Skip to main content

Full text of "Epistolai"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google I 

1 

i 
Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google 
} •'*^* 


Q 
^ r^ Digitized by Gobgle 1 \ 

\ Digitized by Google -«p O A A A P 1 A O S E n I S T O A A L 

P H A L A K' I D I S 
EPISTOLA E. Q O A S 

LATINAS FECIT,ET, 

INTERPOSITIS CAROLI BOYLE NOTIS, 

COMMENTARIO ILLUSTRAVIT 

lOANNES DANIEL a LENNEP. mortuo Lemepio, finem qperi impofuit 
Praefationemy et adnotationes 
quasdajtn praefixit 

L. C V A L C K E N A E R. 
G R. N t N O A E, APUO lACOBUM BOLT» ciaioccLXXViL 

p -7 :-' .-.. --': -:--'- •» 

-^YV>>U. •• ; [. ■ •--- • J Digitized by Google - j . . y .. 

^ • A d I \ .'. A J ' . 


'.' /. ;[ T i j j / I ') ... ... c J '/ / ^ , ,• 


-^ > -^ '- -^ -r,- p f- 
.*.,. : •. • 

• • ••••• l*'Z 

•••.; :•..:: :•-; 

• * .•••• • 

•.- :..: • 

•::• .••. •.:•:•:.*:': • 
:::;••.•:••-••= - Digitized by Google N^/^/*N/ 


P R A E F A T I a 

L E C T O R I 

S. D. 

L. C V A L C K E N A E R, 

Ioannes Daniel a Lennep, ex hbneftiflfrhd familia natus 
in Frifiae metropoli, Leouardiae, quum per aliquot ah- 
lios in Academia Franequerana, iuuenis animi atque ingenii 
boni&omatiffimus, feuera lege Literarum ftudiis inuigilalTeC, 
anno cididccxlvii. Leouardiae fuorum in GraLcis Latinis- 
que literis profedluum fpecimen edidit, Coluthi Raptum He- 
lenae, a fe recenlitum ad Codd. MSS. notis, et tribus Ani- 
maduerfionum libelhs iUuftratum; quibus fe hominibus Lite- 
ratis commendauit, magnamque fui fpem concjtauit ; quam 
etiam impleuit, in Academia Oroningaoa hominis celebritatem 
adeptus, vbi per annos quindecini, vir optimus, et grata 
morum faciUtate cuiusQis ordinis homioibus acceptiflimus,Lin- 
guae Graecae fuit Latinaeque magna cum laude Profi^flbr. 

lam adolefcens animaduerterat Lennepius^aberuditis bo* 
ninibus, qui quidem Linguam Anghcam non inteliigerent, 
aut qui hbros iftos, fuperioris fecuU fine vulgatos in AngHa, 
Jbis in oris oppido raros, fibi comparare non poflent, vehd- 
meater defjlderari , quae patrio iibi fermone fcripta , exqui- 
fitae eruditionis plena, dedi0et primi ordinis Criticus, i^ichar- 
dus Bentleius , occafione Phalaridis Epiftolarum , typis Oxo» 
nianis a Carolo Boyie vulgatarum, Ceperatque adeo Len- 
«epius, Ang^icae quoque Linguae callentiirimus , confilium, 
ifta fummi Bentleii fcripta perdo6ta in Latinam Linguam con* 
uertendi, atque vna cum Phalaridis quae dicuntur EpiftoUs, 
^d fcriptos Codices conferendis, euulgandi. 

' Quidquid ad hQC fuipn iQftittitum pertineret quum colle- 
^ . ' ' ' • 2 gif. Digitized by LjOOQ lC IV PtlAEFAtlO IN PHALARIDIS ^ 

^ffet, illud animofe aggrcffus ita coepit perfequi , vt fua 
tempore potujffet opus egregium in pubiicum prodire: fed 
inuidum fatum, quod I/iteris Graecis mihique iuuenes Frifibs 
abftulerat egregios, Higtium, Pierfonum, Idbenium", impeh- 
debat etiam.Lennepio. Corppris mx^i^^i niorbis chronicis 
debilitati, nuUa corrigi poterat medicina: haec opus in- 
coeptum retardavit , et per aliquot, faepe mejifes continuos 
prbrfus interrupit. • -^ . / 

. £x Academia tMEK^. Groninga^a yocatu» in Fra]iequerar 
nam , anno cio id c c l x v n i , v t in Jocoin iuccederet ,Qisber«f 
Koenii , eruditiltimi viri, obitu acerbo vacuefactumy vix douo 
muneri Linguae (^raecae Profefforis fuit inauguratus, quum 
lic imbecille corpus le6to affigeretur,yt tertia vice adTljermas 
fiierit Aquisgranenfes delatus, futurum fperans, vt,, quod 
ante illic inuenerat, leuamen malis experiretur. Sed morbus 
in dies ingrauefc^bat : in pago vrbl Aquisgrano yicino, vbi 
prope fontem, (in quera plane conueniunt Homerica, 
H* (4^ yetp St u^etn Mxp^ ^esky k(i(^^i ^l tutanbi, 
tiveTeu l^ «dr^f, hffs) vvfib^ «^ofjmonfi 
H* y hepvL tiipsi TFpapest, awHO, )^(Oj^^ 
H* x^^^ ^^XfiVi n i| vhaiTQQ icpvqx^?^^:) 
teger decumbebat^ media aeftate affni cioiocclxx paene 
jam morienti, fed in ct^ius morientis corpufculo liber animus 
et {anus vigebat, vkimum ege valedixi; vitam ilte tamea 
vix vitalem per aliquot adhuc menlies fuftinuit, vsque in fe- 
quentis anni Februarium; cuius meiifis dies fextus quod in- 
erat vitale taodem exftinxit, noftrumque Lennepium literis 
ele^ntioribus rebusque adeo humanis abftulit , annbs aatuni 
fex et qu^adraginta ,^ menfes duo , dies viginti. 
. Quum e Frifia Lennepius abducerctur , Aquisgranum deue^^ 
hendus, Bentleiana quidem iam dudum typis erant Qronin* 
ganis. eleganter expreffa; fed in Epiftolis Fhalarideis per uene^ 
rant tantum operae ad Epiftolarum centefimam vsque fextam-, 
fiue paginam 305. Vt opus euulgaripoffet» qaod deerat erat 

fupi^ Digitized by Google wm^mm^lf^mmmaaK^^^^ ■^'^■«■■«j E^1ST0LA.S LEKNEPII. T 

fiipplendum: et maximam partem exfchedis fuppteri poterat 
LeQnepii-, tametii partim tantum ad Editionem pamis. Rb-r 
gatus paulo poft obitum Lennepii a Librario, vt quae dcrt 
eiTent operi edenda pararem, hoc quidquid efiet oneris nooe 
illibentQr in mei fufcepi: neque multo poft Editioni paratac 
Gronin^^ mifi; Ted» aliis in rebus et in vemaculis libel^is di^ 
uulgjBndis occupatus,- Librarius vix tandem hoc anno perfe». 
cit, vt illa typis exprimerentur. Vt re6te, neque vitiis foe-. 
data typogFaphtds , .prodirent i curaturum fe promiferafi 
«micus Lenn^pii^ vir magnis fuis mericis ceIebeiTifflus> Nico^' 
kus. Guilieimus Schrbederus; quodque poUicitUs fuerat noa 
tantum praeftitit; fed bt laboriolbs maxima cnm cufa confi» 
cere digftatus eft Lennepii Phaiarideis fttbie^os Indices; 

De his Epiftolis quamuis latis copiofe dJXiiTet Bentleius, 
BonnuUa tamen di^urus fuifle vidcbatur etiam' Lennepius» 
G. opus ipii contigiiTet ad umbilicum perducere. 
- Bentleius in Differtatione de Phftlaridis, TbemiftocHf , So^ 
cratis, Euripidis, ahorumque Epiftolis, ct de fabuliis Aefopr, 
in Kclpondonequoque, qua DHTertationem fuam vindicat 3 
cenfura CaroU Royle, fic euicit, has Epiftolas fub nomind 
Phalaridis a rccentiore. fophifta fuiffe confi6tas, vt ea re» 
amplius in controuerfiam cadere non poflBt. Qui hoc poft 
renatas in Itulia literas iam viderant, homines Eruditi non* 
BuUi de Luciono tanquam earom au<^ore; aiii cogitarunt dd 
Adriano fophifla; vid. I. A. Fabricii Bibl. 6r. L. u. c. x. $. il 
fed nibil udmodum habebant , quo oiterentur. Venit ahquan- 
doin mencem Lennepio, eiusdem effe, cuius funtEpi^oIae 
fub Diodorr Siculi nomine ItaliceetLatine vulgatae: haecia 
feheda quadan* notauerat Nofter: 

„ [Has EpiftolasJ fub Diodori nomine citat P. €arrera TheC 
„- Antiqw Sia Vok ix. p. 32. de cuius Epiftolis leg. Pabficiu» 
•^ B. 6. XIV. p. 227. — £ft in quibnsdam magna coQuenien* 
„ tia. Concluderem fere noftras Phalaijdis Epiftoias eQe! ha» 
tt k» Diodori ioQtum r es; serum et ftyli coQuenientia. — Si 

•3 »noa Digitized by Google n PRAEFATIO IN PHALARIDIS : 

„ Tion Mem eft cum noftro, has faltem Epiftolas feqoQtaai 
n fuit» et quidem copiofiores, quam nooc font: memorit 
» enim res plures » quam quarum mentio fit in his Epiftolts. 
n Pbalaridis Epift. 148 conf. cumDiodori rv. — Phalaridis 11 
„ cum Diodori vi.— Phalaridis 6 cum Diodori vii.. — Phalari- 
„ dis 30, et 104, cum Diodori ix. — Phalaridiis 143 cum Di6- 
„ don xxii. — Phalar. loi cum DiOdori xxrv. -»- Phalar. Ep, 54 
„ cum Diod. xxxix. — Phalar. 13 , 5<5 , et 38, cum Diod. xlv. 
„ ~* Epiftola Diodori xxxvii reipoxifum eft ad Phalaridis £pi> 
M ftolam 104. " £x his horumque iimilibus nihil aliud confi- 
cias, niii id vnum^has fi6HPhaiandis£pifto}as a literato nuga<t 
tore le(%as„ qui,>homo forfan Italus, ad fimile quid tentandum 
hoc-^emplo motus,iftas fubDiodori Sicuii nomineLatinefcri- 
pferit, vd Italice, tanquam a fedeGraecis conuerfas. Sed> his 
^iiflis, fatis erit dixiiFe pauto curatius, quibus inftru^us fue« 
rit Lennepius.praefidiis ad expoliendas Phalaridis Epiftolas. .. 
. Ipfe quidem Lennepius ad editas Epiftolas tres contulit Co- 
dices Lugduno-Batauae Bibl. quorum Ie6liooes memoratu di-> 
gnas defignauit in notis literis A. B. C. lilorum primus, quem 
reliquis yetuftiorem gloflae indicant marginales, in charta 
fcriptusi exUibetur in Catalogi p. 336, N°58. Secundus, cuius 
)e6tiones litera B. notatae funt, proftat ibidem N? 49, inchar^ 
ta bombyc. manu fatis antiqua fcriptus. Tertius Codex re- 
eens eft chartaceus. Anglici Codicis 31$. ex Bibl. Regia Cot^ 
tonlana, qui litem Boyleum inter ctBentleium, vtroque in- 
dignam, fed nobis vtilifiimam et pofieritati, peperit, collatio- 
nem accuratiflimam ad £d. Boyleanam in gratiam Lennepii ab 
•mico QariC D. Rubnkenio rogatus inftituit vir Humanifii* 
mus Henricus Gally , S. T. P. Canonicus Norwicenfis et GIo* 
ceftrienfis; qui, dum fuit in viuis, Magoae Britanniae Regi 
erat a facrjs. In hoc Codice Epiftolae leguntur cxxvnL In 
eius marginibus alterius etiam proftant Codids, quocum fuit 
collatus , iedtiones , quas ad Lennepium etiam mifit Huma- 
nilfimus Gally. Codicis, quondam Palatini , nunc Vaticani^ 
. ■■ "■ le6tio- Digitized by Google EPISTOLAS LENNEPIL th 

toftiones, olim •dnotatas a Neueieto ad Edit. AareKan^rem 
Epift. GraecBnicarum, cum Lennepio communicauxt, qui ii* 
ium mogni faciebat» Tfb. Hemfteiliufius. Studium autem 
p. Bunnanni Sec in iuaandis iuuenibus fiteratis Lennepiopa« 
fiuit» quas a ClariiT. Gorio Bunnannus acceperat, ledtiones 
trittm Oodd, BibL Mediceo-Lawentianae; ied huius coUationis 
pan taatum ad Bpift. usque Lxxn ad Lennepium peru<3mt; 
Codicem MS. Epiftolarum Phalaridis luo,fibi aere Bormanaus 
cooiparauit, quem qua eft vir Celeberrimu^ infigni hsmani- 
tate Leanepio mifit vtendum: ifte Burmanni Codex continet 
epiftolas cxlVi; abftmt Epiftolae, quae io faacleguntur Edit* 
Lxxiriu, et xiv; eaedem abfuntab Ed. Veneta , quacum maxi« 
me oonfpirat Codex Burmannianus. I^eter Codices, accu- 
nne contulit Lenaepnts Edit. Aldinam anni MU>. liac priorem 
Veaetam, anni mhd, curatam a BartliolomaeO loftinopolita- 
ao, qui Latina Graeds «diecit, Jubuit vtendam a PetroFon- 
teinio,qui,natus inFrifia^vir P«»litiamiis atque Eruditiffifflas, 
0bi viueas et Muiis artem criticam tra&at AmftelaedBmi. 
jCoQtinentur iftiiac £d., praeter Phalarideas, Epdftolae Apol- 
lonii et ftruti. lam ante Phalaridis Epiftoianim Latiaam 
verfionem, a fe toncinnatam> Florentiae vulga^eiit aano 
McoccLXXx Francifcus Aretinus; quam, faepe renouatam^ 
emendauit Tiiomas Sauius, Medicus Lugduneafis, ex cuius 
recenfione Epiftolae ab Aretino verfae proftant faepius vul- 
gatae. Adfaibuit etiam Lennepius Edit. Bafil. Gr. Lat. aaat 
MOLViii, in qaa verfio legitur Latiatt Thomae Naogeoigi, 
Straubingcnfis. Badem paene verfio eft in Edit. quam £il> 
hardos Lubinus cutauit koftochii anno mdxctii, et iii 
£dit. eiusdem aaoi Oommeliaiaaa. Latina^ quae fub nom>* 
ae proftant lacobi Cniacii in Epift. Oraecmucis, fiepefequti* 
tos Nobilifll Cardus Boyle, Sqaes, Plialaridis Epiftolas edidit 
Dxoniae anno fdperioris ftculi xcv, et Latine verfis notulaf 
ftdiperfit. Cran Epiftdae in Ed. Oxoaieofi aliisqoe i|»fitts kt» 
dicio ordii» lcgerentor perturbtto^ et hac in parte Codioea 

ab Digitized by Google Viix PRAEPATIO IN PHALAR. EPKT. LENNEPIL 

ab Edd. atque inter fe valde difcreparent, Lennepius opdinem 
Epiftolarum prorfus immutauit, vt fuis fgilicet fingulae tcm- 
poribus vidcrentur fcriptae: hoc, Osonjenfis Editionis le(Six>-: 
ribus incommodum futurum , ab amico fa6tum nollem; et; 
quam facjlis fit in hac re in ecrorem prolapfio^ fuo jpfius 
eiemplo, cum ad Epift. perueniiTet cxii, difcere potuit Leo^ 
nepius. Huic malo modebitur duplex Index Epiftolarum « 
Clarifl*. Schroedero fubiedtus. 

- Diaerforum, quae proftant, interpretationes.Lennepium 
a noua verfione Latina concinnanda non deterriierunt , qui; 
memoratis diuerfis ie6tionibus» quae aiicuius viderentur mo« 
snenti, ha^ fi6ti Phalaridis Epiftolas dignas cenfuit, quas lu* 
culentis adnotationibus exomaret ; de quibus dixeris, quod 
de Cafauboni in Perfium commentacio dixifie perhibeturloil 
Scaliger. De his Epiftblis, a dodx) fophifta, homine, meo' 
quidem iudicio, in Italia nato, cui Lingua Graeca mon erat 
vemacula Cvid. a me notata in p. 200. j) fcriptis» paene nimis 
eft feuerum Magni Bentleii, fed ab Editore Boyleo irritati, 
iudicium. Homioes Eruditi, qui illas .arbitrabuntur LennepU 
elaboratis obferuationibus npn fatis dignas, tot tamen egte^ 
gias in fcriptores Graecos emendationes hac fecum occafione 
cbmmunicatas laetabuntur , feque Lennepio fatebuntur per- 
ttiultum debere , propter eximia Bentleii opera quae Latina 
fecit, ipfique, etiam quos io his reperient Bentleianis, er- 
rores condonabunt; vnum, ceteris grauiorem, in illius Re; 
fponf. p. 214 corrigent, legentes, Peridfioae, — . quae, licet 
Pt/tbagor4a, lomce fcrtpftt. — Habuit procui dubio Lennepius 
fui ipfemet operis chartas editas,in quibus, vt credere cohufri 
riit, errores quosdam fuos correxerit, a fe-detefifeos , atque a 
sne; aliisque indicatos: fedharum nuila cumlibrario, neque 
adeo mecum foit communicata: ipfe itaque quaedam confcri* 
pfi, quae huncetiain defei&ttm fupplerent. Ilia, poftquam 
teftimonia quaedam pro more exhibuero de his Epiftolis iaiA 
<te le6Us vcPhalarideis^ Do6to L§(5tori proponentur. 
c. TESTI- Digitized by Google TESTIMONIA. VETERUM, 

QUl PHALARIDIS;VT EPISTOLARtJM SCRIPTORIS, 
r. MfiNTdONEM FECERUNT. 

lO. tTOBA«u« qurdicitur', inFTorileg.^Tit, vn.'p. pai 
vbi maxima pars legirur Epifl:. Periftbeni inlcriptaCy 
quae eft in Ed. BoyU lxxii, in £d.tLenn^pii xv. 

— Tit. XLviL p. 344; *vbi On marg.' Cbd MS. Leld. le|^tiir h vi^ ^fci)JipiioO 
initium elt Epift. in ExL BoyL wsmix Ifivsx. Ljxu* , . . , , 

— Tlt. Lxxxrv. p. 493. ; . . • 
Phalaridis exftat fld Axiodiirai EpiftcAa, ' ' , 

' kk £d. Boyl. cxx, Lenn. cxuv. : ; . * ! 

reoTius, in FpiftoUrum ccvu, ad AmpWlochium fcripta, primns llnirias efle vidit, 
4altetn vt Ehalaridis ^dtas memoratt * . - ' 

mJOMX ^ihutpi^i ^Axpc^aintw-t rvpwf^vm^ Xntixtcig «— • typ^^ hri^ohkq tcwyia^ 
Ifthac aecate quaeuis admirabantur buius generis.' 

lOANMKS TZRTZB8 Hift. Chil. I. V. 669. 

*£t/?0A^v ffoi yfypacp» radmiy riiv i^cpUy. jc r. A* 

1*^ Chil.' V. V. 837. TTip) Titiitpou ypctfj^ficcriei^ rcu <>ct>Mpiioi» 
OilTDf i Tcpn/jo^ yMfLfMoreiig <M^iliog intiipx^ 

_ _ — : — ^ xA^a-zv fiiv iiC€KmTO rvpivyo\9y . . 

T6i^ y Ipyom i^Xot; ^itkxto^ uinipxiv ^Apf^stiifg. 
In ptoximis yaria enantticar ex his Epift. fumta» 

— Chil. XII. y. 461. ,^ ^ ^ , 

Asjmnin Tcuinfv (pXvxpot rifv io^x^ iri<pvKivxff 
T« chrolsT^xi^ ^ctp* avxi VivrJiitnvov iU Xf^vov 
Tiv fAiyctVj riv ^i?iivocpov Im^mi Tludxyipav* 

noimm, fiue podusMAXiMU8,in Gregor. Nazianz. ed. MontacQtS, p. 144^' 

i ^ixapt^ iv irm?^ ^^'/s TlsplhMv rivc^ x* r. A. .' 

Cum cx ifta Swaywyg hoptcov nonnuUa defcripfidet , et crror^ fcriptoris no- 
taflet Micbail ApoftoUus ^ Cent. xx, pr, xiii, aVtter rem febabere^ Ui y«, in- 
quit, TQ tiKovri Koriiiiv iic viq vpiq ^Ahs^alovq ixtTO^Sj^ Tov ^a^Jipiiof j {nrif 
avrov iiroXoyovfiivov* ^ • < 

£ditt Grammatici, qui ex aliis t^en Sophiftis qtinedam protulerunt, nihil bahent 
frbnominePbalaridi»:,ineditus recenrioriseftGraeculi Gramm. libellus in Bibl. Me«i 
dicea, <non Sangerman,) exquo fegim comtoiuuicatum.^a Clf RobnKeoio kxrum^ 
quo Phabiris memoracur, Lennepius exhibet in Adnotat. p. 332, 

•♦ L. C. V. Digitized by Google L C V- 

A D N O T A T I N E S 

I '..N :•'■.., .■ 
EPJSTOLAS PICTI PHALARIDIS» , 
ET IN OBSERVATA LENNEPIL 

Pag. 6f i6. 'Eir} Tt<rfTov ficii^f x^) vWf^y Mmi(^iUmf] Hic vidgaca tmhi 
leAio non displicuiflec: e^rJ rorfrov 0i&oc ^««#fi(«K if^&f/roK. la T^hmai AT^g. 
reliquerunc incajlum B«^f o^ vf* vbi corrigi debebac lUQ-ot vS. neque iane fid^^ 
yxKTs^ dixerac SopbocUs ih Aj. v. 130, fed ;rAm ^u, quod ec Codd fentt* 
lunc MSS. 

Ibid. V. 31. Ktf} juoyify] Lkera cepedta l^Qduoif n nW f4^v«v. pcaeceflefBnft 
enim i(br: ^v C^^^AS^^O ^/CS^*^ ^(«Ti^y fff-} t# toioivto» rvy^oxftf-d-oif. fequi bnmnia 
debuiCy ly %m\ fi^^nf. > 

P. 19. Fragmencum craAac Tfagoediae Lennephn^ qoodex Niobe fiil^cacur 
efle Euripidis. Primum Aefcb^ut tt Sopbocks faoids nominfs edidere dramaca ; 
Don Euripides: boc ^bicror me c^endifle Diaccibes in Eurip^ p. 13. b. ^ 
Deinde in Tragici verbis, quae disie^ reae compoiiiit^ diityonendid^^Hju^forfy» 
»V l(Tv;^€y. Accicis magis vflcacum T<&iyycDroii, quam Tid-wsT, non debebac mup 
tari. Quod Tragico mbuicuri -iS^ ficpk^yifm^ ffuvUnyivL^ opiaoct dtcerfecur: 
fed ;^«yi^i«y iffiVidft, fiue fiwii^ func ip(a vnJi^ya^^^. Suidast Xwd^yava, kv 
fiW rct f4^. Panm lin$eaminum\ quibus recens nacus infins inuduebacur» 
commode dicuncur x^oLvMoiv \^tlic$oi; vc alibi rrinhi^M iftiwim. Quta aucem te^ 
nuium eianc linteorum panni^ a TVagico vocancur Aiirro^ciQ-fjroi, in yulgatis 
^iwrJi nci^ tSv feiicicer XylanJer iam viderac \w:em lacere AfirrotrTot&iyTwr. 
boc,ab aUis etiam probacum^ leiici oon debebat. Parum equidem dubico, qtiitl 
cres fuerinc ex Sopboclis Niobe fenarii, bac racime fcribendi: [ir T(«yiKi} r^o^oV 
toi Tijr Nio04f TUVA rid^ijyf rrod ,] 

Af^Totr^roid-ii^TOiy ^o^iilmf i^unto$f 
Boixwaect Kot) ^^xjaeot^ hmI wiftf tovov 

Ejc yvjcTcc oi/^Xo^^cwoo to¥ My fi[4,ifoa^ ^ 

ec in his flmplex elucec Sophoclis maieftaai LtAorem Mumum mtttans noffur^ 
9$ f oucrix in curandis ini^cibus elegancer dicicur ^royoi ^r^yov 'ix, wjctoV »/Jioio^^ Diaitized by ' Gobgle L. CV. ADNOTAT. IN PHAI-AR. L^NN. %u 

fi* TtV umy it^. S0phcks m Aj. v. 877^ nhn niof w$m f i^i. Oed« in 
CoL V* 500. 

«r vert didtiur A,PluHHrtio T. IL p» 49<S< s. mner tn aleadid ibuendl8(t)ue iiH 
fimdbus QiDDein iffaiin labojreoi iofoineie^ iMiih iiu Kmpn$fAi¥n* neque enim hi 
func hbofes» de quiburt doDert» ittnd Folydamands XcmpkMiS tx Heliem vi^ 
P* 340 9 35 f 'i^< ^* TMT-irorifir mU t«»> fMiAm# ylyftrm*- -**-* Dida a^BeQI. fiini 
^ htirrcmm&nvm ;^aav«V<# , vc didoir Xf «Tf foToir <t)#(#f io EuripUk AndroQttch^ 
v« 831. Verfus eft AefcbiU apud PoUuem vu, 78» 

Xv ^fi fTifct^tiroTs T^i/«mVoif v^a^^ao'*. 
Hifycbiui:'r($f4ri9miy^m^fAmfm^ r^ifurm. ec» TfifoiTor, t^ ivWo^trroy 9 /^«* 
Tiey. Quodjpafba erac textoria^ nonpeQmepercuffumy "Lxm^nriv vocabanc^ 
hinc remanferunt, ignoca Lexia^phb, £vV^4»&«Tor' Af^roo^Ad-ifTov' ec, Ko»^ 
^orn-o^diftoy. exHgrmippq Gomico Koii(ooir«i^Tov v^mefAm Smdas pniebec in v. 
'Afy^mv^ reAius emendanis a Toupio in Epift. Cric. p. 66^ quaia a Pierfim ad 
Herodian. Giannn. p. 456. Quid fuerinc K«r(of' Kmifmiim* Kmiim^tf' xmifm^iiiu' 
difeere licec ex Muftatb^mHom. Qd.lL p. 373 ec 374« 

P. 33. a. v. 1« kh EuflatbH veibis ex Epift. ined. vna litera interiefla icribe» 
rem, ^i^nf^f u% oiW{iop ^iyu' id eft, po^^ov aa'^. pio it% df Jf{iov* 

P. 24. b. qut iandttlir ex Stoiaeo Dof^ibeus^ vc rerafli SicQlaniin fcriptor» 
eft fiAnm nomen: calia func in Ssobaei Ftoril^io permdca, esc duobua libellil 
defcripQi , nugaium frfenii > qui proftanc tncser opufcula PlusarcbL 

V. a6^ V. 34« h' ifyn^ %iir 1^}^ lagMor ec in Cod. Meermafmi^ cnlQt 
lcripmm Codicem vcendum haboi» in quo pracae queqiie leg^bamur Pbalari» 
dis Epiftolae. 

P. 30. V. 8t« ZvVoiioi f!kf ifkm^f <iB^(fji4# *fm2 Alionim moie lcripiemtt 
ec fuo^ i(mv* fcribere etiam pomerac ifSfn' vc P. 84, v. 31. if^vrf ^f^Jm 

fAclht^m dftmfAum» IhEur^» Or. l^imr V. 3969 -—^ evfotim ifif ttfymc^fii* 

vof. Interpres Jobi xxvn, 6^ •v ^f^tim if»mi^£ pfr^irm frfd^mf. con£ H. Ssm* 
pbani Append. Thef. U G. p. 163. ec corrigncur Lueianus de Salcat T. U* 
p- 3^3« ^v^^i^ ySr «0») h iMif9$f fimhKQf iwmnttfilfn. fyHaba pnecedens eliiemc 
praepoGdonenu \ 

•• A P. 33, Digitized by Google tit U C. V. ADNOrAt lONES ^ 

P. 3^ , V. 95. vox ^tfArwi vidcmy vldofi. vbees aiiteni «{mi y»^ «} r^iytfi 
9roxrT«< abfunt a MS. Meerm. Senfus ineflec fic fcriptis: ^oAitJ» ^i «r Tif irJr; 

f Q iM^eg HK iiifftv^ tiiirm -. m CCTCC fcrib«duiD, pro liiw. 

P. 4^, V. 69. In lo^o Alcipbronis prolbafidum viderecur, Tfhm^e^ x«} rni 
A£»yT<xTov ^c^ovTio/ ex MS. cum jL^ O9ZJ0 et 7>i^ in Epift. Crit. p. 143. 
Quod vero D^OruHlio r^tKQfttvev venit in meQcem ad Charic p. 444, monaic me 
Ci. Rubnkenius confirmari Codioe Regio-Pafis..Jo qoo fic^ fcripca legefencur 
^kipbranis verbac h Tcmi^ rfMefmev mal ra/idvrmrev yefirtiof wt$^m tac i^' 

Ibid. V. 70. Ti}A<xtfT»r 4r fcripfiflb videtur 3ophtfta; et yifmf ez interpren* 
ineti to fluxifie. VI 47* b. In Ludaneis hic propoficae oonieAurae pnlefi»renda.e(l.^<»de<%n» 
/. /. fVesftenik ' ^ ■•, , ' 

P. 52. b. Locis Jkpra citatis addo\ Haec^ .qoaeqoe (equuotiiir ad fipeqi 
Usque pag. retraflata» vt equidem puto, reieciflet Lennepius: efle certe reii- 
cienda ipfum iam ante hoc decennium mdnueram. Ifla.fcribens forte forcuna 
non recordabatur^ alibi quoque Plusarcbum £/yr/]^i^^ nobis exBeilerophonce 
quaedam exhibere, nempe T. II. p. 539. E. /b(s}/, viTifif EvftTsJt nnyci^of^ 
£.nln^(r' iJiteiKmf /JuiXXof 4 diAoi fi .BcAAef o^oylii , «oir^ ^M^fAUetf iituUv ^niiioveU 
%cti ^ynSetviivSY^ In akero legitur Plutaribi loco T. II. p.- 807. £. de Age- 
filflo: ictf) leU rm ^hm^f cvovJag tfw?eV «v7; ymji^pef^ «ird-fyes-odfif xofi) Ta»r€iyo- 
lotlof^ mmf Eyi^nclin Unym^og^ '^ETrlfjl^' JTftixmf ju^AAov « n /^AAo» 9-eAoi. Hia» 

tam^falcem, qui Grotium non ofiendenit^ euitac Heatbiusi corrigens if xttvToc 
S^iAoi. Jo ftitero locq Plutarcbi^ nomeov rS BeAA€(o<pov7y , iiicile liquet ad 
viftlKmf fuifle adfcriptum. Euripidis Bellerophonti Peg^fus 

Ab hoc prorfiis diuerfus eft veteris Comiciy locum tamen EnripideQm reipiciett* 
tisy verfus eleganciflimus: 

''Et7ij{\ «A«cIo*p .WAoir oJ^ xAivoK W/lpw. • -•, • ^ 

quem verfum Comici.ter adhibetPA^Mrc^x^, T..L p. 193. c. p. 193. f» T. II. 
p. ^62. E. Horum locorum primum excicans Floreni CbrifUanus in Arifiopb. 
Vefp. V* 148I9 ifta fic Latina fedt: Qbnoxiam alamfiexit^ vt gallus tre* 
mens. Scaliger n^fcio cur pofiierit in Prouerb. Strom. v. 594»tB«7i||\ aKUrmf 
msit 9 iftxAiyoftf ir.cfoV. Calli inftar borret , flcQit alas qui fisas. Dicace» 

^ At« Digitized by Google IN PHALARIDEA LENNEPIL mr 

Actici tranftulcnint in Pbrynkhum^ cum Cmifin^nf cheanro dicerecur: vid* 
^liani V. H. xm. c vm. quaeque ibi nocootur. Le^nir in Ari{l$ph. Verp« 
V. 1481, ^ . y 

de quo diao BenSlcii vid« iudicium in RefponC ad Obi. BoyL p. 148. 

P. 62. V, 5. 'T^itfv yt tvtM^ Hic fignificat^ 4i wx quod attinet. vt apud 
Lu(;ian,Jl.l. p. 49- P- *43- P- 578- -D/w». O&ryy: p. 463. b. Plutarch. T. I. 
p.964. c. lulian. apud Suidam in X(^«. &c. ne dicam Atttcos, Xcnopb. 
•A;rop. IV. p..46<$» 9- Demoftben. p. 23. §. 20. p. 277. % 24. 

P. 64. V.. 19. Xxf^Z^^f ^fot if xJf«3 Infokotior ifla eft ftruaora: plerura- 
que poft (r;^oXci^fiy omitcicur praepofitio, quae mmen in aliis idem figaificancibus^ 
loquendi formulis fuam femper fedem occupaL In Hexaplis Origenis quae vo- 
canmr, ad 11 Reg. viu^ 19. Hebraea vox, facerdotes fignificans, ab Aquila 
reddica dicitur Uper?, a Symmacbo (rx^kd^ofTu. qubd abfurdum. Ab incerpre- 
cum Graecorum, qui quidem Anciqui Foederis Sacros iftos libeUos quodam mo-- 
do reddiderunc^ longe doftiflimo Symmacbo diAi.fuerant ;c^orc (r;^ox»;^yTK, 
facris vacantcs. &«» cx^k^K^^^ ^c -rc^cctv^mTs ^x^h^^t leguntur et in Epiftolis 
&IgnatiL 

• P. 669 V. 37. £/c iMi(ff/«v ifAiffitiitv'] Significare nequit faSioms infaniuimuf 
fiudio. vt is fenfus, legicimus, enafcacur, vna litera aoftius legeodum : juc^if''^ 
yafAft* hoc ed infaniuimus : alterum, eMfrvAf^sy^ votat in furorem egimus. Ra« 
i^us fimplex /biMVM» in Jriftopb. camen legicur Thesm. v. $68 ^ etulibi: mulco 
fiequencius iKfjtfvmi. Nocum illud, quod tribui folet Platoni iS mw, 
*CL if^9 iKiJuiji¥<t9 S^v/mV i(mu i^W. ^ 

P. 68, 40. Tv(»vyo»Toyer>] Hic, fyllaba repetita, ti r\^(mfwrmtf reqqiritQr; 
paulo poft illud ipfum re^ legicur absque. arcicttlo* 

P. 70, 46. Pro dK\" ifk^ optime correxit Lcnnepius^ [imkxof iL Ifta fort 
SDula, qua praecedentia corriguntur, refiiiui debet Dioni Cbryf. Or. xxxm 
p. 427. c. vbf vrbis MiUU oomen quaefiuerat Cafaubonus: auftor iUic eft Tar» 
fenfibus Dion^ vt, aliquid de iure fuo remiccences, vicinos, Mallotas, alios- 
que^ clemencer cra£lenc: ovrtK^ aic, tjcovrer «xtfAy^fftf-wrni CfMv ayrmfrH^ luc) 3f4»v* 
pob^ovTK »0») dytuKmrtu^ tJQXtk fequ^ncUT ifta: f^eri^ov.ifi fjf elroBi irm( .ifji>tv Kmf 

itud(H&en jM»AA«f. ingeQiofe Cafaubonus udhMf^ perperam corri^t wrmh^ 

••3 IM^ Digitized by Google xnr L.CV-ADNOTATIONEiS 

%ii(t<r^a$. fic nie rcripds fignificari poflfe potabnc: fuod maim fuerit^ quamjl 
adiudicasa vobis fuerit ipfa Mallus. Ooae Henr.Valeftus^ EmeiML p. 6$^ 
vulgata x«J itKd^ard^Ai toetur, ct vere expllcat; fed haeret in jK»^A<ir, iridetuf- 
que Cafauboni probafle M«AAor. Sed nec Valeftus^ oeque Cafaubmus usquam 
legerapt to >Wi ^r^;' «>;»• In n §^#1 nemo Criticus n^blt oiooitus^ vocetf 
hic latere, ti dVtiv. Sic itaque fua Dioni poftliminio refiituo: o ^tr^oy \^% tff 

dvm ;rtf^(' vyiiV, x«») ^iM^fo-d-tfi. f(«AA«y /k TO(tfT«i;Aiy vV «Wiyyy ](;^€i «^lAei«y, 

l^reAS-tiV t^J dvtf'/flMr ^tvfo ^ tkV 'A^oftvtTf , n w htyci^f. ' \ Pofllbnc ec apdo- 

n dari ad vicioa fiAi Pbalaridis; fed haec me oimis diu decinereoc 

P« 7^9 S7* "^^^^ ii^*?^9f f/Air^eVwToi Uitr^at] Graecis vfitatam vocem fi ad- 
hibuit, fcripferac «ftvTf3r^oV«Tor et^ probabiiicer, fyllaba lepetita, Tor^ AoiTo^jr, 
f/f To /«q^fr xo^' ffpir TfXToiirtir Komor. 

Ibid. V. 58. ''aaaoi iT o4/ii( i^ir^o&rdiro^oiy] Meo quidem arbitratu defendi ooa 
debetyfed emendari,o4/fi( l^it^td^irray.legerat iUudSophifta eadem flrofhua apud 
Tbucyd. cuios phrafio imitaodo vbique cooatur exprimere: vi» c. 24^ to f*)f 
im^vfMl» Ty wxi Qva i^f(i^f»f vV« rS i^^^^^^ '^ ^o^^oio^xf v?ft 

P. 76, V. 75» Ko(ro(?rol({rTf^ %U Ti}r 'l/i«f(ofrr«v 9-j|^o$OToy Jf;^i Twy ynS'*?»' —• 

Tjf aJ% ^ifyv»Ti(fv^«y«] lo vldmis primum vfus Graecorum praepofinooem re- 

quirit» ir T^ Afo/S^ ^ifyvxTi^evo-otr. Deiode, defixi infoueam^ in qua fe* 

rae alebantur^ 000 fime a verbo Ko^Toiiroi^fryou dlci poteraoc ii«To(9rot(|yTff' caie 
enim verbnm oanira praepofidooum oon admiccebac; ec, duAom VL^^^t^fM^ 
9«^}r vim habec aftiuaro: frequencacum iUod Tra^cis redditur a Grammadda» 
iofro-oif, xoiToiAiWy. A ff-fi;^ formantur ;r«(f}r, irf^i^rop^f)^ , et hic, quia, coipo- 
le inieriore ad pefhis usque per os foueae demfflb, qood a feris deuoraretur, 
defigebantur, dicuntur KofTofTo((|yTff. Hefycb. Kc^rMtl^oifiu ^ Mrat^avrtf. 
J)^um deligare did potuic KsiToi^rf/ffir' ec Ko(To(9ro»$f Jc , VC dva^aftk^ ^i^iroi^ 
ftU^ ntfiirctfti^. HerodotUS IV, €.94. ^y «Tro^oivif dvana^tk (otxovTiVir.} Ii^w 

d%iMirt dvctntiitc^cu eft io n Maceab.xiij 22. Lucian. T. L p. 439, fjuf 
whriy^ dfji^irtfoi hctirafifrtf. Legitur apud Pbilon.Iud. de Somniis p. 1132« 
~ C 0oiToif koJt^i^oAok ntfiTti^fxt¥Of. ec p* Iiaa* B. /vo^otvoivogfVTOif j3oi{o£^joitr 
«rf(i7ro»f€rTK. vbi legi forlan debec, JS/o-iioiiro^fvraif ^o^roif w. 

P. 78, I. "r^jgffM rHc ofyfifc] Vfitato roore fcripfifie videcor, v4)7xo» rnt i^ 
^\ hoc mihi placere iam iodicaui ad Merodot. P. 580 » v. 87. Digitized by Google IN PHALARIDEA LENNEPIL n 
^*9stf 6g. nifirrev teiridtiT^ «r&d^ofj Dedem, opioQr, Tet^nH^utm. 

■ 77 • ^f '^f ^^^ ^mnii dfSrfmini} In tiH aetd bminei. 

P. I02) lo. TmZtit^ XKCLfH ii^h In) fw^tfnf jmwjmt] Non fignificaot ifia: 
i$mafcitur quisque infinitis malis ; fed, ea quisque nafcitur conditione^ fiue 
f^u^ vt infinitis fit malis ohnoxius. Suam forcem lamencancibus dici &cDpet 
poceft illud Euripidei fents ad Agamemnona, Ipl^g. io Aul. v. 29. 

, P. 106, V.33.HU1IC locum emeiklare conams fiim inDhcribe mEuripidea p.1794 

P. 108 • 6i« ''^nro^ii] Pocius fcriberem^ ^^^X?^ ^^ 1^^ Xfi^V^ itK^^Um n»^ 
miiti' id eft dinifKu' mibi ft^ciebat ^ velfatis erat. 

Pf III. lo Ifocratis ad Demonicum Paraeoefi (Ed. Stepb.^ p. 8. c. de ca« 
bibus alienis dlAum, tkV ^i^i^r^^^ JtrTrtf TP«f Twirofr^ (vc vulgacura Tv;^o¥T»f 
refle corrigic Wolfius^ vActxrSirt' mucari non debec Opdme dicicur *TA<ttcTfi> 
Tivtf , pro allatrare, lo veceri libeliode vica Homeri^ qui fub nomme profiac 
lierodoti^p. 563 9 (Ed. Grme^.^ 269 «V uAofrxTfov o^vtov 0» jcJvf^. v. 42, rm »v- 

Kfv vAtticTfevTiif ^fms VT#. Ariftot^ in Stobaei Florileg. p, 456, 51^0' 

^^Ti fjc ipcAofo^iW TavToi^ fAEj^^^evif ; , koi) atVo t«v yovivf oe(;^ojufi^oi , nd^^Wit 
Snif yffnWoi xvvf<^ 0? i< juovov tvV «AAVf v AoiXTttsriv , «('aAoi noii T»f IfvJov. fcena 

mucaca^ cales tamen femper dancur adlores» quales cum cacellis elegancer com- 

parabac Arifton. Suidas in 'AxoiAoi>&)f, i xv«fy , Troi^oi to aUJiKhftf IVoif tvc 

^«•p/jtMVf , vAotiJfrv ^f TVf {IviTf. eadem ftru£tura cer minimum hoc verbum ad* 
liibuic Lucianus. A. Cellius N. A. vu, c. i^ de Scipione (cribic Africano, cem* 
pli Capicolini aedicuos demiratos^ quod canes^ femper in aliosfaeuienteSf m* 
§ue latrarent eum > neque incurrerent. 

P. 114, 8k OviJ' «V dmbmdf — feriAo^&oi>*ijv} HmerH recotdabMt 
Achillist qui in IL x, v. 389. 

^ . E/ <f f d^o^vovTiiv n^ KOftaxiS^vr f 2v di^cM , 
AvTO(( f^c^ KecK^T^t ^(Ak fMffjLviiffOfJi irctlfH*^ 

1n EuriptSs ex Heraclidis vei^u 321^ fcdbeadum pocius de more Tragkrf^ 
arov r&ivio* quam cum lanmpi^ 

P. 125^ Digitized by Google OT L. C. V. A D N O T A T I N E S 

faltem Codd. fcripds inuentum, eup^i^erir ipfius mihi Sophiftae videcur. Vt rei 
expers <*^oi{€rv, particeps dicitur tvjuwij^rv. ''A/fcwijof* €«^oifoc" ct ivfMn^la^ val- 
de veteribus efant vfitata: otji^ijerv et cuftoi^erv frecjuentarant recentiores: non, 
quod edicum eft, gw/woifoftwi, fed fcripfifle fufpicor Ttmaeum Locrum de Ani- 
ma mundi p. 556* it^ovct co^lc^ tomp fuyoif/o^ Kct^Sa. 9-€iW fM^lfx^ ><oLytT9 dixit 
Cbarax in Anonymi libello ^r. 'A. quem dedic Z^e? Allatiusy c. xvi. CaUinu 
h. in Del. v. 295 » Evjuoigoi / i j^svovto* Abfurde vuigatum noftra luit aetate in 

Lucianeis T. II. p. 64 1> on* Mor|f#i ■ ■ ijrirQvov Ttv» mi VKctfMi^ov fAo$ ioxSc^t 

^tSv Tov /3/ov. dederat vdque Lucianus {•jriirQvw Tivot m) »» iifjuifov' et Pi&/7(> //i* 

^^^^ p. 870. C. <^«Aoi Tot T«v lAtuS-ff^v svjufi^tf aJ^;^?? fi«TioyT€f. fic pro TV- 

;^fic corrigendum efle, non vidit Mangeius. Idera Pbih dixit p. 77 .. d. <i)v- 
rciif iVfAoifviirui. Hefycbius , (qui dat edam 'Ajuoi(i;(r«i , et, loco non fuo, 
■AfMi^iXr^ £v>oi^i](r€v » €VTv;^if0-ey , €KAi^(J(ro(To. huius vldffli loco re£tius fcripfiflieCy 

P. 163. a. Euripidis tt Ifippolyto locus omitd debueraL * 

P. 1^4. Epiftoia iftS xLix, (in aliis Edd. lxxv,) ex illa, quae in hac Edit* 
praecedit,confidli, harum edam Ledlor facile carebit: qui hanc conflauit, forte 
dederat, vocibus alio drdiile pofitis , £v fAif -xqi Ud-$ f^n KctK^f vtTrnKtis »^1^$^ 
praeterea^ kc^I liit d^' nf^^^ qu » ao^^oi^ dTffdKXQti dfjwv^fjuid^oi c%. 

P. 170. Hic miror Lennepium^ qui*5-{ofrT€/otv dytlfuv vt fincerum tueri volne- 
nt, fibique fcribat rem diligenter confiderdnti ipfos veteres vtroque (^^atiU ec 
f^ATKx^ promifcue vfos videri; meis edam in eam rem abutentem obferuatist 
mifcetquae funt diuerfiflimi generis. viTrmiiict. ttnoLiiid^^xc certe fignificatu fem« 
per apud veteres difFerunt 5-^ ofTc/flt et ^(XTtd^ fiue, vt fcribit Herodotusy $-f«T»jii/, 
tt f^aTit). A nominibus pro^dme formantur talia in m definenda; a verbis )r<9fi- 
itlcb' ^ariicb' ^Vt inMlar Tfo^iico' - &C. 

P. 172, 45. Tcwf rS ^o6{ovTor] Hoc vno loco nidrar in Lexicis; in quibus 
.centena legunturquae debencur mpnachis Graeculis. more Icribatur confueto» 

Stff t2 ^ot{o'vTOf dvic^iiKC^. 

P. 174, 49. "Eo»^ fv o-oi' Trufov^ rSv iKe^ri^av iKic-^cci ro AvwiA^^ffovJ Efle 
vitiata -Graece intelligenti, qui quidem attenderit, articulus t«v monftrabit^ 
Mienus ab hac fede. Coeanc male diftra^e licerae io vnam vocem^;ri»(ovT«N/ 

... Dua- Digitized by Google I N P H "A t A R I D ft :A L^E N ^T E* I L iHftt 
IWabbsnim fefertft Hteris fdrtoflS locus erit^meAadtus» iilic ifta legantur: iW* 

Jl^ ev iro), 'PT^^cvrm wxxi'^tt¥ iKicS-at ri XvtrniKif^fov^ fx,^^'fAifjS Tff/td^f^oy. qWZP 

fcnrehtto pofeefet; incerpretes lafcere noo poterat: verbo Ifi fupprdfe fic nbo»* 
ABnquam Poetafe ceree loquuniur.r EuripiJesm Pho^tx.vl 1256^ no\\!iiuKti^' 
ir <ro} Zqvo< 6^&»(r»» jSeir^e? T^oWioVV itHc ^dfcripta qtkaedam proftarit, &' in^ 
Merodoii p. 041. ir. 46«i)uia cameQ pleHimque verbum additur,hic etiatn adiici^ 

foOk. • . ' ■ ■'-• '■• ■- ;j 

' 9* 175. b. Quae tentantnr, Sophoclea mihi quidem (emper vifa fuenntele- 
ganter in vulgatis Edd« fcripca, in Oed. T« v. 495 » lic in Cod. MS. Paris/ 
Aijpofitat ; ' .-.';•,!.:. ;:.;.'. 

i / • .' ^Otf/ i»S'*^ oVm «*^'»'* oVcfcii '. ' • - - * • 

td quae vefbum MfT(tf^i<r&>;v«ii , et aues in aeffe ixtrttifH^ opthtie corapdTauit tn 
transcurfu D^Oruillius in Cbariton. p. 342. Injpem incertam prominentesy 
ihftabtles femper et iludoanres, fiue (Atrittfoi^vrt^ iXTrmv^ a Tragico, In tali- 
bus nouatore^ commode dici potucrunt in Chorico cafmine» tATriVi irgroVevo/ 
vbi SenatoresThebani fijper Oedipode Rege inter fpem metumque tnx^fufpfin^ 
fi. - — Nbque alterum amtei*laudo commentum in eiusdem Tragoediae v. i;j4^ 
qucm meo quoque iudicio redle ceplt D* OruilSus Hi CBarit. p. 448. 

P. 178, 73. f^sfi4)oj3#f if^^v^ M)} i^SWof ^Svi rK^ilf fJL^rcL7rci^<rif dyct^S^ 
^eev?v«i T« TToAi/*!».] ReieAa voce o-jtkJ'?, quam |inrebent omnes Codic^ 
fcripti^ Lennepius legendiim putabac, fA^-fASKKov^ tt iiT^ fj.ir»itoiic}f iyA^ii 
<f>«v;von T« rr, — ^ Quod in exigui pretii Sophifta, Lenneptd\ ipHtis Tbucydi^^ 
Jis Editoribus difplicuic: ialtem in oinnibus Codidbus coliaris reperta^ voces, 
rvuiy Tidvv ^ fuo loco reliquerunt, vulgintes vii, c* 89. P- 559» ^S'» tjcV ri, 
If Tifv AaKtictlfjtov» 'TTfiffitstofAivHf ifctfATroY : tnrii dx Codd. refticuere debuiflilnt: 
eimif ^dfv Tou^ t; tif AotKtietlfji^ovA Tr^tc^ivofjiiw tirifjLTrov. magno /iudioQp.g^^f 

99. «VlfgiAotv Kctrci rdxo^O tegatos Lacedaemona miitebant. n«vu , pra^cer 
eeitra^ fic frequ^tatur a Tbucydide. ''Thucydidea quoque formula iri literii 
male diftraAis diutiflime latuic in his e MefleniacisXp^rte ekceliencis- operfs optt^ 
ma} Paufaniae^ iv. p. a8i. m. nv^^r^cn ii ^y ifi irdf\f i^fAn<rotf* fiium illi 
reftituo, emendandotv^vd-i^d-o^ ii <rirHi^ itdvsi i^tx^cctf' quum magno ftudio 
tuperem intelligere^ quinam fcilicec Polycaonis fuiflent liberi. Demoftbene^ 
(^Ldmbini,^ p. 299. S^ 169, vrdvv frmifni dTnij^yuki fjtoi, Dedei illud (r^rg- 
ifi hac ratione Paufanias adhibuit; qui (crfpfic p; 632. f. cirai^ fj.dMct i^tct^ 
0dun9. — - lllod lAiKMv^ in his a Sophifta poflcum : fi&xxov ij iticirui^, ma* 
ierif quam oporMf fiudio^f ex vuius dudom eft mor^ ictibeodi Ti&c^r)^^/^/V •> 

•♦♦ cu- Digitized by Google ]{vm, T «.. CVV- ^ADNOTATIONES r 

cutusomteDa fidHu fibi PhalariSriftboriincce hofninum inoret velnd florculdf 
eDoauic, coronae inferendost qua Tyrannum fuum exomarec Tbucyd. vn* 
C* 3« IvAtnyt ti (FTfciroTnicf if Tify fv(v;^c#gi>y /aaaaov* exercttum redaxh tm h» 
cum magis patentem. cap. la, d^c^fSvdu tdf c^trifa^ (fmC^^ ^«aaov i^dmr 

efcficeandi fitas naues maier eft commoditas. Tbacydidiy fi id agerem» 

centena a me poflent ex Codicibus MSS* refttna ; quorom kftiones e^pendeie 
pocius cum cura debuemnc Edicores acque Incerpreces, quam ea nocare, quae 
ad quemuis etiam aliutn pocuiflenc referri, ec Tbomae Magiftre fmiilibusaeGranH 
macicis fuiflenc iiluilrandis apdflima. Tbucydidis comexcum qui nobis darec t% 
MSS. ec coniedhiris emendacum ; ec loca vecerum ^ qui hiftorlcorum maxiori 
(encencias ec phrafin expreflerunc imicando, praeferdm Demoftbenda^ opdme^ 
me iudice, de Tbucydide mereretur, ec de hoc genere literarum: fed bac, qua 
viiiimusy aecace oilem prodicurum fperaia vbc licet. 

P. i88, 26. &rcty'TSiFX^uiXMpfwtYi^^$kim\ Vidacom ilfaid q|ua fit 
lacione corrigendum DOQ liquec . 

P* 194» 75- 'AAA^ vfc^aUw «v^ ^i, iti} Probabile diaom, me iucficey 
dc debuerac ex Codd. refticui: ir^o^^VMr cu ^a^\ itTv n^i^ ^lxus' fed vere m- 
gant apudamicos vtendum efie fimutatione. Elegancer a Graecis adhibencur^ i 
4>i9^), K ^ifcrl^y ^mI. Homerus iam dixerat ou ^n<r\ iii^i^^^negat fedaturumy in 
!!• H. V, %^i.,Sopbocles 10 Pbilo^ v.8i4>et in Elec ?« i^iS^ Ov ^«/^' t«irfir« 
Smyndyrides Sybarica vk iff v tov iJiAiov ixSt fAcoinv «t «fy«T€AAovT« iSfTt ^Mif^^^ 
^^xlviM, VI xmrnCbamaeleonPondctts z^^Atben* vl p. ^73, c Xempbon^ 
*EAAffv. V. p. 331, ad, OuK <sv (poHTiv fiVfA&trv «: j^o^ikf^' mulieres negantfe 
concbue ingrejfuras: firequencer fic fcribic Piate^ cuius hoc eciam eft T. UI» 

P« 3it. C* ttl ^iArif^l t^v;^] ^OMTIVfVTOfri ItfWTOl ]?T#( f^^f^V* Oti^ ^f f«02^d-||(6T«T«f P. aoot 7« 'BcTfryoit ^ttfAnos ~^ Tiiv ^ij/^ifv.} Phrafis tS LMina^ 
Gsaeca. Vir^iana noca func: 

^r^£^ et irreparaUle tempus 
/ Omnibus eft vitae: fedfamam extendere fh&k^ 
Hoc virtutis $pus. 
^unt in bis Epiftolis permidta, quae mihi per(bafeniatr e&rum fbrrpcdim Li»» 
guam Graecam noQ a macre, fed e libris vecerum didicifle; quod de. Varia# 
Hiftoriae fcripcore Aeliano conftac; a quo, me ^pidem iiKKcet duemuhutt 
diuerli funC| qui fcripfere de JNacuca Auimalittm^ ttiibeUum ^iirifionm «*«fi Digitized by Godgle 1 N r.p H A;Ii * R rD.E:A^ rL E ITN JB P I L at 

li^xW, cK qao nMiko ^m SaUts in raaai &nagmeiD tnbsic^pflt, qoMi 
plerique yideruac 

P. ao4, aj. "AAXjf «] Hic qooqoe poni deboerat. t», t«* pro woV, wJ. 
misqaatn in Hmeri poematts, Atot apud Comteos,. ra Tragoeiiiff, *t*.^ad 
qoosuis Atticos, horumque imimioces, freqtentw Inueoiannir. In Pialogo itf 
(] «>tT?f ; qut diciojf Aefebmt Socratici, p. la; corrigendum, 4in -n iirai<r»i' 
pro vulgato tht' -rx-iix^iewilr eft in iPAifOAtr Meqoae',.-i^ nmlta legt poflTunK 
eadem. <2xaii«, et ihxttrm faepius occurruot apud Titac»*/. aliosqoe, quo- 
IVnr noa r««9rd»iMR9r;Cl< Stpehm 'mJUm.M. v. AiiiVm. fei in miiiimiihis 
feeqaente.rtfuit erratom: i^^Marklandum ab errore, io iis quM Supplidboi 
£tiripidk fubiecit, p. 351,, reiiruiqeiK iufaotaf^ loca SopbocOt Aj. r.japa 
fEuripidis Hec. v. 369. Andromacli. v. 567. jdr^fiph. Thefiii. v. 437, proot 
illom fefte emeadauit Stjtpb» Berglertu. 

; . . ■ '.■ ^v ' • ... , • . 

P. ao8,5a. T»xK>frS itti0iii#t,f^nuv»t'] Gtittt quam oecettMtury odioni 
mtdtitudiois folet extlngui. Veterum vfui potius coniieniret »»«^&s*«,, vel 
l{«K|>3^»*«. 'A^<»T»..»«»T« xa) *»T«<pA»jjt9-4»T(»^-dixit Tbucyd. iv. c. 133. ««pS-St 
\m Atbenaeo reftirait Cafaubonus vm. p. 361. «. i^TrTOfio tU i^yiii legioir 
•pud ^«iij/ii»» in •Eir.f*«AAo». I|«<:t>^ • ToAijuof apud Pit/fo«. ^«<< p. 1034. n. 
Diftvm Spardatae wp\xA Plutarcb. in Lyciirgo p. 51. e. a^mmW Tt&»«^Ti t«V 
«i'»*^;^, (nerope ».' ^0f»»v»T« rvfwtli»') Uu y»^ tL^iftn e*.M «VToir wrtuuuh 
fttu finere enim debuerant, vi tota comburereiur.^ atque adeq ad tiibilum r«* 
cideret. horum. (enium Latinus interpres prorfus peruenit , quae leAe ce pi flft 
video GraeQe do£UJQSmup) interpretem Gallum. 

P. aift, 76. 'rirttvtt0^ Scripferat, opinor, iT«»«0«XAo/*f»»f. 

P. ai6, 89. 'i^^w-J Vereor vt moeniatur apud .veteres: fed hoc.de mnldf 
dici poteft, fi Mufis placet, I^alaod^is. 

P. aa5, 48. E/ i»h h fe^oKMtitx^s^t T«flr ifMfc J««|SeA«rf] Optime flc reftl- 
iuit auaoritate Codicom Lettn^ius, /ftbenagorat in Legat. pro Chrift. J. 5. 
fos, inqoit, «ro, la^eratoretf Wf «V» dxfMr^ y*rif^m, »#1 fti rji ««»> 
ii^) «'Ao'}r^ -^«/«jf tvt»9t»tx^rttt ir^»««T»r^i&J»«». • 

P. 836, aa. Ovs dx^iftt^tt rff /««iSoAvf] More Graeconim fcripferat, opi- 
•Of . tP Sm^, »A «jaK^* fiiw T«&^.«^oA».v n legiaicEpift. ieq. Sao quo- 

' ••♦ a que s« Digitized by Google KX .IT/:D..C-:V. TAHNOT AtrONES ' 

qnejmpftdcaerar, iMfellw^ Xempbon K. % m p. 17$, 16, fiJiitirwf 
iK;^&ffl-9-f non, quod vulgatur, wo. quinimo 'A9v//erv , ec 0«{i«^ ^^i^fiy ^ mch 
lefteferre^ ponuncur apud Xenopb. aliosque eadem flruAunL 

/• . ^*'..- f- •: • * * • .^ ' - ';^ • ' • • . ' I • ^ • ' ; 

f P. «37V a» MtnHndrea procuD dubio feribenda ftw? '. wi 

« acciplcnda, quomodo- cepic ilh Trmpiur in EpKh Cric p. 4^/ •" 

: P; afo, 76.'^nf kx ix^Ji^^ /wf T(»3 Syllaba rep^dtli^ftribeBdum M'? wV A 

i/t??" /wf .|UfT« To#' ^fi^t>s^yi¥ t5 TotJf» — — oftAAifc it«fTffyiaM-fli<r9*flci. 'fiC' ftMj^eri 

faic qooque folei Sophifta: p. ^66\ 13.- t^ «^bV «vJtiJv Wfi r/KJt ^ijv^ jtt(^f air — i* 
iiciyvvttf^S-Uf. TbomasBJog. ;(^{ij Tii ?roi?<rii' WTTort Kiyi, k j^^fij ^#, t » »^| 
JocJ^oxa;? «ftTTotl. Sic etiara ftruicur Atr. ^iiyt (m hr -^ «/^rfrf TfltAii9'H',"£»rftf*' 
nusT. 1. p^ 747- Ad Tbomam refte locus ex Antfgone Sopboclis fuit prolatus; 
ftd nondebebat iMic ddiidtiri Sopboclis &L'&\iS^ v. ^s'^ . ** '. . 

re/pondes ifta conMemimibi Dcus: in quibu^ absque Sopboclis nomine pro- 
fcitis, X{^ per>*vT€J£Tai r^fte interpretantur Auftor Etymolog. jMi p. 814 ^^* 
et Eupatb. in Hom. H. i. p. 652, 38. 11. T.,p. 1.245, i. 

P. VjS^ .31'. OvTf 'i>^S(/iv'vfjL7y 5roA*y iv !Eix€A(fl6, iMihnSxM ^^ti^ tpirftirif.'J 
Scribere feltefn Sbphina idebuerat : ^Tf fA^o-iy Jpiv ''Ei\nv!Jtx TfoKty U Jiiyiikiff 
XiKriiiurUi/Sffitv ,\vt^i7rif. id' eft /'^EAAija-tv' S(rt. neque hic Skults ^ied* Sicilien» 
fibus dare debebat Lennepius. In lilsducem qooque 5>&ttryi//5^/« Kequitur: ve- 
fiflimum enim eft, quod tradic AriJlUis Schpliaftes inedicus in Bibliotheca Cf^ 
P. BurmanniSecundi: iiKiKtoirfig ^urv, e^aaijv* xntaAoV <?€, o' /3aj/3flt{o^-* «r 
^Aor e^Ku J»'J»;f . . vid. Cl. 37. Hem/ierbu/ius :id Tbotp^^Ma^^M .Xiic^oV 7; — 
^uafcleguAcin- vnilgacaiV7l5/y{5;^//ffy'L vii. c. 58. ^-'484, 81. ne^ue Wlll- 
gi ab intt^rpretibus, neque ab hiftoricofcribi potu^unt: [^tbeniinfihusl ^^vJg- 
f^c&Tivov, %a\ "S.\%iXiprm Not^ioi, %») l^xrot,\of,XoC /3t«^0ot^^y i\ £^€$;ocrof\. OiVe^^iT* 
il^dyQvro^Kotlf TiKiKtuiSv to ^Asov, xobJ, rwv i^Oi SixfAiW, TvjVifvJy tI Tjvfrt 

f^^ — '' Kai "^d-Kvyu. ' In his iftsr primum^ quaeabftirde cohuertuntur Lanne^ oiTrt^ 
t^r,yoiyo},ro\ [Rilicet T>?f •A^i;yai'i<t]'dfe Egcftaeis dlfla , fignificant, ^/// pKral 
Atbenienfes atliciendo ad cxpeditionefn tn^iciliam^ fufciplendam induxetdtiifi 
hoc ex hiftoria conftat: vki. Tbucjd.yXy o» 6. Diodorus Sic. xn, c 83. Phra- 
fisauietti ifta eft inprimfe Thocydid^a : vid. p. 98, ip, 31. I^. H'i» 9^- P; 
186, <S2, K$. *ic '•^ Defnd^nomen xixEAiwriJr'» feiundi vice pofitatn ; itf 

^ ^ vei^ Digitized by Google IN PHALARIDE A L E N N B P 1 1. 

ferbis adjjcripcis, mutari debec in Sixi^mv' quod ec ex vno falcero Codice flik 
«dnocacum; vc hic legacur, %»} Xix^auv to nhiov. nam XtM?<wrcSv ro Tf^w, ple* 
rique SiciHenfium ^ ^oe Graecorum in Sicilia habitandum, ftabanca parcibus 
Syracu&norum, Caroarinaei, Geloi fiue Gelenfes^ Seliuuncii» Himersei, &c<» 
flx iftis Dorieniibus> liue Sicitienfibus, nullos habebanc Achenienfes hoc bello 
focios^ nifi Naxios« &Caauiaeos; Siculos vero indigenas plerosque omQes: 
fid. Tbucyd. vh, e. 77. 

'- P« ^78 * 35* Mkie»>iov n if fAffiiMK aiv«i^Vfr0(i] Mirom ni dederit^ if pir 

f$m€0fui' . fiue dfSrftix^.. 

• l 

P. »8«» 53* T*& dyimxcirM frt^ftr?] Ex vfu veceruro reftius fcripfiflec dyfordrcuf. 
. P. 884., 69. oSyd{\ Quum fiaitceSit^fSy»^tffj fequi, ni fiiUor, de^ 

- P. 2869 88. n;o^T«'^#r reoocandum e(t 

P. »96» 5$. ^cif %k f. %^<rf^n<rui\ ^av df f ^p TwtAnf», ivo^|9ifrpr> ex alfis egd 
Codicibus recepiflem.* 

,- P; »98^ 65. 'Bir€T»i To jLftfy«x.o^fOfl'W «f^«v KrS^d^cu.'] Quod ance vocem 
^y«A3((>$oo^vv«f( in quibusdam eft MSS. f^frd^ incerprecis efie Lennepio^ mibi 
lodecur ipfius eflfe^ Tbucydiden in hac erism inHcands praepofirione , Sopbiftae; 
vc bic adeo dederic, to\ ixfT» fAiyakM^^oirifni ^ d^iu^ Krd^d-at. Sic fcrilMC» voce 

eciam Jt^iov fequence, Epift. CXXI. p. 342. Udv^ fjta iotjti fJL^rd yihurof a^iOf 

Jffai ^Avuci^ctt To 4r«(p(ovt^ffd'«» r^yc^ vVo oy. re£^ Lennepius: dignum^ quod 
fms fnireiur et rideat. 
f • • • ' 

^"F- 30a» 97.»TSf ^J ^a^wtc^ rm Kfnni^ir tU 'AiccdjfCtfTct^ fMt) tJp if^ifft 
irdxw «4)o3^ 'To ^t^of } Qufd lenfus requirerec, &cile fuic inceileftu: miror Vero 
DOn vidKfli^ Lenmpium^ viciofam vocem d^i^t mucandam in d^^Uu. Quid enftn 
cfiec, quaefof V Hbiyif ^dhif Jl<pofiof; quid t?? tfcpodv to vKoy^ fi vet* omnes 
Codlces in licerf^ vldata confpirarencs nihilominus cenieven> fcripfifie Sophiftam: 

tf; i^difif TFdhif d^oiyi to Tri^faird «'(oV dtr^dKuft^f n- rS ffckrfi^ tifOicc vctfi^e^ 

M«: pfo.fviroMc: dubic(f ^ an non primi|us hic iuerit i rS vc^r^oc ^r^ovoMf, prouldd 

fMrds cura. • Alio fenfuiappd Herodou xr, c 97. v^e df^o^of d>iV «or^ir 

au»f [:if oiiJ} q^o -modo de exerdu) fiepius S^^oio^ adUbenir ab biftorids.^ 

♦♦♦3 F. y>Xf Digitized by Google txfl L. C. V. A D N O T A T I N E S 

P. 302, 8. TeTUf^woxw^rai] Nemo, ciedo, treterum adbibuHlet 

P. 304 , 1 4. "o , Ti Pouxoio j^oi xf 5^&«*'3 Optime fe habet. Apud TitKyi. yn; 

C 85. NiciaS GylippO ««vto» wcifatiitm^i ^ %m) i»vrm fjtiw ^^^^-»9 «<* 

Aevev « ^ ri fijhovrcu. Animalia hominibus moho hx^finfu Xenopbon iil 

OecODOffl. dixit p. 467, 4, ^ir^ virox^lft^ ytyfOfmvM rorr Wvd-fciVoi^ , ws^e ;^flr 
0-3-«! «vTorf , Ti av ^tfAtfvTOfrf. Secundum^ Ifocratem 10 Pkfiarben. p. 254. o» 
Regi Perfarum Lacedaemonii omnes in A(ia Graecos n»^iiu%w , itetffnitif y^st- 
itavri^i Xen<F^cti ti/tok e, ti itv «Um |9tfW«i. fic emendo volgat& t^^' «Tf. 
Iftam formulamy in ipfo iam Tbelauro L. G. trafiatam, egregie HennSi^is* 
nus illuftrauit in Append. Therauri f. 94. 

P« 314 9 49. TtfftfnoxTovoi ^^Kafiiof dtu^^B-nfat] Hoc mihi, In HeroAfum 
obleruata fcribenti, ab vfu Graecoruro prorfus videbatur remotum; et nunc 
fimiliter iu$Iico, fcribt debui(& dK^ttf' quod et a Sophifta pofimm puto. QuM 
canquam ad «xtfo-d-qmi tuendum proferuntur a Lennepio^ prorfus aliena Iboc. 
'AxH^cfjLai' dxH^iiT^ai iqttorumuis eranc Graecorum 4n vfu : futurum adliuum ,diu* 
ro#' dwi^tif' veteribus enit inulicatum* In bac icaque forma loquendi^ vt dKim^ 
(c adhibebatur oJKyVoftou. SopbocUs Oed. in CoL v. 982« 
ix hf roTsJ' dwi^ofA^ kmkoc 
TdfMt^i. 

Paulo aate quam fcripfiflet Herodot. ix, c. 79^ ^dt dfMifiv pt% dnd^^^l 
diK^t ipfiusLampon A^ineta: iranov i^us Qd eAj %$L\m9 dwirtmi,') iTeofcdv^ 
rm Xiroi(rifirimf » m} n(ir rm dKKm *EhJ^fm». Tbe^m (cuius vid. £idi 

vn% 30.3 ia n«iifixorr , v. ai » 

Ai ydf iit yo?f dye&U (Ah dnifftoi ^ 

^pcfeeerU^ hene audks a ciuibus: qrfbus ipfius iudicio detraxit Plafo^ MnS$ 
dHMcxvraf vni rS tro^S dlxit jftben* XI. p. 507. A. Cfcero de Fin. ui, c. 17^ 
effe fcripfit bominis ingenuij velle l^erie afuHre a parentibus^ apropinquis^ m 
b&nis e$iam viris: verba fic Philofopbi Graeci interpretabacur. Vc autem apu4 
ilium, aliosque, bene audire^ et makf apod opdmos leguntur fcriptores for* 
mae loquendi: t? *Wtiir* Mfidf d. mfAUvor dfi^m' fiuecontra» nmnui^ dxitifm 
quoe iam inueniuntur apod Herod. ex cuius tamen Ao^oi^ noo enotaui, qood 
lanquam Herodoccom Suidas preebet: 'Aju/oi imx<;^, dfr) r^ ti^nfjkiirm^^ ei 
CrammaticuSwMS. Sangermaneofis: 'Aju/iiv nmKmt^ drt) rS t^nf^tiffBmi. 'h^oJo» 
«or >. Opponuntur a M. AntomM Imper. vu, a, mx<k dMmf^ It ti^nfAifw» 
Mr. Vc vero hoc ia loco Pbalaridis fiAi, ir^o^oTif mmv eft 10 u Maccak Digitized by Google IN* PHALARIDEA LENNEPIL nm 

S, 13. Demojibenes de Cor. p. 14S, 5* ^3* ^'AoKif m) d^or^ i;td^$o> mi^m\ 
- — KAvfiv fic adhibecisr a Sopbock in fiagtnine perdicae fabulae $ipud Plutarcb^ 
% II. p. 74* B. et in Tracbin. v. 734. et r* 419, vbi verbiun, boc fenfu noii 
iBtelleftiBD». LacMui oobis peperic SopboclU mend prorfiis comraria. 

.. P« 320, %6. *rni x^^^ xmfiBMfm'] Ec wMtif^^^ tt bonim fimilia, nm 
tmdemt hic iUie canBen apnd vecefes occurrum; vt in Agefiiai Laudaciane p. 14» 
(<}uae aKuode fuot» non ex Xenopboai^is defcripca :) rSv %ard %ftix$f d^mKmtm 
rttxim T9 ^A«v&f«f#i» vTo x^*(^ i^ofcTro. Idem eflec ^xi x^Tf^k i/imfjkfimn^ Tro* 
Hicus TbeoieSlet kk Siobaei Edojgis Ed. Groiii p. 141« 

# ^^^over 

quem anapaeftus oflfendit in lede qoarta fenarii Tragieiy duas in voam (yihtNis 
concrahec: vVo <r4)0l^f 7roicr(rl^«rhabet Tbucyd. iVy c. 6o. In Demoflbems Otnu 
c. Midiam p. 359, $. 260, tthn^tlm reddicur vVo ;gcr;o» ylyovc in Schoiiis quae 
diconcurl^i^i^iii; fed illud Jn x^H» ^tis fiiic vfitatum: Callim. h. Jouis v. 74» 

a4w y «V vgro ^tl^^ yc#/M{0(, Sf%iftf «^txj^f*^ 

V. 324, 27. «^jvd-ifKj In Graeds, io Laciois dicnncor Pbintbkfifet. Nomen 
lcribi debec «ivTicif' Pbintietg^s a i^/rnj^ voaCncur. Sibi cognominem vrbem 
Pbintias condidic Agrigencmos. Nocus piam Damoois eft amicus Pbintias. 
#i»t/ok formam exhibec oominis Sicilieofem, fic pronuoctati, vc 10 Sicilienfium 
poematis fcribi foienc f^ifrm< ^!vr4^rw. Praecerea dat Etymoiogus lariflimft 
p. 503« 489 To 7r»f «yry ^lKrm^y i^frarov', (eft io Epicbarmiis ap. Atben. 
m p. 321. c.) Ka) iihra^ Mfrm.' ovt^ KcAtobi » KlyT«r quae duo nusquam alibi 
legere me memini^ funtque nihi, fiiteor» fiifpeAa. Pbilto (enis eft Accici no" 
Boen tn Piauti Trinummo. ^lfn^ vnt nomen efle videtur in Pmdari Olymp. 
10, 37« Euftatbius in Hom. Ih 1. p. 65&, aS. «iXtk, «iVti^ irm^m Uifidf». 
' fcd forte reAittsPiodaricom nomen ^arm fi:ribicur apud eumdem mffom. Od.K^ 
f. 3&a» 28. vc 4>iW« dederk Pindarus^ non^/yTi. «iW^c IVieflenius eft io 
Paufaniae iv. p^ 38 k v. i. lo pacria vocaojs verifimilicer fuic ^ifrw^ qui io 

Etymolog. M. p. 795 9. 149 ^^iAtU^ i^if m) Ka?JfA%vof iVo^moVt 0* To» N«i^iol 

#vv^«r. cau£i oon poceric esccogicafi, cur obfcon» Hte PbHteas dkerecor k«« 
KifjLtfc^ (foeixoV. votes compendiiacbie alia iaepe nobis pepereruot. lo optfaoa 
Codke MS. BibticKh. Lugduo. iuueois ioueoi lciipcttm» MAA«/3arof iVo^. 
corrigo» Ki»A«KT«rof' wpvA Stcpbanum tfiByzans. K«»Ao«xToiror vt Sicilieolit 
Phiottas^ «t CaiaSimu ioGelligfituri vid* ClsmrU Sicilia Aoc. p^ %^u et IJl 
' ' Ca^ Digitized by Google «IV L. C. V. ADNOTAT. IN PHALAR. LENNEPIL 

Cafaubon. Anim, in Atben. vi, c xxi. Nomtna fiiere virorum Sicilieofom; 
Dorfca certe , oAT^f ^ivt w* ♦ivnW et ^jrTvAo^. poftrenium iiiud eft in epi* 
gramraate Jintbologiae inedicae, quod pubiicauic L. Kuftcrus in Suid. T. L 

p. ^67* r Muliebre nomen fiiit ^iKn^^ ore Oorico ♦^mc enuhdatum» Fi« 

liam Eudoxi Cnidii *iAT/ir» vocatam fcripfit Diogenes Laersius viii, 88. ex 
Diogene Suidas in £v/o|of. Leophronis (fic nomen fcribitur in optimo Cod» 
il!/i9. cuius penes me funt lediooes) Crotoniatae filia, ^iKw eft in lawMicH 
cap. ulr. libelli de V. P. Laconis Callicratis filia , ^hiioropba Pychagorea, ex 
Cttios libro nobis excerpta qoaedam cuftodiuit in Florileg. qui dicitur Stobaem^ 

nunc, opinor, femper vocabitur vero ooroine^, ««^1^9 Pbintisi Haec noQ 

fuo, quocunque tamen loco pofita non illibencer l^jgent harum licenirum in Ba** 
cauis ec in Frifia ftudiofi, qui ex vno fpecimine pocerunc aeftimare, quantum 
fuperfit ec in boc genere peragendum^ quod Anciquariis praefercim» quales Crii 
jices edam ofoces videri voluoc» cognicu eft peroecel&rium* 
A OAAAl Digitized by Google r. » . O A A A P I A O 2 

E n I S T O A A L P H A L A R I D I S 

E P I S T O L A E. Digitized by Google «AAAPIAOZ 

EniSTOAAI. &. ETPXeEIA*. ^ 

Ktt) TFep) ifUWTW ot^Ci m X^tV, $m) TFSpt TOU XOt»W 7M^^, 
ov^i voii^eXatw , E^y^gk; mpijf^y ifMthw , ow , (^evyano^ 5 
/MW, x^p&ist» WFSfieivxf (ji&Xhw^ ^ yiifMffSAi rm, nP^eiarw evys^ 

yiff$tU |3ovAO/C<£VftW, 7£fl ^6 TOU ^TOM^OC , OT; ^ «f«(|)OT£p0& , XC(4 X. *AAAPIAOr EinSTOAAl] LugcL 

A. EinZTOAAI 4>AAAPIA02 TOT TT- 
PANNOT.idem in fuo exemplari inuenit 
:P^. jargttnuf^ «liuslJrino pfaemiflum: 
Francifci Aretini prohgus in traduSiiO" 
nem Epiftolarum PbaJaridis tyranni ad 
Malateftamd^ M^lateftisclariffimam mu^ 
lieremfelieiter in$ipit. Murata verboium 
ordine, co^lj^irat Pal. Duo Medd. Lugd. 

B. & Burm. EniZTOAAI 4>AAAPIA02 
TTPANNOT AKPATANTINnN. Idem , 
PIMjudb nomine <f>AAAPIA02: , ^peffim 
lecud fuerunt (editores , qui typis defciir 
^^dfqi audbdrem. curartmt. Malui {m- netrx ^ixapiv dici obferuat Ka^plx. vbi 
^iXapiy^ (inquibusdam codicibusmale mu- 
tatum in ^I?iU(nv) tanquam fcriptorem 
fimpliciter eo nomine vulgo cognitum, ci- 
tat; relpiciens procul dubio ad Ka(p*ipiijcg 
'jrirpp^j ab au<5tore memoratas ep. ix. 
Quod addiderunt dein, TTPANNOT 
-^CPArANTINXJN deriuafle videntur ex 
ep. '^xxv. vbi honorifico iflo titulo fe- 
met ipfe infigniuit. 

3. ETPTeEIA/] (^uodnam fuerit ve- 
ru9i Bfaalaridis uxon -nomea^ ignoro. 
Editi habent SPTeiA, tam hic, quam 
alibi, ybi eiBs^jnentip fit. fi _C»dicum pliciter, ^AAAPIAOi: Eni2TOAAI,ad- MS5." audtoritatibus agendum/ praeflat Itipulantibus non tantum Lugd. C. Cvbi, 
inuerfo ordine: EHIXTOAAI *AAAPI- 
AOS) fedetiam, qui auAoris noffai fuis 
fcriptis mentionem fecerunt, Pbotio Sc 
Tzetza. illius verba ep. cvii. haec fimt: 
E*';^^/? 31, ly» (jaiil (jucjcphv ^ rh riiq yu- 
fivcurl»^ ffToitoy » ra^ eU ^JiXupiv isciTvov , 
clfMt rhv K^fffyavrlvGv Tvpavvov ivaCpf^ 
pofiivccq imcTo^. vbi, nifi fmipliciterin 
juo codice inueniflet ^x?Jipiiog » non ad- 
didiflet, credo, hulvov^ olfiou^ rivA^Kpc^ 
^ccvtTvov Tvpccwov^ ^ut faltem fcripfiflet: 
t]q ^iXocpiv riv K^o^olvtIvov ripccvvGv , 
omiflis verbis hstvov^ olfjceu. Tzetzes autem 
fic Chil. I. 669. AitThq V bcTCsv ^ccxipt' 
icf iscelvcv Tcv ^ctvcri^v EV/ffrcAdiv ffoi 
^i^px^x TxvT>jv Tiiv IffToplxv. idcm Com- ETPTGEIA/. ita enim Lugdd. A. B. Angl. 
& Pal. vbique. Tzetzes quoque ChiI..XjI. 
456. Eupv6elxv vocat, vel E>fc/^, Vt 
Cbil. I. 644. atque ixzSuid. v. Uxvp6>^. 
EPTeiA/ tantum agnofcunt recenriores 
MSS. & editi libri. Linguae rationes v* 
trumque ferunt , fiue E^pvilxv vel E'pw- 
Ssixv^ fme Evpvdsixv mauelis. Equidem 
plurium librorum fuf&agio lubens Evpv^ 
telxv fuam auAori rcflitui. E^pvtslx geo- 
graphis forte, quam Phalaridi, nodor 
nut. 

4« K^) TTtp) ifMVTov olii ffoi X/ipiv2 Sic 
edi curaui cum libris optimis Lugdd. A. B. 
Angl. & Pal. In Lugd. C. & duobus Medd* 
Kx) VBp) fJtiv ifJCxvTov 7eXei(miv ix^ ^oi 
xipiv , cuius loco in Burm. & editis : Kxl ment. ad Lycopbron. Alex. 373. Zipxm vsp) (tiv ifcccyTov ir?k£lmjv oUi rot xiptv. 

vbi Digitized by Googk '•^ "■ ^ t I LMj ' -^ . •imU iB? .■■ ■^^^^'"•■'«HBSBJSHIH P H A L A R I D r S 

E P I S T L A E. 

L EVRYTHEAE. 

Et meo nQmiae grstms tibi ago ^ & coinnranis filli ^ 
quem tnae curae reliqui , Eurythea : ac meoquidem, 
quod, me exule, viduitatem foftinere, quam alteri nube- 
re, maluifti, cum plurimi vxorem teexpeterent; filii ve- 

A 2 rOj vbi potiflanran difpUcet particula fth^ 
ex fequentibus , x^p) nihf ifAmjrw ^Sri (p€vr. 
huc tranflata fonan. £p. xc. Ka^ roU 
iXXGi^ &7rc6ffi (pix^i^ iwirtaXK» ... kou 
ffov iiofiM^ K. r. A. ep» xci. Kx) rw^ 
iTnrovg iMciTrofi^ci erot .... xct) r» ^^fA»' 
T» ievmi Tsvxpq) vrfUfffrirax». vbi iidem 
codices Lugd. C. & Medd. duo addunt/ct^i^ 
coniunAum cumfeeibo iMri7rofi0»i reli- 
qui omittunc 

6. y^pofm urifuim^ , k. r. A.3 Hanc 
Erj^iae fidelitatem , quam iaepe & iimi« 
fliQ cum afiedu laudat, tandem illi mor- 
tis caufam fuillfe , memorat cp- li. 
(x«v.) BOYL. Vide , quae ibi notan- 
tur. 

7. OV/ 0v ifJtJ^iT€p»n Kx) fiimP ctir^^ 
Kcii rpaipig , kx) Trariip ^iv^t^TOmittendum 
videtur,x kx) rpcCpog^ vt in IVIS. Sel. i^- 
^SrepA «nim non nifi duobus refpondet. 
BO YL. Quod au<aoritate MS. Sel. omit- 
tendum exillimauit Boyleus ^ k»i rpc(ph 
deefl quoque.in Medd. A« B. Burm. Lugd. 
C. & edit. Ven. neque in fuo exempla- 
li inuenifFe Aretinu$ videtur ; reli- 
qui libri omnes agnofcunt. Ad BoyJei 
quidem fentpntiam quodattinet; inueneris 
npud veteres quam plurima , quibus eam 
ftmes. SufficiatZf/c/j/f. tom. I. Deor. D. 
IX. p. aap. 1. 75. OiKoijv ifjU^Pcrspa, ^ rov 
Hioinjcovrcurov Kcit fjuir^p kx) TTxrijp Sii i<r^ 

T/i/; & Euripid. Alceft. 646. «AXi 

Tiii^" itivAre VuycuK iiyslxy , ^. iyi^ JMvi. fi^ripx^ Uccripx ri / ivitKOsg hf ifyctpf;^ 

p^ivnv. Neqpf tamentlmiere recedendum 
arbitror a vetuftioribus Codd. licet obfta- 
re videatur «/x4)^*/j«. Tria lunt , fateor, 
11«) fjiAr^P', xoti Tpc<pi^y Koik Tranip; tSt eft 
quidem copuIisitaiunAa, vt, fingulapri- 
uamliiamvtmexercere. dixeris. quemad* 
modum in illo-^cr^//jPaneg. voLLp.i3o* 
Mivcig yhp fipCiv ruv ^^hkifvav rifv cdnif^ 
(Triiuv) rpc^bvj ko^ irwrpli» , we) fi^tripm 
Kcc?J(rcu TrpoayfKsu quae a Cicer. pro Flacc. 
«26. exprefla, iam obfeniauitP. FiQor. Van 
Ledl. XK, 6. Atcamen noffaton , cum 
haec fcriberet, non tam fi^eftafle verba, 
quam fenfum,exiflimauerim,eumque alio- 
rum exemplo /x)fnfp & rpo^ig tanquam vi- 
cinae fignificationis nomina arftius con- 
lunxifle. Plato de Rep. V. p» 663. E. Ofi 
yxp iv TTcre iri^^mv rtiv rpc^v re Kcii fiAf^ 
ripx Kslpeiv. adde lulian. Or. L p. 5. C* 
& Aelian. ep. xx. Clarius etiam SophocU 
Oed. mi. cum Cithaeronem Oedipi rpccpiii 
Kdi finripx vocat. Sic igitur duo habes , ad 
quae referas ifjt/pirspcu cuiusmodi loquendi 
rario^ longe rarunma licet,ne infblens pla- 
ne videatur, Lucae verba adfcribam Aft^ 
ApofL xxjii. 8. T^M^Kcuct fjth yap Ai- 
yovffi^ fjiM sivcu iviaraaiv^ f^^^ iyyekov^ 
fnirs TTVfufca*^ ^ocpifraici ^ ifio?^^ot r^ 
ipUpirspcu vbi iyyeXcv & ^evfjM idem fenft 
notant; vt clarius etiam patet exvf.9. eius- 
dem capitis. conf. inprimis Bezam. Retif^ 
nui itaque cumplerisque libris,iMM rpo(pi^. Digitized by Google 4 OAAAPIAOS EniSTOAAl. 

4>o^xpi$oi^ ovS" vf^ anm UuvpoXo^ 7fpoT^(jwi(raaA^ k?J^ kvri f/h 
imlppoQ ^$vT€poVj rnv h).T^ TPpciT^ fnovnv i^iOfjteyfi ; kn) ^ TrouSoi lO 
&?iXoVj T^ u^i TW TFpckou OTroLpivTtt c£^ov(TA. «A^waov o5v &v^ 
Sp), KM vl^ TJjfv m6 (rexvTilii om^ S^^jt^lvjjv ^gapiiv , oizP^Q hf 
^povntTOUt rh &pfj^^oyTU. Toii X9^^^ ^ f^^'^^ ^curpbf; ers , fj^aJTS 
fj^ifrpof VFpo^&rrcu. ^Mdpoi ^$ ce fur^ TO^ot^^THQ Tvii ^eiia^eaQ , 
ov;^ oi^' krmm firfrp) ^) tskvoVj koCi to(Xjtx tomvtiji , &M' ft>c 1$ 
TFOirrhp: VTsep Jvoc v\60 CpojSovje^oc. ^ouo ^ otv vtfo tw eoLurni tfo^ 
6Zv KoCi To TFOtpA TFotTepm stfI xeKvoiQ svSvfjiviiBi^o^ ^iot; j wyyy^-- 
fj^^Q k^iovi^Toy ovT6)^ hFme?\?^mk fie. 

j^- nATPOAAi. 

A^CpiKOfj^evof eli V/^epxv Se^uyKouote evsKot^ TrpotyfjMTeicti , n^ov^oo 20 
r2v ^Tn^iX^pov &vyafT$pciJV TFOtyifiouTct Xvpi^ovaZv , ei fjt£v dVTOv 
"S/ryitTixPpov yeypa^oTOi , k te tZv TFOfpSevcov tha,. ^v ^e t5v //£V 
Snjc^^^opou Tflfc tSv 6vyoLTepw ^Wovflt^ t2v ^e HxXuv^ eircvoL Kcurh 
cvyKpmv e^erooa$ein , kutoo ^oXv ^eXTmoL. odrre fjte TpiffoX^m 
nyn^oo^ou tov h^x^oan-o^^ Tpmh.^iovti "Se kou t^ mpa Cpwiv 5^)25 

TO- ticuluin TiJ^, expreflum in Burm. Lugd. 
C. & etfiris , omimmt Lugdd. A. B. Angl. 
& Medd. A. B. Cum pnoribus eura reri- 
nui. Sic ep. xvi. ratiryjv rifv x^P^^r 
ep. cxxvii. df^Xpcripci^ rolq iriimy j & 
aliis locis* 

16. TVi ruv ixuTijg rcttSn$ xa) r. v. it. 
l. T. ivivfifiCsTtra ihf] Vro iiri rau L 
quod cdiri libri habent, dedi: uTtb rm i. 

!uod plures, & quidem andquiores MSS. 
-ugdd. A. B. Anri. Pal. & Med. A. in 
eo confentire vidroam. idem ad oram 
Ald. cdirionis notatum. Vlum praepofi- 
tionis illuftrauit Fr. L. Abrefcb Dil. 
Tbucyd. ad lib. IIL p. 301. & aliis locia. 18. T3v cZredi; hnffrixxcvr» fisl Ple- 
rique codd. MSS. cum ediris in nne ha- 
bent fppuffO', omiflum in ed. Ven. & 
Medd. A. B. Sequentibus epifl:olis modo 
additur, modo omitritur: & hoc quidem 
longe frequenrius. quare idem inflitutum 
vbique fecutus fum. 

23. Ef rtvx Kxrct criyKpmv i^srxffSsliiJ 
i. e. Jl qua drgna fuerint^ ^uae cum iis 
cQmparentur. BOYL. Antiquiores lcri^ 
ptores auynpmv concretionem vocarunt. 
huic contrarium itd^uci^. Eadem veito- 
rum ffv^Kplvea^xi & iixKplvetrOxi rario. vid» 
Gatakerus ad M. Antoninum 1. 11. §. 
17. p. 76. prius recenriores poriflimum 
comparandi virtute pofaenmc. de vtraque 

ege- Digitized by Google ==_^ PHjAiLAKrDIS B1»IST0LA1I. 5 

r6, quod vtrtimquey &inater ei, & altrix, & pater fuifti, 
neque alium viruni Phalaridi praetulifti, ueque Paurolae 6^ 
fium, led pro fecundo vira, primo adhaerere voluifti; pro 
filioovero alio, quem ex primo conceperas, feruas. Pearfi- 
ce igitur viro , & filio, quod fponte tua huic fecifti be- 
neficiumji ysque dum convenienter temporibus fapiat, neque 
patre amplius indigeat , nec matre. Hoc abs te tantis pre- 
cibus contendo , non vt qui matris ciirae de filio , & quidem 
talis, diffido, fed vt pater, qui vnico filio metuit Pote-. 
ris autemex tuo ipfius animo coniedbira fa6i:a, quantus pa* 
trumdefiliis metos fit , mihi fic praecipienti ignofcere. IL !► A V R O L A E. 

Cum ob negotium neceflarium effem Himerae , carmina, 
canentes adlyramStefichori filias audiui, aliaab ipfo Ste-^ 
fichoro fcripta , alia filiarum propria. erant vero haec filiaruni 
ilhs Stefichori inferiora ; aliorum, fi qua cum iis compararentur , 
longe meliora. Quamobrem & do^torem ter beatum iudi-> 
co , & ter beatas , cum ad tantam altitudinem & erur-; 

A3. di. tgermtHoefchetsuf^i Pbryniehump. ifti; 
& Graeuius ad Luciani Soloec. tom. ill. 
p. 566. pofteriori fenfti , praeter loca ab 
iis prolata, legas apud M. jtntoninum L 
II. §. lo. jftbenaeiim 1. XII. p; 510. G.. 
lutian. ad Themift. p. ^65. C aKos. 
Andquiores ab ifto vlu non omhino ab& 
tinuifle , poft Berglerum ad Alciphro* 
mem p. 149. oftendit D^Oruille Animadu. 
in Cbaritonem 1. VL c i. p. 505. Ac* 
curatiores Atdco^ tamen eum mfidiuifle, 
certum videtur. Nofter lui temporis con- 
iuetudinem fecutus efl:. ep. cxu; Attice 
]nnrislocucuS)Polmcim|^^^M» &fic 
alil>i. Scripfi cum Lugdd. A. B. & Angl. rpta^ 
ex^ioi^* idem ad oram ed* AIcL nota» 
tum. ih libris editis legitur rptvQ?^letq% 
quod edam in Lugd. C. Burm. & MedicL 
duobus. De huiusmodi adieAiuis femininis, 
ne alios eomraemoiem, vid.i>^Ortf/7/(9 Ani* 
madu. in Cbariton. 1. IIL p. 552. TptffoX* 
fito^ iijrb rij^ mmg SvofAot vocat Lucian. 
tom. LNigrin P» 39» ab eodem pofitum 
in Oitapl. p. 639. Talia e fcena orta, vel 
ab aliis poeds inuenta, condimenta orado* 
nis hil>eri fblent a recendoribus & in« 
primis quidem fophiftis ; de quorum nu^ 
mm ecid]n:no<te& Digitized by Google 6 0AAAPIAOS , EITISTOAA!. 

Ipet veutu y^ udi ^'k tcmt» i!a^iiT& (Miih ,. t&« ^m yv^- 

Tdk £AAM« fMKMOldstaU^' T^y % 4^;^ &^jtiVMTOy l|i( Ao/ou 

r« Koil vou^Uq E*AAifWiof«, ^ J;^/)^' ^p^yrift hrl ra» TOtewrei 0W-3O 
tindjffSeu , Kft^ fMVHy. ffUfiotTo^ (jh yetf hft(Ae>met» vysieif %6. £V) wtArm fimt^ imb) itduUlm Ih 

S«;^4f/Vas^] Conflans editiQnum le6tio ed: ^ 

M rooioSroy fiihq TMidctqixkivM^. neque 

aliter LugcL C Med. B. & Burm* fi exd* 

pias f/V, quod loco /^/habei: Burm. Ne- 

que inde recedendum dixeris. nihil enim 

eft, quoddefiderareampliuspoins;acnota 

tranfiatio nominis fiMo^ 9 fecundo cafui 

iunfli , vt in Euripidis Hd. 3l<i Efc yip . 

TOffcvTW ^x6ofi€¥ fiaioq KOKuVj Plutarcb. 

IVIarcell. p. 327. C. fiHoq tf/i^tf» ^p^' 

mifi. X. p. 134. (3a6oq hxvolaq, atque ita 

fi)rte /ifpiMin E"fUp. IIL p. 278. L 1 8. eU 

Tt ^itTfMii l3eUoi; Sv^ licet vulgatum Bc^ 

tffe^ defendi queac AttamenaliterrcF^fifi& 

Pi»i9Avrf«)MSS.doceQt. pro i^eh^ e- 

fiim Lugdd. A. B. Angl. Pal. & Med. A. 

kabent Viaxfit^oLq. quod. edan ad oram 

cd. Ald, notanim. Praeterea in Lugd.A* 

& Ahgl. l6co: /t) r. ^iiog xaiiiiaq efi:: 

M r. fiiAoq xa) 7reuiai»v. Ac ne quis 

putet, hlaxfisitrcu; ^loflam efie alterius 

ix^elv^ : obfbruan velim, audlorem , 

fum praecederet ^^^(vras, ftudio> repe- 

tiifle idem verbum Vix^iTotq. tales enim 

delicias ad fidtidlum vsque porro nobis 

tpponet; quas & alibi conupemi]kC libra- 

rii. vel quicumque eas mutatum iuerunt» 

svL £p» xxvu. OiQ>licuic forte fixufku* 

ca: lHcix^vm ixi TOT^iiftw fiHoq^ j». r. A. 

ac propterea fcxipferunt i^f^l^ai;. quafi 

vero non wdgatimma eflet confixuendae 

praepofitioms ifci cum adieftiuis quaQCi- 

tatis in quarto cafu rado. Ita certe ix) 

vo>Jb^ iTri yr^t^ovj M fdycty i^) r^ 

TeS/Tov , i(p* OTov^ non tantum verbis mocus, 

&d quibuscunque aliis fere iungi afcripco* 

nbus folent. exemplorum omnia plena. 

iple Pbalaris ep. lxviii. Oux im raroU- 

Tov iJTtii9Mf imffTOig TouTtiy • & aliis io« ds. Cor praeculetim fiHoi tuA icMielM^ 
vulgato fij^ xcuieletgy nemo fcifcitabi- 
tur, quinoueritiSi^ apud fcriptores aU-> 
quando/WtfinV aUitudhiem notare; quam 
etiam alutudinem fimpliciter vocancLa- 
cinL Ea virmte /Siio^ Parmenidae aari- 
buit apud Platonem Theaet. p. 1 34. D. So- 
crates: liApfievli^q ii (m 0cUveTM to tw 
&(4pou CIl. r*. i7a^&Od.e. ^o,.^aiiolk 
Ti fAOt eivm ifjut ietviq Te. ^fMepofflfii^ot 
yap in T^ ivipij Ttivv vioq^ T«yu9rp«(r/3t>nf» 
JMf/ f£ot i(J)iwf ISxtoq r) ix^iv xccvTXTOct yev^ 
vmov. (pofiwfMU cSv fJtii^ oSre tx Xeyifieva 
^vviufAev^ r/ Te iixvooufjuvoq eTxe 9 Tcix» 
vkiov Xeift&fAeict. Plutarcb. de Audit. p. 
44* A.'Z/9'ir Koik fixpiTnTt KctTC67rkiaT<p^ 
xx) oxnftXTtfffi^ tifpufAevoq ii^xv eirrxr 
twq jtfi) fiidoq ixwToq avipiq. Apud Dio» 
nyf. HaJicam. Texv. p. 59. Aiax dicitur 
fixSuTXTog iv Tolq }Jyotg xivTOiv eJvxi» 
Plura poft Cafaubonum ad Sueton. Vi- 
tell, c. XIII. & alios , coUegit cl. ^eje^ 
ling. ad Diodor. Sicul. Exc. de Virt. & 
Vi^ P* S5^* n* Sa. de Ladno altitudo, 
vid* Cortium ad Salltf/lii lug. c. xcv* 
p. 851. & auflores ibi citacos. nonnulla. 
edam, quae huc pertinent, coUerit fi^et^ 
ftenius ad Ep. ad Rom. XL33. Ajttribuit 
itBqaePbalaris Stefichorifiliabus, praeter 
eruditionem^ fiue lecuielxv , ne quid ea^^ 
rum laudibus deef&c, ^Mog quoque^ 
fiue aititudinem;. qualem canto opere ia 
Pindaro fulpexit Horatius Carm. iV. lu 
j. Mm^e decurrens velut amnis^ inhK 
ires Quem fuper notas aluere ripas^ 
Feruet , immenfusque ruitprofundo Pin^ 
darus ore. Iflucl ^og poffime doce^ 
ri, diligenter anquirit Longinus^ fcri'* 

Stor fapientiffimus, de Subl.ftft.11. qui, 
. auAorem nofirum habuifiec doftorem, 

di- Digitized by Gopgle PHALARIDIS EPISTOLAB* ^ 

praeter. naturam peruenerint , difcipulas. Age igir 
tur, Pauroia- valde.enim hac quoque caufafcire defidero, 
quo taDdeni confitio. corpus exierceas armis, v^nationir 
isis , aliisque moiellis jaboribus ; animum vero literis ^ Grae- 
cisqoe difciplinis incultum relinquas ; quem primum talibus 
caLercerij & foLum oportebat. corporis enim cura habenda 

va- dHiciflfet, trihil tam eflfe arduum, ad 
qmd insenium tonmmim, ne dic^» pueW 
larum;, rub au^ciis fophiftae non pollic 
adQ)irare. 

27. X(pdipitTdyu yi^ $uA iiatrJ} Cum 
induobus antiquiHurus codicibus Lugd. A. 
•& An^« addacur sncnrpoft 0i^^a(; id^ in 
leli^ms libri» omnibus omifmm licet, re» 
cepi. Atque ita optimos icriptores' locu- 
ios^ docuit lam H. S^epbanus. 

7J\ Relpicit yvfjLvi^i» ffrpxrumxic^ in 
gulbus cxerceri olim folebat armata iuuen- 
tus. vid.^2. Spanbemius ad lulianiOr. 
I. p. 107. & ftqq. ,& Buifing* ad Ph* 
tarcb. de Eld. Lib. p. ^7. &c. £a autem 
cxercitin pofterioribus Komiinonim fein- 
poribus, oegiedtis fllis aQimi, adinfanismi 
' Tsque feflabantur multi ; id quod veibo 
^irhoiJMviii»ft^^tSxtSynffius ep.cv. E«l 
juu^t^QTxlyfiuv&v,^ Sf yi leoiiiitev •cutIosv 
t^cv hFKofixv^v re xcc) iTTOfiaviiv fripx 
TolS iiovro^j ivixaofJMt fiivj — ^ xacpre^ 
p^^w 31, Sv imrxrr^i teig. vt mirumnon 
fit, faepiusea fuifle reprehenfa a ftuerio- 
Jn^ ^bilQii^hi^e do^ribus ; qui plera- 
que corpom exercitia xoMOTraBelou^ annu- 
'merabant. quemadmodum apud Diodor. 
Sic. tom.I. p. 6a. l.si.coniunguntur: 5/«- 
1rov£& Tov^ TATia^ iv yvfiifxelot^ 9ws^^t 
xai xaxoicMcctg'; ubi vid. ffWeL Cemis 
igitur & hic tyrannum fophiicae ore loco- 
tmn; qui, quod toties in viris prindpi-> 
bus hudarunt veteres , in bono Pauro- 
la^quemtftnquatn iuturum Aliquem fapiea- 
tiaepraefidem, non qaidwn eJovis, fed 
fiio cerebro natum, quam vt tyranni fr 
lium -educari malebat , tanto opere repce* 
hendit. Ceterum integram auftoris fen- 
tentiam confeni velim cum ^m0C fophi- flae ep. I. A^^a;.^^ pAt fffuvuif^ ip^* yiupyi^ 
oStois*^ iripy xpig xvva^^ 6 ipcci* xw^A' 
n^^ oSro^. «AA^ ri^ov iv ^jiovi» r^ K jhnro^ 
ri TxiintA. ifJbot^ ^i^?dx xcH xiyot. vbl 
fitl3?Jx xa,} >Jiyoi idem , quod noltro loco 
AoV^ xoci TTxiielx £*AAif wxi}. Eorum alterum 
tantum poluic lulianus Ot^ L p* 10. D. 
Ovxwv 'T^ ijfh tiit yvfivcc9rtx^q rip TifAxrtT 
W ^%^ J^ rfi tSv ?Jycav hciffiet fie?Jrfk 
vbi Tjyuv merito contra Petauitm do^ 
fendit Spanhemius Obf p. loi. A^ 

31* XdtfjLcmc fjthf yctp i7rifjc€?orriav iyslcc$ 
xAp^^ oif^ /•%t;c«] Libri omnes tam editi, 
quam MSS. 2. fi. y. i iyelocg xcipi^ f S tT^og. 
Egregium bercle praecepcum, fi nude fpe^ 
dtatur, quodque faepe inculcatum a vete^ 
ribus e(L Ita ^ vt alios taceam , Cicer^ 
Qfiic L J06. viRum cjfjtuwq.ue corpo^ 
ris non quidem ad votuptatem^ fed ad 
valifudinem referri^ &adviresy voluil^ 
Aiiud tamen requiri hic, animaduertes 
fcdlKme; modo lequentia veriw confii- 
lueris. equidem loco i} putem fcriben- 
dum ouxy quo cum a librariis permutarl 
aliquando folet. con£ Var. Left. ad ep. 
cxxvii. Qui cum priicae fapientiae do- 
ftoribus aliquamfanuliaritatem & vfumha- 
bet, non ignorabit, quam fit hoc con- 
gruenter eorum & inprimis Stoicorum 
placitis di^m. In rem Ifacratis prae^ 
cepcum^ fiue quisquiseius auiflor SRieric» 
Demomc. tom. L p* 23. AVitf/ rav rtp) rl 
^pbcc yi^fAvaelccv^ fjtit rx Tpig ri/v fupciiv • 
dMit ri$ wpk rit¥ vykicttf evfJt/pipovTCC ad^ 
de Plutarcbum de Pueror. Educac c 
.vrai. Btnendationem iK)fham nili admit- 
ijs^ineptelequitune/ pciirtgravtepSvayttivcctf 
ivem^Xok. NegsMt, corpusexeroendum^ 
vtvires acquiras,nifiadfacriiicertaminaob- 
euada laboribus yalidum id & robuffaim 

red^ Digitized by Google « 0AAAPIA02 EniSTOAAt 

UfiTryie Tifjuii h hifioKpot/rwfdivif ^vi^eQ^cu m?^. si y$ f£iii cu 
r6vQ\ KOfniyopovai nve^ , apfiijKUQ hn r\ ^ifAdSv KAi fufjcsio^tu ^$ 
rh h rvpctvvt^i ^iw ^ &« TrpoaiiKovri coi kutcc Wfiovi , ko&2 tict 
rovro (r69fMriKvi\f hFHffKeii; p&finv , oUfieyo^ , kpfJi.o^ov(Tm etvcu aon 
T^y hxp"^ 0tf rotOLvrni ^wocareiaie KoiTXKiitffj^. oTFep ^ ehf e^ 
(ppoySiy rvyxo^^V^y ^otp^ toi; fierOifieXofj^ov *epi ^tipx^cK^ ^ ov;^ 
iKovaiue^ 0^?C e^ cofayKiK rovrov hrc^veP^fj^vov rh ^w ^ yvcifinv^O 
A^jS^. yc^i kfj^porepidv sreve$pccfjieyof j rvpcMfyfiriycu /.mAAov 
ev^ouro Uv^ i^ rvpomiicou. o jj^ j/osp evx Cpo^elrou^ r&v fl^AAan» 
^cb?,e7r&v cmtkKdt/yfievo^ ^ rh rvpomov ^ i rvpot,woQ ^e KO^t rovQ 5^6i« 
6&i &r^v?^vovrc^ y koc) h^ ovq aoi^ercu. kvkyKui y)tp okvr^^ fier)t^ 
r&v %o>J^uv ipo^ujv KcCl ro^ouTFojpiZv ^ TFpoorovf evXoi^el^ou Tod<45 
{pvJ^rrovrae. oiffre ev0pov£OTepo(v ^e^kfievoe rvv rov cvfji^ov^ievov^ 
roQ varpQQ evvoiot/Vy Tcros k0ov 7M7iv efvcu* r^ ^ Ik (po^cjv 
"^iHveKoiv ^ kol) Ktv^vvujv oL^osoFOLvarc^ avre^oww e;^6polQ ^ Koi 
TFOuoh ey(fip&v orapeQ. ei ^ iffreiplcfj ko^ veorvrri rov ev rvpxvvl^i 
^iov oiei ri repTniov ko^ 7rpoa(pi?^ 'i;^eiv ^ k?X ov to^ avcoroLrco 50 
cvfjUpopocQ Hoii Kcuco^oufimou; y TF&vrcoQ fjtev kfMprkveuiy^KOU rovro 
vF&ax^K ^i oiyvom. ev^ffxv ^ mt rov Qiov fjat^&rore rvpcmiKnQ 
welpccv TFCipourficou rvx}^ 

^. riAT- 

reddere velis. atque eo qaoque perdneiic leddidennt^ cniii ti^niydpitv omnes aceu^ 

illa : K«} ' iix touto ^aficmxiiy hraaxeY^ fandi virtute capiunc. Malui: auod qui-^ 

i&fJi^nifj^ x.r. X. Quae omnia emendadonem 4am prat ftferunt^ vel, produmt; amo^ 

certimmam ar^unt , propterea , diflen- rem nempe , quem hic reprehendit Pba' 

tiendbus licet hbrisomnibus, in Dcadonis iaris^ tyrafmidis. ad eam enim muld ie 

contextum illatam* adfpirare, revera produnu ToWo reQ>icic 

34. E/ /x^ Tovf^ t KdsrnropcvH «w^ ri opfi^ M ri ^tf}^ «• A*. r. i. r. (3. e 

HpfAtixa^ , K. T. A.3 Vix putem, auftoris -fequentibus eliciendum, KoBTHycpETv ifla 

mentem ailecutos illos» qui eum Ladne virtufie vid. cpiMiLucian. tom. L Nigr. p. 

S9- Digitized by VjOOQ lC PHALARIDIS E5ISTOLAE. 9 

Valitudinis caufa eil , non virium ; niii quis facrorum certami- 
num caufa labores perferat : animo autem omnibus modis pro« 
uidere eum, oportet , qui quam honorificentillime in libera 
rej)ublica vi^turus fit. Nifi fortalTe tu id, quod quidampro- 
dunt, tyrannidis imitandae fi:udio latus fis , vtpote legi- 
bus tibi debitae , ac propterea corporis vires exerceas , ad 
talem principatum obtinendum vires tibi conuenire, ratus. 
Quodfire6te fapias, ab eo, quem, npn voluntariam, fed ne- 
ceffariam iftamviuendirationem fecutum, principatus poeni- 
tet , confilium cape. Nam , qui vtrumque expertus efl , ty- 
ranno fubie6tus , quam efle tyrannus , mallet Ille certe ab 
aliis malis liber, ab vno metuit , tyranno : tyrannus vero & 
abextemis infidiatoribus , &, per quos feruatur. NecefTe 
enim habet, in magno metu & miferiis, praecipue a cufto- 
dibus fibi caueat. Quare , in meliorem partem accepta con- 
fulentis patris beneuolentia , fac , omnibus par fis : domi- 
nium autem, continuo metu & infinitis periculis* plenum, 
hoitibus & hofiium filiis relinque. Quod fi imperitia & ado- 
lefcentia iucundi aliquid & grati inelfe tyrannidi , ac non 
fummas calamitates & miferias , putas ; plane erras , & id 
quidem ignorantia. Deum vero precare , vt ne vnquam ty- 
rannicam fortunam experiaris. 

B ffl- PAU- S9> n^ yiip «d yeJ^ lu» ol vkBurauvrei Bumu & Ed. Ven. vetbo ti^curt pofb. 

tcurA, iMt} rki mp^pliai itpo^vointit pofuL' 

K«} Tgiv "iMvrixau^ jrpenlvwrsi , x^ iroX' 47. fm ^leu tSvi» cImu^**^-^^)^ 

fjpf KevrnyopwvTH ioriipauaJxn tyiannidem neque podaris y neque exer- 

41. TupawifdijvM tiiMiov eS^airo Sv, ^ ceas; fed in democrada viuas , vbi om- 

T.3 Stobaeus Senn. 3CLVIL p. 345. vbi nes aequali forte vnintur. BOYL. Pkulo 

haec Pbalaridis ptpfert , r. n. ei^odiofv ante 1. 46. fcripfl li^pwirrepev, andquio- 

jh^.^r.babettmaluitamenalterumjfii^iiM" tes codices, Lugd. A.B.&Angl. fecunn. 

To, quod omnia in tertiaperfonatucle- reliqui cum editis habent ifn^ovirrepov 

gvntur. iv 'cnm Codd. Lugd. A. B. h^dnfvofi x. r. a. Digitized by Google 10 €AAkP\A02 EniSTOAA!. 5/ n A T P. O A A j. 

Tcb l/sv^yrctpa Tteur^ sk v^ iffx?^*"^ Vwmok , IletiupoXa: rk^^ 
^} £K ffdO 7r0ov.pl y 2wetf4evo^, ovx eaiTmetpixuv ^ etfie^eiifeiii 
jrvvSeivofMt yetp vs veu^sUi^ % m^TMiaQ ifisfjt^e^arif , ovk hi(/K'' 
?Jtff$ou. «AAifv ^ x^*^ ^'^ hrt^tfrZ Xet^^hr ^etpet vofj , Tetimtc 
Vffrepii<ret9. To^/^^, ori tceiii r^ Tretrpi rb-TreuTi ervpt^pepov ^* X"^ 
putet^M |3ouAMd^$9 ov^ h ?iirffOf*8voi t^ ;|i;<e^9 4aA* 6 ^wo-mv^o 
fMCAAov xetQefyt. y. A S T T n A A A I E.TS I N. 

Ourtf juSAAov hfietSe)^ h r^ ^v ifmrr^ ffOvot%» , |i««ii rov« 
^fiovc, eiv^pe^ jroATrM, iM( rM ^ioAAcm; Koil vetpet^^otf 'XJf^ 
ffetptevo^ fAerei^XauQ' o$rff 7A«ov tfo^e^c > e^^ yetp ou^ t«I}i(5^ 
TepTrv&v ^evoptifv. ffvietdvpf piev oCv hcetvff» 7^ i\fj^pea/y ev ^ rijfc 
srctrpi^ e^ejrerron/ ei^iMK > %r«p e^yetvvrenw iffrt xeil reSc ^f< 
K«<tf« Tovro 9reiffx?mv' nff^ ^"i, %rt ^^ftoffU^ fiw ptantffSevre^ eypei- 
iuifri ptot, vepi Sv xMp^ bfji&^ it^etyev. k^ y^ctp Tretp hih^ ruv 
fiiiXtoTet, evvooufdvuv , xeii Trepi bfz&^ effvov^McSreev fTtiffetff^e, ov^o 
TOffovTov, ii^ eotKe, tov M^Tv Tt tuv Hrt^tfff4veiv , %ffffv tov 

fMp" 59. r^/ 5J, oTi Kcii iy TATp) rh irculH 
ffyfii^pcu, X. T. A.l Libri ediri & MSS. 
Lugdd. B. C. MedA omncs & Burm. 
L 5. S. X. To TCXiisiccq ^ficpipov hf'x^ ^ 
excipis or/9 omiflUm in Burm. & Sv; 
cuius loco quidam iiv. At in Lugd. A. & 
Pal. To-tf/ 8i» 2t/ jm&I t^ frxTp) t«/3) ffufir 
<pipov iv x^la^ixi Ihuktii^g. quod tam 
cercas veritatis notas habet, vt quouis 
fere pignore contenderim ^ ita laiprifl[& 
auftorem. Ne igitur mirere, quod in 
oradone expreflum videas , ad^to tan-* 
tum articulo tI ante frcuil. Nam, etfl in 
talibus fcriptoribus,qualem noftrumvide- 
mus, ardculi ablentis, aut praefends, mi- nus conftans ratio feruari fblet: hic ta- 
men inprimis neceflarius is eft. Quod ad 
oram Li^ A. adfcriptom, oV/ Tfi^ m/- 
iilct^ (TVfii^pov hf T^ Trctrci Xfitpl^e^cii 
06oX)ftf^ , alteri interpretando nne dubio 
inferuht : vnde natsi cum ea le6tio, quae 
per edidones & reliquos M8S. propagata 
efl:, tumillud, quod Angl. habet h f. S^ 
X, T^ Tctrp) vctiisic^ mjfjUpipov. Sic autem^ 
quod eruditioni conducat^ quam, quae ex 
erudithne perciptatur^ vtilitatem reftiua 
forte dixeris. Exempla quibus noflra 1q« 
quendi rario illuflrari poterit, ex Platone^ 
Demojfbene, zllis^ protulit iam H. Stepba^ 
nus. addo ex Polybio Hifl. L p* 99. T> Digitized by Google ■PHALARIDIS EPISTOLAB. ii 

III. P A V R OL A E. 

Qtiae patris in fiUum funt , officia accepifti , Paurola ; quae 
vero tua , fi patri , cum potes , mutua non praeftas , 
peccas. Intelligo enim , te, quod faepe reprehendi, li- 
terarum ftudia non curare. Qua quidem fruftratus gratia , 
aliam non requiro. Scias autem, ft patri quoque, quod filio 
conducat, gratificari volueris, nonineum, qui accepturus^ 
fed qui daturus fit, multo magis coUocatum iri beneficium. 

IV. A S T Y P A L A E E N S I B V S. 

Neque maioris mihi in vita doloris , per deos , con« 
fcius fum , ciues, multas licet, incredibilesque viciffitu- 
dines expertus; neque maioris gaudii: nam neque omnis ex- 
pers voluptatis fui. Ac dolui quidem ifto die , quo patria 
iniufte peUebar; quod illis etiam, qui iure id experiuntur, 
grauiflimum eft : gauifus vero fum , quod publice mei m&- 
mores, de quibus tempus vos vrgebat, fcripfiftis. Nam tan- 
quam ab illorum vno , qui maxime beneuoli , veftrumque 
ftudiofi funt , petiuiftis , non tam , puto , vt eorum , quae 
decreta eflent, aliquid accfperetis , quam vt publice teftare- 

B 2 m- 

«f ir»rfiii ntt/plpo» , & M. AMonin. de tafle praefbrec ob id , qood praeeedit , 

Seipf. IL $. 3. Td IV Sx/f ttihtyu^ n(t/^ bulmiv riif Hftifc». Fateor, pofle Srt ith 

^. Quod ad ipfain (entendam attinet; telligi de tempore accqxae a ^PbaUtridt 

non diltimilis efl: illi, quam qnflola prae» AftYpalaeenflwn epiftolae: placet tamen, 

cedente vidimus: Teuloivw d» itif^ tuA mtas tSn, inuentum in andquioribus 

y}^ dfv ixh ateamK «^ teiofthnip x^'*' IVISS. Lugd. A. & Angl. quae caula eft, 

63. OSre iim/T^ rMia, fti cur hic eqneifiun videas. 

rs&^ iseui] Fotmulam, ftk roin 6eoitg, 70. Kxi xefi iftis ifxeviMtinti/} ,Sic 

non exprefliam inlibrisedids, e.MSS. in libri omnes. Ad oram vtriusque MS. 

quibus , fl Burm. exceperis , omnibus e- Lugd. A. & Angl. allitum r^ irJx.n i 

tat, depromtam. auAori reftimi. Tali* quod, H inipflsMSS» fiiiflet, nondifpli> 

bus etiam alibi aele^nis eft nofler. cuiflet omnino : nunc alterum malim, 

68. ifatti» % , Jt/ intMfflf] Loco gn . Atque eadem radone locutus auAor ep. 

fn libris editis, & plerisque manufcriptis, . cv. £>«!) ii m/i 6(tSf ivTmitaiAi. 
fed teceadonbus, erat m j qQo4 qois for- Digitized by Google IS. ♦ AAAPIAOS 'EniSTCyAAl. rcvyvSveu ^6 ruv rwro '^potffhrav. t^s yetp eurijffcu XPV*' 
retQ Mfk rot (ivi ffrepyofj^vou riQ eii» , eyre ?m^1v 7Fetp)t jw 
f/ai ffrepywros vTFOfisivsiev. durs w* isetpaS^ihuKS» h wupba'^^ 
ptifi^eiffScu fA^ lifJMi , «1$ ey (^iXra/roui , rouf vparrm XP^- 
vwi piii^ i^niffetfjikiwi" iv;i^eipi9riiffeu "^ r?tf mpovro^y rey^9 r. sr.J Ancehac editum: MifA\pccr 
99eu pLh ufJM^ a^ ^iXrirorjq^ roiqTe.yl e*» 
tiam in quibusdam MSS. eft ; quod fer- 
ri poteft , modo verba , &; (ptxrdrow; , 
vercas, quam carijftmos , fonge carijpmos. 
Qui vfus particulac cS^ notipr tanjen in- 
terpretes noftros Hic ft@t: reddunt enim, 
tan^uamy vel, vt cariWmos; quod a fcn- 
tenaa lod alienum. Soyleus^ quo, pu- 
to, fe expediret, in Latino fuo plane 
omific. Melius auflori confulueris , 11 
lcripferis cum optimis antiquiifimisque 
libris , Lttgd. A. & Anc;!. u^ oi cpihrin 
TW. Senfum expreffi in Latino, 

77. TAg ^ep&rouq XP^vct/g (A/nih eurnvx'- 
filuoui] Ita cenleo legendum; omnes co- 
dices habent eurtcuTA^ouq , ptocul dubio 
comipte. BOYI-u Fadlis , &, vt puto, 
vera Boylei emendado eft, oirixo-afAivGug 
in ainio^xfiivovg mutantis. Idem antc 
eum antmaduerdt lam Gatakerus^ vir 
dodtiffimus , ad ilf . Antoninum 1. VII. 
p. (164. cuius lcntentiac lubens accedo. 
In iplam orationem p vt ante me fecerat 
Boy/eus , hoc promttus id intuli , quod in 
antiquifflmo codice , Lugd. A. inueni. 
Quod praeterea loco Tparrou^ xP^oug 
legendum , coniectt Gatakerus 1. c. jrpJ 
ToD xf^voug pauciffimis credo pbiciturum. 
NofSram loquendi rationem exemplis dn- 
dum illuftrauit H. Stepbanus. 

77. E^ujc^/J/oTjJ^r^xO Interpretes, quique 
hoc loco vli fiierunt, vt eixxfHrrsTv^ gra* 
tias agendi fignificatione obuium in icri- 
ptis lacris, Qraeciae vindicarent, viri 
dofti. omnes reddiderunt, gratias agere» 
Quod (i vere in animo habuit auAor no« 
fter ; quid illis fades , qui , ipfiun Pbalarin 
hic loqui^, putanc? Negat enim lcholiafh c / Luciant tom. L p. ^4. ii^xfUffnTv rxpJt 
TOiq apx^oi^ ?ifyetricui nedum ifto lenfiu 
At exempla quamplurima fciiicet apud yc- 
teres inueniunmr, quibus refutari is pof^ 
fit. Nec tamen falfiun j^ quod tradidit; 
fi iftam gratias agendi virtutcm fpeftas, 
& de antiquioribus Graecis didtum acci- 
pis: nam^qoi fic vetbo fit vfus, Polybif 
antiquiorem noui neminem. Qariusi^^/A^x 
1. V. 141. £vj^^9^y fT/ ra iiiivM x^ 
ptVt dx iifi Tc3 eliivxL atque iflo inpri- 
mis animo Pbrynicbum , & Tbomam M. 
verbum rdecifle , arbitror. Si enim ve- 
terum loca fcriptorum diligentius confi- 
deraueris; non omhino incognimm anti- 
quioribus, fed tantum ifta grafias agen^ 
di virmte y intelligas: quamquam non 
diffiteor, in vniuerfiim id videri difpli- 
cuifle Atticis antiqtiioribus, quiquede re- 
liquis preffius eorum vefli^a funt fecuti. 
Qu9 minus etiam a Luctano profidfci 
potiut 5 quod eft in Philopatr. t. III. p. 
618. Xslpx9 eh oipxviv iKrelvxrrsg ^ rou* 
r^' eix^P^^o-oflevi quod, vt totus ifte 
dialogus, terfiffimo fcriptore uidignum. 
Quod, Atticomm cultiflimo fermoni aflue- 
faAus, Lucianus ^ aliique nonnulli fb- 

S»hiflae ^ftidiuerunt ; eo , in Stoicorum 
criptis verfatus inprimis, fbphifta vti 
potuit: noD potuit ipfe Pbalaris ; nifi, 
vt in his Epiflolis , fophiflae , aliquot; 
faeculis inferioris , ore fit locutus. Sed 
nouitatem verbi ei obiicere nolo: ip- 
fa enim fententia declarat, cum anri- 
quioribus eum locumm. Plus certe ve- 
nuftatis apparebit in hoc loco ^ fi priore 
fenfu , quem probauit Pollux , veifouni 
accipies. Teflatur , Se accepijffe Afiypa* 
laeenfium petitionem benepcii loco QU* 
leyfjfM 7ip ifMV x^ptv rhv surn^tvy. fgt\ 

tur Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE- sj 

mim, me iniufte pat3?ia pulfum, eiusque rei au(Stores con- 
denu(iaretis. Neque enim beneficia petere a nonamato, ne- 
qiie a non amante accipere fufiinuerit aliquis : neque nunc 
tempus. permittit , vt , qui antea . nihil petiuei^ > tan- 
quam non cariffimos, vos reprehendam; fed vt in prae- 
Centia, quum petatis, gratiam referam; q^amquidemvos, 

B 3 qui tur tmpus ejfe non reprehendendi ^ fed^ 
cum maxime in grati animi Jignrficatio^ 
nem^ benefieii faciendi^ cum uliietant; 
pioa qui acceperinty reuera effe datu^ 
ros. Relpicit ad dona luic eputola me- 
morata. rlabes tv^ftrrelv M r^ iiSi- 
vxt x^pfv^ vel de illo potius, Srrt^ — «3 
^y «5 T«duy Mirrarou. Atque ifto fen- 
lu, rarius licet, inuenias in Chcnronen- 
fium decreto apiid Demofibenem de Cor. 
p, 488« A. vbi , pofteaquam ^ix^ptTrii^tx^ 
lenatoi populoque Athenienfi ob recupe- 
ratam libertatem in grati animi figniRca- 
tionem oblaca , commemorauerant Cher- 
ronenfes; Yidi h r$ fieri rcuira nUiVi 
vayr)j inquiunt, o&k iKKslifek six^tarav^ 
xx) xctav 0» rt hf livwr»i^ dfyciAov\ a quo 
loco certeaUenafignincatio^tf//tfx agen* 
di^ vt reddidit interpres. Promifirunt 
Cherronenfes, Se nunquam ingratot fo^ 
re^ fedj memores beneficii accepti^ nuU 
lam temere occafionem praetermijfuros 
gratiae referendae 9 €f 9 quibuscunque 
modis pojfent , benefaciendi jltbenien* 
fium reipublicae. Efi: ibidem in rimili 
negotio ^vxxfttrrtx in Byzantinorum de- 
creto p. 487. P. atquc ita fcmper , vbi- 
cunque apud antiquiores hae vocesoecur- 
runt, de re ipla, quaecunqxie demum fit, 
iiua animum gratum fignifices, accipien- 
dae liint ; non de verbis , vel gratiarum 
a&ione. Prioritms addam ex £piilolis , 
quae Hippocrati , fed , opinor , fallb at- 
tribui (blent, ep, xvn. operum Hipp. p. 
1284. O' o-Jff Tpiyovoq A'<neAjfT/J^ vwkvtn 
(Tot ysvkirioo' eooi^av dvBouTrovq Kepavvdig ^ 
X»ptmrrxt. vbi fignificationem in dete- 
norem partem vertit au6tor; nifi , per iso- 
niam diAum, mauelis, quod ab ingcnio 
(bphiftae non abhorret. Sic nofiier ep. 
cvu. Akiboo-^Awr^^ ^vct^eXlfyrxtKtH iiKpom. NbfiM «^«^MPrfii^ ftequentiui 
eius contrarium fere dxfi^ptmTv ipQs etiam 
Atticis placuit; prael&tim tamen ivr} 
roti fjtn x/xpi^eadat ; quomodo id interpre- 
tatur Timaeus Lex. PlaL Atque ita prae- 
ter ioiptores ibi memoratos a Rubnkenio 
meo, locutus eft Arifioteles Rhet. L. IL 
c. XXI. p. SSS.E. ¥m) rep) fih rov xfi^^ 
^ffixt Ko) dx^ptffretv tlpHrat. Lucian^ 
tom. L D. Mar. p. 3ia. neque aliter ac- 
cipiendum apud noftrum epift. xvii. 
iX/^pttmi^yivxt. Vt edxapt^rrsTv non tan- 
tum xfi^ptp itiovMf &d miilto magis etiam 
Xfiptv dn^oitiSvM apud antiquos fignificaHe, 
vidimus: fic contra axfi^picrretv aliquando 
adhibitum ivr) roti ydi Xfi^ptv AirAlioitxt » 
vel rdu iih avrtxxptt^striat. Praeter locum 
Xenopbontis Memor. L II. p. 431. 1. 36. 
vbi ita acdpiendum fortafie ^ .clarius id in- 
telligas ex nomine «;^«p/flr«te. Nota^ 
quae apud Perfas dabatur, a£tio ingrati; 
de qua Xenopbon Cyr. Infi:. 1. I. p. 3. 

1. 16. AtKoi^ovfft 31 Kot ix^tcrrlxg^ 

Meminit fimilis etinm legis Lucianus Ab- 
dic. tom. II. p. 176. Ka) fiiiv otye v6fiH 
Kx) ix^Pf^l^ itKi^eot^ idiaei kota rSiif 
rob^ evepyirx^ fti^ avrsvTOtoivrav. vbi vi- 
detur ad illam inprimis legem reipexifle^ 
qua conui&us a patrono libertus ingra^ 
tus iure Jibertatis exuebatur: verba £unt 
Fakr. Max. 1. II. c. vi. §. 6. Quo 
etiam pertinet , quod eft apud eundem 
Valer. M. 1. V. c. in. §• 3. nequc enim 
cum Petito Comm. in L^. Att. 1. VII. 
tit. vin. de Iiwat. puto 9 Athenis fuifle 
tali lege obflx£ios quosuis in^atos ; id 
quod diiertis verbis negac Xenopbon. 
Memor. 1. II. p. 433. 1. 4. adde Cyr. 
Ina 1. c. & ibi Hutcbinf p, 10. Sed ad 
Pbalarin reuertor. Digitized by Google 14 OAAAPIAOS EniSTOAAI ^sUus , ^i^syim yi^ ^ftSh x^^ "^ dkyffor h/^ ^^ h fMrk 

(PtXmkrpiti Hx?J40)f hm f^eyo^wpB^Fhrefaifj $ hkslif rw^ iwrcii 
mXWa^ eZ mieh \ ^ %i% r^ci hsaro^SiQ ficlO niii r^^ VfierBpoit 
TFeTT^iiipcfrcu. rov fi^ oh ppa^vrepo» iUfSxJicu rcic ^upecif^^ ^^tup 
ov ePoO^^eo^e Xfi^w^j fjLvire efj^y fivre rouc yFpeoPel^ ^fJ^ cthi&^ 
ffcuie' rov ^ x^^H^^i ffcCi "m^^ Scpmrw HfideffrciTOQ^ tBrouQ. ^^85 

fj^ 78. ffvlm ay drtivti} Priorcs editio 
nes^ wdtM drdffCt. «Itermn vero MSS« 
optimi, Li^ A. & An^ hf quoque M« 
cum cdriTm. contra Lugd C ahiiati^ 
omiflb 4y. Ariflopb. Nub. 6l8, Clp^ r* 
iuriiKitv <^h «vif ro^ Cit^ imffroTit 
WvIk* 2iv ^lfiUfrC^t dilfryou^ niariaciv oZmd- 
ii. & 622. IfM «V Tivtafiiw^ x. r. A. 

79. EV« Se i (Airk r. a. liitA^ Aijrp^ 
^ fA. $. !•] In exemplaribus edids legi- 
tur, £V& a <A furi roffccunto^ ^SSoi^c Ai^ 
^ofjMtuM^^w^ n Urayiententiaperplexa) 
& innceta; Ouod ante )Mio(acu exci* 
derat,.S/30u^ exhibent Angl. Lugd. A. C 
& Pal. Praeterea peropportune Anglic' 
loco ci obeuiit i^ fme quo fententiauare 
aulla ratione poteft. Cum multa alia 
laudabiliter inflituta olim a<Perlis accepi- 
mus, tum lege fandtum , Fi potius aa^ 
rent^ quam acciperent ^ iiUvM fitif^w, 
9 KaiifiAyity; fecus atque multis aliis po- 
pulis , ol^ etiam , fhit vifum. vid. Tbu' 
pdi4. L IL c xcvn. p. 162. Atque binc 
kitelligi potelt , quam conuenienter pa* 
triis inltitutis , in quibus educatus erat , 
Cyrus Xenophontius ille dicatur^ iiiou^ 
l4M>J.ov ti Krifuvoi niioCeu^ in Xenopb. 
Cyr. Inft. 1. VIU. p. 133. L 9. Artaxer- 
xes cum ad manum alteram lon^orem 
refpidens 9 tum le^ iftius, vt puto, mei- 
mor, dixifle fertur, OVi rh wpMlilvou rou 
icpihilv BctffiXtx^ipiu hrt , vt eft apud 
Plutarcb. Apophth. p. 173. D. Prae* 
ceptum antiquiliimum, & e faniori officii 
difcipUna d^promtum , mirum non eft . 
placere multis Graecorum pomifle, atque 
jtpfl edam Bpicurcf cuius (&&m vid. a« pod Plutarcb. Phil. ciim Princ. p. 778. 
C Paulo aliter Ariftoteles Ethic. Ni- 
qom. IV. I. p. 43« D. A/i (Au^ im 
rw i?>4fiftipiou ri iiiflvxt^ olq ^r» S A«^ 
fiimv. itiv iil^ Mti fiii Kctptficb^itv^ ^n^ 
ei ii7: quae ante oculos habuifle videtur 
JPoJlux IIL 114. IViiaq&vitiovgj 9 ^fi^ 
fiowm. ^* »y oi iil^ vel, vt fcriben« 
dum arbitror , lCiioy iiioU » 9 Aosfc/Si^ 
K. r. A. Sic Epicurus L c. dixit ^ vonf rov ii vrda^xifv » ^i i^ ttohTv « ei f44vov xi^ir 
Ktov^ iAA^ Kci nitoy itvoef. De praecepti 
ipflus veritate quo minus dubites, effe- 
ftum eft diuina auftoritate lefu , cui Lti^ 
eas in Aft. Apoft, hoc pttribuit di^tum: 
Motxiptiv iffrt fii/iKov iiiovou, 9 ?^f*0i* 
vitv. Quo indignius etiam fadtum, quod 
fententiam ad dona meretricia tranftulit 
Tbeopby/a&us Simoc. epift. xui. £! fiiv 
(Sv ip^ t. rh itiiveu fjt&hXov • iy ro \af4r 
fiivitv (hoc malo, quam XafiiTv^ Axitiri^ 
pev' it a X^fiiTUv ipiy\t « xeii }/ iinro* 
pieof ri TTotitv Avewhr>Moett • ry/(v ^nf&fi^^ 
if ^>&wek ^nyjpy^i , rvA&Sra Xf^^ ^^ 
^itq r$ iis/iovrt. Atque ita inprimis 
veteres ; quo non contenti pofteriorum 
temporum ibphiftae ita fententiam im« 
mutarunt, vt, fuco joblita fophifticfo, 
omnem iUam filubritatem verae virtutis ic 
oifidi,quafi lanitatem, peididifle videatun 
Neque enim, dare^ quam accipere , me^ 
lius ejfe , dbcerunt ; fed id , quod de^ 
tur , quafi ah eo , ^ui dtt , accipia* 
tur^ runt interpretati. Libanius epift 
LXvm. Qi*KufJSxl(fi ilrt xpi^itg xexfi^trfd* 
vov^ >^i9txl eti fii?J^V9 9 iitrav^ ijreuficu» 

adde epift. cnvi^ p. $7, mcccci. p* 644, 

Quia Digitized by Google PHALARIDIS EPI&TOLA^ :^5 qtii accipitis , dabitis reucra : veilram enim petitioneQL b^ 
neficium accepi; ego ver6 , qui tanta^ cum volujftate, cjo p 
accqnam potius^ quam dabo. Quid.enim pulchrius fplen^ 
clidittsque patriae amanti ^ quam ciuibu^ fuis benefacece vi^ 
deri ? id quod meis ^ veftrisque literis effe6lum eft. Quod 
vero tardius ^ quam quando volebatis ^ dona funt afport^- 
tft 9 neque me » nequ^ legatos veftros culpaueritis ; fed hie- 
mem^ & praefentis anni tempeflatem. Quod enim in nobis 

erat, Quiii ipQs Cht^anis iftac labe fUonm 
faeculorum infeAis, pofthabito fuxnmi 
doAoris praecepto, mirum in modum 
placuit. Ckmens Akxandr. Strom. IL 
p. 404. C» tia» toiJTo^ St* itf ri^ aiTS» 

i jiiicfi^' 2/3av< ii i ?^f4^xvcov. Plura hu-» 
ixis generis qui defiderabit, laipiciet Gn* 
takeri Annot» ad M^ jinton^ L VIL p» 
265, & 0.69. Clementh rerba cum n<v 
Ibis Pbahridh componi inprimis velinu 
habes i iHoug^ quod e MSS. deprcxntum 
noflTO reftitui; vt etiam Liban. epifL 
ZJUV. p. 34« O* liicvQ ^»fiei riiv roS A«^* 
0ivoyTO4 ^ioviiv. £x di6bs autem intelli- 
ges^noflnunnon cumantiquioribus^quem^ 
admodum lophiftam ^ Pbalaridis i>erib- 
oam agentem, decebat, fed cum lui fhe'* 
culi foiptoribus fuide locutum* Atque 
adeo etiam hoc. eorum diAo deleftatus 
eft ^ vt integirae' epiftolae argumentum 
fecerit, quae eft n. cxxxiv. 

82. O*^ iik^ tH^ iiriTToySiq fidO m) r9^ 
fMuripa^ Trerxiipoyrou} Antea legebatur; 
O* 3. T. hFWToXrj^ f4ot w if^ifa^ r. 
quod cur mutauerim 9 paucis nabe. Erat 
in Lugd* A. Angl. & Pal. O^ 3. r* i. fui 
xxi Tijg i. ^. accedebat ordo verborum 

rrum concinnus; nam, aut fallor^ aut^ 
hoc dicere voluifTet nofler, fio) proxi- 
me iunxiflet verbo ^iT^jiptuTaf ; &Item 
non ita, vt hic, interpofiiiflet. Hinc 
fadum, vt non tantum ad Aftypalaeen- 
fium, fed fiiam etiam epiftolam auftorem 
reipexifle, fuipicatus fuerim , atque adeo 
loco fio) fcripfifle fjf^oy. Quae quo minor mutatio , eo promtius & me &i ipfa ora? 
tipne faAa eft 

83. T«? fdv <Mi ppcciiTipoif ilpW^ 'F^ 

In hac leftione cum edids libris conue- 
niunt MSS. Ij^d. C. & Burm. in reH^ 
quis Lugd. A. Angl. & PaL poft xfi^o» 
inferitur lAJjAutf^/. Quo fit, vt, dupU-< 
tem buius loci fcripturam fbrte exfhtiflo 
in diuerfis codicibus, fufpicer;alteram, vt 
nunc eft, alteram; ToH pth ouf, Iti fip^ 

ivTipov al iupscci^ H X^ov^ iAifArf- 

toffi^ fiiiTS ifiit f^i tciig rpeorfiiig vfM¥ 
iciTtdffcur$e. Nolui tamen aliq^id mutare 
fme neceffitate.. Cum Lujgd. A. & Pal. 
tantum fcripfi ahicio-ctffle loco driMel 
quod in reliquis libris. 

85. Th ^ x^^f^^y ^ ^ ^f^. ^ 
naisTrSTog Jhoug] Cum antea in libris e- 
ditis eflet, TbvH x •••• icccterr&Tog XP^ 
y«;;miror, j?^ »/W««» filentio praeteriifle 
hunc locum: nifi fbrte manufcripti AngL 
auftoritate moms abfiinuerit. Nullum 
enim tam claram recentioris Graeciae in« 
dicium, quam vox xP^vog hoc in loco. 
Vt, fi vere ab auftore profefla fuiflet, 
argumento efCe poflet, aliquot edam 
faeculis inferius, quam quidem nunc 
arbitramur , eum collocandum eflc* 
Nam xP^og loco hog non nifi poftremi^ 
Gmecorum temporibus poni coeptum 
eft. vid. poft /. MeurRum & Car. du 
Cangey Hemfterbufity literatorum huius 
faeculi principis, not. ad Ariftoffban. 
Hut. p. 178 , & 407. Quam antiquio- 
res Graeci SipcBv tou heuq , ifli homines* 
Sipxv Toy ;cpoVey vocarunt. Verba Tbeo^' 

criti Digitized by Google l6 *AAAPIAOS EniSTOAAL 

fivilikrw ?v. rw /^v roi w^&^ou rk^efUp§iyTei^ Koiroi^s/ic^ 
yf^ 7FAp«^Xyfierr» icn/^t^v^, r^ «i/;^ XJ^t^ BihifrsQ ovic &y «fMp-> 
r&votTe. w fih ^AAo^ Kdti r23v HOfZi^ofieiftiv ^ cbro^^mvai fi5v Vfjuy^ 
ifioXoyovfiiycof oi Trpscr^lQ , ^if A(a75i ^^ KotdiKctarA $Mi 6 avvot* 
marctP^fihoi ctifroTQ k^ihp^ o rvjv hfffroXhy Cpepw ^ EvjSovAoc* 
^^/ oS r& re et^vi^ kou rh kpiRfjih TM^wre^y r^ fj^ oi?JM ^m* 
velfKMh^ Kxf ov Uv TTpoifipvifT^e rpoTFOv* rot XP^I^'^^ ^^ ^P^ ^^ 
mcsvnv KiCi KwrfMv r^Q voKeuQ Xf^akfA&i^oi ^ ko^q h dkrre 7feCppo^^$ 
vfiKore^y ov ^m r^ efjcnv Tro^paiyeai^y ho^ % r^ Vfisrepcnv o^vr&v 
fuj3otiAM6V' ovhU yo^p kXKorpie^ Trpooupeorei ^ ccAAit r^ oUei^ X9^^ 
croQ TFeCpVKev. ei l\ OTrep ov^^ Al/^iv J^ Vfim a^my rok ek 
erepou eT^OQ ^£^6^pffje^5voi« eh oi^ ri KotroLXpno^eaSe rSv ovk kvoey^ 
Kotiuvy et ToT^, ori.vfieti /e^StAAov fiefi^deinrre rw fjt^ ^eovroof ^poor- lOO 
wvnvex^ou roii ^copn^emv , ^ o ^q ev?<oyn$ein rov h^c^mou. 

&Q 

criti Id« vn. 83. troc &pio9 mterpretam- &n fimile exemplum ipud caffiKadorem 

rus fcholiafta , Xpivov^ inquit, fuig Spot^ Icriptorem inuenias. Cum no(&o loco 

rdv xpot^ou. & ad V. 85. ibid A/& rov y»p confeni Livium velim L V. c. u. vbi in 

rpifjuivtalou HMfou vkifpotivTou ei rhiraMq oradonetribunorumplebisconiungit: /tfm 

upou Totj }^oy. Peliciter igitur hoc lal- ne hiemi quidem^ auttempori mnlcede* 

tem nomine audlori euenit, quod, vbiin re^ ac domos , fif res ittuifere fuas; a 

reliquis libris omnibus erat xpovou • in qua loquendi radone abflinuiflet, opinor, 

cpdmis Angl. Lugi, A. & C exhibeba- in ipfa hiftoria. , Potuiflet fimiliter decla- 

tur hovg; ne, fi non potuerit cum fuo mator, Tou H x^^i^v^* ^ ^ ^^^ ^^^ 

Pbalaride^ cum illis, qui mille circiter houg\ fed de ipfa fententia parum folli- 

annis pofterius eo fuerint , locutus vide- cicus nofter, quo copiofior euaderet oar 

retur. A ^uibus etfi lon^flune eum ab- do numerofiorque , redundanda nimia 

efle arbitror; tamen non potuit, quin hoc addidit rwriirrSaToq. Atque hoc exempli 

ipfb loco declararec, efle, non tpanni, loco femel didhmi fufficiat: neque enim, 

ied declamatoris alicuius excufationem , ^ique talia vitia aut virtuces monffarare 

quod taidius afportata dona eflent. Amac auftoris, inftitud mei rado padcur. 

cnim declamacor orvvcQvvfilxg & fimilia; 86. Tb fiiv yxp if if*Av] Pardculam 

qualia hic &iaUbi in his epiflolis magna /uiv e Lu^. A. Angl* & P^« huc cranC> 

copia inuenias. Vnum de mulcis exem- tuli, quoa fequebacur U. 

plum vid. epift. xvu. K^ eipdi rig, Koi 90. Ov piitu 'xrpevfitlg^ l^h&vH M 

x^t' oZpov ^ipnrou Trapx rng rvx^g:^ vbi ^ucSiKXTra* x. r. A.] Parumrcferc, adda- 

Adeo edamTofvr^Atf^erfophifta, vtverear, tume, an omiccacur m) poft^M^. Qua- 

rc Digitized by Google m PHALARIDIS EPISTOLAE.. 17 

erat, quanto maximo, ftudio feci; nauigarivero, ob ninuani 
vim hiemis , ne quidem cum extrema audacia licebat. Qua- 
re, quod, quae mifimus, conferuata funt, periculis maris 
licet obiedta, fifortunae acceptum retuleritis, non errabitis. 
Quae autem apportantur , reddent quidem haud dubie vo> 
bislegati; fingulatim autem indicabit quoque , qui,vnacuni 
iis miffus, epiftolam perfert,Eubulus: a quo generibus & nu- 
mero acceptis, aliaquidem pro arbitrio diftribueritis ; pecu- 
niis vero fi ad inftaurandam & omandam ciuitatem vfi fue- 
ritis , fapueritis re6te , non meo hortatu , fed veftra ipforum 
prudentia : nemo enim alieno inftituto, fed domeftico, bonus^ 
eft. Sin vero , quod de vobis ne dici quidem oportet , do- 
nis ad aliud genus datis , ad aliud quoddam rerum minus 
neceffariarum abutemini , probe fciatis , vobis , quod noii 
decenter donis fueritis vfi , vituperationi magis , quam 
ei , qui dedit, quod dederit, laudi fore. Quem- 

C ad- 

5e«ntiqak)W8ood!ce8Laig5i.A«&iyi^ MSf^vt, tapn, »»*SxfymHhUnmS^ 

Iecutu8fiMn,cummrehquwiKmm«emre- i^hini. Cum reliqua parte conSone, 

f^-.Xf^^ omiflfen folum in Lugd. A. quod eft in Petfomi L V. c. xxn. p. <p6. 

&IW.dderenolui.Poft»j^/S.«mmori8 o' » nbf ncpniK rth r^por ^cAi^. 

interounaionispofmnotam,vteflret,vnde ^t^ w/if i)j^^ rit MttT^uOe 

penderet Mott^nhm : pertinet eram «d iwctfif4tn«i.T.ie.dv^tTo. 

iwfixMT*. Conftroendi tationem exem- pa. EJ/JjttAofj Aut alium faunc Euto- 

plis tam illi^rwdt Budaetu, C. L.Gr.p. Imn fedt «uftor, quam cuius, vt boffi» 

771. Add. Folyaenumy Strat. L UL c. vu. aoecrimi , memink, ep. va. & alibi; aoc 

p. aaS. O' 31 jmpt' i>dyouf tuv iapetxS» in odium Pbalaridis nondum venerat ille« 

it^vru Mm^ «^ Sia. &, c. xi. p. api. quando haec epiftola fcribebatur; autdes 

T^afffltcf vmi Aaiuwmiig,... i^exxxhim niquenomen coniptum eft. Etfane.ia 

ttrat mii n&Tii ihieixJtSiv»!. »»ua) iet»' PaLBurm.&£d. Ven.eftE^A«0«(: atqu» 

ido w(T« iiio ^ii^ hr\ Tk Mx tSv veSv, flc qooque leglt Ar^titttts. 

hA /A$i9ifi(tivo^ Quae, a Cafaubono & - 94« npd« hrunteuii, k. *. t.t.T Oidinent 

MaastMcto tentata quidem, fed, vt inpk- veiboram . qui efletin Lusd. A. & Anri. 

nor, nonomnmo emendata, fic ferefcri. feruaui la reUouia libr» eft m i. ^ 

pfifle videri poteft auftor: x^^ k. ird?^i,9 tui xirfcw. 

A. ^.. i5*i«Ai«w eSr^ *»«' AMt loo. pp9,re»„vix$eu.'} Lugd. A.- C & 

ivte^v«Mr<3f«<3M, iMr^3tio^««TMf. AneL «•^«.«jijtfv'* : reliqui MSS. cum 

i>em,htTetirrlxT^<(tiS«dpdfJUve4,yel editu irforaniv^eth quod rec»i , qois 

hFetftcfievof. habes x«r« W» ^«/^«f t«v fequitur J*3«Mt6'«. Digitized by Google IS OAAAPtAOt fenittOAAI. 


3i. i. ai. i. ?. r« x/) Qm anteceffinmt 
Joyleiif»^ editores onmes leritendam hunc 
ia modem r c pfaefe u tmuiit; AV ymp bt&- 
frw riy iivftiiFrmkot 'nig Trarpiiog iiik r^ 
tp^r ifdi • iwp ocdril4 iveuetili^ouriou ^sh 
^k u»ri}^fAtm* iUe autem, ne HiOBko 
quidem lediofe , in loco verborum l(ik 
i&v ooMit. edldl<J^t9^«dr9?» ^c^f^-^ 
i;entia ad aibitrium coi^Aa, ita totum lo- 
txm reddkKt, Vt tidlt ifttelligas, aquam 
ei ImefifK* Nec muteo tDsiim rediqui i&- 
fiituerdnt interpretes: quos morari nolo. 
Tidum ineft manifeftifii. Quid etdm? 
num is , qui tanto opere, in liiis Epfflo- 
Iis 4 toi6rem in patitan mculcat , at- 
que 9 hac ipla 9 patria iNdiiis licet^ do- 
fik^ quibus ea poiStrenci, mitdt, num 
w, Ibquam, abmrdum eflb, dket, dufn, 
qui exul Ht patria, ftudere ei ppdefle, & 
Cge^ fiia adiuuare ? num, qui , aliis in 
epiftolis, hoftibus edam ignofcendum 
e(Ie, docet, ac toc virorum illuftrium , 
qoi patriae^ peiBBls de fe licet meritae^ 
beM ftdfient, exempla qnoddie poterat 
intu^ri^ ibpbifta xtm exceHi animi tyraiw 
fio , qsam Pbalarin fiium videti voluit^ 
orationem idftiget, quae n6n poffit, nifl 
ab humillimo quoqije^profiaicif Vtpne* 
tenffittaffi iftud rfiy ame 4^9» tiecnon 
t^ce^ iA •rib ^^ quas itlterpfetes, w 
^ndefre&t , rilebdo praeterimnt , prae- 
aer Naogec/rgum^ omile& ia autem: ei&- 
BufH m tjbatrid ptit ixllium , fefiteifdft 
ibepca prcMfus. Sentid i yltiuffl non vnum 
Ib his itieflle. Ac primum quidem eo ^ 
quod eft in codidbus Lugd. A« Angi. & 
fSH. ^}ik*% omni humiUtads fuQricione fo- 
phifta Ilbemui*, a« fentefttid tontrariadB^ 
^cnr eius , quam iftodo notaul £ft il-^ 
Ittdi vt faepe , in his Epiitolis, pro oftk 
vel 0*. .OemveAa, lj»l, «y, vel, vtin 
I*^gd< A» eft, pA ri^ in AngL jul r^, irt 
M!i i(A ^^ tatt dai« vodaeiiaiiefcends lliamh vdllgU!litf)«it, «( \bk fcf^tum 
olim fuille, dubitari nullo modo pof^ 
fit: quaproptef vtrumque audtori refti* 
tui. Pra xoTefft/yfiim autem, vt ant^ 
editum [fuit, haud dubie fcribendum xar^ 
fff^fifdyoi itl tuottpifiifAfJtiifa. Ad Ho* 
mer. II. O. «6. ^— Kwi>JMv VmY JSxfia$ 
Kairhoto ^oAel^q ^o^aly ipilTCccv ElV Affer- 
^h iM^aXi^i.^^^Bufiatbim, p. i<ji9«r 
L 64. K«/p/« i^ Ai^/^9 inquit, voottoug ri 
ipilltity » a ^^1 Ka^a^iX^etv, Sed ridn 
tantum ^eds^ fed opdnus quibuscunqoe 
fcriptonbus, frequeils vtAA ioelTriiv . &» 
4aM pc^terkinuii t^porum uraeds prae» 
ferrim placuifle videtur, xanpelTm^ vfus; 
inpfimis ili oppugnadone vtbium deCcri^ 
benda , qtnttftj maclums peicuin, muri 
lubuertantur. JCenopionj Iml.Cyr. I.VII. 
p* IidL l.<^. O* S K&^d^.^ft* foiX^v^ 
iitotiTro^ m) xptcif^^ ig rm fiii itettofjdvcinf 
ipel^v ra rslx».- Alterum eft apud .4^ 
pian. Mthr. p. 147. OT^ (,pa<ivoeiU(rt^ m 
veoxcSofnirot^ i ZuAA^ aS6t^ iitoxflpet xoof^ 
rh f$ fffpafijpt yofjU^a^ Mevfl nai uypi sn 
ttrta f0a(S narepsl^pity. Pro wjuHofJti^ 
roi^y ta altero eiiKdem fbriptoris loco, re^ 
pono yeoifeiiroi^. Eft ille ibid. p. iftS^ 
iddem deprauatus: o* S^ SuAA»^^-^ nptebi 
4m ua) fiiliif HoA Anivrta iitHreif^ Mpit 
re mKkeXiii A itipymv wri x^^^utii rk 
fel^ , nai irWetpm i eu 'tinf^ ini raif 
retxM dkbvft^owrai fi UoA to^iyotfirat iUfjU^ 
fit^ AtiKMTe)fi fteil xosriipet^ n rc^ pctivo* 
iticS^ iypetipG^ na) Mivifripoy itt lyro^f 
tre noipumu% Lego — ^ noA orinlpa^^ 
Ta4 M tSv Tetx^ inAvri^oyo-o^ re koi 
r6^evoierAq to^iiyot < iifhii^oy , — ^ De»- 
fleidc ab hac Idquendi confoetudine ciee^ 
riOrum Gi^eeomm Vfiis^ «dtn quasuis rui* 
nas nediiinlv templof&m, fepillcrorUtti^ 
ihntliutnquei^m, ipotfrtit & nar€pipsl<p&oti 
dlcerent. Iti rem EufiafbU^ ad Hom. II» 
A. p. 436. i. 43. teflimonium! Olxhreioio 
9)» ^tHletf x9Bfaf}t(peI^^ Utt^i" Srep xmi^ Digitized by Google PHALARIDiS EPISTOLAE. If 

adDLoduOL «oim abfurdttm ^, patria pulfwn^ob exJUnm 
memet miUomodo ftudere» fublapDas eius tepatsw parti»» iUede me de ifdfcwf^ id de verbo xmnfiipil^c^ 
iure did pofle , vfiis fir^^CQiua abunde 
doceL Exempla vtxii»que geaeris quam- 
plurima luppemcare vel vnus poterit Pat^ 
fimi^i. Siaitauceoi«efboi/iffiray»ficvo- 
d Ifilins» alia longe potefta^ ab aatiqmo- 
libus foiptoribus fiuc fubieAa. Aefcb^U 
AgnQ. 6(>9* 0*^ayc^ MfHf ^ihtoyoq Al- 
9^«Tdy y<xpo7p AV3p«v A^x^uSv^ yavTtxSvr* 

ipiticlw. Sopbocles^ Aiac 310. ^y 

ipmlm Nf x^y ifiicpteig. Eurip. Troail 
1025. — iy ictKhm hevKloig. adde trari- 
cum^apud Plutarcb. ^^pcap. VXp.iSpi^L). 
ti^TCtf n rpoffytioi rpo^ iKeiinj r» rnq 
Vti^g rixaf» riinvsireu A«Tr^ vii^ rSy 
XAieviilm ipfssiFiotg tikwj^e^ wk i^x^^* 
Fadlis emendatio erit vocum iv Utviotg^ 
fi contuleris eiusdem auAoris libellum de 
Amor. Prol. p. 496. £. A*AA' ivtTcivaq tu^ 
rxXMTcdpag dve^XPf^^ ^^^ ^icctpy&vc^ 
ipiNclotg iikicwffet %A ^fn^ci^e^^ m) inA^ 
irA^cy cx WNT^^ iMdo^e^oyo^^rhv tuJt ^fufeaf. 
Grauinsmenduminelle, puto, in verois» 
Tihmitreu Kncri TciAv^* neque enimA^Trr^^ 
iMn% de temrh infantibus diftum, val- 
dejprobo, neGplacecritf)^y£7»iMi»:or/^«7. 
SulpicorlatereryAfy^rA^AfT^, quodre* 
feendum ad antecedens rkxato^ ; idque 
l{>e£tat fiMtsifle philofopbus^ cuiQ) altero 
ia loco ,didtiffinr^« x«} reOMicAfns^ iivetn 
hxPf*iyn'SicHe/jfcbiusy.TKeuiretiio •re6dit 
retKeUwptSl^T^e^ectiiv^ retKeuvsepelv. Vc 
vt eShy integnun tcagid locum fic fcribo, 
&tribi]s veriibus fenariisincludo: AVt^ 
4 rpeeyetoi rpoCf^ ixeivH rx rijg Ntdfftf^ rixvei 
rthpfel I T<cXeuiceci9 rm (nrecpyivm ipei^ 
reiou; / ^ikmerxy xeA iflixfinvec.xeti vivep 
rtirvovj^x wxrig ikxirmjvet rh xetH* apd* 

C^ Oaae EuripiMs efle, vt credam^ 
\c ipla tnce^ivmf ipeivte^ fkdunt: qui* 
bnscum componi^ velim ^ pannos ifto», 
tta ^ixnff , quibus Iteroes fiios obfitos indu^ 
cere m iceiiaai f^let iU0,r deriliis propter* ea» 10 AdnmeQribqs, ^ Atijhpbatee^ 

Noftro in loco, quin au3x>r ric xe^epnpetpt^ 
lihx icrtpferit,cog|tauerifique,pFofi|[t;em^ 
porii cooiSietudine loqueudi , ruinas fei| 
fublapfas vrbis partes \ hoc minus dubi- 
to , quod mox eaedem rk wiTFTovret fiipi§ 
dicuncur. Atque ipfi etiam codices opti- 
mi, Digd. A. An^. & Pal. in id con&n« 
lire ^enturs ha£snt epim xerr^^^iiiiv» 
vitiofe lcriptum, vtfaepe, pro xixrefftfir 
pUvxi quod, conlueto errore lO^rariorum, 
pro xeimipetf/cfibfx vel xetrepifpetfifiUvx efi: ^ 
propterea^m oradonis concextu, in hoc a 
me mutamm. Apud lofefb. Bell. lud. 
1. IV. c. I. p. a6s. vbi editur xemtpetvov^ 
ro, in MS. efl: xem^lwroyro. In Pau» 
fan. 1. nL p. aaji. vtil^o legicur irpovxetT'' 
iipf\l/sv pro Tpovxeinipeiipev^ vtnomXub^ 
nius. m Arriani Esped, Alex. variis m 
locis ipnpifLfiivov & xeBTepnptpcfAivev refxpf 
fcribitur pro eo, quod haud dubie edide- ' 
lat illc^» xempiipetfepjvov & ipiiip€u*4*ho$ 
rel^j tum 9 xeenipi<piH pro xetryipel^n : 
nec dubito , quin apud eundem L IL c. 
xzu. §• la. vbi nunc eft jf i^ncro rdi 
^iixo^y ^^^9 teftante Gronouio^ MSS. 
omnes babeant ipipticro • legendmn fit j| 
iiipeiicri reli reixot*^' vt ibidm ante* 
cedk xeii rrt euii xeernpi^tH (l, xeenipel0>* 
ip) etirov (rw reix^O* Ad eandemra? 
tionem apud HeHoaorum , Aeth. L IX. p« 
413. lcribeQdum, K«} feipoen rdO retxou^ 
xeti pterxiciipyiov xeffcepeiicereu^ m loco 
dus, quod nunc le^cur, ixxeeru^ime^ 
reu. vide, ne dubites, ibisl* p« 406. 
KecS' 8 fdpo^ xeffrnpenrro rh relxfiq , & 
p. 4x7. vbi tamen mendofiim xermipeH 
mpUvou pro xetpipetfipUvou^ Nonrminus 
fi*eqaencem huiua xeenfpetfifiivov & xeer* 
Mvfyptihfov in librifl vecuftis confufioneni 
fuifle, cum nofter locus^ tum Hefycbiuo 
docec: vbi verbo Kxnjpeyfiivo^ addituiBi 
ireTrcoxk^ C^uo ipetTetrdxt & flmilia, in iflo 
leauco» explicvi Ibtoat^ i&dido efl vcrbi Digitized by Google nb OAAAPIAOS EniSTOAAr. Ao$ ^iiucTi (p^T^orifi^M. lotv /e^Iw roi hnM&aytTB ^ f^i fmou; Uj^&5 
w&refi(p$cu rke ^ufiBotfj o^AAot im/ rok /^^ v/beSc, Mt) /cier' eHeli^ 
vw rip TFo^Biy udi rok ^Boif^ '^^ ^ ^f^^ davfMffisiim srAlw 
7$f« ^/SouAMfic ^ i) r#S $5$6)^^«i ri r»y 2^ o Is^apiifMmt. 
rU Y^? ^ kyvoiiasu)^ , ^ri rb /c^^ xtifMM^cu rifc roS ^/^ovro; 
y^fieXsicui eTFouvof etrn^ r6 ^^ xP^aaadou roui ^ei^i^^ Sk ^poa^xe^ lO 
rifc roti Xot^wroQ ebXvymioui \ ^Xoifitp^ ^^ et» Uf4&f fMfm^pvfii^ou 
rnp) otperiii jc^&AAov, ^ ^^p) ^Aot^ou ^oo^i}ieiot4 efMurov' ro fj^io 
yxp 4^;^« ^onA^i^ ro ^e ru^;^ mpwwun^wwa eyfo&fuw "ho^n. /• A e H N A I O I S. A^^wero &c iifi&c II^piAftoc o TFX&anif VfiSh^ & j^^nmot^i^ 
^fjuovpy^fjiWTX 7FXVU rrjv mrouTKeun^ moxfioiifnA xofju^oir 
|(|)' olq oicTfj^ re otin-h S^e^xfjte9oL ^ m) ^^potf u^io^ ^ ^m re 
rn^ rexyyp^^ ^ ovx ^^^^ hot rny Tfourpi^^ vifAer^kfidot,. b ^ 

knbit KftDjMjifJvo^ vitiofe lcriptL Qua ma- 
eis liifpicor, in ArHan. ExpecL Alex. 
1. II. c. xxru. J. a. & alibi quod eft, ri 
uotTB^nyptivGv wD ntxwq^ librariorum er- 
rore fcriptum efle pro ri Kotrspvi^ifAiihfw 
Tov relxp^^' Atque ita quoque, apud -^- 
pollcd. 1. IL c. VI. p. 126. vbi nunc legitur, 
Tiigis Tohtopnlag ivsrr&^^^ ^ii^ot^ rhreT^ 
Xp^ TBXxfiiav 9 TTpcoro^ eloii^^iev eU T^y 
^cfA/v, verum fbrte eft ipii^bct^ ri retxo^y 
confueto loquencH more. Reftat , quae 
vis verbo ivoucrii^otviM^ noftro in loco, 
lit fubiefba, videamus. Si communem 
fcriptorum vfum fequemin:, haud dubie 
reddendum erit recuperare. vide, de 
inultis, Po/yl^. Hift. iV. p. /\.i^. Diodor. 
Sic. \. XIV. p. 673. Polyaen. \. VUL c. 
xnx. p. 765. vbi , Cambyfes^ inquit, t^ Afinniffom. pro xfipxv^ quod deleri vol^ 
bat Maasuicius , ne vox temere eiiciatur^ 
malo mrptpw. obuia funt in fcriptis hl* 
ftoricorum 0eunXil» vrcerp^» , dpx^ Tta^ 
rp^xj^ & fimilia. Hac verbi AfoacriffiM 
poteuate agnita , quemadmodum f^ an* 
te , quae (todifl&t Aftypalaunfibus , dona^ 
fibi data, interpretabatur fbphifba, iti^ 
hic, beneficia in patriam duitaum^ vn» 
de exul erat, collata^ KCgJtiasfittdium eius 
recuperandae^ fedflepoceft videri; atquft 
eo animo, aeque abfurdum efie^ pronun» 
ciafle, femet patria fulfum , propter exi» 
lium^ non omni rattone conari^ eam r^ 
cuperare; atque illos^ qm eam incokmt^ 
curam nullam partium eius labentium in^ 
flaurandarttm ^erere. Alitertamen, &^ 
vt opinor, reftius,* interpretes reddideruflC 
inftawraru r^tMm^ ^pusido idem eft» 
^ qood Digitized by Google PHALAHIDIS .BPISTOLAR M 

ita» ineolas ne^ere ni^tes , nec de eo» qiKxl atms 
det , libmdes effe. Qaod fi tamen exiftimaueiitis , noH vo- 
bis foli? , fed & pofteris veftns , '& yna ciun iis ciuitati & 
diis, mifla efle ^OQf^ » tum prudenttae veftrae admiratio- mar 
«nr erit, quam eius, quidonauit, quod de fuo donaue- 
rit. Quis eft enim, qui ignoret, iu gratificando dantis cu- 
ram , in donorum re6to vfu accipientis prudentiam laur 
dari ? Malim vero vos virtutis , quam me ampliflimarum di;> 
nitiarum teftimonium- hslbere : illud eaim boni animi , hoe 
fortunae affiaentis laus videbitur. V. ATHENIENSrB VS. 

Venit ad nos Perillus, fi/6l:orvefter ,Athenienfes,vnacum> 
operibus quam artificiofifBme fa6i:is:quapcopter lubentes 
eum excepimus,dignisque pniemiJs,cumobartem,tum inprnnis 
ob patriam, remunerauimus. Hic autemiBtra breuetemporis 

C j fpa- 

^wd, «pad Herodtanim , L VHE e. n. Ccmeiat fire i»iOiM$il« !h Arifiidis O. 
II. Tiixpf ivmeAveurteUf ri •t'ipelinti raL tom. L p. 69. 0'V M fw tteH xAifi l Oixdiofiii^Mr &, ainid Plinsum , EpilL h)^ &q iucb^^ifuvof riiu Waiv tncb xpi^ 

L X. ep. Lxrr. Suhlapfa vetuflate repara* xeKpaimtttv ^oturi rouro^iieep larh^ irolHvt. 

ce. Ac notus quidem verbi vfiis in eos fed, propriae virtuds noa immemor illo 

cranslati, qm, laboribps, morbis aliisue apte. fiibiedt mnfin^mi hanc negtexie 

lebus, deiatigati debilitatique , aliqua rst- nofter. 

tione recreantur ^ nficiunt^r i raiior 4. VLoi ^ih^ SH] F^o /eiy», caxtt 

idem, cum rerum rdSciendarum reparan-^ Lugd. A. oc Ang^. Ibriofl /Mjf 3^ ^ 
denrumaue mentio fit. Ita tamen Uba^ xo. nV xpoo^xe} y\Aip vpovfiKn t ftd 

nius^lLp^ DLXXXV. KvemSi Ih rlt fflud MSS. & ed^Ven, 
9u<f4ecpfihf»rih irpety/AirciP^ xcil rdl^ vJhtw 13« Ti (ih yip ^ft/ps^hf «• r.X.] Nom 

irolficify xcmi^poug Srpciuq. Imo paruia diflimilis orafioniscolorin iDoXffy^j^ir^ 

«beft, quin« idem Ptutarcbo reftituea* /ir eft, Lac. 'R!ep. p. 397. 1. 24. £V#l 

«hmi efle, mihi petiliadeam ; vbi , adck> rd t$ ff4f^i iroMvru liCptMTv roi^ cm^ 

Colot«p. Iia6. F. nunc eft, rijy xarptic^ ivrcbq eii^drcpov ii^ottiircp^ if riicmof&f^ 

wrlm ^m^^iJnm «M ^(?klinrou. neque rccq' iinhtictf^ r) fM^ !^K9f 9 rdtt» 

enim valde placet mlffcu , aut eius loca rAM^ l/yo¥* 
icfcwrkmt ied nuko magia irmn|v«alfff» Digitized by Google fl« 0AAAPIA02 EniSTOAAI. fM TVfmti^ nure^hnj xfipM^ x&Tfm i^' w yit.p ^^ tov h ip&Tt^ Tvyrpc^w^ shiA Librredit. H*. J. 
&oit^ x^r. A«quodaddidi»^i eL.uglA« 
& AngL efl. ZSiov ipyartxiy cmpiirc^ 
€uvTM$civ verbis Columellae reddidi, ^e 
Re kufl. 1. VL praeC %. 7. Q^uod desnde 
taboriofiffimus adbuc bominis focius in 
sgricu/tura rtaunis). Nota fijiit lpy« 
ipocov, & boum laboreip vt sqpta.taori de- 
fcriptio fit, i^ov ' ipydrsKSif : ficut enim 
iprov^ fic ipyxTiiAg proprium in agricul- 
wnu' Herodotm^ L ll. p. 195. A.— ^<|yx 
hf xu(rdel)t x^Ato^, x^) ;r<?AAa ic«$wy ftr/ 
rovTOVj iffri tocvjtco t§ otOTxpuSi ucci w* 
Tw^ ipyxTixou. cogitauitNilum, qui fver- 
b!s vtor CiceroniSj de^Nat Deor. L IL J. 
130.) Aegjptum irrigat^ & ^ cum io- 
ta aeftate obrutam oppletamque tenuit^ 
tum^ recedit ^ moUitosque & oblimatos 
agros ad lerendum relinquit. Nihil cla- 
rius Htiiodpri verbis,.-L VL p^ 110« 
CMA^a9v4<r«^ C^ NfZX^) Tinif AtyvxTov^y Tji 
ira(tiiv y£upy€i Tifv ipoipm^ Eadem vu> 
We ipyfiCTiKi^i de leruo di£bim ,, .^cci- 
pio, in Luciani )?hil6pC. xom. IILp. 38. 
L 45. ti^Ks 34 w. ^fy^i^Mnf T^TotTp) , M/* 
^»y tIv ifA^iKoupyivy ip^pUvov iq Tcb&K^ci^ 
Aiimv^ uA ipyonti^^ i...Kigf6xt ^9 or&nf 
vFh» Ti md>^g. cedda JaborJo/uf^^j hpn 
efficaeem^ vt ioteipres Dixiue autem rd 
^y ip^. nolter videtir fi^ulariscaufaar- 
tificil; quod reipiciens Lueian. tom. IL 
FhaL I. p« xpS. KiFi^^c^ eAsi Qrovip^^ kA 
fiWdiifAoy. Inqui^ Qet pikm xpb^ T^ leadl 
t^i^Xl^ sTmi S^&. vl)i quod ie^tur, 
iM^lA^ f^:prqprium efi: in de(criptioixe 
imaginum. Iq Jifitk^* Qraec IV. xu. a6. 
ntikKog oi ypxiTrriv^ ikK* if^^infXfiv^ atque 
ita, ibidemt in epigranuQate n. 7. cuius' uutiUBi, T& XltoifH^ixf^i. «.T.jufcri. 

bendum,T/^ XlOov ip^if/iXfi^t — Inter Phi- 
JiBB pperist,, cicadam^.apem&mufaam^ 
cpmmemorat luJian. ep. vpi. «y eKetarov 

ri^viJ l^^tixcoTxt. fed redte MSS. ipvpix»^ 
Tcu, De re ipfe , plura non addo; quae 
cum aliunde, tum tPbUoftrato. peti 
qmm pl^rima poCIunt. * 

fli. AvtpdTnp^tivTpo^.'] De animali- 
bus manfuetis fic iam locutus Herodotus 
e(t,, LIL pi xa8, D. Koi r^/6^rC%/«) 
ffivTpo^x xuTom ToTfft ivipirotort^ riSi 
^4- & p. 129. A. UQ}JJh iilvTcivipufTpo^ 
0m roifft ivipiieotvi. Porj^hyrio^ .de Abft; 
L IV. p. 373. contraria lunt w^p&^ot jf^y 
Kci Ttia^ffi tSv Stiplav^ & ri ^pt». jir* 
rian. EpiA. IV. c. xi. p. 666. Xif oZv. 
ipipmro^ £y, oiii ^uov sTvou SiXei^ TOvAh 
tpaTCoti owTpi(puv' i?JJc erx^Ajf^ fi&?J^^ 
ij ApiXiftov% Idem verbis ffuvmfSp^Sv ^wth^ 
oovipaTeustv & (sw/oufipuTitstVj fignificaflo 
veteres, docuit lam Budaem C L. Gn 
p, 348.. Efi: autem nomiqis iryvTpo0o9 
translati vfus frequens admodmn , eius* 
dem tamen i;arior de re pofid, vt apud 
PolybiumyWA. IV. p, 403. VexvkKOi^ 
€(ivrpo^ Totsiv idwfftKiv" atque ica,.&oil 
TOO in loco 5 Plutarchus^ alii. Addo , ei? 
Buftathii Epiflolis notKium editis, qua^ 
rum copiam human^fnme mihi fecit Burm 
mant^s Secondu^, vir qtoriilimafi , guod eft; 
ep.iv.oV/ SL inquit,iterhiemakdefcribens> 
Ktit THP iTpi^vTov . TOfunty fr^^toifAm 
irpo^viv^ helhcfiVTo nfjJu; «f (j^y fioiuvoi: 
tiiy»Ttxfi^vovT9Sf t8ir^^ riJtOovres^ «"«h 
ymw iropiSyac, imprSpoihi ^x^Kdi Sxfix^ 
Tpo0€0?<*n4,ivot , Koi pUxP^ Kfii ok.yetoripm 

rx. Digitized by Google PHALARIDIS XPISTOLAB. 9$ 

i ex aere oonfe6tiimuuriim»q\u loagnitudiiie mturaltiiii 
excederet^ Agrigentum pertuiit. Laeti igitur animal laborio* 
fwti, lujminis ibcium , aceepimus ^ nobisque fpe^culum vifum 
eft valde res eiie digna tyranno, quaeque in honore habeatur: 

non- Mtyifisvdt , r9« 3i Witfi^ itMfm^ea^ ^ 

WTdiJM. iiirif iv rhf Trayerev rciuro^ 
Hi^i c5 fjuHKa. Mfe&MiUiwtai 7rfi64eM^eif0 
56«v*5roWy^' eU tgcoutcv yap tpfoiyeroj 
€U i9otf &if Tt^ Imroq x»>J^ Th iwjxp^ 
f^W^ X/^ifiuivo^ etSmi ^oig irtfiouKoo^ 
tutiyyet¥ilot rt^ retleTe^ rf^ iiifetTpoy , x^ 
ioKMiai pifcfiy^ btncd&n^ %eifo»[jUvH iefficu rh 
ireijiyim. ivreeuto^^ ^fup 1} hifvrntp oiKeri 
ivltmp nv • e^ eU f*»rrtutiv lUTotachro»* 
. iky' ouxht ^iB9oyim% oindrt 0ual^6m9 ^* 
^ i!fi»e06ipo4* (iXAAP ^i^ifdfifiOTO^. roiwur» 
etetxi ^y ntAtv ifierdiiiv rji (uri^ riiyTrpirfpf 
Sovt rotour^ xhSio^t i^poip^ie^^ ep9i T^i 
Mx>te fyevifutx ynij ^et) ri}^ awrpicpou 
tyopeU^ noit r&f netn... ip.. (vaxgo^ 
eietiryotpipeev) dxtOy ^ xeik rm vwn^oue ^nt- 
tntlbj xeti rh iyreutev ^xe^f, nfiio i jUfMiy » 
eeeit veXiivu^ Copiou^s haec defcripn ^ 
irtintelli^ ledbDr, <ii]o iUae Epiftolae 
fiot oraiionii cdore. 

ai. lU) ir^» ytfMy tl Uetfut rupn » x^ 
Budueut^ C L» Cr« p. BSi. y^ AMfptfMtt 
kiquit, y^ infidiis petor^ & in inficms lo- 
i^ toxm fum^ hoc eft xoxKptfiti% & coa« 
^ dltus fom & kteo. Fhalari^ Athenien- 
^ flbus de cauro aeneo loquens & Perillo, 
f/l Kip} w^^pet iipit^ri tiafseirupawtxl^xet/^ 
99 Tf^piiMf « Xftiputxiepiou Htenf. oi yip irie 
^riy hf eiirw Kehoxfn»iyo» iwet&etmo fAO^ 
^ poe^ id eft, nondum faeuum illud ger 
2» nua mords Incni latena oftendeiftt. ^ 
Haec BMdSemi^ 4( tt eo lUier. St^kh 
eemi Th. 1h Gr« tom. H* 73^. Vtetque 
coniunxit xfHpiet xifffiGU H^to». malo, vt 
ante me editoras, *-^ rh iiotfut rupetvftxiy 
tumcpivif xAf^f^ xiffMuMiP^^ eenere etariutj ad Buripid. Phoen. p. 70, 71. 
Apud Atheteetoum^ I. VL p. a^^.P.vilii» 
gimtur ^iw ri Ktifu^ ruumtxiv ^xu 
neatrum dilj^licet: nota in libfis v0td[na 
faarum vocum permiaio; qiuam.in rem 
leg. D* Oruill. Anim. ad Cbarit. ps^. 197. 
Veibi A^v mmslati vfum, qui hic eft» 
apud anuquiores Graecos obferuafle me, 
non memini. Quod habet, in Conuiu» 
p. I200. E. PlatOj :£coKfxr)ig,cSToo HJ^ 
Xfitv eS) fu hne&iA xotrixeto-o ». k. r« A« iil 
eo propriecatem verhi refpexlt. nec mul» 
tum zkAt jilcipbrotds hoc, Epilt. 1. IL ep» 
m. p. 238. ISjA o&x Irrtv oSre vpotre^Jievt 
ettmi (rpS Velxou) reito ilvauo i\Koxfii(jUvov 
roffourot^ xetxoto^ Ad noftrum prqpius act 
cedit iUud Pbitarcbi \ SympoC vu. p- 
705. D. OVoB^ Ik rafy i^tfy .. .. TmvHvo^ 
m htfxifffAhm xoiL Xoxfiaeu^Si Pbilon. At 
Mund. p. 1165» D. Jl^iApet^ p^ ouv em 
vup ht yeHiH^ h rpixov l^iio meufAetere* 
xHc Tf^Xeuxe^ xei ix/ioxfi )f Sk^ &Xfi 
frepdreev Teretfiivojt» Jd vecbo adhuc xtotan« 
dum^ quod eft ia Lugd« A. C. & And» 
riv h ioturf XsXexmAivov'' quod de PeriUo 
accbi^ potefl;, quau ammo adhuc claufimi 
& delitelcens iftud genus mortis haberet^ 
fed malo alterum.^ Apud Z«r/#x;i/ff» , qui 
eosdem haud dubie , quos nofter, fcri- 
ptpres legierat^ de taufa hoc, tom. it 
Fhal^ I. p. 198. Perillus» TIH ite fuiiot^p 
l^« T^ ^ocpleat rn¥ ht edtr^^ xeti rnu 
xpetetuy Ifv Tretpijk^eu^ tLV. A.quae prae* 
lerdm fequinir Txitzat , Chil. L xxv. & 
alibi; licet» e noftris £piftoIis lua faau- 
llfle , firribat Quae de tauro Phalaridis 
difleruit Bentletue In Refp. ^Bojl. Cen£ 
cap. Tsn. cum lis compone, quaenotault 
H^eJ/eUngiut y vh: Iiinmu»« ad J^iod^ 
AV*L£iILp.6x4. Digitized by Google 34 *AAA1?IA0S finirTOAAL vourou ^ucPFOTfiOTBpw fiof^ 9 TOTB ^ Tifc Texm cLinh hcuve&m*2$ 
rsij TM rpoTFw krifZupoOfuda^ Hoii rifc Wccq oriyoMte rijy ksro^ 
^i^m AifTou Tcph Tw flUAftiv , mii KOHMyyonrepw wte^A rw hh 
/impyiiffciiifTOQ e^eOpofisv^ ^oXhcu h^iuorc^M^. he^^MCLfu» oSy aSh> 
rbv^ M^ ^epiH^CLfiev Sk clutIq ims^edeTO TFtfjCTFpaadcu' mKp&c }!i rifc 
hti^nptif^ ot^^ek ou(pctQ T^ki hFo^ei^e^ ^6tMV. c^s ykp e^to- 30 
IM^y rU TifMpoOfji&fOQ ^ oSre i^KM^ctfdef yow^ ou^ o?io(pupfi&r 
rhf yccp ei^af sfi^ufMifcLf i^oCpupaeiQ x^k^K^Q sk tou« &mou« 

cro» panraoms notam^ quae in Burm. & ediris 
libris poft fytifivaffidijOnnR. Ex hocloco 
TicTzenes^ Chil. L 654. nV » «v^^mif^^ 
ri TTKsupiy i x^JPixw^ig 2ks7vo9 'iikuf^rh 

25. Tirs ikrHfTixiW* ict. A.] Sinu- 
Uter, de Daedalo , luJian. ep. xvm. B. 

W;^if ? iraiua , r9^ yy&[i»i^ olfK »y»ffiu. 

d8. E"vsfit^»fiev oiv xvrSy] Libd edi- 
d, ivs^ifiiffo^Asvx alterum Lu^ A. C. & 
AngU & qiiidem refte. Ahud eiliy^ 
piJBA^stv, aliud ififiifii^nn illud vfu ve- 
nit, cum qmd, in altumeleuatum, alteri 
imponitur. Notum loquendi genus AfxQ^ 
0i^st¥ Ttvi *p'Bnroy, cet. vid. Skmfifrint^ 
fius , ad Lucian. tom. L Deor. D. xxv. p. 
5178. Adde Polyaen. Strat. L III. p. 304. 
O* a ffwiHw ivotfitfiotvk^ T&f ffxXirtyxTSv 
Itt) Tcif^ Jimu^t ^ T. A. ^i (Twiibv in 
wxyoif^ mutatum , a Cafaubono , miror. 
nota in limilibus cafus fecundi ratio* Quod 
Pbalaridi reftitui , veibi ifigfitffi^stv pro- 
prius locus eft^ vbi aUquid introducl 
vel immlttt in idique]:^ locum, fignifica- 
tur; dicimurque ififitfii^iv mi sU vom» 
r$ lOd»*/» qunndo in nauem introducimusj 
aut in aquam immittimus. Exempla de- 
dit Gatakcr. ad M. Anton. LX. p. 359. 
Grandicer, in Timaeo, Plat. p. 10541. 6. 
fitfmfff*^ Si ri rivt {i htfHC^ft^) iistKt ihfX/kc yapltfAOUf Tc7c i^Tpa^ • hsifu f 
hiioTnv TTfig ImffTcnf 9 noit iftfii^aq df 
iU ^AMB, — Cum noftro coafeiri ve» 
lun, quae, ex Dorotbei L L Rerum Si^ 
culaium, narrat Stobacus^ Serm. XLVIL 
p* 3S<^* vbi inter alia tvtfiot^ (sUTnvHf 
fiotxtv) osMv. Idem, eodem auOore^ re» 
fert M. Apoftol. Cenc XX. 13. p. 253« 
quo fic y vt, vitium inefle , fiii^cer , ul 
Plutarcbi lib. de Port. Roul p. 315. C» 
cum non e Dorotboi L Sicul. iimicum efle^ 
fed fcriptum iv isiMpt^ AiTiciv^ tiadae» 
Ipfiun ifilStfiisrouj de tauro Periili , Lucioi^ 
nus habet, tom. IL PhaL i. p. 198. KoA 
JM^o^ iTleplXoBO^) &fioi Tiv To&pov Nml 
Tit voTos^t ^ Ttvx^ Kpy^ jmA^iv iMAyft 
ififftfidtrotg sU rb finX''^f^ 'toOro ^ x. r. A. 

29. ILoii TTSfnlj^Xfuv &c oiMg xnrs^efe 
TrlfiTfoiviou'] Sic libri omnes:nihiIo minui 
menoofa videntur. Ac prinmm quideoi 
irsiHsTo^ ea, quahic pofimmeft, virtft* 
te, habet, quod offendat. Oe eo enimt 
quod alio deponendum clam eMortatur^ 
hoc veri>o praefertim vmntur icripcorQg» 
quae norio a nofiro loco aliena. Aut i^ 
tur iSitsTo (cribendum efie, opjnor, auC 
OtUsto: eftque illud^ji^JiMMff virmte no- 
tiiBmum, vt apud Pyl^^um^ Aebenae* 
um';^ Laertium^ alios. Alterum eft, ». 
pud nolbum , ep. xx. Koit riv rpirofto 
ijrsiifisi» y «S^' xpk ypi0siv. propius 
'tidm aoooAiac «uL JPt. lefi^t. Anti4* 

ludt Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAl. M aondtmi enim in eo delitefceatm ofteiiderat ; mortem; 
Sed cum, latere explicato , caedem omni ptenam cruddita- 
te nudaiut , mortemque miferiojem omni interitus genere ; 
tum ob artificium kudatum ob mores puniuimus, &, quo^ 
niam peiorem attifice inuenimus neminem, vt fui in- 
uenti documentum ipfe ante alios daret, voluimus. Im- 
milimus igitur eum , igneroque fuccendimus , vt ipfe comburen- 
dum effe praeceperat : ac dirae fcientiae vera documenta de- 
dit Neque enim vidimus , quis puniretur , neque audiuiftius 
gemitus , nec eiulatus : nam intus boantis eiulatus aes ad pu-. 

D ni- lod. VL vr. p. 315. A*AAi trb , ^h 

nF»pivrcs)f i $(h^t &Xiyd>p^ixq' & in primis 

Herodot. L V. p. 369. A. liiploa^po^ 

vif^ hx^iv » «^ el vTrerl&sTO Bpxo^v/Bcu^o^ ' 
totff iwtpixw rav dcrr&v ^euenf* Quam- 
quam9apudnoflrum,9r/A6Tp^^«i etiamrefer- 
ri ad Treptn^uro pocelL Herodot. L Lp« 8i. 
A* K«/ IxspT» vinl^ccif r^v ixpiitoXnf Trir 
€»¥ rxtirnv mlsvixi. Dein autem , «- 
ffAirrety minus quadrare videair : acci- 
piendum enim e&Ae igne fuccen/b. Lu^ 
danus, tom. 11. Ph^iU i. p. 198. habet 
it^p vxokxlitu » &^ ibid p. 199. onip icpi- 
•rr£/v. Cicer. Verr. IV. Ji.Pbalaris tau^ 
rutn babuije dicitur^ ^uo viuos fupflicii 
caufa detnittere bomtnes^ ac fubiicere 
flammam folebdt^ An ergo (cribendum 
lAp vCpkp^Pf^^ ▼cl xup thbx/xaf? lic 
enim paflim foiptores. vio. e mul- 
tts /tppianutn^ E^A^ L p. 179. E*i/ ^ 
Up^ TTvpomyiffctq itciXivcre rol^ (plXot^ ci^oa 
ri'^p. fcribeodum, disiundtis verbis, 
ffvpitv vifoccq , vt , ibid. p. 1 88. in lo* 
co eius ^ quod iiunc eft , mpiv n iwh 
^0^9 JW5>— 5T^«vr«^ rijv irvpiv, (((pcurxv 
iiv ieo^^rdmv i«»/f/v -— repono mpiv re 
ivffcrxv, tu r. A* loquendi rattone conlueta. 
conf. iplimi jfppian. ibid. L IV. p. 345^ 
Noftro iritur m loco ^ fi quis maluerit , Tpc6&dcu « me confentientem habebit. ni« 
hil tamen line libris MSS. hoc quidem in 
loco, muto.. 

30. TliKpiq il rtjg iTrtcrnifiifq i. 3* r. i. S.l 
Cum pofteriore fentendae parte . coh^IoqI 
Lucianum^ velim , I. c. p. 199. A^ye ^Hf* 

inquitPhalaris, So IhplXae isT^ov ^fjCiv^ 

ainoq AcrtTiAiaiv^ ritv aMitstctv rijg rixynu 
£x eodem, mio reliqui,fonte fuaquoque 
haufiffe Sil. Italic. L XIV. »13^ videtur: 
lile^ vbi torreret fitieftis corfora flam-- 
rms^ Mutabat gemitus mugittbus : a&a-' 
gue veras Credere erat ftabuUs armentm 
effundere vaces. Hat^ impune quidemz 
nam dirae conditor ^tis Ipje fuo moriens^ 
immugitfiebile tauro. 

31. Ovrs ijxovffccfisv ySaVf x. r. A.3 i*^ ^» 
Vociferatio , quae ad auies meas perue* 
nit, non hominis gen^itus , fed tauri mu« 
flitus videbamr. BOYL. Vir quidem 60^ 
ctus, & de Litens optime meritus , pra 
iuoo^Qfdvouc feponendum efie cixi^fjUvou^;^ 
opinabatur: atque ita mox infi^, oV/ fjti$ 
XPtXeTFocriptp ixidpq) ^xto-ifieix csMv. AW 
terum mmen Ibllicitandimi non eft : qutn 
tole Plato fic lo^uitur, in Phaedr.p. 1259. 
D. E'iy fi4 Tt^ rSv n Mcoutrofiivav ikg,\ 
(pvo-et^ itapAfJuli^cu-^-oii vror iorcu nxvt^ 
xb^ >jiym ^ipt. adde- Arrian. Ejjifl:. L 
III. p. 483. Ipfe nofter. ep. czxxix. ^ipn\ 
iffj(S^ xaxovc ravTccfoSiey T€pi(3eS7CC roT^. 
ixoucrofjsivot^. Digitized by Google ^6 OAAAPI/kOS BniSTOAAI. 

