Skip to main content

Full text of "Epicteti Dissertationum ab Arriano digestarum libri IV ; ejusdem Enchiridion ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ / [1 1 1 s IDcKwcv-r. .1-- '..*: ' 'A . I V J-^^p^ EI»I CTETE^ 

P HI LOSOPHI^ 

MONVMBKTA. TOM. L V E P I C T E T I 

DISSERTATIONVM 

AB ARRIANO DIG-ESTARVM, 
LI B RI IV. 

EIVSDEM ENCHIRIDION. 

SX DEPERDlflS SERMONIBVS 

FRAGMENTA. 

Po/l lO. VPTONI aliommque curas^ 
deauo ad Codicum Msstortun fidem receiifuit, Latina 
' Vedioiie) Adnotationibus, Indicibus 

illufiravit ' 

lOHANNES SCHWEIGHiEVSER, 

ArgentoratenGs, 
Infiitoti Litetarii Re^. Oallofiranconun TOMVS PRIMVSX:^/^; 
EPICTBTI DISSERTATIONE 
—• •mt m/vv»/v\ / m »■ m LIPSIAE 
IN LIBKARIA WEIDMANNIA 

MDCCXCIX. \ lOANNIS VPTONI 

PRkPATIO AD LECTOKEIrf. 

Vjum philo(q>hos Urbe ItaKaqiie *) edi(flo fi^ 
movem Domittanus> Roma^^) Nicopolia iji 
Epiro conceffit EpicSetuS) atque ibi (ub imperio 
Trajani*^) disiertationes plurimasi fermbnesque 
habuit> ex przceptis infHtutisque Stoicorura: quos^ 
cum iiumiid }aude & admiratione digni videren»^ 
tur/ ab dre Sehis exceptos fcripto mandavit Ar« 
rianus, auditor ejus inter muftos alios pnecenen-^ 
tiHimus: (fuit autem NicomediS oriunduS) & ob 
egregias animi dotes Romanl civiiate donatus» 
ampljffiibi$que au(!hi$ dignitatibus:)'};^) nontamen 
^ a 3 ea 

^ Vid; A; GelL Lili. 15« FUa %A noi p^rveDernnfv 

cap. it. & Saeton. in Do* praeter ea qu« ex ipfiqs 

midan. feft. 10. Djsfertationibas coliigi poC* 

**'j In Ept^ fHirertat. (litit» bfra poft Fragmenta 

pafliai. & apa4 A. GeU. in Tomo III hujus opens col- 

^looo fi^pra cttatD« . : . leftadabimus. Schnoeigh.J 

***) Pafflm in hiE Diafer- 

tationibus. — [Momeuta t) Vid, Epift. Arriani ad 

nonnnlla, qu9 de i|?»ffiij L. GeiL VHI V P T O V I 

hoc munere IbsceptDt autbQrem noftrum veriio- 
mbus Latinis & annotationibus iliuAravere. .£n 
fontes! unde aliar plerxque onineS) quatcircum- 
feruntur^ emanarunt impreffiones. -Quod ad 
Sceggium attinet» quanquam m plurimis hallu- 
cinatur, non iua laude fraudandus eA, quippe 
qui prinius huic fanando {briptori, iads xgra> 
medicas manus adhibere non recuiaverit Do(fHor 
n^uItO) ^ in aperienda mente philoibp^i feljcior 
Wol6us,. quem in veriionet non tamen preiOs 
vcftigiiS) potiiTimum ieqnon Hujus annotatio^ 
nes, ut d( Salmaiii &Meibomii9 (quas ia lucem 
nuper Relandus protulit) ii quac modo mcmoratu 
dj^nipres viderentur» ad calcem reieci i& ikpe 
ad examen revocavi; quam quidem.veniapi 6c 
damus fii petimus viciiTim. 

Nec interea iilcntio prxtcreundus eft codex 
Salmantkac nitido charadlere axcuius, annoMOLV^ 
Quumque Caiauboni, magnx apud literatos exi-> 
Oimationis viri» confilium de authore noilro 
edendo intellexeram» (id enim ipie in^) epifto- 
lis indicaverat) non levi ardebam defiderio vi« 
dendi obiervationeS) qiias ad oram libri adnota* 
tasy in bibliotheca Cantabrigienii extare audive« 
nm. Verumenimvero nihil tanto nomine dignum 
itiveni, nihil fere nifi luiiisjiiveniles, aut qualia 
cuivis pcrfim(fforie legenti videantur occurrere. 

• - - • Dc 

'•aVid. Ep. IX, & m & allbl. De Regio codice MS. Parifiis firvato; ita*>. 
Cafiiubonus; ' y>Quod rogas de Arriani codicibus». 
nfiito efle quidem uAutn aut aiterum ejus libri 
,,e«empiar in Regia bibliodieca: (ed ejus; ootx» 
^ut nuUum £t fiiturum operx pretium contulifle.^ 
Hioc etfi nihil fere alicujus momenti Q^^rare poA 
iem, nihil tamen mecum in animo decreverom 
negligere, quod ad auth<xem expotienduni ufiii 
fore extfiinQabam. Habes itaque variantes ledio^ 
nes ifbus codiciS) t qui quidem» (ut me monuit. 
vir cbriinmus Bernardus Montefalconius) e fche*» 
dis cooAat fericts, &.aut duodecimo aut.decimo 
tertioieculo videtur adicribendus. Ab eodem 
quoque viro. intellexi, aliud tttit excmplar Floren* 
uxy ied quidJn eo boni contineatur, ignotum:, 
Ipes enim per literatos infpiciendi penitus me fe-». 
felKt, ut & altenus, quem VeneMis cuftodiri in« 
^udiveram. 

Hisce igitur inftrucflus flibfidiis, aim novam 
procurare editionem jam eftem aggrelTus^ mihl 
ex infperato vir amjciftimus Jacobus Harris codh- 
cem Venedis editum dono miiit, cui ad margi« 
nem vari^ adfcribebahtur leitnjones, adjei^is ifk 
calce his verbis, fi re<fle legerim; eraht eriii» 
cbfcurifiimar. ^^Librumhunc, quum anno elapfb 
s^kerum ex eadem officina fquem vir ille do(flrina 
H& nK>rum prxftantiA celebratiftimus Cardinalis 

*) Ep- 539* D* HoolbheUo. ttt VfTOftl P&AEFATIO. 

Hoc tntcrea Ledor feiat velimy ^idetum 
fiii (emper fimilem, optimum efie fiii interpre-» 
tem; hac de csluM non modo in notis locos ad« 
duxi parallelos, ied indicem etiam ^ddidi, u£ 
uno alpeAu) locos inter fe diveribs conferendot 
(enfus phraiium.verborumque) qu$e 9 Stoicorbm 
przcipue diicjplina petuntur, facilius perdpiatur. 
Hisce vero & reliqui$> qua: publici )uris fecij^ 
mecum candide fruatur \t&oty & ^ui honique 
conTulat lOHAK- lOHANNES SCHWEIGHiEVSEli 
LECTORI 

Veii nomiim Philofophia cultori . S. P. D^ iLquiclem ftuclioie olim b»icteti sbhmoiTii;» 
periegenS) haud fere lecus me adfedum (ubinde 
inter legendum (enferam > atque diicipulos ipfius 
PhiIo(bphi> cum pratientem Coramaudirenttna- 
gifhtim^ adfici fblitos Afrianus in prdpfatione ad 
L. Gellium commemorat Quo magis & mirari 
iitpenumero & dolere iiibiit> cum haud lanepro 
merito in vul^us cognitiun, 6t multo utique ra- 
rius quam par tffctj^ non dico in manibus levis 
dislblutzque luventutis^ fed eorum etiam qui leria 
ftudia amant eoluntf]ue> veriari tam admirabile 
veteris Philolophix rnonumentuip anlmadverte* 
rem. Cujus negleiflus eas fere efle cau(&s imel« 
UgenS) quz a me nuper admodum^ in Przfii« 
tione ad Enchiridion nova recenfione inftauratuiiit 
iunt expoGtxii^) quod in me eilet conftitiH coth 

ferr^ 

^ Pradift Ulnd^ fixanl ' ix UbratUi Jf^MmanmatiM^ 

cumC^betisTBSmlk, Upjia dinif veroolibas hujas annl 

jcnccxctrxir^ XVJ NOVr EDITORIS: 

js- ego fum qui mcfa magnopere mirer: Std 
quemadmodum) de. aliorum ratione quid ieq* 
tiam^ ubi ad propofitum ^cere videtur, fine ini 
ac Audio libere dicere adfuevij fic alios mea re- 
prehendentes non modo ftcilefero^ verumetiam 
lubens gratusque dare operam fbleo, ut do<%o- 
rum ex admpnitione^ ' de communibus {hidiis 
bene merentium^' quantum pkirimum poffim> 
proficiam. 

' PAKISIEKS9S CODICES MAKVSCRIPT|> 

.quibus milii in recenlendis EpiiHeti Disiertation^ 
bus iicuit uti) tres fuerunt PriiMii/v quem nota 
pof^ infignivi) in Catalogo Gratcorum Codicum 
Bibliothec^. olim Regiac num. MCMLVUL recen* 
ietur) membranaceus) luculenter fcriptus} ia 
quO) prarter Eptcleri Disfertationes» coQtinehir 
.Hieroclis in Aurea Carmina Commentarius. Aetas 
codicis in Catalogo ad feculum decimiim quinjtum 
re^rmn Mihi quidem paulo vetuftior viius erat : 
eAque etiam in ironte codicis notula ab alio do<fk> 
viro (cripta) qui ztatem illius ad Sec XIV. retu^ 
lit Neque vero idcirco melioris notx hic efty 
verum etiam paulo inferior altero iWoy charticeo 
five bombycinO) quem pb. adpellavi^ qui in eo* 
dem Catalogo num. MCDXVIL commemoratur> 
d^us attas ibidem pariter ^d feculum XV« refer* 
tur. EA hic Codex pb. minuto admodum cha- 

radlere tajAere nwilto cum. cura & -el^gfntia. defcriptus:, 
GOQtiDetque, prstter £j^i(fleteos /ermones, ciW 
miQora tioonulla alia^ tun) prxiertim AriAoteli« 
^thicorum libros VUI. & Magnorum Moralium, ' 
quz dicimtur, libros dup}. quorunoi e;c collation^ 
ldm>riun cum exemplo typis vulgato cognovi,* 
quantuni fit quod accedere polTet adperfeiflioreni 
^ris AriAoteKs edhionerti^ fi (cripta hujus phi^ 
ioibphi ad veterum codicum fidem, qui magoji 
copiaiaB&Iiothecisfuperiuni^ exigerentur. 

Nofl nutgis 10 hoc codice pi.j quaovia duor 
bosaliis, vel(cr&2Dom^aw%ȣlumeft, ve| anni 
BQta adjcript^. A(kex«|Tuat tameo ia hoc oonr 
twihy qu9 p«tiin4d|crih9(09 partimad primun^ 
lil^i pofiTetflbreqi, qui iUufa delcribencjum cnrar 
verat> aliquatenus notos vpipis i^ciendos fpeiHant/ 
quoL quuni nec aKoqitf le^u injucunda fint iiiturai 
Jiuc translcribere oon gravabqr. Scilicet ad calceiu 
Eisfertadonum Epidleti hzc (ubfcripfit librarius: 
Zio^a r£ svegyir^ tccu cfjarrfgi dew. Teypc^ 
nfrou rcc roy ^EmxrTjrov 'H^/ycr iprotvdcCf jSiy 
fiXIois sfjujt€gi€Xo(Jism ricfcfotgaty* m to TitgS^ 
rov iy xe^pceXcuoi^ rpwxoyrcc irspocrovrcu' ro 
ii Sevrsfop r<S eixoari^ xou ixro) o^f^rou* r^ 
^ rglrov rolg 4w^t rfacfcc^o^t*) "fSffJiyp^^JSi^roU' 

*) Animnm kaad fads ad^ It^d fcttbetet Certe in eo- 
verterat vir bonas/ Guni dem codice^ ae^^e ae iit XVfll NOyi EDITOKtS 

r£ retocpra^ ie xou reksvrouip rcc tixot trp^ 
rfia) fo Ttepug htia(p§otyi^irou. Ka) %af /f rfi? 

•/^euJ TftJ ieicoxori evficcgSg 'qfih hotvvadrjvou 
xouroOro* of xou kotrot ro ocvrov aoor^^pioy ^i^ 
Xrjficc fiiov oc^Kaamv yftoc^i tm r^g ocvrov fio^ 
xocpioTTjrog rvypvreg , roig yv^aUQ^ otvrw^ ^^ 
gotitevaotaiv aq oumpt ocieoxecfievTjgp - wv Kaci 
rolg xarct ro aym ocvrov deXrfftot ^oXfrevtfot^ 
ftevocgt ovfifiMiXevoiftev ag ou£vet otvr£, eu^ 
X&yovvregp Cfivovvreg ocvrov. otfi^^v. Initiovero 

. Disrertationum Epideti, poft Indlcem capitum 
4ibro primo comprehenlbrum, cum dimidia pars 
paginx vacua relidla efTet a librario> ipfe pd(re& 
ibr olim codicis, qui fiium in^ u(um defcribta» 
(dum illum curaverat, h^e adfcripfit: 

'0 'EieL Tjrog ovrog^) rrjv ^dixrjv ^iXo^ 
ffoptocv uvrog re e^evpe, xou TjcxTjaev iv eocvr^ 
ifocw xuXaSg, xou rovg Tfpoffiovrocg iSlSocaxep 
Xoyoig re xou rta xctd* eocvrhv vito^yfiocrt. 
^Titofunjfiocroc Uy£v ixavo/v Xoywv ra^e ioriy, 

AppiOt^ 

' sliiSf Vigkiti /ex Capit» tpji perji pradare exoobtit 

compleftitur Liber tertias, exeMdique, & eos^ qui ip/i^m 

ijQemadtxioduin ' & Secan^ cowetu^Hmtf cum verHsdo* 

du8. cuitp Htm /uo exemph. Smii 

\ "^) Id eft: EpiSetus kie mttem hac /ermomm iltius 

Korakm . Pkilo/ophiam' fif nmumenta^ obArriano quo* 

dam» FAABff>TIO. XIX 

^Afpi^v^ "^^y^ ^t^^^V Mjrw xcu t^£ Ttciyu 
kxTBdapivcu TwrcDV iroAA« hcu 61 rijg iagoig 
ixithfiioLg ^SdaxceXoi rdug iqdi^mg avroh o^i- 
Xloug €v4it}^ioty. r£ yup ^vcix^ Xoya^ re xoti 
pofUff }Jct4^.iig(^ tfwef^iovrU^ ,oS i^ itpog ai^ 
^tfcn^ cevriH xou fiefiouwciy ip rolg r£p ccxpowm 
fispoop ypvx^^f M^^ ^^ ^^ hpoig ypct^Tjf 
upctTtry^eigf rug rfiixug avy^itrw h^xukiotg^ 
^jo xou ^fuv eti vioig wcti^ xoti it€f) Xiyovg 

ycx^olkvf^^V* ^h *^^^Q^ wrog iaitovhoicd^ 
goCpovg^ ro^g iy ^EAA^yov r€ryx;rfx6rcig bpofMt* 
rog * xoH ro fii^Xloy ixypu^rfpou Tjfuu i^pc^^tt^ 
cotfiey^ E7w xou rci*H^ixoi 'A^&ror4Xovg mif^ 
{ft^foLfiBVx 'AAA* ^ hffiOTorehfg fxh^ rexyoX&yi^ 
x^g r^g xaxi i^n releiirniTogy^ t^c^rttlo ejus^ vm e^jkire^ Qware & nos, ado^ 

admodnmmjafimtej expofita** k/centes cum ^ewusy & Ute* 

E fmUms JmSta quoque Ec- rarum fiudUs daremus opt- 

skfia DoSares multas Jen- jram^ pra catsris omnibus 

tetttias /uis /srmimbus. ad SapientHus, qm inter Gra* 

fopulum hflbitis inferueruni. sos nomsn /ortiti /unt, im 

Fidsrant enim cum naturaU hgus fiudimn inaUmimns, 

Ratione Ligeqf$o admodum . & Ubrmm hmne nolris d^cri- 

eonfmtismtes: quam mt, im bendmm aaravimus^ Deinds 

amdiltormn . amismis ' augeremt stiam adriftotetis /tripta Mo* 

frmarmtqms^ pofi Sacra rdia a4jnnximus. Sed Aru 

ScriptmrasxpianatumemmO' fiotelss quidemf in iUis ttbris, 

raUs ifeftitmtiomss /olsbmst artifiao/a jubtHHate uuiver-' 

^ . \ ' ^ /am XX NOVI- BDrroRis 

h rolg avyfgoififiMt rovtoig^ ovtog Sh ^scs^ 
ftjrixcciff ocm itfCtxriKcug v(p7jy:^cracfty 9 rrjv i^Ttt 
70 0sXri(Troy rekog rm wdgmtlpw tj&^v oSop 
v^yeirou* xou rrjv rov <f)vaiKm Xoyov rt xou 
VOfiov rotig rjfiwp xpv^otig uvBfy Pcou xap^o(po^ 
'jpfotp fisdoBoi^ 6o(f)&)rarcug iprf^rjaiPi wcrTtep 
d rop ovpotviov xou svotyfshxov Tffuv i^otitXovp 
Toi) ®€oij vofibv tfv otvria 'jtpovpymj, Ovrog dsov 
ftsv svoti(ppov€it itoiTjrrji^ rs kotl ^povoTfrrfv ro5 
ituvrog* ^g iv iroXXolg fiepeai rwv Xoycov rov^ 
rwv i^Xov ictn ro7g avvopav xotkwg ^vvotfievotg. 
ro lexwv yyl^Mwv evXotfiovfievog itXijdogi eariv 
ov ftpog xotrotaxevtfv rwv olxeiwv Xoyoov rrjv av^ 
rwv itoXvdeiotv iXufifiotvs* Xe^ect fiovoug^ ou 
^XV ^ 7^4 f^V '^^^'^y rid^g^ hopdouy n 

/am difcipthuB Hforalis /cieH* Idc unum ejfe ftatuU, pro' 

iiam expiicai: hic vero^ creatorem gubernatoremque 

cum theoretids iH/Htutioni' univerfit quemadmodum muU 

Ims^ iumpraSUsis^ viam ad • iis e locis Sermonum eju$ 

preeclariffitHum fiuem mo- manifeftum fit eist qui kcee 

ribus kominum propofiiuk talia reSe judicare vateni. 

praitf &> utnaturaiis Ra- Sed^ cum imperitis de vulgo 

Ho atque Lex in aumUs uo- kominibus cautione kieus^ 

ftris huremeutum capiat uonnumquam ad confirmauda 

firulBhmquefetat^/apieniigi- /ua ipfius praceptUf poig^ 

iuis rationibus efficiig iam' tkeismum i/iarum vetuH a 

^quam ei propo/Hum f^ijeif fe conceffum JimebMi verr 

exlefiem & evaHgeSeam Dei bis Jbhm, non ex animi/eu' 

t^em nobis sxptaHOr^. Deum tentia i/ium poueusii & eip rahceiya>y ^dff fiovXoftspo^f tccu bc tf f .ixpev^ 

9fieyifC h ttvrolg wrodeaecvf Ttepi rov 9sm likq^ 

dovg. tuo xou r£y Xpicmccyw^ fisfip^ijrou itck 

cvv evkjocfi^cc^ TuhXouovg ocvroijg ov6fioc^a)n!^ 

ovroo yccp eri fore dpofix^ovro. ^Ei'ioi $e lctro^ 

povcfiy cvurrw xou raJ XTjgvyfiooTi rijg akridovg 

^eoXoytccg^ $i ^u 7} ^eiot yeyovev ohcovofxjioc xoH 

7f Tov ^^ov Xoyov ^ocvepoocngj itgoaredaado^ 

mtkMSt xoMi ry rov Xpiorov Ttforei rov jcvftonf 

4fiwy^ Jt^ 'fioxiksodou $e ^ccv^povv^ vito^cot^ 

'^owroc r{f fiioc rov hcoyfioVf og iiiro NipcoPOf 

vfpirov xivipd^e, ^0x4 ^oXK^g r^Ga^o^poryff' 

rog^ ifispey in tcov ncfi riSv xcvrov SioSoxo^M^ 

^ XM WP eXocrrovi ry SpifivrvTi* ^^ xouo'^ 

rog ^fMo^i^ oao^og* fMhcncc $e -iT/l rov 0^0- 

chccctfiavov. ' 

b 3 Tirtiui * 

' ' " ■ ' .•■',' * ^ 

^fik -ftigm faffa kffpoii^p, *4^w ^ Ckrifttm dof^infnif , 

gu(e ^apud iUos vakbatf 4e noftrum, exanimo addiSnmj 

djtqnm multitudiui, corri- notuijje vero extrinfecus de^ 

gere mores iUorum ftudens. ohraref . eedeuUm perfifeu^ 

jQuare etiam iCkriftianmrum tionis vioteettia, quee Juk 

etUcubisCaMte men^t, Ga- Heiroue primum wagnatum 

Utaos vocansj Mc enim no^ vehementia orta, fyb non^ 

mine tum temporis Mdhue emlUs ex, ejus fuccejjoribut 

'oipeUabantur. Narranfve* etiamimm dmabati qUanU 

ro nommUi , .fmj)e eum etiam quamum '€um tqnta Ueerm. 

vera de Deo doSrinee & tfitate, qiio ^ tempore vfxit 

acQuomifie divince ptr Dei iiie Sapiens\ maxime vera 

vertum ^nobis patefaSla, fi^ fub f^efpafiamu iCXil NOVI EDITORIS 

J^rtiur Coikxj quourusJUm, quem itfAd. 
notatioiiihus ad Dis^ertatioiium libros nota pc. itw 
figmix ^ idem ille oUm Regius Qum. MCMLDCi 
4e quo, Qtis copiofe quper in przfatione ad En- 
chiridion feparatun editum dixi^ ubi eunidenA 
notaPil. d^fignqveram. Quem codicem, quarn** 
quam recemem ^dmodum^ tamen, quemadmoh 
dudG^ in Enchiridio & in Sjmplicii CommentariQ^ 
iic & in Disfert^tionibusi £pic\eti mitu^me (p^rnen* 
dum cit^ fudicabunt hi> qui lediones ex eo pro« 
latas confiderare voluerint Et id quidem maxime 
dpportune in hoc codicfe nobis accidit> ut^ quum 
*{)er(s(pe, ubi duo priores codices verani dabant 
^ripturam, hic mendofami qux olim vulgataerat 
f^rxfentaverit, per&pe rttrfus, ubi iUi vx QOtv^ 
jnuni cvim libris vulgatis errore v^rlabantur, hic 
y^rJifimana kdlionem v?I vero prQximam offerrett 

Quod vero Vptonus communicatas ieciim 
alt efle lecfliones e codici MS. Parijhuiy c /chedti 
firicis conJlante% fpum duade^imo aut dedmo tertio 
/ecula adjcribendum Montefatconiuf ceufidjfety id qyalo 
fit> haud latis liquet Longe plurima pars earum 
ledionum, quas e MS. -Parifino Vptonus citavtt» 
tam in eocjice noftra/^a, quam in fk. l^guqtur; 
aec ei^ earum ulla> quin in aUerutro horum rei- 
|>eria(ur, Sed fiint nonnullz^ quas Pilus fk ha* 
fectji npn f9. vtluti i^m iv^ in Am Epift. ad 

LQell. FXABFATIp, XXIII 

L. Gdl. vC 6, d y^, DisC II. lOi lo. (ifrepxTh 
My, II- lO) 93« At (iint aliquanto plures I^Aio* 
fies e membranacco cod. |?a. dudlx,' qux in l>om- 
bydno pb. non reperiuntur: verbi cauda^ ovT 
«F XlfW/Mar^i L 6^ 3, ^oo^oy aoi; iyctf^ I. io,o. 
dffa! II- 2, 20. initrovrop Ih 7*9» 7«7^fv oiJifc 
Iwi W« ^7i ^8. ^um, fi aker ex his codicibus 
/eculo XII vel XIII adlcribendus Monte&Iconio 
vifus erat^ fiierit is futopa. potius, quam pb. 
At ille membranaceus efl, non e. fericis conflat 
fchedis. Sed ne ipfe ^b. quicjeai e (ericis^ verunx 
e bomhfdfus lchedis, id ^ft cottunei^^ qusa lincis 
vix difTeruMj oonflat; jieque verq usquam char- 
tain e}usmodi a Montefalconio (in Palxograpfxia 
quidem Gneca) Jerkcm efTe adpell^tam memiQi* ' 
I^itur^ de Parifienfibus codrcibus quid ad Vpto« 
niim fci^i^rit vel fcribendum curaverit Monte^ 
&Icoaiu$, nefcio: fed^ quidquidillud fuerit^ v^ 
reocoe mentem dodifBmi viri parum reijte ac- 
Qsperit. Yptoni«5> eoque in turbas^ quas.djxi, ia* 
ddent . Cartcrum illud fatis adparet,^ non pcr- 
petuam ajiquato QoIIafiQnem cadicum Parifieo* 
fiujn, ac ne unius quidem ex illis, fuiffe Vptoiu 
cauj9§ inflitutam} fed pafHm fpIummodQ unam 
alteramve. ledUonem fuiiTe excerptamx cum illp- ^ 
que ^itQre QCBomumcatani^ Quisquis vero prp- 
barum ledionum fegetem, qua$ e tribus^ qyps 
dixi, Parifiois Ubris in i^iediuiii contulimus., cop- 

b 4 fidera^ XXIV J»oVf 'E*l>ITbEI9 

* ficleraverit, Tacile is nobis ^dfentietur, riec fiipcr* 
vacuum a me laborem e0e fusceptum; cutil c^ 

.dice^ hos quam potui diligentiilime excuiB, nec 

openi: in euih laborem impen& poenitere me d6^ 

terej fiiiiulque idem intelliget, qilam five temerfe 

'five parutn ingenue Uaacus (>iaubonus olini cuih 

"DavideWoelchelib, canHidiflimovirb, &cumdb 

paini re literaria, tum figillatim de ipfb Calau- 

] bbno optime merito, egeKt, ciim ei, deeisdefn 

^cpdicibus Parifienfibus roganti;^ relponderet, ejur 

eJ/e^nofcBj ut nuUum ftt futurum operce preHum cdu* 

^tuiiffe: quod refponfum, pro miferS pr«iertim 

cbhditione,, qua tum temporis erant quotquot ex« 

.ftabant pfsiertationum Epicfleti editioaes, quam 

* flierjit.a ventate alienuni, quxiibet pagjna rio0ni« 
"'riim. Adribtatibhiim pbt^rit docere» ' 

' laiii' pTuririiam . quiderij parteiii ' plrbbaruha 
"^ecfJibnrim, qiias ribbis obtulerunt noftKldbdic^ 
'^arifc nos Vptbqus iri ora (iu libri riotatas*reper^e* 
"^rat, e cddicibus R^licis e,xcerptas:* ''attamen ISc 
"ipicilegium hauld l|)ernendum iidem rioftri fcodi* 

* ces fiippeditaruntj & eas ipfas lecfliories,^ quas 
Vptbni codex dabat,')ucundum erat borum etiam 

"'aucf^brifatc comprbbatas' cbmperife. Qux res ^o 

^etiom majoris erat moriienti', quoniarii/haud ita 

certurii erflt, 'ari leftiohes omjies, , qu« in bra 

libri il]ius'Vptorio'9b;^A:ifio dbriati 'adhbfa't« 

erant, * • . . 

'traitf, e manulcriptis codicibus c(u^ iuiftedr; 
CMxm credibile admodHni ejfret, earum nodnullsfi; 
e conjedhira fuiffe duiflaS) quas quideit a cseterili . 
nuTIo certo iigno diftinguere licebat, Vptonife 
certe nullb modo diHinxit: qua de fe cum aliSs 
'fiibinde in Adnotatibnibus, tpm adllLs^, 46". 
'a nobis diiflum eA, Habebant priaeterea aliud ui^ 
commodum variantes illx Le(fliohes> ab Vlptono 
ex ora fiii codicis prolataej qubdi cum duobtls 
' e codicibiis msstis 'eflent depromtdt, non adno* 
tatumtuerit, quamam uni, quznam alteri debe- 
' reiitur, quas rurfiis uterque codexcommuni cbh- 
' i^nfii dediflfet: qite fi fuiflet cautio adfaibita, ' de 
' utriusqiie codjcis per fe indole^ .& de cujusqtfe 
Teftibnis ratfone^ certius aliquod ludiciUni &cefc 
potuiiTemus. Subiride vero etfaih adpdrebat) ' Vim 
ratipnemque notarum orac illi infcriptarum non 
^ fitis 'fuiffe ab Vptono. pefcejptam, & interdum 
, qucKjue ledlionein alfquam alienUm ad locum re- 
Matam} ciii incommbdo opportunum fubinde rb» 
tnedium noftri adtulerunt codices Farifienfes. 
Haud raro vero etiam optimas quasque le^iones 
five ex Italicis.codicibus five e MS. PariC ab Vp- 
tono prolatas quideni reperiet le^flor, (ed eas 5n 
' Notis fepofitas ac veluti felegatasj qu« d nobis 
demum in contextum Cooptata:, hdceflfariam cbr- 
rupftc olim fcfipturat medicinam adtulerunt/ Sed 
bcne mtiltsc^utique pnrflantiffimiae lecliones tx ci^ 

^ h s dem XXVl NQVI PD:^T0|II8 

dem lalipis codicibus nQO modo prola^ ^/VTg- 
tonQ) verum etiam in ufum receptse (unt, mul- 
-tatque lacuMc felicitcr expletae, «bi noftri cpdices 
cum vetuAioribufi editionibus CQmmuni in enrore 
tcrlabantur. . Hm^ pauca vero it^iii fuperrunt 
loca, baud^uaquam i^tiamnuag iatis expedit3i 
.qin vd depravatioAe aliqua perveriioneque fcri« 
,ptur9(> vel verborum nonQuHorum Qmi0ione k^ 
bor^re videntur; quqmm bona pars fortalTe 0ve 
Jntegqtati fuae reftitui pQ0et, five tol^rabile fa.l« 
t«n probabileque rcm!?dium eilet acceptura, fi 
eosdem ipios codjces, c qyibus excerpt?c fuqt 
|fdion*5 ab VptQno prol^tat^jt . d^nuo eyc^tere, 
aut aligs his fimiles ac fortaire etiaru melior^ 
qiiQS in Italis: bibliothecis etiamnunc latere Qredf* 
bi|e eft? wt copfiliuna vQcsr^ licerefc 

8VrBRioitS9 JOisJirtatiakim tJ)iTioNg^Sp 
unlSalamanticenfiexcepta, qui sgrecarui, cun- 
Qx milii) hanQ edidonem adbrnanti) ad mahus 
iemper & «nte qcuIqs fiiere: Veaeta Trihcavelli 
MDXXXV} Bafilecnfis prlor, cum Schegjii ver- 
£one. & nc^s, MDLlVj (quac in Varietate Lecflio* 
ois ad Enchiridion, nuper a nobis cum Cebetis 
Tabula editum, Ed. Baf s, infignita erat;) Bafi- 
leeqfis alteras HierQnymi Wolfii verfionem & No- 
tas e^hibensi (qux in Var. Led. ad Enchir. erat 
MBafn aO Colonienfis MDXCVs Gcnevehfis, 

eodem 9 fcA S f A T j: t. %X,V,H. 

fodem anno ia lucem emifla'; CaDtabrigienfis ' 
>fDCLV; LQQdineDiis MDCLXX. Qiiibus d^. 
omoibus quiim ia Prad&tione ad Enchiridion nu-i 
per iatis dixerims nil adtinet plura nunc verba 
bxXf^ Sed de If^Qlfiana iditiou JEmhiridii liceat 
ooQaihil» quo^ me tunc, cum illa icriberemf 
pntterierat» hoc loco (iipplere. Sciliceti cum in 
Pncfat ad Enchrid* pag, XXXI & (qq. de edidone 
illa Wolfiana disfererenif quam in Van t£&. MtU 
Baf, 3. adpellaveram> cu|us in titub anntis mil*' 
lus eft QotatuS) ied cujus pr«fationi rubfcriptus 
eA anous MDLX> quam unam dicebam efle edi<^ 
tioaema Wolfio procuratamt- noveram equideoif 
qtari paifim Wolfianam Enchiridii edittonemi 
qu2 «qnum MDLXl in titulo notatum baberet,*) 
quxque adeo diverfa 9b ifla^ qua ego ufijs eram» 
videri polTet: iM fuipicatus eram? poAqu«m pri^ 
}nus illeTomuS) quo Enchiridion cum Cebedi 
Tabula continetur, eodem anno MDLX> qui 
Pratfatioiii fubfi^Tiptus eft/inpublicum fiiiflet edi« 
fusy deindefortafTe, cum fecundus acceiBfret T01* 
0)us, eiqus Prxfatio anno MDLXl icripta e(^. 
naonullis exemplaribua ejusdem Tomi primi an-^ 
num MDLXI in titub fuifTe inicriptum. At do« 
cere mc potoerat H^ltem id, quod in Var. Lejfl 
«dEQchir*p,73^ CQL2.aoMipiQobiervatum eHt 

fiitfecrc 

^ Ei (b iiihni eflet £• (lu enit ia Ptl^ «4 Eaci^< 
(erte etiam HeyiiiQS ftotit» rld. • ■, ■* • •• 

dtfferre illam «ditionem ab ea qasl eg6 ufiis' eram. 

Nunc, ex quo in lueem emiflum eft tiofirum En- 

diifidion , pervenit his diebuy in mahus meas pcr 

Tubingenfis amici benevolfentiam exemplum ipfius 

illius editionis Wolfian^, qux aniium MDLX( 

frbnti infcriptum gerit: cujus ex coliatione, cum 

Auabus editiontbus -iBaC 2. & Baf! 3., quibus blim 

iifiis eram, diligentier inititutS, primum hoc 

cognovi: Endhiridii contextum, qualis in edit. 

MDLXI exhibetur j non effe a Wolfio emenda- 

funt, (ed nude e fuperiori edit BaC 2. ( qu2 anno 

MDLIV apud eumdem Oporfnum prodierat) ad 

verbum ^ ad literam repetitum,*) Tum porro 

illud4nt611exi: de edendo Gracco Enchiridii ex- 

emplo a fe emendato flatim ne cogitafle quidem 

« Wolfium; 

. '^)Itaqae, quldqatd in Var. per errorem ex ora capitis 

Leftrad lllncbirid. a nobitf ^7. repetltatn «ft verbam 

iu:ed.Baf.3. prolatam eft, iffi^Wf pro iSopXf^oM^lu 

id pariter in banc valet:, quod in ora ed» l^f. a^ refte 

nec nifi oppido.paaciifima poiitum erat. Cap. $3» pro 

loca funt/ in quibus (partim roa^eSroi/, quod in BaC 3. 

TOftfilio, partim ca(u) ab erat, eftre^oiirev. Cip. 72. 

««dk. !MOLiv dtfFert haec 111 ora, pro ai^v^nfii/» men« 

jKmo/MDLxi in locem dofe «i^ujifv fcribitar. De^ 

emida. <Sciiicet pro men- ntque Cap. 73. in ora» pro 

*ao(b iitxXjfo-ic, quod erat in ipx^^s q*iod erat.in Baf. 2., 

«ap. f. en^endatum eftiHn^- eSt tfpxv* Q^^e fcriptarae 

^fK. 'Tum cap.7. (ed. Woir.) omnes deinde eodem modo 

pro rSy d^* ^f^Tv, eft rSh repetitae fqnt in ea editione, 

"f i^* TJuTv. Cap. 30. in ora quam ed. Baf. 3. adpeUavL . Wblfium , (blaH^que Latiiiatn Verfioncm cum (uis 
Addotationjbus & Pnfatione (five EpiHola ded^ 
catoria ad Mainzelium data) Oporino typisdefi»^ 
bendam mifide^ ied Verfioni Wolfianae a typtf. 
grapho Gratcum contextum ex edit. Ba£ 22. {iudc 
idjcdumy atque ita libellum iftum ahnoMDLXI 
prbtium in lucem eflfe emiiTum: deinde veit) 
ipltim ^etiam Wolfium Graicum contextum a fe 
emendatum imprimi curaffe in ea editione kicu- 
lentius imprefla, de qua nos loco citato fliJfe dis- 
putavimus; quat> tribus conAans tomis^ ^anno 
defflum MDLXm abfeluta & in lucem emifla ei!} 
qua quidem in editione Enchiridio nuHa alia prs-* 
fixa eft Przfirtio, nifi eadem Epiflola ad Hainze- . 
littm anno MDLX fcripta } fed, prartet Emenda- 
tiones Gra^co contextui a V^olfio adiatas, ad oram 
quoque novx nonaullae leAiones adpofitar iunt, 
qint in ed BafT s« & in illa qux i f 6i. prodiit, ncm 
legebantur^ atque etiam Adnotationes nonnullis 
inlocis au<^> veluti cnp. 26. (ed, Wolf.) ubi 
ro5 dyeed^v pro f ou ditaJdovg commendatur> oc 
cap, 5^. ubi ^ro 7tgo<sekdwri legendum ^goeh- 
dovTi monetur, quod & ipfiim in contextum 
receptum eft* Ita fit, ut, quam ego editionei^ 
Baf. 3. adpellaveram , ea (fi rubtiliusqu^ras) 
fixerit icL Baf. 4. adpellanda> contra Editio Baf ^* 
numerari illa debuerit, qua: aimo MDLXI prod- 
ierat At poterat etiam ia adnotanda Ledionis 

Varic- XX% N.Oyj Et)^IT0fLf9 

Tar^taCe hcc ipla EditiO) qwr atuK) MDLXI 

prodiity citra magnum incommodumliadenus qut« 

.dem omit^> quatenus eademi quod ad Gratcum 

^Gontextum &, ad lediones in ora notatas adtioet, 

rtantum non conflantiffime cum ed. Ba/. 2. con- 

:leitit; quod vero ad Verfionem latinam & ad Ad» 

notationes fpe^llat) non differt a noftra Jq/Ifj» 

nifi quod in hac paululo locupletiore$> quam in 

illa« func Adnotationes» 

Sed hTC ha(!)enu& Jpfum fiNCHiaiDiOKi 

.^uoniam eas ob cauflasi quas fiio loco expofui, 

^ feparatim a nobis editum eA, potuerat ab editione 

hac Disfirtatiomim EpiSleti abefTe. Sed> ne quid 

exhiS) quat inVpcoQiana infiint *editipne> bic 

.defideraretur> nolui brevi libello locum fuum in 

hac coUedione Monunientorum Epideteac Philb^ 

ibphis inviderej quum pnrlertim infHtuti ratio 

poftularet, ut & Notat Vptoni in eumdem libeU 

jlum, qux in critica editioQC locum non invene- 

rant» hic. repratfentarentur^ & ut Indices^ cum 

Gnecitads, tum Nominum Propriorum, nbn fb* 

lum ad DisiertationeS) fed fimul ad Enchiridion 

& ad Fragmenta perstque referrentur. Igitur, 

quum primus hujus operis Tomus Disfertatioms 

EpiSeti^^ alter Adnotationes ad tasdem complciflatury 

. initio tttm Tomi Enchiridiqn locavi^ & tale qui- 

demonmiao^ cuffl quod ad Qrzcum exeuiplum» 

tum frri B F A T I a rXXJCl ftni quod ad Latiaani-verfionemy quale ak ij 
Vptono efat editum; fatis lutos> Grxco.coiv» 
textui Varietatem LeAionis fubjicere> cum e no- 
tabiI]oribu& quibusdam Editionibui)^ tum e Codi* 
dbus maniilcriptis excerptam; dl lege^ utema« 
iliufitiptis quidetn codicibus non nifi illas adpo» 
nerem Leifliones > quxaut verifiimx efle mihi vift 
eireot, aut illuftrem aliquam ipeciem veri habere; 
ex Editionibus vero Meibomii) Heynii» Ville« 
brunii^ & noftra, ledlionesomnes> quxaIe(flio« 
nibus Vptono prbbatis discedereot^ adnotareni;*) 

InrecenfeDdisE^iifleti »RAtfiiaNTJs quid 
fecutus fim> docui in pnt&tione Adnotationibus 
ad eadem Fragmenta przmiiH Quod Graciu^ 
iKDicEM VpbDniano longe uberiorem) &-(ut 
ego quidem arbitror) conmx^diorem dederiiii) 
talemque qui fimul ImSiis Rerum vice poflet fungi» 
oondubitOy gratumme fecifie multis: nequeve» 
reor^ ne probaturi fint plerique» quod Nommmm 

Propri^ 

^ Dmn Eodiiridil men- lin. i. pro frrferri lege am- 

tionem facio t licett obiter fem* Pag. 94« L 3. lege tds 

hoc loco Srrata nonnulla verlris. Pag. io6>L ii.afin» 

corrigere, qose per opera- pro iitraSato lepi ittratto. 

mm lapfom ih Prafationem Pag. 1 18. 1* 6. ^ a tribus 

irrepferont eritka' noftret lege e tribai. Rig. 123. in 

iditiowi^mehiridSpmmVEMSL not col. b. lio. 5. a fine, 

SciL p. 76. Un. la a fin. poft TaMam Ma aipa- 

iTo fimtlege Jiat. Pag. 84* rata. XXTCll KaVliDlT.OhKflfttllAEFATIO. 

Pr^mrum Indwm^ quem ateui o^tum Vj^QWja 
dederat, ab illo li^averim. 

Vale^, Candide Le<^r^ &> quod fi quid ad 
promovendum bonarum artium Sapientucque vere 
OominatX; fludium bac noftra opera dollatum ju* 
. &:averis^ quo4 mihi quidem in (A fuscipienda 
in priniis propofitum fuiiTe profiteor; Deo Opti^ 
mo Maximo, qui hsEC nobis otia fecit, mecun:^ 
agegratiaS) reliquisque noflris conatibus eodem 
ipedantibus faye. Scripfi Argentorati> exeunte 
tnenfe Flor. anno Reip. Gallo - FVanc VI. pofl 
Chnaum natum M^CCXCVilL II ■ I ■■»-»^i*~-i- APPIA- APPIANOT 

THN 

EniKTHTOT AIATPIBGN 

BIBAIA TEZZAPA. 

EPICTETI DISSERTATIONVM 

AB ARRIANO DIGESTARVM 
LIBRI QVATVOR. \ 4<tttf X>tf»r*< T. t A P P I A N T, 
EniKTHTOr AIATPIBAI, 

yjirf <jw^f a\|/« «ya? roxit ^E^iKnfrou hoyw 
«vrw, CTrci^^ uv rfs (rxfft^oi^€$e rei romircf ov* 
re i^eyrM ^s ecyQ^ooTrov^ ccurosj cs ye ovfy - 
w^Hgiy^eCi ^fi/. oa^ec Se rixovoy' ecvrov ?iiyoyros, 2 
ravToc (tvTci inejgcc^tfy , ocvrols oyo/decciy ds oley re 
yjv yfa:yl/ecfieyos j vTTo/JLy^fjwrcc efr vtrre^cy ifiuvrS ' 
iia/^Xu^ea rtjs eKeiyev iuicyotas xetf Tru^^fia^lecs. 
"ttm ifj roMcvrUj wtTTre^ mxoCj oTCokc uy rts uv^ 3 
roBey of/jofB&s ^os TTfos h^efoy 0u% enoTu uy^ 

EPICTETI DISSERTATIONES 

AB ARRIANO DIGESTiE. 

Arrianus £. Gtilio & D. 

^eque eonfcripfi ego Epi- bis eisdenif qqoad potaU . 

fteti Sennones faosce Icripto confignata» mona« 

fic, qnemadniodttni . con- menta in futuram tempus 

fcribere talia aliquispoiret: mibi conferv^re ingenii il« 

neqae in pablicam: ipfe lius viri & in dicendo li- 

eoa adidi, qui quidem, bertatis. Sunt igitur. at 

nec a me conurriptos efle, confentaneum efi:» haec tt» 

ultro profiteon Sed qaae lia , quajia aiiqais ex tem* 

illum audivi diflerentemy pore prfus loquatur cum 

ea ip& conatoa Gim, Yer» aitero; non qualia confcri- 

pferit^ 4 ARltlANl EPIST* AD L. aKLI.IVM. 

i^) r£ vari^ov lvTvyx»ytf¥ rsvec^ airotc^ wyflgeUpoi. 

4 roiccZrtt S^oyra-^ ovk oti» oTfOiff^ ovre ^Kcvr^rJ/ixoiJ, 

5 wrt H^oros^ i^-^eeev eis dvb^wroos. *AAA' ifjioi 
ye ov Tfohuff Acyop, W wJx Ixwop <pxvovi4cu o"uy- 
yfeUpetv* 'Emjcrnra^ (fe ou^* o/Jyoff^ ei %»rot(p^ov^9€$ 
Tiff uvrov r£v \6yw Itsh Kotj ?Jyogv ocvrov^ ^ oo^ 
ievoff x?iKov SiiKoff ^v i^iifjtevosj ort /bc^ Kmjceu rdff 

6 yvcifMs rciv dKcvcvrav irfoff rd ^ihrsTreo. Ei fdh 
Hi^ rovro ye oivro otc^fdrroivro oi Koya ovrotf 
^^/rv uv^ otfjLeu^ oi^ef xfij ?%Fiv rovff r£v (piKo^ 

. 7 oo(poov hoyovs. die fJifi^ cl?OC eKeho trroifoocy ei h* 
rvyxdvovresj cri^ xvros oigore tkeyev ecvrous^ 
dvdyKTi tiv revro Trdoxotv rov dKfodiJtevov ecvrovy 

8 OTtef iKeivos ecvrev ifocdeiv ri^vKere. d i* OihJbyoi 
«vro) i(p^ ecvrSv rdvro ov iiwn^drrovrou^ r%j%o¥ 
fjtiv iyd cunos^ rt;%oy ii xdj dvdyKvi wras rxfl^^ 

pferit» Qt pofliea ab aliia ret Qaod fi igitnr id ip-^ 

legerentur. Qciae cum flnt fam modo confecuti hi fer* 

talia, nefcio qao pacto, me mones fuerint, habebunt, 

|iec volente, nec fciente^ arbitror, quod philofophc^ 

in manus hominum exie- rum fermones habere de« 

runt Sed mea qaidem bent:*- fin mtnua» at illud 

haud multum refert, fipa« fciant leftores, quum.eos 

rum idoneus ad fcriben* ipfediflereretyneceflefaiire 

dum videar: Epicteti an* ficadficiejusauditorem, ut 

tem nihil quidquam inter- ipfe eum adfici volebaf. 

eft» fi quis orationem ejus Nunc quod fi fermones ipfi 

contemferit; quippe qai per fe eam vim non funt 

«tiam tnm, cum habuit faabitori» fortafle ego in 

hofcefermones»nihilaliad ailpafuero; fortafle vero 

fibi propofaifl!e adparebat, ettam necefle eft rem ita £e 

nifi ut animos audientium habere. VtU» 
ed opdma qusequo incit»- 

APPIA- ■ . — w ^ 

APPIANOr 

EniKTHTOr AIATPIBnR 

BiBAioN nraTON. 

■ 1 Wl ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ II I I ■# 

KE9. d. 
TlBpi tSi^ i^* ^Im^v, Twlj wn i^\ ^fuv. 

XW iKtsu» , ^vdfAtoav auifixiecy tvfno^m mvtfi^ 
icvrii^ diceftiTfKtiy' ev tolwv dvii icKsfiocrriKfiVp 
4 «TrdJS^KifUMTixsyy. "H y^fAfmrtioi f^f i rlvog % 
f(hmfteu ri ^eaffniriKcyi fihcf* '^^ iiocyvZveu rei 
yfoifsfdurq^* *H fMvamii} HhcS^ '^^ isotyvwvfu ro 

A 3 fjtihoff. 

EPICTETI DISSERTATIONVM 

AB ARRIANO DIGESTARVM 

LIBER PRIMVS. CAP. I, 

Vi kis qvf thnajttafunt potejlatis qmqmnonfunt. 

Aliamm fieicultatam buU Grammatica quo tand«m 
lam invenietia, qaae ip- ufqae habetfacultatem con« 
lafefe Gontempletur; pro- tempiatricem? Ad per* 
iode aeque qi^as fefe aut nofceDdas literaa. Quid 
adpcolMt tttt improbet Mufica, qoo illa ufqUeV 

Ad B P IC T E T I 3 liiKos., kurn oZv ncurjjv Bsoi^ei r/r «Jrwj Oi?- 
iecfjuiff. cImC crotv fjiv iv r/ y^dcpetv r£ iredf^ 
ii^j rovro) rt y^wniiov^ ij y^ecfjtfMrsxii tf«* 
Tfcreqov ii y^ocsreov r£ Ireu^o)^ n ov y^a- 
^riov^ n y^ocfJtfJMriKVf ovk i^S. KXf TPefi ro^v 
IJLfhoiv oo9»vra>s if fJtov^iKfi* TWs^ov i^ clareof 

' in^ ^netf KiBc$f$(rrioiv ^ jf cvr* wrtiov^ • ^iwfrt 

4 fti^^sTrioVf ovK ff«. TiV ouv ef«j *H ko/ «J- 
r^v Beoofovtr» , jco«/ r a^e* tfccvIo^ Avrvf J' llrr* 
t;V} 'H AuVflffCif n AoyiKfi' fJLcvn yec^ ecvrfi Kocf 
ocvrijv Kocrocvoncrxcoc 'ntt^^hirnrouyrk ri itm^ Kocf 
rt Svvccreu^ tcecf TToaw ec^lec ov^cc iKfiKvBe^ Kjotf 

5 rocs ecKhocs ocTrcccecs. rt ycc^ ia-nv ccKho ro fjyoy^ 
irt %^o*iov fuicKov iaTiv} ecvro yecf ov Kiyec. J^ 

6 KoVj oTi n %f^<rr/>eij Svvecfxis reiis (pocvrecatous. Ti 
ahho TQ fJLouaiKnvy y^f^fJtecrsKffv ^ recs ocKKccs Ai^ Ai tnodotf dignofcendod. 
Num igitur earum aliqua fe 
ipfa contemplatur? Ne- 
quaquam. Vecum , nbi 
amico forte aliquid fcrt- 
bendam eft, quid ei fit fcri- 
bendam, Grammatica di- 
cet; ntram vero fit amico 
icribendum, necne» Gram- 
matica non dicet: et de 
ipodis muficis fimiliter Mu- 
fica; fedy canendumne 
nunc fit, cithardqae fonan- 
dum« an nec canendum 
nec citharA fonandum, non 
dicet. Quas igitur facuU 
tas id dicet? Quse.et fe 
ipfam et c»tera , omnia contemplatur. Ea vero 
quaenameft? Rationis fa- 
cultas. Haec enim ...utia 
homini data efl:^ quae-etfe 
ipfam perfpictat, (quxnam 
fity quid valeat» qaanti 
pretii munus nobis datum 
fit) & caeteras omnes fa- 
cultates. Nam quid eft 
aliud, quod nobis dicat» 
praefiiantem rem efle ati- 
rum? jpfum enim aurum 
non dicit. Satts liquet, 
eam effe facultatem, quaa 
vifis utatur. Quid aliud 
eft, quod Muficam, Gram- 
mattcam, caeteras faculta- 
tes dijadicet, .^ufus earom 
pro- D18SKRTAT. f I^. 7. CAF* I. J 

"Shrxig dvv ffv a^tov^ ro Hfccrtarov d^eivjocv KoiJT - 
mftBVQv ei Qeo} fdivov i<p^ nfiiv hroltieecVf nfv XS^ 
csv rifv o^^ roik (f^vrccfflccic\ rcc ie ccX/i»^ ovn 
i(ff fiijuv. *Af« y*» or$ ouk iiBeXov} *EyaJ ^v Jo- 8 
lUKs irtj ei nivvccvjo^ KciK&vcc »v fiiMvi7ttr^r\^»v' dk* 
Kbc liiYrms cvk n^vvocvro. hr) yns ycc^ ovlxs^ Koi^ 9 
9^fucri ewMs/jtivovs rotoura>j Koij KotvosvM roiov* 
rcts^ ifZs oTSv r qv w rccvrcc vtco r£v iKros foi 
ifOfoil^eaBcu} 

*A?i\€c ri Aiyf/ o ZfJ^j 'E^/knfr^V » cTovre Ifv^ lo 
Kc^ ri nnfjuiriov av ^ov , Koif ro Krfi^rdiiov iTroifiTcc 
ihsvbf^j Koif ccTfocfocTFoiirrov. vvv i)S /uif cr» ti ' 
hxvdocfirocy rdvro oHk thrrt aov^ ecTO^ TTfiXoff Kofjh 
ypSs m<Pvfccfjtivos. hfm o) rovro ovk fjAjvcifMiVj ciah 1 3 
fuc fiiv eo$ /difoff rt fifAircfov^ rnv ivvccfjLtv rccv^ 

A 4 rnv, pcobety & temponi often* 
dat convenientia? Nibil 
aliad. 

Igitor, proati par erat^ 
qood omniam eSt opti* 
mQm, quod principatum 
tenet, id uoum Dii noftraa 
fabjeoerunt poteftati, re- 
^mnempe afamviibrum} 
csetera non fabjecerunt. 
Eamne ob cauflim» qaia 
Doiaerant? Milit^ qaidem 
videtor» fl pK>taiflent, & 
illa nobis faifle concelfu*- 
loa : fed prorfiia non po« 
tnenmt Nam qut fieri po^ 
Inity aos in tem degea« tea , & tali adfigatoa cor- 
pori & bujofmadi fociisji 
ab extemis, quatenua ad 
baac, non impediri rebas? 
At quid ait Japiter? 
» O Epifkete , fi qao modd 
i^fierL potuiiTet» & corpa- 
,yfoaIam tuam&poflefiiun*' 
i^cuiam liberam ejBTeoiiTemA 
m & omni impedimento fo> 
«Iutam« NuQc te id nou 
«lateat, iftud non eSe tu*./ 
m um 9 fed lutUm fcite atque 
9 eleganter temperatanw 
,»Quoniam verb hoc non 
i^potui, dedi eqaidem tibi 
ipqaamdam noftri paftem, 
i>facal- 8 SPIOTKTf . , 

Kffy rs Mt} eKKK»r$y.^y^ Koii, dTfXis rfjy xpiTnK^v 
rouff<f>€cyrctffm^ ns l^i^«A.oufifvof ^»«|i)^ ^ roe o-ost/- 
\rou riBi/Jieyof^i ov^i^jrore x^Au^jferj, ovUtsot l/^gro- 
ii(rdfio^i ov <rrey(i^e$Sf ou /^fc^l/v» ou KokocKevae»^ 
oviiyot» ' 

I) T/ ovv^ fjtfi rt l^tKfoi aoi (pouvero^ rotvreci /<« 
ymiro. dfKov ovv e^vroTff^ evxov ie rois %e6i^» 

'4 Nuv i" ivos ivvdiAeyos iTf^iieKM^cu^ Kocf m Tffotr* 
f^rfiKivm locvrovSf /auXXov ^sKof^ev 'noKKoiy ivi^ 
IJtefSi(rdeUj KOi ffoKKols Tr^o^r^eilcr^eUt KOtf r£ a-d^ 
{Jieortf koc/rgf Krficretj Koif (i^eK(pM ^' K-ti ^lKo)^ Kccf 

15 riKVtkft Ko^ iov\(». eire cnjv ifoKKdis 'TrqoaieieiAivof^ 

16 IB»fovi4edo$ vir ocvtoiv kcu KoobeKKoixfdoc. iaocrovroi, 
m AirKom 9, Kix^iJLeBeo (nroofteyoi^ kou 'Treo^KV" 
TrroiJtey (rvye%isj rls uveiJtos 7rvi'y 'Rc^iocs.^ T/ ^fc7r 
fuu ocir£i '^ore i ^i<P^^^s ^rrvevaei} ''Orocv ocvr^ 

i^facoItaJtetn illatn & ageit- gerere poflimua, & uni illi 

vdi confiiia capiendi & adhsercre , malumus miiltai»: 

nnon agendiy adpetend! & rum rerum curam furcipe« 

' vaverfandi: verbo ut di- r6> multis adligari» & cor* 

vcam, facultatem vifis pori» & poiTeffioni, 6c 

nUtendi: quam fi excola-' fratri, & amico, & filio, 

i^eris, et in ei tuaomnia & fervo. Itaque muitamm 

lycollocirisf numquampro* rerum, utpote quibus ad* 

irhibebere» numquamimpe* ftrifti fumus, onere pre* 

«dieris, non gemes, de mimur» & deorfum trabi* 

^nemine quer^ris^aduUbe-- mur« .£am ob caafTam, 

yfis neminL^ cam navigandi copia non 

Quidei^o? Parva baBO datur, curis diftri&i fede* 

' tibi videntur? Abfit! Igi* mus, & foiicite idemtidem' 

tur his contehtus ejlo; & prafp^^bmus , qtus fpiret- 

venerare Deos ! Nunc ve. yentus ? Boreas ! — ,jQuid 

To, uniua rei cum cuifam» rti nobia cttm iUof.quaiidoi 

Ze. 1»ISSK11TAT« LIB. I< CAP. I. ^ T/ 0vy; A«f r» 0^' n/iiv /S^Arirras ie»rM'Xfuie^4»i'* 19 

*£/M( ovy yuv r^axifl^oKon^trdm idivovy T/ eSv; !(- 
^&fAf^ mivrciei' Tfo^frAtfiemifS^cei) 7v« dv ofUfOi» 
fJoAleev exi^i ^ Bihets ovro^ iKralvflttrev rfos^t^ 19 
Aoy, ®ff Acnri^vi^ [ni] tv ry *P<0^v^ wAfuri^a^ 
vno Tou Vlifoms^ dnoMipocyiiaBnvcui hr^vooff ydf 
rev Tf»%ifAcv, xtf! nXtiyHS^ ku$ Tffof oevrnv njv 
«rAjrynv dtrdsffi ytvopiviiv in oA/ytfv wvoXKv^^eic^ 
7Ceo?jv i^&vov. «lAAie* x«i rri Tfforifov^ n^oatK^^ ao 
dovr/ ^EifoUp^eiirco ri unohev^^i» rov iiifctifoCf 
1UU eivaKfhfovn otvrov vnif rov ffvyKfovffdiiyeui^Ajf * 
r4 di?^^ (pnahj if£ aov r£ Kvflf. 

A 5 V Zepbyrns adrpirabit? • — 
Cum ipG viratn fuerit^ 6 
bone, aat ^olo: quippe 
non te Deus diirpenfatorem. 
▼entorom fecit, fed JEo- 
hm. Qoid ergo? Ea, qu^ 
noftri fifnt in poteftate, 
oportet efficere ut fint 
quam optima ; reliquis au- 
tem fic nti, proutfereba» 
bent. Quomodo ergo fefe 
habent? Ita ttt Deus vo< 
Init 

jrMe * ne igitar nunc fd- 
lum capite trancari!'*' — 
Qmd ei^o? velisne, fi- 
mot omnes capite truncari^ ut tu (btatinm babeas? 
Non vis flc cervicem porri- 
gere, ut Romae LateranuSt 
cum fecnri perciiti a Nero- 
ne juberetur? lile enim^ 
quum cervice porrefta per^ 
cuteretur, &, i6bilevtorii. 
impaflo, paulifper fe con* 
traxiflet, iterura porrexit 
cervicem. Idem vero et- 
iam antea, cum eum con- 
v^nifiet Epaphroditus , Ne« 
ronis Ubertus, ac de ofieQ' 
fionts caufik percontare* 
tur; Si quid voluero» 
inquit^ domino tuo di« 
cam. 

Qaid 10 KPICTSTr 

^' • T/ ovy iei Tf^ix^f^ ^X^ ^' "^^^ TOKuntff:; Ts 
yoSf c^AAc, n r/ I/4CK, HOM r/ ouk l/jd^* mu rl /ji^s 

•» fj^smj xdM r/ //c/ cOx e^eari)^; ^AttoQcc^^ /«» 
^* /Kif n ovv Kou rrhovrx^ is^iiveu* fxfi n %ou 
dftlvoZvrec^ (fHjyecievQiiveu' fi^ ns <Zv Kw^vet, y*- 

95 A^vr(» icosi evBvftovvrx^ tteu ev^ocvvree; EiTri rec 
dTFo^nra. Qu Keyo^* rovro ycc^ irn i/Aol €<rrtv. 'AA- 

' hjot ^a^ cf. ''AvBfome^ rlhiyet^^ e^Ui rownfiXos 

f4ov in^m^s Ttfv Tffoetifestv is ovi' Zevf vtxSi^efs 

74 &iveereu. Eip (pvKxt^v ^e Robhoi. To ao^/juirfov. 'Aaro- 

m^fiiff» ce* Hore Jjv ao$ ^^jfov , ort /jtovov i/dcii 

•5 rfcc%fihof dvctTforfifirif irrti Teevrce cijt» ftfAf« 

. r£v rovf (flt\o^o<^vrccs 9 rccvree kccB^ ifii^wy^eU 

<p0V^ iv rovrots yv/jofcc^eadec^ 

96 - 9for ^iccff do^ec hiyeiv^ ZtiiJiefov ccveu^eKjvm ^i* 
S7 hj» fjuchhov^ 91 etvftov ^vyecSe^Aiivccf. T/ eaSf ccvr£ 

. Qatd igitar talibus io re« meneS cras meum vinctes 1 

Ims in promtu eft bsd>en- at animi mei propofituni 

Qum? Qutd aiiud verb, ne ipfe quidem Tupiter vin« 

llifi, quid meum fit, quid cerepoteft.*- ,Jncarcereni 

lion meum; quid mihi li* teconjicianL^-^Corpufco- 

ceat, quid non liqeat? — • lum meum. — nDetrunca*. 

Morimepportet! numquid bo tibi caput^ — Ecquan? 

igitar etiam gementem ? do igitur tibi dixi, meam 

In vipcuUs efie! au etiam folius cervicem prs^cidi 

lamentantem? In exfiLium non pofle? — Hsec medi«« 

abire ! numquis ergo pro- tari pbttofophiae iludiofoa 

Kibet, quo minus cum rifa, oportebat, hsec indies fcri^i 

alacri & tranquilio proficif- bere, in his exerceri. 
car animo? — „Dic arca* 

Ba!* — Non dico; nam- Tbrafea dicere foIebat« 

que hoc me penes eft. -^ fe boc ipfo die Interfici 

«At vlnculis te cotiftrin- malle, quam cras in exfilj- 

ganr,'*— QuidaiSibomo? um relegarL Quid igitur 

ci I>l9SBRTAT»Z.lB.r. CA9« I. -. II* 

'fcv^ &fevi E} fjAf M Qetfore^cnr inihiyy^ rlf n 
fu^lm TiK' eJcAo*^^; d i^ (»f Kou^ore^oyj rU eoi 
iiSMifi ou bihms /JteXtriv dfK&a^Ui r^ i$io^ 
lihofi 

/SmH rdSro ydf ^Ky^iTmmc ri eXFy^ v j tu *EydJ a8 
ifMvrf ifjmiiios ou ylvofxou. *A7rny!l><6fi ccvr^^ 
Sri, Kf/vfl if (TuyKhfiro). ^Ay cc9i} rvxy. ^AAAoc Ja- 39 
Bff^ Tgifi^nrfi* recvrfi i^ eioiQei yvfJLvarroiiAivos -^^ni* 
X^oKox/r^eiv d7riK&a>fJtgVj kou yi;/<vcwd«f4fv. Tvfu S^ 
vocatcfiha^ fJyei ns uvr£ ihdoov^^on, KccrecKiK^i'' 
acu. ^tryif, ^jftrJv, fi &ocycirec; 9vyg. Tcc vTTccf* 
Xovrcc ri; Ovk cc(Piffi9fi^ EU 'AfAc«w ovv dfSiK* 
Bovrss^ dfiorrfitToofmf. 

Tcvr eariy fd^fieXerfiKivcu » i& fieXer£}^' ofe* 31 
^tVf IxxX/^iv, ccKGoXvrXj uyfefiTrrcor» Troc^ecncev» 
ecKivcu. 'A^o^OfV^v fie iei. el iiSn^ clnc6vfi<rKa>. el 39 

ei Roras? Siqtitdlm, in- eaniiis igttor» et exercetK. 

qait» ut gravius eligis ii- mur. Cutn fe exercaiiTet; 

liid; qoaenani haec in dete- qaidatn adveniens, datnna^ 

£hi 4ii£pientta? fin, ut le- tura ew» efife renuneiat. 

vius; qois optandi tibi eo- Exfiiio^ inquit, an mortef^ 

piam dedit? Non tu id Exfilio. De bonis quid? 

pottus vis meditari, nt eo, Ademta non funt. Arict* 

quod ttbi datum fuerit, am ergo profefti prqnde* 

eontentos elFe difcas? amus. 

Itaque Agrippinus qnid Hoc eft, jam pridem ef^ 

ait? — it9^3qaidem mibi ip- fe meditatum^ qu» medi^ 

fe nolo obtere.* ^ De* tari oportet: adpetittonei» 

nQBciatum eft ei, judicium fciticet, ayerfationemqu« 

de iplb agt in fenatu. Be- ita coraparaffe, ut nulli 

ne, inqpit, vertat. At impedimento, nullis eaii» 

quinta adeft hora: (eaau- bus fint obnoxtae. — Mihl 

tem exerceri confueverat, . eft moriendum ! fi jant 

&dein frigida lavari:) ab^ nunc; morio^: fin pawto 

TPPftf l' C-/ ,19 M-9tC^m.T t 

^/ ihfyhvj vur df^crS riif &^ i>Jkv(niff^ iSrm 
kirfte^ d^Troiiiiyrcc. 

K E «. p:. 

TlSc uv tiQ ffoi^ot ro uard Tlpc<rurw iy rccvrt» 

Tfo hoyttci ^<tf« fJtovov ci(poffirov iort ro «Xoyw 
2 ro i^ evhoyov^ (po^ov. HKnyeci ovk elelv d^po* 
ftrroi ri ^Mtt. Tlvx rqoTjfov^ "Ofc»,. crair AstKs^ 
iom^vtot lAocrrtyovvroctf fmUvres ort evXoyov iart, 
5 To ec^^dy^uaBca ovk eortv oc^po^trrov. eruv ydvv 
4 9r»flj; rtff ort evhoyov^ eh^ehAwv eoTFfiy^ro. ei%h£sj 
iav 'afoaixfldfjtev^ vt^ ovieves ovrots^ evjgn^oim ro 
{pDov bXt^oiJLevov^ eis vtto rcXi dhoyov* tmu ttcvAiv 
iif QvSh dvro^e ihMfMvov^ ds hi) ro evKoyov. 

poSt; nnnc» cum pranden* nam modo? Ut eam d»- 
dihora adeft, prandeo; & cet» qoi aliena n^ddit. 
tanc deinde moiw. Quo- 

C A P. U 

•* * 

ijiro paflo miqtti Perfona fita im retms OMWihtf 
' tuendafit. 

Animali ratione praedito quis rationi id efle confeo* 

Iblam intolerabile eft^ tanenm perTaafum habae- 

quidquid ration! repugnat: rit» abit ac fe fofpendtt, 

quod Terb rationi confen- Omnino, fi animum adver- 

taneum , id tolerabite. Pla- tamua, a nuUa re ita premi 

gae nator& non funt intole* boc anvnal inveniemus» 

fabile^. Quo pafto? Vi- ttt ab eo quod eft contra 

de» utLacedaemoniiflagris .rationem; atqueiterom ad 

oaedantur » cum id a ratio- nullam rem adeo trahit Ait 

M non elTe alienum didice- ad id qucKl rationi eft oon« 

fint Sufpendium non eft {e&taneum. tntolerabile: nam^ com Verum. HISSBKTAT. &1B. II CAP.d* <s aUoyer, KjfAom^^ nm dyctdiy xm nmnev ^AAa? aSx« 
Ao, xflM mfjt^pifw Km uavfi^feiv, im rduro |cai» 6 
AiOTtf Tfeciieiaf ieeidtBmy &fTt /ietdoh nfv rcv mU ; 
Acycu x«# «Acyov 9rfcXirv|/iy rotSr l9r> fiifour W/- 
M£ i<pe^iAG^Hf cv/iiipmvw ri (fhioB. w ii r^v roS 7 
mvKBycv xeu «Acyou KfhsVy ov fiiveiv roRf tHv Ix* 
«-^ »^/W ovyxgoifif^ec j ecX^ kou r£ Keer4 ti 
rf^omev Msurcu ineeore^. r£ fjuv ydq rsvt ovM- % ^ 
ytfv^ ro dfjdSee ^ec^xfxroivj ecvro fiovov fihhrov^ 
«*#; ortj fJiii TrecfecKfdrimf fJih^ 7f?s:ii(yds Kfn\^rroUt 
%M rqo^pds ov A^rr«4* 'naqeoK^rnms i^ ev^n^ 
nreu rt r^xvi ^ ecvtecfiv^ eiXio^ ii rtvt ov fio*^ • 
Tov ro ecvrov Tfeefecxfecriitreu »<f>ifffrov ionei^ «AAot 
mmro a)0<ov TfecfecK^ecrevvres: ecveccxiodeu. ^\v ouv 10 
|m; Tfw^dvf^ IlecgeCKfecrfh^oo rnv eifdtixj q /41)5 ifci Venim nlii aliad videtDr 
nitiom coDfentaiieuiB» & 
noa confentaneuin; qneni- 
ftdmodam & bonam& ma- 
lom altud alii, otile item 
& inotile. Hanc ob rem 
dtfiHpliai nobis imprimift 
opos • eft, nt anticipatam ^ 
sotiottem ejos qood eft »• 
tioni confentaneom» & 
fnod alienom^ fingoiia re» 
iNif difcamoi adoommoda- 
re natorae coavenienter. 
Ad dgodicaadom aotem id 
qnod fit rationi conienta* 
Aeom, «Dteontn, nonmo- 
do exteramm rerom sefti* 
matiQnibo^iitimor; f«de# fimul momenta ajhibet 
qQtsqoe^ qaae efuacojuaqqe 
perfona ducanton Nam 
apud aliom auidem confen« 
taneom ftaent rationi» ma« 
tulam domtno praebere, id 
iblilun Intuentem, fe, nifi 
prsboerit^ plagaa accepto- 
rom, et ^ibo cariturom; 
fin praeboerit, nihil afpe- 
rom aot moleftum lato>*' 
rom: at alii non mod2^ 
prdebere matulam intolenH' 
bilevidetur^ venunetiam» 
nt Ipfialius praebear» pad, 
Quare, fi me rogaa» .m»- 
tolam praebere debeast 
iMCM} •dieam tiM> majoi 
ria 14 ' K P I C T E T I * 

roi, oTi im^ovec d^kcf s%ff ro hecR&y r^^d^ tou 

fifi haH^v , xfi^ im^ovot otTrx^leev ro iec^veu ro\j fxfi 

iaffiveu. £crr » rovrot^ Tree^/xtrfeiff ree trotxrrenj^ 

i\ «J^rrX^wv 'TFec^Kfoiret. *AAA' ouk m xecr ifjis. Tw- 

^ ro ire Sei otvymff(pi^ Wp rtiv cic^\^/y , ovk ifjci. 

cv yecf «T axvrov eiAwf , 7ro(rov »]^tos et <rtecuT^^ 

%eu TTc^ov ereecvToy 7rm^eicK€$s. uKKo^ yecq ochJ<oo¥ 

' TrtTrifoco^ovai. 

12 ' Atec rovre '* Ayf imrlvoff ^Xcifa trKeTrrefjiho^ ^ rf 
xecrec/iecrhy ocvri iarrtv eif Hi^ofyos ^soaflecc^ oetrte 

13 XflM ecvrov rt Xeerovfyii(reUj i<pti' Kecrecl^fiBt. irvBo^ 
fxhov S^ 0mVou, ^tec ri <rv ov Kocroc^oiyecs ^ ^<P^y 

14 ^Ort iyee ovie HovXsvo/JLeci' yocq ccTret^ eis tw^ 
*ff8fi roiv roiovroiv crKhpty Keu r»s roov eKres ee^I' 
ecs (rvyKocdeisj kou •vj/tj^/^w, eyyuf lori rm iTTt^ 

15 h^Kfja^i^hwy rev liiov TrfoereiTrov. T/ yccf fMv 
ZvyBocvpi deiyecres ou^erdireqov i(mvj n ^ooii; 

ris efle pretu« viAum ae« effet deTcendendom , itt 

cipere» quilm . non acci- quidem , ut ipfe etiam mtt-* 

pere; et majoris efle in- neris aliqaid obiret; De« 

diffnitatis, llagris caedi» fcende» inquit. Illo au* 

mam non caedi: proinde»- tem fcifcitante, cur ipfe 

U faifce unice res tuas meti» Hon defcenderet? refpon* 

ris, abi, praebe matuiam. dit, quoniam ego ne deii- 

At, id te indignum, ais. beroquidem. Nam qui fe* 

Boc quidem tu in confide* mel ad hujufmodi confide- 

rationem adferre debebis, rationes & externarum re» 

Donego. Tuenimises,qui rum seftimationem fe diml- 

icias » quantt fis tibi ipfi, & ferit , calcuiosque fubdu- 

quanti te vendas. Namque xerit, prope abeft ab hig 

idii aiio pretio fe vendunt qui fuas . perfonae obliti 

Quocirca Agrippinua funt Quid enim me ro- 

FloiH> confultanti, ucrum- gas'/ mors, an vita» fit 

«d.'Mer(>xiiafpeftacuia fibi^ optabiUor? Dioo, vitam. 

Dolor» OISSXRTAT. LXB.X. CAP. 3. I5 

hf/(»^ ^0n. Hoyoc^ a n^oy^y Aiyoi^ nJoyif. 

|Mu. "ATreAJ^F TciW, Kcu Tfecyfi»:' iyd i' oi 
rfoty^ceo. Ai« r/j "Ori oiJ 9Mvrov nyy fit^ i? 
flfy rgy» Svou KfoKWf rif h rov xn&vo^. T/ 
ouy; 25 iiet (Pforrl^e$y^ ^£r civ cfccios* ^^ rok 
aKhoa dy^^dmois^ ie^t^ oui* n k^okh TTfof 
retf iXKoef KfoKoec Bihe$ rl f%€»v i^xiferoy. iyee i8 
J(? 7Fo((pvfoe Sytu liovAofMff ro cAiyov tKafvo, Km 
rrikxioy^ kcu rotc aHoif atnoy rov evnfeini (peu^ 
veffdeu Kcu neoheo. rl ovv fiOi Aiyoyr, en^, i^fUset^ 
Bnti roTs TToAAoTr; Ktu 71 Zs rn 7re((pvfai90fieuf 

Tavrm Sie Keu H^imoc 'EAou^/o^, kou iioey ^9 
iTfokfff. 'n^ofrxifje^eeyrec ydg ecvr» OveffTroeo^tecyevy 
M foi dcih^y «V rifv avyK?inroyj digeK^lyeero* *£«•} 
9ol im^ fin ieieeu f*€ Syeu cruyxAirrixoV fUxg^ ^ 
iv »j SS fjie dai^tcdou. ^Kye^ «AA' elae/i^eiy, 20 
^)f cieifjntaoy. Mif fA i^ee^ff kou c^orirnco^» 

*AAA<i 

Dolor, m volaptis? Di6o> io caoffii eft» nt fpeciofii & 

voluptatem. ^At, nifi tra- pulcra yideantur. ' Qoid 

goedtas egero, capite ple- jgitur mihi dicis, ut vuk(0 

ftir.^ Abi ergo, & age &m fimllia? qut poflua 

tragc^dias! at ego non adeo efle purpora? 

agam. Corita? Qnia tn Haec vidit & PrKeoil 

noam qopddam e mnltis Helvidius; &»cqmvidiflet, 

filum io tunica te efle cen» fecit. Nam cum ad enn& 

fes. Qoid igicur? Tu cu- Vefpafianus mifliTet, ne ia 

reg oportety qno pa6lo fenatom ingrederetnr : i^T* 

aliishominibosfiasfimilis; penes, inquit^ efk, ne mm 

ficnt & filum prae caetevis fenatoremeflefinas: qoam« 

filis nihil exjmii habere diu vero fiim , ingredi m« 

poftolat : ego vero purpura oportet^ Age, inquit; 

eiTe voioy exigoom illudt at ingreflhs ticeto. ^N« 

e< fplendidom, ^Ottd aliis me^ioga&ntentiam; & ta« 

cebo.* gocmvfi^3 9UU 'jr{c&iB?^Kfv iocvrov iwrJf rif^ ayi- 

Aiff Trec^^i n JifAov Sn wi&t)^, clfc« ry rj)v m0* 
31 ^^o^Kfvifi^lx^iVv oiTfeovreituu (Tvfouff^viC ocirnff. %cu 

ifjuoy rolvvv off nff w c%r routvr$pf ^«fopoicetivyv 

33 QUK dyvcffifrec otvrffy. Afivo» Js rocvfos ov ylverouf% 

yovie yewouoff ocv^foiynos* ochfsd im xecfMefU^ots^ 

TToc^fCfvoctroca&oUf fm fjui mSi Tffonfiim iift t» 

fjLflih 7fqo9f\%Q(vrec. 

33 iAivov 9ffi:f\m^ ^o&ov ^o^Xefr rnv iTiotvrolv tt^ 
mg99tv/ ccv^fo^ey 4 /bUfJly^AAo, jjtfj ohJyov ceunfv 
^oc?sncfr. ro ii (Jtiyoc kou ij^erov^ ocJO^oic reU 

34 X^c "X^o^nKm » Zfloxfarey Kou rolc roiovroiC. liui ri 
(Zv$ &' fdiv ronovroc mpvHocfuVf ov ttocw groAAos 

^ ylvoih' 

Percan6bitai eft qnidaait fed per liyeiiiem intas 

dnomodo igitar intellige* exerceri oportet, et prae* 

mu8 quifque perfonae mae pamri; nee temere ad ea 

dignitatem? Undenamtau* profilire qoae nihil «d noi 

fUSf inquit» leoneirruen* pertineant 
te» foius fentit vim foam^ 
qua eft a natura inftruftus, 

et fe pro toto armento ok Ta modb illad velim 

jeftat? Nempe quoniam coniideres# quanti taum 

fimul cum vi, quam ei na- jnftitutum venditurus iisi 

tura ad id tribuit» ftatim mi liomo # li nihil aliud, 

etiam fenfus illias in eo laltira ne parvi vendas. At 

exliftit Igitur etiam no? magnnm illud et eximium 

ftrtlin nemo, fi eft ita in* aliis fortafle ' convenerit^ 

ftruftus, haec a natura pa* Socrati nempe, & ejn»- 

rata fubfidia ignorabit. At modi viris. Qui fit igt« 

aon derepente fit taurus; tnr» fi taleg a natuti com-* 

iieque hpmo generofug; panti fimua, attam pauci 

«les DISSKKTAT. LTV. I. CAP.J. I9 

Af «2^hfn^ «rfci 9 ehforrm rijs hf$iAfKsMC rovrcv ?v^- 
lea; Mir yhotro. ^EifUnfros k^wooi^ Xo^nfdrouc )6 
0UK iffrtv" d ii fjc^ ofS X0fw, reuro ^oi Mcvvor 
iar-gy. ouJe yflif M/Ad0V ifrofuu^ nm ^fdooff oux ^^. 37 
Ad» T10U (nifiosTOff ' ovie KfoTffofj kou cfiots^ ovk dfie» 
Xo» riif KTn^fo^* ovi* dTfhak &KK00 tmc rfjf . 
hn/ioKeiM^i im rqv dnoyvoMr$)f r£p anfmy^ «9#* 

K E ♦. y\ 

TlSg £v ri(» dro reS rvv 8«ov rar^ oTveu rm 

dv^pmrwVf iri ri i^Q irik^oim 

£? TtfT r^ HyfMn rour^ ^vfureo&nccu kcct d^h 
«r ivimrof on yoyomfWf xmo rov BeeS 'Tfdv^ 

B a roff 

iiles evadant? Anne vero inibi (ktis eft. Neqoe enifn 

cqui omnes velpces fiunt? futurus rom Milo; et t«. 

canes omnes ad indagan- men corpus non negligo: 

dam fagaces? Qoid ei^o? neque Croefos; et tamen 

q[aoniam tardiore fum in- rem non negligo familia* 

genio, eamegoobeauQam rem:. denique nullios rol 

curam prorfiis nullam ad- coram ea caufla prorfus 

hibebo ? Abfit Epi^tus abjicimoa» quod, quae in eo 

non melior eft Socrate: genere fumma funt, oon- 

au>do ne fit deterior ; boc lequi deiperamus. 

CAP. ra. , 

Qpwjwffa ftiiSf ox eo quod Deus eft paUrkomintm, 
ad reUqua progrediatur, 

Si oais Iioc decreturo anl- cet^ ampleftator, nos om» 
aK) iiltnticiite, proatd^ ncs a Deo prMipua qua* 

dam 20 X9ICTBTX 

ref '9rfoftycvf*hodff 9 futie O^o^ TruTfif hrt rStf 
r dvdfciTrciv xm rSiv ^sSv * ttf4cu ort ov^v dymk 

2 cvii rxnetvov iv^vfAfjBiiasrcu Tfs^) luurov. ecKX^ ecv 
filv Kaivcc^ ^<nrc$fiafitu4 tre, ov^eic cov n|v o(p^ 
licc(rrcicei' m Sz yvSfj cr» rov Atcc vlcf «, ovx 

i hrecfdfiat/ i NSv i^ ov Troiovfiev* eiKK\ hretin ivo 
reciircc Iv ry yevhec ftfMv eyfwrecfjifA$%rcu^ rc vSh 
fM fsh Koivcv 'rr^o£ rcc ^Sec^ o Aoyo^ ii kcu n 
yvoifjtn tioiv^ ir^off rovc deovffr iroKfsjo) fjth hf\ 
ravrffv d^TroKTuvovcn rfjv ffvyyhetecv rfjv drvxji tm 
veK^ecv ' oKiyoi ii r$vef hr) rfjv Beiccv kcu fJutKU^h 

4 ecv. tTreiifi roiwv ccvciyKfi 7rccv&* ovnvovv evrosr 
iKecTra> %f9i<rdoM, ooff ccv Treq) ecvr<Xj vTroKudfi ' h^Yoi 
fjiv oi ohlyotj oaoi Tr^cff Trlanv olfovrcu yeycvivcuj 
W yr^os euiZ^ fuu 'n^os d<r(peiXetecv rijff xfnfffo^ 
rSv (peevrucrSivj ovoh recTretvevj ovo dyewic hBv* 

5 fJLcvvrcu ireq) ecvriiv^ ol ii TroMo}, rdvccvriec. T/ 

dtm eoniitione efle pro- ouidein ad infelicem xllam 

gnatos, DeumqQe elTe pa- & emortuam fe convertunt 

trem & homiDum & deo- cognationem , pauci vero 

Tom, eum nibii aut abje« ad hanc divinam & beatam. 

ftum aut humile de fe ipfo Itaque, quandoquidem oe- 

cogitaturum arbitror. At- cefle eft, ut quifque rebus 

qui fi Caefar te adoptaflet, fingulis ita ntatur, prout 

nemo fuperciiium tuum de eis fueritipfius opioio; 

ferret: quum vero te Jovis pauci illi, qui ad fidem fere 

ejflfe filium cogndris, non natog exiftimant, & ad 

efFereris? Nunc id non verecundiam^ & ad tutum 

£|icimus: fed» cumhaecduo certumque viforum ufum, 

in ortu noftro .permifta nihil humile, nihii igno- 

finty corpus commune cum bile de fe ipfis cogitant; 

caeteris animantibus ^ ratio vulgas vero longe aiiter.— 

& mfna cum Diis; multi i^Quii enim fam ego? ml 

fellas DISSKRTAT. X.IB.f. CAF.^. af 

(myy« ^w cu^t^toc. Tf f«€V cvr< ivTtfivec. oc\?^ 6 
r^^a^ r/ xw xf «(Tfl-ov rw trxfxtiiocv. ri cZv dcpeic 
imvoj Touroiff TrfoarirfiKocfi 

hjd rccvrnv njv avytiveiecv ^ oi iJth^ dTroxXivuvr 7 
rs^j K&KOiscfiom ygvofiedoc^ ocTnTroiy x«i Ini^ou- 
TiOij 1UU ^Xeclisfoi* ol ii KkovoiV ^ ccypoi y %cu ^ 
fMMtsrp, Kou dv^fjiifoi* oi TtKdov^ J' if/KcSv dKami» 
KfSy^wu oaeo Iv ^doiff drvx^f^Toc. T/ y«f l(rr/y g 
aXXo Koicofoff xcu mcko^^c uvd^oo^offy 1$ dXcoTffj^f 
if r/ ^AAo ecrvxiore^ov kcu rotTfetvorefov^ 'OftZrir 9 
cuv, nm 'Tffocexere^t /Ji n rovrosfv dnoffiire rSv 
drvx^fMTonf. Bj KE« relliisbonio: &, omifeni- 
bilis mea caruncQla!^*'— — 
Mirerabilis quidem nti^iie. 
At ta bac caruncala etiam 
melias aliqoid babes: cor 
igitar^ illoiprorfus omliro, 
bttic anice addiftus adb»- 
res? 

Propter ha&e coKaatio- 
ntm, cum ad eam deflefti- 
mas, alii Itspis fimiies eva* 
dimas, perfidi, & infidiofi^ 
& nocentes: alii autem leonibas» reri» .& imma- 
nes, & immanrueti: ple- 
rique vero noftnim yulpe* 
cul^^famus» aut quaecom* 
que funt \n beftiarum ge* 
nere perniciofse flagitiolk'* 
qae. Quid emm eft aliuil 
maledicus & maKgnus bo- 
mo^ nifi volpecula, au^ 
aiiquod aliud ^imai peroi- 
ciofius & abjeftius ? Vv 
dete igitur, & cavete» ae 
barum peftinm aliqaa «V4- 
datis. CAP. Sa " SFXCT BTI 

n • p i n f 9 n ^ rif c^ 

iti n l^y c^f^is ecyecBoiv icnv^ n ^' exKAiW «-fo^ 
nunei* ^iiccBn^s ie %ou tn pJk oiXhM^ ro ev- 
fouv tU4 dikecbh 'ns^nylvBrm ri o^Vd^^TrA^, n h 
ifi^€i /Jtev./ifi d7rorvyxcivwr$^ h hcKhhef ie //q 
Tfffmimrovrr rnv /Aiv e^e^tv Jfxffv l^ ecvrev hs 
&isecvy Kou vTS^rkdecrtu, ry iKKhhec is tf^o^ /xcvoft 

d yf^r«i TO T^foeciffrtKei. riv yoc^ ecnfoecd^ercav ccv 
rt IxxA/vy, oUev cri Vifimffeireei Trori nvf Ttet^d 

3 rriv iKKhi<nv tiJv ecvrov^ kcu ivrrvxn^c^' E* ^* n 
^ecftni recvrnv t^ev n)v iisocyehMv^ miieufjioviecv 
^o^^cUj Kcu ccTfccdwv ^ Kcu €vfotav, irelvro^ kou n 
ifqoKonn 9 arfop e^vrnv^ tt^os hccerrev rovr»v i<rr) 

TFfO* 

c A p. nr. 

D i P r 6 f e H m. 

Qoi profieft, ig» • philo- vero adverfas et foloromo- 

ibpliis edoftus, adpetitio- do utitur, quae in fua vo- 

lieiii efie rerum boaarnm, luntate funt pofita. Nam 

^veriationem vero ad mala fi quid eorum averfetur» 

pertinere; edoftusque prae- quae funt involuntaria ; fctt 

terea» non aliter tranquit- fore, ut aliquando in eo- 

iom & impertnrbatum ani- rum aliqnid incidat quae 

-mum homini contingere, averfetur, atqae inde mi« 

quam fi in adpetitione non fer evadat Quod fi autena 

fruftrafit, & in ea^ quae virtus profitetur, fe felici- 

averfetur, non incidat; tatem , animumque pertur- 

adpetitionem prorfus e fe batione vacuumy & tran- 

exuit» .& infaturum tem- quiiiitatem praeftare» uti* 

pus. rejiciti averiatione que progreilio ad virtotem 

tft n»ff cSv njF ijh d^ervfv rotovro^ r$ ifiohoyevn I 
/tfv, Wv TffOKOTi^ i^ Iv ocK^i^ ^nrcviJ<ey tm hft^ 
i&Kfvfmx Ti if/ov «^if^j Eufoiflf. TiV ovv TTfp^* 
x^fij 9roAA«p X^hrTfov avyrd^^ ivr/yoh> 
nm^ lai yeif 1} d^trri rmjr ^tt}, Xf^'^^^ vgvwj- 7 
Xfved^ e! y(»f rcwr' IttJv,- ofjtoXryoviAivosii; 1} 9rf?iC9« 
^ ouJev i^AAo l^iv^ if ro ifofOsM r£v Xfv^hmom 
voafv, vuv ^ «AAo f«lv n rnv olfrriiv iTT/^lf 0v c/tw» 8 
Aa<yev/u0v/' «AAo ^ rcv mvcyl/oyiovy n}v ^^oxo^ifv, ' * 
«KPo^Hivo/tfv, Ourtr ) ^)i90*2v, ^J^ icom <^i' o0^ov (^tW- 9 
TOi Z^i^nrov ivofiysvdmttv. eS> v^ rour O^ouf, 
Tffwimmsj dydfcMB. wUcv ^r^xoTnrv^ -« «• Ti f efjh^ '^ 
iTfH^leif ccvrSi rl i^ ohoiyM ^vriv r^ wvvou* ^ 

cA etlifn ad haeo fiDgola Nfttn hsse fi eft virtus, io ^ 

progreiSo. Etenia, ad- odnfeflb eft» nifalt alindr 

quod perfeftio alicnJQS rei effe profeda» , nifi tnuitar 

prorfus adduxerir, ad id Chryfippipercipere. Nuno» 

progreffio (Jive profedaa). vero aliud quiddam 4rffeiw 

eft adpropinqaatla r(^ virtutem cQofiteiPQri. 

Qut fit igitur» ut, cum aliud efle adpropinqoaUQ-^ 

tak aliqoid Virtutem ^jflb nem» nempe profedum» 

fateamur^ . Prckfeftum ..in pronunciamua. Ifte, tn« 

aliia rebtts & quaeramua &. quit» fosl ipfiua operft jam 

oftentemus? Quodnam vir* poteft ChryfipputnF iegere*' 

totia Qpua? Tranqaillitaa Multum profeciftl» per-. 

animi. QuiaigUurprc^cit? Deoa, mi bomol Quali 

qui molta CbryCppi volu- profeftu? -^ ••.-^ Qojd» 

imnaperlegerit? Nomqqid huic hQraini illudis? quid: 

vero h«c virtus eft, Chry. a fenfa raalorum fiKiraoi» 

ftppnm perceptom brt>ere>. eumabdu<^$9 noa via po«f u S P4CTBTI •nw ro €gya» rn^ ccfrriic , 7vcc /ii^dff «w Tiii^ 
11 TtfOKoyrfiv ^iireiy - - - '*E)caf ^jjr^cov «Jrifii, tw- 

hfU7goif6^ oTFov aov ro €fypv. ^ JJov is trov to ?f- 

yovj 'Ev Ojf^^ )M^ hcKhhei, Jv' ei^vceTrpreuicTdr 
^ir, Kdd d7(€fl7rroi>ros* h offAcus kcu d^o^fjteu^, 

7v dvUiMfrnroff* iv ir^oa^hei kcu e^^%y, 7/ 

is ocve^xTrccrtirof. TtfSra d' a/rlv c* Tf^coroi rc^oiy 

' X6e2 flcv^yxoMor^yroi. iv 3e r^^fMjv kou TTsv^oiv 

'^firp^ dTre^lTsrooros ^fvcu « ' a^di ^roiff * tt^qim^ 

Ttretsi 

13 Zu ovv ivrccddci fjtai ii^. crov rm TrfOKOTPvpf^ 
Kccdd7r$fy ei dAkfirS JWXfV^juifr, Aei^ fioi tovc 
ifAovc^ ^rcc iheyev ineivofft ^'lie fcov tovs pSXrijf* 

' i ^. '^Qyl^H ov, K«i e/ «Xr^ffy iyd ro di^ork^ 

14 2itf0-/Mi( r^v dhrnfci¥ l^v &w\oixeu. AdQg Tnr 
Wfi *0f /fctj^ ovyroc^tVy kou yvSAi TfZs ocxyriiv dvey* 

V09KOC, tb» ei oAendere quod fit 
virtntis officittm 9 utdifcat 
nbinam profeftum qua^- 
wt?— — — Illic, infe- 
IfXy hunciqaBere, ubi tuum 
eft opos* Vbinam vero 
taum eft opus? In adpe- 
titione & averfttione^ ut 
neque voto* tuo fruftreris, 
neque in mala ineidas: in 
jmpetui& aeciinatione, ut 
fis peccati immunis; in ad- 
ftnfu vel praebendo vel re- 
tinetido, ne&Ilaris: Prin- 
ofpes verd loci, & maxime^ 
iieceflarii r ii fant quos pri« mos ' nomtnavi. Qudd fi 
vero cum tremore & luda 
quaeras , quo mintts in ma« 
la incidas, quo tandem. 
modo profeciiti? 
^ Tu itaque tuum hic 
oftende profeftuml Per« 
inde ac fi athletse ego di- 
cerem, Oftende mihi bu- 
meros; atque iile ref|>on- 
deret, Ecce meos halteras- 
Tu viderls cum tuis halte- 
ribus ; ego eifeftum halte- 
rum videre velim, — Sume 
librum de Impetu, & vide 
Bt eum perlegerioi. — 
Man- OISSEX9AT. tlB. I. eAP.4« ^i 

fMU. ^AvJ^fomo^, 9v TduTtf iwr»', d^Xd n£ff 

'jfSc hKSokKKHC %ou '7r^i&€SU4 Mu M^fWKnmim 
^y* %ir$f^ ffvfjtipdvmf ry (ffv^^ n davfi^wM, 
A fih ydf avfj^cimff^ rovro /40$ Jaxm» md jf 
if» aot en 7fqoni7rr€$c* W i^ dtrofjUpcm^ffj utc^X^ 
iof xm fJt^ fMvof i^ffyoS rtc (iiQisim^ uXK» m$ 
yfobf» odret Totmjta* %oii ri vo$ oipoKos^ ov%i6 
Sias^ orf thov ro $S^ov Tfivre invocfics^v Irr/v; 
o wv ij^ovfjuvos otvro ooKei or$ TtX^ovoc uj^iii^ 

imvj n 'xivro itrifo$fi&fVy Mn^vforo oh opA- '7 
Acr%iu rc e^ycv ^tfrursj 0AAa%ni rnv TffOKo* 

Hou cw n 'Tffoimni; "£$ r$g vfMiv dtfoorrM ruv x8 
inroc, hfi rnv igfooufotnv iTnTTfuirrou rnv ioourolv^^ 
rwSrnv ji^ffyec^€<r^U4 ^cu iimovuv^ uorre nfji^pavov . 
ohforikhtu ry <pvff€$j 0\)/nAi9v, lAffud^^oiv, abstvAo*» 

B 5 «y, 

MjmcipiQm/iioniftad qiue- que ienkrUs cofAxre? qnl 

ro; fed, qaemadiDodam eom itaqite interpretatnr, 

impeto & dec^inatione ata- num ploria effe videtar» 

ria, qoemadmodam adpe* qoam qQinqQedenariorum? 

taa & averferis, qaemad- Numquam itaque alibirem 

modam ad reg te accingas, ipfam qu^eritey alibi pro« 

& in animo tibi proponas, grefiioBem ad illam. - 
& te compares, naturaene ^ 

convenienter^ an lecaa? Ubinam igitur eft Pro» 

Nam ii convenienter ; faoc fe^ius? ' Si qais vc^ftrdm^ 

mihi oftende, &dicamte extemis rebus ablegatis^ 

profecifle: iin aiiter; abi, ad faam ipfius vcrfuntatem 

nec modo interpretare li-. ^ converterit,, ut eam ex« 

bros^ verum etiam ipfe colat & elaboret, quo na*: 

ejafmodi fcrifae. Et quid turae confonam - efficiat^ 

tibi inde commodi? Ne* altam, liberam, tgiutsm^ 

fcibe totom Hbrom ^n* expedltam^ fidam, vere^* 

con^ d6 K 9 I T B T I r#, ?ri w fcn l^* «^vrf Tred^fv 9 <P^yw, wtb 
%iTros ivtu ii)mrm, wr ihgvBsfoCy dXfC dvtiy^ 
Ufl firromhnrmv nfiu fABra^^mi^^^tu ifM iKmoi^ 
kicu xuriv^ uydyKfi ie Kui unoreraxiHU uKKoi^ 
^curmfj rcis ixuvu TFgfmomv 9 nuhvMf iuvui^oitr 

jo Kui Xorsov toadiv dnarufiivosy ruirurtifi im$<pvm 
>sM9(re$y Kovfrou w inarosj oit ob^nfmv ic^la^ida'* 
^tifrus hii rifr dd iru^u^rHrexmis uAiiP rd ^fefh 
yovfmu itrjToivuvj dg ifofievs ifofiiKus^ KUi i 

91 (pdvotvKos (pomwMKoic^ ovrof i<rriv i TTfOKomrufv. 
rms dh$fidouSy ku\ i/iii mm dnoMfifjoiKus. cv^ 

22 TOff itrrlv, EI i' tei rj)v iv rols /3//3XiW l£/v ri^ 
rovrou\ ftu) rotirnv iKnoveit fiui im rovro IkMfi^ 
finxf, ?Jyu mir£, uvrodiv iroqsvwi^ou ds .otK^v^ 

93 Ku) /cj) dfjuhuv rmv inm* rovro ydf^ i<p* i u^o^ 
iii^fAnKeVy oviiv loTiv' dhiC Ix^, fahrru» 

i^i^ eoiulttii; fididleerit» •niii^ 
qtii, qu3e faa in poteftate 
Bon fiint» vel deiideret vel 
fiigiat , nec fidam efle pof- 
tt, nec Uberam^ fed ne- 
a^e eft una cam ilUa & 
ipfum motari & tamquam 
turbine jaftari, necefi!e 
cdam aUis fe fabjicerey qui 
€« preftare vel impedtre 
poflint: denique fi, ex quo 
mane furrexit, haec obfer^ 
vet & cuftodiat, fi lavet ut 
fidus, ut verecundu» com* 
edat; denique fi pari ratio* 
&e, qusecumque incidertt 
materia» praacipuum.fuum. 
inftLtutum femper tenere ftudea^ qnenMidmodunums 
tor, queraadmodam pbo- 
nafcus ad fuura quiaque in- 
ftitutum omnia refert: iiio 
eft , qui ver^ profedum &•. 
certt; quique non frafln. 
peregrinatus fit, htc eft« 
Sin vero libeiiis perlegen* 
dia unice intentns eft» fc 
in hoc elaborat, eaque de 
cauflk peregrinatos eft ; ju« 
beo eum illico domumred<» 
ire, neque rem familia* 
rem negiigere: nihil enim 
efthoc» cujus caufla pere* 
grinatus eft*: ied tUud eft 
«iiquid» medltari ut e viba. 
fiia PISSC&VAA^* LTB. I. CAP. 4- 97 

(^Juoj, Mi fo, Td^Afliei- fy«, k») Ju^ru^^Kv, imii 
flrrujjgitey* wtiiioBiv^ rlim ddvmrec^ ri^hjyn^ ri 94. 
if^iusrrf^iWj rl mvem* %a iunfrcu , Kiymv hf 
ri ^uAosic99^A (pi?^ Kfiro^y d rptiury rok OmSt 
4pihcv9 Tcivrv yivh^w* tuct fifi hmvxy Tecfit^ I- 
y»^ yifosv civ6fmF0ffy hr) redSirec. fjiA) rmf '^ohscU 
ir^fn^ai TiV Aeyer retvrmi ^Meirej orivi£»ei*2 % 
Jc^y rtvot Iftt, Ko^ retfjfetvcv^ ll(i»fijes eexird oi 
Aryci; OlitTfouff ou f^iyeti ei)Oi o9p(ro$ /WiAafr 
?iey&u9i. T/ 70^ uMio IffTi TfosyMK^» «I ivMf»* ^5 
9rMr 70(099 reQeevidouurw ree iwroc^ J^« t^i^ 
Tciovi^ exiitni»vi49vui £i ii i^a^eerfAirrm rtm %t 
tiee fJteeSm^ en rm iwrog Ax^ou^o» ov^ im 
Vfo^ ifiif^ iyee fily Ijfiehe» rnv ehfoimfv reevrnK i^ 
^ niMMKKav ovfoo9f Kec) eereefeijQees &tco7tcBen. vfm^ 
/ iypicBo ittrrof 9 ri i^iArre. 

n 

iha lamentatioDes & gemi- At non hi modo» fed quot^ 

tas toUnt, vocerqae )ftas qiiot font regest dicnnt. 

^Hm miki!^ & J) me mi- Mam qiiid eft aliadTragCB- 

/ernm?* & calamitates & dia, quam hominum pe9» 

infortania ; et difcere » quid torbationet , externaa res 

fif mors, quid exfilinm, admirantinm^ ,talt carmi* 

qotd carcer» qoid cicnta; num genere repraefeqt»* 

iit dicere po^t in vincnlis: tae? QncNl ii vero vel ef' 

9O m! Crito, fi Jta Diis rore deceptnm quemptaai . 

syamicura, ita fiatn &non difcere oporteret» nullas 

illa „Me miferum^ bomi* res extra animivoluntatem 

^nem feoem» adbaeccanos pofitas quidquam ad noi 

^meos^fervari '/* Quisifta pertinere; equidem taiem 

dicir? ^ene vobis igno- opdirtm deceptionem» ex 

bilem aiiquem & humi- quairanquiilo & iropertm*« 

lem exiftiinatis commemo- bato curfu vitam elTem ac« 

rare? nonne Priamns ea turus. Vos vero, qoid 

dicit? nonne Oedipos? velitis» ipfevideritis. 

Qoid d6 K y 2 T B T I 19 r^9 miiiTgoitrrw^ «lonfVt ^nftom*')*fM^lAni^ 
r#9 ?r# r^ f^n l^* o^/rf Tred^fv 9 <P^yw, mjt» 
%iTros wtu i^rm, wr iPievB^oc^ d?<)C dvdym 
ufi iirrominrmv nfiu fJuroc^^mi^^Bou i/M ineiyoi^ 
luu oburiv^ dyeiy%n ie mt xmGrrtw/JMu &KK0119 
Sbcurovj rek hmvoi TFefmomv 9 nmhvHV iufotfMivok^ 

JO 10«) Xorsov toadiv dvi^rdfjnvoff roeiroorfifi msi^ 
?Jxw€$9 hovrrou oic irtTros^ m ouiiiijuoiv ic^lei^ dv* 
^filrrw hii rifc oUi Trocfensrmrovens vkti^ rd ^f0h 
yovfmoc iwncntm^ ds ^fofieus ifofdiK£s^ Koti i 

91 <f>(ivot9Kos (posm^KiKciff^ evxos i<mv i TrfOKonroe/v. 
rms, dhsifi^ous^ xp(i ^ mm dffoMfifjntKd^ - ov^ 

3, roff itrrlv. Ei ^* tei rj}v iv rols R$(iKloic tf^iv ri^ 
rocrou^ ftec) rotirnv itrfroveit 1001 i7g] rovro etifei^ 
IdtiKe^ ?Jyu mri, oevro^ ^Tro^sve^ou ds .olkevt 

93 N0ft^ f^ dfAMh-w rmv inm' rovro ydf^ i^* td^o^ 
iiillifAfiKev 9 evih loTiv' o(M' iKnvOf fiekrrmv eoiulttii; fididleerit» •oiii^ 
qtii^ qu3e fua in poteftate 
Bon fimt, vel deiideret vel 
fiigiat * nec fidam efle pof* 
£e, nec iiberiim; fed ne« 
o^e eft una cum iilis & 
ipfum mutari & tamquam 
turbine jaftari, neceiTe 
cdiun aitis fe fubjicere, qut 
€« prseftare vel impedire 
poiunt: denique fi, ex quo 
mane furrexit, haec obfer^ 
vet & cttilodiaty ii lavet nt 
fidus, ut verecundu9 com* 
edat; denique fi pari ratio* 
&e, quaecumque inciderit 
materia, praacipuumfuum. 
iniiitutum femper tendre ftudeal^ qnenMidmodum.aus 
ibr, queraadmodum pho* 
nafcus ad fuura qutsqne in- 
ftitutum omnia refert: liio 
eft . qui ver^ profedum fe^. 
certt; quique non fruftn. 
peregrinatus fit, faic eft« 
Sin vero libellis perlegen* 
dis unice intentus eft^ & 
in hoc elaborat, eaque de 
cauiik peregrinatns eft ; ja« 
beo.eum illico domumred*. 
ire, neque rem famtlia^ 
rem negiigere: nihil enim 
efthoc, cujus caufla pere* 
grinatus eft*: fed ittud eft 
aiiquxl,^ medltari ut e vita 
fiaa PISSCKVA^* LTB. I. CAP. 4- 97 

ifeKSf r<Z mreS Hku TrevSnt ^ etimyus^ tuA 

imixky* wDtiiicAiv^ rl im ddvmrof^ r«^i/y^, ri H. 
if^fjumifiWj rl wpem* %a iunfrcu , ^Jyetv hf ^ 
ri ^Acncgf, il (plXs KfiVanr, d rmiurt rok &oeif 
iplkw^ rmrr^ ygvi^dm* im\ ftfi iwmvct^ TecXms I- 
yo», yifM avdfmrof^ in) retvrd. /jiA) rms '^ohjtU 
hrnfn^i Tis ?Jy€i rmSro^i ^Mmrf^ onvfiifei*! % 
ic^y rtm ifcij Keu rofjtmcv^ IlfiBiiios uurm oi 
Xryfli; Olihfous ou ^Jyeti eefOC omifroi ^uciTsmf 
}siyeiu9i. T/ ydf ihKo iar) T^aym^^ n eM^ ^ 
7SW ^eiSiij redetvfdoiHiroiiv ret inros^ iid f^krfo^ 
roiovi* «iTiitfxyv/tftvtf; £i & i^TfeernSiirrei rtm %t 
Siee imAiy^ en rm iKXos An^om^o» ouUv iTti 
vfos ifieis^ iyto /m n$»ha» rnv ehsefmv reivrnv, i^ 
ns nf^Xhov ovfoeif Kei) mree^xee£ M^ov^m. vfm^ 
/ Q^ocde MTg!» rl dlhgte^ 

U 

iba lamentatioDes & gemi* At noti hi modo^ fed quo^ 

tns tollat, vocefijQe ^jEh» qoot fant reges» diciintt 

^lkn miki!^ & J) me mi- Nam qiiid eft alittdTragCB- 

Jtremf^ & calamttates & dia, quam hominum pe9» 

infortanta ; et dircere , quid torbationea, extemas res 

fie mors» qnid exfiliuai, admirantiom^ jtali carmi* 

qaid carcer» quid cicota; num genere repraefeQta» 

iit dicere po^t in vinculis: tae? Quod ii vero vel er« 

9O mt Crito, fijta I>iia rore deceptum quempiafli > 

j^amicumi ita fiatn &non difcere oporteret^ 'nullaa 

illa D^Me miferum, bomi- res extra antmivoluntatem 

^nem ieoem» adhseccanos pofitas quidquam ad noi 

ipmeos^fervari!'* Qnisifta pertinere; equidem talem 

dicit? ^ene vobis igno- optarim deceptionem, ex 

bilem aliquem & humi- quairanquiilo & iropertor- 

lem exiftimatis commemo- bato curfu vitam elTem ac« 

rare? nonne Priamns ea tarus. Vos vero, qnld 

didt? noniie Oedipos? velitis» ipibvideritb. 

Qoi4. S8 - B P I C T 15 T X 

(p9fa)v^ or/ ot> r^^J"^ ToivTd hmv^ i^ 2v ^ evfad 
99 icm^ Kcu ditdBet» drffocvroi. Aei^t fJtov roi Bi^ 
Qh^lot^ Keuyyd^ ds^ dhf^ Keu av/jUpo^vd iaT$ 
xi (putm r» oc^Troc^fi {jls 'jroiovvroc. "H /Lcr- 
ycohtis furu%i»i" £ ii$y<iKoo evefyerov^ rov 

30 '^etKvvovro^ rifv oiev. Etroo TqmroXiiM ijif 
Ufx wu ^fJtGvs 'Tfeivrss eivd^u^ei ocvearei^ 
xMnVy or$ roc^ ^fjiifovff rfoCpds^ f\fSv cJivx;* 

31 ra! jj^ riiv echti^eiecv evfovn^ iuu (fuorkrmrt^ 
%ou «V Ttdvrou: oafdfdT^ovs i^eveyKovrij (ov rrfv 
WFfi rov ^yv, ochKoc njv ^fcr ro ev ^^v) r/f vfi^v 

- i^) rovr<k) Qo^fAov l^^aaro^ ti^vecovj n uyocKiioc 

39 dvi^ftKev^ ff rov Qeev eTS^rovrof TrfeoHvveii 'AAA* 

pri fm &ijm9Kefv eioiMCv^ ^ 'xvfovi^ iiTidvcfiev tou^ 

rov henoc * crc ii roiovrm i^veyxecv fuc^ev iv 

dv^focTriyn iiocvoioc^ Ji ou r«fv d^J&ecocv i^ Tref) 

. Qaid ergo oobis pneftat dederit : ei vero» qai veri- 

•Cliiyfippas? Ut fcias, in- tatem invenit^ .& in lacem 

jqaitf ea falfa aon elTe, e protraxit, & <nnnibus 

^aibaa oriaturtranqttillitaSy hominibus commonicavi^ 

-& impertucbatos exfiftat (non veritatem dico, quae 

«animas. Sume meos li- ad vivendum» fed quie ad 

^bros, & nb^^rist quam bene vivendam pertinet) 

.vera fint & natarae confo- qais nofirum ea de caufla 

:na.ea, . quae me perturba- aram erexit» aat a&dem fta- 

/tionibus immunem eiE- taamve dicavit, aat Deum 

;.ciant. O magnam feiicita- hoc nomine veneratur? 

.teto! O bene&ftopem egre- AU quia vitem nobis dede-^ 

:gium» qui viam eommbn* runt, aat frumentam» ea 

. ftrat! Atqui Triptolemo caufla facra facimus : quod 

s , qoidem faceUa & aras mor- vero talem in humana men* 

tales cottfti exflxuxerunt» te frufliam protalerant, 

quod mitiorea firagea nobis unde veritatem» quae ad fe- 

Ucita- DISSKRTAT. X.XB. I. CAK 5. aj| 

K E *• •. 

^v rir, .<pnoivj ifhmrm tt^oc rd ayccv iK(pu* 
y^, Tf^c rwrcv cv ^i$ov itmv evf^v Aoyov, Ji* 
eu /«rrmrerm. ris* aJrov. rovro ^' our^ "srofei 2 
rnv in^vou ylvercu ivvfiC/AsVj cvn 'nufoi rnv 
rw itioUrKovrQg 'eiadhe$ecv' d?OC orecv drnec^ 
xBdc chroXidoi^y j ^ok rn '/^arttu rt^ ecvr£ 
OM hJr/ou^ 

^A7ro\t9wo€t^ i^ do) iirreei* n fc?y, rov vofirsKcv J 
ccTfo}iSo90i^' n ^, rov ivr^e^iKOv* crav r^s ^«- 
^rrreeyfiivoff xiy h^ eTnvevetv rols ivocfyUij fitii^ 
iTfi rm iMrxpfthcav ec(pl<rreco9eu. Oi ii 'nohXo) 4 

rrtv 

lidtfttem fpeAat, ofteQfuri caaira Deo gratias non 
fuerint» hac tandem de agemaa? 

C A P. V. 
Advirfus Academieos. 

Si qnii , inqoity contra res porro dispntandi rationem 

admodum evidentes repo- cum faoc bomijie inibis? 
gnat. adverfos hunc ra- 

tionem baod faciie eft in^ . Eft vero indurationis da-. 

venire, qui a fententia fua plexgenus: alterum» intel* 

dimoveas. Fithocautem ligentiae; alterum» pudo- 

nec propter illias robur, ris, cum quia confotti». 

nee propter docentis im- animum obfirmat» ne ad* 

beciliitatem : fed fi quis, (entiatur perrpicuis» neve 

quamvis confotatus, veluti a repugnantibus defiftat^ 

hpis indoratar y , quaiABam Atveio aorpus autnliquam 33. B » J C T B T I 

,ii deaTiK^v eMr$v fAvi ^nomfMi i r/ iv ^ S^ff- 

fi€v ivvxfxiv *^e7f0inK€$9 T» ovTct Si /411 TomvTm^ 
OM v^oTfhrrw.rS ivveifm ri ofecrtKi^ kcu ovrm 

5 rJ o^eKo^i 'Qo^* or$(Xjv. Tl i\ m kou («fc^ 
refx ravroo ^9!HoifiKe$ ^ <pSis. ie /4^ it^Oiimi 

6 Qvi^ ^» rt o^peKos. TiV ovv ec^/xoaecff r&v^ 
ro Tf^Gs iK^voy KecKeivo ir^os rovro} rls i* o 
ecfiJLo<recs riiv /mxeufccv TTfos rov koXsov^ kcu rov 

7 Kohicv Tf^s rnv iMxeci^vi ovi^s} kou fdl^ l^ 
avriis riis Karecmeviis roiK i^irrre^^^fridivcaiv eno^ 
(fkuveadcu (i»^ecfuv^ on rex^lrov r$vos imvtocs 

4 to ifyov^ ovxi i^ eiKy KefrmUvUa-fiivov. ^A^* «& 

rovrocv /xlv KKotarov tfi(pouvH rov rrxvirtfv , roi X" 

9 G^arecj Kcu ofec^tSf kou (pSic ovk ifi^eclveti ro ^ 

' oi^^ev Kx] To Biihvy . kcc) 'jr^odvjAtec if 'jrfos iiiv (xw* 

ovtxlccv imre^ovj kcc) UvecfAts fj %f?(r7/K^ rols fxo^lots 

sToTs^ cttkateni veio« qui illas - ghdioadconiniod«vit»gU- 

terneremus, non fecifref, diumqoe vaginae? nemo* 

quia eoram eiTet urns? ne? Atqui ex ip(a rerum 

Nuilua omnino. £t e effe^um ftrsftur» fole* 

contniy C facultatem qui- mus decponftrarey artificts 

dem videndl feciflet, res utique eiTe opificium ali- 

autem non talea» utiilifa- cujus^ non autem temere 

cultati fubjicerentur, quae-' fuifle conftruAum. Ho- 

nam hoc modo utilitaa fo* rumne adeo fingola fuum 

ret? NuIIa omnino. Quid demonftrant artificem ; ad- 

▼erb, fi & faaec utra^ue fpeAabilia vero, & fkcut 

&ciiret» iumen vero non tas^dendi, &lumen» non 

ieciiTet? Ne fic quidem demonftrant? Quid? ttilQ3 efiet ufus. Quis er^ & fGemina, & ntriofqoe 
goeft, qui hoc illi adcom* ad coitom propenfio, 6l 
modavit» & iUod huic? partiinis ad eam rem defii« 
qols vtro, qoi Vngioani ttatisjitffidi fiiculi(as^ non» 

ne DIS^KlltAf. Lti.f. CAP.& 33 rtirrts foft- ^Bnroic^ rt/kc^fif^ xm^ «uroiv, olA- 
Aa mm ilt?^fJ^¥Cfih n, iec»# d^m^cvfm^ M# 
«ifMr/^ff^, nm^&unlBgfim rdis rtvd Ji^ «ur^, 
luei, ifi} Aide, f^u^tJMfMir oi*n &KSm ^s uMm 
rd ovfm itM ^afc$neifde)fci* ouJd rctivrvc hMtm Kirff- 
#ll< r/l^aii' leoi itetr^¥\fcu '/f^ct rc fxif wncKm^ rcp 
^^^lrnfi *H l^iryiftf«6^d»«»y nf^lf^ rl ro Troiouf 11 
httiy huHfrc9 tourctv^ 19 ^»^- oTorr^ r^ oSr» ^«u- 
fim&rd md rtxyikd dk^ iUci dni rcfvfcfjuircv yi- 

Ti cJyj 10' jJfMJy f*cv»v ylvrrcu rccZra; IIoA- la 
A^ fc^v It/I fJLomv^ av i^DUfeTM %^ey(»v er%v. ro 
AoyiMV ^(»ov ^oAAee os icGiVcc ev^iiffetff ^fjuv Kui 
srfc^ rcc ccXoycc. A^* wv kcu Tfcc^ccKoKovbei 13 

rols ae hMe •rtifieett d^Iii- 

ntit? At taae^ qQidem 

€HMai ▼ilii noii tiflbent? fed 

miod ea fit iolelleAQ» na^ 

ftri fimJteniy at non fim«< 

^liciter rerotii ifi fenfns 

noftros iocideiitianifonnflb 

Bobis hnprinMtitiir, ^emni. 

«tiam at inde tftiquid feli« 

gainas, & abfltabamas , ft 

Hdjangamos^ & quakdani 

«xiade eotnponittnas, de^ 

Biqoe «fr tfliis ad alia^ 

M« goodaftinBodo adfini»i 

fnioaesimis: ne hi6e qii}« 

dem fidicfiMit a4 ii6aikiit« 

BfiSid Difen. T. * los perthov€fados , eoqa6 
tfrrecundiae adigendos , ut 
irrtificem haud deferant? 
Enponant faitem nobts » 

Sttid illad fit, qiiod baec^ 
ngdla efficiat; aat qui fi. 
eri poflit, at rea adeo ad- 
mirabtlea U aftificiofe te^a 
mere cafuque exftiterint. 

Qaid ergo? in nobl^ 
fblift haDd fiunt? In nobi« 
idli^ quidem mnlta, quo- 
rtifH tJffl&cipue opus fuli 
liliimali r4iti6hali; muita 
Vefo flobis eum brutis 
cMmnMia^iiVMief.* Mum*' 
C quid 34 BPICTSTI 

&XP &$es^ %f»iiiwv rtcif (pcm^ecwims'' f^fiif 
>4 ii ^ccfciKo?^^c6vro)\f riiXgn^^* ^ioc rwro hu&h 
yQis /j^v dfK§i ro h^im^ kcu ^&^av,. kcu ro-dn^ 
TtccvicrB^cu, Kcif i^Wf HMf riKh» Ivcc hrmhi 
r£f ccvrSv iKwrov* nfHv |' ots %ctj nfv m^tfxo» 
hM^nriK^v iuva/iiu iiccKgv^ pvKir$ rccir e^rttfxal. 

15 «AA' av /Aifi Kccrcc rfon^^ t^ rerccyi*ivcc$ ^ kmi 
ccKohoiidwff . ri eKccTrov ^vch KCt/ narcunwi 
TffccrrmiJiiVy ovKhs roi rihwf rcv^fie^cc r^ 

16 iccvrHv. ofv ydf ccl Kccrcuncc^] im(fto^c^ rdh 
^l, rooiv Ketj rec i^ycc^ nMf rcc riAfi. ou rohvy n ko^ 

reuTKevn (Aovev %fif«*ixj}, rovr<k) xgiiffBeu hfavM 

aTfoc^Kei* ov ie Kcif '^recfccKoXovBnriKn ri %fif^^ 

rovro) ro Kccrec rfoTTov »v iin Tffoci^ ovitTrcrc 

18 rev^ercu rov rihws. T/ ouv; eK^vcsv iKecarov 

KccrcC' 

^aid igitur & ilU ratione to modo atqae ordine & 

~ adrequuntar ea quae fiunt? natoracDJufqae rei ac coot 

Nequaquam: namque aliud ftitutionicQQvenienterege- 

«ft , aci ; aliud , ratione rioiQs , neqoaqoam &ofiraai 

>adfequi & intelligere. 11« obtinebimus iinem. Nam 

loram opus fuit Deo, ut quorum diverfa eft confti- 

quae viiis aterentur; noftri tutio} eorum & opera & 

vero» utquiurumilinm et- finea diverfi funt. Cujaa 

Um inteliigeremus. Ideo- itaque conftitutio ea eit» 

que iliis fatis eft, edere & ut rebus folummodo utatur, 

bibere & quiefcere, ibbo* huic qualifcunque fatis eft 

, lemque propagare , caete- ufus : cujus vero ea eft 

raque qu» fingiiia eorum conftitutio» utipfumedam 

Craguiit: nobis vero^ qui- ufum ratione adfequator, 

s ratione res adfequendi. huic nifi modus & ordo 

.fiicultatemd^dity hsscitem accelTerint/ nunquam is 

Aoafaffi^uat:fe4nific#r* fiiumo^tinebitfinem. Qoid 

. ergo? \ DTSSXIITAT. X.tB.r. 0A».& )5 uxn^rrofv eir •fw^l^i^ ri ^^£m To^if (f^fm^ 

ris yjfcM rcu ifu^vnKohjoiAeip r«k (purrwrlfus^ tceij 

rmrms itan^im^ Juvm^^ou; Tov i* w^fcnfof 19 

dfflinry ei^nTctyef ecurcv re, k«/ iw ifym rw 

e&irov* Koy ou /uovov ^Mrifv, dJAAfls netf i^fr/nrnv 

enurSie. im rwro eil^xgoP i^i rw drd^memy i^^ 3o 

%e<r^eu neif Kevrmhnyeeif hrev ko^ rce ei\ey»* dh- 

ha fii>Osev h^ef /mv A^ec^eu^ x»T«(Aif7»iy i^ 

^ t KeeriXn^ev Hp* nfiw neif n ^tio-^p. r^eeriXn^^ ai 

i' i^) dee^ioty j fucif Tfcc^KoJs^dn^iy^ xecf nf4<ffc^ 

¥€v ise^ycsynv ry <pwe$. ofure ouv» /uif d^ieclo$ 2^ 

TcuTcey dvo^oiynre. 

^AXK ds \>AufC9rl0»v ^ difoinimrej Hy din^ 33 

n ro ef/ov roS (betiiou" Koif drvxniM tlKottrros 

Ofwv otereu ro dvitrrofnTosroorow dTrodecveiy. oirov 

/* ovJi dTToinfJ^cu Xgdec lorlv, (vAA* liomv nin, KXf 24 

C 2 ^^f". 

crgo? EQram iiauiiiqijbd^ & ibi defineref itbi & bra- 

que Deas conftituic, aliud ta: quinpotiusiHdeqttidem 

ut efoiy tliud ut agricalCa* incipi^ndum; fed ibi defi* 

fae inferviat» aliud ut cafe^ -nendum^ ubi in nobisNatu- 

mii fuppeditet, aliad ut tadeflit:de&itaatemiDCCNi- 

aiium coiifimileni praeftet templatione & inteiiigen- 

nfom: quas ad re^, quid tid, inque vivendi ratione 

«^Kia erat vifii ratione adfe- iiatur» convenienti. Vide. 

qoi, eaque ■ pofie difcer* te igiturt ne his rebuahaudi 

]|ere 9 Hominem aateu pef^eftis e vita discedatis. 

intipduxft, ut cum fui ip- At Olvmpiam quidem 

fitts fpeftator eflet^ tum iter vos ucitisy at FhidiaB 

operam Suoruai^ nee fpe* opus fpeftetis; inqae maUt 

^tor mod5, fed&eorum quifque fuis nuoierat» fl 

enarraton Quare homini Ulis non vifitatis moriatnr: 

tttipe e&p iiule & iacipere^ nbi vaK> .Aulia pertgrina* 

tione V ^6 EfrlCTKTf 

95 y»ifrai oux ^/du/iiifrf r^ } ^ie mit^ffeo-df ro/vvv, •£• 
rtrlvec irrif ovt^ iir) ri y^i\^re j cvre rl rtvt* 

26 httv^ ip^ iriiv ^WTfCKiefhfi^m^e i ^AAA» yivrrW 
r^yis U9iiti y^ xuhstrd iv r£ $iai. '£y 'OAu/bisr/cf J* 
•vv/vi^tti} no Huvfiecrl^e^^} oi&rev^»^<rBe*y pu 
K»Kwi' Aww^^j ou >wrrd&/3^%^<r-&f, Sr«y ^^hoii 
&ofv0cv ii Hftf ^fj^ mj rSiv uK?^<»v xaKeiriiv ein 

^^^u^JfoKoniere^ dh?C ctfxmy ir$ ruvru 'nmrob dvrim 

ri^hrtes irfdr ri d^iiKbyov rfjs^ ^iusj ^ifere nolf 

* ^S dvixeo^* "'Ay*, iuvufjmt ^ ovk dKv^efXf^ xtfff 

c£r iHoere ^uv ri ^f^&edvovi fieyuXoy^Arxlciv oin 

dh»i(purei eivifoiuv ouk mhjl\<Purei nufreflav oin 

.29 oih^^pccre; ie«/ ri er$ fxos fxihe$^ fdeyuXoy^/vxt» cvtf^ 
t£v uTfG&fivm iwufiivo^v; rl fX iKormet^ n rocfd^ 
^i n ri i^Yft^ov (puveitm} Cv X^^^^H^ W ^ 

voif/tu 

tione opas eft, nbi jam rem aliafqae moleftias fef' 

tioM verfatur quisque, & tis? Nimirum haec omnia, 

. opirt-ibaipraefensaiieft» ea opinor, com magniiicentiA 

ipeftamli intellifendique fpeftaculoram confrrentes» 

sailo tenebiminidefiderio? toieratis & fuiftinetis. Agi- 

Non fentietia tandem y ne- te vero, nonn^ facnltatts 

^ae qlii fitii) ficcadqnid aocefriftis, quibasomnem 

nati fitis , nee qutd fit iilody peTftratis eveotum ? ma« 

propter quod fpeftandi 10,- gminiroitatem non accepi* 

' coltatemaccepiftis? Atia ftii? fortitudinem non ac- 

tici fuat injiicunda qo» cepiAis? toierantiam non 

dam atqoe moleftal Ntuii^ aooepiftis? £t quid mihi 

foid Oiympise non fdiat? ampiios ea curae runt» ma« 

aonne aeftus vos nritf gno cum fim animo, qaae 

aonne tuilia premimini? poffint evenire? quid me 

llOnne mald lavatis? non de flatu animi dejiciet, aat 

madefcitis, dkm pluit? pertorbabit? aucqaidacer* 

iKMi tonaltum & ctkmo* tNim vid^icur? Non otar DISSBSTATf Jl.|B.*f. CAP.6. 

^MvTovi ToSrro eSu Mvhoyoy^ /^v^our *fhf9^dm iv i 

Koa-fMoifi Ko^ ^f^f» nfirrw ci7rpfMv^e$9&m n^ H I 

lueAafvi ^ r/ oi«f ^i p 'H^o^kA^p ckv diti^^ 9} f 

hianf roiouro^ iybfrroj nuf vife$^ uo^ $hoo(fioff^ x 

ov^9 m^ uisnol rms Av^fwto^ looif Si^ieiitiiP, 

hiHV9s i^KoMfs neif iueiBoufOi iu4 r/ m e90J«i fc 

Jlpyior romrmi yryoyoro^i ^ r^^^ ^^ irrrrvkiyfj^v 

W9 iKccBiv^i ovKov¥ Ti^wtw ftiv ow W iyivr 

^HfMcXHff^ h rfv^ roiMvr^ nuf ti«v%/ap wrroi^i 

Zxatt rofv /Slov* ol i^ mft$ leq^ iyivrr^y rl o^eX 

muraui rls ii Xfnai^ rHv ^enC^oB» roiv iiuivouy K( 

Tiis^ MAAir^ o^Axif^ xoy iM§re^itiff wtf yovmoernro 

e& facultate ad has res» aper & inJDfti qQidam h( 

qparam caufla eam accepi, mines & feri, quos exp 

fed in omai eveotti dolebo lit ille& expargavit? Qu 

& Kemitnsedam? veroiilefeoiiTet, fi mhile 

Nae ! at mocua mihi de» ftitUret bujufqiodi ? Nec 

Hoit! — CaJQs igitorgra* pe invQhitua ftragalis o 

tii maniis habes. manci* dormitoroa erat: proind 

pimB? nonne etian^ in prinmm, non Hereales 

lioc, ut te emoogaa? «^ U erat exftitarna, ii in U 

Ergone rationf confeDta- laxu&quietetotamftertoi 

aeam eft, io mondo mv^ fet vitam; deindes fac t 

eoa e:(iftefel — Atqoai»- men eom exftitiiTey qo 

to pnoftat, le emongere» x^gimodi inde foret? qq 

^oiin nataram tnoufivre? ufus lacertorom ejoay ci 

^ot qiiem in virum evafo^ terioue roboria & confta 

miD /aifla Herculem exifti- tiae & generoft animi^ n 

mas, iiifi talia exftitiffet hojurmodi pericula atqi 

loo & Jiy4r« & cerwa & q^qo^ «x^taflent eq 38 KPICTBTI 

jifjniTQimjTmriVBff c$vTof Ttf^ivrcmit nc^ Shtu ^ 

35 ffetffofivt^ lyuftvflc^«vj T/ ouvj AvrS tccvt» n ii 
jMTecaK$vd^€ff j KCif ^nreiv Tfodiv ?JcvTec AcetfyaYehr 

36 il^ Tffv x^oifmv rifv uvTovy naf cvv^ nctf uJl^vj Me^ 
flee Twre xttf^ /Mrv/cK. yevoikevee ^, xoc/ «u^fydA^tfK 
evxgfl^Toc ?v vf op r^ JS»|oM im^ yvimc^eu rw *H^ 

' icAfc». 

37 ''Ayf OM' iM^ ^, r^eev eu^^ofievo^, «^0j3A«w 
^' t|/tfy 6rV T00f ivvccfxmff «V ^«f * Moe/ enti»v^ m%i* 

9ife vuv, ^ Zpu, ifv d'^Afiri' ifeflffTcc^iv' exo» yoif 
Trecfecmexfiiv ifc ercXi fiot ieidfjdvtfv^ necf cc(pofficcc, 
TF^cff ro %09ijai<rcu iicc reev ecTroQectvovreev ifJLmn 

38 Tov. Ou* dTikBC neiBfi^^ey rcc fihi fjtn <rvfM&j^ 
r^ifAcvreff^ reiv ie mfiBeuvovret» hiim oiufifjee^ 

39 voij icuf 'rrevdwvres^ Kotf (rrivovTeff. eeTce rois 
Qeolr iyicaX^e. rl yccf imv »Kke cckqKovBov 

40 ri TotecvTy ccyevifeiec\ if Kcif ccciBeccc; Kcci roi iye 
&eos ov fJtovov eieoKsv ^fSv rccs iwecfjtecs rccvrxff^ 

& exercniffetit? Qaid er* he nimc^ O jQptter , qtiod* 

go? Hdec tibt ipfiparare eanque yelis pericalatn; 

te bportet, ac operam da- namqoe vim infitam & prae* 

re, nt alicande in regio- parationem habeo il teda- 

oem toam leonem & apram tnm/ & fiibfidia , ad me ex 

&hydram introducas? Id his, quaecumque erene- 

▼ero ftaitam atque infitnum rint, omandum! At noit 

foret: fedhaec, cumexfli- ita: fed fedetis, alia ne 

tiflent atque inventa eflentv aoeidant trementeSy obeia 

peropportatufuereadHer- vero, quae ackridunt, ejo- 

culem demonflrandam &: hintea* iugentes&gemea- 

exercendum. tes. Deinde Deos incafa* 

Age ergo, & tu, his tis. Quid enim altud ta« 

perceptfsy intuere faculta* lem^ fequitur mollitiem^ 

tes quibus es inftmftus; nifi impietas etiam? £t 

earque intuitds^ dic: Inve- tamen Deos aon om^ &* 

cal- DISSXKTAt. Z.YB,I. CAP. 6. 19 ■ fC€vo#« foyJe ffx/yn^imi^evo^ vTg xvrov* ei?iK\ o ^v a(y«« ' 
^M Qeun>JtoKj xetj rou^ dhnd^oM Tfecr^^ eixoiko* 
T09 TevTo tlimiyj eive^yeiyKeMrofj d^jfecfec^roiiTrov^ 
»tf oAov oivri i<f>^ n/iiv enolntrey^ ovi* ecvr£ nfeo TTfof 
Tcifro hrxfh mgohJTfoiiy^ Scrro xcoKvaeu 9 ifiTroilceu* . 
Tecvra $%ovreiihtvb8^^ Kotfvfjdrs^^ ov^^iiiicdi 41 
muToTff: ovi* eit^Beiv$(rdg^ riveo ttlkncpetrt^ xo/ 700* 
f» rbtoc* eiKKoi luiBm^o irevdouvresj xotf inivo9* 49 
^ns^ o\ fdh 'jg^os eeurof roy iorroc d^erervCphm^ 
/Mmvoij livfi^ hfgyty»wayrec rov evefykmy* ol i^ 
vM dyeyyeiees ms fiifiyl/etf no^ rei sYKJn^fJiotrot ri 
Ora iKrfeTfofjteyot. Kecl rot tt^os fuyeo><oy\fvy)ay 43 
fAf ntui dyif^ety^ iy» ao)i^^^ Irt eo^o^fjuif Ketf. 
^Fe^emcevny f%erp * Tfqog ii rot fiif4<peordetf Koti iyKoo- 
K&y Tfoiocs ei<poffcdg 2%erf 9 ^ ^uii Swtiyve. 

C4 KE9. colbites nobii ew dedit» 

qoibos eTentiu omnes fer* 

remiu «nimis neque abje- 

&is neqae fraftis: fed, 

quod erat boni regis', & 

▼ere patris, hoc ita nobis 

dedit, Dt neque prohiberi, 

neqoe cogi^ neque irape- 

difi po&t, & totom hoc 

iiaftrse fabjecit poteftati^ 

ne qaidem iibi ipfi pote« 

0Mte tdiqtMA reli&A, qul il. 

Indpmbibeat aut itopediat. 

Jfeec ctm vas libcra & ve- 

ftriiarjB iiabeatis, eia non 

atiauiii; nec animadyerfl. tis, qoee, & a qooilla acce- 
peritis; fed fedetia lugtn- 
tea & gementea , alii erga 
ipfura largitorem excaecatiy 
nequebenefaftorem agno* 
fcentes; alii propter niol« 
litiem ad querelas & accu* 
fiitioties contra Deum con« 
yerfl. Quatnquam , ad ma« 
gnanimitatem & fortitudl* 
nem babere te fobfldia vi« 
refque infitas, ego tibi 
oftendam: ad qnerelu ve- 
ro & accufiitiones effun* 
dendas» quse fiibfidia habe« 
as, tamihioftende. CAP* SFICTVTX K E ♦. Y. %du rSv ifiLotuv, 

ti 7fۤt tovg . iAiro(>nl7rrovrM %cu uwc^rrijcovf, 
' er/ ^ iK rdv ^farri^rBeu "^efo^lvovroc^t KOii wv- 

rocff ocTthMS rovf roioiroxis Koyovs Tr^ooy/^ecr&ccy 
d ?sMvBocve$ rovf sroAAou^ T^efi KocBmovrof ova^oc. ^ih 
' rov/JKV yocg hp) '^ccan^ uAiy^f ^cas* tacv eufoi o kcc\os 

Koct ccyoc^off rijv iii^oScv koc) ocvu7rfo(fhiv rfjv Iv 

3 fltursf Kflfdnicoufffliev. Oujccup v rovro Keyirootrocv ^ S- 
r/ oJ <rvyKocB^9ei eis i^drtiaiv ko(4 ocTFOK^iaiV q OTrou- 
&oc7os' 71 ori, (TuyKocb&s^ ovKiififA^Kn^ercurov lAti 
^^V9 l^ni* difS irv^ev^ iv ifoyrr\<rec kcu ocTgoKqiaec 

4 dvocar^i^eabo(4. fiii rovrw ^ f4i/iiirsfov 97f ctr^c- CAP. vn. N 

Bi ufU ArgumiHtaiionum varianiium, {qum M«r«- 

xfrTovre^ dicuntur) tum Hypotketi^arum^ 

earumque ftmilium. Igporant volgo, «4 oiBcU 
rationem pertioere t|a£^- 
tionem Argaaentationuiii 
variantiam (fiMT vocaih 
tur,) tam hypot^eticarum, 
interrogando concludenti- 
}Hm, & qa^ecumque omni- 
no funt ejua generis aliaB. 
Quippe in quavis proppiita 
matcria quaerimus , quo 
pafto vir bonus & probos 
convenientem rationem in- yaniat» qoa eam traAet; 
in eaqu^ verfetur. Aot 
igitur hoc dicant, ad inter- 
rogationem & rerppnGoU 
nem non defcenrqmm pro« 
bum gravemque viram ; 
aut, lidefcenderit* nuliain 
adhibtturum curam, quo 
ifiinus temerd & fortuito 
in refponiionibus & inter- 
rogationibus verfetur. Qui 
vero neutram boram admi- 
ferinty DtSSKRTAT, LIB. 1« CAP.7- 41 

rtm votirriov rHv rofnm r^rmy 99 f) oC^ /mh 

ydf txoLyyiKktrm h h&y<»i TdM^ r$brm^ 
rei \^«u^ij oufefifi rc6 uitiKo^ bfixwf' Ta^ ^ 6 
dfJtei rovro fxoyov iMBmi 'AfK^» (pvWv* Ouh^ 

Trhrrw dfnei roiiro ocKova^m^ isirt^ Tcis f^v iowi^ 
fjiotjs ifetXfMs isocfoi^xov^ rois f eiioKifieus ohfo* 
ioKlfioc^ei OvK dfKH. Tl' ovv ^ rovr^ 7ffea>M^ 7 
/3^; T/ ii iXho^ ^ ivvoifAiV ioK^M^*mv re iu»i 
iieex^rrMviv riv SeiKlfWv re kou dieKlfJm ifct%- , 
fiSiv} OvKOvv Koi hr) Aoyou o^k eifKei ro A#%- ;8 
^iv^ opAA' dveiyKn ioKtfMmKov yevh^ou^ kou 
iteeKfirsKov rov dXnBoiJs Ked T^ ^tuJW^, xo^ rou 
ei^Xovi ' Aveiy Kn. 'E^J rovrois ri ifeifeiyyih'^ 9 
Arrcei Iv Ac^a;; Ta dKo^ovBov rols iodet^iv^ vtto 

C 5 ^ov 

fermt» fateantar neceffe vero repnditndas? Noa 

eft, iftoratn locorom confi- fatis. Qaid ergo hajc ad- • 

derationem aliqaam baben- jangendam? Qaid aiiad, 

dam efle, in qaibas aiaxi- nifi facaltaa probas & 

me veriatar interrogatio & adalterinas drachinas e^* 

reiponfio. Qaid enim pro- plorandi dijadicandiqoe^ 

mittitor in difpatatione? Qoapropter nec in difpota- 

Ponere vera, falfa toUere, tione foilicit aodiffe 14 

ab incertis adfenfionem co- qaod ^i&xxm eft; fed ex- 

hibere. An igitar fatia eft» ploratorem te fierl necefT^ 

hoc folom noffe? Satis, eft, &, qoid veram fit^ 

inqoit Ergo ei etiam, qaid falfomy qoid incer*» 

qui tn ofo monetse errare tam, poffedljodicare? Ne- 

jien volt, (ktis eft, hoc aa« ceffe. Pofthacc In d!(b\ita- 

diffe, probas drachmas ef. tione qaidpraecipitarr 14 

fe accipiendaSf adolterlnas quod a te ted^l^ concefii^ 

con- 4JI BPICTETSC 

ravBcc^ XcSro yfivcui Ovk dqKei* Jaf ii /M&Svy 
Ttis rl^ rmv u%oXe\)dov ylv$rtu^ -kom ttot^ ^ fv 

>i M aKoXovdS^ 'Tfore oi irX&o^i xosvi. Mn ^cr# 
(Zv ncu rovro dveiyKfi ig^o<rhM(i&v rov ixiKKovrcc h 
Koy^ mjvsrwff dvocarfecCPn^f^&ou^ kou ecvrovre mso^ 
i&^v iKccaroc dnoicvrec, kcu rcTs ec7foi«Kvvov^i Ttet^ 
fcCKoXov^ffstv^ fjoii^ uTfo roiv ^oCpi^of^evoiv i$ec7r?\ocyn' 

19 Briaeadeuj^ M ccTfo^etKVvovrow^ OCkcvv IXiyAv«&^ 

( ifjtlv vf ir^i rciv avvocyovYo^ Kiyoov tuu rfoTfogv 

irrgecyfMrmec kcu yv/ja^ec^lec^ kcu ecvecyKoclx Tfkptvev. 

13 *AAAo6 ifi fomv. l(p* a)V iiidKecfiev vysiff rec 
yJifAliecra^, Km avix&ectvec n i^ avroiv'^ \|/#uJotf 

14 ii ovy oviev nrrov cv/JLQec}ye$. T/ cSv fdot koc^ 
fcec-mieiv; *^^o<riixiffdeu ro \|/fiiJof; Kcu 7fM oUv 

15 tey *AAAoi Xiyeiyy orif Ovj^ vytis Tsecfexoi^vm rd confcfqaens fberit» tdmit^ tibiu » decipiatar. Inde itftr 

tendum tibi efle. Age, qae venit nobis traftatio 

namquid & hic fatis e&p atque exercitatio • conclo- 

hoc praeceptam noiTe? dentium rationum modo- 

Non fatis: fed addifcen. rumque, & neceilaria vifa 

dum , quomodo atiquid ali^ e& 

qoibus .fit confe£biriam« & At vero fit interdaiD» 

quando unum fit uni confe-» ot, qoas propofitiones re- 

quens» quando plaribos fte conceffimus, ex iis 

conjunftim. Videndumigi- aliauid conclndatur^ qood 

tor, ne & hoc adfumen- falium efl;, neque tamen eo 

duov ei fit, qui fcienter in minus inde concladitur. 

difputationibus verikri ve- Quid igitur mihi conyenit 

lity ut & ipfe fingula de- ot faciam? Num admi^ 

mottflrare poifit qaae tradit, tam inendaciom? Id vero 

& demonftrationes aiiorum qui pofiim? An dicam, ea 

inteliigaty neque a fophi* quibus adfenfos eram, non 

fiis, tamquam demonfiran- • rede fuifle a me concefia? 

Atqui DISSSRTAT. I>IB.k. CAF«7*, 4}. 

rd ^fiOioynfdb^} K») fOfy cv^ fcSra ilidrttL 
'AAA' ort ov <roiSouif€$ iii rw ^«f#ie#x«^fii- 
Yttvy; 'AAA^ cvJe rouro iiicrm. T/ ouv Igri rotfTMf i6 
^onrriwi ^ /4if ^m» o»^ ovic afie^ ro. ict^mfm^ 
irBtu 'jcfos rc gr$ ^m><mv3 cImA iei Trfoamcu kcu 
ro iTfiimw hii rdu idv^j kcu i^m iiuhxkooBcu 
avro ' wrc^ ook «f xel isfcs ro in^ nu^x^^ 
ro iifdpcfcfigvo¥ ^ rc i^csmivcu r» kifiiMrUi im 
J* imiieyciy ifx) *r^f 9ro(foe%aif^d0r avr^» 
.kcu i^ iJLtyirrocy fih ccitm bV riAof^ oTfcT» TtcL^C" 17 » 
« ^ft^SiTs itciau ccvceyKfi iffc»p i^) r^^ "^ccfctx^^ 
mvccff htiiJtey&y-i kou rc UKchjoo^cy uvrck ^fo<rJSe%r- 18 
^Bcu* iJi^ ijuyoyruy ii Uuriv oxcTcc TMfcxfik^^ ^ 
nfJMS TFciacc dyciyKfi rij^ 7fc$fccx»^^»ff cUplorcurdcUy 
ncu rcv rc dyccKcXovBoy rcls ctvrciy Klycir Tr^ca^ 
^(%wdoM. cv^ ydq ^ijQy rti , cu^ KmBi" ^iMf miA* 19 

Atqdi ae hoe qQidem datdr. dam fife in eorom' ^noel^ 

Aq» exeisqiueconcefljifae- . iione. Et qaod fi ilk qai* 

rinty haecfioneffici? At dem td extremam afqoe 

neqiie hoc datur. Qoid taiia permanferint, qoalia 

ifpmr In his &ciendaffl? fantconcefia; omntno ne* 

Vide an non, qaemadmo- ceffariam eft, conceffio- 

dnm ad hoc» at adhoc de- nem noftram ratam nos 

beas, non fiitis eft temotoo faabere, & id qood eft illis 

fomfifle, fed illod etiam ae- confeqoensampleftT: quod 

oedat oportet, ut aere alie- fi vero talia non permanfe^ 

so qbflriftus manferisy & rint, qoaiiafo&t eonceflk; 

debitiim nondom diflblve- nos etiam omnino neceflii-' 

Tis; fic, at tenearis ad rium eft a cooceflioDe di(^ 

coocedendani id qood in- cedere, & id, qood ex no- 

fertur,' non latis fit con- flxls ratityiibus nonconie* 

ceMBe te pronunciata quitur, iriiiune ampledl 

qm fant ab altero pofita, Neque enim ad nos jam . 

veram ettiun petfiften- pertinet, neqae arbitrata 

noflxo 44 BPXCTBTI 

Be^ei revTo ro hrtipifofjLt^Wj ^«y^ r^r ^vyxjt^ 

do viM roiv Ktifiiidrw «^tWiffc^v. Aaf ovv Keu- rd 
roteevrco roov KmfAiJuiiroav lorcfirMi» xmi nry rcwtx»^ 
r$i¥ i4eruBokiv re iciu furcifj^e^iy o(vr«v, KoeB* 
^y iv eouri ri ifoyr^^retf n ri «^rcx^ira» 9^^ 
ffvXXiXoyiaBeii, ii rm &KS» roiovrw^ Kecfi^ti* 
fovree reiff fAtreeTFroicWy d^peff^m '^ec^hc^ '^^^ 
monrois rqo ra^xaaeirdeu 9 fxi\ /3A^0i/<ri ro eeno^ 

31 K^Bw^ Tlvoff Jfvffxbp; *^Iv' iv ^i roTf^ rouro) fciy 
^tffo^ ro KodiKov^ fi9^$ 9UY>^iXufJtivoif dveearqp- 
(pdfxeBoe. 

at Kee) ro ecvre in) re raiv v7re^iaeo)Vf Hoti roiv uro- 
^iriKoiv Koyon^. ecvecyKeuov yccf etnrtv ere eclriaeci 

33 rtvecvTfoBeatVf ceaire^ iifiBoidfxv r^ i]gis Keyei. JlSi» 
aet¥ oZv rnvie^eiaxv T^ec^ocxo^fnriov ^ ^ ctu "xwaecv^ 

^A Koci, d ov ifeiaecv^ rlvec; lioc^oc%o^wotafr$ dr, /m- 

veriev 

«oflsro cpndaditar qBod in- qiutar. Qod de eto(B id 

fertur» poftqotmt concer- carere debemus? Ne ia 

iione fumtionom recefTeri- hoc ioco CQntm id qaod 

mus. £ft igitur etitm ha* ooiiventt.9 ne tarbalentcr 

jarmodi propofitionam r«- atqae lemere verfemor. 
tio 9 eeramqoe mutatio & 

crtnfitio (ex tifia fewUntia Atque idem & in hTpo- 

1« oMam) diligenter co- diefibat & hypoAeticis ar- 

Siofcenda; qua ilto, dam gumentationibut eft fer- 

e in ipia ioterrogatione, vandom. Aliquando e&ioi 

iive in refpcmfione , five in oectffe eft» hypo&efin po- 

«onchidendo .fyllogifmo» ftulare» quft, vcloti ponte 

live in alio hujosmodi ge- qoodam» ad ea quae fis 

nere , mutttionem aliqoam qouotur tranfeator. Nom- 

aecipiont» occafionem per- qaid ergo quaelibet datt 

torbationis praebent inoo- hypothefis concedendt ekp 

gitantibu^, qui non vident aut non quselibetV qood 

quid rtm qotmque oonft* finonqoseiihtt, qumntm? OlSSKR-f AT. ITB. f. CA». 7. 4i TTcniw^ ru ^ miKoKefodx TrfMrftKrhvj ku) roi • 
fioxifievef ai iffc9^ri€fVi Vml, ^AAAoi Xhy» ^i, 
w, irty rioiiyw w, iiA^e^reS ii^i^novwpiBs^tVi 
ht di&mrov dTWX^^mt. ■arfor roHrev ov wyjei- 

%ot¥6hjoylos9 5 KrtJ riV rri oihKos irr) hoyod ^f ^- 36 ' 
irrmc^, im2 ^or Ifo^o^ef xol) d^xoK^htm^ koA v^ ' 
ISS» dvi^poirdrfiroff n Kecl daoCpifrrori ^KKhd <njiy» vf 
ta^ifm fJLtVj ovK i7rs<rrfec(p^cireu ii rov fxtj Wxy 
xAi M irvx^ ecvetffrfkpitT^ecr iv hoy^} Kxl yrSf 
fri €<rr$ rotovro^^ oTov eourov iTTtvoov/iiv; *AAA' ecviv ^S 
rtnfos romvTfis yvfivaahcff kou Trecfecoxiviis (pvKdr^ 
retv oTk rw ItfTi ri i^S} ToOro iotKvvroixrocv^ 39 
woci sm^iAKcy rm BionpifMroe rocZroc TTuvrec^ olro^ 

TTOC St ▼efoconceiTeris; eftne 
ouovis modo in eo tenen- 
do perfeverandom ? m ali- 
qiuado ab eo recedendam^ 
ae ooftfeqaeHtia qnidem ad- 
mittenda ' fant , pttgnan tia 
vero repndianda? Cefte. 
At efficiam» inquit aliqois, 
nt, admiffii hypotlieii rei 
qu» fieri poliit, ad id per- 
dacaria qood fieri nequit. 
Com hoe bonaine vir pru» 
dens prdrfoA not4 congre* 
dietur? fed ejas diIt>atatio- 
nem & oolkKiiiium (bgiet? 
At qais aliw fnpereft^ qui 
nti rattocitttitione p6ffit?^ 
quis interrogandi & re«» 
fpondcftdi {i^llia^ «tqae adeo talis» Mt neqne deci-> 
pi, neque fallaci copclufio- 
ne in fraudem illici poflit? 
Imo, congredietur quidem 
cum eo? fed lioc non ca« 
rabir» ne temere ac fortoi* 
to in dif^utatione verfe- 
tor? Quo pafto ergo ad« 
hue tatis eft, qoalem euod 
effe oportere intelligimaa? 
At fine tali aliqua exercita- 
tione & pjrsepamtione pot* 
eritid, quodcuiqueconfe* 
queos eft, tenere? Often* 
dant hoc; & fatebimur 
fupervacaneas efle omnea 
iflas Ibeculatiooes, abfur^ . 
das, oc a notione^ quam 
de viro probo graiiqae ia- 
for- }0 T/ rri ee^oi xoti (cidvim lud ve^d^oi itrijm^ 
V 9M»r^f0^0^air ^irtxZiAeiy %aB^ m oi ^ovifa-ofMF, 
, pu^* dYfv7mi(roi4tv ^ i^^oc^ofjifvoi rov oiuriiv A». 

gi yo^;.* - *Ay oSy Iv rouroi^ *Ac»vi;d«, /w^ ri rov 
TTOcri^Ci dTfinreim;^' ^Ayi^ci^Tro^oV ^ orov ycif Iv- 
^oi^i Trariif ^v, 7v* ciftJrov a?r^ri»v};^; r/ ouv l^e/- 

• fjtrcc^i fioyov ?v xcero^ tov rc^cv ccfiei^fiiMf 

33 royro ^iM^fixuff. *E7r« ro# roJJr «vro x«i lyflJ 
*toi(Py «Trev, imr^iJLoivrl /loi^ ort ro TfocqoiiKetfnO' 
lAtvov (V iv cvhKoyiC/xS rm oux tvfi^Kov' Mif 
ycc^j i(P^j ro KocTnrd/^tov ivhs^mcci ^\ *Ay« 
i^TToiov^ a^n, ivS^ocie ro Tgot^ccKeiTfoiAivov KoCTfh 

^3 rdhiov iomvi ^H ruvrec ixova eciAocfrniucrj» i^ij 
ro KcvmraXiov ifjim^cou^ jceci rov Trocri^ec cciio- 
nreiveu ; rh ^' H^i koc\ lAcinnv koc) ms irvxfy %f ?• 
^dcu rous <pocyroc^lcus' rocls ocxtroH^ kcc) idvi ^ec^ec^ 

KoAou* fbrnuitam «niiiio babemus, in eo deliquifti. MTam hoc 

Alienas. ipfam & ego Rufo dice* 

Quid adhac inertes, fa> bam^ objargimtime, qubd 

.cdrdes» ign^vi fumus, & id» qaod fyllogilmo quo« 

fugiendi iaboris vigUia- dam praetermiuum erat, 

runiqae cauilks quaerita- non reperiiTem : Numquidt 

musf neque vigilabimus» inquam, Capitolium incen- 

Qt rationem expoiiamus di? At iiie: Mancipium^ 

ooflram? — ~ Si ergo in inqoit» anne, qubd hic 

hisaberraro» numquid pap- praetermittitur, Capkolium 

trem occidi? 'Man- cft? Aut eane foU deli- 

cipium., ubi hic pater erat» fta fant, incendilTe Capi- 

lit eum occideres? Quid toiium, &. occidifle pa- 

crgofecifti? Quod unum trem?. temere auteni & 

hujus looi deliftum «ral^ {ruStck, fortuitoqoe (ais uti 

" . . vifis. la^^ mih»s ^Xhfw ri tmy ccvriy luA wne^^ 

hrw dfMtifrtifm} . 

KE*/ ^, 

}Loib^t&M rfoTTCus fderethXfJL/ieiyHy icr) rec }<n^ 
iumfjuMrrct dKkfih^iS* Kur» rGCovrovc xos} ri 
^ifl r«y iTTixmfiltMrcw n m) iyS^vfdfjfMrcav h 
rqls Kiyoir Iwfom fitrahecfji^ytiv. oTof ^e^e 9 
roy r^hfoy rdvrw* Ei iiecyelcr», xec) fjt^ aViJa>* 
xas y ^ i<P^Ke$s fjLOi ri dfyv^ioy' ou%/ imyeitree 
fjthj Kx) ovK dmiio^Kcec* ovkgvv ov fjt^y o^eiMtC 
ftoi ri dfyifsoy. Kea) rcvro ovfey) fJLocKKov it^o^- 3 
fiKHj ti r£ (piAo^e^oi) ^ ifATt^qcas iroi&y. Hirs^ ydf 

ecri^ 

Tifii, neqne argnmentatio- fione^ quid noftris pofitig 

nem aot demonftrationent vef conceffia confentflmeam' 

mat captionem iiiteiligere; fit, quid non:' in nalla ve* 

n^qpe omnino videre in ro haram rerom iaeft peCi* 

interrogatione & refpon* oatnm? ' 

c A p. vnt 

FaenltaUs Mtm fiu periei^ effi hiinimbusimriuliHik 

Qaot modis aequipollen* etwmriddidifii^ debes mU 

tia varlari poflbnt; totidem hi pecumam. Atqm mm 

modis etiam epicherema- mutuatus es , nec reddidifii^ 

tam & etflbymematom fpe* Non ergp pefuniam mihi de* 

eiea in diwrendo poflaQt bes. Lt hoc dextrl facere^ 

▼ariari. Ej^empio* fit mo- nemini magis» quam phi- 

dus Bicce; Si mutuatuses^ lofiipho coav^nit Nam & 

•nthy- 48 fcptcTkTf 

is^of ^v iimvoip efff. Ku) gr«fi rov^ drehii euJl^ ^rrov. 4 T/ TTor enjv ov yvfjtm^ofjiev ocvrovs^ re kcc) «A- 

5 K^^Xouff rov rqonov rdvrov; ^On m, x»/ rot /lcj) 
yvfJLva^ofJievoi '^efi ruvrob^ fjitiS* octto r^s iTfifja* 
KeioLv roiv ^Bovs^ xhfo ye ifjiov Tfe^KrifdfJLevot^ ofJtms 

6 i^' ov^}y liitil^ofA/ev ets KcchoKccya^lxv. rl ouv %f^ 
^foa^oKolvj m 9UU rocvrfjv rjfv drxfihiocv Tr^oa-Kei' 
lioifjievi Koc) fjuihi(r3^j on ov fjtovov dorxfihJcc nc 
dno roiv ocvocyKeuori^oov avrtf yrfotryivo^r uv^ »A- 
Atf Kcc) o]i\9eo^s oi^o^fAfi^ kcc) rv(pov^ oJ% if ru%ou- 

7 (Toc. fjieyxhff yocf ian ivvufjttff tj i7ri%et^nKfi fcoci 
TttdocvoKoytKfi^ fcoc) fjuihitrr ei rv%Oi yvfjLVocalM 
irrmhkvs kxI rivcc koc) evTffiTFefocv octto rm Qvofjidroffv 

9 TTf 5cAa/35/. cri kcc) iv rZ KccboKov Troc&cc ovvccfjcis 

iTn- 

•ntbytneifta imperfeftufl foret» fi & iftam oocopa* 

cft fy Uogkfmtu ; inteliigi* tlonem adjangeremas? & 

tar; eum, qui in perfefto pfseferttm, com ea non 

fyllogifmo eft exercitatua» modo a rebas magis necef^ 

in imperfefto etiam nihilo fariis nos abftraftura eflet» 

minus fore fatis inftra- fed & arrogantiae & in((> 

ftum. lentia^ occafio non par^a 

Cur igitor lioii & nof- iad6 aecefTara. Magnaenim 

metipfos & nos inter nos vis eftargumentandi&pro- 

ifi hoc genere exercemiis ? babiiiter difputandi ; eoque 

Qoia nonc» etfi in liis non major» fi exefcitatione dia- 

exercemor, neqoe a cura tam&acuatur^ atqueetiam 

morum» per me quidera, bella qusedam verborum 

aveilimur; tamen virtute fpecied accedat. Nam & 

nihilo reddimiir auftiores. in aniverfdm' quaelibet fa* 

Quid ergo exfpe6k«ndum eultas bominibus indofti^ 

& DISSSKTAT* t.fB. t. CAP. S- ' 49 

foiihnij ^Tjgii; ro hfafcu ncu XMvi&eu kn »vTi, 
nokf ydf i» r$f in fofjca^ 'JfMm 'Tcy vio¥ ^ 
riv h rouroiff iw^i^orrm^ %rt bi iei ^foo^d^jfxiyr 
«vm ituiym yevi^eu^ ec}JC iKnm aur£ Tr^oo'' 
^moui oiyji ik Ttivras rovff Xiyovs roirov^ %»re^ lo 
Treerfpmff^ hna^f^ociiiMV xm Trr^vo^fcevof fre^twetr 
Ta, finf mexeiJuyos oiv ns aTrrfrreu «urou, wc/lm- 
fcyn^nm^ rivoc ct^cAfAcy/u/uevc^, «cu oiiroKk%>a%e^ 

Ti cuv; HKeirosv (piKc(ro(poi ovk tiv} ^Tmo^ ii 
xfcsnrp Tuef \arqof ov% ?v j *AAA* o^ig Trco^ (Pfec* 
{a ^brTroKfdrnc. Mn ri ovv 'iwnoKfccTfis^ ovre» 1 2 
(p^^-i KitBo ]ocrqos Ifm^ r/ ovv fxtyvv&s frfccyr 
lAocrec » ofAXAiP e^'! rtviy fl(i^r«!y dvb^osTresv nvi^eC'^ 
liivToci £i <K^ xoiAes' ?y riAairA^y imm lO^^uf^* iie$ 13 
M/<f KocdfifJieyov lx?rcvefy, ivoi ko^w yfvooficu; n 
&» Wx^gi^' ^^ rovro ecvxyKcii^ TTfos <p$Kofro* 

^iccVf 

& iafinnis periealnm td- Qoid ergof I^tato pfai- 

fert, ne propter iUam effer lofophas non futtF (f^cif' 

raatiir & infolefcsnt Nsm y?m quaro ego tx te:) Hip- 

^ii rttioae «doleicenti fais poemtes medlcus non fuit? 

retms prceftanti perfoadess, At vides, qoomodo ioqui- 

HOQ oportere ipfum aecei^ tur Hippocrates. An efgo 

fionem fieri iUariun facolt»- Hippocrttes iic loquitor^ 

tum, fed illas tamquam ac- qttateBiismedicttseft? quid 

ceffionem adjangere iibi? ergo res mifces, (brtuito 

An non ratl|||iibus his om- io iifdem faominibus con- 

nibus Goncmclitis, elatus jun^s? Quod fi formo- 

& ittiatiis nbbis obambula^ <bs fuit Ptato , & robuftus ; 

bit, ne<|ae feiret eum qni idcirco mifai quoque fedulo 

idmonere inftitaat» quibus elaborandum fuit, ut for« 

rebos omiffis» ad qaas de» mofusevaderem» ant ut ro^ 

fcxerit? baftns? Qaafivsroadphi^ 

EiiamDififf' T.t. D . lofo- jO X P I C T M T I 

14 <piKec9(pos*y oi dihe$€ uiadeive&dcu tiai itmiK^ivm 
Ko^rcc ri ot uvdfoimci ylvovrou (Pi)sico^o$^ kjou rlvoo 
tiXhms ocvroTs 'TfoiftorfiVi iyt^ W ^^ iyci ^iKUro' 

15 <pos' fiidnvy fiiec viMs kcu %i»\ovf ytvsa^eui Ti 
ovv^ oivcu^S rds iweifiocff recvrocs^ f/tii yivoiro^ 

16 ooii ycif rnv o^ocnKfiv. ''Oims ^,- »v {Jtov TfwBoi^ 
y^, rl itmv dyec^ov rdSi dvb^timoo' ovk rx/o troi 
^Mo dneivy ^ on Tfoiei 7fqooui^t<rig (pocvrwnSiv. K E *. y. 

nfic M toZ wyfovSo ^pMo oZfou tf Qsf^ irik&oi 
cof rto M ri i^o* 

'£^ recvrei i^tiv ecAn^n rei Tffft rijs cvytev&ecs 
rw &tcv Kcu dv^qwnosv Ktyoiuvot vifo r£v (piKo' 

ai(posfv\ 

lofophiam id iiecefikrio re-. claados fieri oporteret? 

quiramr; quoniam philofo- Quid ergo? toUo facolta- 

phus aiiquia fimul & for- tea iftaa? Abfit; neqae 

mofus fuit & philofopfaus ? enim videndi fiicultatem 

Non difcernes atque anim- tollo. Attamen fi me ro» 

«dvertes, , quid fit» qao ges, qood fit hominis bo- 

bomines fiant pbilofophi, num; aliud non habeo 

,& qusB res aliunde & per quod dicam, nifi certuiB 

alias cauflas iis infint? ^uoddam viloram animi 

Ag^ vero, fi ego philofo* inftitutanu 
phus eflem; voihe etiam 

C A P. DL 

Qua raiumeab eo^ quod eognoHouem kabenme eum 
Deo f progrediare ad reHqua. 

Si vera font haec» qusede nam a philofpphis dicnn- 
cpgnatione Dei & homi* tar;. qaid aliud hominibos 

eft DIS5SRTAT. t^B. 1% CAt».^. 51 fi ro TtX) ^K^dTwfi ijafihfoTM ^cV rcv 'jrv&ofdim 
H9j moiot^if icrgpi «nrav ort^A&fiveucs^ n Kof/V- 
^<c^^ ocMC ot$ Kcorfcior; Ai» r/ yocf >My»g ^A&ti' ^ 
ftaov ervcM evdtt/rov» ou%i J' l^' ineivfif /jiovov rnr 
ytfvirti'» er$' nV Ij^^J^P^f ymmi&iv trov ro awfAccrtov ^ if I 
JSfAoy cPri diro rov KvfMcrifov^ tlou 7t€qti%ovroc oi 
fiovop ecurnv iKHvnv nfv yoiviocv kus cAify o^ov riyy 
•ix&ey, olAAie KflM as^Afl»^', ^n' trov ro yivo^ rm 
^Tffeycfow HS xre futre^sJiKvBev , . ivrev^gv froSiv kcc» 
^jhs trBOOvrov^A^ffveuov kcu Ko^lvBiov} *0 roivvv rf 4 
^totxiiam rov Kor/Jtov "jfecfiiKoXov^fiKcicy kcu /JtefJLcc^ ; 
1^X00^9 OTi ro /jtiyiTrov kou Kvf$cirarov iccu vefi^ 
9KTSKeiTetTov rcivTOKv rdvro ifrrt ro trvcrf\fjm ro iji . 
ecvBqd^osiv Kou ^dv^ arr sKeivov Jl^ rcc (nti^fiocree 
fccetrafrhrrccKev ovk «f rcv frocrifcc rcv ifjtov fjiovei^y 9UO ecff rov ^onr^roy» aAA' 
Da . e$s ocTTecvroc fdiv . rei 
iiri rit reli^nami qnam Socra- 

ticum illad, ut interrogai- 

pM » cujas fis» numquam te 

Ati»eDienrem aut Cbrin- 

thiacn efle refpondeas, fed 

Mandannm ? Car enim te 

Athenieofem nominas» ac 

HQO potius ex ilio dnntaxat 

«i^Eolo» in qaem proje-» 

ftam fuit tonm dkm nafce- 

retor corpuicolum? Sa- 

ne peripicuum efk, nomen 

Atbenienfis aat Corinthii 

te tibi fumere ab eo loco, 

eigas major eft auitoritas, 

qoiqoe non illam folum an^ 

iobm, ipiivcrfkm^aetoam domumeontinet» fedetiam 
illud omnino fpatium, UQi^ 
de majorum tuorum genua 
ad te propagatum e(l. Qui<- 
cumque igitur mundi ad* 
mioiftrationem animO at* 
que intelligentiA comple* 
xus eft, didicitque» hano 
efle maximam, & longe om» 
ninm prsecipuam» latiifi* 
meque patentem congrega* 
tionem, quae conftat ex 
hominibus &Deo$ ab hoo 
vero iemina non folum in 
patrem meum aut avum de» 
■lapfa efle^ fed in cunAa 
qoiaB in tcrra generantur 
na- ja X p I e T X T t 

5 i' ms rd koyiKcc* - (or/ Kaiv^JW fMvov rmut» ^ 
<Pvx$ r£ &€» rijff 0vmyaTtfoi(piif^ icwei-rcv ?J* 

6 yoy e^^rTfsTrhr/iJtiv»') imrl fjt$i mTt^ rip aurh 
KocriAiovi isecrl fAfj vlov rov Qiov; iimrl ii (p^&afh 

f Bn^greu r* r£v yivcfjievow iv dvdqtiTfOiS 'y ^hKKi 
9^0$ fjif rov Koucce^ 9 wyfeveutj n etfiK&v Ti« 
m rm fjtiyx ^eefjiivew iv ^teif/iv^ memi Tte^i' 
j^ iv ecv(pu?^ef iidyovrecff mveu^ %eu dtjmree^fo^ 
nfrov^Y 1UU ieiotKoree^ fiPii' onm^* ro & roy 
9tev ifonrrny hc^ 9 ^ou Tfeerifm , xeu laniifd&m^ 

S cit^i fifms i^fup^frrteu >Amoiv neu ^c0cavi Keu 

9foB$v ^eeyosf ^no-it fJiflih iX^i KflM 7r£f ei Jou* 

koi^ Tfik el ifetTrtreUj rlvt TfexoiBires hmvot^ mat^ 

mhhMrrovreu r£v iecirerSiv; rois dy^olv^ n rdm 

.dtcireui^i ^ rols^ ei^foifiecatv} mi^ev}^ ecK?i eeeu* 

g reis\Keu ofjio^ ovk iiriKmTfoutrtv mvrovs rfo<poti row 
|} (piXeao^pov ^/jSv ini^m ecKKoiC ^ec^^ovvrm luu 

Mlcuiiturqae» pi^cipneve- fine contemtQ» omniqiie t{* 

fo in ea quae funt ratione niore vacui: Deam vero 

pra&dita: (quippe baec fola cum babeamud aoAorem^ 

«dcommunitatem confue- & patrera, & curatorem, 

tudinemque cum Deo nata boc nos triftitift &. dinore 

funt, per ipfam rationem non iiberabit? At unde 

tum eo conjunfta:) cur eomedam, inqait, com ni« 

quis fe Mundailum non no- hil habeamf Quonam ve- 

ittinet? cor non Dd fi- ro modo fervi, quo modo 

lium? curquidquam, qaod fagitivi» qut illi re freCi» 

in rebua fiat bumania, ti- fuos deferai!it domtnosf 

Ineat? At Caefaris quidem num agfis, nam fervii^ 

.tegnatio, aat alterius kli- aut argenteis vafis? iiullt 
eujos qai raultum Roma^ . alii re» nifi fenletfpfis : tc 

potefty fatis praefidii habe- tamen eis alimfrnbi non de- 

bit^ Qt in tat0 iKltaitM , il fiint Philefoptam aotem 

opor- J>1S8SHTAY. LIB. I. C AP. 9. 5| 

hrmvmmmcfwfov throififimv^ nm f4^ hrsfaXiSaBm 
aiori^ murov , km riv dtifim ri»^ ec\oym¥ ivm 
^cy^m» icttj imXorefw^ iv hucarcv auro mvr^ 
d^KOfifititop j cHre rfo^piic mmofm rns otKde^^ 
mire iaj^myofpig riis Kmrobhhnhw mm %mrd 

^Eym fih ^fJtm^ tr$ tim Kml^vdca rov ifftcQio^^ lO 
tffo\f, hrmloBo$j ov rcvro^finx^^^l^^'» c^m^ fsn rc^ » 
ismc^fcni^nrc j fi^ii rcvnwovs fifli^ mywms rwm$* 
iimKcyi^fjLous iuch^ymvdt m/orc) ^fcfi imutiv^ dk* it 
fui fi^ rt»e$ ifjLTfhrrm^i romrc$ vici^ o1 hftyfiwn 
niv %fc< rciM &cov^ wy^mmv^ ncu crt icfffici rwm. 
xmrm tifcni^fixihmj rc cmfim ncm nrv KrJf^n^ 
(vurov) kcu ovm ro^rw hnuc dym^Kcum iifih yhc^ 
rcu d^ clKoi^ofiifcf kcu dvmerfo^v rm h r£ Bloh 
wc $eif9i ri»m km dvMfd kcu c^mrro^Krm tiifo^ 
fy\fct4 ^iXma^i^ tm M^fA^ofy iffif TM #vy&^ 

D 3 y w. ' 

oportebiticilicet» aliiscoB- de vobis feniioiiefl habere- , 

fidentem & «dqaiercentem, tis; fed ne qal taies exi- ^ 

peregriDari, oeqae ipftua ftereot adolelcentes, c^ui 

101 canm gerere, fed bra- oognatiooe , quie oam Piii 

tis animaotibQa^efle dete- homioibuaiotercedatyagni' 

riorem&timidioremy quo- tjl^ quique intelUgeotea 

nui flngula per fe femetip- yincula qnibos fiimaa ad» 

& cootenta, oeqae pro- ftrifti, corpos oemDe, & 

priocarentaliniiento» oeane illius pofleiiionem, &qu3e<» 

riUe ratlone natone ui^ camque propter b^ec nobia 

aJcnmmodati atqpe confen^ funt ad vitam fuftentan* 

tuiei? - dam degend^mqqe necelTa» 

Equidem fHrbitrabar» tc^ ria, ifta velut onera quae» 

oem hic federe oportaiffe, dam molefta & intolerabilia 
aon mii id aff^et^ ut ne . abjicere vellent» & ad fuos 
hQmilibQS ei^ds aoimis» ' eognatos abire. Atquehod 

; btta^Uaobje^fve certamen praeceptor vefter 48 fcptcTkTf 

i ifi^) th rihmov ^vKh&yiO^f^ov yfyvfivoutiih^^ 
wro^ pw imvo^ «ff. %9t) "Tfe^) rov^ drehii mi^ ^rrov. > 4 T/ TTor cnjv ov yvfjtvm^ofjLiv uvrovf rs koc) «A- 

5 h^hovff rev r^onov rovrov; ^Ori vvv^ kuI ros fjtSi 
yvfJLva^ofxevoi fre^) ruvroc^ fJLti^^ octto r^s iTfi/ja- 
Xeiot^ rov ii^ovff xmo ye ifjiov 7fsfia"^oifJteyo$^ ofjuss 

6 i^' ovi)v tTfMofj^v dff rMKoKotycbdlxv. r/ ouv %^ 
^foaionivf m x») recvrtiv rjfv octrxcXiocv 7t^o<rKoi^ 
tioifAsv^ vuti fjiochicS^y on ov fxovov octrxoXlot TiC 
dno roiv ocvuyKcuori^oov uvrt\ 7Tf otryivoir w, »A- 
AflJ Ku) oifia^iooff u<poffJLfi^ ku) rv<pov, oJ% ^ ru%ou- 

7 ffu. fJLsyuhfi yccf ia-n ivvufJLig ri iTnxmffinKfi ku) 
Tn&ocvohoyiKfj , Ku) fJLuXi<rf ec rv%Oi yvfjLvecaiuff 
iynTtXiovs Kui nvu ku) evTffiTFeiUv urso ri/v oyofjuirojv 

9 Tr^saKocBoi* oTi Ku) iv rcj ku^oKov ttu&u ovvufjn: 

iTn- 

•ntbymeifta imperfeftufl foret, fi & iftam occiipa* 

•ft fy Uogkfoius ; inteliigi- tionem adjangeremtts? & 

tar» eum, qui io perreSo praefertim, cum ea oon 

fyllogifmo eft exercitatua» modo a rebus magis nece& 

in imperfefto etiam nihilo fariia nos abftraftura eflTet» 

minus fore fatis inftra- fed & arrogantiae & info- 

ftum. lentiae occafio non parva 

Cur igitor taa & nof- ind6 acceflunL Magnaenim 

joietipfos & nos inter nos vis eftargumentandi&pro- 

itt hoc genere exercemUs ? babiliter difputandi ; eoqoe 

Quia nune» etfi in his non oiajor^ fi exercitatione dia- 

exercemor, neqne a cura tttfn& acuatur^ atque etiam 

morum» per me quidera^ bella qusedam verborum 

aveilimur; tamen virtute l^ecied accedat Nam 6c 

Aifailo reddimur auftiores. in aniverfum' quaelibet fa* 

Quid ergo exfpe6k«ndum «ultafl hottinibus indofti^ 

& fitSSSKTAT. t.tB. t. CAP. S« 49 

nftini^ ^fw ro hfufcu nm %0Mfi9m hi »vri. 
Uofef yof &¥ r$f rr$ fotX'^^ 'JfMm rov vio¥ 9 
rhf h roirois iw^k^orrm'^ %rt ti i^i ^foo^d^jfxiyr 
osirie9 htwo^ yevi^^m, oXX' iKoim oM^i Tr^oo'' 
i9»m; oix^ ^ TTeivrae rovc Xoym^ roirov^ %aro^ 10 
mn^raf , e^^ftivociifjS» xou Trf^votr/bclyof ^rf^i^-ok 
ri^finfdvex^l^^ oiv ri^uTrrtrrm «urou, v9r&/bci- 
fofifitm^ rlvce dTrohfhotfdfdvogy ttov «VoxiicAiKf; 

Ti cuvj nXaro^ <Pi\c(ro(poi oJx ?vj \7mC' n 
tfdnie ytif tetr^os cux ^v ; 'AAA' o^is 'noas (Pfcc* 
{W ^'jnroKfdrne. Mn ri ^uv 'l^jnrcxfccTiif ovrcc 1 2 
^fci^et^ iuc^o Ucrfos iars} rl ovv fxtyvv&s Trfciyr 
ftarcc^ oi^o^ tTp) riv otvriv dv^fomcw avvi^cC'^ 
fiiyrcci £^ ^ kocT^s nv TlAoiro^ xcu ^xvfU* eJW 13 
tdfii wcbfifxevov iwnoveivj ^vcc kc^^ yhoD/jLmi n 
icc Wxfifog' ds rdvro dvocyKcuOv *nfos <p$Kpfro* 

<ploor^ 

& iofirmis periealnm td- Qaid ergof nato phi- 

fert, ne propTer iUam effe^ lofophas non fatt? (^icif' 

tvktxa & infi^IefcJint Nsm fim quaro ogoex to:) Hip» 

^ui nitioae adolefcenti fais poemtes medicus non fuitt 

rebos prceftanti perfuadets, At vides, qoomodo loqui^ 

lioQ oportere ipfom aecef* tur Hippocrates. An efgo 

fionem fieri iUarom facolt»> Hippocratea fic loquitar» 

tum, fed illas tamqaam ac- qnatenasinedicttseft? quid 

ceffiooem adjangere fibi? ergo res mifces, fortuito 

An Qon rath|iiibus his om- in iifiJem hominibus con- 

aibos concaiCTtis, elatos jan^s? Quod fi formo* 

& infatns Qbbls obambata- <bs fuk Ptato, & robuihis ; 

bit, neqae feret eum qoi idcirco mibi quoque fedulo 

admonere inftitoaty quibas eiaborandum fuit» ut for« 

lebos omiffis» ad qoas d»» mofosevaderem» aat ut ro^ 

feserit? koftos? Qoafiveroadphi^ jO xpictAti 

14 <ptKoa9(pos'y ov dihjeis oMrdocve&dcu tiou iMKfhou 
Kxroo ri ol oiv^^osno$ ylvovrou (pth^o^oi^ kou rlvoo 
aX}iODS ocvroTff 'Tfdfiorftvi iyt^ €f ^^ lym (piKo^o^ 

15 <pos' iiiAnvy oiec viJtis kou xa>\oiif ytvea^oui T/ 
ovvi ecvu4^£ rocs iwecfiocff rocvrM^ /jtn yivocro* 

16 ooii yccf rnv o^ariKVHV. ''OfMM* ^, oLv /mv TMbm^ 
y^, ri ioriv dyoc^ov rcv ocv&^dnov* ovk rx/o coc 
ochho ^neivy ^ ort Tfosoc 7fqooui^$<rtg (pocvruffm., 

K E *• y. 

nfic «TJ rw wyAvSo ijpMO onfeu rf Qif^ irik&oc 

oof Tio irl ri i^o* 

'£^ rocvri Itmv ocKvidn rdc igop rns ttvyfev&occ 
rov O«0u Kou dvd^dmoav htyoiuvoo v^o rHv (Piho^ 

aocpoov 

lofophiam id necefikrio re-. claados fieri oporteret? 

quiratur; quoniam philoro- Quid ergo? toUo facolta- 

phus aliquia fimul & for- tea iftas? Abfit; ceqae 

SDorus fuit & philofopbus ? enim videndi &cuitatedi 

Non difcernes atque anim- tollo. Attamen fi me ro» 

advertes, , quid fit, qao ges» qaod fit hominis bo- 

bomines fiant pbilofophi, num; aliud non habeo 

, & qusB res aliunde & per quod dicam, nifi certuot 

alias cauilas iis infint? ^uoddam viloram animi 

Ag^ vero, fi ego phiioro* inftitatanu 
jphus eflem; vofiie etiam 

C A P. DL 

Qua raHoneab eo^ quod cogmOumem habenme cum 
Deo , progrediari ad reUqua. 

Si vera font haec» qu» de nam a philofqphis dican- 
cognatione Dei & homi* tar;. quid aliud liominibas 

eft DISSVRTAT. L^B. Iv CAt».^. 5» jf ro voo Xn^K^oiTM » /JLllih:oTe ^cV rcV m&ofAgm 

Bm^ ei>X oTi Kevfiiofi A<a r/ yie^ Xiy»s 'A^jf- ^ 
M»ar a»^eM w^ttrrov, oux» J* l^' tKeivtic fxifou rJ?r 
y«ir»«tf 9 «if JfV lf?^i(pif yFWffi&iv ow « fFo^iJioirtov ^ if * 
J?Aoy 3ri «»0 rcu Kvfioorifovy kou 'neqtkxeifroc oi 
fjiim dunfv Jjc«vifv nfv yowluv kou cAifv o-w rijv 
Ania»^ tiMsjii kou ohr)<eiffy o^ev trov ro yivo^ rm 
%qoycfOBV ^s xri Kars>JiKvdtv , . hrfvdtv vodiv xc«- 
Ims treeevToy ^A^W^euov Keu Ko§lv&$ev} *0 rolyvv rg 4 
^iaixjfoiif Tov KotrfJiov ^«f if KcAou^f ica)^ , kou fJLefAot^ ; 
djfXA^r, vn ro fJLsytrrov kou Kvf$eirxrov Km vep^ 
eKTSTuiretTov rcivrm relvro etm re (rv<rrv\fm ro ij^ . 
dsf^^iinesv Kou Qeov^ irt sKeivov ie rei (nri^fJLo^ree 
mre^Tfim^coKev ovk «i- rov- nxri^ee rcv i/ttcv fcovcv^ . 
evi^ ms Tov vmtTTo»^ eih}C ^s cffjrotvroi fjuv.roi . 

D a / hfl eftrell^aiXLi qaamSocra- 
ticam illad, ut interroga*> 
pkSy cujas fis » numquam te 
^thenienrena aut Corin- 
thium eife rcfpondeas^ fed 
MQDdanam? Car enim te 
Athenienfetn nominas, ac domumeontinet» fedetiam 
iltud omnino fpatium, un« 
de majorum tuorum genua 
ad te propagatum eil. Qui^ 
qumque igitur mundi ad* 
miniflrationem animb at* 
que inteiligentiA compl^* {lon potius ex ilio duntaxat xua eft, didicitque, hanc 

angulo p iti quem proje<> efle maximam, & longe om* 

ftum fuit taum dan nafce- nium prsecipuam, iatiifi- 

retar corpafcolum? Sa- meque patentem congrega^ 

seperipicuum eft, nomen tionem, quse conibt ex 

Athenienfis aut Corinthii hominibus & Deo $ ab hoc 

te tibi fumere ab eo loco» vero femina non folum in 

cqjus major eft auitoritas, patrem meum aut avum de» 

quiqoenoQ ilinm folum an* lapfa eiTei fed in cund» 

guliim^ iuuverfkmquetuam quae in tcrra generantur 

^ na- fa XPICTXTt 

5 ^' cf^ Tf» Aoyiie^* ^ (or/ tmvww fMvov rmjr» Trlf 
<PvKi t£ &b£ riis nvM^afft^oifhif^ Ko^d-Tiy Ao- 

6 yoy eTrnrfTrhtyiJthoo') iictrl fcff ^TFti rip fl^ov 
Ki(rfAiov; iiotrl fAtj vlov tov &fov; imrl H (fiofy* 

f bntrtrou Ti t£v yivo/ievogy h ecvdfo^otg^ 'AAA«i 
9f9f fj^ Tov KouffUfoo i myfeveteCj if ckAA^f r/« 
fd t£v fjtiyob ^ocfdivo^v h 'toifip^ Ucavfi 'Jtooft* 
XHV h wT<p»hxioL itdyovTocf mveu^ kou oixaToo^fCm 
vnTovff^ nou ieioiKoTcoc fiPii' ortovv* to ie top 
(^eov Tronrnyy ^eiv, neu mW^, kou vaniofMivoo^ 

S ^K^i vifJMS e^fup\freTou hArnoiv kou ^c^cavi Km 
9fo^ev (pdyos^ <Pnor\^ fjtff^v 1%^$ Keu Tfw oi iov* 
koi^ Tfok ci i^^frhou^ tIvi i^exoibores hmvoif oias^ 
ooKKirronou t£v ie^orSv^ roTs dy^oTs^ n roic 
oHKiruiSf n ro7s df/vfoifjtoccivi oviev]^ ooMi eoov^ 

g T^s* Kou ofio9S ovK hfiXehrovffiv ocvrovs rfo<Pou* rov 

|} (pihicoipov nfjuv ieti^m otK^is doc^^dvvroo nou 

hfavob^ 

naicuiiturqae^ prsecipneve- fine contemtQ» omfliqoe ti- 

fo in ea quae funt ratione niore vacui: Deam vero 

praedita: (quippe httc fola cum babeamnd «uAoren, 

ad - communitatem confue* & patrem, & caratorein, 

tudinemque cum Deo nata boc nos triftitift &. tiifiora 

ibnt, per ipfam rationem non iiberabit? At unde 

tum eo conjunfta:) cur eomedam, inqait, com ii{« 

quis fe Mundailum non no* hil habeam f Quonam ve^ 

ininet? cor non Dd £• ro modo lervi, quo modo 

liam? carquidquam, qaod fagitivi» qut illi re fred, 

in rebua fiat humania, ti- fiioi deferai!it dominost 

Ineat^ At Caefaria qoidem num agris, nom fervii^ 

.tep^atio » aot alterius )di- aut argenteis vafis ? solll 
eojos qoi raoitum Roma^ . alift re, nifi ftnietipfis : tc 

poteft, fatis praefidti habe- tttmen eis alimtrnbb non de- 

Lit^ Qt in tat0 iKVftmtM , ik foot Phitofophom «oteai 

opor- J[>1S8KHTAY. XIB. I. CAP. 9« - 9| 

hirȴmfmmfi/jLtvw ehr^fim^ nm /uif hrsfitkSaBm 
cfturci^ mvrovy kc» riv bn^im rinf, aKoyw mvm 
^6»f9vc» xeu imXorefav^ wv hcmarcv avro avrii 
flPfKoufcrm, cvre rf0(fi!is dtfofei rw oIk&oc^ 
mrrn fte^ciyofyiiff rif^ learflcMn Aou xm KCfrd 

^Eym ith cT/ieei, tri iim KmBiiadm tov nffi^&d*^ lO 
Tt^. hrmoboc^ ov relvro^fiiTXP^v(»iA$vcf9^ ^o^s fsn ro^ , 
irefyc^favif^frr^ , /ii|li reMmvov^ /ijf^* mywwms nvmf* 
iiaXoyj^fAov^ iimTir/imff^e e»jro} 9fefi imvriv dh* it 
Aiot fi^ rms ifjtTfhrreo^t roioXiroi' vios^ oiiTfgyvovm 
rm ^fo^ rovs &SOVS w/fivmmvj kou on iofffM rtvm^ 
foolvTm 7ff09V\fri\fiL8^oOj ri cSfim wm nrv nrii(niv 
m!rov, iuu offm rovroaiv ivoKm mvm^fKmim ^fjOv y/vi^ 
Tou err oiKovoiiimv xcm olvm<rrfo^v rnv iv rf Bloh 
oiff &oif9i nvec kcu dvimfeo kcu f^mrro^Krm fljiro/* 

D 3 y w. ' 

oportebitfcilicet» aliiflcoB- de vobis fermonefl bibere- , . 

fideDtem & «dqaiefcentem, tis ; fed ne qai tales exi- ^ 

peFegrinari, neque ipftim ftereot «dolefcentes, c^iii 

uii corpm ger^re, fed bro- oognatione , quie oom Piii 

tis animantiboaefle dete- homiiiibusintercedatyagni' 

riorem&timidioremf quo- tfl^ quiqae intelligeotea 

ram finguia per te femetip- yincula qnibos (bmas ad» 

fis coQtenta, seqae pro- ftri^, corpos nemoe, tt 

prio carent alimento» neane ilJius poflefiionem , oc qu3e<» 

yita? ratione oatone lu^ cumqae propter b^ec nobis 

adcommodatAafcqpeconlba^ funt ad vitam fuftentan* 

tmei t ^ dam degendamqqe necelTa» 

Eqoidem arbitrabar, fe« ria, ifta velat onera quap* 

oem hfc federe oportaiffe, dam moleib & intolerabilii 

aon qni id aff^et^ ut ne . abjicere vellent» & ad fuos 

liamiUbos ei^tis animis» ' aognatos abire. Atque hod 

iiegwot Imo^lesabjeQofve certamen prseceptor veitef 54 EPI C T Jl T X i2 ^^^' ^ rcvto^ eiei rov ccyHvci dyctntl^ea&m ri¥ 
i$&x(TWiXov vjjmv %tu yrxtS^vriiVy A ris x^ ^* 
vfMffi fj^v i^€(rdou Kkyovras^ ^E^xiKrnre^ ouKiri 
mrxfiiAfboo fjierei rov aw/Mriov rovrov ieief^i-^ 
voti Km rovro rfkpovref tm 'fforl^ovrei^ iftM 
dvotrffotvovres^ kcu rccc^alfovreff^ Sroc J/ ccvro ovfU 

13 nefi(pefofievoi rolffia km ro7gie. ovk cciui^o^ 
recnjrcc^ kcu cviev TFfcs nfMf} Ktu dccvccros ou 
zockU} kou nyteveif rtves rcu Qeov h/Jt^j Ki^ 

14 Keidev iKnf^v^ec/Jiev i cl^es nfjtocs ciife\&m^ od*^ 
ihnKvdocfnev ' dcpes hvBnvcu %or^ ri» ie^fJtSn^ 

15 tovroa¥j r£v i^frnf4iv&>P kcu jScc^cvvroiv. ii^recZ^ 
dcc h^fjTreu^ 9Me# K}\iifrci4^ Km i^Kecarnficc^ mu 
ei xecKovfjtevoi rvfccvvoi^ ionovvres £%^y riyai f^' 
ifjuv i^ovifiecv ^ itdc ro ^ccfjt^rsov kcu rcc rovrpu 
Krni^tecrx' cc^es iei^fjtey ecvrols^ or/ ovievos 

^^'eX^nmv .i^vcrlecv, 'JE^ ik iv r^i/i Afyaiv» 2r/t <&ioftitutor, fl modo eifet 
ille aliqau, decert^re de* 
bebtt) qt vos quidem eum 
adiretis , dicentes : ^^^pU 
^Aete, noa corpurculi hu- 
|]jus viQCula tolerare diu- 
jutius QQU po0umu^, cibo 
pfcilicet potnque reficien- 
ytes, & quietem praeben- 
wteu, & repufgantes, S^ 
«propter ipfum allis atquo 
«aliia noflnet adcommodan- 
ytes, Annon indifferentia 
^funtifl^^ & nihil adnos? 
«nonne mors mala non 
i»eft ? nonne qusedam cum «iDeo iioUs eft cognatio^ 
«atque inde huc deveni- 
omua? Permitte nobis» at 
^illuc abeamus. unde ven!- 
^mus: permitte, ut his Ii« 
nberemur vinculis» quibiis 
«^adftrifti flimus & praegrtu 
«vati. Hlc latrones, ftt- 
«res, tribunalla, quiqile 
i^tyranni adpellantur» pote« 
i^ftatem aliquam in nos, 
apropter corpulcuium, it« 
«liufque pofleffiones, & 
i^exiftimantes babere: fine, 
vcis oftendamus, nihil eos 
nhabere poteftatis;* Me ,% * BISSKATAT.XJB. X.CAP.gi 55 

yy MC4 d^cXvcn vfMff rotxmns rfjs vjrfifes^iocs , ror" 
dvcXvesBi ir^s otiirov* hit oe rov Tgoc^vro^ «v«» 
ff%^«d^ff ivotxdvvns xoMrfp rriv %«f«v, hs n^ itcei* 
vos ^pias ira^. iiJyos ecfx %^ovos ovros i ifjff' jf 
ohaincoi:^ tuu ^ditos roTs evr^ ii»iM$fSois^ Tioios 
yeif in TO^omos^ n Tfolos x^Trrns, ^ ^oTd iitco^ 
QTVi^m (pojiefoc rols cSro» Ttocq oJJSv ifoffoififjtiyoiff 
To a£fM Hou rei rovrov xrv/MrflPj fAen^ecrOi MV 
ufspyUrro^s dnhhSfvir^ 

Tomrrov n tia ylve^Beu. 'Tfeefoc rdv Tfeciiiv^ ig 
Tcu 'jr^cs^rovs ev^fhjeis rw vioov* Uvv Serlylvereuj^ ^^ 
yeKfos fiiv o Tteuievrtis, veKfo) i^ vfjteis^ oreev xo^o^ 
^Biire ^fA^foVf ^a^v\(T^e^ Kheifivres '^efi riisavfiovy 
voS-ev i<p«yirr& 'AvJfflWf«J(?v, »v rx^i ?^«" w /xvf ^q 
^»^j l^f^Pvqi • Ifvof xr#i n ^vfoe. ri 'nievdwi ^bw rr* 

D 4 ronos 

vero «4 b^ dio0re opbrte. i^fiones ita ^ niliili faciunt 7 

tat: ' JEjd|>e£t«te, 6 bo« ^^Manete, neci temefe diCr 

jBmineSs Deoml Cumille »oe4atU!^ 
«figoifi^Mtf & hoc minio 

«fterto Tos liberfirit» tanc Tali qoodftm modo 

«ad eum emigrabitifl: iu puraeceptop cam ingenaia 

i^raefentia vero babitatio- adoiefceotibos agere de^ 

«Bem banc locomque tole- bebat Nano yero qaid 

ipnitey in qoo qaemqoa ver fit? Emortuua eft pracep-i 

vfir&miQfeoonAituit. Bre- tor; entf)rtui& vos. Poft- 

i^ve qaidem tempus bcgus^ qnam hodie iktapati ^ eftis^ 

«oehabitationis, nec uadif« fedetia ilentes de craftino» 

i^cile, qui fic animo funt undenam cibam fitis babi« 

^adfe^; nam quis jam ty-. turi, Manoipium! fihabue- 

iprannus» qui fur» aut qua^ xle^ liabebis; fi non habue- 

,»erthunalia formidolpiahis, ris, e vitd exibis: aperta 

«^tti Qo^g» ejufquQ po&f^ ^ janua, Qoid lagea? nbi 

jam ^5^ SPICTBTI 

reTfoff ^onKfvWy rU trt KeX»n&iw oi<Po^l^y ^Mrrf 
AkKos aKhxo (pBovfi(r€$i isurl TfoKKol KfKrtif^oi^ 
Botv/Mcr&j ^ rovf h iweLfAist rerocyfdyovc^ ficihjar 

di uv m$ torxfJf^^^ o^i kou cfylhos^ rl yocf iifM^ 'jgoi^* .- 
coDfTiVj a ivwvrm 7foin<rou^ roirow 00% hctrr^i* 
^fjmdco' o^v iifMf fiihmj reoxirot ei iuvoovreu, rh 

33.6UV thf uf^e$ roij evro» Ji^KHftfeVou; ' HSk ^oHc^ei' 
rnis: ^xe Tf^os rocHrooi 'nSk yecf (jiAA^, i ic iie^ 

33 rov TmetafJLivov 2r/ iori riv &€£v ovyffwf^} ''Am 
fioi ?Jy7ir€j (pjy<r/, vuv, on oi^UfJiivao hft^eirots^ 
^Tfois fifliciri iioc?ie^ rovrovs roos Koyovc ovs f^hcS* 
vuv ii€?JyoUf fJLtiie 7fe^€ve%Kii^ n/wv roy viots^ 

a4 fi^ii rols yifovasv* eoTroKfivovfxeUj ors yeKOal 
hrrij 0I rrv€s d^iovre^ W /uiv fxo c crfoenr/i^ 
Q vfiheqos er»]^ As nveo rd^sv, ort i^es /ti* 
rvifeiv eeurnv nuu (f^vXArretv^ ntm fAVfiints Trfore* 
jfofv eelfeia&eu einodvnm&v^ ^ iyKe$rec?u7i^€iv^o$uriv* 

€€ 

jfttn lociiu dl Iterytnis? efieperruafQm htboit? «Si 

2m jam adolitioois occa* ,»tnihi (inqait) nonc diea* 
o? quamobrem aiter alte* j^tia: E&legetedimitdnMis» 
ri invidebit? quamobrem «ut mifTas facias difpotatia» 
lociipl^ceaaiit.potenteade. «nea iftaa, quibua hade^ 
mirabitur, praefertim fi & «nua ea afiis, neque vel 
fobufti fint & Iracotodi? ^padolefcentibQs vel fenibM 
Qoid enim noUa facient? vBoftria fia moleftoa; re* 
qam iiU poffimt, ea oos ^fpondebo, rtdiciilos e& 
Bihil curamos: qrm nobis «voa, qoi qoidem cenfea« 
curas font, in his iili nihil ^tis» fime vefter imperatov 
poflunt Quia igitur ho- jvaltqoA in ftattone coUocA& 
mioi fic adfeftolmperabit? «fet, eam mihi fervandaoa 
Qoomodo in his fe pradK- «^e tuendamque, & mil« 
tit Socratea? qoonam aiio «Hes ante oppetendana 
modo nifi qoo eum deco» i^mortemy qoam eam fta- 
tat^ qoi It.Diia cognatom «tionm .ile&i:«8date: fi 

„vcro OISSKRTAT. LIB^X. CAl^.Q. ff 

m i^ i ^fi^ $¥ rm X^k^ ^ ^vM^fdf)^ Karmifim 
Ta%€j recuTn^ ^^ fyxccrx^aneip i£ t^iMS. Tm s^ 

^Hfdms iZif »ff noi/Jmj tos irrefmf m aiidk^ cvrm 26 
9efi airw itmoouidgBa* cri (po^fdeBe^^ orshu^ 
Bv/dcvfitif* rcuff ms raXjree avvifyih ^nfaishous $10^ 
KctKncfuv^ rous^ otvrovs rcirovf ieiolnmfuv^ 

^Efdi nc ^I^Kfy viftf ccvrov y^oi^ms eU rv 9) 
^ccfOfVy ds iioxei rols 3'oXAoXr, irrv%tfiM0(, tm 
^fircfev fm hri<fianie £y ttcti T^Keveioey-verifee f 
ixTreTrroMcf aTftirrcw^ kcu iidyen irreidee. neiya aS 
4r/foe^ vTfif avTov reejfopw. i* cieeeYvevg^ rne 
r3eiaTo?<nv>, ecTri^MU {JLCi «unyy , ncu i<pn ' triy *£yai 
^ee^dnvcu Ti inc eev ndeheyj euj^ |Ani^fjv««* ium 
KOf ii fici ov6ev ienv. 

