non visis gpeciem dubiam.^relinquam. 

Plarum caput valvulis distinctissimis brevi- 
bus et latiusculis alaque utrinque lineari instru- 
ctum; corpus utrinque magis tamen antrorsum 
attenuatum; caudae apex obtusiusculus» 

65. Ascaris collaris R. 

Quam Neapoli in Pleuronecte manco reperi, 
eandem esse speciem ac illani, quam olim in Pleu- 
ronectibus Fleso et maximo inveni, crediderim. 

Pl. manci hepati Ascaris haecce Capsulari-» 
arum modo orbiculum spiralem efficiens afiixa 
erat, quo loco, verme soluto, visceri impressio 
cjusdem formae remar.sit» 

Ascaris vera est, capite truncato , corpore 
anteriora versus niagis atteimato, cauda depressa 
acuta; ceterum novem lineas longa et alba. 

68. Ascaris cuspidata R, n. sp. 

In diaarum Geobmpis NasicQrnis larvarum 
ititestino colo Berolini Maji d. IX. (neque po- 
stea) quatuordecim reperi specimina candida, 
unam cum dimidio ad tres lineas longa , fe- 
minea. 

Capub continuum gracilescens, ore trivalvi, 
valvulis exiguis, membrana utrinque tenuissima; 
corpus utrinque magis taraen versus anteriora at-. 
tenuatum; cauda obtusa subito in cuspidem ter- 
minalem iongam tenuem abiens, Cutis corporis 
subtiliter crenata. — 295 — 

Oesophagus tenuis sensim sed pamnipcr cras- 
sescens in proventriculum subglobosumdesinlt, qui 
subito in ventriculum magnum antrorsum obtu* 
sum, postice oblique decrescentem abit; intesti- 
num parura tortuosum subaequale, nigresceris.' 
Oviductus ova ovalia, nigrescentia, forsan iinrna- 
tura continebant. 

70, Ascaris cephaloptera R. n* sp. 

Cel. Nesti, Musei Zoologici Florentini Dir, 
rector meritissinius, Ascarides duas dedit a Vir- 
1'era Bedl recentissime oblata deorsura d.ejectas, . 
albidas, alteram duos poUites totidemque lineas, 
alteram fere tres poliices longam, utriusque di-. 
anietro transverso lineam dimidiam superante» 

Capuk exiguum, valvulis tribus minutulis; 
corpus antrorsum maxime, postice parum attenu- 
atum; apex caudae obtusiusculus, Membrana ca- 
pitis utrinque brevis semilanceolata, vel fere li- 
nearis; reliqui corporis nulla. 

Confer speciem insequentem, cujus totura 
corpus membrana illa utitur, unde utriusque 
nomen petii« 

71. Ascaris holoptera R. nrsp. 

Am. Bremser specimina misit tria in inte- 
Stinis Testudinis graecae a se reperta, quorum 
ina<:culuni tres cum dimidio pollices, feminea 
quatuor pollices et duas, quatuor pollices et 
octo lineas longa sunt, longitudinis rationc hdbi- 
ta plus minus crassa. 

Caput discretum trivalve, corpus anteriora 
versus rnagis altenuatum; cauda inllexa, apice 
brcvi papiilari acuto, ante quem in sp«cimitie i-rr. 296 — ? 

masctilo spiculum rectum et obtusum, brevc» 
Membrana lateralis tenuis utrinque totum corpus 
decurrit- 

Obs. Confer speciem praecedehtem ; sed 
praesertim Asc. sulcatam n. 50. in Testudine in- 
dica repertam, membranae lateralis deiectu di- 
stinctam. 

72. Ascaris Serpentulus R. 

In Entozoologia (Vol. II. i. p. ipr. n» 53.) 
speclmen femineum descripsi ab am. Bralnio 
mecum commuiiicatum. Fkoelich (Naturforscher 
St. ^29 p 44. n. 19. Tab. i. Fig. 17, 18.) pariter 
femineum, in Ardeae cinereae intestinis tenuibus 
Calendis Jtalii a se rtpertum sub nomine Ascari' 
dis Ardeae descriptum et delineatum dedit» 

S p e c i e s du h i ae. 

75- Ascaris Tigridis. 

In Museo Viennensi unicum vidi speci- 
men, fere maceratum, quinque lineas longum, 
capite obtuso alato, cauda acutiuscula, 

^2. Ascaris Delphini. 

Henkicus Juliub Lebeck (Neue Schriften 
'der Berl. Ges. Naturf. Freunde, B» 3. S. 282.) 
Ascarides refert plurimas vivas pollicares in ore 
ct ventriculo JDelphini gangebici repertas. 

85« Ascaris Laniorum» 

Froelich Naturforscher St. 2g» p, 40, n» 
16. Ascaris Collurionis. 

Cl. vir in Lanii Collurionis junloris intesti- 
nis tenuibus Julio quatuor specimina tunicis — 297 — 

fortlter infixa reperit , fere pollicaria, crassiu- 
scula, albicla, (juoruin -descriptionem dat inse- 
queiifem. 

Caput rubellum, emarginatum, valvulis sa- 
tis distiuctis, quarum quatuor adesse videntur. 
Corpus utrinque attenuatum. Apex caudae bre- 
vis, acutiusculus, depresso- excavatus, ante quem 
anus, Mfmbrana lateralis tenuis, crenulata, utrin- 
'que a capite ad posteriora decurrit. — Intesti- 
iiuiii, cujus rei jam supra exempla attuli, etiam 
hac in specie auctor perperam fissura et in po- 
steriori vermis parte duplex fingit. 

Catalogus Viennensis Ascarides Lanii CoU 
lurionis et L. minoris intestinales enumerat» 

85* Ascaris Corvi glandarii. 

Am. Otto specimen femineum misit, quod 
aeque parum characteres specincos obtulit, ac 
illa aliorum Corvorura mihi visa, semper fe- 
minea. 

87. Ascaris Picae. 

Novembri mense Gryphiae in intestlnis te- 
nuibus Corvi Picae quatuor reperi specimina fe- 
minea, bi-vel tripollicaria, crassiuscala, flavescen- 
tia, intestino fusco translucente, maculis hinc in- 
de rubris, an accidentaUbus et ex sanguiue hausto 
oriundis. 

Caput exiguum discrctum, valvulis parvis, 
membrana laterali nullibi conspicua-; Corpus utrin- 
qufc acqualiter attenuatum; cauda acutiuscula» 

MT.-ibus non visis neque hanc neque aii- 
^>rum Corvorum Ascarides distiuguere valeo. — 298 — 

Qi. Ascaris Ciconiae. 

RosA (Lettere zoologiche p. 4.) se in ven- 
triculo Ciconiae ni^rae inter pabulum iion dige- 
stum Ascarides duas pollicem dimidium longas 
reperisse rtffcrt. 

95. Ascaris Glareolae, 

In intestinis coecis Glarenlae austriacae hsx- 
mini Aprili quatuor reperi specimina, alba, sex 
ad octo lineas Jonga, viva. 

Caput valvulis magnis truncatis; corpus re- 
trorsum magis atteuuatum, parte antica inflexa; 
cauda longa recta acuta, ante quam vulva; anus 
versus illius apicem. Propria videtur species. 

96. Ascaris Sternae, 

Duarum Sternarum nigrarum adhuc calenti- 
um intestina Arimini Aprili examinavi, quae ex- 
tus hydatidibus exiguis .vix quartam lineae par- 
tem aequantibus obsita vidi, Plarum singulae 
duplici constantes tunica Nematoideum spiraliter 
convolutum, valde exiguum, iiuUos motus edens 
obtulerunt, pro longitudine crassiusculum, cau- 
da obtusa cum parva papilia terminali utens, cu- 
jus autem caput extricare non licuit, ut dubie 
huc referam, Ascaridum aeque mlnutarum hyda- 
tides incolenlium analogia commotus, 

102. Ascaiis Torpedinis. 

Am, Bremser duo spf^cimina misit, in Tor' 
ptdinis (certe marnioratae) ventriculo reperta, 
tres quatuorve liiieas longa, tenuissima, utrinque 
aequaliter attenuata, fere stricta , capite acutiu«;cu- 
lo, valvulis haud dignosoendis, cauda recta de- 
pressa acutiuscula. — 299 — 

106. Ascaris Ortliragoriscl. 

In aqua, cui Orthragorisci Molae intestina 
Neapoli Julii d. 26. imraiseram, die insequente 
duas exiguas reperi Ascarides vivas, feniineas» 

107. Ascaris Hippocampl. 

In intestino Syngnathi Hippocampi Arlmini 
Aprili Ascaridem reperi vivam, femineam, sex li- 
ijeas lcngam, tenuem, utrinque aequaliter attenu- 
atam, cauda acuta. 

108. Ascaris Centrisci. 
Multos Centriscos Scolopaces Neapoli Julio 

examinando in duorum peritoneo singulas reperi 
Ascarides, parvas, crassiusculas, utrinque aequa- 
llter attenuatas, femineas. 

109. Ascaris Ophidii barbati. 
In Ophidii harhati mesenterlo Neapoli Ju- 

nio quatuor ofTendi Ascarides, tres ad quinque 
lineas longas, albas vel rubellas, antrorsum ma- 
gis attenuatas, cauda acutiuscula depressa. 

110. Ascaris Ophidii imberbis» 
In Ophidii imherhis mesenterio NeapoIiJu- 

lio unicam inveni Ascaridem octo lineas longam, 
tenuera, capitis truncati valvulis mediQcribus, cor- 
pore antrorsum magis attenuato, cauda acutiuscula 
depressa. 

111. Ascaris UranoscopL 
Irt aliquot Uranoscoporum scahrorum perito- 

K neo variarum abdominis partium Neapoli Junio 
et Julio Ascarides reperi vividissiinas , albas, te- 
nues, qulnque ad duodeclm lineas longas, antror- 
sum ma^is attenuatas. 112, Ascaris Gadi minuti. 

In Gadi vnnubi ahdomine Arlinini Majo 
Ascaridem rtperi solitariam , femineam, sesqui- 
pollicarem-, antrorsum minus atcenuatam, apice 
caudae inflexo acuto, 

115. Ascaris Pliycidis. 

Inter Blenuii Fhycidis appendices pyloricas 
Arimini Majo duas reperi Ascarides novem li- 
neas longas, albas, vivas; capite parvo discreto, 
valvulis disiinctissimis, corpore utrinque aequa- 
liter attenuato, cauda brevi acuta divaricata, ante 
quam tuberculum. Canalis intestinalis rectus. Ge- 
nitaiia haud conspicua. 

Species propria videtur, quae divaricata vo- 
cari posset, 

11 5» Ascaris Scorpaenae* 

In \v\it.st\uo Scorp.aenae 6'c7o/ae magnae Ari- 
mini Apriii unicam reperi Ascaridem vivam, al- 
bam, quindecim lineas longam, antrorsum valde 
attenuatam, parte postica crassiore niinus decre- 
scente, apice caudali obtusiusculo depresso. 

116. Ascaris Fabri> 

In intestino Zfiiis Vahri Arimini Aprili 
Ascaridem reperi poljicarem aibidam, valvulis 
disiinctis instructam , posteriora versus magis at- 
tenuatam, haud confundendam cum Capsulariis, 
quas hiter ejusdem piscis appendice": pyloricas of- 
fendi, ad entozoa dubii generis relatas. 

1 1 8- Ascaris LinguatuTae. 

In Plcuronectrs Lr/iguatulae mesenterio Ne- 
apoli Julio unicam reperi Ascarldeni, capitis val- — 301 — 

vulis exlguls sed distinctis, corpore utrlnque pa- 
rum attenuato, cauda obtusiuscuki, 

119. Ascarls Maenae, 

Sparorum Maenanim quatuor intestlna Arl. 
niini Aprili aquae iirimisi, in qua dle insequcnte 
sex reperi Ascaridis vividissiuias., albas, tenuissi. 
mas, tres quatuorve Hneas longas, capite valvu- 
lis exiguis instructo, corpore retrorsum magis at- 
tenuato, cauda acuta depressa, tubo intestinali 
recto, Confer speciem insequentem» 

120» Ascaris Boopls^ 

In Spari Boopis peritoneo intestinali Arl- 
mini Majo Ascaridem reperi solifariam vivam, 
tres lineas longara, tenuissimam, rubellam; capite 
triv?dvi; corpore retrorsum magls attenuato; cau- 
da acuta, depressn; canali alimentarlo recto fusco*. 
Cum praecedente eadem videtur» 

121. Ascaris Spari Spicre. 

In Spari Spicre dlcti peritoneo Neapoli Ju- 
nk) ultra quinquaglnta reperi Astarides, tres ad 
quinque lineas longas, albidas vel rubellas, capite 
obtuso trlvalvi, corpore antrorsum magis attenuato, 
cauda depressa obtusiuscula. Omnes feminae vi- 
sae sunt, quarum nullum sexus discrimen dete- 
gere potui. 

123. Ascaris Cynaedl. 

In Labri Cynaedi perltoneo Neapoli Junio 
Ascaridem reperi exiguara, utrinque aequaliter 
attenuatam. 

124- Ascaris Labri lusci* 

In Labro lusco Neapoii Junlo complura re- 
peri specimina, partim periioneo intestinali inhae- — 302 — 

rentia, partim intra hepatis tunicam latentia, viva, 
alba, pollicem dimidium vel integrum longa: ca- 
pite truncato trivalvi, corpore antrorsum magis 
attenuato, apice caudae depresso acutiusculo» 

125. Ascaris Novaculae* 

In Coryphaenae (Labri) Novaculae peritoneo 
Neapoli Junio et Julio solitariam reperi, rubel- 
lam, quinque lineas longam, tenuem, valvulis 
oris distinctis, corpore antrorsum magis attenuato, 
cauda depressa acutiuscula. 

12 6» Ascaris Sciaenae. 

Jn Sciaenae Umbras magnae peritoneo Spe» 
ziae Augusto plurimas reperi Ascarides rubellas, 
tres quatuorve lineas longas, retrorsum magis at- 
tenuatas, cauda acuta. 

i2g» Asccris MuUi. 

In MuUi ruhescentis intestino Arimini Aprili 
unicam reperi Ascaridem vivam, sex lineas lon- 
eani, albam, antrorsum magis atienuatam, capitis 
valvulis exiguis, apice caudae depresso, obtuso; 
iractu cibario recto, 

129, Ascaris Lyrae. 

In Triglae Lyrae mensenterio Neapoli Ju- 
nio unicam reperi Ascaridem vivam, albam, sex 
lineas longam, tenuem, antrorsura magis attenu- 
atam, valvulis capitis distinctis, cauda depresSa 
acutiuscula. 

134. Ascaris Sauri. 

In Osmeri Sauri mesenterlo Neapoli Junio 
tres reperi Ascarides, tres ad sex lineas longas, 
albidas, antrorsum inagis attenuatas, cauda de- 
pressa, acutiuscula, femineaSt — 305 — 

136. Ascaris Aro;entina6, 

Triginta ad quadrag'nta Ar^entinas SyJiyrae- 
nat Romae ^lajo secando, in unicae abdomine 
Ascaridem reperi liberam, femineam, quindecira 
lineas longam, teniiein, ar.teriora Versus magis at- 
tenuatam, capite obtuso -truncato, valvulis disiin- 
ctis mediocribus, apice caudae depresso, brevi, 
obtusiusculo. 

137. Ascaris Atlierlnae. 

In infestino Atheriuae Hcpseti Neapoli Ju- 
nio Ascaridem ofTendi quatuordecim iineas lon- 
gam, crassiusculam, antrorsum magis attenuatam, 
cauda depresfa obtusa. 

Alias exiguas tres ad sex lineas et quod ex- 
currit longas, passim antrorsum crasslores, ple- 
ruinque graciliores, peritoneo implicitas reperi, 
an ejusdem speciei? 

138. Ascaris Clupearum. 

Froelich Naturf. 29. p. 50. n. 24. Ascaris 
Harengum. 

Ascaridem vocat filiformen, corpore aequali 
Mtrinque submarginato, cauda obtusa. Pollicem 
superare, crassitie pilum equinum aequare, utro- 
que fine spiraliter involutam esse. Capitis val- 
vulas exiguas vix observari posse. Caudam co- 
picam obtusissimam, apice peilucidam, vix a ca- 
pite distingui. 

Ipse nonnisi Filariam Capsulariam n, 13. in 
Harengis saepissime dissectis reperi, et cl. viruin 
iliam ingenio indulgendo Ascaridem vocasse cre- 
diderim. l^ua repererit, non indicat, sed Gordi- 
um harengum Bi.ocHn citando , quem pariter ad 
FiiariajacL laudayi, ia ilU.us abdomine cerie oifendit. — 304 —^ 
140. Ascaris Lucani. 

Froeli€h Naturf» p. ^r» n. 25. Ascaris-Lu- 
cani. 

Clariss, vir ex ano Lncani CapreoU satis 
multas se expressisse refert Ascarides vix duas 
lineas longas, tenuissimas, pellucidas, c^da su-. 
bulata. 

porsan ad Ascaridem cuspidafam n* 68. per-' 
tinent, 

Genus X. Ophiostomai, 

Genus '(listinctissimum, cujus tamen paucae 
innotuerunt species. Quani olim P\'Schf.ri au- 
ctoritate commotus huc revocavi Cystidicolam, 
autopsia innixus ad Spiropteras (n. 15,) amandavi, 

1. dphiostokia crista»um R. n. sp. 

Rictularia crisfata. FiIoexich Naturf. 29. p. 
7. Tab. I. Fig. 1—3. 

Vir clarissimus 1. c, specimina in intestinis 
Muris sylvaiici tenuibus hoc loco dilatatis se re- 
perisse refert, sed in littei-is ad BRi.M.«ERUM datis 
hoc revocat et sese Bictuiariam in iniesiinis tenu- 
ibus Myoxi muscardini offendisse auctor c^^x. Spe- 
cimina Musti Viennensis vere caesarei iisdem locis 
in Myoxo GUre et JJryade repena sunt. 

Specimina Froelichii undtcim ad tredecim 
lineas longaj utrinque siibattenuata, ex cinereo 
alba, iii falior, feminea. 

Capub contiruum, rbtiihdalum, bilabiatum, 
ore inferO; lahio superiorc galeaio (crisiafo, mi- . 
nus bene cl. viro dicto)^ injeriore depresso, trun- 
catq, dentibus duobus adscendentibus, brevi«si- 
mis, conicis, pellucidis (ex rictu adscendere vi- 
sis) muniio. CqUutii ad vuivam usque denticuia- — 305 — 

tum* Corpus aequale post mortem crenulatum» . 
Caucla hrevis, coinca, cbtusa, mucrone brevi, ri- 
ina exigua transversa (ani). 

Tractns inte.Uinalis pone caput dilatatus, 
mox contractus, tum rectus per mediam corporis 
partem decurrens, dein ad latus (ad inferiora po- 
tius?) accedens, Iiaud procul a cauda in saccunx 
dilatatus, ex quo canalis brevis et tenuis ad ri- 
mam dictam abit. 

Circa tubum intestinalem vasa tenuia ccn- 
torta, in quibus auctor neque prolem neque ova 
observavit» Vulva bilabiata, labio anteriore mi- 
nore et magis rotundato. 

Os vivorum (per quinque dies observato- 
rum) parum mobil^, labiis tantum parum vel ad- 
diictis vel abduciis; mortuorum diductum, aper- 
tuni, dentibus visui subductis. Corpus in spiram 
motum. 

Obs. Clar, vlr alterius tantum colli lateris 
denticulos refert, quales assumere vix licet; to- 
tum forsan colium illis obsitum est, denficulos 
enim asymmetricos nunquam in entozois cbser- 
vavi. Crenas ipse etiam tradit in coUum a den.- 
ticulls continuari, quod rem conftcit. 

2, Opliiostoma mucronatum P».* 

In Museo Viennensl specimen in intestmls 
f^espertilionis lasiopteri repertum examinavi, se- 
ptendecim lineas longum, antrorsum tenulus, me- 
dia tanien papilla (an oris tubulo?) prominente* 
Quae ibidem vidi speciniina in Fespertilione 
murino lecta, labiis tantum obtusis utebantur, 

5. OpTiiostoma sphaerocephalum R. 

Ent. II. I. p; 188» ii« 5,0, Asc.iris sphaero- 
cephala, 

U — ^o6 — 

Trla (antummotk) speclmina femlneaGrypliiae 
Junio in^ Acciyeuserii Stmiovis intestinis crassis 
reperta dubius Ascariciibus addidi, Berolini .-mtem 
eodem nifcnse eodemque loco satis mnlta ferai- 
nea, pauca uiascula reperi, quae huc pertincre di- 
dici, septeni ad quindecirn Jineas longa, tenuia, 
caput licet rarius bile tincta, ceterum candida, 

Capvt discretum, superne gibbum, bilabi- 
atum, ore transverso, labio superiore magno, tu- 
mido, bifido, inferiore pariter, sed minus profun- 
de fipso. Corpits utrinque j)arum attenuatura, in 
femina pone mecliuiu vel ad duas totius longitu- 
dinis tertias partes vulva exstaute distincium. 
Cauda maris incurva vel inflexa, semel spiralis 
visa, bialaia, alis striatis mediocribus; apice caudae 
tenui acuto, ante quem spicula duo stiliformiay 
emergunt, Cauda fendnae rectiuscula, depressa, 
aci^ta, Intestinum tenue. 0<yar/z/m. pariter tenue, 
ovis oblongis farctum, vi motrice forti instru- 
ctum, illaque velociter propellens. 

Ohs. I. Caput quo t^ntozoa ista intestino 
fortiter affiguntur tam in vivis quam in mortuis 
examinatu difficillimum est, ut lentibus simplici- 
bus duabus vel tribus conjunctis potissimum usus 
sim. Valde crassum enim est, saepeqiie costa- 
tum vel multialatum (alis striatis) videtur, insi- 
niulque initium tanalis cibarii valde ampliatur. 
Tandem veram indolem cognovi, et Bremserus, ' 
cui spccimina niisi, Ophiostoma esse concessit. 

Obs. 2. Pleurorhynchus cel. Nau (Schrift, 
d. Berlin. Naturf. Gesellsch, 1'reunde. B. 7. S. 
471. Ent. II. 2. p 273. n. 22. Synops. Entoz; du- 
bii gen. n. 4*^,.) capite rotundo et ovulis oblongis 
convenit, et tubulus oris laterajis nonnisi pars — 307 — 

prolapsa videtur. Specimen tantuni unlcum cl, 
viro ad inanus fuit, sex lineas longum. 

G e nu s XI. L i o r /i y n c h u s. 

Genus Jiocce vakle arabiguum. Prima enim 
species, Liorhynchus truncatu-s, quem ante vigintr 
sex annos in Mele Taxo copiosissimum Gryphiae 
rtperi, nuUi praljterea visus est, ixt novo examine 
illujn confirmari vtllem, ; cujus gratia genus con- 
didi. Secunda species, ab Othone Fabricio in 
Thocaebarhaljae ventriculo reperta, maxime dubia 
vifletur, et tertia, de qua mox fusius'agam, for- 
san Spiropteris addi posset. 

5. Liorhynchus dentictilatus R. 

Cel. olim Hub^cer cotnphira specim/na mi- 
sit \x\ Muraenae ^ngiiillae ventriculo reperta, quae 
examinardo varia observavi, cj[uae descriptioni 
Zedtrianae Ent. II, I. p» 249. n. 3. exhibitae ad- 
di posslnt, 

Anticam pirtem Zedero gyratara dictam ma- 
jorihus, reliquam corporis parteui anteriorem den- 
ticulis minutis ct copiosissimis seriatim. munitam. 
video, ut ilii non solum in margine sed in su- 
perficie quoque corporis inveniantur, Cei, vir 
porro spiculum genitale cylindricum refert, sed 
rem magis compositam observo, Cauda maris 
convoluta est, apice incurvo, utrinque membrana 
exstante introrsum alato, quas inter ala? genitale 
fililbrme incurvuni satis lohgum emergit. Ovula 
elhptica,' parva, bbscura, margine tenui pellucjdo. 

Obs. l. Speciminibus" tantum mortuis exhi- 
bltis de oris tubulo emissili nil referre possum; 
si os orbiculare foret, speciem istam ad Spiroptc 
ras amandarem» 

U a — 308 — 

Obs. 2. CuGullanum ascaroidem Goezii; Ent. 
11. 2. p. 254« PrioTioderma ascaroides; Synops» 
Entoz. generls dubii n. 74, in Collectione Goe- 
'ziana Titini vidi et ad Nematoidea utiqTie perti- 
nere didici. Corpus crassum transversim crena- 
tuin forsan seriatim denticulatum est, caput au- 
tem ob spiritum turbidum bene distinguere non 
potui, neque (inspectore Musei, cel. Mangili ab- 
serite) pbialam aperire concessum fuit. Eorsan 
tamen species dictae affinis erit» Ordo II. 

A c a n t li c e p li a 1 a ♦ 

EchinorhyTichnin^ unicum liujus Ordlnis geniis 
ab omnibus reliquis, tam entozois, quain veriui- 
bus Hberis facillime distinguimus. Echinorhyn- 
chus quadrirostris olim huic generi additus, deln 
separarus et cum aliquot speciebus affinibus a no- 
bis in Entozoologia Tetrarhynchi noiiiine enume- 
ratus, sed alioruni tantum auctoritate expositus 
fuit, Ittr autem per Italiam ani;o Igt? facienti 
plurimos Tetrarhynchos vivos , et nuper quoque 
Berolini illos Xipliiae et Te"?tudinis Mydae pari- 
ter vivos observare contigit, qiio omne de hujus 
generis loco dubium dissipatum fuit. Tetrarhyu- 
chi enim non genere sed ordine quoque ab Echi- 
noirhynchis diffenmt et Cestoldeis addi debeiit, 
qua de re infra fusius tractabitur, 

Gcnus XII. Echlnorhynchus, 

Quae de hujus generis anatomla. post En- 
tozoologiae editiouem Innotuerunt, pauca sunt» 
Speciem tamenreperi (Echinorhynchura vasculo- — 310 — 

sum ii» 40-) cujus cutis cl^nsissimo et elegaptissi- - 
nao vasorum rete instructa est. quale hactenus 
nemini isto in ordine tlicium fuit, ut lemuisco- 
rum a proboscide pendentiuin vasa tantummodo 
cognoveriinus. In sectione Mantissae insequente 
anatomico-physiologica reliqua huc facientia in- 
venies. 

Species plurimas satis bene distinguo, neque 
tantoperc variare, ac amico per<^uasum e<^t, aclmi- 
serim; singuias lamen exponendo varietates illas 
se»uper respiciara. 

1» Echinorljynchus Gigas Goeze. 

Froeligh (Naturf. St. 2q. p. 74. n. 41«) se 
specimiiia tres pollices ad pedem longa rtperis*e, 
simul autem mactatores refert exptrientia didi- 
cisse, sues rebas blarulioribus vescentes parunj, 
g-landil)us autem sagiuatos Echinorhynchis maxi- 
iiie pbnoxios esse. 

2» Echinorhynchus Spirula Oi.fers. N. sp. 
Am. Olfers praeter icones specimina dno 
misit in colo et coeco Sinilae Roialiae a se vcr- 
sus finem Stptembris in Brasilia reperta, aherum 
decem, aherum tredecitn lineas longum, hoc 
summa latitudine unam'cum dimidia, apice cau- 
dali dimidiam adaequans. 

Proboscis subglobosa, longitudine vix lati- 
tudinem superante, parte antica paruniper aucta, 
apice intruso, zuicinis duris sexfariani, in quincun- 
cem positis. Colium brevissimum, fere nullum. 
Corpus tenue incipit, celerrime in summam cras- 
sitiem augetur, sensim posteriora versus decre- 
scens, apice postico obtuso; ceterum obiter trans- 
versim incisum, incurvunf, unde cel, vir nomtn — 311 — 

depromsisse videtur, Lemniscos figura exhibet 
magnos. 

Obs. Mainmallum generatim sumtoruan Echl- 
norhynchi pauci, priorum autem ordinuin nulli 
antta innotuerunt, ut Simiae Echinorhynchus niihi 
admiraiionem intulerit. 

6. Eclifnorhynchus oligacanihns R. n. sp. 
Colubri quadriiineati , quem vivuin Romae 
acceperam, Florentiae Augusto mense mortui, in- 
testinoinferiori, pe^itoneo involutuSjEchinorliyn- 
chus adhaesit alhus, duas lineas superans, cras- 
siuscuhis, omnis vitae expers, licet coluber pridie 
exstinctus esset. 

Proboscis subglobosa,.Mfxc/war//OT maximorum 
seriebus tribus armata. Collnm brevissimura. 
Corpiif antrorsum crassius, postei-iora versus pa- 
rum aitenuatum, passimque constrictum, apice 
ohtuso. 

Num tota proboscis exserta sit, primum du- 
bitavi, sed parte illius posteriore pellucida, nul- 
los uncinos visui subducros crediderim* 

Obs. rritestino Colubri passim puncta aiba 
extus adhaeserunt, quorum examen , num Echi- 
norhynchi vel aUorum entOzoorum rudimenta si- 
sterent, certiorem me non reddidit» 

7. Echinorhynchns oligacanthokles R. n. sp* 

Cel. AB Oi.FjERS Coliibri 'olivacci partem inte- 
stini hydatidibus innuntieris obsitam, una cum 
Echinorhyncho laarum incola, Octqbri mense re- 
perto, hujusqYie iconem ex Brasilia misit» 

Specimen ab amico delineatum masculum est, 
quatuor lineas longum ; proboscide brevissima, 
truncata, subquadrata, iinciuorum validissimorum sexfanam posltorum seriebus quatuor instructa ; 
cnrpore cylindrico, passini constricto; vesiczda can- 
dali oviia, Jilo longissimo lerminata. 

Specinieii transmissura Jeniiiicum tres lineas 
longum, praeter vesicae dictae defectum et minp- 
res corporis stricturas, eo praesertim defleCtit. 
quodpars anterior crassior, caudalis vero attenu- 
ata sit. 

Qua nota etiam ab Echinorhyncho praece- 
dente recedit, cujus apparatum n^ascuium quoque 
ignoro, ut species temere niiscere noiuerim, no- 
mine autem triviali affinitatem indigitaverim. 

Ob.f. Coluher oUvaeeus Oi.FiiRS nut nova 
Brasiliae species est, aut inter male descriptas la- 
tet. C. olivaceus, subtus albidus, capitis parte su- 
periore et linea dorsi longitudiriali cupreis, freno 
oculari nigro, caudae apice subulato. Scut. 198. 
scutell. {07, tot. 305. cap. 14. Scutella dorsi oh- 
longa. Bof-tiapo, cobra de cipo. }?iso Erasil, 
42* hist. iiat. 279. Marcgrav. 241. Oxijers. 

8* Echinorhynchus tiil>erosus Zed. 

In Catalogo VienncnSi species haec cum Edi. 
clavicipite n.9, conjungitur; utrumquenon vidi, sed 
Ech. tuberosus aMuLi,Ei'.o diversus et describiiur et 
dtlineatur, quo accedit, luaic in peritoneo, clavi- 
cipitcni autem iri intestinis Cyprini rutili occur- 
risse; Echinorhynchus Carassii tandem (n. 98-) a 
Braumo detectus, et iu Catalogo Viennensi pa- 
riter a reliquis Cyprinorum Echinorhynchis se- 
junclus, cum tubtroso niaxime convcnit et for- 
san ideni est; quibus commotus specieiu suppri- 
mere non ausim. — 315 — 
10. Ecliinorhynclnis globulosus Pi. 

Specimini])US, quae oliin in ±>Iuraeiui ^ngull- 
la reperi, perciitis nuin illa quae postmocluin 
variis in piscibus offendi, exacte conveniant, pro 
certo quiclem contendere nequeo, cum horuui * ol- 
lum brevius reperiam, ac in. Entozoplogia de- 
scrip':^ ; vix taiuen differre crediderim, aut si dif- 
ferant, specitm maxime afiinem constituunt, 

a Muita specimina in intestinis Gohil iijgri 
saepius dissecti Arinuni Apvili, Juuio Neapoli 
reperij jjrobuscide ovali brevi, unclnulorum re- 
ctiusc.ulorum seriebus octo laxe munita; collo 
brevissimo; eorpore oblongo, retrorsum attenu- 
ato , passini antice subventricoso , postice cylin- 
drico» Saepe vesiculas masculas apici caudae 
adpensas, sed etiam ovarra. eodeui loco in aliis 
elapsa vidisse mihi videor. 

Ouae iii Gobiis quatuor nigris et in ultima 
quideia intestini tenuis parte, ante valvulam coli 
offendi, raagis adhuc adEch.globuIosum pertinere 
visa sunt, 

1). In Spari Denticis intestinis Arlmini Ma- 
jo duodecim, tria Neapoli Julio reperi specimina 
llavescentia vel alba, omnibus numeris cum pri- 
oribas convenjentia, 

c. Idem valet de Echinorhynchis duobus in 
Sphyraenae Spet intestinis Neajpoli Junio mihi- 
luet obviis. • f 

d. Nec non de alteris duobus ibidem Julio 
in intestinis Pleurotiectis Linguatulae repertis. 

e. ' In Sciaenac Umbrae magnae intestino 
Speziae Augusto piurlma inveni spjscimina, unam 
cum diinidia ad tres lineas longa , ilava vel pas- 
sira aiba, Proboscis ovalis, sex ad octo uncino- ■#' — . 3»4 — 

rum exiguorum serlebus muiiita; collum brevis- 
simum; corpus of)ior.gum, jfiox aiiteriorfc mox 
media parte incrassatum , apice obtusiusculo. 

f, liKE^fSEKiJS taudexrr multa inisit specimina 
in intestiuis Cohii A}ihyae obvia, omnihus ruime- 
ris cum praece<lentibus quadrantia. JSlarium ve- 
sica caudalis globojsa, passim coilapsa est, qualis 
rarius occurrit. 

11. Et hinoihynchus Pumiiio R. n. sp. 

Speciiuina nonnulla in intestinis L.op}ni 
;t//jcc^om lecta Bremseri benevolentiae debeo, li- 
neaui longa, albida, duriu<^cula. 

Frobnscis brevis, medio paululum incrassa- 
la, vel passim suhglobosa, iincinorum brevissiuio- 
rum serie quadruplici aut sextuplici armata. Col' 
liitn nulhnn. Corput teres utriiique attenuatum; 
apex caudalis aut etuarginajus , aut sacculo glo- 
buloso vel didyrao terminatus. 

Ohs. Ipse in Lophiis saepius, examinatis 
nunquam Echiriorhyhchum oliendi, Speciem di- 
stinctam' credo. 

13. Ednnorhynchus iilohotau<^.atus Zed. 

Am. NiTZSCH tria misit specimina iu Strige 
AliLcone reperta, alterum poliicare, reliqua sesqui- 
pjollicaria. 

Prohoseis medio incrassasata, cnjus ultima 
^ars uncinulnnnn reflexorum, longiusculorum^ se- 
riebus circiier vlginti et quatuor munita Zedero 
pro collo imposuit. Co//m/«' nullum. Corjms cy- 
lindricum, antrorsum parum attenuatum,. apici 
caudali in specimine minore rotundato, papilla 
terrninato. 

i4« Ecliinorhynchus cinctus R. n. sp. » 

Cobthrorinn atrovirentiuni frium quadripeda- 
llum Ariinini Majo examinalorum mesenterium — 5»5 — 

et timicnm intestinorum perltonealem multis ob- 
sit^ vidi corpuscuiis oMongls aliiidis, duas tev- 
tias crrciter lineae partes aetjuantibus^ rnriusli- 
ntam attingentibus; quibus a tunica circumdante 
liberatis et pressione fortiori adhibita, Echinor- 
hynchus sistebatur, lineam quarta tertiave parte 
siiperans, cujus proboscis ovalis, collum vero 
cingulo acultis arinato instructum , corpus ovale 
Vfcl oblongum, apice caudali obtusiusculo exhi- 
bJta sunt. Proboscis uncinoruni densissimoruni 
duodecim ad quatuordecini seriebus, colluih vero 
aruleis reflexis majoribus at laxius dispositis in- 
structum visa. 

Tandem unicum ofFendi Echinorhynchum 
libere peritoneo inhaerentem neque tunicis in- 
volutum, qui perfecte evolutus aliam obtulit spe- 
ciem. 

Hujus duas cum dimidia lineas longi Pro- 
bofcis longissima, teres, in tres partes-divisa, 
quarum-media crassior, tertia autem anteriores 
duas lojigitudine fere superavit. Uncini minutis- 
siini, deiisissimi, refltxi, cjuadraginta circiter se- 
riebus transversis dispositi. Collum nuUum, Cor- 
pur oblongum, antrorsum angustatum, apice cau- 
dali longo tenuiore et obtuso terminatum. Cor- 
puscula duo oblonga a proboscide exorti per 
magnani corporis partem transhicent, 

In Vipeiae liedi, Bononiae Septembri I817 
acceptae et Berolini Majo 18)8 mortuae mesen- 
terio sacculum album oblongum reperi, lineam 
longum, ex quo Echinorhynchum extraxi lineara 
vix excedentem, proboscide longa antrorsum au- 
cta, corpore antrorsum attenuato, parte insequente 
crassiuscula retrorsum descrescente, procul dubio 
huc facienlem. — ' gi6 — 

Nomen triviale ab habitu omnium, quos a 
vlnculis liberavx, vulgari desumsi. 

15« EclHnorliyncbns bacillaris B» 

Cfcl. olim Br/OCH specimlija multa in intesti- 
aiis Mergi minuti xepiivit, sed male et descripsit 
et delineavit. 

. Loiigitudo pollicaris vel sesquipollicaris» 
Trnhascis cylindrica apicem versus aucta, sive 
parte posteriore (Bjlochio collunn dicta) tenuiore, 
inicinoruin seriebus transversis circiter triginta 
(lcnsissiiTie armata. Collinn nullum. Corfnis cy- 
lindricum aequale longissinium. Apex caudae 
inflexus obiusus, vel etiam corpuscqlo variepro- 
ininente auctus. 

Ohs. Bloch caudara rectam et acutam describit 
et depingit, qualem in luillo suorum speciminum 
vidi, Blochiana enim entozoorum, quatenus su- 
perest, collcctio in Museo Zoologico Bero-iinensi 
servatur et phiala ade.9t, cui ipse schedulam sua 
manu exaratam addidit, inesse hunc Echinorhyn- 
chum (praetcrea etiam Capsi.iiarias et Ech, pisci- 
iios). Neque de speciei identitate dubium relin-' 
qui potest: ob liuius Echinorhynchi magnituJi- 
nem, habitum, proboscidem inaequalem, (probo- 
scidem et collum Blochio sistentem), et praeser- 
tim ob cjusdem ova, qualia Blochio dicuntur 
ovalia, neque iinearia vei elonga(a, uti plerum- 
que habentur, 

16. Echinorliyncbus agilis R. n, sp. 

In intestinis MugHis Cephali , Speziae Au- 
gusto mense, novem reperi specimina sesquiluie- 
am ad duas cum dimidia lintas ionga, caiadida, 
stricta turgidaque, nihilo tamen minus liiieis trans- — 31? — 

versis densis striata, quae cum rugis Echlnorhyn- 
chorum flaccidorum non comparari debent, 

Probo.\cis exigna, clavata, suhtetragona, tri- 
bus uncitwrum seriebus laxe armata, quorum anti- 
ci maximi et satis longi, medii minores, postici 
mininii suut. Collum breve. Corjms uirinque at- 
tenuatum, parte ante medium sita reliquis cras« 
siore, dense striatum, Quibusdam speciminibus 
globulus caudalis. 

Vagina proboscidis et colli duobus iigamen- 
tis longis utitur. Motus vividissirni, quantos nullo 
in Echijiorhyncho hacttnus ohservavi, ut suinrna 
velocitate proboscidem et colluni retrahat irerum- 
que exserat, in Sipunculi moduui Motus iste 
tamen cum illo Tetrarhynchi couiparatus valde 
simplex est. 

Striis transversls haud armatis singulare quld 
afFectat» 

17. Echinorhynchus fasiformis Zed, 

Catalogus Viennensls Echinorhynchos ia 
Sahnojiibus Salare^ Thymallo, Trutta, Farione ob- 
vios huc trahit; FKOEriCH autem (Naturf 29. p» 
71 — 73. n» 3Q. Tab. 2. Fig. 12, 13.) Echinorhyn" 
ehum t^arionis ab illo Truttae (proprie fusiformi 
Zederi) luagnitudine exigua, corpore strlato, collo 
brevi et proboscide subgiobosa distinguit, sed 
cum cel. viri pace strias illas laxas accessorias ha- 
berein, et specimina tantum pusilla, duas cum di- 
midia lineas longa invenit. De horum intestino 
quidem loquitur, sed entozoorum anatomen no«i 
curavit* 

18» EchJnorhyrichu.«i Haeruca JEl, 

Speciem TKanis vulgatissiniam in inte^tiniS 
JBufonis ignei iierolixii Martii die 16. xeperi, Sjpe* — 3»8 — 

cimen Tinicum fere tres lineas longum, album, 
proboscide conica, uncinorum tenuium^ spriebus 
sex munita, collo aequali et omnibus reliquis no- 
tis cum .descriptione in Entozoologia {Yol. II. I» 
p, 265. n. 12.) (lala ex asse conveniens. 

In Catalogo Viennensi Echinorhynclnis Bu- 
fonis ignei (Ranae bom1)inae) propria species cli-'' 
<itur, et num ille Biijonis vidgaris in hoc para- 
siticus adsii, quaeritur, Qua de re in opere 
novissimo et egregio (Ueber lebende Wiirtrier 
in lebenden Thieren. p. 21.) am. Brjemser haec 
habet: JEch.^^Haeruca^ qui in Hajia esculenta tan- 
tum habitat, in ventriculo Bufonis cinerei y sed 
cuai Rahae iiiius junioris specimine semidigesto 
simul inventus est. 

19. Echinorhynchiis angustatus R. 

Zedee.0 praeeunte hunc (Ent. II. I. p. 266. 
n. 13.)- ab Ech.affini (ib.p.i!6s.n.i4,) separavi, plu- 
riniorum tamen speciminum comparatione repe- 
lita conjungendos esse didici, quemadmodum 
etiam Catalogus Viennensis illtos conjunxit. 

Froelich (NUturi. St. 29. p. 73.. n. 40. Ech. 
candidus) specimina in Perca /luviatili reperta 
obiter refert, , ; 

Specimen, quod Octoljri Gryphiae in inte- 
stinis 5//«;-/ Glanidis reperi, siientio haud praeter- 
eunduni videtur: candidum, tres lineas longiim, 
tenue; proboscide recta, retrorsj.im vix aucta,un- 
cinorum fortium seriebus tranSivfersis quatuorde- 
cim munita; corpore tereti, retrorsinV» parum at- 
tenuato; apice caudali obtuso, emarginatp, fora- 
mine qnasi hiante. Receptaciilum proboscid's Jon- 
gum obscu-rum, a quo ductus crassus ad apicem 
caudae tendit; circa ductum ovula innlimera a — 5»9 — 

aolita forma (lineari) recedentia, ovalia, an im- 
matura? 

22, Ediinorliynclnis gracilis R. n. sp. 
Speciinina -plurima in intestinis Coracine 

garnil ae Aue^usto reperfa cel. Treuixer berievole 
mecum comtuunicavit,- longiturllne ^ineam ae- 
quantia, vel quarta parte superantia» 

Prohoscis cylindrica, apice rotundata, inter- 
dum subclavaia visa, iincinorum exiguorum serie- 
bus deccm ad duodecim transversis dense armata. 
CoUunt liulluni, nisi partem corporis anticam, in- 
terdum slricttira quodanimodo discretam, ita vo- 
care raavis. Cor/^uj cylindricum, parte anteriore 
aut atquali aut parum inflata, posteriore aftenu- 
ata apice obtuso. Superficies corporis variis in 
speciminibus poros^ maghbS orbiculares passim 
marginatos exh.ibet. I.euinifci ciuo longi a pro- 
boscide exorti posteriora corporis petunf et saepe 
vasa mentiuntur. 

Obs. In Catalogo Viennensi Echinorhyncho- 
runi Coraiiae species duae enumerantur, quo 
commotus dubiam n. 6l, posui. 

23. Echinorhynchus areolatus R. n» sp^ 
Am. BuEMSER specimen misit in intestind 

Motacillae atricapillae repertum, fere tres lineas 
longum. 

Prohoscis cylindrica apice rotundata, parte 
posteriore quasi constricta, uucinorum minutorum 
seriebus circiter viginti trailsversis dense munit. > 
Colluvi nijllum aut brevissimum. Corpus cyhn- 
dricum, utrinque praesertim tamen posteriora ver- 
sus attr-nuatum , parte caudali longa gracili obtu- 
sa» Maculue partis tenuis posticae ope microsco- — 520 — 

pii conspicluntur plurimae, formae variae, cjua- 
drangulae, triangulae, etc, quibus cauda quasi 
areclata redditur, quaeque cum confuiium ,v. c. 
praecederitls) foraminibus rotundis iron confuudi 
debent. Uuctus opacus mediam partis posteri- 
oriS longitudinem legit. — Alia Ecliinorhynchi 
species in Atricapiilae omento occurrit: conf. 
n. 65» 

25. Ecliinorliynclius tumidulns R. n. sp. 

Specimina plurima in inteslinis Crotopha" 
gae Ani slve minoris, quae saepe multitudine ob- 
struunt, Septembri et Octobri in Brasilia reperta 
am. OrFERS misit, alba, duodecim ad septenue- 
cim lineas longa, mascula pro luore niinora. 

Prohoscis vix lineam longa, obiter inspecta 
iinearis, sed attentius examinata inaequalis, medio 
tantillum convexiore, basi iterum increscente, si- 
ve isubconica; uncinorwii tenuissimorura seriebus 
quadragicta et ciuod excurrit ti-ansversis armata» 
Collum nullura. Corpus cylindricum , parte ante- 
rlore ad duarum vel trium linearuui longitudi- 
netn crassiore (tumidula), passlm inaequali, subi- 
to in tenuiorem aequalem abeuute. Caudae inu' 
sculae vesicula lineam fere longa, dimidiam cras- 
sa, utrinque obtusissima, inflexa additur, in qua 
corpuscuia duo subrotunda conspiciuntur, ductus 
vel vasis ope inter se et cum cauda cohaerentia. 
Cauda fertiinea apicem obtusum crassiorem pa- 
pilla minima terminatum et obiter inflexum ha- 
bet. Ova innumera, angusta, sed praeter mo- 
rem brevia et minutula; placentulae solitae non 
destint. 

Ohs. Specles liaec In Synopsi pone n. 13. 
enumerarl debuisset, cum proboscis inaequaUs di- — 321 — 

cenda slt, ex basl mmirum. conica parumper au- 
getur et clemum linearis fiti 

26« Ecliinorhynchus transversus R, n. sp. 
Singularum aviuni quos vidi Eclainorhya- 
clios huc facientes sigillatim reccnsebo. . 

a. Am. Bremser specimen misit in intestino 
Sturui vulsaris vii^tnmn^ quinque lineas supe- 
ians,praeter proboscidem linea dimidia longiorem) 
alterumque sibi esse duplo majus iitteris nian- 
davit. 

Proboscis linearis, vel antlcara partem tan- 
tillum crassior; uncinorum mediocrium (rnajorum 
quam^ in Ech« inicracanthoj .seriebus vigintiqua- 
tuor ad triginta dense armata; corpori transver- - 
slra apposita. CoUum nuilum. Corpus cylindrij 
cum, antrorsura tenuius, apice poStico roiundato, 

b. Idem amlcus Jpecimen quod exannriarem 
mecum communicavit, in intestinb Motacillae 
Stapaziiiac Majo repertum, quinqlie lineas lon- 
gum; -prohoscide duas lineae tertias partes lonaa 
apice rotundata, transversa, uncinorum satis vali- 
dorum seriebus vigintiquatuor ad trigiata munita' 
eoilo nullo; eorpore antrorsum attenuato, dein- 
ceps crassiore, parte reliqua aequali, tenuiore, 
apice postico obtuso. 

c. Ivlisit quoque duo speclrhina in intestinls 
Turdi cy.^nei Septembri 1812 reperta, aherum tres 
cum. dimidia, alterum quinque cum dimidia lineas 
longum, parte crassissima lineam aequante, collo 
nuUo, proboscide corpori oblique vel transversirri 
imposita. 

d. Addidlt demura trla speclmina in intesti- 
nls Tnrdi novae speciei obvia, quatuor ad septem 
lineas longa, proboscide transversa poiyacantha, 

X — 522 — 

^.^rpore crasslusculo et reliquis prlorum notis in- 
sienia. 

K,> 

Ova a forma vulgari deflectunt, solito sci- 
licet et Idtiora et breviora, elliptico -lanceolata, 
duplici tunica constantia, quarum interna sive 
amnios interdum collapsa pro foetu haberi pos- 
set; sed intra hanc aliquoties foetum me vidisse 
mihi visus sum» 

e. f. in Catalogo Viennensi idem Echlno. 
rhynchus Turdis Merulae et saxatili pariter adscri- 
fcitur, 

27, Echinorhynchus mlcracanthus R. 11 sp. 
Motacillam quandam {Becafi^ue dictam, sed 
mlnime Ficedulam Linnaei, pro qua omnes fere 
aves minores in ItaUa venduntur) Florentiae Au« 
gusto examinando in ejusdem intestinis Echino- 
xhynchum reperi flavum proboscide alba, mortu- 
um, licet ave recentissima. 

Corpus decem cum dimidia lineas longum, 
cluas quintas lineae partes crassum, proboscide 
tertiam lineae partem longa» 

Froboscif exia,ua, apice angustata, sive sub- 
conlca, corpori oblique imposita, uncinorum mi- 
jiutorum seriebus muhis, quarum omnes non vi- 
di, armata. Collum nuDum Corpus antrorsum 
ancrassatum, dein aequale, apice obtuso. 

Bkjemserus specimen misit in intestino LoxLae 
coecothraustis repertum, septeni cum dimidia li- 
neas lengum, fere dimidiam latum, casu transver- 
sim rugo«:um. 

Proboscfs brevls, in majore specimlne coni- 
ca, apice protracto, recta (neque corpori oblique 
imposita), uncinis exi;^uis multipHci seric disposi- 
tis; in ciinore specirrune proboscidis exigua par» — 3'^3 — 

exseritur, quo colU brevis species onatur, in ma- 
jore iion o})Servanda. Corpus cylindricwn aequale, 
ap'ce posuco ohtuSo, 

Obt, Specieiti harc a praecedente distinctam 
esse nullus dubito, ceterum variabilem. 

Sg. Echlnorhynchus spiralis R. 

In intesrinis A*-deae mniutae ab am. NlTZSClt 
repertuui quem, Eht. II i. p. 273. ru 19. de- 
scripsi, in ejusdeni avis intestino teuui, Arimini 
Aprili reptri, septendecim lineas longum, coIJa- 
psum, ut pro Tacnia imponere potuisset, flave- 
scentem. 

Probnfcis lineam dimidiam vix attingfens, 
sedecim ad octodecim seriebus uncinorura minu- 
torum transversis munita, apice nudo noduJum 
referente. Corpus cylindricum, tortum, laaud ita 
spirale ac iilud speciminis a NitzschiO accepti» 
apice postico papillari. 

29. Echinorhynchus caudatus Zed. 

Speciem plurimis Falcoribus propnarh FKbai 
LTCH in intestinis crassis FQlconis Tinnuneuli re- 
p^rtam nomine Echlnorhynchi Buteonis (Naturfi 
29.p.63.n. 33.) ita tamen descripsit, ut facile pro 
nova specie imponere possit. Ccilum nimirum proi 
boscidi lonaitudine subae'quans, cylindricum, ae- 
quale, verrucis subtilissimis, elevatis, irreguiarx- 
bus, densis rubris obsitum, quo rubromacuJaruni 
appareat. Tale autem collum vix datur, ut non 
satis ab adhaerentibus purgatum examinasse vi- 
deatur; secundum auctores etiam coi;um detstj 
probo^cis autem medio constricta habetur, cu- 
jus parieni posteriorem cl, vir coJluui vocavit. 

X a — 524 — 

« 

30. Echinorhynchus Tuba R. 

FROEriCH (Naturf, 29. p. 65. n^ 34. Tab. 2, 
Fig. 14.) nomine Ech. Aluconis specimen de- 
scripsit in intestinis Strigis Aluconis repei'tura, 
eatenus ab iilis, quae in Strigejlammea reperi, de- 
flectens, quod collo brevi instructum dicatur, cum 
meis collum desit. Vesicula vero lateralis apicis 
caudae appendiculata sexus tantum discritnen ar- 
guit, ideoque JilFerentiam speciei non efficit, 

52. Echinorhynchus Acus R, 

Echinorhynchum lineolatum Mulleri au- 
ctoritate commotus Ent II. I. p. i^8'- n. 24. ab 
Ech. Acu ib. p. 278 n. 83- sejunxi, sed in ob- 
servationibus, potiu-> conjungendos videri, addidi, 
Nunc utriusque utens specitninibus hoc coniirma- 
tum vidi. 

Am. Gaede nimirum Echinorhynchos attu- 
iic auctumno Kilonii in Gado Merlango repertos, 
quorum unicus lJnf:olatus sive transversim inter- 
rupte plicatus fuit, et cl. vir oranes ita compara- 
tos fuisse addidit, dum in CalLaria reperti omnes 
laeves sive lineolarum expertes fuerint, quales 
ipse etiam in hoc pisce oiim oUendi. Praeter 
plicas illas nullo modo differunt, et istae a laxi- 
tate cutis originem trahunt, quae tamen hac iu 
specie privi quid liabet, 

35. Echinorhynchus moniliformis Brems» 

n. sp. 

Am. Bkemser specimen misit in intestinis 

JMuris arvalis re^ertum, quatuor pollices et no- 

vem lincas longum, duaslineae tertias partes cras- 

sum, album. 

Froboscis sublinearis, sive cylindrica, apice — 525 — 

obtuso, tantillum incrassato, exigua, quartam li- 
neae partem haud excedens, sextam circiter lata, 
uncinorum tenuissimorum seriebus circa duode- 
cim munita* Collum nullum. Corporis teretis 
tres quartae partes monilitormes , sive strlcturis 
in particulas lineam longas medioque valde ex- 
stantes divisae sunt; pars caudalis teres et aequa- 
lis, apice tam^n incurvo excepto, qui duarum 
stricturaruna ope divisus particulam longiorem et 
breviorem terminalem habet. 

Obs. Beliis et singularis species etiam in in- 
testinis Cricetl occurrit. Cat. Ent. V. In opere' 
novissimo autem (Ueljcr lebende Wlirmer iin le- 
benden Menschen S. ig) Bremserus refert: inter 
1995 specimina Muris arvalis scpties liunc Echi- 
norhynchura repertum esse; praeterea bis \n Mu' 
stela Putorio et semel in Falcone cineraceo para- 
. sitice occurrisse, Muris illius scilicet residuis si- 
mul reiictis. 

34- Echinorhynchus porrigens R* n« sp» 
Tab. 1. Fig. 4 — 6. 

In Entozoologiae T. II. P. i. p. 304« n. 
40* Echinorhynchos ab Huntero repertos esse, 
quos cel* vir cum illis Anatis mollissimae com- 
paravit, retuli. Dum autera Mu3eum AnatOmi- 
cum Berolinense anno 1810 curae meae tradeba- 
tur, duas phialas reperi Echinorhynchos conti- 
nentes. de quibus iHustris olim Anatoraicus, Joh. 
Theoph. Waeter (Museum Anatomicura. Bero- 
lini I805. 4. p. i6i. n, 1080 et loSr.) sequentia 
profert: „Portio intestini jejuni ex Balaena rO' 
strata Fabricio dicta, cujus membranae villosae 
vernies iumbricorum intestinaiiiiin figUram imi- 
tantes adfixi cernuntur." ^ 526 — 

Cel. vlr traheDclo quosclam ab intestlno re- 
inoverat, sed ita quidem Echinprliynchos ex vin- 
culis liberare non potuiti Taia probQScis enim 
et receptaculum, quan^ colli etiani plurima pars 
inter tunicas intestini anfractuose ducta laient; 
ubi caput situm est, fossa quasi inter tunicas ex- 
aratur, materia grumosa referta. 

Spvchnina aduUa tres cuiu dimldio ad sex 
pollices longa, alba. Proboicis \n omnibus spe- 
cxminibus a me examinatis rt-tracta , neque uUo 
rnodo expdmenda, sed receptacnlum inoiatndo 
illani ofFriidi inversam, iioeam plus n^iniis lou- 
gam, cylincificam. Musculi retrahentes hrtves, 
circa quos corpora duo globulis mLiltis constan- 
tia, neque Jemnisci, quales in Ech. Gigaute oc- 
currunt. .. Receptaculum infundibullforme antice- 
fere planum, margine obtusoj duas iineas diame^ 
tro traasverso superans, retrorsum decrescens, 
lineam longum; cum Splachnorum. v. t, vascu- 
losi vel ampullacei apopliysi comparandum. 
Collum filifcJmie, vix terfiaih lineae parteui cras- 
suni, ukra pollicem longuion. ' Cor/sa.f anteriore 
parte r<itrorsum inciescens, dein aequafis crassi- 
tiei (circiter sesq.uilineae), hinc inde sed incon- 
stanti modo constrictum ; apice caudali reruso seu 
foveolato; ,in nonnullis (uiaribus^ papiila ex fo- 
vea emin^nte. 

Corpus apertum tunicas eodem modo ac in 
Ech. Gigante coniparatas exhibet, Jn masculis, 
qua panilla caudalis exstat, fikim ex liac intus 
progreclitur tenuissimuan, semipolJicare» Nibil 
iihra in animalculis diutissime spiritu vini con- 
servaiis detegere licuit, 

Speciniina juniora adultis intermlxta, polli- 
cem plus minus ionga, postice lineam dimidiam — 32? — 

crassltie aequantia, diaphana, tenera; capitls re- 
ceptaculo exiguo, proboscide pariter retracta, ut 
forarniiiuli species ejusdem tanturn vestigium re- 
ferat, 

Ohs. «Species insignls longlcollium, quemad- 
modum Ech. Gigas brevicoUium agmen ducit, 
Confer speciem insequentem» 

55. Echinorhynchiis fllioollis R» 

FK.0E1-1CH Naturf. 29. p. 70. n. 38. in te- 
nuibus Anatis Boschadis ferae repertum nomine 
Ech. torquati descripsit, qui omnibus notis cum 
E^ch. lilicolli Ent. H. !♦ p. 283. n. 25. a me de- 
scripto convenit, et ad quem Ech. Anatis inollis- 
simae ib. p. 304. n. 41. pariter revocari debet. 

Bremserus in Catalogo Ent. Vienn. typis 
impresso etiam minores Avium aquaticarum Echi- 
norliynclios, corporis parlem armaios, cum Ech» 
hlicoHi conjunxir, et transitum a maximis ad mi- 
nimos, ab inermibus ad armatos tabula egregia 
nondum publici juris facta demonstrare siblmet 
persuasit, quod amico tamen concedere nequeo» 
Si enim, simulac specirnen anceps vel interme- 
dium occurrit, species tantopere diversas conjun- 
gere vellemus, omnes aut plurimae saltem rue- 
rent species. 

Ech. filicollem, quem !♦ c. fuse descripsi, 
muko facilius cum Ech, tereticolli conjungerem, 
iit specimina piscina in avibus post piscium ilHs 
obnoxiorum esum parasitica majora iieri et habi- 
tum quodammodo alienum (semper tamen affi- 
nem) induere statuerem , sed re Incertissiiua, 
utramque speciim servare satius duxi, 

Obs> Echinorhynchus fdicollis, quemadmo- 
dum praecedens, nunqujim proboscidem exsertain — 328 — 

aff^rt, scd in bullatu sive receptaculum ctitaqui- 
dem retractara sistit, ut nulla cncheiresi evolvi 
po^sit. -* 

56. Ecliinorhynchus tereticollis R* 

In plixrimis piscibus reperi, quos in Synopsi 
P» 72. reccusui, ideoque non repeto. 

Qui in intestino crasso Accipenseris Sturi- 
cnis minoris AriminiMajo mihi oblati sunt plurimi, 
prae ceteris attentione digni habentur. Albidi 
erant, aurantiaci, vel carnei, duas quatuorve li- 
nea'' l^ngi) corpore saepe ovali, interdum ovato, 
vel oblongo; colio longo cylindrico, saepe rugo- 
so, rarius bulia terminato ; proboscide oblonga 
brevi, passini clavata, duodecim ad sedecinj serie- 
biis uncinorum arinata» 

■ Specimina dicta a forma solita utique rece- 
' dunt, ob colluin longum aequale liuc tamen re- 
ferenda videntur. 

Deflectit qiioque speciiiien, quod BeroHni 

J^ulio in inteStinb Siluri Glanidis rhajoris' ofFendi, 

' «ollo scilicet aequali quideni, sed riigoso, sive 

' transversini plicato, neque in aqua faciem mu- 

tant©.' , ' 

Confer speciem iriseqtientem", quacum Brem- 
siRus hanc conjungit» 

57« Echinorhynchus nodulosus Sciip.A5ni. 

Am. TiEDEMANKiilultos misit Echinorhyil- 
chos in intestinis Cyprini Barhi repertos, septelu 
ad undecinl lineas lorigos, Honr.ullos crassitfe 
• tluas lineas attingentes Iriliis proboscidem eo 
magis clavatam videri, quo minor bulla fiat,' pas- 
sim oblitterata, visum mihi cst. 

Brems£rus harac et praecedentem specie/n coiijunxit et maxime affines esse conccdo, imn-, 
quam tamcn Cypriai Ecliinorhynchum , )rJhimet 
absque nomine oblatum, me cum priore conimti- 
tare possq, crediderim. Habitus enim totus, prae- 
sertim autem colluiu nimis difierre videntur, quo 
minus conjungam. 

Si utraque species in eodem pi?ce v. c. Ga- 
doLota occurrere dicitur , altera a piscis,esu re- 
sidua et parasitica esse potest, neque hoc argu- 
anentum discrimen illud toLlit» Sed praeter hos 
etiam Ech. ovatnm Zederi n, 38. tt. Ech. sphae- 
Ticion mihi dictum n, 39. amicus conjungit. De 
«phaerico saltem, quem in Cotbi Scorpii mesente- 
rio saepius reperi, a reliquis diversissimum es?e 
lorma, durltie, magnitudine, loco, contendere po*?- 
sum; de ovalo, quem non vidi, non ita certus 
stmi , sed Zeixerx descriptio daversura esse vero 
simiie reddit, et Ech, nodulosum saepissime exa- 
minando nunquam talerft reperr, quem cum Ech. 
ovato conjungerem* 

45. Echinorhynchiis strlatus» 

Bremserus duo specimina misit in intestinis 
Ardeae cinereas reperta, akerum quinque, akerum 
sex lineas longum, parte latissima lineaiu exc^- 
dentia. 

Prohoscis brevis, teres, apice parura incras- 
sato, uncinorum mediocrium seriebus duodecim 
munita. Collunt conicum, inerm*i|>v Corperis pa^s 
antica, levi sirictura a coUo sejuncta, conica', ih- 
sequens subglobosa est, utraque autem aculeis 
brevibus' clensis Srmata; reliquum corpus strictu- 
ra disiinctum, ■ prirtio subglobosum, dein tcres 
et tenuius, inerme, obiter y^ro longiludinem ver- 
«^us sulcatum conspicitur. , '-i:^'.'i;n' — 530 — 

Obs. Figurae Goezii pessimae sunt; corpus 
armatum olirn jam suspicatus sum, conf. Ent» II» 
I. p. 263» 

44» Echinorhynchiis versicolor R. 

Ent. II. I. p. 295. n. 3;5. Ech. minutus. p* 

296. n» 34, Ech. constrictus. p. »38, n, 35, 

Ech. coUaris. 
Froelich. Naturf, 29. p. 66. n. 35. Ech. 

Boscharis. ib. n. 36. p. 68. Ech» Anatis. 

p. 69. n. 37. Tab. 2. Fig. 15, 16. Ech. 

tenuicollis. 
Entozoologiam edendo speciem hancce non- 
duni videram, sed aliorurn descripriones seciitus, 
tres inde species finxi, quas nunc mehora eda- 
ctus contraho; Ech. filicollem n. 35. autem, quo- 
cum Bremsekus pariter conjungit, diversum Jha,- 
beo, uti supra exposui, 

Novembri mense, Gryphiae in inferiore parte 
intestimormn XQT\u\\imjdnatisFuligiilaeoc\.o reperi 
Echinorhynchos iiitestinis maxijue infixos, quo- 
rum marem Ech. constrictum, feminam Ech. mi- 
nutmn efncere vidi. 

Mas duas tresve lineas lougus , candidus ; 
jjroboscide mox oblonga lineari, mox ovaH, unci- 
norum seriebus octo ad duodecim munita ; vagina 
utplurimum brevi, tumque (sub contractione) lon- 
gitudinaliter striata; semei tamen vaginam probo- 
scide avulsa valde extensa,m et hac longiorem 
vidi. Corpus oblongum, vel utrinque, vel prae- 
sertim anteriora versus decrescens, antica parte 
aculeorum exiguorum seriebus viginti ad triginta 
munitum, Vesica caudalis subglobosa, vasculc^a, 
ope stricturae a corpore sejuncta. Ex corpore 
dissecto materia alba, tcnuis, lente fortissima ad- — 531 — 

hibita obiter gruraosa, sive granuHs exiguis con- 
Stare visa ellluit. 

Femiua duas et quod excurrit lineas lont^a, 
niare ciassior, abdomine vel toto, vel maximam 
partem coccineo aut potius miniato, proboscide 
colloque albis, Corpus plus minus, plerumque 
bis fortitfcr constrictum, parte antica (aculeorum 
seriebus trigiata ad quinquaginta transversalibus 
armata) subovata, reliqua ovali, interdum stri- 
cturam obsoletam exhibente. Corpns ovulis li- 
neari-ellipticis, mox pellucidis, mox punctis vagis 
fuscatis, farctum. 

Postmodum Berolini Aprill mense in inte- 
stinis FuJicae atrae quinque reperi specimina,' 
duas tresve lineas ionga, albida; corpore oblongo, 
passim inclso, interdum postice saccato; probo- 
scide ovali multis uncinorum seriebus armata; 
ccllo longo tereti; hujus vagina (vel antica cor- 
poris parte) acuieis minutis tecta, Hanc prioris 
varietatern , Ech, coUarem Schranxii sistere su- 
spicor. 

Obs. I. Froei-ichius omnia specimina sua in 
intestinis crassis Anatis Soschadis ferae reperit, 
attamen tres iude species effinxit; cluae priores 
autem, quas dixit, feminae varietates; tertia(Ech. 
tenuicollis) martm cum vesica caudali exhibent. 

Obs, V. GoEzius, qui speciem istam in Tur- 
do Meruia inventam rtfert, cum sequente con- 
fundit, 

45« Echinorhynchus pyriformis Bheiviser. 
n. sp. 

Specinuna duo in Intestinis Turdi Merulae 
reperta Bremserus misit, sesquilineam longa, an- — 552 — 

tica parte ultra duas lineae tertias partes crassa, 
albida. 

Prohpicis exigua, linearis, imcinis in utro^- 
que speci»x'iiie minus bene dignoscendis; coUum 
nnllum; corporis f&re obovati pars antrca subglo- 
bosa, aculeorum exiguorum seriebus plurirnis den- 
sissime armata; pars posterior nuda versus api- 
eem caurlalem obtusiusculum decrescit. 

Corpore dissecto innumera ovidoriwi copia 
sistobatur. Haec linearia, utrinque pellucida, 
'Tnagriitudine diversa, ut quaedam aliorum longi- 
tuiiine duplo triplove superarentur. Inter ovuia. 
piacentulas quoque reperi, de quibus Ent. Vol, I» 
p. 293 egi. 

Confer obs. secundam ad Specieni praece- 
dentem. 

46- Ecliinorhyncbua Hystrix Brems. n. sp. 

Ara. Bremser. iri intestinis Pelecani Carbo- 
2ns semel unicum, deinceps autem (Martio) plu- 
rima. reperit specimjna, quorum complura bene- 
vole mecunpi coinmunicavit, alha, scsquilineani ad 
tres lineas longa, parte crassiori liueam, tenui 
autem vix hujus quartam partem lata. 

Prohoscis cylindrica, inaequalis, parte sciH- 
cet anteriore quam reliqua, aeque longa, tenuiore, 
lota uncinis recurvis posteriora versus majoribus, 
sedecim circiter seriebus transversis dispositis 
armata. Collum proboscide brevius, conicum, in-, 
terdum cum probo.scide maximam partem retra- 
ctum, nudum. Corpus parte antica crassissimum, 
versus apicem caudalem conicurti decrescens, 
Apice posteriore excepto corpus aculeis exiguis 
lellexis horret, in spe^imine Xiunlwf ad ulti- — 355 — 

aum aplcem protractis; in reliquis major par» 
nuda est» 

Tria specimina mnicula vesica caudali in^ 
structa, qu?.e iu duobus pellucida, iu rertio (mini- 
mo) opaca fuit. In illis Superior ve^icae pars 
turgida et pellacida sacculos duos anteriores sub- 
globosos et vasa necteniia, reliqua autem pars 
tunicam quasi collapsam et complicafam exliih.uit; 
an haec forsan ob humorem iex vesica partim 
egressura talis facta? Ex apice corporis caudall 
ductus vesicam pdtere videfur*. 

47. Ecliinorhynchlis Piistis R, 

Lepidissimam speciem Ent, II. T. p. 299. ii. 
36. secundum speciinen descripsi, cjuod Gryphiae 
Majo in intestiniis Jisoci.r Belonis solitarium re- 
peri, duas tertias pollicis partes longum Arimini 
autem Aprili in inrestinis alterius Sconthri Scom- 
bri specimen bipolllcare, in illis alterlus duo du- 
os pollices tnbus et deceni lineis superantia, et 
Neapoli Junio in illis ScoinhriColiac unicum duos 
polliccs noven-i lineis superans offendi. 

Proboscis linearis, recta, hneam longa, al- 
ba, itncinorum validorum seriebus quaaraginta 
transversis munita. Collum nullum. Corpnt cy- 
lindricum, anteriori parte in quadam a proboscide 
distantia paululum crassius, ceterum aequale, fili- 
forme, lineae quartam parteni diametro vix su- 
perans, dilute roseum; parte antica tres liheas 
longa seriebus aculeorum Ibriium (crassorum) et 
sanguineorum obliquis, remotis, duodecim aniia- 
la; apice caudali obtuso» 

Obs. r. beries aculeorum corporis et an^icae 
et postieae magis reinorac sunt» — 334 — ^ 

Ohs» 2. In Scomhris bellem hanc speciem 
lcngissim^m repeneudo, primum Dovarh habui, 
Berolini autem cum specimine Belones compa- 
rando, eandem esSe didlci ; quo minus autem du- 
bium supersit, speciminum italicorum descrip- 
tionem addidi. Echinorhynchus subulatus n. 
48. autem, ab HermAnno in Clupea Alosa re- 
pertus utique diversus videtur, si bene descrip- 
tus est. 

1^9« Echinoriiynclius vasculosits R. ti. sp. 

Neapoli Junio semei solitarium in intestt- 
nis Spari (^Bravme) Haji, bis in ejusdem abdo- 
mine Julio, duo scilicet specimina libera pri- 
mum, dein solitarjum mensenterio affixum re- 
peri, viva, quinque ad sex lintas longa, tenuia, 
partera anteriorem alba, ceteroquin rubeiia, ele- 
t,antissima. 

Frohoscis ovaHs, uncinorum validorum se- 
xiebus dccem armata, Cpllum illius longitudine 
conicum; corporis pors antica ejusdsm longltudf- 
nis subconica, aculeis brevibus dbnse armata; re- 
liquum corpus cylindricum, aequale, apice posti- 
co tenuiore, obtuso. Unicum specimen (casu) 
passim constrictum. 

Et collum et corpus vasonim cutis rete of- 
ferunt antea in Ecliinorhynchis non visum, spe- 
ctarulum amoenissimum. Vasa scilicet simt lon- 
"gitudinalia tenuia, aequalia, transversis plurimis 
ramosjssimis ubique anastomosantia, totamque cu« 
tem perreptantia. — 335 — 

S p e c i e s du h i ac. 

50, Ecljinorhynchus Mustelae» 

In Museo Viennensi tria vidi spedmina in 
Mustelae vulgarif me^^enterio reperta, aliquot li- 
neas longa, cra^^siusciila^ corpore undique laevi, 
proboscide retracta, quara tamen altero specimiNe 
dis(is~© longam et cylindricam conspicere licuit. 
Sptcies procul dubio nova. 

85. Echinorhynchus Wachniae» 

Am. TiLESius (Memoires de rAcademie de 
St. Petersbourg T. 11. p. 7,^^, et 374- Tab. XIX* 
Fig. 4 —7.) duas Echinorhynchi specles in inte- 
Stinis Gadi TT'acliniae rcperi^^se sibi visus est, 
quas lamen conjungere et ad Ech. Acum n, 32, 
amandire mallem, 

91. Echinorhynchus Sciaenae» 

In mesenterio Sciaenae Aquilae Neapbli Ju- 
nio solitarium reperi specimen, quinque lineas 
longum, fiUforme, parte posttriori (uJtima) parum 
iiicrassata, rubellum, colore versus postenora ia. 
tensiore. 

Frohoscidif exigua tantum pars in conspe- 
ctum venit, uncinis parvis, uti videbatur, armata. 
Colium subspliaericum, an bullam obscuratam si- 

SlfcilS? 

Si hoc foret, ad Ech. tereticollem n. 36, 
amand.irem, sed ad rem confirm&ndam aliis opus 
e$t speciminibus. — 336 — 

go. Echinorh)^nchns Atherinae* 

Sex Ablicrinas Hepsetos Neapoli Junlo se- 
caiido, in ;ilterius intfestino unicuM reperi ?peci- 
inen duas lin,eas longum, aibum; prohoicide li- 
neari recta, uncinorum mediocrium serieiius de- 
cem ad duodecim annata; collo nuUo, corpore 
dauciformi, posteriora versus decrescente, ob- 
tuso. 

In corpore placentas quidem, saepius dictaS, 
iiulla vero conspexi ovula. — 337 — 

^ o ocwaoc»ooooo»oc > aoc»c»c « c>c»c» c > c* c«o<ooic<!- Ordo III. 

Trematoda. 

Genera pauca ordlnem hunc componunt sa^ 
tls naturalem, paucis duliiis obnoxium, iN ono- 
Slomata quaedan». , praesertim Hypostouiata luihl 
dicta Caryophyllaeo afiinia sunt, quo certe i\U 
CiJvrERus commotus fuit, qui hunc reniaiodibus 
adderet, a me inter Cestoidea relictum, quibus 
V. c. Scoleci, Triaenophoro, utique similior vide- 
tur; muho facilius sakem Hypostomara CtPtoideis 
traderem, quam ab his Caryophyllaeum remove- 
rem, sed iUud etiam difficukate non careret, CLrai 
varia Monostomata vera in Hypostomata trans- 
eant, 

Ab ahera parte Pentastomata aliena viden- 
tur, vfcl habitu, ut passim pro Taenils imposue- 
rint, a quibus tamen omnibus numeris recedunt, 
corpore minime articulato, eoque fibris, vasis, 
Lrevi omnibus partibus aliter constitu ; neque 
hahitus eorura in Trernatodum ordine exemplo 
caret, cum Distomata quaedam armata magnam 
prodant simliirudinem. Vel vasls mini,is revin- 
ttis, quid? quod passlm prolapsis a Treuiatodi- 
bus distincta videiiLur, quod tamen aeque paruin 

Y — 338 — 

concederem, nam Amphistomatum quorundam v. ^ 
c. conici et subtriquetri vasa facile a cute llbe 
rantur, et Ampli, cornuti ovlductus post partuin 
e coTpore eliminari (ideoque haud revinctos esse) 
Ent Voi. j. p. 314. exposui, quo Distoma clavi- 
gerum n. 52. accedit, cujus oviductum cuui cirro 
continuum faciii negotio separavi. Cuvierus (Re- 
gne Animal T. IV". p. 35-) «"-erte ob riervos in 
Pentastomate taeniode visos, ilfa Nematoideis ad- 
didit, quibuscum tamen militare nequeunt. Ipse 
quideni nervos in specie dicta non reperi, sed 
forsan ob speciminis indolem minus bonam, ut 
hos summo viro largiar, iis autem JVematoideorurn 
characterem non effici in aprico est. Haec enim 
sunt teretia, elastica, tuboque intestinali ore et 
ano terminato, nec non sexu distincto utuntur; 
Pentastomata, androgyna, vasis nutritiis Tremato- 
dum more divisis instructa, depressa, et molha 
sunt. Nervi forsan pkxrimis conceduntur Ento- 
zoorum ordinibus. Pentastomata itaque aut ordi- 
nem proprlum constltuant aut inter Trematoda 
enumerentur. 

Tristomatis genus, ab. ilL vlro huc relatum, 
Utique recipiendum, disco quidem infra descri- 
bendo recedens, habitu tameri, vasorum disposi- 
tione, habitaculo convenit. 

Generum quorundam affinitas magna obser- 
vatur, sic v. c. Amphlstomatis subtriquetri porus 
posterior non terminalis, sed inferus et pauhilum 
ab apice postico remotus est, quod ]BojA.NirM, vi- 
rum cel. commovit, qui Distouiatibus adscrlberet; 
horum vero porus anticus saepe non exquisite an- 
ticus est, et tanien a reliquls laiia rion separamus. 
Essentiale discrimen inter Amphistoma et Disto- 
W^ non interesse, lubens concedo, sed iu tanta — 339 — 

specierum copia, characrer artificlalis, clummodo 
facilis tst, exoptatus haljeri debet, et talis me qui- 
dem judice genera dicta distlnguit. 

Quaf-nain Trematodum quorundam pars pro 
anteriore habenda sit, dubio non. caret. Varia 
Amphistomata in Entozoologia describendo po- 
steriort-m luale anteriorem dixi , , et quae liaec 
circa ineliora edoctus sum, hoc in opere protuli; 
qui Amphistomatls porus ova profert. certe po- 
sterlor est, v. c Amph. cornuti; [iabiru<= rem non 
conficit, et entozoa utroque poro affixa conspici- 
untur; quando itaque anatome non aciessit, ne- 
que te observante ova deposiia sunt, res incerta 
manet, ut errorum hoc respectu a me commisso- 
Tum veniani lectore"' non recusaverin':. 

Am.BREMSF.R, Helmirithologus summus, rne 
quoquecircaPolytomaerrasse su«:picatur,quod non 
adiniserim, In Polystomate enim integerrimo (Ent, 
Tab. VI. Fig. I — 4) vasa ab omnibus sex poris anti- 
cis incipiunt, et eodem quidem modo, quo vasa ab 
osculis Taeniae, certe capitis, oriuntur. Porus porro 
solitarius Polystomatis, quem posticum voco, eadem 
omnino ratione quibusdam Distomatibus additur, 
V. c. D. caudiporo Zenls Fabri, vel D nigroflavo 
Orthragoriscl, neque in his ahter explicari potest, 
poro scllicet anterioremore sollto simul praesente. 
Tertlo denique ostla anterlo^a complura in Pen- 
tastomatibus et Cestoideis plurlrals, nullo autem 
in entozoo ostia generatlonis complura dantur, 

CeL NiTzscH Distomarum a aie enuiiiera- 
torum quaedam, v. c. alatum, excavatum, et Am- 
phistouiata capite discreto sub novo genere Ho- 
loitomum slbi dicto comprehendit; ipse singula 
potius genere peculiarl tnumerarem, sed illa si- 
giUatim iixponendo» haec melius dicentur. — 540 — 

Ge nus XIII. M on o s t o m a. 

Entozoa corpore molll tf.-retiusculo vel cle- 
presso-, J]^oroque antico solitario instructa, genus 
hoc constituentia, notis illis quidem conveniunt, 
ceteroquin autem tantopere int<2r se cliflerunr, ut 
commode in plura genera dividi possint, vquod 
numero specierum i;ion magno, liarumque variis 
non satis cognitis, in aliud tempus distuli, 

IJy])OstoT)iata primam generis sectionem si- 
stentia praeprimis a multis aliis distant; datnr ta- 
men trapsitus per Monostoma foliaceum n. 4, 
quoad cerporis habitum, substantiam, ei; coloreni 
album, generi alias alienum; et Monostoma cru-, 
cibulum n. 6.- pori antici ratione Hypostqmatibus 
valde alnne videtur; neque mirum, Piscium Mo- 
nosiomata ab illis Mammalium, Avium et Ani- 
phibiorum differre, cum Distomata similem ofie- 
rant diuerentiam, 

Monostomkta tenuicolle n. 17. lilicoHe n. 
IS. quo etiam illud Molae dubiuni n. 30. ptrtine- 
bit, a plurimis forma distant, et conmiode sejun- 
gi possunt, sed colli solius ratione habita, nam 
porus anticus soiitarius utique M:onostomatis ©st. 
Variae tandem species, praesertim Mono- 
stoma ventricosum n, 19. et macrostomum n. 23. 
ad Anipliistoinata amandanda Vrdeiitur,, sed poro 
postlco iloh vis'6, inter illa reliqui. Monostoma 
pilcatum Entozologiae autem jam inter Amphi- 
stomata (n. 12.) militat, 

4. Monostoitia foliaceum R. n, sp. 

Am. Bremsek specimina novem misit in 
Sturionis abdoinine rtperta, tres ad septem lineas 
lonca, unam ad Ues lata, ipseq-ic Arimini Majo — 541 '^ 

?n Sturionis junioris, vlx bipedalis, priclie in ae- 
<tlibus meis mortui abdomine duo reperi Mono- 
stomata viva, Sed motu tantum tardo et exiguo 
utentia, albida, marginibus pellucidis, alterum pol- 
llcem, alferum octo cum dimidia lineas longum, 
utrumque quatugr lineas latum. 

EntGzoa oblongo elliptica, utrotjue fine ob- 
tusb, dorso convexo, ventre piano: interdum lioc 
excavatur, quo uiargines alias tenuissimi et acuti 
fej-e duarum lineae tertiarum partium, corpus 
raedium tertiae lineae partis crassitieni a-ttingunt» 
Xii altcro line obtuso vel oscui«m exiguuni vel 
cjusloco papiliam rsperi; po:'terior passim emar- 
^inatur.. 

(In speclminibus Bremserianls interdum 
Ui.i-umque iinem emarginatum vidi, posterior ta- 
inen utplurimum intcgerrimus exhibetur, anticc- 
que corpusculum exsertum est vario se halpens 
modor, mox cupiiiam, mox processum elllpticum 
iutegrum referens; corpusculo illo retracto distin- 
cte foraminulum conspicitur.) 

Media maximaque corporis pars ovulis ro« 
tundis ovariiisque tortis repletur , quae ambiun- 
tur vase pellucido marglnes ab ovariis separante; 
praeterea circa locum emarginatum posticuni 
utrinque a margine vas tenue oritucangulo acuto 
vasis illis majoribus pellucidis immissum et con« 
junctum, deinde in vasa dorsalia ramosa et varie 
anastomosantia abiens. Circa porum anticunx va- 
ria vasa conveniunt et fortior canalis (an cirrus?) 
exinde medius oritur, sed brevi desinit, aut sal- 
tem oculis subducitur* Cutis tenui«sime rcticu« 
lata est, 

Ois, Pro Amphlstomate habere non pos. 
sum, poro postico nunquam exhibito, licet vasai — 542 -^ 

' crenam sive locum eauarglnatum pQsdcum am- 
bienti.^ talem ftre verosiniilem reddunt. Ha' - 
tus proprius, ut entozoa ista fere Ligulam brevein 
contracfam referant, a cujus ta,meii genere omni- 
bus notjs difierunt. 

5. Monostoma orblculare R. n, sp. 

In intestinis inferiorihus Spari Salpae Ne- 
apoH Junio undecim, iteruiixque Julio quinque 
xeperi M<<nostoraata lineam plu<5 minus et longa 
et iaia, orbicularia, poro interdum tantillum or- 
biculuni egr^dlente, hinc convexa, illinc concava, 
rarius plana, aibida, mortua. 

Porus terminalis oblongo - ovatus, e cujus 
basi vas obscurum nascitur; media corporis pars 
corpuscula aliquot opaca continens, rellqua undi- 
que vasculis reticulata, et pulcherrimo quidem 
modo, ut, verme tenui et pellucldo, cum Medu- 
sarum corpore quaedam similltudo exoviatur. 

6. Monostoma crucibulum R. n. sp. 

In intesfinls Mnraenae Caugri maximi Ne« 
apoli Junio tria reperi specimina, et unum ibi- 
dem Julio in illis Muraenae Cassiniy sesquiline- 
am ionga, dimidiam lata, alba, vase dorsali flave- 
scenti-fusco, viva, collum longe porrigentia» 

Porus anticus exqulsite terminalis, crucibu- 
liformis, margine antico plano utrinque exstante. 
Corpuf depressum, dorso convexo, ventre pla- 
niusculo, elliptico-oblongum, antrorsum magis 
attenuatum, apice posticpo acutiusculo. Ova pone 
porum anticum globosa, sparsa» Vasa fulva in 
partibus posterioribus. 

Porus yalcie profundus, singularis, licet an- — 345 — 

tiGus sit, quanclam cum illo Hypostoniatum si- 
militudinem iovet. 

7 Monostoma capi^ellatum R. n. sp, 

In intestinis Sfmri Salpae praesertiui poste- 
rioribus Neapoli Junio et Julio multa reperi spe- 
cimina mortua, moliia, alba , capitulum quasL 
jnentientia eoque Taeniolam referentia, duas ad 
quinque cum dimidia lineas longa, tertiam circi- 
ter lineae partem lata, 

Recentissima teretia, dein depressluscula, li- 
nearia, parte postica tantillum latiore, obtusa. Ca- 
put rotundatum, cra=siusculuuj, unde capituli spe- 
cies, haud tamen discretum, Porus anticus sub- 
globosus (nonniJiil longior quam latus), a quo 
incipiunt vasa plurima plurimis locis inter se ana- 
stomosantia, ut tota fere corporis pars illis obte- 
gatur. In dorso vasa duo majora decurrunt; in 
posteriori parte corpuscula nonnulia subglobosa 
opaca medium tenent, certe ovaria, aut oviductu- 
um partes ova ad exitum praeparantia» 

g. Monostoma lineare R. n, sp. 

Am. Bremser specimlna quatuor mlsit lu 
intestinis Tringae Vanelli reperta, vix duas line- 
as longitudlne, latidudine dimidiam adaequantia, 
alba, vase spirali flavo. 

Pnrus anticus termlnalls, exlguus, orbicula- 
rls. Cor/jvs marginibus rectis lineare, apice po- 
stico obtusissimo, quam antico magis obtuso. 

In media corporis linea vas spirale flavum, 
splrarum ducfibus fere transversis, rectiusculis, ap- 
proximaiis-; ad latera vasa alba, a capite decur- 
rentia, versus caudam crassiora. Corpore plus — 344 — 

minus p&llucido utraque vasa egregie conspici- 
untur. ' 

Obs. In Monostomate Tringae Vanelli pul- 
monali majore n. -27. nonnisi vasa lateralia exbi- 
bentur, 

12. Monostoma verrucosum Zed* 

Specimen in intestinis Anatis Segetum re- 
pertum am. Bkemser niisit, sesquilineam longum^ 
antice quartam, postice ultra tertiam lineae par« 
tem latum. 

Porns anticus exiguus orbicularis. Cirrus 
approximatus, exsertus, longiusculuf, rectus. Col- 
luni subtus concavum, marglnibus intror^um flexis; 
corpus posteriora versus increscens, apice postico 
obtuso. 

Faprllae sive verrucae Zedero dictae, dor- 
sales, appressae, circiter triginta, aut ter decem, 
cum triplici serie sistanmr, uti FkoELiCHirs recte 
monuit, cum oviductibus in abdpmine sids ne- 
ctuntur, conf. Ent. II. i. p. 332. obs, 3. 

13» Monostoma Qllipticum R, 

Zederus speciem istam describendo, speci- 
men quod olim in Biifonis i<^nei pulmonibus Ju- 
lio solitarium reperit, non nmplius prae oculis 
habuit, quo descriptio cl. yiri manca et erronea 
exculpari debet, 

Am. Gaede specimen in^ pulmonibus ejus- 
dem Bufonis Junio repertura die insequente me- 
cum commimicavit, tres lineas Jongum, antice 
tertiam , posiice tres quartas lineae partes ae- 
quans. 

Porus liaud obliquus, qualem Zederus de- 
scribit, neque amplus, sed terminalis et medio^ — 545 — " 

crls, ostio orblculari. Corpus haud elHpHcuin, 
sed o])longum, postice dilatatum, obtusuui. dorsc* 
couvexiu?culo, abdomine plano, marj^inibus re- 
cliusculis. 

(.'.olorern Zederus carneum dixit, ncstruua 
speciineu candidum, vasis nigerrimis in media 
dextraque dprsi parte, vascuio luteo sinistrorsum 
conspicuis. A latere plano sive inferiori specta- 
tum acervi ovulorum lutescentium et oviductus 
paritcr Ilavus^d6xtroi-sum, sinistrorsum vero va- 
sculum nigruui exhibetur, locis quibusdam inter- 
mediis vacuis, 

Aui. Eremsek. speciraina quatuor niisit in 
Bufoiiis cinerei pulmonibus reperta, sesquilineam 
ad duas cum diuiidia lineas longa, latere dorsaii 
convexo, abdominali planiuscufo, eo a specimine 
supra descripto diversa, quod antrorsum crassiora, 
xetror-^uni angustiora suut, parte postica nigre» 
scente, vasis ceterum nigris, ovariis lutescentibuS» 
Porus anticus subiuferus- est, ostio orbiculari, s&, 
mel longitudinali viso, 

1.'^. Monostoma Corrai R. 

Ent, I, p. 346. n. 7. Amphistoma Cornu. 

Aui. Bremser duo specimina luisit in Ar- 
deae ^SJycticoracis intestinis reperta , alba, liueam 
plu3 miiuis longa, teretia, poro antico contracto. 

GoEJMus hanc speciem in intestinis Ardcae 
cinereae reperit, a Zedero Distoma cornu voca- 
tam, a nie perperam ad Amphistomata revoca- 
tam. Bremseki.'s mihi pro Monostornate misil, 
et ipse etiam ponuu tantum anticum vidi, in al- 
tero spttuuine (iisunrtum, sed contractum, neque 
ut iu (iOE/.ii rLfura liiantem, 

, Hoc nou couiuuaaiur cuiu Amphistomate ■^^ — 34<5 — 

(vero) Ardearum, Holostomate cornu Nitzschh, 
Synops, n. 9- 

ig. Monosioma tenulcolle R. n. sp, Tat* 
2, Fig i — 4- 

Cel. Bakker, Professor Groningensis, ali- 
quot cpecimina misit inter carnes Lampridis eut- 
tati Retzii a se reperta, annon speciei sequentis 
ex analogia hydatidibus inclusa? 

Alterum specimen viginti novem, secun- 
dum viginti octo, tertium viginti tres Jineas lon- 
ga, corpore tres lineas, collo summo dimidiam 
et quod excedit, latis. In primo specimine lon- 
citudo colli ad illam corporis uti novem ad vi- 
ginti; in secundo uti novem ad novendecim; in 
tertio uti oc:o ad quindecini se habet. 

Porus anticus termihalis orbicularis parvus. 
Collnni teres a poro increscit, ut brevi ab eo di- 
stantia crassissimum sit et dimidiam lineam supe- 
ret, mox vero iterum decrescit et prope corpus 
tenuissimum est, lineam dimidiaini non attingens. 
Corvus coUi ratione habita, crassissimum, oblon- 
gum, dorso concavo et contracto, abdomine ro- 
tundato ampliore, apice obtuso; totum cavum, 
vasis de quibus mox sermo erit penitus omni- 
bus cutaneis , quo entozoon magnum in parvum 
spatium contrahi possit, et inter carnes obvium, 
harum motum non impediat. 

Abdomen vasculosissimura, vasis triplicis 
ordinis; priora duo fusca, versus dorsuni anasto- 
inosantia et hoc nudum relinquentia ; akerum eo- 
rum jam in collo conspicuum, rectiu^^culura, in 
abdomine ductus transversos ccpiosissimos effi- 
ciens, irregulares, crassos, passim constrictos ; se- 
cundum vasorum genus pariter fuscum, ductus — 547 — 

tenniores aequales prioribus plurimam partem pa- 
rallelos, passim illos decussantes. Curn cra-^siori- 
bus et inaequalibus passim corpora majuscula, 
lineam duasve lineas longa, ovalia aut subrctun- 
da xiectuntur, quae ovaria sunt et ovis gloliosis 
minutis scatent, ut vasa majora ovidbciYis, mino- 
ra seminifera crediderim. Tertium pra( terea ge. 
nus adest, vascuia sistens tenuissima albida den- 
sissima retia efftcientia, ni fallor, nutrifia. Col- 
lum vas fuscum medium continet et versus basin 
utririque ovarium valde elongatiim cuius vasa 
cum ilJo abdomen petunt; praeterea autem col- 
lum vasis albidis scatet, ut ejus tunicae fere inde 
conflaiae sistantur; haec in abdomiue inter reli- 
qua occurrunt; ovaria fere mediam abdominis li- 
neam petunt; reliciua vasa in abdomine copiosis- 
sima, eLegantissiina retia efficientia, 

Obs I. Quae vasa fusca dixi, analogia spe- 
ciei insequentis lialita, in Monostomate vivo aut 
recente forsan fulva vel flavescentia sunt. 