■aaftinvf MoJutarkf ijfefjufM&ro. ^fcSU >^» 2 A*$ititeOH, 9vi4m$fj^ 

vftck, ri f/ai 'hmrrf/mfpw hatSimu fMpn* $) ^ «S ^ t^ ^uff^ 
XPWr^> mfittrtffm ^i^iftWM «l^w^wfr». ^ y^ iific eai^ ro5fy»i 

ftw^ rv Ufiffff^ 9pk fSi ^*«$eff9f, a f4^ yifp ^mm^ ii^p Mijt^ 
79, nfi) ^fpmm ^ 7p47«y« m«) rk» (pO^» qff^ iCiwttim ha*» 
Wt '^ XM"* *>f^ f^fi(potff$' ^i el '^ e^UuQt Ufistf fj^ kfrw- 
ti» iftoAoysire oli^ &fUfifout stvou IIspt\&otf' iyii^ ^ c^u ^4;^ 
lfi, T^ rifmpvn' mrp^x^"* fl^wov, wpi» hi ifum^ ^«('sMb:^^ 
p2t T^ Vuoft itfiy&aicic «4 to< v«^ toS rupemnov rU ^&m 
•v^^ kf^nr» X ^ 9^ drS^ «urW ^ to&to Hmks»' eheu* 
ikM^ To$^. a(ff^«A^, xm T^ T«« 41^;^« d;|<vp(^«rov xfifs^^ 
rW %» ^^cufUy h-eat ww evttsUe», pth rertfAUfnioieu '^oxSi. vhot* 

xov C[:!<i^vfiN«u , ISm ric Irlpoic |r««r^yflbrq , «vr^. ^[«^'^?^'*^^^ 
^ fat^^oanttreit/um f reHfMupSftetfOf £«.7« rS^ Ao/v2Jy itifreatru», od;)r 
nwrd fl^TOk «mi V ^|E4flWToy, SPri ^«w Tdtibr)! fieAmek yfpogifium 

T4-t 

34. i^ V 4p7^« hf¥ i/*»9} tAigd, A> 50. T*^ >4$m Sioun ^fm^vtM, tiv rut 

C> oc AngL K. ^ ^ kcKtv ifitfil. fi»te t^k 1. 1. «^^ iis^t^aatfur.fi.^ Incerpfeti- 

oUm iiii : nihil tameo muco. Lodpxnidi^ biis non 639^0^ fads hommk vetbonnn 

nuionem illuftnuw FakkeiM^ui^i i^M>fr tvoo fuit. Afale caim teddidenmt rames, 

r{^. Ph0eQ..p. 177. q,uari voces A<^m SHtxm. iungeodae Hnt; 

40. Ktf} Ti^w. •nin r/k JK. T. ^ cum K^n». pads)eaA9i.ift^^ftiraf6tu,, ^. 

Lugd. A. & A«^L Koi r/K «?« r^ots, Sinm ^ 0c»tiiri/u ; qitaiQ. conAru^o- 

rjl»d)i9iv. Sufpceds, dt^lic^olimratio.. npm PQfl?j]at {eQj^diU iStotum ifttpf 

ne Kiiptum fuule : Ktfi «^.. 9«^« rfihfeie ptSf^M, 4^ m, quicibo at}t potue auidii». 

o^«>« A\ i. &> K. r/).. Tvv (f>iV/v e{;^}« fn^Qir.. Hfilitdfir. AMh..IJkp» 9p. £*W 

A*. i. fententia eademi vuljptam tsmieQ ri rw irvpit% i TfornlftMvo r^t vofiA- 

foiptunun malo. irid. fupca nbu iA tf, vt» J^(pctu^«fTt«. C^ teQ» Cmmeiin.^ 

vr. L 85. . iu^tefWT9 rfin «^«r. atius ita pamm 

cum Digitized by Google raALARIDIS BPISTOLAE. »7 

aitores ,qm audicuri erant , emugiebat. Vos vero Athenienfes^ 
cum inteUigebamtgrauiter ferre de medio fublatum artificem^ 
mibique iratos efle, mirabar , neque etiamnum credo..Si enim, 
quod graiUGiri fuppUcio non excruciauimus eum, vitupe* 
ratis , pxo me dico vobis , miferiorem me mortem .non in^ 
ue&ii&v ^ vero, quod aliquo modo punitus eS, parum 
abeft, quin in vniuerfum omnes , qui , humanitatis nosnine 
vos fupca modum ia6tatis , diriffimae immanitatis rei videa- 
mini Nam aut vniiis. o|>us , aut totius veftrae dniitatis efife, 
neceife eft: id vero folo veilro erga me animo dignofcituc; 
Sienim iure homo periit,nec moribtts &ingenioAthenieiifiaiB 
vlius ei fimitis eft , quid eft, quod nos vituperetisf Sin vero 
iniuria, eo con£temini , vos nihilo meliores efle. Penilo: ego 
vero nondum do , poenam efle fumtam iniufte , 4<9iec mflsimet 
vifus fuero contra ius fecifle: tametfi, quod iuftram eft, ne» 
mo a tyrannoiequirit, quod eoim feruat eum , id conueoit, 
efie : at meam fecuxitatem, ac finsiffimum imperii munimen^ 
tum fubuertifie tunc fuero vifus , cum non fecundum ius & 
aequum puiuuiife videar. Confido autem, neque veftrum ali- 
cui , neque aliorum Graecorum, iniuftum vidm , fi, quam 
quis aliis ftruxerit, pemiciem ipfe experiatur^qui fit maohina- 

2 tusj 

cna cafu feeqndo. CoQtra, «ddito no- pfaifl£kX/^«M. Ep, Mccxxxyi. £{ fih- 

mine quaatitads». quartum adiumit. DJo- dSy «3 xa^ rUif (nxvm, ou (timrx im» 

dtr» StCi XVL p. 149. 1. 23. TUepi rip Am{«y hu ftitu ihfaDi^r^t xMLlutpefcSm 

vfim voyiw huipoimifiteiict iKfiwoii. ^l- in MS. r) jMXdv, quodrortepBieuftCr ni- 

ctpht. raven«mte k&» Berglero , ^ H malis , omfflb ri , £< itiiv oun wiM t* 

1. XXXV. p. 154. noui^i' Tivx. {xKfcnoii) Tt no{ter,ep. xvn. Km' rot tuoJv yt—^ 

ii>e(pofiiirifiui» , pio Xi r. kpoftitiioty. (lii vivr» noifh-—. Jn le nota addo> 

Partben. Amat. c ix« p. 363. EV jf xo-, ex noftds ^iilolis, quod eft» ep. xnu 

Avv &»fac/ro¥ iuf^Pofwyrcu , kaud du- O^^Sfou riitfcS mrx Hmv btipofiiacuTO. 

bie fcriprerat If^powTcii. Non minus Attiauik «onfiruencti. radonem, ifttpef^' 

ftequens verbi tramkti vfiis. ita iam He- vcifficu t^ J^nv, ijvt. e. ab interpreti.- 

rodot. L p. 22. £. EVf/ re yxfik wecr- bus non animadueilam, plures illu{&a« 

l<Ad!/3£ (0 KfeTffos') r& fucvrtffou i^tiiiitttv, runt. vid. iaprimis Knftex. ad Atfiftt^B. 

hiecpefisTo eetmxi. Inprimis placuit !(>• Flut, y. 55. Digitized by Google S8 OAAAPIAOS EniSTOAAl 

T$fzcjpii$iim th^s' Kcd roi y UTiip ifjwH r^v %>dp9^ ttpe k»rk 

€(ff ixvrw r6 Vmm i?ioyifr&(4ip: udl fj^ km rh TriKporipwi J^ 
mAAot)« v^ipx^iv^ ^6D^ Bfuil cwtiyopA<rc»\ mi fiftBp^spoe Cp«^ 
ifslf rij^ ^^^j fdSAAov hr^povXsvS^^iffOou ^ rnl on tfclucu ^- 
TA rriii ^podviJUiOfMfo^ eU ifii hoi riii rotmv mX&mo^e ^ uAi »$(5o 
^eXrm 'icae r^ |3/f xP^^^^j ^^ "^ &v&yKipf r&v kri;^$i^ 
pothn^W &AA* %(ji»K rttvrtt $7^ iffTMTAy kcl) rij^ virrspofi^ ed^^ 
I^Oi ou^^ ^BOfimi^ ^Bniir^ nyvfi&^viv hipMrof» kif9p^i^ roiovrov 
fjbopov cip^mra y slvcu hrifjUipirrw. ^ rovro ciU TOt)c aUAouc 9 
fju^h a^iHH^cafrctQ a^rroiv^ k^^X^ rl;^06i$ kyKcffrmpriaou^ rm}^6$ 
rcu9 hf^KCii v(^^ iifjt&iv r&v k^ucSiyrccv x^V^ roiciOnK ivB^ 
(Ppovp^. r&x^ m Vfi&v^ i.^6wfcuoi^ cucovccv r^ TCCLpkXoya^ ^ 
bi el ^oi rwroif cUtrlv rok oP^pocQ^ dic kreviiiffs Kccf hipcjv ^Tcepi^ 
Treniv r^ i^evpovrx^ mX>dio Tckw fjcs iptwvTcv b(p€i}^6xi vof4' 
tn^ fJiAh^ ^ oSiSk i^cipKkitv ihcu^ r^ c^ou fju^ ^XVy^O 

Kf$A' 

,54. T2y iK^M eSpi] CalHmaeU efle, pretnm pleriqoe ita reddideruiit, quafi 

iam obferuauit Mentleius , DiiH DL Repe^ auAor cogitadet Tixporipoug Berillo. vnus 

riunair poetae verba, inter Fragm«Bend, Naogeorgus retulit ad antecedens txstpovi 

n. cxix. haud dubie reAe. Vt hic TMporipoug 

55* A*ztitt^aro¥l Libri editi habent '7ro>J^g fc i^Jipou^^ fic ep. xin. txedpoi^ 

ii^pAroirrov. Lugd. C. i;^tff/p^asrdv; quod ictKpiv. £p. autem zxvm. taurus TiKpov 

virio lcriptum pro ix^^^^^^ou , vt eft fictveevi^fripioy vocatur. 
in Lugd. A. & Angl. redfce. Legitur qui-* 61. Tg /3/f xp^frwrtxt] Editum ante 

dem dxi^pag , apv^ Polluc. lU. 9. apud xP^o-ioi. cum MSS. dedi xP^^otfficu. 

Hefychtum , &x^<» 9 ibique pro Ax^' 62. T?^ vrrspoy e&^fjia£[ Alia voci$ 

fHv icribendum efle ix^yjpiv , coniicit So^ ei^fjdx poteftas in fcnpds Q^ecorum an- 
yoj/. Apua eunaem quoa eit, AxMpov^ itns, aa ijatumacxf. nymn. m apoii. v. 

dTrexiU^ muenerat fbrtafle is, male fcri- 17. &, ad lultan. Orat. Lp. a6. Nofter, 

ptum proO\X}fpiv9 drsxH^' dum pro laudathne ponit, liu temporis 

56. AVAavv 2ft »iril i^* i.] Ed. Com- confuetudinem fequitur. 

mel. cL i. xOrig i. L quod fecutus taBoy- 67. E\€(ppovpiiiii2 Epift. xur. O/ fih 

Uus* reliqui refte airi. i7njputyi<rav ucp* ^fiSiv ipUPpovpoi ra rxiipcp. 

57. Ti zmpcripovc if» zoM^v-l Inter- vbi idem eft, quod inclufi, Notum w- 

bum Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOL AE. 2^ tus; conie6hira fafifcacum ex reliquis omnibus, tuminprimis 
mea caufa , quod , hac ratione vt puniretur , par effe vi- 
deretur : etiamfi pro me fupplicium iftud inuenit in infidiato- 
res grauiiiimum: tamen meam fecuritatem , cum eius, 
quod natura iuftum eft ,iudex fim fa6tus,omifi, acfimpliciter, 
quod effet per fe iuftum, reputaui- Et quanquam, diriora 
m.ulta efle fifinerem, id mihi, noueram , profuturum, &, fi 
opinione mitior viderer , magis me petitum iri infidiis , meque 
omnium anim(» a me abalienaturum illius fupplicio, ac 
praeftare fortaffe, vi vti propter neceflitatem, quaminfidia- 
tores imponunt: nihilo minus tamen horum omnium gnarus, 
nec pofteritatis praeconio,vllomodo,indigus, iniquum duxi, 
hominem, qui hominibus talis mortis au6bor effet , impunitum 
dimitti Quocirca in quibus alios, qui nulla ipfum iniuria 
affecerant , properauit , machinis comburere , iis iure a no- 
bis, tali beneficio omatis , inclufus g&. Forte veftrum ali- 
quis, Athenienfes , cum rem hanc mirabilem audiat, quafi 
debeat, quae in alios excogitauitfupplicia^ ipfe fubire inuen- 

D J ^ tor. bujn apnd vcteres , vbi de fraefidus fer- 
xno eft. Inde poliea in cujlodiatn trans- 
latum. He/iod. 1. I,.p. 37. K^) riv Kvjf- 
fjuavx u^ csuriv iisreTrif^^m 9 iysiv mi 
rcvg ^pcvpoufiivovg ivreixJifAeyo^. ab eodem, 
1. Vlll. p. 382. lunguntur ieviAMTxi jms) 
(pfovpsTcSou iU riiv xpl<nv. Apud lulian. 
td S. P. Q. Ath. p. 273. A. EVc la dCpijKs 
liiyiq y iTri fAijvuv o?iav ikicitr»/^ r^« 
x&Ktlire^ jme} voirv^ifUvo^ ipUppovpiov' le- 
gendum tfijj^povpov. 

68. XIV e} 2. r. avrh rolq 3?Jfpoi49 oTg 

hnvivio-e TrepmTeTv^ Anel. & Lugd. A. 

Sl\ i. 3* r. cUirivxpU iKlQpcig hsvivi^e » x. r. A* , 
quod forte norinullis non omnino dilpli- 
cebit,.mihi durius diftum videtur: quare 
Tulgatam fcripturam retinui. 

70. E*|«pxi<rf /v oKaic\ Sic libri omnes , 
a quibus me vUa neceflltate abiit Boyleusy cum ederet thcu;. Alteium, ixxic » refpon- . 
det antecedenti "E^pmv^iv icpel^^saSxt' vt 
plena oratio haec fit: fjM?JiGv ii oiiSi 
i^etpxiaeiv^ oheuc ipiwvviy ipel^sffiau (fhai 
Iptwvii dicuntur , vt clKai Xfi^pmg ab yii^ 
cipfiron. I. L ep. Dxvm. Kvxvroi, ixilvn 
ys riv xecriv xfVitjuaetro ^ o?mg rcug 
Xipm TViv A*(ppoilTyiV h^taffXfiiv^. Nao* 
georgo aucem dilplicuit, quod fubiicitur^ 
Tjl xvroy fidf i^A^; maluitque is ifjt^u^ 
rov. Si quid mutandum, Icrihi poterit 
etindv : fed repugnant codices omnes.. no- 
ta permifldo horum pronominum in li- 
bris vetuftis. Forte , quum haec fcribe- 
ret au<5tor, cogicauit antecedenria, xi'\$ 
it iict rovrotq xMv , «. r. A. Sed durum 
valde hoc: & praeftat haud dubie «yrcS , 
vel Naogeorgi ifMvrcv; quod in Latino 
exemplo redaidi; ' Digitized by Google 30 «DAAAPIAOS EniSTOAAt wUi mkxrstj^M Ue>*im9^ tvpoirs h wre ^p&vft^ tmnrtif 

ro^. KoH yo^p i^wvim %x^^ ^Pf^ ^^ '^ rvpoml^ot ro^ Trp^c 
kfjLomro^y ofM^ 'i^pw BKTOTFo^ ivroi ^ ndlfiinShrw wrfwyf^vonj^ 
iowroT^ ivo^Xo^ti» iuv&pwoi^ r6 fWf^ %Tt Stfiv^ t«St' hrh^ ofMXo-^ 
yovfi&. HH ff^ roi fV^Si ^pSffou mnk yrucp^ k^&yK^ o^Mn* 
fiet' m) ovhie trtpoQ Sv Sm, ug Zf^^ hrouyovpwpQ^ hpuiy ir»pw^ 
TftTV* rU yiffp Vf/Mf 3 $ K^iffcCm , ^ rm aUA«iy k^p6nw p 

pourx^v 3 kr^At^p^^wro ; romrw wph^ Xlsp^i^Mfi knft^^kfw^^ 
H(£i. vdvoi^oL f4!^ 9ficu/r^ wHwfM ^pfv 3 tr»po^6U^ ]^ %x^^ t> 
fdHi fink yv&fm JdeAwo^Mu, % rok ^ kwi r$fMpQiifi8»oif od 

vpoct^ 71. Kctf ixureS 9* r. /»• iircyfJUPfti] 
Cum haec, xxm ea, qyae moxfubiidun* 

itxxhg iiro?M6oyTX^ , non ex W5 PbaJa^ 
ridis^ fed {bphifbie cuiusdam, illius p^- 
fonam agentis , efle profefta , neminem 
fbre, opmor, qui non animachiercat : vi- 
decur enim a4 id refpici mords g^ 
pus\ quo, tauro inclufimi, Agrisendni 
tandem ipfum Fbalarin concrenuuie (}i- 
cunmr. quam in rem confer notaca a 
Bentkio^ in Refe. ad Boyl. Cenf. VL 
£um itaque, quafi qviadam jpraefagitione 
fumrae mords animo intrinfecus inieda, 
haec fcribentem facit. 

75- K«) (JLyi&y t«v KSTpotyfdvGsv iceuroT^ 
ivotkx^sty 3.] Refl» Aretinus rav tt^ 
frpooyfjthav ixuroTg reddidit ofera nofira. 
reliqui interpretes omictunt Ixurol^; , ex- 
cepto Naogeorgo^ qui verbp ivx^xffd^ 
adiunxit. Dicitur, vt ep. cxLni. HoAA^ 

Kx) (li^xhx xKGUcplag irpxxiiyrx (Mt. 

Obferua autem ivxkxf^Tv r» vsncpxy-- 
uivx^ pro eO) quod efl, apud Ouidiumy 
Met. IX. 617. faSa reuocare. Nota funt 
ivxxx^lv ixurivf ivxKx^lv Xiyovy cec. noffaum, non memfni, allb! me legifft. 
proprie nngis diAum» qilpct eft ep. a, 

iafoo^a^lv rd ffefi^JifUvQy. Sentendani 
faepe expreflerunt veteres. f/af. Brotag, 
p. 226. B. 06 yip hf ri ye ^pxxih iyh 
wrrov Uhf & Legg. XI. p. 977. B. Ofi 
yxp ri ysyov^ i^Sbnirov icrxt rori. ad- 
de Plutarcb, de ConC ^ ApolU p. XI5. 
A* Ti f^ yxp ytysvnfUvoy ^ hSv iwfx^ 
rov lort ToteJy iyiynrov* Vbi qqod efl in 
MS. oiiilk ieSv oSy huly , fbrce niutandum 
inou2l isSvfiliey), vel aliud flmile. Plu- 
ra, huc pertinenda, l^abeut prouerUo^ 
rum colIeAores. 

80. Tiv im(3ov?i£^o'xyrx'] Si<; MSS^ 
locoM/3wA£iiflvr«,quod libri editi hab^nt, 

81. Tlxfixffx^l ^ l^^s omnibus, canK 
MSS. quam operarum fbrmis defcripdsA 
inueni irxpxox^j a Naogeorgo rQdditum 
naRus occafionem^ praetermimim autem« 
a reliquis interprecibus. Haud dubie fbri- 
bendum TcxpxffX^v^^^cA Tbucydideum efl, 
yt I. I. p. 76. 1. aa. WipQv yap ffucppdvau 
fih iTTi^ ri fin xSiKoTvrOj iicrvxi^^^' iyxr- 
4uv ikj xitKOUfUvotJ^ 'i iK fJtiv eipnwf^^ vo^ 
hiff^mt ai ^ zxpxffx^^ i^ voKifWj r^r 

htv Digitized by Google PHALAWDIS EPISTOLAE, j^ 

tor^ BiQltis onmiiio me furiis obnoxium eflTe, opmatur^ imo 
ne qoidem fufficere , onmibus , vnq meo animo , in memet 
vepo mortes praefcribere. Sed fi^ pofito odio, conikJerare 
voletis, inuenietis , neque nos facere volentes, nequc fi pj^ 
timur, cum deo vifum fit , iofte perpeti. Etenim eum po- 
teftatem habemus faciendi, caufa tyrannidis, ea^ quae funt 
crudelia , tamen» efie infialexitia^ nouimus, cumque eorum, 
quae 8 nobis fa^ funt » nihiL r^)arare poflumus , grama 
haec effe , confitemur. Vtinam vero , neque facere ea d2r& 
eflenuis coadbi neceffitate : tum nemo alics e&t » qui vt be* 
oignus laudaretur ^ nobjs praefentibus. Quis eniiB vefirrum^ 
Athenien&s^ aut aliorum hominum^ hoftem> fibi infidiatum, 
nonper omnem vindifiation^^quumdeturoGcafio, puniue-* 
rit? Talem inuentum Perillum puniui,& quamquam mihimet 

con* 

A/y lu^e/^M* vbi fdiolialL £5 ^ ^4^ non fids plenam tnitaint, adieAa viden» 

0%^, inquic, ivr) rw Toppcffxi^of ,. 3it- oir; quihus boc forte intelligi voluit : Si 

A^i roti lcUfMvo^^ t im iapiiaafiiyou igitus Fbalari»^^ cum vita a quibusdam^ 

rH¥ pIkhv. L V. p. 2^6. l. &9« M^rf- qui fub ipfius poteftate viuunt, inlidiis 

iii?^ r< j hi' furk rx hf IIiiA^ KxkS^ petatur^ ideia.ftciat (etTi multa intesiDry, 

ir»pwx^ ^ |t/y4]3if0-fty. adde ibid»/pi 354, cum tjomnut fit, excuiHtiane inJigeaO 

L 84. p. 355* L 30. Dicituc ^«^«m^, elfaie odio dignua? quiinihilinhumanum, 

vt T»pivt ^iw 9 i^hf 9 ii^ay » ioKcSiv^ cet» viri opdmt 9 nihil cuiauam graue ant »> 

qMi£ Fakkenar. iAnerod. 1. V. p. 395« 1. cerbum meditatur 9 ooione mgnus/^ Mi« 

69.Noftrofimilialibrariorumernitanotauic nime vero; cum de aliis poenas fumit, 

G. Cantar. Nau*. I^odt Iv IIL c. xcvu. ne ipfe patiaor. Poft Imwpifvdfmv «d* 

IJ^puffx^ igitur 9 ne fentenda imperfeda duntinr haec in eodem M&. IU2 rixfi^xer^' 

mweret» auAori i^flitui* «^, hm x»t rmri^ i^nr^liitm ^Mpfon^ xotf 

8i« ^rifwpit^^ol lu' MS. Cant. baec elics/^ 7u%v$ {ji^Of^, tptotleiL i« e. & il« 

fequuntur , immutata paulum punAado^ lum efll aceibum quendam dc omni fiip- 

na': Tomiv ovv TQvr" i^.^d?^^^ ehrifv pJido dknum, tx,bQc eiua artifido intel* 

4^^ v^^ ^A' nctpri^ivrciv iqf iwwi lexL BOYL. Quae « ex^ M& Omt. de« 

%efHiv,^, ipiyJmirou (n^- gnoAASr ^rfinepav &dp(itBoylmSj,eaim fimr in Lugd..A. 

Jbfo^^im rvpoBW0O; Sif^ noA fiifrou^ ifyo^ & An/{1« cum exigua (hipane diitbren* 

Iff^vi i fi^^krfAotbv imimvrm S (pt^tm- tia : utd/ tanti ea oon eft^ vtu opusiefle^, 

^vf , jKi^ 2i fuMiffi: \jiekiio-a4] hmmi pucem» ifias ineptias repcd. 

m) mnphi^ hcPouo^&^fog; oix ^rt wepi rmi 8i« %cfWTOV ei^ n^py^myT Tal^iex* 

ii^#7y ciymfJwvcifuvos^ roicSjTcv rjpifv IIc^ pertus Perilaum.. Ncmpe infidias finien- 

ptkaov.^ &Ci Verba obfcura funt & mu*' tem; non miln quidem, fed humano ge«. 

tiia: a Qnu^culo quodam, qui fententiam> nau.BOXlf 
fi^^oioiemyrV yitp yfUiVfS A^Hnvcuoi^ &c. Digitized by Google 3^ OAAAPIAOE EniSTOAAL h rovT^ TU, Vf^eTspx fi$fi BfMfjiirkfdiip* hcslvoQ ^i^ » ^o» 6X^0^$ 

VlfMQ TOUi TVp&WOUQ y fAfft^mj^S. KcH ^UCMCJQ OV^ oloi (pVO^ 

^ifAS^^ k?^ oiovi yifMQ UAnbQ lk?iMT&f , bU clvtov eye\^6f^Qx. 
bZ fA&^ TOi Kou wv 'icTey oTi ovTe kya t^iccTevm^ IlBpihouk; hf 
h 9 ovtb eKiivoQ fmoLpxfi^ 9 O^A^p^. Vfii^ fi&^ toi ov^ ^ti ovet- 
^oc^ eccv x^x^^virre TFep) rifc tovtov KO?JcffeciK 9 ^AA' ece» ms^po 
fjcvi KoXu^nTe TovQ TomTovQ. Konf^ p^ ykp ciffFamciQ &v$p^ove 
iiyiKei^ Kuff S toioOtovq bfevm fiopovf f^^cfk ^ VfMQ ^ui^iMMf 

ek hfJL&TVlTCC y KCU T^ T)}? TFO^^BCCQ BfjUpVTOV ^9oQ PiVfJMlVOf^OQ. 

evpFccvTo^ fd^v oZv olfixi Th TpoTFOv TijQ Tifjujpicu; hFcuvelv. &^M 
ykp ol TOiovTOi 7Fo?uTcu'' b\ ^b r^ hT^v^ ^ fJtopoQ ovx iipeffevp^^ 
UbtcCj &IQ ovSk n^p«A^^ cipeoTCL hp&^c^^ T 4;^. S T H S I X O P ni. 

vpmovfjcev^ Z ^TncrixppBj kcc) ovx Vfj^puic^j k?^?^ A^Kpet^ 
ya/itrivccv. «im mt ^roAAvv of^BVcu X^P^^y ^^"^^ cc(pBX6fjuvoQ 

ilfMt «4,. £>^ fiiv (Ztf, tt 9*.] Recepi ^ e 
Lugd. A. & Angl. fic in hac ipfa epiito- 
la: /LiTMfTa^ fih ov¥ oTfixi K. T. A. ep. vr. 
Tou fihv ovv /Spaivrspov & alibi (aepe. 

88. OV/ oSt6 fyit lifooreiiw ^ L e, E- 

go (i priuacus eflem , tale tormencum in 
humanum genus non excogitaflem, neque 
fi monarcha eflet Perilaus , iufl:am adeo 
de eiusmodi ardfke poenam fumfiflec. 
BOYL. Diaaim fimile huic Themiflo- 
clis , quod is Timodemo obiecifle fertur, 
apud Herod. I. VIII. p. 574. A. Ovr &v 
iyii «wy B^XjS/v/nf^ irifi^ttfv ovra 
Trpic T.7rxpTtnri(a¥^ oSr^ ctv ^ S^vdpooiCi^ 
ihv A^tnvMci. CoQueaic^ ^uod Seri^ pMo cuidam a Themiflocle in iumo re- 
iponlum efle , refert Plato , de Rep. L 
p. 573. C. quo cum conferendus P/u^ 
tarch. in Themifl^ p. iai. A. & in A- 
pophdi. p. 185.0. Platonis verbaLatina fedt 
Cicer. Seneft. ciii. vid. quac ibi notantur. 
Add. fyef.&Fakk.zdHerodA,c.p.67S. 

95. El 5i w &T}y , ^ i fjJpog^ x. t. A.J 
Nimirum iniuftis & rerilai fimilibus iirfbi 
non placet fententia. Legitur, in omni- 
bus codicibus ipiarXf pro quo lcgendum 
eft ipgffrx^ vt refte coniecerat Naogeor^* 

fus. BOYL. Libri omnes Aptffrx. venim 
aud dubie eft, quod legendum efle, 
Necgeorgus lu^^icabatur, iperrx, quare 

edi^ Digitized by Google PHALAiHDIjS EPISTOLAE. 33 

confdus fum, iniJiua me facere, hoc tamen folatii hib^, ea 
Don confilio voluntario £Eri,qxiod ame punitis non eft. Enim- 
i|»o , fapientiffimi indigenae, Athenienfes , ' etiam. in hQQ 
veftros ego mores fum imitatus: ille vero , quae nos habere 
tyrannos, opprtet, fe<aatus eft.-j ac iiare , non quales na- 
tura eramus^ , fed quales nos finxit ipfe , erga eum fuimus. 
Probe autem iam nunc fcitote, neque me, fi eflem priuatus, 
Perillum, neque illum, fi.princeps, Phalarin fore. Vobis au- 
tem non modo ignominiofiim , fi poenam, de eo fumtam» 
aegre tuleritis , fed, nifi etiam puniatis tales : namgeneratim 
in onmes homine? iniurius erat, quum tales excogitabat mor- 
tesj fpeciatim vero in vos, cum crudelitatis nomine vos tra- 
ducebat, atque infitis ciuitati moribus nocebat. Quapropteri 
cmnes, puto, genus poenae laudare; digni enim tales ciues 
funt: fivquis eft autem, cui mors ifta non placucrit,fcito, 
neque Perillo, nos, quae placerent, feciffe. T VL S T E S I C H O R O. 

yranni fumus, Stefichore, ac non Himerenfiuia, fed 
Agrigentinonim: vt magnas tibigratias agam, quOd,mi- 

E no- 

ecHtorem Anglum , qui hoc receperat,. 99. A:(ps)JfUuo^ ^fiSg l)J<rffia ifx^^ 

fecutus fum. Herod. \. U. p. 128. C. rhv p^lZa «5«iw-3 i.e. Eo,quodHime- 

Ot/roi fAevvvvTot^vToiToievvTegy hriXsyGVTt renfibus perfuaferis, ne meis imperiis 

ijMi ye cvK dpsnrri. ubi malo,quod, quos- exerdtUtti vltra permitcant, mihi maiorii 

dam hbros fecutus, edidit c\zi.fFeJfel. Tot- Imperii in illos obtinendi copiam feciftit 

^x iirixiroyrsq , iroiivtri ifjicl rs* vt, pofliim enim fllos, hoc vfus praetexttJ , 

ibid.p. 171. B. ASycv ieTotov^e iTiXiroyrn: epdem modo, ac Agrigentinos tyrannidl 

«J Alyvimoi , (houA efvai avTijv TAwrjfv. meae fubiicere. hoc enim illis minatur 

Sjrmiliter Xenopbon^ Hell. U. p. 277. 1. 5. Pbal. Ep. cxxi. (vni.) Scribit Ytio Arifio- 

VTv U TKVT(tipk<nk Kx) Ttov iroXtTwv^ itrott; feles , in Rhet. L. II. c. xxi. Stefichorum in 

Ti TXeoveKTeTv ft^vov efieKev. &, ibid. 1. VI. Phalarin , qui tum Himerenfium copiis 

p. 346. 1. a6. EI tSv wfLfMix^ rtvU ovx praefiiit, hanc fabulam contexuiflei quam 

^etrra ^T^irTcv^iv vffMv.^ conf. quoque , lca reddit Horatius , Epifl:. L. L to^ 

Sympof. p. 519. 1. i^. vbi refte, ipefrrdvq Ceruus equum pugna melhr comtnunibus 

^o ipiifTov^ fcribettdum eflfe , monuic H. hrbis PelMaf. donec minar in ceriami^ 

^epbanuu . . , , ^^ Digitized by Google 84 «AAAPIAOS BniSTOAAI f^. 2 T H S I X O P ni. 

nfd&f^ HoU ctmi^linL IkfA^ rme vpoe ifd tm mnP^TSttfiiyoi^ 

rov^ '^Bp xoiH ixfSj)^ coCph W«» ri uw ^ £ fsirMs ^ iA^^Iq tftf /(9i^« Imphrauk $M hmh$ls^ frs9^ 
numque recepit. Sea peftquMn vilhr 
violens difcMtt ab bojfe^ Wdn equitem 
dorfoj non fraenum detulit ore. BOYL, 

loo. e5 iih roi Wi.J Quafi dicat^ Tu 
certe hoc non ignoras , qui apud me A- 
gn^enti capduus eras & Cononem vi- 
Sim, in txMrmends meis pereuntem. Col- 
ligi enim poteft ex epift. fuperiori. 
(n. xu.) Stefichorum, poftquan^ a Pha- 
kride dimiflus erat, noua in illum con- 
filia efie molitum. BOYL. Aliter, atque 
opinatus eft Boyleus^ rem fe habere ex 
nofiri auAoris Kntentia, ordo, quem fe* 
d 5 Epifl^larum docebit. Nefcio au- 
tem, an haec Callicratidae , apud Xeno- 
pbont. Hell. I. p. a6o. h ap, ante oculos 
nabuerit nofter: A*AA« ^h» ieol4 ieJ^cofnv 
ToTg fiaf0ipa4 * 9n ka) iveu rou inthoug 
Baufidl^eiv ^ iwxfiiitt rovg ix^poug nfM^ 
fslvtcu. 

SXMfiMT» rolg -— TSTOyJTiOfd' 
Nota conftruAionem , 'Sjuveiiira roU 
TiTToXtrsvfAhfOig pl^o wuviiUra rk xifro/d^ 
reu,uivx' quam, antiquioribos fcriptoribus 
Graecis, vt puto, incognitam, exemplis 
e Cbaritone & aliunde depromds , illu* 
ftrauit Fr. Lud. Ahrefcb , w doftiffi- 
nus, in Diluc* Tbucyd. ad 1. V* p. 530« J. rHvitip f^ To^Kiyig) Veiba diH- 
geodus ccHifidenmti aUqoid faabere a ra* 
tione alieni apparebit Inducitur Stefi- 
chorus, tanquam qui fiierit au£ix>r Hi» 
merenfibus, cyrannidls Phalaridi eripien- 
dae, in eoque opera fua his adeflle volue* 
rit. Hoc fucceffifle ei , antecedenoe epi- 
ftolti fiiK^tur, addids minis; quae , nunc 
tandem lero, ne in aftum ertmpant, ve* 
retur Stefichorus, cum debuit lam tum, 
quando nouas res moliebatur, metuere. 
Num igitur Stefichorus imperium, in quo 
occupaSio Himerenles adiuuare volei)at, 
iUegidmumdixiflfet? Pofiet quidem eono* 
mine vocare, reIpeAuFhalaridis,quafiis 
illegidmum obdneret: ied,icaaccipi diAum» 
orationis vetatcontextus.Sicautem locutum 
fuifl[e,quafiipfe contra ius&fis in eo in* 
uad^o auxilium voluiflet Himerenfibus 
ferre, tam alienum eft a perfbna Stefichori ^ 
quam quod mnxime, Sufpicor itaque » 
verba, ii^ginp ai» irpoS?^ig, in loco noa 
fuo legi. lepetuntur mox eadem fere : 
& ffb ^iig tfnpoUoig^ manifeflx) vido, 
pro « rt iXeyig tfupcUotg^ vt verbum, 
quod antecedit, ixoyl^ declarat; tamet- 
fi in libris omnibus (it Ktrm. Ac veri- 
fuoile videtur, iUa, Qffnp oi rpoS/^eyig^ 

orta Digitized by Google BiJ ■■ <iJIMii mJLLARlDlS XPISTOLAB. 39 

BCirejlAiperio Hfibk adenLtQ^ inaiBa dedifti Certo a&tem&i» 
to , nos 9 Agrigenti principes , hoftes , Himerae , vlcifca 
pofie. VIL STESICHORa 

Andio , te cogitatione noftranrm virium, fimnl atqtte no- 
uarum renuii^ quas aduerfus me molitus es y confcien*^ 
tia conterritum pertimefcere. Miror yero, fi nunc perti- 
mefeiSy & Bon iam tum , cum aduerfus me res nouas molie^ 
iMkris , fodetate in iEegitimo imperio obtinendo cum Hime^ 
renfibus inita^ reputabas, breui futura effe ea, quaedicebas 
ifimerenfibas. Quod fi autem contemnebas mortem, vt fa^ 

£ 2 ne <Nrtft eflle erdiuer& iffius loci fcriptura^ 
in libri»vetns93us; atqoe aiseniia ,. in 
libri margine notaon, a librarits 9 mce 
tfiep^^ repeciGfc iit errorem. ioduAiB, 
felaoim efle ad prius ffupaiw * altecum 9 
ad po£fcerios. Fortie a conie£hira non 
aberrabk fix^cio mea, integram locnm 
fic l^cndum eflSe: A*Aa* ci rhs tHAm^ 
irt lifeXin^ xpig fu ifxfk irapavifieu 
tfAefdlm ffvXKafiMcu 0$u?4fU¥e^9 iXco^l- 
{bt; , ht yhotj^ &u rdx» » ftri^ {veL ai) 
^ IXaTfsg (yel TpoSxsys^i) tfupcdotg. quam 
icriptcn^am in reddenda^ (ententia fecutus 
liim: ac veiba, tiv7F$p av- TpoSx^sg^ xm* 
qoam delenda, vncis includi cocauL 
Bim, Fhalaris i/)^v TctfiAfofAcy vocat im- 
perium, quod, ex fim fententia, contra 
lus inuadere , voluerit, fibique eripere, 
Steficfaocus. Focma loquendi confueta eft, 
iinp ffv Ixsys^. con£ P/af. Akib. p. 458. 
A* & alibi. Noller, ep, cxlvu, £>^ iK 
Sa^p ixs^sg (po^TcAcu , x. r. A. R^fl^* 
duntur mah , qoae a crudelitate Phola- 
ridb exfpedbari pofle, dixerit ante Stefr 
chorus, quando fbdetatem com Hhneren» 
fibus conora Phalarin inioit; quae tunc 
defpexit, nunc autem metuit, quod 
cerco proipidt fiitusa: qood in fedi* tlofi coQciQnaKsi&^ qoaiiff hic lodadtQt 

&efidiorus, ingenium opdme quadrat; 
Id acSmc verbo monendum 9. quod eft/ 
in Edi An^. tuit^ ante Ixoy^j Soykt^ 
fententiam auAoris non aflicuti, ingeniil 
deberi, nec in aliis lifaris inuenul Pec^ 
tmet iXo^l^ ad anteeedentia 9 cbX ei 
rhs eHiec^^^^tXort^oUf vt cefte c^ 
Naogeof^s. 

lo. T/ tw^ Z fjLArmi , ixsyytqtf] -^**» 
fiftus reddic ^ Quid nunc ftulse pertur^ 
karis? Nao^eorpa^ Cur^-^vertigitu /a»^ 
boras? melius mterpres , in ed. AnreL 
,Quid nunc vaecors. aeftuaef De mem 
acdpiendum eft, quo peiculfxis, Stefi» 
cfaoins prorfus aeftuabac Quae ad hutus 
verbi vmm illuffarandom dia pofliinc, ea 
Pierfonus^ olim meus, fed immacura ni* 
mis morte, nobis muusque ereptus, ia 
not. ad Moerin , p. X96. tam fcienter & 
accurate traffamit, vtpacuth fit, qoodad- 
di poflle Tideacoc Praedare is^ partim 
corre6tis librariorum vidis, pardm grsm* 
madcorum inq>dis cafH^ds, Ixiyyo^ & 
ixto^tfy^ docuit , propna efle vertigina 
laborantibus^ fiueea, ez profpeftu in lo- 
cum profiindum^ fiue ex pla^ , fiue ex 
ebrietate, fiue aliunde, onatur. Inde 

vtrum* Digitized by Google 86 «AAAPIAOS EniSTOAAI. 

7^7 J{^»» & ^QffhKlh r6fs ov^«v ^rroi/ dpMv^ ^ffdd^ nvri Ttrumque translatum in aeftum eoinm, 
qui rerum d^llrularum , aut a fUa intelli* 
genda remotarum , contemplatione deiixi , 
neque fe expedientes, haerenc prorfus 9 
nec habent, quofe vertant. F/dto ^ 
haud immemor propriae poteftatis , phi- 
lofophis tribuit ri Ixtyyiiy^ in Crat. 
p. 282. D. if^xep icx) ruu vuv 01 vo/M) 
Tttv ao^v 9 Cfvb Tou mxyx TsptTrpi^to^cu 
fyrovvTsg omi ix^t riSvrx^ ia) Ixsyyiwn^ 
y^TTiirx xiroTg Cpotivsrxt TrepiCpipeirdou rx 
irpiyfJMOTOt^ Kot) Trivrag (pipsa^at* ex qui- 
bus intelligi poteft, quod eft apud PlU' 
tarcb. de Aud. Pbet. p. 17. E. if^rrov 
yip ig {Jiia-i r/ Tsfi rourcov Trpoai^oua-t 
roTg Tcoinrxiq^i iv olq roi/g ^D^oCpovq /A/y- 
yt&vrou; ipSiatv. Virtute non valde diuer- 
fa , fed genere xranslationis mutato , idem, 
in Phaeaon. p. 60. B. lod xSrvi Ol^x^ 
orXxvarxt koA rapxrrsrou , ko^ l^tyyt^^ 
&g'7r€p pcfivovcx. Alia ratione ad propriam 
verbi poteftatem relpiciens, non difflmi- 
lem animi aeftum defcriplit , in Theaet. 
p» 128. E. tXtyytuv n 7xp (i ofJUttpU 
TJifv t^A^V) Kxi ipifA^g Kxi iixxvtxig^ xxi 
i4^KG& Kpe(JM(rh)q , Koii (ixiTTov fjuriupog 
&vccd€v,i7ro xifielxg xiiifiovuv rs kx) xTTopcov^ 
xou (ixp^xpl^uv. vbi quod eft, (ixpl3xpl' 
(Jwv, folicitatumaP/tfr/2>w, &9quemno- 
fninat \l\e ^ f^akkenario ^ viro llimmo, 
fortaile defendi poteft eo, quod in fimilis 
acftus defcriptione dicit Lucian^ in Ni- 
grin. tom* L p. 77. partim Platonis vcr- 
ba, in Protag. p. 228. F. & , qui huic 
praeiuit, Homeri^ OdylC A. 3^2. partim 
celebratiifimum Sappbus locum, quem, 
ledl. X. citat Longinus , imitatus , cum 
haec fcribit : EV^/S^ II ^kjrjujoxro^ rovro 
iil ri rav ^ouAkgov TJiiog iiCBic6v6eiv* wo^bv 
yxp 3^ XP^ov i^ xuriv &xi^>^mv KiKifXtt 
fiivoq.€lrxico>JSiouyxvir€i kx) Ixlyycp kxt- 
MiX\if/,fJLivoq^ rovro fAiv iSpun KXfref^eofivfV 9 
Tovro S6 (piiy^Mrixi ^ov^ifievoq i^Trtirriv 
TO Kx) iviKoirrifMiv' kx) if rs ^vij i^ixtTrs^ 
xoii ^ y?Mrrx ItKifjLxprxvs" xoii riKog cSa- 
Kpvov iffropovfjLsvoq. vt yyJSooox hxfjLxp^ 
riviw dicitur, fic fortafle accipiendum. in locoPlatonis^xpffotplZiiy^Obrenxo autem 
Ixtyyov 5 hic , tribui ei , qui alterius ora- 
tione perculfus,haereatprorfus,dumaeftu 
cogitationum huc illuc anceps rapianir. 
In quem locumiA/^^i^y^a verdg^,qaam 
plaga infli<aa pariat, translatum, elegan- 
ter ponitur a Platone^ia Protag. p. 7^6. Ct 
Kos) iya rh fiiv Tcpurov^ aowsps) vTri xyx* 
iov irvKTOU 9rA)f7c2^, ioKoroittiv rs ko^ 1A/7- 
ylxTx^ sMvTog mnov rouirxj — ^ Atque 
eodem etiam reQ)exilIe Lucianum^ loco 
citato, ea, quaeibidem fubiiciuntur, de- 
clarant. Quod verbo Ixtyyt^v , a verti- 
ginc , quae plagam inilidbm fequatur , 
translato, philofophus, idem fere, ab 
aeftai, qui rabiem, ex morfu canis ortam, 
comitari folet, fumto verbo oirrp^ 
expreflifle Lucianum , puto , in Nigrin. 
p. 8i. vbi nunc, fententia nulla, legitur 
iptfv.. Locum, praeter inftimtum » aafcri^ 
bere liceat, quo melius videat ledlor^ 
quid rei flt: nVrf jc^) , inquit Luciani 
amicos , fj^sTX^ oov }JyovTog hrx/ox/^v ri 
iv ri^lAJXi* Koii irxvoxfuvov^ xxiofj(,ou. Koik 
hx iii iub} Kxrx os slvu » rirpttfAOU' Koci 
fiil toMfjJunpq' ohSx yxp Srt kx) ot Tpig rZif 
xvvciy rSv ?amdvrcov hf^vrsg 9 ouk Oiirol 
fjuovoi ^.uamTi^ x}JkX x^v rtvotq sripdvg Kxi 
xvro) iv rjf fixvlif ro xvri rovro itociuot^ 
xa) xvro) ix^povsg ytyvovrou^ wfAfierxr 
fixlvst yip n rcS Txiovg xfixr^ iiiyfiaTtj 
Kx) voXvyovsiTou VI vdo-og^ xou T0AA^ 7/- 
yvsrou rijg fAXvlocg itocioxA' Qnibus haec 
fubiicit Lucianus: Ovxoyv xx) ociri^ vifjuv 
ipxv ifjcoxoyslg\ Tum ille: lixvu fihfovv^ 
Kx) Trpooirt iiofjcou yi oou Kotwiv rivx rhy 
ispxTslxv iirtvoslv. Hemfterbufius ^\vc ^yxcd^ 
mus, vitium, quod ineflfe animaduertit , 
aliis corrigendum reliquit. Haud duhie, 
fiiroris & aeftus, qui a morfli rabidi ca- 
nis oriatur, mentione &6b, fubiecit Lu- 
cianus: Ouxouv xoii xurig iifjctv oiorp^ 
ifjuiXcyslq'^ Plat. Rep. ix. p. 729. D. 
T^f iM iopvCpopsTrxl rs vri fjcxvixg xoA 
otorpx ovrig i TrpoorJinig r^t; ^puxA<i* &» 
in Phaedr. 1225. B» H* ^puxi oiorpx xotk Digitized by Google SEssmmm 


PHALARIDIS EPISTOLAE. n Be fapientem decebat, qnid nimc, inepte, aeiltias, cum 

E 3 li* l/umi^ odtrx , x. r. A. Loca iam coUegit 
Rubnktnius , vir amicillimiis. in not. ad 
limaei Lex* Hat. p. 1^7. Sicut autem 
^ifjuv oifrrf^ Lucianus^ fic Libanius^ Gr 
^n^candi ratione panimper diaerfa, ep. 
cccLXxvii. ^o(3ovfiMi a oSSipj inquit, fjg.ii 
r&p fuyiffTuv Tparov a^ifieyog i^vyyiA^^ 
fjfuv. Generatim nempe Jxtyyog & ixiy^ 
ytSv^ ad quamuis iToplav, & aeflum^ 
vndecunque. ille oriatur^ refeiri fblent. 
Quomodo fere dicitur a P/at. iii Lyf. 
P* 505. C. /Aiyy;f y yari Ti?^ rov kiyou 
ifxoplotg. Atque ita, per fe fumtum, a- 
pud Ariftidem^ tom. 1. p. 151. Ti V cei' 
rb rovro %d rSv i}JMV £'AA)fyA;y 61 m) 
r» irpara (njvsKvXsi^etyrsg ^ Ixiyyteiffavrsg 
Cquod tanta celeritate fequi non pof* 
lent) «Tffp^y. Similiter., npud Plalo^ 
nemj per fe politum-, non memini, me 
reperifle, nifi in ea, quae, EMonis pro- 
pinquis infcripca, inter iUius epiflolas 
feptima eft, p. 1^78. A. Addi poflimt 
Pbilofiratus^ Vit ApolL 1. VIL c. v. p. 
325. Libanius , operum tom. II. p. 26. 
B. aliique, praefertim citerioris Graeciae 
lcriptores- Qui omnia confundit & mL- 
lcet in hifloria, Homerus, a Diorte 
Cbryfoftomo^ Or. XI. p. 180. D. rA/yy/f y 
dicitur Tspt rh t^«D&^, jwc) t$ ivrt^ ag iv 
ivslpotrt fAixvnv iinysTaSat. Quin ipfam 
confufionem ac permifKonem rerum 
1^,tyyov dici, notat Hefycbius. Atque ita 
PJutarcb. Adu. Stoic. p. 1068. B. Nyy 
22 rlq. JMyyog oSrog , rov fiiv avsvi^i 

isjcdaj , Sv sx^t iyotdiiv vbi porro, 

quid fit yA/p^y.fl^v ipfe docet, cum, 'jrsrrSiv 
2/xsfy, inquit, tsvpc Kxxelrag xotvag ivvolxg 
fA&ranislq — . v.Viriute magis confueta 
idem,.in Amat. p. 763, A. Sapphus, de- 
perdite amantis, ^xav^v xoti htyyov com- 
memorat. Praetcrea,.ex pudore ortum 
SX/>^cy habet, in libro,..de Audit. p. 46. 
D. Apud Libanium^ op. tom. II. p. 557, 
C* de animi commotione, quam pariat cru- 
ciatuum adipeAus^. pofitum quoq^e legas lA/yyjf y. XlV* lA/yy/«y tJJ ncLpilcp. ffijifc 
o-y, rijvis^tavTrpo^yov: interpungendum 
XWt^ - Ixtyytav , TjJ x. ytyficiff'^ t. 3» sr^ 
Nihil autem frequendus fere , hoc verbo/ 
in metu defcribendo & inde orto aeflu< 
ReUquis praeiuit Plato^ in Gorg. p. 331 
F. &, ibid. p. 359. A. Kcii ivsiH^a <rot^ 

Hkih 90t vi KxX ii xplffigt nv vvv iii iyu lAf- 
yov' iXXa i^iav ^xpa riv hKO^iiv rhi0 
riig /dylvnig viiv , iicstHv crov i^tXa(3o^ 
fisvog&y^^ X^f^^ ^ iMyytdffstg^ cifisv 
Jirrov^ 9 iyu iviai&^ ffvixsT. quae, vt aUa 
multa , in Ptatonis Gorgia , imitatus efl 
Synefius ^ ep. xuv. p. ,m. i88. pro fui 
temporis confiietudtne , negledba, quam 
vtpoque in loco ^eftauit iUe , verbi 
proprietate : K«} rlg ctv yivoio rdv ffufiM^ 

Tog i^ex6uiv oitx iMyytaffstg; ovk aTO' 

piiortg; s/^ Ttyuvj- Kxi ixxst<nit r^ ilx^ 9 
xcc) oi xiy^. Liban. op. tom. I. p. 642. 
C. Kxi rovg iTcl: (so^lcf, ^pavovvrag ipuvrsg 
xotrdioofiivovg , xcii fiaX^ujv ruv av^pxici" 
'iaav i?jyytavro^y xa) iTTopouvroeg ^ xoti tts^ 
pt(3}jTovroig ottol ^vyotsv <, iys^xrs. Idem, 
tom. II. p. 140. C. O/ di^ xx) TrioTsvcvrsg 
sTvai TTGVL rov H^xsavou , tJ^tyytufft Trphg 
roSvofix. obferua praepofitionem ^pbg^ 
quam, hac virtute, pofito verbo \Myyi£v 
non raro iungunt fcriptores. Ita, ixty^ 
ytiffxvrsg irpbg T^y. fci», efl apud Heliod^ 
Aeth. V.. p. 213. A&X.K Tyr.. DiflT 
xxxvii. p. 443.. iungit xdi fjt,ii^ tMyytxj 
^rpig rb irs^yog^ f4Ji^ iTrcSstXt^v^Trpbg rd 
^s/Mycg^ rc^etitione vocis TrsKayog valde 
ingrata; vt fere fufpicer , poflerius com- 
ma alteri inteipretando fuifl^ addituniy' 
& efle delendum. . Veteres diligenter fecu- 
tus , Lucianus ^ tom. I. Dial. Mar. p.. 
31J. dum Gc. vtitur verbo, propriae vir- 
tuas immemor non efl: H* 3i CHeUe, 

ariete veifla) ixilcvffot ig fiiScg i^xr 

vig , iicjrXaysta» , xoti r$ SifJtfist afix^ 
cX^httrXf xa) i?jyyti^at7x vpbg rb a-^cSpbvi. 
r^g Trriasug^ ixpariig iyivsrc ruv xsfarcc». 
rov X(icv» vbi quod eft, r^ SifA^et a,ux Digitized by Google 3« OAAAPIAOS SniSTOAAl 9)»jtMic £;^£<« TFphc T^ ^)' ^V^ ^^ hofiimp^ ri, S vpoatt» 
T^arafrs, i^otf rirsy Kcii roffwhw iciur^ vrcipsmc^et^sQ i^fh, 
hof/n xeti ftddfle^ M^ , Kcii r^oci h rS» hSv 9W fitrst^. ^if^ 1 5 
pw &i r^itc hcKkivrUii; ; t< ^ fAWffu^ kci4 lukmw^ t»» luA- 
Urcc^ csemcft sk hcmia» a^fM kcU 9poc^ifecti» piM to% bth 
Tni^sOfjMfftiy s^ «"^^Aihi Systif Knh^fimif ^ aail fi^ hpfMripm 
^fftrsffScu 9fpeuyfMrcn , I) mirrcCk ^fotst ; iatsi % hri JtOuircfi 
^Hfjutiyuyh^ hpixl^ ysui^cu y fthsi ffs olct (ppifA od 9t0iiireBf,2O 
oti^ ftowtKoi^ Sni^fMCs &AA«t ^fjuuyuiywf 97^ l^eifm $fci9it¥0>- if IMEPA10I2. 

HCii E^fifiOHpobrip ^ rkx<^* ^f^ ^^ oeirv^ E^p/jtMparov9y2$ 

OUH cx^Mny maHto rfSsdomihHemffertu^ 
po^ (iue, qaod eius loco babet MS. r$ 
9i>.xei i. fF. ^ wo luTmno non valde pro- 
batum, hunc in modum comgendum eile, 
puco: ixrXaytTax^ x^ t$ Oififfei &fA» 
wypjiMx jMs) iKcyydvota» Tpig rJ ^. 
Vidimus fipra, virtute diuerfa licet, a 
Luciano , in Nigr. p. 77. coniungi viy 
XUfftv Kot iMyyou. ^^ue haec quidem 
haftenus , nimis foruiflfe multa , praeter 
inftitutum: quae tamen praetermittere no- 
lui, ne ftvdbrt quaereret leftor, quod 
faic repermm iri, loco (upra citato, incK- 
cauit Pierfonus^ Vnum addo, apud/&- 
fycbium quod eft, thvyylt^oyyoi ^ ^Xw- 

^y0/, vitiofi]ai dTc pro hxyyi^ffryoi^ iSi. Id atitem ex didHs eonftare poterit , no- 
ftrum hic quoque, pro more , cum cice- 
rioris aetads Graecis, locutum e{!e. 

Xa. £/ ii 9 Sffxep iij?^ iJ, TspirpifioK 
ix^i^ Trp*'] Qui adhuc operarum formis de- 
l&ipti funt, libri omnes habent, Ei H. 
SoTTep isTPiOi eT j irspirpifiag sJx^g* quod^. 
per fe Ipedbatum, fententiam quidem non 
omnino nullam habec ; attamen hic fer* 
ri non poteft: fi enim eJx^g legatur^ e« 
riiL, quafi iam mm, cum aduerfus Pha«* 
larin conQ)iraret, ab hoc metuiilet Ste* 
fichorus* *quod cum rationi ^ tum oratio* 
nis contextui, contrarium. faprimis con- 
fidemri velim antecedentia AoajfjJifyi ii a^ 
i\ wv fipfyi TFifiiieii^ ^Jyxi^ ikK oi rire^ »• 

r«A» Digitized by Google PHALAIUDI3 ^nSTOLAM, ^ 

fieett, qvait tunc ^ quAmuis praeuifa, nMo msm com 
fiducia exrpe<%abas, liaee, etiam infiantia, fortiter fufHa». 
K? Sin vero, iicutapparet, contreniifcis ad poenam, qu» 
te afficiemus , quid , tunc clamabas ,. inoonfideratiffime , siit 
tantum t3»met parabas lioftem , quum lcelei):um & ano^ 
gantem vocabas , ac fententias e caianinibus tuis ad£erebas 
in conciones ? quid muficos & poetd! eum fis , t^et conii^ 
ds in fonnam inftitutiimquft vitae ftudiis contratium , cum> 
Jiceat in otio oonildere , & a calidioribus , quam quae poe»- 
tas deceant, rebus abftinere ? Quoniam vero pro poeta oon- 
cionatorefl^ conatus es , manent te , quaiia non dico poe<^ 
tas nec mulicos , fed ooocionatores fupra. vires audaces». fu*- 
perantibus boftibus. • 

VIII. H 1 M E R IN S I B V S.. 

Iuffi voSf quam primimi mihi nuttere^ Stefidiorum ,, C&no^ 
nem & Hennocratem: vos autem ^ pro Hmnocratc, Co* 
none Sc Stelichoro, Samean & Nicarclium mifiiHs. Ego ve^ 
10 f, £» qualem vos efle me» iufpicati eftis», talis fueram , non 

igno^ 

Ti A. 4c , deitt , T/ «ur Ourrtf« , 1(3» X fiiMemia peiQiicOii & iq»ta,. Nota iiint,. 

irfetieiUh rir*. «tt^ ffrsw 4ptcsiit jM«, ^uae de tTu tocIs d^ fimlliamque 

«. r. A. qaitnis , oon 'mecuin , Ibd auda< naeoeperunt cum alii , tum enidiriffiTnua- 

dam «c temerkatem pneteritam StefidKv T^rj^/. ad L^fip,. 90. Addotaotum, noo 

10 €Kptohm noAer: iicuc edom mox. flra limilem, Phttarcbi locum, in VJ3. 

T/, i ^rfMenkrMT* y ifiiau; virs. Haud S; Conu.p. laS. A. ttn^a^ yif Ifr/c- 

dubie itaqoe , ficut in iiiis , T/ vwriMy^ loi, u9 ^>Jf ivrw<, d» ifUXut w¥ dTel" 

r^ , fic quoque liic metum pnefentem ftH r<p) imltv^^htatrifunt. 
td|>icit; ac fcribendum eft ^/«; ^iod, a6. ZofihcA Varie icribiiur ndmen iA> 

qoatuor co^com MSS. auOmitate confi)> MSS. lii^. ^^igd. A. tHfMUBn , B. £«- 

manuB, in locum fimm reftituL Sk; e* in/Mr, C Ai^L ft Pal. ttifuti«r bd>ent: 

nlm plane Lugd. A. C 8e Anj^ in P>L ediri conueniunt in Xafiit». £ft quoque 

«mem eius loco quod eft, Iack ex^/f TofUf. infoipta epiftola buaoris noftri 

ortum. Aitenim Snref isiftig «T, quam- xuv.. vbi iimiliter varie exbibetur no« 

quam aliquo modo &rri poteft , tamen men , in MSS. Sed alium efie , atque 

exem^ Lugd. A. & AngL mutare nuu eum, de quo hac epiftx>la ai^nv» ^VQi* 

M in uffxif i^^of cf} ic. veftTfiiua Ixi"^ usque argumeQto ^paret. Digitized by Google 40 OAAAPIAOS EmSTOAAL 9VK hyyoow %n V hcshouc ip^ omo^wM ufM n r&f hnvdorm 
^XPi^ ^ ^ ^^ ^^ ^^^ ^o^ixopoQ . xa) . Kovw Trpof. fis, kaI 
E^pfJ^icpovryi^ BvSecoi. w ykp Koumof fm iifM ^eTFopv^VKoroQ &«-*'3o 
^puTTov hri t)q TrpovoMT ^(tfiix l^ ko^ iiiKu^p^ov y mC^vearafi 
rw hi^^v , KM KxMMra J^ kpi^cmui^ Vfiw ^s^idJKorw , ovic 

%7riV. .A?X OVTB hiBlKBlQ U»%pU^ ^ KOil fZii$eV, flB ii^lKVIK&TflQ y 

fiv^l rh 7F(^rp\^(i rip kurrw^ a^acBOf B^}^6fiyiVy ov^^ vofiM, 
Homv E'M,iivuv kxtu^vbiv' KOii roi Vfiek y& TsoKKm; ^^A^35 
E^^iivM KOivovQ KarB?^V(rarB ^ oifj^ oiffFd^^ i}JM kx) m?0^&KiQy 
h (Sq ^poQ fAB ho>.irB^(rOB. >.6y(A ^ (a!^ otfKu KW(»^yBti\f ^, 
-mroQ rs B^h^ ^ ku) ^FpoQ Bfioret^ ypxCpojv. &?X ovk Bfiifi^(T&(i,y[\i 
y.$ VfM^y ovhe fuiivi^OfAM^ kyh o a;v^po(po2^o$ , xoi) emyfis roo^. ov^ Ti T«y dviiKi(rroi¥ ixP^^l Iiiterpretes , . qui 
Latinum fecerant Pbalarin , cum in fuis 
ejemplis haberent , o\ 5. ixelvouq ptii &. 
vpuv T. T. «. I. partim ixslvovg ad Samean 
& Nicarchum ^ partim ad SteGchorum , 
cet.! retulerunt; de reliquis, errarunt 
xwnnes, praeter vnum Aria[^^Mr^//w^ qui 
fic conuertit, quafi pro ^j^ legeretur ^; 
^ood, in editione Aurel. expreflum , ca- 
fuile an de induftria faftum fit , nefcio. 
Accedlt Lugd. B. vbi plane ijxi legitur: 
quare id in orationis contextum recipere 
4ion dubitaui, quod fine hac mutatione 
fententia ftare nullo modo poflfet. Ai' 
hcsivov^ autem omnino ad Stefichorum, 
cet. referendum, vt dein, hac epifl»k, 
Si ixelvov^ vfica^ civxyKxvcu^ x. t. a. Re- 
liqua, ifze xToiovvxt x. r. A. confueta lo- 
^juendi ratione luaguatur verbo ixfihf^ 
infra, in hac epiftola, fimili fere modo, 
8/' tfw^ xvxyKi^ c^ixsiv iipiM^ iTTlV. 

30. Ov yxp Vi6yo)voq--r^iim rU TrpivoiO" 

•^LxfJiJx ovK &Tv] Vitium ineft mani- 

feftum: opponitur enim ab auftore cura^ 
quam gerunt Himerenfes Cononis, ho- 
minis profligatiflimi , illi Sameae & Ni- 
carchi, optimorum virorum: quod tamen 
iaX/]:aecis^yciiuac6afunt,nonflt. Quod antecedit, Kx) n^v h xx) Sr. kx^ KSvaif 
rp. fA. Jc. E*^ svtiof^. eius caufam reddidiflfe 
hanc au6lor videtur, quod parui facerent 
Himerenfes Cononem , cum contra plu-, 
rimi intercflet eorum, faluos elft Sameaji 
& Nicarchum: facile ergo mifluros eos 
efle Cononem cum luis , ne, fi non mit- 
terent^ male tnuflatis a fe Samea ^ 
Nicarcho , t) tuv xvijxirruv paterentur. 
Re&e igitur fe habebit fent&ntia, fi mo^ 
do. verba, ovx hriv^ ab antecedentibus 
feiunges, vt verba &t/ t)^ Trpivoix ad 
vtramque membram referatur. Tum au- 
cemilla, ovx iortv. iJiX oSr^ iTnstxdgr 
hunc in modum efl[e mutanda videntur; 
Oi fiiiv x\?C ovre imtKsTg , k. t. A. Inte-. 
gram fententiam hanc habebis : Ov yxft 
Kivavog (Jtiv u. t. — loT/ rtq icpivoix ^ 
I^xfiix ih Kxi 'Sixipxov^ im<pxv€TrxTUP 
xvipQv^ K* Kx>,KtTrx i^ xTxuruv vfjuov /3^ 
fituxSrav' ov fjdiv x?X ovre iviEtK&i^ iv^ 

ipx(; xitxstv il3ov?JfAijy, Fortaflfe pta 

oi fdMv fcriptum primum ovx ^y , dein mu- 
tatum fuit in ovx fartp. Nota flmt , quao 
. de haram particularam vfu iam prae- 
cepit Deuarius. Addo tantum ex noflri 
auftoris ep. iv. Oi fi^v xkXx tuv xofit^o^ 

fJvuv XTT. ep. xxiir. Ov fjtiiv x}X d 

Kx) f^ii Tfirspov 9 vwf ye Ko^v , ic t. A» Digitized by Google PHAVARIDIS 'BRI^TOLAfi. #«. * • i^erabami jwopter fllos^ me, pportere, plagam vobfs i»fatr 
nabilem imponere^ ac ftatim ad me. venirent & Steficliorm 
& Conon & JHennocrates. Npque .enijn CoQoijis\K)bis/;^ 
minisexoleti, aHqua cura eft, fed Santeae & Nicatcbit .cki«- 
nffimcnaim vironim,\& omnium veftrum hoaeftjyoSiite viueb* 
tium. Verumtamen^ neque viros aequps, qui.nec ine« nec 
patriam fuam ^ ylla iniuria kffiscerunt , afl^cere iniuria vole- 
bam, neque lege^ commi^eyQ Graepdrum viblare: tametli 
vos:multas l^es Graecoirup communes violaftis, non ftanel» 
fed faepius etaam, quuQi aduerfus me res nouas. moUremi-* 
^ ni. Sed oratione nihil opus eft » cum & ipfe fmi gnarus &c 
ad gnaros fcribani. At vero.vos imitatus non fum» nec imi- 

F > . ta- «. r. A. ep. Lxxu. Oi (i^ &fX ipui^ fJth 

reliqua loca mitto. Vnum ifiud addo , 
in L^. B. Pal. & Ma». Ald. legi Ortat; 
iTTtstxiTg pro oSre i^tetxelg: quod non im- 
probarem, fi legeretor ci (ikf J^ 
(^ wkag Jrtiuciig' nunc alterum retir 
tieo. 

37« Air^ U om^ olpuu iMsrtfAi^^eiy] 
Sementia requirit 9 vt addatur liiy , vel 
fimile : fed nihil iuuant MSS. Sufpi- 
caripofles^ fcriptum-fuifle, Aiyt^^oiXh^ 
' Vov olfiMi 9 vel , A. 3. oitih iitv olfiAt 
K»Tx^tritvj nifi in hac loquendi fbnna 
h7v verbo <Jfim poftponi foleret. Apud 
Demfibenetn^ aliosque oratores, formae 
loquendi obuiae limt (Pmj^ iilv ^ olfiai. 
\i7vt <™tt verbp infinita Ipfe nofter, 
Cp. cxxrvin. Ofi yAp olfAou lelv — fiivitv* 
ep. cxLu. KSlit iiiv xfi^ptra^ ivovifi^iv* 
& alibi. Atque ita fcripfit haud du- 
bie Lucian. Hermot. tom. L p. 768. 
OvK olfiM 8f7y 7rapot^>Mg ivecfftimtif ^ 
pro OvK^ JlfACUj iil 9r« i. nec non^ 
Helhd. Acth. L VII. p. 304. 
A*AA' tXi^ dlfiou iilv rpIlSiaiM roif^ 
iro?^^ov^ 9 in loco cuius nunc eft, A^ 
^. 0. iii. 9y. r. sr. £ft autcm aHa lo*- quendi fbrmahuic|vicina, ouih iiofift^Ci^ 
mificer cum verbo infinito^ coniungi fbU« 
ta. Pfat. Apol. p. 17. B. O^vdueprt yit§ . 
oSSiv Hofiuu /J^itw. Lyfias^ c. Eratollli. 
p. 007.— &^ rk MfHBT» oSikv HofiMi 
hfyitv. fimilia non pauca, cum e PU^ . 
tone^ tom ont(M^us>Graecis, depromta^ 
habet Stepbanus. Apud Lyfian^ pra 
Cied. Erat. p. 13. in verbis, EV« ykf 
ox^h iiofuu Xfya^ ixxA ri Ipyov cpave^ 
yevMou^ legendum efle ouiivliofiMi?Jrinf 
id ipfum , quod fubiicitur , docet. Ad 
eanpem ratiQnemy noflro inlooo,ibrtafla 
fcribendum, jjy^ ii oSSiv iiofMU wrc^, 
vciv. cum ancecederet iev , excidit fylli». 
ba 3f , cuiusmodi vitia- tn MSS. phffima' 
inefle, nemo ienoraL Nihil aupen fi«{ 
ne codicum MSS. adiuoiento tnutBm 
volul \ 

38. A*AA' o6k ifjuft»f7ifiipf ys vpui^^ 
Addidi pardcul^ ye , qy^ on^es ii*'. 
bri MSS. liabent, praetermiflam ia 
editis. .... 1 

39- £>«» i iiiipo^v^ , «. r. A.] Di- 
fixun accipi potefl; tanquanl ex fen*. 
tentia Himerenfium: vt, ep. cxi. Aeri^ 
rwviv pu,puou0ivov9 Meoif^ iiwyii^ ripaiir 
vov irokkolg TTiCpvppJvov Koi iv)fKiTrot9 
puiffpi^u Alioquin,fi legereoir^^i}}) pu-* Digitized by Google 4» «^AAAPlAOS EHIST6AA1. 

$t^Bpw ifioyirn %x^^y ^ hcdmc V[^ hctyi^cffcu M tovtm 
n^fjtimj 9 sU TWf ^ %sp^^ ^otf kCPihcu iify srp^ Ifceivov^ 
opyn^ H*i (A^ «k Twri yt ^ nHTtTnffo t^ ^f&yfixTd Pifiac 
$mI 04 kf&ymu rw pm ^mm^ jSmnr^ Serf fff^h irept tovto 
XiifMtt nfAt yofoadnpcuj ciffroxriiimtretf Twt T^tr^i^Vfi^j fniSi^-^ 
ifiiUwf^ ffAfftmcn. wi(pvpveu ykp fi^ Tkfzk^ xAt fZifiUvTcu^ Kxi 
•D« ari fjUHfik poxn en iifM t^ iv^^Ut» n KsHfiiaoi hAp&Trm^ 
^mmw Mol /B^ dkfluoy r< %p&ff€ii». ndi ilk twto ov;^ fiKmk fn 
Vfiik y% ^ tfUpdioi , T^ ^Tfif^ luffr&nfiacvri , Ktti o\ h^psc 
bfjMi hcMfi^ Kol T&i ^y ^AA^iy^' Ztct metBw %C CLvrwi Kcuck^^o 
orrc Kol wyyyiiicu rdZc Moiiy ko^ kotax^ ^^ '^^ yiyo^ 
Mnnr roS ^ ^e^ i^ilyeu Vikcuw r# Trp&ffoir»^ tIm m r^ ttvT&p- 
Kn ^W iwrpi^imo wcti^ tSm a!mm\ hH tUci^ n» ^iKouonpoi 
kn?MMcu Tiio kfieripu^ ic^i$ciKQy ly $/ mc cofoyKij U^iKih vfiis 
krrofi iLTlA* ^^fMOy 2 tfnpMoc , r4^£6 yo ivrcanrcc okmWj m()55 
hpyt^opmoi^ Ktii TvpcBnwi t^^ mH ixc^> ^^ ^ ^^"^ wi ovk 
^iw^fdnvj k?jC £v y omp^iyTM ifisTOsofisc VfiSk ov^ fjfrrw 
i»moa»f i(pita&fA$pf ccvrm^ kcH hfhifi^cc iimuffcct. ii fj^ oZii 

KOki 

fJivotmh^&o Mfti^f/^tiikhc^ ftepe iwoJ^ ^ nro htT^ occurric. Ai/fft 

^Arm tiyi^m^ fencenda eflfec, nolle Pha- contra fTequendus in dcerioris tetatis 

krin incaficiendoSamean &Nicarcbtim^ fcriptoribus. Forte tindquioijbus Grae* 

^rim opcimos , ac tanto fe lcelere pol- ds Tajuv placuic, poftea ab Atdcis, Pla^ 

kiendo^ tanqoam homicidam, cec Imaib» tone , cec. commutatum cum iuolv^i re* 

venfes fanitari. Kliget leftor , quod volet; oocatum denuo a recendorum tempo- 

40. Uotp^ tS¥ iudtp tdrif9¥ ifufyifr) nim Graecis. In noftro parum referc^ 

%iiv3 Lroe cft 9 ntc tamen praecermic- legasne cum ancecedentibus editoribus 

tendum, quod notam enidid, praefertim ioiJv^ an luoly. Hoc camen malui, cuni 

KvkoKm^iuih.v.Duker. vATbucyd. Lqgd. C. Burm. & Ed. Ven. quia id 

L IV, p. 040. JVaffl Prae£ Tbueyd. Add. quoqoe , ep. xix. & cx. plerique MSS, 

ad p. 352. I. pow & D^OruiU. Anim. ad pro ^?V, quod in edids eft, habenc» 

Cbarit. 1. VL p. 536. Atw7y tamen apod atque ica editur, conlendente Burm. ep« 

XempbofKim , Pbtonem , alios , repe* zcji. vbi reliqui codices MSS. defidunt, « 

riri, ibid. obferoac lyOruille. Idem^ Ftt> xa^ rolv autem, quod editur^ 

fi bene memini , habenc Demofibenis MSS. omnes habenc xafiyruv^ & refdus 

ttfienpiarki ^ noa haJi. In cragida £d. Ven. xctfiii r&v. qoate hoc quoque 

ro- Digitized by Google w^m tabor ^o hoiBicida^^e, k ta«tis poUutm flagitii^; feft miii 
vobi&.iegatos , cum ia promta mihi eflet altenid^usf facord; 
9ut, ilios, vos cogece, pro liis mittece,autin eosv qui ^ma> 
nibus fuat, iram,.qupi iili moueiit, eo&uerteie. Euimve- 
ro in hoc iam loco res & iniufte yiuendi ad&effitas tias isQBir 
fiituerunt, vt niliilo deteriorBm huius opinionem tiabere pof- 
fimus , iaterfe^ veilris iegatis, neque, feruatis, meliorem. 
lam enim res meae contaminatae funt , & pollutae, ac fcio 
pari^um dfe nobis momentum ad l^eneuoientiam & odium 
hominum, iufte atque imufte faeere. Atqu^ in hunc &&- 
tum praefertim vos me conftituiftis , Himerenfes, & illi 
veftri homines. Ac reliquorum quidem , ^qnae per eos paflTus 
fum, malorQm, & veniam dare au^x>ribtts, &ol^ionem in- 
ducere fh^rum, licet: aus vero, quod nfliil.iufti lieeat fa- 
cere , quam fufficientem poenam aliquis exigat de au^ori- 
bus? tum autem quosnam, iuftius eifet, noftraminiuriam ac^ 
cipere, quam eos , propterquos, necefle eft , iniuriam «os 
facere? Verum tamen ,Himerenfes , licet haec onmia confidera» 
rem, & ira arderem^ & tyrannus efifem, & haberem, tamec^ 
fi minime, quos voiebam, eos tamen^ quibus interfeSis, ni* 

F 2 • iulQ 

NcepL Pro ^w, erunt, <fi inaUot Hud. p. 14A. & 576. Scripfi com MS& 

lAcTy.MSS. tatnenomnes ^it^, quare nip ir^ ravfv; &. iuuiitK fiuw. 

hil mutaui : tametQ , fiepius « libniiis 46. Tiiti"} Sic iaipfi cum Lqsd. iW 

haec eflfe eonfiifa , fiiam. yid. jy Or- B. C & An^ vt mtl apod n<mrua» 

uil/. Antm. ad Cbsr. L IL p. »14. St aates Mi rk ifd. 

F. L. Abrefcb. piloc. Tbucyd. p. s»i. 47. oVt fwi^ ^ ia i^aii Cl. Htm* 

4i. T^ «2« iMtlvw iff^'] Lugd. A. fierbufiut fad mai|§^em lid exempU, qw» 

B. An^. & Mttg. Ald. r. ek iitelveuf i. aliquaodo fum vlii», adfowferat irA pro 

Altetum redneo, vt, ep. xoav. r«9 «y^ iru quod fixte pneftat: fed MSS. omoe» 

«iiv itiuv 6»itM» tn. Mox ftiipQ , ibmeie tuit ftii ibuuiv n 

44. A*m fuf^ leep) ttnin Xflf^^l 9r^»9vj<v, imo 3i6eMw 9 ^ 3L r. «. MSS. 

Vto leep) Jn Hbiis omnibua vulgatis ell (ecutus, inquibusomoibuslioceit. Anco* 

reuL hagL antem A. «v^ babet, fupra cectit, «2« e&niJai rt tait pSvot MpianiM* 
lcnpto tr«^« , Li^ B. icefi xoinu ri s^ fi.Ttiuiif*^ i^e[Mu, n. r. xJ] Impe^ 

PaL etiam in^>, at Angl. vitiofe iresftcU dids iuflidam meam, eo , quod illos ad 

Aeterna in bis confufie, inqmt D^OruiU, me non mittatis„ de ()uibus iuflaiumtt^ 

•d Cbarit. L VUI p. 6^ vid. quoque ftq>plicia. BOYL. Digitized by Google 44 ^AAAPtAOX EniStOAAl tutoffm h^y^ , SSt» dki^ h^i^, ^ rp^, tutUvT* im9rp$^s6o 
*fk rf ti?^ htuptfittfJtsm 'ht»k S ^^ KQyftn» hfim v(p* iHetarw 
^fUav tU t6 ^fM 9eetfmmtfUinQ.9u^ereUf etdT^''§ei6potf imfu^ 
veh€ hiavevrw htuaif» '-yetiaiku t^ xoXu. mtpkdofm y^ ^f*^ r. S T H S 1 X O P Xlf. ^5 iV A*it^M M.jff^ ius : Ji^jfWTtw 9eeip8?^u$^eu , mi 
^humm ^ wd xjH^tfMmn» leyit^t* , wi^ arpmt/irra^ 9tj»peb* 
hOiSi^ , etifgmTet na/tcb rocc 79Ai<«i iw). taSt» ovvrcerr^M iiv 2 X. r. A. 1 Mutila haec efle , nemo 
•on videt» dcJidentur enim verbum , quo 
rqferas-iUud^ St$ c^x &Jra(ra¥ ifoni^. In« 
teipretes variis modis conad iunt fenten- 
<iae l^tKinmti fiiocunen:; fed ivsiiquis reAi-' 
us Moykus: Reputantes^ vos non omnem 
\neak iram experturos. MSS. nihiladeo 
fuppeditant ,^ qood loco fit accommoda- 
tomrLugd. enim^A.^ B; & Atigl. babenc 
A. ht ot^ Smetifm ify^ r» relx^^ iotVt 
tL r. A. atque ita quoque Ed. Ven. in re- 
Uquis MS& & editis, deeft rk nlx^. 
Hiud dubie in eo, verbum, quod defide- 
fotur, latet. pa(o, esBcid^de poftremas 
iyUabas suits^ &, pro r^ '^lx^ nem^ lcri- 
bendum e(I& reTyxAKmre. Quartus cafus 
huic verbo iunginir , quia additur iiirt^ 
rav: vt fupra 9 ad ep. v. vidimus conifarui 
ipUPefelfftM. iic iiro}MU€iv apud Ariftoph. 
Plut.a36. KyetSbv ykp ^irixceuv oSSh 
a&rw wimre. Alia ratione ab Homero^ 
II. E. ySa; didtum , — JiyxStv» rux^ 
fUcov — ^, quam conflruftionem quoque 
pobacunc tnLgiq. vid* erudicinimum AbrefjA. Anlm* &d AefcM. L.IL cxi., 
p. 324. &, in Dil. Thucyd. p. 19. Verbi 
ni^^^ivf <y viiim , tum etiam , quando m 
• aUquod malum incurrere didmur, pluri-. 
bus iam ekempUs Uluftrarunt Budaeus & 
&epb^nus. .CH}uiiie apud.quosuisfdipco^ 
res Graecos locutiones funt, rvyx^^^^ 
tifMplot^t Tvyx&veiy Kxm^opla^%wyx^vei9 
^nfjtlctqy Tuy^vetv ipyii^^ cet. confl prae- 
ter exempla • ex Atticis fcriptoribus ab ii» 
aUata, Diod. Sie. tom.' L p. 614. L lo. 
Appian. Lib. p. 38. Atben. p. 6ao. F. cec 
Integra fententia haec eft: £/ f^ puvxx^ 
etbrS rct Vkmx iv fihet ToteTv iSiKijo-erif 
Xoyto^ifievoi y OTI oix etTctvctv ipyitv reruxM 
nare^ ietv ^^Vo ivipctg^ 9 rpe7^9 aiccevref 
JhrorrphlAire rk rf irihet iinxpefiifuvct 
ietvd' el tt KivGcv^ jc r. A. Formam ora- 
tionis habes, quam Avxvret/wiior-ov vocanc 
grammatici , in lcriptis &aecorum, & 
praefertim Atticorum obuiam. vid. H. 
Stepbanum , in Ubfo , de DiaL p. 13, 
fe4. XV. & in Annot. ad Xenophoni. 
Cyrop. L VIL p. 116. Cafaubonum^ A- 
nim. ad Atben. L V* p. 332, 333. Kufter. 

& Digitized by Google PHALARir)IS BPIST01.AE. 4f hSo minore vos dolore afficeremos, iis peperci/ $c hofpitio 
exceptos dimifi. Quod fi igitur ipfiquoque, quod iuftum 
eft, facere vidffim voletis, reputantes / non omnem in vos 
iram effufam efle , fi in duo aut tres homines omnia ciuitati 
impendentia mala auerteritis( ,bene erit) : fin autem Conon , 
cuius corpori eciamnum vos finguli iHuditis , feruatur, exr 
fpe6tabitis totam ciuitatem funditus cuerti: conabor «lim 
mhilo vobis aequior videri^ quam vos putatis. 

IX S T E S I e H R a 

Audio^ te & Aluntium. adueniffe, & Halefam ; & pecu- 
nias cogere, & milites alTumere» quum mittas per ci^ 
Tutates^ atque haec in nos infiruere. Non ergo^ deiifies^ 

P 2 Ste- hBergter. «d Arift. Hut. 468. fFblfiim^ 
ad Lihan. Ep. cuavm. p. 85. alio9. 

61. Et THKivav i tU rh vifiet vapot" 

wcdfievo^^ Cononem cogitat aQftor,(iuem, 
fbpra, MponccDt viTofivsvnir» t infia, ep. 
xai. niv xaromprivtivrm^ vocat. Aliud 
eft Txpomlv eU rtvi 9 aliud TctpotviTv it^ 
ri crSfid rtvo^. illud in quamcunque con^ 
amKliam ftu irxfotvtxv ; hoc in ftoprum 
praefercim nefandnm conuenit, ac perin- 
oe dicitur.atque ifipl^eiv tU ri acmd rtvo^^ 
qaod de ftupro pNcr vim illato fumi mo« 
Bet I/. Cafauhonus , Amm. ad jithtnat^ 
um^ h Vl. p. 461. I. 45. VeAa A$he^ 
naet\ p. 267. A« fiint, E*dv rt^ sU Icu- 
^v ttupM i0pl^9 ypcUfjot^ ilvou Kotrk rw 
dppla^cevro^. Similiter in epiftola, quae 
inter fllas, Hippocrati amcriptas, legi- 
tur, locvii. oper. p. lapi. 1. 16. A^A^)^^ 
jueTcH&Jhcvfievot , wpotrotKOuo XtiiZipievot 9 
^eccpyovi cvXiovre^ , ^vaTxet^ }i xeii Tra.l" 
\aq iyetv Uvret;^ xd eU ra vAuara i^ 
fiplt^cvreq' pro iyetv iivre^ haud dubie re- 
ponendum lonicum dytviovre^. Alterum 
«ft, in luiiank ep. uau p. 445* D. TVV ^ Sv d4 tpA Wfrap^zagj hrtHivci" m 
3/i0fy ritv Tpixovffoev. atque uc lego in Olis 
apud SuiJ. T. tAavcivto^ Kairlrccvoq. Tim 
xapottftcev 9 ti» eU vtyM^ C^^go» nv iipw) 
i rijq £'AAi9o^ iiyeiiisv Texapcpviixey • eSrao 
fiaUaq Hveyxev. Sine addito cafu , non 
fine fliupri nefandi, vt puto, fignificatio- 
ne, ifiTapotveTv legitur in Luc. Alex. tom« 
n. p. 248. OU (ieoTpiTovg^ roh^ ipcuord' 
rev^ iyoo^tvifjovoq (^AIexander) , Hme^ 
ip/yvpovnrotq ixpnro vvyxatevhev ^ xa) Tav^ 
ra rpirov Ipt^Topoti^ Quid veteribus 
fberit Topoufla ^ notum : apud citerio- 
ris aetatis Icriptores faepe perinde , atque 
S/3p/^« quamcunque iniuriam & contu* 
meUam , etiam fine ebrietatis fignificatio- 
ne, comprehendit. 

67. mKouiTavl Sic fcripfi ad cxem- 
plum librorom editorum , & MSS. Lugd B. 
& Burm. in eo , Clunerii ftcutus fenten- 
riam 9 Sic. Ant. I. II* c. iv. In MSS.' 
plerisque vitiofum eft. Mox xa) , prae- 
termifiimi in plerisque MSS. retinui cuoi 
antecedentibus editoribus. Digitized by Google 4« «AAAPIAOS EmSTOAAl r»6|i 69. Omm ^\ « SrvdlvMr) Mnln fffk 
i{fc^/^j In libris, qui adhuc prodienmt 

r. r. i. at in LugcL A. Ovx ip" i Zrv- 
c/x0^, in LugcL B. & PoL o£jt i(p» 
i "SfWix^pi r. T. i. in Angl. Oi nip i 
Sr. Haud dubie, pro more luo, fcriplic 
tu^ S £tw/^0^- Rnettret, guod eit 
in Lngd. A. 4^ pro £p« , confmnamm 
cocficis Bumu oonfenfu, recepL Noca 
liinc, quae de ftriusque difierenda vods 
vulgo traduntur. confer inprimis Z)' Or^ 
wUl. Vann. Csk. p» 227. & yhkk. noL 
ad Buripidis Pboeih p» aidu Ncftro in 
loeo interrogantis efle, fpfa lententia do- 
oec Sic Akipbron^ L L ep. xxvnr. 
Ofi fr^BU0i| rplKOopcsf koA ^i^cafroif Gta le- 
go cum aemfierbufio^ viro fummo, not. 
9dLuc. t. LTinu p* x6o. L 73O y$piirrm 
WtipSif ri^ iip* iiXiMlstf i^fioiirctg ipuig^ Sf 
T14 ipri v^iSriy ipxifuwi L IIL qpuxxvu. 
P' 334« Oi iTMiqr riXauv» rijg iyepo»' 
Xf^y iy^ ^ ^^ /ptfoTJify ^/|» imrirn¥f 
'"'^Kcu rir€ «7qr (Mtliwvx 9 «!fiw JMUcaiir 
o-imrih^ Iviov lUttiu^" repone ^ ««y naxm^ 
crMc/rjf fffiSiim ItifKaq^ nocae formaeprouer- 
hiales^ff-^A^wiMsicSyfiim. 'Denottro^ipM^ 
in oratione intent^mte) aliis poflpofito 
verbis, vix oposeit,aliquid monerL paT- 
fim olMiia exempla. fi tanti res eft, ^d« 
Lucian. tom. L DiaL Mort. xm. p. 390* 
3UU p. 417. & alibi. 

70. TifA/jio&r^ tiporyl Non monerem 
in Lugd. B. leri m^unovm yipcnf 2^^ 
nifi euent fbrtafle 9 qui| huius lcripturae 
radonemeflebabendam, qpinarentur, eo 
indufti , <|ood eft infia • yipm Af , « 
tntecedentibus , vt videcur , repeti* 
tum. Sed, ibi dv) reliquis iundfami pai^ 
ticipiis^ namram yerbi rednet, hic alit 
lado eft; &auc (cribendum nt^^xtOrog Av, 
auc r^iMKduro^ yip»y ^ vc rdiqui libri omaes habenc certe loquendi ra« tjonem paflim fequunmr optimi qmque 
fcriptores , Dmofibenes , Plato , Xeno* 
pbon^ aUL Vtriusqne gieneris exemplum 
vid. in P/af. ApoL p. ao. C. ToavZroif rt^ 
ipuS To^kirepog ^» n§MKo6roi/ tyroq • ti^Am 
K6(;le &¥. &, p. a8. £. 1U)M oiy &f pui 
i ^og eii 9 i^ckUvri rnXiK$ie iifipiinip. 
vbi, fiibflant^ addito, abeft ir. 

70. OuSi al^x^ '^^ f^^i iff^>^»rk^ 
fihf ehcu iMsAAa?T/6r « Xyptalifii i$ airriqt 
h olg^ ^ T. A.3 JDubiom videri potdt 9 
6cig nt, an t^^> legendum. Ac vul* 
go quidem Mt^ exUbent libii ecfiti^Lugd.^ 
tamenB. An^. PaL & Mai^ Ald.r^cw^ 
praeterquam quod in AngL fiipra ftnptum 
eft teiq. Vtrumque fentendae accommo* 
datum. Si rixifc^ i^tur, acdpiendum 
erit, de arte poetica, cuius admirator & 
aemnlus Stefichonia^ vc, epu ucxxvz. ad 
Scefichorum : Ai' ti crejScurirepoe eJ roX* 
Xu¥ Kcu tcevputffiirepog 9 ri hm^UifAerrm 
rcwrct Kei rrifye jm) Wmi. Neque ob- 
fiiat 9 quod fiibiicitur , &¥ t^^kuriig ^ 
iJucu K, Saepe ^w^ & ^nXccriig is dici-^ 
tur 9 qui fiudiole diligentarque rem ali« 
quam fedbatur* Arrian. Epi6t 1. IL c. xn. 
Toircu rcu xpiiyucmq 4^ify Tcri (|if Ac^ri^r. 
Berodian. L VL c. vm. iungit ^^crrig, 
jMt) fuputri^ Tie htelpou i^ipelcce* vt nofter 
ep. n. H^pfiuiKcsg hA ri ^KcSiv Kei fu-^ 
ueivtcu rip hf rvpcKfpHi fiier. fimilia vid» 
m Albert. Obf. Sacr. in L Cor. p. 13^. 
Prcnpius ad nofirum accedit Porpbyr. de 
Abft. L L p. 7. iT? C^KoffO(plag^ tSnKurk^ 
ehsu i^oiicatci^ pTaeterea^ vt hicAt/AMB/yf 
a eUrrkQ (ri^cui) 9 ita a Plutarcbo^ ia 
Ucc Ap(^im. pb aa8. B. in re licet di- 
Ueria^ dicitur^ rho r^ctg Aupuiiimtcu^ 
Alcerum camen teie rednui; cui incer^ 
pretando inleruire potuitr^j^MKC» non^ e 
contrario, huic iUucf: nedicam^lonsema- 
iorem vim inefle^ fi teig^ quam fi r^uq^ 
leennus. In rea i^fius i^cba auaoris, 

ep. Digitized by Google PHALAIUDIS BPISTOLAB. 47 St^hare , tam fenex , ab intei&peraiiti retpuUicae geren- 
4ae copiditate? neque feuereris deas^ quamm aemolum eflAi 
dimi pnlcliro te titok) ia6tas^ ioiiiria eaa aflkis ^ quum rem^ 

PU'^ du umile eft, »• m. T^^)* £y Mri^ 
tff £y , «. r» A* & ep. zcvi. Ai' «utvu 
Cpm^iXllp^) fi^ le»} jt^iPft^ ^iytom 
ial Mff^euY quae conferri velim cum 
£s, quae, in loiup. 364. C habet Plato. 
Obuialoquendirado dt,in^rriM.Epi£t 
{^f^uit^ «lirtfr Sau^iTw^^de eo, qni difci- 
plma & moribus Socratem fiudiofe imi- 
tatur. vid. L L c xdl p. 104. LIL c. vi. p« 
%9^^tdLLfiasn. tooLlL DenMHi. p« 391» 
aUos. Pippins t noftro obeft, quod miii 
Arrian. Epift. L IL c. ziv. p. 243* 
AV ^ Tohnmt^>^Mfi(0jra i$9c sr)2m» xflt 
STMiv iMi) Ai>v» C^9^i0f)* vbi ^tfS $1- 
^u^THV Jv«i idem » quod paullo ante mi- 
fSvlM tut/rh iwafMf ^ofiouAvttu tf«$. 
Arriani loco peropportune v&s eft iur^ 
fbilius^ ad Aft. Apoft. zzn. 3. Didcur 
Stefichorus XvfAolvsfficu ra^ ff^, quod ad 
Ibdiuin nouarum rerum^Mufis indignum, 
fff^ltrwim applicuerat. Sic^ de Arcelilao, 
Loirt. L IV. J. 45. OlKTilpu ^ oi t69- 
m^9 lr«> tJatH. A>X 9n Mairmo Yfifi^a^^ 
ad (lerftf xpii^JtfJUH^ jcvAixl Nec difli* 
aiilis color norum Fauii ^ ad Rom. su ^3* 

m§m Tw yofAouj ih iiiy JtrtfiJ^tK. Vec^ 
him XufuUifeor^ de quacunque iniuritf 
foeditate, noza, cet, penniUgatum eft^ 
^rid. AvfUtbfOfiai ^ot uai Xvfioifon/y ^f/* 

e, Bxdftruit' atquc eo fcnfu,afctiptori- 
Bomor» pofterioiibus M Bxi^m id 
rni , notax Bufiatb. ad II. A p. io8. 
15. cct. quaie 'mlfoeraf, Paraen. p. 19. 
9'iiim ii fUfh fiuh 0poifiiff^ i^ikHoriP^ 
tatv Tlk Twim^ wxth 3^ TciK ho^mto^ 
Jlfijia^fiy compaiads grammaticonim lo* 
ds9 nemo dubicabit , quin Sfiijtihi veibo 
i}jvf4forr^9 quod eft io MS. Bool. inter- 
pretaiido adicAum, huic locum cedere 
debeat. la sdbo» pooo ohfiiua, 94od eft in Lugfi. B. ^ufuttwf » 06^0;^ hd^ 
mkmtift^ tu r. X. de qua conftraendi ivl^ 
tiooe vid. /. & ^. Grmuuias , iUomt ^ 
Harpocrat. v. }Xwpmm»rythot , p. 75- 
bunc, ad Atlian. Hift. Aii. L L c. m 
Atque ica Herod. 1. L p. 98. £. Avaub/* 
yffl^Mi ry m^* Ljf. adu. Andoc. p. 1x3« 
Xenopb. HdL IL p. 274. L 37. L VIL p* * 
377. L 5. Heliod. L VIL p. 300. luiian^ 
aa S. P. Q« Adi. p. &74.D.alii. In nolfao 
tunen malo abri^ »• vt in reKqnts libris 
MSS. & edd. ita ilte, q>. w.T^Tnoti^ 
Xiuo tfi^uroit iio^ kiifuuUfuwr & opti» 
mi loiptoies quiqae. Quod praeterea ia 
•odem MS. B. kgttor ^ h ik vitiofhni 
eft. £V oU dicitnr , vt «p. viil. £V dc 
irpig fu favAiTaiWlf. Ratat , tationem 
reddam vcsbi frfoffitolf cum uuMmti^ 
eommntaiL Antea cmm legebatnr, xr^ 
tkAo^ fiiv A«i T^mv^: quam loqoeii* 
di rationem ^ optimi cuiusque fcriptorit 
comprobatam an^ricatC) a<m repudta& 
iem , nifi altemm , qood repoliu , tcak^ 
AM^ 9 exbiberent quatuor MSS. opti- 
mi, XmbL A. B. Ang^. & Psl. £t hoc 
quidem in oftentatturem, qui fe ^orioft 
iaAet , apprhne quadrat, variis m k)ck 
quoque vnirpatum a JPlatone. vid» Crit. 
p. 39. B. Tlieaett p. 142. £. Protag. p. 
aai. F. cet. Idem « vutute dhierfa, naiid 
fido, an reitiQienanm fit Luciano , tom. 
IIL Cyn.p. 551. vbi nunc: Stipai tt rar 
aaXiVfiium Aftp&rw od tfpanva 9 tov^ 
a XP^^9 mcpiifov^ 9 na) Tny vop(pvfcat 
ni^ vofil^u. Soianus^ qai locnm meiv» 
dcmm putauit,quod reponeret^non habuit; 
Fortafie pro xaXavpAfcrytcApixm iUt meA* 
Kuirtl^vw. vt exciderint literae mediae. 
euius generis errores libraiiorum com« 
plures correxit />' Oruill. ad Cbarit. 
p. 444. & ($93« In rem confer didhnn 
Thaletis, apud Laert. L L %. 37. Wi riio 
if^t9 ttaMonri^iat > dxxi tOi hrmiiei^ 

fUh / Digitized by Google 4(8 «^AAAPIAOX lEmZTOAAt ^si mrvoQ Yww \ k») rwe fji^ rSrv A';^a^6iv vSarouQ TFwSAyo/iui 
96 auyyp&(p€iii^ y Kdi rm r&y hpoiw ^KBivm «jSouAMsy hrmf/^ 
imcvSC 07F6K ^^ dvrhQ ismorriiaiiK mcfA>tQ i^ A^AofiioiK sk VfJti^ 
fWy oiiSbf ^fmt^l^ii. «AA' «S T70^,ori /^voyji ^emi aI Ka^pihi 

ffirpu^ lum v7m» icaaA^ Addo, qucKl ex Pbj^ 
larcbo leferc Jibenaeus , L XII. p. 521. 
B. Symcufiis l^em fiufle , Tdy ivi^ fiii 

wiai. Si cui^ tamen pro xM^MTri^cf^ivci^ 
masjs placueric jMAAi/Mo/xiwy , quod pcopius 
ibeft a vulgata fcripcuia, fadle ei auen- 
tiar. conf. lAician. tom. II. Lexiph. p. 333. 
Citads fupra Platonis locis propius ad 
noftrum accedic, quod eft in eius Legg. 
Mtl. p. 862. £• IU> K»Mttirl^€9iai Xfiil t^ 
imA»^ icu)Maai fiiXKovt 9 ri xa^Jig if^aT 
&, hr) rSf hanfrl^ xoKkonrlijifAda^ in e- 
iusidem , de Rep. 1. X. p. 755. E. De 
Ibrma confiniendi , coh&rri , velim , 
Heliod. L IL p. 75. O''^ im} iipaffirtTni^ 
shai reSi ^iirripxpy ipimTiTOi* & , ib. p. 
122. A*X/AAf/iifC yap ehoi vefivvvt* 
roi i Tn^ leapla^ ^li^jfiwv. nec dilDmile 
hoc Zacbariae Scbol. inicio DiaL de O- 
pif. Mund. Kak wjp fip^ivifjuvo^ ehat 
#0(pJ^ , X. T. A. Veteres in funilibus lo- 
quendi generibus praelercim verbo Tpoe-- 
voteTffioi vtuncur. 

74. ri^ ^9 orpariirag ixew * ie.r.A.3 
Vizimpetrare a me pofllum, vc , haec 
tam pucida , & quouis fophifta indigna , 
noftri a^^ris efle, pucem. Quis enim 
ferac, cum anteceflleric iam xP^fiara i^^ 
peiy^ »a) ffTpanira^ irafaxaftfiavetv^ & 
TifJaKCvToq yiptiw^ mox, iisdem fere ver- 
bis, repeti rip»v Av, trrpaTi&Taq ixety xA 
XfnfAOTOt iyelpettf eii\avl Quin ipfum 
aifTolg in verbis, quae fequuntur^ indi- 
€ifi eQe fidecar OMJonia inteipcdacae. Perdnec enim ad antetedens weii^^ 9»f 
intjerpofitis reliqub, mihHs commode re* 
fercur. Suipicor auAoris canmm haec eflie: 
A*AA^ TpoTeryig el oKftifV 9 fdKkosy etuT^U 
ixipiv iirmixf^etv^ x. r. A. ac reliqua ex 
ancecedencibus tnmslata ad ezplicanduoa 
hoc: A*AAi xporeTk^ ej ebcf^. quare tati* 
quam aliena & aui^re indigna vncis i»» 
clufi. Verbi i««/*s/f</v* venufte trana*. 
lati, virtutem iUmfaiiuit Hemfterba^ 
fius nefter 9 not. ad Lucian. tom. L 
Nigr. p. 63. Placuic id vehemencer io» 
phmis. 

7S* ^'^ oiTobe ixrphpei fffrva^ l/ioryj 
De hoc loco luculenter expofuic £ent^ 
leius ; quem vide, in DiflC V. &, in &e« 
fponC ad Boyl. CenC V. Id vnum no«. 
co, poft Herodoti^ cuidebecur, cempota 
hoc quoque, ficuc alterttm, ireimic r^ 
rov airretv , g^eratim per prouatiuin 
dici coeptum eflle. Euftatb. -ad 11» A. p« 
42. L 36. O''^^ Koit mpoifela rd horpifinvat 
xItvo^ Hkh^ atque fjc eo vfi funt jielian. 
V. H. L VL c. xmu &au«ftor, apud Suid^ 
V. A/xsfy* quem, infirmo valde arflp* 
mento , Mianum eflTe 9 pucac KtijtC'* 
rus. Noftro in loco 9 fcripturam 9 quat^ 
fint ante, (f^ avTobg horpl^lM xir^ S. pa« 
tumper nmtauL cum esoim antecedistt^Jrtai 
fiaf^ , concinnius lens ig a&Tobe ixrpi^ 
^it. quod non recepiflem in concextumy 
iufi hrrplyftet efl&C in Lugd. A, B. & And. 
Pro &q autem E4 Ven. wk^ rdiqui U- 
bri U habent. 

:j6.A*x^ 9rfnwf]£& hoc.loco* 

Ste« Digitized by Google PHAI.ARIDIS EPISTOLAE. 4P publicam geris aduerfus viros meliores? neque mifereris li?- 
berorum, qui iam non multum a virili abfunt aetate? fed in- 
confideratus valde es, [cum fenex fis, &milites habere, & 
pecunias » velis] hoilem iis oppofiturus tam grauem » quam 
qui eos exfcindet pinus in morem. Et Achaeor um quidem re- 
ditus, intelligo, te confcribere , &quibusdamheroumillorum 
temaitatem fatis exprobrare: quomodo vero ipfe rediturus iis 
incolumis Halefa Himeram ^ nihil curas. Sed probe fcito^ 

O tc Stefidionim Hirrw Ibipfifle , concludit 
/. Cafaubonus , AnimadiL ad Atben. 1. 
IV. c. ziy. p. a86. Quamquam tdte 
Suida^ V. N^09, complures fuerunt o- 
lim N^9T«y fcriptores, in eorum tamen 
numero Stefichorum fidile^ nondum ani- 
mum induco credere. Nota, inter alia 
eius lcripta, txiw Tlipat^\ de quapraeter 
Fabric. BibL vJr. voL L p. 596. vid. 
Maujfae. ad Harpocrat. v. KmltxAy : de 
Virroic plane filent veteres. Fieri potuit, 
vt in ifix> opere praeter ezcidium Troiae 
eciam quaedam eorum traOauerit ille , 
quae ad J^Arrou^^ feu^reditum Graeco- 
fum, pertineant^atque ita, quadam argu- 
menti conueniencia , nofiier in errorem 
fiierit induAus , dum alterum pro altero 
pofiut. Nifi, eum, exifiimare malis, 
Scefichorum, quem txlcu Uipvw fisipfifie 
fciret^ de mduflria, negleAa rei veritate, 
induxifle , tanquam NJ^mv fcriptorem , vt, 
mutato quodammodo libri argumenco & 
titulo, occafio efllet fisurae, qua minas fiias 
faceret terribiliores. m quam partem hoc 
magis inclinat animus, quod dicit t^iarw^ 
A';c^«v,non Ncmw^ E*AAif wy,aut fimplici- 
ferN^M;.^,quodcommune nomen iflorum 
librorum fiiifle ^ apparet ex mulcis vete- 
rum tefiimoniis» Suid. L c. A ypa^fosyre^ 
vdv NJ^#V9 inquit) & ol roi^; fiiarouf 
ifiv^Mfrsq' fchol. jfyoiL Rbod. L L 558, 
Auo^lfiax^ ^^ ^^^ipv '^^^ f^irr»f' aufibor 
«f g. Eurip. Med. i rmtq 'Siarouq mJtvctql' 
dtque ica reliqui fcripiores, a Cafaubono & 
£uJicro , ad Afbtth & Suid. cicatL Ituo veri fimile mihi vldetor, noflzum, cum 
non fimplidter» vt reliqui, N^mc^« ied 
'^irrouq A^x^Wy dictt, non tam fumfifie 
haec a ceno Stefichori Ubro , qui infcribe- 
retur Hirrciify quam, infcriptione libri 
confida , deriua0e fiue ex Homeri CXL 
A. 326. vbi Pbemius inducitur', A^x/tuSu 
virroif JUfiay^ fiue ex alio, qui haec Ho-' 
meri ex^reflerit. Ica /hbonaauty eandem 
rem refpiciens, L L p. 14. D. lU) roik 
(Aimrrn^w ifHii Tpiq rkp ohotS» /SovA^v # 
i^(im yi(rro¥ A^x^uv. 

78. £*$ A*K»l<nic eU tiiipew] Lugd. Bi. 
ft AneL £'{ A'. ig tfUpc^ quod fi cui 
in nolcro lcriptore alteri anceferendum 
efl^ videacur, per me licebic. Legi incer- 
ea pocerunc , ne alios nominem , quae « 
de parcicularum ic 6i eUj cum quarco 
cafii iunfbar^m, differencia , quam accu* 
race, tam vere, difbutauit Falckenarius^ 
vir Uimmus , ad Eurip. Phoen. p. 474^ 
475. In nofiro fimilibiisque fcripcori-. 
bus, plurium MSS. confenfum rem po- 
tiifimum conficere, arbitror. 

79. Wtvaovl ffi\ Li^. A. AngL Pal« 
ir^pifAiveufft i quodalten incerprecando in« 
feruiifle, puco. Nofler, ep. vu. Mivei 
ffi^ oix ^pi ov TroorriC', k. r. A. 

79* Ka09ipliec irhpxi] Comparacioiie 
modo ance fiidba 'Siorav , leu redicus 
Graecorum in pacriam , ^ huius Sceficbori 
Himeram , non inuenufle aucflor Ka^iffl^ 
iae vhpac^ cec. ance oculos propofuit 
Stefichoro, vc, hisvelutifpebitis fpefta- 
culis, intelligeret, non ounoni fS>i Hi- Digitized by Google 50 OAAAPIAOS EniSTOAAl- wkpcu^ mi^ Ww/KTdi^ kdl X^pt^» [iMd I 


^ fi in iittnDi Iiiddmt 

Phalaridis^imininere mala, quitmolim ad 
ifla loca perpeiH fiiiilent Graed , in pa- 
triam reckontes. Quod fi diliftntius in« 
foeziflet S^rkeUus ^ in not. ad Stepban. 
Byz. V. KaipHpAg , non commiffllet, vt 
tanquam proueifaium vulgo notum hoc 
muAoris noftri leftoribus ap^neret luis. 
Qmrybdin quidem elegantes formas, quae 
in confiietudinem prouerbii abierunt , pe- 
periile , non ignoro: Capbarea faxa qui 
ma viitote, quam opinatur ille, per pro- 
QerUum dixerit, noui neminem. Neque 
id vHa ratione ex noltro loco confici po- 
terit, niil idem ftamere velis de HKBty^ 
txcff^ ; quod ne per fonmium quidem ali* 
quis coatanerit vnquam. Refpicit auAor 
celd>re iftud naufi^tfium) quod, Naufdii 
dolo decepd » ad iaxa Capharea Gne* 
d, Troia nanigantes, fecerunt Huius 
siagnitudinera cladis defcriptam verfibitt 
Bt^y quoB ad Siepban^ L c. in medium 
ad&rt Holfteniusy reperiea in AndioL Gr. 
L L c. Lv. II. Ipfinn epigramma, in 
rem noftram accommodatum , hoc eft: 
06)JfU¥M uiievffi Ka^ptieg , eu Tore virrw 
fi^xhctf £'AAi^ iMs> TriXc¥ l^xMevjUvp' 
vd^ 9re V«i(rnK xf^bt^ ivo^pATip» wwrhg^ 
tf^e vixm^ ru0A^ 9* tip»fu irivx rpiTriq 
TLotpdieB^ k whpec^9 A»vmo7^ T»Xt¥ t^Xtoi 
4AAif ETirAm» m> ieMbrou^ ix^poripif m^ 
A^fMV. Kos} ^V 9^ ^* irepvet^if^ cwtiar 
Tog K Ka^peif^ , VoBuTrXte* trot y»p rStf 
^XXM txXeeu^ iixpu. Sunt Ka^pHe^ s 
quae, noftro in loco, plenius Ka0ir 
^^ wirpm. Sic Lyeopbr. in Alex. 
ia85« "ZvparktfyJHe^ irirpeur Strab. 1. L 
p. 50. T^netfoi^e nrirpm'' fimilia paf- 
fim aliu Mucata nominis forma K«^ 
pet^ 'jrirfn» vocat Oinagoras^ in epi- 
frraJcnmate,quod, ad Stepbani L c. ab Hot" 
ftenio diuulgatum, inter carmina lenfiana 
edidit Reiskim , AnthoL n. 803. VeAa 
TzetTiae^ in Comment ad Lyeopbron. 
Alex. 373. quae fiipra, p. a. n. i. alio- 
rum exemplO) «d Pbalariu retuli, haec fimt: O* » oMg Zi^tmh^iXei^uok 

hipm^ Kei^hipeuf xiyereu* Mirabar tunC| 
qaod, cum, noftit) in loco» fintKoe^^ 
ieg irirpctt^ Tufzes dicat» Zipeuut vocari 
Kccri ^ixctptv KjouptipieC fed mirari de* 
fii, poftqusm me literaoorum ille prin« 
ceps, HmfierbuRus^ monuit, pro^tfbu»* 

{i/y , vd , quod MSS. habent , ^lxaa^tv 9 
cribendum efle ^ixictv. De hoc autem 
vid. Fabric. BibL Gr. voL III. p. 37. 

80. Ka) nxcc/KTcit , KcH Xipy0ii^2 ^ 
terpretess qui Latinum fbcmmicPba&rinf 
fic reddiderunt^ vt fiu:ile apmreat , noB 
vnum omnes (bififie ; & Aretinus qui> 
dem, (eruato noraine Graeco, Plandas; 
NaogeorguSy Capbareidas petras ^ ac 
fcopulos , . Cbarybdinque ; interpres , in 
ed. Aurel. Capberidas petras^ Q^ erran^ 
tes^ Cbarybdinfue; Boyleus Symplegadas 
iubmcdtin locumllAA^^; at omnium 
lepidiffimnm eft, nec adeo praetermittec* 
dum filentio, quod inteipres Pbalaridit 
Gfllhis comminHcitur, dum hunc in mo» 
dum fentendam conuertit : Apprende 
neanmoins^ que les ecueils de la mer Cs» 
pbaris^ & des fimple Gardes^ &deCa^ 
ribde^ & /* Armie de NaupHe t* attende. 
De auAorisIoco, quid fk enftiraandum^ 
tum apparebit , vbi in harum UXceyierS^ 
radones pmllo dOigendus inquifiue*- 
ro. Etfi variae de his opmionesfiiifR ve^ 
teium videntur, aliis cnm Homero in 
freto Siculo eas coUocandbus , aliis ad 
fiuices Bofpori Thracid auc Pond : du- 
bium tamen nullnm efb» quin eas cogita- 
uerit nofler« quarum mendonem, dum 
errores defcripfit VIyfI!s,feciti9iMP»tffi#f) 
Od. M. 59. cet. E Nd^o/^ enim , qtd 
Caphareorum faxorum c om m emu ranoo* 
lum occafionem ei praebuerant, htud 
dubie quoqae huc ttanfhdit tlxccyKTifj 
vt vna cmn his mala, quae ad easpafi6s 
eflet VlyfRs* ante oculos proponeret 
Steficfaoro. Quas dum Homeri exemplo 
reUquis addit, commune inftitntum fequi* 
tur poecarum» qui NMwv fcripferunc 

phk Digitized by Google PHAl^ARIDIS £PISTOLAS. 51 G 2 appa- plane Suidas , ▼• NJlnr. Eoe} ti ranvr«2 

hrovrxi rf &uAp^ ^9 hou iWi iumrol* 
Vc , liue nofter aUqiiod rej^xerit opus 
Steficbori ^ fiue ex aliua fcriptoris Hi^rot^ 
fua bauferic, e communi tamen fbnce de- 
riuata elle , aequum fit , cen(eri. Ipfum 
Suficborum O'/^0u ChAa^ Mle , non 
vnus vecerum remcur. v. ToIUus ad Lm* 
gin. feA. zni. p. ^t. cec Atque idem % 
refpea» operis, quod tklau Ilit<nv in* 
fcnpfit iUe, praelertim di6bum acdpio a 
fiion. Cbryfofi. Or. H. de Regn. p. as. 
B. Ad UhArftriu; autem ffomericas quod 
attinet; duplid potifBmum via veteres in 
barum ratiocibus e}Q>licandis infiituUIe, 
videntur. Altera eorum efl; , qui , H(h 
merum , fliatuunt , ITA^jerat^ ^uas , in fi-eto 
Siculo^confinxine adfimilitudinemOy^iy^tf- 
rum leu iym^le^adum^ in Ponto, atque 
ica ab hifiona impfifle j quam de Tl}^y^ 
xTpffq fuis narrec , fabidam : alcera infi^ 
ilunti!,Qd, Cyaneas feu Smpkgades^ 
quas in Ponco fi^ifle, conftat^ in fireto 
Siculo, Dpinantur, ab Homero fbiflecQl- 
locacas, atque adeo easdem efiie lUayjcr^ 
Homericas y quas Cyaneas , feu Sympk' 
gades. £t huius quldem opinionis fuifle 
videntur 7^/2^i, ad Lycophron* Alex. 
»85. dum,'nirp«i ZuiiirkifyolUq^ inquic^ 
M P^fjufpoo H}»0^xri^ mXel^ n. r. A. & 
Hefycbius^ qui ID^Kriq reddit per ritQ 
iufiarknj^J&a^ ^irpa^ , tum Vicifllm , 
Su/CMTAirr^^, tf2 Tpep* 0*(julif^ ll>Mymretlm 
Longius progrefliisP//if/W, 1. VL c. zii» 
Infmae^ inquit^ /« -P^i?/^ Plan&ae^ Rue 
Cyaneae fiue Symplegadfs. In eanaem 
fentenriam Homeri vesb^ interpretatur 
vetus eius fcholiafta. |mo ipfius tempo* 
. ribus ArifioteJis fUiflfe lam, qui maiyxrM 
Homericas easdem efle, quas £«;/ECTAif>'i* 
hu; , exifKmarent , intelliges ex illius lir 
bro, de Mirab. Aiifc. p. ii(So^E. qiium, 
Graecos cfle. doceat, qui ex verbis Ho* 
merij vbi mt^P!an&as efle, dicit,pro- 
pter eiumpentis copiam ignis baud per- uias Qauigantibus , confidant, ht pHA 
rSv Zuf^k^gy£kiy iyivero &9rAw^ e^uroJ^ 
^JrgonauUs). Quod breuiter re&Ui( 
philofophus , his verbis : Ilcp) fuv ovy ria 
limvifius ou hiyercu mg cboari^w , Tre^ 
U riv vofiftkv riv iixKotiAfidvmeroi^ riiv £f« 
jmA/osv. Atque , his ^oque adnumeran* 
dum efle Cary/Hum Pergamenum , tuni 
apparebic, vbi ance eius verba emendaue-i 
rq, quae nunc in lcbo}. ad Tbeocrit^ 
Idyll. Xm* 90. fic fcribuncur; ILxpwnoQ i 
lUfyoM»fvU (piftf'}, K^wvia^ fihf iSariavipti^ 
ir«y, V7rb ii Semi^ Sfom Tt/A^ xsiA^aieu^ 
Nomina diuerla , quae Cyapeis tribuun^ 
cur, ex anciquis colle^puuc plure^; v^ 
Meurfius^zdLycopbr^u Ct G^/^. ad A'^ 
polloa. L X p. s($. Barnef ad Euripi4% 
Med. 2. & Iphi^. in Taur. 241, quem lo- 
cum , a BentJeto centatum • egregle qor^ 
rexit Pierfottus^ Veriflnu 1. I. C 11. p^ 
15. Ab Apollonio quoque IXA|^<^i2^ 
vocariy praeter verfum, quem citat Tzetzes^ 
L c dilces ex Argcm. L It s^.-^i« 
X ifet fjfkffva/t/; Tlktfyivi hwieis etxpf ^^* 
qui IIuAflV nominauerit, inuemo n&- 
ipinem. Neque id aptmn Sy^mpJegadibut 
noment cum praefercim vus conueniati^ 

3uae fimt per ^iguftias monrium» vt reftei 
ocet i>, Lud» 4hrefcb ,* Animadu. ad 
JefcbyL L II. c pai. p« ^^. Miilta 
minus placet, Q^^fim liiKaio did: quod n^ 
qiudem jper fbmnium cogitau^t aliquisj^ 
nifi fbrte opinetqr, hic quoque veteres^ 
Vt alibi, porCELs collocafle inferorum, at« 
que ad eam radonem deos, vocabulo s^K 
tero Latino^ altero Graeco, CyaneasvcH 
cafle Cffinau rvA««; vt alias inferorum. 
portas, A^Ti'^^ iri>MoHomerus^Orcifauces 
FirgiJius^ nominauit. Sed. eas ipfiis 
Ai^v sn/A^ edam periadofas efl% criri- 
cis 5 Cafauboni difco exemplo , cum a4 
^ec Anaxandridae 9 apud Atbenaeum , 
L VL p. aa?- D.-^ — flh yjtf i»fjtJ^ereu 
E^^ot; irpoff&irofQ Jx^^ xeifloufihnij ^youor^ 
&r* ecuri r^ c&fMtfr iplcrw mi/Mg A ffiifJtr 

fio^av H^vetv r* &va/r^i ^v^n^* P^^ 

ifirrou Digitized by Google 5^ *AAAP1A0S EmSTOAAI AplTTou tJxo^^ fnqult, fcrihendum videtur 

iU^miXag. Sedineoverfufatssfacere 
nobis nondum quiti fumus. Etiam infu* 
periore , quid appellentur i^i Tpdffar» 
pifcium^nefiio, Fertaffe i^oT^ rcffravloi^t 
padnis iuruleiitorum PifHum. Quamenim 
hic oflenderit vir rummus, apparebit, 
vbi vnius literae mutatione pro sniA^ 
fcripfero ^ixm^: nifi integrum locum fic 
emendare velis : — ^ yip ixfid^erou 
E'^7g itpocrciiroig Ix^uuv x^^P^f^^y^yeuv* 
iTT airib rx Trpafictr* » dplerou vrixet^ 
A*^pt0o?^ x}Jv€iv r' dvxyxi^i (piaiv. 
Cum ante mentio fieret eorum ^ quibus 
caperetur futpxxiix?jov^ merito aliquis ex- 
l|)eftaret , xxX» Tpiffwrx ipcc^Sav comme- 
m(»rari: led poeta, quod artem pifcato- 
riam commendaret, venufte,T«p* Sjrivotxv, 
eorum in locd pofuit icptx irpkwKx 
Ixiuav ; ficut idem rpi^coirov pifci tri- 
buit, in Nereo , apud ^tBen. 1. VII. p. 
»95. E. O' TTparog eupisv iroyjurs^ig Tfitrrov 
fiiyx T^etdxeu TTpSffcoirov. adde ibidem JSu^ 
buli verba. Per^/^/u4Pr«,intelligo/9TpA^- 
piiwtv xxlvnvy in qua laepe amatores cum 
jiiis amafiis ad menfiim accumbebant olim: 
dicitque adeoille^efle hanc ardspifcatoriae 
virtutem, vt adfpedfai leu facie elixarum 
pifeium alleBum , £f in ipfum leQum 
aadtiStum , irixetq iplarov 9 feu ad men^ 
fam 9 recUnare faciat bominem , cui fit 
AcnjfAfioKoq (pvTO, ideft, ingenium para^ 
/iticum. Sic, in Synoride , Dipbilus , apud 
Atbenaeum^ 1. VI. p, 047. C. A'vj>p yip. 
Irrt^ A 0lov xexnjfiivog M)f rdvXoixforoy 
rpelg iffvfjtfiixaug\ rpiCLstf O^Ao/ro. Inpri- 
mis cum Jfnaxandridae verbis componi, 
veltm , quod de loue ^/a/^ , parafiticae 
artis inuentore, dicit» incer alia, Diodo^ 
rus Sinopenfis^ in Epiclero, ibii p. ^39. 
C. fic leuiter corrigendum: O^^e^ (vul- 
go oim) hf xaXag irrpafjUv^jv xxlvnv 7Sy, 
TixpxxitfjUwiv r^ TJjfv rphrsXxv (fic refte 
Cafaub.) ir&vS' & isT E\ov<rav^ Ijh xor 
rxxXtU)^^ iMs) xofffilag (vulgo, xarxx}Uf 
ts)g xofffjJag 9 AVO Jf^ptTrhxq kavriv , 
ivrpayoiv j miav 9 (vulgo , ifATtiw) 
A^Tripxer* olxoif ^ ov xxtx^x^mv evfjtr 
fio>Ji(;. De Caryftii , G^pxov TlvXotc ; cum , 
Kvxvix^ , feu T,vfz7r}.vi^xlct^ 9 appareat , eas- 
dem habicas fuifle a Tzetze , Hefyebio , P//« nie^ aliis, cpiesTlKxfytiTis^ Hemeri ^ cttBN 
que praeterea poeta, virpxe iftas i;nf^ 
cpictg^ quas vocat^ L c. a diis U^xyxrxe 
nominatas fiiifie, tradac, dum v. 61. fic 
canit : W^ayxrx^ iii rot rxq ye Ssot^ fjucr 
xxpeg xotKiovfft 9 neminem fbre opinor, 
qui dubitet 9 quin bunc in modimi fit 
fcribendum: Kxpvmog'-^ — (pjfo-), Kvccvixe 
fiiv {hri xvdp&Trav , inro H tem 0*/ct^jpai/, 
HKxyxrxg xex^trtxt. Genus loquendi in 
fcriptis veterum obuium. Macbon^ co- 
micus, apud Atben. L VIII. p. 341. D. 
O* TtfiMcfv Xcipav trxfiXH^itv fjJ ovx i^ 
ipfe Aibenaeus , L XI. p. 505. F. Tlxp^ 
(uv[i\p fjutv ykp^ xcd ixielv eU ?Jyovg roti 
nxxravog "Laxpirnv , fjU>jq if iiXtxlx wy^ 
Xapeu lee. rlv Uxiravo^ \Laxpxrnv. Hie^ 
rocL in Aur. Carm. p. 4. n*'^ ^vt i IIA^- 
ravoq TlfJtMtog. Similia apud Flutarcbum 
inuenias , vc Symp. L VIIL p. 745. D. 
A7 ye fjiiv ih O^pt^pov Xetpijveet &9 ^l^id. 
F. Kxix^ep Zo(pox}Jove O^ivffirBtg (piftri. 
reftiusK. i S^ja.O*. Propius ^Carjfiii 
verba accedityquodeftineiusdemlibro^de 
Solert.Anim.p.978.B.AV0ibei/«w/ctiyif rov^ 
O'fiiipov teobe^ x. r. A. Locis fupra citads 
addo e Plutarcbi Keip. Ger.Praecp. 807. 
E. /CyvivlXctoq 3i np) rxe rav <pikay tsxov" 
ixq xirii xirov yevifJLsvoq (fic fcribo pro 
ytvifji^oq^ iffOevirrxroq xoii rxTetvdrxroq^ 
SvTrep i EvptrlSov Tiiiyxffoq^ E^OTiff* xfTrel* 
xav fJLxKXov 9 tl fJLMX>MV iihot. vbi in Euripi^ 
dis verfii) pro /c^aAov, fecundo in loco, 
axnU dedit Grotius , Exc. ex Cbm. & 
Trag. Gr. p. 381. quam redte, nolo dif^ 
putare, cum, in toto verfu vnicum modo 
verbum fine vitio efle , veri fimile fit ; 
IbripfifTe autem in Bellerophonte, vndehic 
verfus depromtus efle videtur,Stfr/>/W^fflr, 
& inde huc tranfltuliffe philofbphum, 
E^^OTifS* cixixrap iov^ &e xXlvct^ mepov^ 
quod Pegafb alato accommodatum, fimi- 
libus 9 quibus hic , occafionibus familiare 
fuit Plutarcbo , vt , Amat. p. 761. E. 

O' ipoyrtxbq xfJiM rqJ ye xxKiv thtv^ 

tHirrvj^ i>Axrap lovhev iq x^^lvx^ Trrepiv^ 
X. r. A. &, in Alcib.p. 193. C. A'Ax/^/i- 

3^^, i\iyxevroq (^Zaxpxrovq^ ri trx^ 

6phv rij^ ^vx^g xvrovy xx) vti^ovrog rhv 
xeviv xx) xviiirov rv(pov^ Tl^^mi^^ xKixrup 
icvXov d^ x?dvxq Ttrepiv. Couftimta vera 

Ca* Digitized by Google nvph ^i!^ PHALAJUDIS OTISTOLAE. n CaryJHi^ fiue fchoHaftae Tbeocriui fcri- 
pcura, cum reliquis , quos lupra nomi- 
mui, in eandem fentendam conuenire^ 
apparebit , audborem Peripli Pom. Emu 
qui^ p. 15. A^5rt 8J ^puyla^ rfj^ ^iXixfy 
inquit, i^ KvizviagfiiroiKvKc^ffTaHatrK'^ 
X. T. A. Sicut, in altero loco, in nt^Aix^, 
fic ,in hoc, in Ki;A^ » mutatum TJ^ctrxrxg. 
Dubium autem videri poteft, an fimile 
mendum fit in verbis Ptolemaei Hepbaeft* 
Nou. Hifl:. 1. V. apud' Pbotium , p. 483. 
vbi, XlV ^(p) rig et;A^ rfjg XiXiXtag 
wxua^iicavrog O^SwTfl-iw^, inquit, j}A*;^i/A- 
^ag iffm(r i^e^picriti , «. t. A. My/as 
voluit Scbottus^ (miXccc Hoefcbelius; fed 
forte verum liXetyivrig» ll^opyxT»(; l^ixi' 
Aix^ faepe vocat Buftatb. ad Dionyf. 
Per. 144. Videtur autem ea, de Synh- 
flegadibus fiue Cyaneis ^ in fi-eto Si- 
culo ab Homero coUocat» , dpinio ad- 
co etiam peruagata fiiifle, vt, ipfi» 
JlKxyxTk^ HomencaSy Symplegades dice- 
re , non dubitauerit Ouidius- , dum ^ 
Hcroid. ep. xn. lai. fic lcriben- 
tem fiicit Medeam : Compltxos vtinam 
Symplegades elififfent ^ Noftraque adbae^ 
rerent offibus oj/a tuis I Aut nos Seylla 
rapax canibus mifijfet edendos. ^Debuit 
ingTatis Scylla nocere viris.^ Qy^^9J^^ 
vomitftu&us totidem^ totidemque rejhr^ 
betj ffos quoque Trinacriae /uppofuijit 
aquae! Cum enim, in hiftoriaMedeae, 
vna cum Symplegadibus iungat Scyllam 
& Cbarybdin^ certumeft, nonaliaseum 
Symplegades voluifle , atque UXayxrxg 
ilomertcas^ in fi-eto Siculo, non illas in 
Ponto, quas putauerunt interpretes, fon- 
tis, vnde fua hauferit Ouidius^ aut igna- 
ri, aut, cum lua lcriberent, baudmemo- 
res. Quamquam autem , hanc, de iDMr- 
xroCit;^ opinionem non vnius ex veteribus 
foilTe, apparet: tamen praeter fcriptores 
memoratos, qui, fiue m carmine, fiue 
*lio fcripturae genere, UXxyxrxg Home^ 
ricas, Symplegades vel Cyaneas ^ aut 
contra has, nAayxTi^,nominauerit,inue- 
ni neminem. Vt non iniuria Euftatbius^ 
ad Dionyf Per. 144. Tlsp) rh Bp^xtov 
BS^opoy rxg Kvxvixg Tirpx^^ dicat, im5- 
Tx xvpixwf^^lxv ovrta xxXitfrixi , C^id. p. 
a6. n. 2.)} & dein 9 poii& qoidem bas» ad Homericarum exemplum, TDixiyietiia 
dici , quod, vt Herodotus (1. IV. p. a86* 
B.) teftatur, 'jrxxyxrxg Tpirspou ol E^^AAji- 
veg iXeyou ehxi xirAq* tamen x^^ijpia^xaSxi 
^694 rh TotdSiTtnf htoyMrc^ vxf O^fi^ipt^ 
ZixsXixobg nAasTfcTtf^. quae citantur, He^ 
rodofi, verba , fiia quoque fecerunt Ar* 
rian. Periplo Pont. Eux. p» 25. & audtor 
Per. Pont. Eux. I. c. Vides autem non 
alia ratione nomen ^^^xyxTch Cyaneis 
concedi ab Euftatbio^ atque multis aliia 
olim infuiis datum fuit. v. Cluuer^ Sia 
Ant. I. U. c. XIV. & Spanbem. ad CaUi> 
macb. H. in Det p. 484. eftque nihil 
aliiid , quam errans^vagusy qua virtute 
ipfis nauium tabidis tribuitur ab Aefcby* 
loi Perf 277. Kxrtxvovrx QplXav vifixf^ 
*r«} Xiyeiq (pip£o4xi n^x^xroT^i» ii^rXxf* 
xeavtv^ &, aldus ab eodem translatum, 
animo, in Agamemn. 602. Aiyoti rotou^ 
Totg icXxyxrig cSts* icpxtvipofv , praeeunte 
iam Hom. Od. V. 363. Imo, fi interpre- 
ti credimus , de dycis pofitum idem in 
Orpbsi Argon, 401. -^ — ^iixKrotg i* 
wrb ^XxyxTC^ Kpeix x^lifn/ ^poS6tixe ffv&it 
i}ix(paiH rs rxxnm : fed proprium eo 19 
loco 5r/y«f. apud Homer. Odyfl; A. 57. 

coquus xpeicov vlvxxxg vxpihixev Mpxg 

vxvroltav^ & , Od. n. 49« Tolaiv H xptiim 
^lvxxxg TTxpiiiixe ffvfitinf^ &mXKim. Quid» 
fi igitur in loco Orpbei fcribam £ixiix)^ 
Toiq Sc vlvxl^t Kpstx X* vpoSdijxsP Forte^ 
voci ^lvx^i adfcriptum , nomen )Jiyx}Me 
vitio originem dedit. de vtroque vid. 
Polluc. 1. VI. 84. & adeum locum notas 
virorum doAorum. Om,Euftatbii tefti* 
monib eonuenire videtur praeflantiilimOi* 
rum quorumque fcriptorum,inter Graecos, 
confiietudo loquendi. Sane, qui vtnffum* 
que, in fiiis Argonauticis, meminit, A* 
pollonius Rbod. dlligenter difljnguit, dum 
illas in Ponto Kvxvixg irirpxg vocat, 1, 
II. 318. CP^ viam corriges fcholiaftae 
verba : O* ii itit icxvrxv xxi ix ^pdynic 
ixofj^isSlffo^srxi Tob^ ^ptoxc 9 iix rs Tije 
voixg XP^tx^ Q^go hx TS rHiq icetXtfpotxO 
ruv TTsrpciv , xcii ii» rdv iv txXxoc\i ^e^ 
vov^ S^sp xxi s^) yfjg iyow (teg* oTCsp xo^ 
ir* sWxyxyiiv) xiviwSis^ xx) (^pspiv sfrrt. 
De his in fibeto^SicuIo. fic iaem, 1. IV» 
8(Jo. — Ji' ix xsTfxg^ ei re vhxr^A 

KXr Digitized by Google m S4 OA/AAPIAOI «mSTDAAl pOL citaro 9 p. 1160. C hfym «farA^ 

dum bas cogicac, BV/ $c 9 iM^y A^^oi^- 

m^eyKTic 7$akomiyM 9 W i^ci^ ^f» /iky 4^ 
^ir^f. Notari ydim, quae .^dduotur vcr- 
ba xaxim-m^ & MiMfih^x quibvs hau4 
dubie voluenmc eas ^kpxqy quat^ imic%* 
doiie Homeri^ poetae cycUci. aUivi^ 
Tulg09 ia enoribus lafbnis, & Vlyffis Cr 
juuxandis, IV^vri^ foleanc vocare,^^ 
as oeteroquiii 10 biftoria ^ geograpbu». 
Apiid Plutar/^lmm^ in Sepc Sap. Coau. 
f. 1^6. P. Qeodemu$9 'Sh^^^i ^sprh» 
Inqmc, W r^ dfifipofflmf Tjji AiT TFihsi^^ 

nxmyxrif {ntBfmrifiatm Xl^^fi^ ^ ^ 
Ja^^oi y$fiU^i4t s. r* A. Non dicic 
Ckiodemus rJ^ UXeermibg i. fed^ «$« 
ifulg (irourrai) Kiym. riW W^Kri^ 
in^sTSfi£¥Mj adpoecasdiftiuxuef^reQs^ 
Sicut V05 po^ae xmlge Jicitis ; qupd eft 
Jhkoliofiii cu.rg fhj^vToi Koxiwrm^ ^ 
JrifioUlit nxmyxriti Hahoufiiim* APP^ 
lec, vc opinor , ArifiotoH » & jfyoHonh 
eciam in iUo omEufiatlno conuenire, 
alias aOe marmic^ 9 quas yoluic ^(^ipf«- 
fyx9 aUas Sjmplegaies^ Qw i)Quhi redii- 
Ms ioftituere vmencur ii 9 quitaka:?^ quam 
i^wa memoraui^ via infiftentes^ cum ia 
freto Siculo nuUas inuenkmt Wio^itg^ 
eas ^ exemplum Syff$pleg^um fiue 
Cysneeram vhHomere confi^ eilEe^ exir 
ihment; in qoorum numero Sfrahoftenf 
fiuQe acque B^fiatlrium 9 ciHnperip, it 
lum» Googr. L L p. 39^ A. & 1« UL p, 
aa2. C. hunc, in comm. ad Homer» Od< 
M. ,p. 'I7XI. L 55. cec Neque cameQ 
diffiteor, tantam mihi^ quantam hi vor 
lunt, inter illas fimilitudinem imjoxredere 
non videri. Negat Homerusy eas irirftxo 
iTmp^xe^ 9^ IIAtfpw^a diis vocari, 
dicit 9 unquam columbas 9 louis admini- 
ftras, praeteruolare 9 quin aliquam earm9 
aufenit a}^ Tir/ny ; negat 9 vllam nauem^ 
ouae acceOerit, eas effiigifle, led mof 
fluAus, & igqem eam aufetre vna cum vi- 
fis : folam autem Argo ab Aeeta naui* 
gantem , lunonis beneficio 9 quod ei ca* 
fus eiTet Ufou^ pmtmauigaflie» {jb- bes <n^9 .qg^ de OM»^ 

in q^a deicnpaQn^ nlbd ad^o inuenio & 
plUe, nifi vaum hoc» quod vtiasque pj^si^ 
teinfmif^ didtqr liiion. Fit quid^ » 
^Kmnwis^in hiftoria 4irgoniiuta|:vm^ m^ 
do cp[luad>ae « ab Argonautis enoiinie. f^ 
Symplegiadum cpncuily extrema c^udji 
jviuatae, (ed alia huius, alia coliwbarmii 
{iomericarum rado. Nihil praecerea de 
eon^irfii Xlxeeyxirae Hofffenes \ a quo ilr 
lai^ etiam J:mf4arknyx^ nominacae • 
dum hoc potiffimum nomine communitgr 
a poeti^ celebrantur. Adhaec» notat jpii» 
]£i0atbius^ L ^ P. X?*»- 9- Sri roeiretg 
inir {Hherywite) ht mmfUime ^[ie¥ i ^ont 
riii lir) rHe Kerrit rie Cyiueeitt wXfiv^tf 
rite ^ r0V BpoKum Bprrd^ ir^ueef 
4^ wihou i f4ioe rije mfffsxovf wiesi 
yfys tfiffimonio ^indari^ qiiod e& V\ 
jod. IV. vtp lo. A^ui in hanc de d 
tseis Cenfen^tiam coniiyeniunt onjxies, q^i 
jpes Arsonautaram, confcnplenmt. v. Ti^ 
prit. Id. xm. 34. Orpb. Arg. 708. 4^ 
pfiil. Riof L IL 606. Fal Flacc. ^ 
ft^ L IV* 5839 & 708. cet. alioSf Cao* 
£1^ kitur nuUiun uHienio^ curcumiSi^ni» 
hono L c. Homer^m^ exiflamemus, r^ 
rina Jbffi^TXifyibieie Cm &ciire mmynriq} 
Wt cum Eufiati. 1. c. has^ Hs iii ra^ 
ererfio0i?ieu repaaris^ f^W«9%9 & rri; |mip 
r^ ^finHr TopifuS eU ri^ "LmeKutiy her^ 
yA^M irji li^frijorcw r$ ^u^a jmc) fi^ 
rmra ixel ixroirlecu Ifontlxryiraeen) Kerrjt 
iffi/oiinfr^ rAV ^mit %pimf¥ Y^ytnr>^ii^ 
inprimis , cum nibil omlet , quo minus H(h 
merut 9 ^beque ac multi alii e veteribus , la- 
fonem» Colchis pro&6hmi ^ac longis aoum 
eiroribus, mp^iem potuerit, per firetum Sii> 
culum nauifiancem &cere9 & ijc ad haa 
nA«9^«ri^,defe]Te. Quam in rem legi pol^ 
tmi^^TecxiexArifiotelemjApoll. Rkod. Orr 
pbeum^Eufiatbium^ ILccalios, {chplia 
ad ApolL Rkod, L IV. ?S9. & Diod. Sic^ 
p. 300. At nullae iis inloasiixotiy^fii^ 
nifi qoas &igit Homerus. Faceor nul» 
ias9 fi peruagatam veteruia de yerbif 
Pomert opinionem fequpmur: fin ipiuni 
poetam dili^tius infpicfamus^apparebit^ 
ncm alias eue ifl»s rh-pa^ in^pi^pia^^qim 
deos nxxynrii; dicit vocare , atque 
jp&m S^fffam & Cbary^din j quod vbi 

coih Digitized by Google .vujLi,sa.inis svjstqlax. »1 ^nnmm • WBSk WtS0 COIIIM ^ 4!Mi|tlld 
elim fiue de SvnflegaJibus ^in fretum Si- 
eiAiBi ab Jiomero tnmslatis^ fiue de 
TUjfyKTetf^y ad hattim fimilitudinem coD*- 
fiftis, opimtt fimt Teterau Poflquan 
Ciite goientim eqpofii» de whpem 9 
egm tlxtsywfkf iai vKKastM\ Mlkm eas 
flaoem praetemttuig^ ^ vd didm» fu- 
pfa:: tum^T* 73- hunc m modum pevg^: 
Of ttSEhtf wiriiriUi^ i fjth^ tbpct9ib$ eSpifP 
Ui¥H 0*^1^ MOfi^ 9 ceu ac dein^ verf, 
loi. Tdy V Infw wxiinXey x^htiaaArof&P 
t^mi Chw^svi cet. Cou&atium quklem 
Im illo ominei , d& fc^os hOH^tsASc^ 
hm & CbaryUm , quas in iia coDo* 
caa poeta; diuerfoe tamen ftduat a 
flxmynfreik* Quis eit aucem ^ qui non 
animadoertat, Circen,pericull, quodad* 
CDndum eflec^ eeneradm quadam defcri* 
pcione fiiAa, dein^ cum dicat Qi ^iim 
$whca«h «. r. A. quafi ad propofiaim 
•0&e, vt difkki^uanatufttii fioorum da- 
firibat^ de qolbua anfie geQtratim tnfii'* 
tuofat dieere » atqoe adeo vsmkM^ vo« 
care , qons anten» ver£ 59* %trpm hti^ 
0U4? Q«>d autem ait » Ww msriAm^ 
reipeAn Scyf/ae. & Cbarjbdeos quidem 
difiknm accipi debec 9 idem tamen fimul 
le fa r m lum ad idy qijod verfii s8*efl: — 
ifioi H m ifa^ewifofieif. Ne^ie enmi po* 
ao eoB Eufiatbh & aliia, hoc vohiiile 
poetam, quafi ab alcem eilent wirim 
IDiaywrd, ab altera ScMa & Cbarytdis i 
fine Utf tfx^«A0/; quod vt effidat^ v. 73« 
ciacionem fic fiipFlet s Ol tt 3iW nhre» 
Kh^ ot iriputtifhfiiaiii' VC incer ferefpon- 
deanc Mty & Mfodtt* Quod enim eft 
t^fkr^ V. S9* baud dubie pofiilc poem ^ 
feipe£b eorum» qpiae fi^ fiariplerac« v* 

ip* Xesfliaac fih irfSror d^Hmi^ n. t* A. 
l , V» SS* A&rip hrgiXkrde re xapi^ i\a^ 
mrry imipcr qiiibu8apcefi4biicicury£V^ 
piAr yitp wirpeu intpeipisf Inde ( a Sire^ 
ssibus cttm siautgauerintjocii^ ^farebunt) 
wirpsuimifeMee^^ m»T.}^ Componeiam 
«>eam Odyfl: M. nihil inueinei, de 
flxoKyxTaikj praetcrea^quae geneeatim ex- 
pofuic Circe ; vc oporcuerac, & diuerfii 
a. Scy^ & CbarjbdilM^ eaqoe, vtpu** 
m Euftatbius^ pericidofiffima & omni« 
m>*lnMtei% cq^ltaflec poeca^ fed de iia alttnnriteocimft^ cmtipoaea^ibKaaAfWAit 
& Cbarybdeos fii&^ defcriptione, vitan- 
dam Cbarybdin^Scqvmi proxime SoyUam 
eflfe curfimii dirigendum^ docet Circe , v. 
a68. flShir de Mte Vlyfles ^ vbi Ciirces es4 
cipit oratioaem^ y. 1x3. nilul ille^ vU 
cuitatU IKrenibua» ad ifla loca penieBi»^ 
ad fixiOB^cum, v^ aip. tancum j&odo di^ 
cia, extra fbmum & fludhis^curfiim £ri> 
g^um» cauendum autem dlb a lc^bloy 
ne cemere filucdelabaturnauis, acqneita 
pereant q^: vbi haud dubie ScyUant fis 
CbarybdiUj. a Circe defixmcam. rej$»exie) 
vc apparet , ex: iis quae ddn lequmHHr^ 
dum difbo awtiencet focii nauls omfiia» 
inter Scyllam & Cbarybdfm dirigunt, a&» 
que iex eorum a Scylla^ aafenmtur^ eoti^ 
mr , quae» de curfii: iacer vtramque dirih 

EQdo, tradit* fchoL 4poIf. Rbod^ IV« 
5» Sed quid plura,. cum ipie pora» 
declaret, acmalias^pai^, acque ScyUam 
& Cbarybdim^ fe cQgicave^ cum vs» a6oi 
fic pergic : Airap iwti wirpmt <piyoiatif;^ 
SsA^Ttf XifuP^iv^ 2Jtt;AA>flrY"~^;vbi niil 
m^psK easdeitf, quais' SeythmvQixiiffedk 
CbarybdiiB , fitripflflet podus^^ ^^^aiymrsii^ 
tt^ Xdpi^ffU^Tt^XmiSJaptrt. vel fimile: 
ficut edam, Od. ^.327. sOii fiierat fca- 
bendum, £l\ f mm txkrKTmt irirpme # 
ittmty Tt Xmpuffiwj^ iMiXJisft rs* ied, £l\ 
$. L srkssynrit ts wbrpsse • itimiv tt Xir 
po^ir, XHii?jai¥ Tt. Nunc. autem ilmile 
gnms orationis efl: ei, ofioAj H. z. 47» 
lliMJi Vk-^smfJulfiiMS xthmit XaMic rt^ 
Xfori^ rc, sMuitjUJfr^ tt vStnpot* vbi, 
«m Kttft^fiam dicit poem , cogicac iftfum 
XfiP^^ cec 9iemadmodum irAs^'^^ a*/* 
Tj^ cum vocac, ipfam ScjUam acque 
Cbarybdim vulc: ac rkmytefm diclt, quod 
huiusmodi fixqiulis id>ixoier 9ios veterea 
Graed irxssymrcbti Ladni erramtes, vo« 
cabanc , eflenc inteihe (vid* ichoL ^ 
polL Rbtd^ IV. 8d5.); fiue outes , Ar£0n 
nauta» auc Vlyflfcm cum iuis , voluifI& 
Homerum^ cum primum. per ea loca na:« 
nigarent , scMywri^ haa tfirpest dixifle , 
fiue aliorum deoium- tsmiptrp oogitaflq 
lioguam. ^uam in rm vuL not. Sam^ 
Clarke ^ o& IL A. 403. ^ B. 2. 201« 
Omicto^qood candem in-^ctrema Od. M.ba« 
bec poetsai vbi^cmsdiafulw^vbi pa&e- 

ban- ^Digitized by Google TXPtyitr^; qao cnm conuemc nofter» 
dum dicit nxayieri^Kci lUfiu^. Solam 
Charybdin nominat, pmetennifla Scylla^ 
in hoc etiam veceres imitatu& v. Eurips Troad. 436. Orpb. Arg. 1250. Tbucjdi 
53. 1. i8i alios. De vtraque, 
Scylla & Charybdiy legendus Cluuer» 5^ «AAAPIAOS EniSTOAAl bantor Solis boaes , liduiflet Vlyfles» in 
nau&agli ab eo faAi delcriptione , nulla 
r^^xrm^ fed fblius Scyllae & Cbary* 
bdeos^ & meado; fecus, at»tte,faifturum 
fiiifle poetam, veri llmile eft^ udiueiAs 
«b tus lU^m-ikf easque penculonfnmas 
omnium in iis locis collocaflet. Suffice* 
re baec arbitror ad refellendam Eufta^ 
tbii A; aliorum opinionem, de Plan&is 
Homericis: quas cum easdem fiufle , at« 
que Scyllam & Cbarybdin , apparrat , 
corruit quidquid de iis commenti funt 
Hmero pofteriores lcriptores ; tum illud 
confequtoir^ Momerum de flni Scyllae 
& Cbarybdeos non aliter, -atque reliquos 
(crijptores omnes exiftimaile , & ab alte- 
ra ireti parte Scyllam , ab altera Cbary^ 
bdinjCoXlocsS^ixon autem ,bSnc Plan&as^ 
illinc Scyliam fcCbarybdin: tametfi non 
tantum Euftatbii^ fed commums multo- 
fum inter veteres hic fuifle error vi- 
detur, ab eorum inde temporibus duftus 
fortafle , qui primum UKof/KT»^ Homeri^ 
cas , aut easdem, quas Symplegades^ fe- 
c^unt, aut ad harum exemplum illas 
confiftas, voIuerunt;cum PAx»5<3rxa5ry/- 
la ScCbarybdi diftiHguant omnes. Sic^ 
Outdium^ vidimns. fupra, Heroid ep. 
xu. 121. diu^ias habere, dum dicat.Sjrm- 
flegades , aut Scyllam , cet. quemadmo- 
dum quoque, Metam. I. VH, 6a. ^id? 
quod nefcio qui mediis concurrere tn vn^ 
dis Dicuntur montes^ ratibusque inimi^ 
ca Cbarybdis ^Nunc Jhrbere fretum^nunc 
redder^ ; -cin&aque faeuis Scylla rapax 
canihus Siculo latrare frofundo. vbi 
primo loco , Symplegaaes deicribens , 
Hbmericas Planttas cogitauit. In eadem 
opinione feifle Str^onem , loca fupra cita- 
ta docent. Cum Euftatbio plane con- 
fenrit ApolK Rbod. \. IV. 922. Tjif piv 
yap £xvAAi^^ Akt^ rpotcpxlvmTrirpii^ Tf 
¥ ifiOTOV fioiaoxev Avx0k6^v(rx x^P^^^^^ 
A^^Xoii SJ fr?^7^rx) pf/eyxkt^ yTrh KufActrt 
letrpxi P'oxlieov. Ouidio tdimff^yipollod. I. 
I. p. 6o.Merx 3^ rxg ^etpijvx^ riv vxivHor TOBC 


Sic. Ant. 1. 1. c. V, 

81. KoH i J!fxiit?ao^ (rriXo^.J Naupliam 
cla^fem itdAidit Aretinus ; alii aliteri fed 
rebquis redtius Boyl. Nauplii 4tpparatunu 
Haud dubie accipiendum ot de&toiV4f#- 
plii y ficem a Caphareo monte iiiQ)ea- 
dentis. £i enim praefertim in '^icroiCr 
cum reliquis, quae ab audore nominan- 
tur, locns eft. Celebratur quidem Nau^ 
plii expedido , quam is fufcepit, vt filif 
Falam^s vldfceretur mortem, cum« 
Gmecis ad eam vindicandam &uftra fot< 
lichatis, reuerfus Troia drca Graeciam 
nauigaret, & comphirium fhiprorum^ 
quae mulieribus Graecis inferrentur, 
au<5bor eflet: vid. Tzetz. ad Lycopbron. 
384. fed ante hoc , quam Troia redi« 
rent Graeci , accidit, neque , tanquam e 
'SiffToig fumtum, Stelidioro commode po- 
tuit anise oculos proponi , in exemplum 
^uifEmi malt, quod ei Halefa redeunti 
unmineret. De altero igitur Nauplii fa« 
dnore cogitandum, de quo legendi com* 
mentatores, ad Lycopbron. I. cKubniut^ 
ad Paufan. 1. Ii. p. i68< Cafaub. ad 
Sueton. Ner. c. xxxnc. Broekbutf. ad Pro^ 
pert. I. IV. el. i. 115. Not^ tragoedia» 
quam, argumento ab hoc facinore fumto^ 
Niw^^rArov wupKxix infcriplit SopbocIeSj^ 
(de qua, praeter Fabric. Bibl. Gr. voL L 
p. 629. vid. Cafauben. ad Atben. I. VL 
p. 490, 491. ff, Gul. Canter. Nou. Le£t» 
l. VIL c. XXI.) diuerfam fortafle ab ea^ 
quam N^wiTA/oy Kara^KiovTX nominant 
^mmatid; cui fubiefbi materia fuifle 
yideri potefl m6do, e Ttetzae com- 
mentanis commemoratum facinus Natii- 
plii, cum is, iiifeais rebus, e cafhis redii 
ret Graecormn, & Graeciae regiones in- 
feftarec Vtnimque attinffere potuit- ^ 

N«w- Digitized by Google ITHALAILIDIS EPISTOLAE. &t a^parfttttm Nauplii3> qua meas manus dmnmio noa e£fiigie$, 

H ctiaBi'* f(auir>Jw ipyii* qaam inter varia filcado- 
num genera habet Lucian. tonu IL de 
^altat. p. aps* qua cum conferenda Nau^ 
flii mala^ quae Nero cantitane dicitur, 
apud Sueton. 1. c* Vcnnr^w mpxxiag 
ficinus refpexit inter alios Synefius , ep. 
XV. p. m. I7S* K«i ^p)¥ iffTripay iJveu 
iriifTi yeyivafuv viri row hr^so-lou ?r|W- 
0tiroi> inpwaisTvou ^eprlii^^ ^paiyfJM iuaiH 
viJkoTGV ra Nm/tA/^ n-ctouvrog' xoi yitp 
HtX ifJbOt^ rwq ocTi roS x^'f^^ iU^aro. 
fcripfi, litera maiufcula, Haux^Jq) pro 
yavir/J^9 quod tmperite interpres reddi- 
dit, nau$i$. JMendum, quod ineft in 
Quints Calabr. L XIV. dai. eluam: — - 
i%* C^auirXto^) iva(d>iiniv x^p) Tiixiiv 
Miofihn^ ivistpi f a^ i iTilT^cr&f 
JCx^^' eruditorum conieAuras non 
moror. Haud dubie , in loco verbi iTrelktt^ 
w, legendum iTJAf<rm, quod, e verfu 
^ia. manifeftum , olim eti^ , quando bic 

rdia tradlabat Uterarum, animaduertit, 
inter aUas coniefturas mecum commu- 
nicauit Henricus Sjfkens , vir reueren- 
dus 9 & vario dodbinae genere erudidlE- 
fnus. Vto avafAivnv^ quod in ava?Jfiv 
mutauit Rhodomannus j (cribo alvo/iaifiii 
vel oivofiaviT» Habes i 3* alvo^taviJ x^p) 
^eiUK^v AiSofiivnv aviitpi^ ioKcp i* iviXi(T^ 
w A^xaiou^* Noftro in loco, vt inhis 
Quinti^ pro rriKov fi^rtxdTe maluerit ali- 
quis ii?^i conuenientibus in eandem len« 
tendam Euripide^ in Helen. ii^a. vbi 
Nauplii facem , i^A/ov itrrip» nominat » 
SopbocU^ dum, apud Ariftid. tonuLE- 
leufin. p. ajp. dicit "Naur^Jou ^riyag wro" 
jrifoug^ Lycopbrone^ qui L c. Nauplium 
inaucit— — iypiisrvqj ^poffxai^fAivov rix^% 
Seneca, in Med. 6$^. ignem dicente^/- 
£jcm 9 aliis. Sed probum alterum: rri/^v 
enim dici, notat fchoL ApoUon. Rhod. 
L L 704. iir) Trpa^tvriva TropeudfAiVOV tAiJ- 
iog* iln i^r) veSv^ iin tcat in^* iMsi «%i- 
iiv It) ^i^ opfjiSig^t xa) pult^vcg irapar* 
tntewi^* exempla vid. in not. Cajaub. ad 
Strdbon. L IIL p. ^46. D'Orui//. ad Cba- 
rit^ L VL p. 4^3. van Staucr^ in Ob£ KBfc. Nou. ad A. aDiDccmv. p. 534» 
Vtroque modo fiiepe varie hoc nomine 
vtitur Herodotus. Quid autem i N^wJ- 
ff-Aio^ ^4xoq^ dixeris^ fiiifle olim i N^su* 
TrKloQ Tr6hog^ vt vidimus fupra rJifv N«^- 
Trhlou opyiiv* fim. fed repugnant libri 
veteres^ in qmbus, etfi varie noc fcribfc 
tur, tamen terminatio og feruatur. Dici- 
tur quidem A/iEc^ fiauTrxioo » vt Burip. 

feleflbr. 4S3. iv Xsfiifri l^auT?Jot(rt' ca- 

ius loco ?iifiiva t^aurXiisov Hem habetiit 

OrefL 54. vbi inter alia fcholififb dum*^ 

lic vocari portum 9 monet 9 9rt (i N«(i-' 

fr?aof) Iv JiitfiSvi hitptfiiy^ltgstidxan efle 

iv Xifiivt^ nemo non videt. ibidem, v. 

04^. praetermiflb nomine >afiMv^ h N«u- 

«•^/^9 eft, pro h 'NauT?Jtfi ?afiivt^ mo- 

nente fcholiafb; in Hel. 1602,. iTr" ixrag 

'Sauir?Ja4' in QrefLsdp. l^awr?^t» ^wy» 

& N«twrA/fl» ibicL vs. 473. quod fchoL 

fuppleuit, nddito^ify. SecfU&ncfiftri di^ 

ratio : in quo praeterea hoc ofl^dit » 

quod) cum ant^ aufbor Ka^pHai; irirpag 

dicat, non alio confilio, quam vt nau&a- 

giirni 9 quod 9 Nauplii dolis circumueQti 9 ad 

eas fecerunt Graeci^ ante oculos propo« 

nat Stefichoro, denuo^ pdft HA^xro^ & 

TLipvlSStv^ comtnemoret tJj^ Vlaur?jov <Tr4^ 

A^y, qoafi rem plane diuerfam refpiciat* 

Vidimus enim iam , non alii , atque illS 

Nauplii 9 vt clafTem perderet Graecorum, 

isnemtn Caphareo monte accendentis, 

S&o locum efle. Aut igjtur alio or« 

dine coUocanda verba , vt laltem iungan- 

tur, al Kaiptfpliio Trirpat tcai i "Sau^Mo^ 

Trikog^ aut orationem auftoris inteipok- 

tam efle, aequum eft cenferi. Neqae 

enim^qui has £pifh)Ias f^pfit, fophifkun 

tam omnis rudem antiquitatis putem fui& 

fe^ vt, quae Nauplii opera palli funt 

Graecii, Troia rcdeuntes 9 diuerfa efle^ 

Sinaretur^ a nauQagio , quod hi ad iaxa 
ipharea rccerunt. In qua quidem opi- 
nione non parum me confirmat codfcum 
Lugd. A. B. & Pal. confcnfus: cum in 
iis verba, i Sauir?jog otJao^, defint; ^- 
icripto in margine Lugd, A. a¥i^?4Pifri- 

hoq Digitized by Google 58 0AAA7IA0S EHISTOAAL 
h ^ M» «I rii «e^ ifdk vo^ mm^ / I M £ P A I O I S. 

hniiimfMf Vfih* Kiywet ^^ 6v6us kx89(pei^»fMf' Srtjo-i^^opoc ^i 
9&0Q hrpf^ hK h^ T^ Tfvm hyyiffAfM^»^ h xj^ ftvroy T4« 

m\ I M £« ^^qood {nlpfbcoAtotQ Atig(l*pr6altei09 
i VmjtPjo^ tfWAd?,legitur. Quo mihi veri- 
fimile fit, verba, 6 N^tJ^Aio^ trr^^ are- 
cente mana addita primum ad ioterpie- 
«mdaa voces , Ka^plie^ Tkfcu • dein a 
Ubrariia in contextum efle illata. Tvxa 
iurem, i NtfvTAi^c ctWa^ pro i Nm/ta/m; 
rr^A^ icr&i, neminem ofienderit. Quin 
potiaa idipfimi recentis manus indicium vi- 
debitur: quaretanquamalienum, &auAo- 
re noitro indignum inteipoihionis di- 
i^bixi notis. InreKquis, quae fequuntur, 
i dtK av hcXpthlf^ SXMfy vulgo pro fleA^ 
tur juk/; lcripu i cum Lugd. B. cuus 
loco Lugd. A. iiabet f. in Angl. plane 
abeft. Mn€pb. de Equit. p. 544. 1. 15. 
BooKofui» Kci ToTf vearipoii rm <pix»v 
S^S0-«/, i hif vofil^fifAty ccvTobf lp6irmx 
fjnroi^ irpw^pipwem. &ficpaflim quique. 

82. Ov3* i» i\ isSav vi riq ncef i. r. T. 
iKernio^] Id quod fbgae fuae praetexuit 
HoratiuSy Od. 7. 1. a. Std me per bofiei 
Mercurius cekr Den/h pauentem fiifiu* 
Ut aere. Alludit fbrtafle Pbalaris ad eos, 

£os Homerus deorum ope nebula ob^ 
ftos fingit, r. 3. 38a, Odyfi: 7. 14. 
BOYIi» Soxijfi Iffiy fi rif 9 pro valgaco i^ iti n^j tom MSS. omnibus, fi re- 
centiflhnum Lugd. C exceperis. Apud 
Herodotum^ 1. L p. 40. A. QjTus, /§^ 
Mpmo^ eHivaiy e1 rt^ yu» (rSv KpoTo^oy) 
ioifiivcop ffi^evM rou fiii t^SJvr» Kctrroatmj' 
Hivout K* r. A« Notus, quem au6bor re« 
ftidt, poetarum mos. fiicete , qui fubin* 
de huiusmodi poetarum tanqoam flofculis 
diftingoere cradonem fiiam folet, Plu^ 
tarcbus , de Solert. Antmal* p. 978. A. 
T^ ykp KctXoufdvHif fmhrtv Totpi riit 
Tpix^f^ hCfii^» W ^nirtot) xkifil ^o(pepi4 
irpiTHrofy Wt ii?MV KoXovfftVj otcbv Karar 
kXfifiivnTcUy fietltfrtv 1$«*, re^ptiwi rHe 
tecixirrvi^ itcito^.uielorff^ $ iro^xe-ct Trepl 
etMiv ffxiro^, vireKKvcu Kcit Ajroiphfcu riiv 
rcv hipeiovro^ tfptv* JkrofuptoufAivii rcib^ 
&f/uipoy ieoif^^Kvauiv ve^>iAf TokkiKtq ^ 
otf^ hf ffSffCtt tikuo^tv tkpcttpoufiivouf kcA 
itotnXiTTovTx^. Similiter, fepiae nattmim 
defcribens, Aelian. Hift. An. I. L c. 
XKXiv. ad quemlocuffl, in PJutarcbivtr" 
bis pro fcirrtv re6te /eiJny, txjtrifiotelis 
1. IV. Hift Anim. c. i. p. 8i4.D.repo- 
ftit A. Gronouius. Pbetanim inuento, 
deorum anxilio e praefendfSmo periculo 
bomineB eripienciam» noa difliaule eft» 

quod Digitized by Google THA,LAS.n>IS EPIST0LA1B. sp 

etiamfi deoram aUqciis te« vt ves poetae loqttimini , oocul- 
tauerit X. RIUERBHSIBVS. 

♦ V 

Stelichonun» fcitote^ Cononem & Dropidan^ cum a Pa^ 
chyno in Peloponnefum traiicerent» pro Corinthiis, ad 
quos miifi erant a vobis , ad me addu6ios eflfe* Ac Dropi^ 
dan fortaiTe reddemus vobis : Cononem vero ftatim iugula- 
uimus : Stefichorus faluus eft , quoad exputauerimus , quo fup- 
plicii genere ^e6bumj eummori^ bporteat. 

H2 XI. HI- quod de nubibus Imbribasqoe, ApolliniB 
beneiicio fubito oborris , ac rogirai » in 
quo Croefus ellec, extingQenribus» narrat 
Herodoiusri 1. L P. 41. JL In noftro inw 
modentcam fophiltae fuperlarionem noto, 
jn quo TCnere etiam sdibi peccat. Mo* 
deftius Fohfbius , im 1. 111. ?• a79* 

&Kiropiim¥rag tt¥ fuDraCptafiyM %iyT»Q* 
0>nfeni poterit , quod , e veterum la- 
pientum difbiplina baidnafententia, lafon 
dicic, in Euripidis Med. 1296. A«7 yip 
yvv HToi y^Q o<pi KfuMjyM Kirm^ it srrtf- 
yiv ipM eaf^ h ciiipog (3i$og^Ii fiM rir 
§iyym i&iiocmy iim 2/jpfw Similia col* 
legit a. Falckenarius ^ ad EuripiJ. 
Phoen. p. 414. Noftro in loco, iYorouy 
limili virtute accipiendum, qua, de (e- 
|da loqucnS) AeHanus 1. c. verbo i^h 
\iiy vritur^ cum, buiy^^^ inquit, wafim 
rh i^ »\miq Jhroo^a^fMj koH KaraxfilTeu 
mimiqj KaH ^eptXxfjifiiyetv xoik i<p»yl^ 
wS»w 9 )Mi) xKiTrrtrxt riiy !^ty i ixteiq. 
Nota grammaricorum 9 £<rrGvy veibo 
dfPayl^ity interpretanrium confuetudo ; a- 
lia tameo, quamy qua bic cemitur, vir- tute. Vecerifaus ^BVtddy Mem fiuCt 
quod abokre 9 delere , extinguere , cet, 
Pindar. Pyth. Od. m. 67. liolJJt» r* Ipn 
wvp^^atoroim v^ogy. iSop^or/. AiacMaft;» 
518. TTOKTptf fiterwraq %opL vid. not. ad 
nefycb. V. A7(JT«5^«^. fii Aefcbyli Pto- 
merii. asa. quod eft, StTr&^oui yiyog Td 
irSy (iySpiiruy) €vam fecit P/ato^ Pro- 
cagor. p. 204. A. Tdvr» ^ ifmx^^ 
( E^mptiitAo) ivXifitiay Iho^y (^ ^ y^ 
£ieru6dff. Reliquis ex eadem AefcbyU 
&bula adde v. 151. & 669. Apud Hero^ 
dot. 1. III. p. ftis. B. eHtintefficere^ ac* 
aue ica in Orphei Argon. 471. & 660. 
& alibii Generatim iSTrouy pro i^xiyt* 
^iy» (faie occultare^ e conjpe&uauferre^ 
e veteribuspoetis, qui dixerit, aHhuc fcio' 
neminem. SpeOauic fbrte nofter vim 
verbi proprlam, quae , in vetemm poeofr- 
rum fcripris, in llrroe manifbfta eft 
( vid- Kiibn. ad Paufan. p. 55«. & loca ab 
Albertioj ad Hefych. y./L^irroo^ notata)^ 
atque ita, verbo anriquo cum poecis vlus, 
norionem ei fubiecit nouam, quae ex vHt 
veterum non verbo ii<rrclv¥ , fed, quo id 
incerpretari fblenc grammarici, i:pxyt^^ 
conueniat: hoc aucem patet larilQme. Digitized by Google ^o «AAAPIAOX fBniSTOAAI. «'. I M E P A I O I 2. H ^fjih fih ^ i V/iepe£ioi , r^ baut&v yif&fi^ HtH (r(po^pA p^v exfip6)^ ^ Cp/Xov stm. rb ^iiw ^^ m>&i moUtn^ KtCi mik^ 
pMiy 9ri %x^ hx!^ph 9f(tp* nxnw wfi^?M rwS" ^ Zri K»i 70^-95 

9fi9Tifw VfCh hreTFSiM:^ ksroffCf ^^gu 9v9icoq m?<iVff»j iJ^oii ^ro^ 

viiph 9ft. T^ iauTuu ^^Afiify] Sic fcripfi 
cum Lugd. A. B* C. AngL Sc Marg. 
AldL aatea edebacur r^i» o^^f^ T^y 

Ante Boyleum , ediderunt Ti — ivelnai 

rs m) T. quod ille in edit. AngL ne xno- 

mto quidem leftore , mutauit in T^*— - 

iroliiai fjm^ Miiit. reddi(Htque bene autem 

nobis ohfecundauit deus. fed refte di- 

£faim illud, hoc ne Graecum quidem. 

Confueta loquendi fbrma efl &j vel mx&g 

miiv. exempla e Xenopbonte m me- 

dium attulit Rapbelius^ ad A£t ApolL x* 

33. Cum noltro loquendi genere con- 

fori velim illud Libanii , ep» cioclxxiz. 

Kx)^g iiroift^ai^ oi ieo) 9 <roi ra hl^amg 

TJfv oIkIow^ X. t. a. &• mutata verborum 

conftruftione, ep. dcclxi. O/ ieo) xot)m 

TTOiovvTs^ eiovxy iifuv ri aoi ioHivoct iuv»fiaf. 

Saepe nihil aliud valet, quam iure, me^ 

rito. vid. 2)' OruilL ad Cbarit. 1. IL p. 

1^9. noftro in loco alia ratio eft. Cum 

dicit r^ ieioy KX?Jk ironjorM , haud dubie 

relpicit auAor ad id ^ quod antecedente 

epiftola ad Himerenfes fcripfit, Steficho- 

jrum^ Cononem & Dropidan in fuas per- 

uenifle manus. In quo cum auxilium di- 

uinum , hic, pie agnofcit y tum fimul , fe, 

declarat, boc tanquam omen, diuinitus 

fibi oblatum, habere, jprofperi exitus,qui 

fit reUquarum rerum, le inter &Himeren- 

fes, futurus. quare nondubito^fic legen- 

&m oShi T) teloy a tMMi iiroiK^e^ m) TelkfiM,^ hi sx^ }a%u|p2i/ Txp" os&toO ffiftr 
fio}^v Tovf^ GTi Kci Tobj^x %a/»}o-« fMi 
xtffTA ywv. Pardculam re ante jub) cum 
plerisque MSS. omifi; wD^^proeo, quod 
antelegebatur rdu , e Lugd. C. &Ed. Ven* 
huc reuocauL coptauit audlor, id, quod 
antecedit, rh telgv KsOJkiiroln^i. Huic 
noflxo fimile fere eft, quod leptur ep. 
Lm. ebi^ Touiim^ xixpn^ou^ Sti xou Tix* 
\et 901 Kotrib vwv yeyiicono. vid. locum 
ipfum. 

96. Cfvinp KcH Tfkipai} Nempe in 
ep.. cvm. (x.) BOYl.. 

97. EJ3«^ vovnpov IvTx} Qui reliquas 
epiftolas» vbi hic Conon commemoranir, 
contulerit, facile, vt opinor^ in illam 
cogitationem veniet, eue fortaflfe fcri- 
bendum, EIJm^ Tripvov Jhnet. Vidimus lu- 
pra, ep. viu. Ou yap KAfavo^ ptiv vfifw 
viTopvivxoTO^ ivipifcov irrl w vpivoicC 
&9 ibid. Ef 32 Kivtav i Tia$ u^" i}ul<rrou 
vfiSv iU t3 ^SfJfM TrapoivovfHnfO^ vat^TXi. 
atque fic infta, ep. xiii. Kivav i KotTOL-^ 
Topvivtil^* &, quod propius etiam acce- 
dit, ep. xu. A*AA* iU^dfjv Upiy^ &vipoi 

QLTyifrixopov^ fnjyxetnreoToi^ou ry nipv^ 

Koit ff&iXvpa Kivavi » x^ Piifsotateu iiro' 
taviJv. Simili ratione, ep. xxxv. inter alia 
flagitia, quae Lyceno exprobrat, nofter 
in primo loco Tropviiacv tiomti Orka^ oJ^ 
Kot) AvKlvov xipvov pciv iv Toue) , k. r. A. 
Vt res, ita nomen, turpe valde, in pro* 
bri loco obieftum fuit olim. Cum no- 
0x0 comnoni ytVaaxLibamum ^ ep. ccccxx. Digitized by Google PHALARIDIS SmTOLAE. 4% XI. H I M E R E K S I B V S. 

Sententi^ veftram etiam valde manifeftam nobis feciftisA 
Himerenfes , quod , veftrum nihil intereffe ,. exiftimatis ^ 
Phalarin inimicum» an amicum, effe. Numen autembene fe- 
cit, credoque,- me certnm ab eaomen habej» hoc, reliqua 
quoque. ex animi fententia mihi fucceffura. £go vero Cono* 
nem,. iicut etiam.ante fcripfivobis, ftatim iugplari iuffi, quum 

Hj fci. Vxipoi iJth imv A\ifovixcu tiTc^ 
diilipoti. rati)^ xa^ rf reuTOu iiiififfxa^j 
tplKof H lictxfvotvlf r$ ripvqij uoci (ppoyeT- 
itiv fti7^ov A^Xxtfiloi^Vj Toti7 II rx ILiKo^ 
y^. De vldmo, "Ztmvc^ , fiiit>it:«tus ej9: 
Wolflus , id commucandum efle cum Si- 
iioms nomine» quem eelebrem fecit equus 
Troianus. ego non dubito^ fcribendum 
cfl% , %oti7 U .rot "Llfioivo^. ReQ>icic haud 
dubie Simonem, quem Spraocot rSv hfpLc 
wleav vocat Ariftopb. Nub. 350. vbi plu- 
ra firhollafla. preuerbium inde natum.* 
LlytMvoq if^eu/tfttvti^Mppq ^ efl: apud Suid* 
V. 2/Afc«y. l)e rapacitate homrnis fiuTp(e 
lAbnnius^ ep. ccccxxiz. ad eundem An* 
dronicum) nc: Acxf/ y&p /emi rpd^ r) 
tuyirptov 0xi7rav xa) rx Kivtipou fitxpi vo^ 
pi^itv 9 &<m vx^ax^iv dpitd^iti^^ x^v 
mriltvotq (aM Xi^^9 ix^pU iitico^^ xa) xocr 
x6^ (lego ix^ph iHifo^ xotxa^ , par- 
tim eMSS.) ovx ixiixo&f^ ix^Jc iciirovtiv. 
Nofljo in loco fl Tripvcv reponatur, pro 
TFovnpov 9 Infra quoque , in hac epiitola , 
pro cHrM^ yotp 7rovy,piq ifjuv , legendum 
cfle, J. y. vipvog vfitv^ apparet. Sed 
difpUcet iungi v4p^ cvraintc cft in vul-, 
icowiph^ quod offendere poflit: quiif 
lum, quod infta, pofl: oSn yip revtipi^ 
vpuv^ feqoitur, elir$ ^ixifixi^ iifm^ pcmi- 
lare ^ompiq videtur. Saepe wovnpA 
iidem fere, qui iravevpyot^ dicuntur. 
pcaefertim coQuenit in vtrfutum^ malitio^ 
jum^ veteratorem^ vafrum^ fim. Ap^ 
driftofhantm^ Fluu 31. iunguntur, Up^ ^Ao/» piiropio* xoi ffvxoCpAvrxt xetl tovh^ 
poL Dinarcbus y contra Demoftben. p». 
178. fin« habet xctfr» rm hriipxosv jme} to^ 
viipib* nec diilimili virtute Lucian. tonu 
I. Tim, p... 137. L 5. ix r^AA^ iTrtopxtSv^ 
xeit ipTeotor&v 9 xcii Trotvovpytuv. De ^«y- 
M^o^^vide inpfunia^ri^^/&.£quiL 248*. 
quem locum reQ)iciens Suid. Txvovpyovf 
notat, ab Attids, iyr) <r0dipa7g fiXcoircpn^- 
lilatg poni. adde ib. Kufter. Ilovifi^^ de. 
plano, Phalaridis pecuniam fibi reti* 
nente, Dofiiit noflsr, ep. cxxu. Conuiw 
cium eli,, apud Ariftopb. Vefp. 464.—— 
(8 irivt^ Tovtipi (vul|. Trovc^ivfjpiy xci^K^- 
IMiretfwvlfitr quorfum pertinet Hefycbii 
nVJv, S» vowjfk^ mutandum in ii' ^rivt^ 
wovvipt fic enim (criptum fuit » praeteiw 
mffld interpretadone. Apud eundem, t- 
Hov * xowipU , vel , vt corrigunt eniditi^. 
frivi^ irovifphi , addita inteipretatio (flue 
cum Sopingio fcribas , Kcoci xax^ frpovi^ 
viffiv 9 flue^ vt e^ xa2i^j>xctxa x. Troic^ 
icrivt cetO alio rorte fpedbt,. & quiaem 
id , quod eft apud Smidam y Hivo^ Tivtp^ 
Trivcv <pipet , ffantum ex Scpboclis Aiac 
Maft. 88&; vbi fchol. eadem, quae Sui^ 
das. Illud efl quoqne in Ariftopb. Ly- 
fiflr. 350. Vtrumque Tosvdvp^oc & wtfwj- 
^^ iungit Plat. HipparcH. p; 510. £. vbi 
Tcaioipo^ov^ habet xcA^Tcvfjpoitf^ xcutirrc^ 
rov xipiovq. Meretricias artes» refpicienSy. 
Akipbron^ U L ep. xxxviu. p. 174. no- 
minat Tcv^pi^ xcii- ivlrrotK * stcii rpi^ ri 
AmrOJi^ fiMsroycrckg fUvcvi tWL ib.£erg/er» 

nec Digitized by Google ^2 OAAAPIAOS EniStOAAt 

ytfp^ Hyr* ^ HeH .euSk y^^ik auT^ , .oull wyywtkh rviroXa 

ijS". I M B P A I O 1 S. 

A^TreXwAizsy ^rncrix^pw ^ Z VfispoSoi ^ ^apeyrec »w^ rii§ 
^eTFO/ursufj^yw npof hf^ r^ ^hUij w V UfMQ i^im* 
roij 6V VfMif ye h&M x^v ^oA^Asi m?OMiUQ^ wj^ ^^f »5 
it^J^ row h(£k ^^ oUpPiiMfiev ^ oRq krt Mt/rwrxj^oi ^ k»1 

h^on eyfcoLpJtv ^ it kclI vf/t^ tfxw tfoMA. Koii avro) ^l djc^Tc 
%rr5, 0Tai he%6ipfm ^oifjaw kxkA. «AA* ^Seffdfp Up6v eiii^pot ^ 
$Mi Kori^ (roCpiotnf WKXeA y KoCi roHc fMO^eUQ &»« o^fiS&Q KOfro^.iQ 
^ejm^evpiem y wyKurar&^ou rZ3 mpv^ Koii j3§5At^pp Kovm ^ 
rni ^M^oia^M imio»^eh^ &c e^iSe ye koH riiv puftpoev irexeti^ rm 
TOiovroo)^ Ivffv. Koii VfM ^\ hiwijTrro) Xopfo^&q Sk oHov re^ S tfis- ^ 
pouoij /i^ wffrourvpei» axirhv eh bcfze?^ koi,) «^^^o» rSv hx^^ 

MC diifimiB virtnte ab EuHpide , Hip- prteter ipfiim pecouicem contriAare velle 

poL V. i4oa com ipia Kt/r/ii^ Tavoy{h ^deaciir. BOYL. Ep, cm. quaitum ca«. 

y(c^ didair, tum, ▼. 742. ri Txwwfiyov' ftim nominis yoifsbf format yovixgj Ac^ 

iwrlxTap £V tj64 va^9i (ywaS^u^ No- ttccMrum confuetudinem prircam fecutus^ 

fko in loco^ fi qius, pariter refpcfhi KJ* de qua vid Graeu. ad Lucian. tom. IIL 

wvo^ Tdu rifi¥ot0 didhim efR^ putec, noa Soloec. p* S75* & Pierfm. ad Moerin 

cepu^o quidem ; malo tunen geosnttim Ait. p. ao^. Moz pro ry viki$ cum 

^cipere pro verjhte, & maliti^roj. quo* Lugd. B. C. malui h rjl rikiu 
modo a noftro aliis in lods laqpe ^ur* xoo. 115^1 "& £r. &wkE97i(d^x] Stefl* 

patur. Qnod infira legicur , mmipi^ diorum liberatum videbis ep. xaa. Oai.') 

vfMv con£ cum Lifaw. ep. ccexxir. DeConone, Oropida&Stefichoro^aPha^ 

vbi 9 mmaca ftruftura^ El /eib yhp laride captis, ica TzetzeSy in Chil. v. K^ 

W0^, X. r. A* ApctrliM IrefA^I^ im-ifiu^ rjf fratTpHi ^ 

98. oASi pw7< i. J. 99>T«v«?<P 'y 'Tf £rH^/;eMoy H ifd^n/tiw «i^V «^9 imA 

ii^A »1 Hanc inter alias adferc lacionem , ^hee* BOYIto 
cur Coiioaea iitteiftccsic, ft aeaincm 4.0« Digitized by Google PHAXKAItXDI^ iPISTOLAB, i^ 

fdrem., nuUitiorum eflfe, .&^(pie psrentes ei, ae(|ue cog&ates» 
efle jn ciuitate. Dro];»clli9 vobis remili » liQqore , quaatum 
poteram , affec^um: neque «lim malitiQfus vpbis» neque ylii^ 
modo in aos iniurius fuit De Stefichoro ddiberabimus» 

XII. H I M'B R E N S I t V S. 

Abfoluimus Stefichonu^» liiaiereiiies » remifiOL ei cdpa 
eorum, quae in yepublica aduerfus nos^elfit,, nqn pro- 
pter veftram petitionem ^ nam veftra^ caufa vd fae^^e p&t 
riiffet, non femel^ fed deabus eum remifimus^ a quibus pof&: 
detur, & quotquot agrum Himerenfem habent , dii & he- 
roes. Nihil enim eft , cur eos , etiamil multa funt » cur vos^ 
accufem. Etenim vos met ipfi noftis^ qualia mala perpetra* 
le aggreflus fit. Sed reueritus fum vxrumKacrum^ &; fapien- 
tia clarumt & Mufis re vera concreditum, m eodem numero 
habere eum Conone» e&oleto & impuro hQmine,j&: cogere 
^ mon: vt fi talium etiam cohibere fatum iiceret Ac veiOt 
quanto maxiao ftttidio pofium » a vobi» cootenda, Huneren^ 

fesi 

4.taV ifiS^ iiuSifTMfZ Afitt JUy- }^xiy^h Qux stibi Thucydtdm imicm 

Uum onmes edidenint OiX ipui^ d^icM^ tus fuifle fidetur, nofler hic fintafle a»» 

r»g ; reddideruct autein, quali ellet, vt te oculos habuic illud Archidami» quod 

Bayleus edidit , cb V v^uU d. Atque eft 1. II. p. 14S* 1* 4^ ^io) kfii r99 rn^ 

ioi olim foiptum fuUft , docent MSS. marccilia h^^ s4t} ipen^. tpupl^ yn» 

Li^d A. K AnA, PaU & Borm. pisae» dixit , vt fimilia multa a poeti$ primum^ 

terquam quod in £unn. pro i^icwrfiu; eft profedka in c^mmunem loqiicvdi i^nfiio» 

^idivTi^i quod defendi poflet, fi legere- tudinem tranftulerunc alii. 
tur, M* A. dSicimg. &d illud bauddu- 14. Ek b^hSitu d. rinikrxdw MUTtni 

Ueverum. W0)<iTiVfAdTuv2 Plerosque oodicestLi^ 

7. oVoi hfjBVffi d^ rf^pQm r9v M rs A. B. Angl. & Fkt. iecutus , dedi x^^ 

mb) tffc^i^2 Conueniunt haec Xenopbantis^ TiQtiirMii atque ita BmUus. ReHqui U- 

Cyr. Inft. IL p. a^. 1. 3. Upom^df^ii bri 9rtfAiT«i/MPr«. Conftruendi rationem 

iHff^ ndi ^fcMri Tol^ rks Utpfsli» y^ nm^ iUaflrarunt muItL» led omnium acciiratiffl» 

«^iy. quibns fimilia Herodcti iimt, L me Uenifierbufim^^dL LsKiM. toau L 

VII. p. 460. B. NDv a im0xlmfiip^ P*^1I7* . 
irn^ifkmi rdfri Uokt » to\ Ikfflict yijy Digitized by Google €4 0AAKV1AOT E^mSTOAAI. 

Tuit «dfioS fMXtrmtfiievrw, im) yhf od^^ cMi indif gtm 9r«p«.I5 

v^, '&AA' trrr«« 2^ r9« xifurepeti ciyvuftoffvwK Ktii ^ut^. ^aio. 
ffetff9e otw ^et^fitim eiwri» , itcti %fii^6 rtitQ hrnihemi^* 
^&rttffixppw ^^ «ivgTcv thcu, lUtH ff%f>?<ei^si» VFpbQ r^ ?<0p^ r^ ietu- 
rou, &(peri' -Keii p^ ifxoUui ifMl ixl^i etur^ ^ittretffxso&^eri , 2O 
tt^X ^f^^ '^c^C ftdr^ vpoffotffOfthwi. it ^l ^elffSji xeatrMt rS» 
vpoff7Fo}jr&fofj^vav , vpo^^tplffeurie > roiotyrous irip^u^ i^ vfeSv -rh 
vkQ, oth fy^ M^ , S)f S» ptot (piPm (, tuti vpih r^ 
Xu it8x*pifff/i^ y ftef ov^epuii '^ewihcufmU^ xetrxxp^' 

iy\ S T H S I X O p ni. 

i^j ii0ow. mpoaw f^v ^osp ^>AofjM h Viiipci^ im^vvw^ KeH 01)30 
tTo^as* fjoj^ ^l npt&v .kyiiKsarQV' TS^a^ivrw^ ^^696m fPfMr^kei otM Kunri 

ya 

!<• 03)1 «Sr3^ hcc^ shfxi mpo&tiacty /i!>kOur»v ii^^DfjJvoatf potxiit ^udire. Me- 

mMy} Vulgo lx»ri¥. MSS. omnes vel Kus tamen fcripl&Iet ^xpx roh h vel 

wbrh vel ^iyrJy. tiialui hoc. 'Pofl: Jiean/ in- «n^i? ijpLig vel i/sci i^Kyajfiivau 9 yttpi v« 

teipofui cryA$/9 vt^ft in E4. Baf. confen- A^^lxsro fii ilfAS^ fle^}Mg , x. r. A. ^ 

tientibus AnsL & Lugd. C. idem fuprt kliDi. 

fcriptum iii Lugd* A. in reliquis libris * 19. £r. ii iytro^ efmli Haud dubie 

omittitiir. De genere ioquendi vid. Ivfrov hic po(!tum ea vimite, qua, qut6 

Sergler. ad Akipbr^ p. S* & not. ad deo alicui facra funt, hecx & i/^Bto^ dl- 

Tbom. M. p. 090. cuntur. vi(k'HarpQcr. v. Kvsr&y, & not. ai 

16. Tfiy ^^ /ChMifoof ii^wwfjbi¥09v\ Hefycb. v. ]^(pmi. De Stefichoro -ita- 

Nounda vert>o codicum Lvgd. A. B. & que accipio , quem Muds dicatum df% 

Angl. fcriptura, Totpi^ rav ste-oiCfkKvoufd^ & vacarelyrve^vtilnantyHimercnleshor* 

mv, praetermifllb nomine A^xoueotv* Re- tatur auftdr. Supra , in hac ep. A*XAi 

liqui libri omnes ^lg A^^Koueoov i^iweuai' toufe tsoii^ oedTiv oi<piixoopuv^ odg ieri xolt" 

y»v; quare hoc repraefentaui. Si epiflx>- iex^oq. & dein , ixK* iiie-tfiv tepiv A^ 

lam, flue Haleiae, fiue non longe ab Hs^ ipot—xoit rotti Motieou? dg iknfiSoq xoorosr 

lela, datam iingimus, Phalaris, ea^ quae wezme^f^ev* adde not. ad ep, ix. 
de Sfidlcboio luc fcribit« TFott^ rSv elg . 

a». TSv Digitized by Google -.«TA- PHALARIDIS EPISTOLAE. ^5 fes^ ne eum abripiatis ad abfona & abfurda» quae nouiiSma 
eius fuerunty reipublicae gerendae ftudia: neque enim ipfe 
voluntarius fe tradit, ficut intelligo ex iis, qui Halefam ad- 
ueniunt^ fed vi6tus veftra iniquitate & vi Defiftite igitur 
a vi ei inferenda^ & ytimini aptioribus. Stefichorum vero 
fac^rum efie, aclyrae fuae vacare, finite: nec fimiles mihi ho- 
ftes ei inftruite, non fmiiliter fortaffe eum trafitaturos. Quod 
fi omnino fociis in gerenda republica indigetis, tales e vobis 
alios deligite , quos ego , dum cepero , prout mihi libue- 
rit , ac meus in vos animus fuerit, fine vUa religione coilfi- 
ciam. XIIL STESICHORO. 

Ne cura, Stefichore, Eubuli & Ariphanti apud me accu* 
fationem , neque aliquantum graueris , quod confpira- 
tionis in nos caufam in te conferre tuaque pulcherrima car* 
mina voluerunt. In quantum enim Himerae venimus difcri-* 
men., etiam tu nofti: cum vero nihil infanabile fimus pafli, 

I gau- ftft. Ttfv ^poffiroXmuofihwnf] Reddunt 
plerique, quafi (It rSivroMTevofihuv. Dum 
srpoffTroXiTsuofjJueug dicit auftor , fbcios 
faAionis cogitat , qualis fiierat dteficho- 
Tus, Himerenfium. Si qui codex adiu- 
uaret, non alienum videretur tuv fpig 
ifM^* Vtlifu fToXiTstfOfiivav^ vt loquifo- 
iet nofter. v. ep. vn, viii. ix. &hac ipfe, 
lupra, tSv vs'7ro>,itevfiivm TTpo^ iifiSi^* led 
nihil variant MSS. nec opus elt muta- 
tione. 

2^. K^ ikfuv TVX69 xex/xpfifffiivo^'] Inlb- 
lentius, vt opinor, di6him xpb^ xifM^ Tiixa 
xeYMfwfiivo^ 9 vt adhuc editum fuit. In 
MSS. varie exhibentur verba9& quidem in 
Lugd. A. &AngI.iMc/u^r.x. in Lugd.B. 
& Marg. Ald. xoc) vfjuy r. k. Lugd. C. 
jf«} ijfiav r. X. cum illis itaque fcripfi 
Md vfjSv T. X. Quod in Lugd. C eft , iifiSv fbrte ortum ez xpi^ vfMVi quod, fi 
plures haberent libri, fbphiflae GSh^ vi- 
deri poflet. 

ap. Elg ffi avacCpipsiv') Qui fblus ex 
omnibus MSS. hanc epiftolam exhibet, 
Burm. habet ixl aa ivacp. atque ita nofler^ 
ep. cx. alibi tamen, iiq vi i. vt hic editi* 
vid. ep. XIV. xciv. cet. 

30. TlAf oa-ov ffiv yap ^xiofisv iv tuipf 
Ktvivvov'] Tbucydideum eff , vt L IIL p. 

199. 1. II. UxpXTOffOVTOV fckvfi MtTV^ijWI 

ijxSs Ktvivvov. k Vir. p. 448. L 63. Uxpif 
TO(rovTov fuv cu ZvpxKova»! ^x6ov KlvivVCVm 
Loquendi radonem illuflrant Duker. ad 
libr. Vin. p. 550. & Jbrefcb. DU. Thii- 
cyd. p. 606. Tip, omifliun in Burm. cum 
editis retinui. refem poteft ad cr<- Digitized by Google €6 ^AAAPIAOS BniSTOAAL fi T^ kc^w ^Um fs&\X$y ti i»Mou ^ "rik rt ^6pan S^<wi 
wy bpfj^fWfieif y HoH ek hfX^kpiUst Ifi^lMfj^ , HtiiH w fHfjUpif^i lencius diftum srviwy • vt Hbri habent edi- 
tf , cofifthtieniK quoque , vt plemmque 
Burm. In&a, in hac epift. reAtus, fiii iii 

^^V^ *«t' ifMU Tt tSu iTruv—^irt" 

mettrixi. atqueita, ep. xix. vbi quaedam 
a me notata vide. Verbum in hoc loco 
proprium in oradodia contextum recipere 
Don dubitaui. 

%^\ £f vt Apm ^ f4i?iOfitv.2 Crebra in 
libris MSS. confufio verborum giA£/i/ & 
^AA«^y hi^ quoque in Burm. & £d. Ven. 
peperit fiixxofjL€v. alterum temere foUi- 
citandam non ed, etfi dt^mrarius. Fa« 
.cilis qilidem mutatio, £f m Afdt r) pdKH 
ilM9v. fed fjU}x(JLiv fimilibus poetarum, 
<^08 noD ncro fequitur uciftier , etemplis 
fe facile tuetur. vid. D^ Orttill. Anim. ad 
Cbarit. 1. III. p. 252. 