QZroa Ktu ^YevCpos^ Tfet^^ow fu , atcdm hiyenv* 39 
Xufi(3n^ereu eoi rovro kcu rovro vno relv ieeiforev. 

D $ Ydfjm 

yvero Deaa qoanidani mUii berem; • vir, nt vnlgo tu 

ylbtionem vitaeqae ratio» debatur, adverGl fbrtuiut 

ynem adilgnirit, eam vero preiTus, cna prina illullrii. 

yefle relinqnendam.^ Hoc fuiiTet & divea , poftea ve^ 

demum eft, hominemefle ro his omnibna Qioliatiif 

Diis immortalibua cogna-* vitam hic ageret £go li« 

toro. At nos non fecos, tenu pro eo fcripfi fiibauH 

ac fi ventres, ac fi intefti* fios; quibns ille ledis, mi» 

na, ac fi pudenda efiemas» bi redditifqoe» ait: Adj^ 

^t nobis Jpfis cc^itunQs: menti aliiiaid a te petie* 

fictiniemQs, fic cupimos; ram» non cpmmiieratiOf 

- fr/qai in baec aliqnam ha» nem; mali enim iiihil mih| 

beot poteftatem» his ado» accidit 

Itmor, eoBdemqoe metoi- Sic & Rpfhs^ tendandi 

nias« mei caufllf dicere folebat: 

Petierat a me nonnemo, Hoc & illod ab bero dbi 

ot ihl cftoiSI Somamfcri- accidet Meque refpon* 

^ - dente^ st YP :I CT BTI « ^T/ ^v, ^fn^ inivw Tfo^aiMhoi^ TTUfei (rov murd 

31 k»&eiv ^umfctvor; T£ yd^ om, c i| obirwri^ 

<. «%«i, m^itf^^i* 9MM iJLovro^oc /Mot^ ooKKou hMf/^oi^ 

33 vonr. '£700 ouv r;)^0ay l^ iixoouvov hxt^v ro fisyo^ 

Xoy^AJXov tmt yew^iov^ oiiy^ov vfocfcc a^ov /iccBotf 

leeti ecfyvfiov^ tl ecfXV^ riv^} j^fl yivosro. ^u% mk 

33 ro^ ivahdiTros eaofiou rSat i/jiiiv nrfiixocroov. ^AAa' 

' orocv riff 9 i&Xos koc) roiifwcsj' uTfif roirou rl 

oMio^ fi ocvocyKfj ygoc(pecv iTnarohMs^ cosxmif ve^ 

\ nfov^ Te 'Jgrifm fj/juv Xf^fsffou rovieivos, x«i ^- 

^4 crnv ocifjucrku. T£ yccf ovr* wrifM rotovros 

IdTi^ m) ^iarfis oc\ixecriov* TfXiov i* ovSiv. ei i* 

ify 7f\iov rif iff^ccvjsr av^ on i/s/nos is ocMmv oi 

wmvyjin . iente, banana ea efle: 
Quidergo, inquit, ab illo 
(>etb, cqm a te impetra- 
re poffim? Revera enim^ 
ijuod quls a feipfo habet» 
Vanus eftataue Ineptus, ab 
tlio fl accipiat Ego igitur 
cum magnum & genero* 
frnn animum a meipfo acci- 
|>ere poffim» a te agrum & 
argentum, aat magiftratum 
ftccipiam? Abfit! equidem 
Hon ero mearum pofleffio- 

^ num adeo ignaros, S«d fi qnla tlmldus fuerit atqae 
abjeftus 9 pro eo qoid aliad 
necelTe eft, quam ut velati 
pro emortuo (brihantur U- 
terse? hoc modo: Iftiua 
cadaver dona nobis» & 
mifelli (knguinis fexta* 
rium. Talia enim homo 
revera cadaver eft ^ & 
fanguinls fexhiriua; prae- 
tereaque nihil: £( quid 
eiilm ampliasfeflet, aliutQ 
propter alium non eJTe 
miA?rum intelUgeret, CAP. PlSSBllTAT. ttB. t.HSAP. ta 59 

KE». i*. 

r-o Se^urSyj m oi ly *toii4tf ye^Gfms Tfif) a iairot^ 

iccKccfft , rclx^ ^^ '^^ fivvof4fv k») e^roL dtfd ^ 

iyco Tr^ea^vrefov uyBfooTSov i/jLcvi^ rov vvy I^J roZ 

^irov oyrcc Iv ry *PflJ/*9, cn rccvrti ifu^h 

cLtso rvis (pvyv\£ ccy»rrfi<pooy j oloc S^Jti fjioij Kurct*. 

nrqkxdsy rcni /^fori^ou iccvrcXi Blov^ ncc) Trs^) rSv 

i^s^ iTrctryygKhif^eyos-i, ers cihXo oviiy dycijSccs 

tmovioiaet^ jf Iv i7oru%/op m) cirecfu^lcf itf^oc* 

yayeiy ro Xemov rcv (Slev • Tlotrey yccf ?r^ iorh 

ifjLo) ro Komoy^ Kclyco ehfyoy ccvrS^ oxi ^ Troi^- ) 

aets • «AA* ooiPfocyd&s fjLoyov rtiff *tcofJLTiSj oiTrciyros» 

Twre^ tjrthAoij. m ii wu hs ocvh,fjy 'ncifcUs rts 

C AP, X, 

In ioSf qui Roma hcmritms mfirvumi. 

Si taiit& oos contentioBe vita poUicituSf fe, in ^fw 

ad ooftra ofiicia adplicare- bem teverfum, nil alia4 

oiQS, quant^ Romanifenes euratarnm» nlfi ut !n otia 

fuis iqterviont ftudiis , for- & tranquillitate quod vU 

taife oos quoque aUquid tac reliquum fuerit ageret 

perficeremos. Memini ego Quantolum enim> inquit; 

queojidam me natu majo- mihi fapereft vitae? EgQ 

rem^ / ouoc Rom^e aimooae autem eU nequaquam iftai 

praefeftum» cumhac iter eum faftnrum, dixi; fed» 

babuifiet, ab exfiliQ redi- fimul atque Romam fliba* 

eos, quae mihi iUe dixe- doratos eflet» fore ut ho* 

rit, vitam fuam priorem rum omniom oblivifcere* 

percorreos, & de re|i^aft tar} ^ood &,qpi» eietiani 4 i(rtr<u. ''Av // «i>;v^^ ?ipif, 'E^^ijcrirrei rw ?rf* 
jov Ttoicc ms n)v atJAffv rt^hrot^ o Bo6Xa u^o- 

5 fixiii&oiyi. ' Nuv oZv W iTroimfi irfJv lA^«y -eJr 
rifv ^tpA/Vs «^iivrntrfiey ecvr£ 'Ttot^» Koucot^os Ttim* 
»/Jff* Jf ?kjeo&oovj itdvrosv hit^mv i^hibrroy 

^ %m homov ev i^ivcf iTficreo^cifevKfv. "H^^Aev ccu- 
rov vuv 'jfUfo^Troiff v^jroi^viiirtu rw Aoydvv, ot^ 
^A^f ve^ifXP/jtevoSj kou ei^^v, cri, Il^a» ccS 
iy» %ofJi:>3^oreqos (Mvrtff eifjtii 

j T/ ouvj gyai A^», Sri eiit^oLnrov iart ro ^poov^ 
fd^ yivoiro. ^AAAa^ itoori tftieis ovk i^ixh 'TFfotxrt'- 

8 ^^r £t}<&^^ h^ Tffirosj orecv ^fjLsf» yivfjrouj fo- 

Kfoi v^TfoiMiJLvimoiAtUf rivec hravocyvoivou fJis iSi 

* iroc evBvs iiJUtvrS* T/ ii iJtot kou iJtihM itis o 

ieiyoc ' dvooyv£ i 7rf£rov iar$v^ Ifvoc ^iyoi xaifofdar, 

Kcef 

inaalamclaretaraditafl, te- practeriena habait, & di« 

tam, & Deo gratias agen- cere, Qaanto ego fom te 

tem^ eo fe praecipitaturum praeftintior vatekl 
ajebara. At itle: Si me, 

inquit, jEpiftete, altero Quidi{;itar? Egonedi- 

pede aulam ingrefllim in- co» adwitamin otiotrana- 

veneris, qnidvis de me igendam natdm efle faoiiii# 

exiftimato. Nunc igitor nem? Abfit! Sed eiirnos 

4 ' qiiid fecitf priafquam Ur- non fomas aftnofi? Statim 

bem intr&flet, codiciili a quidem ad me qaod adti- 

Caefare obviam ei mitteban- net j qaum prlmikm hiee. 

tur ; qatbus itle aqceptis, fcit, paramper mecom tpfe 

pribrum omniam oblitus recordor, quaenam miiti 

efl;, & deinceps aliud ex fint praeiegenda: deinde 

iiiio fibi negotium adeuma- ftatim ipfe mecum: yQaid 

lavit Vellemeqaidemnunc aivero mea refert, qoeoiad- 

ei'coram in memoriam re- «modam ifte legat? boc 

vocare fermones, quos jyprimum ^, iit ego dor. _ 

nrniam.'^ OtSSBRTAr. rXB. I» CAP.ja •' €i 

Km ro$ ri ifMs^ rd huivw fX^yfAetrm rck 9 
npurifoi^i *Av hit9rnr9 rl hmot Tfoiovciv^ eu* 
tr^nvt^Be. rl ydf «AA^, n i>^ rnv nf^f^ 
'^n^lpi^mja^i^ av^nrd^s^ (rvfj^w^\svcu^$ ^ffl airm^ 

r»Kj ''OfJLOiov oSv icrrtVj ivrev^M Tra^cc nvo^ 10 
Kx&cvrc^ dvttyivoiirKmv , Tlo(fUKa/\£ <ri ivirfi* 
yj/M fjtoi trirdfioiv 'i^oeyxyeiv: n^ IlMfDexoc^v n 
Tfe^ Xfva^hrTTov iTfiaxiypeurBcu rls imv n rai 
Ko^fiov iioiKna^iffj fuu 'Troixv Tfvd %0^<sy iv ai*. 
r£ ex^ '^^ iioyiKov {iov* hniaKr^ou ii kou rls 
& trv^ KM TToTov ri '&ov :ro dyocBov kou ro vm^ 
%iv. Teu/rc$ ixmvots ofioid iarivy dfjC cfieiM ^< 
firouin^ Xgeiecv tfx^f^i ^^' d^eevroi^ dfn^ 
Keiy eu(rxfov rovro^ KetKHVo^i T/ cuvj nM^ '^ 
ficvoi ^ecBvfJicvfisv ' Kcu WTrd^occev} Ou* dhPsA^ . 
Hfohu Tgfcrc^cv vfdeiff ci vioi. hnd roi kou 9yf(«f^.f) 

oi 

„iniam." QQamqxum, qnid juxta Oirufippum confiit* 

fimile habent iftdrum res rti^ quajk M$indi admimU, 

cam Doftris? Si animad- firatiop & quemm eolocKmj^ 

▼eiteritis qaid illi agant» obtineat ammat ratioHtM 

inteiligetia. Quid . enim particeps. Confidera ver9 

aliod, niii totumdiem ra- etiam, qui tufis^ & affuc^ 

tionea fabdMunt, ^isqui* moeUfit tmm fHmam ac ma^ * 

ront inter fe, confilia con- Imm. Haeccine iliis iimiUa 

fcront, de aliqua frumenti fufit?' At par ftudiiim tCf^ 

oopia, de kcHo, & aliisid qairuntf at pari modo ti^' 

genna profodilNisf Nnm* pe eft, \aec atqoe illa M* 

qaid ifta inter te fimilin gligere? Qnidergof not* 

foQty petitiotttm IraJQtmo- foii ignavi fumaa & dormi^' 

di legera: O^o U^ ^ mc tamus? Noti; fed motto» 

firummH mmdkU finaM cx^ magia tos adoleicentet.' 
portan; «at: Oro U^ m^ QiMdoqoideai tic mm ^- 

Bea. €% B PICT^TI nfo^viitdviJLfdec KM ecvro) trv/jnrmi^etv* Tfohv JH mvTcf. K£«. ix\ n c f 2 4>i I A • 0* r ^ y / « ^. 

^A<Pi%o/ihov ie rtvoc 'Tt^ff ecvrov rSv h riXer» 
^vbofx^o^ Ttot^ uvrov rd IttJ fiifovs^ ii^cirfiaey^ 

9 ei Kcu reKM elfi »vr£ iiou yuvif. rdv i^ o/ioXo^ 
yrifTuvroc\ ^foo-e^x^v^ero* Tlac ri ovv %fjf rS 

*S Trfdy/xurii 'A^AiW, Spn. K»} ?r* Tlvec r^oTtov; 
ov ydq 'ifj rovrov ivexa yxfiolv&iv oi eivdqoofnoi Mti 
'nm^cTTOidvvrou^ &7ro>f ^BhiOi ^9iV^ oihK» fxxhXov 

4 inoos tv^midovef. 'AM* f/d$, e^fif t&rus eid^Xleos: 

He9f eatn ladentes vlde« promtofqae viderem, & 

snus adc^Iefcentes , & ipfi Lpfe ad feria vobifcam tra-i 

qiiadam 'colludeiidi cupidi- ctanda promtior aUcrior^ 

•tate ducimar: multo veiro <^ue fierem*^ 
fha^is. fi vos excltatos 

CAP. XI. 
Do CaritatB itc/uds. Quom veco ex optimati* 
hBs qaidam eum convenif- 
toiy lionaalla pardcalatim 
«9^ eo percontatas» an & 
ei liberi eflent atque o^cor» 
qpsBfivit. Quod ubi ille 
adfirmavitf perrexit inter* 
rogare^ Utr^siftaeiced^. ret? Miferd, inqait. Coi 
Epidtetus : Quo pado? 
neque enim e& de caailit 
uxores dacunt viri, & ii* 
beros-procreant, ntmiferip 
fed potius ut beati fint». 
Atqut^ inquit» quod.adli* 
beros ftdtinet, itaequjidem 
• mifer PTSSKITTAT. LZB.r. CAP. II* -6} 

rou ^yyarflovj tuii ic^vros < xiiXy^ery, cujg / 
vjfiiJtsiW cvie ^ecfetvcu otiirZ voaovm' (poyw 

l%€ir hccKZs^ Ti ovyf rf5A)£' ^^yy 9otvrZ rttxi^ $ 

rai« fc« ffeicovy 9(pfl^ (rii^ ctiri' ^vcmios* Koti ^ 
iyd ae 7f&9<»^ ort 'noiv ro ketrel <pv9$v yivifif* 
v^y if^ws yivsreu* Tcurc, l(pif, Tfeivres 1} off$ 6 
'xhetTtoi 'nariqis TfdcxoiAgv, Ovi* eyei aot eiv^ 
rt^iyoo^ Bipn^^ ort ov ylverou* ro a/w^ic/3»i» 
roviuvov ^}£iv Ineivo itrrtv , « ofBHs. iTrm rov* 7 
rov yw €veKco kcc) rec (pviActrec iei Xlyetv i^n iyec^ 
dZ ylveerSeu rov. (rdiMroSj ovt ylvercu* vuci, 
wnhHs^ ro diM^recvetv etveu xarec (pvatVy ors 
Ttdvrcs <rxfSov^ ti dlyc ithMirtot^ eiiiec^eivoiiev. 
i&j^ ovv i4oi di), . 7r£s Kurec (pv^tv iffrtv. Z 

tniferfamj utnuper» cum dem omnibus nobis, ant 

aegro^et filiola, ac vkie- certe' plerisqoe^ ufa fenit 

retur ndihi d^ vit& pericli- patiribus. Neque vero tibi 

tari» ne adefle quidem illi ego refragor^ inquit^ id 

aegrotanti fufiinaerim : fed ita iieri : ted» de quo a no«> 

me foraa proripui, donec bis ambigitur» id eil, num 

mihi qaidam, benefe eam r^e fiat. Nam i^ qui« 

habere, renunciaflet Quid dem ratione etiam tnl^ ' 

ergo? reftete haec feciffe incorporiacommodum nai* . 

oenfes? Secundum natil- fcidicendumerit, quooiani 

nun , inquit Imo vero il- nafcuntun atque etiam adeo 

lud tu mihi perfuadct in- peccatum fecundum natOi 

quit, te id fecundum na* ramefiei quaddoquidem i^ 

turam feciile: atqne ego re omnes» ant certe plef> 

iibi perfuadebOf quidquid que, peccamua. Tu erga 

fecundum naturam fiat » id mihi oftende» quomodo fe» 

reAe Aeri. At iUud qui^ i)uodum natnram fit Mott 6^ SPfCTKTf 

9 JHeCilr (iKfC « i^nrdvfJtev^ ?ipjft '^ffi Aw- 

» fto^y Ka) /JtsXdvoov^ 'noiov av Kf^rtifiGV TrccfSKecXov» 

. /XFV ^fof iiecyvm^tv ccvr£v} Tfjv cfocciv^ fiptf. 

Ti i\ €f Tfsq) be^fJioiv Koi ^X^^Zv^ koc) OKXri^Sv 

IC Koc) ixocKocKiv, Tfotov Ti} Ti)v oi(pnv. OvKoHiv^ 
hret^ iss^) rm kcctcc (piaiv^ kcu roiv c^^Zs n ouk 
i^bZc ytvofiiyo^v ecfi^Pic^tiroviJLev^ ttoIov dihM K^t» 

«I. TVficv 7fec^ec>siilioifJi€v*y Ovk oTJ* ei^. Hoci fjit^ 
rc fuv rHv x?»fjucrc^ kcu c^fjiZvj rnis %uAarK 
Kfirfi^iov dyvoeiv, rvx^v cv fjieyoihn ^fifjJcc* ro 
is riv dcyocS^Sv kcc) r£v KecKoiv^ kcc) r£v Trec^d 
(picnv Kcci Mcrd (pvav r^ dvbqdor7T<f^ ioKei aa fjtt* 
K(cc, ^fjfJiiec Hvou r£ dyvoovvrti *H fJieyi(rrfi fjtev 

12 cZv. (bi^s^ ehsi fJiCi^ Tsdvrcc d icKci nciv mveu 

KCC?\J36 pofiitm, ioqQit': qQin ta 
potitts id fciihi oftende, 
qao {Mifto non fit feeon- 
dam naturam» neque re- 
ttie fiftt 

Tam ille: Si quieftio 
ftokU eflet de «Ibo & ni- 

K, inqoit; qaodniim in* 
meotum ad ea dijudi- 
^nda adhibefemus? Vi- 
fiim» inquit Qutd vero, fi 
de caiidis &:fKgidia, de 
doria & moltibos; qood« 
aam? Taftum. Cumigitur 
de bta quae (ecandum aata* 
fam £ntf fm . roAo luit fecos ftint, difoeptemua; 
quodnam inilrainentuni ad» 
hibenduoi cenies? Neicto^ 
inquit At verOf qoo fes- 
focolorea&odorei, atqat 
etiam fapores difc^rnan^y 
ignorare, noo tnagnum 
fortafle fuerit dainiium : 
fedf quofenfu difcernenda 
fiot bona & mala, ignora- 
re, & qusK natur« homi* 
nis fint eonfentanea, quss 
repugnaotia , idoe exiguum 
damnum videtur? Imo ^e^ 
ro maximum. Age, die 
aihii omaiane qum non- 
naUis DISSBRT AT. LIJS. X. CAP. tl, 6$ 

KxXd neu 'x^cci\imrm, i^bSk icnei} u^i vvv W 
ieuosff^ 1UU Xvfois^, nm AiyinrhtSy kcu *t»fJUuotff^ 
cliv re TFccyrit rel ioncvrrec 'JFefl rfo(piic^ CfBoiff io- 
xarvj ISxu 'xSk clcv rs} *AAX'9^p7/4«i, 'xwrceivc^^ 13 
Kf9 ^ of^» iTTiy Aiyugrr/dM^, /uf cf^ S^cu rcl 
r£9 »M^* ^ xmhSit l%« r» ^UoicMn^ fjui 
tMhHff ^etf^ rd riv cbjsjuiv. Hok ycc^ efuj 
''OTtcu ^ aiyvoM^ i%m %cu dfAccdicc^ ncu if ^e^) ru M 
dmyKcim dTrcuicvaiec Xuvcx^^* ^^ ^^9 ^'T» 15' 
rcvrcjv ctic^o/Jievofy ouJSfv d?Osjo rcv \ci7Fcv tnf&v^ 
iecffctSj cvi^ iif uhJsM rtii rnv yvdfftfv %J^s^ ti . 
vncx ro nfirvifiGv riv ndrd (pvatv nurccfMd^ff^ 
%eu rcilrcc if^oc^dfUvcB isccxfivtc rdv iic) fjdfovs 
hecerrcv. 

'£9ri JS reSi TFccfoyro^y rd roaavrcc ttx^ (fo* 16 
irfof 0ov\€t Rcm^nvcu. To (psAocrofyov SoKei cot 17 

nccrd 

ttuilis pDloiii & decora etfe tU , & renim neceflariaraiii 

ridentur, re&fiXkevid^tnt? imperitia. Concedebat. To 

an fieri poteft, ut qase igitar, inqait, his intelle- 

nanc Jadaei , Syri , ,^yp« ctis , nibii * aiiod pofthac tii, Ramani de viAu fen^ corabis, neque alip ani- 

tiant» reAe omnea fen* mam intendes^ niii atde 
tiaot? Qoi fieri id poflit? » iis qaae fecandom natoram 

(Same mom paUft:) fed om- fint jadicandi fiicaltaten^ 

nino necefie eft» poto, fi tibi compares ,^ eiqoe'^ 

Agyptioramiaftitota refta ofos fingola qoaeqae dija« 

funt» at reliqoontm refta dices. 
lM>n fint: fi Jadseorum be* 

ne Ct faabent, caeteroruni . Sed in re prxifentl hseo 

noB benie fe hgbere. Qaid« habeo, qoae tibi in eo 

ni vero ? Ubi aatem igno«^ quod velis, adjamento fint 

rantiay ibietiam irfprqSen* Caritas in tuos videtame* 

WiiatH Diiht. T. /, E ' tibi 6& ♦' XPICTXTI' 

^ T/ JSJj ro f4€y (psho<rto^oy koctcc (pi^ty Tt Kotf 

Kochov ioTSj To i* iev\oys<rTov ov xetAovf Ovioc/Mff. 

^j8 Mi) To!i(vv /Mxny hc^ '^^ ^/Aporcfy» 'to svhoysTrov; 

Ov iotcS /Ms. £j (ISb fi^9 riv fMXOfJiivoiv dvocyMi 

^OCTifOV KOCTCC <PvffiV OVTpff ^ dcCTffOV HVOU TfOC* 

19 ^oc <pv<rsv. fi ytScq ov^ QIvtooCj €(pfi. Ovkcvv tsoi» 
evflcTKo^fiev of^ fdv,<psh6<rTofyovj ofMv i^ tvhJoyi* 

' cToVj TovTo dcc^^cvvTtff d^no^pouvofAfiboc ofBev T9 ecvcUf 

20 KOtf KocKovi ^E^rrooy $(pfi. T/ ovvi cc^Peivcu votrovv ro 
'TfcuSloVy Kocf oUpivToc wneXbeivy ors fjsh ovk ttvho^ 
yntrroity cvk otfxcu q dvTefmv. viroK^irrrou i* 

ai /^fjucff (rKOTToiv i d (piXo9Tofyofv. ZKon£fJLfv ifj. ^Af 
evv av fJi£V BTresifi 0sKoaTofyooff isiKe$co TTfoff To 
^cuSloVy ofB£ff iirolets (psvyoov Koif diroherTroBiv ttv^ 
ro} n f^nrfif i* ov (pshjoTrofyei ro '^ccsSsov} .$#- 

tibi fecaQdam natoram effe, redas ratioDl fit confenta- 

& in reram boneihiram neam» fimulqoe ad carita* 

numero ? Quidni ? Qaid tem pertinens , idem & re- 

vero? caritas quidem fe- ftum & hoDetem efiecon- 

eundam naturam fuerit, & fidenter prononciabimus? 

lionefta; quod vero reftae Efto» inquit. Quid ergo? 

rationi eft ponfentaneum^ aegrotantem reOnqaere fi- 

non erithoneftum? Mini- lioiam, eaque relicca difce- 

me vero. Num cu^go cum dere« id vero non efle re- 

caritate pugnat id quod re- Sx rationi confentaneom» 

&x rationi eft confenta- tenon negaturumarbitror: 

fieum? Mihi non vide- reftatigitur, utconfidere^ 

tur. (Re&e ais;) nam atio» mus , an caritati fit confen- 

qui alterutrum pugnantiQm taneum* Confidereniius. Ta 

naturae confentire necefle igitar quum paterno amore 

iberitj» difientire alteram: filiolam deanuires , refte 

nonneita res fehabet? Ita^ faciebas, qui eam fugeres, 

inqoit Proinde quidquid defererefque? mater vero 

inveaerinius^ qac^ fijnoi non amat filiam? i^matil- 

^ la D1S5SRTAT. Z.IB. K CAP. II. 6j 

Kcrrcfyei fdiv eSr. OuxmJy ^ xctf njr i^ti- n 
Wf» xkpehta ccvroj n ^x eJW; Oux ife^. Ti 
^' •} rirBfi^ (rrk^€$ uvri; tri^et^ j&pti. "^eJ^ 
cvy^^iuiK^niy d(peiyeu ecvro^ Ov^fjuis. T/ ^' i 
TfeUide^viycsy ov arifye$ ctvro^ ^rif/ei. "Eim ^i 
puvi KCCKchov ec(pivrcc ccTSthBeiv* S^ dvroK 2fif- 
fC0V Mtf ccM^wrop oi7fc>jei(pdnvou ro ^cailovj iui 
Tfiv TTcAAny <p$?^rofyiocv riv yoviw vfMVy ko^ 
ToQV. OTF^] avro} fj iv rcuff %f(^ri rm ovrs creq- 
yovroovj <^r$ Kff^oiiivotv ecTrodocveiv ^ Mif ys^ 
voiTo. Kq{/ /ii}v iK^vo ya ecvi<rov tceif ayve^fjtoVj S 34 
Ti^ ocvra Tr^ccnJKov oTfereu iioc ro (pthoaro^oc 
ecvou^ rovro rdk ofjiolots (ptKoTrofyovas fx^ l(pii^ 
youi ^KroTsov. "Kye^ trv i^ xv ^Bovhov votToiy^ 25 
<f)iKD^G^yovs ovrooff ?%«y rovs TrqofrfiKovrocs^ rovs 
T ocKKovSr ^ ecvroc rec riKvec KOCf r^v yvveu' 
Kco^ irr ec(peBwfou fAovos xns ecvroiv kcc) effifxos^ 

E 3 Oviec^ 

la qmdein. Matremne igi- in eorom manibtifl , qai ne* 

tur pariter.eam deferere que amArent, neque cnra^ 

oportebat, an non? Non rent, mori eam oportebat? 

oportebat. Qnid vero» an Abfit Atqui illad iniquam 

iiiitrix illam diligit? Dlli- fiine & minime confentas*. 

git^ inqoit Ergo & ab neum eft, quod ipfe tibi 

ei iliam deferi oportebat? 0onvenire eenfeas ob cari- 

NeqQaqnanu Quid vero tatem^ id non concedere 

paedagogas? lioneamdi- iis quieadem caritate il** 

ligit? Diligit Hlum igi- lam comple^bintur? Ab« 

tor pariter diicedere» puel- fordum. Age vero, num 

HreliStif oportebat; atque to, fi aegrotares, veilet 

ita defertam inopemque adeo tui amantes babere 

puel/aiam relinqui, prop- propinquos, aliofque, & 

ter li^entem iftum veftrum ipfos liberos, & uxorem^ 

& parentom & domeftico- ut folus & defertus ab eie 

rom ia eem amorem? aut relinqoercu^ia? Nequaquam. 

Opta- 6S BPICTSTX 

* r£v wuTot;, «oTe dici njv &yccy ecvrciv (Pihoaro^ 
ylav dei ijlovos ccTfeXd^TfecBeu iv rotk yca^oic; 
,^ rovrev y ivexee fMhhiev etv v7So\r»v l%«&f<5y, 
m Suvecrev Ify» (piKofrro^yeitrdou t^%du, Si(rr wno* 
hHm^fthtu vii etvrSv^ ei ie recvra^ vs7o- 
> fieiTrsreu /At^iMff iri (p^Koorrefyov eiveu ro 
^^et%div. 

27 T/ cvvj ovilv Yiy ro mvri&dv ce^ Kecf e^ffJtSjtroev 
Tffcff ro ec(pweu ro tfcuSIov^ Kecf ifZs oJov rey ec\' 
hcc roidvrov r$ eiv , otov Kccf iv 'tdiJit! "^^w» ?y ro kc* 
vouv, Sar iyK^KvTrretr^eu^ rov hrTiov r^ixovro^ 
^ itr^ovSocKei' Srx v$Kf\<rccvroc itere ma^echbyo^^ 
CTToyJav Sefjaui ecvrS Trqos ro ocvx^(p9ifiveu ketTTO' 

38 ^lfvXGvvroc. T/ enjy rovro icrrti To fJih ecKfi^^ 
ov rov TTec^ovros Koc^qov rvxov. eKeivo i^ ecTrec^K^ 
Treiabfjyouy ^Tte^ vyses icri rerviro riv ^$?io(ro(posv 

Opttrefne v^ro te iic a fed nimirDm ejafinodi qiiid- 

taiadiligi» utob vejbemen- piam fuit, quale id quod 

tem eorum caritatem , fem- Romae quemdam movit , i|t 

per folus in morbis ab eis fefe pehul^ involutus obte- 

relioquererjs? autfaacqui- geret, equo currente coi 

dem de caufla potius ab favebat : :deinde , cumtajw 

inimicis dlligi te> fi fieri dem praeter opinionem vt« 

pofiet» optareSt ut ab ets ctfiet; fpongiisei fbitopusy 

d^ferereris? Quodfiiiaeeita ut jam antmi & fpiritu de* 

fuat, reftat, utfadumiftid ftitutua reficeretur. Quid 

tuum minime caritati fit igitur iftud efi:? Adcurata 

QOnfentatieum. quidem difquifitio non eft' 

Quid ergo? Jiihilne fuit^ bujus forta^Te temporis : il- 

quod te moverit impulerit- lud aUtem peHiwieri fads 

que ad filiolam relinquen- fuerit, fi modo re^bi funt 

dam? id fieri qot poflit? qaaBpbUofophldicnnt» bo<; 

non DISSBRTAT. LIB. I. CAP.II. 69 

XrycfxeyoVj on oCk >«^ ^cu iei ^f\r^ mito^ ih>! 
ty xxf ravrov • t(Tr$y t^J 'jrmroifP ri cutM ro(J 

f?Td$&V T# 'lf/4«^ n M9 ^«'«>'> "^^^ AJy«l' TiVfli ^ fM)' 

Alyerv, vov iTTcciff^^cu^ tj o-uwiAAff^cW, ^ (^oiyeiv 

Ti9{i ^ J|00K«IV * Toijy tTTBf KCtf VUV l/«o/ Tf tUtf &o) 39 

yeyovev mrtovj 90) ')jUv rov iX^oTv tt^ i/Mi^ ml 
Km&n<rdou vvv dKovovro^* ifxo) 'ii^ rov heyetv recvroc, 
T/ i^ e<m renjro; *Af« ye uXho^ tf on eiofyf 30 
li/iiv^ Ovih. ^Av ^ e^AAtff n/i4v Kpdvn^ ri Av «A« 
>.9t n ro io^v iTr^drrojm^ ^koiiv K«t} r«f'AxiA- ^i 
A« roJJro «rrw rcXi 'jfev^mVi , W% i .r«u n^r^a« 
KAoii^ftVtfros" ^AAoi* yci(f Tiir ov TfoitrXft rocvrec rov 
frocifov dTFodavivro^* «AA* ort e^o^ ocvr^. Kcif 3* 
enit rore rov ^evyesv^ tovto cevro, or-i eio^o^oi" 
Kocf irecXiy,^ iccv fJieivifi^ on i^o^i ^a^ Koi^ vvv iv 
^cofAi^ civifxp^ on ^oKH aoi* .kAv fnerctio^^ ov% * 
0(y «V^Awrjf. K«f/ in>As evre bdvQnrosi^ ourc ^uyi» 33 

E 3 «ui^* 

Bon extra alicubi quaeren- vifutn; qoid aliud, niii id 
dotn; fed unam &eamdem quod vifum eiTet, egifle- ' efie in onmibus rebus cauf- 
ikm , cur aiiquid faciamoa, 
aot non faciamas ; cur ali* 
qaid dicamus^ autnon di- 
camas; car efferami^r aut 
contrahamnr; cur fug^a- mus? Proinde & AdhilU 
baec iugendi cauila fuit; 
non mors Patrpcii, (nam- 
que aliuSy amieo mortuo, 
non ita fe gerit) fed quia ei 
ita vifum fuit : et tibi tuno mus aliquid, aut perfequa« fugiendi fasec eadem cauH^ 
mar: eam ip&m fcilicet^ fuit, quia tibi iic vifum qu» nunc & mihi & tibi 
cauila foit; tibi, ut me 
convenires, acfedens.nunc 
«udires; mibi, nt haec dif- 
fererem. Ea verp qua eil? 
alia-ne, nifi quod ita not erat; & ruribs, fi manfe- 
l4s, quia tihi fic vifhm fuC'- 
rit, manebis: fy nunc Ro- 
inampronQiiceris, quiatibi 
videtur; quod fi aliter vi- 
deretur, non eiTes abitu- bis vifuili eft? Non alia« rus. Denique omninp^ neo 
Qotfd & aliter nobis fuifiet mors^ nec exfiliom^ neo 

dolor. 70 £ P IC T K T 1 wTf Ttiveffr evTeecM.0 n rmroioirwj euVi^ i(rrf 
roZ TTfocrretf r/, n /Jtn Trfdrrtsv niMs\ dfOC xm^ 

rd uirM 0^' irui(rrov^ rototvroi Mf rccelyrorehoifJLgvoe. 

35 evHovv orocy /m^ ofdM r$ Tf^rrxfuv^ wffo ra/orn^ 
rtiff ^f^fe^ oviev ccM^ turseiaefLeBeCf n ri HyfMi 
ekfi ov ocvr^iTf^^fW/' KefK&vo i^^eiv Koif iKrkfJL" 
vetv 'jfm^etaofMBee fJLiKKeVy n ri (^vfieKtec k«/ toi 

36 eheoarfifMree iK rcSj aaofMro^. -. o^aecvroo^ Si tcoy 
raiv, of^o^ it^rrofJLivoiy recvrov rovro ourtav difO' 

yi (pecvonfjLBv. wLf evr olKirny irs eiiruMofAedu^ ovre' 
y^rovoo^ wrsywouKoCj evfe reKvec^ ds uhndnvo^ 
nxKoiv nfJLb^ ysvofjLevccv TirjtetfffJthoij %rty ecv fJLV^ 
nfjLiv Jc^ rosecvrd rivee SvoUt ov TF^ccrrofi&v rd 
dKcKovB»* rov &>J^ ii^ 9 f^nl^e^j n/^eig Kv^iOh 

dolor, neqae aliud bujqf- 
modi qaidquam in cauiia 
e&j cur aliquid faciaoias, 
«ut non faciamus; fed ani- 
tni judicia, atque decreta. ' Hoccine tibi perfuadeo» 
an noa? Perfuades, inquit 
Quales ergo eojusque rei 
funt cauilaey tales etiam 
confequuntur effe^tus. Cum 
jgitur allquid perperam 
.egerimiiSf abbocindedie 
non aliud quidquam culpa- 
bimus, nifi decretum ex 
quo id fecimus: atque, 
'illud ut ex animo exima- 
mus refecemusque » magis 
claborabiniQSi quam ut tu^ bera & abfceflus e corpore. 
Eodem vero modo etiam 
refte faftorum eamdeca 
iilam fiatuemus cauflam. 
lamque porro neque fama- 
lum, neque vicinum, ne- 
que uxorem, neqae libe« 
rosaccufabimus, tamquaoi 
qni aliquorum nobis malo« 
rum t quorumdam cauflae^ 
fuerint; cum perfuafum 
babeamn9, nifi nobiscum 
ftatuerimus tales efle res, 
non fafturos nos ea quae 
funt ei judicio confenta- 
nea; ot autem ita ftatua* 
mus, ant non ftatuamus, 
id in nobis elfe fimm » non 
in rerum externarum pote- 
fiate. I>I«8SRTAT« X.IV. f. CAP. 19. jft 

^<7y roiW ifJiifcc^\ evih ahko iTT^moniico/Myf 
0v^i e^rrx^o/Jtey Tgom ri ntrrlvj ij ifw ho^y ^^ 
rrov cty^j wtz rec dvifuifoioc^ evr§ rovff Ihrirovff 
m xims^dKk» rd ^fjucrec. Evxoi^^ i^ 
^Ofis ovv^ %r$ (rxp)<a<mKiv ce iei yeviaBeW rwr^ 39 
«ro ^Sm^ 00 ^avrBS xecretye^iictv' enH^ eifee Bi^» 
AcK^ Isr/irxrvf/iy roiv ireeevrev ieYfmregiv 'troteitr^eu. ^ 
^oure i* ert fJiiis ei^ecs n ^l^fee^ evnk hrrv^ he*^ 4^ 
9eeis Keu eeiri^. 

' KE9. ifiT. 
JJ e p i %v»fe9Tiieamc* 
Tlsft 9e£y et fih rrvis wrv ei ?Jya^ec fj^ S" 
veu ro B«ev' oi i\ elveu fJiev, elf/ov ie Keif dixem 
^^9 teo^ im 'Sf^oveeiv fjaiievis* r^ixoi i\ ei ne^ 2 

E 4 Hycu 

Ifaite. Itftt inqqlL Igitar des erfp, feliolaftictim 

inde ab hoc die nihil aliod opofifcere te ileri; (id fcili. 

cotifiderabitiiiig aat inqiii- cet aBimal, quod deride- 

Temug aaale iit, aat qao- ttir ah omnibuaO fi qtk<* 

^odo lefe habeat; non dem Tolaeris examen toa« 

Jigruiii, non fervitiaA nOn ram decretomm infkitaere. 

^qiios, aot casfs; nifail Hoc vero non anioa horae' 

Hifi anhni noftri deci^. aat diei negotiumefle» tn 

OptoeqQidem^in^uk. Vi- i^iife int^ligia^ 

CAP. XIL 

JD e JEquit a^i e mnimU 

Ad Deos qaod adtine^ aliiy eiTe qaidem, fed ineft 
foflt qoi dicaot, non efle & negligena^ nuUiqae rei 
omoino Niimeii divinom: providere: tertii, qjni & 

effe 7* . JC P I C T « T f 

r^v sTn ytf^ xo^ rolv oi^avim^ eU H^oivov ii fjioyov^ , 

3 ^ ^%i ^ mr liiav ind^ov* ^ri/iTrrb/ J", ^y 
h Kocj ^Oiuaaivs Koif iMXfdmsy Oi^hiyoyris^ on^ 
Ovei' tn Affd^A» Kivufjt,iyos. 

4 IIdAi) iffoTifoy ouv c»Myx«ii9V l^i^ ^ffi ^im»- 
ffrou Toirafy hfiffKkpBeUj' Tfon^ uyi»^ ^ ou% 

5 tiyiflSf- ?<igycfiiyoy iTny^ ei ydg fJLn «Vi 0ew, srwp 
i<rri r^Aor, €W.&(»i e«c&; » J^e »Vi ftlv, /twiJSf^ 
vcs Q iTSifiiKodiJtivoi* Ko^ ouri» itZs vyiU icrrcu^ 

" aAA« Jif, iM^ ovrw, xc«^ htiiAiKoixfJiiym^ cy f^^Jip* 
/i^ ^iciSetns €is dvB^oynovs lorlv l^ «JreJv, xo^ wf 
A/« yf X(yi eirr 1/4« • 'nZs iXi k«1 pSrwp uyili' 

7 lcrri j n«vTiK oSv rodorot i kccKos k») dyctBos iyre- 
ffxifxfjtivosy Tfiv ecvrdu yvdfjLfjv vTScrrhurxfi r£ 
iiOiKolSyri rd oA«' Kccbd^mq oi dyot^o) 'XoKi' 

rcu 

efe dicant, & providere, eOefinfe» feqatDeos? Sta 
fed inaloribaft rebus & ccb- funt, nullius vero rei cu» 
leftibus, terreftrium autem ram gerunt; etiamficquo 
nuili: quarti, & terreftri- paAo verum erit» fineta 
bus & cceleftibus; fed in iftum ftatuere? Quod fi 
commune duntaxat» non vero & funt» & curam ge« 
auteoni fingolis privatim:, runt» neque tamen honti^ 
quinti , quorum in numero nibus , neque adeo ntihi 
fuere & Ulyffes & Socra. profefto, quidquam imper* 
tes, dicentes: A^equi teUh tiunt; quo pacto jam vel 
teo, quummovear^ fic vetum fuerit? His igi- 

tur o;nnibus confideratis, 
Longe itaqae anteomnk vir bonus probosque fuum 
neceff^riuni eft, de bifce ipfins animum reruin uni» 
fingtttis eonfiderare^ re8:e- verfarum Adrainiftratoii 
Be an fecns dkmntar* Nam fabmittit; qaemadmodun 
fi.Diinoiifunt; quipoteA boni cives iegi ctvitatis. 

Qui DISSERTAT. LIB. F. CAKI2. 7} 

TflftJnfv o^peiKH rifv l^j/ScXsfv .l%»y' lA^afv l?ri to 
Tfcuieveadai' ^^ e^ tTiolfJinv ly» Iv 9r«VTi rpib 
6f0iic} KCM 'Tri^ oivivocfearoittv rgf J&Wcp hoiKn^ 
(r«r; xttf sro^f' ^v yevol/d^ ihev^efof^ *E?^iuBefof 9 
yfff Irrn^y a^ ylverou Trdvro^ iMrpt ^foqM^mVf 
xtfi cv ouJWr ivvetrou K<»\6crou. T/ ouv; ecTfivoM 10 
l^iv ^ ihev^e^ioc^ M^ yivotro. iMvtoc yd^ neA 
iXsvdefioo eJ^ rat/rov ou» e^%erou. 'AXA' fyfoS ^1* 11 
Afi0 ^^v ro Jbieouy /4c^i 0(7cj3eMV6fV) xo^v oti^cocovv 
ioK^. Mouvo/Jievo^ S^ TToc^ocCPfoveiff. ovk ctias^ or^ la 
x«Aov 9f eXevbe^iec iar)^ k»1 oc^to/<oyoVi ro i^ 
(b£ rrvixi /48 HovKea^ou rec ooff hvx^ io^oarroe 
yivevdoUj Tolvro Kivivvevec ou /movov ovk eivtu koc^ 
Aov, (ih>A Ko^ Tfeivroov cwo^taTov «vom. Tloif 13 
Y^ l?! ygaixfiocrikoiv yroioviAev^ ^ovXofMu y^oc- 
(pe$v is beXo^ t^ ^m ovo/mi Qu' oiKKoc i$* 

. E 5 Jocolco- 

Qoi vero eroditur» oam fuerlt, ' id vqIo ^venire^ 

hoc aQimi propofito aftce* quacQmque taodem ratione 

dat oportet ' ad inftitutio- id mihi ita fuerit vifQm* 

nem: Qqo pafto ego in Infiinus es» tleliras. An 

omnibos rebus Deos> fe- nefcis, honeftam rem & 

quarf & quo pafto in divi- praeciaram elTe libertatem 9 

sd adminiilratione acquie- Temere aotem me vdi^, 

fcam? & qno paAo liber ut evetliant qnzo mibi teme« 

fi>m? Namlibereft, cui re vifa faerint; id, vide, 

ex volontate fui fiant om- ne non modo honeftom 

nia, & quem nemo prohi- non fit, verum etiam om- 

bere pomt Qaid ergo? nium fittQrfnifimum. Quo» 

vefanta - ne eft libertas? modo enim in rebus gram« 

Abfit: neqoe enim inlania maticts ag^os? Volo, nt 

& libeftas e&dem raoran* libet mihi ^ nomen Dionitf 

turinferfe. At ego, (iJi. fcribere? Non; fcd difco 

qms) qoidqnid mihi vlfiim velle, iit fcribi oportet. 

Qoid 74 X PI C TBT^ '4 ^mSf^i ^Si/ruvTM. T/ h r» xofl^Aw, t^xov re%- " 
vff r/f ^ ins&rniJLfi itrrlv} W J^ /4^, wJlpvoi' ?v 
tf ^oy ro inl^aa^cci Ti , ei TflSi^' iKeiaTo» Qov>Ji* 

15 Mo*! 7ffo^fi4o^8ro. *Evroiv^oc oiv /jLcyov^ oTri roo 
fAoyhrou nou KvgiooroiroVf, rv^ iKsvBofloc^j anr rru* 
%«v i(p&rou fiot BiKnvi OviecfMS ' ocAA^ Ta sroii» 
Jfueo-doM, rour^ iTn^ /MvSdvoiv IhmTrot oSro) d^ 
AcfV, 4$c ylvtroun^ 'nois Si ylverm; w itiroo^ev «u* 

l6,To£ o-imroiwroo)it. isJrec^ le» di^op »vttfx«#xer-f 

fiSvOCj KCU (jiofCCV KOU oUpo^V ^ KOU oiferflV KOUKO^ 

Kfxv^ Kou Tfomcs rus rounvrecs ivxvrKrnroc^,' 
VTFef av/d(fMfia^ roiv c?\ccv' ^fxiv r enwrro^ trifjut^ 
Kou fjtiffi rou (rdfAocro^^ hou xrno-iv, ,kou ko$vo^ov£ 
* tiomie.' 

17 Tocirffff Gvv rins iiocroil^eocs fiefjivfifjiivovtj ?f- 
X^^^cu iei iwl ro T^cuievetr^m^ ovx ^voc dKkoU 

}ocf*e9 Qnii ia Molicis ? Eodem 
moda Qaid univerfe in 
oronibus, qoas arte aliqoa 
«ut fcientia continentur? 
(Eodem ntodofe res babet:) 
alioqui non efiet operae 
pretium fcire quidqnam, ii 
cujusque Toluntati res quae« 
que adcommodaretur. Hic 
i^itur folum, in re maxima 
& praecipua» in Libertate» 
mihi permiOum eft;temere 
velieV Nequaquam: fed 
erudiri; id eft, difcere ita 
Velleomnia, utiiiunt Quo- 
modo autem fiunt ? Ut ea difpofliit ifl qpi dirpofuit» 
Sic autem difpofttit, oC 
aeibs eflet & hyems» ut 
fertilitas & fterilitas» ot 
▼irtus & vitium, & omne» 
id genus contrarietates» 
propter Totius conoeiv 
tum: & noftrum unicttique 
coi^us, & partes corpo- 
ris, &po(remonem, &ib* 
cios dedit 

Hujus igiturdifpofidoiiis 
memores , ad inftitutionem 
ficaccedere debemus, noa 
ot rerum naturam mate^* 
mus; (id quod nobis lieqae. 
con- DISSeRT^AT. I.IB.I. CAP,I3. 7^ 

^fifv rdc vTTcdis&^* cvrs yecf iliatdu nySaf^ curl 
ufLenvov * iTOC^ya t wTo»s i%cvrm rw its^) ^fMt cos 
f%« Kcu Tficpxmev^ otiiro) ri)v yvoiijanv rnv cc^r£v 
mvnfixeafiiynv rcfs yfvef*ivots %x<»l*9V* T/ yafj iS 
hfiix^rou (ptf/m dvd^waovs^y notj Tsm^ mcv re*^ 
'AAAjc crwevruff avroTfy eK^vws dJsXci^^ Ketf rk 
ifuv iiiaxn} T/ ovv dTfoh^^nsreu^y n rk ev^lcM' 19 
rm fJLnxecvfi Tf^es njv %f^w ocvriv^ Toutxim^ ii 
vfs tKeivei fdiv ^7fe$n(rev<n rd '<pe$ivif/igvot ecvr c7i:s 
nfdeis i^ eviiv nrrev Kocrd (fhjatv t^ofdev} Zu i' drce* 20 
TKMTtm^os S, Kcu ivadqtTres. xdv fjiiv^fMves ^s^ 
ifn/jciecv KecKeis revro' dv ie f^terd dvB^dvcoVy iTfl^ 
iScuAoti^ Afya^, Kecf Kgsrds* f^f^V ^^ ko^ yc* 
v&s rc^s ereuvrevy kou riKva^ kou d^eh<p,Gvs% kou 
y^Tovecs. iiec Je, fMvev fAivovroCy ^avx^v KecKeii 3i 
eeiv^o, Kcu iKevBF^ietPj xocf cfioicv roTs G^oTs' ^vaf*? 
^Be^ cewtoy* fJtmd nol^oiy i\ qvreu^ fifj c%A^v 

KOCK^Vy 

conceditor, neque expe- ]^fi« videQtar« nos vero 

4it:;) fed at, qaum ita fint flihila minuF iic iimus ad> , 

res ooftrs ut faot, & ut fefti^ ut natara pofttiiat? ' 

fert earumnatura, nosipfi Tu vero delicatus es & 

antmum noftrum iis qua& morofua: nam, cum (blus 

.£iuit adcommodatum ha- es, defertum id appeiias; 

beamBS. Quid enim? li- cum vero inter bomine^ 

cetne fuge>e homines^ id infidiatores eo& dicis» & 

fieri qut poteft? An vero latrones: atque etiam pa« 

eomm cum utamur confue« rentes tuos incuias» & ii« 

tudine, eos immutare li- beros, & fratr^s,'& vicv* 

cet? & quis id aobis lar- nos. Oport^bat autem te, 

gitur? Quid ergo relin- cum folus efles, id quie- 

' ^aitur? aut qu^nam ars tem nominare^ & libert%- 

Teperitar vivendi citm bo- tem» & Diis fimilem te 

,iDiiiibas? £a,i utiliosqui- putare: cum intermoltqs 

4em agere patiamur fpz^ verfaris^nonturbam voca- 

ro. ^ T^ K P ICT KT r 

Kotj ^«viryuf/v *jca/ ovToi 'jrocvTcc evafearoof oi%€' 

32 cdou^ T/V (Zv fi %o>Mris roif oo TFfOiriex^H^^*^} 
To wro^ eyfifv ojV tx^^* £^v(mfeatei rif rS 
lAovcs ^youi itfoi iv , iffiiJLleo. ^veoc^Trei ns rHs 
Yov«u^iv; tTToo KUKes vtosj Ketf mvdWm ivcec^e-^ 

aj erei role riHvots; ttrro» m^kcs irecrfjf. - - . ^Xhjs 
ecvTov eis ^uAoPKifv. - - Ilelecv ^uA^xifVj "Qjreu 
vvv l(rrlv. ocMBiv yoi^ l<rr$v. Imov iS ns £ko0v 
loTiV, iK&vo (pv?<ocKfi ecvrai icrri fucdo KOCf Z00- 

34 K^oirns ovK nv iv (pvhxcK^^ iK(»v yecf nv. - - 2xiAo^ 
ovv fJLOi ysvi(rbeu itmnfoifJLivovi - - ^Avifoc^rroiov^ 
Srec ii* BV ffKehvi^tov roi Ko(riJL<k) h/KccKils^ oin 
iTTiSwefS ocvro to7s ohois; ovk ecTrcTrno^g ^ ou^cw- 

d5 (iow 7SU^ecxo^^9ecs t£ ie^^Kiri; ecyxvecKT^erets Jf« 
fctf/ iv(rec^fTrn(rets rols vtto rov daos Ssocrerecy' 
fJiivoiSj 4 iicivos lArrec rm }doi^iv% Tfocfov^oiv tctf 

hfiKhi' TBf mttmaltxmf aatino. antetn aliquis {nvitoa eft» 

leftiatn ; fed feftum, & ce- is ei iocas eft cuftodia: qua 

lebritatem: omniaqae fic ratione & Socratea in ca- 

J^lacide admittere. Quae ftodia non fuit, ultro enim 

gitar poena eft eorum , qui fuit ~ — Mene igitur pe. 

nonitaresaccipiunt? Heec, de efle claadum! ^ •— 

ttt eoftata fint^ quo funt Mancipium, itane 6bDnam 

.^Egre fert quifpiam, efle pedunculum accufas IMqd* 

foius 9 fit in deferjto ! Agre dum 9 non eum trades uni- 

fertfuos parentes? fit ma- verfitati rerum? non mif* 

lus filius» & tugeat! iEgre fiim facies? non I^tus per- 

fertliberos? fitmaluspa- mittesei qui dedit? J^n 

ter! — — Conjice eum potios indignaberisi &' 

In cuftodiam! ~ — Quam segre ferea quae fant a Jove 

cnftodiam? Eam»nbinanc conftituta, qaas ille cam 

tk: invitua enim eft; ubi Parcis, ortoi tiupr^feoti- 

bos BISSERTAT. LIB.I* CAP.I2. 77 ^J OvK OiadcO^ l}AiW /LC^fOJ- TF^Cf TOb SAa^J TOW- afr 

ro ie wtru rl (r£fiec' ds^ imri ye riv hoyciv 
ouJe xei^o^ riv &i£vj ouJS fJUXfore^off\ \oyov 
yccf fisy8&o^ ov /<j{k»5 ^^' S%I/« nqivrrm^ dh>M 
ieyiMo^tv^ 

Ov Bi?<M dvv Kocy » hos « rok efeoic, aj- 
ixei orow rl^Bcu ro dyccdov} Hoihus ly», rov 2% 
^ttrifc^' 5%(w rotovrov^ ' koc/ rnv fjnrri^a. T/ cuv; 
iiii6ro aoi Tf^oehdovrt ikhi^ccffbtu^ iwi* mfHV* 
*0 ^»v«e ri ieivt ctwiXBsroc tJJSp rj «pc»,- ?w 
ty» yivcc/Jtocii Ovk tiiioro. dM^ iie$ ^fou- 19 
icocrrifvou <rov rous yw«t, afri» cvrw ywifdJf- 
yflu ^r. Ix wo/av TiVflSvj Ik roiovros/v^ oitom ?* 
ff»v. Ti ^ wvj rcioiroov ccvrSv ovr^v^ ovii/Aloc 30 
eci iliorcu fJoi^citvi\ j «r h fjh ri}v ef«rixiiv A>- 
y«/4iv ftyvoet^ Tf^os ri KsKrtio^cii^ A;otu%^f «v if«* iitfi Kus 4c ftarum ToIvenHbu^^ 
defitiiie ac dirpofQit? Non 
intelligis, qaantala pars 
fis, coilatns cam univerirs? 
netnpe qaod ad corpns ad- 
tinet; nam qood ad meh- 
tem, ne Diis qaidem im- 
mortaiibas es deterior^ aat 
minor: mentis enim ma- 
gnitado non proceritate aat 
altitadine judicatar, fed 
decrctis. 

Nonne ergo in eaparte 
bonamtaam coMocare ve- 
lis, qQ& Diis es fimilis? 
Me miferam : patrem habeo taleiti» Sc matrem! Qaid 
ergo? iii vitam progredi- 
enti tibi poteftasne dabatuf 
eligcndi, dicendiqae: Ifte 
cam ifta congrediatur hafiT 
Ijofa, utego nafc^r? -Non 
dabatur: fed prius exftitifife 
parentes tuos opdrtebat^ 
ac tum demum te nafci,, 
£ qualibas? E telibus. 
quales erant. Quid ergoT 
cum tales ipfi fint, nallum*- 
ne tibi praefidium relinqui- 
tur? Sividendi fccultatem, 
cQJus rei gratifi haberes, 
ignorares} mifer efies» & 
. infe- 80 BPICTEtr 

ytl^ v7fefexoi(ni9 ^v^uf rv^avvov Kecreurtfitretff a^ecv' 
' rov j cv \i9\ivi{<rxi rk «, xnf/ rlvv>v «f%«pj %ri ovy- 
yevm^ oTt dSe?i<pSv (fhjcrei^ or$ rov Aief" ccTroycvw; 
5 *AAA' oJvifv flttJrfllv S%(», h^voi i' ifMv ovk e%w- 
(Tiv. ^Oiis isov ^hiireii^y %r$ hs nfv y^v, 9rkH£ 
ro Heifx^fov^ ors eis rovg r^KeuTrce^pvf ro&rovs 
vpfAovi; rovs rmv veKgwv; evV J8 rovs rSv &eSv ou 
BhtTreiS. 

K E *. i^. 
"Or/ Tdlvr» i^Ofx ri QBt^v. 

Ylv^ofj^vov Si nves^ 'rras «v ns Treifrbeln^ Jr* 
^Kuarov r£v vtt ecvrov 7r^eerrofjUv<uv - e<po^ireu 
a vTTo rdv (dedv^ Ov ioKei trot, e(pfiyl nvoicrdeu 
rcc TTccvreci /\eK^^ e(pt\. T/ Jfj (rvfAiroAmv 
rcc iTriyeieC role ovqecvlois ov ioK^ <roii J^Keij 

tim tyratmam te confti. cati. Viderne qQidfpeftes? 

taes? non recordaberis qui nonne terram? nonne ba- 

fisy & qaibas imperes? rathram? nonne miferaa 

nempe cognatiSi fratribag iftas mortaoram l^es ? 

natari^ a Jove oriundis. . Deorum aatem l^es aon 

Atqui ego illo» loercatus reipicii* 
Sfxmi ilU mis non^t mer* 

CAP. XIY. 

DAvinum numsn euuSa iutusru 

Percontante vero qaodam^ omnia? Videntar, inqoit 

quo paAo qais perfaaderi Qoid vero? o<mne cogmi. 

Kffit, fingula fua fada a tio quxdam & coofeafos 

!0 confpici? Nonnevi- aliquis intercedere tibi vi« 

dentor tibi, inqait^ uno detur inter res terreArea 

ooonextt inter fe cohaerere atqae ccaleftes? Videtar, 

in- OISSBSTAT. t.ZB. I. CAP. 14« gl 

h ^fpffrdi^fMmTcg tw dm^ ar«v inifos 4ny reii 

crdvrny iret» i%<pifw rw nm^ofj iiupife^^ oreiy 
%nfmfef¥ <» ^tmum ; trmy m»Aiy w9f^oi)\hm , ce^». 
/SocAAer ; nm^KKo^^oeiyj ^uAA^^; ie«i eipur» W^* 
auTfli mnmJsjoifUfm i(p^ riwxJims fj^mv wm ecvuTrmve- 
ir^etij ftimneiidyemeiirrtui 'xi^sv il if^o^ riiy m\^ 4 
^iyMi /dtmqn t^&* aehSjiv^s^ nmt nfy rou ^A/ou -?rf «9*- 
«Kpy xccj mi^ovj roamirti Tfm^etKKenyfi tm e^i r« 
hetvrkt jnrm&ohJi rHf i^efdm ^a^mrmti 'AA« 5 
Aa W 0ur«2 /«jy, nmi rec ftfjthe^ amfMTm cu- 
ret^ifiiimu rok^^OKM^ neei ffvfX^jfinov^* mi y\fth 
Xeei t eti wftirefeet ou TreK^ 7r?\iof} oAA' eei y^o- 6 
X0N fm eSrw eiah ^fieiefxheu %m) avfet^Pei^ r£ ^ 
^£j mre tooreH fgofide xZam kou dfro^carfdmrm' 
ou Tmfrofg ^ mirif ntf^fn^rosj ire otnmv^ tud . 

tujit* 

iiMiQit Unde enim tam ceffiim receflamqae, tanta 

fiatis temporibns, tam- alterQatio> & in diverfa ^ 

qumexDeimaDdatOy eam tniititio fertim terreftriam 

phntaa 4orere ille jai»et» oeraitarf At qnae quidem 

iorent? cim germinare, eterranafcantnr, &noilta 

germinant? cum fmftum corpora Univerfo fant de<^ 

proferret proferant? cam rin^ifai, & confenfa quo* 

matorelcere, matarefcont? dam cnm eo conjun^rhi? 

camrarfiisriijicerefruftQS, animi aatem noftri AoA 

abjicimit? cnm foUadepe*^ maito mads? At animl 

Bere, depotraat? cam ip- faidem noftri Deo ita de^ 

fitt fn fe oontraAas fine viaftifhnt &eonjanfti^ut^ 

bIIo nKita nianere & re* pote qoi fint particol» ejus» 

qolei^e, ttiaaent & re- ab iiitat Batora quafi de^ 

quiefeant? Undeporroad oerptae? motas rero eo«r 

lunie ioereraentam & de- rom oimief Deus non per^ 

cremenmm, ^aLdkliom^ e^it» feioli ftM fii>iqtt* 

MitaeH Difin. T. t. F , con- £2 K^^lCtETl 

^^ff I rJJr J^rtflf^ ^icmijo^fwp^ iMM ^Tff 5 iwcor&u rcS» 
^eim^ ofiov ie %ou 'Tfff) dvB^fomlyow 'X^oey}Jul' 
T«v iv^fJieicBou ^vcoaeu^ tuu ocfM fjisv eu<rBfh 
rtKoos cono fjLVflo^ Tr^ooyfmromv zsveivBoUj &fM Si 
itccvotjriKMj oifM ie roTs fJth (TuyKoiraderiKoicj 

8 rctf T dvo^vmjffrtKiff^ ti e^psKrnLic rv^ovff ce 
roaovrovs d<p* ovron ttoKKSsv kou TtoiKi}^ ^f«y- 
fjiccrofv iv t^ crocvrev y^vxv (pvhsirrecc^ kcu drn 
oovriv KtvovfJLiVos , ds imvoiece ofjLoeti&s efmU 
Tsrets rols Tffoiroos rervTSoiKOffi^ rix^ccs t «A* 

. ^s fTrV ccKKeus^ kou fxvnfJtecs wno fiv^low ^^007^ 

9 fAoiroafv iiocc^ets ' ie Qeos ovx olos r ear) STfltv- 
roc 1(^0 fecv , Kcu 'necai cvfJkTtcc^weu^ kocc cmo 

'O mwnfo^ nvcc %r%»v iieii6<nvi . ^hhhjd (pcorl^ecv 
fjuv olos re iarh iiXios rtiXiKovroy fjtifos rov Hesv^ 
Tos^ ofjyov Je ro d^narov dmokmegv , So-w o?- 
iv T inkxec^eu imo vKuis ^ ffv nyh ^«^» ' ^ ^ 

KKU 

, cmgeDitDs? AttaqQldein confornies qiw prifnum 

divinam adminiftrationem» mentiimpreffie ftierinc; ar- 

fingulafque res tam dlvinas tefque aliaa atque alias» & 

^quam humanas animo con- inBnitarum reriim memo* 

templari potes» fimulque rian confervas? Deusve* 

ab innumerabiiibus rebus ro non poteft fimul omnta 

partimfenfu, partim cogi- intueri, & omnibus rebua 

tatione adfict; fimul aiii^ interefie» cum omnibiia 

adfentiriy alia abnuere, in aiiguam iiabere communi- 

aliis adfenfum retinere; tot cationem? At fol quidem 

porro formas rernm tam tantam Univerfi partem ra- 

muitarum variarumque te- diis fuis iliuftrare poteA; 

cum in animo tuo cuftodis, exigaam partem relinquepa 

ab ilfisque pnlfus in cogi- lucis expertem, quantaiA 

- tationes inddta rebus iia fciiicet umbra t^rrae occu- 

pat? OISSERT^T. LIB^f» CAP. 14- 8} 

rouroii' TTfie^eviccAoud^afv. TotfTo JS? (roi xoJ \tyec 
rii-, ori ?(W?v ^eif iuvufJtty rZ Ai/; '*AXA* ouv 12 
ouA ^rrov Jcow hnirqmov iyAcrco '^x^hrfj<r$^ 
rcv SKcc(rrav tMfMVU^ nm Trcc^iic^Ks (pvKcccn 
frnv etaroy mior^j xcm rwrcv ccKoiixirrcv kcu inoi^' 
ffleAoyiOToy. T/vi ycif oAAaj xf^/rrovi xoi Itti- 13 
fcshMri fo) (piXuKi TrccfecSiSosKtv iifjtm ' ?x«otovj 
io-y^ ^uv K?id(nrre roLs dvfccs^ kcu ncros Iv- 
wv Troiifo^irre» fAifjrnitTbe ixtiSinon hiyetv ori 
fccK^i co^f* ou yo(f fOT^'. (»AA (d^os €Vooy 14 
for), xeci ifdirefos 6kcufju»y itrrl' kcu ris raih 
Tosc Xf&cc (pci>ros M ro /BaI^w rJ Troieirei ♦ 
Jour4^ ri &$i ei^ wu vfiecs pfjtvvecv ofKov^ otov 15 

pat? ^oi vero iprum fecit dieadum qaemqoe tndldit^ 

«^iblem, cQmdemqoe cir- numquam dormieDti illi^ 

curaagit; (partem Tane fui & decipi nelcio. Nam cui 

ipfios exiguatn, fi cum uni- alii prseftantiori & diligen- 

verQtate comparetur;) is tiori cuftodi unumquemquft 

vero non poteft cun^Uper- noftrom commiiiiTet? Qmu 

dperel ^ propter quom fores claufe*- 

At ego, inqoit» haec ritis » & conciave tenebro* 

omnia iimul animo confe* fum effeceritis ; cavete^ 

qui neqneo. Qais vero amquam dicatis vos eiTe fo- 

iftud tibi dicit» te parem los; neque enim eftis : fed 

cum Jove habere fiiculta* Deus intus eft» & veiler 

tent? Neque vero eo mi- Geoius intua eiL £t quid 

nusilleprocaratDrem etiam bis opus e& lumine, ut vi« 

unicoiqae addidit, Genium deant quid faciatis? Huic 

cDJosque faum, cui co^ Deo etiain Qbftri(*tos vos 

iimUi £4 BPI CT& T I lAi^bo^po^im J\Mfil^c9r€S^ ofMvvevat 'kmrw t^^o^ 
rsfJificrM rtiv rcv l^mffc^o^ &omi^lotif' Cfdeis i^^ ol 
ro9o6ra>y kou rtihtzouroa^ ^^io>fAivot, ovk cficaerg^ 

j6 ii if40(rccvres ^ ovk ifJifAemrei Km rlofAoaerii Mif 

.. ohP€$Bri<rHV fifiiinore^ fjof^^ iyKaXeceivi fjo/^e fxefi' 
yl/cto^ rt r£v vrr iKelvov ieiefjievmv^ f4tii* okov^ 

17 res 7fO{fi<reiv n n 'nwtfrdou. r£v ccvccyKcuogiv^ ^O- 
fiotoff ye o^KDS bvroc iiLmcc^ eKei fiev cfdvvovcnv^ 

y. ccvrcv /41} ^fortfjoiceiv htqov* evravbcc i\ ccvrov^ 
ccTTfivr^. 

KE*. fitnili ficramento efle opor- 
tebat 9 quali milites Caefitfu 
Sed ilii quidem, mercede 
cpndufti, jurant, falutem 
Caeraria fiU rebas omnibus 
fore antiquiorem: vosau- 
tem, tot tantifque dignati 
rebus^ non jurabitis? aut 
jurati, fidem non fervabi* 
«s? EC quid jurabitis ? 
Numquam vos non obtem- 
pentoros ; numqoam inco- faturos ; nnmquam . de eo- 
rum quoquam, quae ab Illo 
datafuerint» conquetturos ; 
numquam invitos quid- 
OQam» quod (eratneceffitas» 
fatturos vel toleraturos. 
Hoccine ilti fimile eft jus- 
jurandum? liiicjufant, fe 
neminem eo antiquiorem 
habituros; bic, fe nemi- 
nem fibimet ipfis e£Ee prae- 
kturos. -•Mr^rw^- CAP. D188ERTAT. X.IB. 1. CAF. 1$. 8S 

' KE», l/. 

imir$ %»AF7raJi' «tlr^ ^«v OJic lgri»yI?AAf- a 
rtuy $(pfif ^iho^o(p'M rHf ixro^ n Trffixci^trenf 
r^ dyStfokry* d ii fjoif $^ n rijff ]ilme vAifP 
mij^rrou. «^ y«f rUrms uA», rd J^ha* «v- 
i^tavroKOioZ^ o jfftJocos* ovrm rifi' m^i j3iey ri%<* 
v>f^ uAiy 9 ^ /3/^^ tfurov iiuiaroo. .T/ o?v ^ r^u oi- 3 
ieK(pov; TioiKiv rije etoroSi inmoio rix^ i^l" 
iffoff ^ nyy 0i}v| r£v iKroir JaTiv, c/40iov iyq^f 
ciAoiov OycMS, ofcoioy eCio^tcf. rofir^ i* ^uih jar» 
«ylfAArrew <PtAo(ro<fiiec. *Ey ^ocoy fie^iffroicrH 4 ' 
rif^ntrAi r^ nyefMVixev nmrei (piviv rxflv* To r/* 
v^i To ik^vcvf iv 4^ «»/</« IJmc oyy lic^vo^ /40^ 5 CAP. XV. 
Iffii# ptofitemfur Pkitofophia. ■ 

Confiliom pefeeote noniie- ^ ergo fratrls vita? E* rai> 

mine» qqo paOo fr^tri per- fiis imI ejos ipiios arteoi 

Ihaderet, ot fimoltatem er« pertinet;re(peaoTeroto» ^ 

ga fe deponeret : Non boc ards , io rerom externarum 

profitetor» inqoil; Pbilofo- nomero eft^ ut ager» ot 

phia,feqoidqoamexterarom &nita8, ot booa exilHn^-» 

reram homini foppeditato- tio; qaarom rerum nol- 

ram; alioqoi admitteret lam Philofophia poHicetor. 

aliqoid a materia fua alie- Quovia in cafo confervabo 

num. Nam ^cot fabri ma< (ait iUa) mentem nator^e 

teriaf lignafont; ftatoarii, congruentenu Cojus men* 

aes: fic artis vitae materia tem? lUios» in qoo fook 

eft , fiia cojofque vita* Qoid Qoo paAo eigp coafeqoar^ 

' nt 86- KPICTETI 

S$ Tff^) rHs ^KHvov i^/n^ ovih ?%« Aiycf^ 

6 'ElTrovroff JS rov <rvfjt0ev}\£voi4ivovjori9 Tevro 
^nroi^ Ttoof eiy\ iiceiyov kcu 'f^vj ^iaKKouraoiJtivov^ 

7 futroo ^ctv rxfiifit^ Ovihj Zipni rSv fjLtyoihm 
coipvoo yivertu* cttov ye ovi* o ^or^s^ ovoe ovkov. 
ivL fjiot vvv A^9^9 or/ diKoo ovkoV' dyroxfivooficu 
coi^ tn jcgovov iS* okpfs dvBnoy ir^wrdv^ Stoc^ 

8 Tf^o^Xff rev rm^hv^ Sreo 'ntTfocivBxi. , ^&ree <nh 
K^-f4iv Kotfjsos' a<pvoo KU4 f4tci wfccf ov mX&ovrcu^ 
yvoif4fis. ^* dvd^wjrcv kcc^ov BiKets our» A* oA/- 
yov Kcu evKoXcos Krviovcc&mi fcn i* eiv^ lyei coi 
hiyo^f nfooioKco^, 

KE*. ne ille mihi irarcatnr? Ad- 
ducito mihi illanii & ei 
dicam: tibi autem de illius 
ira quod dicam, non ha* 
beo. 

^Ad haec quum is, qui 
cpnfilium petierat^ dice* 
ret: Illud requiro, qao 
pafto» etiam U ille mihi 
non reconcilietur, ego na* 
turae meae ibtum tuear? 
Nihil, inquit, magnumfubi^ 
to e&iftit; nam ne uva quldem, aut ficua. Si mi- 
hi nunc dicas» te velle fi- 
cum) refpondebo, tempo- 
re efle opua: fine primum 
nt floreat, poft frofbim 
producat, denique mature« 
icat Ergo fici quidem fm* 
ftu8 fubito unius horae mo- 
mento non perficitur: ani« 
mi vero humani firuAum' 
adeo brevi,& fiicile compa« 
rareveiifi? Id vero, egoti- 
bi dico, ne exipe6)Ml CAP. OISSSRTAT. LlS. J* CAF. 1& ^ 

' K E ♦. /f*. 

^ Ti ^ f i nfov§{ti4. 

^foff To ffoifjta HotfM yeyovfv^ $v /doyo^ r^oCpiu 
xca TT&fc^rpp, dKK» xeu Kolrou^ *m ri Mn ()ar. 
aStoti v^nrpAjfxdrw ^ fw) vTfotrr^o^iJuirw^ ^if f(r.^if. 
ros' ifiei^ ii ifavrw rwrosf^ TC^wfhc^bm^ roc 2 
7«f cvK aurSv fveiuCj dhhd Tffofuw^fe^l^v y§^ 
yovcra^ ^k i^vwtrihei 'njgocieoiJtey» uKKo^ ^^- 
Tfont^eu. «V^, cf« o&v Jy, ij/^as' (p^orri^Hy /Jtii % 
ire^) aOroiv /jlovov^ dAXec kou ^^^J ro^y Tgfo^rouy^ 
Kou raiy ovo^y^ ifZs hi^nreu^ kou %»g ugr^Jff- 
n^ou^ TrSfCpocyfi^ vrZ^ Tfly. ecfjCj SoTfe^ el arfo^ 4 
rwreu 'h-oi/jwl «Vi r£ TTfecrnyi^vTroieiefitiyoi^ Iv- 
hivfjihoi^ (ayfKi^fjiyoi* (W Jf* fJS» 7gefie^%oiJuyoy 

rov 3{/A/»^ov yn^i^yy n Iv^wWrwp^iAiw^; JWr^ 

F 4 ' . vcv 

C A P. XYt 

D # Fr av jif # •# f «» 

lie miremini/ quod aliis lud vide oajafinodi fbrejt^ 

ftninmntibofl ea, qnac ad fi conun gerere nosopor- 

totpa» pertin^nt, parata teret, non modo nc^ftmm 

finty non dboa mcKio & ipforom, fed ovium eti«n, 

polus, led & cubilia^ quod & afinoromf quomodo in« 

calceamenda non egeant, doendi eflent, qaomodc^ 

noD ftramentia, non vefte^ caleeandi, quo paoo efuri, 

n^aatemliisomnibusindi^ quo l>ibiti^. At veluti 

ghunoa. Quae enimnonfuft milites. parati adfunt im«i 

eaufil, fed'ad miDifterium peratori» calceati, ioduti» 

nataerant^ eanonexpedie* armati: (namficircaineun- 

bat iti e£fe fafta, 'utaliis tem oporteret tribunum 

^Qboi indigerent. Ntun Ht^ fiios miUenaiioa caioeare ^ 

aut 8S ' s i> 1 c T a T i 

vov uv ^v*) cut^ Kffi iT ^ucji^ 'Ktnolfit^ rci TTfcff 

vig^eaiotv y$yoycrc$ ixok^^ %a^iaim)oi^iAimy /utff* 
Shl^iis tTfkiiBK^ifts ett . 'TrfoaieoiJisvofi^ wtm ev 

TfotiSlov fHK^ov Kou ^ocdiaf i/iocvve$ roc Tt^cQceru. 
6 Nuv ^* ii^S^ d^hrss lifi rovrois ev^xfl^itrreiy, 

tn i^n Koti o^£v rriv Snfv eTT$iJLiX€%»v hfifi^r^ 

7 hovi^edof , l^* ocvroTff eymXov^Aev r£ &e£. k€U 
rct^ vj} rov t^ot imu rovs Qeovir^ ev raSv yeyovorw 
ooTTfifKet Tfqos ro ooWBhdou rn^ Ufovoju^j rZ ys 

8 o^l^^liovi Koti f u%o(^/irra>« Koo) fi^ iJtoi vvv r» fie^ 
ydhoo* otvro rovro<^ ro hi^ 'noocc ydhxc yewoca-Boui 
Kx) eK yiXocKros rvfov^ koc) Ik ii^jJLocros e^iec. 
Tis €<rrJv e neno^fiK^s rocvroc^ n iTnvevofiKoos ^ 
Ovie Mj <pti(riv. *il i4$yochnf dvoctrxfjvriocs fMc 
dvouvBficriocs. 

9 * ^hye ocCpooi^ev roc ejgyoc rijs ^<rea>s' roc TTccf^ 
10 e^yoc ocvrns Beoc9<»i*9doc. lAn rt «rxj^ntTrere^ 

rfix£^ 

«at indaere, p^rave fime td^ Cpm OAtarft fiantt (atig e& 

efTeti) itft Natura etiam, fet, verecundo qoidem ho- 

quaecumque nwnifterti caof- mlsi & grato» ad Provi. 

fa.creatafiint, expedltafcS- dentiamintelligendanu Ne« 

crt» inftroAft» auUam am- que vero mthi: ou^na ntma 

pHm carationem. po&oiao^f proferto: iftbucipfamda»^ 

' tia. lCa fit, ut oEas par- taxat, qaod ex herikalae 

xm puellas limplict virgi nafciturf & e lafte cafeos» 

agat ovea. Nuac vero nos» e cote laoa, Qiiia eft , qui 

OTJqiantiqm cauffi gcatiaa ifta fecerit, aat exoogita* 

Deo agere oegligeates, cit? Nemo» iBqnit. O 

quod earum noo par cura magnam impudeiitiamy fic 

atque noftrAnbipforum no- ftuporeml 

bta eft geieiido., noftrftaa^ Age, omiftb operibas 

cauffil eom accuiamua. At- Mtorae, ea quaa iUls ohiter 

qni, per lovem Deofque) acoedant, cohtemplemor. 

oaiMa« vel oaa res ex his» Noaqaid inat^iaa. pilis» BTSSSRTAT. 1.18« f» CAP» l6« 80 

Tfixw Tw farJ 7»V6fou; t/ wvj m! ffWf^^^ifo^ofTo 
lus! T«ur«Mf i»r /MtAm*!» •jfffTrwt^ iHyaroi oi 
iitKfiVg ii e$v7W ro u^ev Mti ro dfjlAu; ovn il 
rudv^ fiaKfoB^v ninfe§y9V fifcaiv «fCflf^ou ff ^uo-zf^ 
'Anif «rfci* ouTw fcoi ^rfoaj^ou, out^ /4oi AoiAm» 
«^o /joidh {nro^* liou rx ^fij3oAofi IIo^Aiv rff) la 
Ttfy yweuKoiv^ »<nfff iv r^ <p^ n iyxoirifii* 
j^ onroiA^^foy» oSr» xofi tois r^ixfiis o^^Xfv. 
. Ou* oiAA* oiitdnfrrov iJW to ^ooov difoXef^pdfivm^ 
KOi^ TOt^netv ^cMToy fifuSv, oTi, 'Avf|p afti* 
ntttf* J)^ ov feoeAov to' cvfi^kov^ noct MPfnifp 13 
xofii atfAvov^ vorai feoiAAiov Tou T«fy oiKmrfvo* 
VI0V Ao(^; ^oo^ iJt$ye$hoirf€7finefov rijs ^ofA 
TV^ T(irv AooyTtfv; Aioe TouTo IdW ^o^eiv to2 14 
wifSok» rcv &fov, tie$ etvrd jUff neirti^fQitadcUi 
t^ 9uy%efy» o^oy l^* icovroTff^ rei yivif rd ^19« 
fV^ivofw 

F j ToiuToi 

fn mento eofifeiuitiir? fion ite deeoit? {edihilC- 

Quid ergo? nooiie bis cretum (vAt rdioqoendum 

etiam, quam oonYesientif- animaU & proGlamandum 

ime fiefi poterat, iifii eftf nnicmque noftrftm» fe eflb 

Bonne pc^ eos marem & virom? NonneveroGgnum 1 

feMimMi dilcrevit? nonne boc pulerom eft, & deccK 

fladm eminos CQjQfque no- rqm^ & boAeftum? qoatto 

ftrftm natnraclamitat: Vir to elegantiua erfftft eallo» 

fbm; fie a4 me aceedito; rum? quatito magnincen- 

liccoBoqBere mecum; ni- tias juM leoiHim? Itaque 

bil alidd reqoire: ecce £• oonfervanda ertnt fljtn» * 

ffoa in piomtu fttsl! Hur* Dei, & neqnaquam ' abji- 

m in nralierilma , quem- cienda ; oeque fexus ,, qoan* 

admodom mottius quiddam tom in nobis quidem eflet^ 

ipfi voci immifeuit» fic & confundendus^ ab ipfa mi«' 

pilosiaosiUisademit At, tora diflina»s. 

Nom* ^ ' , BPtCTSTt * 

15 Tfljuw /tx«w e^Jv €fy» l(p* tifiSi^ rn£ Tifo^ 
folecsi KflM r/f i^K« hiyoc ofMws ouvr» hfoafi^ 
eouj nftaqotrrmoui ^' ydf vcvv ^o^uv^ oikha 
ri iie$ fiiMS TPOteiv aou KOi^i kou liiofr n ufcve^v 
ro ^eiov^ noCi itkptf/A&Vj noo) hfiJ^^t^Bou roi$ 

16 ^cvfir^; dvK eiJW %ou (rKocfxronnro^f ^ kou ocfovV'^ 
Totfy m) hdlovrotfff uioiv rov vfivav rov «<• rov 

17 Owvj Mty^f &9cff^ or$ ^fjuv vo^i<r)C^ of/afm 
ro$xvr»j is av n)v yiiv i^ecaoixt^' fdlyocs o 
OWv orf %oi^ocs ieiojwv^ ori KocrooTrofnv, ari 

' K0/AiW, oT$ ocv^scBui hsh^idorofff^ ors KocBoviovrocs 
ig oevoc^eiv. rocvrx Kp^ iKccarov i<piyfj(v^ niec^ nuu 

rov /xeysaTov nou decorocrov vfjtvov ipvfjtveiv^ ori 
, t T^v ivvocfjksv o^Ko riiv %oc^oCKoKovdnrsKi^ rovn 
19 rcif, Kou oS£ XffirriKfiv. Ti cvvj in^ os Tfoh^ 

*X^< d7nreTv<phoMr&ef ovk eiec rsvoc ^vou rov recv^ 

m» 

Nofiiquid haec foU fttnt qut tnanus nobU AeHt, qul 

Providentiae in nobis ope- deglutiendi vim, qoiven- 

n? At qui or^tlone Ineo trem: qui ita no« feoit, ut 

^ jbtis aut laudari aut illu- fenfim» ao vekid clam no« 

flrari poflunt? nam fi fimi bisipfis, crefoamQs;i|tdor* 

•ITemns, quid nbbis aliud mieotes refpiremus. H^eo 

agendum erat & pubiice & fngulis in rebus cantanda 

privatim, quam Numen di» Jrant, & hymnus maximiui 

vinum celebrandum & tau- ac divinifiimus refonandas. 

dandum, & srates eiper* quod facuttatem dederit 

folvendae? Nonne inter haec omnia mente adfe-> 

fodiendum, biterarandura» quendi» ac certa quadafli 

inter edendum, hymnua via ao rationie lis uteodi« 

Iiic cantandus erat Deo: Quid ergo? cum valgo 

Magnus eft Deus, qui no» omnes excseeatifitis, qob* 

^is iaftrumenta pr?ebuit ta- ne oportebat efle aliqueo^ 

lia, quihus terram excola* qui Ik>c munere pto vobis 

mus! magnus eft Deos» tongeretur^ & looo oo* DlSSERTAr. I.TB. n CAP. 17» ^t 

£^efToc ¥ov vfjtvev riv eif rev &eGP} rl yecf aKr 2K) 
Ao iuvafuu yifenv %d»X^r« W /uif vfiv&v rcv Ofoyj 
«f yevv ufiieMf lif/LfiVy hroiwv rd riiff dnicvos^ ei , 
xvKvoffj T» rdv Muxvov. viv ii heymos: mfiSj vfAvehr ^i 
fii i» rov &90V'' rdHro fdov-^ro efyov I^J, wi 
«vro* cuJ' iytMroi^jH^o^ riiv reij^v ruxmfv^ ip* 
*e^Gv av iiSioreu' neu vfi&s hs) rnv miMiv retvna 
A Jnv ftccqocKo^. m KE*. ^. 
"Ori ivotynuT» ti A^ttuet. 

£m#Ji} Koyoff i(rrlv o JWf ^f «v ^ i^^iT^* 
fuvos reo Kontee^ tiei i^ etvroy fjni ecisoi^B^o^^ ' 
rov Svou^ vito rlves 'itobfBqo>Bxi ^ iiihov y«f , or$ 2 
U v(p avrou , i| wr aAAou, »irp* ovv Aoyd^ g(rr* koMca« mum Bymnmii Deo cane- particeps (im» Deus mihi 

ret? quid enim aiiad pof* eeleluraiiduseft; bocmemtt 

fiimieiiex cJaudos, nifice.- ipanus eft» hocexfeqaorj 

lebrare Deum'? Sane, fi neque flaitionem banc defe* 

larcinia eflem, lufcinise of« ram, qooad licaerit; &; 

ficio fongerer; fi olor, vos ad eomdem hooc cani* 

oloria; Aonc rationia cum tomexhortor. 

c A p* xm 

Qoaiidoqoidem Ratio eft, & fois veloti articalitf di^ , 

qnas reliqua omnia explicet ftinguetor? Adparet» aot 

perfidatqoe; eamqae ipfam afemetip&» aotabalio. Aut 

xonfQfiun effe non decet; igitor iIIidI ipfum etiam 
-a qofNuttD iUa expIicabitar^IUtioefti autali^d aliad 
- Ratio* fa B^ r c T K T I 

9 u^vvMTov. W Jt? Koyo^j iKeivov 'jrechtv ris^ JMtf- 
^fdtreti €$ yeif avros ^icovroVf ivvotrou nuu ou* 
ros. & i^ AhXov iofi^^ofitBoi^ An^eiqiv i<m reS" 

4 roj Kcu ecKecrei?<tiHrov. - - . K^'* oc?oC hr&yec 
ImKKov > defocTnvetv Koci ra ojioieb. &iKe$s ov^ 

^mfi^iK&VQ^ oeKoveiv^ ecKove. «Im\ eiy fcoi XJ* 
yy^t cr/y ov% olide norofov eekniBoiff n ^cv^s isoc* 
XiyPf xtfv ri Keer eiiJL(pl^oKov ^d»vifv mrtf, xc^! . 
fjyn^ fMij itocm^ov^^ ovk rri ecvi^ofjteei ffou, 

6 «XA* ^fflJ (roi^ 'AAA* iveiyee i*ocKKov. Hsec rdvro 

yd^ olfjLcu n^oreitrrovfft KoytKcc^ Kcc^uifef rns 

» fjLsr^trews rov trirov Tfforecaaofjiev nfv rov fjtirfoa 

j l:7iViC5\|/iv. av ii fdfi itochA^fjLe¥ 'rrqoiTov^ rt 
iTTt fJLoitof^ fjtffii itochxdoifJLev Trgoirdv^ ri i<rrs 
^vyosy 7r»$- $rt fjter^ticreu rt ^ <rrfi(rou iuvn70fjt€- 

3 Bec^ ivrecvS^ic ovv, ro rSv («AAAyv Kfirviftov^ Kot 
ii ov rihJsjoc Ketrocfjiocvdeiverou^ fjoi KocTecfJiffJucBfh 

fcSref^ 

Batione praeftantiofl ; id difleram; &>nbiquid8n}bi. 

iuod fieri.nequit Si vero gue dixero, id fi me diftin'- 

!ado, illam rurftis quis guere juiTeris; non am- 

expticabit? Nam fi infii fe ; plius €e feram , fed tibi di- 

faaec etiam poteft: u vero cam» hoc magia efl*e necef- 

alterinsegebimns, hoc eft farium. Eam enim ob cauf- 

in infinitum progredi, & fam» puto, Logicam artent 

nusquam hab^e ubi confi- primoloco ponunt; qnem- 

ftas. — — Immovero» (fii- admodum menfurae confi- 

quii^) at iftud magiaeft ne- derationem ante frnmenti 

ceflarium» iknare (opiniO' dimenfionem collocamus. 

nes , adpetitioms , a^foSuSf) Nifi ehim ante oonftitaerf* 

& id genus alia ! Via igttur mns , qirid fit modias , ^td 

itlis de rebos audire? audi. fitlibra; qno paAa jadi 

Sed ti dein mrl$ dixeris» metiri qsidqnam aiit poft- 

sefeire tf 9 verenean faUb derare .pott tiflUM ? Hk 

igitor. OISSSRTAT. LtB.X. CAF. l^. - 9^ 

Kuv eiK^iBii<reu xm MTctfM^ehi nm 7tM oTov rr; 
N«(/* ^AA* fAoiiot ^tsov irri^ nc^ mwxfxw* 9 
'AAAm fjter^iKov Wtw. * • ^ K«i rec Ac- lo 
yiMi ecK€^<£ hrt. «• • • Kfls? «^^2 rourou 
fdsv o y^ofied^o^. m ^ &ui9 %m rovro iolfi r/^, &«?• 
vo «i^^tffiMif, oTi rSv «AAa>v lorr! iiocKfiriKoi %ou 
iTgmuTrriMiy imu^ is iv ns «rgrM« i^r^iKoi 
Mtf cronTiKei. Tls Xiye$ rocvra} fievoc Xfuo^ior^ ii 
jro^ Keti Znvogiv xot! KAmy«&n^; ^hmffdhn^ ^' ou* 19 
X^Ter; iwfti rls i<nrgv yryfflc^r, ?ri ol^}} Tfou- 
iruaws ii r»v evofjuirosiv hflnr^ts^y iMKfdrTHS i* 
ev ?Jy€$i Kooi TfBfji rlvos yfec(pet Zevo^piv^ tr$ 
il^ere eiifo riis r£v ovoiMroov htm(iy\^oi>s t rl 
anffMivet hwrrov} 

*Af* cSjv rovro icn ro fxiyfe Ka) ro B^ocufjboc^ 19 
criv^j voii^ou X^vrtlfmVf ^ i^fry^cooa^y Kec) ris 

Xiyeo 

iptw» nifi iiiftriini^iitunif ftli<8 r€S aifiscriKfe & cofi* 

quo eaeten jiidiaunas ft fiderare, &, iit ica dicatn, 

eognafcinMis» didtcertnms» metiri & ponderare. Quis 

& exqsifite cognitambaim* ifta dicit? (blurne Cfaryfip» 

arimiis; poterimuflie qmd-» pns» 2^no & Cfeanthesl^ 

epMam caBteramm reram in* Antiftbenes non eadem di» 

^gare atqne cofpofeere?' cit? Quis vero eft qui rcri- 

id vero fieri qni poteft? pfit, jprincipiam eniditio» 

Efto : M^ modius Kgnnm nis eue vocababmm con* * 

eft, &flerile* Ateamta- fiderationem? Annon So* 

nen vim Inbens, nt cjos crateshocdicit? ftquiseft^ - 

opera fin m ent om metiri de quo fcribit Xenophon^ 

qoeas. Eft & Logic% aufptcatmn eum eiTe a con« 

flerf/is. ~ — De eo ani- fideratione vocabolorum, 

dem mqit videbimQs: fed» quid quodque fignificaret? 
ot hoe conceflferim » tamen An ev^ hoc eft magnum 

jttNl bds cft^ «tm poffe iUod & admirabile, Chrj- 

fippnm 4 86- EPICTETI 

6 ElTTovrpf ii tov <nji4^}\^voiJLiyo\}j' ort^ Tovro 
^nri^ Tfoif eCiVj eiedvov kou 'fJt.i\ isocAXotortrofJLivou^ 

7 Kccr» (pvoriv ?%«/fC'> OtJJl?», t<Pfi^ rSv fjLrydXoov 
a<pvflfl yivgrou' cttov ye, ovS^ o (ior^ffy ovis ovkov. 
&% fjtos vvv hiygf^ ors Bih(» avKof* ecTroKfiVoo/Jiou' 
coi^ cn xgovov ^' «^fiT eiv^na^ Tt^oirdv^ e$roo: 

8 "g^oBdXi rev KU^hv^ Srec TfeTtoivBi. . ETr^ <rv« 
Kii^-IJLiv Kocfnos" oi<pvo9 kus lAsci Zfou ov reXeiovrcu^ 
yvdiJLnsi ^* dv^^dmov ko^ov ^Ma^ oSto) Ji* oX/- 
yov Kcu 9VKo?^ff Krnow^ouj^ fAfi i* oiv^ iyd &oi 

KE». ne ille miht irafcatnr? Ad. 
dacito mihi illam, & ei 
dicam: tibi autem de illius 
ira quod dicam, non ha» 
beo. 

^Ad haee qaum is, qui 
cpnfilium petierat, dice* 
ret: Iliud requiroi qno 
paAo» etiam u ille mihi 
non reconctiietur, ego na- 
turae meae Aatum tuear? 
Nihii, inquit, magnumfubt* 
to eUftit; nam ne uva quidem» aut fidu. Si ini. 
hi nunc dicaa» te velle & 
cumj refpondebo, tempo- 
re efle opus: fine primum 
iit floreat, poft fini6bim 
producat, denique nuiture« 
icat Ergo fid quidem fns- 
dus fubito unius horae mo- 
mento non perficitur: mU 
mi vero humani fruftum' 
adeo brevii& facile €ompa« 
rarevelis? Id vero» egott* 
bt dicoj ne exlpeAesI CAP. PISSSRTAT. I4^9.I. CAIP« l6L ^ 

' K E •• . Jf*. 

^ Tl 9 f } lifOV^ttt^ 

Mn ^uvim^rffy €$ rols, fjA^ «AAo/r i^dosff r» 
TFfc^ To viiM hotfx» yiyoy^^ #u /Myo^ r^o^piu 
xeu TFofAurc^y dKKot tuu nolrm^ uu' ro fAti JW« 
a^eu v^q^/ieirw^ fcif vTrofrrfo^iMrosiy^ (j^ hdii^ 
ros' fifieif ii rfivrm roCrosfy 'Kfooifciabm^ rd 2 
yd^ ovK auroiy ?y«c«, oiKK» ^fof vw/i^falc^y yo^ 
yovorecj ^k i\\Hrrri?i€$ ^fotrieo/uyx uKKm vr« 
^onpcivou. «V^, ofcc otoy ?y, riiJtois <Pfoyri^e$y jjtn 1 
ire^) eci/rSy iJtoyoy^ dkKcc kcu Treft roiy 'rrfo^rctiy^ 
7MU rw ovowj 7t»s iySi}afrrcu^ kcu %ois uvM^if- 
wrou^ TTocf (pccyfi^ vrm ^lv. «M\ SoTfef ol TTfcc* 4 
n^cu frotixoi HOi r£ or^rnyS^v^oieieiJLeyct^ iy^ 
ieSvidsyod^ cc7f?^oriieyor {ei i' eies ^ff/f^^o/uryov 
Tov ^KlocfjQoy m^^v^ n ^v^^en? W^ ^iAiw^; ^r ^ 

F 4 ' yoy 

C A F. XYt 

J> BroLviiom^ick 

lie flureiniiii, qood alils lad vide oajoflnodi tat^f^ 

aoiiniatibag ea, qoae ad fi conim gerere nosopor- 

eorpos pertin^nt, pavahi teret, non modo nc^rooi 

fint, non ctboa acMlo & ipfi>mni» fed ovium etiam, 

polusyfed &cobilia)qood & afinorom» qoomodo in« 

calceamentia non egeant» doendi eflenl, qaomodo 

nop ftramcntia» non vefte^ calceandi, qoo paoo efiirt, 

n^aatemhisomnibosindi- qoo bibiturL At Tcloti 

gtenas. Qoaeenimnonfaft milites. parati adfiint im^ 

eaaffl, fed ad minifteriom peratori» calceati, indoti» 

nataerant» ea nonexpedie- armati: (nanvfi circooieon* 

bat iti eiTe fafta, 'otaiils tem oporteret tribunom 

reboi indigerent. N w il< fiioa miUenarioi caioeare ^ 

aot •\ 8g • s F 1 c T a T i 

yov ccy ?fv*) ovx/» nai fi ^ici^ 'Ktnolmts ri ^fc^ 

iigfiqBciotv y$yoy€ro$ rrotfM^ 'xetfEaKtvotffixiyc^t fdfi^ 
5' ^efJiiig $7rit*e\€lcc^ iti . TrfQa^eofmo»^ ovroo^ e¥ 

Tfot^lcv fihK^ov Kcu ^oiQi<» i/iUvye$ rdc iffcQocrct. 
6 Nuv ^' vi^eif ci^hre^ Isrl roxnois fJ^«^ioTafv, 

%rk i^ii Kou c^rSv ri}v Itnfv iTTi/^^AeM^v |7//uf« 

7 )s.GvfjLedci^ , l^' cifturcTt lyx^cvfctv ry 0w. >«(# 
rc/, yj} rcv A/» kou rovs &eov^^ ev rSv yeyovoraffv 
oi7S^Ke$ Tffcf ro ai(rBiaB^ou rn^ TI fovoicc^j r£ ys 

8 cfi^fliMVA Koc) evxctqtTti». Ku) fjin l*oi vvv roi fie^ 
ydXoo* e^vro rovro^ ro l?c Tfoois yccha yewua-Bcui 

. Kx) sK yoiXecKroc rv^ov^ m) Ijc iiqimros e^ix. 
Tis l<rrJv i neitomwis robvroc^ n iTrivevofiKois } 
OvSe Mj (pnaly. ^il luyeiKni dvotKrXfjvrixs fwt 
dveu^Bfi^leis. 

9 ^hys (i<f>coiAev rd t^yet rvs Pvaea>s* rcc Tfcif^ 
10 efyoc uvrns B$ec9d>i*8Boc. lAn n dx^n^ere^ 

rfix£9 

«at indaere, p^rave fime id Vm nAtara fiant, (atU ef- 

eflet.;) ita Natura etiam, &t, verecando qoidem ho* 

auaecuinqae lainifterti caof- miiBi & grato» ad Provi* 

fkcreatafuat, expeditafcf- dentiaminteliigendam. Ne« 

cit» inftroAa» nuUamam- que vero mthi mi^(Qa nvoo 

^lios curationem poftolaiH proferto: iftbucipfamda»^ 

' tia. Ita fit, ut uBas par. taxat» qaod ex herhalae 

yfW pttdiaa fimplict virgi nafcitttr, & e la6b cafeo^ 

agat ovea. Naac vero nos» e cote laoa, Qi|ia eft , qui 

•nimantiom cauflSt gratiaa ifta fecerit, aot excogita* 

Deo agere oegligentes, idt? Nemo» ioqnit O 

quod earum non par cura magnam impudentiam» fic 

aique noftrAnii ipibram no« ftuporeml 

hia eft geteodo, nofti&mi Age, omiffis operibos 

caufljt eom accufiimQa. At- naturae, ea quaa iUis ohiter 

qui, per lovem Deofque: accedunt» contemplemur, 

oaiMftf vel ttao rea ex his» Nomqaid inntilitto . pilis^ 

qui BTSSSRTAT. I.IB< f. CAP» l6. 80 

lusi rofvr«Mf C9£ ijuikurr^ Tt^mwro^s iiuwtroi oi 
iiixfivg ii avriv ro cc^ev iudi ro difAv; ovn il 
ivBu£ lian^i^ nhfetyev n/Mnf hdarov if (pvcris^ 
^Kvn^ ^fW^ evro^ fjiot Tffocri^ov^ cXjrw/iot hdKn^ 
aMjo /joi^iv inrm'^ liou r» 7u/Mj3oAo»i TleiKiv M la 
rSv ywouKoiv^ vcifff h vi (fiwv r$ iyxotrifa* 
j^ emc$>^$^, wrtA txii rois rqixfi^s •^Xfv. 
. Ou' aAA* ojJiMfNf rrov tio$ ro ^iov tiifoXm(pBffvou^ 
xcKi^ naiifvTaetv hmsrov niJtiiv^ oTiy ^Avti^ eiixt. 
nic ^ od wcfiov ro cvfi^kcv^ nod irhrfarif^ 13 
jufii e§iAvovi 7fom> 7ui)\Xiov rov r£v d)<eKrfvo* 
vw Kkpau^ ^ora iJi$ye$Koitf97Fhre(efv rijs %«/• 
nrr rSv KBOvrogtv^ Htec revro eiet co^etv rei 14 
wifSokBO rov &foS, eiet eevreo jiii KetrecTpfoifodeUi 
t^ 9VYX/^f ^^ i^ i^MTois^ rd yivn roc ^19- 
(mihec, 

F j Tmvreo 

Joi ttiefito eoafeiuitiir? non ite deeoit? fed jhdif* 

}uid ergo? nooiie bis eretam folt rdiQqaetiduin 

etiain, quam ooQYesieiitif- aniiiial, & proGlamaDdum 

iM jSefi poterat» afii eftf Bniciiiqtte noftrftm» fe efli» 

iionne par eos narem & viram? NoimeveroGgnam 1 

feMiaam dilcrevit? no&ae boc pulerom eft, & decxK 

ftadm emimis CDJQfi]ue no- rqm, & honeftamf qaatt^ 

ftrftm natora clamitat: Vir ^to elegantiiia eriitt gailo» 

fiim; fie a4 me accedito; ram? qoanto ma|^ificen« 

ficcoHpqoere mecum; ni- tius j«M leonam? Itaqae 

hil alidd require: ecee fi« oonfervanda ertnt fi^n» * 

KHA in pfoatu iUnt! Hur* Dei^ & neqnaquam ' abji- 

fos in flralieribtta » quem- cienda ; neqae fextta ,, qoan* 

admodtnn moMiua quiddam tum in nobis qaidem efiet^ 

ipfi voci' immifeuit, fic & conftindendas, ab iplk na«' 

pik» iftoa iUis adeout Jkt, tura dlftindM* 

Num« foiecsi KcM r/f I^k& hiya€ ofMms ouvr» hfoufi^ 

otou^ n Tre^^ecrrh^cUy »'7«f vwv ^xoiuv^ oKha 

ri iie$ fiiMS TPoteiy aou KOivi kou iilofj i vfAvelu 

ro &€ioVy noi4 ev(pfii4^y^ hco) hfij^^e^dou rocs 

i6 jgafircwj o^k eJW kou tnuiirroirro^f ^ kou ocfovvm 

Totfy Koc) hdhvrocfff u^oiv rov vfjLvo» roy «r Tot 

17 Owv} MiyM &9Cff^ Sr* ijfuv 'voo^ihc^ ofyoa^ 

roixvrocj it m r^v ynv Ifyourc/ie^' fjiiyoc^ o 

Qwhy. ors xoifoc^ ii&oKfVj on Kecreixo<n», tri 

* KOiKlocVj oTi av^ecrBui ?ieh9i^creefj on KocBeviovroos 

ig oivee^veiv. rocvree kf>^ iKccarov icpix/jtv^ eiecj kou 

rov {jiyiffTov kou Becorocrov vfjtvov i^fjofehj ori 

, i njv iuv»f4iv eib^Ko nfv '^ecfeCKoKovBfiriMify rovn 

19 roiffj Kou oS£ XfnimKfiv. Ti cvv; emi vl ttoX^ 

'\oi ec7tererv<p>Mabej oivk eiec rivoc ^vou rov recv^ 

tw 

NomqQid haec IbU futit qat matias nobis dedit^ qul 

Providentiae in nobis ope- deglutiendi vim, qai ven. 

n? At qui or^tlotie Ineo trem: qui ita no« feoit» ut 

^ jbtis aut laudari aut iilu- fenfim, ao veluri clam no* 

flrari poflunt? nam fi fimi bisipfis, crefcamQs;atdor«' 

dTemns, quid nbbia aliud mientes refpiremua. H^eo 

•gendum erat & publice & fnguiifl in rebus cantandt 

privatim, quam Numen du ffmnt, & hymnus maximu 

vinum celebrandutt & iau- ac divinifiimus refonandas. 

dandum, & srates ei per« quod fiicultatem dederit 

folvendae? Nonne inter tec omnia mente adfe^ 

fodiendum, biterarandura^ quendi» ac certa qaadam 

inter edendum , hymnus via aq rationie lis uteodi» 

Iiic cantandus erat Deo: Quid ergo? cum vaig0 

Magnus efl: Deus» qui no» omnes excmatifitis» iiob* 

hiu inftrumenta pr?ebuit ta- ne oportelwt ette aliquea^ 

lia, quibus terram excola* qui boc munere pro vobis 

mus! magnas eft Deosj iaogeretur^ & Jooo Qm« DlSSERTAr. LTB. n CAP, 17* ^t 

aoarrcc nfov vfjtvw riv ei^ rev &fcp} rl yecf ecK- 2K) 
Xo iuva/juu yifenv %a»Xor, W /of v/<v^p rcv Qfov; 
«f youv eini<iv ^/U9yv, l^roiW t« r^^ dtficves^ ei . 
I^uxyer, 7t» rou mvxvov. vvv J)? \eymos: miAi^ ijAvm 3> 
f<^ «5 rov 0*^v rouro /iou--rp sf/av I^J, ^Tj^ii 
«vro* cu(f' iyiMreiKH^m rnv rec^v recvrnvj ip* 
^e^Gv av iiieoreu* ueu vfiAf i^si rifv «urtiy T«vn|y 
f ^v ir«f a(xo0Aa^. « 

. K E *. i^. 

E^srfiHi ^iyoff i(rrlv o iuff^fSv mi i^efyu^^ 
imos r» Komee^ iiei i^ ccvrov fof eciicif^fc^^ * 
rcv Sveu^ vjgo ViW iiocfdfej^ii JSjlAov yocf^ on 2 
17 v(p ocurou , ^ u^ aAAov, »1x04 ovv Aoyof so^n xoMcat« niiifii Bymnitm Deo cane- particeps (im, Deus mihi 

ret? quid enim aiiud pof* eelehranduseftt bocmeom 

fiimienex daudoSy nifice- ipunus eft» hocexfeqnor} 

lebrare Deum? Sane, fi neqae flaitionem banc defe* 

lafcinia eflem> lofcinlse of« ram, qnoad licaerit; Si 

ficio fongerer; fi olor, vos ad eamdem hanc caoi* 

oloris; Aonc rationia cum Inmexhortor. 

c A p. xm 

lAgUm wrtm effe nueffarUm* 

Qaandoqiiidem Ratio efl; & foid veioti articalitf di^ , 

qii« reliqaa omnia explicet fttngaetor? Adparet» aat 

perficiatqoe; eamqae ipfam afemetip&» aotabalio. Aut 

xonfaiam effe non decet; igitur 111101 ipfom etiam 
a qoonam iUa pLplicabitor^J^oefti antaliyiid aliad fa B^p r c TK T I 

HdKesvoff^ 9 £>iX0 rt Kfeiam^ rev Xoyw c^ef 

9 uSvyMroK €$ J? Koyoff^ iiceivop 'jtccJuv rls Jm^- 
^fdtreti €$ yecf avros^iocvrov^ ivvarrou hou ou- 
ros. ei i^ ec?Oiov ioti^a^ofit^ee^ Anet^iv i<m rou* 

4 re^ %eu ecmreiXtiHrop. - - - Heci' aAA' hreiye^ 
ImKKov n defecTTevecy koc) rec e/xeiec. (diXecs «uv 

j^jFeft^iK&ve^v eCKovetvi ecKove. ec?\}i\ ocv fAot Ai^ 
yy^t 'ori^ ov% ^iec 'Ttore^ echs/^Zs fy "^eviik itec^ 
Xiyp^ Kocv n Kocr eciJL(pi(ie\ov (p»vfiv ei^jreej Kec) 
ydytfs fJLei^ iteim^ovj' ovk rr* dvi^oijm ffou, 

6 ecfi/C i(oi aoij *AAA* iveiyee /iecWov. Hicc revro 

yccf elfjLcu n^oreitrrovffi heyiKec^ Koc^dife^ rns 

- /jLrr^ceofS rev trlrev Tf^ereiacreiJiev rtiv rov /Jtirfou 

j l:7iViC5\|/iv. oiv is fJtH iiuKei^fJLev Tf^eiroVj ri 
iTTi fioiiOSy fJLffii iiecKocQafJLev TTfSrev^ rl itrrc 
^vyosj Tsois en fjLer^tjcreu n ^ (rrtifrou avvf^ofjie- 

3 dec^ ivrocv^k ouv, ro rSv &Kkm K^nrn^iev^ Kjoct 
ii eS rechJsjoe Kotrecfjiocvdeiverou^ fJi^ KotrecfJL^fM^ 

idrest 

Batione praeftantiofl ; id difleram; &inbiquidaii7bL. 

Juod fieri.nequit Si vero gue dixero, id fi me diftin- 

[atio, illam rurftis quis guere juiTeris; non am- 

explicabit? Nam fi iDfii fe ; plius €e ferm , (kd tthi di- 

Itaec etiam poteft; u vero cani, hoc magia efie necef» 

aiterins egebimns, hoc eft fiirium. Eam entm ob cauf- 

in infinitum progredi, & fiun, puto, Logicamartem 

nusquam habere ubi confi- primoloco ponunt; quem- 

ftas. — — Immovero» (fii- admodum menfurae confi« 

fttflO at iftud magiaeft ne* deralioftcm ante frumentt 

ceflarium» iknare (opinio- dimenfionem collocamiis. 

nes , adpetitiones , a^eSus^ Nifi etiim «nte oonftitaer^ 

& id genus alia ! Vis igttur mus , qirid fit modiiis , anid 

iUis de rebtts audire? audn fit libra; qno paAa jam 

Sed )i dein mM dixeris» metiri qnidqnam aiit poft- 

Mfcire tf 9 verenean faUb derare .potetimM ¥ Hte 

igittir. OIS8SRTAT. hXB.X. CAF. l^. 9i ?iMV ecKfiQiiacu ncu KctTctfM^eivi ncu Tfi^ o7o¥ rr; 
N«»/' ceAA* fAo^M ^?\fiy f(nr]^ Kcti^ AKccfnw* 9 
*AAA«» fMTffiTiKoy ^hrov* • ^ ^ K») rd Ac« lo 
yncm UKccfTrei i<m. «• • * Kec) Tfefl rovrou 
IMsv o y^ofdeBcc. m f <X/9 Kcu rdoro iolfi ^/^^ ^kS^ 
¥9 ccTrct^Kmf crt rSv ccKSm i<rr) iiccKftriKoc kcu 
hfUTKeimKd^ neu^ tcff av ns ehro*^ lar^ixei 
fctfi crccrnui. Tk Xiye$ recSircc} fdevof Xfvin^^ ii 
^c^ K»i ZnvcBfV km) KJiedyBtif} ^AmaBivfiff i^ ei' 19 
^Jyet^ Kcc) rk i<nrt¥ yeyfcc(p»ffj ert dfxn Tfcu* 
^uarafff ^ TflJv evofmrcw eTFimeyl/i^} ZccKfcinnff J* 
cv ?Jy€ii Kcc) Tfefji rWes yfd^pet Sevo^y^ %r$ 
if^ere difo riic rSav ovofjuirccy hrtniyi/eM, rl 
^nidmhei hwrrev} 

*Af* wv rwro eart re fJtiyft KCt) ro becvfjbcc^ 13 
^T^) Mffrai X^ilnfev^ ti i^fiyrictcffdcui Kcc) rh 

Kiyec 

TBgfiX^ oifi inftniiii^iitQiiif 

quo eaeten jtidiauniis ft 

cogBofcifiras, didicertmtts» 

ft exqsifite cogmtamhaim« 

arimiis; poterimuflie qmd-< 

qiuim caBlertnim rernm 111- 

dkgare atqae cogiioreere? 

id vero fieri qni poteftf 

Efio: at iBOdius Kgnani 

cft 9 & flerfle. At esm ta* 

tten vim InbeiM, nt ejos 

opera irumeutuiu metin 

qoesf . — — Eft & Logica 

Arrf/tf. — — De eo qui- 

ifem iBOx ▼tdebimus : fed» 

DtAoc cbnceflferim , tsm.eii 

IKodCMis cft^ ctmp^e «Us8 res dlfiMrnete & coii- 
fidersre, &, ut ica dicam, 
metiri & ponderare* Quis 
iftadicit? (blttrne Cfaryfip- 
pus» Zeno & Cteanthesl^ 
Antiftbenes non eadem dt» 
cit? Quis vero eft qui fcri» 
pfit, jpriacipium eruditio» 
nis eue vocababrom con** 
fiderationem? Annon So* 
crateshocdicit? ftquiseft^ 
de quo fcribit Xenophon^ 
aufpicatDm eum efle a con- 
fideratione vocabuiorum, 
quid quodque fignificaret? 
An er^ hoc eft magnum 
iUod & admirabile, Chrjr- 
iippnm 94 EPJCT^fff 

Jsiym rovTo*, Tl §vv ro ^ocvficurrivhrii Heih 

14 cm ro Bovhfj/M riiff (pvag»^* . T/ ^vj o^vrif ini 
(TMurov '^Fo^aKoXovBeic i Koci rko^ hr$ 'XJ^^ct¥^ 
•ix^^h ^ y^ oiAxfBU hrt, ro^ Tfoirrocs alttov^ 
roK d/Mfrdve^* av ii Kocrafisfjui^fiKas niv dhff' 

15 ^fiocv^ oiyfiyKri ^e iiiti Ko^ro^Bovy. 'AKKeOf vif 
A/e»9 eu' '9ro^fliKO\ovdoo r£ fiovXiiiMri rijs (pxHno^s, 
Tls oZv-i^Hr'(U ecvroi AlyovCiVy cxi Xfvotix* 

j6 voff. ''EfX^l^^y *^' BTn^nrS rl Afy» cvros i 
i^iy^rns rif ^•Jerw^. H^XOfActi f*n voeiv rl /J^ 
y«* ^fjroi rovi^ovi^fvov. "lefc, t^>xf\^fl« if£c 

17 tovro XiyeroH^ KOtBwnf^ h '?0DiMi<rri nelco ovv 
iv^oci* ofP^vs rqv ij^oviJ^ov^ evi* oovrov Xfv* 
clwnov iiKotms , . W (jlovov i^yeiroci ro 0ev?i9ifM 
riic (pvcBoiS-t ocvres J' ovk ccKoXGvdei' Tfetr^ 'nhiov 

tg rev iKeivcv i^ffyevfJiiVeu } ovii yd^ Xfvcl^Tfev Xlfeiav 

2%0/4ev ii cvvr^yf cIm Hva ^'nocfonKohMdviae^fun^ 

ri 

fippam tiitellig«re aut ex. ntor Natiu^e ? Indpio 

pticare? £t quia iftud di- non inteliigere quid dicat: 

cit? Quid igitur eft admi- quaero qui explicet £cce 

rabtle? Naturee intelligere confidera quomodo hoc di«^ 

▼bluntatem. Qoid ergo? c^itur, perinde ac ii Latin^l 

tpne per teipfum eam adfe» diceret Quod igituc iiio 

qiieris? Quid ampiiua re- fuperdliumeftenamtoris? 

quiris.? naip fi veram el^ immo nec ipfius Ciiryfippi 

omnes peccareinvitos; ta jure ullum eft, fi Naturae 

aiitem veritatem cognovi* voluntat^ tantum expii* 

ffi; te jam rem bene gere- catf ipfe autem eam noa 

re» neceile erit At» per fequitur:.quanto minuaer- 

Javem^ Natnrse volunta-, go enarratoris ipfius ? Nam 

tem non adfequor. Quis ne Ciiryfippo quidem no-f 

igitor eam explicat? Chry- bis opus eft propter ip- 

fippum aiunt Adfum :, in« fiim^ ied eo ut Naturam ra- 

quico quid dicat hic eiiar- tioneadfequamiir. 2iicneo 

aru- DlSSSRTAT* 1.18« J. CAP. 17« .9$ 

vS (Pv&ei. ev^ ydf rcv Bvroy it mutov^ dfX 

ofTi ii iKtipcv Hmravoiew oUf^dot rd ijdXhcyrm^ 

wi cfifiaiyo/jMot vtto r£v Of^v* ovis rw (mhMy^ 

%M0y di m/ra^ aKK on o$ oMivo0v ^fjmvorui» 

mfii riv ho^koo Bocv/doi^oiJLOVf j} rvfv KOfwmv^ 19 

fliAAn» rov Qiov rov fnifJLUivovroo iwi roirosv. 

"Efx^/juu robw hil rcv i^vtywr^ rouro^^ kU) ap 

Sunfy* mI Aiy«i, cr//£7r/orxf>//«i fioi rec ff^Aaey» 

%vcc, rl fJLOi fmfjbaivrrou. hoc0m, koo) oivoovrv^s V 

ixsivo^j i^oiroot* orij "AvBfofno^ mfoaiqivm 

tjQHS ituiXvrov (p6c€tj Koid oivocveiyKotorrov. roS^ 

To hrotju^oo hf roTff .«rA<i^y%?wf yiyfom^oou 

Aet^ aoi ooiro Tf^irov hfi rov frvyKooraBtriKw ^ 

Y^M. Mif ris 90 KQ^vaoci iivotrm '^ivfurai 

«lAipdiaf; Ovii ig. Mif ris ee dvocyKoimt Hvaroot 

'^€Ofot&]^doo$ ro '^iviosi QvSi m. 'Ofcpc^ Sri ^3 

i^ ^rovro^ r£ ro^o^ ro ^^oottfir$Kov f^»^ dKoiXvrov^ 

dvot-' 

vQfpfcem propter ipfiim qaid ea mibi partendanf* 

expetimtts; fed qtiod ejas !• igitur, fumtls iis & ex* ' 

operA nos res (tittinu, &r plicstis, hatic edit inter* 

'€^ qoae a Diis fignificentar, pretationemi Heua bomo^ 

oognituros eile opinamur: voiantatem habes, cojua em 

seque etiam vifcera prop- nataraeft, utnecimpediri^ 

ler femetipfii » M quia por* nec eogi poffit : boc hifce 

tendendi viito habeant Ne» vifceribus eft infcriptaihi 

qoe etiam corvom admira* Idqoe tibi demonftrab(rpr{« 

nar, aut comicem: fed mum, in loco adfeniioffis» 

Deonif lioram operi res Numqoisteprobibere poN' 

ibtDfis l^nificantem. eritadhuere veritati? Ne« 

mo. Nom qais te cogere 

ilceedb igitor ad inter- poterit admittere menda- 

pnetem harum rerom, & cium? ]!f<lliio, Vides^ hoc 

rafem; abeoqQepetD, nt in loco! volontatem te ha* 

XDfiMCtat viicera, videatqoe befe> quaa neque prohib^ , cfncTiKmi ku) offMmKcv^ »Ki^f ^X^i K«i TiV effofu 
viKfi^oki iivcirai, fi nlAAn ^/tfn> TiV ^ oftj^t¥ kocI eK- 

95 leXiO-iv» fi»^h9iof€^tf Kcei eKkKiO^if i "Av fMi^ ^f^ft 
^foa^dyt! botmroo ^d/Sov, «vocyiMi^eri' /»#• Ov 
To Trfocetyofxivof* d?OC oTi ibKei coi K^mrrav 

d6 ^vtei TTOififfxl n rwtoaif^ n dTrodecyeiv. itciKtf cSv 
' ro (ro¥ SoyfM w ^vccyKccas' rwt ^Tn-i ^fMJff- 

97 riv 'TffocclfftTif. cl ydf ro i^iov f^^off^ if/u3v iiot^ 

m¥ d%on:d9ccs e ^cs^ xmcoiroZ 4 v^' «AA.0U 

Tivoc xa>AuTcv n «fVityieM-T^V KccrfmcvdKei' cwckn 

mv Sfv 0^0^ > •!/<?* hrefjLfXsiro ^fjiw ov ielrfhrev. 

38 Tavrcc cvfloTCOj (pifo-iv, Iv toiSc kfo7^. raZrd m inf* 
fMiftrcCi. idfdi?^^^ ihevdcfoff c!' iwdih^Sy /^/^V 
viihoc^ iyKecfsJhcii ovicvl" TFdvr» Kccrdyvdfjinv dfMm 

99 lirroci Tffv or^v» fca»i tvv t^ 0«au. Ai« Tivunfv Tir» fiyHeqaeeogf, ntqneim- 
Mdiri poflit? Age, jam ia 
looo adpetitioius & impe- 
tdf» namqoid fe res ali- 
ter habet? Qaia vero 
impetaiB vincere ^ffitt 
Bifi alias impetas ? Qait 
adpetitionem & «verik- 
tionem, nifi aiia adpeti* 
tio &averiatio? Si oulu» 
iaquitp mortis intentee me* 
tom» cogis me» Non id 
^aodintentatar; led lioo» 
qood optabiliUa efie tibi 
videtar, aliqoid iftiufinodi 
committere, qnam moru 
Rorfiu icafoe tu^m te 9^ gitdecretnm; hoceft, vo« 
luntatem voiuntas. Nam 
fi eam partem, qaam Deua 
a fefe avulfam dedit nobist 
iU effecilTet» ut vel ab ipfi> 
vel ab alio quoptamjprolii« 
beri aat oogi poiTet; noo 
ampliaa eflet Deusy neque 
nos eo qao deceret modo 
euraret Haec, inqoit, ra- 
perio in vidimis: nasc tiU 

Eortenduntur: SivoIueriSf 
ber es: fivoiueris, de 
nemine conqaer^ris^ ne- 
minem a^uubis; omnia 
fimul & tuae & divinae vo- 
Imiteti refpoBdebunt. tiu* 
jos DISSKSTAT» t.IB. l. CAP. ig. ^j 

K E *. i,\ 

Ei eikn&h hrt ri vVc t»v (pi)sjoao<pw Xsyo/Um 

rei avyKmre^hStoU', ro/jfoc^oiy on xmei^m' xoi 
Tou dm^Mmy ro TrmBeiv on ouxyneifx^' wJ» ' 
ii) i^An, Tw hn^trxfiiv^ rc Tfe^^gTv ort oii^?Jf 
iorw wro9 xoii r^ cffdijo-eci inl n^ ro 7re^i7v a 
Sti ifio) 9vf4q>iqo$* if^otvov i\ ahho f^iv n^lvo^ 
ro cvfdipi^^ «AAw <?' o^iy9fdou\ xeii eh^o f4¥ 
mfh^ m^nKov^ fe*' ^AAp ii eff^ecv^ rl rr$ r^lsTroK- 

I 

Ss oracod cadla ad vatem nno^ hvjm qnjdcn inteiw . 
um , ad piiloropbam^ pretatiopi^ caufla; feci 911^ 
accedo: non ipfam admi- ^quae iile interpretatur. 

CAP. xvm. 

Non iraftendum ejfr peccantitns. 

5i Temm eft, qaod aPhl- tiam efle, opinione efl*0. 

Jofophis dtcttnr ^ unam cfle ndfednm t Irefftm ^e aSio^ 

4MnBtbu bominibos priocir mm convmUnUnuiue;^ %f 

piom, quemadmodom ad- adfitmuU f m^emtm efff 

lentiendi, adfeftum efle ppinianefl rem mibi qQA*- 

opiniooe, rem itaeflie; & dnoere; neque fieri pofle» 

renoendi, adfeijfcam efle nt diud utile efle jodiceot 

opinione, rem non ita bamine«, ^Uad adpetant^. 

eue; & profe^ fuftioenT . aot nt aliud re^faim eonve» 

4m adfrofionia» «dfeftum ntenaquejudjcent, ad aliu4 

efle opinione, rem eife \n* vero ageodam capiant im* 

oertam: itaetiamcapiendl petura: hm* inqnam, Jl 

ad aeeodnm impetun inie vomjimi/' m4i90UBibvt$i 9g : K PIC.T E TI^ ^ 

«roJuTtti» T/. larri rc KAlTrre»' iCQf/ Aa^«^«m; 
'jreTfKdyfivrcu mf) jiyixStiif Httf KiM^y. ^ Xcchmt^i^ 

4 vc»y ouv Jal aJroTiC', n lAe^v ocurou^; *AAX« JW^ 
rify TrAoeyijy, ko^ ^%|/«i ^(S^ d^lffrxvreu rw ti/Mf^ 
rfiiMr^iv. ccv Se fjtfj BKhsM^v^ ovSb nX^^ ^^^ 
r$fef roo ioncHivros ecvrols. 

5 * Touroy oJy rov Kncrffif^ f(i^ rovrov tiv iioi^ 

6 %ov cuK tiet ccTFo/^AheUi MifJtvfcoj^', «AA* iKaf*- 
vojf fjtuhfiov* rovtov rov TffTfhavmjiivov f(fiu i^ 
Vfotrf\i*ivoiv TTtfJ roov /xrylTTODV^ fuu obtorerv^phM' 
lAhov^ {ov n}y oyi/iv rfjv i^otKfirntfiv roiv ?<jmw¥ 
m^ lAthxivosiv ^ dhk» n)y yvoiiAffV rnv ^M^xfiriXJfy 
rSv oiy»d£v Koy r£v ftccKoiv*) ii»i d^xoKKvvmi 

7 Kocv wroo htyv^f yvda^ ^is dTfdvbqomov ivrg» 
Tiiywy Kou ors iK^vf oiioiov' rovrov m 

8 rov rv(phov /mii dTrolSKvvtu^ ku} rov km^ov^ Ei 
ydq lAgylorrn /3a«/3ii, if rrh^f^iS rSv lAMylaroav* 

lAiyt- 

ftdhncvalgo fuccenfemttfl? NeqQaqaam: fed ito dic 

Fares , inquit , funt & graf- potius.: faunc bominem, 

fatores* Quoa mihi fures qui errat & maximis in re- 

dicis? quos. graflatores? bos decipitar» quiqae cae- 

errant in judicio bonarum cutit» (non dico ratiooefii- 

rerum & malarum. Num cultatis quft 'candida & ni- 

igttur fuecenfereillisopor- gra difcemuntarf fed qol 

tet» an potiua mifereri? animus bona & nuda dimn- 

bimo vero oftende erro- guit) hunc non peidam! 

rem> & videbis at a pec* Quod fi fic dixeris; intelli- 

catia defiftent: at, fi non ges quam inhumana ta% fit 

vident, nihil fai opiniooe oratio» & faoic non abfi* 

faabent antiquius. milis: Hiecine caecos & 

At latronem i^m» & fardust nonneperdendus? 

aduJterum iftum » nonne Nam fi maximum eft dam« 

. igitur perdilos opoctebat4^ nam^ rerom maxiflMmm 

priva- t^iOTw t e<rr) h in»(rr^ if 7Ffcmf9<rtff e^ ^^, , 
my rwrou orifeTdu w; r/ Iti %»Kmulm^ »i- 
t£} "'AV^pwe, qJ ffl'^ ir«f«'^iF !»•' aAAo* 9 
T^ioif mftotf imrlBerBcu • lAi^y aurcv ijiSkKov * * ♦ 
^^« « nfcaKOTTTtKcy Kcti fimfTiKc» * * ♦ r^r 10 
^i»raef r«ur«p c^ ci oroAA^i * ♦ rovrev^ ouk 
rwp >t«ri«farou^ iwy /lci * * ♦ * tn) ww ^cr 
d^jHr^ddnc a<^ ♦ * X€€f^cs S. i$u rl w¥ ^i 
^j^abfcfjuv * ♦ BavfM^cfxev ^v i^r ctXptU^oiv^ ' 
r« ** ^ ^xvfuc^e 9CV rd ifMrtcc, Kcif rZ xh^^ 
•nr ou %«A«r«;vw. /Mir 1^««/««^? ro icaAAoJ" rHf 
ywuiKqf, Mtf t£ fAc^xZ ov 3c»A«row«r, fvid^ hi 
orj n^^hrr^c Kocf /uo/%oV Iv roTif ao/jf roarov owc.fjgoi^. 
«y ^ roTs dKKcr^lciSy Kcif rclv ovk ht\ aoL' rcA- 
rcc dv d(pit^ Kc^ TTccfcc fJL^ih ifyif<r|f, rkt iri^cc^ 
fi£7fmiv€f^i fdixe* ^' «'' rccvrcc Bctbfjtcc^tf ^ troav- 

G a r£ {Mivado; fi porro res ma. isf Qnl fit igiiur utjitc^ 

.xiaia miicaique eft reaa ctt^eamui? quomant Jciii^ 

▼oIantas( hac fi qdis pri- cet ea admiramur, qua a 

vatus eft, qaid adhuc ei uoins auferunt kamines,^ 

ibccenresp Non te oportet, Noli mirari veflies tuaa, & 

bomo» aljena ob maia con- fari non faccenfebis: vena* 

tra naturam adfici : mifere* ftatem uxoris tufle noli mi« 

re potius illius, ^nejucceu- rari, & aduitero non fuo- 

Jiets; hoc qukkm ^enfomi cenfebis. Furem t& adul« 

atque odio obnoxiutH: neque terura tuis iA rebns fcito 

vocibus iftis utorisy quebus locum nbn' babere, fed ia 

vutgus utitmr; H^ce mihi alienis» tuseque poteftati 

ixecratos, odiojojque homp- nonfubjeftid. Haecfimiil 

nes taUa au/uros? Undo* fa feceris, & nullo loco 

nam tam jubito Japientum nnmeraveris$ cui pofthao 

dediditi/ii? undsnam tu irafc^rist? Quamdiu vero 

tam dfficiJii atque mort(/us Ifta miraria; . tibi potius» 

quam lOO XFICTKTI 

ixM KoeAa ifMiri»* y»r»v crw cvje Ijjf»* Sufi- 
At exw» ^iheic MUTci '^v^. ov% oXJW iKeho^ri 
ro dyccdiv iTri rw dvbq&noo^ dhkoi (pwnrei^erm 
eri rc r^^fv xopAc» \iJtoir$ot' rovre %eu cv (fietiw^ 

^A^xouvr^ iaxvoa^v ccv^&ffi^Troiir Kixyotff^ neu f^i- 
ves ccvrev %ecroc7tlvo^ ^ ei biXecs 7vec ccCrov ec^ei' 
<r^/; fin ifi^t^e ecvT^c* dv^lioc fd^ f%e' /Jtn 

15 ^X^ ^^ '^^ \fMtu$. Kocyd TTfcinv cn^fcvv At;%- 
vov t%a»y 'ncc^ec rei£ &eo7fj aKovcecs -^o^pov ri^ 

-' Bvfi^of^ icetriSfocfjtev, tufov ^f^occfxivov rov Au%- 
pev. iifeKoyurcifJifiv^ ert mcc^i r# oc^ecs ovk Axi* 
Becvov. T/ p2v} Avf$ovj ^nft}, ear^KiVcv ev- 

16 fivmp. 'EMfvtf yoef wgoKKvci ns^ec e^^ 'A^a^ 
Arra /4CU ro ifMTiev. £7%^^ yp^^ ifjmne^. 
^A?iy£ rnv Kr^«A^. M^ r/ KiqecrU ecKySsi 

T/ ^m iUis» faccenfeto. Rem &e aSri ezpone veftes toas. 

ita <;onfidera: Palcras ve- Et ego Qupert catn apod 

ftes habes; vicinos taos Lares meos ferreaiD lucer- 

non habet: feneftram ha- namhaberem,aaditojanQae 

bes^ qOA eas a^ri exponis. crepito deourri» eamque 

Kefcit iliey quod fit homi* mptam animadverti. Cdgi- 

ais bonum: fed poicrave- tavimecdm, eam, qui fuf- 

fiimenta ^ Iiabere, bonum tQliflety rem non abfurdam 

efie fibi fingit; quemadmo- admifiire. Quidergo? Cras» 

dum&tutibi. Quidoiigitnr inqoam, teftaceam iove- 

veniat^eaqneauferat? TOt nies. Nam ea qoispiam 

placenum hominibus goloi* amittit, qosehabet* Meam 

fis oftendens 9 folufque eam veftem amifi. Haboiftienim 

deglotiena, non vis eam veftemi Dolet mihi capot 

tibi ab his eripi? Ne irrita Numquid comua Hbi dole» 

eos:. ne habe feneftram: Nnt? QQi4 esvo iodigna* 

ria? DX88ERTAT. LIB. I. C A1»« ig* IQt ro^oi TTovoi, wy teu ecl nrn^etc^ 

'AAA' i rv^wof ^9€^ T/j To irxiAor. 'AAA' '7 
«^fA^. T;$ T^ rffl^iiAov. Tt wy au ^n^, ovi- 
tUpfhjHi Tfiv 7g^ooi^9iv, Am» rcuro miefif/f>AAov oi 
Tfofimodi ro nHilQl ZATTQN. Qvndliy Um, i8 

Ix^rvctfir ocfxo/iivovffj i$ocl3cuvm kr) rcc /m^^o». K^* 
^ocAnv a(Ayd!p. Otfdoi y /ji^ ?iiye. 'Arto¥ o^AyiS. 
OTiMt^ /Ai fJys. KoM cu Afyo^, «ri 01$ ^iJS^on rr«* 19 ^ 
v4^* ijAXfl^ iaos&iv roi /m^ arofoi^f. ijaifi\ 0» 
^^ociif»^ T09 iTflifCfioaf tfoUf(pi^ Xfon^a^, iMfi 
CTfi^ wu Tdygy Hdvrff iu /is^ova^s* Tk yoi^ i4^ 
litatiaTj rov rotovrov \ Toirots ro Komov 'xs^kbds 20 
rM UyiifiCdfif^ o^bos TTffiirirm^ iT^de^os* ovr^() 
r» fuyi^ef TTfTgoiBdoff rov ^fKmrof^ ScnrMfjHdXtin * 
rviT. 01} yoi( ci$ ovovL dirmrroiv ehcu i^* 

Gj T/if ri$t ntm' •arain remm jtr 
ftun eft , earum rerum do- 
lores fiintf qtwnun poflef- 
fiobes. 

At tyrantH» flQeiet! 
Qmdnam? Pedem. At aii- 
feret! Quidnam? CoUttm. 
Qaid ergonoH vinciet, ne* 
qneaQfepet? Voluntatem. ipropter «pr^eceperaiit 
Ulttd veterea: voscs tkt 
ipsum! Itaqne» perDeoa, 
oportebat minoribua in re? 
bos te exeroere ; & ab iia 
fafto initio, tranfire ad 
maJQOu Caput dolett n^ dioaa , hel mUiL Anriouta 
dolet? ne dicas» hei mihi» 
Neque vero dico, non li* 
oere gemere; fedintrinfe- 
Qai utiqoe gemere nolL 
Neque, & puer fafciam tar- 
de adtulerit^ clamiteSf riUf 
garis. dioasqoe, Omnes me 
oderunt! (^is enim talem' 
nonodiaproftquatur? Hia 
deincepa confidens decre- 
tisy reAos obambula,^ & 
Uber : non magnitudine 
eorpopis confidens » ut po- 
gii ; neque enimut afinum» 
te invi^ittm efle decet. 

Qais lod BriCTBjrX r£y m^foeufhosv^ eirx honfh iKxmjy riv 'jfeft^ 
aTMeatv^ ht9^ofif)Kcs y Ketre^iMv^ecm.^ ois hrt rcS 
«I^Xnrow* Ovrof i^eBtootre ro)^7rf£ro)^ nhSjfo^^ r/ 
•Jfvj rov iivrefov^ rt i\ etv kocv/^ jfj rt ^* h^ 

M ^O^v/jt^yriec i Kcu ivreevB^ e^Mvre^' av ecfyvftitai^ 
grfo/2»A9p9 neera(pfov^a€f. rt ouh, dv Kofotat^ov^ 
rt ovv^ w iu aMoroi>i rt mjv^ av Jo^f/ovj ri 
a&fj aiv Kotioflobv^ rt JvVj oiv htoetvev ^ rt ^\ »P 

$3 Seivxrevf ivvetreH reeZree %civru vtniiaeu. T/ eZv^ 
m Kocvfdee 9 rovrw^ rt^ eev otve^fiivos ^ j r/9 ccv /u<w 
^ocyjfffieivi rl iv yh^tci ovro^ i^ac iarh i int* Qais erga eft javi^to» f 
Qu^m nihil earom rerQm, 
€ux fantinvotuntariaB, de 
fiatu mentis dejicit Pro^ 
inde, iiDgal^s difficaltates 
percurrens» eum obfervo» 
quemadmodum abl de atli* 
leta qufleritur: Hicprimam 
fortem evicit: de fecunda 
auid? quid vero, fi aeftus 
ftierit? quidinOlympits? 
Eodem modo hk etiam: fi argeiitQm huie objeceris^ 
coDteitMiet: c^uid vero, fi 
pueilam? quid» fi in tene- 
bris? quid, fi gloriolamf 
quid, fi eonvicium? quic^ 
fi laudem? quid, fi raor- 
lem ? Haec omnia vincere 
potefi;. Quid igitur, fi in 
aeftu fiierit? quid, fi vinok 
lentus? quid, fi in furore? 
quld in iomno? Hio 1 
pogil eft invidui. CAP. 9X85B&T4T* LIJI^I. CAP« ig. 10} 

Or$ A r»i ^foai rs itisMCDfiKnnfMy n Jtmy yt 
fff oa-efvm^ fi^ 7rfoa£v* tcvr^ TfHcm mwpuu 
li¥ ihiMiiifrrog 9, yn^PvTW^ ii aiiro. \txj^uff ^ 
i rv^woe >Jty»' '£70^ eifju i 'Mmvrm^ nfei^ 
arof. Km rl fAOA ivvec9m>'7t€^eca%eiV'i ofe^iv. pm 
Hffuam mfiTfoi^acu dKoihvrov} tnl&w mj ov 
yuf ^ets iwiiki94V omifhfroyrcu^ dv. yiif rx«r > 
«f/ofy tivafMifrnrov i Nof Ttou ett ftkrttmv^ "Aye^ 3 
K yiH^ JS auvr^ doi§^^ n r£ &iSr4} $?& ^ 
mfiJiaroff rlvt^ v r£ dicrj; rl i^^ iv 9cm cih^ 
hous rixvcu^ i ^Hffccvrof. Ti oZv iuvuacui Tbxvr^t 4 
|4.e ^€fonfevcivqh IC<ei yu^ iy» ro TfiviiKiov de^ 

C A P, XBC 

4^iean^ 

Qai<piaoimqQ»?elujtipr9. habes ayerfm^pein. niiRIt 

ro^tivft eft praditos; aMt« obnoxiam ci^bua? taoe 

Qtprsedltus non fit, fibi ef- impetujai. habea erroris ex« 

fe pr^ditua. vidietur: euiQ pediein? id auteoi onde t£r 

oinmno necefle eft, nLg picontigit? ^ge vero, int 

bene ioftitutus fuerit, e^ navi tiM-ne ipfi confidiS| 

inflari. Statim tyrannus an gabematori? incurra, 

^t • Ego funi ofpnium po- cui? no^e aurigandi perti 

tentiffimus. Qaidveropr^- tQ? qQid in alUs artibns? 

flfere mihi potes? . idne EodeQi modq/ Quidergo 

ppteaefficere, utadpetitio potes? Omnes miecolunt 

ipeano^impedta.tur? un4e £t ego. lcatellanv colo^ 

id tibif TuB^ eaini iipfe eam^ue lava & ahft^rgo; KnKvdoi) hsKU TfdnuKov nnaa^* T/ cuyf retvra 
fMv Kg»TTwec hrsvi Qvk' aKK» Xfeiw iiot Tcaf^ 
i%m Tivd. rmmf tZf Iwk» difimvm mir». 
X/ iii ro¥ ivw ov ^efemevm^ ov vlmm «lurau toiW 

5 ^r^jfj 00 gr#fiiUdiBUf»; Oiiii olims^ oT$ wic oov^ 
Q^ooffff imvTov ^$fm7Pfve$i oe ^Si oStwr, ms^ r^ 

^ ivovi hfm rk w Bo^onovm m ^vdfanr^j J«m*. 
wo^ rts 90* Bs?\£$ o/dosef yeifia^mii '^'^ ^^ ^ 

6 Koifriigylvrro»^ oi^SmKfciToot;'^A?s>M iimfMU m 
: rf00%ifA0>M^rai. K«\«?^ P^«rf. i^hm^ofin^ on 

90 im S^efmTFevoiv ^ nmf m 'kvfeTev^ kow eoc X^ 
>Jfmv' wuf 0mf4o> ariimf oh h ^imf^ Ibfformi 
^ ^mfJiec irru 

7 f Ti ovv iem ro^rm^eiaaov xeii %»rmit>SittTetv 
revff 'JtoKKovsi o rvfmvvcc^ Ket/ ol iogv^>o^oi^ 
^go^evyfJLfi yhoiro* eiim ii^iiyjfreu ro ^vam ^ihev^ 

;r &ef09 

fjL ^tnpulbe oleari» caitflk efJTe velit, ficuti Socniti&? 

clavum figo. Quid ergo? At colluin tibi pra^cidert 

^ &aec tne praeftatitiofa fiint? poflum. Refte dicis: oiii{- 

Kon \ fed aliquem ttiihl tus etam coiendum te eSk^ 

ufum praebent: eadecauf- nempetttfebrem, utchole- 

ia illa colo. (i}xA vefof ram ; dt aram tibi exftrueil* 

nonne afinum tolo, non dam, tit Eomle Febrit tf« 

i>edesfjus hvo? tiofi pur« efL « 
go? Ah Aefci*, quemvii 

aominem femetipfutn cole- Quid etgo eft» qood vnU 

re ; te aut^m nob &liter , lit» gtis hominum turbet ot 

qae afihum. Quifnam enim percellat? Tyrannus & fa- 

teuthomi0etncolat?oftea. tellites? Nequaquam; ab- 

de modo. Quis tui fimilis fit! Fieri non poteft, ttt 

eSevdit? quls tui feftator qqod naturft eft liberum» 

ab DisssRTATi t.4ft. <..eir. ig. i^ 

yoif «Aify v(p' lauvw. , dKki na} Hyfmra «v* 8 
rw rmftU^n. Irm ymf i rvfmno^^ ef^v T0}f 
^tfCTM <rou To fficf Aotf * i fth , rc m^A^ rtTifi^» 
%M hiymn Ufij ihhm»' i ii ri^ Wfpaif§90 * 
rijy kivTw^ Afyii^ £t ^irf ?w^tr9XhrMf9¥ (pe^trt^ 
rtu^ ^i^. Ok hfi9rfi<Pti Otiic imi9rfi<pai^ 9 
'Eyof 0-101 iKs^, m nifics eif^. TliS^v n; f ^ * 
i Imc iXevBffev d^inuy. n ioniif in ^AAt 
rer SKioy %4cy iiv xcmmvhow^mi rcv veKfov 
ie /imi nvfi^ Sj hxiQf ecurof. "0^$^% orm jw 10 
Tife^^ff^ ifii, ov, dffmifivmci Ow' «AA* ifdectM^ 
riv. & ii BiKeic /48 iJymv^ on xali ^i* hkfm 
^o^ mnms m^ ri(v yjrrfmv. 

Tovro owM Sm (plkmvroy* yiyovB^ y«f. ^ 11 

tn^ ro ^oocv^ man mvrov tvncm iroivrm Tfoieiv. 
«e^ yotf nfijof mvrclv ivixm Tfcivrm TFci&j »cu 

G 5 ri 

ftb «IlD qooplM {Mrtarte* eimi toMBiiBiniiii, vAtSivm 

tnr, Mit impedktar, (jfmm ipfiiu in ftrvitotempertn» 

• iiMaif!tipro: fed i/teMk kitiir? Cadftveris qiiidM 

qoein^ fna ptfturhiot. mei donitinit es : illad a^ 

Cam enim tynnmos elieoi pito. Uiae, ciim sd lim 

dixerit, Vinciaffl craratua; eccefleris, me iioii cotesf 

qni eittni faa magfii teit, Noo , fed sseipfam: fin tna 

ftit: Nefeceris; miferere! dicere vis» te qaoqoe; il' 

qaimtemTolontatem fiiam» ita me ftcere profiteor. iife 

«it: ! Si tibi coodocibitios oUam coto. 

videtir, vincitD; Noo cH: Hic 000 e$ pnvos amor 

^f NOQcafCK Ego tibio^' foi; ita eoim oatorA coow 

fteAditt^oieefledomiBttm. pa^atom eft anioul, otfot 

Uiideflaaitof Mejopiter cauiia omnia fiioiat» Nam 

UKHromeaifit Aiitcenfts &feif«dcaaiQlfiieitOfflniaw 

& 106 *" B P I € T a T I 

t% ti' Xonti)^ cMfos, Ziis. * dXfC %rw ^ihji ^Sm 

^ ^Tinoi leoc/ *Ewi%ecfirtoffj mm Ibcriif dySfiv r« 

S«(»y<rf, ofiff oTs ro6r^v riv efyosu Koi rm 

^foanyogwf oo Aivxrcu ru%atv, «v /jti W^ ro 

rpu KoysKdv ^dov nocremivocaeuj 1m (Jinifvoff rfy 
iihn feoyec^w iivtircu ru7%o^yeyy, ^ /i^^ r/. «fV 

14 ro xo/uov ci<pihii4ov n^^i^nrmi. Quxc^f ounirs 
, iKotvmfffrov yhrrctc ro Tfuvrec ocurcv h^Kcc ais^^r. 

15 ^ETTci ri iKiixVi "^^^ r/^ ocTgocrg ocvpov^ ncif 
rov ht/ou Tvfilpifovrosy Kom ^olf jff/ /bc/o^ x«} 
jf «urn flifjj^ 9r^/v I»t<v,. if if^^ onixok, c^ 

16 T/ wvj Srtev tJ^rJf ^oyiJiecroc dKKoKor» "jreft 
rSv ecTT^oeufiros^j ds ovrosiv dyxboiv xetf Kecxivy 

17 'TTuaec dvocyKfi beqecTSsiecv roOg rv^dvvovs. ''il^f* 
ho!f Vrf^ rovs rv^dwovs fjfivovy rod^ Koivonfirocw ^ df. 

fcii 

& poftremo ipfe Joptter. fimi altqais deferat, finnh 

8ed qimm Piuvioeeffe vulc, qvfs atilkafem? Aanefeig» 

&Fr(^er, & Pater homi- omnibut ammaotibas oqwh 

Aumqoe Dedmque; vides» idemqueprincipiomtnfitoni 

eom hofce effc^s & bas effe hoc, ot ipfifrfihiooii- 

•dpellationes confequi non cilieator? 
poiTe, nifi in commune 

profit Deniqoe animal ra- Qoid ergo? Om abfo^ 

tione praeditum fic omnido da iia de rebns » quae noflri 

inftruxit^ utnuUofiiobono arbitrii nou funtt decret» 

potiri poflit , nifi aliquid uti- animo infixa font« qoafi hs 

litatis in commune afferat rea vel boniefint vel nuilae; 

Sic proinde pri vatae utilita- tum quidem omnino necefle 

tis ftudium acommuuitate eft colere .tyrannoa.' Uti' 

jion excluditui^ Nam quid nam vero tyrannoa foluin, 

c^pe&M? idoei ut feip- non etiam cobimlarioa. 

Sed DISSXRTAT. LIB. f.^CAP. 19- IO7 

srwf |8 leoy ^fmfJi^ ylvftui i^ui^mf o ohfdfm- 
^off oiw Keu^etf mTO¥ hii rcv Xemcvou ^oh> 
^i 9ro»r ovdvff Xiyofjuvf ^f^ifdo^ fict koKeU 

rov norroi^oCj fv» ir«Ai» a(Pfoi¥. aor Jwejf &i(jo : 
rmo ^EvoUp^ifT^ 9%vri»^ ov isei ro eiygneire^ ig 
wtu i7rei?s$i^. Sreo inmos xeerei rti^et ieufxom 
drfo^etff^M vTfo rmc rmv KmaecfteiyS^ -, rov 
TlMaeefoc ^K^trovg iyivoro. ESlrr «v, ^is eei^ 90 
Tof trlfM ^E^JfeUPfoitroc } Ti ^feen^ <^nkmU 
ta¥ dyeeBic^ (psim co^, EiTfli h rt£ nfiSi» iiti^ %% 
hno^ T/ rtom ecvre^i ihJyero^ er$ /mtpc ^NAi- 
x/a^ot Bov?i9vereti ^sfl rms. O^ yee^ Trev^ 22 
%et eeurif oof ^3$fif9Toy; rls ^v eeirov a^e» (p^o^ « 
yifioy hroln^o^ Teur irr^ ro r^v mM» ^.9^1 2i 
fd if^oou^eri»»'^ 

"Hltee. 

Sedtide^ qtopiAiaAitim Xpaplitodltai! Qiitil agk 
kmio fiAt pmdess, ciia felicio, virbonos? «im 
CaefiMT eiim nuidilae pnefe- te. Deinde, fi qaig no»» cerit; iit fiatiiii dacimiis» ftr^ percontBhatQr, Quid 

Pnideoter mecum locotod Epaphroditiu ipfe ageretf 

eftFdido! VeIimegD»ejici dlcebttur, com Felicioiii 

\ rorflis cobicBlo, iitde- eum quapiam de re delibe» mena tibi rarfos ▼tderetur* rare» Npiiiie Yendid^mt 
SiUorem qoemdam habue* eua ut inutilem? quiaeiy nfc £paphroditoa; qoem, go eom fubita prudentem 

qoia «d nihii otiUa efiet, iecit? Hoc nimirom e^ 

ven£^: ille deinde» cafu aliud quiddbm magoi fiwe* 

qaod^«Cm£ariaso emtua» re, quam ea quae in noftm' 

Csefaris iiftDs eft futnr. fita fOnt vidontate^ 
VidiffiBi^ ttt eom ccHoertt 

Con« iC8 S P X C T » T 1 

• awtiicyrcu' a^Xoff roos c^pdxhfjtous necrcs^ihm^ 
iKKogrcv*r^%nhWy ci icnjKa ris x^^* ^fTV* 
rcu w chcvj svfhKCB Aii%}Wf dinrofjLhcuff^ chfecQcfi* 

25 vct aV ro KciiXirciXtov,\ HtiBum. Tls oSv Tfwkcm 

\ ivef rcu Cfcx^nvcu xctkaifff cBvcey^ uTSef rcv cffjiii^ 
9CU iMroi (pve^; ix& ydf KOf Qecl^ eux^^^ovfm^ 
et ro eeyccBcv ndi/Jiedcc. 

$6 ' Zni^qcv Ttf xhge^ Ufco9vvfif iKciKH fie$ rev jLtU 
ycvrroo* hiym avri^ ''AvBfcmej a(f;es ri ^fSiyfdeCj 

t7 ictitaviifrw necKKoe ^f ovih. ^AhJC et rcc trvfiKpc^ 
^o-i, ygcGipeyresi y^ccyi/ovtri re ifdiv ivofiec. Mif 
r§ (Sv 9v rcls dvecyivciaiccvtn ?Jyms Tffecfdv , ^Efji 

^8 yeyfcUpcc&iv; ei ^ x<«/ vZv iivccffcu, 7te$q»veu nei» 
&iyy idv dTecddvfSj rl Tronimf ; Mev^ f^cv^ ro 
ovofjLcc. Tfdyl^ev ccvro ds X/J^ov, kc^ fievei. "Ayii 

99 e^ ^ }jiiK07f6?^ccs rls oev t^veicc^ *JihKd yj^ 

Contlgit «Hcai trjbima* cerdotip;Gniegodixi:Ho* 

liuf Omnes obvii ei gri^ nb* omitte reqn: *miiltD9 

falatitar: alius 6cuios ejus (bmtaB iuQtiles fiicies. At, 

iieofcttlator ,. alios coUatB, qut pft6bi cOBventa Ibripto 

fervi manos : domam vent^ conngDiint, inquit, noaei 

lacemaa anlentes invenit; meaffl infcribent. Ta-ne 

•dfcendit inCapitoIiam, vt» igitur prsefene dioe» legeq» 

Airaas imfiiolAt Quis igl> tibus » Meam eft neopnH 

tar omqoam propter re* oood inferipferunt Qood 

Aam adpetitionem facra fe- b vero edam adeflfe nono 

dt? quis propter impetnm poffes omniboa; enm^moN 

antkni congruentem natn^ tuuf eris» qoid iaoiesf 

ret% Nempe ibi Diis gnh Manebit meora nomen. La» 

tlaa agimusy abi bonum ptdi id Infcribe, & mane» 

noilrom^oUocamaa* bit Age, extra Nloopo- 

Hodie nonnemo mecom . lim antem qo9( tui erit 

ooUocutoaeftdeAHguftiik- meotio? At aiuream ooro- 

nam DXSSERTAT« I.1B.T. CAP.Sa 10) 

pivovj ^oi^vw hu^v offf&Wf i4f€f ydf KOfAy^/i* 

iffUP. 

l9ri dM9fimKff. cTdv fav ouv | ifjtcefiiiff rok ^ 
SioofoufAivot^ xou €oMif dmywuois $mj eourn^ 7/« 
mcu .BfoffnrinJi^ orety i* dy&fMfoyevfiffj oi Jviie* 

ivccrr^iif^ou* ocirn H rnetvrBhis wnnKKwKrm 
rif; vAifi^ ra!v ioffddroav* iscc rovro ouk icrty 
flBurii^ ^rafirrixn. T^ocfJtfMrncfi TrdXiy^ vffl 4 
rijy iytfcififjucroy <pomy" fm n ovv iart ko^ 

fliurj) ' 

nam geftabo. Si amnioo capiti impone; ertt eniBi 
coroQMiidefidens^rofesm ftdjfpefta elegantior. 

CAP. XX. 

D$ ffwtfoM 9 fMo paSh fmitiffa iamUm- 
ptetur. 

Omnis trs & fiicnltts cer» temptari femetfpfam noa 

tam quoddam renim genas poteft. Exempli gratfa:^ 

prae oeteris oontemplationi Ars fotoria in coriis verla* 

(bac fDlgeftom habet Qttod tor; ipfa aotem a materla 

fi igitareftejofilem generis coriorum- penitos diverfa 

cmn iis (jos contemplator, eft : anare lemetipfam con-' 

femetipfiun qnoqoe necef^ templari neqoit Gramma- 

fario poterit contemplari: tica verfator in fermone: 

fin dtverfi fit generis^ con-* nomqoid ergo &:ipfii fenno ' 

eft? 110 -KF 1 C*BTI 5 «w ii^mrm dfc^feif ^nfK. *0 cSv Xoyd^T^fis rl 
/xoro ino riff (fhj^soK Trocfoihn^rou} Ilfsff %f^ 

&$¥ (p$crret&$»y oihcv Jl». Avro^ <Zy rl i&n} Zu- 
crtiiM ix TfOMiv (pavToiaMf. oHroi yhtrou (pU& 

6 xoM ocvroS f^toi^MOf. Ilmfuv ^ (p^ovffiis rkm 
dtmfn^ovaoo T^ocgtf^hv^tv } ^AyocBeo Koif %mm^ 
OLm oviirtfoc. Avr^ ov¥ . r/' fOTiy; ^Aya^iv, 

r *H ^' oc(PfoSvpfi rl tTn} . K^icck. 'Ofif^ «•'» on 
dmyttocwff kou otvrijf yivtrou fccw r^f l»^iTM»r d^ 

7 f irrixif. ^i» rour^ Ifyov reu (p$hoai<pov rg fiiytarw 
', Kcu 'Jffirdy^ ioKifdei^etv rocs (pocvrocaUcf^ ko^ JInx- 
> K^ytiv^ K0C4 fAfiitiJilocy ocioKi/Mcrroy ^foa(piftadcu. 

8 ^Ofocrt Kou i^) roZ vofikfiocrot , tjfov ioK& n Sm 
f. ^foa riiucg^ Tfois Kocf rixvtgv i^tvf^^l^y ^ coots 

ccfyvfoyyoiiJtoiV 'JffotrxfHrou Kuroc ioK$imoia» 
rov voiMi^ocros' ri o>p€»', rgf oc(pi ^' ri oa^fccaicct 

r» eft? Nequaqatm. Kon igi- . 
tur femetip&m contemplari 
poteft. lam Rationis fa- 
cultas ad quid tandem a tia- 
tora Dobia data eft? Ad re- 
ftum viforum animi ufmn. 
Ipfa vero quid eft? Com- 
plexio quaedam viforum 
certo modo fe habentium* 
Itaque natudl femetipfam 
contemplandi vim habet 
Porro prudentia ad quae- 
nam contempianda nobis 
data eft? Ad bona, & ma- 
h. & neutra. Ipfa ergo 
quid eft? Bonum. Impru* 
defltia fud. eft? Malum* . Videa igitnr» pmidentiaoi 
neceflario & femetipfam& 
id quod eft ipfi contrarianiy 
contemplari? Qiiaproptar 
mnnua pbilolbpbi intti- 
mnm & primum efll» exi- 
minare vifa» ac difcernere, 
neque ullum admittere in- 
exploratum. . Videtis qoo* 
quein numifinate, ubinon- 
niliil IntereiTe noftra pati- 
mus, quomodoartemedioi 
invenerimns ^ & quot re- 
bus argentarins ad explo- 
rationem numifmatis aU- 
turf vifu, tadu, olfifl», 
poftremo a^ditu^ nam pro- BISSXSTAT. X.I8.I. CAP. Sa III 

. <p^ 9rfoai%«) Xtff 01;% cSgro| d^nirm i^^e^ravr^» 
ikAA^ 1170 rv^ ^oAA^f Tg^o&crjons fMu^iKoff yhorou. 
pvrcor^ ?9rou iieUf^i^ olofdidm ro ig)smiiadou rcv pn 10 , 
w^myicl^ou^ hretvBm TgoKKny fffoiroxny ma(pifefdfy 
M Jlfacxf iriv r»y iiemhMy£y ^mi^iyeay. iir) ii relu it 
recKeuTroifQv ir/ffcbviicot; %0imorrfp leee/ M^eiioy'- 
rtfy Tfeiaw (payrecaleey Tfcc^e^^foaiex^iie^m. ff 
y^ i^l^i^ ^ '^fooTfhfrH. 

^Ora;y .ouv i&M^r TyoSvosif «ftr^. c^mt 9rrf 1 /«^ la ^ 
recyocBee xeu Kuyui tiyHishe^s^ 'xefi rm miiec^fm J* 
imewiAhoes* rnlTtna^j Tfie jixecs TTfof ro eKrv^ 
(l»Mdnyou^ Keu Tfis sTf «r ro i^^Tfmrypenyeu * Kcci yym^ 
qr, ori iMK^y i rev eoff Jaf Tftnoy^liym Tf^) i» 
yetBoiy Koif Keexiv. 'AAAop ^oAAns* !%€» %faMy 13 
'xafecffKevSis , Kotf ^noyou 'noKKdi Koe} fu^nimrosiy. 
11 wj JAsiri^fiii'9 2ri rifK fMylerrny rix^ «^fo 

i/dyufy 

je^ denario iS?Ditiim oB- Igitiir fi fdre. cQpii, 

fenrat, neqoe uoioo fonito .qaam Hb quod ad bona qui« 

eft contentns, fed crebra dem & mala remiiTcis, ad 

adtentionefitqiiodammodo res aotem tiidifferentes in- 

mtificas. Sic tibi noftrA citatas; confidera, qnopa- 

interefle patamos,' atrom Ao fis adfeAos adveriini 

dedpiamar, an non deci- oculoram ciecitatem,, & • 

piamiir, ibi magnamadbi- qao pafto adrerTus animi 

bemas adtentionem ad ea deceptionem: tnm cc^o- 

dijatoiida, qoae nos ded* fces, moltam abeiTe, o^ 

pere poflont. Sed quod ad bona & mala qu6d adti- 

ad^ miferom illam animi net, itafisadfeftos, qoei»' 

principatum adtinet» hian- admodom op()rtet At ma* 

teore dormitantes, vifum gna opos eft prseparationep 

quodvis temere admitti* maltoque labore & difcipil- 

nus. .Nam . jaAtira noo na. Quidergo? artemmn- 

•animadyertiltor*' xiinam cxigno labore con»> 

parari iia K FI CT«TX ir/06/Aevcf Koyes t£v (p$ho&G<pow Xlecf icrh ohiyos. 
«j dihM yvmeu^ dveeyvoAi ra Zfjvme^j Ketfoy^. 

15 T/ yccfiX^imKfo¥, ehFeiv^ Sri rMor hr) ro ftrF- 
9^eu (dioif} ovahc ^* eeyecbou^ %f*ii^^^ o^ ^ (poev^ 

16 TflKrwSvj Aiye* T/ o?v lori ©wrj x»/ r/ ^- 
Tfljo»*» j %ec) t/ f«n ^JiJ^if ^ hf) fcifouffj k»/ ri iar§ 

17 ^w n XflSv oAwj ^Jty fsecxfiv. . *Av cuv lA^dir 
^ETriKovfeff Atj^^j %rt Iv a»fie} alvai Ja; r^ 0^7»- 
dev' mihtv fiecKfev ylverecs, Kctf ecvecyKfi ecKoH- 
ccciy ri ro 7ff09fyovfjuvov iarsv Up^ ^fjtoiv^ r/ ri 
VTto&rurtKev Kcti oCffsS^c» erc ro leo^Aiou ecyecBov 
ooK oiKeff £vcci iv r£ H^Au^er, re cZv rov ecyS-^ 

18 "^ou oiKoffi 2v i" ecvrei n xvfte^efov c%e^i', 'E?r/- 
Kovfe. rl i^iv iv ero) ro Bovhevcfievev } ro «r«- 
^eKtffrofJievev hcecrrcc; ro m^) rns aec^ff flsurifr, 

«9 eri ro 7fqonyovfU)fov Ijri, ro iTfsKfivov^ ri ie 

KCU ptrari pofle fperii? Qoam- 
qoam principalU qaidem 
philofopboram doftrioa ati- 
que i>revis eft. Id fi co- 

gofcerevlB; legtto fcripti 
nonia» & videbif. Nam 
quae eft in ffto fermone 
prottxteas: fiftemeffe» fe- 
qui Deoa; natafam boni, 
reftam viforom ufiim? At 
dic» quid ergo eft DeuaV 
mtd vifum? quid natura 
sngutorum? quid namra iba loDgmn fit: & necefle 
eft audire, quid praecipoum 
fit in nchiBi qutd fit quo 
natura atque vis hominia 
maxime contineator. Quo« 
niam» oodileie bonum in 
tefti eflie pofitom, probft- 
bile Bon efr; ntun igttor 
probabile fuerit, hominis 
bonuoi in invoiucro eflCe 
quamndum ? Immb Tero tn 
ipfe» Epicurey aitqoid pns^ 
fiantius habea. Quid ef^ nniverfi? Hoc jam iongum quod inte deiiberat? quod 
eft. lam quodsfiNaccedens fingula difqoirit? qood de 
Epicurus dicat, in carne ipfa carne hoc jodiciom 
bonom eflaoponirej nir* pronunciat, cAb eimi bo- 

mtois OISSKRTAT. Z.ZB. r. CA1>. 31. It) 

hncccvrc^ /3i^A^ yfd^si tvcc fi^ ecyvaii^^fjm' 
nfAeis nyy ciKndetm^ rbfcc nf^^i rl nqos d %ym 
re^i Our» /MKgis 9 hiyoc yhfrrm. 

K E ♦. m\ 

*Or«y r/f ^v iS crcc^iv exo ^^ '^f /^^V* ^^^ ^ 
idxg^ev. "Aydfanr^, r/ i^iAarr a*oi ysvh^cuj * 
f/» /i^y ccfKovfMi^ ccv i^iyoDfJLccs xctf IkK^Jvof kcc» 
roc (pvtTiVy ocv e^fJLg KCCf cc^o^ij^ JC^fJtcu dis 7ri* 
^KcCj ccvTTfo^het^ dv l^i/3oAy« uv ^vyKccrccBhec. 
Ti eyy ^fjuv o^fXhKov •Mrum^^v is^atocrets\ ^Wbt^ 3 
Xw, %f<t fjx KO^ ol otTfccvrSvrfs Bccvfjuc^otxrsy 
Kot hfocKohMBovvrfs htiK^ocvyu^pictv y *il fjLsycL 

minU principatufn? Car nos ignoremus? Quinam 

vero etiam lucernara ae- nos? Quid ad te pertine«^ 

c^ndis, & noftrft cauflGI tnus? Sic proUiuinardtnt 

laboras, totque volumina dirputatio. 
fcrifais? Ut ne veritatem £ A P. XXL 
Adjtct qm aJmiri^ti^ni fjfi aipimi. Qut emn, quem decet, in 
vita Aatum tenet ; is rebus 
extemis non inliiat Quid 
tibivis cotttingere, homo? 
aiibi quidem fads eft, fi & 
iidpetam & averfer fecun- 
dom naturain; fi impetu & 
deciinatione utar, utnata-' 
MfiamDiJfirt T.i. ra mea poftulat; <i fic pr(h 
ponam, fic adgrediar, fio 
adfenfian Quid ergo nobii^ 
qoali qui v$ru deglutifTes, 
incedis? Velim, ut & ob* 
viam venientes onnies m» 
admirentur, &t qui fe6l:an'' 
tnr, adclaoDMnt^ Omagnom 
. H Philo* 114 BPICTXTX fui^f^dm ^iAa^; cux p5toI m^i^ ^^f^ w AoAe^ 
?Jy€$y tri /Miyc^rcui T/ «Svf vTri rm fMi¥oiAhw 

K E *. »/}'. 

TffoKn^tff ^f oAirv|/« ct5 fMX^m^ Tlc yccf i^fiSp 
00 rlbf\(rafj on ro dyu^ov €rvfx(pifoy icr)^ mu 
eciforcvj xcu Ik TFdonc^, cciiro ^eficrdaecoff iei fier^ 
$iye$t Kot imKeiV}. rlc S" tifmf ov rl^a-iVj ott ro 

^ ilKcciov KccJsiOv i(rri^ Kec) rnfiTfov^ Uir civ ^ fAcixn 
. ylverecii Tlefi njv i<petffAoynv r£v 7rfok(r\fBcs(¥ 

3 roS£ hfi f^i^s ov^focif. orccf o fdv mir^^ ort^ Philofiiphmiil Qpintnfont 
illt^ qoibus tdmirationi ef- 
tt €ttpia^ Nonne ii font. qnos dicere foles infimire? 
Qiiid ergo? hoccnpifl^ ot 
inikni teadnurendir! CAP. XXIL 
i)# amtieipatis animi' Notiomitns. AnticipatKnotiooes omni- 
|ms hominibos fuot com- 
inunes; 6c «nticipttio an- 
ticipationi non repugnat 
Quis enim noftrdm oon ifat- . 
toit, bonum efleutile, & 
expetendum^ dc qoavia nu tione oonfeftandum acper« 
fequendom? Quis non fla- 
tuit^ quod juftum e£t, id 
eOk puicrom & decorum? 
Quando igitur pugna ori- 
tur? in anticipationum ad* 
commodatione ad res par« 
tiailn*» DTSSSRTAT. I>IB. n CAP. 03. II5 

ixmwiifjtivoi' ' hB^v if ff^x^ yiysra^ roiff u¥* 
b^Tfois TSfos ihfsJihouc. Aurir hr)y 9 lcu* 4 

fum» t^X"!' ^ ^^f^ '^^y ^*^' ^^ ^^^^ '^^^* 
rw "fffoTtiuaiTscv^ ko^) h Tregvr) lAeruiwKrior dX* 
Ki srcTFf ov i<rrtv caov rovrc^ ro xoifijiou ^flf- 
ySvj n dvoc$ov» Tecvrnv . r^v im%viv ^^m 5 
x») ^Ayoi/JtifdvovoF m) *A%^AAJayp«. Kc^Aa yoEf 
ai^ov^ cy^ To fciovv. T/ Kiyei^ ru, «0 ^hyuiM* 
fiYov} cu ^ei yevh^Ui rd iiovroc^ xec) rcc ko^ - 
Aw ^dW»; Lei filv ouv. JSv ^ r/ hlyetc^ 6^ 
i ^^xiAA^; otiic dficKe$ ovi yfv^^^ ree xa(^ 
A«f exavreoi *E/«eo} /wlv ouv ^«vraiv iMhjfrru 
ifimei. *E^Xfi4i(r»re cnjv rocs 7ffo?Jiypetff. 'Ev- 7 ' 
rgvdiv 71 ccfx^ '^^ l^x^^* O f4y AtV«, cJ 
X^ dTFoisiovou fie rfjv Xfv<nii&c r^ "nocr^i *0 ' 
ie fJyet^ A& /div oZv. Tlocvro»^ 0* ireqos ocvriv 

H 1 . . kockSc 

ScnUreB. Qaam alius di- Agamennofi? noii et fieri 

cit^ Redie fecit , forcis eft; oportet» quse refta» quae* 

aiius vero, 'Non ita » fed ve- que hon^fta faot? OpKHtet 

ianuaeft; indepugQaoritur illa quidem. Tu vero qnid 

JDter homhiea. Hseceftja- ais; Acbiiles? aontibi pla- 

daeorumy Syrorurat iEgyp* cet, ea iieri quae honefta 

tiorum & Romanorum po- funt? Mihi vero omnium 

gna: non» an jus & faa maxime piacet. Adcom^ 

rebu^ omnibui fiC anteft-^ modate igitur anticipatio* 

rendum, & ubique confe* nes ad rem' de qua agiturl 

ftandam; fed» fuiiii ve- Hinc pugnae prinpipianu 

fci, fa8*ne iit, ao nefas. Alterait: Nodoportet me 

Hanc etiam Agamemnonia Chryfeidem rtddere patrL 

(k Acfaillia failTe pugnam Alter ait, Oportet. Onu 

invenietia. Jabe eos prodi* nino alter eorum male^ad- 

re in mediom. Qaid ta aia, plicat anCi^pationem bone» ii6 S P I C T E T I Aiv ftf y Xiyet. OvntAv , ei /jts ^ei ocTroiovvcu rnv 
X^vcrtiUcc >, , iei fjie hcc(iw vfjim rivog ro yif «r. 
'O <fe* Tnv ifJiiiveZv hcc/^s e^oDfJihny} Tnv oift, 
^jfWv. *£yfii> ovv fjtovoffy *AAA' fyd) /bccvoi- /^j) ?X*J 
Ovrcoc /Jtocxn ylvtrcu. 

9 T/ <Sv icrrro 'jfusSevfa^m ; , MxvBcive^ rds 
(pvff^Kois 7t^oKr\^)sts i<Poc^fJic^etv rms i'jn fji^cvs ou« 

'^o (xious KccrocKKnKoiS ri <pvcr€$' ku) hjomcv^ ite^ 

AafV) cr/ roiv ovra>v r» fkev mhv i(p* if/iTv, r« 

dj^ ^x l^' i7fi7v* l<p' fffcTv /uev Tr^octifeffts^ luuTiiv^ 

. roc rcc Tr^oaifenKoc efycc' ovk i(p^ iifiiv Si rocZ^ 

fjuCy roc fxsigi/i rov ccofJLocros ^ xrricets^ yoveis^ dieh* 

M (pci, riKvoCj itur^^s^ umhis oi KosvesvoL TLov ovv 
bifJLev ro ccyocBov} Tioloc cvtrloc ocvro i^pocgfJLiao^ 

13 fjuv} tf i(p' nfiiv^y iSrec ovk eW/v dyocbov vymec^ KOCi fti. Rarfus alter ait: Quod 
fi igitar Chryfeidem red- 
dereme oportet, accipieii'» 
dum mihi erit veftr&m aii- 
cujusmoniis. Atille:Me- 
am igitur amicam accipias ? 
Tuam vero, itiqait. Ego^ 
ne igitur folus praemio ca* 
ream? At ego folus ooa 
habeam? Sic pugmi exo- 
ritur. 

Qaid ei^ eft eradiri? 
Difcere natarales animi an* 
ticipationes rebos finguta* 
ribas adplicare convenien- 
ter natursef tom porro di« ftingaere , alia effe in noftrft 
poteftate^ alia non; in no- 
ftrii effe poteftate, volunta* 
tem y & omnes voluntirias 
aftiones: non in oofira 
poteftate, oorpus, partes 
oorporis, poffeflionesy pa- 
rentes, fratres/ liberos, 
patriam» denique quieum» 
que foerint qaibuscum fo- 
cietate quadam fumos de- 
vinfti. Ubi igitur bonom 
collocabimas? cai reram 
generi notionem ejus ad« 
commodabimus ? Eisne re- 
bas quas in noftra fant po- 
leihite ? * Itaqu« bonum non 
fuerit DISSKHr AT. X>IB*I. CAP. 27. II7 

v^ff^ ovis 7r«rf/^j h») rk oov mi^^reui Mere^ 13 
BHfAev cnjy ivBciif 7f4^ty otvro^ hitxrrou ovv, 
QhoLifroiJLamj Mm dTfj^xffXfliwrm riv dyocBoktr 
svioufmwi Ov% bii%€rtU' KoeJ^.Tfiy itfog vovt ' 
noivhfovs iX€$y otm iei oiyec(rr^o(f>nv\ Ko» Tfis h^ 

<pifoy\ ei (PviA<pi^ei f^t dy^ov l%6ry, 9vfi<pife$ /jtoi 

X€U d^PiXiirbou uvroy rov ^AifWoy* « (TvfJL(piqH 

lAOi IfJLoirioy ex^h ^/^^^?« f««' ^wej kA^-vJ/o* 'au^ 

To in (BaKDCv^ov. h^^y TToAefiosy trreivets^ ru<« 

favvl^es^i eir^ovXou^ TiSis J* rrj [r»)f«y] Art/if^ 15 

^cofxou ro 'ff^os rov tJoc xaSn^oy; 4 ycc^ (iXocn 

'xrofjLtu. xoM ocrvxZ^ ovk emrr^Cpkrou fJLov- %ou 

rl fJtoi nai otvri^ h ov ivvocrou fJLos (iof\htiaoui imI 

^siKrf^ rl fJLoi rxc) ocvr^j ei biKn fJLe iv roiotf* ' 

TW ^m^ iv olf afpi ^iX^f^^ Ac^T^iv /4i^w »y^ 

H 3 ' rovn 

faerit fanltagi? non mem- agram habere^ e re mea ' 

b/onun integritas? non vi- eft, eom a vicino aufeiTA; 

tft ? Immo ne liberi qaji- fi e re m^a eft veftem babf- 

dem» neo parentes, neo re; e re quoqoiB mea eft, 

patria? Et qais te feret? eam furari e balneo. Hioo 

Traosferamas igitar boni' bella, feditioaea» tyran^}** 

notionem In hoc reram ge- 4es, infidiae» Qoo vero • 

jios! (& videcmus, qutd padto jpotero debinc (brvft* 

iuml) Potei^ ' ne igitar re ofticiom $dverros Jq* 

fieri, ot, qui laDditiir, bo-* vem? nam fi laedor, & 

nifqae fraftmtur > is fit bea* froftror , iUe me noti corat 

tus? Nonpoteft. Poteflne Quid ergo mihi cum illo 

cum bciis ita verfarl, ol rei eft, fi me jovare non 

decet? Qoo pa6fco idfieri poteft? i^at rurftiSt quid 

poteft? Ego enlm ad id mibi cum eo rel eft , fi me 

natori feror, 4^d mihi in his vult efle malis, in 

coododt: fi e fc meia eft qoibos fiim? P^oinde eum 

odifle i'i8 EPICTBTI 16 rcv. Ti ^ mov^ Trdiovfief} rl cvv dydXfiette$^ 

^is-ninoi^toci Het\ fJLnv^ eev fvrotv^ee 'nov difm 
rnv owietv rov eoYceSwf vdvree reevra ij^Ko* 

Xev^et. 

t7 T/ c^v TTonia^oifitv; Avrti iar] ^rifw rw 
(pi>jo(TD(povvros r^ ovri^ Ka) o^tvovrog. Nvf eyd 
oJ% cf£ rl Strn ro ccyec&ov koc) to- KecKov* ou 

%S liechofieu^ Nom. 'AXA' ivrecv^ci itov Bei ro etych 

^ov^ iv rols TrfooiifeTiHolsi 'nocvres f4ov KocrecyehcC' 

' ^ovrou. ?^ rts yifosv Tfohtos^ %^vdvs fecKrvfdoi/s 

f%wv TgoTsXovs* Srec intaeiorocs rnv Ke^xkfiY ef^y 

^KKOVfrev fiov reKvov* iei fdiv kou (ptXotFoCfieiv j S« 

f^ ie Kcu iyKi<pecXov S%«v ravroc fjuo^oi irrt. ci 
Trecfoi riv <pshoao<pon^ fMv&ecvets ovKKoytCfj^ov* r/ 
J|{ >o/ ^oinreov hfly ov ndXktov ^ecs n ol ^tho- 

eo(poi* 

odifle incipio. Qoid ergo non Tideo , qifid fit booam 

templa exftrainms? quid & malum: nonne infanio? 

ergo ftatoas Jovi erigimui^ Certe. At hic tandem po- 

velQti malis Geniis, yelati nam bonam» in Hs qaaead 

Febri ? Et qao pafto porro voluntatem pertineot? om- 

, Servator faerit? qudpaAo nes me deridebunt. Ade- 

Pluvias? quo pafto Fm- rit fenex aliqais canus» gifer? Atqai, fi tali quo 
piam in loco vim naturam- 
que boni poninms; haec 
-omnia confequuntur. Quid ergo faci^ndum? 
* Raec eft inveftigatio digna 

eb, aui revera philofopha- ^ ^ 

tur j & parturit. Nanc ego tu reftius ndftij quam pM 

lofbpbi multis aureis annulis orna^ 
tus , motoque capite dicet: 
Atidi mefili, eft fanephi* 
lofophandum; fed&cerc- 
brum eft habencJum: ift» 
ftulta funt. Tu a philofo-, 
phts difcis fyllogifmum; 
quid vero tibi agendum fit, tf8(r*i. "^Aydfomep ,ri m^ im tnmfMt^ m c7JSk; to 
Tmrry r£ iyifcnii^ rl «fv^j^ iv ^wjrHf ^ 
ynrrcM. Ixam^ JW A^«rv* ^#9 SuyW*^^' /4^^t ^.». 

KE». jir^ 

nitJaXT/»«t^f«n 

CyflrD^ar imm ^E^Jfbceo^o^^ tr* ^rt» jrfc^ MiM»« 
niMi*' osXa' cSoroc^ Ik r{S xirAt^ci ^cjp to ayosdor 
iffM0V, ovxlri Jvvflrreii ^AAo eviev Hifm. Tfmhm ^ 
ydf ixeivav >Juy K^e^rei^ trt ev ili Mrw9r#r* 
f/Lifeif ev^ r^ff rev dyct^ev eve^lucj evre ^ctv^ 
iM^eiPj oHr ehfeiixf^dm' ncA w?i£ff eivrcS 
it^rei. ILm oSk* [v^eveifnKef\ kr/Aev^ e^ fm ^th 3 
ene/i ^ars 9ffoc rec hyom (p$Koirefyhi iwH 
wfewidfievhevetf r» 9e(pei reHver^wi ri^09i 

' H4 ^ 

bibpbi. Hoiiio,qQfdvefo do ti reQ)OiMlere opoftet: 

me objai^aa, fi fcio? Iflj Ignofce ^ mM, . Umioem 

nuiDcipio qaid dicamF.fi amalorilnisjnoiifomoieiiSi 

taoeO^ riiaipitur. Hocmo« inlaiuo, 

c A p. xxm. 

luEpiemrum. 

Ipfc etkm EpicQms inte!* boni avciiram vel adliurafi^ 

hpi, natarl nos efie focia- dum ve^ probandom. efles 

biles: led qnoaiam femel idqae probe tenet Unde 

in iovolaero coUocavit bo- igitor * * fnmaa, quibas 

aiim noftrom , non amplioi nallas eA naturA infitas en- 

alind qaidquam dicere pot- ga fobotem amor? car dii!* 

eft. Nam nBr(|i94Undmo«- .iaades (apienti ne alat Ube» 

diciii tenet^ fiihil a natata ros? car metois» ne prop- 

ler 114 BPICTXTX fui^t^dm Beh9ffi cux wtol mff^^ Tgi^) w m^c^ 
Aiyav eTi iMlvovreui T/ «Svf v^^ rm imwofMhmn^ 

KE*. «/J'. 

Tf^oXn^^s ^rf oAj»\(/« cu fMXfrm. T/p y«f j}^k 

ou rl^fitnVf oTi ro dyu^ov avfi(pifoy icr)^ kou 

alforcyj Km mk TFcifffic^ ecvro ^efiirreitncoff iei fier- 

ihm$ Koc) A«JMfy}> rh ^ jj/wv ov rldfjtnv^ on ro 

a ilKcciov Kochov itrn^ k») ^rfwrev; Tlor oiv ^ f^dxn 

, yiverocii Tlifi rnv i<potfiJLoynv r£v ^foAjn|/F« 

3 reuc ferJ /«ifOM^ ov^locif. erocv o idv mTtji^ ort^ 

Yjichms 

Philofiiphiiml QoiniiD fiiiit qnos dicere foles infiinire? 
' illi^ qmbus «dmiradoni ef- Quid ergp? hoc cnpis, at 
fe €ttpia^ Nonne ii fiint^ inikni teadnurendir! CAP. XXDL 
i)# antieipatis animi' Notionitns. AnticipatKnotiones omni- 
|ms hottiinibas fiint com- 
inunes; 6c anticipatio an- 
ticipationi non repugnat 
Quis enim noftrdm non fta- 
tuit, bonum efleutile, & 
expetendum^ & qttavia nu tione confeftandum acper« 
fequendum? Quis non fla« 
tuit, quod juftum eft, id 
eSe pulcrum & decorum? 
Quando igitnr pugna ori* 
tur? in anticipatiunum ad* 
commodatione ad res par* 
ticiik* DISSSRTAT. I>IB» T. CAP. 03. II5 

dx99t909ifdiw- iydwy if f^xni yhera^ tm dv* 

b^iitots TTfos evAAvAovf. Aurir icrlv n ^lcu* 4 

^cuav^ Kou Zufwv, Kci Kiyxmrloaiv^ xoo) *P«* 

fUMsDf ^uixn' ov Tfff) rcXij cn ro ociov Trecy* 

rot¥ TffOTi/jairhyj xeti h Treeyr) luruiwKriw <«A« 

hii virt^oy Itrrty ccioy rovrc^ ro x^ifiiou <pot* 

ySy^ n dyocioy. ravnrv r^v \My^ ti^rto 5 

ydi *Ay»/^fcvavflr xcei *K%MsioiS., YjxKu yec^ 

toirois ds ro fjiiaoy. T/ Kiyets ru, i ^Ayeiixf* 

p0v; w i^ yeyic^ui rd iiorroe^ im) rec kco^ 

A»f i%«vmj A«f f<<v ouv. JSv ^ r/ KiyeiC^ 6^ 

i 'A%iAA9u; ouk dficKOi aoi yeyic^m rd Koe^ 

A^ exoyreoi ^Efito) fily oSy ^drroiv /juiXifmo 

dfitTKee. *E^x^fAO(Tocrt <Zy rds 7ffo?Ji\l/ets. 'Ev- 7 * 

revBgy Jf dfx^ '^n^ /^dxfis. *0 fJth Klyei^ cJ 

j(j^ d%oiiioyeu ixe nfv Xfvcnfifeic r« irxr^U^ *0 '. 

£ Alyei, Aaf fclv cvv. Fbcvro^ 0* h^ffos xvroiy 

H 1 . . . x«x& 

ficakres, Qaam alius di- Agamemnofi ? non e« fieri 

cit, Re^ fecit , fortis eft; oportet» quae refta, quaa* 

alius irero» 'Non ita » fed ve- que hon^fta fant? Oportet 

lanuaeft; indepugnaoritur lila quideni. Tu vero qaid 

Inter hominea. Hseceftja- ais; «Achtiles? aontibi pla* 

daeorum, Syrorum, i£gyp* cet» ea fieri quae honelfai 

tioram & Romanorum po* fqnt? Mihi vero omnium 

gna: non, an jus & fas maxime ptaeet. Adcom- 

rebus omnibus fit antef<^« modate igitor anticipatio- 

rendum, & ubique confe^ nes ad rem' de qua agiturl 

ftandam; fed» fuilii ve- Hinc pugnae prinpipiunu 

ici, fts-nefity ao nefas. Alter ait: Nodoportet me 

Hanc etiam Agamemnonis Chryfeidem rtddere patrL 

ic Acfaillis fuiiTe pugnam Alter ait, Oportet, Onu 

invenietis. Jabe eos prodi* nino alter eorum male^ad- 

re in medinnL Quid ta ats, pUcat aAtiqpationem bone» 

' fti. ii6 « P I C"T K T I Aiy /JLEV heyef. Ovkwv^ ^ fie ^ei ohroiovveu rny 
'X^cTfiiicc -t . Sa f4€ A(9(/3^¥ vfMv nvos ro yifoi^^ 
*0 ^i' Tnv Jjujfv • ouv hoc&n^ i^<ii>iJiivnv y liiv triitt 
^Tfo^lv. 'EyfiJ cuvfwWj" *AAA' iyoo fAcvos fin ?%»; 
Qvtooc /Accx>l ylvrrcu. 

9 T/ ovv i(rT$*ro 'jfusSsvfa^cci ^ ^ MocvBcivetv recs 
(pvffiKois 7rfohfiyl/)HS €(pccffAc^0V roclc f^r! fjU§cvs ei;- 

10 ^lcus Kuroch>J\\ois ri (^(rec* yxc) homcvj iie-' 
Aafv, ori roiv ovr<»v rcc fikv eiffiv $0" ifjuv^ roc 
oe ovK i(f>^ ^fjSv' i^ fifjuv fjuv TrfoctifBtrtSj Kjcu7roiv' 
roc roc 'Tr^oocifsrtKcc ifycc ' ovk i(p^ i\fiiv Si ro coi» 
fjLoCj roc fjiiffi rov (rdfjLecros^ Krrjaecsj yoveisf aJfA- 

XI ^di, riKVcc, 7rocr^)s^ amhis ol kosvoovoL Hcnj ouy 
boifiev ro dyocbovy Troloc ovtriec uvro i<pccffjic(ror 

12 fjLgv} tf i^p" ^fjiivi l^rcc ovk eW/v dyoc^ov vyieuh 1M$ fti. Rarfus alter ait: Qaod 
fi igttor Chryfeideni red- 
dereme oportet^ accipieii'» 
dam mihi erit veibrdm ali- 
cujasmunas. Atille: Me- 
•m igitur amicam accipias? 
Taam vcro, itiqait. Ego- 
ne igitar folas praemio ca- 
ream? At ego Tolus ooa 
habeam? Sic pugna exo- 
ritur* 

Qaid ei^ eft eradiri? 
Difcere natarales animi an* 
ticipationes rebus fingula- 
ribus adpiicate convenien- 
ter natursef tum porio di« ftinguere , alia efie in noftrft 
poteftate^ alia non: in no» 
ftrii efle poteftate, voluntri* 
tem y & omnes voluntarias 
aftiones: non in noftra 
poteftate^ oorpus, ^^vteB 
oorporisy poffef&onesy pa- 
rentes , fratres , libeios, 
patriam» denique quieum- 
que fuerint quibuscum fo- 
cietate quadam fumas de* 
vinfti. Ubi igitur bonum 
coUocabimus? cui rerom 
generi notionem ejos ad- 
commodabimus ? Eisne re- 
bus quas in noftra funt po- 
leftate?'Itaque bonum non 
fuerit nXSSKHr AT. XfIB.1. CAP. 22. II7 

iMM cc^tom^y Kc^) ^(»ni ocAA' ovii riKveCf cvis yo* 
v&s^ ouJf wr^isi ncii rU cov dyi^^rcu; Merc^ 13 
^df^cv cv¥ ivBdif ^o^/y ccvrL hiixrrcu ouy, 
^hjxifroimoy^ iMu iT^vyxmovrc^ rw dycc^ckt 
svicuffomv^ Ov% hik/frcu^ Kcu^ rtiv ig^g roit 
notmsfovs f%6yv omv iei civcc(rr^o(pi\iy\ Kom Tfis hm 

-itxrrcu^ 'EyoJ yd^ rriClfvKct it.^s ro ifm ov/jl'^ 14 
(pefOK ei (PviA<pi^ei /40/ dy^ov l%ay, ^vid^pi^ei /jtoi 
%ou cc(pe\i(r^cu uvrov rov '^h^siov* ei (TVfdJipiqH 
fioi ifMriov sxetv^^ (rviJL(pi§et iaoi kou Khi^^cu 'au^ 
ro in (BaKccv^ov^ iv^ev TriAefjLosy (rrccaeis^ rvr 
^vvlieS', iTr^^ovXeu^ IltJJf 0* iri [rtifeiv] iwrin 15 

^cofjLou ro Tf^os rov t^oc KOibviKov'^ d yaq (iKoi^ 
'srroiJicu kcu ccrvxoi% ovk iinrr^^rou f^ov- x«i 
t/ fJto) Ku] avri-t h ov Svvccrui ^toi ^otiBiccu; Ksii^ 
TrdXiv^ rl fJLOi Kcc) ccvrff ei Bihei fie iv roiov'» * 

' rw Smh^ hi o^ di^Lijf cc^X^iJLdi Ao^T^iv /^<WY Wn 

H 3 rov^ 

faerit fatiltafli? non mem- agrtim habere^ e re mea ' 
b/onim iDtegritas? non vi- e&, eom a vicino aufenrA; 
ta? Immo ne liberi quti- fi e re m^a eft veftem b«bf- 
dem, neo parentes, neo re; e re quoqoiB hiea eft, 

?atria? Et qais te feret? eam furari e balneo. Hino 
*ransferamas igitur boni bella, {editioneg, tyranfl^** 
nottonem in hoc rerom ge- des, infidiaB» Qoo velo • 
Bus! (& videcmus, quid padlo jpotero debinp fervii* 
iumJ) Potef^ - ne igitur re ofticiom sdverros Jq« 
fieri, ot, qui IsBditor, bo« vem? nam fi Is^dor» & 
nifqoe froftratur , ia fit bea* froftror , iUe me noti curat 
tus? Nonpoteft. Poteflne Quid ergo mihi cum illo 
cum (bciis ita verfarl^ ut rei eft» fi me juvare non 
decet? Quo pa6fco idfieri poteft? i^at rurfiis^ quid 
poteft? Ego enlm ad id mibi cum eo rel eft , fi me 
Aatori feror, ^uod mihi in his vulc efle nxali^, in 
condBcit: £ e fc meia eft quibus fiun? P^oinde eum 

odifle 118 EPICTBTI i6 rcv. T/ ow vxoC*ff 'Trdiovfiff} r/ ^v dydXfMta^ 

^E^^Moc^iOCi itoA fzfiv^ ocv fvrotv^oi ttou Boi/Jte¥ 
rnv owlonv Tou diyotdw^ voivroc rocZroc l^x^ t? T/ ovv 'gOitl^OifJtgVi Avrfi lar) ^nrifi Nuv fyoJ ro- KecKov' ou (pt7^<ro(pdvvros r^ ovri^ koc) da^ivovroc. 
oJ% cf « r/ ^o-n ro elyec&ov koc) ro- 

tS fioclvofjLcu^ NoM. 'AXA' evrocv^cc itov d» ro dycc* 
^ov^ iv rols Tr^oeufertHols; Trdivres fJLovKocrocyehxi^ 
^ovrou. JfJ» Tif yifw TToAiosj x^crovs iocKrv>Jouc 
f%wv ^oAAoup* ecrcc linaeicrocs rifv x^^osXny lf^9 
^Akov^ov f40v reKVov* iei fjiv kou (piXotroCpdiv ^ fS 

f^ ie Kou iyKe<pocKov r/fiiv* rocvroc fMg» eTn. oi) 
7mf06 roiv (piXQ(ro(pow fAocv&ecvets trvKKoyifrfAov' rt 
Si aoi Tfonrrkv iTfly n ndfJicov dliocs 9 di (piho^ 

aocpoc. odifle incipio. Qoid ergo 
templa exftraimas? quid 
ergo ftataas Jovi erigimui, 
veloti malis Genlis , yeluti 
Febri? Etqaopadoporro 
Servator fiierit? quo paAo 
Pluvios? quo pafto Fru- 
gifer? Atqut, fi tali qao- 
piam in loco vim naturam- 
que boni ponimois; liaec 
qmnia confequuntur. 

Quid ergo faci^ndam? 
Raee eft inveftigatio digna 
eb, aui revera philofoplia- 
turj ccparturit. Noncego non video, quid fit bonam 
& malum: nonne infanio? 
Certe. At hic tandem po« 
nam bonum» in iis quae ad 
voluntatem pertipent? om- 
nes me deridebunt. Ade- 
rit fenex aliqois canus, 
multis aureis annulis orna* 
tus , motoque capite dtcet: 
Audi mefili» eft fanepfal* 
lofophandum; fed&cere- 
brum eft habencium: ifta 
ftnlta funt. Tu a philofo-^ 
phis difcis fyllogifmuih; 
qaid vero tibi agendum fit, 
tu refttus ndftij qaam pM- 
iolbphi. nT0i* '^AyBfMtp ,ri oui^, {m h^rrifmt^ m «TJU; ao 
T^iPry rS dvifcevii^ rl miMy m ^m^rS^ ^ 
ynrrcu. indv^ im Ai^fcyv* Irtf Suyfm^i fici^ mZt 

KE». wi\ 

'£^iyoar nai ^E^^cuf^, Sm ^m ItriA^ M0m* 
ytKOi" ecMC £7^»^ $¥ r^ Keki^m Smf ro myadi^ 
^fjtSvj €fothr$ ^varm ^AAo ovih ihrm. 'tfmXm ^ 
ydf ituivw Xtmv^ x^mrm^; ir$ cv im iitcTjgda^ 
fiAf0v otiih rtiff reS dym^oS owkts^ ovro Bm^ 
iui^mafj cir mTgoiixdcbm' wA nmhis; mirmi 
Xfctrm. HSc cSv* [v9PovoiTnnofl i^iuv^ oh im po^ 3 
^ixif Idrr/ sTfor rei hvyom (ptAoirofyhi iimrt 
#7earu/b(i8wAfiW rm OFo(pm rmivorfo(poh j ri^0p^ 

* * H4 t^ ^ 

lotiaphl HotBO,qaidvero do tl reQK>iidere opoftet: 

me obJBTgas, fifciQ? Ifli Ignofce ^ mibl» . tainqiieni 

fnaQcipio qaid dicatn? . fi amaloril>u8}iiotifaiiiBieiiai 

taceo» raiBpitur. Hocmo« infimio. 

C A R xxnL 

ImEpiomrmm. 

Jfk ctiam Epicoras ifitel* boni avolfam vel adfluran^ 

%it, natorft nos efie focia* dum vef probandam. efle: 

biles: Ced qaoaiam (emel idqoe probe tenet Unde 

ininvoloero eoUocavit bo* igitor * * fomus, quibos 

&inn noftrom , non amplios noUos dl natorft iofitos ef^ 

alsud quidquam dicere pot- m fobolem «mor? cur dii^ 

eft. Nam nir(p8 411odmojr- nudes fapienti ne alat libe» 

dtcQS tmet, «ihil a aatum ros? cor metaii^ ne prop- 

«er 114 SPXCTKTZ ?Jy€tf crt fMlvo)fTm} Tl tSy^ i^i rm fMsvofAhw 

K E ». 9fe. 