Obs. 2. Lampris guttatus Retzit, rarioribus 
Europae piscibus adnumcrandus, est: ZeusLuna 
Li^N. Gmel. T. 3. p. 122^, n, 7, Chrysotosus La. 
CEPEDE. T. IV« p. 5y7._ 
) 
i^. Monostoma filicolle R. n. sp* 

In Spari Raji interstitiis aliqnot processU- 
um spinosorum vertebiarum dorsi accessoriorum 
(s. spLirioruni) et verorum vesi-culas iSIonostoma 
hoc paradoxum continentes Neapoli Julio reperi. 

Vesiculae ovales,' teimi membrana con- 
staiites, individuum solitarium coinpiicatum con- 
tiuent. 

( ' 'orporisque ratio ab illa speciei ])rae- 
ceuti;'.. - hi.c-rt, In sptcimine quadraginta octo - ' — 548 — 

lineas Jongo, !hs.rum triginta tres cnlliTn^^sibi vin. 
ciicat; in altero quadraginta et linius linearum, 
harum viginli sex; in tertio duodecim et dimi- 
diae linearum, harum decem colto debentur» 

Poms obscurus, minor certe quam speciel 
praefced.entis, in qua mox patet. Apex ahticus 
acutiusculus, et pone eundem ostium longiuscU" 
lum inreriora versus adesse videtur, sed specimi- 
iia tax^tum mortua vidi, parte antica flaccida, ut 
nihil certi hac de re proferam. 

Cvlhun longisp;m/Um, tenuissimum, aequale, 
vel capillare; corpiis ad tres lineas Crassum, ob- 
longuiu dorso planiusculo, abdomin^ rotundato, 
apice obtuso. 

Colium albunx penucidum , ductu ovifero 
ilavo serpentino medio ; in aumma coUi parte ad- 
liuc vasa minora sed obscure conspiciuntur. Cor-' 
pus albam, peliucidum, cavum, macuJis ductibus- 
rpie luteis, ova rOtundato ovata continentibus, 
undique cinctis vasis lacteis (sive albis opacis) 
serpentinis copiosissimis, quo aspectus corporis 
fiat lepidissiinus. 
^ Obs. I* Species praecedenti inaxljne affmis, 

facili tamen negoiio distinguenda: poro apicis 
lenuioris obscuro ; collo longjssimo ; vasis corpo- 
ris rainus frequentibus. Vasa ovigera majora vi- 
dentur, sed majora interstitia ofFerunt et illa se- 
cundi ordinis in hac specie parca, et cum tertiis 
fere coincidunt, Forsan vasa nutritia casu minus 
rciJleta 'fuerunt. 

Ohs. 2. Praeter specimina completa etlam 
collum absque corpore reperi, aiiquot pollices 
longuin, vase magno luteo spirali medio ; lioc 
cum specimmibus in Orthragorisco Mola reper- 
tis n, 30» valde cuiivenit, aut forsan idem tst» — 349 — 

20, Monostoma trigonocephalum R. 

In EptozooJogiae ^^ol, II. i. p. 333. n. 12. 
specimina quinque descripsi ab ani.' Braun in 
Ttstudiiiis Mydae veiitriculo reperta et mecum 
coirununicata. Arimini vero ISIajo^in ejusdeiu 
Testudinis crassis copiosissimum, et nuper (J8e- 
rolini Octobri) in ejusdem tcto tractu intestinali 
reperi, quo recentia describefe pos«im. 

Lineam ad duas lineas iorga, lePtiam lineae 
partem Jata, intestinis affixa aJbida aut rubella; 
propius autem ex.7minata: pellucida, ovariis Jate- 
ralibus albidis, margine lateris- ventrali^ fulvo vel 
rubello; dorso convexo, ventre concavo* 

Pars antica fere triangularis, angulis tamen 
posticis ia vivis obtusibribus et paruiu exstanti- 
bus, interdum subtus prqductis, capite fere cordi- 
formi. Porus globosus, an-^icus, ad laJera ntrin- 
que bssus. C/num queui iu speciminibus Brau- 
uianis observavi, iu i-&centiuin nullo-^idj. 

Semel partis posticae obtusae uiacula pellu- 
cida pro poro imponere potuisset, sed certissime 
taiis non est, 

Motus animalculi fere idem ac DlstQmatum» 

21. Monostoma galeatum R. n. sp. 

In Centronoti glauci tres cura dimidio pe- 
des longi intestmis, praesertim anterioribus Ne- 
apoli Augus.to plurima reperi speci urina lineam 
dimidiam longa, teretia et tenuissima, aibldaj spe- 
ciera novaiu distinctissimain sisieniia. ' 

' Caput praesertim in mortuis discretum, sub- 
tetragonum, antice truncaiM.uii, subtus planam vei 
eoncavuin, marginibus lateralibus ^t.superiore pa- 
pillis, sive cutis pi-odutllonibus, conicis sex vcl — 550 — 

scptem dentatum. Porus pro vario capitis motu 
mox iiiferus, mox terminalis, crucibulifor(TiI> , et 
fasciis quasi cutis finirioribus circumdatus; ostio 
.inox semicirculari, mox angiilato. Corpus poste- 
riora versus subattenuatum, passim sed liaud con- 
stanter contractura, apice postico vel emarginato, 
vel attenuato et elongato, vel appendiculato ovali 
aut subovato. 

Ovaria magna flava lateralia, passim etiani 
postice fuscescentia. 

S p e c i e s d ii h i a e» 

27. Monostoma Vanelli» 

Am Bremser specimen misit quod Tringae 
VanelJi pulmoni extus adhaeserat, albidum, sex li- 
neas longum, duas tertias lineae partes latitudine 
€xcedens, crassiusculum, 

Corpus depressum, lineare, apice utroque 
obtuso. Porus alterius apicis exiguus, vix nota- 
bilis, Vasa duo recta corporis longitudineni te- 
nent; alia adliuc in apice adcsse videntur, sed 
©bscure, 

O^j-. ,Magna certe affinitas adest cum Dlsto- 
mate lineari n. %. in intestinis Tringae Vanelli 
obvio, ut pulmonale forsan crassitie (specimini- 
bus majoribus) potissimum differat In Catalogo 
Viennensi tamen pro specie peculiari habetur, 

50. MonosLoma Molae. 

OrtJiragorisci Molae, qiiein Julii d. 26. Ne- 
apoli mortuum acceperam, musculi cuti dorsali 
suljstrati, post biduum examinati, entozoa obtule- 
runt mortua, value singularia. — 351 — 

Longissirna SGilicet, depressa, angustissima, 
vase spirali luteo c^assiusculo, haud tameii per 
totum corpus visibili, instructa. 

De horurri indole nihii certe proferre po- 
tuissem, nisi die insequente inter Spari Raji pro- 
cessus vertebrarUm dorsi spinosos Monostonia fi- 
licolle n. i8. et simui enam liujus partem fiiifor- 
jnem solam (absque corpore) off^endissem, haec 
enim verini Molae maxime affinis est aut eundem 
sistit. Mirum tamen, me in Orthragorisco Mo- 
nostoma integrum non invenisse, duos liret hu- 
jusmodi pisces sedulo examinaverim; sed iderri 
etiam non in oninibus Spnris Raji occurrit, qui 
Gymnorhynchis maxime obnoxii sunt. 

' ' G e n us XIV. A m p h l s t o m a. 

Inter species Uujus generis haud numerosas 
magnum tamen invenitur discrimen , quaedam 
scilicet capite discreto, continuo aliae utuntur; 
iliorum quaedam poruni majorem anteriori, quae- 
dam posteriori fine exhibent, paucissimis uterque 
aequalis datur. Quae -capite gaudent continuo, 
absque mihi nota exceptione, porum anteriorem 
minorem offerunt. 

CI. NiTzscH in Encyclopaediae Halensis no- 
vae specimine indicante genus Trematodum con- 
stituit novum, Holo * tnmum '^xhi dictum , cui ,Di. 
stomata aiiquot paradoxa (aiatum, excavatum) et 
omnia Antpliistomaia capite discreto insirucfa in- 
seruit, njsimui vero omnium horum porum anti- 
cum nobisposticumaudiri addidit.De raultisnoruni 
forsan hcc valet, neutiquam autem de omnibus. 
Afiiphistoma fcnim cornutum (synops. n. lo. Ent. — 352 — 

II. I. p. 343. n. 4. Tab. V. Fig-. 4—7.) maxlma 
usi diligentia observavirnus et ova poro posiico 
efTuncli vidimus, quo dubium nuUum superesse 
possit, Hujus vero porus anticus maximus et 
lobatus et ejusdem est fonnae, ac Amphistomati- 
bus plurimis alter conceditur, quem idcirco antir 
cum vocaviraus, eoque magis, quippe ejusdem 
ope intestino affiguntur, hvijusque partem Jonge 
protractam mordicus tcnent, quod a poro postico, 
fieri posse, vix admiseris; cujus rei descriptionem 
speciem tertiam enumerando dedi. C^rte is tan- 
tum porus posticus dicendus est, quo foetura ex- 
pellitur. 9i c^l, vir porro porum anticum in ca- 
pitis fundo parvulum occurrere dicit, hoc in Ani- 
phistomate subclavato n. 14. saUem de postico 
valet in caudae fundo latescente, 

In speciebus nostris tertia, sexta, septima, 
octava, nona , undeciina et duodecima erroreru 
circa pororam denoinlnaiionera- adesse po^^se, fa- 
cile concediiuus, ovorum exclusione observata 
brevi tollendum; In iisdem speciebus quod dor- 
suin dixi, abdomen erit, 

1, Amphistoma longicolle Fi. n. sp. 

Cel. HiJBNER specimina complura misit in 
IntCStinis Ardeae alhae, Bkkmserus aliqu^Qt in il- 
lis JLari ridibinidi , uruim in L. Airicilla^ alterum 
in Ardea stellari reperta mecum communicave- 
runf, quatilor cum diinidia ad octo iineas longa, 

Capui album, exiguum, subcordatum, plc- 
rumque trilobura, lobis duobus posterioribus, ^ter- 
tio ynteriore illis excepto; saepe autem sulcus 
lobos posteriores dividens haud ' adest , ' tum- 
que p;irs antica tanturn a posteriore majore 
distinguitur. CoUuui fuscescens, longissimum^ ca- — 353 — 

pite tenuius posteriora versus incrassatum» Cor- 
pus collo duplotiiplove brevius, inulto crassius 
vero, album, oblongum, inaequale, apice obtuso» 
Pori terminales, parvi, profundi, anticus inaequa- 
lis major, posticus orbicularis, Ova magna, el- 
liptico ovata, flavescentia parte posteriore (quam 
idcirro corpus dixi) continentur. 

Ratio partium varia pro speciminum magnl- 
tudine; longitudo capitis tertiam ad duas tertias 
lineae partes, colli tres ad sex lineas^ corporis 
duas ad tres lineas adaequat» 

Obs. I. Specimina reliqua prorsus conveni^ 
,unt, illud autem in Lari Atricillae intestinis ob- 
latum colore partis anterioris et posterioris albo, 
ine«Jiae brunneo convenit Haec autem ovis re- 
pleta erat. Caput oblongum lobis anterioribus 
oblongis. an inttgrurn? Tum forsan species pro- 
pria foret, neque lobuios oblongos obtusos lace- 
ratione oriri posse crediderim. 

Ohs. 2. Ento^oa primum faciie fallunt, quae 
pro novo genere Acanthocephalis affini haberi 
possent Longa enim sunt et graciJia et a iilo 
Ibngiusculo tunicae internae intestinorum pen- 
dent, quod microscopii ope examinatum nil nisz 
tunicac villosae partem protractam et lacfciatam 
sistit. Conf. speciem tertiam. 

2. Ampliistoma serpens R* n» sp» ' 

Cel. NiTzsCH pro sua in me amicitia speci- 
mina duo Holostoiuatis serpentis sibi dicti mi- 
sit in intestinis Falconis Haliaeti Septembri 3L 
se reperta, aiterum sex, alterum septem lineas 
longa. 

' Species praecedehti proxima, sed distincfa^ 
quam vir egregius bis copula junctam vidit, 

Z — 354 — 

dapiit-mibov^tum, poro obliquo, sive subii; 
fero , niagno, corpore colhim crassitie parurn su- 
perante, apicc caiidali truncato, poro medio emi- 
nente exiguo, in rninore specimine suborbiculari, 
in altero lobato. 

Majoris speciminis collum quam corpus 
mu]to longius, minoris autein corpus aeque lon- 
gum quam caput et coUum simul sumta. 

3. Amphistoma macroceplialum R. , 

Holostornum variabile Nitzsch. Festucaria 
strigis. Froelich. Naturf. 29. p. 51. n^ 26. Fe- 
stucaria Oti. (sphalmate Otidis scriptum est) ib. 
p. rjT^, n. 27. 

In Strigis Oti tenuibus Junio mense co- 
piosissimum reperi, plerumque album, rarius bile 
tinctum, et interdum totum flavuui, intestini par- 
te, qua degeret, eodem colore imbuta. 

Plurima specimina viilos mcrdicus tenebant, 
ita ut plerumque stria rubra longiludinalis caput 
percurrere videretur. Capite amoto tunica inte* 
stini villosa singulari modo suclione mutata in- 
venitur; pars eiiim quam teneut elorigata apice 
latiore terminatur, et siinul vasa sanguinea coti- 
tineut, quo- praeter viilosam etiam cellulosam ore 
airreptam esse statueres, villi enim nudis oculis 
inspecti nunquam vasa sanguinem Vehentia ofF&. 
runt. Si autem porus, quo Amphistomala haec 
aifiguntur, posticus foret, qui tantopere tunicas 
mutare posset, vix caperem. Nihil certi tamen 
inde elfjcere conabor. 

Corporis plerumque apice postico simpliciter 
perforato, interdum tamen strictura quodammodo 
discreto utuntur. Ovula nullis in speciminibus — 355 — 

reperi, illo itaque aniii tenipore jam deposita 
erunt. 

Amphistoma, quod in intestino medio Fal- 
coiiis apivori solitarium Majo reperi , •apicem po- 
sticum pariter discretum obtulit. 

5. Amphistoma isostomum R. 

Amphistoma Tadornae. Entoz. 11. I. p. 352, 
n. II» 

Jhildgaard Zool. Dan. Vol. IV* p. 3<?. Tab. 
148 C. Fig. I. 2. Strigea candidaf corpore inae- 
quaiiter bipartito. 

Descriplio cel, viri brevisfima et haec qui- 
dem; „Corpus bipartituin,,par5 inferior major ova- 
ta pelJucida, dorso o\^is opacis candidis foeto, 
ore infero sublaterali; pars superior triplo minor 
ovata, ore supero." 

Iconibus consultis sequentia addam, Cajju6 
subconicum, sive oblongum versus basin incras- 
satum, strictura discretum a corpore versus api- 
cem sensim attenuato, Pori integri et ejusdem 
magiiitudinis videntur. Longitudo fere duas at- 
tingit lineas; corpus capite triplo longius, duplo 
crassiiis, antice lineam dimidiam latum, 

6, Amphistoma gracile R. n. sp. 

Specimina tria in intestinis Mergi Blerganse- 
fis reperta am. Bremsek. misit, Uneam exceden- 
tia, tenuia. 

Cajmt: longUm gracile, corpore haud cras- 
sius, apice lobatum, lobis variis, duobus tribusve 
oblongis. Corpus dorso convexo, abdomine c;on. 
cavo, utrinque attenuatum. Apex caudae discre» 
tus, brevis, poro exi^uo prominulo terminatus, 

Z 2 — 356 -. 

7« Ampliistoma erraticum R. , 

1. Am. Bremser complura- ^peciinlna in iri- 
testinis Colymbi arcbici reperta misit, illis quae 
olim in Colyniho septcntrionali (Ent. II. I. p. 
344. n. 5.) ofFendi, paulo majora, plerumque ses- 
quiiineam louga, dorso fuscesceute. Porum posti- 
cum di^tincte non vidi, sed apex posticus subin- 
cisus est, incisura sive impressione exigua. 

2. Iclem Amicus specimina aliquot dedit in 
intestinls Scolopacis Rusticolae reperta, lineaiu 
longa, spirirus vi fuscescentia» 

Horura caput magnum disrretum, entozoi 
ccntracti tertiam quartamve longitudinls partem 
sibi sumens, mox cyathum sistens, mox irregulare , 
magis, inaequaliter lobatum. Corpus subtus con- 
cavum, dorso convexo ovis farcto, antrorsum ma- 
gis saepeque valde attenuatum; apice postico ob- 
tuso, poro parvo exciso. 

Obs. Rusticolae specimina primuni ab illis 
Colymbormn diversa liabui, sed attentius collata 
eadem esse vldi, quo etiam pertintnt, quae in 
Scolopace Gallinula olim offendi, et Ent. IL. i» 
p. H2. obs» 4» ^cl Anjphistoma macrocephalum 
xetuli, 

g. Amphistoma urnigerum R. n. sp. 

Am. Bremser specimiisa complura misit tam 
In Manae esculentae recto, quam in illius plurimo-. 
xum vlscerum hyciatidibus reperta. 

Illa (intesilni recti) candida, duas tresve H« 
neas longa, corpore tereti subaequali , in nonnul- 
lis passim constricto , aplce caudali mox obtuso, 
mox truncato. 

JPorus anticus magnus pro capitis varia for' -^ 357 — 

Bia diversus. Hoc discretum, mox campaniforme 
: ive arnam referens, mox infundibuliforme, mar- 
"/nie obiter creuato, corpore multo crassius, Po« 
i'iS po\ticus exiguus, orbicularis, iiiteger. 

SpecimiTia hydatides inhabitantia , quaeque 
jsassim ipse ex istis extraxi, liueara ad sesijuili- 
iieam longa, a praecedentibus non differunt. Cpr- 
pus hinc inde constrictum est, quod verme in 
parva liydatide convoluto laciie explicari potest» 

g, Amphistoma Gornu Nitzscii. n. sp. 

r. Am. NiTzscH specimina quinque misit 
in intestinis Ardeae cinereae Decembri mense a 
se reperta, Holostomum Cornu dicta, sesquili- 
licaria. 

Caput discretum, corporc crassius, apice bi- 
lobum vel obiter pluries incisum, poro magno 
inaequaii, quem tamen in mortuis haud satis di- 
sfinguere possum. Corput a capite tenuissimum 
inciplt, sen<;im et tarde increscens, ut suuimam, 
atrige^-it crassitiem versus caudam, quae iterum 
tenuior et recta poro exiguo integerrimo terrai- 
natur. 

2. Amt Bremser aliquot specimina dedit in in« 
testinis Avdeae Garzettae oblala, lineam cum di- 
midia plus minus longa ; parte anteriore flave- 
scente, reliqua fuscescente, capite passim subtri- 
lobo, ceterum cum illis supra descriptis protinus 
rongruentia, 

Obx Non confundendum est cum Monosto» 
male Cnniii n. 14 pariter in Arde-is habitante^ 
quodque Ei.t. H i p. 3 »6 n. 7, mnle infer Am- 
phistomata, aur saltera inter illa, quae capite dis- 
creto utuntur, coilocaveram; — , 358 — '^ 

11. Amphistoma Sphaerula R» « 

Brem|ekus specimina misit in intestinis Cor- , 

vi Coniicrs reperta, cuni illis quae olim eodem < 

loco offenderam, ceterum convenientia , sed ma- ' 
jora, ut pliinma lir.eam attingant, et porus anti- 

cus in medio capitis multilobati in conspectum ' 
veniat, vel orbicularis, vel rimam transversam 

jHfcntJtns, ' i 

l 

12. Amphistoma pileatum R. \ 

Monostorna piieatum Entoz. II» I.' p. 338» \ 
n 15« 

Bremserus specimina dedit in intestinis Ster- '■, 

nae cantiacae reperta, sesquilineam longa, cras- i 

siuscula, cum speciminibus a me in Stema Hi- ] 

riindine repertis omninQ eadem, sed ad Ainpiii- ] 

stoma amandanda, poriis enim apicis caudaiis li- ■ 

cet exiguus utique adest. J 

15. Amphistoma denticulatum R. n, sp. \ 

Specimina quatuor in intestinis ^lcedinis 

Ispidae reperta aU am. Bremserd accepi, line- j 

am ad sesquilineam longa, tenuia, in spiriiu iu- ; 

scescentia, ^ 

Caput lanceolato-ovatum, interne porum si- } 

stens. Corpus teres , a capite tenuius incipiens, " 

dein subafequa^le, apice postico rbtundato, poro ■ 

orbiculari, ex^iguo, teruiinali. "> 

Ope lentis fortiter augentis corpus praeser- ' 

tim anteriora versus margine denticuiatum con- . 

spicitur, num vero tale utrum crenatum sit , spe- \ 
ciminunri recentiorum examen conficiet. 

14» Amphistoma subclavatum R» l 

Puae in intestinis Ranae esculentae Berolini "i 

Octobri rcperi snecimiaa duo, per aliquot dies ' — 359 — 

riva servavl et attente contemplatus sum, quo 
certior factus sum. paftem attenuatarn anteriorem, 
posterioram incrassatam esse. Apertiira vero po- , 
sterior mngna saepe margines expanclit vel etiam 
revolvit, quo apex corporis posticus ciaai poro 
exijuo orbiculari interdum tubulum brevem re- 
ferente oli oculos ponitur. Hic est, ex quo Ze- 
PERLS foetus vivos egeri vidit, 

Julii d. XXV. lyrG. Bufonem vulgarem (ci- 
nereum) examinando, vesicamque urinariam en- 
tozoa fovere videndo, nova quiiiem ex-^pectavi, 
sed illam aperiendo, duo hujus. Ampliistomatis 
specimina reperi. 

Confer Distoma clavigerum n, 52. quod 
olim cum Amph. subclavato miscui, 

15. Amphistoma truncatiim R» n. sp. 

Am. OxTO, Professor Wratislavjensis, ma- 
gnam horum entozoorum copiarn in hepate Pho- 
cae repertam misit; ipse vero aeque copiosa in 
Phocae vituliiiae junioris ventriculo et intestinis 
tenuibus (neque in hepate) Berolini Junio repe- 
ri, alba, excepta macula media anlrorsum lutea, 
retrorsum fusca, lineam plus minus longa. 

Depressiusculum; porus anticus exiguus, or- 
bicularis; corpus a poro tenue incipit, rnox; late^ 
scit et dein vel subaequale apicem posticum trun- 
catum aut rotundatum attingit, vel ad hunc usque 
mcrescit Porus posticus magnus, marginelato 
subelevato. 

Interdum in parte corporls media tubercu- 
lum exiguum, sed incerto loco. In parte poste- 
riore corpuscula aliquot orbicularla (ovaria va- 
cua) satis magna; ova immatura ante eadem, ma- joraque ovaHa ad latera; neque iflatura, nequc 
cirrum vidi. 

16* Amphistoma ungniculatum R. n. sp» 
Ouatuor Salarnandi-as pahubres (duas taenl- 
atas sive mr.res, totidem feiuineas) Martio Bero- 
lini secando, eutozoa non offendi; illarum auteui 
intestina aquae committendo, in hac quinque vel 
sex reperi Arapliistomafa, lineam dimidiaui lon- 
giiudine plus minus aequantia, depressa, angusta, 
alba» 

Oblong^a, marginibus mox integerrimis, mox 
corporis parte antcriore ope stricturae intercepta» 
JPoriis anticus terminalis, exiguus, capitis partem 
anticam mediam occupans, unguem fere referens, 
Posticus major videtur, apice caudali saepe emar- 
ginato. 

Microscopio subjectum Ampbistoma nebu- 
losum., ovariis non distinctis, neque aliis partibus 
internis dignoscendis exliibetur. 

17. Amphistoma conicum R. 

Cei. Treutler specimen unicum a se Au- 
gustomense in Ovis Jowffj^/ciXf ingluvie repertum 
dfcdit, quod ab Amphistomate bovino et cervino 
nullo modo distinguere valeo, duas cum dimidia 
lineas longum, postice ultra dimidiam iineae par- 
tem diametro transverso adaequans. 

Entozoologiain edtndo porum posticum pro 
antico habui, cum illius ope intestinis infixuin 
viderem, 

18' Amphistoma subtriquetrum R- n. sp. 

Specimina in Tsfuseo Anatomico Beroiinensi 
reperi, ^uibus addilum erat, in Castoris Fibri tenui- — 36i — 

bus reperta fulsse. Deinccps vero ab am.^p.E^reERQ 
et cel. BojANO, professore Wilnensi accepi, ipse- 
ciue ]SIajo meiise ir. coeco et colo Castoris re- 
peri, albida, Uuas ad tres cum dimidia iineas 
longa. 

Carpus a poro antico terminali exiguo et oi-- 
blciilari posteriora versus increscit , obtuse termi- 
naiiim, poro posbico haud terminali, sed quartam 
lineae parttm ab apice caudali distans, inferus, 
amplus, profundus, ostii margine acutiusculo in» 
tus verso. Dorsum convexum, passiiu in speci- 
minibus diutius servatis subcarinatam visum; ab- 
domen planum, unde nomen triviale desumsi. 
Ova flrivescentia pra^sertiin ad latera accumu- 
lata sunt. 

Cel, BojANus in litteris monuit, haud Am- 
phistoma esse, sed Distoma {amphistomoides si- 
bi dic;um), Bremserts vero Ampliistomatibus ser- 
vanduin contendit. Cumque j)orus posticus licet 
inferus, apice postico proxiinus sit, inter Amphi- 
stomata r linquo; sunt enim pariter Distomata 
plurima quorum porus anterior baud teruiinalis 
sed inferus «it, niiiilo tamen niinus anticus dica- 
tur. Hujus tamen Entozoi ope Distomata et Am- 
pliistomata conjungi, nuUus negabit. Cohfer Di- 
stoma microsoma n, 80. 

Quae BojANus, vir celeberrimus, de hujus 
speciei aiiatome in litteris retulit, omnia in spe- 
ciminibus recentissimls comprobata vidi. A })o- 
ro scilicet antico tjtrinque vas nutritium decurrit; 
meilin p^rte utriusque stxus genitalia occurrunt; 
pous. po^^ficus musculosus coecus, iNervorum 
vtstigia nuila vidi« — 36a —• 
19. Amphistoma Falconis peregnnu 

Tn Catalogo Etitozoorum Musei Viennensis 
Ainphistonia Falconis peregrmi ad Aiiipliisloma 
macroctphaliim n. vrevocatur; quod ipse tamen 
in illlus intf^sfiiiis lenuihus Novemhri mense Be- 
roiini copio?e rtperi, distinctum visum est. 

Sptcimina mea Irneam plus minus longa, 
albida. partem auticam haud subito discretam (uti 
macroctplialo coiupetit) sedUevi sinu serisim ex- 
orto ohiter distinciarr. et ovalem offerunt, ostio 
exigTio; parte caud?li depressa, margine inaequali, 
poro majore obscuro. 

Geniis XV. D i s t o m a. 

Genus hoc omnia rcllqua v. c. Ecliino- 
rhynchum, Ascaridem, quin ipsam Taeniam^spe- 
cieruml nuuiero superat, lia^um autem characteres 
plerutijque faciles, saepeque optimos mdicat, ut 
numerus ille magnus nullum excitet ftitdium. 

Pauca iorean genere separari possent, v. c. 
Distomata excavatnm, n. 82, spathaceum, n. 83, 
spatulatum, n, 84. alatum, n. 96 a. Nitzschio ad 
Holostomata referenda, sed D. excisum n. 95. in- 
ter haec et rehqui jam transitum efficit, variis- 
que collum passim, aut motu vulgari planum red- 
ditur. 

Echinata, quibus caput reniforme aut sahem 
discretum est, aegrius tamen, sejungi possent, reli- 
qua eviira liis arcedimt; nequp inermia ab armatis 
gener.ulm sumtis avelli possunt, cum colli corpo- 
riiupie aculei saepe parvi et cognitu dilficiles oc- 
currant. 

Subdivisipnes interdum faliere possunt, quod — 3^3 — 

enim recens examinatum teres visum slt Dlstoma, 
spiritu vini servatum, 1'orsan depressum exhibe- 
tur; ipse tamen quoad fieri potuerit, semper sta- 
tum recentem prae oculis liabui. Pororum latio 
utplurimum species affines colligit, interdum ta- ■ 
nien jpecies valde affines pororum rationem di- 
versam sistunt. Distomata piscina prae reliquis 
poris ampiis suglobosis dignoscuntur, sunt tamen 
iila inter etiam minoribus et plaiaoribus instru- 
cta;' reiiquarum classiura Distomaca minus diffe- 
runt. Habitaculuui simiJe v. c. vesica urinaria 
saepe diversa'rum classium species aifines reddit. 
Successores olim hisce de rebus egregia pro- 
fertntt 

1. Distoma hepaticnm Abildg. 

Species mammalibus plurimis communis, 
multoque pluribuSj quam iu Entozoologia enume- 
rare licuit. 

Specimen in Ilahnatiiri gigantei (Kanguri) 
hepate repertum iri (Vluseo Viennensi vidi, ab 
ovino neutiquam discrepans; ibidem adest in Cu- 
niciili hepate lectum. lu Sciuri europaei hepate, 
hydatide inclusum cel. Targioni Tozzetti offen- 
dit, ovino simillimum (Erer.a. Suppl. p. 95.). In 
Cariielo Bactriano et Antdope Kevella, (jat. Ent. 
Vienn. manuscriptus, In Antilopes Corinnae oe- 
sopliago reperta ill. Soemmerring mihi dedit spe- 
cimina tria, quorum duo minora, "tertium majus, 
vulgaris formae. 

Phoca barbata propriam Distoniatis specirtrt 
hcpate fovet, D. tenuicoile, n. 5, In Erinacei 
hydatide htpatis peculiaris quoque species, I), 
pusillum, n. /;b. occurrit, ulteriore tamen examine 
dignum. ' (^uadrumanae, Ferae, Cetacea hacten ns — 564 — 

hepatisDistom^ta nullaprotulemnt; de Cetaceis ni- 
Iill certi proferri potest, speciminiljus eorunclem ni- 
mis paucis examinatis; Feris utique deesse viden- 
tur; in Quatirumanis forsan, velut in homine, ra- 
rius occurrunt. 

Synonymis addi possunt sequentia: 

Redi Esperienze intorno agi' insetti. p.'i48» 
cum ic, Verme del fegato de' montoni o ca- 
strati* 

Sam. Gotti,. G^rELiN Reise durch Rufsland 
Th. 3. p. 491. In hepate ovis orientaHs. 

Fkoeltch Naturf. 29. p. 55. n. 28. Fasciola 
hcpatica. Specimina pollicem kmga, novem line- 
as iata in Cervi hepate Martio reperlt et cum bo- 
vinis et ovinis convenire refert, 

Quaedam alia in Mantissae sectione tertia, 
bibliograpkica, dicentur. 

4» Distoma dendriticum R. n. sp. 

Maximam speciminuju cojDiam ceh Speda- 
iiERi in intestinis Xiphiae Gladii reperit et be- 
nevole mecum communicavit; ipse duobus in 
Gladiis ne unicum quidera offendi. 

Entozoa plana, alba, vasis luscescentibus, 
raiius oblonga, plerumque ovato lanceolata, aut 
lanceolato-ovata , unam cum dimidia, vel duas, 
rarius tres lineas longa, iatissima parte fere line- 
am aitiiigentia, 

' rori semiglobosi, mediocres, A^entralis ma- 

jcr. Pars antica angustissima, sensim versus 
(^nvpus ampliata, vix quartam totius longitufiinis 
f)arttni sibi sutnens. Zvlargines corporis integri; 
apcx poiticxix aut rotundatus, aut attenuktus et 
plus juiiius acutus. 

Cirrus in nuUo specimine exsertus est, sed ^ ^. 565 — 

pone porum anteriorem macala rotunda opaca 
iliius rtceptaculum indicat, uti maculae quaedani 
opacae (pariter tamen aibae) majores pone.porum, 
ventraleiu eadem directione ohviae ovaria si- 
stunt. Vasa triplicia sunt: primum magnum ra- 
mosissimuui fuscum, fere Jungermanniam tama- 
risciformem referens, mediam maximamque cor- 
poris partem sibi vindicat; ad latera tiaedii corpo- 
ris porro va«a minora fusca, pariter ramosissima 
dantur; inter illa vero a poro antico usque ad 
iinem caudaltm utrinque vas simplex album cur- 
su undulato exhibetur. A pori antici media parte 
ad cirri receptaculuni vas brevissimurn rectum 
et alhnm decurrit, quod niaximi fusci forsan ini- 
tiam erit, unde ilia tria tantum numeravi, Con- 
fer speciem insequentem, 

5. Distoma tenuicolle R. n. sp. 

Magnam coplam in hepate Vhocae harhabae 
JLipsiae i^MS Aprili mense a se repertam cel. 
Treutler dono dedit. 

Entozoa oblonga, plana, alba, medio fusce- 
Scentia, tres cum dimidia ad quatuor cum dimi- 
dia lineas longi, ad summum dimidiam lata. .^ 

Tori semiglobosi mediocres, ventPc-^lis pau- 
lo majoi-. Pars inter poros {collwn) lineani lop- 
ga, angusta, sensim versus porum ventralem la- 
tescens; corporis margines rectiusculi; canda ob- 
tusiuscula, apice passim papiiiari vel perforato 
viso. 

A poro antico utrinque linea diaphana acf 
pori veniralis latera decurrit ; pone hunc vasa 
majora fusca racemosa, ovis ellipticis exiguis rC' 
ferta; in posteriore lineae m.edianae parte aliquot 
znaculae ojbiculares sive ovaria vacua; ad latera - 366 - 

vascula fusca, ramoslsstnia, ramis brevissimls, 
qui oviductus ovuloiuui immaiuroruiu sistunt. 
Inier, iiaec lateralia ed medium utrinque vas il- 
lud pelluciduin ad caudae apicem utriuque con- 
tini^atur. In unico specirnine cirrum longum te- 
nuem filiformen videre mihi visus sum, 

6. Distoma carnosiim R. n. sp. 

In aqua cui Spari Denticis majoris intesti- 
na Arimini ^Tajo iuimi<:eram septem reperi Di- 
stoinnta niortua, alteroque die vivum illius iu 
vei iriculo, villosae affixum. In miuore I3entice 
Neappli Julio specimina duo extiibita suut, 

Sesquilineam ad duas lineas longa, parte 
postica fere lineam lata, recentia rubella, postmo- 
duiu alba parte posteriore sordide alba aut fla- 
vc^cente, qij^m colorem etiam vivum iiiud ob^ 
tulit. 

Pori globosi, anbicus inferus, exiguus; ven- 
tralis quadruplo major, maxinie prominens, ma-r- 
oine tumido. Colltim vivi conicum, mortuorum 
retraclum, fere nullum. Corjxn ovatum, dorso 
convexo, ventre plano, ovulis globosis turgidum, 
Cirrwii exsertum non vidi. 

Species distinctissima, quae cura reliquarum 
niilla confundi potest. 

7. Distoma hians R. 

In Oesophago Ardeae nigrae Gryphiae Sep- 
tembri quadraginta reperi specimina, Utroque po- 
ro inter plicas oesophageas affixa, sanguinea, in 
aqua demum alba, quorum quaedam sedecim per 
horas vixerunt. Plerumque convoluta erant, 
Contracta duas ad quatuor, extensa, collo prae- 
sertim attenuato, ultra sex lineas longa. — 3^7 — 
g. Distoma lucipetum R. n. sp. 

Am. Brimserus specimina misit aliquot sub 
alterius oculi membrana nictitante Lari gloMci . 
Aprili, aliaque sub utriusque ocali niemhiana 
dicta Lari fusci Mnjo reperta, loco certe insrlito 
quo lucem petere possintj enror-ois Itre semper 
denegatam. 

iDuas ad tres cum dimidia ]irea<; longa, u]. 
tra dimidiam lala, dtpressa, aK.ida rubore porie 
porum ventralem admixto. 

Pori orbiculares, a}>ticut inferws, ventralis 
remotus, duplo major, aperiura illius senrroer, hu- 
jus plerumque orbiculari, inierdurn longiori quani 
lata, subtjlipllca. Collum, siv^e pars iiiter poros 
sita, relicjuo corpore angustius, oblongum, mar- 
gine coiivexo. Corput latius, circaporum veii- 
traltm crassissimuin, versus posteriora decrescens, 
apice caudali obtuso; 

A poro antico ufrinque exoritur vas teTuie 
flavescens, totain vermis iongitudinem emetiens. 
Pone illumcorpusculum datur exiguum oftacum, 
a quo itidem utrinque vas enascitur, inter illa 
decurrens,- Mediam inter poros partem cirrus te^ 
net rigidulus, dimldiam circiter lineairi longus, 
plerumque rectus , rarius apice reflexus- Pone 
porum ventralem vasa plurima racemosa (jovidu- 
<;^ui) liiieis passim horizontalibus, aliisque decus- 
santibus inter vasa longitudinaiia conspiciuhtur. 
Tandem aliquot corpora oblongji, rnagna, lineam 
medianam tenentia, ovaria evacuata (aut immatu- 
ris repleta) sequuntur. 

10. pistoma pulchellnm R. n. sp. 

Aliquoties in intestinis Z-oZ>/7 cy//affJ/"Neapol£ 
Junio reperi solitarium,vivum,SemeI sex ejusmodi — 3^8 — 

L,abros me praesente prope insuIamNisIdani captos, 
Neapoli adhuc viviclos, brevi post mortuos, hora 
elapsa secui et octo reperi Distoinata, omnia 
mortua, cum piscina ahoquin vitae satis tehacia 
sint. 

Entozoa plerumque IJneam dimidiam, raro 
iht^gram longa, alba, macula media ilava De- 
pressa, elliptica, antrorsum plerunique magls aft- 
tenuata; porh globosis inieris, remotis, venirali 
duplo majore. 

Vas dorsale flavum, splrale- Ovaria utrin- 
que valde raceraosa, adspectu lepidissimo. 

12. Distoma holostomum Pv. n. sp. 

TJremsertjs specimen misit in intestinis Ralli 
aqnabici repertum, elegantissimum, sesquilineaui 
iongum, dimidiam latum. 

Pori niaxlmi, aiiticus terminalis orbicularis, 
ventralis major apertura transverslm elliptJca* 
Corpus oblongum, antrorsum latius, truncatum, 
retrorsum angustius, apice postico obtusiusculo ; 
dorso convfcxmsculo, ventre plano. Vasa late* 
ralia obscura; racemus medius longitudinalls, 

Species distinctissiina. 

13, Distoma transversale I\» 

In ventrlculo Cobiti4is fossilis Berollni 
Aprili mense specnnen reperl lineam excedens, 
cum descriptioi.e Ent, II. 1« p. 361. n. 7. a me 
daia conveniens, ut pauca tantum addam. 

Quibu^darn eT)tozoi n)Otibiis pori anteriori» 
inincris inargo dilatatus in conspectum venit, 
aliis tollehntiir. (lirruju non vidi Pars postica, 
ad laius ipsuis apicis emarginata fuit» — 3^9 — 
i4- Distoma tumiduliim R. n. sp» 

Br£mserus specimina quatuor misit In Inte« 
stinis Syngnathi Hlppocanipi (in quo saepius ex- 
aminato nunquam reperi) obvia, lineam plus mi- 
nus longa. 

Depresso -plana, linearla, utrinque obtusa* 
Forus a)iticuy temiinalis, globosus, niinor; von- 
tralis mefiiam fere totius longitudinis partem oc- 
cupantis, valdeque protuberantis (unde nomen 
desumsi) apertura transversa. Ante hunc tuber» 
cuhnn exiguum, cirri certe receptaculum» Ovuld 
ad partis posterioris latera digesta sunt, 

Ohs. A. Distomate labiato n. 78. Syngnathi 
pelagici diversissimuni videtur; quandam fovet 
similitudinem D« gibbosi n, 71., sed hoc teres 
est et poros alienos ofFert. 

16. Distoma polymorphum R* 

Num huG pertinet Distoma anguillaef cof- 
pore clavato, Abildgaard Zool. Dan; Vol, IV. 
p, 26. Tab. 142. Fig. 7 — lo, 

Cel. vir uhra trecenta speclmina In Anguil- 
lae Helgolandiae abdemine reperit, quorum de- 
scriptionem dat insequentem. „Corpus clavatum, 
sordide album, collo extensili, apice incrassato, 
ore apicis laterali. Pars infcrior corporis lata 
crassa, poro ventrali luniido marginato. Intesti- 
lium cbntortum viride in parte posteriore cor.! 
poris." 

Variis notis a D. polymorph© Ent. 11» ij 
p. 363. n. 9. quod ipse in inttstinis Anguillae co- 
piosum reperi, difFert, primum loco, cuin abdo- 
minale sit; dein magnitudine, nam ligura septima 
Distoma magnitudine naturali referre dicta quJ- 

. Aa ' — 370 — 

tuor cuni dimidia lineas superat, dum specimina 
mihi visa tertiam (limidiamque lineae parteni 
aclaequ:!nt; in meis denique vas viride non ob- 
servavi. 

Forsan itaque niea pusilla, haec adulta fue- 
runt, aut propriam speciem sistunt» 

ig. Distoma candiporiim R. ij. sp. 

In intestino Zeiiis Fahri Arimini Aprili 
unicum reperi Distotua sesquiiineaiu longum, 
valde extensile, aibum parte media fulva, supra- 
convexuni, subtus planum» 

Porvs anticus inferus, globosus, liians aper- 
tura orbiculari mediocrij clausus rimam longitu- 
dinalem exhibens; venbralis remotus, duplo ma- 
jor, globosus, aperturae orbicularis margine tu- 
mido. Collum vase lacteo antice transverso, tum 
ad latera utrinque posteriora versus decurrente 
instructum, cirro non visil)ili. Corpus subelJipti- 
cum collo duplo latiiis, cauda retracta trunca- 
tum; ovariis ciricinnatis refertis oi^/j- globosis; mi- 
croscopio sul)jectum vitreum, areolatum visum. 
Cauda retractilis corpore multo tenuior, extensi- 
lis, crenata, longa, apice excavato porum men- 
tiente, quo fit ut protracta et mota alienum habi- 
tum induat» 

Obs Ad hanc sectionem pertinere visum 
est, vereQi; taraen ne Distomati appendiculato n, 
85» nimis afhne sit. 

'I9, Distoma cygnoides Zed» 

Plerumque candidum est, vidi etiam parte 
anteriore alha, posteriore flava. 

In vesira urinaria Ranae esculentae plurimis 
Yisam; in illa Bujouis ignei Gaede, Naturaescru- — 37* — 

tator Indefessus, BeroHni Junii d. i6. duo, et d, 
26. octo specimina reperit exigua, lineam vix su- 
perantia, candida, pellucida, ovis tamen ellipticis 
foeta, quae passim , duiu illa contemplatus sum, 
protrudebantur. 

20. Distoma cymhiforme R, n» sp» 

In Testudinis Mydae vesica urinaria Ari- 
mini Majo quatuor reperi Distomata duas cum 
dimidia ad tres cum dimidia lineas longa, antica 
parte dimidiam, postica integtam lata, dorso con- 
vexo; ventre concavo, vividissirna. 

Pori globosi, remoti, anticus inferus, veU' 
tralis duplo major. Collum valde elongandum, 
oblongum, angiistum; pone porum ventralem 
crena utrinque conspicitur, quo illud discerni- 
tur a corpore ovato, postice obtuso. 

Collum cum poris candiduni^ pellucidum. 
Utrinque pone poruin ventralem et crenam di- 
ctam macula stellata subrotunda, lactea, marpini 
corporis vicina, ganglia illa sistens lateralia quae 
cel. Otto in Distomate hepatico invenisse vulf, 
a gangliis tamen mihi aliena visa. In medio cor- 
pore macula violacea, margine albido cincta (vas 
spirale); pone quam ovarla viridescentia con- 
gesta» 

21; Distoma folium Olfers n* sp. 

Olfers de vegetativis et animatis. p» 45. 
Fig. 15. D. foiium. Cel. vir complura specimina 
in vesica urinaria E\ocis Ln ci i iuWo et Augusto 
Berolini reperlt et mecum communicavit, tertiam 
ad dimidiam litleafe patteni longa, alba, depressa. 

Por/ orbiculares, anticus terniinalis, minor; 
ventralis vivo passim protruditur, Collum rectum 

Aa 2 -r 372 — 

tenue; corpus subrotundum seu ovatuin, dimlciz- 
am vermis longitudinem ladtudine attingens; quo 
commotus speciem JD, L.agejiulam in adversariis 
vocaveram, alio tamen noraine ab inventore po- 
sito, illud suppressi. Figura cL,viri Distoma 
valde elongatum sistit, quale certe vivum sisti- 
tur, Corpus undique ovis farctumi 

Obs, I. Species Distomati seriali n, 22. pro- 
xima, quae pariter in organis uropoeticis occur- 
rere videtur, forsan in ureteribus Salmonis alpini, 
cujus in sanguine dorsali (renes significante) oc- 
currere O. Fahricius auctor est. 

Obs^ 2. Cel. AB Oi,fi:rs pluries specimina 
<3uo 'per inferiores corporis partes, potissimum 
circa porum ventralrm cohaerere vidit, quorum 
alterum moribundi instar segnes tantum motus 
edidit, alterum vero alacre, huc et illuc collum 
elongatum piotendens, alterum secum traxit, ita 
forsan coitum absolvens» 

24^ Distoma divergens R, 

In intestinis Blennii Gattorugine Arimini 
'Aprili duo reperi specimina mortua, duas tertias 
lineae partes longa, alba, macula fulva, depres- 
siuscula. 

Pori globosi, anticus inferus', ventralis du. 
plo major. Collum antrorsum attenuatum, in cu- 
jus basi tirnis incurvus, Corpus latius, obtuslim* 
Ova fusca ad latera partis posterioris. 

Ejusdem Distomatis forsan adultioris speci- 
mlna undecim in intestinis Blennii tentaeulaki 
Arimini Majo reperi, flavescentia puncto postico 
fulvo, diraidiam ad duas tertias lineae partes lon- 
ga. In his ova tam ad latera partis anterioris; 
quam in tota parte postica. — 375 — 

AHquot diebus elapsis ibidem trla specimina 
in intestinis Blennii corniiti offendi , prorsus 
convenientia. Vasa in dorso vaide crassa, fusca, 
procul dubio ovaria sistunt, 

25. Distoma fasciatum R. 11. sp* 

In intestino Labri Tincae Neapoli Junio. 
quinque specimina inveni viva, unam ad unani 
cum duabus tertiis lineae partibus loriga, tertiani 
iata, depressiuscula, albida, macula raedia iutea. ^ 

Pori globosi, apertura orbiculari, anticiis 
terminalis, ventralis remotus duplo major. Cor-; 
yus subellipticum obtusum, colli parte anticaple- 
rumque valde. ?it-tenuata. 

Vas dorsale flavum ; ovaria valJe ramosa 
lateralia per totum corpus utrinque decurrentia; 
vas- tertiuni antice transversum utrinque inier 
ovaria posteriora versus ductum; praeterea autem 
(a quo nomen desumsi) vas quartum inter dicta 
medium obtusum ct satis amplum, pone porum 
ventraiem exortum, dein rectum et lineare ad 
apicem posticum fertur, corpuscula sacciiormia 
i)istomatibu5 vulgaria transiens» 

Quae in intestinis Labri melopis Neapoli 
Julio reperi Distomata septem, viva, diias tertias 
lineae partes ad sesquilineam ionga, oblongo- 
ovata, plarta, Aava, macula fulva, eo solnm a prae- 
cedentibus recedebant, quod corpus repandtim 
sive passim constrictum ofTerrent. 

Quae in intestinis aliquot Percarum inarincf" 
rum mascularum eodem raense Neapoli reperi 
specimina tria mortua (piscibus vix ante iioram 
apud me mortuis), aJbida macula exigua lutea 
protinus cum iilis in Labro Tinca repertis con- — 374 .— 

venlunt. — Conf^r speciem n. 26, et 27, affines, 
ni fallor tamen diversas. 

26, Distoma sinuatum R. n. sp. 

Mullis Ophidiis iniberhibus ento^oorum caus- 
sa frusta examinatis, tandem tribus iterum Julio 
Neapoli dissectis duo repcri Dlstomata, lineam 
cum hiiius fertia parte longa, quartam circiter la- 
ta, all)ida, macula media nafescente satis magna. 
Pori suborlilculares, medioriter distantes, 
ventralis major. Colliivi et corpus depressum, il- 
lud couicum, hoc posteriora vefsus auctum, aplce 
rotundato, toiius Distomatis marginibus sinuatis, 
integerrlmis. Oi^a lateralia fusca congesta. Vas 
spirale fulvuni. Confer speciem praecedentem et 
insequentem. ... 

27 pistoma fulvum R. n. sp* 

In intestinis GQdi Molpae Neapoli Junio 
unicum reperi specimen, lineani excedens, depres- 
suro, fulvum. 

Pori semiglobosi m^rginati, ventralis di- 
stans major. Inter poros tuberculum parvum» 
Corpus crassius sive latius, ovale, collo tenuiore» 
Vas utrinrme longitudinale alhum, fuscuinque la- 
tius a poro ventrali ad apicem caudae. Ova 
nulla aderant, sed areae mediae vacuae. 

Subinde margo denticulatus visus est, re 

tamen attentius spectata eorpus undique laeve 

sistitur, Singulari modo cauda antrorsuju refle- 

tltur, quo porum ventralem tegat, retractilis ta- 

. inen non est. 

Quod Eremserus misit specimen in inteatl- 
nis Gadi niediterranei Aprili repertuni, Jineam 
Cum quarta hujus parte longum, lasciara quidem — 375 — 

mediam liand exliibuit, ceterum autem prorsus 
convenit, iieque; illam in rccentioribus desiderari 
creuiderira. Confer species n. 25. ct 26, 
, ag. Uistaaia oxy ephalum R. n. sp. 

.:^4i3BROEi,ic«JSati:^rfv29.' St. S. 56. n. 29. Tab, 2. 
Fig« 8» 9» P'as(iola appendiculata CBoschadis). 
- NiT/scH inlateris: Distonia inerrr>e. 

Cel. NiT^scH specirnina uiidecim misit Julio 
mense in intestinis Anatis Botchadis ferae re- 
perta, tres quatuorve lineas longa; Bremserus 
vero duo in illis Anatis clypeatae lecta, tres 11- 
neas longa, tertiam lineae partem' latitudine ex- 
cedentia. 

Porut anticus aplcis anterloris acuti valde 
exiguus, inferus, orbicularis. Collum ovale iatiu- 
sculum breve, cirro brevi rectiusculo su])exstante. 
JPorus ventralis valde magnus et tumidus, aper- 
tura orbiculari. Corpus planum lineare, apice 
po^tico obtusiusculo. Ovorum racemi longi' 
utrinqae latera tenent; media corporis pars pone 
porum ventralem vasculosa, versus posteriora 
pellucida. Plura in speciminibus spiritu vini ser- 
vatis extricare mihi non licuit. 

Obs. I. Species a Froelichto primum re- 
cognita, a Zedero ad Distoma echinatum relata 
fuit,' quem illius speciminibus non visls Ent. II. 
I. p 419, obs. I. secutus sum. Horum autern 
exarnine instituto, ab echinato n. 106. omnibus 
numeris recedere, bene vldi. 

Ohs. 2. Froelichius 1. c. Corpuf lanceola- 
tum, subtus planum, supra subconvexum, ad mar- 
gines subcrenatum, rubellum, Poms anticus mi- 
niuius, margine tumidulo. Pone illum tubercu- 
lum exiguum flavum, ex quo cirrus brevis, ob- 
tusus, serpentinus prodit, Porus ventralis inagnus r*- 376 — 

proniincMS tumidus. Ab eodem carjalis retrorsum 
ducitur. Ovula ad latera congesta. Apex posti- 
cus obtusus, subpellucidus, ostio indistincto in- 
structus, ex quo caudula brevis oblonga, plana, 
jn vaginam (ope instrumenti pressorii visibilem) 
retractilis exseritur. 

Appendicem istam, a quo cl. vir nomen pe* 
tiit, in nullo meorum speciminum video, neque 
tamen negarem; alia autem specie (n. 85») du- 
dum ita norair-ata nomen mufandum erat. 

Ohu 3. Num etiam in Calymbo cristato oc- 
currit? Conf. n. T13, 

29. Distoma complanatnm R. n, sp. 

Am. RosENTHAL, Professor Rerolinensis, in 
Ardeae cinereae oesophago Aprili mense specimina 
quatuor reperit, recenter mecum cominunicata. 

Entozoa unam cum dimidia ad duas cuiu 
-dimidia lineas longa, vix dimidiam lata, alba pun- 
Ctis nigris varia. 

Corpus oblongum, tenue, antrorsum parum 
attenuatum, marginibus obtusiusculis, postice ob- 
tusum. Porus anticus terminalis ad inferiora 
paululum yergens, margine tumido, apertura or- 
biculari, magn^. Porus ventralis lineae quartam 
partem ab illo distans, major, margine tumido, 
apertura mox triangulari, mox oblonga. Ovaria 
utrinque decurrunt, vase fusco permeante, ante 
apicem corporis posticumcoeunte. Cirrum nonvidi» 

Obs. Species affinis tam D. hianti n. 7., 
quam D. heterosforaati n. 50; ab hoc tamen cor- 
poris forma et pororum ratione, ab illo corpore 
tenui, albo, poris aliter comparatis recedit. 

51. DJstoma albicoUe R. n. sp. 

Am. BiiEMSjiR. specimina misit sex in hepate — 577 — 

et cystldc fellez Falconls pennati reperta, duas 
cmn dimidia ad tres lineas longa, latissima parto 
anteriore alba, reliqua fuscescente. 

Jpex anticus tenuis, collum breve sul)it la- 
tescens, transiens in corporis partem anticam la- 
tissimam, a qua reliqua sensim attenuatur, termi, 
nata apice caudali obtusiusculo. Pori semiglo- 
bosi, anticus terminalis, venttalis duplo major, 
haud ionge distans, margine tumidulo. Cirruiu 
xion vidi. 

Obs» Species haec D. macrouro n. 30, (Ent» 
II, I. p- 372. n. T5. D. longicauda) in Cornicis 
hepate et vesicula fellea reperiendo proxima; po- 
ris tamen aliter constitutis utrumque conjungere 
non ausus sum. 

32, Distoma Kaja R» 

Ent. II. I. p. A?>^' n» l^- Distcma Colubrl 
Natricis pulmonale. 

Abixdgaard Zool, Dan, Vol. IV .p. 34. Tab« 
151. Fig» A. I. 2. Fasciola longicollis» 

In pulmone Coluhri Natricis valde mapni 
dlu ab optimo Heim, Medico celeberrimo, ser- 
vati, quinque reperi specimina, quinque ad no- 
veni lineas longa, fuscoalboque variegata, de- 
prtssa. 

Tars antica ovalis, utrinque obtusa, lineam 
longa, dimidiam lata, poros continens, subito 
transit in corporis partem anteriorem angustissi- 
mam, quatuor lineas longam; haec qua maxrme 
angusta est, iterum increscit, ut pars posterior 
(etiam quatuor lineas longa) tandem aeque lata 
liat ac coJlum, et obtusa terminetur. 

Pori globosi, magni, approximati, ventralis 
duplo major. Pone porum anticum pars exigua « 378 — 

subglobosa, ejusdem quasi appendix, a qua va- 
M-uld exigua oriuritur, visui Sfciuper non oblata, 
ijtriuque circa poruin veniralem . posteriora ver- 
sus decurrentia, tandem hinc inde pellucentia, 
procul dul)io mitrlejitifi, Ante porum ventralem 
c/m apex semel-exsertus, aculiuscuius. In parte 
corporis tenui vas dorsale subspirale album ex^ 
hibetur supra poruni ventra.leln antrorsum ; du- 
(:tuiii, in cirrum abiens;^ posierJQra yersus idem 
vas luscescit, ultimam) corporis partem percurrit 
et hujus majcimam parteii^ sibi vindicat, certe 
Qvlductus. OvuLa oblongo -ovaha, matura sultfu- 
sca, reliqua aiba. l.'trinque proj.e oviducturii 
Uiedium vascula materiam grumosara ferenfia, an 
seiniui fera? Unicum receptaculum (ovarium) or- 
biculare in corporis latioris lacti parte media» 

Obs, ABiiDGAARD iu pulmone Coluhri Na- 
tricis sex menses absque niitrimento degenfis tan- 
demque mortui duo reperit specimina pollicaria, 
postice liueam lata, 1'Orma externa figuris obla- 
tis bene exprimitur, descriptio autem et icones 
vasa etc. sistentes pessimae sunt. Partem pone 
poruui ventralem sitam collum vocat; Distoma, 
quod ubivis depressum est, cylindricum refert, et 
quae bujus farinae sunt reliqua» 

33. Distoma variegaLum R. n. sp. 

Am, Bremser multa specimina misit rn Ra- 
nae esculentae puimonibus reperta, ubi ipse quo- 
que Berolini Octobri semel legi. 

Entozoa duo ad septem, plerumque qua- 
tuor aut quinque iineas longa, majorum pars an- 
terior dimidiam, posterior integram lineam lata, 
depressa, marg-tnibus obtusis. 

Pori orbiculares reraoti, anticus major, ven- ^ 579 — 

tralis ostio exiguo. CoUum dimidiam fere totius 
venuis longitudineni sibi sumens, duplo angu- 
Stiu<;, quam cor/juf apice obtuso terminatuin. GV- 
n/ifi exsertum non vidi, Oz;M/a exigua rotundato- 
elliptica, 

Color valde variegatus; ductibus oviferis 
fuscescentibus, . medio spirali nigrescente; vasis 
dorsalibus tenuibus nigris maculisque corporis al- 
bis subico nigrescentibus. Motus segnis. 

Ods. Distoma cylindraceum n. 66. quod 
ipse in Ranae teraporariae tantum pulmonibus 
reperi, a Zedero et Braunio, viris ceJ» etiam in 
R, esculentae pulmonibus occurrere dicitur, cum 
liuic autem proprium sit Distoma pulmonale, il- 
los aut Ranas aut Distomata confudisse, fere su- 
spicarer, 

34» Distoma capitellatum R» 

Tres Uranoscopos scahros Arimini Aprili et 
Majo, duos Junio Neapoli secui et in ciunium 
vesica fellea aliquot reperi Distomata, depressa, 
sesquilinecm ad duas lineas longa, parte latissima 
tertiam lineae partem attingentia; aut alba macula 
mtdia viridi vaseque spirali brunneo variegata, 
aut poris et cauda exceptis tota viridia. 

Pori globosi, anbicus fere duplo major, dis- 
cretus, caput referens; ventralis remotus, ut spa- 
tiuui inteniiedium tertiam totius longitudinis par- 
tem sibi vindicet. Corpus a poro antico sensim 
latescit, ut circa porum ventralem latissimum sit, 
tum sensim, magis tamen, iierum decrescit, parte 
uitiina, sive cauda subito tenuiore facta, lineari, 
apice obtuso, Cirrum non vidi. 

Vas spirale brunneum pori ventralis parti 
posticae adhaeret, rnultos gyros efficiens, dein- ceps in latere sinistro decurrens, Gaudam non at- 
lingens. 

Ohs. TJranoscopus unicus hactenus plscis 
est, cujus in vesica fellea Entozoa reperta sint; 
nunquam pisces secando illam inapertaiu reliqui, 
sed hospites non inveni; Uranoscopi vesica e 
contra semper tales obtulit^ sed non praetereun- 
dum est, ejus bilem quoque a vulgari piscinae 
liabitu recedere, semper turbidam occurrere, sem- 
per sedimentum et menibranulas spurias contine- 
re; cystidem amplani esse, raagnoque ductu ven- 
triculuin petere, quae itaque luajus forsan officl- 
um subit. Sed' Uranoscopus generatim valde ver- 
iriiiiosus est, et locis quidem alienis etiam Filari- 
am globicipitem n, ig, fovet; Ascaridem n. iir* 
praeterea peritoneo et Distoma faJlax n, li^.ven- 
triculo alit» 

Confer U» crystallinum n. 36. 

36, Distoma cryslallinum R» n. sp. 

Am» Gazde, nunc Professor Leodiensis, in 
Hanae temporariae vesicula fellea (cujus bilis fla- 
vescens, soliioque pellucidior fuit) BeroHni Maji 
die VIII. solitarium reperit ultra duas tertias li- 
neae partes longuro, quartam latum, quod pro 
sua in rae benevolentia recens attulit, 

Distoma depressiusculum, album , pelluci- 
dum (unde nomen) macula pone porum ventra- 
Jcra rufa; vivi forma mutabilis, mortui subellip- 
tica, aut ellipticoovata, parte antica exigua con- 
tracta, apice postico obtuso. 

Pori globosi, remoti, anticus major, Ovaria 
haud bene ciistincta. 

Idem autem Araicus Maji die XXX. sexa- 
ginta Jiaiiis esculentis examinatis in unicae vesi- — 381 — 

cula fellea aut potius ductu cystico qulnque hu» 
jusmodi Distomata offendit, quorum ova matu- 
riora colorein eatenus mutaverant, ut corpus al- 
bum lituris flavis et rufescentibus pictum esset» 

Obs^ I. Cel. Gaede in Ranae temporariae 
(cujus vesiculae Distoma inerat supra descriptum) 
hepate hydatides aliquot sphaericas reperit, illius 
margini aculo partim immersas, partim prominu- 
las, arenulam referentes, lineam dimidiani circi- 
ter diametro aequantes, quas hepati adiiuc inliae- 
rentes mecum communicavit. 

Hydatidibus singulis Distoma inerat vivum- 
maxime mutabile; illis apertis tunica slve vesica 
externa detracta fuit, quo facto animalculum tu^ 
nica interna inckisuiu multo melius visui se 
pfaebuit. Interna tunica, licet verhiem liberum 
contineret, detrahi non potuit, ut materiam in- 
ternam fere pro albumine haberem, nisi forsan 
ob exiguitatem tota capi non potuit tunica inter- 
na, aut plurimis constat stratis; plurimisenim 
moleculis cultelli acutissimi ope ablatis , semper 
aliquid restabat. 

Distoma poiymorphum, vividum, agilissl- 
mum, crystallinum, subovatum, poris subglobo- 
sis, antico majore, quod pro illius supra de. 
scripti prole haberem. Hora quinta matutina re« 
pertum, hora undecima et dein iterum sexta ve- 
spertina a me observatum, motus edere conti- 
nuavit. 

Obs» m. Rana^ efculentae, cujus Distomata 
supra notavi, hydatides pariter aderant et quidera 
mesenterii, plurimae, arenulae magnitudine, sin* 
guiae idem Distoma parvulum foventes Tividis» 
simum. 

Obs. 3. Junio inse^iuente optixows Ga^ds — 382 — 

hepar et pulmones Bufonis ignei , nec non me- 
senterium er peritoneum hepatis Bufon's viridis 
iisdem ppinlno hydatidibus Distoma inciudenti- 
bus obsita dedit. 

Ohs, 4. Ipse Rerolini Augn^to mense Vi' 
■perae Beri superfiriem cordis et praeserlim hujus 
apicem ejusmodi hydatidibus globosis, quartam 
circiter lineae partem diametro aeqnantibus ob- 
sitos et singuiis idem Distoma contineri obser- 
vavi. 

Decembri mense iterum aiterius Viperae 
Beri totam cordis superficiem taiibus Iiydatidibus 
onustam vidi, sed aiii? negotiis avocatus easdem 
non examinavi. Me autem in utriusque Vipe- 
rae reiifiuis partibus nulias tales iiydatides repe- 
rire potuisse notatu dignum est. 

57. Distoma maciilosum tl» 

Quod Ent. IL r. p. 3)4. n. 17. descripsi 
Distoma Hirundinum^ postmodum Gryphiae Scp- 
tembri mense in intestinis Caprirnulgi europaei 
offendi, quod comparationis graiia describam, 

Depressiusculum, lineam vix superans; cor- 
■pus obiongum continuum, sive coilo non discre- 
to, margine undique repando, obtusiuscuio; api- 
ce utroque obtuso, postico subtruncato el ob mar- 
gines repandos subdiscreto. Fori giobosi ^ ap- 
proximati, anticui inferus, major, apertura mox 
crbicuiari, mox subtriquetra visa, ilia ventraiis 
orbicuiari, utraque exigua, liujus tamen minore. 

Corpus aibum, specuiis duobus mediis (ova- 
riis evacuatis) ovulis aiiquot eiiipticis rainimis, 
immaturis, sparsis; margines ovuiis aggregatis ob- 
scuriores; vas medium spirale fulvum a poro — 385 — 

■ medio ad aplcem posticum senslm gracilescens 
proteiiditur. 

Ainmalculiim per quatuorderim liora'' aquae 
commissum tandem examinavi, quo coior alienus 
explicatur. 

38. Distoma Linguatula R. n. sp* 

Am. AB Olfers specimina sex in Hanae 
(jiovae Brasiliae speciei^ conf. obs ) parte intestini 
anteriore Augusto mense reperta misit, lineam 
ad sesquilineam longa, tertiaiii lineae partem lata, 
depressa^ 

Entozoon elliptirum, utplurimum utrinque 
obtusum, interdum poro antico pauIuJum ex- 
stante, quo pars anterior tenuior fiat, alias an- 
trorsum parumper, sed inconstanti modo larius. 
Tori orbiculares, anticus major, Ante porum 
ventralem exiguum tuberculum genitale conspici- 
tur fere aeque magnum. 

Vasa HUtrjenria utrinque ad latera decur- 
runt; generationi destinata duplici ordine spirali 
medium tenent, omnia fusca, verme albido illo. 
rum copia fuscescente viso, 

Obs. Rana brasiliensis in qua cel. vir Di- 
stonia Iiocce elegantissimum detexit utique nova 
videtur: Supra sordide viridis, subtus albidior; 
palmae pollice superne, duobusque digitis inse- 
quentibus interne fuscis* 

42 Distoma micrococcum R. n. sp. 

In intestinis Glareolae austriacae Arlinini 
Aprili magnara speciminum copiam reperi, onic 
nium tenellorum, conf. obs, 

Entozoa minutissima, arenulae granulum 
referentia^ quartam lineae partem longa, octavam — 384 — 

ad^ duodeclmam lata; alba, puncto medio fusco; 
plerurrjque obovata , interdum elliptlca, quando- 
que medio contracta, vel ventre concavo, dorso- 
que gibbo tarde procedentia; plurima inotu ca- 
rebant. 

Ponis aK^/c?/j ■inferus.subglobosus, raro pro- 
fundus visus, apertura exigua, snepe oblonga, 
Saepius orbiculari, major Poro ventrali^ mediam 
corporis partem tenente, apertura orbiculari in- 
structo. Cirrus forma vasis magni torti transpa- 
rere vi^^us. 

Maculae variae corporls orbiculares (specula 
auctorum, sive ovaria vacua) microscopii ope in 
conspectum venieutes, passim porum ventralem 
obscurum reddiderunt, ut ipsa poros mentirentur» 
OvnJa parte posteriori ad latera comparuerunt 
pauca, sphaerica. 

Ohs. Am» Eremser. trla speclmina misit in 
cjusdem avis intestinis reperta, quorum alterunx 
bene dignoscendum lineam excedit; obJongum, 
depressiusculum; poro antico majore, apertura 
longitudinali; poro veHtrali apertura orbictolari; 
ovariis racemosis lateralibus. 

45. Dlstoilia fuscatum R» n. sp. 

In intestinis tenuibus aliquot Coturnicum 
Anconae Majo complura reperi Distomata viva, 
aqua cito moritura, sesquilineam longa, quartam. 
circiter lineae partem lata, alba, macula dorsi lon- 
gitudinali media nigrescente» 

Corpus oblongum, biconvexum sive depres- 
siusculum; plerumque caput reliquo corpore cras- 
sius, rarius discretum; cauda plerumque conti- 
nua, rarius strictura sejuncta, vel crassior; uter- 
que apex obtusus. — 3S5 — 

Porns anticus inferus, duplo major, ostlo 

obloTigo, ventralis orblculari. Ante liunc tuber- 

cui';ni. cirri rectpuculum, ostio, uti vifl.-batur, 

'oblongo. Vas dorsale spirale , ova ad lattra di- 

gesta. 

Obs. In altero speciinine porum ventralem 
valde exsiantein et solito majoreni vidi. 

44. Distoma rin^ens R. n- sp. 

Bremser specimina tria in intestinls Tici tri^ 
dactyli reperta misit lineam longa, media parte 
ultra terriam lineae partem lata, depre'-sa, cras- 
siuscula, ideoque opaca, quo minus interna per* 
scrutari potuerim. 

Porus anticus, maximus, exquisite termlnalis 
margine tumido. Fentrahs remotus, varius, altero 
in speciinine exiguus illoque multo minor; in. 
secundo minor quidem, sed mediocris; in tertio 
fere aeque inagnus, sed margine non tumido» 
Corpus obJongum ventrali latere Subconcavum, 
dorsali convexo; apice postico obtuso. 

46, Distoma crassicolle R. , 

In duaruin Siilamandrarnni fnaciilatarum in- 
testinis a pyloro usque ad anum sparsa reperi 
specii^iina viginti qiiinque; secundum Fkoei,!- 
CHiuM in recto Salam. atrae ^ in hujus et niacula- 
tae recto secundum Catalogum Viennensem oc« 
currere dicitur» 

Entozoa lineam ad sesquilincam longa, qudf- 
tam tertiainvt lineae partem lata, alhida, poste- 
riora versus plus minus cinerf-a, ovis sphaericis 
in postica parte accumulatis, interdum vero duas 
horum stries porum vtjtralem ambire vidi. 

Forus anticus termmalis globosus; ventralis 

Bb — 386 — 

distans minor (tam porus (juam ostium minora); 
rarius ostioluih iiiter utrumque porum in con- 
spectum venit, ciijus tanien cirrum exsertum non 
vidi. Pars antica sive colluvi utpiiirimum antror- * 
sum subangustaium, interdun« retrorsum attenua- 
tiam', apicfc antico semper obtusoj Corpus circa. 
et poiie porum ventraJem latir-siinum, tum decre- 
scens, apice postico obtusiusculo^ Hunc Froe- 
riCH quam anteriorem latiorem refert, quod in 
hisce speciminibus saltem non vidi. 

47« Distoma tereticolle R* Tab, 2. Fig. 5» 

De excrescenfiis in hujus corpore observa' 
lis et delineatis confer sectionem Mantissae inse- 
quentem. 

Aliud Lucii Distoma inter dubia n, 158. oc- 
currit, forsanque D, truncatum n. i^g, Abild- 
GAARDio dictum D, tereticolle mutilum est* 

48» Distoma gelatinosum II. n. sp. 

Testudiuis Mjdae intestinis Ariinini Majo 
aquae commissis, in hac novem reperi Distomata, 
quae pri "m pro muco gelatinoso ab inteitiuis 
soluto habuit 

Kiiio/.ua sex ad decem lineas longa, dimi- 
diam ad duas terilas llntac partes lata, depres- 
siuscula, utrinque passim contracta vel subcre- 
nata, antrorsum magis attenuata, utrinque obtusa, 
plurimam partern diaphana, alba, stria longitudir 
nali media aliquanturum in flavum vergente, 

Porus anticus (capite discreto^, globosus, 
major, ventralii remotias , ejusdem formae, fere 
duplo minor Ii.ter utrumque macula rotunda, 
exigua, cirri rec( ptaculum. A poro antico vas 
tenue, simplex oritur, quod ubi porura ventra- — 587 — 

lem attingit, dividitur, et hunc anibit, dein rc- 
cturn utriiique ad posteriora decurrit, in ulritna 
aufem corporis parte anastomosi jUTiciuui iterurii 
siixiplex fit, quo lacile pro nervo iuiponere pos. 
sit. Inter vasa recta ovaria obionga vasis inter- 
cepia, et ova vaide exigur* anteriori parte con- 
gesta. Ad Jatera vasorum reclorum exterua, 
omnia peJlucida sunt. 

Moium iion observavi nisi in partis ante- 
rioris apice interdum extenso et erecto. 

49. Distoma nie|iastoiTiuin R. n sp. 

In Sqnaii Galei ventriculo Arimini Majo 
triginta reperi Distomata, quorum viginti tria 
adulta tres cum dimidia ad quatuor lineas longa, 
ultra lineam lata; septem minora vero s^squili- 
neam longa, vix dimidiam lineam lata ; omnia el- 
liptico oblonga, alba, parte postica adultorum fla- 
vescente. 

Corpus oblongara, depressum, a latere dor- 
sali convexum, abdomine a<iultorum excavato. 
Pars anterior sive coUum a parte posteriore, sive 
corpore stricte sic dicto, parumper latiore, sinu 
exiguo distinguitur. ITterque apex rotundatus. 

Pori globosi, magni, apertura orbicuJarf, 
margine tumido; anticus inferus, major, ventralis 
remotus, in junioribus totius vermis medium te- 
nens, in adultis autem pars posterior ad anteri- 
orem uti quatuor ad ties comparata. Oirri re- 
ceptaculum maculam albam opacam et totundam 
inter poros sistit. In aduJfis ova pone porum 
ventralem utrinque longitudinaliier digesta? >pone 
cundem porum vas dorsaJe transversum o<j|oHii 
flavi, quod reflexum utrintjue ad posteriora recte 
decurrit.. — Species elegans. 

Bb 3 — 388 — 

50. Distoma heterostomimi R. 

RosA Lettere zoolog. p. 5. n» 4» Fasciola 
epatica deil' Ardea purpurea, 

In dutirum Ardeanim purpurearum Julio oc- 
cisarum ore, ad latera linguye et sub eadem, Di- 
stomata reperit fortissime aflixa, plana, figura fo- 
■lii lauritii, antice paululura truncata; tres lineas 
longa, unam medib lata; transversim striata (an- 
nulata minus bene vacat), alba, linea utxinque 
obscura Jongitudinali. 

Cum Distomate hepatico male quidem mi- 
scuit, sfcd quae de coJore, vasis (linea), et loco 
refert, illa illustrant, quae de specimine Ardeae 
purplireae oesopliageo a cel. qijoiKlam Andr, Ju- 
jRiNE merum conimunicato , mortuo et varia ce- 
lante Ent. II. !♦ p. 381. n. 24. retuli» 

Striae corporis privi quid liabent, sed ista 
quidem species plu^ri.i^i? ii,9,t,is ab affinibus differt. 
In appendice Distoma dicetur in Ardeae cujus- 
dam brasiliensis iaucibus occurrens, 

51. Distoma mentulatmn R. n. sp. 

In tribus CoLubri liatricis speciminibus fe- 
mineis Berolini Julio et duabus LacerUs viacu» 
latis Arimini Aprili ego, et ani GAJEnE in La- 
jcerba agili Berolini Julio, complura reperimus 
X)istomata intestinum tenwe occupantia, quae si- 
gillatim jeferam. 

I. Illa Colnbri Nabricis unam ad tres line- 
as longa, linearia, depressa, utrinque obtusa, ru- 
bella. ' 

Porus anticus mz]oT apertura oblonga; veft' 
trfilis xeBQOtus, ixitxlto misior, aperiura orbiculari. — 589 — 

Cirriis Laud vlsus. Ovula immatura ct recfepla- 
cula ovorura. or6icularia vacua* Vas posticum 
subspi^ale. 

Apicem postrxrum prlmo angustatum obser- 
vavi, se(i notaua inconstantem esse didici. 

2. Speeirniiia in Lacerta agill obvia llneam 
ad ?e5«|MiIineam longa, quartam tertiamve lineae 
partem lata, depressiuscula, recentia rubella, post 
nycthemeron aiba lateribus flavicantibus, vase po- 
stico «obiter spirali rubro vel fulvo, 

Corpus oblongum, antice obtusum, postice 

oblusiusculum, marginibus lateralibus rectiuscuiis; 

intcrdum jiars antica, interdum postica constricta, 

saepe nulla. Porus anticus a ventrali remotus, 

"fere d^jplo major, uterque globosus; illius aper- 

"tura oblonga, hujus orbiculari. 

Partes laterales ovulis flavent, quae coacer- 
vata vas medium rubrum reddunt, quod serpen* 
tino ductu supra porum ventralem adscendit, ibi- 
que cirro jungitur cylindrico, longissimo , spirali, 
a quo noraen desumsi. 

3. Quae in Lacertis maculatis (l/ezard ti- 
chete Daudin?) reperif depressa, albida, lineam 
vix excedentia, oblongoelliptica, utrinque obtusa, 
posteriora versus magis attenuata» 

Porus antieus oblongus, apertura pariter 
, obioiga, major; ventralis globosus, apertura or- 
bicuiari. Inter utrumque eirrus longus tenuis 
exsenus. Ovula ad lateTa digesta» 

Confer speciem insequcntera affinem, sed 
distinctam. 

52. Distcrna clavinrernm R» n» sp* 

Anit AB Ou^fAS in intestinis tenuibus Bu* — 389 ' — 

fonfs viridis Berolini Julio magnum speclminum 
numfcruiii reperir ei nierum communicavit. 

Viva rubelia , 'n»ortua alba, lituris posticis 
flavescfintibus; longituiine Jineani raro tantillum 
excedt-ntia, ni.^dia part«'^-ere dimidiam iata. Ova- 
to-eHipiifa , exirefniiate .antica angiistiore, dorso 
coiivcxo, "venj^n plano. Por/s orl)icularibus sub- 
remotis, veiuraii duplo- minore. 

'" Ad laius sinistruin ventralis pori cirrus sin- 
gularis, qualcm nunquam vidi, strictus scilicet, 
clnvHe iustar a latere pori ad marjjinem vermis 
obiique antrorsuin duitus, et capitulo ptrforato 
hutic excedens. Verme ?perto ovulorum ellipti- 
corum < cjpi.a ijinumera efjusa est, insiniul autem 
.©viUuctUs louJ^us ovis farctus in conspectum ve- 
r.it, in cirrum illum transiens; ut ulrumque co- 
haurentem vini spiritui imraiserim, quae separa- 
.tio in, aliis Disto;natibus non successit. Pluriina 
praeterea corporis pars ovis farcta, passim tamen 
niaculae sphaericae ppstice cum oviductibus ob- 
servantur. 

Ob( I. Dubius primo factus suiii, an cor- 
pus illud. magnum clavaeforme cirrus utrum hu- 
jus iheca vel vagina sit, sed in omnibus "reliquis 
DistoT?<atihus cirrus rrtidus est. 

Obs, 2« Hoc procul dubio est Distoma, 
quod Froelich (NTatiirf. St. '^5. p. 69. Tab. 3. 
Fig 7. 8. Fasciola Ranae) Jtmio mense in Rana 
temporaria detexit, quodque in plurimis JBatra- 
chiis nbvium Cntalogus Viennensis typis impres- 
sus rtstituit, cum ipse uon visum, Zedero prae- 
eunte, cum Araphistomate subclavato (Ent. II. r. 
P* .-^IS) perperam conjunxisseiu. Froelichius 
ceterura cirrum latentem aut tantillum exsertum 
tantura vidit, speciminibus forsan minus evolutis. — 590 — 

Dextrum vocat, verme a latere abdomijiali spe- 
ctato, quod insolitum saltem est. 

53 Distoma Squamula R. n. sp. 

Am Bremserus complura misit specimina 
. in intestitiis Mnstelae Puborii reperta, alba, ma- 
cula media brunnea. 

Longitudo lineam dimidiam utplurimum tan- 
tillum superat, latitudo duas tertias aur u-es li- 
neae quartas, partes adaequat. Corpus depressum, 
margine antico convexo, lateralibus rotundatis, 
posteriore vel rectiusculo vel saepe sublunato, 
Haud raro totum corpus pentagonum videtur, 
marginibus duobus anterioribus (a poro antico 
oriundis), totidem lateralibus, quinto postico. Ra- 
rius apex niedius papillaris in margine postico 
lunatim exciso eminet. 

Ponis anticus terminalis exiguus, orbicula- 
ris, ventralis si vere datur, remotus et illi aequa- 
lis est. 

Ovaria fusca ramosissima latera vermis am- 
plissima sibi sumunt, inter illa rnedia parte (pone 
porum ventralem aut ejus speciejiu) ductus ob- 
scurus et variae maculae orbiculares, 

Obs. Vermis ob latitudinem longitudine ma- 
jorem ab omnibus reliquis speciebus recedens 
mihi quidem Monostoma videtur; aliquoties eniia 
pori quidem ventralis speciem quau.dam obscuram, 
illum autem nunquam distincte observavi, BaEM- 
si^RUM tamen, qui certe vivum vidit, Distoma ' 
vocantem secutus sum, quoties enim de re ob- 
servata agitur, affirmans hujus majorem fidem fa- 
cif; quam ob causam etiarn speciem n, 60. Amic» 
Monostonia visam Distomatibus tamen addere 
non haesiiavi. — 392 — 
6o. Distohia tiilobum R; n» sp» 

Bremserus noster specimlna qnatuor in in- 
testinis Pelecaiii (^g.rbonis reperta mtcum cofhmu- 
jiicavit, 

Entozoa lineam dimidiam longa, depressa, 
antice lati-sirna, obiterinspe.cta truncata visa, sen- 
sim postfriora versus ei ad api^em obtusum us- 
que attenuata. P tri Orbiculares exigui aequales, 
anticus terminalis, veiitralis parum ,disians, im- 
mersus, 

Ccrpus antlce utrinque eminet, ut poro an- 
tico cum his eminentiis lateralibus computato 
jnargo anttrior trilobus videatur. Ceftriini su- 
perficies dorsalis convexiuscula, ventralis divisa 
in anttriorem concavam, posferiorem planara; 
illa porum ventralem immersum gerit. 

Obs, Poi-us hicce ventralis faciie visvii sub- 
ducitur, quo factum est, ut Amicus entozoon istud 
pro Morostomate habeat, n^ c nisi examine repe- 
tito de illius" indole convictus fuerim. Confer 
observationem ad speciem n. 53. Ceh Nitzsch 
Distoma trilobuni forsan Holostomatibus suis ad- 
deret, . . 

62« Distoma isostomum R. n, sp» 

Am, Ottq Majo mense Astacos (luviatiUs 
secando in altenus ductibus biliferis Distoina re- 
perit rubellum, valde mobile, quod benevole me- 
cum communicavitt 

Entozoon spiritu rini albidum factum, 
lineam cum quarta hujus parte longum, quartam 
latum, utrinque obtusum, versus posteriora pa- 
rum decrescens, dorso convexiuscuio, ventre 
plano. — 595 — 

Porl aequales, globosi, mediocfes, nudis 
oculis conspicui; anticiis terminalis, vcntralis re- 
motissimus, mediam totius partein occupans. Ke- 
que cirrum, neque hujus receptaculum vidi» 

Pone porum ventralem linea media peliu- 
clda recta, ad cujus latera, marginem versus, da- 
. ctus flexuosi pariter pellucidi conspicluntur, ovi- 
ductus forsan vacui, ova enim nuUibi vidi, 

Ohs^ I. CeU Carus (Lehrbuch der Zooto- 
mie. Leipzig . rvS»8» S-p. 51.) se vere anni 1S14 
vermes ganghis posterioribus comphiriuiu Ast;i. 
porum fluviatiiium lirmiter inhaerentes rfrperisse 
xefert, sesquilineam longos, Liuguatulae siinilcs, 
quos ulterius non descripsit, forsan ad nostruin 
Distoma pertinentes. Ipse multos, ara, Rosh:;- 
THAL pluriiaos Astacos secuiiiius recenti^jiluios, 
scd iiuTiquain ejusinodi quid observavinui'?. Iii 
Gadis veriaes iitrvis insidentes frt^queiites ob- 
servati sunt, 

Ohs. 2. Inter ductus bilileros ejusdem Asta-- 
ci, qui Distoma praebult, Otto tria quoqiie re- 
perlt corpcra minuta, nigricanti^, dura, aspcrri- 
raa, (|uortnn alteruui adhuc iu eadcui phiala cum 
Distomate servo, spiritu non mutatuin, 

63. Distoma irroratum R. n. sp. 

In Testudhiis Mydae ventriculo Arlrniui 
Majo (redfccim reperi Distomata, duas ad i:-cs 
cum diuildia lineas longa, dimidiam ad duas tif;r- 
tias lineae partes lata, sublinearia, utrinque obtusa, 
depressiuscuk, dorso convexo, ventre plano; po- 
ris carneis, corpore niveo, lacteobrunneoque va- 
riegato, piciura dorsi rarnosa alhid»; viv i<iissinaa» 

Pori^ oh colorem ab illo corporis alieimm 
valde singulares, sunt globosi, aequales, tertiam — 394 — '. 

circlter totlus longitndinis partem distantes; an- ] 

tu-iis interduin rnajor r-istitur, valdeque dilatari '; 

potest, quo apermra transversa fit; ventralis zper- ] 
turainajor videfiir. Cirrus in nuUo exserius, 

Macula aJbida toium dorsum decunit, varie 

ramosa, et in infcriori corporis latere illiuspartes '. 

ad Jattira qiioque in conspectum veniunt, Posti- < 
ca pars brunnea est. 

65. Distoma clavatiim R, i 

! 

Syriopsi typis niandata speciem hanc insi- j 

gnem vid<^re nondum contigit, postrnodum autefti 

am. r>£ Chamisso ex itinere circa orbem redux [ 

duo niL.cum communicavit specimina in Scouibri ■ 

Pelatnidis ventriculo reperta, alterum octo, alte- 

rum (iecem et quod excurrit lineas longa, parte .1 

anteriore vix unara, postrema duas superantia li- | 

2ieas. ' 

Pori subglobosi, aut''cus subinferus, ventra* ; 
lis parum distans maximus, illo plus quam duplo 

major, fere lineam superans , ore hiante. Neque ^ 

cirrus neque hujus rtceptacuhim, se<l inter poros < 

tantuni vas transversum fuscum utrinque reflexum , 

ct posteriora versus decurrens, exhibetur, ' 

Collnm in corpus sensim abit pnrum auctum, J 

sed cyhndricum subaequale continuatum, usque- < 

dum subito eaudam magnam globosam efficiat. { 

Totius vermis snperficies elegantissime pli- ', 

cata, pHca tamen nuUa circulum absolvcnte sed ; 

iu novas transennte, ut tota cutis unicam plicam ^ 

gyris innumeris et tenuissimis saepissimeqne du- vj 
pUcaris efficiat. SingiUae itaque plicae in aUas 
divisas saepe minores ad apicem caudae usque 
abeunt, cujus nuiium vidi oriucium, sed ultimae — 395 — 

quasl pHcae terminum subro(undum, ,plamim, aut 
scutfcUurn si Ita dicere mavis. 

Diirereiitlam in Synopsi ponendo de rugis 
locutus sum, fcjus vero loco plicae dicantur; di^n- 
ticulos cutis suspicatus sum, nullos tanaen reperi. 

Entozoon in spiritu vini dehili coii<;erva- 
tum molle, colores tamen non retinuit, sed lotum 
cinereum est. 

Obs. I, Icones Tilesii Ent. II. t* p. ^91, 
n. 33. nitidis.simas dixi, sed verissimae etiam sunt, 
alioque temporc cum Bremseri thesauro pulciier- 
rimo publici juris fient, 

Obs. 2. Distoma Corypliaenae 1. c. dubius 
separavi, specimina vero, quae ab am.Oi.FEa,s, Na- 
turaescrulatore lynceo accepi, in Coryphaena 
Equiseli reperta, infra describenda, plurijnun' di- 
stant, quod etiatn ""de ouinibus Distomatibus va- 
let, in Scombris Scombro, Coiia, et tracliuro a me 
rfcperiis, infra exponendis* 

Obs 3. Synonymis addantur Bilt.ardiere 
it« I. p. /{b.. qui nostram spe<^iem in Pelamidis 
ventriculo repeiit, et obiier describit; et Pla.noue 
(Bibl. de iMed. T X. p. Q93. Tab. <22i.) Garsini 
observationem transscribens. 

71. Distoma gibbosiim R. 

Ent. II. r. p. 399. n. 39. D. gib])osum. 

Am, Bremser tria specimina misit in inte- 
stinis Esocis Belones reperta, ab ilio, quod 1. c, 
Tab. VI. Fig. 8- delineatum dedi, eo diversa, 
quod totus venter haud promineat, sed tantiim- 
modo porus ventralis. Iliud gravidum, haec vir- 
ginea videntur. 

Alba, parte postica fuscescente, ubi nimirum 
ovula exigua iateralia collecta sunt. Teretia sunt, -- 596 — 

poro ventrali pedunculato, pedunculo brevi crasso. 
Porum anticum haud beiie vidi. 

Misit etiam Distomata tria in intestinis Co- 
lynthi arcticl reperta, duas tertias lineae partes 
longa, minus bene conservata, quae ex pisce co- 
mesto in Colymbo residua et parasitica, forsan- 
que huc pertinentia crederem. 

"Pori fere latent, anticus foraminis exigui 
specie quodammodo notabilis; ventraiis peduncu- 
latus, verme fere furcato; utrmsqne pori basis 
parti pellucidiori insidet, ad cujus lafera Jocus 
obscurus» Cauda obtusiuscula» Corpus teres vi- 
detur» 

72. Distoma furcatum BreMc. n. sp. 

Bremserus specimina duo in intestinis Mulli 
Surmuleti lecta misit; ipse quinque in illis 3Iull£ 
ruhescentis Ariraini Aprili, unicum. in illis Gadi 
Molvae Neapoli Junio reperi, .iiba, sesquilineam 
ad quatuor eum dimidia lineas longa, vix quar- 
tam. lineas partem lata, filiformia. 

Corfjus teres, aequale, aut antrorsum atte- 
nuatum tenuissimum, postice obtusiusculum, an- 
tice collo quasi duplici utens; poro scilicet ven- 
trali pedunculato, pedunculo longo, quam collum 
passim longiore, mox antrorsum directo, mox di- 
varicato, quo vermis lurcatus apparqat, 

Poruf anticus terminalis longior quam latus, 
apcrtura quasi excisa; ventralis paulo major, ce- 
terum consimilis. Interdum sinu, qua collum et 
pedunculus pori ventralis conveniunr, porulus ter- 
tius adesse videtur, cirri receptaculum, quem nun- 
quam exsertum vidi. Corpus passim corpuscula 
oblongo - elliptica obscura vel etiam alio in indi- 
viduo vacua et pellucida, in linea xnediana, par- — 397 — 

tim ovula sphaerka nigrescentia, exhibet, quibus 
ultinia corporis pars tota replctur. 

73. Distoma fractum IV, n. sp» 

In intfcsrinis Spari Salpae muha specimina 
Junio et Julio Ntapoli offendi, albovirescentia, 
se^Jt^uilineam ad duas cun:i dimidia lineas longa, 
crassa. 

Corpus teres, utrinque acutiusculum, medio 
quasi fractuin, poro scilicet ventrali cum abdo- 
minis parte protruso et dorso eo loco emarginato 
vel sinum oflerente. Crassissima pauca porum non 
protrusura exliihuerunt. Abdomen collo tenuius. 

Porus anticus inferus, obiongus, profundus; 
ventralis remotus subglobosus, major. Semel 
cirruTu brevem inter poros exsertum vidi. Ova 
subgiobosa, posticam partem occupantia. 

Plura ob entozoorum crassiiiem observare 
Bon licuit. 

74. Distoma gemi K. n. sp. 

In intestinis Labri lu^ci tam tem.iibus quatrf 
potissimum recto Meapoii Junio bis copiose of- 
fendi. 

Distoma hocce lineam et quod excurrit lon* 
gura, tertiam circiier partem latum, albidum, me« 
dio lulvum. 

Corpus teres, crassum, fractum, abdomine sci* 
licet propendente, utrinque obtusiusculum. CbZ- 
lum longum versus porum ventraiem auctum, a 
quo corpus ad caudam attenuatur. Forus anticus 
inferus, semigiobosus; veiitralis subglobosus, ion- 
gior tamen quam latu-^, illo major Cirruj sinjt- 
plex, ,brevis, aute porum ventralein situs, quando — 398 — 

que prominet» Totum corpus supra et pone po- 
ruiii ventralem ovis iarctum esr. 

75. Distoma ventricosum R. n. sp, 

Arimini Aprili iri ventriculo Clupeae /^losae 
plurima reperi Distomata appendiculata n. 8 ,, in 
illius autem intestino reliquo (appendiciBus ex- 
ceptis) summam copiam Distomatum huc facieu- 
tiuin, vrvorum, alborum, postica tameii parte vi- 
ridescentium. 

Haec sunt dimidiam ad duas tertias lineae 
partes longa, teretia, qua porus ventralis situs est, 
ventre prominente; apice postico obtuso, Pori 
globosi, anbicus terrainalis ininOr, 

Ante porum ventralem cirrus exiguu^ adesse 
visus est rectus. Pone illum corpus, quod in 
nullo antea observaveram Distomate, deinceps 
autem in specie insequente iterum reperi: glo- 
buli nimirum duo, sub microscopio nigri, nigris 
pedunculis (illos longitudine p^arum superantil)us) 
angulo acuto vel obtuso postice conjunctis insi- 
debant, varia directione obvenientes; utplurimum 
globuli exacte sphaerici, interdum rainores et in- 
aequales, forsanque collapsi, ut peculiarem ova- 
riorura formam indicare videantur Ob crassitiem 
vermis autem vasa anteriora haud bene discerni 
poiuerunt; postica pars ovis giobosis viridibus 
repleta est. 