34. A!vT£^4Toauui ykp Kxi Ta fjUkai 
irxiovj 9 ;c. A. 3. I. k. 4>. fnT^dv^ i? k. r.] 
Nefcio^ an in verfione auftoris fenftm 
aflecutus flm. Graeca obfcura lUnt & 
taendola palfim in hac & cxlv. (t,XKxn/) 
cpiflola. quibus nuUuta habeo t MS^ 
{ubfidium. BOYL- Graeca, vt adhuc lU 
exemplis omTiibus edita funt ,fic fonant: & 
wotpek^TXHAq yctp kxTx fjdXi^ irPJcv ^ KXTx 
Xvpxif iuP^f^^ag (hc^fv, Kxi ^kec^ fifl^ov 
9 *»rA ^UfxwaKfivcuq. quae, no*! iniuna, 
ifbfct/ra tfffi 5f ynmdo/a ^cit Boykt4i. 
& fene paPum aut nihU hic ^difle inter- 
j)retes , iptuitiqtie Bojletm , exemph 
PbalariSh^ quafe fecerunt, Latifla inlpi- 
cienti ftciie apparebit. quare lea excutere 
nolo. VWum manifeflium eft^. fi eniili 
rethiebls j^ ^xpf^iffrXKotq^ non erit, vnde 
pendeat l^^itvx hoc fi mutabis in Ij^fi^ vt faltm con(tn)ifUo firammadca coo* 

fliet , tum magis etiam haerebis in illis » 
jMc} ^ixxptv fieli^ov ii K. T. De fententiJt 
ipfa autem ; nihU eflr, quo referas » V«l 
X irxps^TXKxg^ nec aUud verba kxtJ^ 
fjtikij 7r?Jov 9 KXTX Xvpxv iwxfjf^iaq tx^tv^ 
atque fbnitus inanis, nuUa liibieAa (enten- 
tia. Addo, auflorem, fl voluiflet, x vxp* 
s^vfTXKxq , fcripturum fiuflle non x Trxp- 
^^TXHxq yiif^ fed & yx/p rwfs^ijtxKMiCj 
veriflmile videri. Quidquid mefl: men- 
doflt elues fiKnlUme» Dkerat ame, dii- 
plicixiomine, oportere, Steflchorum las- 
tari, cum propter vim carminum , eo 
quod colpam coniurarionii in haec con* 
^mnt Eubtiltis ^ ceteri, IpeiSkatam, tuni 
quod Aperflies etiamnum eflet Hinlari?^ 
Vtrumque dum voluit Uluflrare, caufis 
nddiris, haud dubie haec fubiecit: AVr- 

B^ifTXKXq yxp KXi TX fiJXfl IT^JgV , l} KXTX 

Xipxv^ iuvxfzmi fx^tvj Kxi-^iXxptv fislZov^ 
9 x^ri '^pxvvcyrovw. Vfitatum Verbum 
ivT^€lii^stv, cum dicimUTTes, cxaducrfo 
vehid pofitas, conflderare, atque compara- 
tionfe ftfta, quid haec iUaue valeat, ex- 
pendere. Exempla obuia funt. Inprimis 
huc quadrat , quod eft , apud tioftruni , 
ep. xxxn. E^^Tfwixvou, Ts^tv xvre^TXKx 

TO iuvxtrixt AiovThwv Tsptysvi^xi 

Eadem virtute Trxpe^ircS^tv aut xvTiTrxp^ 
e^erxl^itv in quibusdam libris fcriptam o- 
lim fuiflfe , noflro in k>co, viden poteft 
iBifhu tamen .im^eTxZ^tv ^ quo aKbi quo- 
que vtltur nofter. Etfi autem felpei?tu 
compaRititmts, cam carmina Stefichori& 
lyram,tumPbalarininter& TupxvvoKrivovq ^ 
quafi infliaitae, diAum quodam modo 
cenfeadum efl, tamen non aliter commo- 

de Digitized by Google PHALARIDSS SPISTPLAfi. 67 

gaudeve te decet, pro eo atque illi accu&rwit^ magi^ 
quam dolere» cum propter vm cmmvaa^ qyae jtii» adjflant 
deae^ tum quod fuperftites qos fumus, ii quidesi aliqua uo* 
ilri tibi cura eiL CoiDpertum enim habes^ & canaioa plus^ 
quam pro lyra, virium habere » & Plialarin maius aliquod elTe^ 
quampro tyramupidis. Nos autem» extrema penoUtatiy & iQ 

1 2 ty- de leddi poteft, quam verbo ijg^emkn^ 
comperirL Quod praeterea mutaui xcerit 
ixi Kcii rJ» 9 hoc promtius in contextum 
orationis recepi , quo frequentior horum 
in MSSL confufio efle folet. Etfi talia 
fe£i^ nolo, in re nota vnum tamen 
tango , vbi contrario modo peccatum, 
apud Lucian. tom. II. de Afbol. p. 365. 
\. II. aV<^/ U (i^tv QO"fi(pist) J^ fwpl» 
iffTifxev 9 iv oJ^ x«} hfipQiirog , Kod ro&po^ 

ySjf^? fUfdMnffi fm Touriotv 9 %oUi — j- Vi- 
tium in xcii rav ^Koorrov animaduertit •S'^- 
Janus , non correxic fcribo & interpun- 

SQ fic : — xou Moiv* kot' 5v imarov sur 
V bulv» ?Jv^— lonicum efl; 5v pro ^, 
Eo confiieu, in hoc dialogo^dialefto. Vt 
c xaB' IxttiTTov ixelv» *iiilv , fic , de Parafl 
S. 864»!. 93. 4i& Ih Tohg &vipci4 xotff Ihmrov^ 
: tom* I. ContempL p. 491. 1. 45. xxvtcc 
iiiv cSv ^i Hipv Kxf ixa^ov ixpi^^ i(*,n^ 
Xotviy f^w. Noftro in loco quod eft , 
^uT^ov MS. Burmanniano debetur. in edi« 
tis erztuil^ov\ illud» diAum eacquifitius, 
.ftudio ledari potuit fophiflau Notafimt, 
quae de adiediuo neutro cum nomine alius 
generis notant eniditi. Noftro par omnino 
exemplum non memini me legiflSb. Di- 
cuntur ri fiikti ftKiov^ Si xxtx >jipav , 9u- 
pifAit^ ix^iv^ K. «• A. fere, Tt in hoc jfn- 
Jipban. apud jltben. 1. X. p. 444* B. 
Oartq il fUtijtv J} jtfsr* iviponcov cppovtT. 
Plat. de Rep. IL p. 591. E. NcK^y, &fi 
.ipotlvifftoti 9 ful^ j} XMr" ivtpooTov. Alci'- 
pbron. I. L.ep. xvii. p* 64. Ka) rl /S^ 
^oq fiftiav fv 3 xoiri (poprlov Ix/lvoov. vbi 
(knilia leges notata a Ber^lero. fiiq hroup^et^ iffifivotfuvl Tyo^annum quidem 
e^imus , fi? paritir in Simerenfium ami'* 
citia perfiittmus. i. e. NoUem jneanrcum 
Himerenfibus amicitiam violari. etfi quo$- 
dam eorum ciues mihi infidiantes fiippU- 
cus affecerim. Poteft etiam ita reddi: 
Quidquid in me tyranni erat, vid & in 
tua, Steficbore^ amicitia perfHti. BOYL. 
Boyleum non moror. Scripfi ifi^vxfuy^^ 
cum ante legeretur ifulvocfuv, quod i^ 
acceperunt incerpretes, quafi de Amicl- 
tia, in qua permanfcpit^ loqueretur 
Pbalaris: led tum faltem fcribendum./y 
houpilf ifiilvoifuv. ne dicam • nuUam 
amicitiam cogitari pofile , cuius nominan- 
dae commoda hic occafio fit. Faifta flu- 
•dii, quo in tyrannidem ferretur, men- 
tione, dein fafHonis, quam ad eamobti- 
nendam comparaflet , commemorandae 
locus erat. Haud dubie igitur fcripfit no- 
fler xod iU eroupiiocv ifjtivottuv , & cupi* 
ditate fa&ionis comparandae exarfimus. 
.Cemitur inprimis ea poteftas in copula- 
tis vocabulis, vt yuvouxofiotviif ivipofj^ 
vh^ cet. qualia magno numero . cum fuis 
declinatis in oonfuetudinem loquendi in- 
troduxit praefertim citerior Graecia. Vim 
eorum explicat jitbenaeus , p. 464. D. 
Noftro fimile plane exemplum apud anti- 
quos nondum inueni; quod.tamen, quip 
probum&verumfit, nondubitareme,prae- 
:ftitit au6bor, ep. lxviu. Mipt^vot^rt ii Spua^^ 
Ttviq iU rovro CrJ Utfufi mXtrQiiiuvov ^tfnTv 
iphrxitv) oivoifTtp imb} luvxotSixT^ ipfti.* 
piSJiMv Ik Avo-qf ^fuvoi. Motlvicriou 
iTfog Ti^eiuy dixit fchol. ad AefcbyL 
Sept. c. Th. 69^. Eadem veiba con- 
fu& vid. apud Fo^aen* L IV» p. 40^. 

AUa Digitized by Google 68 *AAAPIAOS EniSTOAAI mi h6}\h&ft rh o^ifm povX^fM ^ ^Tfmp^opo^ ii/MV TfotAih raJuroi 
h^69cvro. 0t) f^5y yU^ Ttrftfc ht&^ km(ju^ i606i^6ariiTCji rvpcvif-^O 
WHTwih hcMvik 9 KM ovK kffForphofieu j iiri^ $xvfMff6i rw Ap«- 
yov , &AA' ov OfitAflfipW kv^po^pcf^^Tv ykp hri rl roiovroy , «AA* 
ov rvpmoKfTwiiiL «S ykp oMol , &px^fjtou mipcf fdoAh^^ ov^^ 

/ip^ Alia ratio vods hnipet»^ cpaiitfa&hne 
vel fodalitio conjpirantium ^ etiatn opti- 
mi vtuntur fcriptores. KPIatone^ Theaet. 
127. C. conunemorahtur ^TCwisci hrccipachf 
iv* ipXfif^y xcel athfeiot y x. r. A. In lege, 
apud Demoftben. in Steph. II. p. 985. E. 
cft; E'«y Ttq—irmplxv (rwltrr^ iyn nor 

r»>^Krti rw iiifioo Toiruv sivcu rxg 

ypoupiq frph roitg tsafi^irobg. adde Plu" 
tarcb. Perid. p. 161. A. Karixwre 2i 
Qiipi^nO ^ ivrneroEyiiivnv krcupetcev. 
Pofyaen. Strat. 1. IIL p. 247. alios. 

39. Ti SitKov fiodXtffici} Ep. civ. fvet 
^•^ivxii (pvXivr^g ri ^oukniiia^ confen- 
tientibus etiam MSS. quod nifi eflet , 
lufpicarere, legendum ^ovXeviict. 

40. 2u i^v yxp r. ixSk wiT[JU(i t. r. J.] 
Libri editi omnes. ov /x. y.haq ityrav^ 
xitriAt^ i. r. I. Quio autem iirxtvetv Kdffficp 
6€Qeiiivrirtf? Scio, de catminum fplen* 
dore acdpiendum efle. fed tum lenten- 
tia poflulat iTuv xirfjt^ tf. Id autem haud 
dubie lacet in eiirisv ; quod, quum otiofum 
eflet, mutare inijrwy, nondubitaui. Lo- 
quendi genus fimile huic Plutarcbi^ Pla- 
ton. Quaeft. p. loio. D. OV^^^ i^^rm 
%k(i^ veptyevJfuvo^^ x. r. A. Eadem ra- 
tione,Ted virtute diuerfa, xi^fzo^ Ivofjui- 
rm dicitur a Dion. Halicarn. Vit. Lyf. 
p. 8a. L 45. Tbueydidi^ I. IIL p. 210. 
L 64. ^ot Itrm xovfii^iivreq • irpo^ 
xocXifAUOtrct ^lunt ifAccprxvofiivGov, fed 
alia ibi vods i^e^t ratio. v. integrum 
locum , quem confer cum Eurip. 
Phoen. 472. & ibi noc. vl ralckenario. 
Nofter, dum ixuv xSo-fiov didt, carmina 
cogitat Steficbori ^znte etiam, in hac epi- 
fiola» xiMirra tTPi nominata; quibus Steficbormn , fiigit, pro more veterum, 
laudes tyranniddmim cednifle, idquein^ 
terpretatos efle Eubulum , ceteros, quafi 
eflentinPhalarin fcripta. De eo carminum 

Senere, vid. Cicer. pro Mil. c. xxix. &, 
3i , commentatores , quique Ciceronis 
quoque meminit , iS*. Petitum , ad Legg* 
Att. p. 229. 

43* OS yotp ohtoij ipxopMtt Tnlm fJM-' 
tiav, o!Xi Aporjrliccg ^ x. r. A.3 Haec & 
proxime fequenda in editis exemplaribus 
plerisque fic exhibentur : 06 yxp^ oMx ipxoy 
fiou TtlpqL TceiifVt oSii Apuirlict^ , obV&^og 
iirtstioiq iviip^ oiii eU, i?X oiii i ffccriip 
tv ^fJLiv Zeiiq , iviptetvev iv ry UpZ xiprs^ 
pog' 'EufiotiKov xoh /Cpt^vroo , ivolv iil* 
xotv slq ilxouog iy€v6finv^ rdv rvpcewiv fis 
Trsptsauffxro. Boyleus ^ tanquam aliquid 
deeflet ante oSii ApccrlSxf^ edidit- — Trco- 

tuv oiHi Apcciriixf^j induftus 

fbrte nota , quam , in margine ediL BaC 
addiderat Naogeor^us : Graeca vaJdefunt 
bic obfcura , arbttrorque nonnibii defi' 
derari. Interpretationereorum, quiPha- 
larin Latinum fecerunt , alias aliis dete- 
riores, excutere, atque iisrefellendismo- 
lefhis eflfe leftori , nolo. Qui Graeca 
inipexerit, nifi plane ffaipidus , animad- 
uertet fadle , nec confhTiftionem verbo- 
rum, nec iis fiibieAam fententiam, vlk 
ratione fibi conflare, quin potius mem- 
bra quaedam efl[e inuicem diuulfa, atque 
ica inordinate iundb, vt, in quamcunque 
partem conuertantur, cohaerere nullo mo- 
do pofllnt. Ac primum quidem quod 
eft ei yip ohtx ipxopMt irslpf Tx6kv » 
in eo xpxofM, quod de Phalaridis impe- 
rio diSum aocepenmt inteipretes, non 

' alla Digitized by Google f^^r 


PHALARIDIS EPISTOLAl» 69 

tyTanniunerupuimus, & fa€fcionis infaniuimus ftudio, nec 
accufamus te, quod ftatutum fuit, demedio nosirifubla- 
tum , quin potius fumus fublati : neque, enim , etiamfi ad 
exitum perdudhim fuiffet iniquum confilium, Stefichorus 
nos haec pati approbaffet. Enimuero fortaffe tu camur 
num apparatu diuino tyrannicidium laudas,. neque dep 

I a hor- aHa yiitme pofittim exiftisio , qiuun qua 
paffim eo, quum aliquid narrare incipiunt, 
vel nouum aliquod aggrediuntur argumen* 
tum, in {cripds fuis vtuntur veteres. De^ 
moftbenes^ pro Megalop. p. 155. B. Ti 

ifAoXoyoufiiuav u0* aTcivTGcv ip^OfAXi , » 
x(ATttrrx vofil^a hiJiffKsiv. atque iu ali- 
bi laepe. Plaiani fbrmula conflieta efl, 
Zirsp iyoa ApxJfAsveg ikeyov. vid. Apol. p. 
19W A. Theaet. p. 127. Fl cet. Apud 
cundem , in Timaeo 9 p. 1059. A. escv 
2i xx) vvv iw* ipxi Tav Xeyofiivav , 9-6^- 
npx-^^iiriKX^siTdpuvog ,. TxPav dpxif^ix 
9^m. In Arriani , de Exp. Alex. I. 
VII» c ix. J, a. Alexander, K«) 'KpSni 
ye , inquit , i^i ^txtinrov toXt ^xrphg , 
isrep xxi eixig^ rov ?Jyoo ip^oficu. Idem 
poetis familiare. nota haec Arati: £*x 

Ail^ dpZfif^<rdx • Inprimis componi 

velim Hefiodi initium Tfaeog. Movaxav 
j:xiKOivioiim Apx(l>f^f isliitv. Adquam 
rationem noffa-o in loco fcribo, Ov yxp 
tMx , ipxofActt , i. e. Inde enim , quad 
nofti , ordior. Narrationem cogitat comm, 
quae Himerae fuiflet paflus Phalaris, 
quaeque feciflet ipfe; & quidem ab eo*, 
quod fciret Stefichorus, fe ordiri, didt, 
quod cognita ei repeti inucile erat. Hanc 
ob caufam mox , quafi narrationem quo* 
dam modo continuaret , fubiecit , OvU 
Apc^liag, K. r. A. Eft autem^ quod ad- 
liuc ofiendat, mlp^L toSuv , confueta in 
MSS^ verborum fiaiav & txHjv cojnfu- 
lione corruptum , & haud dubie mutan- 
dum in fixSiv ; vt, apud jilcipbron. 1. 1. 
ep. xn. p. 144 O^.pii^ i^o tovto Kplva 
wilp9 «02 hix9m/df nxlHv. Quid ai^ tem id j quod mox ait , ovii ! ^urfip iv 
^fjuv Z^, ivifutVEV iv r^ Upu^ Kiprepo^. 
Adeone impotens & imbellis Iimiter ille 
^eoriip^ vt ne ipfe quidem perfiftere po- 
tuerit in tempfo, fed Phalaridis oppugna* 
toribus vna cum reiiquis fucciri^uerit? 
Dixeris , fophiflam non raro mediocrita* 
tem exoedere, &, vt ep. ix. immoderaa 
fuperlatione vfum efle. Concedam, nifi 
ipfe refiftat auftor. Epiflola enim xm 
vbi idem haud dubie faftum refpicitur, 
tantum abefl, vt lupiter inducatur , tan« 
quam qui ceflerit vi in templo flbi illa» 
tae, vt e contrario repraefentetur tanquam 
iudex eorum , quae in templo acciderint, 
06 cpxvxo^ , quique ex iuflo & aequo di* 
remerit certamen. Quid igitiir? Dicam^ 
quod fentio ,, vbi de reliqms videro. Ibi 
autem^quid, amabo, ivoTv ailKotv alg SA 
Kxioq iysvifnjv ? quid dein tov TvpxwA^ 

er€ TreptsffdKMToP Ac deillo quidem, du* 
itari non potefl , quin veptsyevdf^v pro 
iyevipuiv, fit fcribendum: nifi malis, ad^ 
dita particula H , 'Evfioiiiov ii Koii A>. 
X. X. L. S. wsptiysvifi^ijv. eo tamen opus 
non eft.. Thom. M. Tisptsyivero , «i/rl 
Tov ivlxiitrs. In re nota exempla mttto* 
Paffim hic verbi vfus obferuarf ih no- 
lh:o poteft. conf. ep^ X2c xxxu. xLviir* 
xcvii. & quo vno res conficitur/ep. xiv. 
vbi in eodem argumento, Kx) irs Kxi 

TrivTxq VfAspxtovq ohfAxi ytvitFKStv tov^ 

To , oTt w A l^f^^pff ffvvTsSsltntg KoJf 
ififiv im^ovhviq , itxxtirrspoq m rm lirt^ 
XftpovvTOiv 'jrspisysvofiy\v. In alterb , tJh 
Tvpxvvdv fu 7rspis(rioxTo f apparet, vtopi- 
nor,, nomen defiderari eiuS, qui dicatur 
Trstm^wim riv rvfmm^ Et hae qui- 

dem Digitized by Google ^6 ^AAkPlAOt feniStOAAt 

)9A)/)^^v fis 'Trepts^uo^xto. Kivssv ^l 6 KmmopimhM , K^t ^ay^ 
pdu; i rovi; o}J6povi vtjfiTv fifi^^Mftcfifmoi ^ k») A^vrifd^thK y mei 
lUpiKXiiiy Kx) otrot ^ toOmiQ ^Bi^pmMio^toi ^ kihpp^i^M %m^ ^oD^ 
T^ hKouorxr<^ rijt kfiuvn^ vofs^^ oSc> e) fiiii ka) roo^oiimjt e^ov^$0 
ai(X4 e\;^Ofj^vi)^ y hro^oujm hf e]^,6f4$p uvrtrifjtcopfio^ifjtevof. ?\£yerci}- 
cuv fj^e fMO^om , xSeov , iv«y5j , tOpxww , mXMlq Tred^pfJthonf 
Kcu hviKeTToyi fu&fffM^t y Koil rourm hf ^eivorep6)f ri emiw 
Mff hfjim e^coo^ty fj^ C^ei^etT^ootTOtJif. hxmuvreQ ^kp fjce "^ta^^u^- 
}^iv WtKOiat TFpli ravi xP^orov^ ol ^rov^pirotroi' ^ w fih hvp^rSS 
^viaouv v(^ vifi&v efji(pp'ovpoi r^ roiAjpcA ^ o\ ^ hve^KoXom^f^ 
cxv ^ Isvdo^ efie}^ov ef^p^o^coTrot eo^sffdxt roii /iomo^Q ^ fjai^h 
Kcaff hfJtwf TeKroHveiv xmiv. ^Moi t ^fo h^vtpkvi¥i(Ta» , rtni^ 

^ hcp0i 

dem partes, b guein eonuefiient, ni(i m %xi MfKireap h) Viwf. Et hae qiddem 

Heum aliqucm vumipx. quem falutis fuae partes paflim loxxi trcmipi conceflle. De 

Hucloirem praedicauerit Phahris? Adeft noftro , ne dubites , quin louem falutii 

autem, quem, fupra, alieno in loco , fuae audborem haberi voluerit, infpiai 

^ommemorari, vidimus , i ^an^j iv ^fjuy poterit fupra citata epiilola xiv. Oi yisp 

Zfu^) qui, vt AriftiikSy orat. m lou. p. ^incou 0xi/^f &» xptriig tojv h r^ v^peripf 

8. 'teftatur, £V vScoig ksA icS^i KxipoTg rafjUvn roXficafjLhav i Z«v^ tyhfero^ Zcrrt 

^flj^tfSv, TOTTJfjf (jcixAifTjft/). Monet P/w- roi^ iiMiiv rt wpiixvrag. iv lep^ ^^^f* 

tarcbUs , Reip. Ger. Praec, p. 816. D. wivrxq uTOXitptovg Txpc^vcu t$ ^/w^- 

Tov(; [Jt^xXouq »di iaifXovx nxi ri^v roU xivrag ht vtt* aurSv iTroXoufihpp, Hfs 

KxrcpidiM<n <rwafriypi^siv^ vfus mter a- igitur rationibus adduftus , verbaiAA*ovtt 

lia exemplo Pythonis , quem quum ob i <rurhp iv vifjuv Zsbg , ex antecedentibus 

Cotys necem admirarentur Athenienfes ^ transfero ad verba riv nipxwiv pt^ irspts- 

0' hig . inquit ille , txurx hpx^s rh)f cioxro: vbi, vt omnia apte cohaereant, 

xsfpx irxfifAov xpii^xfjt^s^fog. Apud Hero^ pro iAA' oiiil. mutatione 'non magna fcri- 

aian. LXV. c. v. §. 14. Antonimis, in- bendum puto fjcxX}^ 3i. Pltttarcb. \.c. 

terfefto fratre, Geca, (jue, vtilleloqul- E. ^siirofjLTog li i fixct)^g rav Axki- 

tur, Vltushoftem; Tf^^g j|, inquit, xp^l ^oup^lav wpig tJv itxivrx o-i^iirtxt rifv 

vrpSrou fieu iioTg il^vxt ;^i^/i/, 8rt k^v riv 'XTxpniv iti robg 0X(n^sTg Apxfxovg Svrxg^ 

irspov vfiTv rSv fixctKiav fTutrxv. Quo in 'M^AAoi/, l0jf, iti rAg toKXov; TetSctpxf* 

loco praefertim louem iMriipx relpici, Kobg Svrxg. Eft autem in correftionibus 

npparet, quum mox additur' B«(r/A«/«y il particularum fj^xxov ti vlus notiflimus, 

i Iwit SfifffaMq ix^t i^ivo? $m^ ovroa CcM&co inprimis fiumliajjs. coiif. ep. v. 

XIV. Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE- ^, 

hortamur, fi quis di6lum admirabitur, non auteni Phalai»Ji5; 
homicidium enim huiusmodi res eft, non tyrannicidiuuL Mt^ 
nim ab eo, quod nofti , ordioj, experientia do6lus , neque 
Dropidas, neque alius vir bonus, ne vnus quidem, finno 
animo permanfit in templo. Eubulum & Ariphantum* 
duos iniuftos, vnus fuperaui iuftus, quin potius ille inter ns» 
feruator , lupiter, me tyrannum conferuauit. Conon vero , 
exoietus ifte, quique peroidem nobis machinatus eft, Thea- 
goras , & Antimedes , & Pericles, & quotquot horum fimir 
les, de medio a me funt fublati iuftiffima vltionis lege; $ 
quibus etiam, nifi tantam habuifiiam poteftatem, dignasfum* 
fifle poenas , morte mea redimere voluifiem. Dicuato m.e 
poliutum caedibus , impium , nefarium , tyrannum , multis 
contaminatuminexpiabilibusqueieeleribus ,nec,fi quid hisgra- 
uius in nos habeant dicere , parcunto. Quum enim laudant^ 
me traducere videntur apud probos improbifBmi; quorum hi 

con- iiv, u txm» umii. cxiii. cxxii^. 
cxLi. Apparet , quibus fundanientis ni- 
tatur, ^dquid in orationis contextu mu- 
tauerira, Qua in re, etfi fbrtafife eruiit, 
<)ui temeritatis me accvfenit , quod, nullo 
MSS. codicum fubiidio adiutus , mea in- 
uenta ftcerim auAoxJs: malui tamen dis- 
plicere his , quibus in veterum fcripti» 
vel Ikeram mutare fine MSS. codicum 
miftorit^ce, religio eft, quam malam ab 
iis gratiam inire, qui, praefenim in ope- 
re confidbo, quale noftramefl:, l^endo, 
cupianc, tine offenfione proeredi. 

50. T. i* T. i. v6iAcS] Inudiatori enira 
^vt ait Cker. in Mil.) quae poteftaffer- 
ri iniirfla nex? eft autem haec non fcri- 
pta., icd tiata lex, .&c. BOYL. 

57. E MirpAra^^c/] Sententia perlpicua 
ieft & clara. de voce, dubito, an proba 
iit. Apud Jppiav. Lib. p. 53. in re fir r» ifu(i/n/^ hsa-ixi , rSiv fiiv i(p$xXficvg^ 
jj yKurracg^ ivevpx^ § xlioTx ffiiyfploi^ 
^iiXKa KXfiTTv^oi^;. Forte nofter fcripflt 
t,v7rp6<FovrQi. Sed nihil temere .definio: 
& habet foxtaflS ille, vt alia multa, ita hoc 
ifi^p^a^teiro^; fibi priuum.. 

58. 0"^^^/^ iSnpiyiK^xv'] jye oeutts ex-^ 
»fih accipiendum eft , ac notuni iam ab 
antiquiffimis mde .temportbjis crueiatuum 
genus : fed yerba aliqwid (ingularc ha* 
bent; faltem, qui fic locumsfit, fcripto- 
remdefidero. Habesquidem^^c?V^;cA<a:y- 
frov; S(JL(j(.xcrt^ apud JlefchyL Sept. c. Th. 
joa. & , in Euripidts Oreft. 389. Orefti 

l(^(idra;v ^iipx) Kipxt tribuuntur; fcd 

ytrumque virtute longe diuerfa. Vfitata 
loquendi fbrma , hac in re , iKxosijvxi 
rcU S^6x}.(j(^q. vid. Plat. Rep. IL p. 
594. B. Pcirfben. Erpt. c. xx. .alios. in 
Kuripid. Cydop. 590. legiau*^ — mpovv 
V^x^TTo^ i'4^iy. Si ab antiquiolibus fcri- 

pto* Digitized by Google 72 4>AAAPIA0S -EniSTOAAL V cucpA "xepufcimiffxv ^ m4 Korrh rpoxjm $}\,vyM^^GW y $co^ hs^ tpuXici 0^Ao^ 7r$pc89W$MHact». 4» ^ ^ vmxfi^ it^uciae ^p(^6o ptoribus recefleris , praefertim lioc in loco, 
placuifle Oaeds videtur ^pwviou ritq 
lyfj€iq. Apollod. k I. C* VU. $. 21. '£!vi» 
^jcsi ^ivsh^ fJiivTig^ rag Hrpstg TeTnipafJtduog* 
idde LatrU L X. $. iip, Herodian. L 
VIIL c IV. §. 29. alios magno numero. 
Bolyphemi ^j&i^iy ^otXfjtMv habec Lu^ 
cian. tom. L D. Mar. p. 294. Nonmi- 
nus frequens, apud eosdem, ifta virtute 
Jhnpliciter politum) 'inijpovaixi. Hc ApoU 
lod. L c. Partben. Erot. c. xxix. alii. 
Vtroque modo faepe loquuntur fcholialbie 
veteres , vt, ad Abolh Riod. 11. 177. 
Euftath. ad Hom. Od. M. p. 1712. L 15. 
Ad eandem rationem l^pstg iTmpu^av 
pro Sypaq i^pJtvitio-o6v legendum efle noftro 
in loco fbnafle coniecerit aliquis. Ego 
non temere vulgacum ibllicitaDdum pu- 
xo. 

•59. Tiv^g ^ iKpx xepiexSmfvmi] Idem 
cft, quod iiKp(anipti<rh<totV9 quod efl: apud 
Diodor. Sie. L XIIL p. 5»^. L 75- & 
Exc. e L XXV. p. 567. L 17. Polyhium , 
Hiftl. p. iiS.alios. Inprimis de nafl, 
aurium , manuum , flmiliumque partium ab- 
fciffione accipiendum efle , midta tyran- 
nicae facuitiae exempla docent. con£ 
Plutarch. libr. de ExiL p. 606. B. Ap- 
pian. lib. p, 53. aKos. Saepe, addito no- 
mine , partem, quam abfciflam intelligi 
yolunt, fcriptores definiunt. Sic iKpwryt 
ptx^siv Tctg pTvxg ex Cfearcho habet A- 
thenaeusj L XII. p. ^24. ConC inprimis 
Diodor. Sic. L XVIL p. 213. L 46. 
Quae Platoni Legg. XII. p. 9^3. C. aliis, 
r» ixpoanipioc^ manus, pedes,aliaeue cor- 

?oris excremitates, noftro ri &Kpx funt. 
aullo aliter P/utarcbus , de San. T. p. 
123. A. H' Twv &Kpcav Tspi^u^tg eU rk 
pj^x ffuvjs?iaijvovffot ri iepyiiv^ imrsp rtvi 
fivvrjdetoiv .? fizxi-niv ifMcoie! mperov. 
Addo Leontii verba » apud Aki^ 
pbron. L U. ep. n. p. 220. XlV 
isAyj^un rw TttUpp^y riu x^^P^l^y fyn iirbiAiyim* kou iipS. k^ roi htpd^ 
K») ly Kc^l» (Aov ivirrpxTFrou. quam fen* 
tentiam fi leuiter refingas hunc in modum, 
'—ipri iTri^pVT^pM , kx) lipa rok Mtpoi 
Cvel Koerx rot &kp»)^kou n Ko^pSlx pt. i. ap- 
parebit,vt opinor,quod ignorabati?tfr^Af- 
rus , quid flbi velit rx &Kpx. Sudorem 
voluit Leontium, quo, prae fiimmo anl* 
mi aefbi, maderent inprimis corporis ex- 
tremitates. Ac frequens quidem fudoris 
mendo, vbi vehemens animi perturbado, 
flue examore, flue moerore, flue metu, 
fiue aliunde, orta defcribitur: prae cete- 
ris tamen conferri Ariflotelem^ velim, 
Problem. Sedt IL 26. & 31. vbi quae- 
rit, ^tx rl 01 iyaviuvrsg tipova^t robg xi^ 
iotq^ rh II ^pivuTTOv oi \ Alciphronis lO' 
cum aliter tentantibus vc non aflendor, 
•ita, quemadmodum, rx &Kpx ivirrfXTirrote 
dici , placuerit 2)* Orui/Iio , Anim. ad 
Charit. p. 327. nondum exputo. Tx &Kpo& 
de manibus pedibusque praeferdm accipio^ 
in Lucian. tom. IL de G^n. p. 910. Kai 
3 icivog oSrog ifiovg rs xvrav Kpctrvvet 9 
Kxt rivov rolg &Kpotg ivrtifjtnv. Plura col- 
legit D*Orui//ey l.c vt rx &Kpx Grae- 
ciae vindicaret, lod Lucianei non im* 
memor. 

59. KA kxto^ rpoxiSv tXvyl^vxv^ 
Meminit huius loci H. Stephanus , App. 
Th. L. Gr. p. 1393. redditque tarti funt 
Q? in rotis diflenti. Sub nomine Lu» 
ciani citat Cuiacius , ObC I. IIL c. xxvin • 
De re ipfa confiile ,inter alios, Bartbium^ 
Aduerf. L IX. c. i. p. 410. &i)' OrurlU 
ad Cbarit. p. 293. Confueta loquendi ra- 
tio erat crrpefixovctou^i & iiri rov rpo^ciS 
rrpsfikovtrtxt ^ qaorum hoc apud Artfthph^ 
Plut. 876. & Demofthen. III. in Aphob. 
p. 915. D. illud apud Hat. Rep: IL p. 
594. 6. & alios paflim. Apud Polybium^ I. IX. p. 773. corruptum fortafle,- 
Kxrx<potveTg yxp ysvifjt^vot^ -wxpxxpfifAat 
Tfo&hiiivrig ixiixvo¥9 & legendum oir^ Digitized by Google PHAhAKlDIS EPISTOLAE. 73 concrtjnati funt a nob», inclufitauroi, jflli crucibUs affixi, vbi 
fpe(aaculo forent reliquis , ne quid in nos fabriearentur mali: 
aliorum oculi funt arefa6ii,^ noimulii, extremis partibus^^ ab^ 

. K - fciffis^ fikuSim^ iTrifotvw. Uem haud dubie re^ 
itituendum Plutarcbo^ de Ad. & Am. 
Difcr. p. 60. A. £i*(iirnrt ii xP^f^ou 
(Uro?^fActiw) mk SlSpsiy xai rvfMravi^oih' 
rog m) rsKovvro^ , oSia)^ hiortj ruv ro^ 
eufcov. pro rs^ovvrog Itribo trrp$fi)^vv^ 
rot; V vt in eiusdem libello , ad Princ. 
Iner. p. 778. E. Toxk; J* A7ro?^,}Mpov rov 
rvpiwov xa) ^xxipiio^ xx) Aiowtrlov <pl- 
Kovq x^ 7V¥ilfiw iTsrvfATivit^ov 9 iorp^ 
fixow^ xoA hf^tfMrpa^ctv ^ — QuodaliiB 
hr) rw rfoxfiv ffrpe(3}^vor6xi , noftro qui 
rariora hic fedatur , kot» rpoxcov Myl- 
l^irtxi eft. De verbi autem xvyil^e^icu 
virtute confule Spanbemium^ ad jiri^ 
ftopb. Rsm. V. 787. Vtnimque iungit Fl. 
lojipb. BelL lud. U. c. vin. p. 104. vbi 
vid. not. 

60. K^ x^>M iM^t Tipis^Kv9tffiff^ 
rd(v.] Verborum XKvtltrxt , iito9ko6ivaij 
& Teptffxv6tffxi vfiis rarior effecit, vt fae- 
pius eorum meminerint grammatici. De 
toiificatione uon idem omnes fendunt. 
Herique in id conuenire videntur , eflfe 
pellem capitis ctm crinibus detrabere 
(v. Etymol. M. v. A'^oorxvilaxi • SuiJ. 
V. A*w€(rxfiittov 9 A^T0Oxv9lffcu & lUpt^xv^ 
tt&cu 9 aliosj quod a Scytharum more , 
hoffium; bella interemptorum , capita 
pellibus nudantium, hisque vtendum pro 
mantilibus , repetunt Stepbanus , App. 
Th. L. Gr. part. I. p. 509. F. p. 1646. 
F. & Salmafius , Plin. Ex. p. 581. D. 
Morem Scytharuin acdirare defcripfit 
Herodotus^ 1. IV. p. 477. B. cuiusverba 
praeclare nuper illuflrarunt duumuiri fum- 
mi, Weffelingius(LFakkenarius:X3XBSl* 
fi, quoa ibi eft, xai Xx^fuvogrii^ x£0xr 
?Sj<; i&ei^ mutatum in — ixffsleij defendi 
forte poteft non diflimili Herodoti loco, 
1. II. p. 136. A. Tg » reKsvrxl^ ^ielfn 
ix rii^ xoiXlifi riiv xeiplijv , riiv Mixx» 
^pirepov. Alterum fic accipio: Kcii Xc^ 
flipuvoi dj^ xe^Mi^ i^tei Qrtiv m0x?ji9 ix rov iipfixro^), Cum Herodoto ^ prae- 
ter Plinium^ Hift. N. 1. VII. c. 11. in- 
primis Hejycbium componi velim, v. 
1.xif6i^) XBip6fAMxrpov. O/ Zxvixi ,"" in- 
quit, rav ?MfAfixvofJthoav yroXXoT^ Stv ric 
xeCpx^ci^ iKSipovre^ ticxy , ivr) x^^POfjLix'^ 
rpoov ixp^vro, quae fic emendo: O/ Zio}- 
4xi r&v Xxfifix9fOfJthocv iv wo^Jfcoi^ ivtpiiroc^ 
rxq xecpx?kiq ixHpovre^j roTg iipfixfftv ^ 
r) x^tpofAixrpoov ixp&vro. Nota confiifia 
in MSS. vocum ^oxifMt^ & ifohkolq; de 
qua alibi plura. iivZv^ pro ivtpiTrcov fcn- 
ptum , tranfiit in & ; ac tandem voces 
rolq iipfixo-tv , exefis vetuflate forte pri- 
mis fyllabis ro7q iipfAt reliquerunt otoriv^ 
mutatum deinceps in ijffxv. Diuerih « 
Saimafio & Stefbano via infiflit Bame-^ 
fius^ dum,quoa in Buripidis Eledhr. 241. 
eft, iffx»ti(rfiivov de tonjura pofitum, in- 
terpretans , vel a more Scy tfaarum , iit 
lu^ caput tondentiuffl , repetendum efllev 
monet , vel a YMvtnQ * ferrum intepdum 
fonante. Et hoc qmdem plane dicere 
Stepban. Byz. videnir , v. Zxvixi. Kcot 
:^xv6ifq , i ^linpoq. Cfiev ArorKvil^xt^ ri 
ry (TiVipos rxq rplxiq refjutv. Sed ^e^ 
fcbyli efle J:w^ ^po^y vt rejiqua 
rxu% iyuXoq 9 ZxtJ^j^ olfi^ iam obfer- 
uauit Holft^iuSy vid. Aefcbjl. Prom, V. 
a, & 417. & Sept. c. Th. 823. vbj 
SfftMy 0-/3if^ , vt in reliquis locis , pro 
Sxt/tf/xg. Genus loquendi notauit iam» 
Euftatbius^ ad Hom. H. £U p. 1339. in- 
primis inl|>ici velim Obf. Mife. vol. X.^ 
p. 4(11. fimilia flint in Lycopbronis CaflH 
aoo. 5^apw EwJAfv, v. 917.— ^/3^ 
Sx^y Apixovrt, v. 1336. Ziuiixq hrwovq. 
Scripfit itaque Stepbanus , non "LxviHq i 
ffthipoq^ fed vcl l^ifq ^lirtpoq vel ZxtWjr 
ciiiip^y nec aliud voluit, ^tqne Aefcb^li 
ferrum Scytbicum , quod eidem tragico 
Theb. 734» Uivoq—^^xvi&v iwotxoq eft, 
& V. 948. i irivrtoq ^elvoq. Reliqua, quae 
apud Siq^anum k^curf O^^iev i/Trocxv- 

ilo-cu Digitized by Google 74 «AiSAPtAOi JBmStOAAl. Mx) iffFM$pcmoLi' ^p^c 5^ Toi)c ;cp«^ot)c ofzom ye hfi&^ cipz^- 
rec^ (Soli^sp lymfidcb Xfhf Sip^ou. fin S^ Jo^i», 2 ^rm^^^pB^CS 
twi IjM? r^ T&/ l^dv^ Sfr00i/ nmik ^i^orw 7P^e(p^^ hme\aiti^c 
mo^sx^t/ ^^ Saptmi rks &€Ut. ^ ^C kf^ f^^h rm hn ywtf 
ftkiifrm 0mi$mofZffroCfzm;. 'kh ycfcp> 6« f^ij^f^ rvpcmiacrwiim HtTM X. T. A. com aon aMa cMlQi^ 
jtefebyli "ZnMyi^ frQnpo^ notauit, qptax n» 
Xxu% pro SxvAwdf dici^oftenderec^non. 
biiius ^, ied alterius^ ^pparet; qui, 
cum legUIec £xv^«« i v^pog^ adfcrip(Ee*< 
> xtt reliqut ti'^ k. r* a. quod, cum nul- 
lo idonio teftimonio probari. pollie, £«v- 
^ per & pofle firrum dici^ fdane a.ye- 
ritate abboRet» In Tbeffgnidis verfa no^ 
tiflimo 9 A*M* ifre ^ 9 2xf/ftfl( » tf rj0ff x^ 
1«^, s. r. A*. XxiJAji'» mxxfvrrwn^ fed 
£ry/^M«9 fiue bominem Scychids praedi- 
fiun mQfSMB yalere , reliqua , quae ad- 
duacur^, abtmdd declarant. hx aheram 
j^nteadam cusql Barnepo conueoiunt i^/- 
nefiusy Var. LedL L IIL p. 458. eiuaque 
yeftigia fecu^ Kufterui^ ad Suid. v. 
XiBp{9»j^m\ dum locis quibusdam de^ 
prauacis, vbi r pro tf icrib&ar, apgd He^ 
fjcbium & Suidam , decepti » duplex com* 
minifcuntur verbom imFKurlffai & ^;ro- 
moMtr»! f. quorum illud iic ^iv/^m J^/r^- 
pm , hoc conveniac in ignaminiofmm 
tanfurmmy qoa Sc]rthaa vfos fuifle^ es 
AihenM., docenc UH. Verba du» haec 
iunc e U XIL p^ 5x4. F« A/1 ri T^ySfio^ tHm 
r&f n«iTaifX/^(tm aircif^ evpa^iv » Isrdt 
)^^ Tb^frivAoq &(da r6if rs rSu ^m ixfisv^ 
x^l Txq xip^ TspsiTJri^riifa-eat jjpoofTh 
iiyovi » 0/ I&» rhv c0' v(3pet xcrjpin AsmKa^ 
tl<rM rpmnTfip^Mf. Sed diffirile didht 
fiwtaflfc^ quid fibi velint haec : fcr^ &i 
r> TA/tfd^— ~ Teptecnr. t. Wvow;. (Juam 
cmm dedic Ksjfierus^ intetpretacioxiem Graeca nnlkv modo ftnint ^ nec videa« 
^madmodum popDli deui^ commodft 
did poflint fpoliari camis iii ^d rhie^ 
Ipfa vai)orum compo&ia declarare vide* 
tur, vd TTspdmaffou legendimi, vel M* 
tem repiea-TiffiiiffMf a^hue accq)ieixkim 
efle, vc &ntenria fity guoniam pro^er 
lu&um , vna cum opiius cotnas. omaii 
gentis abripuetunt^ lc. Scyditie; quibus 
oppomuicar ol t^a. £t hDC qiailem^ m^ 
neratim diAum de Scythis » fidiiim eUe^ 
qpinor : fi vero eam tonfiirsm cQgitaoe^ 
ris. cuius vfiis entt, quando n^ mocmt 
cadauer efferd>atar, inteHiges, cur JiirJ 
icMot: iUud fiftum dicatur. De hac ici 
Herodotus^ l IV. p^ a^jK E. Kdi icopU-^ 
fyj9i h if^dfy k ^o eivoq' (i V hf vc^ 
pai^avTeu xofiurUvTx Th vei^ , %oututn 
rdxqt ol 0affixfioi Z^m* to^ M^ iicir 
Tdfivovreu^ Tplx»g TepinelpovTM^fipot^ovag; 
veprrapUfovTM.^ (itroiTrov xcik pTvet wmo^ 
pajffffovTcu^)x. r, A. Quo autem mag» 
animum induco credere , non liiud to2>- 
furae genus reiptciendum efie^ in verbis 
Jtbenaei y fiue, vnde ea func hanfta» 
Cloarcbi^ hoc eft, quod idem ibidem 
p^ 504. IX tradfc: TfifCp^traifTig (rf S«J- 
teu) — ^L? TouTo. zpoS^kiov vfijpea^, &(st§ 
fsiirrooff* %m ivtpAirwv » eU o^ ct^lxctyro^ 
iKprnn^pUfyu Txg fivxg—^* Hoc enim fi 
ad eum morem ft)edarim retuleris^ qui 
locum hs^uit in fimere regio, cum Ht^ 
rodoti cefltimonio plane conueniec CTum 
enim quaeque gens fiue livoq » ht noyu^ Digitized by .Google P.»AL.AVni6 SVI&TOLAS. ^? £Mf^ terti toti», atqne. 9$ alkmim €<pitiba« cutis d» 
tra^^ vatiS» vt qui^ue iniatiaiii fec^atiwite» 4iro fup^ 
plicio, vtfas eratrA^<^* pfopter quos, epnfitenuu*, tj^t 
rannos sos.furrexifley neque jilfiltiabiBMirp aduerfus.isiprobo» 
dominatum appetiuifl^y i^eques o^abiinus vnquom « ^crudeli:;» 
tate^ atque imttafiitate: erga probos vero fimiles erimu» 
pnndpes ^ quales fuiinus ante^ quam {»rincipatum obtinui? 
mus. Ne putes igitur^ Stefichore, aduerfus me aiquid eaiv 
fflinum^ fi quando aduevfus dynaften ic^bas» afflazi: fedlo^ 

K 1 -bem fiir^w Mc) p7v» Karxftva-ffovTXi^ iiue vt 
QiarcbuSy ^nwnrcov rSv ivipiirmy A4 ov4 
i^xofVTQ^iiKpcmipi^oy rig fitp^yifin^e^ 
neradm ££him accipis , a ratione abhor- 
ret. TametG non diffiteor , in ea opi- 
nione fiulle C/earcbum Hue jitbettaeum 
videri. Sicut autem, quod de naib fau- 
dato fpeciatim in fUnere regio » tradidit 
Herodotus , vm'uerfe ad cmoes » ^Ag x^ 
AplxotvTo Scy thae , rttdMtAtbenaius , fic 
tonfuram , hit ri TcMog in funere rerio 
doataxat inf&iii folitam^ Ita defcripfit^ 
, quafi generadm ia fubiedlas gentes ea vli 
fiiifienc Scythae, vt caufam redderet, 

Jiuare- rhv ^0* Sfipsi xoypi^ verbo ^kro^jcu* 
/o-M expreufcrint ol t^a. Cum autem in 
iSxk tonfurae genere, cuius meminit He^ 
rodotus^ nihil adeo eflet aut ignominioG, 
auc ab humanitate remoti, ven fUuile nou 
eft, Graecos inde verbum iicoffxvAheu 
in ignominiofam tonfiiram tninstulifle, 
Lubens igicur Salmafii antpledlor fentei^- 
tiam^ a more Scjrtbannxi» quum cutem cum 
cruiibus ex capidbus hofiium deeraherent^ 
verbum^ repctends : quem fi quis imita^ 
retur, is proprie cxuilorxt 9 iTrovxfM^cu ^ 
vel TrspwKuSlaai videtur potuifle dicL Vt 
hoc vno diflcndam a viro fummo , quod 
Marfyae fupplicio q)tum putauit verbum^ 
Vt mictam Etymologi^ aliorumque inter- 
pretationem, ipfiun aufipiem noffarum 
non alio confilio verbo TepurxviiffiiivM 
vfum efle » additum ri^ xscpa^ decla* nli lamidl bx hoc ibphifttti «gnofbs^ 
qui 9 ne quis temere verbum nmflimum 
iJitor aodperet 9 quam de cute dedwCte 
cx <^te9 ilbid odofe adieck 9 cum pec 
(e funeciffet Trspisaxuiio^iHa-av « vel low 
iiatifaav. De alcera fmdenai viilii|e« 
cum nuUo idoneo teflimonio conflet, tale 
tonfiirae genus^quale ^/i&^M^f^incontafle 
volunt , Scythis in yfu fuifle , imo nlentio 
Herodoti , non fuifie 9 veri fimile fiat , 
non dubito , illam a nodone cutem capi- 
tis cum capillis detrahendi repetendam 
eOe» vc Btymolo^us^^ ilu 9 infiitue- 
runc In reni Sopboctis' hoc 9 igmd 
Atben. L ix. p. 410. C iSmkiTi xsifi^ 
yMxxttfif ixtUKafifUfp^. qpo in I0CO9 u qvii^ 
mtitandum, forodle pro ixxexaffAivog pnce^ 
fiabit ifv xexapfiivog. ReAe Cafaubonus^ 
p. 698. de bomine Propius cutem detotH 
fo^ iHterpretatur.Habes mfmiftftiiim wv 
bi ivoffxySlaou a more Scydiarum» cuceiq 
capitis cum crinibus detnmendum» in iL 
him radendi iv. XP^ trauslad inoiciua^ 
Atque ita verba sffxuSsa-fiinip & iveaxu* 
tiau^Hv io locls Euripideis accipiendf 
ede, nemo dubicabic 

68. A!ir^io7ro(iTau(U¥o^^ Verbi vim e- 
gregie illuflxarunt polidllimus Rubnke^ 
nius ♦ ad Timaeum 9 p. 29. & Pierfon. 
ad Moerin. Vfum, quem a^ cite- 
rioris Graedae fbriptores habuic^ fecu- 
tus eft nofter^ dum id pro reiicere 
pofuic Digitized by Google 7^ «AAAPIAOS EmSTOAAL rSiv , Ifiur wti 9& tSv vfgiMjriXu» ciynfiiji fikk^ ^g» viwwfmio 

iuro^6fM6it. 7i^( ^" «rsp) Et^jSot/Aoy mpdmwriion » hsi trctfici 
Ttftmfv hKxnAfim , S^M hxs^ifULfwtt ovx ^ ^<(p^ vo/c^ fFpoC" 
^t &¥^p&n Mvhf ^o^M* %«/ulw^ l;r) xadcupiffst fiweipxw; 
&AA* & $r«ep<t rvp&vm srAloy So-^^tMvroc v^/cmw. tumufa^svTSQ yetp^^ 
fJc T^ YpispeiMn itipo^oTW etxjpt rSn oni6aVy ptsrcb voAAovc a^AAot/^ 
«<M«ae« r^aroui , Ty A<$^ "^umfKTspsvffcaf. av '^'^ tit h) fiiimTn 
^TVXoifK' s^u^O' Kcti t6 pih fHiShi Traisiv roiovrov ovk ekv 
cW8U^ctipis$et ffot , Tretp^ct yctp thc t^iet^ hKcttoniviK. tou/ 
iX^m (pee^; hi, ikAA^ ftif^^ ^p^ai yrars &»evyKif» ysviff$ctiBo 
<i>itkatpt» ^dtpaorhAcm, fdXusv ^s 901 fmauv svxXssk ^ovot , 
trifisrs ^i ueti sk hf^ t&v mmptiiTMi , a retf mpotiffeif tr. E T A U A P n/. <d oi, iMe) jretvreiQ Vpupeiiwf , fe&AAov ^} rodc frhiiarwfi 

Tuv ^ofm ytv&mcss» touto, 'irt t^c li Xfiip^ 0vv>85 


IMpf iwrlw] Gatakerusj Ann. in ifcf. 
jlntonini 1. XI. p. 429. hoc vliis loco, 
Wtrfan^ inquh, xaieifMpfAiiniv. atque ita 
interpres , definitum & conflicumTn. In 
exemplo, quod Cuiacii nomen mentttur, 
cft, contra profrium fatum ^ quodapri^ 
ms. annis nobts eft definitum & confti" 
tutum. Propius Graeca fecutus, Aretlnus 
reddidit fraeter proprium fatum , quod^ 
in nos iabemus. Gatakeri coniefturae 
refeUendae fuffidt, quod legitur, ep. xx. 
VrA ii ijctly^ (fio7px) mf tifiuv ^ xctt 
oux ^f^'^^ ^*'^* ixelwiq Tvpawoi irMx/ht' 
SMff ^/«f Xf^ <pipet¥. 75« KoTMrapim^ ykp eU r^ tfuj»lm 
tyipi^orov ixpt tov TnfiSv , «. r. A. J A 
Graecis plane abit AretinuSy dumreddit» 
Palis enimteSorum tenus coram Himo» 
renfibus amxi^ — in cruciatupemoSta^ 
runt. Videtur KaratTxpivTsg accepifle , 
quafi eflet a xxrxTelpa. fed obflat, quod 
additur, eU rhif T. ^jfpdfjSww, vnde appa* 
f et , Teftrendum eflfe ad K»r»ratpelvxs. 
Aliter Naogeorgus: Defixus e.in nime^ 
renfiumfolitudinem^ cet. Conferuato vo- 
cabulo GTaeco, in Ed. Aurel. efl:, De^ 
trufi e. in H. tberobotum , cet. Boyleut 
Latine i«ddidit. antrumfersrum^ in re- 

Kquis Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. 77 bens Ibfcipe deas, propter nos nihil eonim» quae inmenteni 
veniant, auerfans. Scito enim, neminem t^rrannicidamPhala- 
ridis fore, extra proprium fatum, quod a iuuentute aduerfus 
1105 habemus , etiamfi poetarum filuerint carmina. Quare id ^ 
quum veniat necefiario, quandocunque velit, perindeatque 
debitum nobis, fufcipiemus. Qui vero cumEubulo funt, ty- 
rannicidis, quoniam praeter id aggreffifunt, praemia reddl- 
dimus, nonquaealegibus, conuenit, iis,quiinanemgloriam 
venantur, ob caedem tyranni, fed quae a tyrannoplus legi- 
bus pollente. Defixi[enim inbeftiarum, quaeHimeraeeft, ca- 
veam ad pe<^s vsque, poft multos alios cruciatuum modos; 
in vexatione no6teni tranfegerunt. Tu vero quam diutiffime 
feliciter agas. vale. ac, ne quid tale patiaris, fane non opta- 
verimus tibi : nam a tua ipfius iuflitia hoc habere te dixe- 
ris; fed ne quando, facere Phalarin fimile, necefle fit. Sint 
tibi curae nobilia mufarum opera, &: e carminibus ad nos mit' 
te, quae praefentes aUeuabunt folicitudines. 

XIV. E V A N D R O. 

Et te, & omnes Himerenfes, imo vero plerosque Siculo- 
rum, hoc, puto, fcire, me, Himerenfi confpiratione in 
me conflata , cum iuitior eflem aggreflbnbus , fuperiorem 

K 3 fuif- liquis banc fecutus* Dubium videri po- 
ceft , quid* fit ^ hipi^o^. Epift. cxxxv, 
commemorantur rx t^pi^oT» "ScfitJiicw 
MioctTiifiMT» , diciturque ^ S^pificro^ , vt 
Homerica ^ euyl^oro^ 9 jJ ^ovfioro^j cec 
Fortafle nofter, dum haec fcriijfit, cauer- 
nam co^tauitbeftiarum, qualesinOrien- 
te fuiile, biftoria Donielis docet: nifi 
mnlis, lumtum efl[e a (pecu in amphithea- 
tro Romano , vnde befliae in damnatos 
cmitterentur. Eo enim reipicere fophifla 
potuit. Vtvteft, nouum fuppUcii genus 
cft, quod fingit ille, dum Eubulum, ce- 
teros> dicit^ ad pefbis vsque in cauemuB beftiatum demiflbs, noAem in cruciati- 
bus tranfegifl%» a tyrannica faeuitia haud 
aUenum illud. Cxan enim ea ratione in« 
feriores corporis partes tantum difcerpi a 
befliis in cauema poflent , diutius viue« 
re cogeb^tur , quam fi , quod &dhmi ali- 
quoties legiinus, toti obiicerenturbefliis, 
autvna cum his cauea includerentur. 

85. Tv^ iv VfJpf ffVtfTitelatig xar* ip^ 
im(Sou?Ji^*'] Eubuh & Ariphanti infidias 
intelligit. De quibus, cp. lxxi. Ccix.) 
quas etiam in templo inffaruftas fiufie m&» 
morat, ep. cxLy^. (xux.} BOYl^ Digitized by Google ?» ♦ AAAPIAOX EniSTOAAT vpkJ^mrttQy h l«p^ «c Shxo^af uMxstpi^ ^oMifiU v^ 
^pMvcivrm hf V7F airr&v kpro}^ovfj^v^. TaSjTo^ fth ^ ^^0c^o 
&v £AA6ic v^o}^&fioL '^ixix^pofv ^ xw9av6ftsvoi hfiStt^ ^ 

EujSauAov A^vl^fpav , od>c ftv ^ou}.6(iip &« l/^u Tfi^i;T« 9rs^ 
mifffdvw ^^x^powsiv. s\ y^ rol^ rovrotj Troiijfzctffi ^po^sixjy^^ 
bi (^adlv AUTo^i 3 ov TFoviipia^ l^v msyvo^fi&vm , «AA^ XP^^^-^95 

TSfTOC WfSp^OlMOUOnK SrtfdAOV {ip06VTO. - 1/. nEPISeENEL 

Tifv £yj3ot}Aot/ Ko) T^v ^p^&vrou yuvouiM , rZv hij^^ 
PjSJff&vTOiv fioi^ Jlspurijsvse^ oq IAo^v M^fjM^j&roui eJSfti^HiQ 
OK uffFoMufMfotf TFpof f^^cCpo^pot ovou^otQ To orpoTOV hsKsiv^ (TS^IQO 
WKA. Koii ,^U/ltrCJ(i TTOU $OUJfJM^SlS^ OTl uCp^piiKOL T^q opytiQ' sl ^ 

KoH 7fu$oto T^v oArMfy oTt h' euysfsm wrsp^oiMAUain moKp^ 87« EV r. ^. refibhei] Com qinbaBdaai 
interpretum reddidi \temltim. infra 7fpiy 
dicit ; &, hoc iplixm faftum relpidens , 
ep* Xiu. OvSI iU hifisiviv hf r^ Jef^ 
xxprepSg. Atque ea virtute ri^og prae- 
ferdm dbuium eft «>ud dtenoris Graedae 
fcriptores. Nota umt, quae de voce 
notac Eufiatb. ad Hom. II. M p. 907. 
1. a8. & aliis iu locis. Nolter pro mo« 
re cum fuis hominibus, non cum Pba^ 
laride, tocutuseft. 

90, T«&r« pfiv eSv ouieU &v tXKoo^ 
virohi0oi.l Me fcilicet crudelem adeo ty- 
lannum muina prouidentia conleruatum. 
BOYL. Qttod adhuc fuerat vulgatum, 
Twjra fJ^ cSv wieU iv rSv A^av i. mu- 
taui in T. fc. 0. 0. kv i»JMq u. vt poftu- 
lat fententia. nec valde repugnant libri 
foipci. In AngL eft, T. (i. 6ov Hi oiictq 
i¥ r«y AJJMi yiro?dfi^ ; fed lii & rSv punftb notaiicsr , taxiqWRn raiicieKidt^ 

fcribiturqiie 01 fupra vltunam fyllabam 
vetbi iTToKilSyi. Dlflrentit hoc vno Lvtg/L 
A. quod pro ixxcag habet iiM»v, & usrv- 
Ai/3)f9 fine oi finnn fcripto. Cum edit. 
conueniunt LusL B. & Pak preterquann 
quod in his adaitur iilj, Lugd. C denique 
id ipfum, auodedidi, e?diibet. ^r^//;ftff , 
dum reddidit aliter^ haud dubie le^t^ 
aut faltem voluit , &?j^. Nifi refifliere 
MSS. vidoentur, Iu(picarer6^ rSyiremati* 
fifle exivZvy pro avSpAxav^ idque latere 
fai iv rSv; cuius generis vidum notatum 
quoque lupr. p. 73. Haberes aptam (en« 
tentiam hsuic : Tcfurot fih oSv oiieig dvOp^ 
mv (vel oile)g &v catOp.) ik^eig irokifioi ^ 
fed MSS. libros hic quidem fequt mklui. 

98. Kje) ri^ A^pi0ivTou ywcuKc^'] Arsi* 
mentum epiflx>Iae fumcum forte ex hKto- 
riaClKuitonis&MelaniFpii de qua conC 

pra&« Digitized by Google mAhAXWU BFISTOLAB. ^^ 

Nee vera malus wdex aafiMram in fuo tefiij;to ftnHSst . 
iBpiter» vt , quiiafU aliqiiid fedfient ia tempto , tatiquam 
iBkiAfi focientes in poteftatem traderet ei, qaem illomm m^ 
aJBbtis interire « par efiet Haec autem nemo aliter conce- 
perk: quod vero andio, Stefichorum coiitrMlari» {M^opte^- 
Cft qnod eonfpirationis cau&m in eios carmina contnUt ciun 
fais Eobulus , noiim» quafi ego haec credam» eum moiefte 
ierre, . Si enim adhuius carminft attendiffem, vt ittidicunt, 
Bon malitiae deteftandae, fed b6nitatis exfupetantis pp» 
Bdum tuHfifent. 

XV. P E R I S T H E N L 

Eubuli & Ariphanti, infidiatorum meorum, vxores, Peri- 
fthenes, quas captiuas mififti perituras ad me, cum pri- 
mum valde ftudui de medio toUere , feruaui. Atque in vni- 
uerfum miraris fortafle , me moderatum efle irae j fi verO 
fy&im fipgnotterift propter exfuperantis nobilitatis refpoafio- 

praetcr alios, jfelran. V. H. !• II. c, iv. a. AP ^ml»^ vT£p$aXXciffti^ i^iKpt* 

^Apud Stobaeum^S. vn.p.ps. vbi fere to- m"] Pro d^ixptfftv in libris editis eft «t^ 

ta exftat, fcribitur AV/^o^^^mu: vtquo- iet^w ^ quod, exR probumvidcri poteft^ 

que in Lugd. B. & Mare. Ald. A^pt^pdu^ tatnen in dTrixpiaiv mutaui ,* quae codi^ 

T6U eft in Logd. A. & AngL id re^qids cum MSS. omftium conftant lEkriptura 

A^pt^hrcuj vt q>w XIII. efty fi a Lugd. C. receSeris> vbi isri^ 

I. Ka). rdmK m iaufiui^^ Srt ietStv. A^wixptmvqptXfaithiahctSiob^us; 

C(f^pipcei'rii4ipr9y') &etinni irm cum Sto^ fed in ibarg. iicOi^t» , vt marg. Lugd% 

haeo^ Kbris editis , LugcL C. ac finrm. A. & An^ Vocat rbalaris ebyevela^ 

.0mil£im in rdicpiis. Rcde libri omnes inrepPmkKeu^ ixixfm ^ exae/kntie nobi» 

i^^xetTi^ ipy^q» Phaarct.^lAh.Ed. ifratie refponfiouem^^ eam, quam mox 

p. lo. £. %h iFoxi T$( ixpeiTtAq na) fiatita' fiibiidt, harum muUerum. OniiirAf/|f» 

fUmi^ i^eapeh ipy^q , & alibi« Sic i(pet^ in locum nomtniB iacixpimee fubftiniennit, 

fely ; vt i/^mpm t9c Auvir^» Uhaei. ep. vim in&egerunt fententiae; Illud enijii 

KXI.VJ. cuiua loco, apud eundem ep« praeiertimmizumvideripoteiatPerifthcni^ 

CI3IDLXXXVI. r^^ hxmviq &^xtf^, atque propter folam reiponiionem nmlierum 

ita Tbeopbyh&ue Simoc. ep. xxvriL rnq Phalarin ift)ftinuifle a puniendo. Lauda« 

i(7%^ ^iiaete 9 quod , altero longe &€- cur faepe a veteribus rb eiyeek in oratio» 

queatiua» praefinim HatodM plium fic* Apud L$ugimm, SoSL jm. 9. Sem Digitized by Google ^o «^AAAPIAOS EnrSTOAAl. Kcii ffwopfiii^ou rvpemofcmi». hnt mia^ i^ucMf^ $m6vroe fMO^S 
fisi^t^of ^ lykrrofifOQ^ §U Vf^cii ¥^ if^ ymfiemi i^flB« fjch ^h^ 
f^9 riiQ ^^ Kogym^ k^&cpimno'' m^ yhp cc^hW x^oXocpt^km 
rh KGi/rockv>jiMcu %o>£iq e^ey^BpocQ. ri^aAowcci^ roc yocp roi sr^ 
>j» homtBpOfi&m , VwYfif iffFcrl^our^ m fzoi rov f4croyQ rih^ 
Kgr* oc^coif i wFoOoaMA^eu^ ^Fpo^^tvca». ^ny ^^, ov rdvecm^ Kfi^ lO 
ftfC) rovQ fierec roMumc ocpsriii iffFO$viimwrocc , (ppwiifMroq n 
ronvrov^ Uspia^ivet^ V/& ^wtdc^ iCpeHrocfjcny' ov re zocv$' Ztroi 
fier)c roxncn eXoc^et , %re iiXiffKovro ^ fjcerocTFBfjc^Afievot owrciy 
rot)c :&y«9/JM«bvc iffpSkc % Xvoc mp) fivlsvbQ «c h^uaifieyou fdfjc^ 
^cnrou. 15 

W^ A N A P O K A E L 

KSi^lt fjc^ h^ov^ocafJceuuQ hearoOjcoc ^rnaixop^ t fH^^ 
ocxllea$rivcu %epl r^i hocPo}^^ ^ ^v JMr' o^urot; preTroiiiyrou 
vcpoQ fjce 0} TFep) Et;j3ouAov. kocI axi ^l ^oct fj^i recvrny r^ X^P^^ 
iu^XI^ ^^V y^^l*o>OQ^ TFepl rolv /o}^^ Jf^ Toi^pov Kocr avrclv20 ^oug , contruia funt iis, quae roMFHvd^ 
fT^iJ.^ xcii ivx^l*^^* ^ Scobaeo quod 
^ iC £iy€¥ilAg iir£pl3ix^wffxv dariKpmv^ 
^rri nequit, aifi fcribitur do^ml^ Cnpep- 
-^i^J^jcmce» i. vt vTFsp^ikXeiv t9 fioxllitpljf^ 
in Arifiopb. Plnt. 109. & fimilifu ied 
<nalo alterunu . Qnae pofl; iriKpioriv fen- 
xendae fupplendae gratia adduntur a Sfo- 
Jkaeo^ oiihf xpi^ ifjiou Texivixfft^ auAo- 
xis noftri non fuht ; qui ex antecedenti- 
bus reperi voluit, v^pifKx rijt; ipy^^. 

5. l^opptSi^rxi] Sic Lugd, A. B. Angl. 
& nurm. con(endente Stobaeo. reliqui Ti- 
bn owopfiniii^xi ; atque ita marg. Lugd, A. & Atgl. ffleliores libfos (ecutos fum. 
Infia xvri TToixg Xiudxq icripfi pro iurl 
Tolxq ii dS. cum Stobaeo & iVfSS. omni- 
bus, excepto recentifnmo Lugd. G. vbi 
ficut in edids , additum }i. Ad fenten» 
tiam quod atdnet, ouum ouo vix limilius» 
quam haec illis AeJian. 1. II. c. iv. p. 76» 
O* Msxhftmeoq IJKev It) tov ^xkotpt»^ moA 
ifAOhiyil^ev oiffiivov^ xoivuvig slvxt r^ Xm^ 
phavt^ iK>Jt xxi xxniq ip^xt Tifg irifioti^ 
A9?. T0S li lewixvofdvxi Tnv ^rlmtf. 

K. T. A. 

7. r'ieoXxfifixvstv2 ^ iiro>^fJtMimm 
Stob. gfvxti atque fic Burm. & marg. 
Lugd. A. & AngL Fortalle fcripfemt 

no- Digitized by Google 1 PHALARIDIS EPISTOLAE. »1 fiem^ magis etiatn mirabere* Interrc^tae enim a me^ an 
jnfidiarum cum viris fuerint confciae, non folum faifae 
funt^ fed etiam vna tyranni interficiendi impetum cepiiTe: 
pro qua iniuria^ inquiente me^ fiue maiore^ fiueminore», 
vobis a me fa6ta? priuata nuUa^ fed publica^ refponderunt: 
sam publicam iniuriam exiitimare , in feruitutem adducere 
liberas ciuitates: quomodo igitur^ rurfus quaerente^ pae^ 
nas mihi folueritis odii dignas? moriendo , fubiecerunt Vi- 
uere autem ratus , non mori , qui cum tali virtute morian^ 
tur, tantae animielationi, Periilhenes^&ego iurepeperci; Sc 
tu^ quaecunque cum iis accepifti^ quum caperentur, ar- 
cef&tis earum neceflTariis ^ redde » vt nutta de re^ tanquam iniu* 
riam paflae, querantur. 

XVI. ANDROCLL 

Et ego fi:udiofe fcripfi Stefichoro » ne quid folicitudinis 
haberet de calumnia » quam aduerfus eum infi:ruxerunt 
apud me Eubuli focii: & tu hanc mihi fac gratiam, vt fpon- 
for ei fis^ nihil me mali aduerfus eum credidifle. Piius enim 

L per- nofter, notAf yi^ JHndm ifroXeH^tfiinm 
Avou tJ «. vt ep. UL Tym — offr* #«- 
n^pmTti^ Uffftoi Tt^MUif^ vwoXaftr 
fiiva. Sed une shcut ep« czxzv. T^ 
ieliorm ifiMfiUaf — aipmrrifcm innko^$r 
fidveo* quare nihil muto.* 

9. Kicvtkwe &¥ fici] Reuocaui ve- 
tcrem foipoirain^ qnam repraefentant li« 
txi edici plerique, hcvthotn^ tm fm^ 
confentientibus Li^. B. C. Pal. In re- 
liquis eft ixorhouyr tv /». quomodo et- 
iam edidit iS^/pi^/ 9 editionemCiMPiffM/m/ii- 
tMm forte fecutus: male. Maig. Ald« ha- 
bet hcmlvoMT^ tv yt,. Oratio direfta ad 
mulioea eftt vt ante; aV) aWtfv iii- k/ac — «l^ ifA ^ ifitXi ymfoiUm* 
Quod «ntecedic htompoifhw , pro hnm- 
sfOfAivou fiw^ eft e cockL Lug(L A« An^ 
& FaL in reliquis additur fieO. 

lo. Zjry K, od rttvivou «^W— 1 £i^ 
rifidis eft^ T/« V oTUv^ tl ri {|y fJv kn 
fuertccviTvtTbKmtoafshiilX^; fedfenten- 
tia diuerfa. vidL Plas» G<m. p. 336, C. 

10. £*r6 itttaloi^ i.3 Scribitur vulgo» 
iri T9 S* i. male. nam aut legendum Ifyu^ 
yt 2. i. aut iyii i. i. quorum hoc cum 
Lugl B* & Bumu in oradonia con- 
texm expreilL Si quis liber lcriptus ha- 
hmx^pwifimo^rowiim^ ILirAri ^i. 
hoc aotefecrem* Digitized by Google 6ft 4>AAAPIA02 SntSTOAAL ixtim Ar* «^3 Ouod in Angl. MecL A. B. 
Jjagi. C« & Mare. Lugd. A. eft Jlpx>iy 
yii 3/« , non dubito , quin omun fit ex 
^, repetita vocis dpi^ poftrema lite- 
nu hic filtem neceflarium oSU. Pmm 
autem refert, fiue rh Afip^ oS^j vt alii, 
fiue, vtalii libribabent, ip^ oSSi fcri- 
batur: quare,in hoc^antiquiQres codices, 
Lugl A. AngL PaL nec non Buim & 

geroaque lihroseditoat fecutuslum. Ad 
fiun loquendi rationem ouod attinet; 
male 7^ dpx^ dHi reddiderunt, initio 
nan ; cum necef&rio deberent ^ amnino 
non. Quod non monerem , nifi, ab hoc 
fiopulo 9 (auem vocat Hemfierbufius , ad 
Lucian. U L Nigr. p. 66.} intorprttum^ 
viros dodliflfanos etiamnum, viderem* haud 
ita fibi jpoflfe cauere, vt non aliquaxido ad 
eom omndant. Cmn enun, r^ ifi^^ 
?el 4^^, promilcueL modo omnino , mo- 
do ^w«fi9uficare pofie, opinentur,& 
qoisqQe foleat, quod fentendae maj^ 
congruum videatur, eligere, nonnun^ 
ouam fic* vt) dum alipa reprehendant ^ 
^terioraieqQaiitur ipfi. Id autem certum 
yidetur , veteres nusquam dh^ ipc^^ vel 
ifi^j pro omnino pofiiifle^nifi limul pro- 
pnae potefttttis habita ratione. Vt, quum 
dicunt • aUquid diry 4f%^ 0^9 ^mntno- 
non^ ciAnm efle, boc dicunt, quafi, id 
no incepinm fuidem intellid, velint; 
contrario modo. atque aliquid #1^ rixoej 
omninOjM diatnr. de quo ad ep. xjdcvixi. 
Cemitur id in centenis lods » vbi huius fbr- 
nae vfus ; vt in Plntonit Amat. p. 96. 
F. — rpirp^ — » i f^ ^l^ ''■)< ^ 
dpX^ 8^ 'Fi torlv. Gorg. p. 306. D. i 
paiSi Hifiocjif dpx^ 9 ^^ quae, ab inter- 
pretibus Latinis non intellefta, commode 
redduntur per omnino non. Atque eap 
dem ratio conftans reliquorum omnium, 
eft, vbi pardcula n^ns voci dpxiiv ad- 
^tur. Cuius generis exempla in loiptis antS^oIonim Atticorum paucioniy apud 
Horodotum^ & reliquos lajptores Grae* 
cos inueniuntur longe plurima. Non alia 
rado eorum eft, licet rariora fint exem- 
pla, in quibus, loco pardculae negan* 
ds, fiue interrogado, fiue prohibido,. 
fiue «liud fimile orarionem efficit negan- 
tem. Ita Plato^ LyH p. 504. D. n^« wv 
A dynM ro7g dyntolg ^ptty ^lKot U<mM 
ftn^dpxfhfi interroeando effiat, vt intel* 
ligatur— — ^/a^/ ^ iarouTXi t^v dpxffv^ 
omnino non erunt. Lyfiat y Or. pro 
Mil. p. ido. q; a furi KniomXiooq roi 
dpx^moo $ inquit , drocyyil^Mrog rtvhq » 
6q fyii XoHopolfJU , ro5 y^fjum djrotfyopeioih^ 
Tog 3 Idv rte dp^ h etfyeipk^ Xotiopff » 
yrmpit rhf viuof pfpuOtrou l&aoxv. Refte 
doftiflhnus Tayforus , aigumento e iuris» 
prudenda Atuca dudlo, d^^ ofiendit, 
hic, nonmagifiratum^rcd omftino^VBle» 
re ; fi caulun vods dps^ per^>exi£^ 
fet^ potuiflet addere, dpx^ non magi-' 
firatum (quando rify df^ fbaObc fcriben-' 
dum^, ledmifmtf,reddendumefle,quia» 
anteoedente dTrmyopeAoyroe, in v^Ims legis 
lateat dpxjvf oSf ie owHpl^ KoHopely. 
Verba ita^ rh vifjm , quae vulgo , vC 
opinor , male antecedendlMis iunguntur ^ 
tranf|K>ffca inteipunftionis nota, ad fe* 
quentia t^fjuSoou fi^lavne retuli. Cum 
lez haberet^ robg h r^ ow^^ koHo» 
poSifrne iitpuoSv • is autem , cuius aritqr 
caufii, ne quidem ingreflus fiiifl&t d; ri 
dpxfiloe^ OJ /EMT^ Knf^/xAlw— ir«^ 
rie vifAoif ^fuStodi ^luootv. Ad idem ge« 
nus porro pertinet, licet diifimili paullum 
radone , quod eft in Heliodori 1. IX. p. 
409. 0'|99^y rh TTpxyfM wotHodfiepog 
r"UffT)tg^ ,rf rifw dpx^ fxotg drrtrrijvou 
ittvo4ifloav^d^^d ptii r^ Trpdmv (fic le- 
go e cod. Pal. pro irapd rify Tpdriip. vid. 
jlrifiopb. Thesmoph. 669.) hovr) ^mih 
ree otOtobg ivf%eljpionv. Cogitaiiit is, Hy- 
da^en ai^>e£iafie, Syenitas^ de quibus 

lo* Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. «I peifaafiim haberem^ me nuUis omnmo infidmab iis peci^ 
tumt quod confeffi funt^ quam propter iUios carmi* 

L a nat loqnlcar^rfty 4^oM Kffianostvbi^qaod 
additur,JX««, plane odofum«facile abeflfe 
poxett Atque baec quidem larionu 
FjTopius ad pdmum genus accedtt iUod 
Heliodoriy L IV. p. i8o. Ti /ih Jhnl- 
pcsrw yiuifftm tipf ifo^ tpomg» iSieufio»* 
quod idem atque Ti uh uii wapx^ 
hc/^t¥ rj^ in^ ipvroq^ id eft, omnino 
imfiritum offo , cet. Atque ita vbique^ 
vbi T^ ip^ fiue cum negatione ^ fiue 
in oratione n^ante, aut priuante» ponitnr, 
per omnino leddendum* E contnrio, 
ouaeconque aientia, aut horum fimilia, 
fimt, in 118 omnibus femper in initio^ 
frimum , vel fimile fbnac In rem He^ 
rodoti locus , L VIIL pb 574. D. OV 
Tiv« ptkf vpimf ipx^9 iyuyo cAx Ixfi» 
iiTTM. vbi 9 fi ip^ pofi£riori parti ad- 
Inngaa t ip^ ouk erit omnino mn^ fin 
priori^ vcarba, O^ymn rpiww i/p^y ionai* 
bunt , fuomodo in initio , vt reddendum 
efle monuerunt Wejjilingiut & Fakki^ 
mariut j quod, infia, rd^ndeat rixo^. 
' vid. not. p. 679. Non alu radone acdh 
mendum efie, in Herod. L VIIL p. ^76. 
D. E. (vbi ab^ oiuiibus omnino redditur) 
ipfa (Mradonis docet contextus : 0\ ffror 
9tuTul 9^ ygripMfotf hr§0oiXmm tiiregro» 
TfrpJrrri''^^ idm^ ip^ iurrar hn0ou* 
MioifTe^ a io <l>a»epo) fybom^ ^mlnMf' 
Tog rtfif h:tx4p^^ ^ ^ fuT^cfirru^* 
«Sr» 3^ ol koTfA j| liifTio {rtrsiiixnf in 
vif< Xlov — • dicit, eoe, qui infidiasftra» 
crent Stiatd • initio , velprimum , feptem 
fiiiflb: oonulio vero patefaAo ab vno 
corum , reliquos , qui- aufiigerent « fex 
fbifle. Similia' qoi defideiet, inq>idac 
Herod. L L p. 4o.aLILp. 166. E. IV. 

6313. B. Plat. Coaxu 1185* D. Conon. 
air. L ap. Pbot. p. 423. cet. in vno & 
altero quorum, dpx^ — fiue proprie, in 
Mtioy reddas, fiue oHm^ paium refert 
(vid. mae eam in rem notauit Lttd» 
dbnfth 9 DQ. Thucj|). p. 714« & eum fecutns Weffet. ad Herod* p* 44.3: fi mo* 
da teneatur, non efle pro omnino acci* 
piendum. Sufficerent haec ad vfum vods 
ipi^ ilIufbandum,nifireffauentlocaquae« 
dam^quae fentendae nofbaeobeflenonnul- 
lis videbuntur fortaflls. Vt, ^nid Latr^ 
tiumj L IV. 51. O^^ (jiBluv)rii¥dpp^ 
fibh irnp^rsTro rit A^x^puuxi , naf t^ xpi^ 
m liKOUi KpdrHTO^" itr* ivilkiTO rify K(h 

y/ie^ irteyipf . Sed dil^utarfe nolo , de- 

be^tne rinf in^ waparrkraviai teddi 
pcar in initio^ an per omnino^ a/pernari^ 
vt putflc Fabriciut^ BiU. Gr. voL II. p* 
54, cum pardcuk ehu. quae antecedend 
r^ ip^ reQKnidet , manifefto do* 
ceat y rk^ ipx^ hic fbnare in initio. U 
autem mirum mihi videtur , qoo- 
modo did fiue initio 9 fiue omnino , 
afpematut rd A^naiiuieSni Bion poflh 
tum* cum audiret Qatetem, qui A« 
cademicns eflet: ne dicam, in hoc quo- 
que fecummet pugnare Laertium^ quod, 
cum inter Academicos « & quidem , vtp 
fupra L IV. §. 23. ait^ biter Gatetis difd« 
pulos iKkarluwo numeret B/«y« rh Bd- 
puffiiiflnivj baripoif S ^aHipiuv^ im* 
tM^pbtm^ hic ita de eo loquatur, quafi . 
nunquam inter Academicos niiflbt. Haud 
dubie vidum inefl; in verbo TopfrnTroy fic 
conrigendum fi>rtaflis: (^hog r^ ifx^ f^ 
iTawpp^ rkA^neAipuSxi^ naf 9v x^^foe 

ixoui KpintT09' eV inlkeTO Conf; 

noflrumyep. ii^^Sic ol riv pmipiifiloif hrair* 

Kyiim monacbi dicuntur a GxiptaA^ 
ecclefiafticis, notante Hemfttrb. ad 
Luc. Tim. p. IS4* Tum autem riie 
ipx^ necefuirio reddendum initio. Ha^ 
bes Bfonemyinido Academica feAatum^ 
difci^um uateds, atque eo nomine 
maito inter' Academicoi lelatum a 
Laertio ; de quo duiMtaffe Fabritiutj L 
c* videtur: ddbautem, reliAa Academia, 
ad aHa fhidia conuediim» & Theodo* 

leum Di^itized by Google 64 OAAAPIAOS BniSTQAAL if^STHSIXOP ni. 25 

9iiff9ou rk iiiih^BpA. rQy }!h oi}J<m (pSow^t w^)sj &r^ S^o-Aiy cb^ 
uAroi re Hcurh treturh l^lAyc, j^bri vdw 0^751 rd ^Mfmw. 
woXireianf ^i (psuys fM^^arA miyrWy iifi&i ipSv y Sc ipfiKX fM-oQ 
jmpm^ ehcu l^owuv ^i^iy , li^ rotiroic lfMur|l ot/voi^ fM* 
KtOTA hwfta^tjf. 9i y eyoi mi wui ifMurh ehcircL ^cmtx^^ 
(pctivofuu^ fMmpxjMi hpexfiik Im^, Mp ^cvrpf^ ^s m mAi» 

«uo* wom fiAom. Quae baud dubie cauft eft, 
cur inter Academicos a Cicercne non nu- 
meratur : quod fi perfpexiflet Aldcbran^ 
Jinus, ad Laert. IV. 46. huius (ilentium 
lion obiecifTetZ^f/V. Subiicio Herodctiy 
L L p» 4« E. AV;^^!^ ^^^ hii fOix^^^ofAM 
iSra^SffTs — ;vbi alii/rwci]p/>,alii^ii/- 
tr^ , reddunt; neutrum Dene. dicitur enim 
ante, negodo verfans, p« 6. A. iuum 
dpx?iv explicat per opfiifv , dum, EV toS 
«vTov jce^y x^P^^^ > inquit, ^ jp^ Wa/, 
WtfWfp— . Magis huc pertinere fbrtafle 
nonnullis videbitur hoc Zj^tftf , Or. c. 
Eratoflh. p. ipa. Jlivrcog 3^2 riv fihfTixw 
yiuMxi riiy iftx^ h7a4xi XftifJbArw* 
quae manirefto mendofe , fi quemadmo- 
dum Taylorus voluit, emaculanda fimt & 
reddenda , comiit , quidquid de vfu vo- 
cis ip^ny diflerui: legendum enim putat 
ille 7r»vra^ ii ahis^iou , rJjy fjih Tro^f^ 
nlav dfix^ ietcrixi xf^f^^^^ ? ibique 
ipx^ fonare omnino. Quod vt multis re- 
felfatur ^ opus non eil : neminem «nim f<My opinor , qoi non cum Marklandc^ 
Coni. in Ljf, p. 559. malit, uJama^ ^ 
r^ fih TtiKxv irivi^M^ rnv t dp^ isf^ 
ftxi xfi^lf^^^* ^^ 'i^ ipsdl^ vcAe reddit 
ille imperium 9 mapfhratus : qaemadmo* 
dum etiam acdpiemom effet» in Lyf. O; 
pro MiL p. 166. fi refte legerecur, ^« 
pu&9»vTe^ &C rifv Ap^ Xoiicfwvrar nam 
nee initio reddi, fententia, nec omnino^ 
vods ratio a me explicata^necalterummi^ 
res ipfa » de qua fermo efl, patitur. 
Refle autem hanc poffadare iv dfix^if 
monuit doflifBmus Tajlorus. Apod ju» 
cipbron, L III. cp. ui. p. 396. vbi ^ 
Kcd ilfSv, inquit^flffiror^ 1} «^/^ tU rim 
ipx^ ^poKsxfipijxi^ erunt fbrtafle ^ qut , 
£/^ riiP ipp^v pro dm^/iy^ acdpi pofie, pu- 
tent 9 vt in hoc Paufaniae^ Lacon. p» 
»74. Oifra^^ OiHi fyxcdpeSv kmv ig ipxA^^ 
Sed in hoc, addimm oSHk effidt, vtfbnet 
cmnino non; ficut, mutata ffau^hira, 
in Lucian. tom. IL de Parafl p. 87 8* 
A^yvoeT^ , Jr/ /f ip;^^ ^ii irapifftrd^ 
imv oSrog , i$ ipX^^ oiiii omnino non 
valet. In illo, fi vel ontnino reddi po& 
fec , tamen id le^pueret fententuu Multa Digitized by Google Bt, np& autem piopter fuam ipforxni jDiaUtitta lioficl^r 
tos efliB. XVIL $r E SI C HO R O. •s"^ Ta de nobis, Stefichore» nM, neqtie in carminibus, n&- 
que alibi^ dic: nihil enim malo^ quamtaceri res noftras^ 
Dealiis, non eft , quod vetem, de quibus & ipfe per te velis, 
&mentem iniicit deus. Rempublicam vero fuge maximeomni- 
iim, ac nos vide , qui , quum beatiflbmis effe videbar omnib^is , 
hoc mihimet confcius fum grauiffimae maeftitiae illatae. Quod 
fi tibi ego quod ad me probabilia pati videor ^ quum tyranni-- 
dem appetiuenm voluntariam , pro patria vero tibi, rempu- 

L 3 bfi- flrim» de inith oogftandum: qnare rt\ 
cum Bergkro fcribeixlum U rjiy it^Jtk»^ 
vel , quml e^o malo , A^ rify ipTccoyiv. 
boc enim ex\gere podifimmn videcur id, 
^iod fubiidtur ^ rk Ik riq olnlm^ mtdf 
igf tif A4 Mfii^fi» Kxf^Mmvif je. r. A« 
Tnmfeo ad baec Atbenaa^ L XV. p. 
675. P* lUp) Ik tA 'SawcparlTw are^ir 
Mv^ ^rk im rifp iyiiiv j groAA^ iffa^rnh 
*r^«*'« > w«v •• ww/»i»# , Y u AUUU1IM9 9 p. y^u. 
pror^ Jfi^repontcr^i^%]jy; fed^dum 
antecedendbua iui^t, rh Sm rijfy dfxih^ 
idque reddit, fuaht omnwejttf a vcsro 
aberrat. diftingoendum enim noc iqp4o; 
TUp) a roD 'SfieuHpartTWJ vr^AtWQ » rk 
i^9 rky ipxk^ toXAA Aw^fnj^^c»— — 

bknjx/a» l^i ^m • i. e. Cum (inith 

tel) primum multum inquifiui » incidi 
tandm — • relpondent inter fe ri^ ib- 

Svv & A//i «wr< ; vt ,^. fopra , if^ 
; riKo^ » iMC^ ^ ^^^ • ^xsa^ ita - .^. , atque 

i^y & vSy, m Arifiatmti LU.jep.az. 
p. ao4. zi r»p — wM—^m y^iwy vw 

if^ hm^eathm r^ yif^* ih^ w) 
w^.cirh 99Mknm iieMMm. vbi le^ reddont in inltiez nec enim , quod ante» 
oedit^ fi\ ad r^ if^ perdnet. Re^ 
ftat , minime omnium praetermittendua^ 
Apellenii Tyanenfis kxniSy ep. xur« 
EV<} m iy M^ KureymfimTei jfft^eiri^ 
Mmi^iwmy, &ii9fa^MK r^v ipx^ ieefii* 
MW, mpi A^ fAiyoiV ciHi rSy i^serinrcnf 
ie ne wepifieheie iiiaxfi^^' ^^ ^ ^^ 
r^Oog r« jmA iSeA4)fiy. Habes rJfv li^A^ 
in oradone aiente, pro emnine: neque e» 
nim, per initio reddi,fentenda padmr. Sed 
reqidritur emnino nen ; adeoque legen* 
dum : Eire) xSe iv puy ucneo^ieiffKere 
XfiMiiiiif Kafriyyu9i¥f iirepaiikeue r^ if* 
X^ eb (vel iiiX)iieofAiyWf L e. eerum^ 
fuae admettert^ omnino efius nen fi$ (pa* 
tri^ puta & fhurea). rlihil itaque in 
hoc loco, quod a confueta, quam mon« 
ftraui , loquendi via recedat; nee puto, 
vsquam repertum iri: Qddquid autembup 
iua iit, ei vel commoda intetpretadone, 
vel emendadone, (uccurrendum elle. 

Srei — 2 iv^onfer quae de modorom va^ 
rietate notaront Z>' OruiH. ad Ckarit. L 
L c xn. p. isa. & Lud. Ahrefcb^ A- 
nim. ad ^(f/ci^/. L L c XVI. ?• X04. Digitized by Google iS OAAAPIAOS EniSTOAAL r6 fjih hojF fit^ SUpsc yt^^ ^ ^ wurh krevli ^Xeiw^ £35 
l^nieix^P^j im) HomrwinoWy od ykp ^p ^rmw rk wjk m6u^ 
farepM oii^ mu ficHi^ ^ n^c^o mkn^"^ i^K ZfM( ?iiyiffM 
Munrk craurh^ oT« fih ^p^ toutm &m$84^ ola ^ Bfj^XXnauQ ^«» 
Uh j Bi p^ rouluTOi ixfipk lifup iy&. Kcti roi mAov yt^ 
«$y edpoif Tit » iM^ M»r oSpo» (p^<fr«i mtpB» t^ tvx!^ ^ f«if 40 «6yr« S6. Hd' MrttiAf8i0v«3 BAde antecedei»^ 
tes editores maioris inceipunftionis notam 
pofuenmc poft nmnfitim^ nulla habita 
tfiterpditionis ratione*^ Voluit auOor., 

raiag) J» ^ lmtf«^, In loco vefbi» 

uent^inff» , repetiti poftmterpoficionem,| 
perQ)icuitatis caula pofids JbjC 8fw4 A^ 
yi9M — • Mox rpi Toinm^ «b interpreti- 
bus redditum SfHe bae 9 /pro xntip toutuv 
cft,T4Prp^pata, ms} lUpmpwrixq. Vfum 
praepofitionis» in Comsm ad HomerMm 
wiu locis notauit BufiatUtts. 

40. Kjly «2^00 ^^^9 ^ «Mpr* oSmv ^^ 
Tw «*• r. r.] Siepbatms 1%. L. Gr. t. IDL 
68&. D. r^idit £iV«^ rf^ ad vota^ fw^ 
iuftae heHlgnitate , fmccedant ; fi fen^ 
tentiam fpeftes, redte. Propria lese Stoi- 
eonmi fimt ^pw^ eSpota^ Apeeh^ in «fi- 
icuiiwlo^ defcriptione. vid. Menag. ad 
Laert. VII. $. 88. p. 298* Gatak. £1 ilf. 
^ntOH. 1. n. S. ^. L V. }. 34. & A>/0if. 
Ind. jfrrian. cpift. v. B^po^o^. Gemra« 
tim aucem, fnidquid^o/here cedat^^ in e$ 
^foviveu frequem efi joiere , docuit d»* 
rilBmus freplingins j ad Diod. Sic. L IL 
p. 1^6» L 30. Zipolew irpmfpJruv^ Oc 
fimilia, dixiife Pohbium & Plutarcbnm , 
idem oftendit ibid. ad L XZ. p. 42$^ L 
75« Atque ad hanc rationem Clearcbi^ 
i^ttd Atbenaeum^ L XQ. p. 524. C. ver* 
ba, male diffin6bi , accipio: yiiyw 3) yJ- 
pmq mvdr^ nfBro¥ Ihoq hCP^nro t6 Tm^ 
iSv* ekn TiAiv iyiifom ^ivrw it>j&Ti»r 
m O^- iypidfTaTou vid. Strabon. L VIL 
f. 4S8« A.^ 0pm» iArhe ^^jiiy. irpi(p^ ^an pthf ykp^ ok tMue^ ff9«« ffir tdth 

Tm Apoinc C^S^» ^- 0* ^'^< ^>^ ^^ 
Tw. eippoln^) na) xKairou xid TncXoiTnie 
edmit^ Xopnyiotq notTOffXP^e. Slcut aii» 
tem i 01 oe * ri xpiyptarn , cet. fic ii 
ipfi^ ouorum » vt ait Setsecaj ep« cxx. 
Fita Jecundd defluit curfu , Apc^ni a 
Stxnds dicuntur. In Ei^ jirrian. L 
IL c. XIX. p. ftpo. iuag^t tuMpeoe » ^ 
pocwTO^ , eiiiaifie¥cSirra^ 9 & pautm alibL 
Conuenit iiofirum «^ ^p^^ n?. Alia 
longe virtute, puto, veteres eOpour & 
€ip3nif dizerunc Nota fimt Homerica • 
woTaptH^ Bjipoo^ 9 & fimilia. vid. noL^ ad 
fb^. V. Ejf/wv, E^uf^Too (kE^tiHiaoe. 
Apud Hippocrat. Apbor. IL 9. quid Ik 
r^ oiifiaTX eSpon irotiew^ docet Galenut^ 
notante Fbefio , Oec Hipp. v. £ Jsdvr. 
In L VI. de Legg. p. 873. D. Pi^/0, 
Tobe AeTwifJtw^y vult, fidirwy Twy i% ^ie 

ebpcla^ irtpuKeJeini. & L VIL p. 876. 

D. ir tt iraiiorotta , inqdt, UniTie 

hm'-^^ Srav cApota f t9^ yeptreae' ^ ^ 
Jt^^ypi...^, Ad flnmen omtionis idem 
transtiilit, in Phoedr. p. ifti6. E. ILa^^ 
Ti Ania^ eSpoti ne ei elxnfipe. quem vfum» 
apud Swefium , quoque nocauit fFeffeh 
L c Keperitur quidem edpoeTp de rel^us 
ad voJuntatem fluentibus^ in AefcbyH 
PerC 603. Sed ab eo profeftum e(}e; 
nedum ifm virtute, valde dubito, Veiba 
haec funtt oVmt Tt i ialputv eipof^ m* 
mMvat Tdr oUtrop utA iaifioif oiptsjp rJ- 
^. Vbi praeterquam quod sipoelp Ubk 
poteftate ceteroquin antiquioribus inco» 
gntom fiiifle videtor, idinprimis ofifen- 

'(fiC^ Digitized by Google PHALARIDIS BPISTOLAE^ 8t fdkam gerenti ^ & popolari ftatn ,^ ni^ «otafti 6Qe&tiumdi^ 
putas: resnoftras mitte nnnfi» Stefichore^ ac^ tuimet ipfiu» 
contemplatione defixus^ cbniidera neque enimpro melioribus 
aliquis^nequfi viam ingrelfus aiequiorem^ attigit rempubii» 
cam: v^rumtamen reputa tecum^ qualia pro his pafius fisy 
& qualia fuiiTes paflurus^ nifi talis hoftis fuiflTem ego. Atqui 
pulchrum eftt etiamfi probe fluant res alicuius ^ & fecundis 

ven- dit, qnod, qol niodo OpoOf , m«,'»» 

oere trandadonis mutato , cipl^i^ dici- 
tor i ialfMw* SuipicQr verbum notius 
ETPOHi vnica licera praetermilla in mi- 
nus noti OTPI£Hi locum fubltitum efle. 
lum autem el^;ans repedtio eft verborum 
^/qf ScjifiuTv. ljoc2L/iefcbyli yvbivi ver- 
bum^vt^ copulatum hroupl^nf^ rq)eritur, 
in medium attulit clar^OBmusi^^.^^^ycZ^» 
Anim. ad jfefcbyh 1. L c. xxx. p, ai7. 
Tid. etiam Budaeus.C L. Gr. p. 850. 
& H. Stepbanus » Th. L. Gc tom. ll. 
p. I497, G* cet. Vnunx Platonis locum 
pluribus hic defcribi » non , vt opinor ^ 
a^i^ feret leOor , fi graui eum vulnere 
famitum a me viderit. LmI ^9 (inquit 
Socrates, Alcib. II. p. 457* B.) %x^ rt- 
A/y K»t yfAfX^ rnif fU?J^oiKrMf cpiue ^i^ 
9i9tm^ To&ni^ r^g hrwr^fi»!^ ivrix/seiM 
ir^&^^ &9icep datevcwrm larpoiiy nrtm 
Mufispv^rov rint Aa(pxX&q fiihKm» vKilv. 
Svtjpirtp i» fjiii TpJrepou Iwoi^l^ ri r^e 
^t;;^^. Syeu ykp reeiryiis 9 9 *eA XP^fiJir 
rwf fcnernfj ^ ^ipucToe ffifiHVf t xeti ix* 
Xi ri rSv rowirew 9 rocrovrtjp put^ mptMp* 
nifieir» ir* adrSif etmyiteffi¥ kny • Ae 
ioixe » rtyv^eu. Habes * ab Sv^ep ad 
T09aiir^<, non niii membra male iunda, 
& quae nullo modo cohaerere poilint. 
Certum eft , inter le refpondere Zn^ep 
& Torft^r^. tmn autem ferri nequit &f ^ 
wpirepoif, pertinet enim iemptmp ad illa, 
j) xep) xp^fi»rup KT^m, «• r. A. nec po^ 
titur id , vt inteiponatur iyeu ykp rMkne* 
Scribo autem pro feii irpirepo¥9 parua mu- 
udOQ»jXufeerpiTepo¥p quanldo: fipto^^ pofietHf y^f t fie filtem cohaerare vctbt: 

poteruntt S^^ep it» f^^tarpirepoy ierouplfn$ 
T> rii^ rbvsfig y hw ye reaipie Qirimi^ 
wO> ^ ^sp\ xp^fedruv XTfjiriv^ ^ ry 
courifi fut^09f K, r. A. Sed tum in verbis* 
iff^ep ilv— », vt antecedentibus apte iun» 
gantur, pardculam^i^, veLfimile,requi- 
ri, apparet; nec parum loci concinnitad 
obefir illud Afev ye revirne^ fic interpofi-- 
tum. Verbis igitur, iy^u yap reuirti^ Ib* 
lummodo transpofitis, fic a Platone Icri* 
ptum fiiifie, opinor : K^vev ykp reein/i^ 
(isvdT^MV^) iw^ep hf >Mfiaepirepe» hrevpl^ 
«V ri THe i^wie n erep^xfnii^^nTnrw^ 
9 T&fuvm fufitl¥ 9 9 Mi iMi 'ri rSie 
roioArm^ roireinp put^ ifMtpniputre^ ief 
eetnm i»eeyeu06e Irr/if» Ae tonce^ ylynieHeiu 
Vocab^dum Xetpurpirefoe quin conueniac 
huic loco , nemo cbibitabit, nifi nelciat» 
id cum de vento , tum de fhrtuna, vi* 
vendi radone , aliis , firequenter vfuipa* 
ri« Ipfa oSpioe m) ^etfiirpie ieeftoe ion* 

Santur a Pofyb. L L p. 63. Sed m viam. 
icut eipofi , Iic alterum uetr" eSpop <(>ip)r 
rM,inftrioris fcriptorem aetatis prodit: ne 
dicam de reeurekaytety quam iam^ fiipra^ 
notaui, ad ep« iv. p« j6. Solent quidem 
variae 5 e re naudca fumtae » loquendi 
fbrmae in fortunae liicceflus tnmsferri a 
veteribus , vt a Phton* Legg. VIL p. 
%96. C irirret ipOi Metr" ipfhf erXetj ^- 
naxandrida^ apud Atbenaeum^ L VL p. 
a63. C— riy yip oleutet 9rpt^i A«/« 
fMsv iniar^y aliis: fed nihil fimile no» 
IbL JDiuerfit fane radone Aefcbyh Sepc» 
0. Tb. 696. fru eufff tipeiewi^ nuw 

rp8 Digitized by Google 6« 0AAAPIAO2 EniSTOAAL ^0$ VfjtepMWy otfTs l;|[;0p^ ^rSca^iVy Sfm-ffp ^je^7«^ &AA' Iv mAf* 

il^, i^d f£^ w% hf rjjpainniiMf y ^rofoy feoi inh tdfrS» 2^ 

0tt 2(mfc mfMiAds^ \m cMT&f. si ^ jSoi^Atfi, t^ u»^ t«w sm* 

f0)v &;^aspi0TifdlvT£6 , KuAiffTsp cru , aw^cu* xo^ /EfM^oic l^ » «V 
iy^p jMiyoo , ooTic tjSv noiyftiy i(pifM^ , rfiy JSiAnr ^pUarnh 
n»' xcil oe oun S^ Ti o&TW Tb ««ttTov srflioifif» j &AA' 9^0 
mcoTFih^ %r«C f«i(AioT« hffinnrM. i^ A P U foS A«x^-~r} A4din;>^lw^ <k!o.A*AAA 

mf. 48i. NdBM/ }) Toyoi Kofr^ ^iffP 

— oApddpTM 0v^. E contmloy ad il« 
lud prope aocedit hoc Lucian. toni. IL 
Tox. p. $14« Mixpt fii» MT* dpw i 
irKoH^ eltf » T»^ <pi\oi9 dyM¥aMTclvTt¥ (ci 
tcoxkol): Eicodem generis liint, cum 
qms i| oi^ct^ ^Xiiw^ vel r^ irpdyfAor» 
i| ou^/dt^ ^ifiTtcU TM 9 fimilia , mcmi- 
ctir : qmie m fcr^s Graecormn dterio- 
ris aetatis, & Chriflianormn obviae fimt 
loquendi formae. Cam noflzo fere con- 
nenit LihaniuSj ep. dlzxx. AVi^jof TtAc 
tftoif^ iralpov^ ^ oA^w ^piHai » Tjf^ 
KhiAc ^tTMKoyyra irifMroiiTng mo* 

41. M^ wJknm ma^ i. M rff n^l 
Redditm volgpfirtunae committere^ vel 
fimile, quod eft. M rt Tii^ xonMm^ 
vid. Ptutarcb. 1. adu. CoL p. 1107. F. 
& Lucian. L Pifc. 6ift* Aretinus , iVi?«i 
^nia ad fartunae licentiam e^eriri» 
Malo^iMH mmafaceretcaufa fortunac. Defermaloquendi,inlmimf1lr» vid.atf 
ep« xLvia» 

42. A'AA* iv irohiTilatc uA ^Xoic* da 
Mfu^c a6Tic] Scribendnm R^rtaflfe h 
ito?JTate xoA ^Aof^. Aefcbin. ep. u» p« 
ao6. B. dwiTTipHfdyoif — «Amw meI 
A/A«y. adde Zi Aiiir. ep. ucn. & DUb 
nx) dc L oM^ reftius legeretur A^ hi^ 
PuZmc airrti^ (0tKoi^)t V o&^ , »• r. A« 
fed fine MSS. hic quidem mutaie alh^ 
qnid nolo. 

44. K^iyib fth odx i¥ Tupaw^ao^^l 
Graeea ehfcura funt^ necplena opinmr^ 
Haec Naogeorgus. Qui Fhalarin fece» 
runt Latinum, nihil habent, quo eius ez« 
pedias fententlam. Interpoficio non diflS» 
Bulis ei efl:, quam (upra notaui, hac epi» 
floku lungenda fimt ^ Kai ab ySy oMc 

.••.^.Kiyieai KOToifoieact Additur 

poft interpofidonem^vtitipra, d^XSpui^. 
Quae interponuntur , veit>a, xitiyif pth 
ebn hf Tupavy^u^ » irapdv fMi ySy a6^ 
Tmf iiit ffi ncd aeH eroxo^fuifog • de 
iodufldo impecftfta idiquill& videtor Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. «7 vcntis ferantur a foituna,.npn oania facere ipfnm caufa 
fortunae. Etenim ipfe tu nunc, qui nec tyrannm Himercn- 
fium, nec hoftis omnibus , ficut nos , fed. in ciuibus & ami- 
cis, vt cos putabas , propter quos hoftes habebas iios; & ego 
quidem , fi tyrannus non eflem , cum facuitate mihi fiunc 
data de iis per te , & ,de te conie6turam faciam : verum 
tamen reputa apud animum , quantapaflus fis ab iis. Si vero 
vis, eum , qui a ciuibus bona quam plurima , mali nihil, fit 
paiTus, cuique denegata gratia nulla,quemadmodumtu, con*^ 
fidera: aq didiceris, hunc illum efle, qui pubUcis miffis, pri« 
uatae fuae rei praeeft , quique nihil aliud fuum agere.putat^ 
quam vt videat, quomodo maxime laetetur. M xvm. ARt tuAor, ex ils qoae fobiiciuntar^ fupplen- 
da. Cogicauic haud dubie boc : Ki^fik 

ttifr&y iui ffi^ m\ vw ^ox^fiuvoq^ Ao- 
yiffatfpnf Koravoiiffa^, xifrtt hrt» TrinwS» 
VT* airSu. Eauidem , fi tjranrtus non 
^jTem^ quum facultaU nunc mibi data 
ie iis per te^ ac de ttj canie&uram fa» 
ciam , cum animo meo reputarem , quan^ 
ta pajfus ]im ab iis. In interprecadone 
Ladna oradonem ad Graecum exttmplum 
compofui. 

46, TUffa irTa\ Pro 9rkx opecarum 
vicio in ed. BaH fcripcum Toan inficic 
quoque AureL Pro irr»B(rdeus^ edic» 
Commelin. fecatus^ edidic irra^ mate. 
▼id. noc ad Tbomam M v. Krjm. Vo- 
cem ab andquis Atdds. Platene^ aliis» 
vfurpacam, muld Ibpniftarum mirum 
in modum affeAarunc ideo vymx)^ ri 
mrra reprdiendic in Lexiph. Sopohs , api 
Lucian. c 11. p. 346. Vid. Rcitz. ad 
Luc. c ZIL Rbec Vr. p. 17. & au^lores 
ibi citacos. 

48« A^^m^lipraG Auftor lodci ihetorid MS« qood. Farifiis, tn bibllo^ 
theca regia, de&nput Rubnkenius meus« 
A^apMTiTVf inquiCy rhaKreu (4io M rl 
v}^iJarov irpie rcit^ iS xaAivraqj Srav fjbii 
fioii}^uvrcu x/^pw ixrlvitv roJg iv Tnvoifiwt* 
m' M Jki ii uat M rm xfl^K^^ fi^ 
$i?JvroMf i^/wi/TM r$ J^^tpjoriiv. Quod 
pdore loco aic ille, (1 aa dceriorum cem» 
poctmi fcriptores Graecos reftracur, ve« 
rum efK, opinor. ica Plutarcb. Adu^ 
Scoic p. X068. D. Heliod. VIII. p. si6. 
aliu Alcerum magis jdacuifle andquis iri^ 
decur. vid» noc lupra , p. 13. acque ea 
vircuce didfami hic quoque accipio, qvdz 
tanquam contraria ponuncur J^aSk fUy* 
w?LiJar» xnmtcra^ , & mKOv U fUfS^i^t 
fuiri fiiiv ix^piffrniivTa* 

50« Ti iaurw xpifveai] In hanc (en*- 
tendam mnld conueniunt philoibphorum. 
Inprimis conftrri velim illud Cbryjhpi^ 
e libr. iv. de Vitis , apud Plutarch. do 
Stoic Rep« p. 1043« B. OliiM ykp iyoi* 
ye riv (Lpivifm xat eMrpiyfJma iJvoi Hoi 
i^^iyowpa^fkgfkok p nai r« miftQ, wpimm Digitized by Google 56 «AAAPIA02 EmrroAAt 

nf. A P I S T O A O X ni- kXHkk^ h$tfmffriim. w ykp iffniixi^ Muonm %wrrkc % 
kMJt To^c iyadmic tS» woarrSr oS& rouc ok i^p«» iptol m^ 
T4fi0Tieyr«(c » iiAAk rok ytmUut rfiy ix^p&t. cv S^ iMicdc fi^ 

«f(/M^ 9Mfri^)^ Srw^Jt^p^ o$mno» nptmxct^OK. yvoiff }l^ t^66 
Tw ?i$y9fUm Mp§r» «tW »c fmipoaf^ ov vspi h ^ hf^^ 51. APETOAOXfl/.] ReferturhicA- 
yiflEolOGllus th Hieron. Ragufa inter 
poecas Siculos , in Elog. Sic. n. xam. 
Tragicum, fed confidhxm a noitro auAo- 
Te, putat Bentleius^ in DifC de Ep. PhaJ. 
& Refp. ad BoyL CenC zi. Hunc fe- 
quirur Fahric^ SihL Gr. voL. I. p« 669^ 
Summum, nlhil alludi effici ez hac epiflo- 
li poteft , qtttm Doetam 9 fed malum ^ 
Knfley vid. noc inm, ad L 54. 

ftfiV»q*^ Sikntio praeeermittere fcripm- 
im aBtiqidffiDMmun lS»t>nmi, Lugti^ A. 
ft And. Qolo, vbi eft hri^tsi ot* idem 
fcabet PaL omfflb ^i. (>ao fere fit, vt, 
in quibusdam UMs » fiu}>icer , fcriptum 
luiffe hriffQHTi vi — ypAipiw*. quomodo^ 
€p. 1«. legitur, T^ ToXrreifixri cau ••• 
"VtfA^ifif xai i TroXi^ cima^fii^ . • . i^i^ 
poatn . • oSa fiwXoukfoog roxtq vep) KA. 
iviTp^ai T^ TO^pqK &, cp. tvti. — Arl^ 
iuoaf 9 iiiliip dianTif ahnJo^ai vapk vdti. 
jEIigec leftor, quod i^Iet: em cum ple- 
jisque libiis feruani hralpni & cnius ver- 
Ci vi confqle Ruinkenium , ad Timaei 
Ijbx. Flat. p. 87» Quod additur , jm»-* 
ifiou ypd^of rpipyfila^j quaf! proprio no- 
snine tr^oedias voluifftt nofter^ a«;e« 
perunt omnes, qui boc vfi funt loco. 
Tum autem iure mcntotiBentfeio^ Difl! 
de Ep. Pb. XI. reprehenditur nofter » quod tragicum inducat,quiPhaIarin,dcmviue* 
tttj tragoediae fecerit argumentum. Op» 
ponit quidem BoyleuSy in fua Cenfura»* 
(p. BentL Diff. vpon die £p. of Phal. 
Bxam.^ p. 180. i8i. antiqui temporis^ 
quamputat, confuetudinem; fedquoexi-» 
tu, videbis in Bentleii Relp. ad B. Cenll 
xt. p. z6o. Quamquam autem in illo 
fftdle afKnrior Bentleia^ vocem rpaiy^ 
itair inter alia indicio eile operis commen* 
tidi» & Phalaridi falfo adfcripd: in tan- 
ta tamen rerum omnium ignoratione eiuf 
au£^rem ffaiflieverfatum, non puto, vt^ 
viuos etiam , opinaretur , argumento eflk 
tragoediae pdle. Quid etgof non tra* 
go«)ias, quae proprie ^ctmtnr, cog^it^ 
Kd dira quaecunque , quae in Phalarin ^ 
tanquam crudelifltmum tyrannum » cum tra- 
«co quodam verborum apparatu fcriberer 
Sle Ariflolochus; quo animoquoque ep« 
zcm. Tk AiroTiXivfJUtT»^ inquit^^^o/lf/i/^f* 
p» %A^ Tpao^(fUaq 0u^c^ fiii yhsata^ 
Forma loquendi ez eo fere genere efl, cu« 
his haec,apud Acbilt. TatXWL p. 497. 
K«} br) roSro iraw iiiva^ ioxPrXlaaiVf rJ* 
pavm aroxa>Mv (n^ nat ira xanrpaytf^t 
I/ow. quod hic verbis^id cum fcriptofaftum 
fignificare vdlet nofler, non xararcayfpf» 
iif» fcoSy vel scar*ifiou rpayoiitSy^ fha xaf 
ifMv rpofyt^ot^ ypi^itv dixit. Nec alia 
racioQe acdpiendum puto^ quod legitur 

«P- Digitized by Google KHAliA&IDlS £Pl&TOLAB. 
3t¥rit A R I S T O L O C H O. pt Si Stefich(»6» cum aliqoAndo apad nos captiuuseflet, da-; 
ta venia te efiert ad tragoedias in me fcribendas , quafi 
ego omnes poe^ clementerfimtra^taturus, multum a vero 
aberras. Neque efiim comniuiliter recipio podtas, fed bonos 
e poetis » neque qui hoftiliter fe gerunt in me, fed generofos 
ex hoftibus. Tu autem cum malus poeta» tum hoftis imbet- 
liS) & fortitudine 8q vi poetica Steflchoro te affimilas. Co- 
gnofces autem, quomodo id» qaoddico, difcnminetttr, noa 
longo poft tempore, noa ob ea, quae ia oos (cribU i omnium 

Ma eaia 9p. tan. A^' hm xti ^tdtyMaf «I» h^ 
ffi^ttt «!« imufi(Mviilf* vbi) tainetfi 
tanqaam diuerfa caMnliium geneni ct>m* 
memorati videtfBtur Im^ mi rft^t^iu^ 
oon aliae tamen cogitandae tn«oediae 
fimt, ^uam (p»s fiipta defofpu: fiue 
na^(^iei9 per le poutnm fie acdpcM, 
liue imi xiii Tftey^Ug, velis, pro lcv 
tttfor^fdifjk Exifaat, nffi ftllcr, 
^ufmodi tr^ediaron exeirapla varia in 
liis ififis E|>lftolisi vt inter alift, w.xm. 

tCftcnw, roAAor; vt^pftivcv xxi <^w- 
WTflK (uivfuun. Virnite (Querfa, fed 
conltruAione nondiflimili, diAum, quod 
eft in HelioJ. L IL p. 76. Zb » luA 
9tt»drrHit S^uit y Mp» xtif ip» vHi^ 

Ifl Thiirniq>h. 91. quod didt Emrffi^les^ 

9<fyi9i TO moiMi faomiois, cfagoedill 
fuii teettnm ia sbbiib Autieisle iimbcQ* 

^ U^Mf^lOm poul Qood edi- pliUQ .ed. &(il. & ^^mitaeL e(t relHtf 
fibfi re6M itpsm^^tiwo(dif99. ifsS^ pnei» 

fnffi, reli()aot UbiOB feeutai. Lofueo^ 
dl nAoftxm eoideiii hibes» qitt ttitur ^ Ap6Dd& tu^ii«90AJ^«Mbw Hftr* 

Xaplrun xd lilitXaviinrcp icpoTnvbjhi. 

Ijo^ A. AngL Pti. Burm. Med» C ft 
ed. VeXL repoM t^ yMmloa^ tth !• 

reCqui libri oabenc', adfcripCum qiioqud 
te fliafg. iMfjL A. ft Aig^. Diete, tt 
modo rv^c «^^tlpd^ rfiy wmrS»^ & li? 
tnSiSi peffim. 

^ r«(drfrXr|rTo9j^o/i4»vi^4J#trv 
^» «I^ ^EMEN^v3 Melius furlatifp^ tit 
coinddat cum cvx iU pmupdv. BOYL. 
Edicur yulgo Tv. ii r^ r»jdirm$ r. A« 
iuUpww , cO» ei^ fACcxpinf. Quod j?9y/tf# 
itt furl^rnv motandum tidtiMCur ^ r^i^- 
wnift abeflle mata\ fteuntt Lc^ A. Awjb 
& PaL ForcaOe hoc, alteri «neeQtr^nd» 
fdftriptttm, dein tntiofiic Kl OMttioais cdft* 
ttxnmi. Xenqplr. Inft. GyT^ L V. p. 8c» 
L 7« A^fiurvoi^Bui» rA^ wwlKgpthuo o6k tk 

•• r. A. & fic laepe «Ui^ cum veibo fii» 
tMri ten^oris. Quod fubiidciir» mpi Jk 
ik ipuk ypi0ii4 Ubri MS& onoea \m 
benc. fl c Med A^ recfe&eris; ^, ficuc 
fn edcds « #. iS. «fe )pA yf. Ven^ mmen 
«k f^/MK« Infi» rfir l^M^EMfove' geeeracifli 
diAmn, vc fi^ rpMTfpit^ , a6dpi6 » ac 
id vfiH (cia|N«w ( Digitized by Google 92 «OAAAPIAOS EniSTOAAL 

ffTpcUpeiftit ^po^lMTcnf , '&\A* h^i romroQ t^ ix^fk m) mtrnK 

t^. 2 T H Z l X O ? tU. (J5 

N/xoieXt)« ZvpxHoOffiOQ ^ ovK &ym1o V hui , h >£y^^ 
h^ y^p hci(pkmm W«v » ot/ic %ffTi ruf» ky^oyfiiim <^* 
vAii&fw wih Imvnxflpw ^ . yvfM^i^ &^o9a,vo0fffK aur^ fiiym 
v[poff(fkr6ii ka) ^$pirri» hnr^sirou 7F&f9oQ. BUoTat* tnJXi 7^ 
rk^ a^r^v rMV^ &$5A(^i%fy %xim wfii ywcCiKoi. otrbc Nii^^o 
KXnQy v^ei yoipj ok %oiKmf , %ffoio TrpbQ &AAi}Aov( KBXfi^fie&u, tto- 
$oii^ mfjoi/obo srpoc /Ett KhemKW rofit ^6A(|)ev ofrdrou, ^^«9t; ^a« 
cou ^£i]d5n}v eTat^vov Jv TFOiijffSi hu6eff9ou ^epi t^c kifSpoimu. kci^ 
ycip^ OK mj/^ki^ofm SupoMovo-wv^ ^Sfio^ov r^ rtfv dUAffv &pgri(y^ 
srp^ ^^ Kp() rifv horrkr^ o^fti^l^poovvifv UAn^ (lOLprupouvrm y ^^75 
loTiv kvk^ioo xm^ roS ffou aropiotroi ufwtQiim. ^$(pu?M^ou fjih 
eSv ypk(pM sU roi); KOirk ffOOArrh kifSpoi^ouOy ^im (jt^ ^o^p ffoa 
m imofif shou r^v sroiifo*iv* $ffn S^, ^^orif (p^AortK^ ou^ o^ur^l 
«od' ^f«8(> ^ rl x^ imKKvyfiim^ f^ $if rl ffwni^k ^ 

M. Snm)Jk i Sj Nioodum per er- ,, (^ni loeos fi mendo cam, habec affi- 

forem vocat rift. AzbHus , de Rebus ^ nitatem cum illo Homerico Ixyi» %A 

^ic. L Dec. L IX. ii. De argumento e* ,, vroyo^cfit^ hniiivai. ^* Quod liifpica» 

Siftolae, vid. Bentl.DHT. de £p. Ph. XV» tur iUe de mendo . haud dubie verum. 

i in Relp. ad C. Boyl. p. 275. cet. In Facileidelues,tranlponendainterpunftio» 

nominis Xxtpsutoiifiof lcriptura variant , nis noca, hunc in modum: r. dhr^avoi^ 

vt alibi,apud noftnm, M5S.cum modo ^^ , airf fiir» ^P* «. w. trtritmai 

^vfpicKotkioq 9 modo lEvpaxoda^ic^ , modo rivto^. quod ex eo genere eft, cuius 

XvpoKotiaiog ^ fcribatur. conf. /)* OruilL ad exempla iam dedit , ne alios nominemt 

Cbarit. p. 591. S92. Bentkius , Refp. ad B. Cenf. p. 17& 

68. TwMKi^ dToimfoiatii a&tS fAtr» Poteris etiam avrf ; quando limiiifrai 

wrp. X. r. hrtriiiirai 'jriytoi\ Int^ipungunt aftiue accipiendum i alterum tamen ma» 

vulgo iic, r. a. auT^j fjt. H. Stepban. lo, quod ita in omnibus libris Ifegtot 

Th. L. G.t.III. 1497. „ Ex Phalaride, fola Baffl. ed. axm habet, ac Naogeor^ 

^ inquit, ^* afiertur idya tTrnitivfat v&r gus seddit uxoro filn moriua. 
m iofj pto in magtmm iu&um inoidit* 73» Digitized by Google :ie)edm timidiffimiis eflem , fi etiam tua .cuinrem cannifit : fed 
quia talis hoftis & poeta cum fis, eiusdem pretii tiemk ac 
Ste^chorum eiTe putas» 

XIX. STESICHORO. 

Nicocles Syracufanus (non ignoras fortafle , qtiein dico •, 
nam propter fplendorem domefticum non eft exiis., qiu 
Ignorari aStefichoro poflunt;) mortua vxore, ingentem tiu> 
per percepit lu^tum; nec iniuria : habebat enim eandem ilkn 
neptem & vzorem. Hic Nicocles ^ Cnouerat enim,. quanto 
nos inuicem profequamur amore) milfo ad meCleonico,, fira- 
tre fuo, voluitjprecibns a tepeterem^yt laudes mulieris vexw 
Hbus mandareS' Etenim» ficut.audio ez teftimoniis, quae 
ei praebent Syracufii „ cum reliquarum vfatutam omnium> 
tum fummae quoque pudicitiae, noa eil indigna, quae tuo 
bre canatur. Cauifii quidem in tuQs homines fcribere, ne 
quis opinaretur venalem efle tuam mufam: eft antem, ami» 
ce fidelis, ne ipfa quidem de noftris,. quum lato concelfit 
Ht yero propofiti tul obtentu preces meas aoerferis : neque 

M 2 enim 

73* Virmifov h mfm hxft^Mi Sfc Nail hfc vidft Aretfnus. non HMdte me. 

€p. LXVU. HoXvv iavrSiy lircuvw €i0ov?Ja4 Mus interpres , in ed. Attrd. Fldelis auiem 

HiccTiiifiivou Vtriusque loci meminit, ia amkitia ne noftra quidem in debitUih 

Thef. H. Siephanus. Quod prb ttotiMai eft conuerfa & mutata. reftius Nao^ 

liabeftt Lugd. A.' AngL& Y^\. iiaiplit' ^eorgus : Eft Mtem , o fide amice ^ fk 

fi^teu morari nolo. Taullo ante malo tpfa quidem mflrifeculf^ oppmune bine 

^h iSkk^ mSroS* fed libn omnes aigreja. Hunc fequitur JSoykut , pra&- 

•iiroS.^ terquam quod ^2^ ri xP^cou (int?j.cmiiinf 

75« Mflc/JTup«Jirr»y.3 Sic MSS. omnes comerAt y fed fate bifjc difcej/rt. Notae 

l^ ^fCfffiMfiTupoivTuy ^ vt antea fuit edt* loquendl form^ie j?f rb' xpe^. Uvat^ ditif-- 

haa. vxi^ aTTBKteTv^ cet.. pro mori\ concedere 

. 76. n^(^Xe^at^ «.r. XJ Vid. not^dd fato^ quas dilfeentiBr explicuir iif^i^r^&^ 

•p. xxu, ! ) Emefid. *1. VL c. x. Negat nblterj^ N?- 

75. E^m 8I> Tnftrii ^t/Jniq^ ouV aikii coclis vxorem efle tg^ mctx ZnKrlj^opcuy Digitized by Google ^l . 4>AAAPtA0% •ETirSTOAAi avfiu dvtpdfiroy^, quodantecedit, &«fiTii 
juii' ^ifiig, cum Tequatiir ^k rb %$* imi>r 
^yuivn^ auAor refpetif]^ bdifdnts, M & 
Sceuchori aetate viuentes, potell videri. 
£ed obfiat ep. zzff. vU , SteCchoruiii ^ 
tit, ^i^ nvct t&if auKiri ^ivTw ^iytt^v 
$yi^ • nolie. Neque eUim M¥^ t^ 
snere accedo , rS» hi 2wmay legendum 
- 'dfe praedpientL trid* Ibi noc: Quare ge^ 
ponLtiQ^ magis di^him aodpioi xfi^ fc^ 
9$mrrh iiftpiiroug^ de iis omnibus, m 
4uO0 fl camMi conibibMt SteildK^^ 
venalis videri poflec iUiut xnuiiL £11 ni- 
Ihirunl praepoutionis xara^ in hac loquen- 
•41 fbrma, camdiuerik ftM Tia, qufun di^ 
uerfae pollunt diuerlbs bomines inter aut 
tts imeicedere ttttione^ N6c taricum d 
9uif ni*m Mptm$i bomines dicuntur no- 
Ibi &ecidi , vel noftra aetate viueht^ ^ 
fbd^ etiam ii i 44i i^ue patria, fiue vitae 
ratione» fiue lcudiis, fiue alio moda no- 
bircum pofltmt CodiponL bk Ltt^iani t 
Jill. Rhec Pcaec p» ia..iunguauir §i^ 
tSv xaf AfMiq ri^« Jl ipoipn^ xafiTriy fSi' 

fyoffl^ rpiCpifiuifw. vbt refte redditur ^ 
Bdjhd feti&i dfifutK Sed ettmida pai- 
fk[i Obuia: tamem in iis reddendis faepe 
peccatur ab interpretibus. In Flattmh 
Apol. p. a^. C quod ait Socraces, iuo' 
2Mdm0 hf fyays ^ wxrk roirmf^ mm 
^cip* accipiOh qu^ le fJiropx fate^ttir^ 
cum accufatormus fuis hdd tbniparandum, 
fed. iis inuoTepof /Jyeiy^ vt dpus hon u^ 
«i expungu qiiod v6luit Muretus^ VJrf, 
X«e£t L.ltL c. xvt Noi&a tgrba^ quem^ 
admodum feddenda putd, Latioa fed» 
Cum inter rAg wrx Zrna-rxopw iMpi- 
ami merito reftfti poffe wderen* NidJ- 
cUs vxor tecens mOrtuk, vt vii alteta e- 
jiflola xxiij^aperte didcitt ille , «^ ttv» 

linfle; non lihe eoiiulio 4imbiguitaci& , ih 
^iaxn lencentiam paHiittper cohuierfa l^ 
toendi fbnna , dcepif auftcwr Cleari- 
pam., ftei^uitque^ eaa elli W i}/^. qunm fico efletfunAa, ne quid pecere % 
StefichofO ^derecur « quod eius inffioita 
cotittariihn ibirec ede.^ De verbis autemt 
2<m ti xmii ^iXim^ , ». r. X. fcribi« 
tur In omoibua libris hrri ¥ 4 mrJ^ ^ 
}Jrtf;9 pnetetCfim in Lugd. B. vbi pto 

r « legitttf iky a Lu9d.C. thi V. iiia4 

quoque io mardne (iu exemplaris adfciv 
plbat Hem/hfbufi!^. Confuetae lo^ueii^ 
di fbrmat fuat i ^o^» ipm ^?ir^% 
& 0/A^^, blande aliquem c(Hnpeliancis; 
tieque repttdiartai floltrum 4 im^^^kk^ 
riK, fi m confbuftionis Graecae racio 
paceretur. Accicum quidem ef)b pronutik 
ciabunc viri dodd pltrique omiies , qqf 
de cafus primi loCo quinci vfti func com- 
mencaci: ego vero ne Gntecimi qUidetti 
Quare non dubico , cum Lugd. C pro }[ A 
fcribere 3^, qiiia antecedit jilv. tum autem 
«^rerr^^airiHUon aliaratiQnsdicicUr^asqiil 
ifiif^i}Jni^fC^ Atqul^incompellacionibui^ 
^rimum loco quind cafus vfurpari^flue huM 
illi fimiiem effeni iaepe folere , abuod^ 
o^dmmt viri dodtL vid. pirae cet^ii, 
^ quam bmuiter, tam vete^ de hoc vft 
pronuncuiuic. Falckinarium Hofbumy ia 
^t ad ^unf. Phoen. p. 44S>r Sed quoJ 
vulgo a doAis eodem referri fblec, cum 
nomini iundhis arciculus i certiflimo pri* 
mi cafus indido eft, id alius longegeno- 
ris ejQle, puco: xsaosxR sb EufiatbiOy ad 
Odyltf .^. ]tiit$9.Lr$o.aIiis9in eodem Iocq 
^^abotiXailStfphocletm S /Cw pto Sji^io^^ 
& Arifibpbima i itoa^ moA i U^tdt^ prO 
Z veii Koii i Ud^lH. C^udd f&IIbm efle. 
abuhde declatanc diligeimus inf^eflaexem^ 
pla fciipcorum: Cum nU^uam trafits pri^ 
WS& cum mieuto l^ ficuc i!le Voerand! . 
^ fe poficus .rq>edacur, fed femperfm 
a^Uhifalhl veibtim habeac, quo cum flc 
Idtthfbiiendus ; fteqoe id pmhifcQe locd 
quind cafu$ ©er fe poflcu . fed cum de^ 
iflOto , quum HUe hb*it, rae amte, iii^ 
quocunque modo, fui>erior inferioreipi '» 
lo4uitur, velincer amicbs obpaifes; quan- 
^ oratlo iubiitt diteQia teodo &iniliarl^ Digitized by Google pv tft , ^ialann,. ^wm petat a Steiic&oio,. lepulto 

V^ wi$% moib coQCcmiiaaiSj fimildimie 
iox£dt figdiflcadooenu Cerakur ifla 
dBflfeieoUt cQBi dibif tmn fai Mwfi^d» 
Hecob* 4a8. vbi Polyxena^ poftquam di- 
n£ta oratione^ quim porennim reoerenda 
poftidabat, mttrem falotauerat^ v^ 4a6» 

X«7/ & rawwF» , interpofitis Heq0* 

ftoe verbis, dein addit OV h (pUihntos^ 
^pq^i . Tlo)itjiiafo^ mw 9 fc. x^f^* ^** 
do, abfente fratre, cafiii quinto vix lo-- 
cum fidfle. Vt nec, in reliquis huius ge- 
lierift ^xempUs primum I000 qpind poni^ 
nagis pttcandum eift , quam qnartum in 
iUo Plisonis , in lon. p* 361. init. Tiv t^ 

food Socratis eft, lonem &niliaiiter fa<* 
hHAiitis: vt quoque in his Plat. Conuio* 
p^ II74* B. T«f cm y¥»pl§ffiip r/c Xr/^m' 

ipM t$ xMkff » i ^^npw^ ^Hy ^rm 
A^nXkHapog ot ^epqwf^ ; & m Hipp* 
idat. p. 1245. B. VTncix^i nmhi^ n jm6> 

i^H^m^* Qtttbus oon diffimile illud Gna^*' 
lliaenae » quod Macbmk habet, zgvdApbin^ 
k XUL p. 58a D.— •£ ±pig rwv iOv^ 
Mmpdmoif i xAXif 9 ^w) » wim fmi€^(M^ 
#t». vbi volgo male diftinguitur & fcri- 
bitur » S TTph rSf Omm M&pimaf^^i m^ 
Aif 9 0. TSg imig^ 0p* bicrepantis eft^ 
ia Plutarcb. Symp. JX« p. 73.8L A. <M* 
Shr ^ r$ liaifi^ &mkU i Bo/«riS(« b» 
dimantis autem & cantemneotis» quod» 
feferente Lairth^ U IL p. 139« S* %^* 
XKiDdoio obiedt Mettociea Cynieus» nii 
t €o(pirrii9 ou% h/ woiiffMr hont^ (Mlhr 
i\ Kax/mm triium. nurai)uiusge*> neris tn comoedSs &tragoediis» oecnon 
apud Platfmem^ J^mtmkmi, alios, obuia 
siitto* Pertineiit huc porro Platcnfs^ 
in Menex. p. 516. B. £*{ J^$pi$9 ^ 
^UevMn^eve^ ; & claritts addito artku* 
lo, Ltickm. tottu UL Enc. Dem. p. 491. 
^prmyipa^ i dtoorr^^' vOl ik moi wHtit^ 
Afcbyl. Choepb. 573- * 6sy. Ikferi^ 
i fiim ; LtkAan. tom. IL ^exipban. p, 
317« Af|i(})iyiff J MAdf iuTk'0i0}Jcy. BUiodor. l IV. p. x6& O* tt, «<^ ». 
Jffiey, i KmXiffipi imA htout^—^iitiorpo^ 
<Pcii itpiuit usi %9myl¥iiiq^ tKtyoit^ I m* 
hio , «AA* ovx ittpixeiv. & alia mulca, ab 
interpretibos male accepta vulga , fai 
qjBibus partim istelUjgendum j^id^, f^ 
tim veii>um cT, vcijA^^f, vel flmile , 
pioot fententia poffaibit. Tametfl in non- 
mdlis edam verbo tertiae perfbnae locus 
eft; vt, mcitatOdEfe/riif/i loco, lloWi^ 
i iim* forte praeftat mtelligi lorL Iii' 
Euritidis Bacchis ^ 644« Pencheot oiqi 
Bacchum confpiceret,.nec diiefta om» 
tione prae uo digaaretur « fic ad eum: 
£JS, lis, a S* ^fr iM^ r/ ri)f ; ir«^ 
itpGviino; ^tUf^ wpU oUm ^ ipw^^ ^ 
0€0Af; Clarios Jrifiofibmnet y ia Achuv 
neof. V. &4ft»\vbi ^^ ciun aotecedai;, «.. 
041* np^(lf flSf rJ wpMmfixirm i mmh 
ipipoo.TQtxt jorosicm magis eciam obliq^ 
additur O' B*»iA«f t^ 4»mA^ iptiv <rny». 
«ver«- id eft , Xmmbias pballum erigitoi 
xx^n, vt vulgOQcdpitur, Tu^ firmo am^- 
tbiOjpbaHum «ffM.Add.Au. l^27.0'T#h 
/8<»A>ic dfuipio ioHOi 901;^ quod vo)|0 iic 
cum fchoUafa aeoipium wri doffi^ iumtu: 
THballe , #« phranthpm tibi videturf 
Sed ipfa locuciooiaratiodocet, i Tptfim^^ 
a3c pdttmo cafum efle, qoi pertineat a4 
Ss»7; leddendum aotem 1 Au Triballtti 
tibiplorare vidotmrf cuiusmodioratio, ad 
deum barbarom^ Heronlis periboae acconw 
modatavalde^ Nondifrimaeboc Xiyc/^s^ 
m eft, tom. IL lorom. p. 75%« nfif 
^btnfimi Hitufitm 4^ A^mtiiw wipmm 
^ oipmvwi Suffice«ent baec , mfi eflbqt 
loca qoaedom» qoae fencentia^ xAciSbvtOm 
ftrae videantur, verbo eKpKcaoda ante* 
quam ad Phalarin reomnr. Vi, quae ci« 
XU Bufiutbiut j I. c» ei^ Arifitipbam^ 
Ran. ▼• 40. j «-«ftf» &» 973* ^ B^wr^.i 
nec noo, quod b eiusdw eomici VMmt 
V. ia8. eft,^ TUpiorlmpfioq^ Sed, hQrmn 
oon iiliam • etque reiiqooru»^ Qiipium , 
ratiooemellb) ipfaloGa,dil}g^tiu$ii^^ 
Aa, dGdanmu &ui «&n fictmtcuf, v. 40^ 

AI. Digitized by Google §6 ^AAAPIAO^ EniSTOAAL X^ptv "riii orctvrw (pwscjfi ^(pdwai; ^ ' Mrouf^^ fih^ U ^9€u;i 
Tifv x^9 K/^Ufiariff^ ucu Sup^MWcr^Av r\ yevog^ E^x^KfmU AI. O' r«r<. SA. T/ kTi^i la. 0£» hi- 

t^fiMn^ ; H A. TO rl; / AI. ftV frCpiip^ fi Iht- 
9t. Sed veiba Bacchi , illis Aanchiae , 
vt !n comoediis fiqi fblet , femel atque 
iterum incerrapta , plena haec funt : O* 
w»7g o6k Intufvih^^ i^ 9^Sipx pl tia^^t; 
Secundus locus, vi 273, (O* Ueiytla^^ itdS 
Scciftlcci;; n^B*ytldt^i I BA. tw. AI. Bi- 
^xth ievpo. HA. XMtp\ S iiirircTdt.) Bacchi 
t&j Xanthian feruum tumultuane vocan* 
tis^ qui, quum dicere inciperet, O' Bcw* 
jBlcc^ fiait^s iwpo. non con^)e£to Xanthia, 
fubito abrupit oradonem, interpofitia 
9rdu Uavtlx^i lc. eJ vel irti^ &eoaudito 
moz, jjf Botvtta^i tc. eJveiier)^ an Xan- 
tbias es? quo vociferantb iau^ tandem 
fententiam inceptam,0* Bavila^^ perfecit, 
additis verbis (3dit^e itypo. Sic nimirum 
loqui herum decebat^ lecus lons^ mox 
' feruus 9 dum illum falutat, x^^ , i U- 
0irorar quod hermn reuerentis efL la 
Ecclef. 128. (O* nepiorrlxpxo^ 9 ^spi^ipttw 
gffil rn^ y»>Siiv. I Tlipir^ i^ ri vpivitv) in« 
terpofids verbis , rtpt^pttu xfi^ riiv ya>Si¥ • 
tekqua fic cohaerent: O' TLtptTricepxi^ 
trAptr i^ r) rpMev. Nec alia ratto «us 
cft , quod in Mefeagri , in Andpatmm, 
Cfriigrammate, inter Carmina Sepalcralia 
cdito a ReiskiOy a. 6ao. iegitur, A* <rrA- 
i^* quod tametfi pro quinto cafii accepit , 
in Vann. Crit, p. 141. D^OruiUias; ta- 
men, poetam, Tuto, i&ak>fe interpofido* 
ne fadtl, coniungere volinfie, a* ^iXM 
ivMfifAa rl 90t , %. r. A.) W (i yt — 
Kfirrits. Reftat nmm OOBuum filen* tio pfaetennittendufli ^ qiiod n jftfiatU 
Epici 1. II. p. a55. adfeitur a doftis t 
tJra xiyofitvj Kyptt i ttig^ irSg fii^ i^oH 
yi^ ; vbi maniiefto primus cafiis i tti^ 
voci Huptt iunffais, locoquindefl;: neque 
enim hic rem expedias , vt , in Homa^ 
rico (ptKi4 i MtviKxt^ IL A. 189- & fi» 
milibus; vbi 0iX)^ quintos cafus non ndi* 
nus ac MtviKxt. Atnon animaduefte» 
runt , jfrrianum^ hoc in loco, imitapntt 
Chriftianos efle, feu ludaeos , quos vo* 
cat, p. 214. quorum fbrmula lolemnis 
haec: Kiptt i efd^, aeque atque illa KJ» 
ptt iKin^O¥. ibid, p. ft03« de qua vid^ 
ypton. in ind. fai jtirr. £pi6t v.Kupti^ 
tJfu. Altera eft-in loannis ApocXL 17; 
Eixaptaroufiiv coi * x6pit i ttb^ i fcxvro^ 
s^ircap. &, ibid. c. XV. 3. XVI. 7. Efl: au- 
tem ibi i ttig pro S ttit aeque atque la 
Euang. Luc. XVIIL ii* o* tti^ , tHxct* 
ftrr» ffott & fimilia mulca, in libris iacris 
obuia: in quibus, negleAa Oraecae con» 
flki6tioms radone, iilam Hebraeae » in« 
terpredbu^ Afexandrints probatam, le^ 
cud funtfbriptores» domHebraeumnpet 
ardculum i expreflerunc Neque enhn ezenH 
plum Vllum in idoneo fcriptore OraecOY 
n^um Atdco , reperiri opinor , in quo 
fine verbo, quo.cum poffit conftrui, per 
fe cafiis primus pro quinto fit pofituss 
cum e contrario in exemplo Gnieco A« 
lexandriaorum iaterpretum longe plurims 
mveniantnr^ praefotim, fi ab hiftorieii, 
vbi paaciora rant, recefieris. Quo etifflli 
&j vt, iia ipfis in lods, vbi memorata^ 

coo» Digitized by Google w^^^ra^^^m *M9PiP P«ALARIDIS EPISTOLAE. pj 

pati; non, quod gratiani pro aliquo debes, fed quod coii< 
ceptam opinionem volumus a te confirmari Gratifica-^ 
re vero palam mihi ingenii tui opus prolixe, petenti quit 
dem, quae dabis, meo, accepturo vero amici, nomina Cetff- 
rum, fiquidem ad gratificandum propenfus es , depinge Clea- 
rifl:am , eamque genere Syracufiam , ^ patre Echecratidet 
neptem eius, quein fcripfimus, & vxorem, fedecim annos 

N viro conflroftionis Oraecte tpparet {bma, 
Hebraei podiu, quam Graed^ fennoais 
indolem IpeAari debere, putem: yz in 
illOy ibid ^nid i,uc. v. 13. o' hiqMi' 
0tirrl iMii quod, fi ad Graecae linguae re- 
gul^,fbpnitradicam,exegeri8,parum re- 
wrends Deum eric, & a peribna precan- 
tis alienum; On vero incerpretum Alexan- 
drinorum morem (peAaueris loquendi, 
nihil habebic, qood non apce quadret. ac- 
jsue eadem rado nmilium exempjorum in 
N. T. De reliquis didtain abunde, vt 
IncelH^t leftor, quo iure, noftro in lo- 
co^'fiSpferim&T/3J, srfw^ cp/>irv^:cum 
enmi, quod Ibi elt, verbum hrt alio 
^^dlet , nuHo modo per le flare primus 
Cafus, ^ TT/^ (piTJryiQ^i poteft. 

8$. EJ^f vivsviw i7r) riiv X^iv^ ^^^ 
In libris omnibus lic lcripmm nueni : nec aliter edid. vt fentenda 
fiat perfetaa, in locmn , quem inter 
voces x^piv & Kxexpttrnfv vacuum re- 
liquerat Lugd. B. reftituendum ypi- 
(p£. IpCim mud, de quo hac epiflx)Ia a- 
^t, carmen refpiciens nofter, ep. xx. 
TL^^sarrelXc^fjuv , inquit , T^mtnxipv 9 ^S 
^Uuf 9 ^fp) reu iktT^slw^ xat riv rdxo9 
tTrkfHiUi»^ &q Mfi ypi(psiv. de eoctem, 
Infta i hac epiflSla , trmeuvtsl^i Ik diq 
yib iutrk iiip(n; r^g yp^g , i^* &v iMsr- 

^pa^g 4xvfi»druq fiSioxIfi^M. De fbn- 
tdsl oradonis , confeiri poterit, quod in- 
ic&fcmx\m^ytnacreontea legitur, n. xxvm» 
^V^> Z^ypi^oiv ipme^ T^Ji^^f t^osyfk" ^ iptcrrej P^c^ ndpean r/jj^^, AV<* 
aw«y, cif hf elvrvj Tpi^ t^v if/ipf IrcU^ 
fiHV* TpiCpi m rplxo^ TO T^Tcv, x. t. a". 
quo m loco per bene H. Stepbdnus v^o^ 
litiq repofiiit pro poiin^. eidem , pro Kolpa^ 
vs , quod quidam legendum putant , tv- 
pxvvs , probamm licet ab ingenipfimmd 
Fabro^ minus aptum huic loco exifli* 
mand, non inuitus accedo. Sufpicor^ 
noetam fcripflfle p'o5/w mavs rixy^^i 
Vocis t&pxvoq veftigla cernuntur, cura h| 
nominibus, Kipctv»^ TpiKdfcevov^ de q\ri- 
bus jgeographi, rum in venx)' xapavSveui 
quoo, aliquodes ab Jiefcbyh vfurpamnk 
pro rshsm^ou , Ks^/^MiZa-cu, iam obfeiv 
uauit doftiflimus Lu4. Abrefcb. Anim. 
ad Aefcb. ' l. II. p. 460. Eiusdem trai 
gici, in Eumen. 186. eft, A'M' oS xxpx^ 

}n(rriios4 o^ctX/xupvxoi Alxou Eurip. ia 

Rhelo, 817. Kctpavia^g fiipoj;, Quiii 

ipfum mpavo4 exftat in Xanopbont^ 
Hell. I. p. 257. 1. I. vbi ille et epiftohi» 
regio figillo lignata , haec adfert ih me- 
dium : KaratTrifiTru Kvpov xipccvov rSv ic 
Kcm-a?^v atpoiZopUvaV additque Ti U 
Kcipxvov iTTt xipiov. Vt poetae loco ideni 
accidtfle \ideacur, quod pafflm aliis, cuni 
fbrma verbi nodor in minus notae locum 
fit fubflimta. De genere loquendi, prae^ 
t» T. Fabrum confule Salmafium^ ad 
Dedic. Stat Reg. Att.p. 116, 117. Cuut 
noftro porro comixme , ex Anacreonteit ^ 
Od. txix. Tfi(hs'fMt BirvXKov ouro)^ x# 
T. A. & alibi. Atque fic ypi^ aliquodes 
Lucianusj in Imagin, Digitized by Google . tfi (j 9S 4>AAAPIA0t EniSTOAAI. ^kffffSy n^«. imvevaiifiji S^ <(C ^ «ttrct f^pd$ t^ ^'^(^«'iPO 
^ £v iMtrl;^ 9«jiy* fM< 0W' tih' ^W^ «m) ^^eawiiAw Nikj)»- 
A^ ^ MMMfiy «t^lvsM kottftiSirme» U>jhui Tt !&p^)S«$ ^ Mt) 

ii. NIKX)KAEI. ti. JSJudh iNtliap t/antpa} Edicua azm 
lu£7¥ iraQoiu. Ibd MSS. OBmes iooh. de 
titero m£feiy non conueniunc quod xxh 
men &rlp6 , T«/3wy eft ia Li^ A. C 
AngL ft Mais;. AkL cob£ not ad 

fimctsm m^rh^ teA&t Aminus; mortuam 
ix cotrMthM^j Naogeor,gui. Aiii ta^ 
hm lubmtuont: quam bene, nolo dl:g>a- 
tare. haud diibie cpgjitauit nofterj cor* 
tuptionem fetm ^ fto abortionem. Quo 
Iq loco iiitplopi & ita^etfsiv a veteii- 
bus medids vlun^ata fu]iIe,pTur3>U8 exem- 
^lis, docet Ihefius^ Oec. ifipp. v. Ai«- 
<pdo|M}. 'Quod HiPpccrati^ vanis jn locis t 
cft isa^ielMi^ 7V tfififvoy, velri vaiitw^ 
ft Plutarcio , Lac^ Infl:. p. a4&. C ^ 

ftff/#fiy ri j3^^ dicitur. quo fit vt» in 
imtf#/ Lex. Fmu v. f^ufi^Koiiy^ fcriben- 
dum» fui^cer ,?M(^/^ii^ rd kxtx yaorpk 
fykbocf in loco eius, quod legitur): ri 
MT^ yaorrpk 2io(pSopi^. Sk $pi0of pPO 
fetu in Jf^utarcU l V. de Plac. PhiL p. 
906. E. & clarius , de Stoic. Repu^p. 
p. io$iu £. To fipkpoohfri yurrpijbu^it 
rpkpeff^M vofjCl^^t, xcAiirep, (puroy. Plane, 
vt m Tlmaei loco , Etymologus M. v. 
(fii<Poi^oi9 Ti 0pi<pog , KUTJt ^aoTfii Jh. ffo.^esmneutraM Sci^fl, vteftln 
Lugd. A. C & Axm. hctmmo^elti^ pro 
^^MiMk&fCf vtiuc^iiquislibris. vid.not; 
ad ep. xm. 1. 33. Longin. etepi 'f^ 
feft. caz. p. pB. T*$* ft^ irtitimipupm xJt 
et ^ Af 46y d)0(j3«0rr/x#} 7!|i Mptii^ auiteit* 
teufft&rt 4uyiku Similiter, ol & tpcmg 
htMot t Hat. Conv. p. 1180. B. ataiff 
Ita Cononj Narr. zxxuuap. Pbotium^ 
p. 44^. 0* 3^ ipirxP^ II ^iriXht^ 
m hhrtfowc iianrttxSic yeUfieitoe^ Alte- 
xum tamen eft ^ud f^ement. JffeA 
Strom. L p. 309. D. a*aa' d ^eki mpo^ 

Tou iitaty&wthfTee &r) ro5 Kvoteu. 8e 

aliis in locis. Lucian. op. tom. HL Dii£ 
c HeH p. 246. jCxk£ Tto tfcrvota iatpti^ 
me tn&tolei 901 Ta.ptiTpa. ante tamen ibid. 
pw 244« i tSu MoutSp irtrvota til% Vt 
Mmoia leSy. in P/i9/. Lejgg. V. p. 84S. 
C. & aliU, ibid. adde Plutafctu Anot 

S. 758. £. Dere vid. £z. Sjftattiem. al 
ii//tfir. Or. i. p. 18. 

91. Kat MU r^ Upan neH ifuiHmiXae xe^ 
(jM3pi if ^lboom truyyiveia — -J Membilt 
buius lod Berglerus^ ad AJctlAran. 1. L 
p. aso. vbi plunt huius genens adfbrt in 
medium. addo vnicum Ptutarcbi^ Syn^). 
VL p. 69%> D. O^qitep intjor» x^ x«4^ 

Ayr Digitized by Google (HALAHimS BPISTOLAS. 9p 

fko kmiStmkp trigefimiim voro tetatis iDgrefiTam , dporum 
JlbcraniiiL BUitreai , mo/tuam e^ abortion& Atque bae fum- 
mae axgome&toriun : adflentur v^ tibi fingulae partes |»* 
durae, a quibus pc^ideris deabi»: ae iacrum tuum & poer 
ticom caput Mufarum cognatk) cum aliis cantibusainfit, tum 
•0, de qno nunc fcxip&iax», ior Cteariftam. XX. N I C O C L t 

Sciipfimns Stefichoro , ficut petd^as» de ejxtaphio, & ar* 
gumentum , ficut fcribi oportet , dedimus. Is. autem lo* 
bens^ nobis ingeniifui opusfelargiturum» fulcepit, folatium N a for- riiUtni noftrtm. imiemEar Bmfkius^ 
UiBiie Ep. Fb. XV^qpod idein cMQeD 

fu^iUaft ^ ^» 301. vocat: &am/(iAM« 
qttmQ dt S^Jkbor^ ftfmo fiac^ «^iM» ib« 
Btfe lyriam ; a qtio pl«lie dttter(uiB bi£* 
rsk9. Sofleuf Fhabffida McaxAmmtiM 
deftndndoeflbdc, vt, qwdn>lukJMi^ 
M0f ^ iaqpfudeod kaxxf le vcn vlderl 
poffic ille a/ltm$ sd fyram. t. B0jl. CesC 
p. 107. cct <fe jBmt/. Ref^. pw ft78w Ef^, 
Citnetfi inilloafloitiov ^MtfM^, iifi^ 
irmnaito huM & fubfequentis epiftctee 
«hquid indle a perfboa FbJOandls atieni; 
in vefbb tamen niiBl eOfepolo ^qu^fiupoaa 
ar]^ auAoreftL CamcanBai« qpiodpof 
tierat a Scefichoro. b^MTw dixit) vohiic 
baud drfne i^spbktm aHqnod in Qea» 
riftam , fine id eonfcribemiir iiQparibua 
samerisy fine aHia» Idefli anosm qpna 
fciA^ & fjfsX^lmif vocat, noB opm eft» 
carmen iyricum co^temm: cum quoduli 
canuinum genoa edam fic foleat appeK 
lari ; id, quod oim fit^ cum praelcrtim 
lian&OBiae muficae radonem faabenc fcrt ptoreat nam^. co in looo piopria eflb 
tvAifk & i^b^o^ % abunde doceiit muDct 
andquL vkI. j^ijhxw. Harmoiu & aEoct 
Teue MefMcPdi^ h rf rar^r^ rSv b 
§uv9tx%y PIutMTcBus^ de MuL p. itjaB; 
(A Ktiuitinnfw ^ty dhou rS» xfoftf^itivutt 
lint rSif maifiarw k^ 9 utA ukfoy oiu 
txiMtf¥j «AA^ utttiTFS^ "Zfnivtxpftu t$ xo} 
%m AM^ufi iUK09toi&tf 9 ti wmuvTs$ fxHi^ 
9wirm iibai wtpieriis^tat, & &idemt C« 
ri» TifTtuHffmj i^^ mttcf^nS^ motrl^ 
hrtt nttMit^ ntrrk f^pm Itmmt roT; hrsrt 
nft IffVT^ wd r4i^ 0*iiJipttt tUMf wtptr^ 
tiyrm^ fim k roi^ irSvw. Similiterictf* 
h^t» hsibes9pvAJtb$useum^ 1. ZlV.pw 
6m» vbi Ctwmaska dictt, fssh^it^tu s6 
IsAfm ri rutO^iut^f dMJt^ jm) ri Wtrti* 
iw 9 Ktct A^fxi>^^0^ 9 hi ii MtfUfisfuu 
Mti ^uxutJku. Sic laxsirMs eft in P/u^ 
tttrcbi L c p« 1x34« A. nsil ihk^ V hrm 
dtx^o0 viiss^ f nte^ffifu¥9q HptAla^^ 6 
(biiriif t^&stt^ yUitifstistfs sAAHrtu. ht 
stftdt ybf ihsysid fisfsa^ouuUmt si tti^ 
A^} fis¥. ft moz^ fb. smrdt^ fsskSif rs 
mt txsydstff fufuhoffcsttfftJbtots* TranfitC 
inde vox ad quaeuis caimina^ modia iun- 
Aa mnficis 9 fiue dbia* fiue lyra ^ fiue 
quQcmique alio infbnmento canerentur; 

nec Digitized by Google lOO 0AAAPIAOS EniSTOAAL 

m^eXCpi^C T6 yctp if4afiirrfiie$t , Hcti ywoiKbQ &yctSiJQ '^am<p^> 
o6ij(t^ m^X£i fidv i^ox^cmK^ ffo^fioffwnff ^ ou}l $U hvTifem 
ywcun) fiitt eavTiiv i6^ riffW ck imFXnyctiQ » mi ^ravr»» 
XoOey imyvc^iuui nomw , xdi rkc iXoCpOpasis^ ou fiertmom^ 
fimi KcH rw ac^^ifricuy vpoavoi^. XP^ ^ fi^ Po^vrepoy Cpip€iVy$ 
ti ^wcurh heyMhy t^ rux^^. ow yip kpentq rovro ye ci^iav^ 
t7 ^p^ r6 9iiv6oq hm}J^^iQ cwirbHy sccH xpiioiit kmimirr^ crvfi^ 
(pop^. &?k?C ciye , 2 JiiKOKXsii j fUKf^ ciffih rni cc/ictq fHTcc^- 
9Tpcc(p$k ffKs^cu rh tci?^ccpae iii4p^ka¥ j3^, oiff KCi6fipp»orcii 

rx^sL Ac aKoI fStepe tbmt , fltqae cdnhfs La- 
tmonim; vt faepe in Phtarebt libello 
dtato. JriftatehSj de Rcp. L VIII. c. v. 
p. 454« OJ Adxonfeg • inquit« 'Hvotyrcu 
npheiy Jptef— — rA ^g/wri» x»t rk pt,ii 
^cg^ork rSv puXaif. Vid. inprimis Max» 
Tyr. Difl: xxviii. «. 3. Cum igltpr. 
^od modo iXiyslov dixerat, mox (dxo^ 
tppellet nofter, nihil obltat. quaminus 
acdpiamus, de iXsreh^ quod a Stefklxv 
xo ongat ille in Clearnbnn faftum» fu^^ 
XeTonifihip ^ vel muGcis iun£to nK^dis, 
fiue re vera elegiam cogitare, fiue epLtar- 
phium, velis , alio venuum genere con* 
lcripmm , fiue denique tTm 9 qualia Ste- 
fichorum tefte Heraelsde^ 1. c. vidimus 
pro more lyricorum fid temporis, lupu" 
XosronjKivau 

98. TJjfv o-ocp/^y.3 i* e. PoeGn. A poe- 
tis enim tradita erat omnis veterum fa« 
pientia. Unde ait Horai. de ArL Poet. 
•^fuit baec Japientiaquondam, BOYL. 

100. EVd inrdtq ^xttcofiivo^ MfixCiV'^ 

wep) ixaripov *"f2_S2?^ ^ ^^^ ^^ 
eft, &K6iufiivci(; expreflhrunc dein omnes^ 
qui Pbalarin ediderunt ; haud dubie ma- 
le. Quamquamenim, ^wtapUv» Mfioftct 
re^e^ qus, quod fubiicitur, Htxj^ii^ r. y:i. taH 'T^amie^ Sempoak floOer^ 
habet tamen fententiar, quod , alhid rel 
quiri , clare bflendat. Ne dicam , iw£- 
iCeu 9 cum tertio cafu , vbi de poibnif ^ 
vt hic 9 fetino fiat 9 minus apte iung^ i 
rmmXeyta inepta eft 9 hrrdt^ Mfum «v^ 
imripou ivt»atm\ vbi, cum praeqedat 
hrrdi^t plme lednndat Tsfi hutnrigsu^ 

Suare fcripfi ^iaptive^j praeeuntmui 
[S. Bumwnniano & editione Ven. defi* 
cientibas antemreliquis MSS. Nonis ver- 
bi olKstMttctt vfiis 9 quando mentio pty 
ysvsl»9 fit. Ihde varie trandatum , & de 
quacunque coniundfcione poni foHtum» im 
primi^ philolbphis placuifle videtur. fk 
faepe^ in Epift Arrian. riusarc»^ 
Laert. lamUieb. aliL Cimi iis autem, 
vt peSSm^ ica in bac praelerdm qnflola^ 
loquitar nc^ler. ^nrols ^utfiho^ hJ^ 
fM^i f K. rw X. ex eo genere eft 9 quod 
notauit, in not ad Euripidis Fhoen. v; 
A15. Fakkenarius; vbi cum nofttocon- 
lerri^ velim 9 Sopbocleum 9 ex Antig. v« 
53. lE^Tstr» fiijnjp , Koi ytmi • itvxxm 
hw. Addo Demoftb. de Halon. p. 6j. 
extr. {fn it* ifi^ipoov rSsv ivofiJprm , 
irorip^^ hf xfi^^ if^7^t Hsrs rivvtj^ov^ 
iv re xd0HTs i iv rs iitnxJi0)^s. & Lu- 

cian. Digitized by Google ) IbitaH^ rattts fore tibi lu^iis ; fapientiam. Galamitas ^efite 
vero inconTolabilis eil» & grauior^quam qtiae leuari or^tiq^ 
senpoffity quoniflm, duobus cenciliatus nominibus ^ vnot^r 
pore/ de vtroque contiiftaHs : nam & nepte a inatre; &? 
«miuge/ optima, piiuatus es» pulchritudinis eftiinentiffif 
mae ,. pttdipitiaiB vcro lantae,, vt nuili mulieri fpcundas poft fe 
xelinqu&t Quam obftupefcis^ ac defperas, atqne eiular 
tus, pofthabitafalute,. adfcifcis. Oportet non grauius acci? 
pi, quam poteft ferrr,. fortunam* Neque cnim hoc virtute^ 
dignum, fi- ad i^dtum temetcoDficies> dK in cafum infanafoi^ 
lem deiicies. Quin, age ,. Ni^ocies , parumper a triftitia con* 
uerfus coniidera ««^'Oinnofam hominum vitam , quo coha&^ 

N'3. reat Wm« t. U. Amor. p. 4x9^- Avoh yhofiA- 

ww vwTp\ fjufrifo^ ^rpoa^wvoijmiVm Qaod 
in Aft. ApofL i. 15. eft, t^c^ hofiS- 
rw alius generis eft; cui» in veteri 
43raecis ,. finfle , exemplusi, viz puto, 
%nieiitui]i iri. 

2» OSSk sU lmrr€po7e9 y. f^ L L riipov] 
•i. e. Quae fecundas habec, longe ab i}]a» 

Sae prima eft, diftat, eodem ftrerien- 
, quo dicit VtrgiU Proximus buic^ 
hngo fed proximus inttruallo. BOYL» 

4» JLoH rct^ ixotpiptiiO 06 fUTOirotoi^ 
^fuifoo K. T. «•. «•.] Ante Boyh omnes ^ 
praua intefpungendi radone decepd^) coi>' 
iunzenmt iko^pffm furecmoifisvoo ^ & 
TcS ^<!pctai irpoffToif. nec iditer diftinfU 
verba m Burm. De conftruftiene nolo 
diiputare, cum^larotio doceat, lungen- 
da eHe r«« tXoCpipTit^ xpocnroif > £ ^ 
furxTOioijfuvof xei rdti fr&t/Evtxi : qua- 
le in interpimgendo edtt. An^. fecutus' 
fassu Quid in hoc loquendi genere iit 
iUTCssroiitaioM 9 docet SuidaSy dum M^^- 
woiovfuu 9 inquit, yeva^ , ^povrl^». &, 
KiTXirou7&iM% drnToiiTrixi, Loca vete* 
nim indicaait RubnkeniuSy not. ad 7V- 
moii L» PL p* la^; addo tantum, e ao« ftro, ep.cn. TwU i^sAroffrx^dXXi xoA 

xdyrcsv idce^orxrx xiricx^ « ^0^ ^^ 
fif^io fUTiTroioihTO. 60 epj ttv. f^it — i-fo^ 
Tceoroiiiff^ dyati^ (pctvlivcu rct TOkifjLia.- 
De akero, irpoinrouioJioti.cam quatto cafu^ 
iam egerunt BffJaeuSj & alii , v. inprimii 
Abrefcb. DiL Thuc. p. 358: & 815. . 

6. £Vfrxc7y. '^y '^m^ B«rm.&edfc 
ti libri ornnes t^ #;)^. fcripd t^ ni» 
yyni^ fentexda id poftulante^ de crebca 
T6rborum rt^y ilw;^ &T^yir penuiftior 
ne» in libris MSS. pai&m jcntici; necde» 
lunt, m his Epiftoliis ezempla, dequibut 
f f. U. Adfcribam tantnm diftum Palla* 
iae^ ex Antbol* I. . L c xiu. n. 9. £} 71) 
r^pav ffs <pipiii (pipi xoi (pipw* A i* iyok* 
vaxT&gj.KM) ffMvrh/ XvTii^9 xcii ri 0iw 
ffi^ii.. Similia plura .collegit, vd M. 
jtnton. 1. Ulr 1* 4. p. 96. Gatakerus. 
Nofter, hac ipfk ep. extr. Aoyi^v rH 
Mpima Tpicio (pipew. vid. ep. lv« & 
ibi not.; 

9. OTf xaiiipfioorou ffHii'} Fuit, qui 
mallet ^f k* ^iHii ; cui non valde dim^ 
mile hoc Max. Tyr. DiiT. IV. p. 37. Ci^ 

Z*D t XCBiito\y^^oToU TOUTO ri ^ov V$ 

iivpo riirf xa) j9/« i^xariffniffccTi :, ae 
noca coQfufio vocum rd^ & ^i^ ia 

MSS. Digitized by Google t02 ^AAAVIA^^ eiLHlZrOAlkt ^dH^ YmAim htmH Jl|i4^lr) im^ nMSii^ *d^tt^Xn0io 
hOa^ ^ f^e T^ raMm6^ ht/foOffgfn hAifiUi^. ttpBnH» 

nni lUES&r i«L Miiaienc ttl CdOfmMiBl 
nyiM». fn iQti. 3^ NibUointnus praefta» 
faiiiid dobie rtt^t ^ ^«i/vt aptius ctim ver- 
bo la^pMts;^ iui^icar; vf, qpoct lam- 
hUcb. de Mylt Sedt IL c. vi. 1. aa. 5 

I/)quitQr autem, in tota hac epiftola, 
com Platomcis inprimis noller, & qui- 
dmtdiiP bictmitk Jblfmtiintt^'^ cpjA^ 
coelo demiflus» & cofpoicJe tionftriAi», 
komo tanqpsn bo^e» ki tcrrb verfetar. 
JOsL virtQte pafia » phitefoiAiis comm^ 
monmtor «i^ tf^r T^ti&r impefimj ft« 
qaae teliquis ioftrior cn^ ^nt&f Af^ 
wav , vcl Jhflf^i^ Vrtui» jLurfir lo- 
<ast adfbibamy e L QI* $# 44. vt^ qGiod 
ai I^;itar, cpigMnttKa per viam emeo^ 
dBBi t tiC[» f6i¥ h tiJUttff Mfirrii rSit 

tg/st ^iMJfm. Soncic yi|ir paudfm 
&}, w ptor nAmte Umisrm. 9c&^ 
bembn» ieu|ae QfPiiior >i^y MAkKtio^ 
it. t fu Ipie Zaf#7. in »0 ep^ fiwi 
$• 45*«— f-A^mXffir/^^ iifr/y lifrV 2«i]BC4^ 

feec quidcm^ quamma fiffldt ad coi^ 
iiicnAim vuIgatuKi r^^fn « todfefltiemic 
^noque MS* imnoL, Qocmqdam attem 
loot qmasvpkirim» in fiai^xis ^etCiMi 
funt » in quibus vtnimqiic , & ASfi<9'& 
crit^/^ lOtum poffir babeie, vt, i^i plu- 
Tiiim Ebrormn coofenfus rem conficiat ^ 
difficuher cBcas, vtrum fic anteferendom: 
inueniuncur tamen, vbt pracffarc a9$/^ 
>ro eo, quod vulcittir, rd^ videatm- 
^c^ in Z^a4ii!k.t.iL Amor^pw 404» nsy g^ ^^ ihiif4ff$ 9il)niMifC¥ «MiK«r#ri&y^ 

yt^ ibld. p. if^^MT if^ ^ {gypiwu^ 
vHxrot; ilKnxfi Ai;|2?. ^*<^ -^ fi^^ q^^ 
P. 1100. E. H (pCUTTC^ «/^^^^^tfifya 

8e T^y %«Spfl6y «Aif;^;flww. — ivlfotq Tk iyciF 

^ wiMsU^ rjl^w* Non maf^ ri^ 
fem ia ^i^MC Or.inIoii.tLp: 7» 
vbt 9 m} J^ieifKk^ JMfimrg XPi^l^ 
i^^-^Katl AViMifr/i^ liihvif. A*A^S rf 
t^frim ^ TfAfV ntArmf Hx^W ^ 
ri^iv j Kci H>y r^^Ak— ^. Omcia op 
lum pcftiflat r«(>n!^ il)mk^ rkf ^^iip^ & 
h0c lefiiraHlum ad EVT^itfif . vt idnUt6* 
riofii Miaeniae afflgnatum inteUigatur» 
/tam^ &id* p. 4. viitme pammper oiuer« 
fii , 94^ vMr riif99tltil9t\f JtrOfM^ t ^ 
4aD rkif xi^tg sifmtfum. Re<^tanien, 
ibiA. p. <. rJN » .^ «i^ «f^) rpMl0f 
cMy MJirr 4 MfBnm^ (Aitiz^ lirotnM* 
Wavrmxfi stb^mr rdk rh^^t rktfdSlm^ 
uei rifi Tify^ iifK ishfnr i^Snf tJymt^ 
Scripfi JM^Wj male^ vt opiiidr, in JM* 
nrm mumtCDm a Sm. Mt. Oppoauatar 
794 Ik 10$ irff^^ fbsrtx^tf & M^ 
4m^ vt ftre apud Xmspk* MetDor« L p^ 
49S. L i}u 0)$ K l^i^Ai» iyd^A^Ci| 
«^Ai lAr v99^ffOMtik Jb4fAtar fiS^xo^f 9 
rfo tfcmt¥t nA cftr ^rfmrttKlh fubomt 
i rSnt i^m re koA fipmuiHym ; vbi 
^pr9 ifict^kv lego Jhcf^rw* nam^ vt att^ 
'Xmopb, Mem. IV. p. 471. L fto. ir^i^ 
rU rJkpfsr^i im) Jbtfmkt^ if^m irH^ 

Plu- Digitized by Google PH^LARmiS ^PWtOLABi ifD| foreoPdiiia Inna]eiturq«sqQ6Hifimtis malJ5^ iquibtuKtlefiw^ 

dam weto docjnns Tkamy qoaetaUs^t^ qitatepiu mhtt^of^ 
te aos pafiurof peius fpejsnimi». ^ sioAuiun mifejaatwt 
qiB primnsabit, boo eminus feqoentes hunc ^ infdd in nofi- 
met «fiundiaras lacrimas. Sa lege iiomines ihmqs, 2iioocks\ 
& titon cib exkum ^Mnnes edocamur ^ neque eft ^ qoem ce^ Pkn tBlno( tie «Mn idilei^l» lib eflK 
Lod fnGM Ottimclm meiofir^ non 
pofium, qoin %ac occa{io6e eum adfcil- 
MBi) fi ftfte coomiodt fWBdatiQDe pri^ 
ftinim ei decua relliniere pojBkn : £*x ik 
Liiq PoffiXfit^. hri) Aibg ciiih dffJbmw 
%tdTspo0* ^ n»l ^ -re^ i iy Aw A£$iy« 
De yldxms; re6te BentMus p-o ^2 cor- 
fmc ^; quod ^de prtikoam a poUr 
tmiino Erneftio lubens junple^n Sed 
vidum In^ adhac in verbis ItH J^ibg 
96ih dvixTW 8. & quidem, vt luipica- 
tus: efle videtur Ernejii , in AAg ; quod 
^ (imilitudine antecedentis Ai^ ortum, 
fb hoc loco plane aiiaiin. Oivnfcnim 
in eo fft, vtcaufioQifieddtt poett, cor 
leges fibi ddegeric iopicer» iioa «pce di>» 
iruiMr iikii; iiSit^iAitc: Mendum ^due» 
ibraefle, lcrftendo r Vkg.^ & hiaic j&m^ 
Aim inteipungendo : £*» 22 Ai)? jBosdri» 
1^^ ^^) T^Xieg (XStk^ JbArnm i^edr^^ 
TV* wl c<Pe rehe inpbm ^jB^at. L e. ^le^ 
me ver9 reges Jnnt. Qmniam ioiUen 
niifl ^iifli pegOms Mmen^ideedtitm 
eos dekgifii 4»f fte fmte. nrticula H 
poft iHi faic »00 nsBus., atque in <eli* 
q[ttis ) quae lute poeta , tiecel&ria* r^r 
«ad refpondec antecedemi Jm/. Sentettda 
«ttempei^ncua fcclamxe<L 

11. T9c vvS iMktMmpde JL faS^pkr 3 
Tefte L^ersie^ 1. Vm. ^«. l^tlttgAW 
tft ad Lecmtem^ t4ir;|3/cyiDxxiy«<.mt^ 
9^. tXceremi de <M ^vtiba meminen 
riuies. I^tiiagorae diftam jie4>e3Dt Me^ 
lennder^ truitts •^ratlMBt vid. ia Fragm. ex 
TTce^^ ti. 7» £a paftimciKjUoiumy J^- tuoi « nMeMteftqtft,<k iafle: Sm^ 

4^(7;^ «Aom}^ w^M«# J^Myif^ 4^ 
nandrum ante oculos Jiabuit Gr^. JV2i-> 
taanteen. in Tetraftlclus , Vatihejpw ^ 
#mSe rMff «^ jS/ttu locum delcqpfi W 
Menagii, ad JLtf^r/. I. c. Obftfuat. Ao 
pios ad j»ftrnm wrodb: jilWMm Mf^ ' 
§Ua^ cui fimilia ex Marc^ j^rel dc &-» 
nacad^A^vAMtaumJif^Clericus^ Adlo 
ex Dial. de Morc quae inter jlefcbin.. 
Socr. IIL eft, §. 3. 0*17 r> xc/ydv i^^toci 
r0i)ra lea} «yd^ iriyrAiy tpuXkoufievw » 
flMpetffttf4k ify^ 4fT2yi jSfes. Commu* 
Qem , quem bic tanjat avAor , philofor 
nborau vlimi loqiiexidi .IbcisusicA noft^f 
\a Platonis Phaed. p. 51. B. Socmtqi 
fiium e ^xsL^ieQBOmdjtii^fihm dbi r^ 
wesra^^fAtm ^QfW. a&)ue ita TSset^ij^ 
iaS, ^. Atv. Ar) mpii^ tMivpUm, «t 
Tt§y^nTee wtAheiewtt» 

i%.Xe$etsi¥ fi^rmifcetmi Lejgioir/vidgo* 
TepmieSii* quod editioni Aldbae ifc- 
bemr. Veos faoe & MS. Bmm» ik m^i 
habent. 4mne M omill VJdtmr hk'di&» 
lum mabdBe .anAor. 

muf iioi jpfoft piecatis fpecie: je veca oi» 
nim jmbis dokkci eft, 11Q& annci defiuiAt 
ttori » ibd soOtiie JHortBliraris nacordaj^ 
tio. Boyi^ 

i6. iQ&S^ ivTiy » Se w» itSv rmftiuttfi 
1 u. a;^ r.3 L e. Omnes pao modo jQjQr» 
ti debemur^ nec qoisqiiam ^t«jVd §«4 
pDlfittdejdumiitteattiiibn& BDVXi. Digitized by Google I04 «AAAPIAOE BnrSTDAAl. ftoipcb rwTo TmrhQ h^p&T^M V7t dlhsiibt yortnvofuihv. ip^iifik 
rh fZOMpx^ 9 ^ ^hnc &Apu7fOi fimirArw imo(^^mfrM,^ 
r«tmf$, oHS^ Sbf fJL6 hi96r$pov i0fpc4i^6mv oi vw:tin^^ owi ^20 
»spiyifoifiii\f' ouSkf ykp rSfif TFctp . hfMi x^^^^ imrr^iwrt^ » 
ceAA' Sbrif^j %rm m rb XJf^u)f roXirJTVftu. e§6i ^ 'rni roiovr^i 
ifrvxofM^, f^^^ff^jovx oaF^.iMri^ k^cotr§ijJi$$A rov^ fiopovt^ 
ilf4&t f^^y y^f^ *i^^C ^^ ^po fJiMpu4 k^wvo (pceiii rie ^ ihou mo^ 
?^<r$M j KcCl TFp^ ravrny ryv k^ww ov^ cMrol hcmiovfi^ce 25 
hfjti liM r2Sy hnmwriurm i^ KoHi ifs. mi pi^Mnoi i^im ^^ 
hiiXJ^fiffif r^ rlAff. M ^l hem koiS' nfxSh^ xo^ ovx ^f^K m^ 
iKimK rOpa/m$ hfffiheij^fifi&^j mUd^ XP^ (pepit»* ou ha rovro fjkU 
iw^ orh ^.oii^h ifipU4V0VTeu oi yooi y &?X ori ho^ r^ halnfnQ 
%ifj^v(i^ il^ip dia$oir6 ffi wra KCAra^fWXOfic^ y hMou fi^30 
el^* isBivri^ ^ ri)y vf^motc^ p^h £v(ppmdtffcuf rh &^pXy fi^Sil^ea^ 
^ iCP oT« ^X^P^ iKilvosy cix^i^^ Koil h r^ iajuir^ ^ oit fik «t, OSih yip— wiriMT4y#r#MT[ Heddi- 
tf /ubS/fet^ fc. TJfy fiolp^. de noc ver- 
bo vi<L DrakenK ad Iau. L IV. c* xsuaiu 

S-4. 

ai. A*aX* imfiiv^ lrct¥ tn ri XP^iav 
nKstrnj^xi} Aliud eft rd j|K^«&y« aliud 
jj^7W^9 fiae ardcul# verix) luadkom infi- 
iiito. Ae de illo qmdem fi^ , ad ep. 
XIX. 1. 7^ ad£ pocerit Gatak. ad ilfl 
j4uref. h. iV« T^. "isd. Oifferenciani ho- 
tum notttuit Mcfebopulm^ cuiua ^retba 
lam dcauic Leofiaraus ^ Emend. 1 VL 
C X. Ti xpsit¥ hi fA^ jMT* Jiptpov ttk* 
ircu ^JhofAi im jie^tt^oif^^^pl^ )l rrA 
Mptpou iTlfftfpM , xP^it^ y^ ^ '«'^ *» 
^&M»i }Jroojty'''--u CbnueBit aotem v* 
lus fcriptonim quotomcunque, ac fonnae 
loquendi confuecaefunt, Plauni^ Hgro^ 
Mot^^ & opdmo cuiquc, xptiv lart , Tel 
iCP^'^ Air^/y, «r^^rv» 2ivac/^eec Sumcisft 
^us Euripidis locus , Alcell:. a?. «^ctf* 
^»y '•i^ fipwp , ^ tf^fifAP «^rify 9GP^9. h^ 
JLmo^boBiis UeUea. VIL p. ^da. L 4. qunm verun emendadonem viderit Jz« 
Stepbanus , «S^ XP^^v liy^ ^^&^ «2f 
%€rra^kim — pro eo, quod vulgo eft, lif 
xpsav slii auT€v4 i* "B. miror , ei {dacere 
potuiffe df i^p^y &yoi etimAo L B. quod 
ne Graecum quidem. Noftro in loca 
vfus loquendi poftulat alterutrum , au( 
Srcof xp^iu Mm TiXgurii^oUf aut, (ine rs^ 
JsuTffrea^ O^ray hi ti xps^* quorumlioc 
tbmSk m&asis eft. Nmil tamen, difletv^ 
tientibus libris^ muta» volui. 
' 99. A'm* hi Kxt rhf iKslfnq tedfAOimi 
i. i. r. i. tUBTSurfiuxfifJtffoif 9 i^tSrtsu §a. 
«Ixi^, X. T. A.] Haec in edids & Burut 
lic leguncur: A*M* ou kcA w iKsbm^ 
iaipMXj L A. r. i. Kctrarpwx^f^sim ^ 
^Mmvcu fd» iiKig cbMiv Tyv ^>jcirr% ujl^ 
i. r. cL Quae horom in loco repouii, 
«X emendatione fummi Hemflsrbufii funi^ 

ff\ ad Lucian. C L D.Morc p. sssu. 
Pbataridis , ,, inquit , ep. 144. Cxx.J 
\i iM hi Kcitiif hs^^sJiatttAfccy ii^ip Digitized by Google m^mtf^^^mm^ PBALAILIDIS EPISTOLAB. XQf rum , quae fiunt , alia fufcipiet tyrannica niagis : fatuin 
hocomis hominis, nullius praeftmgendum.praeftigiis, Vi- 
4es me^ prindpem , quem omnes Yiol^tiififflmn declarant: 
hoc, fi vel atrociorem, qui nuiio viuunt, me praqdicarent^ 
nuUo mpdo ^itii fubiicQrem: nihil enim eorum , quae.apud 
nos dira funt, fubfifi;et , fed abimus, vbi inftat fatum. Vti- 
nam vero in hoc obtineremus principatum , non vt a nobis 
depelleremus mortem, (nos enim fortalTe, ante diem etiam, 
dignos aliquis dixerit effe^ qui pereamus, &?contra hancopi- 
nionem ne ipfi quidem repugnamus) fed vt aequiflimorum 
& vita longiifima dignofum Tetardemus exitus. Quoniam 
vero illud in nos, non nos in illud tyranni conftituti fumus, 
leniter ferri , oportet ; non folum propterea , quod fruftra 
fiunt lamenta, fed etiam, quod iUius manes, vbi fenferint, 
tanlo te moerore contabefcere , contriftari veri fimil^ eft , 
eamque , quae plurimum exhilarauerit maritum , deledtata 

O ve- », ffiau (4iv fixd^ , aurijv 51 (vel aCmiv «) 
99 tiiv ^^eTjTx fiiv BV^pivotffOLv riv &v^ 
9 ip»^ &c. eum in modum 11 veiba nuiU 
„ interpreftum* intellcfta leui manu refin- 
^ «antur , & diflinguendo legitimum or- 
yj dinem accipiant, fenfiim habebuntex- 
„ peditum, ** De verbo xotrot^fwze^tou 
vid. ibid. tam copioie^ quam dodte, dit 
ferentem riv Trivt/. Tbv iicelvng ixifAovo^ 
oixit nofler ad exemplum Stoicorum, & 
Platoniconim , 'qiK>rum hac de re nota 
fententia. vid Menag. ad Laert. L VH. 
S. S8. Gatak. ad M. Anton. 1. II. p. 69. 
Bergler. ad Jkipbrcn. 1. I. p. 79. Inte- 
gram fententiam oonferri velim ciun PltH 
tarcb. de Conf. ad ApolL p. lai, F. 
i^ yotp oo9i crvfifiiiiv vifjCiv ii^»^ Upoi koct^ 
$l(p£7f SvTOt^ cSrs vsj oirsTiivfinTipoi^mmi^ 
rim wv fUTOi tsSv.&v^ xct) TouTOig <rw9' 
ffrdfuvoij eixpi(mi<r€tsv m¥ r^ TOioeuTf. 
vfMv iioi^G^f. oMphc cvv , K. r. A. Adoi; 
foceiit lucian. t. IL de LuA. p. 934. & Uian. Ep. DCccLmtn. extr. Slmt^* 
lia e Latinis notauit £roekbu&ts , t(t 
haec Propert. 1. I. eL i. v. 8. Tu manes 
ne laede meos^ cet.' 

§2. /i^xfiifftou X. 2. r. i» oi fik riv iieo 
uJvw^ hi , X. r. A.] Quod in edids & 
jBurm. efl,£;^d£0'tfM....otf.../xAw ^bjin. 
eo non minus , atque antecedenti , con- 
cinnitatem deddero: ac lAantfeftum eft^ 
ezcidifle particulam irf^ vc refpondeac 
ifX Sri xoc) ixeiwf , x. r. A. ficot antea 
dixerac nofler, ci iti^ roSr^ f^ivovj Srt d^ 
aSih ^poclvcvrou oi yin^ iXA* ort xoA ri0 
ixiiv>fg ioUfiavoc^i x. r. A. Interpofiii ita- 
que ort; quod etiam Latine exprefle-' 
runt interpretes» Sententiae non difCmi- 
lia funt^ quae in Xenopbmtis InfL Cyr. 
L VII.. p. iio. L 6. leguntur; vW, moiu 
tno Almtama , ekisque vxore luiSbu. pU- 
ne confe(9a, Cytus , ixiet , xoeTotxreipow 
niv re ywoux» , Soq ivi^ trrepdvro , xoci 
rht oaiip» , (Sav gwoH^ Hoo r o i i^ einok* 
rt i^iro* Digitized by Google lo^ iS>AA£inAO% ^mSITOAill. mi hcihit romnw knpn^fi &ii^' hei rmi» ilire ^rpHrQf^ ^Sn 
Mfirh TOtko , ip$ti c(po^pok ^spi^pi^ iX^^ fi^i^y ^ T&i fi¥ •k STHzixropn^ 40 piQ affsoKihercu. kx) ^otp hFe^cmi^ cot/UTOi^ el$ Sb 7ttt,p$K&r^ 
Aot/v 3 koHL roCk Kctfrk p^poc oumofim; U7F$p(pu!k 0t^l;^0)fc' 
Ho£l rb (rxHfM rifc ypoUpni QccufiourQi nu^KifMvr&i ^ ov ^dp kfiol 
fiov^ , ly^ yfltp 1^1 ;r5o*/v ^jcm^^ oiyoLficu roii ^r^o^i^^opou ^/^^ 
kX?M Koi^ rolf awoLKouorobO'^ A^Kpovya/nivoic , ^roAAoX; yeyop^^^. 
Hffwrcu ^i wx ^ ^^ ^i^^V^ aj««mor«c > oy^ ^voi viw eitm ^' 
fl^AA' %90Ui h fiiA^ iif4&g dtm j3^* fi fih i&v wiip rowmvi nt^ 
T^q muinccQ XP^^ ^ ^^i oCpoiAinrM i^f ipmr naxi^wM ^ . 4<* T& i. K. idxnvl Vi<L ad epifto» 
Jflin azitecedenteiQy princ* 

4^ EVi^^ frcorrh wi ^mpsKA^offii} 
Summam. ded^ opifMm in iis ^ qim^ a 
u petiu i* e. in iis argismentis, quae in 
f^periori epiftola tiW propofiiL BOYL. 
Sentendam, qaam non afRcutos eft Boy^ 
kus 9 rede exprefiemnt reliqai xmarpre- 
tes. Didtur Miomu; frmri^ I. ^r. Vt» 
ep^xz. t94 iaurely^<r^9i9 imiivst¥* 

45- EV) T&m ifi^c^ ky»f*cu rdk Xr.]I 
S&entio praetemitttere nolo , quod eft in 
Luffd. B. iyoifiM TJk r«5 ^rnirt^ipou 
wm^n999 , quamquam corre^ris e(fe vi* detnr, qid, com inlblemhis diftnm pnta- 
lee M Trivm iystfuct r. Z. illud, e% m ^ 
quae infia leguntur^ buc translatum, fub- 
(licueric Vtvteft, ftntenda minus apta 
erk^ nifi receptam vulgo (bipcuram reti« 
neamus* Dicitur autem ty»fm hr) irS(ru 
TC, apud SuiJ. v. AV^^^rof, T«/ » 
diyxffihro^ M rf wpomphst , & , O* ». 
AyccMli Mr$ 79 irixti^ hou r^^ A4p^ 
roii^ Mpts¥s rpoT^ iifUpaf. Confiietam 
coiiftrueodi rarionem verbi iyct/iscu pluri» 
bos illuftrarnnt duumuiri eximii , Rubm* 
kemusy ad Tim. Lex. R pt 5. & Pierfi^ 
nus^ ad Moer. p. z. eandem tedgit quo- 

que Digitized by Google PaAJUAHiDIS BPISTOLAE. . wy 

veioitt» qmbus gaud^t iS», graa«ri etiani in marte^iM^ 
pa loom IblUBi» qiio4 ti^ t«li pnuatus iis vxore^ ied quod 
iQa tali orbata fit vi2x>. Quun igitur nec primus, iuec icto» 
tati «fiedns fis caiamxtate^ sqnita., res huiaaims patientQr 
fereodas effe, v^ loiiuis propter ne, quem admorcempo- 
tatuoi aiuUafdices reddiderunt calamxts^teSf at Xaltem panpter 
natarfte aeqiialitatem: quod^Qnnibus Qpmmuad hoe , etiamli 
valde metuant quidam^ iisque, qui noa valde grauaatur* piii- 
rimum licet frui vita. 

XXJ. S T.E S I C H O R O. 

Pro cantibus in Cleariftam multa tibi magnaque habebi- 
tur gratia. Etenim, ad quae hortabar, tmet pr^ebCiiAj, 
partesque fingalas difpoliuili fupra quam did.poteft ^pt^ 
& fonua pi6turae miram retulit laudefu , Qon apad ne l^ 
lum: ^o enim omnia Stefidiori admiror; red,quiynaaud^ 
uerunt , Agrigentinos , qui multi fuerunt. Intelligent autem , 
iion qui nunc audiuerunt, nec quotquot nunc funt, fo- 
lum, fed quotquot poftera feret aetas. Ac pro hoc quidem 
cansioe tw> gratia, iicut dixi, m m^ ddietut : gi^tjGi^tus v<^ 

O 2 n 

iqiie fiuamtt fajduimims^ oot. ad H»- YefieeeiKlnm. Dixcm «b r§» p3»~M 

rodot. L IV. p. 815. au , quin pbdtura KA. ^Afiy iM04 a, h. fu xttp^ i*tkebtt- 

fit, quam , lo puldMiEuao Sulj^cknniim <rw. tnic rt^pcmdec atramu 31 «^^ «i 

Speciimtie« c. i.p^ 6. nuper .ptopofeije «roi^ AofNtf^,— <jAA*<rotf«, «Tn M. 

^lo^afliiinis £UHi»f.t io iUrsAto «nm- ac tandem fiibiidair ratio ; ji^c(p«nM jl 

■datio , Ol n SatMw dydfum «f srv^ -^ <r. i. i. n$f rs «6d tHtt-, tuA rOs ivo- 

jffietmu, vix dabito» ^tvoK Mp&mK^ n^r.K. fostaSk taaeti 

47. ElroiTM H.«6x elritr.iLl LoctB per & pofiwm ttaiemut& imMjpm ^ 

comipais; fi pre imirm. lens «Avinvriu ^gmfemt.Vomun loqoeDdiyAnidc v(l- 

-conftabit fen&s. BOYL. Libri omnes «uam, nd^ O. r^ilckmur. noc ad £«- 

bsbem. UovTca. .Venftn.jhadd diibie eft, r(p.PboeB.jp.^.Inv«tbi8,«^o;— ^iAMT 

^od ad nwttgin e m iiii exemplata aA&A- tvoot^ oaSSSm (ti»e». SimiUa eaenqda iam 

^em i tfiw ibmfierhufius , ihommu BofiM^ &, antc eon, alii dodinuK, vicL 

mtelli^ {ttttft f(/ifw, «X sBtecedmtibgs fWcint» lcp. 501, I Digitized by Google io8 0AAAPIAOS EmSTOAAI. lik Tfk ifiSif k^$£ffm rdic re vSv otn^ Hoi roie io^fj^ti cb-50 
$p^K iMi rxurn» riiv (Ask^m. wspl ^ ^S^ ^ r^ kf/iS»^ 
toioStov ykp r$ ^ie^ rSf^ iTfOToAitc I^^Aouc^ ^poc hcupsiw Aiof^ 
uo^ itM»nc hrUi^ fmSi Jv mi^cn^ fiiff l^ nmU tk iym^^ 
ftifi* 6V h/y^C^ hxifm^i. hifu}^ ^^ ^^^ V^ rowofM ^id^ 
rit4 rOx^^^ yffypoi(p$0 ^ O^flEp^ ev au)rji ^Sam^X^p^i^ j ilrtS$ 
jSfiAriAn^ rift $ms;i^9\t9ng Iv ie^puinif ^o^^^i eirs mi rowM^rm H^. n E A O n I A Hi. 

cb^ sKsmc hfivsCasis)^ j sIq rm rSv ow4n ^mrw l|^6o 
nynsh f^s^oc , sl m} ypi4^oufi&^ ^f^T;. isro^i^pft ^s fioi x^9^ 
ciAi}d>|yM va^ otmmi ^ r^v «r) ry KixoieAlov$ yWM^ vtm^i^f. « 53- M«M li/ mnjra] Sic fcripfi cum 

Lu|(L A. Pal. & Mai]g. Ald. nec abit 
loacttm Lugd. B. vbi tiaffh eu Tovivu. 
reliqui habent , vt editi , (i;tffk iy h t. 
Si fcriberetur ttifJiv vna vooe, ferremfe- 
cDet nUQC oflendit ty^ additom forcifle 
tb alio 9 qui pucaret ^s^^ , non repeti- 
cum , ftare non pofle ; quod falfum efle 
docuit iam Bergkr. ad Akipbron. L L 
qp. XXII. p. 132. 

