Skip to main content

Full text of "Erotiani Voovm Hippocratioarvm conlectio"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| B"'- - 


. ?*.p'. 


. :^,£,j" .- 


'■^'^^:^^ 
irV- ^-^5 


^^/ -'^ 


\* y^-^ iijbiT^o 
SarfaarU ff^oUrgc ILibrarg LANE FUND LA.Ntt. of New York. N.Y., (Clnss of iSig), 

Cainmenument Day, iSej. "Theinnnal 

iiilereeL only to he «peoded in the 
/ 
i EROTIANI VOCVM HIPPOCRATICAEVM CONLECTIO i": ,.; 


o EROTIANI jocVm hippograticarVi conlect% RECENS>IT EHEHDAYIT FRAGMEMTAQVE ADIECIT lOSEPHVS KLEIN LIPSIAE 

SVMFTIBVS T.TBRABIAR 0¥EIANA£ 

MDCCCiUV I ^^/7. ¥0 l TYPIS FRID. KRVEQEBI BOHNBNSI3 PRAEFATIO 

Erotiani lexicon dictionis Hippocraidcae, bonae firugis 
librum, quippe nec fadle parabile nec satiB emendatum, pltts 
iusto a communi usu et utilitate impediri semper aegre tuli. 
cum igitur s^nte duos fere annos totus in critiGO nouae editionis 
instrumento conquirendo conquestoque digerendo uersarer, subito 
nuntiuB ad me adferebatur me in Ermerinsii Bataui prouin- 
ciam inuasisse et quae parare inceperim illum paene iam absol- 
uisse. uerum tamen res praeter opinionem prospere euenit. 
interrogantem enim quid rei esset medicus ille g^doXoywTurog, ut 
eum summo iure nuper Francken nonunauit, non modo non ab 
incepto me reuocauit sed ' cunctis quae ipse congesserat eximia 
qua est humanitate et comitate transmissis etiam per onme 
tempus, quo exomanda editione occupatus eram, consiliis et 
emendationibus cbmmunicandis magnopere adiuuit. splendidis- 
simum autem munus, quod mihi dedit, sunt &agmenta lexici 
Erotianei, quae in marginibus codicum Yaticani, XJrbinatis et 
Laurentiani excerpta a Cobeto dono acceperat. qui factum est, 
ut nostram opellam in Erotiano conlocatam uellemus bipar- 
titam esse. primum enim in prolegomenis exposuimus deEro- 
tiani uita et scriptis, de lexici condicione et fontibus, denique 
de ratione, quam in textu cum fragmentorum tum lexici ipsius recensendo secuti sumuB. deinde Eiotiani uerba, quibos frag- 
menta praemisimue , ex codicibus magnam partem a nohia 
primuDi ezcussis emeadata exliibuimae, additis et ecripturae 
discropantia et uirorum dootoium coniecturie, ita ut iam paiata 
eint unde ea quorum emendatio nobis nondum contigit restau- 
rart poaBuit. rerum autem interpietatione piorsus abetinuimuB 
satis feciBBe lectoribas lati, ei sciiptoium locos adaotassemus 
uudc qui de iis pleoius doceri uellent adcuratiorem notitiam 
liaurirent. indices denique tum auctoiam tam uerborum ei 
renini locupletissimoa ipsi confecimus. 

Supei igitui eet, ut omnibus uiris doctiB, qni noatra gtadia 
beneuotentia aut eubsidiis fouemnt et adnnierunt, giatias 
quantas poseum maximas etiam pnblice agam et, osm mecnm 
considerem quantbpere labor meuB a perfeotione abhorreat, 
id quod me ipeo nemo scit melius, at eoe rogem in primis' 
autem Zaobaiiam Eimerins, ne eos eabaidiorom miM 
praebitorum poeniteat. 

DABAU BOMKAE HENSE AUaDSTO A. UDOCCLSV. PROLEGOMENA CAPUT t Ue aocioris noinixie, cui t(Sv naf^ 'Innox^ret Xt^siJinf avvayoyy*} 
adflcaribitar, uiri doeti multimi haeBitauenmt uariasque de uera 
Aominis forma protuterunt sententias. si quidem non nulli eum 
Heiotianum, ') Hugo Qxotius (ofl Gatakeri aduers. miscellan. 
p. 138 ed. Londin.) £rotionem, Aldns Erotinonem, Isaacus deni- 
qoe Yosflius ad Catull. p. 91 Herodianum ^nuncupauerunt. 
attamen prpraus nuUa harum opinionnm ueri speeiem prae se 
fiert, modo dnas exdpias. altera quam dico est Aldi, qui 
EroiinoEnein glossarii auctorem adpellari arbitratus est a uerbis 
Galeni gloes. Hippocr. u. ^dftfw^v p. 490 Franz profectus: 
id^iv xai ^EgmfavoQ ov ^ovov aijvo t6 ^(oov xafiiLiOQOv akXd tcai ro 
nsgiXBifiSvov avTw p^ov ovTOfQ ovo/id^o&al (fijai, sed in his 
uerbis, quae non solum corrupta uemm etiam lacunosa sunt, 
iam dudum ^SQwuavog, nt exhibui, e codicibus Doruilliano et 
Moaq^euBi pro leetione, quae olim circumferebatnr, 'EonmvfZv aut 
'EQtaxtv6g ^ a Franzio receptum est. neque flrmiori fundamento 
supeiBtnieta est altera coniectura, quam Yossins protulit. is 
enim, quia in Etymologieo magno p. 86, 57 sq. s. u. dfmwTiq^) 

1) Ita eerte in codice Carpensi nomen legiBse uidetar Phiiippus Labbeus 
blblioth. nou. mss. p. 385 baec adnotans: ^Uerotiani Irxicon uocum Uipr 
pQcratiM ptr alphaMum,' 

2) Alii 'HQ^tpilog legere uoluerunt, ut Foesius oecon. Hippocr. s. u. 
nmfgfioQor p. 304 et MarsiliuB Gagnatus uar. obseruat. II 28, qui boc Qaleni 
loeo opinionem suam fulcire studuit, gloesarium Erotianeum spurium neque 
ab Erotlano conscrlptum esse. 

8) Forte fortuna haec uox hodie in lezieo Erotianl edito non extat. legitur: ^ . . KVQiiog [Se] Xiysxai ?f dvax(oQf]Oig Ttjg d^aXdaafjgj i^yovv 
-tj dvantvofjiivri d^dXaaaa* ix rov 7i(Sfu nmaoi^ ndSaig vcai dvdntoatg 
xal afincjatg xard avyxon^v xat xQonfj, dfinwrtg,^) xaTa/grjaTtxfSg 
Ss xal inl tov i^iusTigov awfMTog fj ix Tfjg inKpavelag elg to fid&og 
vnoxiOQfjaig Tfjg vXfjg» ovTwg 'HoM^tavog^) iv tw negi H^fjyfjaswg 
Twv Xi^ioiv 'InnoxQaTovgy Herodianam, Apollonii Dyscoli filium, 
aenim lexici aactorem esse censoit. ac sane, cam Herodianas 
^scriptoram pelagas' reliqaisset, at testis est Priscianas instit. 
gramm. I 4 p. 2 ed. HiBrtz, perapte qaispiam de singalari 
celeberrimi grammatici s6riptione potait cogitare, qaa obso- 
letiora librorum Hippocraticoram aocabala explicaaerat. aerotm 
tamen Dyscoli filium hano proaindam in se suseepisse ideo 
eK Etymologo conoludi nequit, quia glossarium Andromaolio 
Guidam archiatro inscriptum est, quem prkno p. Ch. n. saeculo 
exeimte uel ineunte altero uixisse oport^e postea uidebimus, 
conira ea Herodianus aetate posterior Marco Antonino impe- 
ratore Bomae floruit. si autem Herodknus re utoa in hoc 
genere desudasset, Galenus, quem ab £umo 1 31 ad Septimii 
Seueri usque principaton uixisse ueri est shnile,®} eum pro 
ea qua apud uetere» fuit auctoritate in glossarii prooemio, 
ubi interpretes Hippocratis qui anteoesserunt dinumerat, certe 
commeinorare debuit* sed ibi nuno nec uola eius emicat nec 
uestigium. ei igitur, qui usquequaque Herodianei nominis 
memoriam tueri uolt, iiihil reBcuum est quam ut glossarii 
auctorem, id quod HEMeiero oomment. Andocid. Yl 3 p. 
XXT non displicuisse uidetur, a olaro illo grammatioo distinguat. 
iequldem Uiero grauioribus causis permoueor, ut in JAFabricii 
biblioth. gr. nn 38 t. YI p. 234 ed. Harles sententiam 4) TJerba ix tov n(ofii usque ad xal iQonj, afintoxis Etymologus, ut 
manifestum est, de suo addldit, ut specimen doctriuae ederet. cfi Naber pro- 
legom. ad Phot. lex. p. 167 sq. 

5) Idem testimonium de uocabulo dfinuittg Herodiano auctori denuntiatur 
a Basilio in scholiis ineditis ad Gregor. Nazianz. orat. XKXIl p. 524; cf. 
Boissonadei anecd. gr. uol. II p. 428. 

'6) Cf. Suidas s. u. TaXviyogi iftffi htj o'., JCGAckermannus hist, litt. 
Galeni ante Galen. t. I p. XXXI ed. Kuehn. xt 

pedibus nt amni franffeimdinn eBse dttcani, qm in ' Etjni^ogici 
loco Erotiani nomen in notins illnd HeFodiani^) a librario 
depranatom atque Erotianmn lexioi auctorem esse autumauit. 
Etymologici enim locus iisdem paene uerbis, omissis illis 
^wttog 'JHQMdiavog iv tw nsgl ii^fjy/jaecog twp kil^swp 'Innoxgdlvovg^ 

mia oum perm&Itis aliis scholiis ad marginem codioum Hippo^ 
cratis Yaticanorum et Parisinorum repertus est: quae omnia ad 
Erotianum (fr. YIII) auctorem referenda esse copiosius postea 
demonstrabimus. Erotianum porro agnoscit Galenus 1. s. c. 
p. 490, qui eum cum Zmone HeropMlio et Zeuzide in partes 
nocat: quo loco, ut supra monui, Erotiani sententiam lacnna 
hausit. cf. Erotian. p. 86 sq. omnem denique scrupulum de 
uero auctoris nomine nuno eximunt libri i^fjyrjaiotg manu 
scripti, qui unanimi consensu hamm Xil^eotv auctorem Erptia* 
num^ ^probo graecoque nomine' adpellant. 