76. Distoma baccigerum R. n, sp. 

Atherinis Hepsebis sex Neapoli Junii d. X. 
dissedtis, in aqua, cui iiiarum intestina immise- 
ram, complura reperi Distornata, dimidia " ad 
duas tertias lineae partem longa, quartam tertiam- • — 599 — 

ve lata, crassiuscula, ovaia, alba, macula postica 
flavescLnie, 

Pori orbiculares, antUiis mlrior, apertura 
utriusque orbicuJari. Ante p.rum ventralem re- 
motum cirri receptacukun, Macuh popiica Jutea 
ovarla Sistit, ante hanc globi nrgfi pedLin<uJ;;(:, 
de quibus speciem prafcceHentem xlescribf-ndo fu- 
sius egi. Globi tamen Iiar iii spi-cie'poru^ir ven- 
tralem magis ambiunt, quae praecedenti quideui 
affinis, corporis forma satis difftirt. 

77. Distoma Ascidia R. 11. 5p. 

In aqua cui Spari Boopir intestina Majo 
Arimini, Neapoli Junio immiseram, coruplura of- 
fendi Di-^tomata tertiam fiimidiamve lir^eae par« 
tem longa, teretia, alba matula flavescente 

Fori globosi, inferi, approxiraati; ventralis 
duplo major, inteidum tiintopere prominens, 
quem prolapsum dicere posses. 

- Collum breve corpore tenuius, hoc medio 
increscens, vel apice postico obtuso, passim per- 
forato, vel uti Neapoli vidi appendiculatum et 
caudam tenuern oblongam obtusiuscularfi emit- 
tens. In speciminibus vivis Arirnini reperfis in- 
terdum collum prolongatum; dorsuui concavum, 
ventre valde prominente, quo fere ad D. gibbo- 
sum n. 71. accedat; ova fusca et verme expanso 
maculae pelJucidiores, 

Haec in mortuis iJlis Neapoli lectis non 
vidi , bene autem observavi vas dorsale antice 
transversum, utrinque tum longimdiuaJiitr et re- 
Ctum posteriora vtrsus decurreus, ubi tandem 
coire visum est. 

ConsImiJe in intestlno Spari Pagrr Nr^. r olt 
Julio reperi, liueiuii dimid.am lou^um, quartaia — 4oo — 

latitr», albidum, oblongo-ovatum., posteriora ver- 
sLis ialescens, apice postico rotundato Fori or- 
Liculares, mediocriter distantes, ventralis major, 
Ova ulrinqiie ad latera cumulata, apice postico 
vjcuo et pellucido, An huc faciens? 
Ascidiani iiabitu optime refert. 

78 Distoma labiatum R, n, sp» 

In Syngnatld pelagici superficie hepatls con- 
cava Neapoli Julio mense unicum reperi Disto..* 
ma peritonei tunica hydatidem mentiente inclu^ 
sum, vivuni. 

Lineam dimidiam longum, pro varia fxten- 
sione triplo vel quintuplo angustius, teres, al- 
bidum» 

Pori orbiculares, ventralis major, protrusus; 
anticus inferus, saepe labio superiore quasi adflito, 
wnde nomen desumsi; cute scilicet plir.at.i poro 
xetracto, antice vacua relicta. Gorpus coilo exten- 
sili crassiuSt postice obtusissiinum. 

Vas ante porum ventralem transversim, dein 
Utrinque posteriora versus decurrit, sed fere mo- 
niliforme aut punctis insigne» 

79. Distoma apertmn R* n, sp. 

In Apogonis sive Mulli irnherhis intestinis 
Neapoli Junio tria reperi specimina dirniHiam li- 
neam superantia, quartam circiter latissima p irte 
attingentia, albida, mortua. 

Tori globosi, anticus duplo minor. Corjms 
collo crassius, apice postico acutiusculo, pone >^el 
Ctiam simul ante porum ventralem constrictu.u. 

Julio insequente in :3^if:viu.s Apogonis inte- 
Stinls duo reperi Distomnta, sed r ceiMior.i, hne- 
am lop.ga, albida, te.eiia, coi.o oonico tenuiore — 401 — 

(]uam corpus cylindriGum obtusum, apice in utro- 
que speciinine qiiasi hiante, vel aperto; an for- 
sari cauda appendjculata (mihi non visa) retra- 
cta? Ova per series longitudinales in. abdomine 
digesta; vas dorsi spirale pro raore. Cirri recep- 
tacuhun inter utrumque porum , ipse non obser- 
vabatur, 

go. Distoma microsohia R. n, sp. 

In aqua cui Percanim marinarum dnareim 
intestina Neapoli Julio coramisi, tria reperi spe- 
cimina albida, posteriora versus flavicantia, tere* 
tia, lineam ad sesquihneam longa, quartam circi- 
ter lineae partem crassa, 'Viva, motus vulgares 
edentia, ^ 

Pori inieri globosi remotissimi; afittcus in- 
fra apicem anteriorem < btusiusculum; ventralis 
triplo major in parte posteriore latissima situs, 
tantopere ab illo remoius, ut ab apice caudait 
obtuso vix quartam totius longitudinis partem in- 
termediam habeat, Collum sive pars longissima 
tres quartas partes Sibi sumens a poro ventrali 
sensim antrorsum attenuatur, Cirrus Jaaud exser- 
tus. Pone porum anticum vas transversum ni* 
grum Htrinque rectum ad porum posteriorem de- 
curretis, pone quem maculae duae eJlipticae 
magnae obscurae et ovula congesta, 

Obs. Distoma certe dicendum, licet non ne« 
gandum sit, si porus magis retrocederet, Amphi- 
stonia fore, Confer Ampiiistoma subtriquetrum 
n, 18. 

gi. Distoma globulus R, n. sp, 

In Anatis Fuligulae intestinis tenUibus spc- 

C« — " 402 — 

cimina innumera, certe iiUra niille, Gryphiae 
Novembri mense reperi, arenulas luentientia. 

Albida, parte rnedia flavicante, forma mox 
globosa, mox pyriformi, lineae tertiam qua;tun- 
ve partem diametris attingentia. 

Corpus plerumque contractum, tunique vel 
subglobosum, vel ovatum; aut plus minus exten- 
sum, tumque abdomine, vel etiam, rarius tamen, 
dorso maxime gibbum, extremitate vel utraque 
vel antica solummodo attenuata. Porus anticiis 
inferus, subglobosus, eadeni omniRo forma quam 
Distomatis gibbosi, Euroz. Tab. VI. Fig. <S. Po- 
rus venLralis distans, major, varius visui exhibi- 
tus; saepe ventris tumidi extreraum inferius ex- 
cavatuui. 

Pone porum a.niicum -procesius mox brevi- 
or, mox longior, raro tamen in conspectum ve- 
nit, speciminibus plurimis mortuis, Clrri vicil)us 
sine dubio fungitur, at crassiusculus et longitu- 
dinaliter striatus a forma vulgari recedit, p^asa 
distincta non vidi, sed corpus ovulis majusculis 
ellipticis farctum fuit, quae saepe maxiiuam, 
etiam anteriorem pnrtem replent, Rarius ova- 
ria vacua maculas pellucidas majores obtule« 
runt, 

Distomati gi,l)boso n» 71. affine, speciem ta- 
men propriam sistit. 

82. Distoma excavatum R. 

Differehtia specifica in Synopsi, ab illa quam 
in Ent, II, i. p. 399. n, 40. dedi, eo recedit, 
quod partem anteriorem colluui, posteriorem cor- 
pus dixi, cum in Entozoologia illam corpus, hanc 
caudam vocaverim Pars iuter porcs obveniens 
autem, longitudiais ratione nulia habita, semper — 403 — ' 

collura dicenda e?t. Ceterum nihil mutandum 
reptrio, Confer speciein insequeniem valde at- 
finem. 

85» DistomA spatiiaceum R. n. sp. 

Specimina quatuor in intestinis Lari glauci 
reperta Bremserus benevoie communicavit, liiie- 
am vi?t superantia, examinatu difficillima, lentis 
simplicis ope tantum bene dignoscenda. 

Pars antica^ sive coUutn, spatham referens, 
ovalis, plana txcavata, poro antico obscuro, a quo 
tainen vasa dtcurrentia facilius conspiciuntur; in 
basi colli excavati porus ventralis satis magnus, 
orbicularis situs est, quem etiam altero in speci- 
mine redinato protrusum vidi. Ad latera mar- 
ginis anterioris in aliero specimine apices duo 
opaci. 

Corput collo sesqui vel duplo longius, dorsd 
convLXo ovis farcto, sed corpusculis sirriul iu 
conspectum venienlihus rnajorihus aliquot, aut 
ovariis vacuis Disrornarurn s^ Jtnriibus ; abdomine 
excavato. Foramen apicis poStici nuilum vidi. 

Obs. Speciei praecedenti proxima est, sed 
ratione partium inutata differt. NiTZschius Holosto- 
manbus adnumcraret, sed ab Amphistomatibus 
huc parittr revpcatis nimis distat. 

84. Distoma spatulatum R. n. sp* 

Ain. Kremsek specimen misit in intestinis 
Ardeae vtinutae repertum, quatuor cum dimidia 
lintas longum, parte anteriore alba, posteriore fu- 
scfcscente. 

CoUum planum, tenue, sensim antrorsum 
increscei'is, uiarginil)us lateralibus subinflexis, an- 
tico latissimo iruncato. Corpus teres, longissi- 

Cc a — 404 .— 

mum, aequale, aplce postico acutiusculo, Porus 
aiiticus tfcrminalis, exiguus; ventralis triplo ma- 
jor, distans, utriusque apertura orbiculari, 

Ois. I, Corporis excrescentiae duae acuilu- 
sculae obliquae irregulares, proculdublo praeterna- 
turales et ejusdem indolis, ac illae, quas in Di- 
stomate Lucii tereticoili observavi et Tab. II. 
Fig, 5. delineatas dedi. 

Obs, 2. Species ista Kitzschio parlter Ho- 
lostoma foret ac praecedentes, sed ab Amphisto- 
matibus, quibuscum conjungit, nimis dilTert. 

35. Distoma appendiculatum R, 

Ent» II. I. p. 400. n. 41. T>. appendicula- 
tum. p. 404- n. 44. D. crenatum, p. 437. n. 77. 
D, Clupeae rhenanae. 

Entozoologiam conscribendo Distomala in 
Clupea Atosa et Gasterosteo aculeato Gryphiae 
mihimet obvia, intermedils non visJs distlnctalia- 
bui, postmodum autem iter In Italiam faciens 
plurimis in piscibus tamque varia reperi, ut ct- 
rorem facile agnoverim, 

Color plerumque totius Distomatis albus ex- 
cepta macula media fulva vel rufescente, majore 
vel minore, pro diversa ovarlorum evolutione; 
passim autem pars posterior insimul lusce^^cit, 
qualem specimina in Torpedinis marmoratae et 
Pleurovectis niaximi ventriculo reperta monstra- 
runr; neque raro totum Distoma flavescens, aut 
fulvum parte postica flavescente, aut rubellura ex- 
hibetur. 

Saepe lineam longa , nunquam duas lineas 
(nisi lortirer extensa) superare vidi. 

Semper teretia sunt, collo interdum sub mo- 
tu svibtu» excavato ; passlju raagis vel minus cre- -- 405 — 

iiata, rarlus crenulata, rarissime absque Ci?eniSCOr- 
poreque tantum constricto occurrunt. 

Corporis fornia maxime varia, prouti cauda 
appencl,iculata aut exserta aut retracta esf, Saepe 
hrevlssiiiium, et subovatum aut ovale, vel posti- 
ce truncatum vel etiam perforatum videtur, cauda 
autem emissa illa species deletur» Cinguhim, de 
quo in Entozoologia egi, passim quale ibidem de- 
lineatuin dedi, in conspectum venit. 

Pori globosi, apertura orbiculari; ventralis 
generatim antico duplo major est. 

Saepe vas dorsale fuscura exhibetur pone 
porum anticum transversale, dein refiexum utrin- 
que posteriora versus decurrens, interdum solito 
latius. Va^a posteriora cincinnata. 

Speciiuinibus, quae in ventrlculo Ophidio» 
rum harBatorum reperi, Corpuscula oblonga opaca 
erant, qualia ceteris Distomatibus vulgaria esse 
solent: alias nwi vidi. Ova iiunquam observavi, 
conf. s|>eciem insequentem. Cirritm solummodp 
in speciminibus ofiendi, quae Pleuronectes maximi 
Arimini extus sibi adhaerentia obtulerunt, bre- 
vein, rectum, inter poros fere medium. 

Obs. I. Entozoologiam edenrio Clupeam Alo* 
sam Rhenanam a marina perperairi distinxi, ideo- 
que Distoma in illa ab HEaMANNO repertum prae* 
ter necessitatem separavi. Eandem omnino ^lo- 
sam in Adriatico quam in Baltico, et in ntraque 
idem Distoma rep,eri, quid? quod Larius lacus 
ipsam paxiter fovere videtur* 

Obs. 'j. Raja clavata Majo inense -Arimlni 
a piscatoribus allata est, cujus dorso undecini 
hujus Distomatis specimina inhaeserunt, cujus 
vero tubus cibariu? entozois penitus caruit; for- 
san aliis piscibus in piscina illi impositis Disto- mata huc advenerant; Torpedo tamen Rajae ge- 
neri proxima illa ventriculo fovet. 

Obs. 3. lu ^cclpenfcris Shirionis vesica na- 
tatoria uiiurn, tria in ventriculo reperi specimina 
(Majo, Arimini), ut harum partium commercium, 
obscrvatione in Spiroptera Cystidicola facta com- 
probatum, non multum inipediri concedas, 

Obs. 4 Am. Bremser «^pecimina tria misit 
in Pleiironecte Passere reperta, valde exigua, for« 
san spiiiiu vini contracta, ceteroquin non di- 
versa, 

36, Distoma aFilne "EV» n. sp, 

In intestiiiis Fercae cirrosae Arimini Majo 
duo reperi specimina. contracta vix tertiam jiiieae 
partem, expansa linearn attingentia, tereti^a, flave- 
scentia, postice obscuriora, viva. 

Pori globosi, ventralis major. Corpus ova- 
tum, apice prolongato obtuso. Vas fu-^cum in 
collo transversum utrinque reilexum versus po- 
steriora decurrit. 

Ovula, qualia in Distomatibus hactenus non 
vidi, eJliptica sciiicet punctQ medio fusco, cete- 
rum ad posteriora cumialata, ut caudam repleant, 
Obs» An species haec non soluiumodo prae- 
cedenti affinis sed eadem? In D. appendicuiato 
autem nunquam ova deprehendi, quod neuti- 
quam horum defectui, sed vel iiorum ad partes 
intimas relationi, vel Distomatis tuti circa ovaria 
magis opacae tribui debet. 

87. Distoma rufoviride R. n. sp. 

In MuraenaeCongri valde magni ventriculo Ne- 
apoliJuiiio mense octo reperi specimina, tres iineas — 407 — 

plerumqiie longitucliiie superantia, dimidlam lata, 
itietia, viridia parte iiiedia rufescente. 

Porus anbicus inferus, ventrali duplo triplo- 
ve miuor, uterque semiglobosus, apertura orbicu- 
lari, illius quandoque transversa, seu rimam po- 
tius slstente, Colluni breve, haud discretura, po- 
sicriora versus auctuiii, tuberculum gerens, ex 
quo cirrus brevis rectus emcrgit. Corpus duplici 
niodo occvirrit, vel cauda rejtracta tumque cras- 
sius apice valde obtuso, vel exserta, tumque a 
poro, ventrali posteriora versuS sensim attenuatum, 
apice caudali longo tereti discreto. 

Pas dors ale Tuiescens valde coniplicatum 
vtl gyrosnni; ovula posteriore parte collecta iu 
. specUiiinibus a nie examinatis nondum evoluta 
massam ^efonnem viridem sistunt. 

Species ceterum cum insequente forsan con- 
jungenda erit, 

gg» Distoma grandiporum R. n, sp. 

In Muraenae Helenae ventriculo sperimlna 
quatuor, quintum in ejusdem faucibus Neapoli 
Junio reperi, sesquilineam longa, tertiam ad di- 
midiam lineae partem lata, teretia, viridescentia, 
vasis dorsalibus fulvis, viva. 

Pori semiglobosi, anticus Inferus exiguus, 
ventra}is rnaximus, ostio ampiissimo. Collum pro 
more variabile, interdum longissimum. Corpus 
cauda exserta po?;teriora versus attenuatum; re- 
tracta obtusissimum. 

Porum ventralem vix ulla in specle tanium 
viili , quo uii et magnitudine simul minore com- 
motus sum, qui Distoma hocce a praecedente 
distiinguerem. Conjungenduni tamen erit; Brem- 
SKRus enim specimfcn misit pariter in Helena — 408 — 

Septembri mense Neapoli repertum, meis majus, 
duas scUicet cum dimidia lineas longum, poro 
ventrali majore, vermis tamen ratione habita mi- 
nime tanto, ac in supra descripiis vidi. Color 
speciminis trausmissi spiritus ope mutatus , aihus, 
ovulis ad latera congestis flavis , vasis et areis 
tam mediis quam etiam apicis caudalis albis. 

89. Distoma pallens R. n. sp. 

In intestino Spari Avratae Neapoli calen- 
dis x\ugusti speciiuina reperl octo, uiiam duasve 
lineas longa, tertiam lineae partem lata, lactea 
ra^cula sublutea media, saepe vix notabili» 

Pont.f anticus inferus subg4obosus, apertura 
saepius oblonga visa; i;«;/7^ra(//j duplo major, aper- 
tura trarisversa. Collum teres latitudine corpori 
aequale, neque discretum, Corpus oblongum, pc>- 
stice rotundatum, depressiusculum. Ova utrinque 
serie magna longitudinali congesta, maculis inter- 
mediis (in linea mediana sitis) orbicularibus, pel», 
lucidis, Latera quasi pulverulenta apparent. Cir" 
rus brevis rectus truncatus, 

Obs, Summa certe Distomatis insequentis 
affinitas, a quo tamen poris aliter constitutis dif- 
fert; utraque tamen sppcies ad primam sectio- 
nem, ob corpus depressiusculum, melius forsan 
referretur, quod Synopsi typis impressa demum 
observo. 

90. Distoma areolatum R. 

Ent. 11. u p. 401. n. 42. 

Quod Otho Fabricius, auctor meritissimus 
in JPleurojiecte Platessa detexit, ipse Neapoli Ju- 
nio in intestinis Pleuronectum sex; mancorwn re- 
pexi| vivum, eleganiissimum. — 409 — 

Speclmlna mea Fabricianls majora, llneam 
ad duas cura dimidia Hneas longa, quartam tt-.t- 
tiamve lineae partem lata, viridtscentia, pulveru- 
lenta quasi, areolis sive maculis orbicularibus tri- 
bus quatuorve inediis peilucidis. 

Corijus depressiusculum neque teres (ut 
cura specie f raecedente melius ad sectionem prae- 
gressaiii amandaretur) utrinque obtusum, pleruni- 
que postice attenuatum, passim constrictum. 

Fori globosi saepius aequale?, interdum an- 
ticiis tantillum major videtur; hic ceterum infe- 
rus, cute capitis ante eundem sita galeam quasi 
efficiente.. Ventralis in junioribus magis, in ma- 
joribus minus remotus; hujus ceteroquin apertura 
orbiculari, illius oblonga» 

91. Distonia gracilescens R* n, sp. 

Bremserus complura specimina inisit in in- 
testinls Lophii piscatorii detecta, in quibus ipse 
quoque.Tergesti Aprili mense repcri; quae au- 
tem da recentibus iiotavi, casu perdidi, ut de- 
scriptio illa spiritu vini servata adumbret» 

Lineam ad sesquilineam longa, quartaai li- 
neae parlem lata, teretia, retrorsum gracilescentia, 
alba, partp media iusco - irrorata. 

Fori globosi, aiiticus major, inferus; serael 
ventralis, alias exiguus, sed obscuro modo ma- 
gnus visus est. Corpus passim crenatura; col- 
lum et hujus pars anterior ejusdem crassitiei; po. 
sterior obtusa tenuior, apice caudali brovi re- 
tracto. 

Ova Immatura globosa. Aiate apicem can- 
dalem retractum interne globulas fnscus eui» 
ovariis conveniens pellucet. — 41Q — 
g2. Distoma torulosum R. n. sp. 

In aqua, cui Siluri Glanidis intestlna Gry- 
phiae ^Ocrubri imrniseram, unicum reperi speci- 
men duas lineas longura, tertiam lineae partem 
latum. 

Teres, inaequale, sive hinc inde constrictum, 
ideoque torulosum; retrorsum sensim attenua- 
tuni, antice obtusu)[n, . postjce obtusiusculum, al- 
bidum. 

Foms anticus inferus, ventralis remotus, 
laterque subglobosus, tumidulus, ostio orbiculari; 
anticus ventrali aliquantulura major. Inter poros 
vasa duo longitudinalia; in parte posteriore vas 
spirale, in quo huuis>rem moveri observavi, Ovii- 
la utrinque digesta, immatura et luiiiima. 

93* Distoma tubarium R. n, sp, 

In intestinis Sciacnae Uuibrae magnae recen- 
tissimae versus finem Augusti Speziae viginti et 
quod eiJ^currit specimina reperi mortua, linearn 
vel sesquilineam longa, tenuia, alba, vase dorsali 
iiij^ricante. 

Pori hemisphaerici, anticus dupio major, ter- 
min;ilis. Corpus teres, a poro antico ad ventra- 
leiu sensim auctum, pone hunc iterum sensim at- ' 
terjuatum, apice postico obtusiusculo. 

Utrinque in corporis parte posteriore ductus 
]alerah's rectus et ainplus decurrit, qui aute porum 
ve j'raiem curvafur et opposito contiguus ht, ne- 
c.\.:'i tamen anastomosat. Inter quos vas dorsi 
5[)in.ie et ovaria orbicularia peibicent. 

Species tubis illis sive ductibus latis, alio 
in Distomate nuuquam visis distiaciissima. 94. Distoma filiforme R« n. sp, 

In intestinis Cepolae Taeniae Kv\m\x\\ Aprili 
aliquot reperi specirnina, duas vel dua*? cuni di- 
midia lineas longa, tenuissima, utrinque obtusa, 
viva, 

Foruf anticus major, qblongus, ventralis di- 
stans, apertura orbiculari. Collum teres a]burn, 
quartam totius longitudinis partem sibi vindicans. 
C0//H/S ttres aequale, flavidum, ovulis rotundis 
J;ransparentibus Cinus liaud ernergit, rnaculatn 
opacam longitiidinalem pone poruiii anticum ef- 
iiciens, 

95. Uistoma excisum Pf n* sp. 

Multa specimina in Scontbri Scomhri ven- 
trJculo Aprili er bis Majo Arimini reperi viva, 
alba, parte inedia ilavo-irrorata. 

Liorigitudo plerunique tres lineas adaequat, 
A'aria tamen t^uatuor, itnum post mortem quinqiae 
lineas attingebant; crassities tertiaiu lineae par- 
tein excedit, 

Porus auticus profundus , fere iniiindibuil- 
forniis, antrorsum ampliatas, fundo contracto, in- 
fertoris marginis parte- antica excisa, sive poriiS 
inferlora versus emarginatus est. Veutralis ad 
duas tertias lineae partel distans, globosus, antico 
fere dnplo niinor. 

Collum supra convexum, infra concavmn. 
Corpus teres iraequale, animalculo vivo fortiter 
cre''3?um, ul fere mari^ints vc-rsus aculeatum vi- 
dealur; in mortuis autem crenis onuiiru) tlestiiu- 
tum et heve . hinc inde contractuiu, apice caii- 
dali ai.j^usuore ootusiusculo. tn specimine maximo cirrus rectus, antror- 
sum infra coHum et ad partem pori antici exci- 
sajii usque porrecfus, aclesse videtur. Ovaria ila- 
vescentia, sed alia etiam vasa alba inter illa ob 
©culos veniunt, i'orsa,n nutritia. 

Cum his congruunt, quae aliquoties Jumo 
^t Julio Neapoli plus minus copi» sa in ventricu- 
lo et intestinis Scombri GoUae reperi, valde va- 
ria, duas ad sex Jineas longa, quin ad decem li- 
neas extensa, albida maculeis luteis, vcl etiam 
majorum speciminum fuscis, Pori, corpus cre- 
natum, reliqua eatiem; cirrum tamf>n in his nun- 
quam vidi; caw^a exsertilis , mox brevior, mox 
longissima. 

Obs. I. Hanc speciem cum Distomate Cory- 
phaenae n. 153. conjungere non dubitarem, nisi 
specimina copiosa ab am. ab Oilfers in ventri. 
culo Coryphaenae Equiseiis reperta porum anti- 
cum integrum exhiberent. Distoma clavatum n« 
€>^. in Scombri Pelamidis ventriculo habitans, ab 
exciso m.axime alienum est. 

Obs. 2. In aqua cui Coliae intestina immisi 
Junio et Julio minora quoque Distomata iion- 
nulla reperi, quae primum pro D. excisi prole 
habui, ideoque in Synopsi non seorsim indicavi, 
quae propriani tamen effingent speciem, uti plu- 
rimi pisces duobus obnoxii sunt Distomatibus, 
quorurn alterum ventriculum, alterum intestina 
tenet, 

Alba sunt, lineara ngn excedentia, teretia, 
parte postica tenuiore, sed haud appendiculata, 
vasis oaricis lateralibus racemosis. 

96, Distoma alaLum R. 

Quod ollm in Vulpe tantum offendimus, — 415 — 

Berolini Januarlo mense maxlma copja in Canis 
Lvjyi ventriculo, rarius in duodeno' et initio je- 
juni, neque in ceteris intesiinis reperi, sesquiline- 
am longum. 

In alio Lupo eodem mense dissecto ne uni- 
cum quidem specimen vidi, 

99, Distoma fuscesCens R. n« sp. 

In ac]ua, cui Spari Deiiticis intestlna M<!Jo 
Arimini immiseram, unurn, alrerurnque specimen 
in ejus ventriculo, postea etiam solitarlura Nea- 
poli Julio reperi. 

Distomata viva alba macula media fusce- 
scente, duas fere lineas longa, quartam circiter 
lineae partem iata, teretia. 

Pori globosi, distantes, aequales, interdum 
tamen anticus terminalis aliquantulum rnajor vi- 
sus est. Collunt corpore paululum crassius. Cor- 
pus aequale postice^obtusiusculum. 

AiHe porum ventralein utrinque vas album. 
crassum conspicitur posteriora versus decufrehsi 
in media autem parte vas spirale rubelium (vel 
etiam nigrum) quod rectiusculum pone porum 
Ventralem incipit, mox spiris arctis et fere trans- 
versis posteriora versus continuatum, demum la- 
xius et tandem siraplex desinit. 

101. Distoma laureatum Zed. 

Synonymis Ent. 11. i. p. 413. n. 49. allatis 
addatur Froelick Naturf. St. 29. p, 62. n. 32. 
Tab. 2. Fig. 4. 5. Fasciola Farionis, quaiu vir 
cl. notis inconstantibus et rejiciendis a Fasciola 
truttae olim sibi dicta distingurre tentat. In /«- 
rionii intestinis crassis veraus finem Qctobris sa- 
tis copiose repejAt* — 4t4 — 
to2« Disitoina lineare B» 

Quod Gryphiae anno 1792. Octohvi raense 
in (luoruin Gallornm ghllinaceornm junioruni in- 
testinis crassis reperi, iiiihi postea non oblaturn 
^-st, .neque iii Museo Viennensi ditissimo oc- 
currit. 

Idem autem videtur, quod in trachea vari- 
arum Ordinis gallinacei avium Angli et Ameri- 
cani offenderunt. Oua de re conferatur: J\c- 
count of a species of Fasciola which infests the 
trachea of the Poultry, with a inode of cure. Uy 
George ]Montagu in Transact. Socief. Werneri- 
an. T. I. n. XII. p. 194 — 199. Tab. VII. Fig. 4» 

Disioma trachea (sic!) auctori dictum, teres 
postlce attenuatum acutum, rubrum interaneis al- 
bis, pollicem fere longum, latitudine lineam di- 
midiara non excedere. Porum ventralfem lonfjs- 
siuie pedunculatum (pedunculo quani coUo lon- 
giore) infundibulifonnem, minorem poro antico, 
obiter sexpartito. 

Speciem hanc a pharynge (an larynge?) per 
tracheani decurrere; affigi ope pori ventralis pe- 
dtmculati, loco, qua adhaereat, semper inflammato; 
inflammationem, haudvero Distoma, ad puhuones 
descendere. Urinani loco aquae puiti vei farinae 
admixtam morbo mederi. 

Se 1806 — 1808 (quo hac de re commenta- 
rlolnm hunc conscripsit) morbuin istum puHorum 
gaUiiiaceorum observasse verminosum. Ab amico 
se accepisse, in Phasianis colchicis tenellis Disto- 
ma tracheale, quando plumae sexum prodere in- 
cipiunt, uequens occurrere; addit eiirim ><t idem 
in Ptrdicis trachea reperisse, alterumque speci- — 415 — 

men parte postica ex trachea perforata propen- 
disse« 

jEditores Actorum adnotant cl. Wiesenthai,,^ 
Anatomiae Proiessorem Baltimoriensem in Ame- 
rica Septentrionali malum idem, eoxiem etiam ibi- 
dera ac in Anglia noniine veniens (Gape, zb 
oscitatione frequente ruhi nuchae extensione, 
suffocaiionis anxietate productis) observasse, quod 
junioribus etiam y^nat/biit infestum est. Distonia 
idem, Sed poro- ventrali haud pedunculato ab illo 
inventum esse, in Mefbcai and Physical Journal 
1799» Vol. 11. p. 204, descriptum et delineatum, 

De niorho dicto apud Nostrates non audi- 
vi, neque OecDiiomi neque Veterinarii postmo- 
dum a me interrogati illum novtrunt. Non au- 
tem dterit, sed cum aliis certe coniusus est. 

|Cum ccl. Wi£SENTHAx porum ventralem ses- 
silem observaverit, quem cl. Montagu longissi- 
ine peduiiculatum dicit, i.ulius dubito, quin i>i- 
stomata mea linearia, quinque ad stptfcoi lincas 
loiiga, rubeiia, poro aiuico papillis sex cincto, 
huc faciant, Conf. Ent, 11. i. p. 414, n, 50. 

104. Distoma acantholdes R. n. sp. 

'In intestino tenui Pliocae vituUnae junioris, 
Beroiini Junio mense mortuae et recens aliaiae 
duo rtpen sptcinuna alba, quorum allt-rum duas 
lineas ttrtiamvt, aittrum uiiam et tres quartas li- 
neat partts ionga, itrtiarn lata fuerunt. 

i^.otpus dtpressura, suidintare, apice postico 
attenuato. Pori orbicuiarts, anticus terminali* 
exifcjuus, tf<j;7/^tf subdiscrtto, tx iata basi conico, 
ech/nii reciis cincto, aiiis iateralit)us posticis ac- 
cumulatiSt JPorus ventruli-s inulto major^ proiun- — 41^ — 

(Itis. Cirrus longus crassiusculus flexuosus» Ovula 
immatura utrinque lateralia, 

105. Distoma bilobiim R, n. sp. 

Am. Bremser aliquot specimina in intestinis 
Tanbali FalcineUi reperta misit, quatuor ad quin- 
que^cum diraidia lineas-longa, dimidiam ad duas 
tertias lineae partes lata, speciem nitidam iacilli- 
meque distinguendam sistentia. 

Caput biloburn^ lobis semilunaribus, quo' 
tum discus planus spinosus, margo externus con- 
vexus spinis majoribus ciliatus invenitur. Qua 
lobi medio conveniunt, porus aniicus exiguus in- 
ferus; venbralis parum distans multo major et 
profundus, uterque orbicularis. Corpus lineare 
planum, apice postico obtusiusculo. Cirrus non 
exsertus. 

106. Distoma ecbinatum Zed* 

Ent. II. I. p. 418- n. 52. D. echinatum. p,^ 
432. n. 67« D. gruis. 

Am. NiTzscH bis bina misit specimina in 
intestinis Ardeae Gruis auctunino a se reperta, 
sex septemve lineas longa, quorum alterum «>- 
rum emiserat recurvum bfevem poro ventraii fere 
appressum, nullo modo a D. echinato Anatum 
distinguenda, ut D gruis Ent. 1. c. delendum sit. 

Bremserus noster pariter speciniina non- 
nuJla misit in intestinis Griiis reperta, tres ad 
quinque lineas longa, capite minore, quam in 
Nitzscliiaius exhibito. Ab examine Di^^toinatis 
avocatus, aherum specimen casu sub microscopio 
reliqui, quod siccatum et vitro inhaerens echino- 
^.runi indolera egregie deajonstra^ir. Marginem 
capitis anticum convexum quatuordecim echini — 417 — 

fenent alterne prostantes et recedentes; tum ad 
latera aliquot alreriii cfccurrunt, majorque copia 
demuui postice utrinque cumulata hahetur. 

Idem Arnicus aIi(|uot misii .specimiMa in Ar- 
deae coinatae intestinis obvia, lineam plus minus 
lopga, corpore depresso angu-^to suijlineari, ca- 
piff reniiormi echinis annato, poro ventrali ma- 
jore, hi)c crrie facientia. 

Idem valet de speciminihus, quae optlmus 
vir in intestinis Peiecaid Carbonis reperta, sesqui- 
lii j^-am ad duas linea? longa, conipiura merum 
coiiimunicavit, nuHa pror^us nota distinguenda, 

Pari naodo conveniunt, quae am. Kxug de- 
dxt, in Anseris intestinis a se reperta. 

Apud Froelichium. (Naturr". 2q. St. p. 58* 
n. 30. l?'ah. 2. Fig. 6. 7.) haec ^pecies in Anatis 
Bo<chadis ferae intestinisk lecta Fasciola revoiuta 
audit, quae prohe distinguatur a clarissiml viri 
JFa^ciola appendicuJata, sive nostro _J)istomate 
oxyctphalo n. 28» 

1074 Distoma uncinatiim Zed. 

Huc revocaTida Fasciola crenata Froelichii 
^7aturf. Sr. ay. p 60. n. 31. Tab. 2. Fig..ro. 1 f » 

Aliquot specimina in intestinis crassis Fuli* 
cae Cliloropodis '»!ajo reperit, fere «tres iineas lon- 
ga, (luas tertias lineae partes lata, Zederiano spe- 
cimine etgo minora. 

FRoiiLiCH colh.m corpore aliqmntum angii* 
stius reiert, quod Zedero latius dicitur, forsan- 
que a specuninurn magniiudine et aetate pendet. 
Ecivinos auteiu capifis F^roelich perperam pro 
poris venditat capiu pc-vforantibus; in spefif prae- 
cedente strias vocaverat. Margiues corporis te- 

Dd — 418 — 

nuisslme crenatos refert, icone autem tales non 
sistit, 

108« DJstoma militare R» 

Specirnen in intestinis Ralli Porzanae reper- 
tum, quatuor lineas longum, angusturn, am.BHEM- 
Si-Riis misit, noniine triviali non addito; in Cata- 
logo Viennensi typis iinpresso autem- idem nnci- 
natum, vocatur. Forsan Zederi Distoma ita di- 
ctnm. (in f^hloropode repertuin,'mihique non vi- 
surn) cum illo, quod militare vocavi, idern est, 
specimine nimirum Zederi varietatem ofFerente, 
alias enim distinguantur necesse est. 

Colhivi enim corpore neutiquam latius est, 
corporis autern maxima pars aculeis rectis mini- 
mis obsita, quos Zederus uncinatum describendo 
tacet. 

109. Distoma echinoceplialum R. n. sp. 

Cel. Treutler Distomata complura dedit 
Augusto mense anni 1789 in intestino recto Fal- 
conis Alilvi a se reperta, sesquilineam plus minus 
longa, angusta. 

Bene licet conservata indaganti tamen non 
satisfecerunt, adeo ut num vere nova dicatur spe- 
cies, utrum alii cuidam D. armatorum speciei po- 
tius addenda sit, dubius maneam. 

Cajnib corpore angustius subrotundum, cin- 
^ctum echinis rectis faciem eandem ac in D, echi- 
nato exhibentibus. Porus aniicus exiguus veu' 
trali muho minor. Corpus prope hunc parum 
neque semper latescit, ceterum lineare, angustum, 
posteiiora versus parum attenuatum, apice obtu- 
^ so. Fasa duo longitudinalia , aliaque minus di- 
stincta in media corporis parte, quae tamen privi 
quid habere videntur» — 419 — 

112, Distoma denticiilaMim R. 

Am. Bremseiv specimina quatuor misit in. 
intestinis Sternae Cantiacae reperta, lineam vix 
exceiientia, capitis rollique clenticulis mox niagis 
appressis vel exsrantibus facileque observandis, 
utique ad D. denticuJatum pertinentia, quod ipse 
in Sterna Hirundine^ affini ave repefi et Ent, II, 
I. p. 424. n, 37. descripsi» 

115. Distoma spiniilosum. R, 

Am. Bremser nonnulla misit Specimini ter- 
tlam dimidiamve iineae partem longa, fuscescen» 
tia, in intestinis Colymbi cristati lecta, dubit huc 
revocata, 

Alterius capnt subconicum echinatum, edii- 
nis ad latera congestis; porui ventralis najor; 
corpus terts aequale, postice bbtusum, quod D» 
spinuloso a me in Colymbo septentrionali et in 
Laris naevio et cinerario reperto, Ent. II. i, n» 
425. n. 58. descripto haud male respondet. 

Reliqua vero specLmina deflectunt. Horum 
Caput exiguum, indistinctum; ahdmnen versus 
poruni ventralem praeter modum tumidum; reli- 
quLun corpus tenuius, ad latera ovariomni race« 
mos more solito exhibens ; cirro non exserto. 

Ohs. An haec speciniina gravida, utrum ad 
D. oxycephalum n. 38« pertinent? 

114, Distoma ferox R. 

Quod Entozoologiam conscribendo in inte* 
stinis Ardeae Ciconiae tantum ipsi repereram, 
postmodum Grypiiiae Septetnbri merse in illis 
A. nigrae frequens offendi. Singulis intestinorum 
tuberculis unum plurave specimina ineraut, unam 

Dd 2 — 420 ^ 

ad tres Imeas longa, postice crasslora, neque col- 
lo, uti alias vidi, globoso, conf. Ent. II- i. p, 
426. n. 59. Cum nulla alia nota discrepent, tt 
speciiriina olim Aprili jet Julio invenerim, dis- 
crimen forsan ab aetate aut a partu pendet, 

■11 5» Distoma fallax R. 11. sp. 

In Uranoscopi scahri .Tunio Neapoli vivi 
disseoti ventriculo duas per iioras aquae commis- 
so aliquot specimina reperi mortua, vase dorsali 
nigro instructa, quorum ab examine illaliaud ii- 
lustrante avocatus sum. Julio insequente duos 
iterUm secui Uranoscopos recentissimos «t in in- 
testinis aquae commissis Distoma vivum reperi 
tres lineas longum, in aqua vividissimum,' in ven- 
triculis complura sesquilineam ionga, tandem uni- 
cum quinque lineas adaequans, 

!M!inorum porum quidem anticum vidi, de 
v^Titrali dubius rellctus sum; tandem specimen . 
maxinmm se evoluit, quo Distoma esse agnovi, 

Porns anticus minor subglobosus, echinis 
rectls cinctus, Collur/i cylindricum breve. Porus 
ventralis globosus abdominis hoc loco tumidz 
apici insidens. Corpus reliquum teres, subaequale^ 
aplce postico tenuiore in maximo specimine fere 
perforato viso, in reliquis obtusissimo, an appen. 
dice retracta? 

Vas dorsale nigrum spirale in omnibus spe- 
ciminibus conspicuum; in magno illo oviductus 
maximus vacuus, specula sic dicta efficienS. 

An exigua illa specimina, in quorum nullo 
capitis cchinos, in paucis vero pori ventralis ▼"€- 
stigium obscurum reperi, majoris sobolem sistunt? 
Vase dorsaU saltem et h.abitu cpnveniujrit. ^ 421 — i 

116. Dljitoma laticolle R, n. sp. 

In Caraiicis trachuri (Scombri Llnn.) inte- 
Muiis Arimini Aprilis d, XXVI. sex reperi spe- 
ciinina viva, alba, puncto medio flavo instructa^ 
Ecsquilineaiii longa, quartam. lineae partem lata, 
niota coUum latissimum expandentia, Vespera 
(luae reperi, ulterius examinare fton iicuit, subse- 
<|ucnte eiiim mane mortua et contracta fuerunt, 
quorum lantum ova fuscescentia corporis partem 
posticam repientia distinguere possem,» 

Aliquot diebus elapsis in Trachuro unlcum 
rcpcri specimen moituum, sed explanatum, poris 
sphaeroidalibus, dlametro longitudinali majore, quo 
ininus sphaerici dici possint, ventrali majore, aii- 
izco ecliinorum corona cincto, CoJlum latum pla- 
num utrinque aculeis senis rectis distantibus ar- 
?natum, Corpus aecjuale, apice postico obtuso, 
teiiuiore* 

In duobus iterum Tra.cliurls Neapoll JuKo 
inense Disiomata haec reperi, scd valde tenella, 
YJx lineaui dimidiam attingentia, nullum echino- 
rum vestigium prodentia» 

Obs» N'um. Entozoon paradoxum in Intestino 
Anguiliae «^euiel a rne repertum et Ent. 11. 2. p» 
sy/i* n. 23. I. descriptiim, huc pertineit? iS.ynops. 
p. 191, n. 47 Conf. Distoma hispidum, n. 120. 

11 8. Distoma exasperatum H. n. sp, 

Am. Bkemser specimen misit in intestinis 
Soricis JLrcmitae repertum, fuscescens, duas llneas 
longnu), antice dimidiam crassuin, 

Corpiis teres, posteriora versus sensim atte- 
nuatnu), api( e antico rotundato, posteriore emar. 
ginato; superficie tota transversim striata, vel mi- 422 — - 

croscopio af^hibito, tenuissimis aculeis rectis ob- 
siiii, pratsrrtim ad mJirgine'^; pori ventralis. Po- 
rnff aTiiicw nia<;is iiiferus quam termiTialis; ven- 
trol.h inulro major; utriusque apertura tx'ansversa, 
an post inoricm talis facta? Inter poros cirrus 
cernu spirale cras^iusculum albidum referens. 

Ohs. Species distinctissima, neque cum Di- 
stomare Ve^pertiJionum, neque cum ille Mustela- 
rum, Erinacei et Mulis, qmnia licet aculeata sint, 
conveniens. 

119 Disioma cristatnm R. n« sp» 

In duorum Stromatum Fiatolantin ventri- 
culo Arimini Majo decem reperi specimina tere- 
tia, torulosa, alba, parte media viridescente, duas 
ad tres cum dimidia Hneas longa, duas tertias li- 
neae parts diametro transverso raro excedentia, 
motu yulgari Distomatimi piscinorum vividissimo 
utentia. 

Pori subaequales, antieus longior; veiitralis 
approximatus, subglobosus, feve major. Antica 
pars inflexa, quo porus anticus ventrali inferior 
fit; in nncha (uberculum exstat, quod nomini 
ansam dedit. Corpus circa porum ventralam cras- 
sissimum, brevi post subito contrahitur, ut reliqua 
pars multo tenuior sit, caudam longam mentiens. 
Sup. rficies tota exrepto ultimo partis tenuioris 
apice aculeis obtusiusculis obsita; nuchae tuber- 
culum pariter aculeaturn. Vasa anteriora postice 
angulo acuto conveuiunt, vas quasi furcatum si- 
Stentia; praeterea oviductuum gyri minus bene 
dignoscendi in conspectum veniunt, 

Obs, Habitus Distomati appendiculato affi- 
nis, a quo tamen aculeis, nuchae tuberculo, co. — 425 — 

lore plurlmum differt. A specie Insequente po- 

rorum ratioiie praesertim recedit» 

12 0, Distoma hispidum Abildgaard» 

Ent. II, I. p. 435.. n» 74. D. Sturionis. 

In intestlno Sturionis mirjoxis, quatuorde- 
cim tantum poilices longi, Arimini Majo vivi al- 
lati, duodecirn reperi specirnina, duas cum dimi- 
dia ad quatuor lineas longa, teretia, motu vivi- 
dissimo pro more pollentia, alba. 

Pori globosi, anticus minor* Nucha, col- 
Jum et anterior corporis pars aculeis reflexis hi- 
spida, ita tamen ut aculei nuchae sacpe magni et 
discreti in conspectum veniant, et coUum dilata- 
tum duodenos circa echinos majores utrinque of- 
lcrat, neque locus, qua pars inermis incipiat, cer- 
tus videatur, Mox enim dimidia tantum totius 
pars arrnata, mox ultima tantum spinis est libera. 
Aitdia in corporis parte ovorum receptacula raagna 
ovalia; utrinque ad latera ova globosa conspici- 
untur. Cirrus tortus obscure tantum exhibetur. 

In Stiirionis majoris crasso Berolinl Junio 
quatuor rcperi specimina viva, quatuor lineas 
longa, partem anticam (sesquilineam circa emetien- 
tem) alba, reliquam flava vel flavoirrorata. Hi- 
spida. Porus terminalis exstans, in mortuis quan- 
doque fere major visus. Pars postcrior ovis re- 
pleta rotundis flavis, vaseque spiraii medio pa« 
riter fiavo notabiiis. 

, Bkxmserits etiam specimina complura misit 
in intestinis Sturionis reperta, unam ad tres li- 
neas longa, fuscescentia (certe spiriuis vi), te- 
retia, uncli({ue hispida, spinulis rectis vel re- 
ilexis. Forus ventralis antico terminali multo 
major; cpllum quibusdam contractum et tumi A ^ 424 — 

diim, alns extensum corpore tenuius, versus po- 
sterioi'a (•.rassiusculo» 

Obs Speciem in Entozoologia ex VTBOriGn: 
tantum indice mutuatara dubias inter colloc-Tvi, 
utpote non de?=criptam'; distincta tamen est «^pe- 
cies, etiam a D. laticolli n. 116. et D. cri^^tato n. 
.IT9. quod cuique descriptiones comparanti pate- 
bit; insequenri forsan ftirais affinis. Viborgius 
eandem in Sturionis venbriculo repertam relert, 

121. Distcma scabrum Zed, 

Ouod MuLLEfius in Gadijjarbati ventrlculo 
reperit, ipse in intestinis Gadi ^llolvae (rnajoris 
quam illius, in quo D. furcatum et fulvum^"^ Ne^ 
apoli Juriio oflPendi. 

Sp< cimina compljara, sesquilineani longa, 
teretia, alba. Pori glohosi, v^ncralL; niajor, Y. tt 
MuLHERUS antico aequalem dixerit; hic tenninalis, 
corona echinorum densorum - rectorum cinctus. 
CoUum infra hunc constrictum, quo caput discre- 
tuni iiat, ceterum ad porum ventralen u^^que lii- 
spidum. Corpus laeve, collo parum cras^ius, 
saepe pone porum ppsticum majori vel minore 
parte tenuis; apex posterior obtusus, 

Ova corporis parteni posteriorem repient; 
vas in collo transversum utrinque retrorsum de- 
currit, praeterea vas adest medium; nigrescens 
autem, quaie Mui.LERns.habet, non vidi. 

Obi. Species ista praecedenti valde affinis, 
echinorum corona, corpore nudo, et habitu di- 
stinguenda videtur, 

is:2. Di!;toma contortum R, n. sp. 

In Ortiiragoriscorum Molaruvt duorum bran- 
chiis Neapoli Juho inense vigiuti et quod ex- — 4-^5 — 

currit DisfOmata offendi, die insequente (aqua 
sa^pius renovata) adlmc viventia, quin vividissi- 
ma, simulac tangerentur, in annulos vthetnentis- 
sime se contorquentia, et spiritui vini immissa, 
pariter spiralia manentia. Ouam ob caussam ion- 
gi'udo aegre deterrainari potuit, plurima tamen 
poilicem superant. Pars antica alha, posteripr 
(pone porum ventralem incipiens) carneo flave- 
scens, l.Tterihus aibidis; vase dorsaii utrinque te- 
nui fuscescente a poro antico ad caudam decurren- 
te, quo fit ut verme convoluto et colio circa po- 
nun auticuni flexo, vasa duo circulum duplicem 
efiintjere videatuur» 

Pori subglobosi, ventraUs duplo major, pte- 
rumqiie pedunculo brevi et tenui, interdum val- 
de elonuato insidens. Colhtm loi^.gum., iatere dor- 
sali co!;vexo, ventrali obiter concavo, undique 
aculeis exif^uis, lente tamen simplicibene obser- 
vandis, ad porum ventralem usque obsitum. 
Corpus ti,Ti^s longissimum, posteriora versus atte- 
nuatum. Cirrum non vidi. 

Ohs, I. Nullo in Distoinate tantam contra- 
ctllitaicm-vidi, quantam haec species exhibet, sed. 
branchiis piscis rigidis, contiuuo motu agitatis, er 
aqua inarina alluendis atfixa majori quidem vi 
contractionis et tenaciori vita indiCTet. 

Obs. 2. De discrimine inter hanc et inse- 
quentem speciem eodem in pisce cbviam inlra 
strnio erit, 

123. Distoma nigroflavum R. 

Ent. II. 2. p. 257. Schisturus paradoxus. 
lisdem in OrLliragorlscis Hlolis, qui prae- 
cedentem o])tuIerunt speciem, etiam hanc reperi. 
Pluriina specimina veiitriculo et intestinis, ,dao vel tria faucibus prope branthia inerant, 
pauca duas, rnulta tres ad sex lineas longa, quae 
poilicem superabant, rarissima, unum tarnen pol- 
licem et unciecini lineas aequabat; hoc tenuius, 
reliqua corpore crassiore. 

Color generalis quidem albus est, sed albe- 
dinis praeter poros vix quidquam vivis in con- 
spectum venit, vase dorsali ramosissimo crasso, 
ramis pariter crassis et brevibus, nigrescentibus, 
oviductibus vero luteis pluriraum contortuplica- 
tis, annulos quasi effingenlibus, latera et postre- 
mam corporis partem sibi sumentibus. 

Pori subglobosi, ventralis multo major, 
apertura saepe longitudinali, pedunculatiis , pe- 
dunculo saepe satis longo. Collnm breve coni- 
cum , cujus pars antica cum capite aculeis mini- 
mis obsita. COrpiis circa porum ventralem saepe 
tumidum (et dorsali et ventrali latere}', dein cy- 
lindricLim, apice obtuso apertura instructo, quae 
saepe materiam fuscam efTundit. Cut''s molJis, 
totusque vermis f]accidus,post mortem rectiusculus 
aut sirnpliciter curvatus exhibetur. Cirrum non 
vidi, 

Obs. 1« Species haec a praecedente pluri- 
raum differt, loco, colore, moilitie, collo conico, 
neque supra convexo subtus concavo. Quae per 
anuum spiritu conservata sunt, eodem adhuc modo 
facile distingui possunt specimina; praecedentls 
enim speeiei contorta, duriuscula, haec molliora, 
rectiuscula, colore illorum albo, horum obscurot^ 
colio in utrisque diverso. 

OBs, 2. P\EDi, viri cel. veTinem paradoxum, 
in ventriculo et intestinis Orthragorisci Molae 
repertum huc pertint.re crediderim. Plurima sal- 
tem satis bene quadrant, neque descriptionem — 427 — 

exactam suo tempore dabant, secl obltrr haec il- 
lave in<ii(abaut. Vermein inverfendo, porum an- 
ticum collo et ventralem pedunculo insidentes 
pro cauda duplici habuit, ciijus orificiuin uirum- 
que apertura genitalis dicererur. Orincium inter- 
medium pro ano veniens fbrsan cirri receptacu- 
lum fuit, Si autem figura ab ill viro objaia vere 
magnitudinem natur^lem exhibfcr, specimjiia gi- 
gantea vidit, De illorum motu rnhil refert mor- 
tua igitur fulsse videntur, quod colorem alhidum 
iisdem tributum expliraret. Intprnnea descripta, 
explicatione Rediana seposifa, illa Ijiistornatum 
sic satis exhibent neque ad alius ordinis entozoa 
referri possiint. 

^feREMSERUs, Helminthologorura decus, Di- 
stomate furcato n. 7:2. detecto, Schistunim ad 
idem genus revocandum es^^^e in Jiiteris moiiuit, 
ueque negandum est, iliud licet maxime pusil- 
lum hunc optime relerre, 

152. Distoma Wachniae. 

TiLESius (Mem. de 1' Ac. des Sciences de 
St. Petersbourg T. II. p. 36.3. et 374. Tab. XIX. 
Fig» 8 — lO-) Distoma in Gadi W^aclmiae intesti-" 
nis repertum obiter refert, quod forsan ad D. 
scabrum n. 121. periinet. Ejusdem auteui j)iscis 
Disroma iorsan renale vidit, quod inter entozoa 
dubii generis n. 54. Synops. p. 193. rtiinquere 
coactus sum. 

G e n u s XVI. T r i s t v ni a. 

Cel. olim La Martimeue, qnisecundam 9\)e- 
ciem detexit, ejusdem et descriptionem et li-u- 
ras dedit, locum veio in Systemate Naturae now — 428 — 

adnotavlt, illam obiter insectum vocando» Cel, 
Bosc de ejusdcm loco valde dubius , crustaceis 
taaien suctoriis afrmem credidil et barbn-o nomi- 
ne Capsalae distinxir. (^cl* Oken in Historiae 
Nattiralis Enchiridio ditlssinio eandem Illam spe- 
ciem nomlne generico, quod etiam CaryophylJaeo 
olim fuit impositum, Phylline insignivit; de loco 
autem parltcr dubius fuisse videtur, primum 
enim p. iS2» Lernaearum, deinceps autera p. 37-0. 
Hirudinuni. familia^ addidit, quid? quod Hirudi- 
nes a .Tristomate maxi,me alienas, Hirudinem^ 
Hippoglossi et H- grossam, ad idem Playllines ge- 
nus reiulit. 
' Non possum, quin ill. Cuvierum sequar, 
qui priiuam specitm dctegendo, genus et nomlne 
congruo auxit e^ Treniaiodibus addidit. Poros 
aut horum saltem posteriorera discoideum et ra- 
diatum canale sensibili destitui nihil refert, nam 
Distomatis porus ventralis pariter impervius est, 
f|uin Pentastomatis porus impar tantum oris vlci- 
bus fungliur, Proboscis, quam La MAiiTrMERE 
dixlt, forsan cirrus fuit, qua de re infra scrmo 
erJt» (^uod mihi autem rem conlicere videtur, 
Tristomatis vasorum rctia illis Trematodiam mlre 
respondent, ne(iue intestina, cL viro in sj)ecie se- 
cun;la dicta , ab oviductibus sejungenda CFedi- 
dissem. 

1. Tristoma coccineum Cuvier. n, sp, Tab. 
1. Fig. 7, 8- 
CuviER. Regne animal T. IV. p, 42. Tab» 
15, I'ig. 10, Trlstpma cocclncum. 

Hub. in branchiis Orihrasorisci Molae^ A7- 
jjJiiac Gladii, allorumque maris mediterranei pi- 
scium, CuviERO teste; ipse nunquam repeti» — 42.9 — 

Pollkem tnagniuniiiW acquare vel superare 
et coloris esse lacte ruhri 1 c. refert; quae ill. 
•vir pro sua iu ine benevolentia mandavir, speci- 
luina duo, grisea siuit, dorso pallidiore, abdomiue 
obscuriore ^ad Vasorum ambitum fuscesceute; al- 
teriun uovern linea*; et lot^gunj et latum, alteruni 
fere Sfcptem longuui, sex cum dimidia latum. 

Corpiis utrinque plarum, suborbiculare, 
marginis auterioris lobulo medio distincto, posie- 
rioris incisura duas lineas longa, quo corpus an- 
tice ti*iIobu«i, postice bilobum vocari possit. roar- 
ginibus lobornm rolnndatis, ceterUm toto in arn- 
bitu tenxxibus. Ad lobuli anterioris incisuras (in. 
latere iuferiori) iiirlnqne porns orbicularis lineam 
dimidiaju diajnetris adaequans, laevis, obiter con- 
cavus, imperforatus, basi tantum media exigua af- 
fixus, ambitu toto libero. Hos inter poros et 
nonnihil quidem inapis ad posteriora forauien con- 
spicitur, ex quo corpnscukun cras^iuscnlum oli- 
tusian eminet, quod nullo modo exrricare potui, 
analogiae autem raTione babita, facilius pro c/rro, 
quain pro proboscide haberex^i, qualis secundae 
speciei tribuiUu\ 

In posteriore abdominis parte et a margine 
q-uidem anteriore ad quatuor cum duabus tertiis 
liuearuiu et a posteriore ad unius cum duabus 
lineae tertiis partihus distantiam Orbicnlus con- 
spicitur radiatus, in minore specimine duas li- 
neas, in majore duas insuper lineae tertias partes 
' longus ef ialus. Ejus in centro discus conspici- 
tur orbicularis (in utroque specimine lineam lon- 
gus et latus) a quo septem radii elevati marsH- 
n^em externum crassiusculum, subinflexurn et iere 
undulatum petunt; radiorum impar antrorsiiiu di- 
rectus, ceteruui omnes aecjuali distantia symine- — 450 — 

trlce posid. Superficies disci et loca inler radios 
laeves granulata sunt, granulis exiguis elevatis. 
Orhiciilus disco soliimmodo affixus, reliqua parte 
circum circa libera. 

Pori antici molles uti tota substantia, orbi- 
culo quoVlarnmodo excepto, qui duriusculus, ne- 
que tamen durior est, quam variorum entozo- 
orum variae partes. 

Va^^a totum corpus perreplant- et retia effi- 
ciunt, quorum fasciculi ramosi ubique periphfcriam 
pfctimt, et sigillatim terminantur ut tenuis tan- 
tum margo illis carens et pellucidus sit. Nullara 
praetprea partem neque vasorum centrum quod- 
dam detegere licuit, 

2. Tristoma maculatiim R« n. sp, Tab. i. 

Ficr. 9. 10. 
La Martinieri: in Journ. de Physique Septbr. 
1787. P' 207. Tab. 2. Fig. 4, 5. 

Idem in Voyage de la Perouse autour du 
monde. T.lV.Paris. 1798. 8- p- 79. Tab.20.Fig.4.5. 
Bosc in Nouv. BuU. de la Soc, Philom, 
Igli. p. 384 Capsala Martinieri, 

Oken Lfchrbuch der Naturgeschichte. Leipz, 
I815. 8. Th. IIL I. Abth. p. 182. et 370. Phyl- 
ILne Diodontis. 

La Mautiniere Comes illustris Navarchae 
La Perousz Trisioma hocce corpori Diodontis, 
quem inier Nooika et Monterey Californiae sae- 
pius offendit. afnxum vidit. 

Magnituuo eadern ac speciei prioris, aut 
paullo niajor videfur. Coloris est sordide albi, 
dorso maculis consperso exiguis ovalibus lividis, 
aut aucioris verbis utendo, coloremTaecis vinire. 
ferfcniibus (,de couleur de lie de vin). — 431 — 

Forma, pori antlci, posticus radiatus aut 
septemcostatus, exactespeciei prioris.Ope pororum 
corporibus adhaeret Proboscis inter poros anteri- 
ores, antrorsum acnleolis (pointes) aspera, quos au- 
ctor tot suspicatur ostia, quibus piscium, qucrDm 
corpus tenet, sanguinem hauriat- Subtus coniplu- 
res intestinorum gyri translucent, qui parvo re- 
ceptaculo fere quadranguio iuimittuntur. Ipse 
haec aliter explicarem et intesfina ovi^iuctus, rc- 
ceptaculum autem ovarium dicerem. Num p o- 
boscis potius cirrus sit, incertum rclinquo, cum 
nuliius Trematodis cirrum asperurn vel aculea- 
tum viderimj reliquorum autem animalium. pene 
saepe aculc-is munito, idem etiam de hujus gene- 
ris phailo valere posset. 

Mox anterioribuS, mox posteriore utcndo 
poris animal progreditur, se auterrr convolvendo 
aquae fundum petit, La Martiniere teste, quod 
reliquis Trematodibus analogum est, ideoque au- 
tem substantiam cartilagineam, quam iJli tribuit, 
vix admiserim. 

Ohs^ I. Cel, vir superiorem proboscidis par- 
tem aculeatam refert, sed etiain poros anticos 
ipse superiores vocat, licet inferiores sint, ut ver- 
men erectum certe sibi finxerit; proboscidem id- 
circo antrorsura aculeatam dixi, qualem etiaui 
icones referuijt» 

Ohs. 2. Ccl. Oken 1. c. p. 847» n. IS2. ico- 
nes in Diario pbysico exbibitas illis Hodoepo- 
rici Perousiani praeferendas esse refert, quod 
niemoriae lapsu factum esse videtur, nam Diarii 
tabula neque proboscidis indolem, iieque ovidu- 
ctus exprimit, qjio commotus Hodo^porici figu- 
ras recudi curavi. — 432 — 

G e nus XVII. P e n t a s t o m a. 

De Pentastomatis genere non ad CestoMca, 
secl ad Treuiatoda pcrtinente, haec generatim 
sumta exponenclo, locutus suiii, SpecleS perpau- 
cae videntur, attamen a Polystomate, cujus sub- 
divlsionem oliui efiiciebant, utpote niuiis diver- 
sae, srparandae fuerunt. Species quatuor priorcs 
simillimae, quid? quod secunda, tertia Gt quarta 
vix sufficienter distingui possunt, cum duas po- 
steriores autem non viderim, easdeni •^upprimere 
non ausim. Quinta mnxime diver-^a, notas tametl 
prnprii generis non couiinet, quodillam tradendo 
illustrabo. ^ 

1. rentastoma taenioides R. 

Ent. I. p. 44.1. n. I. Polystoma (Pentasto- 
ina) taenioides, Taenia lanceolaia Chaberttv 

In Mtiseb Viennensi tria vidi specimina in 
Canis Lupi sinubUs frontalibus reperta, quor .m 
alrerum octo lineas, secundum pollicem et diias 
lineas, tertium tres pollices et quatuor iineas ion- 
gitudine aequabant, hoc simul crassiusculum, ce- 
terum nulio modo a caninis diversa. In Sc'»oIa 
Veterinaria taiu Berolinensi, quam V^iennensi, iu 
equorum sinubus fi-ontalibus nunquam repe lurn 
est, quo commoti liRr.MSERUS et ego lere gciieri 
canino soli tribuissemus , sed nuper testis egre- 
gius Chaberti exsurgit. cel Grevf., qui (IJeber 
die Krankiieiten der Hausthiere. Oldeuburg. 
18 ^«. S. 184.) se in Muli cellulis ethmoidalibus 
idem reperisse refert. 

Quae anatomen hujus speciti spectant, in 
Mantissae sectione^insequente trauam. — 433 — 

5» Pentasroma emarginatnm R. n. sp. 

Bosc in NoLiv Bulletin dc la Soc Phllo- 

mai. 18 II- n- 44- p. ^6g* Tab. 2. Fig. i. 

Tetragulus ^aviae. 

Cel quondam Le Gai,lois In Caviae Coba- 

yae puI'i)oriibus quadraginta et quod excurrit 

specimina Parisiis i8tO reperit, curn cel. Bosc 

coiurnunicata, qui I. c, descripsit» 

JDimidiani ad sc^quilineam longa, vix quar- 
tam liueae partem lata, lactei coloris, corpcris 
utroque apice emarginato* 

Porus wedhis sive Os simplex, orblculare, 
magnuni. Poros laTerales Boscjus tacet, ef unci- 
nos tantum refiert ex iisdem oriundos, quos valde 
magnos delineari curavit, et corneos et basi cras- 
siusculos describit, qui in Pentastomatibus tae- 
niode et denticulato mihi solummodo visis valde 
tenues sunt. Cel vir de ejusmodi rebus tamen 
minus sollicitus esse solet, ut figurae magnam 
fidem non tribuam. 

Corpiis depressluscuium , retrof suto decre- 
scens, transversim seriatim denticulatum, antice 
ernarginatum, apice postico anum terminalem ex* 
hibente. 

Obs. t. Cl. vir Tetragulum sibl dictum in 
ipsa pulinonis substantia occurrere, et cava, qui- 
tus inhaeret, margine prominulo et rubro di* 
gnoscl. 

Obs. 2. In Porcelio indico artea Hunquam 
entozoa reperta sunt, et Naturaescrutatoribus Mu- 
sei Viennensis vere lynceis hanc circa reiti non 
contigit quam mihi esse felicioribus. Cum ceU 

Ee — 454 — 

autem "Le GArrois saepissime experlmentls suis 
cuniculos subjecerit, et Pentastoma hoc illi in 
Leporis pulmonihus occurrenti, P. serrato n. 4» 
simiilimiim sit, an forsan Cuniculi puhuonibus 
Pentastoniata haecce inhaeserint, fere dubium 
moverem. Confer observationem in Taeniam fe- 
stivam n» 7. 

5» Petitastoma proboscideum R. 

Ent. II, I, p. 433. n. 69. Distoma Crotali 
Durissi» 

HiJMBOLDT in Recueil d'Observations de 
Zoologie et d'Anatomie comparee. Fasc. 5. et 
6. Paris. 1809. 4. n. XIII» p» 298 — 304. Tab. 26* 
Porocephalus Crotali^ 

RuDOLPHi in: Magazin der Berlin. Gesellsck. 
Natuiforsch. Freunde B. VI. p. io6» n» 63. Po- 
lystonia (Pentastoma) proboscideum. 

iQuos ill. Alexander ab HumbOldt in Cu- 
. manae Crotalo Durisso detexit vermes, primum 
pro Echinorhynchis, dein pro Distomatis specie 
armata habuit (quo commotus in Entozoologia 
Distomatibus dubiis addidi), postmodum autem 
Porocephali nomine descripsit et delineavitj huc 
utique referendi sunt. » 

Specimina in Dorissi pulmone et abdomine 
reperit sesquipollicaria ad bipoilicaria, unam duas- 
ve lineas lata; niaximum duos cum dimidio pol- 
lices longum, antice fere quatuor lineas, postice 
- fere unara latum; ex albo flavescentia, versus ex- 
trema alhidiora; proboscide exserta et a latere 
\isa larvas Bombycis Mori referentia. — 455 — 

Ex ill. vlri descriptione: Corpus cylindri- 
cum, subclavatuin, postice obtusum, p«-llucidam, 
transverse rugosum, margine subcrenulato. CoU 
lum nullum. Proboscis ventralis, antice praenior- 
sa, oris leporini in modum fissa, subemarginata. 
Aculei quinque fuscescentes, retractiles, uncinr-jti 
pone os in parte infericri ct>ipf>ris poyjfi. C.ha- 
ractere generico iidem aculei a^Mit.ii retractiles, \xi 
foVfcis sub probobcicie siti dicuiuur, Anum non 
vidit. 

Oviductus longisslmoS rel. vir pro intesti?TO, 
vas dorsale album, anieriora vtrsus fissum, pro 
nervo habet. 

Ohs> Species tam mapnlfudine, qtia primae 
hujus gentris sptciei' "^oli cedit^ et corpore tere» 
ti, in reliquis plano vel depresso, insignis; quin- 
que praeterea uncinis instructa dicitur, quorum 
< reliquae quafuor tanrum exiiibent, ut illius osti- 
um medium parlter inerme haberem Num pro- 
boscis vera sit, maxime dubium videtur, cum. 
iconibus saltem non expnmatur, neque reliquis 
concessa sit spcciebus. Icon apicem anticum 
emarginatum refert, et proboscis ill viro dicta 
nil nisi pars poris anterior et pro more fextensi- 
lis videtur. 

Si autem re vera quintus adesset aculeus 
sive uncinus, idcircp §er^us jaovum non exsiru- 
cr«m, . . vffcvfj 

Genus XVIII. Polystoma, 

Paucae specie?, quarum iMae homini tribu- 
tae suspectae sunt, genus uiaxime naturale fclfin* gunt; neque Polystomatis duplicati poros ostio 
duplici instructos, reliquis convenientibus, •'tanti 
faceretti, ut pro novi gtneris cliaractere habcrom. 
Verum quldem est, nullius praeterea Trtmatodls 
porum biiorem inventum esse, Sed inter Cf sfoidea 
bothria divisa rara non Sunt, neque gene/is notam 
exhibent. Ijjse saltem naturae scriitatbr, 'qiiiPo- 
lystoma Thynni sibi dictum detexit, vix pro no« 
vo genere habuit, duni hujus nomen iUt itripo- 
neret. Lamarkius quidem in animalium non ver- 
tebratorum historia distihxit, sed alia agendo, 
nam Pentastomata el Polystomata Linguatulae 
nomine olim his imposito conjungit, Polystfma 
Thynni et Pcrocephaluin autem qua ptopria ge« 
nera ab liis separat» 

2. Polystoma ocellattim R. n* sp. 

Ariraini Majo Testudiriis orbicularis palafo 
duofe iirmissime inhaerfere vidi vermiculos rubros, 
quos mox Polystomata agnovi, speciei prlmae (P. 
integerrimo, in Ranae vesica uriuaria habitanti) 
proxima, attamen diversa. 

liOngitudo sesquilineam aequat, latitudo di- 
mldiam lineam superat. Color caiiieiis, verme 
contracto magis intensus, vasis nimirum sangiii- 
nei coloris pellucentibus tum maHis approxima- 
tis, apice caudali albo. Forma corporis poly- 
morpha, plerumque ovata, apice postico addito; 
dorsum convexum, abdomen vel concavum, vel 
planum» 

Pori sex antici subglobosi, eodem quidem 
modo ac in P. integerrimo dispositi, ceterum 
autejji diversi* Margo illorum anterior plus roi^ ^ 437 -^ 

nus contractus; externus repllcari potest, liiya 
circulus exiguus conspicitur, quem in P. integer» 
rimo non vidi. Pori a latere; specta,ti majus a<l» 
huc discrimen ofTerunt, singuli enim tum tribus 
pa^rtibus sibi impositis constar.^ vid.entur, quarum 
infinia orbiculum supra dictum slstit, cujus ope 
porus corpori nectltur et versatilis iit; secunda 
luulto. latioF, terti^que siye surama et latlssima po- 
rum et hujus marginem sistunt. In media ihter 
omnes poros parte eaque anteriore punctum est, 
a quo cutis inter gingulos plicam acutam j^rofert 
extrorsum in cute evanescentem» Hamulos, 
qui P. integerrim,o conceduntur, hac ii^ specie 
non vidi, . / 

Porus ventralis caudae, quim aplci anterlori 
propior, exlguus; caudalis illo major, quam pori 
anticl tamen minor, a latere fissus, fere iners aut 
parum mutabilis, saepe i-iniam fere sistens, cum 
illa Distomaiis appendiculati comparanda, Semel 
etlam partem fere consimilem ad exitum paratam, 
sed dein visui obduetam contemplatus sum. Ante 
porum caudaleni utrinque macida pellucida, oceZ- 
larisj quae primum porum mentiebatur, undejio- 
men triviale desumsi. f^asa ob vermis opacita- 
tem rarius in dorso vidl, neque prosequi po- 
tni, Ova in dorso ad Ijtera congesta conspici- 
untur. 

5^ Polystoma Pingulcola Zed. 

Cel. TitEUTLERi entozoorum colleclloflcm 
Dresdae igiy. perlustrando in hanc spec iem prae- 
primis inquisivi, sed humanorum Vermium 3 
cl, viro olim deseriptorum nuUus superfuitt Phi- alam <()uidem 116116^016 mecum communifavit, 
qnap Piiiouicolam forsan contineret, sed ean- 
dern Berolini af)entissinie perscrutando non nisi 
torptjsculinn nicrum confractjnm et durum re- 
peri, quod omiitim organisationis notam dene- 
gavit. 

4, '^oTvstoma duplicalum R. n. sp. Tab. 2. 

jj\ RocHE in Nouv. BuU, de la Soc. Phi- 
lom. 18''- n- 44 P« 271. lab. 2. Fig» 3. Poly. 
storaa Tltynni. 

Oel. vir in insularum Balearium majore 
PolystoTrna nocce Scoinbri Thynni branchiis poro- 
riini ope fortiter inl^aerens reperit, molle, laeve, 
gri«;eumj duoS circa centimetros (sed mensurae 
liiearis a cl viro in tabula datae ratione habita, 
sepiein tantum lineas) longiim» 

Depressum, oblop^uni, pone partem ante- 
riorem obtusam et antrorsum increscentem, con« 
strictum, corpore subovali, apice postico tenui 
obtusiuscul,o, Pori sex anteriores inreri, in figu- 
ra lunatim positi, singuli septo transverso in duo 
cava divisi, quorura quodvis basi foramen exlii- 
bet, cl. viro, cum alia apertura oris vicibus fun- 
gens desit, pro isto merito habitum. Reliquis 
Polystomatibus tantum sex, huic autem duode- 
cim ora concessa sunt. Inter poros medios duo 
tubercula conica, aut tentacula brevissima, aegre 
visibilia. Apicis postici rimam longitudinalem 
inferara pro zno habet. 

Germiua hujus entozoi sub brauchiarum thynni cute propria deponi susplcatur, quia ver- 
miculi sub eadem tumores parvos griseos et oya- 
les efficiunt. 

Obs. Mirum est porum ventralem iA spccie* 
priraa et secunda mihimet visum, in tertia Treut- 
LERO pariter dictum, a cl, viro non relatum esse* 
Num vere deest? — 440 — ' Ordo IV, 
Cestoidea. 

Quae m Entozoologia de hoc orcline retu- 
li, repetere nolo, nam generibus licet quibus- 
dam addjti<;, eadem divisionis ratio in ariiculata 
et rion articuiaia valet; duos tauien inrie non 
exsfruxi orclines, cum genera articulatorum illis 
reiic|uorum sint proxima et variis mccJis transi- 
tum offerant. De simpliciorihus, quae Tremato-. 
dibus magis affinia sunt, ordiendum est» 

Gejius XIX. Caryophyllaeus. 

CeU Zedekum, cui Helmintbologia plurima 
debet, in Entozoologia secutus mqreni et femi- 
nam ab illo distiiictos retuli, licet ipse individu- 
orum discrimen sexuale nunquam repererim; res 
autem magis magisque dubia fada est, et tary- 
ophyllaeiim nonnisi airdrogynum habere possum, 
Tanta quidem specunina, ac cel, vir oculis usur- 
pavit, ipse nunquam vidi, sed analogia niniis 
obstat, quo minus illi adsentire possim. Zede- 
Rus autem solus cirrura vel lemniscum exsertum 
vidisse videtur. — 441 — 
1. Caryophyllaeus mutabilis R. 

Prjeter pi«;(es in Synopsi enumerafos, etiain 
Cyprinum DQbulam noiainare po«;sura, cujus Ca- 
ryopliyllaeos nulla nota dIstiiit;ue'Hlo^ aucruiTinQ 
lijjy. Berolini recentes examinare contigit, 

Cel AB Or.FERS (De Vegetativis et Anima« 
tis p. 41,) se Februario mense in proventriculo 
JW'/ o/ Mlerganseris duos Caryophyllaeos invenisse 
reiuFt, in cavo parietis abnorrni nidulantes, polli- 
cern circiter loiigos, aritice lineam quarta parte 
superantes, posiice dirnidiam aequantes. Caput vai- 
de inrrassatum, multifimbriatum, microscoplo sub- 
jectum radifis fasciculatae formarn exiiihuit; ore 
inter liuilinas medio; corpus dcpressuin postica 
sensim atteiiuatuju, lateribus integris. Hactenus 
Amicus. Ipse Caryophyliaeum fuisse vix admit- 
terem, sed eundem potius haberem vermem pa- 
xadoxum, quem olim in Coiymbi seprentrionalis 
veutriculo reperi : conf. Entoz. II. 2. p, 266. n 
8» Syiiops, gen, dub. p. 188. n. 24. 

Genus XX. S co lex. 

Entozoologram edendo Scolecem verum 
Dondum videram, pisces maris Baitici licet quam- 
plurimos cuUello subjecissem. Itaiiam autem pe- 
tendo, tam in Adriatici, quam in Mediterranei 
niaris piscibus illum saepissime et passim fre- 
queutissime reperi. Quo factum est, ut omnia 
de luijus generis constantia mox dissiparentur 
dubia. Nullum forsan datur animalculuiu magis 
proteiforme; miiie modls vnriat, ut incautus fa- 
cile coinplures in species dilacerare posset; qui 
autem saepius observat, facile habitum ejusdem ' — 442 — 

slbl familiarem reddet. Est praeterfta viyi ttola 
fallerc nescia, passim mox, saepe autem post 
examen per horam protractun^ vix observabilis, 
cv-.n certo Scolecis situ tantum pateat: puncta duo 
volo corporis albi sansuinea^ saepe fulgentia, 
qnalia nullis in entozois aliis videre licuit, quae- 
que in Gobii minuti Scolece vasa duo rubra pa- 
railela pone caput incipientia et retrorsuni ducta, 
in cprpore autem evanida, effingere observavi. 
In reliquorum piscium Scolecibus puncta illanun- 
quam lantcpere elongata vel explicita vidi. 

1. Scolex polymorphus R. 

Specialia quaedara de variorum plscium 
Scolecibus referam, dicta quo melius illustrentur. 

In intestino luagni Lophii piscatorii Ter- 
gesti Aprili quam plurimos reperi, et omnes figu- 
ras a Mullero obiaias bonas esse, raulto plures 
vero addi posse, agnovi. Os terminale esf, bo- 
thria vero quatuor ad latera circum circa dispo- 
sita et tantopere versatilia, ut rainima quidem 
parte affigantur necesse sit. 

In Ophidiis sex barhatis Arimini Majo in- 
testlna ScOlecibus refertissima reperi, ut illa ape- 
riendo hi tabulam tegerent, et aqua quibus ea- 
dem immisi vermibus scateret. 

' Slroniatfos Fiatolae ibidem eodem mense 
dissecti omnes mesenterii et peritonei ventricu- 
lum et intestina induentis parte* Scoleces fove- 
baut, quos prirao intuitu pro Echinorhynchis par- 
vulis habui, 

In Labro luseo, Neapoli, Junio, tam nudum 
intestinalem, quam vesicula inclusum in hepate 
aliisque abdcminis partibus peritoneo involutis 
rept-Ti. — 445 -= 

Speclmina quae Aprili mense Ariminl jn 
intestinis Polypi vulgaris (Sepiae octopodiae) et 
Cobii iiigri nec non ventriculo et intestino Tor- 
pedinis tnarworatae; quae ibidem Majo ram in 
intestinis Gadi Merluccii et Squali Acarithiae (]n3.m 
in peritoneo Pleuronectis nioxirni ; vel Nenpoli 
Junio in intestinis Scorpaenae Porei ^ Spari £00- 
pis, yipogonis, Clupeae Eficraficolif ei itidem Au- 
gusto in illis Cotti Gohii reperi, nullo modo a 
Miillerianis differunt. 

Quod Arimini Majo in intestino Gobii mi' 
nubi ofFendi specinien, uti supra retuli, pun- 
cta sanguinea in vasorum formam elongata ob- 
tulit, 

Quem Neapoli Julio mense in intestino 
Spari novi ibidem Schiandra dicti reperi soiita- 
rium, solito majorem, et fere duas lineas longum, 
passim contractum, a vulgari Scolece tampn di- 
versura non haberem. Quam facile enim alie- 
nas formas induit, sequens etiam docet obser- 
vatio. 

Pridie Calendas Augusti Neapoli in inresti- 
no Lepadogastris Gouani Scoiecem offtndi iine- 
am dimidiam longum.. cujus caput subrotundum 
bothria nunquam bene conspicua exhibuit, apicis 
autem quandoque partem parvam subglobosam 
antice dentatam emisit; cuius vero corpus rectum 
lineare interdum utrinque taii modo contractum 
fuit, quo moniiiforme appareret. Ipsis dein Ca- 
lendis in alio Lepadogastre Scolecem inveni yi- 
vidiorem, qui puncta sanguinea, bothria etc. ob 
tulit. 

Quos in Ophidiis reperi, saepe inter se co- 
haerere vidi, ut alier Scolex alterius majoris apici 
c-audae xectus affixus esset, alter autem alterum -r- 444 -^ 

inedio teneret et sic porro» Lopliii etiam Scole- 
ces Distomatibus saepe inhaerere vidi» Num in,- 
ter Entozoa etiam bclium obtinet? 

Obs. CeL AB OxFERs (De vegetativis et ani- 
iiiatis p. 109. Fig. l']- — 20} in Gastei^stei aculeati 
recto vermiculos reperif, tertiara lineae parteia 
longos, pentastouios, quos novo genere compre-. 
hendit, et Rhytelminthi Taeniolae noraine enumeT 
rat. Cum cel. yiri autem pace veras Taeniolas 
habeo, forsanque Taeuiae iilicollis sobolt^m, quemi 
ladmodum Scoiex tetrastomus olim mihi dictus 
Taeniae longicoiiis prolern sistit, et Taenia Linea 
pariter talem exbibet articulis destitutam, tandem 
cvolvendam, quam conieras, 

G enu s XXI. G y m ji o r h y n c h u s. - 

Genus corpore depresso continuo, longls* 
simo; colli receptaculo subgloboso; capite bo- 
tliriis duobus bipartitis et proboscidibus quatuor 
nudis instructo, ab omnibus reliquis Cestoideis 
recedit, neque Scolecem esse, CuViero, Viro 
sumnio concesserim. Cui sententiae probandae' 
descriptio insequens sufiiciet. 

i..Gyinnorhynchiis reptans R» n. sp. 

CuviSR Regne Animal T; IV* p, 48. Sco- 
lex Gigas. 

In Spari Raji carnibus a eapite ad caudam 
usjfue omnibus, quas longissinuis perreptat, Ne- 
apoii Junio et Julio semper reperi» 

Verniis longitudinem tripedalem attinglt, li- 
n.eam ad duas lineas latus, crassus, albus excepto 
coUl r^ceptaculo flavescente, satis difficile inte- ■^ 445 — 

ger extricandus, cum carnes Spari gyris multi- 
plicibus saepeque praeter opinionem ductis te- 
neat. 

Caput cunl probo<:ci^ibus sc^quilineam lon- 
guni, subrefragonum, fereBothriocephali, bo^liviis 
duobu<? planiusculis bipartitis instructum, antice 

"(horum ex inargine uti videtur) proboscrdes emit- 
tens capite Jongiores, tetragonas (anguiis rottm- 
datis), externe papillis minimis rotundis creber- 
rime obsitas, apice perforatas, inerme*' sive unci- 
nis <Iestitutas. Colliim capite aliquoties longius 
desinens in Receptaculum (capitis et colli) qua- 
tuor ad quinque iineas longum, tres latum, sphae- 

'aroideuitri vel ihverse ovatum, pJerumque flavura, 
caput abscondens et emittens. Corpus pone re- 
Ceptaculum utphirimum contractum, dein magnam 
partem subaequale, depressiuscuium vel tefetiu- 
sculum, passim constrictum, tum sensim tenuius 
factum, ultimo apice tenuissimo, angustissimb. 
obtusiusculo, saepe flavo terminatur. 

Tota Gymnorhynclii substantia hnollis, hbi 
mogenei, neque corpore discisso vel disru- 
pto organorum internorum, vel ovorum speciem 
prodit. 

Obs. Entozoa singularia In Sorice (IMygal^), 
Erinaceo, Falcone et Strige reperta, Synops. gen» 
dub. p. 185' T^- 8 p. 18^. n, 9. p. 18". n. 19. et 
20. hal)itu cjuidehi ad Gymnorhynclium accedunt, 
illoruni autem caput ignoratur, ut coinparatio non- 
dum locum inveniat» 

G e nus XXII. T e t r ar hy n chu s. 

Redi, vir Summus Tetrarhynchum primus 
descripsit, et in Argmtina Spfiyrae?ia quidem re- ^ 446 — 

pertum, mihlmet Argentinis plurimls Romae tlls> 
sectis non visuin. Goezio dein contigit, qui 
aliam speciem in Salmoue Salare obviam exanii- 
naret, sed cum haec e minoribus, neque alia ilii 
species oblata sit, indolem ejusdem perspicere 
non pouiit et Echinorhynchis addidit, quem 
Gmelinus in chaotica sua farragine seciitus Rje- 
PTANtTM qunque animalculum illis immiscuit. Ter- 
tia dein spfcies a cel. Bosc in Coryphaena Hip- 
•puride detecta et pro novo genere Tentacularia 
sibi dicto habita et obiter descripia est Quar- 
tam quidem speciem Ami.DGAARD in Gado 3J.or- 
hua vidit neque tamen descripsit, 

Ipse Entozoologiara edendo nullain hujus 
generis speciem videram, et Tetrarhynchos mihi 
dictos, quales de-criptos inveni, relinquere co- 
actus fui. Aliquot ante annos vero am, Gaede, 
nunc Professor Leodiensis, specimina obtulit 
speciei tertiae m XiphiaehvzT\ch.\.i% a cel. Fischer, 
Anatomico Kiloniensi reperta, et Tetrarhynchum 
Cestoideis neque Acanthocephalis adnumeran- 
dum esse mox vidi. III. Cuvikr, qui Cestoideis 
Ligulam solam relinquit, qua de re hanc descri- 
bendo tractabitur, Tetrarhynchum etiam Taenioi- 
deis suis merito adscripsit. In Italia Tetrarhyn- 
chos quam plurimos vivos examinare mihi conti- 
git, et cum divitiae divitiis facile addantur, redux 
Berolini tales iterum vlvos reperi. 

Ob proboscides uncinatas solas genus hocce 
olim Echinorhynchis additum luit, postmodum 
autem Bothriocephali corollati organa consimilia 
repcri et ill. Cuvier genus Floriceps sibi dictum, 
graero nomine mihi Anthocephalus vocatum, de- 
tegendo, hujus iterum affinitafem maximara cum 
Tetrarhynchis aguovit, Caput bothriis instru- — 447 — 

ctum, corpusque solidum et rnolle, vividissimis 
variisque motibus aptum, ab Echinorhynchis pe- 
nitus reredunt. 

AnthoGephali mihi dicti complures nisL om- 
nes ad Cystica pertinent, ut ^ ! etrarhynchis cy- 
Stide caudali destitutis separari opns ftrerit. Bo- 
thriocepliali (/i-idam Tetrnrhynrliis pariter ali- 
nes dantur^ 3ed corpore articulato niiuis dnTe- 
xunt» 

Proboscidum slngularum singula recep-.i- 
cula denr;^..*a dedi. Phua autemi arjjitcwne hactr- 
nus non docuit. Corp>:i5 enini substantia mclli 
repletum vtdetur, totumque tan^opere mobiie iit 
summopere contrahi et QXtendi queaf. Ovarla 
vel ova nondum vic^i, nisi haec forsan in spccie 
sexta. Mfcmoraliilis autem pars huic prae cete- 
ris Cestoideis concessa videtur, papilla scilicet 
caudalis, vel sirr.plex vel dupkx, quam praeser- 
tim in specie septima motu coiuinuo agitatam 
vidi. Qui Tetrarhynchinn vivum illiusque par- 
tis motus non vidit, genus vix dijudicabit- 
V • SpecifcS hactenus piscibus solis adscriptae 
sunt, ipse tamen alteram (septimam) etiam in 
Testudine, alteram (sextam) etiam in Sepia of- 
fendi. 

1. Tetrarhynclins megacephalus R. n, sp. 

Tab. 2. Fig. 7, 8. 

In pariete abdominls dorsali et anteriori 

Sqiiali stAlaris Neapoli Julio unicum reperi spe- 

ciinen, albidum, septem hneas longum, Jatitudine 

capitis ires, corporis duas aequante, 

Cnpiit ct.nicuiti. Proboscides subulatae, si- 
ve antrorsum .Tti^p.uatae, teretes , uncini'; duiis 
digitum radentibus plurimas per series dispositis. — 4/|8 — 

Bothria duo lateralla, subbvata, tnarginata, llnea 
eminente longitudinali divisa, marginibus tuuiidi- 
uscuiis, niutal)ilia, nunqUam tamen quatuor bo- 
thria mentieutia. Corpus depressum iineare, ru- 
gosum, capite duplo longius , marginibus laterali- 
bus obtusis, papilla terminatum parvula, 

Proboscldes mox hae, mox illae retrahun- 
tur. Interdura Tetrarhynchus margini Innitifur, 
tum caput sngittatum et bothria marginalia vi- 
deritur. Papilla post mortem retracta luit, quo 
cauda truncata medio perforata videtur. 

2, Tetrarhynchus grossus R» n. sp Tab»-2* 
Fig« 9. 10. ' 

Am» TiLESiils specimen mislt, cujus habltacu- 
lum indicare non potuit, majori'? tamen piscis 
erit incola, et cum aliis vermibus piscinis eadem 
phiala quoque servatus fuit. 

Cum acciperem, Tetrarhynchum ndndumvi- 
Jeram, ut specimen hocce proboscidibus retractis 
diu me vexaverit. 

Planum et crassum est, marginibus rectls 
obtusis; sedecim lineas lonsum, quorura caput 
sibi quatuDr et dimidiam vindicat; corpus postice 
ires iineas, antice (uti et caput) duas latum. 

Caput ovale corpore crassius, bobhrio utrl- 
usque lateris soliiario angustissimo, sive lintari, 
iinea longitudinali eminente diviso. (.'orpus an- 
irorsum parura angustatum, elongatum, postice 
obtusum, papilla media suborblculari termina^ 
tum, utraque superficle rugosum. 

Rugae consimiles capitls^ aeque bene ac Illae 
cotporis, post morrem aut sub raorte natae sunt, 
quod specie insequente didicu -r- 449. — 

Caput quatuor thecas longlusculas, ob.ltei: 
incurvns, et duras rontinet, singulus ductu tenui- 
ore peiidentes, proboscides , inclydentes. Appa- 
ratnm musculosu^, qualis Echinorhyj:aciiis Gon- 
cfcilitur, nullum vidi. Corpiis discissum eodem 
luodo se habet ac articulus Taeniae cultello di- 
vi<;us, neque ova neque , alias partes internas 
vidi. 

Species certe magna est, quae contfacta se-. 
clecitri lineas superr-t, et botlirils linearibus ab af- 
finibas ptaesltrtira' distat^ 

3. Tetrariiynchtis attemiatus R, h. sjy. 

^p^cirQ^ina: a^c^el. FiscHER, jProfessor^ ICilo«; 
nienfii in Xiphiae (yladii braricli!'" reperta optTmJ' 
Gaedk bontvolentiXe" ^'^'^^"''^.viipssque Synopsi ty- 
pis jnandata sp!«icimen> SQlitariuVn 'm.Gladii papiete 
ahdominis doT'«aH offendi. *Piscis, . die .OctQ.bjriS! 
X\UI.' iii. Balrico captus., die XXX. iejusdeja 
niensis a me Berolini examinatus Tetrarhynchuni 
candi<Iis<5j;iiuJM viviim obtulit, 'quem.per tricluum 
taienx aqua servavi. ' ' ' • -- ' ^i. ^.j 

Speciminimi acceptorumalterlini SeptentteQirni' 
alterum viginti tr^s lineas loftgiain, rapite duas 
tre^vd^linejf^ lotS*^t)y diias '-''latb',' cdrpore Itneam 
ad sesrjuiliVieatn^lafo.. f^uod ip^ie^reperij coritra- 
ctlirti palli(?eTnV-^and6 'sfe e?itendeBat tres polli-i 
t^s iong\-VrAlfuit:,''Ijigiila7n aeTril^^lkiJ^. ' Motus irraxl- 
ibe vnritis, mbx' dbrpus atti^euia^utn -visum^ saepe 
CTi,^pun-), pari-eMnedifl 'Ai^^l ^t''|)osteri€»re sirtiul pas-» 
sini iorliter coristrlctuni* Post moi-tern specitnerif 
aquae riimls di^iT 'fcommissum rugosum et quasi 
ttihferiiirost^m ' fa^cttnfi est/ >5 f-nizv 

Cff^r/t^^b^^tifSum, corjibrex crassius et iatiiis, 

Ff •^ 450 — 

bothrio Titrlnque laterali, obconict), sive antror- 
sum latiori, posdce acuto, linea elevata diviso, 
niinus profundo. Proboscides durae, breves, cy- 
lindricae, "obtusSe, uncinorum seriebus plurimis 
inunitae. Corpus tenue, sublineare, postice de- 
crescens, papilla terminatum, quam mox oblon- 
gam simplicem, mox ovatam, vel ovalem et dis- 
cretaxn vidi, organon forte generationi dicatum. 

Bothria quidem motu profundiora reddi 
possunt, sed generatim quam in reliquis specie- 
feus minus profunda sunt: Proboscides nunquam 
retrahi vel longiores reddi observayi. 

4» Tetraihyiichus discophorus R. n» sp* 

In Brama (Sparo) Raji Neapoli Junio repe- 
ri, et majorum quidem speciminum unum in 
branchiis, duo in ventriculo, nonnuUa minora 
autem inter hujus tunicas, omnia candidissima. 

Majora contracta duas, extensa et proboscl- 
dibus exsertis quatuor lineas longitudine adae- 
quant, ultra lineam lata ; Ininora lineam vix su- 
perant. 

Caput magnum rotundatum. Bothria late- 
ralia magna, orbicularia, septo medio longitudi- 
Xiali divisa, apice proboscides emittentia; his re- 
tractis bothria exserta, saepe quasi peduncuJata, 
exsertis autem sessilia et complanata. Probosci- 
des teretes, muitis uncinorum seriebus armatae» 
Corpus contracrum bothriis latitudine parum ce- 
dens, neque longius, rugosum et crassiusculum, 
apice caudali emarginato; idem extensum capite 
angusuus, plaaum, lifl.eaie, apice obtuso. — 45» — 

5. Tctrarliynchus tenuicollis R. n, sp. 

In Pleuronectis PegOsae (aut liuic «nittis, Ari- 
mini Majo a piscatoribus oblati) turiica ventriculi 
externa gjobulum vidi albiim, grani piperis mi- 
noris magnitudine, quo aperto TetrarbynchuTr» of- 
fendi, quatuor Jineas Jongum, parte antica tenui, 
postica Jineam Jata, vivum. 