Ai 7f^6k!r\mc leeiyiM oraEaiv dvBfchrei^ m<r)^ icai 

^f oAirv|/i^ flff oAjh|/« cu iMXfTm. T/f y«f ^)h«k 

ou riBff(r$Vf 3ti to uya^ov (rvfi^plfcv i<rr)y luu 

aSftrevj xm h Trdffnc^ e$vro irBfinrrnafoi^c iei fur- 

ihoH %o^) iiokm;. TiV J* 9/wy ov rlBtiaVj ott ro 

* ike^iov KocJiov iariy nect Tr^hrov; llor oIjv if /i««%ir 

. ylvoreoii tlfft Tifv i^pecffAoynv r£v 'nfokfr^ion 

3 Tai& IflTi fAifo^s ov^iecif* oroiv i fuv «79, cri, 

YMkis Philoibpliiiml Qainamfaiit 
ilU^ qoibus tdmirationi ef- 
tt eaplM$ Nonnt ii funt. qnof dicere folet !n(anire? 
Quid ei^o? hoc capia^ ot 
infimi ttadnurentnr! C AP. XXIL 
De amiicipath animi' Notionibus. 

Anticipatsnotiones omni- tione confeftandam acper* 
^M hominibas fimt com- fequendom? Quis non fla< nunef ; & antidpatio an« 
ticipationi non repugnat. 
Quis enim nofbilm non fta- 
tuit, bonum efleutile, & 
expetendum^ dc quavia ra» tuit, quod juftum eft» id 
efle pulcrum & decorumf 
Quando igitur pugna ori- 
tur? in anticipationum ad« 
commodationt ad res p«r« 
tiaila<> DTSSERTAT. X,IB« T. CAP. 23. I15 

chfavtP09il4€¥W $yBi¥ if ^%n yly^reci rois dw^ 

^^Q^Tfois TFfo^ ecMji?ioyf. Aurir hrh 9 'I^* 4 

^(oeM0y, tuu ZvfWf Kci$ hiyymrUiif^ xcki *Pd0* 

fJUtMV fMxn^ ctj TTPf) reSy cr< ro e^tov Tfecy^ 

To0y ir^ertfjoirkv^ ym) h ifxvr) fd$robiie^.rlov* dX* 

Kii Trore^iv i<mv ccsov rovro^ ro jcwflwou (fiee^ 

ySv^ n tiviirwv. ravrnv r^v H^X^ rifl^eri 5 

x«i ^KyocfJtsfxvopos xtfi *A%^AAJayr«. YJiKm yi^ 

wMToig W^ ro fjiio^ov. T/ Xf/ei/ ru, o» ^Kyoi^i* 

fcyov; cJ J«? yivh^as rei iiovrec^ %vci rcc kcc^ 

fi£ff ix^vreci A« f«y c5y. Zv is rl hiyetc^ S 

w 'A%iAAn); ouk ecfitrnic fro$ ygvh^eu rec xec^ 

hSf ex^^i *E/i<o} filv dvv ^ecvrm fJucKsrr/» 

ecffaxec. *E^Xffjto<recri ovv roc^ ttj oA^^|y«r. 'Ey- 7 * 

rnl^^y ij ccfx^ ^n^ /^%n^. *0 f«y Aty«, oJ 

%^ . iTccisiiveu fjto nfy XfwijiJi» rcS irocrfL *0 ^ 

Jii /Jyety Aa /4€y oi^. Ilaeyra^p 0* infos ecvroiv . 

H 3 . . . nuiCK&^ 

licalares. Quam alius di- Agamennon ? noti ea fieri 

^t, Re6ie fecit , forcis eft; ofXMtet» quae re^, quaer* 

alius verOyTIon ita» fedve- que hon^fta fant? Opurtet 

ianua eft ; indepugna oritur iila quidem. Ta vero quid 

Inter bomines. Haeceftju- ais; AchiUes? nontibi pla* 

daeorum, Syrorum» i£gyp* cet, ea iieri quae boneifai 

tiorom & Romanorum po* funt? Mibi vero ooinium 

gna: non, an jud & fas maxime placet. Adcom* 

rebas omnibus llt anteft^* modate igitur antacipatio* 

rendam, & ubique confe^ nes ad rem' de qua agiturl 

ftandam; fed» fuilli ve- Hinc pugnae prinpipiunu 

fciy fas-nefit» an nefas. Alterait: Nodoportet me 

Hanc etiam Agamemnonts Chryreidem rtddere patri* 

fi Achitlis failTe pugnam Alter ait, Oportet Onoui 

invenietis. Jube eos prodi* nino alter eoruin male^ad- 

re in mediom. Qoid tu ais, plicat anciqpationem hone* 

ilL Il6 S P ICT K T i 

8 KMKooff «^f M«^« Tfjv WfoAn^/H» TGv iicytoff. n«. 
Aiv /upv A^er. OvX9UV, a fiF Jaf dvcicHjvm rjyv 
X^viniiw^i . ia fjLs Aa/3«iv i5/uftJv r/voff ri yff«f. 
'O (J^i- Ti)v ifjLfivwv hufygis i^oofjLivny; Tj}v ^, 
^Wv. 'Eyci aZvfj^vcsy *AAA' lyflJ /^cv^i- p9f ?%»> 
OSrwp Awp%^ ylviTeu. 

9 T/ cuv i(rrrro TfUiSevfa^cct}^ MeivBdveiv ris 
(PuaiKccff TTfohviylf^HC i(paffJLc^etv rtils iTt) fjti^cvs cv* 

^o clous mrcchhfiKas ri ^<r«' vm\ Awsrcv, A«- 
Aafv, %rt riv ovra>v r» fJtiv eV/v t^* ^/.cTv, rtf 
Je wx l^* fifjuv* ■iip' j}/i7v /L*tv ?rfcaiff(ri^, im«»«v- 
rcs ra Trfooc^sriKci sfy^' ^^^ ^0" ^M^ ^^ ro crSd» 
fiecj rcc fxiigff rov acifjucrogj Krfiaas^ yovw^ cciiK- 

11 <Poi, riKvot^ itwrqis^ wnhMS ol ko$vuvoL Ufiu cuy 
boofJLfv ro ciyecBov} tpoIoc ovalef avro i<pcc(filffo* 

12 fjuv} tj i^p" ^fjuvi l^rvb Gvf^ Bcrtv dyecdiv vyia0i 

M»l 

fti. RarTus alter ait : Qaod ftingaere » alia efle in nofirt 

. fi igitar Chryfeidem red- poteftate^ alia non: in no- 

deretne oportet, accipien- ftril effe poteftate, volontt- 

dam mihi erit veftrdm ali- tem , & omnes volastiritf 

cujusmuniis. Atille: Me- aftiones: non in noftra 

amigituramicamaccipias? poteftate, corpoSf partes 

Taam vero, inquit. Ego- oorporis, poffefSones, pi- 

ne igitur foios praemio ca- rentes , fratres , liberoSi 

ream? At ego folus noa patriamy denique quicQfl^ 

habeam? Sic pugna exo- que faerint quibuscam fih 

ritur. cietate quadam fumos de- 

vinfti. UW igitur bonum 

Qaid ti^ eft eradiri? coUocabimus? cui rerom 

Difcere natnrales animi an- generi notionem ejus ad« 

ticipationes rebus finguta» commodabimus ? Eisne Tt* 

ribus adplicare convenien- bas quas in noftra fant po* 

ter miturse y toot porro di« leftate ? Itaqut bonum oon 

fuerit BISSER^AT. ZrlB^I. CAP. 22. II^ 

veUj ov^ 'ffxr^l^i Hoi rk (tov dvi^^reu} Mrrtt- 13 
Boifjtev cvv hbdiw ifofhiy avro. ifiixrrtu ouy, 
^/sM^TfroiJtsvovj .icoM ccTFj^v^movm^ rHv ciyabok» 
sv^cuffoveiv i Ovn lyi!l%rraMv Kcu y . rfjv Tffcf revff ' 
uoivoavov^ f%^y ^^'^^' ^^ ecva(rr(G(pyiy^ l^ccs ifis h^ 

^ixtrcui *Eya5 yd^ Tfi^Koc TFfo^ ro ifjiev frvfA^ 14 
Cpi^ov. €» (fvfA(p€fet i^i dy^ov l%6irv, ^vfj^i^ec /j[o$ 
Kuu d<p€XiaBou uvrov rov '^h^^^iov* ei (rvix^pi^H 
fjtoi iijucnov e%erv ^ (rvfJL^piqei fjtoi tuu K\iy\/cu dtM 
To ix IBccXccv&ovn iv^ev 'noKefxoiy TVtlveiS^ rv^ 
^avviies^ iiti^vXcu^ His i* m [nf^«y] ^wij^ 15 

^irofjuu ro t^^os rov J^loc twd^Kov^ ^ yd^ /iKoC'» 

vroficu. Kcci ccrvxoiy ovk tTfiTr^cpkrou fjtov. Koi 

ri fioi Tiuii ecvr£^ cj ov Svvotrcu i^a Hoti^fiacu^ kx) 

VccKiv^ ri ixoi k») ecvr^^ ei BsXec fJLs iv roiov» '' 

rw mon^ iv ok ^V^J cc^XOfAcu. hmh ^WV ecv^ 

H } rov^ 

faerit ianitaa? non mem-> agram habere^ e re mea ' 
b/onimiDtegritas? Donvi- eft, eom a vicinoaufeiTA; 
ta? Immo ne liberi qu^- ii e re m^a eft veftem bab«- 
dem> nec parentes, neo re; e re quoqae teea eft, 
patria? Et qais te feret? .eam furarl e balneo. Hino 
Traosferamog igitor boni' bella, {editiwe8« tyranii^^ 
notionem in hoc reram ge- des, tnfidiae» Quo yeJYi " 
Aus ! (& videamus, quid psi&o potero debinc ferva^ 
iuml) Poteft - ne igitur f e officiam adverras Ja- 
fieri» ut, quilsditar» bo« vem? nam fi Id^dQr^ ii 
niiqae fhiftratur , is fit bea* fruftror , iUe me noii curait 
tus? NoQpoteft. Poteftne Qaid ergo mihi cum illo 
cum bciis ita verfari^ ul rei eft^ fi me juvare non 
decet? Qoo pa6to idfieri poteft? aat rurftis, quid 
poteft? Ega enim ad id mihi cum eo rei eft , fi me 
natari feror, ^uod mihi in his vult efle malid» in 
condacit: £ e «e m^ete eft qaibus fiun? Proinde eum 

odifte 118 KPICTBTI i6 tcv. Ti cSiv yaotV 'Trdiovfjiev; rl ^Zv dydXfm/tet^ 
c^ff KeCKok a^eciiJica^tv^ <os Uv^frZj ri tji^ neH 

V ^oig rri Sa>7iff j xoA 'nm ^Thic^} Keet 'jrSf 
*E7riiuc^$oci Hocl fJiviv^ eev ivrecv^ec ttou Bco/Aev 
rnv overleev rov eiyecdwf tmvtoc recvroc i^Ko» 
Xov^ei. 

17 T/ ovv 'goivi^oiixfv^ Aunj Itrr) ^nrnfic reS 
(Pihjotn^pdvvros rai ovri, nec) dSlvovrog. ttvv eyd 
eJ% cfH rl itrti ro dyocBov ncoc) ro^ kockov* cu 

ti fxeclvoiJLai i, Ncw. 'AAA* ivrecvl^d 'rrov B£ ro dyo^ 
^ev^ iv rols yrfoeafiriHcJg^ irdvns fiovKocrayiKx^ 
^ovrou. ?^ Ti^ ytfw Trohiogy x^aovff iocKrv?Jovff 
c%«v TrohKovs^ Srx linffdcocs ri^v Ki(f>ecKnv if&^ 
^Akov^ov f*ov 'riKvov* Sei fjiiv Kcci <PiXcao(f>eiV ^ oh 

l^ ii Kou iyKicpccXov fi%e»v* rocvrec fjw^d ian. cru 
TTecfee riv ^iXoao^p^v fAavBdvecs ovKKoyitrfJLciv* rt 
ii aoi rrrornriev ^ori, oi) tmKKmv ^ecs n ol (pihi^ 

^oCpoc odiiTe incipio. Qoid ergo 
tetnpla eXftraimus? quid 
ergo ftatnas Jovi erigitnud^ 
velad malis Geniis » yeluti 
Febri? Et quopaftoporro 
Servator faerit r quo pafto 
Pluvios? quo pafto Fnt- 
gifer? Atqui, fi tali quo- 
piam in loco vim naturam- 
qne boni ponimus; haec 
omnia confequuntur. 

Quid ergo faci^ndum? 
Hsec eft inveftigatio dign» 
eb> aui revera philofopha- 
tur^ & parturit Nonc ego non video , qqid fit bonura 
& malum: nonne infanio? 
Certe. At hic tandem po* 
nam bonum » in iis quas ad 
voluntatem perttnent? om- 
nes me deridebunt. Ade- 
rit fenex aliquis canus, 
multis anreis annulis orna* 
tns , motoque capite dicet: 
Andi mefili» eft ranephi* 
lofophandum; fed & cere- 
brum eft haben^um: ifta 
ftulta funt Tu a philofo-, 
phis difcis fyllogirmum; 
quid vero tibiagendum fit^ 
tu reftias ndfti^ quam pM- 
lolbphi* we(t0iu ^Avdfimtp ,ri ouy^ isoi IsrmfMff, m «TAib; ao 
TMra^ rZ dvifcevii^ rl «to;^ m o^iMrcSf» ^ 

rok igckof* flJ» «/41 ipmur^j imi»9im% 
KE». iit^ 
n/iJa%ir/sotrf«i^ 

jE^iyoar xtfi *Eir&ecuf^, rn ^rcf lo-/i^ nomn 
rmoi* €l?0C aTr»^ iv r^ Mku^e$ deyV ro myadip 
nf^y^ ofjKirt Hvetrm ixx^ ouiiy ehrm* ^^WXir ^ 
yeif tKeivov \iuv xfpiraly ir$ ev ioi mitiTJt^ff'^ . 
/0jhov oiih rifp rc3 dyet&oS oio^hcs^^ ovr^ Be^ 
fici^o^j cir einoiixoffdM' neA He^f\£ff oivreS 
fOfarei. ILflp oSv* [i>srovoifrixo/] io^fuv^ o«r/i4if ^u* 3 
^ixif ^t 9ffoff rec hcyom ^iAorro^iltti] itenH 
M^owfA^Tsfiw r» eFo(p» rtHvorfo(pw} ri^09^ 

H 4 t^ ; 

loibpbi. HoiBO, qaid vero do •! reQK>iidere cpoftets 

me objiirga&, fifcio? KU Ignofc^ ^ mibU taiqqaini 

maDcipio qaid dicam?.fi amatoribos} witifiimmeWi 

taceo, romiiitur. Hocmo^ infimio. 

€ A p. xxm. 

ImEpiomrmm. 

Ipfe etiam Epicoma ifitd* boni avolfam vel admiraa* 

hgit, natQrft nos efie foeia* dum vo\ probandam. efi*e: 

biles: ted quoatam (emel idqoe probe tenet Unde 

ininiroIoGro eoitocavit bo» igitor * * fomus, quibaa 

fliun noflrom , non amplios noUas e& naturA iofitos en- 

aliod qoidquam dicere pot- ga fobolem amor? car diC* 

efi. Nam mrifisiUQdmofs mades fiipienti ne alat Ube» 

dioQt tenet ^ «ifail a mitQni ros ? cur metoii^ ne prop- 

«er .190 SP ICT ETTt T9y sVdt) r^9^oiJieyio¥ Ijjiltmrets tl cZv xvrii fdi* 
Kh^' iv iA%iiho9 fitxfov iaoi' narwihmn mir^Zi 

T/ l^' lifMV IffT/, fti} orifyHV^ fJLnii <Pforrl^€fv l7f* 

6>ecvr£. Suc rovro (ptiaW^ ovos TfoXtrMaaBeu raw 

rvoiov txovra^ olieydf^ rlva iei ifoteiv rcy «"oAi- 

revofdevov. ' iTi^ ro/^. cf a»^ |y /4viW fciAAa^ cevtf- 

7 fT^9ffdou , rf xMua ; 'AAA'. o /^v , efiooff rotS' 
Tm\ :re^^ hiywj ort fjt^ dmt^dfjnda rixvou 
*AAAfl^ *xqoQotrov fj^v ovk aTsoKflTset ro ot^Ttni 

8 ixyovov, «ujl hvKos* avdforffq^ ^ dmKeintn Tt 
diheecy fmfous ifjias Sveu^ ds rd Ts^oQefrgt'^ OuJ* 
iKieiveb ^ifohetTtet. Qnftd^s^ ȣ rovt KviteMi 

9 Ou<^ itwm fMgoKHTfovciv^ "Ay^» rls ii voi wcf- 
' dereui iim 'Hcuitov avtt^ %>jdmv^ hn\ rnv ynf 

^o nzronKosi ^Eydt fjdv £fjuti^ ert d Hect ifMvrevaX" 

TQ ter eos inctdatinmoleftiasf 
Nempcbbinarem, qui do- 
mi alitar, in xnolefttas in- 
cidet? quid igiturillius re- 
ferty fi parvqs mufeukiv^ 
qui intus alitar, eiopplo- 
ret? At novit» ttbiieinel 
puer natus fuerit, non am- 
plios in 'Boftri effe pote- 
'ftate, ul: eum non diiig^ 
mos t neqne curtoos. &- 
dem de caafiadicit, fapien- 
tem neo ad rempublicam 
acceflurum;.fciteoim» qnic 
facienda iint ei gui in re- 
publioa vcrbtur. Atqui^ fi tamquam ioter mufcas vef- 
faturus es ; quid probibet? 
At ille, haec non ignorans, 
dicere audet, oon fufci* 
piendoi elTe liberos? Er- 
go f cum neque ovis foetum 
^futtm.deferac, neque lupos» 
bomo deferet? Quid tan- 
4|em vis? ftultos ^ noa» 
•tamquam ovea? At hae 
oon deferant Feros, ut 
lupos? Ne iili qaidem de- 
ferttnt Age qots tibi ob* 
temperet , fi fiitolum fuum 
humi prolapfum piorare vi- 
deat? Equidea arbifcror, 
etfi k £ «. x^. 

Ac#9rcy, arcsv iiJmht Tte^lffrmiS ^ fAifAVtieOj or$ 
o &€os trs^^wff ihmTsrns^ T^oy/fii veobvlmo^, oii^* 
(ie&h»iU8y. "im . ri ; (finfflp. ^bm : 'OAufe9ri0v/x^ 9 
yhg ' J/x^ J^ iJi^or 6u yivoru*. *£feoi ^ /iitif 
«u^p J^c» xfe»aovM( e^}>K/vo»i na^l&rttatv ^ ns 0u 
wfTX^ffKag^ »v de?if^ ois d^P^nrvis VMvtn^^ ^^vdoM. ^ 
Koei vvv VfMeiff ye ms rnv 'Pdo/uiiy xoereiarkonoy rfeifir'^ 
^ofigv. ciims Se imhov tcominonoy leifMmj lfv\ - 
esv /Aovov eeKOocrg "ii/oipovj ntm tf%tmv Tto^ev l^xi, Xfi- 
yfBfv eXd:g reroigmyfAevoffi hou hkyoev^ et^ Tcoeqm* 

H 5 . : veu^ 

etfi tnater ttia &' pater ex diftaraih elTe iftia; tameh 
^otacqIo praefcivifTent^ te abjeftaroa te non fuiiTe. 

CAP. XXIV.. 
Quomodo atherfiis difficuUates fi ekeeriandeem. 

DffScaltates font, qme vi- cidiffe qnaa tn; fi iiHMto 

ros monftrent Cam tgiCor volu^ris illo» 'taniqoatii pn- 

difficoltaa inciderit; me- gil adotefeente, titt. Bt 

ittento, De«m, veliiti gym. noa nimc exploratorem 

nafit magiftrom , com afpe- Romain mlttitnas i nemo 

ro adoiefcente te commffif- aatem timidom exptoratvi* 

le. Cdr? inqait. Ut Olym- rem mittlt, qui, ftrepittt 

pia viflo&res: idverofinie tantum aadito, & ombrft 

fir^ore non contingit Ac alicubi vift» ext^in{Jp cu^ 

mM qaidem nemo videtar rat perturbatos , & hoftas 

jo praeclariM difcrlmen in- jam adefle dicat Sk nunc iliiif 'etTfgffj ^c/iffd rd h ^tcifMf ^fmyfmrm^ ^ 
vev iart dccvocrog, imviv irn (fitf/iij itwif Kosia^ 
flxj iwc¥ ^^k* (psuyere uvifeg^ w^Miv ci 

5 TtoXifjtior ifcSfjAf iroij '^A^XBf^ (rmvri fMn^ 
' reioo^ ^f^^^ rovro fiivoy ^fddfrpfUVf cn rcHluvo9 

fUtrc69Ko^oi^ iififnrofier. 

6 Tlfo orcS %otroi(rK07fct dircTrocXmc aseyimSf 
ffAAa^ if/4y oh^teXitev. Aey«r» cn c Bcimrcf 
cvK ecm nocKcyj cvie yecf «Jo^ovV X^tc», crt 

7 evio^kc y^o(poff joTi f4»$)f0fiivce» ecvBfoincgir. cSoc Jd 
Tfefi ^ovovj chc a Tre^) iiovilifj oTbc Tref) ^eviec^ 
m^mev cSroff i KMrccmmrc^i ro ii yvfsvc/v mvcUf 
Xiyecj orc Kfmaaov iarc Tcourtie «^fmf^puftu* 
rc i* in ocarfcirof^ niim Kecdevierv^ >^^f 

g'^/ f4»KecKoerocrfi Kolm irrl. kou ocTrciec^np 
<pigH ikecarcu,^ ri ^ccfffcf rc mvrcv^ rn^ mrm^ & tui fiTenieris^' nobifiqae pem qbidem: celebrititett 

dixeri^ ; Terribilia funt efle, ait^ infimientiutt ho- 

quaeRoroae gerantar; dira minum ftrepiCuoL Qatd 

Jiior« ; diram exfilium ; dira vero de dolore ? qaid de 

ignottiaia ; dira paap^rtas : volaptate ? quid de paup^r- 

ftgite virit adfunt hoftea: tite ifte dixit explorator? 

dieemaa tibi» Abi, tibi Nadam eSe^ ait praeftaii» 

ipfi vaticinarp! nos in eo tius efle quftvia togd prae» 

lolo peccavittus» quod tii- texti: in nudo dormire fo« 

lem exploratorem mifimas. lo, molliflimum ait eife le- 

Ante te miflus expiora- ftaiou £t ad fiiciendam 

tor Diogenes alia nobis re- fidem cajasque horum quaa 

.nunciavit: mortem ait non dicit, docamentum profert 

efle.ttalam# aam ne tar« fuamfiduciami fiiamanimi 

oon- 9 1 SS B m T A T. £T^. !• CA 9. 34. I^J 

rm tfr/A/3av %tu tnjfgarfaiJtfiivov. Ou^r, ^ori^ 9 
'nohiiAio^ iyfvf icrr ndvr» fifnvtiff yifm. Il£c, 
Z ^iOYtvn} ^liovj ^ifffi, /471 r$ &i$kfif4at; fjoli 
rt rirfo^/Mti fuf rt^» Trt^tvyec^ Tdvr f<m>, 
oto^ iei xetreioTW^oc. Xv i* ^fjii^ iX&mj ^AAoi 1« 
i^ iTsXufy hiyen\ em dmKtiff^ r/rdhjf^ nm oylm 
dKft$iTrefO¥ iixi» tns ietKtccff; 

T/ tSy TTot^^ot} T/ TfotSfj ix yfXotov 9ra»y i^ipci i> 
fifirt ro TFfiidhiiBV oufet^i f«if r/ rdff Koiwocf} rl ov¥ 
CMfcyr ; rdfrdy nfv ?^kx>Bo¥^ rifv Tf^fotf. koI vvv mv 
S^ fAtliVf\iJthos rSiv 0^y , ^iiyrore roiv dXhffrflmv dv* 
rexoii^. Afycf ov/, ^s rnv Tghmv^fjL&v^ ^liob %% 
crtvocfifios. eh Kou recvrnvi ^liov tfjtdrtov fjto^ 
vov. eis ri ifJidrtov; ^iov yvftvw. 'AXhd ^d^ *3 
vov fM Ktvis. AdQo rotvuv o?<of ri aetfidrtov. £ 

iiveo^ confttntiam, fuafn IiberCa« Qaid etgQhciBm? QvSd 

tem, deniqite etiam dor* facis, e oave cum exis? 

pofdilam faam nitidom & nnm gabemacQlum' aofers? 

probe compa6him. Nallus» oam remos? Qutd et^ 

ioqoity hoflis in propin- aafersttoa; vafcuiaraolea* 

'qaoeftroinniafttntpacata* rium taum; peram tuam* 

Qoific? ADiogenes! Vide, Et nunc» fi tuarom reroa 

mqnit, nomqaidiftasfam? fiieris memor, namqoam 

nam vulneratQs? nomali- tibi vindicabis alieiias. Df« 

qoemfogi? Hic eft, qua- cit tibi: pone latum cla«* 

- lem eife decet^ esplorator. Tam! Ecoe anguftus cla* 

Tu aotem ad nos reverfiiSy yns. Iftum quoque pone! 

aliadexaliodicisrnonredi- Ecoe fola toga. Pone to* 

bls denoo, & diligentias gam! Ecce nudas fum. At 

fpeculaberis^ fedpofitA ti- uividiam mihi moves! Ca« 

miditate? pe igitur totamcorpufcu- 

lom. Ilg K P 1 CT KTI 

i6 tcv. T/ o5v yfltotV '7r'dievfji$fi ri ^v dyuXfMret^ 
»s KcCKolk ^ecif^o^iv^ (os Tlv^fT^j r^ tJii ncA 

^ETriKoc^icc; hccI fitiVy ccv ivrccv^cc Ttov Bcifjtev 
rnv owlenv rdv ccyccBWf vdvrcc rccvroc I^k^ 
hovBet. 

il T/ ouv 'gomcifxfv^ Aurif fo-rJ ^ifrifd-ir rw 
(PiKoavCPovvros rai ovn'^ nec] dSlvovrog. ttvv Syd 
ev% c^£ ri lcti ro dyccBov rMci ro- KaKov* cu 

tS fxeclvofjtcu^ Hcu. 'AXX' ivrecvl^d irou B» rc dyec^ 
J^ov, fv rols yffoccifiTiHoJsi mdvns fiovKecrayetJU 
^ovrcu. if^ ris yifm TtoKiosj x^trdvs iecKTvhiovs 
«%«v TfohKovs^, Srcc Sif$ffd(Tccs rifv KBCpcc^Knv ef«, 
^Akovo^ov fMV 'riKVov * J!^ f^ kcu <PhKoao(f>eiv 9 J!£ 

19 J"! icoM iyKicpaXov l%6»v* rosurps /M>fd( 80T/. on) 
Tfisfa} riv <PiKo<ro(posiv fiavBdvets ovKKoytcfJLOV* rl 

, a^oc '^oiffrhv ioTi» vv waKKtov cQecs n cli ^iKo- 

ffo<pci» 

oditte incipio. Qoid ergo non video, quid fit bonam 

templa exftraimus? quid & malum: nonne infanio? 

ergo ftatoas Jovi erigimu^, Certe. At hic tandem po* 

veloti malis Geniis» yelati nam bonam» in iis qaae ad 

Febri ? Et qao pafto porro voluntatem perttnent ? om- 

, Servatorfaerit? quo pafto nes me deridebant. Ade- 

Plavias? quo pafto Fra- rit fenex aliqois canus, 

gifer? Atqai, fi tali quo- multis aoreis annulis orna« 

piam in loco vim naturam- tas , motoque capite dicet: 

qae bom ponimas; baec Addi mefiii» eft ranephi- 

omnia confequuntur. lofophandum; fed & cere- 

brum eft haben^um: ifta 

Quid ergo faci^ndum? ftulta funt Tu a phiioro-, 

' Hsec eft inveftigatio digna phis difcis fyllogirmum; 

eb> oui revera philofopha- quid vero tibiagendum fit^ 

tur^ & parturit Nanc ego tu reftias ndfti^ quam pbi- 

lolbphi* 99ft0iu ^AvBfMftp ,ri 0uy^ fi0i h^rrifmfj m «TJU; ao 
Tput^ rZ dvifcevci^ rl mwy if ^m^rS^ ^ 
ynrreu. in^csf im Aiycyv* tr$f Svyfvm^i f4Ct\ cL ^r 
roklfi^af* ^n mf4i ipmur^j tMhofU^^ 

KE». V, 

^Ewn^S xtfi ^ETrbwfc^j tn (po^m hfA^ nmm* 
nxoi^ «AA' (S^os^ Iv r«l K9Xv^e$ S^mf ro dyttdip 
nfioiYy ovKin iuvetrm ^AAo oviiv ^m. nmkm 9 
ytif ttAkvoo Xluv Kf($rmy trt cv ili «l^r^v^n^- 
fUvov evih rtic rov dyee^ov ovtrtm^^ ovro Bm^ 
fid^mvj cir einoiixoadm' nm) nmKis oivreS 
mfmrm. HHc eSv^ [v^ovonnT^tl io^fuv^ t^ f^fi (fiv^ 3 
eixif ^$ 9ffoff rec eKyom (p$Kc9Tofytmi iioni 
d^o<rvf40ov?sfvm£ rm 9o<pm roKvorfo(fimvi rl^&p^ 

lofopbi. Honio, qaid vero do •! reQK>iidere opoftet: 

me obJB^aa, fifcio? Ifti Ignofce , mtbi» . tai^qaaai 

mnciplo qaid dicatn? . fi amatoribosiimfiimiaeWy 

taGeO» nunpitur. HocmQ« 'infimio. 

€ A p. xxm. 

ImEpicmrmm. 

%pfe etiam Epicnraa intd* boni avnlfam vel adflMran^ 

l^t^ natorft nos efie focia* dum vef probandam.efie: 

biies: fed qaoaiam (emel idqae probe tenet. Unde 

in invoinero coUocavit 1x>p igitnr * * fdmus, quiboa 

niim noibrom , non amplios Jiallas e& naturft infitas en- 

nliod qnidquam dicere pot- n fobolem «mor? car diC* 

eft. Nam rar(|is ^Uod moiv nudes fiipienti ne alat Ube» 

dioQs tenet, nihU a aatuta ros? cur metaii^ ne prop- 

«er 190 sp rc T rTT T9y fW r^i^Qfmo¥ liAithnets rl cZv xurS fdi* 
Xei 9 ' cSv idioiSiov fMXfov taoi^ notruflihmn aiir^i 

5 *AAA* cXJipv^ Sri w ^iFet^-yhf!ro6$ TfUiitcv^ cCkI- 
n g^* lifMV itrrij /wi} <rr^fy»v-, /uijJ? (pf ovW^err l^* 

6.o(uTA?. JioJ rouro ^n<y)v, cu<J2 TfoXirev^cur^cu rop 

^voiuv ixovret* oT(R? yaf , r/v« ^ ^oia^v rov «"oXi- 

Tivofdsvov. iigei roi^, cf «f Iv /4viW fxiKKHS dvd-- 

1fr^iadct$^ ri mhiei^ *J^<\\o fjiv^ eiid^ rcu}" 
Tct^ ro,?^^ XlyaVy cn /uif dvecifcifAi^ct rixveu 
*AXfsd *Mfo/S^rov fjiiv ojiK ccvo\il7r& ro avrtni 

8 iKyevoVy cfvii KvKos* avQ^ccTTo^ ^ dTrcXeinffi Jt 
Sihecci. fwfo^s ifM^ mvcuj as rccirfi^rcci OvS^ 
iKSvcc ^'^ohmfet. Qnftciie$^j df rovc kvK^i 

9 Ou<^ iK^ifot d^ohd^xo^iv, "hyiy rls ii ^oi wcf- 
' Bercui jJtwv TMiilov ccuTtv kKocIov^ hn) rnv yw^ 

Y> ^TsroaiMsi '£y« fmv ^fMij en d kcc) ifdavrevacc* 

re ter eos inctdatinmoleftiasf 
Nempeobinarem, qtri dd- 
mi alitur, in xnolefttas in- 
cidet? quid igiturillius re- 
ferty fi parvqs mafeukis^ 
qai intus alitar, ei opplo- 
ret? At novity obiieinei 
puer natus fuerit» non am- 
pliaa in 'Boftri effe pot»- 
'ftate, ut eiim non diiig^ 
mds , neqne curtoos. &- 
dem de cauffiidicit, fapiei^ 
tem nec ad rempublicam 
accefiurum i fcitenim » qiiSB 
lacienda fint ei gui in re- 
pablioa ver&tor. iktqui^ fi tamquam inter mufcas vef- 
faturus es ; quid prohibetf 
At ille» haec non ignoraotfy 
dicere audet, oon fufci- 
piendoi elTe liberos? Er- 

JPf cum neqae ovis foetum 
aom.deferac, neque lupos» 
bomo deferet? Quid taa* 
4|em vis? ftoltos efie noa» 
•tamquam ovea? At hae 
oon defenmt Feros, ut 
lopos? Ne illi qoidem de« 
feront Age qois tibi ob* 
temperet , fi filiolum fuom 
bomi prolapfam piorare vi- 
deat? Eqoidea arUfcrort 
etfi r-^ KomcV'» crav iijmict Tte^lffrmiS^ fiifivtiec^ cn 
o &e6g trs^^wff ihmTrrns^ T^%al yemlmof, irvpi* 

yh^' J/%« i"^ iifpitos oi yivcrm. *E//oJ ijAv 
cuS&ff iciwi K^MVom iTxni^cci :vifhrua$¥y ns ^ 
£r%i|9e«r, av dih^ »£ d^knrvs nctvknuf^ %^dflM. ^ 
Yioci vvv nfieiff yc ms rnv 'Pdo/uiiy ncndMoncY «I/m^V^ 
^ofMsv. ciSms ^ iahcv necrcinoncy nifMesj lfv\ • 
m9 fAovov dKovcrff ^^ilpovj nm tmm Ttc^cv m^v, ;r(^- 
X^ cXd^ rrroc^fiivos^ ntu hiycti^^ if^ TcmqSr 

H 5 . wu ' 

etfi niater ttia &' pater ex diftaraih elTe ifhi ; tameh 
tMcolo praefcivifTent, te abjeftiiros te non fuiiTe. 

CAP. XXIV. 
€lmmodo tkherfits dijfficuttaies fit iUcerimditm. 

Difficoltates fant, qose vi- cidiffe qoaai tii; fi ros monftrent Cnm igitnr ▼oluftris lllo» tamquaiB pn- 

dtfficaltaa inciderit; me- gil adotefceiite, titt. BC 

mento, Denm, velnti gym. nos nonc explorttorem 

na6i magiftram , com afpe« Romam mitdmtts i nemo 

ro adoiefcente te commifif- aatem timidam exploratvi* 

fe. Ca^? inqait. UtOlym- rem mitdt, qai, ftrepita 

pia vinoerea; idverofine tantam aadito» & onibrft 

fo^ore noo contingit Ac alicabt vift» exteinplp cu^- 

mihi qoidem nemo videtor rat pertariMitiu » & hoftas 

jn praeGlariiis ^ifcrimen in- jam adeffe dicat Sto nonc 

OE i/Of '^'nv^j ^cHifti rei iv ^tdfjm Tffiyfmr»^ ieh^ 
vo¥ iart S^difocrog, iwov Im (fh^f iti¥OP h/otio-^ 
ficcj imo¥ 'Tcevlu* (pouyero uvi^eg^ veifotciv «i 

5 TtoKiiJttor ifoSfjuv coij '^KittXbi^ aiOLxyri fMcy* 
' niou' ^fnlff^ rovro fdivov iifMfrpfuv^ in ro$<iuro9 

nMreimMnof^ hfifjmofuf. 

6 n^o frdS tjoFtiMwnot ehrormfitiff laeyiyfiSf 
«aXo» nfMV ehrfiy^eXKev. Xtyety on i Bcimrof 
ovK ecm netiMVj eiii yeif ourxifev* hiyee^ cr$ 

7 evio^la y^o<pof Iffr) fMtvofMhoB» dvd^dnoav. otee ii 
^eft 'jfovov\ otee H Tfef) iiovne^ otee yref\ urevieec 
«fifx^ e^c e leeorei^Konoffi ro ii yufevov mveu, 
fJyet^ on nfehirov itm «Wff feefrnofiliufm^* 
ro i^ in darfeirm^ viiet mdevieev, Af/Hi, 

3 $r/ fMko^Keeroim xolm iffrL teeu eheoietj^ 
ipifee iimnev t ro dcifaos re e^vrev t nfv 

eeree^ & to fi ▼en^rii» nobisqne pem qbidem: celebribitem 

dixerifl : Terribiiia funt efle» «it, infanientium ho- 

quae Roroae geranmr; dira minum ftrepitum. Qutd 

nors; diram exfilium; dira vero de dolore? qnid de 

ignomiaia ; dira paup^rtas : voluptate 9 quid de pauplHv 

itagite viril adfunt hoftea: tate ifte dixit explorator? 

cUeemaa tibi, Abi» tibi Nodum eSe, ait praeibii* 

»fi vaticinarf ! noa in eo tiua eiTe quivia togft prse» 

lolo peccavimua» quod ta- textft: in nudo dormire fo- 

lem exploratorem mifimoa. lo, molliffimum ait efie le- 

Ante te mifiiia expiora- ftum. £t ad fiiciendam 

tor Dic^enea alia nobia re* fidem cujosque horum quaa 

.nunctavit: mortem ait non dictt» docnmentum profert 

eiTe. oaalum» nam ne tur* foam fiduciami foam animi 

Gon« / 

flrraftf|iS«y, rn^ i?ufvBifletf ^ Stmtm ro ^Sii^oi 
rtw srlTiBov ttm fftjvierrfocfjL/jUymf. OuJS»r, ^(ti, 9 
TfchiiAM iylvff itrrr Tfdirr» WfifKtfr ^fm. Il£c, 
S ^tiytvts} ^liouj <(;n^Sf frjf ri^i^Xfffiat; /tnf 
n rir^iMt; fjoi rt»oo ifi^ovyai TtW tTrtf^ 
ctof Jaf nuffrafftmoc. Su ^' ^/lc7v IaS^v, «XAa ra 
l^ (sAAoiv Arym-. «uie dmKev^ 'ndhty^ tm c^n 
otKft&iTrtfoy iix» 'tiic ietXtot^; 

T/ «Sv ^wjf^floj T/ 'jroteif^ hc ^\otov trotv i^lfci ^i* 
fD7 Ti ro Tnniihioy oufet^; fjt^ rt rois xoonocf} ri oSv 
oufm^; roiorcoy rnv Ajfjcv^dv, nfvwff^v. le»! vuv ^ 
|rf /jtefjoni/jtiyof r£y <r£y>, ouiiTrore r£iy «AAorfiWv «v^ 
TiTroiifaif. Alyei a^ot^ ^^ rijy ifKotritmfJwy^ ^lioi la 
oreMiifjLos. 0ef xiei r«t5rifvj 'iJiwJ ifjtotrtoy fjto^ 
jw. e^s ro ifjuirtoy; IJbi) yv^fip. "IaaA^» ^d^ >3 
V0V /i0# leiva^. A»Qi rohnjiy oAcv r^ trmfukrtw. S 

Jl;vcH coirffauitiatii» fQam libertt* Qaid erg^fiM:iam? QpSi 

tem, deoiqae etiam con facis, e nave curo exis? 

pafculnm faam nitidQm & nam gabernacalaiiii aafersf 

probe compaftum. Nallui, nam remos? Qutd ergo 

inqait, boftis in propin- aafer8?taa; varcatumolea-^ 

' quo eft : omnia funt pacata. rium toum ; peram tuam* 

Qoific? dDiogenea! Vide, Et nunc, fi tuaram rerom 

inqait, numqaidiftas fum? fiieris memor, natnqaam 

oum vQlneratas? onm ali- tibi vindfcabis aliebis. Df« 

qaem fogi? Hic eft, qua- cit tibi: pone intum cla-' 

- lem efle decet^ explorator. vum! Ecce anguftas cla* 

Ta antem ad nos reverfiiSy yos. Iftum quoque pone! 

afiodexaliodlcis:nonredi- Ecce fola toga. Pone to- 

his denoo, & diligentius gsnn! Eccenudas fum. At 

ipeculaberis, fed pofitA ti- invidiam mibi moves! Ca* 

miditate? pe igitor totma corpaTca- 

lom* 134 X>I.CT)BT.Z 

iivetiM^ ^h\f0.$ ri (rog^iJuiriov^ ers tovtov ^cjSoS- 

•2vj l^f^ppdo/tcijy, cr* rouTav outfev Ifcov ?v^ 
£Lvf o?v l/LCfl0 flsJrta^ kkygiuvi ^Sls rov ic^li$e^ 
rov Iv rdZ7 TFocvooKdf. uv oZv TFXvioKeig aTgo* 
Botvoov dTfohhfy ^oi rovi^ ic^oc/20uro\^s* w J* 
15^ uKKooj iKeiyof ?|€y, ^ i* oihAov ^tfrinBF^f*' m 
ouv fJLn f^^tl^j X^f^ K9si^fi<ry', jiovov ^cc^^v xcei 
^iyX^j Kou^lA6ixvif\fihos^ oTi iv rols 'nhffwrloss 
%oil Bcc^nXeZ^i Koi' rvfdwots^ oti r^yco^tou ri^ 
%ov ixovQiv* ovidf ie Trivf^ r^o^miiu/v av/^vXif^ 

16 f o7, e» fcn (AS Xo^Bxmig. • ol ^i QiUQiheif^ oL^X^' 
roci fxiv dni oiyaBm' £ri\|^» iootffurec' Sru 
%eqi r^ltt¥ n rirh^ov fjtl^off' 'lo) K^flMf^ 

17 T/ fA lJS?%OU J ^Av^^^MoSoV ^K %W Oi (Tr^PQ6¥0i^ 

Kov ro iicij^fifM^ oiiiv tre o^^Acuaiv ol ^ofu^pcfo^. 
18 ^Oruv «Sv. imvw ' xm . w^<r/af ^ r«vT^ /4- 

lam. Coi corpuTcuhim ob-> tyranuls tragoedias. iocam 

Jlcere poffum^ i^dboceum babere; oullum pauperem 

reformido? Sed baeredem complere trago^iam, niii 

tne non. relinquetl Quid tamquam qui fit eoram ex 

ergo? oblitus flim nibil numero qui cborum ooafi- 

^orumfoifleDEieum? Quo ciunt Reges autem aufpi* 

pafto igitur ifta noftradi- cantur quidem a bonis: 

'Ctmus? Ut leftum in di- Coramte €ides i deinde cir- 

verforio. Qtt6d fi eaupo oa tertium aut qMartum 

moriena. leftos tibi relin aftum: Bheu Gttuierwii cur 

quet ; bene eft : fin aiii , is 111; /u/cepiJH ? Manctpiumy 

eoshabebit, tu aliumquae- ubi. funt;coronae? ubi dia^ 

res: quem fi ,non invene- detna? nibil te juvant fa. 

ris; humi dorraies; modo teltttes. Quod fi igitur 

id facias magno animo, & iftorum aliquem acceflerjs; 

ftertens; & meminerisv in horum memento, te tra- 

divitibi4S« in.regibus9 in gcedum convenire, non 

qui* BTSSKRTAT. LtB. T. CAP. 34*^ 12$ 

«AA* o^vr£ r£ Om^xeou ^AAAs». fjLUKotfio^ c 19 
<S»V0»* fitra ^oKKiv ycc^ Tse^i^nocrei. iioiy<i 
TuyMCTocrccrr» ifjucvrov avy rols t^qWcT^, Ked 
fjCFrec TfohXoiv TFs^iiturS. To is %e(poihxtiw* 20 
fjte/dyficro , ort ij ^vfcc tiyosKrou* /«) yivov rSy 
TfecdSioov iff KoTB^off* ec}Ji\ is ikeivoc ^ orocv av* 
rcT^ fjifi d^mxi ro 'n^oiyiM^ Xiyer, Sr/, OuWri 
'jreu^" nou on), orocv cok (pouvffrou nvec eiveu roh 
ec*rrcc , a^^v ott Ovkht 7reu^\ dirocJsJsjM^oty 
§jthw Si^ f».n dgtivm. 

KE». 

qmdemhiftrionem» fed ip- ris fiiiiidiof : fed» ot illl^ 

fum Oedipodem. Atbicho- qaum noti ampliug re de- 

mo beatus eft! magtiam leAantor» dicunt fe diutiQa 

enim babedcomitiitam. £t non -laruros elTe ; Gc & tc^ 

egome conjangbcommal- cum qaeedam eife ejugmo- 

tis, magnumque habeo co- di tihi videbantar, dic^ te 

mitatnm. Qaodantemcaput non amplius effe lafurum, 

rei eft, memento apertam & recedito: fin nugiferis^ 

efle janoam: ne fis pue- noii lamentarl* CAP. it6 ^PICTKTI ^ 

n p O^ C ' «" '^ » V T i. 

£l raZru, dXfiBii icr$j nm fj^ BhetneiojJi^j loi^ 
vTroKfiifo/AedcCj ir$ ro eiyadop rov dvBfmsoo h J 
- 'jf^oocifhti 9 9M» To KocKoVj r» S* uKKee TFccyrm 
«J£y 7Pfoff'^iMC' rl rn rdfeurac/de^oci rl m j 

2 ^oBovfM^oc'^ m^i u iaTfovieiKoc/ifVj rouroiv ijf* 
dv<ru»v ouieis sj(.€$: oov i^pvcleev oi eeK?^i ex^^h 

' rovr^ ovK imar^e^pofAfBee. Tfdiev rn TffSyfda 

3 e%c/^vj 'AAAi» ivre$hcu fjtot. T/ «/ ivr&^ 
fLcu} i Zevff 90$ ovK ivrireeKreu} ((i iiimKe 
904 roc fjtiy troi dKdKvree kou" ecyrecfoeTreiicrcty 

4 rct ii fci} M Ko^hvrec. kcu Trecfocyroisffrdi Tlvec 
ovv «vToA^ .KIC^^9 iKei^ev iK^KvBocf^ "jrdicv 
isdrctyficci Td cd rn^ in mcvros rgoyrovj ra¥ 
. ' aA- 

C AP. XXV. E d e m 

Si baec vera funt, neque 
ftultt no« fumas, neque 
fimulate dictmus» Bonum 
bominis» itemqtie malum, 
in voluntate efie pofitumi 
c^tera vero omnia nibil ad 
nos pertinere ; quid adbuc 
perturbamur? quid adbuc 
metuimuaV Quae res nobis 
curae funt« eas nemo babet 
in poteftate: quae in alio- 
rum poteftate funt, eas 
non curamus. Quid porro 
negotii habemiia? To mibi 4 e r 0. 

prsecipe, inquis. QnidtiU 
ego praecipiam ? Nonoe 
JupitermandaU tibi dedit? 
Nonne faoc tibi tribuit, at; 
quae tua funt» ea nec iffl- 
pediri, nec probiberi pof- 
fint; ut ea fofai impedlri 
prohlberiinit. poffint, «qoae 
tua non funt? Quodnam 
igitur mandatum , quod- 
nam praeceptum ab eciac- 
cepifti, cum huc venires? 
Tua cuftodito quovis mo- 
4a { alien* &• coocopifcito ! DlSSSRtAT. X.IB.1. CAP. 9$. 13^ 

fM¥j viv' rls ouv ti^peKi^Beti ivmrtu ao^ rofAjrc^i 
rls xooXic» Xfiic^tti o^Croic a><Kos^ h fiticvi trv ^ 
7f£ci orav roi ftii aoourov a^oviciayff rd tncvroS 
d^cihemc. Touovroif iXfi^ v^oBftKooc ttou ivroKeoff 5 
aptff» reZ /^Cy Tfolas ttn notf ifdov l^iketf^ 
K^^aaow mfju htmfov} oi^o^itrrorefos; aIaA^ rooi* 
reos rfifiv, c^AAo^y rivo^ Tffeaiitfi *AAA' Ixfif* 6 
yop eux irrireeXrou roevreci ^ifo rds irfokir\fets^ 
(f>i^e rM oi^oiei^ff rois rHv <Pt\oao(pWf (pif§ 
» TtoKkixic ^Kovaoec^ (fiifo i^ a Snoec mvroc^ . 
^f9 £ wiyyoeCf (fA^o i ifithin^obc. 

lAfXg^ ^ '^^^ ratirro» mqeiv im>Sis f%a, hm) T 
n}y nouiuHv /un Auerv j Mix^ii* uv K0f4,yl/is Ae^yff" 
reu. 'Ev locrofyoeJ^iS AiAoy%# Qoecshevs* tiio^ yecg 8 
voi^ ravrnv rijv Treu^sdv * irfoTraacmy Zt) irle, £u 

Tvim hi eorntn niuiiero nmidavit baec ? - ProiM 

eft» qiue tna funt; eodem anticipttat anitiio notio» 

loco. eft verecnndia: qois nes; prome demonftratip* 

ergo haec tibi eripere pot- nei philolqphorum ; prok ' 

eft? qnis iia nti te ptohi» me ea qnae fepe andivifti; 

bebitalias, nifitn? tu ve« immo quKipfe dixifti» qum 

ro quo pa^ te ipfe probi- l^Sffti * 9pm meditatua es: 

bebia? Cnm iis rebns ftup (8 inteWgiSp a Di9 dat^ 

dueria qnae tnae non funt^ ^ ifta aumdaiifO 

tnaa perdes. Talibua mo- Quoufque igitur fervara 

nitis mandatisque a Jove ifta redlnm eft, Indnmqne , 

inftniAut qnaenam adbue non dirimere? Quoad is 

a me poflulas? num ego eoncinne aftus fuerit S** 

fnin illo fuperior? nnm fi^ tornaltbns fortito rex aU* 

de digttior? Hkc fi cufto- fmM. ftftus eft : vifum . 

dieris, ifaahQa aiiis indi« enim erat enra ludere lu^ 

gebis? Aoam vero iUe dna: ImpefatiUe; Tubi- 

bet m »PTC T BTT 9 %f(ft fjL^ Ttaq l^ yJoTf^m if vmisx, 'AAXoc , <ru vsr^ 
Keifji^vejOf$hKUico7ff€t. Ov^^vTrohxciJtBccvi»' xeiPi 

'^ f/V /Lt* av«yicaa« vTroha/JiBccvHV } IleKAiy, ffuv€^€/4&' 
^et Trqu^eu roi ttf^ } ^Aycc/j^iiJtvov» koc) ^A%iAAm. x«(-» 
r«r«y«k^ ^Ayaju^fcvwv, Aiy« /i*oi : Ilofruot; ^rfor ror 
^^%iAA^«, x(ti ocnocrTfcccov rtiv B^sOTfiix. HofsvofjLou. 

1 1 "'Ef%cv. ^E^ofjLtu. 'Qi^ yoJf Itt) rolv vTroS^eriKoiv Ao- 
yoTV civocTr^€(pciAfBoCy(ruroi oei kou i7r)rovfilov. "Ectto^ 
vv^.^^Efrroj. T/evvj ^fjti^oc iarlv} Ou. zKoc^ov yd^ 
v7ro^€(nVf rov vvwroc Svou. Etto^ ff€ vTroKocfj^dvety 

^^ cTi vv^ eoTiV. ^E(rrod. *AAAfl^, xom vTToXocBi on vv^ 

13 lo^r/v. OvK «KoAovdw «•j vTroBhec. C)vr<» kou Iv- 
rflpOi&«. "Eotw w «fvo« JuoTu%iJ. ^Eo-ra. *Af* ovv 
oftru%iffBj NoM. T/ouvj xo(xo(^/Lcove[i'j NoM. 'AAAoi 
Kcu vTToXa^o^ In iv kockoT^ S. Qvk ecKoh^&^ rg 
vTTobUei ' Kou ihXos fJtiKoahvei. lk\ td miice! tacane! to 
ri)i! tu «ccede. Obtecii- 
pera .. ne p^r tne ludus di« 
rinMtttr. At, fi Rex dicat^ 
To in maiis te efle putaro! 
iioii pntb: & qnis me pn- 
tare cof(et? RurTus» con* 
ftttuimus ludom repras- 
fenrare Axamemnonis & 
Achtllis. Qui perfonam ge- 
rit Agamemnonis , fic miiii 
niindat: Acliillem acce* 
ditb, & abftrabe Brifei- 
^m! Abea Veni! Venio. 
Quemadmodum enim in 
argumentationibua bypo- 
tiiedcis veriamur « ita etiun 
in vita eft veriaadum* fiit^ Dox! Efto. Quid ergo? 
Diea eft? Noo: condido- 
nem enim banc admifi , efle 
nodero. Ponamus, te po« 
tare eflTe noft^. Pona* 
mus. At vero etiam puta 
efle ttoftem! Id quideoi 
conditioni pofitae non eft 
conrequens. Sic etiam lioc 
loco: Ponamus» te eflb 
infelicem! Ponamus. Igi* 
tur infeiix es? Sum. Quid 
ergo? adveria fortuna ute» 
ris? Ita. At etiam putato, 
te miferum efie! Hoc Bon 
confequens eft hypotliefi: 
& alius flae vetat 

, Qoo. DXSSSRTAT^ X<IB. I. CAP. 25* 139 

%fif c&f ou AvHr/rf A^f' rwroi^ tfrn^ I^Kf^^ ^ ov o-o?- 
^ci; ro ^rfe^ov »«/ ro fcar»AAifAoy. Aos^cv oi fjih iS 
Wa/ uctrmerrfifoi m/ KUKorrp/imxoir ^^ ^iyouair 
*Ey» ov SvM/im vo^ revrof oerTPfHv^ V ororsni mi* 
^lMi %aSf^ iidi^oty iinyoufdifov y or^f iv i4v(rlo$ 
hro/J/jf^tn "^ J^nyfl^o^i9i» ffoif uhh<pi^ 'nw l^ri 
rov hi<pof!f dviBn^* Tfiknv <^f%^f<tf« mhiOfKetcBcu. 
^AAAof Js Aiya* ^Eyai iJ^an^oM diAo^ fi^AAov, 16 
icflM cuecuerv flfurou, oo^ap i&iA» dioheaxclvvroff. Kctf 17 
vu vvyx^fve resvro^f rds^ ei]^lM* ficvof fjon^h ^- 
fov/isyoff Tfokf^ /ii dAi^o/ucfvof , fjoii' v^oAck/m- 
^vv» h luutoT^ 4^voM* rouro yp(f ouJey^ ^f dvocy" 
w§ef. KeK^rvov Tfi^obfKfv h rw olwifdxrry a^ fjii^ i% 
j^ftcv^ fj^gm* iv hUi» TTohMV^ i^gX^H^* Tovrov ' 
ffoiq Jai fjfefdvm^m tfc^- Kgoer&y^ ort n '&vfa * 
nvoiKrtu. 'AAAo^» fjL^ olKec iv N^ie^oAer. Ovn 19 

ciKoi. \ ' Qaoiuqiie igitnr tn faoc iiare veile, & auditarnai 

igeiiere mos eKgerendoB? qua&vis illiiis nugas. £t 

Qaoad expedit: lioc eft, ta » collata inter fe .atraqae 

qoatenas fervo qpod decb- iiarom aeftimattonani , tao 

jum eft & confientaneam. utere judido: dummodo 

Caeterum funt aiii fuliaufte- niiiti grayate facias, noH 

ri& Aftidiofioreflomaclio, iulAidus/ neque in malili 

xjtti dtcant: £go non pof- te ejSe exiftimans ; iftud 

lum apud iflum coenare, at .eaim nemo tecc^t. Fo- 

eum feram quotidie cofl»> mum excitavit in cubiculof 

'memorantem^ quo P*^ ^ mediocrem; manebo: & 

in Myfia beiium geflerit: nimis fpiiijim; egredtor* 

vNarran tibi frater ot tn* fioc^nim memini&& (e- 

molum confi^nderim ; rur- iiere oportet» jamiam apefw 

fus deinde obfiderijceapi.^ tam eile. At, ne habites 

Aliusveroait, fepotiuacoe* MicopoliJ Non -JilibitBbo. 

B^€f$ Difirt. T.l' I Nec M39 .«*jrqr*Ti. 

^Mp *AAA«i ifoKvc fioi xamoe <pxlvermy ro h 
TiMfOi£ oUoiv. 'Asr^ctffff omo f^ cii^s KdbAu^ 
^€i o\%Sv* inoini y^f n io&ifaif Tfavrl nvoinreu^ 

%i $uif 'A reXfurcuov y/tosvmpov^ rwr itm ro (tok 
fMnoVf roirou dvosiri^ oviev) oviiv m ifd ti^* 

M TTi. ^i^ rouro ^fJteirftof h^^m r£ Vifoovi" 

»% 'A^eiXaF fio) bdvoiroiv,^ 90) i* n <P^iS. tAv im 
ro ^afdoiriov do^vfdoiaofj iovKov iiMvrcv ^Ufoii^ 

d4 iooKa' »v to wnfimiiov^ iovKov, evdvf yiii onvrcs 
Koui ii4eourov JqAoi, rhi ihogros oii^i* opp i %(pis 
i»v 4rvmoL rnv Ki<po^?snVj hiyot^ bfMvo ooirw 
rvTm (pvXoimof,. m/ m} ylvo^oKOt tn $ oov 
(pvKti^^&v iBeKgf, Kocr iKwo rm&intrerou cov q 

jl5 Kv^io^. Tovrw fAe/jevniiivof^ rhee rn Koheutevamfy 

n^<po&i<nii 

'AAAoc 

Ifec Atlienis! Neqae Athe- ero , in fervitatem me de- 
nU! Nec ItoinKl Neqoe 4i: fi poffeffiuncnlam, eo* 
Rotoae. In Gyaris faabita! dem modo. Statim enim 
Habito. Sed» in Gyaris ipre de me indicinm facio» 
liabitare » magnnm mihi fo^ quA re capi qneam : fion fe- 
ttum Jiabere videtor. £0 cns ac ferpens; qni cma 
^iacedo» ubi me habitare caput contrabit, jubeo te 

iliam ejna partem percu- 
tere^ cui iUe cavet Sie 
tu quoque fcito, quidquid 
cufiodire volueria^ ab em 
parte invafurum te efle 
tuumdominum. Harumre- 
rum memor fi fnerts, cui 
jam porro adnlakcris ? 
fueflft timehiaf 

JJt probibebit; namlUe 
habitatio cuivis eft aperta: 
& poibemum amiculum, 
^orpnfculum lioc eft, uitn 
^ugkI nemini quidqoam in 
Me licet Quapropter De* 
tnetriua Nefoni dixit: 7k 
emU mortem mtmiaris, 
ifatmra tM. Quod fi ve. 
ra eorpa&nlum dcnucatot .^O^cU^ cri 01} au%nr£ &rnwxfi»^y Tf^ix^^* 

ffu myriy Bhi/i&ff. Hik ouv «XAaif ^ '&e^nff^ 27 

xcihM h T^ df4i(pidfdrf&f} "'Avd^dwe, ic«/ /u|j:; 

H&^aJf« , JMI/ pu fof d?iSiff. rl '^gei^/MTa $xots;f 

i l4iKfiv i$c3i^j ndf dx^d^ , rkf dfwfldf ' 

xdBiaoy ds rcvff rciy cvyKAnniciy ri^oOs^ , ium 

tihjd^M. Ym^o^ou yd( eneivTu t^i/o^o^ ^t 2% 

iccvTovff B/d/iofjtey f scovTovs, (Tr^o%o^ovfi/ev* roW ;; 

^(rriy rd iiyiictru , iifMc , dK'S» wi crwox^ 

fH. *£^e) r/ e(my ecvri ro ho^^p^aB^j ^^a^ ag 

^ourrds hdboy Ko^o^* nm rl ^oi^err; uy tZy 

tiS ws ?uBos d%ov^j r/ c(peKos f^ KoiSof(njyrii 

dv [i* exv 'n}y d^rdhececy rov .hoiio^avfJLhov ' ^ 

3<0iidf£y hfiBd^^ j rore dvvei ru lle^hyf^ 30 

coK ocirtov. T/ X^«^ atJrovj riffxdric^ KdlSe\ 

^e^lffxicoiy. ^T&fty coi ar^ro/ifxas; ISi/c^hMS toc 

I i ' ytVo/- 

, , *• 

- At federe toIo, nbife- «figtiftias redigi; hoc efl^ 

iiatDres* Nonoe vides» te decretis noftris prenii noti; 

ipfum tibi cirGumdare^ an^ 9i coar6Uru Eteniip boo 

gaftias? te a teipfo premi? ipfum qaid eft, conviciis 

Qao pafto e^o alitercom* peti? Adfta lapidi, eiqae 

mode in Amphitheatro fpe» conviciare: qaid proficies? 

ftabo? Homo» ae fpeftato Si qais ergo ut iapis audie« 

quidem; ita non prem^ris» rit, quam e fuia malediftis 

Qaid tibi ipfi negotium fa- capiet utilitatem convicia* 

ceffis? Aut pauialum ex- tor? Quod fi vero coavi^ 

fpefta, finitoqoe fpeftaca- ciator ejua cui maiedicit 

lo in fenatorias ledes te imbecillitatem , veluti pon« 

eonfer^ & apricare. Naoi tem, habuerit; tunc ali* 

iliud univerfe smemtnifie * quid proficier. Exue hunct 

oportet, no9 a nobisipfis Quidais? ipfum? Veftem 

premiy « nobismet ipfis in prehende; haoc difciode. 

;* . Con- li% BPIC t BTI ^i yhciT»* TcMfd'' ifjti>Jtfa ^osn^inns* h» rwro 
€¥ Sxfi^ 'n^lwmw dii hirkKst. ^Hfj^^ Je. di* 
9i9fit¥ irdvT9C fAoihhoy d(m^v K€U /JieXeruVj i mm^ 

i^ dvecfetTfiiiTrei xm ^ IXev^efd hofjiebu. HctfA-^ 
io^ KiyMiV ol <Pi\oa^(poi. '£y ii roGc aKKous 
rixifou^ ^ ^^* yfc^io^} ^ im\ rl Tfo^otio^ 
refiv^ M^;^ nevrSv nvog rov o<pdo$\fjLov ^ fvoo 
tifi A ns djfdf^ rHv Ufrpttoiv rwro Sifev^ ou% 

,t) dv nocreyif^ rov Xiyovroc^ T/ (Zv dotvfMotercv, 
ti um iv <Pihoao^Uc mAA^ roiv dhifdiiv votgoiio^ 
^kAvereu T«Er wndqoi^i CSontiimeliS te adTecL Be- 
•efittiW:-- — — Haec 
«editalMitur Spcrttet; ei- 
^aedecauflaebdem finnper 
mt roita. Nbs ftatem 
flWvispotiosexercere a»e« 
4ttarique voIutnOSy quam 
qoa ratiooe.omQis impedi- 
aienti inrtannes ac Itberi 
faiafl fbtiiVi. Pkiradoxa di« aliia artibQS nnlla*ne fant 
pamdoxa? £t quid ma* 
gii pneter opinionem efl; 
quam alicui pungi oculum 
tit videat? quod fi qois 1k> 
mini rei medicae ignaro id 
dicerety nonne rideretur 
ab ep? Quid ergo mirom 
efty multa etiam in p>hito- 
fopbia, utut vera fint, pa- ' 
radoxa yideri imperitifl? CAP. DISSSRTAT. X.IB.I. CAF.26. If} 

K£*. »f'. 

T t Q .i fi i i^ T i X i c y i ft $ 4» 

AwyivciaKovTos ii Tovf.vTreBmKouc^ j^piT NA 
fiop v^GBetiKo^ wTi nuu oirro^y ro mnokoudov Ty 
tmoBiaet TfotqctiixoaBm. TfoKv JD '^foto^ vof^ 
0iO9rixoc ioriv ourocf ro dKoKouBo» ^ri (f>69oo 
Tffdrrw. ei yu^ txl yracns Zknis xm vofiTroU * 
C€Oi>s^ (iou}J/deB» niqnoou ro Kotrd (poci»^ ikko^ 
oTi Iv TTmvri ^oxocffriov reXi fivfe ro eUtokou* , 
Bov iifMg iK^pvyeivj iitfTo 'gm^mii^^doi/^ ro fio$^ 
XOfASvov. nfirov <Zv |gr! riic BeeBfio^ yvfMva^ou* I 
e/y ifMff oi <piXo90(f^i^ ijFov §iov* ohroe cZrotg 
IkU ra y/iikFniro^ob ayovtrtv* ivrciZdm ydf ouihf 
ian To dvdihKov^ ms Tffog ro ocKoko^^Bnffou roTc 
itiwmofuvofs* iTit H roiv RioniKm^ '90)^ r4 

C A P, XXVI 

qum fi t kfi im t $ m. 

Ciim liypo^ticas argn- efmsX.n opemm fSo Am* 

meatattoaei pnelegeret» dam» ot fleque i4 qiUHl 

ait: £ft etiambaeclex fay. oonki^tm dh iroB «Ai*^ 

potfaetics 9 Bt id admittmtur giat, Aeqile aUqoid repu- 

qaod faypotfaefi fit confeo« goana admittamoa. Pii* 

taoeom: eft aotem molto mom igitor 4o cootem(>io*! 

potior Vitae )ex baec, ut tione nos exe«eeot philoiijk 

id agamoj qqpd Natorae fit phi, id ^od fiicilittg eft^ 

oootentaoeom. Mom fi io & deiode demom od di^ 

qoavis materia & qoavia cilioAi nos perdocont: ifal 

oceafiooe id teoere voin* enim nifail oBi opioA renito» 

nos, qood fecundom No- tor^ qoo minpa ^ feqoa* 

toram eftj' adparet^ in fnnr|||um4oceotajr}in vitaii 

'^ notea 134 itpi c V mrt 

Xs^beu^ciTC iKeiWy* ov ya^ ^d^i^v .ci^icdtu 
5 ditQ roiv xoB^Kmoiri^oaiv. kom rovrov wndKayiciMif 
^€$ (pe^etv ^nfo^ rovs yoyeis^ rovs^ coyetveiKTovf' 
rdg hf) r£ (piKocoipeiv rd reKVx' Ovkcvv ciiAot^ 
recvcd^ Tfdrtfj kcu §vfc cTi^ ro iTfifioiKhov ifieeo' 
r£ Kou 'Tgfocr^^ H fJLev ev^€ fM^nircv Itmv, 
cvSi iiiixKroVj rl fio$. iyKccXeisy » il iiioc^ 
Kriv^ itidtaici'^ ^ Sr (rv fAii iiveccou^ ci(p€S ft^ 

6 fmd&v 7i:xfoi roiv hfyovroov dSevou. *E^« rl io^ 

fCftffJ cn ^e-AA)V. WffmWfl) KCCkSj KClf CCTTO' 

Tvy%avw rov dyccd^ov^ Mi) yevoiro. T/ ew Sari. 

7 re eunov rov diMi^eiveiv iJie; *H aiyvotco. Ou' 
BiXets ovv ccTFol^SfJicu ryjv ayvotmv^ rlvcc 'nmtcrr^ 
c^n iilidc^s roi Kv^sfVfirtKcij roi lAovtnKoii rd- 
^tayriKce -mjv itee rnv ofy^v (rev-. SoKeis ort fm* 
StfiffOfmii 

Tceurce •Qtetn ndoQ^. jnnita fimt^ . poteft; doce: ^ qnod fi tii 
qu» hae atqoe Qfuc diflra- ' Don potes ; fiae ab iis di- 
hant* Jtidiculaa igitur eft fcam , qai fe fcire profitea<% 
qnt aity 'Te''A bis velle ca*' tur, Nam quid putas ? me 
pere imtiiim i neqae enim volentem in matum inci* 
ftcil^ eft-' a difficilioribus dere, & fruftrart bono?- 
aafpicari. Et baec defenik> Abfit. Quae igitor mihi 
ad parentes erat adferenda^ peccandi caufia eft? Igno-' 
gai tnotefte feront, Fiberot tahtia. Non vis igitar- 
fttos pbtlofopbari t Ergo medeponereignorantiam? 
pecco, pater, & xgoora Quem tomqoam ira docuit 
qopdmibiconventat* qaod« gnbemandi artem?' quem' 
que meaih fic officiain? moficam? vivendi igitor 
qnod fi igitor neque diici artem potas fore, uC toa 
{K>teft , neqoe doceri ; qaid ine ira doceat? ' 
ttie aceofitt"?- fin docert ' ^ 

HSBC BIS8SRTAT. ZrlJP^r. CA?. 36. tjf 

TeMm in^v^ pufW Xiymve^rri^ tajJ n}v roi* g 
mvrnv hrt^Xiiv hnvo%oTt. U ie ra f4cvov insid^ 9 
xw^eu bkXmv iv ^vfJtTtotri» ,, tr^ oTS$ rcic vtto^x 
Bermous:^ okMgr/svditnm rc^rciy ntu TtfoctifXJ^m 
ToTr <fiiho9o^oic* oSr.^ff df^o^ri nfeia9€$y n W 
mixQV^ nyn?^nTtKof ^e^e^Kecrandt^e^ Stavfmtrf;'^ 
^EKci yecf r£.evri «l fjLeyccKcu vKcu &9l\ tecf ol ta 
hSkiSf- THjsavtoti^ iwS 7(cuyvtec Sencvci. isec rwr^ 
ro iK^ i6<nco?iffv Kfecrnrcu reiv ecvrov (fiecwrccffiSv^ 
e^ev Tcc U^eiovrcc /Asyei?^. 'EyoJ rtvdc Sie^u 
jiAce#0^^, ^ETrcaCpfeiirov roi» yc^xres» ai^o/i#«r - 
yovy mu hiyovrm rcckcun^^foiy^ unohBhmCpdcu 
jeif' eujT^ f/tn^hj^ m fxn ^Kmrev wsyr^Kourm fMM 
fsei^^.. T/ ovv ^ige^foiiros^ nmriyiKecaiv^ i^ 
ms nt^^i Ov. ec^X iniBmvfMvas, Arya, ToUflMT» 

1 4 Kfcc^ HaecTeroaonnMetttcet Itxiperare fbh viB^; obi; 

tf^ere, qoi tale animi pro- quse de poteftate lo^nti^ 

{tofitiim fecQiii tulit. SI aejicere na9 poflant, nia« 

S*8 aotem , nt iu convivlQ gna ibnt Ega novi non« 

itaxat oft«itet« fqiref^ nemineoi, quiploranSr^ 
ntioDes hypothetleaa , ifta ' Epaphroditt genun ample. 

kgtt, & pb{Iofopho$ acce« xans', fe mifermu efle dice» 

4\t: IsqaidalhidaKitit nifi ret, qood flbi nihil nia 

i^t l^nator aliqois menfse fexagiea e0et reliqauo^ 

\px!t» eam adcambens hh Qaid etgo Epaphroditoi^ 

ibm admiretar? Nam itlic derifitijtehonviQemi utops^ 

reven^ magnae flmt mate* Immo mlratas; O te mt* 

r^; *& hujas locldiviti^ feram! inqnit» qao pafto 

illic pro hidicris habentur* Igitur taciufti? qao ffnSn^ 

Qoaproptc^r M dijSciie eft (Qieraftit 

Cam 13^ tt^ictsiTt ?> 

>3 Kfd^f ik ro\ uv0BytiHi(nmrc$ revff v^cBm^ 

Jtw^, .Koif yfXcMTUvros rov v^^o&efxim e$vrS t^^ 

«Wyvdxr/v, Zeobvrovj Sipj/, tucrayBKBt^*^ ov ^fo* 

• 9yvixm<rocff rov yeuvimov^ ovi* ryv^r, W Svvareu 

tovrois rroc^ocKoXov^m. • *AAA* «V* dvocyvtitrri 

H avrS y^i T/ ouv, g^, ry [/^jj] Afl^«^vj 
e$et,volof avfATfSTrheyfjiivov ^TTiKf/Va 7r«fflMceAou- 
^«v, eneuvov morevofAev^ ypoyov TntrrevoiJ^Vj cVt 
KiftOiV yre^) rSv xocXis ^ Hctx£s yivofjUvofv^ %iv 
rfvamKcis Afyjf, ovros iTnorfi^ereui k»v eTteu^ 
rtvoog h^tu^erai, iv rois ovri» /JtiKfw o ft^ 

15 fvfkrKooi ro i^s; Avrn ovv otfx^ rov phooo- 
^afv, outrdfiots rov iiiov i^yej^oviKWj ^xxs 1%«' 
/m-flft yoc^ ro yvoivou on dcBevSs^ ovk ert ^e^ 

16 ?^fi(r€i xffiaBou »vr£ tt^os rd ixkyioroc. Nuv 
<}8 /41) ivvoi/ievol rives rov \jpa)/«ov xflmwr/vflrv^ 
ffvvroc^ets dyofoc^ovres liti^KKovrou hBl&v. itd 

. \'' rovro 

Com aQtem enm qni hy- faftis? quod fi quem vita- 

pothetica pronuntiata ie- perat, bic curabit? extol- 

kebat, vocaflet: eumquie letur vero , fi quera laadat 

^ J8 qui legendi mutiua ilii homo qui in rebus tam ml- 

mandarat, derideret; Te- nutis confequentianoncer^ 

Jprum, inquit, derides; iiit? Hoc igitur eft philo- 

iion praB[Jarafti adolefcen. fophiandi principium, ut 

tem, liec explorafti, ah aniniadvertat homo, mens 

ifta poffit ratione adlequi. & ratio fua quo paflx) fik 

At eo nt anagnofte uteris? adfefta: nam ejus imbecil- 

Quid igitur, inquit, inge. litate cbgriita. ei pofflwc 

nio, quod complexi fyllo- uti non volet ad res maxi^ 

^fhii judicium £non] queat inag. Nunc cum nonnulli 

adfequi, lludationem cre. deglutire buccellam noa 

dimus, reprehenfionemcre- pouint, volumina emunt; 

dimus, judiciumque feren- eaque devorare conanrar: 

dum de refte aut perperam Unde fit, ut aut rivofluuJt, 

aot rtrSn 'SfJuSfffy n cnrwroo^^v ' Sr» ar^c(peu xev 

^mrreu. 'AAA' Iv /Mev Btwfltf fuiiov i^eXiy» ij 

5» riv WK flioroc* iv ii rols tucrd rov Qloii 

&JT9 ^otfix» ioevto¥ rtr ikiyx^j rw r i^^iy^ 

^oorrm l^ivovfigv. o ii iMCfeirfig ikrj^^ uvfjy^ ^8 

reurroi» &m fxn ^. 

I . 

K E ♦.. n^- 

TIp^«%Sc «! (patrrMtcu jtiforrcu* neu rtvm "Tfixftp» 
Tfio »vrao fi^^^pMX» 'rap»9%8v»9rio¥. 

irrfoox^^ ^^trro^Uu ybforrm iifB»* if 7^ 
to^ icr$ rivei f eHirm (peuverou* ^ cvk ovree^ ai^ 
Js ipouvrrou or$ iTrlv'' n loTi, mum (peuyrreu* if 
^ove^Un^ neif ^euvoreu. Aoi^, iv ^^i ro6roi€ 2 

I 5 • Mihrm . 

aut cnidittte laborent ; inde vite mtem aftioiiibos , qt. 

vertigiheg^ floxiobes & que fe qQirqoam coargdei!.- 

febres oriohtar. His con- dam eidiibet, & eom qiii 

fiderandom erat, qtiid pof- coargoit odimos. Socni- 

ftnt Verom in tontem- tes autem dixit, vitam ifi 

platione qoidem facile eft quam aon inquiritur no)i 

Goar^re ignorantem: in efTe Vitalefib 

C A P. XXVB. 

ea iompmrmda fini? 

Qiiatropliciafaiitvifa, qoie deotnr; aot nba fan(, nep 
nobis aocidunt: 'aot enim eiTeyidentor; aot funt»^ 
iiuit m.tales^ qoktes n« non e0i? videntur^ aot nc^ 

funl; 138 KPICTETI 

m y ri BkUSov^ iKmv(k> iei TtfcmiyHV rnv Boi- 
Sefccv' ei tro<pi(riMrcc ^/ms^ Tlv^^vet» itou [Axaiii* 
fiulaui rcc bhMovri iTnv^ itf^vo$s iffo^iym^ 

3 r^v BofjBefUv. el ou rm Trfxyue^oifv XiBavirriTn^ 
natr is (pouvrrou rnot dya^dj ovk ovraj ini r)}v 
^daocv ^nrifJLev. W €^of iari ro Bxl&ov^ nfe^ 

4- iK&vo rvv Rondetetv dvevfincetv icet^otric/v. T/ oJr 
5rfc^ t^os i<rr)v ev^lofKHV /3*^dif/iec; To ivetvrlev i$ef. 

5 ^Axevetf rm iaMi>roiv Aeyovrw To(A«r in^oe 
iTsibuvev/ d7roo\ero o Tr^rrjf uvrclv^ n F^* 

6 i^eKOTrfiy uKKoo kou uo^os^ ku) ftrJ ^fvifr. "Axw- 
fffiy roiv ivuvrlosDK Koyosv^ uifotnuffov-aeuvm rou* 
rmv rm (poovm" eivrldee r£ eStet re imyrki 
J&flTi ^fos rovf ae(ptariKevs Kcyovs ru )^ 
M»9 Ko^ Tfif iu royroiff yvfivotviuv m) rf$^: 
mfos rus r£v TFfuy/Aecrow Tftdctvirweu ^ rcis 

fttn^ & efle videntur, In hU inmniamiH* Qoocl igitnr 

igitor omnibus fcopam at- contraconfuetudinemadja- 

tingere, munus eft homi- mentum invenietur? Con* 

tiis eruditi, Quidquid aui^ traria confuetudo. Vulgo 

. tem nos prelTerit^ eiadfe« did audis; Mifer ille mor* 

rendnm erit remediom: fi tui^s eft; periit pater «ins 

captipnes nos Pyrrhoniae atque miater; fliblatuselte 

& Academicae prelTerint» medio, atqae etiam inuna- 

adverfus iUas auxiiia adfai*' tnra aetate, & peregre. 

beamus : fi rerum probabi* Aadi oontrarias rationes ; 

ii|at^,.qniba^ fit ut non- avelle te ab iftis voci* 

nulla, qu2e bona non funt^ bus; oppone Gonfuetadini 

in bonis eiTe videantur; ei contrariftm confuetudinem. 

Jarti fuppetias qusramus : Adverfus captioias conclu- 

lcQhfu^tudo erlt quae pre» flttnculas «dbibenda eft dS" 

mat, danda erit opera , ot ferendiars» ejasqoeexe^ 

adverfus- biuio auxiliuia eita^'^ ofi». Cootrare- 

rom hce^S^^ irfoKfr^&^ "hfi^iyfmetf Mf ' fff^xi^f90t 

^env, oTi Tii nocK» IxxX/yav Ka^nmj kou ecw^»i 
necTcu o ^eimroi^. T/ yocf 'non\<Tm ; igdlj yoif ocvroy 
<pvyoa} "Eot» ifjts fm Svou Ztf^TrifJcvtf, rov tc5 8 
Ascffy IV ouro) ysyvouoc^ €i7fo»* AmAJJo^v ir avrop - 
ecf*a^8v<rou BiKo^j if «Ma? ifocqoKr/juv ekpofi4nf 
Toxi * d^tartxxTou^ e» /ii) ivvafJtou necrofdoiofou n ocv* 
Tos^y ov cpBovfitroc dX?iM rov 'XOifiooi r/ yewouov. . 
tn^oo Tocvroc v^^if nfms* SKoivo ou 'nhrrm ^i nf*i^} 9 
xoei ^cv (piy^ riv S^ccvurovj fjtffvwrocfri fMt rnv ^ 
^oofccy* fiffvvaocTt ocvBfciTFovff &f ov^ dyriA&oo^ «J^ 
eu^ ov ^ocfccHccM^. fAtiv6<Focro hrocoiinv' m fJtff 
^Xfi^^ '''i f^ d^Arr^ TTWftfvj Ov Hvecfjm rov ^«- lO 
yocrrov' wio<fi^ffecv^ ro (po/ieiaS^ ocvrav fdfi ocTro^pi^ 
yoo^ ecX?i ocTroBocvoo TfevBHv W rqifjuav^ ^ At/nf 

nta probabiKtatetn» evi« ,^erere non potero ; alteri 

dentes animi anticipatio- «non inyidebo pracclari £ik 

iies , expolitas & promtas «cinoris gtoriam. * Si hoc^ 

liabereoportet. fupranoseft; illudidcircd 

Qaod /fi malam videtar »on in nos cadit? Etquo 

mors, m promta habere me recipiam^ ut mortem 

expedits mala declinaoda effugiam? ofteqdfte mihl 

eiTe» mortem autem e0e locum! oftendite homines 

neceflariam. Quid ergo ad quos me conferam; ad> 

factam? qui eani fugiam? qaos non perveniat! often- 

Ut npn fim ego Sarpedon, dite iHcantationem ! Si 

Jovis filios^ qui fortia illa non babeo» qaid me valti^ 

verbafandam: «Abibo, & facer^? Non poflamefiTu* 

ffkatjpCe rem bene gerere gere mortem: metum mor* 

yVe/im^ aot aiteri occaiio- -tis efftigere non poteroS^^ 

f,nem rei heHe gerend» fed moriar logens & trc-|, 

iifbo : fi ip^^ ^°^ feliciter tiaens? * Hic enim pertar- 

batio. I4Q II r I c T > 'V < 1 1 (T^cAt^ "EvJ&fv uv {Jih ^vvaf/JLeu rd Inro^ fjtirurt^i* 

*vm Tt^Qs rnv /3ovAwv rnv ^ifMurevj, ikerecr&tiiit' 

ei J2 /Lei)f riv i^efi^Gvrm iKrv(p?^cu dlA». 

V la ntfipuKf yxf a uvb^oimos^ iJsfi uVofclvav 00^ 

qMdou rw dyecBcS ^ /j^ uTro/JLivetv Tfeftnhfrm 

13 ri xaftKoIi Sr0 ro refaureuov' aroev /*ifrf w 
^fecyiJteerc$ fAnobBemu Suvn^oij f«fT^ *ro» l/<»o«- 
^wrei «KrutpAicrw, xfle&nf*«* ««i orlv», we| w 
Juvc«/i4tf# ?i0iio^^ rov A/flP jciyi rov^ ©fou^ rwf 
^Mou^' « 7«f fc^ iTrMTrfkpovreu fwu, t/ I^i 

14 Koe/ «t3r(*j Ntfi- «M' «<rf^^ fcrj- T/ m fm 
%eifov ioreu^ eev iTti fJto$ vuvj To wveXsv' 
iKdvov fJiSfJLviiadeUi cn ieiv ft^ iv r£ »vr£ y ro 
9v<r$(ih Kou <rviJt<pifov j cv Hvareu ^o^^nvtu ri 
tvcidiff €v rm. Tc^vrce w J1mc« l7r«yovr» } 'Efxi^S* batioQitf orHs tft, velle 
aliquid, atque id non flert. 
Proinde, fi res externas ad 
ineam volantatem transfer* 
te ppSum, transferoi fin 
minus^ eum qoi tne impe- 
dlty excaecare volO, oic 
^ftim natarfi comparatus eft 
bortlOy ut non patiatureripi 
ilbi bonum* non patiatur 
Incidere in tnai6iii. Deni- 
^ue, fi. neqne res trknsfer- 
te qneoj neque eum excse- 
cafe, qui me impedit; fe- 
deo gemeoi^ &, quem^ cunqoe poffam , tnalediffii 
laeero ; iptuih adeo Jovem, 
& deos cseteroa: &ra fl 
me aon curant j qoid mibt 
rei cum illis e&t Itane? 
Htithpiaseris! Qiidergo 
diihi tum peius erit, qoam 
nund eft? lllad eHim oo- 
nino meminifle oportet; 
Hifi in eadem re & pietrt 
& utilitas coUodetor» noa 
pbfle in homioe ^etiltem 
confervari* ttaec non «• 
dentur ede neGeflkritf DISSBK^Ar. IrlB. I. CAP»27. 141 

iillialkoff. iy» ijuy ydff ri ifjtw i^^off^ ovk iym 
frxfiy^ ^if raZtcc!^ ovie iomijm mjvffyo^m 
rgr wmi^Hef. ^xoif ^ffi iy^iilov 'nfocyimtm 16 
ix^^ ofAXov «y it^^^hui^M ro¥ mmryo^aorrx} 
Thi ouR dfKoufJUiii T£ notird riv roTrov.- Jlcis^ 17 
fffy ouadncke yhercu^ Tfori^oy iC ^Aw, ^ o^tto 
fufovf, Hroaff ouK.oSJU ohfoKoylcxtrBou' rot^w» 
oet^io fjLs d/jUporefa. on i' iyoo xotf cv ovk 
ioidiy 01 ocvr^9 ?Jocv dxfiBSff elSoc. JlGdov rov* ^8 
ro; Ovihrore noercoTrhofv r* diXonv , Ixaf (pifot 
Tcy '^foo/jiov^ dhJi £io* ovihror ^frov diAM^ 
Ktt$W9 ro adfov tlKto^y ei?Ji mv iv) rov £f* 
rof ifX^/JUUi M 'Kfor fnM7t%v. ^fmt ji* ctvro)^ 19 
•I rmo oucd^etc dvoufwvreff^ ctKKo n 'xoiSro^ 
lis ifjm ds QetiSM^iiOv wnshl^iiv diho^v^ oh ffu- 
hivoc ch^Hf^ei Ti ovvi oi ioi Kctrd ivva/Jiiv 20 

fmi Vetkt te refivgetar poiTani; Bsm ntrecpie opl- 

fyrriioiiiiis & Acadeniicos. nio me contnfbat: me ai]«* 

Eqaidem miod «d me adti- tem & te Bon effe eotdem, 

net, ftd ifii non fatis otii ^certo utiqne feto; Und* 

iMdbeo^ neqoe patrocina^ hoc? Nnmqaam» com ali«« 

ri potibm confaetudi^i* qoid deKlotire volo> ifihac 

Qaod fimibi vel de «gelio fero IxUam, fed bac: ne» 

negotiam efiet^ alioQd.pa* qne nmqaam» panmfiw- 

troimm ad vocarem ? Quo- tiiras , icopaa prehendi ; 

aam ergo conten t os fom? fed femper ad panem, qoo 

£0 qai i4 locam illom per- tendo f accedo. Voa 9% 

tinet <^ pafiD qaidem tem ipfi, qui fenfua toiliti^ 

fenfas fiat, otrom per to* nnmoaid aliud agitis? Qui$ 

tooi eorpna fit fbiiuy ani veftrdm» balneum iogre(l 

tMTti» aiiqoa ezfiftat» ndo- foroa, in piftrioam aMitf 

Mo fmfle Toddere non Qoid «vof non pro viriU 

& heictv^ Tfv iffiPfoix'^ ^^P^ rd mr ivJrifr; 

di KcM rlc urrAiyef} . 'AAAo^ roy ,^y4fm9»% ro¥ 

... ^«►Xflc^mw* rov J8 r^ifmr»9 .9cmf rafMcoiJti' 

rsvi ^ TffoaevKccifSv. 

' ^'Of/ 0v 'd£ %ftA«Ta/my av^pdiroic* mj rha ri ^ 
fuxfi M^ fttydkx iv ivd^fAroio» 

j^l i<mv mriovlrcv (rvyKe§recrlde^Beu nvi^ Jo ^ 
d yecdtu on xmoi^H^ T£ cuy ^cuvpfiiv^ en oix 
uTToiqxH (TvyKecrecrlde^dfiU ovx olov re. Ani 
r/j ^On i j^vaic avrei^ iarl rifi' itavokcff^ rok iih 
dhfi&iaiv knrvevw^ rols ie yl^eviiai ivcrcc^trrmy 
: - , . ^ i^C«? 

i8c bis Qpert dand« eft, ot qai poteft, & cui otium 

teneator verita», ut muoi- eft: at qui tremit ac per- 

jti^fimas «dverfiis ^ qoaa turbatnr,,. &.cui cor ioti» 

contra ipfiim adferuntur? rumpitur, is rediua aii 

£t quis nc^at? Sed hia cuipiam rei vacabiCi 
iqpenun dare oportet euin 

, . C A P- 3PCVIIL 

fftm irqfcetukm effe kominibus: & quer magMf q^\ 
parva fiat im rehe kumams. 

Qoaenameft caufTa curad<» fi^ri.non poteft. QvemA' 

lentjamur aticui rei? Qaii^ rem ? Quia faaec natura di 

liobia videtur res ita eiTe. mentis, uc ad vera Jflcu* 

Quod igitur non elTe nobia het^ Palfa averfeturi io in* 

fideturp ei ut adfend«nm> certia cobibeat adfenfum* 

• • -'i - ■ ^^ ' '- '■ > • • Hujo« mS^SKRT.AT* JUIO. X. CAP. 28* 143 

JldBt ^ rf . ivfmam ♦ vvv ^ Sri tu^ hnv. Ou% 
tfi^v rr. ^ATfoTTU^i crt fifju^ Srrlv. OCx otiv 
ru TlccBe ^ XTroTfc^e d^no rov dfrlovff ttvat ' 
wV dorTefc^f. OvX oTov re. "Orfl^ evy rt^ avy^ 4 
mrocrlBfirocs r£ ypeviei, hBi ort ovk iide?ie 
'v(/fuJcy evyxarocrlBeffBat'^ Tfocaoc yccf y^fvxn 
ixovtra ere^eTrui rJi^ ccKft^elusy is Xiyet^ li)sjci<- 
TW* aKKoc eio]^ ocvrZ ro ^evios^ ec\i/jBis. 
"Ay^, feri & r£v ic^dj^oov ri eXofiey roscvrovj 5 
Av ivBccie ro ecXfi^is ^ ro %|/FuJcf ; T^ xx^nKof 
tttf Tfccfd ro fcadnKovy ro cv/Ji^pifov %»j ro davii- 
(fio^y ro fcccr SiAe fcou ov Kwf I/4I, Km %fTa 
rovrois ofjcoicc. hvvarta% ovy ris ioKelv /Jtev cn 6 
9ufUp^ri ccurSy /Jifi aifeTff^ai i* auro} Ov ivvcc* 
rca. Uis n isiyovaai 7 . K«2 Bt^i» ttt fiQod trgtUBeti^ fftJdeiTiibnieratTeniim 

tQm eft? Perfiiade Cibi, fi Aee, iQaftiooibQsqiiidiumt 

potes 9 iitinc , efle noAetn. haDennas taie » qnale hie eft 

rieABonpoteft. Perfuade verita* yel mendac]ciiii9 

tibi» noneflediem. Fien Offieium, & ejos contnM 

non poteft. PerToade tibi» rinm$ ntile» itqae iqutile; 

fleUat pares eflet antefle tneae perfen» oon?enien^ 

impans* Fierl non poteft. & non conveniens ; & qoa» 

Si qnis igitar mendacio ad« ejasdem fant generis. Pot* 

fentitor, fcitD, eum adfen» eft-ne igitnr aliquis id» 

tiri.mendacioiiOD volttiiTe; qaod flbi expedire pute^ 

(Oikmia enim men^, nt noii feqoi? Nemo potcAi 

natDdicit, invita privatnr Qao pate tQtefti iltt 

varittfr:} M giiod fidfom dicit? 

• ' - ..... ^. , ^^^^ 144 KPICTBTr^ 

pti ccvro rcvrc^ ro ^v/m xpcfiaw^c^i %eu rt* 
' IJLOD§^<rci<r^o$t rov uv^^cCf orvfjiipofdrefov fjyeiro 

8 rov cia-cci rc$ rsKvu} N«/. oi?OC e^jTndrfir(c$. 
Ael^ov uurp ivpcgy£ff j or$ i^TFccrnrcctj kcu oi 
TSotvitrer /li^^^fi ^* w ov ^if SeiKVvy^j rlvt ?%« 

9 4^o^,ov^fj(reci ij r£ (Pxivo/Aeva^i OJJfv/, Tl ovv 
XuXeTro^lveii ccuri^ ori Tffnhoivy^oci ^ rcchxk^ 
^os 7re() rZv {JLeyiffroiv^ kcu exis dvr) civd^d- 
7F0V yiyovev} ovy^ i\ evffeq ocfot^ fdicKKcev ehsfis^i 
^s rovs rvCphovs if^ecvfJieVi ccs rovs 'XflKovSy ou- 
roi Koc) rbs rcc Kvfidrccrcc rervCphMiJiivovf kc^ 
UTFOKexoiihMfjivovs i 

10' ''Otms dvv rovrov fiiijvfffui kuS^oc^Ss', w «V 
^f«7r» fJLergov 7fcc<rfis TF^oc^eus ro (puivojJLevov' 

aSUo qmdemmuM fMlaJkm rit? Nihil Car igitor ei 

fi^fw^ai ^ fttc;c€o£B«,qaod^«||tlfift 

Jcdira /uperior ffieis ccm- inifera in rebus ^u^i^ 

filtis. & pro J(ioaiiae vipen eft 

Qnoaiiun iUad ipAun^ in- fy&sii Car noa (fi i^p4o ' 

duJgere iracuQdiae , & ul* £u eft) potios cooiniife' , 

^fci iajariaai a marito fibi raris, ^eaadniQdav <^ 

lUatam, cond^cibiiios exi» coa commiferamttr, quem* 

ftimavity quaailiberoscoa* admodumclaudos, fichoi 

iervare, Sane: fed dece* qui praecipoft fui pacte q> 

ptae^. Perfpiooe ei often- potiaot & claudicant k> 
^to, efle . deceptapi$ & 

|ion faci^t: qaoad autem Qoiaq^ia itftque. iofi 

(d npn . dempnftraveris ; probe moipinerit, hiow4 

quid habet qood feqqatur, {ne^yS^ram omaiom pdio- 

nifi id quod ei vifam foe- num ejOTe fuam cajosqae 

^ opiaio- dv^pikKrris htnf* ^nunckj uMc e^tifiiOirrcu' ou' 
Hvetrm ytic^ ^AAo^ fdiv Hvm i fFrTP^Mvti/jiiYoc^ 
i?<Xoff i^ B>^cejrrofig¥ei;') cvify] ofyt^^cercuy 
«ucfirvi %aeAr3r»yaf, oiiivcc Xo^ioi^et^ odha /leiJi^ 
y^ercu^ cu fjLnrficec^ cv flrfo^Kaxp^ ovievL "^ilrre ii 
tai roc cSrcc fdeyu/m k») ^vot ef^cc^ rocvmir 
ixei rnr «f%if», to (pcuvofiemf Tavtnf^ otJj* 
cbOiny* "H ^lhmff ofiiiy hny^ n pocyroc^kc^ kcu 12 
yjintr^ (pccvro^iSv. ^<pecy$i rei ^KKej^vi^co , «W- 
ysv rov MmAoicu n)y y\jvcun,ec * Upoiyn ry ^ETJvff^ 
«xoAoud^ao^ avr£. Ei a& iipdyn r^ Meyehdof i^ 
trcv^avy Jfri fcJftJiw Irri Toiavr)/^ yy^tfwedr o*rf- 
fivd^v^ei, rl m iyiveroi *A^Ki»Ae$ f *IAi«ip ov 
^vov, ceAA/» Xtfi n ^Oiv^tretec. *£« roiovrov duy 14* 
^/xfw Tffccyfjtccroc n^rnrcu rct mXiKccvrec^ Tlvoc 
^ Kcc) ?Jy€tc rd- rn?jKecvrec} tlohifJLov^j imI 
truffe$s ^ Kcu ec7foiKmoc£ ^noKKiy ecy^fdncovj koc] 

Koctce*' 

opiiiiMem$(lenhdidembo- «b idt<x Ilms ntbil aliad 

M itii fuerit» Cve mala: fi eft » nlfi vtfam» & lifus vi- 

bona, eriminectret; fima- foram. Vifum erat Alex- 

k> ipfe pcenam faftineC: andrOy Menelal axoreni^ 

neqne rnim poteft «tiua abducere: vtfum erat He» 

decipi; aHus damno adfi- lenae , eom f«*qai. Quddll 

d;) neminl is irafeetiir, Meneiao vifum efTef per- 

nemini foccenfebit, nemi- fdaderi, expedirefibi. talt 

ni cooviciabitury de nen^i» carere muliere; quJdnam 

neconqaeretorp.ofora9 eflf accidifietf Peritura fuerat 

nemtnemy oemini erit in« non fiias modo, fed 6c 

fenfiia. Ergo & ifta tam Odyflea. Ergo a tam paiv 

inf^ntia & atrocia facinora va re , res tantK pendent?' 

peodeant ab ifta opinionia Qaas vero res rantas ais? 

priDcipio? Ab ifto> nooh BeiU, A fettcioiiea^^, & 

Sfiami Difin, T. h K V^^^' I 146. EPI C T, BT..I 

15 Ovihi Tl i' rxj» t^h^r TfohXws ^cv^ diroBo&^ 
veivy Kou TfoXhxA 7ffc0ardo^ kou TPoKkM luchjcoc' 
%8}iiiovcoy n "Tf^hu^Qov $fJt7rffi<r^vcU n Kccrcurka'' 

16 (ptjvcu} ^OfJiOiec «uv iffTt ruZrcc sKeivoi^i ^Ofjtoto^ 
rurec. ercif4Uroc am^tro av^^im^v\ xec} 0o£i^ 

/ Kcc) Tf^oHeiros^v. ^lKilfMriCC hcTff fi^d^ ccvBfMrccv^ 
t? Ku) Tfihjcc^&v vsoatricU' rl fjiiyoc^ ^. ^ev^ ti, 
Jai|ov /M/9 rt iicc^ifec tlKicc ccyd^chrou^ kccf 
Vfoa&ioc 9r#An(fycv, A)P «/kninr* TrA^v on ptef hc 
ioKSv Koc) KefecfJtiiccv Koif 7r\}vBci^ olnoioixeireti roc 
18 ciKtiicc^ ff i^ in ^cc^wv kccI Tffthou^ "OfAOiov oSp. 
im Tfehecfyoff kcu av^fc^o};^ rl Aiyw; K»rcft- 
ro ffSfJuC cficciorccrev. 

IQ OuJlev ovv 0iu(p€fe$ uvh^cozos ^eXccfyov} Mi} 
- yivoiro* echJ^ rovroi^ ov hu(piqe§^ Tlvi ovv Stec(pif€i^ 

Zafrer, 

multomm mortalioiQ inter- bet? Aut oftende mihi, 

itam , & urbium exfcidia. QUid inter homiois domnni 

£t quid ifta raagtii habent? & ciootaiae nidum, fi Imbi- 

Nibil-ne? QtAd vero ma- tationem coniideres^ inter- 

gni habet multorum boum fit; nifi quod faomo e tra- 

multarumque oviom inter- bibosy e teguli8& lateribus 

itus? quid fi multarum hi« exftruat fibi ^lomunculas, 

rundinum aut ciconiarum ciconia autem e virgoltis 

fiidiy five incendio» five 6c luco. £rgo fimiles inter 

everfione deftruantur? Si- fe funt ciconia & faomo? 

milia ergo illis haec funt? quid ais? Corpus quodad- 

Simillima. Corpora perie- tinet, fimillimi. 

runt faominum; & boum» Nihil ergo differt homo 

&oviam* Domanculae in- i^eiconia? Abfit ut faocdi* 

cenfae funt faominum; & cam; verum iftis refoos 

ciconiarum nidL Quid hoc non differt. Qua igitur re 

laagni fiot «troeiutis bu. differt? Quaare; & inve- 

aiea^ DISSBRTAT, Z.TB. !• t:Ai»«98* 147 

a(r<pahjui roi xtwrrZ \ tlmj e%ty ro f^iyot h 2t 

dyBfooTrcfs^ KmKov KOf «yasd^ovj ''Oirou if &oB^d^d* 

m ffoi^nrou TM^Oj necf m^mreiiyjttrijlhov fiivfh 

im /4;ff kuCpd^^cu to mSniMV^ fji^ii ro 7f/*^ 

ercv^ fiof^ ri evveroyy rore troi^srou koc) ocSrcff*- ^ 

a¥ i^ iiroM^xft^ou ri rovronv, xcu lxgro\io^Kn« 

nUj roTe rMf u4rc^ oioirpKKvrcu. * x«/ rec fjtg* 

yccKoc TTfccyfjiocroc iv rovtM itrrlv* ^'ETrrmtrl^ 2% 

Pn^i', fuyocKu ^hKij^ocvi^os^ tre iTrnKbov ol 

^E?Oinvec^ itc^ ore iiro^bow rrfi T^olout',^ Kocj tte 

ci cc^eh<pdi avrdv cc7Coi\Xwro, OvSdfJtis'* Ci ccK* ^i 

>Jsrpov yocf is^cv orreuec ovi^c. ccMxc rors tt^* 

Xtc^m veoaciou i^^ffof&ovvro* Tlreua^^fjioc i^ ^v^ 

ori ecTrecKetre riv euSnfJiovec^ rov morov, rcv ^* 

Xo^ov, rov KoCfJuov. Tlor hrreuirey i ^AxiX* 

K d hevfff 

Aies, lli} re diffeire. Vi- tatn foerit; tnrfc & ipfe 

icy ne diffettft 'intelligen- perit. £t in l)oc fes maxi* 

m fiiarttin afiiionilm ; vide m^e ftrnt poHfae. Magnam^ 

He communitate vitae, ne inqaiant» tlndem accepit 

fide i verectindia , canrione» Atexander , tum ' Graecl 

prodentia. Ubi ergo fitnm Troiam invafemnt, cnhi 

eft ffli^um hominnm bo- Urbem populatl ibnt, cUtn 

num & ma(am? Ibi fcili* ffatres ejns tnterferunt 

cet» nbt differentia eft: Neqaaquam; nemo enini 

hoc fi fervetur , & bene €% atieno fafto chidem ac- 

nndique manitnm maneat, dpit: (^d tafnquidem nidt 

fi neqae verecundia petie* dcotiiaram vaftari funt. 

rit» neqae fides* heque Illa vero cladeserat, cani 

prudentia; tunc & ipfe verecundiam^ cam fidem» 

confervator: fin faorom aii- cummodeftiamamifit, cum 

^oid perierh & expugna^ jttshofpitiiviolavit Achil- 

le$ di *KcM r/f WTihtyHi . *AAA» rpK , Juy^/tfrvav, roi^ 
.. ^•Xflf^(pmc* rw J^^ T^ifmr»9 xmf rcsfccac^oide^ 

riv) Ji» TffoaevKccifSv. 

•' ^'Of/ fiw iS x^rouvmv av^ptijroic' Metf ttvm ri ^ 
^ pu%f(i %aj fttydkx iv dv^ftSrotc* 

jT/ «^^'•^ ouriovlrcv (rvyKmrccri^i^^ui rsvi^ To (fku- 
^ .vea^ou or$ xiTroifxm* Ti <mv <f>ouvpiAh<» ort ou% 
vTrdfX^ cuyKOcrocr&eadeu ovx olov re. ^m 
rli ^On i| jpvQi^ aSn^. i^r) r^s iiecvolMj roTc fxh 
dfifi&iffiv hfwovw^ rok ii yl^evihi ivaocfefrrHVf 

- - .. ^€^^ 

i& bis opert danda eft, ot qui poteft, & cui otiuoi 

teneator. verita», ut muni- eft: at qui tremit ac per- 

.ti^limus adverfiis ^ iquar turbatnr,' & cui cor tntua 

fiontra ipfiim adferuntur? rumpitur^ is reftiua atil 

£t quis nc^at? Sed hia cuipiam rei vacabit. 
i((>enun dare oportet euqi 

, C A P* S3CVin. 

' i^tm trcjfcendHim ejfe hommbus: & qua magnd, qum\ 
parva ftnt im re^us kumams. 

Qtt«nameftcaufra curad* iK^ri non poteiS:. Quamob- 

fentiamur alicui rei? Qaia rem ? Quia basc natura eft 

pobia videtur cea ita ette^ mentis, uc ad vera incli* 

Quod igitur non efle ^obia het» Palfa averfetur i in in«i 

irl4etdr 9 ei ut adfeiitiiunim> €e;rtia cobibeat adfenfunu 

:.'''. ^ * - Hiqua nc»<&#) rf AJy«^«i* yJJy, 3ri ti^ hrsv. Ou% 
•^Ky rr. ^ATfoTTu^i ct$ lif^fa iarlv. Ovx otov 
rr. Tli^i ^ uTrmc^e emo rov dfriovff ptva$ ' 
Touff iffrifas^ OJx otov rc "Orfl^y cvy ri>' civy* 4 
Karari^recf r£ \^fuA»^ )&•&# w ovk iideXe 
^f/fviet (rv(ymretrib9<rB»t* TfMot ydf >t/v%^ 
uxovM Tn^iiruf rn^ ^hfi^iioc^^ m Xsyet^ IlAa* 
ro^y* d?^ «Jc^ fl0i;ra? ro >^nlJof, VX97<^e^* 
"Ayr, feri JS r<3y Tf^dJ^ow ri iX^fif^ rotovrov^ 5 
«JW iy^ccii ro dXfiBh fj ro ypeviof; To Koc^nof 
xof 'zecfcc ro nadiiKov^ ro ov/AJtpifov leo^ ro ccav/Af^ 
(pofcvj ro Kccr i/di kou ov Kwf ifit^ kou offcc 
Tovrotc ofiotcc Avvcetcct ovy n^ ioiuTv /4€V on 6 
evfd<pifit avrSj /jni aifiT&^ai i^ auro} Ov ivvcc^ 
Tm. Hais n TJyovwi 7 . K«; JfajoM Tri qood $rgnmtn^ f ft, id e( yiibni erat ▼enim« 

tatA eft? Perfliade Cibi^ fi Age, iQaftionibQsqaidnam. 

Iiotesy iitinc, effe noAetn. habemos ta!e» qoale hte eft 

rieA non poCeft. Perfuade verita* ?el metidacicimy 

ttbi» noneflediem. Fieri Officium^ & ejos contnM 

Bon poCeft. PerToade tibi, rinm^ n&e, ktqne it^Qtile; 

fleUat pares efle> antefle tneae perfon» oon?enieiM» 

itdptnn* Fieri non poteft. & non conveniens ; & qoaa 

Si qnis igitar mendacio ad« ejosdem faiit generis^ Pot* 

fentitQrf (cito, eum adfen» eft-ne igttor aliqais U^ 

tiri.mendadoiion voluiile; qaod flbi expedire pute^ 

(OiuiiB enim men^, nt non feqoi?' Nemo potefti 

natD dfcit^ invita privatnr Qao pate auteta illft 

vcritaleO Mi «uod fidfom dicit? 144 K p icT BT r 

pTi ccvro rcZro^ rp ^jm xuflaw^o^$ %eu Th- 
' fjLODf^ac^a^^oti rov «vJlfc«, orvfJLipofdrefoy ^yeiro 

8 rov acoa-tci rc$ rUycc} Nflc/. ci?OC i^jp^cirfiroci. 
Ael^Gv uurp iypcgy£f , ori i^TFccrnroci^ kou gu 
Trc/jfcre/' /ihCfi ^* dy ov /xif hiwvys^ r/v/ 2%« 

9 ccKoKov^mpCi fj r£ (pcCiV0i4eva>i OvSevL T/ duv 
XocXeTroclveii ccuri^ ort TfeTghoivnroci ^ roc^ioclno^ 
^os '7ref>) T«v fJLeyhroiV^ muu c%/f ocvr) oev%«- 
Tfov yiyovevi ovy^ i\ efffef afqCj iaocKKov iKeel^y 
^s rovs rv(pKQvs iheoviAev^ ds rovs %oiKoifSj ou- 
ro9 Kcc) ris roc Kvgwrocroc rerv(pK»ixivovf Kocf 
oc7roKex»?\xaiJLiyovs ; 

10' ''Oorif (Zv rovrov fjifivyftoci koc&oc^Ss', ort dv* 
dqom^ fjirqov ^ocofis 'Xqoi^^oiS ro ^tvofjuveiv^ 
i (Xoi. 

'Scio fuidemaua matajkm rit? NihiU Car igitar ei 

faShrai fttc;c€o£B«,qood4eGe|^cft 

Jodira fuperUnr meis am- inifeni in rebus wiacifnig^ 

filUs. & pro homioe vipem eft 

Qnoaiiun iUad ipfuoa^ in* fnda? Ciir non (fi fmodo 

doleere iracundiae , & ul- ^ eft) potios coniiBif<v 

^fci iaijariam a marito fibi raraSf qpenuidniodaqi «^ 

iHatam, cond^cibiUns exi* coa commiferaqittr» qaem* 

ftimavity qaamliberoscon* admodum claudoa, fic &9f 

fervare, Sane: fed dece* qui praecip^A fui pacte c^ 

pta eft* Perfpiooe ei often-» pudant & claudicant, ,.> 

^to, efle . deceptipi^ & 

|ion fiiciet: qaoad autem Qpicq^ia itaqae . hoo 

(d npn . dempn&paveria ; probe mtntdnerit, homjin) 

quid habet qood feqi^atuo {nepfivam omnium adio* 

nifi id quod ei vifum fiie- num efle fuam cujasqae 

^ opiaio« BISSBRTAT. KIB.T. CAP. 98- I^J* 

dveyKhnrif hriv* W ftanck^ u&roc i^fif^mrm* ou' 
livctrm yd^ ^AAo^ fMV afve» c fFrTPXavfi/jiivoc^ 
«AAop ^* B^jBarrofiffog') oviev] ofyttr^fiaermr 
«u(firv} xoeArartfyaf, ctiJ^iv» Kotid^et^ otiiha ixefjid 
^erm-t ^ l^i^fre^^ ou "Jf^otrxoy^ef ou^/. '^iloT* ii 
teu Tcc oSr» f*eYocK» fw) ^ydt efV^9 r»vrfir 
i%a njv «f%ifV9 t*^ (pmvofievoif}' T^urnv, eveJ* 
(«AAffv* ^H 'lAMSf ov^v j^iv, ^ ^vtm^/», xa# ij2 
3^f ifcrtf (pavreunS^. *E<pccvfi rci ^Kheyivi^co , o^^o^ 
y»v rou MmAoicu r^v yuvcMKo^ * Upoivfi ry ^E\hff^ 
«xoAoudJfo-iD^ avr£. Et olrv ^oivif r^ Meviehocaf i^ 
troidav, 2ri icff Jos* Irr} roixvrfit yuvtffx<^r o^f- 
fifd^oM, Ti «V iyivero; 'A^oXo^Aai f 'lAioir ot> 
fccvov, aiAA(» xoii if ^Oiv^(retcc. ^Ek rotovrov ovv i4' 
^xfou frfccyiJLccroc ^frnrcu rcc mXiKxvrcci Tlvoc 
Ap kcc) Jjyetc rcc^ rnXiKccvrcci tloXsfiovCj koc) 
^daecg^ ftcu omoihmoK ttoAAvv ccv^fdncoVf kcc) 

fucrci*' 

opiiiioB«m;(feotBndembo- «b di<x Ilms otbil aliad 

nk illa fuerit» Cve mala: fl eft » nlfi vifam» & ufus vU 

bomi, crmiinecaret; fima* ibram. Vifum erat Alex* 

k, tpfe pGenam folUiiet: andro, Menelat Qxorei» 

neqiie enim poteft «liaa abducere: 'irifum erat He» 

decipi ; aUus damno adfi- leose , eum fcqai. Qudd fi 

d>) nemini is indcetur, Meoelao vifum efief per« 

nemmi foccenfebit, nemi* faadeti, expedire fibi. talt 

ni coiiviciabitury de nen^i» carere muliere; quidnam 

neconqueretor^oforoaeft accidifiet? Peritura fuerat 

neminett, oemini erit in- aon nias modo, Ted ic 

feafiis. Ergo & ifta tam Odyflea. Ergo a tam paiw 

higentia& aitrocia facinora va re, res tantBe pendentf 

pendeant ab ifto opmionia Quas vero res tantas m9 

priocipio? Ab ifto» Mi^ B^^lia^ A- laditio&ea^, & 146. SPICT, ET.I 

15 Ou(Klv; Tl i' iXm fJiiyoty t^qKKws &evff oMod»- 
veivy Keu 'noKKoi Tt^c^rto^ kcu TroAAo^^ Koc^aecff- 
%8Xi^eveov n mhM^»v ijAic^i/iv^veU n Kocrec^kec^ 

16 (piiveui ^OfJio$ec oZv itnrt recvrec Ijcervoii*; ^O/ioso^ 
recrec. adiJtdcrec ec7foih€ro ecvBfohroi>v' xecl Hooiy 

i xecl '7ffo$ecro}p. ^lKiffMnec hmf^n^dn ecvBfooTroevr 
t? Ku) TffKec^osv veoaineu* r/ f^iyecj ti, iwev} n- 
iei^ov fZOA, rt iiec(pifoc blKiec ecv&^ohou^ ketf 
yfoa&tec ^#A«(fycv, eos oltn^is* Tffifjv ort fuv ix 
ipKiv Kect KefecfJilioo/v xo^ TChJ/vBoaiv olKoiofmrcu roc 
&8 ctKlitec^ n i^ iK ^{Bio^v Keci TTirAou, ^OfJtotov oSv, 
itrrt 'Tfihjocfyes Km oivdfwno^} ri Aeyo^; Karec' 
ro cSfjiec cficotorecrov. 

\g Ovisv oZv itecCpifec uvb^ooigos ^sPiccfyov} M^ 
/ yivotro" oiKKec rovroit ov oiec^plqet^ Itvt ovv iiec<peg&} 

Znref^ 

• 

oiiiltortiin fflorbiliiim inter- bet? Aut oftende mihif 

itam , & nrbiam exfcidia. auid inter hominis domnm 

Et quid ifta magdi habent? ii cicotaiae nidam, fi habi* 

Nibil-ne? Qilid vero ma« tatioaemconfideraa» inter« 

gni habet multoram boum fit; nifi qnod faomo e tni- 

multarumque ovium inter- bibua, e teguli8& lateribus 

itus? quid fi mnltarum hi« exftruat fibi doinuncalas, 

rundinum aut ciconiarum ciconia autem e virgultis 

nidiy five inoendio, five & iaco. Ergo fimiles inter 

everfione deflruantur? Si- fe funt ciconia & homo? 

milia ergo iliig ha^ funt? quid ais? Corpus quod ad- 

Simillima. 0»*pora perie- tinet» fimlllimi. 
runt hominam; & boum, Nihil ergo difFert boroo 

& oviam. Doouinculae in- i^ eiconia? Abfit at hoc di* 

cenfae funt faominum; & cam; verum iftis rebus 

ciconiarum nidi. Quid boc non diifFert. Qua igitur re 

fiiagni aat «troeitetis ha*. differt? Qu»re; & inve- 

niea» DISSKRTAT. LIB. !• CAi».98* 147 

tf^aAaf; rol iruvrrd? $ Ildv cwr to fjUyo^ h 2t 

dvBfohrc^ KctKov leaef dyoAovi ^'Oirou if &oei^^* 

&9 ffoi^nreu roSro, ie«) ^f^triret^fj^oy fxhth ' 

.itu foi ^utp^eifirrm to m^fioy^ fjti^ie ' ro ^/** 

crcyj fjai^l ri cvyerov^ ron aoi^ereu Koct aZrc£^\ 

0» ^ d%o?0<\}nreu r$ rtirooiy, Kcu In^jfoKio^ytSi» 

nu, rore vxtf ctwhc ehr^kKvrcu. * xci) rd fie^ 

ydXcc TS^dyfJLuroc h routco tTrly. *'E7rrcu(Ti^ 2a 

^ff<, fieyoihM ^h,hk]^otv^os^ ar« hsmhdoy ol 

^EAAifirFr, ito^ c« i^nofBovy t^ T^olodf^ nctf or^ 

ci «JeA^M avTcv ufTtdhKwro. OvSotfjiciff* ct cc\* ^i 

hirpoy ycc^ ifyoy orreuei ouJWr. fltAA« rors ^r^. 

Aof/ttly yeoaatcu tTto^Bovvro* HrcucfM ^^ Hjy^ 

cre i^smXece rcy cu^nfAoyu^ rey itKrtcy^ Vov (fk^ 

Ac^ov, roy Ko&fjuoy. llor hrrcutrey i *A%<A* 

K d hev^^ 

Bies, ^liS fe diffefre. VI- tutn foerit ; tortc & ipfe 

de^ ne diffant Mnteliigen- perit. £t in hoc f es maxi* 

tii foarttm aftionam ; vide mse funt pofifae. Magnam^ 

fie communitate vitae, ne inqaiant» tliidem accepit 

fide» verecundiaycantione» Atexander, cum 'Graecl 

prodentia. Ubiergofitum Troiam invafefunt, cuhn 

eft magnttm hominbm bo- urbem populad Aint, cum 

Bum & malam? Ibi fcili* ffatres ejus tnteriefunt 

eet, qM diiTerentia eft: Nequaquam; nemo enim 

hoc (i fervetur , & bene ex atiem> fafto chidem ac« 

nndique munitum maneat, cfpit: iVd tumquidem nidt 

fi neqae verecundia pefie. cicotiiarum vaftati funt. 

Tit, neque fides* heque Ula vero elade8'erat, cuni 

prudeotia; tunc & ipfe verecundiam^ cum fidem, 

conferviltor: fin iiorum ali- cummodefttamamifit, cum 

qoid perierh & expugna^ jushofpitLiviobvit* AchiU 148 B.P C CT KTI' 

roJ dKfC tti difyi^eTo^ oro M^iiiaif SeAMr» 
or hfnhiBrro tri "jfeiftmy om hf) r» Ifoi* 

35 i^us wfwdtUf cftAA' hfl r£ ^ohgfiSv. Tedur 
hr$ rd dv&fdo^ifui "nroMfmro^^ roHro krr» if 
^roAitffiek» Touro iTTi Karec&nm/^y mey t«2 
ilyfMrec rd ofdd xo^c^i^eUy ormn^ hAm 

' iiCi^dfnTou. 

26 '^Oreev' dvv yvveuKoc uyoavreu^ xecf freuite^ edx^ 
lied^l^nreu^ KOif orecv »vro) Karectr(f>d^enrroeh 

37 ravree ovk €<rr$ KocKd^ TLc^ev ovv rdvro ^for- 
io]^ie$^*y KdfjA ilio^lof. Ou- dh)^ srcd^ <n) 

38 hiyo$Cy or$ ovK hr$ KMKd^ *'EAJ^ai^rv l^ri rouc 
Kavevocs* (ffiff rdt irfo}Jr\fo$t. itd rdvro ydf 
ciK imv $Kecvoiff bocviumu ro yivo/MYov. ottw 
fid^ itfTvou. BiheiAeVj ovk dKg Kfhofjiev' o^ou 

39 rd iv^ieo Kec$ crge^fKd^ ovk axgf. dithjSic ojre^P 

les qotDdo accepttcladem^ vitoteiii redigaotur • ^e ipfi 

Com occuboit Patrodos? jogoitntur, oa nulo noa 

Nequaqoam; Jed com irft- fiint? Unde vero iftam ad- 

Ibebatarp com ob poelLam jongis opiniooem? raeboe plorabat, com ohlivifceba^ velim doceaa» Nom 

m fe adeiTe non ad paran* kocofi: immo vero to can& 

das amicas, ,fed gerendi famredde, qaare.malanoa 

belU caofla^ Hse fant ha- fint Veniamos- ad regu- 

manae cladef ; haec eft op« las. Prome notiones wx^ 

pugnatio; hoc eft exci« mo antidpatu^ Namquod* 

diam; cam reda decretn i^faoclocofierifolet, non 

evertnntur, com ilU cor* iatis mirari licet Ubipoik> 

rompontur* dera dijodicare volomos, 

noD temere jodicamos ; obi 

£rgo-ne com molieret. redA.& corva, non tem^ 

abdacootor &Jibcri in fer • ro^ omnioo. MbicnnHiiig no* 

ft» cuii7r9&' ^fiiv cvi^ tJ^ Wxy nfosiiem. Svdv ja 
^ ro TtfoiToy xou fioiw oiir$ii¥ Itrr^ roH wm^ 
Boiv i ifia^oivwy^ rw fvfoeiv 4 Juofoav, rdS 
wr\}%m n oirsf/jif^ hhot^o fievoy mKoiio$ Kotf - 
Vfo^rraff ovAociimi oidotiv r$ ^£, ouikfi^ 
i/iOiSu n KmvSvr otkkoi n i(peiv^^ %ed ovdv^ 
^0m£l ro <p»yiv. Kfeicffw ydf eifu roy 'AxjA« 31. 
Xfwi', ^ rov ^Ayafiifivovof" 7v iKmvoi fiiv iid 
ro^ «xoAcu^n^tfi roTff (pouvofdyois roiavree Ko^Kei 
^oiA^ed9i xeif ^dBo^ffiV ifiol ii [fcjy] ec^i ro 
(pouyoiigye/v ^ Ym Tgotoi rfocyoiiim ^Mifv o^ifv 33 
i%»j ^Ar^evff ^f.^^neiiov j rl loTij To (pee^ofio^ 
vov. Oiiinovs Zo^okkkovs rt ian } To (peuvofitt' 
yov, <b>olvi]^^ To (pm^ofievov. ^hrTfoKvros} Ti 
^cKvofipfoth T^rov fnjY finitf^v iisniihmmv 'noh 33 in ei re^ de qoa «cHqxv wm eft, facio. Aa ofigl% 

Teram oognofcamos ; ibi ego mtjor fnm AchiUe aii| 

nnmqqam qiiisqiiam bCk Agamemnone; atiUiqui* 

fir&m qnidqnam temere fe- dem, quQniam flu Tila Ik^ 

cerit At hoc locoir bW euti flmt; mbta mala fec6« 

prima atqae nnict canffii riat & perpefli. foerintA 

•gitnr re6:e ageiidi «it de« mihi ycro iU^at M qvM 

imqoeadi, beate aut mifefe rifiim foent? i^nm ^ili# 

viveodiB profperQ aot ad- tragcedia aiiod priBcipiu* 

^^0 renm corfo otettdi; babetf Atreot Eoripidiil 

flH Ibfaui inoonfldli & ttf« lyiid eft? Viftim. Oedi^ 

metarii fomoi: noaqoam pus Sopboelis qoidf Vi^ 

qoidqoam fimile ftaterte; fom. Pliamix qoid? Vi^ 

iKisqaam qoidqoam fimiie (bm. Qoid Hippolytosf 

ngolsr: «t ¥ifiim eft cU^ VUhffl. HujiU igitnr rel 

nailam 150 BJMCTSm 

. ^»yr} r^ <p.moiJtivy ccKohovBcluvriSj^ Mtuvofiivo^ 
K E ♦. «<!'. ' 

Owico rov dyccddo^ Ttfoou^s^is Traci^ rov kc^ 
2 Kovj sTfcoMf/w '^oid. T| cvy rcc iKTcf j "^Thocf 

TV "^^ocu^hei ^ 7S$^) ac ocyoi(rrff<l>ofJifyti Xfv^rea 
f rcv lilov ccyec^ov 4 X^cckcv^ JlcSi" rov dyctBw 

Tgv^ereu}^ *Av rccs vhpiciJm BccviMourisi. rcc ycc^ 

^e^) Tfljv il\fl5v ioyfju^rcc^ c^Bcc pv m^^, dycC' 

3l)v W|« T*5>^ 'n^OOU^StTiV^ OTff Aflft il K«J ^^ 

4 iTrqoCIJblAivCC^ KQiKflV. TwTflV TOV VC/4pV ®l'Of 

re&eiKe^ kcu (f>,i^ViV* ET'ri dyccdh SfBKeiS^ ifCL^ 

BuUam habere ciirani» ca- qui qoodvig feqaantur %u 
• joi vobis efl^ videtur ? Qoi- fam ? larani. Numquid €iw 
moir vero efik <Uciintur» go nos aliud agioms? 

CAP, xxnt, 

.!> « C a m/ $ a n t i a% 

ElTeBtia bonl, itemque m^ aon demiratn» er!t Nam 

li, in qerto qiiodaro volun* decreta de materits, reAft 

tatis inftituto fita eft. Qoid fifint, bonam effiqiunt vo« 

igitur res extemae? Mate. luntatem; prava & pep- 

rise voIuQUti fiihje6be, ia verfa, malam. Hanc legem 

Juiboa ilia ver&ta fiium vel Deua pofuit, & ait: Si 

onum vel midum confe» quid boni veiis» a teipfo 

' quetur» Quomodo bonum pete« Tu ai^: non » fed ab 

jconfequetur? Si materiaa aUo« Minimeveroi immo 

at* DXSSJSRTAT. LIJI. T* CAF. SQ. ' I^f 

^^A^ . M^^ dXhti nufec ffomvrov\ Aomcfy 5 
Irav mref?^ rvfayye^^ kou fJii Koohy , Kiyao^ 

roM ^aiv ehrmX^^ nua rois orwr/v. *Av A^j, 5 
'Tfa%}fX69co?n7ra «•* X^oi, Ty t^tii:x?(Kxa drt^ 
A»f. *Av X«)V, Efc ^vAflMCjJy w /3«Aai' ''OAa; 
r^ au^Jioo. Kdv i^ojftaidov ecnetKg* ri avro. 
To) eSv oiih eeiMKeii Ej mhpovBoi m roLvroo j ' \ 
€vih hrrt Tf^os i/j^^ oOSiv* ei ii ^oQolvfiou n 
rofirowy kfjio} olireiXei. . Thoc Komoy iiioiKoe} g 
riv rlvogv evroo Kvfsov} riy hi i/4dlj ovii elff ' 
hnri. rSkV evK in ijJtol } n») rh f40i ccyrSy 

^fiSs dSv ol (piXiiTofPoi iiioccrKtrs Karet(pqoySy 9 
rm ^(TiKim j Mi^ yivoiro. rt^ lifMv Siiecqy^ ecyrt^ 
* TTOieicr&eu yffh ecvrovs rS^v «v ixehoi^ ejC^^^*^. ^J* 
fuer/avi T? c^fJulr{ov )\jji^y riiY KryicfSf Kec/iej '^ 

It ^ rnv 

ateipfo! Proinde, qqum tne. «dtinere; nihil: fin 

minitatUFtjsrannas, meqoe ^id iftorum metpo ; miht 

accerfat, dico: Cukminita- minitatur: Quem denlqne 

zis? Si dixerilTp Conjiciam metuo? qnaram rerum do- 

te in vincula:, lAanibus» minum? Earumney.quaelii 

inqnamiL&pedibua, mini- mea polteibte font? At 

taris.' Si dixemt: Praed- nuUuaeit Anearum.quas 

dain ttlu oervicem: Cervi- non funt in me fita? At 

€1, inqoam» minitaria. Si quid eas egacurd? 

dixerit: la coftodiam te Voa ergo philofophl dp- 

conjiciam: Toti corpu- oeti» contemnefe reges? 

• Icolo, iaqiiam, minitaris. Minime. Qois ndlrAm do* 

-Si exCiiiom minitetnr; idem * cet ea efTe noUs vindican- 

reiponfum dabo* Tibi er^f da , quorum iUi habent po- 

Sniiiii minitatur? Si per-r teftatem? Corpufculnm ca-* 
foift habeo, ifta nihil %d > pe, rem.cape^ fiimam oape, 

meoa 15^ ICPlCTBTf 

• rtvxs rcfirow mun^^ dvrsnoieicrdout ta? in:$ 

11 iy%ahHr^ fiQi. NoM* a AAop . jusi r^ icyfM* 

roiv »^X€$j dgAax K»J rl^ sa roourn» riif i^eu. 

cie$if ii^o^Kg^ Hov ivmTou ymmirou isyfM dhXi^ 

>' r^iov^y Hfccccyoiif 9 ^f^^v» ocuri <po$Qfj fsK^t^ 
^Ayyoeiffj^ irt ocM xuro Iv/wifjw,, oJ% vn\ocX^ 
Kou hiKfiBfH if^om^89iv ^ otvih $iKKo yi%n9tu, 

13 iivotrou^ vAiiv Uiirn imrrm* ^jd rwto xosi • 
Tdu Qffiu vo/tfo^ Kfdnrrcs hrr$ 9 xc»! ^xceicrisrosr* 

*4 To %f€i(rsc/9 dd 7t$^t^M(T^oii rw ^fovec* KfaT- 
r^j; cJciv oi iinm r<^ hc^. IJfoff ri^ Jlfop ro 
^iio^oM, 9r^cp ro dTtoKr^voUy 'nqot ro diw^ttr/iii^ 
tvov dihovci 9 TFfoff ro d<Pihi(rdou rd ovra. 
ViKici ' rolwv ol isKoo rov ivoc , iv rwrco ht y 

15 Kf^eiTcvh wi». *Ev rtv$ cuv %«fovfc rfo^fl^j Ay 
f fefv fXff ioyiAOcrot cf^ap, oJ <Jl /^. Ti ouvj 'Ev 
rovrf ^vounrou viac^jotyi j Ilod^ ; «f J' krdiieBo^ 

. • , ■ "' 

«liOBCtpe. Si qaibb» fiia- aiift jobet* ot; qiiod pm- 
ierOf nc tec fibi viiuticeat, ftantias fit, . femper vin^ 
,vere me «ccufabtt Efto: cat deceriiM. Praeftaatio- 
^•t etimii decreds tais volo Te&funt deni fiagulis* Ad 
ifiipenire. Ecqnie iftam tibi quid? Ad vinciendam» «d 
poleftitemdedic? Qotpot* occidendom, «d abduoeii. 
ei decretum vincere alie- dumquocunque volent, ad 
^ Bum? IqjeAo meta, in- facuitatea eripiendas. Vin» 
ouitt vincam. Igndras, ip- cuat igitar deni unum ia 
lum fe viacere, noo ab eo, inquofaot-praeftantio» 
alio efie viftum? oam yo- rea. In quo igitur fant de- 
luiv^tem nibiivincere pot- teriorea? Si faic refta ha- 
cft^ nifi ipfa fefe. Qua- beat decreta» illi non ha- 
|)ropter etiam lex Dei po* * beant Qoid ergo? In boc 
tenti4!unaeft, & joftifilma» poflant vincere? Qot pof- 

fent? OXSSBRTAt/XIB.l. CAP. 39* 'SS 

hn ^«^/^9 ^ IS^i Tcv Botfyrtfev nMBtK^ «u^«<; W^^cJbv, ri ?Jym^ ro Za>KfecTtiffi ds 1%« ro 
^(SyfM^ ^eyr- ''iv* ^v ro Xdi>Kfeirw e»fMrm 
dwj^^ neu frvfi vno rSnt l^xvforifew m 
ii^fieetfifiov j Hee) Kaiveeoy ris o£ t£ ^eefmrh» rchi 
Jmfeirovs^ iceifceivo ttsro\[/v^y; TeeZrei iroc ^peci* I7 
yrreu BecvfMTrec ^ recvxec o^tKoci hr) rovrotc 
iymkfls T» 0«f j OuAfv euv «fxjp £d»Kffi^rtff 
«'yr/ rourc^i Xidv ?v if 0u9'm^ «SMrdp relo ecye^ t% 
Bov^ Ttvi TrfoerxfiifMBVy 9o)^ n ccur£\ IkeA ri hi» 
7» hceivoffi *EfJik i' *'Avvr«s' kou Mihjros eiico^ 
nr&veu fdiy ivvetrreUt 3^4^ ^ itr. Keu vroi^ 
A«y* £i ravr^ r£ 9m (pihov^ Tenvr^ yevie^Bw. 
'AAA^ ia^j tr$ xeifovec oxm Hyfmrec^ xfec^ 19 
ri t^ nferrrevos Iv iiyfxxettv. Ou -iei^s^ ovi^ 

K 5 lyyjf. 

kftf M qoocl fi in tratf. fe! Hce tiU Ttdentiir Mi» 

la ponderareiiiar» HQDiie ra? haec iiijafta? ob bm 

oporteret graviorem ver*^ incufas De^oi? Niliil ig|« 

§Hie deorfiim? ' tor Socrstes homm ioca 

habuit? Ubi erat ei botti 

Sicciiie igitor traftatam eflentia? Utmm SQdtMnjl» 

eBe Socratem ab Athenien* te-ne an tUam? £t qaii 

fibus ! iiancipiam , qnid ille ait? ^e qiddem Any« 

ais, Socratem? Utiresfe tns & Mefitos aecideM 

hai>et, ita' dicito: itane poffimty tedere veffo ncn 

Sooratis eorpufcalam ab- poffixnt^ RarTasqo^ illod: 

duaam efie, & traa»m a ^Si ita Deo plaoet, itafiat.* 

roboftioribos in carcerem! Sed oftende, «b eo qoi fit 

Itane aoooitum corpaibalo deterioribos imbotos de* 

Socratfs efle propioatom; cretis vinci prstftaBtiorem 

atqoe iUod exanimatmn «£• io deiTetag; Noii oftesdt^t 

'ae IS4 EPrCTBTI 

I 

ovro^i ro ^einoy det Tre^iyivhBco rov Xi^^ovosr 

. ^'£k rivi-y '£v ^ iCfeiQ:aov irrs. l^iifM ^diMros 

iirXvfqregoy ^ ol 'nh^oves rov ivos^ o xAF^nf^ r^ 

21 ijtji kf^nrov^ Aicc roHro Kccyd rh- Au%vav opsTiv- 
A*(T«, ori . Iw r£ dyfVTryeiy /dov Kfd^o^w ny o 
KAi^ri^. ^AA* ftcaivotf" roaovrov mn^ocro Au%vo>i' 
drr) h^vxyov.Kki^^rns lyhero^ d^\ ^u%vw a^<- 
/ rrcr, dyr) Av%v©u ft«fifi«<fe^- Tpvtp ci^^pl» «q- 
ry Xvckreheiy^ 

i^ *'Eaprcw. 'A'^?^* ^hifTfX^ l^' ^'^ T^ i>wcr/w<, 
icp^ ^Ak^ fi^ Wf r9Tv clyofdv * * afroF hfa^e^uyck'^ 
,^ov\ny oSaAoi, ^kKUoC^e^ rt trs oo(pi?<fiKe w ioyu 
ikocreci \iov cvfg eis ri ie^fiesrviqiov ^ \iov /xeh" 

93 ^H^ r^a(%i|Aox0^^0-do^. Kom ^c/W hrffic^ 4r 

^axyogynV', ty\ uv \a%v^e^o^ eT^ihec^rai /iou 

rov ti4urlf>v, jf^ (tvfcofieui !Wr ^V M^ ^^Ka^ 7«- 

fi^oc(rocvres ds ro iea-iAoorn^iov efAQoihMn^ /xei 

l/iSAif- 

te mnltum abeft ut ofteo- milis fene. Qoc el ViOui 

ftfia. £a eDim natura& & eft expedire. 

.Dei lex eft| iit prasftaatio* . 

.nfemperfintfupeFiorade- Efto. At aHqiiifl vefte 

terioribas. Qua in re? me prebendit, & in forum 

, Qaa parte prseftantiora funt. trahit » dehi alit adclamant» 

Corpus ^rpore eft robu- Philofophe, quid t» tuajii- 

.fiius; ploresp uno; fur, vantdecreta? ecce iacai^ 

'CO qui fur non eft. Pro- cerem abriperis ; eoce.cer- 

ptere^ & ego lucernam vix tibi praecidetur. Qoam 

.•meam amifi, quod fur me vero parare do6binani po- 

fuit vigilantior. Sed iUe tueram^ ut, ii mevcftepre- 

tanti emit luqernam , quod . hendevit fortior, non tra- 

. propter iuceroam faftus eft faerer? ut fi me decem 

fur, propter i^cernam in- conftriAum in carcerem 

' £4n$# prppter lupernAm ii- cosyeccpint, non conjice- 

^ rer ? DTSSRBTA^r. L I B. !• C AI^* 39. 155 

iV« ^av ro yivi/jtevw "iSa^^ cri, cSv 'iXTffocu^iTov |, 
0t)(fiv f(rr4 ^srfoi' l/bi^. Ilfcp rcuro «uv oJae dcpihiim 25 
wj T/ ^y I» «AAy ^Jir^V rnv d^iXetuy^ ti 

Ai740' OuTo^ a rmirx xf«uy»^<9ai/,. our< roii 
ctf/Muvoidvou ctKoveij oSrrw r^ KByoiJtho» TfOfaKO-^ 
Acudaf, eilrrr cAatf fiefjL€hfiK?u ecvri ^iiveu vefl 
riv (piKo9o<posv rl fjyovffiv n ri TtotovtH^ 4'<Pf ff 
mnrct^. 'AAA', i^sX^e Tfclhiv cj^ ris (pvXecni^c^ 37 
Bfcjficir^ %f«c«y ixBrk iJiov ht rp^ (pvi^aKJj i^i^^ 
y^cfjLcu* uv TfochiV (r/y\rn^ etaehevcofjtta^ Mff%fi 28 
rfW; Me%fif «y «u Kcyoff ou,^^ avveivoti /Jie 
r^ '96>iJtecrla>'^ or^v ii fjin 0^9, hjiQerB uvro^ 
teu vytaivere* lAivov fJL^ ec\oyiarro»g j /Jtovov /44 fjte^ i^ 
Aaxir, fjtfi in rjjs* ruxou<ri!^ 'nqo^pciffeoijs. 'Trechtn 
^f i &§o^ oi 0ovhereUt^ XS^cc^ V^ 'e%ef icca-fjtoti 

rotov^ 

ver? AHod igitor niUl di- dlcant «at agant: mtflafB 

dici? Dtdioi» ut qaidquid fac eum. At» rurfus exl^e 

fiiit, fi ia mea potefiate cullodia! Si mei ufua ta 
HoD fit, id nihil ad meper- , cultQdla porro vobis imlUiia 
tinere fciani. Noone igi*^ eft, egredior: fi rurfua 

tar hiuc utititatem.perce- ufus £t, iBgredhr* Quo- 

pifti? Quld ergo ki alio ufque? Quoad re^ratiQ 

quaerts Qtilitatem» quam in exegerit, ut in corpqfe 

quo eam tfle didicifti ? Pror verfer : quam vero . noa 

inde, fedens in cuftodia» exegerity auferte. illud , ^ 

dicam: Hic* qoi ita vocife^ valete. Modo ne ioconfi^ 

ratQf , oeque intelli^t quid derate ho€ agamus; modo 

£gnificetary neque adfe.* ne molliter; ne qualibet dt 

qoftur id quod dicitur^ he* cauffa: rurfus enim id qui- 
aue omniao ei carae eft , dem.non .vult Peus: indi< 

icire ^uid pbilotopbi aot g^t eoim & moada tali» >$6 BFicTJtrr . iccv ii ^fiJim ro ecyuHKfirtKov y m t£ LvKfdrmy 
^m^s^^cu iei r£ ^iMUOfcnkf M.crfccrnyS. 

30 T/ ouvj Aryaiv J!» rccvrcc 'Tffos rovf oroXAMf ; 

31 ^tmri} (tv yecf ecftc^ ro ecvrov n^^e^^mi roU 
- yocf ifuciloify oray TTfocf^iBoyrm xfori %ec\ hiyfi^ 

^f^efoy ImrofyechM eiyecdec' fjyofiap^ Oun 
itrrjv eiyecdd recirec^ Ou^/dSiff^ ei?Oiec uou «mX 

32 roi hi^iKforovtdtv, Keu 9u rolvuy^ erecv fderocw^ 
0tu Tivtf ftif Hvify yheewf ort Tftuiiov irrlf nm 
hfAKfivec ocvr£* im i$ f^i revro &IA9» asehfoi 
homov* 

33 Toiroaiv iec fUfjmi^Beu' kcu KKfi^hfrec hc rtvm 
roiUurf(v mflarecaiVf eiiiveUf ors ifJi\xAov oneufog 

34 rclv ecvoiei^ W ^iTfeuiiviifdec. liia yecf wwi 
erxfihn^ elnwv hc Tfiftrrecaiv ofioios im ri fie^ 
lui<MrniciTi ^uAAoyi0f(puf dvocXvecv* n^v ns fu« 

Kurot 

fi iis qai in mnndo ver- « fetttentia dedocere non 

- fentor talibaf. Qaod fi potaerist fcito dfle paem* 

vero fignam receptai de» iom»eique«dpiaode;qaod 

derit» ^oemadmodam So» fi noloerit. qaod rdiqaoai 

cniti; parendom efl: ei, eft, tm^elQ. 
tamqoam imperatori. 

Qaidergof dicendafiint Horom meminifie opofw 

fcaec in vaigoaf Car verof tet: & com io liajofinodl 

annoB fiiti» eft, tibi ipfi aliqood dircrimen devoou 

lioc perfuafam elTe? Ete- tos fQeris, ibiendom, ve* 

aiim » oom poeri nos aoce» nifle tempos qoo demoa« 

dont, & plaodentes dicon^ ftremos oiram fimoa difci* 

Hodie bona Satomaiial re- pHQa«imbati. Nam ipi in 

^ndemos • ne, non efle difcrimen abit, fioiilis eft 

Msc bona? Neqoaqoamt adolelbenti fchobdKcOf qoi 

fed et ii^ ona piaudimos. ibie reiblvendis fyUogifmio 

' £t ta igitor, comaliqaem «xercait: coi fi qois ta^ 

lota DIS8ERTAT* tlB. !• CAF. Sp. %$J 

rrpumK* «u Qetare^et fM^ (fm^h. Ouri^ hrttf jf 
w(puiic fies* Ou^ oIaAo» nec^^ea^ef reu %eu^^ 
nhviei» JS» neu hiyWf '^H^eAoy rri fmifdeimv. 
Tir/i} <» rfl(vr« oJf» efie^e^ Scr efyt» iei^eu^ 
m^s r/ oeJrc» ifiee^eff. ^Eyei nvee SfMU riv net^ 3^ 
&]ffciiw |yrM!d^00 eiilyeev e^rev i(p* ktvreH', Kot} 
kiyet^ lEfuii vuv Tfe^lttretfftv fifi efx/^c^eu raetv* 
rn^yi^elee reire» lAnAud^fvj i/U8 vSv netretrfi&h 
m netdfifitvev iv ^yetViet^ iweifMvev m(petvwBiivui 
'Gkiianai ' itere rh ifui KcereeyfihS rciQurev 
iySimi OtrrMT iXinf tJer iteivret£ vfioU. 'AAA' 37 
iv ftev roie Ketiaet^ff fMVefm%eiS mel rme ei 
irpvmKtwvriff ^ en ovleiir etvrevff iffeiym^ ev^ 
(tuyvm^ nai tSixefvreu r£ Of»?» neu ot^eaif^ 

%evreu 

lotQ fadmft propciroerk; nltiiiefOt ^> ^ IbdMlt 

Potiiif^ inqait, aliqUeiii eiTe atiqoem qui tactle pif» 

&ite peiplexnni^ tnibi pro» tortat , fecDmqae dicats 

ponito, ut exercean £t Mibioe talein occafionem 

«thlet» levibua adolefcen« nen ofierri, qoaliaifdok* 

toli» non deledaotor. Ifte lata foit? mene nnnc in 

Bte BOB attollit, inqnit angotd fedentam^ «tatem 

Hic boni indoie eft adale- .perdere^ com in Olympne 

&eQ8. Non: at obi tem» eorooari lioeret? qoanda 

poft voo&ritf plorare efom mibi aliquia tale idi^nncin* oportetae dieere* Vdkm bit eectamenf Sic 

«dboc diibife! C^nnmr vos opQrlebirt effe edf^ 

Si baeo noa dididfti, nt n Aos. Com inter Oeiarig 

ipfi moBflraree, in qnem fbidiBtoretfiot, quimokh 

ttfttm ea didieifti? Eqiii- fte ferant (b non prodod, 

te euftimQt^ iit korQm neqM^ oiooqmni^ q& vcrtn 

Deo IS^ ICPICTBTf 

V 

• Tivx^ ro6T»y dvecni^d^ wnrmQimtrdm^ rZ oms . 

11 iyKx\^r^ iMi. NoM' oc AAop . jusi r«fv icyfM* 
ronf &^%HJ bkhdi^ K«< rls 9c$ rtcurnv riv i^ot^ 
claif ii^c^Kg} Hov ivmrou viwii<rou isyfM clKKi^ 

>3 rftov^ Ilfoaciymfj <Pi/l^)Vf avri (piBovy vmi^o^ 
^Ayvoeiffj^ in e^M oeiro ivhonctfv.^ oJ% un\oih* 
hou ivircnBfii 'Uffoou^scsv ^ ouiev ^AXc ytKfiorcu, 

13 ivvccroUf igXnv ^urn iccurnv. At» rwto imu i 
rou Q«ou yo/tfo^ tcfccrtarct icrtf Kcti iiKcctoraros" 

'4 Tc Kfeiccov d^ 'jf$frytvicdm rov ^f^vcs* KfWr- 
rovtff eictv oi iinc^ rcp hos. JJ^og^ rli Ilfoff ro 
imcUi TTfoff ro ccTfoKrHvcu^ ts^os ro wnu,yttriiif 
Zttov diXouci , TFfof ro cc<f>€?ii<r^cu rd ovrec. 
NiKoio-i ' rolvov ot iiKcc rov ?vcc 9 iv rovrcff iv ^ 

15 Kf^caovig wrv. *Ev rtv$ tZv %«fwfc olctvi A^ 
i iJth txv icy iMTcc c^Bcc^ oi ie fjtn. Ti tZv^ ^Ey 
roirf iuyccvrcu vwi^i Ilod^i «f i^ WrcifAcBco^ 

mcwt ctpe, Si qaibii»faft- tmk jobet» ut ^fooi pm- 

iero, nchiecfibi viodiceiii^ ftantins fity.femper via- 

,vere me accufabit Efto: ctt deceriiM. Pnefttada- 

^•t etiaiii decreds Cais volo .re&funt denifiBgulig. Ad 

iinpenire. Ecquiaiftam tibi quid? Ad vinciendimi» «d 

poleftaCemdedtC? Qntpot* ctccidendQm, «d abduoeii. 

«• decretom vincere alie- dum qaocunque volent, ad 

num? IqjeAo meta, in- facuitatea eripiendas. Vin» 

miitt vincam. Ignoraa, ip- cuat igitur deni unam ia 

lum fe .vificere, non ab eo, inquofuDtpraeflantio- 

alio efie viftum? nam yo- res. In quo igitur funt de- 

iun^tem nibilvincere pot- teriores? Si faic refta lia« 

eft^ nifi ipfa fefe. Qua- beat decreta» illi non ha- 

^opter etiam iex Dei po* • beant Qutd ergo? In boc 

tentLfliluna eft, |8c jttftiifimfi, poflunt vi&cere? Qut po& 

fent? OXSSBRTAt. XIB.1.CAP.39* >53i 

siAirtfi; 

*Av(J!f««cJcv, Ti hiye^^ ro ZafKfdrtt^i ds tx^ ro 
TffSyfmf fJye- "ly oZy ro Xa^Kfeirm;^ e»fjtcirm 
dwxBy^ iuu tfvfflf vno rSnt Wxvf^ifow m 
igviwniftof ^ H») KdivBov ris o£ rZ 9»fmrh» renj 
Tm^rous^ lUfKeiyo dTta^i/vxVi ToiZrd ^oi <Pou* i? 
yrem docvfMTrd ^ ro$\jTot ofJitM»; hr) roim^ 
iymkfis ri 0«f j Ou<!2v (Zv «rxjp J^jtfokvfi^ 
in\ rovrosnf^ Xidu ?v 1} ovsm mvri rov dyo^ i^ 
davi Vm 7rfo<rTxoifmj ^ot^ n covri^ Kari r/ hi» 
ye$ heho^^ 'E/4 i' "Awroff kou Uiihjrog nW 
wrmm fdiy ivmrrout iSAa^/oM i* m/. Kou 7r«i« 
Aiv* B ro^rir r£ 9«^ (piKoy^ roovr^ yrv«Vd^ 
'AAA/i» jinf^v, ^# x^?^^ hcfi^ Hyfmrm^ x^ee* 19 
T« t^ K^HTtoiws h iiyfxxetty. Ou -id^c^ ovt 

K 5 lyTW, 

tetf nt ffiiod fi In troti. fe! flcc t}U Tideiitiir Mi. 
la poQderareniar» noniie ra? haec iajofta? ob hm 
oporteret graviorem ver-^ incufiM De^m? Nihil ig|* 
§Hiedeorfiim? tor Socratei horom loco 

habutt? Ubi erat ei botti 
SicctDe igitor traftatom eflentia? Utrom sodtaiBn|l9 
efle Socmtem ab Athenien* te-ne an lllom? £t qoti 
fibusl Mancipiom, qoid iUeait? „^Meqoidem Any* 
ais, Socratem? Utiresfe tns & Mefitos oectdeM 
habet, ita' dicito: itane poffimt, tedere vevo ncin 
Sooratis eorpufcolom ab- poffimt^ Rorfnsqoe 31od: 
duftom efie, & traftom a ^Si Ita Deo pbwet, italiat,^ 
roboftiorihos in carcerem! Sed oftende, ab eo qni fit 
Itane aconitum corpofisolo JeteribribQS imbotos de« 
Socmtis efle propioatnm; cretis vinei pnfeftantiorem 
atqoe iUod «animatmw cC in decretig. Non oftendfi^» 154 EPXCTBTI 

lyyuV ' ^GiJxs yccf ri^ ^i^tm ko^ tw diou 
curor, ro Kfeiaaoy uet TtB^iyiviiTBo^ roZ xi^vos^ 

^ *Ey r/wj *Ey ^ nqSg^tfov igrt. T^Him 9<»iMros 
}<rXvfC(r€goy ^ oi TsK^oyes ro^ ivoff^ o KXhrms r^o 

31 ^if icA^rcu, 2W rpuro ie(^7tik) roit Au^vov «Va{- 
Afo-0^, Sr^ h r£ dyfsmvei)^ /4ov k^wo^o» n» o 
^henrtis. ^*M* hceivoff ro<ro6rov wmotro Au%y«i* 
dvr) A,u%vou. Kkhfrns lyivBro , aWJ ^u%vw «tti- 
. rrcr, «vrf Av%v©u 3;«fia«<fei'. Tovrp JIIIp^cv «h- 
ry AwiTf A«v, 

8^ . ^'Effrcw. *AAA* ^hifTfX^ A«^ ^'^ T^ fjKflfT/o^, 
H^ou f Ak^ /LCf Wf rnv dyofdv ' afrop hfi^o^ir 
.^oub-iv oihXot^ OiAcffcipf , r/ (tf oo<f>iKfiKe rd JV 
li^rocj^ l^ov cvfu ^s ri ie^fjLoyrvifiov^ iSov fjuh- 

93 ^HP rf^^^ifAoxo^^o-^oM. Kom ^o/ckv hfffc^ if 
^aoByof/nv^ 1v\ uv l<T%vqoreqo^ e7[i?ioc&9irm fwu 
rov ii4ocrlfiv, if^ ciqooixou*^ SW, cix iah ii)ffit 7^ 
fioTroccocvreff ds ro ^etTimrtiqiov iiA&dhMij /<af 

l/4i8AJf- 

ae mnltum tbeft Qt ofteo- milis fene. E(oc elViflni 

ftfis. £a emm natur» & eft expedire. 

.Dei lex eft, iit praeftantio* . . 

ra femper fintfuperiora de- Efto. At aKqaifl vefte 

terioribufl. Qna in re? me prebendit. & in foram 

. Qua parte prseftandora funt trahit i dein alii adchmiipt» 

Corpus corpore eft robu- Philofophe, quidtttaaja* 

.fiius; pluresp uno; fur, vantdecreta? ecceiaca^ 

*eo qui fur non eft. Pro- cerem abriperis ; eccecer- 

pterea & ego lucernam vix tibi praecidetnr. Qpm 

.-meam amifi, quod fur me vero parare dodbinam po- 

ftiit vigilantior, Sed iile tueram^ ut^ fi mevefteprc- 

tanti emit lupemam , quod . henderit fortior, non ti%i' 

. propter lucernam faftus eft herer ? ut fi me deoeai 

fiir, propter iucernam jn- conftriAum in carcerem 

' fiduSf propter lucerpam fi- CQsyeccpint, non copjice- 

^ rer? BISSKHTANr. L I B. I. C A'K 99. 1$$ 

ivtf 7i£y re ymfWfW «^o), cri, (»v ixTffoui^irev 9, 
cJJlfir loTi ^ffoi* f>«e. nfci* rouro «uv oJx o^ih^» 2$ 
m; T/ m Iv «AAa» ^i^r^^ rnv d^piheteey^ Si 
h f ffdP^fff^ Kcc^ntifyoff XoiTthv hf ri (pvTsMiqi ^6 
A?y»* Ourer o rmtro^ Kfocvyoi^a^Vj, o^n rdi 
onfjuuvofihoxx otKovei^ Ars r^ J^oyofiha^ w^aiiOm 
Aoudai, oSjtb oAatf* fiefieXfiK^n o^vri eiiivm 7ff2 
roiv (f>i?io96<p»v rl fJyo\Mr$v n ri 'TFotov^im^ ^(pss 
levroy. 'AAA'9 ^oXBi ^TroiKiv ojif^ li^ (pvXecKijff^ 37 
Y} fjtmiTi %fa^v fix^'''^ t*ov h rg^ ^i^x^, l^i^- 
'X^IJUU' av TfuXiv trx^riy MiXnxrofjtou^ Me%fx 33 
rhios'y Mc%fii* ^v «u Tsiyos ouj^i ^vviivou fAe 
r^ 90i>fMrl(»^ orav ii fAti flM^gf^ Ao^iSrr» oivro^ 
tou vyiotiveTs» Movov/uilttAoy/drratf , f4ovov /tt^ /un^ 2^9 
^«K^r, ^ Ik r^ ruxouoiy^ 'j^qo^poiaeois, TrecXm 
^f i &909 ou 0ovhorcu^ iOS^^' V^ ^SC^ icc^fJLoq 

TOioif fer?AHadl Igttor nihil di- 
dici? Didioi» ut qaid()uid 
jiftty fi ia mea poteftate 
BOQ fit, id nibil ad me per- . 
tinere fciam. Noone igi-^ 
Inr hioc adlitatem.perce- 
ittfti? Quid ergo in alio 
qoaeris utiliutem, quam in 
quo etm tfle didicifti ? Pn> 
inde» fedens in cuftodia, 
dicam: Hic, qui ita vocife* 
rator, oeque inteiligit quid 
£gnificetur, seque adfe» 
qoftuf id quod dicitury he- 

5|ae omnino ei curae eft 
cire qoid pbiloiQpbi aiit dicant aut agant: miiTQpi 
fac eunu At» rurfus exie 
cullodia! Si mei ufus ia 
cuftodia porro vobis ludlva 
eft, egredior: fi rurfua 
ufoa lit, ingredtar. Quo- 
ufque? Quoad re^ratio 
escegerit^ ut in corpore 
verfen quom vero. noa 
exegeril, auferte ilkid» ^ 
vaiete. Modo ne inconiL 
derate ho€ agamus; modo 
ne molliter; ne qualibet de- 
caulla: rurfus enim id qui- 
dem . non vult DeuSv: indi« 
S«t eoim & mimda tatU 1$6 ' BF lCTEfX 

roioiiWf rSv ini ySk dvoirrftpofMjhw roiouTw, 
. j«y ie mxiftl To dvocKXifrixiif ^ m ri Ijmfirm^ 
9m^89^eu iei r£ ^fdouvoirr^f ois.cTfOirfr/i. 

30 T/ ouv; /^mv JS» rocvroo ^Trfos rovt voAXoufj 

31 ^lm ri; oC yecf oofHoi ro uvrov TfH^eird^i rHs 
- yoof ^ouilotf^ orocv ttfofFo^Aovroc ttfori wxihiyvy 

ZnfMgov lMrofvd\ioc oiyocBd* Tjyofuv^ Oin 
f<mv oiyocBd rociroc^ OuidfAoiff^ ol?J^ nou «v» 

33 rol h^sKforoiifjtgv, J^cu ^ rolvuv^ orocv /Aeruifeh 
90U rivoo fu} ^yy, yhfW9%o on vouiiov irrU m 
imnfirei ocurS* im Je /k^ rtnjro Bihf^ cahm 
Komov. 

93 Toirosv iei fuiMt^dm' nou nKnl^hroc olc rtm 
roiUurfsv fgofiarocviv^ eiiheu^ ors i?i$ikudov onotifoo 

14 roSi oivoiei^ oi 'ntTtoul^ifudoc. }^i^ ydg difi 
r%oAiff oiTndiv w "^ofiTroc^iv ofiotoff im r£ /Ah 
liofiomioiri ^^iKKcfyifffMui dvo$kue$v. taofv ns li^ 

hurot 

ic iis qoi in mQndo ver- a fententit dedneere non 

' fentor telibai« Qood fi potaeris , fcito efle pQeni* 

vero fignnni receptai da* iiim,eique«dplaade;qood 

dertt, ^aefnadmodam So. fi notnerit, qQodreliqaaai 

crati; parendmn eft ei, eftt ti^oeto.' 
tamqnam imperatori. 

Qoidergo? dicendaibot Honim meminifle opor» 

fcmc in vuigoa? Car verof tet: & com io liajafinodt 

aonon iatia eft» tiln ipfi aliqood dircrimen devoca* 

tec perfuafam effe? Ete^ tas faeris, ibiendom, ve* 

nim» cam poeri nos acce* niffe tempos qoo denioB* 

dnntt & plaadrates dicont; ftremns mrom fimos difei* 

Hodie bona Satamalial re- pljna«imbati. Nam qni ia 

l|>ondemas • ne, non efle difcrimeli abit, fimilio eft 

bec bona? Neqnaqoam: adole(b«ti fcholaftico» qoi 

fed et ipfi ona plaudimos, fefe reiblvendis fyllogifmis 

' £t ta igitor, comaliqaem exercoit: coi fi qsis fi> 

law BISSBRTAT* riB. KCA^.S^. f^f 

vXtffdvoy ii0j^4^f ^fcrware.f %m yvfdyec(r^S* 
Mi oi n^Airmi rotf MjCfioiC y$mkw$e ^mou^o* 
orovviif^* ou fytarei^ei fift <Pnoth. dvriff hrt$y 3f 
iJ(^^ fioc» OS* mhJ^ nocKhooftof rou kou^oS^ 
tkiei» ia wu hkf«¥<^ "HbiKo» rrt /jmdetvo^y. 
Tl^mi n raSiroo oin ofmQoe mffr ofyoo iei^M, 
iTfo^ rl etvr» tfM^oe. '£yw r/w JSfJiou r£v ko^ 3^ 
BnfjLivm irroouStoo dihM airev i^ oocvrovy Hod 
Jjyetif' lE^oi yvv ^efhrreurty fAfj ofx^a^^ rote$v» 
rwtfhro^ roirw lAifAud«v; ifsi vvy taroorqt&i^ 
nu lutBnfiivoiy iv ^/oovleo^ ivmfuvcfv rre^oovo^diiyeu 
^GhifJoewti *%ere rls ifno) vMrofrfUh» roe^&o 
erjfimi OSroff ex^tv iief iravras ifiets. 'AAX' 37 
h fttv reie Keuffoofoe * fmofidxote mH rtvee ei 
er/esmKTovvree j or$ ovieie eevrove 'n^yet^ ovi^ 
io\fpie$^ XM evTiffivrm r£ Qemt neu ^rfP^f^ 

Xovteu 

lotii fiwilem proporaerk; ntmetOf qnl htcs ibdeti^ 

Podui, laquit, aliqUeni efie ftiiqoem qai tacite pM^ 

icite perplextttn. loilii pro- toriat , fecoaiqae dicatt 

ponito» utexercear. £t Mihioe tdeai occafio&eea 

atbtetae leviboa adolefceo^ oen ofiimi, qoaliaiftiok 

tulii Boo deieAaotor. Ifte lata fuit? meiie oooc in 

Bie BfiB attoUit» ioqail Mgold fcdeotem» «tatetti 

Rie booA Indoie eft adole- perdere» cam io Olympiie 

iceos. Noo: et obi teoi* corooari lioeret? qoaodo 

pa» vodUit, pkirare eom mibi aliquia tale adi^aaclB» 

oportetae dieeie, Vellem bit certameor Sic Qmaei 

adboc «Bfeore! Qwoamy vos oportelot effe adf^ 

Si beoo ooB didicifti, ot re Aos. Gum ioter Caefioie 

ipiS moBftrarea^ in qoem ghdiatoreefiot^ quioH^ 

Bfum ea dldieiftif Eqoi. fte feraot fk ooo produci, 

dcm enfttflaa^ ia Imam mqiii^ oonfBoi» ^ii vota 

Deo 158 xp r CT» 1 1 

%ovreo «7r lisir^i^ots ^ hofxsvci imofOt^ci^nu' 

38 i^ vfjiny ^* ov^M (puvfiffSTou roiWTt^i *'H&*Acv 
-jrAaww hr avri rwro^ m) tim^ rl ficy ^o#« 

39 d^?^firfis^ waS^ ixe^etA rj)v uTrcS^wv. Ou S-f- 

jjv i&tAw u^-oJ&ftrivj AtJorow <roi wfta romrfoy^ 
yovels Toiotirci^ (iieX<po) TotoZtc^j ^»T^\s tv#- 
otvrri^ roi^ic h ecCri ro$avrr etrx Afyw f^oi 
lA&wv^ "AAAairv* jUdi rnv imb^fny. eTt^ wJ* 
eX«^ ec^cflJLecffj nfcs ro yj^n^a^m ri ioBH&vi 
4oSiv.t^tj Tr^orSveu' epMV^ /j^heriicm Kecfsai^. 
Ou, «APu» juj) Toicuro /4CI nfofixhtP T^oviwvs 
dhhji To/corcv /«^ roweurifv iTtev^nv^ rnv vfno- 

41 ^cf««v^ «AAa Toietirffv. "E^trect j^cvos rd^ 
h Z ol Tfmy^ot oJriffovrui iocvrovs ^veu irfoaa^ 
neiu^ zec) ifJtBeciect; ^ Kui ro xrv^fiec "Avi^fiwr^ 

42 Tuvru v/i^vexfff Kci vy^ri&eW. <E>J&«y ^i r/^ . 7v«i peo faciant , qai . preefides fflQtetn hypothefio. Yioit- 

mA^nt\ orantes ut decer- ne fubfidia habes, qdflxis 

tandifibi fiat copia: nemo- OblatA utaris? Dicere Uebe- 

fie talis e vobts exiftet? iii5;~ Tuuro eft proponere» 

Uavigare equidem Ififauc fDeiim bene ttie «xercere. 

hac tpfa de cauflk vellem, jtt tunonfic Bts, fed: N^ 

& videre» quid nreus age^ mifaitale eotjnexum propo- 

Yetpugit; qiiopaftofuum nito» fed tale: ne tak.m 

iaeditaretur argumentum. inihi opponito objeftio- 

Nolo^ inquit, talem mate- lieni, fed t^lem. Eritmoic 

riam. Peneis te ergo eft, tempns. quo tragoedi puta- 

deligere qunm velis? Tibi bont» (arVas&cothurDDj»& 

, taie diitum eft corpus , pa- pallam fe efie ipfo^ Ho- 

rentes tales, firatres tales, tno, faanc materiami faanc 

patria talid, locus In ea faypotfaefin habes. Loque- 

talis : deinde a me^tis^ ot re aliquid, at fciamus , tra« 

gadtts- ^IAg^-, itorw^ Tfurfcoih «, n V^ AAJrc^^icf Kotvd 
yec^ fsxwa^ rm.a^J^ eci^^plrefot. ^tcc rovrc^v 43 
a^ikn r$s ccvrcZ %ci\ rds i//0oiietff kcc) ro TTfca^cs* 
9HQTf^ ^i,oii iv ^licifii» ctvriv n^caccyeiyff , ckfttiher^ 
ir^yo^j n t^ve$; '^Av (pwvffv ^^^ fjt^et. 

Kcu hfddif. Adds ^y$ficvic6f. Au}X^voi>^ 44 
mti Ko^deif ienofw mif m^qonro^ dvu<rr^i(prrcct 
nnrmieviJtivoe. ^h riiv 7f9\Mrv07iixov ^ hcc) ccvcc* 4 
A«/3flJy ^«xif, srf^d^^Ai^tf iv 'Tr^oatint» rctovt^. 
T/ ovv; ou iiioroci fioi KochSiv ^«v^v eiaeVeyKeiv } 
Hiic cSv uvecl2euvec£ vvv^ ^Slff iJtdfriK vm rS &e9 4^ 
nefc?JiilJtivoff. "EfXow ffv, Ked fJtoc^^oiv fjtot* &v 47 
joc^ oc^to^ S n^ooc%biivou iJtocfrvff vit ifjtov. Mi) 
r# roiv inros Tffr m^ooct^aems^ ecyocboy iartv jf 
xecKcVy foi rtvm f^hJmrm; id^ n iTt^ &>Osm n}y 
ekpihjetocv hfohffoc rnviKeiwev^ fj i^ ocvr^^ Tivee 48 
ftetfrvfiocv iiic» r^ &^^j •*£<^ ieiVoTt &iJtf, 

Kvgie^ 

gcedusne S$, tn fcdm: neftam vocem emitferef, 

oommimi» enim habent Quomodo Igitar nunc nd* 

ambo caetera. Itaquet ii fcendis? UtteftisaDeo ci^ 

qais enm, ademtis cothur- tatus. Ades tu & teftiiho^ 

nis larviiqoe , tamqaam ura- ntum mihl perhibe ! dignus 

bram introduxeri^ periitne es enim qui teftis a me 

tragcedas, an manet? Si .producaris. Numquid eo* 

vocem habet, manet rum, quae extra voltiilti» 

tem funt pofita , bonum ef^ 

: Etiam hfc* Cape prae« autmalum? nnm cuiquatb 

£e6bmm ! Accipio; eaque noceo ? num commoda ett- 

acceptaoftendo^ qoo paAo jitsqaam in alio collocavi^ 

fe gerat homo bene infti- praeterquam in ipfo ? Quod^ 

tatU3. Pone latom clavum, nam teftimoriium perhibea 

& pannis obfitas accede in Deo? Male mecum agitntv 

tafi perfona! Qaid ergo? Domjne; fum in caiami- 

obn fluhi datom eftlio* tAtel^ nemomecurit; ne* 

mo t60 BPICTSTf 

Kifti^ Kcu ivrrvxSp^eic >cou hftTr^rtttti 
ims f^ot J!fJW<v cuiiy^' Tfdvtef ^iyeMt^.^vrs^ 
A9 t^KoXcyMtt, TctSirei ^AXa^ put^^eiv^ tm) wr^ 
atr/pvw Ti}y «cAif^iy jfF lelxAiysc^, ^ n ht/^e 
roMvrnv rtfm^ tuci ij^iw ijynerotro i^qo^aFfottf&if 

50 'AAA' dcTfe^vocro excov rnv i^mriavy Kfhoo n 
otffefia Kou eivia^tclv eivect. T$ trot yeyovev} '£xf3i|v 

5* ifftBnc vtm dyoertog Svat.^AX>^<ySefi Oviev. Ei ie 
fneq^ avWififjiveio rtvcg l^tKeKflnet^ kcu iiei^K» oct^g* 
(peevctVj TOf W ^f^i^ eTTt^ (pok tTrt^ Kfhm y^/ev* 
icc Avou' rl eyeyivei r£ (nmif^iey^} Tk ivbaie 
Kflvercu; rig KccrccKiKftrcui ro (rwtffjtiAivoi^ i 

53 ej^ifccrfidets nfe^) ^rou; Owror «uv ^ere o ex^ 
i^oualccv rou ecieo(pivcc9bm rt 'xe^) adSy wie 
rl iart rc evse&es tf ro cure^e^i fiefiei^imtcev 

i^ offiroj Kcu fcefm^tiKevi %oti^ . '^etfec rW; &rci 

fims 

tao mihi quidqiuitii pne« Nihil. Quod fi de oonne- 

ftat; omnes vituperant; xo aiiquo judieium iUe 

Oinoee maiedicunt. H«c- fliam interpofaiflet , & fi 

^ cine pro teQimonio diftu* fic pronunctaflet: £go il« 

ms es^ & ei, qui te cita* lam enunciationem , Ji dms- 

vit, igaomihiam ooncilia* eftp tttx eft, hihm judtco; 

turuav qui tantiim bono- . quid connexo illi aoefdi& 

l^ tibi babuit, qui di- (et? Pe utro hic fit judi- 

Sumjudicayit, cujus tanta cium? Uter condemnatus 

re teftimomum audine^ eftf Connexum , an ia qui 

tari ia judicando eo eft dece* 

^ At qui poteftatdm habe^ ptus ¥ Is igitur qui pofcefta- 

pronunciavit^ Judico te tem de te aliquid pronan<* 

ifipium & nefiwrium eflTe. citndi habet, novit ne^ 

Quid tibt accidit? Jndica* quid pium fit, aat onid inm 

ti)s fttm impitts & nefa- , pium? num in eo w exer- 

rins efik )joaii9iidaU|ul? cutt» 4i didicit? obi? apod 

qoem? DISSBUTAT. Xiia. I. CAP. 39- l6l 

immius fjih ^w ix$9r^i<prrm aCrov diro(pei$vof/A^ 
m 7i$q\ rnc -v^nfp^ SnfmvTfcirTfpf* cvie yemfie^ 
T^iKcci if hfizfhff raf «gro ^Urr^ov tc^I^ rcv 
xvxAoir TF^otnnTrrowTaff fiif Smi l[<rec^' o ii reuff f^. 
dkfidmus neneuifvidhoff dvBfohrov dneuSeCrov 
htrrfe&^ptia^FreUf h^iKflvorroc r$ vefi o^loo jcetf. 
dyeaku^ Kee/ dSinov kou imeuov ; *il mMaif 
eii§Klet€ rS/if ^eTreuSevfmeeifn Teeuree evv efteede^ 
ineevBeei 

m 

Ov diXmff rd fxiv hoyi^tee rd irt^) rovro^ 55 
&k^$s dxpemuj mrahjouirtl^ois dv^^omeeqleis ^ le 
h yenke KaBe^cfdeyo* fM^a^m ?\eeft$oieee9sy^ tf 
yoyfu^Wir, ori oviees otvroTs 'no$^i%ee oveh^ ^ 
^ %^^^M 'srec^ehdeev oTs tfM^eS} Ov yeif 5^ 
heyeefid itm^ rei hiwxevree vv¥* eeKKei yifjtes rei 
BSJ^ tfiiy ZrouKoiy hoyecfaee. T/ m ri heh 
«cy larr<y; (O JCS^^of/tevos f e e^ee fjuofrvfma^ 

\ rok 

fim? Ergo nmfieas qui- Noti ta Tis rtdtincalti^ 

dem ooii carat eum, cum Quae iftit de rebos ctrcum^ - 

imim chordm e& fani« teruntur, aliis relinqaere» 

Bnm proDUnciat; neqoe igtiavis liomaticioiiibas ; ot 

Keometra, fi lineas, qum iili in atSgalo fedentes mep^ 

a centro ad circumferen^^ cedulas accipiant, aut mur« 

tiam prodocanCur, neget mrent^ oefaiinem pr^be^ 

e&e aequales: bomo autem re fibi qoidquam; tu vero 

vere eruditoa , liomineni^ prodiens, iis utarts quas di» 

iadoftamoorabit, quid fas^ didfti! Neque enim rattuA^ 

qoidnefasfit, quid jitftum, eulae funt, qose nuncde^ 

qoidinjuftumy pronancian- fant: immo referti funt ii< 

tem i O it^ntem injuriam bri Stoicorom ratiunculis* 

•mditorum! Hsec igtCor Quid igitur deeft? Qui iif 

ik didiciili ? lOatttf , qiii re iplk teftimo* 

Bfmed Difen. 7. t L ; nium i6a B^ICtSTI 57 rok hiyois, ywro /xoi ro vp^caomov ocvdhoc^f^ 
, tM fJtfiKert 'notXoiiois iv ry TJC^^V 'Jfo$f«^yiiu(Ti 

X^oiididoc* dih>M rxfinim rt ko^ x«d' fiiJMc 
53 TFocfoci&yiM. ToiZrx ovv rlvos hr) dso^m; 

Tou ^xoPsM^ovros. i<m yoof <ptKobi»qo)f ^m o 

59 uvB^oiTFos. 'AAA' oucrxgov iom &eo^v roM-ct 
' wTMi, ddS ol' i^otisirou. ah}C dTft^mfaaroiS 

%ooBn<r^oUj %ocf ocKovetifj )nAf . /diy rfocyaficv^ m 
is KiBocfa)^oxj' cv% ds iKeivoi , 'Hoicmi. ufioo fJih 
iTreartij Kocf iTF^vea-e rov rgocya^ioVy ujm & Tfe- 
^teHy^oi^o* HToc av fis (p&iyjhrrou Kuf$ov, w- 

60 Bvff, c'eac09fvrou^ rocfotaaovrm. Al<rxsov iortj 
ovroo Koij rovs <pcKo(ro<f>ovs ^eo^^eiv rec efyoc riff 
(pvtTSOis. T/ y«f loTi Kv^ios^ ^hvd^o^os dvd^ 
Tfov Kv^ios oijK eart , d?^ Bdvocroc kou ^«i 

6i Kou Mov^ ^) ytovos. i7f0» xoiiqis ro\froiv dyayi 
/Mt rov Koda^ocfoc^ Koci oyl/oc TTois ivrrocdi' orcof 

& niam perbibeat doftriQae. 
Hatic mihi pel*foQani fumi* 
to, ttt ia ichold exemplia 
veteram ati definamos, fed 
& noftrae aliquod 2eta- 
tra exepiplam hdbeamus. 
Haec igitar confiderare, 
cojua eft? Ejus cuiotium 
fuppetit: ^ eft enim homo, 
anioud contemplationit fta- 
dioram. Sed turpe eft, 
lisc ita cootemplari, at fo* . 
gitivi fervi folent: immo 
fioe diftraftione eft feden* 
dom, & nunc tragoedua, 
nunc citharcedut audien» dua: non nt illi UiAnfA, 
qai fimul accedonty & ti> 
goedutn laudant, fimuique 
cirpumfpedUnt; deinde^ fi 
quis herum OQminarit, Ih^ 
tim tcepidant & confier- 
nantur. Torpe eft, pbilo- 
(bphos etiam opera ntta- 
rae ita contemplari. Quid 
enim eft dominua? Homi- 
nis dominus non homo e^ 
fed mors&vita, volaptas 
& dolor: nam abfque his 
adduc mihi Caeiareln, & 
videbis quam fim conftaos: 
fi vero ilie com his venerit» 
tonans DISSERTAT. LIB.^. CA1»«29, '163 

il lurcc reirw 1X^9, j^orroiy k») acr^eiif» 
Tmy, fyai JJ miJrtf (po^fjuu^ ri ikko^ ii hri^ 
yyoiKcc rev xv^tov^ m o ifaTren/i^} 1^X6* i* m6% 
w ny» dvoxii^ chfo rovro^y €%a^, w ig»7rgrfiff 
i^irrctreu d$oir^(»^ dur»' Kcfyd' hxioiAoUy iriytOf 
«J!»* Trdyrec is (jirrd <pol2ov koc^ ^raJ^ctmoogiuc. 
Uy i^ ificovroy mrohwm rw ifTjrorZy^ rovr 6% 
tmy iKHVta^ a$ a di oecTTrorou Wo*} (po$f^]y ^oiof 
m iTfocyiM rxfi^i ^^^ ^'^* Kvfnoy} 

Ti 0UVJ wi^wetif iei rmvroc Tf^os ^ecyrecri 64 
Ou, cfAAflp ro^is iiiwrecis (rv/d7regi(piftc^eiif Koci 
hiyery* Ourw, ccvri dyuBoy olrreci^ rtairo 
yMfJio) fTvfJtRovKevei* aviyUyoiCKOi ocirm. Hou yecf 65 
losKfccrtis^ mveyivomu r£ in) rjif (pvXecxSis^ 
K/ufom ore Ife^AA^ T^lveiy re ^ec^fieckeyy kcu 
.AcYi», 'Xlf ysyyeueo^ nfjtocs ciTToioiecKfuKa* Mn rt $6 
M huivQe hiyei^ on itcc rovro recs yvveuKecc 

L 3 ecyre' tooanB & Mg^nnSf ego» leftlac? queiii porro do- 

qae illa metuero ; qnid minam ? 
iliod, qoftm, ut fagitivus^ 

dominam meum agnovi? Quid ergo? praedlcanda 

Qooadaatemaliqaasabhis funt iaoG apod omnes?^ 

indacias habuero , quem- Non ; fed adcommodare 

admodum fogitivus in thea- nos debemus hominibus 

tro adftat » fic & ego fado : imperitis , ac dicere : Hic^ 

lavo, bibo^ cano; fed quod fibi ipfi bpnum efle 

hxc omnia cam meta & cenfet, id mihi quoque fua- 

amimiift. Qaod fi vero det; ignofpo ei. Nani & 

ab iftis dominis me vin« Socrates» venenam fumtu* 

dicaro» hoc eft, ab iis ms, cniiodi carceris.plo» 

rebos propter qoas do* ranti veniam dedit: Quam 

mini iant formidabiles» generoiep. inquit, nos de« 

qoid aa^l\M habeo mo* ploravitl Nom cr^ illi 

dicit, 164 . B,P I C T M T X 

«(^TfAvMfirv} dXh» rok ym^lfJioiSy ro7ff fuyoc/xl^ 

K E ♦. A. 
, T/ iS VftxoifOfif i^v iy raTo rMfiTedtroviy. 

^Or»v a^/tfr Vfc^ TiM r»v vlf$^9%ovrogi9^ /^f^ 
90 p %ri %ou ahKos avoo^MV (i)d7set rd yiyvo/itfva^ 
Ktff ar« licefvai) » Jal fidJO^ d^e^Ketv^ ^ rcv* 
a rdi^. ^EK^vor cuv 9ov T^wBeivrrm* (^uyfjv KOf 
(ffvJ^Knpy. nMj io^fiocy Kttf Q-dvaroy^ koi4 dio^leev^ 

3 rl iheyos h ry ir%cAsfj '£y», eciioUpcfa. Nuv 
0uy r/v« flnVc» ?Jye$gi fcif ri Ixafvo^ riKkdyfi^ 
Ou. Su oi^ i|AA«yi|^ ; Ou. ' Aiyp ouv, r/v« 
Irriv diidpofai Td dti^oalfora. Aiye nm rd 

4 ij^s, dTfqoal^a^ «uJ«v ^fo^ l/u^. Aly^ ium, 

ri^ 

dicit, fe ob banc caairam id aadire poterant: illi ve^ 
molleres dimifiire? Non. ro Te adcommodat^ tan- 
fed famUiaritaa , fed iis qai quam puera 

CAP. XXX. 

(ffAd i» rerfm difcriniiHibus JU m promiu 
kabendum. - 

C/am aliquem e pfoeeribas \m^ in lcholsi? Dixi» effe 

«ccedia, .mementOt aliam indifferentia. Nunc igimr 

^oqae defuper ea videre qaidea eflfe dtcis? nmn ilb 

qoae gerantttr} ac oporlere mutata funt? Non. lo 

te tiii placere potios , quam ergo mutatus es ?^ Notu 

Iwic. llle igitar ex te Dicigitur, qusb Aiotfiidif* 

cuacrit: De exilio, de CQ« ferentia? Qoae tioflrr noQ 

ftodia & vinculis^ de mor* fiiRt arbitrii. Dic & ek 

teiScIgQominia, qoiddfct» qon fequoatiir, ooftri wr^ 

bitiii ^ DISfiJKHTAT. I.IB. f. CAP. ja 16$ 

««* Xfijw (ffoLvr0t9m, liXos H r/j To ^oJ «ica- ' 
Xoul^eiy. Tocvroc neu m Xiye$ffi Toc^d kcc) vvv 
Aiyfl»- "'Aift^t homhv ai^, bul^iv^ iwki /nfpJf- ^ 
f«W rouTft?v iM»} p\|/», rl Irrt vios fiSf^iKerfi* 
noiff (i iS h ocvBfdTfetff oliiehirnrois. -EyoS ^, 6 
y^ raw &8ovSf (fixvroi^ofjmt en ^W^, ro rosov^ 
rov^ T/ oSrco fieytkKoc tuu i^oKKec ^ccfocnmicc^ 
(ifdedoc Tf^os ro ftiy^Jipv} rduro ^v if l£ou<ri*j r«I«. 7 
To To$ TffoBv^ec} oi Kotromreui el hit rir fcm^ 
%ou^s^ rouroBtv hsKoc rovs "^ ^roXA^^ Aayofc^ 
ilKovovi recvr» ov&v Jv* iydc f^ ek if^os iuyd)sai, 
mf «TKnM^o/b(i|y« 

Vitrii nbn efle, nihilad im non medititof* Eqoidem 

addDere. Dic &, bona videre mijii videor, tefie 

quamam Tobis e0e vide* cogitaturom effe: Qaid 

baotar? Vduntaa, qoalem tantopere & tpm Micite 

effe decet, & viforamufos, oos ad rea niliili praepara- 

Quis autem finis? Te fe» mus? ea-ne eratilla pote- 

qoL I&etiamnoocdicb? ftas?liooillod veftibohim? 

Eadem etUm nuno dico. hicobicolarii? hi&tellites? 

Abi jam;muic intro, fiden- Jiorum caofla oudtos illoa 

ti animii^, & memor ifto« aodivi fermones? HaBCHi- 

rom: ac videbis, qoid fit Inl erant: ego vero ut ad 

adoiefcens, ea meditatus magoa me coaiiparabamf 
qoae decet, inter bomlnea L 3 APPIA- l66 B3PlCTKtl ^ 

APPIANOT 

TdiN 

EniKTHTOC AIATPIBllN 

BIBAION AETTEPON. 
KE*. «'. 

fMfcv \mo r£v ^iKoaoCpo»^ oiJto^ Jc <rKr^»fi€^c$ 
Mri ivmfuVf d cckti^k iTn roie* &' 9 «/^ 
fcfv evKoc^^^ £fjuc Je ^ot^^ovvroas itdyroc TSOi&it. 
S hoevrlw yeof ito^c ioxei r£ boe§^Xi» ro iihst' 
3 /Slf rd i^ emrrtoo ooiociJLM nvuTroifX^* Tj ^* 
(pcuvomvov 'no}Jipis h r^ ro7Sa> Tfocfccic^p ior 
nei fwi romrw rivoff ej^ic^eu' « p^ V^ 

zfo( 

EPICTETI DISSERTATIONVM 

AB ARRIANO DIGESTARVM 

LIBER 11. C A P. L 

Wim pugHorey Rduciam atm Qmiimii. 

Nonnolliti fortafle hoc pht- ciae qtiodammodo adverfari 

lorophorom pronunciatum videtar^ contraria vero ddi 

praeter opinionem videa- Confiftere nullo modo pof- 

tur; attamen pro virili funt At, quod maltifl ab« 

condSdereihuSt an verum furdum hoc in looo vidc- 

fit; poffe nos fimulcaute, tur, id eam me4 opinione 

fimul vero fidenter agere rationem habet, ut, fii^ 

omnia. Nam cautio fido- dem in rebus & caatione 

& DISSKRTAT..I.IB. II*',CAP. l/ 167 

I 

TU^ r£ Bx^trei^ imsusfs ec» ^/m^: irdSovroj o^ Tm 
wrvvaxra mvoiyovrac. Nuv Jlf, rl ietvoy 1%«. ro 4 
?i£yofievoyi ei yoc^ iytn rotZr I^J, rci ifpKKoi' 
t4S i4fM ^^l^hc^t TfolKkiK^ is d7foS^Setyi4iye$jf 
oTi i cijfrl» T^ dyecBov icr(y h Xffcp^i^dsvrdkr/^VY^ 
Keurdv X0xoii eeceeurooffj^ ree i^ wnqoou^rroe ovre rm 
Tw icfljjwv iixfTou (pictVj wn tj}v toZ dyeedov* 
rl ire^fecio^ oc^sovtFtv oi <PiKo(^o<po$ , cj f^ovciv^, 5 
hrov /dh rce oiTf^oeuferoe, ixei^To dei^tios i9T»(roi* 
hrov ^ rd Tr^geufertneif 1)^; i| €v?\d0e$eei ^ ^ 
yd^ iv KocKg TTfoeufhoi ro kockov^ i/r(cs /Aom 
re^ea %S^^^ «^icv rgf evhe^^ee* ei ^i rei 
m^oeu^rraj Kot} i^ii i<p^ ^ffiy^ wiev TTfoff i/Ms^ 
Tf^ Toeuroe r£ Beiffrf^ xpf^iov. Koif oui^a) /^v 7 
oifM» ftJv evhadeis'^ &IM H ^ee^?<Joi. ico/ieStee" 
^9. I^ Alcf^ ^^ r^ ^)sjx0e$otv ^oc^^ee?Joi. 

L 4 Aitf 

&fidiiciftitteiidiimproiiiui* quaeiioftriarbitriiiiofifaiiC 

^emiis, meiita oos re- sd «as wteni qiw peiu^ 

prehenderent, ot qni ree^ oos[ftiiit^ caatioiiem (idht- 

coojiuigerdliuis qaae coire bendam effe cenfent? Nan^ 

wm poflest Nonc qiud £ in mala voiantate malai» 

abfiirdi bi^o babet oraljo? eft p^^tamn ia ii$c folis 

Namfieaqom fappe&difta otendom eft cautione qom 

i( demonftrats fant» re- noftri jaris fant Porroa 

Ae (e habeQt ;. nataram ba* fi imrohMitaris^ & ab arbif^ 

ni ia vifbrvu» ufii efle pofi<» tria nofim remota, ^ 

tam, patiteisqoe natoram qoas^in noftra non font po- 

nali; qom aotem noftri teftate^ nihil sd nos pec- 

noiL fint arbitrii , ea nec in tinent j, ad es eft adhibenda 

malinecinbonicadereiubi fidacia« ^tqw ita fimol 

toram;qaidprseteropiniOf & ^ti erimuSt & fidenn 

aem prmcipioDit pbUofor tes;, &, per Jovem , pro« 

phi, fifiduciam ad easjces pter^ . cautioQefn. fidentea, 

Nam . i68 KPICTATI aviJiB^aercu ^tec^^eiv if£h TTfof rd fiii wr^ff 
ixorr». 

8 Aomo» ^i^s rosToiy iXe6(po»v ^dcrxfifi&f'' Sr# 
(po^ovvrou (pevyovaou eu 'ihxUpot rec ^rs^oiy ttov r^s* 
TTovreUj Koe} Tf^os rivee dyux^^fove^iv dis ei9<pa>m\ 
U^og roi iUrvot' tuu atJrw eeTFchXvvrou ivetMji» 

9 ^o-oM rti <po$e(ec txtj rec Bx^^aheoc. OSra» xa# 
^fjieisi TSdv xfci/JLe^ee r£ i^^/Sfiy.j Ufcs rcc ec^^rfo^ 
m^eroc. *Ev r/o-i TfoiKiV boc§^ovvreg divaTr^e<poiJt€-> 
Boc^ ti^ ovSevoc ovroff ^etvovi *Ev roJs' irfoeu^ers- 

to Ko7s* ^E^TSecrfiBnvai cuv, n TFfoTre^eivy ti ccveu^ 
e%vvrcv n Ttoiii^reu, n fier iTn^vfjilocs euffxgocs^ 
c^ex^n^eu rtvos, ov^lv SioCpefet til^lv^ av fxcvcY Ir 
roTs ocTr^oou^hois guVro%(»/Lc?v. ottoo ie ddvc^ 
ro^, fl cpvytij ti Tsovos^ if ccdo^iw eKet ro ocvoc* 

II X^tfrmpv^ hA ro ^t^o^nf^ivov^ Toiyoc^cnxVf Sa^ K«Q qufa vam mnla oave* 
bimus, fiet, ut in Ud qa» 
mala uoii faot, fidentes ^- 
mus. 

NuDc idem, quod cer- 
vis , nobia accidit : qui 
cum pinnas exterriti fii- 
giunt, quo (b convertunt? 
quo Te veloti tuta ad perfu- 
gia. recipiunt? Ad retia: 
fttque ita pereunt, dum ti* 
menda permutant cua fe- 
bus nibil periculi babenti^ 
biig. Sic & lide, nbi ti-^ 
memu^? In iis qu9 noftri 
trbitrii Qoft ftmt. Rorfttft Jalbna in rebna. ibi noUt 
dimtia, quafi nihif iit pe« 
riculi? 1n iia 1)uae ac^ri 
funt arbitrii. l<»que deci- 
pi, temere & praBcipitanter 

Sere f impudens aliquid 
mittere; aot com turpi ' 
libidine aliquid adpetefe, 
nihilnoftra intereft*/modo 
in iia» quae penes nos nos 
funt» fcopum feliciter ad« 
tingamus. Ubi vero morSt 
aut exfilium» ant dolor, 
aut ignominia; ibi refn(p- 
mus, ibi o6nftematio ori« 
tor. Itaquei qood eonlenf 
taneum DIS^BKTAT* LrB«II. CAP. I. 169 

si^ ^KOf Tovff vs^) rd /jtiyi^rtc itUfMfrolycy* 
rc^^ To fih <P\f^ei Bcc^^Aicv^ ^feccv Kecrecmiv* 
d^Qfitfj aifwtifoniJthw ^ IrafjLovj iiycutTXvvrov' ro 
i* evXm^ff <pCaw icaf2 tuiiifjLoy^ ietXov nm rcc^ec» 
m^ <Po0ay xoN rofofij^v fiearoy.* '*Ay yccf r#« la 
im fuTccBi ro ivhcc^f^ oTfov 'gfoou^wic nuu ff. 
ycc ygfocufiffwf^ iuStuff^ S/jm r£ BsKecy ^mj?^»^^ 
c^j %Bu^ i(p^ avr^ Kmijiy^y ejgsc rny sxxAiriv* 
wv ^' oTtov Tcc /jtn iffi ifiiy l<m^ mu ecTr^occi^cCf 
Tffk Tcc hc &KKoi£ %yroc ri[y twXmi I^a?!^, iyay^ 
tjfms (fic/i^avrcuj ecKxrec<rrecrtiffesj roc^ccx^nae^ , 
rm* Ov yccf ^ecyocroff^ n Tsoyotj (poBefoy^ ec?J^ 1} 
79 (poB^aBeu TToyoy^i n Becyocroy. Hsec royro iTfcccp 
mfiey rov ^TFoyrec^ on » 

Ou KccrBxvmv ycc^ (JWvw, «AA* cuTX^i^Sf 
decveiv» 

taDenm tnt accidere «It habebit aiverrationeni : fin 

qm «micnis in rebos er- eo, obifuntinvoluntaria& 

raot, fidaciaoD , rpeo tuMb qoae extra noilram fiint po« 

a oatBm datn eft» in «nda* teihitem, transtulerit c|in* 

ciaQ, in deiperatiooem, in tidnem» eaquerefu^iatqnai 

temtritatemy in impnden- in aliomm funt poteftatei 

tiafflconrertimos: natnra** necejSario dmebit, trepida^ 

lem antem caotionem 6l bit, pertorbabitnr. Non 

Sodimai, in timiditalem & enim mora ant dolor eft 

iBBtlttatem, timdram & terribilis» fed timor dolo* 

toi^arom plenam. Nam fi ria aut mcHtig. Propteret 

qoia eo eaotionem tranatn* laudan^pa eom qoi dixit;^ 
lerit, nbt volontaa eft & 

voluntitia opera; ftatim^ Ifan smm mori eft makm^ 
fimulac cavere volaerit, in fed iurfiter mari^ •■ 

fua etiam potefiate pofitam 

. Erat 170 BP1CTXTI 

' 14 ^Eie$ oSv Tffoff fjiiv .rov I^dvenoiy ro bi^M 

irrfoi(p^€U^ Tf^off it rov <f>o$ov rcv ^oMeroi^ 
rfjv evKoiBeMV. vvv ie ro ivo^vrlov^ yffoff fdh 
Tov doivurov^ ri\v (pvyn^'' TFfoff ^ ro %ff) «v* 
rov ioyixo$^ ra}v olveTrtarfey^leiv^ necf ro oc(p€t- 

15 ih^ Kou ro d^scc<poftiriKov. TecZr» i' So^ 
xfcir^g , xckA^ "^oioov , fJtoffioKvKetob izd?i€f^ 
*£lff ydf roiff 9fouilots ree if^otrongeiot (poclverou iee* 
vec Kocf (po^e^ ii oi7te$ftesv ' rosevrcv n Ktu ^ims 
TToicrxofjuv 'n^off rec Tf^oiyfiecrdc^ is oviev £/JiOf 
fl Sxnte^ Kou rdc Tteaiiec Ttfos recs fjsoffiok^ 

16 KHocc. T/ yoif im ^rceiAfwj "Kyvotoc. Ti itrA 
TTocs^of i *AfiecBiec. ^Eitei oTfov otie icecKeiveci 

17 ov^ev ^fjuiv $?^rrov e%er. &ecvurog rl iffr!} 
lAoffjiohvKeiov< Zrfi\j^«c^ e^vre^ Kocrc^fj^e^ liev 
Ttw ov ieiKvec. ro aa^fjLoiriOV iei xo^taOiiveu 
rov' TrvevfjLocrlovy w 'n^ore^ov iKey^/ifstrro ^ ti vuis 
4 Saregov. T/ cZv ecyxvecKreiff ^ d vvv^ ^ yecq 

. Erat iKitar adverTus rebos in vitft adficiiiuuv 

mortem qaideni fidacia non alU de caoiT&y quaa 

Qteadam ; adveriiia timo- ut pueri larvis. Qatd entm 

rem' vero mortia^ caatio- eftpner^lgtiorantia. Qaid 

M: at nos» e contrario* ett paer? Infcitia. Nan 

adverruamortemfagaaver* qaatenas illa poer aovit; 

fationeqoe ntimar; adver- non eft deteriore qoan 

foa opinionem de ea conci- nos conditione. Mora qoid 

piendam, incaria, temeri* eft? Larva. Inverte eara, 

tate, indifferentia. Has & confidera: videatnon 

rea Socratea , idqoit redte^ mordet Corpafcukim fe* 

larvas nominabat Nam ut parari oportet ab animala» 

pueris larvae horrihiles & nt priaa etiam feparttam 

metQeodde videntor pro- fuerat, ant nanc, aotpoft. 

pter imperitiam; ita & noa Qoid ergo aegre fera, fi 

nonc? DISSERTAT. LIB. II. CAP. 1. I7I 

ifTcu reS Kocri4ox>* xt^^^ 7^? ^X^j *''«* H^^ ^^^ 
rr»ix{vd0»^ roiy ii /aMicrrw ^ r£u i^ nvvtrfjLt* 
wv. niwff ri iarsi Mof/dC?\Mmcv. Zrfiyl^dv T9 
ceurc^ xeif Karecfm^$. r^otyji»^ wArcu ro <re^* 
T^iGV^ Srec imKi^ Tsjho^. av sot fiiy Atxr/rfA^, 
n 3i/f«i n^omreu* »v XvtnreX^j ^^fr. U^e^ ^av» 30 
ra yec^ nvoot^m yj^n rntt Sfvqec%* xoc/ Tg^ayiM ^ 
^vK rxfifm. 