Erotianus quo oppido quo genere natus sit nescimus, 
quo autem tempore uiserit, adhuc aliquo mo^o definire licet, 
quoniam ipse opusoulum suum Andi^omacho cuidam, quem 
dg/eaTQov^) nominat, dedicauit et commendauit praefat. init. p. 
29 cf. f^ragm. LXXXI. Andromachi autem in nostram notitiam 
perueneront duo, pater et filius, quorum ille, qui tres libros 
de uiribus medicamentorum conposuit, primus^**) et Andro- 
machorum solus hac dignitate honoratus esse perhibetnr. cf. 

7) Frustra igitur est JFoltzios «^aaest. Herodian. Bonnae 1844 p. 4, qui 
hoc Etymologioi magni loco nisus talem scriptionem Herodianeis adicere 
uoluit, iniiiste Lehrsium inculpans quod eam omisit n. rhein. mus. H 120 sq. 

8) ^Erotianus^ est in inscriptione Banennaii, quam ex Rabei historia 
publicauit Gruter thes. inBeralpt. 898, 1. ^Erotiane' ibidem 1062, 8. 

9) De titulo aQX^tx^^Q^e ^^ ^^^ significatione cf. HMercurialis uar. leet 
nn 1 (Venetiis 1593) p. 80a sq. Oliuierius ad marmor. Pisaur. p. 152 et 
in primis Ackermann * erlauterungen der wicMigsten gesetze^ welche auf 
die medtdnal^erfassung be%ug haben^ in Pylii repertorium ftir dfe Sffent* 
lioheiind gerichtliche arzneiwisfiensehaft U 182 sq. 

10) Si uero scholiia ad Jauenal* sat. X 221 p. 827 Jahn fides habewla 
est, Themison, Asdepiadis Bithyni auditor et sectae methodicae conditor, 
qui Pompeii tempore uijLit^ (Galen. ilaaytoy}^ 7 iatQog c. 4 t. XIHI 684 E« 
Celsus praef. p. 2 ed. Daremberg, Plinins n. h. XXVXIH 1, 6) iam archiatri 
titolo usiiB est. xn 

Gal^ de antidoiis I 1 uol. XTTTT p. 2 K. (o NiQwvog aQ/j^^^)i 
JLe Olerc. hjstoire de la xaMeoiBe p. 585 sq. qui cum Nerpnie 
medicus psseiv iude plurimi Erotianuia huius , Andromachi 
aequalem fuisse Nerouisque temporibus uixisse coucluseruuty 
inter quos nomino Baehrium in Erach. u. Oruher. enGjfclopaedie 
s. u. Erotianus sect. I. p* 37 p. 343 et Graefenhanium gesehidUe 
der Masa. phUologie im alterthum t. HI p. 178. sed hi rem 
nimis presserunt. ^an enim Epaphroditus eodem ictu cum 
Nerone Andromaohum sustulit nec ad eum superstitem post 
interemptum principem Erotianus smhere potuit?' mirum ni 
potuit neque a ratione naturae humanae est absonum Andro« 
machum quadragiata uel quinquagiata annos, oum Nero de medio 
sublatus sit, agentem aliquot annos superuixisse. sed utut 
est, huic Andromacho libellum dedicasse Erotianum adsumere 
graui ratione prohibebimur, quae cum illa sententia pugnat. 
etenim Erotianus s. u. ujufiijv p. 52, 14 Menestheum Stratonicen- 
sem, qui discipulus Stratonici erat, commemorauit. Stratonicus 
uero, Sabini Hippocratici auditor, cum in praeceptorum numero, 
quorum scholas frequentauerat, a Galeno de atra bile c. 4 
uo].Y p. 119 K. nominetur, et Galenus ipse anno demum post 
Chr. n. 131 iQ lucem editus sit, inde nihil plus probabilitatis 
habet quam Erotianum ineunte demum saeculo altero aut ex- 
tremis saltem annil primi avvuycuyiijv kt^mv conscripsisse. cum* 
que Andromachum patrem ad Traianum usque imperatorem 
uitam transduxisse a me impetrare non possum quin credam, 
idcirco Erptiani uerba non de patre sed de filio inteUegenda esse 
statuere non dubito : id quod Paulus Cigalinus quoque fecit in 
lectione altera de Plinii fide et auotoritate, quae Franzianae 
Plinii editionis tomo secundo inserta est, p. CXXIX sq. nihUo 
tamen setius futuros quidem esse non ignoramus, qui Afcgf ^g ad 
patrem non ad fiUum dirigi contendant, quandoquidem iUe 
dg/juTQog adpeUatus sit, hunc nemo auctorum ueterum ita 
uocitatterit. atqui qui fitium hac dignitate ' ^) honoratum esse 

11) Andromachum filium quoqae Neroais archiatrum foisse adBeuerarunt 
'lAFabncius, Sprengel gesch. der medicin 3te aufi. t. II p. 80, Ackermann 
institutionei hist. med. p. 887 : quod unde sumpserint, prorsus non adsequor* xra 

scribat tametsi nemo est, nequaquam inde iam efficitur eum 
aroMatri munere functum non esse. immo uero quem ad 
modum neque Galenus a patre filium expressis uerbis distinguit 
neque patrem ab eo intellegi sciremus nisi si eum antidota 
conscripsisse alibi dixisset, ita Erotiani uerba non minus de 
filio quam de patre accipi queunt. quid igitur equidem uerum 
OBse rear, iam supra significaui. sed hactenus de tempore, quo 
Erotianus urdt scripsitque. 

lam uero ut ad scripta Erotiani transgrediamur, nunc 
manibus tenemus libmm, cui inscriptum est rtSv Trap' 'InnoxQdTSi 
XiSHov f7vvay(oy)j: quam Qalenus,**) Photius,^*) Etymologid 
magm quod dicitur auctor ^ *) et Qregorius Corinthus * *) ex an- 
tiquis, renascente uero litterarum studio Fhauorinus idoneam 
ihdicauerunt, quam de uocabulis medicis consulerent. praeter 
eam alios quoque libros Erotianus conposuit aut conponere 
certe in animum induxerat. namque duos illos, de quibus in 
lexico loqidtur, utnim re uera in lucem emiserit an non 
emiserit, non proditum est. nunc -quidem, nisi in bibliothecarum 
umbris adhuc delitescant, eorum prorsus nullum super est 
uestigium. scriptaenim, quae uere Hippocratis nomine circumfe- 
rebantur, enumerans Erotianus dicit se alio loco demonstraturum 
6Bse prorrhetici libros primum et secundum ab Hippocrate non 
profectos esse, (prooem. p. 36, 7) TTQo^g^rtxov u^al ^* dq ovx 
SfTTiv ^lnTTOXodTOvg sv (iXXoiq SiiS,of.ifv, alter loctts est apud 
Erotianum p. 83, 12, ubi cum Hippocratem tum Dioclem in 
significatione uocabuli yorvXrjiovsg enucleanda errasse alias se 
ostensurum esse promittit : ort ^s xpsvSoq nugudficSxaatv^ dkXa/pas 
cht^o/ufv, unde mihi adparere uidetur eum magis medicinam 
quam grammaticam professum esse. namque ad tales quaestiones 
intricatiores rite expediendas, qualis est nQo^^rjTixov libri duo 
utrum uere Hippocratis sint necne, haud exiguam non solum 
artis medieae uerum eiiamscriptorumHippocraticoTumscientiam 12) Cf. Galen. expl. uocnm Hippocr. s. v. xd/AftOQov p. 490. 

13) Photius lex. p. 211, 16. 230, 24, ex quo loco profecit Suidas t. H c. 604.. 

14) EM. p. 490, 52. 492, 10. 492, 19. 696, 3. 720, 34. 

15) Permultis locis, ueluti p. 563. 566. 567 etc. XIHI 

ei opu9 fuisse patet. sed ut reuertatur oratio unde deflexit, 
Erotiani le^ioon uocmn Hippocraticarum licet pnmo adBpeotu 
planeiniegrum esse uideatur, tamen prorsus alio quamab Ero- 
tiano publicatum sit ordine, quin etiam confasum Jtnutilatumque 
ad nostram aetatem peruenisse ex multis argumentis ducet: id 
quod primus doeuit medicus idemque pbilologus haud ignobiHs 
Adrianus Herimra obseipuationum criticarum p. 3 sq. profici* 
scendum nobislst ab ipsius Erotiani uerbis. reoensitU enim 
uariis uariorum obscuras Hippocratis uoces explicandi conatibus 
ac modis eos in primis damnat, qui uocabula secundum litte» 
rarum ordinem interpretati erant, Epiclem dico et Glauciam. 
quorum prior, ut Heringae uerbis utar, breuitati studens non 
adnotauerat loca uel libros Hippocratis, unde glossas suas 
desumpserat, quod molestiam creabat lectori. Glauciae autem 
scriptio cum ubique locis Hippocratis studiose adnotatis nimia 
testimoniorum mole qua laboraret taedio lectores adficeret, 
Erotianus de se suaque ratione subdit haece (p. 35^ 7) : ^ioniQ 
ijfisZg yiad-^ smar^v yQarprjv iKks^dfdtvoi toq TcaTayaygaflfisvag Xit^tig 