Caprit subcordatum, bothriis biJobis quadri- 
auricuJatum; preboscides fiJiformes tenuissimae, 
unrinis recurvis ternati:i Jonga serie verficiJiatae, 
bothriorum apicibu'' emis«ae CoUum terts po- 
stice attenuatum. Ccrpus ovatum, utripque con- 
vexum, crenatum. 

Specimina duo similJima, sed muJto minora, 
in Lophii piscatorii peritoneo Veuincuiuaj in- 
duente Romae Majo rtptri, quae die insequente, 
cum accuratius examiaare veJJem, in aqua cliJiJue- 
re vidi. 

6. TetrarHynchus megabothrius R» n« sp* 

Tab. 2. Fig. i4- 

Inter quatuor Sepiarum o fjicinalium Arimini 
ApriJi dissectarum tunicas ventricuJi primi (ra- 
rius oesophagi) externam et mediam, extus pun- 
ctum aJbum referentes, complura reptri specimi- 
na, Jineam vel duas insuper lineae tertias partes 
longa, antice dimidiam Jata, postice decrescentia, 
depressiuscuJa, candida. 

Caput maximum, sub motu polymorphum, 
mox hic, mox ilJic inflatum, antice trunratum 
vei e contra rotiuidatum, celerrimeque figurara 
varians; tmnquilJum, vei animalculi mortui, an- 
tice rotundatum, postice subsagiitatum, bothriis 
bilobis, maximis, exstanfibus, Proboscides longae, 
fiJiformes, uncinorum piurlmis seriebus armatae, 

Ff a — 452 — , 

tnox omnes, mox una alterave tantum e^fe^eTtie. 
Corpus rectum, fI caput spectas, exiguum, . lioc 
angiistii^ssaepequp brevius, papilla tenuia:;e ^tey- 
minatum, undique corpusculis rotundisj, an oyis 
globosis? repietum, 

Neapali Junio.inter Scombri Sardae tunicae 
ventriculi complura, intestirii autem unum, repe-t 
rx specimina, proboscidibus non couiputatis line- 
aju et qucd excurrit longa. ' , 

Prohos^cides in his passim totae teretes, in- 
terdum autem versus anteciora quadrangulae vi- 
sae sunt, jBot/fr/a singuia'.biloba sexcostata vidi» 
quo totus Tetrarhynchus antice costatus apoaiie- 
at. Si ptpboscides rctractae sunt, eoi:ura loco 
putTcta quatuor obscura in conspectuju veniunt} 
si emitri incipiunt, interdum apice subglobosae 
videnlur, - 

Totum corpus curn cnpite et papilla caudali 
granuiosum, aut corpusculis subrotundis, fere 
ovalibus rerertum vi(Ic'tm% Ov.i totum Tetra- 
rhynchum, repiere fere fidem superat, ut de illis 
dubius relictus sim. 

Obs. Vermis dubius Ent. II, fl, p, 284. "♦ 
39, a cl. DicguEMARE inter rnembranas Sepiae -vi- 
scera iuvolventes repertus, pollicaris dicitur, alias 
liuc irabi posset; Tetrarhynchus saltem videtur» 

Faiciolatn barhatam Ltnnaet, a MartinO 
KoLA^ossoN in intestinis Loliginis repertam, Ent. 
ir. 2. p. 285» n, 40» huG pertinere, non dubito; 
Tetravhynclio enira nori satis a muco libera- 
to proboscides plutes quam quatuor adesse vi- 
deuUu-. 

De verme autem, quem Redi in Polypi tu. 
Lerculis ventricull repertum describit, nihil pro- — 455 — 

ferre valeo, .cum descrlptio et iigura nimls rudeS 
sint, et ipse taiUum in Polypi veiitriculo Scole- 
cem repererim, quem certe non vult, Forsan ta- 
men Tetrarhynclius fuit, locus saltem optime con- 

venit. : . , 

7^ Tetrarhynchus inacrobothrius R» Tab. 2. 
'Fig. 11 — 13. 

Fnt. II. I. p. 320. n. 2. T. papillosus. 

Descriptione speciminum a cel, Bosc in 
plurimis Goryphacnae Hippuridls partlbus, a cel* 
Trt.ESio inter Scombri Pelatnidis musculos reper- 
torum, in Entozoologia usus sum. Berolini autera 
Octobri mense inter tunlcas ventriculi Testudinis 
Mydae spechnen vivum reperi, et nonnulla ab 
am Olfjers in Coryphasnae Er/niselis (neque Hip- 
puridis, uti in Synopsi suspicatus sum) abdonaine 
. tam libera, quam in hydatidibus, pecembri mense 
xeperta, transmissa sunt. 

T^studinis Mydae ventniculum aperiendd 
foramen reperi, exitum canalis, in quo Spiropte- 
ram suspicatus sura, sed praeter opinionem Tetra- 
rhynchum offendi, pro more candidum, quatuor 
cum dimidia lineas iongum, fere duas lineae ter- 
tias paries lalum, subtetragonum, 

Bpthria primum vis; in conspectum veni- 
imt, sed totus va:raais costatus videtur, examine 
autem continuato, bothria longlssiina, costata, ad- 
pressa, lateralia exhibentur, marginibus latiuscu- 
]is tantum cum postica corporis parte laevibus, 
Proboscides uncinis ternatis armatae. Papilla 
caudaUs biloba, lobis profundis, obtusis, continuo 
motu vel diductis vel adductis, vel partem re- 
tractis. 

Specimina Olfersiana cum descripto proti- — 454 — 

nus fongfuunt, duas cum dirnidia ad tres cum 
dimidialineas longa, subietragona, duas lineae ter- 
tias parfes lata; spiritu vini fuscescentia reddita, 
duriuscula. 

Apex posticus ^apilla bilcba retracta obtu- 
sisslmus, apertura miiihna. 

Obs^ TentacnJaria a Boscio, viro cel. in 
BuU. de la Soc. Philom, 1797. n. 2. p. 9 fig. i» 
detec<a, obiter taraum delineata est; Tiijesti figu- 
rae iintoz. Tab. VIL Fig. 3 ~9* elegantiores qui- 
dem, haud ta.uen sufficientes, quare novas addi- 
di. Prohoseidum apices passim papillae speciem 
induunt, praesertim quando exseyi incipiunt. 

g. Tetrarhynchus appendiculatus R. 

Ent. n. I. p. 318. n. i. Tab. VII. Fig. 10, 
IIj 12. nomine dicto Echinorhynclium quadriro- 
strem OoEZii ex cel. viri mente descripsi et ejus- 
deni icones repetii Viennae autem Martio I817. 
specimina duo Goeziana ex hujus collectione 
(nunc Ticini servata) depromta inspicere licuit, 
oculo tampn huic generi nondum familiari» 

Alterum specimen prohoscidibus non com- 
putatis tres lineas longum appendice niinore, al- 
terum dimidia linea brevius appendice majore ^ 
utiiur, quae papillam valde elongatam obtusi- 
usculam sistit, quam reliquae species breviorem 
exhihent. Proho«;cidcs longiusculae, tenues. Bo- j 
thria lateralia longa costata, quam in praecedente i 
specie tamen breviora. il 

Tetrarhyncho macrobolhrio affinls, sed^dl- ' 
versus est. \ 

9. Tetrarhynchus scolecinus R., r\. sp. j 

In duobus Sc/ualis stellaribus , masculo et j — 455 — 

feniineo, Ncapoli Julio mense, carnes praesertlni 
c*-uiiae horum Tetrarhynchorum copia incredibili 
scatentes ofFendi, 

Primum singulos hydatide contineri species 
exorta est, sed aquae coinmissos convojutos, at 
nudos cognovi. Albi, contracti, vix lineatn lon- 
gi, sponte vero uJtra tres lineas extendebantur, 
Corpus teretiusculuui, Vario modo constrictum, 
parte antica summopere mobili, ut primum Sco- 
lecem adesse crediderim. Tandem plurimi bo- 
thria duo ovalia explicuere vivido motu agitata, in- 
ter quae proboscides retractas et vaginis commis- 
sas trans corpus diaphanum pellucere vidi. Has 
etiam exsertas dein, sed rarissime observavi,^ ne- 
que alia est species, cujus proboscides tam raro 
emittuntur. Pressione vero ipsas promovere fru- 
stra tentatur. Caput ceterura exiguum, probosci» 
dibus verticillaiis brevius. Corpus elongatum, 
depressum, passim constrictum, papilla brevi ter- 
minatum. 

Postmodum (Neapoll, Julio) in Sifuali 
Centrinae rausculis prope pharyngem duo re- 
peri speciniina vesiculis flavescentibus inclu- 
sa. JProboscides retractae per collum pelluce- 
bant." Bothria duo ovalia. Corpiis contractum 
obovatum, extensum oblongum, collo tenuiore» 
Alterum duas lineas, alterum capite non expli- 
cato lineara longum erat, 

Augusto mense ibidem ad marglnem pinnae 
Hajae oxyrhynchae pectoralis, et latere quidem 
inferiore, vesicuJam reperi aliquot Jineas longam, 
trans cutem pellucentem, qua aperta Tetrarhyrj- 
chum conspexi duas cum dimidia lineas loncum, 
bothriis ohlongo-rotundatis, collo tenui, corpore 
ovatooblongo, apice postico acutiusculo. — 450 — 
10* Tetrarhynchus gracilis R» ii, sp. 

Novem Ammodytes Cicerelos y qiio iionune 
Rafinesque Sciimai,z jure ab Atnm. Tobia distin- 
•xit, Neapoli .Tuiio examinavi et in singulorum 
intestino coinp]ures reperi Tetrarhynchos, caput 
saepe absconclentes. 

Vtriniculi albj, depressiusculi vel teretes, 
lineares, duas ad quinque lineas longi. Capiit 
bothriis duobus lateralibus, lato-ellipiicis. Probo- 
scides longae, uncinis armatae, retractae trans col- 
lum pellucentes. Corpiis mox hinc inde, raox 
pullibi constrictum. Caput ceteruui breve; col- 
lum longum, interduin coi:tinuum, interdum ope 
strirturae a. corpore discretum, Apex posticus 
acutiusculus» 

Stricturae nUllibl tantae sunt, quae articulos 
sistant, vel vermem Bothriocephaium arguant^ 
Triaenophoro pruximus est, 

S p e c i e s d u h i a e, 

11. Tetrarliynchus Squali.* 

L/A MAivriNiERE in Voyage de la Perouse 
T. IV. Paris \'ji,i\. b. P- 84. Tab. 20. Fig, 9. 10, 
Hirudinis species. 

Bosc in Nouv. Bullet. de la Soc. Philomat. 
I811. p. 384. Hepatoxylon Squali. 

La Martiniere iilustris navarchae La Pe- 
RousE comes infelix in Squali, cujus species non 
dicitur, hepate vcrmem reperit, hujas substantiam 
ultra pollicem dimidium intraniem, r.Ibum, poilice 
longiorem. 

Cajmt magnum, prohoscidihus quatuor fcrevi- 
busj duriuscuiis', armatis, quibus singuiis si iigu — 457 -^ 

rae Honae et verbls, auctorls fides habenda est, 
sirigula subjiciuntur bothria dblonga, parva; quo- 
rum itaque utriusque iateris bina forent; figura 
dtcuna tamen, caput ab antica facie delineatum 
sistens, bothria cujusvis lateris confluentia exhibct, 
ut biloba forsan sint, Gorput depressum antice 
ad tres lineas iatuui, retrorsuin angustatuni^ apice 
postico acuto; annulatum dictum (cum annulis 
sive articulis Taeniae cornparatum) forsan tantum 
rugosuni fuit, quale in specie tertia luihimet ipsa 
quandoque visiun cst, ut hanc iiguram satis bene 
redderer. 

Obs. Proboscides crnssae, breves, totiu^que 

corporis hnbitus , quo minus speciem hanc ad 
■ 3ietl^ioLLphali'genus referam, vetant. Ceh Eosc 

fentaculariae genus a se conditum oblitus, liac 

specie novum (nomine raaxime incongruo) ex,- 

struxisse videtur, 

12. Tetrarhynchiis Pleuronectis maximi. 

Tetrarhynchus llngualis. Ccvier Regne 
Animah T. IV. p. 46. Tab. XV. Fig. 6. 7. 

Cel. vir spcciem hanc sub hngua Plearone' 
ctis maximi et complurium piscium frequenter 
occurrere, quo tamen loco ipse nullo in pisce 
Tetrarhynchum reperi, licet partis ii!ius examen 
nunquam praetermiserim. Figurae, quae vivurn 
dehneatum sistere dicuntuv, Tetrarhynchura no- 
vem lineas longum, antice tres lineas et quod 
excurrit lattmi exhibent, corpore bothriis«specta- 
tis brevi, papiHar caudali exigua. Habitu? omni- 
no';'est s^^eciei s.-^-xtae, mihi semper pusillae vi?ae, 
proboscidts eii.i.a loiigae sisuntur, quae maiori- 
bus i>revio"es tt crassiures sunt. An itaque rfia* 
gtiitudo' aucta, >(':•■•« naturalis, figuris redditur!* — 458 — 
IJ. Tetrarhynchus Argentina.e* 

Ent. H. I. p. 322. n. 3. T. elongatus. 
Cel, R£ni in Argentinae Sphyraenae abdo- 
mine reperit. 

l4' Tetrarhynchus Morhuae» 

Ent. H. I. p 324^ n. 4. T. Morhuae. 
C'"). Abild&aard in Gado Morhua ofFendit» 
Species n. 13. et 14, anemoriae lapsu in Ssyn- 
opsi non' ermmeravi» 

G e n u s XXIII. L i g ul a. 

Ligulae Piscium olim solae cognitae fabri- 
cam simplicissiinam exhiljueruiit, neque Aviun\ 
liigulae Bjlochio et G0E.210 visae magis composi- 
tam probarunt; ipse in speciuiinibus Ligularum 
"variis in avibu-? repertarum Entozoologiam eden- 
do nonnisi ovaria inveni; postmodum ,etiam in 
avium Ligulis genitalia maiciila, sive lemni^coSy 
detegere miiii contigit; BrtEMSERus tandem In Pe- 
lecani Carbonis Ligula caput detexit, illi Butliri- 
oceplialoruni simplicium simile. 

In plscium Ligulis nihil detegitur, nisi for- 
san Ligula Truttae excipienda est, de quo tamen 
duhitare licet Neque observatoribus ilhid Titio 
vertenduui est, sumiua enim sedulitate et saepis- 
sime illas examinavi et dissecui, sed nunquam 
genitaiia vel alias partes disrimiles reperi. Neqixe 
avium Ligulae semper, aut totae ab illis difFerunt. 
Saepe pisciriis siinillimae, (hirae et compactae 
discissae substantiam totam horaogeneam , alias 
autem hanc illamve tantum partem alferatam, 
.ovariis et lemniscis insigneuij reiiquas vero pari — 459 — 

mo(Jo slmplJces offerunt; rarissime omnia evoluta 
sunt. Confer observationes in specimina sp^ciei 
tertiae in Pelecanis reperta, 

Quibus commotus Ligulas plscinas primo 
tantum vitae stadio contineri, ab avibus autem 
deglutitas alterum subire, et legitima metamor- 
phosi ovaria et lemniscos sensim explicare cre- 
diderim. Bremserus me haec circa haereseos 
taxat, non possum tamen, quin hypothesin me- 
am proferam, mihi saltem probabileiu visaui et 
discrimina Ligularum satis explicantem^, 

Amicus scilicet ovaria Ligularum semper 
adesse credit, piscinarum illa autem ob corpus 
crassum et durum haud in conspectum venire; 
in avibus vero Ligulas attenuari et calore mace- 
rari, quo ovaria pafefiant, Ipse vero Ligulas pi- 
sciaas saepe summa diligentia examinavi et secui, 
ipse easdem passim summopere extenuatas offen- 
di aut reddidi, neque tamen ovariorum uUum ex- 
hibitum est vestigiura» 

Ligulae in piscibus et animalibus, quae his 
vescuntur, tantum occurrunt; in piscibus abdomi- 
nales, in phoca et avibus sunt intestinales, quod 
hypothesin meam auget. 

Adsunt quidem vermes aliis locis obvii, sim- 
plicitate Ligulis affines, qui nondum tamen satis 
examinati, ideoque inter generis dubii Entozoa 
(n, 8. 9. 19. et 20.) relicti fuerunt. 

Ligulae in pisciculi Cyprino Barbo affinis 
abdomine obviae Italls nomine Maccironi piatti 
edules et in deliciis sunt. 

I. Ligula uniserlalis R. 

Speciinina tria in FaUone Albicilla. reperta ^ 460 — 

ivi Mu.seo Viennensi vidi; quorurn primum -^h 
gir.d pollices lonr,uin, parte priori non evolutum, 
sive piscinum, dein, ut in Ent. H, 2. p. I2. n» 
I» descripsi, oi-^riis sblilariis mediis, passiui rimg. 
trausversa notatis; secundum tredecim pollices 
Ipngum, consimile; tertium tres pollices longum 
ti"tumi piscimum erat. 

Obs. Bremserus Braunium, a quo specieni 
liauc in Falcone fulvo repertam arcepi, iion in 
hoc sed in Falcone Albicilla reperisse suspicatur, 
qula Ligulae vel in piscibus ipsis, vel in anima- 
libus his vescentibus occurrant. Faico iulvus ta- 
men fuisse potest, qui avium marinaruin coiiie- 
Starum ope Ligulis obnoxius factus slt. Neque, 
/iios hypoihetice tantuni reli^iua animalia a Ligu- 
lis libera habere, reiicendum est. 

2. Ligula alternans R. 

In Museo Viennensi specimina ^vidl pluri- 
rna in Laro parasitico reperta. Evoluiorum 
ovaria vage alterna et pars antica fere ardcu- 
lata, 

Ouae ibldem vidi plurima in Laro ridil)uudo 
lecta, plerumque ovaria alterna, interdum fere 
opposlta cxhibuerunt, Aderant etiani specimina 
alba, pellucida, ovariis carentia. 

Musei laudati, nunqu.ara vero satis laudandi 
specimina in Laro glauco reperta piscir.oruni 
niodo haud evoluta, lata et multistriata erant. 

Ouae cel. Nitzsch in intesthiis Lari cani 
senioris Novembri reperta misit specimina duo, 
ijondum evoluta sed pistinis sirnilihna sunt. 

3. Ligiila interrupla L. 

Sp^ichuen magnum in Mer^o Mergansere -— 4.6i — 

Ndvembrl iriCnse reperium Nitzschius mtcnm. 
communicalvit, sed piscinis penitus simile, cias- 
5um, linea media impressa. 

Inter ?pecimina in lllergo Alhello lecta, quae 
Museum Viennense setvat, frustula aliquot viciii 
fere consumtar^iveai ovariis indistinclis alteriiis» 
Alia longiora, linearia, tres ad sex pollices lou- 
ga, sesquilineam ad duas lineas lata, ovariis op. 
positis utebantnr minorihus el tfnnsversis; ahe- 
rum tamen frustul-ura ovaria opposita majora et 
rotunda obtulit. 

. Speciminum plurirnoriim in Mer^o serratore 
repertorum tjuaedam ibidem observavi bvariis 
lemnis^catis, qualia primum in sequente detexf, 
specie* 

In Pelecani pygmoei oesophago et venfrir 
iculo reperta duo ibidem contemplatus sum spe* 
cimina, quorum aiterum decem, quatuor polliceS 
&lterum longum erat. l^^Iajus hinc piscinurn, tuni 
loco lineae unius mediae utrlnque linea separata 
adfiritj passim veSiculas referens, neque tameri 
ovaria, sed forsan horum rudimenta (opposita) 
sistens. ^ 

Notaiu dignum censeo, specimen in Peleca- 
711 Carhonis ventriculo repertum, latum et cras- 
sum omriino ac Ligularri ' Bramae, 'ibinem mihi 
occurrisse; alterum autem in ejusdem avis inte- 
stinis inv^ritum, Viginti tjuinque pollices lorigurfl 
hinc tenuius, utrinque angustius factum, noridum 
tamen ovariis instructum esse, Hoc pro inta sal~ 
'tem miliiat hypothesi. 

Postmodum 'am. BRrMSER duo specimina 
mecum cnTnTnuricavit versus Marfil mensis linem 
1818« in Pelecaiio Carbcne repertU, quorutn alte- «- 462 — .' 

rum octo poUices longuni) antica parte satis in- 
distincta, postica valde attenuatum, ulterius non 
evolutum; quornm alterum autem sex pollices 
loneum <:apub distinetmn obtulit, illi Bothrioce- 
phali solidi vel nodosi simillimum, fere triangu- 
lare, apice antico acutiusculo, lateribus pjanis 
(dorsali et vei^trali) fovea media 'iongitudinali 
exaratis, (\\xo harum fundo pelluceant. Corporis 
latitudo pone caput cito augetur, ut sunima lati- 
tudo tres lineas superet, tum magis magisque an- 
fiustantur, fine caudali valde tenui. Corpus pas- 
sim obiter crenatuni est, et ovariorum quoddara 
sed leve vestigium exhibet, quo similitudo quae- 
dam Bothriocephali exoriatur. 

Amicus simui icones inisit akerius specimi- 
nis cujus bothria adhuc distinctiora sint, et bene 
quidem delineata vidi, sed cum transmisso omni- 
no convenientia, 

Num Pelecani Ligulae huc vel ad speciem 
praecedentem pertineant, incertum quidem est, 
sed species illa vesicularum oppositarum in Li- 
Euia Pelecani pyginaei notata^ huc potius referen- 
das esse, persuasit. 

4. Ligula sparsa R. Tab. 3. Flg. i» 

Am. Gaede , nunc Professor LeodiensiS) 
Berolini Junii d. XXVIL iSitJ- in intestinis Co- 
lymbi cristati Ligulas plurunas reperit et recentes 
mecura communicavit. 

Tres ad sex poUices longae, candidae, ov^- 
riorum linea nigiescente. AduJtarum extrema 
pro more crassiuscula, reliquum corpus tenuiusj 
aliis aequfc magnis haud attenuatum fuit, 

Ovaria foramina habent iropressa, transver- salia; serie simpHci, eadem tamen irregurari dis- 
posita, ut ovaria inox magis dextrorsum, mox si^ 
nistrorsum magis ppeftent e't fere pro alternis ha^. 
beri possirit. Unico in ispecimine ex ovariorura 
foraiuinibus lenmijcl, sive organa via.xcnla propen- 
debant, brevia, teretia, recta , acutiuscala, qi: lia: 
antea non visa sunt, <|uarfc in tabuia tertia deli- 
jieari curavi, 

Quae ipse olim in Colymhn cristcto rtperi 
«pecimiDa, piscinis simiilima; qiine in Museo V^ien- 
nerisi vidi, eadem ex ave dtprcnita, plurima, 
evoluta seriem ovariorUTn solitariam obtulerunt, 
ipsa antice tantopere artictilos imita-a ut incauto 
inaponere potuissent; re attentius spectata auter^, 
corpus solidum, cute anterioris partis plicata, ob- 
scrvatur. 

Quae ibidem vidi in Colymho suhcrhtato 
lecta-, pari modo antice articulorum sed nuliarn 
ovariorum speciem obtulerunt. Specimen a 
Bremsjero transmissunl eundem babitum prae se 
fert, sed apicem anticum fissum simul exhibet. 

Aderant etiam in dicto Mu<5eo speciminain 
Colymho septentrionall et. arc^/co inventa, plurima, 
tres ad sex et quod excurrit poliices longa, quo- 
rum evoluta ovariis utebantur plerumque sim- 
plici serie digestis, raro alternis, rarius oppositis» 
ceterum exiguis, approximatis , subtranisversis. 

Reliquae hac sub Specie enumerandae L£- 
gulae mihi pariter in Museo Viennensi visae 
sunt. 

Ligulae in Ardea Egretta repeftae frustula 
plurima aliqunt pollices longa, piscina; alia tenui- 
ora facta ovariorum serie fere orbicularium, vel 
tjransvexse ovaJLium irxegulari, mox solitaria, mox — 464 — 

alternante. In plunmorum ovariorum medlp pun- 
ctum prorainens, an lenndscus? 

JLigulae ^rdenc I^yc£r'coracis specimetx tlecem 
^ollices cxcedens, duas tresve lineas latmu, an 
tice crassiusculum, ceterum attenuatum, ovariorurn 
ovallum transversalium serle solitaria irreguiari^ 
vel passim fere alternorum, In opposito laicie 
liaea longitudinalis impressa adfult, 

Speciminum in FuUca chloropode repertorum 
frai;menta ^liquot, tres ad quinque cum dimidiO' 
polllces loriga, duas clrciterllneas iata, attenuari. 
iucipientia; ovarils rimam referentilms transver- 
sam, serie unica dispositis vel passim alternis. 

Ligulae Sbernae nigme specimina complu- 
ra, tres ad c[uinque pollices 'longa, vei piscina,- 
vel ovariorum serie solitaria aur alfernante; iliud 
Sternae Bimndinis tres cum dimidio poilices lon- 
^um, lineas duas latum, ,pis-cinum, xrassutti. absquc 
ovariorum Indlcio; fragmentum veropraetereaejus- 
dem aderat pollicare, duas tertias linfae partes, 
latum, depressum, apleq Qbtusiusculo dlscreto. 

Ligula Anatis Boschadis Jerae quinque cum 
dlmldio polllces longa, tres lineas lata, maxgine. 
undnlato, piscina, iiinc.ope lineae mediae exara- 
ta, illinc taraen ovarioxum vestigia obiter in. 
dicat. ^ .z ■ .. _■ ■■■ .:.'. ■ .:,^ 

Ligulas huic sipeciJei tributas, omnes fure: 
huc relatas esse, non jij6ra.rem. 

5. Liguln nodosa tl. 

Ob puncta llneae medhae inscrlpta speciera 
hancce ovariis evolutis instructam Ent« II. -2. p. 
17. suppicatus sum; ulteriori tamen exaiiiinl ver- 
mem Salmonis Tmttae commendatura veliffi, ne- — 465 — 

qiae liujus solius piscis Lij^iilas, casqiie exiguas 
dictas, quatuor niiairum curn dimidio pollices lon. 
gas, lirieam diniidiatn iatas, tantoperea reliquis 
piscinls recedere credideriin. 

6. Ligula simplicissima R. 

Singulorum fere piscium Ligulas ab aucto- 
rlbus relatas Zederi, observatoris alias egregii ve- 
stigia preniendo, in Entozoologia seorsim enu« 
meravi; plurirna autem deinceps comparare licuit 
speciroina, neque notas ullas, quibus distingue- 
rem, constantes reperi, quare in Synopsi p, 134» 
n. 6. eadem specie couiprehendi. 

CeU MoRECHiNi, cujus memoria Physicis ae- 
que grata est ap Medicis, dum eundem Romae 
visitavi, piscium mentionem injecit im lacu Ne- 
apolitano (Lago Fucino dicto) habitantium, qui 
vermes continerent, incolis edules. Novitate ad- 
ductus viros optimos Eoer et Kunde, Medicos 
,practicos Berolinenses, tunc iter per Italiam ia- 
cientes, adhortatus sum, qui mihi pisces et ver- 
nies compararent. Ahquot septimanis elapsis 
tam pisces quarn duas horum Ligulas Neapolin 
attulerunt. Pisces ex cl, MoiiECHiNi et amicorum 
xelatione Lasco et jLascagna, verjiies auttm Ma* 
car 011! j)i<itti xoaninx, ut pisces his commendabiles 
J^asca con macaroni eiatoribusiaudentur. Pisciculus 
Cypraii species est, Barbo affinis, a cel. Risso (Icli- 
thyologie de Nice p, 36/. n, 2.) immerito pro C» 
Eulatmai habitus, mihi poiius nova species visus, 
quam alio ioco describam. Ligularum ceterum 
aitera duos pollices et dtcem, altera duos pollices 
et undtcim lineas longa, utraque duas cum di- 
midia lineas iata, nUlIa prorsus nota a mlnori- 
bus Ligulae piscinae speciminibus deflectens. — 466 — - 

Minimum quod vidi specimen am. Gaede 
Berolini detlit ibidem Junio in G^o^^o/ie ase reper- 
tum, novem lineas longum, hinc obtusum line- 
am, illinc acutiusculum lineam dimicliam lutum, 
latere altero plano albicante, convexiusculo au- 
tem altero et flavicante. 

Ouae in Cjprino Gibelione Julio mense Be- 
rollni reperi specimina duo, abdomen partim 
egressa luerunt. Alterum fejusdem piscis speci- 
men duos poUices totidemque lineas longum, li- 
neam ad se^iquilineam latuin , primo intuitu 
ovariis instructum visum est, sed examine insti- 
tuto illa penitus deesse demonstrabatur, 

In Museo Viennensi specimina in Perca 
Lucioperca et Jluviatilij Siluro Glanide^' Rsoce 
LuciOf Cyprinis Alburno, JBramay Carassio et erj' 
throphthahno reperta vidi, de quibus nonnulla 
referre liceat. 

Lsocis Lucii Ligula sex pollices ionga, alte- 
ro extrenio fere tres lineas, ahero vix sesquili- 
neam lata, crassiuscula, medio quasi emollita et 
absorptione attenuata, attamen nullibi ovariorum 
vestigium offerens, sed totum animal praeter li- 
neara longitudinalem insculptam nihil memora- 
b^e monstravit. 

Percae Luciopercae Ligula fere bipoHicaris, 
incompleta, utramque versus extremitatem parum 
emollita, ceterum duriuscula, ubivis simplex. 

Percae Jhiviatilis Ligula quinque poilicaris, 
uUra duas lineas lata, altero extremo integro, al- 
tero diffluente. IUic fere caput adesse dixeris, 
apices enim duo sunt ovati sibi inviceni appres- 
si vel convergentes in apice panis integrae. — 467 — 
7» Ligiila crispa R. 

In Phocae vitidinae junioris Junlo mense 
Berollni luortuae, dle insequente a me dissectae 
intestinis tenuibus unlca adfuit Ligula, vitae ex- 
pers, alba, quindeciin poliiees longa, parte an- 
tica (apice deficiente)^ tenui, iineani non exce- 
dente, posiica parum Jatiore, media tres lizieas 
aequahte, margine laterali pas^im uYiduiato Sub- 
stantia mollis, liomogenea; parti anticae tamen 
fo-^sulae mediae insunt, ovarioruni futuroirum for- 
san loca prodentes 

Cyprinorum Ligulae, ^. c. illa Bramae, sae- 
pe mafgines undiilaitos offerunt, et Phoca illa pi- 
scibus saglnata fuit; specimen descriptum itaque 
^dventifium et a Cyprino relictuni esse possej 
facile concedam. 

G e n u s XX IV. Triaejiophorus. 

Taenlam noduiosam Auctorum a Taenilg 
reliquis distinguerjdo, in Observatlonibus meis, 
anno 1793. editis, Tricuspidariae vel Trlaenophori 
nomen generi novo imponenduni proposui. II- 
lud postmodum servavi, et Ent. IL i. p. 25. de- 
fendi, sed nimis maluni retlnere non possutn; 
quo commotus alterum nomen, graecum et sine 
dublo luelius repxomsi, quod dum non de alte- 
rius nomine mutatido agitur, veniam inveniet* 

i. Triaeiiophorus iiodulosus H* 

Tricuspidaria tiodulosa Ent. II. 2. p. 32. 

Spefimina parva in^ intestinis Gasterostei 
aculeati in aedinus meis Berolini ab Sm. Gaede 
reperta exaniinavi, pusilia, sex lineas longa, di- — 468 — 

midlam lata, ntrinque obtusiuscula) altero fiiie 
parum attenuala. Caput distinctum non vidl,, 

Compluribus Syiiguablns Hippocavims Ari 
niini Majo recentissime mortuis a me examina- 
tis, in aqua, cui. iJlorum intestina )?nmisi, tria spe- 
cimina visa, quinque ad septem lineas longa, ii- 
neae tertiam partem (ubique aequaliter) lata, pla- 
na, alba, articulis subquadraiis vel subcampanu- 
latis primurti constare visa, sed attcntius exami- 
nata crtnas tantum prodiderunt mediam corporis 
pariem wv.w artingentes, aiterumque specimen iis 
fera omnino destitutum fuit, Ceterum omnia un 
dique punctiS conspersa, an ovulis scatentia* 
Caput quidem non vidi, attamen huc referrem, 

BxiEMSERus duo specimina misit in Cotbi Go' 
bionis iiepate reperta, quorum alterum iine cau- 
dali singulari modo contracto instructum est, 
quale quid Paxlassio pro capite secundo impo- 
suisse amicus suspicatur, 

De Cysticercis Lotae^ Percae^ Liicii, olim 
dictis at surnmo jure huc referendis, Cysticerci 
genus iliustrando agam. ^ 

G e nus XXV. Bothriocephalus. 

Bothriocephali genus stabiliendo nonnisi spe- 
cies duoius botliriis vel lateralibus, vel margina- 
libus instructas prae oculis habui, quae optime, 
faciilime scilicet, a Taeniis distingui potuerunt, 
quarum omnes osculis quatuor utuntur. Alias 
deinceps Eothriocephali species vidi quatuor qui- 
dem insignes bothriis, his autem ab osculis Tae- 
niaruin plus minus profundis, ad Trematodum po- 
los accedentibus, tantopere diversas, ut aeque fa- — 4^9 — 

clle, sejungerentur. Tandem autem species (B. 
auriculatus, n. ig in Torpedine haMtans) acces- 
s^t, cujus quidem locus dubiis premitur. Corpo- 
ris enim fabrica penitus eadem, ac specierum ar- 
matarum, quae sumuio jure.Bothriocephalis ad- 
numerantur; capitis auteui aduhae organa sucto- 
ria neque Bothriocephalo, neque Taeniis bene 
coinjDetunt, et fere lantum, sed obite^ Gum illis 
TaLtiiae festivae n» 7. conveniunt; junioris au- 
teu» eadem bothria videntur. Cum liabitus vero, 
pmesertim. a^rticulorum evolutorum, ovajria et ar- 
ticulprum foramina cum. illis B.othricephalorum 
arniatorum conveniant in Rajis et Squalis reperi- 
undorum, et illa species pariter inPisce Cariila- 
^ineo reperiatur, inter Botliriocephalos eam reli- 
qui. Qui auteni in Torpedine Taeniam se in- 
vcnisse sibi videtur, neque inter meas reperiat, 
Animalium indice in usum vocato, facile reni 
componet. 

Complura ceterum genera facile Bothrioce- 
phali-s meis condi possent; Dibothriiis species 
I — 15; Tetrabothriusy iterum facile dividendus, 
species 16— rg; Onchobothriiis species 20- — 22; 
B.hynchobothrius species 23, 24. continentes, Nu- 
mero auteni specierum exiguo, et allinitate inter 
pluriniJis sumraa, gejiera tantopere cuniuia,re no- 
lui, divisiones tamen non neglexi.. 

Uti Bothriocephalorum dibothriorum et Li- 
gularuin aiflnitas' magrta est, ita forsan, modo 
hfs non alleno, Bothriocephalus solidus n. 14. va. 
avibus alterum vitae stadium absolvit et B, no* 
dosus n. 15. fit. 

1« Bothriocephalus latus Bi\em?eiii. 

Taeniaai latam LiInnajei (Ent- 11» S. p* 70. — 470 -^ 

n. I.)» tujus caput diutissime nos latuit, ad Bo- 
thriocephali genus pertinere BremSerus detexit, 
eoque Helmintliologiam valdopere auxit. De- 
scriptionem . et icones hujus speciei nitidas in 
Amici iiovissimo opere; Jjcber iebmde TViirmer 
im lebenden Men.tchen,r(t^ftx\es. Specimen latissi- 
mum (pojlicf m latum) Blcchianae collectionis in 
Museo Zoologico Berolinensi servatur. 

Capub alterum, quod BaEMSERi henevolen- 
tia examinare coJitigit, duas tertias lineae partes 
loni/ifim. quartam iatum, ad latera sulcatum, sul- 
cis Bobhria sistPntibus et antrorsum convenienti- 
bus. Alterius vero specianinis botliria non con- 
venerunt, s6d singula superne clausa fuerunt. 
CoUiim vel nuUum vel brevissimum. ^rticuli 
partis anterioris angustissimi et brevi^^siaii fere 
rngas tantum sistunt, De reliquis in Entozoolo- 
gia 1. c. egi. 

Varietatem vero, aut inonstrositatem, si ma- 
vis, Amicus laurlatus reperit, non praetereundam. 
Specimen srilicet in Museo caesareo servatum et 
egregie delincarum articulos quosdam foramina 
lateralia duo, eadem linea transversa sita exhi- 
bentes gffert. 

2, Bothriocephalus plicatiis R. n. sp. Tab, 

Species distinctissim\ a Redio, fugiente ca- 
lamo, ita taiiien descripra, ut !N^ueler6, Zedeijo 
et Gmei,ino pro Echinorhyncho imponere non 
debuisset, conf. Ent, II. 2^ p, ^■^f). Obs.. 

Ip^e illam primum in intestino recto Xiphiae 
Gladii diu in spiritu vini Qonservato et pactim 
n^aceratam repeyij d&inceps speciraen ah cel. Spe- — 4?! — 

BALiERT accepi, Tab, 3» Fig. 2. delineatuin; tan- 
dem speciniina niorLua quldern sed recentia et in- 
tegerriina in recto Xiphiae, Octobri mense in 
Ualtico capti, et septiinana elapsa Berolini a me 
dissecti, offendi; candida, formae maxiniae variae, 
tam in his, quae libera in recti cavo, quam in il- 
Jis, quae inter recti tunicas plus minus laient et 
^uniculos anfractuosos et duriusculos habitant. 

De illis, quae libera reperi, primum agam. 
Capub depressnm, obiongo ovatum, disco antico 
plano, marginibus obtusis; bothrio utrinque laterali 
obiongo. CoUum nulluin. Corpns vel a capite te- 
hue incipit et ad pqsterioreni partem sen?im la- 
tescit ubiiterum decrescit, vel ad apicem posti- 
cuni obtusum usque augetur, yel pars antica te- 
nui,s |;t aequalis manet et postica lanceolata vel 
plus lyiinus prbicularis est. Specimina reperi pol- 
licem ad sex pollices longa, parte postica tum 
tres ad quinque lineas lata; adest specimen ses« 
quipoliicare, cujus pars antica semipollicaris line- 
am latitudine vix supcrat, cujus autt.m pars po- 
stica pollicem longa octo lineas lata est« Recens 
tota, vel macerata qua partem articulos trans- 
versos Taehiae plicatae (equi) exhibet, unde no- 
inen desumsi. Articuli nimirum antici vel rugae- 
formes, vel brevissimi cuneati, tum in maceratis 
sensim distinctioreS, passim infundibuliformes, 
vel elongati, mediam partem recti, marginibus 
posticis exstantibus et pendulis; reliqui transver- 
sim positi ut iriargines liberi (alias antici et po- 
stici) hac in sptcie superiores et inferiores sint, 
insimul undulati et crispi, yel vario modo pli- 
cati, 

Quae inter tunicas intestini se insinuarunt 
illis callosis factis saepe tantopere pressae sunf, — 472 — 

ut qua partem teretia et articulomm expertia 
facta sint, quale speciniexi a cel. Spedalieri ac- 
cfcpium deliueari curavi, et qualia ipse dein re- 
peri, sed vario uiodo, mox parum, mox multura, 
hac illave prirte, constricta, 

Ohs. Synopsis dum prelo sudabat, specimi- 
na receiuia demnin reperi; maceratis olim reper- 
tij bolhria capitis irjarginal-a esse videbantur, 
quod deln stcus vjdi ; illud quidem \f\ Synopsi 
corrigere, locum' autem mutare non potui. Ne- 
que caput compressum et subsagiftatum est, quale 
in Syr)op.si dixi, riisi a Uiargine spectatur; a la- 
tere visum dcprtssum et oblongoovaiLun est» 

3 Bothrloceplialus claviceps R» 

In intestinls Bluraeiiiie Caxfhii Neapoli Ju- 

ho duo fragmenta reperi tres lineas longa, lati- 

' uscula, articulis subquadratis, marginibus rotunda- 

tis; sirigulorurn articulorum parte media ovarium 

continente, huc forsan referenda. 

4' Bothriocephalus proboscideus R« 

Specimina maxiina iu intestinis Salmonis 
HucliQuis reperta, quae Bkemserus mccum com- 
municavit, ad speciera insequentem (praesertim 
parte anttriore) transitum faciunt. 

D^skleratissimus Pallas Zoograph. Asiati- 
co Ross. T. ill. p. 346. Salmonis lluchouis inte- 
stitiuDi piiinatum et appendices Taeniis rtftnissi- 
ma dixit. Idem ib. p. 409, Ascsrides et Taeni- 
oia^ in ventriculo Saltnonis Omul fie(|uentes, 
coecis inhaerentes, eaque saepe perfQdientes re- 
fert: for?an l\zs ab iliis iion diversas» — 473 — 
5. Bothriocephalus infundibuliformis R» 

Ouae BREMSEJius misit specimina, in inte- 
stino et appendicibiis pyloricis Salmonis Salvelini 
et alpiiii reperta, a specie praecedente utique di.. 
versa sunt» 

Caput et lobJiria lateralia oblonga sunt, 
Collum nullurn. Arjkiculi antici breves, turn lon- 
giores Zedero minus bene infundibuliforrnes 
dicti, oblongi potius, postice parura latiores, 

Ouae Amlcus misit in appendicibus Salmr- 
nis Tliymalli pyloricis reperta, a Bothrioceplialo 
aliena et ad Taeniam longicoUem pertii:iere cre^ 
diderira* 

Specimina autem sub nomine Bothriocephalf 
proboscidei ab optimo viro accepta (et in IIucJiq. 
ne quideiu reperta) teneo maxiraa, quae parte an- 
teriore cum B. infundibuliformi satis conveniunt, 
ceteruiii quidem B. proboscideum arguunf. 

7« Bothriocephalus microcephalus R. n. sp» 

Duos Orthragoriscoi Molas Neapoli Juiii 
d. 26. secui, quorum minoris recentissimi ventri- 
culus, anterior intestini pars et branchiae Bothri- 
ocephalos continebant plurimos, plerunique sex 
ad decem, rarius tres ad quatuor, unicum duode- 
cim pollices longos, ad summum duas lineas la- 
tos, albidos, aqua saepius renovata altero adhuc 
die vivos servatos* Major Orthragoriscus aliquot 
tantum tenella et exigua specimina obtulit bran- 
chialia et intestinalia, unuaupie magilum* 

Caput sagittatuni exiguum, papilla termina- 
tuni, hothriis ovaliuus lateralibus. Collum nul- 
lurn. ArbicnH priores aliquot brevissimi, tum 
longiores, subquadrati, angulis tamen posticis ex« — 474 — . 

stantJbus, quo ista pars serrata spectetur^ plurimi 
deinceps brevissimi, sensijii latiores, anguHs po- 
sticis obtusatis; reliqui angustiores; ultiinus acu- 
tus. Ovaria unum duove corpuscula rotunda ar- 
ticuli mefiii effingunt, a quo dnctuf pellucidus, 
aliquantuknn posteriora versus inclinatus, medi- 
am marginis partem, ita tamen perforat, ut fora- 
./rnina marginatia vage alterna sint, Speciminis 
rnaximi supra dicti dimidia pars ovariis eXplica- 
tis utens minus crassa, anterior e contra tota 
opaca fuit. 

Specimina tenella sesquilineam, tres ad sex 
lineas lorga, fere terttia sunt, et capita (pro 
oranium pullorum more) ratione raajorum spe- 
t.iminum habita, marna exhibent. Minimorum 
articuii male distinguuntur; speciminis tres line- 
as ioiigi articulos triginta sex numeravi. 

9» Bothriocephaliis granularls R, 

Zederus speciem istam in Cyprino detexit, 
cujus speciem ignorabat; Bremserus autem illius 
fragmenta mecum communicavit in intestinis Cy- 
jjrini PJwxini reperta, quae con)putata sedecim 
lineas adaequant. 

Articuli crassiusculL et rel^qua Zedero di- 
cta satis conveniunt, sed oscula duo magna sub- 
globosa (neque iDotliria) in anteriore capitis late- 
re vidisse mihi visus sum, ut Taeniam potius 
haberem, et torulosam quidem, a rrie in Cyprino 
Jese repertam, 

Rem istam certam dicerem , nisi Breaiseri 
auctoritas obstaret, qui pro Botliriocephalo misit. 

to. Boihrio.cephalus Rectanguhim R. 
Am. BuEMSER quatuor specimina misit, quin- — . 475 — 

decim , seclecim, septendecira et triginta Irneas 
longa, in intesiinis Cyprini Barbi lecta, 

Caput bothriis lateralibus (neque marginali- 
bus, qualia in Entozoologia dicuntur) prolundis 
sagi^tatum, iisdera applanatis ovatum. Arbiciili 
antici brevissimi, fere rugaeformes, sensim lua- 
jores, dein subquadrati, angulis obtusis, passimque 
breviores nut Jongiores, ullimus lon^s apice ob- 
tusiusculo tenninatus. 

Arriculis (praeter minorcs anticos) ostimn 
medium Jateris inferioris. Ovula in articulis 
sparsa. Striae qnideni passiin in Iiisce occurrunt, 
sed ductum illum fractum, a quo species nomen 
tidit, specimina diutius spiritu vini servata non 
exhibueyunt, 

1 1 , Botliriocephalus punctatus R, 

In Torpedinis ocellatae (vulgaris Risso) ven- 
triculo, Neapoli, Junio, specitneu capite orbum 
rtperi, ceteruni bene conscrvatum, insiiiiul vero 
reiiquins exlgui Pleuronectis seraidigesti, c|uo il,- 
lum casu arlfuisse credas. 

Ibidem eodem mense in Gadi minuti inte- 
stino specimen reperi, duos pollices Jongum. Ca- 
put angulis Jateralibus anterioribus exstans, me- 
dio obscurum, botliria, vei-me piscis licet recen- 
ti&simi jam mortuo, distincta non sistens. Arti- 
culi antici angusti, subcampanulati, insequentes 
brevlssimi, tum subquadrati, semper tainen lati- 
ores quam longi. Ovaria media sparsa, nigre- 
sceniia, posteriora pcllucifla, an evacuata? 

Qualem Gryphiae , talern etialu Arimini 
j^Apriii) in intestinis Fleuroiiectis maximi copi- 
^osiun reperi. In aliquot Flturonectibus Pegosis 
ibidem eodern mense frequentem vidi. Aderanr ctiam Bothriocephali tenelli, Scolecem men- 
tientes, capiie tamen hene expresso. In intesti- 
nis PleuronecbLs Bnscli Neapoji Julio fragmenta 
reperi punctis fuscis dignqscenda, 

Ibidem eodem mense in Pleuronectis PJiom- 
hi intestino anteriore et appcndicum altera hujus 
Borliriocephnli fragmenta et specimen capite in- 
structum qulndecim lineas iongum, IDorum quae- 
dam iin;iui vel unam cum dimidia, alterum au- 
tem duas lineas latum, punctis ovariorum binis, 
de qjibus Knrozool. Vol. II, p. 52 et 53. egi« 

B?.£MSERUS specimina misit in Pleuronccbe 
Sofea reperta, sed contra-"ta, quae tnlnus b'_nr' di- 
judicari pos^^int. C?;put utique Bothriocephali 
punctati, sed articuli antici solito latiores visi 
sunt, 

i2. Bothrioceplialus angustatiis R. n. sp. 

Specimina duo in intestinis Scorpaenaa ScrO' 
fae reperta BafiMSERUS misit, quae novam speci- 
^m arguere videntur. 

Capub longissimum et angustisslmum , Bo- 
thriis lateralibus lincaribus. Collum nullum. y^r- 
f^/c/y/z ' anteriores elongati, angustissimi, cuneati, 
sive parte posteriore sensim latiore, angulis po- 
sticis exstantibus; qui insequuntur magis obtusati 
brevioresque redditi *unt, tum infundibullformes, 
tandem subquadrati sistuntuf. Ovaria spsciei 
praecedentis, cui haec etiam vilde affinis cst. 

13. Bothriocephalus crassiceps R. d. sp. 

^ Neapoll Julio inense iri Gadr Merlnccii ma- 

joris duodeno sex reperi specimina caplte in- 
structa, tres lineas ad diios-pcllices longa, majora 
lineara lata, alba, ovariis fuscesceritibus.^ — 477 — 

Caput magnum subgiobosum, antroTSum pa- 
rumper attenuatum. Bothria- marginalia oblonga 
profunda et magna in vivis; in mortuis boilirii 
ostium parvum anticum adesse videtur. Collum 
nullum, Articnll breves, margine posteriore in- 
crassato utrinque exstante, qvio corpus serratum 
fiat. Articuli ceterum inaequales, ut ptissim an- 
gustiores et longiores intcrcurrant. Ovu vel 
bvalia vel ovata, fcrsan Secundum niajorem ina- 
turitatis graduni, 

A B. punctnto diversissimus, llcet ovaria 
lateralia fuscescant, sed haec ipsa etiam in^, 
crassicipite quam in B. punctato majora sunt, 

14- Bothriocephalus solidus R.* 

Desideratissimus Pali-as (Ent, II. 2. p, 6r. 
Obs. (>♦ Gasterosteos Spream habitantes Botliri- 
ocephalo non obnoxios esse retulit, sed nunc 
quidem res alio se habet modo, et aestate quo- 
tannis copiosissimum afTerunt, passimque aliquot 
dies in aqua puteali vivum servo. 

Interdum pars postica ope stricturae apicem 
obovatum petiolatum sistit. In nonnulHs articu- 
lorum singulorum oscula media, rotunda, satis 
magna, sed nunquam ova observavi. 

Specimina per aliquot dies in aqua viva ser- 
vata tantopere elongantur et explicantur ut Bo- 
thriocephalo nodoso simillima fiant, neque am- 
plius Abildgaardio contradicerem, qui eandem 
speciem credit. 

Ipse eodem modo Gasterostei B. solidum 
sterilem in avibus nodosum et fertllem fieri, ac 
Ligulae in avium intestino explicantur, credide- 
rim, Quo accedit, Viennenses Helmintuologos — 478 — 

meritlssimos nunquam in avibus aquaticis Bothri- 
ocephalum reperisse, quem !Bi,och, Abildgaard 
Braun et Ego saepissime et frequentissimum in 
iisdem offendimus; sed iUis Gasterosteus deest, 
apud nos vulgatissimus. 

16. Bothriocephalus iliacroceplialus R. 
Quem in Entozoologia dibothriuni (bothriis 

slngulis bipartitis) dixi, nieliore jure tetrabothrium 
dicei'dum esse, examine repetlto didici. 

17. Bolhriocephalus cylindraceus R. n. sp. 
Am. Bremserus aliquot specimina misit in 

intestinis I^ri Abricillae reperta, quorum unuui 
capite instructum est. 

Vermes obiter inspecti Nematoideum refe« 
runt, teretiusculi scilicet aut parum depressi, an- 
trorsum tenuissimi, duodecim ad quindecim line- 
as longi, postice dimidiam lati; capiie Bothrioce- 
phali macrocephaii at mukoties minore et tam 
exiguo, ut oculis nudis punctum tantum appareat, 
et lente simpUci vix sufficienter examinari pos- 
sit, cum ilhus facillime ociilis non armatis exa- 
minetur. 

Cajmt subtetragonum, depressum, antice 
truncatum; botliriis lateraHbus utrinque duobus; 
marginibus (dextro et sinistro) crassis excavatis. 
Co//i/m capite tripio longlus, antrorsum dilatatum, 
dein sensim angustatum. Articidi priores brevis- 
sinii, rugaeformes; insecjuentes sensim latiores, 
crassiusculi, breves, rotundati; tum subquadrati 
ahero in specimine paucis angustioribus Iqter- 
rupti; tahdem carnpanulatus, quales forsan plures 
istis speciminibus desiderantur. 

Fragmenta simul adfuerunt multo tenulora, 
quorum unum tameu pari modo interruptum et — 479 ■— 

qua partem crasslusculura vidi; duo praeterea 
brevia articulis crassis, sed ininuS contiactis, du- 
as tertias litieae partes iata. 

Idein Aniicus aliquot speclmina dedit in 
intestinis Lari glaiici Maji die sexto reperta, pol- 
licem ad quatuor poUices longa, partim cylindra- 
cea, partim depressa. Duorum quae caplie in- 
structa fuerunt, uiiuui omnino idem ac specimea 
in Laro Atricilia repertum oljtulit; alterius autem 
caput tantopere reiractuni et abbrL-viatum, ut illud 
Botliriocejilaaiofum pisciiiorum fere referret, 
i^. Bothriocephaliis auiiculaLus R. ri. sp» 

Ariuiini Aprili in Torpedinis marmoratae 
majoris intestino crasso, muco copiosisslmo re^ 
pleio, inter valvulas complura reperi specimine 
mortua quatuor ad sex poiiices ,longa, praeter 
partem uitimam articuiis longioribus instructam 
atiquot poiiices ilongam , , semper di^^JLmctaiTi, ut 
vermis octo ad decem poilices attingere videatur 
qui latitudine articuiorum brevium iinearn supe^ 
rat, iacteique coioris ,est. Neapoli Junio speci- 
men magnuru in eodeni pisce reperi. 

Caput:, vitreae iere peilucldatis, quatuor 
cOnstat cyathis: aiurorsum maxime diiatatis, mar- 
gineque libero opaco crassiore instructls, poste- 
riora versus atteriuatis ut, basi exigua omnes qua- 
tuor confluant in colluui breve, angustum, vasis 
iongitudinalibus ir]Structum,yyr^/c////priores breves 
angusti, sen^im iatlores et generaiirn majores facti 
vasis duobus continuatls; tum ariiculi sensim lon- 
giores at simui angustiores, parte rnedia peiiucida. 
Articulorum uitimorum latera opaca ovi^era' mar- 
ginlbus aiterne medio retusis vei emargiuatis, 
Ova giobosa. 

Roauae Majo in Squaliy forsan Galei\ crassis — 480 — 

intestlnls nonnulla specimina minora reperi, quo- 
rum bothrla mox. ut in praecedentibus profundi- 
ora, mox autem parum concava, reliquarum spe- 
cierum bothriis similiora, margine undulato aut 
crispo, fovea media oblonga utebantur, Ojnnia 
uti specimina supra descripta inermia fuerunt. 

Am, Brf.mserus specimina tam in Torpedi- 
ne quam in Squalo Galeo lecta misit, cum illis a 
me in Torpedine repertis convenientia, 

Obs. Caput junioruin sive minorum specl- 
mlnum illi Bolhriocephalorum affinium analo- 
guu). , corpus, praesertim autem articuli posteri- 
ores, omnihus numeris cum his convenietuia, 
quo minus speriem istam Taeniis adderem, me 
jure commoverunt. Forsan autem novum genus 
■varlls piscium cartilagineorum entozois artlcu- 
latis effingi posset. -— Hujus ceterum speciei 
specimina transmissa 'quandoque'uncinbrura ca- 
pitis species exorta est, qualem in recentibus nun« 
quam vidi» 

19. Bothriocephalus tumidulus R. n» sp. 

Am. Bremser fragmentum misit quinque li- 
neas longum, in intestinis Rajae Fastinacae re- 
pertum. 

Caput absconditum hothriis utrinque du- 
obus ovalibus tumentibus, quorum singula linea 
elevata longitudinali media dividuntur, ceterum 
striis transversis tota teguntur. Collum (an capi- 
tis pars?) breve, versus corpus decre^^cens. Ar- 
ticuli priores angustissimi, elongati; insequer^tes 
parum latiores, breviores, subquadrati angulis ob- 
lusis; reliqui ex affaiibus divinandi dcsiderantur. 

Fragmentura. tantuia vidi exiguum; caput — 481 — 

autem inerme, bothriis transverslm modo maxi- 
me regulari Ptriatis tuinens, tanfopere ab illo re- 
liquoium diffprt, ut seorsim enumerare cogar, 
An uncini tantum retracti sunt? 

20. Bothriocephalus coronatus R» 

Species ab optimo Braunio in intestinis 
Rajae Batis detecta, in Eiitozoolo^ia secundum 
cl. viri figuras obiter tantum des<:ripta: Knt, II, 
2. p. 213 n. ii6. lab. X. Flg. 7 — 10. Taenia Ra- 
jae Batis. 

Ipse lianc postmodum in Italla frequentls- 
simam reperi, et sin^ulas observationes, quibus 
majorem fidem faciam, sigillatlni referara. 

1. Primuin Arimini Aprrli in Torpedinis 
marmoratae satis niagnae intestino crasso duo 
fragmenta reperi, ^ilterum quatuor, alterum sex: 
lineas longa, capillutn tenuiiate superantia, viva, 

Coprtt boihriii quaiuor ovalibus antrorsum 
approximatis, retrorsum tlivergentibus instructum; 
singuia uncinum bis bifurcatum, qualem Entozo- 
ologiae Tab. X. Fig. 9. refert, apicl antico ad- 
nexum gerentia. CoUittn longissimum, ita ut alte- 
rius speciminis nihil praeterea adesset, alterius 
quinque lineas longuin paucos exciperet articu- 
los suhquadrangulos, vix duplo latiores quam 
longos. 

2. Multa dein speclmina viva In Squali 
sbellaris intestino crasso Arimini JSIajo reperi, 
quatuor ad octo Jjollices longa, multosque prae- 
tere^. articulos posteriorcs solutos. 

Capitii bothria transversim costata, quando- 
que postice foramen sistere videbautur, quale 
quid Bkaunio imposuIs^Je videtur, qui Entoz» 
Tab. X.Fig, b, forameii bothxii medii duplicatum 

Hli — 482 — 

reddidlt. Unclni dichotomi antici, ramis quam in 
Figura citata magls expansis. Collum depressum, 
capite tenuius, niox tale iiicipiens, neque ut in 
specie priore antrorsum dilatatum, ut pro capitis 
patte haberi possit, elongatum, a corpore discre- 
tum. Artictili priores rugaeformes; sensini tum 
ionglores facti et suLquadraii; dein longiores 
quam lati; campanulati ; subrotundi; tandem lon- 
gissiini, oblongoelliptici. Horum oviductus trans- 
vtrsus Saepe lemniscum emittens, ordine vage 
alterno. Vasa duo longitudinalia mox in corpo- 
ris initio conspicua sunt, posteriora versus decur- 
rentia. 

3. Neapoli Junio inter Torpedinis dcellatae 
valvulas intestini crassi cochlidiales plurima re- 
peri fragmenta aliquot lineas arf tres pollices lon- 
aa. In specirainis bipollicaris collo longo vasa 
quatuor longitudinalia vidi, quaiia in illo Taehi- 
arum saepius bccurrunt. 

4.. Ibidem Junio et Julio in Torpedinis mar- 
moratae crasso multa specimina parva reperi vi- 
va, in quibus bothria quatuor capitis distincta, 
neque duo biloba dicenda bene vidi. 

5. Ibidem Julio in Squali stellaris fere tri- 
pedalis intestino crasso innvnneram copiam ho- 
rum vermium reperi, sex. ad octo pollices, quin 
pedem et ultra longorufn, insimui vero articulos 
plurimos posticos solutos. 

Hamulds capitis reliqua substantia duriores 
et uiiL^rescentes vidi, Articuioruni series sex in- 
sequentes reperi: i. brevissimorum et angusto- 
rum; 2, brevissimorum et latiorum; 3. sensim 
Jongiorum; 4. ellipticorum ; 5. ianceolato-obion- 
goriun; 6. oblongorum seu iinearium. — 485 — 

ArticuH maturi soluti fere in nullius piscis 
LivNAEi Rajis vel Squalis adnumerandi crasso ia. 
testino desunt, modo raaxime vario configurati, 
antice quasi capitulo (anterioris ariiculi parti po- 
sticae insereiido) instructi, quo facillime pro En- 
tozoo ttrtiie classis imponere possint, nisi osti- 
um marginale naturam indicaret. 

Ex articuli soluti foramine marginali geni- 
tale masculum fililorme vagina instructum, apice 
iongissimo et tenuissimo utens, velociter et motu 
quasi peristaltico egrediens observavi. 

6. Bremserus etiam specimina misit, in in- 
testinis SqnaH Squatinae et Rajae Pastinacae re- 
perta, cum diciis protinus convenientia. 

21. Bothriocephalus uncinatus R. n» sp. 

In intestino crasso Squali Galei Arimini 
Majo specimina duo vix septem lineas longa, et 
teriii caput reperi. 

Cajmt quadrangulura, magnum, lothriis tu- 
midulis transversim costatis, papillis quatuor an- 
ticis; uncinis validissimis octo simpliciter furca- 
tis, binis ex singulis papillis oriundis, Collum 
brevissimum, capite parutri angustius. Articuli 
priores nigaeformes, collo latiores ; mox majores 
subquadranguli; postici fere campanulati, 

Obs. Hamuli fere ildem sunt ac Triaeno- 
phori sed caput et articuli ab hoc speciem no- 
stram abunde distinguunt. A specie praecedente 
pariter di\'ersa videiur, ob hamulos simpliciores 
duplici numero praesentes, ob collum breve, ob 
articulos ultimos in speciminibus pusiltis, quae 
idcirco fere integra viderentur, carapanulatos. 

H h 2 — 484 — 

22. Bothriocepliahis veriicillattis R. tt« sp. 

In ejusdem Squali Galei Ariinini Majo dis- 
secti crasso, quo praecfcflentem, etiam hanc spe- 
ciem omuium tlegantissimam reperi. 

Specimina paiica legi, tres ad quatuor poHi- 
ces longa, unicum capite instructum, quo etiaiu 
post mortem intestino firmissimr- inliaesit. Ali- 
quot diebus elapsis iterum in Galeo offeiidi, sed 
capzte destitutum. 

Capvt exiguum tetragonum , uncinis furca- 
tis majoribus iiislructam, qui mihi quldem ejus- 
dem indolis ac speciei praecedentis visi sunt, 
cum vero caput penitus a muco liberare 
non concessit, num octo bifurcati, vel qua- 
tuor bis bifurcati adsint , pro certo conten- 
dere nequeo. Qollum nuHum; Corporis vero 
pars arttica filo sericeo simplici haud crassi- 
or est, quo facile pro Collo imponere possit» 
Articuli priores longissimi lineares, marginis po- 
stici laciniis sex angustissimis acutis retrorsum 
spectantibus articuli insequentis partem anteriorem 
circumdantes; qui sequuiitur articuii fere infun- 
dibuliformes laciniis posticis minus et tenuibus 
et ]ongis; tum brevissimi, baciilares, laciniis qua- 
tuor <;marginatis utentes, quae incauto pro octo 
simplicibus imponere possunt; insequentium arti- 
culorum longiorum et angustiorum laciniae ad 
latera praesertim exstant, ut verme inflexo pro^ 
spinis haberi queant; tum articuli campanulaii la- 
ciniis posticis brevissimis obtusis; ultimi denique 
harura expertes niaxinie eloni.,ati, obiongo ellip- 
tici, vel sublineares, marginibus lateralibus cras- 
sioribus, opacis, disco medio pellucente, osculis 
marginalibus aiternis, rarius conspicuis. — 485 — 

Laciniae vel fimbriae vertlcillatae caulem 
plantae foiiis stellatis instructum in memoriamre- 
vocanies huic sptciei soli competunt, eamque mi- 
ro raodo exornant. 

Vermes recentes albi sunt, per aliquot horas 
autem aquae commissi, artioulorujn majorura mar- 
gines vel etiam lineam inediam (ovarium) viri- 
des exhibent, quemadmodum color niger ova- 
riis Bothriocephaii punctati etiam post aliquod 
tempus accedere solet, conf. Ent, il. 2. p. 33. 
obs, 5. 

23. Bothriocephalus corollatus R« 

In Rajae Rubi maximi, octoginta ad centum 
libras pondere aequantis ventriculo» Arimini Nfa- 
jo decem reperi capita, plerumque sola, rarius 
uno aiterove articulo iliis addito, 

Proboscides ab illis Tetrarhynchorum df* 
stingui nequeunt, qui ad Bothrioceplialos acce- 
dunt, attamen ab his diversi sunt, et papilia cau- 
dali, articulos caudae nunquam accessuros esse 
probant. 

Romae eodem mense in intestrnis crassis 
Squali, forsan Galei^ complura specimiiia reperi, 
quorum unum duos poliices longum fuit. Ca- 
put Tetrarhynchi, sed angustius, ac olriii Parlsiis 
reperi, bothriis quatuor instructum; Colluni lon- 
gum; Articuli anteriores rugaeformes, reliqui el- 
liptico oblongi osculis marginalibus* Articuli po- 
steriores pluriiui soiuti pro more simui aderant, 
qui per nycthemeron aquae commissi ovaria ni- 
grescentia exhibuerunt. 

Alterum specimen orones proboscides retra- 
ctas in collo transparentes obtuUt, quod dein in — 486 — 

Tetrarhyncliis sed potissimum in Anthoceplialis 
saepius vidi, 

' G enus XXVI. T ae nia. 

Quae de generis amplissimi suhdivlsione 
Entoz. II. I. p. 40. et sq. protuli, repetere noio, 
sed meliora proferre etiam nunc temporis mihi 
non conct;ditur. Taeniae inennes hene dividi pos- 
sunt, cum aharum caput rostello de^^titutum, ali^ 
arum illo instructum sit Armatarmi>. ?i.\x\.^\\\ ovcvvii- 
um caput rostellatum exiiibetur, neque ab osculis 
marginalibus vel lemniscis cerras earur^dem se« 
ctiones formnre licet, cuin species ceteroquin di- 
versae his passim conveniant. 

Si de famiUis Taeniarum, secundum quae 
inhabitant anhnalia, exstruendis cogitas, plurimis 
animalibus Taenfam taiu armatam quam inermem 
esse, ne obHviscaris , aUas enim species maxime 
heterogeneas misceres. Sic v. c. Feraruni Tae- 
niae armatae ab illarum inermibus toto coelo re- 
cedunt. 

Novum reperi plurimarum discrimen , me 
quidem judice, plurimi lacieadum, propriaque 
monographia dignuni. Ova scilicet Taeniarum 
diversarum saepe maxime difFerre vidi, quo 
conimotus, nonnulla in tabula hujus operis ter- 
tia delineari curavi. Si ova magna Taeniae co- 
lumbinae armatae cum illis fere centies minori- 
hus speciei columbinae inermis comparas; aut 
quorundam v,elamen externum allantoidem mam- 
malium nonnullorum forma sua sistere vides ; 
aut modum cogitas, quo paucissima (magna) et 
alterius Taeniae (parva) innuraera ovarifs affixa -^ 487 — ' 

sint, (llverslsslmum, ipsiusque illorum numeri 
diversitatem tantam; rem exanaine dignissimam 
esse conceclcs. Taeniis armatis ceterum genera- 
tim ova majora et pauciora c|uam inermibus esse 
viilentur, ui illae ferarum minus copiosarum le- 
ges sequ^ntur. 

1. Taenla expansa R« ' 

Am. NiTzscH ante aliquot annos se plus 
quam triginta Capreolonwi intestina examinasse 
at in uuico tantum Martio mense Taeniam repe- 
risse scripsit, cujus etiam dein parttm posteri- 
ortm misit, quam ab illa Taeniae expansae nullo 
inodo distingmire possum, cumque reliqui Capre- 
oli Entozoa a nie examini subjecta cum ovinis 
congruant, iilius Taeniam pariter huc fevocare 
non dubitp, 

Ara. Bremser specimen capite instructum 
inque intestinis ^ntilopes Rupicaprae repertumi 
mandavit, quod cum T. expansa omnibus nume- 
ris conyenit. Simul autem Taeniae tenellae frag- 
menta fere teretiuscula eademque satis ionga 
eodem loco reperta misit, qualia me inter T. ex- 
pansas ovinas reperisse non memini. 

Idem Amicus specimen sedecim polllces 
longum et aliquot fragmenta ab Jntilape JDorca^ 
de mascula Martio mense dejecta misjt. 

Passim macerata et mutata fuit Taenia, cu- 
jus tamen caput, pars antica tenuissima, articulo- 
rum majorum bene conservati, quinque llneas 
lati, horum canales laterales, brevi omnia T. ex- 
pansam indicant. 

Pars quidem vermis magis contracta fult, 
quam va ovina vidi, quod tamen uti in casu pri- 
ore praeternaturale crediderim. — 488 — 

Altera p-ars tantopere macerata fuit, ut sub- 
stantiam tenutm mediam omnibus arriculis com-- 
munem, utrinsqiie lattris externam huic apposi- 
tam singulis propriam e^^se, dignoscere possis, 
qijod antea aeque bene non vidi, 

3. Taenia pectinata Goeze. 

Cel Treutler speclnien capite instructum 
Januario m-nse in Lepoxe timido reptrtum me- 
cum communicavit. Capiit ob^usum brevissimum 
oscula antica liabet» Reliquis addenda non re- 
peri. 

CeL Froeltch (Naturf. 29. p. 77. n. 43. 
Tab.II. Fig. 17—20.) Taeuiam Marniotae sibi di- 
ctam a Itporira di.stinctaiu visam iia descripsit, 
ut eandtm esse paieat. 

» In aliquot Marmotarum intestinis copiosam 
reperit; in adulta (.Julii d. 28) quinquaginta cir- 
citer specimina reperit, quorum quinque ad sep- 
lem inierdum convoluta intestinum extenderunt, 

Sppcimina vidit, quorum articuli postici me- 
dio perforali erant, aliis individuis illos pene- 
trantibus. 

4. Taenia lanceolata,, Goeze. 

Berolini Aprili mense in Colymhi subcri. 
stati itiiestino medio Taenias duas reperi mor- 
tuas, alteram majorem et crassiorem, neque ova- 
riis, ntque lemniscis insignem, capite orbam, al- 
teram minorem, quam nisi illa collo instructa, 
haec vero, uti mox dicetur, maxime evoluta fuis- 
set. pro illius parte habuissem. Longitudo illius 
septeui cum dimidio, hujus sex pollices; latitu- 
do summa illius quinque, liujus tres iineas ae- 
quabat» — 489 — 

Specimims minoris caput, fere quale Blo- 
CHio Tab. I, Fig. 6. sisutur, sed oscuiis anteri- 
oribus. 

Coput scilicet ovale, osculis quatuor orbi- 
cularibus exiguis anticis instructura Collum bro- 
vissimum et tenuissimum, filiforme, Corporis 
pars antica angusta, cito latescens, parte reliqua 
subaequali. Praeter partem anteriorem (dimidi- 
um poUicem circiter longam) totum reliquuiu 
corpus singulorum articulorum lernniscos uiria- 
que exserit longiusculos, passim aciitos, plenun» 
que apicem dilatatos, seraen emittentes, interdum 
ex foramine marginali emergere visos, plerutnque 
autem marginis ipsius propaguies. 

Cajiite et lemniscis non visis facile pro Bo- 
thriocephalo nodoso juniore, cujus ovaria non- 
dum evoluta sint, imponere posset. Am. Brem- 
SER fragmenta, in C. snhcristato reperta, capite de- 
stituta, at lemniscis oppositis insignia misit, quae 
specimine descripto non viso certissime pro nova 
specie habuissem. 

Obs. I* CI. RosA (Lettere zoolog. p. 6.) 
Taenias in recto Anatis (cristatam vocat) reper- 
tas ita describit, ut huc trahi possint. PoUicera 
aut sesquipollicem longas, lineam dimidiam cir- 
citer latas, colio tenuiore, capite majusculo ob- 
tuso quadriosculato, albas, depressas, annuli? bre- 
vissimis serratas dicit» 

Ohs, 3. Cel. ScHRANK in Faunae Boica^ T. 
[II. P. II. p. 238. n» 3145. Taeniam lanceolatam 
Galliiiae et p,239.n, 3144. T. lanceolatam Anseris 
habet, de illa autem dulntare iicet. Hujus vero lem- 
nisci nequaquam nigri, sed aeque albi sunt ac re- — 490 — , 

]jqua cofporls substantia; et si cl. Froelich tales 
vidlt, hoc accidentale fuit, 

5. Taenia plicata R. 

Catalogus Viennensis typis impressus hanc 
et Taeniam perfoliatam Goezii conjunxerat, sed 
tilteriore examine ipstituto Bremsek.us utramque 
diversam eske agnovit. 

De Taeniarum osculis capitis in Entozoolo- 
gla (Voh 1« p, 265.) fusius egi, ineque variis in 
Taeniis canaies ab illis exortos vidisse retuli; 
idem ft postea contigit., Non successit tamen ex- 
perituentum nuper (Januario iHiQ) variis cuni 
speciminibus T. plicatae magnis et recentissnnis 
visis institutum, quarum vasa. cpe pororurn mer- 
curio replere tentavi. Sed a!io forsan tempore suc- 
cedet, nam Distomatis hepatici vasa alias val-' 
de bibula passim tamen inercurium non reci- 
piunt, 

7. Taenia festiva R. n* sp. 

l' In Halmatwi gigautei (in Nova Hollandia 

l^eniti) ductibus hepaticis et vesicula fellea tria 

rtperta sunt specimina, quoruin aherunj Bremse- 

Rus trausrnisit. 

Longitudo octo ad decem polllces, latitudo 

<]uas ad tres lineas aequat; substantia tenuis, pel- 

iucida. 

Caput tetragoniu-n, antrorsum incrassatum, 

osculis quatuor anticis subrotundis approximatis. 
Collum nullum. ArticuU anteriores angusti rugae- 
formes, omnes reliqui bacillares (hreves, Latissimi, 
subaequaies), «larginibus lateralibus acutis, poste- 
riora spectautibus, plerumque papillis auctls, Ova' 
ria lateralia bacillaria opaca linea raedia totius — 491 — 

vermis pellucida distinguuiitur; ipsorum apices au. 
tem tam extrorsum quam introrsum (versiis lirieam 
niedianam) niagis turgent, ut pars intermedia ova- 
«riorum teauior passim fere evanescat et de qua- 
druplici ovariorum serie cogitari possit. Ova 
globosa, parva, copiosissima; quonnn magnitudi- 
iiis ratione.habita, magnum inter chorion et am- 
nlon adest interstitium. 

Animal lepidissimum cum Bothriocephalo 
verticillato Ccstoideorum elegantiae. Caput Tae- 
niae festivae majusculum, si vulgares Taeuias 
sumis, equinarum autem ratione habita , per- 
parvum. 

Obs. Hahnaturus, jn quo Taeniae descriptae 
et Distoma liepaticum reperta sunt, in Nova Hol- 
laadia genitus tt pater jilorum luit, quos Caesa- 
reum theriotropheum Schoenbrunnense continet 
Halmaturos. In his nunquam Entozoa reperta 
9unt. Ita etiam (^"aviae Cobayae in Europa pro- 
p3r,atae~ entozois fcre carent, conf. Obs. S€cun- 
dam in Pentasforna epnarginatum- n. 3. p. 433, 

9. Taenia omphalodes Ilerrmann. 

Specimina in intestinis Muris amphihii re- 
perta Bremserus noster misit duo, tres quatuorve 
poUices longa, posteriora versus lineam latitu- 
dine superanlia, tertiunaque tenelliim, angustissi- 
mum, capitis osculis fere solis proirusis et reliquo 
tapite fere nullo. 

Idem dedit specimina complura in intestinis 
Aiuris arvalis inventa, duos ad quinque pollices 
longa, postice passim di'as lineas lata. 

Caput obconicum sive subtetragonum an- 
irorsum diLnatum, oscuUs profundis hemisphaefi- — 492 -^ 

cls totam superfiriem anricam sibi vlndicantibus; 
coilnvi iiiox !;reviu>^culum, iiiox capite pluries 
lont:,ius ArLiculi piuriaiis speciminibus omnes 
breves et latl. Ihnrum gd -sl specimen circa tri- 
poilirare, cujus articuli anteriorcs brevts sensim 
laiion s ilunt, insi quentil>u:- longitudinis ratione 
hahira brevihus. ultimis autem liingis, triplo lon- 
gioribus qu:m laris, subcuneatis, marginibus late- 
ralibus fere undulatjs. 

Ohs. I. Piurimis, praesertim Mammalium 
Ta^niis sniruli uitimi elongati esse solent, at spe. 
ciniinibus iilis niai;iiis nulli iiles sunt, omnes au- 
tem mnjores articuii ovulis exiguis rotundis pieni, 
cu!n elon!.ati nuilto minores iliis careant. Hoc 
in casu itaque arlicuii elongati varietatem potius 
sisrere videntur. 

Obi 2. DifTerentia in Synopsi oblata secun- 
dum descriptiouem nostram, praesertim circa col- 
lum, corrigenda erit» 

li« Taenia crenata Goeze. 

Omnes, quas hactenus videram Plcprum 
Taenias , ad T. crateriformem n, Qi. pertinere, 
et T. crenatam rostello retracto partem illius an- 
teriorein sistere collegi; specimina vero duo, 
in ifitestinis Vici Dlartii reperta, quae Bremse- 
Kus misit. me iterum dubium reddiderunt. 

Caprit globosum, Rostelhtm nullum ant pe- 
nltus retracium. CoUum longiusculum. ArticuV 
omnes breves, angulo postico utrinque exstante; 
priores autem angustissimi (capillares simul sum- 
ti, mox latis celerrime quidem iucrescentibus ex- 
cipiuntur. 

Utrumque speclmen hac nota convenit, quae 
T. crateriformi non comnetit, nisi casu forsan — 495 — 

vermes tantopere conlracti fuerunt, cujus rei ex- 
emplum in laenia polymorpha n. 37» vidi. 

15. Taeiiia opuntioides R. n. sp. 

Speciem isfam, cujus caput iion vidi, dubi' 
us propono, neque tamen supprimere vclni. 

Inter Taenias Liivi marginat^s ab am. Ox- 
l^ONE Professore Wratislaviensi trannmissas frag- 
menta vidi Tneniae cum T. cucuui^-rina et lit- 
terata plurlmum convenientis, et ip"^f' pariter in- 
ter Taenias niarginatas Januario mense E; roiinl 
a me repertas consimilia ofTendi, quae ad JHaS 
vix pertinebur.t, et qucmadmodum t. ani';, VulpeS, 
Felis erc. ita etiani Lv.pus rae':iam armatam mar- 
girintani) et T. incTmem (opUMtioidem) fover6 
virietur, Catalop^o Viennensi m3nuscr'p'0 in 
usum vocatoLupi Taeniam armatam et inermcnl 
envimerari video, quod rem conficit. 

Taenia r.ostra: arbiculis subinfundibulifor- 
mibu':, reliquis elliptico-ovatis j maturi.s aut o /is 
farcti? levissimo nexu inter se cohaerentibus; 
osculis marginalibus altemis. 

Affinibus articuli minus laxe cohaerent, ut 
fantoperf; quam huic solutos alibi non viderim» 

17. Taenia dendritica Goeze. 

Cel. NiTzscii specimina m.ecum communi- 
cavit in intestinis Sciuri europaci Decembri re- 
perta, duos ad octo pollices longa. 

Caput subglobosum, osculis orbicularlbus re- 
motis, coDo brevi, cum articulis anterioribus fere 
capillare (ad quinque linearum iongitudin€m);-hi 
cetcrunx brevissimi, cunc-Iformes; tum articuii se- 
quuntur sensim sensimque longior.es» — 494 — 

Specimen, quod cel. Treutler, Augusto 
mense in Sciuri jejuno repertum, dono dedit, ca- 
pite globoso parvo, osculis subglobosis profundis, 
CGilo longiusculo angusto et plano ulitur, 

ig, Taenia difFormis R. n. sp» 

In Cuculo canoro (versus finem intestini te- 
nuis) aliquot specimina Majo inense Berolini re- 
peri, quorum unum in intestino liberum, reliqua 
intestinis fortiter infixa deprehendi : tres ad sex 
pollices Jonga, sumraa latitudine lineam vix at- 
tingentia, candida. 

Caput subglobosum, osculis medlis subor- 
bicularibus (diametro longitudinaii paulisper ex- 
cedente) marginatis, distantibus, magnis, planis. 
Collum nulluni. yirticuli anteriores difTormes, 
mox hoc, luox illo latere irregulari modo exstan- 
tes; tum breves plurimi, marginis postici angulis 
obtusiuscuiis proininentibus; insequentibus sen- 
sim inajoribus; tum ilerum longa serie aequali. 
bus, brevibus, margine postico obtuso exstanti- 
bus; reliquis paucis angustioribus, quorum non- 
nulji ultimoruai fere inversi, ut margo posterior 
anteriore brevior sit. Articuli anteriores plani, 
posteriores convexiusculi, tota superficie punctati 
visi, undique scilicet ovulis farcti. 

Obs. Froet.ich (Naturforscher St. 29. p. 83. 
n. 48) hanc speciem, in intestinis Cuculi tenui- 
bus repertatn, sub nomine Taeniae brevicollis de- 
scripsit, et rostrum ejusdem brevissimum obtu- 
sum et mutlcum retulit, quale ipse quideni non 
vidi, ideoque vero non negarem* 

19. Taenia angustata R. n. sp. 

Am, BREMSjiR specimina duo in intestinis — 495 — 

Melis Taxi repena ml<;if, alterum septem, alterum 
novem lintas loriguin, hoc capite iu^rructuin, 
Utrumque valde angustum. , ' 

Ca/jut discretum, obcordatum, mediocre, oscu' 
iis maenis orbicularibus. Collum longum (ad 
duas lineas), depressuni, tenue, versus caput pau- 
lulum incresctns, ceterum satis aequale. ^lrticuli 
anteriores collo tantillum latiores, breves, seii><im 
aucti, omnes plus minus quadrati, angulis rotun« 
datis; reliqui oblongi, inaequales, altero lattre 
passira vel exstantes vel coritracti; uliimus pro 
more apice decrescente obtusiusculo terminatiis. 

An fostellum retractum latuit? 

21. Taenia longicollis R. 

Specimina in Salmouibus ^perlanit JBerolini 
reperi, tres, sex ad octodeciai lir;eas Jonga, curn 
dfcscriptione in Entozoologia data prorsus con- 
venientia, ntque possuni, quiu Scolectm ttir^isro- 
iuum (ib. II. 2, p. t). n. 3.) pro ejusdem proJe 
habeam. 

Ijremserus specimina in append:c!bus SaU 
mouis Thjmalli pyloricis reperta misit, quae kiic 
neque ad Jiotlirioctphahan pertintre crediderim. 

ScHRANKitis (Fauna Boica T. III, P, IX. n. 
242. n. 3153.) Taeniam Renkiuam hahe*^, huc pro- 
cul dubio amandandam, Salmo Wartmanni enim 
cui T. longicollis est, Germaniae australi Renken 
audit. 

EademTaenia SalmonUm hydatidibus heija- 
tis iriclusa in Entozoologia imrnerito intuJ* Cv- 
sticercos relata est, quod in Synopsi correxj. 

24. Taenia dispar Goeze, 

^ Cujus descriptionemapud auctores nunquam — 49^ — 

bene intellexi, eam tandem Spezlae Septembri 
mense in Geckonis vulgarist Lacertae SteJlionis 
LiNN. duofltno et parte intestini tenuis proxiina 
copiose reperi. 

Caprtis osaila quatuof aperfa subhemisphae- 
rica, clausa autem orbicuJaria videntur, mom ce- 
terum lardo uruntur. (Janales quatuor ab iisdem 
exorti posteriora versus vtrgunt; brevi autem vi- 
sui subducun'ur. Collum iongissimum, duos vel 
duos cum dimidio polJices longum ArticuU an- 
teriores suborbiculares. Posterior^ lineares hi- 
sce spfcciminibus non erant. 

Descriptione data omnis ambiguitas tolJitur. 
Membrana artscuios obvoivens nuJJa adest, sed 
colJum longissimum continuum, quod longitudine 
sua certe imposuit. ArticuJi hujus quam reliqua- 
rum specierum aeque parum tunica communi cir- 
cumdantur; neque collum unquam articulatum 
jieri crediderim. 

Ovaria lutescentia, globosa, sparsa in arti- 
culis Jiberis, horum autem foramina nuJIa vidi. 

Bremserus specimina misit in Bnfonihus ci- 
nereo et viridi nec non in Hyla arborea reperta. 
liJa Bufonis cinerei maxima, alterum qua- 
tuor poJJices longum, reliquis omnibus crassius; 
quae Bufo viridis obtuJit, tenerriraa, parte ante- 
riore longissima, diaphana, qualem in sequentibus 
non vidi; iJIa demuni Hylae duos ad tres polli- 
ce«: longa, articulos maxime varios sistunt, poste- 
riores plerumque longi, recti, interdum eliiptici. 
Membrana involvens ceterum nulla. 

25. Taenia tuberculata R. n, sp. 

Specimina duo Algesirae in Lacerta (n« IX.) - _ 497 - 

reperta Bremserus transmipit, quorum alterum ses- 
quipollicare, alterum tripollicare, tertium ad duas 
lineae tertias partes lata. 

C«/^7v^ globoso-ovatum, osculis quatuor an- 
ticis orbicularibus mediocribus, quintoque rninore 
intermedio. Collum brevissinium, fere nulium, 
Articuli plani, subquadrati, latiores quam longi, 
m.irginibus rectis tenuibus, ut articulos nonnisi 
luci oppositos distinguere possis. Foramina arti- 
culorum, etiam primorum, marginalia tuberculo- 
rum instar prominentia, inargine scilicet elevato 
instr.ucta, eoque vaide prostantia, vage alterna, ut 
inox complura liujus, mox unum aiterumve op> 
positi lateris sint, ordine incerto. Ovaria indi 
stincta; maculas saltem orbiculares exiguuas tan- 
tum passim in articulis vidi, cjuibus dissectis 
ovula nulla reperi, 

Species antecedenti procul dubio afiinis, 
collo tamen brevissiuio et forarninibus tubercu- 
losis distinciissima, 

26, Taenia osculata Goeze» 

Entozoologiam edendo duplicem hujus Tae- 
niae formam, milii tum temporis constantem Vi- 
sam prae oculis liabui, quo commotus T. calyci- 
nam mihi dictam ab osculata distinxi. Postmo- 
dum vero Gryphiae Octoliri inense Siluri Glanl' 
dis c|uinquaginta tres libras pondere aequantis in- 
testina examinando, Taenias plurimas repeti in« 
ter T. osculatam et calycinam et ita quidem in- 
termedias, ut nullum amplius discrimen superes-. 
set. Tres quatuorve pedes longae colio moa: 
longiore mox breviore utebantur; articuli lineis 
longitudinalibus , rarius (posteriores) eliam trans- 
versis insignes; aquae commissae quasi gelatino- 

li ' — 498 — 

sae reddebantur, aliquot dies vivae conservatae. 
Taenia calycina ideoque rescindenda est» 

5:7. Taenia spliaeropliora R. 

Am. Bremser specimina raisit in intestinis 
Scolopacis Arcjjiatae reperta, cum descriptione 
Entoz. II. 2. p. 119. n. 26. data omnino conve- 
nientia. Piosteilum magnum quidem est; sed spi- 
ritu vini contiactum, quo ejilsdem bsculum visui 
subtraliitur. — In bis quidem ova non reperi, 
in spetiminibus olim a me lectis bva rotunda in- 
venio, velamentis bicaudatis destituta, quibus illa 
speciei insequentis utuntur, ceterum vasis race- 
matim iniiaerentia. 

2g, Taenia variabilis R. Tab. 3. Fig. 5 — ()♦ 

Haec cum praecedente aliisque speciebus 
mihi enumeratis in Catalogo Viennensi typis 
impresso conjungitur, cui tamen assentire ne- 
queo ; sp//aerophorae enim rostellum mpgnum et 
collum lougnrn, varlabili autcm hoc brevissimum, j 
illud exiguum est; utriusque etiam ova dille- 
runt» 

Froeltch {Naturf. 29. p. 86. n. 50. Tab. 2* 
Fig. 23 — 25.) Taeniam stentoreavi describit in in- 
testiniS Tringae hypoleucae repertam, quam huc 
traherem, licet vir cel. armatam dicat. Ipse sal- 
terp uncinulorum coronam ad basin rostelli nun- 
quarn vidi, qualem retulit, et errorem quendam 
subrepsisse suspicor. Articuli cl. viro hypo- 
crateriformes drcti melius infundibuliformes di- 
centur. 

Fragmenta, quae Eremserus raecum com- 
municavit in Triuga hypoleuca obvia, capite qui- — 499 — 

dem clestituta sunt, articulorum autem ratione ha- 
bita huc amaiidari debent. 

In intestinis Tringae Glareolae reperta, quae 
idem Amicus mislt, pariter huc lacere videntur. 

Aiteruni specimen capibc in«;tructiun , exi- 
guo, rotundo; rostello leriello; collo fere nullo, 
aut cnpitis tantum longitudinem ruquante; arricu- 
lis priinuiu brevissimis, dcin sensim nlajoribus et 
lonpic-ibus. Eo tan)en Fpcciintn privi quid ha^ 
bet, primo, quod articuli priore? breves maculam 
mediam obscuram, quam alias posteriores rantum 
sistunt; secundo quod articuli insequentes sub- 
campanulati (neque infundibuliformes) vasa late- 
ralia satis magna et foramina alterna optime ex- 
hibent. Maxime itaque evolutum est. 

Cel. NiTzscH etiam fragmenta dedif, in Trin» 
ga Glareola lecta, quoruni articuli anteriores bre- 
ves, insequentes mox longiores, reliqui longissi- 
mi, passim ultra duas lineas longi, tertiam lineae 
partem vix iati sunt. Araicus quidem ad T. 
sphaerophoram retulit, sed huc potius rcferrem, 
nisi-caput ct collum aliena sint. 

Specimina quae EiT.AisERtjs noster dedit in 
intestinis Scolopacis subarquatae et Sc. Calidris 
reperta, capite, collo brevi, et articulorum indole 
huc pariter referenda sunt. 

Idem valet de speciminibus tribus ab Eo- 
dem acceptis, quorum maximum quadripollicare, 
quaeque in intestinis Scolojjacix GaUiua<j^inis in- 
venta sunt, capire, collo brevissimo, arriculis pri- 
oribus brevissimis, tum valde elongaiis et tenuis- 
simis, tandem latis plus minus campanulatis, con- 
venientia. 

Horum uUimi semisoluti et delabi incipien- — 500 — 

fts incr(£diblll copla ovorum singularlum scate- 
bant. Illls apertis primum omnia vasis tenuissi- 
mis referta videbantur, re autem attentius spectaia 
ovula exigua velamento latissimo ct brevissimo 
utrinque in apicem caplUarem abeunle, allanc(fi' 
dem et amnlon ovalia media parte circumdante, 
efformari vidi^ 

Comparationis gratia speciminum in Tringa 
Vanello a me repertorum articulos maturos exa- 
minavi et eadem omnino ovula repcri* 

Comparavi quoque ova Taeniae porosae n. 
90. affinis, sed armatae, fonnamque analogam, 
seA magnitudinem illorum multoties majorem, 
rvumerum autem multo minorem quam in T va- 
Tiabili obserVavi, conf. Tab. III, Fig. 7, 8. et 
speciem insequentem. 

29. Taenia laevigata R, n, sp, 

Am. BREMSEit specimina tria in intestinis 
Cliaradrii Hiaticidae^ vepeTtz misit. 

Capiit subglobosum, osculis magnis, rostello 
cylindrico obtuso* Collum elongatum, capite mul- 
totles longius, latiusculum, planum, abiens in ar- 
ticulos latiores quam longos, sensiin longiores, 
passim ordine tamen incerto angustioribus inter- 
ceptos, quos longissimi tandera sequuntur (duplo 
longiores quara lati); angulis omnium arliculorura 
rotundatis. 

Aitero in specimine hi quidem, sed obtusi, 
exstant. Omnes ceterum articuli majores ovis 
rotundis dispersis plena, absque appendicibus la- 
terallbus, quae praecedentis speciei ovulis conce- 
duntur. 

Hisce yelamen esse, ceterarujn Taeniaruiu — 501 — 

ovis denegatum, vix statuendum est: sed istls for* 
san illud taiitopere reliquis tunicis accedit, ut ea- 
dem siinul forma utens non animadvertatur ; in 
T. porosa, T» variabili certeque aliis bene multis 
forma et magnitudine recedens, facillime sub ocu- 
los cadat. 

In Catalogo Viennensl typis impresso cum 
inssquente et praecedente conjungitur, sed quao 
miJii saltem visa sunt speciraina diversas arguunt 
species, licet affines. 

30. Taenia amphltricha R. n. sp. 

Amicus saepissime laudatus etlam hujus 
speclmina misit in intestinis Tringae alpinae re- 
perta, unum ad qulnque pollices ionga, latitudiiie 
summa iineam superantia. 

Capub duplici forma occurrit, rostello scIH- 

cet retracto inflatum, superficie antica truncata, 

exserto subrotundum, RostellHm capite longlus, 

cylindricum, apice in nodulum abeunte. Ostnila 

magna media, neque antica ut in T. variabill, 

neque exstantia uti plerumque in T. sphaeropho- 

ra et Filo exhibentur. Collum capite aliquoties 

longius, antrorsum dilatatum. Articuli anteriores 

angustissimi vel omnes contracti, parum longi- 

ores, vel etiam breviores quam lati, vel valde 

extensi, duploque longiores, margine Ismen po- 

stico semper convenientes crasso recto, apiclbus 

laterallbus exstante, disco artlculorum pellucldo, 

vasis laterallbus saepe transparentibus, Inter- 

dum margo postlcus valde tumet* Illos sequun- 

tur articull consimiles, sed majores et pro por- 

tione brevlores, senslm quoad latitudinem augen- 

di, brevlssimi tamen servati. Tum latitudo ite- 

rum sensim tantopere decrewit, ut par? posteiior — 502 -« 

cadeinque lorga iterum cppiUarls fiat, artlculis si- 
mnl posticis illis anncis margine postico tumido 
similibus, satpe tamen magis cauipanulatis , fnar- 
ginibus lateralibus et anteriore rofandatis. 