Tk evv rovro0v r£v iey/jkccrca/v seas^^p; ''Oy* ^i 
Tfff iei KoiKXt^rov r SvcUy xxt TTfe^ofiiTrurev 
roTs^ rf ovrt 7te7fcc$i$vfUvctf' drafx^luy d^pcfilei^, 
iKrjBs^ioc. Ov ydf rols TtoKKois Tse^) revroa/v %% 
vtarevriovj ct Xiyovat (JLcvots ij^veu Trxtieve" 
a^eu roTs^ iXevBiqots' dKKd rots <ptXoao(pots fdiKm 
Aoy, e1 hiyovat f/tovovs rovs veuievbhrocs lAfiA 
BifOkis iveu. Hisi rcfvrc:; Ovrc^ vvv c»AAo n 2% 

iarlv 

nmic? natii .fi nonc non, Quis igitar horum' de- 

poft. QDamobrem? Ut cretorum fra6his eft^? ta 

nQQdi circQitas comptea- qaem oportet eife patcerrl- 

tar: ei entm opaa eft idiia nusm^ & iia qai revera 

praerendbns, aliis rebas eroditi fant diRniffimuni: 

fQtaris» alUs praaterids. conftantia, meta iiber ani* 

Dolor qoid eft? Larva. mas, libertas. Nequeenim 

Inverte eaffl» & confidenu vutgo liis de rebus eft cre* 

Aipere movetor caruncu- dendam, qui fotis inge- 

la, deinde rarftis molliter: nuis licere dicunt eradiri; 

qaod fi tibi non expedit» fed phiioft>phis potias, qnl^ 

janoa patet; fi expedit, fen folos eraditos efie liberos» 

Ad onmia enim januam pa- dtcont Quomodo iftud? 

tere oportet: ita nihilhar Sic: numquid igitar aliad 

bebimus negotiip eft Ubertas, quam licere 

ita 17» B»1CT«TI % 

ise^yeiv^ OuJSfv. MyeT9 Si fio$y Z aivdfoa^oi^ 

fiouhsaSte ^«fv dim^rdvcimsi Qo BouiiOfudcL 

H Ovieif roivvv d^ucfroivoBV 9 ihev^efo^ •«'*• Bw- 

^hjivBt recfotaQOfi9Vo$i Ouio^ixoif. Ovidf ocfo$ 
enjro (po^if^os^ eSre X\j/noviJuvoff , ovre rotfoa- 
^o/Aeves^ ihevBefof lirr^* oms: i^ oifinKKot%rm 
hxmm Kcu (poQoov neoi r«6f«%«v, ovrof rj m- 

2$ ri <i^ Kou rw iovXeveiv w9inXhM%tou. II^ 
OQV hi vfjS^ ifsarevaofAsVj Z (plAretroi vofjLoBkoui 
ovK ilfirfhrofjuv 'nouioveadou ^ m fiii rois i><eu^i^ 
fot^i oi (p*heiro(pot y»f hiyovaev^ or$ Mt hih 
TfhfofAev i?ievBifosc wou% « fei} rols ^nmieih 

26 fiivoiS' rwro itmv^ &eoff ovh inirftTfm. "Ow 
iZv crfiyl/9 Tiff hr) oTf »r»ryou rev oavrmj w- 
Aoy, ovih inoin<revi "ETfoleitre. T/j "Eirrf^t 
r^ ouhroH ievKov iir) crfmmy^* "AAXe o»^i |ta Tifere at wlU? Niha. IlbenlM. Quomodo igi- 

Picite igitar mihi» 6 homi- tur vobii poftbac crede- 

nes, vultisne vivere in pec- mus, carimmi iegumlato- 

catis? ' Nolamus* N^mo res? Non finemaa^erodir^ 

jgitur ^deHnqaens » liber nifi ingenaos? Nam pbiio* 

^ft. Vultis vivere metaen* ibphi aiuot: Noa oon fim- 

tei ? vultis moerentea ? vul- mua efle liberoa » nlfi ero- 

tis perturbati? Nequaquam. ditoa: hoc eft, Deuaooo 

Nemo ergo» veLmetuena» finit Quom igitur fervom 

v^l moerens , vei pertarba- fiium coram pnetore ali» 

taa, eft liber: qai autem quis circamegit, oibilfle 

iBoieftii, metu & pertor-. egit? Egit. Quid? Coraa 

batione liberatus eft» is praetore fervum fiioin ci^ 

eidem vii & iiKrvitute eft camegit Numquid aliud? 

Jbudo: DISSSRTAT. LIB. It^ CAK \. m Nm* Mtf «Kdfrriv €^ov icS^m c<pAhH* T/ cZvi a^ 
• rcturoi ^«^div, ov ytycviy iXtv^e^i Ov lAciXn 
hff¥^ fi urdgax'^' ^Bjf^ ov^ i a?Oiovf ^e^mv 3 8 
ivfcifi^cfj cvihm l%eri' nvfiov} cvk dfyvft^fi joi 
%o^cw9\ ofv TFUiidftev; ev rvfcnnwi cv (pl?kC¥ 
rtvec roG rv^wcvi T/ cvv rfe/tm^t ivl ri9» rct^ . 
muniv ehtucv ifeflTiWTiV} 

£iM revrc Aly^ . *9fch>M%iS^ rw&ra /bifA»» ^9 
r»r*, fc^ ravrcc w^©%«fw Ix^'^ ^f^i^ ^*'^''* 
J^ rtdct§^miycu i k^u . ^rfcs' rim cvhciBoif JfOk 
C(g^Bcu' cri Tffcff r» wxqocu^tr» da^^^i ^>M^ 
&ei^cu rd Trfcutfennd. 'AAA* ovn dviyvctv aoii 9^ 
ovi^ fyvodc r/ woiwj *Ev^ r/w} *£v XcJ^kti. 
tei^ TTM tXflf *f^^ c^e^ xm txxAif^v' «31 
fn} dvcrvyxxvetf mv BlhMff ^ d /n) '^fiifhr^ 
re^ ek ov l^ifkCHr. indva H rd trefdiim^ ccc 

vwv Innno: Ticefimain ttiam 
pro co folvere oportet. 
Qoid ergo? is eai hoe 
contigit , nonne faftcis 
eft liber? Nibito magis 
quam pertorbationia ex> 
pers. Nam tn, qoi cir* 
comagere alios potes, nnl« 
lumne habes dominiim? 
non argentiim? non puel- 
lam? non poerum? non 
tyrannum? non aniicam 
qiMndam tyranni? Qttid 
j^itur tremis» nbi bpjaiL 
modt* qoodcbim adis diferi^, 
nen? 

Pix>pterea f^pe tos mo- 
neOy baee medltanda cffe,^ atque in promta habenda, 
qmbus in rebus fidentea 
efie oporteaty & quibos iil 
rebus cautos :- fidentes eflb 
oportere in iis, quae lioftrl 
non filnt arbitrii; cantos Iti 
iiis» quae penes nos fimt; 
At nonnerecitavitlbi? At 
nonne nofti quid agam? 
]n quo? in diAimicults; 
Oftendko, quo pafto tt 
babeas quoad adpc^itionem 
& aveifationem \ annon 
fruftreris iis quse vxs ; an^ ' 
non ittcidaa in ea quie non 
vis. ' IHos autem bellod 
verborum circnitus, fi fa^ 
pies, abjfeiet tandem atl^ 
qoan* 174 K l^ I C T E T I yovv eXO^y ^^ ^^ ^^' MrosAfln^^r. T/ oSr; 

?ar<»^j 'Eiwi /<v livvccTo f%iiry aW lAtyxpvra «wrc5 

r» ^6y/MT»9 pf jAff^d^iTO^o/u^rov |y tS fxifmf tfvrc^ 

' lfl(urcy ^Ary%c imm i^Tu^e' Kcci cm (xlav ye rive^ 

33 9rf cAifvp^ iyviJLvm^ ^iyariie^r. T»vt» y^eUpei <pc- 
hi<rc<pGff. ?it^iix ^ Kotf i) ^cr, ^y A^o^, ^AAc/r 
cUplfi^tj ToTt uvut^BnroiCy fi ToJ^ /iccKafioi^^ Tol^ 
9%(i^v AyovfTiV xmo eiTUfa^lccff^ ^ rc/i- fci;Jjh^ rttV 
j^^F vtfohayi^oiAhoiS iid /d^flecv. 

34 Ked VVV9 KoufcS Kochevvroff^ eKeiycc i^^ec^ hfeK* 
^dvj Kecj ecveeyvootrtit Keif if^^pre^efewp ; 'l^ Tgok 
iiU?Kffyovff cvvT&flfii. Mif 9 ivbfoo^e ' ech)C hceivx 

35 imKKov ^ligv Tfois o^eyiiJLiVos ovk wntfrxff/ji^vo^ 
^liov 7f09£ cKKiKho^ ov ifepTfksTo». ^efi decvecTov^^Kc^ 

yvoSan^ gaando, ac delebit. Qoid 
ergo? Socrates non fcri* 
pCt? Quistammulta? Sed 
^ quomodo? Com non fem- 
per habere poiTet a qoo 
decrcta ipfius coargueren- 
tnr» antquem ipfe per vi* 
cea coargueret.; ipfe , fefe 
coarguebaty & examina- 
bat; & femper nnam fal- 
tem notionem aliauam fic 
itraAabat, ut ad uuim eam 
lidcommodaret Haec fcrip 
bit Philofophos. Quod ve» 
ro ad fermnnculoa, viam» 
qoe illam adtinet, qoam 
dico^ aliii hspc relinquit» nempe fenfum oon baben- 
tibuSf aut beatis iftis qui 
otium agunty quoniam funt 
perturbationibus vacui , aut 
qui nihii eorum quae fe- 
qountur reputant propter 
ftoltitiam. 

£t nunc ti, ubi tempos 
te vocat, ifta oftentabts ad- 
venienSy & recitabis» & 
inaniter te efieres? Ecceat 
dialogos compono, Apa« 
ge iifai homo! ilhi potias 
profer: Ecce ot adpeti- 
tione mea non fitiftror: 
ecce ot tn id» quod aver- 
for»* aon incido. Profer 
mor- DISSXRTA.T. LIB. ZI» CAP. I. I75 

fio^iWf ^h$ mruilKtiv. Avrti iTr/JW^i^ vicu 36 

h^rxpM^ iKnKvBoros. TuKK» t oihhptc a^fs* 

% (PoDvnv Tis dKcv<Tp (Tov Tfgf) ocvr^v itort* 

*, «y htMfh^xi ns hn uvrolsj dvix^' ^^^9^ 

ie fJOiS^s Syou^ Km mik»tu lAifiiku. Klovov roZro yj 

eiias (pcuvovf 'jfois fAifr^ wncrxfxjns isvrl^ iiif^i 

TftfiTfiffHS. ''AAAoi fA€?ierccroo&ocv SIkxs^ uXhoi jg 

v^$>JifMTo^i ciX\oi cvhXoyicriJLovs* <n) «^^odvif* 

(TMiv , <ru ieSh^ou^ <rv (rr^e^XdfMdou^ <rt) l^f/- 

^eoBcu. Trdrr» rxvrcc Bcc^^ovvrcoi; irmoi^QToos 39 

r» KSKhnKon ce hr avrcc^ t£ eij^iov riis %«- 

(tts rccvrw KeKfikoTi., iv ff Kecrccr»x^^^9 ^^* 

i&^s tiyec ivvccrcu KoyiKov nyeixoviKov ^ Ttqos 

tic eiir^oeci^irovs ivveciJieiscivrirec^f^vov. Keti 40 

ovr» ro TTec^ecoo^ov eKelvo evKin ovr ccavvecrev 

(pecvSroct^ (Are Ifcc^uio^ovy on Ufiec fih evKU" 

&ii<rdui 

moTtem; & cognoTees. te»p alii, problemata, alU 

Profer labores , earce- fyliogifmoa: t^ meditare 

rem, ignominiamy con- mortem, ta viDcula, til 

demnationem. Haec eft tormenta, tuexfilia: atque 

oftentatio adolelcentis e haee omnia fidenter» atqae 

fchoh progreffi. Reliqna ita ot qoi ei oblemperea^ ' 

caeteris ^UoquitD; neqoe qoi te adilla v^carit» qoi 

quisqoam de illis vocem te eo loco dignom jodic^* 

nllam ex te aodiat; neqoe rit» in qoo craftitotos de* 

to laiidari te ob ea finito ; monftrarea qoid poffit priii- 

fed putato, te efie aemi« cipalis pars animse ratione * 

nem, & Ibire nOiil. lUod praedita, eum fe rebos iis^ 

dootaxat te fcire oftende, qoae juria alieoi fant, op- 

ouo pafto neqoe voto fro- pofuerit. Atqoe fic para* 

firerisoniquam, neqoe inid doxom iUod , non ampUutf 

qnod noUemicidas* Alii aot impoffibUe aot prae* 

Cauflaa meditentor forei^ ter . opinionen» videbitor^ 

fimol 176 RPICTETI 

tvhccfieicdeu. . 

tl • t i 'A T m f m { t m (• 

yy^a 01J, i dvnoov hr) nfv iiKttv^ rl Bifiets rfi* 

a ^(Tcctj %9cj Tfov Bihecff dvvmt. Et ycc^ 'XfoxU 

ffcrtv Bihets njfifflrai Kurei (pvoriv ex^^^^y ^mcc 

ec$ cc^(pec\€tcc^ w^cc <roi' gvfM^eccc^ irqirfiM ovk 

i f%«^- TflC yec^ I^J (re)^ avre^ovaM Kccf <pt> 

C€$ iKevS^t^Uy .^eXotv rni^fi^ect , kou revroig oiq^ 

Kov/jLevc^, rlvoi; en l7n<rrpl(pti i T/s" yec^ uvr^ 

4 Kv^tosi TiV ccvroc Svvxrcci ei(pehhduii £1 l^iXei^ 

cuiflfAm &vcc$^ Kcu TT^TVcs^ rls ovK iecaec <re} Ei 

&ih€$s fjLfi Kc»?ivevdccii jAni^ dvccyKci^eadcci^ rlftre 

dvay^ 

fimal & etntos &iUleQte« r&v onitvs, lo refaw^ 
no8 elle oportere; iidea* nciAri faot trbitriL - 
tat» ia reba$ oon volaatep 

C AP- IL 
Dt tmpitiurbat9 mmifmi ftatm, 

V idetnqai in jns atnbalat, rlqiw libeni fant, em enfto» 

qtii taeri velis , & qoa par te dire , iisque contentos efle 

• veiisproficere? Nam fi vo» voloeris , quid pra^erea 

Ittouteni oonfervare fiudes ctfrabis 9 Quis coim eonim 

natarseconfentftneam/om- poteftatem habebit? Qaia 

nia tibi tut^ funt» omnia fi^ eripere iiia poteft? Si vo^ 

cilis , negotiom non habes» les verecund^ fSk & &de» 

Sicnim, quae in poteftate lis, qais te An fioet? Si 

toft» qo9e toi orbittii nato- Boqoepcohiberioeqaecogt 

voles. DrSSEKTAT. X.iB. II. CAP. 3. I77 

y&v d /ui) (peuvtreu aes; *AAAaf rl} Ilfee^et fxep 5 
ff6t rivts, (C ioxei (po0f(cc mveu* Iva ii xeu Ik^ 
xhlmy ecyrd Tmd^s^ Tgis ^veneu Tfein^pui '^Oretv 6 
M hfi <roi y ro ofiysadeu Kee) hKhiveiV^ rlvog 
in €if$<rrfi(p(fi Tevro <roi vfoolfjLiov, rovro Jiifyjf- 7 
w, roSirq 7fl<ms , rauTc vlKfi , rdSiro inlKoyos^ , 
roSro $vicKifxfici7* 

taei revro XoeKfdnis TTfOf rov xhroixiiAy^'' g 

mvrecy 7vu vrecifemcevoc^tireu tt^cc rfjv iixnv^ ^(f^* 
Ou ioTMo oZv coi ecTtecvn r£ (iico Tt^os rovro ttoc^ 
^OiTKfvec^etr^eui Tlolecv TSct^eccKevnvi' Tervi^fiKec, 9 
(Pmvy ro Its i/JLoi. tl£s ovvj Oviev ovihror 
uimov ovr lilec evre iff/xociec hr^ec^. Et ii lo 
BiKets Kecj rec iKrcs rfi^coa , ro ffofiAecrtov^ kcu 
To evcliiov^ futi ro ec^ioofjuiriov* ?Jye9 a-oij iiSif 

avrc» 

voles , qiiift te ooget ea ad« Qoaproptef Socratee ad 

petere, qoae tibi non adpe- enm qui lubmonaeraty nt 

tendavidentur? Quisaver- le ad cauiram dicendata 

fiiri, qnae tibi non viden- pararet: Quid ergo, in- 

turaverianda? Quid vero? quit, non tibi videor per 

Stataet illc quidem in te omnem aetatem ad iftud 

noonulla , quae terribilia me parafle? Quft praepara- 

videntar: fed> uttucum tione? Confervavi, inquit^ 

deciinatione etiam & av^* id quod penea me fuit» 

{atione patiaris illa, id Quo modo ergo? Nihit 

qui facere poffit? Cumigi- umquam injuftum, neque 

tur penes te fit adpetere & privatim, ne^ue publice fe« 

declinare» quid adhuc cu- cL Quod fi vero externa 

ras? Hoc tibi exordiumt etiam tueri volu^ris» cor- 

efto^haecnarratioybaeccon- pufculum» reculam, & dt*' 

frmatio^ haec viftoria» haec gnitatulam; dico tibi, jani 

peroratio, haec gloriatip» nunce veftigiopr^para ten. 
MtiOtti Diim. T,l M & 173 Ei? I C T ETI • 

(tvrchey Trti^ectrKfvd^ov rijy ^vetrtiv 'jfi^ecmfvfiv 

^itrm* m) hoiTtov (rjchrrov Kocf r>fv (puc/v rov 

II ^iXM<rrov, Kot;] roy wrrlisKov. h yovoirosv ayl^aorBca 

JW, yofdroov c2\|/ai' ciKAavM/^ KAttuapV ei ol/jiaj- 

13 |i/, oliAOi^ov. ^Orotv yccf VTro^^ff roc <rd roTff 
eKrog^ to&Xsvs ro KotTrcv^ kcu fjivi dvriTrroiy Kocf 

^J TTflre fJtev Bikf JouAfu«v, TTore Se /jlyi Qi\e* ckAX' 
d7r?<£ff^ Kocj e^ oKfic riiff ^mvoIccs^ ti recvroc ^ 
iKeivcc^ fi iXsCBsfOf fioovhos, ^ TreTreuoevfiivcs n 
dirou^evros^ 4 yfwcuoe dhBKr^dv 4 dyewYiSy n 
vTrofJLfve rvTrrc/xfvos ixsx^iS dv «7red«rj;fj ti dTTcc* 
yc^Fvtrov fvdvs' fjLti <rot yivoiro ^hnyds TrohXds 

14 Tsjoc^v^ Ktu vTTffov dfrocyo^evcrou. £i i' ouT/gd 
rocvroc^ ecvrod^)! tl^n iieKe' ^ou pjcis x^x^ xcb! 
dyxBdvi ov koc] dhtf^ecec. oirov dhn^ecaj kcc) €u 
(pv&ss ^ eKei ro evXoc^is' S^ou if «Aaj^eia, iK&ri 
^oc^ccKieVj QTfov fj <pwts. 

'Eirei 

& fabfidia compara qnte- aircipliha imbataa, ant ta* 

cumque potueria ; tum de- dis ; aut ftrenuus gallus» 

tndeconfidera etiarh, quod- aut ighavus efto; aur fufli. 

nam fit & judicis tui inge* ne verfaera ufque ad mor- 

itiium & adverrarii. Si am* tem » aut ftatim cede ; ne 

pleftenda funt genua; ge- tibi accidat» at, mbltis jam 

nua ampiedere: ii ploran* acceptjs plAgts, tura de- 

dum; plorarfigemendum; mum ultfo pugnam omit- 

geme. Cum enim tua Te- tas. Quod fi vero haee 

Inel rebus externis (ubjece- turpia funt; jam nonc cofl- 

fis; quod reliquum eft, tinuo rem^explica: ubi fita 

fervitOj nec in diverfa tra* eft natura malorum & bo- 

hitor, ut aJiquando fervire iiorum? Ubi & vericaa. 

velis., aliquando nolis; fed tJbi veritas & natara, ibi 

. fimpliciter totoqUe peftore eft & cautio. Ubi veritag 

Aut b3ec» aut illafequitor; & natura^ ibi eft etiam 

dut liber, aut fervus; aut fidocdA. 

Nam DTSSKRTAT. LIB. ir. CA^. a. I79 

'E^ r/ 09Kei%i, %ri rx ekric rfifiiam ^lAw 15 

%eu M^Amr a^oxrBven fJih ivvecyrouj ^Kdypcu ii 
cuj Ovr» fi«fi^ ?y, ffrt fw) KJ^j eri oivrn jf «^cs^ i& 
ivrmv^u 9V (pi^et^ dhK oiXhp} rl tZf hrtfy on 
•ujc 1%« Xoyoir, iMii 'jrfofTfftdl^efi "Sls ^fiit 17 
"Hffl^icAflrrof , ^#fi dy^s^lov^-nfooY/Mnoy ^x^^^ 
VcJoi) iMii ecTfo^H^ff Tolc itKOMrouc Srr JiX0«i& 
Xfyer, ihddv hr) rov htlhoyov, f<Pfi' orsj *AAA* 
duTff isn^^ofjtou vfJLoivj otr- hrKrrfi^poi^m rl /xih^ 
hiTf KfheiV* vfJLeic rt fJMKKov oi Kfivifi^ot hri, 
^ lyw. Kcu ovroo Kuriarfr^/t rc TrfeeyfMnov. Tisr jg 
Xfdcci Mcvuv fjL^ <few /M^ 7rfo(Trl&eti\%n kou 
tv iiofieu. ei fjali rr KOCifU i^nv hflrvihc ifBdSr 
&CU rovf iiKocrrocs^ ooc ZoiKfcirm. Km ap, ei roc^ 19 
ihJrrt' iirihoyov Trocfecciavec^tij rl motfMhtis^i rl Nam qiAd putasi fi eic» 
Mm taeri Socrates voluif» 
fet^ pi^eatttetki diAunim 
fiiifle: «Me qaideiBi Apy- 
'ytos & llelttBs occidere 
j^pofrant 9 tedere autem 
«non poflimtf'' Adeone 
ftopidiis faifiet, tit nefd* 
ret^ baiic viaoi non eo 
lerre»fed alto? Carergo, 
fi eectenia imri wkitf ra- 
tionem nallam eK^verfario^ 
timfiionm habet, & infu' 
per eoa frritat? Sic meiia 
Henditos, com de i^ello 
aegotiolam Khodi haberett 
& JQdicUma tanoBftraflf*. canflSe jftiae juftttittf » prcf* 
{reflus ad peroratlonemt 
i^neque orabo voa, inquit» 
^neque curo quid fitia pro« 
nnunciaturi: deque vobis 
lypotioa y qoam de me » fit ja» 
if diciam.^ Alqae ita nego* 
tiolum evertit.. Qaid opos 
iftofuit? Tantummodo ne 
otii; noii autera adjicere, 
te lum efle Ofatamm : ifift 
ferte ferat tempus, utde 
iiiduftria fint irritandi jodi* 
des; *id quod Socrati uft 
venit Tu igitor» quod ft 
t^iem perorationem paras, 
^^liiA •xQpefiaaJ Cor jodi» 
cio XgO KPICTKTI 

90 CTTec^ovwi 12 yeif aruvfoitBiivm ^iAfif , inie^i^ 
\utj fil^ei aruvfoff' e$ i^ V7F»Kc/5atu Kiyos eufei 
X6U 'neiaeu ro ye 'Hob^ ccvrov^ r» i^tis rovro» 
'Troiftriov^ rtifevvn tihrot t« Hiiec, 

ai lccvrfji mf yeKolev icrri ro ?Jyetv^ ^tto^ov fzot, 
T/ aoi v7fod£/xeui *AAAo^ 7foli\aov fjiov rifv iieevofeev^ 

93 r/ »v ecTfoBcuvtf^ 'ff^oc rovro uffAoaecadeu. 'E^ref 
MK^yo ye cfjipw loTiv, otov 4 ecy^ccfAfjtecros Al-- 
yoi , ElTri, fwi r/ yfoft^lA»» orccv fioi 'Trfo^hfi^S f^ 

93 ovcfJMi^ ^Av yccf AKa>y on A/oav* etrec Tfec^eh* 
^ocv ' eKeivos ecvrZ ^i^fclicc}^ fjcfi re ^lafvos cvofM^ 

94 fc\?<cc ro @hvcs* rl yhfircu^ r/ yf»\|/»j *A7^* 
ei fJtev fJLefieKirfiKocs yfd^ecv , ?%«ff K«f ^oc. 
fccmevecaeca^cu fffos isivra rec vTrccycfevofjtevec. 
ei ^ fjLfij ri aoi iy» vvv viscbifJLoui ccv yecf eHh^ 
Ao n vTrccyofevtf rcc TTfccyfJUcreCj rl efeis» ^ r\ 

95 TTfcc^eiS} Tovrov dvv rov Kadohifcov fjti/jivfirroj fted 

ciotefiftis? Namfimcm- m!hi qaid fcribam, nbl 

cem tolli cupis , exfpefta;. nomen aiiqnod propofi* 

aderitcrux: finratiofuafe- tum milii Aierif. Nam fi 

rit, nt pareas judici, & ego Dmnis notnen. dixero, 

caiiflam tuam , quoad in te deinde yero alter accedat; 

eft, eiprobea, caeterahia eique non Dionis\ fed. 

confentanea fiiciendafunt; Theonisnomen prcqsonat;^ 

modo oonfenres qu« tna quid fiet? quid fcribet? 

Ibnt Verum fi (cribendo exerci* 

£A qooqne ratione ridi-^ tatus fueris, poflis te pa» 

enkim eft, dicere: mone rare ad ea omnia icribenda 

me. Qnid te moneam? qusB diAantur. Sinminusf. 

ImmOf effice ntmeus ani« quid ego nunc temoneam? 

mns, qnidquidevenerit,ad Nam fi quid aliud res 

id fe adcommodet Nam ipfae poflnlarint, qufd dU 

illnd quidem perinde efl:^' oes, aut facies? Hoc fgt- 

aa fi iUiteratos dicat: Die tor oniverfide tnemento^* 

atque ^ PISSBRTAT* tlB.lI. CAP. 3. igl 

xdmff^j dveiyim 9n alv» xe^ tuiro^ KuhUorBeUj 
'O TOfV VTTO o^ TH^OS OTfOifioe^ofiiv^i» If ^KH^o* 

K<»x£p a i^oyiviiff^ v^o^ rov^ €^$cSyT€$ yfdiim 
fuffrec ifo^ otivTov Kxfi^v gvTrotnr$tui<i ''Or/. /ily 
iy^Smofy <l^a]v^ h^ Kcii \i(iv yvo^nm* « ^* »y^ 
bo£fi KUKcSj /Aiv e/UTTerfp^ iom imyvm^, rovn 
aya^ovf ko^) kockov^^ yvMtreu* mi^ a^e$^of^ ovi^ 
av iiv^ucKss yqd-^oi uvtS, "^Oixosov yecfj Scrjreg a 
B i^}^ awree^v^^ rm ^^lou,^ Ifroe ipKifM^i^ . ttqve tta ooft .egeUs adnio. arkitrato. Qoii aatem eA 

Bidoiie. Qood fi vero re« dominus? Is in cojus po« 

\m eztemis inhiaveris» tefiite funt es, quas a te 

neceffe te erit forfoin ao yel expetQotor^ vel t^ 

deoifom voliitaffii domini gianl»u\ C A P. nt 

Ai ios qm fkilofophis tiHqnot eommindtmi. 

B.efte Diogenes ad eom» dem peritus eft bonos & 

qui commendatitias ab ea malos dilbemeiidi« cogpa* 

litenis peteUt; Te qoi- fcet; fin inH>eritas^ nott 

dem, inqait^ eiTe homi* oognofcet^ etiamfi fexcen^ 

Beni« cum primum viderit» ties fisripferou Nam perin* 

agnofcet: utrom vero bo- de eft» ac fi drachma com* 

Bus, an maius fis> Gm^ ffudari ie alicoi vellet, ut 

' expio- Iga ' E P IC T STJ 

3 rnv ^uoTiyo-M'. "JE^ ^v roicvrQV n €%w iifuxf 
' 9fioe4 Iv Tf i6/a»9 ^Tov l^' dfyvighvf t» «tov ^u- 

yid9/4Mi yM^dwf i,,cifyvgoYif0if4anf^hiyH9 ^iftn^ 

4 ^lA^ff ^ip06X/^v, Kcu iMyvdfroiJLou. ^K?JC h) 
. whXoyifTfMV ^ (^ife ev deAar^, xccf itccKftvoi 9oi 
- rov i«McXuTix0y Tf Mo»} /iif. IS^Mrl^ Oliet y«f aW 

\uw ffv)0\>oyi<riio6f. ?%« n)v Svva/jitv, tiv J^av 
JaE r^v hrtyvoffmnov rm ifsf) txvKXoyt^iiovs xtf- 

5 rof^auvTfiav. * *E^) Jl rou jS/ou r/ -zrowj NiJv /utV 
Mya» ely0C^ov, yvv JlS iweKtfy* T/ ro «Mriov; t« 
ivavrtov n in] rw cvKKoiyieiMiv y dfjtal^i» ^mk 
Axetftm. 

cxploraietiir. Sl tt argen- nos f efolVere poffit, tpk 

tariaSf cognofcet ; ' nam non. Qaamobrem? Quia 

tn te ipiam commeftdabis. novi fyllogifinos refol- 

Oportebat i^tur nos habe- vere: habeo facalUteoip 

fe in rita qooqae tale aili- qoam eum oportet haberef 

4)oid, qnale iamoneta, i:^ qoi in re fyllogiftica bene 

dicere poBem ; quemad- inftttotos cpgnofcere pot 

modonr argentarius diciti fit« In vita vero qoid ago? 

Adfer quamvis dracbmani, Nonc dico boBom» nanc 

eam ego difcemam. At malum. Quid caai& eft? 

vero in re fyllogiftica» ad- Contrarium quam qoiU in 

fer quem volueris, & diju- 'Te fyllc^iftica evenit, iofei* 

dicabo.tihif quia fyllogiC> tia neippe atqne imperitia. ■iMs^nat CAP. DI8SSRTAT. I.1B.I1. CAK 4« ^83 

AtyonfTof mivSf m i , mvdfoif99ff ^rfo^ ^lm^ 
yiyw^ « K€tf rwn i dvmrfhfuf mHir^hgH ri 
iiicv ri' dvdfciifm^* hfm^f^i r$^ rw ioKiv* 
rw ^^AoAcyoiK^ ts KmrHfatMTo «ori ftfij^op iv 

rSro ri ^urov, ^fo^ ^o^nmiA$¥^ bfSc^ 
hxi»tm ri TuycdMi rS ymrofoc^ rl TKOiSfxevi 
Tl yof a)OiOy n ohfoMivfnif tuu oinufifievi 
TiW; roy Tftrrov^ rov ouinfjum^ riv wov^ 
Jccirm fiivm^ yetrvio^t» i* cuu mvmfovfm:^ (f>h 3 
hkv J* tvj Tfohfv ^' ov^ «V rbim ^ X^(^ 
nJm ^mrotroinoi$iy i 'Qs rhtt rok ^iismiM*^ m^ 

U 4 df«»rf; 

C A P. W. • 

Dicente eo» hominem ad cinl Infidiamnr» quid agl- , 
fidem fervandam efle na- mns? Quid aliud» nid 
tnm; qoam fententiam qid^ perdimos & evertimusY .' 
everteret, enm evertere Qnem? Fidelem, verecun. 
proprimn hominla manus: dam» fiinAnm. Haeocine . 
qaldam ingreiTus eft ex eo- fola i. Vioinitatem porro 
rum numero» qui litenu ; non evertimua? non a^nif 
ti liabentar» aliquando in citiam? non rempubiicam? 
adalterio deprebenfus in qup denique loco nosmet- 
orbe. Tnm ille: At, in* ipfos coUocanras ? Quo 
qoitf fiomilla eafide, ad loco te habeam, 6bomo9 
qaamnad fumus, uwri vi- Air vicini? an am^? Quo 

^ tan- l84 XPICTKTI 

t 

BfooTff^ *ilr yeirmi ms (ptKoi)^ HgI^ r/vij ^Qs 

4 Trohlrm T/ ^oi TrioTFW^j ETrfl* ^Kevei^cy fjth 
lu i^ff ovro^ (rxTTgov, Mre <re$ 'n^os /xfiiiv ivvM^m 
iCffitr^ocij i^ m l^« rds twn^s i§§lirrw^ %ou 

5 cii^ h^drv £v ns « dvtf^BTr^. El ^* iv^^emos 
mvy ov^ffJtSecv %oi^v iuveMtCi d^jroTrKtifoiireei avd^ 
«TiJCiyv, ri <re 'rroinao^iiiv^ ^^Efro^ ydf^ (piXoij eu Ai^ 
tec(reci ro7i:ov rxficv^ ioihev ^vvouroa^ Keci rk ra 
mcmwec^ O^ BiKets dv¥ ^i(pnvui ifev Kecf eniro^ 
M Koif^iecvy ois ck^os olx^TrtiV^ ms Kin^iei»i 

6 ETtm ifmsj Ovieis fdov im^rrficprtai^ ecvd^Mou 
(piXoXoyov^ ILecKos yocq ecy Keu ecxf^l^^^* ^^ 
oi Kr<f)liiKes nyavecKrov¥y on ovids ooiroif^ inh 
^rfi^oreciy dMM. (psvyovfTc itdvrosy Kiocv ns Ju- 

7 viiftociy %>J/ilobs Kocri^Xi. . 7m Kivrfov 9%€is roh- 

evrovy ' !o<rra ov u% iti^fiJ^Sy ds Tg^u^fMrec wu 

oivvecs ifi^hXoiv. T/ 90 BiKecs ^oiioo^fifVi 

OvK execs %ov reBis.. 

T/ 

tandetn? Ancivis? Quid drgnam? lam ta dices: 

tibi credam? Quod fiva-. Nemo me curat, hominem 

iculum effes ita putre , ut literatum ? Nempe qmt 

. tui nuilus ufus eflet, foras malus es, & inutiiis. Pep> 

in fterquilinium projicere" inde facis , ac fi vefpae in? 

ris^ ac ne inde quidemte dignarentur» fe carari a 

quifquam toUeret. At ho: nemine^ fed vitari ab om« 

mo cum fis, fi nultum nibus, &, fi quis poffi^ 
bumanum locum fuftinere . percuflas projicL Tu eum 

Jueas, qiud tibi faciemus? habes ftimulumt qno fi 

iftote amici locum tenere quem percufferi^, enm ia 

lion poffe, fervi potes? moleftiam & dolorescon» 

Quis tibi fidem habebit? jicias. Quid vis tibi fiicii; 

Non igitur & ipfe aliquo in musi Non M»es qno col- 

fterquilinium vis abjici, ut loceriL 

vas inutile & fl;erquiiim6 * ' I 

. DISSERTAT. LZB* fl» CAP. 4* . 185 

« \ 

Kflpy» Aiyo». Kfl^ y«f ro %wf/i/ov jcwv^ r«y jtf- 
xAtffcJwy* «XA* Jretv /^i^n yivfiTec»^ «v o-di 
^vs^, dvec^ecaov lA^aSv ro rou TFmfccKiijjLivov 
ftsfoffj ri hM^^ce xA^\|/ov', 9f Tgoc^aKocBeiS n}v 
%e7f» hlrxyMy K»v fjLfi ivvff roo K^ims ehto* 
niaou , fihseuve rou^ iecKrvhovff , im»i ^«rf iA6i%iu 
KtfAo^ trvimortis 9 xofti 0n;V(^7rvcf Za^KfectiKo^» 
''Ay^, ro ^? Biecr^ov ovk fOTj iteivov riv ^oAi» g 
TAVj ^Oroftv ouv Kec^iiroxnv^ lAd^oiv, av 0*01 
^vgf» Sx/3«A£ rivis eevriv. C)vro^ kou eu yv' 10 
vduKBs (pvtrec KOivou. ^Oteev i^ vofiobknic^ »g 
iTr$eircofj itih^ cturci^ir, ov d^jAcy^ Koeieevroff 
^MV fiifo^ inreiv j dXXeo ro dKkirqm v^ec^ 
'Xe^M Keu Ai%v«u€v^j 'AAAO0 Kou (pthoKoyo^ il 
mtu, Kou ^AfX^ini^ voS. 'AfX«Jif/Kov rolwv vo£vj Qnicl ergo? nonnefuot Age vero, nonoe&diea- 
commanes ntturA mnlie* trum commune eft civmm? 
res? Adfentior. Nam & camigitar confederint, ta 
porcellus communis eft adefto» nbi vifum fuerit, 
eomm qui funt invititi: & eorum aliquem ejlcito. 
fed cnm in partes difleftns Sic etiam muueres naturft 
tc dftribtttDS fuerit; tu, fi funt communes. Uhi iiu^ 
tibividebitor, i&partem/tem legislator, tamquani 
rape ejus qui tibi adfidet, convivator, eas diviferit^ 
aut fmre clanculum, ant tu non vis tuam tibi par- 
immifla mana carpe, &> tem quaerere» fed potius 
quod fi de carne ninil pot- alienam rapies, & ligu- 
eris avellere, pinguedine riea? At bomo litera- 
imbue digitos & delinge. tus furo » & Archede* 
O egr^um eompotorem» mum intelligo ! Ergo ta 
& convivam Socraticum! Archedemum intelligenst 

adoU Ig6 BPICT&TI 

K E «. /. 
TlSc wvweifX^ fiL6yaKo(Ppo9uvii nefi iitifiJXtM. 

Ai vKu4 diieicpofor f| Se %fif^/c ecvrSv ouk uiii* 

2 00^0^, nSff ouv TfifPi^ei Tiff ciiM fih ro MXti- 
dh Koif etrdfuxovy aiACi is ro iTniJuKhf mi 
ftn ^KcuoVy lAffi'' hFitrtmjfidivov} *Av lui/SfTtu 

3 ^ois HvBevovrecff., Ai \|/ff^oi diiocipofoi^ oi xo- 
/3o/ ociioi<pofOi. TLo^ev elioc rl ijixi.ec vhtrm\ 
Ty ite^ovn i* hniAeKM mu rexviKois %fSff^«» 

4 rdvro tihi iixciv effov itrriv. oSr« rwW rc 
*x^otfyoviievov \cu iiii rov Rhov efyov ixeivo* (foXi 

' Toc 'prfccyiMrcCf luu iiccrm^oVf $ioc) wfe' Ti 

adalter eflx>, & perfidusp aut iimius ! Qiiid eoin 
& loco hominis lupufl interejSi? 

C A P. V. 
Quo foth €m Magniktdine animi DU^entiti 

COt^Uflgll^* 

Materte fcnt indifferen» (lint indifilerentet» teSem 

tes; fed earam ufus non fiint indifTerentes. Uode 

cft indifferens. Quo pafto rdam, quid fit ctrflmfflf 

Igitur bomo fimul conftan* Eo autem quod eecidert(^ 

tiam & animi tranqutiiita- dtligenter & artificiofe Dd» 

tem>. fimolque diligentiam lioc vero meum munos e& 

tiiebitur^ ut neque temere Sic etiam in vita prrci» 

lieque negligenter re$ (has puum tliud manus eAf ot 

iigat? Si eofl imitetur res diftinguaa ac difeerotf» 

(jui ludunt tefferia. * Calculi diceQS : - ' Eatenui tn ia DISSERTAT. I«IB« IvK CAP. 5. igj 

fl» 9^K hi ^fcaiy '^fotu^f^i^ hi ifML Ikv ^tf* 5 

rti^» ro dyx^iv^ Km ro KdtKcv; ''Effoi Iv roTg 
iliiiff. *Ev ii ^ rols i?sAorflosc fjof^^xoro fii[r 
dymdoy ovofJtei<ry^ y i^^re kxkov , fcifr' <ii<pi* 
haav 9 jjolirB ^koi^fff r t*^'^^ oiKKo r$ roov roh 
ourm. 

Ti ouyi diMfiok rovrois %fJiaT&v} Ov^e^/MC* 6 
TMTo ycif 'nciXiV ri n^ffou^hH KotKov hr4 , Koij 
TavTf vcc^co rnv (pvcriv. ooKfC a/^ec fjiiv l-nifit^ 7 
}^i^ ori if XS^^^^ ^^ eiiici(pofov' &fM i' evtrro^ 
^is Kcu ecrec^x^y '^'^^ ^ ^^ ^ iiet(pi^cv<rot. 
Qvov y<if ro JW^o^oy, iKei cuVf fcct^Xvffcu jJLi ns g 
iivmrcu^ ovr mobyKouycu. onov leo^Aurcs' K(U 
ivctrpMrroQ HfJUy IxWvdPv ij /cfv rcv^tff ovk In 
iyiii^ ou^' ciyeeBov ^ kcckov' n Xgii<r^ i^ n, kukcv^ 
n wycAoVf ccMC hr ifMi £ivcKo\ov Se [Al^eu 9 

KOil 

SBti pftrte noii fant; v<^ tim diligentar» qoU oroi . 

luntas in mea parte eft, eoram non eft indifferena y 

Ubi qoaeram b^pam & ma- partim conftinter & animo 

lam? Intrinfecoa» in meia. non pertorbato, .qooniam 

In alienia aotem namqoam materia indifferena. Nam 

nec bonum .nominabis , nee ubi intereft aliqaid , ibi 0*1 

mlom^ nec otilitatemf qoe prohibere meqoifqoam 

|iec danmum, neve qoidf poteft» neqaeoo^re: uhi 

qoaia aliod ex hoc* ge« vero & prdiiben & cogl 

l&ert» pofliim, eiirom rerum adA- 

ptio non penefl me eft , & 

Qnideifo? neg^imnter neqoe bonumf neqoenui^ 

ifiid oteadom eft? Kequi^ lum; ufus autem earoqf^ 

qyam: nam boo rorfoa vo* aot bonum aot malom e% 

iantati malum eft, adeoque fed in mea poteftate fitua. 

ooutra DAtiirm: fisd pac- £ft auMoi dioGile» mlfcere 

hflea m BFICT STI Kou (TvveeyetiYeiv rwrpt^ httfjihstm rtH nfmfi- 
irovdoToff rcus vTsms^ nuu gv<rrecdmU)f rou wtexh 
orftTrrovvrof ^rAify cvk diuvotrof. W ii /mii 

10 divvocrov ro tvioufiovfi^ou. *AAA' oiov n hit rdi 
irhS iirotovfjLev. T/ fsoi ivvecrcu} T0 IxAJ^ 
ordou rov xvBefvfirnVf rovs' voovrecsj rnv ^f/iifa»^ 

11 rov iceufov. iSra x^fjuiv ifjmhrreimfi. T/ m ki 
jAOi fi€A€$i '^^ V^f ^A^ IxTfrarAJVfckrroM. oKhM 

iTtiv 1} v^nobefTts , rS tivBefvnrov. *AAA« xm if 

12 vceu^ xatrceJufrtti. T/ cSv r^o» minw> "^O Ju- 
vufjLou, roZro fAovov yroioi^ fjt»i cpo/ioufdevos Mo^ 
mlye^fJUUt ovii neKfeeyoisj ovJ* iyKahm ri^Qfii 

13 ecK?C eiidosj on ro yevofJLevov tm (pdcc^tiveu iS. ov 
yeif dfju «#a$y, »AA* ccvd^foanos^ fji^cs riv iri^ 
roav^ eos S^oc nf^ifccs* ivTrvjveu fjie JeSf, is rnv 

14 (ifocVf Kcu TfecgeXldeiv^ ds £^v, T/ ovv fioi itec(ps(a^ 

Ifif Inec dao intar fefe, & in 
tinuni oonferrei diltgeh- 

^ ttam ejiu qai rebos adfici* 
tnr» & conftantiam iliius 

. fni niliii easdem corat; 
aec tamen impoffibile: 
nlfoqnin impoffibiie eflet 
Ibiicitatis compotem fieri. 
Sed fimiiiter faciendum 
atque in navigatione fiici- 
mus. Qoid ego prsaftare 
poffiim? Eligere guberna- 
torem» nautaa, diem, op* 
portunititem. Poft in- 
grott tempeftaa. Quid igi- 
tur mibi porro carae eft? 
Bam meo fom liiiiAaa ma* nere? Alteriof cft lioc 
argumentum, - gabemato- 
ris. At & navis niergitw, 
Qoid igitoi eft' qood &• 
ciam? Qood poflbm, id 
folomago: otnonpcrter* 
rkos fofibcer, Beqoe clt* 
mitana, neqae Deum acco* 
ianas ied ot qai aoriniy 
qood natom fit, et etiam 
efle pereandom : ocqoe 
enim fom natura mtcmi» 
fedhoiioo; pars nniverfif at 
bora diei : adefie me opof- 
tet, ot horam; &*prB* 
terire, ot horam. Quid 
igitor me& intereft, quo- 
nocio DISSSHTAT. LfB. IJ; CAP. 5. ig^ 

yecf roMuTou ri»os ii vajcfshdeiv /Jie. 

Tovro ?\|/6f ^otovvrccfi kcu rovg fr(p<i4^l^ovruc 15 
ijtxeifw. ovo&c avriv iioc<pkqrreu Tge^) rov ec^» 

ffflWTQMf «V TTgfi ecyqC^OV fi tUCKOV' TTffJ Jlf «U 

^djjdec, iv rovra> jf rix^ti^ ro rdiypt^ ^ ^Jyvai- 
fwenJvif Jv' eydJ fciy^' «y rlv KohTfov hr^voi^ iv* 
mim hecdeiv ecvro* iij av (iecfsMj hcciiBec^ 
va. *Av ie fjierec rxfocxj^s kcu (pc^ov irxjitU'- 17 
^cc fi BccfO^M/iev ecvre^ Tsoiec in "Treuiai} rsS 
U Tis tvaTecdff^m} ttov ii nf ro ij^s o-^lferou 
hxvrii *AAA' {Jih ifei (ioihi\ ftij Reiis^s' 
Je, /i/ffv i/Sec/ief. Teuro ^ l^xn iarli mi ofi 
ifeuitec. 

Jof/cc^ovy XcOKffecrfic ^iec 9(pcufl^etv. IlSsi ig 
Uei^eiv iv t£ itKecffTfifly. likye /MI9 ^ffo^iv, 

"AvwTf, 

modo preteretm? ptrnai fim; aliiisvero, fijectro^ 

fiiffimtioiie,«nfel»ri?nam excipiat Qaod fi vera < 

tili qaopiam modp eft mi» cum pertor^one & metQ 

hi pnetereanduro, vel exceperimus vel emife* 

Idem fiicere & eos vide- rimos, qaia jam ludos? 

bis, qoi pila fdte lodant quis confbntim locua erit? 

Nemo eorum de harpafto ubi confpicietur ludi ordo? 

conteadit, tamquam dci bo- . Sed aliua dic^ 9 jace ! aliuin 

no «Qt malo; fed de eo ne jaee! aliaSjf unam je* 

jaciendo» & rurfas exci- ciftL Rixa haic eft» noB 

piendo. ^torinhocom- lodus* 

nis folertift ponitar , in Qoocirea Socrates pili| 

lioc ars, oeleritaSt dexte- fciebat iodere.«Quomodo? 

rittf ; utego, nee fi finum Jbeari in judicio. Dic mi^ 

eipiadeio.idexGiperepoiV hi/ lafiiitf A^ytCf qoo^ 

modo ' tgo it^rtrKTi 

fipfh cot rlffr mou (foKwo-ivj eiyj wrot Qfii 
'Tfdu^U ^trsy; n ^^ elvBg(»7ra>v nm Gf£v 1^1x1^ fji^ 

19 vot Ttvk} ^OjdoKoyiicuvro^ ^' Tis oZv (ro$ ioyJi 
duveccBou ^fjuovovf fjih i^yeic^eu &ycu, cnfov^ ie 
fjtfii 'A^ mfxarrrU» ^ou^mv* Keu rl hei 'h fci- 
c» eifTfdartov^ To ^yv, ro ^eih^eu\ ro (fhjya- 
ievdvivou^ ro Tft&v (pcc^fAocKov ^ ri yvvoufik o^tw- 

20 ^€^vcu , ro rinvoe ofCpocvcc nMrobXtTfeiv. laZrot nv 
Iv fjiha^ ots 97rect^€V' cc?OC ov^h tirrev tTFou^i^i m 
h^Pai^t^ev evfv^iM^. Ovroa kou ^fJiMj njv ftf» 
i7nfxi?ietuv <T(pou^tTrtKoyroinf\v , riiv is oiiM<p> 

31 ^locv M vTTsf ci^aTrlov. - A« yaf Trocvtots 7ff(l 

' rtvoc rSiV iKros uAaJv (ptXorr/y^v^ ccM! ouk Ik&w 

oi7roh%ofJievov* ei\h\ oioc uv ^ iKdvfi^ rijv Trsf) etu- 

rffv (piKorrxyluv iTrtietKVvovrec. Our« kcu i^i^ 

ri/iS'^ ovK i^tec TTotm^ ec?OCy oTcc m 7recfochci(iVi 'Xfii 

modo me tb Deum efle orborom. Ifec !ii nedio 

non putare? DaemMed «rnttt^ quibas ludebat: ni^ 

tibi quinam ette videntur? biiuroinas tomen iiKfebat, 

Nonne ii vel' Deorura fitii & |>Uam fcite mittebit Sic 

llint, vel exDiia&homi* & nos dillgentiam» ntin 

^ibnsoomraifti? Quodcum plf«i Iodd> fijinoiam adiii- 

llle eonreufiflet; Quit er* beamu^; tt indifferentiam, 

go, inquit» tibi videtur quafl de pila ag^Mor. Om- 

cenfere poiTe» muloa effe^ trino elitm in exlert)a ali- 

aec vero elTe afinos? Sie qua materia elaborsodtna 

jocatus eft , qukfi pila Iude- eft ; at ildn ; quod eam per 

ret Quae vero ibi fuit feprobes; fed. quaHicaiii* 

l^opofita pita? Vita, vin- que iita fnerit, fole^'^ 

eola» exfillum» potio ve* in ea tuam ut demonib'^** 

Heni, abreptio ab oxote» Sie efiam textor bo««f 

. ffilorum idereiiaj;» paM noa fi«oit; M qualefficttb. 

<pe DISSERTAT. LIB. fl. CAI^^. jgi. 

tcStct <p^crrxy&. ^KKKo^ trq$ iticotn r^o^ois %tu 2% 
xT9KriV9 Mi uvr» rc^Zra ^^fwreu d^PfXhBcci; kcu 
ro wfjucriav ccvro. cii ho$7rcy Troi^otKoc^v riiv vAi|y> 
ifyd^ou. Srob Av i^hdys /Lc»fi?v ^rec&ouv, oi /jLh aj 
iWoi dmocvrmrU <roi avy%af>f^ayr«i, "ort^trd^&n^ 
i i^ §ii(»f ^hhretv r» irem>roCy m iilv /I}^ %ri 
Bjoxfifj^vooi^ uv€ar^(f>fl^ h tovrofi hrotivhei kou - 
ovvn^^a^ecr m ii ii occxflj^o&ivffv rtvd Siec^i- 
0(&o\jivovy^ r» ivotvrtoc. ^Otfov ydf ro %^/fa^ iv* 
Xoyfli^, iK^-vm ro mjyxou^irv. ^ 

aic eZv hiyrrcci rHv i%rof rtvm. hoot» (pv^ 34 
civ, nm ^ocfa (fhJ^avi ^Qxmf^ oov, oi dfroKvroi 
l^. ri yd^ TfoS^t Kocrd (pvav Svu$ if£ 
ro mboc^ mvoCi* dXh! ^ dv etvrov m Tfoiob A«* 
^Oy iw ds fjifi dnoXyrovy %udfi^o$ avrcv tuu 
ms 'jnikov ifj^ouvoiv y %ou d%dvdocf TfotrtiO^obi^ kou 

({oetcce^t, eamtnftat. tetlexerit, eontrarlaifi fa* 

Alioa tibi lar{;itur viftam oiet Nam ubi gaudefe 

& pofleflionea , eademque ratiotti coofentaneum eft, 

rarfas eripere poteft, i\h Ibldem etiam congratularL 
fuaM|ue eorpafcttlum una* Quo paAo ^tur dicun- 

Tq, quod lupereft» acce* tl^r rerum externarum alis^ 

ptam ttateriatti trafta. Pofl:, fecundum naturam efTtf. 

ubi fine clade oerMnmi altas contra naturam ? Zl . 

faeria ef^ffiis» alii obviaia qmdim iia liicitur, quafi t 

Mi iiM gratulabuntnr, eommuni focietate folud 

quod inoolomts evaferis; eflemus. Nam pedi fecun^ 

qal aotem tdiia fcienter dum naturam efie dicamt 

ipeftit, la, liqaidem te vi^ nt mundua fit a fordibus; 

derit in eo decenter efie quod ii vero eum ut pedeoi 

veriatura , collaudabtt & confideres , & non ut fepa-» 

tongratulabitur; fin cnm ratum aliquid; qonveniet 

tiiquo dedecore evafifle in* eum aliqunda 161; latnm in« 

gredi. ^9^ ' JS PI C T B T I 

^vKiri ifrri TtM* rotcvTov rt kou i(p^ ^/Aiv vn> 
35 hM(ieiv Sef. T/ «f; '^Kvbqoynos. £1 fjih ds difi- 
Kvrov (TKOTP^ff^ Karcc <pv(nv Jor), ^fj^e^t tii^XJik 
yi^fo^ff 9 'Ti^hovreiv f vytcuvetv. ei i^ d^ wBfMcv 
CKon&ff', Kdi fjiifof ohov rtvoSj iC ixeivo rechcv 
vvv f4iv ffOi votnjcoci KocStfiKecj vvv Si ttKmcu^ kcIi 
KtvSvvsvcocij vvv i^ ocnoffi^iivui 9 7^0 £^c i* 
*6 smy ort ditoduveiv. 17 ovv ccyocvocKrif^ ck 
c7(J«f , an is iKiivos ovi/^n iarl tsovs^ ovr<»s i-Se 
crv av&fwnos; IV ycc^ ionv av^fojTrc^i Uifc^ 
^oXeofffj TTfdrvic fxiv rvis iK &e£v kcc^ ivb^i- 
vfoov^ fjterocrocvroc J§ rtjff is eyfitrroc A«yo/<tw, 
37 § ns i<m fiiKfov rris %Kris fjilfjLrifm. Nuv ouv f/tf 
K^lveirdoci j Nuv cuv «AAcv Trv^hcretv; ctKXcv 
tgh/Hv; ochXov ecTfo^v^oTceiV} xhXov KocrccKeKfhdan 

gredl, & fuper fpinis Iw opiA confliftari, aliqaaDdo 

cedere» & interdum etiam etiam ante tempus mori. 

refecari pro corpore uoir Quid ergo aegre fers? ui 

verfo ; alioqai pea iion aa|. nefcia , quemadmodam ille 

pliaa effet: Tale aliquid non ampllus peseft, it»& 

€tiam de nobis eft exifti- te non amplius eSe lionu* 

mandom. Quid es? *Ha- nem? Quid enim eft bo* 

mo. Siqaidem te ut aiiquid mo? Pars civiutis, prj- 

tcommuni focietate folu* mum, ejus qas ez d\i$ 

tum confideras, fecundom oonftat&bomiaibas:dein« 

pacuranieft, vivere usque de iliius qu» proxime ita 

ad feneftam» florere opi- dicitur, quas eft puvum 

()us, v^ere: fin nt liomi- auoddam univerfie iUios 

oem & partem alicujus umulacmm. Nonc tfffl 

l^verii, ob aniverfumii- me in jndicioai voctril 

fud nunc s^otare tibi Nunc ergo alium febriciti- 

cotivenit, nunc navigare» re! alium navigare! al'u°> 

^ pericuUadire, auocin- mori! aiium eoni^^^^ 

tnm 'hUifctrof ydf h rciGvr^ 9»fdcm^ iv roita) r£ 
«f«€%wr#, rovrois rw 9v^i(fi, fjoi 9vfMfjfhre$f 
«AAois' £»AAdi rotavrm, Se¥ <Zv Ifyoy, iKdivrx ^ 
«xair a Sei^ iic^ivdeu rmr» dds ht%^KKe$. 
JEir» inmos Aly^», KfiVA» « diineiv» E? <r9i yf- 30 
wro^ irfohnsa iy^ ra l/My* ei ie lut} qvto iror • 
hcbfVMj oy^€$ ccxrtos. hr$ ydf rtc %cimvm^ nlv^ • 
iuvos^ fur ^i hMvdcsvircK 

J trvvrifJLiJLivcv cci$d(po^6v • ij xf Jr/s" ij ^r^f 1 «uri 
6*J% dSid^po^cSj ocAA^ ^ i7HtTrviiit\ ^ vi ii^y if aV4- 
T)f. Our« ri ^v diid(pofovj .»} Xfn^ri^^ouic »^/«» 
^ofo^* M^ TTor ovVf or»v ^Ttn ns v/jGv dita^po^ a. 

(afy 

tam eifet QnfV^ niirumf ftres Qtconvfenit Poftille 

ttvque enim fieri poteft, nt dlcit: Reum te agam injcu 

in tali corpore, talLcoelo, riarom. Bene tibi fit: £go 

talibns copviAorlbusy noo feci quod meum fuit: «a 

aliis alta bujus generis ac- vero & tu feceris tuum, 

cidant Tuum igitur mu- ipfe videris; eft enim ali» 

nus eft, ut dlcas ea quae quod illius quoque pericu* 

decet, atqite ifta admini* lum, neteiateat» 

CAP. VL 
Vi in difjt r emtia. 

Fronunciatam connexnm, cirror. Sic tf, v}ta eft 
res iodifferens eft: judi*^ res indifierens} vitae au^ 
cium aatem deillo, non tera ufus non eft indiffe^ 
eftresindifferens^ fedaut rens. Neque igitur, fi 
fcieotia, am opinio^ aut quandQ vobis duerit ati-, 
EfiaiH Difirt. T.i, ' N ' q^is. 194 KBICTSTI 

f«lv tutf' ravta^ dfAeTsMC ylve^dt'' {joff cray 

•3 Mj rccff v?sMff red^pcvfJMKcre^. KceAoy ii ro^aii^ 
vou rfjy covrdv Trec^oKeviiv zeu ivvotfisv^ V h ois 
fjoi 'nu^emevmcm^ fi^MyJacv ayvc* fcifj' wfc^ 
vettxis^ A rivec »\hoi ^nhiiv <rov exevaif h. 

4 h^yosfr. Kctf yccf av ev (rvX/\.oyi(Tfio7ff igKeiov o^Mi- 
o-a^ treccvrov l%a{V* kuv elyctvaKreknv eTr) roiir^y 
7rcc^etfivdfl<ry ecvrov^" ^Eyoo efMdov^ vfx&ff i^ ou. 

5 Ovrco Kcc) oirov rivo^ Xf^ r^idfj^j fjtej ^nret ri 
ecTTo rif J0g4^f ^efiymfjievov* «AA' IxWvoo /ufv 
7Fcc^ccx<»?€i rols TTeqirer^ifJifJLkvoiSy ao) S* cc^mr» 
ro evarccBeiv. 

6 ^AfrehStej kcu oc<rrtoc(rcu rev ieivec. IldJfj Ow 
roMetvZs. *AAA' S^KAeiaBfjv^ Aid Bvfiios y«f 
ovK efJtecBov Meqx^^^^* ^*^ ^^ KeKhetofJthfif 
evfoi rnv ^vficvy dvdyKfi fJL n mrox^a^tu^ i| 

im <paA\ etiam h»c indiffe* segre talerint, confolabe-' 

rentit effe, negligentes ris eos, ac» te didicilTe, 

eftote; neqae, fi quis ad dices , illos non item. Sic 

diligentiam vos excitarit* etiam » ubi aliqua exercita- 

huniiles» &materiaramad» tio reqairitar« neidqaaB- 

miratorea eftote. luvabit rito quod ex ea adqutritar: 

vero faa qaemque liibfidia (ed iilud qaidem exerdta^ 

fuamque facultatem nofle, tisconcedito^ta verooon* 

Qt, qoas ad res inilroftai ftantii contentos efio. 

non fis , in iis otium agas ; Abi & faluta illuflk Qoo* 

neqne segre feras, fi qui' modo? Non humiliter. At 

alii plus in illis poflint. exclufus fuml Nempeper 

Nsm ,tu quoqoe in ratioci- feneftram ingredi non di- 

nationibas plus tibi vindi- dici: cnm autem daafiini 

cabis; &, quod fi id alii januam invenero^ necefle 

eft I/ISSJCRTAT. X.IB. II. CAP.6. I95 

avrrZ. Auh£. T/w rf^ovj Ov rciTTMok. 
'AAA' ovk i7tir\JX9s. MaJ y«f o-^v rduro ro «f - J 
yw ly, flpAA* Ixeyvw. r/ owy dvrmoii row «A- ' 
A^ffcuj my iJLifmi<ro o n aoVj mu ri e^AAo- 
rf/flV ]M(i otJ re^ot%^^. Aicc rovro Kochoif o 9 
XfitrtTnros Aey», m, M/%ftf «v «Ji|A« /mj | 
ree 1^^ , oMy rdSv ^^u«(rr^f«y ixoficu ^foff ro 
fvyx»V€ty rm xetr» <pvfnv' ocvre^ yet^ fx o 0w 
foioiresv iKXeKnKov hrolfttny. .^hye v^etv, an lo 
yo<rm fAoi kecdeifJMfreu injv^ Ked ^ffMV dv i*n 
tMri. Kcu Yfl^f ^ourV ei (p^kvets &x^9 £ffM 
m h^] ro 7rfi\ew^eu. 

*E7r« roi rlvoc htKot ytvovroa oraxwi-j Ovx ^^ 
iy« Kcu ^^ecvBoiaiV^ 'AAAo^ ^feuvovreu fih^ ovx 
&tf ^ Keu^ Be^ia^iffiVi iv yeif dnokuroi ylvovreu: 

N « ei 

€ft nt aat diteedm, . ant «ea qaae ad natam con|eN 

fer feaeftratn iDgrediar. i^vationetn fust aptiora: 

At etiam alioqaere illum. «nam ipfe Deas bsec elt* 

AUoqaar. Quo ' paAo 9 «gendl facultatem mihi im* 

NoQ hmmiliter. At voti ^pertiit Qood fi vero fci- 

compos non faftus es. «rem, in fatis mihi efkp 

Verum illud tuum mnnus tfUtnuncaegrotarem/etiam 

aoQ fuit, fed iilU^s. Quid «fponte eo tenderem. nam 

igitor alienam tibi vindi* »& pes, fi mentem habe- 

cas? Semper memento vret, fponte lutum ingre* 

4Qid taom fit, quid atie- «deretur.* 
nam; nec perturbaberis. 

Qoapropter rette Chryfip- Qua de caufla naftmntar 

pw: «Quoad» inquit^ ea fpioie? Nonnebtarefcant?' 

«qoae fntura fant» cbfeura Nonne autem arefcunt, ut 

ymihi fQetintp ample£kor denietaiitur? neqoe enim 

abfo- 196 X P 1 C T S T t 

i^ #1 ovv maBmirnf «(%oy, 9vx^<r^cu mvrovs 2^0, Hva 
fxfi' Befitr^oiai fjLfjieTrcrei rcvTo Sk K»tdfa kr]v 

13 1^1 <rtc6xv»v f ro /Afiihfore- deqt^^obi. Ovr«^ 
Urreov, on k») hi ocy^fohrm Kcctccfcc icrri, ro 
fjaj ehroBccveiv* ofMiov r£ /joi TreTfccvdnveu^ /nije 

14 deficBiivou^ ^HfJieis jS* hret^n ol ctvtol hfjuv^ afjia 
fjih ovr iei ^efto^^nvcuj oifjbcc Se Kcii avri rcira 
^UfccKoXov^ovvrefon be^i^ofJLebec^ Oid rovroayt^ 
vccKTovfJiev. ovre ydf Ihfjiev rlves hfJth^ ovre /«• 

. fAeXerniMfm ra ocv^fwTnKcc , oiff oi hfifiim ra 

'5 jTrjriKCc. 'AAA^ X^ffccvrccff fjtev Treiietv fjiekhff 

rov TToXefiiov^ hretin rijff mA^riylcr nKov^rev avo' 

^ KecAovtrti^j ecveaxev ovroD Trfov^yicurefev iiej^ 

avrSj ro rw ar^xrnyov TFfoTrccyfJW^ ^roJiLv 

16 ^ot&v nfJtoiv ^ ovieiff Bihieij ovie rn^ ccvdyKtis 

KccAovTn^j evKvras vvocKovaxi ccvr^' olAX» uheceih' 

res Kjeu arivcvres ^ccax^fjiev cc ^ccax^l^^ ^ abfolat» per fe fatit in rc* demeti; propterea raccen« 

Twmaatura^ .Quod fi igi- femus. Neqoe enim lci« 

tar feoromliaberenc, voU* mus qoi fimag» n^neres 

ne facere deberent » ne hunottnas iu medttatas ha- 

umqaam demeterentar ? Ea bemus , ut eqoitet tec eqoe- 

vero fpicis exfecratio foret» fires. Sed CbryTanttf qoi* 

pomqaam eaa demeti. Slc dem perciiffaraa faoftem» 

bominibua etiam exfecra- cum receptoi cani aodi* 

tionem fctfe fciendom eft^ viiTet/ cohibuit impetam; 

nomquam eoe emori: ue- adeo praefiantios ei vidc* 

que aiiud id efle, qoam ne^ batar imperatoria, qnam 

que matarefcere omquam, fuam exfequi, voiontatnD: 

^ aeqoe demeti. Noe ootem aoftrdm aotem neoo vott 

com iidem fimos, qo<W & ue oeceflltati qoidem vo< 

demetioportet , & qoi iftud canti promte obtemperire ; 

ipfom intelligamoa, «oa (ed plmmtea & geotfotes 

ptti- DISSKRT^AT, ]:,iB. TI. CAP.6, ' , I97 

m^itrrccveiC avrii KctkovvTe^, tliiXf ft^^i^rwret^^ 17 
»vbqt»7f8\ E# Tre^icmiaeiff hiyefi^ rei 7ge^teTn\%o»' 
r«, Tgohfrm TreftTrccm» e»ViV* el i\ »c JiW>A« 
xtAXei^f Tsoiw ^mioXlm f%ev 9 ro yeyo/jievov ^i&o- 
fifvflw; To Jj? (pdeifof^ ^ fMX»^^ e<rrw^ ti rfo» iS 
%o^, iideihxur^a^ ^ nefe^fiis^ 4 rvfavwff. T/ «"Oi 
fji€?<e$j 'xoiet oiZ ^KuraSyff ek aiov^ tfcii ngiml 
ehiv. Ei ^i? d^A^y^ as»«u|r»i r(»Aif<^, wrrofAmri^ '9 
f«, ^v %ifi^e$ rvfecwoff, Ovihror ovie)^ rv'^ 
fawoff e^ fjifio-l nvee €<r(f>ec^e' 'Tfvferos ie koc) ^A 
€tvT£ TgokficcKiff. ^oCpos in) r^tTtfi ^oyrrs» K«i 
w/jfzoff Hevw ovoftdrerv. 

Tv ne<pcc?si K^v^veve^ hr) Yimadfes. ^y^ 0* ao 
co Kiviuvevi»^ cV o}k£ Iv Kiico^cAar, oTfov aeftrfjLci 
Toaouroti £t) ^^ ecvroff orecv itocv/Jv^ '^^^ ^Ai^locv^ 
rlvi miumwt ^ TJf u^pecXi^ 'AAA^ i^ici ry ai 

N 3 ^ vno^ 

patimnr qoae nobis acci- laeria^ compendioflor ea 

dtint, & Tffpi9r«^cfC iflia eft, qoA te tyrannas mit* 

vocamns. Qoaies «'c/M^r«- tit. Nomqoaiti nltali ty- 

#eiCf homo? Si refiTrim ranmu per fex menfes 

9ete ea Tocas qnae te cir* qaemqoam fogulavit: fe-* 

camfbnt/ omnni ftint weft^ bris aatem^ l^pe peir totau 

crofjcic: fln iies afperas fic annnm. Strepttos heec 

appeltas, qoid in egineft bmnia font, & ja^titf 

afperam, ot, oreom qood {naniom vertorom* 

fit^ idem &intereat? Id / 

aottm^qood tnterimit, apt lA pericolo CKpitii Ihm 

gfadios eft» aot rota, aot apod Ca&iHirem. Ego vero 

iDare, aottefta, aottyran- tion peHoIitor, qoi Nlco- 

nus. Qoid toa refert, qoA poll^ nabitem , obi tot font 

vid delbendas ad orcomV terr«melas? Et to ipfe» 

Omne» vim pares font ^om ' Adriam' tfansm^ttia». 

Qood fi ▼«nmi Hodine vo^ tejiis rei di&rimen adts? 

«an- igg ' EPICTSTT 

piyaywitrtu ^mrtu vTfoha^eiv r/, a>v ov dfAar; 
*AAA« ry aKkor^loti Kqm ^o7»f l^i «/kAivc^ 
aa «rof , ufO^ovs r» yl/evin i>^oXe<j8a?v j 'AAA' l^*- 
f lO-^iJvoM ic/v^vrua>. ,Tl icrjiV i^^scdnyec^^ otKKoir- 
%ov SvoM ii Iv 'Foo/iy; Noi. r/ ouv, cSv e^i* Fve^ 
fcA 7t9iA(pb^*^ "Av 0*01 ^Oi|f, ocTfeKsvajf. « ^8 

f^9 ^%^^ ^^ ^<^^ rU0(fd»V OCTfih^ffffj OTfOV KCf^ 

KHvof iJ^vattfUi uv rs ^ehp^ av re /Afjj a 

93 ytifiTfMf ffe HS Tvccf». T/ KoiTtov a>s eTr) fieyoihM 

olvi^XOi MiXfmfc» i(rr$ rijs 7toc^ecffKe\^s\ 7y 

eiTrt! vios ev^pvfjs^ or/, Oux ^ roo-ourouy roaov-' 

roav i^iv ecKipcoiveUj rotruvrec $i yeyqec<phtu^ ro^ 

covrce ie %f cvy '^ocfUKeKuBtKiveu ye^ovrla> ov ^oX- 

24 Kov ec^l(f>. Movov iKeivtts rffs iiuifitreoifs fJiifivfia^Oy 

KuB^ ^v itofi^ereu ru trei^ ,Ka} ru ov cec* /Jt^ 

95 ^OT eivrrrrotfiay nvos rHv ceAAorfAwv. B^/<tf, xeu aonne capitis? At de opU iive volefes , qui te in Gytt- 

niQne etiam periclitor. De rm mittit Quid igitor ta^i- 

toa-oe? Qnomodo? Qois dem» tamqaam ad magmi, 

enim te cogere poflit opi- Romam proficifceris. Mi- 

nari quod nol^? An de nora ifta fiint hac praeparft. 

aliena? Qood vero tuum tione: ita ut difturua fit 

eft periculiim^ fi alii fal(k adolefcens bonae indolis» 

opinentur? At in periculo non fmfle tanti, tam mulfca. 

reiegationia fum. Quid eft audiviiTe, tam multa fcrt- 

relegari ? Annon» alibi pfiiTe, tanto tempore fene- 

efTe quam Romae? Immo: cioni haud n^agni pretii 

quid ergp, fi in Gyara adfedifle. liliua duntaxat 

mittar? Si tibi conducit^ divifionis memineris, qoi 

abibis: fin minus, habes diftinguuntur quae tua funt^ 

luo pro Gyaris abeas ; quo & qua; non funt ; ne qaid 

ilie veniet, five noleos omquam alienum tibi vin- 

dtces. t DfSSXRTAT. Z.IB, ZI. CAP.6; ^99 Ao^, (te re^etvc^' j} TH^eou^ems i^ jtrfi^ av loifv 
fcvr^v- ev tKare^a (pvXci^i 9i\yf^ iuvarcu ^u- 
Aoe^f^ni^ Ktfi rir hofAsd:a ^ifAarrc»! Sd>xfo(- ^^ 
rcvs, Irruv iv <fh}?^ni iuydiJLsdcc wmvas y^ci^ 
<P€fVn Mi%fi Je vvv tis 8Xoi4tVj ofa ei fivea%i* 37 
/iif^flp av Iv ry (pvTsa^i i^AAou r^vo^ n/ov A^ov* 
ros^ eki7i€is dvccyv£ aoi Tfouivc^s^ T/ ^oi ^;a(>> 
fccerap itec^ixets^ om olids rd e%oyra0 fis KoCHoii 
h rourois yd^ /Jioi Iot/vj *Ev rhtv wJvj *A7r> 
bvit<mH» fiifj^. "'Ay^^onfoi i^ i»AAoj| oiBcivar^ 
hovra^l N4 KE«. dices. Tribmud & carcer» 
utramqoe locus ^, alter 
editus» «Iter humllid : vo 
Inntas «Qtem, fi utroqoe 
loco parem confervare vo« 
laeris, pQteft par eadem* 
qne com«rvari. £t toiic 
Socratis semolatores eri.- 
mns, cdm iU carcere psa* 
nas fcribere poterimus* 
Ha6texios antem ut adfefti fnmusy vide nom ferremos 
-alium quemdam ip carcere 
nobis dicentem» Visne tibi 
Pieanas recitem ? Qoid 
mihi negotiom faceffis ? an 
nefds quibus fim in malis? 
bocciiie niihi in his licet? 
In qoibus vero? Mortem 
(hm obitonuu Nomqoid. 
vero reliqai . homines im«i 
morUlea eront? CAP. 900 SPIGTBTI 

k E ♦, ^'. 

Aiei ri diUUf»f fjmrM^Btu > itoTsXci rtoKKei net* 

a BnKovfa ^xfmheinofiiv. T/ ydf o iMvrts Juy«. 

Tott wX^dy iJWv ^mrooy ^ kivAJvou, if vaa-ou, ir 

3 «Adwr rw roioirotv} *Ay «Jv JHff jc/vJuy^uo-cw tJwff 

Td! ^/Aw, »v (fe xcM cra-e^wav wrtf ccvrou 

ie^ednxy, ^ou /mi neci^off gri /4«vrjuwdoMj cuk 

?%» rov ficcimy era, rev eiffiHorcc /loi rnv ou- 

ir/«»v r«J dyccB^i^ keu rcv necKdvi rov ifyyn* 

^ fjihov rd ^fji&cc dfiCporifoav^ T/ ow Iri %f ««# 

Sxi^ r£v ff^AdyxvoAVf n twv oJ«v«v} «AA* »vI- 

5 %o/«»i hiyovroc ineivouj Xvfx<f>if€i eoi ; T/ 7«f 

, loTi &vfA^fov^ oTIpj r/ loTiv dycAev^ aTdpj 

fc«/i«5i|Kev» ^^rf Ttf o^fctfo^ rttV crM>dy%vogiv^ 

ourm 

CAP. m 

Qiu» J^tfflfo ^ conjutinii Fatis. 

Propter intempeftivam di- adhuc divinandl locns f 

vinationis curamt multi nonne intus habeo vateffl, 

multa ofiicia negljgimus. qui naturam boni & mali 

Quid enim vatea praevidere mihi ediOTerA)!:? qui utrius^ 

ampliua poteft, quam mor« que figna enarravit? Qoid 

tem, aut pericuium, aut ergo pmterea requiro ara* i 

morbumy autaliquid deni- fpicinam aut augurium? 

que ejus generia? Quod fi At eum fero» ^com diciC; 

igitur dircrimen adeundum Hoc tibi conducibile eft? 

pro amico eft, aut etiam Quid enim fit condndbile» 

mortem pro eo oppetere novit -. ne .ille? qoid fit 

coovenit; quia mihi jam bonum» novit? num» ot 

vilbe- DISSRRTAT. LIB. II. CAP. 7* 20t 

rfAftw JHe (nifjLeiec , kcc) kx^^v mj eurxj^iv 
ciSfj K€tf iiKOMW Koif dilKQBV. ^KvBfome^ ^ 5 
fiot Aiytf , ri cmMiveriUj ^«n ti dcivaroc^ Tre* 
vlct jf TgKcluros* . iforB^ ii trvfA^fec rccvruj n 
ciavfi^pofcc iartVj cv 9ov fCk^AAo» Trvv^ocveadeu. 
dM rl iv y^fAiMrtKols , ov X^€$s' ivBoii^ ouv, 7 
cTSov 'ndvres &vbqmmoi ifhmdfJLebxj kolj Tt^off 
«AAif Aour lAaxofAedot ; Am^ r<Ayro if yuvi} KotKw 8 
Stm^j if ^e/ii^'*" bi>M9cc ri TfctrtXXp i^co^H 
^fiiv^ ro irholov roiv hnfifivicw^ Kccrd rov eiirov^ 
r«, 'cTi ci(pcu^vercu ccvroi. C^ofjuruepos* M<»A- 
AcF ^fAdtfy ^ifo^/Vy iv' iK^vos dkvroi d<piXifrcu ^ n 
iy» fjifi ^i/u\|/a9. 

Ti «uy iffce?^ in] ro (Mexoif iMvreveabou g 
txycy; ^H iethlec, ro cpoBeiaBcu rds iK^ei^ets. 
Aks rtfuro leoAapxfuofc^ rovg fMvrets" KAi/^ovo* 
' N j ' fAfi<roCs 

vifcenuB»' fie •tkun bono- diflentlmns? Qaapropter 

riim ic nudoram ligna'di« red» illa nMiUer, qu» cam 

dicit ? ^nimi fi bprom fi« Gratillae relegatae navem 

gna novit , hpneftoram cibaria vehentem mifTura * 

^ etiam & t&rpium novitf & eflet^ el qui dixerat, fore 

' joftorum cc iojaftomm. nt Domitianus iUa eripe- 

Homo» tnmihidiC) qaid ret, refpondit: Malo ut 

portendatary vita an motB, Domitianua erigiat, qoam 

paapertag an divitiae : utrum ut ego non mittam. 

vero luec condaeantl nec« Quid ergo nlbe ad fre« 

ne, non ex te aadifeurus quentes divtnationes adda* 

fam. Cur in grammaticis cit? Timiditast folicitudo 

aoo diciss fed hic demam, de evento. Propterea yati« 

•de rebos obi omnes homi* bos adulamor* Domine^ 

nes efranma» &internos capi^mne patris hereditS' 

tcm? 202 EPICTETI 

»^(7, lS,Kri^ovoiJt$i79ts* «V ^flff flftCr^u r^y jcXiffo. 
vcfc/eev WAiy^prfrv iv^fjx^urrdofiMV ftur^. Am» 

fo rouro Kopxaivoi Aoigrov ifjmm^owiv ^l^- T/ ^v; 
i^^ iiX» ofi^so^ff^BfXeffBcu^ Kotj iKKKlato^' is i 
iioiTFOfcg ^vvBoiyerx^ ttx^» rov dTMvrviwvros^ 
^ TTorifoc r£v oioiv (pife$* qvk ixooiv ofe^i» vfos 
ro rnv ii^mv fxci/Oiov (pifetv ii rnv ccfirrefcip. 
ov yec^ rovrow nvcc dyrek^^v diheij ccKfid rnt 

II ^ifov^v. Ourws eiec nm en) rov Qeov lif%f- 
ffbcUj'M oinyov* ds rols o<pdocKiJLo7s Xfoipdoi, 
9v TfccfXKccKovvres ocvrovs^ 7vcc rotccvroc {JtiiKhm 
n/Mf ieiKvv^xxnVj fl&AA% oJcc IvJWicvuvra^i, rovTdn 

i:| rdis cpocvrotclocs iexo/M^OL Nuv ie r^ifjtoms 
rov ifVidccftov Kfccnv/Jievj' Keij rov 0epv hnM- 
hovfjijevoi Seo/AeBcc dtvrov* Kv^te i\inaov, hl^ 

rfi^fif tetn? Videamus: rem divi- dacat; neque eAim banim 

' nam faciamua. Sane» do- alterutrft pergere vutt^ fe^ 

tnine, ut fortuna volet ei quae refbi dacat Sie 

Sidixerit, Capies haeredi- ,etiam ad Deum erat a^ 

tatem: tamqaam ab ipfo cedendom, tamqoam U 

ba&reditatem acceperimus» viae ducem: quetBadmo- 

fic ei ^ratias agimua. Ita- dum ocalis utimur, qoos 

que reliquam M, at illu- non obfecramus, ot tilef 

dant illi nobis. Quid er- res potius oftendant; fei 

go? Citra adpetitionem & qualea iili res nobif 

averfationem eft acceden- oftendunt, tales imagtoes 

dom: quemadmodum via- eardm acdpimos. Nuoc 

tor ex obvio quferit, utra vero trementes augoreai 

via fit infiftenda; neque manu prehendimusy Deinn- 

cupit, ttt dextra potius, que invocantes' prectmar 

quam finiftra, eo quo vult eum: Domine miiefereoo- 

ftril BISSXRTAT. I'XB.19. CAP.g^ dO} 

u ^iXe^s^ fi ro oifmvov; uKKo Juv n jA/mvov^ 
jj ro Tail &s£ ioKovv; T/, ro ocov iir} 0-0/, 14 
itcup^el^ff rov KfrrnVf ife$foiyo$ff rov ov/4* 

KE». if\ 
T/tf y oivlot rov dyet^ov» 

'0 Qsoff oo<piXtiJLos. oKKei xtfi recyotBov okpi-^ 
Kffiov* Wxcp oZv^ oTiov if ovffleo reXi (deovj Ixaf 
Svcu neu rifv rov eiyecdov. T/p ^v . ovcleo Ofouf 3 
X«f|; Mn yiyoito. 'AyfcVj Mn yiyotro. 
$j}^j /.cif yivotTo. Nw^, hgiffriiiJtn^ Koyoff ' 
cfdo^; Nc»A ^Evrtfu^tf ro/vuv a/nhMS ^nr» niv ) 
wV/oiy rou oiyecdov. Ikh rot fA^ rt eivrfiy Iv. 

^ur£ 

ftri! Fac mihi exeQtidi po- Deo viram eft? Cnr, qnanp 

teftatem! Maxicipium> nam* tam in te eft, jadicem cor- 

quid aliad nuvis, qoam rampis^ & confiliarium fe« 

qaod melias? quid vero dacis? 
aliud melius^ quam quod 

c A p. vm. 

Quef fit natufa boni. 

D a V s Obii natura) prod- Abfit. Ager ? Abfit Fama ? 

eft : fed & Bonum prodeft : Abfit.; Mena» fcientia, re^ 

conrentaneameftigitur^ubi ratio? Certe. Hic igitur 

Dei oatara fit» ibi & Boni omnino natoram boni quae- 

elTe naturam. Qnae eft igi- rito. Etenim anne in plan« 

turnatura Dei?, An caro? ta iilud qusria? Non. An 

iri 3C4 BPtCTETI 

^vrf ^tirSffi Ou. MiT r# iv «Aoyo^j Ou. *Eir 
XoyiK^ oZv ^frrHvj rl en dKKuxoZ Irrrw^ n 

4 Iv rjf 'not^oiKKccyi ri v^s rd «Aoyi»; T» 

^ur« cuJ^e (pwrflfttf-/oMr %fn«TiK« lor/, A« r«J- 
ro oJ h€ym^ nii ecvroiv ro dyotBov. ieirtu w 

5 ro ecyudiv %^9iW (f)»vr»(ri£v. ^A(ec yt fiivnsy 
' ei yocf fxovfifj Afy^* fWf iv rols nKKois ^iots 

rec eeyecdoi SveUj kqu evieufJiovleev Hotf KecKoicu- 

6 fAoviecv. vvv S* ov hiyeiffj xctj Kechms ^ot&r & 
yecf Koti rec fjuix^ec %fW<v (pocvrecam rj{6f, 
dKKoc 'nu^eiKoXovBfKriv ys r» %fi?<r« riv (pcsncc^ 
^tiv ov^ e%«. wJ dKoroas. v7fvser$Kec yccf yi- 

7 yovfv aKKoiCj ovk ecvrec .vfonyovfjievec. /O gvk 
l^TTH yiyovs jjai r$ Te^onyovixiwff^ ov* iXK ^cm 
ioifrGV y^ecocv AxofMVj Rocard^etv r$ iw^^pisyev. 
ecKhoCj vn dJeCj koc) Tff^iwrivros ecvrS JCgsla» 
«X^/fcc^* A<» rovro 'Tr^G^fiKn^e Keu re xs^odtu 

in brato? Non. Cam ig!* non dids; & refte fidf« 

tur in eo quseras, quod Gt Nam ut maxime fmt vifo- 

rationis particeps ; cur ad-' rum afii praedita; id tamen 

buc alibi quaeris, quam in non babent» ut viforaoi 

eo quo animal ratione prae- ufum iiMrelligant: & merj- 

' ditum praeftat bruto? Plan* to: ntm ad aliorum mini. 

tse quia ne viforuni quidem fterium ea deftidati fDQt;, 

nfum habent, ta de caufla. non quae iNrincipitnm te* 

Bonum in eis efle negiis. neant* Annus enim num 

BonuBi igitur ufum vifo- ad prineipatum natns e&4 

rum requirit Num vero Non: fed, quod tergo 

hoc duntaxat? Quod fi hoc nobis opus erat, miod one* 

tantum , dic" in reliquis ra ferre pdTet Enimvero 

etiam animantibus ineife & id fane nobisfaitopns» 

Bona, i^neSe felicitatem& ut is ambulare poffet: 

infelicitatem. Nunc id ta eaqae de caoflk ufoBi et- 

itm DISSBRTAT. LIB. II. <iAP. 8* 205 

it^ 'KomGV enuti Tteid T^lTFCCvreu. sl Jf- xdtf ocv^ 8 ^ 
rcV 'jfoo ^fo^iAif^i Ttx^KeKovBelv ri 'Xj^ntrfi 
riv (f^vreitnm* wii iijhov en Ke$x» Xoyav hk 
y «y. iriiAiv vTrerireeKro^ tSs reci 'Xj^sias retv^ 
rccs 'xecffTx^^ ^^^ ^^ ecv Hcrec ^fiiv mc) .0/40/0^« 

OJ &€\etg Sv hei ^finlv njv eclav rS ecyeC' 9 
M, » /Jtff 'xec^ovros , l^r* oiisvos rSv «A- 
W BsXeii^ hsyetv ro dyec^ovi T/ e?yj ovk 10 
?m &eiv ifyec KccKeTvui' "ESt/v, aAA* ov 
yffonyovfxeycc^ ovSe iii^ Beoiv, Zv is yrfotiyii^ 11 
ItevGV «!• cv d*no<mecciJLec et rS ®eS' ?%«f 
Ti €V aeecvra fjiefoff iKelvov. T/ oJv oiyvoels trov 
rnv evyiveiocvi T/ ovx cTJlaci', TFoBev ihfiXvBecsi 
Ov ^ihet^ iJLefj(Vfi<f^ orecv icdlins^ rk cSv la 
hdiecSf KM rlvec r(i(petf} orecv ffu^ovcloc xSVt 

ric ▼iibiiim Meeepiii tliter incseterifl Bo&tttn effe poi- 

enini ambQbire non potoif- tnm dixeris? Quid igiturt 

iet Caeteram liic tandeinr anQon & ilia Deoruin funt 

ceflatQmeft. QuodfiiUad opera? So&t; at noil 

etiam eflet ei datum, nt prsecipoa, neque Deomm 

viforam nfam intelligeret; partet. Ta Tero principo- 

confeqnena fcilicet foret^ le qoiddam es; ta aliqoiil 

nt Qoftram imperinm effet es a Deo avulfum ; tn h^ 

recQ&tQrns, neqoe nfos bes in te aliqnam Dei par* 

nobtsiUospraebituros, fed tem. Cnr ergo nobilita- 

par noUs, noftriqae fimilis tem toam ignoras ? Cor 

in^tts. nefcis» unde veneris? 

A>n ^itvr in eo natn« Non meminiffe vis, cum 

HQiBoiiiviaqiMererey quo .edis, qni fis qui edas, dt 

Mn praefente^ neqoaqiTOm quem abs? Cnm uacoris con« 2C6 * . BPI C T KT 1 

. r/V «V XSVi ^^y QfuXlefj trecv yvfzvec^p^ crav 
isxKiy^y cun »ctiuff on 6eov rff^ci^j deov vu- 
|iv«^4»r; 0ffov TFe^tCpifetffj rciK»c^ %a\ ayvoms. 

1} Aoieari' /4« Ai^flrv ecfyvfovv rsvec tf 'XJS^oov e^ 
&evi *Ev^eraur£ <f>ef€tff utirovj xou fiohvyayv ovk 
tuffBecvHf ecKecBeifretff f4£V isecvotifjuzai ^ ^ynecfeus 

'4 Jf TTfec^effi. Keu dytcKiMros /juv rov &eov ^afcv* 
ros^ ovK ecv roXiAti<reus n rourosiv TFotSvf wifoiels* 
ccirov Se rdv ideov 'xccfcvrcs eco^dev^ tuu l^fd^y- 
ros Tfcivrcc^ kou hruKovovrosj ovk alTXvvff rccZrec 
ivbvfMvfAevos K0U TTctoiv^ ecveucBnre riis accvrcv 
(pvcreoos^ kou beoxcKoyre. 

15 hoimcv fifi^s rl <f>c^ovfjieBeCj eKmifXTfovres vio¥ 
1*/ rtvccs iffcc^ecs Ix rijs <r%oAJJf, fAti cchXocsifot- 
vjirxi rtj ft^ ccKKois (pecyfgj fjaj ocKKi»s wvovatac^y 
fxn ranetvdoji avrov ^Kti Tgeftre^hra , /lc^ hftifp 

confaatadine nteris , qat aoam eoram facere qa» 

fa qui udtfifl^? cum coL. ncis: ipfoaotemDeoprae- 

loqoeris , cum exerceri», fente intrinfecus » & omnift 

'cpm difputasf an nefcis te tam intaente, tom aadien- 

Deam alere? Deum exetv te» non pudette ifta cogi- 

eere? Deum circumfera, tare & facere; ignare na- 

jBifer; & ignoraa» Nam tane tuae, &Dii8invife{ 

tee argenteom aiiquem di- Proinde quid timemus, 

^ere putas , aut auratam cum adolefcentem e fchola 

«cxtrinfecos? In te ipib ad res aliquas obeundu 

fers; teque eam inquinare ablegamus, ne quid fecos 

non animadvertis , cum im- .£iciat , ne intemperanta' 

n*8 cogitationibusy tum comedat> ne fe libjdiaftas 

idis aftionibns. Et ii- poliuat» <ne vel hanmm 

'mulacro quidem Dei pr»- abjedumqu^ eam reddant 

^entC' Aon aqderes 4^^* circamje^panni^ velani- 

mum ,^ DISSERTAT. XIB, II. CAP.g. SC^ ' 

xo/c\|«S ilAeirsui OurciT ovk ol^ev uCrov 6eov. eu- i^ 
rcf oCk cTkJIp, ixsrcc rlvos aWfjgrrow.. *AAA' avf- 
XOfitBo^ T^yovros ocvrev' He iideAof Bxwi *£x«f 17 
ny dffov ovK l%eri'3 ^r* (^AAcv nvfli ^nreiff^ eKei* 
vw rxfiBfify f uKK» coi ifei Ixafvoi' ^^ rosura; 
'AM' €$ i^ey ro ecymX/M tis ro ^e$iiovj ^ ^ABtiyci^ 18 
j Zevsj iixiiAvfjvo m kcu craxfrou kou rov rrxyi* 
rov' KC^j ei rtvoo oufrdnciy eixes^ ii^ei^oi uv lii/i^ 
Sev dvoc^scy ttoihv rov Kare^Krvccauvros ^ lAtiii ce^ 
eturei^ Ijoiii^ Iv dn^eTfii (rx^iiocri (poUyefxdou rols 
ifics. Uvv ii ae cr< Zevs TfeTrohfke^ iicc rdvro. 19 
dfieheis olov rivoc iei^s (rexvrovi Koei ra c rexyi* 
mit r£ re^vhin oiAOios^ ^ ro KecrecoKevacixoc r^ 
nMrecaKevecatiJLecri ;' Keu iroTov efyov rexvirov evdvs ag 
rxjscreis ivveiiAets iv iccvr^j &s i,iJi(pouyec iiec rfjs 
iMcrxtrKevfiS ^ ov^i Kibos eTrhj ^ %«AKCf, i} 
%fuo-o^, ^ iAeCpocsj Kcci ^ ^A^fi^oi n ^etSiovy 

eCTrcc^ mnm cji» tQmefaeiaiit eler 

Sntes veftes? Hic deam 
101 ignorat: hic liefcit» 
qoo comite abeat At eam 
ferimas dicentem, Te co- 
mitem habere vellem? An 
ibi Deom non babes? an« 
cum illam babeas^ requiria 
aliura? an is alia tibi dicet, 
wam haec? At fi Phidia 
ftatua efleg, five Minerva, 
five Jopiter; tui opificia 
meminiiTes, &» fi qaem ha-* 
beres fenfum , operam da- 
res, nequid indignum vel 
eo qui te {abridUTet, vel temet Ipfo, admitteres^ 
neve indecoro habita ab ii« 
confpicereris , qui te ipe- 
Aarent. Nonc , quia te 
Jupiterfecit; idcircoiqoa^ 
lem te demonftresy non 
curas? Atqui eilne artifex 
artifici fimilis, aut opifi* 
cium Opificio? Ne longius 
abeam; cujasartificisopus 
ejusmodi eft, ut eas in fe^ 
vires habeat, quas per fa- 
bricam demonitrat? ndnne 
lapis eft, , aut zss, aut au- 
rum, aut ebur? Nam Pbi' 
dise yiidem Mioerva, fe* 
mel 2C8 EPICTETl ie^f^ivvi^ %ffrt\K9Y ©urwf* oAo? r£' tuoiyi. ru di 
rov &eov^ Kivovf^m', e/jiTryoaj %^9roTiiu» (pavra- 

91 crivj SoKsfjiuarsKec. Toirov rov iffiAsovfyov Karcc- 
CKivucfAobodV^ 'Knrusirx^vesc ecvrcvi T/ i\ ort 
ov^/jLovov ee Kureaxsvccaev ^ «AAo^ Kosf aolfAova 

92 i^icrevae^ Kofi TFUfocKOcre^ero} Ovii. rovrov /«- 
/4V9|a9, o^AAi» Kocs Kureucxvv&ff rviv hrsrfOTrnvi £i 
ii aos o^(puvov rsvec o Qeo^ TTUfeBeroj wroitt av 

33 uvrov fifjLiXess^ Tlufec^ioMi tfos aeecvrcvj kou Ai- 
yet • OvK eixoy uKhov 'xsfrrore^ov <rovy rclvrov fioi 
(pvhatnre rosovrov^ otos ire^Kev^ ou^fifjiovu^^rrurrw^ 
nu\/^Acv, uKMruirKi/\Krov ^ ecTruBij^ ecrec^x^' ^^ 
ov ov (pvKoiaiTess. 

34 AAA* i^ov<rs* IlcBev ^fMV ovros o(p^v IwjV 
%f, KCC4 aefxvoTrqcffonreiy Ovttoc Kocr u^luv. sn mel porreftft tnana» in 
eamque Vidorift reoepti, 
fic per omne ftat sevum: 
Dei autem opera moventur, 
ipirant, vifis utuntur, ea- 
que explorant Hujus opi- 
ficiscumfabricaiis» pudo- 
i% illum adfieis? Quid 
porro, quod te non fecit 
modo, (ed & tibi uni te 
€redidit, & tuae fidei com« 
mifit? Ne hoc quidemre- 
Gordabere; fed & id ipfum, 
quod fidei tuae commtiTum 
eil, foedabis? At vero fi 
qjfem tibi pupiUum Deus 
tradidiiTetf itaae eum n^ gligeres? Tradidit tibi te- 
met ipfum, aliomqae (e 
habuiffe te fideliorem ne^ 
gat: i^Hunc, inqoit» miid 
yconferva talem , qoalis foi 
i^aturft eft» verecuDdum, 
^detem, fublimem, m* 
i^erterritum, perturbatio* 
«ne tumultuque vacaum.'' 
Tu vero eum non confer- 
vasl 

Atdicenl: «Unde nobii 
if ifl» fuperdlium hoc adto* 
f^Wt, & vultus graviuteia. 
n^prae fe fert?* Immovero; 
nondum ati par eft. Non« 
du4i enim ooii^do eis qaae 
didici, DISSKRTAT. LIB. 1 r. CAP. g* aog yif ov ^ec^§£ etc ifju^cv^ tMU (rx/yKOTgBifjifiy* s 
m ri}y dadhGtav nfv i/Mutev (peBovfdcu. ^Ett^ ^S 
roi »(ptri fM d»§^&a4 * %tu ron oyi^eaBi iSp^fc- 
IM 0U9 Jaf, Kou c^fM otw iS* Tore vfuv Ja- 
^ ro iyaKiM^ orav rtXewdxi^^ %rw ortJsm^oody. 
V ioKeirei *0^fvvj Mn yhotro. fjtii yaJf o 26 
Zeis h ^OKvfJiiflob o<f>fvf ocviorTMt^ev} olWd 
^hrnyiy avrov ro ^ifAfm^ otov ii Svou rw 
{(divrof* 

Ov yaf ifiov ita^Ksviy^erw ^ ovi^ chrocrfiKoy. 

Toiovroy . ^fjuv iei^ ifMvrcVj ^/trrcv, ouififjiovoo^ 27 
ymouov^ fir%^%ov. Mif r\ <Zv d^ecvxrov, dyn* 2% 
foavy fx^ Ti uvofrof} ocMC elvoBviimovroc ^eioos^j 
vo^olvvreo &4»f. Teevroo f%ai, reovroc iiiyeofJLeu* 
r» i* aJ\/iiec ovre $x^f ovra ivvecfuu* AW|of 39 

Vf47v iiiid, & qiiibiu adfenritt 
fam: adhoc imbecillitatem 
meam timeo. Etenim fioi* 
te me paululum fumere 
animos; tumVidebitis vul- 
tDm qualem decet» & faa« 
bitum qualem decet: tum 
vobii oftendam ftatuam, 
cum abfoluta fuerit, cum 
expolita. Quid putatis ? 
Snperciliutt efle boc? Ab^ 
&t Namquid enim Jupl-^ 
ter OJymptiis fupercilium 
adtoUit? Nom fed.vnltus 
eJDs fixnt eft» ut ejus eiTe 
dece(; qui diftnms iit: 
Bfiaod DtJTcrt. T. t. Non inm, promiffitm 
nuum nvocabile, of jms 
faUax. 

Talem me praebebo vobis; 
fidelem^ verecundum^ for* 
tem, perturbatione vacu- 
um. Num ergo immorta- 
lem, feneAutis aut mor- 
borum expertem? Nonf 
fed eum, qui divinitus mo* 
riatur, qui divinltus aegro* 
tet Haec habeo, haec po& 
fam; reliqua nec habeo^ 
nec poflnm. Oftendam 
vobis nervos philofophi. 
O Qua* 3^4 X^PTCTBTI 

^vrf ^nreiffi 6v. Mf r# Iv aAcya^j Oo. *& 
AoyiKo? ovv ^irraJv, r/ rri «AA«%o5.^i|tw, v 

4 Iv r9 ^«f«AA«7^ rj^ ^rfc^ r« aAoy«; T» 
^ur« cuJ'! (pmruvims x^mxei im^ iidc rcni- 
ro ov hsy&ff in ecvroov ro dyeeBiv. ieirtu cv» 

5 ro dyoLblv %^fi98w (pecvreccnw. ^A^ec yt /ww|f j. 
' « yiq lAOYtifj Xiyii xec) iv rols »KKoi£ ^ms 

, rd oeyxd» SveUj kqu evieufjioylcLy hocj mKeitU' 

6 fMvieev. vvv i* ev Aty»^, xoe/ KxXois Ttoms' « 
ycef %otj r» fJieih^oe %fwiv ^otvre^m rxfl^ 
dhXde 7i;oe(eiKoXovdficiv ys ri X^f\9e$ riv (petrra^ 
ffsHv evK f%cy. Hee) ^Korois. virvigeriKdi yeef yi* 

7 yovBV aAAoi^, evK cevree .vfofiyoufjLevee. 'O oyes 
l^r» yiycvf fcifr/ 7rfofiyovixiva>ffi ov* aAA' ^i 
vderov %f W»v AxofJLev , ^ocarcc^etv n iovec)4£vev. 
eihhdcj vfi &Jee^ ku) TrfftTrocrSvrQf eevrS %fW«y 
^lx^fiev* iui rdvto Tr^G^fiKfiCpa tm rd X!^edui in brato? Non. Cam ig!. non dicU; & refte fick. 

tur in eo quseras, quod fit Nam ut maxime fiot vifo- 

rationis particeps ; clir ad-' rum ufu praedita; id tamen 

buc alibi quaeris , quamin non babent, ut vifcmim 

eo quo animal ratione prae* ufum iiMrelligant: & meri* 

' ditum prseftat bruto? Plan* to: ntm ad aiiorum miDi» 

te quia ne viforum quidem fterium ea deftidati fiint^ 

, nfum babent, ta de cau(Ia« non -quae principitom te- 

Bonum in eis efle negas. neant. Annas enim num 

BonuBi igitur ufum vifo- ad prineipatum natas eftf 

rum requirit Num vero Non: fed» quod tergo 

hoc duntaxat? Quod fi hoc nobis opus erat, qaod ooe^ 

tantum , dic' in reliquis ra ferre pofifet Eoimvera 

etiam animantibus ineife & id fane nobis fiiit opos, 

Bona, itieiTe felicitatem& ut is ambulare noflet: 

infelicitatem. Nonc id ta eaque de caoffii imiB et- 

iam OISSBRTAT. X.IB. II. <iAP. 8« 205 

ketf hontev avrS Ttov TttTfavrtu. il Sl x^ uv^ 8 ^ 
rcV srou "ff^cimX^^pet Ttx^KcfievBelv ri XS^^^^ 
riy (ffomroM-im* %») ifjKoy or$ Ketj;» kcyov hk 
it av fiffiTK vTTBrirMKro^- tSi rui x^eluff rav^^ 
rcts Tte^iix^^ ^^ ^^ ecv iroff ifMf KuloiJtoiCf, Ov ^e\etg w heT ^fjrtTif Tfjv wlav rS ayo^ 9 
BS^ 8 /Mf Tta^eyroff ^ lit ovievos rSv «X- 
ho^ diAai- Afy«v ro dya^ov^ T/ ovv^ ovk 10 
tm &eiiv tfya xaKeTva^^ ^Edrtv, dW^ ov 
Ti^orr/ovfJieva^ ovSs fcffif &eoiv. 2u Jh Tf^ony^ 11 
luvov S\ cv dnoo^aoiJLa el rS ®eS* exets 
rt iv treavrco fjiifos iKelvov. T/ ovv dyvoels oov 
rnv evyivetuv^ T/ ovk otiaSj Tfodev iKfiKvbac^ 
Oi BiKets- fJiefJiVficr^ orav icBli^s^ rk osv 12 
h^i€$Sy KM riva r(i(p€ts} orav ci^vovciec Xfv^ 

rk iamvHbnim aocepit: tliter 
mm amboUire xion potnif- 
iet Caeteram hie taixlemr 
ceibtameft. Quodfiillod 
ctUm effet ei datom, ot 
viforam ofom inteliigeret; 
confequens iciltcet foret^ 
Qt Qoftram imperiom i^et 
reett&toras , oeque afoa 
Aobts illoa praebitun» , fed 
par noUs, noibiqoe fii&il» 
ib^rijs. 

aon ifptBT in eo natn* 
mm Boni via qoaerere , qoo 
000 prmCbstt^ nfiqoaqiwm in cseterifl Bonum efle poi- 
tnm dixeris? Qaid igitort 
annoQ & illa Deorom font 
opera? Sont; at noll 
prsecipoa» neqoe Deorom 
partes. To vero principa- 
le qtiiddam es; to aliqoifl 
es a Deo avulfom ; to li»- 
bes in te aliqoam Dei par- 
tem. Cor ^go nobiiit»- 
tem tnam ignoras? Cor 
nefcis , onde veneris ? 
Non memitiifie vis, com 
^edis, qoi fis qoi edas^ & 
qoem alas? Com OKoris 
con-. 8C6 ' . B P I C T K T 1 

. rk «V x^i €rccv cfJuKlefj truv yvfzva^p^ crm 
isaXiy^j cun .clJtxir on 6eov r^i^Hsi 0«cv yu- 
fmi^etfi deov 7Fe(i^if€$ffj rcihMCj %»\ dyvo&s. 

1} AcKeis /ie Tsiyetv 'ecfyvfovv rsvec tf %fwouv l^ 
&evi *Ev^aavr£ (pi^£ ccvrcvy xecc fiohvve^ ov» 
ttiffBecvtij dKccdccfroiff fjuv Sutvofi/xecac ^ ^ecfcus 

*4 Si '^fec^ecri. Keu dytchixccro^ /Jtiv rov &ecv mfcv^ 
roSy oux ccv rohfjitia^eus n rovrxav 7fo$Svj euvifemi* 
airov ii rov ideov Tfccfovroff ecra^devj iceu i<pc(i^ 
ros TTecvreCj tuu inccKovovros ^ ovKcclaxvvfi recirot 
ivbvfMvfJLevos K0U Trotoivj ccveutrdrire rijs frcmei 
(pvcreodSj Ktu Beoxcf^re. ^ 

15 AoiTTcv fifieis rl (po^fJieBcCj eKTfifiTfovres vh 
ilfl nvccs Tffec^ecs Ik riis <r%oAif^9 fci) ecfO^ifOh 
fjirp rij ficri ccXho^s ^ccypi fjtij a/Jiocs crvvovffuiqif 
fjifi rocis&vmn ccvrov ^Kti Tgefire^eyrcc^ /^rvflff^ 

confuetndine nteris , qal oiuun eonim fiicere qtis 

& qui udtfifl^? cum coU facii: iproautemDeopiv- 

loqaeris» cum exerceri», fenteintrinfecus^&ooinit 

cpm difputas» on nefcis te tum intuente, tum aadien* 

Deum alere? Deum exer- te» non pudeCte ifiacogt- 

eere? Deum circumfers, tare & fiicere; ^nareni- 

jnifer ; & ignoras* Num turse tuae , & Diis invife ! 

tne argenteum aliqnem di- Proinde quid timemus, 

•cere putas , aut auratum cum adolefcentem e fchola 

«xtriufecus ? In te ipfo ad res aliquas obeandu 

fers ; teque eum inquinare abiegamns , ne quid fecof 

nonanimadvertisycumim- itciat, ne intempennter 

•puris cogitationibus, tum comedat, ne fe libidinaHis 

. ibrdidis iStionibus. Et fi- poUuat» *ne vel hoanleai 

mulacro quidem Dei prae- abjei^bmiqu^ eum reddint 

^entC' non auderes 4^^* circunyedipanni^ velani- 

mum DCSSERTAT. JLII). II. CAP. g. ac^ ' 

xo/i^ tjfMTiai OurciT ovk ct^ey ctitov ieev. ou- i^ 
rcf cCk cTkJIp) iJL€Toc rivos op^ef jgrroM. . *AAA' ay#- 
%oiJLidot Kbyoiyros ocvrov* Ze ^&fAor l%a>vj *£k» 17 
riy dffoy oux $X^^i ^^* tfAAcv riyc» ^ifreff» iieaf- 
yov <j(^67yj if ahKoi coi ifei Inmos ^if rostires; 
*AAA' & /4iy ro xyoihfM ?f ro ^e$iiov^ ^ 'A^ijya, 18 
^ c Z^^9 ^/JtifjLVfi^o oiy kou ffuxfroZ kcu roH rtxyl* 
rov' KOCf^ a riyec oufrdntny eixe^^ l^eifo) ay ^if- 
oty olyd^tcy rcotSv rox> Kooroo9K9\)oi(retyroQ ^ fJLti^ <re^ 
avrdu^ fjtv\S^ rv ecTfi^mei axfifjtetri (pooiyecdou rol^ 
efich Uvy ii c^ ert Zev^ TrtTrolfjKey itu ro^ro. 19 
oifuKeis oloy nyeo JSbi^p (rexvrcyi Koti rot o' rex^l^ 
rif^ ro) r^y/ri^ ofJLotos^ ^ ro KoorocaKevucfjieo ra> 
mrcurKevcic,f4ccrt j K«J iroToy tfycy rexvirov evdvc ap 
iyfit.rocs SvvdfJLets h iocvrZ^ &s l,fji(pouyec itec rijs 
Kurxtncevr,^^ cu%J A/5'c^ lorlv, ^ %«Aicof, )} 
%fuo-oV, ^ ihe(pecs'y kou n ^A^fiyoc n ^etSiovy 

UTTCC^ mniii ^xm toniefaeiaiit ele* 
gantes veftes 9 Hic deam 
mQm ignorat: hic liefcit» 
qQocomiteabeat Ateam 
ferimas dlcentem, Te co- 
mitem habere vellem? An 
ibi Deom non faabes? an, 
cam illam habeas^ requiris 
alium? an is alia tibi dicet, 
Qoam haec? At fi Phidi» 
ftataa cffes, five Minerva, 
five Japiter; tai opificis 
meminifles, &» fi qoem ha- 
beres fenfum, operamda- 
res, ne quid indignum vel 
eo qui te fabric^et, vel temet ipfo, admitteres^ 
neve indecoro habitu ab iii- 
confpicereris , qui te ipe- 
Aarent. Nunc , quia te 
Jupiterfecit; idcircoiqua- 
lem te demonftres» noQ 
curas? Atqui efiine artifex 
artifici fimiliSp aut opifi- 
cium bpificio? Ne longios 
abeam; cujus artificis opus 
ejusmodi eft, ut eas in fe 
vires habeat, quas per fa- 
bricam demonftrat? nonne 
lapis efty.autaes, autau- 
rom, aut ebur? Nam PbU 
di» yiidem Minerva^ fe«. 
mel 2C8 EPICTETl ie^f^ivvij e^nKtv ovra^ff^oho) ri' oiimL rec i'e 
rov Qeov^ x$yovii€yec t «/u^m, %^9rcrriieo» (fiocvrot' 
9i (Ti^y, ooKsfjiuTnKec. Tovrov rdv Offfiiovfyov Kocroo» 
CKevecafioc ' £v ^ \ucroct<rxvv€tff ecvrcv j T/ ^^ St# 
ov^/jLovov ee Kecreaicevaffiv ^ «AAo^ ko^ n} /mvo} 

32 iTgicnvci y lu^ TfocfocKOcre^iro^ Ovii rovrou fji$^ 
/ivfia^, o^AAos Keu YMrtuTxJ^veis rifv iTnrfomivi £l 
Ji o^Oi o^(pocvov rivec o 'Qeoff TfecfiBerOj cnjro^^ eiv 

33 ecvrov 9r/4^Aap; noeftfJtfJAiiei o^o/ aeocvrcv^ kou A^* 
y«' Ou» «3(jov «AAov 'XKrrore^ov trovj rovritf /jlos 
<f>vha<rre rotovrevj otos Tre^KeVj eu^fJiovajTnffrovj 
vy\jft\KoVj ecKJDcreciprhfiKroVj ecTrecdijj ecrec^x^* ^^ 
<rv ov (pvKocfftrot!^. 

34 'AAA* l^dvtrr Tlcdev ^l^lv cvroi o(pfvv Iv^kc- 
%f, Kcd QeiAVOTS^cffonreiy Orrnm Kocr d^iecv. ers mel porreftft tntno, in 
eamque Vidorift reoeptftt 
fic per omne ftat sevum: 
Dei autem opera moventur^ 
ipirant» vifis utuntur, ea- 

?oe explorant. Hujus opi- 
ciscumfabricaiis» pudo- 
re illum adfieis? Quid 
porroy quod te non fecit 
modo, (ed & tibi unite 
credidity & tuae fidei com« 
mifit? Ne hoc quidemre- 
Gordabere ; fed & id ipfum, 
quod fidei tuae commtirum 
eft, foedabis? At vero fi 
qjiem tibi pupillum Deus 
tradidUTetf itaae eum M- gligeres? Tradidittibi te- 
met ipfum, aliumque fe 
habuiile te fideliorem ne* 
gat: lyHunc, inquit, niihi 
«conferva talem , qualis fui 
i^naturft eft» verecundum, 
j^deiem, fublimem, im» 
i^erterritum» perturbado* 
«ne tumultuqoe vacouni.^ 
Tu vero eum non confer- 

VASl 

Atdicent: nVnde nobis 
tpiSx fupercilium hoc adlo- 
iplit, & vultos gravLtatem. 
i^prae fe fert?* Immovero; 
nondum uti par eft. Non'» 
dum eDim CQD^do eis quae 
didici. DISSKRTAT. LXB. II. CAF.g* dC9 m r^y wtBhmm rrpf ifMotcv (poBovfAeu. ^Eyrd 35 
ro$ a^tri f4i bct§^^ou ' nou rore cxj/eo^^F ^)J/a* 
fub dtof ieij tcou (r/jliiM olov iS* ron v/juy im* 
^AP ro iyotKiMj ^av rehembij oro^ criK^JfyooBy. 
V ioKeirei 'O^fuvj Mn yevo$ro. /jb^ ydq o 26 
Zevc ev ^OXvfjLTfl» o(Pfvf dyhTmK^} ^AA^ 
TfiTrfiyey avrov ro /3Ai/4/M» eJoy iei Svou roS 
ifovyroff* 

OJ ydg ifioy itctiKsyiy^erofy ^ cvi^ «7r«nfAov. 

Totovroy, . u/Uiy im^ ifMvroyj mTrcyj ouitifMya^ ^f 
ymcuovj droi^otxoy. lAri ri clvy ddeiyuroy, dyn* ^g 
(Wj fjaf rt oiyotroy; «AA* dvo^yyiaTisyroo ^eio^fj 
vojjoSiyrx Bmas. Tetvroe e%(»i roMrot ivmfJtou' 
r» i* a/i/<c6 ovre ^o^, evrs Hyc^juu. AW^ 39 

vfjiiy didict, 9c qxubuM adrenrai 
fum: adhoc Imbecillitatem 
meam timeo. Etenim fioi*^ 
te me paulolum famere 
animos; tumvidebitis vul- 
tnm quidem decet, & faa- 
bitam qualem decet: tum 
vdbit oftendam ftatuam, 
cum abfoluta faerit» cum 
expoltta. Quid putatis ? 
SuperciUum efle faoc? Ab« 
fit Namqaid enim Japi- 
ter Olympitts fuperciliam 
adtoUit? Nom fed voltus 
ejos fixat eft, ut ejus eile 
decet, qui difturus iit: 
B§iS9d Difftrt. T. h NcM eitim premiffitm 
mewn revocabili^ ueqme 
fallaxm 

Taleni me praebebo vobis; 
iidelem, verecundum» for- 
tem, perturbatione vacu- 
um. Num ergo immorta- 
lem, feneftutis aut mor- 
borum expertem? Non$ 
fed enm, qui divinitus mo* 
riatur, qai divinitus aegro* 
tet HsBC habeo, baec pod 
fam; reliqua nec habeo^ 
nec poflam. Oftendam 
Vobis nervos philofophi* 
O Qua* ilMV Vsvfcc ^iKo9Q(pw. TldiU Vivfmy^^Ofejgnf m- 
UTforevKrov^ tKKXiO^iV chf^fhrroBrWf.oi^iiiv xoSif* 
Kovtrm^ ^foBeffif hnfMK^^, w^Kareideat» um^ 
%rosrov0 Txvrc^ oyl^ia^. 

K E ♦. y. 

itX^fAra, r^p toS ^iXm-^ov itfocrkmft' 
pivofisv. 

OuK ecrri rc rvxov^ p,vro jwovcv, avbfoytfov htcpf' 
d yiKlocv TfKfificou. T/ yocf ianv uvB^osi 
Zoiov^ ^Tfaif hoysKov^ dvfirov. Evdv^ h rS 
Aoy^x^, rhoiv Xo^ft^oiJteBoc; T£v ^fiftoov. Ktff 
rlvon^ ocMsMff Toiv TtfofidroifV, Koif rosv oiulon, 
3 ^O^ob cvvi fiti n itocff ds Bfifiov rroiffauc' b ^ 
fiiiy omiiKwus rov olv^focTfoVj ovk hfMfwcti 

rp 

Qaales nervos? Adpeti^* convenientem ; propofr 

tionem fruftrationis exper- tum indoftriam ; adfeii' 

tem; averfationem cafibos fionem non temercriaBf 

non obnoxian^; impetum Hsec videbitis» 

C A P. IX. 

Om iomims officiutn praftare non pofiMUSp fkib' 
fophi fMmus fios profiieru 

Res non vnlgaris eft, vei nfa, a qatbns diSSngii- 

hoc folum, hominis prae^ mur? A feris. A qoibas 

fiareofficiom. Quid enim praeterea? Ab oviboi, & 

eft homo? Animalyinquit, aiiis «jns generis. Cfve 

rationis particeps, mor- igitur» nequid forteinftaf 

Ule* Jam ft»tim, rationi*^ ferae.facias: alioqiu bomi- 

Aem DI^SBRTAT. LIB* XI. CAP. 9« '^H 

M /in % M^ ouTdif m^mKero ^o m^^tmoc. Thec 4 
W9 TrotcSfuy dff "rfqo^rci^ ^Orav rrts^ jwrr^GC '' 
him^ er»v r£v a«Jo/wv, orxv etKy^ orecv ^u- 
vofiffj crccv dvrxi^r^inrms* itoZ ci7rex?Jv»iJiev^ 
'Etti rcc v^^rcc. T/ chfcchi^otim^ To Aoyi- 
je^. '^Orccv fMX^H^^^ ^ Rhcc&c^ist %ou ^- S 
fums^ tuu ticrriKaff* vrov ec7r^K\iyccfA€Vi 'E^i rec 
Btiflcc. AoiTTovj ol fiiv fifiiv fJLeyeih»^ dfiflcc 6f- 6 
aivj^ot ii ^'Jiec KccKoiidti kccI fx$Kfe$j ec(p^' dv • 
Unv WTHVj -Aioiv^fjte Kctf ^ecyhc^. Atec ^dvrmiv 7 
ie roCrccv cc7rcX\urecs ^ rcv dv^^dTrou, iTrocyUhlec. 
Hin yecf ^d^ercu ^f47re7f\eyidevov} ' ^Qrecv n)y 8 
he»y!e?uetv TrAnfouo^. oicre aocrfj^iec (TofJiTreTrKey^ 
yfihov iartj ro i^ dKn^dv (rv/47re7FKexBcu. Ilore 
iie^eiryfjLivov } ''Orel^ rj)y i^aiyfeKJecv ^rA^f^oy. 
ILore ccvKeij Trore Kvfcc^ TTors fiTTroc^ vrore 

O a. -^VWJ 

nm tmififti ; non prseftiti- magnae befti^ funt» aiii be* 

fii id qood poUicetnr ho- ftiote mriitiofe & parvaeS 

miDis nomen< Tumcave, de.quibas dici poflit^ Leo 

ne quid inftar ovis: alio- me vel devoret! Hisautem 

qoi & i!c homa perierit rebus omnibus perit bomi«* 

Qaae igitur «gimus more nis officium. Nam quam» 

ovis? Cum ventris cauila^ do confervatur comple* 

cum penis, com temere, c&um? Cum fuum.munuii 

-com fordide^ cominconii- exfequitur. Itaque confer^ 

derate agimos ; quo tunc vatio compiexi eft » fi ex veb 

dedinavimos ? Ad oves. ria iit complexum. Quan* 

Qoid amifimos? Sationis do disjun6tnm? Cum mu« 

tilbm. Cum pugnaciter, nere fuo fungitur. Quanc 

nqxie, iracande, impetno- do tibiae? quando lyral^ 

ie; qno deciinavimus? Ad qaando eqnus ? quando ca- 

fcrast Ckteromaliie nobia Ais? Quid ergo mirom, & 

homo ^ ai» «PICTKTt 

c^ctvTM fj&v (r»^ercu, diruvrM & «^oAAurou; 

10 Kv^e$ f sKUcrrov tccu cd^e» rcc wnroi)Os^Kob €fya' 
rov rlKrovcc rcc reKrovauc^ rov y^ocfAiMnm 
ri y^fAfMr^Koi. ocv i^ idlay yfoc^etv dy^ii^ 
f4(iro9Sj oivccyxti Kuroc^pBei^eadcu kcu ccTfihkh 

11 a^cu. Ti)v Tt-%vifv, . Ovroc rov ftfv. ouiiiMv» oi^ 
^e$'rco ouSfiiJiovcc efyoi^ wnoKkiet Je r» moti^^ 

' r«v Se Tfiarov rcc Tf^Troc^ %ou rcc evccvrlx wnok' 

13 K\>e$y Ko^t rovff ivccvrlov^ TFccKtv hrav^ ri 

evavrlct^ rov ocvfucxvvrov ocvouTX})vrl» y riv »^/- 

ffrov ccyriarloc^ rcv Kolio^ov Xoi^o^lx^ rov ifylhw 

^jgyVi Tov (pih»^qov ou ecKocrcchXfiXoi Kn^€$s %^ 

Jpcratr. 

ij Ai« rovro TrocfceyteWovtrgv oi (p$hMo(poi, fii 

'dqKeicrbtu fjdva rw fM^eiv ^^oc?Oico kcu luhhff 

^ 14 TrfoahufJilieive^v , eiroc uffKtjCiv. no?0\i y»f 

Xg^y^ '^^ jvpftvr/e» Tfoiw mbiaiAeBoc, kou m 

liomo etiam eodem modo ▼idffim angent ootitnrit: 

i8p ooafervatur, & perit? impudentem impodentit, 

Augent autem & confer- periidum perfidia, ooovi- 

vant anamquemque opera ciatorem convicia, flican- 

confentanea; fabrum fabri- dum iracundia; aviraai es 

lia» grammaticum gram- rationes, quibasplitf*cci- 

liiatica. Sin adfueveria piat» & minuareddat 

contra artii rationem fcri- Quamobrem philofopbi 

fcere, aecefle erit corrum* monent» non io fola do* 

pi & perire artem. Sic ftrina adquiefcendam e&; 

bominem verecundum re- fed&itudiom&medititjo- 

retounda (a£b confervant» nem adjuiigendani, deio- 

impudentia perdunt: fide^ de exercitationem. Lon- 

lia fidelem; perdunt con- gb enim tempore coDtra- 

tfaria. Coatrarioa autem ria facere confuevifflOM oe 

ttium DISSKRTAT. LIB. TT. CAP.Q. 21} 

viro^fi\l/etff tcis ivuvrhs' reiis ofBcus XfifOTiiuvs' 
^o/u£y. a¥ cSv /bci) Koif rccs ef^ds XffiTtiwis 
mifi<yoi>/4e¥n ouiiv olKko n i^fiynreu i^ofMBoc «A» 
Kor^ioiKv ioyiMrmv. ^Kfri ydf rls nimv cv 4^- 15 
voirou Tgxvohoyntnu 7g9f\ cLyotdSfv ketf KotKSv^ on 
rHv ovrafv rd fjtiv ocyocBd\ ra ^ Kmtui^ roo i^ 
ocisei(pofoo* dyeodoo fi^ ovv eiforeUj kou rec furi* 
%ovrd r£v eeferSv ntociue ii^ rd hoewim* 
eiiieUpofoti, ily ^Aouror « vycM» io^^ &r\ a$ 15 
ixixec^ h^ovroaii niiiv y^o(f>os fm^M^ • yivnreui 
n reiv iseeqovrosfv rss' necrocyoKei&g nfMoiv, i^e^ 
'n)\jDByni49V. Hw iTTk^ ^iAoo^o^f, tKmva oi eKe^ 17 
yes^ IloBoy ecvrec Trfo^e^ofjuvos ' S^^^i(:| *A«i 
riv %o$>Siv ecvroB&f. T/ eSv ih}\firfM ^on^n^ 
fjMroc fdoKuvocsi ' T/ Kv^ecs vtf) rec fitynrreci 
"iifM ydf iQrmi^ ees ms ro^fiWH/hfoBierBeu ig uftim contminiiii opiDia* ]4mi iadiflbraitei , iiirU 

nDm, 01196 re6U8 coBtrttriaB tias, fluiitatem, glorirai; 

fuDt Itaqae, nifi openm Peiode, fi, dum QOAifi^i 

demofl, Qt reAarom etiam iiffmmM, ftrepitna aliT 

opinionQm ufam habitiim» qaia mftjor excitetari aat 

qae nobis coolparemuiy eorom qui adfont quiapiam 

nil aliod oifi alienorom de« naa derideat, percellimor* 

ccetorom ittterpretea (b- Uhi flint ifta, phiIofophe# 

mos fbtori. Jam enim qiw dicel>aa? Uode ifta 

qQift noftrdm de rebos bo- proferebas? Nonnifi e la* 

nit & maiis erodite difpo* bris videlicet Qoid;efgo 

tare oon poteft? alias efi# aliena adjomente contami^ 

bonas, alias malast alias nas? Quid lodos facis io 

indi&rentes : ac bonas qoip rebos maximis? AHod eft 

deb, virtotes» & eaqose enimi tamquam in peno 

com virtotibos conjun6ia reponere panes & vinom $ 

fi&t} malas autem, contr^ tUod eft comcdere* Quqd 

come- 214 , E>1C T K T r 

a^ooc Mj Jlvof^ ciKK9 t(rr) ^ayeiv. ro jSfo^dfv 
fori^Sif, «wJoSif, WfflJ iyiyeroy aec(K9Cj ecrle^ 
lUfM^ fvxfo^^^ 9v^yo$c$. rd ec7roK^tieye& j orcat 
. I4^v BeX^o^j Ijc ^foXHfov hadoiv ^^ ivveumi* 
wn pLvrS>y li troi e^eXo^ ovih^ ei im ^^hCS^ 
19 rev AiKtiv oTi $X^' Ti ydf itecCpi^ef^ reeureo 
i^fiyeifpBtUj n Tee r£y irgfoSc^; T#%voAcyei 
m KccdlMf rcc ^E^ffsKovgov* neu riyjBC iK^ov 
XffimKoircfov rrxyoXoyffCfOif. T/ cnjv ErociKcm 
hiyms creecvroPi T/ k^XTfocris^ roup TrfiAXoujri 
30 T/ thrcK^lfy ^lovieuovi;, oSv ''EAXnv} Ou% of^r,, 
' ^iff cKMros Kk^ercu *lovimoc\ ifM Sufof ; rfic 
Alywrrwj w/ 2r«y riv« i^nccid^porefi^ofrct «h 
Aa/Uflf, AtodocfWf Aiyeyy» Ouk «my ^IoviloMr, 
IiSaA' vnoKfhercu:. orccv i^ civahxiBv to itvBos 
ro rcnj . Qf^i4/Ahov kcc) . i^f^ov^ r^s kiJ 
si f(jri.rai> cyri, XO01 xffAalroM louJflMo^'. Ovro» Koif 

€Diiiederii8| id eoficoqtit'- tnodtas, qnamipfe^edUfe- 

tutf digeritQr^.in nervos, res. Qaid ergo StotcQm 

carnes» pfla» < fanguinem, tenominas? Quid popolo 

colorem, fptritam conver- Aicum facis? Qaid perfo- 

titar: qu9e autemrepofae* nam mentiris Judaeorum, 

ris» ^a quidem» cum vo- cum Grsecus fis? Nonne 

lueris, depromerepoteris, vides» quatenus quisque 

atque oftendere; Inde ac^ dicatur Jadaeus, qoafcenos 

tem ad te non atia redibit S^^us , quatenos -Sgy- 

Qtilitas, nifi ut ea babere ptius? quod fi quem vide- 

videaris. Quid enim inter- mus in utramque partem 

cft» five ifta enarres , five inclinanttm» dicere ible» 

teorum opiniones, qui alia mus» non efle JudaeoiBf 

fenttunt? Sede nunc^ at- fed fimulatorem : com an^ 

Se Epicoreas 'opiniones tem adfeAum hominis iltt 

>tiliter edifTere : ac fortaf- difcipUnft > imbuti , feAun* 

jb facilius etiamatque com* que profefll adhilmerit; 

tom DI88XRTAT. LIB. II.,CAP. lO^, 315 

y^ i^ oihho rr dmjiATSu^Hs ^fa^ rn A07W, 
pm^aiti ecTfo rov' %fn<^^0M rourois d Afyc/LCfv, 
j(^' ojff ni^ ^Sores avrd i^Trxtfo/MBei. Ouro^r 22 
«uJS niy rev eivS^fenrou hseuyUhjm TrlmfHaeu J^- 
Mfievoi^ ^fo(rX»fi^¥oi4ey rfjv roti (piKoero^pot^^ 
rnKmwto (pofrioy^ otov a ns iixee hjr^ecs elifeu 
fifi iamiuvogf r^ rov 'Ahrros ?^e» QaTrei^HV^ 

K B <>• a' 
' HSfi «Ve r^ iyofiirm rx unSifnovrct itmi$ 

^n^fu-^t rh S. ro 7Ff£r^^ ivd^effTroc^' rem'9^ 

mM» recurtt rqp oiM^ vTrerrrccyidiiMfaiiurny 

O 4 Q »Jou« 

tam reven Jnizau & eft homiQis profefBonem exr 

& nbmifiatur. Sic & nos pfere neqaeamiu, phiiof^ 

adalterini fbmofl, Bomine phi etiBm perlbnam npbis 

qnidem Judaet, re vero imponimas ; tam grave 

ipft qoiAlam aHnd: animi onas» veluti fi qoia, cut 

adfeftus com oratione non Vires ad decem libras fe- 

congruit; acmuhumabe^ rendas non fuppeterent^ 

Bt iis utamur quae profite* Ajacis lapidenx toUeodam 

mur, quommque cognitio- fibi fumeret^ 
ne efferimun Sic» cum 

C A P. X. 
f^ poflb # fmiUttjkiu Officia Jkt nperitiiitK 

Co9fider% qui fis : primum kmtite» eceter» vero om» 
Homo, hbc eft, is qui ni- nia liaic fal:9e6bi, cum tp(k 
liii baheat prm&aatiua vo- JKmiiii vei ferviat v^ p^- 

reat 210 . BP «€T »T E , 

uiforevKrcv^ iKKh$pv ehf^fhgjww^ oj^fMiv naQn^ 
Kovtrm, Tf^obsffiv lorifcrAif^ ffuymro^^w cuf^ 
%rosrev0 Tocvrc^ ^^'fff&c. 

K E ♦. ^; 

^Or$ 01/ i^ipLsvoi rTJv nS ^Avd^ptihroo iruy/iX&af 

irkTjfAta, r^v rw ^ik^i^w itfo^kxfik' 

pivofuv. 

OuK lcrn Tc rvxpv^ ptvro fjiivcv^ dvbfoaffov hfety* 
a yehlecv TfK^meu. T/ ydf iar$v Avb^ansos^ 
Zoiov^ (pTiai^ XoyiKov^ dvfirov. Eui&ur h rS 
XoyM^ 9 rlvoi>v Xo^ftio/jieBec} T£v Bfjfioav. Keu^ 
rivoov eiKKoaVi Tiv rf^o&iroaVj kmj roiv ofdoionv. 
3 "^Ofos evv^^ fiti Ti iro^ff ds Bfi^iov rtotifT^s* ^ ii 
fAiif dTfmhweis rov dv^^odTfov^ qvk I^AiffMttc 

rnv 

Qaales nenros? Adpeti- convenientem ; propa& 

tionem fruftrationis exper- tum indnftriom ; adfen* 

tem; averfationem cailbus fionem non temeririam# 

aon obno2uan^;. impetum Hsc videbitis» 

C A P. IX. 

Ckm kominis officiutH prajlare non pofimUp fkih- 
fophi nmius nas prafiterL 

Res non vnlgaris eft, vei nfu, a qaibos difttogui» 

hoc folum» hominis prse^ mur? A feris. A qailMis 

fiareofficinm. Quid enim praeterea? Ab ovibas» & 

eft homo? Animai, inquit, aliis «jus generis. Csve 

rationis particeps, mor- igitur» n^quid forteinftar 

ta{e.. Jam ftatim^ rationi*^ ferae.facias: «lioqoi bomi« 

nem X>llBS£RTAT. Z.IB« XI. CAP. 9« ^lt 

riy , hfayfsXiciv. c^a^ fi^ ri aJ^ ^fciSfliw ci. 
^ lai^ tm f&TM cmmXsro ^o m^fOBTroc. T/vi» 4 
oujr voicvfiey dff "TP^i^ra j ^Orccv r^ ' jc^^cc * 
hmM^ crecv r£y tuiclwv^ orc6¥ eiKy^ orccv ^u- 
iroifalir, crccv ccvtjtictr^hrro^c' ^otl wxenhivctiJiev^ 
*E^i r« v^^rcc. T/ uTfo^hi^otim^ To Aoyi- 
.x^. ''Or«v fM(%i/4ffiS'9 xtfi ^Kcc^ffis^ %cu ^ 5 
fitKoic^ Kcu cicrriKSc* wov chf^KXlvccfAsv} 'E^/ roJ 
^Bvifia* Homovj oi fih fifiiv fjieyoih» dfiflcc W- $ 

V|V,nOI Je ^'J$CC KOKOn^n KCCV fXiKfdj fl^' (WV 

-Smy «rirefv^ ^Aioavfjte Kotj <puyho9. Atcc ^dcvroct^ 7 
ie rourcov ccTriXKurcct if rov av^f a«rou, teayUrA/». 
Jlor^ y«f ^d^ercu ^fA^TseT^Keyiihov^ * ^'Orav n)v 8 
hfctr/fehlav 'nhn^d^* coTre aoDrtifl» <ru/47rf7rA^ 
.fiivov hr\j ro Ij^ dKffdccv av/47Fe7rKexBeu, Jlore 
ite^evyiiiyGv i ''Or^^ r^v iTfocyfehiocv Tf^^foitrf. 
Hore ccvhfii^ Tfore Kv^cc^ Tfore ^Tnrce^ VFore^ 

O a ^^i 

nem amififti; non prseftiti- magnae befti^ funt, alii be- 

fii id qood poUicetar ho- ftiote mditiofe & parvaet 

minls nomen. Tam cave, de qaibos dici poflit, Leo 

Be quid inftar ovis: alio- me vel devoreti Hisaotem 

qoi & fic homa perierit. rebas omQibas perit bomi^ 

.Qnae igitar agimas more nis o£ficium. Nam quant» 

ovis? Cum ventris caufla^ do confervatur pomple- 

com penisy cam temere^ j^um? Cum fuam.munai 

•com fordide, cuminconii- exfequitur. Itaqae confer^ 

derate agimos ; quo tunc vatio complexi eft » fi ex veb 

deciinavimas ? Ad oves. ria iit complexam. Qoan^ 

Qoid amifimos? Rationis do disjunftam? Cum mu« 

nfiun* Cam pagnaciter, nere fuo fungitnr. Quani* 

noxie, iracande, impetuo- do tibiae? quando lyral^ 

le; qoo declinavimas? Ad qoando eqou^? quando ca- 

feras* Csetepomaliie nobis lus? Quii ergomirum, & 

hovao ^ ai» «PICTKTX . . \ 

»(TotirM fih a»^erou, wtTotvrM & «^oAXuroM; 

10 Ay^» f eKcccrrov %ou cd^H rd mraAAnAc» «fya* 
rov rUrova roi reKroviK»^ rov y^e(,fifMrt%iof 
rx yfopfifMnnd. av i* idlcti yqoi<peiv dy^fi^ 
fiioiro9Sj olyccyxti KCcroc^pBei^ea-Bcu kcu oi^noKKv^ 

11 9^ou. Tijv rt-%vi|v. .Our« rov ftfv. ouiJifxovoc aoim 
^e$ rop ouSfiiJLOvoc Bfy» ^ wnoKKvei ie roi 4^octSH * 

■ rov JS Tfiorov roi Tftinoi^ kou rcc ivxvrloc octtoX^ 

\2 Kve$. Ko^i rovs ivocvrlovs TTuKtv hsocvj^ rec 

ivocvrkc* rov dvpucx^vrdv dvouffxvvrloc y rov mf$' 

irrov ocTncrloc^ rcv Kolh^ov KotSo^loc^ rov ofylhov 

iigyfii rov (ptKoifyyj^ov ou ccKccrecKhniKoi Ai^^/eyf KOif 

iiceiS. 

1} liicc rdvro TrocfocyteKKovcgv ol (piKoffo(potj fiii 

ocfKeiaBcu fJtova rZ fjixdeiv /fec?Oioi kou fJieKimv 

^ 14 TTfoaKufJL^vetv 9 ^rcc ocoKtjCsv. IIoAA^ yocf 

'Xgovf rcc ivccvrioc Tfotw d^icrfjieBu, kou rocc 

homo etiam eodem modo Ticiffim angent ootitnria: 

i8p coniervatur, & perit? impudentem' impudentia» 

Angent autem & confer- perfidum perfidia» convl* 

vant anomquemque opera ciatorem convicia , imcQn- 

confentanea; fabrumfabri- dum iracundia; avaram eae 

lia» grammaticum gram- rationes, quibus plua aoci* 

matica, Sin adfueveria piat, & minua reddat. 

contra artii rationem fcri- Quamobrem philoibpU 

fcere, necefle erit corrum* monent» non in fola do^ 

t>i & perire artem. Sic ftrina adquiefcendum efle; 

iiominem verecundum re- fed & ftudium & meditado- 

retounda fafta confervant^ nem adjutigendamy dein- 

impudentia perdBnt: fide* de exercitationem. Lon- 

Ua fidelem; perdunt con- go enim tetnpore contra- 

tfaria. Contrarioa autem ria fiicere confuevimus ; & 

i^um D^ISSXRTAT. LIB. TT. CAP. 9* 21^ 

fX^fMV. U¥ cSv /bci) Koif Tccf ef^ciff XfifflTikeik 
TTonicoofieYj ouiev ihXo n i^^frynregi ho/nB» dx* 
hor^UiKv ioy/4ciro^, "Afr^ yctf r/V n/tMjv cv 4v- 15 
vetrou rexyoKoyii&tu Trifl dyoc^ogv ie«/ Katuiv^ on 
rHv ovrMf rd fih oiyaboi\ rec ^ xonw 9 roc i^ 
ociioi<pofoc" dyocboo /4^ Jjv dqtrm^ kom rd furi* 
^ffvrok riv eiferSv' Koeiue ily rd hoavrlm'^ 
oiiiei^ofm^ Jip, Trkovroc ^ vyeioe^ ^o^^ ETt, eaf iS 
fjL^ec^ KByovrosi ^fiSv y^i^off fui^w • yjyffT^ 
vi rHv ^ecfivroiv t/^ nocrocyoKeitfg ^fcoiv, i^e* 
'n>jeeyf\i^i. Ilct; iTn^ (piKo9o<p9j eK^vec A ehe* 17 
yrr; niBev ecvrec Tffo^efofAsvoff ' i^eygsi; ^Airo 
roiv %6iXalv ecvriB&f. . T/ ^v dx^fuc Be^Bn^ 
/jucrec fjtoKuvocsi Ht kv(^€$£ TFOft rec fityarroci 
^MAf yeif hr^t^ ^^ ^^ re^fjtmoit jheBhBeu ig 
- O J mfTovs ufiim coBtiuiniiii opiDio* ]4m} ladiffcrentei » HrU 

Bum, 01196 refUscontniriaB tkSf fluiitatemj glaH^ua; 

funt Ita^ne, nifi operam Peiade» fi, dumiiosifi^i 

demns^ Qt reAinim etiam cBfferimai, ftrepitQS sIit 

opinioiram ufum Jisbitiim» qais msjor excitetar^ tat 

qae nobis conlparemoiy emun qai adfant qaispiam 

nil aliod nifi alienoram de. nos derideat» perceltiman 

csetoram interpretes (b- Ubi flmt tfta, phiIo(b(die^ 

mos fatari* jam enim fi9 dicebas? Unda ifta 

qais noftrdm de rebos bo- proferebas? Nonnifi e la^ 

nis & maiis erudite difpo* bris videlicet Qoid^efgo 

tare non poteft? alias efii^ aliena adjoaaente contami^ 

bonas, alias malas» alias nas? Qoid lados facis ia 

indifiertntes: ac bonas qai« rebos maximis? Alind eft 

defa» virtotes , & ea qose enim, tamquam in pena 

com virtotibns conjan6ia reponere panes & vinam $ 

fiot } malas autem , contr% tUud eft comedere* Quqd 

come- 214 . E^tCTKTI 

^fToup Mf ^vof^ c6Kh9 ttrr) ^ayeiv. ro U^mBh 
hri<f^Bn^ awJcSif, vsij^e^ iyivero^ ^afjc*^, e<rriaj 
mfM^ ivxfotct^ fv^yoia. rei aTfOK^iJLSTOi ^ otoeft 

. fcgv Bs\iio^9 i^ ^ffl%»fw A«i3aJv ^^ Uvotcui* 
wn jxirm ik troi o^eXo^ ou^cv, ei f4n MhCi^ 

19 reZ^K^iv ort S%»^- Ti ydf JW^If», wtlrflr 
€^fiyei<^tuj n rce r£f irefoic^v ; Toyryohoyeo 
m Kccdlo-c^^ rcc ^E^ffiKovgov* %eu ri%u ix&voit 
^fimKoore^ov «%voAoyi|or«ff, T/ «uv Sroiiko» 
hiyofff criccvroPi Ti i^ccncttccg^ roup TToAXov^i 

30 Ti tJxojcfivjf *IowJ(X*ouf, fiSv ''EAXjfvj Ou% «p«r,^ 
' ^^s* iKccffroff Kkfsrou *\oviouoc\ ifM Zufo^; ?rM' 
hlyimnoc^y mi orccv rtvd i^nuiJt^orifi^ovre^ «^ 
ioffiiv^ ^iodufxiv Aiyeyv, Ouk oartv ^loviouoc, 
pKfC vigoKfhireu:. oruv i* uvuhxiBv to mcdof 
ro rov Qf^i^idivou ku) « i^t^ov^ rfrs xiJ 

91 inc, ri ovri^ neu mhSreu 'IouJomo^. Ovro» xov 

«omederiisl id eoficoqnt- tnodtQS» qmm ip(e, ediffe- 

tiir, digentQr^.tn nervos, res. Qnid ergo StoicQm 

carnes» pfla» fangainem, tenominas? Quid popnlo 

coloremy fpiritum conver^ fttcnm facis? Qaid perfo- 

titar: qu9e autemrepofae* nam mentiiris Judaeorum, 

ris, ^ quidem, cimt vo- cum Grsecus fis? Nonne 

lueris, depromerepoteris, vides» quatenos quisque 

atque oftendere; Inde ac^ dicatur Jadaetis, qoatenus 

tem ad te non atia redibit Syrus , quatenus .£gy- 

Qtilitas, nifi ut ea babere ptius? quod fi quem vide- 

videaris. Quid enim inter- mus in utramque partem 

cfti five ifta enarres , five inclinanttm, dicere fote» 

ieorum opiniones» qui alia mus» non efle Jtidsiim« 

fentiunt? Sede nunc, at- fed fimulatorem : com ao^ 

Se Epicnreas 'opiniones tem adfeAum homtnis ilU 

^iliteredifrere:acforUf. difciplinft imbuti, feAun* 

U fiicilitts etiamatque com* que prdfefll aduborrit; 

tom DI8SXRTAT. I.IB* II.^CAP. lO^, 315 

ym i* «AAa n' dmjiATSuBms Tf^s roy A07W, 
fwn^t WKO T«J' %f?<r0oci roiro^c « Alyofcfv, 
i(p^ oSs oU ^Sores avroo iTCottfo^dm. Ourov 23 
Mif niy T^ »vdlfa^0v ivetr/UhJm Tfh^^wnu JU» 

HMIMVOi^ ^f0(r>J»fJL^V0IJU9 T^V TCU (fihoorO^Pot^ 

rn^w/Sro <pofrioyj otov 4 ns iixoc ^r^ois a^ 
fiir iuiuifuvoc^ ron Tov ^Ahrtos MBot^ QaTrci^otit^ 

K B *. A 

' II& «Ve r^ opofuirm/ r,x umSjfnovr» 4imi$ 
%vfiimfPf* • 

^m^fUj rk S. ro Tg^iorc^^ ivdfvTTos^* tout» 
^' lirriVy ou(S£v €X<»V' Kvfidro^ov. v^occi^i&go^s^ 
4bAA» ra^vTf, rqp i»AAcip v9r«Tm()y<A^/ ciunfy 

O 4 Q eioou* 

tatn reven |ad«ii8 & eft honiiQtg proreffionem ex« 

& nomifiatur. Sic & nos ptere BeqaeamiM» phiiofb- 

adalterini fbmas, Bomine phi etiam perlbnam nobia 

quidem Juds}« re vero imponimas ; tanob grave 

3pft qoicUam aliud: ammi ojias» vehiti fi qola, cut 

adfe6cus cam oratione non Vlres ad decem libras fe« 

congroit; acmakam^abeft, rendai non fuppeterent^ 

iit iis utamar qose profite' Ajncis lapidem toUeodam 

m.ur, qnoromque cognitio- fibi fiiiiieret^ 
ne efferimon Sic, cum 

C A P. X. 
^ paBo # nmkttjhis efficiajkt nperihiim, 

CoBfidera qui fis : primom kmtate» ecetera vero om* 
Homo, hbeeft, ia qoi ni- nia hoic fahje6bi, cam tp(k 
liil baheat prxftEmtitts vo- ^Kmiiu vei ftrviat v^ p^* 

reat 3l6 SPICTKTl 

ft S* dSovfMrov K$u dwffotmirw. Ixixet ouy, rU 
vw K€Xf»fi^tu KUrcc Aoyoy. Hexdftaou bn^uni^i 

3 iKSX(»^ifTUi TgfoQoirQSV. '£7/ roirrois^ Tiotsivng 
ef rov tioafiovf Kotf Ifisfis ocvrov' ovx ^ rw 
wff1fir$K0)v, ol?i>id rm TffonyovfihoB»* itoo^ocko^ 
T^MBnriKejf yecf ec ry Srdcf itoiKtivecp Km rM 
i^s hfi?i^»9riKCff. Tif mjv iigoiyUhi» 'xo>Jrovi 

4 lAniiv «%By idilap trvfjUpi^Vj iref) finit^vig iSou- 
Kiveadou ' M dipoKxrroDf* oJAX* &(nf€^ ocv, ei n 
X^f n 'Tfovg hoyiafiov S%ov^ kou TrocftiKoXov^ow 
rgf (pvcTiKi KotroccKivi, ovShror mv oiKKo^s i^fin- 
cuv^ n »fi%3jia«v, n hrxviViyKovres hr) ro oKov. 

5 ^ioc rovro^ Kochois Xeyov^iv ol ^/Aco-o^oi, ori d 
'ZfopSec o^KOC?ios KUf dyocdos rcc ifTOfuvto^ awnf^ 
yec mv koc) r£ voffHVj Kocf r£ difodvncnnmi k^A 
rf ^n^dii^ttr wBocvitfuvQSi ye» on djfi rns 

r£v rett Proinde coofident* deliberet; fed ita, qQem. 

. to, a qmboft, ratipne fepa* admodum manos aat pesn 

ireris. SepararU a feris» fi ratione uterf otor^ & na* 

fepararia ao ovibua. Pr««> torae conftitQtionem intel« 

terea civis ea moadi» & ligerent, numquammove* 

pars ejus: non ex earum rentur aliter» necappe^ 

nnmero partium, qos mL- rent auidquam» nifi ratio* 

nifterio, fed qnae imperio ne habita totius. Quamob* 

funt deftiDat» : divinam rem refte dicunt philotb* 

enim adminiftrationem in- phi» ft praefciret vir bonos 

telligendi^ ordinemque re» r^rom futurarom eventum^ 

rum confiderandi faculta* ultro eum ad segrotatio- 

tem bd>es, Qose igitur eft nem, ad mortem» «i ma« 

civis profefiio? Ne quid tilationes , operam foam 

jprivatim atile ducat; de coUatorum; qai{^equi in- 

nulla ire, tamqtiam a com^ tellexiflet, a conftitattone 

moni fodetate feparatui» oniverfitatis haec fibi: dSe 

adtri- 0IS.SBRTAT. ttB. II. CAP. lO. 217 T^ o)m^ iietrd^c^ff tevro dyfovtfiirmj Kv^u^ri* 
fw ii ro Ikov tov fAifov^j neti if 7fi)uff rov 
TfpArrw. Nuv t on oi 7f^cyiVf»(rMfAtv j wBnKH 6 
riv iffoff iKKaytiv fv^fhjirrifw i%$Qdo6$* ort kcM 
5rfotf rwro ygyoMiuy* 

Hsrd rovro ijifManfivoj ori v$oc S. T/V rov^ 7 
r&o rov TffoercoTrov htctr^thia^ Tfdvroi rtc ecvrov 
nyei^deu rov Tfurfo^^ ifreirre^ v^ottc^tW, /lAjJSIi 
7for9^y\/i^ Tf^ig^rtMj fjifl^s Qjsa^t^ov r# etuVy 
cnrafy ^ Tf^ec^y ij^Krretadeu h 'xeitn xoc\ ttoc^ 
fctyfi^eiv-t avvifyovvrce Kcereo ivveefAsv. Miree*^ 
rdjro hd^i ^ or$ Km diihCpos^ S. xtf/ TTfof rovro 
Si ro Tf^eccs^ov e(p&htreU Tgoc^oFX/i^iS ^ fi^Mi- 
bem^ 9v(pfif^lec9 fjtn^iiror mrmo$nffet9^ei rtm 
'nqeg avrov r£v dTrfoeufirosv^ oftAA* n^io^s ixAm 
TffdkrBeot/ V iv rois itfeeufwrtms TtKiav ?%fr. 

O 5 ^Ofc» . «dtribota; effe aatem to- 
tam potiQS pafte^ & civi*- 
titem eive. - Nonc» cam 
Bon pnefciBmas qaid fhta- 
rnm jSty ea amplefti con- 
venit, qoae fant ad eligen- 
dom natani^ aptiora; nam 
ad hoc edaro nati fomas. 

Deinde memento> Fi- 
linm te efle* Qosenam 
faojat perfonae eft profef- 
iiof Onmia fua» patria effe 
docere; omnibus in reboa 
dido ei efle aodientem; 
numqoam eum apod qoem- 
qnam vitiq>arare;. neqoe vel dicere vel faeere qoi^- 
qoam» qood ei incommo- 
det ; cedere etiam illi in on^ 
nibus» &primaadare; pro 
virili eom adjuvare. Poft 
bsecmemento, teetiamFr»- 
trem effe : & pro bac qoo- 
qoe peHbna' deberi ceflio- 
nem^obfeqoinm, collaudati- 
onem ; namquam quidqoam 
tibi vindicaiuiam earon^ re- 
rom quae fimt extra liomi- 
nis poteflatem pofitae» fed 
ea libenter mimi facienda, 
ot in his meliori fis condi- 
tione <m tM funt arbitriif 
Vide Slg KVICTETI '^^%Xt% ^^ Kt^i^fUf^ avTov 9vyv(tifiG(rvyit^ npiac^ 

10 c^€U' coTj^ 9f TnT^cve^ict^ Merec recvrci d Bau^sx)^ 
ffif 'Treheaif riyo^ «, ori BovXeyri^s* vio^j Sr/ 
vhc €f Tr^ecBvrtiffj or$ n^eaQvrTns^ h ^oni^^ 

1 1 Sri Trecrfif. *Aer yaf sKeetrrov rHv ro$ovra^ ovoijui' 
roa/nt «V iTTtKoyifffMv i^ofcwovj viroyfoi<p& Wo2- 

12 wioe if/x. ^Eeiv <J' ecyreXddr y^/iyv^ (tov rov a^A* 
^cy, hiyce sotj^EmhMBov rls eii xecs ri trot ovofAoc. 

13 ^ree ei iJtivj %eehKevs m, sxgi ri ff<pvfef akhoosj 
kg:$h8hncr/iivoff »y jr roi> xecXtcioi^' el ie roZ 

' dcie\<f/ov iTrehabov^ ic«) dvr) e^e>J(pdv Ix^fcsr 

iyivovj oviev eivr oC^os tihXoix^eu (pounis ^M e^- 

.14 To;; Ei i^ ecvr) ocv^foiTrov, ^/JLe^ov ^diirvy kou 

%oivo9VkK^j ^flfiov yiyovecs BhetBnefoVy hriBookev^ 

miKr$K0Vj ovSev wrroK^XeKocs 'y dcKKoc iei 9e nI^- 

fctK dc7ro>sxveci^ Ivec inf^iOtjB^si uhkov i^ ^vievcg 

•» f Vide enimy cttjasniodi fit, fos, • fratrem taom vitap^ 

verbi caufTa ^ fi pro laftaca, raveris ; dlcam » obiitam te 

«ot pro feUa« qua fratri efie qot fis, & qood tilH 

'§i(Us\ ttt tibi adquiris ani- fitnomen. Qaod fi fid>er 

ni aequitatem: quantum id ferrarias efles, ac matleo 

eftlacram! Deindeficivi- perperam atererist fabri 

tatis alicajaji Senator es, ferrarii effes oblitos. At 

te fenatorem «fiie memen- fi^fratris perfonam oUitoa 

to: fi adolefcens» adole- es, & fratris loco fii6bas 

fcentem: fi fenex, fenem: esboftis; putasne, te ea 

fi pater» patrem. Semp^r re nihil nihiio permubdle? 

enim ^aodqae horam no- Quod fi pro hominey miti 

iniaom » in computatio- animali oe fociabili , fera 

nem veniens, confenta- fii6bi8 es pemiciofii, infi- 

tteam qaoddara agendi ge- diatrix» mordax; nihilne 

4108 praeftrihit Stn digcef- amififti? £nimvero ^ieca- 

niobi BISSKRTAT. £lfej IZ.CAKIO. 9l9 

xjjr fiiv ffr o^Troi^Aaiy, n fitMiKnv, (^fifji[ay ^yov^ 
Tjjy ehf(i\e$m aurn^* d'i^ ttiiS nm TcarcurroXfhf 
%cc4 fifjLBfarftra uzo^hms^ evi}y nyp ro TtfSr^^ 
ficci Ke^ roi ?x«fy» /x^v %ecf i^B^h nvec kc^ i6 
dTr^ccu^etov euriecv dTj^eKhxyreu^ rotnyrec Ji Tfecf 
VfMff* fceu imyec fjtev cir rxfitv evr wkoXK^hv . 
tufrx^v serr^y rxZrec Jll kcu fcn f%ay xeu ehfoh^ 
Kietv- eurxjfov i(m^~ fceu hnveiSurroVj %ecf «ru» 
Xni^* T/ MToXAv» rec rev Kivediov TSCMXeaiv.^ i? 
lov ivifcL. *0 ii iixrtS^^^i JlohKoe /ufv xed »?i< 
A», Kec) ecvroff i^ oviiv vrrov rov avifec. Ti 
»i^e?iKv^ Q fAOiXdim^ Tcv eu^fif^vee^ rev fy* i8 
xfflcrJf, rev Kocrfjicer^ rev ^oA/rify, rov y^roveu 
11 cc7te?<iXv€$ o e^^ofjavos ; ^KKho n. *0 <peBov^ 
pyo^i ^AX?>jo ru Ov^s Slxec dicealK&ots kcu 19 
^fdccs fcecKos itm. Aomov d rnv ^nfJtlecv ^n^eis 

h 

niolae^ amittetida^ Qt j«- perdere» tixrpe eft, St ' 

ftaram facias ; nullius ve- probrorutn & catamitofiim. 

ro alterius rei amtffio dam- Quid amtttit is» ! qtti ci- 

HQma^ferthomini? Quod nsdi flagitia patitur? Vi- 

fi grammaticam artem ami- rum. Quid qui iflai patrat? 

fiflfesyaotmaficam; indam- Cum alia ianemultay tnm - 

noeamjafturara deputares: nihilominus & ipie virum. ^ 

ktf fi verecandiam, fi mo- Qnid perdit adulter? Ve* 

deftiam, fi manfuetadinem recandum , contiQentetJii; 

amiteris, eamne rem nihil modeftum» civem» vict-^ 

tfe pxttas ? Ventm iUa qui- num. Quid perdil; irttns 9 

dem e&tema quapiam de Aliquid aHud. Qnid is qu{ 

tau&a & non voIuntariA timet? Altquid idiud. Ne- 

pereojDt; haec autem^ no- mo fine jadiura & damno 

ftri culpi: ilia nec habere, malu# eft. Quod fi vero 

Hec amittere, turpe eft; jafturam in pcfcuniola ^/a 

hxe & Qon habere, & quaerls, omnes hi nox» 

funt 2^0 BPICTETt piv ovr» rvxi^ x«) oo^iXoiiieyoi kjo^ x^^JSbm- 
rovr^i', cTflfv ^iei rivog rcioroiv roiv i^ow xff- 

20 t^ aurw iffocyivntot$. ^Of» i\ ^ ^«'' ^f" 
' fdeonov Trecvroi «v«y«r, on ovi^ i ti)v ^» 

(Tot dKohhvoov loTi (iffiXocfAiJiiyoff. Veu * ^if^)» 

21 KiKo^Hiorreu yecf ro erifM. ^Kye^ o Jlf rnv 
o^^Pfoca^iuv eourfiv ecTtoKooKsKdff ^ ovoh ce^oXAu^; 
^vxv^ ouv ivmfJtis^ ovK emv oviefiloc^ nv o 
fih Krtia^eifjiivoff o^eK^ou , o ^* difo&echMV ^ih 

23 fJLsdvreu^ Iloleev Ke&) A^€vr; QvSiv $X0fJW ou^- 
fjLOv (pvae$i ''EXofjiev. *0 rovro dTtoKKvoBiv, oi' 
^flfjuovreui ovievos arffioKereui oviev difro0eih- 

23 A» roiv TFfog eovrov j Ovk exofm (Pyaec r/ */• 

. ^ovj (puo-» ^e^KriKov; <Pv9e$ ei^pehnrsKiv ^ ^u-' 

^e» a2AA97A«>y ocveKriKovi oms tZv dff rdvroc cr^* funt expertes, Dullutn fe- 
cer^ damnum; ac fieri pot- 
eft« ut fru6lum etiam & 
lucrum capiant» cum ex 
horum facinorum aiiquo 
pecunm eis acceflerit Vi- 
de v^ro, fi ad pecuniam 
omDia refen, ne tibi di- 
cendum fit* ne eum qui- 
dem, qui nafiun amittit^ 
pati damnum» Immo ve- 
ro, inquit» corpore eft 
mutilato. Age igitur, qui 
oifaftumToIum amifit» ni- 
bilne perdit? Anim^ ergo 
Tis nulla eft, qui & partA 
juvetur aliquia, & amiflSl laedatur ? Quam tandem 
ais? Niliilne Iiabemus na- 
turi verecundum? Habe« 
mus. Id qui amittit, non 
jafturam facit? non priva- 
tur aliquA re? non aroit* 
tit aliquid fuarum remm? 
Nonne babemus natnrl fi« 
dele aliquid? nonne cari« 
tatem aliquam natorft ne« 
bis infiitaQi? nonnejnvao* 
di propenfionem nfttan^ 
lem? non alius aliam to» 
lerandi naturalem facul* 
tatem ? . Quisquis igitur 
in horum aliqno fk dara* 
no adfid pttitor, isne in- 
^lemnis DISSXRTAT. LIB. II. CAP. 10. d3I 

fi^£ ^flfjuwfigyGy iavTov^ ovros $ d&Xa^ff kcu 

T/ euv; fc^ /3Aas\f/a^ rov Qhji^^vra^y UfS* 34 
rov {dh iSov^ rl iTtt $}<ocBfi* k») fivnoBnri w 
^Kowas Tfa^d roiv fp$hc9o(pa>v. E! yd^ ro dya- 25 
bov iv '7ffocufia'e§j tuu ro KaKov Mairoos iv 
TT^oou^he^^ ^hhs$ iJLn roiourev itmv Kiyms* 
Ti cuv, fTreiin ineivos iavrov iS^yl^e^ irfos q/S 
ifAs n aiixov ifo$n<^aSy fiff ^?^ypof iya ifmu^ 
rovy *nqos iKeivov aiiKov ri 'jfoinoasi Ti dvv cv^J 
roiovrov n (pavro^^oiA^^a^ 'AAA'f G7f,ov n co^ 
fioriKov i}\MrroifM ds Krnonv^ iKm n B?<d^* 
cnev i^ ms TC^ocuqfCiV^ ovitfjila ^PidBni ovre 28 
ydf rnv Kf(pa?^v dhyei i^oi^am^ds n di^ 
nn<fo^9 ovrs rov c<pB^ahf4cVj ovre ro i^iov* ov- 
re. rov dy^ov dTfoKKvef. nf^eis i^ aKKo ovisv 29 
^idihofmj n rc^ira' rtfv 'sqoouqi^tv Si 'non^ov 

demnit & jaAom expers injarift' aliqaft ei relatft? 
fnerit? Cor ergo non tale qaiddam 

menti noftr» obverfiitur? 
Qnid ergo? non elno* At, ubicorporialtquidaat 
ceam qni mihi nocuit? reifamiiiarideceCerit^iUic 
Primam vide, qoid fit no- damnameft: ubiaatem vo» 
za: & eoromt qaae a phi- lantati, noUanme ibi daa^ 
loCbphis aodivifti , memen* num? Nempe capot ei noli ~ 
to. Nam fibonum pofitom dolet qoi deceptus eft» aat 
cft in volontate, & malum qoi injdriam intulit» neqoie 
item in voluntate; vide» ocalus, neque coxa; ne- 
ne hsjosmodi fit id quod qoe agrom is amittit : nos 
dicis: Cur, fi ille ipii fibi vero nibit volumus nifi 
Bocu]t« injorift' mihi fa^, 'haec ; volanfatem autem 
ego ipfe nHhi non noceam, otrum Terecondam & iide- 

lem 823 KPICTETI 

aifiTTov, ovi* hyfvff StCB^efi/iFbx ^ ^Aj)y fiivov 

Xgi t£v Xoya^iow ^foKOTnrofAev* i^: ^* ocurciv^ 
odfi to lA«r%40Tey. 

K E •. '•'• 

'Af%n ^ihmo(plai^ ^ecfd yo rols. w iei kou 
xUTcc rny ^vfecv aifrofjivots ccvrijsj' trwoMfdih 
c$f r^f avrov dirbev^s tuu ocivvocf4ocs 7ife^\ rd 

2 dvuyKoticc. *Of^oywlov fdiv ydf rftydvov^ if i$i^ 
cems^i n fifAnoviov^ oviefdhv (pvcec ewotocv nKofiev 
exoyres^ dMi ?» rms rrxjfhvS^s 'nocqet>Jc\feo^ A- 
iecmofJLe^ec HKoccrev avrav^ kcu itd rovro oi fci 

3 diores avrdf ovS* olovrou eiSiveu* ^Jiyec&ov JS 

, _ Ka) 

lem habitori fimas, an im- in CchoU his de rebQi in. 

padentem , & perfidam» ftitauntur. Quociroiosqae 

ne minimam quidem noftra ad disputatiunculas pro&i- 

^intereft, nifi qnod ad dia- moa, ultra.eaa vero ne mi- 

jnitatiuiicolaa adtinet, quas nimum qoidem. 

C A P. XL 

(luod fit Pkilofofkiee initietnu 

Fliiloibphiaeinidamyapad feoa, aut femitonii, onl. 

eo« quidem, qcu nt decet lam naturA infitam habe* 

& per januam ad eam in- mus notionem, fed con6bi» 

«ediontar^.confcientia eft ai^ae funt hujusmodi, arti- 

unbeciilitatia noftrae atque nciofiH qufidam trafitione 

infirmitatis in rebus necef- addifcimus: eaquede.cau|l 

^lariis* Nam triangoli qoi* fa» qui iUa ignorant, noa 

'tfem re6iMgoli, aot die- opinantor fe ea cpgniti ha^ 

. bete. bissBiiTAT* x.ifi.ir.^Ap. II. aif 

tm Kecmii^ mf tucKov hou aicxpsS^ xeti yr^ev^ 
ros xeu ci^^ncvCf nm ^C&ufMfldff tuei ivtrrvxf' 
aCy iceif TrfoatiKcrreff xecc ehre^hh^cfj tceci o 
rt iei ^oitiffeui xecf % r$ ov iei 7re$ii(reUj r/r outt 
rxfi^ ii4(ptjrw moteey lAifAu«&r. - £uec reSro TrecV'* 4 
TfP XSdiiAtboL rois cyofMa-Sy nocj i<paffio^€tv ^rer^ 
fdfdsBoc rccs ^foAn\|/ftP rx7f hri fjiqovs oi^leuii. *■ 
KtfA^r hFoiti<rij^ ^iovroiSj ov SsovroiSi ^rvXfjffeVf 5 
Mvx^^fv^ ociiKOf i<rrsy itneuoc itmr ^ic ^f^iv ' ' 
(p&iereu rovroasv riv ovofAecr»v; r/^ vjfMV ecveC" 
Bdh^jEreu r j)y % jijo-iv ccvr£v fJLtXgt fiec&tf , Kcc^ec^ 
Tfeg raiv ttf^! recg yfccfAfdccc i rcvff (pdoy^ovs ci 
cuK eiicrfffi^Tovrcv o eurtov^ ro ^xav ff(Jif rivei' 6 
vjTo rriff (piccc9S Kccrek rcv ronov Stnrc^ iciiiecy» 
fCivovs' oc(f^ »v cffMfAfvos neei rvjv cafja-iv Tr^oaci^ 
hJl^pcbfWf. Aiccriyccff (pti^iv, cvk oiioc iyco ro f 

* Kocheli bere* Boni aDtem & mlU 0^9 joftoi eft:^' qois ncK 

honefii & tnrpis, decori ftrftni his VQcabalis ahftl« 

& indecori, felicitatis & net? quisnoftribnoram.il»" 

calamitatis, officii, & quid lorum eo Qsqae diffiert^i, 

fitcontra officiom, quid fit d.um didicerit, quemadmo* 

i^endnm , qnid non fit dum vocaboiis geometricis 

agendom, quis non harom & muficis abftinent qui 

reramnotitiamaliqnamna* iftas artes ignorant Ha<^ 

tora infitam fecum adtulit? jus nempe rei cauflTa eft^ 

Qnamobrem omnes voca^ quod nonnuUa ad iftam 10« 

bttlis i^ utimar» atqne il« cum pertinentia jam veiat ^ 

las animi anticipationes re« a natura edofti in vitam 

bus fingalaribus adcommo* intramus; a quibus inidi», 

dare oonamar. ^Bene fe- profefti» opinationem et«. 

vCit; ex officio, oontra offi- iam adjunximns, quafi om« 

i^'am; profperft» adver(& nia ^percepta haberemus. 

jyGortOBi «ft arus; injoftus Cur enim^ inqoit^ ignprem 

ego 334 JSPJCTBTI 

fcmhev Kcu ro tutrxfcyi ovk u^i» Hwosaf ctvroui 
"E^ar^. Ovie i(pocffto^<» rols l^ni fJLsfouf^ '£^<(f- 

8 i^c^etffl Ov Kochw Sy i^ct^iic^a ; ^Eyroovda 
ian ri ^iirni/M ^csy, Koi oai<rss ivrotZ^oo vqwr^ 
ykercU. r oi(p^ ofjtoXoyouiJtiymv yecf o^/JuiiJLevoi rou* 
ronif iTf) ro eliJi(pt<r^ifi^ovijmov 'TT^occyova^ vtto riis 

9 dKurxh^h^ , i(pa^iJtoyfis. is tt yo kocj relvro 
ir$ Tffos iKolvois iKlmmfivro^ rl iKooXvgv »vric ii- 

10 vcu rehfiovsi Nvv i* iTre) ^kHs^ %ri Koii kx- 
ru/oJjhMff i(pa^iAo^e$s ras '7r^oKYi^\^e$s rois hs\ lii- 
fovSt elTti iJtoi^ Tfi^ev rSro Kaii^vets^ "Or^ SoKel 
lAGi. TSro Sv nvi i ioKelf Kotf olereu Koif «u- 
ros i(pco^iJLo^etv KaXHs* vi ovk olexoui Oterai. 

11 £ivvetcde Sv^ Trefi ^v ra /bu«%c/A^a io^^ere^ 
didCporefOi KaraKKnhoiS i(pa^iJic^etv rds ^foA^* 

^^ "^etsi Ov ivvdixeda. ^Exets cZv iel^l n n/at 
'jsfcs ro avfds i(pafiJiG^€$v aiietvov^ dvofrifco relH 

ioKeJv 

egp hooeftoni & tarpe? fent? NancqoiJiputafl, te 

Ifonne notionem ejas men* anticipationes illas conve- 

ti impreflam habeo? Ha- ntenter etiam adcommo» 

ien. Nonne rebas Gf^gulis dare rebas fingalis; die 

eam adcommodo? Adcom* mihiyande illud lamis? Ex 

modas. Non ei^o reftp eo, qaod mibi iic videtor. 

^adcommodo? In hoc om- At iftadipfumaIterinonn« 

nis vertitur qaaeftio, atque detur, & ipfe pariter fe 

opinio fciehtiae hk accedit*. refte adcopimodarepubat: 

Namarebaahisceoonfeffis annonputat? Putat Pote- 

initiofumto, idid, quod fti8ergo,quibu8inrebaspu^ 

in controverfia eft pofitum» gaantes habetis opiniones» 

progrediuntur ob ineptam iis anticipationes uterqae 

adcommodationem. Nam convenienter adcommoda- 

fi hac auoqae facaltate re? |Non pofiumus* Pot« 

prsediti eflent» quid obfl»* esne igitur aiiquid nobis 

rct quo minna perfedi ef« pftendere mellus ad eas 

adoom- DISSSRTAT. ttB. 11. CAlMff. M$ 

ioKHf TOii *0 ii fxeuvi/AfVOff «AAc» rtfd 'Jfom ^ 
Tcc.ioiU^Toi ol Kc^hAi J^dKHfo) oZf oifKei roHro 
to xf$Tfifiovi OvK d^Kei. 'EA^I ovv M r$ dy»* 
rifm rw Soxeiv. Ti rouro iTrnf} 

^fop uKKtiKov^ rcJv ecv^faTrooy , kcu ^firtic^ff rov 
mtx^ ylverud n 1^»'/!'^ j m) Kecrdyvoo(nf koIj d^ni- 
trrloc igfos ro -^iT^c iowov • ^fvvee ii r$s ^£f 1 ri 
ioKoiv^ ei ofd£ff ioKei* koc) ev^efTiC Kecvovoc nvoff 
eicv M Becfoiv rov ^vyov ev^ofjtevy oTov iir) ev^io^ 
Kcu (nrfe^Koiv rnv (rrocS^fjaiv. Tovr icnv »f%i? (p/A^ 
OG(pluf. ndvrec kocKm ?%€>fv rd ioTMvvrec ec^Tfoccri} ^4 
KoM iroic ivvarov rd fjLecxo/xsvec KoKds r%ay; 
OuWv oi Tfdvroc^ aAA^ rd i^fjlv ioKovvrec T/ '5 
{loiKKev^ fi rd sJfoi^; r/ ixihhov^ ^ rd Alyv* 
9tW^ rl iJtdKKovf ^ rd if4o) ^euyefjuvec^ tird r£ 

J»v<j 

t^cmiinodsndas ; prster- tits ; atqoe etfnm ioveftigt* 

qoam quod tibi ita vldea- tio quaedam de opinioDe, 

tur? iDfiinus Teroalia-ne utrum ea reda fit ; ae 

facat, .qaani qaae ei re^ ri^gute alicojas infentio» 

▼identur? Num ergo illa qoemadmodnm ad pondeni 

judtcii regola iatis ei eil? ftateram invenimos» ad re» 

Non (atis eft. Veni igi^ Aa & flexuola amoflinu 

taradanqaid, qood fupe- Hoc eft Fhilolbpbise ini« 

riut cirtiusque fit opinione. tiam* Omnia rem eflent» 

Qttid iftud eft? qu« cuiqoe videantor ? At 

fieri qnt poteft, repognan* 

Eece Philoibphiae iol^ tiareftautfint? Ergonon 

tium : aninuKlverfio pognaa omnia, fed ea qoas no- 

bominun inter ipfos» & bis probaotor. Qui ma« 

inqailjtio caoflarum pognae gis » qoam quae Syris? qilt 

iilias, & cohdemnatio ac raagis, qoam quae !£gy« 

repodiatio nudae opiiiio* ptiis? ^otmagisqoaemihi^ 

E§iaui Dijfm. T.t P ^oam ^26 KFXOTKTI 

ieini OJiev imKKw. Oux i^ ttficS ro ioneiy 
ifcu<rra>j Tf^off ro eiveu^ evie yuf ht\ &a^j n 
fihfo^v^ y^^i^ ri iiA<pei<r€i ecgKovfXf^ajd/O^ koC' 

^^ vovbc rtvu i^p^ iKdarou svfofAtv^ ^EvrccvB^^ cZv cv(S- 
etCi ftecvcov dvoarigos rdv doxav; nteci isZs om rsj 
ecriK/M^rec Sveu Koif ecysvferec rec ecvecyKouirecreo 

n iv ecvBfdTret^i *'Eflrriv (Zv. Keu ^iocr) ov ^nrovfuv 
avrovj Keu ccvevghrKoiiev ^ ku) uvsvgcvrsc Kongev 
ecifecfu^roi>ff j(g(»i^sBu, Sly^u uvrov fjtfiii rov 

i8 iccKTvXov iKrdvovre^} 'tovro yecfj otfjtm^ i<rriv^ 
c fvfe^iv dnuKhjMtrsh - fiuviut rovs fiivf r£ io* 
Keiv fxirfo) TrufW/Jlosfj^ovs' 'Ivu hotncvy ecTFe rc^ 
twv yvo^glfjuav kou iiSVKftvfiiJtivcsv offddfJLsvoi j %fa»- 
fjLsdu i7r\ rciv l^i fjiigovf iinfB^cofJLiveus rtus Tffo- 
Xn4jsat4 

19 T/f vTfOTriTrrdKsv ovtrlUy tss^) tis itirevfjtsv; 
*hJ(W^. "'XTfuys Uvriiv r^ kuvov$j ^Ks ds rcv 

^tf/iv. 

^pm qj2^ coivii alteri? inveniiDOS» e&qoe inventft 
Nihilo ou^is* Noo ergo» deinceps citra errorein iiti- Qjtfitres, fofficit cujasqoe mor» adeo ot citra 

opinio: neqoe enim vel in ne digitom quidem porri- 

ponderibua» vel in^menru- gamus? Hoc enim,^ ot 

ris , fola fpecie contenti arbitror, illud eft, quo 

fumos ; fed regolam *quam* invento » poffint inCmia 

dam ad fingula invenimus. liberari, qoi uoa hac opi- 

Hic ergo nolla regula eft nionis menforaabutoDtar: 

opinione fuperior? Fieri ut deinceps» a cognStis 

vero qui poteft» utneque quibosdam & dare expU- 

notaa uilas habeant, nec catis principiis proficiicen- 

inveniri poffint, ea qoae tes^ * diftindts otamur no- 

funt inter homines maxi* tionibus, obi de rebos fin« 

me neceflaria? Eft igitur golaribus agitur. 

ah*qua r^ula. Cur aotem Qoaenam res fefe obtolit; 

n6n eam qumimus at^ue de qoaquaerimus? Volnp- 

<••... tts. mOLSSKnTAT. tlB^XI. CAP. 11. •I127 ^y a^icvi No^. Kcu S Tfeu^oidhoui Aar. 'A)Sf- 
/dtfio^ nn &x§§^v u^ioy; Ov. Mn rs ovv.^s/Bouov . 
i nioinii Ov. ^Afov tZvy Kou /SttAF i^ Ik rw 3i 
{\jyov', Kcu UfxkhMvof ^rijff %<i^ rw ecyec5£» 
ItouKfdv. £j ^' ou» o^BhtTtr&s^ xouh cts ^vyo9 22 
ci% dfKeij (pife aAAo. '£^1 ro; eiiyec^i ec-j^tov 
hrtu^deu j Noei. *. *E^' tiio^ wv Tfecfouvf £^t09, 
izm^iaBeui (3^i7f9 fiii ifTf^ ori ccj^toP* W '^ fOf, 
ovKirc ae ovSe rcS ^tiyev a^ov i(ywofAeu. Ovru aj 
K^lvereu rd Ttfecyixecra KUf hrecreur riv xmoifo^ 
i^o$iiecaidiva)V. Koey' ro (pthoero^peh rwro hriv^ 34 
iifmiwre^r^ou Kee} ^e^euovv rcM xaivevecs. ro i^ 2$ 
liin yjfiifrdcu rdk eyvooa^fjtevoci:^ reHro rcv KeoKoS 
Kcc) ccyec^ov sfyov iarlv. Pa KE»: tas. Sobjice eam regal^e; 
coiijice in trotioam. Bo- 
num ejosmodi efle qpor- 
tet» coi confidere aequom 
fit? Ita. £t quo fretum 
eSe? Ommrio.' At in- 
ftabili cuipiam confidere 
«quom eft? Non. Num^ 
qoid ergo voloptas ftabite 
eft? Non. TolHto igitur 
(tesA, & ejicito e trottna, 
& ionge a regione bono* 
rum relegato. Qood fi 
yero oculos non fatis acu- 
tos habes, atque una tibi 
tmtiiia non ficmcity adhibe aliam. Re bona eftne ope« 
rae pretium efferri?. Eft» 
Eft ^rgo operae pretium 
ob vbluptatem praefentem 
efferri? cave.dicas, efle 
operae pretiom : alioqui te 
jam ne trutina quidetn dl^ ' 
gnum judicabo. Sic re^ 
difcernuntur & poaderan- 
tur^ cum in promtn font 
regulae. Ac philofopfaar^ 
iftod eft, confiderar& & 
confirmare regulas. Jam^ 
hunc vero iis uti quae co- ^ 
gnita funt, id viri ftpientift 
oe boni monas eft. >«^vww^« CAP. 33S KPICTBTI 

Ilfpi roS i iOL \ l *f % 9 '^ tiL u 

0ooTm uTfo rm i/jarifoifv. ^e^) ie Tifv %fnw 
tctirciv rnv TTf^Koua-uvj rt}sioi>s dyiiJivetffroi hi^h, 

3 dkOff ywy Z biK&£ ^fxSv^ iJia;ri|v nvdj rov 
Tffco^Ssahiyoiievmfy xot/ cvx ivfi^et x^^rao-dcM 
cKura?* o^AAoJ i^tKfco KiVfi^ecs rov etv^fosTtoi^j 
mv 'noofoo ijiXoe dTrocvroi ^k&vos^ oiidti ivvooreu 
fierocxeifheo<rdeu^* elK?C n AoiJofei Aoittov» ^ 
Kecre$ye?M, kou ?Jye$^ iJicJrif^ eoTiV^ ot)x coTnr 

'3 o(Jr«» XS^^^^^^* ^^ ^' oinYeSy orecf KuH^. 
nvm if?\uvoiiAevoVf nyecyev hf) rviv ofov r^v ii^ 
«urav* ou%i Kocrocys^Aaecs fi Koi^o^^eiiJLtyof d^* 

4 Hkdi^ Kou ^Sei^ov ecvrZ r^v <iKfideieev^ xoci 
e\f/« ori eUoKo\Aei. f^eXS* S^ uv 00 iJtii iecKvvpSy 

C A P. XIL 
Di t iJS it indi atti. 

Qaae didicifleoportet» ut cinne tile r^poodeatf non 

Hrcem dilTerendi teneamus. amplius eum traAare pote« 

ea fubtiliter a nojftris runt rit^ fed jam aut conviciis 

explicata: in ufu autem inceflet, aut deridebit» ae 

eorum convenienti, om- dicet: Ilfiteratus eft, atque 

nino fumus inexercitatL intradbabilis. At viae dui^ 

Da culvis noiir&m homi* fi quem reperit errantem, 

nemineruditum, qui con- eum in viam reducit; noa 

tradifputet; & non inve- derifo illo, £c conviciit 

Hiet quo pafto eo utatur: onerato » abit Sictuquo* 

fed*, cum bominem paulu* que fi monfiraris ei verita» 

lum excitfirit^ fi incon- tem^ vide)>ia eum feqat. 

Quoa4 JDISSSRrAT. LIB. XI. CAP. 13. 2^ 

riiff diu9cci4leiff rfjff trxurcvn ' 

Rois^ fZv hfole$ Zo^Kfcirtiff^ Avrov ^veiyKoc^e 5 
fov Tr^o^^MKr/ofuvov wri fJtecfrvfeivj «AAdu 
t ovifvhs ii^ra fAccfrv^os. ^ Toiyotfcniv ij^ mi^ 
rf hJy&Vj on, T^tV f^iv uiJKovs ioi X(i^9i%% 
i» ii ri ecvnfJyovrt ec^Kovfjim fM^rvqr nm 
rous fjth iKKovs qvk hfr\n^i^o»j ron ^' 9rfo<r« 
haheyofjLivov fAovqv. OuTtt T^f ivtffyir irib$$ 6 
T« uTTo rmv ivvouiv^ Siffrt 'Tsoiv^^ ivnve^vj' wvm 
ot4ffdetvoftgvo\f rvis fuixfis , dvoLXfia^Sv «V «uriff^ 
h^ yg (pBovm %ct^ei| Ou^ft^ft o^AAri^ /u^A» 7 
Aov Avgra^TM.^ 'Att^ r^ ivocvriov hchnio^i rqv 
wKmbv. T/ (f'; Inr! xo^KcZr j(9)(«( ^oi Hve^ Kvnih 
i (pBovosi 1^0(4 ris g^&ovos icri Kecniv^ Ovk\S 
ovv iKeivov ejroifiaev ^iswj %rt hiign itn)v in 
eiyccddis o (p^ovosn T/ ii^ (pStcvolti ^y ns tols 

P j 0jiiv 

iinoeA rero noti demoti* qtiie tx anddpatipnibuft 

ft^verifly noli deridere iU condadantoF, ita in illii* 

lam, ftd ini)>eciUit«tem ftri ponebat looo» Ht qa{- 

potias agnofce tuam. Ubet» animadveriSI repd* 

Qoomodo ergo fabieblt .gnantlft» ab e& ri^deret 

Socratea? Ipflim adverili- Qoi invidaa i^ft » anne gmi* 

riam cogebat t^monium det 9 Nallo modQ : qUih 

flbi per£bere« neqne ul- potiUa tnosret. (A part» 

Ittm alidm admittebat t^- oppofita commovijt alte* 

iWL Proinde cfi^ere ei ruih.) Qaid ergo? SnvU 

•liceb^: ^Equideiti alios dia ridetur-ne tibt doi6r 

i^valere jnbeo» fempef ad- i>h Ipida ^u^daiki? Et tjaie 

«verfaria tdK» coiitentas; stiaiavum reram ^ft !'nvi<» 

«& aiios tiOB rogo fenteii* diia? Itaqtie tttitp ut iir 

•tiam, fed eum unuhK^ut- le diceret, invidiath eile 

■oiun dxTpiito.^ iiem tsL dolorem de-febus bonis. 

. Qaid 324 JSPICTBTI 

"Ex^^* ^^ i(Pocfiio^<» rols l^i /Lclfou^; ^E^flSf- 

8 ftc^<»f< Ou K(vA«^ iv l^c^/M^oi } *Exr€i>vdic 
hn ri ^nmiM iriif^ koA ohncis ivrccv^» vfocr* 
yksrou. r d(p* efjto/ioyou/jLh^v ydg c^fjuifjieyot rau^ 
Tw, hfl ri cl/Ji(pia&fy}fcviJi€yov it^ooLyovQHV imo rifs' 

9 clKxrxhjJihov , i<pa^fJLcfyfis. ie H y$ xccf rovro 
tn it^cs iKslvoss hiKrfivroj rl eKOQhvgv ccvrsc it" 

10 vcu nKfiov^i Nuv i* hfe) ioKelSy cri koc) kx* 
rctKKfjhM i(paffjic^€if rdf 7^oA)f\|/erf rcTi? hr) fjii^ 
fovf^ ilTfi fjtoty Tfo^BV rSro A»/«/3«v«r j ''Orc ^okmi 
fAGi. TSro Sv rm i ioKti^ Kotf dercu Koif au- 
riff i(pcc^fjio^ety KUf<£ff* fi ovK ou/cui Otirai. 

11 Civvcccdi 3vj iTf^i ^v roi fjiuxof^oc io^ti^ere^ 
dfjtcporefoi KCcrcc\?JiM>ff i^pccffjtc^nv rocs TTfoAif- 

'^ '4^wj Ov ^dfjtedcc. *'E%«ff cZv iel^l n ^fjiTe 
Tf^cs ri ccvfccs icpcc^fJiG^ecv xfjiefvov^ ccvan^ifcc rdv 

ioKeTy 

cgo hotieftam & tarpe? fent? NoncqQiaputas» te 

Ifonne notionem ejas men« anticipationes illiis conve- 

ti imprelGim habeo? Ha-* ntenter etiam adcoomio^ 

beii« Nonne rebos fingulifl dare rebas fingulis; dic 

eam adcommodo 9 Adcom* mihiy ande illod fomis ? Ex 

nodas. Non ergo reftp eo, qood mibi fic videtor* 

^ adcommodo? In hoc om- At iftud ipfiimalterinon vi« 

nisvertitur qoaeflio, atque detur, & ipfe pariter fe 

opinio fciehtiae hk accedit*. refte adcopimodare putat: 

Namarebuahiaceoonfeffis annoupotat? Putat Pote* 

initiofumto, idid, quod ftisergOiquibusinrebospui^ 

in controverfia eft pofitum» ^nantes habetis opiniones» 

progrediuntur ob ineptam iis anticipationes uterqoe 

adcommodationem. Nam conveniencer adcommoda- 

fi hac ottoqae facnltate re? iNon poflumos* Pot* 

prsediti eflent, quid obfl»'* esne igitur aliquid nobis - 

ret quo ninna p^fefti e& pfte&dere melius ad eas 

adcom- DISSSRTAT. ht9.1J. CAlMff* M$ 

io%Si ctm; *0 ii fxeuvifMVog ^AAc» rtf» 'Kom ^ 
ru .ionCwrroi oi nuTsxli^ .KtfpWvcu oZv ccfK^ roHro 
ro xf^rtifioyi Ouie elfKei. 'EA^I ovv M rt dy»* 
ri^ rcv Se%eiv. Ti rwto IdTiyj 

it^s ecW^Xovf roiy uvdfwtwv, Ktu ^ijrjya/p rw 
waf' ylvercu n l^oiyfl^ Koii Kariyvwis Kotj wni* 
mrlcc igfos ro -^^Kois JcHouf ^svvx ii r^s *£fl ri 
ioKcXjv^ ar c^^dv^ ioKei* Kobi evfe<ns Kctvovos nvos^ 
cTov M ^ocfiv rov ^vyov sv^ofjievy oTov i^Tr) ivBi»p 
Kcu <Trfe(ixiy r^v (rrciS^fjoiv. Tovr €cr$v »f %i? (p/A^ 
frcCplocs. ndvroc kcc\£s ?%€>fv rcc ioKovvru Aifcc(r$i ^4 
Keci 'xois ivvuroy rcc fjLccxofJievcc kcc?^s r%av; 
Ouxsvv ov Tfccvroc^ cc)Osxlc rcc vifjuv ioKovvroc T/ '5 
fjioc\\ov<f ^ rd sJfcif j rl fMXhov^ ^ roi Alyu. 
orrW \ ri jmKKov^ n ru ifjio] (peuvofjuvoc^ rir» rZ 

ieivti sdconunodandas ; prster* tits ; atqoe etfam ittveftiga* 

qaani quod tibi ita vldea- tio quaedam de opraioDe» 

tur? iDfiinus Teroalia-ne tttrum ea reda iBt ; ae 

facit, .qaam qoae ei re^ regute alicnjus inventio, 

yidentur? Num ergo illa quemadmodnm ad pondera 

Judtcii reguia fatis ei eft? ftateram invenimnsy ad re» 

MoD fatis eft. Veni igi- Aa & flexuofa amoflinu 

tnr ad aiiquid / qnod fupe- Hoc eft Fhilolbpbise ini* 

rius cirtiusqico lit opinioDe. tiam. Omnia rem efTent» 

Quid iftud eft? quse cuiqne videantnr ? At 

fleriqulpoteA, repngnan* 

Ecce Phfloibphiae int tia refta ut fint? £rgo non 

tium : antnuilverlio pngnaa omnia, fed e« qoas no- 

bomiaum inter iplbs» & iris probaatur. Qui mt* 

inqailJdo caoflarum pagnae gis » qoam quie Syris? qdt 

lilius, & cotidemnatio ac magis, qaam quae tfgy!* 

lepodiatio nadae opinio* ptite? ^otmagisqoaemilii^ 

M§Uttd Difirt. T.I P ^oam d36 KFIOTKTI ieivji Oviiv fxoiKKw. Oux i^ dficei ro ioK^v 
itcuaTof^ Tffoff ro Svm* cu^^ ydf iTrt ^f^v, n 
filrfa>Vy y^^^^ ri ijJiCpeiae^ d^ovfJttbaydhKiXKOi^ 

ID y^y^ ^^vflj i^^ iKccTrou evfofJiBV^ ^EvruvB^ cZv ovi^ 
Mx t^v^v dvoori^Q» rov Joxafv; m) Tfooe oUv rsj 
dreKfM^roc Sveu Koif dysvfercc rcc dvocyiMuorocrm 

'7 iv dvBgdTroi^i "^E^mv ovv. Km oiocr) ov ^ifrdvfuv 
ecvrovj kcu dvev^loxofjiev ^ ku) dvev^cvrec Koofh 
d7Coc^cc^roi>^ ygoofJieB^oc , Six^ ccvrov fjo/jie rov 

i8 idKtvKov iKr^vevreff^ Twro ydf^ otfJUUy lcrriv, 
evfe^sv dTfuKKxwei - fMvloc^ rovf fjtlv^ r£ io^ 
tteiv fjtirfco 7rocfocxg(»t^vovf' 7vu KomoVy diro r/- 
twv yvooflfJiuv Kou iievKgtvfffj^ivoBiv o^fJu»fjLevo$j XS^ 
fiebu e7f\ roiv hs) fjiiqovs ^iVigb^fJLevous rtus Tffo^ 
Xn^jeoti 

19 T/f vTroTrhfrdKev ovalUj Tseg) fjs ^firovfjLfv- 
*HSdvri* "XTfuye eCvriiv r^ Kuvm^ /3b(A^ ds rh quam qna^ coivis alteri? 
NUiilo tna^is. Non ergo» 
mt fit res, fufficit cujasque 
opinio: neqae enim vel in 
ponderibus» vel in^menru- 
rig, fola fpecie contenti 
famus ; fed regulam quam- 
dam «d fingula invenimus. 
Hic ergo nulla regola eft 
opinione fuperior? Fieri 
vero qui pofceft, otneque 
notas uilas habeant, nec 
inveniri poffint, ea quae 
funt inter homines maxi* 
me neceffiiria? Eft igitur 
ah'qua r^ula. Cur autem 
n6n eam qumimus at^ue invenimus» eAqae inventft 
deinceps citra errorem uti- 
mur, adeo ut citra etm 
ne digitum quidem pom- 
gamus? Hoc enim,^ ot 
arbitror, illud eft, quo 
invento, poffint infania 
liberari» qui una hac opi- 
nionis menfura abotuntur: 
ttt deinceps, a cognitis 
quibusdam & cUre expli. 
catis priucipiis proficilcen- 
tes^ diftindts utamur no« 
tionibus, ubi de rebos fin*- 
gularibus agitur. 

Qusenam res fefe obtalitv 

de qua quserimus? Volop. 

tts. ^vyiv. To oGyo^sof iei SifoU rotovrovj i(p* Z du^- ao 
^y a^ioy^ Now. Ko^ y '^rsTFOidivou} Aei. ^AjSf* ' 
/SoMa? Tiy) ^x^^^ ai^iovi Otf. Mn rt onjv.Bi/Bouop 
49 n^ovii} Qv. ^Afpy cSw^ kou i3«AF l^ Ik r^ si 
^vyov^ tuu mi;'uhMaoy ^r^ff yfii^ rw uyuBtw 
fmKfav. £i i* ovk iJ^Bf^txrms^ kou iV ctt ^vyov 2% 
coK ccfKeij (pife c^AAo. 'E^i r£ uyccdi a^^tov 
hrouff^Bou i Nou. •. 'E^' ^^ov^ cSv nfocqoitr^ &^tov. ^ 
tTroufiffBou i Bhhf€ fjLfi efTrtff ort uj^tov* W Ss fJin^ 
cvKirt ce ovSe irou ^tfyov a^ov fjymopieu. Ovrm 2% 
Kflverou ru it^yfMru Koif hrarour riiv Kocvovm 
nrotfiooa-f^iva^» Kctf' ro (ptKooro^peiv rovro swrtv^ 34 
tTtmiTrreff^ou KOtf deBcuovv rov^ koovcvx^. ro,^ ^S 
^jf %fno"^OM rotf eyvomrfjdvots^ rmJlro ww y^AoS 
fctf } dyocBov efyov i<rrlv. 

tas. Sabjice eam regalae; aliam.. Re bona eftoe ope' 

cohjtce in trutioam. Bo- ras pretium efferri?. £ft» 

Bum ejusmodi efle Qppr- .Eft ^ergo operae pretium 

tet* cai confidere aequam ob vbluptatem praefentem 

fit? Ita« Et quo fretum efferrt? cave.dicas, efle 

efle? Omntrio.' ^ At in- operae pretium : alioquite 

ftabili cuipiam confidere jam ne trotina quidem A^ ' , 

9equum eft? Non. Num- gnum judicabo. Sic ref 

guid ergo volaptas ftabile difcernuntur & ponderan- . 

ie&? Non. Tollito igitur tur^ cum iri promtn fant 

(tosA^ & ejicito e trutina, regulse. Ac philofopbar^ 

& longe a regione bono^ iftud eft , confiderare & 

rum relegato. Quod fi confirmare regulas. Jani 

Tero oculos nonfatisacu- riunc veroiis uti quae co- "«^ 

tos faabes, ^^^® "^^ ^^^^ ffiitei funt, id viri fapientift 

tTBtina non ftifficity adhibe ce boni manoa eft. CAP. 33g XPZCTKTI 

/S^m» t5^i rw ^fjLFrifa^. TTf^) ii rnv Xfno-n^ 

«liroiy rifv Tr^onKoucmj rtfslcof ccyvfiueurroi hrfAh. 

2 Ao^ ycfHv Qi ^Ma^* lif^V) iJio^rfiv rivety rov 

cevVd^' ceAA« fcixf« xiVifT(»f rov Avd^osm^ov^ 
iv Tfob^» fiiXoff dTfdvroi (xeivoffy ovxiri iivarou 
fjtirctxetfhoeo^ou^" oih?C n ?<oiiof€i honghv^ if 
tutronyffsjip xcu Aiyey, yiidrtiff iffrlv^ ou» r(7riv 

'} otvri XS^^^^^ 'O ^' oinyotj areov Kufyi, 
nvo» isfMfifAxvov 9 nyeeyev i^) rifv oJov r^ ii^ 
oMotv* oi'x)^ Ketrecyf>Maaff fi Ko$io^mfAtvof aor* 

4 ifX^f . Koei ^ S&^v ccvrS rnv dXti^etoeVj koo) 
iyl/m on dnMhav^ei. fJiixfi S^ eev ov fJtij ienwvns^ 

q A P. XBL 
D e Differendiarte. 

Qaae didicifle bportet , ut ciooe ille refpotideat, Don 

Hrcem dilTerendi teneamus, amplius eum tra^lare pote- 

ea fubtiliter a noftris funt rit^ fed jam aut conviciis 

explicata: in ufu autem inceflet, aut deridebit» ac 

eorum convenienti» om- dicet: Illiteratus eft, atqw 

nino fumus inexercitatL intraftabilis. At viae dux, 

Da cuivis noftrihn bomi* fi quem reperit errantem, 

nem inerudttum, qui con- eum in, viam reducit; noa 

tnidifputet; & non tnve* derifb iUo* . £e convicii^ 

Htet quo pafto eo iitatur: oneraro » abit. Sicto quo* 

fed", cum bominem paulu^ que fi monftraris ei verita» 

lum excitArit^ fi incon- tem^ videbiB enm feqou J)IS8BRVAT. LIB. 11. CAP. 13. 22C) 

riis ciAjpccf^Uff rriff trecurcv, 

n«s* tnjy €7^0 1€$ Zo^KfecTfiff} J^vrov ^ydyKcc^f 5 
i^ov 7r^o^9toc/iryo/4tyov ocvr£ fjuc^vfeiy^ aAAoM 
d ovievoff iiHro /Aec^vfos. ^ Tofyecfcvv i^v cov* 
rf At^w, ortj IVtV fjih eiXKovs ici Xtfi^aKt 
dm ^ ri ccvnfJyovri ecfKov/Juiu /idfrv^t* tuA 
rov£ i4ev ^AA^f pu» hrt4ni<pi^c»9 ro\f ^' Tfqocf^ 
iiuKsyoimoy fAovQV. Civroai yccf ivccfyii irl&€$ 6 
rcc ccTTo r£y iwotSv^ 2art 'Ttpcy^* ovrnfefovv^' cuvo 
mrdecvofmo^ rijf fAti%t\s » dvecxfi^Sv flfV flwJrv. 
A^ ye (pdovm %cu^ec\ QviecfJL^^ dhKoi ficcK' 7 
Aov htfvSreu.^ 'AttJ rou iyavriov hclvfi^o rpy 
^hmkv. T/ (f'; i^) KocKols ioKoi so$ eivccj Kvnih 
i (pBovos} Kifl^ rk ^&ovof lOTi Kccniiv j, Oi?«t, 8 
^v ^xavov ^o/ifwv a7r«y, Sn Auarn larlv i^f* 
dyecStcSs o (p^ovos^ T/ ^^J ^dcvd/ii ^y T/^ ro7ir 

P 8 ^JjJy 

XiymA Tero non dFmoii* quie ex «ntioipatiombaft 

^firaveris, sioli deridere iU coocladantiir, itai in illii* 

lom» fed imbecillitatem ftrt ponebat looOt Ut qal- 

potius agoofce tuam. Ubet, animadverft repd» 

Qoomodo ergo fabieb^t .gnantl&» ab e& ri^cederet. 