Sid [xsv Tov cvyyQufAfiaTog Sjjkciiaofisvy onov (sic coniecit Heringa; 
onaXai libri, fortasse scribendum onov avTai) Tvy/dvovat uslfisvai 
iv Saatg ts ^lfikoig laTOQOvvTai at fiJj avvt^&ug* Sid ds xpjg 
sl^anloSasaig ifjopavlaof^sv noaa arifiaivovai /Lu/Livfjaniofdsvoi xat tcSv 
dna'^ slQrffiBviov xrA. iam igitur Erotianus, ut ipsum exponen-' 
tem audiuisti, non litterarum sed librorum Hippocraticorum 
ordinem secutus uoces uniuscuiusque libri explicare studuit 
eo ordine quo in Hippocrate sese inuicem excipiebant. glossis 
uero Hbri titulum praefixit e quo petitae erant, ut ex ipsius 
uerbis p. 36, 22 manifestum fit: Xomov dQ^wf4€&a dno rov 
nQoyvwauxov. in lexico, quantumuis hodie uelut Galeni aliorum 
scripta similia alphabetico ordine in codicibus propagatum 
sit, nihilo tamen setius extant tot tamque grauia genuinae 
conpositionis uestigia cum sagaei Heringae obseruatione adeo 
consentientia, ut dubia ea neutiquam esse possit. quae cuncta, 
nisi quem modo significauimus ordinem ab Erotiano obseruatun^ 
esse adsumpseris, omnino intellegi nequeunt. fac enim eum 
uocabulorum expositiones secuhdum alphabeti seriem ordina- XV 

I 

111866, quem fructam lectores Hippocratis e libro percepturos 
fuisse arbi^arabQijs, qia. ita dispositus erat, ut dXti^jxivp unBisl^a^ 

/nfv, uXXi] nLOiXitj, dr^exiu^g, dkXofpdaaovrsq, dgaui, dktq xrA* uooes 

sese exdperent? id uidelioet lucrati sunt commodi, ut unam 
uocem quaerentes totam haud raro litteram persemtari oporteret. 
quibus porro rationibus dioemus esse factum, ut aliquot uocabula 
nunc bis in lexioo- explicenturP talia sunt: dXtg p. 40, 6 et 
p. 49, 2; (ivavdoq p. 42^ 3 et p. 56, 8; ixd^jjXvvaig p. 68, 1 et p. 
69, 13; inrjXvydJ^ovjai p. 73, 4 et p. 127, 7; hivalvBvo p. 67, 16 
et p. 71, 5; dv&fiBt^q olyog p. 51, 8 et p. 102, 13; neXdan 
p. 110, 1 et nsXdofj p. 105, 6. huc quoque refero otISoq 
p. 101, 14 et wxiSoq p« 138, 9. saepissime denique, unaquaque 
paene dixi pagina, Erotianus utitur formulis iv&d^e, iwav&a, 
vvv*^): quae nunc quo referantur non habent eoque apertius 
declarant 'ordinem glossarum olim fuisse talem^ ut lectoribus 
primo obtutu patoret, ad quosnam Eippocratis libros referendae 
essent Erotiani explicationes.' nuno uero, quode optimo iure 
Heringa conqueritux, 'saepe totus fere Hippoerates etiam 
firustra euoluendus est> ut desiderata loca reperiamus.' hisce 
igitur rationibus; subnixus Heringa prognostico singulas quae 
inde delibatae nunc eztant glossas restituere conatus est 

lam quo facilius graues turbas perspicias, quas posteritati 
peperit homo ille sciolus, qui Erotiani librum discerpsit et 
secundum alphabeti seriem conglutinauit, tabula tibi ante oculos 
posuimus ordinem, et qualis hodie in lexico est traditus . et 
qualem subtili atque ingeniosa coniectura redintegrauit Heriuga 
in obseruat. crit. p. 6 sq. 16} Haud exiguntn nosirae opinionis fulcimenttun qnoque illud est, qnod 
Lycus, medicus Neapolitanus, iv rtS f tovda tov avyyQafifiatoc l^fyirmi^ 
ab Erotiano s. u. xafi^^Q^ p. 86, 9 laudatur. quo cuius scripti commen- 
tarium Erotianus significare uoluerit, prorsu3 nesciremus, nisi glossap Brotia- 
neae eedes cognita esset. quae cum ad Hippooratem de locis in homine 27 
spectet, Erotianum de Lyci commentario 4n hunc librum loqui patet — hac 
occasione oblata errorem oorrigam, quem nesoio quo modo commisi. scripsi 
enim in adnotatione cziljca ad Erotianum 1. 1. p. 8&;et in indip^ auotorum 
Lycum commentarium in Hippocraiera de articulis edidisse. XVI Ordo Erotiani 

Xeywv 
xoXf4.av 

STruvd^sadat 

XifjitJi^iq ti €/tj avt4v 

vno(pdotuQ 

xafinvXov 

Tt^on&rijg 

dXvofjiOv 

nvtdftu dnbdtt%av 

€VnBTi(lT&(iOV 

aXXrj 7/LOiXhj 
Xundattovffai 
vhlaiQa yuatfjif 
TQv^eiv 
XanuQfjv 
gwaav 
v€(fiXai 
n€Qt€atM6v 
ev/j&iatatoe 
^dtQ^rioig 
KoafiiOv 

dXXoq>aaaovttq 
yuQyaQfcSvfg 
. n€,Xdai] ? 
SQajpvw&sg^ Epitomatoik 

dXvaftov^ '") 
dniS^t^afjiiv 
dXXij yoiXlpj 

'UtQ€Hi(Og 

dXXo(pdaaovttg 
yuQyaQeciv 
inaviQ€(S&ai 
^€vnetiat(Qov 
svij^iatatoi 
xufiTwXhv 

xctQSafivaaetv (P)''*) 
yoaftov 
itaQdtwaaeiv 
Xiycor 

XtftcS^ig ti e/fj avtov 
Xandaaovaai 
XandQTjv^^) 

AifivTj^ //fjX(aj Stev&iT] 
f^aQftoQvyat 
vtlatQa yaatjJQ 
v€q)iXai 

l^wttiCfialQead-at 
oQfpvw^tg 
nQonttijg 
nvBVfia 
n€Qi€attx()v 
• n€Xda€t 
toXftav 17) Haec nunc prima cuittsque litterae uocabula sunt. ' 

18) Cf. Heringa 1. 1. p. 8. 

19) Equidem ualde Rmhigo, nuhi Heringa 1. c. recte de 1ittlu8 uocis sede 
dtsputauerit, truncam esse Erotiani explicationem et est, quae le^icographas 
de uocum Ittnteg^ ei Inndorj adnotaeset, uel librArionim cttlpa uel itjterpo-» 
laioris intercidiese ttattiens. M^dttiaaeiv iSnotpdata^ 

At^iifi^ /Ji^Xia^ Sitv&ttl (pvcfav 

Quo m negotio piraeoipuiim Heringae adminiotilnm erat' 
epsbomatoris Bocofdia atque inertia, qua iste uoces non peni- 
ttts in ordinem alphabetieum redegit sed prhnum omnes uoces 
ab a^ tutn a ^^ deinde a y littera ineipientes seruato Erotiani 
ordine excerpsit, itii ut is quodam modo Tedintegrari queat.'**)' 
miniine autem' ut ^ Erotkini uestigia diligenter pressit, immo 
pemmltae glossaerestabimt, quas uarias ob causas nunquam 
ftitanHn est- ut iiai gemiinum ordinem reponere Kceat, nisi — id 
qnod uereor rie sfemper inter pia uota exbibeatur — exemplar 
pleniud eft natiuum' adhuc ordinem seruans nancti erimus. quo- 
droa lubricam qua nnhi Heringa praeiuit uiam ingredi ualde 
dubitaui, qUamquam id nouum editorem iusserat Daremberg 
in libro Cui indcripsit, noticea et extraits des manuscrits mi' 
dicava> grec», tatin» et frangais des ^rincipales hihliotkdques de 
VEwrcpe-p. 221. quo adcedit quodA^^cyy aryay w/;f, qualis hodie 
inf codicibus qui itootuerunt omnibus circumfertur, non confusa 
solum et in breuius contracta uerum etiam manca et mutila 
est. cuitts rei luculentum petilur argumentum ex magna scho- 
lionim copia, quae in marginibus meliorum Hippocratis codicum 
adscripta leg;untur. ea enim uocibus exponendis inseruientia 
Gx Erotiani libello ut communi fonte hausta esse pptinio 
iiire conieeit Baremberg 1. I. pi ' 199, qui magnam '^brum 
partem e codicibus Tatieanis primus in lucem protraxit et 
pnblioFiurife focit.' si qttidem; tita leuioribus quae id euincunt 
argumentiS' inilium capiamui^^ bmriia- Erotiani cum inteq)retandi 
morerii^ turii, id quodin hac re dSudicanda non exigui censeo 20) Eandem qtiam 'Erotianus sorteni experta sunt dno alia glossaria, 
altlsrttm ^od dicitur Herodoteum^ Oppiani altenim a llutgersio uar. le^t. YI 5 
prlmo Qdltum. Iiuic pristiaum ordinemredcUHt ex' codice DOrttilUus in mi* 
Bcellaneis obseruationibus uol. YIIII p. 100 sqq., illi forte fortuna e duobus 
codicibus Parisiensibus, de quorum uno uide Montfauoon bibliotli. Coislin. 
p. 484, reconcinnare potcrii; id qUod alio loco et tempore faceremihi in 
ammo est. XVffl 