53. Mfftf* &q nxxig Ti4 fywdfiiiy] Ltbri 
cam editi, quam MSS. omnes habent 
i^ niKiffroc hmf^ijanv^ & eo deterius edam 
Lugd. A xAxirm. Melius pauUo Mai|;. 
Lugd. A. & Angl. ug xosic^ fywdpuiP. m 
^pio reuera nihil efl: » quod reprdiendas; 
& redie cohaerent /e«^4'^« x^, ^* ig 
iyMic* Aliud tamen latere puto, in 
niKUFTo^^ & quidem KXiaig T^^yquod^ap* 
tum yalde huic loco, recepi, Sic^ 0^« T>d04 ^TU nofter, ep. Lmvm. & alibi 
Sciunt eruditi , quae fit in fhnilibus par- 
ticulae Ttg ratio. Infpici poterunt Scbra^ 
deri noftri, viri dodtillimi, Animadu. ad 
Mufaeum p. 133. Addo folummodo Di^ 
phili^ 2pad Atieffaeum^ L II. p. 35. D. 
de Eteurcho, fragmentum» fk corrigen- 

dum: a^ ifiii^ Tig sJj uc rlv TotfjFitvb^ 

lAiy» (pfiousTv Tfotilq (Aiim* Thf rkq i^pu^ 
oSpoivm wfiTiitsfc ytfX^— Vulgo pro 
OU rJy— ^sw/w fcribitor oVfl6M— — to/J^. 
De fententia auAoris noflri ; non valdte 
diifimilis eft ei ^ ^iod , de Oftauiano ^ 
habet Sueten. c uamx. excr. vbi vid. 
Cafaub. 

55. TeypAi^ » ♦J Sic fcripfi cum 
pierisque libris. Ai y omiflum in Lugd. 
B. tranfiit in xeit in Lugd. G. vt quo- 
que edd Ven. Ald. & CosuoeL 

5<?. Digitized by Google PHALARIDIS EPISTGLAR 109 TO es^f meo rogatu^ & qui nunc funt^ & erunt^ hominibus 
hunc etiam cantum. De me , meisque rebus ; tale enim alir 
quid, literis tuis, declarabas, per fodalitium louem commu* 
nesque lares , ne in carmine quidem, neque quam fim malus^, 
seque quam bonus, mentionem feceris* Abfonum enim me* 
um nomen eil propter fortunam. Efto vero Phalaris infcri-- 
ptus in ipfoStefichoro, fiueopinione^ quaeinterhomaiesin- 
ualuit, melior^ fiue etiam contrarium^ reputatur^ XXII. P E L O P I D A El ^ 

Neque ego ad Steiichorum Tcriberem de iis , quae p»- 
tis, neque ille annueret \n aliquem non amplius viuen^ 
tium edere cantum , ii vel fcriberemus, nos. Sufficit ver(»> 
mihi ^ beneficium accepifle ab eo , poema in Nicoclis vxo^ 

O 3^ remr. 56^ ZIts m) ToiuctVThifJ Ihtefpofiii 
xa), cum codicibus optimis, Lugd*A.C. 
Ai^l. Pal. a reliquis praetennifiiim. 

oo« 'EU Ttvat r^iA oix tn SiyTuv} Le* 
dtur in imprelSs pariter & MS. cux hi 
^fivTm. At non dubitaui ezpungere par- 
ticulam oi^x^auAoritate ep. ixxvm. C^i^ 
vbi aperte didtur femper cautum fldile 
Steiidioro, ne quid de fui faeculi viris 
fcriberet. BOYL. Fauet Boylei coniedhi- 
rae codicis Med. A. fcriptura; vbi Aq 
rnfog tou ifiifTm efU Sed repugnat, quod 
llibiidtur, de cartnine in aeanftam, Ni- 
coclis vxorem mortoam , adeoque r/v^ 
tSv cxnckn ^vtuv , fadte ; cui exemplo 
locus nullus efle poteft , nifi leritur eU 
Ti¥A tSv oyjciTi Suvreov. Nec oHlat huic 
fbjpturae , quod eft ep. xix. x^}^cu 
iAv oiif rpA(pit¥ fU r^ mnk ^w/rh Mp&ifoiiK. Fateor qtiidem, fi cmn Boyleo^ 
& rellquis interpretibus di£hmi acapLi-^ 
mu8 de hominibus Stefichori aetate viU 
uentibus 9 plane ineptum efle , quod finF» 
gat auftor; fi enim nec viuos, nec mor^ 
tuos, celebrare carmine voluiflet Steficbo* 
rus, praedpua argumenta, in quibus fefa 
exerceant poetae , abiedflet. Sin vero» 
vt fupra, in not. monui, eos jKeneratim 
intelliges, quibus aliqua cum Steflchoro 
interc^eret ratio , adeo , vt , fi in eos 
carmen fcriberet ille , venalis videri pof^ 
fet eius mufa : eo referri quoque poterunt 
recens mortui ; flcut fiterunt Nicoclis vxor, 
& b, quem hac epiflola nofler defcribifc 
Twx Tm oiKirt tivrm. Nihil itaque 
mutandum. nec ab eo , quod vulgatur , 
abeunt MSS. fi a Med* A. cuius iam ffi^ 
minf ) recefTeiis. Digitized by Google iio <I>AAAPIAO$ EntSTOAAL 


E li/. A r A A fl/. 65 

6)C 63. oSrm 4 iSou^tay «- r. aJ Si 
probum hoc , vertendum « vt !n Ditino 
cxemplo feci, Naogeorgum&aixm. For- 
te tamen aliud latet; nec MSS* omnes 
idcm. nam in Lugd. A. Angl. & Pal. 
pro wr/w ^ i^oufflm legitur J riify ifw- 
o^/iKy , additurqu6 ad Amai in xaarg. Lugd. 
A. & Angl. r/fcf^/ ; quod , fi pro &y€in 
legeretur dvhjrif hvdc inuapr e tAado addi* 
tum pollet videru Nec abhorret plane^ 
^od tum dicitur, S r^ i^iowrla^^^-^hitri. 
idem enim hoc , quod i^woJM^ &vsto9 
^Um vel iHoiivti quomodo fere loquitur 
Herodian. L L c. x. J. lo. ^y^nf^ re ^Zci 
moTcu i^ovtrlx iroeyr^Triig TrouStZ^. atque 
£c idem alibi iverov l^oua-iav diidt. Quid 
rei fit, viderit ferte alius. 

66. E rre^y^/iMSiJtfy roS *A.3 Sic liM 
omnes. concinnius legeretur, Ktmtvivxu^ 
ftm fckv r. Tk.—^Kxpiffiimf ^ 31 oSy 
i.T.— I;^p/«tf. vtvbique fiae fblet no- 
fter. accedit, ^aod in MedL A, legitur 
9v y oSf. Vulgttam tamen feriptma m cum 
reliquis lihris retinm; «& «rant fintafle , 
qui numerum muldtodiius liic nalint. 
De verbo hcitj(rixujl^etv ^ ^ Stufam j 6c 
Stepbanus^ Th. L. G. t. ffl. 1480. A. 
,, Z^xdiiTavplZco , « fbffauro promo , f 
^ tbefauro expromo* Budaeur interpre* 
„ tatur Tbefaurum exbaurioz afferens 
„ hunc locum Pbalarid. in «pift. ad 
,, Aglaum, iKTehrrxvplKXfAsv roZ xxovrou^ 
-,, Strx TTxpsTxev i 6eUt ovk iv ro7g KoXTotg 
p rif^ 7?9 5 jc r. A. ** Praetermifit ver- 
ba, «)f (UTo^Qhkq xTiq r;^f ; quo confi- lio, non Inqtiiram, cum haud dubie fint 
aoftoris. In epifix)k, quae inter eas A^ 
tiftotelis legitur iv. p. 315. ed, CuL 
haec (imt, ad Philippum: O/ idpxvreg 
rSs/v fixfftijGsv Isri ^poviio'€if—'eiepyjroih 
-^iv^ oiiiik TT^ rotf^ etyrovg mKtrevdfjMypi 
xeupoiiq* iX?Jt jm) isoipoivre^ ri rng rtix^ 
&<rrxTov 9 Sfjo^xvpl^vffi rhv xA?^ ^P^ 
Jxir^x. Frequens verbom iifB-xupt^ 
pro in tbefauros reponere^ tam propne, 
^^m tcanslate. »ec nmltnm abic ktr^vr* 
irmupl^eiv ; vt in epifl:. Bruti lvi i i. iy ro7^ 
ia^xytipoTxroig rov Troxifiov xxipo7g iicoiiir 
frxiopi(rxi TrxpxxaTxiiliKxg^Lucian* t. II. A« 
lexandr. p. 2^1. & altius paullo transla- 
tum, ap. Jtben. 11, p. 70. E. & ClemenK 
Alex. Stronu I. p. a86. A. Eadem fere 
ratio noflri ixSitoraupl^stv; in qtio non SiS^ 
milis vis praepofitionis hc , atque in vov 
bo hfrroflrx^xi ^^ & fimilibus. ReAe 
Tchol. ad Tbucy^i. L p. 55. 1. 51. tA 
eBiyruv &fix hcTopi^fJteix , interpretanir , 
ftopicrfih ^cni? ix rSv tfuxriponf Jhc^fiev^ 
Non diiHmfii modo noimm fententiani 
Graece efferas, ix rovrow ^ Svx rov 
w>^vrov TTxpiexev i t^^^^hiompobg mt^ 
«7ir, vel dirorliso^aw^—iU rovc fSovXitSiv*^ 
Tx^ , X. r. X. quemadmodamferein La« 
tino exemplo reddidi: vbipraetepea,delc» 
ta, quae vulgo con^icitnr, inteipun6Ho* 
nis nota pon tsig , verba elg fierx^oXit^ 
rv^ riJyjf^ antecedentibas proxime ad* 
iunxi ; Tecus atque plerique interpretuia 
fccerunt : non enim omnes fiias diuitias 
Tult nofl:eF, quod abfurdum; fed parcem 

taa« Digitized by Google mAhAZWlS EJPISTOLASL m 

fQBfc. Qood fi quid vis a nobis petere , cxam facultas noQ 
ad aUenuitt, fed «d meuin ledit arbithom, fcribe. 

XXJll A G L A O. D e diuitiis , quantacunque praebuit deus ad viciffitudi^ 
nes fortuna^ » inlumta in theTauros repofuimus ^ noa: 

4ai caiitxtm earum , fiue &r» ^pkirpct» i 
iiig iU fHTxpokitg Ttj^ rix^^. Ad ipfam 
fententiam quod atdnet, inprimis ccizfer- 
ri velim Cvri illud ad Croefitm , apud 
Xenopb. Inft. C. 1. VIII. p. 125. L 20. 

SfsM. Copiofius adfcribam in eandem fen- 
fetttiAm diftum, es Ifycrat. P»raen« p. 33. 
vt mendum, quod inefl, non paruum 
eluam: Tw^ iyotioi^ ti TtouT jcoc^^ yip 

tffffOBypO^ irap* ivip) VTTOUicU^ XP^'^ ^^^" 
KoyJhnim Tdui Kca^ eiTroiwPf l(Mt»vsl^ 
roTf rig iXKorrplxq xthxf a^oyftv. E*i»?- 
#«/ n ykp rcb^ iMvragf SonrB^ rtb^n^ 
XpyrxQ vXanrovatv. OT re naxo) rodf 
i^iXouvraq^ &(ncep rt^ /3A«*TWT«f , JSih 
xaiffi- ]>nius difbum iXoKrATiv 9 quam 
quod relpondeat verbo dSiKovat; necOrae- 
cum vXoKTiTv r/y^pro allMt^arty vtinter» 
pres, &, inThef. ^.j>^iitfiw^,reddunt; 
ac tandem abfurde tanquam comraria po» 
nuntiff rw iMvrac^ & roif^ rvx^vTot^^ 
vt dein rw^ i^\ovvr»g & rwg P^Jhnw 
r»g. nec placet Budati rvTrovr%qy aut 
IVblfii rwrivree^. Sentenriam aptam ha- 
bebis^ fi fcripferis E^xiJvxl re 7otp rcW 
Ziiivrob^y S^Tip robf Tro^x^vovrocg j ixx3/ou* 
ct». Priorem loci IJhcrat. partem in rem 
fuam conuertit Libanius , Ep. Dccxxvm. 
Tfivc ironfrocg iS vonT. xochiq ykp tfio-ewpig 
srotjl ch/Sp) Toitrri x^^ i^iiXopthm. 

67. Owx iv ro7q Ki^TCOtq rijq jyifgl Notns 
laos veterum. bprimis cum nomo coq< ferrivelim Max. Tjr. DSn xm p; asTi- 
xot) i vKdvroq JM(Adv ^ x^ hu r)q avriv^ 
xovrofi^aq Iv yff ^yivaufiv eipyiv. Saepe 
auaros hoenomine tsiXigLt Lucianus ^ qui». 
vt in Necyom. t. L p. 458. ait ille, ri- 
XIP^vlov xoerixKiirrovy Smp rnv ^avhiv^. 
<Pv\iirrou9h A noftro loquendi generQ 
non alienum hoc Taciti^ Hut. 11. c. xcir* 
Abditis picunHs j>€r dccuitos aut «i»-- 
bitiofos finus. Vun vocis propriam Q>e-- 
ftat FirgiL Georg. 1. IL 331. Parturit 
almus ager , Ztpbyrique tepentibus au^- 
risy Laxant aruafinus. Pari modo Qd— 
pian. Hal. L V. 336. TtO»^ ^lX}f tpivrn^- 
fa^ 9v fiiv rixiq^ iif ixifu^ffaq <bop^$- 
X^P^^f KiXTTOiq V sv) 9i7o idvotfii. Ito«- 
pius ad nofbram loquendi rationem accedic 
illud, Cyneg.IIL IX. — iprlroviv puvC^^i 

hvreo 9ilii xi^TOtq ivixdriiro K^^nff*- 

quo in loco alii Avrpov ^ axioq 9 ponunt». 
loca quaedam notaui in Animadu. ad Cc^ 
futb. L I. c. XIV. Aeri xixirovq tribui^ 
idera poeta, HaL L p. 475. — Sm dvM 
xiXTrovq iipoq — Veteribus poeris praefer- 
tim memorantur fnixp^ yocl^q • x^h^q » cet« > 
vid. Scbraderum y virum clarifnmum , 
Anhn. ad Mufaeum » c xcc ItLvxfiv U^ 
ftfv • iriXiceq 9 cet. de hfveeupo^Xetx^ p • 
dici» notat Cafaubonus , ad Atben. L. 
Vni. p. 6*1.7. nec non Spanbem. ad Cal^ 
lim. p. 710. & ad lulian. p. 68. Non 
diflfanili modo fairimos teirae recefliis ^ « 
vhi thefauri reponuntur, cogicans fi)phifbi 
poecicum xixirovq 7^ pofuic. Digitized by Google 112 i»AAAPIAOS EniSTOAAI. ?M(j^&ifsi».^ 8V f«^ ov^ ^ TaSro %^6vfjm fifutt asemh »XpipU 
cuy rb xccrot ys Vfjt&^Tm)^ (p/Aotfc» «$v iimff(Pct\ufiw rijc ^-^0 
;^(> ^%6ff$eu ru» lAss-f^AV. ov /t^i^ &M' » xae) /u^ ^porffpov, 
vvv ys A0e|3^y «>$ ^ctpaawraJivim! ifio) (pv^^ct^tiffOfievwt 9 (pi^ou 
ri ynUarw 'ipycv. mvrh yUp oii^h viyr^ofi^a, yii; fMpoi , $r«p- 
sA^ov^f^ fa$ x6vsuf asrtTraripou^ rdu^ i^ bf/&» ru» eraipuv xpci- 
riarovf' Sv evrvxwvruf, x^v «tnroc 4rip^ avfMr/Mi& '^aifMUy^S 
iia6s)i ov^h ^rrov tvru;^e7v %oJ^u, «y. ETEONlKfi*. T »^fl&mr. 


68. nV v»ri^stq] Non diffimilis (cri- 
bendi color cernitur in Epiftolis , 
qaae Diodori inlcribuntur , ep. vi. vbi 
Cadnenfes, Npftra^ inquiunt, ha^ con^ 
fumudo baud eft^ vt accumulemus opeSj 
vtj>rcuide nes daces ^ ces^ Sed de his 
alibi plura. 

70, K^ thror(PaaX6ifu¥ rfg ip^^ Inn 
perio exutis , i. e. (i quando forte impe* 
xio exuamur* BOYL. 
" 74« XlV ^ye»^ iTirroiripovi] Huic fi- 
mile, noH memini , me legiue. Dixit 
nolter xiysagt quod aatecedit, Tn<rri¥ 
•liisv yiji fiipog, Pitcaci eft, apud Laerr. 
I. S- 78. m^riv yij , iiriffTW Sixao'^». 
ybi vid. not. dodx>rum, ad eandem ra- 
donem Mofcbus , idylL v« TaU (Mti 
9wri. 

75. Kly emU Irip^ mtptTrkxHS icdfio- 
y/3 Similiter ov^^rAixfaJa» iet^Tapl^^ 
Liban. ep. Dcijcxxvii. p. ^ap. Ad ani* 
laum cranftulic lulian. ad ThenufL p. ft6x. D. O* y»p h nuroTf ucSc^ zf^iri^ 
iO^ccloi , ovfi/jriT^tCTXi tyfif k^ iTritufil^^^ 
^ploic Xfi^XsTroTXTot^» EWiptp icUfmi oi* 
Qxm poedce putat BentleiuSy fumtume 
Pindaro^ aut CalHmacbo. via. DilC cc* 
&, ad Callimacb. Fragm. a B. ColL n. 
xci. Huic quod qpponeret, Boyleus^ 

S^aeter verba , habuit nihil; & fbrte vera 
entteii fententia. Non diflimilis rado 
vocis mpoq in forma, quae iam Platonis 
tempore in confuetudlnem prouerbii ve- 
nerat , ou rg iripf keTriov. de qua vid. 
Ind ^ AeUan. V. H. v. ^rsm. Sic 
iTtpov vSi» pro finiftro habet tiefycbius. 
^i vid. not. Apud Sopboclem , Oedip. 
CoL 1512. cq)ponuntur ; ToSnx V hf t^ 
iaifioyi iMc} rfie ^you , x^rip^ Saepe 
autem veibis exprunitur id, a quo, quod 
contrarium intelligi volunt, ?r*povdicunt. 
Sic iam Homerus, OdyfE A, 234. MiX- 
?Mf pUv Tore oTKog iV ii^eiH r(Mi ifJMfjm 
^itiuvxi 9 i^f hi KsTvoq Mfh/ iviiiif^io^ Digitized by Google i^piSV PHALAR.IDIS EPISTOLAB. "3 in finibus terrae , ficut hortabaris , fed in eos, qtii ex ami- 
cis voluerunt dona accipere. Tu vero ne quidem in eano- 
bis.obfecutus es, vt ad hoc promtum temet exhiberes, quoi 
& exdderemus imperio , finnam in vobis amicis fpem habe- 
remus, Verum tamen etfi ante non , nunc tamen accipien- 
do tanquam depofitum mihi cuftodiendum, amici facitot}ffi- 
cium. Fidam enim nullam terrae partem exiftimabimus , fi 
tanquam puluere minus fidos praeterierimus e vobis amicis 
praeilantiffimos ; quibus felicibus , tametfi ipfe confli6tatus 
fueroaltera fortuna,laetus nihilo minus me felicem reputabo. 

XXIV. E t E O N I C O. 

Alionim inimicitias , quotquot mali aliquid mihi fece- 
runt, iicuthortaris, etiamfi obliuifcerer: mortalesenim 

P quum iii¥* qulbus (ubiicit Ni3v V hipag i^ik&v- 
To 6€o) mK» fiytrtiavrsg, vbinon male^w- 
ftatb. p. I4I4. 1. 5. hi^uc interpretatur 
per oix w. Veteres imitatus Libanius^ 
cp. ccccLXVi. p. 234. OuTo^; , inquit, £v 
^y ifiol r/ xP^orov ifv, kx) (p»tipif h ii 
ro7g hipoig r^ KuvstcdeU fis wxf . wo in 
loco r^ €T€p» fimt t» fiif xP^^ Idem, 
cp. cioicxxi. p. 692. Toi^ fih^ itKdlotf 
y}.vxvg , ToT^ V hspot^ mKpiqm i. e. Tolq 
o&lmi;. Nofter,dum hipcfi ioUfMvt dixit, 
cogitauit contnirium eius, quod latet in 
verbis Si¥ evrvxovvTcov. Graecos, in hoc, 
feqiutur Horatius , Carra. II. x. ia. Spe-- 
rat infeftis , metuit fecundis Alteram 
fortem bene praeparatum pe&us. add. 
Feft. p. 10. V. Alter. 

79. %WfT0v^ yip ivTotq^ iiJivotTov ipyifv 
. ix^tv* ^^ ^^' r/i/f^, ov rpooTiKsi] Hanc 
lententiam ex veteri poeta habet Ariflo^ 
teles^ Rhet. 1. II. c. xxii. MQxvxtov ipyviv 
fivi (pjKxTTs 6wiThq &v* Leges fere eadem 
apud Etfripid. PWloct Xl^^T^p i\ 6v>jtov KXt Th (TUf^ ijflSv i0V f OvTa 9rpo^K6i flfiil 

riiv iprijv Bxstv K6xvmofv. BOYL. Ex 
Euripidis Philoft. hoc efle depromtum^ 
abunde demonftrat lummus Bentleius ^ 
DiflT. vui. SimiUa, ex variis fcriptoribus 
coUefta , dedit Gatakerus » ad Anton. 
1. IV. % 6. p. I3a. noflri loci non im- 
memor. Eandem fehtentiam refpexit lu- 
lian. ep. xsxv. p. 411. B. ^»q icihetq il 
i6xvxT0vg dvffxg , €t fiii Tig itKxiag Kplm^ 
T)jg TT^q iKKiXo^ 0iXov£iKiag £7raX?Ji^\i ^ 
itivoTOV Ix^iv rhv iv^vototv 'TcivTaq xvxy^ 
Kcuov» OVyi^ i6xvJiTGvg habet Max. 
Tyr. DifH xvii i. p. 215. Fulgatum illud^ 
inquit Q. Caecilius Afetellus j,, apud Z/- 
uium^ 1. XL. c. xi-vi. quia verum erat^ 
in prouerbium venit: Amicitias immor^ 
tafes ^ inimicitias mortales debere ejfe. 
cui ltmih'a legas apud Cicer. pro C. 
Rabir. Pofl. c. xn. Graeca expreplt 
Quintilian. Decl. cclvii. Non opertet 
immortales ejfe inimicitias. j Digitized by Google 114 0AAAPIAO2 tnlSTOAAt ^Arvo^ ik ifMurh ^ftfMnm^ w fmw ^^ &AA* oSS" &y i^« 

yccp hf rot fseyiTri fjbe rSSn^ Kta^ tpyMkfitnt ^ ovro^ hfi$ i 
fur}^ 71^ sp^ (pvynv EvpuQeUsif r^ yweimct ^ PduMfj^vip ifAi 
^^K6»^ wowofj^ ^^ rovr^ y^fMfSat^ (po^fz&K^ '^ta/^ipotc. 85 

Ks. AE. 8o, nV 0«^/ r/w3 Itt Med. A. & 
Lagd. C. abelt ny^^ 9iod, fi plures ha- 
berent libri , praeferrem. nunc nihil muto. 
T/ylf referriFotefl adeos,quididto iiint viL 

Su Oi ^w ^au^ AiX ^i" &9 d>jcet»- 
vodp — lirticcSolfiHy) Nec mortuus quidem 
eblsuifcar'^ L e. ohliuifci velim. ica enim 
fupra modum irafcitur, vt doleat ^ memo- 
tiam iniuriae vel in morte extingui 
BOYL. £t hoc tragicum aliquid fonat. 

Sopboeles , Trach. 1 1 a6. 5r/ K«> JSy 

MKoiqys xcii taifisy huifiaiiv, adde Fhi- 
to6l. 1494. Eadem forma , fed fententia 
longe diuerfa , lolaus , apud Euripid. 
Heracl. 321. EV^ "& m) t^ mi iȴvv^ 

Tiv 9 iriKxg T't^Aiv »1pu. vbi frigidum 
valde 0TX9 iAvu , vtcunque placuiflej?/ir- 
nefio videtur. mendum elues facile, fcri- 
bendo 8txv (fiivoij vel^quod mato, d^ xv 
ctiva. Tragids formae loquendi familkres 
9mt,d(rovT6pxv viivoojhxv (r0cV»« Scfimiles» 
vid. SopbocL Eleflr. 952. Antig. 91. cet. 

84. BouXofihnjv iptiiiiiKsiv'] ^ozatBent' 
kius^ Dift xiit. nouitatem verbi liiautv^ 
de vxore, quae maritum exulem comi- 
tari vellet 5 pofiti : antiquitus- enim fuiflfe 
perfequi , cum , qui fugeret , raetueret , 
& declinaret perfecutorenj. C)pponitjff(?y- 
leus , in fua Cenfur. p. iSs, 64. loca, 
Ezrae ix. 4. Rom. xu. 13, 14. Tbeocrit. 
id. X. 30. Plat. Phaed. p. 46. E. Dio- 
nyf. Halic. A. R. I. p. 69. L 56. & 
Xenopb. Memor. II. p. 441. 1. 37. Sed 
duo tantum exempla fnter haec obfferuat, 
in fua Refponf. p. 238. Bentleius ^ in 
fuibus ifta virtate veibum iiimv inue- niator, reliqua efle aliena. Ipfa loca dt- ' 
Ugentius tnfpidenti , ne vnom qcddemef^ 
apparebic Sunt ifta duo haud dubie illa 
PUtonis & Dionyfii. In verbis autem 

Dimj/U , i ^tfrrvM ixiyou vrrepov 

iilcixev eU rliv ttom C^uae fic Anglice 
redik Boyleus : F^xitbxiusfoUow^dKomxh 
lus into tbe city i. e. Fauftulus fegue" 
hatur Romulum in vrbem)^ tantum db- 
eft, vt Tkijuiv fonet fequi, vt ipfa £brxii& 
loqueadi doceat, Latine >«rtendttm effe- 
hnnc in modum: Fauftulus ad vrbem 
properabat , currebat. Similia fimt iiA 
iriKtv itcixeiv , i^ iifioug itiicstv , cet. de 

?uibus copiofe erit />•. Z* Abrefcb. m 
>bf. Mfc. vol. V. tom. nL p. 92. & 
Anim. ad Aefcbyh L I. c. xiii. p. 80^ 
De Platonis veibis dein, vbi de noftris 
videro. Ibi autem fi id, quod volunt in« 
ter[Tetes, qoodque ofnnatus eft Bent/eiur^ 
codtaflet auftor , non pofuifl&t itixstv^ 
fedaHud verbum q[>tiusr, veldc Hire^ixi^ 
vel fimile ; vt in illo Plutarcbij Amat* 
Nar. p. 775. C. Ko^ i fithf C^AKtTr^oii 
dre&XSe tH^ 'Z^Triprnq* ^(4Mcplrmf 3i 
TTfv yvpotxx furx rav iyyaripcQV ^ovPiOfjJ^ 
wjv emvtai rxvip) IxiKyov' quo in loco Q 
itdxstv poheretur , id nouum efl&t & in<» 
auditum. Compone iam noftrum, ep. u 
vbi Eurytheae gradas agit; ^sp) fhv ificcu- 
roD, 3t/, cpsvyovro^ fMv^ x^pevetv vTripur- 
vag fiM?^Vy ti ytifiaaSxl rtvt' & dein, oS^ 
rs ivipx srspov dvr) ^x^xpiioi , ovf vJov 
ivri lixvpi\x 'jrportfjciicxffx , x>X xvr) fiii^ 
xvipig isvripov^ rifv iir) ra Trparf fiovvi¥ 
IhofJwi — . Ouumne ouo fimilius efl^ 
quam hacc noltris ? Opponuucur primum Digitized by Google PHALARIDIS BPISTOLAl. ii^ 

quum fimus, immortales iras habere, vt aiunt, non opor- 
tet; Pythonis tamen malum in me animum non tantum vi- 
uus,fedne quidem mortuus, quod vita fun^is omnibqs 
accidit , obliuifcerer. Qui enim maximo me malo affecit, hic 
eft, qui, me exule^ Eurytheam vxorem, quum me fequS 
veilet, repudiaretque huic nubere, veneno perdidit. P2 XXV, DE- ^psi^w vt9fi^ycu iJt&Kk^^i j| y^piMM 
mr^ dein Afri Mpk Uinipw liff iiA ty 
wpdr^ fi^ lAio^ow (nulla &£la mendo- 
ne confilii, quod Eurytbea cepiffc»: in 
exHio comitandi maritum}; vt, quum hic 
dicat nofter ^ovXoiihniv ifik haruiv , ap- 
iweat 9 eum cogitBfTe t^ lar^ atmp fioi^ 
llofjUviiVy fiue x^^psiowrxv , tanquam con- 
trarium ei, quod fubiicit tout^ yJifia^ou. 
Eft AUtem eo in loco minime infolens 
^idiKsiv» Quin ,moncnte Bentleio , omnium 
notilllmus verbi translad vfiis efl in eos, 
qui c^A defiderent ^ feSfentur ^quaerant. 
Mitto notiora, vt ItAxeiv rhf iperiiv^ cet, 
in quibus omnibus defiderium quoddam 
cum fiudio obtinendi coniun&um fignifi- 
cat. Ponam fblummodo verba Plutar-^ 
tbi^ inX.Or.Vit.p, 8oi. A.Ka/ ykpci 
xittSo-xi 5 >J6ovg , KOt) ct vxvTi&vrsq ik" 
pivplia^ xai rotxvTx (SpdfiocTX iiolfMWt 
%o>^iKtq 5 tlrx ixlyov rxrrepov i^ivrv^av 
xa) iTra^pi/^etv. Quem locum hoc lu- 
benrius adfcribo, quod eius adiumento 
alius eiusdem philofophi, in Quaefl. 
Nat. p. 918. D. emendari poCQfl:: vbi, 
£^^ m>Jy ioTiv , inquit » iv) ruv ywou' 
jwv^ Srxv wivwt^ ucA ?JSovg xxt yiiv xpo^r" 
^popUvuv. at non omnes scvov^xt A/- 
iovf xx) ynv TfoffCpipovrxi , fed tantum xl 
Kirrpoeu , vt in dtero loco efl : haud 
dubie itaque lcribendum Srxv Ktrro<n. 
Cum Plutarcbi loco conuenit Tbeocriti^ 
quod citat BoyJeus , A' cH^ tJv idri(f0Vf 
— homt f A* yipavo^ riporpov. vbi non tam 
PtrgiIius^dmi,'Ecl. 11. 64. verbo fequitur 
reddSt iiiKf/y, quam ipfe poeta, declarat, 
quid per iMKsiv velit, quum addat iyii V tr) T(V fAi(jiiv)i(jm. Quin amantibusftre 
ttaqTjam proprium trfcuitDr; vt, in eius- 
dem poetae id. vi. 17. Ka} (pevr^ dfc- 
Aferr« , Kxt 06 ^Xiovrx itixsi. Simito, 
licet tentenda porumper diuerfa , ksas 
in Xenopb. Memor. I. IV. p. 470. 1. 30. 
&34. .Ini>/«/im?A, lih.de Attic.Mult; 
p. 94. inter fe refpondent KoyjArieu » 
^iXsuf & J/fiSw/y. atque ita ^§Ak€iv & ^r 
>avv 9 apud Lucian. tom. II. Amor. p, 
42a. adde Hefjcbium^ v. A/«w, & ibi 
not. Plato , Conu4 p. 11 87. Tm o>m 
m^ inquit, Tjf mMf Mi iti^i hc^q 
ovofict. ex quo apparet, quid idem velit^ 
dum,^ante, p. 1186. dicit, hoi &ilisvog 
Tfiffffct eicrij rk ifpev» lidcKeiv, refpondent 
ibi m fimili uegotio rhv voOv vpoffixavf 
& ^iXelv. Atque haec c mulris fufficere 
arbirror, vt appareat, quid noflro in loco fit 
it&K£iv. Reftatpaucis explicandus-P/<i/<7«/x 
Iocus,fiipra citatus; vbi Socrates iam iam 
moriturus^ TcOrx oHv^ S Ki/Jiff, Evnv^ 
0pi^' Kx) ifi&oCou^ Kct) ivvtaCPpoviy ifi^ 
mKstv. Ouod fi proprie profequi ai&am 
acdpias, a Socratis perfonaaIienum,aliquid 
Stoici fbnat:fin ficinterpreteris,quafi Eue- 
num hortari volueritille, vt, fjM-eosaliis do- 
ftoribus, fibi, Tuaeque difciplinae foli ad- 
haereret,apta eritfententia,&Socrated^a. 
85, ^a^fiix^ itot^slfo^^ Vapulat fo- 
phifla, quod, quam hic veneno interfe* 
ftam dicit , dein , ep. cv. reuiuifcentem 
ficiat, & inducat in fcenam. vid. Bent/. 
DifH XV. & iri ReQ). ad B. Cenf: p. 074. 
vnde cognofcas, quid in caufam lui Fha^ 
laridis amderit Boykus. lure autem me«« 
rito fophiflam TepxebtaditBentleiuSi fu 

ifi Digitized by Google Il6 4>AAAPIA0S EniSTOAAL 

hL A H M A P A T fl#, 

A^ ykp sari ^AVfMffmTBpw^ Tti ml rp)? ib$sioi4 h^M^entn vn^ 
rvpxmv^ t6t8 Ko?\.ou^fim. 9^ 

K<^, e ft P A K L 

norepw ifjMVTh ov &ffu(p&^ yp&(po¥Tot fASfj^fjuu ^ % ^ kn 
bhmoUk fJ^oiAsh fi^ ^v}i6f4sm cCnMffOfMu^ kyvo&. ^vo y&p 
fw fivpuC^SQ skXioiyi^fJi&fif ^^Xohaffi»^ sl oro^e^rspo/t^ ht^nTsli h^ 

^O^Xfinm. TOVf otlf ^lftM^ 0*5 TpOTF^ ^i^oi^OUTUif ^ fj OV fM$SP ^^O^ 

^0IAi}0-««^ Iv T&x^i TFdp hfJiMt ^poa^sxov. 

<'. MNH- 

in e$m fententiam , tn quam vulgo acei- nihil definiri poteft; & res pami momei^ 

pimitur • haec fcripflc Sed res , puto , ti efl:. 

falua e(c, &, finofl:er in vitio eft, opd- 88. Meri TFtKpZi^ Libri editi habent 

mi quique lcriptores peccare dicendi Tixp/^, confencienubus quibusdamMSI?. 

fimt, quando, quod quis facere voluerit, Burm. tamen TctKpeiq. Lugd. C. vbi fecun- 

id emn fecil]^ dicunt. a qua figura ne in dum repetica haec epiflx)Ia eft, altero in 

ipfa hiflOTia abfliiiuerunt lcriptores; vt loco mKpSig^ in altero mKplo^. quarelcn- 

notius efl;, quam,quodexempTisilluflra- pfi iriKpS^. fic fiipra ep. v. TtKpordTyiv 

ri, necefle fit. vid. e multis fFsJiJ. ad i(px^(rM ifi^Tftr». add. ep. xxviii. & 

Diodor. S. XIU. 544. & D' Oruill. ad xcvii. 

Cbarit. 1. I. p. a6. vbi, quod notat ex 89. ETtrr/ tf«;^Eww<c5rf;dv]ProlTi, vtfuik 

Cbarit. 1. IV. p. 74. itaUpOslpH ctvrov rn» cditum, fcripfi iar) , cmn Lugd. A. B* 

yw«7jW5 , conatur corrumfere , inpa- C. Angl. & Burm. Aiia ratiohuius Plato^ 

mis cum noflro componi velim. Si- f»/x, £uthyd.p.ao8.D.KafStf^iBe^/«irc- 

mllia e Latinis collegerunt plures , inter fov &/ , & fim. vbi, additoprdnomine^ 

quos vid. Cafaub. zaSuet. Caef. c. xxix. minus neceflarium hrl. De daufjutatun^ 

p. 70« De ICtis conf; Reiz» in Obfl pov j diflident libri; &hoc quidcm eflin 

Mifc. V. X. p. 317, Formam loquendi editis, atque ita, ep. Lxxxn. iavfiafftirf-* 

Graecam fimili Latina reddidi. Appa- po^ , vbi defidimt MSS. excepto Bum. 

ret, vt opinor, pugnam, quam hanc epi- qui cum editis conuenit. Hic vero, idem 

ftolam & cv. inter efle opinatur jff^»/- Oatvfjuxmoripov habet , & fic AngJ. & 

kiusj re vera nullam eflTe. . Lugd. C. fed in Logd. A. id tanmm 

87. A^Ax/ywl Varia nominis lcriptura fupra fcriptum. De vcroque notauit quae- 

cfl: in MSS. & quidem fn Lugd. A. C. dam Pierfonus ^ ad Moer. p. 187. Si 

& Angl. A'x/Sw, Lugd. B. A'Ax/Jcy, vfumfpeftes, i«;/x«(rri?, de re pofitum^ 

Burm. A'Ax/)av^ In argumemo conSao in fcriptis Atticcrum frequemiuS) quam Digiti^ed by Google PHALARIDIS EFISTOLAE. 

e 

XXV. D E M A R A T a m Nemirere Aleim & Dorymenis mortem» quafi ciuji dir^ 
& tyrannica crudelitate perpetratam. : multo enim mi- 
rabilius eft, bis terqae veniam adeptos a tyramio» tm 
poenas dediOb. 

XXVL T H O R A C I. 

Vtrum memet, qu^ obfcure fcribami an te, quafi vq- 
luntarius difcere. nolis , accufem, nefcio : viginti enjm 
millia tibi rationum reftant, fi clarius ftudes doceri. Quare, 
qui alio modo te doceant> quam tu difcere velis» breui a 
nobis exfpe6ta. 

P j XXVn- MNR- 

totvficcfio^ eft. Hoe cmtn recentforis 
Graeciae fcriptoribus yalde placuifle vide- 
tur, repedtuxn haud dubie ab antiquiori- 
bus, quibus taiJ(4Miog^ vt doiriffio^ & Gr 
milia, in vfu quidem fuit, fed inprimls in 
compellandi formula, S 4avfiiftif in 
Platonis^ & aliorum fcriptis obda; vbi 
nrifDme , fl bene menflni » inuenitur & 
tMjfiwri^ cum, contra, quum quid mi- 
randum fignificare volunt, rarius dicunt 
txvpuiatoih^ quam AvK^ecrr^. Crediderim 
veteres tavfiavm dixifle , quod quid ha- 
beatmiraculofi, &infoliti. Sicfanefecit; 
cum vip) BowfAMrlm fcriberet, Ariflote- 
les, fic aliL Nofter, fui temporis confbe- 
au&nem loquendi fecutus , vtrum praetu- 
lerit , non dixerim. Reflat i^miiyrctg ; 
cuius loco 9 fi ab editis receffcris , libri 
omnes habent ^iaAivr». Videntur au- 
tem antecedentia requirere d^ttiUvrat^ i 
ied fl pro riy quod ante THq interponitur 
in Lugd. A. C. & Angl. fcribas rov, 
aptum erit etiam a^uotiyrx. Eliget le- 
ftor, quod volet.. 

93* ^io yap cot fivpsdie^ iHX&^t^fAS» A#* 

Ai/ffwff/y] £x xatioaibus duae adbuc taj^ riades apud te reftant. L e. duae funt 
myriades, quarum mBii nuUam rationem 
reddidifU, vel altftr ^ dvoie funt, quas m 
computis tuis diflimulafli. BOYL. Male 
Boyfeus ed. Commelin. fecueus edidit Ik 
?^fffM¥ pro htksytvpt&v. didtur enim 
vtrumque & T^i^fdq & lix>fytvfii<;. 
Quosnam hic iKP^tffuovg cogitauerit, 
quemue haberi hunc Thoracem voluerft 
nofter, non dixerim* quare cum reliqui» 
ifiterpredbtts fimplidter reddidi rau'<h 
num. 

94* £r oacpiffrspov firt^HrsTe ttSax^timr* 
rAq dS» d.") Antecedentes editores, ple» 
rique, omifla particula ^ , fic diflinxe* 
runt: KsMliraffnf. ii o*. i. itiax^^^j ^^^ 
^aX^, X. r. A. Sed MSS. omnes , prae- 
ter Med. A. C. & Bunn. habent o2v. ac-^ 
eecUt particulae H abfentia , quam addi- 
diflet ante Tot^impoff fi, quod vulga- 
tur, voluifiet nofter. plures itaque li« 
bros MSS. fecntus fum. Sentenda per« 
^cua eft^ & iundtur evy verbo ^fccHxov^ 
vt faepe in his £piftOlis ; qua de te ali<^ 
bi dicetor. , Digitized by Google 
fl8 . 4>AAAPIA0Sr tniSTOAAt 
K^. M N H S I K A E 1. 

_^^ k^ ^(^p» m PwXafJ^iu^. vmv 9rtitii9iur9eU ^&in^ fyeiki^ 
iu^ 'vofd^ofit» dvf^v roq-wTw ^nlktitrrifM ymie^m 9« ,> W S(««* lOO 
iaf$* M yeywB. Trs^pvice yetp $uyemp fjA^J\w k^m miS^ 
mpi fFXstvTW miii(r$eu yweei^.' rec^ "Sh ^tipeeti reu; Tfetp hfJtSi» 
rvre h ewfMvelf ^|£(Ac Mtfi^eBi^.f %!ret.v jfik^ 41^ , a yrefiTro- 
fisv ,,. 9Fpo$Ufjuii cun^ey^ , 'aAA<t wcf . Sv ^7 ovi , tvyv^^^ 
fifjiSiv, ih-(0rl^^c. ^el ^ m Kdit v^eiovavii^-vw), icdl vi?^'5 
relstrrepiN ^iit rk» Suyebrepct. . 

x^. K I K A I fl*. 

Ov ?OK/rVof ^i^ov ^mmiiptw i recupoi , oS^ riv isa^ 
ilpuv pcHX/mifiecTm ou^ev' hel r^ m him l^£9y, (An 
tkv pce^JiU» hpuv ft^xi^$eu » npoxiniXtCKe^. 10 

j^. I E p n N I. 

ve(p^,vip*iKec( h Aswrivot^ ^jC««N0i^, oS^v epA mptffffkspWf 

a'. ni. 

Scripflrdrochr«rprora^^^cumantk)ui<> ie^a^ ^ t^ SictTopimv i Kiptftdio^—^ 
ribos MSS. la^. A. B. & AngL Deixi irrx^ig n le^ frotemg irx^tv &phi^ 
pto he^riai , vt libri editi habent. ex iis- Seripfi praeterea JM* uUti ykyw€ pn> Mi 
dem MSS« fetepi ysvMmt. De mduflria »1^8 yiyom* quia ilhid in MS& otnnibus 
tiifflinim repetiit noflxr idem veii>um^ eft; tametfi fdam^ qddde litm y ante 
iyhm , ^ofMxt 9 r^rm 9 vc pafnm fo- conibtiantem moneant erudid. 
let» Aliunde, aintem profe^m efle £r£^« z. A^fpivavJ In nominis Icripcura (0« 
4xt docent MSS. Lu^. A. & AngU ad - eutus fum MSS» qui omnes if^vup, pne«* 
quorum oram adfcnptum Tifm^apxv ter Bunn. 1^9 vt in edi&g^j^^*. 

£an» Digitized by Google KHXDAKIDIS BPISTOLAfi, . qi^ 

XX.VII. M N E S 1 C L li 

/k ndita {Uieitate. ^tiam inffMme.tecoi&Tis^^ ^H^^^ 
./jLetiamfi Te&6ineiita: . filiuiii ^ gener^tiun ^ volenfcil^fi^till 
Mtaxe^- Alqiie .^i^ eixiftiiiuiiniis tanto . iiefi^i^ra6fliorciio 
nstsm • qxiateiii& pro ^ filio nata eft. £ft enim. hsec- natura 
-fiUae prae illa mafculsnorum UberonuDy vt plonBti fadat ptiff. 
rentes. : Dona vero noftra tunc lib^ter vifus fueiis accipe<i 
fe,.quum non folum, quae mittimus , promte accipuiis, fed. 
etiam,quibusopus tibi fit, nobis ignaris,fcribas. Opus autem 
babesi {>)(uribift6r iam nunc , & pretiofioribus pr(^ter fiUam. 

; . XXVHI. N I C A E O. 

Non videtur tibi acerbum tormentumtaurus, nequenra- 
chinationum apud nos vlla; quoniarii illis adhibendanii 
mifericordiam, cum non fis nobifcmnpugaati;ifus, confuni7> 
fiftiant& 

XXIX. H I E R N L 

Gum multa habeam dicere & in te, & de conciombus, quas 
efFutiuifti apudLeontinos^ difcordi plenas pppularitate, ni- 
hil dicam amphus^ nifi elephantemlndicum non curare culicem: 

" ■ XXX. Ni+ 

Eandem fonnam edam alibi obfenies t- xi. IEPfiNl3 L^» B. & Afaig. AicL 

pud xioftrum. A^pvimv Fialaridh ^ ^Je» VipMfu haud dubi^ melins alterum. Nii}. 

vwf fophiftae tempor&us comieniendus. obllaffent MSS» fufpicarer fere» eidem 

conf. Fakkenarium nofirum^ ad Eurif^ infcripcam efle epiftolam, cui ep. zxxir. 

Fhoen. p. fto. ac pro ttpwi fcribeadum - rspuyCft^. Sed 

9» Tdti sU '. f^cv 9 ouK iif fu] BiTf^ les incerca camen. ... 

hus male diffin^ndo ance (iiTJ^y^ fen^ 14. m^ hi k&vkto^ ixkpa^ VpHg oun 

iendam omnemmuerdL Redlius antece« ixeyH^a.] Pro dxeyl^ti, quod cum edit; 

dentes editores, & Burm. ante oix inter* & plerisque MSS. repraefentaui , Angl. 

pungunt, quos fecotus fimu babet hr^ , quod coiTqptum in Murz^ 

Lugo. Digitized by Google (20 ♦AAAPIAOS EniSTQAAIi A'. N I K O O H M XZfc 15 Ol^ h AgevTofoie mnrgPJyw hfMtyuyAf xdrcumHvTai itk- 
XBff6m.g>hcviffTU9 i hifiovKsvffcufTttQ iatu?^t^av. xeti.m^. 
re^»' cusAiaif 9 vti touc im iftou TtfmfitiiiifTUQ ftctfcUf^iatv ^ .tir. 

«AAcb xtu AjmrimK V9hB(mi hofyiu^w , ixiftipoTapoue jFotslf., 20 
%n jrp^ Tomraii exfipiu t^mui/Tei 7fo?ifiw ^fy\iW afiijp^cafci» 

■ .'-••'-■ : •. -■ - • " •: .. . .' • i - y^ '. . j Lu^ A« y^k ov i^Mlsi. Alcero cum 

«naquis poeds, altero cum fui temporis 
fcrip«orit>us vti potuit fophifta. Aliud e- 
nim veteribus iTotssv^ q}xm quod noftro 
loco conueniat. Er cjuidem pfoprie /fe- 
rod* I. lU. p. 195. D. vbi, Apidis femo- 
we gladio percul^, TcicSiroi tsai ^ inquit 
Cambyfes^ ytyuovTM hxtfMi ra x^ a^xpiu^- 
^€f^ 9 m) iTochnns^ ati^pluv. Prequens 
|)raefertim Atticis eft, de aoimo pofitum. 
SqfibocL Aiac. 1^85. Tij^ J3ip$xpoy y»p 
y?M(r^av ouk iTrotta. adde Ariftopb. Nub. 
650.- & Vefp. 514. Atque hac virtute 
inprimis Platoni plaouit,- vt, y\ Eur^hn 
p. Q12. B. de Rep. VI. p. 647. B. VIL 
}>• 694. E. & paifim alibi. In Protag. p. 
sa8. D. iungimtur ol liiSrm xoi ^tj^ 
€tikv}(Ta<ac iyrxtoyrag; vtin Crit. 01 vro^)^ 
xx) ictiliv iTratovrs^. ^Reliquos e veteri- 
bus mitto. Ab hac autem virtute de- 
flexit pofteriorun^ Graecorum confuecudo 
loquendi^ cum pro Jiudire ponerent 
iratsiv. vZ in hoc Plutarcb. Brut. p. 
991. C. Ol Xf tfyvcoiJiJsTxt — tSc ftJy 
i^oiwi^ 0U3C iTouovrai »Mvt TGCfMUpifUvoi 
•V obp\ &f in&fiw. vbi iarou&v , non it^ 
uUikfre , vt interpres & Budaeus , C. 
L. Gr. p. 491. volunt, fed audire^ fo- 
aat , vt plliribiis ollendit H. Stepbanusj 
Th. L. Gr. t. I. p. 257, D. Nec aliter 
accipiendum ell, 4a Clemensis Akx. 
Strom. IV. p. 543. A. vW, Pythagoreos, 
negat, clara voce praecepifle preces fie- 
A^ m rh itm aopTo M iuyffv^xt r£i ^ruxfi (ptiyyofiho9¥ hrotsafm teijklit.qpi^. 
dem inteipres exaudire ; fed male , vt 
ipfa fententia docet; quae pofhilat audi^ 
re: quo in Iocq won^iTCouetv ^ fed atei» 
pofuerunt veteres. *vid; Hom. IL A. 463» 
Arifiopb. Nub. 1167. alios. Antece- 
dmtibul' addo » ez* Ckni. SxxofPL. WU 
D. £I dl KotOocxep ol Kco^o) ^rSv 8(p€uv ro^ 
mvQi ptiv Keyoy^vou , apx^tormou ^ (Jtii 
iirauotev &rfMtTc^. Habes oJ tcso(pA Sc 
iiratstv, vt, apud Akxandrinos biblio- 
rum inccrprctes ol iuo0o) '& ixoimL vid, 
Pfalm. xxxvu. 14. Efai. xxtx. 18. xui. 
i8. & quem fefpexic Clemens , Pfalm. 
Lvn. 4.*Proplus ad noftnim accedit, vbi 
iisdem fcriptoribus idem efl, quoid obedi^ 
re^ curar/e^ finj. vt in Clementis Stftmcu 
!• P» 353» A. siepyirtjg yip i vifM^t tou^ 
fJiiv iixotlovg i^ ailmv mtaiv ivvifji^evo^ 9 
^v fziyov iTCoitm iSa/^rurtv otiroy. i* e. 
oiedire^ obtemperare. inprimis conC Syn^ 
efii ep. CLiv. p. 258. E^^oia-dv pte irotpat" 
yofuTv elq 0i\oro(plotv j iTroitovrot xdx^out; iu 

(pov fMFOXiyov atvou iieponiiuiv^ ico& fiipei 
^epispyot^sriou rk iotifiivioi Tpiyfiotrar 
vbi , perinde atque noflio in loco, red- 
dendum cur^re^ Imo ipfe nofler, ep. i- 
^tii^ li rwf TToXtv riig ciii d0poavv}f^oiK 
irouovroBv dxohotStsow. Vt dubium videri 
poffet, iXsyltit^ an hreust^ anteferendum 
' fit. nifi probiile cfIet,hoc illi, non illiai 
fauic ^ iatcrpretando inferuiifle. Accedic ^ 
quod in veteri prouerbio efle &Ksyii^tt 

po. Digitized by Google FHALARIDIS EPISTOLAE- I21 ' ^ XXX. N I C O P H E M O. 

QuOSi flpud Leontinos in condone numero inito^ dieebas 
excrudatos penifiemifere, infidiatos perdidimus. Acne 
hoc quidem fentis^ te, a me punitos adferendo^ non (blum 
ipfum infidiari mihi , quum talia habeas exempla^ iH etiam 
Leontinos, quumcogas bellare, tardioresfacere, quia aduer- 
Tus talem hofbem iniufte belium aggredientur. Nam fieri non 

. Q pot- potifit, non hcJtiu Puifle «utem re ve- 

ra, eo mads fitiimmn induco credere, 

>quod , inlimui proueibio , clara huius ver- 

bi veftigia reperio. "EftHHud apua Zp* 

nobium^ Cent. IIL* 67. t.*}J^ag^ fiSjv wz 

m)Ja7C€i.Z*T) Tosv xit fuxpi m) ^aZ\x uTep' 

hjpivrta^ conuenit jDiageman. Cent. 

lY. 45. Pro i>J^K£t autem iiwa eft in 

M. Apofiolii Ptou. c. vin. 15. addlta e». 

^em mteQMcatfone. Sed il^^ei pro 

^Kyet in vet^ exempl. & MS. Bongar- 

4ano efle notat, ad eum L P. Pantinus. 

Vt, iiimeterealeuiteracUuues jfcripturam, 

14SV in j(6ufov mutando^ uoftro Gmile pro- 

uerbium h^eas, E*}J^ag imIav duK ihs' 

^t^t. Cui apprime conuenit addita in- 

terpretado , hn rohf r» lUKpib im^ tpxiiK» 

'^Bpop&vtw , vel , vt mi^tDhgen. ^ct^ 

tpirrcw, £t fane, quid elephand cum 

mute fiaerit, vt inde prouerbium nafcere- 

tur. non video. Habet quidem Plin. L 

"VIU. c. X. p. 440. Elepbant^m anima' 

lium maxime odete murem^ fif fipahu- 

iunt in praefepio pofitum attin^i ab eO 

viderinty fafiidire. &, quetn citat Har^ 

^uinusjjn Not. & Em. XXL Bafilius^ 

]Hom. TK^ b Hexaem. p. xaa Thv fwv 

XPoPsf^ iJvai r$ iht^xyru Sed 9 ne di- 

Xam, boe plane contraritun eOe ei, quam 

^unt^ inteipretationi ; haud dubie P/r- 

fiius , aut afllnitate vocum uq & fMg de- 

^ceptus fuit, vt vult Daiecampius , aut, 

\auod verius eflfe puto , & Plinius , & 

"iafilius^ & quotquot deinceps hslnc fa- 

hvim natrarunt , cam debent corrupto exemplo veterls diculos fcrfptoris , vtl 
fivg pro Sg inu^erant finipmm. Cul 
non diflimilem errorem video in PIu^ 
tarcbi lib. de Im&L &' Od. p. 537* C* 
vbi, cum in Graeco eflet t^ ixkpxvn 
^pig rify vv (uffog , interpres dedit murem. 
Ijefue autem verum hOc efle, non tan« 
tum Plutarcbus , L c. led etiam Aelia» 
nus Hift. Anlm. L I. c. xxxvin. & L 
XVL c. XXXVI. & Senec. de Ira,!. IL c» 
xn. p. a5. A. tradunt. confirmant idem 
hodiemi rerum naturalium inueflagatores» 
Nihil itaque ipfl veteres elephand cum 
mure d&^ at cum mufca vel cultce plu« 
rimum, voluerunt. vid. Lucian^ tom. IIL 
Mufc. Enc. p. 96. Acbili. Tat. L IL p. 
III. Notum praeterea prouerhium £*a/» 
^ctifT» bo fiulxg mulv 9 cuius , vt aliot 
taceam, ibid. p. 99. meminit Lucian^ 
Alia radone Z^^iiii/</X9 ep. ciDiaxcvu» 
th V ifiiv^ inquit, oJov H^m^ ihi^eam 
^»pe^ot?JjifA€voq. Vt aut fiillar , aut fal« 
to inter prouerbia relatum ftierit illud 
V>jt0»q fwv oux i^JTKii ; idque mucan* 
dum in alterum, E*\i0xg fMTav o6x xKe^ 
ylteu quod idem , ac noftrum xivetTeoe 
Ixi^xg l\iU ouK ihiyl^u Lod nofbi 
vim declarauit Erasmus , Ad. p. 138, 

Si,de alterOfCumreliquis errauit jeh 13U 
em aliis verbis expreflit Pbiloftratus . 
Vit. Sophifl:. 1. IL p. sS8- M ^ >W 
Kiptxivhq iKxpripei ri ik xiteS ttAvtx^ 

iliyfMBTX KipeWf TJtq iK tSp TOiOliTCiV Xot^ 

ioplxq xx?^v. vbi male Okarius reddit 
culicum morfutf pco cimicum mrfus. Digitized by Google 1*22 4>AAAPIA0S EniSTOAAL Ak noATS^PAtni kai aaiska». 

E^YX^tpiiri^ ud fi^ ptiXXiTi ^ rkx^^i ^ m?iBfiih. h) 
Townoui yccp oi$?^ig , o7c ^tfinyopcwTii e?,BysTi ^ ^M^i^r 
hmU fn ^poi AioifTMUi ^ wTi (p&ofmfM^ vfih^ (nhi hmTUfi^ 
PouPidtofu» (pi/M-ifiiMcu» 30 

Aj9^. I E P n N T M ft/. 

E*%w$i»ou^ T^iv iyTi^nTMc^ rh Kmu6cu htmUw pui 

wipeyi^cu. to fih Hn liMimipcM hc^fienQ^ Md od« }ipx^ t3. Hhhp Ijr^nrh ^ioeA Ninuium vt 
Leontfaii^tiibconiilfis atti, Delloin contm 
tfie ioibipinit. BO¥L. Ame Boyl. edi- 
torei omnes antecedentibus haec iunxe- 
fiint. iile fufteni) niutata interpun AiOne ^ 
cinn ftquentftoi c#nftntKit. Quod etiam 
Aretlnum volidfft, docec eius exemplom 
Latinum. Vtra via inftttaes , difficultas 
mhanfbit eadem ,* nec faciie dixeris , quenir 
tdmodtrm haec cum reHquis cohaereant. 
Blud certum eft, in antiquioiibus libiis 
i«lata fbUft fld antecedentia , cum omnes , 
lamMSS. quam editi, ante Naogeorgum^ 
fcabeant M rotoiroi^ yip itfAw^— . Alte- 
fum, ad quod oflfendilR interpretes viden- 
lur, eft »A^/^; quod eertamhibut Are^ 
Hnus^ praefnsh reHqui, reddunt; neutro 
tero rem expeditmt. Sed quid plura? 
quum ij)i3i mi(aori8 eicemplaria indicium 

Cebeant epiftolae extrema paite muti- 
te. £pim>la niminim, quam ab hac noftraproxlmam efft,in hacedfcione,vo^ 
lui , vides eadem , quae in hac — «VI 

rowiroiq yi^p «iXei^— — flfirff ^ovoUfisw 
ifjuvj ovTi iirocvjc^ovxitjoiui^ 0t}^i[i€U 
cCxi, antecedentibus partim, partim in« 
terpofitis iis, quae fi in hac addanmr, tn- 
ce^ videri poilit epiftola, fententia au- 
tem {Aana & expedita. Accedit iplk 
fubftqaentis epiftolae infcriptio Ib* 
kutrrpitxfi. Aut enim falfa ea eft, aut 
aHus Polyfhatut habendus, atque is, cui 
infcriptae ^iftolae xc. & cxi. ibi enim 
inducitur tanquam vnus ex optimis Phft- 
laridis omicu. Hi$ rationibus motus, hanc 
& fbbf^uentem epiflolam ollm vnicam 
fflodo fbiflS fufl)Icor, pefHme in partes df- 
uulfam ; quas proinde fic denuo coniun- 
go :——»«} Kara^^opsTcixt M fMtXxxl^. 
slrsp iffri^ ri io^xy » iyxetpehs Kxt uk 

rotovTOii z^C ^^^9 ok huuiiyopwvTse Digitized by Google fBAtA.lLlDlS ^UTOLAm m p6^» n idcoi It ia odio fitproptcr Arpetitatdh,,a(defpi» 
cifttur prae su^Iitia , li quidetn ad opinionem res c«<:idit de 
tairbas enim praemiis , nec iauidemut vobds , noc diffuAdenntf 
CMMitcn de re. .. . ' 

XXXL POLYSTRATO ET DAlSCO. 

\ ggredimini , nec ceffate quam primum mihi bellum in- 
jLjLferre. De talibus enim praemiis , quae in concione 
dicebatis, quum me traducebatis apud Leontinos» nec inui- 
demus yobis^ nec diffuademus contendera XXXIL HIERONYMO. 

IntttfOgabaSy quibus perp^nfls exiftimaui polle me Leon^ 
tinoSy me inuadentes de agro, quo me mttl6);a&ty ftt^ 
perara Quod iuftiorem cauiam habeo ^ nec belli au^tor fum^ 

Q 2 fed $hs ^iMSfm ifpiS^^ iihi Jht99^fMfi(mXiii* 
fM ^Mnina^m. L e» &' qmdem sd ^ 
mmmn re$ cecuiiiy(ytf raod ftdBndiiaii 
o pin ttb M f i g, ad beihBi Ibfo aodngam 
L^ondiB) MMjimini^ n$c cefm qumm 
/rimum mmhOlmm htfirre. de talUmi 
$9rim ptaemiU^ fuse im cendeme dieeba^ 
$is 5 fuum m traducebatte apud Leeth 
iinof^ nec intddmut vebir^ nec dijffka^ 
demnt eentendete. Vdtor «jAoriHet* 
trema epiftola namefo fiiMtiKfiiiis^ vt 
C^tiodeiii finml ad ft^oa^ qni etaX 
NioopbeflKr efftiic, dirigerec. Cetefio- 
9ii&, more icdiK), did poceft, nutncm 
ittffbuMft* Pfaettnia anceiD cogkauit^ va^^ 
« Nicc^eaii Of^ione, fi PbabrfiB ^ 
cruddifta^ xjnMio^ betlnn inftmnt^ 
tssfye&jgs^ pouent Leontiiil. 

ef7. Vrfctipdfre} In ad« VSn. praetHl» 
Vtafcur baec epiftola. -in Liigl C bia kgfcttr. "^^d. anteta nod ad i wf<f4 ftih 
ceni ep« 
Sft. A'mS4nMii3 Vidnociddpkn^ 

39» "titdititfmf mrk tv^ mtptt$} lAgL 
A. a Anri. & Pal. I. ici^ t9e x^H^ 
ac loqoendi gonvs oonfueniin eftiflRf|rfii 
fw, mXifOiPs ^ Mf 9 M^ Wifl 
rtrof. quoinodo alibi quoque loeucui ofc^ 
ttomsr. Eft tamen, vbi mnA m loca 
wifi inaeniaCQr : vc rtfi faie ndCctvpam 
tridcri poffit akeii interprecndow de ito 
ftnem vfii pnu|ioritionii nmrik .oonfidt 
dariffiflnon Abrefeb. Jtidm^ ad Aef$lfjflk 
L II. c. IV. p. 273. 

34* 1"^ /eUir fci, a. t. A.} Pardcubi «uir« 
iff editia ante iti interpoika, ex ad.. AU» 
eft. eam^ nec ined. Vefi« n6c MSS, i» 
nenmm, oini& ^jfinB ftnoMiam qm 
ooaculerir cnm ea xix. inteUiiei! ^ qM 
M fctipinft ftfiMAay «tt «/«1 Digitized by Google m «AAAPIAOC EniSTOAAL Hyrsf cMl (mx^^ sroAffM^^ iw^ 7if) rftyroi^ m() vff^ r«(C Ay^ AEOK- Notus fenarius AV cd;t ^^w d^J^ri^ 
IMpoifuw. de quo vid Cafauh. vA/ltben. 
Anim. L XIIL p. 887. Gtfl^/t. ad Amt^ 
pin. 1. L ^. XVII. p. 6su & ICufier. ad 

Xenppbontis eft, hi Cyr. InfL L VII. p. 
srt«. L X» 00 ykp iTi^Xtuvatmg dUnoti 
roarr» txopf^ 9 iXX* imBouhMvtivrm irf 
fMfi^ifido^ Legem Riadamatubi cicac 
jipolhd. 1. 11. c. IV. §. 9. p. 95. (fq ht 
JkfiuivnTou Tiv x^tpSh ^lkav it^avray 
iMby ilvou. Quin. Giaeds piuiter atqoe 
-faarboris conununem legem vocat lu^ 
Kan. ad S. P. Q. Atfa. p. a^a. C. ifi^u^ 
mfkit roif^ JHmic^ xncip^Qs&rxc. Fuere 
tamen e (eoerioris difciplinae pbilofbphis, 
qui , Platonem fecnti , id in dtfceptatio- 
nem vocarenr. Quibus» haud Icio, an & 
oppofperit^nofter, ep. cxix. quum difeite 
negautt , mivftum efle , rdv xaarip^ayrm 

ru^ , ». r. A.3 Refpondet antecedentw 
Inis, rtffm Jhri^aKX'--^. quodnoHmo» 
iierem« nifi inteFpretum quosdam, vido» 
'Rm j haec aliter ^acque oporteret ,reddi» 
dlflfc. F^equens autem apud hifbliricos^ia bellici aMarattis deicriptiOAey haim r§^ 
rum mentio. Tbucydid. I. L p. ^4.Lia.70i4r 
txkotq Siiro^iy ipicrra i^frwfroUjvXoirt^ ri 
W^ niii iiifioeJ^ xxt potm 9 lea) fierote • 

m} ^Ao/^, 3M() ^j^) &9 ib. p^ S7« 

t. 39. aXXot^ [iiv yap PCfi^fMiri^ iert 9roX* 
xiy KcU yijigj Kxt 7inrot. ELatinis, addo 
C. Nep^ XXII» c IV. S. I. equii^ armis^ 
viriSf fecunia^ totam locupJetauit Afri^ 
cam. SimiUter nofter, ep. lz. oix l^^t^ 
oSSi iTTop iiopUu(p 9 oiSi iydp^y— 9^AA* 
ipyuplw. &, ep. xcvi. fiufre xPfiAiruir—' 
fi4i* oirxm ivii^c^ foff iiipm. Ulud au* 
tem filentio nonivaeterauttendum, quod 
hic efl, ivi^t irivaroiQ pro viris^ vel 
miUtihus 9 ^ui corpore. vakant.^ Ouod» 
vereor, vc u> veteri Graeda aliquod iibi 
praefldium fit inuenturum.. Nam 3w^2# 
eum potiffimum dixerunt, qui fke opi« 
bus, fiue bonoribtts potens efl^t; vt, ia 
Tbueyd. l L p.^ 8. 1. 57. k6?mv h lC6n- 
veuog » ivvtp O^XufMrtovixffg , rZv vixat 
eiyiviig n ««> iwaric. qu3>U8cum con- 
ferri poterit illnd PauU , L Cor. i. adL 
oi TcXXo) iuuaroi , ou toXXo} iiyeviTg. Ifll 
Xenopbontis Mem. 1. II. p. 428. L 33. 
X^ tiif aS ol AiitiTot aai ^waroX rM Digitized by Google PHALARIDIS EPI&TOLAE. «44 fed propulfator , non fcribam : horum enim a vobis ratio 
nulla habetur. quod vero , tametfi diffimuletis , vos fcire , 
neceffe eft, hocdicam: Armismultis, viris validis, pecunia, 
nauibus, equis» quorum omnium ihdigi, ipfi pugnabunt cum 
hofte». & his & foftuna» diuite. Q3 XXXnL LEON- wiovKw(ri(uvot mfivwrrmt quinam iuveir^ 
€o), quinam aiiimroi^ intelliges, ex Eu* 
rspsd^ lon. 596: H*v V «V Td irp&TOv W- 
Keoiq ipfajiiiq tjjyh Znrco rig etvxt 9 rSv 
§dv dHvvarav wro fumiivifievt» y Xuvpe^ 
jri^ TM ^ Kptlttffova* vbi iHvarot infi- 
tnfte {brds homines ; qaos vbvict iundt 
Demoftbenet^ adu. Polyclet. p. ic8a, F. 
Toy^ iciv9tTctq Ka) aiuviTGu^. adde eiusaem, 
de Claff. p. 135.B. adu. TimoCT.p. 802. 
D. ado. Leocmr. p. 1046. A. Eft qui- 
dem, vbi in divvwro^^ per fe pofito, cotw 
pos9S infinni fc mutilad ratio habea- 
tur, vt, quando £iwiTOt}q vocat LyfiaSy 
er. adu. DelAt^ de quibus Taylerus^^.nou 
9A Lyf. p. 404; AvvKTh^ tamen ^ contra» 
xia vutute, antiqinoribus Graecis ignotum 
firifle videtur. fta LyfiaSf h c. p. 406. 
non iuvotroifg didt , fed t5 cipart Iv^ 
POtcteu^ Koet oiK eJveu tov oivviTotv. atque 
fic^ in eadem orat. toiw? a*^' divviTGu^, 
^efcbsniSj cpntr. Gtefiph. P.441.D. eft 
ifioiftiicom ctifTol^ Kcii voevo) 9 xa)- vsl^ixff 
iwifier. atque fic pai&m veteribus ivva^ 
§i4q » qui noflro Avipe^ ivvcerol. Kyatcvg 
ivipa^ idem habet,ibid.p.44a. C. nec non 
Synefiusy ep» lx&vui» p^ OM. vhi nunc fcnbitor. oS^fh hf yhom ^tivTxrixe» 

^.vriTeXiTTepov tov Tob^ dyatoifg xa) avipag' 
KoA crpafniraq Ovvviyiflietg TrpOTeryuSjfftoci 
vivTGivorrpartcoTav'* Sed quae iua di^ 
ftinAio inter ivipag & ffrpariixm? Au( 
fallor , aut foribendum rcifq ayatovig Av* 
ipoog Ovwty. quibus additum ^rpartiTotg^ 
inteipretis efie videtur. infi^, ibid. iyt»' 
vKrrag ivipaq dicit. Habet quidem Xewh' 
pbon , Cyr. InlL 1. V. p. 79. 1. 8,- 
TOM' lovoorciv rte Avip&Vy &9 ante, 1. IL 
p. 30. I. i6. oi iwcm) iffoftivag ivTthJt^ 
}povTcu. I. 18. 01 ii iyccio) Ko^ iwaroL 
cc fimilia. Sed horum omnium alia ra«* 
tio eft; cum^ in primo exemplo^ confue-^ 
ta virtute, quam fupra notaui^ ponatur;» 
in reUquis intelligantur ivTt?iafil3iv£tv, & 
fimilia , quae^x oradonis contextu cogno-- 
lcantur. Habet itaque nofler hoc iuuni 
ii^peg ifVfTo)y vt alia quaedam, fiU pri- 
uum; qui , dum aiuvmm nomine mili» 
tes iMualidos fciret venire, ivvarovg 9 
comrarip dixit eos 9 qui corpore valentt 
nifi, eum, fufpicere, non ommno hofpi«f 
tem fuifle in exemplo Graeco V. T. vbi 
rol^ I4XX. confueta fbrmk loquendi av^. 
ipeg iwaro)^ & ivipeg iwaroi b l^xuii 
9Uod non definio^ Digitized by Google 126 4>AAAPIA02 EniSTOAAI. 

A/ A E O « T I N O I S. 

lie^of^ &AA* Tvflt ^Jf ^>frS , rU viitv (ra(pQi eiffFayyet?^:^ r^ ^A- 
paffKSVfiv rov mS hfii&i mhiym. Kit) yc^ efzo) tt&vu mTr&(;45 
^veu ^7&vot* rk ^o^p* Vfjuv i^ij^^ev ^ on irkvrm hi^eik 
hri ^ ^Asfv A/fdot/ k^ (^6^0^* toOtm ^^ hfi&Q kx) }/mv ev- 
mp&if. 

kT. AEONTINOIS. 

E\ KdTc^wai fiB rh Trpo^ hfj^ opByMie ^oA^c^ov , fJtn^^O 
ofX^STdivTii %K^e fioi AvkIvov^ W ri(V Ipynv cKFOffAv ei^ 
TOtfTov c^^pek^ ncf^ao^m rou ^poc rifv 9o}m 9vfiov. XfiiTOfMUk 
^ e^ «dr^ X^cc^m^pcv y $ sr^ipr^ ^/^ htitTc^ jSotN 

At A T- 

49^ KMEMOroy^ «. ^. aO NMdGiiliaii* Aate Vtfr «oosm oiterpofitEni m) ia edu 

le ei eft , qpiod habec Flmsrcb. A* Aar« Comta. & BoyL atqoe ita codictg 

pOEMk c* 173« C* de XerM : E^^AA^fMi^ ooines» pnatm Biiim & Lagd. C. qc»* 

M xmmn^hnm iv rf crpaT^tdc^ Xc^^y le in eo poftrelKS editotes tecotas Kmw 

«&2ty iHlxifcrsif y ii^ ^ rrpanti» JSk&^ Sed reduttlas^ifri; quod aaaoricate LupL 

AnS^Z^ niXsi^et^^ iut^xe^ K. vbi in aiarjBne iblumnKxIo ^dScA^- 

45* ii^yt; TUftii^ laceiporui irim} > ptsim erat » OQBaL £4Ai0i^« quod pio 

9>odin editis non eiaa^ liamoa e Lngi. tim^ LindL B. & Maq^ Ak£ habemv 

A. C AxigU Med. K C. interprctia eflb vid^cur. con£ H^b. ▼•< . 

46. ^k ita^ i^'] Sic edxti. Cuai tk- 'EAXo9'%i^. 

nen in Liagd. K & Aog^ fit ^V ^^«&s S^ MvMi' aOs&tivwei &3^} MflfefOt 

lideri poceft ofim faipcum fuifl& ri rijs^ LiwL A & Ai^< fu hhmm i* quoi 

^fMV. vt^ ep. ezvn. «t^ <H|rv tmi >w/Mfli<<w 10 Afcd. A. B. m oiationis coiitescsutt 

wphM¥ hi^ifm rh «p> ^aou. (it, ep. mafiia , alteri icicerpretando haiid duhk^ 

otnx. EV»^ « m ^il «^ ifMi 0VKAibf adfbriptumaaiae. QuidS^dc &4Ak iMsaSs^ 

h fymxa 3^A(^ fidbdliu9 dijrputat^ apudP^MMi, Socrates^ 

47. TitA^ 9^ ^JoB §S9ropi7v] Primiedi- m Eadiyplu:. p. 9b A. Oe vfi& icdri. 
eores edidenmt TfO^ (pm ^ sktof&. iSkSttm iatt mjilta Bititmm & A^^-s 

rnit. Digitized by Google PfIAJ.A,RIDIS BPISTOLAB. 9af 

XXXIII. L E O N T I N I& 

Lttmidan » qoem mififtis expknratorem rerum mearum^ ct- 
ptum> quum pofifem interficere, feruaui; non vefira gri^ 
tifty fed ne quaererem 9 quis vobis clare nunciaret appara^ 
tum belli adueifus vosl Btenim fideliter admodum fine tor« 
mento mihi res veftras patefecit \ onmium indigos vos eile^ 
praeter famem & metum i baec vero valde etiam fuppete- 
fe vobis. 

XXXIV, L E O N T I N I S. 

Si finiri a me cupitis aduerfus vos bclhim , nihil veritide=- 
dite mihi Lycinum, vt, bile omni in hunc efTulay iram 
in quitatem finiam. tradtabo autem nihilo dttrius eum^ 
quam omnes vos fcio vdle. 

XXXV- LY- 

nui. Hmeri eft , IL n. 93« ^itrtih Sentenda haec t&i Quemimdum fuum 

&ivint96ciC lskM¥ V Miix$M, Simi- /oJ radiis puri$ fpiendeat Mus^ nequc 

Uo^ & cuiii4 iuoAa in lulicn. ep. xc. defle&st^ fi quid ad JhJendorm accejph^ 

f. 419. B. cttios verbft prae aliis adicri- ritf quodnmid^ quod Jit confentsneum^ 

bO) vt^ qixxl ineft, mendum eiuam; fucit : fic enim vero te oportet^ bonis^ 

i y eSif ifXiocf &9np Srn» Jbtfrlvi Mmtap- quae babes^ tanquam luccj Graecos larr 

4i)c 2X09 KiiJ^ 9 eSSk dnvzptvv tw srpi^ ge ferfundere non defifiere^ fi quis aue 

r^ edyhnfv iyMvTO^ % i fih ri Amloo , ifh reuerentia tui , aut timore duUus ^ 

ri^mu* iXru Vk jor/ vi xpitf a^iivug rSy tibi refpondere erubefeat. ToS vtroque 

wo^ eoy naxSv 9 Jeif ^lurio • ri £'AAiy- in loco elt pio rnfic. NoBxum fjutiSi^ 

00^ i^rMpUfioyra^ piM iirmilii^ ii nc 9 oQeotiyrio hSoti^ fi»ma loquendi eft in 

oBUic 9 4 Mw^ hatm rw wpic ^i » r^ fcripds pofteiorum Oraecorum podfl}- 

itfrtio^ iueuirifrmh Fetanius locom mum obuia. PbiL lud. de Mund. p« 

c mmuum pro m m dai & nmrilum : fed ni« 1150. C.-^fiMv xiyu^ xa) veMim mu} 

MdefidemfaasaropliiiSyVbilGripieris&in- r)y ovfiirirra oipec^^ Sirip cv^ oQ^ 

mpa&serii httnc in modum : iY OyH. ffiiuri^ tay^ ixdXivav. & alii. Simile iii 

JL hm ioffi^i mtnpdlf tkoc xAfnnfi^ 0!^ andquiorum foipds nOQ fl)ei&ini S2i 

i7roK?Jy^ » rov Tpbc riiv eifyy^v ixtiyrogf ItgSk. 
% fil fi (HKiiw i/ri^di 9 cSra^ x. r. ?i» Digitized by Google 128 4^AAAPIA0S Eni2T0AAL Al. A T K I N Af. 55 tm?iCUB» ro ysvoQ , mrpf^ hffceffrsf^iiifw ^ rvp»Xnwv JixpovyM^ 
r^hwj ifmnpw mXefim ^ krriir» f^xpn roti 9f»p6vroc* ovr^6o 
fiihk^ml AvKim mfim judw h mu^)^ 7i&fym ^l w yiotf^ fiM^ Simitia in mediuili ttculerunt Albertij in 
Obf. Phfl. p. i86. &, noftri loci noa 
immemor , Fdkkenarius , ad Euripid. 
Ptio&L p. 58. adde, quae ad Tbucydidis 
L L p. 6. notanc viri doAL «Iii nollro 
oblenio praefercim muldcudinis nume- 
xum , r/y«»y. Veceribus enim , fi bene 
memini, (blum placuic rlvoq. vc, in Eurip. 
Hel. 85. Tlg eJf Trii&f^ rJvog i Iphig. 
Taur. 916. vdixxi^^ xx) rlm wi^iu 
wm i Eius loco , in Plat. Charmid p. 
46«. E. eft, ^/^ Tt^ roS; mitto plu« 
ra. Alcerum eft in Lucian. com. III. 
Tragop. p. 649. L 83. Zii Vitv rU* Vi^» 
K»t rlvoif 9 irpoatwixsi^ ; Cum noftro 
tonuenic Liban. ep. Dccan. Tlq lor}, 
,iK») rlvav^jcxt itUevi adde HeliodA.lL 
p. 99* L IV. p. 166. Illud porro prae- 
cermittendum filentie non eft, defledlen- 
>Ctbus fenfim a prifca fimpliGitace Graeco- 
tum moribus 9 •inurbanum •& ignominio- 
lum haberi coepmm ^iifle , \\ quis ita 
4bduenam alloquerecin; Hoc «nimo ve- 
nufte Lucianus , t. ff. Icarom» p. 778, 
«loui fuo verfiun Hemericum, ad Mcnip- 

Sim,tribuit;T/^, ^iv eU ivipSvy «. r. A. 
ec dilBmile eft Antisoni illud, TU^ 
-itiiev €U Jiuipav — ad Bionem y de quo 
«vid. Laert. L IV. %. 4,6. & Ssob. Serm. 
xxxun. p. 495* In faanc fentenciam di- 
tftum interpretacus^ tiofter , acetbiiEmam 
irelponfionem fubiectc. 

SS* AjsciiifMTOil Lugd. C Medd. A. B. & Mm. Lugd. A. & An^ A>x»* 

liivre»^. led verum alcerum. In Tzetzat 
Chil. L 645. qui noftrum fequicur, A^»* 
iifAOVToq eft« &, ChiL XlL 456. vi-> 
tiofe AeMfKKifrog. De pacre tyranoi 
alitmde nUl certi cognoueris. In Lu* 
cian. U II. Phal. L p. )88. dum genua 
foum ia^t, patris nomen filet. folya^ 
nus^y^ «. I. p. 436. Fhalarin cfAift- 
v^v racit. 

S9« A!vrwra}Mia ri yhocj Libri pleii- 
que redte A*rruTxXmix i quod etiam 
Tzetzes habet , ChiL L 643. & alibu 
Eius loco male Pal. Medd. A. C. Bumu 
& edit. Ven. & Baf. A'<rryx»Kia. quo* 
modo etiam male fcribicur in Laertii 
1 VL §. 84. eft enim ab A*orvirA?Mx4 
vt rede docet Bentkiusj in Relp.ad B« 
C p. 180. A^ffTvrti^e6o* Sime tamen, 
vt ille putat, omnino reiidendumA^oTi/* 
in^9 dubito, Gum inde declinatum 
jCTtwcckxioq inueniatur in Aelian. Hift. 
lAnim. L X VL c xrm. De patria Pha* 
hridis conftrri poterunt , ^iae difpu- 
tac idem, L c. p. 178, 179. Tametfi ab 
aliis Agrigentinus dicatury potoit tamem 
re vera pacriam habere Aftypalaeam^ fi* 
iie propter tyrannidem, quam Agrij^ai 
obtinuit , fiue, quod ibi poft fijgam exut 
oommoratus fit . AgrigeHdnum habitum 
fiiifie fiauuas. Quam in cem vid. Kuim^ 
& Periz. ad Aetian. V. H. L L p. 47. 
vbi reAe hic ^ytfym ivo Vfiepxiov re« 
poniL Digitized by Google fHA&2LiiDSS :Bmsr<xLAn. t^ XXXV. L Y C I N a '' '^ 

NonreSte inteirogaifti^apud Leontinos^ tanquainpraei. 
fentem me, & qui poffem refpondere tibi, quis fim, a 
quibus, & vnde. Ego enim quemadmodum memet noui Pha* 
larin, Leodamantis filium, 4fty;palaeum genere, patria exu- 
!em , tyrannum Agrigentinorum', peritum bellorum, inuidtuni 
«tiamDum: fic' iioui etiam Lycinum, exoletum in pueris', '6<3. ff^/^rf/jMy nxifuui} Scriptiim fuit 
4Kb omnibus ^editoribas ifnirstpw 9n»A- 
A£v. tiec difihiciiiiit MSS. Qihilominus 
SBenduai eflfc ;puax m.^r^&v « corrigen- 
Amimm>iptm. qood, com ipofiftmm 
emejidatioiib faaberem ^ ipfiua fepbi- 
ifanB ,- in onuionis 'coqtexcum recepi. 
Nam^oedicam, tnqmnk contratimn , vor 
fity^ opponi KitTOfTcamfif h n^xif*^^ iple 
ifanili plan^ ratione de fe loquitur, ep. 
uxxiv.- Miiftv ^, joiikf &^^ iiftpizw^ 
pfiiifeiiff, ifci MTi^laiiiif^—i^a^i&ita^ mi 
^KifQo¥ yiepi(AieMo^ &i$ ^^-^ 964f6 ifr* 
ipbtimi'»^. i&bisfle ante oculos videri 

rtdbUtad Arcbidami, apud Tbucydid. 
!• P* 54» K^ ainro^ tcPJSv ^iif «r^o 
-^Jfim ip^npi^iljpu. Sic ikne Libaniuij 
Hlum> ep. ci3uciir. extr. niyr«« 
^, inqtnt,7«AACy mXi^y ifiifetpog eX^ 
fuurk Tdy rdS Z«u$(8^b^v. vbi oportune 
loci Timcydidei mesiinit Wb^ius. Nihii 
iantem (ficqueiitius confirfione Tocum w^ 
4Jav , %(i}^ptleQU^ tr^fUivi^ TiKsoni y cet. 
4n MSS, tro^cibus; quam ifa rem exen^ 
-pia, iii medium aliata a D^ OruiHio , vid. an 
Anka. ad Cbarii. p. 700, 703. Ad eam 
lationem fiipra, ad ep. xui. pi 75. in He* 
fycbio^ pfo ^AAdTc» iroxifiotg fcribendum 
'efle,canied;iiuiK: vero^^nsonitus.ab acu- 
Jdfilmo nofiro Htringa^ esdem fententia; 
led miiiore mutaticme ,. malo Tow a«/s<j3«- 
midmy ^o\8fiUc9u rkq Ki(pAhi^'^. UoXt 
^ .^ :mK§(jJuif pertniffai in M^ 
Aabes cp« uv. vbi vid. nou NoAro (i* mile vitiuffl ineflfe etiammim in Tbucydi» 
de^ puto,- l VI. p. 40!i. L 57.'vbi in* 
ter alia Athenagoras , rfAA* If Ar ^ ibf« 
Awww, in^uit) ^«rirol ibs) flroAAfiy tfinipoi 
(Anttp iyi» A't)ip»louq d^) ^pAostccyi 
nam , etfl non - omnlno abftirdum eft 
«nAAiSy ?^TA/ao/,'tamen9 cttm de belltt 
'ftrmo fi^t, iroKtpuoif'ifjmlpwq grauiffi* 
tnum hilloricum voluifle, veri funile 
efl:. In rem eiusdem veiba fcriptoris 1 
de Athenietifibus , I. VH. p. 48«* 
i}X 8(rot re A*dfivcdup rApeerii iro)JJuP 
4i^ mhifMnf ipmtooi Spng. Ipfii porrif 
loquendi ratio obma in Tbucidide^ aliis? 
ficut edam contrarium itt».ifjtm &yrsipo^i 
vnde rb chr€tpoiri?i^fiou efk apud Dionl 
Halic. A. R. 1. VBI. p. 510. 1. 16. 
Uokifjucv^ ^Q ^Af «v maie mucatnm , e MSS» 
olim leltitui Coimbo , v. 147. probant» 
2)* Oruillio , 1. c. lioXeuiiocp cum irihiCd^ 
confofl iii MS; exemimim pmebet-no^ 
ftri ep. cvc. »B cont3rario'*ec in illuA 
mutaumi &i Polyaeni I. V.*c. Hun 
^fAvcnf-^fiovX^fjLivoi MiafccttiTv ri ps^ 
rHil tQp m\€pidQ9v , Kct) th ^xiiiH rSif 
hfotKOtivTuP. vbi nec ri furitfi di«, neai 
hotKdiivTOffp , &ro ^ nifl in locum-TAlv ^o^ 
KifjUoiP fiibfliiuatur rStp vrihEccp, tumantent 
apte candfai iunguntur. . : 

; 6u At;*rtw, irhvov fiiplp Txio)'] Su««f 
eommemorauit , Lycini auteih fjenuri piw 
triainque percontempmmpraeterit, qna- 
fi.obicurae:{tii|3is5^.&>iiicefCl l«ris bkMii^ 
d&u BOYL. Soyleo^ u4fvop Lacino 

fcOTm Digitized by Google f30 ^AAXftAOZ PEDISTOAAl fiortatcnm reddenti, iinpoiuit intnprat 
Ladnus , in mL Aurd. & faoic fbmlft 
Jjicianus , c IL imfig, a 4S9> 9>i Lv- 
i:iiium faabet puerorUm amatoraiL Recte 
W9Bm BmaliiiiSjKtrp. ad B. C p. ass. 
monet wif^ effe /cartum , dmudim ^ 
nout t reliquis inteipretibus redditur, 
Bnat amei^ i|le^ «bior» i>UU LfuiM ^ 
1»/^ Maraf cmedum , qmbqs yeiiMi 
9x£uA nidk^ Aa^^ mtmTMatnrt 
^ catsmitCf mhm jou vm u hy^ L ^ 
einaedum^ ftmudopuir sras , yel iupuer 
witia. QuiiBi miIn d^t nofter, coflh 
^uit haod duUe r# wmHmkj iiue tak 
^Mm;?9 inter ouos Lydnoa numei«>' 
tns, non pSq ^ jed rd^, eflet. In tt 
nota, adKribam iidummocio Xcnoptwh^ 
iis boc, e Memgr. L p. 426. L 6. T>fr 
«V r^ £1^ iim §U¥ rt$ d^yv^ anu^ 
f)ji fievXofiiy^9 frtfi¥m Awwa^tSatp. Uat m 
ncy ^ hf yr^ nmhi» tv x^utiv ifiurr^ 
0n»9 tcStoo 01?^ imn^ mtSiTm^ rii* 
0poim vofiJBifim. De fijrma orationia^ 
conuenit Pmdar. Pydi, IV. flr.xxii.4l» 
iDemopbilo: JUlyocyap Ir 9r«ir} ii<0^» £V 
» fioiOiac wotrffio — ^&»Nefn.lILantiftr* 
!▼. de AijOoclide: £> ir^vj} t^lsifv lea;^ 

fif/MVi. Apod Pbilqfirasum^ V. Sopll. 
}• IL] pw 577* Antiochua, fophifia, iam^ 

va^» 1^9 Z"(^im9 i^ ^^^ i^ W* 
#iM^9 m }ik npo^i ^iSc. 

6%. A^nikkTm « ly nifioic^ LiM 
MUiea, ttm MS& quam editi, JL h ie 
nitmc* Qood alienum omnino ab boc.Io» 
Mw haud dnbie icribendum jmS/mi^; 
quod nOB tam meo vniusaifbiaatu^-mam 
Hemfterbufi fr RsAnkenii conleniu 
iu coounni cfudona rarepL Ad eftodem emm rationem yt6^^9¥ locun| 
conrezerat» Inc, in fiteils aB^ando^ 
me ^atia» ille, ^ M^. fin leyemplaHs; 
nec piito« frre quemquani, niO plane 
mdem in his , cui non (it pladtura haee 
cmendatio. quare in re plana & omnibuB 
nota nihil amplus addo. 

63. AViAp^ tt Im Af dO^ Cum imtm* 
penmtiae yMm fig^ktOm peiftrinxerac» 
aimb maneraH sumint vocat irsJ^ k 
Hkemic. QOYL. ^ Cknu, inqukAMha» 
ieitiite. nofterf ip liieris oA nne dttia ^ 
^ camgod a baeme in wbis^ iraA9# >r 
9» le jfSoMffp; qnod merito tinqoamiMflDW 
99 gwiRmte £hj/eum oAendit^ cum mcem» 
^ perandae irida iigiUatim pecilringRt 
^i Legendum fcltar, teMmtc* Vox khm 
^ non poeds lolum 9 led & profiie oi»> 
^ doois fix^toribus vlhata. vid. AeBau^ 
9» V. H. L aIL c vr. Liian.,€XKceXLST. 
9» Intdligmttur puUicae duitiai enAie. 
^ Quare etiam emendare poflis li^ 9«^ 
99 tootlmc* Lstcian. Phalsris^ t. n. p. ipa» 
99 limt ih Vfptoif ie iestic nsi iiisuopimic » 
99 mml iratnff^pi^i » nsA htisciomtouc Uh 
*; yoe. ^ Haec lUe. Ipft dupHd via te»-. 
ttbam olim, vAlchFmc. vel ^laT^ icri- 
bendo pio4^M7^; idque iiadem^quibas ill^ 
odduAua radmiibus. Ad primnm quod 
atdnit» in rem Aefcbinis veriNi, in IV 
march. p. a6tf .^ F. AaiAaW roOc iisn(h 
UTtuc ^oesiii^ Apocpmyimic^ usH iro^jtn^ 
Xstmic ielmm 9 nei eii?jrrpl9i , md hat' 
esuc^ tuiiioi&oic^ tu&TOcJb^kuc^ ««r. A» 
Jhopius etiam accedunt illa PJatoitss^ hx 
Theaec. p^ I87. C Ko} in)i«lte, jme) 
kJ^mi, nsH adr aA^fffntlr/ «wamt. lunguo- 
tur, vt iii noAro, Merem & kS/sm/* rli- 
failoimnus obeft, quod naturalis orIo » Digitized by Google HH/iftairBpg Mtaie&Ai. ^i nmtem jn eoniflatio^U^ r protarue iniiiritiia ia ^olitptMl^ 
bos 9 defideni in pace » defertorem ia bello, daturum mibidc 

R 2 con- in Plaidiris lceOj, priittQm lliArMiir^ delti 
MijC4AW fiat mentio* Ante enim iiTnctt 
haec exdpiebant «Smi; vt abnnde do» 
cm iptoriirSflhi» Sht ^niuia «. «mi 
nohb apparauerunt veteres. SQH>icabar 
ItavRi fofle pteflare ficup imn -etfi je4* 
N DCWin^ etiam cmpr^endUQturjiM 
id. ObC Mifc. N. t. L p. 8?06epe 
lan ./ftBiiQqH& comngiiiit ^ Kt h iowt i 
ilpod P^h/hium ^ L StL P. 9*9- oc Sro- 
Itf^fMy t. LBQL p. 307.^^1^/^/, ex 

^^\ocr^pAvooq Tf mfioui. Sjnej* ^. zxpi. 

r» xaH mtiiifyirta; nSkiriirnq JtKoXa^la$ 
ifMTfvXdfum* xei qiii$ IffknfT» 'frptWGirmg 
9^ filffi 9 M Tobq hcS^^ minh r^y tir 
rUp iv4y»ijf' Similiter CicerQ , pro 
C0^'lS^^^iUia j cmij^atianes ^ can» 
4usy fympidnias^ nauigia ia&ans. Atque 
baec qmdem tum veruimilia eOe , puta- 
•tam. . Nvnq. vie^ reoi diligfnriy a»fi- 
^eranti vv&gaimm 4W7« non videtur lUf 
ticit^iduQV Nam tamecfi geneiadm iu* 
<unJuimotufX^^^ ^^ ^ceraniSf de 
Fiiu B. c. 91.^ fu0 Jenfus bilaresur i 
Craue i$fijhii^'%afiu0 voitfSas vecesur^ 
«iqu^ a^Q. iniujr reliqua mtcmperaptiae 
Titia iigillatim enummta ^.minua apti( 
commemoran videanmt ^mw), quo gpn 
Dere Ula quadam latioiie cbntinenanr^ 
iiliiid tamen tHt^ ij^waSff deditum effe» 
*quakm intelligmuiSy Lycinum e0e« 
€um Scitur tn^ h itouA » .ce^ ir 
liud, dTe Mf>4^ h HioPiefq^ 4Uo4 ia 
jj^^pirri^ ^edatim conuenit. eo enim 
m Ipco proprium iei^a^sim pofiierunt ve- 
tere& Fiaeterea res diuerfit iimt ^kpci* 
^ reliqpQ8> io qyibus hic innwnp«KMrrr fe ler^ Ljfttnoi dtdw: nffi quia exdpiat 
ni/im^. Sed fi hoc , ne Plafo quidem 
fkda accurate locutus fuifle poterit ;\ridte 

^, inquity iMJ |Hiyr«i^— r-r^lfov^i. • 4« 
ftrict itufieipiai eAvofuq^^hvimJU wA 
kf^fiiSct (STen Hbaiiidwou f^Mv«iMI 

Ip^fii. £^, « liig» L |X 77S* BL «»^^^/ 
yl9TW.. niemf xei iroi^im iirhaiff iW* 
X^m: quoienirfity^vtetiam^deRep^uL 
jp* 595. R^ fiwWnduff , ofino; - ^.^k 
AiM-^/^ te JMSf tfai»PfMi iiaaffiArcifv^ oiik 
turiMp^noiwmitSif^ noitiiif^etr) fok^iia 
^i» 9 fM U iMf} mm40Mp:/y • pro ef^ 
quod vulgatur~»-SiJ^ tf. ms) iltouia^ iSis^ 
Mw, ff. r. A. De vniuerla autem oratio* 
xas fi»rma conferri velim Max* Tyr^ 
DiO: XXXIII. p. 397« AV^Joy 9^^ m 
r^ roMRJrify irtfAiy ««XtifMvy^ r« ehou koH 
woXufUfSi Koi froXuiratfit neit ftcor^ irinK 

TfO¥ U. h Tifidfg^ mrTaiftuero» U m «fin^ 
xioiH • fc wwiKAyw tk 4ir aufi/^peOu 
Adde hoc ffieracis^ gpud Ssekaeumi 
Serm. QL p. io6. L a9« T/ ^; «/ rpSri 
fuMp n^ h TOii «AAm« <tt/MJ^iflir«f Jif i 
i|id ^ xnn^toiv fi^ Sfra^f iKkOetftw,^ 
hdufia^ ifipirrii^Si^ ii wciotpi 9 ^ ^i^ 

iw£irA»f9 3iima$ ib </jf ; ^ 

4^. AstwraKTH^ h. ito94ieifl l&A edit| 
t^AlMM^* f^ ^ W^^4i^ con&ntiun^ 
MSS. omnes. quaie fie i&ipd PiaS^ h^Bk 
XI. p 9S3- A. Iy rf «ft\i^:fm^ ipw.Afi 
4^. wih ^Ae t^ 4M00nr# M^ffiikroitn 

Difl: XXXVIL p^ 44i*'«9^ Vh^ 
^^ Sfmtxofcls (isMuniiOtn. n A% Digitized by Google t3B .^AAAnAn mmz^AAv AcfMV» t "• V. n A ,T P A Ai. 

atiiif \i^ucdffU»r h rl;^ fc^ IviXM, xeii rm rw wsf^^^O 
^cWTOt (ptX9n(4ti^ «TAi^. 9Tt^ca»tffetfi&fo^ }lk ctM» Mii^pci» 

Xfii J^SOtow, rh »\n^ hriffTotXM, "^upffv Etfpv$4f t^ fotrpi 
tw. ov^^ yitp i^pw k^tiitispcv rotMiuTp fUffpi$i9i^ett wo9\.\niKiftt^ ^ 
^ pisrriptt, ysyoto Y tiv npuif imXAmw vd ttai wptmt^iVTtpoi «Tf-^rr 
(ptfvof» t\ T^C rSv yovlftw txt^i eify» (fpw^ ^p^eUs*\ . • ^ >^. KPI- «»3 IIH qpQ, quo mags doleas, quormn 
^atlam captw. BOyL* Scribitur '^ 
|0, Jtte^omi /«o^— ^J/w, iiy ii^ iSirrw 
mX^^ iAA* d& Wwv IxJwA r/j ie. r; A." 
ki quo nibO eil, qbod reii^heiidi pdSft: 
Eurifid. Pboen. 501.— ^d »»/ iEc^ j«s«r 
Th.Xiltvw xt6mTiipi(AiAif ^ ix^pJ^oSv fytve^ 
M AMi ioKiJq ' Afyff/i/. SimiUa notat v^i 
tr^i^. Anim. ad Aefibf. p. 268. Ad 
BOftrum propius accedit Liban. ep. 
clbccxxiy. ri^ lEgb^ J/x^ rf ym^ i^lMMt^ 
Htif^ ^A* tflfy «{(T^fftf' iCpiSoPTa^. Ni- 
httomintiatamen cxpunxi iAA* oft^, quod 
b» nulk> codicum MSS. inueniremr. 
Moa lie%T0v* ii»pcii&(tt dfadt noftef» 
qood ep. antecedefftd, &Seiil ^/ Atfwtvdv. 
Vtriusque locl meiniiit^ ad LudMno^ 
tom. IL p. 819. Rcitzius. 6p. Zn0« hxi^xP^^ ^M^aaf} 
Notum,;gpt;«v^ dici pro xfo^dOg ffremip^ 
atque (ic acdpiendum, ep. cxxxvn. sr^ACr* 
ire U Tofg ^^dfioi^ Tf itoutt Itfyarip»^ rirr 
r»petq ifiJiyaiw-^fcoit %piu90vq i$ixanou 
qdemadmodixm fiepe Platarcbus^ Atbt^ 
ndieus , aHi , qd fub imperio Romano-' 
rum flbroerei funt locuti. Apud anti* 
q^res Graecos per fe pojStum xP^ov^» 
fvopecuniat non memini y me le^fle. A'^ 
rificfibofris eft, in Plut. 817. Xrcffr^pn 
y tf tspJhrom^^ ^prtd^fu» 'Xfvcoig'. ' vbi ^ 
confbetomore loquendi, <rrovnip xfi^^»^ 
inteipretance fclioL vifMfMc eft; quod de^ 
ih per 'fe xp^^- vocarunt. Ndftio, iai 
loco, additum ixiai^ declarat, de poilde- 
re efle accipiendum ; quo in loco ^rreo^ 
rkp yfSxtpmsm fbifle ^ docet Pcfffkx, U 
IX. 57« vbi oonfulendua Jiemficrbufius. 

Quam Digitized by Google ■ '^tSs^^^^^ ^f^rr TT^HT" PHALARimS BPISTOLAE<; .^83 coneiomiin k. horm. > qtionim redarguo te , .poenas , nifi 
celerius fueris captus , quum in deditionem te tradiderint 
Leon^» belli a^ueifus nos finiendi cupidi I- XXXVL P A V R O L A E. 

Aeeepi ,9: te m^Qfm mihi ooionam , fexcentorum avirfto* 
rum pon^o; quamob artem, & eius, qui mifit^ftudium 
accepi Coronatus vero ea vnam diem , qua diis patriis, ob 
partam in praelio cum Leontinis vi6toriam , facrificaui, ean- 
dtm miSt d^ l^urytheae , matri tuae. Neminem enim inr 
ueni dignioiepi^ t^ pretiofo omatu^ quam matrem. Eris 
vQro nobis pulchrior tu, ac magis decora corona , £i, pa- 
rentum votis digna fapere te, compertum fuerit. It J xxxvn. cRi- QtNHn iveteres nomim gr^rfip , em nofter 
yocixpmu^9 cum ea pro rra^p vteretur 
cum fiiis^ tribuifle vinucem videtur. 

70. cfy rixv^^ pth hfKo] Verifimile 
iiaque eft, coroaam IHam % certamine 
aUqiio > Paurolam viAorem reportafie* 
BOYL. Refpidt Boyleus antecedentiam 
^donum jfcripturam; vbi pro rixff^q !&• 
ncur r^i. Sed vera emendado fbmmi 
Tfmfierimfii eft, reponentis rix^if^i^^^ 
id Mai^. Lugd. A, & AngU adfcri- 
pcum, recepi. De nominum horum ia 
flSS. permutatioae dibi plura. 

.7i« Zre0avo9ffafi€vog ii mirhi} Vfui 
llMpiendt conuenientius eflet etirifii fed,. 
cum omnes libri habeant mOrip^ nihilmuto. 

^3. Tiv airiv] MaHem a&riv legere 
Cne riv; quod forte peperitpofbemaan* 
tecedentis verbi fyllabBi row repetiuu 
Sed repuguant libri onmes. (Paivo^^i X. r. A.3 In hanc fententiam fere^ 
apud Xempbtmtem^ Inft Cyr. 1. VI. p. 
xoo. 1. ^4. ad illa Abradatae, £6 Sifirdt;, 
2 yivou • mjyxi^cur» riv &cevrii^ K^frfjm^ 
ri Sirxx pui iroi^tro^i Panthea vxor. MA 
Atej inquit, rdv ye xXeferov ee^iov, 9v ykp 
ifAOi y\ ^v Koita^hotq (Pavffgt oiog Ifio) h^' 
kef^ elveu^ fiiyirroq Mb'/B^9^* la|f. adde e- 
iusdem, de Exped. C. 1. I. p. 159. 1. ^r.- 
De voderrkpavog translatae vfu confu» 
le Vdlekenarium ^ ad yetGm Butipidie 
commenticium , in Pboen. 1378. Pro- 
pins ad nofinim aceedit, quod Home'^ 
re tribtticur, ioeius Vita, Herodoi& 
adfcripta , p. 650.^ A. A^vipig fit^ 
ffri^a¥o^ veiieg. Sic Prouerb. Salem. 
c. xvtt. 6. "LrkpeBvo^ yefivrm riwet 
rimiP^ ' Digitized by Google 134 ♦AAAPIAOfe fidlSTOAAI. 

Af . K P r T A H M i2<. 

fFpctyftiinpf f T^ ^^ edm-tfMrinfy y^ ^ r^ rO;);>fc twrufiti» 
fiiwi»' fiSS^v y&p krt» , 2 (pi?^reifrs , tS» h cu$p&Totf, wkt 
Itti^of, ^» IS^«rrov, % f^ vt(k in4ni4 jUvifff fitfiau&rm. 

H T I M il N A It T t 55 

lati f/al itkirm h$patn iuf^tfftic i!i»Ni|pmf|u«9|K « o&s ^pd»^ 

77. KPITOARM Ai] Sic fcripfi cum 84. OT /e^ r^^ Ixf/yi»^ ft^^O; fiiMt^ 

Ed. Cominel. & plerisque MSS. Conue- r^M] Pro ^0movtm ad oiarriiieoi fit 

luunc enim in hoc Li^ A. C And. exemplaris i riw Hemjteth^ adftxw 

Jiled. B. & PfSL In Lugd. B. autem & pferac '(3p»l3ekTM ; de quo verbo fic 

Marg. Ald.eftA>(rr«aifA(^. ReUquiMSS. & OruilL Anim. ad C»^/jr. L IV. p. 

K^fro0if^9 vt Tidgo fmt editunu In ar- 404^ ,, Haec vox in metqriKm frequeii- 

gumeacqr coofiAo m jncera eft^ & par* 9^ lior recentioribiis Atdds, qaaa twi- 

4ii momenti. ^ ftis^ certe in profi. ^ QiMd tametft 

8o. T^^ i(iMl4 Q(»i>Mii 9 ny^^»!' yfr- verum e(t« reperitur tameo, praeeer lU» 

^if^M AiMrtmij Fhalaria liontinos «tq^^eiy^ffi^quemcittt iUe, nondilDmile 

bello vidbos arma depoaere toeg^t^ & ^pud PloMt. Ftotag. p, as<« & tJttw 

coQniiiiia viaoque «aeruauit ; vade mna* ^ ^A^ fci a{ii%^ «riy fifatfiiurk^ aip§P^ 

mig fuis Bacchum KwnKji^ ^exprdOlb» i9#m t$ a^'^'* vbi paulo ante dbKrac 

rant. Huhert. Golizius^ tn Hitt SiciL imfiiduxjan nkt hnrrJkynf Hmt wfirx^m^ 

BOYL. Areiinui redctit <onJHio & opera ikMcu, U iff^ ^u^a ti} fAhpioif fOfKgi 

rnea. Interpreavero^inEd. Aiirel.m«if t»v ^Jyc^v iiuerifov. In fbrtunam viA 

tmfiliii , fuam u&iombui magiu vt ap- verbum tranftulent, IJhcrafe andqntorem 

pareat , *f um ante 9 intelligeodum vo- noui neminem. Sic autem ille, In Areo*' 

luifK (uHK?^, reliqoi fimpliater aui pro pag. p. m. s^a. £V (dhYkpt^ nkiipAne 

i} dedfcrunc Aretino fimet Angl« vbi, r^ riic^ Bpxfieiin. AMpbronti ^ cu» 

T. i./3. Ms) rdiSVirM&w<*cuiusldcoLu^ ius memimt ly OruVL eft, L t i^' 

CX Med. A. B. — $ r»?^? «r^ Si plures xxv. Cfrri ri ^ odx i^ri twJrov rx^m^ 

libri haberent i^f hoc mallenu nam rttiiTm* ixx' ^ r^ riy^ fip»fitimif 

vtrogue^ & confitiis, & fifijs, cenfetur quod , (i cum eiusdem foiptoris L IlC 

imperatoris virtus. nunc cun» paaficfr- ef. xuz. p. 38&. coafoa», ftciie to eam 
^puis libris ledaco |. . €(K Digitized by Google PfiALARIDIS mSTOLAJL 
XXXVII C & I T O D B M a ^li BAQi $mm opas fiwitis & tu, A; osiiies» quotqnoe noiSiK 
critjttem mxHm flnhi ^titudinjs pnebetis teftimo* 
liHm , neis eoafiiHS it f&&xi deoi^ effe LeoQtJno» , crcK 
dentes. Ego mtm certo fcio , yltioaein neceflluaani a mi^ 
&^am, ezoptatiflQmam vero vi^oriam efle a fortuna confunt- 
matam. Nihil enim eft , o cariffime» in nd>ii8 hiunants» quod<- 
noa illius momentis confirmetur. V XXXVIIL T I M O N A CT l; 

ici bello Leontiiios: vt vero dolori par efles, nee^ vni^ 
uerfis iimul auditis» animo defiieeres »,non fcripfi tibi de 

to- «Htoii^em yfpniu , M etitm Sbtifomt 

nulo «licer P^lybiuSy Hift. L h p. i^ 

ciiM fuBmfiiffdf^^a^^^Mxxo reliquos bh 
ienaRuft aeaiCDm Icrq;>tores; auibus miri* 
fioe riacuUft haec orationis nirma vide- 
Mr* s^o mtns dubito, qiiid noftro in Iq- 
€D. ameftienaum fit, piaeiertim cum libri 
«nrnes habeant fiafimSrm; quod acdpi 
pottft de rebus humanis , quarum nuUa 
cxitum babeat , nifi confirmBnte fortuna: 
ficut aote dixemt 7^ pmf Jhaiyxalm^ ii^h 
tm» i0* imncS wm^rnini^y rify M «^ 
MMsrit!^ vbm9 iwi r^^njx^ Kctrmptcifd^ 

Rir* \bi ftre rcQwndet ntnoiiicii^tm. 
cSba j ep. uam. KyJi^t^tt^ QSpnm ft 
wkrw) 4 r^ifiui fiifymS:» Limm. ep, 
^occLxx. 9^ Mmufylmi — 3tf fimtkim 
$§fimtitiiim uiimnr qood fioo diffimiK 
modo dlAum, acqne in nofiro rtk rifOK 
fM§s fi^fimAcim. Apad eundem , ep. 
ccLXxnu Homerus Hefiovem ^i 0/iUy 
Mm m^ ii^stmnifuyoi^ i^ turk f% &f/- m M^ wbmss Mttpsum. Vtnmi ia 
noftro fit antefimdum, leAocis iudip 
dameflow 

86. Amfubmii Menumt bmns loci JZ 
SUfpbMuSj Tb. 1« O. t. I,p. S37* Es^ 
dem confiruftione , ep. zc. ifl&:a yi^ 
fyii rolf ifiuimS » vbi male a quibusdaa 

nemm reddicur, meis caut$usus ero^ 
non4^&9 ftd iptsMm rus smrmi 
[bma; vt laepe loquuntur Giaeci prafi^ 
ftrtim nhilolbphi. vidL Fakken. ad Hw» 
rod. L VU. p. 579* «dde israimis ifi^ 
ruc. ap. Stobaeum » Serm. IX« p. 107. 
1. 48* ri teysKoQw Itam^ mik uMtbt^ ifi^ 
mm rok ttinw* Noftco fimile ez Synepo 
hsi>et Suphtmusj L c p. SS^* £< ^uiti* 
quioribus^ qai ita flc locucus , noui ne» 
mBiem* 

87. iCittttmsfiim^ Nuqgeifrgus rei- 
dkfu/peuilas ^quod, mter ah08,eci&m de» 
dit Boyleus; reAe an ftcus, non difputow 
conf. quae, poft Stepbanumy de hoc verbo 
nocac Maius. ad Lucian. c III. Macrob. 
p. aa2. & / Fpton. Ind. ad Jrrian. 
£pi& Y* XTroMtprsfiu, Re^us ulretinus^ Digitized by Google n6 4»AAAI*1A0'2 BtltSTOAAi; 9Uf/tfMxfi9(m(Ui aifTohy m) avTWi ek tbXoq v&fmKct: ovV %Tt^ 

Ai;Tp(tferd& TWf »];^M?^WTOwi. ov ykp ^jSwAojtnyy ^ 4rify pyfs^ 
puJK\ot/sw rSv svTUx;itfj^M (m rpoo-M^/yiAiM imAoi^jiilMtf 
mu» roy od;( hpioiq orrU^ ^oKea^ h$fwm kiffpvihm. JJT. K A- mi penim ohfumsris . & intefprets, in 
ecL AureL»^ animum dej^onderes. De do- 
lore nimirumt cui TimonaAem fuccum- 
bore Phalaris noUet, accipiendum eflfc, 
« antecedendbus, h» rj} At$^ ii»pxkr^^^ 
dare apparec Vt fimilis translatio fit 
huius verbiinanim^m, luAu deficientem, 
atque aliorum, quibus certum mortis ge- 
nus fignificatur, Vt xTriyxi^M^ iflrwrv/- 
^'ca^M^cet.in animicruciatum, tae^um, 
fimilia, de quibus vid. PerJz. ad Aelian. 
V. H. 1. V, c. viB. Noftrum fimili ra- 
tione translatum ab Aretha , in Apocd. 
. ex Bud. obfeiuat Stt^banus. ego par 
eaemplum non ntemini mc legifie. 

88. TavpofxfvelTC^'] De Taurominii no^ 
Oiine, Phalaridis aeuo nondum <!Ognito, 
legi veUm Bentl EfifC & Refp. ad C. 
B. VI. Vnum hoc noto, teaius fcribi 
Tavpofieufrx^. vid, Cluuer. Sic Ant. L L 
c. vu. Sed, cum & edit. & MSS. hic, 
vt alibi , in his Epifl;. per st fere fcri- 
ptum exhiberent nomen , exceptis Angl. 
& Marg. Lugd. A* vulgatum Tai^f^ 
^TOi retinuL 88. Z^em^W] Zsnde lam diftteill 
Mefiana a Mefifeniis tSraedflf, qui h«e 
migrarant circa Olympb Toaax. non dia 
ante Phalaridis tempota. Foitafl[& igituc 
vetusnomen iiondum penitus interiecac* 
BOYLn Mirum in modum dii&dent, io 
huius nominis fcriptura , Ifiiri aonnulU. PaL 
nempe faabet Z^AfiW, Lugl B. Ntft(i|« 
Xslovg , reUqui omnes Zarf^l^y^ praeter 
Burm. vbi ZaxKslov^* Scripfi Z»y*f 
xxcdoug , vt correxerat Hemfierbufius ^ adt 
marginem fiii exemplaris. vid. Ouue^^ 
Sic. A. \. L c. VI. & L. Holfi^n. ad Ste^. 
pban. By{B. v. AUa huc perdnenda legf 

rnmt in Bentl. DifiC k Refp. ad C2 
IV. Noftrum fizmoris aeculkum « 
Bentleio^ quod diueruts ciuitates fecertt 
. j^nclen, & Meflanam, defendere conai« 
tur DodwelL in SynopC Chron. Exeri 
cit. L <ie A£t Phalar. p. 90. & ad Melfe» 
nios Peloponnefios referenda putat, quao 
de Mefibniis habet. iUe. In.arguoteat^ 
fi<9x> nihii definio. 

89. El^ Ti)^g vevtKniKx] Sententiam im* 
per&dbam xeiinquunt Li^d. A. B. Pal. & 

Bumu Digitized by Google PHALAltlDIS EPISTOLAE. 137 

toto; me & Taurominitanos, & Zanclaeos^ eonim in bel-' 
lo focios ^ q)fo$ etiam plane deuicifTe; neque^me, acceptis 
pro eorum, qui capti effent, libertate centum talentis , re- 
demtos captiuos dimiliir& Nolebam enim, excellenti re- 
rum feliciter a me geftarum nuncio , te perituro, qui ver© 
non eflet » videri hominem interfecilTe. XXXDCCA- iBtum dom yeri>t tl^ rixo^ mlntm omit* 
cunt. AngL vero Lugd. C. & Maig. 
Lugd A« jMfi ttirw^ sU riM vsvlx^tx» ; 
qaod recepi; tametfi editi libri, omilQs 
XM aifTQif^ 9 iblum haberent ^J^ ti/.o$ ve- 
vtKnm^ De vfu pronominis ctirh^t hoc 
modo redundaatis^, multi multa. fufficiat 
nominafle F. L. jibrefcb. DiU Thuc p. 
464. De reUquis, fic fFolf. in Cur, PhiL 
^ Rom. "X. A, ,5 Retulerim huc Pfeu- 
..,, dchPbalari4is (ppxffw^ ep. 85. Cxxxvm.) 
^ elg jiXoq vsviiofic» ^ i. e. J>effe9{ffhne^ 
^ plenij/ime vici. Car. Beyle^ recentifli- 
,, mus illarum-epiflolarumeditor^ eodem 
^^ fenfu vertit: funditus a me fuperati 
^, funt (hofl«s). •* Vbi tametfi viri iu* 
dicium,'cum J^^// verbis noflra compo- 
nentis, vtCiepe, defidero: non repugpo 
tamea , x)ao miaushaec reddantur per/^r- 
feStifJime vici ; modo teneatur,in fimilibus 
'wU riKo^ omnium optime verti per omhina^ 
planej vt abunde oflxtidit /> Oruillius^ 
m fuis, ad Cbaritonem^ Anim. 1. V. p» 
460. Quibus quod addam^nihil habeO) 
?n!fi illud vnum, sU rixog-^ pco emnino po* 
(Gcum^ ix,%ii¥Af^^ dequof^pradi^hun. «1 ep. XVI. I. ai. ftre eoimria e(R, &» 
cum illo 9 particulae negailti iuncito , 
aftio ne quidem incepta fignificetur , hoc 
podilimum vfurpari, cum aliquid quafi 
perfe&um , & abfolutum omntm , dicere 
velint fcriptores. Quoferefit, vt, ift 
Folyb. HUL L VIH. p. 712, pro TJ a^ 
^»p uajhiii TTiffTsvm s}g rikog^ i^Mxrov^ 
pianipofita diflanAionis nota, lcribere 
malim, Th (Jth yo^p fiifiev) mrredew^ eU 
Ti\og &7rpaHTov. quod componi poteric 
c\mManetbonis.,VLD*Oruilliox3lC2X\^ loco^ 
e L IV. 19. ig Tixo4 obOv ifii^^g. Qui 
ikepe Tiiv dp^ cum negante particula^ 
pro omnino non j viurparunt folucae ora-> 
tionis icriptores atitiquiores etiam, hoc 
nofl:rum sU rixog ignorafle videntur. 

pi. A/^ r^ inrepBikKovvay r. i. p^ 
wpova^exlav'2 Per fe di&xan r^ Cirsp^ 
0i?i\oueFcsv frpoffoyye^locv ^ Vt ixe^ik^ 
^Kowrct AvipovycttlxSvai* pendet enini ca&A 
&cmKius Tiav e&ruxjifAivav a nomine 
irpocrceiyye}Jci. qua ratione etiam, lupra, 
ep. XV. L a. deftoiii poteric e Stobaea 
notata fcriptum^ V siriv^l^ ivitffiMoyf^ Digitized by Google 138 <»AAAP1A0S EmStOAAL Ad". KATANAIOIS. 

^^ 2k r& fw^Mn^ l;|^ovr«c lA7ri3« ^^itfifyai 3 ^^o^ r^ 95* ^xfii^^ ft/yjMAeSrouO An^. 
Lugd C Medd. A. B. & Maig. Lu^ 
A« A*^iyrag aixfiMJJk-w^ bc* ipti rS» 
i. r. Fko Ar* ip^ Med. B. & Luj^. C 
Tbi iecuiidiim repedta haec eputola, 
etiam xa) habenL Alcerum iv* ifti fpe- 
^uit Aretinus , dom reddidit » j^.^!^^ 
md me ciues veftri captim deducerentur. 
Reliqul libri fine ix* ifjti ; quos feco- 
tus fum. Nam ecfi in eo , quod nomi- 
Itfci codicoB habem , nihil eft, quod m- 
prdiendos, ab aliena manu tamen Jt' ifA 
dSt vkletur » addiojm illud , ne iblum 
dlet a^ivTa^. Quod polBcne hic porft 
ftare , nec ne, tnquirere nolo^ cum ipfe 
Ibphifta , aliis locis , doceat, fcripmie 
& A'A^mK^ joixM^^^ f» ^ Sic fane, 
ep. xuil« T}iif»fg ynfSfiew r) TfiSrw 
ikhra ^^/ctiAoiTVV inwniuxl w th 

quo nihil fimilius noftris : nec diit Ioin 
ge, ep. tv. T^ 'Ei(3o6xou tui r^ A*^ 

iTTefiflt/ag &g diroKouf£hfag ^pdg fis^-^^vi- 
mxM. adde ep. xxxvm. 

96. OSiefiimif hc tSw fivpUttf ixpyT»q iXr 
ri^ ratf^vAf] Diflentiunc Med. C. & 
Borm. dum pro eo, quod in edicis & ple- 
lia^ie MSS. eft, ht tSp fMplotu , vel bt 
piuptm^ vt Lugd. B. habent 1» wv ^A- 
iAr quod haud dubie interpretis eft. Sed 
ipeciem non ockmifio miUam habec Lufr. 
dunenfis C in eepectea epiftola, firipciini, 
ei^ifilet» hc THtfe»ifim ixarrae iAr/^. 
Foma lotaeodi obuia t& ix Texpui^. Tfmcyd. I. L p. a. £*x 22 TeHfmpltsv^ Sp 
Ir) fMupireBToif vxeijreivTi fioi vwrevcM 
iufificUvetj o& fAeyi?iX vofiJi^ yevi^eu^^* 
Demeflb. II. m Aphob. p. 908. F. t/*' 
0T£/^ il tx/^e Ixavitqj ix fietpTvpuvf ix 
TiKfjaipluv. atque ita laepe oratores, a* 
UL Ad eandem rationem ix T€xpt»iptcov 
txfiv ixirtiot did potuifle , non alienum 
elt:, exLftimare. Sed probum alterum; 
cuiua Iponibrem habeo Xenopbentem ^ 
Bxp. C. L n. p. 163. t 3. EV4> d f^ 
rSv fwplcaV i^yrHofv fiict Ttg ififv im 9o^ 
^eu wo^epuSvToe fietvtXeT^ wf4fiookeite 
ptil iretpeiiiiSveu rot oiDsa: ei fiiv toi fi^iie^ 
fitie (1. pt»iiefJx) iromjplotg irriv iXTriq ^ 
&xovToe fiotertXkoe 9 orvfiffouKeioo v&l^eoiaiy 
ftnf iuvuriv. Quae, cum Herodoteis , !• 
VL p. 443. 1. 36. ed. fVef. oliiefii^v 
vfitioev ixoc ihjriiet ptii o& ii&o^etv ^fUxq S/- 
ntfv TfiJ 0ffft>Ji T?c imrrArioq^ compara- 
la, iu^icionem iniiciant corruptae vocis 
vfiioav 9 in fivplcov vel tSv fwplcov mutan- 
dae. Quod fi verum , ex hoc Herodoti 
noftram fumtum efle, putem. Sed ni- 
hil definio. Rehqua iKinia oeeOlivou dixir, 
vt Xenoj^. L c. ul» iXTcig ^coiifvoti^ 
&, in Hellen. L VI. p. 356. L 14. vvj 
IxtU, ri vixett Xeyiptevov 9 iexotrevtiivou 
To&g ^Pottovg. quae , cmn dusdem verbfs^ 
ib. p. 347. l. l^. Cd fih Ktnvxht ovTc^ 
eJxpv Tipf yv^fifjv^ &e vvv Bfiffatiov^^ rJ 
Keyifievov , fiii hxxTevtijvM , Iajt)^ £?Jf ; 
coUata, fiicilem horum em^^ndandorunx 
commonflrant viam. nam, nifi vehemen- 
ter faUor 9 fepbendum efi;, S^ vSv en^otlovg^ Digitized by Google PHALAKimS BPISTOLAB. tSf ^XIX. CATINENSIBVS^ 

Captos e veftris ciaibus captiuo& quosdam, cum nuUam ex 
innumeris fpem haberent falutis, quod^iis interfedtis^non 
magna futura elfet veftiH tdftitia, conferuaui, non oblitus 
odii aduerfus vos. Nam omnium eSsm obliuioiifiimus ^ & ^ 

S 2 quas Noftro plura ukauia vbique obuia* quare 
quorundam codicum fbripturam, vt Lugd. 

A. And. & Medd. A. B. rcSi mtijiwij 
aur Med. B , Marg. Lugd« A. & An^ 
099iivtat«i9 ttiQrari nolo, 

97* A/^ ri fiii c<pSipx ufitv ainSv Jawir 
fiSiirav m^Aca^, viuaKx^ Placuerit fbr- 
talTe alfcui parumper adiuta Medd. A. & 

B. (criptura : l^ik rb fih <r^>iip» ivtoffSM 
ifii4 AvMpitiyTenf mbr&v fiiuty. naai apQi 
lententia erit . fi modo ^eix^rv mutaueris 
in fiixxit^ Accedit , quod in Med B. 
vbi fecundum repecitur haec epiftola, eft, 
iffifvj iv. a. fii?Ji€tyj c* Nofter, ep« nv. 
Xnffflxopc» mAwidfiem i^Mohu , ^irt 
^q hri^^Si^ ri^ ahl^ st^ rk^ liulyw 
wroiiia-sK 9} xsf) ZSfiw^ Avkpipw 9 ebx dt¥ 
4&w>.i(af9^ A^ ipuS xi&rx veinifffihmj 
Ibc^pcOyfiy. atque ita alibL Nihilominus 
reliquonni Ubrorua lcriptaruii intadam 
leliqiH. 

98. AV^smv 7tv il^y iirtktfTpMfimpog] 
Vulgatum iiriXiiv(A9yi9rcm^ in iriAvr/BM- 
yimoog mumui , cum in eo conuenirent 
JLugcL A« B. AngL Med C Bunn. 
Marg. Ald« & «d Vefk Sic nofter, ep. 
1» Tflv friyrvy X/^XiTaripou rvxfiy bJ^ 
ipov* ep. xcvm% Hdyrxg ptiy yip Mp&^ 
srw^ i*"' iicilmt ^pint viKiH»t ♦ motrri- 
wipoy ii vAvrwf ipU. Similia, aliunae de« 
promta, praeter fFeJfel. ad Diodor. S. 
L XUl p. 565. &, ad Herod. L IX. p. 
703. alios y coUegerunt Dauifius ^ ad 
Max. Tyr. p. 503. & Jbrejcb. Dil. 
Tbucyd. p. 514. Gewa loqaendi vete* nbiu Actids ^ VC pmo,ft(tiditum ^ in fe« 
iiquorum Graecorum fcripds ^ obuiumt 
(^uo minus ootrefbione ppua eft in veiv 
bis Dionyf. HaL At^. p. 84. 1. 37. T/ft 
U irrty mi dperii 9 9r/« VMiy hrcaitcSffii 
rolff iyifunmi %pi rl^ ^ X^pi^i Tcpi^ftA 
xayrdf xpiTrroy hiyw Koil Bmuptaffubnpoy^ 
vbi nec tavfiOffiAraroy fcribi cum Marctm 
landoj ad Lyf. Vit. p. Lxvin. opus efle 
puto;nec eidem,antecedentia flc renngenti^ 
uA, rk aSni 4 Hyapag ; x^t^^ irp. sr. u^ 
K «• t* alOlentior. Ac de taofiMiinpoy^ 
con&rri poterunt exempla a dodtis» quos 
nominaui, dtata^ De altero, fi ante pro 
K»l rlg )f fcripferis xm^jjom 9 interpun- 
gendo fentendam effides ap^m. Ante* 
ceflerat 1. 33« Mlay U Jkpirify tri roti 
i^opo^ hrjiil^opcaiy xplya^ xahxtamy ra 
nff) KomoTdrtfy^ xa^ pi^yiiy* rify fiiMr» 
rSy ixxup rh Avo-lov X/apaufnlpa luyofd^ 
ynfy ^fioiSffoi. vbi xoiyorArny * non iniurift 
Sylburgio & Marcklando corrapcum vi« 
Itnn , e^ quidem in dximovrny mutan* 
dum opmor; in reliqids nihil defldero, 
dommodo lic redduntur; Fnam vero ad^ 
bue virtutem oratoris (Lyfiae^^endam^ 
pulcberrimam ratus^ familiariffimamque^ 
& filam eam^ quae prae aUis maximt 
certa figna notasque poffit fraebere^ 
vnde Lyfian cognofias. Ad naec iam, 
noflro in loco, quaerit Dionyf. Tlq U 
lerty !fie ipirii^ ifne ^aary iraiMjM r^e 
Mfium MAA/0TV; Rd^HMidet: Xdpnj 
Tpaypta. u* r. X. quam in rem vide, quaa 
dein, de eodem aigumento^legunoa:, ibid Digitized by Google 140 «AAAPIAOS emSTOAAt 

rti^ppcmimufM. tre» ^ t^ mct* i^v uv^o',^^ fMi , T^d* ^^ lOO f/. K A T A N A l I S. 

Y^fUii fih lcrui ifMVT^ ^Pisoyu^awocQ IkHBiTB mnfi^ rmK^ 
veu y ^ $1^ Bfji^ Kx) TWf ifiovf ^cipAvswfiitKcurs^ 
kyr) fj^ hitpS»^ Tpi&xwrc^^ Sv i^s^ Hc^eTnjpTFo^^tiffarre ^ ^^^S 
TAKtmw^ OTFXiroif hfftoXaP^Kire^* hrrl SJ TtO^^nm l^flt , 2ir 
^vif^katxnfB y ^AsMTT^ kpFScrrs^mi Trpoaohus. iyh ^i ^pooifnw 
Vf£h j Sv jC^lAAm 7raa;^$iv im ifju>u 3 tx vw ^^yovorft Karcvy^ 
yiXXu^ %m h^ efjMvrh ovfjifittxi^crama Toit ix^pot^ VfiSi9 m^ 
9fov$6T89 ofju^oyHif cuffxf^na$6. ou f^v a/irifrcc ye r^vIO 

vpoti 

99' ^l ^S tufielu fiiKperipcs» ilxnif r»f p; 765. Abtefch. Nofter^ dum dixit Htan^ 

ifim \»(3slv mraCppovii^Mfui Sentemiam m^*i;/Ec«t^ A^/SfTy^re^xiteonleruadonem 

loci non afiecuti, NacgeorguSy aliiyred- duium eorum, quos incerfe^bos vellenc 

imt^ Si-^^vosafficerenegligerem^Bt^ Catinenfes, vt ante fi^iificaueFat ; non 

/f»x, Si vobispvetMs deftinartm^ Areti- alia nttione, atque ep« joja* filium a fe 

nus^i Siminorem ira mea vhionem a vo* conleruatum,.ait, eile, vt dolore affice« 

Us acciferefatis mibi exiftimarem; quo ret patrem*. Et hanc quidem ^iofir ivfMi 

iute quique, cognofcent ii , qui de verbi fimporrepxv vocauit, cum quod iufto.minor 

Hara^poyetu vfu notata a fumiliis viris, eflec iRa poena^ tum, vt haberec, cui 

ad Herod. 1. L p. 27, 32. & L VIII. p. mox opponeret t^v xar* dSlocv. 

6^3* cum noflxo contulerint. Haud du- &. KATANAIOIZ] Tanquam Diodo^ 

bie confueta verbi xctra(ppov€7if vircus ri^ banc epiftolam citat P. CarAera^ 

^edanda ell, vt ep« lxv. Ou y»p Bixiq Delcr. Aetn. 1. IL c. iv. Th. Ant. Sic 

h» irok>Mv^ 7Fo>j^ V evU mres^pmlv Vol. ix. p. 32. B. Sed, in. Monum. 

AloydsTspov. ep. xcvn. extr. i»vArou m» Hifl:. Vib. Cat. 1. IV. Thef. Ant. Sic^ 

TO^povijtrM. cet. lunguntur xccracppoviitrxifAt VoL X. p. 311. A. Phalaridis vocat; 

rou XafieTv ilxnv ivfiov fjuxporipxv^.^t Ac lane. ex his Pbalaridis^ non exillis 

fimilis intarpretum error (it ei, quo, (ad Diodori^ Graeca, quae citat. dcpromfir. 

Tbt/cyd. L VIII. c. XLvni. r^ fietfft)^! ReQ>on{ionem ad hanc epifblam vide- 

oix iiTopov ehxi pro ru ovx eSiropov sJvm bis inter ilhs Diodori , ep. xxxvii. cu* 

fietffiMiO l&pfos notauic, ia DiU Thuc. ius, ibidem, meminic Qarrera. Sed de 

eo Digitized by Google qoss a vobk fumerem ira minores ^ poenas defpiceroBL Qi^jis^ 
vero dignas mihi detis , tnm vos magnitudo calamitatis ia 
malorum^ quae £eciftis^memoriam reducet XL. C ATINEN SIBVSL- Vos fbrtaffe^mihi mmias foltiiffe poenas, opinamini, ihiti^ 
riarum^ quas mihi ineisque feciftis ,. eum pm triginta*^ 
vjris, quos impie concremaftis^ quingentos milites perdid^- 
cliftis, ^pro feptem vero talentis^ qtiae diripuiftis,, pJurimis 
priuati eftis recKtibu& Ego aut«m prooemium vobds eosum^ 
qjiae paffuri eftis a me , quae nunc facSta. ftint, denunr 
cio, vtpropter me,hoftibus veftrisopitulantem, paffos effe^ 
profiteri vos pudeat. Nec vero malum in vo& animwnre- 

S i mitr 

eo alibi opportunioir ent i^ endi locus. £oykus , qai tamen iorxlra^ in Omcoi . 

4t ifv eU if^ xx) r. i. iTApavtpofiii^ reonet» Epiftola amecedente conunemo» 

ftars^ Libri edici omnes ^uivofiiiaaTs» rantur ciues quidam Catineafium , r»i# 

Burm. vero, qui fohis e MSS. hanoepi- iMrifmv m^itmv r/va^f— *-• Sed iUos, Ca* 

ftolam habet, ^«/};yyoj^)MErf ; ex quo fe* tyaenubus, vt ¥idetur,inuiio6, Plialaris 

ci TTotpotviyofiiixotre^ yt, ep.cxviL Tiv fAii craferuat ;<hos poenae \oc(y^ quod iftos 

|c«r' owiyKH<; fAyJ^v m ve^pecvfvSfcmc^ 9 trigintar concrenaueranc , ijro}kC^?iixivoti 

jfurx :^viffki4 ii w€(i^Kir» ^ivr». Alte- Catidenfes dicuntur,' Vt veri fimilenon 

rum videri poteft ortum. ex irocp^ihoprsj fit. eosdem hic,- quoe, ep. antecedente, 

vel ^xptpwiHorir de quo verbo vkI» fu- reipict. Neq^e adeo eft, cur.^A/r^,. 

pra, flot«. ad ep; xin; 1. 6u Vtrum Ht pso iv^rotq reponamus; nifi forte. vnun» 

anteferendum , non deflnio; &.probum nocvquod, cum nondum belhm inn> 

wpxvivofjuiwti. lit Catinepfibus Pbalaiis^ ilUs<, quam. 

' 5. A'vr) fjih ivSfSv rpiiwvret^'^^ In liis nominandis , aptior locus- poteft vi« 

cpBlola, Diodoro adfcripm,de quafujpra, deri» de guo iudicabit le^n 

Sicuri Aotnato i^ni faorificauimus tuos 7. UpeqifJMv^. Vfiis .nominis- translati 

itlos triginta. mox KccrxvupTroXilv^ pro fophiflae , .quam Pbalaridij nocior. vid»- 

sMrxxxlsiv'9 dici. hotat H.- Stepianus^ fxmwif Hemfierbufius^ ad Lucian^txm» 

Thef. L. G. t. m..6a3. laeodem ue- I. Somn. g..6..&,. ad CbarJti Ji\Or^ 

gotio irvpTo?.iTv eft, ep. xciv. uilL L V. p. 443;^. 

6. Uiyrxiwricvg JjrA/r^ .Inteiptea^ 9. Tffli^ (j^^ft3; HimerenfiM cogi» 

in ed, Aurcl. rcddiditcw/.bunc fequltur uit vld^ 3imri ep. i\m. Digitized by Google I^ ^AAAmOS finiStOAAt fffmMm 

ripi 11« 'fft»^ y^itoiKclliffxirfimx^* K.T.\.'2 
Non diffimile ei eft, quod , apud Hero* 
^t. \. VIIL p. sS^* B. Adienienfes, 
N(^ ii iiriyyeXh^ NUpioplqi^ i^ A*A|f- 
vcuoi ?Jyouvi , W Ay j $aik r^ «Ari^ 
iHy IVj '^^P ^ vw ipxi^M^fuliKOU if/bo^ 
^iitriof i(dxq Si^' iMM tsdlffl n ffvptr 
piAxoivi Trlvw&l fii¥ Mfyfuv ifwv6fJuvoit 

ix^^ 9 ^i^pn^^ Toti^ n ohou^ xxi n» iyak" 
§iMr». tbi qillie Qoaac fPeffiUMfius ft 
Fakkenarius ^ p. 689. confidi velimt 
Herodoteum noc IpeftaQericne ncrfta*, 
son liixerinu De verbis^ certum eft, its 
compamta efle , vt non Phalarin , ied ho- 
minem^ in Platoniooroini Ibholis inftitn- 
tum, pcodant auAoreap. Nam, vt infira 
bflendam , vix in toca lenteniisi verbum' 
vllum eft, quod iatoUezti&t, nedQm.Ibti-^ 
pfiflec, in epiftola, venis Phalaiis. 

ij*. taotxMm ^fivotc^ HpiiMW «Qte 
Platonis tempora, non diuifMm prouh 
denfiam , vt iiic , led taommprudefo* 
tiam bumanam^ fondfle, ex Fauorine 
& Proclo^ >concludit, in Add. in Difl: de 
. Ep. Fh. Ci XVII: p. 29&J ^2. BeHtkius; 
vt, anOorem hafom Eptftoliutim ^tetatf^ 
filtem noii anteceflHIe Plafonem \ de^ 
monftrec Potuifiet vh* magnus^ maiofe 
etiam cun jnre^ dicere , nos tantmn 
i^pivtmf^ per ft pofitum^ vt Uc, pm 
fromdeniia dimna , fid jntegram genus 
loqnencU, i} hmtt^» TTfSmJt^^tc. -r. A^ 
ka comparatum effi^ vt cerdmmo indi^ 
•do fit , eum, ^oi lioc thibBret, ikltetn^ 
non ante Zenonem^ «tnsH^ kiuentonim 
aemuloK Scoicos sominacoft, vigoiflfe. Ac 
primum de Proeh; vercor, vt inde id, 
^uod voluit ifle , confici pofflt. tfrt M 
uefmo^iMf mquit, (qomm. ia Plat. 
Tim. f. itf60 ic^ tv t x^poifAg ehc€ irs^^ 
$i rn^ Upoifoia^ Mfita^o^^ A^ TDdrcm^ 
aSrof TsfH^ ripf Mmf ki^iiitrayroq^ Vere, 
efxAtxskSgmieius 'Xmpavibg pro zfpevihgj 
& MXhxvTot pro n^>^xvrvg emencbc; 
lU idiQmi cum fie GQm^t, % iu^« v^ (Smt wpArou Mmt na>I^aim^^ red» 
ditqpe, Ratonem primumfuijfe^ qui fie 
diuinam preuidentiam vocaret; non co« 
giQiuit^ frocfum , (i hoc voluUIet, non 
wfiirm Mm¥ ,'(ed TfAr&s rifv Moov K»>h 
v«m?,Icripturum fuifle; ne dicam, fal* 
fum tum efle, quod aiat, Tpivoiocva 
Platone diuinam prouidentiam vocari: 
td qooflaZifiMiyf d^wm fiawn ^V 
deinceps demonftrabo ; cum Plato nim- 
qdim; wpevdmf ^ niS addito Uol , ^d 
Um^ illam dei vocauerit, NequeeciaQ 
^auorinus y^^s^ Laert. K Hl. p. 
180. ^. 24, xpimm habet, fed, TtptSn 
ro(; , mquit , Q UXxrm) iv ^tMrodlf^ 
&v6fiouri , 4iA wpivota». Vt, aliud fpe^ 
flafFe Proclum^ vqi fimile fit. Plutar^ 
vbfts^ in libro, de*B*atd, inter alla, aa 
me0«em Platonioonmi dil^tata, dma 
tripliciter dMbnbwtwpivotxv^prouidentiam^ 
'diuinam'^ P* 57S. A.Tplnt y'ijr,inquiCg. 
^lxirt fiiMfi .vpSvoti n KaH TpofiJititm 
Tinfv 070t Xip) ytjv ioctfioviq rsTOiyfjUvot rStt 
ivipe^lvav ^po^im 06xxfUo n xoA /sr/- 
vwfTol Acriv. . Quae fiue fpeftauerit Pro* 
clus^ fiue iSam^ ex libro qnodmP/a^ 
tarchi deperdito, locum, viam tamenad 
veram emendarionem monflrare , puto« 
x^) cSv i Xoupcovihq ifiTi TTip) T?^ Tlpovolcc^ 
tvifiOBTOq , ' ciq Wdrccvog oiku TrpofuiMavj 
<[vel rtiv 9rpofi46itxv)xot?Je-oivroi. Quod Plu* 
^arcbus , & ex eoProcluSj monere potue- 
tunt,iie quls temere cum Stoids, aliisue» 
^Ut^, atque par eflet, rpivotav Platonis. 
interiMetaretur; quam ipfe Proclusy ante^ 
ibid. nlhll eflfe , monet , aHud, nifi tw^ iwe- 
vi rh iyaSov hlpyaxv , vel rdi iyxScni 
^fim-aiovtv. Ab hoc diuerfum , vt opmpr » 
Fauorfni tefKmonium; qui non tan^. 
t|)eaamt yim vocis rpivotx , quam , pri- 
mum tlatonem^ docuit, in pbihfopbia ne^. 
minaffhy hf CiiXovs^icf, hofjiiffxi iioXn irpi^ 
voixv. ' Qucw ! vtnimqud verum. Ai^te 
t&mpora nlmihmi Zenonis, & Scbico^. 
rum , nominis rpSvotx duplex potillimum 
ncio fhit; quarom alcera cemicur In Mr 

iier* Digitized by Google PflAiLARIWS V?l$tOhAJk 14^ 

nittani> quosd moderatriz piDuidoatia eand«m teitaonia^ 

mun- Biifie , mera,. eum geaenLtim frmi 
tism^ prudeniiam^ v^ouj^^ut» \ finL 
i^pimm dicimt QnexL. Tbuejiidii eft, 
Hift. VL p. 386. L3I* nifinae^ !n.in^ 

tt vrxstna. m>\ noD difimdliB coQHwio^ 
vmj iirslvfdif AwtpMi^j ratio^ his ^dj^ 
pia». P*mf*. KMr. pu. i«*i. lo. vPn» U^ 
6q lo/itfy , tb ^phmoi («I TePfiuafd) hfr^- 
i»ASCW > «S^ AOTAT^ » dsiid h^ XP^ 
fmoi^ nMantp ^iffitu mlg» quidem legif- 
tlir Mk MTi^P^ i0i^t4fm rwli^ i?jJt t^ 
j^ fed, voba ItrirT^y ttA huc male 
nmatata €fle ok iis,. ^uai^ fubiidontur,, 
)i> «^ 4hr> «y^ V^fjmkm hrmT^fap: jm} 
flpipejFoAaq itr^Smrr nidkH duhito. Redbe 
wcem, io Tbueydi^' vefbi», fedditur 
frudeniUt. Idcia wpepuihMV, vtl mtram^ 
ftoat, ^M n/l^iii/ reifro/pwiMS^ in eina^ 
)dw L ll ?• 957. L «I.. 1r«l$»Nr ftiir «iSi^ 
^^ 2$0» ^ irpimmt nmii. fd Summv^.. 
^uo ^mm con^ne, apod PImu Gotg. p^. 
^2. A*. M fth rex^iut^ IrpaofpumMktiy: 
mpofifkkiir -TW» t^fiucm TtSi ^Kritrou m^ 
ifi rhv ^pvpoh» CoficnDia fere iMioiie , 
«om feamdo csSu^^pima ^tXBtforudm^f 
fia , itpofiiHmu , 4kii. eius ^ qui profpiciac,; 
♦t in iHo Tiucydidti. L VIIL p. 565. 
L 86. ^3^ yifip kffuxOf Mwpomlue tSu 
W^^perpiicm. Quan aofiem Ttucydidet , 
lemem nominis wpteom vircatem fpegbk^ 
runt omnes » qootqoot ad veceris Att^ 
tsjttii n<xmtfn Ofadoaem coispofiittQHtt 
«dfligentiiB , tMkgki^ oratores ^ ceteri. 
f7ec hi tanmm , fed qaocqnot andqwtas 
Gnuece fhnt tooiQ*, pwi ratione nomine 
foilvfi. Pmecipir HiMocrafes^¥rusn. 
Vbro p. 36v L cJ Tip Vrrpiif wpimtav krtr 
'r)iii6€iu* vbi qoid ibnet vox yrpimiUr 
tion tam es Galem cognofces^ ^uaa 
fp&, quae SAAedt Him^rates ^ ve^ 
^. Heredbtea funt, L VL p. 404. |X 
^dvahrw M ^efdf/^oo ix irpemlti^ t99 KA;m* 
fiivoug iq rife'Tlv6lify. &, L LP..57. C 
%} /cc)y fnpiml rt nek ifi^^^fee i TraH^ 4^k fmk^ rmk% Hh^i tt rukmii, 
^mm. £adm finma^iniflte Attico.de isK- 
di^triA iUatum vulnus rpsiia» £e wpopolmg- 
idicebaQir. nota Lyfitte^ UepTrpmifiwm M: 
5rMM0^, aratio. Placmc idemWaroni^^ 
Phaedr.p. 1218* B.-AV *r Sniri 
^. N^M^ « «& /«f «d wpoSfiakm 9 Ae- 
-mpevolae fraff&^ h4eueitmru. vbi idcmumt 
4pta feoteoda erit ^ fi^ fic imexpHweris :- 
^ ictf >& jiV0A3«^ !^K wpmolae , aa^j 
-Meomtiemi <^ ^lmimqM^ ciim $toicis. 
nomine «^^tvMBi vticur. fiui^arcims inhac: 
4aBienF ^Emaa anciqiiiioi^ Jioitatuft eft, L^ 
4e Fa]»t il^.579^ C. ilitei » rd^^i^» 
flM^«A09?ay dB0(l TB4iPr# dirtlStt» oleit tt^tfM- 
rrpmla^ imydaes: 4fw Adparlm' (lcg* 
-^tf/Mun&ny» iwll Aiifisreu) rufi^:* i rSit 
4rt. ttpeittAtue^. sdde.,. de Supcrft. p. 
i£i^A^qfit»^a9mp(9[d «pelim cum iV/* 
jo^^y eonuoi 1- 1^ ^j&^^». L XV« 
fu 693;» Av& Mmueudri^ es Hypdi. 
vttbifiy. apw. Stelhr VtA Pby£ L I.. 
M^ x^ :<iHu^ f^: «Binidat& a ^mh^ 
iw> jp;:. tia; ft^ qood praeteriit ^r» 
^ irpimm V n Jhtriit -mtniiie ., Kai0hiiim^ 
^«9 kttl oonreAione mnftetpr^ ia — H 
-etpieoia T 9} ttnrrSv xwnie K* 0. nihil 
Jiahd^uBt , quod oSsodttt IfAorem poifir. 
iMemoiracam amem fbmiam rdtioLO 
Imeiafteu IL Alas. p. 263« ie slki^fm- 
M Tpeeetue rtek ri rotaite^ tiuoi tta/sm^ 
'Cifwy ewiffif. vulgo ie tiwiS^ npo-' 
,mlae'^* qood faipii cmimitcum luc^ 
X IIL Hiilop. p. si$.it Plut4 de So- 
.perft. L c. Ae <dSm nstrJt, S/joyy dr iie. 
t epe eeltt i s ■ . Mitfio.phn. faDdpbicaai 
4Bttm Mmearuam n^^otttr^ quum vbiqua 
Hri> eruditis fire pefus-^cum fit eius no- 
inen,.cperae pvetium erit^ diligentius iiw^ 
qwfiisifK. Huius» vtopinor, cerdifi-^ 
mo indkio funt Desttefiiettis verba, ia 
Arifl»git. L p. 833. D. Pateor qiidm% 
.fi vtdgprem def Afinefluae napmtltit «ede» 
Delpms dicata, opinionem fequasmr^ de 
faac) non de Upmol^ A'd^ aodpienda 
«fl^ qjiam jn zmyAk^di .Meurfius ^ Digitized by Google 144 ^AAAPMOS EniSTOAAt £eas. Att. 4. i|. c mnr. &, de Rega. 
Xac. c. V. p. 22. & huius lententiam vxt- 
♦pleM wi quique in literis prindpes, 
-quos cicat /7. Tayiorus , ad iSetnoflienis 
-!• €. p. 517. quiDUs add ff^jffelingium ^ 
*«d Herodot* L I. p. 47. (in rem ipfim 
^edles, non tantum Demaftbenem ^w^ 
^parebit, (ed qiietquot e merQ>us hi»- 
-ius aedis Mineruae , Delphis coniecra^ 
cae, meminerint, non Tlpoytdm ieAu^ 
wotMfVcAxiSt\ &, quidqiiki de duplici M» 
nerua, altera it^^^e, Delphis, >altera 
H^o/f 9 Athenis, culta, Meurfiis^ alii- 
«^e conumnilcantur , Miim dle. >No- 
minatur quidem npov»l»^ in Aefcbyli^ 
£umen. 21. & in loco Callimacbi^ quem 
ibi dtat fcholiafla ; tum etiam ab Hefy- 
ctntty & Etymologo. Ad haec HarpocrtH 
tio^ aliique, dum fic nominatam tradunt 
Mineruam, 5ii ▼* jrpJ rw vtmXipwricu^ 
«con Tlpovotxi, yt vulgo &ribicur^ ied 
Jlpo¥»loBg reQ)icere fe nomwi, dedaram. 
'Sed, fi •vulgata in libris vetefumfcriptura 
<landttm , fonge plnres emnt , quos illis 
^pponas, vt Herodoti^ Demoftbenis ^ 
jiefcbinis^ Ofiodom Sic Flutaroiiy Ifau^ 
faniae^ Partbemi^ntammBOico^Har'' 
pocrationem^ Eufiatbtum^ & Suidam^ 
nominem'; in quibiis omnibus olim non 
llpov»t» ^ fed Tlpivoi» 9 fcriptum finfle, 
vetera esemplaria docent, confirmant 
-^fi, qui horum loca citant^ mmmatid. 
•Sin vero Harpocrationis ^ & atiorum 
Terba dilij^ntnis inlpexeris<y rnhil inde 
4!on6d poile, iiifi vnua Siap» ^tf^arebit, 
liue librariorum «mney liue atia nttiooe , 
induftos , dufaios «os haefifie^ IlfAmc^ 
an Upomlu vensm efifet JVfineruae Delpbt- 
cae cognomen , ac propterea dupticem 
tradidifle nominis radonem : iix ri Tp6 
roS vctdS mpifTiAt^ ^ Sn TpoMfio-sv ovm 
^iicot if Atrri (veiba Harpocratiohis fuat, 
^. JRJ^voiA^i iqirem rdiqui funt iecuti). 
Quorum alterum quum ad iidme& lip^ 
^ed» perttneat, «Itemm ad Upomot^ quod 
itt ^dbs/ebisu Mt Herodfao legem. Harpa* M/^ , cMft flulk ^ vearyfi gcammatiooi 

iiudias,pptius Upoysdeaf^qnm' Updvouc^^^ 
ftam, putes. Vt mirari fidsnoti poOlm 9 w- 
us Meurfii tantam fiiiil& au&oritacem^ vc 
ad iltius fententiam deinceps , vbicunque 
'Mtneruae Ufo^ou; Ddpbicae mencio» 
nem fik9Bm mnenirenc erudici, in eiua 
iocum fubflituerint Qomub/m^. Imo T>ay^ 
iorus^ emdidflimiis Demoftben{s interpre^ 
tquum viderec ^ itUerire omnem loci De^ 
moflbetsei^ fupra xkatiy leporem, & eli* 
'gantiam^ fi ad eandem normam^orrig$^ 
retur^ eo delapfus efi;, vt iltius in Aii- 
itogitonem orationis auftorem, q^emnos 
Demoflbenem , fed fimium Dtmoftbemi 
habet, Antiqui$atis verae ignarum^ Sf 
mcabulorum fimilitudint deceptum^ cun^ 
fua fcriberet^ fu^icari, quam peruagar 
szm 4dionim Qpinioaem deferere . m»- 
-hiifle videatur. Sbie Bxxem Demoftbenis^ 
<fiue alius fit ifta oratio, quod hic difpu* 
tandi locus non efl, ita conlcripta ea efl?^ 
vt audtorem prodat minime imperitum; 
sneque adeo verifimile fit, in tanta tati-» 
-quitatis ignoratione eum verfari potuiile ^ 
vc dnsmodi errore laberetyr ; prae&rtini 
cttm aedesifta Kfineruae Delphicae, com- 
plurium fcrqytis.olim celebrata^ fupoilef 
4ttlhuc £i6rit JPaufaniae tempore ^ 
<)uem vid. in Pboc. p. ii6. Sed iplk 
yerba otatbris videamus: Od% ip&n^ 
•inqnic, p. 833. B. frt rijg ^Oceai itifTcSi 
{A^ptoToyslTovo^) KoA riii ^oMretoi oi 
Saytfffib^ , eiV eSHio oiHspct» , «AA* dr^ 
voi» ^ydrou. tum, npnnullis incezpofids, 
ibid. XX OiK eamolcte^ u i^ipoi J^Amo^ 
Tcbo tnrip riio mrptiog fiouKHMfihovg ^rf 
J^Krsifv 9 Srtjp mvosy^ffovfftt^* i^A^ poO koA 
<Pp€vi9¥ iyatoo¥ ksu irpoifotao toAA^^ cuius 
caufam hanc fubiidt: T^Sr^ fiiy yikp d^ 
^{iimfAOvlow &yei TrJirrste ivipuxovi^ iKeivm 
^ ol.TOUTo» mTohBelv iai. ac tandem , qua 
maiorem dii^s vim ^dat 9 exemplo vti» 
lur a . moribus populorum , qui » quum 
.deorum omnium aras, fimaque conlecra* 
fioCy.cua inter eaetiam ^ k Ik Toinm^ 

suot Digitized by Gdogle CHALA&IDIS JBcFiaVDLAm r4F «nuidiftraet Sod bellusi iul^erfas vos fuib^jaiDi^ liofi psQ 

T me vola^ 9 ^M* imdeUt^. , vhi non tatteuin con-^ 
cnuiorum cona3>arado , i vt r^fte nocat 
T^olff^^^ 9 rerinqndum ef& , docet, n^ 
vUc^i fed, nifi ita legatur^ ab hoc loco 
pkne alienum erit^ quo vfu& eft ora- 
cor » exemplumi Quo , quum Mineruaen^ 
ma<; aedem ccmrecratam ^ dicit, non 
Tero i/TTQwlt^v quid alliid figaificat^ nifl 
propterea reiigioi^ colendam Mineruam 
Upivcia» prifcoa bomines voluifle, quod 
tnm demum bene fiiccedere res arbitrati 
fint; cum ilUs admouerentur ii, quorum 
cdGfet fpedata Upivoi»^ quumque gere- 
rentur, quafi ^roufdm A^in^ck Upo- 
^icu; ? (^id ergo ? eum ignorafle hanc 
antiquitatis partem, cenfendum eft, an 
vero in caufis nominis Up&fola^ expU- 
^andis haefifile n^mmadcos , verum* 
Que nomen fume Updmav^ Equi- 
oem qui illud, quam hoc malit, vbi ai]h 
te difta contulerit, aequiorem paul* 
lo ibre, opinor, neminem. lam ve- 
^o obferuari velim, quod de hac fua 
tlpivot» dicit ille, L c £>. eM rcu^ Tikm 
7CMW 0Q9fM) Kx) . veii itiafTm rw ism' 
h }i 'MoirQt^ Mt Upovoia^ A'Ary«^, U4 fi^ 
^iXfie iia) iyain^ 4eov , ims) TOpit r^ 
' AV^AA.0f// iif AfA<p07f }ii\}a9rog kA fitr 
yiirro^ noa^ ^Hv^ Afnivn iU ri liph» 
£fi: hic Upivot» A'^2, cuius arae ft- 
jiaque<:um in aliis ciuitatibus ceraaptur, 
tum etiam, Hikta ApoUinem, Delphis* 

glcherpima & mnxima aedes, ad ingref^ 
n tempdi* .Atqui Minei^ja^ cuiosme* 
minere Heradofus^ I, i .ed. WtST. p«47* 
I. 21* & 4Llibi, Diodor. Sic. L XL p. 
415. L 60.' c^Partbenius , Erot. c. «v. 
Plutarcbus. Rjeip. Ger. Praec. p. 8^5. B. 
salii, non alia efi:. atque ea, Ddphtscu}- 
pu Efi: itaqutt Upivotot A*hivx\ cuiua, n 
jtit ille , ^ap» r^ KiriXKuvt h Af A4)0ii; 
juik?^»oroc '3cxi (Aiyitrro^-imiiq suHf^ ehtiftt 
4U rh kpiv quam lu/iamf^ , Orat. iV; 
p. 149. C. & ex eO, Etiflatbius^ ad 
mm. IL A» p» ^t^ dtcttQt ^hfm Dt^ m^ tMfovov A*ieixxihfi ty- vofit^^dyi^ 
fAtjUv ^xl»f iiacpipetv^f dum veterem ver^ 
fimi citant, fKsro y slg Uvtit xo^M r^x^ 
kSnr» Upovohfv. Porro, eandem voluiflh 
faufaniam^ dum, in Phoc. p. 816. b ri* 
rxpro^; S^, inquiat, (vai^) A^tiv&^ kxUTtm 
Upovoh^^ locum inQ)iciend , & cum re« 
liquis comparand, apparebJt facillimei» 
Aiqm '^jiefcbyli , Caliimacbi & Tiefy'^ 
ebm ,' Mnerua Upmfalx, Ddphica quoquei 
efi:: vt appareat, hanc edam «andesi 
fbifie, quam reliqoorum , nifiMineruam^ 
alteram UpivotMf 9 alteram npovatav^ a 
Delphis cultam, velis exiftimare; quod 
probari nequit. Vt longe veri fimUlimun 
fit , hos ad reliquorum, non illos ad ho» 
rum, exemplum corrigendos efie. Refiat 
3/Ufcbinis locus, contr. Ctefipbontem^ 
p. 445. '&*Ainol^ C^*fi0txnioffiv^ ivatpii 
fi Uutla , xoksfmv Kiffalotg , xai A^Kpof* 
yaXxQatg^ Kot auroug Jkvipan^ditorafiivouo^ 
dvaiehat r^ AWaaa^w r^ Uutltfi Koi rff 
A^pripuit Ka) AtrrcT^ koH Kinv^ Upovol^ 
i^r) ^rdff^ asprl(p. cet. Habemus Upivota90 
A^hnfoaf bic, & apud Barpocrat. qui^ v« 
Upitfotaif locum dtat. Sed U^alav vo* 
hut, ad Aefcbyli E^en. v. ai. eamque 
adThebas coUocauit, Stanleius , vir do« 
Stiilimus^ Paufaniae addudtus tefiimo* 
nio, qui,'Boeot. p. 730. UpQra ptiv ik 
Xltov Karit rifv hdSiv iorof A*iiiy» Kot 
E,'pfiSigf Ivopta^ipuvot Upiifotot*''^fierm 
i vsAq 4fKoSi}tiiTat. Sed ibi de fimula^ 
cris« ad ingreflSmi lapidis collocads, Mi-^ 
neruae & Mei^GUriifit fenno; qui curii.^ 
fxot fint ncdmnad , dedarac Paufanias^ 
dum fubiicit uera ie i vaig ^xoiifAirrai. 
Vt ^ foUs Kdtuis ante templum ereflis 
dietem^ accipiendum fit ; quemadmodum 
^fjui)^ xpGviw^ Aefcbylus^ SuppL 503« 
fimilia alii , dizerunt. Quorfum fi quis 
refeire velit jEfy0y^/0j'/ upovata AH^vx^ 
-AriKfiaroq ovofMt, per me licebit; modo 
fiitearar , non eandem , vt, grammadcos 
iecnri » vulgo eruditi opinantur, quam 
U09 f%U9om V3^ i m explicando no« 

mi« Digitized by Google 146 «AAAPIACE EniSTOAAt 

6iik niibe n/MwtfiK D^Ueae, qMn n^ 
fOMR^ vocalle vecereS) vidiiainb Hok e* 
wm 9 vt Demtfiienes aic , h luk^ 
ni>j^09 ndk fiiyfTW v^ fiiit» ^uod 
j^fum itfi(SuMe¥ habefcc^ vc docet Paufa^ 
mas^ Phoc. p. 8i6. vcnimque deae (iimi- 
haro onuttum. Vc probifatle non flt» 
iade Ddphos Minerutm fiiam cogno* 
minBlle nawxlm. MiMco mimtt, vocatam 
n^almf ndOle, verifimile eft, qnod m- 
^ r$ A*rixJusyi h^h^^ eius e(Kc ir«^; 
cum fimilBM» de camis con4>lnres dii 
deaeque, t^^m poonflent nominari; ne- 
^ adeo nuio vm fuiflet, cur a re tam 
leui 9 ac deonim comphirium communi , 
4>eciadm fiuun (uriknv ud irMm ^^ 
npoifedaof vocaflent De^hi. Ad AeftH* 
mis locom qood accinet , notari velim, con* 
iungi riu lCxiKkw» rw Tlviiou xsA ri)u 
A^prifs^^ x«> Aifii&9 ^ A*tn¥M Upih 
toittv^ eosdem adeo^ vc videcur, quibus 
iram in 2k»flete Accicae dicatam &iSk^ 
difcimus ex Paufsniae Atc p. 76. extn 
£V iMeiHpi U M tm^Jrpii xcit 0afih 
Ainu^y ^ AWaXm^, imb) Aprifiiief 
xtA AnreSf^ TezeTyi fih Au Anrh-T<k% 
etcC/iuQ hralutei eO ^aetj hieaetou ik vhe 
\aerfipit i^ rdsofUenu^ noct r^ Xupltp SiA 
rwro yevMoi ri hofeet. Quod hic tedrit 
Paufanias^ foBbm^ vc & locus , vbi m« 
citur arafntfle, manifefto declatant, Mi- 
neruam npipotae eog^tandam efle. Nam 
ei fpedatim, tn ifto negotio^ locus fisit, 
vt docet Arifiides , tom. L Panath. p« 
97* Aifr^ rs yif >j^mf»bni t^ Z^^hme ie 
TUcTt^pi rifg A^rrtidk x^ ^trcSest ri^ liedt* 
yufiiMf IV rJffi^9 fitdlZeucrm ioi iU ri 9tp6e 
%»^ rn^ Upo¥olae A'4jfyfi^ ^oufd^^^ek 
Afjkov xarxlpti^ juit rlxrn S^ rott^ tiovo 
rit¥ rs Kprsfisv x$A rh narp^ KriMM 
^ viket. Conferri vdim fcholiaftae veiw 
ba, nec non, quae ad enm locum &faoo 
liaftes MS. quem pofladet Bwrmamus 
Secundus^ vir clariffimus, habet, aiecum 
communicnca a Pakkenariox Tiiq npO' wpeedpieeet 4sre. M rHke yip tu}4tt 
UpiyoieilCtnem^ SnwpeMiieee (fic leepesL 
aarpocrat. alits, pro etpes^ 9 quod SfS.) 
tvC rimt r^% A^fTvi^* sMM •& Ktivptm 
wpeifyehw xpk eh rieee euf^fiaXAofUyii 
Tff Ayni'» ud ri lEoihnoej v^ Snpae ktt* 
itixeuei (MS. httTltneth fed mm. hth 
ioiwei^ cuius fiuniis correftio m /ri- 
lelae¥m)y sui itpliq rkf tJikoe xi^iparcayet 
rief tekr TeXm m) Twe^q h A*iXiax^ 
fieekifueei ielim^ in ai j^ees hy^ iUn 
ril^ JCrririiq , slrcy 9 tri Aif Ixpa^ r5# 
KrrtO^ if Ayftk iitifiii riio eJieoo. Adde 
Ariftid. tonu L in Min. p« 13 , & 15. 
Harpoerae.Suid.ii^Etfwiehgum^ttt}ksm 
fic emendandum: ^ fa rpoevifieetf ^ drue 
tim n Aifrd, 1*0 vukato, $ drt Tposi^ 
eeu 9 hi ierh 4 A. Quibus omnibus fle, 
vc 9 qnam voluit Aejchines 9 L c. ipfam 
tftam Minecuam fiiifle Upivoiay^ putem^^ 
quam, loco fupca dtato, Apollkii Del^ 
ptuco adiunAam vidimus ; fiue ftatuaSf 
d quoque in Boeotia, ad Thebas, vc 
Ssanleius apixaxaa eft, aedem fiiifRi 
nam in multis cinicadbus fhna babuUIe» 
cum ex Demefibene 1. c. «pparet, tum 
ez Piumuee 4 de Nat« Deor. c. xz. p^ 
184. fme, quod maio, Pythiam, fiio 
rdponfb voittifle^ vt Ciirhad, (Se Acnt»; 
gaUidae in feiuittttem redafti 9 coramqne^ 
agri ipfis numiaibns Detphicis, Minetw 
uae TUoeol^ & Apollini Pydiio^ ceteris» 
qne, dicarennir. Ac nedubltes9^i?/ri&fiyiV, 
quae 9>idem9 A. aatecedunt, infpid ver« 
faa velim 9 vbi docet, AmphiAyoneS) 
flQod vidni Cinrhaei & Acngallidae tem«- 
plum Delphicum violaflent, indignatos^ 
onculnm confuluifl& ; iuni aucem iftud 
refponfum reddidifl& Pydiiam. Vt ma«- 
iiiftfl:a rado fic^ cur Mineniae n^dyo/f & 
ApoUbii Pychio, numinibus DeTphicib 
laefis 9 confea«tos iftos volueric Pycbia. 
De Minerua aucem npifota^ quam coff- 
fiaxit Meurftut , Athenis culta 9 & t 
npo¥»l» Delphica diuerfa; cum non aliis 
i^evj/etJP^IltdisStPiUrnmi^ teftbno» 

aiis. Digitized by Google ^^ MU^ ^•F ^^ VHALiEIOlS J^ISTOLAB. ^^ T a per^ fi, flttllam fuifle, i4)parebk ; nifi» quod^ 
Vt lut PbmrHsauSf multas Misana H^ 
ti#« aedes babuk , inde confidas » edam 
hdwifle AtheBiflL In Arifit^Us MXm iock 
iaM eft^quo, Arhemmu^» ^uemOdr 
fihis, calcam iuiiie, denioiidftmi fioflh. 
liabes , nifi fiUer , Delphti , ceakutam 
Ibam Mineniam Xlfinmy eii|ue con« 
fecratamy cum alibi^ tum Ddpbis in^ 
pnBna, aedaaai^quam pkrams vetemm lo 
itimoQiiB nobiiicatam > «diuerfam d» .ara^ 
ddem deae, cec dicatam in ZoAere Atr 
licae; tum deam iplam Upimmif De^* 
cam, cBueriam a ftatoa A^itfiOe^, cui lijiu^ 
MI0C Bomen, in Boeoda,a ifiblo Paufsma 
defa^;cum» e contxamo ^ Oelphica ifta 
Ilp«v40iW euamierit» Vnnm hoc icire Ye* 
Imi 9 an fania , qoae in vanib ciuitadbua 
habuifle Minetusm UpifOia»^ auftores 
fimt Dmofibenei & Fbumutus^ annn» 
meRuada m. aodts Mineniae ntmlaq^ 
commemorata a Macrobh^^ Sac» L 1 &. 
xvxu dum 9 DtumoB , ioquit, frauidaf9» 
tiae vidtJufiansm., ^psaa creditur iumffi 
fortum (lAtoaae} ; idea im infuia De^ 
io^ ad emfirmamdam fidtm fabulae^ ae^ 
des prouidentiae ; quam vah ll^uelac 
A'tfHv£$ appeUanty afta religione eelebra^ 
tmr. Cernmir, hic, m infida Ddo, aedea 
eiusdem Mineruae Jlpe^ctmc^ quam Det 
phis vi^tn ctdtam* Cui 9Jod oppo- 
nam , nihil habeo , nlfi ISentium veti^ 
nmi^ eorumque e contrario m aedem 
Ufmolmg Delphicae conienfum. Vt dth 
hnis haeream , Macrobii teffimonium 
i^nofcam, an, aut iprfum, dicam^autlv- 
tinurios, addito infuJa^ Delum cvnn DeU 
pbis confiidiae. Certum interea, non 
sliam hunc quoqoe Mineruam» atqoe 
Hfipoimo^ -voluifle. TametG, in mnninia 
csNifis e:q>licandis, non tam ad fabuhs, vt 
iUe, aliique, qoos fipra vidmms, feee» 
runt, recurrendum, puco,9iam andquam 
eius vhrtutem^ qnam fupia notaui, ipe- 
aandoa efle. Qaod quomi^aanam 9 on DmjOmi^ 4111^ 
teitimomp, de quo fvpi:a,^.€imi ho^ 
Pbunmti^ de Nat. D^*^ €^ n^ ff J^ 
A*Afy2 ivrof t$ tdi jL^ .niifeme » n mif^: 
oie^m ^ if «^$ xpoeoif , scat^ 9^ Hfior 
yoLmf I^b^jipkanrmirMmL Qwe&QOX^ 
tideris Qim ArifHdi^% de MiAOua^ vei<r 
bia» «onv L p. ju (H* ^iy oSk /^lavsr 
s^a edepirmmiPt xmk iA wmmm rSsf YQnier 
i/dmiuidimump » aoil ^mirebQmm^ ^rracr 
fUdeomo mi rixms^s frx 9 ^^io Hkoou^ 
mio * oiSbi fobmsa mvtciam il^M|p«fAf #> 
ei^ hf fTfidfmml xm smofiif.oiiimtyeip* 
elk A'A|«i(.> ffomqiue bo9 ipfo.Min^ii^ 
uae ia hot&aam b^neficto ^r ac tot alii^ 
eiempMa fiAosum hecoicoruqiv. qnae.fiuf 
A -dvais r &ie /£imSa UponQlfiie ^st^fntr 
Mnoy perpea»t» di(?mtur ab jimfiid. (^ 
in Mia. p. 23, 14^ . ij. ^ /uUapo^ 
•Orac IV. t^ iS4n :M* aliis,, appace^ 
bit y vt opiimr , «v^eres Delphos , duqt 
Mineruam con&ecareut llfiAiom^ noft 
filmd ^eAaile^ qqam prudemiamj cqgk^ 
fflkfum fadoramque ipciderstoc^ • co-^ 
inailhi tanquamdeaefletcokyida»^ Oxm 
cimi.taQta haberemur beneficia, vt,quid^ 
-qpnd prudetitef facetent bommes» huiu^ 
dudbr fadbim intefpcetai^qtiir, qurandum 
«on eft^ hoftoffifieo .eamnomine nkeym^ 
mA iyaiiio 'kcH celebrari a Demojlbenfi 
-1 c D. cuius vet}>a fi pono cQntulerij^ 
tnm Orfbei Vot. ad Mm. iaieUig^d q^ 
animo ule , aut quisquis eius ^ujctor dv- 
cendus eft, v« 30» cedneiitM»^;)^ rp 
^eeboj ifyai^ i' ixi raki Ifyiifotim* Re^ 
-deo ad Platonis ^ quei^ Fauoriuus Sip 
Procius refpiciunt, in Timaeo, ilpQum^ 
f^ X048. A. Qvrm eiy iii smcii ^ep 
'Tw Atorm hi TJiroto * t^ tt %hi iwiojm 
Xfbwlfiaptixoeimnurre Tf Akdbl<f im-rm 
$eou- yeeiaimi vfdmia»^ & ib« p. 19^* A^ 
ntp) emfidrmif mri uifoi rm^TsiAreuOM 
mmt ir^ ifupfio^* h^ mg ve eirlmo sv) wfo^ 

wlm^ yirone Jm/, AnCQcedeafia.I^atjr 

ne reddidk^ de Vniu. g* Q^fr^Cicerop 
Qium ob. oanfam.wm ^ .m^udim 

pro^ Digitized by yGoogle 148 Td» «AAAPIAO£ ^mSTOAAll ^kimii frnfimi; fi mdd^ hmefiigari sli^fid CM^ 
4fffuTMpot^^ bunc mandum ammalejfcy 
idque inteUigent, £f diuina pnmidentia 
t0ufiitutum .* tamedl obleniari velim , 
^pivoicty in ilUs Platanit non magis d!f- 
uinam prouidentiam fcmare, qiiam/3«/- 
^^ louis decretum^ confiHumue^mHo' 
tnerico^ Aih^ V irexsiero fiwkilh £(» vt 
in Homerico^ ^xh per & nihil ,' gttod 
tion coniieiH&c co&miuni loquentimn coi>* 
ibecndini^» ita in P/atoms reu tewi wpif 
yota nihil diftum noue; ami Tpim»^ 
conlbeto non tantum adionmi, (ed ipfius 
etiam P/atonis vfu , nihil aliud valeat , 
quam prouidentiam ^ ^pofiiiietaif^ vel fi^ 
snile. ucut, eadem pw 1056. D. quum di- 
dt ille, Deos Ipyawa hiiio-ai roiinp (r^ 

cogitauit Twsaif Tpofiniteiau <, qua dii, 
quum inftrumenta fiidei iaderent , pro- 
i[)exerint animae. Vere itaque fiue P/u^ 
iarcius , fwe , ex eo , Proc/us^ Plato^ 
nem^ tfcere potuerant, duriao Qjtpivotar) 
Tpopaiteiav xaxhat. Qpid vero Fauori- 
musP an, quod opmatur Bent/eius , ^pi- 
90f»v 9 cum , ante P/atonem , prudentiam 
dunta^t valeret bumanam , ab hoc pri- 
•mum ad deum fiiifie diuinamque proui- 
dendam relatum, quum dixerit tsw rpi^ 
mccv ? Obftat ipfa vocis Tpiyoix ratio , 
quae, per fe poHta, andquitus nonma^ 
bumanam quam diuinam^ led generatim 
ouamcunque/riwiVeii/i^m, Tpofiiitemf^cet. 
K>nuit; de quo fupRt. Accedit, quod, fi 
vera Bent/eii fentenda, falfi comii^us 
€rit Fauorinus. Nam aeque ante Pla- 
tanis tempora, quam deinceps icpo¥ota&' 
idmtati fmt ailignaiia , addito , vt itle fe- 
cit, vel tiWf^ vel fimile, quo^ei reftrin- 
geretnr. Sic lane non Euripides fblum, 
quem Fauorino opponit Dauifius » ad 
C/r, de NaL D. 1. II. p. 205. fed, iam 
ante natum etiam Piatonem^ He^odotus^ 
h III. p. asi. D. Aiyowrt Ik xdi rSU 
A*pafiioi^ d^ ^Sffa J^ r9 i^ifMtKiero rS» 
kptav Toifm^ et M 7^iif^9ku xme" mMi9 iiyt atm. Kol xao roii- Mou jf Trpovolii , &nFei^ 
tfot ilni^ Itrri , loZffu^ oo(f^ , 07» fjtiv i^ 
X^f 7« iakk xeii &i)iipia , ra^» fiia 
vdvrx jsrokuyova TSTrol^fxev^ Jvajiit iirt'' 
>Minrreu* . xanoitipuv». Adfcripu plura» 
quemadmodum in fecunda H. Stepbani 
editione le^tur, vt, commoda emenda- 
done vim mfiingam argumend , quod est 
hoc loco dud podet contm ea, quae de 
xpivoia StoicoTjm infra dilputabuntur. 
Neque emm puto^ ante eoram temponi 
inuentum iri, qui prouidentiae diuinae 
tanquam rerum omnium fi<fbjci ac mode- 
ratrici tribuerit aftionem, uthicfic,quuni 
dicitur rou ieiou n xpovo/tf^^j Brei pnhf 
in^X^ re ietXi xaiiiditfia^ rairetTai^ 
rm irokuyovot ^eironfxivau Aut igitur fiil- 
fum illud, aut, quod verum opinor efle^ 
hic locusin vido eft; difiimulato illo 
quidem» quantum potuit, in fplendidifln 
ma , quam diuulgauit fFeJfe/ingius , edi- 
done, vbi, p*. a^i. L 56. fic fcriptum^ 
xal xuc rou iehis ^ ^povolfi—^iema ffo^* 
ha fiiv yip ^^fuxiiv re ietXet , jc* r. A. 
Sed ne fic plana omniarnam^nedicam^ 
oflfendere ^ xpivoia , cecera , fine verbQ 
pofita, quid .eric xeU xuo^inha^, fenten'» 
tiaP quod^ quafi legeretur fere, xeu toa^ 

ra tdS 6iioi} srpovol^ iovo^ooCpf^ ya//m 

reddidit per iaque^ vt credere delfemus^ 
foierti diuinitatis prudemia. Equidemt 
ftut fallor, aut vnius Htura literae emen- 
dandnm xaxosc. Tum aittem, fi pro x^ 
rii ixi^y^f* vt ff^ffl vel xara rete i^l^vac^ 
vt Stepb. babet, quorundam librorum» 
vbi icat rAc ixfiveic % veftigia fecucus^ 
£7ipferis xeik rifri i;^Ai^^/, reliquorum 
fecilis correftio naec erit: Airw« Ik — ^ 
io fraca av yij iirlfAirKaro erosv i^lav roif 
rm^ st fMt yheffiau xar* eevrovgj oJiv rt^ 
m) rffft i^viftfft 9 i^ierdfiufv ♦ ylviffiae 
xeBK&g^ roS Mou xfKvoliHy Zcrep xeu otxi^ 
ierrg^ ioi^ voCpfl^ o^a piiv yap ^Iaj^ r^ 

iet?^ j.fro?airova ireyrolifxev CtJ 4i7ovJ 

Fotm lo^uoEKli Herodotea €& rfpt ixt Digitized by Google PHALAS.IDIS EPISTOLAB. ^43? p^dere pofiimt; fiquidem diuinae animae»i&;ut reliqua ^nai^ 

T 3 . : 'tUr L5. 1, aa. De fentenria, conftrri ve- 
, quae iam citauit Valckenafias no* 
(ter, ad Herod. p. asa. 1. 77. Ar^idit 
Tcrba. Habes, in Htrodoto^ rfi^/ l^yyo-i 
ylys^im xaxag rmi iaou Tpovol^ : vbi quid 
aliud TrpSvoix , quam in iUo , r Jv x^<r/CMy 
Tf roii tsoti yivhteu vpovol(f^ vel, vt Fiato 
loquitur , it» rijrv rdti teA ysvMou vpi- 
voixv^i in vtroque quorom itpivotx fonac 
wpopaiteia , fim. quam ad diuinitatem re* 
tuiit iUe, addito roD isiou^ {iaxtPlato rdO 
tsdii 9 & in altero loco , rSu SsSv , nee 
non Euripides^ Oreft. iiSi.Phoen. 640^ 
Sopboc/. Oed. Col. 1243. Menander-^ 
Hypobol. ex emendationejfffiy//^//, Rei 
p. 62. alii. Quod fi verum, q\MFauo>r 
rino fiet , nifi aliter , atque fecit Bent>' 
ieiuSj eius accipias verba? Sed falua res 
cfl:, nec iMe, Platonem generatim, ait, 
TpSrrov iuoiMVM Sscu wpivoioBv , ied ^ quod 
non animaduesterunt. Bentkius & Daui* 
fim , L ci tantom h ^Koffo/plf , wparo» 
ivofixvai tsdu xpivotav ; vt inde tanquam 
fbnte fuam vpivotav haufifle reliquos phi- 
lofophos, eximmandum fit. Quod haud 
dubie verum. Quamquam enim fentenda 
de diuinitate , diisue , rerum humanarum 
fiue svimat^^ fiue Iwirpiiroiey fiuei^n/E^- 
Xsirxtg , quaeque plura huius generis no- 
miua ei rei flmt adfcripta, andquiilima 
efl,ac,re veni,antePAi/owi» eriam quan- 
dam rov tshv Tpivotxv homines ^noue» 
nint vulgo: primus tamen e philofbphis 
hic fiiit , qui,de rerum principii» quum 
difputaret , Tbv xScrf/^ , dixit , rj «Ajf- 
fc/f hx riiv rou tsou ysvMxt Trpivotx^ 
atque adeo , qui primus in pbihfopbia 
aominaret tscu vpivGtxv^ Ante Anaxago- 
ram nimirum, aut rvx^v ^ Butdvdyxffv 
iiouee^fiiio^so)^ xp^ipf efie ro7^ Sxoi^ volue- 
TUnt; is vero pnmus vcvv Mvrji^s^ roTo 
wpiiy(£X(TU qua de re 4egi poterunt, ad 
Laert. 1. II. J. 6. commentatorei, & 2)^- 
^ifius , ad Cicer. Acad. 1. II. c. xxra. 
p. ax6k Pofl; hac Plato^ i pfiaiU8 ^ ex vfb volgari loqaenrium velQt arreptan» 

formam , tsdv vpivotxv » in phiiofbphiam 
transtulit , atque ex difpntaris condufir, 
re vera , r^ xx^tslq^ , rh xiirim iix r^ 
Tov tsdv TTpivotxv yivsrtxt* Hunc tandem 
fecuri , Stoici non quidem r^y rov tsA 
^pA/o/d^j/, fiue, quem rlv tf^dyvocat, &s 
canquam rerum omnium itifcioup^hv iyoiic» 
mi dtitov infbrmat iUe,Dei prouidentian^. 
ac rpofA^sixv , fed , hoc fere negledto , auc 
in huius iocwn fbhftituto rS xirft tanquam 
JtTTotov hifjuovpo^^ lUif^vfuamiadiuQxerux^ 
^pivotxv^ de qua fic Plutarcbus^ .de JficL 
& Ofu'. p. 369. A. O^^ iliTfOiov y. od. iift 
f£tovpiyhf'5)cii^^'hx xifyov^vA^^fjdaiir ^Trpi^ 
votxv^ (og di JLruixo) mpi^^tvofjthvfv xxxvn^ 
xsil xpxr&jffxv. fed' legendum Oxirs xt 
mlou hifitoupyiv u?jf^ : nam Haconidg 
Stoidsque carens omni qualitate mate^ 
ria^ iirotog vAif etat (vidl Laerc. L VIL. 
J. 137. & Dauif. ad Gcer.. Acad. ]. U 
c. vra. p. 36.) ; cuius iiipuoupyhv elTe hss 
Xiyov Stoicos voluifie , hic diclt Plutarr^ 
cbus; ficut ptdxv yrpovotxv informant, tc* 
ptytvofUmjv iTrivrm xcit xpcerdio^aah Adde 
Plut. ib. p. 377- F- Laert^lWL C 
134. tet. Geer. de Nat. Deor-- k L $• 
14. & ibi, tcommencatores. Vnum fub-- 
iungam Zenodoti epigramma, in Zeno-^ 
nem, apud Laert^ 1. Vil. §. 30. per viaim 
corrigendumiA^^praw yxp xiyov sips^^hn^ 
txiiff» (fic malo cum Stepbano^ pr<^ 
xvxtMio^et) ik ^povcltfr Atpso^of (msle viim 
fine nota diftindrionis d. S* vpovoitfL ^p.\ 
irphrou yMrk^ ixsvtspb^. £/ Sk mrpes^ 
^olvto-ffx , rig i 0tivog; Jjv xo^ ii.KotifiQ^ 
KsTvog y &!)* ^ ypxmkv £*AA^ ix^t 'tr^ 
^lic^ Powemi verfus, mendofxus etiam 
fcrlpti , apud Suid. v. Ktiipbog , fic pote«» 
runt corrigi ; £/ ii isrirpf. ^obtt^ , ovie)^ • 
(piivor Jfv xxt i KdifA04 9 Kslvog^ c^ 
oS^ X. r. A. i'. e. fi patria Pboenix,^ 
fes), mbil refert; erat etiam Cadmus^ 
(Phoenix); Ille^ a quo^ cet. Confuet» 
loqucndf fbrma, oSis)g (ptivog ; non ver^ 
altmim> rig K^Mimi ^ wfAiototy iilv4 

in* Digitized by Google <5^ 4)AAAPlA0t EniSTOAAl 


iflldmts obferM, 11OD9 queiiiadmoduiii 
m Pkaowg^ vkUmus, aliis, irfi^oia^ Afw% 
▼el 4f6r » ftd praecife wpiifoiMf^ did; sd 
^QOd StcMcis propiium ad&ribk Pbaar" 
€bus 9 L ^/)) £^n«(4v» dtatas iam ad 
Gcerenis^ L L de Nat. D. $. 8. p. ai. 
a Dauifio; quem vna cum Ckerono etiam 
coofuli , vdim , ib. ad L IL S» «9* P* 
ftoo. Neqne boc tamom aoue diftum t 
Stoidf; iedcdam, cum Cxubbl ptoitideth 
tiamj rfAfom^ agenteaii induoaDt; quafi 
fe vera Jea fuaedsm fis^gukms^ fuae gubermt , & ^^p^^ ^ 
<Seero , L c. ait , aut 9 vt idem & Plu- 
isrcb* 1. c. mnsss qaBedattkfatidica fit^ fiue 
4y%fvoue f4d^ 7ps^9 fistrnp mirev m 
iTM^* Mt^yt Luciamus, t. li. loo. Coo£ 
p. 634. hiapd> Tic 9 m> virip rmira^ isk* 
ikfrep Apxfivn Ksu stimm bestmi* aut de^ 
nique , qualem per calumniam defcribunc 
Epicuiei^ sq>ud PluSarcbum 9 libr. Noo 
Fofl: Suao. Via Sec. Ep. p. iiox. C 
ASrv a ierw ei ^offspd rt49 oiSi m^ 
SpcQisiij usMirsp sSkoi {Emcoupaoi) 
9>jkT0u€t iutfidlXopteq wife xpiycmo^ 
sioirsf ^sutrh ifistlmrou^SBif t i irotvifif iXs^ 
xnpi&hi xsi Tpayi$ii¥ hnyerpssfAishni^ 
Quae famxc ia modum ooaefita, &sfcsp 
wak^ ^fjmuMO^ if UariiP iXiVHpiihi ksA 
Myudflf, itfysyjafiLfiimj prouidensiam^ 
uue lipiifOiaif > pfium , tanquam pueris 
£mpujam (fpo&rum guod omnes induat 
formas^ de quo vid. Kufi. ad Smd. v. A: 
Okar. ad Pbilofirat. Vit; ApolL Tyan. 
L IL c. fv. p, 54.) awt Furiam ultri^ 
eemfcekrum^ tragicamque defcripSam. 
Didtur vwaiv iPfiTouaa 9 no/vi— Ari- 
ysypsw*i^f vt TlfiMjfia hrtysypoiifAiifGy^ 
fim. de quibua Budaeus. Ad eam autem, 
ouamdixi, mtionem Stoicos, vidimut^apud 
^lutarcbtsm^ loqoi, cum npJyo/4sy fuam 
dicant irspsytsofjthniy iorivrwf xa) xpesrwi* 
na»y veU vt idem habet, de If. & Ofir. 
P* 377* f • fUmi xfimm hrsrpoxeioyaaif' onaeque plura huius generis fimr, cum i» 
foiptis Stoicorum, tum aliorum etiamv 
qui hoa imitamar, obuia. Vt appareat^ 
non cum Platone^ vt putauit £entieiusp 
led cum Stoicis . looutum efle noftrum» 
cum finiberet 9 iotg Ay 1) iiouuSaa vpinfoiss^ 
db airiis ipfsisviav tou aiofiou (pu^Jftr^^' 
Nec Scoicum tamum xpiyeta^ ledetiam^ 
ia bac fentenda, Itotiuivj & nlofsoQ^ 
Quaeftio ad diipurandtnn Stdcia erac 
pfopofita • £1 Trposolss itosnMtTsu i nivfioa* 
de qua Laert. L VII. ^ 133. LepidoA 
eft) quod didt^ in Epift. Arrian. L IIL 
p. 4ai. P*m{<^ Tt^ iXsrs , riAj£e a^ 
ybneq^ hi vw npoyel^ i xiofioo iteut^aT 
O* K» ptii TSipipyue irvr*^ vpmj iri TiKr 
Ba narsoxstiava t ht irfoiola i uiofjt^ 
dtoptarat. adde Laert. 1. VIL S- 3^* 
Phtt. de Piac. PhiL L U. p. 886. IX 
•alios. Vnnn addo, ippmlstv reO ni^fiost 
JSeracliti tSk^ yU. Plut. de If. & Ofir. 

6369. A. & An. ftocr. e Tim. p. 1026» 
. Pythagoricum^ ttaf ipfsoristif owsordpsu 
ri ixaj tedgit Bentleius Add. in DHfl 
XVIL p. 294. Nomine faepe vfus efl 
Plato; vnde ad Platonicos txanfiit. A*- 
pud Arifiid. t. L or. in lou. p. 4. iuxi<* 
€untur ^ ipfioifla xsit ireouolf. add. Pol» 
rytbofor. apud Stob. S. DC. p. 105. Lsz* 
A Stoids in vfiim communem loquendi 
translamm vpiueta , mirandum non eft, in 
nnmis impcratorum qoomndam Romano* 
rnm confpici, de quibus Spanbem. de 
Vf. & Pniefl:. Num. DifH llL p. 147. 
<c ad lulian. Qr. I.p. 165. Dubium ta« 
mcn, PROVIDENTIAMvoluerintAV- 
GVSTORVM, anDEORVM.cuiusge. 
neris vtriusque multi funt apud Faillanm 
tium. De toiofio^ quae di^putauit Bent^ 
kius^ Ref}>. ad B. Cenfl p. 195, 196* 
iis adde Xenopbent. Mem. L L p. 413; 
1. a9> i na)Jaipbsm M rSy oo^tTT&is 
niafio^. 
15* ^it idst4 i^fsj^^^nsii r)«.r. A« 

Ttvp Digitized by Google PHAI.AIUPIS EPISTOLA]^ «51 titrae elemeata ^ etiam Aetnaeus igm^ particepS' e^ ^ ii^ 
quem fupplicibus imiocentibus abie^i non Pbalarin 

lio* m9p fUfiolfmrm^ Aniiittin mindi intelli- 
IpL per muem ^lcmenta diffiifam , fe* 
^dum Pythagoricos. BOYL. Tiif xi^fAoy 
tidimus, inP/tf^0ff/xTimaeo, p. 1048. A. 
kifonnari, tan^uim ^w efijntxfiiy. Nec 
^a Platonis tantum ^ fed reliquorum phi- 
lofbfdiorum omnium fementia, fi a De- 
mocrito^EpicurOjfimilibus, receileris. de 

Juo Plufarci. de Flac. PbiL L IL p. 886. 
). De Stoids y e multis vid. Laert. L 
VIL $.- 139. & §. 145. adde inprimis 
CataJt. ad jiffton. L IV. p. 164, 16$. 
H0S9 ficut iH antecedeotibus, fecutus no- 
fter , pro E. I. rv^^ 9 vt editi libri & 
Burm. habenty haud dobie fcripfit ilyg 
hla^ ^y;^«-— ««} rb %• t. A. Tup /x£- 
iAolparoLU %dotv ^u^^v dixit lamhlkbuSj 
de MyiL Seft. V. c. xix. p. 134. L 13« 
De genereloquendi ccMtferri vehm Vbilon. 
de Mund. p, 1169» R hrsi^ r/^vT/^— 
^Itfoi Xoi[Mv £h»Sy ^xinfiipog icivwroif^ rh 
0}x£Tov friioq imxiovTO^ i^^ <Ptofi£ iriyronj 
i^m ^x*i^ pufAolpoTxi. Vt non dubitaue- 
rim, repugnjmtibus edam libris» y^/x^o in 
orationis redpere contextum. 