Lemnisci alterni, recti, cylindrici arficulis 
tam latioribus quarn angustioribus competunt. Sin- 
gulorum ductuis bram'oer.\us non aequaJis medius, 
uti alias esse solet, sed obiique retrorsum lertur 
et ita lemnisco jungitur, 

51. Taenia miitahilis R. n. sp, 

Am, Olfehs fr^)gmenta compiura, quae Tae- 
rian-i al.qMot poUices loniam elficere possent, in 
int stinis Lrftophagae Jni Sep*embri et Octobri 
a se in 3/asi!ia rfperta, una cum icone Taeniae 
jnisit. Hanc initgram nunquam ofi^endit. ■ 

» Caput icone subglobx)Sum sistitur, apice emi- 
nente truncato , annon rosteUo retracto ? Oscula 
eUiptica mediam capitis partem occupantla. Col- 
luui capite triplo longius. Arbiculi priores trans- 
versi, brevis-imi, insequentes angustiores, simul 
vero etiaui longiores; quos sequuntur subcampa- 
nulaii, tandemque campanulati, margine postico 
tuiuido, sensim latiores, foraminibus marginaUbus 
alternis- 

Articulos plurimum variare Olfers addit, 

52. Taenia cyathiformis Froe|lich. 

Saepius hanc majorem capite orbam reperi, 
sic V. c. in quinque Hirundinibw rusticis et ripu' 
ria una, quas adiiuc calentes Arimini Aprili se- 
cui; cujUs quidem rei causa me penitus fugit» 
Exiguas praeterea in H. riparia reperi capite in- 
structas, quarum ahera hoc rosteUatum , rosteUo 
capiteUato, exhibuit» Specimen teneJlum in //» ^ — 603 — 

apode repertum cel. Nitzsch mecTim communi- 
cavit. 

Am. Brt:mser ?pecimina nonnuUa dedit in. 
Hinnidinis Hlelhae iniestinis reperta, pollicem su- 
ptrantia, formae duplicis, 

Alterum maxime explicatum, tenue, angu- 
stum: capite subgloboso, rostelli tantum particula 
eminente; collo plano longiusculo ; articulis ante- 
rioribus brevibus, sensim in campanulatos reli- 
quos transeuntibus. 

Duo specimina crassissima, attaraen depres- 
sa, contractissima; capite cordiformi; rostello in- 
tegro exserto obtusissimo; collo haud conspicuo; 
articuiis omnibus brevissimis, formam tamen cy- 
atUirorniem, praesertim posteriori vermis parte, 
arguentibus, 

Fragmentum Taeniae a cel. Treutler Au-. 
gusto mense in intestinis tenuibus Capriniulgi eu- 
ropaei repertum et benevole raecum communica- 
tum, num liuc periineat, dubium videiur. 

53. Taenia infiindibuliformis Goeze. 

Froexich (Naturforscher 29. p. 82. n. 46.) 
speciniina pusiila vix pollicem aequantia in 2?o- 
schade Jera reperta refert. 

Rosa (Lettere zoolog. p. 6.) frustula refert 
Taeniae scirrlio ni falior intestini recti Galiinae im- 
pUcita. 

36. Taenia yag;inata R. n. sp» 

BKEMSEif.us specimina misit complura in in- 
testinis CJiaradrii Himantopodis reperta, et ma- 
jora et niinora. 

llla tres ad septem pollices longa, anteriora ^ 504 — 

versus quartam llneae partem lata, cito increscen- 
tia, ut latitudo posteriorls partis duas tresve line* 
as aecjuet, crassiuscula, 

Caput exiguum, depressum, utrinque mar- 
gine posiico tumido, antice a) gustissiinum, latera 
rotundarum. Rostelli valde exigui species, noduli 
xnstar, rarius tantuai habetur. Oscula in parte 
capitis posteriore tumidiila ocrurrunt, Orbicularia. 
Collum nullum. Articiili ornnes breves, anteri^ 
ores iidemque longe plurimi, brevissiiui dicendi, 
latitudine qiiam longitudine multo majore, angu- 
lis posticis acutis; posteriores demum, illorumqu^ 
ratione habita pauciores subquadrati, angulis po- 
sticis non exstantibus, margine tamen posteri- 
ore articuli praegressi anterior^m insequentis te- 
gentGv 

Articulorum anteriorum margines laterales 
aequales; reliquorum autem omnes lemniscum te,- 
reteni acutum vel obtusiuscuium brevem et du- 
riusculum ex foramine rotundo protruso, vaginarn 
lemniscl Sistente, exacte alternantes emittunr, 
Ovula m?gTi3, cliorio rotundo; amnlo oblongo 
exiguo, nragno spatio ab illo distante. 

Minores Taeiiiae angustissimae, planiusculae, 
unum duosve pollices longae, capite cori^imili, 
sed rostello majore, subcylindrico instructae. Ar- 
ticuli quorundam speciminum omnes serrati, mar- 
gine po.stico exstante; aliis oblongi intercedunt 
et posttjriores passim subquadrati sunt, ang-ulis 
obtusissimis, An illorum soboles utrum species 
tlistincfa? 

RosA. (Lcttere Zoolog. p. 5.) obiter de Cha- 
radrii Himantppodis Taenia loquitur, fila tamen 
cx foraminibus marginalibus vage alternis pro« 
peudennajlongiuscuia refert. — 505 — 
57« Taenia polymorpha R. n. sp, 

Am> Bremser speclmina coniplura benewj- 
le mecum dommunicavit in intestinis Recurviro- 
strac ^vocettae reperta, jnaxime inter se discre- 
pantia; quo factum est tu in Catalogo Collectiouis 
Caesareae Viennensis typis impresso duae hujus 
Avis Taeniae enumerentur; in manuscripto au- 
tera serius confecto unica tantum iilius Taenia et 
jure quidem habetur, nam maxime iudit, nuspiam 
autem transitus deest, neque varietatum character 
certus dandus erii. Singulas hasce enumerem, 
insimul autem capiti semper oscula esse orbicu- 
laria, ideoque liaec non repeti, addani. 

Taeniae minores unuiu duosve pollices Jon- 
gae capite utuntur angulato, latiore quam longo; 
rostello vel retracto, vel parum exstante, tumque 
subgloboso; collo raediocri, versus caput late- 
scente, articiilis anterioribus angustis et brevissi- 
mis, sensim paullo latioribas, nunquam tamen la- 
titudine lineam attingentibus. 

Taenzae latiores vel magnae, vel parvae,^ 
hae caput angulalum exhibent, rostello obscuro; 
eollnni nuUum vel exiguum; articuii latescunt li- 
iieamque superant , longo tamen itinere tale? 
redditi, Ipsae tres et quod excurrit pollices 
longae. 

Tertia forma latiores et breviores^ citlsslme 
l-7tescentes sistit, poUicem vix excedentes; capite 
angulato, rostellato ; rostello quasi strlctura divi- 
so, inermi; articuU^ iatitndine lineam superan- 
tibus. 

puarta varietar Taenlas sistit tres, quatuor 
ct quod excurrit pollices longas, postice tres qua- 
tworve lineas iatas» liarum tapui discoideum, — 5o6 — 

vermis ratione liahita parvum ; rostellum exsertum 
non vidi; coUuni nullum aut exiguum; arbicuU 
cito latescunt. 

OmiifcS ceteroquin articuli laliores quam 
lon<fi anL\ulos posticos obtusos exstantes lialient; 
ili' m »xiiiii speciminis iiiaxime contracti ariiculos 
fere Faeniae plicatae transversos referunt. 

JLemiiifc/ oppositi, recur^/i, duriusculi, angu- 
lo articuii postico Jongiores, in raagni illius spe- 
cim'nis patte anttriore longissimi , filiformes, 
ptnduli. 

Ova valde exilia, quae, cum Taenia crate- 
riformis articulis maturis iiistructa ad manus es- 
set, cum hujus ovis comparavi vaide magnis. 
Istorum centum et quinquaginta circiter aream 
lineae quadratae implent, quae ovorum Taeniae 
polymorphae mille et ducenta vel sexcenta capit» 
E contra autem ova illa T. crateriformis magna 
enihryonem npn exhibent, quem exilia illa sub ocu- 
los ponunt. Sunt nimirum formae fere ovatae, 
et amnion continent ovale ab obtusiore ovu ex- 
trenio magis remotun:i; hoc vero embryonem in- 
cludit linearem parte triplici constaruein, apice 
nimirum subgloboso, parte media longiore, tertia 
longissirna. 

58. Taenia bacillaris Goeze* 

Haec in Catalogo Viennensi cum T. fila- 
mentosa Go^/ai conjungitur, neque haec nisi lem- 
niscis exsertis diversa videtur, quos inihi tamen 
nunquam observare contigit, licet illam saepissi- 
me invenerim, 

59 Taeiiia vsphenocepliala R. 

Ba£MSEaus specimina nonnuUa misit in in- — 507 — 

testlnls Cohimbae Turtiiris reperta', quorum alte- 
rijm capite instructum. 

Capiit mlnime cuneatum, sed potlus trlan- 
gulare, Rostellum cylindricum. CoUum versus 
caput ampliatum, ceterum lineare, longissimum, 
Arbiculi omnes breves, praesertim anteriores. Po- 
steriorum passim deniiculus aut lemuisci brevis 
quaedam species exstare videtur. Majorum ce- 
terum articnlorum macula media orblcularis 
opaca. lidem singuli aliquot milJia ovorum 
valde exiguorum , rotundorum, orbiculo medio 
opaco, contmtnt, quae iljis Taeniae Coiumbae 
ciomesticae brasiliensis certe octogies minora sunt, 
Conf. Tab» 3, Fig, 19, et 20, 

Idem Amicus speclmina complura dedit in 
intestinis Columbae Liviac Majo mense reperta, 
de quibus, num huc faciant, dubius sum. 

Taeniae sunt bi - vel trlpoUicafes, anteriore 
parte capillares, posteriori lin^am duasve lineas 
attingentes. 

Caput unlco tantum est specimini et quldem 
valde lato, sed tali modo comparatum, ut num 
penitus evolutum sit, merito dubltes. Obliquum 
scilicet est et antice complanatura, osculis cefero- 
quln orbicularibus satis bene conspicuis. Collum 
brevissimum. Partis anterlorls caplllarls articuli 
prlores serie plus mlnus longa brevissimi, fere 
rugaeformes, lineis longitudinalIbu«, vel vasis nu- 
tritils, duobus tribusve pfcllucidls in conspectum 
venientibus; tum angustissiml, illls angustiores, 
subinfundibuliformes; partls insequentis-saepe su- 
blio latloris factae articuli breves marginibus late- 
ralibus obtusls, angulis posticis acutiusculis, in- 
cumbentibus. — 508 — 

Articuloram latissimorum maculae rotundae 
opacae duae, dcxtra et sinistra, ovaria sistentes; mi- 
nus latorum saepe alterius lateris maculae tantum 
adsunt, qualem inaequalitatem me antea observasse 
non credo. Ad utrumque latus vas longitudinale 
decurrit. Neque ova ovariis exprimere, neque ar- 
ticulis dissectis illa videre contigit» Foramina 
articulorum aeque parum vldi. 

Num haec propriam sistit speciem, incertuia 
quidera est, attauien sistere suspicarej:» 

40. Taenia platycephala Fu 

Quae Gryphiae reperta in Entozoologia (II, 
2.p. 94. n. 10.) descripsi specimina, illis minus eva» 
luta fuerunt, quae Berolini Decembri mense in 
tenuibus IjusQiniac oifendi. 

Horum scilicet aiteri capitis rostellum ex«er- 
tum, breve, obtusuau ; 'Articuli quoque posteriores 
aderant elongati, infundibuliformes. 

Bremserus specimen, quod inspicerem, me- 
cum communicavit, egregium, in intestinis Mota- 
cillae itapazinae repertum, exigi^um quidem et 
tres tantum lin^as iQngum, sed ^o notabile, 
quod: 

rostelhim cylindricum, obtusum, longius ex- 
sertuiii esset, quam antea vidi, quodque articuli 
posteriores passim lemniicis uterehtur <:rassiSj bre- 
vibus, obtusis, ejusdem lateris» Ceterum bene 
convenit, 

Idem Amicus specimina dedit in intestinis 
jEmberizae 7fielanocephalae lectz^duos vel duos cum 
dimidio pollices ionga, rostello retracto, nullis no- 
tis diversa. 

Alia quoque dedit in SSotacilla nijqria re- 
perta, huc pariter facere visa. — 6^9 — 

In plurlmis praeterea Ayiculis occumt, quas 
duce Catalogo Vienneiisi in Synopsi enumeravi, 
etiaiU in Alauda, uii olim mihi visum est. 

41. Taenia angulata R. 

Taeniam maculatam Batschio dictam Entoz, 
I.I, 2. p. 132. n. 34. a Blochio minus bene de- 
scriptam separavi, sed Catalogi Viennensis aucto- 
ritate commotus cum T. augulata conjungo. Au« 
ctores oJim Taeniarum partem anteriorem saepe 
coJlum vocaverunt, licet articulata sit, quod con- 
fusionem ciet; si enira verbis iides non habenda 
est, coguitio omnis tollitur. 

Bremserus specimina aliquot misit, in Turdi 
iiova specie (sibi octava) reperta, quorum alte- 
rum caput cjuidem exhibet, sed rostello retracto, 
Collum breve. Articuli anteriores mox breviores, 
mox muJto longioribus intercepti sistuntur. Hoc 
a mortis ratione derivarem, nam ejusdera Taeniae 
articulos mox valde elongatos, mox valde contra- 
ctos saepe vidi et passim retull; quemadmodum 
humanorum etiam cadaverum iris mox contracta, 
mox dilatata, musculi mox duri, mox flaccidi re- 
periuntur, et in plurimis partibus diversitas obti- 
tinet. Res autem non praetervidenda est, ne falsa 
specie inducti, quae conjuncta manere debent, 
separemus» 

44» Taenia tenuirostris R» n* sp. 

Am, BnEMSERUS aliquot specimina mlsit in. 
intestinis Mergi Serratoris reperta, quorum alte- 
rum capite instructum, postice sesquilineam latura. 

Cajjut subrotundum parvura; ro tellum gra« 
cile versus aplcem obtusum increscens; iaerme^ 
Collum mediocre» Articuli anteriores angusti. — 510 — 

brevisslmi; insequentes lohgiores; reliqui angulis 
posticis acutis, quo corpus serratum redditur. 

Quod i(!em amicus luisit iu intestinis Mergi 
HJerganseris repertuin pauluJum deflerfit. Caput 
scilicet luagis evolutum, fere cordiforme, est; 
osculls mecliis orbicularibus; roJ^f//o ceterum gra- 
cili (iavnto. Corpuf idem ; neque negaudum, 
praeter arficulos anteriores longiores, hcrc optime 
convenire cum Taenia trilineata n, 87^ quae au- 
tem rostello majore, eodemque armato distin- 
guitur. 

Eandeni quoque Taeniam et satis magnam 
in intestinis Merg} Albelli Berolini Majo reperi, 
sed capite destitutam, 

45. Taenia inversa R. n. sp. ' 

Specimina nonnuUa in intestinls Sternae ni- 
grae reperta Bremseri benevolentiae debeo, vix 
pollicaria, posteriora versus dimidiam fere line- 
am lata. 

Capjit subrotundum, osculis orbicularibus 
ianlicis, rostello exiguo, tenui, saepe nodulum tan- 
tum referente, oblongo, obtUso. Collitm brevissi- 
Tcwxm. Articuli priores aliquot brevissimi; tum an- 
gustiores saepe, serie diversa et capillari, plus 
minus longa, interdum angustissimi, singuli basi 
latiores, versus apicem attenuati; sensim iterum 
latiores, qui maximam corporis partem sibi su- 
munt; reilqui landem elongati; ultimus apice acu- 
tiusculo. 

Articulorum omnium latlorum, tam anteri- 
orum, quam reliquorum anguli postici obtusi, 
vel utrinque rotundaii, vel angulis anticis magis 
antrorsum flexis, quo directio articuioruni fere 
inversa videtur. — 511 — 

Speclmrna tenella, quae mihi ad manus fu- 
erunt, Taeniam istam forsan haud satis illu- 
strant, cujus itaque descrjptionein successoribus 
comrtiendo. 

46. Taenia rapillaris R. 

Am. RR.rAr^r.R complura specimina vnUU in 
infestinis Col-^mbi auriti itcia, cepiCe quidein iiier- 
mi, neque Jemniscis iiisi-nicla, /iabitu tamen, sr»iis 
colli, articulorum raUone Taeniae muUiitriatae 
nirais accedentia. 

Misit quoque alia tenui^J^^ima , in intestiais 
Colymhi iuhcriuati rej)fcrta, capiie dcstituta, de 
quihus num ad T. capiilarem., udum ad T. mul- 
tistriatam facianl, coritendere Jion ausim, sed utra- 
que certe .:oiijun?,enda erir. ut iilius, quae rnpil- 
laris vocata sit, aculeorum corona non deiiciaC 
sed lateat. 

47. Taenia capitellata R* 

Speclei elegantissimae ab AbtldgaArdio de- 
tectae am. Bremser specimAna nounulla dedit in 
intestinis Colymbi arctici reperta, duos ad qua- 
tuor pollices longa, posteriora versus duas tertiaS 
lineae partes lata. 

Capub subglobosum, quandoque subcorda* 
tum, osciilis medils orbicularibus. B.ostellum re- 
tractum nodulum parvum referens; exsertum Ipn- 
gum filiforme, nodulo subrotundo terminatum^ 
nudis oculis conspiciendo, Collum breve, antror- 
Sum in caput dilatatum, posteriora vt rsus decre- 
scens et lineare, neque annuli illud cingentis, 
ABiLnGAARDTO dicti, speciem vidi, nis;, coUum al- 
teriiis specinunis apict his constrlctum cel, viro 
pro tali imposuit» Articuli anteriores salis ionga — 512 — 

serie angusti, angulls postlcls exstantlbus; deln 
sensim breviores et latiares, neque alios vel cam- 
panulatos ab Abildgaardio relatos vidi. Singu- 
li breves, antrcrsum contracti, angulis posteriori- 
bus exstantes, quo corpus serratum redditur. 

Lemuisci y cel. viro non vlsi, articulorum 
majorum sunt unllaterales, lingulati, sive subel- 
liptici, vel passim subciavati, recti» 

49. Taenla rilum Goeze. 

Am "Bremser specirnlna mislt In Intestlnls 
Scolopacis RusLicolae reperta, capite subgioboso, 
rostello, collo longo, artlculis omnlbus brevibus 
acutis corpus serratum reddentlbus huc, neque ad 
sphaerophoram vel variabilem facientia. 

Misit quldem alias" Taenias parlter In B-usti- 
cola repertas, articulis quibusdam longis ad T. va- 
rlabllem accedentes, sed collum longum et capu* 
nostram Taeniam evincunt, Confer quae haec 
circa ^d T. angulatam n. 41. observavl, 

Specimina porro inecum communlcavlt in 
intestinis Tritigae ochropodis reperta, pollicem ad 
sex pollices longa, Hisce caput plus minus tq- 
tundura, saepe anguiis obtusis lateralibus; rosteU 
lum cylindricum obtusum vel rotundatuai; eol' 
lum longum; articuii omnes breves , serrati, po- 
steriores latiores, margine postico passim tumidu- 
lo. Hae a T. variabili quldem diversissimae,. 
sed ad T. sphaerophoram quodammodo, acce- 
dunt. 

Taenlarum in Intestmls Tringae pugnacis rc- 
pertarura fragmenta Bjremser et Nitzsch, viri 
cel. mecum communlcarunt, sed capite destituta, 
reliquis autem notis Tt filuia indicautia» — 615 — 
50» Taetiid mlcrocephala R, n» sp. 

Am» Bremser specrmina complura misit In 
intestinis Tantali Falcinelli ve]jert3L, unum duosve 
pollices longa, postice lineam dimidiam vel inte- 
gram lata* 

Caput breve, continuum; rosteltum cylindrl- 
cum obtusum, interdum capite longius porrectum; 
osculis majtimam capitis parVi partera sibi sumen- 
tibus. CoUum longum, interdum media parte ca- 
pite latius, postice attenuatum. Articuli confor- 
mes breves, marginibus lateralibus rotundatis, 
angulis posticis acutiusculis reflexis. 

Plurima specimina virginea, articulo postico 
rotundato. Majora specimina iineam mediara ob- 
scuram exbibent, ab ovariis.procul dubio derivan- 
dam;, sed neque in illis» quibus articuli seceduntj 
ova vel lemniscos observavi. 

51. Taenia Linea Goeze* 

Anconae Majo mense septeni Coturnices exi 
aminavi, quarum sex Taenias obtuleruht,.. vario 
modo comparatas. - 

Duabus in Coturnicibtis specimina reperi 
complures pollices longa, tenuissima, diaphina^; 
In tertia specimina maxima, postice sesquilineara 
lata, versus coeca et initium recti^ minora in te- 
nuibus oftendi. In ave quarta nonnisi prolem 
teperi, quae facile pro novo genere imponere 
posset, neque a vermibus dubii generis n. 23, in 
Perdice saxatili repertis, diversa videtur. Ver- 
miculi scilicet villosae intestinorum tenuium fir- 
miter inhaerebant, duas circiter lineas longij Tae- 
niae vel capite et coUi parte solumnlodb^ vel 
etiam articuUs aliquot rugaeformibus cbnstantes, 

Kk — 5»4 — 

quo nuUum originis dubium superesset. Taeni- 
olis istis caput insimul magis rotundaturh fult, 
cum magnis et liberis fere polygonum sit. 

Quae altero die in quinta et sexta Coturhicie 
reperi specimina, haud ac-que lata fuerunt, sed 
articulos posteriores multos, longiores et campa- 
nulatos exhibuerunt. Offendi etiam specimina 
brevia vel magis compacta, capit^ majore, ccllo 
breviore, articulis anterioribus solito longiorlbut» 

Obs. Quemadmodum vermiculos in Perdice 
saxatili obvios, Taeniae capite et colli parte for- 
inatos, f^re hovo genere 1 etrathyridii enumeras- 
sem, nisi observationes praetnissae rem explicuis- 
sent, ita olim Tacnias lohgicolles pusillas pro 
Scolece tetrastomo vendidi, et am. ab Olfers, 
qui Gasterostei Taeniolas Khytelminbhi Taeniolae 
nomine describeret et delinearet, pariterinductus 
est. Confer observationes in Scolecem. 

52. Taenia elliptica Batsch. 

Quod olim suspicatus siim, Taeniam scilicet 
cuneicipitem Zedert, Entoz. 11. 2. p. 143. n. 44» 
ad T. ellipticam ib. p. 195. n. 76. pertinere, ne- 
que hanc armatam esse, speciminibus comproba- 
tum vidi in intestinis Felis Cabi repertis et ab 
am, Bremsero benevole mecum communicatis, 

His enim adsunt omnia, quae Zederus de 
cuneicipite refert, caput scilicet variabile, mox 
suhglobosum, luox cuneiforme, sed praeterea arti- 
C7/Zz dantur posrici, qui Zederianis speciminibus de- 
fuerunt, quo Taeniam cuneicipitem esse Taeniaiii 
eiliplicam mancam, efficitur, 

53. Taenia globifera Batsch.' 

Species ista summopere varlat, ncque mul. — 5^5 -■ 

lis licet ejusdem speciminibus vi<;is, capitis bonam 
ideara hnbeOi ntque ova distincte vidi. Bxochii 
figura utiqiie falsa videtur,- quae tolos articulos 
ovis repletos sistit; GoEzii forsarj icon (Tab» 
XXXil. A. Fig. i6.) melior, semel saJt< m ejus- 
modi quid ob bculos venit, sacculus scilicet mi- 
nuta corpofa gestiens. 

Froelich (Naiurf. 29. p. 80. n. 44. Tl. glo- 
bulesa) taput subrotundum tuberomm vocat, quod 
non bene capio, fceterum Taeniam bene descrip- 
sit in Falconis Milvi crassis inte«tinis a se reper- 
tam; Qua iofsan aiictoritate Taenia flagellum 
GoEzii n. 67. in Milvo reperta in Catalogo Vien- 
nensi huc trahitur, ipse enim Milvi Taeniam non 
enumerat in Museo inveniendanl. Hinc illam 
suo loco dubius reliqui, neque supprimere au- 
sus sum^ 

Am, Gaede tn intestinis TinriuncuU speci- 
nien quatuor cum diniidio pollices Berolini offe^- 
dit et recens attulit* Hujus Caput antice obtu- 
satum, fostello bfevi obtuso aucium, postice sub- 
sagittatUmj collum breve; articuli anteriores an- 
gustissimij bfevissimi; turrt latior^fei, passim tarnen 
minoribus intefcepti; &f^n longiores; bmnes mar- 
gine postico plus miiius tunr\idOj uirijique exstan- 
tes; ultimi laxi ellipticb ovaii, aUt subelliiiticii Vel 
subrotundi (h,i breviores) tunica media tahturn 
cohaerentes* 

Specirijeii iri Buteoke fepenum quocl am, 
BaEMSEii misitj aliquot pollices Ibnguraj caput 
oblongum exhibet, O^ciiHs posticis vaide projni- 
nulis ; parta anteriofe (an f bstello ?) magna oblonga 
obtusa. 

Specimina duo, quae iridem Bremsero de- 
bco, in Falcone lagopodg lecta iteriyn diiierunt; 

Kk'3 — 5i6 — 

alterlus cajjut oscidis promlnulis, partem anteri- 
orem brevem attenuatam obtusiusculam habet, 
rostello nullo conspicuo; alterius caput fere tri- 
gonum, neque osculis , neque rostello dl^no- 
scendis. 

In speciminibuS ab eodem Amlco mlssls et 
in Falcone lanario ixpertis, capite destitutis arti- 
culi magtii maculam mediam orblcularem exhir 
bent, certe ovarium; sed ova non adsunt. 

Neque magnis speciminibuS; in Falcone rnfo 
lectis, caplte de"stitutis, neque articulis turgidis , 
laxis, facilfe secedentibus, speciminum in F.la- 
gopode repertorum, ova suht, in quae sedulo in- 
quisivi. 

57. Taenia brevicollis R, n. sp* 

Atn. Gaede, nunc Professor Leodiensis, Be- 
rolini Junio mense in intestinis Mustelae ermi- 
neae Taeniam reperlt Solitariam, sex pollices lon- 
garn, candidam. 

Caput suborbiculare, dlscretura; rostello 
exiguQ, inermi, acutiusculo; ojcz/Z/j- orbicularibus, 
ine^iocribus. Collum strictum a capite distinctumi 
hoc latius, brevissimum. ' Articuli anteriores an- 
gusti, brevissirai, inaequales, laxiusculi; insequeU- 
tes majores, breves, sensim subquadrati; rellqur 
elongati, angUstiores , fere parallelipipedi, cras- 
siusculi* 

Articulorum omnlum majorum, tarii quadra-' 
torum, quam longorum foramina vage alterna, in 
tubi speciem protracta; ex quibus in articulis 
elongatis lemnisci propendent lineares , longi, 
apice parum latiori, obtuso, posteriora spectante 
instructi. 

Ohs* Primo lntu;m fgre ad T. i];itennediam — 517 --• 

a» 71. retullssem, quae autem caplte, rostello 
armato, coUo, articulis anterioribus plurimum. 
dilTert. T, brevicolli etiam ovaria dendritica non 
sunt, quae in intermedia observantur» Insequen- 
tibus utique magis affinis est» 

58« Taenia tenuicollfs R» 

Ent. II, 2, pt 196» n» 77, Taenia Putori!» 
p» 197, n. 78» T. Tvfustelae vulg^ris» 

Am. Bremser specimlna mecum communl- 
cavit, tam in Mustela vulgari^ quam in Futorio 
reperta, inter se haud diversa. 

Caput parvum, subrotundum , rostello iner- 
ml, recto, truncato, brevi; osculis orbicularibus 
mediocribus. Collum satis longum, tenue. Arti'* 
cull priores breves, obtusati, sensim subcuneati, 
majores; reliqul longiores, angustioresque, foraf 
jninibus vage alternis, IJltimi elongatorum du^s 
fere lineas adaequant» 

Obs. Speciei praecedenti valde affinls, caplte 
coUoque tamen distincta. Cum T. intermedia n* 
71» etiam quaedam obtinet similitudo, sed collum 
longum hanc tollit» 

59. Taenia obtusata R. n. sp* 

Am, Bremser speclmina misit in Ves-pertili- 
onis murini tubo intestinali reperta, quatuor ad 
octo. lineas longa, parte anteriori capillari, poste- 
riori tertiam circiter lineae partem lata. 

Caput subrotimdum, latius quam longum; 
osculis subglobosis profundis; rosteUo nullo qui- 
dem in specimine exserto, passim tamen distin- 
ctissirno, pelUicente, exiguo, tenui, inermi. Col- 
lum breve» Articuli omnes marginibus conv«5ti», 
angulis obtusatis vel oblitteratis; rarius carapanf- *- 5»8 "^ 

formeJ; antici longiores quam lati, ppstici latiores. 
Majorum arliculorum forandna alterna tumidula, 
Ovula sparsa. Lemniscos non vidi» 
Disiincta ctrta species^ 

6o* Taenia candelabraria Goeze. 

Am. ."Bremsero Taenias aliquot debeo in 
intestinis Strigis brachyoti repertas, aliquot polli- 
ces longas, quarwrn aliera capite instructa est, 

Caput piajus^ulum, osculti suborbicularia, 
postjcain fcjus partem slbi vindicantia; rostellum re- 
tractuirx peiiucens in capiiis parte anteriore obtu- 
$a elongata. Collum satis longura et iatiuscuiura, 
j^rticuli anreriores brevissinii, rugaeformes; sen» 
sim majores fac^i, breves, subct^neati, vasis ion- 
gituiiinalibus trarisparentibus; turn magis aiaglsqxie 
eloiigati in formam campanulatam abeuntes, ple- 
rumque mec-lio consiricti; vcl et iongiores bis 
constricti, angulis posticls exstantibus ' lii tandera 
retraliuntur, ut articuli marginibus rectiusculis 
utantur, cute tenui, pellucida instructi^ cujus ope 
canalis medius cum ovario, (candelabniiu Goe- 
zxi) conspkiantur, 

Articuloruin majprum scilicet parti posticae 
corpus transverse ellipiicum ojiacuiu inest, quod 
ovariuni saccilornie crederein, licet bva liujus 
Taeniae non viderim, passin;i enini iUUd corpus 
punctatum apparet, neque in reliquo articulo, ova 
adsunt; ex lioc sacco ductus rectus antrorsuin 
ducitur 5n articuli parte antica in cupulam dilatJi- 
tus, (jua cuni ,ovario ayticuli praegressi iferum 
cohaerere videtur. Ex ductu longitudinali an- 
tetn, haud exacte in ejus medio, sed pauitiluin 
aiite hoc, c.:naHs transversus ad foraixien articuli 
marginaic te:;dit, Gorpora torta non vidi, quae ^ 519, — 

Jo.cp ductuS medii in figuris Goezianis (Tab, XXXII* 
B.) exhibeiitar, et cupula ibidem nimis magna si- 
stitur; foramina autem vage alterna, canales trans- 
versi et ovarium in parte articuli posteriore il- 
lic penitus omittuntur. 

Species insequenti affinis, sed certe diversa. 

61. Taenia parallelipipeda R* 

Specimina aliquot Majo mense In intestinis 
Lanii viinoris reperta ab am. Brems£ro accepi, 
duos ad quinque pollices longa. 

Caput subglobosum, vel etiam subovatum, 
rostello brevi, crassiusculo, obtuso» Collum bre- 
vissimum yel breve. Arbiculi anteriores quales 
Ent. II. 2« p. 377, descripsi, posteriores semper 
medio consti^icti. Omnium cutis crassa, neque ut 
in specie praecedente, pellucida; candelabri Goe- 
ziani (ovarii cum oviductu) vestigium nulium* 
Qva nulla in conspectum venerunt. 

Specimina mea in Collurione reperta et 1. c. 
descripta^ jt^rum comparavi, Rostelli vestigium 
utique adest» Articulos anteriores quain in T. 
candelabraria, magis rotundatos reperio, posteri- 
ores non ita pellucentes, undique ovuUs ellipti- 
co rotujidis repletos, neque ovarip sacciformi in- 
Structos, magis elongatos, 

Species hacc a praecedente ergo distinctis- 
sima, qua de re in Synopsi immerito dubitavi. 

RosA (Lettere zoolog. p. 6.) Taeniam in 
Lanio JLxcuhitorc repertam obiter refert. 

62» Taenia farciminali* Batscii. 

Froelich (Naturf. 29. p. 82, n. 47.) spcci- 
mina Taeniae infundibwliforiaiis n. 2,}^. quadripol — 520 — 

licaria articulls irregularibus ludentla perperam 
huc refert. 

63, Taewia stylosa R. 

In Catalogo Viennensi typis imprcsso haee 
cum Taeniis undulata n. 83» €:t serpentulo n. 89» 
conjungitur, ipse (anien examine repetito omnes 
tres distinctissimas habeo: hanc inermen, ilias ar- 
jnatas quidem, sed collo et ardci^lis diversas» 

66. Taenia oligotoma Nitzscii. n. sp. 

TaenioHs quatuor in intestinis Steniae Jis^ 
sipedis Junio repertas ara, Nitzsch misit, sesqui- 
lineam ad duas Uneas longas, antice arjgustiores, 
postice quartam iineae partem latas. 

Cayiit sub^lohosum, crassiusculum, discre- 
tum; oscuUs orbicularibus magnis iliud fere to- 
.•tum sibi vindicantibus, quo media capltis parte 
fere se attingant; fuscescentibus, reliqup liorum 
speciminum colore albido. RosteUum breve sub- 
globosum, apophysi brevi insidens, omnibus ex- 
sertum. Collum brevissimum, articulo i^rimo m^- 
jus, capite latlua* Articuli priores sex octove 
brevlssimi; tum sensim lcngiores, latitudine ta- 
men longitudinem aliquoties superante; tandem 
anajores sex octove diversis speciminibus diversi, 
aut prioribus mere majqres, aut angustipres et 
fere carapanulati, aut rotundati. 

Nonnulli certe articuli, forsan elongati, de- 
hclunt, species tamen distincta videtur» 

67. Taenia flageilum Goeze. 

In Catalogo Viennensi haec ad T. globiferam 
no3«jure reiata videtur, i])idem autem cum pluri- 
morura quidem Falconum, neque tamen Milvi ^ 521 — 

Taer.la enumeretur, illam delere non ausiissumj 
sed dubiam relinquo* 

6$. Taenia Malleiis Goezb» 

Cl. Froelich (Naturf. 29* p» 13- Tab. i. 
Fig. 4 — 6.) genu& novum fingit, Fimbriaria sibi 
dictum, cujus characterem sequentem offert: „Ver. 
mis elongatus, planus, subarticulatus; caput ob- 
scurum membrana pellucida fimbriatoplicata, an» 
tice truncata et ampliata occultatum.'* 

Hujus species enumerat duas, alteram scili- 
•cetr Fimhriariam vntram: corpore articulato, ar- 
ticulis utrinque emarginatis, capitis fimbria bilo- 
ta, plicata, lobo lanceolato prolixo. Alteram au- 
tem, Fimbriariam malleum, corpore subcontinuo, 
transversim striato, capitis fimbria subintegi-a, mal- 
leiformi, altero latere in lobum conicolanceola- 
tum prolixo* 

Illam in Anate Boschade fera, hanc in 
Anate domestica occurrere refert. 

Mihimet autem Taeniae malleatae suspectae 
sunt, ut reliquarum Taeniarum monstra credide- 
rim, Variis in Anatibus irepertae sunt, et ipse 
in Penclope offendi , sed serael etiam Taeni- 
am malleatam in Picot loco certe inopinato., in- 
veni» 

Species saltena acl» viro stabilltas non ma- 
joris p.onderis habeo, quam genus ipsum. Taeniae 
enim, sunt, akero fine alienatae, iJlarumque mon- 
strositates quam plurimae occurrunt, quarum in 
specie insequente mentio fiet. 

Hypothesis autem mea si experientia conv 
prpbaretur, species isia delenda foret, ut singulis —- 522 -* 

speciebus, quae monstrositati huic obnoxlae suat, 
illa in observdiionibus adderetur. 

69. Taenia Solium Linn, 

Olim in cadaveribus rarius, occufrer^ cre- 
didi, tjuod dein seciis vidi. Hyc me enim prae- 
teriia cum Medicinae sf.dioso cuidam inf.estino- 
Tum examen in theatro aTiatomico Berolinensi, 
commendarem, brevissimo tempore trlhus in ca- 
daverii us Taeniae repertae sunt, easque, quam 
vulgo assumitur, muho irequentius in homine 
adfesse, sed innoxias pi:a,esentiam npn ^ndicar^, 
persuasum habeo, 

In Miaseo Viennetisi specimen, vidi, cujus 
articidi majores perforati sunt, foramine medio 
mox rotundq, mox. magis rhomboideo, minore 
vel majore, punquam autem tanto, ac Masari 
©E Ca?eli.fs delineavit, qua. de re ^pt. %> p. 105 
n. 363, conferatur, Pleri^rpque articuli maturi 
toti so^vuntur et vermes cucurbitinos, sistunt, 
passini tamen pvaria sola decedere videntur, quo 
Taeniae fenestratae oriuntur. AHo in specimine 
foramina articulum .iuferiori magis loco trajicie- 
bant, 

Priore in specimine foramina marginaiia ar- 
liculorum breviorum tubulos sistunt, quos hac in 
specie tantopere protractos antea non vidi» 

Adest etiam-in Museo Caesar^o monstrosi- 
tas Taeniae maxime singularis, articulorum nem- 
pe duplicitaj^ antea non observata. Aher articu- 
lorum margo laterahs simplex est brevi autem 
in duos articulos, sibi incumbentes abit, quorum 
inargines laterales (illi simphci oppositi) liberi 
sunt. ArticuH biui sibi impositi catenus minus 
bene dici possunt, quia margine altero sijnpHci — 525 — 

conveniunt, et utraque pars duplici tunlca dum 
constat, pars libera quatuor paginas habet, qua 
coalescunt autem tunicae internae cessant, Fo- 
ramina marginalia maximam partem unilateralia 
sunt et in niargine simplici tantum occurrunt, 
Haec circa tamen variettaes obtinent sequentes: i. 
margo simplex foraniine non utitur sed alter li- 
berorum; aut 2, mavgo simplex et alter libero- 
rum; aut 3. margo simplex et uterque libero- 
rum foramine utitur. Duo etiam adsunt articuli, 
quorum margo simplex forainine duplici, supe- 
riore et inferiore instruitur. Hujus Taeniae ca- 
put deesse maxime dolendum est, forsan eodem 
modo duplicatum est, ac T. crassicolli n» 75. ibi- 
dem servatae observatur, 

Quod in Entozoologia contra Taeniam 
commendavi Oleum Chaberti, a Bremsero etiam 
suinmo usu adhibetur, et in opere novissimo 
egregio de Rntozois vivis iii homiiie vivo com- 
mendatur; idem etiam a Medicorum Berolinensi- 
um Principe, cel. Heim in usum vocatur, qui 
specimina capite instructa mecum comrnunicavit 
illius ope depulsa. 

70, Taenia marginata Batsch» ' 

Am, Ottq specimina complura misit, et 
ipse quam plurima in duorum. Lvpornm intestinis 
tenuibus Berolini Januario mense reperi, pedem 
duosve pedes longitudine superantia, summa la- 
titudine fere tres lineas aequante. 

Caput subrotundum, discretum, magnitu- 
dine aucta a Comite de Borxe apud Goezium 
(Tab. XXIE. A. Figv i — 5-) optime dellneatum. 
Colliim illi affmium simillimum, neque brevius, 
(juale in figura laudata occurrit, nisi haec circa 
varietas obtiuet. B-eliqiia descriptio m Entozpologia (11. 4. 
p. 165. n. 'i/,) oblata suffirit. 

Specicm inermem, T. opuntioidem, pariter 
19 Lupo et cum hac promiscue sed rarius occur- 
reiitem, supra n. 15. indicavi» 

74. Taenia laticoUis *R. m sp» 

Specimina duo in intestinis Felis Lyncis re- 
perta Eremsehus mecum communicavit, alterum 
duos, alterum tres pollices longa, postice latitu- 
dine lineam tertia parte superantia. 

Cajiut crabfum, discretum, lineam dim^dlam 
longum, rostdlo uncinisque validis, xninorihus ta- 
nien ■ruani in T. crassicoili; oscuUs majoribus ma- 
glsque exstantibus- Colluju sesquiJineam longum, 
crassiusculura, capite articulisque prioribus parum 
tantum angusiius. JrticuU anteriores brevissirni, 
insequentes sensim majores, suoquadrati, vel ob- 
longiusculi, marginibus lateralibus plus minus 
convexis, postico rectiusculo. Foramina niargina- 
lia vage alterna valde protrusa, tubum trunca- 
tum sistentia, quam in speciebus" affinibqs ma- 
jorem. 

75. laenia crassicollis R. 

Hujus varietates et monstrositates rarissimas 
Museum Caesareum Viennense continet. 

Specimen niniirmn adest, cujus caput sex 
oscula exliibet, et anterlor corporis pars bipolli- 
«aiis (tanta enim solummbdo datur) ope inci- 
surae profundae divisa et triquetra facta est. Re- 
liquam partem deslderari dolendum est, forsau 
enim duplicata fuit, uti Taenia Solium supra de- 
script3, quam conferas. 

Ipse tamen Taeniam canls prismaticam pos- — 525 — 

sldeo, cnjus caput vulgari inoclo bomparatum est. 
Cohft Ent. 11. 2. p» 102. obs. 2. 

Specimen porr-o T. crassicollis ibiciem ser- 
vatur, capite normali, artix^ulis tantopere contra- 
ctisj ut Taeniarh Anseris lanceolatara referat, 

78. Taenia quaclrata R. k. sp» 

Ain, BremseruS specimina ihisit in intesti- 
nis 3'IuscLcapae atrioajnllae et coUaris rciperta, ispe^'' 
ciera distinctam sistentia. Taei3iiis3Iamtnalium ar- 
mat^s affinem. ■■.'Ijh^ftr-K^s' ; 

Capnt facie antica cjuadrata, rostello brevi. 
nncinuUs ^atis magnis reflexis armato. Collimi 
nullum. Articidi anteriores brevissiini, reljqui 
longiores , margiue postico tumiciulo j angulis 
utrinque obtusis exstante, JEoramina marginalia. 
V3ge alterna. 

In nonnullis articulis speciminis in Musci- 
capa atricapilla reperti leniniscus brevissimus emi-_ 
net; specimini majusculo autem in M. collari Ie« 
cto articulus est, cujus ex foramine lemniscus 
longus iiiiforrnis propendet. 

82. Taenia acuta H. n. sp, 

Specimina' in intestinis Vespertilionis lasi- 
opteri reperta Bremseri benevolentiae debeoj 
quorura unum Siemipollicare capite instruitur. 

Gaput subglobosura; osculis quatuor orbicu- 
laribus exiguis mediis; rostello magno, valido, 
apice uncinulis mediocribus armato. CoUitm ca- 
pite aliquoties longius rectum et aequale. Arti' 
culi anteriores rugaeformes, brevissimi, latitudine 
collum aeciuantes. Insequentes magis contracti, 
marginibus lateralibus convexisj angulis posticis 
acutis: tum alii ejusdem formae, sed laiiores, si — 526 — 

longlores forent, campanulati dicendi; deln alii 
marginibus lateralibus concavls, angulis posticis 
semper acutis; tandem latisslmi (speciminis ses- 
quipollicaris , capite destitutl ) subcampanulati, 
marginibus tamen late\"alibus variis, mox convexis, 
mox rectiusculis, mox concaviS; angulis posticis 
acutis. 

In media articulorunl majorum parte macula 
opaci subrotunda, ovariiim indicans. Margines, 
unius lateris saepe foramen tumlduluni monstrant, 
ex quo passim iilum tenue, flaccidum simul pro-. 
pendet» 

Ohs^ Taenia obtusata Vespertllionls murlni 
n. 59. dicta ab ista valdopere differt, forsanque 
Taenia Vespertlliohis auriti n. 94. inter dubias 
enumerata ad alterutram pertlhet, nisi Vesper- 
tilionibus , uti plurimis mammalibus, Taenia 
tam inermiS) quaiu armata est, quod tempus do* 
cebiti 

84» Taenia multistriata B, 

BremseruS speclmina nonnulla mlsit^ , In in- 
testinis Colynibi minuti reperta, quae cum descri- 
ptione mea Ent.II. 2. p. i83. n. b^. oblata exasse 
cohveniunt. 

NiTzsCHius duo speclmlna mandavlt eadem 
In ave Augusto mense reperta, valde contracta, 
an forsan viva spiritui vini immissa? Hisce col- 
lum capillare evanuit et antica pars crassiuscuU 
et rugosa appareti rellqua pro more, 

Taenla capillarls n. 46. huc forsan referen- 
da. A reliquis distinctissima, etiam ab insequen. 
te, quam conferas» . - — 52? — 

85^ Taenia iiiflata B, n. sp, 

Arn. Bkemse«. specimina complura mecum 
jCOinujuiHfavit in inttstinis Fiilicae aCrae reperta, 
UKUm ad tres poUiceS longa, parte anteriore ca- 
pillari fere polJicem longa, plana, posteriore cras- 
siuSculai diias tertias lineae partes lata, 

Caput magnumj obovattim aut fere clava- 
tuhi; oscidis brbi.ularihus magnis anticis; rostallo 
valiclo, subglobosoj apice uncinorum reflexorurn 
corona siinplici armafo. Collum longurn, tenuisr , 
simumi passiin in nonnullis inflaturn, ut bis lo- 
cis triplo crassius sit, Arbiculi priores longa se- 
rie brevissimi et angustissimi; tum majores cito 
increscentes, quo iit ut parS capillaris i rellqua 
saepe maxinie distinguatur et huic addita vide« 
atur. Articuli bnnnes reliqui brevissimi, angu. 
lis posticis acutis, brevibus, jposteriora versus di- 
rectis» 

^artis latloris, hunqiianl autem latissimae 
et d^rassissimae, articuli lemniscis instructi unilate- 
ralibuSj tenuissiuiis, saepe articuli latitudinem su- 
perantibus» Conf. Taenia scolecinl ri. 93, 

Articuli ultimi crassi repleti ovis quorum 

velamentum ejcternum utrinque in diverticulum 

excurrit longissimum et tenuissimum, tenuius 

quidem ac in alfmlbus observavi; conf. Taeniam 

. variabilem n. 28- et porosam n. 90. 

Striae colli quat*uorj corporis quinque lon» 

gitudinales fuscae. Loca colli inflata aliis in Tae- 

Hf, . niis nunquam vidi. "Speciei praecedenti haec 

valde affinis est, capite tainen> rosteilo, lemniscis 

satis disrintta. 

36. Taenia sinuosa R. 

Am NixzscH specimen misit in Anate Bo' -«. 528 — 

scliade fera Julio repertum, postice lineam supe 
rans, cum descriptione mea Ent. II. 2. p» 184. n. 
68. oblata cpnveniens praeter uncinos rostelli ob- . 
scure tantum exhibitos* 

An Taenia laevis n. 42. huc referri debet? 

ig^. Taenia trilineata Batsch» 

Hujus specimina inermia olim tantum vide- 
ram, ut Ent. II. 2, p. 136, n. 38. iater. inermes 
enumeraverim, Clariss. FRbEi.icii (Naturf. 29. p, 
S4. n. 46, Tab. 2, Fig. 21, 22. Taenia longirostris) 
ipsam quidem armatam suspicatur, sed uncinulos 
iion vidit, unde rostellum subinerme vocat. Est 
tamen armata, quod specimina me docuerunt ab 
am- NiTZSCHio in Anabis Boschadis Jerae intesti- 
nis coecis Junio et Novembri reperta, quae sub 
nomine Taeniae furcigerae sibi dictae velT. lon* 
eirostris Froei-ichii mecum ccmmunicavit. 

B-Ostellum cylindricum, elongatum-, apice un- 
cinis longiusculis tenuibus armatum. Articulorurti 
apices postici reflexi sunt. Reliqua cum descri- 
ptione olim i, c. data conveniunt. 

gg. Taenia undulata R* 
Froelich (Naturf. 29. p. 8l. n.45.T. undula.) 
m Intestinis crassis Corvi Coracis repertam obi- 
ter describit, et cum Taenia confundit in Anatis 
Boschadis ferae crassis bhvia. Taeniae Coracis 
unum cum dimidio ad quatuor pollices longae 
fuerunt. 

Cel. NiTzscH specimen mecum communici- 
vit in Cornice Martio mense a se repertum, duos 
cum dimidio poUices longum, antice lineae ter- 
tiam partem, postice sesquilineam latum. 

Caput quadratum, antrorsum rostellum emit* — 529 — . 

tens, cujus unclnulos obiter tantum vldi. Collwn 
nullum. Articuli ad unum omnes latitudine lon- 
gitudineni superant, Lemnisci non aderant» 

89. Taenia Serpentukis Sciirank. 

Haec et praecedens cum lu Catalogo Vien- 
nensi typis impresso conjungantur, specimina 
niea sedulo iterum^comparavi, sed distinctas esse, 
denuo obseivavi. Differentiae specificae in /Syn- 
opsi p. 167. oblatae idem probabunt, 

90. Taenla porosa R. Tab. 5 Fig. 7. g. 

Speciei insignis a me in Laro cinerario re- 
pertae Ent. II. 2. p. ipo. n. 71. Tab. X. Fig. i» 
descriptionem dedi, quam ajiis speciminibus ab 
am. Brzmsero acceptis iiunc augere ciatur. 

I. Plurima primum liuc refero in Laro mi- 
mito inventti, formae variae. 

Majora specimina aliquot pollices longa,- 
caplte orbata, articulis prioribus brcvibus, inox 
longa serie elongatis, conicis vel infundibuJifor- 
mibus, vel tandem carapanulatis, reliquis sub- 
quadratis, t)revioribus quam latis, angulis ob- 
tusis. 

Alia specimina, multoque plura, exiguCf tres 
ad quinque lineas longa; cc/^/^e subrotundo; oscu» 
lis magnis (qu^e speciei nomen dederunt); ro- 
stello conico iufra apicem armato ; saepeque fo- 
ramen capltis vidi, in quod rostellum retrahitur. 
Collum antice latum, tum tenuius, breve. Arti- 
^uli plus minus breves, irregulares, passim inter- 
xupti. 

Inter speclmina Illa quaedam adsunt candi. 
dlssima, lata, partera Taeniae posticam lantum si- 

Ll — 530 — 

ftentia, quae nudis oculis muco obducta videren- 
tur^ Re auteni attentius et microscopii ope exa- 
minata, articuli iili ovis repleti ad latera et prae- 
sertim angulum posticum versus utrinque hiablaiit 
et ova fundebant maxima, quae Tab. 3, FigVy^S. 
delinata dedi. Horum velamentuin externum 
. transversum elliptico lanceolatupi, saepe in dive^- 
,licula tenui^ abiens, tunica ovi secunda rotHanda 
triplo et quod excurrit latius, longiiudine autem 
media illam parum superaris; tertia autem, tunica 
sive intiraa globosa est uti secunda, sed hac mul- 
to niinor, Varia ova his similia sed rtiinora pas- 
sim tetigi, de quibus Taeniam variabiiem n. 28. 
€t T. inflatam n. S5* conferas.' 

2. Specimen in Z>aro /"Hrro repertum accepi, 
illis simile, sed capite destitutum, ' 

3« Aliquot specimina in Laro ridihujido le- 
cta. Horum aherum bipollicare, capite instru- 
;ctum, quale olim delineatum dedi, et praeceden- 
tia conjungens. Arbiculi subquadrati pone angu- 
lum anticum foramina vage aherna exhibent, 
quorum plurima lemniscinri brevem, aCutum, an- 
irorsum directum emittunt. 

(Cum hisce specimen simul aderat Taeniae 
variabilis, capite rotundo, rostello tenui, collo et 
articulis prioribus brevissimis, reliquis longis et 
angustis instructum, ut Laro praeter T, armatam 
(porosam) etiam inermis (variabilis) adesse vide- 
aiur.) 

4. Taenia Lari cani ab ain. Braun reperta, 
inter dubias n. 136* collocata, forsan Taeniam 
porosam capite €voluto ais,tit-, quale observare 
mihi nondum contigit» — 531 — 

gi. Taenia crateriformis Goeze, Tab. 3. 
Fig. 9. 

In Pici virldis intestlnis Amanuensis noster 
Berolini Junio quinque specimina reperit, qua- 
tuor ad quinque pollices longa. 

Caput rotunduni. Rosteilum cylindricum 
apice globoso, uncinulorum corona (passim ob- 
scura) cincto. Oscula orbicularia magna. Collum 
longiusculum, longitudine varia. ArbicuU anteri- 
ores rugaeformes, angusti; insequentes magis ina- 
gisque distincti, breves tamen; sensim deinceps 
majores, tandem margine postico turaido utrinque 
exstantes; ultimi crassiores, ovis referli, saepe his 
-effusis fere rliomboidei visi, Foramina articu- 
lorum raarginalia opposita. 

Ova hujus Taeniaeglobosa et maxtma sunt, 
singula enim sextam circiter partem areae micro- 
metri, quae vigesimam quintam lineae quadratae 
partem adaequat, sibi vindicant, vel centesimam 
et qurnquagesimam lineae quadratae partem ma- 
gnitudine attingunt. Tunica externa ab interna 
valdopere distat, uti Goeze Tab. 31. B. Fig, ig^ 
satis bene expressit. 

Am. Bremserus etiam specimina misit in 
Tico vlridi reperta, quorum rostellum capitis re- 
tractum est, quae ceterum autem cum descriptis 
conveniunt, simul autem explicant, quare Cata- 
logus Viennensis typis impressus Taeniam cra- 
teriformem ad T, crenatam, neque hanc ad illam 
refert , quod ipse praefero. Specimina enim 
Musei caesarei rostrum armatum non protulerunt, 
quod ipse vidi. 

Cel. Treutler in Upupae Epopis abdomine, 
circa renes, Majo mense Taeniam reperit com- 

Ll 2 — 532 — 

plures pollices longam, caplte destltutam, ovarlis 
autem et reliquis notis huc facientem, quam be- 
nevole mecum communicavit, 

92. Taenia longirostxis B., n* sp. 

1 In Glareolae atistriacae intestino summo 

Arimini Aprili Taenias et Taenidlas ofTendi im- 
motas, calida uflusa reviviscentes, motu illarum 
cito evanescente, liarum satis diu remanente. 

Taeniolae multae adfuerunt, duas ad qua- 
tuor lineas long^ae. Harum capub varium, raox 
cordatum, mox fere pyramidatum; osculis orbi- 
cularibus, passim etiam oblongis* Rostellum mox 
simplex, teres, longum, acutum, mox nodulo in- 
structum uncinorum corona armato» Collum bre- 
vissimum» Articuli priores brevissimi; reliqui 
parum majores, latiores quam longi, vasis qua- 
tuor longitudinalibus. 

Majora specimina bi-vcl tripollicaria, capito 
Ct priore corporis patte destituta articulos anticos 
subquadratoS) insequentes campanulatos, tum in- 
fundibuliformes, deinum elongatos, passim fere 
parallelipipedos obtulerunt. 

Alia specimina, neque tamen completa, ab 
am. Bremsero accepi. Horum cayut subrotun» 
dura, osculis magnis, rostello longo vel longissi- 
mo, sed unelnulis non exsertis, Collum brevis- 
slmura, ArticuU prlmum perbreves, saepe longa 
serie, tum campanulati vel subcampanulati, et taii- 
dem longiores, Neque ovula neque lemniscos 
vidi» 

93. Taenia scolecma R, n» sp» 

Speciei singularis in Pelecani Carhonis in- 
testmls a s@ detectae specimina ^luriaia amt Brsm. — 535 — 

SER misit, unam ad duas cum dlmldla llneas loa. 
ga» angustisshna, 

Capitb corpore duplo latius, polymorphum, 
subglobosum, vel obcordatum, vel parte anteri- 
ore eademque latiore ope stricturae a posteriori 
subovata distincta; tetrastomum, duobus plenun- 
que osculis tanturn in conspectum venientibus» 
Jiostellum saepissime retractum, macula capitis au'^ 
teriore obscuraillud prodente; unico in specimine 
distinctissime asmatum, uncinulis satis magnis* 

Articidi anterioris, majorisf|ue slmui corpo* 
ris partis, brevissimi, piiores rugaeformes; mjar- 
ginibus satis aequalibus, lemniscis unilateraiibus 
brevibus truncatis, mox copiosis, mox potius spar- 
sis, saepius ubique latentibus. 

Posterior brevlssimaque corporis pars arti- 
culis constat et latiorlbus et longiovibLis, mox 
aequalibus, contiguis, mox singulis vcrsus angu- 
los rotundatis et laxius inter se cohaerentibus; 
interdum iisdem altero latere exstantibus et quam 
anterior pars duplo latioribus; semel paucis tan- 
tum hoc modo ahero latere exstantibus et qu:isi 
gibbum ibidem efficientibus. 

Hi ceterimi articuli, qui vel laxius cohae- 
xent, vel extenduntur passimque gibbi fiunt, ovu* 
lis onusti apparent exiguis et rotundis» 

Verniis iste sing^^laris spadici multorum 
florum instar auteriori parte masculus, posteriori 
femineus videtur, ckim aiias Taeniae articulos siu" 
gulos androgynos exhibent , nisi -forte Taenia iii- 
flata n. 85. tt affmes huc pecrnient. P^es ulte- 
riore inquisitione dignissima, iii sectrone sequente 
uberius illustranda erit. — 534 — 

S p e c i c s d u b i a Ct 

101. Taeiiia Myoxi. 

Taeniae in intestinis Myoxi Gliris repertae 
am. Bremseu fragnienta inecum coinmunicavit 
pollicem dimidium ad tres pollices ]onga,^apite 
destituta, articulis instructa breviusculis, versus 
angulos rotuiidatis, passim sed absque ordine an- 
gustioribus, posticis ova rotunda ferentibus, no- 
vam uti videtur speciem prodentibus, Speciml- 
nibus in Museo Caesareo servatis caput pariter 
deest» 

125. Taenia Unguicula Braun. 

Am. Bremser fragmentum Taeniae in inte- 
stinis Ardeae Ciconiae repertum misit tripollicare, 
capite destitutum, et speciminibus in Mus^o Vien- 
nensi servatis hoc pariter deesse, simuJ adnotavit. 

Articuli fragmenti nostri priores satis longa 
serie longi, antrorsum angustati, posteriora versus 
increscentes, margine postico valde tumido, an- 
gulis utrinque exstantes; bi sensim in subcampa- 
nulatos abeunt, foramihibus alternis instructos; 
ultimi laxe cohaerentes, subquadrati, aut sublu- 
nati, margine postico exciso, angulis posticis re- 
flexis. 

Fragmenta Taeniae in Ardeae cinereae inte- 
stinis ab am. Braun detecta, et Ent. II. 2. p, 207. 
n. 97. descripta eandem speciera efficere viden- 
tur. In Appendice duae novae Taeniarum spe- 
cies in Ardeis BrasiJianis repertae dicentur, qua- 
rum neutra liuc facit. 

137* Taenia Tadornae. 

T. Tadornae: plana capite quadriosculari, 
medio aculeato. Zool. Dan* Vol. IV. p. ^i.Tab. 
148. Fig. B. I. 2. •^ 555 -^ 

Inter mmimas liujus generis. Corpus le- 
'j-uale. Caput truncatum, angulatum, osculis qua- 
tiior majoribus in angulis, aculeo brevissimo in 
centro capitis. Segmenta corporis brevissima, 
utrinque poris evacuatoriis in angulo antico. 

In intestinis Anatis Tadoniae invenit Abild- 

GAAUn. 

Quae Zoologia Danica refert, verbotenus 
reddidi, iis autem species minime efficitur, Al- 
tera figura teste Taenia semipollicaris fuit, et se- 
cunduin alteram virginea et integra fuisse vide- 
tur, nam ultimi articuli rotundati foramen est 
medium terminale, Foramina ceterum opposita, 
quae speciem novam arguunt, ligura illa male 
redduntur, non enim vere marginalia sunt , sed 
ad latera marginis utriusque in latere Taeniae in- 
feriore occurrunt. 

Speciei ulterior expositio Helminthologis 
Borealibus incumbit. — 556 — - oooMOi a o w« o » i !a <3 «oo>c»ooo«oc3>c»e» i3oo ioi o dc»a- Ordo V. 
C y s t i c a. 

Genera huc facientia plurimis quidem notis 
ad Cestoidea referri possunt, vesica fameu cau- 
dalL et vivendi ratione nimis ab his distant, quo 
minus conjungi possint» Cysticercus fasciolaris ve- 
sica caudali abrupta pro Taenia facillime imponl 
potest, et tantillum aberat, quominus ipse tali 
sptcimine in collectione Brasihcnsi occurrente in- 
ductus fuissem; differt tamen essentialiter, nam 
articuli non evolvuntur, neque unquam ovaria 
vel lemniscos in iisdem observavimus. Eadem 
Coenuro, egregius adhuc, quoad figuram probaa- 
tur. Hujus enim venniculi, Taeniis proximi, toti 
inyerti possunt, quod ilhs articulatis nunquam 
continget. Hicce tamen Character Omnibus Cyr 
sticis vix communis est, de Cysticerco fasciolari 
sahem, num inverti possit, merito dubitatur. Echi- 
nococcus fere nihil nisi Taeniae caput sistit, 

Praeter illos in Entozoologia varii vermes 
Aliorum auctoritate male ad Cysticercos relati 
sunt, qui vel ad Triaenophorum, vel ad Botiirio- 
cephalos, vel ad Taenias pertinent, hisque in Syn- 
opsi nunc redditi sunt. IIU autem CuviEa no- — 537 — 

vum genus detexlt", Cestoideorum alteri, Tetra- 
rhyncho scilicet, proximum; dumhocautem apice 
caudali in vesicam abit, corpus certe etiam in- 
terua rauta^um est. Hocce genus, cel, viro Flo- 
riceps dictuni, quod nomen retinui, at graece 
reddidi {Antliocej^Jialus), lacunam systemaiis natu- 
ralis replct, alias genera Taeniarum solumniodo 
aeraula, nunc auteiu etiam Tetrarliynchis et Bo- 
thriocephaHs (rhynchcbothriis) analoga offerentis» 
Hos quidem a cel. viro pariter ad Floricipitem 
revocatos, utpote articulatos, neque cysticos, re- 
scidi, 

Genus XXVII, Anthocephalus. 

Species omnes a me huc bene relatas esse, 
nullus contenderem, nullam tamen absque exa- 
mine, quoad fieri potuit accurato, huc retuli, Ut 
modum, quo vesicae cauda immissa sit, cogno- 
-,scerem, diuturno labore opus fuit, sed in specie 
prima, rem eatis perspectam me habere, persua- 
sus sura. lilustris Cuvier ipse rem admittit, sed 
dubiam reperit, speciemque sacco membranaceo 
involvi refert, qui quoquo modo corpori connexus 
videatur (qui paroit tenir a. son corps d'une ma- 
niere quel({uonque). 

!♦ Antlioceplialus elongatus R. n. sp. Tab* 
5. Fig. 12—17, 

I. Duorura Orbhragoriscorwn Molannn Julio^ 
Neapoli examinatorum hepata verniibus vcsicu- 
laribus totam quoad superficiem perreptata reperi, 
quo gyri albi ])ellucerent, qui interna taraen etiam 
penetrabant, longissimi, et diffitillime integri ex- 
trahurKur. -^ 558 ^ — . 

Majt^rls imuper Orthragorlsci aschici inter- 
stititla inter; intestina vesicis duris et elasticis, pol- 
licaribus, vel sernipollicaribus passim repleta et 
tela laxa^ revincta; quae vesicae facile integrae 
solvuntur. 

His apertis vesicae tenerae j utplurimum cla- 
vatae, pollicares vel sesquipollicares-, superne duas 
liueas transversim emetientes, vivo motu vigen- 
tes in conspectum veniunt. Accuratius inspectae 
in utroque latere vas longitudinale serpentinum ex- 
hibent, quod iji alpice crassq convenit, loco pel- 
lucido ni fallor perforato. Vesica aperta humo- 
rem tenacem, substantiae oculi vitreae analogum, 
et vermen, quem, ni cautus sis, pro Telrarhyn- 
cho habebis. 

Capiib Tetrarhynchi bothriis duobus ovali- 
bus, lineam longis, et proboscidibus quatuor re- 
ctis satis validis, lineam superantibus; collum ul- 
tra seplem lineas longum teres, lineam crassum; 
corpus discretum, deprcssum, aeque longum, 
apice postico perforato. 

Vesica autem majori diligentia aperta, ver- 
mem eacum cohaerere, et eo quidem loco quo 
apex posticus perforatus videtur; ut illa ex fove^ 
vesica replicata eundem involvat. Inde etiam 
vesiculae motus explicatur. 

Vermes hepatici specie non differunt, sed 
loco opportuno,*^ in hepatls molli substantia valde 
pi-olongantur, neque vesica dura adest. Alterum 
specimen sedeciiu pollices longum est. 

^uae praegrediuntur examen me docuit 
Neapoli institutum; Berolini autem, ut icones 
pararentur, entozoa iterum. sollicite observavi, et 
vesicam internam duplicem esse vidi , laminis 
pluriraam partem sibi incumbentibus, et circa ver- — 539 — 

mis caudatn facilius separandis» Intima oblonga 
cst vesica caudalis, et clavata huic exterior. Inde 
etiam explicatur, qui in hepate absque vesica ex- 
tiipa dura verm^s persistere possunt ; duplici 
ei^m gaudentibus motus liber conceditur, licet 
vesica externe adhaereat. In recentibus^'autem la- 
minae certfe' valde ^ibi inhaerere possunt, ut inier- 
nam Neapoli praeterviderim, 

2, In Cejitronotr glaiici vix pedalis abdomi- 
ne Neapoli JuUo mense cystidem reperi cylin- 
dricam sex lineas longam, fere Jineam latam, tur- 
gidam, pellucidam, sltero line opa^o^excepto, qui 
caput retractum arguebat, c^uod tamen extricare 
non licuit, 

Caiendis Augusti autem ibidem Centrono- 
tus tres cum dimidio pedes longus allatus est, 
cujus in abdomine specimina inajora reperi et 
omnino eadem, ac quae aliquot ante dies in Or- 
thragorisco invenerara, ut de his nulluiu dubi- 
um sit. 

3» In Sciaeiiae Aquilae mesenterio Neapoli 
Junio duodecim et quod excurrit reperi hydati- 
des, tres ad undecim lineas longas, unam ahe- 
ramve latas , utrinque obtusas. Tunica externa 
albida, mesenterio ope cellulosae revincta, firma 
et elastica, qua aperta etiam hydatides formam 
suam retineant. Externa tunica prudenter aperta 
aqua nulla elTluit, sed nova in conspectum venit 
hydatis candidissima, pellucida, altero extremo opa- 
ca. Pressione adhibita aqua ex eadem exsilit 
limpida et macula illa opaca in corporis capitis- 
que speciem evolvitur. Cysticum t.%SQ. vermem 
evictus quidem, sed dum hunc ante Anthocepha- 
los Molae et Centronoti observavi, de genere 
dubius fui. ]Sunc hoc quidem certum est, num €adem autem sit Anthocephali species, contftn- 
dere -non possum, magnitudo tamen eandem esse 
suadet. 

Obs. Quem ilL Cuvier (Piegne Animal T» 
rV. p. 190. Tab, XV. Fig. i. 2. Floriceps) deli- 
neari curavit, cx hepate Orthragorisci Molae de» 
sumtus, et utique noster est. Quera p» 45. autem 
habet, BothriocepJiqlus corollatus, huc non perti- 
net, utpote articulatus, vesica caudali destitutus. 
Cel. Viri genus proprie Bothnocephalos rhyn- 
chobothrios complectitur, ita ut p. 4"^. Tetrarhyn- 
chos a Floricipite minori articuiorum copia di- 
stingui tradat, neque vesiculae caudalis, neque 
An.tliocephali nostri (paucis articuhs' constahtis) 
inentionem faciat, ut hunc serius detejcisSQ vi- 
deatur. 

2, Anthocephalus gracilis R» n. sp» ' 

Scomhri Rochei Rissonis peritoneo intestlno- 
rum vesiculas inhaerenLes reperi Neapoli Junio 
jnense. Harum rnajor lentem superabat, reliquae 
lineam haud attingebant, duphci constare visae 
luiiica. Julio insequente iterum Scomhrum Ro- 
chei secui, compluribus et majoribus hydatidibus 
obnoKium, praesertim testiculis, sed etiam peri- 
cardio et ^eniriculo laxe adhaerentibus, lineara 
nd "uatuor cum diinidia lineam longis, his ultra 
Jineam crassis» Vermes jtres ad sex Jineas lon^i 
sunt. 

Tunica h^^datidis extima firma, saepe splen- 
dens, aut coloris grisei; secunda tenuissima, se- 
«tione praecedente praetervisa ; tertia minus te- 
lutis, candida ceterum uti secunda, oblonga, utro. 
que apicft intruso (quo perforata videretur} aqua 
limpidissima repleta. Haec est vesica caudali? — 641 — 

Anthocephali mox describendi, qui tamen pressi- 
one adhibita, non e>; altero apice, sed e:: vesica 
medio rupta einissus est. 

Capiit bialatum hothriis auricularibus, pro- 
fundis, utrinque solitariis, postice distantibus, mu» 
tabilibus; iirohojcidihiis quatuor dense aculeatis» 
Colhnn tcres pcstcriora versus parum increscens, 
intus reccptacula proV.osciilum continens, quaere- 
tractae per coUum translucent,' Corpus colli lon- 
gitudine, sed tenuius, ceterum cum eodem conti- 
nuum neque articulo separatum, apice postlco cuia 
yesica caudali cohaeret, qua araefa distincte per- 
foratum est, margine foraminis prominulo, mu- 
tabili. 

Versus finem Julli Ncnpoli eandem omnino 
speciem in mesenterio Bramae (Spari^ Raji of- 
fendi» 

5, Anthocephalus Graniilum R. n. sp, 

Carancis trachuri ventriculo et appendicibus 
pyloricis carpuscula plurima fuscescentia, lentifor-. 
mia, lincae dimidiam tertiamve partem diametr© 
aequantia adhaerere vidi, Arimini, Aprili mense» 
Ibidem aliquoties Majo in abdomine Spari Alce^ 
diuis copiose, et minori copia Neapoh Julio in 
mesenterio Scombri Coliae majoris olfendi. 

Tunica externa fuscescens facile secedit, tura- 
que saccus albus compafet firmior, dilficiiius ape- 
xiendus, granulis quasi repletus, Quo aperto vef» 
mis sistitur exilissimus, albus, vividissimus, gra- 
nulosus. 

Caput cordatum suh motu holhriis quatuor 
instructum videtur, dein tamen verme immoto, 
horum tantuni esse duo, didici. Froboscides lon- 
gae uncinis ternis verticillatae , /caox retractae et — 542 — . 

per collum translucentes, mox exsertae. CoUum, 
oblongum, capite multo. tenuius, mox laeve, mox 
longitudinaliter costatum. Corpuf ovatum aut 
obovatum. 

Obs, I. Am. Olfers ^eandem omnino spe- 
ciem sub Tetrarhyndii (in Scombri parvi cujus- 
dam abdomine lecti) nomine misit» 

Obs. 2. Nexum Iiujus verinis et vesioulae 
amblentis non vidi, ideoque diu pro Terrarbyn- 
cho habui; ob hydatidem duplicem (aut forsan 
triplicem) tamen dubius huc retuli, cum Tetra- 
rhynchi vel liberi, vel inter tunicas simplices aiit 
tubercula inclusi occurrant, ideoqi^e cystici dici 
nequeant» 

4 Anlhocephaliis macrourus R. n. sp. 

Am. AB Ojlfers specimina in Spari Luslta- 
nis Cherubinho dicti hepate inde corroso, et (vel ^ i. im^« libera? vel) in hydatidibus inter viscera occurren- _*' 
tibus Julio et Augusto in Brasilia reperta, horum 
que icones benevole mecum coramunicavit, 

Caput bothriis quatuor distinctis, subova|(^^ 
concavis, singulis apice proboscidem emittentil)us 
longam, -uncinis ternis spiraliter positis arhaatam. 
Collum longum, capite tenuius, proboscidum th&. 
cas translucentes continens, abiens in c orpu s hre- 
ve, ovale, in quod caput et coUum retrahi pos- 
sunt, quodque vesica caudnli terminatur cylindrica 
longissima, duos circa pollices longa, dum re- 
cepraculum aliquot (tres) llneas adaequet, neque 
reliqua pars pollicem dimidium attingat. 

Obs. I. Amicus vermem, sibi Tetrarhyn- 
chum dictum, pro Cuvxeri Florlcipite habet, cui 
certe affinis est, sed a quo tamen diversum esse 
descriptio speciei primae, dibothriae etc, docet. t^« -— 545 — : 

Ohs» 2. Idetn "'Amicus aliquot specimina Iri 
abclomine Triglae Jascial:ae Augusto raense in 
Brasilia reperta una cura horum iconibus misit, 
de cjuibus utrura^ huc faciant, an propriam si- 
stant spcciem, incertus sum* 

Bothria quatuor videntur (neque duo bi- 
loba), ovalia, exigua, contracta et convexiuscula; 
prohoscides quales priores uncinis ternis spirallter 
armatae. Capitt: lineam superat, Collum duas 
circiter lineas longura, teres. Corpus lineam su- 
perans ovale, Vesica caudaUs collapsa, depressa, 
cum toto verme ope spiritus fuscescens 'red- 
dita, sesquipollicaris vel cuni'to{:b Verme bipoi- 
licaris» 

, 5. Antbocephalus interruptus R. ri. sp. 

Am. AB Olfers specimina in abdomine Tri- 
chiuri lepturl hepati et intestinis adhaerentia Octo- 
bri inense in Brasiiia reperta, uti illa priorum, 
pro Tetrarhynchis dedit, certe hydatidibus inclu- 
sa, quas non transmisit. 

Vermes albi, pollicem dimidium longi, ca^ 
pite hothriis quatuor ovalibus expahsis, ad prae- 
cedentem speciem in- Sparo repertam maxime ac- 
cedunt. Proboicides ejusdem indoiis. CoUum te- 
nue breve; corjms ovatum breve ope partis te- 
nuioris in vesicam caiidalem oblongam saepe con- 
strictam abiens. Specimini, cujus proboscides re- 
traclae sunt, collum vix in conSpectum vehit, 
sed totnm corpus absque ordine saepius constri- 
ctum est. 

Amicus speciem istam a praecedente vix 
diversam credit, ego tamen neque fn hac neque 
in prioribus vesicam caudalem tali modo inter- 
ceptam yidi» — 544 — 

G €nus XXVIII, C y si i cer cus, 

Species genus hocce constituentes minus nu- 
merosae, scd op(ime convenientes videntur» Ouem, 
oljm minus evolutura adeoque inermeni reperi, 
Cysticercum fistularem, dein eodem modo ac re- 
liquos armatum vidi, ut illud etiara discrimen tol- 
leretur. Qui maxime difFerre videtur, Cysticer- 
cus Delphini, nondum satis exploratus est, for- 
san autem iiovum genus efFormat, qua de re jl- 
lum exponendo sermo erit. 

Num Cysticerci vesica caudalis obliterari 
possit, quaestio me judice negari debet, ut spe- 
cies Zedero Vesicarias dictas me recte suppres- 
sisse et ad Trlaenopliorum, Botbrlocephalos et 
Taenias a|pandasse, mihi videor. Si Cysticercus 
lieporls variabills n. 13. dictus huc vere perti- 
iier pars ejus postica, mihi compianata visa, certe 
tamen vesica collapsa erit. Habitus hujus vesi- 
cae caudalis maxime alienus in Cysticerco crispo 
n. 8« occurrit. Passim autem duae conjunctae Cy- 
sticercum bicipitem effingunr, cujus rei exempla 
species tertia, quinta et octava offerunt, 

1. Cysticercus fasciolaris R. 

Eandem omnino speclem in Bluris Habti 
hepate in Brasilia repertam am. Olfers trans« 
mislt. 

3, Cysticercus fistularis R. 

Specimen Entoz. II. 1- p. 2i8- n» 2. descri- 
ptum uncinorum coronam non exhibuit, Majo 
anni 18IT. autem aliud in Rqui abdomine in 
Schola Veterinaria Berolmensi rtpertum est, 
quod cfch RKCia.EBEN pro sua in me benevolentia — 645 — 

recens mecum Gommunicavit , solito more aJC' 
matum. 

5. Cysticerciis tenuicollis R» Tab. 3. Fig. tg. 

Synopsi jam typis impressa speciem hanc in 
mesenterio Simiae Maimonis Januario, et Febru- 
ario in abdomine Siniiae Aj$;ulae reperi. 

Specimen in Maimone occurrens, tavumj 
vesica externa globosa liberatum- et calidae im- 
missum, inotus vulgares edidit, tres pollices lon- 
gumi visictt vaudali collapsa basi duos polliceS 
lata. Corpus, sive pars rugosaj angusta, tenuis, 
quatuor tantum lineas longum. Caput tetraeo- 
iium osculis et rostello vulgari modo comparatis 
nigricantibus. Collum brevissimum, neque tan- 
tae tenuitatis ac in Cysticerco vitulino» 

Specimen in Aygula obvium vix Sesiqilipol- 
licare, vesici caudali tiirgida octo lineas lati; 
Reliqua exacte prioris, etiam coronae et osculo- 
rum color nigricans. 

Aliud oblatum est iri Simide cujusdam me- 
septerio repertum, praeter opinionem curiosume 
Dum enim vesicam exteriiaui aperio et Cysticer- 
curh extraho, hujus cystideni caudakuil valde la- 
tam nliror, sed re attentius inspecta, iJlum hici' 
pitem invenio, qualenl Tab. 3. Fig. 13. sistit, 
IJtrinque Scilicet corpus cOnspicitur rugosum in. 
vesicam abiens, ut hujus rei nulhim sit dubiurri 
licet capita in speciraine diutius Spiritu vini ser- 
vato extricare non contigerit, 

In Museo Viennensl specimen servatur in- 
ter diaphragma et hepar Simiae Sahaeae repertum 
quod itre triceps videtur, sed pars magis produ- 
cia, corpus maximum mentlens, indurata et irre« — 546 — 

gularis €St, rellquae minores vero pamm promi- 
nent, ut rem dubiam relinquam» 

Am. KruG specimen magnum dedlt in ab- 
domine Sciuri vulgaris a se repertum, huc omni- 
no referendum; et am, Ailbers nuper duo trans- 
niisit in Cervo Tarando sibi obvia, quorum qui- 
dem caput extricare nequeo, quorum auteui ha- 
bitus omnino idem est. 

4« Cysticercus celliilosae R. 

' Nonus vertitur annus, ex quo cum Collega 
conjunctissimo, ill. Knape, theatro anatomico Be- 
rolinensi praeesse contigit, in quo singulis annis 
circa ducenta et quinquaginta cadavera huniana 
secantur, quorum quaterna aut quina quotannis 
Cysiicercum Gellulosae plus ininus copiose offe- 
runt. Utplurimum cadavera Leucoplegmaticorurn, 
neque tamen Ascite vel Anasarca laborantium, 
illi obnoxia sunt. Plerumque in musculis, v. c» 
glutaeis, i-liaco-psoa, extensoribus cruris, sed etiam 
licet rarius in cerebro occurrunt. Semel mulie- 
ris adipe flava tenuiore abundantis cadaver a no- 
bis dissectum est, cujus musculi plurimos, et ip- 
sae cordis trabeculae, quas sollicite hunc in finem 
examinavi, tres exhibuerunt Cysticercos; ipsius 
autem cerebrum, quod in Museo Regio Anatomico 
servandum curavi, pariter illis scatet, ut in cor- 
pore striafo, inqiie medulla oblongata aeque be- 
ne quam inier gyros et in- substanlia medullari 
cccurrant, Symptomata, quae Cysticerci praesen^ 
tiam in vivis prodant, ex defunctorum historia 
morbi enodare, hactenus non concessum fuit, 

Viri ceL Himly Universitatis Gbttlngensis, 
et Fi,ORMAN Lundensis Professores meritissimi 
cundera Cysticercura La homine observatum iliw- ^ 547 — 

sirarunt, hic etiam de suillo egregia retulit, de 
quibus ]SIantissae pars tertia bibliographica con-. 
sulatur. 

Dilectiss. jBremser aliquot specimina misit 
in SimiaCepho reperta, et illorum viginti in ejus 
cerebro, sex ad octo autem inter capitis muscu- 
los occiirrisse, simui litteris niandavit. 

Cysticercum humanum nunquam vivum re- 
peri, ised saepe recentissimum, et dumnicxlo spi- 
ritu non contractus est, caput ejusdem leni intet 
digitos pressione, a Corpore antrorsum directa, fa- 
cile semper elicitur. Nullum ejusderii ab illo Si- 
miae et Suis discrimeii videp. 

DoEBELius in Practica Vehatoria (Ed. III. 
Lips. fol, 1783« P« 24. b.) sues feros Cysticercis 
sive Finnis destitui, forsan primus cohtehdit, quod 
dfcin pro certo habitum est; sed ceL J. Fr. Nie- 
MAKN (Handbuch der Staatsarzrieywissenschaft. 
Th. li. Leipz. I813. 8» p. 366.) sues feros illis 
pariter obnoxios esse refert, et ni' fallor eandem 
rem etiam ahbi legi, rationi maxime cohsentanei 
am, aliae eniiri ferae hydatidibus non carent, 

5» Cysticercus longicollis R» ri. sp. 

Specimina complura in Muris arvalis tho- 
race reperta Bremserus mecum communicavit, 
quoriim pauca caput collunique e^serta obtu- 
lerunt, 

Capnt discretuiii, osculis brbiiiularihus an- 
gularibus, rOstello brevissimo lato, uncinulorum 
validorum corona duplici armato. CoUum capite 
corporeque tenuius, quam hoc lohgius, ijum ca- 
pite lineam lohgum, depressum. Corpiis rugo- 
sum, flaccidum, reliquo verme obscurius, fere 
gianulis refertum visum, sed apertum tameij ovula,. 

Mm 3 — 548 — • 

non exhibens (qualia etiam in reliquis hactenus 
desiderantur speciebus), lineam dimidiam et quc>d 
excurrit longum, vesica caudali angustius, depres- 
sum, Vesica candalis maxime variabiJis, utplu- 
rimum ovalis aut subglobosa, ad duas tertias li- 
neae partes longa» Interdum vesicae unus aher- 
ve appendix brevis posticus est, et in Museo 
Viennensi specimina etiam vidi, quorum vesicae 
caudales parte postica confluunt, quo vermis hi- 
cejjs efficiatur. 

Vidi etiam icones elegantissimas in Museo 
Viennensi paratas, speciem hanc lepidissimam 
egregie illustrantes. 

6* Cysticercus pisijformis Zed* 

Froelich (Naturt* 29, p. 75. ri» 42. Hyda- 
tula pisiformis) speciem hancce copiosissime Ju- 
lio mense in Leporis plurimis partibus repeititj 
hepate, puhuone, liene, mesenterio, ovario, ute- 
ro etc, 

7. Cysticercus sphaerocephalus R. n. sp. 

Hujus tria specimina in Museo Vicnnensi 
vidi, in Lemuris Mongoz variis abdominis pairti- 
bus lecta. 

Primum in ejusdem omento repertum, ni 
failor, bipoUicare, caput exhibuit rotundatum, an- 
tice valde convexum, neque pro rehquarum spe- 
cierum more tetragonum antice complanatum. 
Oscula orbicularia simul ab uncinulorum corona 
magis retrorsum cedentia, ac iihas fit» Corpus bre- 
vissimum rugosum, capite parum longius. Vesicd 
caudalis maxiraa, oblongo-ovaHs. 

Specimen alterum quatuor pollices et octo 
Uneas longum, ^uod vesicae urinariae «idhaesit; — 549 — 

caput quoqi^e rotundatum et antice tantopere con- 
vexum, ut fere conicum diceres, exhibuit; idem 
tamen versus osciila fere tetragonum factum. 
Vesica caiidalis passim stricturis intercepta» 

Tertium. specimen hepati adhaerens, tripol'- 
licare, easdem vesicae caudalis stricturas monstra- 
vit; de capite utpote retracto niliil referre licet. 

XJtrum species insequens distincta, an ku- 
jus potius varietas sit, determinare non ausim. 
In Catalogo Viennensi , tam typis impressQ, 
quam manuscripto conjunguntur» 

S p e c i e s d ii b i a e* 

^. Cysticercus crispus R. 

Habitat in Lemuris 3Iougoz cavo ihGra- 
cis, costarum pleurac inhaerens, Miiseum Vien- 
nense, 

Nihil praeter ScpleceTn tantopere formam 
mutare posse, quam hunc Cysticercum, certe con- 
fitenduin est, dum reHquae huJMS generis species 
maxime simplices sunt et fere nullas yarietates 
exhlbent. 

1. Specimina caput evolutum. sistentia rarl- 
ora, lioc tetragonum; oscula orbicularla angula- 
ria aniica; rostellum vulgare. Qecollo vix sermo 
esse potest. Corpus breye antrorsuin attenuatum, 
pro more rugoSura. Vesica eaudalis vel longa 
teimis, compressa, crispa; vef etiaia brevior et 
simul laiior, in plurimas partes transversas, varias, 
passim ciivisas, undulalas et crispas desinens. 

2. Sptcimina oaput abscondcntia mox: /«- 
minaui pcllncidam p.arvam, polymorpham, v. c, 
sublunaiam, .qua,drangularem, vel cjuinquangula- ^ 550. — 

rem, angulis acutls yel obtusia prosilientibus in- 
structain, hac illave parte maculain opacam (ca- 
put et corpus retractum) exhibentem; mox cor- 
pus longa parte pellucidum, hinc opacum refe- 
Tunt; et qui membranu.las illas crispas vel col- 
lapsas solas videret, pro Cysticerco vix haberet. - 

Duo specimina in Aluseo Viennensi, vario 
tamen luodo duplicata, ita nimirum, ut vesiculae 
basi conlluant, capita (aut potius loca opaca illa 
prodentia, uam ipsa nou -exphcantur) utrinque se- 
motissiuia sint. 

Laminae exiguae saepe unam alteramve tan- 
tum, Vfcl eliam tres, quatuor lineas longitudine et 
latitudine attlngunt. Specitnen majus, cujus mensu- 
ras notavi, capite explicato, octo lineas longum, la- 
tissima vesicae crispae parte tres lineas aequabat, 
Maximum, quod in Museo caesareo vidi, duos 
pollices longitudine excedit, latitudine unam ad 
tres lineas aequat. 

LiOngitudo ista quandarn praecedentis spe- 
ciei similitudinem prodit, omnia reliqua autem 
aliena. sunt, cumque multa animalia duobus ob- 
noxia sint Cysticercis, et facies illa crispa nulli 
praeterea contingat, hanc speciem, donec certi- 
ora exhibeantur, separatim enumerandam esse 
duxi, 

13. Cysticercus Leporis variabilis, 

Aui. Bremser specimina complura misit in 
Leporis, variahilis mesenterio reperta, unam ad 
tres lineas ionga, tertiam. dimidiamve lineae par- 
tem lata. 

Singula corpus sistunt planum mox oblon- 

gum, mox obovatum, parte antica opaca, capite 

, forsan ibidern ciirn p^irte rugosa. retracto, ita ut — 651 — 

corpus planum ^esicam forsan caudalem coUi- 
psara aut pressione mutatam exhibeat. Si Amicus 
non misisset liarum rerum peritissimus , pro Cy- 
sticerco non habuissem» 

i4» Cysticercus Delphini. 

Amiciss. DE Chamisso ex itinere circa orbem 
redux specimina aliquot mihi desideratissima pro 
SLia in me benevolentia attulit, sed spiritu nimis 
debili male conservata, ita ut nihil nisi vesica 
exteroa dura (solito durior et coriacea) restiterit, 
Cysticercus ipse illa aperta difflueret, et unicus 
formam tantum oblongo - ovatam, parte antica 
(corpore et capite retracto) crassa, obiter exhi- 
buerit_, neque spiritum vini fortiorem afFundendo 
hunc servare potui. Cysticerco autem dilTiuente, 
interna vesicae pars filamenta satis longa et tenuia 
contmere visa est, quae microscopio subjecta 
utrinque tenuissime crenulatata, <iut ariiculis ru- 
gaeformibus constare dixeris.. Talia reliquis in 
Cysticercis nullus vidit. Hujus itaque specie§ 
examen maxime commendatum volo. 

G enus XXX. Echiiiococcus. 

Auctores plurimos et egregios, inter quos 
Bremserus eminet, hydatides corporis animalis ad 
unam omnes vivas et animatas vocare video, ne- 
que tamen ab eorundem partibus stare possum, 
Mihi quidem ea tandem hydatis animal vivum 
vocatur, qiiae vitam propriam degit, uti Cysticer- 
ci, Coenuri etc. Quae autem Organisiui alieni (v. 
c. liumani) particulam efiicit, animal me judice 
dici nequit, Mortua non est, quamdiu organis- r- 552 — 

mi partera slstlt, uti etiam ulcus, pustula, fefflore- 
scentia; sed haec ideo non sunt animalia. 

Hydropem saccatum fere quotannis semel, 
rarius bis observo, sed hydatides quas ille offert, 
vitae nuUum signuin offerre mihi videntur, ne- 

que Entozoa in iisdem reperio, sed sedimentuia 
granulosum parietibus hydatidum inius irregulari 

modo adhaerens. Sed Anatomiam patholo^icam 

editurus hac de re fusius agam. .•JUfi 3£! ^ 555 VI. 

Entozoa vel Generis dubiij 
vel fictilia, 

Vermes aliquot Hominis putatitios ki Ento- 
zoologia, uti etiam Synopsi p, I84« retuli, quibus 
novus addi posset, Lurabricus scilicet terrestris 
vulgaiissimus a cL Stiebelio (cujus Diacanthum 1. 
c. ramentum vegetabile declaravi) aegrae adscri- 
ptus, quam magnetice tetigit, et quae majora mi- 
racula adhuc poliicita est, cujus autem fraudem 
dein detectam esse, cel» Doellin&er litteris suis 
ine certiorein reddidit, gui' etiam luitibricum me- 
cum communicavit, 

Medicos juniores artis suae historia non imr 
hui vere dolendum est, omnia enim miracula, 
oranes nugae, omnes fraudes, quibus incurii ca- 
piuntur, ab. illa diu refutata sunt, neque agyrtae, 
circumforanei, thaumaturgi, aliique impostores 
iiostris temporibus vi majori pollent, vel arteiii 
fraudulentam diutius tegunt, sed brevi cognoscun' 
tur, contemnuntur, prosternantur, et ab histbria 
demum rejiciuntur. 

4« Vespertilionis auriti. 

■ • I>uo hujus specimina in Museo Viennerfsi — 554, — 

vidi, pollicarla, teniiissima, caplte obtuso, haud 
tamen satis bene conservato, quo ejusdem fabrica 
pateat. Alterius cauda diffiuebat, alterlus vero 
inflexaj^ acuta, fere cuspidata est» Forsan Stron- 

5. Vespertilionls discoloris, 

Entozoa nematoidea hinc crasslora, illlnc 
tenuiora, in ISfuseo Viennensi vidi, forsan Tri- 
chosomata, sed certi quid efficere non licuit, 

7. Vulpis. 

Am. Bremser Nematoldeum mlsit, in Canis 
Vulpis glandula mesenterii repertum, quatuor li- 
neas longum, crassitiei mediocris, album. 

Capibis obtusi os orbiculare, cinctum, uti 
videtur, papillis cornpluribus depressis, haud ex- 
stantibus. Corpus utrinque, magis tamen antror- 
sum attenuatum, media circiter parte emargina- 
tum, ac si cupula intrusa ^sset. Apex caudae 
papiliiformis brevis inflexus. 

An Strongyli femina? 

g. Erinaqei* 

Am. TiLESius Entozoa singularia mlsit, quae 
in hydatidibus occurrisse retulit costis Erijiacei 
europdei adhaerentibus. 

Cestoidea utrum cy^tica sint, alil dijudicent. 
Vermes sunt complures, duos ad sex et quod ex- 
currit pollices longi, forsan -autem dum plures 
particulae ad ei-Uidem referendae sunt, multo lon- 
giores. Latitudo plerumque dimidiam vei inte- 
gram, passim diias lineas aequat, sed Joca dantur 
quae octavam lineae partem non superant. Sub- 
stafttia pierumque tenuis aequalis, qualis Ligu- — 555. — 

lae avicularls, valde complanatae; sed particulae 
etiam dantur, praesertim quaedam initiales cras- 
siusculae, rugosae, quae talis Ligulae partem haud 
fcvolutam referunt, idque eo magis, cum ejusmodi 
pars apicem acutiusculum vel emarginatum si- 
stat, qualem Ligulae pariter exhibent. 