Socratei? Ipibm adverA- Qoi invidas i^fl: , aime gnD« 

fixim cogebat teftinionium det 9 Nttllo mddo : qViilkt 

ftbi perUberci heqae iU* potida mc^rct. (A parte 

lam afiom admittebat t^- oppoGta commovit alte* 

-ftem. Proinde di^ere ei rarii.J Qaid ergo? Snvl» 

-licebat i n Equidem aKos dia videtur • ne tibt dolijff 

i^valere jubeo, fempet ad« ob ftnala ^n^daiti? Et quie 

yverfario telte coiitentas} ib^lafam i^ram #ft Invi^ 

0& aiioa Hon rogo fenteA- dia? ItaqUe fecit/ at il* 

-^tiatn, fed eam unamq^ut- le dtceret, invidiam ei!e 

«oiim difpiito.« Knm ea dolorem dfc^felnta bonio. 

. Qaid ajO ■ P I C T JR T I ' 

'TpKii^o^s rnv moicpy y Kotf itvif^fooKo^ , d^^nXhM^ 
cero^ ov ?Jyosv^ ^'Or/ oficou /Jiot rov (pBovov* 
HTcc o^^ocfihou^ KocKoiff d^Wod* ov ycc^ ecvrec^ 

10 xoXov^S r^ KsCpxXccioi^eiroi cfiKcc' ^fifxocroc tfx- 
vtiMC ^ MCf ^ioc rovro ro7f t^soirxis (pofrsKec xecf 
ivtnoc^oCKoKov^Tij^eCy «v fifjms ocmariiveu ov Juvoc- 

li^ ftsBoc; *E^ Zv (f ecvroc o liiocrtiSj sTtocKoKov^Sv 
rcus ecvrev <p»vroC(rious ^ Trec^ecxoaqYicou ivveur c& 
r/, ^ dStrrfiaouy ovSbcfjioos itoc rovro^ ecvrov Kt^ 

ia vtjceu ivvifjLsdoc. tuu AtnFov ^KoroDS' awou<rdoc^ 
fo/jt€Yot recvrfjs nfjtm rns d^vafitocs^ ocTrsxoiJieStm 
'rov Tffocyfjtecros , ocots y scrl rts wXa- 

13 ^ecoc. Ql ii 7toKKo\ koH ehceuot^ wyKOcBhres «r 
rt rotovrovj (pv^ovreu kou (pv^ovct* KaY rei rr- 
Kfureim Ko^pfceevTBS kou Katio^Bivres'^ ecvfi^" 
%wrm^ 

■t . * • 

Qiiid vero? aum qnb in. >ns ipfe illitenitus, fiui^. 

videt homiolbus nihil ad fius vifa profequeni, ali* 

Spfum pertinentibas? Nul- quid concedere pbflet, aut 

^ lo modo^ Sic expleta & iraprobare^ nntlo modo 

diftinde explicata ttotione, illam poflumos excitare* 

difcedebat; non poftulans» .Proinde, animadverfa hac 

definiri fibiinvidiam; nec» ' noftra imbecillitate, a ne- 

fi definiiret ille « male . gotio, uti par eft, abftine- 

definiifie dicens, qnoniam .mus, qutbus Taltem aliqoft. 

qo^e in definitione funt^ ineft cautio. Pleriqae m^ 

pon reciprocentur cum de^ ,tem bomines temerarii, 

finito* Artis iftia vocabola cum in tale aliqaod certa- 

funt , ^oque hominibtts il* men defcenderunt, pre* 

liceratis molefta &obrcura, ^muntur & premant, & ad 

s ouibns nos abftinere non extremnm conviciis di(ftis 

pofliimus. lis aut^m, qiii« & auditis difcedont 

'Dlud DISSSRTAT. LTB* II. CAP. 13. ajt 

To 'jr^oirpf Si rovto 'kou fMKiTtob jlitov r<». *4 ' 
Kfdrovfj fAfi^iTrorr ttx^o^^vcu eV Aoyc/r, jiuf- 
Jlwr^? Xoi^ofov ^foireviyKo^^ou f^eVj 'fA^^hroy 
vB^imnev^ oiXKec r£v Koihqovvrosv dv^etrbou^ 
xm TTxietv fjui^nv. li ^^Arr# yi^voUy '^o^niv iv 'I 
rour^ ivvoifiiv «%#v, ocvocyvorre ro SsyoCpSvrog 
Su^co^/ev, K(^ o^pffo^d^f^ iteaocc fMXocs iiOChihvKe. 
ttm.roXire eitwro^s kou ^ocfoc rels ffoiffreuf iv ^^ 
fuyiarof brouvi» AiA^xrcM» re*^ 

jSypd re Kou fxiyoc VHff^os i^g^m^ocfAho/^s. Kecri- 
TT.ocxxre. 

11 eSv^ ev hlocv itrr) v5w ia<pecXis ro TrgSy^ tf 
ffu^ Kxu fJMKifrroe iv '?oo/JitH tov y»f nroievvrec 
ocM^ evK iv yoovtec itihovon fevi^ret TTOieiv^ uKhec 
iK^ehBorrec v7recr$KZ rm^ 4^ wro» rvJC?^» n 
'n\xAHrl<»p TTvbkbou ecvTev* ^Xne fiet ^w\ oe it 

P 4 ^ w» 

Itiud Mtetn. & primum •tiUB ajixtme ^xA {«udfen 

& maxime proprium foit tur : 
Soctatis. ut Dumquam iu Nifi fHora» mi^nam, 

di^utationibu$ iri commo* eententmmfii^^^^'' 

v«retar, neqpe utpqnam ul- r<q^« ' 

lumco&tomeUofnm diftam . 

proferpet, ant qonvicinmt Qnid vero? non nimia 

fedcoaviciatore8,toJeniret, tftta ea res eft ixunc, pr«- 

ae paguamv ledaret Si fertim Romae. Nam qul 

fcire voltis^ quantam ba« hoq dgit, eom non fcilicet 

Jua rei fa^ultatem. ha« in apgula&dere opprtere^ 

buerit ; XeQOf^ontis Con* fed, prodire ad« Confulareoi 

viviom legite,.& videbitls aliquem, fi rea ita ferret, 

quot pognas diremerit aq d^vitem, atque, ex illp 

4;2aaa^brm nff^ poetas qusssece; Heuji uil potes* 

ne a;3 BPICTSTt iM£*y '^Eyoayf. *Af« riJ rvggivri KOCf dn^ff i5^- 
Tttmfi Ovixf4ai^. Ti iii' ^ Tm ro x^^^^ ^ 
ri dfyvftev^ t| rtiv h^nreCy OiSe reiairm r^ 

39 r\j%evrh^ Tc (rili\M Si rc .TOurtftJ, ^Jjj nv) eaW" 
yl/eu iTttr^eypeu w i7fifjJ?ie$ecv e^urev} Um ydf 
ou; .^EfdTfeifco inhovirs ,x«i rource ec?^7mxnf m 

M larfinii^i Tleivv fxnv oZv. Tiers^cv rxvrei aoo^ei 

KfecrtTTec iTTiVy, n ^ &KkQ rt 4Krna» ^eivroni^ 

' ifieivovi Holev Kee) heyet^i To ecvrpis^ vn dseCj 

rovrois 'Xjfdi^iAsvov j kou ioKi/dx^ov ?KX^oVy Keci 

dl (iovKsvofifvov. ^Afec ys ri)v \|/u%)Jv hJtyecsi 'Of- 
dis xmkKpcQ^Sy reivrnv yecf ro$ kcu Xiye^ llohvj 
vn tdoc,,. riv icKhm rovro Ufiscvev iexi fioc m- 

^^ wrnc^ou. ^Ex&s ovv nfiiv Sei^ or^ rfoift» r^f 
A^^O&IS ijrtfjLOfxiXviaeui ov yoc^ ecKi Koif ms rru? 
%ffv ecKos Qiy wroo 9o(po}^ ovrpCy Koif h rg 

noKeo 

ne mihi dieere , catDam piam habes melias his oni- 

e^uos toos Gommireris? nibus? Qaidais^Id» me« 

Ego veit>. An proximo hercule» quodbis omnibas 

qut fe obtulit, & rei eque- matur» qUod fingula »ex« 

ftris imperito? Nulio mo^ ploret atqae deliberet 

do. Qaid vero? aurum Animum-ne dicis? KeAe ^ 

ttut argentum, aut veftem^ accipis, hanc iprum dico. 

coi? Ne haec quidem cuili- Haec quidem poiiefliot-per 

bdt. Corpus aatem tuum Jovem»' caeteris cminibus 

^amne meditatus es« ca. mihi longe potior vtdetur» 

jus curae fis commilTarus? Potes ergo nobis oftende- 

Qaidni? Sciltoet pariter re, qao paftdanimi curani 

perito dve aliptae five me- c^fleris ? nec enim con» 

dico? Omnino. Utram fentaneum eft». temere ae 

baec praeftantiffima funt d^ fbrtuito te, viram tant^ la- 

U? aa vero & aliud qot^- pieittii praeditamt* taata^- 

qae 0188SRtAT. tlB. II. CAV. 13« 9}} 

nfihmiUifAw^ ro n^narw rSh necvrcv m^it* 
(ȴ tifAfKovfitvof fuu d^jfo/O^fuyoK OvhxiJLms. 
'AAA* «iros iTFsfjtffdknaeu fltvrovj 'nortfov fjuh ^3 
Bw i^ocfd rcv, 4 *«Jf«H «urcV} '^Sl^ Xomov i 24 
it/yiuv(?s-, fjoi vf^rov /ulv «Trff, T^ ii ^os, ^h. 
rscr$i r/r /Mw* «} E7t , oJv ivifciyy^ Vf»>" 

^W fffOCfixo^y isOfdfAiWS f^KoOS 90S ii. 

lovrov ToH TffoiyfMros nnnr Tfori ^rAwifr wtif 35 
«o^Pf ^ ^fJr Wi' rocvroo Ifmvw. 

K E ♦. 17'. 

Orw oiyoavsSvroc j^ ocvbfontov^ Kiyo^* Ciyrec 
7/ 9^F SfkKeci H fjoi T(vv cux l^' o^Jra)» ri 

P 5 jwd^- 

qne in arl>e aDftoritatis, cat ille, Quid vero, bo^ 

negligi «at perire paiTu- nevir, nd te hoe pertinet? 

Tum id qaod tuorum om* qais mihies? dfindcy nifi * 

Diam eft pneftantiflimoni. deiiftas negotium iili fn^f- 

Neqoaquam. Sed tu ipfe -fere, ne {hblatia pugnk 

cnnun ejus geflifti? ITtrum colaphos tibi impjngat 

edoftoa ab^liquo, an ipfe Hujus rei olim admirator 

rationem eam invenifti? & ipfe fui^ priusqoam hm; 

Hic jam res iti difcrimine mihi aceidifieat. 
ver&tor; primom^ ne di- 

C A P. XIB- 
D i Ji n X i 9 i 9 t r. 

Cam aliqnem ansi video^ reram, qns oenes Ipflim 
dico : quid tandem ifte non fant, vellet^ quo pa- 
Tok? luii aiiquid eamm fix> angeretur ? Qaapr4> 

pter N r^4 »PIC.TBTI 

Bio^Tfev ^* ^&e^ejUiveij rKUV A<W fu^ww Jf, 
ficu xechMt Kibeifl^. eii yeef ia-eu fmev SeA^ 
fCtfA^fV dMid Ketf «uJt^x/fcSio-oM' ^ revro i* cvKirt 
i lcr]v in ecvr£* AotTfoVs ov. /j^v n hfi^rniMfi 
ecvri 7S^eTr0^ itc^ ro de^tres. ^ife cv ^i^ 
Xetff liicifrnVy mu ^evK eTnTT^iiprreu. oTKev i* 
ovKot^f ov^ /JisfiiherfiKeVf Ix^ elyoin^ief^ Ti 

4 i* f(rr/ rovro; Ovk flJifc, rl hrtv o%Acf , if ri 
?%Xou hfeuve^. d70<d rnv vfJTifv /iw rv^^retv 
tfM^iy Kcu riiv vTfocrnv* hreuvoff,i* o Tretfee 
rojv 'noXhJSiv M hrif' Keu rlvee ivVfiefMV ^etiv 
/3/y, ^re olisVj ovre fJLffjLeXirviKsv efvrL 

5 *A^ccyKfi >sfii7tov r^efjLetv kou »%fi«y. Ki^ufo»iov' 
fjt^v ovv ev ivvecfjteu ^'neiv fiti\ Sveti^ oruv Tio9 nvee 
(po^fjteyev* etk\o ie rt Hvecfjteu etyreiv* Ke^ eo^ 

evy 

J>teretiamcith*roetdus»cuin Qoid vero iftad eftf^ Ne- 

blus cantat, non angitur ; fcit quid fit multitudo, a^t 

fed theatrumingreffiifi, li- quid » laus multitoiUnia* 

cet admodum vocalis fit^ Sed imam quidem fertre 

& citharam bene pulfet^ didicit, & fununam chorr 

tum vero angitor: neque dam: laos autem profefta 

enim tantum beQe cantare a multitudine quid fit, & 

vult, fedlaudari etiam; id quam in vita.vim hahea^ 

qnod jam penes ipibm non .neque fcit^ neque medit»- 

eft. Cseterum» ubi fcien* tua eft. Ergo necefle eft 

' tii praeditus eft, ibi fidu- eum & contremifcere, & 
ciamquoquehabet Qoem- . expattefcere. Ac cithara»* 

vis privatum fingulunique dum quidem efle» negare 

horoinem addacitb , noa non poflum , fi qnem time- 

curabit eum. Ubi autem re video: fed aliud qui^- 

rem neque novit» neque dam poflum dicere, neqde 

ineditatus eft , ibi angitur. unum , fed muita. Ac pri- 

aiuii AISSKRTAT. LTII. tl. «AF. I}. S]5 

naKH uiroif^ Kct) Kiyo^^ Ovroi: o^eivb^omoc ouis 
«7cKp ifoi rii€ y^s imv^ «XA* ric roaoiro^ %(o* r 
mi . hfihiiMy^ dyvoei roiis vofiovf rijc Tfoheo^c 
Hotf ro^ iijfl^ »«/ Ti f^fffT/» )c«f n wi( €^&Trtv\ 
d?JC ov^ ydfcixov Tivac Trofeheclie ^dTron^ rov 
i^evvrot liJra! ie«^ i^ifytiaoidevov rd vofjniuo. 
*AKKec ita^nn» fAh ov ygd^fHei^ fii didc ifdc 7 
iei y^oUfkiV^ n 7fc^e$Koc/idv rev diorec* ovi* - 
iyfvnv uM^ ^focyi^ere^:, n de^pdh^v yfd* 
<Pei. o^i^ ^ yj^tu iiyjB^ vofitKOv^ Koif iKKfsU 
0€t, Kotf offj^j Keif.imQoXi^ ico^ iffo^hret. Uds % 
ilj^ wfAtKov} OvK oiievy ort BiXet rd fi^ i*i>> 
fmet^ noii ov bihec rd dveoyKcuecr kou ovk eHeu 
eiti rd iitUj mire rd dKKor^tot. d- ii y iieh 
ovii Ttcri dv ivevoil^ero j pvii 'wor iKesXveroj 
ovK iv nywloc. Iloiff ydfi <bo^Srou rtc ^v 9 

c % nnm^Idefli^ peregrioam 
tQm tioiiiiiio, & nefcire 
dioo qU temnim fit,. &, 
com- tanto tempore Tbic 
egerit» l^es igoorare & 
inftituta civttatist qaidque 
liceat» qaidve non iiceat; 
lieqae etiam omqoam joris 
peritom adhitmifiLe, qoi le- 

ies & inftitota ei recitaret 
c enarraret Atqoi tefta- 
mentom, qaonM>do fcri- 
bendom iit nefciens, non 
icribit, nifi adbibito homi* 
iie eJQS rei perito; neque 
fponfionem temere obfi* , aat fidem fuam obf 
'ingit : fed adpetitione 
citra jureconfoltom otitur» 
& averfatione, & impetu^ 
& conato, & propofito» 
Qoomodo fine joreconful^ 
to? Ignorat, ea fe velle 
quae non data font, ea 
noUe quae funt heceilk- 
ria ; deniqoe neqoe foa no- 
vit, Qeque diena: qom 
fi nofleti nomqoam impe* 
diretor, nomqoam^ prohi'* 
beretur, non angeretur. 
Nonne ita fe res habet? 
Timet igitor qoiaquam ea 
' qom 230 SPIC^TBTX mKoiv pih, iyr^ eivr£ ^ ovro&v £m fjm ^n&h 

10 vtUj OviociMf. £i (Zv rei fj^v iyf^wufrrm €vt 
dyocBsi ovre xukx^ rx Ti^odU^BriKa i&^nivra 
i(ff fifUV'i Kou mir d^Pfhia-^cu ris ^fiSv mvrd 
ivvo$rou^ ovn 'MefiTtotii^cu d ov ^iAo/bcfy ocuroiv^ 

11 irov rti roTsos dyafvluf; *AhKoc mf) rov ^o^fju^ 
rlov ^yuivtoifjtevj v^psf rov KrticrHiiov^ vsfl roS 
tl io^ rZ Kou^ocQi* «'f^i roiv I(J«i ^' ouJipvcr. 
M^v n TCf^) rw fjin AJi/audbp t^oAoe/3(^vj Ov" hf 
ifjLo) yeif hru IAA ri, rcv oQfiii<rou ^ri»^ ^Jrir; 

id Ovie ice^) rovrov' "^Owv ovv tif/f nvd ^yjgMh' 
ro$'' dff lurfog d^no rov x^fjiecros Aly«^, rev- 
rov ovrkliv Triifovde^ rovrov Se ro imoif^ ov* 
ro^ Kou av Xiye^ rovrov i^e^iC KOff exieAiaif ^i^ 

13 wwdfv, 9VK mioiei » (pKeyfjmvm, 'XX^fM ydf oi ?uae mala non fuot Non. lontate C^faris ; de {ater- ^ 

(uid vero? ea-ne» quae ni vero re nulli. Attt oe* 

mala quidemfunt, ztqazo adfendamur faUb? Non: 

jpenes ipfum eft cavere n^ niim penes me ett. An; 

eveniant ? Nolio moda ne ifkipetum cat>i|Aiii8 oon- 

Si igitur ea^ qu» non funt tra naturam? Ne hoc quu 

voluntati noi&ae (bbjefta» dem. Cum igttu^ qoem- 

neque bona neque maia piam pallere videt ; qtiem* 

funt; qu» vero voluntati admodum medtcqs ex co* 

fubjefta» eadem in pote- lore dicit» bujus f)>Ieneni^ 

ftatj noftra funt omnia, Illius hepar iaborare; Ib 

neque a quoquam vel adimi & tu dictto» iftius adpeti* 

vel adferri nobis poflTunt, tionett dc averfationem ia« 

nifi velimus; quem adhuc bofare» non refta progre* 

locum habet auxietas? Ve^ di via» ^ftuare, febricita» 

rum de corpufculo anxii re: neque enim qoidquam 

fumusi dereculdy de vo- aliud colorem mutat, oi- 

hil bTSSXllTAT. I.IB.XT. CAP* 19* ^37 

'^c<pc9 rm cioyrca»^ e^cl 

— TtAgrcKhxi^et^ Kcu Its dfJi(pcrifovff ?r^. 

Aic» rcZro Z^mov /liIv 'Awyovf /4eAA«v Ivruy- »4 
%a^yfiy, cJie nyorvh' u yecf curcf i^xvfjiocicj 
roiroMf, cu^evoff «xiv lieeivo^ i]^cvaim • »v ^- «jcfv 
iKaVcr, ovK iifoTrqi^vro (Zrcs. ^Arriyofcf ^ ti 
Znyowt /ixlAAaM^ irrvyxcivety^ if/Qfy/ae^ xom ^Korotc. 
9^fAF yoif iqinm ypcuri* rovrc S^ $^ werrc. 
curof ^^ ixohf cvn ^Be?uf* cy^ ycof «AAcf r^ 
rrx}firns t£ drixf^m. 

^Eyc» ^i elficou di\o»} 'Avri r/Vof; o%b^ ig 
V»f T« f^irfeoj Kocy d K^iyercu aydfoyncs vir 
dyd fwTTcvi f4eiJte?Urnro cor yyiyou^ ri itmy 

ciyc^ lul flliod treoioreni iocntit nem coaventim» , ange» 

antdentium ftridorem> £i* battlr; neque id immerito: 

citqoe ut volehat enimei placere; id 

^ ^ . quod cxtra ipfum pofitam 

6emM kbem Imte, ^^ erat Hic aotem UU place.\ 

ftip^des Jukfmai m f^ xum volebat; iicutnee 

MMM. aiius artifex, artis impe*» 
rito* 
Qoapropter 2!>no eonten* 

toros Antigonom» non an« 'Ego tibi pTacere vri* 

gebator: nam qoae ipffe lemf qoamobrem? meil« 

magni fiiciebat» eonim ille furaa enim tu oolH, quibos 

aibu in foa poteftate habe- homo ab homtne jodics- 

bat; qoa» autem ille babe- tor? meditatum cognitum- 

bat , ipfe non corabat. quehabes, quid (it vir^bo- 

Aotigonus aotem, Zeno* nu», quid malos, & qno« 

modo \ 238 * KPICTBTX 

dyu^eff «vBfttTorcr, n») rl scaiecf , yjui ifis txi' 
rre^ov ylvereui ^'^^^' oZv mjxvrcg oiyoAcs ci%m) 

17 Ihois, (^fiffiy^ ovK iifJtli ^'Or/ ovi&ff ecycidos w- 
Bei^ ov^€ Trevd^eij oui»c ol/M^etj ovS^c <^%?4 
xtf/ T(€fJi€$, ovii Aey» , nSf /jt ccTroi^jMui ms 

j8 i*ov ecKovoreii ^Avi^oi^noiov^ m ^ m axni ioiti 
T/ ovv trot /Jiih€i Tref] roiv dKKor^Uovy puv oux 
tKeivov cc/doc^rfi/jui hrt^ ro KocKis ociroisj^Bm 
roc 'noc^ iT^i nSs ydcq ou; t^vvxrou i' aKKw 
/jtlv eivcu cc/Jtecfni/iec ^ €C?\Km ieKjocKcVy Ou. T/ 

19 (Zv ecyooivtocs vTtef rHv ochhor^hv} N«i* aMi 
uyo^te^-t if^s eyee eouri hmK^w. &r ovx 
eari tret yecff m deh&Sj avrZ KjocKSiW^ 'M- 

ao hoi iiiotKoc ^ /Jt^ iKKfovff^Z. M^ rt yfd^etif 
/jtiKKecv ro ^oaves ovc/jloc^ SiioiKUs /JLfj eKKfoU' 
e^is j Ovia/mc T/ ro eurtov j «5%, vn 
/Ae/JteKkrnmc yfcc(pw} HSs ydg ^j T/^» 

dYctyh tooio atramque fiat? car tertus effe deliBxim, alte- 

ergo tu ipfe bonus non rius malum? Non. Qaid 

es.? Quomodo, inquit» ergo de alients angeris? 

fion fum? Quia nemo bo- Verum iftod quidem: fed 

nusiuget, gemit • aut plo- /pl^cjitus futn, quo pa3o 

'rat; nemo expallefcit & cum eo loquar* NoDDe 

tremit, aut ait: Quo paAo vero arbitratu tuo caoi eo 

ille me accipiet? quo pa6lo loqui licet? At vereor.. 110 

me audiet? Mancipium, de ftatu mends deturben 

ut vifum ipfi fuerit. Quid An igitur fcripturus Dio- 

|ergo tibi curx funt aliena? nis nomen ^, metuis nede 

annon illius peccatum erit, ^ mentis ftatu deturberis? 

fi male te, & qu^ abs te ^ Nequaquam. Qu2s caafCi 

proficifcuntur, acceperit? eft? nonne, quod fcriben- 

Quldni? Poteft vero al- diofumhabes? Quidiiive- 

. ' • ro? DI55BRTAT. LIB. 11« (:AP. 13* ^39 

^QjravTmff^ Tl.ro mrtov} "Ori ttam rs^vti 
kXvfSv r$ sx^r ^otf ^e^^ccfJov h rclc {otv 
Tfii'. Aahiiv oov ov lAgiAghirmiMS^ %eif ri 0AAO dt 
iiithJhras h ry ^xohi i ^ "SAMioyi^liovs mj fCf-< 
rwjfhfrovras. *£gri r/j ovx mcro iidTrdfms im» 
XsygaBtu^ ro c iiJLitm^ods- i<Tr)v^ cJ%i ovkou^o^^ 
xm d<r<pcc?^Sj nat avvsrois, m ii dirTouor»^^ 
fuu dTTccfa^xoilcrofS}. iTrl ^dat JS rovrois reboc^ 
§n^j»si Nqm. ^hfTrevscZv (uv, ds 'no^iov iKti' 31 
hvdcosj yrfos Tff^ov dyooivieisy,%nou otv i/t^iAohsrn* 
Kus^ tKeivos i* diJteXimros lor/; Hm. d?Jsd 
i^aiccv ex^ dTroKTmveti /4f. . Aiye evv rd dhm^^ 23 
^9 ivTretve^t %eci lAVi dKoo^evov^ iiriis (ptXocto^ 
(pos Svcu d^iov j i^tiie dyvoec cov rovs fovfiovs * 
«AAa iJ^Xf*^ ^^ hco^ reovrffv rm hocBfjv n}y 
#7ro rov ccifAccroSy dKohov^ec Kocyrt ri tcxvfo* ro? Qoid porro? ledoros» 
noone eodem modo adfe* 
ftus efles? Eodem modo. 
Qoae caolTa eft? Qoia quae- 
libet ars firmQm qniddam 
habet, & imperterritom, 
faia in reboa. Loqui ergo 
non dididfti? & quid aliad 
difeebas in fcfaola? Syllo« 
gifmotf & Variantes argu- 
mentationea. QoA gratit? 
nonne ut perite diflere- 
rea? perite aotem, annon 
^opportune, caute, pru- 
denter, atqoe etiam citra errorem & impedlmeatum» 
& praeter liaec omnia con* 
fidenter ? Certe. Eque^ 
igitur in campum progref« 
Gxo, pedltem times, uiA 
to exercitatus es, ille noH 
exercitatus eft? Sit fiine: 
at poteftatem babet occh 
dendi mei? Dio igitor ve^ 
rQm, infelix^ nequearro- 
gans efto, neque philofb* 
phum te profitere, neqae 
dominos tuos ignorato: 
fed quoad hanc anfam cor« 
poris habueris, quemiil^t 
robu^ 240 ,S F 1 C T K T t touff rvfdwovff tSr» itecKtyofifvof^ o iffos rous* 
iiKaaru^ j i h r£ J!?cr/bcarnif/a?. Aiyety ^seyi* 
niff lAifjuTKirfiK^ j ^fof *AAJ|«yJj^y tSro» A«« 
Afl0V, ^f^i* ^l/^Tfoy^ c Tfqoc rovs Tfspi^Mf, 
^5 # ^x^os roY wvntmiAmv airov. * ^Emvos^^ > olff 

96 ligfjahirmft rolc ba^^Mi* £u ^' c^i r» eo$v^ 
rov ^it^Oj xoii l%ivofv ohrorr^ fjofiihfore* w 
niv yceviow ohtohhw luiBvfio^ luu ^Ainf mAA^» 

97 yio-fjLo^fj xa) «AAv «rforfivf* Oux cori i' h ^ 
Tfoheo^ nyot^y dnif. 

KE*. robaftiorem feqaitorl So- 
cmtes autem In dicendo fii 
exercuerat, it qui caro ty« 
rannis , qui cum judicibua, 
qut in carcere ita eft loca- 
tu. Diogenes ttem fe dt> 
cendo exercuerat» is qui 
com Alexandro, cum Phi- 
lippo» cum piratis» cum 
cmtore fiii ad eum modum Ift locutut. mi , qaae me- 
ditati erant, in eis erant 
confiideQtes. .Tu vero ad 
tua te conferto» neque am- 
quam ab iliis recedito: iii 
angulum te recipe, ibi fe- 
de* fyllogifmos nefte» de 
aliis propone. Neque eoim 
in te eft vir qai civitatem 
regat CAF. oissssvAV. xxa. ii. ca». 14. «41 

K E •. «tf*. 

Tl f i c V m 9 m ¥ m^ 

Et^fXdwror Tifk rS¥ ^mtMfyJif futi rtio t;/oi^ 

Tfcifof icr) r^ MomccihJM* ntu dxtsttiCTrfh 
(Ttf. ^A^mrros i* inmvov Ifafv r<i i^s^" Kovor» 2 
S^, <%« vcecw r^Mf ro» iii(vrv %eif «VWf^» 
aurifr, or«y mfitJliJarrflEi. ¥!m rx fth uito rSf 3 
^rxySi» yifiimoCy rifr rt XS^^ #v<&ur IrJWxm. 
v«i «fof yiytfvr, iM^ rii TfKeirrm ocvrS? 
¥xm n Mi myofyof fm iifixct^u K»i yoif , 4 
ext/revr ird»^ /tlr fietvB^eim rts ^ccfeivtu kou ifd^ 
faKoKov^mj irtffxis* ro i* vTroititM %fnri-. 
fMCf^ tu^ liw AxKm ovk df^c* KO0» rirHToffqi 5 
% fuf fM^i^it dftmfoi fMhmeo r£ liteirti Tfoc^o^ 

# 

CAP. xir. 

A d N u f • n 4 Wh 

ViroqaodtarRoiiuiiiocnm demotiftraiit, «mideftiHite 

•filio ingrefib, & aiMm aa* futit» & plefftqne tllofum 

-dieiitereeitationem; Hmc, tli<)uid illeoebnirum-dt foa* 

linqait» eft do^nm ratio^ ^itatie babetft. Etetiim ad*. 

atqoe obticuit» Cam «a« efle & fpeftafe quo paftb 

'tem iiie» ptreiiqua proTe- fator aitem («affl addiTcat^ 

qneretiir, rogaret : Omois nihil jaeondi babet; cat* 

•are» inqQtt» cumdocetuft «ena vero eftaeflis, neqoe 

moieAa eft bomini iadoAo emterpqain injoenndus «1- 

A artie imperito: quam* fpeftu. ^Eftft fabrt difci* 

quam en qnidem » qule i^rte plioa molefta Imperito qc|i 

perfictuntar, ufam.Aatim forte 4Hi«A) mnm opua 

J^IM.IHfN. T./. Q ulum 6 Tfjff ri%vvis. noAi) . il imKKov 1^1 fWtrtKn^ 

0^/« <»Jr^- av y«f ^«ffff, rf }tici(T%ofAty<o ^ ^«- 

Fiiwi^ c^* •^jrccvrw anq^JikTro^w ro fulBniM' 

ra fj^v rot Mfo rn$ jicvfftKfi^j ^ihoc xom exi- 

, 7 refTffi roiS ihdnrms dKOvetv. Km imifx&oCj ro 

lAh ffyw roZ ^tho9o(povvros rotovrov rt ^avroc^ 

^e/xfd», ort i& rijv oAvrdo /3ouAu^iv WJfo^fMcm 

rokytvofjihots^ m fJt^n rt riv ytvofikvoBiv axov- 

TW nfMpy ylyiffdcu^ fAnn riv /<jf ytvofiivoiv^ 

8 i^tfAovrw i|/4<»y /tcjf ylveaBou. 'E| w Tfeqlecrt 

rois avmfiorxfjLevots ecvro^ iv ofi^ /«) omvtxff' 

X^vw, iv iKK\t(r€$ ie fJtn Treftirhregv ' dhMToos^ 

Apo^y drocfdxooff itej^dyetv Koib" aorcv, jur» 

rSv Kotvoiviv riifolvvreo r«f cxitrets rds rs 

(fMrtKjxs KoH i^jftBerovs^ rov vtov^ rov wri^ 

rov uieh/ipov^ rov 7Sohirnv\ rov ivigoe^ rn^ 

ywou- nfiim artis oftendit Malto eoram qaeo noii fiaot qaid> 

vero magis in ^inaiicis hoa <[oim volentibos nobis non 

perrpicies. Si adiis ei qai fiat tJnde , qai ita fe 

'docetur 9 onmiam infuavif- Gompararunt» id confe» 

,fima ttbi vi4ebitar ea difei- quantar, ut nec in adpeti« 

plioa : effeAoa veromufic» tione fruflrentnr , nec in ea 

fuavisacjoc^ndosauditaeft iocidant qoae averfentur^ 

.liomiiiibos imperitiSi .At« ot dtra moleftiam, «itra 

qoe bic etiam philofophi metomy citra pertorbatio- 

manos tale animo concipi- nem vitam degant, quaii» 

.mos, pportere eum volon- tom ad fe pertinet; jcam 

tatem faam adcommodare fociis vero obferveot ro* 

' iis rebos qaae fiont , ut nec lationes , tam natorales, 

corom quae fiant qoidqoam qoam accerfitu, nempe fi« 

invititf Aobia^fia^ neqae M^ pl^tris» iratris, civist 

mariti» . OXSSBHTAT. I.IB. IK CAP. 14- 34) 

yvmixxj riv y&tcQfXr rov troycSov^ rrv tvc%ovr«« 
rw 'dfXflfjmov. To Ifyor rov (fisXc^oCpovvro^, roh 9 
oiircv n (purM^pi^&co. Aotvov i(pe^ff ro6r^ 
^nTouiMv^ !XM iars rol/ro. 

*0^oiiJi8v ovy^ ori rhcro^^ /M^div nyeOf yU IQ 
yrrou' Tfxrw* xu/3^^viitv fM^w nvx^ y/vF- 
rou xvHs^yyjrfi^. Mif wor' ouv x«f iv&eiii^ cin 
(XTTU^Kei ro ^ovhi^dou kuKov xeti dyccdiy yevi^ 
cBcUj X^ecoc h xoy iMBeiv nvoc} Znrev/MV dSv^ n 
rtvecrecvrcc. Aiyovctv 0*1 <PiKocro^ot^ ort fiotbeiv 
iei TtqSiroy rovro^, %rt iTr) Qfo^j Koct OF'fovo» 
rSv ohoav* Kca ovk iart hec^&v avrov^ av jaovo^ 
TTotovvrec^ dh?^ vvoe itccvoovfJisvoVj ^ ivBvfJioviAJC* 
yov. Srocy ttoIoI rtves mIv. oTot yecf av ixeivot la 
'^sv^eBoiai^ rov imivots ec^hcvrec kou Tfetffdtiao^ 
fjtevov ecvecyKfi Tret^aaBcu Kocr^ ivvecijav i^iJtotoii* 
cboct iHdvote. h OftTrov ian ro &eicVf xccc 13 

. Q a rw- 

marifi , morftf , vicini , co- igitnr, t}tr«iiAai «a iiilt DU 

Biitis» imperantis, fobditi* cunt pbilorophi» primomit 

nitlofopbt igitor tale fere lad efle difcendum, efleDe* 

tBonas coDfticuimos. Tum om^&providere rebusani« 

proximum eftpofthsec» ut verfis» ac non modofa(:fai^ 

qdaeramos* qua hitione ad fed ne cogitadoDes (]|«ideai 

id perveriiamus. ac ihotos animoram euai 

Vtdemos tgitur» fabrom celari poffe. Deinde, qua* 

difcendisquibasdiimfieirifa- les fint Diif Nam quale» 

bram; gubernatorem \di» ilii reperienrtur^ Opera de- 

fceodis quibosdam fieri gu- ceflario danda» tatts ot St 

l>erD8torem: unde coUigi- etiam is, qoi iUis plaoei» 

snus, nehtc quidem (atis et ac parere volt, & ut quaa 

k, veile bonuffi virum fieri, proxime ad eorom fimilito*^ 

fed & addifcere qusedam fit dioem accedat -Si fidelB 

BeccdSarintt ? Qdaarinuis, eft Nottiea (fiviAOBiL; iilum 

quo* 244 BPICTKTI 

rouT^ Sveu 4r/9Tcr^ W i?yev&i^,f %cu rmyrof 
iKivS^ifw* ei ivi^iTiKCf^ Kui rwtw ivi^iri^ 
xpv* ii f4iycchc<pfov9 xcu rwra lityethi^Pfevou 
dc Qi^ roiuv ^nAwr^y, nc i^t 'xdvra te«y 

14 HiBiV ouv a^^diU Sa^ Av duyM^^^ ifS 
9Ci9 ori 7r(Sroy Jaf ^f rol^ oycfioiai «w^iedAou- 

15 ^afy. '^ilfr iyc$ vvv oi .Wfccfto?\audii rSis cvo- 
fmviy Ou ^«^oiKcAcu^arp. liok cvY yg&lMU «u- 
ro7r; Ovr<os^ m oi ccyfdfAfiaroi roclc iyffccfA* 
fjuirois (fhwcuffy cis rd icnfi^ rcck (pccvrcuriai^. 
iKKo yoif iffn XS^^^^^ ^^ TrccfccKo^MBfiins. 

16 EI ^* 0%» cirttf oncoAoudafy , ^f^« c ^«Aaif oy6/ic6, 
[fiyccBcv Ko^ KccKov^l Kcu Bccaccvlacciiiv ccuroosj 

17 «r 'TrccfcCKofiffu^dviAiv. 'AAX* ccvicc^ov ro ij^itjy-^ 
Xivdou vfitr&irifov avBfoafov ^J^, x^y ourd» 
rt^t rcU r^s ffrfccTHccg i^focnviiivov. CSico 

Ktiycc. ^noqne fidelem effe opor* intelligm? Kon iotril^g. 

tet: fi liberttin; illum quo* Qao pafto ergo iis ator? 

aue iibenim: fi beneficum; Perinde ac iilitenti liten» 

lum quoqae beneficam: tis voeibos; ot jumentt 

fi magirianimum ; illum fuis viilis : diod enim eft 

fuoque nMgnanimam efle ufufl viioromt «lind incelli. 

oportebit ;, denique , ut gentia. Si vero ea te ior 

imitatorem .Dei,' reliqoa telligere potu 9 qoodvts 

omnia & facerp & dioere. adfer vocd>ulum ; luorbi 

Unde igitnr auipican- OMg^, Bonum& MalomO. 

dttm eft? Si in haoc dirpo^ & inquiremus in nosm^ 

tationem demittere te vo-i ipios, utnim intelligamns* 

Ineris» dicam tibij <x>or- Enimvero moleftum e^ 

tere te primum vocaDuIa coargui hominem natn 

&iteUigere. . Quafi vero grandiorem , ac fiMtafle 

sgo noJic vocabula ooa jam tda ftipendia emeri* 

tum* PISSXRTAT, LIB. 17. CAP. I^* ^ t^f 

ims ikifmcf. TiVcf ^' (£i( luvi ^ocrrccffBeififf ^ dc 

mxoi) iMM olKh^c 'ntoKKoCc' o Kou9e$f as otigf^ 
h 'tiif^ ^oAXov^ <f>lKoug xiicnro-c^, r« ie«(dif- 
noi^raf 4Mpiti»ff eHiccf rev «u ^oicvyrai £»vr^ 
9^oai9U4t ueu rov imKcis Tfoiovvrcc hcckw igotwcci* 
T/ croi ii^ei^ *A3( (Zv ecoi i^^%, ovi rec mxyw ^9 
tuioren^ NOM fdyiTtec iffoff svicu/Myicev* kcu oti 
l*ho(t ieo^o ^^yrorK /MiOicif n rw 'XfompUvn. 
row h^i/xe/dihmcu* Kcfi rov Ke?<o(pMifcc hnBiy ovr9 
rl Bee£ ioTiv oticc^j cSr$ rl iv^^oonos^ ovr^ rt " 
iyal^ety tAr^ r/ kockov*^ nocf ro iih reh (^AAom^ M 
^0)^ clvfKroyj on i\ecvr9s aecvrey eryvcM', '^oos^ 
ivyu^cfi dvei9%h^cu f^ov^ Kec) v^e^^v rov cJKr^' 
%oy, IMM orcc^fMivcfii O^icjCiJLScx cc\?C tvdxisF 31 
I^V^W^f 3(«Aw5^ $^<av. ^ Kfl4 w t/ eroi eyaJ 

Q 3 iwicpji Novi Ap ipjfe; aal^ iicitatetHji »^m wque «4 

«nim ta cne conveni&iy lionc diein qoidvU eortilii 

qoafi tnilU re egeii& £c^ potius qoam afficium; 0l 

quft vero eliam re te iodvv colophpoeVA fi adjecero^ 

gerey fingiere. poiBa? Dt* te nec ^d Deaa fit (birc^ 

ves eg; ifteroa fortaffia aeo qoid faoona^ nec qnij 

liatKa&iUQreni» fervitia- hoQam, aec^dmaiums 

£e mollai; C^efar te novit; A, quod de alutfum rerum 

[it tiU Roms multi ami- ignoratione dix^o^ toleiK 

ci; offieiam pro offi^io rabilo f<prtaflb vMeaturjf 

reddU» de l^tie mcreote certet te ipfum te^gnarar 

lieae mereri aofti, & mah re, diceateg^ mfe quo pa« 

Jefielpiji maleficio pei^reu ^ ferre poteriSt & re* 

Qoid tiU de^? Qood (| .pifehenlioiiem fuftinen m%> 

igiter tibl demooftmo, te tuefeque. N^qiaaqoam pot? 

def^tui rebua maxinie ne- eris ; fed ifaitim cum indi« 

ceflania^&ma^aa4i«4£»t gimtiQ«e 4ifce4»ik Quam-r 

guam 33 ^46 E P I C T E T f 

EflCKcv ^iTTolnKcc; a ^Jf Keu' To «flTMrrfov rf «J* 
b^foJ, 2ri ietKvvei itvrcv uvtS^ olec i(mv* h fxij 
M4 locr^oc rov vo(Tovyroc iont^ vlB^l^etVy orecv ff- 
^y xvr£' "^Kvb^omi^ SoKei^ ftif^v rX«^J ^if«''- 
ff&f^ is* ot(rirtia^v <r^fiF^'9 vio9f tcIo. Ktfi ovohs 
93 Afy», *SX idtvii^ vdqiOBS.. ^fjoivU rm mTf^c* • JSi ' 
i^e^f <rov (phrffJLocivovvtVy ou iKJtXiW' rec^ecveu 
€$<rfVj htiHoXcci ocvo/jtoXoyovfuveuj eei offioc) eiavfi^ 
^A>v9i ri ^voc^ ou v7fohk\fms dicecku Kot) hl/ev^fjci^ 
veu' €vBvff i^fXBeiv Kiyec, "XiSf/crt' /xg. 

Totocvrec icrrc rdc fj fjLsnfoCy. is Iv ifecvnyi^ec. 
rcc fjuv KTfivn TffocBncrafjLfvx uyereu^ kou oJ Boe^* 
el ie TtoMxH, r£v ccvB^oaexoai» ^ ol fJiiv mn^cfJLXVOCf 
pl ii 7r»h^fTovref* oKiyoi ie rtvk datv^ o) x«. 
roc Beeev :igxeixevo$ rns 'neavvtyv^eo^s ^ Trois roZro 
yivercuj Kotj iiocrt^ Kecf rives ol ri^krres rvie 

qnam qnid «go tibi inali fe^ «eohahifl inf^r fe pQgnaoC 

-cerat nifi & fpeculam in- „impet«w natuwe non runt 

jhriam facere bomini de- i^confentanei « opiniooes 

formi patea, qaod talem ntuae vanse font & emen* 

mm oftendit ipfi, qualb ,,titae;* Ifaitim digrefiUs 

efl:: nifi forte & medicus siit, ContnmeliameadfeciL 

contameliam facere «gro- Tales funt res noflra^ ^ 

tovideatar, quam eum fic qn^madmodum in celebrl * 

«dloqattur: ,^IVlIhomo, ta convento. Pecbra ven- 

^credis te nibil habere? dendi eaafTa addatuntur, 

i^immo fefiricitas: bodte & boveg: vulgQs autem 

ifCibis abftlne, aquam bibi* hominam partim emturi 

n^to.* Nemo Cine dicit, o adfunt/' pntim vendituri; 

Mntomeliam non feren* pauci aatem funt qui fpe* 

dam! Si cui vero dixeria: ftandae caufla celebritatis 

j^Adpetitiones tuae aeQmnt» veniant , qotque tnqainnt^ 

i^anrerfationes faat humiles, quid ibi ^fff^» ^ ^' ^ 

q&i- DISSXRVAT. tl», II. CA>. 14« ' #47 

^mrf^of^ xai^M riiiu Qlutm tM^ hS^\ h 24 
ti 'Xavnyi^ r^vtti' qI /div nver, wf Knfvn» 
cJiiv 'vXiw TteKinrfayficycZiri roH x^f^^* ^^ 

%»€ r/vce^ dvmffr^^vditj ravri oviey aXAo 4 
%afre^ l^/V^ 'OAiy^i i' cyViir rf .rccyiryvfl^0¥^ 35 
wi' ecvBfoonoi (pihoBeec/ioYeff ^ rl Ttor ouk I^AJ 
^ Ko^/dofj rls uvrov iiOiKci. OuJS»V; Ko(/ 9r(»p 26. 
ctov rff TToXiv /JL€V it otkov jtfn ^voevbou ituiAk- 
yerv, f^i^ ohjyo^rit Xfovov^ iixpc rou ' Jtoiccvv. 
Toff K») iTfi/xeXoviJLivov'- ro ^' ouro^ /^f/» xosi xo^ 
^cn ]e«r0oxA;«or/4O(^ ^Kp kcc) eif jrvX^v jQvr«r* 
svreUrwf olKovofieitrdei^l "E^iv \ovv fiOinHih, 37 
Jloicr ri^9 9ea(i Troi^ Jioixtt^vj vjub^ J!i, r/v^^ 
ivref u^* («vrou yr^ovec/jtev^ Kec) STfoir r/ ?fyevj. 
itfiB 7;' exofiiv nvec imir\oKfiv ^rfor «urSv, koc] 
^Xf^iVf ^ Qvie/xiecv} Tecvr ierr)v ec ifdrxfivciv 7% 

Q4 aJr^f 

qolDAtii fiiit qn! cetebrlta-' qotpoteft, ut, camcivita» 

^m lUani inftitQeriDt» & %\xt domua ne minimnm 

cno cpalilia Sic & Mc, qaidem tempus dorare liiie^ 

in hac c^Iebritate: alit qui* adminiftratore curatoreqne'^ 

dem » nt pccora 9 nihil pt*^.' poflit, tanta tamque prae* 

ter gramen corant Qui- clara fabrica» temere & 

cnmqae enim pofleffion),- ^fortqito tam admirabili or* 

bus , fondis » fervitiis / tiia- ' dine ^ adminiftretdr ? Eft 

giftratibqp^quibasdamQni-^ .igitar qoi eam adminiftret. 

ce operam datis» fcttote, Quis im? & qaa ratione 

hcc niliil aliad nifigramea edminiftrat? Nos vero, ab 

efle. ^Pauci autem homi- eo procreati» qui& qualea 

lies funt. qnt ceiebritati va-^ famus? & ad qaod munoe * 

cent (peAandi ftudiofi» & nati? an oonnexio cert» . 

cogitent» Quid ergo mun* aliqua & relatio Bobifl coni 

dus eft? Quis eum «dmi- illo intercedit» sec-ne9. 

niftrakS Nema? Ai fttfi Haec fiuit quat «gant iUi 

paoci;. wroi oi ikiyoi'^ n») Kongw roih» fnavf 9XP>^ 
^cvffif. ry rnv wwjyufiv irro^^rmyrcct ohtek^ 
39 &Sv* T/ ^?v] ii«rc»73ffX£yr^ uno \Tmvt iroh^ 
h£K ^) yccf im ci ^MTcu vTfo riv ifinefc^^ 
ncu ei rd %rny^ avvcchdn^h nvcc ^0\ nccTB*^ 
yiKoc «sy rw iMi n rcStmvfMncrc^ n xh 

KE« m. 

Otwv ciKcvfci^i rms rcSrc^ rciv Kcym»^ cr% 
^iSoCicv Svcci feij m) sj i^h %^ifm£ i\ev^ 
^efov (pia^j iuc) dvocvciymrrw ^ rci i^ ^\A# 
ik^?\Mcc^ dvctf^mTtd^ icXihcc^ dXhorficc* (pmv^ 

pauci; licleniqiie pom> deridentar a neroatoribQs 3 

buic uni rei vacant, ut di« &, quod fipecofa feDfli ali- 

llgenter explofata hac oe; quo eSent praedib^» deride« 

lehritate djfbedant. Quid rent & ipfa eos* quiquidr 

vero? a vulgo derideiitur: quam aliud pr^eter fci^ 

namque & iUiQ Qiedbtorea lum admir«reatiir« 

C A P, XV, 

Ai ici fiii fcrtinariter A> m qum cUercmmcf 
perfmcnmt^ 

Quidam » oum dil^utatio- pofle» caetm varo & piOt 
aes has andiunt, conflaiH biberi & cokI pofle, fer* 
tem efle oportere ^ ao vo« vilia atque aliena elTei put 
Inntatem quidem natnrft tant, qutdqnid a fe dem> 
ffle iiberami & cogt nott tm fueritt ia co ptrdna^ 

«itcr DISSJBRtAT. LIB. II. CAP. 15« 249 

rci^tfMu ttt iS ^dnvr) rS nfi^hn^ vw tnuri» 

iS ro< mn^i/dv^. Qif^ yecf Shu rivoo^ h 
Mp0ri9 ih}C cif ^ymvQVTh ^ dd^^jMnri. mv ii 3 
l*ci <Pf8vntKoS rovcvfi ixfifv ivi^ri^f ao^ iJlAii* 
^oftvt tn «vroiff^ ifi coi^ "oTi^ ^Ay^fMTf ^ 
r«< rov ^fomoua^ovtc^. TeSro ovh ^o) rivoij oUoC^ 4 
ehovlec* "^Erefov rfcnov^ rcidwpf n tmA ini rw 
^^^O&i^ 7eeio%ou^iv 4 TfoefxnouovTnff rHv hofo^ 
rofitoiif. ohv noif ii4o^ rts hoii^ i^ ooiotaO^ 
maec on^mif ehfonmf^^fm^ ^om fy«, v^ rfhrwt 5 
itlJ^fetv f^ovw eoutoi m «b^fff» noe) iX^oaif 
hMShcvofoviv ri ly^^nw, Jjnftmf 4^Ar, ''MX* 6 
qiidtt' ¥t n h ri dvoknwotiVi W y»f ofdHg tmft» 
vus, W^ 9oefeeno$diii4iBel TOi^ noii <nj¥OfySifm 7w 
|^Ad|^« «1 I* echoffostf $f^nm$f fmdSfou. Totc t dter eSe perfeverandum* 
At mo primom ommom. 
debet reftom elTe \A quod^ 
decreveris.. Vol6 enim^ 
eJk nervoram robor .tn 
corpore» fed ot in fima, 
oorpore^ ot nd pu{^m 
exeroitrto.. Qood fi forio- 
fi te hahere coQteodanem 
nervorom oft^ntes, deea* 

Joe glorieris } dtofm tibi, 
lonio qosere tibi medl^ 
coffl : nam ifti nervi non. 
font» (edeoervatia AUo 
nodo tale qoiddam animia 
accidit eorum, qoi difpo^ 
tatiooei h^ obiter eo per*> tofioot SIc 
Jom meorum foidam nuK 
I|i de oaoITa necem fiU 
inedia Qonfcifi;ere ftatoit 
Ego rem coghovi, oom ii 
jam in tertiom diem abflir 
neotiam iUam a^eret; ci. 
conveniena eum mterr(M;i^ 
vi, qoad ei aodditftt? veh 
crevi^ ioqoit Sed tamei^ 
qnid» inqoamt eo te im» 
poiit^ nam fi refte decre» 
viiUs. ecoe adfidemOi tibi. 
adjotorea fotori » ot e vit% 
excedaa: fio pr^ter rM:io« 
nem flatoiiti, mota oonfii* 
Uoia» PeQpete infifteo« 
Awk 85<5 » » I C T B T I . 

. «iKiriV, «AAi» rjus e^bis. 'E9a Treidw «fri 
S^< ft5^ l<rr»- «V wi Jsx»,. /«n jitTitTQeco, »AA,* 

8 ^. [T/ WOJ& md^arati ow ^««•<v.] «> ^A«c 

W «f56»t»' »e'W«* »««« T«v ^eitihuvj ri nft*^ 

• oi^^dewJtireqw vytee n W% «h"**"* ««e» «vr» 

Atnrey hriaui^pul» «uV« rnv «JwiW, Tkf»irpi- 

' 9 Amkv} «" ^* (retnfov wroarrivvs-» *«» «s»"»"»- 

«fcrrav «J»». e\ifAatiiSi*oirm , c<rw «v *A««v« x«J 

: I»3(jufPTff(» il«f-&9f » T«rour» ^«ttw imrevex^ 

V io'<r^<«; "Avfv ««W -JrW l^^s ^/A «&;- 

' djwwov Ik row ^ «p/A» x««. owndij, rns eturir 

■ . »cA«»» rreXlrwi ' »««/ r^f fc»y«A«f imm rv /«- 

II ttfttf ^ ««»?■ .^w ffMh^^ » '**' «W- 

13 rcfe >^<i&«*i'>' eitiMWfV ie7{ Ei i' hrv)^e cet 

4am eft. Quid agls bo- miMetn ifism & ootiftia* 

mo? non omnibus, fed re- tiam? Qaod fi vero putre 

ftis. Nam fi tlbi p^^erfakre- fundamentum ac niinoTaa 

m, nbftem nuhc effe; fi jeceris; nonne, quoplurt 

tjbi videbftur, ne mutt . & firniiort impbfoeris . eo 

fententiam, fed in ea per- citins wdificiom corraett 

feVera: & dic, Decretia' Cikra omnem canfTam e 

cffe infiftendum. [Ouid medio nobis tolleres hotni* 

ifgls homo? ' non ' omni- nem amicum & famiixa- 

Bus.] Nonne ^ab boc a rem'! civitatis ejasdem^ 

prmcipio vis ordlri, & tammagnae, quam parv», 

hoc veldti fundamefntum civem: & com ca^dem fa- 

Jacere, ^t confideres, re- cias, hotninemque nullips 

ftum-ne fit decretum tu- injurise reum perdas; ais, 

lim, an pravtitn; ac tura in deeretis perfeverandum 

d^muth ei fuperftruere fir- effe? Qood fi tiU forte ia 

n .. .. men-> / DlkSBRTAT* LXfl, IT, CAP. I5.. 2^1 

ftjf Tivecff ovx (fari fisrabiheu. i&r9 /j»i ioKMf t 
^^Ptefov vyvecuv, iw miiveuy rl ian ro iv rf 
ffvYtil^eief ?<gyofJLev(ov f Moofcv ovre "XilTm wn^ 
(hl^ i^t. Mff fiOi yivorrp (piKdv t^^ 9o(piv t4 
fjiot^v. iovixrreLxeiqiTrirffov diiv i&n. Kinfnut. 
Ktti ydf oi /jteuuoiJisvQi* «AA* eco» lie$euorffev tcft* 
vovfn ree evK evrecj re^avry "frX^ovef ihKeQifdo 
iievreu. Ou Bihms rd rev vo^Avtos 'troieivj JMJ 15 
rey lecr^ev Tru^ujmKnv i Nocr», ieufi«* /Soifdf^ 
cif^ lAOi* rl fjie is! Ttoielv ^Kf^/oM* Ifcoy im i/rm* 
de^^eu <rei. Ovret fcetj ' ivrecvdee* ^A JfS' /uf 16 
m/fiv evK o7Je0* iXiiXvBec ^ fJMdvt^ofme^. 0& 
uKk» m^ir rm «AAw fcai hk^e. rwro ^ »& 

KfiKee. 

mciiteiii Teniflet, nte eSt lif» lAil eflL Decrevt 

ooeideii^iim; numinreo- Etiem furwtes: fed quo 

tentia :peniuaieiiddiii tikt conftftntiuft decemunt e^ 

«fift? qnie non {iint, eo majore 

Ac ille qnidem scgre n bellebori copUl eis opujs 

fenCentin depairos eft: e0> eft. Non ea Siicere tis 

ranftutem, quimittcliin^ quae fiint segrotAntis» f^ 

noonallis aliud perfuaderi accerferemecilcum? JEgr(v 

non poteft* Iteqoe mibi to^ domiiie:: saxiUare mw 

MAtat nunc fctre id.qood hi; confidera quid milii Gt 

prins igttorabam 9 quae vis agoidnm: meumeft». par 

fit peivolgati illius difti» rere tibL Sic iiic quoque 

Stnltum nec a fententia de- dicendum : Quid mibi fi» 

doci, neque rumpi poffe. ciendom fit igobro; fei 

Abfit, ot amicnsmibioon*^ adfom oognolcendi caufla» 

tiogat ftultns^ qui ftpere' Non: fed ^iis de rebuft^ 

fibi videatur: intraftabi- miliidicito; nambocqul* 

/ j> dem 15^ BPfCTlCTr 

n TrfoC^ymre^w rov ^)?ja-d5v«i ce^ ors ou^ u^wS 

^ X ro y(,9%qiKfi)ltiUj Km ro ijoi /Aeroc^h^oui dSroi oi 

ig fMy$not rovot^ «u% vytmoi. ^ATroBccveiv .^eAa», m 

fA9 rovr^ dvecym^tic, A^ac ri dvBfoyni*^ T/ fyt- 

^rroi Yikn^iKo^ ^Ecrdbnv^ ort ov. KiK^im^ e/^ 

fp dmowrobfm* ^Afyvffov pJ KccfjSdva}. Am r/j 

' JiiKfiM. '*.l9^i hr^ /o riv» vvv ^i tf^c^ ro fj^ 

AafJiQoivefV 9 oiuih Koohvei ee dKoyw Tfori Myl/oi 

vifoc ro KooiSdvmv^ Koti 'jfd?\iv iJyetVj on Kixfi^ 

^ itt»| "SUnre^ h voorcvvri ^) fsviJUcrf^oixhf (rai^ 

ftPtTit 'novi pth, hii rofiru^ %crv\ i\i7f tKeivm 

fiw€$ ro ^fM^ cvroi nai dtrBevijf^ ^f^^^f ^^ 

:\ fM^v xX/vy» difihov $x^* ^^V ^^ ^ '^^^ v^^ 

ri KKifMTi rwr^ Kai rv ^^^» rors yivsrm ro 

fHieniKAiv o^nStnrov mi d^^dTfeVF^^ 

K£«. 

dem deorevl. De qnibos nihil prohibere qao minQS 

aliis? <}aid ettfm majtis eH^ nfiqiiftiido temere incHnes 

knt nujore ftudto digmim, nd «ooipieodqm^ & roffiu 

onam tibt perftiaderi, non dicas, t» decmUref Vk 

tttia efle te deorevifle, ao enim in aegroto corpore ^ 

^ propofito-nonreeedere? Casionibos obnokio, ba* 

Bi fant fiirioforum nervi^ mor aliasinhano, alias iift 

nonhominis fani. Emori illam defertor partem; fo 

^lo» ii me iftod oo^fgeris. animoe imbecilhis, quQ 

<2aamobrem liamo? Qaid quidem Inciinet, nulfaim 

tsccidit? DecrevL Salviis eeitam rationem habeti 

|om« qbod non decrevift! oam autem ad {acliMtiO' 

ine ocoidere. Argentum nem atqae impetan illua 

g)naccipio. Qoamobrem? etiam nervi accefferint; 

eci%vi. Sotsne, qqiboB tum malum ejusmodi fit^ 

nervis nunc to oteris ad oui neo auxilium ferri, nee 

HOQ accipiendumt iisdem «dliiberi mediciiui qoett* 

GAP. DISSXRTAT* 3U1M. tlb CAP. l6* tJJ 

K E P. i9\ 

Ori ov fiBkvrZiJLBv xfHd^ou roHli TBfl iyx^Mf 

ILu ro dyocdcv; ^Ev iffouifi^m^ Tlcni ro ko^ 
m; 'Ev TT^octs^hei* Tlou ro wihffoy; *£y ro7^ \ 
d7Tfea4firoiff. T/ ^v; {j^fAVffrou ri£ n/d£v e^ 9 
roircav rcop Xiymi /dsKsrec ns uurot «<P' io^j^ 
rcv rouroy rcV rqovsov dTroKflygffdeu rois srf^y* - 
liaa^, (ȣ en) riv ig^rftfJuiro^i^Afcc yt ^fju^ok 
fWj Ncw. T/ iii vv^ Itrr/yj Ov. T/ (Fij «fnc/ 
«w ri curri^eff; Ovk 1%« Aiy«iy. ''Or»y ^i^ 3 
^foipcuvtfreu d^ficVi ixefieKirnKM elnoKflyfcdm 
rnv iievaecv (ffnex^i^nv^ en ovx eeyecBiv} "^Hraii- . 
ms^ iv recvreuf ralg dTroKgl&Ffftv} if n^e^ fieveli 
rti ffe(pl<r/Jioeree } T/ (Zv BecvfM^f^ #», ^fii 4 

fih 

C A P. isCVL : 

2Vb9 me£tarinas9 quQpaSb iUcretis de teieis kniM 
et moSf utcmur. 

Uht fitm cft botnim? In Nuib dles cft» EIL QoM 

volantste. Ubi malom? In vero? Nbx eft? Non; 

voluatate. jpbi nentram? Quid vero? Pwrta fuDt 

la iis vfm arUtrii noftri aftra? Non babeo dieeiie; 

non firnt Quid ergo ? Com peconia tibi oftendi« 

Nomqois ooftrAm faarom tur, eane meditatua ita r»* 

tationam Ibritf memor eft? fpondere» ot decet: eanr 

Nomqois ipre meditator fe- non e£k bonam? £xerd« 

eom» Qt eodem modo re* tatoa-ne ea in bi« refpon.^ 

ipondeat rebua, quemad^ fionibus? an vero ad folor 

modom jn qoacftioDsbits? fophiamate*? Qoid erg» 

mira- 354 ' *' ICTSTX 

99^00^' cc/ieXernTM eXM^ iim ^ i tMrcs iiOr 

5 fii^Hff ^ETfei im rl i ^nr^q , Ai»s m yiyfei' 
<l>9 x«A«l^, tri eimKfffP$ rei yey fUiJtfiifa^ ^oi- 
vnv ^trCpifCDV iiieTUyj cf4a»<- er$ dyw$£i "Ori 

6 ovK ilfiuiircu> r£ /jLe^ierriacu* T/ (Zv diAcyj 
^ETrtuyedHveu vtto rm itufGimae. H^os /jiey m 
ri Hyo^dcu /xeXeruf^ iicKftrcu' 'n^cc hstMw 

1 ii fuu y^^ryoy^ cuk iinnrcu. Hire ydiq nmiot 
Tfocfd rtfos^ rl iorriv enouyesi rl ears >j/cyof^j 
rls SkevrifOD (pvffiS} rovs nolovs r£v eTrcuvaiv iuh 
nriof^ fi rovs Tfohvs riv yi^oyatv (pevxrioyi vcre f 
iflehim^ ruxrrrtv rnv /leT^irny^ dKc^ovBoy reJ- 

S ross '^oTs XoyotS} T/ evv en ^ecv/Jui^eiSj «» 
ivrev fA^ efmBev^ etcel itoc<pife$ rSy oKh»' 

' hrov t- ti fie/aAJnrKfv» iKel roff. isoKKSs i 

ctkiru imnirif, libi medttAtdtf H, earitm tc ▼itnperatioaeffl 

ibi te ipfo quoqtie fuperio- non eftexercitatus. Quan- 

reai te. evadere*; -abi vero ^o enim e quoqoam lodi- 

€xercitfttioiiem nttllam «d- vit, quid lit laus» qaid vi- 

hibuifti, ibi eumdetn per-' tuperatio? qum fit utrius- 

manere? Nam cur orator, que rei natura? qu« lau- 

^oamvis foiat fe refte fisri* dea expetendae lint, qufl^ 

pfiile» 6cp quae fcripfe* vitoperationes fagieodx? 

litf memorim fe mandaflet Quando autem ei exercitt*- 

fuamvia etiam fuayitatem ttoni operam dedit, qtis 

Mferat^vooiS'» tamen ad« fit his rationibus coorenta- 

h^c timet? Quia non (acis nea? Quid ergo adboc aii; 

«ft ei, declamare. Qiiid raris, fi, ubi didictc, ibi 

crigo vult? Laudari ab iis vulgo antecellit: obi «»- 

quiadfont ild fiicaltatem tem fe non exercuit, iU 

Igttur declamandi exercita- nollam prae plebe prenr 

too efts ad Uudationtm gativim Jbnbeti^ ^c citha. 

tcedui DISSBRTAT» LZB, II. CAP, l6. JI55 

^€i¥ j iSe$ KmXcifff trraroy ix^ necfiGv^ Ked 
l/Mff Hvt^ofmos Tfeim. retira y»f cfTiKiy* 
SxXo^ J3 ri inriy cvk oliey ^ ovi* . o^ov /3o^ . 
cuje luoTaiyfAtfV. «(AA' ovi* avro ro 4y^tif¥ lo 
ri toTiV oTlr, Trorffov i/drefoif ofjfov iTrh^ ^1 
«oftAAorf/ov^ IbTiV <»tVo ^«tVoM^ j ouic l<m. Jm^ 
T^vro focv fiiy iTTumBi-^ ^uoifd^s' i^hBev^ , 
ieiv ii KecreeyeXeea^^y ^ ro ^Pv^niiarm iKolvo txi». 
Tvdiy 9C0M ^^oormacdia^. 

Teteuro9 r$ Ktu fiiiw ^eiffX^H^* ^^^ «^^ ii 
fui^ofjtev} Tei inro^ VUfjt rhee ^oviei^ofdov^ 
Hefl rd iwros. eTt dTfofdofm^ Tris (po^oi- 
§deBeerf n Tfis dyeevmfmi Ti ovy hfiixoreeh 19 
treee rei hrt^efofAevoe^ KecKfii ^yeifieBcc} Ou Ju- 
M^doi fcir (po^e^krbou, ou ivvecfjtedee fJtii dyo^ 
vufv. ^ree Aiyo/av , Kvfie i^ &eos, iris fe^ 13 

eiyee^ 

gaedvm novit pQlfare 'citba- rifuf eft, injBatiQncQla illg 

nm, beoe caotaty reA& compaogitur, & fubfidit. 
tnoici/ cAqoe puloi, eft Tale qaiddam & nobis 

anudx» ; & tameo, thea- accldit Qoatf res admiEa> 

tnrni iogredienS: tremit. mur? Externas. Quibos 

Nsm illa qoidem novit; rebos ftodemus? Externil. 

fK^os aotem qoid fit, Deio dubitamas qut fial; 

ncNi, novity aot populi da- ut timeamus? ^ ut treptde- 

nor, aot derifio; immo» mos? Qoid ergo ofueve- 

2*><bmibo^, timerey quid nit, cnm ea» qoae nobis 

i, ignorat; otmm no- Imminent, mala judica- 

Arom opos fit, an alieaum ; mus ? Non poflumus nbn 

IMari poffit, necne. Qua- timere, Qon poiTumus non 

propter, com laudator^Un- treptdare. Deio dicimus^ 

Xatos exit: iibi aotsm de« Domine Oeos, quid ygam affi BPICTSTX vo$ avrdf i Qtes^ fu%cu yvv> no^fAtvoey cira^ 
^ f(<!^ ^^ h^ ^W/n oc%of4v^ fjtaXXo^j KOf 
14 /m) iyKocXet. T/ oivj ^vraC3t«' o-oi oJjev Jle^ 
x^y; oJ iiio^Ki 9ot Ka^€flau} co iiio^Ki 0*01 /jx- 
y»he>\A/Xf^v i cu iiiaKev oiyi^^oe»^ TnKiKOv* 

if *AM* cCJc iAihir»iAsv rotvrec^ cu^ hnarfeipifMe' 

cp iffi<rrfi^eroUf cv rcv ru%w rivc^ > osMc^ rif^ 
ivefyeioce rijf ocvr^; T/V, vrs^fjrccr^y^ rqfr Iv^f* 
7»«^ rifs' c^urcv i7ifc(rr^i(peroui rUy BovhMOfievof^ 
ecMif rijff B^Knfy cu%! il rev ru%f7v eicaycv ve- 
16 ;i cv iScuAMcrcrf} Kcfv /^v Tu%if , e^vfrcu lecM A^ 
y<f * * n«!p y»f if^Tc Kec?i£ff iBev?iewrecfie&eci evK 
ekeyi^ 9oi^ eHeh^if er$ ciiufocrov ienv^ nftm n 

ffH/e4/eh nef trepUem? Stottef tna- 
11118 noii babes.? oon tibi 
fecit ets DeusF Nanc ergo 
fed^ns precare » oe pitoita 
libi defloat* £mange na* 
res potius , nec accara 
Peum» Quid ergof htc 
jiibii tibi dedit? non dedit 
tibi toierantiam? non de- 
dit tibi magnitudioem ani* 
mi? non dedit fortitodi- 
Aem? Tot manos cum ba* 
fceas» adboc requiris eom 
qai te emungac? Verom 
nos Iiaec neqoe meditainor» 
tieque coramus. Nam da* 
tf ttibi aUqoem» qui cort^ 000 pa^ elkfoid albnis 
ut? qui folicitas iit, non 
de aliqoa re coofeqaendiy 
fed de aftione foa? Qoist 
com ambolaty de aaibala* 
tione foa folicitos eft? 

2uls, cum deliberat, ip. 
im refpiclt deiiberatio. 
nem; ac non potios de eo 
confequendo labonit» co- 
jos gnitia deliberat? qni fi 
vQti compos fit» elatos alt: 
tiQoam prudettter delibera» 
i»vimus¥ Donne dicebaa 
i»tibi, firater, fi nos rem 
i^aampiam coofideiwe- 
^ttos^ ooApoflefieriquia 
eita DISSBRTAT«.X,IB. IX. CAP. l& . 357 

f^^ff» TsrxTrHVivTtCi rdhecf^ cvx sv^hKet oC^^ r/ 
«TTi^ «"FfJ riv yey^virw. TU i.iJLoiv rcvrov Fi/#* 17 

Bn vTTsf hi^HW\ T/V} hce {jloi iirB^ 7voc lit» 
rovrovj ov hc iroXhov %fovov ^nri^rov rocis «Aif- 
d^^ouc fvyevfi ko^ 9v<pvoi^ ^rs vioVp ^re TPgeo'» 
^urffovj iorf* 

T/ cuK rri BecvfAci^ofJUVi «i osr^^) fji£v rccc >8 
vA«p rerfl/JLidf^^ iv ie roeiff ivefyeituff ro^er- 
yoi, dftxfif^vfff^ ov^Bvoff ec^oi^ i&ho]^ drecKou^ 
meoqoij cKoi drvxnfMrmi Ov' yecf fjiefj^AtjKev 
Hfjuvy evis f/i9Xer£fi€V* El ie fx^ rov ddvccrov ^ 't9 
rvfv (pvytiv SpodovfjieBeCy echXoc rcv (pcHoy^ ifxe?^ 
Tcifxev uv iKecvoiff fjifj "TFsfiTrhrrecV ec (ptuverou ^fdlv 
KXKcc. Uvv <?' 4v fxh ri o-^oA^ yofyol koc) koc^ 20 
rayAacro-oi* kuv ^nnifJMrm ifJLTshji Tte^l nvoff 

TovrosVf 

i»itt eireniret?* Sio Ceetm fiibjeftig fatis rumus exer^ 

oeciderit, abje^s eft mi«. citati; in aAionibfus «utem 

fer* neCt quid dicat de iis bamiles , foedi , nulHus 

qoae aceiderunt , reperit» pretii , ignavi , moUes ; 

Quis noftrfim hujus rei quanti qnanti fuitius, fce« 

caui& vatem adiiibuit 9 lera* Neque enim bx no« 

Quis noflt&m ob aftionem bis cur» fuerunt , neque 

foam in sede fiiora indor- in iis nos exercemus. At 

miit ? Quisaam ? unum fi non mortem aut exiilium 

xnilri date, at eum videam» timeremus» fed timorem 

qaem jam iongo tempore ipfnm; operam daturi ei^ 

quaero t qui revera fit iio* femus ne ineideremus ia 

hiiis & ingeniofos: five ea quae mala nobis vide- 

adolefceotem » five natu rentur* Nuno in fchola 

grandiorem date. expediti & verbofi» cum 

Quid ergo miramur sdy taK quapiam de re qu»^ 

buc, fi in materiis qoidem iliiincttlft incidefitr^ inftriiF* 

]^UM Difirt T,L R ^ »58 SPl C t BTI X^^^^9 xoN /u^sfraf rcch»v$cf vecvecyou^. 'n^timt^ 
eira^ (puyrocalx V»^i«icrix)f , ,ko^ Tvo^otr Ti ifJxKh 

2\ rS/xFv^ Kcu Ts^os ri tyvfAvcc^iJiB^oc. A^my m 
rfje diJtfXfrfialccs Tffoc&Zifroj^e^ofAev ec^ nva vxi 

^2 Tt^o^mXccc^TOiJLt» /Ji^^ovec r£v iMcditrrayrosiv. £t)dt!; 
eyo), Irrocv wA««, nMruni^^ecff hs tov /3u0w, n 
ro TsiKccyos 7fB^i^Kr\/ciiievoSj %oci (a^ iiiv yjr, 
i^lcrreciJWi ^ ftcu ^ocvrec^ofjisvos ^/ cAcv /a ^o! ro 
, ^ihjDcycs rc^ro iKTFieiv dv vuvccyria^oi) ^ evK hif* 
Xfreei iJLOi^ ori ijlos r^els ^i(rreu d^MJCi. T/ 
(Zv IA6 ru^cccr^eci To ifihecyosi Ou, «AAa ri. 

»3 ioyiJLec. Tlochiv^ crecv cetcrfios yevfrreu^ <p<mi' 
^ciJLou ori if 'TFohjs sTfiTrinrefV fdot /KfXAa. ei ya^ 
ccgtcel iJLOi iJLSKgov Kt&ecfiov^ 7v e^ fjLoo rc¥ ijyxi- 
(ftCcKov (iec?i9. fti filniiig ad ainfta, tpat 
ad eam pertinent/ ordine 
perfequenda. Sed in uranr 
aftamque nos trahe; inve- 
niea miferoa naafragoa. 
incidat cogitatio terrifica: 
tttfn cognofcea, quid me- 
ditati fuerimus, & ad quid 
no8 exercuerimus. Jam 
, in hac meditationis ne- 
gteftione femper quaedam 
«dcumulamus, & majora 
qnam re ipft funt adfingi- 
mus. Statim ego» cum 
navigo, oculos in altum 
defigens , aut pelagos cir- 
cumipiciensy nec terram tlsqiiam pfofpietenSi Je 
ftatu mentis dejtcior; &» 
cogitans efle mibi totofli 
pelagus ebibendam, i\ f^ 
cero naafragium , itjo' 
non reputor tres fextario* 
eife mibi fatfs. Qaid eft 
igitur, qbod mc pertur- 
bat? Pelagusf Non, fed 
meum decretum. Rurfus, 
ingruente terr» mota, to- 
tam urbem in me csninia 
mihi fingo: quafi rero 
non parvus lapillos f!t fi- 
tis, ad etidendoffl miiu 
cerebnim? 

Qus- DISSERTAT. Z.IB. IT. CAF. l6» 2$g 

Tim cuy iart rd Bafooyra xcu s^4(rrecvrm 34 
ifMS} Thc6 yd^ aXha^ ^ rx ioyfjLccra^ Toy 
yi^ i^iovroc Kc^ d7Coch?\iocrrcfji€Vov rotv mvffBoQf 
Kcei hcfifc&v koc) rmoxif %ou tnjvocvccm^oCpnff^' rl 
€or$ ro ^ocqoZv ocKk^^ .^ ioy^ocroc^ Ta yovp 35» 
Tfcuilcc ,gvdv^^ ora». Kkoda^ f^ti^fcc r^r rhr&fj^ 
dhriJ^ovns ^ 'nhoc%oivr$ov KaBcvrot^ hnhix^' 
ffTcu. 0£Aaf ^^ ouv 90oe/ nf^Tc vcuiioii ifioiiif- iS 
pyj Ov, yjf rov ISioc. w yd^ J^o ^Xocieouy- . 
r/w rouro ^fiMr%ff«v a^/^^ diO^ v^o ^oyfidrosfv 
,i^£v.- Tlvoc i* lcrri r«ur»} "^A J!el rcv ,avi »7 
B^cog^ov oAjyv rnv nfxi^ ^fxsXsroivroc^ fx^jSe^ 
'XfCfT7foiff%HV jri¥ oi>i^or,^l<ov\ iMl9r\ ircufo^ 
fA^re roTT^^ /bc^re yvfxvocvms^ uhJsa firi^i ri 
^ifMn r£ ocvrov' fjtFfjtviiv&cu J^ rw vifmj^ 
Kcu rovrov Tfqo oipBcnXfjioiv 6%av. T/f (^' vo-' 28 
fwp ^fTcs-j Tfie'i<Iic* r»jff7v, rav uKKor^imv 

R 3 . >ci QaaeQam ergp font» Non,. p^ Jovem: Bequ» 

qcue no8 premanty & de enim velim placentiild me 

^ta ^ mentis nos dejici* >ita deliniri , fed reftis de* 

imt? Qaae alia» Qifidecre- cretis. Qaae autem illa 

ta? Nam & eam> <|Qi per- fant? Ea qaae bominem 

egre abit, & a fodalibas» ^tos dies meditari <^>or« 

a locis, a congreffibos» tei» at naUis exterois re^ 

qaibos adfuetas erat» dis- bus ad&iatur, non fodali, 

cedit; qoid eAaliad, quod non loco» nongymnafiisy 

eamprematy niiidecreta? immo.ne fuopte quidtei 

l^aeri qaidemy cum plo- oorpore} fed memor iit le* 

rant notrice paalulum di- ^s» & eam ob ocoioa ha!# 

EeOk, placentul& acceptft Veat Quid aotem. jufaet 

tim oblivtfcontur dolo- lex divinitus praefcripta? 

renu Vis ei:go, te quo- Soa tueri, & aliena fibi 

que paeria comparemos? non vindicare^ fediis&f 

cum ^(q S P I C T K VtX ' ^ OiiifASVCc ii fA^ ^^od^tfiV* eUpou^ovfjiifoo ii ti* 

vop, ocyroiJoveu iv\vT09i Kou o^vtodev^ X^f^ ^* 

. iiroi ov ixiwocro Xfovot;, W ^iXet^ fjtff KXcietf 

^ TJjv rirBtjv um fjucfJLfxnv. T/ ydf hoc<pi^^j riydt 

irTfllV ItfTi, KOCf BK rlvotr KfifJUiCrOUi T/ ICfWTr 

4r^ S rov iico KOfecctov Khoiovro^^ ei ha yvfjcva* 
^ii$ov\ KOf otraiHioc^ koci vexvi&Koiftco ^ kou .ro§» 

30 «vrv^ iiecTfiBfiv Tftvbeis ^ ^ KhXos ixBoivj cri 
pvKin ro rn^ t^Km vSa>f nlvm /uf AAey. To yeif 
Mafjciov %ff7^^v eoTi rov rnc A/fxifrj *AAA' exrf*- 
fi fjtoi ffvvfiSrK nv. Keti rwto Treihtv iarou cot 

31 ffvvfi&^ff* Elr , dv fjth Kcu rovra> TrforjfeoBiff^ 
KOf rovro smAiv ](A«Zf» xoti j^ifrai ffrixov ofjictof 
rw Efiftviiov Tfotfiffeuy 

&fffJLei£ rs rocF Vlegaivcf^ IdcifKtov ^' vSo9f. eotndantur, otl; ^t» enm 
non dantur, e« non defi- 
derare; &, cum qaid no* 
bis eripitur» reddere expe^ 
dite&fponte, gratiamqije 
faabere pro eo tempore, 
^no eo nii fiunua; nifi ve« 
lis n08 mammai atque tia« 
tercolaa implorare* Quid 
•nira intereft» qua re quia 
vincatnr» & unde pen- 
deat? EcquA re praelfaia. 
,fior eo et qui ob puellani 
ploratt fi tu ob gymna« 
fium , & porticiilos , 6c 
adolefcentulos^ & hujos^ modi cotiKreflutf lu^? 
Aliua advenieni id aegre 
fert , qnod Dircaeam aqoam 
non amplius bibiturus iit» 
Num igittir Martia dete» 
rior eft Dircseft? Non: at 
illi adfueveram. Etiam boie 
adfoefces. Deinde ubi 9t 
bae deieftaberis^ lage» & 
quAre verfum Ettripideo 
fimilem: 

Tkerfnas Neromemas^ 
Mmiiamqm aqeutm. Viden' OISfiJEHTAT, t7B.II. CAP..16. 261 

^l^ 'xZs Tfecyo^ yhertUi ercev ^s fio^f^ mv^ 
^garTFov^ TfffiyfjLocrcb rd rftyxavovr' ifJiTFhff^ 

*nir$ ovv *A^nvccf 'Jrdhiv o^pof^j nctf tifv 3* 
eUfoTToXiv j,' /TdXotSy ^x dfKel ^oi d ^hhtett 
%eey lifJiifccvi Kfeirriv r$ f%«^ if fJLei^ov \im 
rw vihioQ^ r^ff ^?^vfic, roiv wrrfw^ rr^s yjjff 
jAn^, rif^ ^ccXdatmsj^ El ie A) 'ncc^KoXovdms 33 , 
r£ iiOi%wvri rcc ^OKoc , xciKeivov iv &ccurS Tfsfi', 
^ifetffj ert ^o^eiff \t&cifieo kcu ifirfctv Kofjh 
>^i{vj oteev cZv fjJWfs dnoXtTreiv ecMv rov 
^Ksov Keti rifv ceXnvifv^ ri ^oi^oretff} Khctwet^ 
Kotl^fjLovofy 4f rd Treu^tecj T/ ouv, iv rg ^e- 34 
hi i^oteti^i rl iiKOvesi rl ifjuivbccvec^ rl ^ccv^ 
rev (pcKiaoipov iTfty^^eff^ ij^ov rd ovroc iiff 
yfckpetvi ors^ Ehc^ociyds hrfcc^ nyecCj kou 
TILf\)9hsnem dviyvc^j (piXotr^ov i^ ev^ dvfcev 
Ifecjgn^^o^. 5fw ydf f4ot fAereTn r^rev rcS iS, 

R 3 Tigdy^ 

VideoT vk tNgoMia ori^* et^ntemf QiMitid6 igitar 

tVTf com res vel leviffinias ipfum foleoi & luntm re* 

ftiiltis bominibQt incidant? linqoere oportebit , qnid 

facies? fedebis plorans^ 

Afa» qntndo Atbenas Ac Qt pueri? Qoid ergo in 

«rcem iterum videbo! MU fehola faciebaa? Qnid au- 

tstt non fatis ea tibi fqnt, diebaa ? Quid difbebaa f 

^Qse quotidie videa? Pot^ Quid philofophi nomeii 

esne prl&ftantiiis aliquid nfurpafti , cam en tibi ufur^ 

«Qt mi^us videre ible» lu- pare poifes cw vera funt? 

TAf fteilia, terri univ^riS» te introdQaionibus non^ 

nari? Quod fi gqbernato^ hullis operam dedlffe, & 

rem Univerfi ratione adfer Chryfippi libros atiquos le* 

querisp eamqae in temet^ gilfej phtlolbpbiam ven> 

^fo circumfert, adhuo de- he a janua quidem falutalTe. 

fiderai y/fHlm 4b nifiem N«m quid tibimcum ilio 

oego* a6ar. »H CT E T I dysobxvivTiy (Sjroi ^f\9otvrt*y cu A/o7»« fcrr^y; 

36 ^£^/vbap r«ura9V rivoe itXofovrx n ecyoafocKrouV" 
ro^y ort rov i^veo ov ixeKfsei /^l^eyv, ou^ r^ 
ieivo^^ ovi^ iv 'A^n^^cMf i^e^BoU'» ^ ev Kof/vdidb^ 
«AA\ a(v cur<» ru%9, gv Sou^if > n fiJ^ *Eic/3flC« 

17 ravoA^; ii« yoJf i^cmvy crw dfAf^^ ^|eA* 
^fTv r^t> 9vfA7to(rtov y mf fiiiKhi 'Uou^etVy ^rt 
cSroff oovioitou fiimv^ ovj^ i\ oic ^omJi^, 'Xoo^ 

38 foofjiivot l^X?^ ^^ \|/u%(jifty®ynrtf*j TajfitV <»i» 
roidvroc v^OfieivoUy ^uy^v nvii^ <puyafv erc 
avtptvroiy n r^y tni Bavdra^ KoorocKftS^&i^. 

39 Qu . . Bi?^£ j^'j)f 9 lop roc Tfouiia « «90710^ 
AofiMr/crdnvoM , xo^ &Ttr€9^<u r^o0iis^ Tn^fosri^ot^y 
ftn^ %hcf€$v fjtdfA/jtocs^ no^ rlrBus y y^oe^ ohto* 

40 %kx>vfJkxrob^ ^AAA* iiceivoog diiobhKoLOi<TOfU¥oc dvui* 
co^ Zi" otirds m\<i(teis i Ouio^fMS\ oi?JC h^e^ KOU negotio eft, qood Socra- 
tes tradavit» qai ita mor- 
taus eft, ita vixit? aat 
duod trafbivit Diogenes? 
Horum aliqaem ploraiTe 
'cogitaSy aut fuccenfoifie^ 
^uod iftufn aut ift^m non 
^mpUos eflet vifbnis ? quod 
Athenis aut Corintfai non. 
fatums eflet; fed fortafle 
Sufis» autEcbatanis? Nam 
cai de convivio abire licet 
eam yolet, & non ampli- 
BS ludere» is- ne dplebit 
qaamdia manet? nonne 
vero, veluti lado, intcr- eflle perget quoad eO deFe» • 
jlatur?. Taiis fane homo 
(qualistu} tulerit fcilicet» 
1} perpetuo exfiiio mulfte« 
tar, aut fi capitts coodem* 
netur! 

Noa vts tandem, at pue- 
ri, ablaAari, &cibumca« 
peflere - fplidioreoA? Non 
plorare mammas defines» 
&nutriculas, anilesejula- 
tus? At difcedens, nuBro- 
rem eis adferam. Tq illis 
raxBroremadferes? Nequa« 
quam vero tu ; fed id« quod 
ft tibldolofiem «dfert. de- 
cretoin. DlSStRTAT. JLZB. IX. CAP. l6. 163 

$^hg Td iK€tv6>yf m ffu 'noM(Tiv^ ecxrreu i^i* 
Kovfrw. ^ Ss i4iri^ olfuo^ovffi (T/ avrcis. ^Av^^o/h 41 
m' ro Ke/ofuvdy rouroy 'A^rovoijdiiri iiin ^^ 
Wf^/tfr, vTTif i^SM^ffJcoff vnsg fJLsyechoy^n^xi^i^^ 
dvccr^ivov Tfore rov r^wxflXoVf o^ d%r\h}\jDcyiJLiyos 
iovhAc^g. ro/ifonaoif eivccBf^^ecs frqos rov &eov 49 
W^»y, on, %^ fjLOi Xoenov ^s e uv dihgsj o/juh 
yv^i^^ ^okf (ris elfu, euiev Trec^curcnj/jLcu rciv eoc 
ioKoivroov' ojgov diKetSj ecye: ^v ^?ie$s i^dHree 
on^&es* ecfX^^v/Ae diKecs^ liioyrevesv^ liivetVj ^ev* 
yetVy nivsaQeUf cBrAourafy; iyci troi vTref ecTtdv^ 
rcsv rwToo» TTfos rcvs dvbqdiTSGvs ehro?koy9i<roideu^ - 
i^^ Tfiy eKccrrov (pJ^v, otoc irrh. Ou^ aAA* 43 
iy 0ois Kocfdec Kccbtiimos y iv^ixov aev nfv /tiar/bc* ^ 
/W nhcg^ ^^ X^^^V' ^O 'HqocKKiiSf m rols 44 
p. oa^^ ^c^em^fiXQt rk 4v n^i Ev^^sj kcu 

cretnm* Qtild ergo face- ^tlbi videbihir: quovcdefl, 

re potesF.Tu tuum abjici- 'yducito^ qu« me voles ve* 

la: abjicient & illK fuiiin, «Ae indoilo. V» me fun-^ 

fi fi^>ieiit^ ipfe; qood fi ^gi magiftfiitu % .privatam 

Don feceriBt, foftpteculpA vSgere vitamf manetref 

plDrabuDt. Miboma»jam .,,exfalare? pauperie con- 

taQdemreaomnes.delpera, ■»fU£Uri? opibus abund^ 

utajunt» pro tranqaillitate, ^re? £ga te in bis r^ 

pro iibertate, pro animi ^bns omnibus apud bomjk 

magmtudine l Cervices tan- jyBeft defendami QftendMtH 

dem erige , tamquam fervi- . ,^vei cujusque naturaniy qua- 

lute liberatus. Aude tan- «iis eft.^ Npn ita: fed 

dem fttblatiaad Deumocu- potius in ventre bovia fe- 

lis 4ici;re: »^Tca£i;a me dens». exfpe^ matercd- 

npoJthac arbitratu tuo : lam tuam» dum te pafcat. 

«idem tecom (entio; tuus -Hetioules il domefticis fuis 

«fum: aibii cecaG>, qpod adfedifletA ^uia liiiflet? 

Eurjw 264 JEPICTSTX rifv ohov/Jiivfiv f cvvfi^fis iTXf x«i (ptKousi ^hhJ^ . 
cvih (f^lKrtfov rcv &8ou * iui rovro iTftortv^ Aiof 

WtU vlos^ KOU ?V. iMV0> roivw IfOlBoiJ^OSy TPffP' 

45 9» nadeu^ diiKiocv koc) dvofiiocv. 'AAX' ovx af 
"HfotxAtfF, Ktu ov SvvoM^ou Koc^fetv rxi iKkor^ut 
KUKU'^ d\>C ovie ©Jf«-«)r, iWi W rHs *ATTixnff 
fcced^fg^) Ta0 a^urou KccBe^ov. hrfv^fVy hcriis 
iiccvoias^ IxiSaAe, dvr) UgoKfovorov kou ZnlfoovoSf 
Xvntjv^ cpoBov^ ijti&vfjtiav, (P^ovov^ iTnxi^ifeKeo* 

46' Kiuv^t (pihMftyvfietVt fMeA«x/W, ecKfouriocv. T«u* 
rqo ^^ cvK €(mv ah^cog iK^hjoiv^ d fdii iffo^ /m* 
y«y rov iS^ov ccTre^Ki^jrovroCf iK4va> fioyoi> 'X^otxb-' 
ifovboroc^ re7f iKeivov Trfoarccyfdocffi KocBcoa^io^vcn^ 

47 "^Av i* aAAo n Bi?<psr olfjm^o^ kou Trivcov ooko- 

KouBn^ecs r£ loxvforif^* b^o» ^nTcSv ecti rnv ev^ 

. nv, - xoM fifii Tfot' ovfooiu ivvdfmo^. iKi yec^ EiUTfUiaiM» iiOB Hereolet. 
j&ge vero ; temnmi or- 
bem peragrantf iUe, quot 
fiunilitres habuit , qaot 
«micos? Sed nihil ei cm- 
arios fbit Deo: eAque de 
«auffil Jovis filios eftbabi- 
tos, ac fait llli igitur 
obtemperans circumibaty 
M injuriam & iniqnitatem 
«xpurgaret At tu non es 
Herc^les, nee alient pur- 

fire mala potes? ao ne 
bereus quidem es, ut At* 
ticsB maU purges? Tw Jpfius purgato: ex anfano 
ejice, looo Procruflas & 
Scironii, triftitiam, timo- 
t^9 cuptditatem » invi- 
diam , malevolentiamy av4i. 
ritiam, moliitiem» intein- 
perantiam. Haec vero all- 
ter ejici non poffunt, ntfi 
ad folum refpicias Deum^ 
eique foli fis addiftus^ & 
illius n^indatis confecratus. 
Sin quid aliud voles; ge- 
mens & plorans lequdrte 
robuftiorem: & foris fem» 
per quwcM tranqoillita- 
teniy ^ DISSSRTAT. JLIB. IJ.CAl'.!?. 365 

KE*. i^'. 

ii 7ff£rov iTtiv i^ov rw ^«Atf^o^ouKro^j 
*A7rc/3e»Ae»v o^ifiasv. eii^fix^^^ V^V, ^ '^*^ «^*- 
ym olvrta, recvrp^ of^^rdeu f4ccvdec¥€ty. rd fih ^ 
ovv voofrioi xeu oJ ifOitfirioc^ neu iyubd %cu xoc* 
x^, im) %»hM ttobi eujrxgec mcvres mod xeci keiro^ 
haXfnjvr^s i^oiifdoc TF^es rou^ (piKo^c^povc^ iic) 
roirois ^TrouveZvres: ^ ^lfiyovrssj k/Kuhjmrts^ jjLiiA* 
(pifjtfvoiy orf^! imrfiiivfAeiroi>v xechiv Ketf edff%fSv 
iiiiiK^lvGvr$€ neci iiceh^fJ^vovres. Tlvof S^ %vsnee % 
^fWfXPf^id» ro7g (p^hjo^otpois ^ Mot^w Bei^vrtg 

R 5 J 

tem, tramquani, ad eam omiiTolocoin qnoeff» ihl 
perranire poteris, ut qui^ eam qu^eris ubi non eil» 

CAP. XVE. 

Qf n m peh mdic^atioHes ' JbiguUs rAm fiiu ad^ 
eomftiodanda. 

Saodnaa eft primnm phi- verrante<» philolbphos adl- 

bphantis officium? Ab- mus: harum rerum cauf« 

jicere rcienti» opinatio- fa Iaudamu«t reprebendi- 

nem. Fieri enim non pot- mus » accufamus , ooil« 

eft, ttt qnse quis fcire fe querimur, de inflitutls ho« 

opinatur, ea difcere inci- neftis & turpibu^ judica* 

piat Jam vero facictnda mus & difeeptamus. Qua 

& non ftcienda, bona & vero- de caulla pbilolbphos 

maia, bonefta & turpia» accedimus? Difcere volu* 

furfum ae deorfiim lingna mns esj que nos ignorara 

puta« 36$ . K P I C T a T I 

«t-ovit . oJo>&« «<J^«M. .Tfr« ^' ••« r«wMi 
T« Beot^niJuier». « y«f JiccKwtrt» ol (fUfMre^pu, 

4^', >' «nf etvxeiv ftefiVomawrrott. r<Ao?cv cw ^ 
ro oUaBtUy tri aXKoc ith rie' imB^v ^^- 
rtuy. ctMM ^ fMBmereu' ^Ao/wov, ou «•fo*?- 

5 4/» r;^ Jv ei ou lutv^dm. To i" i^n»ri» 
rove -noKKove rwr e<rr/v, oitt^ iteu ©ee;rofwrw 
Tov ^ijrof*, cTrou mu WMrmi tyiceth^ ht\ r« 

6(^oC\e<rBiu tyuMret ofl^tt^eu. T/ V«f A^«> 
Ot;<5«f >5a«»v wfo ffou «Xjy» «yfl^J&w V ^«««'i 
i| f») «wf «eicoXou^eovrw r/ l«rri rooVo», hetareti 
■mniijux 1UU teviie (p^r/fofuBet rxe ^onwfj 

7 Tmt yaf <roi A/y« &ec9oiA-nei oTi iwokt om 
'»Xoi*ev lKei(rrov rovronv (fMriKciey kom, «f«Aif- 
>^arj «AA' ot3% olew |^«f/ue^» r«f «f»- 
Ajl\|/«f rostf mretKknhoie evvicue, fo» fiietfB?»- 

puhMjia». Qme autem illa •!*? «NemoBe B<Arum 

funt? Prseceptione». N«m ,^te te BoDum duut, « 

quae philofophi loquuntur, Juftum? Aut.noointeUj. 

ea iifoere volomos; alii, ,«ente«., quid hofomtfuw- 

ut elegtntia& acnta} alii, »qi|e effet, citra fignilu* 

ut quspftum in<le faciamus. ' „tioriem & inaniter voc^ 

•Eft iRttor ridiculum, puta- •illas fonabamas?* Qw* 

•re , fbre ut alLqais alia ve- vero iflnd tibi ditat, Tlieo- 

litdlfcere, alia difcat. aut pompe, nos ctyusqae ho- 

•iniisdeniqnepToficiatqu» rum naturales ootwnw 

•^non difcit Et eadem nonbabuiffe, atq«eanb<3; 

•re vulgus deoipitar« quae pationes? At Jltad nen 

'Tbeopompnm oratorem aon^wteft, utaoticiFAtio- 

.decepit, cum Platonem et- nes Iftas rebus cpnfenta- 

■ iama<xafat, quod-definiri ■ neis -adcommodeijfias, nui 

'-omnia.voiaecit. Qoid emm < prins iiias evdlverimos; at- 

_ que OISSERTAT». LIB. 11. CAP. IJ. S67 

cuftm avrei^' kou murc revrom^difxevoVj ^oiw 
'Tfifci inwrrp »vt£» evcjav vTrotoeKTidv. '£^e» 8 
reMtiro^ hiyf weu 'tt^ tcvs ieerfovf* T/V yeif ' 
nijm om eKtyov vyiwiv r/ K^f vove^v^ igfh 
^lTfTfOKftcTVi ysviaBeui i mvm tm (poaemc re^m 
Tocs elnnx^H^i ''E%^M«' y^? ''''»• «wki vyieevoi 9 
VfcXfiylnVy «AA' l(pe^fxoceu oiv iuvecfjte&ee. im 
Tovto /jAf X2yfif, eivecTotvov* ' i ii fjyoe^ ios 
Tfo(pnv' KOtf i lAtv Kiyeit (pXM^TofAfirov * o A 
hiyHi ciKvacov. T/ ri eurtovi ikho y^, n on 
T^vTov vyieivdv TffohiT^iv ov iuveereu Koefuik iCpeofm 
ficceu Tpls im fiifov^y 

C&Toeff rxfi Keu ivdui\ iif) rSv netrei rov IQ 
0iov. ^AyocBov KMf KeoKoVj Kiil ^(TufMpifcv Hcei . 
mtrvfAiCpofov^ rk-^fiiv ov Xeehei; rls ydf ^fioi/t 
ein sy^H Tovresv iKccorpv ?rfcAff\|/iv; ^Af ov» 
iaifdfQofdvm KM rehjeuLv ; rcluro ia^v. n£s ii 

fne id ipfiim coo&ierweA* ▼eDatn incidere, alios cn- 

mngf qtiae res cuiqoe eft« corbitiilat adponere. Qa» 

raoi (ubjiciendae fint Nam alia caafla eft, ntfi qood ia- 

eadem ifta medicis etiam nitatis aoticipationem re^ 

objicere potes. Qais enim bas fingalis refte adcom? 

noftr&m non lalabre aliqoid modare nefdant? 

aat inialal)re diiut, prias- Ita ergo fe res etiam bto 

quam Hippocrates nafcere» habet» in vita. De booJs >> 

tar? an voees iftas inani* rebas& malia# deutilibua 

ter refonabamiis? Habe- & inatiiibasi quisnoftr6m 

mos enim aliqaam etiam non loqoitur? quis enim 

ejos qa6d (alabre eft antlp' oofir&m non habet borum 

cipationem ; fed adcommo- cujosqae anticipatam ali<* 

dare eam non poflomus: qoam notionem? Eone ycv 

eoqoe alios abftinere» alios ro etiam difljf|6hm & per^ 

dare cibom JQbet, alias fediun? Iftod ofi;enditsQ« :»68 EPicTjsTz 

« pyo-ioei^. £u<&ur, r^^ c^cup nXasrdtfV /Lcev uncrciairm 

ri rov y^nciiAm} 7f^ehJfy\^m^ tw JS t^ tcw «Xfi(» 

la rrou, . Awfl^v^^v 0uv lo^nv oifKjDor^^ouir ui*is hi* 

ruy%«v«v} n«ff pJcvr^j T^f ifi rcu ^Xwroo w* 

V #jiflp ou%' /4iv rts i<P^ff^i^ rnv rcv «70^» 

m^cKn^iv^ i' cv^ r» <te rijp ^JoviJ^j r j J? tv 

13 vycyow} Ko^oAou yasf ,. & Tfmrts o\ ra WofuiLrm 
>s»K<Mrts \Mifms tfffjw €%ccrr» revrwy kc^ i/fn* 
iifAiciff hfsfjL^XmcCff Tte^) rfjv itoi^d^<»civ rxjf Zf9* 
Xinl/n^v ifOfJie^Uf ri iiocipe^ifjtgdoti rl TfoKifj^ 
fcavj ri \|/iyo^v ccX\fiXovff{ 

14 Kcu ri fj^$ vtiy rnv Tf^off dKknKwff f^^ 
vocfoc<pifo$v^ Kcif rocvniff fAefAvn^doui crv c^ 
rof ei i<pocf^6^€$f MKiff rocff 'TTfoKnyi^w, i»^ 

15 iv9qo€cff*j iiocri ifjnroSi^; ^A(p£fJtfv ocfn rhi 
-' iovTifov rivoVf rov %ift rccs offjtacff Koci TV» 

tnari 

Qao modo oflendam? Ke- quasque illarnm renim, 

fte adcommoda eam rebus neqae opos eft at opentt 

fingulis. Ac ne lOQgin demaa evolatioai notio- 

«beam » Plato definitionea oam anticipataram ; cuf 

fobjioit utiiitatia potiont» diflendmaay cor pDgD» 

tn vero inutilitatia. Ergo- mus? cur nos iQ?iceffiie« 

tie fieri poteft, ntveflrdm prebendimus? 
Hterqae veram teneat Fie- 

tl qui poteft? Divitiarum Sed qaid nimc adHnet 

item natur^e» nonne alius hominom iater fe pogoU 

iiotionem Boni adcommo- proferrep earamque fiicera 

dat, alius non? eodemque mentionem? Tu ipfe, i 

Ittodo & patoraB volapta- ootiQQes refte adcQmno* 

tis 9 & lanitatis ? Etenim das , cur ^ifer e« ? cur im* 

omninoy fi omnesi qui pediris? Omittamus ouoo 

vocabula ifta ufurpamus, fecundum locum, delm. 

fttts ooomiode aoviaias {)eta« & di|>iitatioBefli de 

officiot OISSERTAT. tlB. IS. CAP. 17« S69 

xurd ravruif ^ff) "ro Ka^ijnev <p4)<ior$xifkcv. dtf^S^ 
/U9 Tuif Tof Tfhrcy^ rif orrf} rd^ wymrxbi^^c. 
Xctql^ofjm 90$ roivrcc "tsirtoi,. &rif4ev iifl r#5 16 
Tff^ooy Ktu 9X9^¥ outrBnri^ noi^ixonoc r^ 
t»xoiet^t¥ roSJ fjt^ kpocfiM^otv wxX»^ recff nfo\^ 
'i/etf. Nuv 9v ^ihot^ ^cc Arvttre», nec) rd. 90) 17 
ioyocrec} T/ dSv ifJLTroil^tl i ^^ '^l iv^foeif; Nur 
00 (peuyetff roc ocvecyttecieci ^ici rl ovv fie^mi^ 
Trrecf rtvt} iiei rl Juotu%«^j 9tee ri &i\evrog 
cevn^ cv ylvereai Ked fJLvi dihiovrot^ yUereui 
^hTroiec^ts yec^ avrvf fifyt<rrfi ^foiotg neu Keeno- 1% 
ieufjtcvsecf' Of\c» rt^ Keti ov yhereu. Kctf ri iortv 
ildKtorre^ov ifjiev} 

Tovro Kcci if Mniecec ovx wdfmvecerecj n^- <9 
^ev hr) ro wnoKrmou roc tita reKvec. Meyec^ 
hctvek^ Kocrcc ye rovro. H%e yec^ ^v 'JSw (f>ecv^ 
recffiecvy otov icrt ro^ i di?^^ riv) fcii .7fo%a0« 

oflSeio/ qaod ex ilto dtici- e»? ciir, t» Yolente ali- 

tur. Otnittemas & ter- quid^ ooiiflt? cariitf te 

tiaBi, de adienfioiiilnid. Bolente? Haeo etiim de^ 

CoDdood tibi hete omoiB: monftratio m«ximA ek mi* 

infiOimus primo , qol de* ferise & iorelicitetis. Vo- 

nonftrationem fenfiu peeoe lo aliqoid & 000 fitl lc 

obfiam fnppeditftt, qoam qoid eft iM mlferiQs? 
paroiii refte reboa adcom* 

modemaa notionea. Nom^ tlocMedea cam non foe- 

toea vis, qaae & fieri^ & tineret, eo venit iit pro- 

a te fieri poifant? CoT er- ' prioa etiam liberoa occtde. 

go fmpedtris 9 cor mifer ret Ma^no quidem bae- 

es? Tq niiBC non fugia tenos animo. Habebat 

flecefljiria? Corergo AibiB- enim reftam opinionem, 

de in aliqaid eorumv qcl^ quale hoc eflet, fi, qaod .-> 

fogiif incidia? cor ioMa qais capit^ id ei non fue« 

cederet. 37^ S P I c r K T t 

so 4m. £7r0( Qut0 TsfiM^nnfim rcf aimmcBnci fu 
mf vB^lawrrMu ^Ktu ri c^hoc rov ¥U¥m wt6) 
^tm^tfMvwi 9fis <Z¥ yivnrmi ^ Kitfiyvrtttfi» \ai 
rd rsK¥»' d/<?sM Ked ifMvrnv rifAa>fncoiJLeu* Kou 

91 rl fcoi /wlA£f; Tovr i(rr$¥ i%7rr<»9is %|A;%if^9 jur- 
y^ihj» vivfa l^ouatf^. Ov yecf Xjiet^ ts^ VMitu 
wo 'TTOioiv ei diAo/^» ^i rovro ovk ifyBiv i» 
Ao^iSo^yfiv^ ovfe rcc Tffeiyficerx fxtrmridhr» Kci 

22 fAe^o^fJio^ofdevoy. M^ &i?^ rov oivS^ob^ i^! oi&f 
m SHKa^ ov yhertu. fjtij dihe etvrov l^or«mf 
90i (FvvoiKeiK fJLfi BiX,i fiiyetv iv Ko^iVd^. ko^ 
i^Ao^ff f4fi^ey 4'AAp $i?se^ H a o ®ee£ dcAa. 
Yieu ris <re KO^Xvae^} ' ric ae elvetyKciaei} ov futh 
^^v I? riv tdm. 

a3 . ^Orxv roiovrov exfff vsyefMve$^ xoij ^reioirf 
mv&ihvf Koif avvoflyffy rl (Po/i^ en fiij tfW 

34 ''^^XV^i X«jli(r«i aov rnv o^e^iv xoif rn^ ekx^«- 

Otf 

cederet «Sic deinde (aU) nibil qaod voles, non fiet 

ji^ulcifair eQCD qtti injaria Noli pertinaciter & fiw 
•«£( contamelia me adfecit . eicceptione cupere, ut ille 

.mAt quid me juvabit, (i is tecum liabitet . Ne capitf 

nytanto malo fuerit adfe- manereCorinthi: .deniqoe 

.i^6tQs? quid igitur fiet? omnioo mfail velis iliDd, 

i^Liberoa occidam: fed & nifi quae vult Deoa. £t 

t^me ipftm puniam. £t ^quis te prohibebit? q^ 

i^uid hoc ego curo!'' te coget? Nemo; non 

Bdec «ft prolapfio animi, magis quam Jovein. . 

maguos nervos babends. ^ 

Nec enimndrat» ubi (itum . ^ Quum talemh^buerisdn- 

efiet fapere quae veikmus; cem» cpnjunftamque coffl 

id non fumendum efle ex- eo volu^tatem et impe- 

trinfecus» neque res trans^ tum» quid etiamDinn ti- 

' ferendas &niutandas« Nq- mes> ne. froAreris? Si 

li adpetare maritum: fic tuam adpetittonem & de^ 

clina- DISSK^TAT. LIB*'». CAP\ 17* T[t 

dMi vyseiefy ^<rr\JX'^^' «f%»f> rifmis^ 7f(Am, 
r^liiy (plXois^ riwetSi uaTsiSis iy rm rm d^fffocu^. 
fhavs *AAA« r£ Aa/ xec^wm ecvrdfy roi^ aA- 35 
Actf &fo7ff* sKeivots; sroc^eiioff^ hmot KuB^fvec* 
rcotrecvLf /jur h^vcov rirccx^o^ccv* ne^ Tfov trt iucr». ■.- 
fo^mc^ Ei ic cpBweisy ccruheiiTfaifSy Kccf iKeeiffy 26 
TM ^fiXorvTTeiff ^ lucir^ifJLeiSi^ kcc) fJtluv fj/Mifecy oi 
Stech&TtHff iv 9 ov xccruKhccesf koc) erecvrdv kcei rw 
©f»v; Kocj rl irt hiyets 'nsTfou^Mdcui J^^lcct ^cu- 27 
i«ec9 avBqosTrt 5 ort trvhKo^t^iJLOM hr^cc^^ /jurrec^ 
orlTrrovrecf^ ov Behcss d^noiJLOc^Hfy «r iwxrari 
ircirrcc rccvrcc ; xeti mocbiv af^M^deu ^ cwct4(y&ec^ 
vofievosj ort fJ^Xft 'vZv wi^ n>|^« rcv *rrfciy/4ecroff^ 
Keij TiCfTrcVj hSrev tif^/jievoff^ 7rfocot%o^ofiiv rek 28 
1^^, i^Hs' fjtffdh hreuy coo fi^ &i?yovros* diAov^ 
rosj fjKTidev avK hrcui .r 

clinationem paupertati & qno non & tibi & Diis 6p- 

optflentiae donltitf *, ftufyc^ plbres j quid adfaiic U efa- 

beris, incides ineaquae ditnm efle dicis? Quadid 

nolles: fi fanitativcaiami- ciplina» bomo? quia fyllo» 

tofaserist.flmagtftraHbos» eifmis operam dedifti & 

bonoribos, patriie,amicis, lopbismatibas? Non de« 

liberis; in famma, fi coi* difcespotios, fierifipotefl; , 

qaam earum rerom qose in iita omnia? & de iategra 

bominis poteftate non font aufpicaberis» atque agno^ 

Sed Jovi eas donato, & fces te baftenos- negotioia 

caeteris Diis; illis ^ tni- neadtigifle quidem? cete* 

dito, illi gobemanto, com rum, hinc aofpjcatos, ad<« 

illis ftet & adpetitto & de- ftrues deinceps ea qua& ' 

dibatio toa ; obi tnm foc- feqoontor, qoo tandei^» 

cefla carebis? At fi inVi- id con£eqaaris, . ot nibil 

des, igoave! & mi(ereris, fiat te nolente, nibil te 

& aemolaris , & tremis , & volentt aon fiat? . ^ 
onom non intermittis diem 

Date 39 AoTF /Ji9i ?y« vhf netr» recumtf rnv fsri/SoAi!» 
fhfiXvB^oTu ffV o^Xifv, rwrev rcv irqciyyimos 
cldhifT^ yfvcfAifov^ Kou TJyorru^ Sri, lE^ol r» 

9rcrf ccTfe^^eeTFo^icr»: %eu «Au^ro^r iioeyeeyeiv^ uof 
uvurei.tu rov rf«%ifAov wf or r« Tr^ecyfjutrm co^ 
i\FvBef&Vj xoB» Wf rov cofccvov dvxHKsTrm ds 
^ihov rov 0ffou, iJLi/\Siv ^o^oofjtevev r£v cufr* 

3^ 0iivou ivvecfiivm. tiet]^ciroi rtc vfjuiv rcv rowiJrov, 
y «V«* "EfXow vsccvl^Ke Wr ra <ra. col y«f 
nfJtecfreu Kofffjoii^eu <Pt\ovo<p!ecv. cec icri reirta 

31 r» ttr^fMrec^ tru rec /iS^iec^ ao) ol \eyot. ^\ 
erecv rdureiv Ixgrov^ xo^ Kecrecdh^tr^ rov riztrf^ 
irechtv eA^«v fcoi dTfocrce^ ^Eyoo S-iAoo fjtiv %ou 
ecffcc^ff SveUf Keu drei^x^' ^eho^ i\ te^ si» 
fffBvff Kou (piXUoCpoff Kcu e^jnfXihn^j eiiiveu ri fJtoi 
srfof Qeovff iTTs KecBiiy.ov\ rl Tr^ot ycvMj ri ^rfif 

ciieK' 

Dtte mihi Qnam ado* adoUfcentule in toa :. Dam 

leibentem» qoi hoe confi*- in fatia eft, iit tu pbilofo- 

lio in fcholam venerit» qal phiam exomes: tus ruoC 

pogilis inftar in hacareiia hae,poirei&one8, taiiibellii 

decertans dicat: «Eqai-' tuae difputationea. Dein- 

i^dem orania caetera valere de poftquam jn primo hoc 

ajnbeo: fed fatis erit, fi ioco ebiborarit & proi>e 

nqoando mihi licnerit citra exercitatus fiierit, rurfus 

i»tmpeditnenta citraqae mo* adefto mihis dicatque: 

•leftias aetatem degere» & «Ego miidem volo sdfedi- 

«porrigere colium ad ne« g^bus & perturbatioDiboi 

irgotia tamqtumn libero, & ipanimi carere: volo vero 

f^in coelam intueri utami- i^tiam» utpias, &tttii« 

i^co Deiy nifait metoentt ^pientise ftudiofus» '&. Qt 

irquod poffit accidere.'^ j^iligenshomo» fcirequod 

Oftendat veftrftm aliqoia ^&t meam ergaDeos o& 

Xaiem: at dlcam, Veni i^ciam^ quodergaparentes^ 

•quod DXSSSRTAT. |il«a.II»CAP. 17« fjf 

u^hipmy rt ^ffifwwfliecj rl mfetf^c. ^Ef» 39 
- Xov liici $vl rov ietinfQi^ rh^cnfr aif hn ncif ^«r. 
'AM' KAl Kfi^ ri¥ iwrBfok rwwiv infjufMthhyim. Jj 

/liKOf , Md iv lAshMYXfi^lcf. £u. ^roc «, iS i&f 

Oy* ^aV iy» &i?SM yv£¥m, rl Xiym Xfu^ 34 

aiTpMO^ iv rolc TFift row ^VeuSofAiyoi^. Ovk a^my^ 
j^ furd riiff i7fiB9}^£ re^urn^j roiKmff} Km ri 
fof o(peiM eTroui lUv^iv ,&xe$iff eimyyei^^ ueif 
rfifioiv Tffoe aKKovff ifmc. Ovroe Kai v/ms^ 35 
^mrt* OJAarr avosyym. aoi». eiiiK(pi* %ee\ 9Xk , 
ilAoli eavtM^Hcf avdfoyjfey yfei<fiw nm 9m 
figyeihatff Wf rw Sovo^pimoc x^^fmcrijfeet ci mc 
rev^ ID^rowofff qv eis roy ^kyri^diwjs. £7i(^ 3$ 
^KISnMii M4f9uis^ .itiiyfiroifiey^i:^ . WA^ -^. ^^* 

re$irei «qood erga fratr^s , qood f,pva dlctfc. in tra^tudt 

«erga patriam, qnod erga JtfentieQte.^ — Non liis». 

^hofplt^.** — Accedito«t- peode^. te, d. mifer, cma 

lyiam ad alterum Ipcam : & ifto tuo propolito ? Et 

ivbic~tQus eft* — Sed jam quem inde fraftomcapioi^? 

i^& altero in loca fatia Lageaa omnia leges, fk 

yveriatas fum : volo vero tremens ad alios dices^ 

^etiam tatua efle & incon- Sic & vos ftcitis. Vi^ ra« 

ipcailiis^ neqae id vigilans citem tibi frater»' i^ tu'qiif 

^uotaxat, fed & doi^ bi? Praeciare, homo, fc^ir 

«miensi & potus, & io bisi et tu magnifice, 'ad 

^melanchoiia.''— • Tu Deos imitationem Xenophontisi 

0S, h homo ; ta magna luu tu Platonis, tu Antiftheaia 

bespropofita* fiylom exprimi$. tt fi^. 

Non ; fed ^cognofcera aliis alii fomnia ^grraote^V 

ipego volo^ quld ChryiifK rorfos ad aadcm rev^*"^ 
SfiM Wfift. T.i S laini; , Tf^lBtw^^ rmvrx iShc^aBt, wefi Tccvf» <^^ 

f? id^rrt. ir^ ou^, inrtiri roy v^^fxi^mm 

yfukj^ jdKPi £x^^^ ^^^ «Wnrf rovro^. ^n» 

7<iyere^ "kpihifnoffoc yi^* i^fX^^ l^ 

cJk hhotvat¥, oii" Sniv, ^k ototi^ *«f/am» 

38 ¥o\^^ rmir" Irri rec tov ^$?io9rofyou. Mty9 
cot uyoo^h hrm ^ivru romri» im AtJjjw» 
SfMrmt oi^. u^ooroit ydf mvoi ci iS^ ^ < ofyooroy. J^oxab^ ciJW Tf rSf %fj|ff/p»v, 0J:r^'XAom»ri 

^«o>&ca #« 9F(0f rov ?iiyoPj m ^foff rd yn^ 

t.. fitrftim ^foaayofufy »Jr -arfis' r« ^wxr/**' 

40 i» ^ |xni '^' ^Iv^. i9oii$boo rcS .Tf^fowim^ im 

l^inti eo4em moto adpe* Aom* flase funt viH Im- 

titts» ebdem tnodo declU mani. . Magnmn tibi bo« 

Batifl % eosdem impetu% nQmerit, £i falvus redibis. 

jbbsdem ^natasi «adem Tali Iticernam accendere 

propofita habetis; eadem operee pretiam eft: tam 

0^tatis» «isdem rebofs ftuii te immortalem efle decet» 

detis. Deinde ne quseri*» etmorborum expertem! 
eis qufdem a quocommo* 

aefiatis, fed doletis ubi Hac igitur, inquan» ar« 

biiBC andieritia; et dicitis» fogantia» -qua qaid ntile 

O inhimMnum fenem ! non fit, fcire nobis videtniir« 

lam^ntatua eft me difce* abjefta, ad do6trinam ve. 

dente^ neque dixit: In niendum eft, ficutad geo* 

qeod te diicrimen oon<- metrica acc^tmuSy ficiit 

jlcrs? Ti\i^ fi incolumia ad mttfioa: alioqui mol- 

•vaferis^ ingefpa». aceen*' tnpr aberit ut pioficiamii^ 
. . j / > iam^tfi tpw (Tvrhc^^ ^ fi^^rrow tj TrsfsirmTir^Kill 
vwo rov TFSfs^Tfarih , 1) rqcrxjxtrnKn utpo roS 
rfhCHv. ^Av .^^Affp dmyvwrrsKCff atvon, ,Brv«yi* a 
vi^m' m^yfU(piKotj y^a<pi. truv Ss r($ciKoy^ 
ru i<psliiff fiixijgcci iMJ uvccyvScj aAX* u\Ko n 
^fd^^f yvd^tf ro ygvoiAsvov. Qlur^ kuv uvc^ 3. 
isi(ni€ iUu iiJiifu^j uvuTTut hrgJiufffcrovidUKfo^ 
rifuv cioy Tss^i^nutiiicouj ku\ o^c$ TPiiT oov rcL; 
nikn TiccfciKvtrcui fjxBohao tnSvf A r$ if04Hv\^ tBmetfiomnia cotleftane^. Chry^pi & AnMpAtri jk^ 
omnes ' coAttenurios et iitchedf^im perlegeriniua» C A P. xvnL. 

» • «■ 
, .(Jto paSo iim Vifis decertimbm fit. 

OmniA InBitos & facol- nihil iegeris \ fed aliuC 

tfi3 coofentaneis aAionibas qaidpiam egeris; intelli.. 

cbntiDetar & augetur: am* ge$ quid fiat. Ita^ ppftqiiaiji 

buiationis , .ambulando 1 per decem dies recubuerig»; 

curfionis ^ currendo. Si furge & iter longiu^ ingree- 

«ipis legendo valere^ le- dere; yi^ebis ut crurs tun 

1^0; fi fcribendp, fcribito. fatigentiir. Generatim igU 

Smtrii^t^parpetiiosdiet' tor,, fi ciyiis jreji Jbabitum^ 

-" '" "pamra . I at5* • E P I C T E T 1 ". * ' • 

;iwir, /m4 yfoie$ avtff^ aMC f^taw ciKfso r/ 9r^* 

5 r«y fJtSKKw mrr ecvrov* Ovrw^ tx^ MiihV 

^ov cof rwto yeyove kockov^ »AA' on koii rijy 
l^|iV ifv^otr» xiu £^ mf) (ffvydtvcc Tsot^i^ 

6 Xif. "^Orccv firnpiq r$voc iv xrwovtrloCf fiij rlph 
fjccv nTraf rccvrnv Xoyl^ov^ «AA' ors mu rifr 
dKfccaiccv trov rhfoCfiec^y hrnv^o-ocf. ccivvaTcf 

i yccf^ dno rciV xt»rc»AAiiAw tfycav /xn ^ fic^ 
flj^ei^ Koi rccc iuvecimSj rccs-jjiv i/JiCPyeaStcti^ f^ 
ifforefov evcccg^ rds i^ imreivea^cu kcu I^v« 
fonoieiTBcu. 

tf Ovrc^ d^Kec . Ktu roc ccg^cofr^/jtecrcc v9re^-^ 

trBcu ^JyewiV cl <PiXcae(poi. vrav. yu^ oiitcc]^ hh 

Bvfd^trfC ccfyv^lov^ uv /Jtiv .iFfoaccxS^ Acyos^.aV 

^euvS^Hinv a^ rov kecKdv^jTfiTtccvreu re ^ hn^vfjuoif 


parare tibi cQgis,,eam.i^m qaod IncontiqentuiB toii^ 

•gfe; fi ejas habitam' con- aliiifti 'auxiftique. Neque 

trahere non vis, ne facias, enim £eri potelk, qain a 

fed adfuefias^ aliud ,quid«. confenuneis faftis & hdii- 

piam {>otius ejus locQi^e- tus & Acuitates partim in- 

^re. Eadem ratip adfeftio- ferantur, jjuse pc\us noa 

nam anim't eft: fi' iratus adfueribt;^ partim augean- 

ffieris» .non id ipfum dun» tur, & conilrmentttr. "\ 
taxat mali tibi accidtfie (bi- 

to^ fed & habitum te au- Sic fane philofophi mor« 

xfflfe, & tamquam igni far- bos etiam animi faboriri. 

rttettta fiibjeclfl^: Quod fi dicunt Nam fi femel pc-^ 

in confuetadini? ckim paero caniam concupieris , fiqui- * 

y^l poella fc^ccabueris iibt- dem ratio adbibeataf, qaE. 

dini, noli unam illamefa- mati fenfum adfent, tam' 

d^ reotittf*, ftr&lianc/ ft tbpMiti^ftdndl erir, ft' 

^ prin* I 

. ^ .^il^ i»^:.^fpcfttjfeiyfip .^ ^$fammm»^ wuix^,mf 9 

* j«^r»AAi»Acu ^vrma^lmfM StmTToit $i .^fittgo» J^ 
. n^$n "mfk nyv hiidy^nim»: im r^du ruvf^ ^ 
. >flj^0v iivAMrrcii hcii^mff mu xo m^dax^fM Bt^m** 

mf m $iH^wydi ^Mmmau .Toimrrw r^wj lori n 
V .Tfl5ir rijr «'\|'ux»f vm^oIv 7^rwif. J^K^f '''''^ «<? ^ 
\4t»)^mms masohjMtcfVTm h «^TJf» ^ if /01 iw l£< * 
.«Misi^^^ JUtt^ak, 5r0A«( »(»rj» rob^. 4(ur^ fmmrfifm- 
. ^arf 9 cvxir/ fK&Kmw^ dMi 2X»t( mi#. 4BI ^ la 
^BiAo^ fdt^ $)m pfyi^of^. /411 rfi^ mu r«ii li^» 
..tmtiiv mvTy mxfec^hM odj^nm* ri^ HfcMifv. 
Jl9uxfi^^.^ «^ t<»^ iM<^f e«f dfiBf4m mg «uxv ^* 
.yiadiw. xml^' ifidfm^.mm^m» jpfyi^f$*Pi,s»i*.iiwf* ij 

S 3 rf/^fw. }«rinceps antmi pars prtfti- Conftiiile qoMpfaiii •Him 
nam aaAoritatem recupe-- in animi morbiscontingit; 
rrflrit : iin nullum remedium veftigia quaedam & W)»icei 
. adoMivertB.» non ampltus ineoreiinqunntttr^qnasni- 
ad fefe revertetui*» fed ite- - fi probe deieveris^ llagelio 

* nmidrindea coniimili vifo- mffus in easdem impa6h>, 
: irrttata ,. celertus quam non jam vibicea, fed ulc^ 

* priiu aceeftdimr ad cupidl.' ra contrahepv Si igitur 
"tatem: idqnefi^ontinenter non via efle iraciindnf^ 

ftit, tandem obcaliefcit» irafcendi iiabitom ne alitOy 
2 atqne ae^otatio confirmat ne quid ei adjicltcrqno i(u-i 

■ avaritiam. Nam-oui febri- geatnr: prineipio qui^a 
»^cttavit , qif am viff ^bris de- efljO , & di^ nuM^rato ^ 

•ii^Vnoo Csmentefeha-- quibiui tratua ^HItm' Ailfti. 

* 'het ut ante febriettationem, ' Irafci qnotidi^ folebam ; 
- Difi pcflitas ioerft ouralna. MhealMroiaditlwN^o- 

de :il4if»f^ &r» mf» iuo^ ^^tpf^jM^ TfM: kf ^ 

14 X«^p dvwfeircu. Ti^idi^ tfJx IXumfdiyyi oJ^* 

Wfo&irXtPfy yevei^hw r$m^ ifi^umnih: Thih 

. no^v, ouK 49V0V eturo^ l/MxrfSf Thn^ "^OipiXtf 
ris /Mrr« roiunrV inonaiBni K«^f Kfexo^or^o 
wiyf ^ uiriifi. (o yoBf rour W^^ivY fWM^ios Mb) 
|6 /40i%a^O oiSk r% ij^f dvc$^ofyfec(poij TFcsfwoi» 
MvrnVf Koif d^jfoiuoijdiniyy x«ii Vtffo^NomixA/voftf)^. ( 
.>I7 Ko0fm\(^ ^ffifv tto(u(pi|v fcttu, MiBti Af/ft»^' Eu'^^- | 
Kmro^ MO^xf/oir 9o(piffiuir^w th)9ctsy oiohK» noft- j 

15 >}/orff ov rou Kuf/ouovror. '^Av il kcc) 0ou?ioidiw 
Tou .yvHUKcofiovy Koif veiovrofff kou 7gf09yrfijnf»' 

de poft bidaam; demde &, Beahis meritas ejns! 

. poft tridDam.' Qaod fi & (Nam qui boc diott»* nra^ 
trigiota dies iotermireris, . cham etiam beatom dicit) 
Peo fiicrafapita Habitaa peqae reliqu^ aoimo tiubi 
eoim primam retanditiir; depiogo, prse(entem eam» 

. deiode. peoitqs etiam toUi'- & exaentem vefles, & 
tar. Hodie oon doiai, adcumbentem. Demoleco 
neqae poftridio» neqoe. verticem meom» & dioo: 
deioceps blmeftri & trin»e> . Euge, EpiJiete» eleg^ 
ftri : fe^ mentem diligon- tem oaviUationculam folyi* 
ter adpuliy cumqu^edamir-. fti, multo elegaatiorm 
ritantia incidifTent. Agoo- ed , qoam Domtnaotam 

^ fpe , belie tecvim i^ji. . quem vootnt Qaod fi^ve- 
Home. qum formofam aut ro etiamf oam mulieroiih 

' fQrmpfatii vidlfieiHf non. & ipCi voloeritt &^>*' 
ipfe mibi di&i ^ Utinam rit, & nuncium mthi mt- 

.49» qom \iicc ooneabuitrici ferit^^ «i^ar «tim 9^ 

^btftt HlSSBSrAT. I.XB*XY. CfAF. ig» m '£^1 TouTf^ mu fdyci ^fcv^y £^^ Wx bfi rH 

U»^ Jj¥ yhnfrM reXir^i GlXifra^ dfheu m^ tp 
ri^ Torn ^mvrof , hkktifv^ uahh (p€$^m r& 

ytri^BtUf wouiurm rov Q^oi. -£!&' ttmv n^^ ao 
qriny «0/ rtf: <pwraeioi rcsmurn^ Wsmrm fcev^ 

umvffnmMf Ufm ijchv dfn/Mf k^v^ M rei^ ai 

JQufn^mit^ iKfoff roirm y/vv mrrc^trei^it^^ 0^ V# 
TteK ^yr#rtr r^c» ^y^9 ^ ro rm¥ m^ifo^mvii^ 
rm». tinshBf Tf^c iMCfmrn^ mu i& HM^rc^ ai 
mtf/iumumfiiw 'AXiei/3ia^y , jmm . iicttjioi^^rrm 
mw^i r^y <v^y* &ii$u/i^dirr# ^¥ Wmp^ ^^ 

S 4 ryvo? liarft di sdproprQqoaflt; 
tmieii abftinu^o & vice- 
fior; 'hoc jam fophtsma' et* 
iamMeatieBfesm fuperat» & 
Ooi^rcentem. Et hac re 
gloriari etiain eft operse 
pretinm» oon interro^tio» 
Ae DomiiiaDtls. 

Qoo paAo igitor fiet 
Bbc? Velis taodem ipft 
placere tibi % velis puloer 
& probus videriDeo: defl- 
derato purus cam teipfo 
puro eae^ & ciim Deo. 
Deinde* fi quod tibi vifum 
eJBSmodi iacidttit, Plato qirfdem )re' jirf^ td pro^ 
digiorum exptatfdnem,' & 
sd Deorum averriincorum 
liina proficifci ibppltcemi 
Sed &tis etiam fuerit» fl 
ad virorum vlrtute pf»« 
ftantium conftietndinem te 
receperiSi &» feuviven- 
tium quempiam babeas^^ 
feu defunftorum^ id ege* 
ris, nt ad hujus^xemplum 
vitam tnam i^xigas. Abi ad 
Sdoratemf- cum Alctbiade 
cobantem vide^ &>enufta- 
temejuseludentem: ocm* 
ta# qsioSitm itte b viAi^ 
fiam VJlO ^P XCTRT t . 

^girto^ m(p' *HfaMtAiwf lyhrro; fm r$€i vi» rwf 
^cvf^ JWov aTni^nrm mrn^ Hjiif^t ^otf»- 
#o|#, cv%! roijf (Twnqov^ reurovt "jruiwrmg wiuvcpf* 
r M^rM9*rm$ Mieii^iel^t ouJf rm)^ oiJtolovff mvrdkrois 
23 i^ovofimj^. TmHrm mwstiBmCf vtten^^ ripfipmh 
§4 t«^«w, W)^;' i^Mio^Bfi^ff vTT mvriif. To ^^v 
c J' uoro T«^ i^ynrroc fmi avmfmwBir^ ooMC m%i* 
*X^^ fct l^iufov^ (pmvrmaim* ii(p9£ l^ rk m^ , 
2$ uiu 9rtyl rtWp* <»^ n iofufidam. Kou re Ko^ 
« irov /4) f<^r M^ry wgociymy^ oim^oif/fmipooot rm 
ifjr. ^ ifc /iif^ ^rrm 9 sxovcm owov m dikf. 
oiMii ftt^AX^ d» AAify rnW etrrmtrmyotyf scaAifv jm) 
ymiMfliy ^mvro^ieoifj %eu reevrn^ nrv (vTroifeif in^ 
$0 0e$ho. •Kapv-^i<rdjfr'e2rda yv/tfi^c^0«i« ^fin o&i 
«^"^^sfttovr^M» «M» vfufi»^ «271 rom. •vi!lv Je pm 

* Ovr& 

riMi ▼ieiflW isteUtxtfrit? tdr: fiiie^ te exptotanl 

^^011 OlyoD^ia 9 qootos Deiiide ne pemiittte et, et 

Hercole evaCerttf quan» progre^tur, & reliijyi 

Oierito inediiiB fidiiis eua ^tbi ad viviim -depinpt: 

iiais iiis Verbis faliitaverit: tlioqQi te feeum rapiet qoo 

Selve , admtraode » qui noa volet. Immo alind potiai 

^atidoe ifton Ittdiones & ei opponito pulorain & 

QQinqaereiones victftiy ^c generorum vifum» ae for- 

umilefi bis gladiatoree ! itidum iUud rejtciCo. Qnod 

ilme fioppofiieria, vincet fi te ihi confuefeceris, iti 
illudvKlimf liecabeotRu* exereueris; vtdebis qaaies 

'heris. PritQQm vero vide, . futori fint tibi lacerti, qua- 

|ievCelerltsteabripi«its;fed its tiervi, qaale robor: 

4ie: Eyfp^Aa me paai«- naocfolaefaQt fatiancate» 

^m, vtfum! fiiie vidaam neqQe auidqoam otterias* 
-^dfii^ &/]Qidtreim^ 
r . Bic OISSKRTAt. Lin* ht. CAr, Ig. ^t 

fmf n^aiurmr ^mrmeUtf yr^fjiycc^w imrrm^ M«m 28 

iKsvBipftecff^ vTrif wv^oias^ vnif ecrccfec^!ecff> Tmx ^ 
Qicv fUiDn^e^ iK^iM lifiiuvA^ /Soif^oy xec) Trec* : 
{flronrnpy^ ao^ rm^r Aio^ie^fMf • Iv xecfsA$ ei 
%KMnm. velog yec^ fc«^«ir %fiifM«v, ii in ^ 
ipcnreC9M(V iaxvfSy im* (XNfourrix^v. rcnj ?ioyev^ 
mris yecf o x^M"^ "^^ ecK}^o f oTiV ^ (pecvroc^ 
ck} ^Ew rot Sfoy roy (piQcv rcv Becvecrov^ 30 
fcu <pifi oMecs ^iKw Bfovrec^ um ecrrfmnecf^ 
%cti yvd^ ?<nf yecKTm «<rrlv tv Tflf nyfHP^^^^^'^ 
fvilec.. *Ay (^' «irflc^ ijrrff^»^ eizvfff ori verrefqy Ji 
viw|7€ys', eirec TTdcKa ro ^re^ l^T^tf en evr%i 
Sfod' i^ Kecniff Koc) ectr^evoif^ wTre i4if\i* ipTrec^ 
venr varigoy on eciAocfrecvstc ^ ecKKd Kec) ecTro* 

Hlb ih homb revera '^^oae e Tlfls orihsr validii 
exercitator, qoi ad oongre- '&rationem excatientHmsf 
diendUm cum huJQsmodi Iplk enim tempeftas quid 
vifis fe exercet Jttne, eft idiud, quam vifum? 
mirer!. ^e abripi te patia- Nam, fublato mortismeta» 
ris! ^ingens' eft certamen^ .qnot vblea tonknia & fol. 
divinnm negotiom ; re« gorm adfiprto ; inteliiges» 
gnnm agitor , libertas agi- in principe aoimi parte' 
tdr » fefeaai agitar ,x vacai- .fereoitilteai «efle A traii» 
taa partorbatioaom. Dei quillttatenu At, ii feoHl 
mnieiito^ iliom adjoto* ▼iftoa dixeris» poft' vin- 
rem adfooato, & commi* cam; «c deinde nirfaa^eo* 
-litDBemy ot Caftorem ic ^dem modo; finlo, tetan* 
PoUocem, qoi in, tempe- -den»' ita maie ihabitaron* 
ftate aavigant. Nam qoie ita scgmm fore. -ut pbftea 
iiqo»temp«ftu cft^ VMifn ae «^nmdvedtinMi.^oidem 
" - fis ti tm ^iAoW(^y. 
O Nvfifutty Xoyof o^c toi9uToff¥' rivSf i^jjA^ 

tqls Tfw rwro$s ififos AkKhiXo^j 'r£, ttSv «Wf6- 
XiyAvdv^ ofiAif^^^ dveeyKmdu Svcu* ica) rS^ iv^ 
varS diyyatoi fcif ctxcAcudafv* k(»i Td^, ioith 
rov Svou w** iTtiv efhfidic ovr $ifTou' owh 

(fcJv TIJV f/UC^nV rCCUTflV Q ^tO^Of^ Tjf Tc5v TffOi' &i'ke peecMte, ttrom et» firmttQrni: 

iam inceptoriu parare ex- Sifnpir ditator oft> 

w&tion^s peccftti, &.He* . . rum am imm 

fiodei di^ nreritatein coo- Mfatfur. 

C A P, 3UK. 

in m fid fmtd/i Difputiftiotiifm tem$M pHadtM 
PkUofapharum addi/cmU. 

DomlnaBtem ratioflem'(fi« tum, necefliurlam tffe: 

^e argumentatiDnem) ab % PofltbJli impoflUNle mm 

biace prindpiis propbni efle eonTequens. $• Pof* 

eceptam intelligitor. Sot- fibiie efle aliquid» qooii 

licet, cumtribttsbitenun* .neqae verum fit, deqoe 

eiatiombua commune in« futonim. fit; DiodoniSf 

ter fere fternameii fit: hAc pugni animadverS, l. Omnr venadi pnetMi* um^gfm icuucmBk 

' Ittate ermrtf rw^ fAtniey Svcu iumrif t cir imv c^^ 
Bh^ eSt* tffrm* hoatov i /Ah ng rmSr^rfifti^H 9 
rHf idciv^ trtiTrf W r$ JbvtfWi^, t cvr en^iy^ 
c&T^^ni^hj ouT fOToei^ fU^^ iijmri dHvc^rcv ^ 
mKokovdm' ^ 7M¥ ii TFc^chn^if^c^ dXn^g dvee^^ 
xmw hn^ ne^^aTNf ci ^f) KAMv$9fir ip{fe<rBe^ 
SoKMsvy oh hfiW^v 9\fifnye(noe¥ ^Avrhretrfeff^^ 
OI ii r»?s^c$ iuc' en i^veerit^ r lorU o «u^* 3 
crriv «An^fp, out' erTM* mCi^ Weiu ^ecf9?\;9i?^ ^ 
dor ikndiff dvayiMue^ irriv' ^mtr£ i* diive^^ 
rmt uno}\M^. Td r^/(S' i^ iKmvee' riifn&eu dfiin 4 
'iepilwv^ ii» ri Koivifv eiveu' cc^Sv fidxnv^ ' ' " ^, 

^kv oSv, rh fm' TtoBnteu' S«) J3 'Bom uvrSv 5 
rvf^rj dTfOKfivmifJieu Tffcf cf^revi %r( OJx c7J«* 

frcif^r;t 

litate Q(hi eft ad probtn^^ Qi vera reliqiiM doaa ; 
diiin illad» Mibtl pofle fie* Poinbile effe aliqoid » quod 
ri, quod neqae verum fitt oeque veram fit,. Qeqiie &v 
neqQe faturam fit Cete- turum fit; &, Omoe. ve- 
rqn aliua e duahua enuQ- rum pr^eteritum necelSi« 
oiationibua (que^ fimMlftfi- xx^m effe; /ed (tprtmm iqU 
rt foffimif JH ckm teriia ki ; (ticciquet) Poffibili 
pygnottt) l)aa tenebit» Pof- eonfequeoa efle pofle im- 
fe aliqnid fieri qaod yerom poffibue, Jria autem iUa 
neqQe fit» neqoe futorum umi|l tueri nallo modo 
fit; &, £4 quod fieri ppf- , queaa; quohiam cdmmai|ia 
fit^ non efle coQfeqaena id ^& eorum pugoa. (/cilieetp 
qopd fieri neqoei^t ; qpn ut dt iribus quacfimqtie d^u^ 
aotem, ompe pr^teritum /nmas ^ ea pugnhit cutnier* 
jieoeflariovefuipeae^qv» fi^ & iUud ioifantji 
Cleantliia ' fenteatia fuifle 'Quod fi quis igitur me 
vjdetur, cuicopiofe.patro-. roget, quapnam ex i^« 
WMttna ^iUittp^ter... 4^- . ipCe tuenr? c^rpQndebp: 6Sv oSy r/; Oiik y^^m wfif rwroff rSf /3a- 
tffmylsm r^ iismrdu (fiQtarret^lfiii^^ uetj ovyx^M t» 
• hfyifieMf tm iiyfm n . ^i^rcu vrMifMfStfi 
4MPra2 r^ risrti^. .Ji» twto ^i^iim^foi r£ 

7 yfec/AfMTn^. . Tk h o. ^«5 ''Eicr<ifoff 9r<ir«r; 

: nflcLfjioc. TiVAr piieX<Poli "Mi^^ %d ^ 
-^0^^ Mvmrf <^ ^tJrii^ rUi '£k<^. OflCfeRA^ 
-j^ rdcwrify ri)i» hrpflat. Itefc» -riV^r; Pnf' 
/Ofiiff^ rfa{^ li^ 9r<fi r^ cejJrftiy ioK» m 

S 'EAXcej^/x^f» teoy 4 rtg ^AAor romffo^. Kfy» 

9r^^ roil Mufifuovros" r/ <^Ac rx^ dvofrifo»\ *AM 

-: ;i{y » novo£^' {jmh^noo iv) ^rttfg^o^lf^- u^mff^O' 

'mofAcu roug netforrocf^ i^fs&fioiptefof rouf yvyfv- 

g^^ormf. Tiyfob^p^ il nmi XfvatTFiroff Bxvimoris 
^ r£ 7ff^r<u Tfefi Auvmrw^ tmi KArayf^^ ^* 

.,■•• '; *.'• • ' -iJj. 

'KeTcio; fed banc hiftoriam 'eornm matert Heouh. 
' acc&pi, Diodot-um Hla te- Hiftoriam hatic accepi A 
^-nuilTe , Pantboedem vero * auo? ' 'Ab Homero, Sed 
^ & Cleaothem duo alia , « HeUanfcos * opinar ii«- 
OiryDppum item alia« Tu ^ dem de rebua fcribit, & 
' vero quid? Non in eo ela« id genus alH. Ego qao- 
' bofavi, ut in hoc cogita* * que de rattone Dominsnte 
]'tionem meam excuterem, quid aliud babeo uiterius? 

• & fententias interfe con» Nikth^ at-, Yanus fi finij io 
ferrem, & meum aliquod cbnviyio'* maxime peroel- 

' decretimv facerem in hoc^ lam ' convivarttm aaimoi 

loco. Quapropte^ ntbil a enumerandta eis qui de iits 

Grammatico differo/ Quia' Tebua fcripferunt. Stfipft 

] fuit Heftoris patef ? Pria.' autem & Chryfippus pra- 

*^ rous. Quifratres? Alexiin^' clare, pfimo libro r^ 

* d^ ii Deiphbbus. tjQae Awekth^. t&^ OmAh 

pectt- 7f«i(^ J2 it«i 'Arrftrwrfy, ou ;i&fcr il^ |y roiir 
^Ffi tSxnfarmt^ cIAA^p mi Mr' jAb^y h rck ^f»' 
fi rdu Kt^VfiWor. OJ« xiyh/vmac npr ^rrflk *o 
|iy; Qm* whfonta. 'Amyriv^i. Koi r/ a^r» 
Ai|d^^«i; OXuotf^ffop f«rrtfi ««i oeiMeiforr^ory ^ 
n w ifrri* Soi y«f r/ «XAo fF^oayiycm dvet^ 
yywrij ^cSbv ^i^^ irf^ro/ifrori wr» roi^ riiriv; 
'AM' Ifatr if/Kir *EAlM9y xoir Ilfk/ioy, )e«i rnr 
tjr KfBAv^^duf )^or^ tnr ourf ynfofjihni^ our^ 

Km ivraZ^» fclv oJ^y /^fyoi, r?^ idro^iW it 
t^areiyj t^iov ^f (loy/u» fUfJiev «rf^oino^^oM. /^^^* 
Toly ifi^ix^y Jf ^uaxofjLiv oturo TfoXv fiiKKoVy n 
hA roiroaftf* fi%i fiei TTffi dyec&£» iw Kaiwv. i^ 
AJcouf ; 
iXioi^fy fCf (pigo0y mifio^ KiMoyf^^i ^i?<etccey. 

^;T£y 

pfCDlitris de iisdem r^bus bis & Priamttni flsrras» Zc 

iibf;llas» itemqii^ Arche- Cslypfus infljUmi qtras ne», - 

d^tni. Scripfic yero etiam que * fuit , neque futu* 

Antipater» nequefolum in ra eft. 
libris r<f 2 AvyorSy,' fed et. Neque vero Iiie magnat 

iani.feparatim io illis qui res eft» hiftoriS conten- 

fTifi rov Kt/fifvoyroc infcri.. tum, nullum propriun) de» 

buntnr. Noii legiiEi opos? cretam ftatuere. Sed ia. - 

Noh legir Lege. £t quem difputatione de moribuS 

^lode fniftum capiet? Nil* idem hoc multo magis no^.' 

g9tior& iroportunior erit» bia accidit^ qujim ip iftis^ 

quam prius. Tu enim eit DiQ mihi de rebi^s bonis 

leftione quid aliud es con- &xpali8. Audi: * , 

locQ 4^cretanitibi fecifi)?. Pi.^iLm ^AtZut . * 

A'*toi/-ftdH«l*ii«Bt>(»^' • w««*w«4^«."« 986 ZJPJtCitT^TX ij tSy cvrav, rd ph hrnf dymBtc^ rd Si mm, 
rfi,^* di$ci<PofC6n *Aya^cc fj^souv tu d^rrm^ xe^ 
r« fcrri^orr^ mirm^ mmx^ iij mKh4\ yjbA ri 
fHtriyjwr» luadus* ecifd^ofec J!^> rd litru^ 
XcvtAy^ 'jf?^cnrroffj vylmec^ ^(»95 ^dvCBro^>, nJbyiSi 

14 Tfivor.. Ho&fv mecf; ^EAAacwkm' \iyec h rHs 
* I^r^riecKok. !r/ yd^ iwc(pi^ec rduro d^m^ j 

ep ^efyhn^ h rflf 'H^ixj, ti Xfvmnror^ n KAe»V 
^if^; ^ie^eurdviKecf (Xv r^ ,ecvr£vy kcu icF^fM a^ 

15 levrmi '^eirolnaeui AdKrui 'nok &oJ^oct h Tchm 
Xet/Jtd^eadoi. iJtii^vfi^eurecurriff rnc iuu^treo^^ht» 
ypo^c^, ro Urrlov^ , koc] dvecKfaxrydsecvrl aoi x^ 
VffOtrxc^s irec^ectrds wrtl^ Aiye lAOt^ niur Oeeis 
&oi, u fffdnv cXr^f^fP* Mfi n KecKiec iar) ro veMC^ 

16 yijceui /uj( n MKiar iAeri%ov^ Gvk d^ecr fJ- 
If^ov hcd(te§f^ ecvrfi t/ iii/£V le^ \ro}^'(Scvd^rj Eonim qoi» futit, alU boht 
fiint, aUam^la, aiiaiBdif- 
ferentia. Bdna/ font vir- 
tiites^ & ^use his fant adfi- 
nia: Mala» Tant vitia» & 
vitiofa : - Indifferentia , quSb 
liis idterjefta funt; nt di-^ 
vitiae, fanitasy vica^ mors» 
voluptas » doloi'. Und« 
fcis? Hellanieus fefert 
in biftot*ia ^gyptiorum» 
Quid enim intcreft» fidre- 
fpondere ; an veh> , Dioge* 
nem in doftrina de Mori- 
bos, aut Cieantbeih Qry- 
ilppumvecsitare? Aiiigitur 
auqiiid horam explorafti? An decretbmoiliquod ^mni 1 
fecifti? : Oftende quoinodo. 
cbnfueveris 10 navl ferre * 
t€«ipeftatem. IVIeminiiti- 
ne diviHonis huju9 cum ve* 
ium ftlrepit, & tibi excla* 
manti atiquis male feriatui 
dicit, Refer mihi, per 
Deos 9 ea qoae dudom dif- 
ferebas. An facere naii- 
flragium, pravitas eft? an 
cum pravitate conjuo- 
&nmi Non tu fufien 
tolles f fic in capu t illi im- 
pinges? Quid nobis tecua 
rei eftt faomo? Perimas» 
& tu adveniena ludot iacis. 
;'^ ^ Cttm- fiif ikufi^imf} m r4S 90$ masirrs nm orxgiSflm 
ifm tutf rfifiaim^ 9^mA^»y MTf » T/ Tfi/iM^ 
«vdf (BMT^i yrf^ rimt W iir*iriy A^yorj ^- ri cm .: 
i Kcuctmf dfrrnp %m ,Ktmilay rmtwffx^idiyo^i iim 
^ii T/ t^oi ifinm^mf nm ci nfis^ roTsitioif if 
mxcSrj ^OfiM (fiihMoipe^ nni /40$, tl rfifmfi 
6u%} Bcwarig icr$ ro %tvi\)VMim9)f ^ ^ iorfimt^ 
fioV| n no¥QC rdu tmfmtor^ in ^^> n dio^lm^ 
Tlyuf ikAAc; Mn ri Kmnlai fjoli r^ fitri%ov iece# - 
xj^; tfv ouv rim ravru rXr)w; T/ I/mi 9uu rofy 19 

XtyM. ^AfKm yocf mo$ rd ci vMnd^ 4 myivymii^ 
j} JlfyAjb) ff iftAn^oMycv^ ii|v ^?sM^wtvoif .iv rj o%a» 7 
Agf iui<&^fV0r> . T/ rciir uKkorflM i$uMsmnl^ouf 
•TiSr**^fy.fA«yf* WflMir&^j.., ... .. . 

Tnfmtf 

€am reiif «d C«rtrem «e- imottitoias? Qakl vero 

cerferis , tncminifti • ne di- aliDd 9 Aa efgo in fais pn- 

vtfioiiit bujus? fi qoifl in- vitas ineft».aat idiqaapara 

Kreflbtibi^aopallentiiiaial pravi«atis? Ta ipfe qu>d 

trementiqoe, dixerit» Qnid ifhi efTedicebM 9 Quid mi* 

tremis homo? qolB toa* hi rai t^am eft, hoibo?' 

res agitdr? nuinquid in« Satis hfibed ego malo- 

tus Cserar virtutem & vi- rum. Refte dicis» 8a- 

tium ingredientibus largi- tis enim babes ihaionwa; 

tur ? — ~ Quid & ttt d^enerem anittiam, igna- 

meismalis infaltas? -* — • viam, arrogantiam, quam 

Tainen, philofophe^ dic prse te fetebas in fcliofai 

niihi, qaid trefnis? Nonne fedens. Quid alieno fplen- 

mortis ant careeria peri- dore gloriabaris? cur. tm 

CQtum eft, aut dolorts Stoicom profitri»ris? 
corpofis, Mt exfilii, aot 

Hoe 88t .BPICTiPTt 

u^ -TufriaeTM tivcf IVd** th^katm* toi)c Khi: 
9TOUS ufiiif . 'E^tfxouf 6f ouf tifi^fri^ oKiyM Th 
vdf ^Ue^iifurffTiKouf, khj tmous 'hOiekufjthws; 

91 iroS vocf iV uf(«p Tify opferifv ^oai Tok «A^ 
Aoir i<nrv, n ^ le^arrroyo» Ifya» v^oAofjSvrf) 

>9 Zroiixoy J"! iei^Ti fAOij 4 rm» sx^^* ^^ 
4 srAjIrj 'AAAoi toc. hsycifim Tci ^TmnM Ac- 
•/dUTM fdufloug. TU yoe; *E7r$ico6^€M «vroi CUr 
roi %^^ Ajyouo-/ { Tos 7«f IlifiXccTfiTsKci d 

2% %cu avT» ofAotocff dm^Mii Tk our eori Zra»" 

.. nlsi ooff hiyo/dev dviquirrcc ^betiMkev «tov rc- 
TxjTCo^lJtivoif xecTcc rny. Tex^ Toii 4im^m"^ wttd 
Ttvei iM i4^B$T^ KccTcc Tcc ioyiMTck a AofAs 

94 TCTuTroQ/JLivev. ia^ctnri fio$ T0¥cc vooiouvTcc m^ei- 
Tu^ouyTOf , . ZiiiSuysvavTc^ xcu cvTvxoiirKfiC^ «ft- 
dy^orrco kcu evTvxnrrcCp v^pvycc^ivi4KW.w 
i . . . fvru- 

Hoip itiodb ' obftrvAte las StoicMediffeniirf ofteD^ 

vosmet ipfos^^ , qttldnam detig infinitos. A t iidem ip- 

tigatis ; & invenietis » cu« ft Epicuri decreta pejiu it- 

jtts feftsB fitis. Pleposqae cenfent? &Peripateticap|- 

veftrum' invenietifi li^^icti- riternonneeademfubtilita- 

reos; paiicos Peripateti* te explicant?Qui8 ergoeft 

cos , eosque enervatos. Stoicus 9 QuemadmodaiD 

Ubi eniiJk oJletidkiCf per- Phidiacaro ftatnam dicimus, 

-fuafum^ vos r-evera babere, ad Phidia& artem ezpref« 

vir(atem caeteris rebus fam ; ita mihi aliquem 

omnibus pareii|» aut etiam oftendite , ad ea quae profi- 

fuperiorem effe? Stoicum tetur dogmata expreiraiD| 

-vero 9 fi quem babetis , oftendite mihi aliquem , qui 

«ftcndite mibi. Ubi, auN & aegrotet^- & beatusfit; 

quomodo .9^ Eopum ' qui- qui & in pericalofit« k 

dem qui argumentationcu* beatus^ qoi & mttvitur, DissBRVi^T^ ira, a>. CA9. 19« flf^ 

ro¥ ys rvTfov/^fyov i4^j$f ro hii mfuvaoi iut|, 
xhxirx. ivefytnico^ri ftf /4n (pBor^ffnn w- 
&^f-ytifi9r$f iiiv dimfM' p fiixfi ^ ov% vv 
4ii»^ ': Oli^Bi cr$ ror A/0( rov ^diJjM» 'JIm^i^ a$ 
11 T^y 'Ad^irr» iijeipdrr^oy xmi %fimuy. xflsrift» 
mtuwfim^. ^pvj(;i» im^rm ns ufdSii^ ohBifwTiom 
. dihmrpc ofAoywfiwnffm r£ 0m, mi fjmp^i 
fufrf dfoy /iifT m&fo^O¥ fiift/ipw^eU , /ii) MTct* 

^tfi» /n) (pbofn^ouj fin if^^JBTvjnicm" (ri ymf ^T 
' ^ T6fMrAi|e€iy;) d«oy t^ m&^ifno^ hni^fm»^ 
ra yt^i^my no^ iv ri awfMrla> rsirm ri ^i^f ^ 
nffl sn^ ^foff roy ^tm mvMio^ fiouXovofuvof» 
Hmfyro^ ofiA^ om Jtx^ri. - Tl tZ» mvrA i^om^ ^8 

iotOf 

&fitbfiCu; <|ai& exfilio ri, ebonieam ant.aorcMi 

maltatdf, & beatas fit; fabricam ? Apinnnn o^a« 

qttiioignacntniafity & bea- dat aliqais veftrdoi hodu« 

.tU8. Oi&ndite: Stoicnm, ois» qui idem oam Deo 

ita me Dii amentt videre ihitire velit, & poiBiflt 

capia At informatnm ex- nec Oeum nec liomiiiei 

preOuaiqtte oftendere aoQ culpare; qui nalla refrU' . 

poteftk;, etKDtamen, qiii ftrari, nullo cafu litii^ 

foraietur., cKftendite; qui non irafei» invideri nemt* 

ad ifia propendeat. Hoc Jtii, nemini obtreAare; qvt 

in me iieneficinm confetv (quid enim ambagibaa eft 

te: ne invidete bomini fe»* opus?) ex* homlne Deui 

ni fpeAKalum, qued ad fieri defideret» & in boe 

banc diem nondum vidi. toortali corpuCcolo focieta* 

Patatis Pbidiae Jovem aut tem Jovia cogitetr OfteV * 

lliner^m.a vo^iapaftnlfl^ liile! at aoft poteftti..Qai4 

^m' Digtii. T.l T ergo 99CX ''*."'<''*'" 

fndtm kai Tffdyimrmvf 

99/ I^ vh iy» pAfVftttieurn^^iiAi u^tfof * vftSc 
^.vf€tf ifuH ^u^wita&t. Kclyd fJthSxi^ rmiff9 
Tvv IprijSoAiry 9 iifpra^knu vfjuk dwkurtMf dfo^ 
myKcicrovff^ dirccfmncilarcM^ ihcvdi^avt^ fufoSr- 
Tdfff cvicuficvcnhrcif y «i^ rev Ooov dpofivrcu h 
nccvr) puKfS' Mti 'fjtsyd?SM^ ^iJms ii rcdkcc fju^ 

30 difo^ojutyoi iM^ fMArnroroyr^p mdfwre^ £»» ri wv 
ouft dvvcrc ro ifyov^ d kcu v/jteif eX'^^ hri&c^ 
Xjfv o&v iJal^ nciyfOj Trjfi^ ru hti&ohi^ Kouwfc^ 

$1 OKcvnv oiccv idi Tl rc Aabsroy hnv; ^Orccv% 
riKrovcCj kcu vAffV fprccfctKmfJtivnvj iicii%icftcu fi 
ff/ov« Kou Iv^oeJf ro/m rkrcpv l^iv, « vAi| 

lOTl'' 

•rgo & vosmetipfo^ defa^ qtil in niagBit ODfae Hepi^ 

ditif , & aliis imponitlsy vis rebat omnibot Deofli 

6t alienA perron& fiimtA» intUeantar. Vbs VeToa^ 

dreuitia furum & graOato- .eftis, ot hcce dlfeatis eC 

Tum infiir, & nomina & exereeatia. Caf ergo noft 

malienat afarpantes? i^olvitia opos» fi & vos 

pariter propofitttm» ^e 

Ac ego quidem nune oportet, liabcStia; ftegci, 

irefter fum inftitutor; vos pmter propofitam, iis et- 

auteni a jne inffitaimini: iam fubfidiist qoibaaopof 

tnW propofitom eft, eos eft, fam inftroftns. Qaid 

efficerevos, qui non pro. igitor deeft? Caa fiibrain 

nineri, non cogi, non ioi^ video; com materia in 

pediri poffint, qui liberl promta eft, exfpedo opos. 

' Sll,'''^;'' P?'P^^ ^«- JEt hic ergo &beradcft, 
«iteniua iiiccedant omaiat «mtetia fiippetitj quidno. 

bif DISSJCRTAT. ZilBiXr. CAK 19« tg^t 

Trfdy/ioci /itfxKTov. 'Otk ^mv oZi l^* v/uTy; 
McKoy fclv oZf TM aKKosDf iroivrosv. ovre ^Aou* 
^df loTiv l^' ^/*7y , wS" uyltSicOf ovri Jc£*, ^t 
«AXp Ti ecTrXoiff^ TrXn^ of^n %f?ff<r (pcovrocaiw: 
rovro oiK»?^vroy <pifre$ ixovov^ roSro dvtiJLTfoitTrov^ ' 
Ai« r/ cvy oJ)c oivviri; wTfotri jio$ rnv oolrlocv^ 33 
^ y«f ^flff* l/<J oujc fl?vtJrrf , n TTocfvfuiff^ n ^TflffcJ * 
rnv (pvtriv rov "Tr^oiyiMroc* uvro ro 'jrfSyfM iv* 
iiX^lifVov^ Kou {levov Itp* nt^7v. Kornov oSv ^ irflCf** 
f/ii Itmvj n '^ccf vixSc^ fiy hrof iKn^hnfovi 
^oc^ oci4(porifovr. T/ cuyj l^ikerr oig^iie^oi i^ 
TTori rotocirnv Int^hriy koiaI^ocv ivrocvBx* rd /<l« 
%fi vtfy eicpSidiv. ocf^fju^oo idovovi Tftrniatirt ' 

bb 4eeft? An doceri ea cftnflaQi! Nftm ftot ego ia 

res non pot^? Tmmo pot- calpafum, qaodnil profict 

eft. Non eft igitnrin attSt ,ftat vos, ftotipikrtti 

poteftate nofltft? Immo natura. At res ipia ui me» 

una li2ec e cseteris rebas dioeft, folaque penes nos« 

omnibus. Neque opes in Reftai: igitar, nt cnlpa vel 

noftra poteftate fant, ne* mea fit» vel veftra, aut^ 

qne ftnitas , neque gloria, quod verius eft » ambonim^ 

nec aliud deniqae qoid- Quid ergo? Vultisincipia» . 

quam^ praeter reoxim vifp* mus tandem tale propofi- 

rum afum. Unnm iioc na« tnm liuc adferre: qnfts prm* 

tord eft ejosmodi 9 nt nec terierunt, omittamns: ki« 

prohilmi, nec impediri cipiamus modo» mihiae» 

poffit Cur igitnr rem nou dite , & videUtis. 
j^tefidtis? dicitt miiii «AP. K E ♦. /• 

fi^y vydci xm ivaigyh» ij^viywns Juu A 
dyTiKtyevref l^getrxfoivtllu. xeu trx/ficv rdiri j 
fAtyiorev av ns 'jroinouive reKfxnfiev tcXj Ivfltf* , 
^ yiff Ti Sveu^ re hfecvoyKes evfiffKeet&eu m \ 
3 r£ eivriKeyerrt ouyx^Mer^tfi avr£. OSw'» » . 
Tiff dvrihiyei r£ etveci n xeeBehaKev ukn^h' 
JqAoi^ en nfv hetvrla» eiefe^pecci» eurec c^ci* 
K» itoifiauff^cu^ eviiv im wbeMfiMV uhnhii^ ! 
tt^Ajfigeneiev^ av^ revre. rl yec^ «AAc im 
revre^ Sl otev , of r/ ifrh xec^eKiKev^ y^fevHs 
ikni UdkiV^ av ns TM^eK^dsv hiyn^ Ibfems 
en tvHv ean yvoocreVf dKK» veivrec drit' 
ffmgree. ^ uh?<oe^ cri^ lUarev&ov /soiy xeu ^ 
AqSifqr' 9vih iei dv&foioi^ ifmevefv^ n %iha 

mMsC 

lu Epicureoe et Academitot. 

£Uy qoae vera funt & evi^ enQociationem veram e^ 

dentia ^ ii etiam , qui con- Maocipiu A , ne iftad qoi* 

tra dicunt, neCeiTario Utun- dem. Quid enia id eft 

' tnr. Et lioc maximo fere aliud, quam fi dicas: Si 

ili^amento proliari queat, qoid univerfaiiter eDQodi- 

eile aliquid evidens, fi re- tor, falfom eft? Eodem 

pcriator, adverfariom et* modOt fi ^iais progreflbft 

iam oeceffario ilio oti. dtcat, Sctto» sibil fcirl 

Veluti, fi quis neget, elTe poife, nec ullacertaoo&i 

aliquod univerfale pronun- verum a faifo polTe difcerr 

ciatum yerum; is utique ni; aut fi alius tibf dicat, 

cpntrarium adferere debe- Crede mihi, & JQvabit te, 

M» ^ttllam QAiveriUem &ibil ei&^ CQiqiaam bomi* 

01 /iJtft^ ff • ff»v dM«r. Tiv4 0irr . rwrm isu^ f 
fAf909w ouroi^' TiW irori; . .01 "^Aieflsjq^^eouf 

Sri oJJyEi}^ mfpMrpixibrrm* vtmvforw iffMi^ 
tri fu^f vMTtua fMiffv/« .» : . 

nfv ^vfvievv nMifwimf^ mvBfthrcig Trfc^. dkkiihM^i 
0vTi r£ dvmgwfih» 9uy%^r««. JLffdf A^ 7 

i^opv/cff Tdk hoytndk "fffcr, «AXnAfufi* mmufif^fil 
fMi. fl ^ r« ir9fe$ Afycrrff f ^J^mriat^ viiit, 
wi gfmfm>^i^(orrm,. Tl evv 90$ fUXmi d^itf g 

m ifdrrn d d^i: irm9&iifii% %r$'S^$KnMTti( (• 

T 3 if/^ , 

Bi credendiimi m!i dimi rHtndt folterB eotMtar., «^ 

H^Qs homo« di(ce a me, dein ipfo^ qabd toi|it» ntt 

aihil difcl poffe^ ego tibi Xxxu Qoid eDimait? «No>* 

faoc dtco f teqoe dopeto , ii i^ltte decipi , hQiiiiaef f ^^ 

voles. AKe, ititer boe i^lite fediici^»nolite io frs». 

quid ititereft- & iilof» «deiA illici: adn eft 1!» 

(qaotDam tandem dicim?) i^one prxfditis ilnimfntl' 

qut Academicoa fe profi- >»bus netiini. iater fe ulfai 

tentut? O homines, ad- i/ocietas. Mihi freVitd 

fendmininobifl, neminem ^Qui vero 'aliQd . dieaal^ 

•dfentiri : credite jiobiA^ ^vos decipimrt» & lA fra«- 

neminem cuiqiuim qniil» i»demilliciant^**«-** Qnid 

qntmcredere. ^ptuflid toe refert? Sme 

Sic & Epicaruf » com ^Of decipi^ Nom miiios t 

iittarA cottftitatfm focietf* retna foret'9 fi aoscsetefii 

tem homtwiai cam^iKiBi^ omaea perlaafum Jiabaf. 394 SFICTSTI 

«Mvr^ Tf93ra9 (pvKoiwHV} fim tpoKH x^fimip^ ni^ 
$ Uff(p»>iar9^. "kv^fMfp rl vTCt^ nfiSiv (pfcrri- 
jfdETj r/ ii ^iA&f clyfxrmeig^ rl XirjCfCfif Sf)nr&s\ 
r/ c^roftyierrflftffoij r/ nrXiiMM>r« Bs/Dhla trvyfifti^s^ 
fM^i rif iiJm i^oMurfiBi 7^9(1 Qbm^ ws iiftfa» 
hovfAivca¥ ivBqmfoaDfi n» fJ^ r4£ aKki(9 ywita 

10 inohi^ r0P dyadou^ 19 nicn^y li y»; ourc» 
totvr» ix^f Bechm^ m^tvie^ Kot/ r» rov mti- 

' fjlKoc Tfoloi^ w ij^iop eKfivi»ff aeavrw* ofTBit^ 
um ^hfSf Mj auyovflei^St neif €C(peievi\, Kolj 

11 ^iyx^* T/ ii ^Oi fiiKmf 'nSis oi iKKoi vrjgoKlt- 
^fotrteu 7fs^\ rovrosi9\ isotf^ x^il»^^ n 6v% viywk\ 
T/ yflif 9^ Koei li/Miv; 1w yeef itfo&irow coi 

\ fiiKo$y ori %eefixoi ^fMi ecvroi Kocfvio^ifiiroCf kc^ 

ilABKx^nffoiieyoe^ Koii ro reKfvrouo9 KonroiKomiffO' 

la lam. Ok}%} 4* ivwreuo» h^ d iHfeevro ol At^ 

9fonFH mmi, pMmhm eSe inter Nam fi ite re< ft bAet» ifc 

bomiftea focietatein , eara* leftulo tuo quiefcito ; &, 

que. omDilHla modis efie qu9efuotvermis» eefactto^ 

oonfervaJEidaiB? Immo mul- quibus te dignum judicafti: 

to etiam meliu^ & tutiu« ede, bibe, ludecummu- 

id tibi foret Quid tu» lieribus» ventrem leva» 

liomo» de nobis folicitus fterte* Qnid vero ad te 

«8? quid propter nos vigU adtinet» quid iftis derebus 

lis? quid lueernam accen.- alii fentiant? redene» aa 

iiis2 quid maiie furgis? fecns? Quid enimtibino^ 

quid tot libros conicribiay biscum rei eft? Tu enitt 

tse quie noftrum dedpiatqr oves eo curas» qood fe pa* 

de Diis, quiiG ii curent tiuntur « nobis tonderi» 

resmorlilittm ; aut, nequis mnlgeri , ac deniqne juga- 

«liatn bonl naturam eiTe lari, An non dptabiie efr 

ftttet, nili voluptatem? 6t» Iximtnes • Stoicis de- 

> lioi* 9fMAAi ; imfmmiXn$hT§c wbu '- hfmmvbii^H v^ 
rm» XrvaMsy mTft^vrm^w^ nm)< iMfi^mi eoi ^i 
jmS rdip o^W 9(Uf9i9o/dvo^ nm a^^%dwM» 
nhimr Iwr^il^f Ilfor 7»^ Tm)r ^f9nitoufcMU0 i| 
Sim m rmSrm hiym^ 00%} ^ 9rfc« iKihmt :t 
ohfMfuitTsvBeu i ^roAu fxdkiffr biHvaifg «r^ m^M 

T«f ; *H. i7ffo$ rnocf /^rfy JK^' (p\i?Mrrm reiimio^ 

^ tnyaEirj if^s Tiup iarrinffoSm»r^ 4 ^fjr Ti^ 
9»fecBmrm£^ c^urjf^ «xormr} ICa!» ri»9€ agotfm 
^mrauirffcfif ivutifs ^XPuqiy t)|«vy rdSi^.roivra w£m 
Aif^oiy} 

T/ «yy ?»^ To lyaf oy ocvrov in rw vTfyoaii^y^ im if 

dvmynd^ov yfd^peei (» ryfc»^^J .T/.yaff ^A^o^.a . 
ro Tfdvroifv rw h dvb^dnois Irxfjfirevrov ^ 9 

T 4 q^iTit^ 

€«fminibu8 confopitos dotw aUos non fenia&iii? Ergii. 

niittfe, Teque praebere tibi quo* %itiir fermiida eftf 

& tui fimilibiis tondendotf Qtrum etga eoi qui viet£ 

& molgendos? Haeccine ftn <ntn fervant, air«Qi 

qaidem epod gregales tnoe qcii violaflt? Qui vero eam 

dicenda erant; nonoe vet nuigts vioiant qnam vo% 

ro celaada iftoa? noDW quiifta ftitaitis? r 

pbtius efficiendum» Qtifli • Qutd ergo mitt qupd 

nifail mi^is perfuafum bar- enm e fomni«. excit«re4i^^ 

p^Tp^t, quam eife noa na- & ad ea feribenda, quia^ 

tora fociabiles, contine»- fcripfit, itnpelleretf.QQBI 

tiam eiTe bonum s nt jdU aliod» nifi id qnod om* 

jomnia coQfervareQtur? An Jiinm in homioibQe ^p^ 

verQ Ibcietas iiaBc prgn «tentiffiamA ^» NtlMril; 

qo» w» «AA tif4jrt\ik£ei 'A/tiixptm , : «U^ 
AfefoA^^w i^M Kime,e t£f dvBftmikcie- x^dliit^ 

flM» idf'ft*ii vtjiiiBtatMi lialtw vrfm? r*flu- «„ 
•itMn; (briUto ifta. & iW 0»?^:»* ^*""** iwxirsu^ KMi.^AiWVii^ Koei. ^iX^* rd$ ii %fo^ 
dvpM$s^.-tmf mv$f^ii^s cvK difsuk^^t^' «J yWf, 

f(uaui.\rms $Mir^^ TiJf ivJri^ ./^^HlSttAafy 4< 

^uifMlt imxovietKirm ^ • . . , 

99m^^ljufrfp$ nm mvim^ Wf hriymfir t^.«iA«» 

"Xfmffmrwrbm '^ henfmn^' dMd %mr r^ 
Hcnhr^.ei rs .jm^ irrl yvocfwrm^ vit «^ 
^«Wf i^mfiy fifm^m\ K#i <»'«pMv^. 'l^' Ai- aa 
VMt^i^gpo-o^i T0 fvV^p Htt/ Tf Sri«f9 qftfiiBy 

<eya(3ay ; Mai ^ MTfliaiefiSip»^^' %' ^ ar^AiriM i^v 

hhtfcrpbnw tJH^^ -f^ 9«0V, iu|i is^m^M* 

Ts' rmi 

▼ironiq\ ttniinibirl .noti teti* «epefrni^ft trnoftdiu 

poflbttf,' ' Slicr etiam Epy- rt operaiii at ndjicias Bkxf^ 

cnrds oninia quidetii, qQ9B adjungaa ea qtw defiiota 

font Tiri, qaae patrisfami- immo verQeonlni» fiqiii^ 

fias, qnse civis , qoae amici, etiam eft qaod ad cognk 

Anipatavit: fed hnmam tionem veritattslacity ope/ 

dewleria oon ampatavit: ratia dare ot idaoferas A 

neqoe efiim potuit; ootf perdas? Quid ais philoiiH 

nagitf qo9m fooorcle» Aca- pbe? de piet^te ^ fiuift}^ 

demici fenfos (bos i^bjicere tate qqidmilD tibi videtorf 

autc^eaecarepoffoottqaaio- 3i voles> demoDftrak^ 

vis id omime itodoeirilit. fts effi» bonas» Utiqoe dew 

mooftra; Qt noftii dve^ 

Qwd iftod eft flaf^opl ad cultqm » iHvini: Nomioi^ 

tBQor a Natura meoftlnis {t convertaotor^ & oiasrtaui^ 

^%nb«'«figneri^dai» tfi^ iim rerom ftsgi^ftiim tfin« 29t , ^ »»I pTMrtK 

93 *Emr cXj^ rccvrd &ct Xbm dflnmf Ki^ .«« 
havrlm* tr$ Bfoi mrr Hcik^ mr$ nuu Mk^ m 
hr$fiitXcvvTut m^fcmca» , ciiik noww «r nfsh 
hrt srfcr c^vTrovg^ ri r* cwcBie roSro jccm 
^Kfj f9Uf»^rol9 ffoXhxSip 'dv&fcinocf kecXoifm- 
m , Kctrdyl/fvcr/Ad iartv dkcc^mp <lrdy»isr«r 
'-^m) co(p$Triiv'f n^ vir Ajoif yoiMcd$rS¥^ «r ^»» 

a4 iSev iMM hrhXi^^ '^^ ditiwuvtm. Eu^f ^iA^ 
90(^8' d<pi}\an9ctt ^fjtSiv rovs ^fokhttf^ da^nBTtiact 
tcvs yiovf nigcirrctt iifn 'f^i^ koirat^fcMfrir ri» 

^5 Bdoinf. T/ ouv; ouie dfimm sot rciSroci JidBt 

^ ^ vtV, ir(vr ff f$nct4omni oviip Im» or«!r if cu&it 
fjwfbc irrlf Tfuc Tfcoriif oiiir iar^^ xiic^ oulsr 

36 dviiv irrt». Ev, ^iAoero^r* l9r//Mm« «)£&• 
fot)^ y^our, Jiv0 T^Xdovctt' iXmfuit rccvrd cret 
irrTtovBcrcct ucif hh^ovrcit. - ^k rovrottr rm Xi- 4em abjicitiit Habei er« dM £c.QOfc'rceDdoi Injuriog. 

goprobatioaes?Habeo:& Red:e pbiloropbel jarifti 

libt gratum faabeo. Quo- noftroa ctvea» adolelcea* 

Mam efgo ifta valde tibi tiam univerfam ad reruni 

piacent, fome contraria; divinarum contemtum jam 

Deoa acqae efle ; neqne, revocafti. Quid ergo ? 

, & fintt onnm hQmines; non ifim.tibi plecant? Ac^ 

neqae nllam ttobis focieta- cine sunc , jiiftitiam nihfl 

tem cum illis intercedere : euei verecundiam efle ftaU 

fed pietatem iQ[am.& fan- tjttam; patrem nihileire; 

ftitatem» valgo hominam filiam nibii efle. £uge 

eelebratam» oommentam pbilofophe! perge« perfna- 

elTe infolentimn hominom de^ il^ adoUfi:eatibaa, at 

& (bpfaiftaruqi, aut certe piur^ babeamua qui idem 

leglimrlatdcttm ad tercen» toGam ^^ fientiaat & di* iW» T^y yofcwv wiro\t uou r$f liootieioog^' or$ mitji 
To io^hieietv ouaxgi^ ^Ti fMKKoo {- ¥#Aoy^ «vr^ 
rc iXivdifovs aivficf m»AcV /laAAcy ^ ««tf%^y* ^ 
"Ir ^offM^vTms disodobiflnrmj iui rotvroo rd 
ioyfiooroo d^xi^owoif* 'A^cioi j^ rtiy vcA^y ik^ 
Weiovf «AAovr Aoypur mifiXnfO)t*y tSrm oi Aiy^ a^p 
r^ Ta^uro^, ymfmatf wou ospuioTTOiovvrmif nom 
vohjxovorrou^ mi io^w Koo^mrmvnf o^ovs tou ^f^ 
<Pnroof. rifQffi riy ovk orro^v^ .ic«i rnv nvd!p$f 
dfooK^hov9iv miroU ^vm rco \[^fu^ wudmvrou* no^ 
ohosjots rovs X^H^ l^ovrruk *il.fssyoiXitf 
mycu^wrSoof nou yonrmmsl \ 
- /Ay^fwsrr, ri TfoteUi p^s ^e^ov j£«A^ a^ 
Xet^ 1M$^' ^fc^fflni» fcmf^ov ^if^ ob^vmrm . 

coMt AoAaD funt noblt evatbo urbem fiuni olim 

htsoeferreonibQsbeiiecoii- Tetiquerjint? Et, qui lA» 

ftitutae. respnblic^e; Laee- dicunt'^ uxoree doeun^ 

temon per hnjosmodi p^ ItberQs procfeantt reaq>o. 

tiones iDformste eft: Ly- blicam oapeiTuBt, & ieeef* 

jcargos fats legifaas & loiH- dotes ac vales fefe coo^h 

tntis bas perfoafiones oivi- tuont Qoonim? Eoimi 

has fuis ingenehivity ne- qui non fimt £t Pythiaym 

que fervire turpe magis foifoitantiMr ipfi, ut fiii^ 

efie quam' boneftum, ne* audiant; <& aliis oncula 

'qqe libertetem boneftam enarrant O in%oem irn^ 

effe potins quam turpem : pudentiam ic impofturam! 

Joi ad Thermopylas pcca- HomOp qoid agis? tu 

uerttnt, propter hsec de« ipfe te indies coarguiSp 

creta oocnboenint; AAe- nec tammi frigidas iftm 

tiie&fes vero quas.fliis ob \paviUiltiaoM tit r)»itoque* 

I ' , • wf JOO . ' fc>fCT«Tl 

fmt rn¥ X^ifmi «V r^ TfifM^ « frf rn 6^9»A^ 

in^; ?icuifi8ycfff oroti iijfyuymfi ifor$ r^ yfi^ 

rfeet^mnn Xoirdict^ ^ rn¥ rofifinv e0eKhmi 

99 £f rtvoe mrm iduhfic nt^\ W Kcq ^im /Lct luA' 

• ^oxfif eevriv. 'BecKe iXdhcv^ m^fftWf me ri 
^)\c^mc¥. "EJSccAtmf df yccfMV^^Kcu dfreXdw ua» 

V- r» yris ya^pcbhSic ccvrov iMfti%icnt. T/ rMc\ 
it^ccyr^loc fia iyivoro iXtuoo elitccKfiroff o/jLotorcii 

jOf-Tif, vn rnv oifv Tu%nv. A^^ »io r$iv Trrtmdvwf. 
^HyfyKo^ A^ ^iri yifihccg Trcc^oyl/li^ o^yydfw. 
OJ» jfrjKw» rifv iimmdyny} Vcu xufif* rdur» 
ytrmtdvni iarl. T^ro cwk fmv i^ccfovi T/ 
fciKKsiv n imowivfij Adfio noit, i9(PfdvBfrr$^ Xd- 
/3i» KO/ yfvfrcu. ' Ilo^fv cuv oTl«ry ar «# cuir3Jioc$c 

31 ^/«^^ >|/fv^rtfr; T^^i^t rhacefccs rSn^ ^uv^ fie ? Cofli comvdttf (]ii(i niinii tmiiii » rKbnt gtri, 

«dptidis mitiiixit? ori, «n oiea itafimile, ut i^ eo 

<iGiifcft ? ^ own Java» , qoa difcenii noa poi&t Age, 

iaipped^iflf ollmine ^m- tdfer ptii/Miam. Adferrem 

4fam peHiumiiU^ifti* Mt iUi patioam oxygaro ple- 

mocbleare veril? Qood A nam« Noone petii ptfft. 

^icajQS eonim fevMua eC nam^?^ Petiifti dDmine: 

fem» etiamfi qoottdie va. bapo .ptifcna eft. Nonlioc 

palandam e(Ik« tamen eft oayganim.? Om* ve> 

iBHiyi torquerem, . Gonjici- ro magis, qoam ^ranar 

:|0y PW« panm oiei in £ape, pifac^ oape» fnfiSoL 

«baioefHHr Oiperem ga- -Unde eigo nofti , fi doi 

»ram. & inHDaput-^joa ef. fenfua decipiunt? Si ttH 

•fiioderemt 'Q«i4 iflnd? aotqaatnor eonfervos ad« 

OUactimeflfiQflit» perGo- •ftnferee fa^M«m, Mtad 

Y-;* lagueon Aoy m Sr%oir * 0/4/ciifPMrrm ^ «^«y^SjBn iJk tiuv^ 

l»ioi9t Xtymvj %ri ovk oii»fuiff » eor^ r/p Aif/4'^ 

XM ifiiguc iisoKeMmc» Km /irrae/3»X^y rou 
tTM^^ %mj Arr^Vf luu dothi&cni^ itit)ync^ xai 
vis 9r«f« w^vTfosfv nysfyloi^Cj vir' ovievU toi^ 
rw ovii Kotrd$ froo^cf i^Tfi^fi^povreu' «AA^ fio^ 
m i^ffiiffm ro iffc0hjfifMri^ {tirdv&if kou i^c^ 
trouo$j^ yvfiffd^ayrtt^ dmhdeiv iv ^Xeci^tiw. 
rl d l^cuo'<, kou ^eg) rlvo^j n ^fi^ rivots^ leai 34 
rl hrou oiCroa Ix tdiv hiyw tovr^y oSii tkarei 
j3f«xv W€(Pfoi^lnoan* l^ rvc vJor Hymii dKoi^ 

fou 

iiqttemn allQm tdfger^, & miitatlottiln» anni, & 

aot afententia dedacereth. aftris» '& mari» & terra> 

Nonc vero tlladnnt nobis; & fociati'hotninom opfcra^ 

cam iis> qos natura dedit, ituila iftaram rerum* vel 

ntanrorofennibus » & tamen ifainimum eos commOveri; 

verbis ea toltantt fed qnaeftiuncolam tantum , 

Grati nimiram homines evomere ftudere» ftoma* 

& verecundi ! qui , ut nibil choque exercitato » abire 

aliud, atpane quotidie ve* in 'balneum. Quid autem 

fcenteSy dicere tamen aa- dtcant» &quibus de rebus» 

dent, iKnorare fe, niim aut ad quos» & quid lUi ex 

qua Ceres fit, aut Profer- his verbis fnxGm captori 

pina, aut Plato: ne dicam, fint, nulla ex parte corant: 

€iiaificiuntar&o6(a &die> ne forte generofo adoie» 

fcenU mf rw hiyM twpm ikr^ n v^' ouraiy, ^ 
It^} ^«da»f mmi d^n^Xi&t T» riif fu^f ycycc^ 

35 miffMrm* fm rm fLorxfxKirrh ei(poffJucf isti^ 
^o^MVr rA dTrmiw&Xi^Tm ^for r» ymima"^ 

^fA^ TiC T^ yo(r(p$^ofjthw r% .ifificaiccj exi^wiky 
yixe rtvof ivthci&fireu diro riv Koyonv roirm'' 
/i^ T/r, r^v^ mtr^o ya^m dfiehM^^ ^piros ri 

36 Kou dTto ro6rm ^rf oo-AetjSy. T/ ouv xocrd 9€ tuc- 
Kov 1} dyoc^ov} Tccvrco^ n rocvroci — — T/ 
cvv fri rovrav rip dvTiKtyec rsvii ^ hiyo¥ il- 
^Mtv^ n hecfji^vecj if fxerxTfdd^v '^ecfSrcu} 

g7 n^Au, v^ &d0Cf fJLocKKov rovs y^ivcuiovs ihTtUrH rts 
ocv fAsrccTr^crecv j ^ rovs i7r\ toae^rov disatKXMh 
(p»ykvoivs vm ehfonrv^K^fjUvcvs rm Vffi ocvrois 
kock£v. 

KE* 

ft^nti Inee ortdo . atiqaid * Im djqoem honxm ixmi!* 

datnni det, aaf etiam de* xium adhuc difpatet ali* 

derit, ut ipfa femloa nobl- quis^car ratiooem ei red- 

litatia prorfua amittat: oe dat, aat ab eo poftalet; 

cui adultero occaiionem aat a feotentia deduoere 

praebeat majoris impuden- eum ftudeat ? Cinrck» 

tiae ad fua facinora : ne profedo multo • faciiiutf, 

quis peculator cavillatio- fperare queas ad fiuam 

tiea hinc petat: ne ejus qui mentem revocari « tepolTe, 

^ parentes negligit, audacia quam iftos» qui usqoe adeo, 

inde confirmetur. Quid ad fua mala vel videnda vei 

ergo, teau&ore, malum aadienda excascati fuol al* 

aut i>onum eft? Haec, an que obfardoerttat 
ilia? — — Cor igttur con- -4»VWNA*i 4^AP.- 1« fih ^eJhc ifi^X^cXiTn ocf^fcairoif rci ^^ oi 
faiio^. OH&^ (Zf ci4oKoyfi^oi f ot$ d^qonif hrW^ ' 
9 ivhfTos* leMfl} Tfiv roi¥urrki9\ wvrw attoi^ 
909^ hiyorroBfVy ^^KXp^hov^ M <pi^ois tx^\ ^^^^ 
ful^ rJ%9y Sxov- AarAoO^ Si (cfilts^ iccxrrov^ 9 
oiioXoyoHjaij kou AfycueriK* 'EyoJ io$Km^oc ^fxt, 
ofAcKoy»'' TflS ^* iXKoo oi% ro^vftM fjLO fios^ 
md^omof. ^At^eefii oi fcfoh^ff ifia?{e^/^e§ ris" 3 
uiiKdP^ edl* ^Aa)^' ^p^ov^fiv ov ^eiru^ ff TTo^k^ 
yofs tkiiifjtffveo ol ^hohfroti V$ cZv ri e&rtov^ 4 
T^ fnv nvf$eirecrov ^ mofAohoyioe ko^ rec^cvxfl 
9V rois vtft iyeeBSv xom kockSv. aKKo$s i^ 
&M\m ^fftiet. nm cr%f^iv ocra i& eAcxf^ (pecvrec^ 

^onvreU^ 

CAP, XXI. 

Do Di/eropamtiOk^ 

Siifit qote faeile hommeB Intetnpeihititem (e etfe, nofl 

iateatnr ; faot qns ooa temere qoisquam fatebitor; 

item. Nemo fe ftoltam injuftum, nutio moclo $ ni« 

aut vecocdem efle fatebi- hiloque roagis iovidom» 

tor: tmmo contra, omnes aot coriofum; mirericor- 

dicefe aBdias , Utinam tan'- dem plerique. Qoaenam 

tdm mibi fortoose effet» igiturcaufla eft? Summa 

qoantom eft iogeoii, Ti'» ac princeps » difcrepantia 

midos aotem fe efle facile & coofuuo in jodicio bo« 

iateotary & dicunt: Ego oarum rerum malarumque. 

timidior fum» fateor; at Aliia vero aliae cauflbe. 

ea^teroqain hominem ftol^ Ac fere, quaecunque its 

tom JM noa deprthe&dti. torpla videotar^ ea minime 

fatcn* 5 ^Qofvrm^ rmr» ov ^xyt;iixi9ioycv<r$. re & ieh 
" AoV wm^ <uvvd0fcms' ^dotjf , (p^vrcifynrcu^ x« 

ri l?^fiixova' ri i* •fA/diov woUf 'jfecvrfKis w* 

6 ^ro^ ^ 7r«vu Tf^oo^lsvrm* 'E^^* ^^ '''^ TrAaWw 
dfMmfrfi/idr^v ^ Kotrd ^ouro /idKiTroo ^ifovrm 
tnt ro ' oixoKByoiv' ooCrcc , on <pocrrd^ovrou ri b 
oMTolff Svou aKouctov^ necBdnfi tv r£ ietkS Mf 

7 i?i89ii40v$: icdv oiK^oerii Tfoo Tioc^/ioKoyv ri£ od- 
roVf t^oo iffotri^Kiv^* Sorro w/fv^^ou i^ 
hr elKowlf. ro ^ xitKovn ciidiiHt <po$vrei(of' 
rou dKoiciov. "Evi n kou r£ ^jfA^n^Ai, m eh» 
rm^ toy oU^Um^ i$o im} ^of) roiroit irot^^ 
Koyoiiff0. 8 *£v oSv roioxrrotc «v^fJsr^if . dvoung»(po^' 
VoVj cSti» rerce^ooyjiivois f oZrac ovk moi' 
€iVf oid^ n XiyokffiVf o^B^ 2 rt ^oim kouuv. iktentar: at, timidam efiis qvih forte Intempefiiteqi 

ftetnqae thifericordem» mi- fe fateCor» atnorem eaaila- 

tis ingenii fignam arbitran* tar; qoo yenia habeatart 

tur; miltum vero, prorfus ut rei involuntariae. loja- 

mancipii. Neqae delifta ftittam aatem neqiiiqoam 

quibas bominum Ibcietas involjlatariam efie e&tffi- 

violatar^ ullo modo agno- maot* . Ineft vero ic ia 

fcunt In pierisque vero jeelotypiaquiddarar utpo- 

J>eccatispotiiIimam eacaut tant non voluntarinm: ita- 

a adducuntur ut illa fa- que & faanc confitentor. 
teantur» quod involunta* . Cam igttur inter tahi 

riom quiddam iis ineOe pu- homlneg vivamus t adeo 

tant • velut in timiditate & -perturbatos , adeo igaonn- 

mifericordia.^ £t qaod £ lea .vel quld 4i»uilt . vd 

qoid ovvexfliff" M^ TT^ Kcu e^vris e$s etfjn iK^V(»vi 9 
riv», (pecvTMiccv e%i» 75^) IfAmjTdo^ . srd^p lf<a(u*. 
^f TOl^H^i M^ '^* ^^ »iro^ ,oiS (Pfovl/M} .y^ ri 
nm Uvroscis^iyKfurei} fdn nqfi avros hsyo» tto^ 
ri ravrc^j . oTi «V ro hrdv TFmcciievfioui ?%« xo 
nv iei oweiiaBviff^iV^ rov li^Sev eiiorciy %rc ovSbv cT- 
icc'j,,.$^of4Cu Tr^cs rov iiiciaxcc?<oVy ds^iTrt rec 
Oignor^ficey* Vfmbiobcu ^ec^fmeve^iihfosi n.KCfi 
airesKo^^nis fjLerros eis.r^v o^oAjiv ^o^ifX^fAcUp 
ficynv riiy hrofiav fucbn^roiJLevoSf kcu re$/0i^/Jeo,. 
veioosv a TFforsfov ouk ivoow^ dv ^* ovro» '^XXf^ 
na) ahXoiS iJ^ir/v\(roiAevosi ^AvSrfceTre^ iv OiYjOi iiO- il 
'xmi%reMKj6Ls ri iooKx^i^^ . Ti)y olKiay, ^vaicra» 
rov 'jfeTrolnKasj ToJ^ ydreyas awT<T«f»%AW" kcu 
^XO H^ Korarrof^S', minc^as. :eis :€o(pUi kc^ 

Ka^n* 

^id. mali habeant tot 0011 iiihU icientJ^. nihil tne fci- 

habeant, vel quare habeant, re? An ad megiftram ac- 

•^ & quomodo iiberari eo cedo , , ficut ad .oracu^* 

poiTiDt , operse pretiuin . lum , obtemperare pant- 

faerit, .ut fe ipfum quisque tus? an vero & ipfe muco 

adiidoeobfervet: Numquid nares oppletas fcnolain iii- 

& ego fam ex illorum nii- gredior , hiftoriam tantuai 

mero? Qaid de me ipfo cogniturus ». & libellq|i 

featio? quomodo me ip- prius aon Jntelleftos io,*^ 

fum gero ? num & ego telledhinis, aat etiam foN 

proprudenteM pro ten^pe- t^^^ ^^, enarraturas f 

r^mtfi me habeo? nnni ^ Homo» domi cupi fervalp 

ego fubinde illud dico^ ad pognis decertafti» domoQii 

OQinem.logroentem cafum eyertifti, vicinos pertarba« 

efremeeroditoin? Anfeii- fti: &meconyenis, colta 

tio, quod fentiendom 1$^ J;iabiti}^oe /amt0.^pienti$; ti rt TToT* i<pKuccft/ic» rd hfe\^oyr» fcc<; (t^dwiv 
i?^Kv3^Mf rer(»nefifmiAhoc\ Jr/ co$ i^ «Swu^^e- 
rcu oviiv* X0^ KdBtiy /nrU^ Xsyo/Aivmv rw Xo- 
ym oBiiros oiSev ^AAo iv^fiovjAivos ^ ii %is i 

13 5r«ri)f T« Ttqos «, ^ ^5r ditfjpos^ T/ 
4^ov(ny oi iicei mBfcnro$ 9f€f) i/JuS} -vvv (&nm 

14 ^civre$ ^ds. ^HBiP^v 'nms Tfori mm» /tf«&*y 
iirecvthASv^ olAAtf ^cAAoS TTovau Xf^tf» xm 
«uJ»p ovJley 'niiJL7te$^ ,im\ iv NiKc^oA» (ronrftff 
A0V61 rd ^hecveicc^ h oSc^ xopiu?^» m! «ii 

15 £Im fjtyovctv^ Ov^s d^BhHTou in rHs &%> 
Aif$-. Tis ydcfi «fX^roft/ Wr o^oA^vj ris yui^ «V 
&ffccte\^coiMvosi ris cis mcfij^ cturcni n 

iiyiM^ 

tfivefitiB cowenis, atque a^progreflils fvcere^ tcdi' 
inhibes veluti fapiens;] fe- ^cunt, Ifte revertetdf om- 
^enstjue jodicas, qoo pa6to ivnifcios. Vellem equidem 
vocabulum altquod expo- ^omnia edoftus redire: fed 
luerim»autquomodo, qase ^multo labore eft opos, 
in buccam mihi venerint^ i^neque qotsqoam qaidqaam 
efrutiverim: Invidus ao- ^mittit: & Nicopoli bal- 
ceffifti, dejedoqoe animo^ «nea potida font^ & doDi 
^uod domo nihil tibi adfe- tA^ faic male fe res habet* 
ratur; &interdi{rerendttm ' 

aflides» ipfealiudnihtlco» ' Deinde dicQnt, &emi* 
^itans, nifi quomodo pa« nem cf fchola froftom cs- 
ter fit ergra te «dfe^his, aot pere. Quis vero venit in 
qoomodo frater? «Qoid fchohiib 9 qoia tamqQam 
ififthic dicoot demehomi* corari coplens? qnis, ut 
a»nes ? Winc ine patant '<^ioMa foaa & decreta 

rtpar» rlvm ieirmi T/ ^ Bavfm^m^ Wf a (^fir' 16 
Wr T9f? ^oXify, €9ur«2 TttuT» dif^fm Tfdh»^ 
Ov yerf o»r dno^iiJism^ fi hrm^cf^msm^fs^ ti 

^a^ lyfu^. 'Exmfo y£y ^Jtnrri fJMMjni W, iiff n 
• HX^^*^ ^*^ ^'/'^^ y/vfTiei. eiA#rf A^cA^r 
tr#^ Tdiry ^wffifAoirw. T/ ^y<j cu ^pXsMfitt^H 
yhf^f} 9uxi ie itmfix^ ''''^^ vAip? v/uTr »fJr ft 
itii^tMv^dm rd ^fofniidrM} nXhsyi^fieMmo^ 
kxart fdrrmTrlnrwrM. pCk' ifp^Mrt '^/tyiofdvotf 
hififMro^i vTTo^ertniOvfi T/ 0jv.iri ooyo^vouirehft^ 
09 i(ff a ^Jfitrrej rotvrot Ao^d/icivMi tki. 
ftAA' ccv ohro^dyff fjuiv ro vTeuiior^ 4 i oiioktpos^ ig 
« ifd ocTro^ffKofv iitj 4 vrfo^httw^occ^ rlfjurm 
ro^roc ekpehJia^oci Mq yoc( ivr) roSr^ ^A^fp.; fjuj 19 
ydf rovrcv he%oi yjoc necfocKoidcirctci pai yeif isd 

U 3 rovro 

repQcgafi finat? qoii, nt prKeptiuiiciite tobts fiA» 

iotcliint, quibas rebas mtiitftraDt? nonii# fyL 

egei^? Qoid efgotminiini. iogismos rtfolvitist dc 

oi, TOS9 qaas in feholam fopliismtte? mmne Meik 

sdffttis, eftdem referre tientis famtiones, nonnt 

domQm? Non enim-tam^ Iiypotiieticas argmiienta» 

qiiam depofituri; vel oqvw tiones pertraftatis? Qui4^ 

reftufi, vel commatatu- ergo indignamin^ fi eaas^ 

ri.idvenilas* Neqoaqoam; eipitis^ propter qum ada» 

ntfttam abeft* Ulnd ergo ftis? Kette fane: fed fi i* 

fpeOate potlas , aa id^ lins meos aut frater imor» 

propter quod adeftis^ to. tads faerit, aot fi miU 

nis eoatingat. De prssce» tnors oppetenda, aut fi 

ptis garrire voltis. QuM crociatus toierandi ibefint; 

ctgo? nono^ nugadores qoid iftamejovdlMtnt? Att 

evsditis?^ nonoe materiaai ^o propterea veinebas9 

qasnriamioftMliiittnii Mha 40ii»Boaiei.Mrfiaitiiiad» 

• fides? 308 KPlCTtTI... 

riv ^ifhfetrov IJ^bKBw ^ ^Tf^oi^etKh rKtrct ^omA 

(pwrMUiv rivd ocvr) nKkayifffMv^ wa rmmft 
00 Ko/vv i^tf^urare 3 ^oj^ itcrs ; < £Tr« -isiyrrt^ 

^Axffitrrec rd ^o^^fijJwrcL T/«j . Tcls ^% «f 
' ^<ft yj^o^ihms* rec y&^ %cKkoqia wk iyjpf\Trt$ 

rok trs Sei^ KOf eif Jef, iYXJ^ioiihcsc. rd fic^. 

fs»yiMrcc S^ -cvx ix^arcc' ol ccKriliffS .oum 

Axgficrrot* dKK» ncriv &xffi^rct^^ r^o-J *«Afl' 
ai ^igp^ijJLou ^Av /uou ^uv^^yy vvv^ %^(xtfJtoi m^^ 

oi *vAAaywrfec/j 'EjfflS ao/, Sr» %f^cri^%^K«ir. 