esse momenti, rationem soribendi aperte prodont, ^uae etiam 
nunc in plenioribus lexioi expositionibufi cemitur. tum iiero 
cuncta et propter testimozuorum quae adlegantur ubertatem 
at rerum ^tiiaotatarum gmuitatem ita^ supt eoip^parata, ui ad 
auctoreiA ziisi optime in libris Hippooraticis umatum OptimiB- 
que auctoril^ius usum referri non possint. sed cum t% ullum 
quid^jm scj^pliony si duo ud tria de qu|bus ^^bitaari queat 
exceperis, in Galeni aut S^rjyj^aH ykcD^am^ wt cetoris smptis 
e&tet, ad ErptiaDum remittimur sohim, eac mim scriptione 
desiwi potuerint, ni mirum non deeamnt qui glossas nelut 
xvuQ,,K£6fjiava et zsQtjiniv Hesychio et Suidae a^Qtorib«ui quam 
Erotiano adscribere malint, etiamai prp more e^rwi, qui 
scholia excerp^bant codicumque marginibus adli^bani» iam 
per se parum prpbabilitatis habet eos quasi apes m^do hiiiic 
modo illinc sua delibasse, praesertim cum in Erotiani Hbro 
quaecumque optabant in promptu «ssentL oertissitnum ^orro 
docui^entum seholiis Erotiani frustulaoontineri id.submiBiflirat 
quod inter ea haud pauca glossemata extant^quae partim quam- 
quam ^unc quidem desiderantur a se lexpositja esse Erotiaaus 
ipae ,prooem. p. 35, 14 expres^is uerbis aat (cf. fragm. XIII), 
partim adhuc in lexico leguntur; ef. fragm. I»Erotian. p. 39, 9; 
fragmv Vn=np. 131, 3; fr. XX«p. 59, 6j &. XXIIII^p, 118, 16; 
fr. XXV =:p. 108, 3; fr. XXVHII». p. 125, 13 et p. H, 15; 
fr.XX?:=:p.72,a; fr. XXXI = p..55,4;. fr.XXXX^p.113, 1; 
f;r.XXXXVn=;=p. 83, 6; fr. LVII=Fp. 86, 19; fr.IiXVIII«p. 87, 2; 
fr.LXXI=p.59,4; fr.LXXII==;:p.80,l3; fr.LXXVI«=p. 115,18. 
denique post iusiurandum Hippocratis, cuius scripii irocibus 
exponendis finem libello suo inposuisse Erotianum eotDstai 
(cf. p. 26), ipsa ems uerha in soholiiB isi^ s^ata sirnt, ,«ibu8 
eundem, quem in initio libri, Andromachum medicum adloquitur 
rogatque, ut si quae minus recte a se explidta esse existimet 
ingenue sibi communieet. haec autem si reete a me dispuiata 
sunt, inde consequitur ut scholia ad unum omnia;,^^), qtiae in 21) £a sane excipio quae plane nauci sunt et eiu8 modi, ^t ptimd[> ob- 
tatn eese librarii cuiusdam cerebro originem debere ostendant. xvim 

uerbojmm interpretaiione uerBantlir neque in Oaleni lijbria 
legnntur, ad jgrottanum referenda sint auotorem. 

Yides rem nobis proirperrime oessisse. siiper est igitor 
hodie Erotiacd gloflsarium duplici reoensio^ie ad nostram aetatem 
propagatum. altera sciolo quodam honune auctore in alpha* 
beti ordinem redaota et ita detrunoata est, ut saepenumero 
Erotianum in Erotiano urc agnoseere nos sinat. alterius 
autem non superstiteB sunt nisi laeiniae ex genuino Erotiani 
lexico cum integmm adhuc et sahio ordine pristino esset de- 
cerptae, quae in scholionun formam redactae smgulis quibus 
exponendis inseruiunt loois adscriptae sunt.^^) utramque seOen- 
sionem separatam exhibui, ut quid genuinae recensionis qmd 
epitomatoris sit statim dinoscatur. initium fadnnt fragmenta, 
quae in schoUis leguntur. eorum uero ut res fei*t haud exigua 
pars continet glossas, quae iam, ut eupra monui, e lexieo edito 
cognitae sunt: quae quin ibi repeterentur eo minus prohiberi 
potuit, quo manifestius communem originem produnt et quippe 
quae nunc pleniores nunc breuiores editis sint. codices uero, o 
quibns haec frufltula partiin primi pubUcammus aut conlegimua 
partim publicatas iam repetiuimus, ob numerum et quia iisdem 
atque Littreus eos signaui notis, ut apud eum adcuratiorem 
notitiam haurire possis, hoc loco singillatjbEn receusere neque 
operae pretium neque alicuius momenti esse duxi. tres tamen 
eorum significare uidetur consentaneumi quia primarium locum 
inter Kbros, quibus 'schplia continen*«r, ouin propter oopiam 
tum propter praestantiam scholiorum obtinent. sunt enim hi: 
Yaticanus num, 277 ==Y cf* LittrSus i X p4 LX; Urbinas 
n. 68 3=11 cf. LittrSus L L p. LXI et Farisini eodicis duo 
uolumina numeris 2254 et 2255 signata«sD et E. of. Littreus 22) Non indigna. qaiun hio adpoaaoiiis est Darenibetgii 1. c p. 221 opinlo 
de hodiema lexioi condicione. enipfinmaiidl: ^U. ne serait pas impossible 
que le lexique d'Erotien ait ete recueilli, tnSme avec sa priface^ sur les 
marges d^un manuscrit d^Hippocrate, soit que les articles y aient ete 
disperses tels que nous les possidons aujourd^hui, soit que le premier 
copiste, qui les a rMmis, ait pris seulement, et sans doute en les mo^ 
difiantj ceux qui fint^essaientie pius.'* XX 

1. 1 p. 518* quod uero schoUa non emendatiora so^him quam a 
Darembergio factum est sed etiam auctiora edere mihi licnit, 
debeo Zachariae Ermerins,medicinae inuniuersitate Gronin- 
gensi professori. is enim schedulas, in quibus Cobetus scholia 
e Yaticanis codidbus in eius usum diligentissime descripserat, 
liberalitate et comitate prorsus amabili mecum communicauit. 
quo demum factum est, ut quid in libris scriptum quid non 
sit satis certo adpareat. 

Sed redeo ad lexicon, quod hodie Erotiani nomen fert 
deque quo non nulla restant dioenda. ordo ^m, quo in 
uocibus exponendis singulos Hippocratis libros se deinceps 
excipere uoluerit Erotianus, ex prooemio eius satis constat. 
neque ideo esset cur de hac re lectorem commoneremus, 
nisi Heringa I. c. p. 9 contendisset Erotianum noh adeurate 
illum ordinem, quem in praefafione signifioauisset, secutum 
esse sed ita fere librbs explicauisse, ut hac se serie exciperent: 

n^vwcrticovj nQO^^rjxwov a ~fi, ns^t /vfitSv, smSrjfiiai K, nsQi 
(pvaiog dv&Qwnov^ d(poQta(ioi, nsQl (fvaiog natSiov, neQt rnn(t)v 
ital (aQ(Sv, nsgl (fyvatov, nsQi uQrjg vovaov, nfQi vSdr^av. slg 
Stairav: nsQi ronbJv t(Jjv xard av&QomoVy nSQt (XQ/aiijg IrjtQtxijc, 
nfQt ri/vrjc, xard IfjrQstov, /Lto/Xtycog, nSQt lAxwv, nfQi rcSv sv 
HS^paXfj TQavfiarcavj nsQi dy^Kov, nSQi aQd^QiiyVj nsQt nrtadvrjc, 
nfQi drpoQOiv, nsQl vovavav «" ~ff, ywacxsioiv d ^, nQSrr^fvrtxoc, 
sni^m^iiog. sed Heringa fatetur ipse se libris, qui praeterea 
ab Erotiano in prooemio recensentur: nsQi rQav/ndrcov xal 

fishtiv, nsQl atjLio^QotScrtv wzt avQtyyuv, nSQi rQO(prjg^ oQxog, vo^og 

locum adidgnarenoh audere nec posse. in lexico autem, quale 
in codicibus traditum est, nullum usquam indicium extat, ex 
quo quam Heringa reconcinnare uoluit librorum seriem recogno- 
scere possimus. immo uero, ut uerba quae praefationem finiunt 
kotnov dQ^cSftsd-a dni nQoyvcocrrt^cov al>unde demonstrant, Erotia- 
nus eundem quem in dinumeratione librorum exhibuit ordinem 
in interpretandis quoque uocabulis secutus est. 

Difficilior restat quaestio, utrum librorum HippocratiGorum 
index, quem secundum rerum quae- in iis tractantur eoacordiam 
aut discordiam dispositum in prooemio exhibuit Erotianus, XXI 

t 

ita ut superstes est ab ipsius manu profectus an eandem 
quam lexicon sortem perpessus ab eodem illo homine, qui 
illud discerpsit, mutilatus sit. ac re uera, si quis obiter eum 
perlustrauerit, integer ad nos peruenisse uidetnr. nam id 
temere negare res sane ardua est, praesertim cum quas 
scriptiones Hippocratis, non esse eontenderit Erotianus, si nnam 
excepeiis, prorsus caecutiamus. attamen eos quoque libros, 
quos medico Ooo abiudicauit, in indicem rettuUflse Erotianum 
ut adsumamus effidt illud, quod pronrhetici Hbros qiiamuis 
subditicioB esse existimauisset inter ceteros enumerauit, quin 
etjiam permultas uoces inde sibi elegit expUeandas. quod si 
ita est, scrupulus de integritate Erotiauei Ubroium Hippo- 
craticorum catalogi, qui in animo nostro insedit^ non modo 
non euolsus est sed etiam acrius pungit. ut enim taceaan 
aUas quoque prooenui partes mancas esse, triginta ferme lexioi 
glossae ad Ubros respiciunt, qui Jbodie in indice non nominantur. 
sed. ne exempla desideres Ubri de liguidorwm. um tres extant 
glossae, ex scripto de ossium natwra^^) oeto desumptae sunt; 
ad UbeUos de intemis affectihus et de uictu salubri^^) binae, ad 
scriptum dediaeta tres referendae sunt, una ad Ubrum de ex» 
jsectUme fetm. pragnoseis denique coaoae ter respiciuntur. plu- 
ribus exempUs supersedeo adferendis, quia eorum numerum 
unusquisque facile augere potefift. 23) Aliam rationem hnius opusculi in indice omisai inaestigare sibi uistifl 
est Littr^us ad Hippocr. 1. 1 p. 418. id enim cum a Galeno bis in glossario 
8. u. naqaataxag p. 538 Franz et s. u. xoxvU^a p. 606 ita adlegetur quasi 
appendix libelli sit qui ^o^fjtixd; uocatur, inde iam antiquitus moclilico 
adiunctum fuisse contegit Littr^us, ita ut Erotianus bac tantum inBciiptione 
id cognitum haberet. 

24) Hic liber fortasse. ideo in indice non conparet, quia apud ueteres 
com opusculo de natura hotninis coniunctus fuisse uidetur. ita quidem nunc 
in omnibus codicibus legitur, cf. Littr^us 1. c. uol. I. p. 143. — eodem quoque 
modo Littr^us 1. m. 1. p. 150 faotum esse putat, ut Erotianus libellum de 
0€neratione inter Hippocratis opera non enumeret: scilicet quoniam partem 
scripti de natura infantis esse censeret. ' CAPUT n. 