Cum Mygales vel Soricis moschati vermibus 
olim sub Ligula descriptis, Ent. II. 2. p. 24. n. 
9. nec non Falconis et Strigis vermibus n. ig» 
et 20. infra exponendis, hi forsan conjungendi 
sunt. 

ig. Falconis naevii, 

Synopseos parte impressa Bremserus, entozoa 
misit in oculis et naribus Falconis jiaevii repevtafipri' 
rno intuitu et aliis occupato nova mihi visa, quaa 
idcirco dubjis adderem, postmodum autem , spe- 
cieruin catalogum formando, errorem animadver- 
ti, et illa nihil nisi Filariavi abbreviatam Synops, 
n. 7. Mantiss. p. 210. descriptam sistere, pluii- 
mum autem a Spiroptera stereura n. 2. ib. p. 237 
recedere vidi. Cum haec autem loco dicto in 
Falcone naevio, illa vero in Hlotacilla stapazina 
occurrere relata sit, amicum iterum adii, qui ver- 
mes se a viro accepisse scripsit, ptlles avium iii 
Museo Viennensi referciente, illudque habitacu- 
lurn indicante. Hoc tamen certe aut circa Fila- 
riam, aut circa Spiropteram erronee indicatum 
erit, nam Falco et Motacilla iisdem parasitis vix 
et tali praesertim loco obnoxii erunt. 

Entozoa illa interim describam, cum Fila- 
rla abbreyiata 1, c, descripta feminea tantum 
fuerit. 

Omnia ?pecimina transversim disrupta fu- 
erunt, quod Fiiariis facile, Spiropteris vero haud — 556 -- 

accrderc solet, molHa, alba; masctila sex ad sep- 
tern, feminea octo et quod excurrit lineas longa, 
longitudinis ratione hablta valde trassa. 

Cajjut acutiusculum, ore (fovsan ob cutem 
disruptam) haud bene dignoscendo, Corpiis re- 
trorsum parurnper decrescqns. Cauda niaris spi- 
ram simplicem elficiens, apice brevissimo acuto, 
filo genitali incurvo, alis vix digtioscendis, Can- 
da feminae recta, apice brevissimo, depresso, 
acutp, ante qucru anus. Oviductus arnpli, qua- 
les in Filariis descripsi variis, parique modo 11- 
neis ODScurJs, sive cotyle^onibiis instructi^ quibus 
ova inhaerent, 

ig, Falcoiiis. 

Ani. TiLESius Entozoa misit, quae cum Fi- 
larils circa renes et ovarium Falconis in itinere 
circa orbem Julii mensis d. XXI. reperit, 

Glomus inextricabile vermium aliquot pol- 
lice^ longorum, lineam vel se$quilineam latorum, 
pellucidorum, tenuiurn, Ligulam avicularern val- 
de angustam referentium, altero apice crassiore 
transversim rugoso vel emarginato vel obtusi- 
usculo , altero vero difFluente aut abrupto. 

Summa certe Ligulae afiinitas. Confer spe- 
ciem insequentein, 

20. Stijgis Accipitriiiae. 

Am. NiTzscH se a cl. Naumann, Ornltholo- 
go meritissimo vermes duos accepisse, ante aU- 
qiict septimanas sub pelle hypochondriorum Stri- 
gis accpitrinae sive nisoriae ab illo repertos, ca- 
pyt abscondcntes, litteris mandavit, alterumque 
ainiul transmisit, 

Transmissi lopgitudo c^uatuor circa poliices, — 557 — 

latitudo Ilneam aequat. Caput pari modo retra- 
ctum, ac Ligulis esse solet, apice antico emargi- 
nato parteque hunc excipiente latiore, crassiore, 
transvcrsim rugoso, reliquo corpore laevi, depres- 
so aut fere plano, passim constricto, nuUibi arti- 
culato. 

Hujus, uti prioris et specieruni gen. dub, n. 
8. et 9. suiiima certe cum Ligulis alfinitas. la 
Appendire species dicetur in Ardea cuerulea repen:- 
ta, huc pariter iaciens» 

21. L.ami pomerani. 

Specipien in Lanii pomerani abdomine re- 
pertum am. Bremser misit, fere quinque lineas 
longum, pone apicem anticum duas terfias lineae 
partes, versus apicem posticum tertiam latum, de- 
presso planum. 

Apex anticus angustus, tenuis, brevis, abs- 
que osculis conspicuis; pars insequens latissima, 
tum corpus satis aequale, apice postico obtuso» 
Totum vero articulis obtusis, nondum satis evo- 
lutis, saltem passim minus distinctis divisum» Aii 
Taenia? 

22. Fringillae ^oirLesticae*. 

Am. Bremser septem vermes misit in Ft^ih* 
gillae domesticae ventriculo , cui fortiter inhaese- 
rint, repertos, duas cum dimidia ad tres lii^jeaS 
longos, crassiusculos, in annuli speciem contra- 
ctos, albos, femineos, 

Caput indistinctum, ut niiiil nlsi apex exi- 
guus acutus papilliformis in conspectum veniat: 
corpus subaequale, parte posteriore quam anteri- 
ore magis attenuata; caudae apex acuminatus sex 
individuis exiguus^ septimo valde lusi^nuSf Oe- — 558 — 

sophagns tenuis in ventriculum crassiorein, ob- 
longum abit; leliqua tractus intestinalis non trans- 
lucent» Ova elHptica) parte media oblonga ni- 
grescente» 

Aii femina PliySalopterae ? 

23» Perdicis saxatilis. 

Bremserus duos vermiculos misit in Ferdi- 
cis saxatilis abdomine repertos, alterum duas 
cum dinxidia, alterum tres lineas lorigum, summa 
latitudine lineam aequantes, candidos, 

Caput Taeniae depressum, bsculis scilicet 
(qtiatuor orbicularibus, marginatis, approximatis, 
utriusque lateris binis. Corpus depressum, hinc 
Convexiuscuium, lanceolatum, parte anteriore fere 
articulatum visum, postica tamen parte articulis 
omnino destituta. 

Amicus animalcula ista motus miros iedi- 
disse adnotavit, quae novo generi adscriberet, 
Quam sententiam certe meam fecissem, nisi post* 
tnodum in Coturnice easdeni bestiolas, ipsissimas 
vero etiam in Taeniam transeuntes vidissem, qua 
de re Taenia Linea n, 51, conferatur. Confer 
etiam dubii generis vermes mox describendos ti, 
27. et 2}j« 

27, L^certae viridis* 

Specimina sex in Lacertae viridis tuberculis 
hepatis reperta Bremserus misit, novum forsan 
genus efficientia. 

Vermes unam cum quarta lineae parte ad duas 
lineas longi , tertiam ad dimidiam hneae partem 
lati, depressr, transversim plicati, capite mox sub- 
rotundo, bsculis Taeniae duobus appressis in- 
structo, mox oscuii singula separata et fere pe- — 559 — 

dicellata erigens, ut oculos Crustaceorum refe- 
rant. 

Qui mox enumerabuntur, venniculi in "Lar 
certa niurali reperti, magnitudiae raiuore tantum 
difierunt. 

28. Lacerlae muralis* 

Specimina coraplura in tuberfeulis Lacertae 
mvralis hepaticis obvia Bj^e^.iserus misit, tertiam 
vel diinidiam lineae partem longa, pro ratione 
lata, plana, plicata, ostlolis duobus anticis, exacte 
illa Lacertae viridis referentia, sisd constanter mi- 
nora, ideoque speciem propriam sistera visa, 

Genere novo, Ditliyridii nbmiHe insignitOj 
entozoa ista prcpe Scolecem (enumerassem , nisi 
eorundem cum TaenioJis Perdlcis saxatilis (Verm. 
dub. gen. n. 23.) affinitas magna dubium movis- 
set, an haec pariter foetus sistant? In Ranarunl 
sahem hydatidibus hepatis foetum Distomatis crv". 
stallini (Mantiss. p. 380.) observavi, Conf. dub^ 
gen. n. ^s* 

32. Colubri ollvjlcei. 

Cel. AB. OxferS aliquot specimina feminea 
;>jematoidei in Coliibri olivacei ventriculo in Bra- 
silia Octobri mense reperta, una cum horum 
icone misit, quibus tamen genus efficere non 
possuni. 

55. Protei anguini. 

In aqua, cui intestina triura Trobeorum an» 
guinorum recens mortuorumi, Arimini Apriii, im- 
miseram, quatuor reperi Nem^toidea , tres vel 
quatuor lineas longa, tenuissima, candida, pellu- 
cida, ut facile visum fugiant. ^ ' 566 -^ 

Cajntis os medium papillls coTnplurrbus his- 
misphaericis cinctum, Corpus antrorsum satis at- 
ter.uatum, posteriora versus param decrescit, aut 
ideui volutiien servat. Cauda incurva, apice 
subulato longiusculo, ante quem anus. Intesti- 
num recte decurrit, in collo ventriculi quandam 
speciem efSngit, granulatura, 

Omnium trium Proteorum intestina passim 
hydatidlhus solitariis, vel etiam aggregatis ohsita; 
jiauciores in hepate reperi. In quarto Proteo 
rjmnia prorsus viscera iis scatebant» 

Nihil nisi rnateriam caseosam contlnere pri- 
mum visae sunt, neque oculis vel nudis vel lente 
cfimpliici armatis vermes detegere potui. Tandem 
jnicroscopii beneiicio minutissinios, cum Cuculla- 
jiorum prole mlcroscopica comparandos observa- 
vi, capite obtuso, cauda longa subulata instructos, 
vividissimos. In parvis hydatidibus unum duoS- 
ve tantum, in majore autem, eademque globoszr, 
jlineam dimidiam diametro superante, magnum ho- 
rum nunxerum et simul exuvias majoris vermis 
reperi, quem ad illos supra descriptos traherem, 
iicet corporis tunicam vacuam solam sisteret. 

Hydatides itaque expositae horum vetmium 
Tiidi sunt, quemadmodum Distomati crystallino 
similes contingunt, conf. p. 380. Forsan etiam 
Ascarides incisa Synops p. 46, n. 41. et pusilla 
ib. n. 42. hydatidum incolae et perexiguae non- 
nisi foetus sunt. 

37» Rajae Batis. 

Cel. Alex. Monro (Observatlons on the 
Strufcture and functions of the Nervous System» 
Edinb* 1783. fol.) aliquot vesiculas Nematoidea 
cxigua continentes in Rajae Batis ramuiis rami — 56i — 

oplitlialraici quinti parls reperit, corpuscula sphae- 
roidalia sibi cllcta, "et pro nervoruin partibus ha- 
bita Tab. XIII. Fig» 14. delineari curavit, quae 
versionis C' rmanicae (Bemerkungeh • iiber die 
Structur und Verrlchtungen des Nervensystcms 
von ArEx. MoxRO. Lelpz. 1787. 4) Tab. VIII» 
Fis, 10. redduiitur. 

Easdc^m omnino veslculas verminosas in 
medulla spinali et nervis Gadi Morhitae obser- 
vatas Tab, XXXII, (Version. german. Tab. Xf» 
Fig.- I — 3.)» ^^ i" nervls Gadi y^eglefini yisth 
Tab. XXXIII. et XXXIV. delineatas dedit. 

Omnes tres tabuJae iierum redeunt in cel. 
vlri Opus IchthyologicimT: The structare and phy- 
siology of the llshes. JEdlnb. I7J<5. fol. numeris 
tantum mutatis, sunt enim ]ieic Tab. 31 — 33. 

ITltimae duae tabulae autem (ad Gaduni Ae^ 
glejinum facientes) Schneideri, virl suiimji ve?- 
sione germanica: Vergleichung des Baues und 
der Physiologie dcr Flsche. Leipz. 1787. 4. Tab. 
22. et 23. tanium repetuntur, cum prlma in ver- 
sione operls neurologicl reddlta sit. 

Ipse hactenus neque in Rajis, neque in Ga- 
dis vermiculos istos reperl. Confer Verm. dub. 
gen. 11. 52. Synops. p, igj* Ent, IL 2, p. 277, 
n. 27. 

4G. Syngnailii pelagici. 

In Syngnathi pelagici mesenterlo Neapoli 
Julio sex reperi Filarias (vel Capsularlas) albas, 
aliquot llneas longas, irt splram pianam orblcula- 
rem convolutas, teretes, aequales, capitis ori uti 
vldebatur orbicularl, cauda acutiuscula. 

Fodem dle in altero Syngnatho pelagico 
duos ejusuiodi vermes reperl, 

Nn 51. Fiatolae. 

Inter Siromateor Fiatolae appendices pylo- 
ricas, gyrosx]ue intestinorum, Arimini , Aprili, 
Neraatoidea rcperi complura, brevia, quinqne ad 
octo lineas longa, utrinque aequaliter aireiuiata, 
capite obtuso papillari, cauda acutiuscula depres- 
sa*; motu vulgari utentia; forsan Ascarides fe- 
mineas, 

53. Gadi Merluccii* 

Neapoli 5ulio in peritoneo Gadi Merhiccii 
tres reperi exiguos vermes teretes, vivos, capite 
obtuso, cauda acutissima; forsan Ascarides femi- 
neas. 

54- Gadi Wachniae» 

TiLESius (Mem. de TAcad. des Sc. de St. 
Petersbourg. T. II. 18 to. 4. p. 374). 

Capsularias refert in peritoneo Gadi FVach- 
niae repertas, Tab, XIX. Fig. ^2, et 3, deline- 
atas; 

praeterea vero (Tab. XIX. Fig. 1 1 — 13, 
Tab. XX.) Entozoa valde singularia, qualia ha- 
ctenus nulli dicta sunt, viridescentia, subtriangu- 
laria , in fossis vertebrarum prope insertionem 
costarum jacentia. In situ paturali vermes muco 
obductos esse, et quasi nidum mucosum in fos- 
sis parare, medioque impressos videri; exemtis 
vero hocce cavuni centrale ex papillis duabus ve- 
rosimiliter ortum esse. 

Aliquot (3 — 4) lineas longi et maximo di- 
ametro lati videntur; ego quidem consimiles noii 
vidi, neque descriptionem supra redditani, neque 
figuras intelligo. An forsani Trematoda renalia 
sunt? — 5^5 — 

56. Cepolae rubescentis* , 

I. Arimini Versiis fmem Aprllis inter Cepo- 
lae rubesceubis appenclices pyloricas , et reJiqiais 
tractus intestinalis partibus inliaerentia reperi Ne- 
matoidea circiter triginta, cinerascentia , ciuas ad 
quatnor lineas longa, tenuis^ima. Cajmt trinode, 
interdum papilla niedia instructum visum, trunca- 
tum, Corpuf utrinqne parum, mngis tanien po- 
steriora versus attenuatum. Canda acuta depres- 
sa. Specimina reliquis duplo minora mascula 
forsan sunt, sed spiculis non exserlis. Microsco- 
pii ope canalls medius obscurus totumque cor- 
pus percurrens, sed niliil ultra conspicitur. 

2. In alius Cepolae ruhescentis peritoneo Ne- 
matoideum reperi rubellura, pollicem dimidium 
longum, utrinque obtusum, antice crasslus, inte- 
stinis prolapsis» Hujus caput compluribus wil- 
vulis instructum visum, Viviparum erat, foetus 
illis Cucullani similes. 

An lioc individuum prioribus magis evo- 
lutum? 

58« Zenis Fabri» 

Inter appendices Zenis Fahri pyloricas 
Arimlni Apriii quam plurimos reperi verrties 
teretes, albos, tres quatuorve lineas ad polli- 
cem usque longos, tenues, vividissimos, femi- 
neos* 

Qaput obtusum, papillatum, neque trival- 
ve; corpus utrinque, praecipue tamen posteriora 
versus attenuatum, cauda depressa, acuta. Cana- 
lis medius opacus. — 5^4 — 

59^ Zenis Apri> 

Novem l.enes Jpros Neapoll Jullo aperien- 
do deceiji jeperi Nematoidea peritonealia, parva> 
partim rubella, plurima tamen alba, viva, fe- 
minea. 

60, PleuronecLis Soleae. 

Neapoli Julio in intestinis Pleuronectis So* 
leae duos reperi vermes cestoideos, fere pollica- 
resj cum tertii fragmento. 

Vlvi caput illud Bothriocephali vlsum €St> 
sed dum mortui examinare volui, retractum in^ 
venl, apice corporis retuso* Corpus inarticula- 
tum, uirinque vase pellucido utens, parte media 
punctata. 

Berolini novo subjeci examini, et habitum 
ab illo Bothriocepliaii alienum reperi; articulo- 
rum nullain speciem; punctorum mediorum se^ 
riem longitudinalem , maculis liinc inde majori^ 
.bus pellucidis. Caput exiguum, contractum, sub- 
globosum. 

Dicta ad genus dijndicandum non sufli- 
ciunt. 

61. Plem-onectis Boscii. 

In triuia Fleuronectwn Eoscii mesenterio 
Neapoli Julio co-mplura reperi Nematoidea fe- 
rninea, partim alba, partim rubella, luagnitudine 
vaide dlversa. 

63. Sparoriim» 

In Spari yJlcedinis perltoneo Arlmini Majo 
Nematoidea (Capsuiarias) reperl quatuor ad sex luieas longa,' tenuissiraa; capite obtuso, corpore 
retrorsuiu inagis attenuato, cauda subulata recta» 
Intestinum rectum» 

Neapoli Junio in peritoneo complurium 
Sparorurn Boopurn copiosa reperi rubella, poste- 
riora versus magis attenuata, aliquot lineas longa, 
Tividissima, uti praeccdentia et insequentia fe- 
minca, 

Consiraiiia Neapoli Julio in peritoneo 5/;^;^/ 
vielanuri el Mortnyri reperi, tres qaatuorve li- 
ueas ionga^. 

65, Sciaenae Umbrae» 

In Sciaenae Unibrae peritoneo Neapoli Ju- 
lio Nematoideum reperi solit^rium, quatuor li. 
neas longura , tenuissimuni, antrorsum magis at- 
tenuatum, 

6Q, Percae cirrosae. 

In peritoneo intestinall duarum Percarum 
cirrosarmn Arimini Majo tres oiiendi vermes te- 
retes, vivos, quinque ad sex iiaeas longos, albi- 
dos, utrinque aequaliter attenuatos, capite aix pa- 
pilioso, utrum valvulis exiguis ins^:ructo? Cauda 
brevi, obtusa. 

67. Percae niarinae» 

In peritoneo Percae mariHae Neapoli Jmiio 
et Julio Capsularlas ZedjEro dictas repcri piu*i- 
mas, feniineas. 

69» Centronoli glauci, 

In Centronoti glauci peritonco Neapoli Au- 
gusto mense Nematoidea reperi ccto, quatuar aJ ^- 566 — 

sex lineas longa, alba, capite an trinodi, cauda 
adunca*- 

Talia quoque vesiculis inclusa ofiendi fu- 
scescentibus, quae intesiinis adhaerebant, 

70» Scombrorum. 

In peritoneo Scomhri Scomhri Arimini Majo 
Nematoidea illis Cepolae n. 56. et Carancis n. 71. 
simillinia. 

Eadem quoque in peritoneo quatuor Scovi' 
hroriim Coliarum et Scombri Sardae , Neapoli Ju- 
nio et Julio» 

71. Carancis trachuri. 

In Carauce ^rfljcArvro Ariminl Aprili et in spe- 
cie majore, quam imperialem vocant, Neapoli Au- 
gus(o consimilia reperi, ac in Scombris n. 70, et 
Cepola n. 56. 

72. Triglae Hirundinis. 

In hujus peritoneo duas Capsularias fenii. 
neas exiguas Arimini Majo reperi, Confer inse- 
quentem. 

73. Triglae adriaticae. 

Inter quatuor Triglas adriaticas Arimini 
Majo examinatas una Capsulariam obtulit perito- 
nei albam, sex lineas longam, utrinque vix atte- 
nuatam, capite discreto exiguo, papillis (quinqueP) 
cincto, eauda acuta depressa. ■: 

Neapoli Julio in T. adriaticae pcritoneo 
quinque reperi speciniina utrinque, magis tamen 
antrorsum attenuata, tres ad sex lineas longa, al- 
ba, capilis valvulis obscuris. — 5^7 — 

74« Siluri Glanidis. 

Ciiciillanum ascaroidem GoEZii, in Entozool. 
II. 2. p. 254. dubio Prionodermatis genere enu- 
nveratum, in Museo Ticinensi, quod Goezlanam 
Entozooruui collectionem possldet, servatum vl- 
li, sed examinare non potui. JNIusei eniin Dire- 
itore, ceJ. Mangili absente, lagenulam, quae ver- 
nes dul)ios continebat, aperire non licuit; spiritu 
auem turbido facto vermes obifer tanturn vide- 
r; contigit. Nematoidea esse tamen certus sum, 
cassiuscula, transversim striata; forsan Liorhyn» 
cio Anguillae denticulato p, 307. affinia sunt. 

80. Sphyraenae Spet. 

In hujus abdomlne Neapoll Jianio Capsula- 
rla quasdam reperi pusillas, rubellas, f^raineas» 

{U Cyprini Aspii. 

In Cyprini Jspii magni peritoneo Berolinr 
Juiio raense quatuor reperi verxues teretes, mor- 

TUOS 

Tria specimlna rufa fuerunt, quartum magis 
pallidum. Illa fere bipollicaria, et mesenterio 
tantcpere impllcita, ut vix solvere potuerlm. Cor- 
pus "naequale fuit, forsan ob cutem emphysema- 
tican et secedentem, neque certi quld eruere 
potui. Ob moUitiem et colorem Filarias tamen 
suspI:or. 

91. Helicis putris. 

Abhandlung iiber Wiirmer, welche in ei- 
ner Eidschnecke entdeckt worden sind. Von 
AuGusT Ahr£ns, In; Magaziu der Gesellsch. — 568 — 

Naturf. Freunde zu Berliru IV. B, n, 37. S. 292— 
296. Tab. IX. Fig. 12 — 19. 

Mantissae hujus agmen vermes claudunt maxi- 
me jnemorabiles, tjuos cl. Ahrens Scptcmbris d» 
XI. anno 18 fo. Halae Saxonum in Ilelice piitri 
populi folio insidente offendit, quosque Entomo. 
tomus meritissimus, cel. Ra^Idohr 1. c, compro ^ 
bavit, certe rariores; nam ex quo observationei 
laudatas legi, complures Helices putres, sed fri> 
stra examinavi. 

Specimina quatuor reperta sunt, quorun 
duo primum in tentaculis Helicis majoribus, to*- 
tium in ejusdem tentaculo minore, quartum sib 
» collo cccurrerunti quae locum mutando, alia^ il- 
lius partes sibi vindicarunt, et Helice Octohis 
die primo emortua, in ejus corpore pariter imr- 
tua reperta sunt. 

Vermes pollicem longi, clavati, apice <ras- 
siore rotundato, tenuiore pellucido, deliques^en- 
te, an integro ? Color albidus, apicis crassiori ta- 
men macula ferruginea splendens, larvarun orl 
aemula, organis tamen suctoriis vel ore n.or ob- 
servandis; macula illa ferruginea duabus m^ori-. 
bus nigris instructa; aliae maculae nigrae eeva- 
tae partem anteriorem ^ingunt; reliquum corpus 
lituris viridescentibus insigne; cute molli fitrosa, 
transversira annulata. 

Corpus ex cel. Ramdohr observatione cen- 
tum et viginti ovis ovalibus repletum, interne al- 
bis, substantia virides.cente cinctis et tunJca de- 
mum firma circumdatis» 

Obs. Virum saepius laudatum corpora haec 
pro entozois neque pro larvis insectoruiu habere — 569 - 

rei magnam quldem fidem facit, Ideoque ipse in 
eandem sententiam abii , sed dubia semper nova 
exsurgunt, Tales enim colores, tales maculae 
elevatae, corpus tantum tam pauca ova conti- 
nens, lioruns indoles et color ab entozois valde 
aliena sunt, Rem ergo in medio relinquam. — 570 -^ Sectio secunda 

Anatomico-Physiologica. 

Vv^pus hocce naollendo, praeter Entozoa, quae 
Syiiopsi et Mantissae parte zoographica enume- 
ravi, nulla quae adderem ad manus erant, ide- 
oque illius partem, quam nunc adgredior, anato- 
niico-physiologicam maxime augere constitueram, 
sed Mantissae aliquot plagulis vix impressis, En- 
toozorum JSxasiliensium collectio advenit magna 
(secunda), quam cel. ab Oi,f£rs nobis misit, ina- 
jorque clariss. Nattereri cura Museo Caesareo 
Viennensi mandata, cujus beneficio plurima me- 
cum communicata sunt, quos thesauros occasione 
data f»ublici juris facere religioni habui. Omne 
itaque lempus, quod munus et operis editio per- 
miserunt, animalculis illis Brasilianis examinan- 
dis et describendis iiiipendi, quae appendice sive 
Mantissa,^Altera sistaui, et duplicis indicis ope 
tuui reliquis conjungam. 

Ne liber autem nimis incrcsceret, istam et 
inse(]uentem Mantissae sectionem, quoad fieri 
j)otuit, rescidi. Nihilo tamen minus pauca, quae 
hoc loco cxposui, magnum rei incrementum satis 
superqufc probabunt. — 57^ — 

C a p u t I. 
G e 11 e r a l i a, 

Historiae naturalis studio quo longius in- 
cumbo, eo magis Animalium evertebratorum in 
duas magnas classes divisio !)Linnaeana veritate 
sua otnnibus illis .classiJicationiDUS praeferenda vi- 
detur, quae Mollysca et Zoophyta inter Crusta- 
cea, Arachnidoa et Insecta intermedia esce vo- 
lunt. Haec porro, omnibus rite consideraiis, pYi- 
nio, quo i.iNNAEus posuit loco, relinquenda vi- 
dentur, utpote rei maxijne essentialis, sensorii 
comniunis et systematis nervei evoiutione, ade- 
o(}ue sensibus, arteque et industria ceteris prae- 
stantiora. 

Cepbalopoda CuviERiPiscibus proxima esse 
contendenti facile hoc concederem, sed qucmad- 
modum inier animnlia vertebrata series genuina, 
catenam dicere amabant, ab homine ad piscluin 
tiliimos descendens non observatur, ita etiam 
inter evertebrata talis exspectari non debet, neque 
invc.iitur; sed a Piscibus ab altera parte Cri^isia;- 
cea , Aracluiiuea et Insecta, ab altera vero stant 
Mollusca, Annulata et Zoophyta. 

Vermcs sic dictos Linnaeanos inter se val- 
dopere dllTerre, mo» sub oculos cadit, sed gene- 
ralis tamen quidam habitus omnes inter observa- 
lur, et Hydrae pusiliae brachia fere eadem sunt 
ac Sepiae; liolryllorum animalcula A-ocidiarum, 
Infusoria, varia Entozoorum, Annulata Cirropo- 
dum, Planarias Hirudinum aemula i-iiveninms, 
alia sexcenta ut taceam, interque ISIollusca et Zo- 
opliyta Radintorum multa transitum perinittunt. 
Pari modo Crustacea ope ArachniUum cum In- "^ 572 — 

sectis conjuncta sunt; Inter Vermes et Insectt 
Ltnnaei nuUus datur transitus, nisi minus curan- 
clus ille per Cirropoda et Annulata, quae syste- 
mate quidem nerveo obiter spectato convenire 
videntur, neque tamen conveniunt, Insecti enini 
systema nerveum qaam Hirudinis et Lumbrici 
muho magis compositum est, reliquis autem on> 
liibus niaxime differunt» 

Entozoorum nervos ignorando, eadem pxo- 
prlum inter Vermes Linnaeanos ordinem consti- 
tuere mihi persuasi, nervis auteni detectis de illo 
sermo esse nequit, Entozoa ergo JSJematoidea 
Annulatis, familia tamen separata, addi debent, 
Lernaeam autem ejusdem tribus esse, uti iil, Cu- 
viER refert, vix admitterem; Nemertes Gordio 
proximus videtur, sed iiiuiu non nisi siccatum 
vldi. Rleliqui Entozoorum Grdines Radiatorum 
sive Zoophytorura regnum chaoticum intrant, cu- 
jus distributio ea tantum bona erit, quae syste- 
ma plantarum naturale imitata, subordines et fa- 
milias bene limitatas ponit, 

Illa autem distributio multorun^ examen ac- 
curalius postulat , neque tam cito perficietur, 
Acattthocephall v. c. inter Radiata genus affine 
non iuveuiunt, ideoc|ue familiam peculiarem efTor- 
mant. Sipunculus quidem obiter spectatus il- 
lis accedere videtur, - tubo taraen oris filigero 
retractili (ante Raykerium Patavinum ^ignoto , a 
me postmodum Neapoli saepissime in vivis spe- 
ciininibus observato) et tractu intestinali Holo- 
tliuriis proximus est, quam Echinorhynchus multo 
iM.i<;is compositus. Quem optimus Rayxerius 
olim diyit Rchinorhynchum scutatum vel ctype- 
atuvi (Tavole per strvire alla classificazione e 
eonoscenza deali animali del Sxxfai^o Andrea — 575 — ■ 

FiENiER. t*adovi 1807* fol. Tab. 6.), deln talem 
Ron amplius adinisit, et Schreiberium vocavit; 
eel, auteni ' Ran^ani Thalassevia scutabum dixit 
(Opuscoli Scientifici di Boiogna. Fasc. II, 1817. 
4, p. TI2.), animat ulreriore examine dignissi. 
muni, ab EutCiJois autem maxime alienum. 

Trematodum aihnitas passim varia videtur, 
nondum autem probata est« Planariae saltemj 
quas ill. Cuvter iis addit, CSstoideis non artlcu- 
latis magis afiines tnijii videntur, et qnani cel. 
NiTzscH (Beytrag zur Infusorienkunde Halle 1817» 
8. p. 7 et sequ. Tab, i.) Cercariae ephemerae et 
Distomatis reperit similitudinem, ea fere non ma- 
jor est, quam illa, quae inter babitum Hydrae 
ct Cephalopodis obtinet. 

Cestoideis simplicibus Planariae nonnullae 
utique affines videntur, articulatis affinia extra 
animalium corpora non reperiuntur. 

Idem de Cysticis valet. Animalculum enim. 
"siDguIare, quod in Tethyos superficie parasiticum 
vivit, et a cel. Raynerio Hydatula varia olim vo- 
catum fuit, dein novo generi merito adscriptumj 
cui noraen nondum imposuerat, .cum hos duos 
ante annos in cel. viri familiaritatem venirem. 
Ipse lioc Neapoli saepissime, passimque Tethyi 
inhaerens a piscatoribus accepi et Thoenicurnni 
varium dixi» Corpus ei/CSt obovatum, antice ob- 
tusissimum, apice posteriore attenuato vel conico, 
simplici aut duplici; dorso convexo variegatum, 
sive griseum lineis flavicantibus anastomoticis re- 
liculatum, ventre plano albuni, apicibus caudali- 
bus ruberrimis. Cute externa detracta, alterain 
fibris inuscularibus constantem et in utreque cor- 
'poris latere gangllura detexi, a quo nervi -in fibras 
musculares .xadiatim ernittantur. Intra. lunicam — 574 — 

dictam muscTilosam nlliil iilsi substantia albumi- 
nosa tenax conspicilur, et intestina et vasa aeque 
panun vidi, cjuam aperturam ullam externam. 
Abdomims totius ope Tethyi adhaeret, utruin per 
cutem vero resorbeat, num apices purpurei ope 
aperturae v/sum fugientis nutrimentum hauriant, 
aliis expouendum relinquo, Quidquid autem 
sir, ad Cystica certe epizoon istud non pertinet. 
Entozoa autem si inte;r reliquos vermes Sy- 
stcmatis gentralis distribui debent, privi tariien 
sernper quid habent, et ob habitaculum peculiare 
non habere nequeunt. Hinc ex quo in Entozo- 
orum hiscoriam naturalem praelectiones pubJicas 
habere incepi, eorundem conspectum cum Fauna 
vel Flora regionis peculiaris comparare solitus 
sum,. Quemadmodum vero, qui Faunae cuidam 
illustrandae vires suas impendit, illius ambitum 
valde augebit et multa specialia optime inquirere 
potest, eo tamen nunquam sibi satisfaciet, i.isi 
Zoologiam generatim amplectitur, ita etiam En- 
tozoorum studium assiduum ad illorum genera 
et species stabihenda maxime necessariura est, 
sed aliorum vermium historiam (juo magis simul 
promovemus, omuium nexum eo facilius intelli- 
gimus, omniumque vitae rationem comparare 
valemus, 

C a p 11 t II, 

Ti e ner V i s R n t o z o o r ii m. 

§♦ I. Strongylut Glgas \n Eupi renibus 
pbvius ab ara. Ottone recenter examinatus syste- 
ma nerveum obtulit, a cel. viro (Magazin der 
Gesellsch, Naturf, F^eunde 13. VII, Berlin I8i6, — 575 — 

>♦ 225» Tab. V. Fig. i.) de?:criptum et dellnea- 
tum. Ganglio oblongo versus os sub oesophago 
oriri , tenuins sub inte«:tino decurrere, gangliis 
quam pluriniis, ex (]uibus nervi oriantur, instrui 
et siniili tandem gaTiglio, ac illo capitis in a[iice 
caudae terminari refert. Mihi .lanuario lyiy tan- 
dem couugit, eundem Strengylum eodem loco 
reperire, ef nervum circa oesophagi initiuin aji- 
nuhnii efformantem planiusculura, ceterum au- 
tem modo a cel, vlrO de^^cripto sub inteslino de- 
currere vidi. Eundem nervum po^^tea in JNIuseo 
Ticinensi a cel. Spedatlieri in Strongylo renis 
canini cgregie praeparatum vidi. Summa hujus 
et sy.stematis nervei Annulatorum analogia qui- 
dem est, sed animal majusculum a Lumbrico, 
Hirudine aUisque muUo minoribus, atinagiscom- 
positis, non solum funiculo nerveo ipso majore, 
sed etiam gangliis horumque nervis magis distin- 
ctis, superatur, quo inferior ejusdem in systemate 
locus simui evincitur. 

De hujus itaque entozoi nervis dubium su- 
peresse nequit, utinam de illis reliquorum idem 
dicere possemus. 

§. 2. Ascaridl Imnhricoidi cl. Otto (i. c, 
p, 227. Tab. VI. Fig. 6.) nervum dupHcem, 
abdominalem et dorsalem tribuit , quorum ta- 
men fines tam anteriores .quaiu posteriores non 
observavit. Mihi autem utrinque in cute i|)Sa 
evanescere, iiieoque pro nervis minus bene ha* 
beri videntur, quo accedit, singulos nimis inter 
se remotos, neque uUa parte liberos, neque in- 
star Strongyli nervi a ,cute removendos esse. 
Tanta etiarn in re gravissima Strongyli et Asca- 
ridis difFerentia vix admitti potcst, cum reliquls 
organis pluriraum conveniant; Ottonis auteni — 576 — 

hypothesl admlssa, Ascaridi miilto minori duo 
concederentur nervi, quorum singuli Strongylino 
niajores forent. Locus tandem dorsalis alterius 
nervi vix evertebratis competit; de nervo recur- 
rente insectorum enim sernio fieri nequit, pror* 
sus alieno. Conferas quae §. 4. liujus Capitis de 
Pentastomatis nervis retuli» 

§. 3» JDiitomatis heyatici systema nerveum 
a cel. Raaibohr, Entomotomo meritissimo (Ber- 
lin. Gcsellscli. Naturf. Freunde E. VI. p. 130. 
Tab. 3. Fifu 5, 6.) descriptum et deJinealum me 
(juidem judice nullo modo admitti poteist. Cere- 
bri speciem describit dorsalem, versus basin pori 
anterioris, ante ovaria et inter vasa duo nutrien- 
tia majora sitam, abeuntem in processum nodulo 
posteriore versus ductum excretorium ovariorum 
occurrente terrainatum ; ex ipso cerebro ante pro- 
cessum oriri nervum, mox in duos ramos divi- 
sum, supra ovaria per totam corporis longitudi- 
nem decurrentes. Otto !♦ c. cerebrum illud cir- 
rum esse reconditum, nervos illos vasa nutritia 
suspicatur; Gaeee (Obss. de insect, et verm» 
stTuctura. Kil, l8l7-'1' p» 10.) cerebrum Ramdohr- 
10 dictum pro -vase seminifeio liabet; ipse va- 
riis Distomatibus de novo dissettis, Ottoni ad- 
sentirem; si enim pars cirri egressa.est, reiiqui 
basis interna cerebrum illud forsan mentiri po- 
tuit. 

Nervis i?tis rejectis, cel. Otto (Magazin B. 
^'11. p. 228. Tab. VI.1 :^ig. 7— 1<^ ) alios statuit, 
quos am. Gaede l. c. bene pro vasis liabet. Varsa 
ncmpe tenuia lateralia ramosa illius nervi sunt, 
et (jua iila cum transverso conjunguntnr, in utro- 
quc ergo angulo, ganglium supponit, quod cer- 
tissime non existit, sed angulum vasorum conve- •^ 577 — 

nientium tantillura ampliatum sistit. Plemmque 
vas istud transversum, uti et iaterale illud utrin- 
que inter nutritia majora disci et ovigera margi- 
nis decurrens, alba et decolora sunt, sed vasis 
marginis fuscis ilia pro nervis iiabita aeque fu- 
sca reddita video. Sunt miiii specimina, quorum 
vasa ista colorem huuc nigrcscentem in spiritu 
vini conservarunt, quo de gangliis et nervis cel. 
viri certissime judicare' valeo. Varietas etiam 
ilia inter occurrit, ubi vas transversum altero in 
latere duplex est, et nervi sic dicti rami pulcher- 
rime repleti sunt. 

Ampliistomatis conici et suhbriquebri anato- 
men instituendo, sollicite in nervos inquisivi, 
sed nullos reperi, neque cel. Bojanus, qui A» 
subtriquttrnm cultello subjecit, et quae reperitj 
benevole mecum coramunicavit, nervorum men- 
tionem fecit, Monostoma tenuicolle, vere gigan* 
teum, si species affinfcs coinparas, cujusque vasa 
Tab. 2. Fig. r — 4. delineata dedi, nervorum ne 
minimum quidem vestigium offert. 

§. 4« Pentastomatis taenioidis ganglium ce- 
rebrale ct fila duo nervea inter omnia Entozoa 
optimeconspici, ill.Cuvi£R (Regne animalT.IV.p. 
35. not. 2.) auctor est, neque, si veri nervi sunt, 
eos facillime sub oculos cadere, negari potest. 
In utroque scilicet abdominis latere, ovariis re- 
clinatis, nervus Cuviero dictus, albus, linearis, a 
iibris cutis muscularibus longitudinalibus facile 
distiriguendus, conspicitur, qui per totam longi- 
tudinem decurrit et versus os utrinque filis lon- 
gis coire mihi visus est. Haec tamen forsan ob 
specirainis minus bene servali ipdolem non satis 
perspexi; lila enim, in quae nervos illos antice 
coibant, a nervis aliena visa sunt, neque gangii- 

Oo — 578 — 

ura distinctum inveni. Habitus nervorum dicto- 
rurn illis Ascaridi tributis satis similis reperitur, 
sed loco recedunt, Ascaridis einim ex Ottonis 
raente alter dorsalis , alter abdominalis est, Pen- 
tastomatis autem uterque abdominalisr Argumen- 
tum tandeui superest, minbris quidem ponderis, 
si cultellus rem absolvit, nunc autem non prae- 
tereundum, Pentastomatis enim nervi illos Stron- 
gyli superarent, nui ad Nematoidea pertinet, ide- 
oque loco alteriori gaudet; forsan autem anatome 
speciiiiinum recentimn a cfl. viro instituta, eum 
ineliora docuit, et aninial illud paradoxum in- 
ter plures ordines quasi medium esse^ fateri de- 
bemus, 

§. 5. Haec fere sunt, quae de nervis En- 
toz:oorum referam, Breram enim solida historiae 
naturalis cognitione penitus destitutrum, omriia mi- 
scentem, aut pro lubitu fingentem non curo; qni 
Taeniarum autem ovaria pro singulorum articu- 
lorum ganglio nervos radiatim emittente vendita, 
et alia plurimaejusdamfarinae quaerit,iIliusSuppIe- 
menta (p. 33. et sq.) adeat. Frustra autem ner- 
vorum Taeniae ab eodem fictorum icones ex- 
spectas, hae enim nimis facile refutari potuissent. 
Ita etiam, dum Ascaridis lumbrlcoidis ganglium 
cerebrale et systema nerveum per minutissima 
describit, nihil horum delineat, sed figuram Man- 
GiLiANAM, nervos Lumbrici terestris sistentem 
Tab. 3. Fig. 20. repetit, et eandem rem esse, 
contendere non erubescit, Si hoc autem fuisset, 
nunquam certe de Ascaridis nervis lis agitata fuis- 
set, Lumbrici enim nervos omnes uno ore con- 
cedunt, neque ad illos probandos Brerae cultrum 
magnum in usum vocant. — 679 — 
Caput III» 

T)e Or^anis reproductionis, 

§. !♦ Repfoductiotiem entozois omnibus 
Simplicem, horum tamen diversis ordinibus, di- 
verso gradu talem dari, non est quod inoneana. 
Pauca quoque generatim sunt, quae huic capiti 
addenda habeOj horum autem nonnuUa lectoris 
attentione digna fore spero. 

$. 2. Nematoideorum tubus cibarius ob ore 
ad anum usque cuti adnectitur, quod plurimis Jocis 
filis copiosissimis et tenerrimis fit, ab intestino 
cutem petentibus; anteriori tamen illius parte, ia 
Strongylo Gigante^ loco filorum, nexum vero 
mesenterio absolvi video. Ipse fila illa partim 
pro vasls habui, nutritionem peragentibus, absor- 
bentibus et secernentibus (nutrientibus) quod En- 
tozoologlae T. I. p. ii^l» claris verbis exposui. 
Pro organis respiratoriis vero non habiii, neque 
iiunc habeo, 

Otto aulem 1» c. p. 224. et Spebalieri, 
praex^arata sua qui Ticini mihimet monstravit, 
viri ceh fila illa cum insectorum tracheis compa- 
rando, respirationi eadem inservire persuasi sunt, 
neque filorum nudis oculis spectatorum habitum 
lUis satis convenientem esse, negari potest Ea- 
dem tamen cuhello vel microscopio subjecta ahe- 
nam faciem exhibent et optime cum teia nostra 
cellulosa comparaniur; distincte etiam anteriora 
versus in mesenterium abeunt, quod Holothuriis, 
Sipunculo et affinibus non deest, simiH etiam 
modo ac Strongylus vel aiia Ne.matoidea, cute 
disrvipla, subito intestina effundentibus, quibus- 

Oo a — 580 ^ 

cum vero nostri vermes variis notis maximg coi. 
veniunt. Similia 'etiam fiJa Echinorhynchi lem- 
niscos revincunt, quod nostram sententiam maxi- 
me coniirmat, illi enim apeite org^na- nutrltia ' 
sunt, neque reliquis locis fila in Echinorhyncho 
occurrunt, ubi nihii revinciendum est, et nutri- 
tio alia locum habet, uti in.paragrapho insequente 
exponitur» 

Si fila iila tracheae forent, Nematoidea hac 
ratione adhuc insecta superarant, nam innuraeris 
locis cutem pelunt, cujus foramina cl» Otto vi- 
dere sibi yisus est, dum insectorum stigraatapau- 
ca sunt, sed foramina illa milii quidem nihil nisi 
loca teneriora, reliquis partibus ablatis, liaud la- 
men perforata videntur» Respiratio si Nematoi» 
deis vel etiam reliquis Entozois conceditur, mo- 
do oninibus Vermibus Linnaeanls alieno, et In- 
sectis solis competente, certissime non perficituir, 
sed sinipliciori et cutis quidem ope, quae magis 
composita est, ac vulgo creditur, 

Strongyli saltem et Ascaridis lumbricoidis 
cutis vesiculis exiguis scatet, ab Ottone 1. c, p, 
224» circa illum, et a cel. J^ojano (Russ. Saraml, 
II. iv« p. 552.) circa hanc expositis, quarum for- 
san liumor trans cutem decarbonisatur, vel alio 
modo mutatur. 

Illas praeter vesiculas, in Strongylo gigan- 
teo, ped in hoc solo , organa reperi singularia, 
quae ab Ottone non dicta esse mireris» Utrin- 
que scilicet iid latera tubi cibarii, partem maxime 
anticam et posticam si excepcris, corpuscula fu- 
sca quam plurima, mox solitaria, mox copiosius 
dispersa occurrunt, quae Januario 18 «7 i^ speci- 
minibus Strongyli gigantei femineis duobus re- 
centibus primum vidi, dein autera, ejusUem annz ^ 58t — 

S«pt€mbri mense, in Museo Tlclnensl apud cel. 
Spedai,ieri iterum observavi, in spiritu colorem 
cdnservantia, Singuia minuta, inaequalia, micro- 
scopii ope granulis constare mihimet visa, cuti 
laxe inliaerentia, fere pro hepatis rudimentis ha- 
berem; -cel. SrED^rERi, ni fallor, ad branchias 
pertinere visa. 

Cel. Ijojanus 1. c. quadam a capite Ascari. 
dis lunibricoidis distantia prope vasa lateralia 
utrinque binos fasciculos viilosos obscure colo- 
r.itos occurrere refert, haudexacte sibi opposilos, 
semper tamen binos, et ad poHicem diniidiuni 
circa inter se distantes, Partes Iias nunquam de-^ 
sideravi, sed nonnisi albas reperi, et forsan justa 
minoris habui ; ipse saltem cum- genitalia non 
tantopere antrorsum ducantur, et anterior tubi 
iutestinalis pars ibidem posita sit, vulgarem cutis 
apparatum hoc loco in ejus, utpote fortius agen- 
tis, usum auctum esse suspicatus sum» Cel. Vic 
autem neque de his,neque de reliquis partibus a 
se descriptis sententiajn suam acljecit, quod utt- 
que dolendum est» 

In Strongyli JntestlHum tubum ovigerum mi- 
nime imraitti, uti cel» Oxxo retulit, in Capitisin» 
S€quentis $. I. exponam, 

Forma tractus intestinaiis maxlme variat, 
multaeque praesertim Ascarides illius discriuiine 
notari possent, ut figurae iilas varietates coiligen- 
tes exoptatae forent» Conferas v. gr, descriptl- 
ones Ascaridum gulosae p. 271* dactyluridis p. 
372. echinatae et megatyphli p» 2S5' extenuatae 
' p, 2S7. datas, 

§♦ 2. Echinorhynchum vasculosum, supra p* 334' 
descriptumNeapoli reperiendo, vasa corporis Echi- 
Korhynchi cutanea mihi primum visa esse, faten- — 582 -— 

dum est, quae absque praeparatlone equidem in 
reliquis non patent, faciUima tamen encheiresL 
sub oculos poni possunt. EcJiinorhynchus Glgas 
si per aliquot dies aquae et dein spiritui vini 
minus forti committitur, tota ejus cutis inverti et 
facillinie integra detrahi potest, quales etiam pas- 
sim Echinorhynchi casuTeperiuntur, c|UQrum cu- 
tis externa, plus minus infiata, a musculosa distat, 
ut verme obiier ^pectato, de tubo intestinali trans- 
lucente cogifare posses, quod etiam HelminthQ- 
logis quibusdam imposuit. 

Echinorhynchi Gigantis autem partem cutis- 
quamlibet, luci cppositam, si ab interno latere 
ope lentis simplicis spefttas, vasorum retia ele- 
gantissima reperies, undique vesiculis pellucidis 
exilibus et rotundis coliaerentia, quae centra 
quasi sunt ramuloxum anastoniQSantium., aut for- 
san simpliciter vasorum coeuntium dilatationes, 
quales vasa Testudinis JNIydae lymphatlca mescn- 
terii ope mercurii injiciendo nuper vidi, et ubi 
contra auctorum opinionem (prope intestina ipsa) 
valvulas statuerem. 

Ahsorptio cutanea Echinorhynchorum vivo- 
rum his vasis facillime explicatur, illa morrucrum 
autem fere aeque facilis pororum cutaneorura il- 
lis saepe maximorum ope perficiatur, necesse est^ 
de quibus Entoz. II, l. p, 256, obs, l. egi« 

Olim vasorum cutaneorum retia elegantissi- 
ma tantum in bulla Echinorhynchi Jilicollis vidi 
et Ent. II, I, p. 284. obs. i. retuli, 

L-emniscos longos Echinorhynchi Gigantis, 
Entoz. I. p, 253. ,sq, fuse descriptos, iisdcm, fili» 
tenerrimis ac intestinum Nematoideorum revin- 
ctos video, quod ill. Civieri sententiam, qui il- 
los pro intestinis coecis habet, utique comproi.-are — 585 — 

vldetur, llcet vasorum ramosorum, magnis saccu» 
lis vel receptaculis wnitorum, apparatus in iisclem 
conspiciendus ab intestlnis aiienus sit; mihique 
saltem lemnisci iiunquam tur^idi vel teretes, sed 
sernper complanati visi sunt, dum intestina coeca 
Pentastomatis cel. viro dicta turgida reperio, idem- 
que de illis Amphistomatis dicendum est. 

Fac autem lemniscos organa esse secunda- 
ria, quae ex humore per cutem absorpto et in ca- 
vum commune delato, assimiianda resorbeant, 
. vel lemniscos ab anteriore parte circa organa 
motoria proboscidis et hanc ipsam nutritioni pro- 
s])icere, duin reliquis cutis actlo sufficiat , aut si- 
iiiilia, quae magis arrideant; nutriiioni praeesse sem- 
per statuendum erit. 

§. 3. Trematodiim vasa comparando, trlpli- 
cia saltem reperies ovigera, seminifera et nutri- 
tia; de illis in capite insequente agam, de liis au- 
tem quaedam nunc proferre liceat. Vasa nutri- 
tia saepe ad unum oumia valde minuta sunt, 
quod de Monostomatibus saltem valet maximis, 
vesiculas referentihus et transitum quasi ad Cy- 
siica praeparantibus, guorum vasa ovifera ovariis 
mat^iiis coruiexis distinctissima et maxima, nutritia 
valile parva sunt, qualia Tabulae secundae Fig» 
tertia et quarta «istunt. Aliorum, praesertiu* 
Diftomatis hepatici vasa nutritia, a poro ante- 
riore oriunda, valde magna sunt, et rnagnis api- 
cibus liberis terminare videntur, qualia mercurio 
injtcfa ah Ottone I. c. Tab, VI. Fig. 9. berrc 
delineata sistiuitur; successu tamen feliciore gavi' 
sus, inerfiirjum iilis ex aplcibus in vasa minoris 
ordinis supcrficiem teuentia transire videbis, re- 
tia fcffingt n;t multo 'cnuiora. 

Tremaiodum rei:quorum vasa nutritria sIh- •— 584 — 

gulis generibus peculiaria, nune quidem cxponcre 
non valeo. Pentastomati Cuvierus, vir suuimas, 
tubum intestinalem rectum adscribit, ideoque et 
ob systema nerveum Nematoideis addit;, speci- 
men autem, quod dissecui, me dubium reliquit; 
ab anteriori enim parte duo intestinula coeca 
sunt complicata, posteriora versus canalis tenuis 
albus decurrit, sed non -cuti afftxus, qualisNema- 
toideis esse solct, sed undique ovariis cirrum- 
volutus, neque ejusdem iines cognoscere potui; 
quam ob causam rem in imtdio relinquam, Plu- 
rima etiaiu circa Pentastomatis, sed praesertim Po» 
ly.ft07iiatii \^7i.s^iu ^niozoologn. ex]>osui; confer 
quoque sectionis praeccd. p. .^39. ubi de quaesti- 
one, quaenam Polystomatis pars antica sit, tusius 
egi. Tristojnatis vasa, quaiia oculis nuclis sistun- 
tur, Tab. I. Fig. 7. js. delineari curavi; neque 
lentis simplic»s ope plus videre contigit. 

§. 4. Bremserus Heluiinthoiogoium decus, 
SotJiriocep/ialos non per capitis botl.ria, sed per 
Ds medium iiaurire contendit, neque hoc in U» 
punctato adesse negari potest, an omnibus vero 
sit, valde dubium videtur. In B. auricuiato lale 
frustra quaeritur, vasa autem colli reperimus, cjua- 
lia ab oscuiis capitis oriunda multis in Taeniis 
yidemus, conf. p. 479. 

Cel. Oefers (de veget, et anim. p. 35.) ar- 
ticulos Taetiiae singulos ope absorptionis cutaneae 
perparum, maxime auteni ope osculi marginalis 
nutriri contendit, sed osculum lioc vere ad geni- 
talia pertinere in capite insequente evincam. Si 
cl, vir absorptionem cutaneam minoris aestumat, 
hac de re non liiigabo, sed res alio modo expli- 
cari potest. Annon enim ad vasa linearia nu- 
trientia, utrinque longitudinalij^r decurrentia, si — 685 — 

artirulus solutus est, in utroque ejus fine utrm. 
qvie hianda, absorbendi ofiicium deferri ^osset? ' 
,Ipse salteai, quid huic sentenliae obstet, non 
video, 

§. 5. Ouoad Cysiica observatlonem in Cy- 
jticerco Delpliiniy niale tainen conservato, factam 
sokunmodo referam; cujusscilicet in vesica caudaii 
deliquescente fila longissima, tenuissima, plana 
reperi, quae microscopio subjecta fere crispata, 
forsan ob macerationem, visa sunt, et huc forte 
faciunt. C a p u t IV. 

De organis gcneraiionis^ ovis horumgue nidis, 

§, !♦ Nematoideorum genitalia mascula ex- 
terna, praeter illa Scrongyli et quarundam Ascari' 
diiin, alias satis simplicia visa sunt; nunc vero 
genera duo, PJiysaloptercte et Spiropterae, acce- 
dunt, qurorum organa externa alio quidem modo, 
sed aeque composita sunt. Uti enim Strongylo. 
bursa terminalis est, variis cutis productionibus, 
sive iobis (aut phyllis) constans, quae coitu locum 
habente vulvam amplectuntur, ut penis filiformis 
bursae medium tenens vaginam eo profundius 
intrare possit, ita etiam Physalopterae et Spiro- 
pterae vesica lateralis alata et turgida vulvam la- 
teraliter obtegit, quo spiculum vagiuae immiitant. 
Museum Viennense vere Caesareum Strongylos 
Equi et Cuniculi feri coitus vinculis morte non 
liberatos inter thesauri helminthologicl rariora 
diutius jam possedit, sed nunc etiani PhVsalopte. 
ras Simiae Rosaliae, a Nattereuo ex lirasilia 
transmissas, morteque non disjunctas possidet, — - 586 ^ 

quarum icones Brbmserus mislt; quibus exemplis 
dicta optime probantur. Physaloptera vesicam 
Caudae masculam Tab, i. Fig. 3. delineari curavi 
et de illius et Spiropterae genitalibus p. 256. et 
p. 243. sq. pluribus egi, quae brevitatis caussa 
nunc omitto, 

Strongyli Gigantis uterum simplicem, ne- 
que in modum Ascaridis lumbrlcoidis bicornem 
esse, Otto 1. c» p. 232. recte observavit. Quae 
cl, vir "iutem de oviductus simplicis fine intesti- 
no recto iinmisso refert, minime locura habere 
vifli« Oviductus scilicet coecus terminatur et apex 
iste ope filorum yulgarium intestino et tunicae 
corporis internae adnectitur. Locus, qua termi- 
natur, incertus esse videtur, nam in specimine, 
quod ipse examinavi, tres poliices ab apice ver- 
mii caudali distabat, cl, Otto autem ad lineae 
ab ano distantiam terminari refert» Qvarium 
apice suo intestino recto immitti res nimis mon- 
strosa foret! 

Strongylum pene et utero simplici, Ascari- 
dem pene duplici et utero bicorni instructos com- 
parando, forsan a pene simplici ad uterum sim- 
plicem, a duplici ad bicornem apud Nematoidea 
concludi posse, hypothesln movi, quam cito de- 
letam vidi. Physalopterae retusae (in Lacerta 
Teguixin habitantis) pene simplicissimo utentis 
feimnam enim aperiendo, praeter opinionera ute- 
rum bicornem offendi, 

§♦ 2. Mchinorhynchum Gigantem saepissime, 
sed semper femineum accepi, cjuare organorum 
ejusdem masculorum descriptio a *cel. Nitzsch 
(Allgemeine Encyclopadie von Ersch und Gtu- 
ber. I. Thl. Leipz. 1818. 4« p. 242.) publici jtwis 
facta mihimet acceptissiraa fuit. Duos reperit te- — 587 — 

sticulos m.ignos, cucuraeriformes, eadfem serie et 
parva distanlia, ut posterior fere mecliam vermis 
parteni occupar€t, cuti musculosae ope filoruin 
vasculosorum afiixos, quorum ductus seminileri 
tenues in vesiculam seminaiem eiongatam abie- 
runt, quaternis utrinque lobis sive diverticulis in- 
structam, et ope tubuli sive ductus excretorii 
brevis et crassi vesifula dilaiata in apice postico 
Echinorhynclii terminabatur, Hanc vesiculam 
saepe inversam protrudi, et sub coitu eandem 
apicem acutiorem corporis lerainei amplecti su- 
spicatur; si autem globuli iu protrusa observen- 
tur, hos vesiculae serainaiis diverticula, certe au- 
tem testiculos non esse, addit. Hoc omnino cx 
cl. viri descriptione evincifur, cum testiculi supe- 
riori loco alfL-^i sint; sed sacculum clausum pro- 
pendentem, saepe partis ope tenuissimae corpori 
adhaerentem et flaccidum vulvam femineam am- 
plecti posse, vix adjniiteres, 

In Rch, oUgacanthoide (Mantiss. p. 311.) 
am. Ojlfers filum longissimum ex vesicula cau- 
da6 ovali exs^rtum vidit, et ipse in corpore£c^^. 
porrigentis (ib« p. ^26.^ filum ^longiusculum repe- 
ri, an vesiculam seminalem collapsam? An haec 
inver?a coitus tempore protruditur, aut eodem 1 
peracto, lorsan vitcTe termino, prolabitur? Ipse 
tauieii vesiculam Echinorhynchorum masculorum 
saei)i^sime protrusam, at nunquam filum tale egres- 
sutn vidi. 

Omnes ceterum Echinorhynchorum species 
quoad omnia, a cel. Nitzsch relata, cum Ech. 
giganteo conveuiro, nullus contendet. Sic v. c, 
vesiculae Jlch, globulosi aliorumque glohulos va- 
sorum ope inter se nexas, ceterum autem undi- 
que liberos ofierunt, qui cl. viri descriptione non — 688 — 

cxplicantur; non enim lobi vesiculae seminalls 
esse possuiit, quae ipsa visui subtrahitur. Inter- 
dum etiam vesicula illa propemlens ipsa lobata 
est, vei didyrna, 

Ovaria, quibus Echinorhynchorum ova conti- 
nerentur, non adsunt, sed haec libera in abdomi- 
ne natant, interque ea corpuscula reperiuntur, 
quae pro cotyledonibus aut piacentulis habui, quo- 
rumqne' ope antea ova cuti adfixa crederem; "par- 
tibus saltem, quae iu Nematoideis tales certissime 
sunt, maxime affines inveniuntur. Ovarii majo- 
ris speciem a tunica corporis interna oriri posse, 
quando externa ab eadem soluta est, facile con- 
cipitur, eodem modo corpus atunica externa em- 
physematica cinctum pro tubo intestinali ira- 
posuit. 

§. 3. Cel. NiTzsen (Beitrag zur Infusorien- 
lcunde p. 7- et p. 11.) JDistomatis porum ventra- 
lem lioc nomine indignum et merum esse aceta» 
hulum suctorium statuit, quod, si pori fabricam 
musculosam et fundum clausum, ipsumque inter- 
dum in Distomatibus, praesertim piscinis prolabi 
spectas, utique verum videtur, Ipse qubque nun- 
quam mercurii vim ejus fundum vincere posse 
observavi, sed auctoritas Goezii, qui (Naturge- 
sch. der Eingew. p. 170,) alterius JJistomatis he- 
■patici cirrum alterius poro ventrali immissum ob- 
servasse vult, quominus illum pro mero aceta- 
buio haberem, vetuit, et am. Oi,fers (De veget. 
et aniraat. p. 45») simile quid in Distomate fo- 
lio vidisse sibi videtur. Cel. tamen Gaede (Obss. 
de insect. et verm, structura p. II.) Goezhjm 
liailucinatum esse et Distomata" casu invicem ad- 
haesisse suspicatur, cumque ovula, quod ipse sae- 
pius distincte vidi, non pec porum ventralera, — 689 — 

sed per cjrti apicfem ernirtantur, I)istomata noii 
androgyna, sed bennaphrodita vocanda esse con« 
tendit. Adhfierere sibi entozoa parvula saepe 
.vidi, etiam Distomata, vel et speciei et generis 
noniine diversa .animalcula, V. <•♦ Scolecem, sed 
niinquam' Diftonjanain cppuiam observavi. Ni- 
hilo tamen rninus rem magis dubiam habereni, 
nisi anaiom,e illam confirmaret. Nullum enim 
unquam vas in porum clausum, distinctissime au- 
tem oviductum in cirrum abire video, quod piu- 
rima DiMomata in Entozoologia describendo no- 
tavi, cujusque rei exemplum maxime luculentum 
in Mantis.sa p. 390. dedi, ubi Distomatis clavi- 
geri oviductum cum cirro continuum cultelli ope 
ex illius corpore solutum -retuli; sed Z). JSJajac 
etiam descripcionem conleras p* 379. oblatam, 

Neque Amphistoviatum porus posticus to- 
tus ovis emittendis impendilur, sed ip^e vel coe« 
cus est (v. c. in A. couia?, juhtriqiietro), vel po- 
rum baseos minorem continet (ut in A. siibclava- 
e-o)» qni illo negotio fungitur, ei cirrum forsan 
emittit, qni tamen passim fer^ deficere videtur, 
uii A. corfiutOy, quod ova effundere vidi (Entz, l» 
p. 298- C Tab* V, Fig. 4,), aut qui passim lo- 
cum disFitum occupat,^ uti in Z). conico, Omuium 
, tamen specierum structuram hanc circa rem mi- 
nime cognoscimus, ideoque pori nomen retine- 
rem, magis latam notionem involvens, dum illud 
acetabuli nimis strictum est, et quando pars ipsa, 
tjuae ova emittit, ab eo non excluditur, rejicien- 
dum vidfctur» 

§, 4. Gestoideorum genera pauca sunt, quo- 
rum organa genitalia bene cognoscimuS- De Ca- 
ryophyllaeo, cui optimus ZEoiiR sexus distinctos 
adscripsit, postea dubius factus sum, Qt androgy- — 59<5 — 

mim vel herinaphroditum potius haberem, rem 
tamen ulteriori examini comnientlarem. JLignIae, 
cujus olim ov.iria, postmodum etiam genitalia ma- 
scula detegere mihi contigit, quae p.463. descripsi 
et Tab. 3. Fig. i. delineata dedi. 

Circa Taeniae genitalia cel. ae Olfers (De 
veget. et anim* p. 32. et 35.) sententiam protulit, 
quam meam facere nequeo et accuratius diluci- 
dabo, quod amicus aaiico non in malam partem 
vertat. 

Lemniscum (utinam eum cirrum dixissem) 
ad genitalia pertinere negat, et rostellum esse 
vult, cujus ope articuli singuli nutriinfcnium ca- 
piant; et si minimis vel minoribus Taeniis orga- 
na talia desint, illis ob exiguam corporis molem 
oscula capitis sufficere, addit. GoEzitrM. autem, 
qui (Naturgsch. d. Eingeww. p. 381. Tab. 29. 
Fig. 7.) sernet ovula Taeniae lanceolatae per 
lemniscos efFusa vidisse testatur, errasse suspi- 
catur, 

Ipse quidem ova ipsis cirris efFundi nun- 
quam vidi, et plurimarum Taeniarum ova alio 
modo emitti facile concedo, illos tarnen ad gene- 
rationem facere nulJus dubito. Majoribus enim 
articulis tantum dantur, neque seniper adsunt, ut 
plurimarum Taeniarum haec organa nos^ penitus 
fugiant, quarundam rarius conspiciantur; si vero 
adsunt, ova etiam vel adesse, vel nuper adfuisse 
non dubites. Ova enim licet utplurimum, non 
semper tamen in ipsis articulis cirrigeris occur- 
runt; Taenia scolecina (n. 93.. Mantiss. p. 532.) 
saltem articulorum seriem aheram cirris instru- 
ciarn, insequentem ovigeram exhibet, neque Tae- 
niae injlatae (n. 85« p. 527.) articuli latissimi ovi- 
geri, sed praecedentes cirros promunt. '— 591 — 

Cirri ipsl, slve leninlsci, maxime inter se 
dJfferunt, nullibi autem majores, sed nondum ex- 
sertos, quam in Anserls Ta&iiitt sitiuosa vidi, de 
qua in appendice agam. 

Aeque parum Taeniarum forarftina margi- 
nalia, vel lateralia Bothriocephalorum et Ligula- 
rum pro organis nutritiis habeo, non enin» nisi 
partibus evolutis conceduhtur, quo fit ut Pisciiim 
Ligulis omnino denegentur, inter Aviuni Ligulas 
autem cii-ri quam rarissimi sint, quod argumei-i- 
tum validum censeo. 

Cestoidea ope foraminum illorum se affi- 
gere posse, certe nihil contra nostram sententiam 
probat, sed e' contra eandem affirmat, Distoma- 
tum cirro porus plerumque vicinus est, quo ani- 
mal hujus ope simul affigatur, et sirtjili modo 
■vermes cucurbitini, quibus utpote eliminandis nu- 
Trlmentum superfluum est, ope foraminis papillo- 
si affixi ova tutiore loco deponere possent. Ad 
nutritionera autem articulorum singulorum et so- 
lutorum, si illa indigerent, explicandam, foramina 
vasorum longitudinalium hiantia, de quibus in 
Capite praecedente locutus sum, melius in usum 
vocarentur, 

Argument^ non contemnenda rae attuHsse 
crediderim, analogiam tamen non praeteribo, in 
ejusmodi rebus nunquam negligendam. Aniraa- 
lia composita, sit venia verbo, omuium partlum 
capita, aut ora eadem proferunt, neque primariae 
tantura caput formae peculiaris conceditur; quod 
Zoophyta abunde testantur, sed Coeuurus etiam 
omnium corpusculorum caput semper idem exhi- 
bet. Qui ergo animal fingi posset capite instru- 
ctum, quod partibus brevi amissuris singulis ca- 
pita novae formae gigueret? Neque ad articulo^ — 592 — 

refugere possumvs, nam JLigulae non articulatae, 
sed ovariis muUipIicatis instructae, horuiu qua- 
que singuiorum cirris singulis utuntur. Has au- 
tt-.iii sine ovariorum foraiuinihus et cirris longis- 
simas vivere, nulii ignoramus. Quemadmoduin 
vero, Nematoideorurti muita pene duplici utuntur, 
ita etiam Taenias nonnullas forraninibus et cirris 
articulorum oppo^itis instructae oceurrunt; articu- 
lis autem revera parvis citoque perituris duo ca- 
pita coricedi, ipse,vix concederes^ Me autem ex 
Taeniae porosae (n. 90.) articulis utrinque postice 
biantibus ova efTusa vidisee, supra p, 530. re- 

tuli. ' ' . 

Dicta autemi si foramina et leraniscos ad 
cenerationis organa pertinere forsan evincunt, 
Cestoideorum singulae partcs utrum hermaphro- 
ditae, an androgyrae vocandae sint, non demon- 
strant. liemnisci tamen et ovaria, non iisdem ar- 
ticulis semper simul evoluta, forsan animal her- 
maphroditum, partes autem singulas androgynas 
probarent» 

§. 5, Ova quod attinet Entozoorum, septi- 
per illorum naturae indagandae operam navavi, 
nuperis tamen temporibus, successu incitatus, huic 
studio magis incubui. 

Omnia reliquorum animalium velamenta ovi 
Entozois quoque concedi, Taeniae saltem docent, 
quarum .singulae ovorum tunicae saepius fornia 
discrepant, ideoque facillus sub oculos cadunt. 
Tabulae tertiae huic libro adjectae figurae non- 
iiullae Taeniarum ova sistentes hoc probant; 
olim quidem nonnisi Taenias videram , qua- 
rum tunica, quoad formatn Allantoidi similis, 
exlima iuit, sed postmodura etiam Taenia longi- 
.ccfjs innotuit, Ln intfeStinift Orioli cristali Erasiiiae — 595 — 

a cl, Natterero detecta, inque AppeTulice «lescri- 
benda, cujus ova Chorion ovale. yJUautoidem au- 
tem nomine dignam, rrppendici^ias li!icris toiura. 
Amnion non circumdantem, lioc vero fere globo- 
sum sistunt. Conf. Tab. 5» Fig. <2r. 

Pigurae aliatae ovorum quoad magnitudi- 
Titxii et formam discrimen summum obtinent, et 
maxlme notabile , neque hoc tainen Taeniis solis 
proprium, licet iisdem magis solenne. Conferas 
quaeso, quae de Taeniarum ovis p. 486. de iliis 
Ascaridis extenuatae p» ijsy. E.chinor?iynchi bacil^ 
laris p. 316, et twniduli p. 320. in Mar.tissa; de 
illis Fentastomatis taenioidis autem Entoz 11. 
I* P* 443» Tab. XII. Fig. 12. exposui, quaeque 
hic repetere non licet» 

Filarias Mantissae describendo, harum ova 
placentulis linearibus brevibus affixa retuli, quod 
oviductibus c|uidem fere evacuatis optime con- 
spicitur, Simili certe modo omnes Nematoide- 
orum oviductus ova adnexa gerunt, matura vero 
sensim solvuntur et versus locum, qua excernen- 
da sint, feruntur. 

De EchinorhyncJiis supra egi, Dhtomatum 
cva immatura racemis lateralibus servari, soluta 
demum, quando matura sunt, aut seuiine con- 
spergenda, versus porum ventralem cumulantur, 
cirri ope egeruntur. Variis (amen Trematodihus, 
ipsis etiam Distomatibus, optime inter haec cogni- 
tis, varia dubia supersunt, cjuae aherius speciei 
tamen assiduo studio vinci possent, quod tironi- 
bus maxime commendo et dissertationis inaugu- 
ralis egregium foret thema. 

Taenias quod attinet ovis majoribus insignes, 
quorum pauca totum articulum replent, quorum- 
que naensuram passim in Mantissae sectioue prae- 

Pp — 594 — 

cedente dedi, haec distincdssime vasculo tenui 
ramoso per articulum ramos extendenti singula 
seorsim baccarum'. instar affixa vidi , minora 
vero ova vasis sive ductibus gregatim adliae- 
xent* 

Ova deposifa citissime evolvi variis argu- 
inentis in Entozoologia piobavi, nuper quoque 
Ascaridis in Rana bxasiliensi a cl. Natterro de- 
tectae specimina examinando, nil nisi feminas 
adultas, duas circiter lineas longas, passira ovis 
rnaximis gravidas, et prolem (pariter femineam) 
lineam dimitliam ad duas tertias lineae partes 
longam reperi, quae certe incrementum celerri- 
nmm cepit, dujii quaedam Ascarides ovis adhuc 
cnustae repertae sunt. Saepe etiam Entozoa spe- 
ciei magnae valde parva, ideoque tenelia, ovis 
tamen scatere vidi. 

Prolem autem entozoorum, aliorum anima- 
lium instar, capite saepe magno uti, Taeniae et 
^Bothriocephali^praesertim probant, conf. v, c. B* 
microcephalum p, 473. 

§. 6. Non omnium quidem Entozoorum 
ova nude, sed muJta intra partivm tunicas^ vel 
sub cute organi externa , hydatidem mentiente, 
deponi vidtntur. Sic certe Sfiroptcrae plurimae 
ovula inter ventriculi vel intestinorum tunicas, 
qua ipsae saepissime plus minus latent, secura 
relinquunt. Botliriocephahis pUcatvs in Xiphiae 
Gladii recto habitans, hujusque fluido innatans, 
cui ova non committere posset nisi mox peritu- 
ra, satpissiuie inter recti tunicas plurimam par- 
leu) absconditur, quas forsan ova conservandi 
gratia penetrat. Tetrarhynclii pari modo saepe 
inter tunicas latent, uti de T. discophoro p. 450. 
retuli. Praesertim autem quae de hydatidibu» — 595 — 

Distomatis crystallhn prolem continentibus p. 
3H0 ei de illis JStinatoidenrimi Protei anguini p. 
556. exposui, attentione digna viclentur, brevita- 
tis causa hic ornittenda. Ascarides vel alia Ne- 
matoidea hydatidibtis inclusa, qualia passirn enu- 
meravi, ex specierum numero ideo forsari rele- 
gari possent, cum non nisi sobolem immaturam 
sistant. C a p U t V. 

JDe Etitozoormn vita^ varietatibus^ monstris et 
morbis, 

§. I. De vita Entozoorum fugaci in Opere 
majori fusius egi, et rnuha illius exempla attuli; 
in Italia tamen uieridioiiali fugacitatem illam 
muho majorem et decompositionem morti proxi» 
naarn, ahis autem animalibus communem vidi, 
Pisces vix emorruos omui splendore et colorum 
varietate privari, mox squalore obtegi et ad no- 
ctem hacem phosphoricam emittere, niirabundus 
saepissiune observavi. In avibus vero vel pisci- 
bus vix occisis entozoa saepe mortua offendi, 
et nonnisi aqua frequentissime mutata, quorun- 
dam vitam diutius servavi, Haec circa conferas, 
quae de /iscaride Sternae p. 298. de JDistomate 
■pulchello p. ^{67. de T). fasciato p. 373. et deZ), 
contorto p. 424. retuii. 

Vitae tenacis e contra exempla Entozois re- 
gionum septentrionaliurn non ita rara sunt; satis 
memorabile tairen Ascaridis spiculigerae p. 2g0. 
dedi, quae in ave per duodecim forsan dies spi- 
ritu vini forti irnpraegnata, asphyctica quidem re- 
perta, sed in vitam revocata fuit; nec non d« 

Pp 2 — 59^ — 

Tetrarhjncho attsimato ^» 449, quem (Ascarldlbus 
etJ^othriocephalis intestinorum mortuis) inXiphiae 
abdornirse, hepate licet putrido undique diflluen- 
te, vividum reperi et per triduum in aqin servrivi,' 

Spiritus vini exigua copia aquae additus En- 
lczoorum vitae non insidiosus videtur, sed aquam 
constrvandt), ilMs utilis fier^ potest. Neapoli sal- 
tem quam in Coryphaena Novacula mini:is re- 
centi ad vesperam reperi Ascaridem, neqite rni- 
croscopio subjic&re potui, quo altero die exami- 
nare possena, aquae spiritu vini impraegnatae im- 
misi, et praeter opinionem mane vrvam repeti. 
Praesertim autem legi merentur, quae de Ascari' 
de brevieaiidata et hujus prole a spiritu nou lae- 
sis p. 284« relata sunt» 

§. 2, Num Entozois nonnullis vita non eo- 
dem loco absolvatur, sed evolutio alibi contin. 
gat, quaestio aqud me exbrta ab am. Bremsero, 
Helminthologorum decore, quidein rejecta et hae- 
reseos macula notata est, uti in Mantissae parte 
praecedente retuli. Non possum tamen, quin 
rem mihi valde probabiiem vlsani etiam hoc loco 
proferam, cmn Anatomiccrum et Physiologorum' 
nonnuUi forsan hanc tantum Mantissae sectionem 
legerint, quorum tamen istam cu'ca rem judicio 
carere nollem. 

Ligidam piscium scilicet abdominalem nun*- 
quam nisi homogeneam et simplicissimam, illam 
autem avium aquaticarum, piscium esu degenti-' 
um, intestinalem, mox uti in piscibus occurrit, 
n^ox plus ininus mutatam offendimus, cui geni- 
talia feminea, mascula, quin ipsum caput evoluta 
sint. Piscinarum vero Ligularum maceratione 
vel anatomica disquisitione nihil organorum for- 
san latentiuBi detegitur, quociinus Ligulas iilas — 597. — 

avium calore tantum extenuari et liaec in con- 
spectum venire contendas; sed vera lue judice 
nt nuitatio, secundo Ligulae stadio vltae debita, 
quaeque primo, dum-piscina est, ficri nequit. 
Non enim diversa esse aniinalia eo proliatur, 
quodLiguiac integrae, vel eaedem v^ui parteni cum 
j.iscinis ex asse convenientes, novi ergo hospiics, 
in avihus reperiantur. Forsan etiam Ligulae id- 
clrco tantum certum tempus in piscibus durare 
possunt, et altero stadio proximae pisces perfo- 
rando evadere tentant. 

Siuiile quid BotJiriocephalo soUdo, in Ga- 
sterostei aculeati abdomine dugenti contingere 
credideriin, qui avium intestinis receptus demum 
evolvatur et genitalibus instruatur, quae priore 
iu stadio nunquam observantur. Bothriocepkalus 
iiodosHS avium aquaticarum, qui ex eo fit, uti 
Avium Ligula duplici ergo statu occurrit; si 
brevi cx pisce advenerit, nondum evolutus, se.d 
simplfcx, et deinceps genitalibus instructus. Ita 
etiam explicatur, quare Aves Aquaticae. Geniia- 
niae septentrionalis et Daniae, ubi Gasterosteus 
vulgatissimus est, Bothriocephalo scatent; in Au- 
stria vero et regionibus australibus, quibus Gaster- 
osteus deest, eaedem aves aquaticae illum ver- 
mem nunquam exhibent. 

Hypothetica esse concedo, veri similitudine 
tamen carere non videntur. ^ 

Filariam viedinensem hominis cutem trajice- 
re, hujus beneftcio fieri videtur, nc verme post 
partum aut aha causa niortuo et inter partes seii- 
sibiles corrumpendo laedatur, sed de illo elimi- 
nando cogitet. Viviparam iilani esse, et queaiad- 
modum p« 206, retuli, millenis pullorum miilibus 
scatere, nos omnino in admirationem rapitj^^for- -" 598 — 

san autem matrls ellminatlone proli innumera 
fiunt obstacula, quae illius ropia tanium vincantur, 
§. 3. Eodfcui etiam loco, praettr illas pri- 
mae aetatis, de quibus egi, mutationes etiam se- 
rius accidere videntur; quae observaiio Bremsero 
nostro debetur. , Taeuiam SoUum sat^pius absque 
uncinulorum corona occurrere vidit, et longam 
Taeniam canis serratam possidet, illa pariter de- 
stitutam, uti in libro novissimot Ueber lebende 
Wiirmer im lebenden Menschen p. 10 1. retulit, 
Sed longe antta Echinorhyuchos avium aquatica- 
rum observando, illos stnsim ecliinis proboscidis 
" et corporis aculeis privari vidit, qttod pertinaciter 
negavi, neque Mawtissam edendo de Echinorhyn- 
cho fdicoUi admisi; sed postea Amicus specimina 
mecum comraunicavit E.ch. sphaerocephaU sibi 
dicti, in Haematopodis Ostralegi et Lari cujus- 
dam intestinis a cl Nattererq in Brasilia reper- 
ta, quorum juniora proboscide neque buila in- 
atructa, corpus anteriora versus aculeata, adulta 
autem corpore fere laevi et proboscide in bullam 
serisim denudatam mufSta observantur, neque 
transitus ullo modo negandus est, Quibus visis 
manus victas dare cogor, 

Triaenophori (Tricuspidariae) aculeos capitis 
numero variare, Entoz. !!♦ 2. p. 36. obs. 3, re- 
tiili. Num Bothriocephali nonnulU aculeos de- 
ponant, incertuni est. 

§. 4. Monstra inter Entozoa minus rara vi- 
dentnr, licet nonnulla dtibiis adhuc premantur, 
idfcoqite dubie tanium referenda. 

Huc praesertim Triaenophori (Tricuspida- 
riae) nodulosi bicipites, sive utroque iine caput 
gertntes pertinent, quos desideratissimus Pallas 
inter miuora illorum speciraina aliquoties se Yi- — 599 — 

viHIsse (N. Nord. Beytr. I. i. p. 94.) retulit, mlhi 
tjiiidein (Eiitoz. I. p. 340.) dubii visi, cum ani- 
iriiiculi vulgntissimi imllus praeterea illam mou- 
"Strositatem viderit, neque tale monstrum biceps 
deiti divisum lore, duosque redditurum esse vtr- 
mes, hypothesis ill. viri arrideret. Venerabills 
tamtn senex, cujus olim familiaritem nie inilsse, 
faustissiniis adnumero, quihus Deus vitam irie- 
aui beavit, de Triaenophoris mecum locutus, se 
bicjpites tales certissime vidisse asseveravit» 

Cyjticerci bicipites passim a me in sectlone 
praecedente relati sunt. Simiae Gjsticercus., forsan 
teuuicollis^ co\Wq,\!io\\\s meae, quem Tab. 3. Fig. 8» 
dellneatuni dedi et p. 545. descripsi, vesica laiiore 
txortus nuliam dilficultatem habet, sed monstrls 
duplicibus animalium vertebratorum se adjungit. 
Idem de Cyscicerco Lemuris Mongoz crispo di- 
cendum est, cujus duo speclmina bicipitia In Mu- 
seo Caesareo Viennensi vidi. Quod ibidem au- 
tem servatur Cysticerci in Slmia Sabaea reperti 
valde ambiguum videtur, nimls sah'em contractum 
est, quin bene dijudicari possit» 

JJiipIicitatem aliara capitis , capitibus quasi 
duobus coalitis et se penetrantibus, ia Taenia 
crassicolli Fells domestici observatam p. 524. re- 
tuli, cujus specimen in Museo laudato pariter 
servatur, capitis osculis^sex instructum, corpore 
prismatico, Hoc illa cum monsfrositate tamen 
necessarlo non conjunctum esse, Taenia collccti- 
onis meae demonstrat cucumerina^ quam in cane 
repertam cel. Bkaun mecum couimunicavir, quae- 
que corpore priimatico , caplie tainen simplici 
utitur. 

JDuplicibatem- arbiculorum sibi incurabentlum 
alteroque margine cohaerentium in Taenia So- *— doo — I 

Uo a Bremsero repertam, supra p. 522. retull, 
nunc autem figuras illas illustrantes, quae Amici 
librum egregium exornant, Tab. III. Fig, 12 — 14. 
vidisse ccntigit, quaeque rem optime ob oculos 
ponunt. 

Minor certe duplicitas est, neque tamen 
praetereunfia, in Bothriocephnlo lato occurrens, 
cujus specjmen in Museo Caesareo servatur et a 
Bremsero Tab. II. Fig. f) et 12. optime sistitur, 
ubi nimiruni articuli foraminibus laTeralibus du- 
pjiicatis uiuntur. 

Monstr6sitatis per excessum, qnam dicunt, 
aur dupliciratis phas lainus extensae exetnpla sunt, 
quae hactcnus dedi. IlUus per defectum exem- 
phi facilius lorsan praetervid^ntur, ut speciinina 
imperfecta vei raurila eenseantur; TkeutLerus 
tamcn, vir ceL (Auctarium ad Helminthologiam 
h. c. Lips.. 179^. 4. p, 17. Tab. 3. Fig* 5, 60 
Ascaridein lumbricoidem duabus tantum capitis 
valviihs utentem, praeterea vero parte anteriore 
incurva abnormen refert, huc forsan facientem, 

Monstris tandem Taenias malleataf adnu- 
mero, quarum pars anterior quasi fracta caput non 
evolvit, cjuaecjue non solum in ylnatibus occur- 
runt, sed quarum specimen etiam in Fico reperi, 
uti p. 521, exposui. 

§. 5« Status cjuldam cutis Entozoorum mor- 
bosus saepius mihi oblatus, quem non omitterem, 
dignus visus est. Distomatum scilicet corpus pas- 
sim excrescentias duriusculas exhibet, teretiuscu- 
las, plerumque exiguas, solitarias, aut complures 
dispersas, quales Tab. 2. Fig. 5» in corpore Di- 
stomatis XiUcii terelicoUis occurrenles dcHneari 
curavi, et p. 404. obs. 2. etiam de D. spatulato 
retuli. Similes certe excrescentias am. OlferIs — 6oi — 

(De veget. et am*m. p. 59. obs. I.) in Strongylo 
tnbljice observavit, cuin r.on penetrantes, sed 
cutis soliiis esse referat; eaedem autem a me ob- 
servatis multo longiores fuerunt, unain scilicet 
ad tres lineas longae! 

Cutis laesioni topicae adscriberem, cum iilius e 
contra staRis emphysematicus vel tunicas externam 
et internam disiungat, vel cutis partes liinc inde 
in parvas vesiculas elevet, quae auctoribus variis 
imposuerunt, qu-o naturales liaberent et'Specie- 
rum nomina et characteres inde depromercnt, 
quod Ascarides, Trichoceplialos, aliosc[ue expo- 
nendo passim illustravi. 602 Sectio tertia 

bibliograpliica. 

jLjibros, cum Entozoologiam ederem, mihi non 
visos, aut nondum publici juris factos, quorum 
postea notiiiam haliui, iilius i3ibliothecae.- et ita 
quidem addam, ut numeros ejusdem circa- vete- 
teres simplirirer retineara, litteris autem illis ad- 
ditis, novi insigniamur et qua inserantur, simul 
pateat. Rationes aiuem, quae sectionem praece- 
dentem, haiic etiain et fere magis restringere ju- 
bent, 

A. S u b s i d i a. 

10. b. Notitla coJlectronis iiuignis vermium inte- 
.stinoliiim et exhortatio ad comraercium littera- 
rium, quo illa perticiatur, et scientiae atque ama- 
toribus reddaiur communiter proficua. Naturaq- 
scrutatoribus generatim, specialiter autem Enthel- 
mintiiologis dicata ab . ADMiNtSTR.\Tio^:E Reg, 

CaES. ISIuSEI HlSTORTAE NaTURALIS ViENNEN- 

sis. Junio T8tT. 31. P' in 4. '••' 

Etiam germanice.» Nachriclit von einer be- 
trachtlichen Sammlung thieris^her Eingeweide- — 6o5 — 

wiirnaer etc, Von der K. K, Natufrallenkabinets- 
Direction in Wien. 31. p. in 4. * 

Libellus tam paucis plagulis constans, tot 
et tanta continens, praeter hunc, quo felicisjimo 
quidem omine Bi!)liothecam inauguror, in omni 
historiae naturaiis ambitu certe non datur secun- 
dus. Anno i^q6. quo Carolus a Schreibers, 
Vir cel. Musei Imperialis Director constitutus 
fuit, hoc, Jiumanis aliquot exceptis, entozois pe- 
nitus caruit, et quinque annis elapsis, quando 
Notitia iaudata publici juris facta est, omnibus 
hujus generis collectionibus palmam praeripuit, 
ita ut vixunquam ab alia attingeretur. Tanti vero 
viri sub auspiclis, Musei Inspector, Josephus Nat- 
TERER, hujusque alter hiius Jqsephus, Custos Mu- 
sei, huic augendo et exomando summo. ardore, 
sumraa indnstria se, adcingunt, dum alter fiiius 
JoHANNES, omnium Bonorum laude dignissiinus, 
nobisque exoptatissimus, Austriam, Hungariam, 
Jtaliam peragravit, pjurimaque detexit et collegit, 
quid? quod dein Brasiliam salutavit et largam 
ibi messem facit, qua noster etiam liber pluri- 
mum gaudet. Partis vero helminthoiogicae cura 
specialis Bremsero commissa fuit, viro, qui inge- 
nio, fervore, assiduitate, humanitate, integritate 
plurimos antecellitj neraini cedit» 

Rerum- autem tam exi^uo tempore parata- 
rum copia immensa si admirationena tuam mo- 
vet, studiura cel. virorum illi impensum, quod 
eandem moveat, magis dignum est. Animalium 
enim circa vermes investigatorum numerus fere 
omnem fidem superat, cujus rei aliquot exempla 
dabo. Specimina sciiicet examinarunt Vesperti- 
lionia murini 147, lasiopteri 213; Canis II9; Fe« 
lis 92, Mustelae vulgaris 307; Talpae 375;" Eri- nacei 88; Ratti Iio; Musculi iri8; Murls arvalls 
1563; Citilli 6r; Sciuri 96; Leporisaog; CunicuU 
164; Falcouis lagopodis 273; Buteonis 202; Tin- 
nunculi 158; Strigis Oti 130; Collurionis 213; 
Corvi frngilegi 356, glandarii' 357, Picae I15; 
quae et Raiiae esculentae 1272. et Hylae arbo- 
reae 2137. heic loci dicta sufficiant» Ita factum 
est, ut de sitiguloram animalium entozols, horum 
frequentia, teirpore, locis, plurima innotueriat, 
quae alio raodo innotescere nequeant. 

' Continet vero libellus aureus praeter Musei 
hreveui historiani i. Indicem animaJium dissecto- 
rum, horum numero et entozorum x"epertorum 
tam nominibus, quani locis addiiiS; neque illa 
exckiduntur animalia, in quibus nulla cel. viris 
oblata sunt, v. c. ^^aviae Cobayae speciinina 38. 
vermibus protinus iibera. 2. Indicem systemati- 
cum Entozoorum Collectionis, enumeratis primura 
speciebus in Entozoologia a nobis descriptis, no- 
vis, illas numero haud raro superantibus, additis» 
3. Demum Indicem Entozoorum a nobis enume- 
ratorura, Museo autem desideratorum» 

B* Systemata» 

26» b. Le Regne Animal distribue d'apres son 
organisation, pour servir de base a rhistoire 
naturelle des animaux et dlntroductldn a Tana- 
tomie comparee» Par Cuvier T. I— IV. Pa-^ 
ris, I8I7. 8» oum figg» '"* Liber optimis, qui- 
l.Mis Historia naturalis gaudet, adnumerandus, 
qiiique mihi in Italia versanti bibHothecae in- 
siar fuit; neque animalia in Europa meridiojiali 
degentia ullo ab auctore tantopere illustrata re- 
ferics. EiJttozoa varia illarum regionum et no- — 6o5 — 

' tatu quklem maxinM. tlir^na prlinMS et anite nos 

sohis dlxit V. c, Tristoma coccineum-^ ^colecem 

Gigautem (Gyninorhynchum nobis), Floricipi^ 

tem (Andibc^phalum elongatum nobis), fctra- 

'"^h^nichuth lingualeyrt etc, EntO?;oa cluos in or- 

" dines inagnos distribuit, CavitariOs et Tarenchjm 

• ynatojos; illi JSJematoidea nobis dicta et prae- 

' terea Ventastoma (I*rionoderma), JLernaeam^ et 

r Nemertem (Gordiis quodamraodo afunem); Iii 

' reliquos nostros ordines amplectuntur, divasi 

in familiaih i. Adanthoct^phaloruni, 2. Tremato* 

dum\ quo et Caryopliyllaeum et Planariam; 3. 

Taenioideorum ^ quo Tatniamy Tricuspidarlam 

■ JBothriocephalum , Floricipitem^ "J^titrfirhynchnm 

Cysticercum, Coenurrmit Scolecem; 4. Cestoide- 

orum\ quo solam Ugulam refert* Si cel, Vir 

Bremseri measqiie obseprvationes de Ligulis mi- 

nus ac vulgo creditur, simplicibus hoc volii- 

inine prolatas novisset, certissime a Tricuspi- 

daria, Bothriocephalo etc, non separasset. De 

singulis ceterum suo loco egi. 

,39. b. Histoire naturelle des Animaux sans ver- 

tebres. Par de Lamarck. Paris. 18 15 — 18. T» 

I — V» in 8. * Nova haec editio plurimuni aU- 

cta et nondum absoluta. CeU vir Entozoorum 

cognitione nimis destituitur practica, quin libri 

auctorum ei sufficere possent; plurlma itaqtie 

maie mrscuit et idem genus aliquoties in utrum- 

que ordinem et varias sectiones relegavitt Li- 

brura hunc edendo, humeris suis non prospexit, 

quod ut probem, ferviium slbi Tomo tertio di- 

ctorum distributionem referam, viollium et rr- 

gidorum ; tertius enim ordo hispidorum entozoa 

non spectat, sed Naidem, Istylariam, Tubificem 

amplectitui:. Moiwujm: treS gunt sectionss j, Ve — 6o6- — . 

simlares: Dltrachyceras, Hydatls, Hydatigena, 
(utrumcjue genus Cysticercos sistit), Coenurus, 
Echinococcus; 2. Planulares : Taenia, Bothrioce- 
phalus, Tricuspidaria, Ligula, iiinguatula (Po- 
iystomata et Pentastomata), Polystoma (dupli- 
catum nobis dictuui), Planaria, Fasciola (Disto- 
ma); 3. Heterovinrphi'. Monosioma, Amphisioma, 
Caryophyllaeus, Tentacularia (Tetrarhynchus), 
Scolex, Tetragulus (Pentastoma), Sagittula (parti- 
cula piscis! conf Ent. i. p. iti^. n, 623. Ba- 
stiani.), Risidorum unica est sectio: Echino- 
rhynchus, Porocephalus (Pentastoma), Liorhyn- 
. chus, Strongylup, Ascaris, Fissula (Ophiostouia), 
Trichocephalus, Oxyuris, Hamularia, Filaria, 
Gordius» Ouae certe classificatio nullo funda- 
niento utitur. 
32. b. Ok.en's Lehrbuch der Naturgeschichte. 
Dritter Theil, Zoologie. Erste Abtheilung, 
Fleischlose Thiere. Ltipzig. 1815. 8. '^ Cel. 
Viri. ordines et familias nonnisi numeris red- 
dere possum, cum illorum nomiNa germanica 
non intelligam, neque latina iis addiderit, et 
numeris ipsi debeantur; distributionis autem 
simplex enarratio comparationem cum aliorum 
classificationibus permittet. Ordinis I. Fanii- 
liae I. Cenera: Echinococcus; Coenurus; Cy- 
sticercus, FamiL II. Taenia; Bothriocephalus 
(cur Oken et Laxiiarck Botryocephalum scri- 
bant, me quidem fugit, cum non ab uvis, sed 
a foveis capitis nomen acceperit); Rhytis (Bo- 
thr. nodosus et solidus). Famil. III. Ligula, 
Tricuspidaria, Prionoderma (Cucuilanus asca- 
roides GoEzii, certissime Nematoideum). Ord» 
11. FamiL I. Genera: Polystoma (Pentastoma 
complectens), Scolex (Monosioma, Caryophyl- 
iaeum, Scolecem, Amphistoma complectens); — 6oq — 

Dlstoma (r, in animalibus viventla : Fasciola; 
2. extra eaderri: Planariaj. hainiiia IL. Poro- 
cephalus (Pentastoma,' ; Ecliinorhyncljus; Te- 
trarhynchus. Fauiilia JLIt. Phylline (Iristoma); 
Schisturus, (Lernaeae et Schisturus); Lernaea 
(L Gadi et Tristoma supra Phylli<je dictum), 
Ord. IIL Fam. I. Hamularia; Liorhynchus; 
Cuculianus. Famil 11. Gordlus (F'ilarias, Gor- 
dios veros, Vibriones ( ompltctens); Tricho- 
cephalus; Oxyuris, Vamil. III. Strongylus; 
Ophiostorna (quo et animal iictitiuui a. D, 
BauYEKE descriptum, infra ri, 624. b, dicenduin 
refertur);.- Ascaris. 