15. Ta ^tA rijq ^fk^CiO woiX/sTml 
Fauorinusy apud Laert. L III. $. 24« & 
ex eo Btmktus , Add« in DifC p. a$K« 
Platonem , docent , primum in philofo* 
pbia nominaje orotx^l UpQToy, iy 
^iXovoCpiq^ ivofiiffat aroix^* ^^ adeo^ 
P/atonem^ extftimandum fit, hoc vnt 
cum reliquisy quae habet FauorinuSjpDf 
Waxan, velud ex vfu communi arrepmm^ 
transmlifle in philofophiam, vbi de rerum 
prindpiis ageret & elementis; cum an» 
te literarum elementis, vnde fyllabae& 
Verbafiunt« efletaffignamm: quemadmo- 
Aim per le poficum (rmx^^oif a PJatone^ 
in PoUt. p. 541. £. & alibu Refpicit 
Pauorinus P/atoniSy vt videtur, in 11- 
tnaeo, locum, p. 1058. E. Nw yap ^ 
^h TC9 ^ipeotv ainm [JLeiAPivwuy , iAA* 
iAq elUoi np 0% n imi ior/» kA Skmtoo ifxM ^^ TdifievH 
Eg.&, inSoph. p, 176^ eArSy 9 ?JrsifiM 
rroix/Elef tv9 iroafrie* 

D. acque fic, in Theaet p. 146."?. t4 
fih wparet Aaireoei TrotxjSeit ^ Sv iifiuTc 
T€ (TvyKelfieioCf & ib. p. 147. B. D. vndd 
poterit de ratione translationis conflare» 
Quod autem de nomine ni^fioq^ a ppfte* 
riorum temporum fcriptoribua Ta/esl 
affiAo, notat Bent/eius^ in ReQ>. p. 196« 
id etiam de wroix^ diAum mterpretan* 
dum efl ; edm Jkifiote/es , P/utarcbus • 
Laertius 9 alii, veteribus phj^cis illua 
tribuant; qui, opiniones ^tmun philofb- 
phorum expbfuifle contenti, non ipfo» 
rum ^ fed fua lingua^ res nominarunt ; ta- 
metfiprobe fcirent, aliter vocatas fuiflb 
ftb ip»s inuentoribua. Quonmi quisqucT 
pro diueifa, quam fbueret, opinione» di« 
uerfimode locutus eH. £x6mp(a fi qu^ 
sequirat, infpidat cum Ar\fiot. Metaph, 
L L c. IV. V. vL cet. Laert. L II. §. t. 
1. VIIL $• 76. & alibL tum inprimis Piu* 
tarcb. Plac. PhiL L L p. 878. A. 885.0. 
& in vtroque loco ipfius Empedoc/is ver- 
ba. Vt haud dubie verum fit Fauorini 
tefijmonium; ac, reliquos philofbphos 
fuum TTotxfiov a Piatone acce^fle , exifii- 
mandum tit; tametfi plerumque, fecua 
atque iUe ftcerat , praedfe ffroixota di* 
cant. ferum e/ementa; inter crotX/sta' au» 
tem&i;f^;^i^9 qutbu8P/«^9,L cpromifcue 
vfus eft , difHnguant. vid. Ariffot. Me« 
ttph. L V. c. I. & in. P/ut. Hac. PhiL 
L I. p. 87S* C. Hos imitatus, noflet 
praedfe dicere potuit^ ijgTrep ri Ad/^r^ 
vTotxfi»^ vt efl in Burm. aut^ vt editt 
i. T. koiiiri riiq (pive^o vroix/^l». In quo 
tamen obferuo ri rifo (pyoea^ <rrotx/si» 
did pro ri rcO TxyrU orotxst»9 vel 
ri rSi¥ 060-01 tvrav orotx^Tet^ vt loqui- 
tur Ariftote/es^ MetajA. 1. V. c. iv. p. 
886. A. vbi plura de nomine ^ioto- La^ 
tinis, Ciceroni^P/inioj aliis^funt na$urao 
eiementa. Digitized by Google 152 *AAAPIAOS EniSTOAAI. O; fi^. M E r A P E T S I. 

aMv^c^ fj^sQiim , ^poCpfl&vS^ xdtr* l/i6ot; ^A^uo*^ f! yo^^ 
ifjmiiJUvsveT$ X^piToc y ovk h^ imP^BaOs , Srt Trpirepoif rpk 
vjM/i ijro&ifii^mnrac Iv nro^eUf ce^cjKoi. 

/MjS^. METAPETSL 

Ov fiefiC^ofjMi ri^ &x^pi9tUv vfj^ vro}J^&Ki« evepyenip^^^S 
vav^ or/ jMU Kpmfjihov Trep) tw op6»^ ^p^f rouc hrrvyeU 
TovoLi Korei^sv^fjMpTvpiiKATe* Korrvfyopu ^^ ^jumtov ti^q kyoA^ 
ym^w y ZTt 7Fpo7nj?kcaci^fjievoi v7f6 tw avTut^ ^roAAd^x^ , ou 0*«« 
(](}pofyi^o(juu. Vfijek f^^v ^o&p ov^or^ %ocpiTOi sfjbol fj^vtifjcoyeOt^ 
re. syci ^i ^ 6)« /t^^ors ««AeAijo/^lvo/c X^K^I^^' 30 

f^y'. ETH- 

17. Tovc /le^W itf^u^^ Qui hic /jcir^r ylw «V ^fflw dfibfiiav rh c^ioif Jh/i^€p§ 

Maoi, ii> vt, mDsodori ep.zxxvu.rcri- ^^xotTik^^vivrm^^^t^ JU^ xcti ouli^ 

buhc Cadneides , Fdr/tf^ aereas tmpli «}r/«v. 

Vulcanij antiquiffimum fif ««*/& <?/»x 17. Tii^ vxifrm iiroTmjv !i>^w] Solem 

Cyclopum — cremauerant ^ vt fif lucum praecipue nominat, vel quia (vt zxiHo^ 

fan&arum Hamadryadum^ quocum bae merus) rivr' i^p&j xat Tivr ixoMovst^ 

natae fuerantj & ftridentes in flammis vel quia caloris auotor fic^ adeoque illuiii 

tam extinguebant:tr^ De eii^q , re<5fce merico exfpedbenc vindicem , qui jgneni 

Heinfius^ ad Hefycbium^ v. rwt ixpilBcii mnocentium languine poilueiunc BOYLi. 

E'AAJfw?(JyTwy eflie , notat, cum pro i^i- Homericum iVeXlov , U xiyr* i(poo& » 

fiiog ponatur , riou E'0lofiiixovra vero, in «. t. A. faepe refpiciunc veteres, Aejchy* 

facris iiteris , quum fonet ivcUnov. Sa- lus^ P/ato , Xenopbon^ alii. Noca fen* 

ne veteribus Atticis , Flatoni , Demo- tentia eorum, qui Solem omnium deorana 

flbeni^ ceceris., non tantum , fed aliis fiimmum feciunt. vid. inprimis luiiafs^ 

etiam fcriptoribus, idem fere fuit, quod Or. IV. & Macrob. 1. I. c xvn. Ficri 

JU^iiiAiog. Praetef interpretes vero biblio- potuit , vt eo refpiceret noiler. De fo* 

tum Aiexandrinos, e pofleriorum tempo- ,Ie,tefte aduocaco, nouc^ad^iP^^^^^^* 

rum fcripcoribus cum noflxo conuenit L L P. il« Pricacut. 
HcIUder. L VXU, p. 38^. 0' iiey eeoir Digitized by Google PHALAILIDIS EPISTOLAR. I5g 

tioftem^ fed ommiim infpe6lorem folem^ vobis com- 
paraftis. 

XLL 9C E O A R £ I S. 

Cum nullam beneficii viciflim a vobis accipiendi fpem ha- 
berem, triremes veftras captas^dimifi, palam contra me 
nauigantes. Si enim memores eratis beneficii, non efletis obli- 
ti^ me antea ter moribundos vos in annonae caritate ferualTe. 

XLIL MBGAREIS. 

Non reprehendo veftrum faepe beneficiis affe6fcorum in* 
gratum animum , quod in me , de finibus cum vicinis 
difceptantem, falfum dediftis teftimonium. Sed memet ac- 
cufo ftuporis , quod faepe ab iisdem laceflitus iniuria , non 
difco fapere. Vos enim nunquam gratiae memores erga me 
vos geritis, ego vero tanquam nunquam oblitis gratificor. 

V XLIIL fto. Ta^ rpiifpiig^Fit qDoqoe, ep. vay. 
triremium mentio. Si Tbucydidis telfi- 
monium ante oculos habuiflec nolter , 
mbftinuiflet fbrtafle a nominandis rpiviptffu 
Nam, vt ille docet, 1. L p. 13. o"?Jyov 
n vpi rOv Mijiacav xa) rov Actpelcv ^or 
virovt U puri Kotfifivffmv UepvSsv i^aal" 
Xsvcs , rptiipefg irepl re ZtxsXlav ro7g tv- 
^woi^ k TTA^If^ ^ivovra xai KepKupaloi^* 
Vt ante ifta tcmpora (quando, vt ibi- 
flem docet, veimiKovr6poK praelertim vte- 
banrarGraed), atque adeo iliis Pbalari-- 
dis paruus, aut nuUus fiierit tyrannis Si- 
culis triremium vfus. 

ag. A^oSviiaKovrxc] Non male Mark" 
hndus, Amou vAMax. Tyr. DiinXXIV. 
p. 698. iam iam morisuros interpretatur. 
Sic nofter , cp. cvui. O^n i^ ^(SKavrA ^9« HLipiToq ifiA panifmeieTe'] Sic , epift» 
antecedente , el ykp ifimifioveiiere XP^i* 
W Diodor. Sic. 1.1. p. »5. 1. 13. (AVtr 
fjuiveiovrctq r&v OWlpiio^ eiepye^i&^ No- 
ffai memiflit H. Stepbanus , idque com- 
pofiiit cum Lucian. 1. 1. de Sacrif. ^.527. 
elye i^opanifd^eiiot rijv x^P^v ctinolq i Zeiq^ 
Prppius accedit Flau% lof. de Bell. lud* 
1. I. c. XI. %. 3. w !fiptrof AreuAmfii^ 
vevtv ^vrtici^. Antiquioribus» hoc in 
Ipco, vfurpatum iireptiniacc^cu» Hefiodm 
Theog. 503. Ol o\ iirefJtAfii<r»vro xfi^pm 
eiepyetrtcMv. Tbucydid. L I. p. 88. L 41. 
TrettofUvtp y c$vrqi x^ptv cirof^.viiccia^ao 
i^lcev. vbi, quod habet Graeu. X/ip^ 
fiwjfAOvsAcFCivrA iirdidOvcu i^ixv^ intetpre- 
tis efle, refte docet erudiriffimus IVaJle. 
dclian. L IV. c. v. TA^^ edepyeffiuv ^ Digitized by Google 154 «AAA91iiOS ini2tOAAt 
ju/. E T H N fi«. ffw ri» uSW , hff S» ii^kttfU fm r«t)i^ vewetpxovf , 

iu^. S A M £ Ai 

Et^i ffov i^ ;^pif0Tanfr« rov rpo^ou , xeCi rn» (W6p(pv*i 
vpii cafewTet4 ^^^ptmUat^ xeti %Tt rki rSif irkitoiw stnv- , 

yiypettpet m wnofm^j *6rt xeil r>t» S^, mi ryr» vjfUfMpQptv y ^q 
iteti rify Tretpa/ret^iv ^ Keii ro rsXiureitov rh hrtKgiv kyuve^. vtr 
miimfMit' %>» euiaweti, hi ^pov^m xet^ Kcf.y.ttA'^, ffre^q ei^ut- Iiait9hii9ttiif. Re vera haee dtfferre viden- 
tur, vt babere & referre ^atiam^ quod 
efl: i^jfoMvM so^ftp. Pertinec huc porro 
Pbilofirat. de Vit. Soph, 1. L p. 534. 
vbi, in deceriorem partem fumto verbo, 
epponuntur rh fm ixA^Av^'^/ 9 Sc ri fiii 

34. Ueriyw9v & «# o-.] Verbo notanda 

Marg.Angl.&BQrm, fcriptura, fierotfyni)^ 
pro furiyva¥ ; quae, fi, deleto xa), le- 
geretur 7««r^i^di^ vvre^ iri^aKX^ proba 

pollet videri. Ep. XKXia. AeavHxv 

itfvifievog dTTOKreTvai , cia^UK»* Sed cao* 
ft nulU eil, cur vulgatam mucemus. 

35. Mm?j,w ykp , ic. T. A.] Malo te 
illius vita cruciari; vtpote quae tibi cala- 
mitofe erit, quia turpis. BOYL. 

36; 2 AME A/1 Mira confiifio huius no- 
loinis in MSS. led, cum nihil certi fta- 
toi poffit, vuljgo ab editoribus receptam 
fcripcuram retmeo. 

38. Txq rSiv TX}i(rhv (vrvxt^g] Si per 
fe Q>e^cur verba, hi r^ rSy rkiide» ibruxfctq^^Tilxe ecXyiiiiva^ iui cuf^pi^ 
if^i;, in hominem mareuolum apte qua-^ 
cfrant. Nam, vt in libro, de Inu. &Od. p» 
536. E. Zit P/utarcbus^ i eirrvx^ ifiola^ 
xoLi rh fjucoxfvr» >,nicelj xxi riv ^fiovdSi/r^. 
Lepide B/o^y, li^ytpSanipiv ^ tr^pxKSitU'' 
<pir»j eiTevj H* roth^ fiiyx neativ ovfi^ 
fiifiviKev , ti ixxa fiiyot iyativ. quae le- 

rntur apud Stab. ferm. xxxvm. p. 225, 
la. & Laert. I. IV. %. 51. vbi vid, 
Menag. FortaQe tamen oflendetj quod 
additur , ^ifiipco^ xa) avptTxSa^» cui acce-^ 
dit, quod hominem {iium defcribit, tan-^ 
quam x^tnhf & ^i>JivSpco^ovi imo , vt 
dein aic , Kx}^iv K^yxiiv , cuius contr^ 
rium alterum. P/utarcbus , L c. rhv ein 
voixv (quae hominis xpitrrori Kotl 0iJiXVr 
tpirot} eft) ifi^oripoig (r$ fjuaouvri kx) 
t3 ^ovovvri) vofAl^ii AvriKeTo-Oxi. Aut 
igicur in eodem loco incer (e pugnancia 
faipfit nofter; aut, vt in cod. Pal. eft, 
ohruzlx^ voluic: nam, vt, in Euripidis 
Iphig. in AuL 408. Meaelaus ait , £> Digitized by Google PfiAt/LRIDIS IPISTOLA.». 
XLin. E V £ N O. 151 Gum primQm decreuiffem» cap^uum fa6bim interficere fi- 
lium tuum, quod meos nauium pratfe^os afiecerat iniu- 
ria,dein,fententia mutata,feruaui. Malui enim illius vita tibi, 
gualn^ qutui dejnedio toUeretur, mori«nti doloreift «dfHre. 

XLIY. S A M E A E. 

CQgnit», qua es, monim ttonitatei & incredibili in oameS 
humanitate, tuaque, qua aliorum profperos cafus, pro« 
prios cruciatus& calamitates dacis, lenitate, & miferiGOrdia, 
icrqpfi tibi breuiter »viciife nos & caufam,&pugnftffl naualem» 
& praelHUB , & d^que eque^re certamen ; vt » re audita , fic-^ 
ut coDuenit viro bono & honefto, iine 6&e ^jemas, ^tis 

Va d denique sipayx egic; qui dum homini fuo 
;t^t^TVTd» 9 fP^kaviimrkiy • cetara , cri- 
buit , Goricauit wivnfJa» 9 fUTCMftpmrUv 9 
cet. Eit hoc quidm yemm opinor, Nom 
timjxlx^ retiliendum efle « ex iis , c^itte 
fcbiicioatur^ yfypcti^a-^in — vm^inar 
luv^ hof—artv^g iS.apparet. 
. 40. Tfypos^xl Breuitsr , quid faAom, 
fcripcurus i quavi Id km (bipcum eiiet^ 
Siyptc^j inquit) xt r. A. Alia racio efl 
huius Pauli , i. Cor. v. 9. fypcuhoi ufM^ 
h rp iTt&roXfi quo jma qui noftnmi & 
fimiiia componunt , ii diUgendae , quam 
se Ai iudicii , teflimomum praebent ma^ 
ius. 

40. KoA T^ ilxHy] Accipi poteft de 
concrouerfia, quam de finibus agri habue^ 
|ic nofler , vid. ep. xui. Apoilodorm , 
apiKi Laert. L L §. 74. itaitMBfftiivou ^ 
dicit, Toi^ A^iif^eUoug Tnpi rou x^pl^ ^P^ 
rovg Minf>.n¥xlovg , dKovovro^ rif^ iliof^ 
Uipixvipeu, iv koH roi^. ^inuoUoi^ rpoaHpT^ 
Mu* Alioquin potent legendum viden» ttt Mrit Htcn» 9 qnam Ibnnam loqoendi 
vid. ep. xni. cxlviii. adde Plat. ep. viu 
p. 1294. P. idids. Sed aoo dffc, tur ko- 
c^pcam (cnpcuram mutea. 

4b. Ti^ vMfi^isA Piimum ftaualn 
praelium iticer Corinchios & Corcvtaeo» 
oommif&mi memoranc, quod flcciait O^ 
lymp. xxvm. A. 4. Scalig. t&top. i^uM^ 
ysair. BOYL. Forcafft vxvfMcxfot^ tneiW 
QQ' fbphiftae , fua fpeftands cempara ^ 
quam cyranni perfonae confentafiea ma^ 
ms. Quamquam enim, au^fe Tbucyili'^ 
ae^ h L c. xm. cec. conflac, ance tem« 
pori Phalaridis praelia naualla filifft X:om^ 
mifla: ex eius filentio tamen apparet^ 
ante Dorium , auc nuUa, auc parui mo- 
menci a Siculis cyrannis fiiifle edica. vid,' 
ibid. c. XIV, Mox vxpoirot^tv vcfcsxproi^ 
Humj feu fidx^. Diodor. Sic. 1. IV. p. 
s^. L 17. hlten&$ Irt^oDveT rrotpotro^ot^ 
alii^ Huius loco nofter vttcf» rijv ro^pA^ 
ro^tVj vc Tbucydidesj alii, pafOm vtK^ 
vmifMxf^j f^«^» fiiDilb» ^QSW Digitized by Google 156 «AAAPIAOS EniStOAAl 

TrpenOffon Twovrifi mmUi^ ^kmq. 

^. O A I A I M fii. 45 

nimiff/4$9A rl Tf/irw ifln fjo^h k^imaScu wrl mS, Hcti roi 

fjtivou* hXX* oTov IjSovAo^^^ 0*5, KcCi ViKcuov h ^ep) yipt^ stvM^ 
rowurw mi6^fi&f yeyovevou. rov^ ^$ rw Kosrfiyopovvrm Xoyou^ 
^BU^ek hopdiac^Mf ^ ^up oo^oy i^ei^^ie» ^iy^M ^$p) aolu rsjftn^O 
kM^em. $Z fjih^ roi 1or$i ^ ori kou r^ fitjShf i^iKslv |y ouriq^ 
iroAA^iC hex^^ > ctff^^ciXh cuurov rov ^aSpiovo^ eh^oa^ oi T^epl 
mn^ ^i^ior&i mkoX&o^m. (^pwri^B otvy otfco^ finr$ rby rpoTcw 
iifih r^ cemirw ix^p^^ ^c^i^V > f^^^ ^jjv rCx^- ^o^s^ov 5e 
croi ^^&ra ^ fiii rcXiro fiom , el ^AAmci^ m ifiw , 1C06) l(|)^ 55 
iiKk^ y% ci^mc^ e^ "xcnA^ ^ oO roTi; ofjmi^ viflMq y IkvJfep Y^ 

4^. Td«r«t}fy xmoiflel^'] Nimis aperte; ftuffifi^». ep. ut. Mpmt AitoxfiS^M. 

magis diilimuianduin erac in ironice di- — roT^ x^^^cararot^. ep/czxv. %«A£9rai^ 

fti3, quonim in eo oraecipua vis eft & riftf rij^ ^^vx^i^ — xP^ffo^at Tcak^t. Sed 

venuftas, yt aliud fendas, aliud dicas. ninil, bic, contra libros audeo. 
BOYL. SLpeccare dicendus eft, in an- 51* Td p(;^\if aiixetv — "} Diftuna e 

tecedendbus, vtopinor, magis, quamin veteri ibrmula. Menandri ^ ex Tro*^ 

bis, peccatnofter;qui, cum per WptuKf/^ phonio, funt, ap. Stob. ferm. IX. p. 

XptlvTiTifTO^ xa) <PtX»v6pa7rlag nomine ho- loi. L 51. T3 fi^iiv ditKsYu izftxlsiv yccp^ 

minum iuum commendet, mox, eodem & Aix*l* JCoTiiov iTrtnii^fMt Kplva r^ 

oradonis genere condnuato , fubiicit , 0lcf). vbi cur rev (iU^ fcriberet Grotius , 

imb} irt ri^ rav tKkjcIov dmx^'> cet^in caufam video nuUank Similia vid ibidem» 

qno nihil fimUe fJpo^yW^^, praeter fola 1. 32. & 53. Inprimis cum noftro con« 

verba vKiipta^ x^ ffV(Mradto<;. In hac au« ferri velim, quae de more, in fbro At* 

tcm daufula, ioco neglefto, res fuisno- dco recepto , quum i xotniyopovfievo^ ^ 

ininibus nominare voluifI& « poteft vide* reus , iuraret , t|f finv fiii ditKeJv , docet 

li, vt ferio difta efle intelligeret alter. Pol/ux^ l. VIIL §. 55. de quo vid. 

47. Xa^eirsiTspov txIq cirlott^ ve- jy OruilL ad Ci^r//. L V. p. 440. Mox, 

ptffx^fiivov2 Nifi libri omnes in hanc cum ante pro ocvrav (criberetur otvrhuy 

Jbjpturam conuenirent, mallem x^>^^ ^^^u^ "^n nifi ad ialfiov» pollet referri, 

Tipottq aut ;^«Afr«wrw otiTlccig — t5- varie inftimerunt interpretes Latini, vc 

ta^X' S^prat ^. vi; x^fthne^ip^^ ihilpv conuaodam. horum ommum efficerent 

lexK Digitized by Google 
PHALARIDIS BPIStOLAR 157 

a tna i^as natura digniSy ac tahtae.maygmtati .cbnfenta». 
oeis, toimencis. 

' XLV. P H A E D I M a 

'am tertimn nobis perfuafum eft ', nulla nos iniuria a te 
Id, licet quoties aecufaris ^^^.^uiifimis tenearis cau- 
fis. Sed qoalem te volebamus, & aequum erat, erga nos 
efle^ talem opmati fumus efla Sertnones vero accufatorun^ 
falfos putauimus^ quatenus veriti fumus de teobmperiri ve^ 
rum. Probe tamen fcito, illud, nihii facere iniufte , in cau- 
fa faepe allatum, ipfius fortunae praefidiuin opinari eos^ 
qui fibi metuant, ne puniantur. Cura igitur, vt neque 
jnores nobis tuos inimicos exhibeas , neque fortunanL Gra- 
iie vero tibi videtor non hoc folum, fi faepe a me, & quo- 
ties iniuriam fecifti^ beneficiis affe^tiis, non fimiles nobis, vt 

V 3, aequum 

fentemiftin. Quos hic feffatare nolo, ISi£ ▼• p. 499: led vutote cpnfket» {km^ 

cum in locum air^^ quod Gpnftruftio- fito rei^. Vtraque vis ij^dbacur iv 

nis ratio refpuit, iubftituto 'mir&u^ vt Po/yaem^ L V* c. xi. p. 4S6. cu xxk^ 

Lugd. C. habec , vel , vt edi- curaui , xxi^ ttpujiviiJmv 9 iAA* ir»t!^ nmUv^ 

avrQvy nihil fit in vniuerlil fententia non Libanii eft, ep. gcxlvi. £V<} H rcb^apJB 

planum & expeditum. 90i oSn hrtp ifiivvatcu^ Hpcof^ T»p^ fiii&W' 

56. OvroTg 6fMtoi^ftfiM^9 SffTip ilKmov, ivvirvtcv ivr* iwrvlou. vbi , quod cod». 

ifidv^'] Tbucydideum eft ro7^ Sfiohtg ifiu- Medic. habet, ifulyf^Mriai interpretis eft,- 

tiirdcitj pro roTg i. ifulffeorOou. de quo yt in Tbucydidis loco dc. Idemtamen^ 

confiilendus lummus Fakkenarius , in ep. eioxi. — <Ax ifist(i6fiivoQ Uo^* quodt 

not. ad Eurip. Phoen. p. 690. vbi ndtri cum Ariftetelis rm hctg ifiivi^at^ cu«: 

loci meminic. Epiffola xlvi. e^ roTg iusiammeminere/^Wr^tfi7tfr/Vj, alii, col-*- 

ifioloig iful^ivtxt t de quo flio loco. locum, (i quis liber faueret, mutnndunv 

Gonuenit Dentofibenis , adtu Leptin. p. poflit Videri in ovn ifajvifuvo^; Tcot^* Am^ 

542. A. ot a roif^ iycMv rr rotovvrctg cedendbus addoC9/0m>,ep. vu.ed.Cujnc..- 

iavrob^ , fiil roTq Ifiolotq ifutlSJfuvoi • xch p. aS. Tovro yip h^ irrcci rSv ficcitifiiron^ 

mIcc^ Qrtva ii^csv txoiiv iv). Alibi nofter airov rh fMfiiv» mKov ifevviffictt fUxpt 

ri iutivitriat iir) rwv TpoifiaaifUvcov poiuit, rovfifi avrh iyaScviTvau rovro ii hrat iv^ 

quod oraroTum proprium eile , docet vctlate airovg ifiwifuia. in poilremis^ 

Suid. vid. ep. vi. xxxn. cet. Tbucydi^ fi fcripferis rovro ii t(Trui , . « iv^oitecig. 

deam kKpieitdi: fomaan hab^JPpiytiuff adfiv dimdfiit^^ nibil ad fenteatiam de^» Digitized by Google 158 ^^^AAAPtAOS EmSTOlVAl- 

/ ■• ■ [ ::*. ?. .'■■ .1. i. . ■'. ' 
f«;'. A P I S T O A O X fli. 6o 

iS ffoS^i oy To7ft' f/ioMif ^f«2i$j«^ Jti^ fc^ yUifi ^% Ui^ Cderabiiaifiplius^ pQtrQ,iniioftro,prae- 
termittenduDi noh eft , ,quod fcripfi, &- 
iTf/j Vxaioy» pvp oilKd? iiKxiot^. Dicunt, 
quidem^ ^guaflf /i^^ 6s im^^^ funt, }/- 
x«/^ Graeci, vt Demo0. vr. in Phil. 
p. 96. C D« xpcff^uraf—^oi^iig iHyr^ 

iiiv voff ^puiig itmlGig^ «AA* oJg mioif 

fiev» p» p8. C. riu ri ^iMi^x M xcm 
iixotloig ffVf^liouXeuovTX. Nofter^ ep. m. 
T& TTxp» TTCiTpog eU viiv Itrx^^^ ilKXix. 
& nlibi. . Alcenim tamenpcaetali^ qood 
iu Lugd. A, C. AngL & Burm. legeuce* 
tur oucr/ llxmy.% oam aur ialior» aut 11» 
eo latet &-srfp vel £^ i<m Hkmov* qua 
forma, fqm^htc ipfa epiftola, vdtur no« 
fier: olo^ t^}ji(j(^ii s-f, zxi iltcMoy ^v» 
«^) if^ eJm. Euripid. Hippol. 1307. 
Kfi\ Srrep jIm iiKMovn o^k kbivif ero Aif- 
^ot(ru LuGHtn. tora. III. Pacr. £nc. p. ^31, 
L 8i* f! Kxi Tug KoJ^ %yx Tig. wfrovifMt, 
Xciptv , oiffvsp hr) ilKMCi^ » ixei^v eZ) 
itiiifi vpU Ttvhg 9 9i»Ai) (sAhXw rpo^riKn 
«^ Trcerpli» t^4 Kfittjmrjvi» dfielfSe^ix». 
4uae cum noftro inprimis^confeiri velim. 
£adem fotma reftituenda luUane ^ ad 
Themift. p. ^67.^ R t$ iftji », Sgncep 3r 

wnkii^g (vulgo vpoxvxT.'). &xxvtx » 
«^J^ r5 ehffM^i 9 x^ (^i^ xporpiT» r^y- 
;«p/i/ ^iSiv^/. In noftro praecermiflum 
iv%i% n ep. UV. iiMUov iwoMvxu , S9, Afvti^r«3 Vid. notitfd ep.XLVt. 

58. AAA* et fiiiii c-tf a^xu^rwr k. t. aJ 
Ante Boyletm omnes ediderunt ^aX* 
/Cfjf 36 ji^ ^^7w 9)f^ pu eveffe^¥ ffefion* 
kiifjt^vov^ xvemeiKirrepog ^Jfqf. Is vero, 
iAA* £f fufii f.. r. «r. is«» i. fiipotO^fibm 
tw iTtetKio-Tepog i(pdii(r^9 addica hac nota: 
„ Ica emcndaui ex ep« uc. C^lvi.) vbi 
„ idem fere occurrit ; cum antea men- 
^ dofe legerecur, iAAi /ttifJi ov, cet. *• 
De' priope par<» , JtJU* et pc. ojmBoyk^ 
edi curaui, vt ep. xlvi. tametfi ibi quo« 
que variant HbrL PTo pofteriore xvexiet^ 
iivTepog , effi non omnino reiicio &» 
inwKimpogM tmm , cum imetntfrTepoq fi«. ^ 
ne £1/, in Lugd. A. Angl. & Burm.eflet« 
hoc recepL 

6z. Koii yevifuvog txhog Ttg rrpHg ^fixgp 
S ohg ef}. Aut in^ti imitatoris cpiflx>Iar 
^ft, qui ex ancecedence^ parcim omiilisy 
parcim mutatis, patumper aaftoris verbis» 
hanc conflaaic; aut faltem ita comparats 
ea eft, vt, ex vtriusque comparatione ^ 
appaxeat, npn nifi parces- antecedentid 
male iundsis hac contineri. Quare^ feiun« 
Aam ante, hanc illi fubieci, quofaciliu^ 
componi inter, fe poflenc. Ad primum.. 
quod acdnet ^ yev^m&^i^ > ic r. A*. 
quki^Iiud efl:,nifi fonitus inanis,nulla fub-* 
iedb fentencia? Ferrem, fi legerecur Kd' 
ioKSv i?^^^Ji iiOi u. nunc no» magis 

fe- Digitized by Google raALAS.IDIS IPISTOtAB. i>^ mqjvm eft» nces i«pendas: egb eBJm noa iiiiam , p^ tnalp 
tHVDi, ben^^iiitatem tulifife fectindas; fed mS to teskt erga 
md, qui l)eQ,efacere vokot » «equior apponteds. 

XLVI. ARISTOLOCHO, 

Oblitus, qua te efle negabas, malitiae, & fa6his alius ad> 
uerfus nos , quam qualis es , durum cogita , non boc 
folom , fi fkepe a me , & fingulis accufttiombus , beneficiif 
aff&6tus , lion fimites iiobis vices rependas : ego enim non Nec uiaea dnbitaiiduni ^ ix$> icriptu&i 
fliiiTeid) ipfo epiltolae audtore; qui,cum 
cpiftola aniecedente legiflct, «aa* oJov 
ifiau?Jfuti 7e 9 twi llxaiov ifif rep) ifM^ 
§im » TOtovroik MS^f^ yiyeuivm • inde 
luum fumfit. De integra fententia llc 
Jsfaogeorgus : y, Graeca hic nou func inr 
yy tegra , fed quaedam defiderantur : no& 
^ Ttcunqpe fenfum reddidimus, donec 
^ dUud nafti erimus exeinplar. Simula- 
^; tionem fit ingratitudinem exprobrat. ^ 
Si ante oculos- habuilfit alteram eplfltv 
lam, aliud exetiplumr non defideraflfet 
Keo etiam in SdS& hie VUa (cripmrae 
difierent^. Latina, quae huius epiflolae 
fecenint interpretes, exempla, meHora 
alia, alia deteriora, non moror. In red- 
dendo Graeca fecutus, nolui alium vide- 
Ti epiftolae anftorem, quam femetefle» 
Graeds luis declarauit ipft. 

interpunfti- minoris notam pofui , vt in 
ecL Angl. lungenda enim haec fequen* 
tlbus ewe , ex altera epiff ola mtelliges y 
Vbi comuleris vcrba: ^^jaAf^iy 3i o-o/ Jcf^- 
Tj» pM rovro fiipoif » el ro>J^Kt^ iir* iyt/^ 
%cCi l^* ixi^ y9 iiaclfj r. t; k. 
Ex quibus fimul apparer, quare verba 
jMftf' ixiirryfv^ vt ed. Boyl. aut, kx) mf 
iiucaryjv^ vt reliqui iibri odici bidjem , ple* fosqtie MSS. fecQtdf , pnetermifi^y huc: 
tsaikdata, vt ^pinor ex ufr, qnae mox m 

hac epiflofa fubiiduntur , ie«} .jftefixi- 
miv ye xcmtyoplcof » vel, vt iA' Lugd. A. 
& Angl. eft, x«} Keef ixiffrnv xotrnyo^ 
pLxv 9 vbi xmryoptA ex antecedentis e^ 
piflolae prindpio fumtum eft 

64. Tolq ifMlotq ifiaq iful^vl ^ful&ffl 
hic quidem Ubri omnes habent; vt,. qui 
li6c fcripfit^ inteipretatus fit rarius. JLfii-- 
yy, quod ell ep. antecedente ^ vi)i vid» 
not* * ' . 

64' ^V* jttlV yi/r 66k lim t. t. i^et 
rt^t Hi^ z. i. «** iv. 3f t/r. «?t/^vj Breuius 
in anteeedetite epiftola i^» fiiv y»p ouk 
iitra mfnplcc^ ^,rrir^rx iviyycMiai isv*- 
repsTx* qu^modo fbphiflam ibi ffcripfifle, 
puto. De nofb-o, variant librt. Lugd^ 
enim A. B. AngT. Pal. Burm. & Mai^ 
Ald. habent 6tvxl rto-tv iyr* If^St , T^yjf- 

ptccg Lugd..C. stvxl rt^t iifr^ ifAo) rij^ Kar** 

ifixvrov v. at margoAngl. ilvxi rviq fjiiv ifjuivm. 
quae,.qui vdit, perpendat, dum, ineptla- 
rum-pcrctieflis, ego receptam per editlo-^ 
nes fcripturam fequar* Hoc interea fd* 
re velim, vnquamne fbriptor Graecusr 
Tsvripxv xhlxv rtvog ivsyxxdtxt (y^ librl 
onmes habent) dixerit pro iet/repsTx ly- 
iyKXffial rivG^. nam ita accipicndum dte,. 
hocin loco, cum ex comparadone ante- 
cedentls epiftblae apparet» tomipfa do- 

cet Digitized by Google i6o oAAAPiAos BnirroAAL ;^p9aT^nfra. Tffy. ^ic^ow BhaS: rtn t^c xar ifmUTiS mnipUit6S 
i^iyKcuAai ^eurepa» ttiitm^ k}X ei fifjSi cv cemrqo srpoc ftf 
wspY^iiv ^s^uXnfj^m (pst^. hfiw ywi tmm Ixmw «ri rk 
irAc70Toy, rkxfi ^ msiHSffrepoi o(p9$Ui^ fi^. N I K A P X flt 

OVK ivAyKa^iSK KafMpi)^»Uuf ifMXm^^fAsi^ ^ }l>X vif l^oy^O 
7n}^sfjt$icriou. ^y }lk coiCppovm kif}pQy mixmrei vpiy(iAj uxl 
TWTO trcUpSi eQorety Ko£i ^p^ rw Xoym ro^ epyck crKmoufiMoc^ 
KcCi TFpl r&v %pym eri r&xm rk i7roTe?<6cr(jiArc^^ ^oAt)y lihi XP^^^ 
frccpctffFefZffrw&i aou ro^ ^ifM/yoayiu^. ov ^^ ovk o(/o%vyy ^c^pvre^ 
poc 2^v eHehan eufh rw ^^fjutroi Keii rm hoym^ n ifjto)^ kcc$* ov"^S 
jsra^trevjf. 

^. KAEO- cec fententla ; quae , fi ex Tfli Gmeoo- 

nim mterpreteris Isvripxv ah-lav^ nulla 
erit. HabetquidemZr/^4f/y/(^x, ep.cccLxx. 
p. 183. isvripxu i^ivpsg oiMav. fed eius 
ftlia ratio: ac Fedte redditur dherum inue- 
nifii crimen. Praeterea notae pbilofb- 
phis , Platoni^ Ariflottli , aliis , icfvrcu 
& ieuripcu curieti ; quas ^ nifi in philolb- 
phia plane holpes , nemo ignorat. at 
^urlpxy curlxv pro isvrep^» dici, tam 
abhorrere videcur , quam quod maxime ; 
cum e contrario hoc apud opdmos quo»- 
que fcriptores inueniatur. Herodotea 
(unt isimpeJx ctv^ctxij iuicupmlfiq ievre- 
felx vi^/v,(imilia. vid. 1. L p. 13.8. £1. 
cet. In Platonis PhHeb. p. 377. D. E. 
& alibi) irparelxjieijrepelx^rpirelx^ nomi- 
«annir. Nofler, mucato genere loquen- 
di, ep. XX. <rod(PpofTiif\p ii ovi\ eU isvTi^ 
pem yvvcuKi fie9* exuriiy eivyiq viiroiu 
Cum cafu fecundo Mofcbus , id. IIL v. 
57«~"Ati 3fW/« 9iio 0ipHrcu^ vt ao- fter ietnepifm romiptxq; ia qoo genere 
vfitatior praepoficio f^x cum calii quar« 
to. Alia Tatio cafus fecuadi, in Hero^ 
doteo eiicuiAovlyiq ievrepelx , 1. c. & fimi* 
libus, vt, apud Piat, Amzt. p. 100. D. 
ievrspeJx ixfitu ximm (jrpceyyiMifrtai)^ & 
alios. 

66. A*AA* e\ pujii oi, k. r. A.1 Cum 
Lugd. C. Medd. A. B. C. & editis (cri- 
pfi d. eJ /».—— 0fflif. quod propius acce- 
dit ad id, quod ep. antecedence eft, i?X 
e) putii ffv axvrcv Tcpig fie evepyereh ffe^ 
ficvkilfAivov iTieixiarepog i^iii^. Reliqui 
autem MSS. & Marg. Ald. habenr x)JA 
fjt^iSk — ^:peiiov. in quibus pro youv 9 poft 
^AMiv, yxp efl;. Burm. autem x. ptii xixt 
pro i. fAii ii. in reliquis conuenic. Sed 
de his iam fatis, quae excucere nolo. 

74. lif ii ovK xW^nnnp ^c^vrepo^ &v i.J 
Sic libri omnes. nihuominus difplicec cu^ 
cx^v^* neque enim adeo hic locus eflc vi- 
4ecur c^^x^ » 4^^ xvcuriH^l^ Nicar« 

chi^ Digitized by Google PHALAWDIS EPISTOLAE; :t6l finam benignitatem, qnae quibusdam efle videtur» poft maU- 
tiam in me , fecundam tolifle caufam ; fed nifi. tu tibi erga 
me, qui benefacere volui, parcas. Nobis fane lic comparatis 
vt plurimum, fortafle aequior .«pparuetis. XLVII. N I C A R C H O. 

Non cogis Camarinaeos, mihi inferre bellum, fed a mc^ 
bello oppu^ari li vero, prudentium virorum infticti^ 
tum fecuti , idque clare fcientes , & ante di6ta fa6ta eonfide* 
rantes, & ante fadta celerius etiam exitus, imn duduin.pppu-* 
lares tuas fpernunt conciones. Te vero non pudet, grauio-; 
rem effe illis e tribunali &l concionibus , quam mihi , contra 
quem nouas res moliris. 

X XLVffl. CLEO-' M^ V^U Voxa eius concioiies prudetiter 
fj^enierentCamarinaei, non animaduerte- 
let, fe illis, ^iuam Phalaridi, grauiorem 
efle. Fonaffc fcripferat fophifta <A U c^» 
tA^i¥^ fi. i^ i. vt ep. XXX* in fimili ar- 
gamento: K«/ oiilrovro cu^iii^j Sn roifq 
U9r* ifiov ri(Juap^Hvrou; TxpoeiCpipuv^ x. r* A. 
Ouod ad conftruAionem attinet, fic Z^ 
Cian. tom. L Hermot. p. 8i8. o/ ii x^ 
murt&yrat i^iranffAivoi ^ & aliL Cum ta- 
Bien ferri pofGt alterum, fine MSS. nihil 
in orattonis contextu muco. oiK xl^x^ 
vwrai i/v^XjH^oi eft quoque ep. , l. & 
ficaltu . 

75. A'^ rov fi^fdoro^ Kxi tov >Jyoov\ 
Particulam xou , pfaetermifliim in Lugd. A. 
& An^l. cum reliquis libris retinui. Si & 
imk}.» & rSw AJ^^A^y^abeflet^neutrum magno» 
pere defiderarem. nam idem fere efi; iiel 
90& fiiifMro^f quod i^i twv KoyafV. & 
vtramque in concionatorem conuenit. 
^irycAmey ^xromraCtefiph. p. 451, D. irxti» (rthni^^ JM roS fi^fimro^ fMMiivea^ 9 vwi* 
r&y Trpartfyav ix rov Ttpanfyiloiu. Demo* 
fibenes^VhiLL p. 53.F. ri^ aw6 rbu fiiifAaroc 
iXTlia^^^Jpem vocat e tribunali conchna nd9 
concitatam. Alterum apudeundemefi;,dtf 
Rep. Ordin. p. 125. A. T/ » iffJiifv iirt 
r&¥ Afiptocrtim/^ xiym iyaih yiyovsP*' 
Ad eandem fere racionem Libanius^ ep«' 
xxin. ri yap ixi xni<rsi >jaym i^JvM- 
Tranrptia 9 xoii airi ry Trarpiii xahiv^' l}r' 
<brJ rm )Jyoav i ^vyxi; ??« - fuyaMfW 
misTv. Antecedentibus ac^de Procopii hoc^- 
ep. ui. Yjxt fuT^ov (ppov^etg^ il ^fiotrti^ 
v*ig ixiivo^ ivi 0iifiaroc A^rrtxov. Sie 
nimirum lego pro A. /• ir) /3. A- nlfl- 
malis ^vifiociivyK ixsivoq ivi rov |3if ^f»-' 
ro^A*mxov. vt, deStracocle, Plutarcbm- 
in Dttnetr.- p. 894.' D. rovrov fih ovv iyrt'^ 
rviie^ ixetvcf) wapidvfxafjuv rf ivi rov jSif-; 
ptaroc rh iiri rij^ SvfjUxifc» i. e. oratorV 
eomieum. Nofter, dum vtruitaque }un»' 
git, vt alibi , rxvroheiyei. vid» fi^^ QOt; 
ad ep« iv« p. i6, ' Digitized by Google 


l6z OAAAFIAOS EniSTOAAL 

\ 

\ 

Ii4. KAEOBOTAXlf. 

Od jnlSwreii nt llLttfitiptin(ht f^ ^pk ifii ^raXefMt i^my* 
itih , v(^p(it sroXAdfr inaarne hai>^ute zwmrt' KotKui 
yitp 'imiffi ^o/afM» ^otq, w ?^oyoie ^/atyopuy ««ropdou/usyoy. g^ 
Scr« sl |3ovA«i stoXsfjtea/ etvroij^ , rk htvrs>\£fffMfrat '^ii^m iff 
yv6fiif mmiffwret. ht fJtiv rot fiiiS (Mru^ xmcutowuffi, f^srei^x^^ 
XSfievoc rhvemiat nre^eiiitst' mi rit^et ht rovr^ ^fspiyima r^ 
•fpos^ , Sv p^ouXimu. ^Tit yitp 9^spoif Iv r^ iretpoyri , 1 . 
4^ YV&fe>l» ksxtfji/lfofw , ^ r^ ovfcjSbvAsuovrt» od^ev^ <^$'^85 
ivywvreu. iy^ /tc^ yci&p oTopu ix&rspet. sti fih roi M xot) r« 
Iv5a^, 3ri ou Xoyoi^ iuFpeuerotf iptwovpieSei ov, «^ «I; fifiSe 

HpXfi» 79» T/pHp» nxkk htdrr. t. mKMfTi} 
Bft, qui wGiMTt in «-oyoDvrf cenfeat mu- 
Candum; alius Tvi^/yvel^purayr/^legen- 
dum efle monec: neutrum reiicerem, ni- 
fi probum eflet, quod libri omnes habent, 
W9toufri. & hoc in loco fere proprium 
vai>um. Foma loquendi confueta Gra&- 
^ eft T2y yvel rivrm^ )Jy$iy m) TpM^ 
vif/y, de iis » qui nihil intentatum relin- 
q^unt, modo id.quod velint , obtineant, 
dfidantue. Ira, tempeftate iaifbitum, ^ 
riftidem , IL in lou. p. 2. ^ tiMmk, rAf 
igrolti X») rpirrstif Koi Kh/av* quonimi- 
nmi e periculo eriperetur. Alia ratione 
Spendius, apiKi Poljb. R L p. 98. iFi$ 
iriKfAm juk} X/^f/y Kx) xpirrm^ ^TtetjiJt^Qnf 
ikeLti^au ritq itaXu^st^ rotq rpig Kxpxpt 
^tw. Similiter JPlatoni familiare eft 
itb ir»ti7¥ Kcit xiyitw , vt^ in ApoL p. 
%g^ E. TOXXcii fMi^cU tWty 9 Sirf 3m- 
tpii^etv iivaroy^ iiv rt4 roKfid T&tf TOtiiif 
«XI hiystv. in Euthyphr. p. 6. B. niyrot 
wotovvt Kxl xfyeu^t^ (psiyovng rify ilKtiVm 
&pafnm alibu Tragicis, inquitZ>/>i&//i^x, 
tgpod Atbtn. 1. VL p. 123. B — -i^ou<rlx 
Vortv}Jyiii! iicotvrx Koii itotstv fiivotg» Mz* 

iodhust iitiaaii fophiAae «dmirator, cuia nihil non faceret ad huius gregem augeiH 
dum, Tivrx fuv xiywVf rxvrx £ voim^ 
inquit Libatfius^ ep. ccccumv. vfiavn 
rav rxnfAirspx iXopUvetv^ou x^tp^^ruv r# 
IvrxMx ToXXotv i^vif ISeXrlav. Eandeol 
loquendi fbrmam, m oratorum fcriptia ob* 
uiam, refKtuo Lyfiae^ Adu. Theomn. p. 
174. vbi legitur, Ttp) rduro yxp iitvig iJ 
Kx) fiifnKirnKxg ko^ touJv lud Ktyav. fed 
&ribendum,/:c«^Ain|]eai? txv rotitv Koit X% 
Saepe autem alterum tS» , vel TMfrx » 
TotiTv tantum inuenitur; idque duplici po« 
tiflimum ratione. Plat, ApoL p. 29. £• 
ouiivx iit rcSro fitix^xfficttjTOK dTO^mi^e^ 
txt Txv TotSv iivxTov* Idem^Men. p.42i« 
B. Tiurx Tot&v o& itivctfitM iipoTv* & flC 
pailim alibL Eubulus^ iq>ud jttboft. L UL 
p. 100. A. A'AA* iJpii TXtiptig^ SgTi kcA 
fdXtg Tivu TTf^^xfttiP^ xtxvtx ipoiv% 
rxg ifjtfixixg. In quibus fere fbnat om^ 
fti ffiodo^ omtfi dittgefttia^ fim. Ad alte» 
rum genus pertinet Herod. L V. p. 370« 
£• Totiav &Txvrxy imfg cA JCtiivcu ye^oh 
aro uT i(»ur^ xci Axpolqt* Atque fic fae* 
pe PlatOy Demofibeftes^ alii; vt Lueiaft. 
u UL DiaL Met. vm. p. 300. L 9. Digitized by Google r;sss ■«Pi" ^HALAUIDIS BPISTOLAS. ^^ XLVIII. C L E O B V L O. 

Non perfuades Camannaeis, vt bellum aduerfus me fufcii 
piant, dum Valde multa fingulis concionibus facis Nam 
pulchre fciunt, hellum fk^is, non dicSbis concionatorum, 
perfici Quare , fi vis bellare eos , exitus oftende confilio 
refponfuros. Si vera ac fic aufcultauerint, mutata fent^- 
tia, contraria fuade: ac fortafle hoc modo obtinebis , quae 
vis.. Puonun. enim aiterum cum maxime, aut confilium in^ 
Utile, aut confiliatorem nullius pretii, exiilimant Bgo fana 
puto vtrumque. Behe autem fcias etiam noftra,hos non di6tiB 
inanibu$ vltoros te effe^ quil^us in nos iniunas efie videtiis; ftffpii^we T^y MiJTXy iiravTX iyrplei 9 
KoH Ti>,oi rdxxyr^ tob^^i (Aivo^ MTx€v*iKTa 
S>.wq (jiSiveu;. Quamquam aucem , in his & 
fimilibus geueribus, frav & xxvtx vim 
Ifere hdbeant prouerbii , vt ex hoc Po^ 
lyaetti appsoret, L IV. c. in. p. 329. Ka) 
^ivT»9 tPcurlv^ ctinolg i^iai^ovTo (ot MflJ- 
XiHvsi) Tccf wimSt (A'Xf{iv8|Wy) yiyv^ 
miM" eft tamen , vbi, in eadem ferma , 
verbo Totitv aliud iungatur. Lucian. t. II. 
Tyrann. p. 152. 1. %%.Av>ixtov^ xcttiKtv 
2vv3U(rxy xct) fjujplx Tpi Tijg tou Victvhxou 
ccpayif^ It61^&x. Tl^iov tt ^otiiifcu dixh 
Plat. Apol. p. 15. CEuripidii eft/in 
Hippol. 785. Ti 7ro>^» '^pi&csfv A% h 
A90aKil fitou* tliyXkk iconTv habet Plf^ 
$arcb. de Stola Rep. p. 1050. D. i>jj^ 
§iiv rbv tiiy noXi^ii9f (p^l^ ritv xccxhcv 9 
xct) mXXi TTOtitv iiri xoXAm roov wovtipom 
^o y €Otiipo(itx> cum nofti^ , (r(pi!Spct 
IroAA^ nrotovvn , demo^ vt opitlor, aliud 
defiderabit. 

• Bj^» BilS&iXnfrdct^ Retinui fSs^hjvcti i 
omnium confenlu Hbrorum coiifirmatum^ 
C«ecel&ri« ftb An^ vbi aoce fcripoim iffoiiKtvffcu correAoris mana muta* 
^tum eft in (^i^oii/.iuTcu. Et hoc qui» 
'dem, n iti plunbus lifaris inueniretur, 
verum poflet viderL Ep. cxxviu. Uo)A 
iiiv» fii^ovKiuvcu xar iptw» Nuac o^ 
mutoi - 

84. ^ufiuryitf tc^ip.2 Qtiod lcripnini 
vulgo, IviJvin^tuoTv mutaui, Lui^d. A.CL 
Angl. & ed; Veti^ ftcutus. vid.. fiiin^ 
not. ad ep. vm. p. 41. 

86. £0 fiiv Toi Udt xcii rk hActii^ Sn 
i. A.3 Ep. xux. quae ex hac defimita^ 
pro iviaii iegitur d^ ^(lav. quod mallem» 
nifi librf omnes in illud conuehir^t. ^to 
uq^vt editum vulgo, 6X'eadem c^iftbli 
recepi Srt^ quod S^ deeflct in Lugd. A* 
& Ajigl. &, Plddimt» vhlerem, in his epi^ 
ftolis antecedenti fxmnfte loquettdi fubiici 
itt. de quo vid. noc. 9d q>. LVt., Dtt 
verbis , oi Kiyotq iirpdxroig •*«. t. A. vi* 
de, quos ad Likanii ^ ep. ux. n. 9; ci» 
tat Wolfius^ huius noftri loci mn imme« 
tnoT. adde B^gler. ad Akipbr:^. 37, 
Cum noftro inprimi<^ confer Dipdori ep, 
XXXV. Non enim vefbis mortuis btllum 
g^ert eeftfuemmus y fedfa&it vitM* Digitized by Google t64 0AAAP1AOS EniSTOAAI. 

&p%M ^Kiie K^mtti , kx?^ 'ipyoiQ* Sv ol wipuAhrH ^f^ 
#ri (tt^n hrB^Xeva^mf. rtturx if^irso KctfMpfifc£io$ ou jSouAov*» 
TM TFitpoa^ AflfijSeTv opyi^ofieyou ^fok/iopt^. XI^^^H^^^ /^ppO 

fiJt. A E O N T 1 A ». 

A^/drpo^f K$xP^iaw ^oyoK ^^ KofMppfaiovc ^ iy/ipm airo^t 
$U Toy mr Ijc^ mXefiou. ffS /e^ rtt «a^ rSU iCp' fifiSif 
M^i ptii itaeA^ ^^itniie dxnwt , 2rri ov ?^yotc^ mrp&xTOu;^^ 
ifMvoufi$ix tre^ o7« oU hfi&Q '^PX'^ ^omTc» osAA^ epyoK* Sv ol 
W€ipx66)fT€f etZ6ifi ovK ht^vXewoof. rwr^ S^i^ KofMpmm^ 
viipm ou ^Xorrou }<ctfim opyt^ofum 4>«A«f«^* X^^fi^^ /. T I M A N A P ni. 100 

T2i( ^roA^r^Ujt^fl^^ aov rk h lHAfMphip ^ TifMiJtp»^ HtH o 
^oAuc oinrtrffjiii rni rok v(^ hfJtSh oofoXovfihotQ ^ iTref^cjce^ 
jik r^ Am^ ovU Pov}<OfMfov; rwg zspi KXiOfifiporw imp^eu * tp- Oixtri eiZii9 iTrelMxtumlJ Ne^ A. B. Angl. & ed Ven. nec noa, epi* 

cnim vlterius viuunc. BOYL. Lugd. A. ftola antecedence , (vbi eadem leguntur) 

C & Angl. ciK ehetuSig ir. £p. xLix. in Lugd. A. C & Aqgl. nam fine eo 

cft aZiiq ovH tir. Retinui vulgacum; (lare fentencia non poceft. Pono a4 

quod ez eo senere eft, cuius ^u; vi- j^«/y 3^r^ , in marg. fui ezemplaris haec 

Aiy 9 cAhq wTipw , fim. vid. Abrefeb. nocauerac Hetnfterbufius : ^ Force it^M 

Dil. Thuqyd. p. 548. „ aHKmf. vid. camen ep. a. (xLvm.) *• 

pa. AEONTIAH/] Libri MSS. omnes, £t oporcune quidem ille meminic epip. 

cxcepto Burm. Kyrifjtivit. In re parui ftolae antecedencis. qui enim vcramque 

momenci ancecedentes editores fecucus legerit, hanc inde tocam fere defcripcam 

fum. ei^y animaduertec, a verbis «v (ih ro$ xcA 

96. oU tU Hfii^ &PX91V loxalg'] Reci- rOe ^ k. r. A- dum ancecedencia, A'(d^ 

0ui §iq^ praetCTuflim Ucet ia LiUgd, r#0ic> «• t. A. cum eiusdem epiftolae 

prin- Digitized by Gbogle BHALARIDIS EPISTOLAB. i^^ 

fed &^is; quae qui experti fnnt , in pofterum non amplius 
funt infidiati. Haec quum fdant Camarinaei, nolunt expe^ 
rimentum facere irafcentis Phalaridis. Nam, dum gratificor, 
m ittcundior foleo videri 

XLIX. LEONTIDAB. 

Immodieis yfus es jermonibus ad Camarinaeos, cum eos iDf 
citarcs ad bellum aduerfus me. Bene autem hoc etiam a 
aobis fcias, cum non pulchre iis perfuaferis, aoQ diftis- ina- 
mbus nos vlturos te efle^. quibus in nos miuriufi eSe videris^ 
fed fsuQas; quae qui experti funt , in pofterum non funt in.- 
fidiati. Hoc quum fciant Camarinaei, nolunt experimentimL 
facere irafcentis Phalaridis. Nam,.dufflgratificor> iucundior 
ns foleo viderL 

L. T I M A N D R a 

Quas moliris Camarina&, ves, Tunandre, ae mukae raci> 
mae, quibus miferaris a nobis perdendos , impuleruxit^ 
ita me dii ^ etiam inuitos, ad Cleombrotum tauza iacluden- 

X 3. dunu 

piincipia^ eomparttft* smarebit,!» ean- rixyof^ Ho^. ep; vr. Th ln^.ctSr^ ^iHnpf^ 

dexD lcripta fencentiam eflle. Noftro in & quae plura huios generis, cum apud^ 

loco^ excideritne JQtxla^ , (quod,. ante- ooftTum, tum alio8,i^inm reperiuntur. 
cedente non diflimili vocc ioxii^ ,. fieri 3. Tobg xsp) KXeSfifSporov helpkcu r^ 

potuit) , an ipflus* imitatoris , cuius ftu* rxvptpl Reddas , Cleombrotom cum fo* 

porem etiam alibi vidimus^ vitium fit, dis. JPacet enim ex muToi^ plures fii^ 

dilputare nolo. cum illo coniuratos» BOYL. Ep. nr^ 

o. O* r. otKTiffptii M roU &• i}« i*'] de folo Cleombroto accipiendum efle, 

Scripfi M ToTg^. xi r. A. ex emenda^ione docet. E^dp^M ri rociptp eadem ffere 

flemfterBufii jioRnj quific^inmarg. fui ratione difimn 9 atque ipuppovpeTvdxt & 

exemplaris, correxerat, pro M roU v. vt IfA^povpot r^ ravf^i dc quo vid* not..«& 

Ubri editi, & Burm. habent,. deficientii- ep« v* p« 9& 
Im leUquis MSS. Ante^ ep. i. Ti M Digitized by Google l66 «^AAAPIAOE ISniSTOAAL 

T^ Tit6p^. i^hiKsn yi^j Xisictnf tirik hetxopny^f^ j ^iatv* 

/UTSUIM ^(^BX^ T^ ^^t^^j ^« oiK (MxyvwTm ISMfJMpiyoSdl 

^a^otfmf ofMix^m ^ a^' ouU h) olfciTnv 4>tfAapi$o$ hf ^einp. 
$cou ;^0fiA^bv fAh^ d Koil nxvu cwit^epe^ oLurolg ico>jefjiMv /LKpo^ 
yourrUoiiy Ti vetcrHyTOLQ a^^ocffOou Tm epym* vw ^l b mXefj^ lo 

AUTOic T^ TFOani ^OtfiUTepOQ TOU WfJI^?sjOU ^ fJM>J^ ^^ ^ff- 

fiyf/opoq Oiitl fwcpoi ^omi rifc toutou Tot^ou^ojpioc^. iyeipeiv fih 
roi r«( ^A^tftf Alyavr^ rotc t£nw4 lipfio^iifj V h mio^Mot, no^t^ 
&rd cou oTpotnreue^ou^ zoXefjuwiu cCpo^po^ hlhpM^ hHJi^p&l(!^M , 
un%p oTi vmpikx^nm Tefmpo^ iwUrTotrou. ib?X wk eAeXere^ iMfl$ 

eyx 4« A*>««v i. htiifipifyifxq] Infolen. rm. Nec puto fimfle exemplum inuentom 

tius puto didium xisixv lirixopny^tv pro iriin antiquaGraecia;vbi longe aliud iy^^ 

XSsioBv ioiiyxt^ fini. Nifi alia mulca fibi imivou Tihtv 9 fimilia. Non magis anti- 

priua haberet nolter, & pro more fuo- que diAum, quod infra efi:, rifMpig ivl- 

rum temporum faepe in verbis transfe- wrctrxi. cui fimile, ep. xiii. IC oUlfAQ^ 

rendis paullo audacior eflet, fiifpicarer, }iOywfiiv JafCKrrotHiveu rvpxvvoi. quae A* 

fcriptum fiiille imx/^piii^xq. Aelian. V» hxandrtnorum interpretum & Apofiiolo- 

H. 1. IX. C. III. Cfrt iiiipvTm rovg rumftilo, quam Pbalaridis ^ accommo- 

hetlpou^ XKtfdaiipof^ rpv^ Ixtxf^pav dacionu vid Faki^nar. ad Htrod. 1.IIL 

mmolq. Nunc vero nihil aeiSnio. Quid p. 130. I. 47. 

veteribus x^P^^^^ & inxopityiiv, notum 5. H\ y. ifictvrh mxlTivfi» ^apix» 

▼ulgo. Exempla non pauca poft alios ra J.] Ex co gencre eft, cuius hoc Ho^ 

coliegit, ad IL Cor. ix. 10. IVesftenius. meri^ II. X. p. 358.—.^;;^ rol r/ ttm fjui^ 

5* XlaXf9SBl o* wf ifici TJry Trixtp ptpM yivafjuu. Phitartb. dt Kxul. p. 607^ 

Avi^Tivrct] Alia virtute, ep.cxxxix. /xi^» A. lectpi ye toT^i^pociVj 01 Kctt riv vr»* 

ii ivlrrx rh T^fA&ctlov Ati rij^ icrla^. X^ XoMp^fitcnrotovvrcu^KCt) riv^ct^Mpiv^ 

atque ita fiiepe alii. Nofiro in loco idem xcH rov puxpivy m), vi^ Alct , riv ^ivov^ xcit rhr0 

fere eft, quod iyslpstvy vt, deiaceps , jEiiro/xov.quibus plura adderem,nifi,quid^ 

iyelpetv rk firKiiS^. JSuftafb. ad Hom^ quid deiisdicipoflle^luculenterexplicuiflel 

n. A. 191. Toh^ f^h ivccffriima^ p. 80. i ^iw Cafaubonus^ Anim» ad Atben. L 

L 13. Ti Ayami^m ^ xnquit , & pbiif^ I. c. ix, & alibL C^ tameii nondum al« 

KOiviripov hiifvou eanA twJ mpi^ctq i^i^ fentior, ibid» p. 948. L 57. Aim, inZj"- 

yspsT ol li^ ivri t«J, ivm xira ^ot^jst^ topbronisveAA&^ Vip.Atben. 1. XV. p» 670. 

d»cmotrS89&^ Avotarirotc^ wotJiTet. Vt, £. Tiis ivotrliyifjU eoi foSov tcotkiv viiificc^ 

cx fenceacii Euftatbii^ Motvirspov diftum inter alia, ad eaadem aormuii mA^ vifjf^ 

rrifl-imandmafitaoftrumTyr zi^ivtffri^ ... In* Digitized by Google FHALARfDlS IPIS^OLAR t<5T dttOL Hetuebam eaiinvae, venia ei concefia, te reprimereni 
a ciuitate aduerfus jne incitanda. Libenter enim memet tra^ 
^andum praebeo populo» quoad non pudeat CamarinaeoSf 
tuas ferre oratioiies, cuius moiimina non folum non in Pha^ 
larin inelu6fcabilia» fed ne quidem in feruum Phalaridis, du« 
cerem. Ac difficile quidem > etiamii omnino conduceret iis 
bellare cum Agrigentinis , reok ipfam attingere. Nunc vero 
bellum iis omni modo grauius^ fuafore, imo vero conciona- 
tor non paruum momentum calamitati& eius^ Enimuero 
excitare multitudinem caufas dicenti confentaneum erat, vt^ 
quum perfuafum effet ciuitati fub te merere^ bellicofb val- 
de viro» perfcriberetur » pro qualium au6tonbus vinde^ ex- kMtpttmm. Latet fbrtalR Mm^ xcoiu 
wrifAftM. nam de corollis, iSxo in loco» 
^iAtbenaeus.Ke&m idem, in Timomi 
^lis, apudZrj^r/. L LJ. 34. emendat^ 
Oliv (f iwrit GiXtira €O0av ffcCpiaf iffrgo^ 
vif^ipuh Non diuerfa oradonis forma ufu» 
olim Mofcbus^moixmBionis fiftulam Pani 
commendat, id. iii. ubi, quum v. 50» 

raeGuit,TiV iror) v^ ffupjyyi fu?JaiiT»i9^ 
rptiFiiouTi ; jc. r. A. rei momento per- 
penfo, tandem^ v. 56. fubiidt, ILaw)^ 
foi ri fii?jifiM.vbiy quod nunc leritur, fiU" 
^vfAX quomodo fiftula dici pmQt, noa 
irideo. De altero nemo dubiud)it. ubi 
contulerit ^fcbyl. Choeph, 233. n 4^'A- 
^arov fiiXiifMt ^fAOffw venpi^*Sappbo^vd 
Julian. ep. xviii. C. Tv^ vUri fjtihnfA» 
^dfHiff Sq (pi^onf 1} ^Mjc^^ Tipiirrv^uputu 
^nacr.od. v. 7. PSioy iapo^ fjti/.>iff^ Aii' 
terpaullo Tbeocriu vL xiv. a. — r/ it 
woi rb fUkHficti 

7« OSri iro^iiriifMtr^^^^dfiuix^l ^^ 
£tcan fere hoc, ut ifom. H. e. i^o. ij^ 

XavcL ipycu Vbi notari velim fcboliaihe 
verba,, i^;^«y« intdrpretands: n^^ & 
9yu &f r$i 7xpbi H^tisCfifvm iip^ht. 4^ oS^ Rbod^ L IL sBo, ifrkp xi(px?jjg ykf 

ipuixogm-liirt^gJutpoo^StyJiy. 625. — aara^ 
fnfp n JtoEx^it $uik ipuiz^^ ^k* Longc 
alia virtute nofter, ep. xxx^ ifiixp^o^ 
yitpj rhf etinhm) fuo^iTviMi.x* vbi^ pra 
iS3t/yw0y.poiitum>citeriodaGraedae eSk 
puto. 

^piv auroT^ m^fiiTif- AltpMToafrlvoift rif 
Viioihfr»^ m^^otffim rS» ip^otv^ Ita pefiSi*- 
mus es orator, ut tibi ne unlia qiddeni 
iuadenti oblequantur. BOYL. 

12. O' hifAny6po4 oiHi pUKf» fojril rgf 
rovrou rct^^vosfla^] u e. £tn bellum per 
fe fatis graue ut, tamen propter te illiur 
fuafbrem videtur illis adbuc &xauius». 
BOYL. ^ 

14; A^mrpiArrat ^ x» r. A.1 De hoc: 
more vid. D*OruilL ad Cbarh. 1. IL p» 
^3. & au^iores ibi citatos. Noftro, oTm 
T&rpomSrav^ fimiles loquendi ibrmas no^ 
tauit Fakkenarius ^ ad Eurip. Phoen*. 
p; 551. Sentendam lod^a plensque inteF» 
pretibus non inteUedfaon^ Lacine reddoi» 
do plaiMai ftci^ Digitized by Google 1(58 «AAAPIAOS EmSTOAAt 

Mtrre. k^Xh finv il nt cUpek rwt; h ri?My ^ik rb fjm ^mt 
?fl-wv , dhTw (fe afceTFTHro , rw Tr&mw ;uflBAOT6rrlpw ru^giSr 
oAldpou ¥0fiiffsis)f A^m ehM , o$ mo^ifjmoi r«y oIiciaBy, XO0) r^ 
X^P^^f ^*' ^''^ '^* ^^ ^awp^oM hIv cai^poBffFdSoif ^ TrpurruLv m efHk^O 
fua6o(popeTQ j k&U YiAfjutpi;i(MU(i veiiTepoi hciLytM^eui (ppovetr 
raSTot ^ ^PFOiw ovtev kM^ ti aoLUTov fih miyvaKOUi ^ t^m Iffcj^ 
^vrot j sroAAo^ y&p ffo$ kclI ^sivh TFhpcucrou' ^o^ ^^ rify ^oAjy 
rn« tni4 ecCppoTOvHs wk hoiioiMet» iwo?yxS(reu. j6. A^imjmipUycc^ I&» iilxmm] FVe- Vtt^tisanriqiiaeGraeciacplacuitlcripto- 

quens verbi i7r»fricixi vfus, de lis, qui ribus. Plutarcb. de Or. Def. p. 423. B. 

iiue locis, fiue temporibus, dintfnguncur. iungic TftoyuLSfi xxpixoyov m) ^mvi^ iritctr 

quam in rem vid noL a Wefel. :S DiQ- yi^o^ iTn^prmAiyw. de Prim. Frig. p. 953. 

dor. Ssc. 1. III* p. 237. i. 3« Mrejcb. B. mnii ianifinrrM rw ^oufiivsu. de An« 

Dil. Thucyd. 1. vl. p. 587. aliis. Fro- Proc. e. T. p. loap. A. of^ Vow ou Jj- 

pius ad nofbrum perdnet, quando de ora- ksT tmjtx riig rdu TiXaTmo^ i^priicrtM 

tione, confiliis , opinionibus, cet. idem 3i«vo/^.inquo genere loquendi,(aepe ma« 

ponitur; quemadmodum iam Demofibe-' le redditum ab interpretibus , idem fere 

nes iocutus eft, pro Cor. p. 48^. B. KoU valet, quod alienam efe. De perlbnis 

lu fMjieU (nroxifioi ifrxprxv rh }Jro9 pofitum in his Atbenaet, 1. IX. p. 464. 

rifg o^px/^9<i Hv iU Txg E*k?^vuw ^px- E. ouz iXKorpiai; r?^ fixvtx^ xeipJvfif h^ 

$f<^x«};j^9u^//XTi0'«.quae,tom. ULDem. xuroTg^ (3« ifixprivouo^i fixvixa^^ kx) rn^ 

Enc. p. 499. 1. 6ft. refpexifle Lucia' i^fiitlx^ ix) ic^^lov irxprafjiivoiq , fonat 

iitf«,reae docet Gefnerm. Ipfii Luciani aberrare ^erroribus abduci. Idem per /^/1- 

verba fic leuiter corrigo: Ti ViyxufJi,iov gius remoueri ^ & remotum probiberi 

0^x hf ixxpr^v tvofju^ifipiiv ^ twofiov (vui- reddi poeeft,in P/utarcbi SymYi.l> F* 619. 

go iv vifKp^roT4 iwxlvoi^ 8y, & rSav Txrph D. E*vrxu9» yip (3 iffrtuv) Zwap vivlo' 

Zoov iTtxofffuTv roif^ hrxtvovfiivoug* Rati- ^og 9 xvfiepviTtt^ rou imii^tx xpif rhif 

one nonnfliil diueria Demofib. I. PhiL i7rl(i>,€\l^tviSixve7^xiU7njp€<rixc,Kx)rou<pi^o* 

p. 49. B. i^ ii ^ ^X^^ 9 ^J^ hiivrcav ^poveJa^xt 9 kx) rdu iix^Jyso^dxt roTg irxpcu^ 

ifjuv ruv KXtpSv A*f*^tT0}JV9 ii^xTixt iii^ (rtv oiK iTrjiprfjrxt. r&vii vuvtyyu^ rixoiv I 

^xtv^ iy, iin^pTVjfJiivoi jwi rxlq Txpx' fxiv ut" xurivj x. r. X. Scripfi— xv/Jfp- 

^xsuxT^ Kxi rxt^ yvdfioa^. vbi oon bajitan* vfjrjj^ rou iTiit^tx Tp. pro xufiepvJrnj^ iirt 

tes^ oxsifVolfia^ reddo,led, cum appara^ fcg/i , fentenda id poflMlante. quid imr- 

tu C5? confiHie abfitis^ vel non adfitis^ Sif/^, docet Cafaub. ad Atben^ \. I. p. 

ficut,virtutemagbpropria,aZ)/(?iiyy?(;^tf/. 53. L 644 Reliqua, quemadmodum cor- 

H. T. Ajfpt. t^tv. p. 177. 1. 9. dicuntur rexi , in veteri libro fimt ; vbi tamen 

A rovArov iicviprviytivot toT^ zpivotg^ Koi oruviyyuorx, in ^usyyu^ a me muta* 

#vd£y vpU rx TpiyfjLXTx Teiroviores. In- tum. Sine cafii , ri iinjprvifJthov , quod 

prinus ea, quam oixi poteftace,ad occafiifln kngius abit & aiienum 4/? » vocat lam^' 

blicb. Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE- i6g furgat Sed nolebatis, Cum enim quisque veftrum nomi- 
natis multas caufas , alienas vaide profertis. At vero, fi 
quis, miiiis magiftratibus, quod non videturfas efle, temet 
coniideret, omnium grauifixmo dignum exitio^ cenfebit, effe» 
qui domo, praediis^ & , fi quod tibi patemum efTet manci- 
pium, venditis, exercitum aduerfus me alis^ & Camarinaeos 
res nouas cogis fapere. Quae dum fads ^ non nifi cum de te 
defperas, dignofortaflSs: multa enim &grauia a te perpetra- 
ta funt; tum cogis ciuitatem negligentem tuae dementia© 
eSedta experiri 

Y LI. TI- Hicb. MyfL in. p. 93. 1. 39. nec alia 
radone idein, SeA. L p. i6. 1. itS. dixic 
r^y i7nipT}iyUwiv ifi^Krffiiiyi^riu^ vbi nunc 
editur iym^^yyiv. akerum tamen, no 
canre Galeo , Fefcbsus. Conuario fere 
errore , irctfnrp cum duxprfv commuta- 
tum a lib^iifi. puto, cum alibi, tum in 
'Luciano , t. 1. Tim. p. 148. 1$ avrdii 
ifioij ti^ ixieliai ifrxpniiraffi fioi rw 
filcy 9 quum fit fcribendum ayapnia^affa, 
iicut in eodem libello p. iio. x^ rw 
iftou viVfAaro^ inniprvifihou Nam aliud 
dn^apr^v , aliud isfaprfv ; quod eleganter 
transfertur in eos, qm fpe, aliaue ratio- 
ne, ab aliquo pendent^ & propriam vir- 
tutem habec fufpendendi , appendendi 9 
lim. a quo loco alienum videcur iirapr^. 
Ih Plutarcbi lib. de An. Procr. e T. p. 
1027. D. TlpSsrov oHv T$p\ roO wpirou 
irapr^aSfiita rob^ ?JyGvrag^ k* t. A. vi- 
tii fufpeftum iTaprfi<r6fu9x, in vapamr 
^ifuia fortafTe mutandum. Quod r) 
i^prijtriai, idcm fere Graecis ibnat in- 
texdamUa sTvaij vt in hoc P)utarcbi^ 
Symp. 11. 634. E. i^v 5i 5 {ri ^KUfAfMc) 
uif irpi^ ?JyeVt iAA*l$ai, iiripou?^ xai 
v0pei frpoaiotxiv. Vtrumque iunAum a 
Tbemiftio , notat Budseus , Comm. L. 
'Oi'' P- 734- Ti fih yip imjpnffiiva r&v 
cvfilSefiyjxiravy ka) Xlay s^a rii<; (pwreu^. 

Koftco fimile c&^tomni^ deSeipC L VI. S* IX. Kara i^ rSv iXm ^iv iitai» 
9ra irspatvergti. oi yap xar^ i?^ yi 
riva (pv7tv • iiroi i^oitsv vspUxou^av 9 9 
ifAWipt€XofAivnv iviov^ 9 i^f^ iTntpDffdvtjv. 
ubi t^a imipr. male redditum a Gaiakero^ 
per extra appenfam^ fonac feiunSam 
vel femnam longe. 

17. T^^ i¥ riA^/] Loquendi fbrmam 
illu(tranc Leo^ardus^ Emend. 1. I. c. v« 
Duker. ad Thucyd. 1. L p. 40. alii. No* 
ftri ad Liban. ep. cxxxl n. 3. meminic 
mifius. 

ao. Hrpartxv Iw^ipti fita'to(pept7^'} Bu* 
daeus, C. L. G. p. 876. ^ Mnrio^popS^ 
im) rcS fjuvih iiiafu^ ^^ inquic, ,, xat 
yt fJuHh 4>ip»9 ftipendia pendo milidbus^ 
,, & accuCiduo conftruicur. Phalaris Ti* 
j9 fiavip(f)9 h iiroiSfuvog rifv otxlav xai rk 
99 XOipla^ Kx) i1 r/ vot varp!poiv ijv ivipam^ 
jyiov^ orpOTtav irUfJti fAtirto(Popi74f aliii 
., concra me ezercicum. ^^ Sicaucem, do 
noc loco, Lud. Abrefib. Dil. Thuc. L 
VIIL p. 774. ^ Qui fMto:popi7¥ acd* 
9, piebanc pro fAtri^i7vy aduocare po» 
^ cuiflenc Pbalar. ep. cxxxvl CO» vfal 
„ legimus, Trpartkv ix* ifie fit^o0cp€7^^ 
„ quod & Stepb. in ThfelJ pro concro- 
fy uerfa illa flgnificadone excitauic; fed 
9, quod eo modo incelligp , quo quans 
,i plurima alia veH>a praegnand nodone 
v> adbibiQl VidimjUSa p. $7* fe<l* didhim 

n aeap Digitized by Google ITO 4IAAAPIA0S EmSTOAAt. m. T I M A N A P n<. 25 keiaeaddu^ ZTrep ek^e^PiHi^ou tfv , rix^ h nvoi el^w ?^6yov^ yy nempe ^ pro vrpwii» iir* i/di wottT^ 
S9 fufflh^l>i7u9 alss^ conduciSj vc redte 
ji, verdtur. ** . Nifi multa fibi priua ha- 
&ret nofter , pro puviocpopelg fcribeDdum 
opinarer fuaioioTiT^; quod proprium , hoc 
in locOj verbum. Diod. Sic. 1. XIV. p. 
693. 1. o<5. Tovi; oliUrcs^ fucrioiorsT^ kot» 
rijg rSnf isvTir^v iovXela^. . Similia, ez 
aliis, iam dedit Budaeus y 1. c. Nunc al- 
tennn, aA mentem Abrejcbii acceptum, 
ac dterioris aecatis fophiftae accommo- 
datum, retineo. 

a6. Tijf^l.K.Ttf^/T*/«^ iM5T7j£4oS]Legitur 
in MSS» & impreflis t% hf Kxfiotplv^ Td- 
hneleu; mrifioZ^ fiK:. ied xxrifAOu aperte 
redundat, fiiatim enim fequitur xaTifAoO 
nf^reldif Ayilpstv, BOYL#, Libri omnes 
vo>jrelx^ MfifJLorJ. Boyleus vei-o, quafi 
plane redundaret Kxrifjuiu^ fine eo xoAi- 
relix^. Ego nec redundare omnino xfltTV- 
^D, nec, fi redundet,repu^antibus libris 
omnibus, reiiciendum, arbitror. Ad eam 
enim rationem fi quidquid in veterum 
fcriptis inprimis pronominum exigemus, 
Quam plurima delenda erunt, faltem in 
fophiflarum & pofi:eriorum Graeconim 
libris , quae manufcriptorum confenfus 
doceat, non efle librariorum, fed ipforum 
toiptorum. De noflro; cum ^xit fophi- 
fta div TToKireloat KxrifMu^ cogitauit con- 
ciones Timandri, quibus ad bellum Pha- 
laridi inferendum hortatus eflet Camari- 
oaeos (qua de re-epiltola antecedente^. Quod com iis p^iiiadere non potuit,eiu$, 
quod fiiiftra fic in Fhalarin molitus Qn}^ 
woXmlxq Kxr" ifjuS) Timander, hoc ha- 
bere Iblatii dicicur» quod nunc exercitum 
in eum confcribat, ri kxt ifJuA or. JL 
Conflxuitur ro^uTsIx cum KxrifjtoumVt epu 
XLvn. Kxf oS ro^rrfv^i & fim. Mox 
iTTXpxvixi xSxefiou dicitur, vc ioxfftxi gr^ 
XifMu; quod Tbucydideum^ ut 1. 1. p. 54. 
1. i6. & alibi. Alterum, naud fcio, an 
ifta virtute apud veteres inueniatur. 

a8. Zrpxrelxv Ayelpety] CL Hefhfter^ 
j^Sajadfcripferat (rrp^/^. fed libri onmes 
rrpxTeixy. vt nihil aufus fim motare. De 
vtroque legi vefim D*OruilL ad Cbarit. 
1. VI. p. 540. & 576. & Rubnken. ad 
Titn. Lex. Pl. p. 171. vt alibs taceanu 
Mihi , rem diligendus confideranti,ipfi ve« 
teres vtrbque promifcue ufi videntur, tam 
de exercitu^ quam de militari exj>editio^ 
ne; nec aliam difiereiuiam agnouifle , nl* 
fi eam, quae temporibus fecundae fylla- 
bae defcribitur. In rem Ariftopbanis , in 
Lyfiftr. 59a. MouoKoirovpuv iix rxq 9rpx^ 
rtxq' KfS" vifUrep^ fih ixre. quae , fic 
emendata a D* OrmlHo ^ conferri veliiB 
cum Pbotiiy e Lex. MS. verbis, quae, 
I. c. habet Rubnkenius. De differenciii 
fecundae fyllabae, per / & ei fcriptae, iii 
poetis Atticis , abunde egit Falcken. ad 
Eurijp. Phoen. p. 497. ac voces complu* 
res, per / & £/ promifcue lcribi folitas, e 
llbriff vetenm in medium acculic.adC&tf- 

rif. Digitized by Google PHAXAItlDIS B1NSTOLA». :l7f W T I M A N P R O. 

EoraiB^ quat C8inarinfl« moUtus es contra me^ quuin €ft^ 
mariaaAis non parAiaf»is fflagnum pro parua eaufa fuibi- 
pere beUuminunc fortaiTe folatium hab^s, quod e^erdtum kk 
me confcribis, Quum vero, quod habet vani fpes coUocata^ 
te deftituQif^, tpnc (ligo^» Qon ob ^a, quaQ fecif|)^ fed quae 
palTus es, dolebis. Tametfi quid tiibi prodeft ad folati.um ? 
Si enim palfuri effemus^ quod tu extimefeis fortaife^ aliqua 

Y2 ni- rU. !. ly. p. 405. & QruWius. Ex eo- 
dem gen^e ^ v% ofkux^ cofb!^, a ffm^ 
matias primijm, vt riunc fieri folet, di- 
(Unfta , quum dtiacef» ^tiam pramucue 

piulti vfurparent lcrijptore^ , eo fadhm 
tffe videtiir , vt , quae diuerfa efle opi- 
pa^funt iUi, i^ptfiJ^^ff^ nv^A^^ &Vf 
XP^^h monuerint. 

$0. Karx ri||y S^ctv dx Sy iiipaxct^, 
Ji?X 2y Trbewiot^ y ivid^j Inepta eft & 
fiigida antithefis; nifi ita intelli^; Ob 
«3 m^ Pft^s, etQ ppT> ppffis dtoe 
^ ficinonmi tupnmi m^rid^ patl, lati^ 
pmm dolebis. BO YL» Ouae iatis perfpi? 
fua yideri poilint, jBoy/eus^ ji\ale inter- 
pretaiic}o , obfcura fecit. r^feque enim £v 
iiif^^uni; & Sv «rir^.^ jen^dm acci- 
pienda de {adnoribus Timandri, dcr 
que iis y quae pafiurus eflet ille , &d ad 
^itjsqBdentia referenda funt. £t quidem, 
i^uum dicit Sv ieipwixq nofter , refptcis 
Ti *w' iyi^ .irrpxtehv iyelfijsiv y quuBj 
^^ro iv irkiro^iWf rty Tro^irday Kot$^ ieajr 
^fiv co^tat^ fdM ^e^swyiivav Kxf^tveUuv 
fUy^v vTTsg fitxfii; ourlcu; ixoipoufS^ T^ 
/kifmf Hu\u8. igitur fb]atio oujic elle 
fysxoSSt Tigiandco, quem confcribat, 
exercitui&^ quum vero, Ipem in eo po- 
Ctam vanam, apparuerit, eOe, yt si* 
liil amplius fuperfit folatii, tum digne 
«rontrifl^um iri^ non ob ea^ quae fecer 
xit, dum exercitum contra Ph^arin con- 
lcripfitj quod eius efl, qijiem %:kxom poeaiteat: fed ob Sla, quae fueric pa^ 
fus« quum bellum fu^enri obtemperasa 
n.ollent Camarinaei. Vnum tamen eft^ 
qupd aliquantum o&ndat. Quaniquadi 
enim reAe dici i^viiatcU rt^o^ pofle vide« 
t^r, tamen, cum, ep. xx. lxix. &alil7i, 
nofter confuetam copflruendi fe^|aatwi!;|f 
tionem, i^jrt rm^ vel xepl rtvoq iviiffiou^ 
in locum verbi iviicr\iy fufpicor, fubfti* 
tuendum eflfe ivxfAv4<r^} quod cuifi hic^ 
ivlotg conficiat fignificationem, ei inter- 
pretan^P infeniire potpit illud. Conue* 
nit, ep. XXXIX. 6V«v 3i rnv kost^ i^lot^ 
iori<F^i fMt r rif xiffSifi rh (Jfh^etoq r^q 
avfdj^pi^ 9 Sv iiipicraTSf mx&p ivot^ 
ft/viio^isi. 

%!• ei f^ yotp ifA€?^?j$rotpt£V itelToHou^ 
OTsp Imivkii^stt ^9 X. r. ^] £} fsiv^if 
ifu>ji90tfuv weto-xt » . ch-inp iKiriirJ^ots 
ffby &e> Si enim 9 quod m ita etpau^ 
(ti, npbis curae fffet Camarinenffbu$ 
flyipquam p^fMere, Qcc. i. e. Si folli- 
dtus eflem, vjc jCamarinenfibus arma de« 
ponere, pacem mecum inire, tuis confw 
liis npn aufcultarie , vel eiusmodi quic? 
quam fuaderem; quod tu non fine timot 
re fufpicatu$ es, &c. Hunc e verbis ob^ 
(curiflimis fenfum eruimus ; (i pro ml^osi 
lesgks hT^xt facilior erit explicatio , viz» 
Si ego rimidus forem, vtitu es. BOYL^ 
Antea, libri editi omnes W fitiv yotp ifu* 
?A^ifJUV leiiwty Sifrirsp ixir. c. Aliena 
icfle) qoae notet B<tyleuSy fadle animad^^ 

■uer- Digitized by Google f7a OAAAPIAOS EmSTOAAt. 

hoL rh ifjL^ (po^w. wv ^i eU roi^JM ft^ ov^ 00*01^ $f<Sc^v« 
9iwac> ^^ ^^9 To fitiSk h(ipiiw(U ctuurh r$ ^o^' vifM^ avroAl^. 

r^iC KoXa^Qlih^ avfjtCpopoClc , «A^ m) r^c i«ra& Cpvm» ^«njc^ 

#1 OTOV re^ (MKf9TBpOU ^iW. 

v]3'. N 1 K A 1 N E T ni. 

To mAA^ic '/0*6!« J|f/^2U hrecrTOt?j€eveu r^ o*^ ^(erp) ncM^cd 
C6 riiQ xCppoauviKy h^pK&f^ iif ovk h^ $1 fiii e^e^imfiev^^ 
T^y exjipcnifj umrrpBTreiy ^ot^KeXevof^So^* iyoi ^i mp^ fj^ rovro9 
ri fih ovrai; exfir\f\ ovU ypa/peiv i^iu. irwiMOfjt&KXi ^e kriet^ 
Hfi rov yeponfra, ehou^ kou psyiSh erepovQ otvr^ yeyovefou Trou^om^ 
hcelhw fd^v eXeSv^ orov ^5 ;r^' ^Aix^osy $pciawofimv (pei^ofMfoe^ 
reoii rov ^«povroc avbct^^ka. av ^l ^ c^e Trurepa^ ^pBa^vrnn 45 
ohreipei^ e<p^ hii My^vmmot ^ou^^ mire nwrw (pponi^e$i^ 

krh uerterit quiuis. Nam, n alia taceam, 
repugnant verba ita riv ifiiv (p6$(fv. Pro- 
pius abeft a vero , quod coniicit legen- 
mm^ iiTffOi; ui quo lecutos eft interpre- 
tem, in ed. Aurel. qui , dum reddidit, 
fi enim adto timeremus , quam tu mina* 
riSj farfitan aliqua ratione propter meum 
timorem niti pojfes, fpedtauit 3fr<rds/. Ac 
vitium quidem manifeflum ; nihil tamen 
Siiuant libri MSS. Nam in Lugd. A. & 
Angl. praetermiflum omnino wstvxi , in 
I-ugd. C. fcribitur ^l^xi , reliquis in weh 
frxi conuenientibus. Haud dubie lcripfe- 
rat nofter , ficut edidi , {. fA. y. ifie?^^ 
caiuv irshsv^m, orep iKirirXsj^xi cni. De 
primo cV^^'^^^!') familiari id librariis 
vitio in ifuKiivxfjuv tranfiit; cuius gene- 
ris exempla, faepe ab eruditis notata, 
ctiam alibi in his epiftolis inuenias. Con- 
trario modo peccatum, in Lyfiae or. 
contr. Theomn. p. 174. viderunt alii, 
cec tamen redbe locum correxerunt. nam, aut fallor, aut, quod vulgo ecS» 
tur, i?X i^ipxsi &v ^ ifpt^ivxi ripf i- 
ffirlix >iyciyTi^ciiiiy vot fiixxit; mutandum 
in «AA* /• i. 0-. i. T^v itnctix kiyetv^ m 
oSiiv <rot fiixei. Plura huius generis mitto» 
Noftrum ifu^J^xfiev vBhefrtxt compo» 
nendum cum ep. xcvii. ^V &<; ieiviv r$ 
vsitreffdxt fjUMMv hrsxXx^^. Adde Luci^ 
an. II. Phal. i. p. 192. mvix^^M ivat 
xMxct fttXXtfo-ovTX Telo-evSxt rx tiarxTXm 
Aelian. V. IL 1. XHI. c. xxnr. p. 891. 
6 yip roi vcuq ixob^ iir) fiotxel^ 9 eJrm 
tusXXe irelo^xi rx ixWot/ ircerpam vifMtK 
Quod porro in noftro fcripfi, ixep iKiri* 
irxv^cu^ Htero^uvTrep i.lon^ concinnius, 
eo minus dubitaui recipere m contextum, 
quod in his ipfis Epiftolis, edam alibi 
haec permutantur, in MSS. vid. not. ad 
ep.cxkxvni. Degenere loquendi conuenic 
SopbocleSj Eleftr. 105 1. oiiSiv harxayelci 
fft. fic, KxrxxeirXnyfjiivo^ rhv Ktvivvov^Po* 
Jyb. H. III. p. 333* & P^^ ^U- 

34-2» Digitized by Google BHALARIDIS £l»IS.TO£Ali m tuterttft)fatk>he, propter meum metum : nunc vetd in. i^ 
ne tftntoium quidem nos laefifti ; te vero, quo^.ne aptuoi 
qttidemiafeciftif.qui perires •noftro tormento. Nam nulla 
tibi ^pus eft^morte.,^ cum tali infortunio puniaris, fedeJiam» 
naturati^ fi fieri poteft , longiore vita. 

LII. NICAENETO. 

Quod faepe fortaffe fcripfi patri tuo , vt auocaret te a 
dementia , extulit ad credendum, quafi^ nifi timui0eniua 
inimicitias, non fuiffemus hortati, vt diffuaderet Ego au* 
tem de hoc, non ita fe habere rem , ne quidem fcribera 
yolo. Quum vero intelligo, bonum effe fenem, ac ne qui- 
4em alios ei liberos dfe, cam. illius mifertus , tum tibi fupra 
aetatem audad parcens , etiamnum me continui. Tu autem » 
neque patris fenis mifereris , vnico periclitantis filio^ neque 

y j tui t^ fTxp^^fjuv iTtoXiirdxi fiatrxvKmiplcf] Ni- 
mirum dignus es, qui in tormento noftro 
nunquam penitus intereas, fed aetemum 
crucieris: ut ex fcquemibus patet. BOYL. 
Scripfi /^3^ pro aijxir/, vt vulgo in edi- 
tis eft, cum NISS. omnes,aut (i^yiil^ aut 
|t9fr^,habent; quibuscum in (lyiSi conuenit 
ed. Ven. Notam interpunftionis^ poft t3 
poCtam, cum ed. Angl. tnmfpoiui. Pen* 
det ri/ce. hxpfiiveu su> antecedente eU^ 
quod non monerem , nifi , interpretibus 
quibusdam, viderem, mintis perfpedbam 
ftifle confhuftionis rationem. 

35. Ovie fita^ yip a. J. r. M r. xoXa' 
^epUvqf ff. iXXce, kx) rif< xari^ (Pvfftv ^. i. 
0. r. fictxp. ^lov] Vellem vitam tuam in 
tormentis producere vltra conftimtimi tibi 
% natura viuendi tenninum. BOYL. Aliena 
lunt, quae, cumad 1. 34. tum hic, notat 
Bojkus. Nili obftaret librorum confcnfus 
in i;r),malfcm fere 0\yip erw "itTiTBhetm^ 39. T£ o-S >tf rpH Verifimile cft, M» 
caeneti patrem fuifle Ariphraden, quem 
de vnic%^lii infolentia & temeritate hu- 
manifnme admonet, ep. xxvj. fcxxvu.) 
BOYL. 

40. £*^piCff ^ &q OVK &V 9 «• T. A.1 

Idem fere iipSjgKev^ quodj^f/w; quemacP 
modum, ad Sophochum^ m Oed. Tyr. 

1351. t/4 V iirffie iaifjiSvuv 9 fchol. 

ixfipe interpretatur. vid. Kufltr. ad Ari-' 
ftoph. Nub. 4a. Ante, nofler, cum ver- 
bo infinito , cp. xvin. EJ rt ILtvittixofG^ 
cQeiec^ d^iutyfvoci"^ iirxipsi as xocr' sf/.Qti 
ypi^iiv TpxyefHiAe, vbi vid. not. Et hoc 
quidem altero longe fiequentius. Infra 
pro £/ fiii iisiolxstusv , rijv Ix^pav dxo' 
tpiveiv T. tranfpoma diflinftionis noca, 
vt in Burm. fcripfi W /k^ litiolmfuv rjir 
ix^pav, ivorptirsiv ir. Alterum alienius» 
A*rcrpsTeiv. fc <ri , quo , in antecedente 
parte fenel politOy ccnteatQs ftic no- Digitized by Google 174 «AAAPtAOX ;«aisTaAAii 

r^frn }^ eliSi ruc mA^ Mu ThmarsnpoH fifiyhgro. iuQe^ ^ 
(mlft^' iX^P9 ^^ tM?Jia» b(pa^ , k 94m ht^niil^ 9VfA- 

V. A A K P I T ni. 

4}^t^ rci^ oZrci ^Bfor^» iXi^ ^ouXofzn^ &y SepfiorBpav ^^ 
hfwroKefff/^m Xotpetif hi wi mlpw. M ^ t^ fip^spov ^i^ 
fio¥ tf aif mmnM pufiny i^^^ f^v f^l^ roioOr^ KixP^tTou yh-i 
McHi r&Xfict m uctrk vaSv ye^mro. nSc^l^otfMf ^ ovihrl 
fiSMM^ hfnXkBuyjAem mv. kKKca hm bnriinfica rcS^ Ih^in^ 47* Oiih &jr ^fiSp frJJ Lngl A. St omnes. Comparantar inter Te vcAa , 

Angl. oi}^^ row i^" iffStq. Uig^ C o^* (Vs f*iy ovtc ix$nv tU mi^g nntlrFcef^ 

ij>" Jifiis. Om e^ds conaenk- Qamu ^m Tcepi t(»0u^9 ikjtHo^ rAg wra ifiid* 

«guare nSiil mutauu Qui in fqjg^s ve- jm^j ^ ^Zi iffwxfp^t^ &v « x. r. x, quo« 

ceruQi non ojnnjno rudes funt» cvSh rum illud9|;eperatinidiftum,male a nonr 

Graeciae citerioris efle , lciunt. Vidt nuilis de £acrito & Phalaride fmt ac- 

Pbrymcb^ p. 76. &, quie ibi npcant ceptum. Refpondent inter le 4f & ^^, 

^lodtL iicut, in dluerfis oradonis meoibris, if 

49. TwTo l^ olSk rtiV nki ^m 9^. hi^ Sc xit^ i^ Sf. cSrt^g^ fim. ToiauTifv iXTl-^ 

yivm] Cum iU^* A. C & An^. fcriF ^ , fpem vocat tou x^P^ov capiendi , d» 

pfi Iveyivero fto iyhfm^ ^uod m edit. quo infta, hac epiftpla; ac, duqi dictc 

& Burm. roSi^ «fEr» 2^^^» ficut} fep cogita; v^« 

54^ AV /rfj^ oincjzPHv^ X. r. A.1 -Mf^ r//aj, in qwibus interpofituaj oSTm <s\f4k 

Jeorgus , qaafi pou WiiT^ fcnberetur fiiit 9 cur dein maluit nofl^r ciaii , pro 

fcrv, reddidit, Quo^ ^Hidem non conuc" ouTag oOk-^. 
niebat tn periculaconitcere — , noueram. 56, E Vd JJ r Jy ^fjTepov (pi(3oif , x. 7. A.] 

In ed. aucem Aur. quae leguntur^ inter* '^iu Ven, fecutus, fcripfi ixs) ii , cum 

pretem , docent , haec Teliquis fubiid , rdliqui libri habereac hraSt Tiv — r. Re- 

voluifle» vt AV fAku nuK ixpiv^ x. r* X. fpendet aimjrum Ik antecedend fiiy. laf- 

penderent ^ gSak iffouhifAviy iy — a«* fra ctiam deletum a pie ^vi^ i^ verbis^ 

fim irl 901 T€tpopf. cui refiJlendo vnum myfid^ fih {iav^-^* vbi. ante ^dJQiKijL 

i^PfCQriMav iTtoreXeo^fMTotv addicum fuffi* iycti^ m^ wv «!^$-~*; npn fine con* 

cit» Alia via dcnique alii ; fcd Qiale cinnitatis decrimeQto ^. cupi axitece^end 9 Digitized by Google FJBrAXi&KimS IPISTOLAA. ^IS^ X^ ipfius euraai geris, fed permanes in pecnlantia; prl-^ 
miuii ^afle, quatenus nihil a nobis paifas es, dein ^ quod 
ptttas tibi licere^qttam vdis ^defiftere. Huius vero ne quideai 
tp mutto potentioribus fnit facnltas. Quoad igitur penes t6 
eft , e 4ttobus aligei^e ^ quod fatius eii: ^ noli imitari Timandrum ; 
fed inimico potius vtili, quam valde noxio confiliario» vtere. 

LIIL L A C R I T a 

Quemadmodum non oportebat pericula adire^. de tali fper 
eos , qui itJ^ metuant , fic neque vellem calidioris effe-' 
6fcus in tfe capere experimentum. Quum vero metimi no- 
ftrum tua vicerit fortitudo^ bono omine hoc vtere^ ali» 
etiam tibi ad mentem eflfe fucceffura; tametfi nihilo magis 
oonfifi fumus^ te bidc digreffo : ied «tiam tenemur ipe»^^ 

.qiK>- }ifpm 9 ^fifequens hoc^ (it y ityalt^ pth 
doip^ r. xljtap^^m/; in quibus ^ lcriptuffi, 
Vt dlet, cui ddn reQHmderet ii^ in ver- 
bis T«tf«jl^ijiMfA6*y— W i. T. /e. Sed in hoc 
coiAieiilufH: optifiii libki, Lugd. A. & 
Atigl. vbi fctiptum, i^adf ph oiosp^ rh 
ijftmpby •^09u rototircp tcixPW^i^ repetito 
inale ex antetedentibu» riif inihtpoy •<pi^ 
fiw. Reliqua , Sri k»i t«AA« ow KcerA 
vodf ytviiootro^, nifl libri omnes repugnft- 
lent, ikI «zemphim dus, quod eft ep. n. 
ixa \frxupiy wp* avrov (nifAfioXov rovf^ 

mutarem in ^Bri jc. t. 0*. k. v. ynni^frM* 
ounc yero ftbftineo. 

59. lE.\zritfifuv rctl^ iXThf] E codi- 
- cibus Lugd. A. & Angl. rellitui ral^ 
iXitlci • F^ retlg (Ppourhi ; quod , vulgo 
editum, etiam in quibusdam MSS. com- 
pret; fed haud. dtfcie interpretis eft 
Notum , IXTig & ixrl^iv^ vt Larina,. 
Jpes & Jporare, ^ri» fdcm^ & aeque in ifiidiSim 9 dc bonam 9 partem* iSmL 
qaam in tem e 'mtiltis vid. notata ob eru* 
dltfe, «d Tbom.JHhg. v. E*xdf^. Vfixm 
vetbi ifmslvtfrtott ex hoc • loco nota*- 
uit H. Sf^banusy Th. L. Gr. t. HI.: 
1193. A. Comiemt Aejth^us^ ftometh. 
V. 536. H*Ju ri io^a>ioug Th fixxph 
rshiiv plov Z^^xrlou Neque aliter fer» 
Sopbocles locutus, in ©ed. Tyr. 495.. 
TerxfiMi ii iXiHotVj our^ iu6£^ 8pSv, mh^ 
ivloa. Nunc autem ,pro rirxfM , legitur 
^krofiobi^ quae. nifi rallor. comrario mo- 
do permutata funt, in eodem dramate,Y. 
154. vbi, fi mei res arbitrii dftt, pro 
E^xrirxfMi 0o(3fpitv ^pivxj Aslfixri^iX'' 
?mv , fcriberem , E^irirxfiou ^o^sph^ (ppi^ 
vx^ A. T. Notum Tbeocrsteum tSXvA^ 
id. II. 19. & id; xr. 71.- — ^r* ric <^i- 
vag iKTTffrirec&ai ; de quo vid.' Cajkub^ 
nus^ Left, Th. c. m. Nrflrum imroW 
vsoiat de anhno pofitum a Pfatom , te 
Phaed. p. 70. £• oifKduv oA ^yfiMyitroo* 
fov 4» rofs rpioitv^ /^w* ^v «Mr 

(*H»fOr Digitized by Google i^dffeufuv imipKonty tFp6 rw x^fiau fyfm iifuit vepmwffik». 
A&Kf^rWf dv «vrl 7eAA2w t^mv. xeu m?\8tn mi rvpemt^ \, 
ue^ ttinK ytt v^ nt^ dA^> TJfC 4^X^(9 IsMwe ihiu veva^ 

. . »y, AA- %/y, oti iirsTdvoiroy xa) x^^9^^ ^ ^^^" 
Aotroy mt iiJ^ irumviipq xi^i lx#r-, 
^^ l^ &f Tuyx^^^ ^^ 9 ^^^ t^iaiau . 
ikshfotq^ x^ ^iroT* hf ^T^ifioys^inf ; & 
ilibi. Propria virciice idexn , in Ly£ p. 
500. £; ixiHkif rifif ^tJ^ A^y^ , ofi 

ifriTilvoU fi Koti imvou tfif &¥ fioikia ruiv 
jti}fiS¥— Addo ex Epiftola Tbeanus , 
«d. GaL p. 74& ^A% « ^Air » Mt pw 
§ioufAiifH ri^ifyeaf»* k 0oi¥i7 liiMMf i^ii" 
ifibfii^ iKfifimTcu 12 iiiMsif inTitifif/k^ot* 
vbi cum res ipfa, cum ea, qu«ae fubii- 
ountur, ly fcjb^ iyot» &v^f4 itcupoiulmf 
ifimtpium^ X. r. iu docenc, fcribendam 
«*— r« ffty«y«f kita^iayiT ftJtX^oif iyttfii' 
001 j — De corpore eodem verbo vcicur 
PUt. in Phaed. p. 6$. A. hot» ^«o-tff 
9d T&f*it tifiMf dfiirpag » i} iTtroti^ vTri 
wiffonf^ imb) iAAt^y jmhcmw Corporis intofih 
tionem quandatn dicic Cicero^ TuTc Q. 
L L c« X. vtf/tf/ /if ctfu/ii ^ fidibus ^ 
guae barmonia dicitur. quam (cripturam 
Tefte defendic Dauifitfs. Vc iTrtriiVivdoa 
& x^^i^^ ^<^ intendi & remitti de 
animo vfus eft P/m/«^ , L VU. Epift* 
IX. iVi'//' mirum eft ^ vt bis opufcuUs 
esnimus intendatur^ remittaturque. reci^ 
piunt enim amores^ odia^ iras y mi/eri^ 
cordiam^ cec 

.60. Xlpoq riq ifici oou iri6<Tiiq iyoatpi'* 
MJtfiiicc'^ neyo^it^j ex hoc loco, nuncios 
Armones incerprecacur Stepbanus^ Thef. 
U Gt. c. UL 61%. H. Haud <cio> w reAe. nam Viilgo idem f!bre eft ^ qiiod 
ipiSyrfi<rtq , aac percontatio^ vt , ^ in SynefR 
Ep. Lxvi. p. 203. Ilfi^/if riy« tniii^oU 
oou ^poi^ptivofj irxip oS Viiooptctty xpoe^^ 
^tr/^ootfftcu (BoiKopM. ep. uvo. p. 205» 
84 oiU viptifutvi xiUTtny.i^X iiivo ^ 

STTXVr» KUXiiiVy Ipavil Tflt/Bfrf«Hf^»*~" ^ 

p. aia hciv,iK^ Topit r%is,oHq:UofofiaUt$. 
iTriKptotq ixilvftg rn^ TiiioiccOf nv vp&nm 

itp&nioct. Adde Heliod* 1, IL p. 1191^ 

alios. Rhecoribus quid fic xitJTt^y docenC 
commencacores, ad Longin, SedtXVIIL 
p. 130. conC Ammon. v. E^^pcmiTtg. Ab\ 
anciquioribus in eodem loco, vfurpacuni 
ffiirr/^ eft in PJatonis Lachec p. 492. B« 
£v Tolvuvj u Zinpctrsg 9 ii fiouMt iru^ioo^ 
ve^icu 9 xuviivou9 iyci S* loo^^ tKxv&g ^i- 
mofACU. XCiK. A'AA* oHiv fu xMKuiC 
KOivn yip ioTCU 1} Triirrtf inrip iyuA n kA 
90U. Nec alia rado Tbucydidoi huius^ 
L L p. 6. imXtStoi ^ rQv n KvitpciTCiit 
riviq iu Kx) vuvy d!g Kiofjt^q Kxkuo rours 
ip^Vy Kcu oi xccKcuo^ rm xotjrricvt rio tu^- 
OTitq rciv KctraxKeivTuv wctvrcezou ifMlo^- 
ipar&vri^ 9 it k^oroU itoiv, ad quem lo 
cum plura nocanc erudici interpreces. 
Quibus camen placere pocuifle illi^, Koii 
, ol irctXouo) rav xptifriiv , miror. Nam ^ 
ecfi fcio , Uftoricos^ quod quis ab alio 
&ftum natraueric 9 ipfum fecifle 9 incer- 
dum dicere Iblere^acqueadeoT^i^^/^^ 
quum tiomerumy feu veceres nominaret. 
poetas^ prifcos concinencis incolas co^t&« 
re pocuiue , a quibus iftud &£tum mifle 
cecioer^c illi : taaien qui aatecedencia^ 

• eaque^' Digitized by Google W^ww^i.^M V^ 


wmmm PHALARIDIS EPISTOLAE. 177 

quoad venias nobis faluus , auditionibus de te pendemus. 
Quare, quae, quamuis tum, quum mifimus, monui- 
mus, ea velimus fufficere, vt, ante locum, ftudeas no- 
bis acquirere Lacritum, quem pro multis locis, & d- 
uitatibus , & tyrannidibus , & ipfa , ita me dii , anima 
nobis jeiTe cenfemus. 

Z LIV. LAr c«que, quae fobiicit hiftoricus, verba ri- 
te conlideraueric, animaduercec, vt opi- 
fior, vix ifti oracionis formae hic locum 
efle pofle, nec alios voluifle Tbucydidem^ 
. acque rw^ TrxXoiGb^ rav YCTstpioToiv^ qui- 
bus ille oppofuit YfTrsiparav Tivxq iri ka) 
riiT fiue re vera fcripferit K»i ol vxxociii 
vd}v lCTrstparav^ flue, quod malim exifli- 
tnnte^ incelledta, ex antecedence pane, 
voce HV«/)«T5y,fimplicicer — tuv ts H'- 

icapaTav Ttvsg hi kcu vvv , kx) ol xx- 

^cuoi', rkg 'jcimstq t^ h. ^. i. ipayrSivteg 9 
— — Vt addicum TronfTav errancis interpre- 
tis flt. £t hanc quidem conieAuiam ve- 
ri fimilem efle, dottvA Pbiloftrats ^ a 
clariflimo Dukero citaci, verba, Vic. A- 

poUon. 1. 11. C. XXIX. p. 81. ol (iiv VCtr 
houoi rkq Ipanio-eig Tav MTXTrXtivrav i- 
TToiovvTo, ii x^orxl shtv. quae ad 
verbum e Tbucydidis loco tranflata 
func, & reddica. Alius autem vfus vo- 
cis TniffTtg a grammacicis nocacur, quan- 
do idem (bnac, quod jf ii* ix^g fixtii^tg^ 
vt ad Hom. Od. A. p. 1385. 1. lo. -£1/- 
ftatbim^vel^ yt Suidas interpretatur , 
ipiifin. Praeter vecerem poetam , cuius 
verba, ThicTiv hxt* hdxhv vixrrog Uxiar 
.yiov lCxisv—Suidas habet; fic Ae- 
fcb^lusj Sepc C Th. 54. Kx) ravS^ 
«nJoT/^ oiK hoftfi ;^i96y/^5TiM* vbi fchol. t} 
9Cspi TOVTav xKoii cv fipx^iag yfyovs* Eu^ 
ripid. Eleftr. 6go. Sjv fih ixd^ 7Cv<TTtg 
-tvTvxiiq (jtisr aliique , tam antiquae , 
quam citerioris Graeciae fcriptores. Syfi' 
tfius , in eodem loco, habec Jtauiiv.^ ep. 
Xzv^* p« 2ao« T^f 0xpeTx$ xwikv i^o Tffg KvpJiviig m6if4£vog. Ad quam racionem 
nofter dicere pocuic Txg xvi <rov yrvrrst^ 
nifi wsvjsg hac eciam vircute ab inferio- 
rum aetatum Graecis, pro Trvmg^ vfur* 
patum fuit. quando Txg xvrb m 
^svffstg proficifci a fophifla pocuit. 
Vt vt eft, in MSS. nuUa hic fcripturae 
diiferentia. Quare vulgatam mutare no- 
lui : ac fortalle , vt alia non pauca, boc 
priuum fibi habuitnofl^r. 

61. K^l cbrorrixXovTsg^ Sic fcripfi cum 
libris editis, & quibusdam MSS. vnde^re* 
cedunt quidem Lugd. A. C. & An^ vhl 
xo^ (STiKXovTig cs ir. fed haud dubie ve- 
rum alterum. iLxi parddpio iunAum 
valet quamuis ; de quo vfu tam accura* 
te, quam erudite, praecepit FdkkesuH 
rius noflasr , ad Euripid. Phoenifll p. 
98. cet. MTotrrih^ovTsg refpicit tempus^ 
quum primum in expeditionem , cuius 
hic mendo fic, Lacricum mific Phalaris. 
Quamuis igitur cum folum horcatusfit eum, 
vt fuae curam falucis gereret , id tamen 
femel diAum fufficere voluic In rem 
conferri velim, quod eft ep. liv. (dfAint^ 
ffo li 9 oTi TrxpxKXTxSifKitv ffoi arsxvTh^ 
iiiKXfiev' s^tovrt , fiv u^ia%0t/ dxiv iifity 
MroHxrsiv* 

6%. (fv xvt) ^dAASv TSnwv , x. r. A.J 
Haud fcio, an huius colorem duxerit no- 
fter ex illis Platonis ^ in Albib. II. p, 
453. E. A*AA^ fiiv Tot ^xvtI ys Tijg ffijf^ 
i/vxfig 06S' &v Tfjv TrxvTov E^XXifvav xxi 
fixppxpav x&pxv Ts Kxt Tvpxwlix /Sot/Air ) I Digitized by Google J78 «AAAPIAOE EHIZTOAAl 
vV. A A K P I T n*. pi^ epitfMte (ppovTi^i. h oti^ yc^p iffnpitf X/mo(m (^Xosv^ 

m}£f/m ia*;^t)y ^5(|)p^x^c fycjyB , mAt) ykp iifi&v c!^) kuto^jo 
.^iloT^/Mi^ ovre T^v r23y aufifik^w kaHnm^ r$ ^tf^vr) yo^ 
fjiSii}jM TW hirif7ck}^m ep^mrtu^ oAAot rifv wiv %epl r^LQ fi&Xfl< 
^po$vfM(tVj f^h /bmbAAov ff^ii OTFOU^^ fjtSTOBTro^iioip byuffoi (pui^tu 

r^ TcohifiM^ kx,^ofi&fo(i ^ 51 fin ifl&ffi roiq 'ipytm pH XP^V ^pof^- 
trofxho$f TM^^. fiifsvftcro II ^ ot$ iFO^MaTMS^miy mi ffiounh S^S^je 
fMfjtev e^iovri^ ^v UTreo^xov c&nif hfJM km^^i^Teiv. kaI vuv tw^ 
iHerevofMr^ ovx '^o^ "rije o^omtoXj (pwes^ h&^m n (ppon^tnjiQ^ 
Tovro fj^ yhp iH^mroy^ i^X 'im ^ic «oAAm^c iymob; kripmn 

%70^ €19. Ttfpf tSu iroJ^filav Iff^ t.] Pto 
MAAfiy , vt antea edioim , recepi t^ 
htfitwf e cod(L Lugd. A. & AngU fen- 
leQda id poAutonte. Vt infia rcifg dvTtr^ 
l^ fodis fuifi , feu m^fifd^ , oppor 
nic, ita hic fibi fiiiflqiie Tsb^ mh§yU(m ; 
qiios fe irvAv iMriBSffrr^jpai;^ didt, vt ibi 

iffSc4M» £k nominum r^filav & sreA* 
A£y penuatatioQe, l^ potenint not. ad 
$^. XXXV. 1. 60. 

7ft« M£aa«v rSv iifTtirx\av if^yrcu^ 
Qd ante w^fiim pro rpAAtfy, iidem 
NSS. Lued. A. & Angl. hic i^^ 
TM pro iffo0UMi quod, vulgo edi* 
tnm, a iententia lod alienum ed. Ne* 
oue enim hic de (uis viribus , ied illis 
iodonim, loqdtur; quos fiubjiop t&v ivTi* 
wiXav iffSaimj^k^ vt, ante , rdf^ woXe- 
iihu^ fe KomtimTifmj^ effi. Componit 
itaque cum fiias vires cum illis homum, 
tum eas ibciorum cum his aduerfario- 
fiorum. Accedit, quod, (i it^fapMi legi* 
tur, antecedentia cum Uo ounMs cobae* lenc «pie ; ne dicam , cum iam attt&- 
ceflleriry 9ri«Ai» ykp ^fiJSiv ^b) 'xwrcMTTi* 
poi Cr$?JfiMOj inepte in eandem fenten^ 
tiam addi «y «-«c^ yifi fiAkKo» tBv Am* 
wixwf i^fiou iQnare verum iffmriu 
ampl«3s fina. 

73* ^ fimkko¥ Hh niwlff fiuTomniv^ 
i. (p. r. T.] Sic libri omnes; qoare inde 
fecedere noluL Eft tamen quod ofien- 
dac puixkov ipif , mucandum forcafle in 
fiSMov^ 9 Ur. ei|i fimiiia vicia, in libris 
vecenim laepe ab enidids notata, in bis 
Epiftolis alibi etiam lihcofum vecenmi 
aiudlio a me conriguntur. vid. not. a4 
ep. av. Tum mitem mwii nefdo quLd 
habet redundans ; quod em in fbpMfta 
fero, hic tamen aliimde iHud pn>* 
feOum videtur. Cdmque MSS. and« 
quioses Lngd. A. & Angl. ance , pro 
wpolufAla¥ habeant TpMfM^ > alterum , 
fufpicor 9 alteri incerprecando adlcriptum 
fiiifle; vtrumque vidofe, cum auc ^/mIu- 
filicv^ watffTouiiiv, pocuffleciple fophifta. 
Vt vc eft, fcrtoferat ille» nili Mor^ Digitized by Google FHALjSl&IDIS I91ST0LAA. m hVr. L A C R I T O. 

Et tuoriun promifforum memento^ Lseiite^ lc Pbtttetidtt 
folitudinis curam gere. in quanta enim penuria amicorum 
linquor^ non Ignoras. Scrlbo aRitem itn metit^lofe ^ neque, 
quod obhorrui ad hoftium vires ego: nam multo nobis funt 
inferidres; neque ad fociorum mfirmitateffl: nam omninoma- 
gis, quam aduerfarii, valent; fed ad tuam in pugnafido ala- 
critatem> ne magis, qtiam ptr eft, ftudeas beflo ftremius 
videri, cum molefte fera?, nifi rebus omnibus, vno tempore 
gerendis, adfueris. Menjento vero, nos pignus tibi temet 
dediffe exeunti ,• quod fufcepifti, faluum.nobis redditurunL 
Atque hoc nunc fupplices precamur, non, vt indignum al>. 
quid tua na^ura fapias: hoc enim fieri non poteft; fed vt ia 

Z 2 mul^ ftii 4Ai}Jjou9 9 ^^9 (i€r%xQiiin «• 0« rk 
^^)^fjM. m qua fenteDtia. qmd fit iitrcir 
vrmlffiM 9 didtum^ lupra, ad ep* xx. p« 
xoi. pLYotH^^ w TToXipm Herodotetm 
€ft. vid a. W^el. ad Herod. LIIL p. 
195« &, in Di&c. Thucyd. p» 196. iT- 
irefcb. Alia vtrtuce To)Jfiux xpif^^ 
dixit nofter, ep. cx. 

75. Uotpaxarotiiixtpi} Retinui TMpan»* 
ToiiiioiP cum libris plerisque; quae vot 
quoque^ liq^ra, ep« xxiii. eft. Angl. ta« 
nen xapaMiKiiu^ Illud vfurpauir nofies 
cum Ptatone 9 Tbucydide ^ Demofibene 9 
ftliis, magno nmnero. hoc vti po^ic fi- 
ne cum lui fiieculi lcriptoribnf ^ fiue cum 
Herodoto^ cuivox ifia tribuitur a flxam' 
matici8.vid. duumuhroa eximios ^WepeUn^ 
gium & Fakkenarium^ ad Her. L IV. p* 
471. & p. 477» Sicut autem wxpaA^iai 
pro wbt^etxarainToi 9 ita pra nafrofrltevicu- 
VA frafiaMcrarliea^ ^ quae in veterum 
Atticorum lcriptis obuia funt^ aUisedam 
fra^4(ri4fa4^placaic; vt, poieter Ueroda* tum , L c. Appian. Tyi^. A, p. 167. 
T^y vih htieym^ ixaffroi^ ffuvlmij km 
waperiA^o 9 Ag aMo vt& ru¥ i^pSp 
uirlicM iroXovpu9og. Arrimt. EpiA. L IJL 
p« ao8. £i ii tFOt ip^av6y rty» i teie va^ 
iiero, (&r»e ^^ eiirf^ ifii?Mei Quibua 
tertium addo Apolhdori locum, per viam 
corrigendum; vbi^ L UL c. xu&^p. aao. 
Birto 9 Tpoiiiuia 9 ori iel arpartuifuvoft 
aMif CA'x^a) AxroXi^iou ^ upvif/curm 
hiijrt yuveuxelipj <ig xxpthfoy Topitercr 
x^7 rpe^fie^og rf AuMOfiiiou^ iuyaT^ 
tySiofisiq, fiiyy\jira4. Vidum inefie, de* 
clarat cum nude pofitum TapOeTo^ tuBt 
xixel. nihil enim in antecedeate parte^ 
qiiordim hoc referatur. Confiat autem 
Achillem liiifie ie Tufiiwto mpk Auxo- 
f4jihi^ vt efi: apud Ptol. Hefbaeft. L L 
p. 307. vt vetifmule fit^ fcribendum efie 
— — je^4B^» lo^jfn • AvHepuiiei ie Tapii» 
fof irapiim* fme^ vocem^ yu^euKilqL^ 
putes^ imerpretis efie> verba ir(^i i^ 
wxpiivov refpidends, fiue , quadam fcri* 
ptune vicinitate^ in locum nomiais Av Digitized by Google z8o C^AAAFIAOS EniSTOAAI. 


v^. A A K P I T fli. 

A^xOofj^a fzh (TOi Po^peui h) r^ roti miSbf r$?£UT^ vFoiffOL 

To ffVfjif^fi^KQs hyovfisvoe , fiH^w HxfiofjMi^ xai to^ ffTepporspfSc 
(pvcet TTp^ Tfl^ TOMVTO^ XP^f^s^OQ , hk tI fitiS^v ^6(pe?,0Q bpqa^ 
fiii^i Tole kfji£Tp(oi kifiafiemQ. ^o^^o^vQU ^^ earci) ^oi fiffyot,>^n 
Tviti hf xvT^ cvfjL(popoie' TTpuTOfif fih ^ oTi VTFep Trourpf^oQ kyof))fi' 
^fieifOQ h Tcoy^fjUj) Gvv &piaTei(f TeQvtiKev' eW on vikSv ko^-- 
^ioTou tIAou^ vtto tJJc eefiu^pfievyiti vi^Urrou' tp S^ Te?^evroCtaVj^ uou^i 9 praue foipti , fuccefSITe. Vt vc 
eft, necedarium AuKOfiiihij nec opus 
yuvxtxslA^ quum addatur d^ vetptivov. 
Loquendi ^us conuenit cum Jtnton. 
Lsber. Meu c. xxxiv. fj i^ rpo0i4 Kxrotr 
Kfiu\l^otcr» rfl M^t rnv ^fAupvxv irctpny»- 
ytv^ », r. A. Alteri, AvKOfiifiet Tccfiiii^ 
ro^ (imile eft jlpollodori ^ ibid p* aa6. 
Kx) KeeTxSei^» avriv iU x/rafy, llxvi forqi 
ff KhcpoTO^ TFXpstxxritero. 

79. E^^jow m8£7?«/] Scripfi tx^q pro 
1«^^ , confentientibus in eo Lugd. A. C 
& Angl. Nofter, epi Lxxxyiir. iV ix^i" , 
^ Xxfixpif ihcu irpU roif^ (f>i>,otK « ep. 

xc. !v« fAtvoi^g f4,sv rijg dpx^g vfMg 

ii^tAvufAcUt rtTrotiff^jg' ii rxtrnt^ /tAV)}- 

fioveg-^—yivoKrSi, ep. cxi. 7vx <rb ii^ouo 
Tx^ vx^ fffMv io^piiq. & alibi. Porro, 
iixxM^njv (ptx6fiox!kv poetae cttiusdam vi- 
detur efle. 

80. Axfrh oArw y. puDiXxiiripoi] Sic 
Lu^d. A. & Angl. quos fecunis ium. re- 
liqui xinh caurov y. fi. Genus loquendi 
Atdcis familiare alibi etiam in his Epifto- 
lis. 

85* Mf7$9y ix^t^ff »• T. A.] SUeodo 9f 
OTi praetermittendum non eft, in Li^d. A. 
Angl. &Pal. verbsf, fjuT^ ixiofixt^ koU 
Toi arifporipf (pwnt ^po^ rx rotxvrx XP^ 
fuvois^ deeile, in margine Lugd. A. & 
Angh tantum adfcripta; tum autem, ibi-* 
dem» ante, in contextu, inueniri ^fMreC' 
0» pro ffvfMTxiw* Sed aut omnia ^ a 
Kiyi^ il ^(piipx^ K* T* A. ad illa, Trxpetr 
fjujtlx Si f<rr«, jc r. A. C^uae anteceden* 
ribus^AV^/xi^v puv^K. r. A. reQ>ondent^ 
reiicienda efle, put^vium dl: quod, re* 
pugnantibus libris, nemo pobauerit; aut 
haec retinenda. verba emm^ itxri /b^if-' 
ih i^iXoq op^^ K. r. X. non nifi ad 
ea, quae proxime antecedunt, kxs toi 
9rifficTipep (pfkit t. r. t*xP* referri poflunt. 
Nec vero in tota lentenria eft » quod 
quem oiTendere merito poflit, nifi forte 
vnum hoc, ful^ov eexOofieu^ fi comp^rate 
didhmi accipiatur, de dolorePhalaridiSyil* 
lo Locrici maiore. Tum enim non tam 
confolari, vt hic infticuit noflsr, quam 
<ncAif^rfrvr«, videbiair, exprobrare ei vo- 
luifle. Sed reAe hoc etiam, cum auc 
fiit^ov pro fjLiyx 9 in fubfequente autem 
membro , crifforipqi » pro mfffiy pofi^ 

tum Digitized by Googte PHALAltmiS EPISTDLAB. •iSt Bittlta alla certamina poffis exhibere te beUatorem indefefluBL 
^unc autem quamuis ipfe mollior^ quam pro te/fueris^in alii» 
aobis temet expletum numeris omnibus reddes. 

• •• • -. ' . ' i 

LV. L A C R I T a 

Filii mortem grauiter ferenti omni modo ignolbendum.ti. 
bi Quin ego ^ tecum vehementer commotus ,. quum 
tanquam vnus e propinquis cafum reputem, grauius fyTQ^ 
firmioi-e licet animo aduerfus talia vfus, quod ne immodera^ 
tam quidem triftitiam aliquid commodi videam adferre. Gour 
folationi vero ma^ae tibi eilo eius calamitatis^ primum , 
quod pro patria fortiterinbeUopugnandoperiit; dein, quod 
m vi6toria pulcherrimus exitus vitae.eifato fuitconcelTus ; ac 

Z ^ tan^ tuxn Ct, aut, quod venim opinor, inter 
fe comparate dicantur , fislZey ixto/iM , 
& ffrefforiM^ cpiffn xP^puvoq. vt intelliga- 
tur luV^^ $ K»T» tfnypifmr» riji (pice»q 
ilMSi &x^f^* ^ dein , arefpcrif^ (pu^ 
cei , 3 &9Te fiiyj» ix^effDcu » -*— %^- 

8<. ^teff^ip^ 0u^€i2 Dixi , in Lugd* 
A. & Angi. quaedam deefle , in margg» 
iftorum Iibrorum adlcripta. Ibi autem 
c^iporipqL efl, non aTtfporip^ (p6ir$u 
Sed aliud vcpGipiTffg , quam quod buic lo- 
co conuenint. De altero nemo dubita- 
bit, n contulerit Euripidis hoc, Hec. 
296. Oux Utiv (&m ^sfpig -iytp^ou <p6* 
fnq^ Vl^ti^ yim vSu k») fdanpcnf Hupfidf* 
tov KXvouff» tftivov^9 cvK ot» iK0iXoi 3^-- 
xpv. P/utarcL Solon. p. 8i. F, Jion; &¥ 
difSpdiirovg (rrsfpoTip^ Tji ^iffei vrsp) yiuov 
Mot) ysviffsu)^ iFcUiuv itot^^ofjpovg. Lu-^ 
ciani Nigrinus , tom. L p. 67. IfysTTO 
Xfivxi voxh Tt^spov iv t»io i^oug r) 
vTsf^iv TOVTo xoi) ixotSig KarouTKsvMau 
Nec diflimili radone toH imt&o ^iM^o-^ 
0ovffi ffTsppoTtiTot tribuir Plutarcb. de 
Virt. Mor. p. 446. E. Vt fatis appa- 
leat^ fophiitam, vt paflim in his Epifto- lis, dum 9TsfpiTHT» r9« ^asof^ tribuac 
Fhalaridi, non tamtyrannum eum,quam 
philoibphum» voluiflfe videri. 

S8« oVi ^p TTotTpliog iy^cm^ousve^ L 
ft. ffifv ipiffTslqLTiivtixsj k, r. aO ^ hanc 
fententiam, T/ yip, inquit nofter, ep. 
Lxxxv. ivip) yswocitpf^T^oviyxSov, ^ xsfi 

ipSTij^ KOt) VlXSfC i^OSVli^Gl^Vf^^ ivTSpsIffOln 

vtxi Tiv filovi Nota lunt, quae de Epa^ 
minonda tradidit antiquitas, qui, vt C/W« 
ro^ Fin. IL c. xxx. ait, in laetitia fi? 
vi&oria cft mortuus. Diodori Sic. e. 1. 
XIII. p. 557. verba, huc pertinentia, op- 
portune JEuripidi admouit Palckenarius , 
not. ad Fhoen. loao. Similia fere lunt, 
quae, audita filii morte, dixifle Xeno^ 
pbonttm ^xtfest Plutarchus ^ Conf. ad A-^ 
poll. p. 119. Eodem teftc, in Apophth. 
p, ipa. C. Epaminondas E^Afy* rii/ /^ 
TToXifUfi iivoerov sJvou KixXirrov. Mitto 
ph]ra,quaecum cxPIutarcbo^ tum aliis, 
adfcribi poflRint. Fraellat monuifle ea^ 

Juae fubiiciuntur , Xenopbonti deberi^ 
aft. Cyr. p. 109. 1. 41. A*?X oiToq^ i 
T^tim^ ^^i ri x«AA/myriAtf^* vixSv yi^ 
rmA^yrvitf» ^ Digitized by Google i8a «AAA7IA0S BXRSTOAAt. ST«p* ixyroS Z^P^*^^ k^Bi}^^(pivM ye^wea^ tMl hun;po(^i ^ ro 
MtA^' K^fT^bv /^AJ/» tIAouc 4&tW ygyov^^ , tccuni^ »ur^ 
rk^ oLfMpiii Surt^ , rb Kp^m hm fisrpiac^ r^ mfit^opiet 

v^' nou f ^J Pro inr€(fC>pcvyiTTM , vt vulgo , ad 
exemplum ediaonis Aldinae, edicumfuic, 
tx. ^t. Vdn. reuocaoi iM0payi9rM , 
confenciendbus MSS. Lugd- D. C Med.. 
A. B. C. & Burm. Ad eandem rado- 
nem ad marg« fui exemplaris correxerac 
UemJkrbHfiusr &9 iti epiftola, allquaft- 
do ad me daca , Rubnkenius. Ele* 
gans verbi vfua eft in eum cranslati, 
^pl ip(b mortis genere ^ tanquam figno, 
vnde todus vicae laudabiliter adfaie pro- 
bicas cognolcacur, impoflco, virtucem 
^am fimt, eiusque conficmac oDinio^ 
fiem. Similicer, de Rhodo, Aftfttdes^ 
tom. L p. 555. Avnj »^ (i€(iixlo^ 
Jhfmrrog olxerM , SgTrsp intp ifixn^ 
^-.*- — -, xg^ ^ tftirpov6$¥ iKf^hMA 
ivvxfitv nai XstpujrpirifTx iirs7^payhxro 
rt TiKeuvi. Mucato loquendi gencfe, /o- 
Jepb. de Maccab. VIL p. 507. » /gmmmh 
ptoo Tnipojg^ xoii rrsptnniq mXi5^> xji) ^n^ 
vopJfiotj^ h irtrrii HvJprmt ^poerU <r^ 
jiihfrsv. Nolhrum verbum iam aiio trans- 
lacum ^d. in Plafonis Phaed. p. 57. B. 
Pliileb. 1). 3B0. B. Adde HeracL AI- 
leg. Hom. p. 461. Max. Tyr. Difll 
XxXnL p- 401- Pypian. in Demofib. O 
lynth. L P. ijj- D. &, quae aliunde plu* 
n cicat fFetfiesstus ^ ad Euang. /(7M/f. 

ni. 33. 

A0y t «I furafiitMJ irfig ri x^'P^^ Haac ob ca^am, tpaA Rerod. L' I. p. 74. C* 
(apiencer Solon, ad CioefimiL^ ^*uem Si 
rl ilpio (lij oSxa ^i iyit Kiyco^ Trph iSa 
TiKivniorottmA xotXck^ rh^oiiUu iritmfJtMt^ 
Cui fimilia haec Deianirae, in Sopboclis 
Thichin. i. Aiyo^ piiv irr^ ipx^fo^ itftpi* 
Tot^ ^xviUt AV o6x h oiav iKfixiot fipo^ 
rSv Tph Ap Bivot^rU, oSr'' Yt xpn^^ 9 
oSt* i1 r« luuti^. vbi quae Triellnius ha- 
bet, cum Herodoseis func conferenda* 
In Sopboclis verbis, faitdrptinAionis kiocft 
ance rU poflca, hoe ad iKpMot refero, 
cum in r^,quod Cibiielcur, lateatnomen,' 
quod perdnet ad 6xvot : quando aut r}^. 
intelltgi,auc&jeeitffl/^{cribi cttmquibusdam, 
opus non e{fc.'Hoftris fiMo aPhstarcb.d&^ 
€>onf.ad ApoW. p. 1 19. A.vbi,ewr^ fii^ipunv^ 
inquit Xmopbon^ ovk iSivxrov oSiiToKt^ 
Xpiviov yevtoixt fiot rhv. vtov' (ri yifs 
rotoOrov ShiKov^ !rt Tvpi^pipit) iyotiivii 
K») ^ihiirxrptv. 

93« Al rixou yip ivi^uvy x. r. A.J 
Matra, in banc fencendam a veteribus 
di^, ^etereo fciens. Ptae ceteri^ pla^* 
Cirifie Vldetur hoc, Tt5;pf rk hnnav Tpiy* 
puiT^^oiKiilSovKlot. quod^ PluSarcbOjde^ 
Forc p. 97. C & Sfobaee, Ecl. Phyf. 
p. 14. L 54, vbi Cbatremem cribuicur, 
pfolawm, rea» cum Cicer* Tuffe. Q. L 
V. c. ix. Fitam regi$ fersuna , non fa* 
pientia^ compofUt Dauifuis^ noffai loci 
oon immemor, Idem , parumper muca- 
tom, apod Atbevaeum^ L Xv. p. 693. 

A. Digitized by Google tandem» quod, nuUo errore lapfus in vita , virtutem fuam 
firmauit mortew Qvi 9ni» m vita \m\a 9ft, iiMertum , an 
Gonuertet in peius: fortuna enim homines plerumque » non 
fonfilium le^t Qui m\m incvUpatus moritur, in puic^tw 
Tjmo^ioriae gradu inlUlit. J>uta igitur, digna te praemii 
accepifle ab eo natiuil:atis &c educationis , quod bonum 
fe iioneftum ad mortem vsgue feruauit j atque Im 
ej vices redde , vt lenitcr ^ moderate cifum fe»' 
ra?. 

tVLPO. 4^ hfhff^Nkofirgkis: T^itv ri^ tmS9 

ft^xifle Platonm , L IV. Legg. p. 827» 
S, locum inlpicienti apparebit. Huc por- 
ro pertinet Demoftben. Olyntfa* II* p. 24. 

TUXfl ^^ ntim^ irti tk tm difiodiirGfP 
wfiYmffrm. qQM» in eiufidem Or. adPbii, 
)^UL p. 119» D. repeiita, fua fedtP/n* 
Uirehus , de Fort. Kon). p. 323. Pfl|v- 
tem borum legas ia Altiphrw^ \ III^ 
£{^. UIV» p. 37&. Tt^ >w^ ir#^ ^^a&vTW 
lcnd Tii rSy Mfiinw TpiiypLm». q^\\m 
ijpm ibbiiaintfur» ^^ ^^i^ & ibtf^vwc 
9^/c6y,) Wyr«S2 r^i^jf, ewn, aatecfi^e»* 
libua iun(£b^ rvm^kiryio^ effidacit vix fe« 
Kndam 9 alterutrom aliunde ia contextum 
iBatiim poteft viden. Haec mKem cum 
verbis Xenopbontis ^ Menmr. L p»%%%p 
h 14* i^^rri coi xfysiv^ Sn oS&yviptVf 
dxxi ruxmi fcJufT» «rpirrfi?» co^q>arat»t 
-Gefnenm 9 doGeot, in Chffcft. Gimc. pL 
^o^ non iniuria, ibi pro oSii^ fulpicacimi 
fiufle, oiiiiv legendum. £ Ladnit ^uaft- 
«km buc pertinentia coUeeit, ad Sgli^fi* 
Czu c» VHi. Coriitfi^ vir £)ftii^U8« 

94. £V xeMJor^ wxifwrt rfio USvf 
uatlipuT»!'] Ftdt, quum fcribendum putih* 
r«m i¥ juKAA/rry hsip^^ ^ ^^ ^^ 
ifnneu. Nec vi^e diffinile Philtftrati 
faoc. V. S. U. p. 596* de Ptolemaeo fo^ To^ rS( C^iTiiMK vopiufpMos Ma r^4i^i!«^ 
quae Inter alilEi, huc pertuientia dtat fhm- 
wm Skmfi^iHfius ^ ^ J.ut, tom» J. m 

ao. Sunt autem alibi etiam a librariis in* 
ter fe permutatae hae voces^ vt apud 
lulian. ad S. P»*.Q. Adi. p. 278. A» 
Tovrav U ov l^nv rpoTov ympUvav^ inpi 
ruq rpovkq ri^ x^^P^f*^^ C^^^ Petauiut 
pK> iipivi^') bfnphtu fAot fieiilZm eU rk 
npariTMia.^ istHfim na) r^ sixiuM nml^ 
mm TJiff j^mS. pro Ip^pm enim a^ 
ptot fcr9)endum efft, diim e:s iia, quae » 
aadempegina^ibidem, D. leguatur, K^ 
riS AoiTfC , rip/ x^KotvHa. Tepdipspovm xeH 
fipf dxdva. vide 9 quae de voce oxjjjf/M p 
i&tL viKUte pofita, notauir.in Led. jir^ 
crit» Cafaubonus. e. 9a. Nihil tamen tcr 
mere nunc foUidtauerim in noftrOy eum 
praefertim apud citericns Graeciae icri» 
ptcffes cxif^^ c^ iundiBir ftamdo^ 
iMflime pateat, i^med^formam^ mfido 
Aeciem , modo raiionenr^ aut fimile, fonet; 
Exempla ^ique el>ui ^ loprimla eonfem 
velim , quod efli, ep. va. Ti^^^iarocc 
aiaurh $U ivavriov ^fim m\ ^oUpim 
filou rotg hrmiisupM9iv\ & ep. vnr.^ Adde 
Uban. i^. t. L p. 171« A.Tm hnot^ 
X5 r$ orxifinTt ii^ototou ria r€?iSuriiVf 
rSv ei^povodvrMf Ihov. 

98. Ti tp4^ kcC^ fMtrplm rtiv trvfJtAo^ 
piv ivoyKslv. Conflans in libris editit 
ferqxura efl:, ri wp^toio suii eihpapiry^p4^ 
fW rkf h^ air^ Ai)«v» i^sT^Tvi n^e 

abit Digitized by Google i84 •AAAPIAOS XniSTOAAL v«^. Tl O A T MNHSTOPi 100 rSh neXroC^opM. 'r^ yi^ ^ ^ouJ^^ Kxi r^ ruv kymoroiJiivM 
&v^p6ii/, 7^ %09pUv khJmcu iffFoCpaivei , ko£1 rovf l^tow; hdwvi 
&i; eoMB (FOi 7Fa.pxxcf)puv Sufouce7&6ou. eycj He ^ ei fih eTMfl^ve^^ 
70^ ncip* efidv iapeo^c TMcot^ , e^e^oiKeiv hf kou ovtcj^ fiik touq 
iewi ,' fj^^' wrufjMi rifc (^M^PpocFvv^^ r^i TFxpo^ nv. vw ^e cm 

^) T^ XO^P^ro^ OV KfXff % TFefJiTFOVTUH hPFO^eXOfJ^VOV y ViK&ff9oU 6 

rvpxvvoQ 6fio7^oy& l^ioiTov h6(. el jzev joi r^b TFtcpov fcii ^lfj» rifc 
^/iTo^ ri>K Mmh ^WfeifiM rok ^pos^wroufj^ £ koi^ /iotKpirw iq 

3^ «bit JMS. Borm. In ireliqms varie haeC/ 
i^ancur. Lugd. eaim A. B. AngL Jk 
PS. habentrd Tpdua^ xxi furplug heyxiN^ 
Jiddito in marg.l^cL A. & Angl. rify avftf 
tpcpcty ance ivsyicslv'^ qaod in ipfo con'- 
teztu Lugd C. & Med. B. e& Med. 
:iutem A. A: C. cnm editis conueniunt, 
praeterquam qood in illo pro eiirxfi^tyo^ 
fiira>^ inuenicur fcgrplu^^ vc eciam marg* 
Ald. habet; in hoc autem ro vptjtoag kcA 
fUTflag Koii iinrxpifyofi^Tug r. C i. A. k 
Vt manifeftum cfle videatur , ^xp^y^ 
piiTag Jnterpretifi eflk , qui (ic reddiderit 
antecedenda. lunguntur autem , vt hic 
^p4c^ xxt fm-plu^f a Demoftb. adu. T^- 
tnocr. p. -802. D. t(a^ vifJiaDg e^g vp^h- 
'Tovg Mtt ^^ofTXTovg ihou. ItHian. ad S» 
P. Q. Ath, p. ayS. C wp^ sfjLavToyt 
vcctpatffXfi^v 't kA fAirpiov. adde Synef. ep. 
fxxxv. Alterum, r^y (7Vft<pepav iveyKswy 
codicum MSS. fide comprobatum, quin 
iure neceperim, iteraodubitabit, qui con- 
tulent funilia aped alios; vt,. in fimili 
aegociOt boc Plutarchh^ de Aud. P. p. 
fi^i B^ vbi.AicbiUx:hus^.ray.«»3jM& t$« Tux^vT» vofJfMU TX^ng ^ ^iyst^ tp^V&Vf 
fASTpiuTspov hf Tiifv vvfiCpopav ivtyxilv^ A 
H. T. A. Liban. Ep. cccxxi. ^wvix^^^^ 
iiiv 901 1^ ywfxlM iirc^xXivTi^ ^uviia^ 
a fhv ^fiJ^pkv yevvcUuq iviyrtomt., 
Menandri eft, ex Inc. Com. Fragou 
cxcm. A*vipii>irlvut xi^ Tct^ rix^ <P^ 
p£/v^.Similitcr, inAur.Py^Atf^. CaroDU 
irfg XV fJunpcLv IxV^» TTpdiag (pips. de quo 
vid. MierifC/. p. 106, & laa. cet. Simi-^ 
lia leg. fopra, ad ep. %x, p. loi. 

3. TA/ T£Ar^^/ww3 Miror, hos yfsx^ 
ro^poug filendo praetermiilbs a BentMo. 
Cottftoc enim, cempore Iphicrads de« 
tnum ^rfXr^m-^^ fuifie nominacos; qui, 
vt «Brftor eft Diochrus Sic. 1. XV. p. 36* 
Tow E'XXiivuv pteycixcug cifirkt xP^f^^^^9 
K») iict Totiro iufnaviltTm ivrav ^ ^vsiXs 
rig iffirtixgy k») ZATevKBix^i irixrx^ 
^fifiirpoug. &, paucis interie(5tis, cl fdiic 
Trpirspov ini rch AvtHojv bjrxlrxi Kc^i* 
fjLSvoty tSts K dri Tifg Tihmg xihrxffrcA 
tieruvofiiirtifffxy. Conuenit C. Nepatis 
cdftia^oniiim» in V. Ijphicr» c, x. Vtrui&i 

que Digitized by Google PHALARIDIS EPI^TOLAB. tU LVI. POLYMNESTORL 

Multarum tibi magnarumque rerum apud nos teftimo* 
nium praebuit Lacritus, cum de aliis omnibus*, tum 
maxime de auxilio peltaftarum. Tua enim ac militum alacri* 
tate locum eflTe captum, declarat, ac laudes, dum, vtvide- 
tur , proprias concedit , tibi deberi. Ego vero ,etiamfi acciperes 
dona mea omnia , vel fic tamen vererer , ita me dii, ne vincar 
beneuolentia tua. Nunc vero, cummunera non, quo mit- 
tuntjur animo^accipis,vincime tyrannum,fateor, a priuato 
vno. Quod fi igitur cum maxime non accipias tertiam prae- 
dae» diftribuendam militibus, quam etiam» Lacrito dante^ fta^ 

Aa tim ^ne \od meminere phtrei ; quos inter le- 
&i praecipue , velim , Brifon. de R. Perf. 
L IIL p. sSi« Accedit vecemm vlus 
foiptorum; inter quos» fi bene memini, 
ante Iphicratis tempora nemo , qui no* 
minauit iriMco^y mt^fhraffTxiy feu «A- 
rocpopov^ , cum , e contrario , in fcriptis eo- 
rum, qui ab inuencis ab h>hicrate pelcis, 
& nominatis pehaflis , fforuerunt , non 
lara fiat horum mentio ; vt loca Platih'^ 
ms^ Xenopbontis^ aJiorum, docent. Po- 
cuit igitur ^i?\,To^pou^ nominare cum fuis 
fophiua, non pocuic verus Phalaris^^ qui» 
ducenci^ circicer ante peltas ab Iphicrate 
inuentas annis, iam poenas dedcrat fuae 
crudelitacis. 

m TTotpaxi^puv ivouulffixi} Edicum vulgo 
K. r. lilGuo J^ou^9 i^ L c* r. i. acque 
ita etiam Burm. defkientibus reliqui^ li- 
bris MSS. Interpretes^ qui de eauis^ aut 
equitatu , cogicarunt, in his redaendis di- 
uerfa * admodum inlliccninc via , fed i^ 
mcnce auftoris, vtopinor, alienaomnes. 
Sane, in quamcunque partem haec con- 
«ena5> haud locus efie equis vidctu]^ pNofle. Si vero pro Srsp»/^ repofiie* 
ris iTodvou^ 9 nihil ad fententiam defi- 
derabis ampUus. Hanc igicur planam 
&cerc contezcum mucando , quam vece- 
ris velligiis fcripmrae inhaerendo impe- 
ditam ledlori relinquere, malui. Nimi* 
rumLacrims,cum, Polymneftoris diligen- 
tia,dicerec, capcumefie locum,quaerua» 
tanquam duci , efiet, eam huic conceflic 
laudem* Genus loquendi non valde difii- 
mile efi;, ep. uxv. A^ouioMa ii ^ v€pl 
iKoeripcoy otinm xA>^^ foi^ TTpoiToi^ Th zx/F 
ixuTw<; Spyov iroTs^Jorciaiv. &, ep. uuu 

«<rfl' "ifi&g «V fthf Tn¥ fii^ fMfY 

iTiow bnfinyouy eU ^ r^v ^$«y xou fvt>c 
isroclvou^^ 7r?^7(FToy» eU i/Jyoug yxp ^puiif 
Toiig iymiorotfjUvou^j oix oU &s'»vTOi^y H 
vtK^ ivixeiTXi. De iententia^ confenri 
Tbucydidem velim, 1. IL p. 137. L 33, 
f! piM KoH OToi» Tapi kiyov r) oi xpifyiTi% 
ifAo) ivadiicsTe^ Liban. £p. dcxlvii* 
E'woSv Sf , hi tZv ^aKsuji ireTrov^fjdvw 
^lXiTnroe &v elxjs t^v ^oiy^ oxt itiiyo^ 
vHecf^. Sicut hic loci tiiov^ iiraivooq^ ic^ 
Xim ixouv» dixit nofter, ep, sciv^ -^ Digitized by Google t^ OAAAPlAOt EniSTOAAV 

^ M/EiSc yBvetrtou WH itmi&f^ rdSrp /ei^ yk^ pux jfv t^ cr) 
nv , &^A' ^ii ^oL^x^^ ^ ^ ^f^ ^^ *^^^> &v«7^iMM-<ic. 

vf. nOATMNHSTOPI. 

E^^iaoe^ ^/ti2jy rflt« hxu)^ rov fiif^ tf Stfic S^5^m , mtp^i^ 

Ko^ knip^wrm ^ finS^ hwih amTa^M Ttu^k at&y hm rw^ ^ 
%puf^ ifTtwB ^uh/Wi^e^r^Mj TrpQdvfAffripooi hoiijacus. rUyoLp ih^ 
tKoiTO CHm9fM rSy Ttinfm x^pUi od^^, offrif ftf vrooraiii rwf^O 
mfiomw. aJJMi f^ oSy uui rcujrc^ iicofjuffu. od /ui^y i^Xk 

Xft) IX. eS M19 iri haf. Jf. y.— -«y^yjMt- 
eiti\ Rfirticulam Jri, praetermiflam inli- 
bris edirisj & MS. Burm. orationi inter* 
pofui. Sic enim palfim nofter, vt, ep. vi. 

fu9». ep. IX. c5 Mt^ drt fiivovcl 0-«. ep. 

XCIV. E5 /S«V Tflf JMC) TOVTO Ml 9 Ori'"-^ 

ixo^a^xfAftv otinidf. & alibL add. noL ad 
ep. xLviii. p. 163. Sentenciam loci, a 

K* risque interpretibus male acceptam, 
tine reddendo planam fecL 
la. Oix eimiiiy — iAA* eS flritfajw— 3 
Bdiri & Burm. tiroptTv^ vbi controrio- 
rum rario manifefto docet, legendum 
cv9ro/f7v; quod propcerea fubfUtui; Refte 
Ndogeorgus^ in nota ad mai^. aitfcripca^ 
Puto 9 inquit , kgendmn iSronTv 9 non 
iiTopitv y vt refpondeat t$ A iri^etv. 
Ab eo igitur meliora difcere potuiflet 
BoyJeus , qui , ftruata viciofa fcriptura, 
hanc adfcripfit notam : „Mlnatur fe aPo- 
^ lymneftore beneficia non vltra acceptu- 
9, rum : ignobilem animum non tangunt 
,, huiusm^i minae ; ^nerofiim , quali* 
9, que erat ipfe Phalaris, multum com^- 
^ mauent ^. Reddidit «ntieQ, vc Nao- gicrgus , ad binefaciendum , quafi lege» 
retur i^otilv. E mulris Libanii adfcri* 
bam verbA , Ep. cccxxx. p. 160. £W« 
vove Ti yip i SouKoilifi^ cppiiiv^ ev TOtOVV^ 
Toqj 06 wAiX^^ xrSMxt Tobi 0/aw^. 
Quae 9 frijtiftra in Tbucydide quaefita a 
froifio^ leguncor 1. II. p. laa. L i. 0& 
yxp iciiff%OfVTiq ^cS, iAA« ipSnTn xrifuioi 
Tovg ^Xau^m 

15. Ti^ dhtitXic roS mM mitti M- 
^iffiM} Refpicit aufbor poflremam par* 
tem antecedentia epiftolae, vbi minatur^ 
nifi terriam praedae, milicibus diftribuen* 
dam, acciplat Polymneftor, tardioremfe 
fore ad beneficia in pcMderum ab eo acci- 

!>ienda, adeoque, iU rd aStt^ ieiino-Sxi^ 
jue ofiem implorandam Polymneftoris. 
Intcrpretes, non perfpefta vera verborum 
conflrufiicme) a mence auftoris allena 
dederunt. 

19* 1*/'? yi^P ^ i^iom ^x&fA» tSv ri* 
vaav x/^pl{\ Veibum tnixovv^ fruffcra quae» 
fimm ab erudids, repditur in Plu^ 
iarcbi libr. de Fac. in Orb. L. p; paS. 
D. OvTu^ oi Txi^ foraJ^ o-iaiixaTxt xesrk 
Pipoq im) mv^irfrret rSv 7»iMrm ixot^ 

tnWf Digitized by Google raAI^AtimS EPISTOLAB. r«Bf tin noNfti aGcqpteie; probe fcias, te, tardiores el& nos» 
fiCMiad bea^acieadii^^ l^oc eoim nbxL licet nobis» te viuo^ 
fed beneficia a te accipienda, in pofterum coa6turu^. 

LVIL P O L Y M N E S T O R L 

Veritus es > quod minati fumus ^ non iterum nos opem 
impkH*aturo5, cum praedam diftribuifti» vt volebamus, 
iis, qui pericula adierunt> vt praemia acciperent laborum: 
& pulchre. nam & exJtiilarafti 5 & impulifti me ad quoduis 
promte a te petendum, ac milites, vbi pugnandum erit^ 
alacriores reddidifti. Quis enim accipere volet praemium fine 
laboribus? Nemo, qui tolerare labores poterit. Atque aliis 

Aa a qui- ge freqaendus ivTWtxeup iam jlefcbjlo 
Blacuit, m formiure vices tnmslatum, in 
Feril 437* Toixi* hr* airob^ ixtf^ ^pUpop^ 
wdtcu4 9 AV rdi^ie xd ^ dvTicniicSivM 
foft^. Cut fimile Euripidis^ in Hecub. 
57.— — iKn(rv«4^«^ ii « ^tslpei tsw riq 
rfe icipotF tiiFpetiia^ Herodofus, l IV. 
p. 304. 1. 50. de aquis Hbi^ aeftate & 
bieme femper aequalibus: JCmiifuvx 'Sk 

tUet (poUvstrdan i6vrch, In quibus lods idem 
Cft, quod Tofq Uoi^ ifulfietr^M , vt , in fi- 
milibus , interpretatur Budaeus , C. L. Gr« 
P* 3SS>- Idem, quarto cafiii iunfhmi, prae- 
lertim dtcrioris Graeciae fcriptoribus pla- 
cuifie videtur, vt,anter alioa, Luciano^ 
fiue quisquis eius libeili aofbor eft, in 
Tragop. tom. UI. p. 658. v. aa6.— Tjj 
a fff 'jrpotvfilf t9ou9t TffLxh xmvnxdooi 
^piV0 quae nofiro ^ifnufM interpretando 
commode inferuire pofiunc. Qui tamen 
lioc,per fe pofito,iibi Tinuts^^vfiisefi:, 
praeter noflxum . adhuc inueni neminem. 
Fitr*iuio quid fit aurum ad facoma ad^ 
ftnder^t^ docciR iBterpmes^ ad eios k IX. cin* ConueBit^j9of^/SfJ,QQaeft 
Mecb. c. 3ua< extr. ^^ y hf fMacpirEpot 
Jf rh f^SJKog TeHy .fiox^v rov aTi too im^ 
fitoxXlou • Toa^otiTv ixii fdv ffov Xiul^ ih 
Toajiu 31 oiixodpM xot^ , iMi> fmftri ri Tpi9 
Ti o-^cUpcifJM fidpoo Tm (pdxaiyyog. . ffo^ 
fycbius^ dom v. 0\)Jt»fjM intexpretaair » 
ri xpooTiAifuvor t$ frxitrrtyyt rdu t^jyou^ 
ikv fjtii i(rofpoiF9 (1. hoPJ»7cf) vitioflim 
exemplum lequntu» efb> vbi hoc fcrvtoift 
pro silfx»fia. 

fto. oiAsl;^ ofrnq it» ivoffTeUn touc xm^ 
ptdroug} Doftiifimus Eldick^ in epjftcria 
ad me data, litera reaocata, cocrigit: 
Tig yiip ii9%Kom fnixmft» T&f vtvmv xfi^ 
pig; oSie\4^ Sfr^ V £y irovreUn rAg xoo^ 
pJuTOKj^ fentencia bona , fi pddrema ad 
folum %hiirro ^nxoifia referantur. Nihil 
tamen in vukato efi!e videtur temere fol* 
lidtandunu Kelpondet ad tntegram qaae» 
ftionem) Tlg iv iXotro ^xafA^u rSfv W* 
poffr x^pl^ 9 negatque , quemquam , qui 
qoidem toleiare labores poflic, futunim 
efie, qui praemium velit 6s» labore ac» 
dpere* Digitized by Google 186 OAAAPIAOS BHtSTOAAX 

ueii ?Mfipei¥w, sk t^ efFinikioui ii(Mt KgruffitWeiffCtt nd^ 9Tp»^ 
n^a^, setv glf ret f<lAAovr« h^ti&fU» , neH Tcmet kttft^ 
H» eomQ, VH< A A M A X O», «5 Todc hret ho^ rpt&$ecvrct rwi$e , oreaf rw tA^^m^ Ace^ 
rSv Ketfjutpweutiv , ;(;«Aitfu^^y«» Hctret (puavu^ ifftea^ptmui» 
vB^o(poi4vsit. ^XofAcu (ih ht roOr^ fiiheu r^ &pt$fi^, ko^ Wji 
rh» Am( rii» fzeyiTm e^x^^fm' oux opa ^s sufimv rouro vgo 
rtite» fj^xP^ rotirew UpU$eu. oC yoh nM^ Wm mi rpi&Honet^O §tapwaiccy] Pro Ad(/3y pamo vicio lcri* 
pcum A^jS» tenebras fatis magnsis accu- 
lifle huic loco videtur; cum interpretum 
plerique reddanc, cum Catn. multitudi-^ 
y^em nancifceris; Bayleus aucem Quoties 
plebem Cam. fermone captas; ^retinus 
denique plane praetermitcac lilencio rb 
A^jSy.. Ouin verumfit A^/Sj}, nemo du- 
bioibit, vbi contextum inQ)exerit oracio- 
fiis.DdScientibus itaque^praeterBurm.qui,| 
vt pailim , cum editis conuenic , librisl 
MSS. hoc repofuL Sententia perlpicua^ 
diAum ir^y rov TrMiiouc ^^9 rm K. vt 
hoc Tbucydid. 1. IV. p. 297. 1. 24. K«l 
iormiiipc^o hr) fiiya jms) rov Axxou §t;Aoc;. 
& Arrian. £xp. Al. 1. II. c. xm. $ 
ipifincro roS rslxou^, quod ita a me cor- 
iCOTm vid. fupra, ad ep. iv. p. 19. In 
his & fimilibus quae fit cafus fecundi ra* 
tio, fciunc Graece doftL 

a7. X«Ax«id>jy«/] De fententia, pla- 
Dum eft^vt opinor^cogitaflfe noftrum con- 
crematos in tauro Phalaridis, vc vulgo 
reddiderunc incerpretes: dc verbo , haud 
fcio, an omnesx idem fint exiftimaturi. 
Ac fiiit quidem, quum, in loco x^xxst^ 
tijvxt^ fcribendum efl^e , opinarer egq, 
X^M^ KOviijPM • vel &r 71^ x*^ myilr Mi/. Huic acceffic Rubnkenii mei 9 vi'> 
ri clariflimi, iudidum, quodequidemin 
his femper ^cio permagni, fuo fuffra- 
gio, coireftionem comprobimtis. Suadet 
praeterea hoc, qui noftras Epiftolas fae« 
pe refpexit, mterdum etiam deleripfit fe- 
re ad verbum, Tzetzes , 6xxni ChiL V. 
920. Tlvet4 xeatoifyov^ 9 inquit , Ixavffa^ 
Ci ^iA^pi^} iv rcLvpcfi ra ;^^ief/^; quod 
ex hac ip& epiftola fumtum videtur, vt 
fimile, de PeriUo, ChiL I. 646. OV ^i* 
Mpi^ IUpi\»oif rhf xokkxevpyh iimvov rh 
KrritMf Karixavtrsy hf ravfu r$ Xfi^^lv* 
ex epifix>la v. quod mamfeflx) declarat 
additum liuTvcv riv A'rr/xJy. Ibi autem 
L 32. de tauro aeneo Phalaridis etiam 
riv x^^v habes: Tac yctp hioiev ift^ 
fioafAevx^' iXoCPvpffstg i x^Xxic sU rovq 
ixcvao,uivovc xoXjBffrecg i^sfivxiro. No« 
ftnmi inprimis confei|i velim cum Pin^ 
dar. Pytb. od. i. extr. Tdy H rosvpqt 
XctXxicp xecvTijp» vfi>Jx viov^ E^ipec 4>^« 
Xetpiv xecrixsi Tecvri cpirsg* & , quod 
ep. V. quoque refpexiflfe fophiflam, mo* 
nuic Bentleius^ Callimacbi ^ a fchoL 
Pind. dcaci, TipMro^ hicsi rhv reevpav ixotl^ 
wsrr U rov Sxsipov Evpsrov iv Xfi^Xx^ xetl 
irvp) ytvifuvov. Acque, ita generacim^d^ 
vafe quouis aereo> xP^^ vfuipatum a 

V©- Digitized by Google il'v»-^»s:** -^4^^^- ,. PHALARIDIS EPISTOLAB^ 1S9 qmdem haec etiam oonfecutus es^ imo vero, cum aceipis^ 
vt njlites nobis devincias, fi inpofterum opus fuerit nobis^ 
etiam haec accipere videris* 

LVIIL L A M A C H G. 

Septem & triginta hofce , cum de Camarinenfium multitu* 
dine caperentur> aere inclufos eife naturae immanitate^ 
dicis. Voloquidem in hoc fubfiftere numero, &, ita me lu- 
piter Maximus, opto; fed video, effe, qui non permittant,. 
hoc iis terminari Tu enim ipfe^ nouem & triginta hos 

Aa 3r eir& VeteribQs , conftat , vt , inter alia , m 
SofbocL Eleftr. 760. — h fip»xj^l HxXx^ 

tvife^ ^niodv rimfyiihou De ftatualo- 
' caltae Plutareb. Sympof. V. p. 674. A. 
i^ (Pmiu flf vi TrpivuTTov ifiyipou r/ vvfJtr 
fii^ai rev rsxvlrnv 9 S^ug ixXivivro^ ipr 
yvpiou xcii fictpMvofihov xi^ifi 'Xepi^^veicov 
i Xfi^kKoq. vbi pro hhiTOvroq ifyvplcv 
xa) fi. xnibi quidem legendum videtur 
ixMvSvro^ trapKiilGu ito) jk., quodrelpon- 
det huic Plutarcbi^ libr. de Aud. Poet.. 
p. 18. C. TJy li J^pioroCpodvroq^t^xwrii' 
njv^ xcc) riiv ZiXavlavo^ VoKirr^v ifiolwc 
<pAivovat %cii iTrotvijaxova^t wsTronjfiivGvg ^ 
fuvrif XcUpofi^. De noftro autem^quam* 

Sam poetico fere loquendi genere 
iprum fiiifle videri poteft xP^kxiu mv^ 
tijvati eft tamen etiamnum^ quod aU- 
quam mihi dubitadonem imiciat, fiu- 
dium fingulare fophiftae rariora fectandi. 
qui fortafle x^^Mvt^vat accipi voluit de 
aere^ feutauro aereo, inclufis. Necon- 
nino dilSmilis verbi KarctxotXiuvm vHis, 
opvdjitben. 1. XIL p. s^i- F. riv o^uvi^* 
'yu^ iTTctvr» riirov Kccrsxi^Meva-xv ivplaiy 
fiov?^6fi€voi ffrijffcu ritv rdv oufjiaro^ ivct' 
<popiv. Poflet etiam reddi in,aes^ fea 
taurum aereum , damnatos , 13 vera eflet 
loagni Cafauhni opinio, de hisPolyaeni 1. n. p. 135. iyyi/jiourso • «Stf ipct Aosf^ 
T^tfm^o) irivrct^ fisrct^Miovai^ ovg Itv }Jb* 
0CCOU vbi furct^Xsvstv « eiusdem formae 
verbum, inter alia*, interpretatur, dam* 
nare in metalJum. Sed^nifi fallor^ ibf, 
aberrantis culpa librarii, fcriptum fjtsretk* 
Xsvovffi^ pro ffi^ctX>^tv Ks?^vcvct; vt le- 
quitur idem , I; VIII. c. laju p. 784; 
Tlvtfig Xpvasm fiirotJi?^ sip&v 9 wivrct^ 

rovg mxlrctg ixiXsvs fisrctXXsvstv . Vc 

alteram interpretandiviam ftqui mallm;^ 
tametfl ifla virtute non tam x^XKsviijvcti 
dici oportuit, quam x^^^^^^'y ^^ ^t 
aena includi ,, vel daudi. Ouid. ia 
Ibin. 441. Ftfue ferox Pbalaris. lin* 
gua prius enfe refe&a^ More^bouis^ Pa^ 
fbio claufus in aere^ gemas. In Pindari^ 
Olymp. od. xni. epod. 4. — iy«^i^ 
A' si^vo ivivXia x^XKu6{)g swctt^sv^ in- 
terpretante re&e ldioIlafla,;^«Aic«tff)^ eft, 
X»?Jcovv irsptSifAsvog 6ipetKctj 9 ^A^ ivivg 
^ctxxa. Similis ratio eft verbi cthipovvr 
in Tbucydidis Ibco , fugra, ad I. a. cita-i- 
to. Mitto plura. Eligcc leftor, quod. 
volec 

29« Ovx ipa ii iiusvcv reSro tJ> r. pt». 
r.cS.] Sunt, qui reddant, quaO rovrov fit 
fcriptum, dum ad ipiSpciv referunt. Sed 
voluit forte nofter rcvroy refpiciens ixue*^ 
gram fententiam antecedentem. Digitized by Google tpo OAAAPtAOS eniSTOAAI. 

jpi&^ili «odrttfc yah6au, vf9ai4fum nnh^, tmi r^ Mgftm^ htQhJknvim* KAEOMEAONTL 35 XO (ce^, fi>$ vm9eii90faaj wnryopth iftov, Tecc mpirbv KXe» 
Sfjj^fOTW rO^eiQ olicr/utc Sivpeo$eu hrt^^tpsk. iy^ ^^ ov, 
KXsofjts^t sroAt) /1«^ htetvou roT^utrot ai^uctirspet, r^Tttuni ^ 
tvrok isoieiworopovj iptoi WFo^eipto» yeteo^ott. 

f. KAMAPINAIOIS. 40 

^lx Si?rAA;v, ov}l^ "hmm ^&>fA&»^\ w^l iv^pSv^ Sv xeifiiM ehcu 
^eyers Tify ^oA^v, &AA* kpyupiw. tMi AewAw f^v nfM^ me^ 
4m(v n&rn rk^Mnn wiUif TeXaoi ^e WFe^x^^ ^^ ^o^^iv.^^ 
VfjiZs ^^ ovre ^pcC^urepw^ Asani^w , wn (itKpojrpe^e^ipouQ^ 
ireffdM re?Mw, woXofji^th 

^ei. Nt 

31« K^ r^ ifoMirm VitMpmti} iSA. B cinrioris Graecne ftriptoribw 

Vox, caf»M9iT0C9 cotitemm plena, ftepe adde JLr^m. E. hlvi. oT^ ^, dri 9 tl 

placuit Demoftbini^ vt^ de Coc p. 493« ^ ^' Tp&rw So^ «^4 ^^ou ^ 

A'A>Jb T/si^ ^f «y oSroy 8*«^«^ sly ^ ^/'- AfolHnro» O^Xdiartw ^ n. r^ K. Apcaai 

nAyiroqt Al^xhni^ ^^< 0^ ^Jyaa^ A^p^/- itaque huic loco nomca^JboMirWf foUi- 

cctcrtMy K. r. A. Oe Foed. Alex. pw dtamdam: aoa eft, w vim cuidam doAo 

166. A. USg li^^vix 2i(AM Txpttvifiow buh fuit vifiim. 

voi KOLi i¥t^(rt^roi %jix»^^ Sys rnuwixmt 39. tmx/dpmYe^McuI^ Redduntple» 

5r^i/3)f^dBy r&y Sjsxa^v. vid. etiam, de Pac. rique omoes in pafefiatem redigere ; 

p. <$!•£. dc Coc p. 479« £• 494« D. & quod eft yTCVO^ltm mnl^mo £e hoc Digitized by Google PHALARIBIS SPIST0LA1I. W eflfe, oogis, qiium temet adiungis & ftupidum Epitherfen. 
Nec fimile eft, aut me conuiciis profciiidi a vobis , quum 
i&terfictamini , aat vo»i peflSmos homi&es^ a me, qtnim 
vkifcar^ intei^ci 

LIX. CLEOMEDONTI. 

Tu, ftcut audio, me accufans, Qeombroti cafum mifera*^ 
bilem depbrare aggrederis: ego vero te, Geomedon«. 
illo longe iniquiora audentem» viribus vero om&iao i&feiior^ 
rem, in mea poteftate efla 

LX. C AMARINE N5 IB VS. 

Et Oelam, miii » & ad Leontinos , &, ad vos mittendmit: 
efie, piitaui, vt mihi in praefentem rerum ftatum aujdb> 
lio veniretis, non armis, nec equis, indigo» nec viris» quo- 
rum vacuam effe dicitis vrbem , fed pecunia. Ac Leontini^ 
nobis miferunt quinque talenta ftatim : Gelenfes fufceperunt 
fe decem daturos : vos vero nec tardiores Leoatinis , nee 
minus liberales fore Gelenftbus, opinor. 

LXL Kfe- ^ddem pMblare m eee J eai i ^rerbaiB hh 
Xeifat videiar. Sed fllud httid dtilMe 
tcnpfit fophiila, voo veibo, qood antec». 
dend membro omionit R(poiideret,coii- 
tentus, d«mi tUud e ftmenrlft eruendmn 
feUquir leAori. . Genus ondonis eft gns 
«iter indignanti Phalaridi accomfnodaum. 
Conferri poterunt,qjme de vfu non valde 
diflimili veibi infinid notnrunt FalckenO' 
riui, ad Earip» Fboen. p^ 570. ic auAo> 
ra, itn citatL 4t. 8<^ <r< Ttxtm I.] Lii>ti editl, 
nec non MSS. Li^. B. & Butm. iii 
qidbus fblis exllat haee epiltola, Tifi' 
Aoy, &, infis, r<AA£o/. Malui tamea 
Ti?Mv & TtxSoi, ad exemplum ep. aat, 
ybi redie Ti)Mei. Nam riA» & r«AwM 
vera nomina eflle « cum numi > apad 
Goltxium, (k Fazel/um doceaty tum alia^ 
de quibus copiofe Ciuumut , Sic. Am. 
L L c. XV. «liL Digitized by Google ipa ♦AAAPIAOS EmSTOAAI. 

_^ 5«'. N I K I A*. 

E*<P oT; fMffsk 9W rhv vf^» ^n Tod? oot)« et^ fUfi^tu Tfi- 

w&vrei, ol rwrcn CpfAovm^, 7^ fnvwn. / f^. M E N E E A E I. Tpoc VQihjpUs km>^^immof£&fOi wfU^rivM* hii fMi rov ^tp&^ 
TW xfiovw rn9 TFpbi; Ka^xpivouovs ti^roA^^ vi;po^^ohek* ^o^eiiSS 
^}^f xmoKfiim KMpw^ m) ovk hM^^cf^^ xP^ffrii yeyoyhouJ 

^: A T S A JN A P ai. 

E^CpS&KetfZiV THv TFO^p^ cdO Trsfjmfievviv cvfifMX^uiv. 9rp}v y^ 
IhHei» rov(i TFXpc^ EukM^ov arpxnaTAs^ it^ofzev rovg ^o?>x^ 
fMV^. ftWfi' fjfjioii eU fi^ T>ifv fikx^ wib rZv fiifT&o(p6pm vor-s--^ 
pi^kvrw fmV briovv ivfiQijVM' ek ^e rh ^o^tiv kx) rovc eTrai^ 
vovQ p ^^etTTov. ek oXiyovs /o^p hf^w tovc^ &ymiaafj^evove , wk 

50. K*irxinav] Sic fcripn cnni Burm* itUj fupni foripto ki A> JtMiieiif ; ia 

Lugi C. & ed. Ven. Reliqui libri , Angl. vero dktiiiig , adfcripto in marg. 

wivrav. nofter, ep. xc. TgT^ SkKmq ivet^ iK^iel^ Cum edids, vbi vTroKpitrsfft yip 

cj; atque ica ^alibi. mou^v I6^si^^ dz iki^l^ zfi^^rrig y. coii* 

5a..MENEKAEl] Fortafle aliud no- aenit Burm. praeterquam quod ante ouk 

snen pofuerat auAor. Sane Lugd. A. C. additur jc^, vt eft quoque in edit. Com* 

& Angl. Mmfj^xv i ^^"^ ^^>^ M«* mel. Ipfi verba conferri velim cum his 

Six^ in Lugd. B. M£ysxJic,f autem Laertii^ L IL §. 66. de Ariftippo^s 

• Ald. Sed in opere confiAo, vt hoc« ify ^IkowU ipfM^ourim %A rivtfi koA 

nominum propriorum incerta admodum XP^V^ ^ ^pwrax^. Koit xi9ȴ weplcra^ 

racio. quare vulgatum retinea «-/y apfjmioog uvoKpiveuriou. Kx quo in- 

55. Ai^€»g yip viroKpifret Kxtpoui k») telligi poteft , quid in noftro fic inritepo^ 

9VK &xyi9slGi^^ XP^^^^ y^ovkvxi] Sic edidi r/^ KOLtoow^ quod genus loquendi, tempo- 

cumMSS.Lugd.A.B. &AngLqui inhanc ribus Phalaridis, fi non in vniuerfa ve* 

fcrtptunun conueniunt^fi ab xXYiislx recef- teriGracda,ignotum,in fophifl:a^ Phalarin 

Ikis, cuius loco in Lugd. A..&B.««ai9- {hroKptvoiuv^% facile feia. Defeotemia, Digitized by Google LXL N I C I A E. 

QTiod odifti filium tuum , quia tuos non imitatur mores , 
ab aliis omiubus amaijur.. Quare ilc ftatuas, omnesi 
qui hunc am6nt, te odifle.' 

LXIL M E N E C L L 

Ne te poeoiteat tuae benignitatis, ii vis a patris malitia 
alienus «zi^imari. Alioquin pcioris temporis-apudCama- 
riaienfe^ opinionem vna perdes;: Videb^is enbn fii&alation^ 
pro tempore, non re vera, benignus effe. 

LXIIL ,L, y S-A N D R O. 

;, A nteuertimus auxiliaribus . a te miffis , nap ante , qmni 
XjLvenerant kuclidae . milites , vidimus hoftes. Vt nos. ad 
pugtiam a mercenariis, tardius venientibus, nihil adiumentji 
acceperimus ;- ad gloriam& laudes, plurimum. Adpaucos 
(nim, qui de nobis pugnarunt, non ad voiuerfos, vidoria 
...... . •• • -. ^; •" ,-\.-' -. » -Bb.- •• -'^ ' " ■•■^"'^ p^- 

fiabuifl^ tote oculo^ nofter videtur de.-. UfJwg «ccipt velint pro imrzc^stif ^ 

cantatom illud Aefcbyll^ Sept« c Th. mKBfilm^ ac, de V^i^dlaAAQ cum boftibiHi 

X9Z. X>d yxp ioK^ ipi<rroq.9 JhjC Svm congrefo^ interpretentur. Quam in reiaj 

liA£/, vel firnile veteris alicniius fcripto- legi potenmt, praeter H. Sietban. de D, 

ris, qui \itz; Aejcbpli fuerit imitatus. vt A.p. ipa. Dukefut^ ad J%Kyi* \*:Vf. 

fimt Plato^ Xencpbon^ & complures alii, p. 311. &, ad Lucian^ u.h {>. PiaL|p^ 

^ fe&^damY a PlatoMf de Rep. IL ^27^ H^mSerbupus^ Qub etiam^ perti* 

p. 593.:priqium nobilitatam^ paflun in* Qet, q^od infiia ^ft, q>. C3aaivii._;i;^ 

cutbarunt. Equamplarimls.lods^quae fere ^t}>^fmj ywfoum K^Mtifiiifif—^fioui^fi^^ 

irbique proflant, quaedam coHegit Tbom^ vog wclp iuroerpbg roifUi¥lietPf'To7i iif fr^ 

Gatakerus^ mAnton. 1. VUI. p* 294. A^ ixci?^¥. Adde noc ad ep. lkvq^ 

59* Elhf^ ro^s mXefJovg} libri Non diffiteor tamen, aliam eOe ratios 

tfam^ itioiJt^. De. captis, uut deuidis, nem nollri c2^^y rouc t4;^4^:«/^; qiid 

Jiftibus ance, qu^fu aduetiiflent Euclir. non Ibfaim congrejfus^ v^^pamvi8firi£ 

e milites., cogitanduin,.epe ,, dopen^' dpm^^heniitur. . *' ' \\ 

,'qtiae*<ubiJcitmtiir. Aptum igimr ver- * 6a. £}? d^t/pr^w^ r- <• f'* ^-l^PaplciiA 

lu SiOfiev 9 quod oKm' ad mdrgyieiQ^ auL ^.\^gjQauiinus, L e. non conau^ miP 

[•excmrf^ adfqfipfcrjt 7rivu\HemJfer', lltibu?*» qui.fetw venenmt. V^XU 1 
^ 0ujlat. EKmt ^amen, qui iietv toifgxf^' 

i Digitized by Google 1^4 ^kAAMmz mftrx^Mv 

* {^. ArT^zrAioTx; 6$ 

WT el TTOtuv rtf , out« mex^ , efuam. fieiSotTs ^ Uv t> 
lAfu^/«K;f . AMt»r^ ^ ^Afiflc^ ffd{pac«nn$ lyuifjuff. tH. f^l 

^ Je*. M E A I^ A rt) I S. 

SL ^ dfOmfi&fM. ir(fse^v7etfMv6t^ tifjuv ^dvetffeu ZP^fM/rct], Jii^i 
i^^vsp,.7ip6( fh' yreiph ovk ewropea^ ^X^ » ^^^ ^^ (rwixjui «^! 

..^ AirESTAIOIZl Scripfl A/V*r1 ^^* hetufi^s^ neque iniurih quisquam 
erdiok cum Lugd. B. Pal. Burm. & qui- Juperat , luculentum exemplum: leuiffl- 

ma eniqL enit ^triremis vel a LaoatiBis 
merlae inioria', vel a Meliteiufibus (erua- 
tae mtia; iflis 'vfeio gratiillimunl feruitu* 
tiis njppHdufti, his aitipltfntfium fibertatii 
praemimfli teiiiendit. BOTfL. Vulgo legi- 
tOr olq fjthy tum iilflha rf piiv , Sr/ rpi^ 
fj^ K. A yiiX^Alot ^9 ^r/ K. qiiorum bi 
Jocum Boyiens e MS. Cant. lubftitult 
of^ ^v,— M5A/T«/w^ &'. Si MSS. an* 
tIquiQribusftatidum,vtfoqtieIocd^fcribenT ^ 
dum,T<)r^Aeiv — wr^ j^ & Ma/t»/w^ ,vc 
cfl te Lugff. A.' & AilgJ. Cum pleris. 
que editis taMenr contaiiiuiir JLagjT. B.. 
Pit. & Burm.ia qtforecedere nbto, cur 
altenitn fbrte inteipreti^' T\i\. tametu 
tmimqu^in noftro' feni' p^. Tta t^ 

xtxm v6rt) . ie /Jj/. «^^, cft ep. n. Vtrh^ 
usque i;eneds ejteinpla quamplurima. v\ Digitized by Google pertia^ J^mciioTvm mtm maionim partidpesv ^mm 

I.XiV. _S E O B S T A N I S.* 

Defimfie eK&les,Hinos recipefe. Phalarm efikn neq^ ber 
pe f^icieQdp 9 neqQe inale^ alii^uis vicit Etidiceritu hoc^ 
ii Meliteafiiua & LeoQtiiianim res ipft6bueriti& lUis enim 
libertatis»^ Leontifli^ feriBtutiSj au^^ fui: & bi quiden 
qood tnremem meam merfenmt; MeUteaies vefo qaod mer* 
lam voluerunt feruaie* 

LXV. M E L I T E N S I B/V S. 

Quas, miffis iegatis^ petiiilis, pecunias vobis inatuo dare 
animum induxi, quamuis in praefentia non magna mihi 
copia iity propter continuos inbella fumtus. Sedcaufis^ v% 

Eb 2 aiunt: medium actulenifit, ad nom. M. v.J^.fi^^ 
viri doAi. vbi iiqpriiiUB legi vdim, qnae 
tam enudeace, qnam doSte,^ difl^t, ea 
de re, magous nemfterbufius. 

72. MEAITAIOJSS In Lqgd. A.iB.C. 
& Angl.addicur j^^ciy. fed fine eo leliqui 
lihri l/UKtTsUM^* ^em alibi eoam, in qui* 
busdam libris, additur. Quom in ciaulula, 
l^pWd, eandem in inicripdone (i^gula« 
ruqi .epiflolarum, rationem cenui» De ipla 
&lutandi formula, in .his eiriflxilis^ aUbi 
ppportunior dif&rendi locus erit. 

75. KmiXuKhm'] Sic ep^ Kcvni..ciif«r 
jMpMfcg^. De his quid fit eooflimandum^ 
i^QOSXitf^akkefmius & Phrf^nusi ille^, 
ad ^urip. Pboea p. ^%%. hic, ad Siher. 
Actk p. 11%. 

75« A*AA^ wpo(pi9scQgoS^(l)a€ifittirp6^ 
<^'Aw(3 Lugd* A. AngU & PaL oJ 0i»crt 
#^9 quod.interpretis eS videtur. re*. liqMi CS9 ^wf, M In ▼troqae cenm 
^«1^} piQiieibii vulp triti conncit lignifi# 
cationem ; quam lam fuf^ra tetigi, ad ^ 
pffl;. xLvm. p. 163. Cum nomo.conue» 
Qtt Jrijiid. 1. 1. p. 86. — AnNy«9r^lr« 
UiTiv^ ims ai &ffU 0cw$ 0iWi* vbi coo* 
fueca conflruendi ratio DoAulat wt, Sm 

ai dfixt 0uouc[if vt idem loquicur^ ib. 

p. aoo. auc, quod malo, Xm« ui,$pa(^ 
0sffii 9 /3/kW/ 9 vt fete locucus efl; M* 
fjsbines Socr. DiaLIILp. 164.11^ J^s^ 
fftff pih ipsu wuyKifimycmk fifimm. 
Alcerum m in jfyotim. Thyusi. ^. mu 
HJmu 0af) isTif riss if^ripcr xdxm raW. 
vbi OilAlrr// mirificum enocem iam indi« 
cauic Hessiftcrbufius ^ ad Lueiam. t. L 
Tinu p* 173. Refpicit nofl^er diftufll 
hoc: l\p^(piffHtq lisrcu fsim ly iroinipiur' 
quod tanquam notum viilgo proueibium 
repericur in Jriftei. Rhec L c* xu. p« 

540. Digitized by Google ^96 4>AAAPIA6S ^tliStOAAi; roiQ ivCpvifioT&Toif hofMasif moxfi&nm y kfinnwfmm' ^ r6k 
Xot^^iroif 3 ipyov ovTs ytKouo» y wjfTs 5d;);^p/0Toy mimmt^. 
h1 ykp/?^ot^vTi fL6/m<rdM f£v ^5$4d^tfv^ .'m)' fUxP^ rif^ 
km^Meati ofjUHou^ hysia^ou rovc ^i^stKiTac^ hcH^ ehexfinorbQSo 
^^9 ^f Xf^^V ^M^Oi^ou^ ik$ H^ (pMSj^Atj bt ipcLC?k<^. Kca 
yi^p mBwil^ kaI fin TOiouTi^^ %kmn iffro^fcu r^ TFmiOTBVfd^ 
¥ov. eyii fih oZv^ & MeXiTouoi^ Kcd Zrufif ^eii^a^ Kcil Zrxv im^cu^ 
r&y diQ iifiUf-Kccl ifzcwr» ^cii>cii^Xii(not. oi icwBi^fAmi ^ Ttp^ 
roi>9 Kcupc^ Kcip rh rpoTtoat^ Sa^ep (pcufi rodc ;(;«jUMAioyr0Bc rhS$ 

XP^t^Oi^Td^ TFplf TOUf TOTFOVe » UXXOTTOUa^i* KCU XctfZ^OBim^ 

rei fjiey kq evepyem^ kcH $eh hcwowofy imMTovfAgmt ^ 540. A* vnde fllud inter prouerbia fta 
xtxxlexMnt Diogei^MttU^ ^ alii. Eodem re^ 
fi)exit fortafle nofter, ep, jlxx. OJr*T^o- 
^>i(ri6^9 ivieTv fioi ioKa. vM tatnen ver- 
bi iui67¥ alia ratio eft. Libanius^ in Ar- 
gum. I.' Olynth. Dmoftben. O* 8J */- 
htTTCoq vAhAi f/iv n-^o^ia-iojg ifr* aurovg 
iiOfuvog — Noftro • interpretando inpri- 
fms accommocbtum TerenJianum illud, 
Eunuch. I. n. 58. — fingit caufas^ m 
ietfeduh. 

84. £7^ AyUy na) ifjutvr^ TrxpxTXiiciocf] 
Difhmi in eam fentcndam, quviSeneca, 
ep. XX. Maximum ^ inquic ^ boe efl & 
^cium fapientiae ^ ^indicium^ vtipfe 
vhique par ptn s idemque fit. E^em 
animo, rh cUt Sfioiov ab jfpoffonio le ac- 
cepifle, teftatur M. Anton. de Seipf. 1.1. 
$• VIII. vbi flmilia plara in medium attu- 
Bt Gataker. p, 13. & 32. Nec aliud 
^)eftauit fophifta, ep. wj. vphg » rAg 
XpyiTToiXi Sfioiot ys icfjtiv ipxovTeg , oJol Tep 
tyivifietot rph ip^xu Eadem, quae no- 
fter, in re diuerla, coniunxit Max^ Tyr. 

IWr. VIL p. 77- ^if^tK^ iii rh f^kv 

xahh oua iJvat ^ctvToiccTov ^ oHi iixirs' 
^optifiivcv , i}X iv 9 m) a&ri air^ jr^- 85. itgicsp <ps»i rob^ x^fiouXiovrmgf^ 
x. r. A.} Saepe hbc, eiiie fimile, a po>» 
lypi natura fumtum, prouerbium in adu- 
latores dicfbim. De vtrOquc exetnpliff, 
magno numero in medium allatis , egcs 
runt complures. vid. Allatium^ in £s^ ^ 
ftatb..liexs&m. p. 163. cet. Cafaub. ad 
Atben. 1. VII. c. xix. Gataker. ad Afs» 
ton. 1. 1. p. i8. alios. Vt nihif fere adA 
poflit, quod non diftum fltante. Vnum 
obleruo , primum, qui bac comparadone 
fit vfus, Pindarum videri. In rem P/o- 
tarcbi verba , de S(d. Axi. p« 978. E« 
Tav il irokaiciSiav rik XP^ ^ &fA€i4ftP 
dy rs Hlvio^ Teptj^WfTov ts^oI^ksv^ sl^ 
irifVj Uoyrlou ttjpig XP^^ fiihtTT» viois 
irpo7(pipuv^ ^raa-at^ ToXlsc^iv ifit\s7. cui- 
fimilia funt !n eius Quaeft. Nat. p. 916« 
C Non nominato audtore, eadem citat 
Atbenaeus . L XII. p. ^13. C. Polypi 
antem , in hac comparatione meminere 
plures ex antiquioribus, vt,praeterrifr^^^. 
cuius verba cum apud F/ut. 11. cc. tum 
Atben. L VIL p. 317. A. & 1. XIL p. 
513. D. exftant , Sopbocles , Alcaeus , 
comicus, alii. vid. Atbenaeum 11. cc. cet. 
&1audatos, iiipra, virosdoAos. Chamae-f 
leontem , in eo loco, qui Qomioauerit^' 

prae« Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. 157 

mmtj opQs non eft ad amicos. Ne vero fimiles fi^is multl»' 
tadini ; qui, qnum mutiunn fumunt, blandiffimis nominibu9 
abutuntur, quum vero appellantur, afperrimis; fa6him nee 
kiftuffl> nec grati animi Oportet enim, qui accepit, me* 
morem efle eorum, qui dederunt, &, quoad reddatur, ae» 
quales exiftimare eos^, qui mutuum dederunt; & fiue iit bor 
aus , £cut bono folui debitum , liue prauus , iicut prauov 
Nam & probo, & non proba, aequum eSt reddi creditum. 
Bgo fane, Mditenfes, & quum. muti^um do,.& quum ape 
pello, par mihi fum idiemque. Qui vero mutuum fumuiit,. ad 
tempora etiam more&, quemadmodum aiunt chamaeleontes 
colores ad loca» mutant : &, quum accipiunt» tanquambe- 

Bb 3l ne pfftctcf citciLorisGTSieci&c.fcrijpcorcs 9 ih« 
venio neminem. £x his autem cum no- 
ftro coiraeniunt Plutarcbus , de Adtil. 
€e Am. D. p. 53. D. lulian. Caef. n. 
309. A. & multi e Chriftianis 9 ab alfas 
iam citati. 