I 

lam oritar quaestio de subsidiis, quibus adiuttis Erotianus 
opUBCuIum suum conposuit: in quae e re uidetur diligentius 
inquirere, pttfesertim quia antiquae emditionis monumenta 
satis egrogia, quae nunc perdita sunt, ei praesto fuerunt. nam 
nemo scriptorum graecorum est, in cuius uerbis insolentioribus 
conBignandis et explicandis tantam uirorum doctorum seriem 
oocupatam fuisse uides, quam Hippocrates, medicorum facile 
princeps. disquisitionem uero nostram ita instituemus, ut 
primum singula ueterum interpretum cum medicorum tum 
grammaiicorum uestigia conquiramus tum quem potissimum 
auctorem ducem quem sequeretur Erotianus sibi elegerit, 
enucleare conemur. 

Extat quidem de hoc argumento dissertatio, quam PSCPreu 
de interpretibus graeois Hippocratis inscriptam Altdorfiae 1795 
emisit. sed quid ad nostram rem dilucidandam contulerit, 
equidem nescio, quia eius scriptionem nunquam uidi. attamen 
hodie eam non satisfacere pro certo adfirmare possum, quippe 
eius modi quaestionem nostro demum tempore omnibus 
numeris absolui posse unusquisque, penes quem de bisce studiis 
iudicium est, optime nouit. 

Inter medicos igitur interpretes primus,^^) qui Coi lexeis 25) Fuenint qui Herophilo primum locum inter glossographos adsignare 
uellent, sed uehementer frustrati sunt. Herophilus enim ipse Xi^etg scripto- 
rum Hippocraticorum nunquam conposuit atque enucleauit, sed res tantum 
modo in singulia eorum tractatas doctis commentariia inlustrauit, in quibus 
occasione oblata significatus uocabulorum obscuriorum tetigit. locus uero, 
quo decepti ei, qui de ^istoria artis medicae scripaerunt, et Littr^us ad Hip- 
pocr. t. I p. 83, quem Lehrsius de Aristarchi stud. hom. p. 63 roallem non 
ieoutos esset, HerophUum in glossographonim numerum benigxlius receperunt, xxin 

» 

enarrare earumqne explanationes litteris mandare adgressns 
eai, nommandns nobis est Baoehins .Tanagraeus, HeropMli 
adseola. is praeier editionem lil^ri tertii epidemion atqne 
oomnentanos^ in aphorismos^ ^ar Irp^Qsmv et epidemion libmm 
sextum Sia TQtuh <rt^rra^#iovIexin Hippoeratis explorauit. id- 
que ita inatitnit, nt in eommentarikh res, quae ab Hippocrate 
traotontnr^ intevpretaretnr, in lexeon libris antem glossas^^ 
solum modo efig^ret enarrcmdas, cum conplures ftlii peruerso 
studio, ut Qalenns gioss, p. 402 monuit, etiam nomina ar- 
borum, herbanun^ animalinm, metallomm et supellectiMum in 
uolguB notomm, qnoram Hippoerates alicubi mentionem in- 
iecmity tzactauissent. qnare hand scio an recte huc refe- 
ram locnm Galeni def. med. COXX t. XTHII p. 408 fiax- 

est apud Galenum gloss. p. 404: ei xotrvy tavxd tis nSQiiXoi ndytaj tdg 
yXdttag dv i^tjyi^oano fjLOvag, ujaneg ^ 'HQO^pilos inotijae kai Bax- 
X^tos {inoiiiae pdxXios cod. MosqueiiBis), IdQiataQXov tov yQafifiattxov 
td nX^^os adt^ t^Sv ntcQa^styfidttov d&Qolaavtos, &s tpaatv {iJs <p>ialv 
cod. DoniilUanuB). ta uero, cum aliunde de Hali Heropbili opera nihil tra- 
ditum sit, partic^la xai, qnam melior qaoque Hber MoBquena^s noa agnosoit, 
proscripta pro corrupto illo 'HQ6(piXos mecum apud Galenum restituea 4 
'HqoiptXetos^ quod et a sensu et a uerborum ordiue quam max.]mo commen- 
datur. Tioces HQOtptlos et 'HQO(ptletos in Galeni libris plus sexcenties a 
libradis confnsae sont. of. gloss. p. 402, nbi VQOtptXos pro ^HQOtptXetos 
legitur; comm. tn apborism. aol. XVIU A.p. 186 sq. K.^ Sprengel. ^<M?A. 4. 
medecin 3te aufl. I 558 Scbultse hi^t. med. p. 382. praeterea Galeni looam 
Littr^us 1. c. perperam intellexit inde haec conoludens: ^Gaiien dit qu}il 
Cscil. Berophile) s^etait contente d*expliquer seulement les mots sans 
entrer dans les expiications medicales,^ ceterum nostrae de Galeni loco 
opinioni minime aduersatur Erotianus p. 37, 9, qui Baochium ab Herophilo 
dXvetv idhm es^e ao nXavdad^ai adserente sedaetum esse dicit. nam haec 
uox ab Hevophilo in oommeataiio ad pitogooeticon in quo legitor explicatii 
est; indidem. alias quoqae eiua interpretationes Stcphanus in schol. Hippocr. 
uol. I. p. 61 ed. I>k(tz et Gaelios Aureliaaus de morb. chron. UU 8 protu- 
lerunt; cf. Galeo. comm, in Hippocr. prognost. t. XVini B pfll6 K» de alie 
loco Galeni gloss. p. 490, qoi, nisi Herophili nomen sine ulla auotoritate 
male intrusum eeset, .Littr6i sententiBiii ualde de^enderet, aide qaae in hisce 
prolegomenis p. VIIU dJsput^aimUlB. 

26} Sed ne onmes quidem glosstt a Baechio enarratae esse scimus ex 
Galei^o p. 408, qui se ^tiam eas quas iDe praetermisisMt in exegesin suam 
recepisse ait '~ • .QuU ^defi^re, :<juippe qui; uerboiiiun :Mterpretotio|idbii8 afdbi «d- 
jiaii^ mi,iltift po^et^rma tGstin^omiQ fMbUao fundabQMitt^ 
^aipisset (cf..£rot]^« <p. iSl, 12); id ^quod m tali uiro^^per^ 
magpi £ftcien,duia. esset^ ni&i illi^ mm nonex. sao peiiu de- 
pronipsisae ^ed Ariis^rcho, q\d dnta^^^i^smiqw iVijv TfayMSit&r 
,(£M. Pe ^77^.63 £u«i;a&. p. 9J4^.7)y fanMipi» reftolisse . nos 
.dedoceri^^, Galenus L c. p. 404: 'A^mh^q/ov voi^ * y^/iifiattxnv 
rp nl^^og avxm vSv nagu^^^^dlTm d^Qotffuvvog^ mc;^ jfaai». sed 
.dfue uUam fidem habeas CQzruptis Ghaleni uerbia, <^ae pliiB 
.u^o. no^tne iustisflim^ si^pi^onit ansam.ipxiiebentv^ Baecfaio 
.oi4m ideo poetar^i^ t^sljinonia .qwe Mpo8»epcid? nobilidsimtiB 
ille grammaticus suppeditare non potuit, quod multo post 
BftcChium'uixit, id quod MSchmjdtium Didymi fragm. p. 262 
jatuisse oppido miror. si quidem aequalis erat thilini Coi, 
qui empiri,cae sectae piii^ic^s et He^opMU .di«icipiUns (Galea. 
iioaywyi] ij latQo$ c. 4 uol. XTTTT p. 683 K.) erat. cf. Erotian. 
:p. 31, 13 Littr^us ad flippoor. t I p. 87. Herophilus autem 
cum aetate ferme suppar esset Erasistrato,''') qui Seleuci 
Mcatoris a. 281 a. Ch. mortui medicus fi^pia cl^rus erat et 
Theophr^stp avvByh^svp (CFalen. an sanguis natura in arteriis 
contiaeatur 7 t. TTTT 729 E.)) nihil plus probabilitatis habet 
quam ea, quae G-alenus de Aristarchi attxilio retiulit, corrup- 
tionem contraxisse, quam qui persanes non dif&cile est intel- 
lectu. manifestum enim est Aristophanis Byzanti^* *) nomei^ pro 27) Minime ignoro magoam opjmonum.diier«paatiam inter liiros doetos 
esse de medici huiiu .oeleberrimi aetate, cmn. iam ueteres non coniBentirent. 
Plinius emm Xmi, 7, 73 eum circiiter CGCOL annum urbis Romae foisse 
adserit, at Eusebius ad olymp. OXXX, 4 adnotat: ^qaatotQbttos diuipavdg 
ffttQ^S iyvotQlC^to. eed uterque nimius est in aetate eius definienda. cete^ 
rum of* Bosenbaum ad Sprengel ffesch, der m^d. I p. 5S2 not 13, L« Clerc 
blst de la m^deoine p» .294, Meyer geoch, der botanik I 229* 