Cel. viros, ingenio quantocunque polleant, 

specierum autem cognitlone desiliuios, neque 

genera, neque famillas, nequ* ordines (semper- 

qut* ascendendo minus) bene condere posse, 

Okenius et Lamauckjus testantur. 

32. c. De Vegetaiivis et Animatis Corporibus in 

corporibus animatis reperlundis Commentarius» 

Auctore I. Fr. M. de Olfers, Med. et Chi- 

rurg. Doct. Pars I. Cum. tab aerjea Berol, 

1816. 8. p. 1^2. •^•' Dlssertatio viri nolns con- 

junctissimi, Ingenlo, eruditione, assiduitate, can- 

dore commendatissimi , Regis Legationi Brasi- 

liensi a Secretis, quem Deus incolumen redu- 

cat. Partem libri efflorescentias cutis et epi- 

zoa tractantem, utpote huc non facientem tran- 

seo, et cel. viri tantum Entozoorum systema 

xeferam. Dividuntur in I. Phytotheria: a» 

Cryptozoa. 1« Chaos. b. Gymnodela: a. a. cy- 

itica. 2. Echinoi occus. 3._Coenurus. 4. Cy- 

sticercus. b. b. ibera. «♦ alyiidota: 5. Tae« 

nia. 6. Bothrioc phalus. /3. cestoidea: 7. Tri- 

cuspidarla. ^, Ligula. II. Morphamosbasa. a* — 6o8 — 

corpore Ugulato* 9» Caryophyllaeus. lo. Sco- 
lex. b. corpore subcarnoso* II» Polystoma. 12» 
Distoma. 13. Amphistoma» 14» Monostoma, 
c. corpore sacclformi, 15. Echinorhynchus. i6» 
Tetrarhynchus. III. HEL:^nNTHES. Ore a. tu- 
huloso. 17. Liorhynchus. b. punctiformi, 18- 
Filaria, 19. TrichocephaJus, c. anguloso aul 
ainplo orhiculari. 20. Oxyuris» 21. Cuculla- 
nus» 22» Strongylus, d. valvuloso. 23. Ophi- 
ostoma, 24. Ascarls, Multa certe ingeniose 
distributa, Helminthum tamen familiae inter 
se, quam illae reliquorum ordinum, multo mi- 
nus dilTerunt, et fere praeter necessitatem ad- 
ditae sunt. Echinorhynchi cura Trematodibus 
eodem ordine militare nequeunt. Aeque pa- 
xum Chaos, Cystica et Taenias etc. eodem or- 
dine comprehenderem, et subordines etiam Ami- 
cus admisit. NonnuUas species a se detectas 
et descriptas addidit, v. c. JDistoma folium 
EsocisLucii vesicam urinariam habitaus, aliaque, 
singula suo loco in Synopsi et Mantissa relata» 

C» Observationes mlscellaneae. 

65» b. Memoires sur quehiues Insectes par M» 
DE XA. Martindore, NaUiraliste, qui voyage 
avec M. de la. Pevrouse. In Obss. sur la 
Physique par Pvozier T. XXXI. Parls. 1787. 4. 
]). '207 — 209. Suite p» 264 — 6. * Redeunt in 
Hodoeporicum illustris at infelicis Navarchae» 
Inter alia, liuc non pertinentia, Trlstoma macu- 
latum Diodontis et Tetrarhynchus Squali de- 
scribuntur et delineantur, quae suo loco in 
Mantissa dixi; quaeque a Boscio repetuntur: 
Sur deux nouveaux gelires de vers. In: Nouv. — 6o9 — 

BuUetin de la soc. Philom. rHrr. n. 51» p.384. * 
Prius Capsala, alteruin fTepatoxyioa vocaiur. 

69. b. Bfcvtragfc zur Naturnfc«:chichte der Eirige- 
weidewiirnitr von I, Aloys Froelich, Physi- 
cus in Elwangeu. Iri : Naturlorsclier. St XXIX, 
(l«02) p. 5 — Qt\ Tabb . 'i. * Quo casu cl. 
viri dissertationem terriam , duas priores in 
Entozoologia enumfcrando, prafcffcrvidere po- 
tuerim, me omnitio latet, nisr for^san Diarii ii- 
lius ex<mplar, quo Grypiuae lisus Sum, hoc 
volumi^ie caruit, Multas obs<-rvationfcS refert, 
quas singulas Mantissae debito loco insfcrui. 

Anie 77. Lettere zoologiche ossia osservaziont 
sopra diversi aijimaii diretfe al Confe Comme- 
no dair Abb. Vincenzo ,Rosa/ Pavia ^794» 
27. p, 4. * Priores sfcptem paginae huc fa- 
cientfcs Filarias Foiiiae, Coilurionis. Ci<oniae 
nigrae, Sfrongylum tuhificfcm, Distoma. hefero- 
stomum et aliquot rafcniis obiifcr rfcferunt. 

84. b. Erster Nachtrag zu mfciner Naturgeschirlite 
der Eingeweidev^urmer von K.^hl AsMr-Nn Pitr- 
DOLPni. In : Magazin der Gestllschart Naturf, 
Freunde zu Btrlin. VoJ Vi i8 4.4. p. 6'3— 
11^^. Entozoologiae S;jpplfcmeritum, quod tofurA 
in Mantissam redit, praeter Froelic-jiana, quae- 
dara nova, v. c. Echinorhy nchum JBalaenae por- 
rigentem continens. D» F a u n a e* 

89, Entozoologiam eHendo Zoologtae Danicax 

Volumen quarium nen vi'>tr3ni, quod post- 
modum accepi, cujusque x>mijja huc facientia, — 6io — 

Abildgaardii postliuiiia, in Synopsi et Maiitissa 
suo loco retuli. 
91. Fauna Boica von Franz von Paula Schuank. 
Efiam haec Entozoologiam edenti defuit, In 
tertii ultimique'*' Voluminis Parte secunda p» 
177 — 248. Vermes intestinales ordine quidem 
minus bono recensentur: Ligula, Trichocepha- 
lus, Linguatula (Hamularia), Caryopliyllaeus, 
Ascaris, 'Cucullanus, Strongylus, Uncinaria 
(Strongylus), Festucaria (Monostoma et Disto- 
ma alatum), Distoraa, Echinorhynchus, Hyda- 
tula, Hygroma (Cysticercus Cellulosae etc), 
Taenia. Snecies valde miscentur. Ouae cel» 
viro propria sunt, aliis locis jam publici ju- 
ris fecit , unde depromta Entozoologiae in 
serui, 

E. Scriptores de Vermibus Humanis. 

I38« JoACH, JuNGii Historiam vermium non vi- 
sam retuli, postmodum vidi, sed ad entozoa 
non pertinet, 

142. Brescium de Lumbricis legi, tritissima Vete- 
rum placita referentem. 

150. Clericani Operis versionem Anglicam ex 
Dryandro attuleram , postea milii visam, * Ta- 
bulae libro octava forma edito tres additae 
sunt in folio, omnes uti videtur Clerici figu- 
ras continentes. 

159. Litteras Hianchini (p. 254. in 8>) nunc pos- 
sideo, minoris momenti. De origine ex Val- 
lisnieri mente, nidos vermium in coeco esse; 
contra Morealium febres petechiales a lumbri- 
cis derivantem. — 6ii — 

l6l. Comm. de Vermibus in C. H. et Anthel- 
mintliico priori anno invento a Joh. Godofr» 
FiscHERO. Stadae. 1751. 24. p. m y. * Ita in- 
scriptlo, quam olim a BoehmfkO mutuatam de- 
di, corrigenda est. Juglandis laudes. Larvae 
cum urina excretae. 

167. MiCH. Jo. BiTTERMANN Diss, de vermibus. 
Vindob. 1763. ^-2. p. in 8« '^ Ita inscriptio ex 
ProucQUETo' desumta corrigatur. Generalia 
contirifct. Ventriculum et intestina solam fere 
vermium sedem esse. Extrinsecus afferri. 

169. Palmeri Tentamen de Vermibus intestino- 
rum, in Thesauro Diss. Edinensium Vol III. 
P' 34 '55 * recusum legi, sed tabulas meo in 
speeimine desidero. Quae ipse vidit, paucissi- 
ma sunt, Taeniae tamen vasa injecit. Is au- 
ctor est, ex quo Angli plurimum hauriunt» 

193. b. De vermibus intestinalibus. PraeS, Bernh. 
Christ. Otto r. Joh. Sara. Gaebler. Traj. ad 
Viadr. 1800. 17. p. in 8. * Ita inscriptio 
Ploucqueti mutanda. Ceterum nulhus mo- 
menti est. 

195. b. Memorie fisico-mediche sopra i principali 
vermi del corpo umano vivente e le co«ii dette 
malattie verminose, per servire di supplimento 
e di continuazione alle Lezioni di Val. LuigI 
Brera. Crema rSii.Xl. et 452. p. in^.Tabb. 
V. * Lectionum cl. viri Entoz. Vol. I. p. 6u 
n. 195. relatarum supplementum, luce vix di- 
gnum. Auctor historiat naturalis et anatomiae 
ignarus, utriusque heroa (invita Minerva) se 
praestare vuU, ideoque plurima fingil et abso- 
na cumulat. Non possum quin elegantissimum 
cl. viri systema referam, quod certe sine pari 
CSt. Ordo I, PiESTOSOMi, Vermes Plani. Gen I. Taenia, spec. i. armata, 2. inermls. Gen. 2* 
. Fasciola, spec, i. intestiiialis (I.igula), 2. hepa- 
tica (Distoma). Gen. 3. Linguatula. Spec. i. 
HexathyrifJium Pinguicola, 2. Hex. Venarum, 
3. CeFCosoma (Larva Muscae pendulae). Or- 
DO II. F/.ichiosonUf Vermes vesicuiares. Gen. 

1. Eremita. spec. i. Fisch. globosum» sp. 2. 
'Fisch, piriforme. sp, 3. Ditrachicerosoma (no- 
^men enim Ditrachyceras Sulzeri cl. viro hon- 

dum satis longum fuit, quo sexpedale illud eli- 
geret, verme ipso decies longius). Gen. 2. So- 
ciales. Spec. Fischiosoma polvcephalum. Gen* 
3. Capsulares. spec. j. Fina muscularis, 2. F. 
hepatica (Hydrops saccatus hepatis). 3, Fina 
,- visceralis. 4. F. hydatoides (hydatides cum 
nnna excretae). OrdO IIL Ascaridx, Gen- i. 
Microsomi. Spec i. Trichocephalus, 2. Asca- 
ris vermicularis , 3. Asc. stephanostoma (larva 
muscae). 4« Asc, conostoma (pariter rauseae 
larva). Gen. 2. Megalosomi: spec. I. Ascaris 
lumbricoides. Ordo IV. LiNOMORn, Filifor- 
mes. Gen. I* Anchilocefali. spec. r. Hamuia- 
ria lyrnphatica» Gen. 2. Foxocefali. spec, i. 
Gordius aquaticiis. spec, 2, Filaria inedinen- 
sis. Ordo V. Amaurosomi, corpore vix visi- 
bili. Gen. I, Membranacei, Spec. Cercaria te- 
nax. Gen. 2, Chaos. sp. i. Chaos intestinale. 

2, infusorio- spermatipum. 

Quae retuli, inaudita sunt, v. c, cenus al- 
terum magno, parvo alterum constitui, utrique 
Ascaridem inseri, alteri maxime heterogenea simul 
immisceri ; Larvas insectorum cum vermibus 
conjungi et quae sunt reliqua, omnium qui le- 
gant, risura moventia. De Anatome ficta in 
Mantissae parte secunda locutus suin^ §t hpc Cact tum ciflflain, expej-Imentum a cl, vlro p. 186. sq. 
relatum, ubi ova Ascaridis ab infante dejecta, 
jn scatola sibl transmissa et siccata canis abdo- 
mini immisit ^quod emplastro bene clausisse vult), 
et vigintitribus diebus elapsis hoc ascaridum mil- 
libus perreptatum vidit, cl. Professoris ignoran- 
tiam maxime prodere. Nulla Entozoorum ova 
tanta! sunt, neque maxinil, ac ille eadem. fingit; 
nunquam entozoorum ova composita sunt, nul- 
iumque datur Nematoideum/ cujus ova ita con- 
glomerata sunt; nullius entozoi ova siccata cof- 
pora dura sistunt, quae tali modo scatola trans- 
mitti possent» Tota Ascaris cum ovorum multis 
miiiibus siccata, muci particulam diaplianam si- 
stit, objecio, cui iraposit afuerit, inhaerens et quae 
cl, vir pro ovis habuit, concremei:ita forsan fue- 
runt lymphatica, quorum magna copia formis 
maxline variis saepe dejicitur. Corporibus hisce 
abdoinihi canis immissis, vulneris certe cura de- 
hita non est hablta, quo muscae ova sua ibidem 
deposuerint, non enim Ascarides, quas se in Ca- 
nis abdomlne vidisse gloriatur, sed muScarum lar- 
vas vidit, quod ipsius descriptlone patet, et ipse 
certe tale quid suspicatus est, nara illarum icdnes 
xjon tradit, — Hisee dudum conscriptis Bremse- 
RUM ill. Jacquini auctoritate innlxum corpuscula 
illa pro seminlbus Fragariae, Ascarides vero pa- 
riier pro larvis habere video. 

Honiinem Istum plurlma ex Entozoologia 
tres annos ante ejus supplementum publici juris 
facta lurtim depromsisse, illamqne semel tantum 
(et forsan praeter voltintatem) p. 23^. not. 369» 
citasse, silentio prieterllssem, nlsl inDiario quod 
edit (Nuovi commentari di Mediclna e di Chi- 
rurgia Pad. 1818« August. n. 16.) ex insidlis me — - 6i4 — 

aggrederetur et plagii a se commissi me suspe- 
ctum reddere videretur. Opus meum laudat, 
sed annum, quo etlitum sit, tacet, et in nota p, 
162* me neque Zeviani dissertationem infra n. 
dicendam, neque suum Supplementum iu Bibli- 
otheca Voluminis primi enumerasse monet. Hoc 
autem ihoy, Zeviani vero dissertatip 1809, et Bre- 
KAE supplementum demum 18II comparuit, quod 
refulisse sufiiciat, 

195. c. Jo. Nepomuk Anton Gelinek Diss, de 
Entozois homini famiHaribus. Prag. IH'2. 4^» 
p» 4- tab. I. * Compiiatio oscitanter facta, ita 
< ut indicem nostrum vermium humanorum Ent. 
II. 2. p, 295. transscribendo , in quo Strongy- 
lus Gigas casu omissus est, illum pariter omittat, 
195« d, A Treatise on Worms and othtr Ani- 
mals whicli infest the human body; witli the 
most speedy, safe and pleasant means of cure» 
By T. Bradley. London I8i3- XIX et 215. 
J). in 8. tabb. 3. * Minoris momenti» Hoo- 
PERO fere solo utitur» De foraminibus Taeniae 
Sohi marginalibus p, 79. saepe piuribus in- 
strui refert osculis, neque raro ternis aut qua- 
ternis, quod memoriae iapsu scriptum videtur, 
tot enim foramina nuUus vidit, et bina jam rara 
sunt. 
195» e, Jo, Fred* Kaxcxer Diss. de Vermibus 
Intestinorum. Lugd. BaU 181 7- P« 24. i" 4- * 
NuUius momenti. Nisi ceh Pinee, Parisiensis, 
nomen in Dissertatione occurreret, a quo sci- 
licet BiocHium, Medicum Suecum (sic!) de ver- 
mibus scripsisse hausit, illam ante quinquaginta 
vel sexaginta annos conscriptam crederes, nam 
, Vax Doeveren novissimus est Helmintholo- 
gus, qi em ipse legit. — 6i5 — 

195. f. Dr. Bremser iiber lebende Wurmer im 
lebenden Menschen. Ein Buch iur ausiibende 
Aerzle. Mit nach der Natur gezeichneten Ab- 
bildungen auf vier Tafeln Nebst einem An- 
liang iiber Pseudo-Helmimhen- Witn I<S19. 
X!I. et 28 U P- in. 4. cuxu labb. IV. niajoribus, 
qiinta minore. * Liber egregius, qui brevi 
oiunium in nianu erit, et sui parern non agn'o- 
scit, iieque facile inveniet. MuUi quidem au- 
ctores ingenio utuntur, saepe magno, std ma- 
gna i^n perficiunt, cum alia, aut non satis 
agendo, res pertractent, et ii solummodo exi- 
mii diceadi sunt, qui ingenio excitati, labore 
nunquatn fatigati, omnibus ceteris neque sibi 
tamen satisfaciunt, quibusque si ullus unquam, 
Bremserus certe adnumerandus est. 

Capite prlmo de formatione corporum or- 
ganicorum in co*poribus organicis agit, eamque 
primitivam, quam bene dicit (alias spontaneam, 
vel organicam dictam), esse evincit, multaque 
utilia simul adstruit. G. ieciindo Systema Ento 
zoorum, C 3, Intestinai'a: Trichocephaius; Oxyu- 
ris vermicularis; Asc. luiabr. Bothriocephalus la- 
tus; Taenia Solium. Tari» paucas inter species 
tot per secula observatas cel. vir Ox, vermicula- 
ris marem primus descripsit, ei T. latam Linnaei 
a Solio genere dijferre pariter prhjius detexib. C. 
4. De causis entozoa intestinalia -^roducentibus, 
ubi varia egregia afFeruntur. C. 5. De diagnosi 
vermium intestinalium, et morbis iis Jebitorura, 
C. 6. De Anthelminthicis. C. 7. De sptciali me- 
thodo anthelmintica singulis vermibus opponep-- 
da, longae quidem experientiae fruttu. C. g» De 
Filaria medinensi; Hainularia; Strongylo gigan- 
teo. C. 9. de Distomate hejiatico; Polystomate — {>i6 — 

Plnguicola. C. to. De Entozois cystlcis. C. ii* 
rormulat; medicinales. C. 12, Appeiidix de P<;eu- 
Kiohelminthibus, Ditrachycerate, Srephanostomate 
etc Index alphabeticus Srripiorum locupletissi- 
mus» Librum 5aris laiidare non possumus, tot 
propria rontineniem, quot rarissiuie libri coati- 
uent, sed tabuJaruui inentio facienda est omni- 
bus ceteris entozoomm iconibus longe praefe- 
Tendarum, quaeque propriis cel viri observationi- 
bus iniiitUMtur Fundus tabularum nigcr, cui 
figurae quasi innatant, partes peliuciday egregio 
auorio reddit, neque sohammodo natujalis singu- 
lorum habitus perfectissime traditur, sed varieta- 
tes, sed rrionstrosa etiam sistuntur, antea nun- 
quarn observata. Naturaescrutaribvs ergo quam 
jnedicis liber aeque carvis erit, quem tabylis in- 
Structum me nimis sero accepissc doleo, quin fi- 
guras ad species nostras laudarc potuerim. 

F. De Animalium domesticoruin vermibus» 

S03. b. AbhandUmg u>er die Wiirmer in den 
Lungen und der LeHr, und das KJaiienweh 
der Schafe. Von Hieronvmus WArDiNGEa, ' 
Wien und Tries-' 18 8 1 25- P- in 12. * De 
Ovis Strongylo bronchiali et Distomate hepa- 
tico expertus loquitur Veterinarius. 

304* b. lirfai'rungen und Btobachtungen iiber 
tlie Kraniheiten der Hausthiere im Vergleich 
mit der/ Krankheiten des Menschen. Ein Bei- 
trag arur vfcri^leichenden Pathologie und Chi- 
rurgie fiir Aerzte und Thierarzte von Bern- 
HAiiD Anton Greve, Erstes Bandchen. Oiden- 
buvg t8l8i XV. et 210, p. in g. '■'' Variis de 
morbis cl, auctor utilissimas observationes re- — 6i7 "^ 

fert, siiiqne magnam spem excitat, eoque lae- 
tiorera, V^eterinarii de scientiae suae incremen- 
to tantopere soIJiciti quo rariores sint. Clapite 
vero XVII p. 165 — i84. speciatim de anima- 
lium domesticorum Entozols agit. Aneurys- 
jTiata Equorum a Strongylis in iis reperiundis 
derivat; Strongylum Gigantem in renibus Tauri 
et Canis, Pentastoma taenioides in Muli sinu- 
bus frontalibus offendit, quod festimonium ma- 
gni facio, nam praeter CHABEkxuM nulliis in 
Equo reperire potuit, in Cane non ita rarum, 
et in Lupo a Bbjjmsero repertum, 

G» Monographiae Vermium. 

^scaris. 159. b, Commentationuni in Aetii Ami- 
deni Medici Anii^orcc Specimen priaium , sistens 
libri IX, Cap. XL.I. Tnej Aixuiiltun. Praes. Gabr. 

BoNSDOR^FF r. JOH. MaGNUS A TENGSTROEJf. 

Aboae. I8I7> 59- p- in 4. * Generalii>us de 
Entozois praemissis, uberrimus exliibetur Capi- 
tis illius Comraentarius. 

JDistoma hepaticum, .315, b. Darstellung und 
Ansichten der itzt herrschenden Rindvieh- und 
besonders Schafkrankheit, von dem gemeinen. 
Mann die Faule genannt, Von Schmidt* 
Haiie 18 16. 24 p. iu 8. * Distoma in ducti- 
bus hepatis biliariis et extra hosce occurrere, 
quod non explicat. Ipse in hepate nunquam 
extra ductus iilos vidi Interdum Distomata 
in cystide fellea occurrere, cujus bilis aquea 
sit. Liber nullius momenti» 

Ziistoma lineare. 3(8 b. Account of a species 
of Fasciola which infest tlie trachea of the 
poultry, with a mode of cure. By George - 6*8 - 

MoNTAGU in Tra.nsact. Soc. Wernerian. T. i. 
n. XIL p. fQ^— 199. Tab. 7, Fig. 4. * Fuse 
p. 4 4, retuli, quod repetere nolo. 

In Diario oeconomico Hale.nsi: Der Land- 
Tind Hauswirtli, De Januar. 22. 18 19« p- 23, -24, 
Xleber das haufige Sterben der Ganse. * Anseres 
juniores Junio et Julio frequentissime perire et 
Ilirudines majores et miuores , milii granum ad 
duo"^ pollices aequantes, tum autem va!lde atte- 
nuatas in anserum naribus et capite, saepe pluri^ 
mas reperiri, narratur, quod ^d id^m Distoma 
relerrern. 

Feritastotna proboscideum^ 321. b* Sur un ver 
intestin trouve dans les poumons du serpent 
a sonnettes de Cumana, par Alex. de Hum- 
BOLDT, in ilL viri Recueil d' Obss» de Zoolo. 
gi^ et d'AnatQmie comparee» Paris I8il.'4. p» 
2qg— 304. Tab. 26. '■•' In Mantissa p 434. fuse 
descriptum, sed illa impressa inter entozoa quae 
cl. Natterer in Urasilia reperit, offendi, et 
quidem in CrocodlU scleropis pulmonibus le- 
ctum, qua de re in Appendice agam. 
Pentasbonia emarginatum. 32 1, c. Sur un nou- 
veau genre dans la classe des vers intestinaux, 
nomme Tetragule par M. Bosc. In : Noua% 
Bulletin des sc. par la soc. philom. Paris. Maj. 
I8JI- n. 44 P* ^tig. Tab. 2. Fig» i. * Omnia 
p, 433. notavi. 
Polystotna dupUcatwn. 321. d. Sur deux animaux 
vivants sur les branchies des poissons, par M. 
F. DelarocJie. Ib. p. 270— 2. * Alterum Ani- 
jnaiium Chondracanthus, alterum vero Iioc Po- 
lystoma, Tab. 2. Fig. 3. delineatum. Omnia 
huc facientia p 438. reddidimu^. 
Taenia. 341. Sam. Ernst Diss, de Taenia secun- — 6i9 — 

da Plateri recusa est in: Hallert DIsp, me- 

dico pract. Vol. ILI. p. 431 — 460. * 
362. Dissertationis Redpei inscriptioni a Dryan- 
dro mutuatae nihii addi potest; illam dein ac- 
cepi, ne minimi quidem moinenti. 

376, LENGSFELDi opusculum Entozoologia edlta 
accepi. Complures Taeniae species fingit, quas 
cum T. lata et T. solio liguris tabulae adjectae 
plurimis reddit, sed onines ad T. solium per- 
tinent. Alterius caput (Fig. 6.) monstrosuin 
refert. Ceterum arcani commendandi gratia 
scripsit. 

377. b. Jacobi Reinlein Anlmadversiones clrca 
ortum, incrementum, causas, symptomata et 
curam Tasniaelatae in intestinis humanis nidu- 
lantis, casibus practicis illuslratae. Vienn, I8ii» 
XIV et 197. p. in 8. cum tab. i. ^' 

Vers. germ. Jakob Reini.ein's Bemerkungcn uher 
den Ursprung, die Entwicklung, die Ursachen, 
Symptome und Heilart des breiten Bandwurms 
in den Gedarmen des Menschen. Durch prac- 
tische Falle erortert. A. d. lat. Wien 1812. 
XII. et 203. p. in 8- Tab. i. * 

Taeniam latam nonnisi titulus hahet, textus 
et figurae T. Solium referunt, hujus vero caput 
trinode cumvalido unco, et partes articulorum 
singvdorum pessime sistuntur. Liber ceterum 
practicici argumenti, variiqae casus relati atten- 
lione digni sunt, praesertim ille viri sexagenarii, 
qui diaeta mutata et ferculis e lacte paratis potis- 
simum usus leucophlegmatia et Taenia laborare 
incepit, qua expulsa et ad pristinam diaetam re- 
vertens bene se habuit. 

377. c» Diss. exhibens Taeniarum specierum in 
universum, et methodorum variarum, quibus haec specles, quae hominera incoUt, expellatur 
enumeratlonem, antiexa singularis raorbi histo- 
ria, feminae Taenia laborantis, auct. Guil, Ern» 
Leonh. Katerbau. Vratislav. iSig. 32. p. 4. '^' 
Taeniarum Entozoologia duce enumeratio, an- 
thelminthicorum index, casus Taeniosae paruin 
meuiorabilis. 

Cjfticercux celhilosae. 402. Quam in Entozoolo- 
gia dedi inscriptlo posterior est; prior haec: 
Taeniae hydatigenae in plexu choroideo nuper 
jnventae historiae. Inseruntur quaedam obss, 
circa vermes Intestinales. Dlss. inaug. praes. 
Jo. GoTTLOB Haasio, aut Jo. Leoxh. Fischerus 
Xiips. 1789- 44. p- in 4. tab. !♦ * Omnia pfae* 
ter icunculam inscriptionis eadem, ut fonna 
quarta largiori textus margine reddaiur. 

403. b. Bfcobachtung und Beschreibung des Fin- 
nenwurms bey dem Menschen von Karl Him- 
XY, In: Hufeland's und Himly's Journal. Dec 
cember rgop. p. 11:6-^1.52. tabb. 3. * Cadavc- 
ris humani Cysticerci tam cerebri quam muscu- 
lorum egregiis figuris sistuntur, microscopio 
etiam in usum vocato* 

403. c. Berattelse om Dynt funnen hos Mennis- 
kan af Arv. H» Florman, In: Vetensk, Acad» 
Nya Handlingar. T. XXXI. rSio. p. 179— 32.* 
Duo speciraina in cadaveris viri sexagenarii 
pectorali majore, neque alia alibi reperit, 

403. d. Dynt (^Cysticercus ceiluiosae s. Taenia 
FinDa) funnen i hjernan pa ett yrsukt swin, af 
A. H. Florman. In Kongl. Vet. Ac. Hand- 
ling.ir for iSrS- Stockholm fSi^. <S. p. 132—36* 
Observatio maxime memorabiiis, suis scilicet 

< annum nati, vertiginoslj sinistrorsum in circu- 
los acti, c(ui semper minores describerentur» — 621 — 

Bestia se suadente inactafa, amlcus plurimos 
inter cdIH musculos, multos in pia mafre et 
substantia corticali, paucds in nieriull^ri, sed vi- 
giiiti Cysticereos sohttou nullibi ofjixos iu ven- 
triculo laterali dextro reperit! Vertigo suis hoc 
• niodo cerfe lacile explicata, seti quid Cysticer- 
cos a vinculis solverit, nisi ipsa forsan eorun- 
dern multitudo, me protinus fugit, Plexui 
enim clioroideo non adhaesisse, cel. vir expres» 
sis verhis refert. Exemphim sine pari. 

Sus vertiginosus rarus; musculum vertigino- 
sum, aeque rarum Entoz. i. p. 125. n. 426 dixi;' 
sed quatuor antt annos Testudi/iem graecaui ver- 
tiginosam, certe rariorem his meis oculis inspexi, 
cujus tamen mali caussam in cadavere non re- 
peri. 

H. ScrJpta ad EntozooriTm anatomen etpliy- 
siologiam spectantia. 

521» Diss. GoESCHENii, cujus inscriptionem ab 
Hefftero mutuatam dedi, nunc quidem pos- 
sideo, et legi: generationem aequivocam s* 
spontaneam contra sacram scripturam esse. 

529. BiANCHi de generatione librum Entozoolo- 
gia edifa demum legere configit, et Brerae 
quidem fratrem natu majorem illum dicerem, 
qui eadem verborum copia aeque pauca sistit, 
credulitate sua idem taedium facit, et saepissime 
fumum vendit. 

534, PosEwiTzn dissertatlunculam accepi, de qua 
DoERiNGii judicium meum facio. 

535. b. Slancio sulla genealogia della terra e 
sulla costxusioue dljaaiKuca della organizzazione — 622 — 

. seguito cla una ricerca iiilV origlne dei vermi 
abitanti le inteiiora degli animali, di Giuseppe 
GAUTrERi. Jejia in Sassonia ISO'). 136. p. in 
. J5. * Sub dedicatione legitur: Novarra li 13» 
Giugno 1815» Soninia de mutationibus anima- 
lium ex necessitate, adfectibus etc. De homine 
bipede facto. De Entozois a p. 77. ad lin^m 
. agitur. Mutari, commutari* Propria non ad- 

mittit* 
535. c, JoH. Andr» V. ScHEERER, Ueber den Ur- 
sprung der Eingeweidewiirmer. Medicinische 
JahrbiJcher des K. K. Oestreich. Staates. B. 3. 
St. 2. Wien I8I5- 8- p. 83—116. '■* 
535, d. Idem. 'Ueber Hehninlhographie. Ib. B. 

3. St. 4. 1816. p. 117—131. ■!'• 
535. e* Idem. Topologie der Eingeweidewiirmer, 

ib. B. 4. St, I. 1817. p. 65—89/"' 
535. £, Ejusdem Bemerkungen iiber meine Topo. 
logie der Eingeweidewiirmer, Ib. 4. B. St. fi. 
I817. p. 164 — 170. * 

Dissertationes c — f dictae ejusdem sunt ar- 
gumenti, ideoque simul recensendae, Ch auctor 
Entozoa ex infusoriis oriri statuit, sed in tela 
cellulosa, cujus ad hanc generationem partes sum- 
mas facit, ut saepe infusbria reponi videantur, 
nam hydatides, ceL Brandis aliorumque modo, 
ex cellulosa formari et has alias in formas trans- 
itum explicare gloriatur, Tela singulorum ani- 
malium cellulosa singularum partium diversa, sin- 
gulos §tiam illarum vermes diversos nasci, nimis- 
que numerosos fore, quam qui singuli nomini- 
bus trivialibus instrui possent, ut melius a parti- 
bus animalis dicerentur v. c, Ascaris intestinalis 
lupi etc. neque descriptiones singulorum tanto- 
pere commendandas esse, cuia Diiuis varient. — 623 — 

* 

ideoqlie ejusdem loci entozoa non seinper eadem 
forent. Tandem ex Viennensi uostroque i.-idice 
topologiae speciera excerpsit, qua Entozoorum 
origintm ex cellulosa probare sibi persuasit. 

Cl. virum omni hujus studii practica cogni- 
tione destitui, dolendum est, ingenio enim solo 
et aiiquot catalogos percurrendo liaec res ceriis- 
sime non absolvitur, Viginti octo anni elapsi 
sunt, ex (juo Entozoologiae horas subsecivas, 
saeptque integros nienses sacravi, eo aut^m, me 
perparum hac de re scire, et pluriamm studii su- 
peresse dldici. Si nosmet ci viro habitaculura 
entozoorum indicando non satisfacimus, lioc eo- 
dem ex fonte derivandum esL; quia cnlm res 
istas protinus ignorat, etiam luce nierldiana cla- 
riora illi obscura sunt. lempus non amplius est, 
quo de rebus experientia longoque usu addiscen- 
dis ex tripode jiidicatur» Quia falsis«ima ex liy- 
pothesi omnium locorum entozoa propria credit, 
muhitudinem illorum tkntam fore hallucinatur, 
quae nomina trivialia et specierum descriptiones 
excludat, eo autem, licet inscius, totum studium 
subvertit et inutile reddit. Attentissima singula- 
rum specierum contemplatlone, illarum tantum 
vitae rationem et aflinium nexum intelJigimus et 
ad altiora ascendere valemus» Specierum studi- 
um si neglexisset Bremserus, Echinorhynchorum 
mutationes, Taeniarum varietates, T latam Bo- 
triocephalum esse et sexcenta alia ignoraremus. 
Omne histOriae naturalis studium specierum co- 
gnitione innititur, neque earundem multitudo 
terrere potest, sed numerus exiguus. Quamdiu 
paucas cognoscimus, genericas relationes, distri- 
butiones specierum multaque alia ignoramus, sin- 
gulae enifla absq^ue nexu sunt, Plurimis autem — . 624 — 

cognltls nnitas habetur, et hlstoriae nalaralls stu- 
diutn tum tantvim faciliimum .erit, quanclo fami- 
liae per singula bene dispositae sunt, ut tuto per 
easdem incedere valeamus. ~ Quae non satis 
bene cognosco, conjungere.saepe forsan nimis ti- 
mi<'us fui, is fnmen timor, quam iucerta conjun- 
gendi audacia minus nocebit; inde vero tot spe- 
cies dubias meo in opere occurrere explicatur; 
CfcTitum forsan piscium Ascarides et Filariae eae- 
dem sunt, sed re tantum comprobata successores 
hoc enuntient. Quibus enim difierentiae nota 
cleest, ea non difftrre, quis negabit, sed examine 
lepetlto hoc tantum addiscitur. Et quae omnium 
ch viri querelarum basis est hypothetica, vermi- 
um ex tela cellulosa origo, de qua multa verba 
faciamus, vix digna est, Omnia enim, quae nos- 
met de rerum origine proferre valemus, partim 
tantum vera, partim incerta sunt, ideoque vocibus 
generalioribus utamur, quae facilius tolerari pos- 
sunt, quippe falsum, quod iis inest, modestia si- 
xnul excusant. Inde etiara dissimilationis vox 
xnaxime arrlsit, et illa in organo quodam obor- 
ta, Entozoa oriri, tolerari potest; quaenam au- 
tem partes secedant, aut dissimilentur, ignora- 
jnus; de tela rellulosa ergo si sermo fit, hujus 
dissiniilationem aeque parum cognoscimus; et il- 
lam ipsam, non partes contenias dissimilatione 
cntozoa proferre, quis quaeso morfalium effabit? 
Entozoa tandem infusoriis originem debere» non. 
majori veri similitudine, quam illa utitur hypo- 
tlie^^is, serundam quam homo ex slmia, aves ri- 
pariae ex gairniareis et sic porro enati sunt. 
Nulia hanc transformationem probant, et quae 
GoEZE, quae Bloch, aliique defexerunt entozoa, 
xiosmet eadenx offendimus, Sfed eoruadem de- — 625 — 

scnptiones saepe vix ullae, aut insufficientes, ver- 
bis vagis datae sunt, illorumque icones non raro 
analae ab aliis male descriptae maluni auxerunt. 
Si autem vocibus iisdem eodem semper sensu 
utimur, haec facile superantur impedimenta, certe 
non tanta, quam cl. viro experientia destituto et 
obiter rera agenti visa sunt. Sed vela contraham, 
necesse est, et dicta forsan ad Helminthologos 
exculpandos sufliciant» 

535« §♦ ^^eber das Nervensystem der Eingewei- 
dewiirmer von A. Otto. In Berlin. Naturf» 
Freunde Magazin B. VII. S. 223 — 233. Tab» 
V. VI. '^ Observationes laude dignissimae, 
quas in sectione praecedente singulas recensui. 
535. h. Diss. sistens Observationes quasdam de 
insectorum vermiumque structura. Henr. Mau- 
Rm Gaedb, KLliae ISI?. 20. p. 4. " Am Au- 
ctor p. 8 — 13' Anatoraen Distomatis hepatici 
tractat et cel. Ottonis et Ramdohr observati- 
ones.^ecenset, uti in sect. praeced. retuli. 
535. i. Bemerkungen aus dem Gebiet der verglei- 
chenden Anatomie von L. H. Bojanus. In 
Russ» Sammlung fur Naturwissenschaft und 
Heilkunst. II. iv.Riga un(^ Leipz. 1817. 8-* In- 
ter plurimas et egregias, ceh viri observationes, 
illae de fabrica Ascaridis lumbricoidis, quam 
vulgo creditur, magis composita, qua de re su- 
pra egi, p. bb^^—bbi- leguntur. 

I. Scripta de morbis verminosi&, 

559. Weinschenkii Diss. (28» P- 4.) cujus inscri- 
ptionem Hefftero debueram, dein legi €t mi- 
noris momenti esse vidi. 

588« h. The morbid anatoray of the human gul- 

Rr — 626 — , 

let, stomach and intestines by Alex Monro. 
Edinb. I8II. 8« * P* ^49 — 663. de vermibus 
agit, qui tubum intestinalem infestantur; Tae- 
niam Solium, dentatam et latam habet, ab hac 
T. latam Hooperi distinguit, sed omnia qiiae 
de vermibus refert, nullius ponderis sunt. 

588. c. Case of a Woman, who voided a lari^e 
number of Worms by the Urethra, with a de- 
scription of the animals. By Lawrence. Read 
Nov, 12. 18 II. In Medico-Chirugical Trans- 
actions published by the Medical and Chirurgi- 
cal Society of London. Vol. IL Ed. 3. 

, Lond. 1817. 8. p. 385—395. Tab. Vin.* Ca- 
sus a cl. Barnett observatus, qiiem supra p» 
250 — 253^ de Spiroptera humana scribendo re- 
censui» 

588. d. Die Wurmkrankheiten, IDarsteliung ih« 
rer Entstehung, Fortpflanzung, des Aufenthahs 
der Wurmgattungen, die wir im raenschlichen 
Korper antreflen u. s. w, Von Ae^recht, 
Hamburg und Altona» s. a» 67. p* in 8.* Me- 
dicastri liber futilis, 

5§8. e. Diss. de morbis verminosis praes. Jo. CARi 
Frid. Leunio. auct. Gottlob Aug. Hergeseli.» 
Lips» 18 f 8. 22. p. 4.* Nota refert» 

588. f. Wiirmer in der Leber einer Wahnsinni- 
gen, eine Krankengeschichte nebst Sectionsbe- 
richt von Dr. Hayner* In Nasse's Zeitschrift 
fiir psychische Aerzte. I. 4. p. 514—520.* In 
mulieris vesanae, mortem ex fame metuentis, du- 
ctibus hepatis biliferis valde extensis septem Asca- 
rides lumbricoides, octava partim in duodeno 
partim in ductu choledocho, undecim in ventri- 
culo,in tenuibus, potissimum duodeno et jejuno. — 627 — 

trigmta et quod excurrlt, parva tandem In du- 
ctu pancreatico repertae sunt» De contentis 
statuque intestinorum nlhil refertur, sed aegra 
longius diarrhoea laboravit aquosa, faeculenta, 
et causa certe pecuHaris in intestino ipso aut 
ejus contentis quaerenda est, qua vermes om- 
nes sursum et in loca aliena pulsi sunt. Iri cada- 
vere feminae periodice maniacae idem auctor 
Ascaridem in ductu choledocho ofFendit. Ego 
hoc nunquam vidi, quaedam autem exempla 
vennium in hepate et pancreate repertorum 
Entoz. I. p, 138 et 139. dedi, quorum alterum 
pariter ad Maniacum facit, Facilius tamen in 
Maniacis, plerumque modo maxlme irregulari 
viventibus et mox omnia ingerentibus, mox 
diu esurientibus vermes in loca insolita ferri, 
quam maniam ipsam ab illis derivariem, prae- 
sertim si haec longius perdurat, nam vita Asca^ 
ridum longa non est, et tali loco adhuc citius 
perirent, quo malum tolleretur, mortuae etcol- 
lapsae enim ex ductibus mox putrefactae ef- 
fluerent, 
588» g- Cases shewing the comcidence of Worms 
in the Intestines with Haemoptysis and remarks 
an the probability of the two afFections having 
a connexion with each other, By Nath. Rum- 
■ SEY. In Medico Chirurgical Transactions publ. 
by the Med, and Chirurg, Society of LondoH, 
Vol. IX. P. 2, Lond. 1818. p. 389—404.* Note 
subjoined, ib. p. 485 — 487. * Auctor vermibus 
yilmia mala tribuens, etiam epidemica, casus 
^liquot refert haemoptysin ab illls exortam vix 
probantes, 

Rr 3 — 628 — 

K. De Entozois vel dubiis vel fictis# 

6ft4. b\ Lettre de M, Bruyere a M. Thouin. In 
RoziER Obss. sur la Pliysique. Aoiit 1787« P« 
I©9 — III. Tab, I. Fig. 8- * Nihll forsan nisi 
concrementum lymphaticum, cujus maxillas et 
oculos auctor credulus describit, cujusque par- 
tem posticam non integram esse dolet. Ento- 
zoon saltem non est, ab homine ceterum de- 
jectura» 

624. c. Vermi del cuore vivi e veri. Memoria 
del D, Giov. Verardo Zeviani, ricevuta li 4» 
Gennajo 1S08. In Memorie di Matematica e 
di Fisica della Societa italiana della scienze. T, 
XIV. P, 2. Verona igog* 4, p, 132 — ibo. * 
Auctor in canis ventriculo cordis sinistro qua- 
tuor reperisse vult vermes teretes, tenaces, gla- 
bros, flavicantes, tenues, quorum bini d^midium, 
bini integrum pedem longi fuerunt, Caput, 
collum ali^eve partes discerni non potuerunt, 
illius loco duae particulae linguiformes, quas 
labia credit; caudam acutam fuisse. Ex alte- 
rius parte anteriore filum album diglti trans- 
versi longitudine propendisse, quod pro foetu 
liabet. Auctor historiae naturalis ignorantis- 
simus fuit, uti descriptio evincit, neque utrum 
concrementa polyposa, an Filarias viderit, cer- 
tum est; capitis enim illorura motum, tali ob. 
servatori visum magni non facio. 

624. d. Abhandlung iiber Wiirmer, welche in ei- 

ner Erdschnecke entdeckt worden sind. Von. 

AuGusT Ahrens. In Berlin. Gesellsch. Natur- 

forsch. Freunde Magazin B. IV. p. 292 — 29C. 

Tab. IX, Fig. 12— 19, * Entozoa aut Insecti i— 629 -^ 

larvHe in Helice putri reperta, de quibus p» 
567. scj. fuslus egi. 

624. e. Dissertatio supra n» 588» c. dicta huc quo- 
que trahi posset, cum praeter Spiropteram con- 
creraenta lymphatica pro entozois habita de- 
scribat. 

624» f. Description du Dipodium, genre nouveau 
de Vers intestinaux par M. Bosc. In Nouv. 
Bulletin de la Soc. Philom. Mai I8I2« p. 72. 
Tab* I. Fig. 3» * De Ichneumonis larva ser- 
ftio est, quam in Apis mellificae abdomine re- 
p-ertam cl, vir pro novo Entozoorum genere 
habet. 

624. g. Beitrage zur Anatomie der Insekten von 
Hx:iNR, MoRiTz Gaede. Ahona I815. 4.* En- 
tozoa in Blaptis Mortisagae ventriculo reperta, 
ccnica, capite rotundo instructa p. 17, relert, 

624. h. Dyacanthus (sic) polycephalus, ein Inte- 
stinalwurm des Menschen, Beobachtet und be- 
schrieben von Dr. Steebel» In ]Mi:ckei;'s Deut- 
schem Archiv der Physiologie B» 3. H. 2. 
Halle und Berlin 1817. 8. S. 174 — 179. Tab. 
I, Fig. I — 5. * Ramentum est vegetabile, for- 
san uvae pedicellus, uti p. 184, exposui» Pars III. 

Appendix et Indices. — 635 — Appendix s 1 V e Mantissa Altera. Oynopsln conscribcndo, me tam cito tantum', ac 
Appendix continet, novorum thesaurum Helmin- 
thologis oblaturura esse, nullus quidem suspica- 
tus sum, Gratius vero et exoptatius nihil acci- 
dere potuisset, et dum OrFERS et Natterer, vi- 
rorum cel. collectionibus tantis simul uti conces- 
sum fuit, entozoa exotica generatim sumta quo- 
dammodo dijudicare licet, Multa Europaea Bra- 
silianis communia vel affinia observamus, ut dc 
familiis animalium ad horura parasitas conclusio 
ex analogia desumta saepissime valere videatur, 
Genera Entozoorum nova neque inter Brasiliana 
neque inter alia exotica hactenus a me perlustrata 
reperi. Quorundam praesertim in Mammaliura et 
Avium, sed etianr aliorum in animalium generibus 
peculiaribus habitantium habitus alienus et formae 
insolitae; plurima tamen reliquorum a formis notis 
parurn deflectunt. Neque rcgionum exoticarum 
animalia majorem specierum numerum continera ^ 634 — 

videntur, ipse saltem in Italla aeque multas ni 
piures reperi* Americanorum, Afrorum etc. TaC' 
nias aliosque vermes nos omnino ignorare aegre 
fero, sed omnes araicos qui alios orbis partes vi. 
sitarunt, in id inquirant, etiam atque etiam roga- 
vi, si enim Russis et Heivetis Bothriocephalus 
iieque Taenia, reliquis Europaeis haec neque ille 
competit, utrum eadem an alia entozoa aliis lio- 
minis speciebus adscribenda sint, scitu est dignis- 
simum, 

A> Nematoidca. 

1. Filaria obtuso-caudata R. n. sp, inter Sy« 

jiops. species n. g et 4« inserenda» 

F. gracilis, retrorsum parum attenuata, capite acu- 
tiusculo, apice caudali maris obtusissimo, 

JJab. In thorace Pici lineati Natxerer in Brasi- 
Jia reperit. 

Specimen a Bremsero accepi quindecim lineas lon- 
£rum, dilute fuscescens, Caput acutiusculum, 
ore orbiculari nudo, Corpiis tenue, retrorsum 
parum attenuatum, apice caudali obtusissimo 
brevissimo, ante quem spicula duo inaequalia, 
apice caudali aliquoties longiora» 

2. Filaria cystica R. n. sp. inter Synops, n, 
8» et 9» 

F. crassiuscula, fusca, utrinque obtusa, caudae fe- 
mineae crassloris apice brevi papilliformi. 

Hab. OiFERS Novembri mense in Brasilia Syn- 
hranchum laticaudem secando, inter hujus peri- 
torieum et musculos abdoiuinis quinque vesi- 
culas oflendit, phaseoli senien magnitudine ae- — 635 — 

■ (juantes, quarum quatuor crassloribus utebantur 
" 'tuiiicis, quinta pellucida erat* Altera ex vesi- 
culn meatus in substantlaiti duxit musculorum. 
Singulae sero cruento repletae singulas con- 
tinebant Filarias, altera illarum excepta, quae Fi- 
lariam majorem et minorem ODtulit. 

Filarias tres et quartae fragmentum accepl. 
Illae fuscescentes, duriusculae, tenaciusculae (quo 
satis a F. fusca recedunt»), mediocris crassitiei, 
tres, quatuorve pollices longae. Corpus aequale, 
parte antica parum tenuiore. Os orbiculare di- 
stinctissimum. Cauda obtusa cum papilla mini- 
ma, in quam intestinum tenaissimum abire vidi, 

g. Filaria Alcedinis. Pone n. 35. Sy^iops. 

OtVERS duas Filarias misit in ^lcedinis n» 
II.'- sibi dictae abdomine Februario in Brasilia' 
repertas, fuscescentes. Alterum specimen trede- 
cim, alterum (si partes disruptae unum efficiunt) 
viginti octo lineaS longum. Os orbiculare ma- 
gnum nudum. Cctudii crasslor conica, obtusiu»* 
5cula, perforata. 

Aliud specimen a Natterero .m abdomine 
Mcedims n, 82. in Brasilia repertum , flavescens, 
quatuordecim lineas longum, antice valde attenu- 
atum, ore obscuro; cauda conica obtusiuscula 
crassiore. 

Propria certe species, cujus tamen differen- 
tla specifica speciminibua istis inaequalibus non 
efficitur, 

4» Filarla Motacillae. Pone Synops. n. 38. 

Specimen in Muscicapae n. 144. abdomine 
aNATTERERO in Brasilia repertum Bremsjerus mi- 
sit album, fere bipollicaret mediocris crassitiei, — 656 — 

parte posteriore tenuiore , utrinque obtusum ; 
ore punctum referente, vix visibili; ano ante brc- 
vem caudae apicem depressura prominulo» ' , 

5. Filaria Ardearum. Pone Synops* n. 40* 

Aliquoi specimina duos ad quatuor cum di- 
midio pollices longa Olfers Aprili mense in 
Brasilia et in ventriculo quidera Ardeae sibi n* 
IV dictae reperit. Corpus aequale utrir.que ob- 
tusiuscuiura, cauda crassiore. Os orbiculare nu- 
dum. 

Idem ibidem Majo specimina in Ardea n, 
VI. reperit, de quibus sequentia adnotavit. lu 
oesophago, ventriculo et cavo ahdominisFilariae 
plurimae, quae canales cariilagineos a ventriculo 
ad hepar effinxerant, hoc perforantes; Jntestina 
dein circumvolvunt; aliae quoque in sacculo ade- 
rant, humore fuscescente repleto, cujus ope ven« 
triculus cum osse sacro cohaesit, 

Filaria altera major fusca, haud integra ; 
altera minoi, alba, utrinque obtusa, versus cau*. 
dam crassior; haec duos, illa tres superat polli- 
ces, utraque mollis; tertia et quarta sesquipolli- 
cares, albae, tenues, Priraae ova immatura valde 
exigua, subelliptica. 

6. Tricliosoma Crypturi, Ante Synops. 

n. 18 
Ilah. In Brasiliae Crypturi (sive Tinami n. 172,) 
intestinis, Natterer» 

Specimina Bremsero deblta feminea, qua- 
(uor ad sex lineas longa, tenuissima. Mares 
^atterer non transmisit. 

Caput discretum nodulum referens. Corpo- 
ris pars antica (sive colium breve) tenuior, reii- — 657 — 

quum aequale usque ad apicem caudae longum, 
capite colloque tenuiorem , depressum, styli- 
formem, 

Obs. Corpus breve et aequale a Trichoso- 
mate alienum, nimis tenue tamen est, quin ver- 
inem pro Spiropterae femina habeas, 

7. Trichocephalus contortus R. n» sp, Pone 

Synops n. 5» 
T. Parte capillari longiore corpore maris sub- 
spirali, feminae contorto, vagina penis brevi 
truncata. 

Duos Mures cajienses (Georhychos Illi- 
GERi) spiritu vini servatos, at recens ex Capite 
bonae spei a desideratissimo Bergio, cui terra 
sit levis, transmissos secando, in alterius coeco 
quatuor hujus Trichocephali distinctissimi reperi 
specimina, quorum unicum masculura, hoc octo- 
decim, feminea vigintiduas lineas longa* 

Corpus maris vix spirale dicendum, sed 
obiter convolutum, carnei coloris; feminarum va- 
rie contortum, neque, ut in reliquis inermibus 
esse soiet, rectiusculum, vel incurvum; oviducta 
nigro translucente variegatum. Pars capillaris ra- 
tione corporis iiabita brevis; in mare ad corpus 
uti decera ad octo, in femina uti duodecim ad 
decem se habet, 

Fars capillaris antice^tenuissima, posteriore 
parte sensim, at parum aucta, fere subito in cor- 
■pus multoties crassius abit; si hocfortiter contor- 
tum est, interno flexurae latere plicas offert, quae 
obiter inspectae pro verrucis imponere possent, 
sed niliil constantis habent, Corpus maris apice 
postico obtusissirao terminaiur, ante quem Jateris 
abdominali^ vagina eminet penis, tubulum bre- — 638 — 

vem latiusculum truncatum sistens, ex quo filum 
teuue incurvum emergit. Cauda feminae attenuata 
acutiusculi. Ova pro more elliptica ulrinqueno* 
dulo insignia» 

§♦ Trichoceplialus minutus R. n. sp. Pone 
Synops. n. 6, 

T. parte capillari longissima, capite acutiusculo, 

corpore maris spirali obtuso, postice attenu- 

ato, 1'eminae incurv^o paplllato. 

JJah. In JDidelpJddis CayopolliTi coeco Decembri 

mense Olfers in Brasilia reperit, specimini 

mascula tria, feminea complura, octo ad decem 

lineas longa, albida. 

Pars capillaris ad corpus in maribuS uti sex 
ad duo, in feminis uti septem ad trla (et quod 
excvirrit) se habet. Os indistinctuni. Apex ante- 
rior ^cuilusculus. Pars capillaris more solito" in 
corpus abit; inarihiis obiter spirale, versus apicem 
obtusum posteriorem attenuatum, genitali non ex- 
serto ; feminis incurvum, apice postico in papil- 
lam protracto» Ova binodia solita. 

Ohs. Species partlum ratlone et corpore ma- 
ils posiice attenuato certe distincta, genitalium U. 
tfct fabrica ignoretur» 

9, Trichoceplialus gracilis R. n. sp. Pone 
Synops. n. 10. 

Aliquot specimina feminea in Caviae Aguti 
coego Septem])ri men^e a se in Brasilia reperta 
OLi-Kas transmisit, albida, parte capillafi in du- 
-obus versus anteriorafuscescente,unumcum tribus 
pollicis quartis parlibus, ad duos poUices longa. 

CapuC acutum. Corpus gracile, obiter in .n — 659 — 

curvum, postice obtuslusculnm, valde longum, ut 
fere dimidiam totiuS longitudinis partem sibi vin- 
dicet. 

Species certe nova, quam, maribus incognitiS, 
dubiis tamen addidi. 

10, Trichoceplialus gibbosus R« n. sp, Pq- 
ne Synops, n, ii. 

Speciei mirabilis, forsanque novum genus 
constituentis specimina duo cl. Pohi, Med, D», 
INIuseo Viennensi ex Brasilia m.isit, et in phzala 
quidem, quae vermes vesicae felleae Scombri 
Thynni^ prope Aequatorem Igry capti, contine^ 
ret, et in qua praeterea Gucullani melanocephalt 
et Anthocephaii fuerunt, de quibus infra sermo 
erit» 

Specimen ahierum duos cum dimidio, alte- 
rum tres cum dimidio pollices longum; utriusque 
corpus novem lineas aequat, ut dilFerentia a parte 
capillari pendeat, quae in neutro tamen integra 
videtun 

Cutis fusca, corporis transversim rugosa» 
Partis capillaris apex in aUero specimine fissus, 
in ahero (minore) parte tenuiore truncata auctus, 
vix tamen integer; pars anterior ceterum, quam 
Trichocephalis inefmibus esse solet, minus tenuis, 
fere quintam lineae partem (micrometro adhibito) 
adaequans, aequahs et nonnisi, ubi corpori inse- 
ritur, paululum incrassata. Corpus utriusque spe- 
cimini»; ad hueam dimidiam infra colH insertionem 
in gibhum abit brevem, ut ibidem tres quintas li- 
neae partes crassum sit; tum corpus Ittrum con- 
trahitur, versus medium increscens et duas Jineae 
quintas partes adaequansj dein vero decrescens, — 640 — 

apicc postico quintam llneae pattem longo, tenuis- 
simo, subulato, ante quem ani orificium parvum, 
rotundum, immersum, 

Corpus apertum cutem dupllcem, extlmam 
firmlssimam et duram monstravit. Intus inateri- 
am conspexi grumosam fuscara, quae microscopio 
subjecta foetuum numerum prodidit ingentem, et 
simul ova nondum matura, foetum tamen com- 
plicatum indicantia, formae subglobosae. 

Foetiis parte altera crassiuscula, altera tenuis- 
slme subulata, sed quam illa bis vel ter breviori 
ntuntvir, ut iis et adultis longe alla partlum ista- 
Tum ratlo contingat» Plurimls quldem foetubus 
loco', qua tenuis pars incipit, crassior utrinque 
emlnentia notatur, sed non omnibus , ut gibbum 
feminis tantura privum et forsan vulvam promi- 
nentem (licet nostrls speciminibus oranino xlau- 
sam) eo indlcari suspicarer, 

Ohs. Species certe singularls, nisl cutls du- 
ra, glbbus, foetus vlvi novum genus arguunt; si 
vere plscina est, res expllcatur, nam omnes Tri- 
chocephali Inermes habitu convenlentes in Mam- 
malibus degunt, et qui in Ophisauro reperitur, 
Trich. echlnatus aeque aberrat. Hujus corpus 
aperui, num parlter foetus vlvos contineret, sed 
specimen meum in Entozool. II. i, p. 98. de- 
scriptum masculum vldetur, materlam enlm albam 
gruraosam contlnet, quae microscoplo subjecta 
adspectum servavlt, neque foetus neque ova ob- 
lulit, An Trich. gibbosus tamen armatus erit? 

11« Cucullanus melanocephalus R^ 

Synops. p. 20. n. 5. Mantiss. p. 232. 
Elegantisslmae speciei, quam ipse NeapoII 
ia Scomhris Coliaf Rochei et Sarda reperi, speci- — 641 — 

mitia etiam communicavlt am» Bremser in inte- 
siinis Scombri Tliymii prope Aequatorera Octo- 
bri mense [capti a Natterero et P0H1.10 reper- 
ta, a meis haud recedentia» 

12* Spiroptera gracilis R. n. sp» Pone Syn- 
ops. n. 5* 

Sp» Ore orbiculan nuJp, caudae femineae apice 
depresso acuto, masculae spira subtriplici, ali$ 
** latiusculis, pene longo. 

Ilah. In intestinis Bradypodis tridacbyli Nat- 
TJERER in Brasilia detexit, 
Specimina tres ad sex lineas longa, ■ tenuis- 
sima, Trichosomatis instar, contorta. Caput an- 
Weriora versus magis attenuatum. Cauda maris 
in spiram subtriplicem abit, arctissime involutara, 
ut apicem non viderim; Jllo genitali longe ex- 
serto; membrana alari latiuscula, saepe obscura, 
Cauda feminae depressa acuta. 

A Trichosomate cauda mascula facile distin- 
guitur; sed femina etiam longitudine minore, et 
corpore medio tantum obscuro, neque ovorum se- 
lie .duplici repleto, ab illo genere recedit. 

'i5« Spiroptera denudata R. n. sp* Pone 

Synops» n» 4« 
Sp» capite rotundato, ore nudo , caudae femi- 
rieae apice obtuso, depresso, masculae spira 
duplici laxa. 
Hab. In intestinis Tanagrae n. 124. Natterek 
in Brasilia reperit» 
Mas fere quin<5^ue, femina fere septem lineas 
attingit* Caput rotundatum, simplex, absque pa- 
pillis, or/j- apertura non dignoscenda* Cor pus a.n' 
U-Qisuia magis sed parum attenuatum* Cauda 

Ss — 642 — 

mans spiram dupliceni solutam slve laxam ell? 
cit, membranis revincientibus tenuissimum tan 
tum marginem sistentibus, quo fere denudata fii; 
apex nudus. Cmida feminae obtusa, depressa* 
Ova ad hujus tubum intestiiialem utrinque pel- 
lucent miftima sphaerica. 

14« Spiroptera acutissima» Pone antece- 
dentem» 

Sp. capitis ore orbiculari nudo, caudae femineae 
apice acutissimo, masculae spira dupJici lato- 
alata. 
Sab. In ventriculo t^alccnis n» III. Olfers 
Februario mense in Brasilia reperit. 
Mas quatuor, femina^eii cum dimidia Hneas 
adaequant Caput ore orbiculari, mihi Saltem nu- 
do et papillis destituto viso. Corpus posteriora 
versus minus, sed generatim parum attenuatum. 
Caudae masculae spira duplex, membrana alari 
utrinque lata, apicem obtusum nudum non attin- 
gente; genitale non e^tsertum; cauda feminae te- 
cta, depressa, acutissima. 

Obs. Si papillae capitis, quas non vidi, ades» 
sent, pone speciem n, 19. collocari deberet, cui 
affinis quidem est, a qua tamen facile distin* 
guituri 

15, Spiroptera Ralli. Pone Synops. n, 57* 
Inter Bnlli n. 180. tunicas ventriculi Natte- 
BKR in Brasilia reperit, 

Specimina duas ad quinque lineas longa, 
Valde tenuia, feminea. Caput obtusum, duorum 
simplex, tertii utrinque ala semilanceolata instru- 
ctum. Corpus subaequale. Cauda capite crassior, 
obtusiuscula, depressa, ioflexa. — C43' — - 

Specimen quoque accepi in intestinis Halli 
n* THI 2 Nattereko in liraf^ilia repertum, quin- 
que lineas longum, femineum, quod dubie tantum 
huc relero. 

Hujus capub obtusum papiUam vel aplcem 
mediu-rn acutiusculum profert. Corpus subaequa. 
le» Cauda capite crassior, obtusiuscula, depressa, 
inflexa. 

In prioribus saltem capitis papillara non 
vidi, ceterum conveniunt. 

16. Physaloptera clausa R» 

Synops. p. 29, n. i. Mantiss. p. 255# 

Iii Erinacei europaei masculi ventriculo Be- 
rollni Martii d. XXVI» iglQ. quindecim reperi 
Physalopteras, quarum sex masculae, novem ad 
trlginta lineas longas, minores albas, majores ru- 
bellas, ventriculo fortiter infixas, quasque per tri- 
duum aqua Irigida passim commutata vivas con- 
servavi. 

Quletarum capiLis obtusi 6s orbiculare, rno- 
tis autem pars interna,'plerumque bilabiata visa, 
proboscldis brevissimae instar exseritur et conti- 
nuo agitatur. Cor/;MJ antrorsum attenuatum, mo- 
tuque multo magis attenuari potest, ac in mor- 
tuis cernitur. Caudae masculae vesica lateralis 
multo majoribus plicls aut vasis laterahbus, sed 
paucioribus utitur, qua^n' Tab. T. Fig. 3. deline- 
atae suht. Caudae femhieae apex obtusiusculus 
brevis, incurvus. Vvlva proriiinenS biLibiata ad 
iinem primae corporis tertiae partis^ Ova imma- 
lura, aut non foecundata potius, bvalia, parva, in- 
numera, quae fortis&ima etiam microscopii com- 
positi lente adliibita tota pellucida fuerunt. 

S 6 2 — 644 — 

17» Physaloptera turgida R» ru s^* Pone 
- Synops. n. 1. 

Phys. Ore nuclo, caudae masculae vesica plana' 
ixtrinque turgida, feinineae obtusissiraae apice 
- inflexo. s 

Uaif» In Didelphidis Cayopollin ventricuio De- 
cembrl mense Oxf£rs in Brasilia reperit. " 

Speciinina niascula duo, totidem accepi fe- 
minea, illa octo ad decem, haec tredecira ad quin- 
decim lineas longa, iUa ultra dimidiam, haep fere 
lineam crassa» 

Caput continuum, ore crbiculari, nudo; 
papillas saltem non vidi, sed cutis, forsan niace- 
ratione, passim antice producta, illarum aemula 
cst* Corpus antrorsum s^lis, retrorsum parum at- 
tenuatum. Cauda mascula vesicam offert ab illa 
reliquarum inflexa diverslssimam, planam, rectam, 
ovato-lanceolatara , marginibus lateralibus aqua 
turgidis clausis, ad apicem caudae retusum vel 
fere emarginatum decurrentibus, ibique conve- 
nientibus, parte inter illos concava,- antrorsum tu- 
berculum rufum exhibente ; filo non emisso^ 
Cauda j-eminae obtusissima, apice brevissimo quasi 
intxuso et inflexo^ 

Specimen quoque Bremsero debeo mascu- 
lum in DidelpJiidis n. 7. intestinis tenuibus a 
Natterero in Brasilla repertura, cum descriptis 
f.rotinus conveniens. 

18« Physaloptera dilatata H. n. sp. Pone 
praecedentem inserenda. 

Phys. capite alato, caudae , masculae vesica la- 
tissiraa aperta, apicem haud attingente, femi- 
^eae apice pbtusiusculo depresso* — 645 — 

Bab. In Simtae Rosaliaa ventrlculo Natterer 
in Brasilia reperit, 
Specimina mascula tres, ad tres cum dimidia, 
feminea sex et quod excurrit lineas longa, parte 
postica crassiuscula» Cajmt obtusiusculum, ala 
utrinque laterali, antice truncata et latiore, brevi 
5n corpore evanescente. Gorpus ab anteriore ad 
posteriorem partem increscit, hujus apice iterum 
decrescente. Caudae masculae vesica latissima, 
aperta, antice obtusissinia, apicem caudae non at- 
tingente, qui costae instar decurrit. Caudae Je- 
mineae apex obtusiusculus depressus^ 

Ubi feniinae prima corporis tertia pars de- 
slnit, lioc circum circa impressum, et subtus fovea 
magna orbicularis conspicitur, coitus nuper trans- 
acti vestigium certissimum. Bremserus, Helmin- 
thologus oculatissimus, hoc omnibus in feminis 
observavit, et Physalopterarum harum coitusviii- 
culis morte non sohitarum iconem transmisit. 
ImpresSio circularis a costa vesicae corpus am- 
plectentis media derivanda est, quod icon probec 
a cel. viro publici juris facienda» Spiculum exser 
tum non vidi. 

19. Physaloptera alata R» 

Synops. p. 29« n. 2. Mantlss* p. 256» 

Quam in Falconibus europaeis repertam 1. 
€♦ descripsi, am. Olfers quoque in Falconis n. 
II. ventriculQ Novembri mense in Brasilia re- 
perit. 

Specimlna duo accepi; alferum m sculunty 
qulndecim lineas longum, ore orbiculari, sexpa- 
pillato, uti vldetur, membrana laterali in colla 
evanescente. Caudae vesicula contracta, aut mi- 
nus expansa, Ahtxumf emiiieum sex tantum li- — 646 — 

neas longum, cauda obtusiuscula, depressa con- ; 
veniens, alis autem capitis retrorsum latioribus 

subito cessantibus, et caput sagittatum reddentibus ] 

recedens. Specinien certe aetatis tenuioris fuit, 1 
quod longitudo exigua probat, ut illi forsan ya- 

rietas haec adscribenda sit. i 

20. Physaloptera stfongylina R. n. sp. Po-t | 
ne Synops. n. 2. ] 

Phys. capite papillato, caudae masculae vesica j 
apice reclinata, femineae apice obiuso, de- j 
presso. I 

Hab. In ventriculo et intestinis Cuculi seniculi \ 
Natteker in Brasilia detexit. 
Specimina albida, crassitiei mediocris. Mas y 
tres cum. dimidio lineas longus in ventriculo Cu- 
culi, pariim inter illius tunicas latens; feminae in 
illius intestinis occurrentes septem ad ncvem, Ji- 
neas longae. Cajmt papillatum yidetur. Corpus 
utrinque parum atienuatum. Cauda viaris apice 
vesicae lateralis fere reclinato bursam Strongyli 
mentitur, et a Physaloptera ad hunc transitum 
facit; sed vesica non est terminalis, tuberculum 
etiam hujus abdominale rufum, ex qua stylus cras- 
siusculus et longus emergit; quae rem dubiis li- 
berant. Cauda fejuinae recta, obtusa, depressa, 
sive subtus complanata, 

21. Physaloptera retusa R. 

Synops. p. 30. n. 4. Mantiss.. p. 258, 

Specimina quoque accepi a Natterero in 
Lacertae Teguixin intestinis reperta^ cuin dtscri- 
ptione 1. c. convenientia, vesicula caudaii quan- 
(^cque patentissima, nullins spiculo exserto. 

Specimen. praeterea raasculuni a Natterero — 647 — 

. in Stellionis n.'X. intestinis (cum altero masculo 
€t unico femineo) repertum Bre.mserus misit, 
quinque lineas longum. , apice vesicae caudalis 
fere emarginato se huc pertinere probans. 

2 2. Physaloptera tenuicollis R, 

" Synops. p. 30. n. 5. Mantiss. p. 258« 

Speciem istam recte ad hoc genus relatam 
tsse, Physaloptera primae speciei viva nie do- 
cuit, colkun saepe pari luodo extenuans. 

5^3, Physaloptera saginata K. ii. sp. Pone 
Synops» n. 5« 

In Strigis intestinis Natterer in Brasilia 
reperit, sed tantummodo specimina feminea, quo- 
rum JjREMSERus duo transmisit speciem disLinctam 
probantia, dilute fuscescentla, extremls albls, pel- 
lucidis, akerum fere quindecira, akeruui fere vi- 
glnti lineas longa, lineam diametro transverso 
attingentia, quae crassities illis nomen dedit. 

Os transversim elliptico.rctundatum, diame- 
tro scilicet trarsverso longiore, pharyngjs parte 
eniitiente oris aperturam claudente» Corpus for- 
titer annulatum, sive transversim et densissime 
striatuni, antrorsum magis attenuatum, apice po- 
stico obtusissimo. 

24. Sirongylus costatus R. n. sp. Pone Syn- 
ops, n. 2. 

Str. capite obtuso costato, bursa maris subtri- 

loba, cauda feminae obtusa. 
Hab. In intestinis Colubri n. 15, Natterer in 
Brasllia reperit. 
Speclmen et masculum et femineum Brem- 
SiRT optimi benevolentiae debeo, illud .Cere quln- — 648 — 

quc, hoc fere sex lineas longum , crassltlei medl- 
ocris. 

Caput hullam armatam contlnere vldetur, 
costatanx, costis ni fallor octo, latiusculis, depres- 
siusculis. Corpus anteriora versus magis attenu- 
atum. Bursa maris subtriloba, lobis duobus ma- 
joribus lateralibus, tertio inferiore, breviore. Cau- 
da feminae obtusa, ante cujus apicem (ad lineae 
distantiam) tuberculum subovatum. Ova rotunda 
pellucent. 

25. Strongylus galeatus R. n* sp. Fone 

Synops n, 5. 
Str, capite rotundato galeato, bursa maris mo- 

nophylla crenata, cauda feminae mucronata» 
JIab4, In intestinis Lacertae Teguixin Natterek 

in Brasilia reperit. 

* Specimina mascula duas vix superantaa li- 
neas, feminea fere tres liueas longa, illisque cras- 
siora. 

Caput in vivis dijudicandum erit. Ipse du- 
orum dierum lioras subsecivas huic speciei exa- 
minandae impendi, interior tamen capitis fabrica 
mefugit; rotundatum est, ala membranacea trans- 
vcrsa, brevi at lata, nuchae imposita, galeam 
Mambrini, qua incomparabilis Heros Don Quixo- 
te caput tribus Anticyris insanabile tegere solitus 
ftiit, in memoriam revocante. Capiti ceterum 
hulla inesse videtnr dura, qualis Strongylis arma- 
to fct dentato conceditur, eadem vcro fibris lon- 
«itudinalibus allixa, quas microscopii neque com- 
positi, neque simplicis ope bene intelligere po- 
fui; species est, ac si bulla fasciis et transversis 
et longitudinalibus, aut papillis forsan exstantibus 
uteretur. Corpus infra caput contractum est, po" — 649 — 

steriora versus minns atteniiatum. Cauda maris 
termlnatur hursa versus dorsum gibba, latere ven- 
trali liaud exstante, nionophylla, crenafa potius 
quam lobata, vasis lateralibus pro more insigni, 
£lo genitali liaud exserto. Canila Jeminae mu- 
cronata, mucrone brevi, ante quem aiius , cui in- 
testinum oblique inseritur. Haud longe ab ano 
tuberculuni exstat vulvae simplex vel duplex, 
magnopere protrusum. 

26. Strongylus sul^auricularls R« n. sp. Po- 

ne Synops. n, i^* 
Str. capite truncato nudo, bursa maris biloba, 

cauda feminae acuta. 
Hah. InMntestinis Jianae miisicae 'Nattert.-r. in 
Brasilia reperit, 
Specimina quatuor ad seX lineas longa, te- 
ruia. Caput tnuicatuui, pripillarnm speciem, at- 
tamen liaud disiinctam prae se ierens, pudum, 
semel (emphysematice) alatuiu yisurn. Corporis 
pars anterior valde teniiis, inscquens subaec/ualis, 
reliqua (minus tauien (juam antrorsum) clecrescens» 
iBursa rtiaris biloba, radiata, Feminae cauda acuta 
depressa. 

Species Str, auriculari affinis, sed diversa 
visa; nomine tanien aninitatem indigitavi. 

27. Strongylus leptocephalas Fv. n. sp. Pone 

Synops. n, 19, 
Str. capiiis ore orbicuJarl, bursa maris obliqua 

muhilobata, cauda ieminae acutius^ula, 
JJab. 1\\ iutestinis crassis Bradypodis tridactyli 
feminei Olfers Majo mense in Brasilia de- 
texit, 
Specimzna plurima , sed subraacerata accepi, — 650 — 

cum In jntestinis crassis reperta sint, forsan mortua 
fet dejicienda Mascula sex, feminea sex ad quin- 
decim lineas longa, crassitiei mediocris, extremi- 
tate vel utraque, vel antica sola saepe fuscescen- 
tia, ceterum al!)a^ 

Capiit cum collo brevi tenue, ore orbiculari 
nudo. Corpui posteriora versus ininus attenu- 
atuin. Bursa maris, uti videtur, multilobata, filo 
genitali longo. Cavda Jeminae apice utitur brevi 
acutiusculo. Ova oblougo-ovalia, atniiio ejusdem 
ac chorion formae, passiin ab hoc soliio magis di- 
stante. 

Cutis plurimis speclminlbus emphysematica 
et crenata; idem etiam bursae acoidit, quo ejus- 
dem lobi obscuri reddantur. Collum saepe tor- 
tuui et plurimis quidem eodem modo. Feminae 
majores minus deformatae sunt. Num color utri- 
usque apicis fuscus naturalis sit? 

28* Ascaris elongata R» n. sp» . Pone Syn- 
ops. n. it 

Asc. capite nudo, corpore gracili utrinque ae- 
qualiter attenuato, cauda feminae acuta de- 
pressa. 
Hab. In intestlnls Siniiae Beelzebul Januario 
mense Ozfers In BrasiUa reperit. 
Speclmen accepi imicum, fenilneum, duos 
poliices longum, quartam lineae partem latum, 
rectiusculiam, albidum, primo adspectu faclle pro 
Echlnorhyncho imponens. Caput exiguum val- 
vulis tribus distinctlssimis. Corpus utrinque pa- 
rum et aequaliter, aut tantillum posteriora versus 
magis attenuatum, ,ut discrimen nullius momenti 
sit. Cauda depressa et acuta. — 651 — 

29 Ascaris strongylina R. n. sp. Pone Syn- 

ops» n. 5» 
Asc. capite nudo, corpore utrinque aequaliter 
attenaato, cauda maris alata, mucronata, fe- 
minae subulata. 
Hab. Iii intestinis Crypturi (Tinami n* 17 r.) 
et Tetraonis Uru (lyj) Natterer in23rasilia 
reperit. 
Specimina Crypturi duas ad tres llneas lon- 
ga. Caput distincte trivalve, valvulis oblongi- 
tasculis. Corpus utrinque satis aequaliter attenu- 
atura. Cauda viaris obtusissima mucrone termi- 
nata, qui a dorsali latere rectus et tenuissimus 
excurrit, alis subtus rotundatis, basin niucronis 
attingentibus. Cauda Jeminae xecta longe et te- 
Huissime subulata. 

Speciniina Jeviinea in Tetraone Uru reperta 
tres et quod excurrit lineas Jonga, caudam iilis 
ex Crypturo descriptis fere longius subulatam of- 
ferunt, ceterum omnino eadem. 

30. Ascaris osculata R. 

Ent. !♦ p, 13.5. n. 7. Synops. p. 39. n. 9. 
sed locum pone Synops, n. 72. invenire debu- 
isset. 

Quae olim descripsi specimina, in Phocae 
vitulinae ventriculo a me reperta, vaide pusilia 
fuerunt; majora postmodum cel. B/vkicer misit, 
codem loco lecta, sesquipollicem ad duos polli- 
ccs longa, cute vero emphysematica corpore<jue 
contracto deformia, Nuper vero specimina maa- 
davit Bremserus noster, in intestinis Phocae grden- 
landicae inventa quorum mascula quindecini, fe- 
minea octodecim ad vigintiquatuor iiiitas lunga — 652 — 

sunt, hauc lineam crassa, omnla optiirie conser- 
vata. ■ 

Caput valvulis majusculis marginatis, subor- 
ticularibus, a quibus nome» desumsi, instructum, 
Corpus posteriora versus minus attenuatum; cau- 
da crassa, maris inflexa, apice brevissimo acuto, 
ante ffuem spicula fluo longissima, incurva; cau- 
■^a J-eminae recta obtusa cum brevissimo et tenui 
apice acuto. Mcmbrana lateralis \xi apice colli 
'latior obtusiuscula, tum tenuis decurrens, brevi 
tenuissima et fere invisibilis, 

Specimina mea pusilla comparavi, et horum 
quoque reperi, quibus pars posterior crassior est, 
reliqua conveniunt. 

31, Ascaris spinicaiida Olfers* 

Synops. p. 40. n. 13. Mantiss. p. 272. 

Specimina tria femina, quae Natterer sub 
palpebris Scinci n. 9, in BrasiJia libera invenit, a 
Bremsero transmissa, aut huc pertinent, aut 
speciem maxime affinem sistunt. Aliquot- lineas 
longa, capibe alterius trlvalvi, reliquorum non cli- 
gnoscendo, cute scilicet emphysematica, deformi. 
Cauda quidem quam spinicaudae minus subulata 
videtur, sed specimina manca sunt; alterius vero 
ante apicem similis adest cyathusy ac in illa de- 
scripsi. 

Specimina in intestinls crassis iMcertae Te- 
guixin ab am. Ox,fers Septembri et Octobri re- 
perta 1. c, adumbravi, sed transmisit etiam speci- 
mfiny in illius coeco Decembri mense a se inven- 
tum, de quo, num huc faciat, dubius sum. Fe- 
mineum est, decem lineas longum, crassiuscuium, 
^etrorsum fere magis ai^termatum; capitis valvu- — 655 — 

lis dlstinctis; caiida non subulata, sfed apke de 
presso acuto, arite quem anus consplcitur. 

32. Ascaiis niascula R» n, sp. Pone Syn- 

ops. n. 15. 

Asc. cajiite nudo, corpore utrinque aequaU- 
ter attenuat-o, cauda maris inflexa obtusiuscula, fe- 
niinae recta niucronata. 

Hat)^ iii uiiestiriis Coluhri n. 16. Nattejier in 
Brasiiia reperit. 

Speciniina tria tres ad quatuoi: iineas longa, 
quorum unuui masculuiu, femineis crassius, sed 
non ovigeris, ut aiio forsan tempore feminae 
praevaleant. Rem singularem visam nomine tri- 
viaii notava, 

(JapuL nudum, ceterum non dignoscendum, 
quo a specie insequente satis aflini distingui- 
tur. Corjms niaris xLirovsum fere crassius, femi- 
narnm (an semper?) utrinque aequaliter attenu- 
atum. Cauda viaris inflexa, apice obtusiuscuJo 
brevi, ante quem spicula duo crassa, brevia, in- 
flexa, Cauda feminae acuta, mucronata, recta, Ova. 
non exliibita sunL 

33, Ascaris xingniculata R» n» sp. Ponei 
" praecedentem inserenda. 

Asc. capite nudo, corpore aequaliter attenuato, 

cauda maris unguiculata, feininae recta, su- 

bulata, 

Hab, In intestinis Amphisbaenae n, 30, Natte- 

RER in Brasilia rcperit, 

Specimina dimidiara ad duas lineas longa. 

Caput valvulis satis bene dignoscendis instru- 

ctum, attenuatum, nudum, Corpus utrinque fere 

a«c][ualiter decr^scens^ Ulsgrimlne isaltejo vaxlo et — 654 -- 

exiguo. Cauda mans a corpore crena distincta, 
ex qua spiculum breve emergit, apicem satis lon- 
j;um liabet incurvum, sensim decre?centem, acu- 
tum, unguem avis rapacis bene referentem» Cauda 
htniiiae recta, depressa, subulata. 

Oesojjhagus longus , basi ampliatus; ventri- 
cnlus subrotundus; intestinum apice obtusum, 
tum attenuatum. Ova quidem rotunda sed haud 
distincte vidi. 

54. Ascarls foecunda R« n. sp. Pone Syn- 
ops. n. i4» 

Asc. caplte nudo, corpore utrinque fere aequa- 

liter attenuato, cauda feminae obtusa longe 

cuspidata. 

Hah. In intestinls crassis Hylae n. 4. et intestl- 

nis Banae cornutae Natterer in Brasilia re- 

perit. 

Speclmina in Hyla inventa, omxnz femined^ 

adulta sesquilineam ad duas lineas, proles dimi- 

diarh ad integram longa, cute pluriraam partera 

eraphysematica. Caput nudum passim trivalve 

visum, alias obscurum. Corpus media parte an- 

trorsum pauluh-jm crassius, ceterum fere aequall- 

ter attenuatum. Cauda obtusa, longe cuspidata^ 

cuspide tenui aequaii. Ova oblongo ;. ellip^^ica, 

maximis, quae inter Nematoidea vidi, adnume- 

randa, licet niater exigua sit, (luam ob ova et 

prolem magna foecundam vocavi. 

Specimina Rauae cornutae deblta, vix line- 
ain longa, tenella, prolem sistentia, feminea, cau- 
da acutissima, cuin praecedeniis prole convenire 
vifi. — ^55 55« Ascaris depressa Zed. 

Synops p. 42. n. '24. Mantiss. p. 276» 

Ouae in omnibus Falconibus nostratibus oc- 
currit, etiam hrasilianis non deest, ipse saltem 
speciiuinum transmissorum, omniam quideia fe- 
nwieonnn, nullum discrimen detegere potui. 

Olfers primum duo speciminamipjt, qua- 
tuor pollices et novem lineas longa, retrorsura 
crassiora, albida, in Falconis n. III, intestinis te» 
nuibus Februario reperta. 

Alia duo deinceps accepi, alterum sesqui- 
pollieare, alterum duos cum dimidio polliceslon* 
ga, qiiae Natterek. in Falconis magnirostris inte- 
stinis offendit. 

56, Ascaris aurlculata R. 11. sp. Pone Syn- 
ops. n. 50» 

Asc. capitls obtusi alis veslcularibus, corpore 
utrinque aequaliter attenuato, cauda acuta^ 
maris inflexa, feniinae dlvaricata. 
^ah. In intestinis Coluhri n. io. Natterer in 
Brasilia reperlt. 
Specimina complura inascula, unum femlne- 
um a Eremsero accepi, sex ad undecim lineas 
longa. Caput obtusum, valvulis tribus obliqne 
introrsum ductis, latis, brevibus, alisque laterali- 
bus magnis, omnium specimlnuin vesicuiaribus. 
Corpus utrinque aequaliter atenuatum Cauda 
maris fortiter iuflexa, apice brevl acuto, ante queai 
splcula duo longissima. Caudae femineae apex 
brevis acutus divaricatus. — 656 ^ 

57. Ascaris veli^iera R. n. sp, Pone Synops. 

n. 32. 

Asc. Capitis (iepTessi alis lato-lanceolatis, cor- 

pore amice crassiore, cauJa maris ol)tusa in- 

llcxa, feiain.ae attenuata acutluscula, 

Hah» In coeco Leporis brasiliensis Olfers 

Apriii, fct Nattxrer in Brasiiia invenerunt. 

Specixnipa Ollersiana omnia feminea, recta 

aut stricta, septeiu lineas^superantia, Natt^reriana 

niascula quatuor iineas, feminea pariter septem 

longa, sed plus minus conyoluta. 

Cajndis depressi valvulae exiguae, de qui- 
bus fere duLius factus fuissem, tandem in non- 
nuilis bene milii exliibitae. yllae capilis lato-lan- 
ceolatae. Corpiis antrorsum minus attenuatum» 
Cauda inascula inflexa, aiis latolanceolatis instru- 
cta, quae ejus apicem non attingunt, Spicula 
liaud exserta, Cauda feminae nuda, non subu- 
lata, uti videri posset, sed tantum attenuata, apice 
terminata acutiusculo. Ova oblonga majuscula, 
amnio a cliorio satis remoto, 

58. Ascaris retusa R. n. sp* Pone praece- 
denteni, 52, b* 

Asc,- Capitls retusi alis t^nulssimis, corpore an- 

tiie craSsiore, cauda maris obiter incurva, fie- 

minae rccta, acnta. 

Hab* In iDasypodis novemcincti crassis liorum'- 

que tuberculis Natterer in Brasilia reperits 

Speciraina masculum tres, feminea tres qua- 

tuorve ilneas Jonga, Capub continuum, tenuius, 

retusum, alis tenuissimis, valvulis obscuris, forsan 

appressis; I^remslko enim circa hoc genus difiici- 

liori Ascaris dicitur» Corpus posterioi* versus - 657 — ' 

magis at^enuatum» Cauda maris obiter iiicurva, 
apice brevi acuto, splculis non exserlis. Caud^a 
feminae depressa, acuta; brevi ante ejus apicem 
amis. yulva iii altero specimine ad primam ver* 
jnis tertiara partem, in altero pone duas fotius 
cjuintas partes eniinentiam' efFprmat acuiiusculam, 
Nattepjsk in tubercuJis intestinorum cras- 
sorum singulis humore aibo repletis vermgm so- 
litarium reperit» 

§9, Ascarfs reclfnata R* n« sp. Pone pri- 
orem, 52. c. 

Asc. capite obtuso alato, cauda marls mucro- 

nata incurva, ier?iinae subulata reclinata. 
Hah^ In intestinis Ctotophagae mujoris Nattje* 
KJE^R in Brasilia detexit. 

Speciitien ^accepi masculum fere quatuor, fe- 
mlneum fere sex lineas longum 

Maris eaput obiusurn, valvulis inconspicuis, 
ails vel nullis vel tenuissiniis; corjjm retrorsumL 
magis atttnuatum; cauda ohiter incurva, apioe 
subito in mucronem renuissimum vel capiiiareni 
abitns, ante quem clae pariis inflexae; has inter 
spiculum brevissimum, rectum; posttriore loco e£ 
brevi ante mucrqneiia tuberculum adest inaequa- 
le, vix naturale. 

Feminae capub valvulis expansis quasi den- 
tatis, ala utrinque laterall semilanceolata, in an« 
tica corporis parte evanescente, lorsan post mor- 
tem avicta, Corpus posteriora versus ma^is atte- 
nuatum. Cauda subulata, apice tenui capillari, 
reclinata vel reflexa; qua reflectitur, partis coxa- 
yexae tiiberculo exstante, num ano? 

40. Ascaris truncata Zed. 
Synops. p. 45. n, 36» Mantiss. p. aST* 

Tt ^ -- 658 — 

Specimlna cluo ferainea Oxfers transmisit in 
Intestinis Psittaci aestivi var^ Januaiio mense a 
se reperta, decem lineas longa, crassiiie non ea- 
dem, membrana capitis vix notabili. 

Specimen quoque accepi femineum, crasst- 
usculum, quindecim lineas longum, quod Nat- 
TERER in intestinis Psittaci n, 35, in Brasilia re- 
perit. 

41, Ascaris tentaculata B.. n» sp. AnteSyn- 
ops. n. 37. 

Asc. Capitis nudivalvulis oblongls obtusis, ccr- 
pore antice crassiore , cauda maris incurva 
mucronata, feminae stricta subulata. 

Hab. Tn intestlno coeco Didelphidis Cayopol" 
lin Olfers Decembri mense ; in ilJo D, Oou' 
aiquiqiia dictae (forsan ejusdem speciei?) Nat- 
TERER in Brasilia repererunt. 

Specimina utplurimum tres, ;rarlus sex ad 
octo lineas longa, albida^ 

Capiit nudum , trivalve , ^alvulis oblongis, 
obtusis, discretis , distifictissimis. Corpus rectum, 
antice minus decrescens, Cauda maris incurva 
crassiuscula, apice tenui mucronato, ante quem 
spicula duo a forma solita valde recedentia, te- 
retia, longa, inflexa, obtusa tentaculis simillima, 
quorum alterum saepe latet. 'Cauda fcminae stri- 
cta, lenge subulata. 

Corpus passim intestina efFundit. 'Oesopha* 
gus rectus; ventriculus mortariformis, dein inte- 
atinum rotundatum, seasim decrescens» Ova ma- 
tura non vidi. — 659 — 

42. Ascaris forcipata R. ». jsp. PQne prae- 
cedentem* 

Asc. Capltls imdi valvulis obtusis, corpore an- 

tlce crassiore, cauda mucronata, xnaris inflexa, 

femlnae recta, 
Hah, In coniplurlum avium Brasillenslum in- 

testlnis Natterer reperit, quas singulas re- 

.censebo, 
A. Specimlna in intestinis Ciiculornm senim 
ciiUf naevii ,et Tiitgazn reperta, Ilavicantia, duas 
ad quatuor lineas Jonga; alterum masculum f^rg 
quinque adaequat. 

Capub nudum, valvulis vix dlgnoscendis. 
Corpus plerumque, etiam feminae jetrorsum nia- 
gis attenuatum, passim maribus pars posterior 
crassior, Cauda rnaris inflexa, alis renuib ^s in- 
structa, acuta, apice mucronato, .ante quem spi- 
cula praeldnga foliacea, forcipis laminas' '■eferen- 
tia, passixn medla parte in .orbiculi specieni .d.i- 
latata; alias aequalia. Cauda. feininae ."^cu.tz, MiU- 
cronata, recta. 

Ad basiri splculorum .anteriorem intestln.51 
alterius maris prolapsa, loco certe insolito, Antg. 
caudam feminae parlter prolapsus intestini ,et si- 
mul oviductus, illo parum crassloris, ova rotunda. 
majuscula continentis, qualia etiam corp^is pellu- 
cidum exhibet» .Septem inter specimina .unicum 
femineum» 

B. Speclmina in intestlnls JBncconis n. 79, 
inventa, tres quatuorve lineas longa; inter tredecim 
duo femlnea. 

Capitis valvulae neque horum bene in con- 
spectum veniunt. Spicula longissima, passim fo- 
liacea vel laminara duplicem referentia,. saepe* 

Tt a — 66<i — 

inedlo incrassata, haud tamen orblculum refe- 
rentia, 

C. Specimlna quatuor, quorum unum ma- 
sculum, in intestlnis Caprimulgz Uriibmi reperta, 
tres quatuorve lineas longa, 

Horurn unum cdjjut trivalve cxhlbuil, Val- 
vulis oTjtusis* Corpus ceterum, spicula longa fo- 
liaceaj ovaria prolapsa, ovut omnia eadem» Caudae 
masculae apex reflexus est, quod etiam in altero 
specimine in Cuculo reperto obseryavi et acci- 
dentale putavi, 

D. Am. BaEMSER specimina, quae inspice- 
rem, quoque niecura communicavit masculum et 
femineum in intestinis Cavrimulgi n. 94. reperta, 
sex et septem llneas longa, ergo majora, ceteruni 
eadem. 