87. nV siefyiryv x») tei¥ iraivevciv^ 
Non dii&nile debitoris ingenium defcn- 
pfit Tbeopbyla&us Sim. ep. xvi. ^oLui^i- 
§uvo^ ytyyitec^* iUvparriifJtrSyo^ Aviqi. Koi 
fnjvctvrm rolq iaveitrrai^ xcerairXiiTTifi t$ 
<pi^9 S^ep ttfploif Tia) (po^spcTg Ivrv^- 
Xivetv ioK&if. xa) Tepifncoxeig ro^ Tptiiovg 
%A Tpig-^Tig cToig i^ep^^ rohg iavftffri^ 
hpaTOJsiv yXtxifuvog^ x, r. A. Innoftro, 
abieftifihni adulktoris fignificado fit. Qui- 
nam sisfyhxt^ o-wt^p*^, fimilibusue no- 
minibus, nominarentur, oftenderunt phi- 
tes. & cxemplorum plena fijnt omnis 
generis monumenta vetera. vic^. Def. He- 
raid. Animadu. I. I. c. ix. Spanbem. de 
Vf. & Praeft. Num. DiH: VII. p. 416. 
Cataker. Aduerf. Mifc. p. 187. G. C»- 
fer. ad Nlarm. Ant. poft. Apoth. H. p. 
283. cet. 2)* OruiJl. ad Cbarit. 1. II. p. 
193. alios. Vnum tango Luciani locum, 
tom. I. D.^Mort. X. p; 367. non quod, 
in re aota, opus fic eo, fed vt mendum. Sod. ineft, eltiam. .Ibi Mercurius, ad 
iarmolaum, cymbam Charontis ingre»» 
(hrum, inter alia, K«r^A/;r« Vk x») yi' 
vog 9 Mii ii^av , xa) sl irori trs i v6xt9 
ivixsfpv^ev eiepyirffv i}j}>cviTi9 xat ragTSi 
iviptivTOiv ivtypa^iq , fiiiSk , gti ut' 
yav ri^ov fcr) (rc) ix^^^^ $ xiyt. Etft 
iii hoc aflcntior fiimmo tiemflerbvfio ^ 
vocis vicinae contagicne violari eiepyi^ 
Tviv^ nec vlla rarione ferri poflfe ^M:KoviTt\ 
omnino tamen id expungi nol&n. Nam, 
nifi fiillor, in eo nomen latet eius, 

?iod vna aim reliquis , yivst^ xoii iJ^q^f 
harmolaum relinquere iubet Mcrcu- 
rius, ex antccedente membro, el mric& 
i v6m ivsxiipv^iV' ivipyinjv , dcnuo 
agnoicendum. Sic itaquecorrigo: K^ri- 
Xtn il xat yivog^ xa) li^av^ xa)^ e1 tto* 
ri as ^ v6xig ivexiipvisv eispyirfsv, ffnf- 
ASv hi m) Totg Tuv ivipdvTttv iirtypa^iq. 
ff.r.A.. In rem, e muItis,adfcribamiV(7«»« 
verba, fn Gregor. Nazianz. Steliteut. I. 
sXSivai SJ xf^^ ^*^' '!roK>.ixiq^ xal depyl- 
Tcov ai ivipyifflat iv ralg ffTif^aig iviypi* 
cpovTo^ X. T. A. quae refte amSuidat 
verbis, v. XnjAif , compofuit Kufterut. 
Vt hic addita particula sTt^ fic vpotrhi 
ibid. paullo ante : Yiai v^^tIv t>^ovto9 Digitized by Google ^ t^ •AAAPIAOX EmSTOAAl; 

9»^ ^i sroAA^ KpsTrri)^ hrw ThUrn^ IttnUmnu ^^^pearmsriwto^ 
$i vo9m' ^l I^i6iTW pth ykp t§9 kffnmpwiian^^ ix^ ^m^ 
ftpnvKavmM ^ ndi toptw Mm: Vfid ^^ m?^^ , ^npmmm 

«rsp^ T^ wiiJ^oXuM ^imvrhrwQ^ ml »phc rok iMMc wSk^$ 
TOUTO &yyooSm(c , on nnf^pMS ^SAAov Iot^ 9F0?Jm i^i- 
0{^ii &» ^ I) Iv^ ^^ sroMSv i^MiiaSM. ov 70^^ ol- 
kbc 2w sfoAAfiiy, m?JMit ^ Iv^ Mrrac^^oinhr fgAo- ik rpoffin 9 m) riiv rpv^iivj x« r. A« 
Nolnid vnum addo Pbilonss L in Flacc. 
p» 983. B. Evtfy? iKiixfiVTXi T»g iir* a^ 
ri Kamyoplxg^ iuoruv ixti^osv^ V^Ii»- 
fo^ rs K»l AifAvrciv j A tcA fjuxpolj fikv 
ri^i» dixf^ vmiKiav 9 iiffTmfv km tisp- 
^irnv Kdi ffm^p» KXi r» roiaSrx KOr 
kmrH* 

88. AV nim/wDy 9 jm} ou Koiaphv iiro* 
koXooffiv^ Pe$m% efi^ debitoris . €reditori 
facere conuiciam ^ inqmt Seneca , ConC 
ad Marc. c. i. Huic reipondec noftrum 
JhroKa}.iTv; cuius vis minus vulgo ab in- 
terpredbus percepta, dum reddunt voca^ 
re. In deceriorem enim parcem accipi 
folicum, idem eft» quafi dicas aTorSpMg 
xa^Ulv ; eoque vtuntur inprimis fcripto- 
res« quando rem inhoneflam proprio, 
mut quoduis etiam quocunque nomine 
contumeliofb^ praecife, &fine vllis ver- 
borum amba^us, vocanc £ quam plu- 
fimis exempiis, quae tam in Acticorum^ 
quam rdiquorum Graecorum fcripds in- 
ueniuntur, hoc Xenopbontis adfcribam» 
Memor. L p, 426. 1. 7. Tiiv n yxp Spav 
ikv fJfhxK if^ii^ff wci^ 74) fioyKofUvVf i^. ME. 

vipvov^auTov iroKoXcZm* ia» ii n^fU 
iv yvcp Ka\iv rs jtiyciov ipxffriiv Svraf 
rovrov (pi\ov iaurf TrotJjroi^ ffd^pova v^ 
(il^fav. xas2 rinf aocpiav ^aoulroi^ tcm^ pth 
ipyvplovr^ /SouXofAivtfi TcoXouvra^^ aoCpi' 
wra^ , Sicrfrsp Hpvou^ , djroKaKoucriv. vbi 
veiba^oKrsrfp wipvoiH^ii abeflenc^equidem 
non deflderarem. Tlutarcb. de Ad« & 
Am. D* p. 6o« A« K^ vuyypof^fAa ke^ 
^iewrieU iUxiov iiexSsTvf airicMai ri x^ 
rJov &^ ^av^ Ko^ rh ypa^a fjuaph xm 
i>^iyo9pov iiroKaXeiv. Laert^ L X* $• 269 

Aioyivn^ re Tapashq^ kou H^pim^ 

Kot aXXoif oui ol yvnoiot E^TiKOvpiToi fo* 
01^0^ imKakovffrv. quae cum poftrev 
mis Xenopbontis velim componL Simir 
lia plura cum apud bos^ tum alios*, fcri<« 
ptores obuia^ mitto. Efl: tamen ia Plu* 
tarcbi L Phil. E. cum Pr. p. 776. £• 
vbi in meliorem partem pofltum, ideni 
valeat» quod Ka?^Tv. A^Kovopuv iii 0>r« 
pou rhv Mlvci isov iapi(rritv ivoKaXMVTo^ 
nec valde abit hoc mufonii^ apud Stob^ 
Serm. II. p. 31. L 50. KaiKlai^ avTmv 
TKaatFovral rivic ffffiarav eirpiireia» ^ rJ 
fdv 0tXoaifcaTOv 9 aTXovv^, ro H 0i\af» 
ivpov TfofuiiAi iToaa>JoviWfot. Sed m 

hoc Digitized by Google MALAllIDIS iEPfSTOtA«^ *9^ ne merentem&deQffillaudaiit, <|iiiiiii appeUantnr, tanquam 
tyrannum» & impurum conuiciis inceffunt. Scio autem hoc, 
ionlto melius eife^ fi priuato mutnmn dederis, aere fravda* 
ri» quam fi ciuitati. Kam a priuato Ihiftratus, inimicum Cbi 
comparatierit vnum^einnque ihbucillem; a ciuitate verp,dam- 
liumnon nrinus facit, inimicos vero multitudinem habet, nofl 
▼num* Nec vero tales vos elfe exiftimo ; fed fine fufpiGione 
do pecunias* I^am cum afias memores vos fcio, tum in con- 
tra6tibusiuftiffimos, nec,inter alia, fniius ignaros, in Tepre- 
lienfionem maiorem incurrere multoa, quum iniura affidant 
vnum, quam vnum , quum a multis afficiatur iniuria. Nam 
ycrifimile non eft, vnum mnltos, fed multos vnum defpice- 
re, magis confentaneum rationi 

LXVI. ME- hoc^Tltimft (ynaba antecedentis nominis, 
minir^mvaxa, sfdhaefit vcibo mAciJyM- 
901 ; & lcribendmn irpofJuiieMy JMsActSpvdf. 
ii Plutanbi hxx>, & fi fone mA ft- 
mili radone pofinini inueniamr iTOM^ 
^Jiv^ Tfiis conftans Teterum fcriptorum 
pdftulare videtur nmXilv. Inpnmis au- 
tem. ea^ quam dixi , vis penpicua eft , 
^um verbis vitupersmdf, fimilibusue iun- 
j^tur noftrum; vt, in Plut. de Sul L. p. 
.549. D. Aioviffic4 il^ rh ti?<uvx ^imtv^ 
foov^ x«) yiXcSTct rfig XiX£}Jag Jhroxa^Svy 
juT. A. & Laert. 1. X. J. S. vb! Epi- 
tfdfns» Tofavra Ijiyayiv a6riv (J9au&i0^ 
wn) ^U twratrfv rcsavnjv^ Sare iMt hoHch 
^Tortai^ Koi aTTOxaXeTv hiJuneaM^. vbita- 
ineti iiUffKaXcv, nifi accipias pro ypaftr 

exTcitiavxaXov 9 (quam in rem Tid^ 
id. ante §. 2, 3, 4.) quid hftbeat foi>- 
tumelidfi , nondom exputo. In noftro, 

Sum anrecedat iiraivoti&iv, apparet» re« 
t fiMd^ tanquam ei cono-arium , 
iToiaMvfftv. Eft tamen in conftrudtio^ 
ne, Qiod a confiiefio more loquendi de- 
fledUlt. Poftulat is rvpavvov xa) 06 xa* 
tapiv, inoxxhovH 9 iine particula &g. 
4ba xtastA cum ia Ubrts omnibus inue^ niatur^ habuerit fi>rtafle nofter cmn mnl- 
tis aGtt boc fibi pnoum» 

91. llpo9xiKmrai\ Sic lcripfi am 
IxB^^ A. B. C. & Angl. pr^ idxnrrat • 
quod eft in editis & Burm. 

96. ILar^yopla (ia>.Kiv im vo)JAv &i^ 
XiTv ha^ 9 ivig tnri toXXSv diixsioriai} 
Refpidt haud dubie diAum, ri aiuUf^ 
roxjt JHtxilatai imT^ov Jfvoi xaxiv' ia 
quam fententiam multa a veteribus dlAt 
praetereo. Nobilitauit id ymcmPtatb^ 
hi CSorgia, & alibi; cui tanquam auAori 
reAe adfcribitur a Plutarcb. de Aud. P» 
p. 36. A. Tavriv icn roU U^JirKVog iv 
Topyl^ xa\ HoXinlcf HyfAoai^ irsp) rov rl 
SiiKitv aaxlov ilvai rou iHiXilviai 9 xai 
rcv nakSg xiv^iv^ ri voiiT» xaxSg^ 
^XaPspdrepov. Conuenic Liioff. £p. 
cuvii. & ciocijaavm. aut quicunque 
pofterioris huius epiltolae auOor haben» 
dus eft. Legitur emm praeterea intef 
^fteffi EpifL n. xxx. & illas Maximt 
Sopi. n. XXXIII. A Platonis inde tempo* 
ribus qui fuerunc feuerior^ cfifcipIinM 
philofbphi , plwes idem tradtarunt argi> 
mentum. fententia ipfa mirum in moduoi 
dele6{ati funt fophmae ; , qoorum mu^ 
aoiter. Digitized by Google aoo ^AAAPIAOS EmSTOAAt 

f?'. M B A I T A I O I 2. 100 

^ ^6 fM hrtumT^tu rct Kmj^itsttL. Ufuh fth otu^ffae, ^ 
aitToi fA8 ^m ^Ksht s9e}^8 , roMvtm ^i^s wtohnfil^avm^tu ntX 
veif hsfiote. syii ^ otl» , w»ph ^ rok «^AAofc tmttai imm^ 5 
^XcifA^^fievoe^ vetfik ^ vjuv tc^v vof^^ufieu iyttS^y ov^ 
IxraVflU '^&fisiuK eirs^s» hsi rtive eiXMue rh (P*if»tift ^o?^ ^ 
fMcAAw ele ro&c ^iO^a^o^Me rui» h^puvtn jSAatp^ VfiSuty irt 
rh K&icuTOV oux ihf^ sl fitf rotovroc KtiAetrr^Ksvrs ^ hifivsirs. s^ 
&t rt&m vftsle f^ a^Uae ttovtipdl , syii ^ oiiSev enruaUtrspoc lO 
^umtA \m>Mfi^tii»ioi(/aft f ovk ^pnv ^Tv sewr'^ rt/MffSeu. 

f f , K A E I S e E N E I. 

tU^ ^ r. K.2 Vulgo in libris editis eft quidquid inerat obrcuri, apermm fit 8c 

w* i* u* x^ ¥OiJti^ofAM iyotihq 9 oilh ixr ^erfpicuum. quare ad eam rationem orar 

Ttlvou — rijfy (Mfjuiv. TToXb H^ k. r. >^ tionis contextum a me mutatom dXb^ 

ueque alia fcnptura in MSS. nifi oSSi nemo, vt opinor, aegre feret. 

iKTelvxi pro cXiSkv 1, in Burm. quo- 10. Z^xistKiTrspo^ ifMVToQ Sdo 9, 

cum conuenh ed. Ven. Retinid ^SSh «q^emadmodum aliquis dici pomt iTrtemi^ 

cum plerisqa^^ libiis , pro duH ^yt alibi, Trspo^ ixvroij» in hac tamen Orationis fS- 

tn his Epiltolis, pofitom. De f^ntentia; rie vix fero ifixutou. Crediderim {bre et 

Itpparet, eam imperfedfcam cffle^ nifi antc iis , quae fubiiciuntur , huc translatunr 

K\if)fk^ z. T. A. minoris aota inteipuil* ifiMurhy vt ibi in Lugd. A* & AngU' 

onis ponatur; vt ^Ki^pav iun^ pofllc legitur pro lx»rhv\ & inde faftum iiein« 

intecedentibus. Languet praeterea, vxpit ceps ifMurov^ vt corftmftioni fatisfie- 

9" v/M¥ xxt vofii^ofjuci xyxihg 9 x. r. A. ret grammaticae. Hoc tamen eiqHmge» 

dum & lufgamentum, in quo verfatur fo* fe , diilentieiicibus libns omnlbus , auiug 

phifta, & orationis feries ipfii, docent non fum. | 

icrlbendum cfle Txp^ Y vfjuv x^v vofd- la. KAEESeENElQ Ad CliflhenemiJ 

^odpM iiyxSU^ «• r. A. Tmn autem iv* cuius in ejtpellendis Rmtratidis praecipui 

wt^xw & ff^^Vf vc antecedens vsr^- opcni fuit^ epiftotein dataoi effe^ ,pat^ Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLA». 
LXVl MRLITENSIBVS. soi Non quod defpiciam , Melitenfes, ea, quibus me honor 
raftis^, per legatum obiignata remiii: fed non iinuntme 
laudari , quae fadta funt. Ac vos fortajQTe, qualem ipfi me effe 
videri vultis, talem putatis haberi ab aliis etiam. Ego vero 
fcio, me ab aliis omnibus malum haberi, a vpbis autem etiam- 
fi cenfear effe bonus , minime extendere pofle inde ad alios 
famam; fed multo magis ad falfas hominum opiniones noci> 
turum vobis , quod peffimum iftum , nifi effetis tales , 
non laudaretis. Quapropter', quod vos iniufte mali, ego 
vero nihilo aequior haberer, non putaui, me oportere 
honorari N LXVIL CLISTHENI. 

on^ quod muitis in more eft, quum in verbis fruftra^ 
ti, rerum exitu laudem iiiit confecutii fa^turus^ fcri- 

Cc be- DodweUus , de CycL V. p. ^53. dufto 
inde argumento, quo confirmet ea, quae 
de Phalaridis dilputauit aetate. Herodo* 
tum obiecit Bentleius , Refp. ad C» 
Boyl. p. 50. & 51. oftenditque, ea, 
quae de homiue fiio cum hac, tum proxi- 
mis epiftolis, lxvui. & vax. fcribit no^ 
Jler, nuUo modo conuenire in Qifthe- 
nemillum celebrem Ath^nienfem, adeo- 
que alium efle, atque eum, quem vecus 
nobilitauit hiflx)ria. Huic denuo refpon- 
dit Dodwllus^ Kxcerc. L de Aer. PhaL 
p. 7». cet. fed ita, vt appareat, etiam 
minimarum fufpicionum latebras maluifl[e 
Virum doftiffimum peraerare difputando. 
quam ingeuue vichim fe confiteri. Ad 
me quod attinet; et(i a DodwelU lentett- 
tia, quamquimaxirae, alienusfum, non 
^mclno tamen afleAtior Bentki(h Ne^ que enim tam alium cogitauit nofter , 
quam ab Athenienfis iIlius'popularic?u:e^ 
& exilio , fun^to argumento , his euxtt 
depinxit poliuitque artis coloribus, vt 
non, qui re vera fuit, Agariftae filiumi^ 
Pififtratidarum expullbrem , cet. habere-i^ 
mus, fed, quem videri voluit fophilbi|^ 
sii)tumque iudicauit, qui ad popularitatig 
ftudium in animis hominum extinguea- 
dum in exemplum a Phalaride propope^ 
retur. . Quod itaque ali^as^ idem in hifce 
tribus epiftolis tenuit inftitutum , vt, ex 
hiflx)ria fumto hoc illoue faAo illuffaiori^ 
reliqua ad arbitrium confida adderet de 
fuo. Cuius getieris exemplum clariflimuai 
yid. fupra, ep. xv. 

Videbis in epiftola ucxvii. Clxviii.) quo 
conteiotu Fhalafidis coofiliuffi QUuenes 

' ex- .Digitized by Google iOa 4>AAAPIA0S EmSTOAAl. 

pou}i6(jtem hmm^eii coi 3«7v f^. V Jv ^ vttpib yv&iivffi^ 
iff(^iXmi «V 7Fa79sk e/Mi rib ^Xriar» smvrt , /c^lpo^ ffUfdJ^a^ 
f^ ymfigtoi hrtrtfA^. oti^ yctp erepw fMi ^xwTtv 61 rwt^ 
mpmtfievot voish, ^ mhv» ectvrciv sifcuvo» «t)j3ot/AMe« ^t»rt$ef£evot 
ttofnpyopeh rav htrtuxormy %n tntre Trpoeyvuffetv ro irvf4(pepcv, 
vthe rw^ yt^evnwvt» hreivii^oB». iJj! u^ep eth9ei,v6pievo^ mpijO 
9W r)t f/iXKovrab Ireo^tM, Ty« fjm sr&Sipi ouceureiroi eyevofiiiVf 
i&ra, veJtai^vToq k ftipFeTe S^(>e^t etwro^ dtfitu tceH ffwccfjtotprftv ^ 
tuti vwret^Mxapm. vpou>ieyev fj^ yccplvat fA*i yewtTcct ^ yeyovo^ 
Tuv S^ 5<«fc rOx^ Tjw?, tj yvufOiVy ovvfltTwjgS, kx) r^ to;^ 
wtK hei^^ci' ei?J? Ivet fin fieiwp rotetHrx, uc &eart 7«(|)f AoTi- 25 
imfuu. reairet p^ oZv yretp^et rije ffeeturoO fiyrrp^ ^tcav, «^m 
ibv fi&Aot^. vu^ ffxl^?M^, U ovS^ hofwhv riJQ 9nirpf$09, vrxp* 

t «* ettepiL BOYL. NbttfidarcoiM. Lqgol. A. Re^nndec Nepor. Aldb. c. «nr. JVi^/- 

& Angl. fcriptura, /3A«0tfimc. De vtro- lam in ea rc juamphrtem fore. 
que quid fic ftatuendmn^ tt Iblet, em- «3. Vtywhw9 K Im ti};^k t&a^q ^H 

dite oftendit) ad Eurip. Fhoen* p. 356. yy«^y, crwxrvxSy xxt rfj rdxn oux het* 

Palckenarius. In noftro vtnim flt ante- iiZci} Diflident, hoc in locp, adeolibri, 

ferendum, nondefinio. Amat tamen il- vc quid ab auAore profedkum flt, defi- 

le cum fui (aeculi hominibus aoriftos^ niri pro certo vix pofCt. Et Lugd. 

^ui vocanmr, fecundos.. guare j3A^/3iyr«^ A. quidem & B. habent iiit Ttix,iji^ 

fetinui. yvifin» T^ cvx &«£/)/?» , praetermiflis in 

16. Mipo^ ^fi^popS^ y€v6fuvo4 irtri" vtroque vetfois evuom/zoi • xx) rg t6xv^ 

ftiM Vitiofum Im-ifiok^^ per libros in A. autem fupra rixnv fcripto -rtfv, 

^iones, tam MSS. quam editos, re* dein j} lupra yvifin^y, ac denique vx fu- 

c^ptum^inim-Ao^jify mutaui.^ifr0i9/f«M jpra hm* T^ porro ante ryxiiv in 

tetius loquendi eft, /Ecip^ <rufi4>opii ye^ AngL & Lugd. C eft; quorum cete- 

ydfccvo;, umile buic, 1. lll.p. 232. L II. roquin hic cum edicis conuenit, ille 

hrst Tg ctimi fiipo^ fyivero r^g chrt^eo^ praeterea voces avwxTvxa kx) rfj rixVt 

«rdK^A r^ /s«i7oy9--vbieriamnummale^i^ ignorac. In PaL tandem voces 9 yvA' 

feribitur. Lutian. t. III. de Dom. p. 190. /Mfv, mivxrru^a^ xx) rjf tvx^ defunt. In 

Odx ^ im^yfjt^aeu ?Jrovg hf otuT^ itx- te dubia fcripturam, per Uhros edicos re- 

ti^xt^ — xxi dg hi (Jiktrrx Koii xurU ceptam, conientiente Bunn.ftruauL Ha^ 

lUpoi rou Kx^Kovg xurov yevitrtxt. In £- bet tamen quod offendat, additum $ yv^ 

piftolis Hippoer. n. xvii. oper. p. 1284. feifv. Neque enim fapientis adeo habe- 

\e 3a. Oitx ip9^^ ^ ^^jp^ ^^ x^xA/^ tur, iis, qui velut confulto & purxyyir 

f/atpx ri^,— Adde noftrum, ep. xcv. fti/^, fe obiecerint malis, orwxrvxsiv^ 

dXK* fvx fAh Kxt ^ ewxptSfjt^ — yivjfj fed tantum roT^ & rvx}i^ mxhvfru In 

m) iioiffo?Jfe JSHk^ fUpo^ Ai Ai*6TtiTx. lea dignus, qui adfcribaoir» Fo/ytii lo- 

cus. Digitized by Google PHAL^ltlDiS &PI3T0LA9. .^ l^e tibi oportere eziftimaiu » vt, quum praeter opj&ioneiii 
erraueris, noa habita fide optima fuadeati mihi, partem meani 
in calamit^te naSfcus^ reprehenderem : nihil enim aliud mil^ 
videntuTt qui fic inftituuat^ facere, quam prudentiam fuaa 
magoopere laudando accufare lapfos ^ quod neque praefcip 
uerint, quod vtile effet, neque iis, qui praedixcrunt, croj 
diderint. Sed ficut , quum fentirem , quid tibi fieret , ne 
paterere, me plane accommodaui; ita, quum paffus fis, 
quae nuUo modo par erat, ipfummet puto, &: vna erraffe, 
& tecum perferre aerumnas. Praedicebam fane , ne fieret , 
quum vero fa<%um fit fortuna, aequo animo tecum vtor 
mala fortuna, nec probris increpo fortunam, fed ne in eo» 
dem ftatu res maneantj quantum fieri poteft^ contendov 

Cca At- OM, Hift. 1. IL p, 131. Th fthf rlf^ 

JivipiToyg hra^ xxpctxiyaq vspivt^ih rnh 
rm iitvSvy eu rQy TfxHvrw^ riig rix^f 
22 xpLi rch vp6tiiivrw hrh tyit^^iigr ri 
V iKplrug Kcu xpo^xvuq iTipt^a^^lv ccvrovg 
rmq fi^lrrcu^ wfjupopouq^ ifio?,oyovfuyiv 
im r»y 'Kotaxi^w ifAipnjfMt. iii xot) 
Tolt; fiiv iK nix^^ TcroUouviv^ i>^eq sTerou 
furi evyyvifiii^j imb> imoupia: roT9 2i 
Ik» riiv airSv iffouXia^y tviiio^^ m) ir/* 
rtfin^t^ <rvvi^eawkoutii ^otpk rtS^ ii0por 
vovffiv. Quae cum huiiis epiftolae argch 
mento componi velim. Addo, qood^ 
quafi Iblius r6x^4 meocio fiac ante, fubii- 
citur, xob} r9 ri^ffp obc A^^d/^tf. Oredir- 
derim fere, duplicem in codicibus MSS^ 
finipturam fuiue olim, cuius etiamnum* 
jn noftris libris, inueniantur veftigia; tt 
quidem alteram, ^Mrou^tiv H iiat rifv rt^ 
Xfif iyvifMx^ ju T. A. altenm, ytyo* 
wirQV ^ iiitriiif n^v, eiyif09fiivm9wcir 
rvxS^ MBi t9 rix^ ouk ivitilf^v. Ad 
priorem quod atcinet; eius fdpicionem 
miiciunt praeferdm in Lugd. A. ita fupra 
ftstptae iyllabae ^ qoaii quis voces yvd* 
^ livfv huq mutari voluiflec in ^ yvifiHif va; 
'tui quom proxime accedit iyviiwo^ Sic «ocem rh tixH^ rocMt Synefia^ ep. cnw 
rhv ^yvwfflmv tipbSv ^lxifnv ^if^v i 
rix^. Adde, quae vitioie defcripta, & 
inter illas Ifocrsiis^ tu uu rdata^ 
fTo^o impofuit, TbeopbyU&i epiftolam 
Lxxix. OvKoiv rij^ ifn^yg ii^eufiovla^ 
acpioritooy Koei riiP ipaoririv rix?tv ipaor^ 
riVi' wpo^dvw rip rnv ayvifiovxy i^co 
rnn pufrapo>iof oi iuo^pioii^ weooTlievoi^ 
oa¥. Alcerius fcripcurae veftigia ineift 
videntur in verbis, yvifmp hag^ vnde noa 
admodum cecodit eiyvufiivu^. Quod i« 
veibis iA t^ n^s , wvmnmi • ^ 
rg rixM oAk iviil^ ineft wphiftip 
ci, audtoris noftri ingenio acconunod^ 
cum, nihil cemere delendumeOe, doceC 
Si mei res ariDitrii eflet, ei, quod primo 
loco pofui, ance&rrem, ouymfAiomq ^im 
mruxS^ K. r* K* quod propterea Lariw 
€xpreflL Luciani eft, cdul L D. Moct 
p. 384. Km\ KafrakKOffiAo iv&yKa oiyvm 
(iivac ri Tpiyfia* Koi r«9r* hrpaia 0i(h 
fiapog &V9 Kot iraliivroo ira^lag rH 
£'AAiftrii69^. Cum poftremis Tfr rix^ oim 
iviiil^^^ conuenit quod Pictad efle dici- 
cur zLaorti9^ L i S* 78« Mvxfm A 
hfiiil^nv* Digitized by Google ft04 «AAAPIAOS BniSTOAAl 

ilfih ipw>iii$ii^ ki B^mcrreiTOif tccq (puycLQ hmuMtm. t(Ato % 
^ fj^ 2UAou Tdlu^x^P^ di^w^ yumot wk fty iiyii mp) iifi&c' 

r«C^ fiiKpw isa ?Jy6ii^ oti koH ritofMi outai nv ^^(ppo^cwroi. 
t^Xy^ofjieyoQ yxp h) Tok rpchotf ^pnfuvoit^ wk l^ h) toTq 
tiSnok k^fwKOio kfJMpfrhM. (n\ H r H s I n n n$. 

iar) tI (psvyeaf KXeicrSsvff)^ ^ vw $yy6)T$ kcxm&q j3e|3oyA«u- 
f^ov h) TQVTOiiy i(p^ ofi kffre^epnTcu r^c srtfrp^, ot ouhiiot 
wrepoo KMpbi^ M fierafieXeicct. eyci ^^ ore fM^AOTcc mAt)( h 
ToCi^ Totj m?^iTeue^cu Kevo^^cut h^ Tire t}l fdyiTru, ^KTeipcni 
»UT^^ Kdi IvloT^AAov ye %epl toutc^ fMpTvpofA&fOQ ot r5A^u*40 
TifO'». ^^ VTTo Tijf n^ovijf Tov TifMffdcu yctvpiciv^ imcSiQ YlV^ 
A^fovc hfi&Q VTmrrevw yp&(peof^ oifK '6vTcts ifmeipwq ^fAOKpeL-- 

TOU^ §}fi9fiiyoig] ^^* P^l« & ^t^*^* ^* ^ ^' ^^ xmyriy ly rudMpwfMU» Adde Platm 

wx^pmvi[Ji,evo^i led reliqui libri cti^x^ifie' TheaeL p. 131. D. Xenopb. HelL IIL 

^o^^ cum mai^. Lugd. A. In Lugd. C p. 295. L 37. & p. ^96. 1. 19. alios* 

tamen ala^oficbu Si ivfx^P^^ l^gc- Tum autem minus reAe lubiicitur , M 

fetur, dubiumpo0ecvideri, vtrumaudbo- roT^ otimic. ancecedence enim ItI to7$ 

fis effkt. Nofter, ante, ep. xiv. OiK it» wpiroiCf ratio poibilat dici o6k iv ceSti^ 

i^Kif*nv (Tfnfclxppov^ ic ifMu ra^a iyUKoto ifMtprivonfj vel fimile. quare 

wtTtiiafAtvw iu^peUvitv. &, eadem. qua eipiffjUvei^ foUicicari nplim. Sed vitium 

liiC) confbruftione , Herodian. 1. II. c. fbrcafle in irp&roto* idque mucandum in 

▼. 5. n. i\ S) Koi ix) Tg KofifiSiou Ti- Tpoi vt auftoris noflri fit aJffxuvifavoo 

Aftnf ivffx^pxlviTi. Nunc akerum ma- yip iiA rdi^ xpoitpnfdvotq* Antea, t^it 

lo, quod xefpondet antecedenti ilii(rtyi^^ Xiyoy fih yip , %ct fiii yiwfreu. &, dein^ 

& hoc in loco proprium eft. Mox an quod ipfum his verbis propius relpicit # 

refte dici poiSc Tot irp&Tx ilpyffiiita^ pro noflier, il 3* ig iviiii(r^aifiim iiictfi^ 

0nu diSis^ dubito. £11 aucem in Lugd. roif^ TrponvivTag 9 k») 06 TilcravTtjtg. Ni* 

B. & Pal. iffapU^a; pro iiptifJvoi^i quod hil tamen in contextu muto , diiientieflh 

^mlbo idffx^f^cvoo V^ iunftom videri tibus libris« ^ Digitized by VjOOQ lC PHALARIDIS EPISTOLAE. 305 Atque haec quidem a matre tiia coram melius poteris intel^ 
ligere. Miferum vero te, qui ne exul quidem patria, apudnos 
voluifti quam benevolentiflimos f ugam fiftere. Hoc autem fi 
•lioconfilio feceris, iniquus in nos fueris;fin, tanquam probrij 
incrcpandus, veritus es eos^qui praedkerunt, ncm perfuafcr 
runt, parum abefl, quin dicam^melaetarietiam, quod tam 
I»udenter te geras. Quum enim eorum, quae praedidta funt,. 
pudeatte, nonampliusin iisdem erroribus deprehenderis. 

LXVIIL HEGESIPPO:. 

Tu fortaife, aBique cognati, qui inprimis dolient exr- 
lium Clifthenis, nunc cognofcitis, male confultum fuiffe 
de iis, ob quae pulfus fuit patvia, quando nullus nifi poeni-^ 
tentiae locus eSt. Ego autem^ q;uando potiflimum multus erat 
in vana verfandi in republica gloria, tunc maxime mifere^ 
bareius; ac literis teftabar^quis exitus eiTetfuturus* Is v»- 
ro voluptate honoris captus, impotentr fuperbia exultabat, 
nugas nos fufpicans fcribere, imperitos ciuitatis a populo 

Cc i re^ 39* Tirt n^ fAfyiar» ^xrsipw airivJi 
Vulgo Tireui^jrra ^xnipw «wtA^. cnii» 
loco Lu^ C. r. r^ fAiXnn» ^ i. Angi. 
▼ero &Xugd. A. rdre rk fdyivrx ^nf* 
nifiw i. quod in contextum recepi , ne, 
mm antecederet he fiiXirrU atiAJi^— -^ . 
ingrata vocis fj(Ahi(rra repetitio aures o& 
ienderet leAoris. SiffliK ratibne, infra^ 
hflc epiftola, iunftum ▼trumque, ti pch 
eixeToi ^wo^W* 7«^ iv ig hi ftAXiffr». 
€i is ixipot rit utyurr» wivrw i^n^iiTey. 
Jn re nota, addo Tbucyd. 1. VI. p. 430. 
)• 10. xff} iy roirtp TpetniKere fjhi ifMv rh 
§iiyiffrcc. 

40, MafrvpifAevoq 0! ^eXevni^eulScri' 
pfi fdMprvpifievogy vt eft in Lttgd. B. C. 
Bunn. ed. Ven. & Baf. pro fixprupcifie' 
99t9 9^ in reliqnii libris, repu^oante fantentia:. Similia libraxionmi vitia im 
alus fcriptoribus facile notari ab vnoquo» 
que poflunt. Pro reXevhimj vt vulgo 
fcribitur, ex ed. Ven. & Lugd. B. repoi 
titum reXeuniffeh Vtrumque ad marg» 
ezemplaris fui iam correxerat Hanfier^ 
bufius. 

41. E'«flr^^ W' R«^ intetpres, in 
ed. Aurel. Prorfus intemperanter fe ge» 
rebat. Alienum , quod Boy/eus , A/a^ 
georgi & aliorum ezemplo, dedit, nibH 
wouebatur. Eadem, In hac voce, prae* 
pofitionis ratio , quae in ixfaame > finu 
Quod in Angl. elt ifiuraiii^, fiue intep» 
pretis, fiue errands librarii, minus aptuna 
huic loco. De voce, vid. SuJdam. V. ft 
interpretes LQngini^ ad Sed. X2JV« 
p. 15Q. Digitized by Google tdS 4fAAAPIA02 EniSTOAAL rwfidvm mikBmy fMAAoti % ^l PcuAofiim^ el^em rte {mip 

f vvojMt/ji^qc ^^^ T^ ^;^ • ^^* iMfi^ kyfSarm ^w iik 
T^v wpScKoufo^ t\mptff/m. hcwycvyh ykp ^xl^ ^^ ^A^^t 
ic0fr) Ta(( ^;(;0^ ^poc Tct rlAif ^^0(())fiiM9ija6« 6;|;m. eyuiy oSy^ 

rov |3ot;Aoif6;}v &y, $ TtfiM^M. ro /^ ^^o^p l^tfoc o&urod tc&- rlv iyrip r^g vikecaq r» iptrr» 7rpix^mfT»> 
^k tii¥ rvpatyOal Vifiis eft Cliflhenl 
Pbalaris ita deipeAui habere dmocradae 
fiutorem, vt iHum nodtta fua indignnm 
cenliieric, ideoque de rennn ab SioB^ 
ftarum felici exitu minime follicims ei&t. 
BOYL* Nihil temere mutandum^ tameo 
fi in Marg. Angl. pro sliipcu le^ur «T- 
veuy idque acdpi pofBt, quafl Thalaris 
fiOlit, eflb^ qui bene ooqcCilat dqitaci, 
caufa cyrannidis. Ateerum pofuit (b- 
(hHla, vc relponderet aacecedendy S^^g 

}fAT£lpOV4* 

44« £*'»|? •cS 7iMfiTpiT€pmf cpvaiicag^ lu 
r- A«] Si vocem Xo^fiTpfrepov fpeftes, a9<- 
tiu8 videri poterit miio-^, quod pro <pt^ 
^axq eft m Angl. Lugl C. & Mar^ 
Lugd. A. LibM. £p. cccxav. KcA I 
<f^£^ Irvff J^fMcpiq. eoaf. noc. fuprai 
id ep* xvn. p. 87» Aliod autem 0Mrfv, 
quam cui conueniat r) xxfMrpiv^ oufH 
propriam «diftentis bucds fmffl^ndi % aut 
>Ktf/a difiindendi habeat virtttem. Lepi* 
dumeft. qnodDemeae, Demadis ex ti** 
bicina nlio, obiedt Hyperides y orator, 
apud Aiben. L Xm. p. 591. F. Ov «k»* 
^(fia fAirpime (AeJ^ou rije fittrpi^ hc^^ 
9^ (pio^nfiM..^ quo vid. A Laopard. 
Bmend. L IX. c. m. adde ibid. 1. L c. 
h. & 1. Xn. c. XX. Sepboclis eft, itt 
EleAr» 1490. <^f y Xfi^m^ cui flmile 
fere ^7fv i^ivriyy de quo vid. B^rglcr. ad AJcipbron. 1, L p« 170. AUaradone 
PAi/. -Alcib. n. p. 456, D. dyipav «A/r^ 
icfiv TToXmx^ <p69nf4M ^yffivrojif. Eodemta 
loco , vflnpatum, & a Leofardo^ U. cc. 
esplanatum, Afo^n^ leg^tur in Xen^ 
pbont. loft. CX 1. VIL p. 108. L 9* uoi 
TOtovrav ^ A^V^y dva^o^ifuyog 9 & ali« 
bi. Ab faioc diflerre . putem, qood eft 
apud Polybium , Hiu. 1. III. p. 352. 
^eapav ik tIv Mxpxov imeCpv^fiivoVy xoi 
Wfib^ xivvx JhfTf^kov0ixo9VTfit-'^.Yhi no9 
tam Mard animum /ecundis rebus infla* 
twn^vi Cafaubomyi&aafieA excitatum ^ 
inflammatum ad quaeuis pericula adeunda^ 
voluic Quo genere transladonis vfus eft 
Ariftopbanet^ Pac. 609. — xirrh^ (jUp^ 
«AvO i&^XiS^ r^y ToXiv^ E^fA0xXi^ 
ffmytnpet pnnpbv hUyapimi i/n^f*amQ % 
E^l^^iinfMy CtQalp K^s^vinim) Torw^ 
rov viXefmm mm n$ nxtrv^ ndvrwo £*Ar 
AJ|y«f l<ivi^«i-~Deflexic aucem panuii» 
per a veimim Joquendi more cicerio* 
rum vfu^ jGcriptonim^ vt in hoc Libanii^ 
Op* t. L p. 701. C TomSt» (Jrrrx» 2) 
nai .ipttfffjix xdsi rpxivfiaTXj k. t. A.} ^ 
0)j[9 iMs} 9ofiil.9 neA tvfd^fftxi ioxiT. ia 
quo genere ^vaxv non mtdcum difl^rc a 
inieiv. Conuemunc . f^Ax» (pvxfv 9 & 
fimilia vulgo nota. Nec aliam vututeo^ 
f^edkafle noftnm^ cum additum xxfiTpi- 
repov, vuma quod fubiicitur 9 rotg ISIoig 
cpusiifixoiv dverpxTn 9 docet; quod , fi pro- 
pdam vim vechi 4)tfr#a fiOgitts» ia|enuni 

eft. Digitized by Google PHALARIDIS EPrSTOLAHi flof rJBgendae; imo vero ne quidem fdre volentes, qui de eiai^ 
tate optime mereatar» propter tyramiidem; quoad mai(v 
ra fpirans^ quam par e&t, fuo ipfius fpiritu euerteretur^ 
tc magno cum danmqt difceret , Phalarin- non eife rudem 
ciaitatis bonis fundatae tegibus^ propter imperium^fed fe»^ 
Betignarum populi» propter temporarium rerum fuccefTunL 
Sft eoim ea multitudinis natara^ vt alliciat in infortunia^ & 
a principiis exitus habeat difcrepante& £go quidem^ (& 
quicunque non defipit) iihilis maUem a multitudine^, cui difr 

crk cft Atque hoe ipfum &Kfido efE, ib 
tntecedente parte, wsivoti intexpretis tX&^ 
qui fic reddidit (pu^ij^a^. 

47. A'AA' iavrep iyv.'] Scripfi l«vri^ 
xxm IJagL A. C. & Ang|. feHqui libri 
fBuriif. Kurm. &uteni i\?Jk r^ i^. 

Sententiam , quam non allecuti fant vui- 
go interpretes, non male expreffit Latine 
Aretiffus: Eium^di namque vulgus e0y 
vt in calamisates fe fequentes aHiaat.. 
ConuenttenimTil^flB^^^ ei, quod vfaa 
peHacem habet, magnumque knocinium» 
yfiA. Hemfierb. ad Arifiefb. Rut. p. 58* 
Antipbanes^ apud Athen. I. I. p. 28. F. 

O&^^ re Biffiog kx) fwpnf mc} erififiUBrx.' 
vbi tipa» hrajtryhp Ipeciarim dicitur, 
xfioA vim babet pelliciendi fc incitandl 
ad Venerem, vt, exeo, qpod (ubiicitur, 
apparet Alia ratione Xenopben^ Me- 
Inor. 1. D. p. 436. 4. Ti rowuTX Tivrx 
VxotS, /x^---x*> tJv mvfip^ $/aw, irm 

f\ rh TXeYov riig dj^et^ Aa(3«7v, iTToyuyiv 
&xciliocBai. &9 in Oecon. p. 498. 1. 29. 
l^ol^ ii 3ot;Ac/c xeii i iotuive'» hjpuSitig 
ftutiet» thoay iriifo irAw iToiyuyig tt^ 
ri Tstti^M iiiiaKeiv. adde not. d> Al" 
iert. ad ffefjcb. v. 'E^Tctyifievcu Pro <h*tf- 
Xlot^^ vt vulgo cditum, fcripfi irvxlAv^ 
quod eft in ed. Ven. & Lugd. A. B. & 
Angl. 
50. 2i;f. fc; M wxikv^ in/lrw fieth Xelfuip.'} Ebdem fen^ qoo modo ante^. 
errore lapfi interpretes, cum non vide» 
venty ixptrou agendi poteflate accipien- 
^um €Sb. Faullo melius reliqiiia Bo^eus , 
ab inde&a muJtitudine. Uxijtoe Sxptrok 
vocat fophifta midtitudinem 9 cui, vt aic 
€ic^ pro Flanc. iv. nem efi cenfilium^ 
mm ratAy non difcrimen , non diligenti^ 
fioe quae oOre- rh ik^tit^ nx) ^ffiSioe | 
iu¥eer)p $ ^SOwm» imtphety vt loquitur 
Lmblicbus^ Mylt SdfL VI. c. v. 9. 147«^ 
^emis^ tueifeeup h rip wlvfitp pnpterfp 
quod modo ante ixpirevr xoc) iktywroa 
^dimat, reflricien». m vlii VDcis oonue» 
iiiUBt Plutarcb^ Sept. S. Conu. p. 159» 
B» /orif i^ TMi AJyvrrlGm inpiriripot 
0mvid(U¥<^ alii. Prequcns ea in Stoicorum 
Kriptis , vt Arrian^ Epi^ L IL c. xxxu 
p. 316. OuK lert Tteriu rw ^aikou ri 
iiyifievtKiv y i0i0ouip ierty , ixptrey • x. r. A» 
Add. Anten. de Seipf! 1. IV. %. m. alios» 
•De re diftum inuenitur, in Po/jbii Hifl; 
III. p. 242. iviip ipiw f^ xx) riKfAoa 
xexT^pLho^^ i>Jytarcv ii rxvrtjif xx) r#» 
\iu4 ixpno¥. cui fimile iitixpiro^^ in Or* 

pbico H. in Nemef. cSU &e Xiie$ 

H^v^ "uTef^Ppoifiouex Xifw HtXKplr^ ipu§^ 
-Plura de noc fimiiibusque nominum fbr« 
mis notauit E. Port. in Lex. I<ni. Y» 
Kxptro^. adde Hemfierb. ad Lucian. t. L 
Halc. p. 179. Quod. hic, xh^ioq ix^* 
-rwy ep- <^i* eadem lencemia , ie^kra^ 
vm ihSitoq <Scicur. Digitized by Google SOd OAAAPIZkOS EmSTOAAt iBft^iifUM hrt». ^ ^ TJfc evvo^ ^mvoic ({^uj/^dcc, ») SmciTooi^ 
^ ^i^ujMic , ^ rwTuv ye fMTpiarsfw ou}ih , <pip&. vn r^ 

Wfio^ 96. ^fMQ iseuf fl^r«rroc, Sme^ SstfumoQf iroifiOTuroc 
i(ffo,Ti rvxfUy (liTUx/iiivcu, SuFmioe, ^^auat^ o^ , «r/M^bTV- 
id«, e^ewffii&tof^ (pijifil fjum kfa(pg>jlie,ucti ^p^ ^)^ «aei ^^^ 
(hFcuvov ^^f^i, rw^ tm , ri fier hi^o^m vF(>oini>McwfioS 
iP$€ipso$cu, rb "^iifAqi 7foXiTeu6fjuvaf ^nirew etfteoTceif. fUfi^vccff^t ^o 
tiifiiusrtves e)s rovro^ kvoijr^ ks^ ^ffKodifffr^ hf^* f<«AAov . 5a. Tip0V roZ iiacpiyjuai] T&xtw fcrl- 
Irfit (bphito cum Diod. Sic. Plut. Dio^ 
^yf. llaU aliis. de eius itfu quid fit exir 
ftimaiidum, luculenter oftendit cultifli- 
vius Graeuiui^ ^dLvdan. t. IILSoloec 
p- 57 Q. add. not. a Pierjono^ ad -rf^A 
Hgrodiani Pbilet. p. 436. De iiM0ii§m 
crrant, quireddunt, quaQ ziiei0Sdpw fit. 
melius Jlretinus , .r///iyx , f MMr iicc^iy- 

. S4* ^ ^^ ^»1 AniculumTdy» ^-a 
Quibusdam libris abeft, cum plerisgue 
MSS. edd. Comnu & BoyL addidi. 
Supra» ep. lvui. K^ 1/^ rh Alx rh fif- 

56. ^WoifiiTotro^ i0' ?i ^*' "^^Xfi^ Ij^ 
raxiiiyou] Scripfi ?, r/ disiunAis voculis, 

lententia id poftulante, pro 5t/, vt vul- 
go editur, & quidam MSS. habenc 
Lugd. B. tamen & ed. Ven. jbv, Angl. 

Jkt\ vtrumgue, fi parumper adiuueris 

.corrigendo, non male. Nam fiue legas 
^* QTf^ nipcoi (ler. L e. quacunque iKca" 

fion^ traduci^ ime Jkf oi^j vel 6(p' 
Srcu ritjm j*€t, L e. ai vnoquoaue tra^ 
4uci^ nare fententia poterit. ^Joftro $- 
milia de vulgo difla apqd. veteres inue- 
niuntur quamplurima; quae faepe ab,aliis 

.iu mcdium. prpljg repetere nihil attinet. 
Legi poterunt ,' quae nota^iit , >i ^ ii^ Jfianum , de Bell. Tr. L v. i%^.^Sat^. 
hr^femiut » nofiri loci non immemor, 
Add. Gatak. ad M. Anton. L IV. p. 
las. & ad Uerod. L VIIL p. 517. Fak' 
Jtenarium^ 

58. ^»1^ /c£^oif ^i^AKj^fAjyVIi Interpundtio- 
nis notam^quae inBurm.non efi:,per libros 
editos receptamante^yaKpfA^^^praetemufi, 
Aretinus etiam^quafi fine ea eflet,reddi* 
dit, v^ce tantum vtilis^ ceteroquin mi- 
nus bene. Teliqui, vok duntaxatj «0«/-. 
SiJe , vel fim. £t re6le quidem ^tQvit^ 
reddas per vocem^ fi« nofirum cum andr 
quioribus Graecis, ftatuas, iocutum efle^ 
ac didum interpreteris de voce populi, 
qua, fiue laudensy ad veram laudem adi- 
pifcendam nihil proficias , fiue vitupere- 
lis^ nihilo videaris deteriori» cum inanls 
^ fit fine vi ac virtuce. Sed, hac nt» 
^one qui vul^fn ^smpffim ehxi^^t^ 
lit, temere muentum iri noa puto: ta« 
metfi geuus loqueodl botnim eft, & an- 
tiquum. Venufte, apud Plutarcb. Lac 
Apophth. p. ^32. X. . T/Ajk^ r/^ i)f^i» 
XM fyxxilAv Tdvu crxpx» evpiiVj eTn-e , 
<>ayx rv rig effo)^ xx) ouiiv &^\o. Sed^ 
Tioflri dilpar omnino i»tio. puare €0- 

{>hiftam, pjjipor, non Ph^idis^ fed fua 
ocutum lingua, dum ^upijv diceret/noii 
aliud voluiire, quam 5upd.apudaatiqyi6- 

* res Digitized by Google PBAttARIDIS EPISTOLAB. 309 

fcrimeD ncmiit» exc^i^.quam honore. Nam odiam eias 
citios^ quam excanduit, extiQguitur, neque quibus tempori- 
bus fummum eft^ nocet Beneuolentiae vero opinio exilia, 
mortes, publicationes ^ aut his qiiidem moderatms ni- 
M fert- Ita me lupiter Maximus, Hegefippe, ficut fcimus, 
ita dicemus tibi. Populus omnis incompofitus, amens^ defi* 
diofus, ad quodcunquemobiliffimus, infidus, inconftansjra* 
cundus, proditione potens, fallax^nomen tantum fine vfu,& 
ad iram)& ad laudemyfacilis. Hoceft cum gloriofacontumelia 
perire, populo, cum verferis in republica, velle placere. Eft 

Dd ta- fes^in (fanilibas kMjoeiidigeoeribas^eft 
S^ofAa. PhU^ Legg. I. p. no. A. $y ykf 
tm>>ouvtif 61 wXiiTroi rm iApimw Afiivnih 
rAf shM fiim Swoumj rf 1* tfiy^ vAroi^ 
^pog ^Moq rii^ wo>Mg iii wiitfiaif Mr 
$vtmy xark 0vat¥ JlvM. Eurip. Oreft. 
45S* (fvofM yitp , ifrc» ^* 06« Ixi^» 
oi cpi^MjOi iJtii V) roBTir/ WfiUpopcffo t^*^ 

(pikou Fhoen. 556. t/ V Urt rh 

wxioif ; Ivoii h^i (ijhw. Lod prioris 
Euripidei oppomme, ad Ukan. £p. 
CI3CCCXCVIII. meminic Wb^us. idom t^ 
men, in contextu Ubanii dum pro ri^ 
wou legendum coniicit ripro^ rmiy pa* 
rum rclix. (^ue enim vulgo Iqs^tur, 
ToSro ii Irr/ mM&Mrof (piXeJ^^ o&^ikfSif 
rof^ jcff) Kori ripi rpao^^ila^ hopt» tv rip^ 
wou irapixpfi^* ^x dubituidum eft, 
quin in hanc sd> audtore lcriptai fint fen- 
tentiam ; Touro U irri^^—iiiofiC i»^ r^ 
Hfyoii oi^ Tofexpfi^^* Anceoedentibus 
addo PJufarcb.de Fort. v. VJtl A. Or. 
II* P* 343* Ov32y tpa rffg iporn^ tpyoif 
irrh^ i?^* JhfOft^ rwro xci kirog ixiuii 
Vimi^ «. r. A. Aiy^ ifta virtute cur in 
Platonis Ep. vu. p^ 1279. £. reponere 
toluerit C Canterusj Nou.Left. 1.VL 
c. XI. nondum exputo; cum haud dubie 
praeftet, quod editor, ^iox^f^^ (^ 
OMaurh r^ fiiyi^o^f M !«^«f/Ea arcr^ iptmnf rmnAfrum^ Ktyt^ fiim irsx^ti^ 
iJvcU Ttf^ tpyou V oiiUifU iy iron hd^v Avt^ 
ifitaaieu" vbi , fi quid mutandum, in lo« 
co rp; fcr&am ru Sententia eft^ 
Nt videar mibi vorbis valere^ rm vo* 
ro nuUam aggredi. Noftro proxima 
accedit Lueisn. tom. I. Tim. p« 155* 
^klrm ^9 m) ^pdrops^y nsA hipiinu^ 

Mpmn^ udi Mirmv Mfuv (pt^artfuiftm^ 
ru. In eandem (ententiam Liuius^ U 
3CL1V. t. xu. elepbaasi in acie smamm 
fantum fine vfu fuerunt. quo nofttis» 
^u^ fMmJbu^iiiq^ reddendis nihil ac« 
commodatiua. Similia dedit CafaiAmt. 
ad Suitm. L CaeC c. uxvn. vU Graa» 
uio & ErnefiiOj dum, Nibil efe rempmm 
blicam , appMaiiomem modo , ac Jinm 
corpere Jpedem , £bdi>endum eS&^ mo** 
nent, lubras acoedo. • « 

59. Twr* yri^ K. r. A.1 Ang^. n^ 
" ! libn reliquL 1 trri. fed^ «5r* tm atque ita paffim veterea. vid. Plat. Goi^* P* 

a6. A. Dif. c Andoc p. 117. Eus^.. 
ppoL 486. Stq)pL $13. Noftro m* primis (imile hoc Arrian. Epift. L TSL 
c XIV. p. 417. uA axfiHh ri ^OmoK^ 
rwf hri^ tjfriiv^xmq hiiixfrasiacotpm»> 
rMvrosq ip^ii xpSh4at xat huOJra. ' Al« 
terum eft ia Piai. Bjsp. X» p. 750. D». 
(ic alihL Digitized by Google SIO •AAAFI^OX BniSTQAAr. 


iHR argumemft, e ftilo dufta, boc ec- 
lam vdcur Bcfftleius^ Diin XIIL quo Ib- 
liiiftae, Bon Fhalaridb , opus efle, has 
£lriftoIas> demoolbet. Aadquis e&iiii 
mA^ iparriff non, n hic, Bieronm 
m^MUiii efle, led eoadem, quos miS«* 
#MTik« puerarum Mm^iorgs. Spedofim 
vero afgBneotum} quo w aoAofem Epi* 
ftolanmi in contemtionem addQceodum) 
primo adip^ftai, nihil acoommodattus. 
Etfl antem pleraque, quae contra diipo- 
tauit Baybus^ ita lunt cmipanuta, vt, (i- 
lendo praeteririy quam refotari vetfaofe, 
pocAet, fnum tamen eft, qaod non io* 
kria Bentlm oUedt ille, Cen£ p. 65. 
Dimrfu fiman iraOw ipamtt^ ae inw- 
Sr^«pr«/; anufue iutetrum fiuteutiium 
^feStee^ wOM ituttcn Im^ IpuffnA ree* 
uheue uikug eiac hx^ ^ thua^ cou^ 
Sextum erutieuis decere^ umttue ipuerat 
ueu pefe rem turpem fignifkare* Si 
iofaaiMtemm. vium icripMrum oooiiilnei- 
ria^ wenm hoc efle , appardat. nec e* 
lit, coi id n^aiet» nedum riiii ex» 
cipent,. Beut&usj Rei)>* ad C B. 
Cenil pL «34« Sicot amem Ipfe ladffi- 
aw patet in irfn, & m quenoonqu& &^ 
se amoiem coouenit, ita, quae inde 
decUnata iimt, aot cum hoe eopQlata, 
Bomina&veriMi, g^neratimcuiusaisanio- 
sii notionem prc^^riam habent fiibiedfami; 
qwe iamidda >non tam oerto loquen« 
dum viu, quam verins adieddi, auMioto 
OMdoQ» oonoem, pooit definiri. Ita 
Merodetus^ dmn, L UL p. «07« C T&^ 
pmuief inquit, xAp^^^cO^iAr w^hA 
)> «Mte ifU9TUt eiui , qoosnam ipuerite 
iacdligi vdit, addito uiHie CrvpaeMoe^ 
dafiniL atque ita in alaia. Nec alimn 
vim 4>f08 veHe Socndcos^ opincr , cms 
mperikt aliaramquererum^nominent i^ 
m^: tametfi coocedeiidQm eit, in altia 
kHIMnfi genattiiis i^pe ^foebA pio- S'um habitum amatorir; vt» qunm mag[- 
l difcipQloiQm, aut con»a hl iUorumt 
ipueruit im. dicuntur. Similis ratio co- 
ptdaunnam iiifupueriii ^ ywumipourrit^ i 
Xrueepuieriie% cet. (^uin ifna TruHepuirrife^ 
Tumpuerefe cet. hcet iam andquicus 
ftedatim ilagidGfi amoris haboerioi 
i^pificadopem» natura iiut tam patent la- 
te, qoam'inmIli|1 potelt amof vulim. 
Nec PktOyin uonmuio, quo Bojleum 
tanquam fijo ipium ^adio iogulauit J? « lyN 
leius^ dum Ariitophanem iiSludt, vcUi^ 
epuerjte 9 inn. nominantem. tmpem tan- 
tum pueiorum amorem re^idt^ ied po- 
dusf geiiemlis acvagae poteftatis ratibne 
habita, in ea voce tocetm. Cuius gene* 
di inprimis eflb videmr, quod eit, p. 
11S7. A. erietue pih eXv i roiwToerx^ 
epuvrM re uair ^Xipaeriie rlyntM , M 
rh SuryefH^ ieru^fieme. Vbi, etfi flai- 
gldofi amoris iignincatioQem habet tm>- 
eoueriu^ l^uios csmen pasere iimul, eat 
iis, quae iubiidQntnr» apparec Nec alia 
rsdo huit», atqoe 9 ibidem , p. 1186. £• 
flomini» ipt^ur^fdim^ OVM,faiqult,^ 
ywulMee (^kmipet rs lui fiet^^pm in 
rwfiw rdi yiouK yfyitorrui* nam nomine 
^)Jaiipsur non tantum tfirorum amantes , 
fkd edam virofas comprehendit ; qoaa 
Mpemerplue^i bi Thefinopb. 399. vocat 
Ariftophauas; atque Ita non eam vium 
loqueMom ipeOauit, qdam qood natunf 
fiia fooarec vox ^KmHpoe. Tametfi u 
nim ceoendor actas virofas edam ^- 
>MipM vocaoit, vt ex Hermogene ^ 
icas, de FomK Or. n. 5. andquioresta* 
men potiffimom id nomen In laude po« 
ioennir; vt ^ximp Aefcbylus , Peril ijtf, 
ft Agem. 430« quod, de Pfarllide v&i^ 
patom a Colutbo^ aop. non tam virofam^ 
vt ibi reddicfi, quam viri amantem va« 
let. De Tsuiepsseriie autem , Platoui ad- 
iungo Luciauum^ qui, nifi natura la- 
dos neom paiirec, aoo temope dedi- Digitized by Google PHALillJDIS JBPISTOUkS. f«l tAn«i is qtiorandaii fiiror, vt VQoordff&iaii^tenteimpettt^ 
iQK> vero rabie^ si id£Bniitur« Ac fluiUit quiliberQs anuuiti 

Dd 1 t&Q> Bfttmn r«Ar^ffm& pofidflfct de Rhtt, 
vetula f Atcin dmrieots , tom# % D. 
Dial. in.p.a33, a^aa^ ^, » tvAftjf^^t- 
r«9 iiiquit ad Cupidbiem Venut» im) riyr 
P'^ 0i£t^ rp^r iySv 9 x^i^ /W^ tip^* 
ai>rwy fe£y, ivim^et^ iccuiifwrav ^ ime} 

Sacrific. p. 53a. H' ?'iet ii — rSg c6k 

i^XHf*^^ ^ ^^ M^9 yp^ M^ ^ 
iM(} l£»^ oSff-tf^ iMv) rMroiiray fuirfip 

ww^cc^ xa) riy jHrTt^ M fwv X^ivcu^ 
<pip6V9»9 Keii raSrM wfKirt XP^^ifMf Jim 
iuvafu¥eui Sed fingulana haec fiint, nec 
difficendum, Tcuifftuniiyr fi coimnuiiein 
vfum Ipefbes loquendi , cum dedinads 
fpeciatim locum habere in flagitiolQ 
fiuerarum amove. A quo loo^hne ab- 
cft nolbum raliw ipaafai. rfam etfi 
natura plane conuenit cum altero , vfus 
tamen, qni rei tpnpu iioaitt velut impo* 
luiC ilUj e concnirio efiecit, vt de pa< 
rent&nii liberorum cufridia , aut amami* 
bus ipeciatim hoc didhim intelli^etur. 
Ita iime , apud Euripidem « qi}i vnus 
Bmlti^ lefiitimdp fiimciat, une vlhi rei 
tutpjs fufpidone, in SuppI.'io88. Iphi&, 
de lE^nes filiae morte deplorans^ EVJ^ 
yitp JAAov^ tWopSv rixyoufAivctK 9 licUicty 
T^ ipccffrii4 fp^9 irit^ t^ ^TwAAj^Kjyy. £2 y 
#k rif $^f6Vf KiSm^pdhnf rimcVf Oh^ 
^rips^cu frcerip» yfyyirm rimccif^ Odn hf 
sr^ iU rK iklWf sU 8 yfo9 xcaciy. Vbi 
non tantum rcdicc^ ifccrriii 9 de pttre , 
Ub^orttm ryfldoy ftd edam w6tfp\ flc»c 
iti noftro irctlkm tpa^rcA^ <S witoug. Vt 
vmfimile (k, cgm, dum fiia fcziberec, 
tpfa haec Buripidh cogitaflk. Pluia ti*- 
gid adicripfi vmz^ ^oA nec Cctm^ro ^ 
K^eimpci^ nnkr^ nec Burmfio^ muAtc 
hl^ipitH¥ forlbenduni ea&, optnantiiifihh»' 
tior. Dixerat IpMs hoc: Si bis vimnrctbom 
mims^ pojfi ees erronm^pce kc alters 
vitcc cffimt iapfir <^ ^Ai^ mrigerBd. Quibus fiAiedt ea , quae, fiipra, deftrl# 
^ . Vt adeo^ cum hoc dicat, tfVch^ 
tA* tixiw^ K. r. k* fententia fit; 
Si liberos fidflem nadua (quafi M 
anteceddiUc ftcadam visa)^ & tipeaui^ 
quam eflec malum iis priuari : Ovk Sce 
mff «ir rHfikhe^ cur.K. QOnriocidifieai 
in id, in quod nunc, malum (cotrig^ 
do errorem,'anteoedentis vitae, & a ge» 
nerandis liberis aUlinendo). Aut igttur 

fcribendum^ K^eicetpaJinr^ rbcmv Olee 

cfripevtcu ^xripx ylyvercu Kmtiv^ Ovx ie 
vcT* cHe riS' nktor^ eU % m» xm^; aut^- 
deleto verfii, qm antecedentibus $Jify- 
mpdinP rhceiif interpretandis adlcripcus 
videri poteft, £2 V eU rif i^^ x^e^ 
wetpciin¥ rix^ccr^ OiK ie wcr^ eU rHf |Ar 
iw^ eU% tW9 KctKiv. Ouod alteri aa&a- 
feEiem, nifi* multos dR, Idrem» qm 
in poetis quiduis comminilci) quam ve^ 
fiim aliqaem rdicere, tanquam commena 
titium I malint. Sicut^ in lus , crctHcia 
ipaerkr vocat^ 1k tfcmt rcdicm peiefto 
tibus tribiiit JSc^ipicbe » in lon. 67.-^ 
XP^tct 32 crelpetq Aixg^ /C^rexric iare 
CBcSioc^ KcA JCi^icue^' itt cSkcKCt UlifMe 
^pic fecatref ^crihKceeoQ rdief fSfpccrt wcti» 
iccr. Eft autem, in his^ nominibiis |^ 
Scipaarke dcfderiifdbiedMtiotio.qpem 
veibi iffit vfinn, Bttripidi fiuniliaiem^ 
ad a^d Fboeo. p. toi. illufliac fM>- 
Ketcaricte* 

^3* O^ clSrcce dlhr Aefehetc ywcOtccfJ 
Pro eJidt Angl. ft Marg. Lugel. A, wpet^ 
eiiov. Vtrumque maricofum ia VKores 
amori l^ando apcum verimm. Mato 
tamen^ quod Inpleriique libriseft, Am 
quod alMO lattna pacec^cum illud tpropria 
vlmite m^is ftnmim, ad adfpeAMi po» 
cffimum eormn^ quos amamus, refiera* 
cur. LiifatiictSfEp.ccccsaaaf.hX^k* 
tdrtoO^^dc Jh37Vwr o¥ ■ fcgr^ POffU^cai 
IffCte fdr rt Kek AXKo Keptccreh^ fAiyteree ' 
»Md i^ fiir iMitci^ cdi^ f^ re irfon* 

3cff • Digijized by Google S12 ^AAAPI^OS SniSTOAAL 

«AifoiHc Im^gflur Xf^fteuBMr m) ^^l^osrAM, ««) fMXftreii^ Hcii6$ 
(Pt}mF6rpo^t vixtK hem tSSv & O^Xvfimiiivn k^hm , od« 
^) Tooovroy ^v^w ht&orotQ 7^«», ijic &$Xuu ^(m xed rh 
fik» ii»6nrw Ke^ . t^m hti ^nf^ ryf ieurrSiif Svyp^fovnc. roT^ 
^ tS» toioCtw epetareu; oi fj^ o'nti7ot trwtk^iv^&e» eb» eMt ht 
HeD^iaretf u ^^ Ix^foi rh fieyirreu Tteonti» kptiffdslsv. Ufulc ^70 
ifetpetpiv9sio$s f^ 10\Sia$ivtfif ffV^svslc Zvtsc ^ sl eipet ^o^v- 
fMC %X^ 9 **C Mp^mm r< ^ssw^oret' knrphsrs ^ 
kri rik ftHfTok (ftPiOTtptsMeu , sk btnnarreb hfut^ ttifrtt. f*'. A T T O N O tt. 75 

E^itsft^k 9ot Th etpyvptw, ovS* Zw» wrav«j3(KAAe/MMC, piST^k 
tI A0ej3»y Tflfc ypkfAfMTtb , voju^^ftw ov ^i^teprroc «Tvm t^ 
jMUp^ fi^, &AAfl( Mci rcti^i^ouc. r^ /le^ e&r rttAtfvr», «v 
v^<<M/C> l^f^xae^ , &T6>c itetfrei6spt&ni 7^ virip reS stm^ ^ 
fjtieiiif y At/o^ T<ltc ^^t/^i^aec eturwj , tM^ /1«^ Ir) srAsZw ^ifrfit))t* go 
««lipf T^ik^ oShetfus T^ TOtf (pstfysnt i/nt)^^ %9W l^> immw* 
-i- T/>k 

3^. ii« oh HiO» rt hnJ^em ««} 9i» «bi cum PiMlarWs dkfu» inprioiis eon- 

iMurtt» mlti Ttt» iMm ^Hmitoitigrtptf». ftni Telim Lg/uu Ap. in Sim. p. 80. 

Murip, FhoeQ. 310. r^, rixfWy Xpi»^ &Mm rt dS^f Sn irfithm^ &» fte itit» 

rh» inftti fut^tuf h> dfUfiuf Tlporttie». irl n^( tipeue rtgg tunu. ibi quo animo 

hk eodem loco, rtoffixhtftu Platmi elt, alter alterum velit tii!»^ qipam ex eo, 

Conu. p. laoi. A. JC(p* tS rodrmt ifA' quod , ibidem , (iibiicitHr . hauiKivtK 

iftn»f eixirt l^tvri (m e^ 9per0\hpeu, hvrri fu. Noftro ptopius accedit Li- 

eiati. U I. D. Morc ix. p. 361. Alte- cnetKi» Q^ iriSitfuiShm ^ xph>e»9 X^ 

nmi,latina(umtum, iKm tam aili>eAum, reu reeimft inutiet» x^' c><l^» ^' 

quampraefeBtiami congreinmi, collowi- cccmvii. p. 189. «mtraria lunt, j^. 

u:n, ttm. quo quis fimaQir. ^teriusreq>i- i^urAm riit (arrpiti & li rii» purripti. 

dt; vt interdum Ladnum videre: vdle I^. In eodiem loco ip^ eft,apudX,yi- 

qoae iam, fi9ca,ootaui, ad ^ ucm. pio Qied.£cat.ph ?.If )i «i^ f(^*j>«iw. Digitized by Google PHALAHIDIS EPISTOLAB^ SLj 

tanto defiderioprolis non teQentiur,nec dele^tinuptiis,tam 
Ubenter videre nmlieres, nec qui diuites cupiunt effe, fimili» 
ter amarepecuniam, nec ftudiofi armorum, nec belbcofi, nec 
equomm alendorum cupidi., caufa vidloriae certaminum O- 
Ijrmpiae, tantam voluptatem caperee fingulishorumfolent, 
quantam, qui miferam gloriam, honoremque vecordon, ae 
I^aufus fuo ipforum damno venantur. Qui vero talia amant, 
cum iis neceflarii doluerint quam vehementiffime,inimici au~ 
tem maxime omnium fuerint laetati. Vos vero confolamini 
Qifthenem, cum fitis cognati, fiquidem animo fit affikStus, 
tanquam humani aliquid pafium: ac dehortamini^ne iisdem re^ 
bus fe efierat, tanquam infanabili lapfum errore. 

Lxix. avtonoae: 

Acceptis literis, mifi tibl argentum, fine vlla mora,ratus, 
non beneficii efle tempus folum , fed etiam celeritatis. 
Actriaquidem talenta, ficutpetebas, conceifimus, vt,folu^ 
ta pro filio mul6la, exilio eum liberares,..nec amphus ober« 
Tet: experientia enim nouimus , exulum infortunium,.quan«- 
tum fit malum. Tria vero fponte mifimus, vt pubMcata bona 

Dd 3 re- 

i&t litt)M9 lii ^ dffiivit lu Uitiattii» r<. JUbsmi (&,^iU)9 uMnt Hiiiv^itT^»^ 

^iHWT» Ih >«k XpAiev. ^uod de vxore di. ^i rcSf Hfuk <pi)^u9iy h>i tk <ptxrpwi' 

Ifami marid pradentia froente^. Ferdnet nitfr6i. Uem uiis verbis ejqnfeffit Pro^ 

fauc forma loquendi, ^iat 'Siii» rnmy eifius , £p. xi.viii. Kti elyt fut rit 

quam , ad CbMriton. VI. p. 559. per V^itut tuntiiutt TiKianci, «vx 2i> ff!!r«« 

mmtr» ajicuius eaPtum tfe, imcrpret»- tiftmhiv elie» etiriy S^ttH^itOt. Noilrum 

tur 2>* Orttilliut. £a iam vfiis eft Tho' fi qnis pari rattone inteipretari yelit per 

^biluty comicus, tipad Athen, I. XUL 0mare,amore eaptum ep ttioxi tepQaaa. 

p. 563. A. cn»a vobe fic leuiter conri- antecedit in eandem lententiam iMm 

go: EV& it^ e&i nciMq Kit»fi9Tpltii ifSn hxfl^, ieqnontnr-lmf^icy . & t^ti^ee». 
(vulg../;^), nm2i« itiftKi t6 «m txfin 64. *i)JTXevrot (fiivreel iJbri editt 

9^)« Tw teS» KiAA<i (vulg. o& v. txfi pleiique cnm Ausl. & Nuig. loOgd. A.. 

fliyk rSv tiS»; K.") iMcA^C) luyitei fuyd- <^iiiTee. MSS. rdiqui cum ed. Ven. Ih- 

*m* fhcn 9t(Pik> Vt» ■^itt» iHelv itnrn 1« ret. Verifimilins eft Aith, qaKQ^i)»^» 

*> tutfoi» t!xfNvi» itiSht imittm biim- inteiFietis eflfe. Digitized by Google »14 4»AAAPIAOS EniXTOAAL rfiy 9i^)0ieTif MTAW. fuH el rct wkH» f/^ JUt^rt w(ppovi(ti» cUh 
vh^ T$k if^ ifCLpcikiyfMfffif iau^tcthit crpbQ forrpbt wrcc^ 
Xri^^- ^' ^^ ^ »«Air<MK fywctc hartffkv Tjf« (r«rpl^. t3. nMtM>^¥cl 1«^ A. B. & PkL 

«^M«j3|rf VKxi &d CiUlbenem relaann 
terri poceiL Sed caiifae nihil e(t, cur 
ab altero rofm^dfy^ recedamus. Pro 
fpmpmifS tt mox Lagd. B. PaL & Bunn. 
TttpMfS iih lerrem, li praecerea legeretur 
vapalm. nunc ik redneo. 

84. £V alf ^ fth iCpiXiiMy ju T. X.3 
Li^d. A* & Angl. rlyyovrm^ & Ofo; 
reliqui ylvwrm & nf^* neutrvm} mutaiw 
diim , tamecfi, pro JV» fi fcripfms Wf^ 

}»robum erit. & yfyvwrou aneiqulorem 
iftic Atticorum fcribendi raciouem; qtu^ 
de vid. Fakkenar. ad Eurip. Phoen. y. 
x%96. Quod Lu^ C. habet, l( & pcD 
b iS^ mterpretis efle videtur« Nouer» 
dnm haec fcriberet, haud fcio , an ante 
^Kuloa habuerit BemMcnis illa, de 
Rep. Ord. p. 124. B. A"(p^ Sv dl fli¥ 
i^likiiM roArMf €ic)v HiMt ri ii /cJ^» 
MM rk lynkkyMfr» i0* JAify ipx^^ ^ 
9Fi?av. Fafta autem nominis Hio; , hac ra- 
tione pofiti • mentione, in memoriam 
fedeo venuflaifimi Alcipbronis lod^ 1* L 
ep. xxmx. digni (ane, qui, hae ocxafio- 
ne, emendetur. Ob rjniqf (inquitPhoe* 
biaxia ad fenem» qui eam voluerat ofeiiii 
lari) , rjliumpov m) (pikavroo yopttfnm 
( vid. Howofiorb. ad Luciaiu t. L pi i6o.), 
mpS» rkc d^" ikatla^ iMnSrm ipuk^ 
Sk m tfri vod^ ipxikiMOOf od^ ^ 
fCAr' irfCif wimf i0f 7m ispyk rSv ir> 
3/«y mpifdfiomi ci^ rohmmhu Jm) 
v9« ^X^ ^ JQiiosmg Aif ^iomui quo- 
cum polbrema recte explicuit Attica« 
cum veneram pedoinmusinmrpxes Berg-^ krm. Per rSo miieiv vero dom ad fitfv 
atktdi potrac^ lae. Porizcaim fecutus, 
OlC fenm defiriii iam rebus gerendis 
insptum, aifua sdeo tiho «Tm mitfon^ 
dum^ perpancoe fi>re, opinor, qui in eo 
acquiefcant, nec, malmt, vnica litera 
deleca^ mecum fo3>ere ; ob^ rSh jmt* 
Jeypio irios» d^peTrm 9 iepyi^ rm tiluif 
TOfi^ifievoo \ CQntraria fiicit Atcipbrcn 
ria mr' itypifo vAftm , & rlh TUta^ ac 
roi^ noT J^pio iHmc vocat ta^or^s 
rSv pu^turSiv rSv I4 roio iypobc (potr^ 
f^, vt loquitur Jtbenaeusj L XIV. p« 
619. A. vel, vt SsMufiius^ Qscu zxxvii. 
$. 7« iuuentueis y fuaa in agris^ ma^ 
nuum mercede^ inopiam tolerat. lisop» 
ponit fenem iopyiv rStv VUotv wofmdyi^ 
vov. Sencentia haec efts Nanm a laieri^ 
bus per agros abfolutus es^ qui a pra^ 
priis^ dum fuppetunt tibi^ cegas otio^ 
fusf Quod W& obiidtur feni, imq^ 
ripf Wav od iuvipuvo^ » ihkorknv 0oy' 
Xf^ ipoupav ifoHiv. fiio^ « atiiof 
edam confisfii vide, in Po/ybii^ Hiit l. 
IV. p. 495« vbi nunc efl;, i§irep W^' 
wvijsfvrou nsi iuvxepef iro?Jpt^; fed, le« 
gendum e(K JSU^ r. ici* w. apparet ex* 
anteoedentiboa, eadem pagina, vfoi redbe^ 
ifiiav ixic^ irikipm Koi iuixepH ifpic 
aifroie. 

S5. BAijSMl De hac fbnna, qua alibi 
etiam vfua eft nofter, vid. eradteorum 
virorum not td Jiiherim^ & Tbom.' 
M. 

86. iLu(Ppovltitv uMv} Om Lugd^ 
A. B. C Aogl. & Burm. fcripfi oOriv. 

lo- / Digitized by Google PBALAILIDIS CmTOLAB. ^tS rMttptrerei. Cetemm liortar CMftbenem» vt a repubDea at^ 
fiineat^iiec tali» feftetor fbdia^ in quifoas vtilitates totitlft 
fiitnt daitatis» damna vwo |»opiia eorum^ qui praeftmt^ 
Et^ fi dGmeftica non pdtemnt emendare enm^ in exemj^Bni 
me oonfbtedno a matre fit demmn vtieor! quum etiam 
ego» reipublicae ignoratione, pnlfns patria, ne quidem ty^ 
rannus, potui redire. Nec vero qiadquam tam iacotidum 

du- loco imrhi qtied in edidt eft, taMm^ 
tia repi^Dante, 
6d Mfr«^ eft in Lugd. A. ft efUB loeo 
#jr^ in An^* Cfmg jidemr (lue lihrar 
fH €^9 ilue aliu8,qi]i, cafus ftcundi iy£- 
^UiJ^ ntjone^non per^^odba» ex oStvc 
fecedt tmg* Nota confirjdio rOg 
ifiuilgTxp»igtrfaurt» infi^Htiw itpig fWV^; 
de fia vid H. Stephm. App. de D. 
Acc p. 172. Kufter. ad Artfteph. Plut. 
33* aUot. Valet hic JifnK idem, quod 
pc^demum^ fmu vt laepe loquuntur lcri- 
pAres, & nofter, ep. lxxxi. KaT^ipw 

Sriv^ TtoMyr» itph tSv rvp»wntiyfuif 9 
Jira twrofffrphLou th piou» 

88. ^ Toxmlo^ iiifoitfy] L\bA edi- 
ti & MSS. praeter Angl. omnetf i^oioty. 
ibi .autem iwotav. Kyvoioi» reponere 
hoc minus dubitaui, quo crebrior horum 
nominum in libris veteribusconffafio eft. 
Etfi autem intetdum dlAu difficile eft, 
hoc, an illud praeftet, inueniuntur tamen 
loca non pauca, vbi , vtrum anteferen- 
dum fit, certo fuds poflit definirl Vt in 
Paufan. L X. p. 8$$. vbi reAe, ivoim 
pro byvotw fcribendum efle exiftimatjy/- 
turgius» In Thucydidis l. VL p. 436. 1. 7. 
cum Jhyolotf eflet, iyolo^ non male (ub« 
ftituerun: eruditlilimi viri» fFaJi & Du^ 
kerus. Atque ita in Lucian. x. L Con- 
tempL p. $11. cum, quae ante iyota^ 
dein Sy^otot dicatur :alterttQimi male fcri* Mim eflfe, aen ixAnia opinaCBr Hmftir^ 
hnfius. In Jfocratis Or. ad Phfl. t. L 
p. aa8. minus certum mihi quidem vi4e» 
tnr, tyotm^ m. quod malebat H^olfiusy 
iiyioiet» fit anteferendum. Nec Hiitimai> 
rado mttltdrom alionmi 5 apud vecerest 
locorum; vbi, vtrum praeftet, nefcias^ 
nifi omionis coficextus, aut argomentum^ 
tn qu6 9018 veriatur, id doceat* Vt, in 
Lueiats. u L Tim. p. 142. vbi Flunis , 

#0^ b riCpog neii n Svotot, xeu ^^m^aAw 
X^9 xet) 4 put}jtKlot9 Ket) ifiptq^ xx) Jbri-- 
Tif9 xeA S^?Jiet irret ptvptet* quo in loco^ 
aptum qmdan iiiotiti eeymes tamen fcri* 
ptum fmflfc olim, fumcor, qubd, in eo*' 
dem aigumento^ ibid. ante, p» 140. le» 
^tur iK>! 4 iyyotet^ xet) 4 ierinf 9 otlreft 
iwf xetrixovjTt ri vivret » brtviuit^iv eti* 
tod^ & in ehisdem Contempl. p. ^17. 
obe ^9f ixa^ etbrove fi iyyotet xeli i iiri* 
m itarsielxaffty. quibus addi poteft » 
qnod, in Ceietis Tsb. ingrediendbus itf 
vitam praebeat i A V^ , it}Jtytie teS 
iyydet^ poculum. ContrariO modo erra^ 
tum eflb puto, in EpifL quae Theanus ad 
Nicoflratam infcribimr^in Op.Mjrth. Th. 
Gal. p. 743. Tetpt£tii4 yip ifftii i^rty^ 
e6x i retpetripH^te i^iyifiej iXA* ^ ^pt- 
TeptCpopi* trvptir(pt(popit ii eatt rt ^ipedf 
iyyotay. Sed antecedit, in eodem .argui^ 
mento^ Vxouay r^ r^ ivipJe trcu itapi^ 
yotay. vt praeftet fcribi Ayofor. Pateor 
quidem» iyyotatf non mate interdum, ve 
ibi fit, per infamam reddf , ne vera tamen 
alind imet eft, aliud ifynet^ qood tb iW 

lo; Digitized by Google 2l6 «^AAAPIAOS EniSTOAAL fuu rijf ip^ej 6)« &v/aEpoif rl cpsvyeni^ r^y TF^rpi^ rctm .$^90 
^, MC BurvxioB4 akovfMfOQ vtt^ r&f ouum&rm Ktii ^^vftke^ 

fW K«l V0?^VT8?iBaTBf0¥ Z^K^t^^ 95 E r r T 1 N o I s. 
1D, eadem fere ratione\ dffiisrt, atque 
iM»H»9 quocum iunfl interdum fdlet. 
uuic autem ita delcnbit Plato^ in Tim. 
p. 1084« B. vt , cum Ho iydctq yivn 
itatuat, eorum alcerum fiudat fiMvlcofy 
alterum iiidtHa». adde ibid. p. 1086. A. 
Inprimis autem certa emendandi ratio efb, 
^irbi fententia nomen ^poflulat, quod fo- 
aet ignorationem tantum huius ilUusue 
rei; a quo loco alienum omnino Im». 
Sic autem £^0101 modo cum cafu fe- 
cundo nominum inuenitur, modo per 
(a pofltum; vt in hoc Luciani » t. II. 
AGn. p« 614. Kdt ol (Jiiv iixfjfMcZw li 
wfiyp^ io wtt^ai^ov^ iyvooXnm^ ivtptt^ 
My Jy 9V ftv Kslfifvow' fyiif a rpupjfy 
ixoioifi^ r^ iKelvm iyvouey. QuO mious 
dubitandumt quin ibld. p. 614. vU leg|* 
tur hrti 32 Kti ri^eof ifju^v ctvrSv uarc^ 
^yeiv kvoiotv^ x* r. A. fcribendum fit 
i!yvom% dum ignorationem cog^tauit Lu^ / cianus dborum fiirto a le ahtatorup. 
Alterius jeneiis exempla idem praebec 
C III. OiL N. T. Cr. p. 138. & de 
Dom. p. fto6. AuAor Epift. Wppocrt^ 
tis^ q). XVI. p. lajp. 1. 15* & ep. xvn. 
p. laSo. L 32. vbi DemocrituSy /Cypoim 
yip roi freS MfMm^ vfv Tpi^avi^ rijg roS 
^ivou wpo^opixo* Noller, ep. mxju. 
iyvolf fiou^ To^ iififiaprfixa^. quo cum 
conuenit faic lod iii ToMrelag ayvotxv. 

89. Kxr£}J€7v^ Lugd. A. & An^ 
iirsXieTv. fed vtriusque marg. Kxrs^JeJv. 
quod proprium hoc in loco, & obuium 
in fcripdls Herodoti^ Platonis^ Demo^ 
ftbenis^ afiorum. Eiusdem generis func 
Kurtivxi 9 xatdiog , nxriyitvy alia. De 
noftro, notusinprimis^(?,^ihr//\ Choeph. 
V. 2. ICku yip iio y9v r^vh Kxi xarifH 
y.ofiMt. quod, derUum ab Ariftopbane^ 
Ran. 1187. cet. cum comici verbis in 
Plut. aSS. & P^. apo. XIV ffioymy koSl 

rip^ Digitized by Google mm ^p^ PHALARIDIS EPISTOLAE. 217 

duco 5 in imperio , quam trifte ^ patriam fugere. Haec vol»8 
fcribo, ita me dii, non ob ea, quae dedi, dolens, fed ob 
flla^quae paffi eftis, contriftatus; neque, vt nunquam 
rurfus dem, fed vt vos, mali nuliius caufa, veli- 
tis acdpere , cgo vero , profperae caufa fortunae , ro- 
gatus a coniun6fciffim]s , Sc promtius, & liberalius 
grttificer. LXX. E N G V I N I S. Neque caufa mihi videor indigere , ob quam iufte vos 
vlcifcar, neque, quum velim adoriri, potentia. Vo- 
iam autem, nift .nunc tandem, nos reuerid, dimiferitis 
viros , quos nuUo iure , quia, perditxflnno liomini licet , Pa^ 

E e fio- ^iproficu^ K. w. k. dum eompofiiit ^m« 
btmius^ ad II. cc. non coritamc , aliud 
Oreltem, in tragoedia, decere, aliud 
parfiHias^, ogm Arifiopbanes inducic, co- 
nicas. Eadem virmte im)Sm iK>fimm 
in veteie fcripcore nondmn inueni. 
AV^Af)f pro l7r»vi?J^ Tbucydideum efle, 
docec Suidas. acque ita i^i>Airtiq ac- 
cipi pofle , in eiwlem hiitorici 1. I. p. 
ao. L 3. O* }9am^ tfSn&v l^eitu^f robg 
iwaTQjk* oi ii JhnkiivTsg (nrk r£y fi»fr 
fiipu¥ iAifi^om rob^ h if viKsi xurd 
rs ynv k») mrit iixarra»^ verba diligen* 
tius infpidenti aDporebic. Noflro in lo- 
co i7fi)^tti¥^ \\ plures id libri habe* 
rent, verum poflet videri. nunc vulga- 
cum retineo. 

.95* Xapl^pM) Si recefleris a Lugd. 
C. & Burm. iibri omnes, tam edm, 
quam MSS. x»^^P^* ^^ alterum po* 
ftulat orationis contextus. Rei}>ondetenim 
V« K» «• r. A. aatecedente ^^ fOy , i(. T. A. & vcranqoe peodet d> iWi.qmM 
icripfi xfitplfyfjM^ cottfentieate edani 
HmBtrbufi9\ qui fic in marg. exempla- 
ris iui correxerat. 

96. ErrTINOI£] a. Hemfterbm^ 
fius ad marginem exemplaris fiii adfbi- 
pferat: ^yMsaimiSMbanus ^mZ^yrim. 
^ Piedere Skui. Iv. p. 194. D. (k 
., XVL p. 548. errvoe & E*p^wf¥9t. 
,, vid. (Suuer. SiciL Anc. 1. IL c xr. 
99 P* 3^S* V^^ praeteriit bic PMsridis 
^ locua. ** 

100. oiUA liKulv} Vid. /Fe^. ad Li^ 
han. Ep. uv. n. 7. vbi huius loci 
metnintt Moz m) retineo , camec$ 
in Lugd. A. & Anel. & Pal. eft itin 
^&r^ K. i. Ko^s iunftum participio 4a9« 
ko^liiw^^ yHttjuamuisi quem vfum, a 
Cl. i^aiekenarie^ ad Eurip. Phoen. p. 9»^ 
99- illulhaciim» alibi iam» in bis QpiiL 
nocauL Digitized by Google 2l8 0AAAPU02 CmSTOAAt 

•^, impm^ftPofUif^ wphQ hfiSc t^$f > rfirw iy^ /tf^« roSrw 

r * M'. A N T I M A X Xli. yivufffcs, oTi fjti?J^U hrty isiPF0?^vn6)c ^ ou ntmt}^ XP^^^ . X. nMpaTpi0cfu¥^ wpk ii^hl Reuo- 
cuii, quod efl: m edcL Ald Bai. Aurel. 
aec noa*MS. Bunn. j/toK, pco ifJt^^ 
qaod in reliouis libris. Interpretes, dum 
ie(k!unc verjanH apud vos^ 7r»pwrpl^i' 
^M accepeijinc, quaO ellec rpov^mpl^ 
fiittf^ Sonac autem irapcBrpificpUvtp Tcobq^ 
i^ltii* nobis infenfo^ finu vt» in verbis' 
Po/ybiij Hift. 1. IV. p. 437. IT/Jfyw riv 
Hpouvlxv x»p»rpi&6fuvaif Ik tsv&v Tpi^ 
v%.3jy^«yT/oyf* $inu)ia latjo nominis 
^aparpml ^^^^ ^ tlapcBrpifiii , inqui(, 
hayoyMixfa^ Ipi^. ^h ywoyihm wph^ (dr 
riy wapetrfifiny nai l^fihcruwla». 

. 5« Td tt ifui9io¥ wapa rol^ JbSparl-' 
^4 AorJ Saepe in banc fenteotiam lo* 
cuti veteres. Demofibtnis veiba, vnde 
quaedam huc tranftulifle noft^ videtur^ 
€X orac in Ssefban. L p. 978. C. adicri- 
bam: Kd a^9.« ^V^ A^y^ot^ liiX* 
i^ i^ioif ipyiKtnq ix/^i¥ rd^ fur* eiroplxg 
90¥HpoU^ 9 roii fAiT* i^iilao' roi^ yi^yap 
1} TJf^ Xfiila^ Myxti ^pa ruyy^&m^ 

?apa Tolo &f^p6^l¥iK koyi^^^pJ^oii* ol ii 
t wipm^lcifi^ S^wipwTOi^ wnpol^ oifii* 
§Ua¥ wpi0ctffi¥ hnala¥ bc6ti¥ hf. Airil¥. 
n^r. K. 2dd.Plat. Hipp. Min. p. a57-E. 
£o(fem xefpidc noftar ep. cvu. & alibi. 

«7* oVi pU?Jjia'l^ im¥ JiiroKiffiaf] 
Pro aorohAriu^ vul^q <iToAj}t^iw ; in quo, 
primo adfpecbu, nihil adeo, quod quem 
oiTendere poilit. nec vlla varietas icripcu- Hke in lihria MSS. Bft tamea incer fl- 
las Libanii epiftola CDiaLXxiv. iC¥cm6fi4 
ialbipca; quae cum eadem fic, iicqae 
haec nofica, ac pra ano^uco habea& 
aTroXu^iu^y primum quaeri poterit, Ctne 
Ubania^ an noftro lbphiftae,an alii, ad- 
icribenaa illa; dein, vcrum duorum Axo* 
A^t^6>^9 an dTrokiriaOf anteferendum. 
Ac de auftore quidem; nemo» in cam 
breui q>iiloIa, cemere ezQ^efitaueric, eaa 
ioueniri noas, ex qwbuft cerco cognoica^ 
foiptorem; praefercim, cum non diffimi'' 
lis ar^umeoti alias habeac noAer, nec ip» 
& fcnbendi color videatur ab eo reUqiia. 
rom diffene» niii hoc vno fortafle^ $1^ 
ruyrvAptai, ri^ecncif ir$pUx>^(nq^ ic.t-A. 
quod, vt de nomine iirokun»^ taceam^ 
ex more, noitro familiari, eifenu , e9 
lih rot Iffii^ fri v 9uyy¥iim ^iAA* cuius 
generis qusedam notaui, ad ep. Lvr. p. 
186. ludicabit icaque lefbor , an, iicur 
aliae nonnullae epiilolae fbrtaift, haec 
etiam aliunde acceileric noifaris. De al- 
teco; quamquam iT«A#f(U49 per fe fpe- 
aanim, probum poteft videri, in hac t»« 
men ientencia alienum eft a auyyvipi^r 
& airiy^acsiq ; quibus conuenientius no* 
men, niii iallor, «i^c^. Minime ta» 
men id cum jyo^o incerpretari velim per 
debiti folutionem ; quod noifax) nou i^r^ 
Ai/^/^j ied iirSioaiq^ ibnat; vc ep« aan. 
TpuT^ iU¥ ardiimiyat ra xf^ptara^ i 

iiOf- Digitized by Google PUALABcIDIS EPISTOLAR. JiV fioni^ nobis infenfo , vifum fiiit^ tertium iam nunc men- 
fem in carcere detinetit. ^ 

LXXJL A N TI M A C H a 

Si, cum habes, nbn reddis mutuum^ volens malitiofuses: 
Gn, quod non habes, iniuriam quidem facis^ fed^ quod 
voluntarium non eft , apud eos, qui humaniter rationes ineunt^ 
venia dignum putatur. Veniam vero fcias^ cun6tationem eGs 
abfolutioni^i non pecuniae in vniuerfum remifiionem. 

Ees LXm yip hn^tJf fit(3»t»ft¥ wfi&; IxA^ t/v^ 
t99 irM^ivf. & ftepe ^ibL add. Z)<- 
mofiben. in Olyinpw p. 1070. C A* fih 
tS»i i JUipi^ 3iMflrr0^9 ^a xtrnt M' 
yom 9)^Mral im , iMt} wpo^ivit^ , tuii 
^m ^owjplM M T$ ivrompii^eu ^ k 
^pooiixii a&riif Jhroiovpxi iptol. leg. £ilim 
womifiai^ &. Olympiodori; quem i^mo^ 
Jbtpmm^ fispra', B. vocac, &, dein, 
pw 1071« C Simoif Mi itKmtwniy Avtft»' 
woiti £odem in loco idAum & iix>^ii» 
pofii, docuenint Budaousj C L, Gr.p. 
#4« & 9 in Boc in Poh/b. p. 403. Zic. 
Gromuiui. ikcaa^ naOer» ep. U7. 
Af I r^^ XiifiS^m pupaHjotm tSu M»ic^ 

Airi» xPi^* ^ Op« & D. 404. habet 
JBefiodus: ^pi^oicu. fMiSo n AtW, Ai- 

r' r* mMupiv. Quod Gfaecis iiukiittfi 
per ubfoluoro eiprefitc Terontim^ A« 
delph.IL IV. I}. Ifta poceftate^qui nomine 
AxiKuoiq autyobo &inkiit¥ fuerit vfi]s,fiii« 
fira quaefiui. Frequens tamen bdnim 
viua, vln verbo ubjoluero^ fim. locus dt; 
oec laro fic loquitur noflier, vt ep. xii. 
l^ ctx. & aKbi; «piod, etO {^nvriic^ efl^ 
^e Poilux^ L VIII. 9. Atdcis tamen 
placuilft) docuit MarkUnius^ vir do- 
AiiSmus, Conl. in LjF. p. 585. Sed id 
quidem, ^zLyfiavwdBSem^ fariiis} cua e conoario familiare fit reliquis fcripto« 
ribus GraeciS) praefercim iis, qui r^ %on% 
tiuxhcm Cm vfL In morum numerd 
Apolloaorus 6tiam 9 L IL d nr. p. 95. 
vbi nunc Iqptur, Ilapuifirm^ W^panXiio) 
vifAO¥ P^aiafidvivog^ ^Jo^ouroq^ <fg S» 
dptvmfTOi riv x^^P^ dHneaf A^carrat 
it^ ilvaC suit oSrug i^Katif non i^nr* 
xMhj fcripfit, led i/jriXih* Uem, lexi* 
cograpboram & fchoUaftarnm proprium, 
Am ii^lvai , finu intetmtantur 9 viroa 
eruditos, docet, in HejycUoj v. K^ 
wio^ pro inihmoca refte repofiiiffe iiri^ 
xwii* Reddo autem noflrmn per abfi^ 
lutionem feu dimijfionem debitoris^ red^ 
dito debito. Notum Uomericam ifigrwXi^ 
^«19 H. K. 449. £} pth yip Ui ^i w0 
iteoXioofAiv 9 H putSfuv. ad quod Bui^ 
fiatb. p. 817* AnA^r tt r), ktrrpa Kafiio^ 
Ti^ i^vofiuv 9 iMt) o&r» itu^fn r) A;9* 
m* ToS irXS^ i^Tvai iupeio^^ijtoi pu* 
iiivoi xaf cTpoipov. Quae propoerea de^ 
fcripfi, quod^ non alia nskiot^ ibidifFe* 
runt iirokii^ofiiv & fuiuftiVf atque ii» 
noflro iwiKime & irirvuviei quonnt 
hoc mide per dejherationem reddideruni 
interpretes. Eundem veibi JhroKiiw v^ 
fiim, apud alios, notarunt alii neque itf 
i^tus noftro Ib|4)iflae. de creditore de« 
bttorem, fbluto debtto, disiitteQCey po* 
fitumi oteoTt fingolarecfle. Digitized by Google 220 OkAAAPIAOZ EniSTOAAL o/y. I n n O A T T I XI N I. 

«Tiv. 01 $1 fiou T^ tS^ Ao^aiv k^iarik tnnc%jia6i ^ yw p0 
rcdf a?^ii$iUiQ oi^iKeli , oO;^ Zt$ iwnr/opn9m. ii^cii y&p fu 

furepxf* Koi TOi ri ^ioUpepet ^pk ivaipua»^ ZpKW 9 TMTfyl^ 
nyX^Mi oH*^orepcb ykp t} yv^pm pePouot o/. nQATTlMHNL 

Ei f^ iBfQ rSh vebUToSi rp^m (rroxfl^(umy iutiffrik 1/^)» 
g\tmt» ifuA KoiTot^iHi^ei;^ ov jmn^iw «I ^^ im r6» 9* innOATTlilMll In tiominis (cri^ 
Mnra variant libri MSS. Tinro?jiTip enim 
Lugd B. & Maig. Ald.rinroXuTlm Lusd. 
C. reliqoi tmfokurlotyi habenc; quod ideo 
lemauL DuUtandum autem non videtur^ 
9]in , re vera , idem nomen fuerit, a(- 
9ie iUud» quo inicribitur epiftola ab hac 
Mozima ; vbi nunc quidem mAvr//xayyi, 
led in IjJgd. B. & Marg. Ald IIoAur/- 
mi. Siue enim Pehflimum^ fiue Hippo^ 
i^ii«»,fiue quocunque nomine, vocauerit 
eum, ad q^em fcriptas has epUtolaa &i« 
geret, Ibphiila^ eidem faltem fcriptas 
iolni(& videri^propter amnnenti fimilitih 
dinem, aequum elt , eaifomari. Accedit, 
%ood, qui, hic, rirmXuTlw cft, ep. 
ixxvi. vbi ineditisetiamr9r9n9Xvr/0y9 hi 
MSS. Lugd. C Med A. & B. nomina^ 
tnr IbAur/tty; quod parum abell a IlaAu- 
rlfU99. Imo, quaecunque in tribus his e- 
piftolis legimtur, in vnum eundemque 
Aominem non tantum conueniunt apte; 
led» dum banc cum proxima epiftola eompooo, tannm miU videor depnib» 
dere conuenientiam, tam intmqKam re- 
rum feriem jprogreifionemque , vt .non tam 
eidem infbiptas, quam vnam ttjone epifto- 
lam,anunum inducamcredere,hac ratione 
iunftam oUm-^A* fiUpinp» yitp 4 yv&iM»§ 
fit$Mo7. ol fijh M rSy 9mn& rphrw 
^rGXflXfipL^m % X* r. A. Quod fi veram, 
aliunde profeAam infcriptionem UfiXurt^ 
fiom , & ex antecedente epiftola repeti^ 
tam cfie, apparebit. Quod edam dt 
claufula huius iffa^^ quae vulgoinUbria 
additur, di^kmi acdpi vdfan. qua de re 
alibi. Addo, piozimae epiftolae piinci* 
pium ahruptinn nimis videri, nec verifl- 
mile efl% , ita ordiri eam voliufle fbpM» 
(faim, vt,quo animo illud fcriberet,non, 
nifi leOa eztrema parte, intelBgl pofftc 
Quod fecus fefe habebit, fi antecedemt 
iungetur ea. Edidi nihilominus vtnmw 
que, fins nominibus infcriptam, quod, in 
eo genere, fine libris MSS. aliquid muta- 
le velle, temesaimm poflet videri* 

10. o> Digitized by Google p(HA]i;ai:idis s^rsTOLABi 021 

LXXII. H I P P O L Y T I O N I. - 

Poteftatem tibi permitto, ficut petis, ad mevenieiidL Sed 
iusiiirandam nuUum, fed fidem do, te nSul piaflurum 
mali Si vero promiffis meis fidem non V^> nunc> reve- 
ra, mihi iniuriam facis, non, quando accuiabaris. Qui enim 
fcis,me nunquam fidem fefellifie, quafi condemnaueris,iusiu- 
randum requiris. Quid vero intereft ad religion«n , iusiuran- 
dum » an fidem , violari P vtrumque enim animus confirmat^u -. S LXXIII. P O L Y T I M O N r 

i^ a tuis moribus coiiid6hira fa^la , fidem non habes mi- 
IM^ prudentiae me condemnas, non malitiae; iin a meiS), 

Ee 3 igoo- lo. oVmv 3} tSHm iliafMy u. r* A.^ P^nere fiithitiitOTi pro uij^} Tt&rcTi. 

Iq hanc fentendam mulca a Teteribus^ Vtut ell, fulpeAum mihi quidem, hoc 

ivaefertim feuerioris difcipilinae philoio- tn loco, fnfievL 

phiSj diAa collegit, dd 'M.jlnfon. Lin. 15; IGv/ roi rl 9/«^^i1 Sfc fenpO 

p. 200, lOi. Gatakerus. pro xct) tl i. fecutus ed« VeD. & MSS;* 

13. ^otTg axviislouq] Idem, ep. iv. & omnes. 

exLVii. vid. RapheUI Annot. ad Rom« 15. Kffmf 9 Hvm vvyxicul Euripid^ 

n. a. Rmfz. ad Luc^ t. I. p. 641. & Hipp. 1063. M^nry V 2y tp%ow; ^vy^ 

ly OruiJI. ad Cbarit, 1. III. p. 3^5. xi»i(jL\ w^ &(Mtrcu Menand. Jbcert. Fr> 

,14. M«3£v/ v&TVTB ro^potp. jr.J Ine- n. 58. TtryxiyyKi fvv rhv irlrrtv i im# 

pturn efi, qnod Med. A. habet^ fJi ilay^ 4ft.i^ 0tog. adde not. a CI. Falckenari^ ^ 

adfcriptiim quoque* In Marg. Lugd. A. &r* ad Hervdot. I. VII. p. 564. t 69: 

Angl. repugnat cnini iplum epiftolae" 17. nOAXTPjMnNIJ De hac epiflolar 

argumentum; tum etiam/quod epiflola ^n^f^tio', dixi fupn» ad anteeedeiitii 

proxinia dlcit, rovoZrov y^p iirixB^ fotff infcriptionem. . 

rretpapyivau wl^rtv ^ Strret x. t. A. Por-: 18. Ef Ajii^ iwh rSv eaxrrdi rpiiruv r 

taffe tamen in eo latet fjwiefilav T6ircrr x. r. A.] . Tiii cnim eiusmodi funt mo-- 

«r.V/W/y, diftum ut ante, gpxov oiiiva w' res,- vt^nulIaA a me fperare debeas cle- 

2/3»^/., Ttucy^ideum eft vtffret^ iiicvg txq' Ifienriam. BOTL. Aliena fblK, quae nOii> 

fuy/o-Ttftf , L IV. p. 'a88. !. 98,' Aec al& tat Boyfeus. ,' '/ 

an numero muld^dinis, imctsi Vo^. ' S!^ < 19; Xiheiriif fyov ietrditi^eiii Pcnden^ 

cui tamen }iHieptriav irlfrri^did dift)llcue- tis enim eft, tali HkliiCOn^ iioii ]iaycd«* 

rity & poterit fion^magdi jounkidne rcji;' re; BOYI;; >> ^ • Digitized by Google fttpe^eu yrimv^ &<ne W ifMVTw i^ rol^' SAXd/^ leip» rov 

%n <^it^afi^ otf 4'fu^«i ^icrny. 25 

o^. T .1 M O S e £ N B I. 

T^ ^ipotJpw^ S 0T> vtdp9&r ly««TlXi«r«c, «J^o rtiitynp) Tou- 
i^ If hi^pofi^i $ui6iiips6ii. rou ^^ ^cp) r^ IvwToMy ri^ 
X0V9 vwroft^h^ 19$* Xif^^ r^ ;^«/^. «*'. T 1 M a 5; e E N e I. 

T&n arpuTtaruv o\ pi^v iif4ir£'tQ eU ri^(pp(Apfo» hifoumriqr^ 
iKmt^krwfo»' t& S* «^o< ra^ l^n^pofcocc 7^( ^«AiMVifc 

%o. Kywit^ jsiet/l Verbo notsin^ icrv ^, irwSfuifoi Xiixwvy cSiiv* Altemtt 

fjwa D^ A. & Ax^,ayyoM7(;^ &, r^cepi ^x Lugjl. C, Me(L C* Burm, ^ 

fim locp, Wed, B. ifo^^ Vt videri ed.* Ven. Epai..<e: Krixou H ivtrioxou 

poflit, in quibusdam libris fuiue ledhua fUTxiAvow eiievig^ Antecedeote eplft. hotr 

cVm, etyydiiU, fu^ eadem plane ratione , diflimili poteftate, fniiiv mlfrtviM xaaih^ 
qua, in antecedente parte,^fm7^i/eMf.. Exemplii magno numero aliande cdlledla; 

fed ftigeCy -ii iymT^ /em, ttoXu itmUprtj'. vid. ap. Weiften. vA, Euaug. Lhc xtmJ 

Mftf. Paullo meUus quidem Med. B. addit j.i. ILThelE m. 2. & AA. Ap6ll» xicviu., 6.' 

^i(/£^i^f3f«^. Aaud dubie camen .praellat « . Vnum addq, nomen ifbud, hac ^uidem- pp- 

^uod edinv vnlgo, dyvotf fiotf. de qup tefbite, videri aotiqoiprlb^s ^l^aeCi^iqcCK 

^IVL ikpra, ,noc« ad ep.upu L ij. gnitum fuKSb.. * .,.'•' 

. %3. A^ftf iikfit} Hoi Airdp^^ Veni io^ 2i6< TIMDSidENEn^TuIgO infcrlbinir 

tur ad me, mihique podta omni fbudis Bpsirivopi^ Sed MSS» Lugd. A. B. AngL, 

confidas. i» e* pofita omni de me&audis PaL JVlarg. Ald; 't/jcc^o^m, eiusque loco' 

lufpicioQe. BOYL. Diifhim tanquam ex. t-ugd. C. AifJiMimu &Med..B. Aif/ec^ 

fiMmubk Apud Herodotum^ L IX. pu cftpn.- Quod plurium librorum confen* 

<l9S. L (86, Athoiienfiun^ Iqg^^ SvjuA^^ fu^ .i^^^^» Ti/»o0^l|y«i,cbQfinnat .ep. Lziv.. 

^uc, inquiunt, i»iA« jy/c^is^ ^fiavoj^q i quae^ . ITimofl^eiu ini;^»^ ^de epdeiar 

M^) itP. Iqi .r< ^ ifP^t^, jniikctffiw^ ncgodo Agit^ „' 

ii4« W^A^yo^ Miylkcsrvv ('^^^^lyul-i fA^^^V^^I. ^^F^f-^^;^^ ^ ^ ^. 30 Digitized by Google . THAX.A1tID1S OTJSTOLAK; ^if ignorfttkme mei , iBuItam ernfii; Taatumr eniin dbeft, vt 
fidem falhoB » vtj-a n^e, dum aliis edam pliis-aequo^dtifciit>> 
tarem, tanquam .qni ^Tiris i!M9»eiit fidei.xeligiQoem^ fiies 
pe erraueriffl. Veni igitur ad me line fraudis ac doli-furpi- 
cione; nihil mal|;pafli)rus;i apad Qmnep verO; teftaturus^Ph&- 
larin non fallere fidem. 

LXXIV. T i M p S T H E N I. 

CaftflUum » qnod tii> qaum expugAarei , Teliquifti , » Teo^ 
cro, impreffione £ft6b; eiieriu^«ft. paucioribiia/tofem» 
quam ckeratur epiftola, habe, captum efle locum. MS LXXV. TIMOST.HENL 

iUtQin dimidia ^pars maneto» vt cafteUuiii excktoat. re^ 
iqai maris iacmrfiun /agg«re fyGto ^ prohibebto ; vt» we poflit epiftola. Fortafle ita intelH- dptant viri eraditi de jsraepofitioDi^ d^s 

pidum, citiiis quam haec fcripta fit e* loco iy pofitae, vfii. vid. Reiiz. ad Luc. 

piftola: fit licet ^iflima. BOYL. Ac« c II. Afin. p. 568. & ff^effiL ad Z>/0- 

cipiuQt yulgo de caftdlo, citius capto , dS^r. Sic. 1. IIL p. aia. L 73. & 1. V.. 

^am aut fofb» tut mitd pofljit epillola; p. 399. I. 3^. anof. QM colore. ei&sjf 

Sed leliquis^ rtSifis - Naogeergus teidit defefldi pomt , quod vtHgd * iddlderAKt , 

Supra ver$ epiftelae celeritatefn^ adbut fiipra.ep. xni. icei eUWiupdxv IfielifAfiif. 

Vreuius /tito^ %cum illum effi captum; nec dum tamen meae t&e poemtet con-* 

^orrofiirgpw non tempi» Ugnat, qud iMtarae , tU' hxtpekp fii(^»fiep^ cujtii 

captus fit locus, fcd breuius diAam loco, nefcio, qua in^dentia :ibi {blf^ 

xifCpih rh x^pioy 9 paucioribus etiam com-» pferim if^apuv^ £>e - n<M%ro , ' fi phireh 

prehenfum veibis, quam eelerari vel bre^ haberenc libri , quod in Lm. B; dl » 

oiflima poi&t epiftola. Notum genuslo» d fih ipU^stf ri 0pciptey^^hiKaifSrw9CD0 

Ouendi exmifiuc timfv , fim. r}ofier ^ verum poflet videri ; &biicftar ,- eadem 

fiipra^ ep. ztiv. ytypa/^ TOi ewripMCy oradonis forroa^^7 Y i^xct rk^ hriiipofiM 

trt X») ryj^ ilxniv^ . xaii r^ pmfisexfscvf xal rif^ ia?Jimi4 ^ct^Cfiioiravaiif. ' Confbetum 

tnr TxpiraiiVj scpii ri reKemeSoy rwlrm^ gisim loquendi ijcxiirrsnf, iri^fp * fimi 

sihv iywfx mmiuttuy. ' Khretv xa) M/erj r^ x&pooif dlxit 'Ke^ 

31. o/ fikv ij/x7ra^ Ac tJ 0fe6piov hn* noph. Hell. Ut p. 28B. 1. 4, p. w. 1. 

tielvscvtec^ Ixxe^jirwoavl Reddiderim ma^ 31. & alibL quo fit, 'Vt etiem, ibid^ p« 

m0/0, tr/ exciaant^vti^ ad excidekdum^ 309. L x^. pro teo9erantxsd xhSv loaluil 

caftellum. Nooi funt, quae vulgo prae- fcribere xirrm xeH xtUsiv. Digitized by Google 224 !»AAAPIAaS EniSOTOAAl. 

*piTr9ite»a r^ v^ rd ;^6>pfov irttps^in > «m) r^mAurl«v 

ft&T eyei ^^ 'ef^ufjteu, st rwn hrtv i^tk&etty ro noK?viitq It<- 
X,afn9am(b^ xcH. r&i ^h^ffrof». nepiYwipSgv» ^'^ f^ X^^V^fAQ 
ftmafiiiMdtii nei mpi '^ ^thfFwm. o^. A 8 A P I A I. 

niMSmfu^ 98 Xiptv ofuXlet^ ki^pav hriCpxva» If T^sppopiu» 
. ^ fmhi nutH^ ^tO^. iupx^ r^$* pstittyrkf fthi^fT^ 
(ptXofo^, Ktil 'Sfrticft;^op^ r^ mtKr0\ Kifi.viffdt o^ok t&v lA-45 
Ao>^«y £'AA^v«y, ovfAfiefUXJs^tu^ tuH mAAo^ ^«p* «utmv ^poafit" 
fM$ni^eu, ^irrii» ^ »») vXemw Ur 0/104 X^»f* ^ «vk oJo^ee^ 

33« T9^ i^^fwj^ inft^pvril^f^ ^i iw^l^tv vfu, leri pctenmt Jttffcv» 

JMP. DnfemiuSf nou >ad A/^ i^^». de ad P^/A U L $. lac. Duker^ ad Tiuc^ 

B. Tn 1. IV. 117. liunc locum citans^ J/V. L ^^1« P* 4S3* L 53. & 9 quiomiii- 

tegit iiafl^tiiff^g. led akerum libci um diligeati|uqiie cum lioc ,. tum eiusdem 

^mnes. Cuia nottro con&mSfrabottem poteftaus d^a^fux^wy es^fuit, jE&/9»* 

yelim, 1. XVII. pi. 1137. C. vbi de a- Jlerb. ad Lucian. t. L Conc p. 521«. 

gris, Nilo 4uliaoentibu8, h k^ixoyr» II Addo venufliilhnum Bionis locum, Id. 1. 

ifU^ irik^S TVfiufcluTMj icai i^x^^fiixf^, 85. vbiy ex Amoiibus, i }i fuf^e^ 

reu ti «S/oi/. & Heliodor^ L IX. p. 420» Tijoiitj 0'V Y UriAe^ TrepoYecvi» iytfn^r^r 

Sux} c9f iU/Kyo^ou^^ T^ t9« «k^« hs^ r^ Afium. L e. alis tnotis^ vento factu 

voufiim *2mw i»»4/ti^M <forte ^y^ipu- refrigerat & ficcat. 

yt^eu) rh «>) t^v £ui(yiff , jc^ «fe ri. 35- AVmAi^r^^-i] Antiquiores codice^ 

fiieufioif -^mfdiufiuau IVjifAfiufJim itaifl^ Li^ A. Augl. & Psl. ^Mfpi^affi. fecf 

^c^ib-tfy dum dicit nof&r, per xxyifi^wpl". mar^. Lugd. A. & AngU nXeiieeuru 

^ voluit 9^ vel ireiloy irx^fifjMptU Cum editis^ & qwbusdam MSS, retinui 

lmi^^tt>vvidm* cui par exemplum apud ivrmKive^* Sic ep. uviL r« i^m* 

Wtiquos inuectum irit npa putemr De xivfAxn rSv Itr^* 

37. I'jnr#- Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. 215 

aqna abfomta, ficcatus campus pro kculto fit cultus. Refeiw 
tor vero, quae vtrisque eorum debetur, gratiaiis, qui pri- 
mi opus fuum con&cetint. 

LXXVI T E r C R O. 

Ariftomehi tuo locus traditus cft, & Hippolytio abfo- 
lutus eft iudicio. Te, ficut promittis , exfpedtamus. Ego 
valeo, fi hoc eft valere, multa aggrejQTum, ac plurima con- 
fecutum, propter deteriora, poenitentia duci etiam md< 
lioram. 

LXXVIL A B A R I D I. 

Audio, te confuetudinis caufa cum claris hominibus , ex 
Hyperboreis in noftras terras adueniffe; ideoque Py- 
thagorae,philofopho,&Stefichoro, poetae, aliisque celebri- 
busGraecis te adiunxiffe, ac multa ab iis addidiciffe, quae- 
rere etiam pluxium, cognitionis caufa eor^m, quae igno- 

Ff ras^ 37. r«v«At;T/«y3 Vid.*not. adep.XOTl. que cum Phalaride, confuetudine quod 

41. MeTafJUX£(ricu2 Formam verbi, vt tradidit lamblicbusj de V. P. c* xix. & 

puto, non Graecam, quae in edids e- 'xxxn. haud fcio ^ an, vt alia multa, in 

rat, furoifu>.67^xitxh2LC^ & cxiv. epilL eo libro, commentum habendum fit po* 

in Thef. fuum tranftulit H. Stepbanui. fteriorum Graecofum , a quibus lamblU 

Sed ibi quidem inucnio per editiones re- cbus^ & nofter Epiflolarum audor, 14 

ceptum fur»iu>jQiu^oti\ fur»(u>^i(uvo^ ^cceperint^nifi,ab ipfo/tf/»Mri&o,flatuere 

vero in Li^. A. & Angl. tantum. hic velis, hunc fua fum{ille; quod non deH- 

folus Lugd. B. cum Marg. Ald. furafii' nio. De nomine ^tKoiro^og^ a Pytbago* TistrOxt; reliqui omnes fUT»fuXil7iM. r^ primum confifto, quantum latis, 

Diflentiendbus MSS. in vtroque loco putatum a Bentleh j m DifH & Re(p. ad 

fi€rafii}^ffSxi9 vt verum,recepi,ad exem- C. Boyl. x. 

plum aliarum epiftolarum. Sic» eadem» 47. taroplcc^ ^pi^l Loquendi genus^ 

qua hic, conflruftione , ep. n. furxfw Vt equidem opinor, citeriorum tejnpo- 

7,opUvw Tcepi fAOvoLpx^xq. &, cp. uux. M^ rum» quam antiquae Graeciae, fcriptori^ 

lurcLfUxov xP^rrbq yeyofuvoq. bus fiuniliarius. Ue eius vi & vfu, ab^ 

44. liu6ccy6peiL fiiy oiv r$ ^<Aa0'^] unde noto, nSiil attinet dicere. exempld 

De AbaridU cua Pydiagofa^ & vtriitt- quaedam coUegit Wctften. ad Gal*L i8. Digitized by Google 2St6 '^AAAPIAOS Eni^TdAAl. frhntffcu TotovTOV iTveu f£e, oTtolw o\ ^«B|3eiAAoyr«$ Iwkyouvty fjurci' 

n^t f4^ &»&p6vot9t fA&^icrr» ^ Tto^et nCpoii hitp&ffi» ^ i^di 
srp^ fjis wyy&npifisifof, u^6p'ei?Jv»t m?^ rS» ot0uv /iSyou, 
yt&a^ Y^itp ht nstpoiy ri re «^AA« hrcntr» vatp epui lueAAMv 
Hol 0'spor«poy, ei ^ ^ei eheTif fjtijSh/ itanitreatrot , kx) tpfAov- 
'^poTrovepWy 1) ^p^ rn» iwrexpwcuf (piifjap effx^fAoiafffj^ety noCi^^ 
rhf» rouiTet "^^Tfwrot Ked twTfMOvrot. 0ei?Mp{if , ovTievli rSiv (r(po$gx 
i^ rbOroti ^oMpstx^fthmt hl^Hffrepw. 

v/. [ABAPIS OAAAPIAI, TCU TTPANNnf. 

E^^e^^oui (pVGW oUbU^ v^pMf fMi iifj^oTfrroe* Koi n ^&cw 
ov yuvn ^ ^vi^p^ oiMiflfii ?Aotm^ kcu orSc ciyptoQ. zoisls^o ^sttcili Si Venetam exceperis,edict. gmnes 
9rpoK»TiltTi^9»t. Verbam citerioris Graeciae 
Ifoiptoribus familiare,non eft^quod mireris» 
cum multis aUis eiosdem generis, in fo^ 
phiflae noflri opere inueniri; tametu id an- 
tiqnioribus plane ^\i ignotum. Ipfum ;r/Sd- 
lumix^^v eft in HeUoaar. 1. IX. p. 424. 
^vvvMoy Ttmv cTfMu iyipav mu OioKiyay^ 
^pig (Jtiv Toug (3e(3ii>^'j^ Tkq fyxw€77rot{h 
fUvccg TOUToi^ ixivoixg (a^ TTapxiyufiifoijy' 
Tuv^ ci}j! iv eflet fitUoJ ^poiccmjp^oivTctv* 
Sed alia huius, atque noftri loci, ratio. 
nec refte^ puto, dici KCLTnx^vicu toS^ 
%iX^hoCiq. Quod enim notauit H. Stt^ 
fbanus^ Th. L. Gr. u I, 1485. C. va- 
lere haec^ fi iam ante perfenuerunt au^ 
res tuae calumniss^ quae in me ingerun- 
fur^ ferrem, fi alio exemplo poflet con- 
finnari. nunc vitium opinor inefli» 
Habes autem, quod lUbflituas, cum in ed. 
VcD. tum MSS. Aogl. Lugd, B. Pal. & yoii^ Burm. vpoketTiirx^xu quara jd, vc ve^ 
rum, recepr; tametfi ipfa loquendi ratio 
citerioris etiam fc^hifbiey quam Phalari*» 
dis, ftilo accommodatior efL Acveteri- 
bus quidem quid fit K»Tixe<r9cu. sbxxnde^ 
docuit BudaeuSf C. L. G» p. 867. £r 
eorum vfu efl, quod legitur, ep. xrx. 
u(p^ Sv Kxrixt t€&r tum etLom » infra » 
Tvtv KctrixofJvctv ^(4Aiv. Noflxum fimile 
eft iUi Libanii^ ep. cccucx. /ip* oTnp^ 
auTo) TTiTrSviccfieyi^ TouTt^ Kci ccvTi^ Koire*^ 
cxiiyis^ l^tius enim a pofterioribus fcri- 
ptonbus fitotum, tertio cafui varionuxk 
nominum iungi poteft 

52. K^>J^i mkXo) Tuv a^ttcv ?Jyou\ 
I^^ras, fcil. Stefichorus aliique; di- 
cit enim apud Lucianum , multos Grae* 
corum fhpientiflimos fecum fuifle verfar 
tos. Phal. L BOYL. 

57. fvhioTepov') EV&f jrrf/Wtf, de perfb- 
na pofitum hac virtute , non memini me 
legiflb« Suf|>iceris • e& autecedfinte par* 

9 Digitized by Google PHALARI&I? EPlSTOtABi 'nn tp»9 tonfortium. Quod fi igitur calunmiis de Ine occtipata» 
es, ac talem credis effe, qualem calumniatores criminan-. 
tur, non facile eft , a fententia abduci: fin id, quod verum 
eft, exquirendum effe, cenfes, cum apud omnes, tum inpri- 

- mis apud fepientes homines , veni ad me, quo me vtaris , 
ficut multi alii elaude dignis. Experientia autem cognofces» 
cum alia omnia apud me pulchrius, & honeftius, fi verq 
fine haefitatione dicendum eft, etiam humanius, quam fama 

' fert, ordinata,&, quihaec regat,& omet».Phalarin, nemine 
eorum,quifummam horuni admirationem habeant,inferiorem. 

LXXVIIL [ABARIS PHALARIDI TYRANNO. 

Oftendifti naturam aptam contumeliae & crudelitati- ac 
te pepererunt non mulier & vir, fed leaena, & fus a- 

Pf 1 gre- te repete&lum eflb hfffjfMCTifffAlm. 
qooriwi forte Ibe^bt» quod ibi, in AngL 
lAigd A. Pal. & Med. ell hx^fMcwfii' 
vo»^ vel vitiofe fcriptmn in Marcg. 
I«ugd. A« & AngL ia-xtifAOTiffifUPOv^ In- 
terea praetermittendum lilentio non eft, 
jp Lugd. B. C. Mod C. Pal. Burm. 
AAarg. Angl. & ed Ven. ievrepoy legi, 
adfcnpcum quoque in Marg. Ald. qu<^, 
jptatonis & aliorum ezemplo difhim , 
anteferendimi fortafle nonnullis.videbi- 
tur. Ego alterum retineo; de cuius vfu 
vid. not. ad ep. av. 

S$. ABAPIZ, K.r. A.1 Cani&8,cur in- 
tetpofidonis notis inclun eniftolam, tan- 
quam alienam, non fopbiitae nofbi, fi 
<)uaeras, has habe: Eft vnica in hoc to- 
lumine, quaereQ>onfionemcomprehendat 
adeamPhalaridis: quod ab auftoris infii- 
tnto alienum fuifie vid^tur. Inducitur Fha* 
kdsy vc paffim ab ;mtiqutf»tanquaa rua« mae crudelltatis exemplum; fecus, Atqua 
cum videri, in reliquis, voluit fophifta. 
Nihil hic acuminis^ omnia languida, & 
ieiuna: ipfa orationis fbrma diuena;, 
praefertim , vbi fic de fe Abaris, fiii ^, 
ys xiMt K^Miy^iivi^ii ivip»^ iU vS?d9 

pt^ /^ei. quae ab eo profedta. videntur^ 
qui, cuni Abaiidis penonam vellet age« 
re, non tam illius, quam fuis ipfius ver« 
bis haec ad Phalarin fcriberet. Accedit^ 
quod in MSS. Pal. Lugd. C. Medd. A^r 
& C. Burm. & ed. Ven. non inuenitur 
haec epiflx>ja: quam quidem ego « reliquia 
longe recenaorem, auAore nQfcro indi«- 
gnam effe putem. 

^9. 'E^iicu; 0i(rt9 olKelxitvlSfiea^K, i^J ' 
Adf Phalaridis epiflolam humanitatis Ple- 
niinmam acerbanimisrelponfio, fedScy« 
tha philofopbo fortafle aoa indigoa» Digitized by Google aaS 4>AAAPIA02 EniStOAAt 

fe^ d; 9/5 K^An K^^piv^ ewe^ xv^pUy ^ ^oAiv J^n^ytmm^ 
i^iTpM yccp efio) (pdovo^ x«> x^^^^y ^^ Kmn oiy^oM. 

wot ik^ii A«y«.] 

of. n T e A r o p Ai* 

HO^«pi$o« rvpomk Tyc Iludtfy^pou CpiAooio(])^d0c V^iitTrw 
ocov ^Kii Ksx^pi^cu. Ka^^vat $5 oim^ oii^hy KoHi ToCrm^Ch 
WT«« l;C^vT6iv, o-vyygvof^ouc Jjp65« tjjv arp^Kii husre^pxv &A- 
AhAar^ AiejSfiiv. SuvtfiTO yo^ &v icc^ tos ^6ppo:$$u hsarZro^ awo^ 
yoiysh h TawTov o/iiXM. lyu fih o5v a^ogf r^ Trept oroO aw- 

Atfvo^ 

6i« iV/^J^^ Si^li; iM(ieiS][ VulgC ih libris wpwrixflwn » x^^ %veM &voIh4* iya ^- 

editis kiueniair Ij-vui' 3^^ x^y. Lugd. A* dfivtirrtnv t%uv Trci^g vovftpk^y k») icipc»' 

Tero Itrxpei )• x. Lugd. o. Wxisig^ 9. x. &, ^fuyctfv vxvrig olxsmptivov 06dvou j xxi 

quod verum, }apcCog h x. in Marg* Ald. «T/i; r3 TFepifrrce^^xi vrspifCpxvfctfj ovx &9> 

quare ita fcripur Ac nibil frequentius d<pmlti,nv sUUipfTmvxiipnv^ i>dyot<; ipw^ 

nomine I6^u cum cafii fecmido apud (avoq^ lOfrf ipAiv yvufi$iv. Epillolam nr- 

optimos quosque fcriptores. Euripidis gumenti huic noftra non difnmiUs ad;;-^ 

cit, m Orell, 235. U^» vyelotgj rlat. fcripn totam, cum, vt pareret, cur 

Euthyphr. p. 9. A« vovfiplous io^Xj & alr«^ (pSivog retinui, tum, quod ibi imsx^ ivom 

bi. Jbemofib. de Claft: p. 134. A. iv^ nominatur» quae, in noftra^xeex^^o/^^^ 

^pelotg ii^at. AoKfifftv 'i<rx^oo nominat Z16«*» Lucianuy^ t. L D?al. Mort. p. 366. tan- 

vidides , L IIL p. ^49.1. 1. atque ita no- quam tyranno propria, enumerat T^yL Ssfi^ 

Iter, ep, Lxvm* evvolot;^ idjojatv. thtx^ xou r^ ivotavy xod riiv vfiptvj Kxi 

63, ^iafog^ fut\ X* ^ ^^ iyvotaj rifv ipyhvj «. r.A. Retfneo tamen cum 

Dubito, ^ivoq^ vt m editis eft-, an (pi* libris omnibus &yvot». de vtroque vi(L 

yo^-i vt in Lugd. A. B. & AngL iit an^ fupra, ad ep. uxui. 
teferendum. vtrumque enim aptum. A 64. UpoSvt/sooq fu ex^t^ ixfeTv'] Sic lcri^ 

Sophockj Oed. CoL 1296. iunguntur 4>^ pfl cum Liud. A. AngK & Med. B^ 

voi^ fneurei^j tpiq , fiAxjM^i K«) cpiivo?^ BiXeig^ quod editi hab^t, haud dobie- 

HeracUmj in epiftola ei adfoipta-, ad interpreris,effc Confiieta Gonfbruendi ni- 

Darium Hyft. fil. apud Laert. L IX. p. tio eft irpMfMtg tx^tv^ ^fi^ «-^ rarius. 

55^^ Q'KO<rot ryy^ivciKT^v Hvreg ivixpivtot > noftmm, 

^^ (Jtiv iXni^lyit na) hxouoirpxyfiG^vyjg 65. UpoKx/^oD pte eU tJJv HrrtxvJ Lugd^ 

dtrix^^ * mclimrrl^ ii mi io^QKOTrtK £L Angl. & Med« B. rpo^Kx^oiiiAxi. Wr Digitized by Google WHALAltlDIS iBPISTOLAl. »»Jl gTeftis/ ]^cis enim omma vi^ & praeterea roboris opkkm, 
mata^ ac feritate. Ne tu Abarin voca, virum pium, iii vp- 
bem Agrigenti. Aliena enim a me funt inuidia/faetutia> & 
mala ignoranti». Si vero cupis me venire in aedes^legibus: 
Graecis vfus, prouoca me ad focum^ purus manibus ao, 
mente apud quemque ciuem tuum & hofpitem:' iin minu8>, 
vale dicit tibi Abaris.] LXXIX. P T THAGORAR 

Phalaridis tyrannis a Pythagorae philofophia plurimuni 
quantum feiundta eft. Nihil tamen impedit, llcethaeo. 
ita fe habeant, quo minus vna nos certiiiimum inuicem fa- 
ciamus morum experimentum, Poterit enim longe disiun-- 
^a conciliare confuetudo. Equidem, auditione de.tuis re- 

Ffg: bus Tjfi^ hrUv. ex quo recepi sU Titv strrla» 
pro sU ^v scrrlw^ vt editi. . Antecedit 
cadera TdAone /ig rhv oJwv. Alterum 
TpovK^^^vfJMi indicio efl; pro TrcomXou. 
etiam ^povKxKou fcriptum fiiiflfe. de 
crebfa horum verborum conffafione^ 
vid. Duker. ad Tbticyd. I. V. pi 342. 
Hemfierb. ad Lutian. t. L D. .DiaL p. , 
flai. & Vakkenar. Anim..ad Ammon.. 
I. II. e. xu. In noflro retineo ic^yMhow^ ^ 
Lucsani eft, t. I. Tim^p. ija. A>£3^, 
i llKsyjM^ vvv fioi MffaeovffiosuTiiVj x») 
fAir K&t^^9 ^K rov ffHou^ 'rhf Bijffcaj^ i$- 
iroviJiXbxvU ifrpoK»XoyfUvyi* Ab'a rationec 
Polyif. 1. in. p. 348. ri^ fiiv ipx»^ *« 
>.liym . rdui ivotKouvrag sU (pixlav irpov- 
KtirKslvOr Koii vloTSfg iHiou rSkf i^wyyir" 
hHiv. 

69. H' ^xxipiiog rvpctwU rijg Uoiayi^ 
pou ChiXoifc^lca; ttXsT^ov-oo-oV' ^oksT Ksxapl- 
ctcctj Cum ab omni philbfbphia. alicmi 
cft crudelitas ^ tum praecipue- a Pytha- 
gorica, quae ita fiQmicidio non fauet , n 
eriam brutorum fanguinivparcat. BOYL. 

"jQmAyvc^ro ^i^ »v km ri TFolifcASev. heariiT Tx m)VwyctiyiTv U tocvtov lfu>Jtot] Horum' 
j interf res optimuj Cicero^Off. 1. I. i6, 
Eius Cfocietatis humanae) vinculum efi^. 
ratio & oratio: quae docenda^ difcen^ 
do^ communicando , difceptando y iudi^ 
cando^ conciliat inter fe bomines^ con^ 
iungitque naturaJi ^uadam focietate. vbi " 
. (laulia notat Graemus. Nelcio^ a& no^ 
fter relpexerit' notiiHmum illud; ^o^\, 
. rvpxwot r&v • accpuv avvovcl^f. de quo , , 
praeter Erasmum^ legi poterunt Scbott..^ 
ad Zenob. V. 98. & commentatores ad 
jf. Gell. N: A. 1. XIB. c* xvu. quodque, . 
tanquam Sopboclis citatum a Libanioy^ 
ep. xxxni. nraudi fuit jyblfio. 0'fit)Jx in > 
(imili diAo Euripidis eft^ in Androm» . 

<583. H' i' i(it?4Cb.JiivTt»v.fipoTm7Lyh 

yverou iiidffKOM^..^ 

73. /^KOff Tx Xipi.-froiF frwffoivifievo^^J ' 
Formam loqjuendi, JferodatOjTbucydidiy . 
aliis, familiarem illimrat yalckenarius^. 
ad Eurip. Hiocn.; p. 308. & 502. Addo, , 
ex Demofibene^ adu. Androt^p. 701.. A..- 
Tm yx^U T^v roiroMeif hi^ jk^-t*^- Digitized by Google t^w, ^^ fyk^ /ec5 ^1« AUTTcZ td /ut^ &XA' ^) fc^ oux^g 
SsTitf hr(ptt>ii kH^uth^ vpii v^, h* $y x»riiiydpcXi(Mt rvpeu-i 
ifHct. Sbtw f^ ykp %7rXw taia ^^opuCpSpa» ipxofUifft iimx^-' 

^ff(piiX£teb uiv^o». ttfniXXa/yfuv^ leeiH vreipxywkSiu vp^ ptBf. 
itet) fAs9* hvu^teii ffup^uveu. ?M(il^cxv ^s fiou ^tievetpeeit^ Jhifdo 
lih 6>c rOpetmov i^erct^ifify t^ttomv ^pnvsti fjx fi&KKent^ n ru^ 
poemt* JSstv ^^ tii f^i^Tttty '^onn-if rf ^/^ r^ iiyiyKfi» Met) rv- 
feantou. xpetreiv yeip wx, oToy n rotetvr*t^ etpp^Q , uptinrrt pt^ 
*i^ptsvo»y ov^ sffri» h rvpciwi^t XP*f^^9 eutivhvov. ^et rt 
c2lv r^ei eiXXet^ xe^ h^et rovro m 9f^& 9vyyeviff9eu. TteiffopteuS^ 
y&p 90$ riiv ftfispetrepetv dSdv ^opev^tjvxt ^ i^ rli ntTrh eic 
ffemtpieeit r^ vteir^nrofMV^, ptsret ruv IlvSeiyopov h&yeiv ^hiKvi^ 
9m Ttpoffpepeuuffifi. «/. O P S I A O X Xl/. 

Ei rh fji^ pov>^HQiivei!t zore lJu$ety6peut rh (piXo&oCpov ^<-po 
itiff9eu TFpSi fjiSy vo?J\Jucti in^ Ifm KetXovfji&fv» ^ ^/aj3oA^ 
^Hfepi f<M, wA^Q eyxufm^eev etitrh eKeys^^ ht r^ (psvyst» 

eiMv 

' 84. 02S* hrt» h Tupamlif fu. i J A S* Imy» ». r. A. iis, quae leqmmtur, 

tSoA pleriqoe tam editi, quam MSS. £i 2«^ re r£AA«, x. r. A. 
y loTW h nfmivlh S^fTinic itclv^niwy 86. Ti^ ^tupuripxv SH» mpsuiiivaul 

iA u ribjMt tuH iikrtun, x. r. X. Sed Hoc malo, quam quod in Lugd. B. & 

pro A y hriv Angl. & ed. Ven. oSf Maig. Ald. efl: r^ tjfupurciTfiv i. x. de. 

l^/y. tum pra itk r< rbJM Lugd. B. quo comparad nominis vfu vid. fcripta . 

id n cSv. rik iuM. Vtrumque, mutac eiuditorum, fupra, p. 139. dtata. Ge- 

tb interpunffionu notis, in <xationis re« nus loquendi (unile illi eit, ep. xvn. 0$ 

cepi contextum. Tameai enim finam, yip v9ip ffekrtivav ritt oiSi mtetpaTiue». 

de&ndi alterum pofle , condnnius tamea SHv <rm fictHrecft fhpmv mXtrdtc^, Ea- 

•atecedentibut inngas e^ iariy, «. r. A. dem virtute XenopBon, Cyr. Inft. VIIL 

^nuat fi vvlgataa lcripaaaai tetui^, p. xi^. 1. %6. Snei m)v i hnrrAnic /3«%- > Digitized by Google bvtB acce^ta» optimum credo te vktini eSe: tu T&to iiemit 
aoli iudicare: faUaenim opinio me laedit. Venun enim ve^ 
ro mihi tatum non eft> ad te prolicifci propter tyrannidem^ 
de qua accufor. Nam quum iiae armis & fatelUtibus yQ> 
niam, facilis infultu ero, cum armis & cuftodia, fufpe^us. 
Tibi vero fecuritas onmis , cum a- periculis f b& , & per- 
ueniendi ad me, & in otio vna viuendL ^uum autem &cies 
«xperimentum, fi tanquam tyrannum explores me, priuatuob 
«nuenies me magis^ quam tyrannum; £n tanquam priuatum^ 
eum, qui habeat nonnihil propter neceffitatem etiam, tyran^- 
ai. Fieri enim non poteft , vt talem teneas pnncipatum , cru* 
^elitate nonvfus; neque in tyrannide bonitas periculo vacat. 
Cum propter alia igitur, tum propter hoc tecum defidera 
efle. Perfuaderi enim mihi patiar a te, vt manfiietioremin*- 
: iiftam viam, fi fidem ad.falutem ei, cui perfuadebitur, vn&. 
4um Pythagorae fermonibus veritas confirmauerit.. 

LXXX. O R S I L O C H Oi 

Si, quod Pythagoras philofophus noluit ad me venire^. 
faepe a me vocatus, calumniae de me locum dedit, ii« 
cut dixifli» cum eum laudares, quod meam confuetudinem nlw yithftm^ n»^pirtpw ri vifitfi» oih^ S) vitae rationem transtulit aoftef;. 

nrpirTiTat^ St»v ii xdpm 9 (pauxiTspw*. Cum Phtonis yerbis confer Liban^ ep».. 

Cum ahero cofifbr, ep. v. p. 28« x«i lou» Olx reri^ifiijTxty 06 vep) rht iVr/^c?;. 

'■iilAip(iTepo^ cpavfU rijg ii\ti9 9 x. r. A. Ccr- fyyi^ ZxutfaJv, oiHi h roT^ i^Aroi^ A^ 

situr ia primig in his aequitacis & iufti- 0v»q^ dxx* Iv ^ofvlx^^ r^ viircsv ^[jLtpa* 

tiae notio. Nam< vt in Gorgia, p. 352.. rAfrt^ Xt^pltfi^ vifMov ivTm^ dpxivrav kpe-- 

■ A. ait Plato , 017$ liKMt , iifMpci , c^< ffrfixirav , X^vro^ fictffiXioig iv Siclcis^ 

4q>vi d^fMspof» ezquointelliges, quididem hnoi tv airecv ixik fflatom 
«relit, dum L VL de Legg. p. S6u D^ 86. Th Tifriv^ Sic ep. cv. ri ittrrhi 

ilicat SiSiv TS iirtfAiXovfJUvog > Svu^ &g ocM vrobg iff^dletotv* quod TbucydtdcMp^ 

JifA^atat iKMffTM yiyvmreu. vbi quod eft» vio* L L p. 44« 1* 7i* & allfaL 
proprio in loco policum eft, ni^fuxiTtt^ Digitized by Google jl32 ♦ AAAPIAOS EniSTOAAL jtSrrof T^ \ufi ^m crof4^affiv' r6 sreipeiyffywim ^ nA 
f^lATPrw vih fjt-nvct avvsiifcu f£6$* ii^i, zean-uc hcuv&i S9rtif 
pfMi. ^Aoi/ y}ip, a; wk h 'ifiswiv w^ ^X^ f^fm *lf*6fcis^^S 
& f<9 70/$ scLUTOu TpoTFOtt; sufiim H^ Tre^pcurT^^m, 

;5r/. A « M O T E A E I. 

Xpiyyyvtf/KJJv *i;^a w> rm Tfetpewsvsm. rupeewof yofp ou yey^ 
4M^y^C> rvpoan^ nifj^uXsvsn KeireiSsffScu Tii» rvpeafvi$a ySs&v f/^f 
Qu^vet fMi hhris syyuimv rijff M^po^ict^ , ouru ykp k^ioo 
ijTsU^Ytfy k^tvJtiOTm ^^ vAurhv ijyoufisvo^ &vfe^;^ov, \mlp nj?^ 
Mwrov srpuyfMrof f ffXsShv ovx £;$^$, ?Tt roD Kriireur$eu ri}» 
70f«U7)}V &p;^^v kmff^pet^^arsfov hrt r^ xxreiSsffSeu. tifnsp yctft 
^uiT^ relu rupeunniffcu vo/^a >MfftrsX£ffrspw sffrt rh fih rupciv- 
Mtiffcu. WTu rupeim^ rolu mra/isff^eu r\ f/ui mra$iff$eu t^ Stp-S 94. T^irouiSq ffmv Ipuiq] Ltgd. A. B. 
PaL & Marg. Ald. licouvSq itrr/v i(JLoL 
Sed edid cum reliquis libris MSS* tirou" 
0iq hTt¥ ifiiq. quare nihil mucaui. Lucian. 
tom. III. de DipC p. ^39. 1. ^Q,.]xrpav 
^kp &v fiZ^y i iTrxmq iivi. Similicer 
jLadni, mea^ tua^ laus eft. 

95. OiXk fip»x^ fiopiov ^[jdpxq] Thucy- 
didis eft, 1. L p. 57. 1. 15. /C4);5' iTrei' 
xUvrtq i» fipcexti f^plv ^f^P^^j ^^pi ^^A* 

97« AHMOTEAEI] Eiufldem arga- 
sienti eft ep. ci. Huc autem (pedltt au- 
6tor Epiftolarum , quae Diodori inlcri- 
buntur, n. xlv. 

98. Tipxwog ^xp oi yiyovSig^ rupiw^ 
cvfil3yxaT0i$i(rtat rifv rvpocwHa} Stobaeus^ 
Senn.XLVin. p. 344. vbi primam huius epi- 
ttolae partemlegas,addit tJiv ante rupawi* 
ix^ praetermifunn in editis & MSS. ex- 
cepto Lugd. B. qui cum Stobaeo conue- 
fiit. Hos i^tur fecutus fum. Quae au« 
<em a verbo rvpxwiix leguntur ad ii^ 
ir$^Wp ignoiat Siobaeusp fiue ea deia* ceps aliunde in orationis contextom fuco 
rint illata; cum eriam fine iis ftare fen« 
tentia pollit, fiue codice minus intcgro 
fit vfus ille. Certe manufcripcos fuilfe • 
in quibusnoninuenirenturea, indicio efl 
codex Pal. vbi poft rupxwhx fpatium 
vacuum reli<ffaim eft. Cum antecedenti«- 
bus conferri h&ec fferodoti velim , 1. VIII. 
p. 582. A. rvpxwog yxp iav 9 rvpxw^ 
ffvrxxrepyxttrxL vnde colorem duxiHe 
nofler poteft videri. 

99« 0£«v fih oiiiiv» tm isioifq iyyvtf 
riiv^ 9u T. ?u] Siue nofcri au(5toris haec 
(int, quod eqiudem opinor, fiue alius » 
vefligia manifefla agnofcas horum De^ 
moftbenisy de Cherfon. p. 81. £. £1 fjth 
yip im rtq iyywrriiq nfMv QeSiv (pi yip 
cofipJnrav ye oih)g hf yivoiro d^tixPf*^ ' 
rti>uxovrov » ^oxyfAxroq^ ciq , iv iyiii' ih 
trv^xvj Koil XTrxvTX Tcpinffh^ ovk iir' otu* 
rovq fjfixq reKBvrm ijcesvog ?|5/. Quae 
cum multis aliis repecica legas^ibid. PtuL 
{V* p« 99« B« Digitized by Google Ibgeijet: id, quod.venit, & quintimi J^m menfenj cum vo- 
luptate mecum agit, omnino laus mea eft, Mantfeftum enkni 
iie;minimam diei partem euin nianfuiTiimfuiflfe, nifi fnjg ipfi^y 
monhus etiam ime.ftmilem dqpirehendiifeL 

liXXXL JO E M O T E L 1 

IgnoCbo tois adhortatioiubu;. Cum eniin tyrannus npn c^p 
tyranno^ confili\im , das , depon^ndae ^tyrsnnidis / nec deor 
rumaliq[uejn mihi fideiuirore^n^d^s. fecoritatis; nani.fic ^ne 
Credidiflem.; fide dig^ujn yerp temet exilli fponforem dQ 
tanto nQgotio, cum ignoras fortaffe, ^ericulofius etfe, de- 
{x>nere , quam pbtincre, tale imperium. Sicul enim tyraani- 
4is imperito vtilius efl:, non eflTe, quam effe, tyranno: ita 
tyranno, non deponere, quam deponere,imperium tyranni- 

"Gg dis; ftilnii, LDgd. A.«; AngL Pai. &\brg. 
AM. rcriptma eft. hms loco Med.^ A. 

^ ^^X* ^ ^ ^^ Teliqai cum edi* 
tis, ^rix» i^ Hdi hr. quo incer slia v- 
fbs eft Reitz. ad Lucian'. c IIL Nau. 
1>. ^46. !• ?• vt, in-eoTedondare pardcu- 
Imn K») j doceret. Altenim malui^ mam^ 
ftriptia obferunis. <>nd in (imilibus ya« 
lcst Njlvs iam ofiea£t Jiuda^us^ C. h, 
Gr. p. 945. 

{nraetermiflum in Angl. Loigd, A. & B. 
& edltls: int c rpon in ir «nte w^. Ortum 
«ucem e(t ex varia lcriptura nonnullo- 
•ffum ISjiorum^ Ai bic Terborum ordo^ 
%*«viiii^ 2^ Jt^iitirro¥ lir^ifx&fe^j ica) ivif 
^Xixtdteu xfiiypuc^m Miiojyw. vt in 
fiurin*. 8& ed. Ven. Sed praeitat hand du^- 
i>ie id, quodtecepi. 

«v/wyyA^} Eft^quifuiittcefiuryiaibeQdum ^ pA iuMrtB^ai rV 4m^ ^ tv^M^ 
f/So^. tum autem rnv dpx^u eOk omnino^ 
vt ep. XVK & xaOJi/9trsola$ tho rupavvh 
ho did, vt ^OTo tivxtrtlag^ ep. xvs» 
Quod» per iq, nihil habet alieni; fi io^ 
tegram lententiam inlpe^ceris, lecum po^ 
fpmt^ apparebic Neque enim, qui ri^ 
^«viM^iam eft, in eum conuenit atnpUua 
t^ /B4J^ m$d9rr€oiai rii^ rupavy^^* vt^ 
ft ri fiii xAtamo^iai voluiOet ndfter^ 
irel fcribehdum.fuHret dHru^' inipdfTcf 'raSi 
mfraAMat^ro ^iii xaAam^ai rifu ipxi^ 
rflg rupa^OoOf vel.lalcem addendum, st 
TOigyhom ^uariv^ aliudue -fimile; vo 
infhi, oSrs yapivipmvg Jacovoaq rsp) T^a 
iavrcSi y^ewioeatgj s1 vagyhoiro ivvarii^^ 
jc r. X. Sed ri fiii KaTatiaiai follici* 
tandum non dft. Contraria funt ri xa^ 
Taii<r6as&ii ptnxckaiicrdai^ vt ante roik 
rvpainnivac^^Ti ptii rvpamnjo^M. & infim 
Tcv fisv ysuiotitt^-^ ri fiii ysvioixu Ao 
re<fte qnidem didt nofter, efle rvpawc^ 
?mm>irr$fo$ rw KaraitMai ti fiii ica^> Digitized by Google »74 A AAPl A Cf S ' 'fiWtT^d Jti;i - " * • . _ ^ 

0Bpi y&fsa^BCif sMi ^c &y9p^M HppMfrh^. ^l&Ti ykp h$pcMoc 

Iffoi^ fAeJKXei ^vokoM^ iympit&w^ nttpkT^ ^lm ^-yemjjSyim 
^vXnilsifi TTor ^y wr f^i^rnf hTFou^ouciiQ rvpoahni^cu ^ ^pom^ lo 
tofiivo^ ra^C h irupoM^t ' KCUt o ^Xif M ioci ^ TvpoBm; Ib^^ &AA* ovk 
J^^como B^eXiimB KAToJ^i&m. ovrco ^ 6»i(i&re?^ ^ h9p&7C(^ 
rou fjch y&feorQou; wpc(pBp^spoi 6pS t6 fin ymfMou* rdv ri^ 
potm^ou ^ij r^ fidivou fdxpt ^C XMkip. i\ fi^ (^'^p6 r^ 
rt/pau/vi^ rB^ mpi ixtrnfc fUi ^inyv&pceiroi keuA' ow^ovXev^yi^ 
fiF&MTCii Sv h$Mip pc^ rvposmifroc^ rOpoamc^ % 2)v, Koci hoc rke 
hf&yKntf riis ocpx^i »6 m}Jk orposjrrouMc^ , oi)^ oht w$pch^ Vt infra. aic, KotrMfuvw r^ ip7^^ Sc7 
^oXXx xcLi iHyk' wMrr» Tf^ rm rvpanf 
vnOlvTom^ cSru mrctarpi^cu rh /3/av- In 
qsam &ntenti8ins iacemwCQs^ «piid 
JjMft. L L ^. 97« Penander^ A/A 
«( TD^»m7; ie^pon(&, oVi m> r^&oi/* 

ibvou (fiipei. adde omnino, guae de eadem 
ve fcrbit no(ter^ ep. ci. 

9.^ 0^«r«i^ A6W 2. irwtpui^cif wctpk- ri» 
fi/^7 EVxUjaireif Tip) rh fitoif eft tn 
ijigd. A. & & Angi. ia Lugd. C vi-^ 
tiofe iyx6ikr$t9^^ & ^d^^. Pal. ^'TiSiff/iisrf* 
y. inreliquis libris^ m^ & ^io/jP^fijy; 
quod cun:» edida recinuL Homfiricum 
iivp<Tcu^ fyxuprcu 9 4n/yKvp^M ^ aeque atr 
que xvpijffxt^ i^tcuptjrMj cet» ab fferodlh 
ia* tragids, aliis bene.multis, vfurpatat 
sttipniv^ cet» non memini me legifle. 
Futuro fyxopii^Mw vtuntur Hippocrates y 
HiTodotus^ alii. De vfo verbi vid. 
Valcken. ad Merod. 1. VII. p. (Soa. L 77. 
&, vbi noOrum cum Herodoteo- compo- 
nit, L IL p. i4i« 1. 98* tum Pw^^ 
^f/m , ad Moor^ p. 3»!. atios. Ii«p«j, in 
hoc loquendi gencre , vid. fiiis^, ep. wr« 
vbi etiam Tt^i in quibu&dam libris» . 13. Ta^ ^ ycvMcit avpUPip&rim ipSr 
ri pai yevi^cu2 Nefcio, an nofter re» 
ipexerit id, de quo Plutareb^ de 
Conf. ad ApoO. p^ 115. C. npi^ H 2k 

ififg^ tk In ToV^McfyiiK TctiicutSxP^ 
m^ T^A^i^mixibilfwUm^iw---— a*« ipc$: 
pdk r^dcd^ou-^ipwim «Im»»» ri U r^ 
Mofcu rw ^ km jtpehrac^ adde^ qoae 
plora, ibid. D. S. leguntur. Alia ia 
eandem didta (ententfam pcaeteieo. Quod 
addit nofter^ rw rvpcannifrmiTik^.rb fuTvm 
ftixpi tjuSi^ liubmv^ conC eom Solonia iK 
lo, apud Piutarci.fvn. Sap. Conu. pt 
l$2. C, IX^^ifuam.dln ^ fcii.ipXIM^^ 
n rd ipxittf. 

rr. Ek ToX?Jk TpocTTcumbi} Editi vol-^ 
^ cum quibuidam MSS. TpocTrcunA^ 
Kd. tamen Ven« ir^m*«i^'; atqoe h» 
Bwn. Sed Angi. & Lu|^ C Tpettai^ 
TtTTOfxie. Si in Attioo fcripcore verfib*- 
remur, c^rtum hai^eremua, noiham nc» 
{cripfiOe TpotTrcuxxk» poffailat enbndU» 
le£H nJxo^ccpoSTrrcaxiie fcribi; vM» P/iffV 
y&«. ad Moersn^ p. 3<^^» Sed^in multiai 
ab Attidsmi nortna recedic nofler: vt^ 
il qjuiU ii^atMM^ r ct|igre vdtC$ .noi» 

sul« Digitized by Google 4k» lA viliiierftQii anteti ^ tyraiiiide, fic^ de kiatipit$t« 
«{^ vita hoiBittis^ festieiidiim eft. Neqiie eaim homy^ & sntr 
dioiilet, de fuft natioitatey fi modo fieri poilet , quot mafi» 
obooxius eflet in vita futurus, natum fe vellet vnqu^oi» niei» 
tyrannidis imperitus, quum ftuderet dTe tyrannus, ante intei- 
leto, quae in tyiennirfe font,, miferii», tyrannus, non ve- 
ro tyrannidis imperitus cuperet viuere: fic,bemoteles,homi- 
m rm^ video condncere^ nea die> quam eflfe, nato^ tui^ 
nRint^e ia vita tyrannidis imp^ito^ quam efle tyraAno^ 
Quod fi igitiH* an«e^ tyranni^m/ matbrum, qcia&inie&fmit, 
eaorratione, anhi confnluifl^^ omiiino peitftiaiifl'es,.ne eflea» 
^ranaua, Quunvvero tyrannus fim',- k, Aecelfitateimperiia4 uiifltQni vppiifflCfih Bfbfini txnien wfoffr 
tTrrxiicA^.qoM vabxan^fferaJofo &milia* 
re, in citeriorum Graeconun (criptis ot>- 
tuum tStj 2c tam patet lote^ quam LaOr-, 
-sum offindere. ,(^ 7rfo€fi7rs9^Kii4 ^ 
fcripfit, ipedalle videtur additum iU^o?^ 
7^09 cum wporvrakiw plenimque vel pei^. 
ie, vel cum tertio cafu^ ponatun Sed 
tf4etn hic confiruAionis ratio, quae in 
IQo Dhdori Sic^ l. xvu* p. i8^. L 47« 
mU dkard^eipra .w^offT49€la^ ii^fu»^ & 
fim. 

^A* oCSi}. Frequens,- in hoc genere, vfus 

It^rdcularum oiz iri^^^i^^ ^iJi 

Quo fiifhim, vt, cum Maximo Tyr. An- 
ifot. p. 668. pordculaffl hi refhtueret^ 
tom st4 eandem normuxi, hic »pro^£r ototf 
fiaribendum efl^ otix on^ putaret doAis» 
fimus Marklan^u Sed re£te Hemftef^ 
J)Hfius , ad marginem fiii exemplarifi , ean-* 
dem efie vulgatae leftionis virtotem , do» 
cuit, praeeunce hun Deuari^ Alibi ta» 
men nofter qxxx Srt pofiiit, vt ep. v. p. 
.30« 1. 89* ifMf (Aiy,TOt oix ^^ hiiio^ 9 
ikv xfi^P^TTjiin^Ti %ip) T^g tgutou xoXi&i»9y 

^iiX UtV 9td /djT K0^0^T4 T^ TOiOtJTO^* ybi ff quo4. e MSS.^ quibosdaiii ootatum a 
me, in VaS:. LedK oix ort ig , fbttafft 
pro&Aum eft ex oix om^ ; quemadmo* 
dum cum alii Icriptores loquuntur, tum: 
nofi:er, ep, l. p, 166. L 7. oS Tot svvai- 
Tsvfiorrotj oix ^ooq hri '^ixotpiy ipaix^ 
vot^ i>X ouok iTTi olnhyiv ^xxip^ ir^ 
ilV/iyy. Vtraque loquendi forma Atdcis* 
cognita. Oui fiiepe in hoc genere ou^ 
Zti iungit, PJato^^ addito/x^^y, inConu. 
p. 1178. E. dixit oi (jjvov hi Syipig ^ 
iAA^ jcoti yuvx7xi4. Huius loco oux Jop 
in Atdco fcriptdre non memini me le-. 
gille: idque repudiafl% videtur in noflio 
«edam, quisquis eius finiptume auAorefl:^ 
quae in Lugd. B. inuenitur » oux oliq tb 
T* iXfJ^ ivuv Ttvt Tiivtiivcu. Scripfit ta» 
men haud* dubie nofter oix oJov — ; 
^quod in Pohbh obuium , vt HilL II. p. 
141. ^x 0^^ iuvotTrAtrou tSv xoctoc Ttfl^' 
tTetXlotv^}J^^ oui* ol(r^Xok oiidiffou , x. r. A. 

1. nL p. 478. Srn fJi^ olov iTnrouq , 

iKkot /KMf» TTil^ou^ iy luTJbTv. & alibu 

Harione nonnihil diuerfa, ab eodem iun«, 
^fta, ovx oJov—^ iX}ii touvoptIgv ^ vel, 
ptii Qlov—iK)Jt ToivotvTlov ^.Vt loquitur* 

l,JI.^,ift4.&L V.p.537t ; Digitized by Google &3^ ^JFAAAPIAOS. EmSTOAA£^ rh ^. .. : ' • i «^. A > I M A X Oi. ^^ mAA^ ^MeuQTepcv ij^ rw ^Mofku ypofWf^m ro S^ums^2^ 
Tonlvrehk kfftix^ tw hiHpVTrsff^oUy &^e m mnok mn$«Ti«-^ 
(scr&Mj %r$ r4ii fi^ ilUAo<« C^^u roioCrotCy ifAol ^eJBi^yHfi 
ywi^M cruii^^Ka" (piifi) ^oftp im) hfMf rct vapett^fM ^pooys^ , i8. OSSi teSv Tip iwaeriiwTiJ DUe- 
rat in initio epiilolae, fi deum aliquem 
ftcuritaris fponforem haberet, fe tyran- 
nidem fortafle depofituruin, nunc, re at- 
tentius perpenfa , negat Id fibi vel a loue 
perfuaderi poffe. BOYL. Non diffimilis 
fbperlatio ei, quam fupra, ep. u. extr. 
p. 58; notaui, auH h Iwurv^ !^9 rct^ 
%^^ X^^P^* oiy hf eJ iiap ffi ri^ iucf 
i(jt,x^ rohg iroi^rkq £iTr&^* quo edam im*- 
inoderatius id, quod.hoc in loco dicitur; 
quod fi compollieris cum iis, quae fupra, 
hac epiftoh, ad exemplum Demofihenfs 
fcripta leguntur , apparebit , quid Ibphiftae, 
hnmoderata quaeuis fpcfhntis, ingeninm 
Inter & tHud modefti oraroris mteriit. 
Meliore confiKo Ooitfrur^ Trift. IV. EI. 
vu. ^2. Hoc miti Jt Deipbs\ Dodonaqut 
diceret ipfa ; E^e viderenturvanus vter^ 
que hcus. Quorum opponar.e meminit, 
ad Atcipbron. I. Ifl. ep. ui. p; 395. 
Berglerus. 

' ao. Karaffrpi^M rh Qloii] Pro more 
cum fui fJteculi houiiniDus locutus eft 
nofter. - Kixraffrpi^sirr rh ^hv , . Karc^ 
crpocpii |3/otf,veT, ptr fc ^ Kceraarpi0€iv ^Se 
mr^rrfocpk$ ^ ^itu viiu&^ vd mort^x fermae loqnendi funt Dtiioro Sid. slii»^ 
qui quidem temporibns Romanorum jlo- 
ruerunt, famiKares. Aliararione,^^^^ 
tusy Tbucydhdes , Ariftopbanes , aUi ez 
anriquioribus , loquuntur, dum xarrarrpi^' 
cpetv^ vel xxraarpid^ea^iM r^xi^t»^ x»* 
roffrpoCpiiv TtiXionf^ fim. dicunt, vel, cttni 
nomine peribnae, xmgttrrpic^n rdb^ im^' 
X^phv^^ cet. in qaibus' ^enbus loquendS 
modo a fcholiafli» redditur per J^Aovy; vt. 
tAAriftopb. Equit. 274. & ThHjd^\.yu 
p. 335,. n. 78. & aIibi;modo peri^^Byf^* 
9Xi, vt, ad Thucjd, I. K. p. 149. modo 
per fMrAXfis>Av^ vc, ad Tbucydidis libr. L^ 
p. 6a. n. 23.' nifi ifai pro KareTrpixl^aByr» 

f[rct ToXXx rif<; KwTrpau) , KarsxA^^ttiavty , 
cribere malis K. kxrefrKix&^aV* vt apud 
Hefycbium: Karaarpi(pet ^ CKCtXiiei. AW 
que fic qiHdem vetere» de vrbibus» re- 

Slonibus , populis , hoftibus , iim. euer- 
s, vaftatis, exfhntftis, fubadis, fkni- 
lemue exkum exitialem habenribus, lo- 
quuntra*. Qui altero loquendi genere gc^ 
neratlmpro mori^ vitam finire^ fim. in^* 
tef eos ficvfus, recordor neminem. Efl 
inTbucyd. I. II. p. 1^3. I. 43. ioKetlS^ 
fm ^JfAoSy Mfig igiriiv % ffftmi n (j^ Digitized by Google PflALARIDlS PPIS^TOLAB. ^n mntta ofienderim , non folum non poterit ab homme aliqua 
ffliy p^AiaderiyVthuius poteftatem deponam,red ne q^idem ar 
deorum domino. Depoiito enim in\perio, fcio ^ oportere^ multa (S& 
grama paflum a tyrannidi fubie6tis^iic demum yitamfiaire. . ^ 

LXXXII. A R I M A C H OX 

N*on molefte ferimus calunmiam, nequfeopinionem, quann 
^e me. habent , qui nunc funt , homines. Cum enim • 
perinde video effe, iniuriam facere, imo vero. ntulto iuftius > 
iam^ quam iuftum , habitum iniuftum^. tantum abeft , ,vt ce^ 
lem, vt propterea libere profitear, aliis natura talibus elie^ • 
inihi f^to, obtigiife^ Dico enim etiam in.nobis iniquos jelS» 

Gg3. affe^- t&vle xafroffrpo^. vbi xaT«rrpo0ii a 
fchd. redditur per i idvaro^. nec repu-. 
cnoy fi modo conceditur, non generatim 
ita accipi polle^ fed efle, xe vera, ifto 
in loco, non aliud , atque exitum exi" 
tiaiem. Cuius genens hoc etiam ^ apud 
cnandem, L L p.^ 13. h 26* Ka) i9ciiifuu4. 
mrparsta^ tpc^ iiei t9^ iaurciv ix" i^Miu 
kmoffrf^ ovK ii^svav ol E^PJ^veg. quod 
ctfi-reodBnt per alhrum fubigendorum 
€aufa ; le vera tamen (bnat aliorum euer-' 
Jfhnemj exitum exitia/em, fim. Nec 
dobito^ quia ad eam fere ratioiiem acd<» 
jrfendum fit nomen', in Menandri Ine» 
CX V, 545. —^yoiul yap^ ifi&v oiii sJgy 

re^ ^Kslovg rivigm /lv rtmBpa^ B* 9 xiu^ 
Ti ysyofdMX^q , rixt Karoffr^iif t« r 
dmfpUvatoq^ HXiO^j J^vmi^^ ouroc iTrixar 
^eTr* iv w% ixs7. quae fic edidit ClericuSy 
Sidmafium fecutus, in Exerc.PIin. p. 112. 
C dum icaraffrpi<pfiv interpretatur pep 
mori. Apud Strabonem vero , h VIL 
p. 456. A. vnde fiimta fimt, pofteriora 
fic leguntur; itv rtrrapa^ 3' g Trivnys^ 
yafAiiXMq rux^t 9 ■ KaraaTpo^^ rsc. 9. avupUr 
vaiofi X. r. A. quae (bllicitanda non vi« detmmur^H m<>d6. mfllorir diflS&flaonis* ao» - 
tam sjite dwfiivaio^ pofueris.v Nec vera 
yiyafittjxiiq rvxfii temere/. disiungenda; • 
nec TiyKn pro fort^ fortuna . valde ac» 
eommodkitum est. Aut' fiillor , aut k^ 
raarpe^ rK confequens -eft.^antecedentl : 
hf rmapa^—^jyiyaiiTfxiig nixotj vt in«» 
telligatur Hara^rpoipii riq idsriy idque ac^ 
cipiatur hune in modum: Si guatwfr auH 
quin^tte duxerit vxoreSj,- exitus exitiom - 
7iSy 1. e, calamitas fumma eft. De mor<« 
te laltem non efle cogitandum, indieio ' 
luBt, quae fobiiciuntur > A^viifinivaioq-y—^ - 
oSro^ im»a}Jir* iv roh ixeu ' qiuod nonc 1 
«un in mormum, quam viuumiconue^ - 
aiti. 

04. ol wv^ iv6po)7nPi De fiima enim a» - 
pud pofteros fum follicitus. BOYL. 

a8. Zvfi0i0fjKsu] N k^Xxvffrtxivj vd^ - 
oim in libris editis, recinui, quod in eo * 
confeutirent MSS. excepto Angk vbf i 
cvfjtfii^nxi» - Vide, quae bac de re nota* - 
uit , in minimis etiraa diligentifiimus^ -. 
jD* OruiHius . Vami* C»r. p. 70. & ad I 
Cbarit* h L p. 139. MiW quidenn , ia : 
his, incertum vidctur, quid Ubnuiorttxa •) 
fit^ quid ipforum auflocufiEU .* x- Digitized by Google dS8 ♦AAAPiAos nmtroAAt 


«9/. H E N O n E f 6 £ t 

Ibpoy 7c;rovtfi», ^ ^' r^ y/y^msAi^ S^ rok fcdy ofAAMc (|)60-« 
«611002;^ IfAoi ^ ^Mt r^ iw) dm)f ^A^Tay Mr;t;uoua*«y £^^9/1011» 
«Mour^ ymMtu mm^ 'hot^u ^ KotAmw , Hr^ iy^ /j^h rO-» C receflenS) libri omires habent rotkm^ 
qmd quor(am commode refetri polllt) 
:iion video. Hlic autem eft mjrm. quve 
lcripfi iwrtfi* Geflus oradonis fimile 
huic eft, ep^ cxi. eztr. sl fdi^ Todr^ iul^ 
«VI9 trrhaSifos fjth V iilxou Mfimof rij^ 
AficoByH^ Ix^w Jfiid^ovTo^^. a6 ik furk 
foS iixcueTmw ^44^ cp* cn. TodF ii0 
Jli» » Srt ToS xrl^aifTOQ Mi rkf vixmiP^ 

33. BENOnEieEl] „ T5e Tmmb cpifl»* 
'^ la-fic Petr. *Carrera^ Mon. Htft. Vrb; 
CaL t IL c. vn. p. 230. Confeno^ 
neiim ooinino- mihi videtor^ quonjaoF 
de Xiphonia vrbe fermo eft^ vt locut: 
m epiftola qnadam Phalaridis reftltua- 
tur, qui ad hoc vique cempus a nemi- 
_ ne animadoerfiis eft. Inicriptio 'hu- 
^ ius epiftolae in exem^aribos ^quibus» 
^, dam Graecis Ijatinisque liabet Aenojri^ 
^, ti ^ in ftliis J&f»tf^i7/itf/% «vnum, quod 
^ ego poflldeo^ calamo exaratum & ve- 
^ tuftiinmum, profert Xemipitti & Xe- 
^ nopbiti. Tanta fcripturae varietas 
^ circa nemen, quod necperfonae, nec 
^ xei alicuiii» fifmficacum fuf^peditac , 5> •99 ^ vocis eoRQpt^Iam manifefto pradiC;^ 
^ quae inculcaca eft pro Xiphoniiicis, hoo 
9, eft, A quei di Scifaniai Ica ciues it* 
^ lius vrbis (^a^owla^^ dicuncur; vt apud 
^ Stephanum videre efi;. 'Ec qooniani 
,9 breuis epifi?ola efl;^ eam hic fuUbibe* 
„ re lubet, vc pateat, Au£bori in e»refit 
^ eflb cum hominum muldtudine, mo 
^ cum homine quodam fiagulari, n d^ 
,, culus deprauatus fbrte denotam. ^ 
Haec iUe. In libris MSSL quibos vfiit 
fum^ aot Bspcxiliet eft, vt ineditis « aoi 
KxtfCfTelku iic. enim Lugd« B. & MuA 
Ald; In exemplo Ladno , qood fa& 
j^tetinuf^ vbi paiQm vidoie nominapio* 
pria jtcribuntui^, inoenio Xenepbiti^ SeJ 
<quaeflJonem parui momend ellb putoV 
cum noB tantum nomina perfonarum, ia 
Boflris epiflx>Iis^ fiiepe ad arbitcium ooa» 
ifinxerit iophifl^a : fed etiam haec non ni> 
4i partes quasdam condneat ancecedentis 
eputolae, ita inter fe ionftas, vt, qid 
^vccamque legerit, facillime animaduertaty 
%anc ex illa, non iUam ck hac, deicri» 
pcam efl[e , praeccrmifiis iis edam , fine 
quibus vix ftare fentenda pofiit. . E^ibes, 
antecedeate epifl»la ; Ov« ixfiiiuitt rn^ Digitized by Google mAtt%mts' EPisTo t Ai. «3P affbftnc» It «IMs omaibiis klem iQgeneratum eflRx Difi^ vbk 
ro hbc yno, quod nos , tyraimi habiti » qQibus fit poteftas^ 
eonfitemQr ; illi , tyrannidis expertes ^ qaateaoa aietwint 
poenas dare^ neganL LXXXIIt X E N O P I. T H r 

Non molefte fero caltimnias^ neque opiniones^qtiais de^ 
iiobis habent ^ qui iniufte accu&nt^ Et hoc animoV 
lion alia de caufa^ fum» quam qnod fcio ,. aliis natura malis^. 
mihi fato, plus diis eciam pollente^ tali eflTe obtigiflk Differt 
veroj quatenus ego^ tyrannus^ coi j^ropter .imperium ifAo) d vw Mfwtroii hic vero, Oixix^^ 
§uu ras^ hxfio>Jtii^ cSn ratg i^m^ ^ 

^MTiq. vbi» pniccer ri ^ Jtoa/^ Mnr- 
^f^oiyiTi^^^ MUDeronim cofiiiDtttatioDei&, . 
ndem onuiia» Tum, tkx «oteced. pf. 
iabaAvmvbs Hin ykp h Zfy ri Hatim r 
piXM» a mAJl^ iaminpw iSkf nv inmhn 
^vopu€fAho¥ ti ilmoif^ wt&itm Jhrh^ mk 
iiciKfiitricUuy fim ix* miriSi «r«^pV«i* 
i^ictaif hi tO^ fih i>Jm ^ii TBHP^ 
«w«9 tfu) a ^y^ ytUitsi TUfifiifitt 
g«y. in neftra ▼ero<» breiiii»^ m) tm»^ 
ie Mh iTMpm TixoAay ^hi rh r»^ 
^Uitv, 9ri TiT^ IM iKXiif^ ^ikii utwoi^^ 
\l^} THlik i^ mu $ich wXOm Jwpgicuam 
d^Ayioj^ TUcuT^ ripii4iu cwtfiyi* Sed,. & 
tntecedentem epiflolam infpexeris » me- 
fioie coniilio, videbis, quae ibi leguficur^ 
fuam quae hic^ fcripca efle.. Sequuntnr 
tandem, in noftra epiftola ^ ita^i^ U 
inaUvoif 9n iyi iih T^^mm ^9 JiooiUm 
9iit t^ i^ hP>^ 9 tjtiMr&* ifidi U 
fMTot yirwin^y Taftaov iAlxofn vpu? 
pifiiv^^ ificXiyiTv iiov dpmiii» quae cum 
poftremis antecedentis epiftolae.conti&- 
lyuat^fnieterquam quod prion alio niK men dicuntur) pofteriofairefOy onttidnc"' 
ad Zenopithum cum reliouis accuiacori» 
bus direda, efieruntur^ fecus atque in < 
aafeecedebte epiftola fit; Quamquam ao^ 
tem faaec softra qua^am ratimie cum- 
^anteeedentibos cohaerenc, m^us tameii : 
inteDig^ » quo coniUio^fciibeFe ea po» 
tttit nofter, fi td illa refms» ijBae, ib ) 
altera epiftola , aatecedum , ^ifi) yip ndi ^ 
iltShf ri ^a^iififui wpgiyiiyiAiUu icatn^ . 
m} t^ ik?^ mrctffi -Ti aM ipt^putm^ 
Svat. ludicabit itaque leAor, quo 9 • 
loco fit habenda haec epiftola:: nec audtcK • 
riy vc opinor» Snia^. iauidebk Xeno-^- 
l^them..- 

SS- E'0* i?^J itt cditi h^ri , nec att»- 
ter fcribciidum, docec ancecedens epift» ■ 
▼bi Ar^ ifiel. MSS. tameii lAigi A.4t^ 
Angl. i^ifi&i^ Pd. kii irirfft^ 

S8. ikutMfit iixoMm m ir&l Idem 
fere occtimt ep» cxuulCuxxsiO SOYIto 
ReAe , in antecedence ^piftola» JM^/ 9 
ifi TCuT^^ oTf* Toiourmm iuBgic Zi* 
iamus; ep» Dcxniuu J^io^tpit 3t t^ 
coCt<w, 0ft ^ic£d«?^ K* r. A* atque ead^ 
fimilium ratio* KoAiam ht qui iuagi 
|)oiIk» .aoa fklao^ itav 
oames*. Digitized by Google • fc* *'• i iijfo 9AAAPIA0S SmSTdAAt jry. A A K A H A P Xli. ,?<6fyoii /e^ Wc oU^S^)^ x^v /^lh iix&^ k?JCk jj^ 
%pyotQ lA;n(^Af. mc^ noT^fiw yhf ef4^$$pot &¥, kcH wn hf^S 
iH^mtQ ^ wrs x^^ ^OvctfMf ^ $potwv6fMfOQ , im) rau^ koU' 

H^C, fl hm^cf^t^ $otpp& fjih W sfMUT^^ o^of^ ouhsi^ rw iivrcjv. 

Mt9TfV0^ Si rj^ ^fiMty Tff^ fJS^^iyCL TW Ct^tKn^CUfTW S/MTTQy^Q ' 3$. Z^fywtw )• r. A. tx^l Scripti 
%0V9 quia, in «ntecedente epiftola, 
^^fyrsq eiL Conueniunt Med. B. C. 
Burm. & ed Vcn. in reliquis cft ix/EHf. 
Infra ex Lcwd. A. & Angl. ante ¥6(m\k 
4flterpofui td^. 

4%. AAKANAPXli] Logd. B. & Marg. 
Ald.N/x^y3^. vtnim ante&^ndum fityin- 
certum. ^ 

43. Kctrtxithm^ >iiroiu x* r* A.] ReAe 
incerpretes xxrmishtiv^ reddiderunt per 
^frrprw /fw»/^^;quodveteribus eftfew*^ 
•rovy. lis xaraielistv , pro pirtimifhere 
•iiotum , nelcio, an altera virtute fberit in 
«yfu. Be dterioris Graeciae icriptoribus 
aemo mirabitur; «^iorum confuetudo lo- 
^uendi infimilibus ab' illa veterum faepe 
•deflexit. vid. praeter aiios.^eruditiiCmum 
jAbrefcb. DiL Thucyd. 1.4. p.:88. 

•44. K^y ioeifMv «7^67 1 Sic >libri omnes. 
"Slue cum BiHeo reddas coniltuerlm 11- 
met^ Gue cem Naogeorgo^ ttiumfi nibU 
'Sicam^ fHgetyhic,t^ /e^tf^ rfTo^ymutan- ^Tum autem veiba , x^y (dAjih». elim^ 
4Uifte lungenda funt antecedentibus, a^ 
•^A^ /B6^ r<rA;^ mV^ Negaty quod qoit 
fortafle fai6hirum.fe opinetur. fKxre quenki* 
>qunn, qui verbis terrorem ubi pollit in^ 
cutere, repedtque, quod modo ante dice» 
tet, fi^tfiiii; Ifii, X. 4-. A. £t boc qui* 
dem in Graecis Lacine reddendis (pedta* 
tti-; alterum tamen nolui , repugnantibiil 
'^libiis^mnibus, mutare. 
* 47« A'>^flTrprfjftei/^] Inter Jbucjdideu^ 
-quibus vlus fit Dionyfius , relatum boc 
id) H. Stepbano , praeterea in HirodoA 
4. VIL p. 5x5. inuenias; vbi vkL WeJJkL 
•L 63. 

-4^* Z^fi Hk rhq rix^ i0i0ato9C e}TsS0 
YftSXAcy iKcewirepog iri(puKii>o » 1} iMcSrmJ 
Alelius, omiiE) commate, ita reddas« 
•Noc non fonunae inconftandam nan»* 
« podus, quam akaliis narratam ^uidire^ 
ddoneus. BOYL. Si ab edit. Boyleana 
iiecefieris, in libris omnibus interpun<5tit 
minoiu aotam inuenies ante el^ij^. .Poc- Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 141 

poteftas fit, oonfiteor; vos, tyrannidis expfertes, in 
quantum metuitis leges , cnm confiteri opOrteat , ne- 
gatis. 

LXXXIV. A L C A N D R O. 

Neque tu, neqiie alius hominum vUus mihi timorem in- 
culTurum fe, verbis fortaffe putato , etiamfi nullumdi- 
cam, fed ne rebus fperato. Nam bellorum peritus, neque 
iniufte, nec fupra vires audax, ac temporum momenta & in- 
clinationes efle quum fciam; adhaec, ad dicendum fortu- 
nam inconftantem , aptior fa6tus, quam ad audiendum, 
confido mihimet, quantum nemo eorum, qui funt: ac deo 
credo, me nemini eorum, qui iniuriam intulerunt, inferiorem 

Hh fore. ej!t aatem, td antecedens 'itia^ conuno- 
de referri rag rrixfi^ d(3£0ahvg» Sed tum 
reliqua, iiTreTv fiSx^Wf x. r. A. quo fmt 
fcripta confilio, diftu diffidle eft. No- 
Com illud Cleobuli^ zpikiLaert. L $.92. 
ji^tXiiMcv iA&)JkOvt!yatj j} (hik6^^oy. cuius 
loco, apud Stobaeum^ I. lIL p. 44. extr. 
'^i?^iixoov^ Koi foi iroXvftxoov* Sed huius 
^ntrarium a noftro loco alienum. Qua- 
re cum Boyleo coniunxi rk^ rvx^ «/3£- 
fatev^ elmlv , X. T. A. Saepe fortunae 
5iconftantiam , in his Epiftolis, qufcri- 
tur nofter. 

4.9« OVcv ovh)^ rav Svruv^ Tovg tvrxq 
non generatim quosuis bomines hic vocat 
hofter, vt accepifle interpreces videntur, 
fed rov^ hx^ovrxg^ ad excniplum Tbucy' 
didis » 1. L p. 23. 1. 90. Kxi xvroi cLvxy 
xaffiiiasffiou tpacxvj ijulyav pixZofiivciiVt 
ipi?,ov^ TTCtetvdxij ovqov fiovXovrxty iripovg 
rZv vvv Svrofv fLxXXcv, u(p€?Mx^ evsKX* 
vbi lchol. TSv vvv ivrvv^ ruv vvv hx^v- 
rm. Nec dubito quin eandem vim rc- 
ipexerit hiftoricus, L II. p. 11 9» 1. 3« 
E noftro addi poterunt ^ ep. ciz. r^y yxp ifsri)v rSy tvrav^ oi riv ApAfJth vKOTeoA^ 
lutx. & ep. cxxxix. Ovf^^vre^ ifjtirliif 
vvv Svrav rtvUf ovre TeifxOivreg^^ k. r« K. 
Sunt nimirum oJ ivre^^ m his» iidem fe« 
re, qui ahas ab Atdcis dicuntur ilvxln. 
quo in loco etiam in libris Stoicorum» 
uniiliumque fcriptorum, inueniri Iblec 
elvxt riqj vt, in Epi&eti Encb. c. xnb 
& alibi. Eadem virtute, Pauloy L Cor. i* 
a8. contraria efle rct Svrxf^ rx fin Svrx^. 
ad ittam locum, recbe dpcent incerpre* 
tes. Nec aliudlpedfamdum, in eiusdem, 
ad Roni. Epifl;. xn. 3. Aiyt» yxp Itx rijg 
Xfi^ptroo riji ioSel^g fMi^ Trxvr) t$ Svrt ii^ 
vfiiv^ fiyt wrep^poveTv^ ^xp^ S isT (ppovelv. 
quorum fententia aprior erit,fi interprete* 
ris, quafi fcripcum fit xa^r) r^ Svrt rt^ 
vel cppovovvrt* 

50. Upie fMfiivx rSv SHtx^vivro^ Ixxr* 
rov (FXTi^etv^l Lugd, B. & Marg. Ald. c9«, 
fMiievlq rStv xSiKtjcxvrai^ t o-» Alterum 
auftoris efle , apparcbit , vbi contuleris 
Tbucydideum^ 1. VII. p. 468. 1. 86. ivi- 
fitjxv yxp oi XvpxKovo-tot^ vpio ri^ rch^ 
Alifvxiav yiH/f — ovK IKxttov cxA^ew. Digitized by Google 1242 OAAAPIAOS EniSTOAAL 

VX^^^' Sf;^fii yoip srap* avTM nkri» Irxy^^^ r\ TF&ntraf v^ 

W. A P I S T O M E N E L 

rbv TFoXs/ioiy. r) f^v ykp $wow ko^ WfjBTotSsQ aw oiy*-^^ 
fiou. TOTo^Tai ^ emexi^ Tou ^io^ (pep£0 bfl Tok rotoinuQ^ 
ci mi voLp iXiyov iii^ov i^ otuTciv hto&mih^y &orT$ ciffFBUKTou 
ToS Qoof&Tou ZvTOf zaoriv SLvSpckiK^ w^oufo^ &v mi rif^ &fMp- 
fihmi Sattov j $1 Hoii vXBma (loi xpwoy sTncrphoi ^v^ ev tfo^ 
?Jfj^ TO^BtJTiiaou. ri yoLp iy^pl ysvvou^ fw^ kyaSoy^ it mpl$Q^ 
kperiiq koH m^ iywi^of^ip^ uffFspsiaour^ou roif^i 

sr/. S T H S 1 X O P fli. 

Tl %Xttw hefi^oLfjL»^ 6V hnyooXjfW p ou ptk Aiot n} Ti ontp^ 
h^ ii^ Qxtycu^i^p nw xci yoop oiuri r^ fuipoomar 
^fiTv. T^ ^(M^ an 5(Jf ^f^^ ^ qaod m glftto velot fiiAeaOy Lfban. ep. jjcccmL. 

edidg eft , fcribenchiin ft , dabrcari por- n% yipt &rd ^A^ xcti w) vtX^^xoti >irm 

eft; tametfi flhid frequenttas eft in hoe rt dxoikm xa^ tp^» 0i(S/iev9^^ — Cotmt^ 

genere loquaidi. Jfferad. h I. p. 93. B. rio modo tameii^ Pauius^ Rom. m. pw 

fxeii(4,yifri Q KSpof) Mxff^arira^ xn^ vS^ ifjutfrlm ilimu & mktro, 9^ fjpup 

IwwTiy Treiii^a^iau Tbucyd. IV. p. a^a-.. ttopItcu^ fmiIiter.flferorf.l.lV. p. 297. A. 

I. pa. tX^ vrivrot T€tpi^i(ricu M ^iif' fiou^if^ewq hcH riii irinn» £r* Imr^ 

itoiil^oLu adde Prrlyh. i. p. 13. III. p.afts.. ^tff^curOM ; a quo toqaendi getiere uoo 

«lios. Tertto autem cafui jwefertim \o^ multmn abeft, iri ^ecvr$ hetfiitify reflfc 

CU8 eft, vbi vetba Jvxi , fim. ittngitur» ttiendum Libamo^ ep. i^ccz. Airtiwpuu 

vt, apod Tbucyd. l I. p. a6, 1. «9. KaI 31, in ^il^ M ^oun^^fAi \a^, xd 

Hii^U cQhxroi ipSiiiv hn^ if cfxrff ptd" ysyovin; xtipto^f x. r. A. vbf ff^us con* 

vo¥ itsvifiii leiptyivhOMy xcA ip^ fiiyc^ tmt Hm. Cki. X. 411. £V tvpM ymfi 

i xliHuvog ii hifAiOx VT ceurdti. Sic no^ yfitlpi — ; f^ dubium non eft^quin noc 

fter.^ ep, zcv» jClK Sim nci rofouTof &• voluerit Libanius^—^ort yiXatg^M ^ct^ Digitized by Google P.HALA1LIDIS BPISTOLAB. m £n«. Pignus floim eertiffimuoi ab eo hoc mihi eft , quod omses, 
qui infidias ftruerent» nobis fubiecit 

LXXXV. AHISTOMENL 

Noli mecum dolere , de vulneribus, qufl>us fum vulnera* 
tus in bello. Nam, etfi beneuolentiam tuam, quodque 
vna commoueafis, «dmiror: tantum tamen abeft, vt graui- 
ter feram talia , etiamii mox mihi ex iis mohendum iit, vt, 
licet omnibus hominibus deprecanda mors fit, precer etiam, 
ante fatum , ii vel diutumior^ mihi concedat vitam , ia 
bello mpri. Quid enim generofo homini praeftabilius, quam, 
de virtute & vi^ria certanti, ponere vitam? o LXXXVI S T E S I C H O R O- 

lexnn mifiinus» ficut cogitamns^ ita me lupiter^ non 
tibi, cum mazime» fed nepoti tua Etenim dignus 

Hh 3 ado- 6i. AV^j^m ^ iS/W] Budaeut^ 
C L. Gr. p. 701« &• ex eo, £L Sfepbm- 
mus^ Th. I^ Gr. Ui. i^6.xeMteffutp- 
dere vham^ & froiicere. Malim Cice- 
tenis vaMsj ponere trism^ vt, Fam. IX. 
qp. mv. Hoc denique animofum^ vi^ fi 
m hsc cura atme adminifir^stiene vita 
mibi ponenda fit^ praeclare a&um me^ 
€um putem. Suidas^ A^wepiOofiai jiy xii^ 
neo^ iani rA JtiroTUnfu. &<» A^mip^n^ 
w, — dTritero: In K diuerlk, Tieecri^ 

teum , Id. V. 04. rtv mSl3eroy ifi^ie 

Ipeii^ 9 fchoL incerpretaturpcr^^ lumr* 
icu. Ipfi poecae, ibid. fti. tifwf idem 
t&^ifiodipelieie^ &(ice3SiA. NofiiDti- 
nien limiie non memini me legiile. Tra* 
pco. fum , led 9 vt afiaor^ vimite pt* 
mmper diuer&s Atntfl^ filoy, moufjM^ 
fin. vid. ^ip. OteSu 86$. JEpb^ Taor, 974» ft alibi. Gonfiietum loquendi mo^ 
rem fequitur fc^hifla, ep« cv. BeikofdM 
rSv iraf Ifi^ x^futnnf fidipae ouh i?Jyw 
h vfiu» T0% {piXrdTOiO hfaarspsleaeAat^ 
Plutarcbusj de Sol. An^ p. 968. £• de 
dej^ianfie, qui pueran fiiftulerac pror 

Clearo. NoQ dimnHlia rado veibi trana* 
ti in liis, itnfdeaeim rne ipyne^ 
hfiiy^ fim. 4ik rtvAi quae Polybio^ Plam 
tarcbe^ aliia» oota funt genera loqueo* 

63. nV heteodifue^ oi uJt dUt eA r^ 
m^] Lqgicur in edids, &» qui vdus 9 
MSS. quibus vtor, hanc epiftolam ho^ 
bet, fiunnanniano, nV irmoituw M 
Ai* eS eot rh eraeiy. qoorfum re^icienf 
H. Stepbanue^ Th. L. Gr. JI. 1077» 
hwofXfiiMlam^ pco titfimm tiU testeudo. Digitized by Google w 4>AAAPIA0S EniSTOAAL Kyyfl\>MA). ^Xoifjtviy y ftv AVTh iicreXhcPcu , t6 wfff ^fj&^ 
fiepo^. tI kpyOpiW tI Tfa^p^ ^f^Sv, o pi^ aii xoiu^eiv ipovXiiSifQ 
roTS ^o^ufify b\ fj^ ?^a^ eaifi vw y£ ,. ^rpoioffm^ eS 'M^ , 
vcphi XfiBpcuMQ Ktwa^euffOfiM ^oo j k^)f en ^(cpcm-fi. 
Xot^ieTFckepoi^ ^s ffoi oTfm k») tov^* ^ oTrep ^pmefiOfm ^iAoj^ijml^O lUd obferuat ft PhalariJe. Tum aatem 
ipdiis haud dubie e6yootifu¥0i , vt ep, iv. 
oi^ yip TTxp* hfig T&f fM?jrra sivowfAhaif^ 
9w) rep) vfii^ itntotiiiBathw i^offti. &, 

S»» cxxxii. i^ ifio) i tpiiroq svuooufiivcp. 
ec Icio tamen » an iivoii^tat rm dici 
pollit, ficut iSifow ihzl rm^ aut sbifoav 
rm. Sed verum forte vidit IWaogeorgus, 
dum reddidit Oleum mifimuf, ficut co- 
gifauimus, notKper, louemy ^et* Habet 
fane, quod ofi^ndat* per lepofitum, iq 
hnyoovfuyoi. £t illius quidem interjpre- 
tationi fere reipondet^ quod fcripC,. ag 
iTrmovfievy ov fi» A/« 9. r. tc. cuius vefU- 
gia tam clara in vuls;ata fcriptura: fimty 
vt,. neminem aejgre laturum , Iperem , 
quod' Manufcriptis hic ddlitutus» eun» 
in modum orationis mutauerim contez- 
tum* 

' 67. T) ipyiiptop rh mf ^fiSSv^ Sfii 0^ 
xepUZetif i^Xilflnq rSre irapini] Ita reAe 
vterque MSS. Bodl. ImpreilT legunt ri 
ipy^vptoif ro 7r»f vfiSvy i piii ov) xofAt^eiP 
/i3wA)Jtfjfj/. BOYL. Quod Latine ex- 
preffit Aretinus^ & e-MSS. Bodl. edidit 
Boyleus^ in-edit. Ven, etiam inuenciim, 
qmn alteri praeftet , non dubitabis , 
vbi, in eandem fententiamfid^iici, cort- 
taueris, A fjtii A^/3«i/ fqi vw ye — 1» 
iiuSav praeterea piro ifjiSiv conuenit ed« 
Commel. Reddidit etiam Naogeorgus^ 
quafi eflet ^ftm. Quamquam autem ea, 
qua dixi virtute KopU^^i podflimmn 
probatur ab Atticis , xjofAit^ew tamen vti 
nofter pomit cum poecis , quibufcura mul- 
ta communia habent citeriorum aetatum 
fcriptores. vid. Hom, IL A. 737. 
69. K$y hi v»pcmili Haec Boyleus^ maiorls mreipunftionis nora ante x^ po* 
ika, fequentibus iumdt: melius antece» 
dentibus addiderunt. alii. Naogeorgo^ 
vt in margine notat , Graeea bic ob^ 
Jcura vifa funt y, & mendofa. Sed 
in his quidem nec obfcuri quidquam^ 
nec mezidoli, (3 moda Tftp^m^m » ez y&L 
loquendi confueto Graecorum, interpre* 
teris , quafi legamr xiv y 3^|« rijc irp^ 
ioatcn^hi iretpfiurrfiXlf^»i^% v^I ^ 
fri irxpXTT}^ CVpupaloU^j tre Tpdiirnit^ 
ehou. quemadmodum acdpiendum efle^ 
dare docent antecedentia.. I^emplaquo 
minus addi necefl&' flt, literatifnmoruni: 
virorum efftdt diligpntia), q^ tam ao 
curate, quam copiole de hoc verbo ege* 
runr, Tay/ori^ ii Ly/l p. ^a. Hemjfer^ 
bufii , ad Lucfani t. L p. 507., D^QruilHi^, 
ad Cbarit. p. 391. aliorum. 