^hn^i ovn^erj^. Hios if$k tvv rt okpthJfi' 

. sov&iV} ^KvBqo^iri.^ fsen 7^f ,i7tvBov ».:<rrf. %ff* 

fta o^i/Lcoit »AA» leacdoAouj HvBh^»': .iMa/v wu a. 

Jbo^fvrf^iK^r^ . W Xigw^i^cv ro o^f 9 ef», «ri 

(Fov TT^oormt crahijvcti wv, ri ^tvjMi roi fAxu* 
... " • •• ^ , ^ J^^itf 

£8es ? liQJa&ne riei cauflst teres bon fuhtiiiutiles:Jed 

4mqiiam locernam accen- ftliis inutiles, aliis utiles/ 

dtifti^ aut lucubr&fti? aut Si me nunc rogea, an ati- 

4<^ambulandi ' cauiTI pro* lesfintfyliogtsmi; refpon* 

greiros^. umquam fyllogis- deboi efle utiles t ac» £ 

tpi loco vifom aliquod tunm voles , oftendam. Qoo? 

prqpofuifti, quodintervos modo igitiir mealiquidju** 

pertraftaretis ? Ubi um^* vabunt? Homo, numrO' 

qiiamhocfeciiiis? £t dein gafti, tibine effent utiles/ 

tamen dicitis, inutilia effi» an generatimf Me roget 

praecepta* Quibus f lis etiam ^dyfentericus, fitne 

qui non refte itlis utuntnr. ae^ tum utile ; diatfn elTe 

Nam coliyria non inutili^ utile*. Mihi ergo eft otile? 

funt iis, qni, cumopus efl^ Negabo: primum omniQm 

^ jquemadmodum opUs eft> ^ura, ut iluxus tnus fiftif 

oci^os eis iniingunt^'' Mii«^* MT^ ut e^uietfata viibert 

lagmata aDn..inutiiia}.hal* «onfiiUdentttr. Etiroi» ^ 

-i ' * viri. DISSXRTAT,- I.IB. 11. CAF.aX ^ 

' ^fe/i^etri ri iiuvoiefv dTrefkhrecarov • etMni hiy* 
Kort^ m9 rn¥ 9%ohJ(»' w^ yvm^trdi ^&j^J^^w 

ti B f 1 (p i k t 4 «• 

lufli $ XiS e^oiificxe^ ' (ptXS recvrcc &^Jrroi9i^ 
M4 Ti oZf Tre^). r% icockcc hTtov^kecaiv ol qlv-. . 
Bf^o^i OiHcciMc. "A^hjoc f4$k ri «fj irec^ /ijf, 
fh ^fpff ecvrov^l Ov$e ^efl reeprcc. 'T?rdA€^. • 
7(ercu-tolwxj %eqi imec, rec dyecBec itmov^zhea 
eturow* ., ^ t iTfovSecKhou^ wu (pth&y r^vx^. 
"OfTi^ ? cnjy. ecyec^£y i^tTrniMy lerrJv, . ovr^t^ocy 3 
M ^i^ eiieifi. Ji fjifi ^weii/tevoe' isecKftkecc 
. r- ." .■: .,.W.3 ..' _,/.\xci' 

vlri, nicera prlmmn cura- adferte: tom intelligetis, 
te» flaxianes iiilite, feda- quid virium luibeat ara n* 
ta eftate mente« eamqiie 1iQnis« . • . . ^ 

baod diftra6tam in fdiolam 

* *• 

^ c A p. xm 

> . D $ A m i c i t i a, 

^ Qwims quisqoe iFebns^ ftu- ](eliqunm igitur d&,Akth^ 

det; eas.illum amare con- nis tantum rebus ftudeant, 

fentioenm Vft* Num ergo easque proinde* ament 

JiXrebos ftudenClionune^^ >Qui ergo bonarum rerum 

quaa malasl eife pntant ? gnarus eft> is etiam mm 
'Neqnaquai9« An vero it% . noverit : . qui vcro bona a 

qa» ad Jpfos nibil adt^ malis difcemere nequive- 

ncnt? Ncf ^hoc qoidemt rit^v,.^ neulra ;ab utrisqw^ 
•*.•., . quo f$m tt^d M rSf^ MMf¥y nti r» oulhrtf* 
Tw (Pf^fm t^wv irrl fcovcu, ri (psJmif. 

5 ^iA(£ fcou ro ^aJieif. (BMoiM^(a {Jihy vn rM 

Snu <r$oc\yroy. rl ydf cos X^eti d XSV cua^ 
m; ou (potMro^ktc iuot^lmsi ^ rfo(f>dc ^^* 
4^fM rotc hrimiieiouff r£ vm/Mrii oJ ttKnwi 
' 6 0u«t ofKfiony; Ho^tf cXjy ifioKoySr a^fot» Svmy 
^Orsf f^ th, rroKKinsc i^Trccvcu vvo rif 
(peii9roc9ioiyf kcu recfcimty kcu nrrM crt otf 
irsdcoromm otirSw * imm 'jrcri fAh rcourcc dycs^ * 
Bd viroXmiJtBccyecf f Srco Ixave» ooiirec nmneh 
Srrrfoy i^' ouiirefm* iccu oA«»r Au^» ^o/S^, 
P^oyScf rccfcc^$ fiorcc/iccXXg* isd rcsurci 
f l/ioAoyafr Apfo» Smi. '£y i^ rS ^sKSy d 

aQoptAoiftetmftreqiMitf ttnnf' ooii dbmictlinm f 

dolias ergo fiipieiitis eft Uade ergo» infipientem 

imare. effete, faterisf Nimtrani, 

qnit te (laepeiiii«iero de fia* 

Quomodoiftod? inqait: tu menttt dejiciunt contar* 

Qtm ego quidem» qotmvit ktntque Yifiutut, &eonim 

infipiens, ttmen filiQm probtbiIittttevinctt;nunc 

meum diligo, JBquidem Imbc bont ceBreg , deindt 

pirinctpio mtror » anomodo etdem mtlt, poft neutn; 

eonfeffusiit» te infipiciifeem deBiqne moeret, timef» it» 

efle« Quid enim tibi de^ Ttdei, pertarbtris, mots» 

eftf noBieQftittterisfaoii ris: ob hmc infipienttis. 

▼iis difcemltf non tUmea» efle te tgnoicisf In sntors 

•■ owpori tonvenieDtit «utem noniie motarii? 

•<Ukei» «on tigBiM» SeddirititsqQidem,&^ 

lopts* ]>IS8SRTAr« i^XB^tJ. CAP.92* JII 

BfchfM, ii rwf enirous 6V%i ororl fcly dya&ovff^ , 

ri ^' Ix^qSs avroki %»\ Tfori iJiih^ hfw^fj 
Tfori ^ "^^iywi N<M, nm rxutec ^daxp^ T/ S 
cvyi i i^fpfomiiJtiyof iirefl mfoc^ itnmvoi (plKos 
mycu mCrov^ Ov Ww* *0 ii lAtromroaroiff 
i^ofievos ocvrovj Svcu ivvovs ecvrS; Ovi^ ovros* 
'O ii 9v¥ hoiio^v fjiiy rivoc^ vangciy JH. dcfv^ 
fid^cgiy; Ovi] ovros. T/ dvy; xweiffoc'*ovii*g' 
mcr SHms vcuvonec Kcci ifqomcu^ovrec ocKKn^ 
XciSj Tv^ 0^9^9 ciiiiv (pi?UKcSfefov} ecXK\ o%ciff^ 
'iill£ jl i<m (fiiXleCj /3acAf Kficcff ms iiiao»f Kcd 
yvocofi* BecTa kou trdv kcc) rov Tfcuilov /iia-ov >^ 
ccyfliiOVf Kcu yvc^ '^dis 90 ro ifcuilov r6C%ic^ 

U4 Kccro^ 

laptatem, & omnino res lam adreftas ? Ne is qaf- 

folas»- modo bonaseffecen- dem. Qai vero eamdem 

fes, modomalas; homines inodo oonviciis inceflit» ^ 

vero ec^dem minime aliia modo admiratar? Ne bic 

boQOs» alida maios jadi« quidem. Quid ergo? car 

cu? & ounc illia familia^ telloa non ^quando vidifti 

reipi te exhibea, nanc in» adblandientea invicem & 

feafbm ? modo laudaa, inter fe coiladentes»^ ut dl> 

mo^o vitoperas ? Imme eas, nihil eile amantius t 

h«c qnoque mibi eveniant Sed, ut videas^ qais ift^ 

Qaidigttor? Is» qoem faa fit amor, earnem.Uiis oh- 

de aliquo fefellit opiniQ, jicito; &cogAofces« Pd^ 

videtorne tibi efle iUius ne etiam tu inter te &^- 

amieas?*Nallomodo. At lium tuam, agellam; c(|- 

is, qoi inoonftanti anifflo gnofeesypaerum qaampn- 

aliqoem GompleJtitar m vi« mum te velle fepaltum , te ' 

detunie tibi pene er^ il* vero pueri mortem Ofitatu- 

rum. ' vSv. &Te6 ffv 7X«Aiy OTof ijy^b^r^' rUm^ to* 

i\ Kou hoipifm. Bdhg KofU^liiO^ xo^\);0sr* te«2 cMro 

* yifw <piX€$j ndfceivoff o vios. uv ii io^/ificf. 

uv Si KiviwMrm iifj ifms «tr ^O0vcif tm tou 

*jJfinTov Treetfi^^ 

7bo&^s q^Sv' (p&t Mtrif» i^ oi %flMfey 

e^^arf Rhh^HV (f>Skf 'yrocrifet t ou dlKe^ 
ioKei^i 

» Om(I{i eTf ixwoff ovK «^Aa r^ l^iov ne^iihi ire 
fJL^Kfov ^yj cvii 'nv^inaVTos obvtov nyosvimi c6i* 
JXf^f 9roAAa(xii'y oTij ^0(pfKpv iy<» /JUc/iKov fcru- 
foftrcfvi I^Tflp, iX^ovTqf TcXi ir^eiyiMTdq Ktu ly- 

JfS yierecvTof^ ofoe i^s (posvecff ^(pi£aiv. 'O ^ETiOKhfi 

KUJ UfiKvV€$KtiS OVK ^O^V I» . T^f OoMis^ f^Vi^^* 

' K^ iK Tcv otvTov ^otTfof^ ovK fiauv (rvvTeBfctii* 
l^ivoif crv/Jt^ili^uiiiOTeif avfiiriTfoiKOTeff nyKSKo^fin^ 

^ ram eflk Deinde ta pr- Nonne pnte, illi fODili & 

fus dioes: Qunleai fiiiam liam, dum {^nrus t^t^ 

eddcavi! pridemtne efFert* AiiiTe caram? non anxium 

In medium ftatoe lepidat^ iHum fuifie, cam iftefebri- 

puellam; qaam & tu fenex citaret? non fscpe dixifle, 

fames, & ille juvenis'; XTtinam ect> potids' fetffi 

(idim acddet.y Si -verp lalKjraremf Poftea, com 

gloriolapropofltarfit; (rfir- ad rera ventum eft, vide 

Jus idem videbis.) Si peri- quJ^s vQces emittant. Ete- 

clttandomfit; ^asdemvoces ocles & Polynices nonne 

edes , quas Admeti p^ter r eadem raatre, eodem(]ue pa- 

Lux ejl tibijucunda; pa^ tre nati erant? npnne ana 

, *rf fipn putas ? f ducati ? nonne obnvifto- 

Fidereluetm visp pareth res >oompot«tore8> oontu- 

temnouputasf benia- DISSSRTAT. tlBpJl. CAT.22. 313 

mffTj r$s ^/Mm ^em «urottf 9 wrr/ihmatv m 

Xaymkrfy. 'AAA' ii^tfrwTHis eis ro fiho^ £(nfef ^4 
^io^ Tiis rv^vflSoSy of» otoo fik/outrr 

JIoA. Ilov Tfore arifoif ^fc ^^C0i'r 
Er^ *,l^ ri fi l^ogj^s fiit} 
IIoA. ^Aynroc^fMii nrsvoiy er«» 
Et^ Kdfii rdvi^ eigo^s txj^ 
K«J pjj^qyrcu tv^ecs r^nocsitx 

K(tSh^Aov y^f (M9 i^^^ocrcUSte) 'noM ^Soy ovi* IS 
fy) auTA^^ (iKeic^cu , ^r rc^ jJido cvfi(pi^ovri. 
rt ocv ovv Tt^os rc^ro (pouvtirou ocvr£ i/JL7roih 
^iBtVy ocy r ecieX(pos y rovroj ecy rs 7Focrrijg9 «v 
T« riKvovY ecy "^* i^^/itvos, ocv x* i^^^rvis^ 
* U 5 '' iit9eh 

bertnles ftierant^, & ihp« ToL CMr^ ftdbo oceifyr 
etiam fe inter fe deofculati ms fe. ' . 

erant? adeo nt, fi qaia YJt.Einfeidemtmi.dot 
eos ▼idiflet, portenta pbi- fiderium. ' 

loropbonina, quaede.Ami- 

citit dilTeront/ derafaFoa fJt oonfimilia vota &dai|l 
^oto ftiifret Tamen oum 

imperium, tamquam ofiisi, Omnino enim (ne qiiij 
in medtum incidifietj» vide vos decipiat) quodvia an|t 
quid dic^t: mal' nalfi alii ita ooncilii^ 

.tam eft, at fuae utilitati: 

. PoL Vbinam fiabis fro &A quidquid obftare iUf 

turmus? videtur, five frater fit, 

• ^t ^wmQhrem koc me . five pater ; five filius , five 

;, * M^^raf^i^ «nfifiiV, five vmtorr odit, . 

«ve(: -• k 
I 3i4f x<9fCTXTr 

i6 /Biiffal» «^iSfiUXinci, nttrmfmrm. aiihf ymf eu- 

. Td ^oiriff , nm «^A^or» mi MyffMfr» m^ m- 
17 rf2^9 iMif Oe0^. "Otci» wv ds rdSro limvllh 
^m fiiM cV Ocoi ioKii«t$f nmAtm)s AoJofovpi^i 
tM rm HfoiMvrm miorm nmrecrr^UpofuVj m 
rovs vmovp iiJnnntfmiuv* SoTFef 'AA^^J^or mi* 
Aeu^ ilAHFffl^difvmi rm ^Awhnff^^ m7roBe$wih 
ig rof rdo lfmiAho\f. £jjm royro mv idiv iv rm m* 
rZ rts Bi ro ffoi4<pifov , iMii ro 09$oVf Ktu ri 
iMiAoVf Kcti Trmrfiim, luu yovmcp xou (piKov^^ 
em^ermi rmSrm 'jgmvrm* Av i* i»AAai%ov ith ri 
Mi^ifov^ mKK^x^ ^ Tot)^ (pihMg^ vuu niv 
'gmhr^iim^ xmf rmig auyfevSffj KOf mvro ri il- 
nmdov^ ofj^trou rmvrm 'jfdvrm^ nimrm0mfouiJtnd 
19 UTTo rov avi4(pifovrog. ^Ottw ymf mv ri 'Ey»> 
leoi} ro 'Eiiovj ixm mvdytpi ^i^etv ri ^mov* d b 
9etfK)^ lieaf ro Kvfsevov SvoW* m iv Tifoou^tm, 

ix&fo 

av^taft exfimttuc. Ita pter» fl qaii in eodtalo* 

eiilin natarl comparatum co pofoerit atiiitatiem» & 

eft, ttt nthil aeqoe amet fiiDmtBtem,& boneftateiiif 

atqoe atUttatem fuam : baec & ^trMm « & parentei , & 

ei pater eft , haec frater, anucoa ; latva Tont btec 

&eognataa^ &patria, (k omnla*: fin alibi ntilitatem 

Peoa. Quum igitur utili- coUooarit , alibi amicos, 

tati noftr» oblbire nobia patriam « cognatoa «> & 

Dii videntor, Ipfis quoqoe ipfimi edeo ji&tiams ia- 

maledieimas » eoromque tereunt hiee omaia, pn^ 

ftataas evertimas, dc fana ponderante otilitate. UM 

tncendimui : qaemadmo» enjbn Ego» & Meom pft; 

dom Alexander jErcnlapii eo inelioare neceflTe eft 

templtoremarijuffit, ama- animal: fiinearne; ieea 

iio foo mortnoi Qoapro- neoefib^ «ft «^e priocipa* 

tom: JDISSSRTAT. Z.IB*IZ. CA9. 33. 3I5 

nai (ffihftf hoftm oUf ioij mi vii^^ nm ^r^nff» 
TdjTo .yo^ fioi m^e/rw» rtifM 'kiv %^of^ xi» 
mintmoOf riv mownwop^t rw d^powFOMv^ wo^ 9tm^^ 

%9i Ith ifiuuriv ^m^ iihhm%o5 ti ti luAi^ 
oirmg hrxp^i^ yhorm i *£irixoufou Xayo^, oiwo^ 
ifmnm. n fmfih m<m ri mhQ}^, n mqoL ri Imp 

him rmStrmf rn^ eiyvomj ml ^hdnfifCMi t/o^ 22 
JSpfmimfMvm itolpiforro^ mi ^H&moi Wfof iiAipm^ 
ri^g^ n%j )Aiyms ^oiViKM iffo^ nfv 'EAAo^ 
mi hbtKtiwfff TTfo^ ot/iipQrifouSy ^ «^^ *tmiimoi 
iffos Tiroos^ Koif on. TFfirefov rd h 'Uilm Aij 
rotun» iyhfrro. i^ ^Ahi^i^os rmi MnoTidoQ ^2$ 
90Q Jfif^ .Mmi m rss oMriouff «Ur ^iMPfovovfii* 

tem: fi tfi T«^tatt, ibi oihil efle eontendit, ovA id 
fit necefl« eft: ft in rebus .iiiiiiiram ifciod fitpopuLuri 
externti^ iftie, Si ei|EO ftmft gloriofiiiD. 
ibi Egp fam » nbi eft vo* Hojas rei imomtio in 
Jiistie; e& ibU ntiose & eeaiElfait^car&Athenieii- 
«micos ero> qoalem efle fes&lLAotdaemofiiiinterfe* 
oportet, & fiUoe, & pa- fe diffiderent, & Thebeni 
ter: boc enim mihi expe- cum otrieqoe, &MegttQe 
diet, fidem tueri , verecoa- rexcamGraeeia, &]Hecedo* 
diara, «qoanimitatem» aba- nescom otrisque» & nono 
tiaentiam» beneficentiam» Romani com Getis: atqoe 
omne officiom erga omnes olim etiem rea «d Troiam 
conlenrare. Sin alibi Ma prbpter haec geite font 
coliQcato» alibiboneftom; Alexander Menehi hoQ>ee 
tom vera valebit Epicori foit: qooromfiqQia comi« 
ntio» qpm hopeftom apt tatem»«qat tnvicecAofifai% 

vjdifc nfm 9i^A 0he rSf^ leoM^, ««} r» oJlrrtf* 
T^u <Pf0i4fm r«/yuv Itfr] /aovcu, ri ^i?mv. 

5. ^iA(£ ^cp ro ^ccsikv. (S>eU)iJui^<a f^y vn rous 
^ G^cu^» 'KM Ktfi rc iTfflSroK miAohiyniMS u(Pf09m 
mvm <r$»vroy. rl ydf coi Aef^cy; cu %fy oiaB^ 
am} ou ^yro^kcc iioit^lmsi ^^ rfo(f>as ^fco** 
^fM roir hftrn^Hws r£ em/Mrii ou mrTirv; 
' 6 cuie #!kifaiv; n&^tv cSv ofjioXoySc oUp^ &vmi 
^Orif v4 A/i0t# ^oMjtlmg i^Trotvou vw rSf 
(poti9ra9ioiVf tuu reofuav^f xeu nrrS^l at oi 
ifidonorvrtn oovrm* imm Tfori fjuy rooZrct dya^ * 
M vnoXm/JtBeimt f Sroo Ix^ve» oevrd nmtui^ 
Srrtfev i* cJ^t^* uou oh»f Au^, (po^^ 
^ovafr» rotf^T^f laro^KKii' itm rotlko^ 

f iiioKffySc Apfo» mms. '£v ^ tS ^iKmt d 

aoo ptAo ifte amare qnettf ttnn f * Bon dbmfciUom f 

SoUqs ergo fiipieiitis eft Uode ergo» infipieiiteni 

imare» eflete, faterifl? Nlmtnim» 

qata te (laepeiiii«iero de fia« 

Quomodoiftod? inqnit: tu mentta dejtciunt contar* 

nam ego quidmn, qoamvia kao^ae Yifiutua, & eonim 

infipiens , tamen filiam proluibiiitaa te vinctt; nujic 

«lettm diiigo. JBquideni iMec bona eeBfei , deinda 

^pincipio mtror , onomodo «adem mala, poft neutrai 

«ofrfiBffuafia, teinuptenlem denique moerea, timestia- 

efle. Qttid enim tibi de- vtdei, pertnrbaria, mota» 

eft?iion(iraftiuterii?ao|t ria: ob hmc infipienttn. 

▼ifii difcemiCi? non alimea» ^e te agnofi:ii? In amort 

la 'corpori tonveitieDttn «utem nonne mntani? 

•dirikei? «« tipiiM» Sed4ivitia»qaMem,&vo. 

lopta- ]>IS8BRTAr. I.'lB.lJ. CAF.da. 3II 

■ ' ' '' 

dymBd vrxoKMfSwms Svt^^ itcri ii imim; w^ 
^foinevs, ^ rw auraug 6v%i ^0r2 /tfy dyo^ws^ , 
Tfort ^. x^jfncn/^} «#i oroTf /kccy oWwf Ofi»^» ^^t 
rl ^' i%dfois avroTs} k») 'norl ishhftuarmfj 
vfvri ii '^iywi N^9 nm rcMT» ifurxfiih T/ 8 
^v; i^ipfetrtiiAiyof ifgfl rms^ ibn«9oi (ptKos 
mcu c$irov} Ov yrdyv* *0 J3 fMrcmrdro^s 
ihiiuvos ecurovy Svcu ivvovs ecvrS^ Ovi* evros» 
'O.Je m Xoiiofoiv ijUy rsyx^ varfgcy Jf Scfv* 
H^^y ^^\ ovros. Tl fZy^ %vvcifm''Ovii*g' 
Tfor Sios vcuyovfx ku) T^^dTTrcu^ovrco o^if^ 
fi^oiSf y SirvSf oviiv (PihjKcSfefovi »AA\ hsois^ 
^US r* i<rri (piXicCj ^hi Kficcs Ss lAhov^ Koi 
•pwngi. "bahz xcei frov Kjoii rov ^cuilov iJtiffov l^ 
«Vf/Aev, Kcu yvcicrfi tpSs « ro igcuiioy roc%ioi^ 

U4 Kccro^ 

laptatem^ & omnino rti lam adreftoi ? Ne b quf- 

foluy modo bonaseflecen- dem. Qai vero eamdem 

fes, modomalas; homines iiiodo conviciis incellit» < 

vero eosdem minime aiiia modo admiratur? / Ne bic 

bonos» ali&s malos judi* quidem. Qnid ergo? ca^ 

cu? & nunc illis familia* tellos non aliqaaindo vidifti 

rem te ^xbibes» nunc in« adblandientea invicem & 

feufiim? modo laudu^^ inter fe coiludentes»^ ut di- 

mo«lo vitoperas ? Imnie eas» nihii efle amantius t 

baec quoque mibi eveninnt $ed, ttt videas, j^iiis ift^ 

Qoidigibr? Is» quem fna fit amor, earnem iliis ob- 

de aliquo fefellit opinio, jicito; &co^ofce8« Pb- 

videturne tibi 'effe iUius ne etiam tu inter te &: Q« . 

amieos?' Nallo modo. At lium tunm» agellam; ccj^ 

is, qui inoonftanti animo gnorces^puerum quampri- 

aliqaem compleftitur^ vi« mom te velle fepaltum » te ' 

deturne ijbi bene erga il« vero pueri mortem pptnto- 

rum. 3« • l^yiCTKTI 

ii hjou hKpi^. Bcihe tA^u^lim nofdyl^v* w»i enSro 
' yifoffv <plX€$j KcfKeivoff o viot. w ii io^jifm. 
w Si Kiy^vMeu iev^ ifms Ttiff ^owAs rti^ rdi 
*jJfinrov "Tfecrfoff^ 

^ Ify&fmg q^Sv' (pSk^ icari^oo i* ei %a«fay 

' ' iineisi 
GiAerf RhhfHV <pZsj ifrocrifoo i^ ou BiKe^ 
ioKeisi 

id CSo^j on iK&voc ouK i(fll?S£$ x^ ^'^ frc^tihi en 
fJLiKfoy Jvj ovii 'jfvqinovros ooirov nyosvloii qvi* 
ihjeye TToMMKiSf on-^ "O^peXov iyd imXXov I»v- 
feffff<fvi £jr^, iX^ovrqs rcv TT^ocyfiecrdq kou ey-. 

X3 ylaocvrosj ^foc oS^xs (pooyas ^^mTiv. 'O ^EreoKhfi 

fCjB^ HoKvv&Ki/is ovK 9o^y iKrris ocvrns fiffr^kf 

' %^ ix rcv ocvrdv Tfxr^s^^ ovk tiauv (rwreB^ecii' 

l^iYOif cviA^e^ijOctSiOfei^ ffVfJtTfeTfaKores^ <rvyKeKo$fAn^ 

^ ram eflk Deinde tanir- Nonnepntes; illi fonili fi« 

fus dioes: Qunlein fluam liam, dum parrus elTeti 

eddcavi! pridemme eifert. fbtflecaram? nonanxium 

la mediam ititue lepidam iHum fuifie, cam ifte febri- 

pnellam; quam £^ tu fenex citaret? non faspe dixiire, 

«mes, & il|e juvenis: XJtinam ego potidsfebri 

(idtm accidet.) Si •verp laboraremr Poffea, cum 

glorlolapropoflta-fit; (1r»r- ad rem ventum eft, vide 

jus idem videbis.) Si peri« qal(s vqces emittant Ete? 

ciitandumfit; ^asdemvooes ocles & Polynices nonne 

edes ^ quas Admeti p^ter :* eadem matre, eodem^ue pa« 

Licxejltibijucunda;pa^ tre nati erant? iiQnDeuDa 

iri non putas ? ^ucati ? nonne obnvifto- 

FUerekicem vis; paren» reS| oompotatores; oonto- 

timnoupfctasf beroa* DISSKRTAT. tjnp IZ. CAP. 22* 313 

£n\ a Tis Jl/mi ^€% ecvtoufj x^Twyihemv at 
rm <Pihwrx!<t>o»fj l^' ots w^J (pihi»s Tfctfc^o^ 
heymiffiv. 'AAA' ifjafffrwanis »V ro fihjo^ £^iff H 
Xfioif rns rvfomtids^ ofeo oS» hjtyoutn* ' 

IIoA. Ilov 'TfoTo artfqgf ?rfc 9rJ^«f r 
Er. *iJ2f r/ /** i^ogjis x^^i 

Ef. I^^jM^ roiJ(f* ?f«r ?%^ 

KftiS^Ao^ yecf (jzi l^^^fccracSti) 'JfSi^^oiov o^ i$ 
fvi wfoiff ^K&QsTou , »s Ta iSloi) avfJiipi^ovT^. 
T$ m cuK 'inrfos tovto (pouvfiTou ecvT^ i/JtTroil* 
§egy^ 4y r dSe\(pos y tovto^ ecv ra 'TrocTrjjg^ elv 
78 rixvcy, ely r i^dimos, av ^ i^ecTrtis^ 

U 5 ' i^i^S^ 

bemales fuerant; & ibpe PoL Cbirfra fiabo ocei/fr 

etiam fe iiiter fe deofcuUli rus te. 

erant? adeo Qt, fi qais Et. Ei nfi idem temi di^ 

eo8 vidiiTeC, portenta pbi* fiderium. 
Iprophorartl, qasede.Ami- 

citift diflerunt/ deriraFos Et confimiiia vota fiidaiit 

|)ato foifiet Tamen ouai ^ ^ ^ 

imperium, tamqaam ofFa» Omnino enim (ne q^ijl 

xn medtum incrdiflatj, vide vt» dectpiat) quodvia an|v 

^uid dicant: mai- nnlu alii ita oonciii^- 

tam eft, at futt utilitati: 

PoL Vbinam fiaUs pro coi quidquid ot>ftare iltt 

turrwusf videtur, five frater fitt 

- l^t Xhcamobrem hoc mo l five pater/ five filias, five 

\, int^rogiCfi amiifici»» fiveamiiCQrrodit, . JOg BPICTICTI... 

r^ ifeqinurw J^h^covj -^r^oi^c^ff /Tfore ^ewtS 
(pmvraaiw rsv» dvrt nTOsaynTfMv^ vm ndrniii 

^Axfnrrot r» Beo^^iMrec. T/«j . To7s ^x m . 
' ^^ Xfoofdvaiff. rd y&f luhhoftco wk . .«%(fij(rrfli 

r«& Srs '^) xck| «^ ^ef> hfxj^tofLhoie. rto fca^; 

9^y\mr» i^ wK «%f)|0T»' 01 «Ar^eir .•«» 

M%fif (rrcr «AX00 rio-iv ^^fJiarc/^ r^ff) troeAfr 
91 ys^tjici<. "Av /jlov Trvvddvf vvv^ ygi\(rtfMl j^^ 

cl &v7sXoftfrfxoli 'EfoJ «/, Sr» %fn«/^r., ««». 

•MAv^, dn^eij^. Ji»s ifiA tvv rt o^fAjfi 
. «'wlt/yj *'Av.&fflWBri., fen y«f Jttv^ov W .icrf. %fif* 
p9 o^ifcof) »AA» icasdoAoujv ILvSe^oi': ./mv kou a. 

ioaevreftKofj : « %fjfa'//i<oy ro o^f » .^f«» -^' 
f TfS^tfMV, ^EfJunovv Xfifo^/fcoi^} 'Ef»¥ «v. .^«T^^ 

«:of TT^oirmt crahS^ wy. ri ^evfMf re$ iXxi^ 

....*• .• - . ^ J^^/tf 

fides? Imja^tte rd cauflit teresbonfotibiiiatilesrXed 

Uniqaam locernam accen» aliia inatiles, altla utiles. 

iCrti, aat lacubrafti? aut Si me nunc roges, an ati* 

4cambulaniii • CauiTA pro- les fint fytlogtsmi; refpon* 

greflos^, umqiiam fyllogis- deboi eife utiles 2 ac» fi' 

tDilocovifomaiiqaodtuam voles » oftendam. QfiOf 

prqpofuifti» qoodintervos raodo igitdr me aiiquid ju/ 

pertraftaretis? Ubi am^' vabant? Homo, namro* 

qiiamiiocfeciftis? Etdein gafti, tibine effent utiles/ 

tamen dicitis, inutilia effie an generatim? Me roget 

praecepta* Qaibus ? lis etiam dyfenterieas, iitfie 

qiii non refte illis utuatur. aeetum utile ; dicam' efle 

Nam coUyria non inutili^ otile.. Mifai ergo eft otile? 

fant iis, qui, com opus efl^ Negabo : primum omniom 

& jqnemadmodum opus eft, dura, ut flnxus toos fift»' 

OC9I0S eis inungont;'' M)h ttr^ 'nt eki^erata vihen 

lagmata Kibn..inutilia3.hal* eoDiblide&tar. Etvos» ^ 
1a ' ^ viri^ DfSSBKTAT,- ]:«IB. II. CAP.aS. ^ 

^fihrw Bt^itsiere; ' rd ' §sv/4icr^ iitiffrJtirufe^ 
r,^€IA^aeere ry itetvoief^' dmfl&^ecaroy * etMiv My» 

rbf} ^ Ti^ i^evilficiciy (p$xS retvree m%ire^ 

df^e^i OiiiuiMff. ^A^?^ fjifk' rt Tfe^) :ree^ fifin 
^y ^fcff avrevff^ Ov$i me^t retpree. *X74^^. ^ 
7(ereu toIpvx^ %efi ijuyee^ ree dyecdel ioTteviecziveci 
opvroufv^ .^^JgrotnKxHivtfi, xeu (fitKHv r^oxQt* 
*Orrif i ouv. elyec^£y i^tarnfdMy l(rr}v, curp^.w 3 
V«2 (^Ti^ di4n* ii f^V iwui/teye£' itUKf^m 

V •■'.. .M,3..:, ."_... -T^ . 

vlri; irfoera prlmmn cnra- adferte: tam intelligetis, 
te« flaxiones fiftite, feda- qaid viriam lud)cat ars ra* 
ta efiote mente. eamqae tionis^ . - . . ' 

baod diftra6Um in fcholani 

* •• 

^ c A p. xm 

' '. D $ A m i c i t i a. 

^ Qttibas qnisqae iFebns^ ftu* Iteliquom igitur eft, .iit bo- 

det ^ eas,illam amare con* nia tantum rebos ftudean^ 

fentaneamVft. Num ergo easqoe proinde* ament 

iis;rebas ftudenf hominea^^ X^oi ergo bonarosn rerum 

quas . xnalasl efTe putant ^ gnaras eft> is etiam fimare 

-Neqoaqaaqp« An vero ii% . ooverit : . qni vero bona a 

qnse a^Jpfos nibil adti- malis difcenfere nequive- 

nent? Ne hoc ^qaidenu. tit^^.^neotra;ab .utriA9Q9# fiMi tl^^d 4hc r&f M^j ictf} rm ovlfriffli 
Tou <Pf0ipw foiwv IffTi fcovou) r^ (fiiimif. 

5. ^iA» /40U ro TTflCiJlfov. iSkiU)/Jui^co fdv, vii rou^ 

^ Gfcu^, 9r»p )MM ro nfSro)^ miAohJoyririMs i^fwm 

wm atocvrov. rl yd^ 90$ Aa^o»; oi %fy olo^i^* 

ff^; ou (pavreM^lecff JWie^/m^ ; «u rfo<p»s nfoo* 

(ptfM roit hrhniioiovf r£ rai/Mcri; ou minnv} 

' 6 0uie oikifO'iy; Ilo&ffV oSy ^/LcoAoyar c^fd^^ «viei} 

^Oriy m} A/bfl# ^oAXffieis' i^rroeaiu vtto rSf 

0o&ro^iSi¥^ wou reefeio^tj KeH tirrM a eu 

mAoti/onrrof oiirm * mei 'nori {jAv raZrot or/tf^ ' 

Ao2 vno?MldBeimt 9 mreo i%Hm ovir» nnm^ 

ikrofov i^ ooitrofe$* neu oXo^ Au^ry, (pe0i^ 

^dvafr, reefeir^j fiorec/3ecXKt* im recvrd 

f otAkoySt oi^fesio mm. *£y iH rS ^iAafy oi 

furcc» 

mo paQo ifte amftre qiKstf tom f * non domiciliam f 

^olias ergo fiipientis cft Unde ergo » lofipieateni 

fmare. effetep feterisf Nimiramp 

qatt te faepenttmero de fia* 

Quomodoiftodf Inqoit: tu mentts dejiciunt contur* 

nam ego qatdOTi» qoamvia bantqne vifiutaa, & eorom 

iiifipiena , tamen filiam probabilitaa te vincit ; muic 

meum 'diiigo, £quidem baec bona eenfeg , deinda 

principlo mtror , ooomodo «adem mala» poftneutn} 

Mnfmusfia, teinnptentem denique moerea, timef»ia« 

effe. Quid enim tibi ie- videa, pertarbaris, mata» 

tft f noB (evAi uterisf no» ris : ob bmc infipientem . 

Ti(a-,dtfcemiitf non alimen* efle te agnofcisf In amora 

la 'oorpori tonvenieDttn «ntem nonne motarisf 

adUbesf mh togmmk Scdilirikiioqoidem^&vo. 

iopta* ]>ZS8BRTAr. UXB^II. CAF.9a« 3II 

dymBec vrxohoiSehfms Smt 'Jforaji iMiMf 01^ 
b^Q^noos, ii rcvf fl^Jrou^ ^'%i ^dre /ley eiyoc^ow^ , 

rl j' SxBfSff eevroTe} im) 'nori fiiv^ htouarmfj 
TTori ^ yptyof^i N^9 hom reeHTee i^My^p^ T/ 8 
«uv; i^ipfetrtiiAiyef irefl riyos^ hii^9oi (piKo^ 
Jiveu oeurov; Ov necw* *0 Jil lA^etwrdrteiS 
iXo/jteves ecurov^ Svou svyov^ ecvrS} Ovi* evros* 
'O J8 yuy hoiiofeiy fxiy rtyee^ varegoy Jl. Secy* 
lid^egfyi Ovi\ ovros. Tl ouy| nvydfm' * ouit" g- 
^or Sisff Qoiyayfee imt 'nqomeu^oyree «AAif* 
hois^ 1y mifvs^ ovih (PihjKeSreqoy ^ »AA\ onoiff^ 
iiflg fl itm (piXleCj Hec/io nqiecs ms iJthoy^ xui 
yywngi. Bo^A^ Kcei o^ot/ xc»i rov Tfeuilov fJtia^oy i^ 
uyfliioy^ xeu yyo^ ttSs (to ro igoc^ioy r»%ieii 

U 4 %ecro^ 

laphiteiiiy & omnino rei lam adreftoi? Ne Is qui* 

foltSy* modo bonaseflecen- dem. Qui vero eamdem 

fes» modomalas; homines inodo conviciis inceffit» ^ 

vero eosdem minime aliig modo admiratur? . Ne bic 

bonoa» alida maios judi" quidem. Quid ergo? ca^ 

cas? & Dunc iiiis familia* tellos non aliquando vidifti 

rei|i te exhibes» nonc in* adblandientes invicem & 

fenlbm? modo laudas^v inter fe coiiudentesy^ ut dl- 

mojio vitoperas ? Imnie eas, nihil efle amantius t 

baec qnoque mibi eveniont $ed» ttt videas» quis ift^ 

Quidigitor? ISi quem fua fit amor, eamem illis ob- 

de aliquo fefeilit opinio^ jicito; &co^ofces« Pb- 

videturne tibi effe iUius ne etiam tn inter te &: ^-^ . 

amicas?*Nullomodo. At liom toom» agellum; c<^- 

is, qoi inoonftanti animo gnorces^puerum qnampri* 

aliqoem oonipleftitora vl- momte velle fepoltom, te ' 

deturoe tibi pene ei^ il* vero pu^ri mortem pptato- 

rom. ^M • RPICTKTI 

* fMTo^^ BlXmf m) ^ ro 7rmiic¥ mixf/ oho^ 

ii fsjcu hnpt^. Beihe nofuo^liicf nof^v* Koi oturo 

* yifoff¥ (plXetj lUfKeiyoff o vio^. m Jl io]^o9. 
dv ii KiviuyMm iey^ i^ms tAc ^omis rois rdo 
*^finrov "jrctrfiff^ 

iineisi - ' 

QlAerf ^hhfM (pSsj 'Jtotrifo^ i* ou Bike^ 
ioKeisi 

19 QSoij ors ixmvos ouk i(fii?ie$ 7*0 id/oyi fro^mov^ Sf» 
/bcyacf^y Jfvj ovSi Ttvfinovros ecvreni ijyaiv/rtj qii* 
oKeye ^oMMKsSf ori^ "OcpeXpv fyw {mKKov hfv* 
fwo-dVj Hlre^f ih^ovros rcv iffoiyiiocroq wu ly- 

Xi yhecyrosy efcc ^ecs (pcwois ^^sit^iv. 'O ^EreoKhfi 

Koif HoKvve$Kfis ovk ^9^v eK rijs eovrfis ^Vi^^r 

' «^ Ix rdv Qtvrev Tfecrfos^^ evK tiwv (rwrgBfctiA' 

lAiYOif m/^^e^ijOcrfiOfeSf trvfJLKe^aKcres^ ffvyKeKo^iJiri'' 

' fmi eBk Deinde ta |^r. Nonne pntes, illi (hnih fi« 

fos dioes: Qunleni filiam liam, dum parrus eflTe^ 

eddcavi! pridemme effert. fbtiTe caram? non anxium 

In mediam ftatue lepidam iitum fuifle, cam ifte febr|. 

puellam; quam Sf, tu fenex citaret? non faepe dixifle, 

fames, & il(e juvenis': XJtinam ego potidafebri 

(Uem accidet.y Si *vero laboraremr Poffea, cum 

gloriolapropoflta-lH; (>iir. ad rem ventum eft, vide 

Jus idem videbis,) Si peri- quHs vQces emittant Ete. 

€litandumfit; ^asdemvooes ocles & Polynices nonne 

edes , quas Admeti p^ter : eadem matre, eodem^ue pa- 

Lux ejl tibijucunda; pa- tre nati erant? nonne una 

iri fion pntas ? ^ducati ? nonne cbnvi^- 

Fiebrehtcem vts^ parei^ res/oompotatores; oonm- 

tem noa ptetasf besroa* DISSKRTAT^ X.IB^ IZ, CAP. aa. 313 

fieymifffv. 'AAA* iisnfefrwanis &s ro fiha^ £7V9g H 
tifwf rifsr TVfci¥9l&offj ofeo (Sbo ?Jyou(rr 

IIcA. Tlov isvre artia^ tt^o 'jrv^wy 
Er. *S}s ri f/t Ifrofj^s t^*j 
IIcA. *AyT$rci^imi KrsvHv ^o^ 
Ex* Koif4 rwi^ ?f»r f%€j|.' 

KfidiXo^ yecf (jAi l^TTecri^Stf) itevi ^Sov ovi- 1$ 
fv) wTOiS fKmorreti , ds rZ iSia> cvfti(pi^oyr{^ 
Ti,w ovy Trqof rovro (peuvifreu ccvr£ ifJiTroih 
^isr^i 4y '^* dieK(pos y rctvroj ccy rs 'Trecrfjjgj eiv 
T« TiKvoVr ciy r i^dimos, »y t* if^^^^ 

U 5 ' fi^Gf^ bernales fiieniiit; & fiepe VcL CiMr^ ftaio ocdfyr 

etiam (b inter fe deofculad rus te» 

ennt? adeo Qt, fi qais "EJt. Ei nfi idem tenii, de^ 

eos vidiiTet, portenta pbi- fiderium. ' 
lofophoram, qiisede Ami- 

dtift diiferunt/ deriroFos Et confimilia vota &dat|t 
pQto foifiet Tamen oua 

imperium, tamquam ofiai Omnino enim (ne q^ijl 

in medium incidiflet^ vid^ vt» decipiat) quodvi^ ah|t 

miid diciant: mai- nnlu alii ita concilii^- 

tum eft^ at futt utiiitati: 

PoL Vbinam JlaUs pro ctii quidquid obftare iUf 

turribus? videtur » five frater fit^ 

* 1^tQuamobrem.hoc m .fivepater; fivefilins, fiv^ 

: ^ ' int^rogOf^ an^ifici», five^mitCQrrodit, 

«vet-: ftJf S<l»fCTSTr 

^#' ^hm ^i^Xfi^f «»^ ro oiJr«S ovfMpifw' tmin 
. Td <9r«riff t Mi dieK^off^ xm fft^n^f^ mi w* 

^4»y nV^y cV 0MOi inii^f nmc^you^ Aoi^oi!py« 
KiM r» 'J^fJWt» ecvrw naretirrfi<po/itVj m 
rovs vecovp iiJtint7rf£fi$v* Smrt^ 'Ji?J^ilgoc ixl- 
Aet/flT^y if4ilPfri<rdifmi rd ^KmknfJMoe^ iitobmm' 

13 ro^ rclo if»f4ivo\^ Am rovrp »v fsiv Iv rm w^ 
r£ r^s di ro mf4(pifov » nai ro oc^ov^ luu ri 
iM»\oy, Kcii Tfecrfiioc, nuu yaveis^ mu (piKovf^ 
ed^trcu rom» 'jfdvree* dv i* «^AAee^ov fjth re 
wfAlCpiqov^ «AAo(%ou iH rovg (pikovs^ xo» rjr 
'Xeerfiiee^ xorf rouir oruyftfyaf^, ko^ «Jr^ re ih 
xeuev-i oJ^rroM rocur» Tfetvroc^ %oereS»foifja)/ei 

19 UTTo rou trvfiUpifevroff. ''Ojrov yeiq dv rh 'Ey», 
iMi ro *Efm^ itc^ ecveiy^fi ^igrw ri ^Sov' ei fv 
9o^Ki, ' Ixaf ro Ku^ifuoy ^yoM'* m h TrfeeUfitm, 

imvo 

avorfiitar, fxTeentur. Ita pter, fl qab in eodtelor 

e&iin natart cotnparatum co pofaerit atilitatiE^m, & 

eft, ut Oibil eque atiet fanctitatcm,& honeAiteinf 

at^ue atUltatefli fuarn : bacc & patriam , & parentei^ & 

ei pater eft, haec frater, amieoa ; falva funt teo 

&eognatua^ &patria» & omnia: fin alU>i nlilitatem 

Peaa. Quum igitur utili^ coUooarit , alibi amicoSy 

tatl noftras obftare nobis patriamt cognatos, & 

Diividenlar» ipfia qooqtte jpfimi adeo jaftitiam; ia- 

maledieimas , eorumque tereunt b«c onmia, prae* 

ftatuaa evertimas, & lana ponderante utilittte. Vbl 

incendimua : quemadmo- M|m Ego» & Meum rft; 

dom Alexander ^fcnlapit eo inelioare necefie eft 

tempIaoremari}afiit,ama* animal: fiincitfne; i«ea 

fio fao mortoo» Qaapn> neoefi^ «ft e^e principav 

tom: «ISSSRTAT. X.YB*IX^ C A9. 22, $1$ 

ktm% £fm* #f h r$lf hnrh:^ hmm (f roW do 

mL (flihos iecfteu Hkf im^ «wi vii$p neu vmvnf. 
TWTM ,ymf f$0$ vymlffm^ rnfafy th viorw^ rmf 
minymm^ rw mmermci^^ rw m(pfwnMv^ nmf m^ 
myiffFimi^ <PvhMff9w roU ff%hmt» mv i* mhXm^ di 
%iii'fmif ifimnjrw Bii^ *mMsm%t5 ii ti umJsi^ 
Atms hrxpfoff ylwrmt i ^EifiMofau Koyofi^ mm^* 
(ptmm. n fmiih mm$ ri mm?iQ¥, n ^^ ri h^ 

tmi rttirn» nfv myifomif^ nei ^AB^muiot nml 22 
JSfifnaimifAovm iioipigorro^ uo^ ^nBmioi 9fof dfjt^oi^ 
ti^fff K9t) ^liym^ ^^iXM iffoff rnv *E?0<mimf 
mj }4mK$imfff tt^o^ ot/4iffoTifov^y, »m$, yiv *tmf4moi 
7ff0£ Tirois*f xoif on Tfforefov rm h IA/ai ism 
rofitm iyivrro. i^ ^AXi^ifos rcS 'iAgvoKmoo ^. aj 
yoc^^"^ jBoti H ns oiirpic mio ^sko(PfovovfU* 

VOUf 

tQm: iliii volvnttte^ iU oihileflWcoottttdttf anlid 

fit oeceSe eft: & in rebos mmiram qiiod fit popokri 

exterote^ iftie. Si ergo iama giorioflim. 

ibi £go fam , obi eft vo« Hojog rei igooratio in 

JttfltM; ei ibli ratioae & ctofiSlfQit^car&Atbeniea- 

amicoe ero» qutlem efle fes&Ltotdaemoniiinterfe- 

oportet, & filiot, & pt* fe dilfiderent» & Thebtni 

ter: boc enim mUii expe- eom otritqoe, & Mtgooo 

diet t fidem tueri , y erecon^ rex com Graeeit, & Mtcedo- 

dttm, teqatnimitttem, tbe- oetoumotritque, & oaoo 

tioeotitm, beoeficeotitmf Romtoi cum Getis: ttqoe 

oome ofikiom ei^t omoes olim etitm res td Troitm 

coofervtre. Sio tlibi Me propter b^ec geftte font, 

collpctro, tlibiboneftum; Alextnder Menelti hoQ)et 

tam vera Ttlebit Epicori foit: qoorom fi qais comi- 

ntb, qom ho9efl»m tpt ttlemi,qQt iBvieefAofifuio^ 

vidifr 3l6 SPXCTKTI- r ^ihMS ^fnSrovs. tih}s!ifikfibfi w ro jdhor t*ifiii&»^ 
9e^fi>|/oy yu¥(UKiifioi^9 koA '^ff) osdrou moiigpSK. 

94 Kflsi m, orav Hinc (f>ikivs, tiit^Xpouff^ ijwom ic' 
novyretsy fAfi ecirc^ey ol7ro<pmhi! TPe^} rn^ (f^ikias 

* n aivrSfifj /joii' asv o/xvvoM^i^ fjcfii^' w aivvit(»s 

d5 <#%^v Xiyo^iiif ec7efikhji%dou «lAAifAflaiK/- Ouic era 
^rioTcv/Totjf (pecvKov ri nyoiJmiiKov ^ eo^BfUov kxffi 
^Kfrrev ^ c»AAo5\ vn ^AAffc (pavrewias mtuifO' 

36 vov. 'AAA' i^cc&ovj ptf recvd^ u oi ocKK^l^ i 

1 iK r£v ,xvr£y yoviosVj Kotf o/mv dvecnB^fifjivoij 

Htci V7P0 r£ ocvtS TfcccieeyooyM" ec?sjC iKavo )ii' 

" 90Vj Tfov ro 9viJi(pif$v ocvrois rlbgvreu^ ^mfor 

?7 l«Tcp, VI iv Tr^oeufiam.n *Av ixres' /Jiii Mtfvs (piSo^^ 
''Cv fjLocXKov n TfiorovCj n ^s^ouovsj fi bec^^oitsioos^ 
ii ifs^vdifovs^ ecKhcc fi,f\i^ ecvbqcoTgouSj m vtZvi/fls. 

?$ ov yecf ecvS^og^cKov ieyfjM trrU To orocoSv itU' 

■ ' ' VH9 vidiilet; *Mem non babQlf- ihltam'; nonc hnic, nanc 
fet dicenti , non eiTe eos illi vifo faccumbenflk Qaa- 
amicos. Se4 proje^ eft re ta noli ea qosrere, qiue 
sn mediuQi ofiEii , eleg^ns ceteri ;. %n iisdem nati fiat 

.molieroala; deque eabel- parentibus » unaque edaca- 

.lum ortonk • £t nonc et* ci, & fiib eodem paedago- 
iam^ cum vides caros fra- go: fed illud tantum intae- 
tres^ qui conpordare tnter te, ubx foas utilitates col- 
fefe videntur, noli ftatim ^looait , . externisne in re- 

tprdnonciare quidquam de bus, an in voluntate? ii 
iliorom amicitia; ne fiju- in extemts, ne dlcas eos 

' rcnt qoidem » ac fieri^ ofle ^imicos , . non. aiagis -qoam 
negent, ut difcefiio fifit 'fidos, aut conffaintes» aot 

.inter ipfos. Male fidum fidentes,aotliberos:imnio 
efc .pravi homiois. inge- . ne homineis quidemy £&- 

4)lum; ancooftans, incon* .pifii. Neque. enim hama- 

;•::•; ■■.■.* Bum DISSBllTAT. Z,IB. irv CAP. dX ^fj 

^ufiuKmfdlSmmy 9 n tus dyofiis^ ms rd ofi)» Ketih 
r& inuKtm^lpis emoimKin/ffdm r» Kffrriy * ovii 
ri miK^rms nuu.iJLorxf^t %cu (pdo^g dmfyoc^ofjLB^ ' 
voy, wii^ OT aXh» ^k^ftiiePscimp mBfomot iucr^ 
tihklihmfy it^ Jy %otf fnovoy rtHjro iayfjtooy ro iy rat£ - 
dTffoottfirotff ri^iff&ou «^roJr ;e«i rd ioourwy. ^hP^ ^9 
i^' dkaitnjif^ %rk roils dkfi^onms wrpt^ i wdqomot 
zwm fjtiyoy Mrreii ro otyoo^ov^ oarou ^tfoiiufmtc^ hrotf . ^ 
%fn9ts ifQyii:,<poeyroc9joir fjopdrt ^o?\Mfo6iffjtey^ffi 
fiirjd uUc.koti 'jrecrnf in^t^ ^r el oii$k<poU f^- 
^orokiy Xfiyoi^ ffu/Msrf^oirifKorf^ nou irmfot^ etAAtf» 
fiofoy oouTo roiro yyoiis^ Beof^M «^ro^iVou» ort 
ipikoi^ mmjsf ori irt&rdi ort Siiuuot* rJXffi ydg m\^ 30 
hmjQov (pthtoOy n enou ^lffrts^ onoumi^i 09f«6 
ioortir rnf Kmhovf r£y,i* aMMy aiityis^ ■ * '^ ^ 
,. ..>> ' . - > .^AAA«4 . 

nnVn decretQiH eft » quod iftos vere ibi duntaxat fta^ 

canffiim ets praebet mor- tuere botmm» ubi voluntas • 

dendi Hb^n^keniy &ctim effr, nbt leftat.ttfits vlfo- 

vSciandi; & deli»ta loca rum; noli pocro folicite 

Bttt etiam {bra,*- vduti qnamre^ fint-ne^iilias & 

Hiontiiim faltcls, occupan* pater» an fratres^ ne^ 

di, & in judiditfaciiiora que an diuturna fu^rii 

latrotmm patrandi; neque itioram confaetudo &,fo^ 

id quod ineontinentes , & eietas ; fed hoe boo coRni^ 

tteedios, & corruptores to, aada^ler pronuncia; 

csfficit, ant ad alia deliAa^ amicos efle» qiiemkdmO'^ 

4DibQs hominam confbcia* dameflefido^i el&juftofl 

tio violatQr, impeiiit; ob pfonuneias. Namubiali&a 

utticom & fotom hoc decrej^ eft amicitia^ . niii uIh fide%i 

tam^ qood fe foique iis in nbi verecQiidi^» ubi hone« 

#ebiis ooliocant, qiiae pe< fiamm leruni. communica* 

ires ipiba nou Ittnt - Qilod tio^ aliatina vero nUlla. : 
fi-^vero aoditris, : hoitiinei 

At rf3^f£»gr#vK«^5 a^^ t» v9roJnfcitr«» a^oyfl{m rd 
imurcvi ^f'to nirmff; Hedi¥ oti^, er rifv %f«tfr 
tf^ #7r9/3i90^om» nyv rou cnevmfiou fi^l/m m Mrv»- 

3^ yMT inva^x/ov; *AMm yuvif fcou Irri, xcti rd^ourfi 
Xfi^w av/i$f0soiHmfU¥. Il^ra i' 1} '£f 1^1^ ptfli 
rw 'Afc^i«fMU) M^ rJi6Vi0y /iifnrf ipo^ ^oAAa^k; 

ii «AX* f f /Mvr jfAdtv f{f ro ijifw. Tii' hrrhoffms; 
To ioyiM^ ^ro ^f» r«!v ro$o!ftw. hnwo $v rj 
Bfifwioff^ hmvo ro hoaufgrw rnv ^ihimnf^ to ou% 
i£¥ o%ftu r^ yuitmTtM ymfiornp^ rnv /4vrifm fo^ 

34 WfcK, Ka^ ^/uoJv o^ip ioTro^egKef n mirU r$s 
tivoH -^UiOff^ n mKKo¥ Krn^oe^eu <piho¥^rmZrmri 
HyfMrm hcKomirm^ rmXirm fjucrnaoirm^ rmStu 

$i i^oKMoirm H rijr >j^t^p r^ imvroS. uDj oSrttf 

« lrr«i ^fmro¥ fth miros Imyrm fmi ?iOiibfo6fufef^ 

• At tnrto tMipore m» onter fnit mlionHB: ro» 

eoluit} neque me amairet? rum mouile interoeffit 

Uiide. vero feis, moci* Qnid autem eft taonUet 

^um» annon itateooiue* Decretom .de tiqofmodi 

rit p qaemadmedum caU rebua: boc Aiit feeUoifiam 

ceos fiioa fpohgia tefgit? illiidr boc amieitiam dire» 

ot jamentxim fuom curat? mit; boc oxorem efle oxo* 

Uode fcia , an te ; com ya* rem , matrem etk matreei 

feuli ufum grtebere deii** noniWit Veftr^ etiaia 

fia, itafit abjed»iiis, ut qoiaquia vel i|»fe amicof 

^ eoofiraftam patdlam? At alicu^-effe, Telalteriui 

ttxor mea eft^ taotoqne amieiliiam £bi parare fto* 

tempore uoa vfadmua. det; ia decreta baec exct» 

QQaotom vevo ten^oria dat, baBcodectt^ baocex» 
Eripbyle cmn Ampbiarao *{>eUat ex «oimo fiio. Sie 

▼ixit? &Uberorumetiam ramuaipfeitttwimale» 

^ . , dlccl^ fcif imxif^cf^ fi^ ji9r9^oSi¥^ /iii dccffWfl^m iav» 
tSp. inmrm im\ Mfff^ r£, fdh ofM'm^ %wr\ 3<S 
wnhHs* rov S* mQfiolou dvtnr^iMs^ ?¥^^ ^^^ 
aurov, Siidifos, wp^iimiMC, is n^ ayyomirru^ 
M nfos iwnhnovrot 9r«(i r»v fdgyhroaf ovft^ 
y) x»?^os^ ar aJSvr ix^t^s ro roo W^no* 
voSf oTi Tfiiw ?^^^ UKoveoc trrigrrou riis dKn» , 
^mM. Id il i^j rd lAiv iXKoc ir^^^rrt ndvroo 37 
cra f! ^/Xci» Koi ^iJtnm&^ey KO0} Mn»fvj(Tfref 
Mf (rvimf\rvfrrrt ^ ntif $k roa¥ ocvriv yr/oyfi/jUvOi 
heffdt^ Kotf ydf oi o^ms'' (plho$ i* ovr iKmiOh 
ovB* vims^ l^ixs^^ ^^ hfff^^ ^^ ^ioiSfi ro$vxa 
Kou /itocgoi ioyiioorm^ 

dicetV non reptimabiti nVitam vetitate privaru' ,« 

fion niutabtt con^Uam, Alioqbicieteniqnidemooi- 

ooHH tt ipfun» excrnciabit: nia^ quae font amicorum, 

deinde alteri, iifitipfifi- facietia;. firaal potabitis, 

nitl»', plane & fine exce- fimul babitabitis , fimul 

{»tione 0micus trit; diffimi* navigabttia » i& eisdem 

em vero tolerabit^ lenis .prognati parentibna ^ri^ 

eritergaeump mattfuetns^ tis: nam & etdem^baee 

fiicilia ad ignoicendum » ut. angnet habere poiTant, 

ignorantiy ut maximi^ in neque vero idciroo amici 

rebof erranti; neminierit .fimt; necvos amict eritia, ^ 

moleftQi, utpote qni Pla- quoadusque bellQina iila 

tohicum illud probe cal« & foada decretn tenneri. 

lcftt: »Oitoem animam in* tit. jCAK ' }90 X VICT E.TI. •: 

K E ♦. Wf. 
Titfi rljg ro3 Xiy&y ivyifiw^ " 

B//3A/0V Ttoii av vS^ov civuyvS n M4 ^«ov, rl 
9v(n\iJLoriqoiS y^cc/xijioca^i ysy^uiJLfjLhov. Ouxotli 
%bu hoyovs Tgis ocv Xii ^ocdV cck&C^^ rovs ei- 
&Xfllio&iv a/JM kcu iv^^iTflaiv ivoiJM9$ tntni* 

a ftcctrixevovff. Ovk oiqoc rovro, ^rtriov^ (»s oiih 
fjila iivociili hrtv ocTTocyfeXriKfi/ rovro y»f Sjm 
/jiiv ocaeBdvs e<mv ocv^^ootfov^u/m Si imhcv. *A^f- 
liovs fclv', ?r/ rdcs Tru^dc rov Qeov xu^rtocs «V/fc*- 
^» • oiffne^ « uvxi^ec r^v evxf^orluv riis: o^conwi^y 
fi rijs uKovortK^s ^vufjLeoiS^. fiuvrfjs riis (poannfrim* 

3 Isit^ cvv tro$ Qeos o<pduXiJLovs eSomy^y ifi 
TsyeviApc eveKefocaev uvro7s ovr»s lorxvfiv xm <Ph 
hJore%vov^ &rre fdUKfocv e^tKVov/jisvoy' ccvecfMO' 
cetrdui fout rinovs rmv o^^jd!fofiv\ ^olos uy^^ehM c A p- xxin. 

J)i Dicifidi facultati. Libnini cUirioribiM literi^ 
feriptum, nefno. eft quin le- 
gatiibentias, atque etiam 
facilius. Ita rermones et- 
iam aptis & decentibus 
verbis compofitos^ . qt^Uvis 
facilius audiet. Mon ergo 
n^gandum eily elTe aii-' 
quam eiocutionis &culta- 
tem. Hoc enim fimul & 
impii hominis foerit, & timidi ignavique. Impii; 
qqod divinum beneficium 
defpicit, non fecus ac £ 
Gommoditatem vifas audi- 
tusve aut vocis toUeret 
EfSPOe fruftra tibi Deas 
Qculos dedit? fruftrafpiri* 
tum eis indidit adeo vili- 
dam & artiiiciofum/ ut et- 
iam eminus confpeftftnm 
reram formas rtpndcntet? 
qoii DISSERTAT^ tIB« It^ CAP. SJ, git . 

Ar(i^\ dKw Mu hfif^)^^^ Eiks^ & nmL r^r figj 4 

»of rif» eiKKuy o^peXos ^$ ■ ■■^ 

"'Ay^fcom^ ftfir d%oi^iffro^ %Bi^ fiJir^ irti* 5 
Xirv dfLfiifMv rZv xfwtfwv w. dhJ^ vnt^ fJtxr 
rdH ofccv Kou elnov€$\ts ' Kaii nj tsJxe ivif oevrd!/ 
^^ ii^^ "Koif riv^ 9v9tfy£v grfos uuroy vTrif ^ 
KdfZuf ^^£vj t5^ef olvovy uTTif iheuevy «J%«* 
(iirtet TflJ ©FflJ* fjiffvt^o f ort ahXo-ti &oi6 
iiiunu Kforrm dmosNroaiv rovtos^y ro xffitrSfjtevov 
e^uToTsj ro ^MtfJui^ovy '70 r^ ^^W iKeiaroi/ 
f^iovfjtevov. Ti ycief ifftt ro ee7re<peu^ofjtevov vTtif f ^ 
Jx^oTifi' rovTefV riv iweifxeo^y 'Keerov rts ei^le$ 
icmv eevrSv^ fiJi rt eevt^ iKoi^m-^ ^ ivvetfjucj 
/Kif ^rt riis ifetrtKiis ttot^ iiKovffees Xeyovtrvis 

n 

qats auaciQS «que celer ae (eajiumodl fant frunietitft 

diligenf eft? Froftra^ne ic legumina^ c^JQsmodl 

interjeftum quoque a^Yem Tinum & oleum) gratiatt 

tam efScacem & intentum habeto Deo ; tum vero et^ 

fecit, iit per eum^ certa iam memento, aliud aU<» 

quadam ratione commo* quid ab eo tibi datum efltt 

tum, vifus penetret? Fru-> bisce omnibus prseftantittfl^ 

ftra-iie porro lumen cOn* quod illis utatup, quodea 

didit, fine quo cstera probet, quod pretium co* 

omnia el&nt irrita? - jusque ftatuat Quid enioa 

Homo , nec angratus eft» quod de qualibet ha« 

efto, neque vero idcirco rum facultatum pronun* 

praeftantioram efto imme-' ciet, quanti qasfique pretil 

mor.' Sed cum de vifu & fit? num quseqaefacultas 

auditir^ atque adeo de ipfit per fe? Num videndi fea<« 

vita , icjltaeque. adjumeniifli fiun umquam 4e ft^if^ci 

MfiaeU DiffMrt T. L X qai^ 3»a E PICTBTl viff} 'AA^'. - tfV ^titmot nm icvkcu rereiyiJiim 

8 mfiiy v^nftr^ ri Xffl^^ roiy (pmyru^iii^. Koty 
Tfv^ 7ri(Tov smarov ^ cc^tw i&rs * rW irtWtftv; 
r/p ^^i oinoK^vrrtUi Uiie ovv ivmrou rik jiMn 
^vaiJLif Kg^mwv S'fcu ravrns^ ^ vuurcffs hj^ntm 
^sccKOvois %^cuj Kcil ioKiiM^e^. ecvrii ^Kctarc^^ ncu 

9 ^oipmvercui ris yeef hieiv^v ^ie<t' ris iartv cci- 
ti^ vm Tfoaov d^icc; rls iKdvov oTJsv, oT^ctc oh 

^ %pi^^ -ccvrij^m) Tfars /dnj, rls iariv v »y^' 

. yavaec kcu KKsievt^ce rovs UpBeiKfiovs ^ Kcu d^* a^ 

0; ici ccwaargi(pevaeer rols ii TSgGaet^ovacti ii 

tfk ifccriK^j ;0u* eifOC n isrgocufertKn. Tis ifoi 

^ree imK^ovfcc Kcif eivolycvaee; ris^ kcc^ hy Tfs* 

fifgyoi Kct\: ^iv^n^cs 9 n *xih0 mdwtroi imo Ac* ^uiciqaam i>roounciiuitem 
tadiirffti 9 ' tiain' aadHum ? 
non magU, quam triticum, 
fiumi hdrdeom , qoam 
^oom, qoamcanem. Sed 
vefaiti miniftfie & anciibe 
conftitot» fiBt iftse facalta** 
tn, at ferviant facultati ei 
faae viiis ntitur. Quod fi 
fogaa 9 qaaiiti qaidque pre* 
tii fit; qtemnam ro^? 
qnis tibi refpondet? Qui 
ergo poteft aiia quaeptam 
fiicaitas eA efle prsefisintior, 
foae & 4setefi8 tamquam 
miniftria utitur, & fingula 
toiii probaflBt declarat? Qude enim Itlaram novic; 
quaniam ipfiifit, & qbaod 
pretii? qaae iliaram novit» 
qoando ipfa fe oti debett» 
qoandonon? qojenamefif 
qofle & aperiat & claodat 
OGOlos, & ab eis rdboi» 
in qaas ilti oonverti non 
debent, avertact, in alias 
vero intendat ? An ipGi vi- 
dendi vls? Non: fad vb 
volantatis. Quaenam eft 
qum aures ocdodit & refe- 
rat? qoMam, qoacoriofi 
& pereontatores famas» 
aot contra noo ooinnu>ve* 
mor orationef nom aa- 
distidi OI8SBI(TAT« LIB. <r: CAP. 23* OOf 

^wfuff. l^rm ciuriif liMx^ or$ iv rv<fjfimg %0f u 
4MP^ rmf AkKous d^ietmc iuDfijjt$ffl» irr$^ fcf^ 

ifuvMi rui if^o^ i(p' ck rrrot^inhcu mff) 'iiaxevm¥ 
rmurn Kctf vmt^irch^ «wnf ii /Mvnc^ 1^^,^ 
X0H rdff r oKhMs Kc^ofi ifo^oo huMrfi dj^M* 
wmy fiiMiH titJily «AAo n chfc^tuy^Scu ro l 
-xfdriTrcy ehcu n «vnfv; Koei r/ v^i«f ^AA^ o o^ 12 

>o^ /iefy TuvoMXfls, xiM ^rwr, nV A/yerj 'H ^r^oca- 

fertKfi. Ei ^ Jaf 9rm'fV^flii ««r A^J&^^iv, ^15 

«^/^r^coM» X4U TTi^ivaccvrcc if$d$<rBiivcu ^fi^, rir ^ 

Aiyaf; ov^ n TffocufrriK^i} ^hH <Pf(t&r$Kfi ctS* 14 

Tti^ Kcif KCcXhMTn&riKfi raiy ovoficirc^^ S& r$ff oifm 

l3im iiOfaiAsSy rl ciKKo ^om^ ijy crocv ifjtiriet Ao- . > 

^cs Tfcft nvoSf fMKhcs^i^m rd ivcfidrmy Km) wh . 

X a rldn^iv^ 

dieadi vU? Non tlit, ni^ videt? An y«ro oxor tlj* 

Volaattt. £rgo-ne dein« cujus tdfpiciendt fic. ^ 

deipft, com perfpicitt (e qut rttione; auntm ft« 

io csecis & furdis caeterit cuittt id dicit? Volunttt 

ftcuitttibus omnibut in- cttionitjptrticeps. AnlitF ^ 

effe, qose.niliii tltud pro- l>endt nt orttioni fide^ 

fpicere pofliint prseter illt tottbrogtndt; &, fi fidti 

iprs opert td quse deftint- lubettur, utrum cotnmo* 

tSB funtt ut per et ipfi mi- verioportett» necne^ qu#* 

iniftrent fervitntqiie ; fe ve- ntm dicit, nifi tnimt deli* 

xpibltmtcutecernere^cscs- berttio? Iftt vero el9* 

tertsque perfptcere, qutnti quendi vis» vtrborumqut 

quaeque pretii fit; ipft-ne exomttrix, fi qot m<>da 

ergo quidqutm ie prseftsm- peoulitris tliqiit fiicoltts 

tius effp nobis pronunci». eft, qoid tliud fiicit, nifi^ 

hit? Et qiitd tgit tiiud com rei tltco|os mentio in* 

^Dcolos tpertus, nifi q^ cidit, voaVidft txpoHl V^, ij ^irfocuftnHfi; eiXw ovv airnp , 'Mftii^ 
^Meop wurif^ wetrayi^heta^cui 

16. T/ 0i^$ )^if0'/y* W otrcero Tr^ok^iM t%mH fm 

t : iu^eir^ ro itcucQveSy. %qia&ei9 mveu iK^vou f iM^ 
j(0r^j i Ibnr^ rc^, hf7ri»fi fi kiW roi wvn- 
yov} n ri o^ycf^v^. re5 tudecftTrcnii ^ ol uvif^l- 

J7 ritt W fietCFtXicoffi Ti la-r* ro ;c?^''^^*'J n(cci- 
fiaif^ Jl. hg$iMharcci Tsivrw ; , li^ocufm^* 

' . T/ «A«y ecvcuiH rov oivdficcnov^ 'rrotl /juv hr 

18 nf^^'?^^* ^^^ rovr^ ri }fx%v^or8^ov iv ch^ 
.did^o^ i^rli Hccl ^9rw olcv re rei ecm?<irc^ 

&conipoi)ie, veluti do- fti^at? titeqtius eqOid? ei- 

mendi iirtifices cornain? tii^ venRtori? tftftmitlen- 

Uti^qm vero loqui an tacei- tum citharoedoF mibiftfi 

re prseftet, & fic an iilo fegi? Quid ^ft quod ntitor 

tnodo dicere utilias fit, febus? >^niikii deliberstio? 

Jioc deceat an dedeceat, & Quid curat omoia ? AnU 

quod cQJusque orationis ftii deliberatio» Quid to- 

tempus» quis nrus fit, tum hoihinem toUit, 'HQite 

'quaen&m aliadicit, nifi ea- famcr nunelaqtteo» tiunc 

dem animt deltberatio? prsedpitio? Animi voloti* 

^tsne igituri tK ipfa prod- tas. Efgo-nefaabet hono 

'tet| feque ipfa coQdem^ faac quidqoam foboftiiJs? 

Bet ? nHo* ne modo fieri potefl; 

' Quid ergo? faiquitf fi nt id oaod colMeri tieqblc 

itiife res babet, fierii.ne fit innrmios iis qote ab 

£ifteftt tit id, qaod mini^ lp(6 co^reentur? Ocolok 

at^ ftraeftet ei-tfui 'mini* foai. aciemiqiiiciiiim impet 

-^ dirt DI8SXRTAT. JE.IJi* SI, CAF. S|. $if 

T^ dKoujiri^ ruvrd^ rj (Pfonrttni »fmirmT. 
BfMMfWiv ii ri If47rd9i^w Trkfh/Kiyi *AiffoaU 
ftrov ouiiy^ avrfi i* favrilv^ hotrr^oUpSfrot. i§oi 
ToHro hockIoc lAovii avrti ^srou\ n oi^rrii fjtem, 

&r0if iifitKnutirn i&vaiJL$g cotra^ xtti 9&^$ rojc 90 
oKKots Inrrsrotyfiivfij 7rufe7idcXj<ret ^fMv Xgyiroo^ '' 
m^otrsrt^ Sveu r£v evroiv rnv w^m. OvJS W «v« 
ri) ^ ^oif^fxurnv tXey^v Svou KfdrsTroiv, nyirxf* 
^o ohf r4S eoirfiff. Nvv ii rt imvj "B^Aeoijife»- ro 29 
ruura oi7ro(pouvifAevov^ ri Trof) TiXovff (ruyfeyfoi^ 
^osj ri rccff ^^ncocf^' ro 7ref)'Kecvovofi r^. 
rov 7r(6ycovoc KPcdecKis^ ro y^cc(pey ^ tre mrty 
Bvfiniv^ ort rfjv reKevrouotv dyoi b*SjjM fuu 
fdecHocflocv fil*ifoCv} *H ^df^/ n tl ^focu^e^t^; 2% 
^roc rgvrov r/ n^nwov rxj^ o^Mhff^ms^ ftm) dire pDteft? Et volootas, 
& molt^ qoaD t volontate 
non pendept Haeo ea- 
dem & «udiendi & diceqdi 
facnltfttem cohibere pof- 
funt. Volnntatem vero 
qutd poteft impedire? In- 
votnntarinm nihil; fedipfa 
fefe» nbi depravata fuerit. 
Quapropter in hao fola five 
pravitas, five virtna in^ 

Cnm igitor tanta^facnl- 
^s iit» caeterisqoe omnl. 
jtos praepoiita , progredie- 
tor-iie Hia dic^tque^ Cu* nem rernm omntom efle 
pc9^ftantUQmam7* Jdvera 
ne cfimem qvidem ipfiim 
dicentem qqisguam ferret, 
Nunc autem qoid eft illod, 
Epicore, oiio^iftapronan* 
ciat? qaoddeFini^oSy d« 
Katura rerom 9 de RegnU 
veri confcriplit? quod pro* 
miflam barbam te ^.aiero 
Juffit? qnod animam agens 
fcripfijt^ fe extremnm mnnl 
eomdemqae beatum agere 
"dfem? Caro-ne» an Vo* 
luntas? £t ttt mbilominw^ 
.Voiuotaie pr«ft|ntius all- 
quid Mif yivpira. Aiy« r^ i^tiiefAloiv etvcu acj««v J^ 
^foecycoynv r?^ ^wnnns ^vdiisM^y lAn yimro.. 
dvonrcv^ d^i^s^ djCfifiTroy Ttqos rov &scv. dh>d 

a4 r^y 'd]^tot» ixdar» d^jgoSliaxnv. "Effn ydf rjc xoct. 
cvov X6^9 ^^^ ^% nf^Kn Boh' eim kcu kxjvgs^ 
d/jC 00% nf^lr^n olKeroo' tan kcu olKtrou^ aAA*. 
^% ifA/xii r£v TToAiTiSy' em Kcu^rovroiv^ aA\* 

^5 ^^ 19^'xir r^v dfJCfivrcw. Oi fUvra iid ro d^A» 
mvcu k^rrc¥eCf kcu nv 'nct^yjBi rd trefoc x^dccv^ 
chifJLCcrrkv. "hm ns d^lcc Koij riic (p^ocrrnsne 
ii/vdfjtfcof f d?^ ovx n^Kn riiff le^ocu^mmg. 

9f> ^Orcev cSv rccZrcc Xiyecf /in nc oUtBcc^ tn dfie* 
kdv viMS d^ioi <Pfecaec9S\ ouie yd^ i(pdocXfiM»y oio* 
irm^ ovSe %d^Siv\ oii^ iroSoiVf oui' h^rof^ ovf v%c* ^ulAhAet^ttnigi Nofme bet e«tit«, fed non qnao* 

itiratiis? Adeo-ts^ prorfatf tam famulas: habet fttna- 

CKcus fardusque e^ ? ius , fed non quantam ci« 

vi« : & civf$ / fed non qaan- 

Quid ergo? S(:>emo cae^ tom magiftratus. Neqae 

^feraa facultates? A6fit vero eo, quod aira pra?* 

Nego-ne, ullum elTe dicen* ftantiora fint, contemnen. 

di fiicaltatia afam aat prae- dus eft ufas, qaem habent 

ftandam? Ahfit Amentise alia. Eft qnaedam digoi* 

Id fuerit, impietatis, in* .tas ettam ikcultatis dicen^ 

g^atl adverfos Dcnm anii* di; fed non tanta, quanta 

mi. Sed fuimi cuique hb* Voluntatis. .Cum ergohoc 

norem tribiio. Habet & dtco , ne qois veftr&m me 

ftfidus faum afum ; fed non pntet aoAorem vobis efle 

taotnm, qatntam bot: bt« tteglqseadaei trCift dJceodl: i<m %^$9rc» roiir pn&n^f ri 4^»^ Tfiy (p^ 
erixifv 9v ^uMftuif «AAoi rm iffoaifrrm^f trm 
i^bfi yhftrui. Twro yci§ iort ro tcdKeif^ %f«-/a8 
fjt^&f^ KU4 r€$is ih^^ms ecTroUrcuc Kcif /JtiKfcuc 
naj fityccXcuf ibycc/cefri. rovrmj Ketro^^m^ivrci^ 
9UH cc^^cc^of ccy^fc(y7rcff9 ccycc&os^ yivrfcu. «V«- 

TfUXJ^A^W J?, KCCK^S CCY^fCOTTOS ylfcrcU^ TTCef 39 

^ c*ru%^f<ev, ' evrvxcvfji^'» jdCfji^oiAgB^ d^^Xnhots^ 
9vccfwrwim* cc^TrkSs^ p ?\,eXri^os fjAf kccko^ , 
icuf4ov$ay yraeircUf tv%cv i* in/Jieh^ccf^ riiich 

fJi0¥lcCf. ^ 

To ii cufery rrif ^ecfJLry rriff <Pfac(mKfiSj kctf 30 
htym fjrrj Sfcu fjnriihfikcv rcus ccXfiBdcuSf 06 
fjAvov iixccflarov i(rr) TTfos rovs ieiocKorccSf cch^ 
?icc Kccf JtnAov«* yecf roiovros .(po^fr^ect fAd 31 
Joxefy fci), «?rf f ris im ivyocfjLis Kocrcc rov roTrovj 

X 4 c?u ' Aeque enim vel ocnIo«, vel 
enres, vel manos, vel pe- 
de«, vel veftem, vel calci^bs 
negligi jobeo. Sedcilmex 
me qiwris, qaid omnitim 
renun optimum fit, quid 
dicam? Kloquentiam non 
pc^umdicere; fed Volan- 
tatera , fi reAa fuerit. 
Hasc eft enim , quse & illa 
ntitar^ & caeteris omnibua 
facaltatikia , tam mino- 
ribua , quam majoribua. 
Nam liaec fi refte fe ha- 
iHtctrit, horao non bonus» 
fit bottoa: fin fecus, ma^ 
Ina homa evadit. Jinc eft, qlsa vel iafelices fu* 
mus, vel fellces; j^ropteir 
quam alios vel reprehendi- 
mus 9. vei ptobamus : deni- 
que b^ eft, quaenegiefta 
miferiam, rede eurata bea* 
tam vittoi adfeirt homiui-» 
bus. 

Caeterum eloquendi fk- 
cultatem toUere, ac plane 
ullam efie n^are; noh' 
modo ingrati hominis^ ^ . 
adverfus eos qui illam de- 
derunt , fed & ignavi timi- 
dique : is enim tlmere mi- 
hi videtur/ ne^ fi qua fit 
ejus rei farukas^ eam con- 
tem- \neif ol Vy^«^V /JtnSei/^lav Svcu ^otfuiiKuynv ndK' 

y^if TT^r .«T(T%w. ETrflj iffcJoQ^ nv KMiS^nv^ rh 

; Bffckffv liJwr^, %fu ^lv 'A%^AAfC6j cfjtdkos rh 

33/jy^vify, tt^nv hvxo yvvotiKQti Kou TGOvrra iJu»f%^ 

^KOu my^ciMO^ xou ovn ei^r^ rify ^i^i^cu (jWiW 

^KAAee (fioQoofJihfQtv fin uv rig'our&nrou &ns isoupc* 

fic^ ei^g cvvcc^noead^ff kou nrrfiB^f «c^rixdv» 

34 /A^Acf ro f^oo rovro* ohoKi^x^v iKoiaro^ njy «u- 
SfH iuypfif4iv ^nv r^^» xos< flJmXi^rovros |JS»v r^ 
.d^loov r^f iwoifAsoig^ led^ ro Kfar4<rrov r£v ovroo^ 
wuroofMdmv^ Km rdvro iv 7r»vr\ fJLereoitooKe^v^ w^i 

^^ roiirou eif^eviofiftoveu 9 noofofyoo rxh/<co vfoff rdvro 
iifnoifif*hov% ov fiivroi djuhduvro^ ovi^ hL^vfsiv leof- 

35 ri ivyoofisv^ x«y yocg o(pdaXf4oiv hsifntKnrkeVy osAA* 
( v^ M rolv f^o^riorev^ d?Juu K014 revroov iii ro 

Kfdith tem&ere neqaeamas. Si- dat Immo illnd- potiof 

f&Ulter faciunt ii qui di- magnam eft> reli6b cuique 

.cunt/ nullum efle difcfi- .fiia vi, videre qoaDti pre- 

men pulccitudinia & turpi- tii ea fit; llmui vero id» 

.tudiuis. Quafi vero jperit^- quod eft omQtum rerqnn 

de commoveri poflet is, prseftantif&mum , . cogoP' 

qui Therfit^Q , atque qui foere • idque perpetno p^r- 

Achtilem adrpiciat; pisrin- fequi, in eoqueelaborare; 

ide is quiHelenamf & qui jcaetera vero^ fi cum hoc 

4diam quamlibetmuliere^? confei^ntur* fupepvacaoea 

£t haec ftuita & ruftica judioare; fic tamen» ut, 

funt, & eorum bominum, quantutu iiceat» oe illa 

. qui, au» cujusque rei na- quidem negltgaa. Etemia 

tur:a fit i^norant^ ao ti- corandi ruot etiam QCuii; 

ment, ne, fi quis dircri<- fed non ita,< ut praeftaottiS' 

rineh intellexeric, ftatim mum lUud; vei»im &|'^ 

«pr/ept|i9 ac. vidos di&e- ptOptor iUud pr«ftAntif- PIS8SRTAT» J^%1$* i;- CAP.33. 329 

Ti cvla^ Iffti rd yiv^/ifjjbv; OTov £ rtc iTsim 36 
M* r]|y JMr^thi rh iavrev^ x«# Ifo^mJanf ^exv^, 
xef^ ^Aov, d^hAytos (»irZ rtnj 'jrocviotdorii 
iMre^fjJvoi Iv ra; ^vJoic^a). ^Avd^GCfksy hnh^ W 
^&ov (TQv ri^ 'Tffodhso^ff^ ovk ^ff rovro iievn^ 
(i>JKEi ttd rourqv, ^AXha Koffi^^cy fovro. ; TLom 
f oKKdC isoLviQKeM^ofjL'^^ "^o&oi ^^ Xelifioivgff^ 
'd^X dTfhM^ oiff ihioff. ro H 9rfo^fc«vdv> itcSvo"" 38 
Hf rnv 'not^fqlie^ hsecvnkf^ei^i rovf olkdovi^ dieck* 
Kij^ iieuSf e^vrov rei roti Trehlreu TfoHV^ yn* 
't^m^i 'jm^^oie$Q^tUy&^^ relff yofit^iAhUf eif^r^. 
"XXff* ou yocf revs nof^y^orifovf if/!c7/ rovpevk 39 
inCKe^fJuivos ifiilhv^ecff^ d>X\ iv ots iyivev^ ^xeif 
£v nafuriret^ vfo?irf\e^iv rovfwf tcveurtfecipfi'' 
^eofjuvQff. Toielvrov n %m ivreevQid lori ro 

X $ 7ivi. 

jBiimi qnotuiim ne illnd , elegantla flint? .qviot pnte 

^idem fecusdam nataram &'ialtu9? fed &ox] alitef» 

«cit» m& his rede utatar, oifi at tranfitas. Prppo4« 

.& 4dta aijis pr^f^rat* tum vera iliod f^it, in pf- 

Qoid ergo iieri .folet? triam reverti, pr^opinqUQt 

Perinde faciunt, ac £ qnis foIioittviiQe Uberare» clvia 

rilipatpianifiiamaKiefts> & .offipio fuiigi, yaorem da- 

diverforium elegans ia« 'Pere, procreare iiberos, 

.jgreffus» placente diveftlb- miigiftratus legitimoa g^« 

riotinibimaneat Homp! . rere. iSr^que entmji qt 

oblitas «s propofiti tui: amGBQtora j(oca deligeres» 

[ son boc ibas, led I)^. venlfti;: fed at in tis, ia 

l#At..«b^ns boc eft,« quibua genitiis^ quorum- 

: Xl^t y W; i»l*» imttfii^ .qiie jpivif .c^> ver&reris* 330 EPICTSTI 

JotfMtt^ H^mif [M^T^ riXw» ii ^ W4 riff 
mrdu iff^i^Cf bLimbi^^ mi^ rwf i&H^ttt» rif$ 
%fiyrr/H^v riy <P»vrucw9 if^ tmreemuuw 
MecyKfi ii rnv ^ctfdio^iif yln^deu rw bmfh 
. jjidrm Kccf itd ?J^ecet igotis^ kqm ^uri rm 
^l TfotKiXieei $ue4 ifitAvrnTog [r£y ^e^fMfti¥*\ vn 
avrHv rms^ roxyvw ecKiaKo/xevoi Keereeiu¥ou9» 
oevrou^ luv t^o rvis Ke^tncs^ o o yto ^A- 
hoytff/MV^ c uTTo feerwjeiTrrivrcev f o t the 
ik^ov rivos roiovrov wvioKaov* Km x^im^ 
veevres Kcfroc^TrovrcUf ees Treegu rcus Z&gii^iv. 

^2 "AvdfdWr^t ro TffOK&flfVOir nv 90if WTflC- 

OKeveia^eu treevrov xpirriKov rcds it^wnnnolaw 
(p^vrptaUus K»roe (pv9(v% h ofe^ dvee7forev%rcit^ 
h i^ iKp^oe eeTteflTrrorrov , finii^erre dru* Tale qaiddam htc etiam cinatiotiibus ctptau» aliu 
^fa. venit Qaoniam ora« fopbistnattboa, aKiia aiio 
tione & doftrina verbia bajua generia diveribrio; 
communicata ad perfeftio- ibiqoe defide&tea, velot 
nemeftcontendendum, & apud Sirenea, compotr^ 
Tolqntaa repurganda, & fcunt» 
facoltas quae vifia utitor 

corrigenda; doftfinae ao- - Homo» propoStumtiroiii 
tem pr^ceptionea fieri ne» erat^ ita te parare, utvi* 
cefle eft ceKo quodam di- fis tibi oblatia ex prsefcri- 
ftionia genere, & eum va- pto naturae utereria ;iaed- . 
rietate quadam'& acrtmo- petitione^ ne fmfitareris; 
nia; nonimUi, hisipfiare* in averfatione, ne iii id, 
boa ille^ti, ibl defident» qood noUes, inctd^ma; aa 
ali^a difti^one, tllua ratio- ' umqaam adverft aMfannn 

pro- DlS9SKKTAT.IrItt.Xf. CAP.2J. 53^ 

' itoiii4n$^ rmirf iroiAc/jt4w t *»yr^ eimfirrcw^ 
*Ayou ii /j\ S Znl, 160^ ^ y V nnr^fiAir. 

ETto, tcv« tc ^(oiuiixgvGy fXdtfv, a^hcwric rc$ ^3 
Xs^etilcuf dfiffdvrm dicoftffMrm nvWf uuroL 
Kare^fihHf^i neu Karotk^TFfocu^ii iniKu^ofmcs 
rm iv qIk^^ notf fJyw^ ruZru Kofi^l/u im^ . 
Thyuf ?Jy€$ fc^ uvus uvru KOfi^u; u?jC us ik^ 
Jov, oSf isuvhK^u. ' T/«y4( mAiW» .(Pfu(ovru ui^ 44 
^fmhivncj drvxiuvy ri ii fcas^Jer, (rvAAoyioy 
fioOf dvu^ovru us lH^iTmosy SBXiov muh if^* 
bm^ (pdmiv^ wnhMS rufuWB^dms KUKoiuifio% 
mv; OJjd Iv. 'P^"?^ ^^9 ^' ^mioKiHU h, 45 

profpert Qtereritf fortunt; rint^ iM {>€r« Mm er e , & r»t 

ut liber efles ; ut a nemine lidere» oblitos eoram qa^B 

probtberi, ii nemine cogi domifant, inftttaes^ po(- 

pofles; ut Jovis tdmini- crt iftt eiTe dicens. Qali 

ttntionite tdcommodares, enim polcrt efle ti^t? 

eiqae obtempertrer, tn et ' fed ot trtnfitam, ut diver- 

adqQiefcerety neminemtc- forium. Quid enlm vetat, 

cafares» neminem culpa* more Demoftbenico dicen- 

res, & verfos iftos ex tni- tem , ctltmitofam d&? 

aodicerepoflVs» qoid obiht, ttmetfi aeqoe^ 

J^ m/» i ffupiier; ac tc Chryfippus fyllogiimoi 

tn^ Fatnmt rcfolvere quets/ efiV mife. 

Et iftod propofitam com rum , logere , * invidere» 

habueris, demde, fi qut denique perturbtri tc infe<> 

tibi diftiuocult pltcuerit, licem efle? Nihil. ' Videt 

fi^ prsBceptiones trrife* ergo, diverforit iftt ^fle , 

nulUui 339 syiCTETi: 

4iMoc,. §6ig¥U £l»* ri ^ iffo^im9$ tb^ % 
^.laSird truv X^ Tif^is r/Mf« i^»r«i fit ««• 

rnf "ni^l T» doo^iitnto^ iym i\ ^ rctffrp 
tjMrocfici?Om9 diJiei ro^ '^ffl rocxkm mMrcihfnrh 
Moff ixeiVj Kotf ivrocvd» rl^o^btu TW oMi 

47 ihTfiidcf. rif rAio T^otficroc^ ^hjovfrqi rccs 
^fcoudvr^p» KOfiJti r&tade hoc r^v 0hocjtroyrm 

. ^ M> ivyocfjticfi i' oc^o (ihiTroov ro nfccnrroi xoj 
fo KvftZrocroy ^ if^o hr/eoi ^oti^ li^' Cfui^ J^ 

J.'- nullias pretll; tlbt vero fl qQii, liaec dooengf oo- 

- tlfad fatfle propofiftain. cet aoditoribos; me qoo- 

}}?ec cam ad nomiaIio$ di- qae in eorvm lanmeroi 

co» putant rae ftudium di* qui nocent, ponite. Ke. 

eendi «c prseceptionam qoe veio poffiimt 4^ 

. evertere» ^o v$to npn alind videam eile pra^* 

hoc everto, fed fllad, fi tiAimum praecipaamquef 

quis in bis ftadiis indefi- aliud dicere^ qoo voMi 

nenter permaneat , & fpes gratificer, 

, faas in eis coUcioet» Quod * w»AAA < IW»i CAf. »X88S^9ilT. IrlB. Xrt CAP.24* > 333 
n^'^ mf» tm d«s ^^mfUym im aitmi. 

TTcri /404 fbffK^ho^^ Mf yO^y ^ iuvoc^ii^ Ttet^ \ 
fandhoi ^^ aVav ri fAo$. Aoxoi &os ^ fipi/i i 
TM^chref »h)sjov^ r)yos eivUi Ti%vif, dvroi> H ' 
X(u rcv AJyoiy' i7V o fih l^wv, zidit^o^^ ii^etj 
i- il /Jtil r/fiifif^i «TrWfo^; ^ohk^. CJicbuv i fc^V 3 
Sid riv hiyw ecvro^ re ci(p8?^iitvo^\ Kotf csX-' 
Xouff otos rs «V (^(pfXeivj ouros tiJLTret^odC «> - 
Xcyor « ^l ^?\U7rrofiivo^ /i^XX^v» xtfi jSXc^^ra^y» 
wwf &7f&fo^ oiv ' ofif rn^ rs^vtii; ' V«vrn$' ' r?* * 
rto iiiyetv} ^vfosg a m rovt /utfv ^Kce^rch 
ixhfousn rovff i' co^eXov/jiivoiji. 01 i' aWcs^* 4 
tif ^dvre^ o^tKovv^ou d^ 2v dKovovifsi } $ ^^ 
/ '" ' ' * ' '• •• ^ ^ K^ 

C A P. XilV* 

JW tU^UiM Mllli ^fliftutHoW (A fif JigiiMtwkh * • 

CaiB qntdatti ti diJtiffet: diftnrus? Videtiift Erg6 

9 Aadle&di tui cttpiditate qai dicendo & ipfe javatur» 

filppe ad te veni, ned t«i & aliod juvare Valet ^ is 

iimqiiam milii refpondtfti; perltedicet^ qtiiverono- 

& mine, fk fieri poteft, cet ma^B, cnm &)i, tnm 

t>ro te, ot aliq^id mihi di* aliils , is hujus artis dicea- 

cas.* Pdtas - ne inquit^ di imperitus erit? Inveniatf 

quemadinbdUro altamm re^ autem alios Isedl, aitos ](»• 

rom, & dicendi qikxitte vari. li vero quiaudi.UDty 

aliqoam effe artetn, quatA juvantur-ne omnes its re^ 

qoi calleat^ is perite> qtif Ims quas aodiont? an vero 

^ero: ifootetv Jmpatite iit 4c' horum alios * iovenini 

• ^ qui nmf roitm «ufp/^ et¥.TM fth dipeKevfihauCi rois 
ii liKocTfroiJihou^ ; Ke^ rwrwy e^. Ovxoi^ 
ittu irravBei o^ot fJtev l/4^e»ifa?^ HKoucvtrtf^ oS^f- 
hmivroUx ^^4 i^ (i^4^oi)£y ^diyrtoyrouy 'XlpXff- 
5 y». ^ETTiy ^g»- tis iimtei^iot^ xo^cczs^ rdi 
6KiyetVj cvroi xot) rcv olKovetvi "Eomiv. E2 Je 
jSotiAa, K«M oyra^ axf^/oni «ur^. To /loi^/xny 

7 €S\|/aMri&oci, .rivor «rcf io^m^ Mov^iKov. lo, £ 
Wv ivi^idvrot m iei %coroca%8vcc(Teu, riW oot 
<pouvrrouy ' Ky^iotvronoidv. 1o i^ lieh lintnftx^ 
odi$istiff coi ^fotrieiodeu (pmverou ri%yirc; IlfoC' 

8 imrpu Ktu rdviro. Ouxour» « ««< ro Ajy€iy it 
iei rdv iiATtH^ov Irriv, efio ort nou ro tUoCet» 

9 fixpehifioeo reS iiiTtdiqoo iorly ¥jau ro /tiv rt- 
^ioUeo Mi i^ehlfms^ ei Bovhet^ TTfco ro ^rtffov 
ot^fdevj itr^t Kou /MKfeiv hf^ev dftiiporefoi m^ 

W ros rotovroy. 'EKmvo ii ireis iv rts opXoyif- 
, otei fiot ioKelt en TrecFn^ yi rtvos rgt^ns 7tt(i 

rt qtii jmUaf; aHc^ qoil»» fitt ttfp flitii«e cMGden- 

dantiir? Ethoram» inqait. tio, nullamne t|bi artem 

£rgohtcetiaii|f, quiperite reqairfre videtprf Reqid- 

jiadjaot , juvantur ; qul rit^& hfiec £rgo fi> dic^ 

vero imperite» laeduntur. re quemadmodam oportcC 

Adrentiebatarr f.& ergo peritieit; vides, etiamaii- 

Seritia aliqua^ ut dicendif dtre utiliter, effe pon&l 

t etiam audiendi? Vide- Ac perfeftionem qoidm 

tur. Si vero placet, eam- 4c utilitatem, fi viif «uac 

4em rem vel fic confidere- omittamos ; «nbo eoia 

muo. Tra^iare mulicam»' longe ab bia omtibaa abfo« 

€q'u8 tibi efle vtdetur? ikla. ana. IUad vero qaivis 

fici. Statuam rite confice» ooncefliirua efle^mibividep 

it$ ciyos? Stot«arii* Pf* torjl ei^ qui phtiofiipboi 

aiidi* DiSSS&TAT.XIB.IX. CAP.S^. ^^f 

Ilffi rW oo¥ hiym ^fw n^ ioilSv f4or igefi ii 
rhoi^ oltuSi&cu iummi ''n#fi ti^abS» ie«i.ieaiic«!y; 
Tho^iSfdyoiyg^ovi Oi. 'hKhi^si Ov. Ti«i^$ 
*Ai^fanroiij N«ti. CAK»/tf£y m^v^ ri ioriP. mdfth n 
%o^l rk n pi&is Kurci!; nV li &mmi^ nv ox^i*^i 
^ rxpim sNiy x«ra^ ^oo^rv ire^i rotiro rmirot rt» 
rfifzfdmf "AhJ^^ pia^c rl hriVy hnfoeTc^ ri iu^ 
vomu mf Har» ^o&oy tbtahovdi&cu ,fu$ ?\iyoim;^ 

foMoXm^eig ydf OMr£ rsbvrt»^ ri itfrty ditoioi^ig^ 
W ar£«r n.olTroiglxinjrm^ ti isd r^aiy;. 4 rlMcftoioo 
fofp ooTfO^lj^ i&rh^ chfoiet^ i^ omI Dmf 
Ti yccf loTiv c^\»i^h otiusj n rl irn ^pmiiccji ri 14 
rin dmhcvdcl^ ri rivt fid%rrcuy n mcfsohcfyoi^, 
ftmfoo in», n d&vfifccmi 'AAAoi mm &c vigoi 15 

^iAo* 

anditunu fit, tpoM efle meqae dicebtem etiiiin ali- 

tliqiiatowiletidieicereitfttio^ qoatenag «dfeqai ^tesV 

ne. ' Neane ita eft? Veram denionflratione ataf 

Qo« ergo de re tibi di« adverfas te? Qaoiaodo? 

Caffly id mihi oftendito: Id ipfam*ne eniOiy quid^ 

fua 4e re m^ diflerentem demonftmtio » intelligis? ^ 

audire potes? De rebus aat quomodo aliqaid iem 

Bonis & Malia. Cojos?. monftretor, aat per qaae^ 

an ^i? Noo. Sed bo- aut qn« demonftratio&i 

▼is? Noa. Qoid ergo? qoidem umiliafint» nec ta^ 

liomiois? Iramo» Scimos* men faot demonftratio? 

ae igitnr, qatd fit Homo? Nofti^oe, auid fit verom* 

qoae iit iwtora ejos? qfoo aut qoid laluim? quidcoi 

notio? aut babcmus-ne fit confeqoens? qaid cui 

aliqQatenaa fakem tritas i^agnet^ aut non conve* 

aores in faoc genere? AU Btens fit p aot diflentaoeum? 

aatomqoidfit^ intelligis? At exdtite te adphilolb* 

, phiam? 336 * BPKTETI/ 

riv TTo^Xiiv ecv^fciTroffV^ Kec^ ^v Jici(pifmrrcu isu 
fi dyoBSv Keu KecKw « leifi ffvi4<Pffcrrit¥ neu 
d^lAtpiqes/v* cevrc rwfc^ ri (tti fxecxfh ^x ttiiri} 
^lj^v cZf f40i\ rl ^gfccvS iiethjeyofAgviff <rcu ju- 

16 vfjccv fiof TTfodigfilccv. 'Slf i iMKrtfAAif Aor vm ri 
^fc^rt» ipa^eiacc-j Trfo&vfiict» mur£ kmI itfcs ri 
^ytiv^ A ^ A/^oy ^ afrav TfocfcAis^ ai Mir« 
bfiafroW' ouTdtfp clffi rtvcs nf£k <pwiKm 9fc^fjdm 
Ke^ ^fos ro J\iyo$¥^ orav occKav^fjmos (fmi rsSf 

< ' erccf effiros ifcdifff. uv i^ co^ ?J^os 4 xifTcs y 
rfecfccKgifnvos g 7r£s ovvccrecf ccv^f^oc Oft^0 xjmh 

ly &eui 'H ufAmhM f4fi n Kiymr» yscofy^ '£^^ 
fithov fn/o^i oc/JC uurn ii ccvriis' ifdHpccbfovoKf 

* eri i^ifJuXn^ivti Kv<rirg)JiC& ccvr£^ iKKscficTrcu 

, ig Trfis rnv i^ifciJ^iecv; Tcc muiioc rcc Tfi^ecmiuu 

ififiixi rbfco oivK kcKc^Trccf orfU to mfOleu^eic ccurekt phiam? Qoomodo? Ofteii« U« aatumles^wdim pro- 

dam tibi pagnantes vulgl penfiones ad dicenditiD» fi 

Opihione8,tie bopis & roar auditor alicujus moaiend 

llsy de Utilibus & inutili-r efle videatur, & ipfe ind' 

bui diffentientia ; cum iftud tet: fi vero lapidia aol gni'* 

iplbm , qnid pogna 6t^ minis inftar adfederit, qui 

ignores ? Oit^nde ergot poteft «dpetitum bomioif 

milri » quid diilereAdo te*. e^uiiQire? Vitis oumquid 

eum proficere que^m. £x«. yioitori dicit^ Cura met 

dtato ia me al^Critatenw Anoon vero ipfa per fe fr 

Qoemadmodum herba con« guificans, fe probe curi" 

veniensy comabovecon- tam illi profuturam» diii" 

fpicitnr» adpetitum edendi gentiam illius exdtit? 

ei excitat; cui fi lapidem; Pueri fefttvi & alacres 

4ut panem adpofueris, noa quem non exGitantad €01" 

•xcitabitor: ita.fant ianp« Igdefldum^ & upa reptani 

^ . dum. .J^lSSSIiTAT» &XS^ II* CAP.df. m 


- :i ce$ HTfAv^ %ri i iyvwv rlc i<n\p luu j^| r} 
yiywtj ^Mtf h [rhi rouir» rJr rdiffi»^ no^i fijrr^' 

km rd xAXA, xa) rd ^u^kd nal rti mffXftif^ 
%€$] fJfti hiy» 9rafmoA0ud£r 9 jjjfr mTfoi»^ 
^», fjt^i rl hrnv dhnBh ^ ri ^i^io^r fnkr^ 
iiunfvm retSr» AjvcifMoff^ oSr ofi^of^ xmrti 
(pifTtvs oyr\iM?^vo$9 ^y offdno'm'^ oir-hri* 
0ofi\eirm^ oi nytmrotB^mrm^ oiK «voM^rurafi 
jtuk r<jp^»* re civohovj^ xvi^os am) ru(p\of.. irv- 
^uJsjiirirmr ^nSv .fAv n^ mvm^, mv i*\oiM^ duita? Quis vefo cam «fino 
tollQdere, unave rudete 
velitV qtii quattivig parvQft 
£t, «reiios tamen eft; 

' ^Cf» ^go mllii nlhil di- 
tis ^ Illud iztiQm iiabeo 
tibi dicere^ eom qui; ne^ 
fciat, <(ui8 flt, & dd quid 
Mtus lit; & qiii fit teun* 
das liie • in quo eft loca- 
tos; & qoibus^eum foclis 
in eo fit locatus ; tum qnm 
bona fint-, qaae mala, qaae 
bonefta & torpia;* quifiefe ftfgamettbitionem nee de- 
monftrationem adrequlturV 
t)ai Dec quid v^rum^ nec 
quid fatrum fit, intetiigit; 
tut dlfcernere poteA:; eum 
lieqae adpetitaram ipx na<» 
taras prdefcripto , neque 
averiatQrum» neque coq- 
eitatum iri» nec adKr^fla. 
rum, i^tt adfenfurum, nep 
refrag^tarum , nec adfen- 
fioneni eohibituram : ut 
verbo compleftar» furdus 
& caecQs vkgkbltar , & 
nullus erit, quantunivii 
«UquiS dlTe videator. Num 
> y V ' • verd ^0f\ ?i*jr'*f^«^ ,^\:^mg ^\,^il 

2t Tifv Hiyv^v ytyiynrmi 'Aycc/Aifivw tfmf ^^h- 
Afvr Jm» t/ IkAA^A^i^ OiiCpifwroi ov%i Jia ro 

•i^i) k ijAv 'hkym^ ity^avid^ifei eiTPpicimi r£ 
\ mrr^i t^VAXfciotiM> &,#^ Pjyetj^cTt aiHnfitfi' 
^ it^V ^^ i H^ X«y^9 -Sri ^af a^utev AajS^ ri 

. r* fw^fAflcS^^^I kflt^ TiWr ?(r«y^ ictti hfirt SKffi^ 

■ • T/nj rols tf99<T)vi if r»iip^^EAAif<rij TcwTfo^* 
Vk^#^ cSk rw.%icrof«v feJ rov i&rtriAi*^ 

. ^. - *a 

vero niiiic primtito boe Ita :*elf6| ille fehngftturfpon* 

eSe cospit? ' An non, ex ke proptef hsct & 0« «- 

i^uo.genus hominum eft^ lent, '& dua de'eauffii fe* i 

'lix eb tempore omnla pec*^ it^iflent, obliti fi^nt? Ag^ I 

cata f omries calamitates homo, cdr venifti f Qt UDi* I 

8er iftam iffnoratiopem. cas parares^ an itt^bellida 

mt invea«f Agamem- ferefes^ Ut bellBfii.gem 

non &-AchiH^ inter (e fem/ Cam qaibusf.oitt 

Sua de caufladiiTenrerunt? Trojanis» nx^ GrKcisf 

FoBtie, quod, quab utilia Cnih Trcganis. fimS» 

eflenf , qua& fnutilia^ igno* ei-go tle^lore, cor adver* 

rabarit? liTonne hic dicit. fus r^em tttum' ft^ing!* 

ntile efle, reddere patri gladium? Tu varo» vif 

.Chryreidem; ille negalt optiffle, pmiffis rsfisiDaA 
^orine hic ait» iibi prae^: ' neribos, 
' faium ^iateriUii bapienduni , . . . : jfUfjUpffSvreiv} ' • 

W/Ki.- Mi >i tfo^ rou , 'A%iAXlfiwr .if^XXiopys 

yj^s ou KcSXAioy, Mi l^vhi»^ iim> im ikrhi^ • 
« kiro iMfK^^ik\ dvie iWXoMmv. . 'AAAd^ 'fciu • lo^u«^ ^5 
f^ ei(/u. iAfi rt (Zv Suveufeu Xl&oe J^fue^ ^jKCfP e 
^Eicr^ 4 ^ ^Aie^^i *AAAfli imm aV^^- M^' re 
Ix 0M^ f^Vfi^i M^ Ti Teeerfof iKyivou Ai«r^ 
T/ipt^ Ix&rW ^tA^ rww f^ grw^KOfc&jyiiiriw^iOto^ 

, Cto & pwMfynt eqnh\ divitibr? iS^ «^ fofiftofa* 

' :. \f^»\^t^ee ftflcu*^ &«^ , Mum ergo. AcM- 

, \/ra/uut^9,. , le forapfior?' Sed &; py- 

' .^um SeiliQpfiifimo {bcio-T les vero^ nonoe ' tiyukt^ip- ;rooi|' qui poimbus mbdis; rem, t& iVavamf , ^a^iif 
coteh&iis tj^eodusqde mt?^ .:noQ pejtuit pleatiter^ft^. 
deteriorem . te. : praeb^s • ' ur'- ' que comp£l$. T, iSed ^ ?9* baifo' iacilBtQto, 'qui.voS; ftus fura. ^ Nuin ''erjga 

fcellos gladiatoiies* fln&ma' xum^tQllere, pp^l^s/ qidTn- 

diligentia colit? Vides, tumHeaor antAjax?^ Sed 

qnid ignoratio renun utl: & nobilisffbm, '](fum6e8' 

iium &ciat? . .-^: *• - oMte genltuk, aut apats^e 

Atqui & ego diyes fum. Jove oriiutdp? Q^idigitinr 

Num ;eigo Agmemnphe ilkim ISii^van^, ipyiiiL^t^ i¥> S9tCrM!f t. ^7 ' Tftur« »f fdSva ix^ mTr&y, xeu' cCile ruyrt^ 

tl ydf ae^iJoSv €fibi(r^o!^ <ic ci hp^iKc) ifiqi rtnit 

/cJro 'nheiww. Ei^ rnv ^o*&i}rfl^; Kce) rcKtW 

19 du^iv. /Or«v uKcimeu ^lAifr <ptKc9Q(f>cv ^ i^n Afyc 
dsurdi;, ori, OuJfv fxci fJyefC* d>i>iti idovcv iwtvvo 
cecvroy rcv dkcvc^ a^icy ^ |grirfiJ«w tuu c^a^ 
mSc luvn&M rc¥ hiycyrm* 

KE». piex puetUm Iptoratis.re- 
4efr? Si44>r»tor-fiifm IUe< 
teiio noD fuit? Aniion vi- 
oe«', ot Gracorom'fiicun^ 
diffimoe Uljrirem & Pfaoe^ 
^icWtrafb^it? utora eia 
Obtdnilrit? 

' ^la haec habeo tibt di- 
eere*, *j« ne h«c qdiaera 
iflReHter; Quambbrem ' ? 
Qnoutatn ihe hon excitaft!.. 
Qi«iim ehim rem intuens/ 
€xci tkrer » qaeibadmodum 
od generOii equi adfpeftum . exeltiitof hcmo eqnitattoDi. 
ftadens? Cor|^oa-neliita<' 
ear! Turpiter id confor* 
mas. Veftem ? £t hanc 
moUem geftas. An habi* 
iram ? an vultum f Nihil ha- 
b^. ' Cum philofophom 
Audire voiuerii, neeidici» 
tb, inhU mecom loquerist 
tkA te ibodo dfgtium auC 
idoneum ad aodiendum tt- 
(% oftendito; & videbiSp 
quomodo dicenteffl fis ex- 
citaturus. ' ^AP. OlfSBRTAT.Xia. XI.%AV. 35* 34t 

f 
eri ruvreo dveeyKouei iar$¥* m XOi>fl^ e/Sregy cvS^ 
eevro rovro ivvecaeti iMdmi Hon^ou eive^9Mti 
if ouz oivoeyKixM lorfr. 

•^ . . . • . * . * 

- . CAP. XXV. *" '^^ a' ' . " ' 
'^* ^A^Rm» DiffyeiuR iffk mceffariuntn 

Cuni ex eis, qoi aderaiit^ Inquit» fciet , fi etptiofe 

ftliqait dixtiTet : Peffiude tecilm egero? Illo aatem 

mihif titilem eflSr Logicaa» tacente; Vides, inqoit, ut 

artem $ Vicif^» inqatt / ot ipfe fatearia, efle iilam ait- 

hoctibi demonftrem? Vo« tem neceiGuriaiiu quando- 

lo. £rg€>- nti^oitittiotier. qaidem fine eane id ipfum 

demonftrfttiva utendnm mi- quidem cognofeere pote^ 

' bieft. Quod camillead; utram neceflarift 4^^.,. n^ 

feafiflet} Qubniddo ergO| iie; \ ,, 


■ , ■ • • ■)■] ... 


... r- / ,•' 1 


' 


. '.' I • 


" .• .." •: ' '. . • >'. '•! 


. : • 


r\ • 


■ '■ • . :'■/••■ i 


f 


''. -. . J • ll 


'. •; .' . 


. . "* M . •. • ' . : . 
. . ■ 1 


,; ■■■:■„ ;■ . i 

• * ' •-"^^•; -' * 


. 


\.) .: ■ "it .•-••, 


,r^:r.'^n oi»*v .^ir; <l 
. . X * 


:»•' a''i:o - •*ii:i- -. --' 
CAP> IfriVv, 9u^ mhvrrm r» tAccx^H^^ Tiroiw^ Tta^ . .•-; ... • .* . • ; : • " 

Otood 'p^tdm -pttgBftm mfgaixf^^^^^ 

in fe continet. Qooniaiii nemWc non iiftfltigit, et 

eniiB is oai peocat, non fe fe in pugoa; nihileoia 

peccire, (ed rem bene ge- prohiNt t qoo minus pii' 

rere vult; perrpicoum eft, gnantiirfBciat: fed, fimolf 

eom non facere id qqoli ' ao^^inCellexit, neoefie efti 

tttlt Quid enim vult tur? ut a pogna defiftat, atqoe 

Jacere auod ei ei^pediat ita eam fngiat , qaema<(- 

tjTgo 9 u furari inotUe ei modom omnino necefle eft 

cft; qood volt, noo lacit a falfo recedere eom» qui 

Omnia vero rationis parti* intellexerit efle fairaffli 

ctps.anima olEenditftr r«. ^noad aotiiB id Ai ^ tcStq mt Xwfurfi^ .r^vr^ ri hydfm 'nmoh 

i^ d& rf nfo^^m^tyofdim « Ktu liUivw hf0^' 
^^o^ ^ Mhi fJMfrvfoi^ npii fTs^w wvos dfK^ 
fMi ivr) 7tdvros\h ^tim yccfr^o rho^ hcymti j 

y 4: i^ jMfiitfit, ptO vefo ei ad- 
fentttar. ErgO validtis ad 
dicendam & ciim ad adhor* 
tandam, tom ad confotan* 
. dom, bic idem erit; qoi 
-coiqoe oftendere pugn^ 
poteft^, qoa fit ot ille peC' 
cet; atqoe evident^r de- 
monftrare, eom id qood 
veiit non facere» & id fa- 
cere qood non velit Coi 
enim boc demonftratom 
foerily is ipfe foa fponte 
Tecedet : quoad autem non 
<^enderis , mirari noii^ in propofito eotii peifeverai*e; 
Quoniam' enim r^e fa« 
^mapfi Videtor, eo facit» 
Quapropter & Socrateg, 
ifta faooltate firetosy dl- 
cel>at: ^Equtdem eorom» 
j^qoae dicoy nuilom alium 
j^teftem citare foteo, toa« 
'y^tentos femper eo qoicom 
ij^irpato: eom onom fen- 
^tentiam rbga, & teftem 
D^voca. £t unoa ille inihi 
i^fofficit- loco, omntiim.^ 
Norat fcilicet» qoa re ma* 
veator antma ratiooe prae- 
dita; deprimi. Ratioife prteditiD aMm «iS^nf--.!,^?? • I . . *■ 


. I .-. iv • .^-^ ....... ;. ■• . 

••' • . .^:) t; ' ' ■ i :<".. .• 5 ' J ▲irij^ APPIANOT 
T il N 

EniKTHTOr AIATPIBHN 

BIBAIOI? TPITON. 

■■■ 1 » II 9 ■ ■ ' I 

fi «^ r Kjt.X A. # r i# /» t it 

KSrwihrer rflrojr Tffe^ mtov yeMltftM ' (fitcfiiuX/^ ^ 
ynfiif/oTffw nfnaii4hov'riiv nofj^^ tcou rnv oiK' 
Airy "nefSoKny tUcti^fto&iJiduvros* 'Oni /bc^i, S^; 
« cu SoKcvat iHi 'riivis r Svou tAKol r$viff ko$t 
hnroi^ '««} oSrm rSv Am^ ^^J^\t^^ 
dkMuZ^fv^ itpff. . ' X>vitSSv' Kou m)&fcoifroi ol iJif % 
xfl^Arf, cl ^ ^^iij ■njSr ViT^/tu j Uorffov ' 
o& jca0tti2 to mvto hciifreo roiroiiv 'iv tZavrSr 

BPICTE5I DISSERTAtlONVM 

AB' ARRIANO DIGEStARVM 
• LIBER IIL J7 e ' 'r ii a f ■• 

. ' ■ . '.•.-■. . t 

ViUttt taafefeMt q*idi» videntv, <& eqiil, Hlhqttr 

Rh^torieafr ftudioftu «d itcim «iiimtUa? VidentQr,^ 

c^m tceellifiet , xoiaa fcixa- inquit £rgo & Iioniiiies 

tf^fiis^emlita» &r riliqoo tiii pulcri, atii defomiesl^ 

Veftitfl fplendidiore^r Dio Qvidni? Utrom tgitnr ea^ 

mliiiv inqoita< nonn^ tfti dem radone qnaelrbet bok 

^ fium Mttiltii .pttlpi fini in Ibb gentre polcni 
*'*'• dici» i ^TOf i\v^l^B ^tff^ ifrti^V ^<P^ ^^ fK^y. off* 
ftfv MuFoi irt<l>uHor»j sr^ hwAAo ^* SWordy» ff^ 

r» icflrXoy ^i^oNf ^«w MToi Tiyi^ inurov ^iv 
u^ariffi^^H^^iird i' n t^trtf ixdffrio ii4^ 
fh i^h iio$(l>ifwf &f(u i4h lix^ ^fwrm miriif 

S ^j^i^fij^^wM^r»^^ ^'[Sfim^ l^ yof rp jr«y. 

xcu 

fingula^ M:f^,%54^Sl- f«ci^8^qnim^ i4 W^» 
Uges*' ''Qdathlbqaioeiit-^ad ' tbrpei^i' ^K^ VerfreqQum 
aka natom eQe tMemfl^e^ ^xipfwfu id canem defor- 
nius» eqaam ad 9IU » item mem;' uqaldem eorom m- 
verbi cauila isrcitflam ad t^neiimtitiveriae. Sic W- 
alia; in univerfiimqaicfemidbtar;' ReSe; qood eniiii 
baad abfbrde pro))U9c[^ .^Muioratij^am palcram &• 
tnnn , tam fingulii eife pul- dtf boc lu^UtDrem, pnt^ 
Mr^^weaib!.iKtirniiftii^^!UA «fni rlMmm &ff^. <W^ 
^fptime ff h$li^(i«rua0li ^ima/i' tflm ^MqS ^^ftiam^^nS^ri* 
veiio o«{tiua'eii(jAaque tii4 dk^tikJmt^A^q^ §4^if^ 
^a. fitf' durerfii..:>ettii|t >ifiti^puJQV^videm 
iiti^ 4)ilbdtib»t . iM]M« rad.iluApm ^^ifltaui^&er 
mitti' flulcn^; •«<& vidcs fiA.; '8ioi^^,iiMio»& \Qok1 

. ^" ■ ^ ncB, 4(fr^r9t Adfw^ Tif ^' •»«»» ««««1*^ ic^ a 

4 <«:»<;- fliNfe(T«k.| T«vf ; lyii|ene«r. - Quy«i«. t»i^ $ 

sirai» O^ id 9Qo4 iO;feQ ftosne an injtiflQs? Juftotf*'; 

e6Mf9!l^Q9em^.egtiuin.f Utrum oiQderatoft, ^n itu 

|d ipfuai iB^ciit. Qilid ©l^. iemperante»? ' JVIoderafos, ^ 
«9 ffHlhirum.^MsU; cwmy/ Contlnentfi, jin icio^tir ** 
Viftili .«tnis.^fi ei i^l^^ nentes? CQmidente^, Er- ' 

Quu4i^u«m? Vir(M«ift^ go fi tolein te prseftiteris, ' 

fiiodl.. *Qf6i.t9go ihomi- videbis te ptilcmm te M- '' 

aeni:? Noone, viftiif^ diturum: qucM^d autem h^c ^' 

miaje fla^fit? Et tn.ergOt negk^eris/ tumem tee0^ 

Jidoif IteqtHle » fi . pu]ief Sieoege e^ irt^ma nd lext ? 

•0i? PiM^ ift iflo ejnboi^^ oriviiiiiw %ii9fm iUIi|[ 

ut TlrMli^ lio)QMiuijfii;pc9^ ]ii«rteQmfVrrft. . 
illtil$..QiilK.4atWiiiIlii'0ft.f QttQd/Q|>ei;eft, l|pn har ' 

Vido^qiioimim ipb Umimf Jki09i9omG|4«rtecp^^ 

Mm dcra animi.perfcieriiir ^fe enim !^us^ featio dixe* 94S m^xcT Mrx 

Mt «y d^ jA^ $fxir ^^^ iif^ ^$KnStiatitii' 

' «if :^f^r 0i}icv^eVy JyoJ jj* ouJSy jf«; ^w ^ 

II ^M^P^off. Iliiff JSl iMM tifMU itnt Tffoe tniitw 9%^ 

to Tfe^iSw eimfavcfdanrov; &p fgod*vcmfw tp^* 

ifui i 'E^&nrrop, #v« BjJno^ /Uf roworw ^(^ 

<3 f /iSJtr» Ntfi jaiiincrw fjon^ ^fic^ ^9; • oSni >m 
dvi4yvt»i vios W» If/i^; o<}|( jffurv X^y»u tfUou. 
mxo^; ^ofioi 1* cSxXoi vio$ Kp^ fi>aKlms mM\A 

^4 r^MiSr^ ^mimfrdycioa^i T<w» flror' oSxou» n#- 
^iflmm i^ dKoXmrroreiTav vowhnoo ro^mrv 
furo^kn¥ iJbtroiQot3^¥. Stta^, «Jft ieri fu 
TBphiuowm 99$<r^m' rw uif nimpf iHytn^O' uov 

.-, •••■,■ ■• ■ ■ ■ .■■.■A^ Af^^tWu foft^ nntBqntm. «»ad fe ingreflGam ceroeret^ 

rererteris; five non duel vtani ' turpiter 'adfe^hiffli 

ro» vide qnid Acram» fi ^negUgereC, necumquam 

tu etpiendi IruAte canflt i^ne v^rbum qoidem Qllum 

ne eonveneria, egovero i»adiB» faoeret? Adeo-ne 

itiihil tibi profiiero; ac tu |»de nvederperavit? noiioe 

tenqoam ed {AiloiTophQm i^jnvenia eram?^^ noant 

ncc^ireris» ego vero nibti «leram doftrinae ' capidos? 

phUofopho dignum tibi dr« i»qaoC vera alii adolefcen- 

xera Qnam veto etiam i»te8 hac aetate tal&i mnlti 

crndeliter a me in te atom gpdeUyquunt? Andio Poie. 

Aierlt^ fi ineorreAum te i^monem quemdam oliin» 

Beglexero,? Quod*fi quatit. i^e luxnriofiffimb <)0&tineD' 

do pofi: pradentior eria'fa;> ^dfiimumdreiaftuoi. Efto, 

ftus, merito me tccufaUa» i^noB putsverit mePolemo- 

«Quid in me vidlt Epitle- irnem fore; comam qub- 

l^u^i utt anm me talem i^em meam aorr%ere pee- 

j,erati yl/$Ko6f4iyev fMf wcMm ifJtWrc. ilK^d ^A^4^ 
l$i th^ mtp frxjiim iX^^f .hi»nm. .^Eyc» oJ is 
A«y«- r/w ^^i ri frj^im rcvti' ov ^' uyri 
ifiis rSy orui¥ mff kcurof iX^^ir, m# T^m^t ^^^ 
iimf nm) rhis tcvri imrfiiiiouai. 

Twri fdoi vrrifiv i|y iyiMhif^ rl ij^ cItfc* i6 
kayn&atBm} Vlal* dfX if£f tm ci ^m^^ 
atrm. T£ yctf ^AnohKom ivHa^n i Adl^} * 
cvK MiKBdf nm /adti^d^eirii JCf^^ ^^ '^V 
Xf^M^i ^^* ^^i ^M^ rwro ouk &7nv mirm 
'AvfifJim rM uhi^Mti Kti ro4 iym fji 

inSvos ^* dufs&Trecroi gim^ ors ev 9r«cr3)f« 
vrrm^ km tfJtotf &ni. Ami rl i* Sini And i% 
r/ ^ /AiroMA^y irrl^ id rl ii XS^H^i 
iai ri i* ^crmirni .!n)y <x«f«»y. tiiairov f^ci* 

rircc^ 

•erat} poterat torqaef & dieam, noi cbtemperata* 
xymonflfai ft die auferri^s ni» tfat? At ApollIni*ne 
•efRcere poterat» ut defi* obteoiperavit Laius? aon« 
vnerem plloa mihi evellen* ne digreffus» ^^^^ i^e- 
V^Qe curare. Sed oum vi^- briatus» valere jomt oraou» 
iideret me sercto quo pem« lum? Quid ergo? hacne 
t^kum babitu^i^ tacebat»^ de cauHk veritntem reticuit 
£|CO noo dicp cajas fit ifte Apollp ? Atqui ego quU 
hMM : ta yero tpre id dU dem, fisne obtemperaturui 
oes, .tum» cum in te de* mihi, anooo,ignorot itle 
fcenderis^ & intelliges, . vero certiffime noM^ il« 
qodisfit, &^eumufiu> lum non pbtemperaturom 
pent' . eiTe) & tamea dixit, Cur 

vero dixit? Gur vero 

Haec fi pofiha6 mihl ob* Apoilo eft? cnr ^eddit 

Jeceris, quid liabebo, quo oracula? xur locum iftura 

medeieiidain? Eqtmvero fibi viadia«Yit> at vates 19 £d»icjf0nlyr .^i^^t^ lirai^t rour TTfmimffy 

^fOJC cfioift^ IfMJif tk rmvfff^ tn^ reijkf ^c rdS 

^AmtMkv^S^ ^^tfitiv murif ^ Mmnrdx^j^ivi^ 

<, ij^hyftti^ dXk» le^i ^^:i^%i0$M&r€lc. fl ?^Hi 

T^ ^Ay fi fi^rhf. ^Wiif) rp6nicp %m fmifr.w> 

r» .'fTpii^dw 4,J^n. odv^ dfi^f^^ c6t- mm^' 
vi^ATiff» ^^ ifi^ fucf iffs&fyrrl^^ netf phfik ^^ 
. rf hfrtf/xivwtt 'nfe^hJbw y nt^iMfm. rwk^i 

fME» Vvi: iM^mvefjifU* «^oAJ' JI) jMopumi iffSf^% 

..^^)^ ^w [Wf^rriVy,^ cn k/nfif^ fm ytm hnii 

..X f\ . ^' '. ...'].•. 9ffd^ 

., r toto .terraiitiin brbe^Mn*' 'cet quid iutf* ,»$1 mi^, ifl- 

JiTqi^retfjm^? cnf.>ef6 In 'V^ifit/ekcondiaoMAfe»- 

;, toflb^f ye^bQlo ^fcriptnm i»verifir, ot 'Inee poffiiac 

,r i^ irost^.iB Vkii>:^tf ii^ vMn fudam qineHQ^i^ it- 

".^^bimivi^ Irih^ tol'-. nbioV nbn fenuDb^ ixeque 

V v^ . ,' V ><lefiflwn:' *fed &; jof^ 

' \ Vk Iknif»*, deniijoe ofcjrtai 

An Socratetr bnfiiibM" (pqootque •dgt^Arvmi 

. iisri^VamcotiveTii^Ant» i^rogaitums qn» naiie^ro- 

; periywfit^ tt^ feteetipibs^cu^ ^viapriniip aatM vos 

xarei)t>- BTe.ifiineflmp l^^i^^ ticWei, y[a66 mibi gene* 

dem xafqA^ $ed tai^en, n^e coqjanftiores eftfs.' 

. ,cum , lit \pfS .adBttna t > miK Adepne curioraa et / So« 

*^ msl^biS a Dep' iibi adtribn- crates , ^ rebus alieitb te 

rii^n iaberetv jn eo nbi» immt&itidi S^4fio^^* 

.;,,rv '^^'^' * ' ' *' • jWd ferr W rhrrry, Itt. Ourki'4f0r f .^ /^i^^ 

^i 1tU€$Tl(ro)'tti?m; "Ay^fmift^ h mmrr) yhm 2% 
(ff&tfdi, r$ t]^tr^/ h BMh^ iv imtV^ h fmt 
Pikffmm^ h T^jftMV <|^ Af ^hiyi^ri ijjmfirmi 
..2ii ;«& rJf iflf $l^^\ ifnr^ (fMt^f^^^ ' ** 

Jpvfm\piA fi mJ^%pLot0 ^ym m^ iSiJf^ts* .^/•i^ v --j. i^^int^? «QQidtai]dctiidi*> .verb quis e^? ^Ua^ ^ 

ii^cU? *vmm iis meus^dtfi^ adtiheC? Hotno» in q|ionbet 

i^&«Ogn«tuS|r te ipre ne^ getielre 'exitnliim atiqaid 

i^^s, & reipublics^ ina» nifcitnf^ m bobos, in cft« 

^Bmdv^ai prKfbtBf co» nibus> in «pibQB,in equii* 

^gnitis coi^atunif & vid^ JNbli ergo dicere es&imic^ 

Dfils f Iciiium malnm.'* — Tu ergo qois es ? "Aliogui^ 

Tq ergo quis es? ^ Hte fi vocem alieunde accepe^ 

teei magnmti eft profiteri» rit, dieet Kbi: Talis ego 

eHmefle me, bui bomines ..fum, qUalis in veDJmentid 

euMfc effe debeant. Neqire eft purpura: noli poftuiarei ' 

eniin leonl quielibet bucu« nt iim aliorumlSmilis; nee 

Ik r«fiftefe audet: fi verci naturam meam itacrepai 

ttenis iUi ire obviam at^ quod e^e ab aliis diverluni 

qtte rtfSftere aufii» jfkieri^ feeeHt « « 

Qoid Afoy, K^ rfl$osfa f Mi 9<i ^l^if^ m^t ifA 
ms TSfos <pif^(Fo<pcv 9 ou JCgi^o/JteA m ^mfMf 
9vi' Mfr/vm9riiMisj ci>X"iqci' HntvhrKiy rhm 
Bi?\gtf KoU^f Ofoielvi yym^$ mfSft99 nV iT, mu 

%l mrm Ko^/m veoo^rrh. *'A»dfm9foff cT*. roS/Tc ^* 

irr) dvffm {moif^ ^ffrsKov ^octfraakuf Kffh 

umf. Ta ^f ?say$K£fy rl irrl^ <bvam ^m^ 

ym^fjiivmg^ nm rohMUtf. T/ «Sv i^^ermf o^} 

. ro ^(Spy; 6v. ,T« i&v»r^j Ow. To xfiftrr^of 

d6 ^TW^kip; Oy. ' T^ A^ac^ Sxcr^ ^^pdifirm' 
teSro Kotiim k»} KCcKKmnt^o* rifv m6/i$iv i' ilKpH 

97 rm 9fJ<mTmvri »ff mvroc ndiknim. *'A7f, rim 
mhhm^ ix^ ^f^nyoflm^i *Av^ i7, « yvwfi 
^Avnf^ "AvJlfai 0(^ iM»AAa»9r^^f t /dp TVVMk^t 

' • • fa#iir 

Qoid ergo^ egone ttlli mortile^ qood vifis cam 

fom? Mnlciiai «beft. T« ratloie u^itiir. Quid Tere 

vero is eSf qui yenim «Uf eft hoc» 0101 Rttione? Nt- 

dire (bftinees? Utlnam% turaecQkivonienter»^per* 

yerumttmen qmindo^tti- fe^e. -Qaid ^exgb ext- 

dem ad hoc fere poiidem^ mium babes i , i^nioialf 

lutus fum» utcanaiplMir* Nqq. Mortale? Noo. Ud 

bam ^him« & pailiom p;e>- viiia^ Non« Katiooemlii* 

ftem, * tuque me ut pbuot bea eximiamj haoc orotto 

fophum acceftift^; non te & expoUto: comam.vero 

crudeliter ,■ neque tam- relinquito ei qui illaai fift- 

quam defperatum traftabo, xlt» ut ipfe.voluiti Agp, 

&d dicam ; Adolefpeos, quasnam alias habes adpet 

quemnam via pulcrum fa<Y lationes? VireSt aovo- 

cere? cognofce prios, quis lier? .Vir. VJrum igitur 

&; ac tnmte omatp. Ho- orna, non mulierem. IIK 

m^^Sf hofi eft^ aninal natura tevis eft, ff,^^ M $ ^^j N*Wr' A/b» 4^-^i itfwKrf- t4KJ^. • - 
^^ eoi ro iTfoeyfJteiTM* chov ' ii^ Sam , leurd *;frvV h^baitlt, , itianitrilni ei^, 'diusfidiasopmorcos ip* 

•^ Romte^^hiteif* itionftfa 'Ibij ^uf doniW^^Vellutit^ 

•rtfeiiditof* ' Idefli it \ih 'ft' Ihtelliget-eilf ' && ho^ 

irifa, ii ttdo liftbeaf r qdi %fdtn qudd &:toiit^ noft 

'fi nitirf» • non habuerit, 'Rfttirpi: IStdWb, £[uia , 

mcmfird&i '«fti fin ip(^ bd, cuif natUttim^^^tuaii 

•tol ♦ eo» iftfrferit atqtlfe iecufaft? Adi, .4^b^4 vLfam 

'•velfeflt;,qeiid ilil fteW- 'te geduit* (jatd^fgof 

' mna? ttbi-eum ditende- 'ttum mUlie)*^s tatitam gl* 

mas? ' qito titulo euih gtiend» faerdntt & qtuft 

pfofcHBetnulf Ofteildarii Tibi failTet ntilitai dfna. 

vobig vimm, qtti muliet ^s? 'tUl tfe Sttilfts, 11 

ri vif cffe hiavultt pmilcs mutiefcs fiiiffent| 

fbedtim fpe^culnitk) At ' ttbt b^cr f^s hdn pla^ 

•Nomo ho0 miratofdst A ect? Ti^tam |gt(!hf prorfog 

i^ihdDV^Ti SL al^icc: TMra ^iy^^^ jvtif- jroi. mi ywiiiifss «i «nm» 

-\'» '.'. 

abjice: tolle UM «^ «^ dto» nittlierei tedeleAen* 

^qyonaf|i nomm^ f^P^^t' tinrt Talis 4^111 fi^ M?em* 

^06? — — quod eft cauCa n^ t^ coni^itqeiiiiifi Cpritt' 

iftofaQi.pUora9kS per om« 'thionun,. &p,&luTts ta« 

!ii1f| ip qmli^rem te trat^* lerit, priua ettam {Msrfe- 

formato« ne decipu»|iuf« |(ftuiii» aut ^adoiefceiidiB 

Noli fe|nA|ite^ 'pCiQcipem.^\/aft prrto- 

miflrem/xpjincrit. tener;. 'rem, ludomjmYe prsBli* 

Cul fltidea^^pjacere? l\Iu* ;dem? AgeVjppOqpDamuxo- 

|iercifIis[?/lL[t vir ei^ pl^ce* rem du)Leria„ etian tuA 

tp. Jte^ Xane: veruip pilos veIles?,tT9{)o$iBgra- 

idabrii ' JU9& deleAantur. Vum?. & qi^ iiDe? £t 

Non^ te £u&eu4e8 ? fi e^- cum liberoa procrearls» 

i)xdi8 'del^^^^atuP » 4^ eoa deinde quoqne gii- 

reane cioiaea^a^ Ndm iftud htqs m civit^tem indiices? 

toum mimW^? pum ad O. pulcrnm civf^r & feat- 

|ioc Mtua 01» u( inpii^ kurem» & oratorem! Ti- 


i Wiirnir* Jesiie opjbin^4im e^ i^ t^- »prpvoc^miM*^ — Nons 

fi»ut{ir aoSjj ]U|Veoefi iile^]- .(ed cotvun qqid^qi fi, Qipci- 

.turaiiel> , . :.\ tando.aliqi^d ^ibi fignificat, 

. Notiipert>eos^.a(bi^ .ii9n.<pr.^u& «ft^^qi (qipifi- 

fcensl, Quin j^^tiu^^ f^f^^ ^^ (<^..\D^^ ?^^ ^Qd^ • 

liac > orattone audita,.n di- fi verp per bominis vocem 

jre(rus4icipfetibi;.|^H?ec jJAquli fi^M^cati «Qn.jSl- 

. ^pi^tw miiii non dwi^: qie( vt hqa^ ?fK tiM di^Mt» 

^d^ ^nim ille^ fed Utt«,s ^^ v]m^,H<rPg^pf<^as J>a[^ 

^UqdU . pn>pitius per .H- ^ui aliis«]|a^ii«jiUi8iiia.ll^ 

«lonu «Neque enlQ) in .^pe Ggpi&Qfk,, res yeio 

t^meoteip. fipijfteto^ ymilTQt .mx|me# maxiqiique rn»^ 

^ihftc^dicere^ cumknemifv^ .m^nti f»fr.r,»i&lcerri«^ai|i 

jij^diipfitareiblira^ 4gp .^uneiQinifiavim^t?; .Quijl 

.tfJgOfi.J^ep parpanwmp;^ .eft aiiu4,,«iiortrPQet%.jBi|j. .: .- - \,^/. -. . . t- ;^. • .•; •.'...►. 

4^ ^^^vT^y cfitoXfPV «^. cl»^mnc9 abrxgc^* trseHKjl 
jl^^oc!^^ puilrfiixfff^ . «fAAi» Vf^ui^rtgr rmmfi tq^ 

4^ ({^ V0|)T«*^i9t^A«o^;a^xou(notf *A(^A' |ffl^ 

' / c _ -^ 

•-«M ^tvoiiMMi i^g ilU i^hmotim homitiem, Qt 

prlgSiilfimns^ ' '^-(biindriim'bomtne^ de- 

' Mnimo fniffhfpiaUMih ^rmem iit harouieiB df^ 

^jriArgkidi: «formem. Qoamloqtildeifi 

* tfiifK iffif^ (Hcid$, ' MC9 j»tte^e eafo elV^ oeqae pU 

^^pmkolrem. ^{^ fed meils i^^ne prae- 

•^ * f^dibi: binc ii pdlcnm 

'Merctfriiii tctia dereear* yln^erk, tonc ^fis pul- 

•d«B» hvciet dttnros erat? eer.* «^ Sed hafteMs o^ 

•fetiam tibl notic Dil hitc '4^ dictre tibf hon aa<ko^ 

•dkmnt, Mereorknttiirain- 'deTdt^em te eiTf : ""qaidvis 

<tlMimdto AflKictdi: >N^ Isnim llbeittias aodftiinis 

^niilverte qoae reA» fe ha- videriii» quam hoc. 5ed 

iiheOf ; nedae temere ne- vlde. 'qnjd Socrates' dicit 

•i^i^othim tibi-riiels HeeflR^: omniuth'piilcerrim5'& ele- 

\»fed Viroiii i^fudi efie fr gimtiffiiM Aldbi4di:-I7a> 

91^1 j imdiertm maltcM»: ^tmijfA^ operami of ^Mio- 

. •..' ^ Ais j r^or l/iiMrfy' inw»47flri^t4^w, Ji cSv; cckcU 44 

ocf^fms^^twrev Kci^cufe* AfSffBf, m clntifec ««« 
Stdfm Hviu' yta^ciiK^f dc y^cuKt^'' ptuiloyj eoa 
^cu&ov. \ Ovr dtsKx xoif rcij XJm-ctf l»r/A« 45 
Aft^fv/ r9)y fecfi^9 Kvd /^9 ccKBiBofrdi J^\ W VfiV/. 
ikwTfvGvos ro» ho^^* im yif nou rtiSrc^ kmf 
Becfioy Svcu. ^AhTC jis ciXeKr^ivcc^ Kcu cKHV&f. . 
ii fJ'wroc\ Kcu rov tKmr^nttifv icuw mt icuvif: . 
yrtnKov, * . ".^ ' / '"" , ' '"" 

ros fif. Qaid ^t dictt? purjpito: ▼Initt» itt virfit 

FiQgi^cxniMm toam» &cru. nittndus ; laoUerefn ,- afc , 
n velle tua! Abfit. Sed,. muUer, ptterunL» utpaer. 

omametitenitiiaiii; pr^vt Non; immo etkm leonis 

dctreti iibjt^e! De eorpQr jobmi cveliematf;^ fi& lit 

re Igttor ^old faciendufln,? inimoiidas; & gaUi gaUi- 

Sic tm^atidom eft, ot ejog: Viacel criftam; nam & hano 

natora fert Alii coidaia moiidum- ei|e ditoet Ke; 

&« res earm fuot; et.per- Ae: ied'iit*ga&am.ga)IinaT 

mitt^, . Quid ergo? im- ceom; fk ulwi» .ut ieb^ 

mon^om ^e oportet t Ab^ nem ; ^ canem^ yeaatlcum» 

fit: fedf tpi esy & ^ueyn utve&atreom. « 

natum fb ^ j«^^ euta . . ' '. 


'■ . ' ' •''■■'."■ "tkT. t .- itrSfAivev mXcif Ku) dymBip*' i Tref), T«ir i(fj^r 
%ou rjis huXl^w, tv» ixn \r i^iyiiAiVQs ptTHh 

^ 'n>y%wf / fiijr ' iitjcA/v«v TrefinJ^Trrt' i ire^$ ris 
ifl^t; udu ApcffJuUi m) chxik i nM^) ro m^i^ 
xovj Tm ijDi^ei^' hk evXoyier$iffy tyo$ /kj) dfieXir 
r^lros M^>^$ i wgJ riiv dve^wrti^lav tm «W 
^miriircf^ xlotf ohcog i nef)'reiff ^KuvoiBhets. 

9 Tovrm nv^mrouros^ kolj lixXirrot iTr&y^ lerrlv o 
iref) riieiiStei. Tsdi^os yaf,£}0^s ou yiver^^ « 
j^ tfj^^W «V©ruy%pwWf n Uxhlereoasirefiiih 
TT^vtms. cvris irriy i rcK^os^^oSic, $ofv/3ci^, «W 

C A P, lU 

^ 49fm9md0jint Profieimiti; Um^ Prmdfem 

a nobis nfgligu 

* res flint locf , In qaibns ftranr: lertias locus In eo 

Mercerioporteteum, otil ineA» at ab errore & te- 

vir bohus & fapiens fit fu. meritate in judicando ci- 

torua: primos in Adpeti- veamus, &, verboatdi* 

^tidne ineft, & AverGitto. cam, in Adrenfionibos, 

«e; ut neque adpetendo Horumpriech^aas, &com 

fraftretor, tiec averfando primis neceflarias, eft ig, 

in id incidat quod non qui In animi Pertarbatioiii- 

• v^t: alter, in Impetu ad bus verfatur, Perturbttio 

•ctionem capiendo aut re- ' enim aliter nqn fit, nifi 

tinendo» & omnino ixi fer- cum aut fruftratur adpeti- 

vando Officio; utordine, tio , «ut quod avcrftrii 

ot confiderate, ut non ne. n(m evitatur. Hic eft lo- 

gligenter l^ ^uaque re ver. cus« qai turbts j toroulrui, 

ia/i^ ^C^^/4 il*Tt;%/» bi^(^' ^i it^Snr^ii^M^ y 
tp^ipovg* i (fil^ovBfiiCs^i' i ^Kotvnovf ifOioSv\ ^s 
£f oii* oMMou XSyw ^ycc/^i^eL ^ dk9iiT9^o£ iintv^ 4 
i W^) T^ jcadnxw,' *Vo ilif yacf fii Svoti uTFOiBii 
oiff ivtfuirMy elfOijol nit Tj^i^ff ^xnfcvvroo rdf 
^vemdr r.oii ins^irovf ^ cis odcflSii^ difvioVf.cis^ 
ol^kpov % dSr Tfoorifeiy 'ic 'noXWnv. 

Vftrbff 'i^)y9 i ?(fc' roT^ Tff oKoirroveiv hf$^ J 
fiooMjkVf i ^tf) rtjvavrSv rovfoaip oiw^oiXemv, 
fvx fitfi' iv' ynvotf >^f V/f dvoj^om^^oc nooi^eK' 
hdvcoo (poovra&la^ A<^^' If otvoiffeiy /i^* /«pXo^y^ 
Xo><Sivrog. TwTc i)^if jjjiwf; ^if^li?, yifrA', &i 6 
^ vvv <piXo9o(po(9 m^pivriff rov wSrcn( foTTov 
VM4 rov,fgvrifoyy vMra^ivovrou ntg) rov^.rftrov^' 
fMMTotfnhfrcivrus f tifomlordcU Vifotivovrdff^ vni^ 

iv roM vXm^ roovrow Yovo/mov iioc^vhBoj^ ro 

iafrikdbites t calfttnttate^^ jam ad ebtf qal proficiani: 

lujhnii» ganiitiis^ uiviiltai& pertinet; de harum rerum 

gignit;' qut invidoa & o^- firmltate, ne Vel dormien* , 

trS%itofMeffio}t; quoflt, ti vilbnii aliqnod temen^* 

•lit ne aodireqttidemdoftfi- tium obrepat^ vel in vino» 

oae prseeepta poflimafl, yel in melancholia. Hpc 

Alter iociis ciroa Officfa (bpra nos/aity e(t* No- 

verfiitiir. Neque enim me mx vero setatis philofo- 

Ita adfe^bus vacare opor- pbi» primo & fecundo lo- 

tett ut ftatuam; Ibd^^ita, co omiflb, in tertio Onice 

ot relatibnes tuear » cum verfantur : argumetitatio* 

Datnrales, tuAi accerfitas; nes traAftnt veriabilea, in- , 

at hoitto piut^ nt filius, 'terrogando concludentesp ^ 

vtftater, ut pater, ntci- hypotheticas, mentientes. 

vis. *' Aiunt enim^' etiam in his 

Ter&» locQs eft, qai materiig ver&nti curaiidum 

efle f$iTicf^ ««Aov, ^Vr^x^^ rj (pwrct^kni m i 

r^Mmi r^ffca>y fACPif^dyeufi K«# ay^ivi^v, /«iri^ 
/ ^ Kcira^go^qjy KsA V^^mofmcg^ fcii w n 

Xoyov jfivoiAhoi^^ rlf .af^ffrrof loTi .r^ ^*^^ 
^pttiy^ ^fdfy rif cXryevv ari f& ^A^o^ { 
. ilfivdj * \yiyovl arou ro ypyx^^^^ drri icctrvJ^jipm 
. Jlfsnfjiju^ cSv' jj* ijOiQf Tfc^y ^«jf* OmJ?v «fif»^ 
IMi^, puj^ f*riv cl^iov r^u imof mKfom^^* ^i 
yasf cTJf j r^^ '^goirw ci^H^^^ hc^* ^^ ^* 

«fl(^ M fiilUitar. Qois M tans » n de te loqaaotor 
carare debet? Virproboa hominetf» qoidve dicantk 
& ho^^du^, , Hoc uuum Quod fi quis. tibi dixeril^ 
ergo tibi adfaQC deeft^ in otta qu^eftidne Qoisiiaa 
eSBteris verp xpateriis ela* jir^ftantiflimoa effet |dNlo- 
.(orafti? de lucello peco- Ibpboat dixiile aoimeiiii- 
niariq obi a^itor» peccato .nem^ uo|tm te^fb pbiiO' 
;iion es obnoxius ? viia ele* fophom ; animola toa , qos 
lenoti puelia » refiftis ^- aotea digiti loORitwKa^ 
fo? fi vicious tqos bseredi- erat^ nonc doorum fit co< 
tatem^eveiritt non mor- hitorum. Si qois aetma 
derls? nonq nihil aUod tibi aiios illi refpondertt: «Fal^ 
de^A:^ nifi ut he de fe^- •laria; ooneftopen^prt* 
tentia diiHovearis? Mifer» •titim iftum aodift} qoid 
)ftaee, ipfa (quc^ ad hmc /p- ti^nim &it? prim» princi- 
' cnm pertlient) di&is tre- ,iipia pereepit» praefierm 
menst. Jk anxius ne quis 0veronihiiteoet:^ adtowr 

to raotemiat} &;i9ji(^* (usadftiMit p«Uitsr/.ft»tim 

vod» ,' ^ . 

tE^ ^iikf ^^^^^ Jrs if4^)/^^i^kh^^j 

J«»iU(uftt49..«^f Ai^ds', n 4^^ |iAA0r*;ii2V^' or^ rni^ 

S^hU^jtn^ iti rti rnv ^f o^Mfc^A^ r^y (rfltpcs^ • 
mfrfp^^ ri i^ JjHmi nm tk $m M^^ 

rodferirif » £go el de- VUetmus & toa ieerei. 

HKmflmba' qot f4r : fi^h t^v iSomw. :fipr%aeiHm 

qiuatOi philofopbi4s«. At^ ^t t^ vo)«ntoteQi . tMii 

qai.^ liis ipfif ccnittof. iiiliUi fatere^. ISHI j^Mtt 

Cor ta yts per «Ua «Iei900* prcKfricere io ^» ,qo«» ts4 . 

flrvre? Ao igmirM» Pio* furbitru ootifimt» intt^tMi 

geneni iif deiiioii^a& fo* wU btc yW- ilte .dUaloriW 

pbifiiHB qiiemdamj me^io tit? fiUem te; efTe peifai^ 

diipto ^xteoto?. 4eipd>[> betotf 4U»6udiDflim KtefSk 

illo teore peroit^; iiiei ro»? «•.qoi X^lnyfipppm 

in^iti ille^f mcviftfifi legerit^ .i|Qt Antipf^umt 

erim Yobiis. . HoiBo^isim qiiod fi.&. A^bedemntD» 

digitOfT ot t^ig aot Jigoqm» tMibee o«iQifi* Qaid ei^ 

non. demoiiftratpr: fed fi tkiieai ;»f nog oftenderie 

quia <^isiioiiea fjna d»» iiobia qui v$r iU? Via tihi 

moiiftniritr taac eom itt dicam» <p|em < te m)Mk 

hg«wiifm 4eimmftri|itttr.^ .9 «flMdfr^^-Uoj^ < ''AI'3^0^; mf^iiyra re^moifi laif^iftm^^ ijfi, 

'dv^v^ I^K^i ^di^0 pt^pf(pofiiife¥ivi^rl^ 

?io5yrefi , lAfl^TMrt iiwjtJitiv Afwre^\ ffe^^foy^ ^rm^ 

^hiitmyff. Jomvbf y^ ^i fjihmddfetrdfy okn Mtf 

f^ thoi WOT feriVcv} ^ — rc¥lifhtf, 

meifi ^«fif^f -/li^ ili^fcwv-?ri lvc«r *Afxrt|/<«', 

i6 TdhMi;^ oC Bihmf d^iivoti reiAfree roc fjin^ *gfpt 

" ' iii Bfhrm^ ro^ck rols ^e^fiivotf Jjjc^ rmf$^^ 

i$vrec f4U^decf&y\ ots $jhTny tiirth^ Oin ifjfl^C' 

fuu^ ov Xv7toi!jf4(i4f ov <p&^£.^ ov KaAvofiCU^ evK 

dvecyKdc^ofiou. T/ /<m Aoisn^; mifx^^'^ afovx^ 

17 Syo9. ^lietfjto)^^ mois ^} rms f»»rontrio9i 

rm Koyoyy ioi ecwrr^ipo^^m*» tSfivjUfv^ Tf^ vif'^ 

i ' di^hf ris fiec/ieovj «^ ovfh olroTfov otTrecx^^^ 

*8 ^wa^ iaii.recvr^, rdi^ Jv vreed^ri Tffo^y^ 

pfodeat abjedK) atiinio ^ eere? Em tftt decent ^ qnt 

qoeruliis, ivaciindus » tkhi- iine pertarbatione difcere 

dut^ de oiliQibiis con- iUa qQetint: qaibas<&cere 

^nerenf , omnes accufans^ coDceftunf eft, Non vn^ 

HfmiquanaL quietu»» vanas: fcor, non mcereo, non 

btec. nbbiii oftendifti. Abi Invideo , non probtbeor, 

nunc p & lege Archede- non cogor. Quid niibi re- 

fnam ; deinde ft mus defi* Aat? otioTua fum; vaeonm 

lierit & ftrepitum excitarit» tenfpuis mihi fuppetit Vi- 

mortans ea. Talts etiim deamus, quo modo ma- 

te mors manet, quaiis Cri* tatidnes ar^mentationum 

liidem ; qni & ipfe multum tra^anda^ fint; videamns» 

fibi tribuebat, quod Arcfae* quomodo quis» fumta by< 

demum inteltieeret Mi*» pothefi^ caveat ne ad ab- 

fer, non vis ifta, qmse ad iurdum ducatur. Ilionim 

fepibUed^ent» w&€$h bominam iite fiint, Qni- 

•' . btts xSi' roa£iM\i\ lar^ov nm^^ o dyjiof^ 

yt»fycZ vAjf. "Ef/ev Je x»?iov tteif olyoiBov^ ro 

ii TfS/M "^Wxfli &T7Fi^ rjZ dhfi9f7 hfrvfveif^ %fo$ 

ro ^\/(tvi6s oivetvfvm^ ^fi^ ro AitfKof hri%w t^ 

roo Tffoif fJiiy ri dy^h i^^riKm KfT^^oU'» fffh 

^ ri miw hnhnmit^, ^jffh ^i ro fiekr oiyoh 

-^ •. ' W> 

: ' - . .t' ■ . . ■ 

^hpg beoe efty e}» eoirenlt. 1a eo eft navle nt netou . 
'ignem incenderef prande- tur» tn milii venis & lup« 
re; fl res ita ferat» ettam parum adtDUia. 
canere^ &/altare« At ubi 

c A p. m. 

<JMr p maierh Bowi vin$ & tn ^ poiifflmitm 
ixtreiri dtkeamur. 

Bifateria viri boni probir iam eft, ^t qoivia animitt^ 

que eft fliacujusqoemens: quemadmodum veria i^ 

eorpud vero* medici ,& Buit, fal& abnoit, if| i».' 

aliptae ; ager , agrioolae certls adfenftim > (Uftinet; 

tnateria. Opos autem viri fic 6c bonom eapetat^ & 

boni probique eft, vifis ad malttm averfetor; erga id 

nafone prWcriptom ' nti. vero»qQodoeqaebonttmne^ 

Sic aoteiii natora coifeip«p% ^o^ oialomeft^ lieotrp mcfc- 

4a lUKJicy oi^^' oturo?. wl$h^§^ J* ayoiBcSi ^mi/iim 

' 0t)tM' t^tofd$4 ti ifcfu&f^fii' Mi0iKi¥ i 9^0^' 

6 A^. rpCro;ri rpy i^A^.im^ |r«^^ .^ «y«' 
^^ ttifiv iffTiv^ olxjrttu jcari vanr^ , xeu jkJ^A- 

. ^^t iM^ frnpr^k, Mi Wvro^ rai ^rfcvyfuvra;. 

7 "AW^" V^^ ; >/cw d^h v^ifiipi, ^Uy 

4oadfetatur» Qoeaiadttc^ Rlnc omais mottts pendet 
^iun^imCaeTaris numtiuiiK ".<& i<6ttiiits & Dei. ' 
«e^argi^titafio tiec<:4^ram ~ .. . ' 

vfbilftbri iiii^rbbafe Iliseli ' Proptc^eacmv^.Aeciffi- 
toi oftenfiy eo, iure nolit» . («^i .pnefertor BooQtn. 
:flve vetitf meiH^em fuam Nihil mih^ rei eam patre 
«mdattieoeffie %ft; eadem eHrbdeatAhoim. M^ 
4A ft actmi ratiow . ao<^ oe^iirttaea? Sift.fiiaina- 
«sfm , CiMl i^i^ aJparetb tara Mmparataa^rlioc leilH 
va4feadIioitrmidiimdeeli. AnmiftM^editDeiis. Qn<? 
«iatvF: ae<)iieiMquam lio» propmr fi Bomimalie^^ 
tai/rpedem. e^Hentmdmy qpam Hooeitiim&^Iuftumf 
probabit animiis » ootr as- ^ralebk & jiater & ftatc^ » 
•jgta y^ni ^^yhwi ^Tyftriyi ^ PSfi^y rea j f f»jnt y 0B>&et, DlSS<»<lfiV« tIB« Xtx. CAP. }• ^6$ 

Yotf w*rfy«»^ou 'Tu';^^ ' AJf« T« a^f^mr^ f 

«T^oS & p^fXpof.^O^ iu6^SHKm. fi^ri ^ tou 9^ 
iiimes; /itl rt roti vsrtcv} /lif r* rov t^iAfldlA^ 
T^ov^ '^x reMmt yd^ rfli oSiHms' rk-Hnctou fc/t^ 

' ^6r«/^^-«Sir SfAAf »\Ao To yo^iiffy^ licr/Vo fi 
Tir^teJflfifV ^jr^^o^rfi^i^* tfvrou* 7fi^#*neJ/«n^or. ''' Hegrtnm ; 'ut tu eo' pdtt*. ^rfoi ^d f phis ff&tei-ila& 

ri$/ ilFo^e tib! cedaint Wit^tft? Ex* '^ «mai 

Qq« de canffiKf Pftter 'taas fimdo q^ te poteft e^ee^ 

fttnr/' Sed ttoti boiiam >e? ne' JupiWr duldemt 

metttn. * ftitVf tous' ftmu fteqdeeoite Volt^j Tettlit 

S«d ' tidir 'ftotfoal n^epi^. mea potettale * id^ pofiitt; 

Sf vi^^ttr te(ifai tbIanTal6 deditqae tate ^ifkle Sp& li«; 

itlQd- <»fHocaVerlmas ; toui t^ult; (it necptobibers/ nee 

tiocipfiRa, can&ryarefel^i to^, nee tmp^dfri pofiMi 

tioBesr, , Bbnnnr fiet; «e Qdod fi ig^ttfr atlift.iOd 

^roinde' 1' ^ui extemA afi- fitttor motieta, ieahi fi qtfii 

qiiit « eetRt; ia booo pdti- ^i oftenderit; a<^i^et H 

Vxt. 'Aafcft^peenniitapai. qcrod pro ^a veoditur: Ve« 

fierf Sed^nK^n' tiocet Ha» trit in provlnciati iva pali 

fiebit friiter ' pla» a{^. cbnruL 'Outeam^ wMS^ 

(^ujiiitQA tblet! nHA^ ctgd moneta? ArgeittD. Oiteai^' 

* * de ^gtbrimrr^XiSl^tmi KefeutJ/fiif.. A»0e, <f)nf»9 ri 
fikirf rp yifitffjM^ Wf h4&f ^ii^c. * .^AMtf 

^ . Hfe^ rcSto fddXiCrec ro etief «uro^r- 7tumiii> 

^€0¥* £vduf if^fo\i srfsrAj&ctf^ py Mjjl^f^^ftf m 

dtoviTllf, il^6^ii mongixpu w, ^fof ^i(!9^plfMj 

T/ «iesi m?^)f n iM^vj^ ''jp.nocye.roif.jM^^^ 

,, ^AvTf^^ov». ,v ^fecaf^riieov|.^^f0^rnv^^yAip^ 

ts f^». Tl jfliisi lUvdoumc fcrt . Wxvcm. TfAw»'». 

V t "^Eir^c ,.roy,.)UKvow. 'O .^^^ffosr^f.. c<rriv fK^i^f^ 

w. ftige kt:^,tmd f^ovy iJ^Mtfrn^i: M.^.MCtr^i 

"Eifoiyo 

miod voles* Vetut ma> te.potimmum.ex^rcerede- 

^U^ Ouit ' tkiopeta uti- H^/ Statim inine eg^A 

fair? Pudli&.l C^e» in«> fQs»'..quettiCttmqae Xkde* 

i|uit aliquis^. mon^UMn» & t!a> qoemcumqiie tudie- 

vende mibi iflfuiL Da, if. jcis,^, ^mi&ato: retpofkde 

eme. AIju^ pueris ftudet;» tacpquam «d quaeftionem: 

l}a ei mouetam banc ^ £c i(2ui4,Tif&rti? {>iflcr}^. «ut 

mccipe qapd voiueris* AU* milcramf Ailhibe n^uuoi. 

Bi venatipne dele^fcatur, ]£it<^iie rea tui juris^ aii 

a ei b^llupi equuleum aut alienilf Allem. Abjice. 

faniculu^: plorans & ge^ Quid vidifti?. /QQemdam 

fqeos pro eo tdy quod ti( obitumillii ^ugientem. Ad* 

yis, vendet. Aiius enin^ Kibe regplam. . Uors alie- 

^um intriniecus cogit, qoi pi juris eft: tolie eam • 

monetam, iftam ordina* medio.*.. Qbviam tibi (a« 

nitr. . / V • ^:,eft, confttj?. A^iWbe nin^^:.4ykwQ\mf^r$i w) ToiJi 0ffiAr. -Iil^ i' 17 
^.ri it^^ip^m- fh' i^i^Ttf,: mv ^cx 

^ j)QMrr«fy '^«1 toi ,7fwfj^ icyiAmrm , «#f 1 rou«' . 
ftp^pv¥ttriUbm^\ ^ti.ymf htBiri^tfijiimv xsif ^ 

}9rm0a£i ri ^g^v^K»; rl fdiii^^Mffi rl nmtnyih 
flm*i!ri. m&i$m0i rl (pXvmfitd} Tmvtm Tfccvrm 19 
. j(»)y4MP^ ,^#1^^'> • MM «^AA» 0^Jil^ * , 1(4)11, iiyiMrm 

conrulafiis ? juriii itlu^iu, Beatius It^rel^abim, Mi- 

an ttti? Alieni. ToHe & 'fer: lipauperemy tnfetix»' 

hoc: non eftprobam: ab« tion luibet qnod edat 

jice; nihil ad te« Hoc fifa- Hoec igitor prava 4ecfeta 

ceremua» & in hpc exerce- refecaoda funt) in hoc in- ' 

remar indiea a dilupolo 06? ten<lendi nerVi* Quid eft 

aitead noftem^aliqaidpro- enim piofare & ejulare? 

fg&o proficeremua* Nunc Decretum. Quid caiami. 

autem protinoa a qoolibet taa? Decretum. Quidfedi^ 

yifo hiantes abripimor: & tio? quid diindiom? quid 

in fchola tantum, fi quan* quercla ^ quid acculatio? 

^Of paololum expergifci- quid Impietas ? qrJd nu- 

mur: deinde egreili, com gas? Nihil haec omnta iunt 

lugeatem videmua^ dici- aliod nid decreta; & qui« «> -t««.'»Mii^ ?»'«>' ^fe^ <rtfi9r(»&jfvirtc,.;v«J5^ «^V^XMb 

'^ jurts, qaafi Jiooae aut i.ncideiis^, .Ulia funt rili. 
^matennfc Harf fiquis ad Cum ij^ltur agitata faerit 
*«^ «tte4aij(iri^ Wt.tf^dd- a^tti^ ^ tkc quaqu^ iflov^ 
^»frit|« eum ^ fpQpdebo videtur# nec movetur ti. 
^ ' canftantem. fore )& tran- men, ' Sic ergot *ii qua 
^ttiahimf tMSmqtie^-fe fai- ^t^rtieifce Sxerk ecMepttSi 
/JS^t re< qu» illtm cir- non artes & virtntes tur- 
'^mfiaot bantnr, fed fpif itus in quo 

fuot} iift.is fedatua (uerit; 
•^'(itial'* tli ^liqtiie ipfcBji illii/etiiih r«aq;fitt «)«• 
'^Xih^p tilik 'eik Wimusf,: 'ftiblt / M 


eip. ^ 0I8SXRXAT. «1B..XI& CAP.^ 9ll^ 

^if hoiio^yefxosy: '&rt6 i}^t dnet^^fihMros Tffcc ' 
^iro^ tn iJ^tiof^^Hr. Hiia^ dyavawrMrrog Tf^ls 
roos Koiiofwocrroic* K«i r/ mKov, e^y hfoiooii-f 
'hz&iiD^{oi^ Kou- cHtoi^ «V Hd^ tf^. ETfivrof % 
^* htifoui Q&tw oSy ttcfrTroKtid^es} Su e^i^ 
fifJhro^m rov^ ctvtS^ ^ifX^^^ roSt YMcoi* 
fcff (piKoy tuti hrtffoTroVi cuTA» ot7fefJd^o¥Tc$\, eon 
ifiehXof loctj -uvTo) (Srco mouJ«^flrv j sel yoof 3 

^ ii ij£t ri '%fiA99ilMsKr.) «f 9$ i/itfXn&Mto^f 
rhonr im^ oxouci pkiftStfroi(Tdm-o$ ^^kf^-^ ii rou^ 

r€ff 

. - ..CAP* IV. 
^duorfits iurfiiter /aventem id pieiUro. ' 

^Cttm proeorttor Epfri tar^ vtdereot» 'C^(yr$.-amtcdt^ 

plus ccNncedo cuidam ia^ & procuratorem , ita fave- " 

yittet^ eaqae de re pabli<)e t^ $ qoidni 6e tp(! eodem 

coavicio jaftatttt faiiTet» modo faQturieiTeiit? Nam 

idque Epideto renunciai^ fi tioa ita faveQdum efl^ 

|et^.& convidatoribuafac- lie tu quidem faveto: fiit 

cemeret: .Etqaldnam^ in- eft faveodum^ quid illis 

qoitille, mali feceront^ fuccenfet» teimitantibos? 

^iveraat iS±^ ut & to. Quoa enim habet vulguf 

Cuia' aatem ille diceref» guoa iinitetar» Drseterquam 

Itane qaisqoamfavet?Cum vos prbcerea r quosnam 

te, inqait, praeiQdem fuum refpiciaat» com theatra In^ 

* KfiHki DiJlht. t.l / Aa fereffi 7^ TOiWv Kfavyuo'». . dvdiniia" Huyd dnt- 

^fitrrtis* hfd i] ^ O^ ioufieus" d^rl itiiir 

« oZv i^i^.jorw, V^if^ , ds _i^ , ^Uxfw^ 
w mfd^ da€fxv wi. ^otfoiie$yim tw ih 

% hpiS^; 'Jfoie .«^VoOf; iif^ ^m^v. Ti m cf 
^piicfiuvf ^Qr# ^irr ^f^f^of ft^&. rk iV^^ 
^M liwiv#i (rrff^fl0VA)5^v«M ndtho^ ri»,,i^cCf 
irt}. Jfrafoir» . Iiea^vci .«* iyfniii^oy^ k«/ ^iwJ* 
V0i>. #v iufl&Kco ifxvpr^fos' twim t iiimri 

7 ferp/pvv iKoiicf^yro l/mroJ/^pv. T/ o2v J&fA«tf; 
im ^ /tcrv miyir i^ «&iAa;^> ^Kwvoi Je fAX^\ Mih 
ri¥ ei ^diKouffH Kcu ri dotvfutffrov; 0} yi«^ 
y#i, Tov. A^ «J A«4ff oi^iiy,9 , ^jfVM ^f^nw^ 

c t C I greflt fttiit, praeter voi? tfeb^ant Cnr igtttir con* 

]^ide» qacmadmodum Caq. viciati tibi (unt? Qaiaonb 

itfaris procurator fpettet! nis boido id, qdo impe^ 

«Vociferatttr: vociferabor ditar, odtt. AHnm HO 

w^^o & ejp^O; Exfultat: torotiati volaerant, aliam 

^exfuttabo & ego. Servt ttt: tlli te impediebant, tu 

i^ejus» fatoc atque inde nios: tu potentior eras^ 

«fedentes , vociferantur : illi fecerunt quod potue» 

^ego, cui fervi nuiii funt^ runt; conviciati fant eii 

lypro omnibus ipfe quan. quo iinpediebantar. QaM 

„tum potero clamabo.* ergo vis? ut tu qoidem. 

Sclendum ergo tibi eft» quod velis» id agas; iiii 

cum theatrum ingrederxs» autem quod-velint, oedi* 

te tamquam regulam ingre- cere quidem audeant? £t 

dt» & exemptum caetero- quidtm>iefi? NonDeagri* j 

rum , qiio. p«^ IpeAafe coiie Jovi maledi^ont» cum ! ra« ^ Zfvri rZ Kmffajii 9vk dfFcf^(^l^f^m t4 

rflfp r«vr hotio^c^w^ iCjbAii^, eu% ?£« W« 
i^fl^ tff^, : Ti •v*'.f .^» 4^ffX9fWeif} Hff' ri 9 . 

ctip^fltfdv ' a2AX' ' IHMfv^ i^> ^Ayt ^^iir ' tivfiiM r^ 

ilii ^himt^m. Tbm^Jh -J^iAi^ . vntiJrMr^ ii 
T(v ymivtt$^< n$t4 ^0c^'^ y$n^^ivBtK0.'. 

IttMj J^ixm^ dyAfuff ^dyinf^^ydmii^^ mti¥ 

f^ a fjoi TfhMoyhrm^ ftnii* ^(pag^c^e ri noiviy. 

Aft a ^ ^ '.. : -%,' ab illo Impediatitdr? fii% ria natoraB cpner^ ^- 
tas 1)00 ooaviciaDtQr? num hi nemo me iplo carlor eft» 
maledicere Cae&ri defi<- Ridiculum igitur fuerit; 
nant? Quid ergb? jgoo* i lipdl me, ut alios vincat 
rat hoc Jupiter? nob re* comoedum agens. Quem 
sunciatur (Jaefiiri» quid.d^vJtf^v^U^yimMfre? Enm 
catur? Quid ergo facit? qui vlncit ; Gc femper 
feit^ ii.^oies cQnvidajtp^ .yfr^via^t, q^em yolueco. 
res fuppUcio adfic^et, is SedVolo/ Sophrdnem co- 
quibu»inatpenirftnonhab> ^^nari*, Domi tiiae quot 
turum« Qmdei;go? ifigri^f .vdtea certamina infiitue: 
dientt thieatrttm notiJho^ ^ provplamatp epm Ne- 
erat dteejqidQm: Age, So^ /D^eor^mf Pytbiocum, Ifth- 
phron ^ronetiir ! fed ik morom» Olymplorum vi- 
Jod: Agef meanA.voiuotaf ^torem. In publico au- 
temtae^w^f «t io hac mate^ Mm» M fipa ^uo tibi 

vindl* eriov. fvBuS if^fou. sr^Ai^oS^ ^pv (mr^i^i^^f^.fy oir 

T/ epj^f; iMiJi^v n «ift\ifyj^/£ir«(Ye.^roip..}i^^ 

'S e£o0* Tijfiui novdoum^hFk sTiKfo^ftlMif 

miod volie8« yeiiit mae«> ie«gptiffimttm.exerQered(- 

pU^ Ouf * tkiopeta uti- ^^tV; Statim jmaQe ej^f* 

tUr? Pudliv.CHP^» ^f ius » . qttemcomqve. vjde« 

i|uit aliquia» monet^m» & tia» quemcumqq^ aodie- 

ireade mihi iflEuiL Da, if, i:i$,^, ^mittato: reQ»0|nde 

eme. Aliusi pueris ftudet;» tamqjuam ad 'qusftionem: 

Ijia ei mottetam. bauc ^ 6^ j^^^TifUfti? piffcr^««at 

mccipe qupd Volueris* AU* milcraoir Adhibf nej|g;ulaoi. 

Bi veDatipQe. ^'^ifeAatur^ %^\^^ ^ W Juns^ ta 

a ei b^lluj9i equuleum aut alienilf Aliem. Abjice. 

fauiculuin: plorans & ge^ tleijA vidifti?. . IQveiiHiaai 

meos pro eo idy quodt^ obltumillii jugeii6eio« A(L 

yis^ vendet, Alius enim liibe regplam. . Mors alie- 

cum intriQ(ecus cogit, qui |)i juris eft: toUe.eain t 

moiietam. iftsim ordina* mc^o.. Qbviam tibi h* 

nic-. . / - . ^s! .cft, confiil ? A^JW^t 

^ regti- .W^.» "'A^Aiff » «5» V%w Trei^fv ^79. Tavr 18 
«try J9CK09rr«fy '^«1 fei .'^ovfifd iiyfimrm , «ff 1 roS'' , 

}wrm^i ri i^vmi ti t^i*^si ri nmTtiy^ 
'flm*;!yi m&il^H^i^ tl (pXvm^iec^ T^mdtm Trxvrm tg 

I ■' . "• •-*. . -' • . > ' ..• "...*? ■ 

tonfiiltfus? juris fi^m, Beatuss ifi^relegsluih, Mj- ' 

antui? AlienL ToHe & 'fer: fipauperem, Infetix,- 

hoc: non eftprobum: ab« tion habet quod edat 

Jice; ttihii ad te. Hoc fifa- Haec igitur prava decreta 

ceremus, & in hpc exerce- refecanda fnnt) in hoc in* ' 

remar indies a dilupq[lo QS? tendLendi nerVi. Quid eft 

qiiead noftem^aliquidpro- enim plorare & ejulare? 

£^^ proficeremus* Nunc Decretum. Quxd caiatni. 

autem protinus a quolibet taa? Decretum. Quldfedi» 

vifo htantes abripimur: & tio? quid diflidium? quid 

in fcfaola tahtum, fi quan* quercla , quid acculatio? 

do» paolalum expergifci- quid Impietas ? quid nu- 

mur: detnde egrefli, cum gae? Nihil hasc omnia funt 

lugentem videmus^ dici- aliud oid decreta; & qui- "" • >|^^* -<3W-^^*^ »H^' 1» «fMTwfcrrefuwi^ rf 5Jlw^ 
fli -«rMvSrM' "«f ^tt6ift«D0'/ipi.> imi c^.ri C^ ^cm&i, 

nlem<emtitdenlinili€^:^i^^^ Ik Ibii&ii-iqBiii 

ifi jurts, quafi JioQie aut Mcideos^. talja fuRLt ri&. 

0uil»finf. Haed fi^quis ad Cum ^jitur agitatafeefit 

^ik «uie4a{*j(xri^ fi«nt. tviida' at<|tti i ^ tttx qu<lqu« mov^ 

. ^m^ntf eum ^^ fpppdebp videturi aec movetar ti- 

canftantem. ibre jii tran- men» "^ Sic ergo/fiqQis 

^Viflhimf' tMttmqite^^fe faft-> V^erttgMie ^berk edMetit^ 

/b^t rcf qu» illam dr- non artea & virtotea tur- 

'^mfiattt bAntur, fed fpif itui In quo 

fuo t ; , iiu. is ledatua (deri^ 
^^.'.(t^atlf tfi iMti^ l^fenfii iili/ etiitkl' ratio '&ii coti- 
'ii^ih», 'talik eft .kijiiiiittS^: 'ft^J^lty' 


.-w». , tiF. ^ 0I8SXRXAT..«XB»XII% CAF. ^ 

«uroi^ er$ H^iiofiditr ^ dyayawroSinos TTfos . 
roiff Ko§io(wocrroi^* Ktf^ rl mKoy,€<fin^ hfolouyy 
imiio^op KoU' (Stoi', m nMJ 9i. ETrivrog % 
^' ketfou^ OStw oSy ri^'(T7rovi(i^€$}^^i }^i_ 
^hhro^hTH t3v otvt^ ' ii^oirrotj rod* YMooi^ 
foif <pt?iop nai hrkqoTToVi wroi or7foi>id^oiyrc$^ oun 
ifiMioy loc^ -uvro) eSro» a^o\)ioi^w} W y»f 3 
Ht ife ovr» wrouAt^i^ fjoiJi tru * CTfovio^o 9 
«f ^j i&lrf r/ ^tfAvmlMvir) «f 90 iiiifkn^Mtc^l 
rhot^ ymf ^01/0*1 f^tfinoroiaBeuoi ^j^»i V ^ r^"^ 
lis^iif^M^t^ vfMi^ii Hff .rirocc diriiaiviih ih&iy* 

roff 

CAP^ IV. • • • 
AAiit^ iwrpiter /aventm i» piiUTro. 

^Cind procontor Epfri tart Vtdefeot, C^i^rid^amtcttti^ 

ptas CDmcedo cuidam ia- &.procuratoreixi, ita fave- ^ 

yiiTet, eaqae de re publipe ^e i qoidni & tp(! eodeni 

coavicjo jaftattta failTet^ modofaaturieireiit? Nank 

idque Epideto renunciau fi nofi ita faYendum efl^ 

fety.&conviciatoribusfuc- be ta quidem faveto: filt 

cenferet: .Etqttldnam» in* ieft faveodum^ quid illis 

aait ille , mali feceront ^ fuccenfet » te imitantibos^ 

iavefant ifti ^ ut & to. Quoa enim babet vulguf 

Cum' autem ille diceret, gaos imitetur, Draeterquam 

ICanequisqaamfavet?Ciim vos priDcefes ? quosnam 

te, inqait, praeiidem fuum refpiciant» cnm theatra in^ 

EfiHkd Oifirt, t.t *" Aa fereflS .4 TiC ^ rd biecrf»\ :^^ ^^^i ^O^ TtSs i 

l^xir^ffnos rcv Y^wra^^s &€c^^* «/xfqpyi^* xtf- 
y» rolyvv Kf€cv'^eca'w. dvaTniia' Kecyii dm* 

5 rofy tf<^i9^^ S^y ivMjUct!^^^ EiJfVM 

« oZy JiM5, 2wv d^i^ dc %0 , dhr(0^ 
iri mf<iy d^rifxv ^ 9rccf4ie$yfM tw &h 

€ hw^; ^M .e^rouf, ie^^ Biwfieiv. .. T/ iSi cf 

irt}. Sfrcf0ft . Ixt^voi .^01 ivenSSt^cv^ k«/ ^.fx«i* 
V0#r. #v iufl8%(fu ifxvfprifoff' iKeivoi S iiimr^' 
7 fercipvv jKoiicfw.ro ij^ircil^cv, Ti o5v d|A«r; 

riv <2 ^^iAemf KcM rj d«(ufcdMT0v; Oi yfttf" 
^l ro¥. A^ .flju ^M^ey^/v^ • crf^H ^fl^«>XW^ 

* c « 

greffi fttiit, praeter voi? ifebtfaBt Car igthir cod* 

i^X^ide, qttemadmodum Caq. viciati tibi runt? Qaiaotn- 

»faris procurator fpettet! nis boido id, qto Impc* 

«Vociferatttr: vociferabor ditur, odit Aliam HH 

m^^o & ^ip(0. Exfaltat: toronari volaerant, allam 

^exfuttabo & ego. Servi tu: illi te impediebabt, Ui 

i^ejos » fatoc atque inde llios: tu potentior em\ 

«fedentes 9 vociferantor : ilfi fecerunt quod potue» 

„e^o, coi fervi nulli funt^ runt; conviciati font eit 

i^pro bmnibus ipfe qoan- quo impediebantor. Qoid 

M^um pot^ clamabb.* ergo vis? ut tn quidem. 

Sclendum ergo tibi eft, quod velis, id agas; illi 

cum theatrom ingrederis» autem quod-velint, nedi* 

te tamquam regolam ingre- cere quidem audeant? £t 

di» & exemplum caetero* qoid tm>i e&9 Nonne agri- 

rum , qiio. paAo IpeAare colte Jovi maledicant, cum rflfp r«vr ><oiio^c^M. npXdfrt^ eu% ?^ r/« 
i^fl^ <«f^. ' T/ •v*^j ,i5^; ^Vf^^^/M^ov^ M-' r^ 9 . 
Siutf09 ou tcvto mnmv^ "Aye tm TokpfM 

iftaf/thi 'Tf^om^»» hi^ tloi^^ f$r vAfir xa^ 

^. ^ TpMtov Jov0 9^ * fKXT^ Vifeiffff > «mw^mmJow, 

&rfurj Mft«A«tf' dyAac ay»9jr'd»mi^^ mti^ 

f^ i^ fi^ 'nKioyi%tm^ /^ni* v(pdpfoo^e ro Koiviv. 

Aft a d ^ 

ab illo rmpedtatitar? tuu^ ria natom conj^^t JRIi- 
fas ttOQ coaviciaotar? num hi nemo me iplo carior eft. 
maledicere Cosikti defi- Ridiculum igitur fuerit; 
nant? Quid ergb? igoo- < Ifdi. me, ut aliua vincat 
rat boc Jupiter? nob re«' ' comoedum agena. Quem "^ 
auQeiatur Canpiri» tfiidil^ ^t^y^im^ncfSTei Eam 
catar? Quid ergo facit? qui vlnoit : Gc femper 
feit^ fi.^oies eonvtdajtp^ .uf.>vln^t, quem voluecO. 
res fupplicio adfiiseret, fe &i4 volo/ Sopbronem co- 
quibuftioipenirftnonhahir ^$>pari*. DQmi tiiae quot 
l^urum» Quileqgo? jpgri^ .votea. certamina inilitue: 
dienti the^trum non ^ho^ ^ provplamatp epm Ne* 
erat dic^Uidi^m: Age, So^ ji^eorum, Pytbiocum, lilh- 

{^hron coronetor! fed 111* morom» Olymplorum vi- 
ud: Age^ meaoA.voiuotaf mrem. In . publico au- 
tem tae;w# «t io hac mate^ ttm» nt eipa ^uo tibi 

vindl- ^ewr ^oji'.» iyduh^ mi ' dffihoim ^Am 

^qlim ivnfnimmf , r{ ,ye Mt^^rm ^wJ^t»» 
jr«v %ur^gok^y^o}^ir^^^)..fy rS e!^if dvmr^ 

vindieato; iieqae qniei fatxx Natn enm eadeiB 
cQinnifinia fant fubripito* eam viilgo £ipi8^ illiteex* 
Sinaunust convicia tole> ^tbqoas» 

CiLP. T. ; '^/•' 

' Aegroto, inqait» hlerdo- vttaaffl etiaiB mtveiiiffe. 

tnum redfre volo; ' Ergo Abi, rem domeftieam ca- 

domi ' moH)i^ ' nos eraa ra : ii enim inens tai noa 

^obnoxiasf Non eonnde- jpot^ft effle natarae con. 

ras, an aliquhl Me agai gruen^er adfefta, ftltem 

. eoram qa« ad MentiMia «i^elhis taiis potent, fit 

& votontatein taam confr. tem nummos aogebis» fe* 

funt, at ea c6rr!ga1»rt nem parrem curabis, ia 

uam jg Bifail prdficisi fiiper» Ibro verfabms» m:igi(ba- 

toia «f^«i<0»»flH«-,! 'T8i\.^fHT«S»»' «a^*..5v.5;w |5<,6 , 
^iA«f 'Weiw ie«T«Ai|p3^ISB(^i,.,T4;^flf«,^.,.^^ 

Aa I 1/4^0 

ga«liMnnd«ereta> «IWW^ S9JkKi,..,t;qm!;!»)i^d9 ijij i^:.ii»«.i;«>»»r.<Mii- tMbltfff /^w^n ilgeD%Yisr«nxiMU| 
j>nKNM(>r .JrMi^laUftij,,.;^, 4i|if)q9i4 ^ffiM :fite|^<.% 

i»w?.«8*4»d!«lion^,aiiiani ti<»9t mm<f ,« *V «• dv ^jja^AD^tf ••'^Wlihrtr*' m^«w «^ft^^ • M f/ 
»ntJ(Sf«v*^i» r?ff ''«4vnyu<»«atf j el^eifif xdf» %p0hi», nifl Tofamtat» mM «go roleBt: ptqxr 

l«ea cotMai, «ift'piimiiHi«' iltM^ ee ««leAWVlM te' 

tiMe.TMJM, Itt anllii< 1« |)trfi:4Mgiftt«IM«ilMtti«t 

iti^uiMr, M fittllk iw-ctfi k<^;^aia(a'iioM(lf>}'«ui. 

pm^ M>lil«>Hifit Htttt ^mi(tti:%dtMed«i ioipeKttiB. 

ttMMVfrlcr4efn«l)«ft«: Bt^ j/At^QHiqaMI n»>'1lW<i« 

«Mr»]^fllra4>«6: *NQm «((Miini. ttttHiMMi 'VidUKf 

;^^ ^^-'1» 'pnfce<^ IM Ulii<^lltoqOite-->^t» «liiHn 

iiiHol*«lf nittii !iii iklift ftifii ^liniM-i I» feMeA; ihiM» 

^(lUAM^alttMil^^ii^tfatM ^buMifs ft 40» BiailiM^ 

i$iDiI>i'4e«ftf ^ taaM iSlifi. ^Riqtir-MliMlfii»? Vil 
j^f? «Mitl Mitld{Nitt»M> . !^<«fe hiiiie IttMMMt e^cM- 

^fflttoteiffitqOMniiw. )^MAa-e?3iMfbe lg|W«a 

MCO&vi ^'^iitHU' •Akii^iftM' b<(kinii: liaffiMi" MxiMi 

i(Mnem'«^iil(«iHH«f(iiii? -^HaHto, lf«bi'i«edi^MfW 

vAe^aTf, qtnS «i^iiidt. r;>8 *,»)udoa iMiriAint- 

-^v «etdWffcl^iA^-a^ ^^nsH9t^4iteAiU,vft- nfimmfmKaijfuBmm cik<^ Tmhrm jaI hSuf4cufA0e ii 
vmf\ :r«mi> Yfii9tfi«(p 

V»^ ^ W ni(pmki» %^o6imos voWJfi^. - 'AAA^ ij 

aiv hi) To xXjvfi^oyy t iysoi^M^ mjfior eiUiA 
i^Kiroi} MTmKwdmi ' ffui roim dxohJivom SCm^ ^^ 

em ikm Tioiih. ' ' * * ^" -wf^.T-. •:.. -■- 

^AXK :Smxgeihii rV Xiymi ,%^f «XA^ir t^ 
rtff (Pnfit X^f^ '^^^ ^yf^^ '^^^ mvtfu ^otc^ ^ 
HfHWomf mMiof rof i7nr#y* evrm^ iym nmd^ ftfd^ 
t^* '^(/m^o^ %eefmHo\ouBw iimxjrm BoKrtoifi ym* 


A^*4- .••' ^'•■•■•;' «ad ♦.- '. -T «ni taa / & adminiftrtfiio. rati&a& M^f «ii^ci >a*. 
^fPemtoam ihteirigeti^aiii.^ 'dere ea^ iiM itixq. fkcerb 
H« ifae'tMitant6rt, lijlfc potw. ./..'',•* 
fcribent^^ bsedegeoteni, ' SQcrateiiW^m -qtUd ^* 
inors de^^ebendat ■! dt? .iQa^ib^i^Qm siQ- 
.... •, ;: ^iitis/ iDqaif^^Vd^hftitiir 

Atqat.tDiitei* tnea i^)i»« 'i^tum' ag;rutii |iiiom mdi6« 
tanti milil^caipat nonten^- '«.reni' fadt/ alips ciiiki 
bit Abi ergo ad roatrem : ' ,,eq«mn: f\c ego t^eleiftb^» 
dignnsenimea» cui caput ji^cum me quotidie fieri 
teneatiir aegrotand. ^tia, ^ijneliorem deprehendo.*' 
eleganti leAolo domi d&< Quam ad rem? an ad di* 
cttmbebani. Abiadle^lum ftiunoulas? Bona verba* 
tnum: dignus es profefto homo. An ad pra^ce- 
otti vel fimas ia tali re* ptiuncolas? Quid agis? 
•-•^ ' .wAtqui ' AovmBf «I (^O9c(p0§.' \ piih mi iomei tmui tq 
Idij 7iifr4/«ad«i /uifJevas} tu •ervro. ^ftmm m 
uqixns.\ ic^ ^MM j^u^^». Sitiv^ '. cri ,cil(^ r^ 

«» Afle%c»v« Tiff ^m if<n^^^.r -yja^jrov-icvarw- 

Ttfv rify hf$QohJitfi hroi Tci, ei ^rr^^ «c^ evoi; 
o}»!'^^ 4^ ^i^^^ '^ h^^^oirof, Kou d^e^vfifn^e. 
19 £^, 'T^^ tJfMiv fi^JiiT^n KOM^lou wii^pcv\ c^^i OXf 
ojAilflt^ Xey »• / ; ' 

^ ,,Atqoi ,Qo'n video quid £l . colas pciftulabat, ' eom tA 

«Uad;- qiuH|ftH6fti^Ki de-^ Ptotagoratn adifaioftat) W 

^opentur/' Nibilne jgbl Hippiam: nam &, fiolen 

efle vidctor, namqoam acN aliquis quxfitum veniffett 

coiare quemqoam? non ad olitorem eom addoxir- 

D<ipi|i,»..>npn.« homineiEt? iet. .Quis ewo ve(tram 

,4c nen^ide wnquerl?' eo- Itele inftitbtum nabet Sa* 

dem fempervoltu & egre- .'ne^ ix haberetis» Ijbent^r 

.di, ^,,.ingpedi?; Baec ^tii^m aBgr6tafefi$,.,&efa- 

[erant^ qu;r pprat Socr^ Kretis , &' ' inoreremim. 

. tea : neque tafw^n omquam Si quts" ' veftr {im* |bpidaia 

di^dt^ fc.fclrealiquid, ailt .pjlftUam ad§ni3)t^^ fep*^** 

,docere;-i Si quis vero d!- f^ diqere inteUigli. 

^aioiicajjjs i^aj prajceptt^^^^ :,.i '. ,. \ -/• • « » * . « r« • • < V .-..; '■••■^' "= • ■■■ ■'J ••''•' '• -•'■■' '-cAP. 5; «*'• j> flf ^ ^ y r I V •• ^ * 

xwwM fi(rccv\Keiru t/^ li^, lije^mmri^ 
Jwwa . t/ pi&^evf e^ 'TS^ontme^ ^ rire^ tferetv j ' wiJ^i 
V«(» puv sx^^^vffrp) jwcTflJ TwTo ne^ ^TrfOKenfi ,, 

dmKvetv iwnniwfrou^^ x«/ Qr^cKo^aM yhforreu. ri^ 
rf'i\ Sirre ro ^e/jtoytiuv neerd (fhjfrtv ex^ Tfh 

CAP. VI, 

- :Jfl i/c e44 (k:^^e {k jhi u ^tdtM «n. , . ,...] '."1 Sci(cit|oteqttpdaqii;4 qnoiii cxpae labotatoff ; & 10 bM 

hac aefite magis elabiirall^ geQon^ :. eti^Qi T^pogpeSSiii 

eflet ratio, cur majores finn^.,, «l;i2f\G,auteiivip e^ 

progr^^a - oUn , ^iffent : f labpt ^faat^r. ^ . prpgrel{a9$ 

Qoa pfirte,, i&qtt|t» niinf «^ ^ebant;^ utjme^ in ^^ 

iB^^ ' f^abomta. d^? 4k ^atu ^ ^«Afefyjifetar.y .^u 

9iar.pfrte. oUgi.priigipegua €^et ^^^m 9on&^ 

aMJdrfii. : fi^runt.f V^ph |f<?ii »ift l^ 

^Ha, ,efiiiii nuno' aWbpr^to iieq{ie. p^ale^ In aiio. te 

eft i yHeAmm «t^ip jfS» frogrwBj cuixf la alio ei^ 

^^(|a nonc. repernm||uv narea,: ^^ijlud vide, a^ 

UiiBiC eoim» ut r^folvctfe 9ofiirnmr|^lijc]uis9. in idin* 

/yU^84fi»Q».fQiaH|u%^>^t«f tcntjtt» jm' .^ogue .. e|abck 

', . ran^ rouTf» £v^ Strte uotf letfiU :!^iv $xm¥ nm ^if^ 

5 /0 SnOTAAlOS «ifWV^cvV^Ma if«^ 

6 elyc^vl^rros^i oTrVu 7*^ K(&€r&w[irrtvp Ef ro xo^ 
T« "rov cryfov ^&fXedr, ; Aa^i^\ X^/3« rw oW* 
r^^» AaiS^ rnv o^^xn^y Xmparo ^QjiimrioVn w 
J e^?^/v w isome$9 otTrorevKritujv ^ oioai rnv «• 

' xflcSMo'/, rov nef) r£v 7if^ouf^imv\ zm ^v 

f \ ritOOMEHOT Jl -rtvf^^ r/ l<rt/|p i Rwi^ 
Uwr* ^Sl9inf\ <pn^}j wivn rti axen Xiyoit «v, 
^--fjSvov ^Pi^SpSsmc^iitJi''''^ ie rSv ip^oytliiv^ ^* 
iri-wivj), €^xXi« ^riX^iKti' oiro^s iarl rtva, » 
of fifj 'Kmrinouii isorr^fAiiivoi r£v dvBfivtff 

ring, ot tmkotrit cMve» Iflm etfrttmeA <fefcendit, 

nieDtdr (e htbeat vivatqae, de rebud quse in ipGos 

iiullo$. faciat prQ^ettbjk poteftate funt fita. Fieri 

IKmMenk iQ^^ntUi. ergo-cidt pofeft, qoin ft 

^.¥IRMQttii4iifij9sa«$fh. IilviAilsr t 

Menim 4<t tsertBtteo' ti<>n ^ " . , ^ 

deibeniit/ nifi i»bi vmtol liti^ERltOGAKTE 

^ fiip«ttt#. Si Ufs^mi f & qu&daai ; qnidiiitfi ^et 

^(cMe ftitit hieo^ Imbereca^ iiKKSt^s eoMitvKrs« 

{ri^, i^rpe: capefiimQilog; QoeiMdmodtMii, MqttiC* 

«*9pe 'f^tlltatvtmv eftpe eommunie ^niipiaiii atf^ 

(rorpufcultim mMtnf ilM ttt* tfri'aueat, 'ffA vdcei 

tcitBm' fton 'ffikSei^ ut. talitttm dfflbenMt$ k voro 

t^l'a4t>etttro fi^ fttiRfth- <^l ^mmmo&tfoVf nui 

ttiK v^I ut ititMatA In rem jiimMtiniimiis, frdartili- 

3i.'. que TIIN ittw rt^-:fMhMkovt ouK 9&wt iffor^^ 9 
^l^tti ^ij^^iov. m;^ yc»; ruf oy dyKiTrff^ ?<et$eiv. 

iMf avti ^kik^^y ht)^n^^ ^rm M yify r^ 
9tM&imro$9i^^ M» m) 4 '^^fui^i Uf fMMjl^ 
ohfn^iif&nroii rk «^««'.forour^ )iio»^ If^ 
l^ &Qi[iaiiae inenti& conftl- qae tamqiiam reguia ad de^ 
tutid SKNSUS €OM« prebendendoi ingeniofoi 
3IUKX8 adpellAtor, & ftnpidos ofcebatur. Vt 

M O L L £ S adoleltoti- /^ eMi^ inqirit » lapis , qaam- 
tes exbortati non eft laci- th (iirfam enm jeperia^ 
le:*%^qiie ^nim cafeos te« 'fixa' nat^ii 'deqr^ f&re* 
liellosJiamo capitur. .%di:: t«rA:' fio ettam iogeniofha^ 
vero nobili funt ingenio,' qoo magis repolms faerit^ 
tametfi eo^ dehorteris. eo noigis ioeliDahit illm^ 
W^''et!affi adba^reiitW qoo ^ nKidm dooitia^/ . 'J , ■ . / J . !• 


'i^-- ir-,.> : ■ •'!'■•''. 