E. Eadem qiioque Nematoidea in intestinis 
Caprimulgi Bacaurau dicti -a Natterero detecta 
esse, iitteris auandavit. .) !;^; 

Obs.. Cuculi et Bucconis Ascaridem eandem 
CSSe, laetus vidi, ciun ipsam vero in CaprimuU 
gis etiam obviam noverim, hoc primum anoma- 
lum visum est ; sed avibus dictis victus idem, et 
Cnculi et Caprimulgi, ergo etiam hujus et Buc- 
conis similitudinem quandam esse, negarl nequit. 
Si specie's tamen mlnus distincta foret, error for- 
san obtineret, sed Ascarls, quam descripsi, forci- 
pata ab omnibus reliquis ta.ntopere recedit, ut 
fere de genere dubitarem, €t valvularum spe- 
ciem semel tantum visam non magni haberem, 
TiSsi genitalia mascula speclei praecedentis, certis- 
sime Ascaridis, analogiam offexrent, «t habitus 
hujus esset generis, - — 66i -^ 

45. Ascaris micfuata R« n. sp» Pone Syn- 

ops» n. 42» 
Asc. capitis nudi valvulis longiusculls obtusis, 
' corpore aiitrorsura crassiore, caudae mascu- 
lae inflexae apice attenuato, femineae rectae 
acutiusculo» 
Ilab. In intestinis Caviae Apereae et coeco Ca- 
Tsiae Pacae Natterer in Brasilia detexit» 
Specimen masculura septem lineas longum 
3n Aperea; alterumque sex, et femineum octo li- 
Jieas longum, crasslora in Paca reperta, am» 
Bremser pro una eademque specie; rectissime de^ 
clarata transmisit. 

Caput discretum, valvulis longiusculls obtusis, 
Corpus in masculis distincte posterrora versus mi- 
nus attenuatum , in femineo autem (non ovigera 
tamen) utrinque fere aequaliter decrescens. Cauda 
znaris fortiter inflexa, apice longiusculo attenuato 
acutiusCulo, unciformi; ipsa iu iJlius flexura (spe- 
ciminis in Aperea reperti) tubercula duo obtusi- 
uscula eminent; in illo Pac2^ autera complura et 
minora tubercula sub oculos cadunt. Spicula non 
exserta. Cauda feininae acutiuscula, recta. 

Ohs. Species valvulis et cauda raaris slngu- 
lari modo attenuata, neque tamen mucronata, fa- 
cile distinguenda» 

44« Ascaris alienata R. n. sp. Pone Syn- 
ops. n. 50. 

Asc. Capitis valvulls obtusis, corpore retror- 
sum crassiore, caudae masculae iiiflexae, fe- 
mineae rectiusculae apicc brevi o])tusiusculo. 

IJah. In intestinis Nasuae rufae junioris Ow^ers 
Januario mense in Brasilia detexxt» -l^ 662 — 

Specimen masculurn accepi sedeclm, femi- 
fteum (si duo fragmenta unius sunt partes) viginti 
duas lineas Ibngum. 

Capui trivalve, valvulis reliquo verme pel- 
Tucidioribus, obtusis, distinctissimis. Corpiis an- 
trorsum magis attenuatum. Cauda mascula sub- 
tus concava, inflexa, apice brevissimo, tenui, ob- 
tusiusculo, diaphano, ante quem spiculum breve, 
quod facile simplex habeas,. sed attentius exami- 
natum, cluplex laminis apicem versus tantillum 
distantibUs, Cauda feminae rectiuscula, obtusis- 
sima, apice brevissinio obtusiusculo diaphano, ante 
quem rima transversa, Omnium specirainum 
prolapsus intestinorum observatur. 

Ala tenuissima capitis masculi primum ades- 
Se visa,, sed examine continuato species illa sub- 
lata est. Reliquis vero ferarum Ascaridibus 
alatis, hanc ali& destitutam merita alienataim 
dixi^ 

45* Ascaris spiculigera K. 

Synops. p» 48. n. 51. Mantiss. p* 290. 

Specimina plurima sex lineas ad duos pol- 
iices Jonga in oesophago et ventiiculo Pelecani 
(Haliei) hrasiliensis Aprili et Majo a se reperta 
OxFERS transmisit, nulla quidem nota ab illis dis- 
crepantia, quae ipse in Carhone reperi. Spiculum 
saepius unum, rarius, utrumque exsertum est» 
Ovula rotunda, amnio et chorio approximatis. 
Specimipa tria parva a Nattbrero ista in ave 
Jeperta non differre vidi» 

Magnam etiam harum Ascaridum copiam 
Katterek in oesophago et ventriculo Pelecani 
Aquilae in Brasilia offendit, dimidium ad unum — 665 — 

«um dimidio pollicem longa, omnibuS notis con- 
yenientia,. 

46». Ascaris cephaloptera R* 

Synops. p. 52, n. 70. Mantiss. p. 295» 
Cel. DoErLiNGER specimiiia quinque mlsit, 
quorum unum in ventriculo, rtliqua in intestinis 
tenuibu? Colubri, quadrilineati reperfa «unt, aJbis- 
sima, unum masculum cctodecim^jreliqua feminea 
ad. viginti tr^s lineas. longa. 

Capitis membrana, 1, c. dicta in quatuor 
speciminibus distincta, quinti obscura, Cauda ma- 
ris crassa incurva apice obtusiusculo brevissimo, 
ante quem spiculum breye rectum, lila feminae 
Qbtusa^ fe.re obtusissima;,. 

47* Ascaris serpentujus R. 

Synops. p. ^'i^. n» 72. Mantlss» p. 296. 

Hanc ia Ardea cinerea repertam descripsi» 
Am, Or-FEES variis in Ardeis brasiliaiiis offendit, 
et Natterer in intestinis Ardeae JSycticoracis xa 
Brasilia, invenit,. 

Speciminum, quae Olfejr.s in ventrlculo Ar- 
deae scapularis Majo reperit, mascul?, duo sunt, 
octo ad novera, feminea complura, sex ad octo 
lineas longa, haec crassiora, cauda recta, illorum 
inflexa, spiculis duobus, brevissimis ante apicem 
caudae brevissimum exsertis, 

idtm speclmen misit m^sculum decem, et 
femineum novem lineas longum in Ardeae n. II. 
ventricula Martio mense in Brasilia reperta, cras- 
siuscula, spiculis longis exsertis, 

Idem tria feminea in veritrlculo Ardeae r>, 
IV. Majo reperta; et complura pract^rea in Ar^ 
deae n, VI. oesojihago et vtntriculo reperta, pas- ^ 664 — 

sim magna. Femina magna fere tres pollices at- 
tingit. Hiijus ova, uti supra n. 45 illa Asc. spi- 
culigerae tlescripsi, in Halieo brasiliensi reper- 
tae, rotunda, ituerstitio inrer choriori et amnion 
parvo, sed illa serpentuli majora sunt. Spicula 
longiuscula incurva mascuHs compluribus ex- 
serta. 

Ascarides tres mascuiae, sex ad septem, femi- 
Beae, quindecim lineas longae a Natterero in 
JSycticorace repertae, quas huc, quam ad Asc. mi- 
Crocephalam Synops. n. 48. relerre mallem, cura 
alae capitis vestigium adsit; aut Breimserum secu- 
tus Asc. microcephalam et sevpentulum (illis qui- 
dem visis) conjungerem. Spiculum parura ex- 
sertum. 

48^ Ascaris Martis. Pone n. 76» 

Amanuei:isis in Mnstelae Martis intestinis t&' 
nuibus Decembri mense Berolini tria reperit spe- 
cimina mortua, quae recens examinavi , tres qua- 
tuorve lineas longa, tenuia, alba, leminea» 

Capub truncatum, trivalve; <:or^MJ pbsteriora 
versus magis attenuatum. Cauda longe subulata. 
Oesophagus basi ampliatus, ventriculus mortari 
lomis. . 

Bremsero forsan Oxyuris foret.Ascaris, quam 
GoEZE in Marte reperit, ad majores pertinere et 
Vlystaci simiJis dicitur, ideo huc non facit* 

49. Ascaris Colymborum» 

Svnops. p. ^s* n. 97» 

Specimen in intestinis Colymhi (Podiclpe- 
dis) -n, 196, a Natterero in Brasilia repertum 
accepi, quinque lineas longum, femixjenm,'crassi- 
usculum» Valvulje disLinctae» Corpus retror ^ 665 — . 

sum crasslus* Caudad apex brevis acutus, antc 
quem anus, 

B» A c a n t h o e e ]} li a l a, 

50, Echinorhynchus mici-ocephalus R. n. 
sp* Jone Synops. n. i. 

Ecli. Proboscide minuta subglobosa, collo nul- 
lo, corpore longissimo, inaequaii, antrorsum 
tenuissimo. 
Hab. In intestlnis Didelphidis Cayopollin De- 
cembrl mense Oxfers in Brasilia offendit. 
Specireien tripollicare , a spiritu fuscescens» 
Frohoscis subgiobosa, exigua, octavam llneae par- 
tem tantum adaequans, echinorui;n reflexorum 
mediocrium sexlebus sex transversls munlta. CoU 
lum nuUum. Corpus longissiraum, teres, ante- 
riorl parte tenuissimum; tum senslm increscens 
€t lineam latitudine excedens, passim constri- 
ctum; dein subaequale, aplce posteriore obtuso* 

61. Echinorhynchus Spirula Olfers. 

Synops. p* 63. n. 2. Mantlss. p. 310. 

a. Quem in Simia Rosalia repertum I» c» 
descrlpsi, deln etlam accepl a NATTKKERO^eodem 
loco inventum, nec iion ab eadem Siaiia deje- 
ctum» Speclmina 6, 9, 12 llneas Ionga.> Deje- 
ctum (cum aliis trlbus, uti Bkjemsjerus litterls nian- 
davlt) nlgrum est, ideoque jam in Siraiae corpore 
mortuum, alias enlm vermes dejecti' nigtl non 
esse solent, sic aliquot antc dies Echinorhynchum 
a Rana esculenta dejectum albissimum reperi, 

b. Natterer quoque specimen hujus ^chi- 
norhynchi Uremsero teste' in cocco Simrae Apel- — 666 — 

lae offeiidlt, huc faclens, sedeclm Hneas longum, 
album, proboscidis parte exserta echinis fortibus 
armata. 

c. NaTftererum etiam indefessum Echlnt)- 
rhynchi a se in intestinis Viverrae Naricae reperti 
specimina tria transmisisse, Bremserus retulit, 
quorum minimum unum, maximum tres cum di- 
midio pollices adaequat* Quod cel. vlr mecum 
commnnicavit, septendecim lineas longum, omni- 
ijus notis cum-Ech, Spirula convenire mihi vide- 
tur. Proboscis eadem, exigua,, echinis anteriori- 
bus fortioribus, reliquis sensim minoribus , sexfa- 
riam senis, Collum proboscidis longitudine, am- 
bo simul sumta vix lineam dimidiain- longa. Cor- 
jms ejusdem omnino formae,, minus annulatum 
aut incisum, quam specimina in. Simiis reperta. 
minora, sed majus aeque laeve est. 

Collum Simiae Echirtorhynchls mlnus cx- 
sertum, et si discrimen adesset, quod vix conce» 
derem, proboscide Echlnorhynchi Naricae tan- 
tillum minore, colloque. tantillum longiore ha- 
beretur» 

52« Echinorhyiichus oligacanthoides R* 

Synops. p, 64. n. 7, Manliss, p. 31 r. 

Quem Olfers intestinis Colubri olivacei sibi 
dicti adhaerentem, Natterer in illis Colubri n» 
17, (forsan ejusdemy a se in Brasiiia repertum 
transmisit» Specimen a Bremsero mecum com- 
municatura tres lineas longum, nullo modo ab 
illo 1. c, descrlpto recedit, nisi quod Natterero 
teste i\i intestinis oblatum sit. 

53» Echinorhynchus tumiclulus R. 
Synops, p. 69» n. 25. Mantiss. p. 320. — 667 — 

Speclem In intestinis Crotophagae Ani ab 
am. Olfers repertam 1, c. descripsi et pone n. 
13. Synopseos melius enuraerari retuii. 

Eandem postmodum a Natterero in Cro- 
tophaga dicto loco repertam accepi; vesica cau- 
dalis et liis vero et insequentibus Naltererianis 
deest, ut Olfers specimina sua alio' tempore in- 
venisse videatun 

Natterer specimina mlsit in intestinis Fal- 
conis Albicollis a se in Brasilia reperta; et Ol- 
FERS consimilia, in lalconis n» I.. intestinis cras- 
sis Novembri sibimet obvia» 

Unicum etiam specimen septem lineas lon- 
gum, vesica caudali instructum, cum praeceden- 
tibus omnino idem Oefers transmisit in intesti- 
niff crassis CucuU n» I. Novembrl mense a se rCr 
pertum» 

Obs. Nisi species ista distinctissima ideoque 
cognitu facillima foret, eandem in avibus aeque 
diversis occurrere vix admitteres, 

54. Echinorhynclius caudatus Zed* 

Synops. p; 50. n. 29. Mantiss.,p* 323^ 

Bremserus specimina aliquot transmisit a 
Natterero in intestinis Falconis magnirostris in 
Erasilia reperta, sex octove lineas longa, collapsa, 
constricta, Taenias mentientia» 

Nullius prohoscis integra, sed duorum tan- 
tum ejus particula exserta, echinis tenuissimis ar- 
mata. Corpns lineare, passim anteriora versus 
paullo crassius, apice postico rotundato, vel ex- 
trema parte inflexo. 

Probcscidis parte tantura visa, de specie 
non omnino certus sum» ^ 668 -^ 

55. Eclilnorliyiichus terebra R. n* sp« ante 

Synops. n. 32» 

Ech. Proboscide cylindrica, uncinorum se- 
liebus circiter sexaginta, collo nullo, corpore 
longissimo, . 

UaB. Celt DE CHA.MISSO ex itinere circa orbem 
facto redux particulam dedit ventriculi Scomhri 
l^elamidis Echinorhynchis obsitam, fortissime in- 
haerentibus, ut miicimi intestinaium amovendo 
corpus eorundem facile detraheretur, proboscide 
lelicta, 

Specimina octo ad duodecim lineas longa, 
quartam circiter 'lineae partem lata; diu spiritu 
debili conservata colorem plus minus rubrym ob- 
tulerunt, apice postico passim nigro. 

Prohoscis longissima, apicem versus plerum- 
que tantillum incrassata, vel clavatae aemula, 
interdum cylindrica aequalis., aut parte postica 
constricta, echinorum tenuium longiusculorura se- 
xiebus sexaginta ad octoginta transversis.instru- 
cta. Collum nullum. Corpus primum cylindri- 
cum aequaie; deinceps omnibus tali modo inci- 
sum, ut pro Taeniis facillime iniponant: ipse sal- 
tem nunquam Echinorhynchum vidi, tantopere 
crenatum , quem fere pinnatifidnm dicas; apex 
posticus iterum integerrimus obtusus, 

Apex iste niger rjuandoque vesiculam re- 
fect masculam, re tamen attentius examinata, cu- 
ticulam ante eundem solutam, ideoque luinus 
obscuram, illum autem ob hanc relictam obscuri- 
orem csse vidi» Hisce enim in speciminibus 
quam in aliis apice nigro destitutis aeque bene 
(fva ofTendi, oblonga, utrinque attenuata et acuta. 

Ohs. Aliis in Scombris et in affini Cory- — 669 — 

phaeiia Hippurlde cum Ech» Pristis occurrat, In- 
fra n, 58. dicendus, hunc' forsan deformatum. 
Ecbinorhynchi terebrae habltum induere suspica» 
tus surn, et proboscidem convenire negari nequit» 
Texebrae^tamen Corpus aculeis caret, quos epider- 
inldis ja^ctura slmul delapsos esse, statuendum fo- 
ret, sed iiia etiam et tamen inermis aliis adest. 
Ech. Prlstim phiries reperi, semper tamen parte 
posteriore laevi, neque piunatifida; setnper por- 
ro liberum et in intestlnls, neque tantopere af- 
llxum et in ventriculo olTendi» Seorsim ergo 
enumerare coactus sum» 

56. Echinorhynchus mutabilis JV. n. sp; 
Pone SynoT>s. n. 43- 

Ech. Proboscide ad hasin aucta, collo co- 
nico Inerrai, corporis parte anteriore aculeata, po- 
steriore sulcata» 

Hab. Olfers specimina in intestinis tenulbus 
Ardeae n. i. Eebruario, Aprlli et Majo, et in il- 
lls Ardeae n, 2. Martio a se reperta transmisit; 
alia vero in intestinis Ardeae Hgrcttae^ NycbicO' 
racis et viresccntis , Plataleae Ajajae et Sternae 
ininutae a Natterero In Brasilia reperta Mf.xseo 
Vlennensi debeo. 

Specimina unam cuni dimidiam ad qulnque 
lineas longa, probosclde excepta Ech. striatum ex 
asse referentia, cujus vero illa pars antrorsum, 
slve aplcem versus aucta, basin versus tenuior et 
aequalis est» 

Ech. mutabiHs proboscis basl crassiore utitur 
€t dein (fere subito) antrorsum attenuatur. CoU 
lum conicum inerme. Corporis pars anterior om- 
nibus in speciminlbus (etiam in iUo Plataleae) 
aculeata, reliqua tenuior nuda. , — 670 — 

Inter speciinina quae Ojgfers IVIajo mense 
ia Ardea n. r. reperit, nonnuUa mascula occur- 
runt, quorum vesiea caiidalis vel turgula, subglo- 
bosa et pellucida, inslmulque longitudinallter stri- 
ata (an .vasculosa), vel collapsa £t opaca sistiiur. 

Specimcn autem femineum a Natterero in 
Ardea Nycticorace repertura ova obtulit magna, 
quae prolem distinctam amnio inclusam exhibere 
videntur, a chorio satis remotam. 

Praeter statum evolutum descrlptum, alius 
saepissime cccurrit, quo vel proboscis et collum, 
vel anterior etiam corporis pars plus minus re- 
tracta sunt, ut vermiculos videas polymorphos, 
passim Amphistoma referentes. Interdum pro- 
boscis emergit, sed collum et corporis pars occul- 
tantuif, lUt hujus aculeorum pauci vel nulli in 
conspec^um veniant. Rarius corpore tenui pro- 
boscidis receptaculo prolapso defigurati habentur. 

Ohs, Num Echinorhynchus strlatus, quem 
tantum evolutum vidi, eodem modo varius re- 
peritur? 

57, Ecliinorhyndius sphaerocepTialus Brems. 

n. sp. Pone Syuops* ii. 44» 
Ech. juniqr: proboscide subglobosa, collo longo 
corporisque parte posteriore nudis, anteriore 
aculeata, Senilis: proboscide nulla, buUa ro- 
lunda corporisque parte anteriore parum ar- 
iriatis, reliqua et collo nudi^s. 
Hah, In intestinis Ilaematopodis ostralegi et Lari 
n. 199. Natterer in Krasilia detexif. 
a. JEch. Haematopodis. Plurima specimlna 
duas cum dimidia, unumseptem, alterum novem 
Uneas attlngunt, 

Minorum: Prohoscis globosa, vel sub^lobosa — 671 — , , 

(antica parte tum minus convexa), echinorum me- 
diocrium seriebjxs plurimis dense armata. Collum 
longum, capife triplo vel quadruplo longius, fere 
duplo tenuius, mox cylindricum, mox basi taniil' 
lum auctum, inerme. Corpus in tres partes divi- 
sum, quarum prior collo primum aequalis sensira 
vero. aucta, tenurssime aculeata observatur; se-. 
cunda subito valde incrassata iterumque cito de- 
crescens, uti teriia iinearis, ibrevis, obtusa, inennes 
sunt, 

Unicum tantum specimen aeque parvum 
probo"5cidis loco bullam magnam ;seriebus longi- 
tudinalibus armatam obtulit» 

Magnorum: Proboscis ;nulla,' sed bulla ter- 
minalis magna, rotunda, parum armara. Coltum 
tenue filiforme, alterius sireciminis antrorsuin in- 
easclem partes uti juniorum divisum, iquarum .an- 
terior -parum aculeata est. 

b, JEch. Larit Specimina jmrva duas lineas 
et quod excurrit longa et proboscidem et corpo- 
ris partem anteriortm armata sunt. Magnu de- 
cem vel undecim iineas longa proboscidem nul- 
lam, builam magnam jpar.umper armataju .et cor- 
pus laeve offerunt. 

Obs. I. Quemadmodum plantas spontaneas 
(praesertim sibiricas, v. c, Potentilias, Astrag^alos) 
in hortis sensim majores fieri et pilis denudari; 
quemadmodum vesicae felleae tunicam internam 
liumore collecto, extenuatarn et dilatatam sensim 
laevissimam iieri, aut cervicem uteri et vaginam 
plicis demum destitui videmus, ita etiam probo- 
scidem Echinorhynchorum quorundaui juniorura, 
forsan magis circumvagantrum amiatissimam, se- 
niorum sedem capitis inter tunicas intestinorum 
certam, et forsan nunquam mutandam nactorum, 6^2 — 

sensim eclilnls' denudatam et in bullam, rasis di- 
tissimam, corpus majus factum facilius riutrientem 
commutari observcunus. Breaisehus vir oculatis- 
simus, rerumque copia sumraa adjutus, lioc in 
Echinorhyncho versicolore CSynops. n. 44) juni- 
ore, et Ech. filicoUi (Synops. n, 35.) seniore, ide- 
oque JEch. polymorphi nomine ab Eodem con- 
junctis, primus observavit, $ed me adversarium 
invenit, Sanctis certe nunquam adnumerandum. 
cum mihimet nondum probata, nullius, neque 
amici, auctoritate commotus concedam, sed simul 
ac raihi probata sint, lubentissime mea faciam, 
Ita nunc factum est, ut Echinorliynchos juniores 
cum senioribus, armatGS iilos sensim in denuda- 
tos transientes, Lari eidem intesrini parti promi- 
scue inhaerere viderim, qtiod antea Ech. lilicol- 
lein et versicolorem observando mihi nunquam 
contigit. 

OBs. 2. Echinorhynchos quosdam piscinos 
(Ech. tereticollem et nodulosum, n. 36. et 3^*) 
tam proboscide quam bulla instnictos esse, prae- 
cedentibus spectatitis utique parodoxum videtur* 
Echinorhynchus porrigens Balaenae (n* 34), cu- 
jus etiam specimina tenella proboscidem mihr 
non obtulerunt, pariter examine uUeriore di- 
gnus est. 

58« Echinorhynchus Pristis R» 

Synops. p. 75. n» 47. Mantiss. p. 333» 

Quem in Esocis Beloiies et Scoinhromm in- 

testinis a me repertum descripsi, Brjemser quoque 

mecum communicavit, in intestinis Coryphaetiae 

Hippuridis a Natterero lectum. 

Specimen fere septem lineas longum, qua. 

icum sesquilineam proboscis sibi vindicat; haec — ^73 — 

antrorsum paululum aucta et rotundata, ceterum 
eadem est ac reliquorum. Corporis aculei fortes, 
diaphani, triangulares costa media dignoscenda, 
musci folia quasi referentes. 

Num Echinorhynchus Terebra Supra n. 50. 
dictus, in Scombri Pelamidis ventriculo repcrtus 
nostrum maceratione dehguratum sistit? . 

59. Echinorhynchus Orioli cristati» Pone 
Synrips. n. 62. 

In intestinis Orioli cristati Katterer in 
Brasiha rtperit. 

Specimina quae vidi, sssquiiineam longa, 
sed pollicare quoque Museo esse Bhemser iit- 
teris mandavit; alha, probo^cide corporisque parte 
anteriore retractis, raargine anteriorc corporis am-- 
pliato, reliquo apicera posticum versus tenulore, 
obtusiusculo. Ova e.xigua, elliptica. 

60* Ecliinorhynchus Emberizae. Pone Syii" 
ops. n. 65. 

Natterer in intestinis Mmierizae Brasili* 
anae (seu Ticutica) reperit. Specimen quatuor 
cura dimidia lineas longum vidi, cujus autem uti 
reliquorum duorum a cl, viro lectorura proboscis 
xeiracta est, 

61. Echinorhynchus Tanagrae» Ante Syn- 
ops. n. 64. 

Specimen in intestinis Tanagrae n. 3. Ot- 
EERS in Brasilia rtperit et transmisit, quindecim 
lineas longuni, fere tres quartas lineae partes la- 
tum. Froboscis plurimam partem retracta, ut api- 
cis ecliinis exiguis muniti tantilium promineat» 

Uu — 674 — 

Collum breve, latum, cbnicuin» Corpus cylindri- 
cum antrorsum, •et versus caudam obtusam cras- 
sius. 

C. T r e ?n a t d Ot 

62, Ampliistoma iinciforme R. n. sp» Pone 

Synops. n. 19. 

Specimen lineam excedens accepi, a Nat- 
TERERO in intestinis OrioU cristati in Brasilia re- 
perlum et pro Amphistomate transmissum. 

Teres, capite continuo, parte infra idem 
contracta, poro antico orbrculari. Corpore a poro 
sensim auctutn, dein iterum decrescehs, in cau- 
dam incurvam obtusiusciilam , cujus porum ipse 
reperire non possum, Nattererus tamen certe 
vidit, cum speciem huic generi tribuat, Dorsura 
convexius, abdomen planiusculura» 

63. Amphistoma Tanagrae* Pone praece- 

dentem. 

AmpKistomata in Tanagrae TaZ-ofl bursa Fabrt- 
Cio dicta se reperisse,nobisque in lagenula numero 
II. notata transmisisse Olfers litteris mandavit, 
ubi ipse non reperi; forsan autem in lagenula n» 
I. notata adfuerunt, quam et lagenulam Natte- 
rj;rianam, Ascarides et Echinorhynchos Falconis 
albicoliis continentem, neque inscriptione sua 
Amphistomata promittentem , simul examinando, 
€X inopinato Amphistomata niihi sub oculos ca- 
dunt, quae licet ob dicta sedis incertae, attamen 
non praetereunda sunt, ne bursam Fabrich Tre- 
matodibus obnoxiam esse (confer Distoma ova- 
tum Synops. p. 93. P» 8«) ^^ avibys fiuropaejis so- 
Us dlcaiur» — 675 ' — 

Speclraina jdimidiam ad duas terdas !ineae 
parte'; ionga, alba, medio flavo irrorafa. Corpori* 
pars anterior dorso excavato, abdomine convexo, 
apice-antico tenui, ciijus porum jion vidi ; posie- 
rior ttres, poro rnagno iiiante. 

64, Ainjihistoma Sylviae, Ante Synops. 
n. uo» 

Natterer in intestinis Sylviae cyaneae in 
Brasilia rtptrit. 

Specimina duo iir>eam<limidiam superantia, 
tenuia, angusra, depressa, ope *;iricturae mediae 
in duas partes suhaequales discrtta. Ad larera 
et versus alten^ra apiccm. (otrte ideo cauda- 
lem) ovula obscura aggregata, ireliquum <corpus 
griseura. 

Poros distincte non vidi, BREMSERrs Disto- 
matlbus sed aeque dubius addit, ac ipse iiuc rC' 
fero; num forsan tenellum et ad Distoma <defle- 
ctens infra n. bg. aicendum pertinet? 

65. Distoma tubiilatum R. n* sp* Pone Syn- 

ops» n. 6. 

D. depressum, elllptlco-ovatum, poris semi^ 
globosis, ventrali majore, prominente. 

Hab. Speclmlna complura in intestino Mu» 
raenae n, XI. Ojlfers Augusto mense in JBrasiii» 
reperit* 

Lineam ad sesquillneam longa, lertiam li- 
neae partem latiiudine superantia, cras-riuscula, 
depressa, antrorsum albida, postice fuscescentia» 
Pori semiglobosi vel in vivis forsan subglobosi, 
ventralis major,, tubuli raodo omnium specimi* 
jaum €X corpore prominens. C ollum y^r s\ifi,rpo- 

Uu 2 — 676 — 

rum ventralem mcrescens, corpus senslm auctuin, 
apice postico obtuso* 

Obi. Speciei huic nmltae affines sunt, v. c. 
Distoma carnosum Synops. n»"6. D. divergens, n. 
24. D. pailens n» S9» etc, propria tamen iiaec vi- 
detur, 

66. Distoma canaliculatum R» n. sp. Pone 

Synops. n. 23. 
D. elongatum, dorso convexo, ventre concavo, 
poris orbicularibus non profundis , ventraii 
majore. 
Hah. In intestLnis Sternae n. loa. Natterjer ia 
Brasilia reperit. 
Specimlna duo mecum comraunicata, quo- 
rum alterum quinque, aiterum fere Sf-ptem lineas 
longum, tertiam circiter lineae partem lata, cou- 
voluta. 

Fori orbiculares, minime profundi, approxl- 
mati; "ventraUs antico multo major. Colluni bfe- 
ve, dorso convexum ventrali latere parum exca- 
vatum. Cor/jwj- ionglssimum, canaliculatum, dorso 
convexo, ventre valde concavo, marginibus late- 
ralibus involuti<;, apice postico acutiusculo. 

Vas dorsl spirale brunneum, corpus cinere- 
um, collum album. 

Species.quam insequens aeque singularls, 
ad Dlsrom^ta partim leretia, partim excavata, 
iransitum faciens. 

C7. Distoma grande R, n. sp. Pone prae* 

cedentem. 
D. elongatum dorso concavo, ventre convexd, 

collo rotundnto, poro antico oxbiculari exisuo> 

yentrali maximo transverso. ^ 677 — 

Hah, Speclem distinctissimam et bellem Nat^ 

TEREK in intestinis Plataleae jijajae in Bra"» 

silia detexit. 

Specimina duo, quae Bremserxjs misit, pol« 

liGem longa, sesquilineam ad duas lineas lata, 

crassa, coloris carnei, spiritu forsan mutatl* 

Ponis anticus terminaiis, orbicularis, exigu- 
i>s, paxum excavatus, vix sextam lineae partem 
emetiens; ventralis approximatus, inaximus, trans. 
versim eliipticus, diametro longitudinali duas ii- 
Jieae tertias partes, transver^a lineam aequante, 
jaaargine anteriore rectiusculo, posteriore rotun- 
dato, profundus, quasi ductus ex eo substantiam 
partis corporis po^terioris peteret. C/r/-«j' aeutus, 
brevissimus, octavam lineae partem longus, a 
pori ventralis margine anteriore, aritrorsum dire- 
ctus, coMo appressus. Apex anticus acutus, a 
quo collum rotundatum ampliatqm, dimidiam li- 
])eam longum, ad porum ventralf^m descendens, 
Carpus ad caudam obtusain usque utrinque re- 
ctum decurrit, dorso concavo, in altero speci- 
mine minus excavato, abdomine convexo. Al- 
terum specimen rectiusculum, akerum involu- 
tum. 

63. Distoma deflectens R. n. sp. Pone Syn- 
ops. n» 2g» 

D. depressoplanum , sublanceolatum, porls in- 

feris, antico orbiculari, ventrali oblongo ma- 

jore. 

JFiab. In intestlnls Sylviae n. 163. Natterer m 

Brasilia reperit. 

Specimen, quod, Museo Viennensi jJebeo, 

splritu vini nigerrimum factmu, ses((uilineam lon- •— 678 — 

gum, fertiara lineae partem latum, sutlar.ceola- 
tum^ fffcpressoplarium 

Pori inferi, anticus orhicularis, ventralis ob- 
longus, sivfc longJtucJinaliter ellipticus, major. 
Collum z poro antico ad ventralem augetur, ubi 
utrinque crena distlnguitur; corpus poteriora ver« 
sus angiistatur, apicfc postico acuduscuio. 

Obs. Distoma hocce ab avicularum nostra- 
tium Distomatibus eo deflectit, quod his porus 
anticus (neque ventralis) et raajor et oblongus 
sit. Confer Amphistoma supra n. 64. dictum, 
huc forsan faciens, sed cujus poros videre non 
contigit. 

69, Distoma pyxiclatum Brems» n, sp, Ante 

tiynops, n. 35* 
!D. depfessum, elongatum, angusdssimum, poro 
antico obconico, ventrali subgloboso, illo 
majore. 
Hab. In intestlnis Crocodili.Scleropis Natterer 
in Brasilia detexit. 
Specimina complura Museo Vlennensi de- 
beo, quinque ad imdecim liufas longa, depressa, 
antice cum collo plana, angustissima. 

Porus anticus terminaiis obconicus, i Brem- 
SERO nostro cum. pyxide bene icomparatus, ab 
apertura antica orbiculari hiante posteriora ver- 
sus sensim tenuior factus; ventralii multo mlnor, 
subglobosus,uterque flavus. Collmn planum, breve, 
ut cum poris lineam tanttim adaequet; ipsum 
utrinque supra bafein pori antici adscendit, quo 
liaec alata appareat« Inter poros macula flava, 
^/m certe receptaculum. Collum et antica cor. 
poris pars alba et diaphana, haec angustissima, 
vix octavam lineae partem laia, piana, majoribus — 679 — 

speciminibus quatuor ad quinque lineas longa; 
tum corpus sensim augetur, ut depressiusculum 
et quartam lineae partem sensim latum fiat, apice 
©btusiusculo; pars ista depressa vas. spirale nigre- 
scens, spiris copiosissimis, et posteriora versus or- 
biculos tres continet brunneos» 

Species distinctissima, Colubri Natricis ta- 
men Distomati n. 32» affinis, aliarumque forsan 
affinitas major, uti Crocodili et Crotali Pentasto- 
ma idem est» 

70, Distoma Linguatula. 

Synops. p. 100. n. 38. Mantiss. p. 383* 

Quod in J\anae n. sp. ab. am» Olfers in 
Brasilia repertum 1. c. descripsi, Natterer quo- 
que in Ranae nmsicae n, 6» (forsan ejusdem, p. 
583« adumbratae) intestinis a se repertum trans- 
misit, neque, quod descriptioiii datae adderem, of^ 
fendi. 

71. Distoma Monas R. n. sp. Pone Syn- 

ops. n. 38» 
D. Depressum, subovale, poris maximis, antico 

majore oblongo, ventrali orbiculari» 
Hab^ In intestinis Amphisbaeiiae n, 30. Natte- 
RER in Brasilia reperit. 
Specimina plurima Museo Viennensi de- 
beo tertiam circiter lineae partem longa, sextam 
lata, ex cinereo flava. Depressa, utrinque obtu- 
sa, mox ovalia, inox obovata, parte postica plus 
niinus contracta, apice postico saepe retuso, vel 
obiter emarginato. Pori vaide magni, remoti, in- 
feri, margine tumido; anticus orbiculads*. Cirrus 
non exsertus. Ovorum immaturorum racemi late- 
rales, ova matura medium tenent. — 680 -- 

72, Dlstoma marginatum R» n. sp* Pone 
Synops. n« 5*^; 

I). oblongum, supra convexiusculum, subtus 
planum, pori antici majoris apertura orbicu»- 
lari, veiitraiis triquetra, 
JJah. In Ardeae n, VI. fauclbus specimina pa- 
lato fct linguae lateribus gregatim adUaeren- 
tia Olf£rs noster Majo mense in Brasilia 
reperit* 
Tres, quatuor et quod excurrit lineas longa, 
antice tres quartas lineae partes, postice sesquili- 
neam lataj oblonga, utrinque obtusa, parte ante- 
riore (collo et antica corporis parte) angustiore, 
reliqua latiore; marginibus rotundatis; dorso con- 
vexiusculo, latere ventrali plano. 

Parus anbicus inferus, margine lato plano, 
postice emarginato, fere reniformis, apertura par- 
va rotunda, iion profunda; z;e;/^m//j remotus, fere 
orbicularis, crassus, apertura triquetra profunda, 
majore quam illa prioris, sed ambitus totius pori 
anteriori major est. 

Pone porum ventralem et in media corpo- 
rls parte punctum impressura, rarius in conspe- 
ctum veniens, ubi cirrus latet, quem in specimi- 
ne idcirco a me siccato etiam translucere vidi. 
Cirrus posticus quidem rarus, sed adest etiam D, 
heterostoiaati n. 50. et nosfrum reliquis Ardearum 
Distomatibus inennibus maxime affine invenitur, 
v, c. D. bianti n. 7, sed praesertini D, compla- 
nato n, 29. 

A poro antico posteriora versus vasa duo 
decurrunt obscura, ova utrinque in corpore dis- 
posita sunt, sed ob speciminum crassitiem inter- 
na minus bene dignoscuntur». — 681 — - 

75* Disfoma repandum R. n. sp. Pone Syn- 

ops. n. 5** 

D. depressum, oblongam, postlce repandum, 
pori antici majoris apertura longUudinali, ven- 
tralis orbiculari. 

Jlab. Natterer in intestlnis Ranae n» i. in 
Brasilia reperit, 

Speeimina duas, vel duas cum diuiidia llne- 
as longa, depressa, Ibrmae maxime variahilis, 
jnox oblonga, marginibus lateralibus rectiusculis, 
utrinque obtusiuscuia, mox parte anteriore te- 
aiuiore, posteriore muito latiore, saepe repanda, 
vei vage sinuata. 

Fori remoti, anbicus major, apertura oblon- 
ga, ventralis orbiculari. Cirri exigua species po- 
ro sinistrorsum admota translucet. Color albus, 
vase medio vel flavo, vel fuscescente ; lateralibus 
pleruinque flavis. 

Ohs, Species ista D. mentulato n. ^r, in in- 
testlnis Colubri Natricis et Lacertaruni obvio, 
fere nimis affmis est, dh magnitudinem tamen 
majore:n, cirrum uti videtur minorem, et partera 
posreriorem repandam pxo tcmpore stjunxi. 

74. Distoma coclileariforme B.. n. sp. Pone 
Synogs n. 52, 

J). depressum, lineare, collo excavJto, porls 

orbicularibus, anteriore majore, 
Uab. In inlestinis Pelecani Aqidlae^ Sler/iae T/ii- 
nubaey Sb,? caiitiacae c:t Slernae n, i02, Nat- 
TtRER in Brasilia reperit, 
a« Specimen iu P. yJquila repertuui ftie qun- 
tuor iineas Iqngum. 

Fori orbiculares, anticus major, apertura — 682 — 

fj-ansversa vlgia» Collum dorso convexum, latere 
inferiori concavum, ovale vel ovatum, corpore 
latius, ut illud duas lineae tertias partes, hoc di- 
midiam latum sit, dum hoc tres, illud unam lon- 
gum observatur. In basi coUi j^onis ventralis 
inedius, sed lente tantum simplici, verme luci 
©pposito, dignoscendus, microscopio subjectus la- 
tet. Corpns lineare, depressrusculum, apice po- 
stico obtusiusculo, ductu spirali, aliisque vasis 
passim pellucentibus.. 

b. Specimina in intestinis Sternarum repertai^ 
omnino eadem videntur, sed minora, unam cum 
dimidia, ad duas cum diniidia lineas longa» 

Porus anticus major, ventralis in basi colli 
situs , uterque orbicularis^ Collum mox brevius, 
mox longius, nunquam corporis longitudine, in- 
terdum isto fere duplo brevius, sed laiius, exca- 
vatum. Corpus lineare, depressum, passim obiter 
excavatum, orbiculis aliquot sive speculis insigne, 
unde corpus aibum maculis aliquot brunneis no- 
tatur» 

Obs. I» Species Distomati planicolli, in Pe- 
lecano Sula reperto, infra n. 82, dlcendo utique 
affine, sed hoc armatum est et collo longissimo 
utitur. 

Obs, 2. Distomata collo excavato et corpore 
tereti instructa haud rara sunt, rariora vero, quae 
coUo concavo et corpore depresso, uti hoc, vel 
quae coUo et corpore concavis notantur, ut D. 
canaliculatum supra n» 6G. dictum, 

75« Distoma clavatura R. 

Synops. p, 106. n. 65^ Mantiss» p. 394. 

Specimina duo a cl. Pohl, Med. Doct, in 
Scombri Thynni 1817 prope aequatorem capti ven — 683 — 

triculo reperta Bremserus misit, novem alterum, 
alterum decem lineas longa, spiritu forsan olim 
avolato siccata, valde dura saltem, praeterea au- 
teni a descriptione p» 394. data non recedentia, 

76. Distoma incomtum R, n. sp, Pone 
Synops. n, 65. 

D. teres, coUo Jongissimo rugoso, corpore co- 

nico breviore, poris inferis, ventrali maximo. 

Uab. In intestinis Chaetodoiitis n. 54. Olfers 

Decembri mense in Bra^^ilia reperit. 

Specimina quinque duas cum dimidia ad 

quatuor lineas longa, ultra lineam crassa, ad po- 

lum medium fere sesquilineaiu lata, spiritu fu- 

£ca reddita» 

Porus ariticus inferus transversus, rimam 
medio contractam sistens; ventralis remotissimus, 
niaximus, prominens, hemisphaericus. Collum 
(pars inter poros) teres aut depressiusculum, re- 
ticrsum increscens, transversim striatum, longis- 
jimum, ukra dimidiam tbtius longitudinis partem 
sibi- vindicans; corpus prope porum ventralem 
crassissimum, pone hunc ad apicem obtusum us. 
que atteuuatuiu, sive conicum. 

77. Distoma furcatum Brems, 

Synops. p. 107. n. 72, Mantiss. p, 396, 

Specimina duo, a NATxx^aERO in Coryvhae' 
nae Hipjmridis intesiinis reperta Hremserus misit 
quatuor cum dimidia ad quinque h*npas longa, 
valde diaphana, ut vasa majora do^rsaha serpen- 
tina fusca, et minora vevsus recepraculum cirri 
(in sinu inter colliun et pedLfnculum pori ventra- 
lis) perbene viderentur. ^ 684 — ■ 

Ceterum cum descriprtione 1. c» data eonve» 
niunt, I 

78» Distoma tornatum R. xi. sp* Pone Sya- 

ops. n. 88^ 
I>, teres, corpare antrorsum attenuato, cauda 

iongissima gracilescente , poris subglobosis, 

ventrali majore. 
Ilah Ojlfers maxiraam copiam in ventflculo 

Coryphavnae Eqithelis Decembri metise re- 

perit; in illo Coryph* Hippuridis Natterer 

invenit, 
A, Speeimina Olfersianaplerumque quatuor, 
raro quinque v^l sex, rarissime septem lineas 
2onga, utplurimum pellucida, alba vase maculis- 
que luteis, ideoque obiter inspecta flavicantia vi- 
sa, abdoraine passim fusco-irrorato» 

CorpHf leres, antrorsum tenuius, breve, ple- 
Tumque discretum a cauda tenuiore, passim con- 
stricia (vel cbntracta fere moniliformi), corpore 
duplo triplove longiore, obtusiuscula. InteEdum 
lion discretum, sed inaequale et tenuius factum 
ad apicem coutinuatur. Pori subglobosi, anticus 
inierus minor, wntralis saepe duplo major, pas- 
sim corpore dlvaricaio protrusus. Interdum po- 
rus anterior inflexus et absconditus est; semel 
iirri recti et brevis vesiigium videre mihi vi- 
£iis sum, 

Aliquoties unam alteramve corporis excre- 
scentiam observavi, qunlem p 6oo. %; 3. retuii. 

B, Specimina Nattereriana utplurimum mi- 
nora, passim mrnima, alia tamen aeque magna 
ac descripta. Pauca pellucida, ut citius forsan 
^plritui immi<:sa sint. Quaedam divaricata, ven- 
trali poro valde protruso. Interduui Distomate — 685 — 

breTissimo reddito, pars po?tica obtusa, brevis, 
€t cra<:sissima facta est. 

Obi. I. Surnma horum et Distomati^ excisi 
n. 95. in Scombris minoribus reperiundi sluriiii- 
tudo, cujus autem porus anticus termiiiali^, bast 
excisus et ventrali major observatur, ut conjungi 
nequeant. 

Ohs, 2. Distoma Coryphaenae Synops. n» 
153* inter duliia rt-latum dejeri pot» st; Fa.\ciola 
enim fmca Eoscii ad D. clavafum 'upra n. 75. 
enumeratum, F. Qoryphnenae e' caiuiaba z.\xx.^.\x\. 
.huc facere videntur, nisi illa etiam hujus varie- 
tatem sistit. 

79. Distoma lineare K. 

Synops. p. 1 1 :^. n. lo:. Mantiss. p» 414. 

In Diario Halensi Oeconomico (Der Land- 
und Hauswirth. Halle r8 0. n. '\ Jan 2 p. 23.) 
de morte anserum s(^rmo est, Ju!io ad Octobrem 
usque frequente, BQrudinihus effecta, in ijaribus 
imis ad cerebrum nsqne reperiundis. Hirudines 
passim triginta ad quinquagin'a uno in capite re- 
periri, magnitudine seminis iriilii contracta, ma- 
jora expansa duos poJlices longas esse- 

Hirudines fuisse, vix aclniitteres, et Distoma 
lineare, uti p. 414. retuh*. non solum avibus gal- 
linaceis, sed etiam anatibus infestum lacilius ac- 
cusares. 

80. Distoma echinatum Zed. 

Synops. p. 115, n. 106. Mantiss. p. 416. 

Quod iYi Pelecanis, Anatibus et Ardeis va- 
riis in Europa repertum novimus, Natterer quo- 
qut in intestJAiS Ardect^ JSycticoracis io I3rasilia 
offendit* — 686 — 

Spieciinina transznissa duas cum dimidia lineas 
longa, angusta, ttnuia, albida, macula media ru- 
fescente, tam capite renitormi, quam echinis, po- 
ris etc. cum descriptis conveniunt, 

gi. Distoma coronatuni R. n. sp* Pone 
Synops. n. 116. 

D. depresso - planuiii, collo excavato, capite 

subreniforxiii, echinis cincto, 
Hah. In intestinis_ tenuibus DJdelphidis ? vir- 
ginianae Natterer in Brasilia detexit. 

Specimina aliquot Museo Viennensi debi- 
ta, quae examinavi, duas ad quatuor lineas lon- 
ga, majora lineam dimidiam latitudine supe- 
rantia. 

Caput saepe discretura, transversum, fere 
reniforme, echinis rectis ad iatera ijori aniici in- 
feri, orbiculari^; num talibus etiam ante eundem? 
CoUum subovale, dorso convexum-, subtus con- 
cavum, fine posteriore tuberculum, cirri recepta- 
culum exhibens. Collum ccrpori quasi appen- 
sum, et qua utrumque convenit porus obstrvatur 
vetitralis antico major, subglobosus, apertura or- 
biculari, passim valde contracta. Cor/^z/j dtprcsso- 
plauurn, subtiliter transversim striatum, posteriora 
versus attenuatum, apice acuiiu-^culo. 

Unico specimini, ioco coronae capitis, prope 
porum anteriorem processus teretiusculus clavae-. 
formis appositus est, quem non inteiligo. 

82. Distoma planicolle R n. sp. Pone prae- 

ced. inserenda. 
D. depressum, collo planiusculo longissimo, 

poris orbicularibus, antico inajoxe echinis 

cinclo« - — 687 — 

Hah» In intestinis F^leeani Sulae Natterer in 
Brasilia reperit, ^ 

Specirnina cornplura, lineam longitudine vix 
adtingentia, quartam lineae partem lata, oblongo- 
ovalia» 

Pori orbiculares; ajiticus major, terminalis, 
echinorum reflexorunx corona cinctus; vnnbialis 
remotus (ad duas tertias totius Jongiiudinis par- 
tes), multo minor» CoZ/ww longissirauin, lineare, 
diaphanura, dorso convexo, latere ventrali obiter 
excavato, ut fere planum, ejuscjue basi porus ven- 
tralis immissus sit. Corpus breve, coUo dupio 
brevius, depressum, lineare, apice obtuso. Pone 
porum posticum ovaria translucent. 

Obs» Affinitas magna Distomatis cochleari- 
formis supra n. 74, dicti in Pelecano Aquila et 
Sternis obvii, sed inermis, collo breviori, et poro 
utroque orbiculari instructi, adeoque facile distin- 
guendi» 

§3. Pentastoma proboscideum R. 

Synops. p. 124. n» 5. Mantiss, p, 434, 

Quod in Crotaio Duris.fo ab ilU ArEXANDRo 
AB HuMBOLDT detectum 1, c. retuli, Natterer 
quoque in Crocodili scleropis pulmonibus in Bra- 
silia reperit. 

Specimen a Museo Viennensi benevole me- 
cum communicatum tres lineas longitudine supe- 
rans, crassiore parte duas lineae tertias latum, 
dorso convexiusculo , ventre planiusculo seu de- 
pressb. Duo alia specimina simui reperta sunt, 
quorum mensuras ignoro. 

Apex anticus latior obtusus, cum parva cu- 
tis prominentia, quae nullam proboscidis fert si- 
militudiuc.^t Qicula auUca ia^era quiaque luna- — 688 — 

tiiii posita, quorum bina utrlnque lateralia hnmu' 
lum pnrvuui fuscum eraittunt, quintum intermediuui 
cjuau) Jareralium duo anteriora paululum magis re- 
trocedens, nullum exserens hamulum, serl papilla 
alb:i clausum apparet, cute forsan pori interna pro- 
iTiiuuIa, Corpus plicis transversis laxis rugosum, 
parte posteriore, lineam longa, angustiore, ad la- 
tera quain reliquurn corpus magis crenata. Apex 
posticus obtusus foraminulum continere videtur. 

Ohs. I. Crocodilum et Crotalum idemPen- 
tastoma pulmonibus fovere non mirum, cum 
Equus, Asinus, Canis et Lupus idem Pentastoma 
tagnioides sinubus frontalibus contineant; forsan- 
<|ue Caprae, Leporis et Cobayae Pentastomata a 
rae dubie seorsim enumerata paritet- unam con- 
Stituant speciem, 

Ohs. 2. Dubla quae p, f^'^^. x^irca dcscripti- 
onem ab ill. Ai.exa>;ds.o ab Humboldt dataui 
liabui, verinis examine confirmata sunt» 

X). Cesboidea^ 

g4» Gymncrhynchus reptans R» 
Synops. p. 129, n. r*JMautIss. p. 444. 

G. CuviER, "Vir illustris, cum liueris nuper 
(Martii i8'9. d. XXIII.) datis pro sua in me be- 
nevolentia Gymnorliynchi inter Bramae Raji car- 
nes obvii, Hothriocephali ventricosi sibi dicti 
(olim Scolecis gigantei) figurain rnisit, sed corpore 
iioti artionlai:o a Bothriocephhlis iiiihi quidern 
aiieui visi, qixa de re Mantissa h c. conferatur» 

85. Tetrarhynclius discophorus R. 
Synops. p. 15D. n. 4. Mantiss. p. 450. 

Specimina Coryph/ienae Hippnridis hepati 
iuhncr';i!tiH Nattercr rep<?rit. — 689 — 

Quod accepi, fere septem lineas longum C5t. 
Caput cum prohoscidihus brevibus, fortibus, ro- 
tundatis, echinis duris obsitis, fere duas lineas 
longum. Bothrium latoelliptirum siye suborbi- 
culare lineam longitudine superat. . Corpus atte- 
nuatum, apex posticus integer non est. 

Ohs. Brp.mserus speciem insequentera eo- 
dem in pisce obviam pro hujus prole haber vi- 
detur, sed bothriorum et proboscidum ratio di- 
versas esse probant. 

86. Tetrarhy-nchiis macrobothrius R. 

Synops. p. I^l, n. 7. Mantiss, p. 453, 

Inter Coryphaenae Hippuridis tunicas v,en« 
triculi Natterer reperit. 

Spfecimina quae Bremserus misit, partim 
qualia Tab. II. Fig. IT — 13. delineata dedi, et I. 
c. descripsi', partim , duplo minora, figura varia, 
corpore ovaro, vel ovali, nunquam autem bo- 
thriis exstantibus (quales in T. megalbothrio Se- 
piae officinalis occurrunt), sed appressis et elon-. 
gatis. 

Ohs,. Tetrarhynchorum istorum forma tan- 
topere aberrante, T. macrobothrii specimina iis- 
cum comparavi, et Tetrarhynchum, quem inScom- 
bro Sarda reperi et ad T* megabothrium retuli, 
liuc amandarem* 87. Taenia dlminuta R. n. sp. Pone Syn- 
ops. n. 9. 

T. capite obconico, collo longo, tenui; articuli» 
aniicis bevissiiiiis, reliquis subcuneatis ob« 
tusis, 

Tlah. In intestinis Muris Ratti gravidi Olfers 
in Brasiiia reperit. ~ 

Xx — 690 — 

Specimlna sex ad novem pollices et quod 
cxcurrit longa, nam fragmentis computatis forsan 
longiora, Caput obcoriicum, osculis anticis ma- 
jusculis, exacte T, omphalodis, quam Mantiss, p» 
49I, descripsi, sed multo liiinus, iinde nomen tri- 
viale desumsi. Collum longum tenue. ^rticuU 
priores rugaeformes, sensiiri majores, semper ta- 
men longitudinis raiione lialjita breves, anguHs 
obtusis; posteriores passim irregulares, sed bre- 
ves. Ova subglobosa, mediocria. 

Ohs. Omphalodem dixerim, Tnisi caput tnul- 
to mlnus, ova majora forent ; haec forsan in Om- 
phalode crescere posse xontenderes, 'sed caput 
non augebitur. 

gg, Taenia cruciata R. n* sp. Pone Syn- 

ops. n. 10. , 

T* capite llnea cruciata dlviso, collo nullo, at- 
ticulis anterioribus brevibus, reliquis nioBili- 
liformibus. 
Uab. In intestlnis Pici lineati Natterer in Bra- 
silia reperit. 
Specimina majora novem ad quindecim, mi- 
nora «t tenella unam ad sex lineas longa. 

Caput ab antica parte spectatum linea cru- 
ciata divisum, oscula magna angularia, nullum 
vero rostellum obtulit. A latere spectatum caput 
interdum transversum '€t irregulare, plerumque 
latum breVe et €marginatum exhibitum est- Col- 
ium nullum, 'minorum tamen articuli anteriores 
angustissimi coUi ^peciem reddunt falsam. Jirti- 
euli priores Ijrevissimi sadsque longa serie ^imul 
«ummopere contracti, quo veruiis valde crassus 
iit. Insequentes varii, magis magisque evoluti 
laxi, plus minus monilifoxmes, Articulorum pars — 691 — 

antica tenuior, medla magi? plana, utrlnque emi- 
netis rrasslor, margine postico tumiclo. Articuli 
majores passim alfero marglne crenam «xhihent. 
Alterius speriminis virginei articuli omnes bre- 
ves, ulfimu*: autem longior et apice perforatus, 
Ova in nullo vidi spp^ciminc* 

gg. Taenia lonfriceps B. n sp. Ante Syn- 
opp. n. 11. Tab. ill. F'\^4 2i. 

T, capitis elongati osculis anticis, ^ollo nullo, 
arfirulis brevissimis, insequentibus >cuneatis 
longioribus, reliqMTS latissiinis. 
jHab, In intesrinis Orloli <cristati NATTEn.ER in 
BrasiJia Teptrit. 

Specimina aliquot Museo Viennen<;i debeo 
octo ad octodecim lineas longa, .quorum iunuiHi 
capite instructum .est. 

Caput ovali obJongum, antice«omp1anatnm, 
osculis angulairibus adeoque anticis, Jicet xaput 
clongatum sit, Collum nullunu jirticidi antici 
brevissiini; insequent.es sensim parum longiores^ 
antrorsum angustati, ^crassiusculi, margine postico- 
p!us minus tuniido; :sensim lati jfiunt, ad sesqui- 
lintam usque, ceterum breves, angulis posticis 
appressis, parum (fcXStanlibuSj marginibus Jaterali- 
tus rotundatis^ 

lOzJa qualia Ihactenus >desi/leraveram,quorum 
scilicet .tunica media (neque lextetna^ allantoidis 
iiguram reftrret, r.eque tamen itotum Amnioa 
cingeret, sed partem libeTam xelinqueTet. Ova 
«eterum Ti6n ad maxima reterenda, majuscula ta- 
men sunt. Conf. Tab« 111* jbjjg. i2l. et Mantiss.p, 
592» §. 3- — 692 — 

go» Taenia racemosa R» n, sp. Pone Syn- 
ops. n. 52. 

T. capite obconico", collo brevi, angustlr-^^uno, 

articulis planis, elongatis, foraiuinibus iii.. :'j^i 

nalibus alternis prominulis. 

Hah, In intestinis Colubri n. 20, specimen sex 

pollicare et fragmenta liujus Taeniae Natxerer 

in Brasilia reperit. 

Capub antrorsum diiatatum, sive obconicurn, 
osculis orbicularibus, aut liemisphaericis, naril sa-. 
tis profunda videntur, anticis. Colhtm breve, an- 
gustissimum. Articuli^ quos vidi, plani, tenues, 
elongati, lineam ad sesquilineam longi, tertia li- 
neae parte latiores, foraminibus marginalibus al- 
ternis, prominentibus. 

Ovaria singuiorum articulorum lineam me- 
diam fere totam sibi vindicant, ad cujus latera 
utrinque maculae exiguae opacae ita digestae 
sunt, ut ovaria. racetnosa appareant- 

Ohs. Caput Taeniae omphalodis Synops. n. 
9. articuli vcro T tuberculatae n. 25» utfragmenta, 
quae vidi, Taeniam illis -intermediam reddant. 

91, Taenia cyathiformis IFroelich» 

Synops. p. 152. n. 32. Mantiss>,,p. 502. 

A. Specimina, quae Natterer in intestinis 
Hirundinis n« 9.5. in Brasih"a reperit, iconem Tae- 
niae cyathifprmis a Froelichio (Naturf. St. 25, 
Tab. III.) exhibitam optime reddentia, unum ad 
tres pollices longa, candidissima. 

Caput subrotundum, yel subrhombeum, ro- 
stello obtuso,,iuermi. Co//«?« varium, plerumque 
brevissimum. Arbiculi anteriores mox breviori, 
ip,o;t longioj^ serie breves, sensim magis exstau- — 695 — 

tes, tum cyatTiifdrmeS margine postico undique II- 
Dere exstante ef insequentls articuli partem anti- 
<am cin^ente, qui illi quasi immissus est, 

XJnicum speciinen, neque magnum, eo cle- 
flectlt, quQd articull longiores medio fortlter con- 
slr?cti sint. Quaedam specimina valde crassa, 
sed niillius ova ex?iibita sunt. 

B. Sp^cimina, quae Natterer, in intestinis 
tlirinidinis riipestris in Hispania reperit, singula- 
ria, nrque tamen hujus generis unica» Valde 
cpntracta «cUicet et triangularia, ut specimen tres 
cum dimidia lineas longum, antice acutissimiun, 
postice sesquillnfcam latum sit, Caput non exser- 
tuni. Articuli oranes brevissimi. 

92. Taenia campauulata R, n« sp. Pone Syn- 

ops, n. 32. 
T. capite subrhombeo, rostello obtuso, colio 
'brevi, articulis anticls brevisslmls, rellquis 
campanulatis. 
Hab. In intestinis Miiscicapae n. 128- et Musci- 
capae audacis Natterf.r in Brasilla repc-rit, 
A. Specimina in Muscicapa n, 128. obvia, 
unum duosve poUices longa, candldissima. 

Caput subrhombeum, oscutis interdum ad 
latera maxime prominulis, parte capitis antica 
mox magis, mox minus protracta et obtusa, bls 
J)artem tenuem exiguam exserente, serael fora- 
inen anticum exhibere visa, utrum rostello^ aii 
hujus basi? Collum breve. Articuli anterlores 
brevissimi, rugaeformes; insequentes sensim ma- 
jores, angulis posticis exstantibus , sensimque 
transeunfes in campanulatos, qui maxiraam par- 
tem efficiunt, Ovarla vel ova nullo in specimi- 
ne vidi. — 694 — 

Cnndor sumrwus uti T, cyathiforrai brasili- 
anae supra n. 91. A» descriptae, cui etiam ipsa 
proxinia est, sed capite divtrso utitur et ar'i(uli 
posteriores mere campanulati sunt, neque singuli 
margine postico libera singulos insequentes am- 
biunt. 

B. Specimen in Muscicapa audace repertum 
capite destituitur. Articuli priores rugaeformes, 
insequentes breves, sed angulis posticis exstanti- 
bus, subcampanulati. — Vere campanulati huic 
specimini desunt, quod etiam colore utitur fusce- 
scente; nihilo tamen minus pro eadem specie 
habeo. 

95» Taenia vaginata R» 

Syiiops p. 153 n 35. Mantiss. p. 50^^. 

Quam in Europae Charadrio Himantopode 
repertam 1 c. descrlpsi, Natterer in intestinis 
Ck radrii melanopteri sive Himantopodis mela- 
nopteri? (an ah illo diversi), et in intestinis 2>//z- 
gae n. 187. in Brasilia reperit. 

A. Himantopodis, Duo specimina adulta et 
complura tenella; illa ultra duos pollices longa, 
alterum fere duas lineas latum, alteruiu has su- 
perans. Caput fere maceratum, haud bene diju- 
dicandum; reliqua exacte T. vaginatae. Specimi- 
nibus tenellis caput bene visibile, rostello exiguo 
instructum, articulis anticis passim longiusculis» 
subinfundibuliformibus, 

B Triiigae. Speciminum, quae vidi, alterum 
tres quartas poliicis partes, alierum duos pollices 
et tres h*neas longum, utrumque postice liricara 
iatitudine superans; Museo sexpollicare servari, 
Bremser, litleris mandavit. ( apiit parvuu», owu- 
lis orbicularibus, rostello exiguo» CoUum nullum. ^ 69S — . 

Arbiculi speclmlnfs majorls magls expllcati, x^v- 
npris breviores, Ceterum uti 1. c» descripsi» 

Hujas vero lemnisci plurlmi (non omnes) 
ab antea visis eo differunt, quod golito longiores 
infra apicem corpusculo rotundo aucti, vel ipsi 
ibidem ampliati sint. Nisi a singulari corporis 
conditione pendet, speciei novae cbaracterein bo- 
VMva. ofFerret». 

94. Taenia sphaerocephala, R« n» sp« Ante 
Synops. n. 38. 

T» capite rostelloque subglobosis, collo brevi- 
usculo, articulis brevissimis, lemniscis brevi- 
bus acutiusculis, 

I^ah, In toto. intestino tenui Chrysochlori ea' 
pensis, (Talpae aureae) spiritu yini servati 
fragmenta plurima reperi,, 

Specimina aliquot lineas ad duos pollices 
^onga, summa latitudine lineana attingentia, Ca- 
■put subglobosum, rostello mox retracto, mox plus 
minus exserto, tumque suglobosQ, Collum bre- 
viusculum^ Articuli priores rugaeformes, serie 
fere poUicem dimidium aequante; tum magis di° 
stincti, brevisslmi tamen, angusti, angulis laterali- 
bus acutis, serie longiore; sensim transeuntes in 
ipajores, bacillares, tandem marginibus Jater?ilibus 
rotundatis, angulis posticis exstantibus, quos, nis| 
brevitas obstairet, campanulatos dicerem* 

Lemnisci breves, acutiusculi pleruraque €x 
angulorum parte ppstica, interdum etiam ex eo- 
rundem parte media vel antica egrediuntur. Ova 
minoris magnitudinis, globosa, margiue pellucido, 
nuclcQ obscuro, ejusdem iornjae. 95» Taenia pyramidata R. n, sp» Pone Syn- 
ops. n. 58. 

T. capite , subrhombeo, antrorsum protracto, 

collo hrevi , artijculis brevissimis , insequenti- 

bus inaequailibus xotundatis» illis lemriiscatis, 

JUab/ In irr\ts{ims Turdi 109, Natterer in 

Brasilia reperit. 

Fragniema accepi lineam et quod excurrit 

longa, G?/7M4:,aUeri:specimini,exsertvnn* subrligm- 

beum, aritrorsura protractum, angusiatura et truo- 

catum, quod itaque pyramidatuui voc:iri possit. 

Antice pars latet, forsan ."ostfclium aniiatum, quod 

sJ foret'.- prope Syi.ops. n. 93. inserencla esset. 

Colhim t>reve. Articvli anteriores Ijrevissimi, ca- 

pjllos iransversim po^Ttos referentes, uno latere 

lemni.scati, lemniscis brcvii~'U5, rectis, obtusis. 

.>\lia fragmenta articulos breviores quam la- 
tos, descriptis taraen multo longiores, inaequales, 
at semper rotundatos exhibent. 

Lemnisci articulorum brevlssimorum etuni- 
laterales, neque insecjuentiam majorura, rarissimi 
Sunt et affinitatem T. scolecinae n, 93. arguunt. 

g6, Taenia unilateralis R. n. sp* Pone Syn- 
ops. n. 47. 

T. capite brevissinio, rostello capitato , collo 
nuUo, articulis cuneatis uno latere lemni- 
sca(is. 
Hah. In intestinis Ardeae viresceiitis et F^gret- 
tae Natterer in Brasilia reperit. 
A. Ardeae virescentis. Taeniam fere septem 
pollices lo' gam parte antica destitutam, hanc seor- 
sim, et Taeniolas, illuis forsan prolem, accepi. 
Fragmentum maximum articulos obtulit cu- ^ 697 ^ 

neatos, marginum tamen angulis posticis parum 
exstantibus, tenues, quorum maximi lineam et 
tres quartas partes lati, quarfam vel tertiam lineae 
partem longi sunt, 'singuli eodem Jatere lemni- 
scum brevem, linearem, truncatum emittentes» 

Fragraentum minus : capub brevissimura, 
osculis orbicularibus anticis, roskello antice sub- 
globoso. Colhwi nullum. ArticuU anteriores an- 
gustiores, quam in fragmento descripto, 

Taeniolarum altera capite pyramidato, ro- 
st^Uo longiusculo, articulis cuneatis angustissimis, 
Alfera capite acuto, cordato, collo brevissimo vel 
nullo, Reliquae Taeniolae, omnes lineam plus 
minus longae, capite carent. 

Taenia magna lcmniscos quidem exsertos, 
sed ariiculos ovis vacuos obtulit, articuli ovigeri 
ergo jam secesserunt, vcl ova per lemniscos eli- 
minaia fuerunt, si hoc admittas. 

B, Specimen in Egretta repertum, quod ac- 
cepi, bipoliicare, aniice capiJlare, postice duas li- 
neae teriias partes latum, capite destituitur, arli- 
culis omnibus cuneatis, verme acute serrato, 

Obs. Ardeae virescentis et Egrettae Tae- 
nias dictas easdam esse nullus dubito, valdopere 
autem differunt a Taenia aurita in Ardea caeru- 
lea reperta, infra n. 98« dicenda, neque minus a 
Taenia Unguicula (Synops. p. 173. n. 125. Man- 
tiss. p. 534) in Ardeis Europaeis obvia. 

97. Taenia crassipora R. n» sp. Pone Syn- 
ops, n. 5H. 

T. capite tetragono, rostello obtuso, collo plano 
breviusculo , articulorura brevium antf orsurn 
angustiorum angulis rotundatis, ' Hah* In Intestlnis Viverrae JNaricae Natterer 
in Brasilia reperit.. 

Specimina complura unum cum dimidio ad 
g^uatuor cum dimidio pollices longa. 

Caput majusculum tetragonum, ab antica 
ad posticam partem compressum; osculis angula- 
ribus magnis. crassis, apertura oblonga; rostello 
intermedio brevi, obtuso, nullo in specimine vel 
iJevissimum uncinorum. vestigium prodens, Col- 
lum planum, pellucidum, vasa Unearia longitudi- 
iialia exhibens, ad latera crispura, et capite et cor* 
pore angustius, plerumque valde breve, in speci- 
mine majore ad lineam dimidiam extensum. Ar- 
ticull conformes breves, aatrorsum angustiores, 
€ito latescentes, passim media constricti, margini- 
bus lateralibus angulisque rotundatis; posteriores 
lineara dimidiam latitudine superant. Ova de- 
sunt, pariter forsan articuli elongati posteriores^ 
aflinibus solennes deerunt» 

98* Taenia aurita R. n. sp. Pone Synops. 

n* 78» 
T. capitis subrhombei osculis mediis, rostello 
obtuso, collo nullo, articulis brevissimis, in- 
sequentibus cuneatis, reliquis oblongis, fora- 
>ainibus marginalibus alternis^ 
Hab, OtFERS in intestinis Ardeae n. IV. Mar- 
tio, Natterer in iiiis Ardeae caeruleae^ in 
Brasilia repererunt. 
A. Specirnina Nattereriana^ Alterum novem 
lineas longum, postice dimidiam latum, crassum, 
alterum tres lineas longum, forsan fragmentum» 
Caput subrhombeum, ab articulis scilicet in- 
crescens in partem, quam oscula tenent, ab his 
decrescens in rostellam validum, cujus uncini ob- — 699 — 

scure exhlbentur. Oscuta singula protracta et au- 
Ticularum modo exsfantia. Colhim nullum» Ar» 
ticuli priini Cad lineae longitudinern) angustissimi, 
tum sensim Jatiore?, omnes vero brevissimi, quo 
corpus crassum annulatum videatur, angulis arti- 
culorum obtusissimis, 

Fragmentum alterum in apicem tenuem ex- 
currit capite destitutuui. 

B. Specimina Olfersidna magis completa» 
Duo bipollicaria capite instructa, tertium tripol- 
licare illo destitutum, praeterea autem complura 
fragmenta, praesertim partis posterioris* 

Caput utique rhombeum, oscula prominen- 
tla, non tantopere tamen ac in specimine Natte- 
reriano ; uncinorum fortium corona distincta. CoU 
lum nullum» Arbiculi plurimi subcuneati, antice 
brevissimi, dein passim longiores, ultimi fragmen- 
tis tantum semipoUicaribus vel pollicaribus exhi- 
biti, oblongi, tenues, angulis contractis; foramiui-, 
hus marginalibus alternis, singulis parti articuli 
anticae proximis, neque medium ejus marginem 
tenentibus. Ovula in posteriori mediaque articu- 
lorum parte sparsa, pauca, vasis ante illa vario 
modo convolutis et ductum ad foramen marginale 
transmittentibus, 

99, Taenia sinuosa R. 

Synops. p. i66. n. 86. Mantiss. p. 527, 

A. Specimina aliquot, unum ad tres polli- 
ces longa, a Natteilero in intestinis Anatis 197, 
in Brasilia reperta Museo Viennensi debeo Uuc 
facere visa, 

Caput subglobosum, aut etlam subrhombe- 
um, Rostellum subclavatum unico exsertum, api» 
cis aucti uncinulis obscure tantum a latere visis» JOO — - 

Colluvi longiusculum. Articidi omnes breves 
acuti. 

Specimen alterum valde confractnm et car- 
nosum, ut tenuissima pars a crassa et lata fere 
subito excipiatur. 

Spetimen etiam adest aliquot pollices lon- 
gum, ftre tres lineas larum, reliqiiis triplo, laiius, 
articulis omuibus brevibus, capite retracto, sed 
partc sMtica tali modo excisa, ut pro Bothrioce- 
phulo nodoio juniore fere habertni, sed nullius 
articuli nodulus vel ovarii vestigiura exhibetur» 

B Cel Brosche, Veterinarius meritissimus, 
olim Vienuensis, nunc Dresdensis, specimina iia 
intestinis Anseris saginati a se reperta, duas spe- 
cies constituere sibi visa, dum his edendis occu- 
patus suni, benevole mecum communicavit, quae 
varios Helminthologorum lapsus egregie illii- 
strant. 

Caput rotundum, rostelliim cylindricum lon- 
gum pellucere sinens, osculis orhicularibus j quod 
Taeniam fasciatam Synops. n. 48« aut crenatant 
Zeberi reddit. Collum breve, ad T. sinuosani 
spectans", sed ob partem corporis tenuissimam, 
quae sequitur, etiam T. laevem Synops, n. 42. si- 
siit. Articuli anteriores brevissimi, riigaeformes, 
reliqui majores, angulis acutis rectis, lineis tribus 
iongitudinalibus tran^lucentibus. Ita specimina 
virginea eomparata sunt, T. trHineatum Synops, n. 
S7. prodehtia, 

Articuli aliorum speciminum magis evolutif 
angulos reflexos, parum exstantes habent, ductus 
iranrucrsQs maximos, unilaterales et ovaria tria 
; jcciformia continentes. — Pars gravida mace- 
ratn. lemniscum ad basin articuli aperiri optime 
«lemonstrat. »y0l — 

Adest etiam particula tonus, jrsacerari inci- 
piens, cujus articuli antcriores magis elongati 
sunt; quaiibus certe factum est, ut 7*. infnndihu- 
liforinis Synops. n. 2i?i' atiseri aclscripta sit, 

Ohs. Bremserus certe specimina similia, 
inermia viHit, qui in Catalogo INIusei Viennen^is 
typis inipresso Taeniam laevem, trillneatam, ia- 
sciatam et gracilem una specie colligat, .Taeniain 
sinuosam autem inter non visas enumeret. 

100. 'laeiiia megacantha R. n. sp. Pone 

Synops. n. 91» 
T» capite subglobcso, rostelio cyUndrico ca- 
pitato, coUo brevissimo, articulis prioribus 
brevissimis, reliquis subcampanulatis» 
Hah. in intestinis Caprimulgomin. . 

A. OxFERS fragmenta misit in intestinis Ca^ 
primiilgi n. i. Februario mense in Brasilia reper- 
ta, quae coinputata novem lineas adaequant, ar- 
ticulis posticis circa duas lineae tertias partes 
latis. 

Caput subglol)Osum, osculis fere anticis. Ro* 
stellum cylindricum, crassiusculum, apice rotun- 
dato (subgloboso) auctum, uncinorum reflexorura, 
fortium et longorum serie simpiici annaium. Col; 
Iwn nullum aut brevissimum. Articuli priores 
brevcs, sensim majores, ultimi subcampanulati, 
medio tamen saepe constricti. Omniam margo 
posticus tumidus, angulis obtusis exstancibus, '"lub- 
stantla crassiuscula , quo Yermis dtjpressus fi,at» 
Ova nbn adsunt, 

B. Fraginenta in intestinis Caprimnlgi n. «J4. 
a Natterero in Brasilla lecta, BREM^^ji.ius maTi- 
davit, aliquot lineas longa, pianiuscula, articulos 
quoad majores plana. — 7^2 — 

Capiit rotundatum, transversum, osculls or- 
bicularibus antlcis. Roitellum tenuissijrium oylin- 
di^icum, apice globulum referente inermem. oU 
lum brevissinmm. Articuli priores brevissimi, in- 
sequentes maiores, brevestamen, margine later.di 
rotundato, angulis haud exstantibus; reliqui sixb- 
campanulati longi, marginibus lateralibus parum 
convexis, angulis posticis brevissimis acutis. 

C. Iria denique fragmenta lineam vix supe- 
rantia, a Natterero in intestinis (Mprimulgi Uru- 
tau in Brasilia reperta, capite et aliquot artkulis 
constantia. 

Aiterum rostello longo, ad latera quasi in- 
ciso, -collo brevi, articvlis aliquot obtusis. Secun- 
dum rostello brevi subgloboso, Tertium absque 
capite, articulis rotundatis. 

D. Cel. TREUTrER, Professor Dresdensis 
Taeniae fragmentum dedit in ini^^&XvaxsQaprimul^i 
europaei tenuibus a se repertum, iere Tiovem Ji- 
neas longum , dimidiam latum, posteriorem ver- 
mis partetn sistens, Articulis scilicet constat la- 
tioribus quam longis, margine posttriore tutnldo, 
utrinque e xstante, lateraii utrinque xotundato, si- 
ve subcampanulatis, 

Obs. Specimina descripta quidem variis no- 
tls inter se difTerunt, non tanti tamen habendis, 
ut pro diversis speciebus habeantur. Rostellura 
sppciminum B. et C. minus et inerme, sed ejus- 
dem formae ac in A. ut illa juniora videantur^ 
Spfccimen D. capite non viso cerfe dijudicari ne- 
q iit, articuji tamen subcampanulati et locus con» 
veniunt, 

101, Taenia crasstila R. n. sp. Pone Synops» 

n. 92. Ta,b« lU. Fig. 19. 
X. capiie ovali, rostello obtuso, collo longi- — 705 — 

usculo, tenui, articulis prioribus brevlssimis, 

instquentibus auctis, reliciuis subinfundibuli- 

forniibus, depressis. 
Hab. In intestiuis Colvmhne domesticae ex Afri- 

cae oris in Brasiliaiu allatae Novembri mense 

Olfers reperit. 
Specimina aliquot duodecim ad quindecim 
pollice'! ionga, aliorumque fragrnenta. 

XJaput ovale, osculis orbicularibus majuscu- 
lis, illlus medium teuentibus, Rostellum mox sub- 
globo<;um, uncinis retractis, mox obtusum, fere 
truncatum, uncinis brevibus, saepe obscuris, ar- 
znatum. Colhim. satis longum, teriue, strias pellu- 
cidas offert longitudinales, transiens in Articulos 
angustos, lireves, passim inaequales, longa serie 
tales continuatos; sensim dilatatos, semperbrev^s, 
angulis obtusis. Tum majores sequuntur cjus- 
dem formae, at paulo longiores et latissimi, fere 
duas lineas lati; tandem angustiores et longiores, 
«ubinfundibulifoTmes, marginibus obiusis, uti prae- 
cedentes satis crassi, multo crassiores quara illi 
Taeniae sphenocephalae in Columba Turture re- 
periundae* 

Articuii ovis repleti sunt paucis , sed inaxi- 
mis, qxioTum singula lineae octavam partem lon- 
ga, duodecimam lata sunt, cum ova Taeniae 
sphenocephalae pusilla (at singulis articulis innu- 
mera) octoginta ad centum lineae quadratae area 
capiantur, Forma illorum varia est, plerumque 
ovalis, sed etiam ovata, et quandoque licet T?rius, 
trianguiaris. Amnion quasi uvam refert, ut foetus 
forsan coraplicatus transluceat, 

Totus articulus rete vasorum tenuium sistlt, 
quibus ova inhaerent, ut passim etiam ova vase 
longo stipata, nonuunquam raraoso, promantur. — 704 — 

Unlcum quod sclam exemplum, ubi vasa cestol- 
tlci solvi possunt. 

102, Taenia Capito R. n» sp» Ante Synops. 

i^« 93- 
T. capite globoso, rostello obtuso, collo bre- 
vlssinio, articuiis prloribus brevibus, latis, re- 
liqr.is longioribus angustatis» 
Hab. In intestinis Plataleae Jjajae Natterer 
in JjraslJia reperit. 
Speclrnina, quae Museo Viennensi debeo, 
unam ad tres lineas longa sunt, speciem distin- 
ctlssimam prodentia. 

Capiit magnum, depresso globosum, osadU 
niagnls orbicularlbus, rostello valido obtuso, z/nc/- 
norum fortlum corona arniato, Totam coronam 
nunquam vidi, sed rnagnos tantum huj-us illiusve 
lateris, reliquis obtectis. Collwn brevlssimum. Jrti- 
culi priores breves, lati, collo parum latiores, quo- 
rum quatuordecira numeravl; insequentes his ali- 
quoties longiores, sed angustiores, .pauclores (se- 
ptem, octo) irregulares. Alterius speciminis arti- 
culus ultimus unciformis, an deformis? 

105» Taenia Strigis» Pone Synops n. iio. 

In intestinis Strlgis n. i6, Natterer in Bra- 

silia reperit, 

Specimen fere bipollicare, antice tenuissi- 

mum, reliquam partem satis a^quale^ dlmidiam 

fere lineam latum, cui caput et articull anteriores 

dLSJunt. 

ArticuU priores fragmenti sunt angustissimr, 
tonulssimi, longiusculi, subinfundibullformes; in- 
Eequentes sensim breviores , retrorsum latiores, 
inargine postico crasso, hique maximam vermis — 7^5 — 

partem efficiunt; posterlora , versus iterum eloii- 
gaiitur et subquadrati fiunt; ultimi pauci moniU» 
forrnes» 

Neque lemniscos, neque ovaria, neque ova 
vidi. Species ceterum a Sirigium nosrratiurn Tae- 
nia candfclabvaria Synops. n. 60. diversissima est* 

104. Taenia DeudroGolaptis* Pone Synops* 
n. 116. 

In iptestinis Dendrocolaptis (Picucule) Nat- 
TERER in Btasilia rcperit, 

Fragmentiwu accepi duas tertias lineae paf- 
tes longum. Caput subrotunduin, osculis latera- 
libus prominei!tibus,^ro»/Je//y parvo subgJoboso*. 
CoUum tenue, capite aliquoues longius. yirticuli 
prinii collo haud iatiores, obmsi, brevissimi. Re- 
liqua desunt. 

105. Taenia Turdi. Ante Synops. n. ti^* 

OiFERS fragmentum sesquipoilicare in inte- 
stinis tenuibus Turdi n+ III. ^lajo in Brasilia re- 
pertum misit, 

Praeter caput etiara corporis pars deesse 
videtur. Omnes articuli latiores, quam longi, 
marginibus lateralibus rotundatis, angulis posticis 
obtusiusculis, plus minus exstantibus» An adulta 
Taenia, cujus proies supra n, 95. descripta sit? 

106. Taenia Motacillae provincialis* Pone 
Synops. n. 120« 

Fragmenta in intestinis Mobacillae provinci* 
alis Natterer in Hispania reperit, speciem ele- 
gantissirnam sistentia» 

Quaedam fragmenta articulos proferunt il- 
Us Tatnia^ ^yaUuiurmis pxo^umos; alia autexa 

Yy — /yo6 — 

longos campanulatos, medio contractos, angulio 
posticis tumidis rotundatis, loiigitudine varia; alia 
denique oblongos marginibus rotundatis, autror- 
sum contractos, angulis posiicis brevissimis, Itre 
rectis. 

107. Taenia Motacillae brasil. Pone prae- 
cedentem» 

Ojlfers speciminum aliquot fragmenta polli- 
carla ad bipollicaria, duorumque tantum capita, 
in intestinis Motacillae n, i. in Brasilia Martio 
mense reperta misit. 

Capuc subrliombeum, osculis orbicularibus 
anterioiribus, rostello obtusiusculo, vix toto ex- 
serto, an armato? Collurh hreye. ArticuU priores 
rugaeformes, tuni sensim majores . sed breves, 
angulis acutiusculis, lineis lateralibus peliucidis; 
dein subinfundibuliformes, prat-cedentibus longe 
plures, angulis posticis obtusis exstantibus» 

io8» Taenia MotacilJae cyaneae. Anie 
Synops. n. 121. 

Specimina duo tenella a Natterero in in- 
testinis Motacillae cyaneae in Brasilia reperta Mu- 
seo Vienliensi debeo, lineam longa, angustissima, 
sive liiiearia. 

Caput majusculum subglobosum, rostello re- 

tracto. Collum an longissimum? An articuli pri- 

• ores tantopere tenues ut praetervideantur? Ulii^ 

ma saltem speciininum parte umbra quaedam ar- 

ticulos tantum indicare videtur. 

109. Taenia Scolopacis, Pone Synops* n» 
126 
Specimina plurima in Scolopacis n. l\i\i* 1 — 70? — " 

? Gallinagims intestinis Natterer in Brasilia repe- 
rit, prolem sistentia l^iclissimam, unam duasve 
lineas longam. 

Quaedam absque artkulorum specie, brevia, 
angustissima, capite majusculo, subrotundo vel 
rhombeo, osculis exstantibus, rostello cylindrico, 
semel vaginato viso. Alia articulis brevissimis, 
antice rugaeformibus, postice majoribus, angulis 
cxstantibus, capite priorum, aut passim rostello 
minore. Plurima articulis anticis longis, infun- 
dibuliformibus, angustissimis, satis multis; paucis 
latioribus brevibus ; haec omnia capite destituta» 
Pauca capite ^et articulis mpx insequentibus in- 
fundibuliformibus longis simul instructa , sed 
tum horum pauci; caput vero osculis fere auri- 
culas referentibus, exstantibus, rostello longo, cy- 
lindrico, collo brevi» 

Nimia prolis istius varietas speciem ^eter- 
minare vetat. An tamen ad T, variabiiem per- 
tineret? 

110« Taenia Tringae. An Synops. n. 130.? 

Specimina capite destituta Natterer in in- 
testlnis Tringac Interpretis in Brasilia reperit, 
quorum duo Museo Viennensi debeo, sex ad 
octo lineas longa, tertiara circiter lineae partem 
lata, speciem propriam arguentia. 

Pars anterior subraacerata longa non articu- 
lata, summae tenuitatis, a^n pars Taeniae continua, 
cui articulorum laminae imponuntur? Tum (in 
specimine minore) articuli sequuntur satis longa 
serie infundibuliformes, et tandem breves, lati, 
utrinque obtusi, Ahero in speciraine partem il- 
lam capillarem non articulatam excipiunt articuU 
paucissimi angusti, hos vero sequuntur articuU 

Yy a — 708 — ■ 

subito lati facti, breves, utrinque obtusiuscull ae- 
quales, sive bacillares» Ultimi sunt lemniscati, 
lemniscis unilateraiibus, rectis, iongiusculi^, acu- 
tis, vaginatis. 

iii» Taenia Cliaradrii» Pone Synops, n> 
150. 

Fragmentum Taeniae in intestinis CharadrU. 
collaris Januario in Brasilia repertum Olfers 
transmisit, sesquilineare, articulis septendecim con- 
stans, quorum quatuordecim minutissimi, singuli 
antrorsum tenuiores, margini^ postici angulis ob> 
tusis; tres posterieres majores sunt, angulis oblit- 
teratis, ultimi duo foraminibus marginalibus al- 
ternis prominulis. 

t\2* Taenia Sternae. An Synops. n. i52.< 

Specirtiina nonnulla in Sternae n, ig2. inte- 
stinis a Natterero in Brasilia reperta Bremserus 
misit, elegantissima. 

Alterum. speciraen posteriorem Taeniae par- 
tem sistens, dece'm pollices longum, alterum liuic 
anteriorem continens quatuor pollices aequat, re- 
iiqua minora, ut integrum forsan satis magnuin. 
sit» Caput deest. Quaedam minorum specimi- 
num articuiis brevissimis incipiunt, sensim sed 
parum elongandis; quos sequuntur angustissimr 
et longissimi, dein subcuneati, convexi, margini- 
bus lateralibus rotunoatis, postico recto crispo 
«xstante, quo parum cohaereant. 

^ Alteri specimiui series articulorum longo- 
.rum et angustoruwi jlopgissima, capiUp wujltp te- 
iauior« ' J15. Taenia Pelecani Aquilae* Pone Syn- 
ops. n* 136. 

Fragmenta in intestinis Pelecam Aquilae a 
Natterero in Erasilia feperta Brxmserus meGura 
communicavit, alterum fere pollicare, alterum fere 
septem lineas lorigum, forsan ad ide^t specimen 
facientia, tertiam lineae partem. surnma latitudine 
' attingentia. 

Articuli brevissimi, obtusissimi, cras&i, ma- 
gnam partem subaequales, parte antica (majoris 
fragmenti) subito angustissiraa facta, articulis ob- 
tusis, consimilibus, sed longiojribus et fere qua^ 
dratis» 

11 4* Taehia Colubri» Pone Synops. n» »40* 

JFragmenta in intestinis Cgluhri n. 12» a 
NATTERieRO in Brasilia reperta MuseoVienpensi 
debeo lineam circiter longa, duodecim ad octode- 
cim articulis constantia, laliorihus quam longis, 
subcuneatis, angulis plus miims exstantibus, ca- 
pite destituta* 

TJtrum vere?colubrina, an: 'ex ^ve «juadanj 
deglutita forsan residua? 

E. C y s t i c <hr 

. jii 5» AnthoGepha)[u? elongatij3 11« 

Synops, p* 177. n. i."Mantiss. p. 537« ' 

' • A. 'Specimina alrqiaot inaperta in Sconihri 

Tliymii vesica fellea (potius liepate, aut inter ii- 

•lius tunicas) a cl'. Pohl reperta, Bremserus me- 

cum comiaunicavit, qiiibus suspensa manu apeF-. 

tis Anthocej^halum nostrum oIFendi. 

B. Specimen tres cum dinii^io pollices lon- 
gum, sub tunica ixitestini exteilia Siluri n. 5* a. — ^ 710 — 

Nattekbro repertura, quod examlnarem conces- 
sum est, quodque cum Anthocephali elongati 
speciiiiinibus in Orthragorisrl hepate obviis con- 
jungerem, proboscidibus armatis, parte infra caput 
inflata, corpore longo depresso, opiime conve- 
niens, nullaque nota recedens. 

^ C, Ixi ejusdem Silurl abdomine prope re- 
ctuin vesica reperta est, quam inapertam vidi^ 
ovalem, eandem omnino, ac qualem supra p. 537 
in Sciaena Aquila iectam descripsi, et in qua ver- 
mem translucfentem vidi. 

D, 111/ CuviER pro sua in me benevolentla 
Floricjpitis sdccabi sibi dicti, ia hepate Orthrago- 
risci Molae reperti iconem sua manu parafam mi- 
sit, quae spe,cimen valde elongatum egregie red- 
dit, cum in op^re saepius laudaio Regne Anh-nal 
T. IV. Tab. XV Fig. iV specimen minus^ reddi- 
derit, quale Tab. IIL Fig. I2 — 17. delifteairi cu- 
ravi. Specie dilTerre non crediderira, 

F. Entozoa duhii vel Ordinis vel Generis, 
116. Feiis Cati feri. Pone Synops. n. 7* 

p. 185- 

In Museo Viennensi Nematoideum singu- 
lare vidi, inter Felit Cati feri tunicas ventriculi 
repertura, quod in Synopsi memoriae lapsu omi- 
si, ideoque hoc loco referam. 

Maxima pars intertunicas latuit, minor emer- 
sit, utraque etiam verme vinculi? caute soiuto 
diversa oblata est. Longitudo sex linearura, di- 
ameter transversus lineae diraidiae. 

Capuc discretum exiguum, tuberculis duobus 
mediis seu anticis, quinque minoribus lateralibus. 
Pars corporis anterior exserta aibida, aculeis re. ctis minutis undique obsita; pars tunlcis impHcita 
niollior, flavesceiis, rus^is transv^ersis laxis, nullibi 
a"matis iiiMructa, Apex caudae fere ovatus, cras- 
sior. 

An Liorhynchi species ? 

117. Falconis albicollis» Pone Synopsi n, 
19. p. 187- 

Nernatoidei specimina tria accepi, a Natte- 
»ERO in intestinis Falconis albicollis in Brasilia 
reperta, tres quatuorve lineas longa, alba, femi- 
iiea, capite truncato (obscure trivalvi viso), cau- 
da tenuiore acuta depressa. 

lig, Strigis. Pone SynOps. n. 2o^ p. i87» 

' Nematoidei dubii specimina dup transmissa 
sunt, 1 NA.TTEaERO in intestinis Strigis n. 16. in 
Brasilia reperta, tres lineas longa, ttnuissima, fe- 
minea. 

Os rotundum vldetur. Corpus antrorsum 
minus, postice maxime attenuatum, vel subula- 
tum, mucrone capiilari brevi, Forsan Strongylus 
aut Spiroptera. 

119. Turdi^ Pone Synops. n. 21. p, 187« 

Nematoidei, forsan Spiropterae, duo speci- 
piina accepi a Na.tterero in intestinis Turdi n.' 
109, in Brasliia reperta, feminea, aliquot lineas 
longa, maxime tenuia, ca^iite obtuso, cauda obtu- 
siuscula, depressa et inflexa. 

120. Ardeae caeruleae» Pone Syuops. n. 
23. p. »88. 

Inter j4rdeae caeruleae pellem et musculos 
colJi et thoracis Nattersr in Brasilia tres repe- J^ 712 — - 

rit vermes, valdopere sese elongante» et contr» , 
iientes, quorum 5pecimen raeclia utens magnita- 
dine Museo Viennensi debeg. 

Vermis fere novem lineas longus, dimidiatn 
ad duas tertias lineae partes latus, crassiusculus 
et depressus, albus. Pars antica, qualis Ligulie, 
aprce emarginatb , ceterum transversim rugosa, 
sublanceolata, duas lineas longa, transiens in re- 
liquam .subaequalem, magis gelatinosam, depres- 
sam^ postice delique^centem. 

Ohs, Partem istam posticam cystide tenni- 
natam fuisse, vix crederem, eoque mlnus cum 
vermes loco dicto nudi reperti videantur. Ejus- 
dem ceterum generis procul dubio sunt, ac ver- 
mes Erirtttcei (Synops. p. i8^* n. 3. Maiitiss. p» 
554), Mygales moschatae ;(9ynops. p. .lg6. n. 9.), 
Falconis (Synops. p. i87«n. 19. Mant. p. 556.) et 
Strigis accipitrinae (Synops. p, ryy, n. 20. Mant» 
p. 556,) enumerati, Ligulae generi proximi, 

121» Boae caninae. Pone Synops* n. 29» 

p. 188* 

JBoae caninae majoris, spiritu vini servata^ 

intestino hydatidts pisum aeqnanies, multoque 

' >m?nor€S 'inhaeTeTites reperi, quib^Li^ singula ine- 

rant Nematoidea, aliquot lineas ad pollicem lon» 

ga, iorsan Ascaride^ femineae* 

las. Colubri. Pone Synops. n. 31« p. i§9» 

Nematoideum a, NATTE«:eHO in intestlnis Co- 
Inhri n. 17. in Brasilia repertum accepi, fuscescens, 
quatuordecim lineas longum, 'ro;;zVz^J'ore mihiqui- 
dem orbiculari viso , corpore subacfjuali, apice 
caudae brevi papilliformi , divaricato, sub quo 
anus conspicitur* — 7»5 — 

Pro AscaHcIe femlnea tran?mlssa est, sed 
valvulas capitis iior. vidi. 

123« Ranae» Pone S)-nops» 11. 54. p, igg. 

A. Nematoiclei, forsan Ascaridis specimina 
tria in i-ntestiHis- iiflfwae «♦' 1. aNATXEi^ERO in Bra- 
silia reperta. Bremsjerus transTnisitj*feininea quin- 
que ad decem lineas longa, antrorsum magis at- 
tenuata; capite obscui-o, an trivalvi? Cauda de» 
pressa, obtiasa, papilla exigua