28) De Aominibus uiQiatotfdvfis et liiQiataQJCos propter compendiorum 
«imUitudinem toUes pennutatis Uide praeter Barkerum ep. crit. ad Th* Qais* 
furd ii^ Yalpii epbemticlafia.etFAW^lfiianaL littb Iin 546,. Osannum anecd. 
Rom. p. 83 et in primis Nauckium ad Aristopb. Byz. fragm. p. 229. < Aristarclio substiteendtim esee, quontm niercjue «aepisrfiiie flfe 
sede certat. iam uero Galeni ioco, ut mea opimo fert, lebisBima 
medela persauato festino ad ipsum Bacefaii lesioon, quod tribud 
libris conprehendebatur. quo autem ordine i^guli libii dfgeffiS 
fderint, prorsus ignoramus, cum neque vard arotxstor neque 
secundum scriptorum BBppocratieorum seriem conpositos eos 
esse ex uocibus dydkksratj df.ifif]v, tdoq cognoscatur, quas, quam^ 
quam omnes tres ad libnim de articulis pertinent, tamen ut ex 
diuersis Bacchii libris petitas adfert Erdtiantis p. 64, 4. 53, 5. 
70, 1; cf. Daremberg notices et eandraits des mss. rnM. p. S22. 
quin etiam uocabulum dnoXsXaju/Li^vot a Bacdiio in duobtts 
libris (iv dvolv) traetatum erat; Erotian. p. 40, 7. neque ex 
ceteris fragmentis apud Erotianum seruatis, quomm sat amplufi 
numerus adhuc superstes est, quod ueri spedem ferat quid- 
quam de genuino lexici ordine erui licet. eonsiliiim igitur plane 
singulare et a reUcuis lexicis prorsus diuersum Bacchius in 
condendo opusculo secutus sit necesse est. eo magis aut^ 
est mirandum, quod Erotianus, qui eorum, quae Epicles et 
Olaueias praestiterunt, tam copiosum sese et acrem criticum 
praebuit, de Bacchii meritis atque erroribus alto utitur silentio. 
is uero cum tanta apud Erotianum fructus sit auctoritate, 
ut eum^*) potissimum ducem quem sequ^etur eligeret, uix a 
me inpetrare possum, ut eum de Bacchii ratione nihil addidisse 
credam. quam ob causam euspicor ante eam partem prae- 
fationis, in qua de Glauciae et Epiclis librorum consilio agii 
Erotianus, lacunam esse, quae iudicium Bacchii hauserit: id 
quod eo inaxime probabile fit, quod prooemium aliis etiam 
locis lacunis spurcatum esse euici in Fleckeiseni n. jaJirb. /. 
philoL uol. LXXXVIIII p. 285 sq. neque minus quam apud 
Erotianum auctoritate Bacchius apud relicuos Hippocratis 
interpretes ualuii; namque plurimi, qui post eum in hoc genere 
studiorum desudarunt, ab eius scriptione profecti sunt. unde 
factum est, ut alii libros eius in breuius contraherent uti Epicles 29) BaochiQB sexaginta quattuor locis teatis prouocatury oom £picle0 bis 
et uicieg, et Glaucias septieB laudentur. 

B .^ 4fpolloi)iii8 OpUs, ^ uero eigQifioatiis iieirbox«ia ^uOs 
iHttone^t «i^gnlaribwi tiboUiB istpagnan^t* aoerriinuB uero 
#dn^^emips BaocJui ^Mi ApoUoi^ua Oitiensif^ qui eum inpe- 
antiae (Eiyndne obrnit» ueque prorsus iumerito, si quid uideo. 
namque Baocbius uesciuit quid diu(pta^i,l9va$ii siguificet apud 
Ilippoisr* de fu*tie.. 9 ; ceti^rum ef . ApoUon. Cit* iu «cboL Bippocr. 
t J p. 4 ot W> Dieta. — 

Ba^oMo 9Uppar erat qui sequitur Fhiliuus Herophili 
.disoipubis id^mquie sect^ empiricae prmoeps. uobis res erit 
.eqjsi ^affifikio n^y^Tti<f, qua Baccdiii uerborum ii^terpretatioues 
^)(lli^i ^act^ subieoit. quo modo bauo prouiuoiam a se su- 
lieeptam f esEierit, fai^le doleudum est quod hodio deoeruere non 
P094iisiu»i quippe ti:^ eiu^ lacimae, quae apud ^Srotianum 
xentanti t^rfoy (kpt^tnQv Tro^oc) p. 7, 18 ; a/kifii^ (l^var^§tdfj vne^ 
Xfjv) p. &!}, ll{ dv^itiiaig (dnQi^g) p.- 37, 16 satis C^um iudi« 
iQium HQil itdmittu^tt ad buuo Philiiu hbrum refero quoque 
qUM Atbouaeus Xy p. 68 Ib soruauit £nistujla: 0ikZvQg ds ro 
ftfivQif v^^ fiv ^v ^^mvy v^^ mv $^hv itaKeiad-m* et p« 68 3a: 

>?^ X^ttqp }^(i^9u mm uero huo pertineant> quae FUnius 
ou h, "SX ^9) 247 de sifrjrsQJ^rii siiuestiis, quod a qutbusdam 
i^pobraeum adpaUatum est, usu et faoultato Fhilino auctore 
P4;ididi4 u^bem^t^r amltugo. 

Poat Philiuum Bomino Epiclem, qui B^cchii Ubro9 
0*011 im epitomeu^^) redegit; quaequot Ubris coi^fftiterit nesei* 
mus, quia numeru9 eorum infetioi ca^u apud Erotiauum 80) Probo enipn cum JUittr^o aj:qi;9 io. te^tom quo^ue Erotiani p* 31, 14 
recepi Fabticii coniecturam, qui *EjitxXiovs tov KQfjtoe pro corrupta libro- 
mm lectione ^EnixiXevaTov uel 'EntxeXevaov xQitog scribendum proposuit. 
neque m^toF Darembei^um I. e. p. 224 aduersantem, quoniam Epiclefi sae- 
Iibsimet BA»cshit intorpreto^nes inpiigiMueiH. cor e&im BpieU non licoit con* 
^lVfiefBre, isim m ^liw^ libiis, i)uoa oontrahebal^ hab^et in quo offenderet? 
i^i^tcliA VOfo rat;ionei;;i copiosius ^uidem describit ^otianvis p. S4k, 21, sed in 
dinumeratione scriptorum, qui interpretis munere in Hippocrate functi sunt, 
frustra eum quaeris, cum Glaucias et Bacchius, in quorum consortio fere 
sempev*e«t, nomin^tiv, ei pofo JEipiele i^icttievatua iUti «dpaiett, c«iufl in lezico 
nullum uestigium inest. xxvn 

p. 81, 15 e^Edilit. E^K« atitem Kbft, (pA «ecmndam Ktti^iiaTitti 
Beriem ordmaii erant, Erotiaiio ittstam reprehenBionid ' ansam 
dedei^nt, tttpofe qea /LtttroUov awrd/Ltlit^ ^rjkoyrijiQ esset ' Beque 
oimies glossas expodnisset neque denique in quibns legebantur 
Bcripta Goi adnotauisset. ceterum res d omnino non prospere 
cessisse uidetnr, quotiescumque proprio Marte sigmficatum uer- 
borum eiusque flexum rimaii suscepit; nam e uigmti locis, 
quibus senteniiae eius adfenmtur, tanium non omnes ita 6onpa- 
rati sunt, ut interiorem ei linguae scientiam defuisse cemas. 
eius modi sunt, ut pauca adscribam p. 84, ^Yafovtaf^ ^atX^g 
ffffjai [Ltaxool mt TifZfYi&ftq, p. 100, 12 S/ufzara ivds^tvffiuim* 
^EntxKtjq ro ivd^dtvrj^ivov htl rov itrviotwfzivov imt n^v i€^(paX?jp 
aXyovvtOQ rdtffjst, p. 128, 10 vfs^ovv* rov vifQOv^ ^ETrtxkij^ ii 

tpfjffi ro v6'q7jXov /mQlov stQfjff&oa, utroque looo Epieles uapulat 
Erotiano, qui expHcationi eiud ov vojjtro^ bUo iure addit. 

Sequitur Diosborides Phacas, HerophffiuB, qui Afetonii 

st C^eopatrae tempore uixit. Suidas ueros. u. ^JiooitopldTfg t I 

1 col. 1403 otenia miseet dioens: JtofMOQldijq ^Ava^^ps^iq^^^) 

tatfog^ 6 intHXij&fig (Daxtt^ dta tcw^ inl Xfjg orpmg (panovq. awfjv 

4s KXsonclr^a ini ^Avtmviov nrX. namque Phaoas et Anazarbeus 
duorum auctonmSL prorsus diuersoium cognomina sunt, ut ex 
XMefio gioss. p. 402 elucet nostrum ab iuniiore quodam et 
Anazarbeo illo expressis uerbis discemente. Bioscorides Fhacas 
praeter uiginti quattuor libros de rebus medieis ad Antoniuoi 

BOTptos (fit^kla ^ rd ntivra laT^im nsQt^rjra)^ de quibus nibil 

coBstat, lexin B^pooratis septem libris amplexus est; inter 
duoB hotfce libros utium necessitudo quaedam hlt^riiiesserit 
neciiey^udic^ri uequit, quia. de utraque scriptione parum 
constat. utriusque memoria iam Galeni tempore plane fere 
obliteiBse mdetitr, si quidem is neque in lib^ris eas eomme- 
motauit peaetinr gloss. p. 403 et lioo loeci 'eum ita laadauit, 31) Fuerunt qoi uocem l4ya(aQPivs s scloli cuiusdam manu adlitam 
6886 coniectarent; ac sane si ea deesset, Suidas a criminibus, quibus uiri 
jlooti «drlfttin i«m ctbnieinnty l»ber'es80t' lod efnMkMt potfwhaeb ifiscitiae 
Suidae tribuerim, quia .tiix ^rei&ii iniDane qusntum eum tali me>do tnrbtiuisse* XXVltl 

ut Diosooridem nomii^e tantum 01 oogmtiun fmsse adpareat» 
hodie mmm restat fcagmentum apud Erotianum p. 132, 1 s. il 
qHuval KaTsikXovaaty in quo Bacdbii ut mdetur explieationem 
iapugnantem ueri a^quid uidisse non negandum est. in uni<- 
ueiBum autem eius interpretationes uooabulorum smgulares et 
abstrusae fuisse uidentur, eum non modo BaQebii et Philini 
sed etiam Epiclis et Apollonii Opheos deoretis re&agatus esset. 
Inter medicos interpretes ELippocratiB praeter Bacohium 
celeberrimus est Heraclides Tarentinus, Mantiae discipu- 

lus,'^) qui tres libros ngog BaxxsZov nsQl Tviv 'InnoxQarovg ki^toiv 

edidit. cf. Erotian. p. 32, 2, &agm. LX KTTL scriptioni suae 

recensum interpretum, qui in hoo genere antecesserunt, praemi- 

sisse uidetur, utpote Erotianus Heradide teste Xenociitum Coum 

grammaticum primum glossarum expositiones litteris consignasae 

tradit. eius libri quo ordine dispositi fuerint, non constat neque 

ex &agmentis concludi potest, oum semel tantum apud Erotianum 

libri numerus additus sit. uidetur tamen Bacohii, quem inpu- 

gnabat, morem secutus glossas secundum libxos Hippooratis 

ordinauisse, quia interpretationem uerbi iUvvetv ad epidemiaa 

pertinentis libro secundo protulit et uoces ab « littera incipientes, 

si xard aTOi/Hov X{%uq condidisset, in Ubrum primum relegasse 

eum ueri simile est, ne Eelicui duo nimio ambitu laborarent. 

fragmina autem omnia, quae Erotianus exhibuit, uno excepto 

ex hisce libris petita sunt, in quibus Baeohii inprimis inter- 

pretationes examioi subiciens haud raro in sententiam ab eo 

diuersam diseessisse uidetur. nunc eum uno tantum loco 

(sexies enim laudatur) a Bacchii parte stare uidemus uocem 

d^Biov esse To XoifMiov nd&og decernentis. quodsi uero conplura 

etiam uocabula ita explanauit ut uocem fiScaov, quam nkstovj 

Bacchius autem recte sXaaaov interpretatus erat (cf. Erotian. p. 