^ - ' » 
/ 1. i/ *j - « -! • .ir .. ; '•; . 


r 
. •' .*t ii .'.-..,*, 
** 


• 
CA.l». 


Xv'. '&riXOVfttw'' • W8i^ • UTi /t«^ y»f Tfi» lari «-ffl tw «v^fW^Ktyi^^? 

riiJty». Koofcv vi4it$fw hrtif ccTfOKfheiffBeu^ r/ 
Wi. v# ne^erirrpii; Ti. If€>^ WfSr :«ri9S»*rfi^» 

•uv ; ../.; ,::ii;r(:.'0.'-A-,P.-rm* ^* - ' '.• 

, 4^,,^Kmrmt- «««^"l** fHf^^m cmiatm 

,*^'''- ^.-. ' ^.u inuj.. '. r OwMffciWl' • •' 

fi) , (eraY^attteni rs^CpipQ- 'qu« lunt in urBibas Vifiti- 

reus:) Decet, inquit, no« tum euot. Nam trii qoj- 

rudes e vobii philoropbis dem ilahi eflfe bomiiri, tni- 
qusereret fiott eos^qui^...iii|ui^corim»» & resex- 

peregrinam urbeta vene» temns» nemo Utb eft qoi 

runt, e civifaus & remm refragetur: ^llnd ergo r^ 

gnnrts;' quid in mundo fit fiat« ut voft nobii dicatis, 

praeilanttmmumf ut^ poft* quid lit prstftmtiffiimini. 

quam inteilexerimus , , & Quid dicemus bomintbos? 

nos^perfequamur iUud fpe» Ctroem? Pfopter esm igi- 

^ .-i tur ^r^JS^t 9rf ^ ro xfdrs^w ifii^0j^Kh«ii IBiv% 
r6A^ fjiihtrr» tf^o^m. * T/ ovf ief«pcrwv !%©><«' ^^* ' 

Tsi^urkroo uf^Ttcfi^ci foTiv, nr« rwJ (p<tvhorifao$ '^ 
Trf' rov icfteridw» -Vvj^ J3 dyccdd ^irt^ $ 

Ilfoec^mKoy cuv hrtv n i}|pvn i) '^^v%iWTJ "E^^? 
Auriy J^ IttJ Tiir^r 7*wrr«i} ^itefoy Kp" «vrjfjO- 
«KA*- ieJlravoiircv frrr. "TtfofryovfMhny 7»f rmt 
dfpffihrc^iiSi ^ ov&f/tof rcS^ elyot&ov'^ n^ rtr/%c0vov« 
rnr '"ia^dn^ixf^eo iwtei ^^^vXW^* *' ^iif^oKoYoe wi 
Twro;. 'E^i r/vi cuv n^dti&ifxfdot recvrtiy n}> >|/w* 7' 
^/wV-^cvifvj W ycif fcri Tc7ip >|«^xnccB', ^(Wrir 
^ vS&loit^cS dyoc^. ^iv yoiig ^ivHtreti' ttMc fil> "^ tnr Maxlmns» proceltofo triinoftrl, 40 alieni ? No* 
niarh eotilitaniatmtGiil& ftvi» ioqnit Noftri Igltise: 
ia» Caffioprai ul^^lmvi^ arbitril «ft^ deldfbtio anih'* 
gavit, qiio caro ejas volu- mlf Efl:> inqnit Hm 
ptate lleniulcereturf 'Ke- vero nnde exliftk? m « 
^ftnte^ vero itto,- dtMittf^ fe ipfa? Ai boc latelUg^ 
qoe»' -Abfit! -^ Ndune fg!^ Bon> : potoft.^ . . preceder» 
tor (aii^Epfdthio} inpmw'^ enim ce anle ndeSe det^efc 
ftttitiflHN!» maxiAe elabo-* ajitura qttj^m boai^ qov 
iMdoiivft? OtnniimcnM-. qoi potiatorMisaBimode* 
xifile^ 4nqoit Qaid fftgo leftetur. Cbncedebat & 
ibe^' carne babetftot ? boc. Qvm orgo ex re ifta. 
Anittiiimf inqoit Bbna. Mtmi deieAatio orietor? 
T^o mMior«i ^artii ftmtn^' Si e rebos ad An]i|iui& 
priRftafitiori , an deterio- perttneifdbQaV toventa efe 
ria? Melloria, tnqoit Ani«. natura bonic iteqoe enim. 
mi tehi bona flintne arbl^ aliod poteft cBe betpmt^ . d*^' tfviS T^/ Tffoiryc^fiibm ^jfu^ irr^ fiifii^^ 
ro^e^i^mfM ^^4ya9tov mm$. tm ydf «vA«y» 
{ ri infyhn^ifmr ^Q nfuryputuyw im j^a^h 

8 Jbfdt. ' *iVM* fw/ftii «larojrft <Pflwi ixprn^ 
4mko?<ov&o^- yixf ifmtt Ms ]Emwbf(»^ %m. r& 

9 «S^AdiiT: ^tm jiiyfmcty. iT^^oA^^rrrflM Aoigrfy, Isrl 
. ro7irci»JMtiKi>k* ^ieadou r^ Mr^ ^^^fvjffiY ^i^' 

rf3 etyoSov» 
to^ ' liid r^4 (i(pfiims hfol^ttu )4dl^fiogy m ii ocK' 

ko'rL mXfxmY^ fi iiioiriiv tfdftiM* ro^yr^hrn^ JU 
i< W tfdr^ovy ]A<Pf ovok H ofot^ ^4 u^h^» 

rSiV dKKorfim^j iiKotarn^ Mf^ ml i^oiimc^, ^lf^ 
• BoiPmv. ' d?Oi\ W 9oi ii^f iK0¥a fUv^v CKtMttiiftBth 

H^ K9nfvftf4imSf'^7v €ca^A«Sft Tvoo fai t^s "flS. 
" Ti^ycif nHii^ 'm^\ autos J r^koufos^: dto. 

(PWB 

' >,' . •...:. . ' . • ; • . . 

&ftU(id illiut qttp eonfen- com (enjetnt» &IkiiiI1mh 

taneuoi fit Ifletaii:. Ofqiie^ betot iUiCiiraiD. 
fi id i^ood tfifecedit i)onilni t 

non lit» iliud qaod fequi* Qu«pn^ter ftolte fecit 

ttir bonpm efle poteft; ot Maxiiniis*, Q ob qnidqwn 

enim propago , prQbabtlii' aliud^ nifi pcopter carQta» 

fit» ftirpem ipto rfTe bo* oavjgadrit» iioc, tft^ pv^' 

mno oportet.. AtTerovoi. 'pter praaftpntiffiouiBi. I»" 

iftod, fa&i fi fitii^ oequa« fipkoDer kem faclt» V>i 

qnam dtCetia :. iieqtte eotm reboa nlienia abitio^ « fi fit 

ifta cnm Epicnro^ reliquis». jndes , .easque accipere 

£0 veftris decretis con<* po$t : fe4j fiplac^t ^^ 

itiont. Reliquiim erga modo videamus» utoooiJ* 

eft , ttt anxmi deie^tio e te, i}t (uto, ut oemioe re- 

rebua corporeis oriator, fciibente» Namfurto»oe 

iUMQe rurfoa prlmiim lo« ipfe mtdcia ISsismViP^ 
. . las ^fudm tfcncff mhJim ro tfmtttiktr nm^iti^^hTii^^^ 

idf^wid^i/oifi nmwefmffrmhijAfotc yhnr€Uf^-?^fi^iiS6im' 
3m. yfkmKm ^ow h ry 'tdmi P)c^fm: hmp^ f 

mui&e^ . »AfiC9T«r • «Hvr^on wvf #« ft^fM^ * ^ 14 
»irj%9 rou 2^u olymdov} "^APf^ icrl iwri^^ 
«A/^ioy lirrtv. "AXX" «i^\ ivv A^r/ioi ori iMi- 

4«^ (pou^opi^wyn^nrabivBcu^ X0<' «iiro «At^ 
^Mv «srjmtKrcM* cSmr oiHymTof iori ' tiMr ^4ii^ 
¥ofdow iryn^ou ^isfternfi^M; * ^O ^AotrDk:' ^* «j^4^ 
^ot^, x«f T^ ^oiirriieairm^Mr^ r£rriii^ Jiij 
wl f^-mo^o^7i9t myMo^ > Ai» viH fiirTni^ tbu 16 
•feirovot yuymhM itm(pdmfoiffiO¥\ m iut^vifMi^m ;Aii^ ' ^ 
d^y) M^ ^ ^Auor^V ^ ^»1%» iMiSf. liirr^ii '9r^w«> ^ ^ lani eflfe pfotttuickit» fied peffaadbkiBk Mam qoeiiii ^ 

deprehMdi : &f qnfft fi^ admodum fieri neqoit, iit 

defti tibi dire nemo ]lo(eft ef qvod fiitfiia videatQf 

for»otbteaji, idcireo fiK adfentiatoiir & Veritateflk 

rafl vetit At egotibi ad- aTerTemiir ; fie^ fieri noa 

firmo, fi felert^ & cattte poteft^ ut ab to quod bo^ 

iiat , fore ut latseamuai num p^$'f deftrifcaa» i^U 

Deiade amicos Romie poi vitiae aotem font bomim^ 

tentes habemus» & amt* & ad coniicieQdaa volo. 

eas: & Graeci imbetiltes ptates paratiAimas» Cut 

faot; netno liujus rei eauf-i eas ttbi nan i^arares ? Cut 

fa eo proficifci audebtt^ aiitem vicini uxofem ifmk 

Qnid bono tuo abftines?' corrUropamus, fi clam td 

Vecofffiae atque amentim facere liceat? quodfima- 

iftud eft. Neque vero, fi ritus ejus nqgas egerit. 

tc^ abftiMre dkeris, inibi ilium etiaa fupininn pridL' 

cipita^ s&i ^ «11 ICVBiTI^ jcA^d.' $V' nff ivayrimy^, JWrfeipjJy Sjj^ Ai- 
t^< irr^fAftknt^ Ayi^ari^mvi rc&* alffgcgdf "zem ri 

9bthlL . : .;.^ :• t ■. 

T/ euv 7sififr«M> nd<^ni.^i wsoXfr^M; rk niVff^ 

<;i 4r/^^i x«(< ^euii^H e^vTeiff^ 'U * AmKeimimi» 

^^%eerd.\iii iiyfMrei 0M/,- Jloiftigee krrs tci tipitthlmva. St cdiKofe- 
lihas.eirevis, ifUaibin.efle 
idrcets ii perftfttt*, fi tibt 
ipfi • conCeiiticiis : ntiqoe 
h^ 'feoiesv' SiQ iHiJiut; 
mibil differes t HQbts qui 
StoieiadpeUatiittr: ttani& 
%fi atie^didfllMUt tUa faci* 
mM. Nc^ hoaefla loqui* 
mur'; fadmui.tiirpia. Ta 
^ero cootrariaratione pert 
Yerfoi eriai .deeretai iua 
tunpia ^rwit; fafta fao- 
Helbu 

Per Deoa ; civitatem 
JS|ikttreosum apif^o tiU fii^gis? «Ego uxorem «Ni 
'^ducoi Nae egolf neque 
j^enim, coQtraheudatn eft 
lyQiatriiiiooiam; neqaev^w 
«ro procreandi libai, te 
tios ratpublica qaidem car 
«prilenda.^* Qaid .aaten 
feqaetor ? Unde enint 0« 
vea? qats eos inffitoett 
qais erit adolc^nti» pr»* 
fcftu^? quia' gymDa&v- 
eba? qaid vero eciam dd« 
eaerit ^^inftitatpr? et< 
ne qom Lacedaemooer i& 

Sae Atfaenis tradebantur? 
pe adolefcentem; edo- 
ca fecondiVB 4Mreti tai« 
bipro. SIS8BRTAT. XfS, tti.>CAP. J. S9lr 
di^y Kxhoif 7teuS»^/Jtii$ho^9 ng^h^v 4f7vf»f/te$ f4«f. 
*4^r,9 xgP^^H^ MH^iy* ToCroiS f^/d^^c» ioyfd^ 2% 

TffgtyiJuiTosfif oZro^, T^^wm ifqog ta «vyff^yaiv xal 
y^iTtfi» '^Av Jf 9rfop ^ Tfidayiriirft ri itui-^ 9^ 
vos»^ 1MU (f>$ho(r^iay rmi voro roo6r$f^ ij^ovph 

i7n§§omvov<rotVj 'ri av yi^^cu^^ *£?< rofoCjsom. ^4 
ri Kfdri<rroy lanvi o «fyufoir, n n '^ix^i 
Xo$foi ouaiu fjth ^ ffdf^* Trfonyov^et ^f rd v* 
Xei^i^yoi. OJieouv tuu nadmovroe rfio^ei^- tok^S 

roi ImprolNi fiint d^eta; $A 
cverAendam rempublicam 
comparaU; perQioiofii &*• 
* ■niliis ; ne inolieribus qttt# 
dem decora. Omitte^ lAi» 
bonfto: in principe civitate 
viyi$$ funt tibi.gerendi nuii* 
giftrattts; eftjufte judicaar 
dum; eftabftinendam alie* 
oo ; nulla tibi miilier^ 
praeter tuam, fortnofa vi« 
deri de^t, nnllaa poer» 
nallam va» aq(eBteum# 
Bollam anreum. Hia oo»» 
fentanea deoreta qoaerito; 
quibus inftrud;i]9, Ubeiilitt 
, tiideti Diffm. T. /. illis rdMis abftioeii» qm 
tam apttt ^ont ad adlicie^v 
dum fttlijugattdamque. $4 
vero» pneter ip&rumr rer . 
rom ill^ebras» talem et*' 
iam dodrinam excogitaver 
riffitts> quaa nos ad IUm 
fimol impellat, & roboi^ 
addat y quid fiet^ In csela^ 
to vafe utrum praoftantiui 
cAf argentum^ ao ar$? 
Muitts. quidem fubftanti^ 
earoeft; prini^ipalia vero^ 
funt manus Qpm., Erg^ 
& officia . triplicia fiint| 
dlia» qu«L pertiaent «4 
Bb efle; yoiaf obsKo ^Si^ i^^f^i^ ^^ y^f »fM o^' 

T(«^ T^otf tfSr iiccKoviiyj : d^ vnn^iti^^^ !i# 
^fo^fikm haLuf^anttm^ V ^, rciSr mr«. ^^ir 

- «tfei itla 94 certo niDdo -itaM, ut ftretm!, tHtvtTt^ 

ateti %tbL i^ifie ipfti dfiidf, ' T}uod elii<te •litift 

prittctpAlia.* Ita & tft ho- «nhnftl ehibefdeK qao4 

ttSbe non nateriam , id eft aliad tarpftildiais . aotio*' 

Cihi^» ikMigili (ifctlteopor^ mm €aptt? Voioptu vertf 

tet» fedprineipalia* Qme prindpalibaB iftii. fobJ!> 

, Aiht iftft 9 ' Renipnbiicatti cienda eft, tatBaaioi teinr* 

. ger^e, umirem ducere, flra* tamqqain ttflMiIa> ut 

procfean^ liberos» Deum aiacritatetoi provocet, nt 

colere , parebtes cnlve^ in fiiftis liatiin^ coiifeoti>' 

omnino,- expeterv» averfa- neis nos contineat 

ri, impetiim ad agendum •Veram ego diveifiimt 

capere atlt retinere« , pront i^ec ulla re«geo.^ QtiM j 

. hotom quidque faK^iendura ergo adimc piiHofdpiifsa , 

eft/utque naturafertuo- adfedas? Sads tibi funf I 

ftra. Quid autem fert no» anrea atque argentea va&: 

ftoi fliataif^? Ut liberi fi* quid tibi opo# aft decrei 

. . .. ..^ tiif I r 

in xotcir^ «|#9y ^ hn f^riiv -iSmi &ro^ Nou/iiif- 

&ta oi^ ^lA^. *£k ov^. Ouic fftri tcX?ro md^- 3) 
^^ dfXi* ^^ Aoyixaiy ii/i(Sv af|oy* ^imvuf if/iTv 
rd.ffufji/(pifmrret^. necl if^f^^vrofjtef: i^Kifve rec 
dcifHlpcigu^ m) ei^cTrftxCpn^ofii^oc. ^Xaorecs.fiiJLois 34 
xecreoiiiuvetioci» CMvrov., '«r- Zqnfcijfic. Seufrcv. 
imm nf mif dv^fcietcnf ifX/^^ )mre^%ive^ . 

... " ^b ,B \, IMI6 tis? Jf&riio & ju^ejt fiini ibeftrus? ' i^At^ quta^ vo« 

#Graeconim* ^Noftijudi- iJuero» iti carcerem. pfof- 

ctre? unde fcientiam eaih i^fum conjtcere.'^ I^empe, 

oonfecQtUa es? Caeiar mihi veluti faxam. «Pofluni fu- 

cofficillam fcripfit Scri- «ftibus ceedere.^ Immo\ 
Ut tibi » ut de rebus mufi- - ficUt nfitium. Non eft il« 

ds judices ; quem iode lud bnperiuin in homines» 

fruftitm capies? Tamen Sic impera nObis, tam* 

quo pafto judex evafifti? quam ratione praeditis:' 

cujdsmanumofoulatuses? oftende nobis quid expe* 

Symphori/ ant Numenii? diat, & (equemur: ofteiv- 

ante cujus thalamum dor- de quae fint noxia, & e« 

aivifti? cui munera mifi- averfabimur. Fac» tui inu* 

ft»? Et deinde non anim- tatoresfimiis; quemadmo- 

advertis ; tahti efie mu« dum Socrates atios fui iihi. 

Bus jiulieis» «qoanti eft Nu- tatores fecit b erat, qut 

tam- 38f . «f lOTE *»; 

35 ri|v fkiiMrmy tw ^f<ny« r^ ^o^p^ Twr^ 
\ Atfxify. d^f jSm^tfS. Okiri m^ * ?icy$xii^' n ^ oifx/t 

^ok^ iSXci^iStfVf tS^AAnv o^iilmr d>J^ r^ /ur 
iv»ii|rai m iSi* msohhms ^w ^jrrovr toI^ ttiJif-. 
fMirai, Toir nodrpuov. roiro^.mhJKM fihti&^ im^. 

tattiqtiafli hotDtnibaf iinpe- Japrtet' ordiDavit, ittiAbi* 
«avit^ quieffecit.ut iiiiad- to: fl noii feceriSr va^ 
I petitns fuos» averfiidoiies» ftaberia, damiiaiii faciei» 
ttiipetiia ad agendum, & Quale damtiutti? Nulluai 
dfectifialioDes» ipO iiibmit- aliud, iftfi quod officto it^ 
terent Hoc fatito, hpc . ftterisr : . ^fpittea fi^eiiit 
ne facito; alioqui in carw verecundiam 9 modeftiani. 
•erem te conjiciam ! *Sic "His alia majora danma 
nbn jam tamquam homini- Qoaerere iiqU« 
ktts ifflBciatiiF. ImmOtiDt CAP. iuu avrtu ifomitMr^^ ^O v^^o^. a^gt^ecvif rw 7 

^«nyf rh^ Smv» a^ncnXk^ovoijm /xm^IXiVi:* ri 
^9$ icni\ A^§M(9rcy9 cv kUHcv^ ' ^Kal&cd^ 
mvw vmrh^in». ^hTtfcm^o^y ov Kccniv. IpAu*. 3 
iri^ Ibri Touroir* Jlfcet^crif^v^ nLariiv. teiviig^ ^ 
vTrififfve^ "^Jtfcii^frtkov^ §^uB'iv. '' %ioi^ «our^ 4 

evyi^ci&i^cikffoc, n w (f^ocvro^qie^ iMBro^Xipry^iacii ^wmodQ advirJUs yifa'^h^lini^i 

QacMBdfpp*im '«dfeifttii linitefteairV^;M0(t^^liiaftiiB4 

quaeftionOlbpbiftlte Mcv; VJm Maoi^^^U|gre^^>|bilfO 

cenmn MeliatticQiilni vi& H&r i6>^iAari>i^to 4mft 

qoiitidie.iioi ekeiicefe.ift^ iiofitiiiii^ tMiiMtilft; Feli 

bemw? ::iiafik ifc tec iptt fitttP taHt r.niipiv«lailt«tl 

qoteftienerifloliie prbfol^ km^ei^ pll^tl(Mmnrt(kmm 

titta*.r Illiiii fiiiQs oMll «ftl^^^Hfe fi edftevMtiKis^ 

Ki^fyiqmde :. mitt4ii luMiirii ^mficliMM: ^M^ «ottl 

^MdanMeeft pojStafla; iMi tft^ottaft ilillrli^iiilfAllKl» 

kim<Mn^ PeterUtMl mtiify ii$ftJti"4«iib^i^bil 

exhderedavit : .qnid HMf^ «mim^^^ltefi^fartiMHiMiolW 

detur? iQVolantariam eft ; Filios obiit. Qaid faftom 
ergo noQ malum* thrtkK* '^lt^Tilius oUit. Airad 

eom^^ondemDavit. Jovo* idliii? NihiL Navigtom 

' ' periit «(^•n^!*'»^- T« ^\ Sri j!wiiM5ir iihf^u%iify |^«uTo5 
^^^ 9fejtS* A^ T^ji ^f ?€ J^ro^fVfjiHK^ rsrpi-' 

fyJ(»i]f«0Wv: w'1, w< rnv .^u^w nt^^i^^Jf^j/.Stfl^ 

|uV0»/ifBtf9'S'^9 (pif^ '^ elTffiKXAttl jji^'*^ q^o^i^, 

♦ ..♦«• ^ 

peritt Qt^ aecidttl NW ^Y«V^ Hono, e»; I9- 
▼igiiim periit In cafoe- 'cuure adtem iMtli 
f^ dyi^ fft? QnMUfOt; ^ . ; ; r ^ 

fcidil? Ih circerem doftuf * Si (bire vis , queeiadna- 
fft ]tfudTcfiit«9i» 4e^:tef dtfm Romfal ferge! pWolb^ 
«iiftaeo fddiU . i» Wfta pbM adffAi Ab^» andi. 
fHm aflfi : ::AI. JKHI wSlf Itf(ietti« qoi inM ^ ia 
iif *Jaiate|i.jfiMSt{.'<:iir9 priraia pl>ilo<h|dMi8 inbe. 
qiiodrto/toleraiilsem fepit? tUf^ fisqQaDdQrime pm- 
fiiod mfgfHiininm ? q^iod ieole^fiiia iSraiua^oQt intQ* 
pvovidkvoArwid taaii ilKf lettthiU adfeans injari]!, 
Sfbuf 40effiit^i>q(io4 t^ f^m, iuqiiit, JieqBeas 
. jWamlito jjh^ tatiartov teffHf {imiitia ides 'fiidetiB aie 
lo efe/i{eft? fpd tibi: for lahM, qiiali8.ifier^; me 
«iM-i 4fai9Ulvv^4' i4»:.«m 4ftii0iiftraBa. * ' ^ ^^J^}^ fX«v T^eifi rttiii^ rv .«vroC, jgtvBor . ^ 
fttfo^ Tfiy mhrl^y - 9$* ny. iy^(ri>% hfiif^^myrai^ ' 
iKE0^ rhp T^^fttfv .^ w^fi ^^. ,^ j«:(iK«rc/; 

Vprtfoy %»rof.^oi!rmf A d^or^^ ^^Piilf ViS^^ ^ 
rdko «yi? 06«, ^ Jl< fMv ytyvSuvn ||i^ ^rfflj^ 

.^i\p bf.t^viififw^'7Ffo^e^ii^ x^c^fxnhnycfi^yi^ 

« 

frijlkifmtm^ ':.•"•'.» . '«^ 

Oqm qnidm td «QHi h^- tni, ^nomo^^drttngfi*^ 

'grefiiis efletf Romadi pfQ- ftuni^ ; IHud habeo dtcerrt 

feauros, tibi tts erhr fudi* Si quideitl t^ decrettl fig. 

cia e>at de i^fias d^^ta- bes, beoe; iiii^pi^^, tna-^ 

te ; CQgtitta proleAiotifc 1e. N^in . unum^uetttqtie 

cauITa, ttloqae fbJfeftauti^, ad aliquid agettddm imp^U 

quid 6a (|e re ^htif^t} "Si Ut ibum alltjuod decredtim. 

'rae, inquit» roim, vAm Qtiid epfm «4 » * cii^ Gitd. 

Roihde fis effe^tds, iSme fiorum >ri^e6^ defigtni- , 

caofTa cafuVus, An-irlift&r "H ciipiveft»?'- Oecretum. 

'evafurus; quidr(ff|xitideam 'Qdid ett, btir .Qtt&c Ro- 

Aonbftbeo, 8ia aittfttOi^ mkm fn&t^titr^ 

' ■' .' *i 1 • -. •' ' .*> . \*i 1'., 1 «figm^ 99^ \ * ' H .ri « Tr V 9 J ' 

4 TiV o*(?i ?Jy» rdvTo} , To ScyfM. Ovnm & 
Tfdyrc^ tchrAU rcc iiyfMrd » ^uvK» ii w 
l^m ioy/xdrtCy ' oTov av 5 ro eunouy rotJHrw 

5 xeu ro uTrortXovfiivov. ^Aif' ovy ^dirislhc^ 
^iv v^ni'^cyfjLotnrfij K^f irv kou o dvrlitKcs 
«rcuj Ko^;^«>ir Jlf^^ffM^Sip; 'AXXoJ cru f<£XA0y 

" '^' tK€ivoi)\'%id' rti AoKat o-oi. Kcfj&iW,' j4«^ 

6 TflKr fiiumfih^is* rouro Tfovtj^ov M^tr^uii. *AA- 
X2' J«^v, jw^, Sr/ iTPlcKr^lv rivoc kcc) hijii- 
^ecv iriirolfl&mr£v\&eiyrfy\Soyfddfaii^^ jfoi^ 
ms\ vvvj e§s '^tdfJL^v 'ishSs hri r£ '^]go<rrini^ 

*- Svcu "^kvii^aiw^ 9uci ovk i^Kci coc fJiivm h 
ejxdi Vocf fijids l%wri us S%is ^ dXXd pi- 
^vih-nvSs ^iiri^vfA&s\iu\ ^imipecvicrifov* ircrt 
tnjro^ i^Xivffecs vTfif^ Tov rd ibyfjucroc bftm- 
^«(rdca rd eravrtVf mi« af n (fiecvXov tXflSf 
* ' ' ' * iS»' 

. tiim/^^Et^^bldietoptofcelW*'-^^^ 'PriiVa^btee-fcgala 
fbtnaii, cum pericxia,ie\illf^* \Age9 ofteode mihii 
famtibusF^Neceiiitas^enim te decreti toa dilige«ter 
^oftulat^ .<2ttif.jtil>i di/q); xgn^erafk .& canfvilft. 
Sfad? p^cr^tiipi^ ^g^^ .P ^aemadnodum nunc 
ompium a&tqi^uiQ qauflrae ^Boinfuniiavig^s^ quopra^- 
^qecreta fiintt pr^va auteiii ie^k^., Onofiorum confli- 
^liijliis. de6r<^ta hj^bet ; q^ T^fji^^ t > rkec tibl ; manere 
.fia puil&fuerit^ taBs et- ^^mf;*yilum eft;,,iisbono- 
iam «cit e^ftu^ An u;i-. 'nBWconteiito, f)ppsb^^^ 
^r onuies • 4^|creta habNi^ ^^' fed Aajoreni .aliquem 
.mqs lapa, & ta^ j&.a^vei. ,.ief(|iftis & iUufirtorem: eo« 
fiirias toosf wM^Wgo dis- ^deippe^ modo umquam na- 
.feptatis^ f/U^^i^ magm, jVigafti^ut decireta toa con« 
.qaam iUe?; Cur?; Vi4etur ./id^res. .&, JSquoil^- 
tSUf {:tum Ull ; et^m fd« vumMberes, U ejiceresf 

Quem DJSSERTAT/t;iB. fli. CAP.g^ S93 

w /jTf i> «ur^K. ''Ow w«iff ?^> ^t^^ef rd trm- 8 
rou SoyiMTa; cu%i i^' «^^ 70(yr<» itomsy hhteig 
u hfdkffi ere' ^ i4^ccKk&¥ tih'^ nu^ riv ^fnrS- ' " 
^ nKcoeff^ xm ciiifcs^^lfABXermf^ ri av$ AaffiDnf 
icp^vrd^ovi *^Or^ ^-^ycoey/^ietfr; wA '^iff ImXl^ 9 
rrtw» 9M(i ilnote cMri^ eht^^^ Keu*sdionii4M^ 
•r/r«^i rri ibvr ^^oA^^i' ^rw ^*"aty-nyiff%w^' 

^rii:;> T/ ^v "ip^ SirAetf -«f^Ajj B«f5n^Af /^i lO 
« •'T^ TrfSYfict' ' OoK rj^» Tf^s rwTo^ ^mfi^ 

^i ^% cis^^Jffof^-ipihSfr^or^iK^ cifAA,*: 

M »foff XMX^ic^Kf^f •'«tXA^ -aJjr iff^ (mvred§. ' 
Vt^ rl\^ '^oveiiir-^^^^ik^^ it 

IS^ -rwpo^ % n 4y ohro^f to nyeijminm 

Qaem^iiM j^e cftul&*cDttve« ^ipfe agerea« /^ hmi,hxiL 
nifti? Oiiod tibi feVnb& reris, qU» tS^gaoi fimKvi 
ftataifti ? '^; 5[uaia «taf<m? Videhatur T^ iujwn taiyjq^ 
percutre diverra ten^^brji, 'quein^amdecretatua li^o- 
n me vererist ipfb^^advicl tantem^f ,& prav^ ai^ueQ- 
te. Nutp^ piler cuta*Me$, tem ? . Qiiicl er^o tibi y^ 
decreta 'tua exam{nii(bas? 'dicam? Adjuva i|i£ inl]<MS 
noniie Vcrbs utnunqpm* «tegolifiy . Non 1)0bea| a(| 
nia facis,'*ita tunc ea facif- iftam ri)ni ,nI1a pr9P(t)ep^i 
lias qu?s faciebas? ^nm xiequei(nA.fi.))aQgratia;]^ 
veip jam adoleftens efTes^ convenlfti*» ut philoro- 
& rhett^es audires^ 4f if>« pbnm adii^ij /ed ut olitct- 
fe ^bcfktiiares' , quid titji rem , ut . ^erdQoenu A4 
deefle putahas ? Cumve^ quid ergp phUoXophi prie- ; 
juvenis» & jam rempuhli- ^cepta haheat^.JlLd hbc» ut» 
canp iitd^gffie^ ^ - &'* <»iiSa8 quidqu14 eveQerit ^ ' oiens 394 • «PICTBTI ' 

. 4fcfv 9uam (pS&» hOf^ mf-iiMj^k^ ^Mflc^ 
^VJ cA/v^. a(!P^W .a»«fl6v,' Wi -WbI hrt, 

19 ETr ifSsf SvfiiSafiXfi» *£«ixnrrd» «»r ^idfi) «^ 
^v^fM^vtf. t^ts yclf ^f» jm4. ^^v «uJk > 
$fo^(» ^* ttf ci)^fci7f^'9ujiBm?iX&j,itm JV 
fMtrtf «vr^ ; ie<i(;r4(fM(ydk(i&fA^^, Ko^J JV rol ^fe 

.13. rc» i^i^Mi. |»»iru«y« ^ KB^dfffo^ ftm» Xf^ Jq«M»r4- 

, %^ mfdoi. S^^l^^ ofAA^Affvc* af r» 4^41 m(- 

A fitld npftrt natiim eM- gjtt, Ticiffimqiie Iba de- 

yenjenter & bfjbeat perfe- ip^Htnklp ^ CagQofce 4«; 

veretque. . pjifrv^ufnne hoc 'cr^ta.mea;' oftcnde ©ihv 

;tn)i videtut7"IjjDn; immp tija; tum.tficito» te m^ 

Vero ma^lo^tim-, Q<^d er- cam elTc wngtethm. Al- 

g6f 'brev^j^e temp.us ea tef alteF.um nrgaaoius: fi 

>es poftalat? & in tranc- qtio^ liabco pravam dog- 

'(jurfu capi p{Jte0', Si pQt- .m^.p, eripe iUua: ii V^ 

.ft%\''Cp-»* ./* babes, adfer in medmo. 

' '' peinde dlcea ; tJongref- "Hoc eft cum philofopbo 

'Airfom cum "fe{>ifteto, eorto^di, Nod, fed trans- 

'ieatfi(iuamcumiap|ide, tani- curtuf.hic eft, ^, i^ 

^u^tn cum ftfttua^ Vidiftl nav^m CQnducamns, Epi* 

epim ^e, prrtereaque ni- *ft?<um efiam videre poUB- 

bil. t\m ioniine vero ut mus. ' Videamus qaidflini 

cum bomitie congreditur, dipat? Qcinde egrcffusi 

. m degcft^/UUufWvelii. wm CUi^^iO «^ *I»^' 

'^ * • ^ ^" tus: j 

■ • ■ / . BLjlJif T«vt». W. eigm lnafvd «V^^ ^iv *AAA^ ifi 

4?^ %fpv hff^' ^^^fi 9*5 ^?^»f •-^fwjc^ t 

Wf^^ ^ «.. TA?«?. o5y i%a 36f««¥J?J Tour^pi /<n-i7' 
««f«^'' W «J«Tflf^^» W iWtTflS (pWiV ^av, 

T* pC« ^HT* ; T% V{7ufA^/40^T»;« flfVr^ T*» 55$«f 
^rwfo^TW. qiu 55P'^,:>f'"^9* . grr^flf xivj? v 'tciv A^ 

MKl^^^rdf cpthts. Ot«v ^ T(«tiT0 rvo» lec^Toi ^9 

••• • . r- .' . ;• !h/; r « f .:'- /■ "f "? * ; -.» %' 

' "• • • '■ ''.'iM •;?:,! ■ •■ '.• -/ ; ~ iV 

giiebttlir' CoJDs Altii'^!!^ Me .t>ertDrl4ti(H»um. SJh 

ImUit^eirjudioetiiadiftig? vc pttM>9Ut £t« fivt nQiq 

At fi Jftis rtskUy «oqai^i iit, qoid eg9 id ouio? ti» * 

opertin. dtbo^ tgrfttenoo ourts«-. I>idpr ego fum te; 

htltrbo , £eut (Oeo i;^; ;ne^ noa ^ foUcitBt fum . qu)^ 

qoe tcgettet pocok ^ itoKt de m , feutitt C^e&r ; . et 

nec ttt:; iieque juaitBtt de tmiSk Q^eHlu tdutcrt 

ptdicrt> * ficu^ nee tu^ . JkA Ut^ egA' btbMrPrQ tjiit 

ifta fortsflxs illud dudtre ft^ trg^teis, & toreis y^p$4 - 

tlftieft: Ego iftis iiou>egto^ 3F%i tturet vtft fqot; fed 

TOir i»n\ iwlta ptrtveris^ fiAilis ittio» $4tUit decre«. 

aliis iodiges: Teli$«. jQolitir tt* tdfenfion^s, inpetus» 

paaperior me ea« Quoer- tdpetitipn^iiv H^^^^^ht? 
go egeo ? £o quQ ii\ gi- , bp^ro . nttur» confentaneat 
ret; cqnlbmti^f tnifiucoV' W Atiociutndi trti noi| 

. : ;. 3 im S96' i»<^*iTf Jt% rl i (piKo9o^^ im fj^^cfirm rip «vrw 

^i Aoyovj Z^ fCfu^ri^XiVflty lyaJ r« ro5 ^gviofji' 

yov n /Jiou^^ivcCf tycorti rov «-zwpc^^ww- 2« 

> ^(»vri» fK''^^ (peilytrm u ho^^t i/JioV rii Ijjd 

l ^ ^qivrm fxrfd^»; d^nhrifdoToi^ ^w iarh iixAv' 

%2 ylUf n Ifcif 'xrrfFXflfotrm. ' Tp& «t rrtv43ffl7%c» 

Ui^ccix^ KoBi&tri rnv %%«^ iw« hc<pifaoati]TXfl' 

iokdfvx , rourb 'auiJiQcuvf$ » o» 7i:Kyif»a^ rnv j;e». 

^» |(frv«yxi5y otJ ^v«r«iV iTr» KAofa. «^A^tf 

eKh/d i^ edrSfyKtif i]^ol<mir Ktu m) ifi^w .p/ dem operatnf Eft etiim 

otiam; aDimug mens aliis 

«femipatfoiilbtts mm diAnM 

liiiSuF. Qm4 ngtm te 

Mc tFanquiUital»? 4KniiDe 

ftttJ digniiiSt i)uam.ho6, giUdi-wift urirerendbirt, & 

£jibe69 Vot, eam naitt ow miftaB nucibas eumea- 

ae{^tii habetis , perturbad tUms, nccidit hoc,. at bm- 

«ftis, iheatriiia ibgredimi^ imm plenam eKtttbire M nia videnfair parva qnft !»• 
I>esy mifai mea omQii inl- 
gataircln»i(piftbitit 'Atai 
d^iditis ;: naea ejqrieta t6. 
Pnerts* nMomn io vas ian- nl ;'* irot temmse obesratis': 
^iiiatii phSlofoplNUi expoi 
lieiMlas rationl fuse darct 
'opSerilm? Tqcryftaiisna va- 
fa triftas ; ego Mmitittti«i 
fyifogiftnom: tnmtirrliiQa; 
i^go Inficiintefliu l^ate- pofltet. dehide ploraot 
Omitt#' pnocas ex &i 
& metrahes. Tn qaoqw 
omitle.adpetitionem: aoU 
mltM defideme^ & €0» 
Ibqaeris. ^ 6AP. !£♦♦ /. ' •- • il 

0tW hf ^hMmoo^ rd rdv 0t§?^vM^^ iv r| 
wir»^ *^ wfi rv iwMi^» ... 

^}v rSv npitfivSv €fyof/^ ^pyhuaBeu ^Mrrctr 
he?ii(rBii { 
)M€tr€^ 

J}>. rifgFoy. 

Kcu 

Qva foBb firewdi fid Morhi. 

Quodlibet decretuni^ ciim (ptQ tranfilHf quid ver6 

opor eo fberity in f»roQito fici f qt%id miki % tum 

•ft babendutn: auod ad oparHut^ nou pera^ 

^rMidiniiipertiiietiHiprm- Betm eftf 

dioi qood ad balnenm» ill 

Vaineo; qndd ad lefhini, Exorfus aiOem a frim4 

in lcfto: pereeetfte^ & deiMdr • 

ISioSS^wiS^^ * J^rpibM quidemperpe^ 
/ trattSf increpate; Ifo-' Priusquam diumorum mknro dekftare. 

aperum fitgula emim^ 
Merise Hi 4 jCc^ Toiravff tm,^ dTijoov^ mrixp^ 5CjWfT*««f» 

t^% 1v» i$ xtirm dva^fki/vitm ^ »v iui ri 

-5 Tlu4»v "ATtoMxiv. HeiJHv h rtv^^i fd if^ 

Q»li0!trloo hrifMXsl&^ciSij - ef te kau Trvfrr^ ^ 

6 ap%prc<». Tf JS <p$hottc<filn9m. rl hrrtv^ Ou%i 
9rii^«inetuoe(roMr&«i ^f^ t» ^^4^00»voyM) Ou 
7SP^oM^ho\j^eig wv^ on toHnjriv n hiyms\ it 
^4 iy^ TfoifpgffKBvohtd^ui TTfo^ t^ ^f ?^ 9^ 
^v rx ci)pABoiliiopfoCy o ^«Acy ytvi^^o). 010» 
«f ri^, ^Aif7o0^ Ao6/3i0»v, oi^orros^ fiou ^oey- 

7 k^otfioc^av. ' 'AXA' IxfT ii!ev\e^eorr$ nettoikvemi 
Ktu f4:^ ioctfeffBtu. 'Ev^oiie ^' iiSlir Kat»h\h 

' .toi>liev <piM&a(poikrift^ - tle^eKo^i **Ti w¥ ifi 

.htye$v * ecvtiv 'i(p' hui&rov t&vr^ximrf Ori 

•••••• ' . Ihm 

> HI Ver(ii8 ita fiAit teMqr fe ,^d' omnetn eveDtam? 
di, ttt Adcommodentar a'd NbiDi-^gitur intelligii, per- 
Ufum.; Qon dt iA todMatti* f nde iSTe ae fi d^s: Si 
do iis Qtamar^veluti cum adhtic pofthac me exercae- 
. dicimus r, Pean AppUo! rqtad £efendos aequo aoir 
Xll febri m promtn ^iiut, . mo cafus.humaiuM» qaid* 
quae eo pertihenti iion au- . yift iiat ! Perindeac (i qais, 
tem , 6um lebrioitanius» ^ioniMp^ plagao aecepic» t 
omittenda jk obltvifcQnda pahcratii certamine defi- 
omnia.. nQuod fi 'ego llat Verum iUtc tiuideiB 
^iipolE^iac pbilorophatua fu» (iefiftere licet, &.effiig«|tt 
i»ero, quidvrs mihi acci» verbera. Hic verb,a pbi- 
lydat! Qupcumqe tandem .IdPopljia. fi defciverimus» 
i^abeundo cura gerenda eft quse erit utiUtas? Quidtf- 
«corppris,. ne.febris^iobre-. gp in qualihet afpera re 
i,pat> Qui(i vero eA.phi-. dio^um.eft? Hujok rct 
lofophari? AnnoUi parare caufla exerdtabars adiioc 

certi. OliSBItf Arf^ IkB. Ifl. CA». I<V: ^ 

IrfM ttl^ lyt^p^/i^ hA fcvfd ifinm. "o 8 

ffl Tffu dh^hrmi iiK9tMsi. eTt i^r' «i^ifi; rcH 
i(you Mr«/MXfltft/^9$ KvV tov WfhTM %tufk 
htt. tcvfc nakif ynAch'»* rtXi ir^y^^ ^t^Q$ 
uaXah* fev ifmAs . nskim xttA*r. Ov* hrn^ 9 

hi9H i hthr^s'' ,imhSig ^ A\J[/^^ oi iif¥€ffrmi 

^; *Av^0^Woy^ m^x iVi» ev^o^} « cu% &qp iv- 
msdyr; ' 0uf)c ^cc nmr» ^0 tfxv^ ^ ittlgt^ 
79^; T/ ie#Xim 9rt;fMM^0 iMtftt lpt;W f%an^ it. 
io- wfff^^^i ^Efddi^ c ihrfxja^ fclu 'srgdy/m^ 
m» ii icKtffMHk^^fmi ^MTc^cSifct. Mfict ymf 

<ftrtineXk fne t>arateia. eda&^ te pVobibeblt; tte 

Deas demonftnre te jabet, «utto feAe erurias « prohb 

an legitiftie operam dede- be^ non potefL 

ris Hthletil^e, att ederis At philofophomtt fei^* 

qoatttum opoftuit» an exek". monibas tton poflum vacaf-^ 

dtatas ib, an altptas ais- re. Qua vero de cau0a eii 

fealttiTei^s. Deinde » in ip- vacas? mancipiaal ; nonne 

fo eertiminis articnto itol^ nt vitam beatam , ut animi 

lem te priebes? Num5 Ar- trahquiUitatem tibi paresf 

lificitalidi tempos eft; bo<^' nohne ut natufee eonve» 

re^ fiet: Gtiendi^ reAe niente^ te hab^as viVasque^ 

iiti: efaHendi; re6kee(hri. Quid autem obftat» qao 

Annon id penes te eft^?* minus febricitans mentem 

Qttis te prohibaerit? ^fe taakn (b^^e^ naturm con^- 

bibas, prohibebit te medi* veniientef • fe habentem? ' 

CQs; ne aotem reAe litiis, Hi^ af^uitor f es : hic phi« 

pcohibere 4ion poteft: ue lofophiis eiqpioi^ctiir^ Fe- 

bris n vi^Sf opV piemofi»r ^T^.x^^ T^rccs^ M9. 
n ,<9r«f ilTitr^y ecvoc^ivoicrKmffi Ov. Qur(»r oJJc 

rj rou ^^Trarovvroff. m iUthMS^ ^iJ^Sf 

■3 ?3C«^tf rd «u yfi^htrovros. ' T/ loTi xaAi»^ stik 

ifi&a^i Mii iSfcy. i^i^y^ocadou^ /^n olvdf^w* 

^. J&Ai/3nvoM u7^ r«iy yivofdvQs¥\ .^ xoe/ MtXttf 

^fdorJl^cerd^ rey ^dmrw^i %oiBiv rm ts^' 

&^imoo:^ Sjrflsy, oUcrfU M^if^ffT^tiCr fin ^jSeT- 

&Bou rl iln^* ija/ii\ otv ihxij %oii^is ij^is^ 

. v^ifXficlfi^^ W^ yocf^-voi dyocdov iSWfyj m 

14 yc^ uylouvH, rl aoi h ocyoc&ovi. 1^\ if 

»kv> necKok hc^cs,, oc^v/mv^ rl yocf hrt ri^ 

i necitSc ^X^i h^^i^ "^f iseikuBiiveu^ rnv ^ 

Xnv' efmi tmj ffdiMtosi Tl evv iecvop krtni 

litr yin^/^9 h^^^:,^^.^ k^alfi, «W brii enim, ut deftmbuli- ditof, non timeie qoid 

tJOf ut QAyigatio , qt iter, diftums fitt nec exfiil- 

pars qoaedam vitas eft. tare Isetitia, fi te com- 

Num inter deambulandum mode babere dixerit. Quid 

legia? Non» Sic neque; enim boni tibi dixit? Nub 

in febri. Sed ^um^ bene^ quando. valebas , qoid tibi 

deatnbulas» id fenes quod erat bonom? Nec» i! U 

deambulantiseft: cumbene male habere dixerit, ani* 

febricitas; id quod febri- mo dejici. Quid enimeft 

dt^ntis eft, tenes. Quid male habere? Adpropin^ 

eft Btae febricitare? Non quare animi fegregatlom 

Deum culpare» non ho- a corpore. Quid ei]gp in 

minem :, non excrucia«. eo maii eft ? fi nasc 

ri iis quae accidant, re- nopadprdpinqttaveris,poft 

fte & pulcre exfpe^ibre non adpropinquabis ? At 

mortem^ agere qnx agen- nimirum mundus^ tefDor- 

da funt; «um tntrat me^. tuff corruet! Quid ergo 

• ' adid«- 


4 a^lav mr^ dTfoaii^Cf ic anvnS Trefi toy,ffom^ 
w rifcroyi 'jfef) rfjy cIm/w^ eSroi . nqif r^ lektfS 
'^ifi To 9o^Mtm$ T^. ^K i/<oVt /fo ^ra. ye^ 
yf^^ Toura^ o KiUfcr ijBrn r^ irvfiwoyrr. oi^ 
rcMTo^ hn>aifoii^f c^^ tis o^vrov. 6i) y»j i6 
kri» sfyoiy t^ (piihoercipovf rmrrm rti Utof tfifSy^ 
Mrtr ro tiyeiiiioy^ miti to ihiiioy^ ovto to &cd^ 
fidrioy^ «AAit to l^ioy ^r/ioiriiici^i Tti t r^v^ 
^wr; liixi^ tov fni . aAoy/rrap ictfroi raure^ 
.dyemrfi^ef,^. ncS wy StiHififit reni (po^ffBmi tf 
.9reXi,ovy.irinet4fofof^} ^oSi (p^Be^f ^ift rw 
i^^Jsffrfkw^ ^Tiifj r£y fjafiiiyis d^ioiy; Ckvo^ydf ^9 
reeirei ^goxofet ?xryy Aev* en e^ .riiff itfoeufi*^ 

&ioia ftdilbuit ffiM}ob? Quid ei^ m ^ tHeqlib (shib pfip 

eis: SitQ Toles» domide^ lofophi mnnui eft/exteN 

bene habebo ? Quiid ei oc- Aa ift* confehra^e , five vl' 

cafioneni pteltes tolfendl Httm, fiveol^um; flv^cor- 

fuperditii? Quin potius» tiuicUtilni} (ed fuat& metu' 

tt fatofen, quod ad pe- tim ratiooemqtte. Extei^^ 

dem; Qtfid»mm, quod ild niivei^o quoinodof Eat^* 

«des; fic medicum quo* ous bdBtc tuenda funt* n« 

que, qnod «d corpurculum oraeter ratiohein citca ^ 

adtinet» qiiod memn iibn veMethur; Qu» cum itft 

eft, qopd natnri eft mor- fint, qoae porro ttuflk eft 

tuum , fioil plttris fadfl titnOri^? q&sd biitffla irt- 

qpam prp tne^ito? Haec cundiae? quae^ folicitudini^^ 

hiilt qusfe temptis poihilat de aliehis? de' htililus pfeV 

febrlcieantis i hsc itle fi' tii rebus? Hoec eniidduo 

praediterit •. hibet quod fa« ih pitSihtb eiTe dih^tt 

H^aeaj^tn. T.t **« V ' ' P^ 4bi kPttftit' 

ikii iSih itrfv tSH iiyiBcv^ «uW mnir iutl, 

PJU fiv diiX^ptnf. Ou* uKKx r&^o fJth IxHni 

ao aS. xi^^t*^ '^^'^ ^?^^ in^vov. rdtko v»f fp' 
hrtify ifiSvi i* dWoTfi^* TtMo ^imt itoAum 

KE». «t^ 
£4r«|ft<fy T i ¥ d. 

¥M rtm Mf h yo^ieu iiarrmyfdv^ in^^ 

<IaXo ri 4iyvrtr(ii dymdof ^Ufd rd WfWHf^ 
<hk^> ^o^hii^ t^Ai^^cb^ ftoKectevh^y rm^ 

pr«ter volimtateni» tiibtt rtfccrit; egoverot iiteQ0* 

yel bohitt^ elTet vei ma- qoe iUe tne traftarit» com 

Wm ; <e . lum proeeundum ep fi€ agam ut officium po» 

«QTe rebaa.. fed fequendaa ftulat Hoc eDim tDeom 

^e rea. Non ita me tra- elQ:» illud aiienom: boc 

Wirt ^ebutt ifrater! Non: probibere nemo potefti ii* 

Venui koe qoidem iUi cu^ lud ptohibetan I i^l/c e 1 1 a m e a q u a itit A« 

Sttttl qbifediim ptiense, quiu dam pr^ter voluotarit^ 

fi lege edttftihitae iia qui ftUDb judicarit? i« f^' 

divinae guberiiatibni refra* deat, concupTfcati ^^^^ 

^toh QtA tiiM fBid- tur>pertorb^tbr:9uiftiu^ Towro ouv >Mc* ^^) ^flfTfffr «rpo^^arpor ^«v* 6v $ 
/ioj «^i/iiiT S!rr\ oJ^^ W mx/0»v ore,^^ tk^oi^ ne^ 
rif (ir$i4,n^eu* arfcr yec^ taoc «w u^jruvric rqu 
tloCTfdou» Koc4 hr^ uhhXpZ" «rfc^ yuig £itU ei(f0 S 
Swvrtf roZ 'Ofcoyy/oi;. Knf ovra^ xara rmg «(a- 
Aiir ^^m ivfffiofuf inonrv rov t^. 

• . • • • • •• . . » . . j ' 

inftliHlijiklicarit) ildoleat» Idem etiam de tiatre in 
rugeat, ejalet, fit i&felik* promtu fit: Mihl faa Qoa 
Quamvis aotem tam ^cer- fuerl(, etiamfi pejor te ve« 
be mulftemur» defiftere ta- flerit » pafrem indigne tra« 
mea tio& pc^amtis* ftare : omttet % enim fimt 

a Jove, patrum praefide. 
• M E M E 1} T O qoid £t de iratfe: omtiei eof4 
Poifta de hoTpite dicat» > n Jove lant, fratrum ^1^ 

fide» Eodemqoe ' modo 
B^/peSf ioc mikin9n/at Jovem aliarum quoque ne* 
ejl^ m fitt f^orq^ aeiTttudinum impe&orem 
elem^inerit. i&veaiemoa. ■■^^ w wy» CAF. STMffitJo^ sroi^ai^oM* hfH rot rif¥ '^mo\mt^ 
iroittir oiili'^ itakrofm.r lu TJ^ofrrf^ ^iXo^o^. 

3 AumoXoy 70^^ loTi x»} ro e^ri ^^vioi^. ^ffrirtf- 
rav^, xoei ov fcovor durxoXov^ aXXoe ie«i loriK/y- 
^vor. rovTou fvM» ^al leo^ jj/c&r ftfXrrav, fsri 
^OfvIou ^ofl^otrofy» ^ ^o/vixce hftdvi^y n df^ 

$ Ofuirrms ^ift^fAQavw^ oviupiif. oJk eirri rj 
iv^h9¥ ^m 1MU i^iKivA/vov; e^iTifJWoV ^^;; 
a^wfff»" dkKi ro Iffcdpo^tf r£ ^(Mtfthtf 

4 lx?rovif&9yott. Ifi ^* loTi ro TT^ok^fJttv^ itcncv^' 
nni *Ofl^ XOM , JxieXiVcv oSx^Aurtif mwrr^b^*^ 
9dm^ Touro i} r/ Irrij Mifrcr g^oftffiei 

BxeneititioftaineqHetoii* ^temo^^ Neq«iaqiitrtit n^ 

' tra mitiinimk tleqiteio r6* oQe»en{iii>om»ii difficilh 

tus teiribitibua iilftitiii de- oc periculora \ exefcitationi 

befit : tUoqui nliiil inter ^uoque aptt fant: fed ea 

ptlteftiKiatores A nos^ qui quas conducont ad id 

pltiforophi perhibefi VOiU- quod eft nobia ad eiaiK>ram 

thui, intererit. Eft enim dum propofitum. Qui' 

etiam in fune ambulam vero eft qood ad elabonio» 

difficlle: nee diffieile tan» dnm nobis eft {fbpofitam? 

' tum, fed etitm periculo.' Ut^pedtiooe ft averlatio» 

fum« ' Rane de caufla no« ne citra impedlmentua 

bia qtiam meditandDm eit» utamDr; Hoo vero qoi' 

quemadmodum in fune am« eftf tJt nec eOf qaodad« 

buleniua, ant palmam eri- petimus, fruftremur; nee 

ganuia, ftatuaave ample* in id» quod arerfamon in* 

^ ^jdamus* T0vr0' oSr 'iM^ n}y jl^wlf/^^ihf^ ^y '£9i^^ 7«»f jl 

MMAim' '«Vrf/grrtfr»v,«vjSiPfu /Ki7aiA«r:'im< vuysi» 
X^£ oiTMvfvW* )ir;&i^, Sri v 1«)^ ^ ia^^r^ «IbnM^ 
^M^dm 'aMiif hA rti dnfccufrrms w&Pitwrif^ \' 
j^y hwiunrnt^ ^j^i Mrwmii^ IfmAMN» 'mt^fU 
inrm!t^m^ Kal hfih ra; li&of. k%uf^ Wfdirfirusi, 6^ 

n^hnhJMr ii: rmii&H r§in'^ifmv^ «9te 
dnrsBmmi k^ tnoa i'Wo)^fik99ditf. r^^ - 

rmmii^ hm Anr^tl^hm-^ti^^ :^ \ ^ a 

*Br$fm^£s ^^x^-^wfiii' ^imii^\- ditmfMyiim 7 
in) -ri "hmrbv « vnif w y^fm y '. ^ vSr. .MxifatoA 

yufgmap^^ffis .rcufro.ytmsi. (fiminmdms^t viia^ ,re£ ^ 
Cc } «?r«^« 

cidsmaib Roe tgteor e^* tainiuIp^tKlMe &averik» - 

i»in exeftitatio tendere de^ ' ttobe iidvefi(te ifttt foki^ad^ * 

bet^' Cam^enati fiieri Itfoii (teverimi» ^li, ^'HH -con; 

poiSt , tk vel tdpetitib lUHI fii^nidini pontMlrfft -i^fiie^ 

fraftretiir, vel aveffiMfo Ittdk^ eft opjponeildiii &; 

notr implkieliir» fioe im» friil viTommfeipfiu nfgai^a ' 

KOir ft cohtlnent} exeMltft^ fcl «{M^odliviteft^^^^U exe>o(l' ^ 

tioae ) ftMK>; fi eM timifH^ mAof umxlm^ttfpowikUi 

fom everti pnflTas fue#itft4 '-^ - * ^'l'-'t ^^ 

M qnie nMri erkiirii Mtt ' Swx ftd Mtafbie^ pitft k^ 

fonl'; neqoe tdpetidoiicfai penfiors in pertm tcmtrA. * - av^rflitioiiem eacpei^iivw* mtioaiii ' aea& 1 iapliflftbcA lamttidiste^eflebibitturttm. -ilMarrea.aldK)r^:^ tmtft 

Et qoift prmeiplui vts eft it eiceicf^^rad-^bG^ >^ inl- 4/^ Br<i«rfK.Ti. 

^ ifajl rip i n -^im^ mnj^mm mA iimfth f^ fM^ 

Tti ^ftmffwMd j^HffBmf. mi p9i^£fm tmM» 

ip rm ivmmwmmtm^* Xm^ t ^ Jth^ iffi^ 

9 itXa» fieifih}9v xmmrk»^ . Tl M ii$ g^m ti 

rf^kmm mmfmt n^roiwriym ^imfim mi «^- 

4i^* y^fl^ ^^> Imiofmfmm ^ dvix^rdm^ mriiu^ 

II l^c^v dfifmmm 'mfMM|NfKiii. ^0 lM|i ^ 

fk> Miir\fis xg^^^^9 t^ ^r ro whr> Ttlm, 

^ Qm yisf'm$f) ktSir^ Hmfkrtfoi ferx#«M dvtfi) 

«SdA» «yfiw: Wf ^ mfp9KifBm » «•» «ffeivi&u 

kmi4mimt<'m 'if»» mi^W «uiu^fHfi ««m 

oinDibm reeedat Qoii cui tolereii, Qt contumelh 

Wipn ^«4^ Maniety U^ Meiim no» dole^fl* ' Sic 

iii ea jelfthcNQfit» 4it .ad{M?Cli deind^ ep proxMieus» Qt, 

Honp mn ,i|titar» HViaifiif iijviip etuMn te ^rberarKi 

ti6oe v^90:«i^ Tdfip qm IP^ 'ti^ 4icaf(» f >ap ^ 

rftrlftmtiwUtiyi; qujfini iwtmm effe «livMm 

OMmt^ «Umat/ iQMi Ofinde te eaieipe» iit viDo 
4^1iw fupw^tnr. 4w . ctNfW A»te utaries aoa al 

# «tim,f«1it iW ndvtrCjki iwpfSite<iam , ^fiint eaim 

«Ita magts exercere. fefe ffpi i^ lioc perpmai m 

\ mmlb h^m Miier- Maroeaiil;) fed pfiflM»» 

§fi9ihmfimm(9Jckt»mk mt Mm .9^tdm9$B &^ 

•MerisatstviiiattibefMr fCieUala iikfij^eia, <& pla- 

MMwfiiNdlimai&fMiitii»' Aa^tnie. DeUide aiMott* 
idm to iiOilm circHoi- .4o e^ipplocimdi tui ww» < 

|bre« Hteoi^ £ fiaiiritih H^ rm tolefifr^ ppporto? 

Ijllii. wimA M. iM nMiii iTTiT tti jwiliiwyr Mir«f rifv 2|*|i5if )m r|v J&Ki(^4|^, l^ffff x| 

j^^ rjJ A4y«> !iM« /«^ .9»f9» ^^^, /itj ^fmfjf 

Tfkv, Tj/r«f, ^f^l r«f fmwr^Sll^i ,♦ »4 
^r^tfi' r«i ^idflivoJ imu ihKv<nnui^ *iU y<if i }S 
iMKfdrfiff ihiyev^ ^oh^&l^fffTff^ Bioif fin Sp^" ^ 
rms dvi^raffTQy ^vrtfViVcv jk^ ^^f^hc^^^^* 
cc^Kx Ae^^v, ""Ex^^I^; «i^ff ^(v nV af, lecti 

Cc 4 roc<rlxv} 

qaod deTcendeSy qao cp- neve per altatn ht^JasiiiQ^i 

^gnofcas, «n aeque te (jnt pitcces incongrq^ti&qi» 

o/mw;) vifa vincant Prin- Tertius locas A^fenfi^ 

ciplo a^tem prpgal fqge^a num eft; pertinens ad prb- 

fortioribus. iniqaa pugna )ii>bilia oc adlicl(^nti|i. Tlt 

'eft degand putjllB^ adver* enim Socirates yitpa» ^ 

' fu9 adolelcehtem qai pu- Soam npn inqalrituVi» y|- 

*|)er philofopbari Cj^it: Vendam e^e ne^abf^t; J^ 

't>lia, qQodaiupt, ^ SSintfk jaeq yiflim uIlQm^ 4nc^}9* . 

non concinunt. iratum eft admlttendum ; 

Poft adpetitioDeiii & fed dicendnm : Exfpefta» 

averlationem , alter Ipfus ^iif e yideam quilis, & iia« 

eft f de Impeta ad a^ionem de venias ; qaeaadmodnm ^ 

capie|[i|(o, yel reltee||do; .^«MlbiCQriA , ^fta^e mihi 

nt obtemperes rationi, ne teueras. Babesne teile* 

i|aid ^np tempore» ne iiama n)itvni4^^t f^ 4bi ' kptiftit ■ 

^^i^ &iih limv oSH htyMi oSti mnSv' iutl, 

iit fiv disX<pip. Ou; uKhd tcvro feev eHmyoi 

iilfitiu. *c^ii ^\ dt di *fc&h8%&i mvrkj A^ 

SK) Af . Xl^iftr^/Ktfl Tclt Tr^h iKeivov. ror^o ^eif i/juv 

i^tiVy ikSvi ^* rfXAoTjo/Of • «ufo pyfmi; km/^vo-m 

£ « • ^ • <f y r i 70 d. 

rhl rmi m h vojioo harrn^imUi tohJU 

^ ftmt rolf^ ohrmBcXkri ry ^dm iiOiKficrm. ^Ot uv 

i^o n ^iyvprrrdu viymd^ mc^ rd ir^om^t* 

t^^) ^cfi^lxoh hfAvpdhrcb^ %ohjBCtivhm^ rmfcur^ 

pnettr voloatttem» tilbfl rtfcerit; egovero, olBiim* 

Vel batioi^ e&et vel ma- qoe ille tne tniftarit, cum 

Wm ; & . iion pneeuttdam ep fic agam ut oSlcium po» 

etje reboi.. fed fequenitaa ftulat Hog enim meom 

elfe rea. Non ita me tra- eft, illud alienum: boe 

Ibre jebuit ft^ater! Non: prohibere Detoo potefii il* 

VetBm koe qoidem iUi ca> lod prohibetor» 

C A P. XI* 

Xli/citiamea q u m it^ $k* 

0ifV^ (fdildJim pdenas, qniu dam prdster volufitaria lo« 
fi lege ddnftimtae iig qoi Ouin judicarit ; is invi. 
«ivinae gabeiiiationi refra« deat» concupffcat, adule. 
ll^toh Qoi tliod ^id- tur> peitori^^tor: lui aliud 

ittalBiii 2rm% ^ M^ d^fw Srr; oJl' ij mmlm ^ 

T#ur« «vy Ku) l^) ifar^k 'jr^ox^^of f^«vv oi 5 

rif^ ccniASi^m" Tf^o^ yec^ ^oe «<ny ayfmns r^ 
tloirf(fov. Koti hn cihhlpZ'' ffifot yaig Aic^ Htrt^ ff 
ar^umt rou ^Oixcyyloo. Knf eura %arcc rms uK" 
hm ^cnt iifnffofiip iwonrw^ rhf A/i». 

•.-.•• • . • . * . . j ' 
jB»til»9ijpdIcarit) ildoteat» Idem etiani de p^tre Iii 
Fugeat, ejalet> fit i&felliu promttt fit: Mihi fas noil 
QuaiDvis aateni tatn ^ctr- fuerl^, etiamfi pejor te ve« 
be mulftemur* defiftere ta- nerit^ pa^m indigne tra- 
men non pdSunas« Aare : omttet ^ enim runt 

m Jove, patrum praefide. 

MEMEIlTO qnid Etdefratre: omneB enf^ 

PoM de hoTpite dicat» • a Jove funt, fratrum prae^ 

fide, Eodemqoe modo 

Bcfpes^ koemiitnan/as Jovem aliarum quoque ne- 

efti m fiU p^or^ eeflrttudinum impeaarem ii^rwvy^ CAF. ..'/404 * •'' «'ffie»»*! * 

, . K B A ^\ . 

fr^c^ii^ Tfoi^aBeu* him roi ri» ^mv/junt^ 

2 J^cKokw ydf im xai ro e^r) ^&iy/oi^. ^cf #)ro6* 
rav^. xoi cv fcovcy juamXfVt aAAnc xcu hrsKtv* 
iuvo¥. toirou tvtM iei )c«^ if^iU t^iXttSy^ tx) 
ff%otiloM /xoifVnAr^v^ ti ^osvtKd hftciye^^ n ixV- 

$ ifuirras "Xi^iKxt^^yw^ oviufLws. oi})c ecrri ro 
iii%oh(¥ ^uy ms i^^iKtvivyov^ ein^rnikciir ygfh 
acrxfffilf" el>^ ro iffodpo^by r£ Tri^CKmfiho 

4 iKgrowfiWvitt. I^i i* In) ro w^ofuitJtty^ itcneit^- 
nu; *Ofi^ Kcu . JicicA/m ecKoiKvroif dyeurrfkpi^ 
€^cu^ TeSro H rl Irrt} lAnr^ ogryoidgycy 

: iiircrvf' 

Bxeneititioftai neqHe coii* 
* tra mitanm» lieqaeio re^ 
%\x% teiribitibua iilfticiu de- 
bent : ttlloqui niiiil inter 
pf9eftiKi«tore8 ^ iios» qui 
plilioTophi periitiieri iH)iit- 
thai, iatenerie. Eft eoim 
etiam ia faae ambulare 
difficUe: nee diffieile Uo» 
tum, fefl etinm pericato-* 
fum* * Rtne de cauffii no« 
bia qtiam meditandDm eit» 
quemadmodum in fune am- 
mileniuay aat palmam eri- 
gaiiuiat ftttoasve ample* i^ttui^^ Neqoa^aoAit ne^ 
oae^eritm^omaia difficiifii 
oc periculora \ exercitationi 
iquoque apta fant: fed ea 
qiUB conducunt ad id 
qaod eft nobii ad elaboram 
dom *propofitam. Quid 
vero eft qood ad elaboran» 
dom nobis eft [flopofitumf 
Ut^petitiooe ft a?erfatio» 
ne dtra impedimentom 
utamDr; Hoo vero quid 
eft? tJtneceo» quodad^ 
petimusy fruftremur; ncc 
in id» qood am&mor. io* ^tcr&M-aMfif hri rti eMf^difrrms furir r^^fe* ? 

'^M^.^' Kal hfih ra; ih&orx kr^uffiy "Siyoivy^Srtfi* 6h^ 
sTffip ->ioyi» -^mrr# W^ir^i^ 
X9^ ^ IxiiAiiyf #* iik r£ H&h rfurw v|rw«^ «d^ 
dvTidmm^ «^ Sirou f ''9»Xi)r. SXirfiiilP'. r«or.4^ - 
r«Mii£s hm An^^i^ht^^t^icmnfrm^ - ! -» ^< 

*Brifm$Xw£s -^e^^ Wfisi- "iic/m ^ v itMniMX^rAr 7 
f^i rf '|yMtrbv« u^^f rf >ijrf or i - r^r. \§mJf^^ 
i^fiKA^: *£K»Ainxw^' f%tt ««MK^v -^mft^ jM0if :i6f& ^ 
yottmffmufffBS r^a rXttfli ^«rcifdb^st «a^ ,re£ ' 
^ Cc } WwtS* cidmioti Roe tgfeor eK tain HuIp^tKlMe 'AaverflH 

i^ exmitatioteiidere ifa^ 'tl6iie*adver(W' MkkMk^zA* 

bet.' Conl^etinti fieri ttoii (teverinmi^li, ^'MH con^ 

poiSt, ot vel adpetitib fibft fii^nidini pontMlrfft i^fiiei 

fraftretur» vel arerikfo Ittdk^ eft opjpoiiMd*4 &} 

notf ittplioetiir» fine iM»' friil virorum iipfiu nfa:ifnna 

gnr ft cohtlnenti exertita* fcl^iM^odlivi <eft^»^iW exe>o{4 

tione I Mk>; fi eM» e^tdlf^ mio m^aimi^^tofps^wkiki 

fbm arefti^affiss fue#it«4 -^ ' ' » *^ .V : ^^ 

ea qt» nMfi arMirii Mn - Swx ad Mlofbtei»pitft 

fonr; neqiie iidpetillaneai penfior: inpariMbontrA. 

i^ ^ CQmfMneni » He^pie fl» oltm i«nodQ»i'>]f»rrti ^ 

averfMoaem eacpertem ««^ tatiooia ' eaoi&ilifplloabcA 

lamfcatiii teeff» |iabitturanl« *ilMiorrea*ldor#> teratft 

Et qoia prmclpua Wa eft Jk^ e«cercebo^«4'lidb'i9l4k 

xoiiniaminii i-inrimiKli -m^k irt. MPirftito># taiA* 4m mr^cwmri. 

^ piif #^ ^Of^^9 Iw^^ i^ 9f9f (MW 
tm ^ifm^Ma>. %gnatBmf iw tufsgrm ^mDAcp 
b rm ivmf0W9mtmg* XmH^ c mi mk^ irfj^ 

.^i^¥mm mnvm» n^kwth/m i^tsmrim mi «^- 

101 fmm^i vm9f» w[i(pifm'^ "A^^fmnf. imm^% 

m y^f^ my Kuf^fwfAm ] dviximSittBtk nritu^ 

nmy<mim(iin^^ify Jhmf^^r^ ^f«r mirm%'hk 
II l^c^ dfifmmfm ^mf'ma^0imi. tXrm ne^: ^ 
fk> Mir\iis 'Xjpi^^mf fdi «V T0 ifohr> Ttivm, 
'- dm yifTm$f) rtXir^ Awfjnoffoi mmalmi dhtff) 
^h^ mf£7m:ms w mfp^Kifdmt mm mfmilm 
miyfmfym^ W ^iAytMBm^fjeu. iStm -msrt vffff 

•; . \.- «wrii', 

omDiboi reeedat Qaii cia tolereii, iiteontumern 

Wlii iel^ fMmet? li :flKi| idfei^ nofr doIe#s« Sic 

iii ea «IfthcuQfit» iHt adfMlclt dcHnd^ eo ^vogjt^m, Qt, 

lioD^ nQn ,4titor, mmb^^ Hi.fVi^ ^^^ ^ v^rbenrtti 

ti6t)e w#:«i^ rol% qM «^ 'tibi dicaf^, f iop ^ 

MftrlftuitiMUiiyi; 4]i«4^ ^m^m effe «lipl^mfB, 

|b iii mafii «bilMmit/ jqM O^inda te exea^e» ut vino 
^ifficiUw fupw^or. 4w . ci^ foiiae utariis aoa «1 

ji^ttlnD^lit iliiiMlvtifi>9 iwifSil«Bdaiii,iCAiQt«B>m 

tlia muti exercere. fefe |il 'i^ lioc perplWB io» 

, «WiSi.AflhfrtKb Mlier. tMrQo«Pt;) fed .prii&a», 

•l»lidJi«M:ti«|iifacit^:pa^ ipt .vi&o nbftiMfii, ^ « 

•M «rjsm^ «lat Diberair fCloUala abfti^oaa, i& pb- 

pAm^^lSiimmik^marlm^ Aa^tofau I^iiide aii^ 

idim «0 «auUtm circm^ .do ej^plpnurfl tni «lUib, I 

Avre^ H^mo^ £ fiiiiritih ita f^ tnlef»^^ offottM 

; ,, «uo4 4^£ 7fp$ fioi^^ dii^of4$ycp ^A^f^y'* 1tyt0k 
Mirr« rnv cf*|«i^ je«i r||v Jm^fl^t |h»f«fW »J 

Tr/wroy, ^ ttoc^ 4^^Ain^ r«W Wi««ru^ iJjru^^ 

^foi* r«i TTidaim tuu ihKvfnrmdn *SU ydf if 
J^ooKfdrfi^ iKgyiv^ dfftj^cnrrf^ Riw /nf ^* 0?« 
rmc dvij^rar^c^ ^vravlxv nfi 'Xof^lxfff^ai^ 
d^}<d M^Wy "Ei^i^^ a(p9f S3(v rls m^ wA 
TrpBi^ gfXa* df cl iry^M^u^fp^ ^^ Jl^ ^ 
,<ruyWf««r#. "EJC?»^ r^ "sa^offd w ^^••«K W*^ 
^iSffAoVf . ^ Jl4 rqv irofuirx^n^ofdw hil^ ^^^* 

Cc 4 rwiccv^ 

qaod defeendeSy qao co- neve per altaRi ht^Jasn^Q^i 

^gnofcaSf w aeque te (fi^ W^9^^ incongrqejiti&qi. 

6li$fi) vt& vincant* Prin- Teftius loca^ A^CenC^r 

cipto a^tem DrQoul fuge^a num eft; pertinens ad prb- 

fortioribus. intquii pugna Jbfbilia oc adliclenti|i. Tlt 

'eft degaiiti j^ueUa) adver* enim Socrates yit^» m 

' fu9 adQleicentem qai pu- .^ff^V^ npt^ inquiri^JVi» V|- 

^per philofoii^ri ccgp.tt: yendam e^e nej|^a]bf\t; |£a 

't>lia, qoodaiupt, 4^ i£xu.i|p Jteq yiflim uliqm' J(nc^^|* . 

non concinunt iittum eft admtttennum ; 

Poft adpetitioDem & fed dicendnm : ExfpeOa» 

averlattonem , alter lofus ^f e videam quifis, & un- 

eft f de Impetu ad a^^ioniem de venias ; quemadmodnm ^ 

capiendo , yel re|t«e||do; .^jdMbiCQriA, ^Aa^e mihi 

nt obtemperes rationi, ne teueras. Habesne tefle* 

futd «UenQ tenipore» ne namanfityaiApt^t Sl^ mv^' ih^f, y^foff if$l^tv no^ SxKktrfiff «n ^ 

wexmotos itrr)^ xou MhKo t$ ^fmfAfm}% mi 
BioMig ^itf^^ roiff ifMfTUtr *il laydhnf 
%y oivl^fmTroul Aai rwTo nMjSc: i ^AtroKKi^iof 
tlKsyep^ ir$r ^Orcw ^Xfff 9uuri oinSivmf i^ 
^^£yi TfotB HMvfdecroci i^piXxvam Bf^yx^ ^ 

KE*. V. ' 

Efflfilm iaiA\ \ fuwirro^k s m oi/iotfifirci^* 
QOyoifofMm^^ $v$v^ tm ipit^os'' iff^ff 

liej» quod adittitteiidQtn fll- trarAmi proailfiets &«IiQ|i 

peaique, t]iue corpori iib ^uMTeniitqr, & fpedita- 

lid, qai M «xerceiit, «dU. res qo^erit. difturof, Q 

^keiitar,^0aiiidein biioqqp- magoam bomioenv! Qov 

'ihaitiloddfpeAaDt» nemi^ 'propter refte di^aoi eft 

«d adpetitipiiem & omtf^ ^b ApQUooio» ii w^ ^ 

tioneoi^ pertinebant ft iD. 'JTaa caaQii v^elit exercere. 

U «d ex^rdtntipoemr w ut |iia^fta»'{rigid?ef Iuih 

oA ofteotKtiQoem twm ftQib attrnbiit ore^ taoitQi* 

. '^t^e^t, iiutt ^oi 901 ej^- qiie exipiliit, 

CAK xm, 

Statofi ^eftrtan «ft ?)»*» 'l^on cofm qni toloi «•* 
qnl -tmdli6: itmm^^M^ ^ 1 jiissEmrAT. LXB. zxi. cAp. 13* 409 

oentoevcfiF^co^ fiiyofdeyd^jfoXfKei^Bck-offilMh '^eK^ 
KxKiff h *fjop/ifi ovres, roeourov ?%A^ ji/i7v.»5ripM^ 
reirrofj' xa» re&Qvre^v ^yoinoi)hre^\ eery oTf 
^A^^tf^ iov?<e0y ^eyric, 9eX«i ^eif efnfieCfi 
netr^ tffv fvvei0(y« ee^endnrog n^ Sym% nfu bcKei^' 
fuyif rol^ &x4xrw ^hjoidhw. Hm rovro^lrrei^ 
oievoiim^^ rore /^Xurtee i^imf hiyefiey iecvrov$ ' 
h^eev w X^ferriiff ifiTri^fiey. ^ ov ydf de^fei^mi 
eyi^if i^Uf^eir^ l^/ik^, leAAoi nsrreXi %eu euHfJLo* ^ 
yosi nxf' oi<fie\lfjLov^ *£9M e! ro fmey ef^m e^f^ 4 
ifgo^ ri JJfif/4ov avtfi^ Xiye %r$ itA Ze^v iy rj " 
iK7rvfeo&e$ ^nfMS irrij kou KeeretecXefte$es^of ieeti^ ^ 
rw* ' ToXm iyii ovre rnv ^H^y ^ty^f^ evTe r^ . 
'A^olVf ^fe rey^^AHeXXmyee^ 'e^e oXeif "4 

Gc $ dhX^ qmnmdmoAitn tiee b; qqI 'proptiri oQni iCer fteloiiii^ ' 
inter multos ver&tiir» id- tam oot maxine defertoi 
elrco DQ& deftrtoi. Itnqtfe dicHnui^ cum in latrbhec 
fit flepe, oom vel fhitrem Incideriniiia; neqne enim 
amiSoios» vel filinm, vel eon({>eftua bomtnia folite" 
amicmQ»q(iocQnfi4eI»miia» dine til>erat| (Vd^^fldeli^ 
nt defertoa noa tffl^ qae- verecatidi & aiiUa hominta 
rahiiir;iicetRomaeageiite$* mnfiieftaa. Namiiiblitii^ 
tanta tortia tioUa occnrren- do ^tia ad Id "^* ut A| 
te;. in tanraqoe homlnuiii deiertiia'; ^dic^tidiim ei^ 
freqiientia habitantea, }ti- JdveiB etiaiiii in coniagii* 
terdom etiaAi finniilQnfm ticHte mnndl defertnm eA^ 
imnltitDdiqe ftlpati. ' I^* ^ & apod - fe Jprom Ihmek. 
ferttm enlm ia' efle ioteI|i- 'taii: Me mtftrom! 06q((e 
gitiir ; qoi' aoxUio dd^i* * Jonooete . W^eo , neqiit 
tUF, 'fk obnoxiqa ^a' ^ ' Mioervam; neqoe Ai>olB« 
otiiMMIttrtMoat '- <ii*i ^tiem,' -deniqiie tieqiie^ftiu AIO < Br XCTKT 1 

jqfVo rm> (^u^iicfu cgjjt^/JiifOi^ oiifo rov (pv^ xo^ 

jffo itc4 TTfv rcuTo no^focatiiuiiv fj^^y, ro Jtr«- 
^J^flM OPvrev (o^vra; a^x^y ivpoca^ou oovrov hurjf 

X>4§^ ^l^* ^afjiT^Vt HOM li^ye^ r^y ^ipiKvictf t^' 
^x^rov otu lqr]f k^ |v iTnvolouf ytvortu if(f7f^ 
f(f4i ^vrf * fv'^^^ '^ ^t^ ivveccr^Mi iti tfvtovf 
j0U.ro7g hoohfiv^ f/ai nfoffSeTa-Biu «AA^v^ iietyit 
8 yif t^^ . F^^f ^^ * i(pi9rdvw ri ^4of iiomoeh 

trem^ neqne fiUom > neqoe fe ipfo efle cbDtentini & 
pfffiotim, ilM«e 0Qgti4- ieoum vlyiere ^uii^vii pof* 
fi^. Hpc ^tiftm Doonul. iit Sicut enim Jupit^r fe- 
J\ faftuiHim ea^i 19 confia- cuqi vivjit & ia fe ipfe ad- 

fi^ioD^ qtun4i« ,ciim (q- qui^rcie, & a<)miDiflratio- 
^ er^it^ . lWn,t . . Neqp^ nem (\um quaiis &t fecua 
^^fAoa inteili^^j^, f uo p«- reput^t, & ip cogiudom* 
„iU» vitam MiqBif tr^DSig^- bu» fci^ digois vcrfrtar: 
^e po0it ibitts*, <$c pr^fioi* j^m «todo (k f^ decee 
^ui^tur .q^idfm/etijimaoe- .j^obiscvupa po^ colloqui, 
itur^U duodam ^.prlncipiQ, ,non re<)uvrere alios, non 
[^ilieet ab ii^emfo I^omii- Jndi^ere Qbleftattaoe <im 

Sibm cQmm99iim9 ftudip, tempm /slU^f^; meeteo 
i. mutup amQve, ^ dei^ ,«djicerft «4 diviQam odvoi' 
,4lt#tipQft cqofo^tudinis p»^ «ui^ioili^; 4^« W^r^ 
^oiwnitiHj». Sed . .t^paeo , ]a^p ^ nqftra er^ res c9- 
.l^araficla eft ad l^QC quo* ler^i/ ^xpender^; conS- 
.^4^Mitw %U|Bdan^ 9* ,4ffftf^4ilW^>t»<»g' DISSX^TAT. IflB. XXI» GAF. IJ. 41I 

rbm igrhf 9Ti rm hhlHcvfu* 7f£f 0v ^tfonrtth , 
^Ufs itBiTmt ^roo . r^ <»ur9u ^pyni i^^ST^ 

«ir^ ^mioJsiif h$\ Ji^/W. M9 ri (tSk lee^ d^jfi^ iq 

rWf -Pu iuvetrm. ' 'A^p %iyBpvs^ 0v iuvfh 
r€6i. ,^Ajgo .^^ev0fi/ Qv ivmrtfiL ^J^fo miiffif 
m^fiJif rcurmvk >0 ii hiyps k tS» <Pih$re^f0 H ' 
V^iirff^^Wi Mi dfifi rwrosfff^^fhw ^et^)(0f. Kit# 

fiu liiiflMOot telennMM» «i» oritate 1» «widto- 

qQamodo niisic feran^us^ (x^m navieirf. Nviai ergif 

quae iia^ qiw 1103 adhuc etiam ii ftbre papem prm« 

^g^^i quoo^^o ha&G ftarenobia pot^ft? num dt 

lii|04V6;Giirari, q«ompd<| « nauiragio? inum ab in* 

toilimeaot; ii qua>expoli» oendio., «^ lerrijp motu, • df 4a|, Qt reCta saqoM fulmiae? Age,. nuoQt $if 

ndliibita e«poliantur/ ampre? ^on pot^ M 

Vld^ctnim^ quam $m ludu ? ,Kop poteft. ^ 

pbm paeem nobis p^rsefta*' invidid? Non ppteft* Om^ 

m Cirfiir vifieatiir, ow» ^uno a jiitUa .tali j^. >Ui 

Mqo^ lieila |gm fijiperfinb iodrtna pfaUo&pbom^i 

|M«}iie.piign9»neqne.iiitfipr poUicetiur# id» his quoque 

i^lvi^.mnRna, neque pi«8<- >ebtt$ ie pacem praeftitit- 

$ic9e «n^ionea; &d u^ nm efle, Qtiidautem rftf 

fHOiria anni tempore^ s^ ^Si me^ (infniit) hominesl 

«i«baqi#iteriiiGefletic!llt» #W^vf»jj^ ; .ttblGumqu^ 4iar »1?ICT«^'X 


■ ^ ^i^ivwif viri vcS' Km^ef(oi\ (ifidgp y»f nJr* 
TOutijy ^nfi^i) ckAA* tiTf^ r*u 0wu ic«tirfw> 
^/y^ l^iflJ ro5 XiywV «Jk d^KHtcu 2rM |f 7»- 

OUJC 

fiefrrcij itd\rrU drecfm^lM ^TTiV^ llJuX &Hrfdof^ oujc 'firrir, Tfdrrec Wf^ TToira oJiir; msM iiehiff% iri&ei9vvoiofj yehWi Koivoa^e^y «^SXai- 
^f-.* *'A'^Afff vreifix^ rfo^*, d5 ■ >^* t^A. 

ro * ci^aHAirriiwy*^- flif/il^ • rip^' dvfetv ^ ikoi^t 

nbd eft, mihl terMe fiiotiis 
noir efty' omnia plenn » 
cts^ "pfen* tninqtiUfitttiS) 
omnts ' vit • onuiit nrbs* 
omniji congreflbs bomU 
nom, vioiniis» ibciot, in- 
ttoxtiis^ ' Atiw pradkt vi- 
fttmi>*ecii id eorsii eft; alt- 
tos Vcfftem ; slios fimftis de* 
dit; sGus ^Btictpetss attimi ^ftieriU^', qbldqnld ftteert- 

^ti9t iton dolebitis» non 

^ir^fcemiqii libn cpgemi- 

p^i i. noii linpedfetnini ; 

ii{e4 tmnqafllt & tb otnni- 

^t»u^ rebus li^eri '^ttteqi 

Llegetis.^' WBC pscem 

P quis lllibest^ tipit.a C^ 

fam promtllKsttm , (qap 

ptfto enim wn itte pK>- 

ptilgtre qnettf J (b<f't Deo BOtioiie$* - Qoo4 ft vem 

perrationemproqiAmiattm; ^^ qoibus opos efti' dob 

f- ^^ ^i.^^^^^.* ^s^ ibppeditst} reueptoietDiii 

^oam tperoit» lH|oe re^ 

nine jobet Qoo? Nob in 

4>em: -fed ea onde 

tf, td smiai A eo^ 

Kott^ 19 ed c&ntentoS 'oon erit 
fiujcn (blos faerit^-cmn irlk 
flett, ^itsfeimm'<K>g^:. 
)«!func mi|Ii iiil|i( t^cidere 
^j^pot^^^ «illi istt» ^iy Sflf«v 1(1' yn^9: «f yif^iov' ?cr«r. s^vfv/M* 
rh^i, M,wypvfmrM* h^ uiocrlavi m$ iidr$o¥. 
cM^/A^^ 0:J*/AX^» fiikjimTiufcfl .oii^ 
Iltifi^A^idttV* dkfui Tfciirrec Qimv f^rrm Kci$ 
tMiiiwm^ TcMrd rtc ivBvfAm^dcu f^^a»^» xo^ t6 

Vii^ c&r^uV >tf2 5»A»tr<n(r9 ff^f<^^ eoriv •)/ 
fjMkKiv sl icft) dSe^dfrrcc/ T) dvv; «v tir {7r#A^ i^ 
bc^ idivm ehc^(pdfy fUy Uacfi^ ^i tu' dMd - 
W to/4teVi0K • "^ ' 

tbk ^v Pti iffifilai ^c!» d»cfkbi ri xd- '8 
^cvcU Imvrcvv TfCKv fJLcy r£y itcuiciflmy} cl rrin 
Ihce» uTrcKm^^ fMfcc-, tlTram} mfmrtucirrpU 
\M iui fnfdcv^ ttKt&cfjtm tt «rmi -iSm m^' 
tc^^fm^ Kcu ird?w eijOio clK$icfm* juH wrmt 

qdid in te ignss ftiii« ad expers. Quid er({o » A 

jgiiemtedit^ qaidqqidterw quis me loldni adgreiTus 

r», ad tetraihi ; quidqoid jugulefit? Stttlte^nontei 

fpinintis eifris» «dafrem; (ed corpufculam. 

qaidqnid a<)D8e> ad aqoant Quse efgo ibtttudo M« 

Nnllns eft Orcna, nallus ftatf qte inojj^ia? Quid 

Acheron, nnllln do^tus, nos ipji pueris deteriores 

fioUas I^pfalegetbon : fed Xacirans ; ^ui ^ £tim fc^i re» 

omnia plena Deorum & hnquuntuf, quid agunt^ 

Geniomm. BBec.aui co^ To{lantteftas»accIiierem^ 

eitarepoteft» &qaifoiem. nudc' aliqnid exftruunt» 

<x ionam & fidera intue* nunc dimunt, danc rof- 

tUTr & l^ra fruitiir atque fus aliad exftraunt: qua 

wri». m AOft magis defct- fit^ nt njiDquaqa eis dell^ 

• 4^6 4^4 tPicrtti 

t9 cviiwre 'dltdfei ^My^sr. ^ym iSy, j» 

^xfXfiviitv^ 

ao . Tioiam t^(i^n Jum^tf hft(t(^>^ rSv ufxjh 

^VAiy» <^^f cyy cZv im f» romir» x«rai Jvkr^nf, 

^t ih>i4 iu$r» <pv(rtv. * eeM* oO%} r« (pBiCmi^ Kfe- 

iJr vymvGov hotiyiy^^. ootttnitrov^ ii^9$thifi09' 

: • fUci JvA^ywy ifox^i^ ^ ^' 9vhiyoos» tto»i%v 

43 n «K CiccvrS oiyec&ov^ ev cf^^o-ff. Oi!' tfAA' 

gvdloi>ff M ^o^o) ^ywidiisMfigv^ xetf m^fkii 

m^foimve. lUio^ m^ihetoitvi ri woieifi Mrrif quo tempus falUnt Cgo 
jjeitur , fi vos hinc profe* 
<ti eritzs, plorins reilldet 
fedebo, quod folus reliftus 
1^01 aa ^efertas ? Itane te^ 
'ftUlas non habebo? non 
cinerem ? At !lli prae llul- 
titia tftnd faciunt; nos ve- 
to pra^ fiit>iemia calamitofi 
tbmus! 

Omnis nufigna fteultas 
pcricttlofa eft ificipienti. 
Ferenda igituf talki funt 
pro ^rili ^ fed natur» 
convenientef. * at non ei 
qnt phthifi laborat Eam 
fitae ratlonaii aliqpundo meditare» quas vatetodii»- 
rio fit adcommodata, ot 
olim etiam feamqdanl refie 
valens vtvere poffis. Abs- 
ttne dbis, aquam bibe: 
aliqnando omnem adp^ 
tionem cohibe, nt tiadea 
«tiam re£bi rariope tdp^ 
tas. Si vero reda cum 1* 
tione, quam babueris ii 
te boni aliquid, tamfefie 
adpetitione uteris. At 
boc nobis non placet; M 
ftattm tamquam fapieote» 
vivefe volumus, & otiliti' 
(em adfeme bominilKtf> 
Quam atUitoDem? quid 6; 
cis' DISSBRTAt. LlB.lii. tAl».l4. 4%$ 

Su yccf ^fOTfiyi/eUi BiAM uvtcvt i^sKn^rcui ^} 

uur^^ifoo mirm¥ to tot^ow ^kiyfm 
Zrofdt^ftind. 

*alr 9I Mxoi rftoyooio) fitm icm m/ ^VhM*^ 

^m ov lovocvrm. "jSy^fo^o^ otr% #7, noAz, 
^oyo$ Vifm%rn90¥^ m2 ^vtm hmknfO¥% Xct} /u>f 

ifctlt ftioiii ip(e t{|)! profb!' Qtilif eflo Qtitt ccMftedefiCi* 

lU? At adboitari eos vis. bus; bibetis» uthi bibeiiU« 

iln te ipfe pfius cohortn* bus | Cedeailo ommbttS|, 

fas? Vls eis pfodefle. toncedeodo» tolerandb^ 

Oftefide tn teipfo» quales fic eos juvato: Ted plcoi- ' 

phitofbpbia faciat» oeqil6 tam tuatu ia eoii ooli evo^ 

Busas; sgew CoiMdeits« mersn 

CAP. 3tlt* 
Ui/tfUaHoa qu»d4fk^ 

Qneftiadaiodum malt tra^ itoii poflunt. Homo » IS ^ 

Jroedi foli canere non pof- quid es> & folus deambu- 
unt» fed cum multist ftc )a, & tibi loquefe , neque 
noimufti foU deambiilart iii choiro delitefce» AlU 

^uando / 4l6 XI^IGTSTt 

4 '^ ''OTAN' rif uJiwf ?riy(f> 4 oirojj ri mrMJrri^ 
xov^ Ik vreianiff d(pofiAfiff Kiyn ctvri ^igoc 'jTeiip^ 

: wi^Mi im ro SA^ ^/vrtv} ^^A^dforttf^ ei oroi 

6 #2r. f2 J)? avfJi(pl^ aoi^ xou TflvMj cuiTro^ 
WfoiF toic iv*rocfiTropvtoiff: rtls olv^fchfoig, Ti 
wui 0vrok rwroK o^feoicav ^ih^^i 

y T A N 'Sf^rro/jtiyosv rdi fdtp ififonyouidmc 

- atfdTtortUj rctii KOttci 'nfixtiWty^ fU ii tUtT 

ctKoyo/jduyi roo ^i hmu' ffVfxifefi^ofciyy-^rti JSS ^ OBort ovaroUfiPh S ^ AYO rotiira i^>Jiy roiy pty^fMronfj tSn^a 
Hm oimafJmk Oktctg fuv tnJ9 irrif ro ioneiy 

- -i|ttaii4o qU^' eoto^dert» t^e kpud eos qui nqiw 

circamrpice» teipfnni coti- potores niolefte fefunt 

Cnte» /ut CQgaofoit qui fis. Qaid ergo? iftis ipB$ pb- 

• • ' eeire ftudes? — : 

SI QUtS tqoim bibi!:, EORUMqa» tgimtsf» 

aliave quapiain rc fefe alia priacipali qaadbm & 

-exercet, quavis occalione prsecipoa ratione fiuHti 

id omQibus dicit, Ego aiia temporam cadfla, alia 

tqnani' bibd Ktgd eo per difpenfationem qoam* 

tantum aqoam bibia». ut dam, aiia obfiequii caufla, 

aquam bibas? Hoifto, A alia ex vitae inftituta 
tibi aqaam bibere expedit, ptJO. baec exioiefida 

Ubitoi finkniiias, ridicale fant hoitiinibus, arfogao* 

ficis. Sin aqaas potus tibi tia & diffidentia. Acarto- 

^ expedit^ ideoquetu bibts) gantta quidem eft eofom« DISSCRTAT. t.XB.iXIt» CAP.X^. 417 , 

ifm fMi iuvecroy Jivm fvfom ^n ro&ovTott iri^f if ^nr- ] 

Touro- sTfflSrfv 7t09^ ZomfooT^. "^On t-.Dvxoeio^. 
teoriy bn$ ro ^f^v/buit. ?*^H^^^^ ^^i^w.. 

^i?<o<ro(p&y rour fljTi, ^W^y '^ods hHxfrtu ecTrcC' 
fUTf^hrw ofi^ Xph^^ou hou imhitrm. 

KPEfZJSilN €fV <r(yir .c y^f . 9r«wf ^^«!/ « « 
vsr^riiw.. eariy», ^'AAAof v.^^ » *£y» • hhl^i' 

?ri lirroj rocvroc^ rfixoofjLsv ovv. "Ay^, tTx ecv- »3 
BgcoT^ov ovv oviiv i<m rocdvrov oTov i^^ iTfirov »•..-, , . >i • ! • • . ! ' V •!»•• ' i '• . • * ioi^ • \ 

miifibitiihildeefrdpQtane: tfiii|ienlum adpetltioile ' .& 

mffideiit]a*vero eoruin,qai aVerfatione nti liceat. "' . 

exiitimant fe * Inter tot <5ii^^ ^ Al'S L I O R fa!» tfe , flaoi 

cumftantes cafas non pofle pater meus confularis .eft* 

efle beatoa. Arrogan.tiam AUqs ait: Ego cribonatum 
Igicar tollicreprehenfioar- * ^gefli^ tu non. Quod fi 

gumentis nitens. . Atque ^Y.ero equi eflemus, dice- 

id primuYn-^tadi^bat Sochi- 'fefa^ne^ Pater meus velo- 

tes. Fieri autem rem pof- cior fuit : ego muitua 

<# , eotffldeAHcS & (^ hfiA^i habeo %l f(ki&V oM 

rito. Nihtt tibi nte^bit eM^ht^s phaleras. ^ Sl 

ilb itt{|ilifitiOs^ te potHit ij^ tfbi ifta dleeiirYe'^ 

io eo tliag«ita'^k')>arte fit« (porAl^emyEftOita, cn^^ 

«fi pbik»ropMii; at Ihqiii-' Mhu^ e/go! Age^ tflbilne 
fgt, <fdl>mod(i«^<<itri jinp#^^ tiSe^efl! iti kembtf/^te 

Bfmtd DiBhu T. l Dd cft 4M *.•'■• «^^ifT^Vf" 

fMffdi^ KcA d^ <ro$ olXXo t^ cthhov dfecrMf^ to 

I^B^BS. ini fs j ' ovie • Ttf^hiiipxis oAov Tr^^iyfuty 

8 httBvfjLiocv.- Ovt^ nvh; ffevtff (piXcVelJpcy, tm 

^iii^T4 Ktitif' oi^Srtit 0iKo&o(ffmf. 

g- *'Av&^*r\&Ke^oe$ w^ci9\ rl iari ro/x^S^- 

' ^* ^rciiS^^tfiv (r»}jroZ ipStrn'^ rl Hyam^ 

ItToiam/ » ifUfmtrriiCy lA^t) «reu-rdwf «fcwri tco; 

plfoik, ti)v"fc(j?uv; «AXdr 7»f ^fcr aXAi fi «^- 

. 10 tjfo>d#. Aoie^, ^*' r»iGrw wwv iuvittrm^i>^ 

<Pehy hK&i^ ojrt &m(r(u mtraviios hBlm^ (^^ 

. *' rw ir/v«y^ o)xoIok iffi^e^r^iu^ ofjiolo^i-iu^rd^ririf] 

. krfbptro^ V ^p9ft«») •brator $ «f IHt , |)btelE f)^ vohlrt; & 

tota adtci^ jmMd niiiiU ifrift pihikyrot>htH. 

£)d» ut fmii^s*^ qaid^tti4 c^tiomo » <3on6den prio^ 

viderkl, imfctris} &'ftiti» (^a^tW lit: "deinde tMOi- 

^ idaidMB»*:ati6-tibi|>Iai. Mm <^ii6que tttlmV ^ 

4^^ . idii^etAt .1w6 dr^ int^ * poAt ' 'Si tiAitDr 

mit t Neqfiief>> rniflb ^odfi: €fld /t<8 , vide^«Mnero$ 

denite qqid^am. adgreflbs «M»^ fttnOf»; Wtiibos^ 

M > nequesHew totMn cir Aliue wim ad «libd-ifiqiN^ 

camcirjBa vdsottomAI ; fed ' fla^hit jeft. Pfftastre, te, 

iempre aeQefriMv"fr>^ fl^ «g»^» paSiA^^W^ 

nfMifeite impoifcis^ Sie fdii»l« Pat&stte,'»pol«( 

teii«riti,i/i^raTpiriiQib|dioi eddmto modo «d^> ^ 

aiidi(:^eiKiiqiioft{)diff»re&- 6m WOdo Ub^,' ^^ 

te.Qt Eaptiratea diilViC» liwftic aeqae iiid^»^? 

(9Hm¥imi),i|iiiiifoilli«e«^ Vi^ltiiidttii <t# iik^^ (PfwftBiivm, v^no rSv ^o^i^a^yVA^V >^<)^1^^^^3ei^ 

ev ii%v- Totvro^. 'i9^$nr\fufig¥0ff ^ ei &os iox^ id 
^rfdo^s^oo* ^ d^ikmi oiifriHaroi)0<»^ooadiu ro^m 
^d^HUV^ iK^^ifluv^ drocfu^locv. W JS /bci), fjtt^ 
Tf^icecyf* /uif» A^r ro^ TTou^iot^ ^v fjisv ^ihocoipofff 

'X0€ Jliaiaocgoff. Tecvrdc ou ai^cpcovei ivet n iei 13 
oiyBfooTrov Svou^ ti ecyocBoVj 4 KtfHov* ff.ro wye/Jto^ 
v$Kov « J« i^^^oi^e^Bou ro (Tocvrov^ ti rdc iKroi" 
fi «•^fi ^« fo"» ^iXGfjrovilv ^ n wf* T» l£fi^' rwr* 
loTi, ^j,?i09o(f>ov ffrcia$v 0x^9 ^ i^toirou. 

•pOT^ifi rsff eJisyo^ Toixlioc ^(poiyivroff^ cr/, 14 . 
Nuv vrgovolof Kc&ixes iio$keircui 'O if, A©» 'Xcc^if- . 
^ ' Dd 3 y<»^ dQm, ▼incendie ront qitae- Haec noti cotifeiitlontr 

.dam capiditates , a cogna- Unam t^ hominem * effa 

tis dilcedendam ; oportet oportet^^five bonam. fire 

a fervulocontemni, ab oj>- jcnalom;^ aut principaletn 

viis derideri, omnibus In tai iplius partem excolere 

rebus ^teriori conditiooe te oportet, aut* ret exter- 

eSe, tnmagiftratu^ io lio« nas; laburem vel internis 

nore, in jadicio, Hiscon* reht^ imp^^^ii^p ve} ^i^ 

fideratis» filuhet, accfdi- iierma;. bpc,«ftf .t»fodun 

to; fi pro his perinWart eft tibi vel.phil^ptiiii i^r 

Jirelta perturbatioi\um . va?- JtM^j, : vtl .hfEMMpMi. ifi^ 

cuitatem,libertatem^.«0iw itQi^* .jv • . 

ftantiam: ali^^uinoiiaoefif . ^* « > 

^e; ne, Dtpu^ri, puo^ , RlitO quHtni, qc^Ub 

phHorophusfiSi pofteapi;^ 43al|)a.. dixit; l!Ji|i^c. .adeQ 

bUcat)U6« mo^ oratpr, de- jnmn^nm provideotia . gin» 

iiiqtte .pr^coratQr C^&ri^. ,)iei(Jii«ri? At Ml« ; . An ^«1 
ri * • obiter MS XPIGTSTt 

} h rf %Af(».j^5rrev,: *^ 7f^r#i ^if^^g^ 

4 • ''OTAN' rif vioif itlvtl^ 4 orwjf ri flMie^r** 
niiy^ Ik vreicliic d<poffiiic fsP/H t^uri Trfoc orcsy* 

'5.r«r9 'Et*}"^ vioff i^lw. Am yecf fcXito vittf 
: wi^Mi im ro d^ ^ivH¥^ ^'A^dforttft el flr« 

6 <%• W ^^ avfJi(plfei aoi^ kou ishecs^ ftwfxm 
Wfof toic ivfrocffTropvtocff: rtls dvBfdnox. Ti 
wu} ocvroTe royroie ecfictcecv ^i?^^; 

' i ■ . 

y T A N 'frqocrrofjivoii» rec fdiv iffonye^dm 
' ^fdftefm^ rei^ii tt»ti itiqkttoc^iv ^ tA ii KttT* 
chovofjtluv i roc ii kxictec * ffVftjfefi^opcv^ -^rti ic 
^ OBOCt ov^roctTsv^ 

.».."•*•*"•' •» » V* ^ ■. ' • . - 

5 ^ AY^O redjta l^oKeiv rcev fiy^geoTro^Vy oilfiiii 
Hcu ecmrtimv^ QHkiw fixv eSv irrtf ro ioten 

- circamfjpice, teipfnni eoti- pbtoreB niolefte fefunt 
Cnte» fCX CQglQofait qui iis. Qaid ergo? iftis ipflspli- 

SI QUtS aqit«m bibil:, EORUMqa»agtmtitf| 

aliave quapiam re fefe alla priocipali qua<Um & 

-exefcett quavia occafione prsecipua' ratione fioikt» 

id omQibus dicit, Ego aiia temporom caufia, «lia 

Hqnani' bibd. Ktgd eo per difpenfiitionem qiiam« 

tantum aquam bibia». ut dam» atia obfequti caofla, 

a(]uam bibas? Hbifto, A alia ex vitae Inftttuto. 

tibi aquam bibere expedity ptJO. baec exioieiida 

Ubitot finminus, ridicule fant hoitiinibus, arrogaii* 

faicis. Sin aquas potus tibl tia & dUfidentia, Aearfo* 

expedit^ ideoquetu bibis ) gantla quidem eft eomm. DISSCRTAT. t.XB.<Xit» CAP.X^. 4X7 / 

r^rp^jf^oirov mi«f Zomfoinifs* "^&n i' \ ovx oeiu*. 
iwriv *iar$ ri ^f£7/^^/.:ffxi^|AKi.itei ^^lfmam. 
OuefcV ae (^hd-^ci n ^nrfiat£ oovrfj* «•$ pjJirJW.,^ 10 
^^iKoao^p&v ronjr Hjti, ^ffrm^ 'nods hitxerou xnoC' :* } v^oortKof.^ iirriv^, ^'AAAop ..^iye», 'Ey^-.^lj)^?' 

pTi i<rroo roovro^^ r^ix^t^^^ ^^^- "Ay^, t^ av- »3 
SgoiTfov (Zv oviiv ian roioyrov etov isf^ mTrov . • ' , . »1 ' • ' * ! ' V •!».../ '• . ■■ . ioi" •• \ 

miiiibitiihildeefrepQtane: dfmej|)tum adpetftbile ' :& 
di lT fd e n d a^vero eoriim, qui averfatione nti lice^t. '* . 
exiftimant felnter tot cli^- ^ M^fetrOR fotot^fe; liafli 
cumftantes cafas non pofle pater meus confularis ^ft. 
efle beatos. Arrogantiam AUqsait: Ego tribunatum 
igitor toiiitreprelienfioar- - ^gelli; tu non. Quod fi 
gumentis oitens. Atque ^yero equi efleqittSy dice« 
id primutn^ta^i^batSochi- ^fc^ne» Patei: meus velo- 
tes. Fieri autem rem pof- cior fuit : ego multua 
ft, coiifldeAilcS & (^ 1«MK! habeo.ft Afeiiiiaiit 
rito. NiiiB tibi nte^bit eM^htes pimieras.^^ ^Sl 
iftft' taqaifilios^ te pollnt igSMtftfi ifta dleeilt^re'^ 
in eo ma|^'ek ))arte ^tt (poM^emyEftoita, ccA^^ 
«K pbiiofopiilii; at inqai-^ i%Miu^ e/go! Age» ifbilne 
t*t, (ii6mi^-4^txk Itaif^' tde*^ eft iti k6m|u«/4te(e 
Sfiaid Difftn. T. t Dd cft ^M «VitT»r'f ' fjuf^', Koi d^ <ros uXKo e^ uhkov dfeix»^ ro 

*• V«> (jctf^rwt/t c5rto>^t5v«rai.«j9r«y «^ iKmosi) 

g *'Av&^^e\&ne^lm cir|^^', rl ecri ro m^Scy^ 

ivd<rou/ d ifUfm&riiffy I&tJ erou-rdutf wfMj^irm 

paifoik, ^v^(j?uv; «AXdr 7»f ^fcr aAA« t^ ^rf- 

. 10 t^>. Aoittftfs', ?r*' rrtorw Trc^iw Hvwrm^iKon* 

ifieht ioKih^ ort&jyxfftu dtrccvHos hS^l^^ ^^ 

■ *' rw irlvetv'^ oyiolcsis if^i^tr^tu^ cfAoloic ivati^fff^^i «ota atrtcti^ JMMib nifail^ 
£)d|, tit fimins^ qafd^tti4 
viderkl,' itnfUriB} &' fi^m» 
^ alittd 'mralM)? tibi fh^ 

mit i NeqaiBiimhli ^M& 
demt» qqid^am. adgreffiA 
9B^ rm^eztiem totm cin 
camcirjBa T^sflfiloraAI ; fed 
i^mre MiefliM ^^nfrigilii 
«l^ife i te impoifi]^ Sia 
tenwUi ,> iHfcrpiiiloibpiho, 
tnditAre aliqiHoft^ 4iff»rai«- 
te . nt Enphratw diSkfltf nflHe, |>btelEy)^^iuttt& 
ipft pfhitoToplitff. 
cutiomo^ conSden pinra» 
qOTi^W fit: "(deinde fliW- 
jMm «^QlMfue vAu^i quM 
fen^ 'poftt «t IvAitor 
dfe /I0i8-, vid^^lMltoeros fttnoirt ; MtntKX^ 
Aliua tnim td allttd lAi^iiM 
istWveft. Ptftaslf^, te, 
flilil» igtii, pdfl^ifliitofb* 
fditrif PuttMip,^»poiIi^ 
0bdMi modo ^m^ ^ 
4m wodo bifcbl%/ a^q^ 
ImAJi^r aeqne fifdlgnaii? 
VigittMmii ell, '«*»»- (p^ovtfBnveu, V7F0 rSiy ^dSyrcii^m! utt^f^e^MfbSi^ 
ytu^ ev wvtJ «Aawov^fxarv, Iv d^ig^ h rifjt^^": 
iv ^Ktf* Tctvro^ . 'nfitmiyplxfibyoffj H (foi iox^ i^ 
^^oai^co* ^ -Q^iXmi oiifriKoira?0^^o$adkf rei^offv 
^eidetavy iXivbn^lu^^ oirccfu^locy. elJS /bci), /41) 
^foaecyf f<J9» a^^ to^ 'jrouiioo^ Vuv fih (piKo&o^off^ 

Tfos Kaiffocgof. Tceura^ ou ffx^cposvei Ihu ffi iei 13 
AvB^oBTtav SvoUj V oiyotBoVy 1} x^Hov* if.ro nye/M- 
ViKov g^e iei i^^^oc^eff&^ ro coo^rroVf n r« ijcrfc'* 
^ «•Fjfi r» ^T» (piX&xovelv ^ ti 7Hf) r« ?£fi^' rwr* 
loTi, ^iKo9o(pov ffrciaiv 9X^9 ^ liioiToo* 

^POT^ifi nff i^syo^ ToixBoc c(poiyi9ro^j orsj 14 
lHvv ^fpvciof KG^iJLos inoiK&roui 'O ie, l^ nocfif* . 
' Dd 3 y^£ dQtn, ▼incendie rant qitae- Haec noh confeiitlontr 

.dam captditates , a cogna- Unani t^ hominem * effa 

tis dilcedendam ; oportet oportet^^five bonom* five 

a fervuio contemni, al} oj>- jcnaloni;^ aat principaletn 

viis derideri, omnibus in tui ipJSus partem excolere 

rebus deteriori conditione te <^ortet, aut* rea exter- 

eOe, tnmagifiratu^ io ho- nas; laburem vel internis 

Hore, in jadicio. His cpn* r^h^ Jiipeindw^ ve} (t^ 

fideratia» filuhet, ncce^i- terntav hpc.«fti .^oduf 

to; fi pro his permimart jeft tibi yel.pbn^phji ib^? 

4relia perturbatipi\am . var MMj : y^h >hfi89ijfi$, 4n« 

cuiutem, libertatem< «oa- ^to^U* .;< * 

fiantiam: alii^quinoliaoeftf . i ^ ^ 

dere; ne^ iltpu^ri, puo^ j RUFO qoHtni, qcimb 

phflarophuafis, poftea pi;^ 4jal|)a,. dixit; $fimc. adeQ 

bUcan ua # mo^ orator , de- jnmn^an» proviieQtia . go* 

nique .procaratQr Cse&ri^. ,kctww:i? AtMl«?.An^«l 
r, * * obiter 4d3. lCPtOTCTX 

yd»r ^or^ ?S^; mro TahR» Kccri&%ivuMy Sr/ 

ke4. //. 

AvciyKfi .tov (nrfM^iirrot rtiiiv «^/«•Aiw, n ek 
XosAiaV) n ^s (rvfJirxofTM^ fi ecTfXoiff W^ (rvix^ 
6W/v. n «tJrov heivoif l^/uc/«^i|vow, n Ix^vw^ 
9 /4*ri»i^^vflei l^rl rot «Jrou. K«i yaf uvdfctvxc 
dTrecrQs^fAivov uv di Tfoc^ec rov komjjlsvov^ if tci- 
roff uKeivov ocTro^Bececj n tKeivos rovrov hKOv- 

3 0-«. TnXiJcourou ouv rou Kivivvov ovros^ evXa^ 
iel rols )^$arous cvyKocblevou «Jf rocs reiocvras 
&vii9refi<flofecf^ fAefivfifiivovffj on ecfjai^x/^vov^ rw 
avvccvocr^i(ioijLeyov r£ vi(T^Kufj^<» , fJ^n Ketj airh 

4 ecTrohocvceci^riifoc^liof^n^. T/ yoc^ 7ro$mms\ «» 

obiter utnqnjim , inqttiti ftrarem , tnandam provif 
Gftlba ufiia fum ut demon* dentia adminiftrarL CAP. XVL 

Cauti fctendum efe luhniHum Confuitudini. 

Qui freqtfentina cnm ali« aut bic illam exftingne^ 

quo convepit, five confa- aot ilie liunc iDcendet 

bttlandi cauflkt five com- Cttmigitar tantum perico- 

potandi, fiveomnino con- Inm fit, indoftorum fami- 

faetudinis caaiTa ; eum ne* iiaritate & confuetudine 

cefle eft vei ipfum illi fieri caote eft utendum; memo- 

timilem, vel illomad fdam res, fieri nullo vt^oAo 

rationem traducere. Nam poiTe, quin, fi qois cam 

fi qnis carbonem exftxn- fuliginofo verfetur , ipfc 

Aiim ardenti adjttnxerit^ ^uoque fuiigtnofiis fi«t 

Quld fi dbhMrrwy mvj ro tn rwtosv xeifov^ -Wfi «V* 
dftfmMr; 'O iiim xetiKos^ o iiTve$ myaBo^^ roH* ' 
^o %»}\£s iyhtro^ rovro nmmis. ^En^ w (nui^ 
arrtf, £v yekoici^iy «v Kmop^l^firmi "'Ej^» rts 5 
t;/K^y 9rfls^m«ui}v, oikv i mBocfsTriKog .ri^v AufM^ 
KxBcoVy Zfxr svdug dyl/dfAevoff rHv %9fJ£v, yySim 
vui rus (wvfA^poiivovs y Kou i^iioQotadou ro cfyxvoi^ 
plmv ilx9 ZoiiCfclrfiff iuvbc/div^ ciar iv Tfci^ avfx^ 
Trof^ofci uyisiv Iw* ro c$vrmi rovs <rvvcivrdg\ ILon 6 
Bov vfuvi dX?C dvdyicn vvo rm iSsccrm vimt 
'mfidytadcu. 

tiid rl ov» hiifoi v/^Sv laxvfQrffoti ^Ori 7 
hcsTvoi fii» rd actTffd rcfAirco dno ioyfAdrcffif 
XfcXpvffiv' vfMip 3e rd Ko/A^l/d dno roiv xmh£v^ 
iid.rwro mrovd im^ xcu vct^gd^ neu Qi%%dvou 

D<i4 «V^y Qaid enim agea^ fi de ,eft? Et-ne facttlbite pne^ 

gladlatoribus io^^atur, fi* diti eftis, qaa fuit $ocra« 

vede eqak» five de pugir tes,, qui famtii^res, ubi- 

Jibua 9 "ve (qaod his pejos cumqae cum eis , verfatu^ 

etiam eft) de Iiominibas? elTet, ad fuum morem fen- 

Ifte malus» ifte bonua eft: fomque traduceret? Unde 

Boc rede faftum, illud vobia iftud? Immovosab 

inal^. Praeterea, fi cavilla- indodis circumagi necefle . 

tbreft, firifor^ fimaljgno eft^ 

ingenia £ft-ne aliquis Cur igitur ilU vobia i)Q' 

Teftr^m ita folers, ut ci« tentiores funt? Quia illi 

tb^ro^dost qui fomta lyra, putida ifta foa prqferunt e^ 

£mul ac chordas tetigerit, aoimi decretis; vos verp 

intelligat qufe non conci* pulcra veftra» non nifi de 

santy inftrumentumque ac) Ubris ; ea caufia fine ro- 

goncantum intendere pot- bore haec & mortua funt;. 

Kec 434 *^^ ^'^^ ^ J' 

rijv 'dfernv nyy ru/^uk/rcofWj h ivoa nir» dfuX* 

8 A«mM./ lQ&rms^iMlks'lok litmou viKokri.^ Jktnot^ 

%ov y»f hxvfov "*rS ii^iAo^ eivi%nrc» ro .-JI7. 

finoroXj|%)/e^^ koii iiyuf^lp' rtm mfmcf^tnfrB^ Tffi» 

ma(ppiXHa»^m}fjLS^Ki6^ vf£v evKoc0oi^ rois titi^ 

fme f^Harot0euvetv. ,€$ ^ fJ^^ neoB' nfi^3 ^ 

' mg^*^ hn^lf^ imro^n^orooi vfiZv & nva Iv rgt 

10 9%«A^ h^fokprro. U^oon^oi» cnjv timc rm> vAIm 

[^ovAevovtTiV el7Fo%oi>(€i!v 01 (ptKctTo(poi ^ ort ra w«- 

Xce/dS l^ «r^fxMre^, nmi mJic A« «^i%nv 7«p^cd«) 

tivoo '>4fiXov idiotfjLOv^ . ^JU ^iqofAMV rois flwrav- 

V t£vt»4? iMy hiywroog^ *^lJ* iav« (piXovo^pi, i 

fimnfovoaovyrooff imkfMovaiv &s aXAifv %a^v m 

nec fiii(< fai&dio aodiH por. m fchpbi infcribitii . ficut. 

faht «^hortationes veftrae, Cert in • (bJe iifflaent 

& nrifera virtua, qtmm Longe igitar a fole recedi- 

ftisqae deqae jaftatis. Ita te, dum cereas habefij 

vos plebeii ViDCUBt * Ubi- opiniones. Hac ctiatn d^ 

Jtie enhn robur habet de- cauffa phllbrophi *c patri» 

brettim'; inviftum eft de- difcedendum tfie fttaden^ 

ctetum. ' Donec igiturcon. qubniam domi veteres mo- 

£rmat^ in yobis . fuefint res in diverfii nos trahunt; 

pulcrae jTeotentiae , dbnec nec fhiunt tios no« con- 

ftcuttatehi f^Uqu^m parave* ttfetudinis inltiumfacere; 

titis, qtta m tufo coiloce- n^c ferinftrs ohvios, dicen- 

toini 5 auftoiL vbbis fum, ut tes , Etce ii^e philofoph»- 

'cAute indbftbrum' ' utamini tdt , •cum • talis '&- talis fit. 

confuetudine : alioqtii quo- Sic & medlci eos. qai din* 

tldie/ fl quit ahmtsvinris tamis morbis libbnmt i^ 

.aliafli DI88BRTAT. Xm» IIIa CAF. i6. 495 

d)0^ UF^i* HuX££ ^WtoijifTBff. Km v/ieiff dvrettT' 13 ; 
ncu haBK^re ^ocvrdls. Ou* oihX tvh^ iTfi ^eo^' 14 

fyeiBi;ev ^e^. Koel %oi>av ^vBev im oi otvroi Yiou. 15 

IS"©^, ie^\|/ov ov^Vy. wre 7r(oc:o^fin «ur* e^srrfo^ 

<ppattfi Tf^Hf oiitoKgiycfJtc^ jtgcg odjrd^i us • JS» j ^ ,. ^ 
^ oJ fei^ iziKiyjso fo^ d^xgoocifirdi^^ or/ euJSev 
r^^k ifdij, B 7f<«f jun ^« cSr«r Sxrrp, ^evye-^ i^ 
T# I3ij 7^« ^ffTiJfov^ ^iev^ere lyys. l^uireos^ H Sti^ ^ 
Mre agj^B^Trore ra4c itvpu.' ' [ / 

■ ' ■ . * *■• , 

aUam regionem aliutnqae iprortini , neque bbfer^af 10, 

8^rem Alegant : & rcftir ut qmsque Jt- ipje •wf^n^» 

qQi^m. PeDiode & vos ^e^ . quo pafto oblatis utor 

mores alibs introducite; vifis? fecundum natoramf 

confirmate veftras opinio- an contra?' qupmodo r^- 

nes^ & in eis ftrenn^ voft ipolida> eis? ficut decet? 

exf rcete. /^t id non ca^ an contra? eis-ne rebus, 

ratis^ fed hinc ad fpefb^*^ qose miei arUtrii non funt, 

la« ad gladiatorum exerci- edico» Nihii mihi vobis^ 

tiam» Jn xyfttoi^ in cir»' euiiL eft? -Namfinondum 

ciiQr ; poftea illinc huc , vi- fic adfefti eftis > fugite' mo* 

ciffimqiie hina illac»^fem« res priores. fngite vulgus» ^ 

per. iidem. Non. nlloi li* fi tandem aufpicari nego» 

b^ralit mios, noaaniinad* tium&aliquieffe.vnitis. ^ 

yrexSop iion cura veftrdfli ^ ' CAP. 4a6 SPlCTBTa ■ *. ' 

Orecv ti ry U^miet iyKccXiff^ i7ftorfd(ptidij 

2 K») y^cocnj ort fcecrcc Xoyov ^iyove. Noei) ocM! 
c uitnoff tfXsov ?%er. *Ev rivt; 'Ev «fyuf/y. 
Tlgoff yd^ rovro aou xfelrro^ iartv^ ort mAck- 
Mvm^ ecvtuTXyvrS^ dy^vvrvm. rt Bav/Jtccrriv;' 

3 'AAX' itceivo /3X^f » W iv r£ 'Ktrros eivect ithiw 
cov «X»» » iv rZ cdi^fMfv. Ov yecq tv^^ 

*• e»r • oc>jC oTfov etv K^eirro^v , Iicr7 orecvrov «uf^rar 

4 irhiov ix^vrec* Kecyoi ttot «^iv rm, ccyemcn^ 
rovvtt ort ^tXorrofyoff evrvxm* *'HBe?iiff m w 
lAfrec 2oufei0 KotfjeBC&Bcu ^ Mi) yivotrcj <^]v^ 

5 ?Kj6ivi| 9 n/L(^fci0. Ti puv dyecvecnreigi m KecfABeC' 
m rc dvB^ ou. ^o^Ki»^ n '^oif iMK0Cgi{jecg rov itei 

roi» C A P. XVIL 
D € P r o fri d i u ti a. Si quft ia re providentiam 
accuras , curatius rem eon- 
fidera, &iiitelliges» certa 
ratione eam faftam efTe» 
^ At improbna meliore con- 
ditione eftl Qua in re^ 
In pecunia. Nam in hoc 
prae(bt tibi» quod adulatur, 
quod impudens eft , quod 
vjgiiat Quid mirum? Sed 
iilud intuere,' nuni fide, 
rnum verecundia tibi prde- 
ftet Neque enim ita ei£e invenies; Ted nbt tn 
lior ea, ibi te meliofa 
eflfe condltione cognofdes. 
Quare ego aliquando cui- 
dam> Philoftorgi, iloren* 
tem fiortunam aegre fe^^ 
renti, Num ergo» inquam, 
tu cum Sura dormire vel- 
Ie§? Ne, inquit, is mihi 
dies illucefcat Quid ergo 
fuccenfes, fi diquid preCii 
pro lis qux vendit acci- 
pit? aut cur beatum eum 
prK- DfssmnTA.T, X.IB. XFjr. cap. 17. ; 437 

xiy Tsom i\ TlfoyoioCy W rw K^mtroci rec ^^^r^ 
Tw MoifCiv^ *H ovK hrt Kfslrrovj a^i^/ibvco eivou 

&^9j tx^ *^^ Kfslrroyi 'M£iJiy$i(rB$ iZv ^V6 
"fteu 7f^oxe$^ €X^fj ors vi/Ao^. eSrof^ (pv^iHog' 
lov Kfoirrovoc rov xoi^og ^hiov oxfl»^ h ^ 
Tifeirrw hri^ kou ovii Tsvi dyecyecwrweri^ 
*AAA' >j yvvn fMi KocKis Xffircu^ KaAi?^. eiv ri€ j 
<rov TfwBeivnreu^ ri l<rri rofuroi i^eyiy *H yuwj * 
fMi KaKoic yjp\rou. , "AAAo ovv cJ<J2vj OvUv^, 
*0 flr«Ti|f fjiM ovSiv iiia^^y. ^ [T< em rovro^j g 
*0^wr)ff >wu flucfey JKJiwcri. "AAAp ouv ouVfVj Oui 
iv'] oTi ^ KoCKov i<rriy rovrq, S^Bsyi avr<p .Js? 
^fotr^TveUj Ketf 7gfo<nMray\^vfrourBeu^ Li» rov^ 9 
r-o ov^iel n}y Trn^iosv lic/3a(AAeiy, «eAAoe rp^ioyfj^ 
ni Trsq) otvrn^* kou <Mrois evqofi<rofiey, 

prae<ncas , qood ob ea» qaae At, uxor male me t^aftatl 

tudeteft^ris, ifta adqUirit? Refte: fi qais fcifcitetur, 

autqaidpeccatProvidencia, quid eft idud? dic: Uxor 

ii nieiioribus meHora tribu« male iQe trad:at Nibil er* 

it?NonnepraDftatverecan. go aliud ? Nihil. Pater 

dum efle, quam divitem? niliil mibi iargitur. \_Qmi 

Adfentiebatur. Quid ergo ijiud eft? Pater nikit miH 

fuccenfes, homo» cum id iargitur. Nihiligitur aliui 

habeas quod melius eft? eji? NikUi\ id vero ma- 

Semper igitar mementote, vXm efle, extrinfecus adji» 

ataue ir^ promtu habetote ciendQra eft» &adfingei^ 

eam natur» legem: «Me- dum mendacium. Quociiv 

lyliorem, in eo quofit me- ca non paupei^tas repu* , 

lyltor, metiore conditione dianda eft^ fed opinio paii» 

vefle illo qui fit deterior.'' pertatis: atque ita in traa^ 

Ita namquam fuccenfebitis» quillo erimos. 

CAP. 498 • » prc»a Tt 

dyteiKeUj tn Mcmf xmikBS^^r n xmorf o'^- 
diTf $ 0;JWAcif^. ' 'AAa', or/ uTFidmi rur. T/ 
*Sv iffoff-eii '^Oritn %ockm ns J\iym. • T$ <Zv 

^if^h aiy ^Oti i orar^f rei^s.rivx iroipui^e- 
reu. ^E7r\rivot*y fjn^i :^ rt Jarr rfjv ^ocMfeviy; 
frcBev ^xroui «AX' hf) ro aooiuirtoivy Ivi to 

4 %rf\<rev^evi itrd^i^ ' ovti iTr) ori. *AAA' e x^- 
T)}^ oD^^i^yrrtfi or$ naiQin^eu. Ilff! ^^^oMe^rcur 
^' ov% dirs(piiyo6Wo o\ inmaroui ^Arirt <rov'ifyo9 

' loTi ^ re hmm dme^v$ta^tu\ Ou. T< ouy 2r« c A-p. xvni. 

Non psrturbari oportere Nunciis. 

Si ^id» qubd tarbare pof- Quid ergo ad te? Patnnn 

*fit, jftunciatDni tibi fuerit» nefcjio quid inoliri. Coa- 

illud babeto in promta, traqaem? numquid contra 

Ifuncium ad nihil eorutn animi tui inftitutum? qui 

f^ofle: pertidere^ qdse tui' poteft? At oontra corpa- 

arbirrii iint Num quia lculum» contra reculam? 

«nini nunoiare tibi poteft, Salvua ea; noncontrate. 

te perperam renfiffe, aut At judex pronunciat, te 

prave adpetiviiTe? Nequa- impie feciile. Annon & 

^aara. ^ed, mortuum ef* Socratem judices impieta- 

4t aiiquem» Bunciare pot* tis condemnarunt ? Num 

eft. Quid ergo ad te ? tui arbitrii eft, quid iHi 

Aiiq^em tibi maledicere. pronuocient? Non,. Qurd QlSSBRTAt. LIB.III, CAP. J8> 429 

I ' ... 

eri <roi fcfA«f^ "'ETfjjn iBdC mcr^es eev Ifyev, o 5 
ccv fJLti eKTrXfifoocji ^ ec^Trdhf^e fov ^«Tffgj, * tcy ^<- 
hoaro^yovj rov JifJtefoif/^AXXo /jo/iih ^ffre$ rovrov 

puvfig cc^^pcftdwt ik.(thM^^^$f^smr€Xii^ IlfliAiir 6 
iw 9fyov ro dTfohvyH^sm evatdc^i^y euhlAimt^ 

oi^/cos^, w ymflifef. IV.wvj *0.^i«jvrn^.flge/vJU f 

Ti wv Sri ^<^, rl hf^wjtfive}^ Ti 4cli nm r^ .. 
ppAA^^ :xte(f i rpT «^v.'e<m, w Kfl(«#r «sTfl^ 8 

JUl) K^^ivflW, W*^ ,»AAlR> i^TiVii^jiyaVr flPT« 

pv./^fyfl^^^*/ Jlv^fi"..»^^ *&:?rw«J<ir^ ^ 

Ijpyflv. MiAAcy o-^ mrccK^ife7ifcciiK0is. ''A^Tucff. 

KE*. 

ei^o ampliiui ennis? Eft Non; fed & ille In eodetii 

guoddAn patrifl tttiXdfi- .feActio nerfttor.^ Qoid 
cioniy qnod iile nifi prde- ergo etiamnQm times, 

ftiteriV, .^l^bCrlp teSMa* zqtiriito:' itte^iSirQiuii^ciet? 
perdiderity pietatem p man- Quid tibi' cum alienis ma^ I 
fiielfi^inem. ^,Ta foii f/i^ tU? T^^. m^m «^ 

Dere^ ut^aliiid ^aid^ ^Q^i* puiSim ^uam^ mal^ agerei 
di^fie cjiw^flij^nic RBrdat ^w^ hoc. WetQ; Coof 
M^i^ , ^im .pmquam » lif jteniaari y t?ip tp^, .yel noa 
(|j[}p 'pfccator/ in alio ae* cpndfmnarj ,./ 1^ altej[ii4$ 
trimfiicita^i g^pitur. ,..&orj jnw^s, ,iic ^te^a 'qoOt - ^ to fiju . pietat^iji , yjfre- nt > qoepMidsnft^uni IDUnQa 

copdjam^. pTobjt^tmjmii rjwim admiDiftr/B^ Idufte 

feri^'. . (ivAd, firgo ? }^aex- fe , condenuiaturo$'.<^ft. , 01i( 

nei^^perifiHii expera:' k&t i4i>faoi iJiifer.*^' > . j \. * 

S^?Jittu.^ tjSrm^ v/juk^^oi Umou wxa!^i/ Tlotrrot^ 
%ov yuf hJQjfGv -" w JayfCflfi, oivimrw . ro .- JiJy* 

.0 /tM; -HhCf^*^ ^ ifM^Miv ivvf4l» m Ko/Ayl/m 

ifmXny\/e$si, jcoe} Hvmfitlr nm '^tftTfonitnf^Be vft^ 

iiaiftpci^oiotv ^ MfjL^ouhevo^ u/bciy euAW^Sr rois iim^ 

fms t^yiaru0ou»€i¥. ,A ^AOf^ notb' nfJ^fWff ^ 

' iMif ^ .|y- ^A/f 9 imro^Hncrroci vfMv al r/Mi t v rv 

10 ti%ohi iySfokprre. i^WK^M (Zv dmo rw iXiom 
'jrov^vror^^v^uyrtB^ fjiixfts, Av Kfifhets tw viroj 

11 A?7\|/.cfS' f%t|rf. Aici( rciJro xo^' rw 'Thtrflio^ avfs^ 
[^ovAevovaiv dTro^xj^^fhV oi (piKctTo(poi, or$ roi Tfot* 

Xotui o^ ikt^inru^ nm ov% Hc d^n» yevi^Bou 

rnioo'4fiXov iBi<yfiov^^ ov^ pifOf4€f rovs orarav* 

V rmrmg looif Tsiywrccs^ *^I^* o i&voo (piKo9o<pe$j^ i 

la roles ,mi i tol^. oSrAt mu ol iocr^i rM 

fmnfovoaovvrccs iKirifjmowiV &s ^AAjfv %(»fw kou 

nec finef faflSaip audiri pof- in fchphi infcribitii . ficut . 

fuht ac^bortationes veftrae, cerA in* tofe difflapnt. 

& nrifera virtus, qnam Longe igitar a fole recedi- 

fasqae deqaejaftatis. Itft te» dnm cereas babefis 

vos plebeii 'vincunt * Vbu opiniones. Hkc etiain d6 

^de enrm robur habet de* caufla phllofophi *e patria 

crettim^; ihviiftum eft de- difcedendum ^Se fuaden^ 

cretum. * • Donec igitur con- quOniam domi veteres mo- 

iirmat^e in yobis fuefint res in diva*fiino8 trahun^ 

pulcrae fent^ntide/ donec nec iinunt tios novae con< 

fh^ruttatehi illiquam parave- tcretudinis inltiumftcere; 

titrs, qua fn tufo colloce^ nec ferinfus obvios, dtcen. 

teini ; aufto» vbbi s fum, ut tes , Etce iftc phtlofopha- 

Cikute lnd6ftbrum"utaminl tur, 'cum*tifli» "^- talts fit. 

confuetudine : alioqtii quo- Sic & medlci eos . qni diu- 

tidle/ fi qu2t ahifuisviftris turms morbls labonmt tn 

.«liam 1>I8SSRTAT...LlB»Ili4 CAP. l6. 4315 

aKf^ di^k* KaXSs ^miMny^. ; Kcu vfieiff ocvretfT* 13 
uydrfrre ^uKhji» i^v Tfti^ecri y/Am ras v?roAj}\i/fif,' 
wu hctbheirs ^airotts. Ov* cch)C evBev IttJ d*»-* 14 
(tevt «^: f^t^lCf^^j W^ ^Trcfy ^ig xificor Srr.^ 
heiS^tv ^r,. Koci. %ei>jv i(yBfV Itjsi ci etiroL KeiM. 15 
fl&p^, ieb^\^oy ouJfVv ourf Tfqooioxfi^ (Mt^ httrrfOi^ 
(Pn l<ff^ avrovj Kfu fftfecri^^fifris* rris ^jgjfHiitu rocTs- 
9^fccirmr(^oci^.(payrpcalmfi'Koerei (pua$y} i^ocf». 
(pvc»s»j irHf oiTgoKgivofne^' ytqis oairdsi dsiei} tt .. 
ws oi ia^ hfihiycc rojc dv^octfirois^ ,ort oySh 
Tfqcc ifdi ^ yecg i^n Tfot ovrmsexfT€j (pevye%t6 
r.e SBfi %cc 7rqirt(ifoy\ ^ievyer» r^r iouierotg^ ei Bi^^ v 
iUTff cifj^dpti Tsere rti4c Svm. ' ^ 

: ' : I>d5 KE^. 

aliam regiotieni aliumqtie ipforqm , neque obfer^atio, 

a^rem ablcgant : & reftir ut qmsqne Jt- ipje -intei^rih 

qil^em. Pcoiode & vos ^^^, quo paftooblatis utor 

mores alibs introducite; vifis? fecundum naturam? 

confirmate veftras opinio- an contra?' quomodo r^- 

nes^ & in eis ftrenui vos .^otodto eis? ficut decet? 

exercete. ^t id non cu« an contra? eis-ne rebus^ 

ratis; fed binc ad fpefbte- qoae mei arkkrii non funt^ 

la, ad giadiatorum exerci- edico» Nihil mihi vobis^ 

tiom» in ayftttm^ in ctr«* 'euiii eft? -Nam fi nondQna 

eunr ; poftea ilUnc huc , vi- fic adfedi eftis > ftigite mo* 

ctfliaMj^ hinc illuc, "fem^ res prlores, fngite vulgus» " 

pcr iidem. Non ullus li« fi tandem Hufptcari nego» 

berajia mios, nonanimad* tittm&aUquieflb.vultis. ^ 

rerGop oon cura veftr6ai ^ ' CAP. 4^ SPlCTBTa 

" ' ,♦. ' ■ ' • • • ■ • . • 

a tuti y^aW» ^' Kecrci koyov lyfyovf. Nm, «AA* 

Ufoff yd^ rovto aov Kfelrrosv icmvs Sr/ iwA«- 
Muii, ocvtuffXvvrSj eiyfvTrvei. rl daufwwrev; 

3 'AAA' iKeho Qhhre^ W Iv ry TfiTtos mveti 'xUt» 
cov ?%»» » <" 'TftJ edi^fMfv. Ov y«f wfij- 

*■ e»r* i^AA* ?3rou etv Kfeirro^v^ hcel <recvrw ev(fic&s 

4 *Aiav (fx^vrec. Kecyoi ttot mTpiv r<w, ecycim^ 
rovvn on ^biKorrofyos evrvx^* "H^fhis «? ffv 
fc^rfl^ 2oufei0 %o$iJtuctdeu ^ Mi/ yivosroj (fwn»t 

5 ticfiivii 9 n/ufffl(. T/ ouv eiyecveci^riis^ €J Arift^ 
v«i ri dvB^ c^ 7f»?iiSi n '^eis i4ecKccfl^0S rcif m 

w 

C A P. XVIL 

D € P r o fri d i u ti 0. 

St quft ia re providentiam invenies; fed nbt to m^ 

flccafas , curattus rem con- lior ea , ibi te meliort 

fidera, & intelliges» certa efle conditione cogoofces. 

ratione eam faftam efTei Qoare ego altquando cui« 

^ At improbng meliore con- dam > Philoitorgt. floreo* 

ditione eftl Qua in re^ tem fortunam «gre fe*'^ 

In pecunia. Nam in hoc renti, Num ergo» inquamf 

praeftat tibi, quod adulatur, tu cum Sura dormire vel« 

quod impudens eft; quod le^? Ne, inquit, is milii 

vigiiat. Quid mirum? Sed dies illucefcat Quid ergo 

iilud intuere,' num fide, fuccenfes, fi diquid pretii 

>num verecundia tibi prae- pro iis qux vendit scci* 

ftet Neque enim ita eile pit? aut cur beatum eum 

pne- DfSsmnrxT. x.ib. iwa. cap. 17. , ^a^ 

nof ^om 1} n^omoc^ W roZr Kf^rroci rcc j^w'^ 
ro» Moaatv^ ^H ovk etrn n^tlrrov^ ttlifiiiom elvou 
^ ichoicM^ ^ilfjtoXcyH. Ti (njv.ocyc^veaet^i^^ ixf^ 
^^oBfno^ f%w ro Kfsirrovi lAiim^^e oSy ^V'6 
%eu Tffoxm^ ^X^^f ^* ioiJLos, ourc^ (fMiKos^ 
Tlov K^olrrovoc rov %ii^og ^hiov oyfl»^ iv 01 
nq^rrosn^ !«:/• kou ovii 'sror olyuvetwrn^tn^, 
'AAA* n yuwf fMt KocKig Xf^^r K»h£g. &v ri€ f 
«u 'mtivddivnrou^ ri l<rr} rour^j iJeyt^ *H yuwf - 
fcoj WKms ygfirou. . *'AKho cZv oOiiv; Ovih*: 
*0 ^TA^rirf /lioi cuSiv ^iio^iv. [Ti eirri rWroj g 
'O Tfwrn^ I40V oviiv JmWi» "AXKo ovv ovihi ^^^ 
h'] oTi ^ KoCKov i<rrij roiirqt. S^Be^ oovroj J«7 
tffqoa^Jvcu^ Kotf ^rfcorKocroty^vtroiaBcu^ Aui rcii^ 9 
To ov.Je7 riiv Treylccv iK^Khjoiv, dhh» ri^ioyfju^ 
^•i Trefjl ocvriis* kcu ovr«f ev^off^rofjtev» 

praedicts, qood ob ea» qaae At, nxor male me t^aftatl 

tudeteftaris, ifta adquirit? Refte: fi qois fcifcitetur, 

aatqaidpeccatProvidenCiai quid eft ifhid? dic: Uxor 

ii nielioribus meHora triba« male tne trad:at Nibil er- 

it? NoDtieprxftatverecon. go aliud? Niliil. Pater 

dum efle, qaam divitem? niliU mibi iargitur. IQmi 

AdfeDtiebatur. Quid ergo iftud eft? Pater nihil mihi 

fuccenfes, iiomo» cum id iargitut. Nihiligitur aiiud 

habeas quod melias eft? eft?^ Ni/uli} id vero ma- 

Semper igitar mementote, fulm eire, extrinfecus adji* 

atiue in promta habetote ciendQra eft» &adfingei^ 

cam natur» legem: «Me- dum mendaciam. Quocip- 

lyliorem/ineoquoiitme. ca non paupertas repu* . 

i,lior, meliore conditione dianda eft» fed opinio pao» 

j^efle illo qui fit deterior.'' pertatis: atque iU in trafri 

Ihmuniqaam fuecenfebitis. quilioerimos. 

CAP. K K 4^. fy« 

a gmtccv ytfrrca. s Mif r/ yacf Sivarc^ <roi tIc 
dyifiheuy h'* flums u9r^i3>r,' ^ Kotnui^ ^hC' 
^s^ Oiid/^iis.' 'AAA% Sri difiBciafk Ti£. Ti 

3 TTfif' af j ''Ori i 'jfccr^f r^$ . rtvx hrcnpui^i' 
rcu. '£«•! r/v«j f^ , n JtA rriv "nfoeufea^i 
frcdev ^i^Tflgi; cl?\?C hr) ro ao^ijmrm^ hi) ro 

^ %rti<reiiioy i hoiBifis^ * ouh iTfl ai. *AAA' e xfi- 
r^ff wnt^Pmrrm on nai&fimi. Ilef] '^Mtfdrovs 
i^ ovK elire^yetvro ol iiKecarcfii ^fjri awSfyjif 
i&r) i rp iKi7¥ov dno^PfifciaScui Ou.^ ' Ti cSy 2r# c A -p. xvm. 

Non perturbari oportcn Nunciis. 

Si quid, qubd tarbare pof- Quid ergo dd te? PatonB 

*fit, i6unciat!|iii tibi fuerit; nercjo quid moliri. Con- 

illud babeto in prothta, traqaem? nQmquidco&tn 

Ifunctum ad nihil eorum animi tui inftitutum? qni 
f^ofle; pertidere, quae tui* poteft? At contra corpa- 

arbifrii iint Num quia fculum, contra reculam? 

«nini nunoiare tibi poteft, Salvua ea; noncontrate. 

tt perperam TeQfiire, aut At judex pronunciat, te 

prave adpetiviile? Nequa- jmpie feciile. Annon 2c 

^uam. ^edy mortuiim ef Socratem judices iropieta- 

4t aliquem, Bunciare pot- tis condemnarunt ? Num 

eft. Quid ergo ad te ? tai arbitrii eft, quid iUi 

Aiiq^em tibi maledicere. pronuncient? N<m^ Qurd 

. -^ crgo QlSSBRTAt. LIB.III. CAP. J8» 43$ 

uv fxri iKTtXnqdtrxi ^ a^dXiVi jov jraTffop, * rev ^i- 
hoffrofyovy rov n/xefoif. '^AXXo fjttiih ^ifra rovrov 
ivBM «etJr^. j»7rQ>J(r9m,^ ^QvihroTg: :y«f . iy mf^Kf 
puvTiffcc^^pifrdw^ fUuisf^i^>Bfs4^€X^ II«Aiy 6 
erov € fyoy.ro difoKvyH^im evatc^ify cuhl*iy<»s^ 
fi^^r»^, » a fifi^ mi^d^otms /k^ ^^rh wcy, rot 
m^^osm^ rh ymei^. lYs^uv.j *CLv|fl^j}^.c^,e/vJU f 
yoi Iftiv ^ Qw • 4iAA» KofKfiiYM roo H»» na^yeirreer^, 
Ti cSjy Ivi <poBi, t/ l«riw^ Kf/wj J/ ,4dJ Hm r^ *. 
ppAAw^ fcitHf j ZiJ^ ^f^v'hni rpmnek ehro^ 8 
AayJji^W(!«f:. rovro\yhj>^ce^iTOM fMfoy. n^idnveu i\ 

iwwecv.c?M^:|^/v. -^^firA^^w.o j!e#M»^>\ '£/»*/5 # 

KE*. 

ergo amplias ennig? Eft Non; fed & ille In eodetii 
guodclltn patris ttdiyjM- .fericfilo nerfttQn Qnid 
ciam y qaod ille nifi prde- ei^o etiamnnm times , 
ftiteriV,-^{AiM^ te&nta* t^tiMim:^ itte^viSirQiuidciet? 
perdiderit, pletatem , man- Quid tibi' cam alienis tna^ I 
fiiejkfiflinem* ^Tu nof^ j^^ U$9 1^9^. q^l^n e^E^ 
per^ ut,;4ioa ^uid, ea dui; piuflim ^uam/ maly ageres 
d^.fie c}i*^^,nie 9fxm Wf^ b^c. p^etQ; CoOf 
|I(qi^, pnitn ,pmqiiaip ,11} f^emnm vero te, vel non 
%^a peccatur^' in alio ae» cpnd^innari , ut atterius tnai^tu?n gpitur. , KnJCj pw^Si fic aJterlus quo* 

(us , toum piunoa eft.^p^iiu aue malum eft^ Ifte ^y^ 

i^ %?r^^9"]^?^''-».v.?I w «ninatm\ MsJ^i? Nop, 

rwwe, /me ira : al^ yituperat te. tpf^ vide- 

^ to f^S pietat^iji , yjffey nt^ qttemadmodum munua 

cup^a^^ pi:obitotej»^y r|WWi admbiftret Injufte 

feri^.. jtiuid^^iXO? }^Jex. Je condemnatiuus fft. 0J| 

netpefifijili. expenpi' eft? iiUJ^fito iiutferr . / ^ ; GA^, 430 . i«»I«TETI 

. Iih X^yar, Outti /ioi JW ro T^m^qtw^ itd rof 
difh^w^ oom hoc Tov ^urifjs^. *0 S\ av^^crr 

9 ii* iijA.* Ilfocufea^sy yec^ ov^ ^arou %»Kvtrou 
4 ii>Ay^m> '^^ootifsro^f ' ri' f^ auri ioiornv. 

3 "^Av fihf cSv 1^} rdvrp ^i^^oaiABV imu mytoiy &Td\ 
oroc¥ iy^oioiiiJiev^ iccx/roiis cdnu&Suii tttif fjLpfjattitdeu^ 
ors 0U<lfy ^AAo rec^etxfif n cctUcruaroc&lecs^ twricv 
hriv ij jSJyjU** cfiviW v/uffv ^^v^row-rdop BboCsj cn 

4 ^fo^xc\{;aifi0v/ Nuv ii aKhai¥ oiov ij^^iifj^s^ iAth 

\ As^/irv> ; £vdur« Ir^ )r«i(fiiv q/iaiv pvr«v« ^ nVdir» 

' ' . " .... • . ^ 

' c ' * #1 

, •. :,' ■." : ' ' :■ .':' ' "• .'■ »■ ' ■. ■ 

. . C A.P. atDC. «i» 

(^ ftatusp kmmiifa iiMH & PhUo/opk\ 

. Prlmtkm' hido^ & pMto^- Obod fi ergo buc teiideri« 

fophi dtscrimed eft, quod ftiQS & ipfi^ otrebus male 

iUe dicit, Hea mihl pro- ftieb^deotibiisfpfi' nos tc« 

pter filiikm'9 propter fra* kofekldQs » .'kc^ mtmtrieri' 

^trem y proptei* patrem! hi\is\ non aliaim efle peiw 

Hic veji6;''i! qmindo Hett torbationis ft inconflan* 

imhi! dtcer^ (iogitat*, rtf tis& cauflam, nrfi (fe^e- 

eonfideratjii» ait, propter tnm; omnesvobis juro 

me! ' Vdlontatetn enim dMs, aiiquid nos prdfe* 

prohibere ant tedere nihil titk: ' Nanc vero aUam 

potefi;, qaod eft involunm^ Viim'"ab inftio<famas in- 

finm: volantas I^di, niQ greiffi. Stati^ a pdero^u« 

a, Co ipfii p ' non poteft; trix« fi qdando per ofciftn* 

* tiam hftnKncirfV , ecKK» rW hlBov twtre. T/ y«f 
hsolritTty e hlbos^ oid rnv rtv Tfcu^ov <rov fi»' 
^lay^ Hh lAtra&n^ock ccvriy; I^A/v« ur lAii ^ 5 
f^/Aev^ (pxytTv in fiechficyeiov ^ ov^oSt^ ^ficiy ym^ 
ra<rriKK» nfv hftdv/xiay ifcti^ofyoayos ^ dKKBi . 
ioi^ roy fjuxymgov» . ^hvb^mge^ /i^ yd^ iwivon 
ci TTociiecyosyGy KocT^trrriaeciAeyf «AA^ rov Tfcet» 
ilov fiiMy^ rdvro i^ayof&ovy rwro, a(f>ihM. Ov- $ 
To» yMJ uv^dhrcff^ (pcctyo/4f^cc mctiicc. Heu^ yecf 
iy /lova-tKolf, i oifjiovao^* Jy yfXfjiiAecriKol^,^ 
CByfccfdiAaro^* h /3/W, chfeciSsyrof. 

iUatii' itnpegimad j iidb nbs ierbetihm adfidt' * Homdi 
objuf^yit, fetf .l^i^em Qon JIH ^t^ P^^^^gfW^ 
Terberavit. Qoidnain ve* praefecimus, fedfiliolo no* 
tb^^commiiit lapis? debue- ftro: hanc corrige/ banc 
cat-neiile propter.pueruli juvato. Sic adulti etiaoi 
tuiftaltitiamaliomigsave? pro paeria nos gerimus. 
Rurfua» fi quando e balneo Puer enim in muiica , eft . 
redemt^ cibum non inve« ^ homo amufiia; in.re l^tera- 
nerimua, nnmquam cupl- ' ria, homb illit^ratus: iD 
ditatem noftram compeicit vita^ bomo ineroditii&i ^ x 
psdagogos, fed coquum * -^ 


CAP- ''■ '-^ ■ : at^: v: ■ ;■ 

tov ro dyaBiif ^fut) ri iiecKcy ey ^/iciv «^g- 

aXi^ov, ctJ%i J^* iyro7k hrU.^ Ovisk '?i(^ 

^ei dyccdoy / "ro nfjLifecv • «vai * iwKoi , Tff 

vuKi*» «Ti^diti* fJL^unov <fe ^evKovv w r^/dj rh^ 

i cru^ec etyeci: ' *AXX^ r/j^^T^v' /ulv iTtKrrti/jLny 

^yaBoy^ rfjy i^' d^^drfiy KUHcy. Scm kuj irs^i 

rh ' \|;ioJW ecvro dyocdoy avylcrrdc&SreCi^ rnv 

4 {'^i^fififjv rdC ^ "xJ^^GJci» etvui JocvrL ' ''Eiec* cZy 

fijirr^.rxflff btf) rov /3/ou.. ^Ty elec ocyetBovi vo^os 

Se KUKovi Ovy avdfosne. 'AAAx» r/j To 

MffA^^ vyiocke^ 9 dyocB^cy ' ,rp. xouuS^ , iMicpy * 

^^m xfl^ dni vi^ov hrh^ dipeXfj^fiveci, rop Beif 

r.-'. • . ■ ' -n.. < u- • : . f^^ 

' Pojfi^ ffUBhaH t rtbns ^cttrfih cmm^ t&pi. r. Qao9' ard'vira tfaeor^tlca Um clrca ipfiifn falfam ex« 

adrinet, propemoduih om- fiftar botium , 'cum ftimas 

nes Bonum & Maium in elCe iltud- falfam. Eodem 

nobis reliquerunt: non au- modo etiam in eis judicare 

tem in rebus externis. debebamus, quse ad vitim 

Nemo enunciationem ^iaM^' jiertinent Sanitas bo- 

Dies efi, bonum adpellat; fium<neeft? morbufim^* 

aut illam , Nox efi , ma- lum ? Non , mi homo. 

lum; autillam, tria /unt Quid ergo? Refte fanttate 

quatuaTf maximunl matum. dti , bonom eft; male, aia« 

Quidergo? Scientiam bo- lum: ita qoidenx, Ht e 

iium dicunt ; errorem» ma-^ morbo etiam (deom tibi 

lutti» Itii quidem^ at «t- tcfftor) frttttum capere ii* 

* ' -* ceat. m*.-^(c$ro ^liiit»ch^ ^y^ ^gTT^i^-mii^ ^- 

Tfir ) tiv -^1^04^^) 'Ayt , ikm M. funftii , 

f4tmf mwrnf ' /mftw^i» ;^^Xif&i|f* {i&M^^eStmli^ 
mp)imSk » Ko^ d&?Jpc} SoTffo^ 7«if . ^^ - irir^ . 
dwvo ; • IlMaiArSf ^^ rtu^ •fot)r« i;/.c}V,- <r«^ SX«^ ff ^ 
2^m»/K»^49mr« ««Mr9o*d: tlMirroOr idihihk '^tM*] 
rUf, %fSnt$ TM^ TTfoiyfMiW^i ^oi'#/ «ifr» melT. .' :45 cettur £te&ifli HMile & c theH ificiifTti0et-f. nbQMf 

mocte?.. DODcie e^a\iditii<^ aaiini. degeneris? patri»^ 

te ? Param {ruftus cepiff& oefertoris^?, morlem refop*^ 

Menceceam ceales» ci|m> midantk? Age, num par« 

fliortem oppeteret? Hoe vum ttbi fii^um 'cepifle' 

qat dicit» Irui-ne is talin videtuf e uto loterita?! 

bus {rudiboa poteft, qua* Noa: fed Admeti paterr 

les iUeperoepit? £ia,Jio«) magnum (bilicet fruft^m^ 

loot iioime jpietatem ergn^ cepit e vita foa tamdege^t 

patriam confervavit? noa oei^ & mifefa ? poAeftt 

igoitudlnep^ animi? non enifh non eft mortaus?: fidem? noa indolem gene* Definxte, perDeos, 
rofiim? qui fi diutius vixif- ^rias admirari: defioite vps* 
iet, nonne, iftisomnibus. nietipfos cotijicere in fer-^ 
«miffis, in contraria inci*. vitutem^^ primum renim' 
^ifiH? nonQeigpaviseeriei igjQirom^ deixide propter< 
. /ffiStti biff^' T. /. £e has ^ ' ' K i* ff^ ^* ' '' ^ 

^ g€T$Kcv ytytrca* , Mn Ti y»f Svve^rcu aos rU 
dyieiheuy trt ftuws xmikoS^f^j n Kcniok «^f^- 

^v %fos'0t\ "^Ort^^g neCKiis ns Jsiym* • "Ti* o?k 

3 Vfk aiy "^Ort c 'jfctr^ig rccii - rtvcc ir^fcei^e^ 
rcu. 'Etf) rivoc^ f«n v ti vr^ri ti)v ^ocMfwiy; 
frcdev ^xrcu^ «AA^ l^i rc acoiJmrt&¥^ ig) tc 

4 KTifa-f/Jicy; iat^dms^ ouk ctti cf. *AAA' e x^i- 
r)}^ o09r0iPtfivrr«i Sri naiQ^ecls. Usp ^iMCf^rw 
i^ ovK dTrs^Ycivrc oi ittucarcdi Mifri aw^9¥ 
iarlf ri intim d^ncipfyciaScui Ou. Ti cSy hc C A p. xvnL 

Non pcrturbari oporterc Nunciis. 

Si (juid, qubd tarbare pof- Quid ergo ad te? Patnmi 

Ifit, HunciatDm t!bi fuerity nefc|o quid moliri. Coi|- 

allud babeto io promtu, traqaem? numquid contra 

KuQcium ad nihil eorum animi tui infljtutum? qoi 

f^ofle- pertidere» quse.tui* poteft? At oontra corpo- 

arbirrii iint Num quia fculum, contra reculam? 

«nini nunciare tibi poteft, Salvua ea; non contra te. 

tt perperam renfifle, aut At judex pronunciaty te 

prave adpetivii&? Nequa- jmpie feciile. Annon^ 

^uara. ^edy mortuum ef« Socratem judices iropieta- 

•fe aliqttem» nanciare pot- tis condemnarunt ? Num 

eft. Quid ergo ad te? tui arbitrii eft, quid iHi 

Aiiq^em tibi maledicere. pronuocient? Non^ Qurd 

crgo ]>TSSBllTAt. L2B. III. CAP.lg» 43$ 

\ ' ' , ' ... 

hoarofyovj rov ^ixiqo^. '^KKKo fitiih ^f\rm rovrov 
iveK» p^ifxk d^Q>^(rdfltC, X^vihfcTBcjyocf Jv 4hhu 
puy'rigccifi0^dvje§f eU^ccJsM^i^^^fsMfrexeth IlatAiy 6 
tfi¥ ifycv ic dTrcAo^^m ev^rtc^Hj?^, ctdhf^cyciis^ 
pJ^fy^r»^, m ii fiiiy Mjfoo^ifecff j^ ^irov wcv^ rk 
mifHicmj riy ymfvdi^. I7,«uv.j ^CX>Hfitf\g .eMdvii>^ f 
yoihtjv^ Ott- «AApJ iccjw;k6; rei ^ tMfhveCeTtu.. 
T/ oSv iti ^oBij rl iJC^iwir Kf/vtfj ,T/,*oJ nm ry c 
fiKKer^ Kkd^l ^ icf^v.e^, r^ iukwm^ «9*0«; 8 
AoyllJ^nyir»:. rovrp\'i^]^t»fm /<»vov. nfi^^vMi i*^ 

et^c^.cifii^iarlv. j^K^Kii 4^:0 im»^^', '£^i; | 

pv.;yJyi^^^F. Av#ff «^ ^i^:^oieMTi; l^ 

]^^v. M^AA^ 0*« KccraK^i9e7v diiMs. ''A^hiCff. 

KE*. 

«rgo amplios cDrag? Eft Non; fed & ille In eodem 

quodMfln patris tili>^- .feAetiLo tieriatar.' Qtiid 

ciuniy quod ille nifi pfde* ergo etianinam times» 

ftiteritVv^I^Mp ;*aliMa* zqmAm^m^proiuAciet? 

pi^rdiderit, pietatem , man- Quid tibi' cum alienis im^ I 

flie|)i^ineni« ^Tu no^ i^ Ba? Tuifl^. tpfiQ^ eff; 

fier^ nt,)fliog 9^<t f^4^* pui&m ^uam mal^ ageres 

dt^.f)e ijiiii^^ille fi^rm^ ijwta hi^c. wetQ^ Con» 

Neqqe . ^iin .iimquaij» ,ii| jfenmari yw .V^.yfl «oa 

^o pfcca^^' in alio de^ cpnd^mttarl , .,' ^t i altea[iu# 

Jrjimejptm^ igjpitar. /fiwj punitf, iic. fflteij«a quOf , 

(as,touminuniM e^.^caui; aue malufy^ S^V»Trie ^ 

(am dic^rc^ cdnJtanter^ Vef oi.minattin . M|^j[^ N(hi, 

L^^lLh^ ira:*all^ ^itnperat :ti,,7,^' Yidafi 

{k l^^fijiu.pjetat^ni, yjjfrej Tjt^ qi>emadmq|4up^ l^iHnQM 

cupd;mp.pi:Qbijtotejni^^ f^ admiBiftr/i^ Injufte 

jeri^... (Ctpid,ibi^o? !N^ex- |)^ condemnaturas'fft. Qi^ 430 «r f CTETl difh^^iy^ 0UU4 iid rov yrccfifa. *0 S\ miavt 

thfilv mur/Kcufbi^ Ouoef /MOi,- hrtCTfitraf Aeyery 

9 ii* i/di.^ Hfoeufsffty yec^ oi^ ^ocrm Kmk^cu 

jf ^kdf^^^ ' iiof^oeu^erc9 <, ' W' )m^ auri taorny^ 

3 *Av fcJv (Zv fTTi rotlTp ^yl/coiA^v Mu dvToii &ry, 

In -evih i»AAo rec^ct%fii 4 «x^rfl^^ao-fVirr i^ic» 
l^iv 4 MviM* i/Jtvvcc vfffv "TFdvreLS ^eios dic^s^ cri 

4 ^f«fxc>);co/i0y.' Nw ^^»XAnv eiov 4^ dfX'!^ ihsh 

^ kidecfMiv^ i EC^ff eTi iteuSeiv iifiiiv htesiv^ if th^y 

^ . ■• ... * e A.P. XDC. i^ fiahisp immniu AhMB & Phih/opkl. Pfimtkm' hidoftt & philo^* 
foiihi dtscrfaieil eft, quod 
ilie dicit, Hea mihi pro^ 
pter filiikm', propter fra: 
trem » jiropter patrem! 
Hic verib» tf qoaodo Hea 
nihi! dicer^ togitaf, re 
confiderat^» ait> propter 
me t * Voluntatettk enim 
prohibere ant tedere nihil 
poteft, qaod eft involana^ 
riam: volantas Idedi, nifl 
«. Jb ipfii , * non poteft; Obod fi ergo bdc tenderi. 
ItiQ^ & ipfi) at rebusmata 
iilct^'detidbas'fpfi' lios ac« 
bQrekkius , .'kc'' mfemTneri- 
liids^ non aiiam eiTe pe^ 
torbatiofiis 6t inconftan- 
ti* cauffam, nrfi ^e- 
tom*; omnes * vobis juro 
amSf aliqufil nos pW)fe- 
Idfle: ' Nanc vero aiUm 
Viim''ab initio^ famus in- 
grefti. Statirti a pdero na- 
triXy i ^taido perofcAn* 
• tiaffl hfhhfiwtv , dKK» rcv Xldov tiwrre. T/ yrtf 
hrok^ey e A/dAr; J!rde rifv tpu Tfeu^ov cov ftc^ 
fie^y^ $ie$ fAerec0nyo^i tfvrcv; Udh^yf ay fjaj ^- 5 
f6»fMy. (pceyeJy lhe ^hjBcy&ovj ovihfoSt^ ^fAwv Kp^ 
rwrriKKe^ rnv hfidviAleLv i TreciSetyefir/eff ^ ocAAo^ ^ 
Jerifa rov fMyeigev. . ^KvB^omej /i^ 7«»^ eKelvo^ 
ce TreeweeYooyev Kecrftrrtic^iAey^ dKKi rev Treet^ 
JKcv ^fM0V* rouro hrayof^evy rwro. fi(^iKe$. Ovr ( 
Y«9 xo^ ecv^Birreffj pec$voiie&cc "^ect^toc. Ikciff yecf 
iv fJtovcriKelf, i iiMoces" Jv yfecix/^eertKeT^,^ 
iyqeifiiMrcs^ h fiw^ ehrciieyres. iliam' ihipegimQd^ licm nos Terberibm aiiuicit' * Homo^ 
pbjuf^yit» fecP ,l^pi4em fidn.itU 't^ P^<I%9K^ 
Terberavit. Qaidnam ve* pra&fecimus , fed filiolo no- 
ib^commifit lapis? debue- ftro: hunc corrige^' hanc 
tat-neiile propter.pueruli juvato. Sic adulti etiam 
tai ftaltitiam alio mignave? /pro pueris nos gerimua« 
Rarfua, fi quando e balneo Puer enim in mufica , eft 
redeant^ cibum non inve« , bomo amuG»; in.re {(tera« 
nerimua, nnmquam cupir^ria, homo illit^ratasi in 
ditatem noflram compeicit vita^ homo iiieraditii8« ^. \ 
|)sdagoguSt fed coquum ■ '-^ 


CAP. 4|a t • ■ «'FicTBVr''- 

^Ori Uri xclvrmy rSy ^Extog iffrw mStXw&m. 

tcii ro dyadov ^tut) ro' xuKciv 'Iv ^fxliv oc^i* 

aXiTfov^ ou%J J* ^lvro^i hrU.^ Ov^siff Xs* 

^et dyocdov ^"^ "ro ^fjtifav • Svm • kakej! , ro 

vtJKiTc» fW/" fxiysrrov Si KUfcovj ro rqloi rh^ 

^ (Tuqob BfVUh ^AKkd r/j "TjJv" /z«v i7ri(mifxfjv 

otya^ev , r^ iJ' ■ rfftrfltriiv kockov. S<m Kcif wf^ i 

tc ^ ^/lii^ «uVi dyet^ov ^vl<rrM2tect ^ rnv 

4 hfi^nfAfjv rdC^ >}/^Jci* ^Tva* ^teur^. ' "eJ»* oi^ 

fl0r»;.rxo<^ in) rov (oiov.^ *TyW« ecyec^ov^ voros 

J? iCfltKov} Ou, ecvb^ovnB. "hKkoc rl; To 

fig^e vyiochfs^, dyec^cv*,ri. Kccii^ , imkov 

Sorrei %^ dne vi^ov hrh dpeXtj^ai, riv Bfif 

if. ' •• • . •' . .».'•• • '•• ; 1 '; 1- , • • •♦ • 

PoJI^' frkOm e Ydm$ Exttrnis tmndkii tapu 

Quo9' kA' vifa' thebt^tica lam circa' ipfam fal^iim ex- 

adrinet, propemodum om- fiftarbonum. "Cum ibimas 

nes Bonum & Malum in elTe illud' falfum. Eodem 

fiobis reliquerunt: non au- modo etiam in eis judicare 

- tem in rebus externis. debebamus, quae ad vitam 

Nemoenunciationem^haMr' 'pertinent Sanitas bo- 

Dies eftf bonum adpellat; num-neeft? morbus m^ 

«utillam» Nox efi^ ma- lum ? Non, mi homo. 

lum; autillam, tria /uni Quid ergo? Refte fantlate 

quatuoTf maximun) maTum« uti , bonom eft; male» rna* 

Quid ergo? Scientiam bo- lum: itiai' quiden;, lit e 

iiumdicunt; errorem, ma-. morbo etiam (deum tibi 

lum, Ita quidem^ nt 6t- i€&or) fru6tam capere li* 
' -' ceat. Mf«.>^«1ro ^Amdi^o yif^^^n --gTrwi^-Ati^ m^'^ 

ymcikfi .^^n^s r^, W» WiroiAAw Wurtf ' 

/ntrdu jmrniff ' /un^itAi»^^ ^^ liifMi^^-^tfir» 

mymik ^9^ ol^A/^f $ . Srrffor ^Taif/^^- oiir^ . 
•Siflirr f • iWaonrdf^^ rnk •foJr* 0/^f ^ ('oi^ 9Aiii#> ff ^ 
^fiiu^coi^om^. or»w«^d^ t Iwirrot)^. '/oi^»i^ «^ioSy*^ Gtttt £teo|aiiiMtte & c tlieit iiieiirriiBet^. nDnMr 
tnorte?. aoDiie eelaudita^ aniinL.degenerie? patrisi' 
te? Parnm fraftas cepifle» defertorii^?. mortem refoVi' 
Menflecenm oenies» cum* mldantia? Age, num par-* 
snortem oppeteret? Hoe vum tibi fimftnm "cepifle 
qat dtcit, frui-ne is taii-f vidc^i^ e uia iolierita?! 
bus {rqoibaa poteft, qua* Non: fed Admeti paterr 
les ille pereepit? £ia».ho^ magnum (biiicet frttdaiit> 
inO| nonae j>ietatem ergar cepit e vtta foa tamdegeH 
patrl^m con(ervavit? non nei^ & mifefa ? pomnt 
tnagmtudinemanimi? non enith non eft mortaus.?; 
£dem? noa indoZem gene* De&ixte, per Deos, male-^ 
ro&m? qui ii diatius vixil^- «rias admirari: de£oite yQB» 
fetf nonney iftisomnibus* nietipfos codjicere in fer«* 
atnifliSy in contraria inei*; vitutemt^ prlmuin reram 
jifiet? nonne^igpaviae.ciirUi igl^romj^ deimle propter* 
. gfiStti bijtn. T.i. £ e h9B m,, > '>«tf«TBt4- " - 

«^A« M*- «•»» « MrtHt iw*a«r ;«oiiit A^ 

ift» ini^y, tmutf. iMii3<m «i^eHiwiim Iffi- 
d^ rtie vffis Wof)rfdB» ^ i)A)>(ir«»^«ii, ««* «i^ 

«4W ««^(^d«fc ^SMx«r ywr««; Aurf- «iAA* «ttok *»» iMfto» 9t lUhberoi di^ 

, qui Mft v«l confeifrtf* nens , me jttvtt; & tlipts 

T«i sripsM pofl^iint re^ didt:, ToUeatraqae 

Aaiia in tltom, dt«qout> 

■ Fraftat «I9> «x hiMe to cift iU« feverfor , M» 

^bm Mpl poteftf Ex om^ miigi» ego ja*or( fi qni* 

nUNit. fidamne « convK vero «d midaetadinea 

oiatarcf Qnid vero pagili' me exereet, i« noit ae jih 

fhiftas «dfert ii qo! eoi» vat? Iftnd e^ nefeire, fro' 

' «cereet? Mariffiom. £t- ftam capere ex faemiliibos. 

ilialtiemiliifitiQpalxftra Malos vieinos eft? SiU 

pneceptor; meexercetad lpfe{ ndhl veto bonttt: 

tolerantiam. ad manfaeto- exerciet aoderatioaem « 

dinem , ad clementjam. exercet seqaitatem nieain. 

Iton : M iile qaidem coi* MalOs pater eft? Sibi ipft; 

hn flwnAcontiv^ait», it,' «t^ niiii bluius. itec eir i>iS8BRTATr-ftiiim.i. cAi»« aa 4» ^ AiKM% piaU; i4^(4^^ nm , oit^pw 

fjjt A;£o^ «^Vo^ctf^My. T/ m i^AAo int^fi >$ 
9my «y a£if ^ iy» icvto 'noifi^m /mKcif$09 5 fw .• 
im^jlioii^^ ifiimoyL^.fyhoct^^^^ . /,.-;..: ^. ; ^ ;.t Mennsfii ifltstila^ hnctii» 
^ttit) ).,q|iidqUtd atttgtrifl^ 
jwreikh erit4 Nofi iCi': M, 
j^^Ak mfaifris, adfifni 
^qae ego bomim &daM 
«dfer tnorbumradfer moN 
tem; adfer egeftatem} ad- 
lerconvicium} adferdifcri^ 
neti capitia ; 6mtiiaJia64< 
iFirgola Mercurii utilia red- 
dentar« De morte quid 
ftciea? Quid vero aliud, 
Hili ot «a te ornet, aot pef 
te re ipfa demonftret, quid 
£t faomot fi Natune voiun« 
tittm feqoatory De itu>r« k> qutd ^ciei^ Oilelidtiii 
.«}oa natttram , «iic»eU»tQ.ia 
JBO, > conftMtter.' perferam» 
tftmqitilltts ero > m^dico 
Moft^ adoi^^of t n^Qfim 
non optabo. Quid requi- 
risamplius? Quidquid mt« 
hi dedeciSt td ego effictai^ 
yb^itom^ profperum, ho* 
Horabile, expetendum« 

At to lion ita« Sed, a* 
te (inquis) ite egrotes: 
malum eft* PerindeJftud 
eft, aciiqutsdiceret: Ca^ 
vt^ ne qoandotibi iingas, 
tria .. .\ ,. ^ -^ . , . 

f' f^ Ixrcc ^' irttica td^^ rdifoAoi iei ft$ ^jytU'; 

18 ^AXAfli r/s- irtt5r«( fihop^i «V vTmv «T ou^ 
«^^0if «i^ ti(Xx' iu&uf sTfo^ ri wecJKfteiit moJ^ia^ 

^^ Wfoc, rovff ymofctt^ TTfoe rouff 9yeai\|/4»m^, ^it 

19 ^ooff^ K9^oif/e/&&TmvTms^ '; Kji^r ybfono AetfiSfj 

. ;-. . •..,•. .: . ....: . ••.--.^£^ 

tria efle qnttodr : flMtmtr t!<AepaAliaelx>n«^ft 
A\ Qoonoda . «ieium i . m* tebas . exjQeriits ^nsere- 
hofDO? $i de boc GcexK >em? At quid fit? Htt; 
difkiAM, Ut deceti q\li'd . .iiunr hi fchoU trftit^ ft)fN 
pbfTo milii nocebit? non^ltii: netto autem recam 
«e potios etiam pfoderit? aufert domum$ fed fiadia * 
Si ergo de paupertate» de eum pufero beltum geritar, 
taotbo, tie eofaditiotie prt cilttr vioitiik,' cfim tis qoi 
' vata hoQoribus exclofii, itt «as ^savillati fo&t, qui irri* 
fenfi»ro» ut decet; Duooe lerunL Beue/fit Leabio^ 
\A mihi fiilis^eft?; nooae jquod-indies Jofciliatti w^ 
Iranua eft? Qoo crgo tm^ «tt coargidt 

' - ' -br • -' " • : CAP. 


• t l&»f nf^vv' •/?;*. ^«^v . ««^ T^ «T«..1{fefr#i, 
fitm^ oififitsft rofivin^ iMrmmmitSlt^^^^f^^ 

, > *• • ' - ^ # 

C A p.. .XXt 

AC' a^ qU' if^tritittorm' fimnsi ' '^ , 

- . ;;:....^.;> . •• .<«p»^ .<; -.. • »t 

»-1 .i; in*.;,':;.'i >» ..-!'; ./ *. . '• "•" '•' ,• ' -:• 
^oi Bnda -pnsoephi .dUjt* ilraMiottem iUq«ini oftMi 
cerunt, ftariin ei evomere dtlo 1&\ meoteii.tiift-cifiu 

4B4ekoi «)«lianat> . 'cilMMa .giles • .bumcm» fuii.^utib 
ConoQqiift ill». ipriiie , 4ciif^ -denat » vt >tticfcitali' JM 
dftiHm tdi4ey^iii0g. .SvY^ «til^: » nt xS^mkXvpiiiB^ 
<at>ii6iQ.:ailnedaieris;.*m«e- queiiiaMfaiiodopiift aitifiqeeV 
4*>iv(MMt)M»efit Mi« .«icrf ^i|id> dUioiritit . INi/A^ 
Jm sUfr^m)dimivpkin9$ -iton 4ieilt,* ^Apdlte ini*di£. 
;re8a»lgie«Qiimiiie(|iieefei|.' ^ferenteoi drrMfahijli; iM 
^eiloir Quim (foHM :tfiie icotnlufti iomo^p ; ccqoe 
wdigcftki cini ,fiii» tfitf^ ^Mftciite ::oilfe»diiv -iftcm ioflaff fvr/Km «JfA^ov myvfiimm^ ^fP^ ^^ 
6 rf^\ ^^im v&V, yiStivm) &ivdefv: "7^^ 
Hifav 'i»^i Tv^iib)iJui, h^rpafficJi^nni 

f rtvw lairejjifd&wy ihfifiSiv^ ly» v/itS^: ^fin/if^ 

fieurd'*J^hnt0cc'V'i»ff dS^ff* riiv X^ ^m^ 

8 ' £3^1 W^u 1^^ chh^i&ffni oi- vhs Hf m* 

9 )^^iifd}0^ ffhi^^^ OSiS^vit 
inwrfl^m''diBif^iMOrV ihn^e^ftTnciu^\ 'eHfcAi^f 
fftufcixw^ $XW^^^ Kp^^ rckwrw w t»v 

fe.teiiefv. Tele ttiqaid fkk eWraboy Qt oetiio 
etiMB tsi^fii ed|i» f^lp*. iijlfl^: dajfti9aeii^.ifiuaiii ve* 

. SQo; bibeV bt homo; j7(?/ rimine decUrabb: aliqaath 
te eome , matrimoBhi^ :-dO'etiam Antipatri & A^ 
"cootraiie, liberof procrea» ebedemi impetum adjoih 
^ptMi^wblliHirgfe» teka^, ^di, ' :** vt' ^' 

«iam? tDief»*- fer frateem -^ » •.« *. • .m- 

iM^mHki^ •Ae^fMtpere^ £bp •( iHaccioe ti^E'^ vB^aiBn 
4liiim^ ▼icmmv» comiteni» ^ateiam pamem^Qe^rtfiiN 
ife|eMUi^eiide»«tem- •fiiht^M(iitiiti»,<iitbat 
MMamma; •e.vereaeM* prafilftite^iwvbe^^Aiei»* 
SMbpUe: aiifebt didMflb* -MaKramiiaatrnlfomir do» 

-^«riMis fedimiitey meqife mmi Mlm MMrt «ote* 
midiie >CbiiARe0tai«a tdi* -emlM, adlWa«y<pertm^ 
lAuiMD. .Abi|I)qiimt«oib batioiie ^eooiv ttcsarm, 
Cfm Ht$mokM Atqoi mH «laaeo a* JdeMdam 

bon»' rig ymg MiT* ^hi9m§.'ifdfxki'^ mft.rm*' 
^» Mi^* w hiccin' '>iiiJ^. mrilkmlmiijirm ^ 

£04 ^etf» fokn hrm' t^ tottoMt^itfTKMiemfim 

rint^ •tqoi). iiwifr omiKi? ^^. &; «MistR ivitit nrttoac^ 

UwidtHitmitii.iUftimpMn. it Qtftiaae. jtiiH m 

tbw»r ^aikiivon i»i>Mf an« |ft/a«<^;-Mfii«l;e portft 

Kvmfiid -ip^ ^fii^ffmmk i^iideMrBuiik firivi», ai| 

«Boi.rfgifti. alr iaitio^ ali iknDitofip^v reorita» 

4|nBd> ta.mi vcrfata«i;«i^ ^'tfpoKinplonnt? M» 

ynaa^Bibdaa» . ^U^gMai 4^ aUter fernnb «gricoti^ 

«^olvtintor ». . f ii «i» *— i oifiGertw 'inioflat*; ^faa» 

i fi>pIiiaaMte> .j^itctiM^ 4A« 'venkiiter qairtil^lKoi^ 

iateno|iitianaiB ^4. b •tHgiefti«:9ii*Jttd» 

M>«: Ai.ifte.li^ )«Mb;«dglMU|eti»<' *-9' 

iiteairiiMa .aperoi«: ,iiiMk «dkantv.MWbMiRao» 

■«aiA j^ iliiriMii iBr.«g»# -tfiiS^ a^Uum^TqfMiM 

.ftoa . i«Bet«..i ift*.- «Mt, ,fati»\-- libknoK «tf rCeoBili 

" M,mi 
mit» XI o^ fm-K^ffm^^ ihi^^ Mij «i «Sr. ««2 ^ few yii». ni» 

«9p ,/«r)^dip;ir «i ^ipJiu uyy M y ^ ri hUit^s 
wf^fmrt.jtniht^^w mfmiifofsfiii ^A^ ^ 

0iid\9TftipfJctMc-hA:WiPi9^* ^hfim^tf^ 

li^^Xfifimi ^qflwrwriw - w flif^lA fy aj» . rt Wsi^* riff 

rts , tTMM iitAij^M^' lEd* MrQfB ttuibcfoeflt» vetii, 

ce iltehaec; &e|^'e!otiy- ifutktitifimlibc cklumman- 

»la)i^beo;/Au^T'g9 etUm; mn* Cjtod fi praecepU te 

^fliDmodo {Uis ut^ddtmi fii; deleftant, ipfe ea tecQDi 

iio^t^i i tiiiniry '^tiombda» tacitus aQimo volvito : j)hi- 

& ((uatido/ 'ft'^^(to8 jti- loiTopbuilt ititea uumipttai 

ykiit? Qujltf di^o «kaxiinis «e pt^oAtere/ uet ab a!i6 

Ih rebus Itidtkl (foSl tetnet tibmiMri te &iei fed dic; 

rl^ a^tf? flofd r6tt adgtre: Vrttt^w^ In errorej- egd 

feri$ Dlhfl ad te ji^ltinetr. eniW ' neti aliter adpetb 

Uti f " ' RelincjciW ilbim Sl quknr pi4u9 > nee nKi age« 

i|ul fciunt^ utif eaiti tirnatii ire ad^tiiot^» nec «tHs ni- 

Jfoti tii ^piotfiie' iJer* tfc *rtt}Or; detii«ttei«Tiftivi. 

^ lOt^fnl* iiicWw pllilo. tbrtittilfmrfu» nlhil li vete- & d!c de te Ip(b, fl ita nfc qiue &eISt Hoc eoim 
decetfentirecapts: ib mi« te decet. J C*> « .«1 V Jt QmiBun e «TelMll»', qtii ^pere, fiuli» 4»i fiat Ik» 

pet^ ^vfitA$aat, 0cHk li^ iiimiiirf^ agiHri ^ mo 

pefouMlmi, ^ioiileiK C>4- Mi#«iiia9nm teUe, Jitf«> 

qiimFigim^lMg^ nlttl^^ 1% MlfOP^ ^miJm iq dcmi)^ &t4''^40mifidambimiii, ; iiu Uae^viyeiiftrti peMmdl^ 
qoit; fmmMSMi.: tVMmi ^ «IqQlrr & ibi ipm di« 
3Ql»te tWf'MicMMidU '^ '-m #^H1 tfleiijiifc f 4 ^X«v9w rr9ti&. Ovr»7ylf^m nm in si 

fi&y4^V ^if^ raaTV. kr$ ydf rtg xm hBdi' 

S rinoieaTfrrfiff huccrfd imifdwm. Zu SihMs 

. iT' ^uvakr«# ; g^ftffX^M^ kaowi^ ircinr imu 

^/^^9. '^ T^'^ %afjf^s aij^ Kmf rfi^>egf^ 

^f siiBlgiih^^ &opLfdrfcar tnmye, 

' 6/fd ' fAskfitArmV '^- f/wfjff^^ ^ttaw hn- 

'llltfKi^g. '''^tO^^fccvfoff ff^'7rif(m}J^m ^uSxou* 

^ Irirm ^tS oroi^. tv Aa«m||9m iryrlrdwg reo 
\ \firfc^96tutrot^i "^P^ifr %9i^^KydpAi^: S5 

pM&torefi! «liMatddiiii- «itoft^fotfer^: ilU» dr- 

nus^ rem aniiiMityertens» cumi, atque ita minifte- 

videnaque liominis inrolen- riom taum age in rebos 

tiam» res foo arbitriita ■ufaci^is minimiaque. Ta 

adminiftrantis , arreptum vitulua ea : leo fi conrpe- 

eum maie triiAiI»it*"vPM ^6m fl&erit, quod luam eft 

modo fit edam in Iiacma- agito ; alioquin ejulabis. 

Aatiiritlit^ .Jifteiu9i4k iX«,t»ticM ,«•; aeeaik«*«l^ 

, Mta .qiitdam imtiffrmHl4«f pHf Qft^.toir ^ini iflar p»^ 

MBnia & 4flrg«ta;«rdfMm. ilta.funtit le JiQ» «de^eiCS id- 

*T€ifolea;iaiaoiAtiiqi9!«iP .qiie:«pii0ftaf« j|«|fiii«,^.Ta 

4wnumanfilqairteii^J9caef- .^xerqitwi ««i^liiu^diiecre ^ficcte potaa» fe fen i » 8 i ai i y > .f0Ul9^n efto AgmfcamiKin. 
4balqii9almwiM»tPS<iOM^ .Xa , .fmgttlarii ceBtaipiiie 
^ftare & reprinia^0f.»»rpo. {Wm He^^ce isqi^edi f^ 
^i»e.iiKMiWMl^.ll«danilO .Mlr^ AdiUbifk Quod J" ^ . ■ * 

teii}' rfw* li^* ^tiAmfim Mf m mAUftt^r» inm^ 

Xnrr*^ Of^iffx^fmos wtm m^fjoiim\mi^ roJr 
MetrrAfTmg /ioAfmll^* Ktp^li^ ts»m ifMfmK^tm*^ 
W9j hrmpiimftm md^m^^KmP fi Mfimnf m^Ameotwi 
^ h ^nnb^ss inftTfmtlHftm. £1 nwSr^ ri ^Jw^. 11 
9^V ro iffmyfMr fnen^ w^* otvTtlu^ ^ fiij iffot^ 

rmfffmoff ov% oimml$oi9 rom^i¥ ^^^mh^ ifAAif 
mrfmyfmn htiXmfoTfi. ^ 

'rHfArov^ h T^^ imrm mmrwi wnhs io$ 1$ 
oti^^ifum^h minl ^pitlm^^-^m^mmTr^ ' 

om 

fi v«ro Tbei*fiM pfodiret; qtRx! fi qoem Vi^ero ptlo* 

ttqjiNr.iiBpel^ifim fiU via^l^ MfeUetattm* «Ijwgiib»» fr 

OAfe^ «uc voto fniArtre- ve coqiim orntoDeaf mok 

tur» #Bt* eo potitiM, piu- in porpnrieit veftibiii ritai florem.telUbui tmr« bulantem. ^i liajtttiwK 

pilvr fe deret i\ ede tibi fingis nego^ 

-) Et cu quoque ttm dili» tiam; looge tbeoreceitler 

jteofeer coofifkm : non • efit floli ecctdex^ « nibil ad j^ 

ejtttmodi » .quele Irbi vide» tdtinet SiO iu de eo felK 

tttr. Trifttm pailiolam ge» tit ut re ipfii eft « ^ ttmeit 

fto nuoci tanc quoquege- id le decere putia» vido 

fttbo r dormio nuno duri'' qoalittm fem tdgreditrtt* ^ 
ter; tonc qodqoe duritef Primom, tuit in rebutp 

dormitm : pertm tdjuo- non tmpliot t« (ui fi|nilei«k 

gam & bncolum, & ptffim eflc oportet, tiec qoidqttto^ 

petere tt^oe obvios cottri^k eorum fiMSere qum nunc ft«» 

ctii ioctffert inoipbmi: cit) teoio^afimdutfieiiiir 

ftoxl ' wm' $t(v4mrm%Ghym i^Mri; niMhm»t .ni» 

M i^fiii^i Srmt^tii^ii *fk m- niMt£m* m xm 

hkf^ >dy^ vrr a^ InVi ov tTtpki^ 

II !o KtiMBco^ I*' drrl-nmw» toitm i^mhm 

>6 «wM^Mfl^:: o&v )Mf >U# ri:M mfw^ 

»011 Ikomcn ^'pc^Hc^ Hbi dbi^ Iaiiumi ttethiifiti 
Ipline «iiferi^ ek, mm ctM6m ftli4}«etil «nti cti» 
Mb»deR'fi>ta» qnae tol Ificalafiif» i{i|{, fi^tre* nMtriirant» trftn<ferenda; nmAtf didt, eom dimd 

iNni te iEaettHdttm eile d^ non efle » non tlgefe oti* 

eiet, ndn indignebilwtatn, nliu 'At Cfnion^» ifiiratt 

iott invidam ; nott mlltrU renm omttiom iooo yvm^ 

eordeni$ [itteHil pttlcni dU ^jndie h dtigere debeti 

ftderi oon debet, non gio« «Hoqniti' nudue & Al» ditf 

a^, non pttftittte» noti totpitGjr ^e debil; Em 

placMitUla. VMt entm mi^ ifiomtts iili efle debet, bco 

Mndttm eft» taeMoe hcnni. janoa, bi cttbicohrii, iitf 

Wes parietibtta , iedibiis , te* tcnebfm» Neqae enittr f^ 

wtbrii fefe tegere , fl qttt<l le * debet faarom renm 

.ijos generi« agant, & qoMquam occultare: ntic^ 

Mdltott ceiiHidi^ludier» mo^ ^tti4ibiit|.&Cyoiesmiatt* 

iit. J^iAy Jiiyirrai» ' «^ 'y»f mvtcf dmKfiim^ nmt ^ 
^iii ^y tmnio '^tvxn^ i)iifHi&t i M/I^unir i ^j 

9fifis; ^At^xe$vovy uJ^mrt/f.- t!^o» •& ri »9 
ityilMnffiv » i^7 r o Mur|9v x«^$icf^ m^fftou^ t^ 
rm fwrafa^iv y«i?rijv. Nwf Ifw^ 8Xi! &*riy i|f tto 
ifdi.fidvom9 »t rw ri^etovi roi ^?^^ mc fS^^ 
mouroTrm ^ft4aro$^' ^ffyov i% Vfd^ Xfn^iC riii^ 
l^vto^tHv. T9 coofidtwf a o&h ifoff itii' rd ai 
tvJ^r^' lAiffi ov^' ^qoc i/JLi. e^dvkroc^y 'Ef* 
^9ai hoiaf i^fAy/ oSfro ilWti^ifrw jUfovk rtvk, '"'- 

' • 4^ouyo. fit t Ulom fpb dlo flgetieett» 
IHmi itberiim) ccepRalK 
^ld corimi qu» ibriiiiltftt 
lUaiidffe;r ecBpit egere 
M«UfiitioiM>« neecdili vtdt 
pofeA UbfeBtmfbocettK 
taUt» & qoomodoP &i vc»- 
K> piMiCQs ille ittfthatof» 
p md if gog i i fiHe, Ibrtede* 
prefaenlbs iii fiiicfoofe ftte» 
ftt» MttMm eam pefpeti 
iwcefle erl«r Hfte efgo 
formidfM» poterit*tif|ad^ 
bM. tolo Miimo confidere, 
& «iits omnibtis preeflbt 
Noliii tttiio id fimt: fiM fiollo motb poteft. Prl« 
taum Ij^tilf pfintfpili» iliH 
t»i psrs pttra tlM praeAsti- 
d« eft, & boe fitcie tnftitiii» 
tiimi NiiM meteria mUiil 
eftmetfs^siMMiml, ficntfi^ 
bro lignte, iktit esteeefte 
cor-ia: ofiidi vero munat 
eftt reftne vifbnim ufiis* 
Corpufimlnm autem stMt 
ad me; parM llfios niMi 
ad^ tne. Qmtf ouirst Ve^ 
fliet qOaado vplft » iive t&* 
fum five paitem afiqtuim 
velit ademtam. Ito ia et^ 
filiami ' Qtl0# Vofeftne 
qait* •^ . EJd' ^pvroj ^m^pimtwifAp^^ .m^ $ftt rw^^ 

rroiATtfi iffif .rpvlp .«Vdiffl^ou^, ^r^^ o^oi^m 
,1 lUM miM#y vn^esfyv i»«^Tir) pri TffitTmvimdU^ 

ic^i rv KMXJ 'inw in tcrtfr oitmi i^' elmyj 
^ pM h^vfiLwruij nm^ fif i Asoyh^f. mrmjQ^ 

Shiiff 9^9^ jbitiiTmw ^jbcrriii rafy rr XMfmiifL 
: f^XHVf imtii^T^o^, ^^^^\ ^? ^^ om.nmf 

;reirKo^ec, iTTiH o KwtKot:^^ roi rim ifri .rtic- 
05 wd^oiC (pl^^ m) rlvm . ifohliJud>*^ %m iei: 

teurw^mtgSoi^ KovrmfKiyi^diJum f i/^orr wxarf- 

. • ••.f ■• - • . . •• ' • ■•• '- 

iqulsqaam jetJtlM Mio4pd| dempofifet» alio ia loco* 

tt^ ejieere? Non poteftc booonim Quiloro«nqoe tu* 

qiKicottqae aatem «hiercs toram» ^ium obi Ibirtf 

ibi erit. folt ^ lona,. ibi qoaei^fmtea ; ubi vero fimlf 

fif tte • io(b«l«ia t aAgoria* boo ^itanteai • £t ficot 

iCDltoqata oom PaOw Diogenea , poft.Chstroaeo* 

fem cladem ad Fbllippam 

,' Poftquam autiMii ita fe ad^aftus, mmimMs Mdf^ 

paraverit vema Qynicas» expioratoremfeeSeh Reve^ 

Ipi^ contentoa efle nequit: ra enim eaplorator eft Q^* 

iti fcire debet^ r fe a Jove nioua , qui , qam homiliiboi 

Jegalum effe ad hominea» amica iint, qoae iAimica, 

.ut» quas bona» qod» mala Ipecaletur. Eumqneopor. 

imt, «is nuncieli ut, qoan». tet^ poftqoam (iogula adca- 

tia in eiTOribut vcrlantar, rate indagavit» vefo reoon- 
^ • ciare; THSBMnrAT. i.iB.iti.€A9.a2. 449% 

Srr^ TM /Kn evTM TToKefiicvs iifyu' fi^Terivci 
^irro$^ n cvyx^^imo^ 

Aaf «vv ctvtcv iumc^oio dmroi»dimff(f % mv oSm d6 
^ "^Xf > ^^ ^i «jjwfi^ rfe^yiKn^ ohofx^iJt^oiif% 
Acy«v ro rov SooK^droug^ TQ Mv^fotiroiy wo7 0i^ 
f^^ii rl fromroj i ralKmjMf^r ic rv(p?iol ^ 
moo Kou Koiro» nufJec&o* ^AAifV Hoy wnifxoft^o^ 
r^y ouov^y oi^TrohxKoariro^* «IaAm%9u ^firoHro ri 
fvf •uv x«i ri tvioUiJMsKoVf mov ev» Itfriv* ovi* 
aKKoiv ietKVyorros inTrovrro. T/ oovro o^ ^ir« . 27 
rafrfj *Ev otoifMTs; Oin trrw. m wniOrmo^ 
Hrro lAvfogivos^ lioro ^O^ihJuev* *£v Hrn<ro$} 
OvK Htt/v. h i' ohtirriro^ lioro Kfo7cov' lio^ 
n rov£ vvv 'Xh^iovs^ o^ff plfAosyn^ filof ocv^ 
tiv furros itrtv. '£v oifxjii ^^ oTnv, m h €Aire} neetnetapereiil(am, liftt VMz^ ftllbl qtiberiti» 

m boftes oftendae qui noUi felioitatem 6c principatam, 

fiet; nec «Uo qnovis modo ttbi non eft: nec, fi ab alio' 

a vifis per6irbatttm aut con- vobia demooftretur , credi« 

fttfitm. tis, Cur foria ilia qaa^i- 

Oportet igttttf eom pof- tis? In corpore? Non eft: 

fe« fi rea ita tulerit, elata fi noo cfeditis, videte ]My« 

▼oee, .& fiiena confcenfa ronemt videte OfeUinm* 

tragica , Socraticnm iUod In poiTeffionibos f Non eft : 

dicere: Homioesy qoo fe« fi non creditis » videte 

rimlot ? qoid facitis ? o Orcefom } videte hojos tem* 

miferl, cscorom' inftar poris divitesy' qoot forpi- 

furfom deorfumqoe volvi. riis vita eorom pieoa fit 

jnini: aliani viam itis*. re* tn magifiyaittt? Non eft: 
JEfmm Difift. T.l Ff alio- 4fO * BFICTETt 

lai yf^ $im row ik u^ r^U inircMs tiim^ 

38 immc S»m* 0J» w) ii. Thi wfi rwm 
iff^fvtf^c/nitj *T/wr riis i^iv ra haifm^ 
^hhfwci^ iMu vifo riiis (parrwriuff oFifiKB^o* 

9g lAivoifs 4 tnurdk iKeivw} T/ Afycu^iv; *Ajt0v- 
awro avrAf orn» olfm^mai»^ orctf arbrt^a^^ 
Srtt^ i$ mirois rw iimoirmets xa} nir lil^ 
tm rnf hft(pdv€$oif oiBJumnfov oievrooi xei iwh 

30 MtSuvmrofoo fX^* ^Ef /WfAa«; Ov« Jhra. 
€« ^l fuff NJ^o^y cSy iuiouiiw iyiviro^ )uu 2m^ 
imdnoihor. oih)C ovi^ ^Ayooidiiivosv gvimim ht 
Ktfi roi nc/i^/m^ Af (iv Safidvo(iroi?<ao lu^ Ml* 

* {iom^^ ' ^Ai^fli riv cSXAonr ^fyxftrr«w;> Imto^ 
ci ircMi; 

KcM iiuVdV Ti 7^m\ «ncM|lii o(>orlebat iterooi verfiiri pnfaiiit loretoof 

ac tertium oonlutei beotos Non eft : aUoqoi Nero bea» 

efle; non aottm funt beati. tos foiflett & SanbDipi* 

QoibQS hae de re £dem ha* lus. Atqoi ne Agtmr* 

bebimos ? Vobisne p qoi mnon qoidem beatos foit» 

extriofecos res eorom ad* qoamTis Sardanapalo & 

Ibicitis', & fpeeieilla peri Nerone lioneftior: fedrt* 

ftringiminit anillisipfis? iiqois fltrtMtibos, ipfi» 

Qoid dicont? Aodite eos qoid iacit? 
com- fofpirantp com ee^ 

mont, cum propter ipfos JHUfas to ttKftU rmSth 

confuUtos & gloriam & tus vtUobat tapiUoo. 
(plendomn miferiores eOe» 

& majoribos in pericQiis EtipGiqaiddictt? 