70» Xe6^€TtSrspoif:H m o!pm xd rei^^ 
Jhrep^ X. T*. Ail Si, quod ad anteceden-»^ 
tia notauit Naogeorgusj e£e bic Grae^ 
ea obfcura £f men^fa^ de his accepe* 
ris, verfflime diAum efle, apparebit. fie. 
enim-edttum vulgo r lUAeTrtiripop ii (roi^ 
olptMt xa) rwf^ mp xpoTifJorm slKifjafi^ 
TpofJLWf^^ XrHffixfipi. xai vpo^ nSg lireaU' 
xitt 3/ & vefiaarirepof; sl TO?,h&yi^ •»— rib, 
irtntievfitara raSni xo) eriftye^ xotl 
rljMt^—. Abit qtddem parumper edic» 
Ven. dum Ik poft x^^<^fpov* & %% 
ante & ^I^Mrrirspog ^ omittit : fed parui 
momenci hoc; nec maioris effc, quod 
Burm. habet, Sirep Tp. pro Sirep^ irp. ma* 
nifefto vicio. Interpfemm alii alia via ln<>> 
iUmerunt: verum, vt opinor» vidit ne- 
mo. Auc enim reddiderunt, quafi fcri- 
ptua fit Tpofpprimr vel imiile; autf» Digitized by Google y PHtAil/AllIIHS lEHSTOLAB. ^4f 

adolefcens ifte videtur,u cmus habeatvtr ratio, 8? in gymda» 
fii praefe^nura nihilo inferior Agefilaa Velim .auteoi eutt 
perficere, quantum in.ffie.-eil. Argentum, a nobis miiTuip, 
^od tu au^iare tunc eoram noluifti.,^ nij& nuoc guidsm ac? 
ceperis, fcias, me proditionis calumniam apud Him^nCe&ii^ 
te infiru6turum» tametfi iam eius opinio fit.. Grauius autem- 

Hh.j,. . ti^ g aoillfi ic dcm :^et>toindMWint : fc^il- 
lud quidem 9 X^^e&xxix Naogmgus , dum 
S^tix» iid fmt: dificHius autem tunc- 
tibi fore pttto , ^uod tibi , literixfraemii'* 
fisj fignificare conftitui Steficbore: hoc 
iaterpres, fiti Cuiaeii meatitiir. ncxnen.;^ 
cnius eft, quo praemijfo vicimus Prome^ 
nedein ,. o Steficbore. Eum , vt fiie- 
pe, fecuois» .8(?y^i» Pcomenadem edam. 
agnouit; fecit tamen^ nuncium- Fha«- 
Uridis, dnm voiymit^euius vttepre$F^ 
monerem^ Promenedim nuncium delegL. 
Vt alia taceam^ wl vn«m xtt) frphf relq fT*- 
>>, diifimnlatQm-varii» nKx&licet abii^- 
terpretibus, iadicio poterit efie pvauae 
interpmationis;; aifi , excidifife verbum 
'Vnum antalteRmr^ pntes^ qaod verifimi- 
le non efh hifunt praeterea in anteoe- 
>dcntibus aUa^ qoae mihiquidem, .expecfiti ^ 
•nufla polfe tadone^ .wleRtur,..tyai ina» 
-nns emendatrids! adiumento. Ae. pri- 
mum, qnod in. editis efty.;^«AmSr«j9cyU 
r«u JitAeu Kot rwfj nifi mutatur in %• 3i 
^wer offAm su^ r. ferri non potefi qiiae non 
■mea * fblum eorreftid , fed - quonmdam ' 
edam isteiprenn» fiiifle videtur, dfim 
Naegeofgus^ diiv tibh. xeddideruni 
.eonuenit fbre, quod hibet nofter, ep.. 
ILV. Xfi^^*^ ^^ trotic^iruy f/^TtSro fi^ 
m^ el Toxxime^ «• r. x. &ep»cxLVXK 
fif^ ri erei x^^^ ^l eeir&it dtfiffxjfi i^^^ 
'§Uv<fi ri mf ifiA xpii(iaT»i '^i^ qnne 
plura leguatur, ea veUm cum' nofbis 
componi, qnod,. non omnino diflkttitt 
lcripta » araimento ^ veftigia 'quaedam ha^ 
bent, quibus indagari illorum verapoflit 
ftripcunu Miferut in ea epiflola I%aIiN 
ris Nidppo. dona » eaque acceperar ill6L >Tffin a^fr^ ni&acceplOet-^ft «oin^uruin 
eum fuiHe, tanquam qui accepiflet^ eam- 
que accufifionem^ quam iplam ^ceptio- 
nem,- gmnioremfiituram » cum fe accu^ 
fatore , otnnino reuS haberecur munerii 
aecepti,-. Non difCmili omnino colore 
Stefichoro , hac nofOra epiflola, pecu^ 
niam ^ quam ame nolebat accipere , mittit 
Fhalaris. Hanc nifi nune acctpiat, cuius 
iam magna fiifpicio fit, prodidonis ca- 
Innmiam^ ei^apucl Hirtetenfcs •minatuak 
T«m autem* illud^ O0git»flf f^iftam^ 
verifimile eft:: Peomiiam • naiflam Stefi» 
dioro, fir idr refeifcerent Himerenfes^ 
nuoime efle argumento pofle pix^dicionis» 
cuius ' eum accufane , nifi aodperet y velp 
let V eamque ad^ perfuadendom^ Himereiv 
fftms i^lus habere momend, quom folam 
aecufktioiiem/ psodida&is ^ adeoqij^ xt^ 
JmvaTipxvi Jvft^.^Ji^t^^* a^ie ideo 
eam ««/-eivoliuflet ntittere-^ C*f07riiiTii^^ 
quam^ orimem in^ eum. intqnde]:et>9 quo 
pfobabilisreflet caufiu calumniae. App^ 
mt ^.,vt opinor j .effid. banc feme^tiam 
poflc,. *vnum Tpotriiam^ miitando in*^)96»- 
Tiptmm VI \9ssi.tdiiiw^vBojleuSyhv3d, 
.feio,:qUo fi^uidamenjEo^^cui^ nibiljn^hqp 
4era videric iilev. ' CeitQm inteiea, cum 
«fA^^iongi.partidpium^pdPfVcarbo infi»»- 
nito non pofIe.T. cum hoo autem ^nfbui 
iblet fiequonter;. vi, madrDemoftb^ Phik^ 
li p^ 54«» E* hi^ liivomr dr' SkKove letih^ 
wre vpi^ Z4p» €ikSpo0 hb^enh 2,..TiJbu« 
«, .r. A. &ir^ Olymp. p.. ^e>66.^ O* nAi 

bus e nc&xo addo^ ex. ep^ xia* iTodxvei^' 
iof sl?Qif£iiy^ Habe» x^^^^^^^ ^ ^^' 
eJfSfOi m\ rwf^ oTsp Tpgviivrm flKie^H»^ Digitized by Google !t4^ iffAAAPIAOS Enr&TaAAl, 

wpifffMi ^5 ^ni(/ix^9 Hdi,9rp\« rdig ibnM, md^ h' k M^ 
Ptufrirtpot^ st mAA^i^ $ M^ 9aufMaUiref09^ tii knniitifMU 

ftt^. A r tt S I A A tU. 

H^ HsyjB^mic^ Xf^^^tnt lki9^'^ (pipM rS^ i^ Sffpimtnm^ 

I^T^ov y\ri(U%i^^ ifjMprCparQ fifuiG &g nwik aw r^ ip^ m^ fttttefMiia perftfta; vbi r^Sro nfpicit 
feeuniAffl^ floe rd Affiftof^ opoA ante 
mitcere, Fhilaito^ conltituem) quampro- 
dictoniB accuftrec Scefichorum. Reftat 
iKTpofifiu^iff* tm^lXfipi- w) ^^^ W7f *r»- 
^, X. t. A« ^mm non diffldUacorreftio 
*erit5 fi ad' anfmam reoocaBeffg ei, qttae 
fiibiiciuntnr, mlt^^fkiitmikAfMnoirrtii' 
-yift fU^ ^ffyt M> ttfu^ vc dbbitBti vix 
poffit, qoin ia xUfUiidSin i>teat tcrinmi^ 
^O Steflclioram hortatU8 fit Phalarisy vt, 
euraaliiram ferum abiedbi) CflarmlnibOB 
ibribendia toott vacarec^ eaque ffai- 
^ amam t^terecque. bi btnc ioiqiie 
jfentendam, mtibidone non magna,ocM- 

"ftrm , iuA JT i 0-* /•— rA irttifiiyfASlTk 
^xvrx %6^ipf4^usit tlfiM. quibufcumcon^ 
poni ve^to5<(uaede StffOchori-iludvi^^ib- 
ipra, ep. vn. iju & inprimis, ep, xm. 
legunrur. Kottftt ittud Jttifi$pbAnii ^ 
Veft>. 44ita. «V^ ric, -^ %KOtTf^ iHein 
viX^* de quo^ «d fimtle jtnfomni^ Ti 

^ijttict/, jrtd^#r^*«r«j, li iV. §. j«. pu 
*56. Addo^ eit Di^iBis Cyaici Ep. ffli. 
iid Crateiem , ed* AureL Epift. Gr. p. 341. 
«i a bHpuvi i» t9 JbrKiicrit^ S^ir^ if^f kfiit wiiMp. vhi paulo ance^ per viamc 
cod. Graeuiano pra dputilttg veBitxi p0* 
terit ixcsiila^y in liia, efm pdfjupovnl 
wore oux mutw rijf^ f^xKaBdx^^ iXKk r^ 
ffiSv iibBtitaq. Eadem rado verbiiOBAtfii^ 
in clanlula epiflolaa, qiHie,intereasPA^ 
4om$ dedma numeracnr^ p. i3S)9« I>* iiM»* 
J^^i Ti^ Kitt jfdyg i¥ rofo SfiiM^ olgmm 
iia fiifito. Ubm. Ep. toooBCU pU^tc U 
if volo (Pt)^o(pta^ ^fiotoi iyipdf XP^^f^ 
voo vpio Tkp rux^. ep. ciDcocLax. ftdlm 
rclmiv hf ty amurcSi rgihrt^ii niy foii lof/bctr- 
•ra^/v iS ToAiiftiO^ a itOKMmrt. MitCD 
fimilia aliorum. Eadem vis eft in vop» 
bis itafduity 9 & ifAfi^vst^j de qufbus ali- 
faL Atque huc percinet noftri twf hd 
rm {uniko ixMat, ep. i. de quo vid. noc; 
4A ep, sxiv. p. 115. Rarius ia eam to* 
cum translatum» Tpovpthit^ legitur^ 
L ad Timodi. v. 5. %A vpovfiim 
inCtq ieioitFt xeu ratg rpoowx^ vweri$ 
xa) iifiipar & alibi, in Nou. Teft. P^ 
laia virtooe, eo vtuntur Sopbocks^ Oed» 
Tyr. 6a8. & Eleftr. 1^9. alii. De pae- 
dcula ii^, verbo wpiojMi adianOo, quaa 
obfecrantis eft, leg. iS*. Clark. ad Htm. 
IL B. 158« JI* £. S09> &» Hd i?i^^ 

Fhoen. Digitized by Google FHALA&IDIS B^I&TOLAlu .^^.^ tiU putit) etiatn hoc, quod ftDte iftitt^e oonftitDi. P^rfeutf^ 
it^ quadSot Stefichore» ^ in cann^bus^, &> ob. quse yenef 
tidiilipr e&.muitis, admiraibaliotqQe^ ea ftudia.&asna^&^oo^ 
k, abie£ti9 ains^ quibas^qQa]aiafQmmd.exiftnnati9ne^ecb^ 
a peiiiiiii» non diffi^eiL 

LXxxviL A e B » r L A o* 

."> :• ■ ' 

Tdefippe grauiter videtur ferre,, quod Syracufis ma- 
iics;; In tanuim autem quum animum habeat viri aman- 
tis & pudicae mulieris , teftata nos eft^tanquam qui acer'* 
ho in te vteremur imperio ^laturam negans diutios tuam 

alH m» lodt^ addo Alc^fif$fu^ h ep* xxxi*w 

Mm». Tyr. Difi: ViLp. 77- NiM> M^ 
i|r t4p TMKt /^tXe^ifm hlrm » t^ ^' 

iM ftcUuflUff rationM)U9 ^ duni dcficeicoc .' 
lifSS* itcepCBml i» edtdoiics StripMm> 
tej tauerim,. Iu qdo fi.GUi immu» ijdc*< 
bor ingoiio* tribuii&v boc fiatcm A^ 
Mc, ad-. qnod^fibftitiicriiii, non efle vidk 
|iDoi detetiut^ nc^ " 73« TAi Jbuuiy npUpMf} Edfii pic» • 
9» «iifti^M«m. ftd. Bano. & cdL Vm 
wi^^^MVM^. SeiMstift pcriipicoaa iaacir ftd 
iMnd icfa>, an crconueBist w&ptbftm»' Sl^ 
lipmur wapiifum^ ant nrpSlpuws^y rmn^ 
wam reiiccreau Ec boc quide» i^AJj*^ 
m9iukn ntgBgentUu€> Tirtutc nM»; ^;:. 
ip, TAw73LLLp.7&U t6.i'ikxi9^ 
w Tpimro. vbr fchol. i^Ajf»fir/ AW 
ttrani, pia m^tfMmluKay^ iatoTfkMoiaa a. 
Ftmam pofitum, nbtat SjdmhenkA\ oA 
Jmaei Lei. PL p. 149»- Scd&cteatiud 
tect» Bqoidcia,. quod mihi ab omnt 
iarirfadar , iauenio nihil| nec etK rtBi' JifflitQtnBS ft^pitf Qoi 9 dlttl' omia 
tcotant ,. nio antea aliqnid«actttiua6 bo* 
ni, operamv luder^- conicatndo ^ quaitt ' 
yidqua to itncny rUm Ibofani^ malunCy » 
filaitio piacicimitteie« . 

Jtpf(^-wtMpiy i^^«^3>^^'^ >Be oOll» 
ingit,i)udB ego^^ild te^aam valere poc^ - 
frar^ n^redMiai^ piulo snira fequitur^ . 
MixshH f^r ctxrkvSaYLUAlicfia jcfle Hb 
anAorii foicentia ; qnej^ notatr Moykui ^ 
vpgmniait epifloiamvinQiideati. . £fon in^ - 
inna cssaate<Sedcnte<<^eonclnieria^ Agi» 
iBbtum ' famic-flngt^.tiiiqiiim cui ia 
fftBBodii paefiiftiBa.fueceifisri€ Sieiicbofi * 
aep0i4 ISoantemr, ideituibifcniefl, nce:: 
mm^ PUldasidia'. inftiDer r^A..ibfeit* 
tiaar aexilii ftct wor:: onifiaii' &cit Khi» 
lirin ,» dMs«ie ^^ir ^ aari aAnpu if^ 
qyednir»- patiis^ imploiat aaftiliuai» ae . 
«mdiem dbAy vt ibbcac:^ Agtfilaimi rc*- 
dte Fbalaris*^ Quibu» qaTd &ud fijm^ 
cataCy qjoA ^ffSM^ 
Tbriandl^V xw» ad iaoal: Vcfba it^ 
Qacr^ nmk mSrwmti» mpx^y Tt re ver% 
HHumc, aceipiendi fimt de asicbfr £&»»- 
Indii invAgefilauai iuipiiiai»^ Digitized by Google 248 «AAAPIAOS /BniSTOAAL 9tU'9tp6frr6iv. k)^X^ $t Miy kx) miiimsy h. ao ykp dici ri 

^i hceivfiv. ou ykp dvrcjf olofzui n 4^&?Mpiv tpofidkrScu^ i^ZS 
liBXmTm^ cu^eMou. hcwiKs oSy ^ kc^) roTo TfoSdOcrp^ uffFo^i^ 
^xurov^ eW iifMf ou^x(^ f4ci?Jm^ 6ir iKsimiifi k^m oSm^ 
liil roui Mi^ cvyuffFcur&cu 7f>Jsc». *\ - W. AFE- * 8i. 'S!iCi^m»(dwi rh lMrni4 7fafrh»2 
Quodnam aiudlium a patre iiuploret, Te- 
lefippe marico deferta, obfcore innuit: 
nec nobis manifeftum efle poteft , quod 
illi, ad quem fcribit, coniiciendum relin- 
quit. BOTL. eoOmit: fbrtaOk rc^hifla 
rvpcMfOKTCvlag contnium, qoodpatris amd- 
lio velkt exfequi Telefippe. 

8a. 0*u yap Ji ri im itj9fa^t»t wepto* 
f^v ig c^SJrp.'} Notum bquendi ^enua 
tU ri ivTi pro 'iiivaTCu. Atque ita a 
flatone^ tanquam fimilis poteuatis , iun* 
gnntur oUv t€,hf sccA ivpxrivt in Crit. p. 
54. C. &, ibid. D. tMvctriv^ xouoi)ctrt 
Mf Tf • Sed non eiusdem generis efl: oU 
ri i(rrt itivcttrlixt; cui fimile non inuenio, 
nifi hoc, in Bttbynorum, ad Brutum^ 
cp. IX. pu yitp wiv rs ijfjuig iuvctfficu rotf^ 
jrep) fiivav iceurvv ^povrl^ovrcB^^ rot^ inrip 
AirAvrccv ^hcpopatg i^ccpxelv, fed in M& 
Burm. .abefl: iuvcto^cct ; vt non iniuria 
ilifpiceris, id -efle incerpretis. Quo minus 
«lubico^ idem nofiro in loco delendum , 
ex iis, quae fubiiciuntur x. ^ ifii i&w 
^vosffCou JxmrSfxstv^ x. r. A. rcpeti* 
tum fortafle. iPraeclara yalckenarii e- 
mendacio^, in Piiloftrati Imag. 1. IL 
J>. Sia. ^K^MKetmisi ii ainh S Xf/ptfv, 
a!to¥ ?ticvrx muxacg ^pra^v^ reponentis 
:JB.^. cuii.X.^^ imcvrscKet^ dpTciZ^^y 
jiot.' ad £lereJL 1. VUL p. 630. K con- 
Crario» m £Jataus ApoL p. 16. A. fire* quens huius fbrmae vTua corrumpendae 
orationis anfam praebuifle librariis vide- 
tur. Nam inconcinnum admodum eftt 
quod nunc legitur, rourecv yocp sxccffrog^ 
S ivipeqj otiq T* ifrrtv tav eU iKimtv r&y 
xi?^ccv roifg vicy^y oft i^em rSv ioeur&u 
mKrrav vpobcm ^eTvcu ^ i/v fieixmrcu^ 

rovrou4 mUovtrt ff0lfft ^ejvou. vbi, 

nifi longius a recepta (cripoira recederet^ 
feribenoum efle coniicerem, rouraif yip 
ixccrrog^^^ovrec ffo<pie Urtv^ &m Uvre§ 
eU iKoumfv rSov iriKkn robj vieue^^—^oi* 
reog TTgUovfft^ x. r. A. vt. in fimili plane 
loco efi: apud Platen. in Theag. p. 93. B. 
or evroc tro^ol ehtv^ Srre eU rig iro?^t^ 
Uvreg vrelievffi rav.vioiv rcHfq yewouorirov^ 
r€ tcdi TXovffiarifrov^^- oU l^em rav iro* 
Xtrav $ iif fiov^Mvrcu Trpdtscec awifvcu^ 
rorirov^ TreliovviVy x. r. A. vbi delefo an^ 
^edente ireUovffi-^ vt in alcero. loco^ 
msdo tivre^ rav viav rovf^irKetffftoyr^^ 
rovq-^^-roiroiv^ ^eldouotv^—^ lo illo au» 
tem, minore eciam mucacione, concinn> 
taci confulueris, vbi fcripferis , rovra» 
ykp sKccffro^^ i ivieegt 0J09 xir^ iortv ^ 
lav — - Tettovrt , vel r. y. J. a. &vipe; « 
ftrr/^ Irrhy tav^^Treliovfrt^ & boc for» 
talle verum. 

85. Oi yocp ouToe (SepceU re ^ixpt(mt 
^ofieJaicu • ae TsXeshnrHV ccXimoicu'] Pro 
ac TiXerlTintv ccliet&lau^ vulgo Iqgicur «i# 
Texeolinnvf (pofieTeicu. ad quod ita Bcch 

leuti Digitized by Google Ty . fHALARIDIS EPISTOJLA», a4P «bfentiam, fed, implorato patris fui auxilio, nofti fortaffe , 
quod vult facera ^uin probe fcias , etiam fa6luram fuiffe* 
Neque enim poteft negUgere , tanquam alienum habitum^ 
marittrm fuum. Etilla quidem,me, exiftimabat, poffe te^ vt 
redeas, cogere, ego vero, illam. Nec eniiti tam, puto, te 
Phalarin metuere, quam Telefippen reuereri. Redi igitury 
& defiderantibus temet redde, fiue nos reuereare magis , Hr 
ue illam, dignam^ ita me dii , quae plus dihgatur. li Lxxxvnt leVs: 9, HedotKllit (pofie7<rtM. qtiicl fi le- 
^, gas? cvx oHt^^ elofAal, as ^i^apiv (p^ 

Speciofum vero primo adfpedhi , quod 
legendum lufpicacur ille , 0iXe7(r^t pro 
(ho^tlctou, Bidlus etiim» hic, yert>o (po^ 
Peivtdu locus, nif! ex Teleiippe , quam 
mulierem oprimam fingit fophifta, Xan- 
tbippen «liqiBim leceri^ CSsiunda, apud 
jlrifiotelem , funt ^ofieifriou & ^nXalv , 
Ahet. L IL c. iv. p. 553. D. oiM^ y^p^ 
tv 0o(ie7TXiy d>i\€7. Babes, ibidem, con- 
traria $/A*7y & yufre^v^ dum, ifto capite, 
^juaerit, T/y^ ^Aou^i tuii (im^^ xai 
>/i t/ ; quibuscum componi poterit Xerre- 
fbot^^ Infl:. C 1. VHL p. 115. Tanquam 
critom fbrmQne vuld prouerbium, ab wf* 
riftotek^ Hhet, 1. il. c. xxi. p. 572. CX 
pro&rtur*Ov ii7 ^tMfv &<; p.tfi^avTx^ a?^ 
?^i (Aikyov fUffdiv ^ ^fXi^ovTOh Addo 
noftxum, ep. i:.xi.!E*0* ol^ fjucr^g (roS rbv 
i/JJy^— — u^rt Tuv &k>Mv iTrxvTosv ^XilTou^ 
X. T. X. ^quoram optimus interpres Ari* 
ftoteleu 1. c. X. IV. 1. lo. Sed, ad eam 
4titionfin,iaon ^txsJ&txi-^ fed ^iA^n^^noIlro 
jn^oco, fcripuflet ft^hifta. Qudre alia 
Tia tentandvm; nec dubito> quin verum 
f t xTtet^ou. ^mod propterea^ deficiendh 
•fcus manufiniptis, tecepi: nam fiurman- 
oianum, qui, yt paffim, cum editis corn 
uenit, non moror. Subiidturin eandem 
fbce fimentiaai^ eV i(*&g ^othxtjy^ /m^ XiVj eV ticilvitv -^. vbi TiciilQtb xi^^ 
v^. Quid, nolfax) in loco, inter (popo7^6xi 
& xJie^o-ixi interfit, luculenter docec 
Plutarck. Lac. Apophth. p. 231. F, vM 
interrogatus Polydorus, A/i r/ l^TotpTti^ 
rxi xefftot icikeiiov ntvivvevouvof ivipfitof^ 
OVr, i^j xiieivioW roir^ iysfjt^votq ifjM^ 
S0V9 oi (^I3£7ffdxu Atque ita, apud eun« 
deoky ibuL p. ai?. A. Anaxandrideg, & 
mile intenogand , oV/ , i^ , ouSs7^xi 
Tep) fiicv fuXtr&fuv , o6x 9 ^i^tp oi ik^ 
Ao/ (pofieifrdou. vbi, comparadone fi- 
milium locorum, oiie^^dxty non, vc 
\ailgo-, hfi&Sou^ fcribendum efle, te-* 
Ae docuit Leopard. Emend L IX. c^ 
vzx» 

■86. Titq Totoua-tv droiliou rouniv'^ 
Meminit bm'us lod Welftus, ad Liban. 
£p. cxiv. p. 60. TTokKeau^ Totpe^jtiiv ypv» 
Tiv sMs2 Kivni¥ Hicdxev xMv fii?avi ml 
fftfi^. adde Uban. ep. ccclxiv. & 
iDxxxis. Cienus loquencH, locis e vete* 
ribus , Herodoto , aliis ^ prolatis , illu« 
ftrat D' Orui/l. ad Ciarit. h VU. pw 

593. 

88. A^XTxtrtoot ^ovl Eft, qui dyoo»* 
T^Q TOi irxiw putet, mt lcgendum. Si 
nbefier Tt/, ferri quodammodo poflet. 
Sed In aloero nihil ^ , quod quis repre* 
hendat, cute ouvxwi^^ vtrumque^^S^^ 
& ixshn^v pertineat, otyosTiatit outeift 
peadeot ab i^ ^^ Digitized by Google -/ aSO «^AAAPIAOS EniSTOAAl 

m{. A T E M O 1? r Oi. 

l^uXswkfiif^. m^iXk fih ykf mi aJ^x iivia^ev iifMi ^ 
TFBpi^eTProe wrm fMfcti^MLy ^fH h d ajSouAo; eyci rou$ flroA* 
Aoi)$ ^rovov^ KM Kiv^vvoui u^loTifV Jx^y* fieyiarou ^ ev «&ur|i 
Tovrou ic^ou eTFSipiSip^ $1 fii^e bZ 7rx6Blv tiq v^* hfi&v hriBh^ 

rm T^ ^BOfiBvm^ Toii i^^XBTT&roii x^K^^^- ^^ 7^^ Buyviu^ 
fjLOVBt u/iBlty OUK d!^^ Zntoi hfBTTpctfifihoh ^ ri y}cp 0S>tA« l^ ^b- 
Vmtb bZ tfuSbTv un Bfiou ; hB) rUoo bvbkbv^ ronurm BfMi 
jm) tfi^ji^irirrSi/ ywofjshm^ kaI nw^ii^ ^ KAki (pi?im^ 
ov^i ^Tc k^KTou ric^Q \tfdZ9 ^ ifiX ov^^ i^ffxnrai rtf, ^^^^jq^ 
^ea^M !Tp^^, «A^v KaAAioi^Ivouc; «0)^ fS oT^t^^ov^ kc&^ 
voo cUpi^BTcu. KeH rdk f^ £aAo^ Tr^ «it rmB^ ibro^t^^^ 
rov fei} ^ojs£7)r hMo^a»^ ^XurreiriMi fm rosc ^a^pbIsc » S^owf : 
lAdwi 7# XBir* itpp^. A« ^s '^ i^ ^nky xm^ nwri^ 

89* ATBMOPTAi} Sic tftrf ediU fed e<y, qMd pteritoe Sbrf habefont^ iMe»- 

JLut^. A« & Angl. cum hic^ tum infrtf dere^ 

Kyiidpyt^ Iti re incerca^ nihil muta 99^ SviEcd)Dirifr»y7 FVeqBeit» noiM»* 

tiocus eK M(toria A"fs6pm€j e geogra- ^iomr^^, de difcipulo^ m faripds Tete^ 

phia A^/CMpr^t^; ii^ykmToq^ «it A>4^p^ nim; de <)U0^ vid. CV^/^//, L IV. 11. alii 

9^, nefcio, an aliuode cognoicatDr. Dbcet autenir iSi^f^y^. ad IL £« p. 585. 

96. 0\ yifi eiyvifMM^ u.1 Si sifynf&fM^ i; 1-3; rob^ /Hcri rh CffMifOv rh 0oiT&^ 

fti^ Icripfit fbphiflay Fhalandis cogttauit M fi/MintSh^Odteiv.iiq!^ Atdcorum eBBt 

•tnicos, querum c(ftt aequum de eo iQdi<> idem monet, acT U. I. p. 730« L 60. Ac 

dum; hoa lupra hrtetxg^ vocac, & op» noftrum quidem «ti^inyrik 9- ^ ad PZ#- 

ponit T0T4 i^ap^rnhoK^ Nectamen om«^ $oms demum reculeri» tempora, non er- 

xiino fpemenda fcriptura y quae eft p fid)ia fbrcaflS* Sic fine PoUmxy 1. iV. 45«. 

Lugd. A. & Angl. d r^ ^h^f^^' ^^ a^^o) V iAAJfAfiw Xi^ooT- hi eyfjb^mrrah^ 

quo inefl animi i^ ea abalienad, de e^ «{9 nAira»r l^» irt)i loca Platoms iant. 

iusque rebus intqiiiits extflimancis» eicpro^ iTKiicauit l uf o f t rmamm u; tquem vide» 
bracio, tc, inira, hsf epifloln, xd fio^ 100. oHSislc ^b^^ tA^^yJ Ed£-< 

yixoj^ 9^Xto^ o! ^th ^ Jhyv&fAm td» dMtmt vulgo « oSi^ Jff Apfm-M iuohJ 

¥piiro» 9 i Ayiftoprf 9 x«> fiiy roi frpbc Pnticulam ria^ recepi e Logd. A. C Sc' 

ibdv x«} oioiA^f» Nolui t&aea ab Ang}* qiiod ea librai^v^ Digitized by Google »HALARIDIS EPISTOLAEt ayt 

LXXXVIIL A G E M O R T O. 

Scnfi tandem, Agemorte^ qQemadmoduii) rebas meis confch 
luerim. Nam cum alias faepe moerori nobis fuit illuftris 
hic principatus, cuius caufa ftultus ego tot labores & peri- 
cula voluntaria fuftinui: tum maximum malum, in ea, hoc 
fum expertus, quod ne beneficiis quidem vir bonus vUus 
aflici vult a nobis; fed neceffe eft, fi cui petentium fit gra- 
tificandum, perditifiimis gratificemur. Vos enim, qui aequi 
eftis, haud fcio, quomodo abalienati, quid aliud, nifi metui- 
tjs, beneficiis affici a me? Alioquin quid eft, quod, cum tot 
mihi fint & condifcipuli, & adolefcentiae focii, & amici, ne 
vnus quidem veftrum adhuc venerit,imo ne quidem promiferit 
aliquis, fe venturum dfe ad me, praeter Callifthenem? Ac, 
<;erto enim fcio, ne quidem ille veniet. Et aliis fortaffe ex- 
cufationes funt quaedam, ne palam videantur deteftari mu* 
aera mea, quotquot omnino ad me venire partim morbip 

I i 2 par«- 

\ms. Flacuit alkioodes nolfao, ve ep. mtxas jmaiS^i, repugnantibus lihris omm» 

v« ikeiiioilm^ KtH rittc Axtxrrmy epw vin. bus, foUicicare nolim. Puto autcm^x^ 

miifw h tte^ v(p' hitrou ufiS^ eh ri a£- ifxi^ proxime pertinere ad i;i^Jy« idque 

§c» it^omsifAsm^i & ^bL De vfu vid. idem fonare, qood rky ifx^ Tum au^ 

«d Tima&i L. PI. Rubnktn. & k>primis tem, noa principio i fed emnino reddei^-. 

jtei. Her$tU Fhilec p. 434» ibique dum efle, af^et ex iis, quae, fupra, 

fierfinus. 4ul ep. xvi. p. Ba. cet. diflerui. Nam, in 

3. OVw bAiiif- yi Kur^Afifcf^ ig iiuk verbis ixislv imw* ipxM dgiftk — xa?Awi» 

r. fc V. r. 3. t^ t. S. fuAuet ri «X/r«i] prohibitio dl , ac^ re vera , latet in iis xar^ 

Parum refert, (lue cum editis retineas Afz»^ (7^^ ^ ^PXkv) oi^pMv o^ ifJ* 

iwmKy fiue cum Lugd. A. C% & Angl. id eft, omnino non ad me vemire. ia 

icribas ov^ illud tamen malo, Maioris quam fententiam fi noftra acceperis, xap- 

OBomenti efl> ^uod ad mar^. exemplaris au£/, quod ofiendac, nmplius habebit nt- 

fui adfcripfecac Hemfierbujuis^ V imXui hil. Recordor autem, dum haec fcribo, 

pro li xciKieu Speftauit haud ^ubie vir loci, qui eft in ^lutarcbi ConC ad A« 

fummns id, quod antecedit, %»r^ ApxfiLq. poU. p. 115^ B. quem de nominis ipsc^ 

^uod fi cum interpretibus acceperis pro ^vfu 1. c diiputatis addi velim, verbo nic 

^incipio^ tempori praefenti , xwAifc/, explicandum, ne quis in eotem^e hae- 

«Tmmodus locus vix jnuemeuu; Nibilo reaL tU>j^^ ^if^ inquic ghilofopbus» Digitized by Google «5a ^AAAPIAOS EmSTOAAL 

9(UfA ^y hi T^ fiaAurc^ vw TSfV T£ ct^Trm ohqOw m, jeod 
Toi)« 7F(ti^U4y wg fzerk rh ^ksstAouv tov iifiirepci^^ oiHo6&f muSor 
finy hc UpxuXftf co$ yeyeviia-Qoch m) ffwncrdny ye^ v^ A/^ ^ 

TUUr yv¥9 £x>M Ti^at xix^vcrTai rdvipdTrnfXt 
Ttpu/ipla» tjyovptJvot^ ehou top (Siov j Koci 
ip^v ri yivMott Mpoinrov aufiCPopiv ritv 
pu^ivrnv^ Effidt addiaim cufUpopiv rifv 
iisylvrnv^ vt intelligat leftor Th (jtM y^- 
IfMat ipx^ » ivdpirf &pta'rov» in quam 
fententiam cUAum vid. eadem. p^na ,. 
C. & E. Vnum elt, quod di^Iiceat, 
HvipuTOv». ac ratto poftulat fbnbiipx^ 
ri yeyMxt, ^ ivOpiir^ Tvtt^Popiff rhv ytfi" 
ylTmv:, vt ibid. h c. £• ipicrcv TrS&t xoti 
miiroctq ro (jA ^eviffiat. Nofter ^ ep^ 
isxxu ivipir^ roii piiv yevMou ffvpupi- 
fitspcv opa ri- piii yividoi^ 

9. TsysviifTiou] Reuocaui vcterem 
pleronmique librorum fcriptBram ysye* 
wijcixi^ pro ysyevvfidatt i quod ad ezem* 
plum ediu Commel. edideratjSt^y/ri^f. 

ro Tov Tpig TXiltrrov ivaxeJafixL oi x^ 
t x. T. 9r.3 Vlilgo , Tcv Tpcc TXetarop 
dvocyBlffitriat xfiov^ x. r. A. Reddidic 
autem Aretinus^ qaaft fcriberemr cvvfiT- 
tniv yi vii Aia xJjiov^ hexiv xa) rij^ m- 
XvTaiiiot^* Naogeorgus^ quem, in hoc, 
fee fequitur Bffyleus^ Quodphrimum 
iam temporis domi manjurus^ fis fif oh 
affinitatem ^ cct. Diflentk interpres e4 
Aurel. qui ita : Gassdeo in inmenfum 
tuam profapiam crefcere tam apmtate-^ 
^am Hberorum copia. quo quid IpeftsK • 
tierit ille, non lubet inqutrere. Cum an^ 
tecedat i^MTrieeq mcntio , opinetur tb> 
tafle aliqiiis, pofle verbo ^vownf- 
cxaixt locum efle; id, quod facile tranfr 
re potuit in ivaxiivotfficuy vtin Lugd. A; 
& Angrl. fctiptum inueni. Tum autem 
iion fimpliciter i^xxni^affiat^ ied «v«- 
KTiiffa^»i rhv iyva^uv » rky /i^/^v» &m* dici conuenic Quare iis me adiungo ^ 
qui ivaxilffiffiou acceperunt de Agemor^ 
to domf manente , cumque pro ivaxil* 
ffsffiat in Lugd. C. fcriptum (It ivaxit'' 
ffiat y iion dubitaui, vnius transpontione 
fyllabae , ex ivaxiiffiffiat fhcere ivaxitffial 
ffi. tram flne pronomine ftare vix polKr 
fentenda videtur. Latet autem idem fbr- 
tafle in Lugd. A. & Angl. in rok Tph/i 
TMtffTGv pro rov Tpi^ tA. qnod fadle ori-^ 
ri potuit ez rov ffi irpig ^A. Hoc tamen , 
an illud' Ik anteferendum , non difputo» 
cum eodem res redeat. Formam loquen* 
di noftme non diflimilem habes in fllo 
Libanii^. Ep.cccxcu fVfJLiXnos» uis/ ffh 
riav 9 ifptrpa ii kiyov^ , iicioiffayiatv 92 
Sttvov^ fft^i y fxi TMTffTov Ixitpuiv. Vbi 
xiTffiou hominis pllane otiofi & defidis re* 
fpicit conditionem. Eleganter Plato ^ 
Theaet» p. 117. D. Etus^ioqiA^ qui rerusi 
ciuilium, & in medio pofkarum , ignarus, 
vniuerfi natunuB tantum fcru^ttur, r$ 
ivn ri ff&fia (dvov iv rjf Ti\it xilrat ^ 
xai iTthtfiKY* 4 Hitavoia ravra Tivra 
nT^ffafJthn^ fffitxpa^ nap oSSiv irtfiiffccffap 
Tavraxi 0ipiraiy xara TUviapov^ x.T.^m- 
vbi philofophi efle puto, quod ex ifto 
loco habec Pprpbyrius , de Abft. 1. h 

P". 73. raSra Tivra ^ffafihnn fffitxpi 

xa) ovliv^ irtfMffaffa 9 Tavraxfi Tireraif 
xara U. qQorum fentenria huc redic--^ 
eum baec omnid parua , ac nullius mo* 
menti babita^ contemferit , quaquaueP^ 
fim volat^^, accedit, quod haec Pla^ 
tonis refpiciens, dei» p. 74. irit Forpbj^ 
fius , oix^ ii Tivra ^ffifjum f^txpa fUi^ 
xol^ ovSkv ix w iTTO^g*' — . Locis citatiji 
addo Polyaen* h lU. a ZR4 p. 3oa. Pho« 
don i^ cum fibxagenario nuioies aegre^ Digitized by Google PHALAllIDIS EPISTOLABw ^y 

pstTtjm patres^ iBprimis autem prohibent res duiles. Teve? 
ro.,. probe cognitum , nondum vocare fum aggreffus, quunj 
fpes obtinendi nulla fit ; neque vocarem cum maxime nunc 
de tua valetudine auditione accepta, deque liberis^ qups a 
Boftro e patria difceffu, ^udiui, ex Praula tibi natos effa 
Quin imo tecum laetatus fum, ita me lupiter, quod vt plu^ 

li i rir ferent» fibi ftbftinendum efle a bello, 

GdSfVs fcpif, hiyhf virofuviTrt nAyii yap 
i ffrpaniyU l^ioijXOTriv Ix^ i^foq fisf 
ifuip xelffofiau vbi Cafaulom y miroi:,, 
viro fmmno, cmn MSS. quidam fuf" 
ifA&¥ h9fiM haberem^ pca idacfiak pla- 
cere iiul hofiai potmfle. £ft enim ibi. 
eadem fere verbo KeJtrtai vis, qmie intei*- 
dmn Ladso iacen^ vt, in illo Claudian. . 
de Rapt. Ptof. 1. 1. 96., — anforte ia^ 
centes Ignauof^ue putasy quodnon Cy^ 
clopia teta Stringimus? & alibi. Gra&- 
cis ,eodem iu loco, fi-equentius eft k^^ 
Hcu\ de qpo^c0nfulendu;{^8d Akipbron.*^ 
p. loa. Berglerus. add. Herodot. I; lU. 
p* 265« 1. 91« Ixm itivafMf rocairH)t, 
KJvmcaty o8fi n Uvog Trpoo-KrcifiiT 
w^^ oSri ivvafitv nipff^ci. 1. Iv. p. 331. 
1* 95« & alibi. Non dilEmilis nitio hu* 
m3> apud nofirmn, ep.-vu. 1. iZ: i^iv 
axfi>^ aynv xatii^fiivov 9 ^ta) fiii tipfiOr 
ripuv Sm&sAai TpxyfAivuvK Eadem vir- 
mte dlMi . xatiiotai eft in Libanii Ep. 
MccxLu. A" Piutarcbo^ Anf. G*> S* K. 
p* 783. F. iunguntur,. «]fiMi: vvrovfihoitc 
uat^iriai Koi^diroxiJffiaii xatavip !$ trHir 
fov &r' ipyiaq rif» vpaxrtidfv apirnu a^nh 
vufiivHv vtipiop&vraq. Conueniunt apud 
Dcmoflben. Olynth* IIL p* 39. Bk & de 
Cherfon. p. 80. C. liovxfav A/itv^ cxoJpf- 
iyitv^ & olxoi fiiviiv* Placuit etiam P/cA- 
tarcbo^ ineodam loco^verbun^o/icM/pfrv^^ 
cum alibi^ tum ya lib; AnSen..S. G. IL 
p, .788. B. F^ ex^quo intelligi.. poteft , 
^iid velit idem , dum ibid. p. ^g%. Bi 
iungit filov irpaxrov^ xai iiairav oJxoupov 
»a) i(ppovrtv. Venufte, in eandem fen- 
1^'am verbo vfus.^ Hermifpus^ apud 
^«0«. L V2Xi.p. 344.D»cmus verfitt lic leuiter correAbs di^guor £! y viv.'^ 
yivo^ r&v ivtpdiTrav rm vuv rotivii fiixfi^ - 
vtoiy, / Kai ^arU ainuv ^ilr^ hrrif fu^ • 
r^Aiy 9 xaX TrXiv^v vaov* / Toiuc fiiv &( 
iAA^w^ olxovpiTv* Xfi^^ irkfATriOf i\ VJfi^- 
mt ixivrou / ZU Tif.fiivoc &v MTifipoxr ' 
tio^iv iv.rnv lU^Mdvwimf^avaffav» t)o 
verbo- xiTvtoi ; * pnopius. etiam^^idxioikum ^ 
accedit. Ltbamus^^ quando ^ xoiatai > & • 
xopivivtai contraria &cit*, vt,. fip. mxvix;.. 
A^^ i^ Xipiu t.xat^i fiii xairrs: yfjpicc^ . 
Xilotai fi£x?^V9 9 Tropffiivtai fiov)JfAsvovy : 
rh BiOfiviiorov ; vbl xil^ki * idem eft» , 
q^od olxoLfiJvuv; vel, vt ipfe.ibid. infxa. 
loquitur/ ^£j]/. lir eod^i Idco xaSn^tas 
eftapud eundem,£p. mccxxxvi.£! H ixvepr 
r9e Tcpiia^ xiBiiaat^^paj-fAii^ri iSiy^o^i 
rovro iftitav rix\i. Sed imxiJo^at qui pro 
domi manere fuerit vius, adhuc inueni 
]ieminem.r. Ax: ftatuis quidemv lim«.pro» 
prium efle, abunde docent mmmadcL 
vid. Pierfon. ad jidiu Heeo£.tidiei. p. 
441. & &riptore8 ab eo citatos. nec mul^ 
tum inde<abeft, .dum vates tiOi$ ivaxih-r 
o^At: dicuntur^.vtyin. Luciani u IIL. 
Mocrob.' p. 210. ivipa. tsotc ivaxotfi^ivov^ . 
&», ibidv T^i^oc fifivrixbjt^ .jmi). tidtg ivaxet^ - 
f/^ivovs^. wMo Hdiod. 'L h p. 44. ^f «7; iv**' > 
xitfiivnvy irpc0iirov' iraii\.— ouuotxilvm * 
Ladus autem fumamLidem/a.Piii^c^^^ 
de- Fort4 .Rook p. 314... A> dum dicic^ 
xwnyiclars Trpovavaxiloioi. *vt)(2^4ioftr<>.^ 
in loco, tertiocafiu iundhun^ efler, ad^ 
eandem rationemMn^derdcun^acQpi. pofleu > 
Addito vero xjHiovq ivixov. xak^rii;^ fro^v» 
ira&lac 9 non * dubico , quin ^Bto^xilrSat. iHt 
pofitum^ a* noftro fbpbiihu. ^tood/^ etfi : 
fbrcaflSb finfgdare ^, tamesty^vt .aCk nulai • 
Ilmilia » in 60 ftdle. fecofe « Digitized by Google 254 ;t^AAAPlAOS EniSTOAAI. 

cr^ ^M^JV) ooTi^ 9 2 05o), ^Bfi^mrOQ htvy^ ifiw m^ ou^2l 
r^v Aio^j (pSpTW hi(p&090)f^ olw I^M^y ?t^5ol9flSi ^d^wrgfiiTdfif^ 
vov fm fM^m mi tfmxvuv ^&cm fi toA/c ^ &AA2ii x;pt^fiio^ ^ 
m) ToOro WKTupj cMp) ^om^&mffpf^ ^^prspn iyoij 9 fiM^pMl^ 
S^^v flb-o^popov, mtoAcif ksmrrp&Cpnti ^K bIm^ $comv ykp ki^^ 
$v ^upx^ m) 7Fs(pupfievou (^w^ mdpoiTFm. xoii fiey&?^i cp^e^ 
rXm s7 ri^j t<*) uyvoificov rov rpoTnnf^ Z JCysfioprs^ Kxi fjih 
roi TTpl^ vifjLoi4 fcd ^vvA^c, it ovk mwri&piUi /m KOM^mfiom o^ 
Totj Koii ^MKiif^&m oZnji^ Mmp houceifjuu vuv^ udxU^. oQ.^ihlO 
^ep hsKct hpix^ypf ;fi&K$(rra fMApj^m^y %9 tj^fj» >Mfmph^ §fm 
Tfj^ rwi (piAoyc 9 1^9^^ Ti»;^iOT« rowrou xotr w^ ^otpk 
TfiJv iew ervx^» ^^^ ^^X^9 ^^^ ^^ e?JiOifz:^puvafm roue x^P^^ 
civ. k>X fjLSvov h fjLOi itknm 7roLpocfj^v9iw rw kclkoj^^ xoH tou- 
irw fJLe imeTTep^Kixm <k Cp/AM, fjki^^l ev fmeii fDiUvok Uf4*m ixir2S 
rphovrei Ik rav %epiovrm. h>X eU hkyKVf^ KotAeor^KAfj^ ^ 2 

tso)^ /^^ TTpOMf^W i>pO&1f TO^ ^O^pekf^ oli ^XOfJMi^ i/^JVM, 

rS¥ 

35* Ntkr&>p, i(op\ wotvrAifcuni^ Vint- ^ Videtur, Inqult, fjL fm non fiifferii^ 

Ttop 9 ^uo cum fui faeculi icnpcoribus ^, dus leu svirfamdus pofkum, m hoc 

vfus eft nofter , etfi rarius, inueniri ta- „ loco , ep. Pbmlar. ad AgemorcuiQy 

men apnd antiquos, etiam Atticos, pluri- ^ quae eft numero, 139. &9irlp n S/yo^^ 

bos exemplis docuerunt eruditi viri, ad „ jc. r. A. *' Etfi muka infont in hts 

Tbt>m. M V. "f^ujtroq. Infolentius idem ^ifix>lis fingularia, dubito tumen, an 

lunAum voci cwpU de quo videndus Him" vere dTtJ^cpov fcriptum fic a noftro. 

fierb. ad Tbom. M. v. A^upl. vbi re£te Equidem, nifiCodd. MSS. omnes in eo 

de noftro loco ille: „ Aliquantum hinc conuenirent, Aifpicarer, alhid latere. 

^, diftat> ilhid Pbalaridh^ Ep. cxli. Lent amem, dum hanc locum, ad Tim. 

^ ^LXxxvm.) ttjWTwro vvytroop cMop) Tosih £*• rl. v. aVo^» cittt, itwi»/Jf«. pblcnTpt» 

^ riiro^nr tiam vtrumquc (eparatim huiic THiv chrirpoirGvt nec difBteor, idem afr 

^ in modiiia acdpl debet: Jd^ue no&i^ quando mihi placoifR, De vfii nomhiis^ 

^ ^ media ^idem atqme intempejla. vid. Obf. Mifc. V. L pb 105. & Alberi. 

^ IbiiiihilCodd.MSS.variaremihiaffir- ad Hefycb. V. adde Ariftopb. Ecclc£ 

^'mavit — Lennepim. ** 787. ^st^pci^ rf rivo/w r^AAAJW^, 

15. iffnrtp rt iyog^ 5} filctrpM ti. iirS' H* tCjJ iirirpGTrGP^ ^ iiJ^sttv yo^* quae, 

^ijpcv] Hir«r. Sfepban. App. Th. L. G. praecermiflb auftoris noniine, apud 5iw^* 

fi. 515. imer alia, de voce Jir^j^cu dam }eguna2r, voc Z\if<^(3o\ch Si quid 

tt- Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOtAB: ^$ 

fimom dOQii manes, affinitatis contrahQndfte caufa ae multi^ 
tudinis liberorum. Quid eft igitur ^ quod praetendas , quo^ 
minus metuere videaris, qui, dii boni, cum nuper mifilTem 
tibi, non perlouem, onus inuidiofum, q^iodvifura elTet^ 
tibiarum & cantuum pompa. aduehendum, tota ciuitas; fed. 
paullum auri , idque no£be, & media- quidem atque intem* 
pefta; tanquam fcdere aat flagitio exf«crando, confpedto^. 
id auerfatus esfvtpar etat:. jaam maii hominis erantdona^&. 
caedQ human;^ ipquinati. Ae ^^d^e^diiras es,..& ioiquo ani^ 
mo, acprofe^bo erga nos etiam immifericors,. dm non mi- 
feret te mei, qui infeLix fum, atqua itavt nuac^. aerumno>- 
fus. Quijcuius caafa potiifimam concvipiai^ principatunr, vt: 
apud amicos poflem fplendidus eire^quamprimum.Hoc:voto« 
a dii$ confecutus fum». non habuiv^ apud' quos fplendoreoii 
ebtiner^ munoibus. Quod autem iblum erat mihi omoiiua^ 
fi»latium malorum,. eo etiam> mepriuaftis vos amici,.cum ne* 
quidem benejfaceiei cniquaiiu veftnun ». mihi permitteretis e: tuan nnctofttm, aofito & loeo , tam tttw, cuiws loco i},)M»nrfAm(tm \a Angl.. 

snlo, Mefxtm. Qiu &epiaB Buripithm Ia^. C. & Burm. Herodoteum eft iro- 

ftflanis eft, lophifta inde eciam fumere >Mnirfimim nlti Ifrfitu vid. Fakke^ 

bocpotdU fic ille» in Oreft. 163.-.-' narii, viri clariHimi, not. tA Htrod. L. 

dMi^itmh^iiti tfimii Bifuicf U l^itMr' p. ao. h'43. "Elx^M^tmtirtiwim r^ t^; ri— 

9t ^im i A<(/«« iftit f»mift«> oe, a$a. jm>« tmiuvv » oon diffimili vaituts, dlxir: 

f^irur' i *e7gt« iftit Mihia^iJMepem. Tbucyd. 1..V1. p. 386. 1. 19. Apud .<^- 

alfic^ i^« TIctTfe(pivev fuirif««.. piati. 'Bfi^i E. p. aSS^ AW«Stw«—- -iiri» 

17. Tltepuffiiintt} Lufd. A. irs^ffJvm^ ivfiiif Jtyum dac tx/av.TtSf Unuuffw.i\'*- 

fdiqui <Hnn«8 9t^i^fU»eu* haud dubi» XMftvfivitdiHi x. r. A. . 
lede. «p. sm. 1. ^i.. Atjrim^dtf fu lum^ ■ »4. Ct ftiver ijvi fu T&ftmf mcpaftSi' 

iftivcv* &6em^ hiitv^y rifttwov irOJ^ itct iitv Tuit xMtuvJ Editi ploique male i pro» 

^ffdvw wb) ivmtimii fuivfuurt. i. De voce ifttfiift,i6ier^ legendus eiudw 

23. Oi» thjtv rp. ij Vulgo legitur e&n. tiffimus fFaf, ad Thicyd.. r..V;. p^ 37K.. 

J^ xf. j. Sed cum Xugd. A. « AngU L aa. Alibi aliquoties- xttpaffMt' vtitur' 

loberent ii(/»vt malui «^ev. Ancecedk nofteiv hAvtuv pnketermifilunB uo' Angk. 

i^iitjivi»' — ln/%ev; fequitur ^, cet Lugd. ▲, & C. cum Kliq0i> Btit» setw- 33. E^?iJMftrfnivuftM TeS« x^fivi} K.e> ' aui. 
^Bii cum plerisq;ue libris MJt^fivm Digitized by Google iS^ 4>AAAPIA0S EniSTOAAL 


^. ANTiseEi^rEi Ktii eEOTiMn/. 30 

-*- i^S^ATOj QeoTifioQ ^l ov. i^h r^ fih oT^$i X^P^^9 "^^ ^' 
<ft) f^fiCpofuu' /E^ yicf oiHih n^rr^i fM Ao^y » )' od- 

V. n O A T S T P A T Hl 35 

K0() ro7c o^Ao/c St0&o*i (pi?<oii hri^oiXM he^rcLxi^ lA^/v srMV, 30. ANTireENEI X. e-3 Antifflieni 
& Thcotimo infcriptam epiftolam in 
omnibus, qaos vidi^ libris inuenL Alii 
tamen miflamvideri, audlorem voluille, 
verifimile dt Nouerant ii, qui accepe- 
rant, feaccepifle dona; nec idfcribi ne- 
cefle erat. Quare, nomina haec, fu- 
Ipicor , alius eflb, qui huc tranflnilerit ea 
ex ipla epiflola* 

3^, T3v a od fiifjUbopMx] Solet vero 
iis iraici , qui dUata ab illo munera non 
acceperunt , vt in ep. cjcxxiu. C^vi.) 
cxu. (LxxxvniO & alibi. BOYL. 

•33. C piv y»p oilSiv iihifrro^i fie A4^ 
fav 9 6 Si otaiv i^fitc^sl Antitheta mi- 
liime difliB^ IJOYL Reddunt 4n- 
terpretes 2a«ttoDv, vel por pauperio^ 
rem rtddere ^ vel per rts minuere; 
fi deffiflent fro^a^e , non haefiflet 
tiic SojUifs. Tbue^dideum eft iKMtrovo^ 
ioti r/, frnudari aliqua re. vt 1. IV. 
j). -171. 4. -50. Ktt) SsKKou re woXk») yv«- 
^ hJ^cvTo iar afi^sfia 9 iia^ifOfbi* vuv^ ««} i^iovvTcov^ &f £XMrrol n Ixobt* 
ffcvc^M ivdfit^: & ibid. p. 272. 1. 66. 
O! ik Tob^ xniiwm^ HiKou^t i^lrrcariM 
vp6 rov cdrlxx n i/Mffovfriou. 

35. nOATSTPATnO Libri edid 
onmes, praeter ComtneL nOATSTPA- 
TA/. quibufcum conueniunt Medd. A« 
C. & Burm.Reliqui MSS.& Marg. AH. vt 
ed. Commel. A"pomfi. Arati in his Epifto» 
lis mentio alibi nulla; Polyflxaais vero» 
tanqusuB vnus ex optimis Phalaridis ami« 
cis» inducitur, ep.cxr. Quare, cnmedit. 
rerinui UoXvfrrpara. 

36. Ataracxif^g^ Si recefleris i Vetu 
b\ 'omnibus edit. muenies iiarafcia^» nec 
diter MSS. praeter Burm. & Angl. nam 
in illo & ed. Ven. iwrxxiv^ eft, in hoc 
itarapc^g. Notae fiDrmae loquendi funt; 
vt aliBs fimiles mittam, ha rixW'% & 
3/i'rA(y«»y: quorum illud obuiunl, cum 
apud alios fcriptores, tum noflrum, ep» 
VIII. & XXXI. hoc vid. apud Tbucydid. 
L IV. p. a4i. L au IfocraU Ep. vn. Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAK, '^gj 

rerum abundantia. Sed m eum locum redaSti fumus, dii 
boni, vt, repudiantibus vobis'dona, quibus dare volo, iis ex 
adulatoribus & fcurris tyrannidis, quibus nolo, dare cogaTi 

LXXXIX. ANTISTHENI & THEQTIMO. 

Donorum, quaemifi^Antifthenes partem accepit; Theo* 
timus non. Quapropter illi gratias ago, hunc non 
accufo« Nam iile nuUa re me fraadauit, cuul acciperet, hic 
nuUo me affecit damno. 

XC. P O L Y S T R A T O^ 

Et reUquis amids omnibus fcripfi, vt celerrime veairent 
Agrigentum, & te precor, adfis ante Olympia. Volo 

Kk enim;* sli09. Unnm adfcribam Apoffodori lo- 
cum, quem fi hac occalione emeodem, 
non ingratum me fhftormn elft, ipero, le^ 
ftori. Verba in eius L I. c. iv. p. 13. 
de Qrione, baec limc: o' H M ri x^^^ 
%eiov ixdiaV^ xx) ip7C»^otg ^xiia h» iirV 
rShf Sfuiv liritiiAe¥oq y iKi)Mvs iialhf^ 
yilv Tphg rxq av»ro}Jig. iKsl II ^cer 
p»iyevifJi£voq > cwi^Xeypev ixxa^ig vTri rHjq 
i}Ai«i0f ^ ixrlvoq ^ .x»t iti rxx^av iTr) 
riv OhGirluvx etrTevSev» Fabuiam can- 
dem narrant complures. vid* van Sta^ 
l$eren , ad Hygin. Poet. Aftr, c. xxinv. 
Nominant autem omnes Cedalionem ^ 
quem ducem habuerit Orion. tametfi in 
iilo nomine lcribendo fiiepius a vero 
ftberrauerint librarii. nam, notanre van 
Staueren^ 1. cCydaliona vocat Theo^dd 
j/rat. p. 38. ^ndaliona EratoJUeneSj 
c. xxxn. in Hygino Celedoniam habec- 
Vofll &, qood eo deterius dt, in MS. 
fcholiafl:. Caefar. Germ. legitur caballum. 
«ddo, Kiia^Jiim efl% «pud Suidam^ t« A£Uxlif9Ti4/u9f;lC/}«A/ij»autem) tp.Heficb. 
y.AioToq. ybi vid. Allteru nec non ibid. ad 
T. Ainmcrmoiq^ ' Vt mirandum non fit, in 
Apollodoro eciam 9 duabus literis mediia 
(vt iaepilCme a librariis fafhun efle , plu^ 
ribus docuit /)' Oruille^ zd Cbarit. 1. V^ 
p. 444. & L Vilt p. <S93.]) omiflisjvitiole 
fcriptum fuifle 9r«/S^« in loco nominis 
K^i»Klav»i praefertim cum fiicilis adeo 
tranfitus fit literae K in n , & contra* 
Sanevitiofum^ m jfpollodoro ^ tflEd Tciiim 
h»^ intelligent,quiad ifhid hx ittteade« 
rint; quod ferri non poteft. Aliud vi*. 
tium ineft in hoc, txi^svTi Troiiiy^v^ 
quod mutandum in iKi?iivoev ihr/slvm 

Siio autem fidem faciam emendationi^ 
fcribam Eraiofibems verbn, 1. c. vbi,. 
O*^ Of^ourroq) avriv CfVplafVx) i^^ 
traq, iliatnvy inquit,«vr$irv2^«y4B-— ^ 
iiToic Siitry^ K») fiynrcu eivrov. 8v A«« 
fiiiVj iiri rSv afjMv !<pepe^ ^fJMlvovrm 
rig oio6q. Similiahabent^y^mtfx, alii; 
<te ^ulbus fupnu Adda liucian, u UL 

de Digitized by Google 95^ ^AAATtAOZ SniSTOrAAl 

?M^7v, krmtw (/^ ^ ^tkoAov furei^fftn o^hyof, eipKeffu ykp 
fyti Tok }im%^x w^fffdnp^faim ^ 4r d» ihmrty^ w» fimuTtti 
f^ TJfC aif;t;if$ e» dk ear), vnX^JtKK ^f*&S ^B^tuffafuu: mTfroO-^ 

arpomt^^d^^y » fimifMm «uvt^ek H» iipiX^tfi4titfiev gk dftSf^S 
Yivot^a.. ^ftert.' e&k. vtanMptheKi -^ 9f)0ipip^ wfo$¥f^ *»fffitfi9^ 
voi srp^ 4><(Aa{^iv, ov fUb>Mrab ifisk yi»^wmi. 

W. M El r A K A E t 

;^. fvu ^£)t , /^ xeiroxvet yfei0m. ov^ ykf our&v hretk f4y<^ 
T&n tua^fi^vNi % foi xeaiTtK ainiffetfih^ ^toOfuSA, 

V^. n o A T r K a T o*. 

*E^ eif ro9 '^fihieti rt m Vff^ Th ^AAow^, nuk tc9 7))^m^ 

hbnMy rv<pkb9 Au iJ «vr^. itmtalm riji» t. i Somiw I». 3> .Nbftium ilmile iUfc 

mi« T^ 0ut Sau , AmxM^fMnoM. Rede» Hmefi, lU & MQ» lCxflv^of V A'xi^ 

W noOnBfi immstut ; qtKxl qn» mlot» fJourr* j^.-^dt qiomfiatb. p^ ao4«j 

nutare fim audis di luHMQeihiy» ciaik I. 3^ AccotUt AeUtnK. V. H. XIV. «^ 

Cpcficum MSS. ftoiBta ilii eo oomeafi» A. A'3ti$iaifot S ^tpuiam ripmmt h rOi^ 

fecit, amk . ideak imieBiuai ia Jp<^hd^ /ti/amt Aa$ni it»it»m thw... Noflery, 09$ 3mb«!)^ tiptym SbDenucrit. aptni 41. tilptks» yhp fyit rdk ifvttnS^ 

SttA, p 165:. L 3. a fitu iuerineiiiit n H Itmiem 8> MSS^ ^ ed. Vda» ^, aS 

^ii mipolxsna.. mll u» ift fiocb eiMia eiempluiQ edtic AI$f. omiliNt iit qudKw» 

SMTj^im» (bibete vdfok dam libriscdit» Oe Teibi»49MiA(»vid;. 

,38..Tft' M^^Ai^rw^&mwnipwS' SS eft GfSf^ ffik. e4i.e^ USSmt^ 

gBoere lo<iaeikdi eft» de qua cocio» 4$» Digitized by Google I^HALAILIDIS BSISTDLAfe. m cbimt qvHBi («icuQteiitifltaionini cbncilio^osStOi qtiiai psr 
fift, coniiiis, ficut alias^ etiam nimc agere» ac de rebas pei* 
ricQlofis magnisqiie costfiiium capere^ nihil impertiturus isjh 
qui aut molefti: fufficiam enim ego meis ipfius; fed obtem^ 
peraturus iis^ quae dixeritiSy vt^ manente imperio in eodem» 
quo eA^ ftatu, iaepe blieraiiter vos excipiam; intercidente 
vero eo^ cum deo videatur , vltimum falutati^ memores pii 
fitis meae erga vos munificentiae. Venite igittir fine prdt 
craftinatione, prjftin^ vfi vokmute in Fhalann» qotiiii maxi- 
me vos nouiftis. XCI U B O A C L L 

Et equos emifi tibi^ exomatos ad certamen^&^vtpecuniam 
daretyTeucre mandauiAc^iquaaliareiadigeas^fcriberene 
cun6teris. Neque enim quidquam tam magnum erit eorum , quae 
pecieris, quodnonoBmiBO^ quum pec»rV| gratificabimttrJ XCIt 1? O L Y G N O T p. 

Et a te donando inpofterum^ &afcribendo^ defifto, Po* 
lygnote. Defifte etiam tu a me laudando apud muititu* 

Kk a di- 45* l/bifM¥tt dvifiilg & j.|] Icb Tibii 
emnes , praeter LugcL C vtn gO^tfiiTih 
Etfi autem fnnifiovfg ii^efieTg &, je. r. A» 
fati^ defendi poterit, erunttamen fbrtaffe, 
qvdbus ptaciturum fit fAvifuwiC iSvi(Sil»^ 
£u t. VM m pendet ab d/viOitx. Ita, 
to. uaxn. irtmc^ svjifiim Sxii nofter. 
&d nihil definio» Mox pro ^hoi^ii in 
Laigd* B. Burm. & ed. Vem ytv)icti. 
Teliqui yiifetv4i ; quod fidUdtaadam noa 
tft. 

Sko^ an» dum baac ftcOmt eiStoIiQr^ auftor ttoe ociuoa hiSxierit IRa X&ff&^ 
pbontiSj Inft. C l VI. p. 93. 1. 9. ▼bi 
nuncii, allatfs donis, iir^stXow Mt^ 
(r^ KtS^), 7rf itviU imffTiKkn mJ^i^ 
£V«9 aKt/piyificpuctj dn fio) iniyrff^ 
£y /$/^ xii fimiKofiai vdO ^im ihxt^ 
Koi xifiita w ^fioera^ tfp t>^ho9 ihf% 
fmxrifijnv. tincraXT» ^ rOtg ra/ IfjfS 

. 55. TUTa^fuu.\ Mendom, qubd eudi 
Comm. & AngLittteclt, Baflleenfl dche* 
tur; vH vrimio^pM. ndm itliqflrfibrf 
oamea ^nit^^ n ecBdL TaiWcD| Digitized by Google «66 4>AA^IA0S EnrSTOAAl fu&^iii, ov^^ Touro cwneiet ort Ao}^ ^ou mict «eipci, TdtQ 
oti<ffm^crrepotf xsTfianuTcu. ^. A T S I N n#. 66 O ffmUTw Tpuutmmt hn yeYwu^^ fictffUTspoui i;^pout, i 
^uviiaip ftsrei, sroAAtfV SaAaw TOtouTuv , (pepstv neipupuvo^ ^ 
oAA' ertf x«e) Tpxy^YieiQ ek if^ ypeU^sii y u^ kiMffOfAsm '^ rat 
tl eiffroT8?4fffM,Ti 091 htitofrepet Tsimi Tpety^Vuii (pv?M^^ f^^S 
yivsffSxu 

hr, T H A E K A E 1 A Hi. 

1*^ Tul X^ftsm yv^ftVy ^P^ voMm ^ T-«Sv iptti» heii» 
puv hsi^^^eu' TOUT Xffut tuutpaifTTOfievoQ y % iceii yeyavgi, sk 
ipih KOpiiffQiivcu roi)( Aej/ow» tK <^it IxP^» /^^ '''^ ^ti/iioupye»2^0 
To8 Tebvpou nspiXeuif^ oIAAovc mrspyeiMfficti rji r^^ tik. et^ fi mel rti srbitrH eflee, nuinem eitis lo 
co fcribi iriiraufiMi , vt mox xiirmiffo ; 
quod etiam, dum fed Ladiui^ Q>QftauL 
Sixnili modo viTktipi<rsTai & TrtTr^jfpcmu 
confuia in MSS* vid. ep« ciu. 

58. Airo4 ipyou ffx/ij De hoc confiill 
velim Bentleiumj Difn de Ep. Ph. VIL 
& in Refp. p. 104. vbi, Democrtti cfle» 
docec Similia aliorum difta collegenint 
Menagy ad Dkog^ Laert. L 58. Dauif. 
ad Cic. Tulc. V. xvi. p. 378. Wblf. ad 
lib. ep^ uDVx:n.Heumann. ad PlutarcB., 
de Uh» £d* c xiv. alii. Quod Solom 
a Laert. L <8. X^ov «TSo^Acit Bhui rSu 
tfym^ SimonUi aucem a MiciaeL Pfill^ . de Daeiii. &nt. ttiboicar, A^^r rfiy 9fak^ 
yfiarau Anmx elvM^ vtrumque relpexilft 
Pluiarcbus videtur , dum ^ de Glor. Ath» 
p. 348. A. A/i.» inqult, Kcii to^ rait 

}Jiyou a fiDfo/; ehav xit eliu^Ju im. 

59. TUtp» ToJg aa^pwerrlpoi^ irexlTriU» 
rou^ Haud Icio^ an interpreris fit, quod 
margg^ Angt. & Lngd. A. adfbiptumt 
in contextu Lugl C. Med« A. & B. lo- 
uenitur, ir»p» roTg coCfmipois ieiiioffrM., 
Yt vt eft, plurium librorum confenfii vul* 
gatam fcripturam retind. Xe^poukraroi 
Txpoiiflyfiar» dixit nofler, ep. xcvnr» 
i^goitig &niiig dicuDCuC) ^*. XLsrUm fed Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. a6% 

dinem. Kaa, quum operibus me accufas, quod nihi! accip 
pis eorum, quae a me mittuntur, oratione me celebras , n« 
boc quidem animaduerteas ». orationem operis vmbiam^ »^ 
prudentioribus cxedi. 

XCiri L Y S t tf Oi 

Non defiftes a temeritate^ ftultiffime Lyline, nec pai» 
ces tibi triginta annos nato, cimi grauiores hofte&^ 
quam poteris cum multis aJiis talibus, fuftinere coneris? 
Se4 carmina & tragoedias in me fcribis, quafi doliturum?- 
Exitus vero tibi^ ne. omnL tragoedia atrociores fiant», 
caue; 

♦ 

)tCiy. T E. L E G L. I: D A B.- 

PecuHari quod«n vfus confilio,.apud multos iam meorum^ 
fociorum difleruifti; id fortaife efficerecontendens, quod 
etiamfa6tum eft, vt ad mef perferrentur fermones: Boft Pe- 
xillum, tauri attificem,^non oportuifie. me.aliosinterficere 

Kk 2; eo* 

09(Pc\ HfipH^Jspi urm. VMmqne fiHi* aMus efle repetendam, adeoqiie<^.vt v^ 

fft luUan. ad Themift. p. ^64. D. 0*6- detur , longe vltra Fhalaridis aetatem». 

xpikspw oi^» KoH ffo^poifiimpou- BQYL. Non .proprio nomine tragoedias 

60. ATIINXlO loter poetas Siculds,. hic iritelligi^ fed dira quaeque; tragica 

tanquam qui tra^goedias & cannina fciv quodam a{q>aratu in Phalarin fcripta, do^ 

pferit in Phalarin , ab Hier» Ra^fay cui, fupra^ ad ep. xviii. Eiadem, quae 

Elog. Sc. n. cLViu xefercur hic Lyfinusm, Mc^ |;ny x^ rpxy^ib^ 9 ^- ^^ di^ 

Sed le^ velinv Diflr. & Relp. BsntMiy, iierfb^coniun^t F/at. Hipp.Kp. 255. D«. 
xu quaeque ipfe note» fupra, ad ep» 64. A\iaaifuml,lJag^A. & AngU- 

zvni. de jirijhlocbo^ eiusque tn^oediis. iytairiusv&;* quodliaud (cib, an ipefoi^ 

Mam eodem in loco carmina & tragoe- uerit Naogcorgas^ quum reddicHt» iuaj^ 

diae, hac commemorata » Lyljm. habenr do/orem-miii allatutus;mamheae^no^ 

dafunt. lo difput»^^ Certum efiV^/tf^^^ai^^ 

64. A^Xx' hm Koi Tpay^Ut^ A^ L rp.^ vt in reliquTs MSS. & nfaris editSs eft ^^ 

Blate^ ifk Min^ Dia/asi. contendit , traaoe- reAe fe hi&ere » & reddendbm eflis:^ mu^ 

tiiae^Gdj^emcnona iliefp;de^XcdnmI^ rorc a^kwidum^JaSturum . Digitized by. Google t54 ^AAAPIAOX EmSTOAAl 

^ i&iSMtf ^ y^ ?^ AujMv %r«iiw. iyh ^ oSSI Tif« £a 

^/wifMsp haim X^P^* ^^ ^^ ^^ ^^ jI^XAmc mA^ffiic Im* 

^OTM. sZ fiS^ T0$ $UU TWrO Vutf^ , OTi ToS fUXKm HOi ci?iX0UQ 
T^O^ h T^ TUA^ ^hMKf^ipW^M x^^^f l»^«a^t]v mTh^ hF^ 
t9« TOfJ ;^0eAxoU HGlfrMfCBWiQ HnfBfM ^upii^ ^ OVK htuXBMi , JTt^ 

a^^(o$* Mmmv juh^ o2iv^ li^^ T«6C ^fi Twrm cAticu;^ KeH- rih 

^U TWTO TVX^ ViKStif ^a^fJ^Oii hCLKBtf^OW A ^ KO^ ^ ^f^SO 

iyu(pipoivTo &t^ r23v kyvafiovu^ Kptvwrw^ ovk kj^ifi^A^ S«c 
^XPf^ k^iov4 kTTo^isiKyCvcu r!fc K0?<&(r8uf roi^ hcupoufMfov^. 
up^kfi&fOi ykp . kfffb tov crp^TOU koXol^Utoq^ tv wikp k^kvTM 
kv^pw^my fjM^Xov }ie ain^w rijc mtpcmvttQ (pC^ec^t ht/fi7c6Xit' 
cu^ Tov cMTh TpoTFov T^c i^eTOffec^ h) ^kvTcafif zo^eiT^e. ei yo^f 85 
7»y k) nepi^ii^ «oAtfnv ut ViKcucuf eTFCumre^ Kcd rjStt SAAftn/, Zffovf ' T^ T3y y. t Pivetv Zt.1 Lugd. A« ffiaito hoe traAatii^BDQCficnn, irmiSM 

Angl. Medd. A« & B. r. 7^» r. £U(^^ L 1. »3* £*sn} S» ^^Trrvi^^ inqdt , ri 

Suipicerb, fbrtifft fcriptijm fuifle Avm, ^Uv^'^ lyvfaftawe vAmq fdp ifiirtiTO^ 

^ ante xarifydffM^M. nec tamen opi^ dvAgr^ici ^w^ vtmi^ ii icnfirw ivvm^ 

cfl, a vulgato Aik/v recedamos. rfUrifoy fi^pWf rh^ ^ rHc rixm ^0¥ 

76. £5 i(«iy T6f m) roCro Mi, ht roS hrcuifivoevre^j rSv rphrm irifiapovfuCa^K. 

tU?J4iv iMe} iiJM^^ «• r. ^.1 Crudelita- t. A. a^de, ibid. 1. 153. ictviv nr^trcifaiv 

tcm foam &llaci argumento defcndit &vSp^iro¥ itvdpim^ rotovrov pUpia^ i^m^ 

Phalaris: dicit Perilaum ideo in tauro r»y ilm &rtf^ptrw. iiit rovro^ afg ro^ 

4)eriifle , quia hoc tormenti genus inue«- i}j^^ fitnih Sittai^mTm it&ry^ ijbr^/x^r 

nerat , in quo alii erant perituri, qui fi rixyw fyxanf^rfiihrxt^ r^vnu^ iMm^ 

ipulli demum fuerinCt miufte periiuet. At u$* iJ/«Sif — iv^pwfiitn, Non ^nimUiA 

certe aequum fiiit pledti Perilaum ilUus legas apucj Luet^n. com. IL Phal. I. p» 

^ecis ortmcem, quom alii poterant i\ibi- 199. Quae Bojleus hic Aotat, haud 

:are, etiamfi ^cmo flibierit. BOYL. fdo, plusne adferant obfcuritods &teno* 

Cum «o conSlio tanrum fbciflet Perillua, brarum. an luminis. Venufte, in lud. 

^ alii ia eo perirent , %unc taaquam Voc. Lucianus , t. h p. 98. Utefa T 

fummae reum inimanitaria ^prinmm con- cum, (ua figura , croces l&cere, quibus bo 

«emauit Thdaris. Ouo efiam fpe6tant, mines affigerencw, monflnrflbt tjrnmnis^ 

4U^ infra leguntur., 1. tio. w 3;ri» isriy- Toiirc^ iTrhnw mx«, votrav^ inquic 9 

tfoy &¥^pGomif'^. — hevpirixii^it, inprimis 4ctfyirciv rb rcw i^tov oivch voi^i^ire. 
ccon&id «dyijQ^ cep. «• vbi« dum es 4n- 79. Ti^ inf) roi^m cthk^^ Hoc m* Digitized by Google raALARims bfistolab; s^ 

todem cmciatus genere : nam propriam laudem eitingae^ 
le. Ego vero nec knides ob Perim fuppUciom curo: vin^ 
dex enim non fbm landjs gratia; nec^ quod poenas ab alii» 
fiuntas calumniaiitur » grauor« Nam ab opinione turpi^ aut 
llone£ta feiun^ta eft vltia. Enim vero probe etiam hoe 
ibia^) me^ qjood alii quidam intauro interficiendi efTent, pu^ 
liuifle eunL Nam ob artificium aesis^dono^non eKitio> 
dignus ent: Aequum ^tur eratv M. hoium caofa&j iis- 
que^ qui iftam fortunam experiri coguatur^ tribui. Si vera> 
in nos quoque conferantur ab iniquis iudicibus^^nongraua- 
mur, qvioad poffumus dignos. demonftrare poenis ^ qui de; 
medio tollantuFi; Nam r uiitio fa(^o a^ primo », qpi fir puni^ 
tus^ quem pro omnibus bominibus, imo vero ipfa humana 
natura,. eoncremauiy eodem modo mminate omnes. Nam^fr 
j^eoaa &.FenlU^ vLiuftiam^^laudatis^^iUam etiam^ 

alio^ mmti mtmis. ItftrTidtoicfelato^i&fl^ nt dKcrinttn eft; ^Tw/or aou^ olS t^- 
ii]$» oblbara liait vetba: poffi» interpnetar- npl 'wkm mdccq luii roU *U TcJiTo rw^- 
tkp itmm fufplki^rum caufus^^xd Bu^ ^ bA^v fita^fAiuot^ iulpt^ AfanslffiM »., 
iummdi cauicHk me aecufati^H. BOYL» . aut, quod pro ^tix/^-luibet JU. xoKlag ^ 
Adiia fimtt q^ae emaanilcinif Biqhui^. paroi momend efle yidetiir», nec digpiiai»^ 
Fcopitt9 a vero abeft,dun inter alia reddit quod eiuiudatur. 

tmrumfufpttci^um caufai^Jcquumijgi^ iu.T&y dyyaftJmg upmivTm'] Quodfl 
imxJlTmvj^B^eauffis^quaxBX^^ vul^. in edids efl, i/y^tatiMiwnpop mo»- 

tum aJio$9 caucrmuasierit im tama^ in. taui ia ^ig^ibt^^^rnoaquQd alterum im<^ 
iOum^ mqua^ qfii icdmnifupplicii £«M- pcobattm ^ ied qma in eQ conientirenP: 
rci Mc&i Bm ^. canfcrH ; nm vcra in IjugoL A» Anjri»>Psd.JMedd. A; B» Bumu- 
A x?^P facemnti fuidam^ d$ fii ini^ & ed. Ven. Nofkr jr^e(!(^ cy» drmt^c^ 
fuimfiudicantit^ nibtl curan f$\ quaai^. x^c toJt^ Tvuiuiu^ 
dignas fufpftcio^ dammfirarc pofct^. 84. T^ Mpoinlm^ ^tmel Nolier^ 
T& Tc^ Tovroy cirUu; diftum ^Yt apud^ ep. xk. ri^ Avtpiwtifct^ ^fimc ^)ipam. ep*. 
PJutarck^ de Lib. EA c. xi, ii.Tiiii T&nf Lariix; AApbrivi»^ ru ep». ixxu vnpj^ 
kmMpm ToHup^hf^u^^ & (im. de quibua rtSi dutptiwimr hm^m^mc* Eonua ^ 
^d. Hiu/ht&iA Plutarcti iMam^ p. s»;. qoi hac fbrma fuBC.vHjptOv deipfiTitac 90^ 
ttiyOruijZzdCbar4t.hyi^p4^6;.StiiBpo^ mmm. Soinadl^BlatatL De^.^tFoqa» «lid? 
fieloqinaff aofter.Alio.eonfmimonia g^ ttt exiftimanduifty. doGenc^ eniditLv adi 
rmt4.Luciaif. t. lil. de D. S5T. p. 473«. Tbam^ M^ p« 74«* &« quirxefigiia acieu^ 
iiyiatiiBrM uai roitriuf igKofi^iif ^hurlifr radus dft hia^BPtfcegt^i^fe^S^y^iift JMiif» 
%od.. iaLaigcL A^ & Angj;; ioiecu^ P^-s^ Digitized by Google ^64 ^AAAPIAOS £ni2T0AAl. ^oU9 (nfip ^AAorpMW it^neii/MTtn iMa>^aaet^vi» , ov ^ritw fiip^ 
^otoSe hf Ttpwmwrui. whl %<ru» hnfipipu^ie» btcrjfov^w ifi^ 
yeymifiev63v y V ove ifaj%^ffctvTo hX^pouc ^v ye vCpSipti 
hf ^vAo^ ^ifv, el TWi vvlp oi?JiUV KOKoOpyov^y ietv K^p^ eJk^Q 
maffty Tifiupwfavof , tou^ ek efjumh hn^^evovTuc i^fifitUvQ 
ixaeupu, Kc^ r^ ^voxAfiMV o^p rSv fj^ TpootfKovrAW, h) r^ 
^o^p^be ^K^v etvcu Tok hci^h&tOVffW kvAU^Ofl&IO^ , Xt7f%p to» 
WuN Kvii^a» hxv^ffeufu. 9refFeifffjte9et ^ %epl t^^ k^tuffeug ffov, 
xe^ ov ^el fF^etoffi» hio^^Keiv, mvffeu 2i mi ffeetvr^ iM^ if^^)^^ 
ff^uyiMTet vctpextiv. w. A P I « O I T Hi. M, ti >ayi^ov Th k^f/^ r«v eU T^y Te^ipff» hn)}Mfi^vm. 
^eiouq yetp wtv.t tw t^ vpeifyti murS» l^erceofp, ti 

9^ po. E*^i/ jK^ptl fu.r*l Recepi i^ xifii 
^ Angl. Lugd A. Med A. & VbI. Ke* 
liqui , cum edit. iatv (as xat. Sic K^/cel, 
ep. ixjx. K4fMtj9^P' <^iz. cet. Mox, pro 
rohg eU ifiti tTnPouXetiovT^ fcripfi roug ^tg 
IptMnhv im^ouXeiovTxq ^ eosdem MSS. 
lecucus. Eius loco in Burm. & ecL Ven. 
eft r. ih if^ oArbv i. 

pa. Kx) Tnv itivitkeictv Mip raypSi irpo^ 
wivrcdVy M T$ ^fifpig ioKsiv sTveu rolq 
imPou^^euo-iy ivaSex<!fA€vo^.2 Et iniuftam 
tjrannidis aducrfus inftdiatores infamiam 
tfftans. Potius ita reddas: & cum alio- 
rum nihil ad me ftedantium grada ty- 
fannici aduerfiis intidiatores animi infii- 
0liam lUbierQ. BOYL. Vulgo legitur M ri 
Ai.i* Q»od rcripfi iTtiTci 0. i. i. eft in 
Angj. Lug4. A. & Psd. Seacentiam ex- 
f>rem tn Xiacino exem{4o. 

94. YiemkfA^» In vreft r^q aii&ve&q 
irou f 'K. T. A.3 Extrema pars cpiftolae 
liide jab ^KV^o-^ifa praetermiila eft in Pal. 
fe Butnu & ^ VeD.pofteriora{aiitum9 fic lcripo^, inuemuntor: ti^av^o Vl ko^ 
ciwr^ KAfto) TfiJiyfAXTX ^api%(»v. Itt 
Lugd. A.'& Angl. pro ?rAf /^ w dHTrXeiS^ 
vav. reliqua cura editis conueniunt. Si met 
res arbitriieflet^projiif fcriberem jf^^.nam 
eo opus elle, in hac fententia, videtur; 
non iii, male huc translato fortafGs ex 
iHis xirowov hi. -Nofter, ep. xlv. !!*• 
ml^fi^i» ri rplrov iSiiy, fJtAiSkv ^ K.r. A« 
Tum TiTauTO Hi yiilgato jfraSo-M H ,ante« 
ferendum videtur. via.D0iC ad ep. Lxzxvr, 
Sed obflant plerique libri. Praeterea vi- 
tii mihi fijfpeAum eft illud , TiTrs/o-fii^ 
6x TTip) rifg i^idxrstag. Cum , in inidio 
epiflx>Iae, Teledides dicatitr multa cum 
I%alaridis amicis difl^iflfe^ de opinio* 
ne iua; Phalarin alios, quam Perillum » 
concremare in tauro non oportuifle ; eo 
confllio , vt fermones ifli ad illius per« 
ferrentur {tures (^eU if*i K0fuo4ijvou rou^ 
>Jyoui)i propofltis tandem variis arra« 
mentis,quibus iftud refelleret,hac claufma^ 
XfTryTfiuS' ^ Xif) TVf i(ii(riii ow^ ad 

iUu4 Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. i6s alionim, quotquot pro alienis imuriis puniai, non fane vi< 
tuperabitis iure meritoque: neque eorum, quotquot fuftu> 
lifflus, fbedifragos mihi fa^os , propter eam , quam machinati 
funt, pemiciem. Profe6to temerarius admodum fim, fi, pro 
aliis maiefico&, etiamii mihi benefaciant, cum puniam, meos 
aplius infidiatores inultos finam; & infamiam pro iis,qui nulla 
neceffitudincconiun<SfciXunt, vt metuendus videar iniidiatori' 
bus , cum fubeam , pro propriis periculis ceifem. Audiuimus 
lam de tua opinione , nec opus eft, pluribus fim moleflus. De- 
fine vcro & tibimet , & mihi , negotium facere. N XCV. ARIPHOETAE. 

bli rationem habere numerumque eorum, qui infumti 
funt in taurunL Nxun plures funt^ ii fa6ta examinaue- iftud confilium ref^ondet Phalaris, vt 
(ciat alter ^ ipfiim fam auditiones de illa 
aceepifle. Quare eum in modum emen- 
dandum puto. qnod lpe6bueritne in- 
terpres ed. Aurel. dum reddidit Audiui^ 
mus igitur tuam fententiam^ non dixe- 
rim. Dc reliquis, di^bium videri potelt, 
in quam lentendam ca fiat accipienda. 
Nam (i, cum interprete ed. Aurel. ad 
Telecliden referas, rcdisLsqxxe ne^uePlu" 
ribus es in re moleftus efto^ haud Kio, 
quemadmodum pofllnt fme rxuroXoyku; 
cxculadone defeadi. Tum autem fpe» 
dem veri habebit quonindam MSS. fcri- 
ptura, xoit oi isT ^KBtimv hox^^^ ^ 
reddetur, nec abeff amplius ^ quin mo^ 
ieftus fis. DiAum cu 357 nrT^iivm 
cum verbo infinito, vt iroAAov X«, ^A/- 
^ov ieT^ cet. de quibus, praeter alios, 
vid. Taylor. ad Lyjfl p. 405. cal tamen, 
Ly/iae verba noAA^D iiu xA^v ^tv in 
^oX>My 3i« xAp^^ hc^^ mutanti, minime 
«^ccedo: tamctfi de fententia loci non 
vakle diflentio; quam, faluo vfu loquen* di, ventm habebis, fi (cripferis 0& m« 
AoS ^ x^ptv ex^iVy S (iou^^ rf xomr* 
yiptfi , Sri fAb) TctpsorxeuMrs riv iyuvm 
TouTovl* u e. non multum abeft^ quin gra'» 
tias babeam accufatori^ quod mibi com^ 
parauit bodiernam contentionem. No* 
ftro in I0CO9 etfi defendi irxeiivav pot- 
ell , malo tamen alcerum ou ieT x)^eIo- 
wiv ivoz^eiv; quod non adTeleclide;i,fed 
Phalarin, refero; qui negat, opus edb^ 
pluribus verbis moleflus lic Teleclidae ^ 
ac propterea his tandem concludit, ^i* 
TXVTO Hi KCU ffxurf K^fic) %piy(Jt^T» 
xotpix^* ^ eandem fententiam Lyfias^ 
adu. Del. p. 414. iKKk ykp ovk oI^ 
Sri ieT ?d»v pih AKpi^g iTToKoyovpuvat 
Trpbi tv eKxarov iptJv rSv elp^fjthavj evtn 
XKeTv TTKela xpi^* Scripfic itaque « ex 
mea quidem opinione , fophifla mmi^ 
fuf ihi irepi rn^ i^iiveiq ^ovj kou oviet 
TchelwTiv IvoxKeTv* viTrav^o iii Koi trectuTS' 
K^fjuoi irpiyfjLc^x Trxpip^* ad quorutii 
exemplum feci Latina. In Graecis tamen 
edendis plerosque libros JTeaitus fum. Digitized by Google 266 OAAAPIA02 BniSTOAAL v% ^^ od« ii^ioofjie» ouTu vstfTepov hra vpsff^urspei^ hFcofxtpsl' 
cdcu (ppovrf^ci4' '$vffTifvov9 yctp hiitwfjie» rot)c hfiw knmpSt^ceif* 
TfuC htii ^^ Ipe*^ fmaJ^y^ tw |3wv ^^s» y votnvftaheu f^ 
Hrt V(tpou»u , f£<t rdui ^swk » WX ^k S^^^c utt^ ffw xeutSv rt 
vciAeiv, ou yetp h ywcuKsieii X^H>^^ TvpumkTovn^iiveTeu <S>a^$ 
f^, oAA' ?v« /Ktf m) av 9wetpt$(ioi tuv $U rh Te^pw yevtf- 
6evruv yevi^ , kc^ ^mjSoA^c ei^Uou fiipoi ^ ufjtonrreky ri- 
fiupi)$e)i VTT if4W. eiof ^ /m^ fFeUtji , '^et^fft ov or^o- 
^p« TrpoiUxw y Hoi 9Fepi TettmK Mfiii t^ vetpettvheoie 
hriffeu "^iicci^, 10 W. I M E P A I O I S. Eycb ^retvret fih wihp 'ZrnviXfipov Tfp&Treiv 'hoifiU eifW' 
Kciv, si TFpl^ «vrifv t^et f^ rtfv fMipct» %7(?m etpxptem srs- d* Aumiyov^ y»p ietxvufAiv} Au€ 
islxinjfuv ab au^flore podcum eft pro i^ro* 
IslKvufuv 9 aut illud in hoc mutanduiiu 
Nofter , ep. xx. rupcmoi irthlxifitJU^f. 
Lucian. t. L Tim. p. 145. airh fyo^ 
xxmq iz^^ ^^ ^^ Tfv^ii^ — yivvcuw 
&vip»9 K») sroMoS &^m driSet^x. At- 
q^e ita faepe AtticL Eadem interdum 
verbi &7ro^xlmv poteflas eil. 

6« tvA f/of xa) ov (FwaptSfic^ rSp iU 
rh rcevpov yiwiiivrwf y/v^^ Ed. Ven. &, 
qui cum ea faepe coouenit, Burm. pro 
ysvviUvrtdv hs^nt yimiHvroiv» in reliquis 
MSS. deeft epiftola. DiAu difficile non 
eft, quae debeat horum efle fententia. 
Sed eam effici pofle verbis «V rhv rowpov 
ysvijSiyruv, non puto. multo minus alt^ 
rum yiwviisvrm ffero, Sufpicor, priores 
fyllabas verbi yivmtivrm vidofe fcriptas. 
cfle, eiusque loco legendum ivos^wfoWwv; 
quod, librarii oculo ad fequens verbum yiv^ aberrance, fidle pocnit in yivffti»* 
rav tranfire. In inido epiftolae dixerat 
nofter rh ipiifjiiv rSv eU rbv rccSpov Hwf^ 
XDdfAhoar nec obflat, quo minus, hic , eo» 
dem loquendi genese vfum fuifle, ftatua- 
mus. Diuerfa virtute, fed confmiftione 
eadem , ep. ucv. vwix/Si^ sU itoKifcw4 
imiKG^xbfXi. &, ep. civ. iltt pUv rol a iU 
occe> (t^g iva^Jtnuiih A nofm> non omni« 
no alienum eft iliud Platonis , in Phaed^ 
p. 55« A. i\ yip iK ftiv rSv &\hcw rit 
\avr» yfyvoiTOt r» ii ^vr» tviirKOt^ TI9 
fn^Xi^ P^ oixi vAan» naTavcaMtnvcu iU 
ri TitvivcM* ' 

7* Atotpo>Sir JQIkw^ f^poO Genufl lo* 
quendi explicui, fi^, ad ep. lxviu 
1. 16. 

9. TAx^ ^ c0oipx irpociixou] Ep» 
XXVI. Toif^ ovv £aa^ virpirtp iiid^ovra^y 
jy aif fMtefv iv itiMia-ctg^ iv rix^t irc^ 
if4M¥ TfOffiixw. Allbi laepe dubitandt Digitized by Google EHALARTDIS EPISTOLAE- 'a57 ns» quam nomina. Verumtamen^ quamuis talesdnt, nobis 
fahie^ti funt T&-vero nolebamus,tam iuuenculum, feniles 
fufcipece curas. Miferos enim efficimus^ qui nobis refiilunL 
Quoaiam vero cupis mutationem vitae videre, vt defiiias^ 
adhuc hortor, ita me dii, non quafi metuam, ne malo a te 
afficiar : nec enim manu muliebri tyrannicidium perpetrabi- 
tur in PhalaridB ; fed vt ne tu etiam annumereris iis, qui in 
taurum fiint infumti , tuaque pars fit in iniufta calumnia 
ad crudelitatem, cum fis punitus a nie. Si vero non obtem* 
peres, quam celerrime exfpedia, vt etiam huius nobis ad* 
hortationis perfoluas poenas. 

XCVL H I M E R E N S I B V S. 

Equidem Stefichori caufa ad omnia facienda paratus fum; 
etiamfi cum ipfo oporteret me fato , fumtis armis , de 

Lla mor- TOtate rixfi^ legas in his Epiftolis; hic, 
idem valet, quod rotxhAg. quod Homeri^ 
€jm efTe docet Eujlatb. ad II. A. p. 86* 
K 30. &, ad OdyfT. A.* ?• 1415* !• 4^ 
Eandem virtutem notat Flhian. ad De^ 
tlioJlL c. Tiniocr, p. 807. D. 

13. K/^v, u Trpbg ctvTiiv liet ffi r. [i. ?. 
&. 9r. r. t. itayuvUxcSm^ oix kv &x»n^ot} 
tiUgd. A. Angl. Pal. & Burm. nk^ e\ 
vpbg^ K. T. X. Reliqui libri iegi/, rf. quod 
^ mutemus, cau& nulla elt Saepe in 
eadem periodo repeti particulam iv, rea 
nota eft. vid. Falcken. ad Eurip. Phoen. 
p. 169. Synef. ep. lh^, extr. vwi S^ x^ 
vsZxoii oc¥ eln. De fentenria, eodem re- 
dit, quo illud Cbionis , ep. xvu. p. 35. 
^kv ^yi-hk mpoq iKielv^ oix iKV^o^ofuv. 
Similia dedii^o/f. Cur. Phil.adLCor. m. 
15. &, ad Liban. ep, dclxxxvii. Notum 
i\\\}d Horaf. Carm. ILod. i. 7. — incedis 
fer ignei Suppojim cineri dohfo. Noa multum difiert Liban. ep. tn. <(/a^ jS^^if* 
im x^v eU 'xvp if^l?»ipi. & ep. cccxvu» 
d K^ slg TFvp if^^aJev^ i7r\ ru r/ xepid!^ 
v»t. quae proxime accedunt ad illa Xeno-^ 
pbontis ^ Mempr. L p. 421. L 32. ovro^ 
K^ sU (dMX»lpoe^ Ku(itTiniiTit€ , k^v eU Trvp 
Si^^tTO. qmbus in argumento non diffimi- 
li vfus eft Aelian. £pifl. Ruft. xvi. p* 
421. Priorem formulam fuam fecic Z-i- 
ban. ep. mlvu. oiV tt c^Sipoc ii^diiog Jiv^ 
ovrag &v sU fut%oclpxg ixxj^hT^frev. quod 
dubito , an rcOe intellexeric fVolJius ^ 
dum reddidit, nunquam — Jfe gladiii 
fuiffet expofiturus. Huc pertinet porro^ 
quod eft , apud Suid. & paroemiogra- 
phos, A/' i^elotc Ipxfjkslv. de quo Erafmm 
p. ao6 , & ao8. Subiungo fimiles loquen- 
di formas ex EuJIatbit Epift. nondum 
ediris ; inter quas quartae inidum hoc eft: 
KuTX ^t0av iv xatp^* Karot Kpyifivm* koc^ 
Tot Wfmrm* Kara xl^of (io^elo^* Karit Digitized by Google 258 5DAAAPIA02 EniSTOAAt fl reXi Sav&rw ^tayuviffitffSm , odx hf ^Ktnffobf Kff ^6 6skiii 

^jo^ kn&poTtOii 7Fipiff(iffciiff$ou' ov i^ kreBVTov e^ xeidttp^eurM 
Ssctl Mwffcu jFpwTifineteiv vpo^oAAW, ^/ 9S /ue^if xt^< ;^9pou9 ffxymii itx)uvrtsx$ta^* x^ itivTCt raSm 
isx (pixtavj st Tiq ipSx 0poyoti4. ci finyhi 
xcc) it» mXlxv^ el /xii rt^ TxpxcrireTaiai fu^ 
iitMyiKiv. quibus (unilia» ilMdcm- infra^ rb 
il svxT^xo^ fixBi<Fxtf Kara ^oiiivuv ^v (3x1'' 
wstv* xarx fiapitpoAUy xolrk x^^^tcQv xfi^ 
wiiiro8v. KOTM >JiKK6iv i\itpw* KOfrk ari' 

§MTOq SSOV* 

14« E'$' $T£ iiloiv &vioof^frepi9^iorar 
ffixtl Cum MSS. Mdd. B. C Bunn. 
Li^, C. & edA Ven. BaC AOfel. fcri- 
pfi kp* ^e^pio ^^'j^f, quod reliqui li- 
bri habenc. Ac mhil {ere frequendus in 
fcriptis veterum paiticulis i0* $r£, vel 
id* ^, fequente verbo iufinito , pro 7vx. 
Vtriusque geoeris exempla inuenias cum 
apud alios, tum apud Xenopbont. vt A- 
nab. VI. p. 229. L 22. i(p* c^e irXolet 
0vAAi^£/v, wg (ra^otfjt^x. Hell. II. p. 280. 
1. 23. ollkhiixXa^xyi(p* q>r£ MtfAvnv tx^tv 
&^ Tpog xKXvii^ouq. & alibi. Alterum ell 
Hell. VL p. 347. 1. 2. hpyjipltrxvro — 
iix^tTixi rijv iipnvfiv^ 10* ^rovg re ipfiO'' 
ffTxi ix rav ^oKeuv l^xynv^ ri rs ffrpor 
TOTsix itxxietv , le. r. A. & , AgeC p. 
^86. L 35. rSt i>jJrfitx iirotmpiiv^ kp* 
$ KxxSio^o^ ilvxu Non minus frequens 
earundem particularum vfus cum aoriftis 
infin. vt, in AriftopK Plut. looi. £*(!>• 
&■• ixii(ri fofiimri .fj^ ixiiiv tn. Ctef. 
Perf. p. 660. E. *p* $ yiviffixt vTCxpxo^ 
AlyujTTW. adde Synef. ep. lxvu. p. 207. 
ep. a. p. 22/5. & Pohb. L I. p. 124. 
qm etiam cum fut. innn. L I. p. 102. 
dixit i0* a fjofiiv xpwpitv. Signiiicat in his 
& fimilibus i<p* f vel &p' 5t5 re vera non 
aliud, nifi caufam^ occajfonem^condith'- 
nem, fim. dum plena oratio efl iir) roi- 
r^, 1$' $ vel i<J)' Sm. vt loquitur Plato^ 
ApoL p. 23. B. «AA* i0lifiiv ffi i7r) roi- 
fy fUvroiy i(p* ^i fmxiri iv rxvr^ rf ^ rii&it itxrpt^iiv u»!& ^iXovo^ilv. Atqoe 
ita fferodot. l. III. p. 223. A. isr) rourqi 
H virs^lcrrxfzxt rif^ ipx^(; ^ iir ari vtt^ 
oi^^hc vpbiufit ipfyfAoa^ Praeoermiflb verp 
im Toxna^ idem, I." VIL p.. 494. A. To\h^ 
Totfft'^ «y iriffvvo^ i&V KUftiiyxyiy iif ofxs 
A ixoyovoi xvrov tsp<^xvTXt rSv isav iffov* 
rxi. Cum- hoc Herodoti conuenit ^ quod* 
habet Tbucydides ^ L L p. 67. L 67, 
^vvi^ijffxv irpbg rovg AMuixifAGvtovg 9 icy 
' yri i^lx^tp iX :■ UiXoir^ffvii^otf vTriavovioi 9 
xx) fjaiisTOTi i7rt0if(ravTxt aimiq ^ &t ad 
eum locum, Mlon^ Sovxuiliou vocat fcho- 
liaila; quodque inprimis fpeOauit Tb&mas 
Mag. V. EUp' $. dum Ap' ^, ivr) rou wo$^ 
aV pU}J^x, poni .notat,.citatqiie Tb»% 
eydidis; L L p. 73. L 81. i^i $ rovg 
ivipxg xofjuovvrxi. quod nifi eo referas^ 
nullius momenti efle illius obferiiatio- 
neu^, apparebit ex exempUs, fupra cita* 
tis. Quibus addo diio loca, vbi, in e<> 
dem genere loqaendi , roodus fubiutifli- 
uus efk; altmim Plut. X. Orat. V. p* 
837. D. 1$' SfTs rh TrifMerov fiipog ixfd^ii^» 
alterum Atben. 1. I. p. 30. A. xxi ffro^ 
Xhv yififipiov rpo^sig , i(J)' fu ft^ijxiri 
E'?^vixiv luiriov TsptHiXnrxi. Eadetn 
ratione/^*£^« pofitum, praeter noftrum, 
non memini, me inuenifle, nifi duobus 
in locis, Menandri ittero^ zkexo Heiia^' 
dori ; & illias quidem , apud Pfut^ de 
Conf. ad Apoll. p. 103. C. — i(p^ S^^ 
iixrsXsTv TrpxtTffm » ^Xii% quae inter^ 
Menandri FragpL ex Inc. Com. relatai 
funt n. 20I. huius, L L p. 38. i0* fy^ 
rtfjuoptxv fih Xx^iiv. quibus quo minus 
terrium addam, quem ex ^nefii ep. 
Lxxxviii. ad Tbom. 1. c. cicat Ouaendor^ 
ptut^ i(p* oi^s orvTrpxTsvcofitxiyeSRciteditm 
AureL vbi, ep. lxxxix. p. 219. ficut a- 
pud Tbom. kgitur ^' f. In Menandri, Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE; 169 fflorte certare , non ceflarem > vt diuinum virum, cantuum 
pulcherrimbrum laude clarum» vobis aliisque feruarem ho* 
minibus; quem ante omnes puriiTimae deae Mufae aefli- 
marunt poetas^ per quem cantus & choisos edideiunt CO:r 

Ll a ^ gi^ Sdtem & HeUodori Ibcis, fi quis malueric 
kff (fTi fcribi, non inuitus accedam. De 
nofiro loco hpc minus dubitandum eft, 
quod in ^* tfre non pauci confentiuiic 
Jibri. 

15. Tle piica}Jjiug v^vxftla^ hrxtvoi'[Aim] 
ILibri omnes mp) jc^aAou^ vfiv^pilxg ix» 
nec vUum hicin MSS. fcripturae <Ufcri- 
men. Nihilo minus in orationis come^ 
tum recepi Trspixa^^g^ qaoi Hemfier^ 
hufio etiam plticuifie olim, dfdici ex no^ 
ta, quam iii fiio exemplari fcripferatt 
,, An veptKctX^q^ Sio rv^ TtfMiptag 
*„ iTmvotifieyog 9 ep. lxvl (xav.) •" Ad^ 
dO) ep. V. rijg rixmtg xMv iJreLtyheevTi^^ 
TliftKccMSig poetico, cum multis aliis (K 
milibus vd potuit fbphifta; qni Steljcho*- 
iro viptmK^ vfiv(fiilxy , ficut vnpixa^jJx 
d&ffxv Mufis, inTheog; 10. tribuit He^ 
/todus^ E^vvuxtxt rr^x^ 9 ^iptxxMJA 
iffaxv liTffxt Tfiviu<rat Al» r^alytozGv—'» 
Apud Sponiumy Mifc. Erud. Ant. Sedh 
X. n. m* fimile vidum corrigendiun: 
nam quod ibi fcribitur, TlotvTolyiv J8 «/?«- 
Titv TTip) xoiXXit a&fjM TtWi7x haud dubic 
legendum eft hunc in modum : UxvTolny 

y dpiTijV TiptXXKXiiffifMtTt iilffX* 

i6. Al xxtxptiTXTm hoi Mcvcou^ Nifi 
repugnarent libri omnes, fAovaxty fufpi^ 
earer, aliunde profbdtum efle, nominis 
t^ex) interpretandi caufa adfcriptum olimv 
Nofter, ep. xcvn. de Stefichoro , ^^ 
vxvTt fjtiv irvi TotrotStXi avv Txlq iytsi' 
Txrxig 6ixl<;. vbi vid. not. idem, ep. ix. ad 
Stefichorum,oOSi a/o%t/vff rxg Sixg^ Sv ZH' 
Xcoriig fih ifvxtxx}>?MTi^iii.tp.w. roug tixtq 
ilATh (XTfjirlxopov') d^iixxfiiv^xJg iart xco^ 
rxaxirog* ep. xix. vCP Sv xxrixv teav. 

17. Upovrlfojaxv^ Lugd.A.B.C.Angjl. 
& Burm. vpcirlfifnfrxv. malui cum editis 
Atticum «yjyr/ftJjwK. . 17. Ai*' (ff fiihi xx) p^p^g i^ifViyxmlJ 
Sic fhipfi cum Burm. Lugd. C. Medcu 
A. B. G. edd. Ald. Baf. aliis. cum in 
quibusdam edd. eflet l. i* fA. x* x* dvdpdi*' 
wotg i^iyxxv y quod.etiam in reliquis 
MSS. inueni;:: vbi ivtp&votg^ credide* 
rim, mal^.repetitum ex antecedente mem* 
hro. Refpicic nofter, dum Mufas, dicit» 
per Steficboium x^pclvg i^iviyxat^ haud 
dubie-chori inuentionem, Stefichoro tri- 
buendam. Quod quemadmodum acci» 
piendum fit>, dare docet Suidas^ dum^ 
2.Ty!ctxopov sominatum efie, tradit, Srt 
^rpuTog xttxpqiitf x^P^ lapio^v. vbi opus 
non efl cum Langbaenio^ zA Longin^^. 
Sedt. Xin. p. g^. tegi aw xttotpcfiHf». 
Suidae verba &contuIeri9 cum iis, quat 
leffuntur iik Bodmlli Exen:. L de Aet^. 
PhaL p. 6s. ea fiibtilius^ ^parebit, quam. 
verius diiputata; nec caufam vllam efie^. 
ctff nominis ecymon referas ad eam, 
quam DodmHin Yxilt\ x^P^^^f^'» «0»^ 
ipfiim chorum , inuentum oc Stefichorot 
Ne dicam, nofbum, fi quandsm xopoQ 
arourtv^ noa ipfum f|ieftallet chorum ^.. 
non potuifle apte dicere xopoi*^ ixnpipiiv » 
dum* nominifr poteflatem intexpretari aliis 
verbis vellec Quod ipHim, fi tam eflet: 
andquus Epiflolarum auAor, quam eun»» 
videri volui^ BhdvseJlus , maximo ad eius' 
fententiam-Fefelle&dsttQ- argumenta efler;^ 
Accedit, verba, xopi^ vel x^pdi^ ffriiffxi^ 
ez qmbds copulanmi nomen' £riro'/;^0^o^ ^ 
ex. vfii loquendi veterum , nonraliud ibna^ • 
re , nifi infiiPuere cborum ,. v^v doroK^ 
Plutarcb. de Mufl p. 113*. Ai^cx He^'- 
rucUde tradit , ^tXvififw/va:., rw SHih^^ 
O^g* rbv AfAcpdi/^ obferuaste Burmanm\- 
ad OuiA. Met. XI. 317.) A^dS^ n xaX 
Kprifitio^^ x^} AWaAww yiviatv 3»;ASr- 
aoi iy. f4,i?ksah ^ XPP^^ xp&rov^ uce^ ri Digitized by Google 270 OAAAPIAOS EniSTOAAt TW^y fMfii ^ uiisrepoQ. ci/jtct ^ /t^^^ ai$ff$B hxr&v vBKpSi^ Snf-20 
tnx^9 ^^ ^ '^^^ ^^^fMffiy Bfyou^ a KOi^h 9F&yrm ea4pci- 
7fw TfBTFoifiTeu. ^e^o^6\ 2 Vi^Bfom^ zt^k /jth ui£h yem^hroc^ h £it>»^7g Uph rni^xi. ex quo loco non 
aliiid confici poteft, quatn chori Dclphi- 
ci , fiue circa templum Delphicum infti- 
cuti» au<%orem fuiile Philammonem, de 
quo vid. Fabric. BibL Gr. V. I. p. 156. 
& auftores ibi citatos. vt Lan^baenium^ 
tnirer, 1. ctragici vel comici cbori inuen- 
cionemei tribuendamefle^opinaii. Quod 
quam repi^et veritati, apparebit 9 vbi 9 
ea, quae oe Philammonis aetate tradun- 
tur, contulcris cum dilputatis a Bentleio^ 
de Orig. Tragoediae ,& Comoediae , DifE 
VIIL & XI, Ouin non alium chorum co- 
gitafle Plutarcbum^ quam qui KiCxpuil» 
In honorem deorum Delphicorum infli- 
tueretur, verifimillimum efl:. Fuitenim, 
.vt Herodotus teftis eft , 1. I. p. 9. D. 
iutxpulU , & , vt Ouid. Met. XI. 317. 
canit, Carmine vocali darus, citbara" 
que Pbilammon. Qualem igitur chorum 
primus inflituifle xiixpcflil» a Suida dici- 
tur Steflchorus, talem cmra Delphicum 
templum primus inftituit Philanunon, ex 
teflimonio Plutarcbi , & cum quidem 
virginum , vt teflaitur , ex Pberecyde^ 
fchol. Hom. ad OdyfllT.^^a. qui, quod 
Suidae & PJutarcbo <rnf(rM j^opiv vel 
Xopoi^ eft, ^Tni^XTixi XPpohq dixit. 
Eius loco &ym x^P^ habet Proc/us , 
Chrefl:. ap. Pbot. cod. ccxxxix^ p. 986. 
1. 18. vbi, ^rion TrpSrog riy xuxA/ov ^y»- 
ys Xopiv. qui a fchol. Arijiopb. ad A- 
ues , 1403. ex teftimonio Hellanici & 
Dicaearcbi^ dicitur rwg KwtXhv^ x^P^^ 
vpSroc Tni^xi* id eft riv hSupxfiffov misiv. 
nam , obferuante Bentleio , Relp. ad Boyl. 
p. 169. KvTcXiOt; xopi^; idem, qui iiivpxu- 
fio^. Qare Herodotus , J. L p. 9. D. 
A^plw/xy fcribit, iirr» xiixpcfHiv ravrin 
iivrwv 6\ihsviq hirefw^ Kxi iitvpx^wy wpZrw ivip&xm^ rSfV ifuU Hfisvj ^^H^ 
cxvrx n KXi ivofixcxvrx kx) iiSx^xvrx iy 
Kop/vi^. quibus flmilia habet fchol. P/ff- 
dbr/, ad. Olymp. Od. xni. v. 25. vid. 
fTeJil. ad Heroaotij 1. c. p. 11» Haec 
fi in numerato habuiflet Dodwellus , 1. c 
non commifiilet, vt x^po'!» vrMiv quan- 
dam fingeret a Stefichoro inuentam, dum 
chori ipfius inuentionem tribueret Ario- 
ni Mediymnaeo. Cum aucem antiquio- 
rem & Stefichoro & Aripne eam efl[e , 
ex iis appareat, quae de Philamraone tra- 
didit Plutarchus , cumque chori Cyclii 
iuuentoc fuerit Arion , vt . Herodotus » 
alii, teftautur: non aiienum erft, Siefi^ 
cborum , exiflimari , primum Himerae « 
aut' in Sicilia , chorum Kiixfcfill^ infti- 
tuiflle , aut faltem eius raaones , an« 
tea, ficut ipflim KidxptpVxvy C^e qua Ie« 
ge Plut. de Muf. p. 1133. B.) rudio- 
res fimplicioresque multis modis correxiflfe, 
& mutafl[e , a^ue adeo, tanquam chori 
artificiofius inflruAi audtorem, appella- 
tum Stefichorum, cum antea Tifias no- 
minaretur. vid. Suid., l. c. Quo fi inter alia 
referre veIisijry5pDinuendonem,quae, vt 
aitgrammadcus, IU0) ruv K^ao^v ruv J^rpo* 
^v^ X. r. K. Pinaaro praemifliis, larx' 
pUvoif ii€^l3x^€ro eh etKivx rijg rij^ yijg 
iKivndxi^ non fbrte errabis. Fieri enim 
potuit, vt, cum ante Stefichorum tan« 
tum iwx^i^ i. e. ffrpojpp Kxt xyrtrrpo^^ 
aut etiam fimpliciori choro vterentur, 
is primus fuerit audtor rptxhjv , additt 
iTCfiSSt. In rem nota funt, quae vulgo de 
prouerbio, Oill rx rplx ZTttcnxipou yi* 
viffKsiq, traduntur. 

18. oVo/ vor" XV rx^ift] Retinui cum 
antiquioribus libris ivoi. tametfi in Lugd* 
B. J;r)/, in Lugd, C. holou^ic in Burm. Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE, 171 gitate vero, vbicnnque tandem fepultus fuerit Stefichonis , 
Himerenfem effe- Et omnis patriae vocabitur ob virtutem^ 
manebit vero vefter. Tum autem nolite putare vnum ex mor- 
tuis Stefichorum , fed in carminibus effe, quae omnium honur 
num communia f ecit Ra tum habete^ apud vos natum ^altum ^ he- 

roem^ jheou lcriptimi mueni. Ex ^uiBus vttuntmx 
jfortaflle praeferenc nonnulb : ego a vUl- 
gato hroi non. temeie recedendum puto. 
▼id. inter :dios D* OruilL ad Cba^ 
riu L I. p. 119, lao. Fuifle intes vete- 
res, qui parum accurate has particulas 
dimnguerent, if&Afnmonis nota^ p..xis^ 
& 121. indicio efle, mihi yidetur. 

19. K^l 9r«^tf pAf ^oTflkg ntMHvsr 
T»i\ Kefpicic haud dubie certamen, de 
patria Homeri^ Heliodor. L. UL p. 149*. 

tev ivofia^iricj* Kit iretTpig i^u t$ ffo^^ 

Al^imtog. Forma loquendi eadem, fed. 
iHuafa ratione, 9lu$arcb- de Exil. p.. 
601. F. vaarpU Se ylvercu viff» viM ei^ 
tu^ aytpiic<fi Xfi^ou fupu^KiTi. guodi, 
poetae veibis, Herades • ib. p.. 600. P; 
jBc expreSk-^&rag iMt fniproi E*M)r 
^«1^9 wocTpk' quibuscum conferri velim 
notata a Muret. Var. Le& 1. 11. c. m. 
Alia ratione Tbucydid., L IL p. 104^1 1. 
83. eaiSpuv yitp i^l0avSiV Ta<ro6 y^ ra^oq. 
Fut. xXnOiiTeTat rarilBme apud vetuftio- 
res inueniri docet jibrefeb^ Anim. ad. 
j/efcbyl. L L c. VH. p. 45» JDe verbis 
xahslfrtM !&l itvai , inter fe contrariis 
leftu digniilima notauit iuuenis doaifli- 
mus, Ericus Hub\ van Eldik^ m ege- 

fio Sufpicionum Spedm. c. i. p. 5. fla* 
em ratio eft^ noftro in loco^. verbonm 
x?i^Hoic^6oii & pUveiv.. 

aa. ^i^offf^ & tfA. Tapk fihipuvreih 
Vif tivTa Tpoupiivou r. ^. k, tt. xaTa(3tQv»i} 
Minus expeditam verbi ii^iou ratio^ 
nem interpreribus fiiifle, intelliges, vbir 
Larina eorum exempla inlpexeris. Nam 
Jretinus dedit Feniai^ xiobis in. menumz^ Naogeorgus , Magnf heneficsi loco accf'^ 
pite* Interpres, qui Ci^/i?c// nomen men* 
titur, praedicate bonis auibus: Boyieu» 
vero memineritis; quam betie, aut nuK 
le^ finguli, nolo difputar^. Obferuo 
iiiaaioiy verix) iunftum infinito, idem^ 
&re efle, quod probarcy ratum babercy, 
velle^ cet.. quem verbi vfum tangit il//grr^* 
land. Coni. ia Lyf or. zxv. p. 430. 1». 
3. dum reddit^ lubenter accipere. Lo- 
qiiitur fic^ variss in locis, PlatOy vt, in> 
Phileb. p^. 376. D. Ai|«/fl Jtv fsb^Upd^ 
Tapxs^ ^v riv 0icv aurmfT^ ^idfisvog ijlo^ 
vig rJcg fjLeyirro^ y ib. p. 404« A. M«i#' 
oix &v^ akateis o\Kalv0 fiur» ^povii^e»^ 
vounfq^ fl x^J}^' Toti '^povsHlsf ; de Rep. 1«. 
^* P* 7S4* ^* ^oXXa ii T0iti(r&9 & oiie: 
av ii^aiTo. rtvi lisTv IpS^vTO* de Legg. L 
p. 77L.-C..D» ncT#pflt V iiffokofiivav o^ 
Tm hipant' slpijviiv rijg Triffsug ytviedaij, 
WK^oravra» ii toqvl hipav H^atT* av ti^: 
fJMKXGv^ }f ^iXiag TA K»L eipijvtfg viro iiear- 
Xayav yevopUvmg ,. ovra toTo l^^Ssv tto/^s^ 
pjotg 'jrpoffixisiv avayxiiv slvxi tov vovv^ 
vbi antecedit, eadem fere virtute , «t«^ 
&v (2ov?^oiTo ptJfTe rsvifsiou ; lequitur, D- 
QvTO» yrag av iiiMi^. TrpirspovLr 9 Kslvt»^ 
vsp) T^y avTou. ^tyvseiai jrdXiy. Addo er: 
Xenopb. Symp. p.- 515. 1. s^Tvcpxig O^ 
Tttv &h>xav cBfjcavroaiv vm>Mv av is^alpuivo 
sJvou y if Kslvov ivig tvTog. quae ex Ariftip'^ 

ftanquam Xenopbontis- ^ptdkso: Laert^ 
n. p.. iio. 5. 49^ Porn>>verBo mo- 
nendum, KorralStSvou-a me fcriptum eflejp 
confenrientibus in eOvMSS..Lugd;tribusy^ 
Angl. Burm.. l/hig;. AldL Sti odL Ytn^ 
Eius Ibco# reliqoi) libri' Babentt ffumts^ 
Nofter, ep. lxsxt. ru/nemrSvv ^Ar^ujr 
Hiomig ii£^7iu Karaffmm' Jbtcian: tu 

IB. Digitized by Google 27^ <>AAAPIAOS EniSTOAAI. 9UT$ ^m&smv ^ ek 0^6 n tw (pOcrscog fUTO^oikovtnK ^ «-25 ll. Var. Hift. I. p. 79. 1. 18. S7rauT:cu 
^vieu(iovlrrxrx vaf ifAo) xxTX^iitreTi* 
Reftat, verborum^ jysvw^UvT» rpx^ijvXi 
tIp ^pa» Kx) vxiievUvTx Kxrxffmvxt j 
contextum videamus. Dubitandum non 
cft, quin rpxipfjvxi referendum fit ad edu- 
cationem Stefichori. Tum autem, ante- 
cedente yswtjiivTx Tpx(piivoUj non admo- 
Jum prdbo , quod fequitur, TxiieviivTx 
KXTx(3iuvxu Concinnius faltem ac me- 
Kus fcribi poterat ytwyfiivrx rpx^iivxt Tiv 
^oax^ xa) xxrrxfitavxt yyjpivKOVTX^ x. r. A. 
Alio vero nos ducit Lugd. B. & 
Marg. Ald. fcripmra , A. i. I. 9r. /secy 
L(itv ysvvijSiifTX^ Kxt rpx^ivrx riv^ptiXt 
xx) TfxiinffivTX 9 xxTxPiwvxi yyipx^KovTX^ 
X. r. A. quod etfi verum videtur , re- 
pugnantibus tamen libris plerisque, reci- 
pere in orationis contextum non fufii- 
fiui, Veibayfyy^i/, rpi^Pesv & ^TXiievav^ 
faepe, tftaratione, iunguntur, cum aba- 
Kis fcriptoribus, tum zP/afone, Crit. p, 
38. C. ^fiag yip ire yiwiivxvrgq , ijrfpi- 
^xvrtg^ Txt^evTXvregj furxiivrsg xriv 

rOiVt UV olol T€ )f/X£J/, K. T* A. fa LtiCtM* 

nt Phal. I. tom. II. p. i38. Phalaris^ 
EVw yxp ov roov x0xvSv iv KKpxyxvn 
&v , x\X* el xxl rig xX\og sv yeyovag^ xxi 
rpx^eig i^stfOsptoj?^ kx) TTXiielf Tpocrevxil'' 
x^^9 xe) htri^ovv^ r^f^iv iriXit ifffioTt^ 
xiv ifixvrhv xxpix^v , 'Tolg ie ovfiTO?it^ 
rsvopUvotg iveiit^ Kxt ftirptov. in quibus 
eadem, quae ia aoftris verbis, compofi- 
lionis rario. 

«3- TnpxffxovTx h vfivoig x* pt.'] Sic 
Xenopbon, de Red. p. 540. 1. 41. toX^o) 
ts «rf K^ xvroov rwv iv rolo tp70tg r>f- 

{ztncivrvov. quod imitatus Maxim. TJr. 
)i(r. XXn. p. st69. Kx) Bivo<pavTXj in- 
quit , yeavisvifisvov fjiiv tv rolg tpyotg (pt- 
>«•> TTipJicKOVTX ii iv ro7g ^Syotg iTXiva. 
PJutarcb. de Stoic. Rep. p^ 1033. D* TiV t&v fAxKkov h r^ o-x^X^mt/jcS /2/V 
ro^cp KxrsyiipxffiVt ^ XptiTtinrog, x. r. A. 
Laert. L X. p. 612. §. ao. cvyKxrxy^i- 
picrxetv fAsi* ^fjiAv 'Trpoithovro Iv (pi?.OTO^lfm 
Vt fere in confuetudinem proueriMt 
abiifle videatur ifta fomm loquendi^ 
cuius origo repetenda fortaffis ab ilto 
Solonis, TtipioKOi S* citst «10AA& iiixoxS^ 
ftsvog^ 

"24. T<SiTO fiouXfftitTiv^^ cSts tmfisT<riv\ 
L e. Qui hoc in votis habuerunc, & 
demum ^confecuti iimt, BOYL. Editum 
vulgo T. /?. ihi ImSslotv. Quibuscum 
pouitne in coocordiam ^idduci id, quod 
Boyleus notat, non lubet inquirere» 
Haud did>ie roxtro refecendum eft ad an- 
tecedentia, ysvvyfiivTX rpxCpnfvxtj icr.X« 
Sed quemadmodum cum iis cohaereat 
ilrs iwijieTTtv, non video. Sulpicetor 
aiiquis, delendum id efle, cum in Lugd* 
A. BwscL & ed. Ven. non inueniatur p 
adlcriptum (blummodo in Lugd. A.margi- 
ne. £go vero fion temere reiidendum 
aifoitror, quum ftudio fedbatus efle ele« 
gantiam, in verbis fiouXtiislTtv & ^uvh* 
%s7<Ttv 9 fophifta videatur. In rem Plato ^ 
Hipp. Mai. p. 1259. A. Toto&rx^ & 
VTTrlxt rx ^fiirspx iffnvf wx otx ^ovXs* 
rxt rtg^ 0xo)v Mparot SKXoTon ^xpoi^ 
ftixSlfiiVOt^ d\\* otx iiivxTxi* £x quibus 
intelligimus, a proueii>io parum aut ni« 
hil abefie noflruin; cuius vis omnis pe* 
rit^fi toUis ifre hnntislou Placuifi[e au« 
tem fimile etiam aofbori noftro, dilci* 
mus ex epift. cxxviti. Oix iv >.iyoig fiou* 
Xijo^ifAiSx fiivovj x>X hflpyotg ivv^oJfAsia* 
Nec ab eo tantum,fed aliis etiamid incul- 
camm fuifle * exempla docebunt. Xemo-^ 
pbon^ de Red. p. 540. L 4C. o\ r$ frifM' 
Tt fjiiv oSri 0ov\oivr* hf^ oSrs ivvxtvr* iao 
IpyJ^soOxi. Lyf. in Cor. Soc. p. 27. rot^ 
Toufv iuvxfiivoiif xx) rolg sWiTv /SovAir Digitized by Google PftAtARIDlS EPISTOLAB. 1273 

rotoi ft edueatuitt vixifle , feneTce&tem in carmioibus caii^ 
titusque; apud Catinenfes vero, qui hpc voluerunt^non po- 
Caeruntj in aliud mutata natura -, defun6tam effe. £t Hi^ 

Mm me^ NO} ^imi^ XXGtO¥ oS TpC9inu7ffi€^ KOt 

09uXn^i fXMTcn oS }vy«^. AdieSexi. 

gmpir. Pyirh. Hjl>o.u IIL z. alios. Si- 

inika inu^nias apud Ladnos. Dubittui- 

dum i^tur non eft, quin redneodum fit 

'c7Te luyyfiem , idque » vt cum reliquis 

congruat cohaereatque » mutandum in 

aArc luvntil9w. Quae quo leuior mutar 

tio, hoc mincv rehpo mihi fuit» quo mi- 

lius ad eam rationepii cont^excum <x>rr^ 

lem. Cogitauit fophifta, dum dixit Tmp» 

Vis^iBy»loii.r(fiJTo fiGux^iiivwy Cadnenfes.^ 

qui vbluerint quidem, apud ie Qx»i 

iiBtuTeT^ yiW¥i6ivrot^ ». r. 7k.) natum tUr 

lum & educatum vixifle Stelichonmi, ied 

JDon potuerint, cum id nou eflet rm ^ums- 

cSy. Non diffimili colore fcribendi Zi- 

ianiusj £p. mcxlui. p. S4^- Msyi^iou 

Si ioxoiyiroo w itio ti rpiig ok rour' i^pi' 

mMiU^ ^f^o^^ Ki^ rSnf rcmo Zumithn 

W¥ uiripx^ *i fiou^iiUvrtav iriMvoufAivav^ 

«rv Tonrr) 0ifictv itvn ^iirop» l^imi^^ 

X. T. A. Magis -etiam praccife id. -ep. 

auiu* rwS^ n .^ip ^ouXoiAivfi^ <^w r€ 

iuy»fiivii. & Dionyfius Sophifi ep. xu 

ed. Oii. p. 449. iTiiorFi ri^v vivrnfyv 

Jtvtfuvag 9 iuvafUvotg ii povKofjUvoi^ 

iQiubus, fi bene memini^.apud .anti- 

qiaiores lion temere paiia inuenia^. . _ ; 

25. £}$ i?JM> n ^ (puaioi^' iHTotiiif^ 

J^^iffn^ Scxipfi fi^o^^a^outntg^cuvfiBvam. 

cdd. JDaC & Aurd. reliqui libri furo^ 

fiitXMu^tK^ la verbiss ytpailim, aoa 

tam tyrannum, quam pbiiolophum, egit 

vottex. Nodor eil.ifla a plerisque «ete* 

^rum decantata. fi^rc^o?^^ quam vt plui 

' rlbus eam expliciFe neccile habeam, In? 

pidpoterit uatahr. Annot. in jinton^ I !. II. §. 17. p. 79- 1- IV. 5. 4^ p. 130. 
X V. f. 13. p. aos. & I. VIL S. 18. p. 
^QU vbi 6um rem if>%U} tum verbi ^« r»(iiyxiw^ fine cafu pofid, vfum enidke 
ezfdanat. Vnum tango Antonini Liber^ 
locum, c XXIV. vbi fblito librariorum 
errore permutata furxxdffuv C^^fUnt^ib* 
Kiy. ham legendum i ii fAiTx^x>,isv ^ 
fyivero TotnlKoq iK rou rifAorog iaicxM^ 
fii^^ non i ii fiiT»>M0idv^ ic t. A. vt efl: 
in editis. De re, acUcribam, quodhaud 
dubie Jiuc perdnet, epigramma Piiii/ci^ 
in Lyfiam, aPlutarcbo^ X. Qrat. V» 
p. 836. C. conferuatum : cf Ktt/jJim€ 
tuyafrip^ T0>Jtnfy6^y ^pcmdi ietSni^ £f 
Ti (ppoviTc^ Kal ri Tipivvhv ix^to. Ti» 
y»p ig &K^ ox^fAX ^xpfMriivTX Koii ilr* 

A^l^ £V Ki^fAOlOl filoU 9UfA» ?Mfiivf lETS'^ 

pov^ Aii r* Apirijo KsipuKOt. TiKeTv rnm, 
AujiiJufivev^ ^ivr» KocTa^dlfAiVov kx) co^ 
0^ iHvafrov* OV rir^ ifJtSi^ ^u^fi^ iil^xi 
(pi^Jraipov xvrmai Koti^ riiv rou (pitfibm 
T&n (BpoToJo ipiT^v», Qaod inextrica^ 
bile port4ntum vilum eniditifllmo Taylor 
fo^ In Lyfiae Vitp p. m. hac occafione» 
bona cum venia le^ris, «xpUcare cdlia* 
bop. Nam etfi in mio , quod venim efiet, 
yidit Marklandus^ ia rcdiquis tamen aife 
Aoris mentem nuHp modo afiecutus eft. 
Leue autem eft, quod^ verfu fecundo» 
excidit, fiue wwurh^ vt coniecit illev 
fiue i^aHhv^fm^ aliud fimile ,. velis« 
Didu diffidlius eft, in quam reliqua fen- 
tepdam debeant aocipu Nam.nec oim 
'xi(Tf*ot9i viout verfu 4. nec vedt 6.'fc{fm 
iuvTi Kccrpa/^tfilvm ^ koA I^o^ov. A^ifimA^ 
rote ^V ri r ifiSiq^ k. t. a; Ifcribi pro* 
bo.^ fmedara tamen viri eximii eraefl^ 
dado-eft^ Avr/f ufmv pro ^ffiiaifcvoii 
fcribentig. Quo arrepto, fic toqum epi^ 
pamma conrigQ: KuKA^Tjr^* iuyxnp xo^ 
^Wopi^. (ppovrlit }fsi&i^9 JEJ 'ti. (ppovitg 
a^iiAov^ Kol rt Tcepivoiv ix^to. Th ^itpi 
i^ £XA« fj^Q^ fistapfMtrOivra^ 9ta) ^A^ 
^if £V nio^f^cta (3(ou oHfM hafiivS' ha^ 

f9¥ > •Digitized by Google 274 •AAAP1A02 IsmSTbAAl foif, aa 0-% ilw^-. «^JW5> ra»5; ?> 
w Autrltf, vfivcvf bSrcc KO^a^ifjJvS^i 
zcc) <ro^ iddvxTdv. O*^ ri ^ i(jai(; ^pv^ 
jfig IsIkEI ^^TMpw &va(n^^ Em) rilv 
7bu cpiifiivw 7rx(n ^poTolq «^fTjJv. Verfu 
5. & 6. ordo naturalis verborum non a* 
nimaduerfus, hic eft: Af7 ce reiutv vfivcv 
Tiva^ ivrot xijpvicot, apmjg j6Jivxrov Avorlf 
Horacplifiivcp kx) ccKp^^ 0'V Wpu?) Jf/- 
(ii^ %. T. A. Mufam fuam^ oportere^ 
poeta dicit, rsiufj Sf^vou rivkj (carmen 
Mquod edere) qui fit praeco virtutis 
Mmorta/is Lyfiae mortuo^ ac faptenti^ 
fui Qffttitm erga fodalem ftudium often^ 
det^ cet. Eft nic Av^xq ncnoupttfuvoq^ 
qui infra ^ilfuvcg ; diciturqae vpufo^j 10^ 
^ ipenii iiivoDTog^ non diiOmili 
modo , quo 9 in noftra epiftola , v#^ 
Jrri&tos , Y,rvi(nxipou panjfulov ipeniq iiir 
farov. Antecedente autem riK$7v vfMfov^ 
non inuenufte iobiicitiir xlfpv^^ praecoy 
Quafi pami editos, in loco praeconii. Re» 
ftant explicandi verfus 3. & 4. quos quum 
fcriberet poeta, co^tauit Th yip ig ik* 

A^ ftxfif^ fisi»ptiov6ivTot' Af7 «•' <W- 

htVi Avtrlccv^ vd limile, fed aeln^ 
mutato jKnere loqaendit pofuit Mt ce 
twitv^, vpafou^ kipoxk Bi^H Av&lf. Vt 
TS y. /. i. «•. fuioipfio^vrt lcribere 
mafklandum^ Don foerit necefR. Noh 
diiTmiile eft, qood in Aelianb^ yiu>.Hifti 
I. IL c. xiir. obtonant eruditi. vbi, et(i 
receptam vulgo fcripturam reae tueiftiff 
K$$bniU5 & Peritonius^ verafii taaneii 
compofitionis rationem Hot pttfp^etmu 
jlelianus en!m, dum lcripf]t£lr^ il koA 
^o^i ^ovspibg hrotq , Kdt) rott; liplorofj^ 
0ot&Mv€iv rpcxtpovfiivov^' adhuc et c(m» 
tauit, quae ibi antecedunt i^ifth^v rw4 
A*tviv'atof>g' dein Vcro, mutata omtione^ 
caHim tcdrtium, ovjiifov rolg h ^ ieo>j^ 
rsi^ k. T. A. conftruxit cum 'verbis i^ 
ItiurJrfx,» tho^ev ^ii&rov nitle ott H^e^iXe^. 
Sed vtilluc reuertar. QUod in nofto-eft 
iU iXKo ri (xfrxfiix>MV^ id volmt P*i- 
Hfcus^ dum dixit iU Amo 9^fA^ fjf^fh 
1^9^9X1. quibus interpretandis fuffecerit 
Marc. Antort. \:V4 5. tm* Qvnilvv kx- 
fXTxxJiJfffsrou 1FXV fiipo^ ifiiv Kon-i fieroo* 
. fio^iiv^ eU pUpoq ri rw KifffJLmf na) irixnt 
huiivo eU iripoy (Upoi r(M Kivfnov fwr»* antia leri poffunt apud Plutarqb^ 
ie Orac. DeC & de Fac. in On L. v»^ 
riislocis, PbiliM PiiAxpf4$^vmi QGm^ 
ni ' veliin* cmri"noflxo;*'ep.' xx. oTf x^/h 
pLOffTxi ri^€i. vbi vid. not. p, J02. Mar-^ 
coy 1. c. eft in eo negotio mrxrxxfinveu^ 
Reliqua, ncii &XXoii iv xirfiom (3lov (rSi^ 
fjtM ko^vff mpovs dum addit, clarius 
defcriBic id, qUod ante^edit eU ixxi- 
v^fjtoi pcetxpfiuartivTdi. £t quidem iv ix^ 
Xdtg ^ohfjLOtg 0OV di(^m oocipio pro I9 
•ixxxi4 rJ^eh ililov^, ttel i¥ iXXoig filot^ 

Suemadmodum Pytittigoi^^ i«k oral^ll 
l Leontem, vtf^ Cit^roff.T^c. DIQu 
}. V. c. lii. Ita nos^ inquit^ ^quaft 
iH rfHstcMtfli^s quahiam ceUhritatem e» 
vrbe aliqua^ fte in baifc t^itofh^ ex «lit 
vlta & natura pr&fi^^os^ ctt. Max. Tyr^ 
JXSC XLi. p. 491, o^V ykp KotKoXhtv d 
froMcii tiuostoVj o^i rbvro Jjv iixvoorh^ 
ifiX^ xxyriyeo-tg fUxKovrdg fitov^ rSv fiip 
otoofMirtav T$ aiorxv vofKp xii' xP^^ 0^^^ 
•poptJvooV'<, T?f^' a ^pviofg Art riv ik^riig ri^ 
^ x«} filov ivxmXovpUvn^^ Ab eodem^ 
Dffl; m. f. iSji itifS^t^piifipvi^ wv^ 
ixertxi dicitur-, a}ce¥a titia ,qtt^ Ihc viui^ 
mus» fllteia) q&im^ Ibco dtato^ ioelAi* 
A^«/9/0>wVocatiIle. Cbnli^ £a ^eanetcm 
rem poterit lambikb. de Myittutt«lii» 
in locis, t«m Seft. VIH. c. vfir. p. r6^ 
363. Plore» mtoi iffiufimodi j^ovi te^ 
^t P/utarcb. dfc Otoc. Def. p. 415. R 
dum,£V#^iK,inquit,/c(rr(ii!/39A^ ro7g re 
r&fAxittv ifi^icof wotov&i ko^ txT^ ^P^^^iS 
&Oftep hc y^g vioip^ & JK^ Sioow iilpy Afc 
K iipog wvp yr^ifievop SpSrxt 9 rifg oOclook 
Avei ^epofAiifiif^ oSreo^ eK pctv ivipiiro^p ag 
iipaoigy eK K ^pioiv ek ixlficovxg , »1 0e^^ 
rloveg xJAJZai rnv pteToi(3o^?ixptj3\ivov&tifp 
ix a ioufzivsov ixfyxi pAf Iti x?^v^ ^^^^ 
A$ 2f' iperii^ KoixpMrxt iroBtirirxn iei^ 
frirro^ fieri&xov- qttOrum pineia pnot€tA 
confenri velim cum Ma^. Tyr. Difll xLr. 
p. 491. princ. it^que quae ad iftum lo^ 
cum notat Dauifius^ p. 644. Reliqub 
non difnmilia funt ea, quae e Marc^ 
Ant. fup^ fiint (cripta. Addo ex Plu^ 
tarcbo^ quaei ibid. ftqountur, P.416.C 
iv qS (xf^v) purr»^>^T^si iotlptovo^ \pv* 
Xfiiif Koii ipo90i ' Qloit. «» r* A* PorrcH 

ob- Digitized by Google VMAJULKimB "EiflSTGLAEi ^T^ ]l^nIM XXIIf.Pt.^fi3. Wiquam virf. 
tii,"iungi£ntiir 1} ctpfj^ytti mi i rii^ iro\f 
«v/^ «^^Frpoientivvr^f/^m hdqloca 

. nominanniraphilofopbis^quaipinrenivnjLis 
r. ^ IdmhliM Itber, de Myit «tem^la- ilqv 

^ p^di^re V^ t^luili^a poteft, -Sedit^er- ; 
|io^ idem fifcare , ' quod r£^iq , fim.' 
^KXmx^txTbucyd. 1. V. p, 357, 1. lo, 
inch fnrouiiiq KxtlTravTO ig xd<rfioy rh 
lauruv. AHa ratione, id. 1. VIII. p. 533. 
L 82. Ix rov ^apivToc xivfAOU^ &» ib. p« 
544. L ii. & rcH otitrdij tcio^fiov. vid« 
giiae ad hiftorici 1. IIL p. 433. 1. 53. 
4c ad 1. IV. p. aS^. 1. 79. notant craai- 
fiffimi viri , Wifffe & Dukerus. Add^ 
Hcfycbium^ v. K^^nw, & i^b^/I Oec 
Hippocr. p. ai^. venio ad vltima , o-S/twe 
K»0ivi'^ trepoyr vbi poeta o-SifA» cogitauit 
^;t/xJv.,fiue§p6;(?^, fiue ixlwouog, qnod in 
aliis vitae fcu njiturae ordinibus haberet 
Lyfias. Ita a6(i»rx Ixifj^vcov^o^lipLX ioiifJtA^ 
^iov^ oipivtov. aWptov , isTov^ TrvsUfMri" 
xiv\ flm. paflhn in philofophorum lcrl- 
ptis inueniuntur. Seruius^ ad illa f^^git^ 
Aen. VI. 303. Et ferruginea ^tbveaat 
torpora cjmba : Omne , inquit , fuod 
^oteji viaeri^ corpus dicitur-* .&, ad v. 
Spi. Corpora viua. Qyi^ funt corpora 
-etiam mortuorum\ qUae tantum vtden^ 
tur^ id eft t vmbrae. Plura, de vfii lio- 
minis ffQfia^ vid. apud Lh/ium, Phjrfiol. 
Stoic. 1. I. IV. Inprimis fegi poterit lam' 
iJicbus^ de Myft. feft. I. c. xvi. & xvn. 
Ih re nota, e mulris adfcribam P////i3:rcW 
locum e libro, faepe iam citato^de Orac, 
Def.p.4i6. D.IT il ^vc^ aWiirri^elxivx^ 
i^iiyjKS^ Kx) ifMiirijrxg ipafiivav isQv^ a^ 
1f}jGv icx) irrpXj ivnruv JJ ci^xxx) KCf^ii^ 
rxg Kx) Itirrovrxq. cog EifpiTrliifg eJjcxorsv^ 
iv otg bIttsv , O* V iprt ia>Mjv cxpxx , iiO" 
mriig oTrong A^ariip ixi^^vi^ TTvsifjC i^)^ 
^«i^ diipxj MtKpiv ii ffQfix Kxl tiifM/tfMt, 
2xtfiiviGv. tvraq r^ o-^XjJw^j/, t$ rg 

^oiirov roH^ivovg aw^htv wspt^opfi^^ilcetg 
{pxtvofiivx^ i^xof^vviv xx) xv^a-etg^ fisrxr 
Bo>Mqi ipuvreg^ ot fuv xcrrpGV ysZhg, ol 
S* ' i^vfimxv yijv^ 01 Si %tfcw^^ ifiov kx) 
eiiifxvixg K?Sjpov fi^x^T^^ Trpo^etTrov. Ex 

Mm a quo loco tres Buripidis Verius fecit Gro^ 
tim^ \h £xi!. p. 4^3. dUtoHirtiam fle le» 

I^C, N^dv ^ ffifm Kh. tMfm^ ^xff$ir 
vuv* Tdm (iutem, ipadd ante tvrwi vacud 
ri9]ii^'in e&kj ^qqid.CtiCpMiQe y^^ 
rum P/«//irci/ pot^videri, cum fenten^ 
^a fit i^iptrftiSta. Sei duo tantuni JBu^ 
#^i^ verfus, reliqua BWlofopW, ^p 
eaque bulla parte deBcienda, modo fjw 
Kpiv mutaueris in fitxrivy apparebit, vbi 
paullo diligcndus infpexeris locum: cu- 
lus pofterior pars fic fcribenda, & inter- 
pungend^: M|xrdj|^ H ^SQfAX^^Kpit jitiMjptM 

^xtvofdvxi iex^fdvtiv kxi xd^etg y fj^ 
rxl3o>Jcg ipfijvr^gy o\ u!tv irrpov^ k, t. Ai 
Dicit ^eAjfvify philolbphus fitxriv orSfiii 
Kxt fdfivifJfM ixtptivtoVf quod,ficut ^ ixtu^ 
voiv Cpti<rig fx^i Kxi vMoq iv^^ Ktii itoi 
avxjityi vt, paullo ante, loquitur, ibid» 
Ita ly rHg (Tskffv^g (pvtrig ov^ ir>Ji ^'Si 
AfdJxrog^ iXX^ pJov &orpou criyKpxfui, kcA 
j/ijq iTTt. verba eiusdem fimt, e Ubro de 
Pac. in Qr. L. p. 943. E. quibus addo' 
Ibid. p. 945. D. O* ii vcSg^ ihrxSfig xxi 
xiroKpiTxp. fjutrh % Kcii fiivov if ^v^^ 
Kxlxvsp ii 9€\ilivyi'ivcif,Keii Kxra wifj^fjuy^ 
Kou ' fziyx Kipxg vri rov isov yi^ove. vbjt 
pro f^x Kipxg leg. fisroaUpxffffA^ vt de 
Prim. Frigid. p. 951. E. loqultiff phi-» 
lofophus, oSfeiepfiig av xArig i^ip) 
dfre \pvxpi^9 x?J\,i ^pvxfdv kx) ispfiov fie* 
rocKipxo-ftx Kx) Kotviiy>ifji.Xp Habes, quae 
de Pbilifci epigrammate monenda vide- 
bantur. qiiae nec a nofiro loco nliQ^ 
na omnino, nec,vt Ibero, ingrata ledbo- 
ri , nemo vido mini verterit , quod 
pauUo excufierim diligentius. jLadnum 
exemplum, vt ex mea interpretatione 
Graeca fonant,fubiungo: CalHopes filia ,^ 
multiloaua , diligenter ojlendas ^fi quid 
beneuotum fapis^^ eximium quiababesi 
Nam in aliam formam mutato , atque^ 
aliis In ordinibus vitae (vel naturae^ 
aliud corpus na&o^ Opartet te^ parere 
cantum , qui praeco virtutis Lyfiae 
Sit mortuo , ac fapienti^ immortalis ; 
Qui & fiudium meum erga fhdalem 
opendet omnibus , ^ mgrtm virtutem 
omnibus bominibus* Digitized by Google 276 0AAAP1A02 EftlSTOAAi «vtSv rkCp^. TFsp) fj^ oStf rwrw W^i h &fjuim ^p^etsi^. UfA fStvs^ mx^ppy jMnifutw ipenjg iAJwtmA De 
tenmlo Stefichon memoriae coniecraco 
JDihil inuenio; de flatua eius Himeraeica 
Cic. in Verr. n. Erat bsc Steficbori toc-- 
fae ftatiUk^ fenitis ^ incurua^.ctm lioro; 
fummo f vt putant , artificio faSta* 
BOYL* Vulgo, intapungendo poft Znir 
mxifWj iungunt vtosg Xanivixipovn vc e*- 
quiaem opinor, male. Quare, ab ant&r 
csdentibus edicoribus, in eo difceHL De^ 
mcfibenes ^ jsdvu. Lept. p. 550. D. 11;«^ 
xii Totvjv rStg mi^ rat/Tag xvplag ifv 

riv vJ^x jHtfwW ftwt txetvM rov w 

vriXeug ^iSou^ (untfAiJtcv. Sau J/ocrat. ad 
VbiL p. 288.. Tcevrtt Si Tpct^ y ri^ 
eni?^ raq If paxxiov^ $cM>^fiiveK i^onh 
€»ro^^ (MjlAeiov — -T?^ Apirn^ aSndu xsHi 
frSv xiviuvav^ Et, parumper mutato ge- 
sereloquenilif^r/^t^^^jf^^x, Equit..ao8^ 
— *«S^ ilxatcv iv xdKit 'E*arivm fiwjfJuTovi 
vam i(prtvt &iiipsl»^ x4P'^* P^ templo 
Steiichori , non Himerae ab Himerae- 
is, fed in his Epiflolis a fophifta, ex- 
ftrufto, legi velim Benti. Difll de Ejn 
Phal. XV. & in Refp. p.. aya. Si in 
promtu.habuiflet, quae le^tur in Epi- 
llolis 9 hioJori Siculi infcnptis, vu xxxix. 
de Stefichori templo; mirum eflet,. nifi 
«O9 tanquam in afylum , confugiflet cum 
fuo Phalaride Boyleus^ quo tutus eflec a 
vi Bentleii. Igttur vobis dicimus^ in? 
quiunt, ibi» aa Hinieraeoa Catinenfes , 
ne molefium vobis fit » velJe , quad ille 
voluit^ & virum illum diuinumbonora" 
re templo vefiro^ e longinauo^ quemad" 
modgm nos e propinquojjepuli^ro nofiro^ £gp vero. cum nullom aliud in antiqu&-> 
cace .cempli Sceflchorei veflagimn in^e^ 
niam, cantum abefl, yi ifto, aut noflro 
Pbalaridis ^ celtimonio, mouear^vc^nul* 
lum vnquam te vera exflddfle Himerae^ 
credamv quidquid autem eius flc, id io# 
uencum.efle fophifliae , qui SceCchorum 
Gonleaacum,^ac tanquam heraem diuinia 
auftum honoribus vellec vidisri. Vide, de 
JDiodorij ac noftris Epiflx)Iis , a me di^ 
iputaca, in Prae%. In rem ipfius verba 
aud^ris func, dum fiipra, hac epiflola » 
Stefichorum feYov ivipx ^. ac dem Ijpvek 
vocac^ & clarius edam., epiflola proxi« 
ma, xcvn. meminic, fvrc;;^ fiolpmJipoiO^^ 
vm etiam iScefichoci rtfiSv\ Sif itn<t>IK9^ 
rat <o^ ini te^. tfJtepatoir manifcfio. con<^ 
fecrationis, qua. in numer^m deorum,; 
fea heroum)^ relatus fk,.indido. Apud 
Tbucydidem, I. V. p. 325. L 84. OJ A'/t<r 
(PtvoKlrcu Trepijo^xvrec ainov (sov Bpactiay 
wmfieiev^ df nput re ivrifivovvtjKa) rtfiM 
ieiixcta^iv i^Svctg xci ir^ifftovg iv^tc^* 
Non diinmili oradonis fbrma , Strabo^ 
1. Xn. p. 8aa. A^ Sv (AMxvxov) ixstvoi 
e)xtTrifii ivifdd^Vy xcil. irlfucv d^ ieiv. De 
Pompeio, Appian. Emph. I.. p. 163. xoH 
ro cSniAot iSce^^avjiv i^opf fdo^^ ^ veinf 
iTnfix^f/ttio^au rjf Ttvp&^ xxi Ovovctv <5ff 
te^ adde I&roa. L Jl. p. 125. Demofib, 
de Falf. Leg. p. 338. A. niodor. SiCm 
L IV. p. a84. & ibi fFefel. aHos. Hino 
rtfi^ WHeot^ in Menandri &. ex. Inc« 

Jao. &, in Liban. Op.. C I. P. i?!* 
). B Larinis, Liuius , I. XLV. c. 
xxvii. Inde Oropum Atticaeventuni.tfi^ ^ 
vbi pro deo vates Ampbilocbus cofitufx ' Digitized by Google I PHALARIDIS EPISTOLAE. 277 tnerfte qnidem templmn ftatuitor ^ Steiichori monimentum vir- 
tutis immortalejCatinae vero expetitum ab iis fepulcrum- De 
hoc autem quemadmodum optimum vifum fuerit vobis ipfiy^ 
fadte, nec pecunia, quantumin me eil; nec armis indigere 
vos rati , nec viris. Vnum prouidete, nec, quum ceperitis 
cioitatem iiLSiciliat vobis>Siculis, decorum, nec, quum non 

Mm.3. cfr» $mpfumqne vifuffum ejf^ fontiVut riuit^ 
mu circa amoenum. , Vbi caufiun iiuli>i 
hm video, cur Kubnio^ noL ad Pau^ 
fan. 1. I.P. 83. aflentiamur,X/Wii«» me-. 
moria lapmm opinanti^ xrum Amphiarai, 
AonAmphilochi^templum prope OrqDum 
Ci^t; de quo pluribus Salmafiut y.PHvu 
Exerc. p. 1014 io>z.^ P6teft-emm illudi 
implumgue vetufium eft^ generatim di- 
ftum.acci^9.^e tmploy quod ibi fuerit, 
vetufio ; quod de(cfipte magis Paufa^ 
nias > alii 9 Ampbiaxai Riifle , docent ^um - 
Amphiarai arae pars Amphilocho facra 
fiiit, vt eft, ibid. apud Paufan. arque 
adeo , vt Liuiut ait , ibi pro deo vates 
jlmphilocbus cuJtut. Sed ne quid diili- 
muiem ^ vitii fufpeAum eft iftud tmplum 
0moenttm;9Cj nifi a vulgata fcriptura ton-^ 
^ua recederet^ fcribendum opinarei 
tempJumque vetuftum eft^ fontibm riuis-^ 
que circa^Jmpbiarai. Sciunt ii 9 qui eo- 
dices MSS/ tnN9ant, quam fbleant , in no* 
nanibus piopriis lcribendis, a vero aber* 
rare librariL De vfu pasdculae drca ^ 
qai Inc efts Uuio familiari , vidv Dra^ 
ienb. ad eius 1, IX. c. n. $• 7y Quam^ 
qnam autem templonim , hominibus poft 
snortem dedicatorum, exempla, in and^ 
qidflima hifloria, quam plurima inueniuti- 
tur, iuprimis tamen ea regnm erant^ 
& tiefyiTwv^ qui infigni aliquo benefi- 
do aues maAauenmt fuos; de quibus 
Vid. Spanbm. de Vf. & PraefL Num. 
DiQr.. IX. p^ 565. &, ad luJian. Or. L p. 
67. & a94. Cafaub. ad Suet. OAau. c* 
2JI. 8lio& Sed^ vt alibi interdum, ica 
bic in&rioia^ autfua etiam tempgra fpe« fEanit noflier; quaudo, moribus fn pAxi§ 
vei^dbus ^leuiinma etuun de caiifa, fknt, 
legimus, diuerfi generis Hominibus dicaca; 
aoeo, vt edam viuis meretricibus adula*^ 
toribusque fiafMi xcii ifp(p» confecraren- 
tur. qua' de re videndus fiimmus Cafau^ 
bon. ad Atbenaeum,y U-VI. c. xiv. p* 
440.^ Vt , tametd eo ^culpandus fit fo« 
phifta, quod, cum Stefichorum fuumin-« 
duceret , alia ^ quam quae eius conu^nN 
rent aetari^ confinxit, tamen, fi^^pojle- 
riora. tempgiu confideremu^ , mMI.ftri* 
pferit, quod eorum radonibus non con- 
ueniat , aut pofHt immoderatum vi- 
deri. 

Scelkhorus ad Catanam pBofugDs^yettit* 
ibique interiit; Cadnenfes prope porcam 
Stefiahoream Q^ nomine tum infignh- 
tam) fplendidui& illi £epulcrum erexe-^ 
mnt y.Suid. Paufan. lluiufce fepulcri^ 
memoriam fuo tempore exdtifle lcribic 
FazeJJus, Decl. L IH. BOYL, 

30. AV cSn- iXwM<&f4hf fpiuv^ iv Zh 

fcii ixcuciv dff(paXig} Ica reftimi ez vcro* 
que MSS. Bodleiano» cum in hadenu» 
impreflSs comiptiflime le^tur &^ cSr^ 
Ikovcnv vpLiv Trdxtv h 2Uitf A/f^ 'Zmi^^Aiw^ 
o!i(Ft¥9 ivpsTric^ oSre fih i>^9i» ifjuv iri* 
Xtv .b ^tKs?JjL ^txeXfiTati-cirtifivTpeisrig^ 
oHrk' fiit iMvc» itripaXif*^ BOYL. Nao^ 
georgt»^ Uit^ inquit^ textus vidotun 
confufus^ Vewm fcriptaram reuocwiitr 
BoyJeusi -atque ita Lugd. A. B. C. AngU 
Burm. Pal & edit. Ven. Debellohoc, 
Cadnenfibus infoendo> \id.Benikiu«^ 

Difl: Digitized by Google 17^ OAAAPIAOS EniSTOAAI. iX9(^pifflltt tuvwvrU ri rifc if^ altr^ r^^. rSSvim fjutf yctft 
7) ffSiM r^ ."Sfnncixflfw , rt^fM ^'k KtipctKafiiiv i ha^pnnon 
citi^, «^K^eli fjth 0t'pi^y fMidtpiov ^ h fat^fuu^ &va9n7treu:2S 
rk fthrn fjK>^ xal ^m» wU mtvrikt ci>JM mtiifuv» snipieiffi^ 
tuii tnfjio&i^ ht cardffi rik Upm ewtifyf&^Bi^tu, mU 1^(f ibca^ 
vrw h r^ ff(psrip(^ o*iK^' rvre y^ ht &(pet»i^otro Zrvioixopoiy 
Zreof rovrav r) fji^ (PuKetrmrau' sk rs rcn>e &M,ovq iv6psi' 
muf ^uuFepe^eio^s eTrifM^^ekf »^$9, ori fjt&}J^ rw YpeB^ttH'^0 
rof ^^p^, )f $pi^eiffa sr^A/c r^ roMurov vtfb vienw $ewfjta^ 
i^nvsreu. T !?("• Tois sTHSixopoT nAism 

4* KAt}7iv e]9weymTo, vm^eQ^ % njy DaC de Ep. Ph. XV. & m Rell).p. a^a. 
«ni, in hoc ibphiftae immodetationem 
TqvehendeQCi , facile ailentior. Plura 
<Qm bellom boc y mm vniueifam epi« 
flolae argumeatam 4>edbuicia legi velim; 
in Diodori ep. smnx. 

32. OSTt A*ff ikovtriv iffCpxXiq] Nifi 
enim vos prius eorum vrbem, periculum 
^, ne illi veftram capiant.- BOYL. 

Ep. i,v. lycpMfitvil» ii hrso (rei fisyi^ai 
«% 't* min^ ffvfjt^pig. Vim verborum 
fion videntur allecud interpretes. 

34. Toifyoptm », ic. r. A.] Non diffi- 
mllia legas anud Tbucyd. 1. IL p. 104, 
& 125. CoBieni poterunt, quae nofter 
habet epift. LV. vbi , vt hic , quaedam 
Tbucydideis fimilia. Infiti eatinnyrog cum 
plerisque libris retinui. Eius loco quod 
habet Angl. iviiwcro^- inuenitur in Ho* 
mcri OdyO: IL zix. quoreipexii&i& fychium^ yt.Kvwfir^^ TeAennom&t jJB* 
bertius^ de voroque vid. Eufia$b^ ad 
Hom. IL r. p. 384- 1. 5. & Od. n. ?• 
1795. 1. 6a. JCvnwToq in Atticoium foi« 
ptis frequens eft. vid. Sopboel.^\e&x^ 190, 
Euri^d. HeL 1301. P/a$. Goig. 346» 
C alios. Vcrumque in citeriorum G^Ae* 
corum icriptis,obuium. 

35. MMcipioy a h fafifiMc A^atiwauJ 
in eandem fere fencenciam nofter* ep« 
zxi. Tsyfi^u S2 ^ixmpic h aiur^ ^Smi^i^ 
xipt^ Aefcbjlij In Prom. V. 788. eft^ 
ity iyypi^ou ob fwipmiP SiArw 0fe* 
y£v. Mitto fimilia plunu 

36. K^ TTMfToU iXK» 9r.] Addidi es 
And. Lugdd. A. C. & Medd. A. B. 
quc^ . in reliquis libris non- erat, i)j^ 
Cum iisdem & ed. Ven. infia^ &txvi 
lcripfi pro Twn. 

38. A^^m/^rro'] Aptum veitiiim Sce« 
fipboto, ja beiouoi numeruoirelato. LyA 

m Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLA^ 2^9 

eepentii, tatum fote. yirum vero nec lagete , nec de- 
^rate , mou^tes carom- dos. Mortuum enim eft cor- 
pos Stench.ori , aomen vero, traditum aetemitati', glorio* 
Sm quidem in vita, beatum vero ia omnium memoria coth 
ieorabitur. Cantus autem, epica, & quaecunque alia po^ 
mata> hortor, vt publice in omnibus templis perfcribatis, & 
priuatim , in fuis quisque aedibus : tunc eoim inter homines efle 
definet 5t6fichorus,quum quid horum non obferuetur : atque 
ad alios homines tr^nsmittite diligenter, probe gnari,quaeta« 
lemaluerit, ciuitatem, in maiore, quamfcriptoreny juimira^ 
tione apud onmes futuram effe.. L XCTIL STESICHORI LIBERIS. 

u^us quam qub ali&m meliorem vobis coniblationemat- 
tulerit,. liberi» q,uam victutem parentis^ cuins caufa la<* ii MpAfmp ncpavliFht. ciii fimile , quod rovg ficiletranfire potuit in airohq^ cmxi 

ibi, in noc. ex Ifocr. Paneg. citat Tayhr. leqoatur uiriq. nec plane difllnulis tai^ 

Z^nOil Kiffwp h§u llokoiiimfiq i$ ivtpi^ ptura nominis «fiOKXsliag & rn^ ^^^ 

9m ^lpMh^fTm^ £ floultis addo Anton. \og. quorum illud in boc tranfire pocuiile^ 

liber* oqp. zmu. princ. yknk th H*^ in fcrjptore adeo corrupto » mirandum 

jiAiov? S^ MpAjrnv A^Mtffiih^ E\/fiuatebg non elt. Vfum, quem tetigi^ verbi J^^ 

J^lJsibq iMtH t9« itmplhg^ abrU vl^atiu refpexeritne Lserfius^ L WuL 

iBofflXiUiP. ?bidiiplicemviam,quaemen- % 69. vbi, e^c^^^f^a/^^.En^dbclein^ 

d^ ifhid airob^f monftrat Munckerus^ dicit, isrl 7«d« KpmiipoLq wi itupbq ho^ 

anc fcribendo nik woctioti etinw y auc )d^at le^ i/^ivKpfou 9 fiMJiuvoof d^ 

miK nbroS* Vtrumqcie fentwtiae accom- mf) osiToi ^^po^y fiefiaOam^ Sn yiyom 

flBodatom. Vereor tamen, ne maius in^ Mg^ iudicent aiii.. 

fit viriom , qood ^ alibi^ non ^iXaAiiw 41. H* Sphlomo orixi^ rfo TouSriif} 

T9i wa9pOoi didc ille , ied fblum i$- Lt^. B. & Marg» Ald. H' Ipidtaaa rA^ 

iisAiw , Vt c. sov. hn\ airhv i&ixa^ ro» Waj^* quod recepfftm, niurep%Q»* 

wm^ c. XKmu iwii l\ f^i Ttrmag i^i* reot reliqui libri. 

4irjK»*^C« mvnu hit rwf l^ihMwnq. 4$* TOIX £THZIXOPOT DAIXlK] 

&9hoctpfo eapite, ii fiitroigffpaMXiQot$ Ssefciori filiabus infcripcam epiflolam 

l^fA^Miy.adcuiuslociexemplumfoiboi* feac Aretinus; vc veriGmile fjt, eum in 

^mQ^MCjIApurlAq i^ad^o^i rov(B'f«« Iw ezemplan inuenifle Tak £T* nAi- Digitized by Google 2^ «^AAAPIAOS EmSTdAKt: ICp* ^ fe ro M09 (pepei^ei ou ykp ^Mpt^m^ rk Sriftfl^gS^ 

Vfjtl&ey ovre 6pfrw(;j o^e tmiVfmQ TFpoe^tou trafA&rw ^ od;^ %t$ 
cd MOi^}^ rxvrx tfSSih xaniyo^yKOfffieyx nap&terou ^twp^ ^ k?^ 
SrrTofc roMmd uii9p&foiQ ecrh &p{iorrk ^UTnpnf^^ '£v w^ ^5® 
rsAfurif roQ iXodpOpcrei^ TFpooijKowoiij &XA* |3^ €;|;6^, (f««IX- 
Aov ^^ roOroii kr) ^cucpOw oi^m h MvotroQ) ou ^Sm^iXPpc^t 
tlflotoont fj^ hn roaoMroi,^ oixjnf roui ky^m-urcui ^eoikj ev x^pok 
Ho^ fd?^i fioua^&f 9 '0¥OfMaif1ffOfzi)f^ ^ l^) rifjioSe mH irre(pii-^ 
V019. ^fjooKvyoufihoiQ ykp dure mp vif£h , tfure tfolp^ rok ^-55 
7m ooii^p^ois fiS^of». h ykp kS&wroi rou M ^^pob^ ^pM v^ 

9r2b 3EIN. vt eft in Burm. & ca..Veii. Ri- 
rum mentio etiam fupra, ep. n. & 
in '*Diodm ep. k. iisque infGribitxir e- 
piflola proxima, xcvm. Nihilominus 
retinui, quod in refiquis Hbris eft, TbU 
Z. JI. ac Uberos rcddidi , quod nofter, 
IL cc. vbi filias vult, .tfuT^^ripa;^ nominat. 
^cedit, hac ipla ep. 1. 22. Kxra.iesTri'^ 
§fm-lxehw ^ci, non lueroiUsTripoL^. . 

4^» Ov ykp ^eexputSxi r» ^T^^xip^ 
^pixou^ iX?C vfaf€7ff6»t2 Haec & plura, 
quae ftquuntur j conferri poterunt cum Plu^ 
tarcbi^ de Conf. ad Apoll.p. 114.C. ver- 
bis ,Tbi inter alia, Oxiieig yip iyaSig S^io^ 
tpJivav^ ^Xa* vfiucov X») Irxlvav* ovii ickv* 
tovq,^ iXkoi, fiviim^ iiK^eovf cuii ixxpvojv 
iTruiitivcdv 9 iXA* &orr€luv ccxxpxSiv ^ tlys i 
p^KKxX'^^ ^ciSrepJv Ttv% (3lcv (ASTiihyjr 
fPiv^ iTTX^^XaysU r^f ^rov frifMcroq A^ 
'rpslx9j -«. r. A. quo in loco, ant^ceden- 
te vpovav^ miU quidem fordet xx) iirxi^ 
jie^, mutandum, vt opinor, in Trxdvccv. 
Ac, dum i/ivov^ kx) ^xtxvxg nonuna- 
mt 9 '^rtfM^ hoAiovq cogitauit ille, quas 
•bonis babcri vellet, poft mortem. ^d. 
firpra, not. ad ep. xcvi. L ao. Inprimls 
Snfpici velim Polyyii , 4. IV. p. 403. 
J^iiTi ^sHhv xxpoc fiovotg A^pxdcrt^ Trpwrov 
piv ol TO^sg ix v^tIosv ^tv i^t^GVTXt xxr 
T& vSf*GV^ Tovg vpovovg Kou 'Touxvxg , oU 
SxxTrci Kxra ri vxrpx rov^ iTrtxaplov^ ^posot^ xx) Seohg ifAVw^t. Quaedam «>• 
dem pertinentia notat Cafauboftus^ A» 
nim. ad Atben. 1. VL p. 440. 

51. 'MJxkkov }li rovTotq irr) ixxpvwf 
S^to^ i 'ixvooTo^ • ov I>niotxip(p} Antec^ 
dente fiM}j,ov , videri poteft olim fcri- 
ptum fuifle, ^ Zni^txip<t>* Sed aliud efti, 
quod oiTendat 9 rovrot^ y & Xrtifftx^p^ 
quae nifi acceperis pro rotirojv & Xrtja^t* 
Xopov , vt 'intelligatia: i txvxro^ ro&rcov dc 
^rvfvtx^pov 5 'fentenda plane inepta crit. 
Tum autcmi valde inconcinnus vcrbo- 
rum ordo , cum rovrotq vix alio Tefeni. 
pofle videatur^ *quam ad U^q im» 
Quo fit, vt verba pc5AXw % roikotg i«i 
ixxpicov i^ioq i MvocTo^ » non efle au£fa> 
ris , fed ab ^lio , fuipicer-^ adfoiptft 
his, 'ort rx rotxvrx ivBpimi^ i(rrh ipfta» 
ffTx 'Svtmivot^* vbi, antecedente Su(prih 
yo/^ , terdum caium, ^otkotg^ fcripfit iX^ 
le, edamfl rario rourcov fcribi pofl:ula» 
ret. Reliqua fi iungannir hunc in mo» 
dum, Srt rx roiooSrx ivipivot^ trriv ip^ 
fiorrk immivot^ ^ Sv o&x ^ reXmii tAt 
6Xo(pip7iti frpowfx/ovw ^ iM* i fiioqtxsi^ 
(A HTtjo-txipv ^ tjfiorxvTij X. r. A. onuii» 
condnna erunt , & apcu Vciba itaque.^ 
/»5aaw i. T. i. >. i* ^ 6i¥xro99 interpofi^ 
tionis nods , tanquam aliena, a xeliquii 
diftuuD, - Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 281 getis? Neque enim defleri Stefichorum decet, fed hymnis 
cantarl Atque in vniuerfum quidem nolim, vos aut lamenta 
profundere , aut laniare corpus , non quod non communi^ 
ter his afFe6libus neceflario omnes funt obnoxii , fed quia 
talia hominibus conueniunt miferis , quorum non mortem 
defleri, confentaneum eft, fed vitam (^magis vero his lacri- 
mis digna mors eft) ; non Stefichoro , qui tot annos vixit , 
cum fancliifimis deabus^ in choris, & cantibusMufarum, ac 
celebrabitur ob praemia & coronas. Haud dubie enim ne* 
que apud nos, neque apud alios^ maius quidquam. Nam im- 
mortalis dei pars, advniuerfum rediens^ haec, & non alia, 

Nn • mi- 53. 2uv rx^i^ iyiosrirAi^ hxi^ , Iv 
p^pot^ Kou fAkXeori Mowffoiv] Vt, anteceden- 
re epift. ympxvmv iv ufjt^votg xct^ (i^etrit 
ita, hic, ^j^i/ h *(fipoU kx) fdi>x(ri fufficic 
dixiflle. Ac mihi quidem illud MovtrSv 
interpretis efle videtur, qui verbis, tn/v 
TxTg iyioytirxiq SexTgj adfcriplerit Moii* 
€W t vt, lepift antecedente; MoXKrxt ^ 
quum leg^t xi xxdxpoTXTXt isxl. quo 
de vid ibi not. Dein autem Movfrxig ma- 
le iunftum iis, quae fequuntur, iv ;^5;c7-; 
Kx) fJxm, iacile tfanfire in Movffav po- 
tuit. Sed deiScientibus , hac epiftola, 
plerisque MSS. ftihil muto. Nam xopot 
jMt} /SAiAjf Movfrav dici potuerunt , quod 
Mulae itit 'Zrvi^nxipov fAeXyi Kxt xopovg 
i^vsyxxv^ vt fcripfit, in altera epiftola, 
nofter. 

55. oSn -Kx^ vifMV — A^?tbv3 Burm. 
Itsit^av. Sed alcerum follicitari nolo, vid. 
fijpra, not. ad ep. xiii. U 35^ 

56. JT yxp Mxvx/roq rov dsov fi^Tpx^ 
9rph ri Txv }GV(rx2 Vulgo in his pro 
tovtrx legitur cStx. Interpretum alii alia 
via inftituunt; fed male omnes. Arerini 
eft: Sfquidem non alia^ quam immorta^ 
lis & omnia continentis dei forte &te]t^ 
cborus frui mibi videtur. Quod ncc 
Graecis relpondet, nec antecedentibus 
accommodatumi quibus haec fubiiciuntur^ vt appareat , quare intcr homines nihil 
fuerit Stefichoro maius. Graeca propius 
fecutus , Naogeorgus reddit : Immortale fi^ 
quidem dei fatum , ad cun&a fe exten* 
dens , id ipfum gf non atiud quid mibi 
e£e videtur. quae in quam accipi fenten- 
tiam volueric ille , melius intelliges , vb?, 
antecedentia^ cognoueris^ fic ab eo con- 
uerfa: In evnfejo efl enim , quod neque 
apud nas^ neqtte apud atios bomines ma^ 
ius boc quicquamjit^ addica, in margi- 
ne, ad tnaiusj hac noia: yuam Muja" 
mm fludsis incumbere % tisque nomeit 
confequi. Huic non valde difflmile eft» 
quod voluit interpres, in ed. Aurel. cu* 
ius haec Latina funt: Plane enim nequt 
apud nos , neque apud alios bomines^ 
quicquam bis efl praeHantias. Immor^^ 
talis enim dei vis^ quae in omni re cer^ 
nitur^ baec Gf non aJia mibi quidem 
videtttr. Quae fua fecit Boyleus^ inter- 
pofico nomine harmonia^ ne qutdquam 
ambigui fupereflec; in locum aucem ver- 
borum, quae in omnire cernitur^ fiib- 
fticutis qttae per vniuerftm dlfftmditur. 
In quo nqc probo, quod rl rrSiv reddidit 
per vniuerfum. Si enim, quod illi opi- 
nati fimt, coglcaflet nofter, non rb/irxv^ 
fed TFxvrx , aut falcem ttxv fcripfinet. 
Sed, xA reliquis re&Ilendis inbaeream ,il* 

lud, X Digitized by Google 2B2 OAAAPIAOE EniSTOAAL hgffTi^ lad, }J itxvctro^ roZ SsoyfMjpOi^ Cuered- 
^ideris per immortak del fatum y fiue 
immortaUs dei vis^ fi de fbrte, quae 
Stefichoro obtigerit , poefeos ftudia tra- 
fianti, aut vi quadajn poetica, quaenon 
diffimilis fit harmoniae , ad quam mun- 
dum canere exiftimauit Pythagoras, ac- 
ceperis 9 difplicebit mihl quidem , eam 
MxvAW dici. Tum, aut harmOnicam 
^laQi mundi rationem, aut dei, vel di« 
uinam aliquam fortem, ieu ieou^Ji^Jv iy- 
M, pofle roS 6€o!i (Mipxv nominari, ne- 
Bio paullo peritior temere fliatuerit. Nec 
tnim, addito articulo, i S^^ fipropria 
virtute difbum interpreteris , ex viu lo- 
quendi veterum philofophorum 9 aliud e« 
lit, atque rd IsTovy cui, non video, qui 
pofiit fAcjM alBgpari, ifl:a ratione, qua, 
qui reddiderunt^/i/issr, voluerunr^ Noui 
Homericum tiou fioTpctj de ^uo Eufiatb, 
ad Od. A. p. i686. 1. 17. fed alieuum 
hoc a noftro loco. Quare , ne diudus 
bis immorer, id tantum dicam, quod rcs 
cfl;» Dum antecedentia , ifioKoyouiUva^ 
^ip oSt€. xetft* ^puv^ oSt£^ vrapct roT^ ix^ 
M^ds4ptoxoKfu7Zoyy fcripfit x}ofter,haud 
dobie cogitauit, nilul fuiile vnquam Stc^- 
fichoro maius* neque apud fuos, neque 
apud alios homines. vid. cum not. ad 
tum locum, tum auAoris noftri verba,. 
tp. xcviu» Tlamcg fJth ykp xvtpdTrou^ 
ir iKsluou C^TifVix^pou) Tpiva vnwtrtcuy 
96pvrrorepau il T&vrm fyi^ riv Iv roved'' 
TM (Mpiifftv ivip&ircicvt Sv ix^fipittfv^ iy^ 
\p6^ iirtCPxveTripctv \(Afx*tv oSk iiSvrc^ In 
leliquis prununi leue mendum notandum 
eft» cum non cHr»^ vc libri edid/ & 
Burm. habent» fed, quod in eius locum 
fisbftitui, ioHkrM poftulet l^ntentia; quae 
cft fummi Hemflerbufii , in margine 
exeiTiFaaris fili, certiffima correftio. Di- 
CLtur ji p^oTix «if^ T^ ac&r loyxct ^ fiffliai conftroendi ratione, qua infi^, hac epi- 
fix^la, MV h^ i jioTpct TcpU rh sri/wic> 
lentenda licet diuaruu lam vero ^ iii-- 
varo^ rw teov fioTpa quid aliud potefi: 
efie, quam immortalis dsi pars, vt iSSr^ 
neca^ Ep. xai. {iuQrouSsGii dTrd^ccsrfMtp. 
vt faepe in Epiftet. jdrrianus^ fiue, vt 
Antoninus , i. II, ^, i. loquitur , Oelx 
dirifiotpct^f cuius non participem, conue- 
nieater philofophorum placitis, Steficho-» 
rum fecit nofter; led, quo eum fiipra hu« 
manam Ibrtem eueberet» ofl:enderetque > 
re vera nihil eo fiiifl^ inter homines ex- 
cdlendus , ac diuinius , ita moriends. 
con<Mrionem Stefichori defiaipfit, quaft 
totus vov^y ac IsJa iyrifi^ipa tpfa non a^ 
Ua (csvrij Kcuoix irioajmht^ quae in to* 
tum reuerteretur. .Quibus illullrandis ni- 
hil profefto accommodatius his Platoms^ 
in Crit. p. iio8. C. vbi, genere Atlan* 
tico defcripto , dei», EVf / 5* v rori Siou 
fiiv fioTpa ^hviXog fylyvzro Iv mroTt;^ 
s-^AA^ r$ tfyifr$ x^ ^sroAAixi^ dvccKspctwt^ 
fiivn% ri il ivtpc&TiveP iitog iTSKpdrtip W- 
re ^ii rk Tccpovrcc (pipttv dSvvaficSivTig. 
^ffX^fiivowj xal r$ iwxpUvt^ ip^ fiiif^ 
aioxpo) Kari(paivovro j rct Kd^trrx drh 
rwv rtfucn-drscv dToXKtJvng* roTg ii cQu* 
nctroucrtv dXifttvhv Tpo^ iSiatfiovlav filoi^ 
ip^Vj rdre ^ fidxtcrra TayKOj^ot fioKdptoC 
n ^^d^vro tJvcUf TXiovi^lct^.dHKou koI 
2wdfjuac ifATiT^fuvotm Quae, haud fcio^ 
relpexeritne 0&/W, ep. xvi. edit AureL 
p. 34. cuius verba, ab interprete Latina 
non rcfte accepta , interpungendo fient 
perfpicua : T/ yap KaXXtov , $ ivtpccTW 
tvra 9 tvtfrijg (pd^icc^ Kcd tioZ KiKpaptivc» 
fiotpf 9 ptivot^ iinmpiTv roTq dfccvdrot^ icajr 
rou" id eft , iiKcuocrvvii 9 ^niilibusque vir« 
turibus 9 quibus pbilofophia deicribi Ak 
^let. Quae fiint iiivara^ ficut flirps ip« 
Cl» me (rofidfcuntur > fiue jj. mi tioTt Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 283^ Si&i qBidcm videtur effe. Qaapropter, liberi magni & 
fupra hominis forcem pofiti patris, digna genitore fapite: nec 
enim parua vobis contentio^ ne multo inferiores iUo litis. Lu- 

N n 2 gete liilfix iSivxTo^ efl:, vt* a rei natura fum<> 
fo- nomine • eam delcribit no(ter« DeP/a* 
tonis loco , apparec, vc opinor, ex eius 
tQm noftro comparatione, Sceficborum, 
In hoc, moriencem induci, quafi ^ iAir 
vccTO^ roi 6€0v fJuiTp» spfa eaque fola fit^ 
fiiae in tstum reuertatur^ non alia^ cix 
eripot^ fiue ^ rijg dinrnjg cpifftm fioipotn 
qua altera illa diuinior contaminari fo- 
leac & corrumpi; vt abunde notmn e ve- 
teri philofophia. Singulari icaque lupcr- 
ladonis genere vfus nofter, vt oftende- 
ret, perRftum philofophum fuifle Stefi- 
Chorum , ac vcre vrsp^pvij , vt infra lo- 
quitur , fiue ftipra hominis conditionem 
collocatum, quafi totum iaJficvx fecit, 
nullp tvtrr^ impeditum, adeoque xvtj^ 
Gptaro¥9 Jix) ifftini totum. Verba lunt 
Slarci Ant. e !• II. §. xvn. vbi philofiy 
phiam pofitam dle docet h r^ r^puv rh 
fySov ixlfAGvx dvrjfiptvrov xx) Affmi^ ^iovSv 
xx) ^ivcov xpshcrovxy finSiv «Ixp voidvvrx^ 
fpyS^ iierpafa^fjuvoo^ kx) fiei* vTTOKpicrsu^ ^ 
dv£viiii rdO ihXov iroiivrxl ri^ ij fiii rGiij' 
cxi» Iri il rx (njfi0xlvcvrx kx) iircvsfii^ 
§uvx isxipt^svov^ i^ iKsTSiv Toisv ipxif^^ 
vxj 8isv xirbq ifXSsv' STr) TcSiai Hk rh 6xr 
vxrov Ixsifi rff o^ifd^ia xsptfiivovrx^ ug oiiSiv 
JEaA^^ 9 Au^ii/ rSv (rrot^lav , i£ iv skx^ 
crovtaov wyKfilvsrxt. Quibus umilia de- 
dic Gataker* Annot. p. 79. Gonferenda 
cum iis , quae de vlu nominis isig no- 
tant Olearius , Oper. Pbihfir. p. 385. 
& WoJf ad Liban. £p. cxxiu. quaeque 
leguutur 9 apud Senecam , Kp, lxxiv. 
extr. Apuleium , de Deo Socr. p. 49, 50. 
alios. Reflat, verbum addam de reliquis 
vpU rl ir&v \A7X ; quae quemadmodum 
ftccipienda fint, iam nemini amplius ob- 
fcurum erit^ nifi in veteri philofophia 
plane hofpiti. Quare Seruii defungar 
verbis , ad Vir^ii Georg. 1. IV. act5. 
Nibil eft enim^ mquit, quod perire fun* ditfn pojfit ; eum fit rl rxv ^ id efi » 
Gtome , In quod redeunt vniuerfa refo^ 
luta. Plura, huc pertinentia^ coUegit 
Xiataker. Ann. ad M. Akt. 1. VII. p. 
301. Quid in his Td xxv fic, ignoraro 
poterit uemo , qui in^xerit PTutarcb. 
de Plac. Phil. 1. I. c. v. & 1. 11. c. i* 
Cemis, vt opinor, cum antecedente, 
tum hac inprimis epiftola, atque hoc ipfa 
adeo in loco^ non Phalarin, fed fbphi* 
ftam,infchoIis philofophorum infiitutum^ 
qui, quum Stefichorum heroem quehdam, 
vellet, aut femideum videri , in niorum 
deorum numero xum coUocauic , qui , 
iufie ac prudenter vitae Currtcuh gU-f 
bernato , pro numine pofiea proditi^ fa* 
nis ^ cerimoniis vulgo, aduertuntur: 
ui , in Boeotia ^mpbiaraus , in Africm 
Mopfus^ in Aegypto Ofiris, aliusaliubi 
^entium^ Aefcu/apius xfbsque. Veri)t 
lunt Apuleii ^ e Ubr. de Deo Soav . 
p. 50- ^ 

58. n^trrs^^cppQvijrxt fjtiv &^ix r. r.J 
Boykus cpp^wfV«/T£,reliqui ediderunt$/w 
wjffxtfAsv^ vt eft edam in Burm. Eius lo- 
co, duabus vocibus, 4>poviJMt (*iu Lugd« 
C. quare fcripfi cppmcrxt fjih. Particu» 
lae fiiv refpondet, quod in&a cft, tk 
in vcrbis , ^ev&strs i\ fiiiixfiu^; ex qui- 
bus praeterea apparet, verbum infinitum 
^povjjcxt hic imperantis efle , quemad- 
modum acrs cum ifto modo legicur e« 
pifl:. n# 1. 47. mrs—^lvo^ d^iou irx9t9 
slvxi. 

59* OiJ yxp puxphg vfifv iyav^ k, r. A.^ 
Haud i!cio 9 an , dum haec fcriberec 
auftor, cius anirao obuerfiirentur illa, in 
Periclis oratione, apud Tbucydid. 1. II. p^ 
ia6. 1. 24. nxn) y XV Scrot rSvis Trip^ 
srrs^ ij ^KipoT^f cpa fiiyxv riv xyuvx. . 
riv yitp ovK tyrx xttx^ s)x6sv sTCxtvslv* kx) 
fiiKtq XV Kxff vTSspfiohhv xpsr^^ cifX ofAOioif 
«M' i>dy(fi ;^5//3w^ KpiOsii^rs. Digitized by Google 284 OAAAPIAOS; EniSTOAAL 

fmpcw ^puoi^ ovx €vl fj^o^Kxpiff$vinfiem XP^9 ^^^^ ^^ ^^^^- 
fiy^e rm rifjim^ Sc i^^Cpi^ovTXi ^; h) le^, VfiBpm^^ r\ Atff^- 
sfpiraTO)^ vCpuipslffQe^ rijv So^flty. ou yip J^c^Tvof y^, Jfaov {ifzek 
*hfji^^ yiX&^oi^ QuA^xTov TFpo^eo^f/i^ (FVVMpoufMfos* ovTe T&y hp^w 
rovi ymouorr&n-ovtiy hei TFepl ^o^pi^^ e&UHCKW^ & rolf Kot^Tro^^^ 
9FOiiifiaff9fy vpiviliffoui^ u/Trep vfilf ^gpHfjuffrcA fj^ rav Tfccyroi; earai^ 
a^icL^ TFafpA^eiyfj^arot ^^ ^iov ffCi(ppove7rxrx ^ u^vrlfj hTso^ ^K&f 
n fmpo^ 7Fp69 T^ ^epdi^ ufffTonraq e&vfia%&f. e5 ykp ^ttrre^ S 
Tfouheti^ ov yk^p vC^ hfjCh ymfj^evofy ex^poK o^iv ^ e^e$7&fy (^}l^ 
mQ ^eefovt r$ TreiceorSM fiiPJ^m heK}^&ffh' mXv ^l yeintcuorepoc^o 
mXf^&PiirroQ j(l^7v ^ yti kvrmiiXf^. nrr^$ii yovv rot mKpot rjj^ 
rvpxifvf^ V7fb (fQ.(pioLiy ovV er^ouv e^^m^og. fiov^ ^pwcu hut ocv^ 
TotJ h$y6i^' % y^p 'i^pc^s^ ix^pn^fiw^. ly^ ^e fjcvpioK ^owiq^ 
wpoQvfJCiideh e?Jhj he) rovrou Trepieyevofjoip ^ oii^ e^Xf^ erepov^ 
eCtpeSeli ml tovtm fjLU^onfy jj xf^p& d^^&fui^ k^% evepyei/m^^ 
nctp^ n^ e^^noifi Mfjc^mv-. e^' '^ ov^ o(pei?ie(r6ou. x^^iv 
efJLXvr^ wfi^oiy Trepmitto-xfimf ek ^oihKo^ fjc&?^i^oc ttvTQy ervi^ 
TQ70t!vroii yi^ hrfv^ k srgoo^^s^icoKsv ^ iyci ^i iCpei^efv^ ori koCI 

ria 

tfo. Uevi^tre le ft/tfia/Mii^ 9t. r« A.] Id re his Ckeronis^ pro Milbn. exxxv. Ex 

CK pacre didicille potuerant, cuius hoc omnibus praemiis virtutis amflijpmum 

€xftat fragmentum 5 apud Stob. aVm^ efi gloria. Videtur gloriam cogit^ no- 

rroT» yctp neii ifisixp^» rdb^ i»vSvr»g fterg.quam StefichoFUs, poflquam inter 

M^iiv. BOYL» homines efl^ deHiflbt , tanquam heros 

6vL. Msfii rm ripuov — r. A. if^cupiT' confecums dlet aetemam apud Hmeren- 

wtt riiv ld^xv2 id eft : Ne lugete eum fes , ovx h) /iccxxpijSii^ifisvog !^f > 

laaquam. morce extinftum ,. qui in ore frxvr) li oimu Quam, ne lacrimis fuis ^ 

omnium femper viuit. flOYL. jiretinut quum tanto ffe patre gerant indignos , 

yeddidit; Neque bonorum elarijfimam imminuant, ac vehiti adimant ei, his 

gratiam auferath; Naogeorgus: Neque verbis hoitatUF. Tum autem ea, quae 

$x ionoribus fi>fendidijftmum auferatis^ fubiiciuntur, (^ yip ikalvoq^ nxfii^ 

diuinitatis opinhonem ,- melius interpres cet. remotiori verbo sr^tffTr^ refpondent. 
edhionis Aurel. Neque voro ex bonori*^ 63. oVo^ jJi»«^ ItrfAev^ Scripfi ooov^ vt 

bus fplendidijftmum' omnium detrabite^ m marg. fui exempiaris iam correxerac 

nempe gloriam. hunc fere fecutus efb Hemfterbujim. £uis loco in libris omnU 

ioyleus^ Qnuiium optime interpcetabe* bua eft &«. 

t Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 285 gete vero minime felicem fortem herois , iion vno tempore 
beatampraedicandam, fedomnibus faeculis. Neque ex pra,e- 
miis,quae decemunt,tanquam deo,Himeraei;quodeft fplendi- 
diflimum , eripite gloriam. Non enim ille,quantum quidemnos 
fcimus , grauiter tulit , quum ftatuto mortis tempore abri- 
peretur; neque heroum nobiliflimbs, quum ob gloriam mo- 
rerentur, pulcherrimis hymnis cum cecinit, quae vobis di- 
uitiae quantiuis pretii , & exempla vitae prudentiffima, ipfe 
quando venit fatum extremum , perculfus eft. Probe enim 
noftis , liberi , neque enim , in noftra inimicorum poteftate 
cumeiret , metuit,fieque,tanquam maU aliquid paflfurus, fra- 
6l:us eft animojfedmulto nobilior captiuus nobis fuit, quam 
aduerfarius. Vi6la eft igitur acerl^itas tyrannidis fapientia , 
cum nihil ei poITem facere mali. Quod enim feci , gratificatus 
fum. Ego vero cum infinito labore contendiflem eum capere^ 
poftquam in meam redegeram poteftatem, non potui aliud, 
captus ab eo magis , quam habere gratiam , fi beneficium 
a nobis vellet accipere. Quare ne quidem gratiam mihi debe* 
ri puto, quum eum in annos duodecim maxime mihi alTerue^ 

Nn 3 rim: 64* OSil TttV ipSoP Toif^ yiW^tOTOTW^ 

ETpQ^ rd xip^g 9 imoiiTm UvnvTUV^ 
i libri omnes. quare in ipfo contextu 
non aufus fum inde recedere, ne quid 
temere viderer nonnuUis mutaile. Vi^ 
tium tamen manifellum eH, varie difli- 
mulatum ab interpretibus. Reddidit &- 
nim ^Naogeorgus Neque — — ipfe tumfatum ad fuum termimm venijjet^ 
weticuhfe defitn&us eft^ quod non eft 
&7noy^oo^ UwicKiv^ fed eius contrarium. 
Alia rarione interpres, in ed. Am-el. 
jitque cum generofijpmos heroas — lau* 
4e extulerat^ — ipfe , - — imperterrite 
tnortem obiit. Huius infiftens . veiligiis 
£(rfleuSi, ne monito quidem ItQxx^x fTO eShi , edidit ixxx , rcddiditque fed — « 

ipfe etiam intrepidus difcejpt^ Dubi- 

tandum non eft , quin aut d!& 9 auc 
^TCToifrfii;^/ vitiofe fcriptum fit. nec tamen 
temere fbllicitandam puto pnrticulam^- 
^9 fed vitium ineile in verbis iTrroilfTa^ 
Uiaicrx£vi quorum hoc interpretis flt». 
qui eo reddiderit antecedens ^juv n fioTpx 
vfibq To TFipot^» nam eodem redeunt ottHT 
nxsu ii fioTpot Trpb^ rd Tripocq^ CihriS* Uwf* 
(s^ev. Hoc igturdeleto, vocis ^?rrc?)^r«^ 
ficilis erit correAio. Sic enim Icribor 
05 yotp ijceivSg ys — — iiX^iai^ OxviTOH 

TCpcSs^fli^ aVVOCtpOVfUVO^ 9 OvH tZv l/pfiOA*» 

Tovg yevvouoriTGv^'— vfiu^iiffa^ "'^oiifTO^^ 
ivrSiS* jjxfl/ ^ ff^Tpft vrphg Ti vipotq^ iTrroif^ 
A). quae Ipectaui» cum facerem Latina. Digitized by Google a86 OAAAPIAOS EniSTOAAI. W- TAIS STHSIXOPOT GTrATPASL 

TtMf^umrM f4h^ vxep Sy ypciJ^STs 9Ffi6^ fu^ hro)^ %X9i*^ 
Afyouow K»fk rw wcirf^ , ors fifriihJ^MrTe r^ jG^ 9 

vHkpcTB 7F?^fJ^pu?JiieyrB9 wr* e^c^rrw our$ f^&l^oi^, l^ifvtfyiwM^85 
c^iKUO Toy mr opm mKefdm. Tjniaixfipo^ ^l ou fd^om oi^io^ 
am rvx^v nti^ k^9 ^ oureircu ^C Ofzm ^ rc^ ?^Crpu, rSy 
ttixfzakbirm o^vrol^ y cmep eh&7Fp%^&,fA\p ^ afffM^vcu TrpoTri^cu^ 
.i?Ji el xui ri rSv i^wkrw hfi fAei^of^. m) ^otp el relvhtu 

^o^ S4i ObhuicU a^aif liririihiot rt%£!V ta Iimt , non temere nomina inuemas * 

iiriMXilxg} An Lugd. A. & Pal. intcr rv- comparata. lis tamen frequenrer vtun- 

Xtw & hrtaKeta^ breue Ipatium reliftum; tur allL Rarius efl Demofibenh ^ adu» 

Vt iulpicari polfis , olim fcriptum fuide, Mid. p. 605. D. Koi puKpk Koi ful^u. 