95, 6), nequaquam prouinciam in se susceptam strenue gessisse 

putandus est. praeter glossas pariter atque Famphilus et 

Dioscorides iunior, quem Alexandrinum dicunt, nomina quoque 82) GlftuoUe dia«ipttliim fuiase Herftolidem qni in Paizlyi encydopaedia 
reeli a. u» eentenditi ttnde eoiuerit inuenire nen potui. xxvmi 

planfenim, «nimalium, 'metalloram et snpellectilliim enarranit' 
quod GalexRU gioBS. p. 402, eui hane notitiam debemus, magnd 
ei oitio uertxt; quod utrum iure hue rettulerim necne, amMgo. 
quod 'si fboit HeraoUdes, non inutilem saltem ioperam con- 
snmpsit, ut ooneedet qui secum eonsiderauerit mimm quan- 
tum eos, qui de talibus rebus scripseront, inter se dissentire. 
sed potuit quoque baec in conunentariis traetare, quos in omnes 
Hippocraiis libros ab eo editos esse scimus ex Galeno comm. 
Hippocr. de offlo. med. I t. XVlll ^ p. 631 E. ita enim 
Erotianus p. 115, 3 interpreiationem uocis exX^ylia^^-s. eius 
commentario secnndo in Hippocr. librum quartum epidemion 
laudauii ualde igitnr dolendum est, quod qbamnam inter 
commentarios et lexeis rationem Heraclides interoedere uolue- 
rii, utrum lexeis illos an illi uice uersa lexeis suppleuerint, 
prorsus nesdmuB. — IJi uero BaccMo et Philino et Epicli 
non defueruni qui contradicerent, ita contra Heraolidis lexeis 
uoluminosum opus, quod octodecim Hbros conplectebatur, ela- 
borauit ApoUonius Oitiensis (Erotian. p. 32, 1), quem eundem 
esse atque ApoUonium; qui Mvq adpeUatur, probare adnisi sunt 
SprengeUus ge»ck. der medicin I 559 et Harlesius anal. hist. 
de Archigene et de ApoUoniis medicis p. 17. ex hoc opere 
fortasse petita sunt, quae Erotianus p. 81, 9 Apollonium de 
uocibus xXajymij]^ ipofvfj protulisse ait. 

Q-laueias empiricus uno libro multorum uersuum (TroAt;- 
ari/w) lexeis xara arbiyHov digestas conprehendit, in quo 
tamen id ualde uituperandum esse censet Erotianus p. 35, 5 
quod uni cuique uoculae, quam enarrabat, scriptis Hippo- 
cratis, in quibus legitur, adpositis copiosior iusto modo et 
lectoris patientia usque ad fastidium abusus est. idem con* 
silium quod ApoUonius Citiensis secutus HeracUdis Tarentini 
expositiones glossarum, quae omnino plausum adsecutae non 
esse uidentur, adgressus est. quinquies nunc in Erotiaheo 
lexico laudatur, ita ut semel in consortio Ischomachi et Hip- 
ponactis grammatici conpareat, quorum adsensum tidit, tribus 
autem loois (p. 43, 16; 49, 4; 114, 5) a Baocfaio dissentiat. 
quod si non ita esset, eum Baoohii sententias contra H^acUdki iU^ft tuitom esse coniectarem. quod uir foeevek, iialde 
G^la«<ttai& peisfB^a^re poiiienixt prsuae et fiitile« ueirboram m* 
terpifetaticmesi^ qua^ Seraelidee protuilarat. cf. Erotia&. p. 38, 19^; 
76, H; 0. «. imifaav p« ^5,6. poxro Glaueiae Btint, qnae 
Ecotiantta^ ^.n, jm^ rettulN;: thIcbq* to Xina(MiiTOiTey xtd vownfxjoi^ 
Tatov» ml magav ro Aittm^V, eui sknilia ex Glauekt exihibuit 
HesyehiUft UI .295: nia^ (foftaase ntaQ l^Bdum)- rim>9dag 
Xma^y. qvf> tamm lm> MSehimidtius dubitat, utruln nostmm 
medicum int^lqgat an glauciam herbam, e Quiug foliis papa- 
oereis. pingoioiibuB siiiecue eopioeus profiuebat. ad oculoram 
adfeetuft propteir refngearandi uim utiUssimu». quod si non 
extra dMbitatiQnis aleam positum^ ^t, eo oertiiid ad .nosfcnim 
m^dJQum teferetoda est aMa gloasa eiusdem Hesydhii IIII 8 : 

MQdiconon denique, qui in IQppocratis elocutione expli*- 
csund^ tempu^ consumpseirunt, a^esk el^udit Lysima.chus 
Cous?') a' 8choUa£fta liTieandri Aleadphann* 376 p. 9^ ed. H£eil 
'hmoKQavsiioq adpeUatus, qui totius Hippoeratia lexeos einarra* 
tionem uno uolumine absoluare conatus est. bis apud !&otia- 
num laudatur p. 5^, 8, ubi cum Baechio TrkixiMsig pro ^Xix^^o, 
quodin Hippocratieis exempUs circumferebatur, %m\^%m egmxvy^ 
fdvov intertiretatus est, et> p. 125, 2 s. u. fQdfuVf quam aipiyxvSj^a 
esse contendit. ad lexeon uolumen porro refero eius de ^^vxvl^ 
planta . sei^tentiai^, quam ita u^pcatam esse censebat ifid t6 

'^vXov-^slvai Hvi<pfjc noQ^aiitvaavtHiv ToZg nQoatvByxafiivoig* cf. sdhoL 

^icand^. L c» ad noatrmn Lyaimaehwi^^) BohmidtifUB Bidynsi » * » ^3) BiuersuS' a, Coo non e88& uidetur Lysimachas, ,qui in indi^e aoripto- 
rum georgiQorum nominatur apud Varronem de re rust. I 1, 9. legitur ibi 
in numero eorum, quorum patriam Bese ignorare Varro fatetur. ceterum 
eandem Hiniua inter auctoree 'librorum XIIII, XVTI et XYlII commemorat. 
. 34) Neaeio oz qno Ljflimaobi Qpere deiibatil sinl, quae apvd Plinitim 
». b« X^V 7, 72 le^fim^r: Inuenit et hj^imachu^ quae ab. to nomen re- 
tinet^ celeltpata Erasi^trato. folia hahet salicis uiridiaj flwem purpu" 
reutriy fruticosa^ ramulis erectiSy odore acri, tfi^nitur in aquosis, uis 
eius tanta est^ ut iumentis discordantihus ingo inposita asperitatem 
aohiheat» — Ijy^knadii RomeH eonparet quoq«ie in i&dice auctorum libtl XX^VHI, 

iit' 9W mMiQKoae vj. wrinmtilms parater a Piiino, tcMtontoE. fnigiii. p. 184 kaud scio ai» mte srtimilmB SevjMi IHI H 

Uns in pMlol. nil p. 106 yoWa»» ficriptori, oobiiis fdiquias cantop 
git, mDdioamt -^ Praeker ea Lyrimackni tna libres aeripfltt 
coniza Cy^iam Mjkaeniem et i&arophiM seolatcnrem, qui et 
ipse diokioneiB HippocniiiB tcaetauma (of. Srotiaii. pu Td, 16) 
wcgm tamen rauitam psaestitifise uideiar, si quae Erotianaa L L 
iade laudauit conparauenis^ quoium MbrorBm mamoria quaa^ 
tumuis hodie plane obliiterata sit, tamen eos oKbi auntacitate 
multum ualnisse eo probatur^ quod orticulus ta ab Xrotiaiit 
librorum numero ant^ositus est Inmo uero Lyshnaebum 
Fabriciuft apud Erotianum L c. siifEesit leckonniehfl/i^) scnptioa 
piorsaa ignoto, qui ibi.in contubemio Gydiae Herophiln est. 
cf. Erotian. L L quae coniectara si uera eat, id ipiod equideQi 
uehementer in dubiom uocasdum puto propteor fi»gmentiim 
LX Y, ubi idem Iscbomaolms in coDsortio Qlaueiae et Bipponaetis 
grammatim adparet, tum hio Bfotiani loeus ad Ljnmmaehi 
m»08 contea Cydiam referendufi esi -^ Kequephist profecisse 
spoadea studium uocabakKnim reeondationua HKppocratiB opsca, 
quam in eis inpendit Demetritts Epicureus, tpi Lacooi togat^ 
miivabatur (Diog. Laert. X 26). loeiim enim HippocTatis ex 
prc^gnos. eoae. YII. 82, bi^ baustiim, ensus interpieta4eMm 
nobia Erotianus p« 81, 3 seruauit, Bemetiitts tam fateo inteBe^dt 
et e^lsaaiiit, ut ^XfsyyQi^i) o^fiaw uevbis, qMae socjat» quoqsie 
mod» uetftis nihiU sunt, comunctis uera interpcetflrtienifi moaoK 
stmm procrewret. Lysimsjehus autem oum contra ineenpeH 
rabilem istum int^^tem libros tres emisiBset teste Erotiano 
p. 32, 6, ea, quae Erotianus p. 81, 4 contra Demetni inter* 
pretationem moniut, ex Lysimachi opuaouio originem duxisso 
ueri non disfiomile est. fortasse qiioqiae apud Pkotiam p. 
622, 22 huitts I>emetrii fragmentttm aetatem talit. >etenim 35) Ischoniaehas utrum medicua an gmmmftticus fu^rit^ oou «oBelatf 
Liittr^us ad Hippocr. t. I p. 92 not. 11 cum fortasse eundem ease existima- 
uit atque Istomachum, qui niQl tijs ^lTinOMgatWf alQiaem^ soripBil euiue 
8ori|»ti librnm primum citauit Soranus de utta Hippocr. t. U/I p. W) cq*' 
ed. Kuehn. cf. Vossius de bist. gr. p. 560 Westermann. ' iglMBBSn liiedioam vnigtvog * vTte^m&oi^ivog. ovvwg z/i^/^juog, 
^uam «K Aelio Dionysio Eustatlui p. 877, 12 Photias suiapBit 
{cLPfaryn. app. sopli. p. 69, 15 PoUux TTTT 179, Galon. gloss. 
p, 56SI), ad Epioiireum no.stram referendam esse arbitr(»r. 