Mffo ^m^im itJ^fcknm. — -^ — — 

TihMg^ rl rm cw ixim miuki *H icfvicj '* 
OJte .ir%«r. Tp ^S}mi Oin f%«» 'AAAnt ^ 
Xxooi^oc S x«i «^Av%0f AiMT. Ti 0^ 9^$ xmnh 
iar^i ^Enmvo^ % r$ «oTJ, nftiKftreu r«u mi imtw 
i^^mfrm$^ Z iftYifiiBm^ Z iniKhJ^ofjuv^ £ offii^ 
im %em m<poffimfify. HSk ilifii?{nrm$i ^Ayvom npr y^ 
^imv rmi myti^w Tffot n^ Tfi^w^ M4 rw^ rmi 
nmncS* nmi rl tiie¥ t^w» noi ri mhJiirfm. nmi 
%rm» rt rw mKKor^ nmm^ f%9f Aly»» Oid 
f^f joi ymf ''EKKipni nntii^fi^t. Tmhjainoi^ 31 
nyoiiwink^ nd fim^m^ ebnffdhstrw ncA otdifdme^h 
re¥. hUKKMiV dve^rimm^ ^ rme TfMii^ 
oiHUf^b^f. ^Ap i' eturaif ei Tfmi^ /01 mTronrm* 

£fro HUf mqne mentis fnodo eft negle^? Tgiio« 

Jim composj emt euh ttt boM fitbftiEitt^al, Htf 

Um mM ncira peSU* qutm % fiatort deftituitoa' 

ra exJMit. eft, itemqae mati; & qui4 

ftium btbett, qoid tlie* 

Mifer » qoid tatrom reram nam r proiiide com tliqoid 

ouiiebtbet? Retnefamiiia- tlienum mtle htbet, 'ti^ 

tie? Non. Corpori mtle Heu mibi^ Gneci in peri« 

eft? MToo. At tnro & culofant Mirenieftment 

tire tbondtt. Qnid ergo & ratio tot; baecfolt ne«. 

tti>i mtti eftF Ilit tui ptrt, gle^, nec oUa ejus btbt- 

qcuecamqae fit, negledt tt rttio. Morientur, a 

& corroptt eft, qut adpe* - Trcgtoit interfefti. Si^ve* 

timut & averiamor, qot ro Trojtni eot nos bcci< 

impetom td tftionem ctpi* * derint , non morientur? 

BMis aot mtioemus. Quo^ Saae^ frd mod^ fiquil oio* 

iied« TuB^MUi tm ^ TffoecifiTiiM' Mi./ki« ^fJT^.^SM; 

loifioy^ yf4-4KAtfic»yr4fi#r; 'EiMyo TMf. #)!(. 

Xour ,«yo3<£^dirmM^ im ir«cr ^{xkc^ m! ri 

«rtirnr; #^ 9:1 ralr ^oiiMW «tmiri^ leat» 

' ii» ufi^mrm: iTGkym c^iurti; leliiAMif .nti 

a%/ P^ W ?£ii knVi^ ^ ^«%»^» 

«ji mJ^. diye^3«/3iMi«4* «r il^ /4ir, )»^ 

fi Wrau; Tiut« dii^9 ' Twro^.^.iTA rfi imni^of, 
>6 tmm>^m^^:-.QSn )Mf.,^U^ r^ ^i^.i^iiEfii; 

«rr«i 

Ipline Mferenfla 0fr» «vefi cottoiit aUqteiii «n«0 en* 

iOfo td ei^ofai/ qMtQl iflealii&fr» i|t|{> fi^ins^e» 

nMtriifanfc, treDftferanda; aeiltf dtcat, em duil 

iNni te icaeiMKiaia etk de^ non efley non a^eiie dci» 

tet^ ndn indignabilwhiin, nliu- 'At Cj^ioni» fflaram 

iott invidam , noa miferti remm omainm loeo > vere» 

Mrdem^ pueHd pulcradbi etfiidia ib ciligere debet} 

ftderi ^oa ddiet, non glo^ aHoqaiti nudue & <kb dio 

K<ila^ aon poeltmi» noti tatfoMt 'fe dablt; ilastf 

placentala. Illftd entm m*' ifiomad iUi efle tfebet^ hme 

Bendttm eft» easMOi hqmi. jannfl , hi cnbicabrii » hm 

Vta parietibOi , tedSbm » te^ taiebrm» Neqae eiiim irel» 

Mbrid fefe tegere , fl qaiil le ^ debet (baram reraoi 

lijai geneni ft^nt, & quidqnam occuitare: ^ok fit. noi^i i miibyAyyci^, ob «riifd')^ mdyiifii 

i^ohii ^in^Ct hfUTTur oiif rok olAKo$f t^B^ 
IfOis; ^Ai^Xo^^ovy dfijvocroif.- t^iiro0 •& ri ^9 
1tiilM$tfiif co hfto cuvrov MS*cfei^ ^cj^tte^ t^ 
rm h^oo^iV TflftJtijv. NCk Ifwi tJi^ &*riy i|f ao 
I^JWviMi) ciir ta) riitrovi rd ^{j)u»« #r InS^ ' 
ifxurtrr^ HffAo$roo*'lkfyo/¥ i\ Vf^W ^f ncrir rai^ 
^vri^ify. Ti co»fidr$of a oiHh *(oV Ijnf' Vi£ ai 
tiJriO fci^if oviip' ^foc i/JLi. e^eclfiiroc*^ ^* 
UjkSm it0» i^fAyt tSfro 2^v '$fti fiifovk rsvk. ' 

filt iHiim fob dfo flgentett» iiullo moio poteft. Prf- 

IttMi ittN^rUfii) ccepitlilK toutii l|£itili»prfDripAl!»flill 

^ld corQm qu» fiinVfiittfc ttti pirs pttra tibi praeftM»- 

WBiidm;; ecBpit eger« 4l»dl, &bo« Yitdetiiftitil^ 

OMUl«tiDn«>« neecdili villt timii NoM Mt^ia milii 

poiieA Ub{ emm fe ocetiK eftmetfs^aMi^ii^, ficotfi^ 

taMe» & qooAOiloP & ve- bro iigoli, fioflt eateeafte 

lo piMku» ilfe ittftitiitor» eorja: offieii vero munaa 

piDdiiKOgMiile, Ibrtede* eft, reftue vilbmm ufuf« 

prebenAM in fiiritiofe fae» CorpQfeulom autem nihil 

ftt» ouieMm eum perpeti ad tne; partea iltiua nihil 

Mcefie eriif Hlee ctgo ad me. Qmd morat V^ 

fom^M» poterit-ne|ad* tiiat qUMdo v^ct, five to« 

bM toeo aiiimo coniidere» lum five paitem aliqnQiki 

4c aiita omnibQs preeflfet velit ademfam. Ito inet^ 

Naibi iMio id fiait: SmA filittmi Q^ fioeeilM 

qaie* kC&fmxi .€i iini^Kx.lnMii\Jw dltih&m, kS^ 
6ffB9c) ^ ^ n^0ffof AQnujjk' oiMkmi > 

ijdi^ djKsT^l^ou riv w{Zp d?J^elmff KuviiwV .»^A) 
j.. d^i^yflfii |pi^ Sr< mytgf^oc dm roH t^k nVe- 

rroiATtfi jfig .rpiie uv^^d^ofos^ ifi^ »y«^«i; 
'^x lUfi miMi!y un^eifyv mircTg^ pn Trinfmvnrrdi^ 

lUCi «AAflpj^cv ^«rpy^ riyy M^im^ rS ijf^ 

fuc) ri uMKi oncv in tcrtfr cnoit i'' €m, 
Mj^x iy^vfi£¥ruij nm^ M i fSf^oyh^s ixwji^ 

Pjue 9^0^ [^ifiiififov ^ierm rafy h Jcuf^Hat 
: fuixH^f KcorjUrKo^o^ '^^^'\- ^V V^ om.M^ 

jrdrKonoc. l^ri^ o Kwixk^. roi rho$ kfr) m 

Auro¥^dKfi&ic KooroufKtyl^diiim^ i/^orr dtcey- 

*fi!?Mi 

.* * i • '^f •• - . V . •• •• y ' 

iCpLUqvam jEkJtlM Mlo4pi)9 iemonfif^tt aiio ia loeo 

l^ ejieere? Non poteftc booocam maloratiHiae iu« 

^iCRicottqae aatem abiero^ taramt quam M fairt, 

ibi erit. fol » lU lona »* iU qaaei^eatea , ubi ?ero foat^ 

fif ttas • iofiHMia , «ogaria* boo ^iuatea<. • £t iiciit 

«oUoquta oom Daa DiogeneatpoftGhseroDen* 

iem cladem ad Philippam 

^.. Poft(|ttam attfpm ita fe adda^taSf mimiMtfe MHt 

panverit verua Qynicus» exploratoremfeellek Rev^ 

tu^ cpntentaa efle nequiti ra enim explorator efl: Of» 

ietf ibire debet^ • fe a Jove nicus , qui , qom homioibai 

legalum effe ad hominea» amtca iuitt qom iAimici, 

.ut, quas booa, qo^ mala fpeculetur. Ettoiqiie opor- 

imtf^is nunciel^ uty quan». tet^ poftquam iingula adca* 

tia ia erronibat ver(«ntar, rate iadagavit, veiareoaa- 

^ • ciire^ mrr^ rois ftii ovrM vroKefiicvs iiifyi* finrerivci 
mfikof rfoirof thto roii^ {pmrrmatHf ^mf»roigci%^ 
^hrm^ n cvyx^^irrm^ 

Aflf «vv mvtov iumc^om dmrm»mimff(f s mv mi* d6 
"^ "^Xf > ^^ ^^ «ijyi|V rf«yi|cj}y mfffx^/JOPofi 
Tsiym^ ro roS ImfeirM' TQ dv^fortfoif wo7 01« 
ffr5#$ r/ froimri) 5 rccXou^MfCi' mr rv(p?i4 '^ 
mvm nm %mrm xvA/^&f * ofAAifV ^oy «£9rif%M^i^#» 
nry ouoviy mTnhxXoi^itrc* dKKmxov ^firmro ri 
gSfCWKm) ri ivitUfMtMv^ oifov ovn c^iv* ovi* 
mKKov imKVyovro£ inTrovm. T/ ocvro ij^ in-^^1 
rmre; 'Ey cr^fMTii Oin icrrtv. m mn.i&rmrf^ 
^im lAvfdfvm^ tirn ^Otpih^ucv. ^ *£y tirn<rmi 
OvK cTrtv. m i' wjiitnrmro^ Jicrf KfoTffov ih* 
rt rodc vvv "XhM^lovSy o^ff olfim^^ o filoff mv^ 
r£v fjurros itrtv. '£y mfxjii 9v% cTnv. m ol dttre) neetnetaperedli&m, li6fai i/Mi^ ftllbl qnterlti^ 

ot boftes oftendat qui noUi feiioitatem & principatam, 

fint ; nec «tio qnovis modo nbi non eft : nec » fi ab alio' 

a vilis per6irbatam aut con- Vobia demooftretur , credi- 

fiifum. tit. Cur foria ilia qaaeri* 

Oportet igttof eom pof- tis? In corpore? Non eft: 

fe^ fi rea ita tulerit, ebita fi non cfeditia, videte IHy- 

voce, .& (cena confcenfa ronemt videte Ofelliom^ 

tragica» Socraticom illod In poiTeflionibtta? Non eft: 

dicere: Homioesy qoo fe« fi non credida » vid«te 

rimlnt ? qoid facitis ? o OhBfom y videte bojus tem- 

miferi. , caecorom' inftar porii divites-^v qoot forpi- 

furfom deorfumque volvi* riis vita eomm plena fit 

nini: aliani viam itis. re* tn magiftrato? Non eft: 

JBl^ia tHfin. T.L Ff alio- lai yt^ $im row iic k^ TfU vTfdtew tiim^ 

ifi9r9i(teiuin ^TfM^ riit tl^podn rec exMwr 
. ^hhsMt^ ntm vsro rv; (pavrcurluff dFifiJM/gm^ 

$9 lAivoiff 4 ecwrels ineiyeiti T/ fJyev&i^i 'Amv- 
ciiri avrif erm» eliMi^m^iv , trmv arhmaoFf 
Sttt^ ii uvrms rms vmmrmmt Kmk nfy ioj^ 
tm riif hft^pmvemif mBJumnfev elonmt xmi hfi- 

30 mfhfmro^ hcfl^* ^f^ 0mai\mm} Ov% hrpf. 

4 ^ liiij Vifo^ mv fvieuijwv eyevrre^ )uu Zmf^ 

im»mnmis»f*> mkK evi* ^Kymyiiivmv evimiim» ht 

Ktfi roi feeit^erefof mv Smfimvmirei?iao Kmf N/- 

' Igmive^'' ^ 4hhd rmv cSXAonr j«yx^^> inmfo^ 

^e?^^ U %e<pmfSis TrfeBe^jifiveoc SkKere 
XpfireM^ 

Km mvr^e€ rl Acvct» 

tUsmie^ «tlo^ o{x>tlebat iteram verfiiri pafaiiit Inregnof 

ac tertittm eonfutei bettos Non eft : «tioqQi Nero kea^ 

efle ; non autem fapt beati. tns foiiOEetf & Sardaaap»* 

Qaibus hac de re £dem ha* ius. Ataai ne' Agtme- 

bebimas? Vobisne, qoi nmon qaidem l>eatos foit, 

extriDfecos res eoram ad* qoamvls Sardanapalo & 

fpicitis^ & fpedeilla peri Nerone iioneftior: lcdrc* 

ilringimini, an illisipfis? liqois ftertentibas, ^ 

Qaiddicont? Auditeeoa qoidiacit? 
oom' fafpirantp com ge« 

munt, cam propter iplos AMfcs te empiU ntEei^ 

confulatos & gloriam & tus veUebat cmpSke. 
(piendorem mifcfiores eOe» 

& nuQoribos ia pericniis EtipGiqQiddicit? 

Mrre DISSBATAT. «.lat n. €AF. 33. 4|| 

— -^ vi- dhmJSMTnfm* nf9$ihl ii^i {(^ 
^m^im inl^ftkKm. — -^ — — 

TikM^ rl rm cSf ix^ nmuk} *H mii^tcy^^ 
OJk fjCm. To eSiMi Ouk e%«» 'AAAii ^ : 
Avx^or ^ '^^ 9V^v%i»AJMr. Ti «^ 9«i xM^ 
krr^i ^EnS¥0^ t n i^ctt^ nf^hnrei rm* KtA itmT» 
i^P^mfrm^ m iffyifu^mf m innhJ^oijm^, m iff/ui'»^ 
/m nem m(^fi£iAty. HSk^fiihJttmi ^Ayvam npr 9< 
MrAiF rov mymdw «^ ipr ^^xr^ iMe# t^k rmi 
nmnmi' nm rl lim 2%«» noi rl mJ^irfm. nmi 
erm r$ rw mKKorftm mmm c%9f X^» OitA 
fi^j joi ymf ''EKkifnt xiyAiyfiWi, Tmhjmnmfm 31 
nyifminiw^ nmi fmmr mmfjtihiir^f nm) mdifthreu» 
rm^. hUhXovTi» dvSrimm^ ^ttsr^ t£if Tfmm 
mmsf&Bkr$f. ^A» t mtSroic «i Tf» tr fmi dTrmrm* Srro ii0f neqm mmUis fnodo eft neKle^? Tgiio« 

Jkm composj oot mh rat boiii fitbftiEittthoi, ^ 

Um mHd mtra piSU* qutm n fiatort deftiiialiiai' 

ra oxfiUt. eft, itemqtte niati; & qui^ 

fuum btbeal, quid tlio* 

Mifer » quld tntram rerom nam : proinde com tliquid 

mtiebtbet? Retnefamtiia- alienum mtle htbet, ti^ 

xlif Non. Corpori mtle Heu mihi^ Orecl ixi peri« 

eft? MToo. At turo & culofont llfirera eft ment 

ttre abundtt. Quid ergo & ratio tut; biec folt ne« . 

ttbi mali eftf Ilia tui part, gleaa, nec ulla ejus htbi- 

qmecttmqtte iit, negledt ta rttio. Morientur, « 

& corruptt eft, qut adpe« IVogtoit interfefti. Si^ve* 

tirout & averiamur, qoa ro Trojani eos noff bcci« 

impetum ad aftionem capi* ' derint p non morientur? 

BMis aQtTetinemus. Qooi Sane^ frd voo^fiqiai om« 

iied« 4S9> . J^PfcrsTr* 

Ym9f/¥^ cv fn) uiroBihmo^i} ^«#V ^fl^* ^i^* ^^ ^ 

mTfo^mmVy £y T8 ii/Lou^^ oiv re wSt^ 2y»> o^Imq 

nmKov icm. Mn rci ^Ao r$ /KiAA« ylvotrdou n 

' ri ffOffimribv xoAp/^c^di» xdid n '4^0C>i> Oviiv. 

S4 £•} J3f cKVoMyfu/wy rflSt *£AAi?rA^9 9 dvfos «i« 
MAMrrtfij outi^tttrnf ohro^o^voh^ ^E]^Tt4. . Ti euy 
^TfKi^ffl Ov£* Hatnkevi' m) ri rov ^jiff (nai'' 
'TfTfov o%o9¥. *Arv!Sfffif Ro(»ihf\}s cu ylvoro»^ oi 

gS fjiihKov i| flprupe^c ©fcV. T/ cvy S^ Iloifjcnv rxis 
oikii^moug* 'Our# y«f K?sficoi£^ ^ ol Tgo^iivH^ itot» 
Xvnoe o^ndffv rs rSv TSfodoiroa» UvrHv. mf iiirro& 

36 If ^i^rm ^9iv 01 w# coH ocfx^H^^ ^^' ^ 
; iMii nf%ou( Mif r< ^{<^ ^/<^ IxivJtmufrc^ fC9 

n IxxAifl^ic; fof ni ^(fuf^ fiif r^ M^o^/doii Ov, 
^«ciy* ^AAfl) i^ olii?^Kpov fJM ro ywmKoi^tcv 

37 nf^dyn* OuxoSy x/fX^f ^cft f;r:^C^^ifva(i ^i^i- 
i^ ^vcUKOt^hu^ TUasrof/tpfOWi^ZidMV ovv viro rsiv 

^ TgmfVi 

IM. QtAi «tgo intefeft? vcfM opilios itB enim plo- 
MOI fi nori miilum eft» tms, ut optlioQes» iiquani 
IMiodd etit, five fimiil ovem lupi abiripaerint. 
omnes» five (eorfim fin* £t ifti* qat tibi parent; 
ffili moriantuf. Nomquid ' oves- fiint Cut nxsteva vel 
a(iud futttttim eft^ nifi ut venifti liuc ad Trojam ? 
animfis a oorpore fepare* Num veftra adpetitio pcri« 
tur? NiliiL Tibiveroaum, clitabatur? nym averfatio? 
p^reuntibua Gr^is» janUl num impetus? num decli-' 
claufa eft? mori tion li- natio? Non, inqmt: fed 
Cft?.Licet Qttid et^ la* fratris raei muliercala ra« 
gefi? Vali! rea! &Jovis ptafuit Atqui ingens ia# 
fceplmmgerena! RexnoB- criim eft» adultera mnlier* 
inagia . fit mifer , quam cula fpoliari. Itane igitur 
DeQs. Qoid ergo es? Re* . CMtemni aos pateremur a 

Tro. dissbrtat; rx»«itf. cap.99. 453 

. '£y r/y4 ^V I^W ro «SyM^cr/ l»«^\ I» rc&^ jg 
Tttf. «vVSmyj Eiir) «fiiV, iMfif *ayltXf . m^ ^ 

ri w ifM iv evi" »¥ i^ ittJ^iirSt^ «ij^ 
«r i^mre roi £»MMfi# «e. tisoh \ ^"Bamnft* g^ 
i|^«rf pi^oi 1$' i^vro&^' wmrmiJuiSirrB rmi 
^fo^nyimf M ix^^ T^ifioi rl 0mnm§f^9>ri: 
oiymdiv}' jS mifoijiff .^ oiimi^mmiti ro mtcli^ 
fe§siroftafik* , '^Ay^) /iiym i^ mvri <fMtt&s *mk :\ 
<pmya:mihSl^i mjffohff^/ 010' (pmyi^ mE^h^ 
/6rf (M <pmyrm^9^i^ /& «Wc» luir uXff im \^ 49 
r^ Tii ei2^t(\t t^ . tkTiifPif^pit^0f. ^ '^fV ^sh£nv( 

Ff 5 « 

• » * *. ' 

TroJMif f QDaletAiat1>e^ tm f pmnn^ itmxAmm 

jtni? CDPdflit an v«cor- propria. Kedite ipn ad 

dea?. fl cordati, cur beU ro«: ooofidmte mtictpa- 

him com eis gerilia? fla tiones q»a« habeils. Q«% 

vaecordei^, qoM eos eora- le qni^ imagiiMtaivii bo* 

tia ? ' aom? QiAKt^ tnnquilkitq; 

» dQodbeatmii, auodimpe^ 

In quo ergoboiiomtff^ dimeotorum escpers* ^gt- 

fi iu iftia rebua fion^ eft ? te vero) fiounelpflQa fuP 

JDtc nobia^, domiae^iOQqie; tnrtf iofthiAo magn^m' til ' 

& explorator ! Ub|V tiotl «flb putatia? nonne miigiil 

putatie p ' aeqoe id quarrere pretii?- tiomie. experft nCh 

rultia. Nam ff quaerere xae? In qualtierKO mat^ 

mluifletia , in vobia* ipfii q49ereoda eft tranquillttaaL 

Jd eSd invieniflBtb : neque & impedimentorum fcmo^ 

idrieobahareiM^iieonai- tio? iniWviUi «iliiiemt 

i. 1« ln 454 npi€:tUTi 

i h rif IhmAlfmi 'Ef ▼? lAfu5/fif. Tt nh 

" f^ti ri^f0Ut vmvric rcu t^^uftrlfiuj H» ^ 

4t X0i^ HSk Jh hr$ th$pmefurT€9 J^ r# Hm^ 

im rSnf rm 9$ifimreci 9rSc ii fiiye^ n «^^. 

XivydVy ri ^uam uk^^ n yi|f« itvAac'} T/ 

«&f mH^ 2x«rr IXfuJ^#fMr; Mirfm «)j|r. 

dkBm rf ^fwute ^^ei/th^i oMe. -^lk 

^^ fui mrputrml^hm rS (pM^of^hM df^ii 

OOJUr. Wdi' 0$ i(Sr$ Zn hri n h 

43 pfM ikfMrfo^ ^W 'Ofhp^rBM 1% 4 l«* 

^Bmj « 9f«r/diM&M, r/r v/«ty A^rcih /i^ 

Ib Bbera. ' Corpiifeulam Quif aalMi eogere rot 

kittt^UbenimJMMff M poMi. at, -^ood ftH«i 

fervimif Ncfcknuf. KtSA^ eifowH^eat» eiadreo«ia« 

tif , (ervare tUud febri, po« mioi? Nemo. Qoii^ ot 

dl^grm» octtlorttm & iiite« iMm edrentiMiiiiii ei» qood 

ftiaofiim doloriimf 9 tyran* Ypvm effe adpaceetF Ne« 

90 f iKBi , fefTO« caivif mo« Hic erfso videtis aU« 

mteri? Immo fime» fer* qaid ia vobie e0e liberum 

nt. Qi(o paf^ «10 ali* uiqAa iittanu A%>etefe 

V^9 V^ ^ oorpwf peiw aiMm aat ayerfiiri^ imp^ 

«set» immuoa^^i iantfdi» twn ad aftionem e^^ere^ 

«matia eiie pateft^ qsm velaoncapere} autpara^ 

saftoinagnam, aMtalioi» fMe^ aat proponere aH- 

jn^ pretii» food elipaitara ^id» veftrftm qoia potefl; 

Oiortaamf terva. . a^aom? m& opiaime tuiHtatia aoc 

QuiderBO? Niiiiiaalnb^ ^Om addaaaa» Nema 

«la^libanpk^raftagbQihU. Jiabalii ^ ia hii ^ 

aiiH , J»IS.8CmTAt* %IB«Iir. CAV.32. ^ff 

i$§^mf^ 9vfcmffl l^ mmhrmKim viOf Bm 46 
rif ;imfyfrm Jf/» , rri Iv^t5%rr»f. ^JAt* ifr 
^*» 2ri »Hc3sis mfii^ mcntoff jitfriipmf iiov^ 
A^* X»im KHiMfimi* 90 ywiif cu vmJHmf^ • 
#u ^ftnrmfAcy^ mXJsd yn f^vor imi} «Jftf^c^, 
mai U rft$umfm Km rl im Xthfm^ cmc 48 
Wfc} AkMos^ cvK mi^ m^o$of} oim mi^ iXov* 
B$fpfi nori vi^Af Sii lii n^ Ir cfi^ cunorvy^ 
yfi»cmm\ nor h hnlhJi^m iTcfmhrrcnrrc^i nW 
l^^ff^liat» 4 9^9 n myStfcnfo»; fgiri M^ 
mUmmI ym\ fnf r» vixw imodfmirmnirfm 
fff aUf ; n»^ ^* jm;y%ei^d» rovras^ ovs vim$ 49 

Ff4 ^c^ 

«liqQtil immiiiie & libtfonu BalUt HQtlQtt pra^rlo* 

Idy miferi» cxcoltCe; id lum; aiUl prseter ccelQfB 

omte ; ikt qoKrite bcmam. & termm , & Qnom pillib. 

At fieri qot poteft^ fi lam. Et qaidmilii deeft? 

iiihit babeam , fi HQdos fim> Anacm moleftia raco? non 

fino domicilio» fine hure» fom imperterritos ? noa 

fqaalidae, fioe (ervOt ex* fom tiber? Qaando qate- 

• Mrris » ot vitam agam bea- qoam veftrAm me vel voto 

tam? Ecce mi& vobia fruflratom» vet in Idqadd 

Deoe qoi re ipfa oftende* vitavi delapram vidtt ? 

rett pbfle illad fieri? £c- qnando vet Deom vel hb« 

ce me extorrem» fioe do- minem aceofavi? quando 

micttio » fine poflefiionibai» de qUo qaeftoa futn ?/ ham 

fine fervia : bomi eubo ; qats veftrAm trifti votta hc 

wuH mttd imUa efti liberi tSc vidttf Qoraibdo eos 

trafto. 45$ SVICTBTl 

§1 iJwifA^, « nmXoif ri¥ Sf4w ^KvuaK TifAiiccv- 

m^f^ ^f^fv XQ(i3f* {'Jt aov rm $imi^* Kotroh 

IM^i ripf c€<pi)Vt roiiff imfoi$. *Okufa[M /ilV 

fifl$f ohfcyfekpo^Bon} w^fcimc'' wxt rwa Tgore 

S^ pr^Smo ^noffov imH raihji&igo^^. Ovi( &nv ^ 

Aoi ^fdfrav /mIv Sxifir t^^ olmv/4h^ Rhrxoia^js 
tei mrxfliiwnorou^ oi^\}iStn»oum iMvofff^ 4 A»ie«* 
i^woy/«ya Q N^xosroAiim* a;r« leow ioifoddm im 

traAbt qnoi voi & time- adgreflbras? Speeulaiii an* 

tii» & adpiinnmnl? Aa- . te omnta cape; oontei». 

jion nt maiicipia? Qaia» plare tuos bameixji^; ex* 

' ine ocinfpeAo* fe regem plora lamboa » femooL 

. & dominom foam videre Inter Olympicos certato- 

jion pUtat? rea noroen profiteri ve* 

Eoce hm Cyntcae ▼ocea lis? Homot non oertamen 

. fant» epce cbarafter» ecce . aliquod frigtdum jc mi- 

. inftitatoDu Non: fed pe- . f« rum. la Olymptta. mm 
fa» & baealus, & ampl» ' iUud tantum accidit, nt 
inaiuliaerquidqaid dederis, viftus abeui fed primom 

. devorare, aot recondere; . in oonfpefta totius orb|s, 
,eot in obvios iniportune . non (blam Atbenienfiam« 
invebi, aatpulcromhunie* aatLacedaemonioFQa,aat 
sum Oftentare. Tantam Nicopolitanorum , torpiter 
yc» HAt^ qoompdo fis te dare aeQeflfe efti deiqde 

vapa. «y y^f 90fi$ovKiv9t^ trdls ^^ fcfy^v m ^iAJiy* . 
yevhBm, 4 iroAAtf^ ^Xiryecr haRw. l^m yeif 54 
X/fl» rouro lecfi^/oy r^ Kvyixol irccf ^^I^Af Kropt ^ 
ifUfHfbm ii mir^^ ms ivw^^n^ feufiijitv^ ^4- 
Xiify «iJrw rovf icuforrcei^ ccff rgc^rkfcc vecvro^ 
M dfth^oif. Ou* dh}i ocy rU m ic^f nfccv* 55 
yctp orrdff h rf t^h»^ ^Sl Kctiorctff h ri c^ 
cif^ cHfC 7rd(r%09i ^Ay^iuv feri «y civdvnocroK 
KvimS ^ Kfiiiraf r/ l^/y, if dvdvTfccroff^ n ^X* S^ 
Ae^ if i %eircv»rnoiJL<pis uirov^ %^ 2 Xotrf^m^ 
c tivti ^^AAAoy rtyd hftwKeirm^ n ineivovi QjJ / 
^hfifcarctc IV, ? T< ay «roi^y «vr«y, ?ri 

• '. • - Ff j ' * • licwo^ 

» 

vapalindiim etltiii t} eft» Tapolet; &, duni vapalat^ 
qui tenitreiiMleexeeAeiit; eos n qnilMig verberatiir 
prlQsqnMi vero vapalet» diligat, tamquam pat^r 
iitieDdom , aefftu^ torreii* omnimit, ' tamaoam fhiter* 
dom, multam {mivtris de. Non : fed fi qms te verbe« 
giodendaBu rarit, in medio exdam^i 

Caefar, in paoe a te con^« 

Delibem diligentine; tataqoomodo traAort &u 

Ipfe te cognofce; Deom moa ad I^rbconitalem* At 

. conlble} eitra Denm ne Cyniooqutd^crfkCie&r» apt 
adgredere: qoifiiftiosrei Proi^onful, aut alius» nlfi 
aoApr tiU foerit» fclto» is qoi coelitoa eum miflt^ 
veHe eiim vel magnom te ia cui fervit, Jopiter? 
fierl» rel moltaa plagas - Aliam;ne quemquam {|i# 
pstti* Nam & hoe per« vocat, prmter ilium? Nte^ 

"^ qoam feftive Cynico adjan- • ne perfiufum iiabet, qoid- 
aua t&, mt iolbiy afini qoid fibl aociderit, (e cb 

m 458 «FIXTBTI 

0f «yiii» «AA* €iJMey«ir hfitiKm wvrm rtt 

ic0^ 7Uf<m^aftfy0f f /ulAAai wKfvyliW m! iiytK* 
wjrrffy» of^iof 4>af«fy ro wr^rfik rou Atfji 

rouf ^«(loyrotr^ lUBxoeiy S^, HffMAsi» «u 
i/Lfvmrti *AAA* «dAinr«ly fiir thMdfw n fuixp 
l^oimok% et^jttre cie¥ ro9»vTti9 me ^Okoiackf 
^ereXi ii fteu eifB^feineu imxnf I^ oJ iSeuAf* 
99 r$^ j T00%u y eif rouXrpoc iveKecKfn r£ d^f 
r^ wreiTfeTfoijUpori o^urov, o^r ^o^* «^&oy oiJrJ 
Xfi$l4ff^ oc ye henoiKkenfl^ero re& Tfeficri' 
9e9r Hoif dkeiM Sveu if^W rm wee(iinetf. 
'E^ri rivi ydf iyKeeXha} on ev^nfumi ?r/ 
ueertiyof&9 cri Ke^ferffeee hfsiewurm ^ illo esGereerlf EtilmTero £btiirif Olywpiaai ^vefr 

Hereuletf enm ab Eury^ cirpimixii, tamlongoaiiter} 

ikheQ exereeretar» non pu« febria vero & homiiiti pa- 

tabfit fe mifettim eOe; gium rpeftare ooa veUiif 

Sedf qiiidqaid mandahanir» Ifte rcilicet Deom, a qoe 

obibat impigre. At ifie, demifliis eft, ^oafi fttM 

. qai e Jove ed certameii . meritiim traAetur, accQ&- 

.«ercetor, elamitabtt & tocu erat! qoietiampU* 

iodignabitttr, digime qni . cebet iibi ia afperiambasi 

&f ptcum Difigeiua feretf , & fpeftaoalam efle «oioit 

Au4i# qnid ille febricitaoa. . pfaotereuattboa* Qoaenim 

. «d pra^eantea dicat : de caoflk «ccoiataroa eiSet? 

^ Prava (ioqait) ca^, ooo . quod boneftatem & iocai 

.ananebltisS Atbletarum in<» ooniervst? qood viftatem 

, teritum eat psgiitia.. ^ . (ttam olUndit» &iaciario' PTSSBBTAT. X.IB. IIS. CAP. 32, 4ff 

«ifflrir tif ^vfmimlM rnv Imrrw ri istytbm 
Bm^^o^; fiifJiffy ^' ^H ovyKfiray Xtro crim 
^Ovcp y«^ rofe^Xf^^ xai IwMu^ nm ^Qoi^ 6§ 
M^ ifi^ drtkfiff^ Mtfi inM^m^ wfmhtrmM. 
mn, KMi ^oy^ jctff ^irAfrv9ri«i, Mv lieii mif» 
, 9io£ wHmfiOflecs} ^Ovou i^ av i rmnfci ioyimh 
wm^ inm ^dvrm rmSrm Svm dveiywi^ 

IbAoiihm) a rc5 vemylrMv^ m veenMf^ a||if 6», 
mivTet ^iXcu Xfof eofSrev ik^mv ine verenofiaff , 
diivm^ vnmKovwm'^ llev i^ ^biev fMOi imaees 
KwiKev; 109« im yapf murev ih)^ mvm re$^ 6| 
reiv^' 0f^ m^te^ | iplXes muroo mfiBymfr^m. ,mc4» 
rogm eeirov etvm im relv wnnmfoo neu riif $etstm 
Amnct no^ iuimov ^|nnp, « i/ihXa (padecc 

m^ieo^ f hiM ponitt Ago vw«i# lU ift» «flEt < 

de patip^itat» qgid dicit? •&• 

de tnorte, de dolore? loterrc^Battfee 

Qooaiodo fliam ipfiof felit dem edoteTeeate» om «fni» 

eitRtem regis Peruffmii fe- Hm Cyaiciie amico amk 

licitati oemparavit ? immo eem KeftQnis^^ oui eom 

potioSy iie oompttttbilen domum ibam faivttaverll; 

qoidem effe doadt Ubi ot «grod com liebeataei 

£aim torbie flint, ofai mo^ Ubi vero, ioqoit» aml* 

rores , obi terroree, obi ^Bom milu Cyoicum dehief 

odpetitiOQei irritaBy & Oportet eaim eum «llenm 

«verfionesN ioanes, oU ew talem» mt digooe fil 

invidia & «Bolatio; qoii qoi amici:' Jooo habeatBri 

ibi «ditus fdicitati re. partfolpem efle eom iqmcw 

liftoe eft? Ubi porro ietfee|itrider^i, ^mi» 

pravis, o|tinionee (bal, «iamm.4igM«« fidigo«i 4^ SFICTS Tr 

htr)y mvrov^ xeineivpf auroy £^$09 nyiinrm rou 

6$ ^r^off cLurhf ««rX^afy; ''Sl^rrB etv 901 Jimjf^ w\ 

tv^v/jolidnrt roicSirw %(m{m {Jtihhm ^f<i8AI- 

dM«iv 6»ff oTsoyriMif dneXBm im Xfiveu ^i^ 
To^o^dnvtfi. Ti ovy ffoi luvi l^ro^^rfaiy is^imt 

^ . D»^of i\ i^% mi ^fui^ff wfonyoufihuf 
^o^?jl<P^fmvro» vno rcH KuvtKovj^ ''Av fw 
fotpHy^ e(Pn^ i£^ npoXtVf tir//o fjikv ou^ ^lft 
rtff ((Bitila^ hii jo Kwi^etv. riW y»f ivem i^ 

68 ^(^Tn^' r^firffv rify ite^o^v^ "^Ofdqtff f*w 

•tnicitla effe vellt; ^ein* potlitf rdet ilicujds iogre- 

fldinodom DiomiKfS Antl. dl velle vlderis, utidteni- 

ftlienis fiUt amicus« quem* pos ibi pafcaris. Qi^ to 

•dmodum Gratas Dioge- ergo res impulit tfd tmtqm 

*is« Aut cenfef.oe, fi oegotiumrfofcipieodttm?^ 
eois modo adeat eom & At conjugiom, inqai^ 

ulvere jubeat, ^ropterea & profcreatiooem libero- 

«Ife amicom, & digoom .romprsBoipoe fpeftibitCy. 

ob eo judi4»tam^Irl in cu* nidos? Si milii Sapientiqm 

fus domum fe ille recipiatf dederis civitatem , forfitHn 

Froinde, fi tibi videtor, (ioquit) haud temere td 

taleetiamcogita,fimetQni Cyoicam feftam qaisqaam • 

potius aliqo^ mious Ibr« fe adplicoerit* Nam qoo- 

didum oireonifpicitb , !n rom bominoi& eaofla tele 

<qQ0 ftfbrioites; modoaqoi* vitm iniditotom anftplefte' 

iMem illodttbiarcfat, ne tetor? Tamen, fsc it» 

^gore «prreas,^ Tu vero tSo} nibii |m)iibehit qoo IIISUSTAT* LIB* III* €A». aa« 461 

thrd^^l^mi ciiiv M\iam nai yii/seu nurcVj, 
xoM ^cuioTfOii^M^mi. mH yuf % yuHf i»Jrov 
fOTtfi «(AAif TMiiVifi iMM ^ivdifh «AA^f Ttfiou* 
m, Mi rd 9wil0 MTw mar^cii^ifirtmu To/« 69 
i«urnr ^* M^f n^^ine^a^eair, «Sai M^ Imv^ ait 
ev ifmfard^ * fciy ver' UTfefhTfciaro)^ ivm im riy 

KWiKfV 0\OV TTfOff T9 itXlwkf rOV Bt0Jy ff^i^M- 

r£v oivBfchfotff iuvifnw^ ou "nfocieaiiJtivov %»-> 
Bn^ouciv iiiOiriKOiff^ oui* ifijrtTrXiyfUvof cxhi^ 
9t»y oii^ itu^etBouvoiv oit^i cco&ei fo tov koi><oS 
mi dyot^oH. Tr^o&offTfof* rti^oiv i^ ccno^m tev iy^ 
ytXov^ necl xcctinc^ovY Vfxtl nn^im tSiv &ioivi 
^Of« yecf on iei uvro^ diroiiiKvvvltu tivd r^ f6 
^ivbifS^ Xfj dndiieyeu tols ahXois fhiyfivht 
tis yuvUiXog^ oturi '^V y^cunL «rr voiroKof^LUci 
Koi^iv iitKT^ircu, M ^fo^ic/jiov. li^ct^ t* ockKA 71 
«^»t ii mvtov HovH%o6f4ioy ixi^^ ^^ ^^ ^^6* 
• • • - ^ ., • liil^ 

minoi ille & Qxorem do* qae viri perfontni toeri 

etCi & Ji&^ros fufeipiiit^ iidd pofllt; fin eas ttfebi* 

nam & uxor ejas planeil- tnr, perdet noiidani» ex« 

lifis fimiHs ent » itemqucf ploratorem» & prieconem 

fooer i & liberi ad eonv beorom immortaiium ? 

dem mpdum educabontur* Ecee tnlm, •praeftanda 

Cnm atitem talia iit pnb*' fant ei qoaBdam focerof 

fena reTum ftatus, tam- funt qusMlam tribuenda ad« 

qo^m in aiile; nbnoeCy- finibus, quaedam ipfi oxo* 

nictim nalla prorfos fe a tL Deniqoe fuorom vale» 

Dei miAifteriO decet avo- tudinem curafe, reiqaefa* 

^ri»^ ut convenire poflit miliftrl operam date coa* 

bomiiies» nuiljj privatis ftus, aCyoicilnftitutodia- 

officiis illigatus, aut im* tinetur. Ut mittam tere. 

piicitos relationibus , quas ra , cueama ppus eft , ubl 

ii neglexerit^ lionefti booi- caiidam fiiciat puerulo» 

qot 46» XVtCTCTt 

^* Ifiiix ntcoC^t ri yuvom^ Shaut^^ xfoB&ti 

rmt 'jforn^io»' ylvsrou ^in ifhim ^tuudfm* rv 

73 ufihftv doxo>Jot»y tiv mtffiffnmtfm. HgZ ftot 

Kotwov inmot 9 ^ot^ifsMffy i rois w»ok ^rfor. 

Xli houl t^ h^itfrfei^pocrouf um rma 

if ie$ roif «AXour hrmmw^ rvt}^ ytyociafKirMi 
roue TFmouioxosfiidivovf* rls noiKig^ YK^^ '^ 
mrA ywa$n)f^rk nanM' rls lioo(p{form* «ok 

73 obdoo oCrroc^oi^ woUt oi' m toorfiv vofufx^ 
fuvov^ K») rSv 9^ijyf4oi¥ d^jrrofAtvov i £u aruf J7T6rf| 
Ou wipocXoiXyeiff^ ori TToiocyfM* <ru oiveiro0w^ 

,. C\> (pdyo^ ffv oiXoCm^* fti iei rfJOi^^voUf ci ii 

74 Kocv^fivcci. lUni cx^M r£ oi^ roi liioortKU kmI^ 
iMrroo hfhoofiivfi d im ooytiv vrcgkou ifdorliM 

rffs ^ltTflitmiiiinUibrot Hxo* qttit refte tnift«t oxorm 

n» poflqoam pepetitt prte^ futm, ^ois-male? qdsl^ 

Wndaeftltn«»oItuiii^ie£lu* tigetf qme domii^ hm 

ks pocoliUB. Sie angenmr conftitota Qx^ qim fecus? 

ftfcttla« Omitto reltquas quemmedici inftardrcmt* 

pccQpationeii, qoae homi'- ire oportetp & ttngert 

nem difhvhant. Ubinunc pullUm. Tu febridtes; 

ttndem ille rex eft, qui re* tibi doiet capot; to lnbo* 

biis cornmonibiis totim rasepedibns; todbistbi* 

vaeet ? tine; tu ede; tu btlflci 

Cm poftdiam /ufti cmr* etv«( tibi fe&ione cft 

wiffif if titnta ros cut^ opos^ tibioftione. Uiult 

ra/utUP ttntnm otii fuppetiteiqfli 

qoi cieteros iofpicere de* privttis officiis eft iiiiga* 

bet, mtritos» .ptrentes» lusf Monne iUi ptmndae 

fsnt OXSaXRTAt. LI». IXX. C^K 93. 46} 

wmkm ^gfaKtim tlXl^^f Vf^f^l^^ «*«XAffffa| 
nai r^ir^ %^c^Ar$Pif ito$fuixmVy oi yu^ Ik r9r* 
hosTJm i^h^irrm iimrm Kuvuei» Sptu^ W'^ H» 

inwtti. Sk^«f t crov tMriyoim rif li\j^iiiA^'^it 75 
«R^rov nfF jSfcriXiMtr m(poufovfifl^o$. K«m* ft\Aii 76 
Kfwnrf r)^« HiftitTot^h /nai Aly«»r l{ ff«^0r 
ynofiirmf fm) y\Mum fiSfns ah^sfif Kfdrnroc. 
liimc ii orof) rSv %omiif yocfioair m) ohroigunrtU 
rro0P {nr<Sifuy^ nm) o^» ^irroHyrkt^ oix 9v^^^ 
fitv h ruirii rjf wmrotKtrokrm ^fovfoyfum ri 
YimxZ ro Wfuyfteo. 

tlSk oyy iHrif ^if^fi» itoi&tSto$ n}v xoivarv«0iv$ tt 
Tcv 9oof toi^ fm^s^ t" ovofy trcvo^gv ivdfi^ 
9oui oS Hq q ifjfli notnofiiyx^ nmtm df& »u- 

rw ' fiifit tanieate piMis? o^ dlets iqw tlter Cnrten erat 

noniie ad lodimagtftrain Mos vefo de Gomfiittnibiii 

Aitteodi fiuit com tabeUii, €onjttgiif & indivolfis^se* 

.ciim ftylo & pennis ? Non- rimns : atqae ita qacrentei 

ne parandas his qooqne eft non invenimos » tn hoc re« 

lemlas ? Beqoe enim m rom ftato tem ifiam ad* 

prinia ftatim orta Cynid modom pnectpaam effiv 

dle qoeunt. Id ni iacia^ Cynico. 
cstpofttiffe iHos fiatim m 

parttt prseftitiflet , qoam Qat ergo» inqttlt, eoQ^ 

ata perimere. Vide qao fenrabit focietatetti9 Pe» 

dedoeamas Cynieom; qoo Deom, plas prdfitnt*ne 

pado ipegnom ei adiouu vitn^ mortaliom ii qai bt» 

mos. Mo : at Crates nos vel temos male gron^ 

uxorem duxit Cafum mi- nientes parvulos fuo loea 

hi flngolarem narras eac in mondum introdocant^ 

aqtoreortam, & mulierem qoam iii yii pro viriii om« 

net 464 ' BYICTBTI 

T4py wJ^onH^ ti 0$ tkmumAftn 9wtM nuoBfm 

in$f^KSvrmf riv^ ifAthi^i Tfmfm ri frfonrMy; 

iMrihafw^ *Ewiu9oiyim) rS «r Acmi ^^B m^op r w ^ 

' Km 'OfuifiU ^hdw» ri tMiMflcf nveBeU^Q nfim* 

t. fM^ i Tf^vriiKwre^ ymniTas 7fff»HtcBccffMrm^ n 

T9 £iwmofff n A&Acr; ETros vrfdrtffi» /irir ^ oiimry* 

J^ Srof dvr iiwis nMJx^^ ^ drenfimf^ n Jl 
rS kuv4KS fiocaiKHm Sic htm wrd^i Xftrflnrrr 
i^ airdxvoiudoc r£ fuyidoug oovrS^ Si^ tpmih 
rm^ofAeBm xecr d^imv rov %acfaucriiff» riv Am- 
yivou£* oAA' eU ri^ vuv ohg;oRhi90fm ^ mfc9 
rgUTfe^iioc^ TTu^oif tif f oi Siiv fJUfiSvrou ineipovc^ 
ift el ifm% on 'Jtofiotve^ ylvonm^ mM^ i* dih. 
tt '£firf} Sk mv nfnSis ixhm rmirmf Si' m¥ i^e^ceiM 

l^ofiev 

AM homtiiet Inlpicia&ti tfoboilsprocretttotte) nee 
qpid igaat.t qaa rttioile is nlhilo permotafle vidd>t- 
V4vant, quidcttpent> qaid tar orbilatera: Cyniet aop 
cpntra offiQium negligant^ teOi iniperiam compe&lare 
Num ThebaDis plos ii pro- iUam non videbitor? Nem^ 
faecant, qui Uberoi eis re* pe non (ada perdpimaa 
liqu^ruiit» quam Epami- raagnimdinemCynict» d» 
nondas, qni orbus deceffit ? qoe pro merlto asftiiiimiaa 
Num Priamua • qainqua* piogeiiiicbanifterem; fel 

ifmta fUtis reliftts» iiaqae hodiemoa hos rerpicimas^ 
mpuriilimia, aut Danaua^' ineoikram adfetlas janito- 
tac iEolua» plus ad vitae res» qai nalla in re vete> 
CQmmunitatem contulc^- . res ilios imitantor niii £or- 
rant • qQain Homerus? tt oppedendo , eaetera om» 
it^ne imperium militsre»- nia « diifimillimt fatbent; 
tut opus Uterartum abftra* alioqai non moverent nos 
oet aliquemt conjugioaat iiia» aeqoe miraremur, & 

nxorem rmi^' Aiifmif nfour lx«fy^^^^ ^^iWikMr duyo^ 

^iiofHadcu rolc , mvratnSicfifi ^Sls Tpmrnf- mvro 
hremf MT «JJ^A^oTt IM^' T(pf 1^^ vcnr- f. 

firnc ni daoff. 

'^Af m |p^9 ^^ /K0V K«i il ^riAirftWr^K. 8} 
SaNryii0#9 fm^cvm ^ohirmm intm^ fidg9k$rM^ 
rmi d iv ^A^tut^ 7fmf8?Aw ifH\ n Tftf) 84 
Vffoaiiini ^ 7rcfm$ cv i£ Tfia^ w&fmfoiip iio^ 
?Jytr&mt hrhiic H^ ^Adnvouo$c ;. hfiffns Jl) 
KcftvQioig^ tnkti^ ik^^immis^ ^ mt^n9ifA%: 

«mrmii' ft6tt' doxerft Cjr* ReiopiiUienii' fti' teteflii- 

QJeiMj •Qtliberos aoB pro- iros? Sanirio» ninii inajo- 

eiMverit Hofiio, omnl* rem rempaUicam quserli 

um hbminiim ille pareiie n, quamadminlftratf An 

•ft; viros habet filioa, apnd Athenienfes de redl« 

miiiiefea filias; omoea fie tibaaaut parandae peconiai 

convcntt, iBe omnes corat ratione verba fafturos fi^ 

Atit ecfnfea..ne9 ea eauinif qnem oportet apad omnee 

i^ood mmn alienamm cuh hominea , petMoe apud 

rlofusfit, objurj^e enm Atbenienfea &: Oirintbtoi 

obvioa? Ut pater hoc 6c Roinanoa» eonoiooar^ 

lacit» 'Ot frater» 6t ot non de fieditftoa, non de 

cfMDmQtria patria^mlniAar paramte pecilnis^nitiotte; 

Jovia* non de pace aot bello p fed 

Si tibi viAim (herit^ per- de felicitate & mifertav de 

oontare me etiamp 4m ^ rebaa ieondfi & advcffia^ 

'^aMtHgkrt.T.1. Qg de 86 Xfvm:.'p& xoV m^.<r£tmTcc T^ 

ht^ rofy «y (pBmiM Ttf oifxvrct$f hmgrcc^ kcu 
dygcffi^ avKtn ofjtoim ifi^pccasv ^ iMfT\>fi» oeurov 

^ i%«/ ^^ ifccf «um cio\fmcv rx Tif^ ^pu%>i^ 
i{v^/)ftiq9«yfw Tgmftncom Tw^ ^hc^iuQ^ , ^i Ivjl- 

.|M\:^ wm^^^w^uBov* dtiM- vMf im rcv cmfmrtos 

^hSiHKVifoAcu^ iOTi n dpeXns Kocl Aitii KcckSvmc&fcs 

j$8 ,^curcc fv^ ir^ fcifm .hsficmeTcu. ^lipo^ koh rov- 

Jrciv . /mfTM .^fbi iyd^. : xo^ ' ro cSfm ro iim. -i xod' 4»yfwime «& ia»erttfc6? pDndl» Ubebit eja IdH. 

cTaiita» neiQpiihUcam c«m moiiiiiiii. Oportet enim» 

jdmiQiOretJUeJioiiio^ ta tom modo aiiimi 1 virliities 

^x tne qtnteif^ an eLea- ^oftendeiido deinoiiftive ia- 

>peflenda ftt resp9ibUea? .doftis, poffe ytnim.bo- 

J{oga meedam^ animpe^ ^um ptobuni^at carere iia 

jrittorQs fitr mrros tibi di^ .yim vulgusiidmiFalnr; fed 

cam: Stulie>. ^ood ioifie- ^etiam ipfo eorpom prohh 

riam f^eret^oajus eo cni xe opflrtet, ,fi mpi ic em & 

l^uBc pragfft? r . '. tennem yi^bim» qnnmvts 

J Opoitet tfimm & collw fck dio ngasi nonlfBdere 

P95 fftobabU^ cl^ek modo !|^fIetiidiQemi<* £coe bejas «d&^llim liabeat talif hsh qe^e rti t^n cen fam» 

•ip. . ' Nnm fi moi^idof & corpus meum! queamd- 

^t mncilMtnf & paUzdnf modum Diogenef facie- 

^rodiffit; . nnit jam idflm )Mit^nitidaf &pingttis» & DISSKRtil.Ti htn. t4ii. CAK>3S. ^ 

'EJaavfihaf ii Kmxiff^ hfmnffi ^owii* . ^rofK 89 
Tffr wTforr^kpcvrtu % irmmc ^fo^Komautny. 

fi$lii Kmr» rdyto rovff dv^foiTrovff otTgo^ofim* 
iih)C ottitey roy «t^oy oovtw ^m Mdtejf 0V c7va#, *v 

f« ILwinZ^ Mf oj^tirfoi* W ii fiij ^ / /jtiC^ 
^lyrrou^ ^iXKo t ovih* f^» HolfM^iifnfou'''^ 
xou Treo^ocxetfJiiyoiff Ttfoff tei IfH^iTttoyrm diroo^' 
r£v. '£ls djcyhfiff Tffii toy #I*^yfdr, iw «f ^ 91 
^ioyhtifff fii olSfievo^ Syou 9eov£ }" Koe$ '^S^ } ' 
€^' ^i Qfo7ff ix^foy ybfil^my. IlelAiy *AAffi 9» 
^v^f ^ imcrecyte mvtm toijjt^fJihm ^ $uijl iU 
ZGnif tmitit '4!Qtetk cnM psflitt 
ibat, ipfocpie cO^*por^ po« 
ptiiuiii sdirAxit. Qmicus 
aotem ca^s vlcem Aeieeti 
bmiines^ ineiidicQ& effe 
tidetar; jbmnes eamtver* 
fiiotarv onmes offemlao« 
tor. Nsoi nec fofdidnm 
eum coirfpici oportet^ oe 
vel eau ipfo abOerreet bo»> 
Biinss;:ietl ipfom IqaaUo- 
rem- ejus ipondQm efii» 
deeet & «dHcienteim 
' Oportet ver6 etism aiiil» 
tim BSiatsleflfr grstism in» scumen ; («iio(}iii n^ocas 
eritj pnHer^si^ nUiil:} 
ut e^pedite & sdpoGte si . 
es, qdae iticidefiot/ r^ 
fpondere poffit Qaemsdi' 
ni4>d«m Diogfiies el re« 
(pondit^ qui. dk^rs^: To* 
ne it es Dio^mes^ , qui 
deos efle non putat? Quq 
ptAo^ ^'V^^^ ^**^ te 4tis 
invifttii eue|adicsmt Rafi^. 
f«St tnm Aldxtnder eafl^- 
dormieBtMt sdgNfliis di* 
xiflst, . . .• . 

..^t». -, . .*. «.V .*• -^«p -. •• 

3V 4&g .nyt,crt^xt: 

*fl» A«/ r hrireTf(i(^etrm^_ xltJrM^a* lu* 

91 ., ' n^o Hfi^t&V $1 ro nYei4CViKov uyrdu ia im> 
B<tfwT$fev SvM rou ifA/ou* «y i^ l^^j Ku^erJrp 
dvdyn^ ^Ka) Jcii$oufyov\ SycUn ocr$^f ivi^iiu* 
yis r$vi , murof necK^f hg^riiintrei ro& aAA^tf. 

94^6^ yofif,. ojov im. rois ^cociKiyp roirois 

x«/ rv^^wois o\ iofv(po(di koc) rU c^A& 9ra(- 

«r%f ;ri iftiTifAi^v nai^ kaj ^vvecadcu kcu k^ 

^sxi^etv rov£ cLfMgriivovfM ^ ^ou ecvroTs cutn 

< necKol^* ,r£ oe KvViKS ccvr) r£v pn?\aiv Koii rm 

^ tofv^ef»v^ ro th;vaJcp r^v f^ovciocv recvrnv flr«- 

95 feciicccaiv. ^Orecv *i^t!9 ^^ vTfffnyfvTmiKiP iifff 
4v&fcc7ro9v^ Kocj Trmov^KiV^ Ktu Kocdct^ fiiy 
keKolf^nrcu^ Kcc^ec^ti^^ov i^ ecvtov k^ 4 vTrvos 

Iffm o^orUf pnr ioihm V£k «nhh,. bM^^e fit 

ftoSem dormirc confi» Regibos iftis Ac tynoms, 

\' Uariumvirlm: quamvis ipii qooqoe fiot 

dere aliqods^ 4l pnnire 
' Cui pbpMtifa fuitt i^mh etiain detioqoailefl poffinC 

reifcmt. ' fateiUtom loco, co&fcien* 

tia dat iftam poteflitem. 
' Abte omoia veno m«« Quod fi videt, Ifeproalio- 
tem illiiia fole puriosNiiii nmi^faiute vigilare de ltbo« 
tfle deeet^f alioqui« fcumi rare» & mundom doraiirf» 
& iinprobqa fit necefle eft» mtitidioremqde e fomoo 
qui* ipfe vitio cuipiam ob* . expei|^fct , & , quaecom*. 
iioxiMa^ alio» rcprehendat qot cogttet» cogitare fc ^lkof rdic ^6k\ w trtr^fittigj . wt >^ furixmK 

i^r/ ?iri, Ei x^V roit ^©/e7ir ^iX^, Tflcurjj 

^fO£ root d^thxpw «Off lccuriS^'nfot 'rd 
rijcvee^ dn\ik n(it rovp eruyrnrefir; Ams rou- 97/ 
« ctfrif ^jif^k^oi (Xjre ^oXxmi^ciyiAm} icrth i^ '' 
€vro9 ^iocx^iMyoc. ct/ yd^ r» ecfOiirfvdi Ttohiht 
^^ccyfAoyei ,' erkv rd elydfcoTrjfyx hruTnwpi^ ecK^ 
hd ra ifti. « ^ /4if9 XtV* 9Me} '^jr^V^ ^f?^ 
-fijy^'^ yoAu5rf«y/xovfl^,'* SrA^ r«V rr^ecruiiect 
tTSmMT^ ^ kei ij^d^i Kcu 7Mfcc(pvhec^(rgy ^ 
lUti tevt ccKoiriJLevvreit ^mKcc^. '£«v ^" vTri^ 98 
|ici^«^ f;)^ TrhjccKcuyfdftovj inrrsiA& iSKXo$i^ 

Gg 3 ' If^ 

Ht dHs atnkom/ Qfe deo* ftH^meaiieig f(4»(if occq^. 

rtam miiiiftriim., ut partid-'* plB(l.a8 Deqae -curiptlis eft; 

pem imperi^ ^vii^t ^ ^" V^^ ^ ^ adfeflms. Ne-. 

goe in promlla illud babeli q^ eiiim in aHena curiofe 

• inouiritj cum res bumanat^ 

' Dmnief ^pHcTp, ^- in(picit, fed iq fua: aHo«. 

quetu fcii^mi ' wi etiam imp^rator cmio- 

Ais dicendba erit» cum mU 

stemqup iilodi ^i 0s iia U€e8 i^fpicit & luftrat.ob*^ 

plaeei, hdficd; Cor tion fervatque/& miHtarb di^ 

iibere loqui auderet cum fcfplinos perturbator^s ca- 

fratribua fuis, cum dliis/ ftigat. Sin placentulam ^ 

onmino '^m eonfangni- 4iib ala giftans/ 'aKos in^ 

neif. Qoi^ptef neqae creparis; dicatn tiK# QuiH 

potiua 4t^ • • »Ficfrji»4 

I Xeim^ roip jjiffatraciy^ /Pu.JS^ieaff ?ri ififlf^ tf-l jitfr«- 

rlv Kwqtiyy -^trr e6>oxfi% ,dyefi(rdnTO}t. lay^v rfts 
ir0XAo7f.9 ji^ iii9fev\ ovi&^ ,.e^rov Apilaf^t 
tfi](W Tiiarr^, ouJVJf vB^i^m* ro ffmfMrioy i' 
mvrev . SiiifiKiy eiures^ Xl^^^^ • ^?* * i^^^' » 

r. %S(ov dvfiyKii v^MctSt^ .ujfo Toij .^firronsy fbiengd^fl^p^i^qilipdfarii.-: cp eip? tanto df^^et, ut 

tus es* Qilld iidteres alif^i viligo feafw eiip^rs & U- 

tatt Qui^ pnim ^9 Nm pif' eiTi^ yidefttor: &eiDa 

iiuras ee» not aipuaii legtr ei maledicit, nemo eam 

]it? O^ende ^ibi prlnpA; i^l^ef^, fieiQp ifyiiri>*d- 

p^t^B irifigniat quftiia iUin ^^^^9 mrpq^ilum vero 

» natura d«t^. {un^ dnp^ fuum ab aliis tra6biri finit» 

il fucus es» &,tani/9n ret stvplpnt |^w^ft^»|^f 

g^um apum tjibi veBdieasi peQe& ei&^ ut idi 4op<> 

lionne pi^tas» eives t^oi ^e^ imbeciiliffs» afpb^ftio^ 

M pvi pM>d9 dejefturof se. vineat^r, qqa^i eft 

i^ercK|io^9j0(snHul9iodui imimiili^fil^' ff^P^^^^ €7rou iuvQttecs viKfi&iiyeu' dKKei riv dkfsjoTfim' 
sv^v^ iPlerretraii, rm JouA(»v cvii ecvrmouireu.' 

«x^* py« wflfi 2/if(^r(ef>(6»* iv fi^yf, ors Afyo^^ 
rv<phef nv TTfpii ecvrev. M»f Tfovr (a^Kecrxdeti^io^ 
^p&Trrrnsy H^ ^ev opjjoi elmtec^ ui ifiv tgepfs 
^cnortvKriKfiy /^iy ^rou e^^KXiai^ ^F^i^r^riiu/; ^ 
iml^h^ «•frXi^i:; fti- ofovi fti)Lc>|u^^sl|ijf 'mi ro^ 
orehe^iff^ tl <p&ovoty-^9 -^ VfM^ixri iJ^wbAAif» 105 
l^flM cruvreio^iif' roiv i^ «AAo^v ?veic«(, usrrio^ f^YXe*.* . 
fhffjm '^eccec. Aff^w TTfeaigww ^W yvcrflw, •n;* 
f 0(wop ou ylvrreu. Xoof^ecripv oif -^L Km H^* 106 
0Tiiiiv ii; Ueci. kou dfxeiv kou r$fmv. T/ ouk ' 
e$vra} rovrcov /jLi?i€$; ^Orecv dvv ns ikc reivrm 
avrovjK(po^i y, M^^' >^9^^'!^^ 
'-* .' ;'.'. •^Gg.^-'^ ♦"•' «wi 

iin)}titadiQe][ id quod idIin fatjo caIatQitof«?.,*prqpQ^ 
poflii , 

dit; fed alienis rebus fta- contentio. . Q«f^d . autei|| 

tim cedit; non veq^Lc^ M capter» ad|uiet., Aipi¥t'yi| 

iibi ea quap ferva funt. 1(7^ fterjit: ||^a|i^ 4i^^ ^P9M!^ 

vero ''voluntas" & ufus vi- Valuntatis Jatronuflus eft, 

forum valent, ibi videbis nullus tyrannus. At cur- 

quot babeat oculos; adeo pufculi? Utique. Rei fa- 
ut dica9,. Argum^eti^m^ ,^i0^iaris? Utique t atque 

cum eo collatum^ lume^ etlam magiib^tuttm & ho- 

caecum. £ft alicubi adfen- noram 9 Quid ergo bsec 

fio prseceps? impetus ad ille curat? Quod fi jgitur 

agendum temere captus? his rebus aliquis eum ter- 

adpetitio fruftrata? aver- rere coneti^j ei dicit, 

'♦^^ Abi, 47» nPMfsrm^t 

107*. n^fJ rowtm} Tff^YH^^ /S^oXfwy. ^^Qinr£» 
^ &»y 0*^1 J^9 rov &€w aoif v^ig^oo^ W ifoi 
106 tci 'jfjgSrov ri}y Tro^foccrKixniy^ ^hu ytiq^ rl tuu 
^ i^^EKfofif Xfym rv^Avifo/Mj^^* "^T^notr^^ (pnorl, 

> . • • ^- • 
; ' UoSfi9'f\ifui ii fjuih^ro^ 

■...•.... ;• • Jf*^ 

/ \ ' • 

AU, pqeroi ,^?n>e! ilH fpiee^ Eocf e«u9^, ^mc^ 

Wvii terreifCCir! ego vero» HeODr* AndronUdiaB di- 

teftaceas iftas efl^^ iio* cit: Abi (ioqoiO ^tios 

yi • intrinfiBCDf oatfim nibU dtimnoi 1 & teiam texe ; 
cMtlnere* ' 

•-MF IbJttMf /m^M fFJrJf 

'Tafis^rai fft,, de. qoa oirflP erit 

ielibert& Qaatnobrem , fi «pwfoi 9 wiAi t/o^o jvr» 

▼tfiim tibi' foH^ity per ' ^/nif. 
I>eum/ diff^r» taamqacl 

primam prseparationem at- Sic & fliat vlres Inteliezft; 

^im inflruftionetoi drcQm<' & fllUia imbedlUtatenu CAP, i>isssaTiiT« i«iB. iix* cAP. 33«^ 47S. 

hxMfXes^ v^oirov K^Jvpva^t, rlvn- elveu ^K&ociu . 
ity ^Tfl^ rA ^jis^ ^roiouffiv. fy hhfXfi^.li^Hfi^'^ ^^ 
€M/i^ rfc^% roicriTot ^'fi^^T^f t Tcio^t^ Tf''^^'^^ 
r«4^uTn yvf^yq^le^*' €} <rraSio^^)jips ^ iffiivf» rokZ^ 
r» dKM^* tl Wvt^^Ao^» fTi ji/j^oiiri^ 
Ovto^, . ev^wc nai M rm rij^wSv. El rijf?ro»| |* 
T<iipjtJf(» ?^^>f' rf XflcAJceuir, r94^r4f. ^EicaeorroV 
y£acf r^v ymi^ivoBiv v<p' ?l/^c?Vt efv /x^ l^r} fKir^ 
oivo6(pi§m^^ f^ ifoiii<roim' kiv |' lf>* £ fi« 

4d m §m OftiHtatumis ca^4 A^ptftf «irl 

Ppioeipio tecQm Me «oito talis s^ercitstio: fi ftaiib^ 

fti^y qosm te eSe vefis: dsomos* Imsq Qmpis diver* 

deiade fic es fiiqj|a qnae fii eroot: fi,p#DtatlilQS». 

faciiu Nan ita £eri etiam mq;i* ^tiam diverfiu' Eo*i 

aliis iB-rebos prope ptoni« deip modo & jn artibas fe, 

busvidewis. Pi^iloipfi» rem liabes^ depreI|epdeS| 

tpnm. ffaittjant » qoir efie Si iabec ligtiaijus efle vOr 

velinti &fipdeiBde,.^o« lneris» taiia hi^bist ^ 

confeqaentia footf faciont «rarios, taUs. Nam qomt 

^i dolicbodronins ; talis camqoe faeriot qom agi* 

vjftas coovenit» taiis de» mus, fi ad noUum finem 

ambulatiOt talis. SaStk^ reti«leriflitta,i. teftni «g$«- 

mas) 91 Ilifo filf^div ^l ro nY€i4oviKov icyrtlH ^ %a^ 
Bofeirefef meu rdv irAiOu' ^ ii /i^, Ku^eilri» 
dmywi ,Ku] .^efitou^oy^ Sym', Serir, iyt^ofde^ 
yii; riVi . oiuroff Kocm^ iig^riiintrei ro& aXkns. 

94 ^dfps y^». f^y Irri. roic ^eca^fi reirots 
xet} rvfecnoiff oi iofv^egdi Koe) ree c^Aft ^risf- 
^hCf '^^ hfiniMv n^i^ koif ivveca^eu kou ko- 
Jieiiw rovc eiueeereivovrecs ^^ %eu avrok cwi 

. icecKOig' r» ol YLvviKOD eevn ra>v oTrKogv leoef ro^ 
H fejgv^ifeovj ro Vihteioos riiv fh^lecv ravri^ ^pcc^ 

95 faJidWiv/ ^Orecv JcJiy, or/ u^f^ijyjwvjfJc^ uarff 
^dqdrnm^ Kotj TfmovnKiVf Keu Kecdec^ f^h 
kiKol/Jorreu^ Kcc^ec^tiri^ev J* ecvtov hn 4 Zifvos 

' ec^flfi* 

" Ifim^ ejforUf pl^ totiim J^ytdin, hM^e fie. 

feoStem dormire eon/i'' Regifcus iftU & tynnais, 

\ HariumvirUm: qoatnvis ipfi qooqac fist 

A.L*> iiL iu teprobiv fatelittM & «riM 

Wommi tdha<r refpon. M^racfemt, nt repidMi. 

dere «liqQdev & pnnire 

• C«i' pdpMttma fuftt i^ etiaiii deHnqaenles poffint. 

miffif y tamtaret cn^ Cynieo Vero, mnBoram & 

rsejimt. ' fatelUtom loco, conicien* 

tia dat iftam poteflitem« 

Ante omnia wro mea* Qood fi videt, fe pro alM>- 

fetn illiQs fole parifxNfm nink.falute vigilare & IiJki* 

efie deeet: alioqQin fcurra rare» & mundam dormire» 

& improbqs fit necefle eft» mtendioremqflte e fbmno 

qui* ipfe vitio caipiam ob- . expeif^fd * & > quaecam*. 

noxius, alios rcprehendat que cogttet» cogitar^ fo 

at ^d^ir roTc BfW', w vmjfitTigj w^/fjurix^ 

7fqo£ ro0f «JfA^w Toos ioc\»rSS^'/'ii^of rd 
Tijcycc^ UTfKok Ttqos rodf ayyffvSf; Ai« rw- gft 
ro wro jTtffhf^oh iH;«" '^'cXu^fofy/Li6>v*' Iflrjv ^ " 
ovrcc. iicca^iifyoi;. cy y<^( r» dKKorpm^ ^cAu* 
irqoiyiAoyei , mtv r* ocvdfcikjm l^/<nco?grjf; aA^ 
Ad! rcB ^(9». €» ii l^n^ Xiye KOii riy (rr^oo^ 
piyiv^^^oKxrifocyixovc&^^^ orAv r«V ffrqocrulficc^ 

koti rw^ dKOCiuMfris *%oKd^. 'Eav J*' tJ^i^ 9S 
fu^AiK .^^ ^TijXKouvfdftDVj iiMnii&^ iSkhoii^ nt dHsmldom/ ufe deo* ftj^mcanets ^tti occq»:. 

rtam miiiiftninif ut partici- ptitias neqoe ^urioibs eft^* 

pem imperil' Jovis; fi obi* qui fict eft adfe6;Qsl Ne^. 

qoein proiiilla iliad bal>el^ qoe enim tn aKeoa curiore 

* itiouirit, cum f es bumauatf^ 

Duetltt, O^piHrp, ott" it)(bicit, fed iq fua: atio«. 

quetufttt^mi ; qi^i etiam ii|iperator coriO' 

. Ai9 dtcendtia erit* cum mi* 

itemqu^ illudi iSf 4iis iia UteB infpicit & Inftrat.ob*^ 

plaeetf itdfiai; Cur oon rervatque/ & milltaris di^ 

libere loqui auderet cum fetpliiue perturbator^s 'ca- 

fratribua fuia, cum MUb, itfgat. Sin placefitulam . 

onmind '*0iim eonfangoi* -liA^ ala g^Aans/ attos in- 

ii0ii. ' Qliipi^pter Heqwe creparis; dicam tibii Quln 

. potius wCfA^/iCC Ttis nyfiJtavlecs^ oJec iKihi i% (piawccs 

%Xfl. tS H n»ipiiy m^i^^tkec^o/jievec^riislieca^i^ 

I KeiaiS riv jJtfkteraciy^ po^^^K^f cTi lea} eri necrec^ 

.^ $e^eZ^iv ei etviiTfekirevPf^f^ih^ ^^ ^ f(eA^(r^M irouf wi^nfcLs^ r «ce %Q I4iy y4f mventisfiv rw^vrcy ejjaif Aa 
r^y Kuvij^py^ cirr ecvreM . ccymadvirGV, ^mv reis 
vreXKeitt Mm Ki&av ' evi&^ .efitrcv Ac^lojaf, 
eu^c ri^rmf euieis OjSg/fin* t^ ff^fcecnev i' 
ettvrdo Sii^iav mvrec^ 'Xffvr^cu . r?? • ♦? A,^it 
loii^ 09vh$rpii. M^jm^iw ydf9 pri re 
r XlS(cv ccvmyMi vncSetSt^ .wra reH ^K^^rreves^ potii^ »11 i^ibiA cXiqfim^ . • Iim tolenBtft^.jn - CyBi- 

fbiengd^TPff^i^qv^faflu co eiTe taoto debet, . ut 

tus es*- Q^id iidt^res aUf^. v|i|(go feofqi» e^iera & U- 

I»? Qoi^ e^im es? Nmo^ pif' eiTi^ yidealw: aemQ 

^uros ee, nut apuan segir ei nuledicit, neoio eam 

]lt? O^ende paibi prinpi? i^^er^» fieiQp iiyarUiad* 

|Miti^ ipfignia,. qualia iliifi ficit; ^(^a^Ium vero 

H natura dat^. ^nU Q!»fi4 ^^^tn ab aliig traAari iinit, 

ii fuciis es» & tiimfan ret stvpl^nt |!)/iffrinit efNoi, 

gnum apum ^x veBdieas) peQe& efle^ ut id, quod 

lionne puta^» eives t^of dft imbeciilt0s».arpbfwo^ 

te pari pM>do dejefturof se vineat^r, qaat^QS eft 

i^e resiio^ 9ilKinHKl9lodhui .in^^illiHS ; .r fi^pBfipuiam 

9mi^ml mme Vrtwitfios efle 

multi- €vdv^ ,iPicrrctrai t rm JouAav cvk ecvriTioiilrcu. ' 

wt d^H effcc tfJLfi^rcc^%€i* V ti>7f^s\ %ri ^Afyo^„ ^ 
rvipAc^ ffv TTfc^ ccvrov. M>f 7rov\f\jjyKecrccbe^igio4 
^f&riirnsi i^i TTov opfx^ elm!ec}' uji ^riu oPfPi^ * 
«^erwxriKn; f«^ «'^u €KK\icrig Tgefnrroormii ^ 
hrSohii drtims:; ftiapo^ fJ^in^^-^Jikti-iroo rcc- 
mhoaaiSy fi <p&oyoty>^9 \^ VfBB(i%ri n^W)M^^ios 
tcu ffvyrctTif' r£v ^' «XX«v tvexcCy wmoff PeviiMr^^^ 
.ftfnvfi-Trecccc. hv^ti^ Trfoccipeffws •tvr y/viTfl«, ru- 
fccwoff ov ylvercu. Xoofwriov Sif pBcl Tkcu ii^ti^idli 
wetiUv ie; Ucu. kcu ecf^v kcu ri/mv. T/ cnjv ' 
ocvrS rovrcov fJiiKec^ ^Orecv wv ns oiec rovrm 
mvrovjiupo^ij, X^^«-.'tevrj^^^^^ 

mt^titadiQe]^ id quod infir- latid caliitQitofaf^-propQ^ 

:^a$ xfk, c^d^re jftere tom irriCum ? efl: alicubi 

robuftiQrihos* * Numquam guerela? ^ |l^«ftip . i|i|Rii» 

)gitar ia.id certamejf^ Jn fiit iDvidMk? iic exQitnti 

31IO vinci poflit, dercen- eft ejaa ^tt^^tloy & {i9iifa| 

it; fed alienis rebus fta- contentio. . Q«pd , autei{f 

tim ceditv non veo^Lp^ gd caeter^ adtmeti ^opifiu . 

iibi ea q^aE| ferva funt. i(7^ ftertit: mgt*.AL^9P!IM^ 

vero votdntas" &. ufas vi- Valantatis Jafi:dn.oflas .eft, 

foram valent, ibi videbis nollos tyrannos. At cur- 

quot habeat oculos; adeo pufculi? Utique. Rei fa« 

ut dicas, Argum^ etiMn^ , lo]^^^^ Utique r atqoe 

cum eo collatumr iunie^ etiam magtftratuum &ho- 

caecum. Eft alicobi adfen- norum 9 Quid ergo baec 

£0 prseceps? impetus ad ille cnrat? Quod fi jgitur 

agendum temere captos? his rebus aliquis eum ter- 

dulpetitio fruftrata? aver- rere conetur j ei dicit, 

♦•^ Abi, pttJltm' hiihosf rm TtfowrHm tpo0$fd ^nrm^ 
!. iyoi i\ Sia irt lar^tm hrtVf ihttdgp ii ouir 

107*. n^fJ roiwfm} TTfify/Mror ^Xti^. ^toar^, 
106 tci TfjfSirw ri}y TTccfep^xniy^ ^hv ydq^ iri luu 

I ' , .. .. /^ : - ; . ; - : 

AU» pqeroi ,tfQ«et>e! illl i^ice^ Eocf ei^i|B, quid 

^rvii terreifCttrf ego vero» HeAor ^ AndronUchaB di- 

^eftftceas iftas eib^ ao* cit: Abi (iDqoit) j^ottns 

yi , intrinfecQf totan mbil d<|miiQi 1 & telaia texe ; 

contlnere* ' ' ' 

-"«^ Bilkm amtem viris 

' 'Tilta'Mii'fft^ de qoa cmra erit 

|eltberaa« - Qaamobrein , fi «pwtai s miki vero pra^ 

▼iriim tibi' foMt, per * eifme. 
Denm » dlffbr» tnamqad 

primnm prseparatloQem at- Sie & (baa vlres^ faitellex^ 

^im inflruftiOQetai drcbmt' & flljqa imbecllljtalrm. «AP, l>ISSKaTilT* X-SB. IIX* CAP. 33«' 4Sf%. 

Aovvte^9 ^rftSrcv Jcg/vouo*i r/vfr «TveM S^ApucTiV, . 
«T^* ^W rc» 1^^ ^roicuffiv. ^ hhnc^oici^^^ rosr 
mmf rfo^pH^ ro^pv^ct wfi7r«Tof , r^icc^ Tf''^''^^ 
rogfiuxn yvt*y<icel($* €} frraSiol^^os^ iffiivfob rocZ* 
r» .i»Mo%^* rf wivr^^Aoif, fri ih^otin^ 
oSr<9f fv^a-.it^ xofi} l-]ri ta^k rf^^;if»iv. £1 rherM\ }' 
r^jpiuree ?^^>f' ri %^Aicfuf , roiffStm. ^EKocaro^ 
yxf (Tofv yjivoyivosiv v<f^ ^l^$ £v fjAv M l^nl^ 
oiYoc(pi§»(/W^ ^ki Tfpmofity^ kiv I' i<fi t fjii 

' ■■ ...... .■-■■. ■.0? ■«;/-', '/ .^.' 

tkt>. XXJB, 

4d $0$ pi OftmtatUmis caii^$ ^^V^ ^ 

di/pntimi. . . ^- \ 

Ppioeipio tecuni tpfe mito talii «^ercltttto: fi ftait<K 
ftilM» qiMm te ege vefis: dfoniiis* 1^? Qiiipis dlver* deiade fic es fiiqj|a qnae fii enmt: fi .p#n.tatUii0| 

ftciK. Nsin its £eri eliam ma^ etism diverfiu' Eo*i 

sliis iB-rebas prope ptonU dem modo & jn srtibas fii^, 

bosvidemos. Pogitespfi- rem bsbess depreliendes^ 

mom. ftstuont » qoi efie Si fttbec lignsiins eflfe vor 

velinti &ficdeiBde,.^o« lneris» tslni Ii^ieUs: % 

conleqaentia funtf fsciont «rsrios, tsUs. Nsm qomr 

i^i dolicbodromns ; tslis comqoe foeriot qo» sgi* 

viftos convenit* taUs de* mos, fi sd noUom finem* 

nmbnlatiOt tsUs, fnftiov retiilerimilf.f. fiwQr« m^ 

mas) Aieij iiiatpaKi^hooff- AMfi^M n l^ rU i^ri 

Bfctmoff. -'£v rovra> ri ^efdx^^i Mv ds 
iTfo^rof, H K(u iiffHKit^ n &Kef7rrinofj ^ 

5 Strtflov. "H S*' lihf Tf^k ritTnr^itisiM hui 
ar^ooKecy rtiv ^TFfo^Afe^^v^ o KiBoo^a^ls^ (Sf «/• 

'§oc^a>ii^' '0 riKrmVy i^ rhro^v* o (piKo&o<pogy 

6 ds <piKcfTo(p^s* \^nrQi>^^ w ^wrofiff ^Orw m 
Kiypft A^U^^ Keu dKovaecri fjiov dvotyivoionom^ 

' v/m/. ^Keylim TT^rov ^ iJLfjr axy ocvro Troieh. ttr\ 
dv ovfffff ^i 'dva^y^s]; ^Kiyl/Oi ^ l((f t Ja. 

7 ^^b/pBKVifrtu ^iKms^ -^ heouvebvivoui Vivbvs «xov- 
^*^r Kiyoirosj '^/btrf it r&v '^ec^d rSv iroKKmv 

hrf/ivov 'rlS''"KoyoS; Kui "wKS^ Af/ar. ovH 

ydf rS lAov^d^f Kocbo iJiw^iKos itrrsvy oriii r£ 

ZyfOfif^erfiKai^ GukoSv <i<pBKfi(rou ^iKwi Tfgisrl; 

:$t7ri Kcu iiMV^ iVe^' xecf ocvrol rfi^«/4«v ds ro 

ocKfoec- 

mus : fin eo quo notr per- Aieft€ , aadite me vobU 

' tinent, aberrabitniis. Cc« .recitii^em; primuxu. vide, 

terUtti eft"re(^eftiis alius ne temere id facfas : dein. 

communis^ alius pecuUa- de, fi deprebenderis te 

riSf l^rimum , ut agas hoc ali(}ao referre, vide^ 

tam^aam ItomOr- In faoo wma eo qao rtferri debet 

q«fid oontti^torf . Me n^ , Prodefi» vis? m laudari? 

•vi^, licet manfaetos; ne» Stilini/«aadi« dleenteAi, 

rpnoeivas, fifeat fera lie« MeA^vero popalaris kas 

ftia, Peeotiaris aatem re^ nifaii refiirt» Re6U dicit: 

fpe^bos ad cu^sqae yttaa lieQ -ci^tm mofioov qoate. 

fenus & inftltiitiim perti; nos oiaficus eft^ neqi^ 

et. CitharcddDsagct, «( gwmetrie, qoatenas geo- 

dtbareedds ; : Aiber., ut fa» moter efi: , ea eoi&rt 

ber; philofbphmi, utphi^ £i«o ^^fodefie vis9 Qua 

fbfophas; 'cHaiOrr Utow* ref Dic aobis qooqoe, ut 

tor»' Cnm^* igitor di^is» ^aosiA^MiditoriiaDitmni 

•*• adcur* l»lSSKilTA-T« liIB, 1I|. CAP. 23* ATt ' 

fi0^x]VMisqiiam prodeijk ^Jji^, pofitua^ l|«ram exft^aiif 

qi|i llqlUim ipfie frm^qtn ^ puir? .Pip miiii vefutu; 

li/(^rip$ i9^pfrit? ]^C{a9 JSn fefeileris, i{ire tibi iii« 

pfErque enim qui fUiep npii . twm. Nuper ^ pom iS^ 

pft> «d iirtem fabf iifiB aliis fpfimco^pniSent auditQr 

prQde(& poteft; noque.a^ res, o^i^ tibi adclam^Sept^ 

liitQriaai» gui futor ami «kie^ «nimo egcelTQi^ eaii 

eft« . N«per Jau^iirtust circuqur 

/ Vis efgOf fe«re 9 ' w jms, £^ omnib^s.dicebae; 

jBrtl^m eeperis? pipfer Q»U tibi. vi<bfi fum? Mi^ 

j4e^fetfi tua, pWIpffiptie. r^biiis^/dQmiqe^ it^ialvu# 

Q^odp^ ^4 pfiopoivmu iuir, Qiioroa^o vero illu^ 

•dpetitiopis? Noufruftrii- dixi> Quodnam? Ubi 4«. 

rli ' Quod iver(^iomA? fcripfi Pai|eiir 4i( Mymphaf. 

Noa, ipc^Pf m..i4 vttM jNiiiU (mi^ f^ 9^ ^ 47* * iir ICT»T*« 

ilttfai r« *i0l ^^MK^MF»y} .rty Am0 ^* mi Ixo; 
}id9WiC rif ^vyicAirriK^y; "HdvAir «0u rm-w^ 

14 ^ ^i^oii roMitrm; Mi} yhotto. TW cuy Iivimi 

nai kiym ^wiriKoc. IU&0» roSro,} .'£^ 

f^cojfjui^. •IJjfniMbL rnvMo^ltv. . ETit» ri Jo* 

i!.: $6if9m} wip$l «wi «tfrfff «9 Kfmf^fcffoSxi$, VAn* 

15 ^^oi^; ^OMiKe& ol»Bfc$M^ .mvetiodi hour^ ^ 
ihf oLyeAwpJi n ^^mnfte^i» fcif re IvdmMv- 
^Mp» fufy . ^iAffva^oK Wv ,A^y^mii» ^^«Xt- 

'<' ^Mfff» ictfi wrAoji^ lEOff. icdEfMier' fi imi 
Skko efurar v^MycfrVy ift Ouiw T^m fiou 0rm 

16 5d?»«^ <%«f -H «Vi /»oi> r^' fcryfliAo^uAV f^ 
yav iyriiiiefitvct^i tihu myoairi mos roowra> yj(^ 

tia mihi dieto', te iif «dpetll IfB ipfi eltiicalam' lecoih 

Hone & averratlone vef- temoont? Cum enim ho- 

iari fiatorae convenienter? roo, nuUius Iionefiae vd 

iibi/aUisidperTuade; Non- afttonis ve! cogitatioDic 

xat vero nupev iftqm contra fib} oonfcius , philofoplnim 

ifententiam animitni lau- invenerit» qui ei idictt» 

dflifli ? nonne adolatug es Magno* eg ingenio , iim- 

fili fens^toris filio? Velles* plek & candidos; quid 

oe toos liberos eflTe tales ? eum dicere putas j ni& 

'Abftt. Qoi| igitpp' gratia Xfte quadam in re dperl 

laudabas & ooiebas eum^ meA ^et? Aot dic' mibi. 

' ingeniofus eftadblefcens» qoodnam magni ingenii 

& do6lrinae cupidtl^. . Ua- opos praeftitit? Ecoetanto 

de iftud ? IMe admlpatuh tetnpore famitiaritate tdi 

-^^eram caollkni adtulifti. ^titor; t« diflerentem ao- 

Qoid dMode potisf oonno Ality^^rMitaiieem audivit: 

*^ eftnc Bm^/m^jet. ''Atwm» mitcijy Jrim hiym* wrm * 

*0.;;mi9^fw7«r ttiiiiftm». hr)iv wlr^^ TP^it-icn^^- 
tiir4^m%k brrw^: £1 ii. ^ ihiytfH ^^ov cm< 
mir£' "EirarJjf ^r^ rihffric icr)»y, wros- ^t^* 

rw Afyr. 


eftnefa^Qd liio^efttori^ aii ttt^«. ^oti M atia eft» - 

in fe ipfum defceodit? an Nom dicit» Homohieve» 

frntil ^ qutbus io malis recondus eft , fici^s eft« 

fit? abjecitne arrogai|« impertqrbatas eft? 'Ouo4 

tiam f num qoerit do- etfidiceret, egoeire^oo* 

Aorem? Qiiserit» ioqoit derem: Quoniam i(^ £• 

Eomne, qoi doceat qoa dus eft, dic mihi» quem 

ratio&e vivendom fit? dicis ^dom homioem? Si* 

Non^ ftolte; fed^ qoomo- diceret, (enefcire; fobji-. 

dofit dicendom: haeenim cerem^ Priua difce, qoid:. 

-.gratia te quoqoe admlra-. dicas ; deinde dicico. 
tar« Aodi quid dicat: Ifte Ergo tam male adfeftas», 

bomo artificiofiffime icrt« & laudatoribus inhiaos, &, 

bit, moitoelfga&tiosDio^». aoditotes to^s homeransp. 

. aiUi^ TM^r, ik vime' ^Amu^ ''ilnrtf tmfoml»^ ^f^hf^ 

i¥OfMn($^ iMi rmr» wpBoheitH xai ifctftfJ^ipr» 
w<p\f£ff mmyi^M ii Bliaiiy^' UeA lierdjK mmy§- 

AiWmii ^Mfoaigkoudikj fu» ^^ vfurifot»' m>- 

«fffalV. \ 

37 ^d\e&o(pos ^ hr' Aofoot^i» m^ ceiwAcTf Otf^g^ 
1^^ ^^ ^Ai«^ «yei ffvror l^* lifvr^r^ ^ if rfo- 
<jEfq, ouTtf Ji) iMii wrof £y» rw^ okpehoiBn^ofd* 
vmt; TUioc hoTfoff ^rtfftfxicAti* ' im» 'fip vgr* «iJ- 
TMf d#;«Mr)n)dgf; ¥M ru Pvf oiK6a>y on. koo$ oi 
Uorfo) iiroifoojmKMtv h ^tdfqi* orhjliy ^' ifuH 

•8 9oofOKeo9A^o. ll0fo$HO$hS M Sk^iyrm Meirai» 

0T4 ^ldemtfpernor: nuni^- Htud, itt dii vot tmt* 

gft me tdfitntem pulflure jMiatp ifla malti poffiiat 

cithtrtfn oportet? Audi, tdrequi, 

'^uid Soerttet dicat: «Ne- Naoi vero philolbphof 

«^ae enim decet, iuquit, homioes td fe todieDdoffl 

lyjudices» hauG astttem, iaviut & ortt ? Aonpo, 

i^mpoiitt orttione more ut Ibi ipfe td fefe tdiidt 

i^dolefcentoii venire in homines, tut ut cibiis & 

t^udicium./' More tdo- potus, fic etiam pbilo(b> 

iefcentuli, tit Eft enim phus eos quibus profuto- 

degtns fane iftud trti* rts eft? Quis medicus ro* 

£cium^ . feiigere veriuip gtt, ot tiiquis fe tb ipb 

eaque componere, tc pro- cortri iintt? Qotmqoam 

grelTum in medium tsh nunc tndio Romae medi- 

lerter recittre tut elo- cos etiam rogtre homines» 

qui , atque inter reci- & «d fe vocare ; tt meo 

taadum fubiadt tdjiiptre, ^poreipii voctbtntor. 

^Rogo DISSKRTAV. LIB. 1*11. CAfP. d}. ' ^gl 

2ri iTol.ioeinfiii i(trsy hA) Tnvtw iMhiw iaifuh^ 
4 ov^JU.grv imfJtt3imffQ^^ K») on' uyvoeK rm 
my9i&eo'xe^:Td Keczm^ Koif KscKoScufwv & Kfif io9»» . 
rxjy^.^ Kofv\^7j v:e^ei$a^9if. Keufafp, m pn 
ToiXyree ifjorosy i rcv ^i?soa4^oi} Koywj fiK(^iTr$ 
neu ecvr»s\ Keii o ktyea/9. ^mde fJ^eee i ^ftHjk ^9 
^0£* ^ Bi MXoPsoirf^ kw^iTeu f^s^ {yd i^ ov^ 
Afy». Teiffe^wp ovrwr:x\eyif ^ , wB" tneurrop 
ifuiw Km^jumv oJVrd^» Sn t/f teore avrov itee' 
/Si/SAipccy '! wre^c mrrro-^rw.ysvofjbhenvy wim ts^ 
i^deehfJuSf rrid» receKecffrou KetKee. \*lecrfeio9 30 
icrt¥^ -eui^ef-^ ro roS^ipthoo^o^ov trxp^offweij Jaf . 
efirStirreui e^Ai^atyfj elhfi e^yn^xf^ecc,, «£f;gctrd# 
'^ V^? '^iX'^^^'- ^^^'' i] ¥^ iZftdi^ inQt&mKmffi 
i i' einoTmf»» hc^.t ^ ^^ ^^^t»:Mj(fiai»Mi p'^ 
ue(f>06h»}\!^. eV' iy» .Kee^lffm v^ \iy09 mfu 3< 
feeifrM^ 4(mK47tf(pe»n^ieirieei^'^iv ifmsi.^^TPi^ireBerig '; 

fA9 

nRo^a te » Tut ymAoB » ' -4:^ dft aliqao apAcl ebm^fatlib 

qoe aadias » tnale tibt efle \ ^ccafatuitt : fic ' v^uti e^ 

te quidvis pptiiis curaF^ tttegci^at ^ft- quQB"iiebnit| 

quam -id ()aod* .curandiim fi^ tedB QUfosqqe fioDebat 

eft; vigoorare bona & ma* ob. beaios;»^ .-Sehaia phi« > 

la» iiifelicdm'& calamito* lofophi lftbB8Da> inedica ^ 

ium efire.*><*o Lepida vero eft : tiotii ttide. exeuqditm 

itivitatio! Eoimvero nifi eft cuih laetitfa^ find cum 

pbilolbpbi fermo.boc effe- doiofe:. neqnKjenim, fani 

perit » iDortuus eft.csm «cceditis; •fed'>aliua''humes 

jpfe, tnm tsa quo habeton ro io^mto, alittSiapoftema<« 

Solitua . eft.. dicere Rufus t te laborans ^ alina' fiftalam 

Sii tantam . habetis otii,. nt babet^ .alii (fcfipat . : dolet 

me latideCi8>rq;o. ntbil idi» £gn vero- fidens ^tena ; 

'co. ItaqttA fic dicebaty. ttt tiolas voUs^&.ieptpbone* 

HUifque . nofteom , qai jadi tnitfl ^ dieain ^ i .Ht me lau- 

MebamMev cfmitaret:,\\£» AniteaveKnatib^uiiMVSi fau- 

D/Jm. T. /.. Hh merum 4i» BT l CT STt pfjMP^ i is riif xi^^apAify «ivmiTW rxpwtnf^ i A 

M^^mo^^^ ^dfMTai f9ciT€f0i} xe^ tm yoms 

TM (fvfi^tSi^ 1UU ro wnivmitoy^ ^« -cotOvi 
^ikrsvy hn^ornifmrtm hityorrti Tcvro Som(irfi9 
hroU» i rM^o Zwmi reSin KKeecvdns} 

Si T/ ouv j OM hrw i iffor($7tri%ic X(tfi«en^; 
tk ymf oi kieyoti m o iXMyKrtKcc^ <ig i itittm^ 
AiK^. :rlf ou» nokfforo rirot^ap Smo fitno ro!n(ai\ 

34 riv httioMi^twP} Tiff yoif ittr» o> 'srforfomatis] 
ium^^m fuu h) not^ ttoKKok ioi^ niy /m^ fr 
y «tfA/0rr«l* im^.ort fmkKaif %oiYtotp if^oni^oui 
rn^ 4 «^ ^AoMi. O«Aav0*i. /Mfv y«f ra «(^^ «t< 

' i mfi O ft ko» pifoiftoo^ oiKhotX!^ i* oturoi' ^oiiou 

Q«b negit? iE^, ablBe 
iUud quo cMrgOittM» qoo 
doeefnoa. Qais vero unH 
i|iuni, praster faaec qmr* 
tom^dre» dixit^ ofteotabo- 
riaai ? Qiiodinuii enim eft 
liortaiidi geno»? Pofle & 
fiogulis & maltis incoo* 
ftantiatn & pugoiqi ofteo* 
dere» iii qua votutaocor; 
etsque deaK>aAntre, qoid* 
vis potius eoft citiire qoan 
ea quae volunt Volont 
'efrim ea qoae ad felieititem 
fiu:tiint, fed qu«rant alil>i. 
Hoc.ut fiat, mille fabieUia 
collQCari oporlet, & oA» 
voore fie MfliADnirefta 
feas 9 qualem adtalerat ; 
iUns capqt eodem modo 
^fedum ; olius iiftulam 
iuam , «lius apofteou ! Itai» 
«e tdoiefcenfies proptee 
iftft pertgrioarentur? eo» 
tte pafenteS; fuos relioque* 
rent» & amicos/& cogn»^ 
tos, flr rem famiKarem» 
ut . tibt epipiioneniabi > ja. 
Aanti^ Vaii» & Ofae, ad« 
ciamentf Idne Socrates 
UcnHaai idoe Zenoa? 
ld«e Cieandie»? 

Quid ergo? Non eft dt^ 
cendi g/omo tectatoriumS noiK^» 9reXi» ^ T^iBwkt dfm&eivTmi hi wvA* 

0€$ffd€j TM Ofour yfiiy, iMiA» ifofmrm mi 
wfdy fMru nmrmtrxfiifomt ^ h^^ t^ hMtok* 

mitifJieir rk^ ukoCw, «It^iydMiMM^ #011 4 ^Mi^ 
XtyofdiWj ^«fi «f^f^ ify#y/ai^fyi' 4 hn^rfd^ ^ 

oif^r^ ifhhoeo(pogi-mkhi iS^tmTm #9i<fy. 
Oiyi) i'i m J^.iukftit^fy^f^h^^^itfic^r^mi |8 

«AA<8 nrvi^i HiiAttir jMl^fpr. tourhkriv^ Mnfi^ 
meig^-^iKffai^} : » - ^- *""- < ^* 

vocare auditores» & te recitantem antdiflereiitem 

eleganti vefte aot pfliUip|ar aadieM» de le ip(b fit fo* 

confcenfo pulpito, in put itcitus? quis iti fefe de« . 

vino fedei^tem, delbi^te M.lcend5fit?. qoi^/fgre^^ 

quemadmodum occubuerlt /^ixerit^ Pulcre me tetiKit 
Acliiiies. Defintte/qaae^ pfaiidlbplias; pofthic ifta 

fo- per Deos, pulcra ver- facienda non funt Noi^ 

I» & res deft>rmare, qmn^ ne vero^ '-4! -t^- vMnltsA 

tiim iii v^t eft. .NibU probaM: ibetf«:,^dieit ad 

magig ad fcortandum &{\t^ aliqn«m 1 Etegattteit ^M§l 

cet facft^ quam cnm iS| fnit ifta de X^rxe; Aliu»; 

qni dicit, anditoribu^ fi^ Non; fed dH' poROs^ 8t 

gnificat , fibt ilHs opm Tiiermopjdaft.' Hasccine iA 

efle! Dic iiiad, quis, te aofimitiEitio ^dlofbphif '^ CAP. lfB4 '. ^. ' ' cptKe»9Air< * V 
.jC^ . ^A\0^ «1«^ 9^V) ^0f KOMMV ^. Vflir 


. » .1 


^ 'AM' 
■ .. Quod alter coi^Hri natQ» didits Ad boe fitbGdla eij 

ftttn fiwtt^aat (jatitor» tibi dedit; (|aandoi|fiidcm alia 

maliim tie e^o^ Qeqae coiqQeprapriadedit^ alia 

f«litti'ti|4iatiur.e9» Utuiui yero wix^m iieinpe ea, 

iepritnaris efHnpUero» ^ q^iae probiberi & cogi (c 

lnlainitofap: fiie ^ fed » itf adimi pofluiit» noa pro- 

una ^ fqrt)|M|a9»:. .Si qali pria ; qaap' vero prohiiieri 

vero calamitouis eft, me- nequeunt» propria: n^ta- 
mento foi colpi tSt c%bte..,;9g)uero Boni &Mali, fic- 

mitofum. Deus enim om* ut dignam fuit eo qiil txo^ 

nes homiues ad felicita* curaret, patriaqne folicitu- 

tepi^ ad coBftanttam con* dine toeretar^ in propriis 

.' . . colio- DISS^RTArn X,%9k IH. CA]|^»94, '405 , 

' v«i j^^ rn^ mvr^v puifluff. . $u^ rf' dvr) rhfofi 5 
I7) ri ' acA^i' rFtfu«0y j * ^H «vJf #« iw>rei^ l/u^ . 
i^hfm^r; i»AA\ (MTv^ 7yvM»( roe oiiiyiff-u]^» 
7r£inv els ^xeu^ss^ is eui ai>yM*^/M^cf"9VV9ff^. 
TM ro7to$s^ ro7s dvB^clhrois^ rxJs ^iur^idousi* 
n^. »mV kKouoov irixB$mff^ Sr/ fJtii^r&uff-^diihrovff ^ 
Qj^TreiC xou iv rej^ ooirols rimo^ iiWt^iSt^i. 
r^irou yecf i^tos ei^ tm m^ rijv tiofdM>v iOA 6^ 
HiOfoimv (id^i(»rf^s v^y ek i^eenr(v : hftoc&dou x 
e^ott ,, Biiiqu^i ^ luu lAtreiKoioiJi^ :rpiff veos&icffi* 
ml r« 3'#Aa67if Siot!)r8f^y^ /^n arhmv^ • /lcj^ 
Tffidoxi^i^rd Tt^rt^. : Nom* dkiC ^^ v^^^tiBS dKo^ j ' 
yot. fiyeu Tfdejim mvrd. ^Hixof. cZv i hoye^ '' 

Hh s 47^1 colloeavit ^M ab .Illo locis, hOflutubtfai» a^fivier'^ 

dirceifi, id«oque doiet* &tiQQibu$? . Et.nunc pIo4 

Cur.autem aliena faa eiTe rans fede^, quod epgdeAi^ 

daxit? cor, confpeftu tap noncernas, necdifidem ii# 

d/^leftatus» te mortMem locL». verfQris, . Mempe hoa 

eSe, per^inari te pofle» tu mtritus- es,. nt .corvte' 

non oc^itsivit ? Idcirco etiftm atque cornidbus ef« 

poenas dat fuas ftultiti«{. fes mjferior^ quibos, quo* 

Tu vero qua de caufla , aut cumq^e Iibu4rit ,. volare iii- 

GUi bpno.te ipfiim deplor oet, nidosque fuos^trans^, 

ras? An ne tu ^idem ifta ferre, & mare traDsmitte^ 

meditattts^s? fed, utmu- re» nQcgemenJtibus, neo. 

lierculae nullins pretii^ priora defiderantibu;. . 'At«^ 

omnihas qutbus dele6i:a))a« qQi» ais, iddroo iftis Iioo. 

ris» itafruitus.es, quafi acpidit,, quoniam.rationls. 

iS^inper iisdem fruitums, funt expertes/ Nohis igU 

tur 4g6 m»i4i^ir«f 

8 *H ifmtH Utm<re$¥ mS^dietTm , nm fn^M dKe- 
hnMirm* fffit i^ms^ «ni AncinfMSfm , ih}Ji 

fluroJif^iiffff. ir«iiiir ^rw^$w^ nmBfiftgm nt^j^fm* 
im} 7geihjp\ i» if^t ifj&»f^^^f «ov t^efSh 

9 . Om ume^hMwrkefm^ i^ Ttod^ ieMm^ 
nm fuofian^efMda m ^iMv<m^v. Tfee^e^ rw ^h 

|0 AMro^NTi :• yr fOf ^f iTfUotii^ ecvriS^ niteiefUf^ 
fr/ o uUput wroc fAke Tfiht^ irr^y %ui ^ eiek 
iJi h i^infiuooffwrm fdur xm dveiyMi m(te^ 
^v rivee- «W» netf w^eefxuffi^iv ^AAov «AAiir, 
«aejrii fc^ ^ioiAiW^m^ ree i^ iiriylvecbm^i t« 

<i |i|jv fUvuvh Tu uvrai, reo H ufveerdui. uurru ter nlio «1 ediMMtetii Ae 
iafclieitttem date eft a <ltt#» 
ut in miftria & lofta aett- 
tan exigmnus ? Aut 6m* 
ics immoctilM effe d#be« 
kiat^ nei|ae ^ottfqditl per*' 
egre ebtre debebit, ned 
S08 tupiaai profi(^{feemnr« 
fed ftirpiam iafttr redici- 
bM adfixi tnanebimas ? fi 
fois wfo fimilUirium 4li- 
eefferie, 4Ueb{fnus p(o- 
ftfttee; aft ileUrim, eum 
redlerit, exMttbimoi & 
l^lmdemuf , ^emftdmodam ' Annon tendein Uc re- 
Iinqaemus, & qo* «c 
philofophls audiertfim re* 
eordsbimor? nifi forte lic 
ebs^ tamquam • ittcsBbito* 
. res , a^divimus diirereotrs: 
nMundum hnnc UDam eSe 
^nrbem ( unamqoe ^t 
;qaa ille conftet IbbftiD- 
«tiam; ac neceffeeffe, at 
ft^fit eircnihis qnidam, ui 
^alta aUis cedant, hw dii- 
^folvantar, tlla foborian* 
ntar, Iwec (bttm ftalbnite 
«neant, llhi vero movMB^ 
i^tar:- efle tntem otnnit 
],anu- DISSBXITAT. llB«lfI. CAP. a4« " 4^7 

%mi iii rooff ^v Tfu^eivm ocAAifAoiry rcuf 
dicmKKimvbtu^ rois fjuv avvoi^i xouqovrac^ 
rw i^ tiv»KKurrofihoiff fcif dx^ofjLivous.. i i^ la 
uvBfffinos^ Tffcf r£ 'pi^H fuyoii^'fow meUf 
Kotf TMyronv rHv omqotuqirosiv tafec^fovnr)Kk\ 
iTi nenUho o^nM^ ro. /^n l^^t^ScBou^ /^^ 
TTfOTTfiifhJKheu ri yjft liAXflf uKKor i% oK- 
Kev£ 'kcStm roTfouff Tfori fskv XJS^ ^^^'* 
hfet^oMW-i Tfori & %eu #vrq^ rq^ Bioti; 

Hou r£ *OivWH ro m^fiQof romjriv rth* '^ 
VaJiih i' oivBfthwv Hev mrrom^ ««« v^ 

K») trt TTfcffBev rS ^HfeckXSy vnitiJ^m rijv 

^lKoufAhn^ oAi|y9 

j^micomiti pleiuit primum ^refcat in terrt, fed aliAs 

^Deotum » deinde faoiQl- i^I^ ^i^ loc^ migrare. pof« 

i^num» quoft natum intef ^fit, nunc poftuumte niU 

«fefe conciliarit; qttorum * f,qm neceffitate, nnnc et- 

i^aiios nna vivere , alios ^iam rolummodo (peftandl . 

„difcedereoporteat, ficut ^gratia.^ 

ippraerentibns gaudeant, di« 

j^grelBs non doleant: bo« Id quidem olim & Ufyffi 

i^minem aatem, prseter- accidit;. 

^iiam quod ad animi iha- . #--\-->-.- ^^^ 

^itttdlnem n.t«, fit, & ^JZJSf^jS': 
^d cdntemnenda omnm wnw» iw»> «^ wrrcr. 

i^ac in ipfitts af bitrio nob &, ante hunc, Hercult 
^runt» etiam hoc babere^ qul totnm terrarum orbem 
:«ttt neii radicibus adhse* perva^tus^ 

Bom^ 4S$ SPXCTS TX 

Utti rify /ilr tKRoiKhpvr» KoCi KotBm^wro^% r^ 
X4 i"" ivretvpiyovrot* nm rot Troa-oOf cJet <pl\ovf 

*ASWvw} 'jroiTovf JS nre^ie^cfjiFvoff inrn^^To^ 
cg ye Kou eyocfxet^ moo icoci^cff e^pdvfi ccur^» W' 
'.kraiioTroitlroj wi rour ireS^off dTflKiTfev^ d orl. 

15 v^ 9 cuJ^^ Tfod^y, 9uj' ^f o^^oivovff dcpiels. vJW 
yo^f cri oviels loTi oivbqo^iios of(pocvisj «AAnJ 
Tfoivtoiv de) im) ^tfiveKZff o itocr^ ionv o xi|^ 

16 ijLevos. cv ffoi^ vhC?^ Xoyoo nKnKocij on ttc^ 
rn^ hrtv c Z^vs rSv ocvB^oo7Fa)V ^ es ye xcct 
B(urau Tfetri^ee £ero ocvrovj koc) iKochmj na] 
^fps iKeivov d(pofoiv eTSfecrrev ec eTffcerTei* rw^ 
ycifroi 'jtcfivrwyji e^ c^vrai iiocyefv evScufJtcveos. 

*7 Oiiiifcre i^ irrh oTov r ^is rJ «v« M^w fVi Bbminum fasque tufas^ pbaoos rellnqnens : noral 

quiinfpexit; eoimt mortallam nemi- 
nem orpbanam e0e; fed 

iA & .hoc ejtceret ac re- efTe patrem, qui contioeq- 

purgarett & Ulud reftitue- ter omnea curet Neque 

ret: quamquam quot eum enim verbo tenus tanmm 

amtcos nabuilTe putas Tbe- audierat , . Joveook patrem 

bis 9 quot Argis? quot efle bominum; fed etiam 

Athenis ? ^^uot in iftis pe- fuum patrem & putavit 

yegrinatTonibus paraffe? eum, & adpeUavit» euD|« 

qtiippe qui uxorem etiam que refpiciens res , qoas 

duxerit , ubi ipil eomino- fuscepit , geflit omnes. 

^m videretur» & liberos Unde fa6lum, Ut ubique 

prpcFearit, eosque def^- beate iili. vivere liceret 

raerit» non gemens» non Numquam autem ficri pot- 

4efiderans, n^que ut or- «ft, utfeUdtas, &rerum 

abfen^ DISSKRTAT. X.XBIII. CAP. 34* 489 

ev^U4i^0vv cc7ii%€$v ^ 'UMrtb ^' BiXm^ ^t- ' 
9rA)ffa^/Lcei^ rfv] I^Wvi^' ov iiyl^o^iei Tflgoa^vm 
uurfj cv Ai/Lccv. 'AAA* 'O^wo-m l7Sf7sovBe$ '8 
^f c^' rijy yweuKCi • xeti g>cA«<ffv I^J Ttir^us xe^ 
^e^o/jiBvof. 2u ^' ^0/4^(0) Trocvrec 7rfc^i%«f , ««»i, 
r^yf iiiBois «tJrctJj *H, « r«Xf dXf\b^oM 
%%hous , r/ (»AAc ^ iSvarvxH j' TiV J? k^Ac^ « 

ae^tfi rci cAoi, « ixti iTrtfJtg^rta o Z^vs rSv 
locvr^ TfohirZv^ iV ^0-/v cfccici ot^vrS) /ivic4'» 
/jLovgs, *AAAfl0 r«ur^ ov ds/jtirecj cvi' o^tetj . 
iv^vi*flBiiveu» *AAA* *oJu^o-5uf, « fcfv JnXoei SQ 
leoM «cfuffirc, cJx ?v * ayflt&oV, T/ff ^di^ dyocBSs 
iffriVj cvK «fJflJf c^ loT/j riV ^* cRJV^ rcurc, fV<- 
?s£Kri<r/4ivos on (pdee^roi rd yevofMvifj mH ecv* 
B^enTrov dvB^d^^ avv^veu ov ivvoerev d^} To si 

Hh 5 ^ evv 

abfeotiiitn dffideriuA, eo« niifef eft9 Ofnfflno milfi 

dem in loco conveniant* g^ubernatur untverriun» fi 

Quem enim iieatam efle cives fuos non ctirat Jupi- 

intelligimus , is . babeat ter, ut, qUamadmodum & 

oportet omnta qnas vult; ipfe, beatifint/ Atquiifia 

jSmilis efTe debet repleto: vel cogitare nefas el):. 

.abelTeoportetfitim, abefle UlyiTes autem, fi quidem 

famem. ifAt UlyiTes (fs- ploravit & lamentatus.eft 

guis) adficiebatur nxoris vir bonus non fuit Quis 

defiderio, & in rupe fe- enim bonu^ eft, q[ui fe ip- 

dens plorabat<* Tu vero fumignorat? quis vero te 

Homeram in omnibus au- ipfum novit^ qui oblitus 

dis., atque etiam in fabulis «ft, qai4quid ortum fuerit^ 

ejus? Ceternmy fi vere id caducum efle; neq^e 

pioravit Ulyiles / quid ali- poiTe fieri, ut homo ali 

ud, nifi mifer fuit? Quis . hoihine i^umquam divetla- 

autemvir bot&ua probosq^e ti^if AtqfA ^- cupere^ 

qu» 490 UPlCTBItt^ 

^if reis' iayjM&i rw hiwr^. 

27 *AXA' 1} fcijrn^ /lev Tthmy f»n «fwr* fir. 
'A^» rl y«f wx ifmdt raurouf rovs Koyou^; 
%€tf ou rovro (Pfi/^tf en ovk iitsiAsknriw rcH foi 
o^iidf^HV et/irn^' cchX^ on ov iei «^iAov rd «A- 

^3 Xoxfioc i^ ccTFUvroff. AvTni J* n «AAw fljAXerfKi' 
Imi^* 1} <^* l/un, Iftov. *EyaJ ovv ro fih ificv 
ir«vV(» l^ aTfovros* hf ifdoi yxf irrr rl l 
dXKorfiov rr&fd^oficu mrec ivvocfuv^ l^ iim' 

94 r&s i^ ev TfeigciavfJtcu. m i^ fcn» Beofut%n90, 
mrribfffo» Tffoff rov £^eCi dvrtiiccrci^oijuu uiri 
,rg^os rd oha • kcu rd7sl%mfct rvi^ BsofUFX^cis 
roivrnff iccu drgmBeiuc ov idovov 'ncuhs mw&f» 
hri7cv7$Vy dKKd wi 0vro$ iyd^ /ad' ni*(^ 

^Qift Aerl neqaeiint, fefvite teftate. Ego ergo» qood 

eft, ihiitom ei{; eil horpi- meam eft, ^quovis modo 

tis ia boc maBdo^ .qat fedabo, qaontam in mea 

(<]U& onft re poteft) fuis poteftate eft( alienum ve- 

'deoretis cum Deo beilam vo pro virili fedare coof 

. gerit. bor , fed aon obftiQate 

quovis modo fedatum vo- 

D^At ftiater mea, Gom tne luero. Alioqni cam diis 

«tion yidet, gemit* Car pagnavero, adverfabor Jo- 

«nim rationes hag non di- vi, memet ei in utuverfi- 

d^eit 9 Neqae vero hoc tatis •dminiftratione oppo- 

dioo^ non carandam efle» fiiero : atqae iftias beili 

qoo minoa iUn ploretf fed ndverfaa deoa» & inobe- 

iion fine txceptione expe- dientiie, no» modo filio- 

«enda eOe aUena. Alte* rom fiiii pcenas daboa^ 

rms vero dolor» niienog fed & ego ipfe, intBrdiu 

• cft } meiis in am eft po* fc nofta^ frm inibmniis 

exii- iofimwKoif a^AAfTf/W i^fteyiiy |%4M/ r)$y ^o^ik 
T^ ^d^eMVi ^Awo *?oififi^ ri^ ^k». Mcvov /a^ 25 
Ti nmniv. T/ Jl xckx^v Iic^ coi 9vfj^f[vtu ivvo^ 
M^oUf hrou I4»i m; 'A^o rfjff ^EJOieiSoff. ^ivov 
pm ri - funieoy. Ovro$ fxoi Tfus ronos ivvareet 
ivnv^Xfmt efytfi mrtos. Ov% Imvivj Ixor (h a6 
«cVfX^v %rcu otxrros £9 «AA^ luti ^^'^y S^ 
Afl^^; Mi A« ^yfUfAfAoiroivi Oura»^ aV^a^ '. 
A& #01 too '9rfecyfMro$ l%6r; T/ ouy, m omo- 37 
&9koi9W o\ ixSt (piKoi; T/ YoSf «y ^AAd^ ^ 01 
J&yirrof^ ol^iBxvcvi *H ttSs afM fih ytifoi<rou 
^fXw, oifM '^' fAv^ms r£v (mfyofjLiyo^ ft^ 
liSr ^yflrroy; oux c3<rd* Sri |y r£ . fMKf£. ^g 
;^cy00 ^oXAoi xaii "X^oiitDM ocTroliouveiv oivoi^yKfii 
irov fjAt TTVftrov ygviaBus n^rrovodj ro/v ii 
Asdnty, rov ^ rvfoowov^ Toiovro^ yeof ri ^f* ^ 

exfiliens, turbatas , «d eo res tu^in tuto funt?-^ 

queinvis nancium tremens, vQoid igiCii^y fi amid^' 

es alienis titeris forpenik qot itiic fimc, mortoi fue^ * 

iranqnlUttate mea. -^ ^Ro. rint? ^ — Qoid aliod, 

md venft aliquts. Modo nifi qood mortoi fQerint 

ne ^quid mali!^~ Qold .mortales? Aut qoo paAo 

rero illie miili tilyi acrid^r^ fimut expetis feneftotem) 

potoit« «bi tunooes?*-^ itmol noiiios eorQm^qoos 

^ Graecla« Modo neqoid ditigis» • mortem vis vido^ 

mali!* — Sic dutvis kfcoK re? Annefets, lorigo vt 

calamitalis caofla tibi e(ft iee tempore neGefik efle 

poteft Non fatis eft> eo inolta atqoe varia^ acci* 

te in loco eflfe mifi^om. idere? booe^ foccombere 

jn quo «s; oifi «tlam febri , illum latroni, aliom 

traoe mare> &' pHj^ tite- iyranno^ Talis eoim alHr 

rasy fis catamitofus? A4* nos ambieiis# tales homi^ 
' net 4g6 m»i4iirir«f 

s • 

tdmiu^ 0ff rd (pirtd Wfar^/^if«^vi' ^ If rir 
#iroJif/4if0V t^iiiiy ^rif&ary^ timB^fum icAieiaifi#y* 
im} 9r^A4»; «iy vAdyt ifj&»iu^mf Koi t^trm^ 

9 . Oik mrc^hmurlffofm^ jrlv ^^^* Iaiura2ir« 
iMii fUfUfi^ifMda 0¥ nKQvmfuv. 7fe$fd riif <!>$• 

10 Ko^i^mi ,m yr /M9 ^^ iifuotiiv ocurSv nKcuofuv^ 
fr/ o mtpMwtoc fdito ^roXircrri, Kdii n ^«i» 
^l «r hhfMfiiffwrou fiber kou olvoiyMi ^ofto^ 
^ Tivoo- o&mof Kotf Tnefoojf/i^^iv ebihoov Ji^JiOic^ 
Kou rd fdh iioiXio^^^ roc i^ hnylvootBo^^ rm 

<i fAi ffikvmvh rm oourm, rm ii nm^i^dou* nmtrm tor rttiD «1 edMKtttktctii &; 
infclicitatem data eft a Ailo^ 
ut in miftria & lofta aeti- 
W exigmmus ? Aot 6m* 
Acs immortalM effe debe* 
bttBt^ nei|oe ^Qtaqdati per«' 
egre ebire debebit, oee 
nos tupiam profitifcemttri 
fed ftirpiam itftar radici- 
bM edfiju tnanebiiims ? fi 
fois wfo familtbrium di^* 
€«ffeijt, 4bdebtfnus plo- 
ffantea; aft licUTim, cuni 
«rdierit , exMtabimns & 
fltademus, ^temadmodnm ' Annon tandetn lac re- 
Iinqaemus, & qom ez 
phibfophis andierimns rr» 
eordabimar? nifi forte fic 
ebs f tamqoam incantato- 
res, andtvimos diflrerentes: 
nMundam hnnc onara efle 
^nrbem \ unamqtie itkg 
jpqna ille conftet (bbfian- 
«ttam; ac necefle efle, ot 
ft^fit eircaitus qnid&m, nt 
^alia altts cedant/ haec dis^ 
^folvantar, illa ftibonan* 
ntar, Inec ftmm ftatbmte^ 
^neant, ilbi vero movean) 
i^tnrs' "efle * nolm 'Omnia 
.ami* DISSBXITAT. llB«TfI. CAP. 34« " JjfSt 

HLod iii rooc fdh TfccfSvm ocAA^Aoi^ , rcvf o 

rw i* dvctKKurrcixivoiff /41} dxBofjiivov^.. o i^ la 
&vb^(^0Cy Tffcf r£ pv90 fJLiyec^UPfw e$veUf 
Kctf wvrcw riv oht^oouqiroafv tatcc^fovtp^mej;^ 
in nocK/ivo o^nM^ fo, iA,h l^(i^oicBcu\ fjtfi^ 
7ffOTXo(fMchou ri yjft liAXflf iXKor hi ocK- 
Ks/os ic^^cu roTfouf^ Tfori /jtiv XS^ ^^^'' 
iTrecyouQciv ^ Tfori & kcu #wrqr riiff Bioci 

Hou r£ ^OiuwH ro ^fj&ctp rowitiv rch" '^ 
IXoAAtfy i" dvBfchfow Hiov ctrrcm^ ml tk^ 

fhfycc* 

iccc) irt TT^irBcv rS ^HfcckkSy ^Tt^irAdafy r^ ' 

dlKoofikvnv oKtpf^ 

jpimiicoraiii plena^ primum i^rercat In terrt, fed aliAs 

i^eof om » deinde faomU ^^in alia loca migrare pof« 

i^ttm^ quoa natura intef '^tit, nunc poftmante ah* 

«lefe conciliarit; qttorum * ^qua neceffitate, nnnc et- 

^lios nna vivere , alios ^iam rolummodo (peftandi . 

„dircedereoporteat« ficut ^gratia.^ 
ippraerentibus gaudeant, di« 

j^grelBs non doleant: bo« Id quidemoIim&Ufyffi 

yisinem autem, prseter* accidit^ 

iJiiiam qood ad animi iha- . ^^^ 4.\.,^.L „,^j 

Snitudinem natus fit, & ^tnl^^JSf^ 

3ul cdntemnenda omnia tommfHdci,&ui*is: 

i^ac in ipfitts af bitrio nob &, ante hunc, Hercull, 
i^runt» etiam hoc babere, qut totnm terrarum orhem 
i^ttt neii radicibus adhas pervagatus^ 

Botri^ m^ %9iermTt 

Utti rify fnh iKQeiXfipfrec k») KxBcu^^n^a^ r^r 
X4 i* dvret^dyorrMi im rot 7ro<ro(ys' cla (plKov^ 
f<r3(fy/ly ^n^eus\ motrM h ^^h^et^ Tioaou^ ir 
*A<9^y^^9 Tfo^ovf ie ^e^se^XcfJLFVOff Ixnfr^Tdj 
cg ye KU4 eyocfxet^ otsov KU^^cs e^pdvn cc^T^t m^i 
hfot^cTfo^flro^ XQ(i rovc Tfouioc^ oiTflKiTgey^ oi <rr^ 

15 v«y V ovii 7rod£yf ovi' cos o^ctvovs cc(p$elff. v^ee 
yocf tn cvieiff lori oivb^o^igos o^(pocvisj dK?<d 
Tfdvros/v de) im) %r^eKZs q ito^rii^ ior^v o xi|^ 

16 fAevos. ev f/ocg l^hOS^ Xoyov nKfiKom^ on Tfoti* 
TJff iortiv Zevs rSv qcvd^dTroov ^ os ye koi 
^uTau Tfecri^ee £ero uvrov^ koc] iKothmj kco) 
^l^ps iKelvov d(pof£v eirfocrrev a eitfcerre^ tm- 
yccfroi 7rc6vr0%(M i^ ^vr^ Sieiyetv ev^ouiAGVoas. 

17 Otiii^cre i^ iTttv olov r ^U r} «vt» lA^w 

^vom* Bhmhum fasque nefas* phaoos rellnqneos : norafc 

quiinfpixit;' e&imif mortalium Dem(- 
nem orpbaiiam,e0e; fe4 

Ot & .hoc ejiceret ac re- e0e patrem, qui coptioea- 

purgaret, & iliud reftitue- ter omnes curet Neqae . 

ret: qgamquam quot eum enim verbo teuus tanmm 

amicos nabuilTe putas Tbe- audierat ^ . Jovem. patrem 

bis 9 quot Argis ? quot efle bominum; fed etiaqn 

Atheni$ ? qaot in iftis pe- fuum patrem & potavit 

fegrinationibus paraffe ? eum, & adpeUavij:, eon^- 

qnTppe qui uxorem etiam que refpicieas res , qmis 

daxerit , ubi ipfi eomino- fuscepit , geffit omnes. 

4nm videretar» & liberos Unde fadlum^ Dt ubique 

prpcrearit , eosque defi^ be^te illi. vivere liceret 

ruerit» non gemens» non Numquam auitem ficri pot- 

defiderans, n^que at or- eft^ atf<?Ucitas, &rerum 

abfen- DISSKRTAT. X«XBXII. CAP. 34* 49^ 

ev^u^^mf chti%(HV o^ TtmrvtA ^- d^lAar» ^t*' 

uvTfy cv Ai/ucv, ^AAA* 'O^wo-m i7Sf7sovBe$ '8 
oTf «•' rijy yvvcuKcc • teeti EKAtf^f v l^ri isir^uc xecm 
^e^ofisvos. 2u ^' *0/4nfa> Ttivru 7rfca-i%«p, iwi^ 
r^fe /JLudotf oivrpv; *H, « r«Xr dXf\b^oM 
, IxAorif, r/ A'AAc ^ iivfrr^x^i TiV Jle kc^Ac; « 
icoc/ «ya^cp Jv<rru%«j ^ TaS ovr$ kcckws' isoh ^^ 
K^frtfi rd cAo^t f(^ BTrtfAefieircti i Zevf riv 
locvroZ ^oXirSv^ Ifv c^a^tv %iJLom ccvrZ /evici' 
fAovsff, 'AAA« rotvroo cv Bsfxtrdcj ovi' o^tcCj . 
iv^vi^fl^iivcu* !AAA* 'oJuwiuf, « /xsv JkKocb 20 
%eu 'div^sroy ovk tiv clycc^off, T/r yccf clyxBSff 
iffrtVy GvK WJflJi' oi' foT/j nV o cT<JV, rpuro, fTft* 
7^Kf\(riJihos or$ (pbccqroc ru yevofAsvic^ kcc) uv^ 
B^osjfXov dvB^dntco avveivcu ctj ivvccrcv d^} To si 

Hh 5 N ^y 

abrentiiitn d^fidcriuA, eo- niifef eft9 Omnrlno tnafe 

dem in loco conveniapt. gabernatur univerfcun » fi 

Qoem enim i>eatam efle cives fuos oon ctirac Jupi- 

intelligtmus , is . babeat ter, ut, qctomadmodum & 

oportet omnia qnas vult; ipfe, beatiiint. Atquiifti 

fimilis efTe debet repleto: vel cogitare nefa$ eft. 

.«befleoportetfitim, abefle Ulyires autem, fi quidem 

famem. ifAt UlyiTes (in- ploravit & lamentatus.eft» 

quis) adficiebatur nxoris vir bonus non fuit Quis 

defiderio, & in rupe fe- enim bonu$ eft, q[ui fe ip- 

dens plorabat^ Tu vero - fum ighorat;? quisverofe 

Homerum in oninfbus au- iprum novit, qui oblitus 

dls^ atque etiam in fabulis «ft, qui4quid ortum fuerit» 

ejus? Ceteromy fi vere id caducum efie; neq^e 
pioravit Ulyiles / quidali-. poiTe fieri, ut homo ab 

ud, nifi mtfer fuit? Quis .hoiiiine i^iimquam divetis'- 

autem vir bbnua probnsq^e tlir?' Atfui e^' cupere» ^49^ U FICT« t f- 

-A«» t/ y«f wx $ixxBe raurovf rM A^yw; 
ico^ 0u roi/To ^;ffi#9 cri ouie imiAsXnriw rpu fOf 
otn^^HV €turnv* «AA\ eri ou <J» «^iAerv r» »A- 

^3 Koy^ie^ i^ ecTrecvrof, AvTfHi i' n «AAcu opAAor^icy 
l(rr/V f} p 1/417 1 l/Moy, *EyflJ cuy ri /wf» l/ic» 
ir«uVa> i^ ccwyroc* ht Ifiol ydg ifrrr ri i' 
ihjKorftov TFe^fdaoficu Mrd iuvecijuy^ f^ Sitmv^ 

94 rof ^ oi ifecgeiavfuu. d ii idfjf Bio/decxn^^» 
dvrtdw» Tffoe rov iiteoi, dyrtheeroi^^oiiM airi^ 
^ff^os fei oA^* tuu rwnlxet^ riiff Beoimj^eLS 
rotvrfiff fw ciytet^eiccff ov iaovov Tfeuies ^ouicsiv 
hrhev^cvy dKKd wH ocvre^ iyci^ /a^' iiiipcv 

rej 

tfoot fleri iieqaeiiiit» fetvH» tdfaitt. Ego efgo* qood 

eft, Aultam etf ; eft horpU tneom eft, «qoovis oiodo 

~ti« in Iioc iDoado, «qui fedabo, qooniam in oiea 

(qu& Qtift re poteft) fiiis poteftate eft; altenom ve* 

deoretis cum Deo bellam i>o pro virili fedare oooa* 

. gerit. bor p fed oon obftiiMte 

quovis modo fed«tum vo- 

yAt ttiatermea» cma me loero. Alioqoi com diis 

'ntion yidet, gemit* Cur pognavero, adverflibor Jo- 

eoim rationefl hag non di- vi, memet ei in oniverii- 

dfcit ? Neqoe vero hoc tatis «dminiftratione oppo» 

dlcoy non corandom elTe» Ibero : atqoe tftioa beUi 

qoo minus iHa ploret) fed idverfos deos^ & inobe- 

non fine txceptione expe- dientile» noo» modo fitio- 

tenda efle aUena. Alte» rom fiiii poenas dabontp 

fias vero dolor^ alienoa fed & ego ipfe^ intBrdiu 

« cft } tneat in me» eft p#- fc noftu, pnt inlbmniis 

exfi- *DISSSRTA%'. LIB. tll* CXp. 34» 49t 

ini9Tthm dKKtr^UBft nfrtrM^'^ i%^ '^^ ffMv^ 
r<nj dhfcidmuv, ^ATfo ydfAtis ris fi%et. Movov /a^ 25 
n nmm. T/ ii K»x,ev irJi troi nfxlinvtu ivveh 
reUf t^cu fJtii mi 'A^o rn^ ^EhhecScff. iAovev 
pm n Mtiv. Ovt» aoi Ttis roifos Uvetrut 
Jumofiiioi^ mveu mnos. Ov^ ItLomv^ Ikh &$ a6 
eirvx^y oirov etvres £9 «AAO0 nee) ^nifuv d«« 
heUd^i w$) im ^yfUfjtfmruvi Ovn»ff eiv(pee* '. 
X& foi tc0 "frfeiyfjfaret t%ar; T/ ouyf cvv ofSBro- 37 
&$ivei9» el ixSt <piKei; T/ yaf cbv ^AAo^ ^ 01 
Bvffrot^ d^Ttibemiv^ ^ mSr afJM fdh ytifeieeei 
^hmffj ifjue ii' fJtfiisviff r£v (rrefyofjJve^ /bc^ , 
liSit ^veercv; oJie Jerd^* ori iv r£ l^K^m ag 
^ova> ircKKee %a) 7rc%%lhc^ dTSo^euvw dvmyi^ni 
rov fjtht jtvftrcv ytvivBeu n^rrovee^ rev ii 
AsdT^, i^ev ^ rvfetfwcvi ToMvroyeef ro «rt» 39 

exfiiiens , turbiitas , ad eo rei tudein tato funt?~ 

quemviB noncium tremens, wQoid 'igitnf? fi amid»^ 

ex tlienis iiteris (arpenfli qai iltic font, mortui fuo» ' 

inmqoiUitate mea. <— «,Ro. rint? ** — Quid aliudp 

lad renft jlliquii. Modd «ifi qaod mortai foeriiH: 

iie ^^id mali!^*-** Qald «mortales? Aut qno paAo 

▼ero iliie maii tibi accld^r^ fimul expetis feneftatem; 

potoitt obi tunones?«-^ ilmal nallios eorum»qaos 

^ Qraecta. Modb nei|Qid ditigis» » mortem vis vide» 

mali!* — Sic duivis Idcos re? Annefds» longo ▼!• 

caiamitaiis cauffa tibi ^tBt tae tempofe neceffe efie 

poteflk Non fatis eft> eo malta atqoe varia acd* ^ 

te in loco ei!fe miferom. idere? hane^ Aiccambere 

in quo ^s; nifi etiam febri , iltam latironi, alimm 

^ns mare> tt peit Rte- -tyrantio^ Telis enim a9r 

ras, fis oahmitofusf Ad- nos aad>ieos# tales homi^ 

oss 486 Hrx^^rYc 

S *H icmXH , $9twroi¥ m^ckctrm t $uu fi^fiM dit^- 
hnirnTm* fHft i^s^ mw ftneinfiSfm » «AA^ 
^y^pfcfiF #^ r« ^ur^ wfa^f^^i^vfiifwr A^ il nt 
mg^itifAf^: tmv ^wv^dm^ mo^fi^m nKiimfm' 
nmi 7td>sa\. i^ if^t if^f^^^^f ^ ^^f^* 
^v, mf /^^nmihi 

9 . Oym mmc^hmHriff9fMiv^ «Af ^oi^* lcMTMr, 
IMM pi^fivnffipmdm mnf nKQvfrmftiy. Ttmfii rii ^i» 

10 AMc^)Mf) :• -^it^ /uif ^^ iigoiOi^m mvrm¥ nMiofitf^ 
§ri ^ miafJMwtif fdim Tfihi^ itrri^ nd n oi^Sm 
i^ h hivf^fVnrou fjimr %m mmyfoi ^oflo- 
iiv nvm^ §bm^ tmf wmfotxfiie^^^ oixhmv ^AXair, 
tmi rd fih ismXtieor^^ rm S' iToylvicBot^, ri 

11 fih f/^myh rm mirm, tn» ii mm^kdmi. mdrrm 

a 

ter ntiD mi edMMitttettt St '■ Annoti tandeiD hN: re* 

ittfelicit»t«mdaUcftaclti«» Ilnqaenius» & qtite ez 

ut in miftrift &.lQ{hi aett- philoropb?s audierinm re« 

tanexigereniis? Autdm* eordabimor? mS forte fic 

Mi immoctalee efle dd>e*- ebs^ tamqmim • incantato- 

kmt» n«|oe qnisqdatS per*> ,res, audivimusdfflerentes: 

•gre abire debebit, neo «Mundum hnnc unam eiTe 

noa usplMn profl6tfcemnr^ ^nrbem \ unamqoe Me, 

fed fttrpium lAftar radici'* «qna ille conftet (bbftan- 

bnn adfixt hianeMmns? fi «tiam; ac necefleefle, nt 

fttis «eio fimili&rium dis* i^fit eircnitus qttidani, nt 

etSbrjt, 4)»deb{fnus p(0* ^lia aliis cedant/haec di^ 

fttttes; afiL rlclirim, cum ^folvantur, ilh faborian. 

redierit , eaiftiltabimns & «tnr, fasec (bnm ftatnm te^ 

yltndemus, ^ettadmodsitt ftneant, Uh vero movean^, 

ps»$Ai * j^tttr;- efle intem omnia 

; " „ami- • ' # DISSBRtAT. llB«irV. CAF. 34« ' J^ 

difmKKirretrbuii rois fc^y nv0V0*i xou^yras, 
TM i^ dfr»\/i€crrcfjthoi£ fji^ iix^ofAhoos., o i^ ta 
uyBfffiTro^i itfcg rS '(pv(ro$ fJiryo^Upgow meUf 
ttetf 7recvru¥ r£v ehrfooufir<ay tettec^fovnrtKGi^ 
rr$ mnfivo fir%t|Ktft ro, fih i^(i^£(rBeu\ /jffi^ 
7rf077fi(pMiveu rgf 79» ctfAAoJ iXKor lif eek* 
Jsaos arrBeu rhrous^ 'Sori fj^v XH^ ^^^'' 
hgot/oMw-i ^ork ^ %eu #vr4^ rq^ Bh^ 

KcJ tm ^Oivw» ro 9i/fjiBeh roieXhov r$h" '3 

iyvet* 
tMi ir$ TT^v^ev tS 'H^mX^, 7foi$e>ASv rifv 

jytiniconiiii plent » primum «rercat in tem, fed aliAs 

i^eof om f deiade faoml- i^ii^ *li* ^o^ migrare. pQi^ 

^ufii, quos nttum intcr ,^fit, nunc pomuante vlU 

i^fefe concUsartt; quorum - yqua necefTitate, nanc tu 

maliof nna vivere » alios ^iam folummodo (peftandi . 

lydircedereoporteat, ficnt ^gratia.^ 
itpraerentibns gaudeant, di* 

lygrefBs non doieant: ho- Id quidem olim&Uiyffi 

ynitnem aotem, praeter- accidit;. 

i^qiiam quod ad animi ma- . ,\ . ,./. ^^ 

^gnitudinem natus fit, & ^t^lSiVlJS^^ 

IJad contemnenda omnia tormnfnM.Srufhet: 

Vius in ipfius arbitrio noh &» ante bune, Hercttli» 
«^«unt, etiam hoc babere^ qu! totum terrarum orbem 
i^ttt noii radicibtts adhse» pervagfttus, 

Hom^ 488 N BPICTS TZ 

Ktf« riiv fcly iK^KKpvr» k») K»dcu^rc$^ rij^ 

X4 ^"^ dvretfrUyovran kou rot TroaoO^ eUf ^ihov^ 
tl^fv.h &fi$cu^i 'xUovs Iv **Afy«» Tfoaou^ h 
^A-WvfiM^i Ttoaovf ie Tfe^iegxciAevog ^xnfro^r^; 
c^ 7« 9C«i iyoi^m^ onoo Kict^cs i^dvn ocvr^^ W» 
[hfo^tioTfouJro^ Kq^) rovs ^ouio^^ ocTfihiTreVt ov otI- 

tS V0V y ovii Tto^iv^ ovi' ds o^^otvovg d(pisis. ^fef 
yotq tri cvieis |ot/ oivd^o^^os oq^om^^ dKKi 
Tteivrw de) koc) iiffveKois 9 Tto^rri^ i<mv xifJo- 

l6 fAtvos. ev ydq I^X?* Xoyov riKnKoety on tm* 
rtif hrsv Z§vs r£v dvB^dTfoov ^ ts y$ km 
JB^ov Trocre^oo aiero uvrov^ koc) eKothmj ■ x«i 
^r^^^ ifcelyov d^pofoiv eifgot/trev u eTtfoerrei^ ro§^ 
yec^roi 'jtocvrncyjv i^ ^vr£ Siccyetv evicuf^cvoos. 

V 0^iir^€ i^ i7r)f otov r fis r^ «uVi lA^flK 

evioH" Homhium fasque nefas^ pbaoos rellnqaens : norat 

quiin/pexit; eDinif mortalioiD nem}- 
nem orphanam ciTe; fe<) 

llt & .hoc ejiceret ac re- eiTe patrem, qui condoeiio 

purgaret, & illud reftitue- ter omiies curet Neque . 

ret: quamquam quot eum enim verbo tequs tantum 

tmicos nabuiffe putas The- audierat , . Jovem. patrem 

bis ? quot Argis? quot efle bominum; fed etiaqi 

Atfaeoii; ? quot in iftis pe- fuum patrem & putavit 

YegrinatTonibus paraSe? eum, & adpeliavit, eon^* 

^ippe qoi uxorem etiam que refpicieos res , qoas 

^oxerit , ubi ipfi commo- fuscepit , geffit omnes. 

4nm videretur, &liberos Unde fadtoDi, ut ubique 

prpcrearit , eosque defi^- beate illi . vivere liceret 

raerit» non gemens, non Nuroquam autem ficri pot- 

' defideraos, n^que ut or- ^ft^ otftlicitas, &reruoi 

abfeo* DISSKHTAT. XI8XIX. CAP,a4- 4^ 

7r?^f(»lJLiv6) Tiv] hntiv^' ov ^/^o^ (JW if'^o<r^vm 
ecvTfy ov hi/ioy. 'AM' 'oJucrtrwJ^ i7t97sivBe$ '8 
^f or' rnv yvvmKob • x«i ^KAeir^ffy I^J Trh^us xe^ 
^e^ofiBVos. 2u ^' ^O/Jtfi^a) Truvrx ^fe(ri%«f , jcj»}, 
r^Tif fjLv^ois civrov; *H, » rwZr dKfib&ouc 
, exAeM^, r/ ^AAe ^ iiv^r6%(H^ Th Se mXcs n 
xuf dyuBos ^u<rru%«j ^ T^ ovrt wmss- isoh '9 ' 
litHrcu roL cAce, « fc^ iTrifAeKSrm o Zevs r£v 
ixvrtZ ^oXirSv^ JV fl^0-iv ofcoioi ocvr£ /svici" 
fMves, 'AAArtf rasuro^ ov Be/jtirXy ovi' ocM^ , 
ivBviJtffBfivoii. *AAA* '^Oivrcavs ^ « /wlv .IxAoet 50 
x«# oiivfBroy cJx nvdyudps. Tls yocf dyocBSs 
ioTiVj ovK d^(»s ^s itrny rls J* Jt^a^rdvro^ i^jfi^ 
PieKticr/jievos on (pbuqrd roc yevofjnvic^ h») eiv^ 
BfcoTfov dvbq^cj^ avv&vcu ov ivveerh dei} To 2X 

Hh 5 s Qvv 

aKeotium d^fid^riaA» eo- inife^ eft? Omprtno maJ^ 

den in loco convenianf. gabernatur univerfcun , fi 

Quem enim beatum efle ciires fuos non ciirat Jopi- 

inteliigimus , is . babeat ter, nt» qttemadmodum fic 

oportet omnta qns vult; ipfe, beatifint. Atquiifta 

fimilis eiTe debet repleto: vel cogitare nefa$ eft* 

.abefle oportetiitim, abeiTe Ulyfies autem, fi quidem 

famem. i^At UlylTes (in- ploravit & lamentatus.efi!» 

quis) adficiebatur nxoris vir bonus non fnit. Qnis 

defiderio» & in rupe fe- enim bonu^ eft, qjui fe ip- 

dens plorabat.* Tuvero fumignorat? quis vero fe 

Homerom in omnibus an- ipfum novit^ qui oblitos 

dia.^ atque etiam in fabulis «eft, qui4quid ortum fuerit» 

ejus? Ceteromy fi vtre id caducum efle; neq^e 
pioravit Ulyfiies , quidali-. pofle fieri, ut homo ab 

ud^ nifi miferfuit? Quis *hoihine Aumquam diveUa- 

autem vir bonu^ prob08^e tur?" At4<ii^4*- cupere» 

qu» •490 mwtcrMtts 

-A/fli tI ydg ovK ifMBe toutoms tov^ Xoypi/p; 
xotf ov rovTo <Pni*if cr$ oCk imi^eXtjjiw rm ^ 
olfioi^HV eturnv* «M\ cri oy iei ^iXmv ri «A- 

^3 Xoxfioc i^ oiifuvros, Av7n/i i* ij uKKoo d^}iffr(P 
hrtv' 1} ^* 1/417» l/<cy. ^EycS ovv ro fih ifii^ 
ir«t;Va> ll^ olnayToc' hr ifiol ydf irrr tc f 
iKhoTfiov Tsmfd^ofim ko(Toc ivve^fjuv^ i^ wjsm- 

94 roi i' 9v 'tfeigeiavfm. d i} l^fty dtoiMyji^ti^» 
mvrt^&» Tffof rov £ilx^ olvrtiiocroij^oiuu airi 
^ff^os rd oA^ * 1UU ToiTrlxistfU rSiff BeofjuFxJcis 
ravrfiff Koti civretB^^ecff ov /Jtevov Tftuii^ zcuicif 
iHTl^ev&iVy d\hei KOfi mvros iyee^ /a^ Jf/<if«v 

^im fleri iieqaeiiiit , fetvH» tdfaitt. Ego ergo » qaod 

cft, Aultam eft; efthofpi. tneom eft^ ^quovis aiodo 

tis in hoc iDoadOt «qui fedabo, qoontem in mea 

(qu& anft re poteft) fuis poteftate eft( alieDum ve- 

'deoretis cum Deo bellam i>o pro virili fedare coDt* 

gerit. bor , fed non obftimte 

quovis modo fedatum vo- 

yAt oiater mea, eom me luero. Alioqui ctmi dits 

nnon yidet, gemit* Cur pagmvero» adverfkbor Jo- 

eoim retiones hag non di- vi^ memet ei in onireifi- 

dtett ? Neqoe vero boc tttis sdminiftrstione oppo> 

dico^ non coniadam efte» fiiero : atqae iftios belll 

qoo mtaos iHa p|oret| fed adverfos deos» & inobe- 

non fine excepdone expe- dientifc»* noa» modo filio- 

tenda eOe aUena. Alte» rom fiiii poenas dabaot, 

rias vero dolor, alienoa fed & ego ipfe, tnterdia 

• cft } toetts^ io^ mm eft p*- fc aofto, pnt inibmniis «DISSSRTA4'. tlB. III. CXp. 34» 49t 

ft»ait»ifo^i ^fif 'MArm cinecytehlmf rfefjimy i^ 

ini9Tthm dfJurfUoDt nftifiiJtiniv ^ow riiv ijxocv^ 

rdu dhfd^Huy, 'A^ *?oo/dfiff r^s fi%et. Movov /a^ 25 

^i nkniv. T/ ^5 leax^y Ik^ <TOi nf^nvtc* ivve^ 

raiif &rou /t^if «!; 'A^i rn^ ^EMASo^. Movw 

|c^ rr ittfxoy. Outm aoi frus roifos ivMreti 

^urrvxf^ «nw ee^ridr. Ou% IiMim) Ixof ^r a6 

o^ru^^i^ Ssrou ocvros £9 ecTOui Keci m'^y dtt* 

AcMT^;^ m} iliii lyfecfjtfidroivi oSrw elv<pee^ '• 

AdSr #01 tei iTfeiyiAaree f%ef; T/ ouy, m mfgo» 37 

&9ho^i» ol iiUt ftkot; T/ yaf «y ^AAo^ ^ 0! 

J^yirrof^ ehriBecvovi ^ vri^ oifjuic /ih ynfdaeu 

^ihMj Sifioo ii' lAffisvi^ rSiv tmfyoiJLivow /bc^ ^ 

liiht ^dvocrefVi oJie Jo-d'* ori |y ra? . tMKfi %% 

'%foveo "XoKfsm %ec) mtnclKee d^nodeuvotv dvecyKfii 

-yot/ fjiht Wfttiv ytvitrBcu KfdrroveCj rov ii 

hn^rnvy rov ^ rvfoc^ov; Totovro- ydf ri ifo^ 7% 

fiiX^^ 

exfiUens , turbntas , ad eo res tudein tato funt?~ 

quemviB nancium tremens, wQoid 'igitnf? fi amidf ' 

ex alienis Hteris (urpenfli qai iltic font, mortai fue» * 

iranqoiUitate mea^ <— «,Ro. rint?'* — Quid aliud^ 

md Tefift aUquis. Modo •&!& qood mortai foeriQft 

iie ^quld maU!^~ Qaid «mortales? Aut qno paAo 

rero iUie maU tibi aceid^rfc fimul expetis feneftotemi 

potoit* obi tanones?«-^ fimal nallias eoram»qttos 

^ Graecia. Modo nei|otd diUgis, > mortem vis vide» 

inaU!*~ Sic auivirkKsos re? AnnefetSy longo vi« 

caiamitatis caoiui tibi effe tae tempofe neceffe efie 

poteilk Non fatis eft> eo molta atqoe varia acd* 

te !n loco eflb miferom. idere? bonc^ faccaml>ere 

in qoo «s; nifi etlam febri , illom latironi, alimm 

traos 0Uire> &' peit tite- tymnnoi Tolis eoim a9r 

ras, fis ddamitofusf Ad« nos ambieos/ tales homi^ 

oas rcc^ KoA r^9(ptu dfriiAiAsrqoH ^i o^oafo^m^ m$ 
TfhxHjs-i %ot) 4vfiA0is Kd} vtfiirrd9€tc ifoinifsMh rc» 
l^y d^Jto^Kecrccv y rev ^* i^i^ccv^ rov r /f^ «V 
■^(s^rlieiw j AKKov <J' eiff ar^oc^^w ive0t$^. 
$o }li4^^^^ roivwf • TTfcp ^Trdrroc rxvra i^roff/Aho^^ 
^ev^dvj oir%y)(fiivy ivrrvxmy l| :»AAw iJfnr- 
f4:'vc>ir, Hflfi roiroif oi% ivof "n SvoTVp oiMui /^u- 

ji Tc»uw ^icwf^ 7r0(fd^ roTif (fiiiKotrp^g^ , r<if ur 

. tVc^v&<w^«ir} cux o7<r-^',. Sri qT,qocr^eo,:ro TClPU^ 

iarl; rcv iJih Sei <pv?iurrotv ,. riy JS - i^ 

• rocaKG7fr,(rovrcc l^thicu » tov ; J8. wJ 'jro>^f4n- 

ac»roc\ ov% (Sov r\ eivcu TFccvrc^ iv r£ opurft 

fi ovS" .oiiAetvov. . 2u J\ o^a^ iKrsXm rd TffGo- 

rdyiJiocroc* rov ar^ocrtr/w^ lyjcfrAw orocv ri aoi 

^^Girrccx^i Tfccxvre^ov\ Tcoif ov T^ccQun^soo^ms^ 

^v iiiotfmvK (ficrov i^n) coi^ ro ofr^royiAoc* criy av tit% ({Uibaseam vivlmas, Iftane aadifti e -piiiforo* 

frigora, &.aeftufi:t & vi- pbis? ifta didicifti? Amie 

ftus ratio mioas apta, & fcis, militiae fimiiem efie 

itinera» .& oavigatioaea» rem: aliumoportetinpr» 

& venti, & varii cafus^ fidiomaoere; aliom,fpeGa- 

aliura perdttut, aliiim ex- JUtam abire ; aliam, papia- 

(torrem agant; alium ie- tum. Fieri neqait, ut eo- 

gationem obire» aliam riem ia loco fifit omnes; 

militare cpgant Spde neqae etiam expedit Ta 

ergo, ad haeo omoia ad- vero, omiffis imperatoris 

tonitus, lageost impoa mandttis, qaereris, tibi 

voti, calamitofus, aliaod^ aUqaid darias mandatom 

pendens, neque n uop ,rfe; aeque aninuidvertis, 

ntque alteroi* fe4'« iofi- qanlepi facias (qoantam 

Iji^, '; fwidwtt io t^i eft) exerci- 

' tum? DlSSXRT^AfTf lilB. 111« CAP. 24^ ,^ 

lUcM' iir<^>ich) i ydvTfig dy TtJ^s^ fjii»y xck 3} 
f#y "Wte^^, Km twuTfiy 7:^e(rK$frei^m* m i* , 
hii-^oy Itncv dvm^in Shfs W ^^^*' * ^^ «^ 
rfi^'^^»fav iid^^okfxiiv^ fjtij ^ihi* tm rlt. «v^ '; 
^cinv kv^fvfimfi ^5)^1 ^' flJr &nev0^ ^X(^ 
ftfiv h^Kmt •vih AhXo fi ifivo^o^ Htu Mi* 
Kcv Trec^eiSetyfxcA t£v uKKoav vt^vrSivi Our^ ^^ 34 
-fcSi^ hdtl^' ttr^efre^ ri$ itTTfV y^lcs ixoi^ 
Wouf ^ie»! ctvm fdecrcfcp jtai ^rotxiXif. 'rvi^eiv fft ' 
im-.r^-^*tev (rr^riwTtVy Km Tt^ct .viivfM: rmi 
^fcci^oO' "trfei&^mv tna^W^ « o7(fr* fVy ^fMvnvi* f j 
fe^o^- ^ i^Acy. '. coJl? y«f -ifUtoffiMvA i-trfav^ 

ttim% iilm fi te ^oMeA iiAptdiqifqtQm & matfiifi 

omnes imtteiitur^ &o& fof* exenipluiB co^teris naotisf 

Jkm.:i|aim)aam,fediet^ non Ita -& li{c resfeie habetf 

vallum muoiet, non exr miliria quaedam eii vita co»- 

cubabit» noa pugnabit; jusque» & quidem longa 

&d imitiUs Qiiittare .vjdebi<- & varia militia* Tuen» 

tur» Rurfus.ih navi» juau^ dnm tibi eft militia mu» 

4b fi mare trajicis» unjim nus; &» quidquid impera-^ 

Jocam tene^^ in eoque per- tor juflferit > ad nutum ejus 

mane: fi v^rp malBa qod> exfequendum; &, £1 fierl 

fctadendmi ertt , reeufa; queat, divinandMm etiam 

jS in proram .carrendttm^ quid ve^it Neque.enim 

.no^i I qais te.- gubernator illfi dux fic bic fimiles in* 

i^ret» atf oon pottus tam- ter fefe fijnt, neque virl- 

qiiafm 'tttttlle vas ijiciet, bus» neque preeitantia mo^ 

ipiloiiiliil.jiUttd, fiBy.iiifi ruou . la. «iBpU> coqftiui^ 

• •:.:«!,. . toS 49i BPICTItTf 

HMJ $ev\mrtif. cvK oIt&\ h:* re¥ rowlit^ ii^ 
y^ fxiv iS ciK^^iA^y^ , rd mAA«i i^ mmfi^t 
irjffi^ra^ n dfx^ovs n umfn<Mrd rmi i^ 
TfOi^ n <frf^revifM^ov^ iJiK4^^»i thd ^ 
Qiheie^ ^ (fivrov, ^^omtftnaS^eu rok ^gf 

Tlf ov ^riT} dM^ K$(4 ^01^ ^vV hriy imi 
^ mXn ni^ hrh t; <&vAp fjycvatud rihf 

n$csi ^i %^4ai^^m. Koi^ ^vmliuv.} JfTt^. «4 
heiym. tf^oo, ^fxrmVf W*) r« ioy/mrm ih^j», 
rovf hiyovf, nf/^ ?Jymc rooc Zm^M^ mA ^ 
nfmrou^i ofi%^, thf^^isl^mc mi; idmMfoten» ri 
dM<irfim oTs ko<fi4Sj Mnfi» 9^i «fowwroj 

moiitrm Ihtad hi bm&fli ioeo; fed ' Qaid aliod ii dieaii^ qu 

^rpetuQstoSeiHitor.- An iiuefii c& ^Volnpfeitem di> 

igQorKft , tati patum caraiK «antf ' 

^am cfle rem fimiliarem, Non Minladverti^ qno- 

fed crebro peregrlnandam^ nmi Jiomioiim vocem pro» 

tei imperando vei paren^ fnleriaf Epicareoraoi ft 

do, vel niagiftratui aiicui cioMdorom? qaofum mo^ 

-ihferviendo, vei mtiitaii- res cum feqoari^» &iaiB- 

do, vel jos dicen^o? Ni^ Oom tettcogy Zeoonia & 

Miottiinaa to mtiii vis, Sbcnrtis fermoMs ttobif 

jpfantae ad inftar» iiadem Jrefera? nontie qaam ion- 

Aserere in loois^ ac qoafi giffime rejici^s aliena qoi- 

radices agere? Saave eft bas omaria» nibii sd tt 

enitn. Qnis negat? fed & adtitiwtibus ? Nsm ^ 

jpoimentam foave eft, & aUad^iUi vofauit, oift ckra 

impc« / 1>1SSBRCAT. AIJi*]|I. CAP. 24. 4^ 

l^* «m%kr %tf0yiii^aMrdtti9 imii tp 'Wfi&omof^^ 

^iKtu&w' irciViphmfS^ rl mcr^, ht^wm^ 

fmm imi' ^ii^ ^0lkm rt m hiimT^* mtm > 

mi mtfbfarm mfocli^iirrscj nai ihifm ^c^auU 

riimiimK Koiwffbm^ mrm ^mymi mrm wm 

fmi^m^ 4tf¥ Xi. Koirn^ xmS§6im ' rcyf. nmi» 

row^ miMs* rl mv ns /dyot} 4^mn ymf T^m 

iMifetrdui. "Ay^y <piff /^^. tcac' ^^ Ti)y mi- 49 

r£} hmrqSn^ ^v ^oBmc^ in>^m r^g ocAniBmms ^ - 

nmi XmKfdroos ku} daoyivouc. Ti Bihttff if . 

^A^mff 'jrotm) rmZfm avrd* /uif Vi h^i^f 

T/ (Sy}lT09iiUv 9i»irof itvou Kiysts^ ^tm of ^^ 

/dhriii ^?o»iml6ai¥^ "noKirilms Kmrecyi/jiviii^svOij m«; 

fieiloPtmt tfiK^M^ rovs i* oyro) fJttyuhov ft«flf 

##fivou Kmru^lfevfofiivous 'ff^ocy/jimroc xai Ivofid* 

rbfy m^iiovs d7fU?^rre(t$ca ' iS} n tPvrS 4^ 

ys 

iinpedliheBtam immktB^ ipiod 4\iivr«flidlee6t)ji<*«w 

A: fefgefe cutn litdtdm eft ; re poteft f Age , prOitef . 

ft eaoi forrexerinty per & tu iilfli( eam vitae mtio-' 

otiQm ofcitare, & fiieiem nem qoam tuexpetia, fis 

ftbtnere» pdftea fcribere & ftator veritatis tc Soentii 

legerequ» votuDt'; detnde & DiogeDia! Qoid Atlie«' 

0iigiri aliquid, qsdd lao> niftaftaruses? H«c ea^ 

detar ftb amids» qmdqilid^ dem. Ati aiia? Qaid er-^ 

ft qflod dixeriot; dein« go Stbieum te profiteris? 

de ,^ deamboiatQiii pro- Atqui t fi quis Romantf 

gt^^ mox lot?, eapere eivitate ftffo gloriatur^ 

^imhi inde ia Ie6bim fe aeerbis adficltur luppiieiifi' 

eoikfetre^ & ea ibi agere^ qai verel rem tantam V 

quae agere tales homines tam prsedaram falfo jaftii^ 

coiifetitaneiim eft : ivim tant , iin.e impuniti abi* 

qudrfom ariltaet dicert»» bont? Aa Tcco .id fime' 

fieri fic K9t4 dvuTuifourrof wricr itm»^ i * rA^ 
fuyinw ei^nfomSfAiyog ^ohdams ^Mfd tA 
rd fxiyitrret ixf4afTo(»om»jf Ti yd^ ihiym} 

43 *0 7f(dmo9^iMeyoipi rec fifi^.^of «vimi^ hrm 
dko^t^ ..^^vm iKt¥cio^of'* • s^ . 09F€i&£v ry Qm 
itomiw^teTrm TMeivify hr»Scliiioff^ AummS»^ 
^Qwfiroi^ lAff/ro^* ro xB^ocJsiuof Tfayromf J^ 

44 , ^ .,Ti Qvv j ^ ^if^tf^t^t rhMy» ^e^Xffev^^ vj lir J 
J^Jftf^ «uw 7roffCs(rBeui E/.. rou« «^« A^* 
Ve^t ^^€f ''^5? no^r^liofy vmf riv ^i^mf^ 

** ' * fei /Xfl' rOCff «C, ^KUrtWS' OVK flrfa^UVy TtO^BXJO^Of^ 

Sfrgfv Jij/ vTFooyijjuiropv j ovij, iTf) r/xs rov ntiTMJfpu^ 

eroav Qpt^dvm' ,i7rl ^l ris rS>v Trkovalo^v^ Srw 

4.$ Tiyof ifjtoiov eiffi^^oU' riv^ cK^rioo ycog eO ^cenf^ 

r ' ^*^^- 

' ^c divina» firaia &>inevi* vlfy .Qie fores ejus fire-i 

'i^ills e&9 nmao t^aximas queatare? Si ratio ita p^ 

pQenas deli^is, inaxi,KQis ^ulat, propatria* proco- 

)PT9gat;^, .Quidenlm €a di- goatts» prdpter hooiifies» 

Qk(^ Qui ea fibi adnogat» ()aidtu jad eum abeas? 

qn^ ad ipfuQi nihil perti^ Cum i^o padeat. fuioQS 

n^t, is eAo adrogaos» tal^erpain' ingrediy qoaiido 

^ ffi\(M^mbitiiorus; qui diyi- cWceis']eft opas,:.^equ6 

oae guberoatiQntnpq ptt> coavenife oiitorear, cum 

^ ret, is edo «biuoilis^ ^^o. opi^ e^: ladqcid;. cui^divi- 

WYMs; doleat, invidea^ tes accedere, c^m fimili 

nptn^retcat, /&| quod cx« q^u^piamre jndiges, grave^ 

tremuni eft ...ompiuai^f St ri&Hf tlefte, (guod dejiito^ 

Caiamitpfus, plore^j / re l^ olitore aiAO oam fu- ' foy Koh»KMo9. Mnii -rcv srXourioy» Jlttr «2^ ^'S 

^^fiifpff dnifxi^} iif^ if imny Itm Tffci^ 

mmi^Atss Hv» dndiimt^ ifr rd r^ ^ohlrcu i^ 
V#9 TiRi dieK<fioS^ rmifiikou^ km Xjoafo¥ jUftmm^ 40 
Sri oriM mMrim oi<f(i^i m^t ktfiXJi^^wnmf^y o^ 
iyoi ^fuyd)^ i} trifiiifA iXm:m tifi i^owlai^i 
IMV «uTf 9«Mov »)9DAy» oh in) . ^cer df/Joeiuif 
dnifxgy o$i?<M fyoof m(ns mA^vrMr il" tfuil 
Mp/y^ 0vr«> i6ifVriiSd«i Jdf l^ri ^vfmti ihdmP 49 
«K^icv r« nfoiyftco* cot4#« »(p/^^. .rcv luiAc^a 

l^ . 'Ry X^f^ '<^ iwToi^iXiiifoii', Kot) dm^ 
^Aqou /ii . rmmom^ oinotyii rmhiimo .irriv^^ 
^ hMifih^ imif .iuii .^ rS no>mti ii^ rSi 

StnUm inktem MdmiHtrot fBie pnettanHre M pbfe^ 

Oiitori noo «dabibof. N^ &tem habe^t , . qtiatiivj^ 

divitl Quidetii adfU^biriit eam magnoveodat Queini 

Ooo pacfai ergo ioipetrabo adt&oduiii ad emendaB liU 

qQodpeto^Num veroego ftticai abia» quae obolUm 

te ad eum fic.abire jubeo» yalent, talefttum lion ^*^ 

tamquam voti baud duM l^nt; &€ (c bie. DigQQal 

compoEem futurum 9 non* eil tiegotium i dtiflla canflri 

ne ea ibium caufla» . ut fbteaadeam; efto» adibol 

facias quod e$ officii taoti eft^ ut ejus daulfii 

tui? Cur.^ ergo abeam? cam illo li6mine collo* 

Ut abeas ; ut muoefe . quar; fic efto^ coHoquar». 

civis» ^tris^ amicii fun* ded & manus.ejus deofbn* 

gocis» Caet^am memen». landa eft, & laude aliqua 

to , fatorem p olitorem concUiandus animus ! Apa* 

te adiifle, qui nallitta fB»>,« ge^ taientambMeft; nee . 
,Efi^DiJltrt.t.t ir 'milit^ i^v (pikcv. 

r% hi lo^fif xiiX« nm eiyt^it ovih HQtm tw iijfm 

y^ Kat mi^^ «^ *if£^ *mhMC^ T/ #* ^Xap r^ 
!^ci^0n ri Amhw ^«juois ^ )^ 7fi»0«i^ «u- 
ro;- Ta Tft^t^. "'S^ofJ^Xdi» ovr oi^; £^ il 

5* mf SUea»' ^tte^i^ '& 'Ohvfj^Trim i* nO di- 

(^ X«r iSxM«uJ2y" «XX* afX«fV r0i Jixa fd |6t«« 

^vo^^tfi^ *^Xy^iri«k «Sri» ^ci /uix^3y iioif cu^ 

•yc^ \a^w-m»M ^eAiitm^ ti ^veU nmK&f km 

53 «iy«doy k^ WAt>/i&Wif njfo^ «mme ino e^Af mi 

tiiy- WXiy TMvrify Htnf^fihe^^ iuti tiin rStr dii^ 

%0ii iimi/i^s ^ fuiiJtTnet n m\ dffo^^Kvfm 

icX»- 

wM^ McTeipiAlIett» i}«e Pfttfitiiaitr «rgo &otlQm? 

iMnicii »pedit, pej^dtdifle Ta vero vifo bobo laajai/ 

bonam dvem & «micum.* praemtiim quoerrif qmia* 

At» re nod coitfe^i hoe ipfiim, orlioiiefte& 

videberifl non i^ifaibdiire* jofte ^gktf In Olyinptis 

dittgentiam. Mteromne ob« vero aiidd hifailpetis, fed 

litos es» <3Qi cauilk accef* fttti tibr videtur fi viftor 

feris? Neicis, virom bo«» coronere? Tgitur ita par- 

nmn mbil faceref nt fiBct&' vom quid & rem nallios 

fe videator, led Qt fuoga^' momenti jodicaSt «^^ vi« 
tur oi&cio? 0<>^<'<^ ^f*' ^^^ bonum, probam^ & 

go froftum ex refte hdiis' beatuiti? Ad hiasc nianeni 

oapit? Qoem vero fln- e Diis in civitatetn faaoc* 

ftom capit 18 p ^QiDionis- iQtroda^tas, Cnm jam vi'* 

nomenre^befcribit? Ipflim^ ritiA' manem tibi obeunda 

hoc« qood refte feripftrit. . finf-^ to notrice» & mam* 

mam 'nuiiUy w v^^^tcv; 6uie ^d^ ct$ i tci ^AiJSn^ 

i^cZ ^citSff ^Qy €0cvXofJtfi)f. Kai b^piti tc^Jtcy 
^ihi c^civ^ Kcu c9^6Xe$ cy^et* fxcvc^ {i^ rci^ 
iutvSf^ ixii fMt cj^i^eas ^ licxX/<rfA9P, lut) fdTtti 
td ircc m>^f. TcSto i* ' oJ* tv t£ iK^eiv l<rr]v^ 5f 
•u^* Iv t£ i^i Bv^$r (mpfcUM d>jC {^lwr h toti 
9cyfitctt$v. ^Otuf tci iicroff Kcu d9Ffci$i^itcc jfrl*.5* 
fmtuit Ifr^ kcu fin^iif ilJrfy &cv ^fxhoi^ i^c^^ 
Hcc i' iKcim ed^ ti kjfvcu HccX»^^ ti CyroKec* 
BciVj ti ifldfiircu^ to ifiX^^^i '^i Ikx^ftV^* 
^ irw tn KpKctK&cct rhrc^s 'rreS tccirsM^^o&vvfiff f * 
itl irt ¥rcS^Sf rj}v ncnix^ccv rijv licaf j r* Vo3r truvfi» . 
I^0£ rSrfouty ^Enh^ HfwZ^ i fuc) tc6tiiui ihikiv' 57 

mm defl^erts» teqde jBe« dendo {)o(itttdi eft, neqtpe 
ftui^t & ploratu fuo e^oe*» it) ihndo ;id. janUam j feci, 
iBihant ftultfc^muliefcute? ifttui,''tii anlAl decfetfs*! 
Ita numquam <fe(Tnes Ih- Slfesexterna^, &qud^n'on 
ftns elTe?. Nefcifne^ qu! (bntlntun vbluntttJep^te^; 
pueHlia flctat» quo nata' defpexerhi '» ' neqtke qnld* 
major I eo tnagis eife ridi-; quam iilarum tham eile du«^ 
tfuium? * xeris; ii haeic fota tna ^fTe; 

A^iienis vero afi vldifii' exiilimaveris » ut re6te ju-*; 
lieininem ^ cujus domum df ces , ut opinione; ut itn* ' 
frequentafes? £um quem petu^ ut adpetitione fitT 
Volui. Etiam , hic iilum aVerfatione refte utaris;^^ 
vlderc vetis ; ,&, qu^ vo- ' qliis pofro adutationi Ibcus^ 
Joeris, videbis : modo ne ' reliquus e(!? quis animir 
Mh}€(tfi,, ibe/cum adpetitlo. ' pbfiUitafi? quid adbuc oti- ' 
xie aut av^tfatiofie; itjafe. ujtn domefticum yeouirisf ^ 
res ' tuti^ . bepe Iiabebttnt/ u^id confqeta 'Ipdij' £x« 
Iftud mttfii jtton ia acci^ ' ^e^' pauiifpef^ H raffus 

taec *• -^ / 5CO sriCTxyt 

■ i 

, 4s ^^nc. cvihroTf yte^ mqei c hiiycs rwwei-^ 
viv. «;v«#> oici' nuruKhiic^ai^ oui^ i^ aKKcfo 
Kfifim^BeUf cvoi fifytiypo^xrdm Trovf Qoov ^ «y. 

S9 ^forirov. Ovto» fiot ylvou*((itXocrofyogj ds roMrm 
mg^osfVi m ^ iioi rnv (ptXo^ofykcv rocvrtiv^ 
Ifv tiw vgcrl KocKeiff <pt?<o&rofylav^ iovKoff fiiX^ 
Aaf ^vm KOt/ cS^A/op» cu AwmAaf ^t><i<rrc^yov 

^ Mvoi^. Ktfi ri x»Au€f ^f A^v r^vce 6»^ Bvttriv-^ ms 
MroSnf^m^ftov } '^H Za^x^rif^ ^ i^iKe$ rous m£k 
^^ TotV koMrdy^ oik?C ois ihev^egos^ ^ ws fJLffem^ 

6i fijfvor cr\i «rf «rcy ^af 0f olif ermi ^iAcr. A«ai T0u- 
n ^ipv ^otfi^ rSfr ir^ivros/v oiivcfi ocYpt^i^ 
hvr dirohoycifievog^ oASr^ i7r^tiM>f/tfvog* olir rro 

^ irgoa&fVf /30tfAfu«y) 3f irrfArevofAevot:. ^Hfieis 

a 

* 

lObt ^i itfuefai efiiht ttftid fiv« barieilem» f^N 
Deinile' il tfini degenrtri fis . v^s fataros es & mitWi 
aaitBOy rarfdst cam hdsro' jioti expedit eire pinkiH 
rbltnque9« plori & getac^ Et quM problb^, ialiqneni 
Quo p^Ao igltuf carita.^ dlligere» utmortatehiy ut* 
teui felvabo In xhqos? Ut pe^egrinatVirfim? Kuni So* 
faomo generorus/ & qul^ erates liberos fuos non 
non (it mifer. Numquaili afhabal? Immor^t^^ utlt^. 
enim raiio di6Ut» tlt abje- ber; fed ut qul m^nuniQ*et« 
Qo &i ammp & fralfto, iil primts Dei kmicum efle 
atit ut ex aliis pendeas; oportere. Quapr^ptef ni-^ 
aut uipquam vel Deum vel hu eorum ^ quae bonum vi- 
ttominem acCufes^ Slc rum decenjt» tratfsgbefliis 
mifai p^us iii tuos eftoi nt eft« neque in defendendo - 
ifta coiifei^v^s iinprop(»r ' fe, n^c in ftatuenda fibi 
iftam^ fuam piecatem ta . niotfla; iiegae'a^t< h^c» DISSBR^AT. Z.tB. III. CAP. 14* 961 

^ofdoim^ ol fiiv ^td mniA»» ot ^ ^^ ^lf^ 
dXAci a* ii dii?i<^. ii oiihm ^ iFfo&fiKii 63 

ime & iifi rcv Gf ^k, toy hf) twro ff/bcMr Ko$m 
tamivdfecyroU "'Ayr^ £i§oyinic i^ ovk kplhm cvi^ 64 
iif»y off^ oZtoiC nfAofoe ify w$j ipsXtiy^fooinef &9r8 
difif rw Koivov rw dif^^ifoaif ro^ovrovff itiifovs 
%m rahmf^^las^ rov ^dfmros 'Wjmos dmiK 
Xt&do$i} *A?OC i^ihft TfMi ds wu Aictf iiti^ 65 
noim o^f i/Aoo /htrv HLt/j^iAoyos i &fJko i^ tis r£ 
^i^ ^HwrorotyfAiyoff. iiseo rovro ^oAno y^ va* 66 . 
TfKT ^. ikmf09 IfAWOfj] i^cuftroe i^ oiiofilooy koA 
€»XdOp, ovK hfo&o$ rus *Adsfy«( t «uJ} rov^ iKm 
m»ifdii»r wu (ptkovs-t dMi ooirois rcip ffetfon^oiii 
^%Mi^ iyherdf tec^ iTfooyofdovy inotfoiro* nm ^rfo^ 
hms vare^oy^ bf Kofiv^ inr/^ oSrmSj ds Tffoc^er 
* li 3 Vv 

caiD fefuitor effet, tut cnm tot labiires & SKratnnas 

militBret Nobis ven> Bvk eorporis altro furerperet? 

la iiQii fpedes fappetili ImBOsinsliat; fe4 quoniQ- 

gatm igt^vfir ooftrm Ac Hof Ut Jovis tninlftram 

snimi httoiiiitsti pr^eteBds- deoebst; ftnal i}ids 01^ 
snas ; siias fifiam csoQstart . rsos* iimal ot Deo fliV- 

sKos mstrem» aiitts firs* jeftDS* Q^apvopter I\alb 

tres. Eoimvapo propter £(bi»] otnnis terrn -^rft 

Beminem oslsmitoli efle mtris» propria vero jDras 

del^mas» led feiioes pro- ^eris fedes imtls^ *its^ 

pter omnesj msxime vero qae» dsptas, ndn deftders.. 

propter Deam, qui sd^lioc vit- Atiienss» neti itiiiijAcict 

nos condidit Age* an fsmiUsres stqal^ sriUcos; 

sieroioem amsbst Dioge* fed iptis etism ^hHlfi f& 

aes » qai es benignitste ic milisris fsftas, eos ^ioK 

hamsttitste fait» ut pro^ter rijKere ftuduit: deinde Cd^ 

puUicttm liomiBaa te&|tfi sintiu . venditas 'i JeoMii 

* / ^mado 5oa w^tctMxt 

67 dw^ ^Jfur^. Sx/ff. Ovr^ ihMBffim y^ 

08 i^ n\mf$if0ffffyf einin iioihMW^ USk «Xfuk 
diffio^vi "^KwM rl hkym* "tj^iei^ f» r4 
l^f tm rtl min tfuL nri^iff ouh i/m^ #uy« 

69 Jitoirf i/3i) 1 winm rmirig^ oxi ccMJrfim. ^ 

jo 0»f&m n m $(iKs^ Tk ^ rri ix^ ^ ^^ 

Oir* ivyiSfa^Mi fdKKffvi^ nrrai^Qm^ ^oki wfL 

71 r#f^ V7S0 rw ^fosyfidrm ^ nrr&rSm^ Ou 

riiPp^ «Ify ouj^ 4^. ufnrr» inht o^ ^wo$9 « 

IDO^O ibl iri^t iit tfito f|0 tmm tttt UiVi< ▼!&», 

^tbeottCi^qiiod fi ajl.Pfis.' ram.: Huoo mthi ofteMi^^ 

r)xs)elH>i ^enU&t^ haod tU- me nulli impedtm^Dto ant 

ter falflCet adfeftus» Sio vioieoti^ obQOJ^iQia liabe. 

puntnr libertai. £a de re» oemiiiem Impedire po& 

^aaCa dieebnt, Exqiiome fe, oeminem adif[ere ot 

«il^QtiftheQes 10 libertatem aliter acvelim olar. Qoti 

«df^ruit., fervire defiL ergo i^dhw poteftatem m 

^^iomodo adrerdit? Audi me babet? Philippas^ aot 

(}aid dicat: Do(:ait mt^ Alexaoder, aot Perdiooa^ 

.qiiie mea^.flTfiitt qo^enoii wt rex Perikrom? Unde 

tt^a :^ rf m fiimilfairefti noo ifiia illa pote&as foret? 

jNte nieam: jcogoato^, prc^ ^Nam qoi bominiboa (bcco- 

l^oqoQf;, amioofl» faoiaiQt bitaras eft, eum mokD 

^qbofae^ loda ; ooofuetodi* ante rebas ipfis fiioeoboifle 

jMnni^iniJKHnioibqsyOmnia oportett' .Qoi ei^ a vo- 

Jm^ ^icfiiefliB^ QfM te- li^(kMe.iiQil vioeitnr^ noa 'OXS8SRTAV..£IS»IIl. CAP.34* f^ 

i^^ mi Tfhmiro^ iumrm i%. Sraif tiirm 

num. mSr »y iokm^.rcis.^jfmfemis bcokcimvevr 73 
2^' »ur^ ^^Wf^oi^ r^i m^n^osff0^\iv iSv twb 
rif :llmf»ii,rciv,miifiv^ nm rd fiemfci . r4%nt. 
9^ rnv . dk^oKe^j^ Ta? Jx ^ ii^ j ^hyfiqemoiQv^s 74 

\iA in^Kn^roU r^ rk irore ouri^». ,• i^at(75 
7^ 98 ciTto rn^ wyn^Cfuc ffo$ iu^rf^Sy ^n^ 
^hnf AouAm: i/Ms fT' in\ iiio) , /jfcif ^ «rr* m^ 

li 4 "• / 

alabore» Qon 1 glorui/ aliqi»iido Pineeam illum 

npn a.pecaniee oupidilsite;: •l«gaBlem^sQiif^cseretf &v 

qai^ cttm ipfi viAmi Itierity kogoe mmoSt* & areetn ?^ 

toto corpore ydiiti in fiit Ta Teio qoomodo i&m 

ciem aliciii exfpato^ iiCc^ i^>eftatunu eflesf Ut man^ 

4ere e vita poteft» cu^ cipiam, iit fervoty^at ba>' 

^bac fervas eft? cui qIk milia & abjeftos. Etqutny 

noKias? Sed» fi Iii)enjber inde frq6him capetesf' 

Tixifiet *. A tiienis , . fi illf oa Immo nt iDgenttas. Ofteii«: 

Qrbis coDfMetttdtni fnii&t de» quoniodQ ingeouos. 

addid:as/ res iUius in ca« Edoe prebendit te iUe^ 

jnsvts poteftate . fttifienti qoisqiiis faerit, qBra con<» 

robuftior jos laedendi ejos foeta vita ratibne abiba-f 

Iwbatfiet. Quomodocen^ bit» et dicit tibi: Servua 

fea eum piratis fuifle ado^ meas es : nam penes me' 

^turuiii,^ ut Atbenienfi ali* efl:» te prohibel^e, .qaoT 

#tti «um^ . Vliiydrr^at^ u^ imaaa.acbittytBlw viy«l| 

. / pc«s 76 Kfly intri^fog orsffur «^ ^Ai^ifi^AB^. T/ Aiyerf 
irf9r r0vr«r Wv ^ ^tAjA«iy«yov!rr0f m) srtPioy ikv* 
Tfti KmfifiTrfi% iiimfi Jr m!^' SAm' mrSf^h^si 
4»AX* fi^Piai^ reup sroXXm/p X^yourt iicrrfiW SWi» 

77 m<ptdyti ^AvB^wrtf mc ^^jXqHC^ n Jal )j|BM(0mi 
WviiyM^ mrtuJlorrflf, ^Aofi^oirtfi r#yf tiiperjwrflf^^ 
|Srfli fcf i tfu /4|y |y 'ra»/4f JiM{y»v*0jM&9 nfi^ ^EX^ 

/liXXefP i9/4cpy sKyMnXflSfW^ Sri r^Bt» ^Adi^vi^ #u 
I^KKe^ i^hiTtmVf tuu iv] Auimf flu wt^afmf^ 

78 ^«f^> '£^^ rtMTfli um^nt^^i re&rc^ hmm l^ 
nffffltf rivi ey/^Qmheh^ V «^Xifdyr uv' a|vrflu| 
n^ifliv ^tXetmvi £uXXflyi(r/4flu^ !y* fl^roiXuitfr in^ 
r$Hmr€foy^ ^ Kpdevtrfff lizpBtrintu^y im^ iifii rmu^ 
tn^ rny mirimnf dieX<piit dTfiXmet^ . Tfevtftiec^ 
i^ihevgf ^elmevf^ iV« rmlirm fioAm hfcAbAjisi 'peaet ine eft» te & ia* Qneelm^ defldem? & 

dulgentiiie hibere, & pre* cmn moriendtim erit, tpm 

mere : cum volo , rarfos quoqoe nobifl opplontnroe 

«xhtliiraris» & fpe exruf* ee, quod AtiieiMit vUhme 

tane Atbenaa profipirceris. non ns p & in Lyeeo noa 

Qttid didfl buic te fervito* deflmbolalorQS ? Eaiie dd 

teoppcimend? qualem ei caofia peregrinatoa es9 

4dfertorem opponis? aa propterea-ileqoiefivlMali* 

ae Intoeri qoidem iliom qoem com <loo frrmonee 

fodes? fed, omiffis moltis confevres, ot ab eo JQva«> 

^ifpotationibofl, fopplicaa reris? Qoatnre?lDM* 

ot dimittaris? Homo, bi- logtfti&is expeditius re(oU 

larem te in coftodiam ire vendis, aqt hypotbetieta 

^ecet, feftinantemy anter traftandis?- £t bano ob 

vtrtentem liAores: to ve* caoflam fratpem wliqoifti« 

<0 SoM* d^gere reqpGifly patriam, MiieQat^ pi«>pin- qoofl j , DISSKHfAT. trB.XlI. CAP. 24* 56$ 

mTXfm^m^n tfixlr mfiism$ii^ ym/bifvor tamhiiitfh 

KmKwf ivrmXm ravtif» r^v l^«fkv« fuAAoyio'- gQ 
IMus* KCM luwwhnmrms n^ vTfpl^iTiKCfk xAv 
Mi ^ityjf» iv rsf (o^^iy iM^Wr Wfiy^^lic»^ 
mff il <pmfii0no7MXm^ OuV o^^ xow o#{» I/mo^ $1 
df^ iiihiUf 1m for ^M^iS^Afff rie dioffiiidetrm m 
^XfVfrm; Ti #«i xoeiUv iifok^i (pi\o€o<pUoi r/ 
irt ^n^f XfiOMVtfp* 7y* oivrcu r^p ^rcyour if^ 
ym mi/tig ttxil^^ iJ^^^hXVi «u» ^r^ fro$ 
9m im wnm, o€m 3%^ mlkm rdS hv^ikrdm 
noif myBmvi <j te«# ftn oiiriirifiiiit^ffj mK?\d 
fthmm Viovif^m^isi l^v &KKm ^mh^ nonf 9$ qoot; ut hb eog;Diti8 do- 
niuiB redireif Ergo fion 
eonftttitiae cauflsi , Doti pro- 
pter aoimi tninqaillititem 
peregre profeftos es; non, 
Qt extra omnem fortunse 
•leampofitos» pofthacne* 
fliinett accafiiresy nemi- 
Beni reprelienderes » nemo 
te Ifl^eret» atqne ils rela» 
tiones tftas citra impedii' 
mentom taereris? Egre- 
giamvero mercataraiki fe» 
cjfti» tanto maft eoMnib 
^U^fiiios tc fophismata 
Sc hypotheticos reportan- 
do. Qood fi Tifom tibi fo» 
Sf^$ ia-foso iedeosiAi prolbriUto , qnemadmor 
dom pharmaoopol^e. Noa* 
ne potios, ea etiam qoa» 
didfcifti, negare deberes 
te noile; ne prscepta tm^ 
qoam inQtilia damnesf 
QoidmalitibidedlCpbilot 
fophia? qoa te injnrin 
Chryfippos adfecit, ot 
ejus kbores fa6b> too i|i* 
Qtiles efle argoeresf Vba 
fatis tibi domi esat malav 
rom^ qo» tibi oioflse do* 
lendi lugendlqoe fuifTent» 
etiam fi ndn eSH peregre 
profeftos? fed plora etiam 
adjicere voloiftif Qood fi 
oiiM famtUsm «tque amir 
«1. 5P6 K F I C.T B T ^ 

mnm' K^lv 7f(if\u?<knv jf^tf nf^fnfm^^. Ti 

. Xcrrofyimv; lUlmy^t mvdfom^j (fitkcmfyimf^ Ei 
mym^ov irrw^ cviwig immc^ mitimf y/yrr#M* W 
i(«;ccv i^^iVy cviiv fjioi %tm mvri. ^Eym «fcf 
w ^yx^m rm ifAmvrc^i. ^i^uK^, ^^ wic«i ^i 

]) dmrmtm nm] wgimrehn^ le^ fudu^., SffWBf 
iv ^tfhmif^ hmv nv) 7ffoa!wm9xwe<, w ^iov) 
riiv dvmfpmifitmvi m>J^ rm rctwr^ y^cf'» oSh 
hrt XvTfc», cTcv vmKivcv ^ornficv* tv\ ergu/ 
j^ umrmyi^ I4iljcmi^cs fiii rc^qm%Bis. QSt^ iu^ 
h^cc^e' Imv ^ncmilov Mvtcv xmrm^iXSf^ idv 
die^jpcv^ ^v (plXffv^ fdfiiiTrorc, iiniff rnv (pmv- 

rm^la» 

oos adfciveris, plures ti* inuin , famm% illa & pKn- 

br plQratfdt caufliB erunt: ctpftlist & ftfttim velut ia 

item fl ftitft r^iohe dde- iotroitu, ot, ft quareju- 

^tus fueris. Qoid ergo oaade adficiaris, noa ita 

f tvis, alifts alx)oe alias mo- te ea adftci.patiaris, tam<- 

, leftias oumoiiMido» pro- quamreqofl^eripi.tibi noa 

pterqufts fismifer? libm poiSt; fed tftmqoftm re ei^ 

to miht. oaritatem in toos w genere, oojiismpdi eft 

vocas? Quam earitatem, olia fiftiiti» aut vitreom 

bomo? Sibonaeft, nul* poooiom; ut» eo frafto» 

Jius maii cftulTa eft; iin memtneris f Mlr/nm'^, nee 

inala, nihii oom ea rei mi* pertorbefi$. Eodem mo- 

bi iit. £go ftd bofia fnea do et in his: qood ii fi- 

nftCQs i\imf ad niada HQn liolom toom deofcolarisi 

faxti natos. fi fratrem » fi aicicam; 

Qu9 eVgo ad bmQ exer^ nomqoam eflble . evagari 

«it^iQ . cetjairinr? iiit patere jhantafiani. toamt 

neqoe ndku90¥j $!0v ci rdis Bfm/J^li$UMuaf i^ptrrir^^ 

rip (fiikSfj w^ rmy wtcnurrmi (pttsm^* hi) rc!i 
^mfiwcg 9Ci iiictm% cuK dvi9<pcUf9rcif ^ ^^ w 
<hiWj dxK ds ffSxpv^^ ^f rra^(J)uXift ' TJf rih 

9liffi fM0for er, Our«» nmv rov vJov ^ roy ^/Xov 87 
roTf iro£^c Sro tJ^ JKiX^ro^' c^a^ HtrBk cr$ %piui^ 
w, ^ncnf inascbw. cTcv yi^ iffn x/^fdm ^r^ o^ 
cMmf rcicurcif im ifHcrct n tihc, rw cX^ • 
w^irrct^ts %fcs r«, wr cisirnf ciycuf^iMvcin 
K^ hfimcv^ oy cMTQis^ ch %c&fets r»)^ rds hfcph' ^ 
rias ^ccmrct^/af Mui^ v^&ctKkc. T/ imwv 
irrh i¥t^^ mrctip^rrjBi rc 90*^9 JTrnf/oV^ ^ 

X/^ovroi aeqiie qii6Doi{i|e Tolet pro- fseria; Kodem modot fl 

«edi fioe laetitiam tQ$m; fitiamaot amicDm eo tem* 

fM retr^hito, prohiheto» pore deiSderftris, qiio ttbl 

▼iOittt ii qui triomphantibas datas non eft, icito» te 

m lergo edftmt, eosque in bromn defidenire ficnm. 

•eommonefiiciont e0e morv Ut ettim tc habet hyem0 

teles« Tnie aliqoid & tn ad ficomi eodem mod^ 

tibi jpfe foBjicito: mortn- fe faabet qoitibet cafllsii 

lent te diiigere; nibil eo- qoi in fenim nniveffitole 

rom diiigere qom toa fint: evenitt ad- ea qu?e per it» 

data tibi eife in praefentiaf lom tolhintun Itaqoe eo- 

eript pofie» non in per- dem tempor^ > qdo re 

peloam CQooefla efle; fed quadttn gaodea, contmria 

«tficom» ntoTamf ftato vifii dbi propone. Quid 

nnni tempore; qnai fi fub mati tn eo eft, fi inter de* 

biiimamdcfidcres«<ftuitoa >o fcnlan d tim p*icrtim baibn 5^8 » 1 1 c T * -t i , 

hiiorro$ hiym^ Aufi^' difobwJa' r£ ^I^o) »rau- 
rM, AJfMV d70ci$it^n<Mff^ ^ oi), 9 lytti, tMti ot^ic* 

Tmrrtt. Ks^ yd^ ^m ineuJa^ iVim* m?OC %t$ 

9v ^ iv^niM KmKeiff «XAoPf v rm nccnclu rt^ 

go vcs aflfAe$¥TiKdy tsi^ipnfiif im im^Jm^ 9ucr<p9ifM9 

myhnfeic^^ iffivdcf^ Ki^nif cUeu^xt/vrlct^ rmSrm 

rei ivofAmrm iua^fifiei Im. Kmirci yc cvH 

rmvrm cKvmv iei (pdiyfcrdeuy vTrig ^Aom^^ rHv 

9* nfmyfddrc^. ^iv^fACV ii^ fic$ hiyets civcfM 

<pu^iKcZ rtvcs frfmyfMTcs (nifimvriKcv ^ Kiyc iu9* 

^fifiev eiveu nm) rc dcfi&Biiveu reos armxjctsf* 

mTfihmmv ytif CTifteuvm rSv armxjcsfv^ mh>! ou 

rdo KCCfJLOv. Xiyc ii<r<Pfifjteiv kcu' rc <pvKhc^c&Vj 

Ku) -ro Irjcmim ylve^Bcu mvri avfccv^ nctf eictret^ 

99 ^iiots i)c ri^ ms^Ajff * Udwm ymq rcMrm rmv 

vooe dleas , Crti morlerif ; omtiioiii fai|t Ttmeii ne 

mntco itidem» Cras perc ab hts qoideni nominaiidis 

gre abibi^, ^el ta» vel eft abhorrendum, nt^res 

^go» neque alter aiterum ipfte eaveantar. Tn' veni 

pofthao yifari fumui« At ominoGim. mihi vooem di« 

mali ominii ifta funt! Et- cis, quae. rem aliqoam na« 

jam incantamenta qusedam toralem declaratf Dic et- 

ejusmodi funt: fed quia iamominofum eflet deme- 

jayant, non cufo^ mbdo ti fpieas; iateritom eoim 

juvent Tu vero ominoie fpicarqm fignifiett; at non 

numquid alia voeas» nifi mundi. Ominofum dic 

ea qum aliquid mali fig&i* qoaque defiuxudi fbliomm 

fioantV Qminofii eft. igna- ob nrboribos, & ORicam 

. vin « ominofos eft degener fieri e ficu » & aridas oyas 

anlmus , • luftus , nMeror» e botro. Nam baec dmnU 

jmpo4entii. Ha^jionion «^iiif qois «ntci fuertnt, 

•^ in ' DX88C1IT4T. I.lB*I|f; CAK34* 5^9 

AiM, dXhei Tnmyiuvn M tituvofilm nm iicliSi^ 
rir« reSr t&rt¥ ehfoSnfum^ ^ furm^?^ fi$* $]> 
Kfm" twro dmfmrcf^ furm&oki fcW^^v^ cvk In; 
T^ yuy ^mr m€ r# /iiif cy^ «AA mi ro tn/y fot 
ov; Oimit^ d&f iwofjuui Ouk hif* oiM^^ mhko riy gj^ 
w nly Ko&fio^ Xf^v hC^* ^ Y^ ^ iyivou 
0¥% oTi rJ i)<&iA4iM^» #M* ^ • x^fMf Xfff* 

r 

v^f rk r ffr}, «c^ ^«dfv iMAvi^fy nmlijFi r 
ri»os yiym^ Tffof fiofo) roirof lot^» «S^ rifv 
avTfw xflk^^ licir Aiff «^ fvr»cKr«R( mi fy^rfi^: 
dSi rS Off. ''Eri /4' mvou l^iKm^} '£^ Mdo* 
fog, mf yoyvcuoCf m€ wu nSti^ti^^f. «£ ydf fto^ 
mmmiwrov i^tfohfiM Sv rok ifi^Tt, /AAjw' ovnlp ^ 
^'■■'C, fM ^' Id ilia Hiutdfitbf : Bdh lll- 
tdl^nedio \ii% eft, fed cer* 
ta quledam dirpetifii tio at» 
^Ue adiBiniilMtio. fiujusfc 
i^i res eft. pe>egridaCio^ 
& extgUa qbideil^'lnabiHo : 
hujostoodi^or^; mutatto 
iiiajor« tioA ex eo qtaod 
DUnc eft in id (]U0d lion 
cft, fed iil id qudd nand 
AOQ elt \No(x ainplius Iei<- 
tur ero? KoQ eris; Mi 
aliud quiddam^ 7qub ilUQd 
mUndUs indigeti .nam & 

xutu^ tu ci^ iui& .eum tn ▼duifti, fe^ dlltt o^t* 
babuit mondui* 

QuocircA v\t totttls &- 
fat)ien« ^ tnemoi^ qUis fi^ , 
& \xxxAh vefaePlt, & a qqo 

flstiitUs fit» iU eo folo el*.; 
ofat, quO t)a£h> fuam ftao.-, 
tiofiem fite toeatWy^Dep^ ; 
qUe fuam probet obediefiA. 
tiam. Vis» mediatiUaei& 
ff r Zto,.\xt lib^r, Qt ge« 
nefofiis^ tit tu volujfti i \ 
td entm ita me fedfti » uC ' 
^ pf dbiberi non poffem ttieii . 
in febus» At tibl lion am» ; 
plioi^ fJM Xi(4^ fx^^i KmXik &$$ yhotro'^ im^ fU* 
%pi vvt ^A l4 fffUfcp^ i$ &kkov fu/me* iwt yur 

^toCf w ^irdnifjihcc (tGv rw ifrfo&i^yfjtciTm nai^ 

99 chf(^o^fvt*cirw¥. M^Xfi ^ ct^ el itcTfi0cc h 

nffir ^«7i^» Wvff fii BbKm Svcu; afX^^^ ^ 

tikimvf fiovKivT^y ii JfifioTflifi oTf^iomyrf n 

ttrfcnytYovi ^ccsifvTnff $i otKoiitftifoTfpn vv m 

Tflf^ ftffmntff diHo&otvovfAcei ffffort^Ws n Tefirn» 
looiyKccTCtkeiypm. ItM/ ii ia\ Svcu i^Meir?) ht^Tch' 
^; ^ jy 'Adfmt, H iv eifjSMT^ n ev tvllfost; 
toi Mivov itt^ fJM fjtifjevfito. "hv /bi' im ififjattt^ 
^lmo fcccrd (pCcr& ite^yc^ ovk ecrtv dv^f^ 
^toiv^ ov tfo) chretl^iv {f^etfit^ »AA* ccff ircv fjtct 
CfHJLcAvcivToi^^i dvccKf^tKov*^ pfSte dnohdifoc ^» 

I^Hos me opos eft9 Bene lia«'f qtsemcnmqse milii 

tibifit: etuiin ad hpc tem- . locam 9 . qnamcuniqae ftt- 

pas pfopter te manfi^ p^o- tionem mandariSy vA t!f 

. nter aliam neminem ^ & ^ocrates , miilies potius 

nuiici ot t|bi paream, dis^: mdrtem oppetam, qaam 

c^do. Quomodo difcedis? eam Ut deiefam» tJbiao* 

Ifurlbs quemadmoduhi ta tcm efle me vis?* Komse? 

voluifti; Utliber; ut mmi. aii Athenis? an thebis? 

ffer tuu^> Ut mandatbrum an In Gyaris? (PetimU 

tiiorum intelligens', & in- mki ejf^) mbdo Uiic mei 

terdiAorum. Quoad veto mcmento. Si co me mi^ 

in tuis rebtt^ veHabor, ferrs» ubi homines feetln* 

q^iem me eife vjs?^ prioci- dum naturam vivefe ne* 

pem , an privatum ? fena» queunt ; noo contra i