O. jj. L rvpcejy ^xp" ifiou iTruiicelx^. In- cui fimile , quod fupra fcnptum, Uia* 

fia, hac epift. «^/J^ imj rv^Tv vxf nn^ puiTe fiiKpiuj fiiire fisTt^cv, & lam^ 

ifioii. Nec tamen alterum foUicitandum. b/icbij de Mytl. Seft. III. c. xxvi. p. 9A. 

Demofibenis eft, adu. Mid. p.. 617. E. 1. 11. $ fiiKpx if fAsi^cov, Formae loquenoi 

irtfAOv A^i^ycciav chai evx hJt kx) fiijrs mze fit fubiefta poteltas, peiite docet 

cvyyvifnig^ fjt/nrs roii ?Jyou j fj^tirs iTnei" Merglerus^tidjflcipbronmlALp. 0,60^ vhii 

Kilct^ rvx^Tv fiyasfiw" » xai rc^g Svrcc^ per viam, in Alctpbronis verbis, corrigo ' 

cHiKouffiV &7rxvrx wrip^u Tcikcu fjtiv iirr>ifiivoq ifidO ^ciOeo-t^ 9M 

85. Oifr* ixxrrovj cSn fA€t^ov] JFol" Hpccrt* quod malo , quam ^ciiet; vt pro 

fus , ad haec Liban. Ep. mcxli. E^^st vulgato ^rS^r/ legendum cenfet^ Berg* 

ftiv (TW T}y olxov &TXvrx eTvxi vm ^ Kxi lerus. Ad eandetn radonem, ibid. p. 

^T5 fj(,iKpov , fj(,viT6 fieH^ov xTrh rov 0^ivotA ^44. pro ^j/vx^^ kx) ff&fixrt 'kx) Trofftv «X- 

fii^og icb* vfiSi^ ivsx^^''^^^ w Eadem /d- hoicoripx^ corrigo t/;. k. o". xjk) vximit 

y^ quendi ratione^ inquit, deleftatus fuit i^tccripx. 

„ lcriptor Epiftolarum, quae fub Pba* 86. J^rfjtrlxopog ii ov fiivov &^tig im 

„ laridis nomine circumferantur. Ita rvx^^v fcx^ iptov , Sv xmTrxi J/* vfi5v2 

„ ep. xxn. Cxcvin.) oSilv W iftov ir>.vifjtr Ea fuit in raortuura Stefichoram Phala- 

,, f4.€},}j6ivrs? 9 Gvre ixxrrov^ eire fisf(ov. ridis gratia , quam a nemine poeta ille 

5, Conf. ep. XXXII. (xxxviiO i*xxii. viuus fperarat, Bxvovro^ ccvipig irxff 

»9 C^v.). " Si bene memini . anud He* Sxxvr" xvipi^ccv xip^^- Steficbor. fragm. 

rodotum & Platonem , vbi limilia mul- ^nd Stob. BO i L. Edicur vulgo Stjt 

0-/- Digitized by Google ?HALARIPIS EPISTOLAB. 287 

rim: tot enim funt, quos poftea vixit} fed medeberc,. quod 
& alioqnin iios cQnfirmauit» & mortem contemnere yqub 
omnium perfualk. 

XCVIII. STBSICHORI PILIABUS- 

Taurominitaniy de quibus fcribitis, mandatum vos ao 
cepiffe a patre, quum e vita excederet^ nulla digai e- 
rant animi aequitate. Nunquam eiam ulla omnino iniu^ 
ria a me afFeiSlj , iniufte bellum mihi intulerunt. Stefi^ 
chorus vero non folum dignus eft, qui obtineat ea, quae 
petit per vos> ut pretia captiuorum, quae quidem exegi, 
iis reddi iubeam, fed fi quid etiam petitorum eft maius. Nam 
etfi mortuus eife quibusdam videtur^ quod fapieos nemo di- i^tiq icTi T«p' iuAu rvx^Tv 9 {jy airiTrcci exemplaris notauerat ii r&v ye iwmS^^ 

IC uuSv. Sed baud fane deterior eo luterpres, in ed. Aurel. fi guid fupra 

LugdTB. fcriptura^ vbi , praetemiiifis ver- virespropemodum. Sed in huiusmom lo- 

bis TXimt^ t9^ x^pir^ » pro nv te^tur quenui fotmisTikftSiJi/ame^funt, quatfieri 

jSv. piaeterea ^v, notatum quoque. in nonfojfunt. Ita Cieeroy PhiLVii.9. No^ 

Marg. Ald. indicio eft, in quibusdam lite toveUej quodfieri nonpotefi. Gnm 

Ebris (altem abflufle Tcnum^^ rij^ ;i^ipi- funi IxtivfuTu S^xra^ ftjp^v Jtiivefrcns 

TOf. His itaque ddetb, & $y in & rnu* i^vyirwy i^, JHwwrw i4>ieaimj &GxsA- 

tato, xn reliquis, quem vidi in Burm. & lia; de qmbus vid Gatak* ad m. jinton* 

cd. Ven. verborum ordinem feruanL L V. J. xvu. p. ^05. & Hemfterb. ad 

83, Tk XuTpa—^Axoioiihfcu Tpo^i^M] Lucian. uh IX Dial.p.a27« Eiusloco^. 

Crnn jderi^pe libris retinni TpoTrd^ Sopbocles 9 Andg» 90» ifttixiniv ipfv. 

Quod in ed. Comnu PaL Burm. Im^. ifv n rSv i^yyaray dlia JJemoftb.ExoTd. 

C. & Medd. B. C» eft^ TrpooraSa^ etfl Conc. xxvx. p« 226» A. cui contmriumt 

^ad Stefichornm refeni poteft, Fnalaridf rSp^iwarShfri^ 9pad£Jian. Ep^ixcyxv. 

tunen iubend 9 qoam per filias petenti' p. 342. £V^ /^i^ oSp oSts rih h/porm n 

Stefichoro, magis accommodatum ver- wmo^^ roig r^ J^yaroiqlxtxfui^. Si» 

hom TTporrJ^oiu Infi^a, hac qpift. lih^ milia,in citerionimGraeconim fcriptisin^ 

inquit Pbalaris^ ri re xrifMrx ai» primisobuia, mittp. Apparet, utopinor». 

rok imikmsu frpmire^a. vnde fauc orans- abfiirdum efie^ Suficborum dui , oifAivcv 

btum fortafle, quod in Margg. Angl. & i^ ^fpm ruxfiifj &v ahnreuj ikX*^ el nak 

Ald. Botatur, itp^haxfi^ ep.^ xo. rh n rSu HwaTw» l^rl fteT^e^ Meliore coi^» 

Xpimr» icZmi Teiixptp Trpoarirax^ filio lane Libanius , ep. mpx. Z& }ii xflt 

ii9% A'M* ii mI rt rm dSynArw 4ctI frdf ff^ii^p ^^fi ^ay tAi^^^uialei^ pteri* Digitized by Godgle 288 «AAAPIAOS EniSTOAAt 

rof od TiSvme. f^ ySip twwto» ur^^Offsts rb xcvt& tSv Ttfv/M- 
fiSitiiTunt fiiffo^, aoTs Zni/i;^ofiov etmfcreiftsyov n ft^ ^M^at, & 
0ei\cipn %x6i T^ i^ovoieat, ^&mt^ fj^ yctp ki^p^oui vv l«e^ ' 
vou %peirei viK&cr$cUy mptTTOTspav ^ TrcwTav l^ , rdv h Tovttdh- 
Tcus iMputam h^p&Ttw^ hf hrnpetAypf^ iv^pof hi^petvsoTspeaf 4^-^$ 
^ ovx tSovTet, ^fb T« T8 xP^fJMTtt ckxtTok hro^tu vpoore- 
retxct y Keti rijv x^P^ Tet,xjTiiiv\ w "^e^uKhou r^ yretfrp^l v/^y fiit 
rotl^ $€0V9^ k>X ot,vT^ TTOtp eKetvov fJiSi>kXov e\?^eveu vofAi^c*. V T E T K P XI*. Tetvpof£eveiT»K ret }iVTpet tuv al^l^et^^uTav , etffrep eXtt^^iQQ 
kirShqy fiHi yrotovfMvos ifOiv rifv %»pt», ^AAai ^Ttio-txop^. 
^ yecp heivoi eU rnv tBv /.vf^ofjievejv evepye&ietnf ^ h 7ra.p IfMV 
TetAfTYpf x^fihoq. TUwiKe fisv toi ii vep) tovtuv etVT^ X^P*9* ^*9 
SipHfiifMveti eivSp^ov^ }^OfMvii. o p\ K T H s I n n ni. j 

MT $fiw TFO^^spcoVj &ffro?^UTp^o'o^ Tow ou;^x?^aTove ^ €KeU 'et^vuJitaveJvxtiohvvrccvTSTrpxKTat (Tct. Cui &<tt€ XTti(tlxop^P xhiia-Afi^dv Tt (ih A^- 

fimile fbrtafle fpeftauit, qui, noftro in lo^ fieh^^ Su ^d^otpt^ sxet 'niv i^ov^lau. Pra- 

co , addidit ivtpdmotq. Nam in Lugd. B.& pius etiam aecedit , ep. xct. OiXkv y»p cS^ 

Marg.Ald.frriptum inuemorf jc^/ r/«yflT^ Tccg ifrrxi f/Jy» rm euTttfiirccv ^ 8 fiii 

Xiwxriv hrt /x. Reliqui cum editis conue- ^dvrcog eurvttrxiiiv^ x^P^^f^^^ AJrif /tti- 

niunt, praeter Bunn. Mfid. & ed. Ven. rwv itaque Ipeftaui, quum feceiem La* 

vbi £t xxl Tt xxt r&v cciwArm iar) /St. tina. 

Quamquam non omnino reiicio lummi i. M^ ^oiovfzsvo^ iiivtv riv xipnf^ i^^ 

Hemfterbufii rciv ye iwxrav^ maius ta- Ai 2T)f(r/%^/?«] Obuia gencra loquendi ia 

men inefle puto vitium; & quidem lcri- fcriptispraelertimAtticorum, ifikux^ptv^ 

bendum, st xxl rt rSv xlrytf^^rav itrr) ^iriiv x»P'v^ Tfju ifiiiv x^'^yTiiv <rnv xAp^^'^ 

usTtov. Infra, hac epift. f4.i1 yxp wo5* cet, de' quibua inter alios vid. Koenius ^in 

cru- Digitized by Google PHALABLiniS ; EPISTOL AE. agp 

iBrit; inihi tameatalis.vir mortuus.nDa eft. Abfit, nttan-. 
\xm poffit e^uip in Taurpminltatips, ut Stefichorus, quum 
quid pederit, non obtineat ea.,^ quorttm Phalaris habet po^' 
teftatem.- Nam, omnes homines, confeutaQeum eft, ab iUo 
vinci, fe4.pmnium maxime me, qui in tot millibus homi* 
num, quibus vfus fum, viri iUuftrsorem anim^m non vidi 
Quare & pecuniam iis reddi juifi, & beneficium hoc non de- 
dilTe )>atn v^ro, ita me dii, fed ipfum «b iUo ijiMgis acc^ 
TpfSs me> cenfeo» 

XCIX. T E V C R O. 

TaiurDminitanis pretia.captiuorum, quae accepi, redde, 
non meo, fed Stefichori, beneficio. Viuit' enim iUe 
ad bene faciendum acceptxuis, quia me hbc petiit. In^ 
teriit vero ei, his praeftitum, tenefieium» in immeinores fao- 
mines datum. N C. C T E S I P P O. 

eque prifflum, quum Taurominitani iniufte mihi beUum 
intuliirent, accepto pretio captiuos dimifi in iUorum 

Oo gra- 

enidiGl&tms notis, ad Gngorii libr. de iuirif xp^ptw dixiffec l?om> Trtfvtztpv 

Dial. p. 13. Sed alia nuio huius noftri> leripfi pro t.rti^x^P^^ ^^ ^ Lugd. A. 

ubi xipi9 beneficium efl. lubet Teucrum» Aogl. fis Med. A. eflec J^rffvixiifiu^ mp^ 

Tauromkiitiais reddere precia captiuo- pocrat. £p. xxvii. Oper. Hipp. p. 

rum, idque non fuum facere beneficiumj t*i9%. 1. a» A!px^ ^ ^$ ^^ ^ ^PX^ 

fed Steficbori. quam in rem conf. ep. r^y vrwfiytav woviffofjuu. Notus cercii 

iccviii. & c. Eodem re^ciens Tzet^ cafus loco iecundi uiti&In&a,hapepiflc^ 

jtes^ Chil. I. 677. Xjijfrlxopov y6fU\l/vxoif ki,. ^ ?r;rt roiTCiu ain^ xAp^^' 

Jlx^^ C^^Aa^^O uur^^ xx) .0i?LO¥j i^ iC . 6. TipirepoA Editi irp&roV. led proe* 

murh x^plffofftxi Xirp» TxvpofAevoirwi ter Med. C. & Burm. MSS. omnes rpi* 

De veroo rouT&ixij vid. not. ad ep; repoy. quare fic fcripfi. 

cvixi. Si alteiW voluifiet nofter, noq • 6. TaupofiuysTrou'} TaupofAiviTai tegitur 

ifJk^ rifif xAf^f^ f^ ii^^ S^ vd ^ ^ud Gnkxiumy in aqtaifinafis. Legicur Digitized by GoogI( QipO IftAAAPMOS lEHrSTOAAL 9Ja9 xaSi fAeykf^ inmc^ Z^^ ^^ 5 ^^ ^^ ''^^ ^^' 

^m^ ifjtoVj Mi rux6!>Vj Tavpofjiev$iro^ (i^ ek Xfi^H^'^ eiepyi^ 
T^a^v* ifA }!h eh ert^ei^iif , ^q ex/si^ m mQpokm k^icrrovijm ^ * 
XP^(FrontroQ. 

fti. E n I X A p M o// ;, ' 

&iyvoowrei li hgteipm^ qutm trwe^T^ere. r\ f/ih ykp Hfi^. edam TaupofuviTrcu » ^d Suiddmj. fttio»- 
qiie« & p^Em in his EpiftD]i& BOYL. 
Mald, uc alibl, tn his Efnft. TavpofM- 
nXvKi^ in liogd. A 9L Aij^L Bira. de 
ecL Ven. inuehtum. Reliqui Iibri hic 
quiton ToiVfOfavTrm; led alibi fere Txv^ 

ffisvsiTM* yvSL fiipra, noc. ad ep. xx^muti 
S8L 

J9« EmaCAPMrU Veti&oileeA^&Hfi 
iMne £picfa«rmmn poecam Sicultmi^ 
qpem emidem* nim ]^»diatmo philo(<>< 
]^ PydttgQmeandtcore itciiinc commeB- 
tBtores in Laenium 9 in Vic Epichar- 
mi; etii de podi eius taceat Latrtiut. 
BOYL. In eaadem fenceQiiatt coox^ 
wk DodmelL de Aec PhaL p. 77. .oec» 
nibuaeam oonf. difpntata a BettOehj 
Difl: de Ep. PhaL & in Re^^, Vffl. p. 
io8. fict. DHhieandum «on «ft .» qmn hU 
agjnak £pidnaum volaQficqoAcscqoaai m rem teg;^ ep. ar« |pfi epitlolarum ar^ 
gomenta, vt alias, coe£faaL Nec eft^ 
vc de cemporum racionibiis incer fe oon- 
dUandis mdcum labofes. qua de re alihi 
OEporcumoir eric diflerendi locus. * 

ao. Usp) nvif aurSn m) ffi/ Koi AiifiOTl» 
h^i^^fjuv ow€(2ov}^6£T€ ckrornivxi^ «.t.aJJ 
Quaie fnersc Democelis Phalatidi €oni& 
lium , videbis in ep^ xxxna. Culxxi.) 
BOYL. Le^cur vu^, Uep) rSi^ ednm 
iif ei ua) ^aifiCTiXff^ tiptup cwmffouXeim 
ibv0v#M« rik ivpoBwlioej rcamtoulffg* 
voAvTBQ JiM! i^oAmq iA rifif dTPi^ 
pia»^ pura am0ouKB9m. Qoae ita t^ 
dU&t NsBge^rgm^ ^ fi fcriptum eflSc 
mp) rSif me&f9v xai Aifffimiw 4- r.d^r^ 
rupmJiog. reAr»^tUr.x. vt opinor, nedte. 
neque enim apce cobaerec aiteFiim, pn>« 
ptecea etumi % me nanmbil mu&uoau 
Qqod axitean in iQGusa «»' ^^toi, mI 

craU Digitized by Google gEitian: &d «Qonpai |egp-Gaecoruia ooa reftid. Keg^ 
<]eui^ ]«i(litis> m» qwte, tuac. accept^, qiuun beQ«&cereaaa&:i 
oe^um, i^bd e]iE^rob»abas.]t V^ cedcHdi ^ fed Stefichoro-^ 
WsQs filiabus ia tegatioaeia p^ iis^, morem gefll Tauromi* 
oitamigitur etian» mortno Stefichoro gratia^ habeato pra 
iis, quaeiia^ti funt; Steiichoi*us fuis j^fiusiBorib^i ego ve^ 
ro pro multis magnisque illi gratiis habitis, neque earum 
pro legatione immemor ero. -Scjo ^oJm„ quum^quid, per 
eam petitiim a me, nancifcieretui* , "taurominitanis quidem 
.benefeci^ eum ad pepuniaooL^ mihiyexoiik<iQcumeatum,qtoa 
m. praeditum eSe Uomines njpii ereWt *. bosutatis. 

CL E P I C H A R,^ M. a. ^ 

Ibdem dc caufis & tu^ & Demoteles, nobis confilia dabatis 
defiftendi a tyrannide. Ea vero, non qupd maleuoli, fe^ 
quod ignad. emis. propxer mp»Jii^am$ ^^ ^immk dabatis. 

O a 2 Nam: t,^. iiiinfi; ihi vn^ v&.«Mbi &. 9^\ iSoit> ted^mim ^ Lugi A« B«. AngL 

9i KitL Ponx), ,v^ fua orationi cpodnoi-* PaU&Mai^g^ AldL qui omn)». /Sf^ habfinc». 

t8& GOoflacQi:». e j^ugcL A. 8c AngL poft* aiit pl^ius Q«iam /i^ rvfcmlio^ hrL vt 

«mr«..iqte«BoQtt 3i^. ^c^ taad^ni: pFO Si^ Lugd B^ & Marg. Ald». nccejdenubus. 

99fy. 4farj/p/«ii tnitlui, it i9P£ipla¥.y inueo» qttOqusMorgg. I^uiol. A^ ScAngLt^irn^ 

Wm m Lygd. A« B. & An^» eijam inueocum. in Med^ B. diiplicet tar ^ 

: aau Td|/c«hi yip Sip^affm i^rvpmfl-^ men. int^r tupmvSoc & ipiy^ PQTmm^ 

lo^ ipe^QpJvip', rh Traiivaffieu ii ouKlri}^ quare id piAetenmfi^. vcpoce ipinus q^ 

libii'Opemauii.£»mi$ defbripci onm^,, cQfllotiuitL Maioris monffinti d9;,.quQ^ 

i^ iik :^ap ip^wr^ ryp^Shf » ^pc^ in orationis contextu ^dnbui'» ip^yofiivc^ 

ymJ^ rb mtiirafftai. ik^ ouh in^ fcripttim in Lugd>.B. & Mai^ Ald..Qua 

Q1K1& ita reddunc vulgO:» qmfi.wciptre' minus. dubicandum efi> quii> vmi Hent^ 

t^.annHicm in potefhte. appHentis fif;. fitrbufius emendaueriC) rvpmoflSo^ ips^. 

fe^» fi. Gpiece. IpeAea. Sed id vnir. ^^(tivcfi. Sic ^imJUe, in margine ruir 

wr& (Uci Uiin potelh In epi(h>la De^ cxen^laris : \^ C PaU pfw interferiri, 

fli^cett^ in.fcripia, m.uQoa. aic quidemi 9, poJTO \tgistxA\im njpmjifiio^ ipsrofiivsp % 

ftr/ TflS Krior0tri$tt. liiu. roto^vrni^ ii^ ^ ^ ^ »ox. t^Jtjj. '* &pi^vM yuovctp^ 

iTt<r<pot^ifrr6pcv iart ri MCfrx6i^6fiU* &^ %l^9 etkim., Vt hic ipiysatou rupxwfi'- 

viiAl fimiltQ huius nolbi. Nullu9 ajitem 80^, ^eft ep. xui. & htxxvnu Porro p^r 

dubico, quia iexcideric fiue ffiiGiLf (m ^ov^ & f^iv im^ cum verbo Infinito^ Digitized by Google apa iJ^AAAPIAOt EniSTGAAt o&eu ^$w rvpcan^^ ipgyoi^wfi' r^ veiCftioScu^Si ovk Sri, ^^ 
rd ^oAAck fc^ '^sovTOi Tffl&^cu. uffjp^p ou^ ro^orft fjtsdsim riv 
ItTT^, ^oAcejSaw r^ ^e&Xiifieyov. et?^ el f^ '^etrh ' VfMr2^ 
ioTfv hs^ T^ «sp;^v ryt^ rupemi^, Kcti ^ muTre' et "S^ 
Tovro hrtv &^wetrov, S^wetTarefeai tvre rvpi VfiereptM jfeipcdife*'- 
triv ifMi %o^eu ffVfi(pipei». / 

I 

fP. E n I X A P M flfc 

A^pKsk f^ovof ^iMiMf iificti vofdi^w , ii|ftv fiii$s)i ci}^Of Af- 3o 
yovr/ m mi^rrrM. eJs yip &1/JJP €f^o) romrof mk^^ eorrt 
ZuceXki fikpw. rb 51 infs^eruaToy srAJJtfo^ , ipiifiUe v^r^iAi^Cpat- 
fi^ htmy^yipc^fM. h(^ <^ Koi^ 7\ &/ytifoe7(rQou^ Koii ^^ XPtoTore^ 

.99^ formte loquendi obuiae fimt Emultis 
ftdfcribam Demojfbenh^ noftro non omni- 
no dUfimile,^ ex Olynth. IL p. 25. A. 

MrnvotvliM Trivr» iricpvxe. Keminem au- 
tem §^ 9 in noftro oSenderit 3^ tametfi 
ftquatur ri w»ticraff6xi S ouk Jhu Sedfcs^ 
tur enim pailkn ille compmta. 

a7. A^iwf»mripxy Iffri] Lugd* B. «^ 
parurspoy hrai, Quoa , antecedenti* 
bus £iuv»roy &s 2i;y;e7^y, nullam ba-^ 
bet ipeciem verL Probum tamen al«> 
terum, cum vtrumque,. & Iwctri^ & iSi^ 
pocTo^9 ^^^ ^°^ verbo in&iito conlhxuK 
€or* Nec temer^ IblHcitandum Irr&i 
id quodinolbo familiare. 

Si. £r$ yip iyiip^ jcT. A.] In eandem 
iententiam diAa quam plurima, apud ve- 
teres^ fciens praetereo. Vnum adfcri- 
bam^ ex £pigr. in Herach ap. Laert. L 
IX. §. 1«. & in AntbeK Gr. 1. III. c. 
xsxm. 3&. £7^ i^) Mpanroi , rpia-fiuptof 
el 3* Afcepilpuur Oiifh^ ^ r. A. Accedit 

' jinftmacbi illud , apud C/Wr. in BruL 
c. u. vbi fic lego Plaio emm mibi 

'$nus infiar efi bminum millium^^ vel. quod malo , Bominum mHle» vt alibi - 
Cicero^ & alii Ibquuntor. vid.; Grmoth A^ 
Pec Vet. 1. 1. c. X. Quod vulgo le^tur, 
omnium milJium mihi quidem valde dis* 
plicet. Vlus, qui hic efl, nominis fiirpo» 
translati non diffimilis. efi: ei, (piem il« 
luflrat Hemfterbu/ius'^ «d Ludan. t. L 
Nigriit. p4 54. Adde P/at. Le^. IV. p.- 
832. B. cr ^ d^, inqutt,.^y irJirroii^ 
X^fjMrm fjiltpov ikv sH /cAiiA/<rrA', x^^ro* 
Ai^ ^AAOK, 9 Tou r/^» £; (pot^/if, &vdpoi^ 
To^. Vbi I^otugorae difiimi, uAvresp^ 
fiirpw ivtpfaTFo^ re({>icit^ de quo laepG 
Vlat. vt Theaet. p. ij8. D. Crat p. a6tf/ 
D. & aHbi. Maxim. Tfr. Difl: xxxviiiJ. 
p. 451. ^xip rt r^p* ixtivoy (rod i€OV^' 
M^ Tpig piiif &f6poi'jcbm9^ ^X9^ itimpu^ 
ri^i kv ^n pUrpoifs k. r. A. Mltto plu-^ 
ra huius generis. Noftro porro, ^qivyif 
ekiri(ni4 ior)Zixihiag /jJrpov^ non dii&ni- 
k Luciani Olud, 1. 1. Scyth. p. 865; de 
Solone, £/ roSroy ^lKoy nriicouo^Kmi pt^ 
totqj olo^ Anip iott^ viffotv vifa^e rky £'A** 
>J3» iy avr^. Ixnv* 

32. A\sierourrcy TXijdo^'] Locum teti- 
gi iam- iupra, ad )ep. uvui. p. do/. 

AV«- Digitized by Google mALARIDIS EPISTOLAB. sft^ 

tfm. incipere fadlius ell tyraimidem. aprpeteoti; defioere 
veto; non amplius, qnod mBlta'feoerit indecore : -fibut neque 
ftgittarb , '.cutn emi&rit iaealum , reci|)ere id, quodjeft ia&um^ 
Sed ii fieri ppteft , yt-tollati& imperium tyraofia^is , &cate,quae» 
fe; iin rero hoc fieri non poteft , multb nuntiafieripofffi > ici^ 
tote, vt veftra hortatio mihi conducere videatur. ' 

dii. E P I C H A R M • O: 

Sufficis fQlusr^^ eum.4aftos no» effe exiftimas^ «t^m&iieiao 
aliiis yetbis tuis fidem. habeat.. Nam talis yir vnus mihiin^ 
Itar eft totiias. Sfciliae^ Multitudinem ver&^ quae nihil ex ve^ 
M aeftimat^^v^fctituciuiis ^pplement^i^a 3iabeiim& A.qua & AV{#r«ww Bic'ageiRff vufute gaudere 
docet Hmfterbujius j ad Lucian. L I. 
Halc. p. 179« vbi noflnim due^iraffroy 
v?Jii^ reddit per vulgus^ quodnibilex^ 
pendit , aut ex vero aejiimat. . Haud 
fcio , an Ita pofiierit Hkuftimabilit Li^ 
uius, 1. XX3CI. c. xxnv. Nibifrtam in^ 
certum nec tam inaeftimabile eft^ quam 
animi fnuJtitudirtis. quod promtiores ad 
fubeundam omnem . dimicationem vrde^ 
hatur faSurum , id jmetam fieritiamgue 
incuffit. Sulpfcor tamen, it^ahile pm 
inaeftirHabile fcribendum eOi^ vt in Fsr^ 
gii. Georg. I. IV, lo^. Ihftabilis ani^ 
mos ludo 'irobibebis . manr. Antecedic 
23i,in eanaemfententiam,/;2c^r/tf volare. 
Stabl/iaincertit contraria facit C/V. Top: 
c. xvni. §. 70. Graecum vid. in JPiat: 
Apol. p. ap. A; iii ivi^irwrro^ ^lo^ di 
Gtkrhg ivtpdiTr^^ quo reipicit Arrian. m 
Epiftet. 1. 1. c, xvn.1 92 J^dokpdrjf^ i>£- 
^iUi ivi^ireunoyt ^lov^ pfii ^. ad quem 
locum, Flatonis iam mennnit /• Vpton. 
in not. p. 88. fed male reddk W//?«l, 
in quam n$n inquiritur. vid. eius Ind. 
Ei enim vitae rhv ave^k^eiurroy jSfcy op*^ 
poftSt Socrates , qua quiS' ^ociidie fuas aflorumque aAfones eipendk, veFyVf 
ibid. ait Plato^ iairrh x»i &}J,ovg l^irdr 
5«. Addo lu/ian. O. VII. p. aai. D. 
TivxpikPiGJf &fAct XQ^ (pavipiv iiiif^ omre(^ 
iv iiirptfty vfo^A^iiv dvi^irioroig 9 noit 
V &vol«4 b/ti' iravr» (i&KKov^ ^ ri <PiXOf 
fToCpilv^ nrfXfAfjsivQi^w iic emendanddm 
'puto, quod vulgo ibf legitur, dvi^itd* 
trroi^j xoi iixvoixi^ /• t* ptf tj n (p* rif^ 
rtAfJLfUyoi^» 

37. M^ Xfi>lvroripm Jwc«7y» cS Upuiv^X 
Conllans* in- libris omnibus (cripnira eft, 
(AiX-^ iokiT^i oS ie^fiiv.' Inde tamen re^ 
(reflft Bvyfeus , dum y eadem- fenteotia^ 
edidi^9 ^ Itrfiiv. Peridor nliqBiB no» 
tam oS^ quom i^fdv Ibnieitafieti Si e^ 
nim retinebis i^fiiy^ fuam crudelitHtem ^ 
qua apud omnes in£nnis erat, {^ofeere 
videbicur ^tyrannus^. quod fc^hif&e infti«^ 
(tuta concrariumeft!: GNoare^ pco £^^6(2^ 
fcnpfl hpuv. Nouerat^Ehalarfs, fe cnw/ 
delem haberi, nec inutfle duc^t, fii^ 
X^rrinpov loxilvi qucd efl fiii x/tf^^ 
ripov^ ioiarv^ oS hfiiv. Iferodoto^ uiS^ 
que hiiloricis, familiaria funt T/ST^/yiSi» 
rrftfsr^ &*GmiHa«r Digitized by Google 154 4>AAAPUt>S ?tmZ7QXAf:: 

Mt fi^ r» iuti ftiMil^ti, kffmrOfimimfTvmi f^^ 

itm ^ 7tfQffih6fi^«i kKt&tuii : ; '^ 

Tffoir^iia^Miil ifspl »Maiat§u miSiSm. ronh^^^ft'm^^ ffj^ 

rp^ &v //h ^^«flWflft jrp^ rlnvMi .itt/|j»w, mc) rot f^vrpoc' «^'45 
il fjth cw T^ Kwicou 9 XiSfi^ 9/^0-M , iM() Ti9ipiiorou y fivp\m 
ti?j<we hsT^^n ifhHMi' k t lKTpai4^lvr0c Wf\ rin; rm^Cji 

rl^. A. C. ^ AngL i^t^ m 3M\Cifuu^ iciv^ *A'^ Tif« 

« 37* HVAiJ Placebic foi^tafle. nonnuU Uhq^ ^^ ^^^ P« 1.4A a^. Similia apud 

Us oJs:Oat^ vc efl. in Lugd. A» & AngV Xcnopiott^em^ inuenias , ^ aJios« (Md 

£0 tainen opus non e(L inter Taoy ^ ^A««<6y incerGr, ex J^uJiA' 
^ai MpuTroif. k^ tf^p/^^^ efg ^ ^ri^ ^^sr^t- cpmmeitf^aitiope,^ ad v. 541^ 

a&cuyiUnmwa ) Toyssis rijifp ^ pnbecereo Force ance oculoshi^uic nottet ilU.^'^ 

^ns»* nopbensh^ Mem^ 1. IL p. 432. 1. 9.^^ 

44* A't}. iw U^v xpt) opfMfavX E^ &{- Tvv^ir ix(iis^av*^)t xs (f^p^i rh' (fiopTjDv roir 

^mxisklhltnmi efl, c«^ius vius i^ foederi- 70^ l^xpmyiivn re km xnfl^vsioujrx, z^^ 

basy.vc., in; il)o . Lacedaemomo^ & Ar* ^(^ piou^ kcH Af<r^/3w^^. t^. rjsp^f^) l^ 

.giuos 101:0: , apud Tbucydid. L V. p. k») «^rii rpi4>sTxt^9 km aifv t^a^ iiv^ 

S64. 1« 65» /;ri ToTsitroig Koit ofAoiptg Hkx^. iisuiyKxax xi^ rsKoya^ ^, T^fi^fi r< i^f 

9i«SJyr«$«9 Ksprro^^^irpix, &^ niucaco ger ivifii>Mrxir,K» r^ A. 

nexe loquendi,'!. 70. JMtrri ^irpy^ 5/- 47- AWrAjjcre jrrf^tfy^ Med. A. ii^irAK. 

K»^ iiidvrsg rxq h»; Koit ofiolxg. Idem^ Frequens genus loquendi r^^ijvxi^ vel 

L I. p. aa. L 65. kx) xjm iwoinixv. a^ iyxT>Sivxi Tfivm esemplis illuftfari,»^ ne- 

ceOfe Digitized by Google r JWaBlLAltrDIS -EPISTOLAR \^ 

^■Ofatal, 1186 iMtnas ^fideri , ^qitBni ibmms> fortaie nofi 
kiici)& Ac mui^ q!iii<km l^es iiiiuies tihi: nam virtuteni 
«foiM » <}iu iKmt ftQOB imjtterun i^^ftttiHis^qtiibuaettm < 
wos bODos^ honQfiios: tattcn»>«tiamCtretds. eflci^; 
Aos t^l^ » atc pliwibus indigaNmUs iaudibin. 

'^ : /Clll P A V R L A 1B. 

Ma^dme^ anibo |MaKiite»9.ofilt|«flKuwoportettd/«&^l^ 
rhni fitcere. Boc eBJ& & fan^um & afioquin ptxm 
eft, vt filius gratiaia referat iis^ qul g^iiieraiit , & tan-^ 
tis eum affecenmt beneficiisi Verum tamen patrem po^ 
tius negIige^>^uaA atatr^^ t^eqf^e eDim ad^ua ac paria 
erunt jpatris iura in Hberorum incrementum^ atque matris: 
tbd^haeo piMQO»^uaa quod in vtero ^^t^ ^Vfuit^ &.nii^ 
tdt^.itifiiUtQs alioa pecfertlabotts^ iUeverOy.^ a^ 

ma*- n(ft floti Ht Per v^ cOR^^potcift woxb' rm ^£M«r» pro Unmp Vtl UU^- 
S^rip. Herc. Far. laT^. Tbi Heitules^ ^mv^v r* ir. r. 9(}ri«^» Aocedic, aficm^ 
t^di^ X^/^/^ 3) "nfyy frAiyy fiiii^v 9^yotf« tlente ie«} Hn^. v«it>umrequiri1aBiikudit: 
ftd piaeftat faaud dubfe leivwi^ Nmrom «si BttgfeH neittihffaytMfm ftQ imI 
ivkhntri fbite mum ez AyfXif^Vi Ae/ibyl.^ ahi<p. non piobo. FngecpOHQj) r^«*i 
ftrottw V, 375.. E*y«'a rin ircspou^... * rd. «»Ai r?« «Stf^/dM?*; Hibet quidem 
iyryJiw tviotv^ JUban. ncaxpu O!. MS.. notatite Bergkro ^ i|dwi»X#w tl 
w»m^ ^ou rot^ itSvouc^^^itamxGat. Stt ^^tokb ^g o6¥Im9j praeMmiffiB yetbia j) Hj 
iimXBl* mkS^ & fiou dicuntuf.. vkL. ttS^ IL. fed ancecedent& jq^^^a ipfA^- 
VataKer. ad M. Antm l. IV. p. rSt.. oifi», Kai«»^feftmia./&Mr^ Quare 

AHa vimite pofitum i^artxffp in j*fcA- ft verbis Jf rt ^nSi^, ♦>Jtcere aibitm yj^i» 
^3r0ff. 1. I. Ep. xu. cuins Veiba fic e^ ^ran^m^ «ique isteipreiando» inftrayA 
didic BergJerust A*v^txkvi Jxrlhi»; iiavxKovyy quo alttfrom tawdim Ked-^ 
toX^ ^^ ^ /€f//4»ei^ SfoXvxpirtp. ffofv "dttTTt muamatici.. JlMpii^onlt ftaqae 
)f4p Kdriy, ^ t«A/4(/h ^tv ' ^inrr^p» fuifle v^ntur, &/»fif.rip nith^^x^»' diifpieywyt» xJi xesdiiitfT^iwrmj fKti 'itotv^triti ri ^v rik oioiag.^ Suidai^. 

Ti iifuiv fur» n rSv hiupavf.dom fovti^ 'tLxmvx». tb ri-avxxltxnv itTAi , iMi^ 

ritv Spxv itpwfivoOff4» 9 f^^o^Avtx ij tb rb XxfATp&^ ^^ kx) o^xS^^ k») ixitXf 

wiv 9 ri ToXif r9^ o&y/^e^*- Sed dubito, Vp riyv oi^ixif. ovt» Anpiotibnifi^ tid i^ 

in poritioxibus phcicumm fic^l$»;rrAr;i^ rh ixKot itKxvtxolj k. r« a. Digitized by Google ^^ «AAAPIAOS EHlSTOAAt 

marXiiparrtu ^cfp ff(n tuCl rct srpbf t^v TFctTspet Viiccuety ^t«( rfttf , 
^iC T11V fiyprepet (pt\eai$p&r6/i>' 1 ou^ «i/fa;!) . &JFeiiTV^*9 ^>Mm it^ 
l/cMWT^, £v el; Tct(nypf ^sptjvstc' piS>^ ^ ««^^poorMAif^M^^ 
frotpU -vw ;r»Ad /ce^poc svtpysoiMg .^ftt^ay^u- 9f^7M ^..^ aai 
^pi xM^ ^f^ mTJ^eh isFo^i^wriy ftty&^^ tutpytvieiif h^ 
KT^ffcuSeu npti mTtpet, 

fV. n A T P O A A#, 

O^X ^^ ^ ffoAAfl» vopii^a ^fULTtt tHvriMcUi fik twH^O:) 
^ieoiK» h>Js* ifteturh hfhirrtpot wpimi ^ $ ^e?, Xftfvri' 

' Tn-. 

• 

4S.'AV#A^«49^ fureziiv i^xoi^ Si- ^:drem ftcir^ i* Jh^ (r4u fic enim.LugcL 

lentio praecermitceqda non efl: Cod. Med A. B. i^ngU Pal.& Maig. Ald. R.eliaui 

A. fcripcura ^ iriKca^v , iv furixfiv vero libn vifirsi yip frot. fed Jbaud au« 

H^iol^ nonnuUis fbrtade non dilplicicura. bieverumTpiTrd/^quodfereexformulaeft. 

ialakerum^eliqui libri omnes. Phn. Theaec p. io8. E. rolqis Tb rpi' 

53* >n£srAiy/h9Td(i[} Valgo we^tknp&fTsroiu mt w itv TxSrro Uban. Ep. ccccxm. 

fed anciquiores MSS. Lugd. A.. B. xplTrqi V h^ ^Kovroq % K..r. K Noftetf 

AngL^Pal. & Marg. Ald. fecucus, fcri« ep. i. livMo V &v ijri rSnf iaurtj^ M- 

{>fi ir€iF>4pomu. tav^ k* t. A« ep, xxxvr. yivoio 3* &v ^fuu 

54« Oiiiv y. iTPxnMa irKehv i. i* Sv fut\>duv vit xeCi irpiTr^liTrepq/; ari^pdafo^ 

«k rotimv €vs£0r^ei^'] Sic firripfi ex^e- tp.iMV.fjbidoiriiiivTiroiourov9K.r.K* 
inendacione Hemfierbufii^ quam in mar* 57« 'Eiepyeffiag ipxfiv xnio-eia^ou xpU 

^e fui «xemplaris notauerac ille, pro itocripoQ Gel^us loquendi illunrac Z)^Or- 

€0, fluod valgoeditur, Oiihf^uv — eU uiU. al Cbarit. I. IV. c. vi. p.- 417. 

^otf^ ^e^vfcrxi^. Accedunc MSS. fere TbticydiJes^ 1. L p. 83. L 32. eiepystrlosv 

omnes. Plane enim fic Lugd. A. B. Ji^ iyri roSie . irpoirQV ig ^omy^o^ Kotrite' 

Angl. Pal. & eius loco m ocv i. t. eiffe^ ro^ Kot) roO vxvrh irpiyMro^ / ipT^ 

fi^tr^^' Lugd, C Med. B. Burm. & ed. iirotiiMrQ* Noflxo propius efl: hoc Lu^ 

Ven. cian. C IL Ald. p. 175. fAei^ou^ ^PZ^9 $6. Tlfeiroi Y &v jroQ Ica fcripfi cum eivoloe^ ix^ irpig ifd. 

^" "SS. plerisque inue- 4i*A'?X iymrh c^qswt^pgv cvFtfftwp I^ugd. C. cum in MSS. plerisque inue-' 4i* A'AA* i(4avrip l^mefcv eiflirKat Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 297 

inatre , ac viro fa6to, fru6taum efle particeps vult, nMex- 
pertus molefti. Speciatim vero prae aliis mater tua, propter 
exitium meum, educatione tua fatigata eft, ciun pro ambd- 
bus fola curam fuftineret. Quare etiam tu, t^uam vtrique 
parenti debes , gratiam vni matiri , quae cunfta fecit , re- 
fer. Nam expleta tibi erunt eCiam, quae patri debentur, 
officia , pietate in matrem. Nihil enim requiram amplius in 
me , quam yt in eam pius lis : imo vero , accepiffe etiam 
a te magnam me partem beneficiorum, confitebor. De- 
ceat vero te , matri quum gratiam pro multis referas, 
magnorum beneficiorum initium facere iu patrem. 

CIV. P A V R O L A E. N: bn tnagnam a te puto pecuniam peti, ita me dii, fed 
memet fentio miaus , quam par eft , liberalitati filii 

. Pp fub- 5^«T, ^piitrririfTt tm^^ vmipersTv] EV 
isi^sp^v eupiaica fii*i Hbri operarum fop- 
mis defcripti omnes. Sed Bentleius^ e 
MSS. quibus vfus efl Boyleus , legendum 
docuit ivififfTipou supitrm ^ ti ieT ^ idque 
valere minus , ^uam par efi^parcius, 
quam par eft^ wL DiflH de EpilL Phal. 
p, 51. Idem e Cod PaL Teftituit in 
margine fui «xemplaris Hemfierbufius. 
Conueniunt Lugd. A. B. Angl. Med. A. 
Burm. & Marg. Ald. 'E^vlsi^rrepcfv^ ti lel^ 
ab iisdem pro ivieifrrep&v 9i'4 vindicatum 
^p. cxxxv. confirmant quoque MSS. qui- 
bus vtor, vt fuo loco dicetur. Loquun- 
W ad eam .racionem faepe optimi qui- 
que fcriptores. SapbocF. Philoft. 549. 
A'AA* aWxP^ f^^ ™^ ^^^ yi t^ ivhicrre^ 
ppv s.iv(f (pxviivax Tcph^ ro xaipiov mveTv» 
iSec valde repuunabo , (1 quis ita acce- 
p^rit^ quod fupra, ep. lxxvii. extr. le- 
j^tur, oi/kvi(; riv v^iip» ix) rouTM^^w- fu^ofdvcsv hfhimpoif ^ vt intelligatur 
icxmzartvptivov 9 vel fimile , ex antec&- 
dence membro repetendum. Video ta<- 
inen, ivieiarepov etiam ibi accipi pofle» 
pro ievrgpov, vel xet^fievov; vt in illo 
Tbucydidis^ 1. L p. 10. 1. 11. oSicovw 

iTiTTiTv €}xig vofii^n 5« t^v rrpxrti^ 

ifcilvtiv f£€yt(mfv fiiv yevitrtm rav xpb xit* 
ri??, \£tico(iivnv il ruv vvv. rff 0'fAiipot9 
av xopi^et el ti XP^ xxvromtx TrtffreiieiVy 
jfv etKo^ ir) ri fAet^ov piv Totirniv IvrA 
WTii^fTXt 9 ofiag il (pxivitxt Kxi ovra^ 
iviecTripx. Aliter pauHo. Sjnefius , ep. 
cv. p. m. 230. iyin 32 xarxfJMy6xvoi>v #• 
fiavriv eipisw Troafrifrxvtv ivieiorspov^ 
H «^ ipfiifrxt rf riic UpooTuwi^ a6(jf,v6r)jrt^ 
quae adeo noftris fimilia lunt, vt fufpi- 
c^ari poflis, olim fcriptum fuifle, ift^vriv 
iviiirrepw evpla-xa ^ ij <ii XP* ^* if^^pe^ 
wv tametfi in tanto librorum confenfii 
DOQ temere iU<id )} iel deferendtm) pu« 

ceou Digitized by Google 2^ «-AAAJNAOS EniSTOAAt 

Tifn ircui^ vmftrii^. Hn ^e^ roi n &« om (^^ S»ct>ia$tat 

f^ r(A Trarrpif wrwfimi. h-^ yap h nfonynrM r^ XafarpSc 
X^K^^y ^^w ro f£^oL?^p9avm &^Mc fcrSff^eu^ %rm ^^$ 
offM^ rl $/)fy 9rp66ufMf mp$ rm^ t^ KcmpMv eroipm d tv- 
Z^ 7FcLpB;^(nnreu. fih ^h tMrcu^oufim/; fis romroi^ TFoppiifft&^at» 
?k6yoK;^ £iC ovk wfshci^ oXiyet h^ovrx vi^^. ^i h rh munA 
%$pmoiii^kfii^. rwwrc» yitp me;^6c rou p^fi^effAuS ar$ r^^ 
vrpoi roui ercupove iKTsmac^ c^af v^CpuSc. ii$6f4$voi ^ ci^M ttc^JO 
MvSi m iuBifoSfficu r^c roa^oLxmK (pi>iOt;ifQp6XPFia4* W fttii fMum 
9p6i ro yrcLpcnf fc fAeyc^6(pp6t\f ^ Wfjn^ct^petfjmova^^e cm rsf« cLVTtk 
rvx^^ hcUl (pv\xrroK rl ^vX^fici. Koi ^^ihfz&f ovv ourfi^va^j 
2 ymcCie riaftU^oAaft , udi ?^c^i^Wfi&f x^^piv ^^ ^^^» "^^ '^P^^ 
srov vii W^vifC ovr^ sui?^iv Mi xs^trrov ^vrcL. y^ 

pi. E T- 

cein. QdO cmn iQprimis coQferendam, hatyih rig txmrofAivx^. iMciafu I. Nigr. 

quod eft in Pbilippi epilt ad & P. Q. p. 48. 1. 68. x^v ivhiTrspiv rt iom >^ 

A. op. Demafti. p. 1,15« E». ctk iyii y^ ym. quod plenius idem, t^ILpio Inu^ 

irjfMfitiffifaiv bHkrripa^ 9 9 itpmim. p. 495« 1* 83. 2m TVRfry ys oix 8itm 

fldde Xenopb. Cyc InlL 1. VIII. p. 1x9* {nr^^X^^eHAi Tein; hntvm 9 ikkoi «v 

\. 6. Ct }^ f4At ioxst ipisijT4paf9 9 ^ A» xaraiiimpiv iam TioxH tih i&^ tifn^ 

ip^ htAS^Mr rwTo iyii mipifoimt roib^ luhm. 

liflii eliiTxg )/3^m. Mutata conftni6kio* . 64. qTt^ yjtp itv wpcm^M] Memfier* 

ne, iyissTripug toS TpoaimToc ^peeitmf hufius ^ ad marginem edit, Boyl. vbi 

wfiQ ihfu efl in Platonis ep« iv« p*. iat^ y. iL TpoasiysTm^ fcripferat JfiQj— — 

1^75* B. Quin ipfum iyiskrspov^^ fi vpswHTXi. £c hx» qukkm friane ffcn- 

in eo plures conuenirent libri , non te* ptum in Burm. & Mai^. ^d. confir- 

mere follicitandum poflfct yideri , cum mant Lugd. A. B. &r Angl. vbi vitiofe 

nofter fk mulcis nominibus comporatis eius loco (Ztm. Up»sytftTsti veroy quod» 

vtatur. in qao fui faeculi magia» quam pcaeter Boyl. ed. libri operarum iormia 

andqui temporis, morem loquendi fequi- defcripti omnes habent, piraecipuos MSS« 

tur. qua de re alibi diifhmi. Ipfum iy fecutus, mutaui in irpoH^m. Sic enim 

TlsiffTspoy ita apud alios cemitur, in for« Lu|d. A. fi. Angl. & Burm. 
mida extenuandi , qua vtuntur interdum 0$. Ti fuyx^poTivif^ d^g xrj 

fcriptores:vtP/i//tfrci&. de Anim. Tranq. Ouod in Pal. Burm. & edit. Comm. 

p, 473. A. A*7 — fiii TiyffTlciw My- m^ fisTasaite luraxo^poviwit: interpre* 

%siv ivisioTspou siToyrx^ x. r. A. lulian. tis efle videtur. Tbucyd. 1. IIL p. 191. 

ad S. P. Q. A. p. a68. B. irpi^ Th At^» 1. 3^* xokxffdfrroi^oif S) xaA wv i^lotg rJff 

mshovv » cmrsp ol fitrops^t iifhirrspov aiitU^. & flc paflim quique fcriptore^ Digitized by Google PHALAS.IDI5 EPISTOLAS. i$9 fubferuire. Liceat enim vero tibi in ea, quae dicis, infume- 
re: lic demum qnum des, accepturis amicis indigebis. citius , 
quamquum a patre petas. Apud quem enim anteceditfplendi- 
de gratificari, is> qonfequens eft , vt animi magnitudine digne 
acquiraFt. Si qui vere '^el ad agendum promto animo ac- 
cefferint, id quo perficiant, praeftabit fortuna. Noli, quae»» 
fo, reuerentia mei talibus vti verbis , quafi non Ijbenter pau* 
ca demfilio, cuius caufa omnia Boquifiui Tantum enim ab- 
eft, vt reprehendam prolixum tuum 1n amicos animum, vt 
fupra modum laetatus horter te , fentias digna tanta huma^ 
nitate. Quo non folum nunc magna fapias , fed, eadem te 
comitante fortuna, femper eain ferues voluntatem. Danras e- 
nim vero libenter, generofe Paurola, & treneficium accipimiis 
a te modum fumtuum^ qiii tantam detboaaeinddtis fpem. P.pa CV. EV- Aim fone /BOfMw Km-et^vfuifiq pts^ nibil 
reueritus: aliter pofcit conftru&io Grae- 
cis vfitatior, vt fiii verbo fequenti refe- 
latur, qiiod ieDfum rcddec confliluin. 
BOYL, Boyleus fentenriam omnem in- 
uertit, Petienic Pauroks a patre pecu* 
niam, non line mem offenuonis, quali 
is tantam (jrcAA* xP^fAOffr»^ peainiam in 
«uicos conferendam non libenter (^ovk 
Ar/xivcaO Cbi-^daturus eflet. Cui ille., 
^xtenuans peritum, vt animos addat pe- 
tentifilio, NqH^ inquit, reuerentra mei^ 
iaUa palam dicere y^^uafi egp non li- 
benter pauca dem fUie , ctUus caufa 
anmia acquiflui^ 

73. ^v^JTratg rtSaiXijfix} Vulgo^ 
X^rqi^ PcvXytfA^ Arciculum ri addidi, 
cum Lugd. A. C. Angl. Med. B. Burm. 
cdd. BTif. & Aurel. ProipuA^rnfc, ame 
reccptum cpuAirTO/tr , e Burm. cum in 
Med. B. eflet ^vlaTrsig^ & eo deterius 
ctSam in Pal. ^aJimiv. 75* 'f^ rpirw r. S. i. eSsXsmf Keti xfil* 
J9rh &(T«1 Jhiftmtes , Top. 11. c. «vx» 
p. 199. D. £UEATfv dicit efle rh JoyctJik 
IXvlljnT». Atque ita paflim iflo no* 
mine vQintur vetefes ^ tra^M, oracoresi^ 
hiftorici^ aliu Pn^pius nollro eft , quan* 
^o «dcerioris Gneciae fiiripcores fiim 
sSsXvsy^ & fimilia^dicunt. vt HierocL in 
Aur. Pyth. C. p. 124. Kot) eve^irtc ii ro5 
^oiTTov ^ioc^ K* r. A. Huic contrarium 
ivfft?imp filoy habec Synef. Ep. lvii. p. 
196. rd fiiv ovu fjtfyt^o» rcov kxx&v • i 
fiot xoii ^eXTiv eiveti rh fiiov Toiel, Km- 
r. A. In Max. Tyr. Difll XI. p. la^* 
Socraces ixAfifictvs vctp* ictvrov , ^/em^ 
tsvivrav hslvav (4sav) 9 iper^v ^pvx^^^ 

Koi iiOV^XV filov , KOt) ^OjilV ifJtSptTTOVy 

Kpii sieKiriv 'iivotrov y rit iotvfdotori i&poty 
ri isoTg iorit. vbi praeftac legi ri tei<r^ 
3sr«* quod Hefiodi eft , Op. -v. 320. In 
his eiiehTiq idem fere eft,»quod iv $ ehlv 
iXTlia;; , vt loquitur Plato , R-otag. p. azS. 
F. 'de bonae ipei iuuenibua. Digitized by Google 30O OAAAPIAOS EniSTaAM. 

pi. E T P T E I A/. 

E\ (ih 6v>a^V[Jvrt^ rh. h Tt!p«vv*5r j3/bv ^ ow roA/^ bk 

fioviiy fMl ou (/.sr IfJkou ysy&fWiKXHU,^ fjLm^ ^tKXiol; exen ttvrhy^o 
kyytafAOwq, KpivB^ roi TC^pl yoofem. Kgn^ ^h yip. rov^ kTforofi^- 
rmov y^oyoiv.^ TrxrpoQ &v sivi TrcCii fjM^onf ^. 1$ fjt^^rpo^^ Kdr^k ^i 
T^bv suywfioiierrepov ^ eKCLrepw hot;. ^ Se t^ fiertt^owM mre. 
HG^) T^ yeyevvmori. tov v\h , cdvri^Q. JAaTTwo-^v iiyy., ri ^oKei^ 
rh- finiSh fiepwi. &^^0U/E^evov ; wivmiKorepofv ^>i.7romcA^ srlf^tpovS^ 
(t^Tov iiQ ef£^y ou. ^^ (dMcpoi^ ri^ovrA TFpl^ ds^ k?^}M O&rroi^:^ 
Ko^) fie$* ocmi^, O^fl^p^^oc. kou Evpv6eUi TFoCi^* m^ el.Ko^ 
l^il fier IfiMy fier^ oAAijAw yovv ev kCpQovitfL piov ^wrevvrre. 
dk rivoLQ ykp oiv rif kvo^yKOU9repovQ ev^ouro mpmcik^ei^Vy yv^ 
vcuKOQ ^ TTM^oc ovK hFifieyyfieU^ ^y^ ^^ mp\ vfM^ etmov^uk^q^Qo 
i)i eUoQ civ^pn.KoCi TFoi/repoty ^vXofj^ou rciv if^. ifioi XP^f^^'^^ 
fidtpM ovK o>^iynv Iv. Vf/iv rok (pi>^r&rois evon^epeicrotaSou y koH 
rovro, o-uv r&;iQsr Trpoi^ou^ kx) h^ roi?^^o^ fih^ cv)^ Jjx^or^ S^ 
Koii h)t^ T^ Mv y^poLQj ko^ ^ic^ t^v 7rpoa<pourofv avfjL^pkt^vMv fiot^ 
X<»^^'^ vo7o^.. VTFOfJUfjLviimet y&p. fie re^^vroum yiyel^ou rot^^ 

ti. Ticefrph i^' ^h ^»1^ fi&XkdHf 9 . tj im-^ A». B. & Marfi;. AI(L iv-Jc^ovLf jBlou /3/6h 

vpi^'] Videtur ab eo difleniire, quod fu- rsunri. cuius loco reliqui MSS. AngL 

pra dixerat , ep. xix.. (cni.) jr^rpi^ ifd'. PaL Lugd. C. Med. B. C. & c4 Ven* 

)^coy fjMXXov , S fHfT^i^ 9 &c. BOYL. iv ci^pioyhf fiiou fiiuTswfre. Bumu vero 

Aliud matri, huius argumentunH aliud , h dCpSoplou fimrBunri. Vtnmque & & 

epiftolae cui.£lIio fcribi^poflulabat. Mox iiptoultf, Blou /3. & iv iiSMoylf Blw /3. di- 

ri ixaripwf hog, quod eft in Med. A. ci potuit. redte. £t illi quiaem inter« 

B. kxaripoiv loug^ erunt fortafle, qui- pretando- infeniifle ,^\ourou. veri flmi- 

bu8 piacere poiOt. mihi interpretis eflb le efl. quare , plerosque libros fecutus, 

videtur. Icripfi hf icpOcviif filov. 

8B. EV i^ovlf fflou /5i«T£jhfr*l Vulgo 92. EV ufMv roio (pi^Taroto] Ipfi T!&ir* 

editum Iv i^ptovl^ Tr^vroy. fed IiU^ cydiJis vcrba funt , L UL p. 203. L 9. 

fed Digitized by Google P»HALARlDrS EPISTOLAB. 36^; 

CV. B V R Y T H E A E. 

K 

Si timore vitae in tyrannide ,. non audes Agrigentum 
mittere Paurolam ^ ignofco tibi^ cuin vt mulieri, tum vt 
matn, metuenti dile^o filio* Sjn, quafi fola ^ & non mecum: 
genueris , folam eum habere , iullum pMtas , inique res pa- 
rentum iudicas. Nam fummp . iure patris erit fijius magis>, 
quam matris, aequiore veco, vtriusque: aequaliter. Quodfi» 
cum genitorem participem facias filii,.tui fraudationem putas, 
quid de eo cenfes , qui ne parte quidem dignus habeturd 
Communitatis itaque ratione habita, mitteeum ad me, non 
longe pofi: riediturum. ad te.,.fed cito, & quibufcum oportet 
Phalaridis & Eurytheae filium- Vt, etiamfi non mecum, in^ 
ter vos tamen., in rerum omniiun abundantia viuatis. Qui 
einim neceifarii magis efle poterunt , in. quos quis cupiat 
fibi opes fuppetere ,. fi. neglexerit. vJtorffln aut. filium 8 Egp 
vero veftrum ftudiofus,. ficut par eft virum & patrem: 
efle, volo diuitiarum,.quae mihi funt,, partem non exiguam^ 
apud vos deponere, idque flacere quam primum; cum pro* 
pter alia, tum inprimis propter fene6tutem appropinquanr 
tem,.& inquem nuperincidi, vehementem morbum. Admo^ 

Pp 3 net 

led ih re diileriA. h iiify nli irpiv tpiX- Hmas generis plura , fai^enter a veteri- 
TKr0/9. bus didci, fi quis legere ciq>iat j in^icere 95. VTOfttft^ijffxtt yip lu, K. r. A/f poterit Gatak' Aaa. ad M. Antoni 

Apud Plutarcb. ApopKth. p. i8a. ff. 1. II. p. 55. &^8. xtsc vxm Hemfierbi, 

Antigonus , Vevivtct fuxpiiv viaev., ut ad ZocAir». t. I. N^; p. 6^. yflimno- 

ivif^tv i cSilv (Jkpiij x^^ipf*' viriftvitvt minis rpciifffJa, in^.prUcis- Icripcoribus^ 

yiip littig H vivof fik ftiy» (PpevtTv , cii iiluilrat D* Oruill. Anim. ad Cbari*. 1. 

Jhrett ivvnit. Idem Alexandro tribui^ IIL p. 245. Nofter, dum ep. xcvo.. 

tnr, apud Stobaeum, S. XXL p. 176. 1. tei.viTeu irpoltvftJ»v,&hlc, ripi rtSturicti» ■ 

56. Cum rdiqua ftntentia con£ Mw. tdS ^^ rpdtfffilccvy riiv ivtarSerec» ^fii— 

Jhn. apud Stob. S. I. p. 37^ I. 34. Oux pa», vocat, cum &i fieculi Graeds lo>*- 

kri T^ ivtrrtfXvTeev iifiipetv tuaJBii 0tuveu quitur. . 

M irpc6i(ttvoP «iriiv i^ i^Xfiniv ^tmiu.. ' Digitized by Google 302 4>AAAPIA0S EniETOAAl 

riii KpiMsy Bk A\piyciii^ot ^ molI ritQ h^&ik ^&Ki^ k^ofiau rl 
mTrh uvr^ ^rpli k^Cpo^sMv ^ ii roO TPm-poe sww^ v^s^srat 

^. d O A T K A B I T XI*. loo 

OyK o7S« ri xrov jAAoy S» rt^ Bmfsa&sisv^ ^ ThhwaaiTs^ 

y^p io^xpf rupomMTom wntmKs ^rodiaf ^ p ^ r^onoi j r^pute rv^ 
fUnnfOKTOvovi. h^ kfjiCPoripm ^^ roirrw n r^ hKMoavvfi ^potfjuliu 
trXy rh W) xiv^vois kvoupovf&sifo^ ^ oUpuKTOV rs vwov npoor^^^ 
ytgj K^ Tipuui m>,SfiUsv , ^s^&amo. pMV^ yip iroi 7F0LfS(v ^ 
icrsmvTO^ ps rw 7raAou4y pcfi^h-^bjif^ njc tI;jjww hrmpk^osm^ 
T&JvpomoKTovPiKivoii ^Kslv Koil p^ KT^oivroQ ^, vSv hci- 
fMQ T^ ^h bii hXwr^pltp fMu ha^wroQ^ ttvro$ ^kse^Hpm. * 
^ ^^ im) t) ^o^m ^oL(pdsipou sr^ ro ruxM rm hfioU^i^ 

I. T/ ffou pJiK^w iv ns tavfiidntii] 5. A^^vktou n v* rp.^ Ita lcripfi cum 

Vnlgo rt ff. fA»K?Mf OaijfMiaraifJu. cuios Lugd. B. C. reliqui libri omnes i^Krw* 

in locum alterum fubftitui , plerosque Ferufit quidem vtrumque linguae ratio- 

MSS. fecutus. Sic enim Lugd. A. B. nes, ficut 0vki^ & (p€UKt6q. fed vfii 

Angl. & Pal. probatum Ji^vxro^i vt docent fcripta tra* 

3. Tifixg Tvpamxrrivovgli Conftat ex gicorum, PJafonis^ aliorum, (i apaucis 

kac vcpiftola Phalaridis inimicos (ingularis locis recedas. quae hic notafle operae pre» 

praemii fpe Polycletum Ibllicitafle •; tium non cft. Legi interea poterunt 

quamquam edam tynlnnicidis praemia a Sojan. ad Luc. u II. Q. H. C. p. 68. 

le^bus cosftituta eflent : vt videbis iH Reltz. ad eiusdemlou. Conf. p. 6^6. &ii 

cp. cxLvn* Cxin.) & Lucian. in Tyran- inprimis Euftatb. ad Hom. Od. A. p. 

picida.-BOYL. Inantecedentihus, Lugd. «385. 1. 11. 

A. & Angl. rvpc^mxiv hlxH/Te 'Troaoq. 6. £L\efTiifTATo\ Scripnflem npmimob^ 

fed non •temere ab altero, <piod in reli- rc , vt MSS. plerique , Lugd. A. B. 

quis libris eft, Tvpxmxrivoy vevlxnxi tcJst Angl. &Pal. habent, & nefl:er, ep. mu 

$0$^ recedendum. Ica raox Ttuo^ rvp^ & alibi, loquitur; nifi flxidio is hefriTX" 

voxfrdyovg^ vt Eurifiid. Iphig. Taur. 776. ro hic icripfifle videri poflet, vt refpon- 

i^oxriy^ rifJtf tum reTypxwoKToinfKi'' deret antecedentibus , S/' ifiXPcriposv }tk 

VM'^ pcMTO rvpxyvoKTOvIag, vt, fophiftam^ rovrav 1} vij iiKouoinjwi IpxfJtavtro^ 

appareat, flndio haec verba copulara , 8. K«) /tfi Jrr^/Wvw Ji^ «r. I. ri S^- 

tanqunm grande aliquid' fbnaQtia^ fedta^ Oiv^ ic tv) ' ^iornpif /c ./.stfiovTogp civrh^ 

oimefle. i^x- Digitized by Google M «Biiii lat, ¥t idtiiinua &aRmEm vitae termlnum hominr 
flstulRim «pradimtem diem. Aduentos veio ex Creta Agrigeii>i> 
tumv it reditus inde t-uti fidem ei ad fecuritatem patris \iexi2s 
Uolentiapraeftabit magisy (^uam matris metus. . 

€VL P O L Y € L I T a 

Haud fdOr^ .quid itt*«e «agtf limdaiidttm fit^. 9iQl|^]ittt> 
vi$ iB(»diaa« artiSy an natnrae fideBL Nam ¥i6 tyraniiUft 
cidain vicit nnorbum « oatiira ven> honores tyoiimicidaA: onjn 
«t])(>qu& hoc fpe6tata tua iuiHtia duobus pericuiis periun^ 
tem, & ineuitabilis vr morbi^ & praemiis hoftium, confer- 
nauit.. Solus enim tn potera&v fi me interemiflet morbus*^ 
nnllo ab artewmBdio ohnixuB, tyramricida videri, ac fi noa 
i&teremiiTet^ qiiodcunqae daretur> eo tanq^iaoL falutifsro a 
me fumto, ipfe interfeciffe: Atque etiam caedis opinio facfii 
xe poterat ad obtinenda. fimilia praemia* Vecum. enim vero 

nof^ ^fiUptiJfMl PsrticQlkni ^\ pmetennHBdit 
Vulgo, e Lugd. A. & Anjl. recepi, tum 
rediitt! cum plerisque MSS« & edic ri 
iotiv^ cum Burm. LugcL C. St quaedam 
c<&« haberenc rSv holfim iotiv. Prae- 
terea ^Mfi^vwroq , quod in cdit. eft, 
mutaui in XK^rroq 9 quod adfcriptum in* 
ueni in Margg. Lugd. A. & Angl. Ad-» 
ibripforat autem nelcio quis, ad xx^ivrog,- 
hacc: T^tjj rj} cuvTi^Bt ifcf^^o. x«>* 
BovKuliliHg iy r$ i. K^ if »Miv %^- 
fiefitixiToi ffiH ntptxxicu9 rrpoert^ A'fcr 
licUav^ tiyyiyj^n eUfru^ Srt lAiyxp» a/^ 
cr^iKf. Quae, e Tbucydidis 1. I. p. 73. 
h 8S* lumta, inuehiuntur in Lugd. G. 
vbi ad inidum fere epiftolae relata funt, 
&J/^fi3WTf^ lentur. Genus conflxu- 
ftionis, faepe traoatum ab emdids, no- 
tauit, ad Tbucyd. 1. c. fcholiafta.^ Porro 
pronomen ainoq auftori vindicaui, prac- 
cunte Angl. In Lugd. A. autem idem in- 
ter verfus fciiptum inuenu Eius, ia re» liquis iilft»». abfentta BaudWie ex igno»' 
ratione conftruftionis repetenda^ cunr 
Terbum nullum ellet, ad quod ttCerdi 
pofle ylderetur cafus primua oM^. Sed^. 
eo cum verbo infinito nihil dle Graecis- 
frequentius, lciunt, qui Graecos lcripto* 
res (blent traAare. Legi inprimis me« 
rentur,.quae banc in rem notauir/. Pb^. 
D^ Oruille ^ sfccuratae vir eruditionis ,. 
Anim. ad CbartU 1. L p. 52. vbi edam,. 
cafum iftum verbls infinitis lungi docec 
inteidum, licet non antecedat, vel com^^ 
mode intelligatur idem aliunde.. £ qua* 
genere noftnmi eft: nam» antecedend^^ 

fi6v(fi'yip aot vxpnv^ iwilvy lubii*- 

citur ccxnU itoi(p6itpM.. Cui non difli* 
mile illud Phtonis y Apol. p. i8. ۥ. 
TS^Kxi fdv- aisix^totl . fioi ysycvxatt"^ 
hofAX i\ Twro Xfyivixi ffoCpig eTvxi. 

10. Tlpif ri 7vxeTv2 Burm. cum eddl;. 
quibusdam' irpi^ r^ r. fed reliqui omno^'^ 
Trpii Td T. quod mutsmdumnon eft». Digitized by Google S04 OAAAPUOX EmSTOAAL ihiadM. ttrm 7^p oh% bIx^ ^ ^o^»$oCq m ntu^ hfji^ ^i^ r^ 
yo0w ruftimwmUii Bxw^va r\mw, iyh fj^ ouii kri m ytfA^ 
jfisvoij %j ri PouhQiojioi Xfin^eu^ rcte «S^ j^^^/r^ic oux «j^Md 
voffdxntK &p«^ff mo^wm^ toW Iv t^ix, ^ ori rou fcrifrAVToqi^ 
^m rh rejQM^ ^ osf^ (ppm^7v hM^Bu^. oji^ss ^^ m)v to1« t^« 
lotrrpiKH^i KcCl rolQ rya TriTTscos houvoif^ UTreorcLhKci m rtiQ ijucv^ 
vw 4/u;)^« xfl^ufriiput^^^-i^tSLX^ iffF$(p9ou' XP^^ 'fi^^^f ^^ 
HfUTiipcci SLpyupoiii 0& riii fiui*i'iifzSa rBxynis^^ i^ ^&rnptcii^ 
itfm>^ i^Buyjt ^iK*^ Koii MSt^aq i(p$ipm itkon^ koH ipyu^zo poiKoii fiot^fiiirdxC] Reddant vulgo, ego 
^itur in- tua pi^e/hpe . qmfiifutur^ vel 

ifmile. , Non male,^ fi mo3o tenearar, 
diu^rfk efle ior/ 'im ''y^iMxi^ '& viri rm 
^tuicrhu. iquorum iUud non malcum di& 
fert a forma toquendi iv riv) sivai ^ de 
fpsi Ifg.Falcietu ad Euripid^ Phoen. v. 
ias6. Nam ijr) in fimilibus curae con^ 
fidt fignificationem , cerniturque ea ipfa 
poteftas etiam, quum quis iv^a-juivj vel 
^BTToipiiffitetu iid rm , iiri icouoiv , cet. 
dicittir, quod dl mori^ relus fuis ^licu^ 
ius curae commiffis , finu atque adeo , 
herede aliguo inflituto. vt refte Luciani 
vcrba, t. L D. Mort. p. 356. interpreta- 
tur liemlierbufius i iixxxplrtig. Mox pro 
Su , quod vulgo jn Ifbris inuenitur, te- 
pofui o\ n. L)i(5lum velut ex formula 
iy« iTrJ 001 ysiftusvo^j J, n (jcvKoio xP^' 
cixu Plato^ Theaet. p. 139. C. tc5 A<}- 
yy irxpi^ofjuv^ ug PXimuvTig^ Txreh t€ 
aot) XP^crSxi^ ?5 Ti &v $ou/.yiTX$. Ljfias^ 
conor. Andoc. p. fi8. ^xpxHiaKev xjrby 
ipuy xP^oOxt g, Ti hf fiovAtioAe. Ad quam 
fationem fi, ix^flroin loco, abeflfet fici^ 
id non valde follicitarem. Sed ita libri' 
<nnnes^ praeter Angl. ybi ^. Forte la- 
tfit in eo 5y. 

17. TSf^ ifAXVToS ipvpqig x^Pi(^riipix2 
Animi mei pignora. Nempe ob eaip, 
^uam tlbi accepcam refcro, valetudinem* BOTL. Boykfs y}nxittpt^^m, edidonis 
Anrel. fecutus, reddit ammi meipigno» 
ra. Melius Nao^eorg^'^ alii , pro ^itse 
meae conferuatsonepraemta. qua ' viiv 
tute nemiA'^xA* "Emsi&i notb Euri* 
pidis locum, in AIcefL 341. Xu V ivrt^ 
^orkrx w ^A^?» rx 01Xtxtx 'Vvxfj^^ '&•«• 
ffxg. quo cum fi noftrum contideiis, 
id fauere patebit Lugdunenfis C. fcriptu- 
rae, vbi pro iuMvrovt ifiij^; quod etiant 
adfcripnim in Lugd. B. & Angl. Porro 
Xotps^fifi» jqk ^«%¥^ 4icimt«r, vt jjgj^- 
imipix yiiiiasu^ kou Tpo^ijiy apud luJian*' 
Or. L p. 16. C. vbi vld. Spaniem. p, 
146. Xo^ionipix tSv jxymoa» ad eandem 
rationem habes, apud Dionyf. Halicarn^ 
AnL Rom. I. VL p. 414. I. 18. In E- 
piftolis; quae JSi^/)>/^/tribuuntur, n. iiu 

ed. Cui. p. 350. ituKoyZ Trefpxo^oc^ixi 

Tov Ko^ov rouTov ifiyov To>JJt viw xxt 
(Ae^xXx TXfxox/^7v 001 z^P^^P^^* Apud 
Appian. Lib. p. 23. M^yo-d5y«<r^ V*ayi^oi 
Xjxpirrhpix TYiq ffVf^^fAxxl^ $ oTicpxvov re 
xTfh xP^dov^ — licsfjorov. Ipfe nofter, 
ep. cx. %*p/ffT>J/)/« Ttiq (TcoT^plxg vocat, 
quac oStoTpXy Kxi ;^«p/o"nfp/fl5 nominantur 
in Infcr. apud S^on. Mifc. Kr. Ant. p. 
132, & 133. ab liliis autem a-SffTpx. 
Sed fatis iam exemplorum e citeriorum 
Graecorum fcriptis; quibus fimtlia apud 
antiquiores non memini me legifle;; ta- 
metl! notum iis fult nomen x^c^piTnipiov. 

1%. ^iir Digitized*by Google PMALARIDIS EPISTOUAE. iog noluifti lucrum iniuftum iuftae gloriae anteferre. Fortaffe 
enim, quod tibi tradidit me, tempus propter morbum ne 
quidem habebat tyrannicidii fandte perpetrati formam. Ego 
vero cum in tua fui poteftate, vt, quod velles, mihi face- 
res, tantae viftuti remunerandae impar, vnum hoc noui, te 
conditore artis, deo, digna fapere do6tumeffe. Verum ta- 
men cum medicae artis & fidei laudibus mifi tibidona ob. 
vitam meam conferuatam, phialas auri puri quatuor, crate- 
ra« argenteos antiqui operis duo, poculorum Thericleorum 
paria decem , & pueros inta6tos viginti , & quinquaginta 

Qq mil- 18. ^iAxot^ iiri^ou xpv^oZ t:] Immo- 
iflerarionem fophiuae in donis iam nota- 
iiit Bentleius^ Add, in Difll XIX. p. 296. 
'^ii^.ag x9^^^^ nominat Hcrod, 1« I. p. 
^3* !• S^ Atque ita Atticos locutos 
«fle, docct Pierfon. ad Moer. p. 413. 
/Lire^pdog XP^^i^ ^^ ^P^^^ Herodotum ^ 
qui !• I. p. 23. 4, 6a. Aioiv» xP^vdu XTre^ 
iqu dixit. Tbucydid* 1. II. p. 107^ 1, 44. 
diri^ctiys V sx^v rh iyxKfix revfTC^xKovrx 
TjLhxvr» crxSfjtiw xi^^^^ xfri(p8ou, Adde 
veterem poetam, apud Suid.y. AVi<$tfou 
XPvtTtov* & HxrxiscGh alios. 

19. Ov r^g Kxf yjfM^ rixv*!^! ETrant, 
qui reddunt wn operis domeftici^ aut fi- 
mile. nam wrx in faac fbrma orarionis 
ratione temporis ponicur^ vt accepit 
tfaogeorgus , cuius Latina iunt non nojiri 
faeculi arte fifBos» In eandem fenten- 
tiam Cicero , V^rr. iv. 46. in quibus , 
inquit, eburneae Fl&oriae anti^uv ^pere^ 
nc fumma arte perfectae. cui fimile il- 
lud Ltficii^n. t. IIL Hipp. p. 71^ %0Li elxo- 
n^ iv xvri }J6ov Mvkou rijg apx^^*9 
i^xaixg* - 

, 19. Kx) TToniploiv 6iipix?,slm X^yyvi ^iKx] 
De poculis Thericlcis mulri multa; fed 
omnium diligentiffimc Bentleius in Difll 
de Ph. E. & Refp. III. ifto nomine fae- 
pius ab aliis laudatus. Quac a noftro 
^jmiptx ^plKhetx^ ea ab aliis frequenrius 
noffiinantur ^fsxKnQ^ KyKtKe^f vel ctiam ai BijplHKiidk Loca (uppeditabit non 
pauca Atbenaeus ^ 1. Xi. p. 470. E. cet« 
vbi eriam xpxriip B}fpr/c}^iog ^ & rx Bvipl" 
K>Jix nominantur. Plura praetereo fciens. 
E multis tango Lyconis philofophi tc- 
ftamentum, apud Laert. 1. V. %. 72. p. 
305, vbi Jlle , Al^copu ii r^ Kx^jJvou 
TTXiii^ BijpiKXsiccv i&jyogs x«i rg ywxiJcl 
xvrov loiTKiiV t,$vyog. quo in loco , quid 
per potfTKxv intelh*gendum fit, disputatur 
a doftis. vid. Menag. ad Laertii 1. c. & 
ad Suid. v. V'olxKac^ Kufler. Mihi, fi- 
quidem in veteribus libris fcriptum foifle 
P'c/iiKyy, docet Stepbanus^ idque confir- 
mat Saidas^ 1. c. verifimile videtur, 
P*otxKav ex vitiofa fcriprura ortum nomi- 
nis VoiiXKav^ ac legendum efle V^d^iXKonf 
^ivyccj vt BvipiK^Moky 5fyw. Vnrumque 
genus poculorum , - veteribus in deliciis, 
lunftum vide in Dioxippi Philargyro , 
ap* Jtben. 1. XI. p. 472. B. T?^ ^pi^ 
KXelov rijg fJLsyx^fp; XP^I" ^^'^^ f^^'» ^^ ^^* 

ix^ Kx) ravJfohxKisv , &\nEpigenii 

Heroin. ib. p. 502. E. Ciiius generis 
autem fuerint P'ciixKx)^ docet, ex -^r/- 
fiotele , Jtien. ib. p. 464. C. Nominis 
{^svyog vfum in firailibus erudite, vt fo» 
let, illuftrat Falckenarius ^ ad Eurip. 
Rioen. p. 116. 

ao. Tixllxg i^iipovq] Uxi^xq i^Oipov^^ 
& x^Upovc;^ eosdem, quos viiiiovq^ efle, 
docet , ad Timaci Lex. Plar. p. 96. 

Rjubn^ Digitized by Google acxJ tAAAMAOS EmSTOAAl 9r2Sv 0/ 7ot^UfXf>L 5 fmpai^ ctfMi^n^ &vri ^q/^^c «u^y^ 
7fpomfio?<oym ^ W ^^3^ OVA ^^gwu tfsra^auvM t)v ^d^p*: xnis mihi amicus. Vfum nominis )}/^w 
tetigit etjam fiimmus ralckenarius ^ ad 
£tfr/>, Phoea p. 349. JiCpS^ftu; , vel 
^xl^ &(p&cp:^ , ifta virtute > caerionxmf 
Graeconmi, & grammaticorum inprimis, 
nomen yfltsog inierpretantium, efle puto» 
Ilcrodota^ Platoni^ aiiis, in eodem lo- 
co funt yiitoov iyvd. De verbisr quae 
fubiiciuntur, Kxi ipy. fivpsdSa^ imtuc^ 
iriinr£ vid. Bentkius^ IM. XIV^ 

S/cixiitf^^c , S/$^;« crat sovrct^w 9 ^i^ 
jc T. aJ O* ir) ^rijg iioixsivea^ idem> 
qui 3/c;x)fn;^, vel r»iikzc. Tzetzes ^ CXnl., 
V. 837. de Teucro r OiJT^^ J TeSx;^ 
ypaf^ficcTsu^ ^xxipticg i/z-yjpx^Py i^^ tuu 
itouajcrsiv rs Trivrav rm 'jrpxyyiiroiv 4)J5- 
^ptio?* conE infr. ep, cxxxvn. Demoftb. 
adv. Timotb. p. 1074. D. x«l JeCi/tf/ /xi- 
AffV0'fy AVnAti;i;qtf t^^ Ta^/^ r^ hoturov , 
t^ Tour^ lufxet rGn wivr». lu decreto, 
apud Laert. L VIL §. it. ro V iviKGo- 
fnx T> stg ri^ ffnixxg pvd/^svop (Mpiffx^^ 
rh iT\ T^q iioiwi^edii. vid. M Cafaubi^ mm^ Sc Falef: ad Excerptv Po^^^ 
366. alios. Reliqua, ii^vxi 0*. ffvvrx^iVr 
X. T. A* reQ)exit Tzetzes^ Chil. V. 860^ 
vbi vocat avvra^iv irtjri^r M^v 0% 
rx^Lxpxov ho^ivfiwrr. Ex fiii tempori* 
confuetudine aunuum falarium orvvrc^tw^ 
vocauic nofter. Quae fuerit» apud anti- 
q^ioresGmecos, hufc nomihi fubiefta vir» 
tus , docent Harpocration , EtymoL & 
Suidas ; m quonim verbis, quod inefty 
▼itium. correAum vide a fiimmo Fakke^ 
narid^ noc ad Herod. 1. It p. ^53. Do- 
cent aucem erudfri, tributa illa, quae 
Atheniennbus pendbbant Ibdae ciuicates». 
qimeque (c4i^ndis milicum ftipendiis in« 
fefuttebanty trwri^ aominatv; &i{Ie' 
autem CalUftTatum r qpi? nonten (pipav/ 
aesre ferentibus Graecis^ in etus locuni' 
fubftTtuerit illud ffwri^em. vicf; inter a« 
lios, Spanhem. ad lulian. Or. L p. i65e 
vbi praeterea, Ariftepbarmr ^^ docet^ 
non evrriietoi! t fcd (piSpov nomiiie ^fiin^ 
efle , quum tribotf illius facerec memio- 
nem. Qui (aepius ovvro^tv nominauit, 
f/ata, Qon aliiid cogjcauic quam genen^ 

rim .Digitized by Google rajLLARIDIS fiPlSfdtiAft ^o? minia drachmarum Atticarum. Ac praeterea fcripfi Teucro, 
difpenfatori, Yt falarium annuum tibi det, qiiantum acci- 
piunt nauium praefe6ti , fatellites , ac tandem ordinuitt 
du6tores, paruum quidem illud pro magni beneficii vi- 
ce. Efto vero eius, . qui remynerando impar fit , ad hoc 
confiteri , vicem aequalem non "poSe reddere beneficiis 
afie6tum. Qq^ CVII. AL- ^uam nominis poteftatem in Demofibene 
ctiam obferuarunt grammatid, fiipra ci- 
tatu vid. Plat. Rep. V, p. 658. D. 
Legg. IIL p, 809. U & V. p. 8^ B. 
Tim, p. 1044. K. in quorum poltremo 
loco fic philofophus: Txrjr^v ovv iij r6rt 
iiifiTTX^xv riiv hxjd^fJt^mtv ^^ ayvret^tv 1} 
hU TTfioripGug vfiSic iiMXOfffiwxffx xarujw 
ir£v,— vbi vicma haKo^/in^ig & avvrci^^ 
funt, ficut xodfAO^ & rJ^? idem fere 
efle, alibi -diflxim. IUoautcm ^wri^euv 
in locum nominis ^pm fubftituto, de 
<}uafi?>ra, facilis dein tranfitus inde in 
ipfa militum ffiipendia, quem vfum etiam 
notauit Suidas. Sed in euni locum qui 
tranftulerit, Diodoro Siculo equidem an- 
tiquiorem inueni nemincm; quem vid. 1. 
V. p. "^67. 1. 19. & alibi. Multo mi- 
rm anoquioribus Graecis ionotuit latius 
€tiam fumtum pro quouis amuo faJario ; 
vt apuA jlppian. Syr. p. 87» i Teptaw^ 
fio^ Urpiq E^pxfrhrpctrog M fieyltrrcug 
cvvri^strt Zs^evwp cvvip. qoibus plura 
sddi necefie noa eft > cum nota fint 
exempla. a3. K«) rSv Kotirav oi rc^xpxfit] No- 
fter, ep. lxi?. ^xpxtvQ ii rA hotxov r$ 
K?^taiev6t. atque ita rov XotTrOv paffim a^ 

?ud alios. vid. Mark/and. Anfl» in Max. 
"yr. Difl! xvn. p. 682. Alterum r«y 
},oiTuy cft apud Herodot. 1. V. p. 394, 
1. 29. (fviiio^ K») a^yog fxfytrrov fjth cti* 
roT<rt vifMVi irt S2 tov Xoticoov vfJtJv ^ 0€^ 
Trpoeorixrrs rijq lS,*Xx£ioc. &, 1. VL p. 
453- !• 7^ x«J rovq A^^tvilovg rpor^ 
rct^h w^xfievoq^ rm Xoittcov Trpccrotot iyro* 
}JfA}f<rs AxfA^pxxiivoliTt, vbi male Falla 
Teddit primis ceterorutn. quo errore et- 
iam lapfi funt in interpretando Apollodo^ 
rOy 1. L c VI. §• &. T&v II XotitSh y 
AV^AAttv fiiv E*(ptxXrou riv^ iptrref^ 
iri^ev^ev icpixXfJtiv ^ cet. quae egre- 
gie emendauit Bentleius ^ criticoium 
princeps , not. ad Horat. L II. od. sxsu 
V* 23. 

. 25. lipo^Moi] Si libri fkuerent, mal* 
lem rpoKsiiricc^ vt ep. cxxxvu. Mx irpi* 
xetrxt iojceTv. Sed, iis repugnuatibus^m« 
hil hic quidem muco« / Digitized by Google 3o8 i^AAAPlAOS EniSTOAA.L 
pj". A A K I B O XlK n^>,VKX6iToc Me^a^nvtof^ ov mrifyopet; noLpit ro7s ^oXWou^ 
Trpo^criM^ ]aMro /lou voow mfJKBOTov. ovk iyvoci ^i Au-30 
9Fot4 $ho6iYyBXh^ofim(i aoi ko) ^otKpvo^. ai ^^ ovk oLv ovV o^utoq 
i^ TfJc rixyvK- ity6fjui>v A^dKhvribi /isros^ irkvrm M^ouro t«v 
hSiv. ^ufj^oa-oi fih yo^p kpp^Trm Uptxarim rexyn. ^^Z^^ ^ 

VMOi^ ft8. AAlOBOili] Hemfterhudus arf- 
fcripfem A^xxlfjUfi. Sed libri, quos vidi 
Cttnnes, A*X«/3ow. quare hoc retinui. 

ap. O' Mefftnivto^'} De Polydko* no- 
ftri medico Meflanio, vid, Ra^t^fi E- 
log, Sic. n. ccxx. & Fabric. Bibl. Gr. 
t» XIIL Pi 376. Vrbis Meflanae ac Mef- 
faniorum raciones, quorum mencio etiani 
fiE ep^ cviM. & cx. diuino fuo ingenio, 
fimque erudidone, digna commentadone 
excuflit BentUius^ Difll de. PhaU Ep. & 
Refp. ad B. IV* De nominis fcriptura, 
in qlia etiam-, m his epifl:olis, variantli- 
hri, faepe egerunt eruditL; quos, infimi- 
libus, nolim manufcriptorum aoftoritate 
niti, cum in iis plerumque incerta ho^ 
nmi ratia fit. Antiquiais per duptex atz 
fcriptum fliifle, docent numi conq)lures*, 
apud Parut. tab. xx. cet. nec temere a»» 
pud poetas id inuenias, prima (yllaba 
breut. Nam etfi fii^oq^ & ftkirnq dici* 
turr vbi tamen nomew loci efl; , /xiovp? 
folum Ipeftari videtur* Et quicfem anti- 
quilE^um nomen Mhfnn faiffe, difcimus 
cx Hmtr. 11. B. 582. vndfc Msjcnfvii^ 
ciusdem formae nomcn, cuius Kafiffvcr^ 
yif, Bep^^v^^ Tbifiivii^ Alfjwi ^ AVifVJf, 
Kt/3;'}»'»» 1 KyAAJfVJf , Ky/Jw» fimilia, iw 
geographia nota: quorum, etlT ftirpes in 
temoiifllma hac antiquitate fiepe incer- 
ta,e funt , aut plarie latent , rario tamen 
haucf dubie par eft, quae nominum ^5- 
T^nwtt fipHv^', yxxjivtjy cet. nam a nomi- 
niba*? ^ehvtvi^ 9 ^'V^fj^^ » yoLXi^vl^ orta, a 
fimplicioribus proncifiuBtw:, afoo:^, «^^f^ Cue Apit^ ytidt mpky ^BifHrf^ fim. & 

r^A«, bcmimue fomns vicinis, quarunv 

ftirpes in lingua Graeca fiint %}m , fpkn* 

deo ; ipu.y vel stpa , ne&o ^ & yiT^y. 

quod peperic nomina yixx, yxXepig, a- 

Ba, quae 2t /piendore ref explicatae» & 

quadam leuitate nitentis, in alia quaeque 

loca. funt translata, cum vicinum yiXxm: 

etiamnum, ifl:a nitendi virtute, fuperfte» 

fit, yi>,Av autem Opiconom & Siculo- 

rum lingua , ^ix^nv appellari obferuat 

Stephan. Byz. v. riX^; quod eft Lat; 

gelu ^ a li>lendore haud • dubie nomine 

lumto* Mitto p!\ira huclpe<5tantia.decli^ 

nata verba , vt yA^« , yAikp« , yx»^ 

(TXP^c^ ^XvKvg^ & stlia multa ; cum id 

tantum ago, vt, nominibus iftispropriis, 

in ijvig aut ifwf cadentibus, eftendam^, 

declinarionis Graecae formamefle, quaey 

certa ratione^ abaliisr iisque fimpliciori- 

bus nominibus ea orta cfle, prodat. Vt 

minime- eorum probem (entenriam, qui- 

buf HomerfMicr(njv^KXT*a7roKoir>iv , nomi- 

natam eflE^ pro Mfo-o-jfiojv ,. viderf, lcr?- 

bit Stralio^ L VIII. p. 559. quod etiam 

vifum Euftatbio^ ad Hom. IL B. p. 295; 

!. 1. aliis, tam veteribus, quam citerio»- 

rum temporum erudiris. De Latfno no- 

mine^ etiara , fitne id per ^ , vca a fcriben^ . 

dum , dilputatur a multis. vid. intcr alioar 

Burmann. ad Ouid. Met. II. 6^g. ne^ 

dubito , ^'fai de oppida Siciliae quaeftia 

eft, qum ad nomirris Dorici fbrmamLff- 

tini Meffanam nominauer&it. De altero» 

vero Feloponnefi* ad exemplum poeta* Digitized by Google IPHALARIDIS XJ?1ST0LAB. -305» 

CVII. A L C I B O O. 

POlyclitus Meffanias, quem proditiofite apud ciues acctf- 
fas ^ liberauit me morbo infanabili. Nec ignoro , me 
lu6lus annunciare tibi & lacrimas. Te vero ne ipfe quidem 
dux & au6lor artis. Aefculapius cum omnibus fanauerit dii& 
Nam corporis infinnitatem curat ars; animae vero morbumt 

Qq 3 mer rom & hifloiicorom Graeconim, vbi 
Mfo-difiof inuenirent, credibile eft, eos 
Mejfene^ &' Mepnius porifflmum fcK- 
pfiffi. Apparet, curhic, &alibi2 Mf<r- 
whvtQ^; fcripfertm , cum edit* reddiderim- 
que Mejfanius ; tametli MSS. omnes , 
rxceptis Medd*.B* C. & Burm^ bic 
faaba^ent Ms<riyiG^ , atque ita eriam, ex 
hoc loco , Tzetzes , Chil. V. 856. vbi 
rh larpdu IloXvK^^mv im lij^ Me^ijuij^ 
nominat. Bpiftola tamen cviii. & prae- 
fertim ep. cx. in pluribus libris per ^^ 
fcribitnr. 

30. Oui^ A/vm 3^ AuT«tf ibaiy^ysXii^ifJie'' 
mv^y^i''] Citat loaxaifVoifius ^ ad Ltban. 
ep. cuxvii. vt, particTpia loco verbi in- 
liniri, doceret, poni. Maioris momex>- 
ti eft, obferuafie illud xi^xq rf^yyfA/* 

'ZSfuvo^ Kx) ix)c^ux: ad quam rationem , 
Jn Luciani t. II. Icarom. p. 790. poft- 
qiiam philofophos omnes fulmine percuA 
furum, fe reliquis diis promififte lovem , 
feque a Mercurio delatum in terram , 
mrranit Menippus, 57^5//»/ rolvuv ^ in- 
qnit, Kx) rolg iv rp Tlotict^^ ^epnrxrown 
T&v <Pt?\^i^v , xirx raiira sves^shtoi' 
luvo^. 

31. 2i 5^ ^x iy ovV etvrU i rif^ rixvm 
^sfZrOiv AVjcX)fT/>^ fjuri Tivrav M^xtro 
rSv tsav.l Non diflimilia genera fuperta- 
tionum funt, quaefupra vidimus, ep. ix. 

•tfj* itv sl isSv vi rtq £i<rri(nfi. ep. 

lxm.,oi% o7ov iytpuTdp rivi 'TTst^slviv futr 
tadiorixt rhv rxinjq i^oua^lxv^ i?X oSii 
4sSv r$ hvoimtiem* d <po paruipper difFert id, quod, apud Heredof. I. II. p. 
i86. 1. 84. eft: A^Trplsoi i^ xiyecxt sivoU 
fjis 4 iiivotXj fsniy Hv teiv fuv f^fiiivx iti* 
vxtrtxi Te&ffxt rijq (Sct^tMinig'' Propius a 
noflro loquendi genere abeft Lucian. u 
L Deor. D. XIll. p. 237. ipxfuvi^ (rs^ 
pi^Q$ i7r) xs^xJ^iiv ix roxi eu^xvdu , cigr§ 
fiffH riv Hxniovx iivxTixl es^ ri xpxviov 
auvrpil3svrx. vbi vid. HemJferbufius^nottA 
loci non immemor. Similia funt ibid. 
Dal. Mar. II. p. 0^94. ^vbi Homericum^ 
xy^ ovx i(pixXfiiv y linsTXf cvS' E\ofrl^ 
tav^ Od. I. 525. refpici docent eruditu) 
t. II. Afin. p. ^74. 1. 36. & t. RL Tragop. 
p. 653. 1. 142. Apud Plutarch. Plac 
Quaeft. p.^iooo. C. legas, obY AVxAif- 
maHxtq rdri y* (Huxe isoq^ ed yxp eifjue* 
roq VI ^xpirouq Ixrpslx^ ^%Hy ii ffv iroi* 
Xov xx) iieCpixppcivitq xatxpiiig. lUorai 
refpiciens Atben. 1. VI. p. 256. C Sw 
txrpsvffxi riiv iyvotxv ovi* Ke^x^^TiJHxtg 
rouri ys vofJ^w isiirixt. addo Tererhm 

Adelph. IV. vn. 43. ipfa ji cupiat 

Salus^ feruare prorfiis non petefi banc 
familiam. Aejculapius quemadmodum 
i rifg rixv^ nT^sfzuv dicatur, difcimus ex 
Plat. Conu. p. II 83. D. ^ivrx rk rot^ 
aZrx rovroiq iinmits)g tparx ifjLVonireti 
xxt ifiivotdv i ^fiirspoq irpi^ovog AVjav- 
ir/J^ CSg (pxftv otis oi irotnrx) , xeii iyii 
n^sHofixt} (rwi<rryi<rs riiv ^fzsripeee rixvHV» 
Idem noflro cft, ep. cvi. i xrle-x^; isi^ 
ryiv rixvijv. Genus loquendi , i w rixinK 
vrysfj^v , fimile ilK eft , apud Atben. p. 
335» Dt Xpietrrreu Y iviM 0t^ rhriif Digitized by Google 3IO OAAAPIAO^ finiStOAAt: 

voffw UrphQ upreu Mvoroc, h ha^ietrraTov k»ri sroAA^v xei) fOh 
yti^jKf» et^tKHfietTav^ wk cumawv , h sfMi TFpor^et^, ^AA* sxoO'^^ 

pu'. MES- . lamblicb. de Myft. C. I. princ. 

^ei^ i rav xiyav iiysf^v^^ EVw^ • 

Atqoe ita alii^ pnieiercim ciceriolris GfHe^ 
ciae fcripcores. Porro, i AVxA)f9r/^ /m- 
rk irivroi¥ rav 6e£vy vt alia flnulia» ve- 
lut ex fbrmula foUemni, dicuntur. Ho« 
rum vfus fiequens oratoribus; vid. De^ 
mffib. PhiL UL p. 9^. E. Phil. IV, p. 
97. A. & alibi. Adde Hippocraf. lusiur. 
princ. & quotquot fere exftant fcripto- 
rum Graecorum. 

^tiX^i^ 8i v690v larpig IZtm t&votr 
Saepe mors larfHq ruv xcaciav & fim« 
CbaritOj 1. HL p. 45. L 9. (i^vw 
tk Thtdvoorov rdo TMoug Ixrpov ivifu^e. 
ybi vid. D* Oruitl. An. p. »56. Eodem 
perdnenc Jefcbyli^ in Agam. 99. Uodon 
T« yevotj rii^^i fupifiyyf^ , quaeque ad 
eum locum, in Animadu. L. 11. c. u. p^ 
a57. ex aliis chat clariflimus Abrefcbk 
Cum noftro in prinus comparanda Pla* 
gdnis verba, Legg. X(I. p. 993. vbi iu- 
dices, cum hommes iniuftos, qui corri* 
gi & ad meliorem frugem reduci non 
poflunt, videant, tivovrov lotfiot raTi om-a 

ho^sMroug ^puxaU itonyififfvrs^ i^iot 

hrxlvou yiyvotVT Av tJJ- tAoth TrdXei. Alia 
latione Cadmua, ^vx^e larpbv Keeriktxsv 
rk ypipkfiMT»^ vt eft in Pbilemonis Apol. 
♦pud Sfob. S. Lxxnc p. 469. 1. 39. quo^ 
€um conuenit infcriptio , qaam in Ofy- 
«fianduae, reeis Aegypti, bibliorheca 
fuifle tradit Diodor. Sic. L L p. 58. 

u^^ )otrpeiov. vbi flmilia plura dabit 

TefeBngitst. 

34. O y hrot^iTTXTov &. t. k. (a* &• 
— Tpoviixi^} Bentleius^ Difl: de Ep. 
nu XVL p. 4<$- e MSS. legendum eflS docet, tv hf hrocxii^^r^^^^^pooiix^^} 
efle autem &v vafXTrXfgpaptxTtxSv. Cui 
quod obiecit Boyleus^ in Cenfuia fua An- 
glice Icripta p. 1103. vt vul^tutn ivaiC»^ 
iirrocTov defenderet, id reacuifTc conful- 
dds fuiflec Unum tamen eft, quod fW 
lenrio praeterire nolo ; in uUo fuorum 
codicum inueniri iv iTraxii^rrotrov , Boyh 
leum negare.. Nec vero e codice Angli* 
cano^ quem voluifl[e Bentleius videtur^ 
vUa fcripturae difierentia notatur in eius 
libri coUatione^ quam diUgentilOme fa^bi^ 
ac mecum communicata a poHdflimo 
GaHj. Vc incercum flt , quem MS. vo* 
luerit Bentleius. Ac dubito, uilum efle, 
in quo fcriptuip flt &v i^axiioraTOv: cum 
omnest qoorum mihi copia concefia fuit, 
hftbeant avsiraxiiorTocrop. £ft tamen all^ 
quid non omnino difSroile dus, quod 
voluic BentleittSy in Bunn. nam ibi di&» 
iun6tis parumper Hteris legat ivevaxii^ 
irrarov» cuiusmodi aUquid mueneritne ille ' 
fai AhgL inquirant ii, quibus tand res 
videatur. Equidou haec monuifle con^ 
tentus» quod fidem vtriusque, Bentleii & 
Bojlei^ fpeftarent, de ipfa Bentteii emen- 
dadone fic cenfeo :. Verum eSk iiraxfii' 
ffrarovi fed iv delendum , ortuin ex an« 
tecolente iv; cuius generis vida mulca in 
libris veterum notan fblenc Ne dicam. 
iflud av modo interponi in MSS » vb! 
nuUus ei locus eft; modo negUgi a libn^ 
riis, vbiplane neceflarium iUid eft; cuius 
generis exempla in his ipfls Epiftolis 
non pauca praebent Variantes Leftiones 
MSS. Vt pofthabids MSS. omnibus^ 
non dubitftuerim Itv delere. cui hic Io« 
cus nulliis erit,, nifl ante certo conftice- 
rit« pofl^ eam pardculam eciam iungi mo- 

do Digitized by Google 3»« PBALARIDIS PPI^TOLAB) 

medica fanat mors; quam grauiffimam pro multis^ inagnis- 
que iniuriis ^ non ab imiite fuS^ , quas ttihi obiitis^ fed 
ypiuntariis^ quas ipfe feciiti» exfpe^ba» CVm- ME&. 4o^ Impenmdi. Qnod h«id (cio , m rHo 
idoneo exemplo aemonftrari polBt. No- 
ftro Don diiliinilis coloris func, ep* cxix. 
Tov iFfioroy ytyoviroq wA 90v^ ro iiunper 
4$* iificjy hi^Sou vpoaiixw» ep. xxvi. 
robg ouv Am^ « rpdTtfi itix^ovTot^ — 
h rdx^t vaf iifMV Tiiooiix^. quocum 
confer ep. lx. lxiii. c. eet. Reftat^ ver- 
bo moneam, in exemplari, qjiio aliquan- 
do vfns fum, Uemfierbufii ^ adfdriptum 
cfle iv»T€xU(rrotToy. Aptum Cme livx" 
Tov iTsx^^^^^^^op. nec ramenf opus muta- 
th>ne; tametfl fi^eqnens fimilium in JV1S&.. 
permutatio eft: qua de re legendUs acu- 
tfflimus Pierfon. Verif. 1. 1. p. 67. Vfum 
nominis iTxxt^^ tranfkti ^ vid. in Plat^ 
ep. VII. p. 11278. F. Max. Tyn D. xx. 
p. 235. & alibi. TranlTatum &x^6Gi»t' 
S^qucns 1» his epiftolis. Inprhms autem 
conferendmn, quod iam citauit Bent^ 
Jeius^. ep. r. p. 28. !?.dpGv ix^^^tyirxTov^ 
35. Xl% i(ioi TpoTpsTit^] Ad quae me 
tortaris. id eft, moribus tuii nequiffimis 
provocas. BOYL. Bentleius^ DiflT. de 
Ep. Phal. Xm. 5. 36. &, ibid. p. 48. 
^gorpivstv idem hic eflc , docet , quod 
^poipipsiv^ in illo Taorspi fm Tpo^ipst^j 
X. T. A. cui fimiHa funt , apud HerodB' 
tumj 1. I. p. 3. 1. 5^- Tgv? Ji, Tpdtfrxp- 
(livoov TxuToty Tpo^psiv cr<p/ '^^iisln^ T^V 
ipTxyiiv* dog efi Hvts^ xiro) ilm^, ovils 
ii&ivrsq iTxnsovrosvj Pov^^ixri 0^1 Txp" 
ixxoav itKXi ylvsffdxt. &, 1. IV. p. 347. 
t 6. xP^uf^^voto^i ii reup ^pxlctat Tpoi* 
ipsps jj hudlii T7IV l^ AtBv^v iTOtxifiVj alios. 
Vt , fi in antiquiore fcriptore verfaremur, 
ubi fua dialefto ralio omflit, ad eandem 
rationem corrfeendum efle, poflec vide- 
li Nun fi uuun aliorom fcriptonan iQpe« AeSt in ^ismctioqiie puteoi vatss ftfo^ 
rpiTstv^ alienum id eflfe , appdrebit, vc 
rede oftendit Benfieius » 1. c. & in Re^ 
iponf. ad B. C. p. 228. £ft praecefea 
adiud in promtu remedium , nonnullis foi^ 
tafle non omnino dilplidturum iUud, qui 
elementormn fimilitudtne magi» ibleaac^- 
quamaliis in(&ciis,eraexxiationum aeftjsift«> 
re bomtatem. Monuit enim aliqoando^ 
me clariinmus Rubnkeniusy m exemplaK 
ri fuo, uelcio quem correx^ vpo^pt* 
fist(;^ Ac dicitur T^ptfi^tp r/ rm eadem^ 
virtute ferey m a Latinis macuJam aJicut 
tnurere ; fxn. Frequentiu& qm'dem, eo i» 
loco, apud Tcteres, eft Tfo<rrpt0sstcuf vt. 
Demoffb. adv.Timocr. p. 801. C. begi»^ 
l/tMftx 2* 9 6ufAtxTiiptXj ir T»TotxuT» sorlih 
pMTXj sxv fziv irsp^}^ 7$ ^Air^i» rAd^^ 

TOU TtVet ii^V TpOfSTpi^^O TOiq XSKTIffiU^ 

vou;. eique contrarium iTorpifisdixi^ apud^ 
cundem , i. Olynth. p. a.. F. tm rAf 
iTotvopkiffifisvoi , riiw hri ra^ TsTpoeyuJh 
vofg £io^lxp iTorpt^fAsixj & alibi. ded 
in citerioris Graeciae icripconbus non mi« 
nus fi-equens Tpc(rTpi(3srv y ut.in Laertii 
Prooem» §• 5- P* 5* Tivx y^p i&Tpovoryo*: 
peist^ rhv txv to ivApiTstov Txio^ i(pet* 
iouvrx ToU iscT^ TporrpiififXi — ^. vbi Tpoc^ 
rgifistv parum differt a Tpn^iTTstVj ibii ' 

I. X. p. 655. ^ 123. CUiuS lOCO TSfiiXT^ 

Tstv cft in Arifiopb. rlut. v. ^pa vbi vid* 
Schol. Neqpe tamen , noifa-o .in Ipco^. 
temere follicitandum putOTporp^fic^ciini' 
in eo MSS. conueniant omnes; oec ob» 
ibbit vfus plane fingplaris hmui vertxi» 
nifi, eadem de cau&^ qoatqiliirhna alift 
in his Epiftolis reiicere velis, qoae honi 
dubie ipfius audoris limt. Reddo 8omi 
auQ Btntleio^ esfrobrart vei ^bUuftm Digitized by Google 3»S ^ Pjf I 0AAAPIAO2 EniStOAAi; 
M E S S H N I O I ^ TFfo^oTyii^ ^KpAywTfyav yeyowTct^ oti fie KXfimrx A«/3^v, 
%uvkfAmi k7^9KTfimt ^ X^^&^^toltvh l^vipT^OLffe voaov. ka) tov e^ai^4^ 

VOV (AVTOU Tlif ^KOUOOVVtlt ^ KfUTViyOfm AhKiXS TTOiel^Qe. KX) TovSt 

ofj^oyovvTeg y ovk cCi^x^^ve^U* ^y^ S^ ^avfiu^^i tJJ^ Te^m ^vtov . 38. n.— rJy IxTph vfuTg Aci/^.] Ne- 
gat vero Celfus ,• aliquem ance Hippocra- 
«em exftirifle, qui artem medicam pro- 
feflus fuerit."BOYL. Legitur vulgo vfiuv' 
pro ifisTg» Qiiam lcribendi rationem fi 
fcquaris, Polyclitus cenfeudus efl: Mefl[a- 
niorum eiuitati a mbrbis curandis fuifle ; 
quod a rarione temporum, in quibus ver- 
iktur noflier, alienum non efl:. vid. BBnt" 
lesus, Add. in i3ifl: deEp. Ph.XIX. p. 
»98. cet. Sed Budaeus^ C. L. Gr. p. 790, 
& ex eo H. Stepbanus • Th. L. Gr. t. III. 
p.438. G* fift&v legunt; atque ita Lugd. 
A. & Angl. qaod nonnullis fortafle ante- 
ferendum videbitur. conf. ep. cvr, cvii. 
&CIZ. Nec enim verifimile efl:, fophifl:am 
fiium tyrannum induxifle, alieno, non 
Juo, utentem medico. Verutn cum Medd. 
A. & B. v{i^1^ haberent , id verum eflfe 
ijon dubitaui. Nec caufii addiri prono- 
«inis obfcura eft. liam contraria eilc vo- 
loit fophifta , vfjLstq fAijjUpsdig , & quod 
infia eft; h^ 3^ ixufiJcti*., x. r. a. 
' 39. A^icpcsyxvTlvxv] Budaeus , & Ste- 
fbanus ^ 11. cc. addunt l^svhplxc. quod 
in niillo librorum inuentum, vnde fumfe- 
rint ii , ignoro. 

40. K«) rhv iirxtvov d» r. 3,^ xemtyo' 
flav iJ. voteT^el Pro iromtriB Hbri ope- 
ntcm formis delcripd omnes praeter Ven. 
mfiTTotiT^i» quod, v^alfos mittam , Bu- 
daeus^ 1. 'c. Larinc reddidit^r/7e/q^tfrtf 
fftterpretamfnt. Stepbanus autem, 1. c. 
prolaris illius verbis, fed vereor^ ih.quit, 
ne potius fcribendum fit TxpxTOisJcds. 
E£0 veto ue boc quidem mlde ptobo: Nam lexpxirotettrixl ri de iis' dici fplet^' 
^tfi imitando aliquid ad exemplum alte^ 
rius faciuHt , jfue Jimile , J^ue mutata^ 
parumper fQrma. Vt exempUs in medium 
prolaris abundef docuit vir Graece doftifli'- 
ihus, Fr. L. 'Abrefcb^ Dil. ITiuc. 1. I. 
p. 133. Inter alia locum habet in graiq.- 
matica, vbi de verbis in aliam formam 
mutads fermo eft, vt in illo Paufaniaey^ 
Eliac. p. 397. TJ Sf «Aw Tb hpiv roy 
Aio^j ^xpxTTOtijffXvre^ ro ovofix^ /i^Xtiv Ik 
TTxXxtov KxKov(n. Similiter Tpvnj a Fbry-^' 
nicbo , p. 98. dicitur efle rHv Txpx^eTrot^^r 
fiivcov. Idem verbo. Trxp^t^^rrstv figria- 
yit Conon , Narr. t p. 244. ^ejffxt; ri 
vTniitoov iir^ ILvpiiTniSi itx^vivxt riv E'AAj{«- 
^ovTGVy vTsp Mvctxv UKt(r6 ^pvyc^ (fic 
leg. pro ^jojfff, *^.) xvr) Bplyuvj ^pxxi 
Tt TTxpxV^xyslfnig^ ri?^ Aif^fi?^, fiirovo* 
f^xciivTxg. Cemitur eri^m ^xpx ad ean* 
dcraTationem in Tcxpxxxpxrratv"^ quod eft 
in prouerbio , rh vofXKTfix irxpxxipo^cv^ 
de quo paroemiographi confulendi. Inter, 
alios, eo reipidt Synef. ep. V. p. i77,' 
ed. Cui. fic, vt victetur, corrigendus, ^ 
Tovro fidvov eU fiiTov iXKvvxrs Kcii Toh^ rpx^ 
xel^TX? rovg TTov^povq tov^ xxOJiTrsp vofitT' 
fdfX ri iiyfAX ri dstcv TrxpxxxpxTTcvrx^ 
irxpaviyKXTs kx) voiiiffXTs (vulgo Trepie" 
viyKxre Trxrt 'jrovii&xre) xXTX^xvm otrt^ 
vi^ €i<ri. Pertinet eodem porro TrxpahTv; 
cuius ufum & potefl^item illuflrat PJ LeQ* 
pardus^ Emend. VI. €* xii. necmultum 
abit TTxpit in TotpxfMtisiffixt^qjdznAo Hpia^ 
nus^ ad Demojib* pro Cor. p. ^77. E. 
7rficptif4t{9JtTtM 9 ixiq\itt ^ii ^vfj^^cpx$^' 

K^f4,^ Digitized by Google PHALAR.ID1S BPISTOLAS. 


CVIIL M E S S A N I I S. 

Polyclitum, vt audio, medicum, vos accufatis, tanquam 
qui proditor Agrigentinorum fit, quod me aegrotantem 
promto animo, cum poffet interficere,grauiflkno eripuit mor* 
bo. Ac laudem eius iufiitiae accufationi^ iniuriae facitis; 
nec id confiteri, vos pftdet^ Ego yero magis, quam artem^ 

Rr eius • Jrolfio noTi intelle^, hunc in modum 
vertit, in not.tul Lucian. t. L p. ^7, vbi 
de hoc verbo agit, Hemfterbufiusi Ca* 
tamifates xfpportuna \>oce moUit tegit^ 
que p furtum Pbilippi dicens , non faSum 
prudens at^ue egregium. Addo eciam 
. wctpMo^s^M^ apud ^tbenaeum^ L IV. 
p. 137. F. vbi coquum dicit, xpiag retpi- 
^pcv Aq rapixo^ iia^K€uxcaifTx ^ ucurtt- 
^tiSnveu , ^^ Txpaco^kljifuvo» wowipaq. id 
cift , flazris caefum fuijfe^ tanquam qui 
pifcem lalfum imitando carnem falfam 
malitiofo inuento comminifceretur pa-^ 
tare. De vo^pcMroiM^ai\ apparec, vc 
opinor, eum dle verbi vfum ac potefta- 
tem, vt ab ea coBllnidtione, quae noftro 
an loco eft , cum duplici cafu quarto, 
plane abhorreat. Inueni autem , quod 
in eius locum fubftituerem» in Lugdd. 
B. C. Medd. A. B. C. Burm. & ed. Ven. 
vroieiote^ ei, quod voluit auAor, (ignan- 
do aptum inprimis verbum. £ mulcis 
cxemplis vnum & alcerum Tubiungo. Xj- 
Jpas , contr. Alcib. p. a8<S. iiroMylxv 
fTOiovfUvov riv ieu/rov filcv rSv rA xonpi^ 
ifjMpntfiaruv — ;:— . Demoftb. de FalC Lcg. 
J). 309. D. Ifivrx CAlo%/vyy) rolq ^icoXXoIq 
xapxiBtyfi» ^roiiio^are* cui non diflimile 
Xenopb. Epbef k II. p. a8. rol^ i>Jkoi^ 
olxireu^ rhv ^ alxJaiv TO^orofixi Tcxpir 
htyfiou PIuRihucperrinentia,poft alios, 
A;dit /)* Orui/L ad Cbarit. 1. I. p. 34. 
E noftro addo ep. auAii. nvii fioi xi' 

firoo ifjboipiiv itpor^ipttrte , raurnv 

^ifyi^iav TFQui^a^ti. coque refero, qaod eft ep. xcix. — rk Kurpa — Jhc^^ 
fik TTotovpuvoi ifikv rnv x^f^^* '^ Libanii 
cp. II. vbi nunc legicur ri ra ix) w iv^ri- 
paq 4x€ivn^ imtiOTa Ixi^a 0i?Ja€ ip^ 
iiroiiivav , haud dubie eodem conftruftio- 

nis gencre fcripferat ille W ri p^fiM* 

ja hjya (pixlag ap^ iTotnra , vt Reg* 
cod. habet, monente ff^oi^o. id eft: ^uod 
paucos fermones ^^jpfr^ iUa babitos amK 
citiue tnitium fecifti. Corrigo etiam in 
Heliodori^ 1.* VL p. 1265. vitiv rl eltrlSti^ 
ivofia^ tln yvapll^ere y eln ici^^noii^ 
elri^atiiav Ifz^ TeTolntrti^ xarafinvv^a^ 
re. vhi TMhav iffi TTeToin^tiy fcribenduoi 
efle, minus dubicabis, fi concuieris ibid. 
p. ^84. xai iJ fiiv iknisviti^ iJxeVf ^ 
xaiitxv fti Xiiroinoat^ Tapeiffiuri TapJv^ 
Conuenic P/auti illud , Capc. IIL iv. 47,' 
Ftfceieftus^ Hegio^ nunc is te ludosfa^ 
cit ! Similia genera loquendi , in quibus 
duplex cnfus quarcus , cum faca^e , alii^ 
que veibis, e Lacinis dedic.' incer alios» 
Cortius^ ad Snllaft. Cac. c. fl. p. 11. 

42. BavfialM rH^ Tixvtfi avrov rov rpi* 
Tov fiaKXov2 ntec cam ex iis^ quae hic 
Ibquuncur» quam ex ep. lxx. (cvr.) rpi^ 
Tov ad mores referri, vtcunque alii aiicer 
fcnferinc incerpreres. BOYL. Refte Bjy- 
leus rpirov ad mores referendum exifa- 
roauic; id quod cldre apparet ex ep. cvz» 
Quo magis iniror, eum veram auftorii 
mencem non ailecucum efle, dcm reddit, 
Ego autem cum bominis artem , tum ma^ 

S's ingenii probitatem admiror. quod' in 
raccis noQ eft; quae, vt ficri par eflet, 
Lacinar&d. 

43- 0"^« Digitized by Google \ 3«4 ♦ AAAPIAOS EniSTOAAL rvpoMm wf^pijK^y &AA* 6)C voffmTo^ t^wij^a^ chaKS. ko^) h}^ 
f^ T^v i^fieripm fJtifjL^iy^ ovV ot0W Ttmvd^ iumov. h^ ^ rifv45 
e(ii>iv ev^oLpiOTiaiv , 0/1^«^ roT; ^pohotQ Xuis?iMTm srMrAounfxa^. 
oT^oft 70VV y ori ^«a^ rifv doo^^v rSv svx^oLp^ffTtjfiav ^ sr^fc ^X^^ 
TTpo^oTou fjLoi^w A^Kpo^yuarrivm^ tt Tvp^moKTOvo^ ^«t?MpihQ oucou^ 
ffQiiVou. * nOATKAEITI^ 50 

AVlAtio-os ^fat ^6 K«AA06/o*;|;poi^ ^ our6f$ hci^vXewmrk fio$ 
TrepiCpoia^SK^ Sk f^ f^^ opAo^ijo^aM r^v hi^eai»^ a>JM Koti «^ vsjdCi/rA voviicot^ ffiffdxi} Reuocaui ex 
cdd^vetuflis, confentiendbus etiamLugd. A» 

B. Angl. & Pal. Sri Mt) iv. fju t. pro ort U 
iv, U6 5r. vt, ad exemplum ed» CommeL 
edidit Boy/eus. nam pnrticulae ii locus 
non eft , omiflae quoque in Medd. A. B. 

C. Lugd. Cr & Burm. vbi eft Sri (u 
tvJkxcvra 7n<n€vBeU. OV/ la») iunfta vi- 
de ep. lu. & alibi faepe, s^ud noftrum. 
Porro vhaKs a me receptum pro Ika^a^ 
^ Lugd. B. C. Medd. B. C. Burm. Marg. 
Ald. & ed. Ven. in nonnollis quMim^ 
^iruxev. cjuo de alibi diAura. Cp. xxxin. 

AtOfVl^V iuvifJLevO^ iTTOKTilvCU , ^i- 

trwm. ep, xxxix. A\UvTaq ^i^[ix>mtq\k 
' aitruxx. ep. xu. Sti ^pcTspcv rpU 

6(Mg dToivii^TKOVTX^ h (Ttroisl^ jiffMKO. 

46. oTfMix Tzlq 'TrpuToig IS^tKe^tunav ire* 
^Xoxmixevl^ Cum Herodoteis hacc contu- 
lit fummus Falckenarius ad hiftorici I.IIL 
p. 231. vbi etiam meminit huius apudT^ir- 
cydiclemy 1 L p. ai. 1. 17. xxtxp^f^^ 

ivvxfM SvTsg XXT ixsTvcv Thv ^pivQV SfjOtCt 
TQjg E'AA?}i/«y rXovfTionxTotc. Digna vtrius- 
que eruditione lunt , quae de (imilibus 
loquendi generibus nocant Hemjlerbufius ^ 
«4 Lucian. t. L p« 39 4« & Mrefcby Animw ad AelHi. L L p. 236. & 237» 
vbi ectam noftio tw ^piyrot^ 2/xf a/«t«i» 
funilia e veteribus prohta inueniuntur» 
Eandem loquendi formam in Inpidibus 
obmam illuftrat Reinefius , Sym. Inlcr. A. 
cWn V. n. vir. p. 357. Similia in Hbri» 
facris^ notautt poft ahos Wetfienius , ad 
Euang. Marc. VL ai. & Aft. Apoft. xiu» 
50. xzvni. 7. 

47* T«i^ fifxo^ffrnipieov'] Lugd. C. ;^«» 
pttmiptcjv. qua voce enam aKas vtitur no-i 
fter. Retinea tamen alterum ^ !quod reli- 
qui libri omnes habent. Qui laepius x^ 
ptffTiiptoq & x^ptffTiipwv vlurpat , Dionyjl 
Halic. Am. Kom.. 1. X.. p. 643. 1. 38. 
iMvlotq vocat fix»pt^piovc. vbi vid. Syf^ 
burg. Po/ybim , cui fainiliare x^Pi^Tilr 
piov, alteio tameit vtitur I. V. p.^506. 
To7g teoTg !dv€v euxofpt^pix rHq yeyivinfii^ 

m air^ eipolxq. Qufcoi tertium 

addo, ex infcriptione, apucl ^n. Milc. 
Er. Ant. Seft. X. n. xxxi. p. 345. NEI- 
KH2 ETXAPirTHPION. Vt dubitnn-i 
dum non videatur, quin fbphiftae noftrl 
temporibus haec nominis copulati fbrma ^ 
aeque atque evx^p^i» & sij^ptvTeiVy 
fuerii: m vfiu 

48. ir Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. m eius admiror naturam , quod moribundum etiam fidei fuae 
commiirum me, non ficut tyranniim fuftuht, fed licut morbo 
laborancem fua cura ac diiigeatia leruauit. Ac Veftra accu- 
fatione, ncmmimum quidem pafFuseft mali; meoveroanimi 
grati beneficio, diuitiis par euafit primis Siculorum. Scio 
vero , propter data g^ati animi dona omnes vos pro- 
ditores Agrigentinorum« quam tyrannicidas Phalaridis malie 
audire. CIX. POLYCLITO. D imifi tua caufa Callaefchrum, tam manifefto mihi infi- 
diantem, vc non tantum confiteretur infidias^ led etiam 

Rr 2 con* 48« nT rvpamfoxrivci ^. Jbccvviijvxi] 
Confueca loquendi racio poibxhtdxoOm^ 
quemadmodum corrigenduro cenfec, a4 
Jicrodoti 1. III. p. «31. yakktnartus. Sed 
Tcpugnanc libri omnes; & habec, quo 
fbum ixou^ri^xi defendat nofter, illud 
Hcrodoti^ 1. IX. p. 7*8. !• 44. tjv ravrx 
troiia 9 <pa^ xfAsiviv fie iKovfrsirtxu ec yf /1- 
iipbanis ex Tyrrhen. apud Atben. 1. VII. 
p. 329. F. — tv yip TOurifJLOt TJ Xeivov 
iffrt^ Koi xaxSi^ ^bcovorofixt. Vc nihil con- 
tra manufcripcos libros au(us (hn mucare. 

51. E^mfiouXevTxvri uoi Tepi0oivag2 
tlepi0avSg inueni in edd. Ald. Baf. ec 
Aurel. adfcripcum etiam ad marginem 
Lugd. A. et Augl. fed in reliquis (pavi* 

S"? e,ft. Ecfi parum refert, vcrum eligas, 
ud camen malo. Ep. cx. iavrcvi ixiyx^' 
n wept^ecva^ i^s^^xirot^. Mox i^li^frtv 
reddidi infidias. nam ancecedic iirt(!ov 
X£V£ffixt' quocum iwirlisHat iungic 
AtVtan. V. H. 1. III. c. xit. p. 255. 
B*^tiifAevo^ ovv avr^ QrS Tl^rmt) xot) 
hri^XBvuv i A^pifrrorik^^. In Tbeo* 

{brafti Char. Ech* c. II. eadem vircute 
iginir oh i^rriisro XiAp». vbi Cafaubo* 
tm^ p« 108. hrrriiovim ei&^ doctt, ian^ quam ex infidiis et fuperiore loco adori* 

ri. Vfum verbi Homericum illuftrac Hem^ 

fterbufius^ ad Luc. t. I. p. apa. Alcerius 

poceft^cis, quam indicauit CafaubonuSy 

exempla quamplurima inucniuncur apud 

Accicos, tt Xenopbontem^ magnonumero 

coIleAa a lcripcoribus Obferuaciouum 

' Philologicarum in N. T. ad Adt Apoft. 

XVIIL 10. vbi, quae leguntur, minut 

expedica interprecibus , fi incerpungendo 

adiuues, nihil habebunt quod non nt di- 

Aum planiffime. M^ (polSovy inquit, Pau» 

lo nodhimo vifb apparens lefiis, ^aaA 

Ko^i , xii fJtii <nwrvi(r\i^ 9 hirt iyi etfii 

fieri (Tov* KcCt oviiiq iTrtitiosrxl vot roO 

xax&o-al <r€ • liM^t KcUg ivrl fiot toAv^ h 

rj? 'rrixet recvrjg. id eft , Noii timere^ fed 

loauere^ nec tace^ auia ego tetum fum. 

Jyec quisquam inpaiofe te adorietur^ vt 

malo te afficiat^ quia populus mibi muU 

tus efl in bac duitate. Habes duo» fuis 

fingula rationibusmunica; alterum, Not» 

let timere Paulus^ fed loqueretur^ quod 

ipfi adejfet lefus : mtrKxm^ Neminem ad» 

ortutMtn effe eum^vt malo afficeret^quod 

multus lefu effet in ifta ciuitate popw 

lus. % 

54- A** Digitized by Google 3»^ *AAAPIA02 EmSTOAAt 7m(nm xM^ loLTp^ ffsaoiuiTL np^ ^oAAoS ^ n) ro MjSsZy 
npm^TT€ptm r^ rJfC wrpiK^Q ^pooTtfrovm^ icflt) ^&vross ^^^ovn 
9odc ^«^ivrdEc. i^rfti pesv ro& ro Tocp&AoQ/^ott KoAAmo-;^., 
S^i ^6^C ^^^ ^ A^^^ 5!fA)f(^5v ^ Jrlpot; ^6;))v ou %uma^6^ 
kCpe^^Ofjt&foq. oUl^pfrrM fdiv y^^^p ou fie^J^iijTot^^ oi?J^ ^ itrur «t M E s s n N I o r s. vK fiynfoow^ ot$ ^fii^omo^ pm Tok vtifp dje^m 9eot(t Sifo^ 
6nfMT0b^ Tpko^oLQ Te Ae?^(Pmvf^ ko^ (rTe(p&voue Xfi^^^i^^S 
«AA« siiGAAa& imI ^roAur^Aii XP^UTijgM riSc ^om^pjiouiy ^um 54« A^fMnffMifof* S^ hiKeu\ tiHpW^iJl^sg. 
!Lug(L A. dfiviifMyG^ &^ dXifOS^f iyifiky ^ 
cius loco Mavg. Angl. «. ug d?<afioSJ^ jn- 
3^. No(ter,'ep«.xu. &dp«babec, t^^ 
^dt;0'«;^ ci^ iXtfi»^ KCBTare^meupJvou. 
Hic tatnen «^ ixij^»^ akeri interpretando 
inferuiifle puto. Qua vircute illud, cum 
aUbi faepe le^tur» tum in IteofbyJa&i 
ep^uu. i (iiv ow A*}J^Mfip64 y Sri Hi^t- 
Xiffo^og 6» 9 iiiSoixet' to rnc tvm^, if 
totK€¥j WifXcy. id eft» metueba$ foPtunat 
txitum V€fi intertmn^ quam (ementiam 
sale reddendoy vt pafQmalibi, peruert&-~ 
finit interpretes. £ multis addo Eurip. 
jphoen. 409. H* wtpi^^ «« totKO^ ^/Ax^ 
fw fipoToT^ 

55- Mft Sjfapl^avtotf eimiplM/ iv^|^^] 
Selutem illi non coscedere. i. e. illius 
mtia^ alteri fsdutem non concedere. 
BOYL. 

59« tikm pth roi r. r. K.1 Similiter irpJ^afuv. Nec temere fihe» mutandum 
duxi, quod vtroque in loco in eo conu&- 
Bire viderem manufcriptos. Qui inlid- 
mero et peetis Gnecis non func hofpites^ 
lciunc quae fic ratio litecarum tttet in 
boe veita) eiusqqe declinacis; de quo va^ 
riis loeia- egic EufiaMu^ Neque obftaft 
per Linguae rationes, qoo minus Hiro^ 
aeque atque iiihi» Graecum fic Vc ii 
inuentum in> vetere fcriptore , vc multt 
alia fiaguhuiay (faidio iedhui potuerit 
nofter. De rh TotpixoyeV', quod etiam 
eft ep. v« vid. viro» dodtot, ad Tbucj^ 
did. L L p. 53. ec ad Tbom. M.v. 

61. ^(PipnTM pii» yxp 06' fuKkHffm^^f 
ixJmq 2^ itrix^iKtv'] Manifefto vicio fcri<- 
ptum MAsfertf^ mucaui \nfu>^mQ^ (e^ 
cutus Li^d^ A. et B. idque quidm in» 
terpretum fpeAaflie mientur , quum red-* 
danc non cun&ando vel fiatim. Ince» 
gram loci fencenciam camen eorum ncmo 
afiecttoia eft» 9&m aoo mustfKlueiitereiit Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAB. 31^ 

coniurationis focios indicaret; adderetque indicio etiam io* 
cum , vbi , et quandp , et quomodo aggrelTuri eflTent. Sed ho- 
minis beneficii vere immemoris eiTet, non gratiScari falutem 
ei, qui eam dedepit. Simul autem exiftimaui, meum quidem 
eife, dare tale beneficium medico, qui me conferuauit; multo 
yero magis te accipere decere, qui medicinae praees, omnes^ 
que, quibus opus eft, feruas. Sciat tamen inopinatum exi* 
tum Callaefchrus 9 quod vitae a te beneficium accepit, aite- 
rius vita iniufte ablata. Abftulit enim non can<^anter; fed 
temere excidit voto. 

CX. MESSANIIS. 

Non ignorabam, cum dona mitterem diis veftris» cortinas 
Delphicas, coronas aureas, et alia multa, ac pretiofa 
pro faiute mea munera^duorum alterum vos fa6turos elTe^aut 

• Rr 3 diis Jxx»4 hic efle temere. vt fktptLucianus^ 
sdii, loquuntur. vtd. not. ad Adian. V. 
IL L vnu c. VI. p. 537. Verba, vt fieri 
por erat, feci Lacina* Peninent ikpjipir 
r«i9 et, ante, da>e?Jfit€vo^^ vt alia nokir 
lia» in his Epiilolis, ad iftud genus ora- 
tiooisY quo aftus pro conatu ponicur, de 
910 fiipra^ad ep. xxiv.l. 85. p. 115, 116. 

3. Tfl7-p jTflf/ vfAlv 6so7^2 Celeberrimum 
Meflan^nfes iacrarium memorat C/- 
eero in Verr. IV. Huc fbrte dona fiia mi- 
fera: Phalaris. BOYL. 

65. Tplxoii^ Ti Ae^4^tKcb^l Si rpheiaq 
Iblum nominaflet nofter, nihfl in eo eflet, 
quod a Phataridis veri temporibus abhor- 
' rereL Sed habe^ TMriiup AiX^txSv no- 
men, quod, cum KomantSy prodat, no- 
(farum confueutflfe. Quas enim ii voca- 
funt menfas Delphicas ^ aut De/pBicar^ 
cas Graeci, qui temporibus Romanorum 
florebant^rp/To^^ Aik^xtik n^minarunt. 
Ju Jtbenaem , io deKripdone pompae Ptolemaeiniiladetphi, ex CatlixenoRho» 
dio, L V. p. 197. A. p. 198. C* P^ ^99^ 
D. p« aoa. C. rplxoia^ Ae)^ixoifg ^fpwciic 
et dfyuficSe commemorat; atque ica al^ 
citenorum temporum icriptores. Nee 
credo , ex antiquioribus inuencum irf, qoi 
ad cortinae Delphicae exemplum fadlot 
Tfixdictg g^neratim AilCjHxci^g nominaue* 
nc De Dehbicis vid. Salmaf. Obf. ad 
Jus Att. et Rom. p. 4&8. Wbwer. ad Pe» 
tron. c. xxu. Harduin. ad PHn. H« N. 
L XXXIV. IV. aKos. 

66. HoTjJt. xx) xoxuTe}S(\ Omktmmir 
verba xo)^ na) in Angl. etLugd. C. Sed 
alterum haud dubie r.b au6iore profeftunr. 
Vid. (imilia ex aTns fcriptoribus coUeAa 
a Fr. L. Abrefch. DiL ThxK; L Ul. 

P- 358- 

66. Auolv tdTepev2 Scrrpfi 9l;0/V cnni 
Lu^. A. C. AngL Burm. et cdL Vetu 
ReKqut libri )twrvw vkL iupni Doe» td 
ep. nu. L 4a ec ep. sbu L 89. 

71- HP \ Digitjzed by Google 5i8 fPAAAPIAOS EniSTOAAl 

wfoarepwm^ uvro) hwBfiii<jds^ onep ^s^pukoltb. T^po^omw^fiBm 
ykp B(iol XoihpBi^My Sk Tftiy kvGtSvifMTw hct rh Kritdu^eut^ 
w KuA^^ ovrw^ Tovc ^BOUi Upo^XiiKArB. ri y^ hoiCpepBi^^jrO 

r^ K&lJ^007Wfdm TTBpi^ATXVroiQ affTBVByKBlv j i) roL Kur6^0fMa(jeim 

rdi( 6Boisi bkbUoov yxp kpt0orBpot ^v, ko^ ov rSiv TfST^OfiC^orM^ 

% fJth Oxyif IfO^ BflW Xfl^pii Bi^ roluQ ^BOVi^ K(ti h ^OLp Ufl&¥ kffi^ 

^M TTotnBXfK &irf KoCi yotp ifiB rov ^B^ooKoru,^ koi^ rovQ kpn&r^ 
f^yr^ ^f^p Wm oi^pKii ^B fjcoi ro, rw Ssciv ov ?\.ot^6yrm ^^ ^ 
hayBi^ Vfiis op^v ysyovoroL^^ riji r2v Upo(rvXn66yroov opy^. aijv 
yfltp ro7« oiXXoii , h^ 5v oLvr}^ KBp^oQ 7iyiiaro^$s , Trpo^oifjUi^oyyiKoLrB 
f^^v bJvou fivtrdph rZv a/^rBorrot^fjievm' b\ fj^ ro^ a>vrA KBifi'^XM 
yirra4 ex^i 'rt>;^ac, &v fjih VfmQ avr^t hoLvsfiijcrdB y- rai kfjLsU 
fov^* &v ^^ roTg SBoif Kopu^Mi^ r^i^ Z^V^^i* ^P^ ^^ rovroif^^O 
iuurovi e?^yx6TB iPBpiCpxmi iiffBpiiKirote. o\ f^h yatp oipxwTBi 
rov i^(pi(Toi^du my.efJuot, bJvou r^c ^P^fjiarob^ r^v ourianf h) r^ 
^^jt^ov hoUpepovW VfjtBli ^b 6 ^fjto^^ h) rovQ oipxovroti' kol) r^ 
^omoiv ^Bmrarou , rovf (jlbv ^eolv^ , li^ koucovq ivdpooTrovs , ^rpo^o- 
TU^ h ymcrSou P^eysrB^ bI ^copa ^ap^ rvpamv ?ii^isv* roiif ^85 

zo?u^ 71. tt ri fuiTanfdpuifffUy» rcl^ fctf/V3 
Kon male Sttpbanus reddit dth defiinar 

5a. Nec tamen difpUcet dicata. Poly' 
fius^ Hilt V. p. 540. nxpijv ^iiywrroq 
r— iyuv Acuiiixiivj rhv MtSptiiTDv tou 
Pcurl^istii SvyaTipx^ Tap4ivcv ovcrcevp yv* 
mtica r$ 0xaasT KaravopiMfff^viiv. quod 
Yecbis FaJerii F/acci fonat regi coniu^io 
dicatam. ita ille ). III. 535. ^em tibi 
foniugio tot dedignata aicaui Nymtba 
procos^ en Haemonia puer adpulit alno , 
Clarus Hjlas. Vicina funt in Ctcer. 
Verr. iii. %. 183. Donum alicui dicatum 
ctque promiJTum. Quibus in noflris con« 
ficrtendis ums fum^ ne ainbiguicati locus 
celinfueretur» 75. T3, rwv teHv ou Xct$ivraVj ivxyeSo 
jc. T. A.] Angl. Tov^ ri rSiv hSv hx^vrxe 
Iv. cui non aiffimile quod in Lugd. A. effi 
roit^ Tx isuv oif Xx^Qvrot^^ particula ci 
punftis notata, tanquam reiicienda. Vr6 
rJ T«y Lu8:d. C. quoque ri rSiv, Ego nec 
Angl. lcripturam reiicio omnino, nec al- 
teram teraere muto. Verba ivxyik ysyo^ 
vSrx^ rg Tuv Upo^vXyitivr&>v ipyi diflba ac- 
cipio, vt illa Liuii^ 1. VI. c. xm. ni — . 
auStores defeStionis ab Romanis^ metu ne^ 
foji crimini fulie£fi y piacula iraeRoma^ 
norum dederenSur^ auertiffent coJonias a 
confiJiis pacis. Alia rarione nofter, ep. 
VIlL 1. 39. iva^h^ TOffovTotg Aysmv. 

76* £vy yc^f rHi JkK. V Sv ecyri Kifio^ Digitized by Google PHALARIDIS KPISTOLAS; ■31^ 

£is pie confecraturos , aut, eos priuantes, ipfos jittep vo« 
diftributuros; id quod feciftis. Simulantes enim vos conui>- 
ciummihi facere, quafi dona, propter poffefforem non pura 
effent , deos facrilegio fpoliaftis. Nam quid intereft , confecra* 
ta diripueritis, an dicata et promiffa diis? illorum enim vtra^ 
que funt, et non eorum, qui miferunt. Ac meus quidem itt 
deos gratus animus,veftraque impietas omnino fpe^ata funt: 
nam, et, qui dedit, me, et vos, qui rapuiftis, fciunt. Su^ 
ficit vero mihi, cum dii non acceperint, piacula videre vo$ 
&6i:os eorum, qui facrilegio fint fpoliati, irae. Nam intet 
alia, quare ea lucro vobis duxiftis, confeflS eftis, nihil effe 
impurum eorum , quae miffa funt. Nifi rerum pretiofarum 
"earundem duplex conditio eft, fi inter vos ea diftribuati^, 
melior, fin vero diis offerantur, deterior. Adhaec vofmeC 
arguitis , manifefto nnpios effe. Nam magiftratus, cur decre- 
verint hoftilia effe bona, caufam in populum conferunt, vos 
vero, populus, in magiftratus. £t,quod omnium grauifiimum 
eft, deos, ficut malos homineS, proditores fore dicitis, fi do-^ 
na a tyranno acciperent Qui vero apud vos rempublicani 

tradtaot^ jjy. ir. /t». «7»« (iw»p^ Tuv i,*f9T*>.tJ9K»i tamen ilHs, e* iv}« ««} oitx Snrt^, x. t. a. 

I. e. Eo qiiod dona haec (quae diis ,• vt- quae proxime perdnencaa TdAiTOM^iov;» 

|)ote polluta, indigna cenfuiftis) vos ipfi concinnius fcriberentur onmia, fi «< «y»- 

acceperitis, non polluta efie confitemini; i^ in poHrema parte ponerentur,hunc in 

fi eflent enim, oportuerat vos non acce- modum, tw« ii vio^iTtutiiivm y<v' uaw, 

pifie. Eodem fere argumento vtitur, ep. « Tfi^ tutk evz «5r»|, x. t. A. «J? iyaioufi, 

cxL. Ccn.) cu yetp iihvuy etc. BOYL. cu xo^i^tTe. Sed eum, quem exhibui^ 

85. T«ii« ^ xoXn, iyaieui xnf ufuv} verborum ordinem pailim '&r(iam lilHi. In 

Cl. Hemflerbufius fuo exemplari adfcrip- Pal. autem ec Burm. defunt »rcttcii 'x»p\ 

ierac, t«v« ti ireXiTevenivou« xcLf uiuv^ ac praeterea ille, in antecedentibus, h»!*- 

aS« iyaSou^. N^c alienum eft exiftimariy bet &« xeauMt livSpiirenii quod, etii akera 

cum antecedat reut liev ieoui , <if Keauui ncm detcrius eft, contra plerosque librot 

Ji»9pd)xoui , vpeSiretf iv ytvieieu ^trty tamen recipere nolui. In iisdem. porro 

fimiti colore fcripia efle, quae fubiiciun- verbis,proT«pa! Tvpcimu >Ji^w,mAnf^ 

tur, Toitg ii vehntuo(tivau« tbu^ u/k2v, »$ inueni ]r«^' Miiptiitou. quod etiam in Marg. 

dyetitin 9 '—• «i mhH^*% loKipQlitU . I<Hg4> A> eiwiqiie loco w»»' eaov.va Lugd. Digitized by Google 3ao «TAAAPIAOS EniXTOAAt oHfifftyy 63« A^icpayMTA^ fjuil wrh\XBipA ^moiitKSffoaf ^ bI ^^fjuerm 
avTok MTcluffi npoeifMiv , ou KQ}s^wr6. r^ S* oUtw ^ ' Sfr/ xoivtf* 
yi!r5 rn^ oturif^ ^poxipk^ecf^^ xoii ov ^m^Ss toI^ cutUk Ih&j^i- 
p^ lT^5Ad5?y' zxvTe^ yo^p %wx,oi ^t^o^Kitx^: wp^^ceo^s. Ou fin^QO 
kX?^ hyii fjt^y ivtf fji^ ^ok23 ^^p) tw kifciAniJtkTm f^ym^ fivfrs 
jsmp IfjLoi fjtefii^ntKOTm y fiHTS Toii ^eok h^ATsdHfj^^jw ^ ov^6f/M¥ 
imyimfjuu (^po)m^9L fzsTsXsuaofnou S^ VfMQ o^ic^ tw rffroXfJoiifjiJi* 
VM o\ ffSffvXfifdemj Kod ^$p) IfJuA^ kx) zsp) 2v b)q ot^uTovt iiG'^^ 
UATS. sppo^s. To ^} l^poicrds ^iTT?^^ zoi^€fz(pmv %x^ ^ kya^ov KoH^^ 
IMKOV^ fjHtlkyvoiiTs^ h-i tfpoq to x^^^P^ ysypaarrou, 

pik. no^ 

C eft. Ex qnibus confici quodammodo fiiipeftum videri poflet, cum alias in fimi*' 
polle videtur , in antecedente parte iUud libus formis loquendi uiroxeipm vtatur ille. JaJip&iewq varie fcripcum oUm fuifle, id- 

Jue an(aai dedifle comimpcndis reliquis^ 
um pro rvpivmj fcriberent xvipiicov. 
Qind, (i itaque idem hic interpofltum in- 
cer To?aTevofAivouf et rxp* upup^ eam, quae 
fiunc vulgo eft, iro}jTsu$fiivov€ iy»iovg 
Txp* ifiuv^ fcripturam peperit? Vt vt eft, 
codicum, Pal. et Burm. veftigia (ecutus, 
Bon alienum piico^ lcritri tov^ oi To^treyo-' 
jfiheug waf ifilv \ ftd iya6w^ expungere 
|iolui, repugnantibus reliquis libris. 

86. Mfff^yify , (i. A\ fjuik xnrb X(7pa Tt^ 
woiixfffctv] Optimis quibixsque lcriptoribus Eft autem uTi xslp» ^Xfi^dvetv , pro uxo* 
Xjelptov }Mfifiivet¥^ in Bafiiii ep, xxui. Tt 
ftiv yip Tobe ivTiTelyourag yri ;^«f« Xafz/^ 
fiiviOf. ivopslcu T6 Koi ipxovro^ cS^ ihai6iiq* 
rl 5i tqI^ v7roT€irTCJiu!ffi XPItrrh elvM mA 
vp^3v^ fi£^x},o<ppoovvf TxvTccv ka) ifiepi^ 
TviTi hxipipovToq* Cui, praeter noftrum^ 
par ab omni parte exemplum non inue- 
nio. Nam alius generis eft, quod habet 
Plutarcbus^ de Exil. p. 600. D. xaaijcep 
rolq isiotxiin ri TrpoffcoireJa wouiloiq. fyyi^ 
Hci virh x^^^P^ TOiGvvTS^ Koii ivccrrpicpovreg 
UH^fisv xaToc0poveTv. PfOprie loquiturZc^ fimiiliaria genera loquendi ibnt vroxeipiiv cianuSj dum t. L Herm. p. 798. Ki^^ive^ Ttv» xotsT^Ai , Xufifiivetv 9 cet. quorum 
ctiam in his epiftolis vfus eft, vt ep. xiv. 
ux. ecalibi. £odem in loco, apud tra- 
ftcos obuium, x^lptovi vt in Eurip» 
Andr. 628.— ywcffxx xetplxv Xafi&v. 
Sopboch Aiac. Fl. 498. — x^^P^^ <8^f5c 
r/v/. et alibi faepe. Rariora multo funt, 
Ifta virtute, xnA x^^^P* TOtetv^ ^xfifiivstv^ 
cet. nec(c!o,an veteribuscognita. Nam, 
ii bene memini, (emel tantum in Xeno- inquit, Txlix rav ivii0sov ifi^ttx>JI rtvx^ 
Tpo<rsktivrx Tpig rhv xiXTtv ^ ivsXicrSxi 
Oy rt &v Tparov vri riiv X^^P^ ^^^Jf "^^ 
ypxfifJMTslcsv. Pi-opius noftro eft Libanii^ 
ep. ccccxxvin. ^x^^ ^^ X^P^ XTsxri* 
rovy iv yi8^u Xxfislv* fiii roiwv Tpig riiv t\pi9 
fixXxxtri^(; ^ iAA' Bvx ifTslXsiq^ hnrikst^ 
0oSv. Oeg. /3/5v) hxorj^ xyx»^* xxrst- 
0i?Jsv vTh tvfiov. vbi Latine redd! poreft 
/n manibus^ vel in potefiate, babes pbontii tnueni AgeT. p. 380. 1. 35. rjlf ^/- SpeBatum. Atque h*]C pertinet illud Cba* 

Jixptpenrljr vTh x^^^ip^ trotsTTs. quod, nifi ritonis^ L VI. p. 104. 1. 19. Vt^pscsvixS^ 

iDuIta eflent, er grauta, quae ex Xeno- yoc r$ fixnXsl. Tphg fiioviiv yip h* mA 

fbontis Hellenicis , citerioribus tempori- Tporxx/iifisvo^ vTh x^^iP^ ^^^ svvovxfiv xco^ 

lius, conflatum efle iftum librum arguunt, r^)^s. vbi, vi locutionis non percepta, 

«iiod bic (fi^tandi locus iKm cft^ vicii jyOrmliius^ AnMt. p. 554. de manu^ ' 

capi* Digitized by Googl e PHALARIDIS EPISTOLAE. 32* tra6tant, bonos, qui ter et non femel Meflanam, ficut AgiiT 
gentum, meae poteftati fubiecerunt, fi pecuniam iis peten- 
tibus Jargirer, non punitis: idque propterea, quod eiusdem 
propofiti participcs eftis, nec poteftis fontes libere perfequi 
iudicio. Nam omncs largitionibus corruptos effe, apparebit 
Verum enim vero, ne videar de donis dicere, fiue apud me 
manfiffent , fiuc diis effent confeerata , non curabo amplius, 
Repetent vcro a vobis poenas pro aufis fpoliati, et mea cau- 
fa, et veftrae in eos impietatis. Valete: cumque verbi va- 
lete, duplex explanatio fit, boni et mali, noiite ignorare, in 
deterius fcriptum effe. 

Ss CXI. PO- capiti ^ vet bumerh impojita^ cogitauit; 
dum non aliud fere 7rpo9X»$6fi€yo^ M 
%tfi^» eft , atque irpo(rc^^6,u^o^ ;.^quo^. in 
re {imili, vfum Cbaritonem\ ibidem ob- 
feruat vir dodtiflimus; aut, (i mauis, npor^ , Plutarcbi exemplum 1. c eft, iyyv^ xoe) 9!. M>}t* v»p IimV tJL^ Uubito, tinfit 
(cribendum ^af (ffilv^ hoc enim argumen- 
d ratio pofhilare videtur. Sed nuUa bic 
varietas in libris MSS. 

95. Ti Ik i^paa^s itr?Siv rmpipt^aviv 
ixfiv} Aut fallor, aut fophiftam haec, non 
tyrannum , orodunt. UJpianus , p. 387. 

E. ad Demoftbenis , de Faif. Leg.^ p. 33 1. 

F. E^fpucdat ^okXa 0pifrxq r^ (ri^ So* 
iPmtWi ^ A*vt} t«D olfjui^etv^ inquii: ruv 
iiCpopoufiivciv ykp ^ xikti^ xff) tm xaxov xi" 
yeroLU Demoftbenis veiba refpexifle vi- 
dentur Suid. et Hefycbius , v. IL^filuiTtxi 
tppi^oQ^ vbi vid, viros doAos. Quacdam 
huc pertinentta notauit Dauif. ad Cic. de 
N. D. L I. c. XLiv. noflxi loci non imme- 
mor. Addo Antipbanis ^ apud Atben. 

L III. p. 100. F. verba E'jc£r<rf SVx- 

srAio?) O^hy hiffXtUSiifievj ifpckrioit Aiyw/ 
/LiXXiTtvlrrvotqy (stX^lq!^ tswcQpl^i^Kxu^y 
JKiAifO'/9 fix^oTg^ vupiToTg^ irrolq. quae 
iominis ejfe^ monet CafaubonuSy Anim. 
p. 198. qui, Cyrene, vbi fiiiflet moratus, 
reliAay longum vale diceret ^fuis^ et ce^ teris rebus vniverSs, ^uibus abundat re» 

gio Cyrenaica. Verba aucem fjuxTToic et 
mpexoTg varie teotat; fcd pro pMaroi^^ 
placet, quod, inter alia, coniicit ille, 
fbAffTriroig* Habes ^ vh^m , kxvXcv » 
fiAfiTffrx et iTToif^ , res eiusdem plane ge« 
neris. ex quibus tria edam iunguntur ia 
Anaxandridae Protefilao y apud Atben. 
1. IV. p. 131. E. KjsyAo). clK(ptmt^ iriq^ 
fic enim baud dubie legendum pro x. ^*. 
ifyq. de fixffTSTotg vld. Cafaub. 1. c. lam 
vero {imile aliquid in reliquis fpeftandum 
eflle, verifimile videtur. Cumque eodem 
genere defcrib^ntur rflnre/, tnfuoiplisc 9 et 
xiAjfr£< j non alienum erit , quartum iis 
adiun^ ItCppofjg, nam TreperoTc locus nvllus 
efle videtur. In rem Max. Tyr. Diffl 
Z3CIII. p. ^75* f^ KupyfvauKk xotiisifia^ 
r» 9 ii^psloi^ efle , ait. Videntur autem 
non vnius hominis efle verba, vt opint- 
tur Cafaubonus^ fed duorum, qui altemi 
res fibi caras inprimis enumerent, hunc in 

modum A. E^xfT^c y ixTrAifi*, O^iw 

its(rTX(r6}ifiev^ ifpa^ixt Aiy«y AV<aw/v /ir- 
Totg. B. ^tX^pitp. A. Timipio-tu. B. lOn/A^. 

A. KiAff0'/. p. MAT^irv/^. A. Ai^poTf* 

B. O^mlq. quae altema in diuitem qtUi. 
drant et palrafitum , vt illa , in Ariftopba^ 
nis Pluto, V. 190. altema funt heri et 
ferui : T«y fikv yxp iXkuv hTi ttxvtcqv 
TtXvifffMv^. ^pccTog. KAP. mpTOiV. XP. M^v- 
^/x9^« KAP» TpxyijfMTOAV. x. 7. A* Digitized by Google 32« ^ ♦AAAPIAOS EfllSTOAAI. 

pwft'. n O A T S T P A T n«. 

Eyii T&v /j^h et Tre^ov&orca)^ vtf Ifiov ov^evx ot» eimtfii^ ovrsTFpht 
0*^, wre TFpb^ oiX?^ov u^vQpcQTrcjy ov^em: ov yoLp^iiTrov^ %ct ov 
^e^Mo r^t !Tflfcp' ^jtzSv ^upeh; , S« TreiJ^TFOiisvae TFot^pop^^rl $m) hepovQ lOO 
5ToAAot)c . hi^sUwoSoti Xa^ovro^ , TFpsTTOV iari. TFpo^ri KoiH kvv^ 
TFOTrra^ roli ^ot^voriv oveihovfm. ov y^p oiofieSA ^et^ovQ hxviX^ 
XiX^M , cXire h avroQ rtQ etcoLoroQ TSl^ evepysaUt ^^^ioi^ 
irvre %v irepuv ^eyovrm uwvetv eie^oi, oVo# f^iv roi TFctp^ rijv 
vifzer^povv yvcofjinv ^cf kou oc^mcf sroAAflfe rm efJMv - hfo^XeffOLv ^ ^ 
%^e(ni aoi ^oyUM^cu* kxi rot sroAAoti^ obv a^Jl^p^paf evpotQ yre^ 
TT^eicrrov Tromco^ievovs rx ViKom KOTu^^^elvy epretrot, kTForiaxvrotc 
ovx, SKOvaUiQ ^ u?\X hc^yKiji kou (po^ vo>^fiov kou%7f>.o^. rtv^Q 
07t&r^ra^ &AAi kcCI %kvrm evae^earurot» KOLreaxoVy K^ oaov pa^ 
ffiW fiereTToiovvro.. ov y^p ^^tou ^porrpoTFoua ;^iifMr$L ko^) evot^yii iO 
fieru Kiv^vvcfiv roaovrcjv Karocax^tv VTref^eivot/v ^ k ko^ hayKo^o^ 
fihovti hu^tv exfi^v k%c^aoc7^oi,t. rtvot. oZv av^ ^p^ ^t^^ morv^ 
VoOfievQQ^ ovK ii6e^eQ rnv ^6)pehf Xotfjt^&veiv ; hi$ Kdi 0fi# ^poCpi^ 
aetSj UQ av 'Ttpo^otovfimt; e?^eyes ^po^e^>Sia6ou y Koii tovr^ r^ 
rpoTF^ > Ko^) fivpiom erepotQ Kvovrou. fiot^rvpeirou yosp im cLvruev 1 5 
tSv exfip^ ra, XP^f^^^ xotio^ik ehoUy $1 fJi^ rovr^ ^ioWsij Zrt 
tKemt fjch h^ iYtKOV ovofiotroo rviQ i^o^yiiQ exetv e^tu^ovroy kou 
ToOro 7Fpoart$evreQ r^ oLcre^lv. ov }!i fAerk rov ^tKouor&rov A^|f ^ 
(pi?\.ov TFtarov ^^ovroQ eKOvaioiQ. 

pt^. EN. . 

%. OSt$ Sv «ur^ Tiq txMTo^ Jilaq xarmdtprocUHizi^^.ldeA.feuerep 

iiepy^fftxq 3/fS/c/] Qui Phalarin Latinum plane^ Rmpliciter^ nec arroganter^ nec 

f^cerunc omnes ita reddiderunt , quafi dijpmmanter « fed Merte , et ex vero. 

lcriptum eflet Otfrf iy Aiirig ri^ IS/tfV sxnf- Erudite, vt folet, Fdlckenarius ^ Euri^ 

yifflxg hs^loi. Ouamquam non temere pideum aZf &mwt« explicans, ad Phoeiu 

locum inuenias, ybi ainh(; tKotaro^j inter- p. igo. imer alia, ^ Simplex oratio^ rn^ 

pofico alio verbo , aliud fignificat quam „ quit, qualem natura diftat: qui fk lo- 

quod fonat natura fiia , hic tamen ifla „ quimr fimpliciter, quxque fcapham (ca- 

vimite alienum "skxvto^. Quare diftum „ pham vocat , proprie dicitur xvihx' 

accipio, quafi legatur oSrs iy ri^ otidi- „ aTw. " Noftit) loco inprimis inftar com- 

Mcurro^ lil»i ivsfyivlai iu^loi^ vbi eAii* infiDtMrvpoceftefle^r^tf^^/uiUud^Ethic, 

JHU Digitized by Google FHALARIDIS BFISTOLAB: 32J 

CXL P L Y S T », A T O. 

Ego eonini, qui beiieficiis a me afie6ti funt, nemiaea 
dicam , neque tibi , neque hominum uUi. Nec enim- 
tero , vt tu dona noftra accipias , quae , quum mittuntur, 
l^rnis, alios etiam miiltos, qui acceperinr, oftendi, decet; 
Adhaec etiam line fufpicione iis, qui acceperunt, exprobra- 
bimus. Neque enim putamus ab exprobratione abelTe , fi quis 
aperte fua beneficia commemoret , aut alios dicentes velit 
audire. Quot vero, contra noftram fententiam, vi et iniu- 
ria multa de meis perdiderint, licet tibi exiftimare. Tametfi 
multos admodum inuenies, qui plurimi faciant iufta detine- 
re, dein reddant non fponte, fed neceffitate ac metu belli et 
armorum. Quidam fanftiffima , imo omnium etiam religio- 
fiffima retinuerunt, quantum robur habuerunt. Nec enim- 
▼cro auerruncandas res, et piaculares cum tantis periculis 
retinere fuftinuerint, quas etiam coa(Sios accipere, oporte* 
ret repudiare. Quodtiara igitur tu, per louem, informans, 
floluifti donum accipere? Quum etiam caufae , quas tu fi* 
mulabas pbtentas eife, hoc modo, et infinitis aliis foluuntur. 
Teftimoaio enimripforum inimicorum conftat, res puras elfe, 
nifi hoc differat, quod illi iniufto nominerapinae habere co- 
nati funt, etiam hoc adiungentes impietati: tu vero iuftifl^ 
Bio accipies, fua Iponte dante fido amico. 

ss 2 cxn. £N- 

NScom. 1. IV. c. xin. p. 55. C taiil 3^ aJiis quidm narrart iehemuu qui di» ^ 
S (ih i>M^ vptvTomTiKi? T&v tvU^v dtt betteficium, taceat: narrety fui ae» 
ttvM^ jftri A»j uriipx^rmvi **) (ttiijSvav Ji eepit. Dicetur enitH , qmd illi vhiqm iximi' i Si slpcisv xviiriic\iv, ipvti<ricM iaBanti beneficium fitum: Num D^JI* 
ttti 
,^, ^^ ^ , . . . «» 

irw) '(t\nivV>ua dks^y^Uy' elhe iKirTU. vbicunque nartafii. yid. ibi tJpf. et, «d 

Ipfi fententiae fimilia n feuerioris philo- M. Anton. Gatak. 1. V. p. 189. ceL 

fbphiae doAoribus palBm incultrantur. In'> 8. ttvU . hri&rcer» «eAAik- x«} frimn^ 

lem vnius Senecae verba adfcribam, e tdvt^irraT» xaThxfi"! Meflenii fc. de 

liko IL de fiene£ c. i. p. 377* A. N$ qoibusquedtur ep. uxm. (cx.) BOYl^ Digitized by Google 3H ^AAAPIAOS EniSTOAAl f»/?. . • E N N A I ^ O I S. so Eyti oT(£OU fjtkv xetl t?$ i^evSsputi ifixvriv afrm vfMf ye^ 
yov&fcu' «AA«( TFsfl (i^v r^c i^iSuSspictQ ; oif fiepUpoiJieu 
Vfitv kxjniiaro^ oZ<fi. rh fc&t to/ itpyOpm , S 6^aveiffaff$g\ 
itffro^a. m) y^ctp aur^ h xfi^i^ ^"^f*^ ^^ f^P<f > ^^ ^^P<* 
7e/e^« xp^fCBtrct ^eaiei^optstmi sU. ^&icaujcui IitHsXicat'' ueH oi fi^2$ 
iXo^piffeairA hfHv, asTtsp A&nmvot^ xeiH r«A«o<* oi ^l wfhx^- 
TM ^«ev£f0i6(y, 6ii Tp^icCht ndl ^ivStslQ. ri tt» oSv, 9r/)Bc h^^ 
(fJtnol xmoXaJ^rs zspl alruv , rypitxetvrct. et "^etvstff&t , ^ 
tanh^ovrsi , hiTtOTS «AAot ;^apf ^ovr«u rai e&vrfiSv ^ fu^h^ iyet^ 
Sw v(^ iiptav vsTFwQSrsi y si ^l itvhvno ol vvsffX!''^^*^ X"^^^ 
pislo^eu y Zn eutri rov Kopti^sa&cu ret i(Psi?\^fisvet rok fOiSkvi 
h(psi?^ovfft ^ttpik ifff^v 1 ^P ert ^uffsi» oisa^s «tirot/c ; iyi^ 
fiuv y}tp otfMi ftti^l rou$ ^eaieictetv wrsffXfli^^^i ^otvsiffetv eri> 
it^X ev$vpit^iiae^eu , erf. q piai etvouFpctaaofAevoQ ret ctirov vetfuk 
ruv oCPstXovrm , oSroc tiaorrivsi» rok ^(nnisivtMiv ou ^XiiTer 35 
•nw. T«ur« rojm b9ufjai$&irec ^ el ^ iuForiiinret eu^effSnre' ei a5. Ol fiiv ix^phctVTO iifir»^ cSgTsp A* 
mv re\Soi2 Ew. Vea BaC et AureL 
r^AAfiifi/. fttque ica Burm. reliqui libri 
r«Ao;o/; 4uod venimv vid. not. ad ep^ lz. 
Ad argumeiTtum epiftolae quod attinet; 
id non diflimile ei eft, quodhabes^ ep. i.x» 
Sed^ ibi Leontini , rogati a Phalaride^ 
irefi^l/cttf vivTi riXavTX sHim' TeXact H 
ifiri(rx}irrcu iim Ufrsof: hic vtrique iam 
ix^photYTo* Quod (i per fe fpeaaueris, 
nut diuerfum, hlc, foAum refpici, aut^ 
illam, apparebit^hanc fahem antecedere» 
ficut tempore, frc ordine, debere. Ne- 
ibio tamen, quo cafu euenerit, vt, cum 
ia ordinem qialemcunque redigerem Epi- 
fiolas^ hae duae tam looge inter fe fiie- 
rint disiunAae. Quod nunc faAum nolim. 
Nam ivgmneQtis diligentiua pondmcis, fdem vtramque video reipfcere tempos , 
ac dubium efle , haec , ^ illa, debeat 
ordine ahtecedere. Nam, nifi, in eadem 
epilloIa^exilGmes^interfepugnantia foip- 
(ifle fbphiftam , ixxplffceyro non de adbi 
ipfb, quafi iam gratificati fint Leontini 
erGelenfes id, quod petiit Phalaris^ fed 
de voluntate, et promto animo, accipien» 
dum eft, quo mox. rogad, (i non vtri* 
que^ at faltem Gelenfes fe gratiiicaturo» 
efie promiferint. Ac Leontinoa quidem^ 
quo minus, ipfo aftu dedifl^, cenfeas, 
non efl , quod vetet : fed alterutri, et 
quidem • vt in altera epifloTa declaratur, 
Gelenfes faltem debent efieytn quos qua«' 
<frare pofnnt, quae infra, hac epiftola 
leguntur 9 il ^ iriictvTo ot vTi^x^fjLivoi xfi^ 
tuj^f ». u A» 9»€ haud dubie refpi- 

duQt Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 32^ 

CXir. ENNENSIBUS. 

Equidetn puto, libcrtatis etiam memet caufam vobis fuifl^ 
Sed de libertate, non reprehendo vos, quod fitis in- 
grati. Verara tamen argentum , quod mutuum fumfiftis, red- 
dite. Nam ipfe in inopia fum non mediocri , et per totam 
Siciliam mitto, vt pecuniam mutuam fumam. £t alii quidem 
gratificati funt nbbis, ficut Leontini, et Gelenfes: alii vero fe 
mutuam daturos fufceperunt, vt Hyblaei et Phinthienfes, 
Quid igitur, per loutm, ipfi fufpicamini de iis, cum tantam 
pecuniam, quam mutuam fumfiftis, non redditis, quando alii 
gratificantur, quae ipforum eft, nullo bono a nobis affe&i? 
Qaod fi refciuerint ii, qui fufceperunt, fe gratificaturos elfe, 
nos non recipere debita, fediis, qui nihil debent, graues efle, 
an adhuc daturos putatis eo3? Ego enimuero puto, nequidem 
eos , qui niutuam pecuniam daturos fe promiferint , mutuam 
daturos elfe adhuc, fed cogitaturos, fore vt, qui fua non re- 
petat a debitoribus, hic illis, qui mutuam dederint, foluere 
nolit. Haec igitor cogitantes,nifi foluatis,vereaminL Sin vero 

Ss 3 haec 

dunt antecedentUi , «2 fih l^vcam 4- veni: leg^ndum puto TV3Aar«, 910» in 

|i!V, &T«/) AiwTnoi tu^ r«A«o/, ficut Qla, agro Gelloo fitos memont Thuc^nfides, 

quae dein fubiiciuntur , T0t« %a,vtht» I. VI. Eranc vero pIure8<HybIae io Sidlia. 

iantxfic^^'^ > *•''' ^' pertinent ad fupe- BOYL. Libri omnes operarum formit 

riora,e2 ik vvirjQirrcu iavelffenytii T0}Mt- defcripti , T'«a«7m. Sed reAe Li^, A. 

«I xo} ^ndielt. Vt,ibphiftam, cenfendum Angl. et Pal. TI3itffot. cuius loco o/- 

fit, dum ix/KphwTo fcriberet , am pro- /SaaFm Lugd. B^ Verum vidit Hemfterbo- 

miflum, et voluntatcm gratificandi ipiam ^w,qui,aamarg.exen^larisfui: „ Pbio* 

ficQIe gnu^cationem: cuius generisalia. „ thienfium, inquit, „ exhoc loco me» 

in quibus aAus pro voluntace, cet. ell, ^ minit C/«»«r/0/ , ^. Anc L p. ai^. 

aliquotics iam tetig^ in his Epiftolis; aut „ quem tamen certa pnecedends T'/3A4ir«t 

verbo ^^/a«m generatim comprehen- „ emendado fiigit. vid. IL p. 533. ** 

diile tam eos, 911 prcMnififient fe dara- Haec ille. De Ttrisque, et Hyblaets, et 

zos, quam iUoe, 911 reuera iam eflent praeiertim Phinthienfibns,Ieg. difpntata a 

«adficati. BentUh^yAfp. ad C. B. L 

vj. r&fjStt ttA ^teliS Nullum hiuur 36. Mthrre'] Vid. not. ad ep. taa* 

wxaMi (Xni^') <A adlia populam in*.. p. \%6c 

37. £5 Digitized by Google 32d OAAAPIAOS EniSTOAAt 

Kpeicaov r$ eupijffOfzev , o hFmctymffei vimq ^ Ht^bp oTov r$ hrob^ 

pi/. E N N A I O I S. 40 

rSi^cLvrct (lof^oi^ knohowM ^BiaumsQy tMi rxvrct Jv oT( /i&^ 
?sioTOL Koupole Xfi^fjMrm l^BifMWf kFiKOU^picrOerref , ov^ mp) 
roLvroL BvretKrHiKo^rB^ o^^k riffffoLpoL fiohii kx^ofiBm KoCi orrs' 
wyrBC iiBXvaoLff6B. rear^oi ^ kKf^vi^ KArs^erB. kolI fih tou«45 
Bsovi , ov^ ovroo Trsp) rovrm oi^^ofKU^ wc ^Bpl t5J« em roii 
. iUpB$Bm ;c^P*'^^^- ^ t^^ y^P XP^cixoTFU Vfiu^ , liv Imrp^Trca' 
fm mi rovro , rsf^kpm fiovoiy rtk>hrrm B^Bi ^>if/,ix^' ii 5* 
&X^piTnct vTFBp^BKttra^om^o^ i^v ^Xk^* hfioioo^ y^p K%i 
ruvro^ mo^oicrepf v7Fia;^B7a$B ^ ho^ tobc TFep) hiwm e^i^hou 50 

37. E5 T(rr«» fr/ rm^ 9^Sip» xtH tJ* Aure!. rd^mfrif retnlit ad Phaltriii> de- 
yw Hiuitviriv rt ivpijffofAev] Sic edidi ad j£tque cum faltem o&o talentorum.folu^' 
cxemplum edd. Comitfv et Boyl. cum in Itonen^ poftularemus. nec melius llle in- 
co conuenire viderwn MSS. Lugd. A. B. ffituit , dum l7rtKov(piff6ivTig interpreta- 
Angl. et Pal. Nam in reliquis lu>ris non tns eft per v^ inofiia leuaremur. Nam (b 
inueniunnjr verba ra^ 9<poipo^ tuii i^iyGx^ ad Phalarin haec perrinerent, aut sr^/e-A^. 
xfilc^iv r/. et iTixov^t^Mq 9 vtiMf^^ fliifllet fcri«> 

38. Elwip oliv n L r. 5. ff.] In plcris- bendum , aut HeitA^ct , vt fidtem cum. 
que libris ad finem additur hrrh. quod, vihcBmg et imim^tctivrig conueniret;^ 
cum nec in Lugd. B. nec Burm. eflet, Nihilominus Boyleus etiam reddidit cum 
«beflb malui. oBo tantum talenta pojberemus. Verunr 

41. E^ToAASyrivt/rp^utfrMf^x.T.A.] vidit Hemfterbufius ^ qui exemplari fua* 

Dum haec (fcriberet (bpnifta, ante oculos adlcripftrat haec: „ Leg. ffTfikccyri^, 

. ei videntur obueriata fuiflfe verba Dtnar^ „ pa&i. Imo rerinendum Tnlaavrig hoc 

cln 9 contr. Demofth. p. 175. A. Ovkt „ feniu : quum induci me a vohis fumi 

hiX/Mi^iy ! fiMpig ovrog — dirb rSp 99 fiaj/hs^^ vt ex magno fiecuniae numero^ 

«rpAA^y xP^iAirw 9 Sv iTxjs 9 ^xot fiivoif ^ f^i^fttis tantum o&o redditis mibi fa^ 

rixxvra hvvxt. 9, tisfieret: ** Ac reAequidem vir.magnus 

41. A^Tohvvat xihAvri^J Naogeorgur rerinendum monet ^ilffavm. i<lque ad 

vcrtlt reddere fierfuafi , quafi legfflfet Ennenfts reftrendum efle, neitio dubiia- 

mtifftiyrH Dtierius etiam inteipro ed.. bit, q^i cogltmmic, bwirn fuifl&srW^ 

Fha* Digitized by Gobgle PHALARIDIS EPISTOLAB. sn liaee nihil effecerint , fcitote ^ nos celeriter admodum onmi 
ctiamorationemaius aliquid inuenturos eflfe, quod cogat vos, 
fiquidemfieripoterit^vtcoa6lit id> quodiuilumiit, faciatis. CXIII. ENNENSIBUS. Ex magna admodum pecunia, quam^mutuam fumfiftis a 
me^ quum, vt o6to tantum talenta redderetis, perfua- 
fiftis, atque ita, quibus-maxime temporibus pecunia indige- 
rem, eftis leuati, ne quidem in iis re6te atque ordine feciftis, 
fed quatuor vix, grauate et cum fufpirio perfoluiftis: qua- 
tuoretiam nunc retinetis. Nec, per deos, tam ob haec gra- 
uor, quam obbeneficium, abiis, quibus remiffiim fit, ac- 
ceptum referendum. Veilra enini debiti fraudatione, fi etiam 
hoc permittamus, quatuor talentum duntaxat facio damnum: 
fed ingrato veftro animo fupra decem talentum detrimentum; 

Nam FtialariH) vt cx nttimd pecunia ofto tt- 
kntis tancum redditis iibi fatisfieri patere- 
tur: nin quis, Phalarin, putauerit eum 
iiiifle , qui, quum mutuam pecuniam En- 
nenfibus daret, tum beneficii loco ab iis 
peteret , iisque tandem perfiiaderet , vt 
minore etiam, quam accepiflent, pecunia 
dcbitum foluerent. Quod abfiirdum eft. 
Fateor tamen , Cngulare genus loquendi 
efle Ita per fe pofitum iircicvvat irelffay" 
w. quod quum ftriberet (bpbifla, cogi- 
tauit haud dubie d7ro?^0sTv ifi^i nl^avTiq 
vel fimile; vbi iTG>.»^lv ifii de Phalari- 
de diftum eodem redit, quo iTrcHevvcu de 
Ennenfibus, Eft autem conflniftio verbi 
wsihtv cum cafii quarto et verbo infinito 
obuia in fcriptis veteriim. E multis locis 
adpono jlejcbin. dc Palf. Leg. p. 398. 
C. h rig iccpect: A^ptrroiiifKp (pdffiwv Tel" 
viiv i^vxi rh iijfiav» Lucian. c. II. Dem. 
p. 384/ ^sm wfig Tkif ie^iTCQ?uP9 ^ i^^f tts iti fiiig iin^^ , m) fincpvi r£ ^ap* 
fiixoy vcsiiovr» cdriiv iovvoU (lot riv iprov^ 
Piutarcb. x. Orat. V. p. 835». F. lirnfri 
n ri)^vr» iovvcu BpoffvXoctov riv WXstw^ 
^ivov avr^ ysT^cvSr^ Sed in his alii ^eh 
lkv(ri 9 alii iovvat dicuntur ; et hi quidem 
cafu quarto addito defiriiuntur; cuiin no- 
ftro locus non eft, cum ad eosdm per« 
tineant Titinv et ixoidvvxt. 

44. MJa/^ ixdif^^yot] Quo in loco fti* 
Uc habendum fit , abunde docent viri 
dofti. vid. /)• Oruill. ad Cbarit. 1. IIL 
P* 345- Non diflimilis generis , infiti , 
iKfJiifv eft , pro Irt pofituni : quod profi- 
cifci a Ibphifla potuit, non potuit a PhaF 
laride. vid. quae ex H. Stepbani Diatr« 
prim. notat GuL Battie^ ad Ifocrat. P!ar, 

^15; nec non eruditorum not. ad Thom. 
V. ETr/, et ad Moer. Att. v. A^x^tjyyw 
p. 79. 
45* Kap) i^ T0d^ i^^l .Ktf) praeter- 

miflim Digitized by Google SaS *AAAPIA02 EmSTOAAL o7o/ ro iy&fs^s iwtmgif. ou fih «AA' oi mi roLimK i^i rifc 
yyufifiQ y kyii Tw6(cv6fi&^ vfiUQ Tfxpk rm ^phl^m eyha^ 
f ;^5/y 9 Ko^ hc rw f^iav qIkm skrCpBpeiv ^ hK^UtJ^i m) rourmSS 
rifv ^6?ar fJM}JM ^b^ 6\ koU rk &7roh$evra ^u}£^3 XoLfi^ 
y^/y, kffmref^TFSiv ero^fzoe elfju^ el fjii)s^ne hc^CpeKel^cu , mi fm 
ol rA rw ^iifiov Khe^ofjnei^ e^ Sv vfiei^ kow^ tIv^o^^, KcCt rav^ 
r<i oTtovtom r)to ^l MMrrxaeie rSv, ehcouw y ui evepye&ia^ 
kfjtoi^ ek ifi^ TFpe^svwree heuyye^Mtr^e 9 pi^ (piXori(ji^lade:6o 
(jterh y^Lp thv IfMurou ^ koU r^ e^k rcMro^ Vfuv X^i^ofm E N H A I O I S. 

Ov fJUT0Lfie?k6fjtev(K h) r0 vApinc r&v x^fdnfjLkrm y a-J^peQ 
EwflMO/, T»ify l^ioToA^ T^tJTijv ejreffrotXKO. ^ ^AA* 7v«5$ 
^e^ui» tx^^ r^v x^pnv , he^e}k66vref r^ Vik^ nepUv^pov. 
Tou yosp ^4^6« exw riiv n6>M^ «Mo^ prpo^ucei li/ev^el ko^ 

rctxjp^ iDifliim in plerisque libris, rednoi com 
edd. Comm. ec BoyL con&ntience MS. 
Surmann. 

Quod fi boc antmo non fifis. Videbamr 
mihi deelK particula ouk. Sed fbrtafle 
teftius ica fe habet fentenda, Etiamfl fi- 
tis animi adeo ingrati ^ tamen (i vos in- 
bpes cognouerim , mea vobis non deeric 
liberalitafi. BOYL. 

58. O? Ti TOU HfAOV K?JrpCCVTig] Qua- 

lem defcribit Periandnim , ep. Lxm. 
(cxiv.) BOYL, 

64. Oi (irr»pa>^(Aivo^'\ Lugd. A. et 
Angl. fjc^xfisXovfA€vo4, Sed fierafiojf/te- 
yog reliqui libri. de vtroque vid« fupra, noc 
fld^^uxvi. 65. T. /. Totimff Mrrx)ixa] Vulgp 
T. i. TavT)iv vfjuv irkr. et, mutato ver- 
borum oidine, Burm. T. i. ipuv txuthv 
It19t. Sed cum in Lugdd. A. B. et An^ 
non inueniretur vimv^ nec eo opus eflec» 
id omifi. 

5 . Tdv yko ih^Zq Ixfw Tijw Tixw^ 
X T. A.3 Ita MS. Cant. Imprelli legunc 
Tov yap iXfjtok m ix^iv Tify tJaiv 9 etc. 
Senfus eft: nifi illum^ quem furto apui 
me arguitis^ buiufce criminis re vera 
damnetis , mt a vobis delufum cenfebe» 
BOYL. Ante Boyleum edicferant tcv yi^ 
fiil iXviio)^ Ix^^ T. ^. ad quod Naogeor* 
gus^ „ Hicmini, inquic,,, vnainGrae- 
,1 co deeflevidetur negado: f^cb^idug 

nOVK Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAE. 329 N«m fimiliter et haec reddituros vos efTe furdpiebatis, et pro 
lllis gratiam habere confitebamini. Vt nulla de ingrato, qui 
jn vobis eft, animo bona fpes fit^ fi, cuius nobis poteftas erat 
xecipiendi, debitum non poteftis foluere. Verum tamen etfi 
eo animo eftis, quum ^ vos , audio a legatis , efie in inopia, at^ 
que de priuatis bonis in publicum conferre, etiam haec remit* 
to ciuitati. Imo vero, fi reddita etiam vultis accipere^ ad ea 
mittenda fum paratus^ fi fru6tum et vtiiitatem inde perceptu- 
ri eftis^nec depeculatores aerarii, quae communis veftrae pe- 
nuriae caufa eft, etiam haec ablaturi De erigendis vero ima* 
ginibus, quas in beneficii vicem mihi per legatos promittitis, 
nolite foiliciti efl& Nam poft meum ipfius^ etiam qui ad ea 
tequiritur, vofais gratificor fumtum. CXIV. ENNENSIBUS. 

Non quod me pecuniae remilfae poenitet,Ennenfes^epifto» 
lam hanc vobis mifi: fed vt firmum habeatis beneficium, 
inius vocato Periandra Nam reuerahabere ciuitatem, fed, 
obtentu falfo vfam, priuare creditores ^ demonftrationi mihi 

Tt erit. 99 0fixl(y«/y. *' Sed haud dubie-verum eft» 
quod e mS. Cant. habet Boyleus ^ rci yap 
dXittSe ix^of r. T. in quo conuenlunc 
Lugdd. A. B. C AngU Pal. Burm. et ed. 
Ven. In iis tamen illud uii , infia , ante 
frfioCpaaa inte]|K)mtur. In ed. Commel. 
autem eft tcS ykp fii d. I. t. sr. i^i 
iiil Tco^i^eit K. r. A. Audiuerat Pbala- 
rb , Ennenflum duitatem in fumma in- 
opia pecunia^ efl[e, vt etiam ii de fuis bo- 
ids in publicum conferrent. Difcimushoc 
ex epiftola ahtecedente; guam Ipedtafle 
videtur, quisquis interpofuit fiiij vt eflet 
rfS yip (lii l^fiy r^y sr^Aiv, x. r. A* Sed 
non cogitauit ille, tum locum nullum efle 
Terbo mrmlfiiffMriai ; quod ferri non poteft , nifl (cribatur roti yitp ix^So, flno 
^, ne de reliqua (entenda dicam. Res 
huc redit. Quo certo flbi conftaret, eflet« 
ne duirad Lnnenflum pecunia , nec ne^ 
Periandrum peculacus acculari Phalaria 
voluit. Quem fl fiirti conuincerent, tum 
demum plane appareret, quae caufa efllet 
paupertatis , flue rou foi Ix^v r^ Wa/v; 
lin , falfo accufatum , comperiretur , nec 
is pecunia priuofllet duitatem, id demon« 
ftrationi eflet fUturum, re vera duitatem 
haberepecuniam, fed, obtentu paupectatis 
vfam, fraudare debitores; quodefl, ro5 Axn» 
t&^ ix^w riiry t6>j¥^ «XAi Tpo^ian \l/£viit 
xoTjxxpeifiiyny j Axomptly roi^ iiix¥£txi* 
r^ 9 iflrJif f^i^ » ie« r* A. 

69. Od \ Digitized by* Google 530 ♦ AAAPIAOS EniSTOAAL To rovrw riif xXoTtw vii&^ xoLra^/swetff^L ou yhp ex^i ^.oycfi 
ttyAy roD$ cLxndu^y rorl i&h^ i>4 Tt&fo/jLmv^ ^ aroepa^^. ourdi^&MjO 
XpyifMfrmy rore ^g^ k^ TfT^ovroSivraCj ^oMik rSv xowm ^ rw4 
kpjro^avrotQ TFpoii^Sou. k>X vi ho^ itpM ro\K ^evnk^ TFMvaiot» 
x^fMi slfvou ^w^ tt $Mi TTp^i Tov^ KXiTrrwroQ ^ nhvrrot^. Scv ^^ 
rh lih TJf« mXB^i X^pK^^ '^^^ voaCp^^ofisvoie ^ &>( xepio^fft&^ 
^0(itrB9j Tos ^^ Tftiv ^^ot^veucorcoik km^mpvire ^ict rouc :)^76k75 
ywiy ki kzopovfjceua^j Tcp&ra^ fihj % cuii pcel^oy icrrci^y ^ucii^ 
nr$ j jt^^oc Vfliv oi^tcA hirpe^^awoir esreiroL mAAEj ^acouo^ 
Tsp&i hrnii y Mroriaou o ^B^hscffde trfjceTitj ex^Bk ou ^wocfiem 
^ rovc oc(poupovt4vovi; j ml xof/uxousdou rh ^e^oo^eueoro^ ^ n ^cu^ 
>^kpi!k(i m WofMn ^6;p52c XpBmomiSsvrot ^ r TkpkvhiM^ oc^eSt 8o 
KeKep^aKevou rx rov TrocpeiKoro^. ZaS" vpih Tfipearinhy n aw r^ 
cmM r^- a(pirep» y i KifpU^ e;j^Di .icocl rviv uat ifxAvi^pir % 
fieTcc rtii rm ^i^m XJ^f^fMrcu &ffr6)JKeiat, vpocxfiiim uoc) r^^ ^ob^ 
peifjievoL. 

pt/. rofr 69. 6v y . h Kiyov vyiS} Lugd. B. Btnm. 
ct ed. Ven. uy/?. de vtroque quid fk fta^^ 
tuendum, docent Moer. jltt. et Tbom. M^ 
vbi vide Oudendorp. et Pierfon. Aoyo» 
iiyix non tamde rathne^ vt plerique irt^ 
terpretes , quam de oratione diftum acci- 
pio. Interea non male in ed. AureL 
fcdditur, non enrm eft veritati confenfa^ 
neum. Homericum eft ^ytfo^ ip^A>Sf^., R. 
e. 524. vbi Euftatbius , p. 7117. f. ^g. 
iJym^ Arfyo^ h XTTOcpxwolyfToq KOtt xKoXipa^ 
To^^ X. T. /,. Tyiel ^oycp XP^^^^^ ^^^^ 
Antoninus^ L vm. §. xxx. vbi quaedam 
notat G^/ii*. p. 305, 506. VpikAntonini 
verba, abeo noninteUedla, fic interpun- 
genda videntur, xoli ispi^ TotpiT cmvsvv 
xwTfiloat;^ liM itipiTpiyaq^ iyul xiycp XP^^ 
tai. qutbus quid voluit tlle, non meKus 
feteniges, quam fi comuleris Euripfdea-y 
ex iboen. 470. A!vhsiii ifiSioqrn^ ii^ fitix^ KpV) Koi ^oixtXow iffri^ifiix*'^?!!^ 
piUfAiroiv. Eft hic i fivdo^ Tfj^ i/itjMoc^^ 
quem Antoninus hi^cy vyioi vocat. Hunc 
aker »je}swv efle, dicit, Kou ToixlXuv h7i0 
ipfi>iveufjMTcovi'^^cr praecipit^ eo vtendun 
efle xovfilm^ fAk Tipnpivcsg. 

70., Tcri fiiv y &; Tsvofiivov^ 9 Tipea^m 
euTuvSxi XP*lf^'^^* '^^^ 5) »^ K. r. A.] 

AngL TorifAh Tori Jl, quo cum con- 

uemt priore loco Pal. fed reliqui rori 
fiiv-Tori 5i. quare nihtl mutauL Maiorfs 
momend eft , quod lcripfi , Toipetrtv oirei^ 
txt xPHi^rcovy. cum antea legeretur 9r«* 
pilvat f xaii ieTo^ou XP^I^'^^* ^^ 
qui non anteferant alterum , eos pauciflt 
mos puto fore^. praefertim , vbi intelJote- 
rinr, Tiptotv eciratrtou adlcriptum inucniri 
in Margg. Lugd. A. et AngL Supra, hac 
epiftoh , Ob fierxfjLiXifiivo(; iir) rg Trapi'' 
r« rSv xf^iuiiom titfpt im, infia, no- Digitized by Google PHALARIDIS EPISTOLAtt. t^^t 

erit , quum falfo eum furti acculaueritis. Neque enim ex ve- 
ro dici poteft, eosdem modo, tanquam pauperes, petere, vt 
iibipecuniaFemittatur; modo,tdnquam diuites, multa^quae 
ciuitatis furit communia , in direptores profundere. Sed aut 
erga creditores etiam diuites, vos efTe, oportet, aut etiam 
erga eos, qui furantur, pauperes- Si autem, quae ciuitatis 
funt, ea furripientibus gratificemini, tanquam copiis affluen* 
tes, quae vero creditorum, illis hos priuetis,propter concio- 
natores, tanquam egeni, primum quidem, id quod maximum 
eft, iniuriam facietis, etii nemo vt iniuriam faciatis , vobi$ 
permittet. Adhaec multo iuftius eft, vt foluatis, quam vos 
mutuam fumfiftis , pecuniam , quum retinere non poflitis 
propter eos,qui auferunt,eamque recipiant creditores,quam, 
Phalaride, doninomine, aere fuo fraudato, Periandrum fecu- 
ire lucrari ea,quae huius funt, qui remiiit^ Vt in vobis fit, 
aut, vna cum veftris pecuniis conferuatis, ratum habere etiam 
a me praeftitum beneficium, aut cum rei famiiiaris iadtura 
etiam exigi a vobis ea, quae remifta funt. 

Tta CXV. GOIU 

tidiumtur ri tw rapetxSregeitr^i TrxfitfUya. quod , cam -inprimis accommodatxm eflfee 

78. A^TTortffxi] Libri omnes dTrarlffety. huic loco » non dubicaui in orationis re* 
alcerum ad marginem fui exemplaris ad- dpere concextum. Herodoti eft, L IIL 
fcripferat Hemfterbufius. quod recepi , p. aap* 1. 3. l^ipyaffiimg 3) xmuIS roaod* 
cum fequerecur widvawtctt. rov, JHi^itcttriiAHv^ oiixfAX irtKi^JifU^ 

79. H* ^a^piiog h^ i¥. )• xt^onunmf vo^ f^ ttori rU (ict — - AkKo^ hrxvourroUn 
Uproq ) U