Medinm inter medlcos et grammaticos Hippocraticaram 
glossarum interpretes obtineant ei, qui commentariis Hippocratis 
^cripta inlustrauerunt. ex quorum numero permagno Erotianus 
p. 37, 9 6. u. dkvafiog laudat Herophilum, cuius memoriam 
ad commentarium prognostici reuocandam esse euici prolegom. 
p.XXIlI n. 24. Zeuxis ^ j3 tdiv i^fjyrjnxwv eitatur (p. 85, 5) 
et Heraclides Tarentinus iv fi i^/jyfjrtxm xfjq d inidrjfiiu^ 
(p. 115, 4), de quo cf. prolegom. p. XXXVlifl. Apollonius 
Oitiexisis iv r(3 ns^l uq&qwv adfertur p. 53, 1. cuius commen- 
tariuB cum talem indicem habeat — nam etiam nune omnium 
manibus teritur — haud scio an Apollonii Memphitis'^) liber 
qui insmbitur mgt aQ&^)v (p. 52, 17), nihil aliud fuerit quam 
oommentariUB ab eo in Hippocratem de articuiis conscriptus. 
sequi iubeaPasicratem^v rw i^riyrjrmZ rov fio/Xtxov (£ragm. 
XXXYIin) etAsclepiadem Bithynum, ex cuius commen- 
tario iQ Hippooratis xar l?jTQ8ttyy Erotianus p. 116, 1 e:£positio- 
nem uoeis axsnoQ^oq defibauit. finem fadt Lycus Neapoli- 
tamis, qni quando uixerit non constat. cf. Littr6us 1. c. t. I 

p. 97* "Cuius i^tjyijTtxov rov nsgi xoniav rwv xar' avd-QO^nov lauda- 

tur p*>58, % ; indidem aliud eiusdem Lyci fragmentum (p. 47, 15) 
ftuxisse reote monnit Littr^us L c. uol. I p..98. dubius autem 
ha^reo ad eundem oommratarium pertinuerit necne, quod Pho- 
isus p« 473, 21 seruauit fragmentum: nv&ia^ afjnw. — ^t;xog di 
o IfmnoUTrfi xtd xo nvov- ivrsvd^fv oPOjuaad-^vcU q^rjotv • sari yctQ 
aearjnoq al^a. praeterea eum Plinius n. h. ^^ 20, 220 adfert 
et eius in indidbus auctarum librorum XX — XXVJI menunit. 
sed horum omnium commentarios uix me contineo quin Ero- 
tianum ipsum non inspexisse existimem, sed ex scriptis eorum 

cognouit, qui ante eum in interpretatione uocabulorum Hip- 

■ « ■ 

36) Toto oaelo erMt Kuehiiiiift additam. ad elench. med. fasc 3 utram- 
que ▲pollonxum confundeiis, sed m^to eom ezploait Dietzias praef. schol. 
Hippocr. t. I p. YII. xzxm 

# 

pcMjratis elaboraiiaruiit. ApoUomi eimn Oiiaeiisis eommenta- 
rimn, .ui eonparaiio eiu& cum Erotiano fiacta aperte arguity 
Erotianus non adhiboit. idem cadere puio in Zeuxin, cniuB 
commeniarios iam Galenus, qui haud multo post Erotianum 
uizit, suo tempore in paucoruin tantum manibusj esse raroque 
legi conqueritur. cf. Galen. t. Y p. 411 ed. Basil. 

Sed ^iam uideo orationem ad grammaiicos delapsam esse, 
inter quos si aetatem spectas primum locum obtinet X e n o-' 
critus Cous. is enim onmium, qui in Hippocratis elocutionem 
inquisiuerunt, cum medioorum tum grammaticorum aniiquissimus 
esse traditur ab Erotiano p. 31, 7, 'qui huius indicii testes 
prodire iubet HeraeUdem Tarentinum, ApoUonium Citiensem 
et Callimachum,^^) qui Herophili sectae addictus erat. cetero-. 
quin eius aetas iucertissima est: sed fortasse Herophili tempore 
uisit, quia Bacchius, qui Herophiliorum seetae se adiunxerat, 
eum in hoc genere studiorum secutus esi. quid uero Xenocritus 
in glossarum explanatione praestiterit, in testimoniorum penuria 
prorsus n^cimus. cerie eius merita magna non fiierunt, cum 
qipbus uti licuerit praeparata ei nondum essent eruditionis 
subsidia aique iostrumenta. ante omnia autem ad lonicae 
diaiectus proprietates animum adpulisse uidetur, si ex unico, 
quod nobis Erotianus s. u. dXkoipdaaovrfg p. 39, 10 («sfragm. I) 
seruanit, fragmento coniecturam.facere Hcei, quo dlkoquiaastv 
uerbum apud lonas in mentis alienatione dici obseruauit. 
consilium igitur minime spemendum in opuseulo suo seoutus 
esi, si Hippocratem lonem fuisse lonumque dialeotum usuipasse 
tecum consideraueriSi 

Longo temporis interuallo nunc peruenio ad Alexandrinos 
grammaticos, e quorum numero innumero neminem insignem 
fhkse Erotianus p. 32, 7 narrat, quin in Hippocratis glossis 
expon^odis tempus et operam consimipserii. ac sane uariae 37) Gallimachum Heroplulium qui factum sit ut conplurea ut Ba«hrtus 

in Paulyi encyclop. real. I 89 ipter interpreteB uocum Hippoeratis reciperent, 

non intellego. quam enim de uoce •d-sioy protulit Erotianus &agm. XVI 

sententia eius ex opere msdico non minus flaxisee potest qaam e lexioo, de 

^ quo oeteroquin nuUo testimonio uelerom constat. xnn Mttsae ecM» mpeUebant^ ot in eia ing^i lUsieBi exeteereat evat 
emm CoaB xDedieus, ut Eretia&iur p. 30^ 19 e^ adt, ^av^^ '(^f*^^ 

Qmiq x^v (pQdatv icai rfjv ovofmtomdav svxB^ifg, ne^iy^diffat n 
imvoaav txavog ital tijg toiv^g Hoi ilg mkkovg mnro^at^g li^mg 
hiXi^aa^at tijv jeOQmTiQovy twa xa&dnig vtvig rvnoi lad m^aytiBg 
al T7;V SQfirjvfiav namcrtvftivai rsdtukTt lH^tgJ GloriOBO oero 

qttod modo eoinmemoraui Erotiani decveto, taattmn npn omnes 
eelebiiorefl grammaiiconim AlexandrinQrum diotioni Hippo- 
eratis operam nauasse^ minime ea pirooemii pars opitolatur, qua 
pammaticoa eiu» interpretes* dJDaumevat nenvpe ibi quatttter 
eorum dmntaxat adfend uides Eupjborioneni^ Aristardbium^ Anti-» 
gonum et lAAjmfBaxi, ^orum Antigonum nentiquam adeo clarum 
foisse patei neque nosmet ipsi phu^s recensere posnmius^ qui 
Bippocraiteni dedita opera interiHretati Quztt nam eeteros qni 
pi«et« qiutttnor mog ia texioa oitaBtiir granunati^ 
AtheBienseni^ Ariemidorum h rtHg ki^m,, CalMstaitum ev $ &vptr 
fibawv^ Diiodonun} Epithersem i» fnJir X^to^y Eratos&enem,'^) 
Hipponactem, Irenaeum iv rdSf ne^ rfig drrtKijg avv^^tictgy Pole* 
marchum nuUo aut ipsiu» Erotiani aut attus cuhisdam scriptoris 
loco cogimur, ut Ooi medioi lexin inhntrauisse statuamus* duos 
autem es hac graBmmatieorum ooborie exoepi, Aristephanjem 
dioo BjiMintium et Nic«ndrum, Bu.dioum poetam, qnod cnr 
&cerimus suo h)co numebimus. nihilo tameu minns Erotianus 
carbonee nobis pro thesauro hon mndidit; namque prae£utionis 
k)Gum, de quo agitur^ miri» turbis et laooniB foedatum esse 
sententiariim hiataa^ qui nenun^m non offendunty aperte clamani 
en ipsa Erotiani uerba: rcSv 6s y^afiftartKmv ovtc sanv Sartg 
ikkdyifiog tpctKeig noQijk&e rov iiv^Qa' eri Ss ^A^laroQ/og^ mQv wv 
yeyodq^aaiv jiQtaroHkijg xal ^AQtaroriag ol ^Bidmtn xai fifrd 
ndvrag IdifrLy&vog xoi ^JiSv/uog ol Idki^aviQeig. sic £bri scripti 
ezMbent leeum, quem Bohmidtius Didymi fragm. p. 24 audaeter 
quidem sed sagaciter hunc in modum transpondndo correxit: 
rwv ii — oBvdQa. xal yaQ 6 dvfAds^dfjttvog avrSv ^Evq>OQl(ov naaav 
ianovSaae ki^iv ii^fjyijaaa&at Sid ^i^klMv e^, nSQi wv ytyQdipaaiv 38) Cf. Meier comm. Andocid. VI 2 p. XI, Mdchmidt Dldymi fragtB. p. 5d. ^rra Mdvrag *Aurfyt>vog xn^ Jki*0ft»q nl ^AXt^vSfstq* Bfid his it(t 
dkipofiiiiB mm nonae difficoltaies exorittntar, ^uas qno modo 
tolbm noQ stetim ia pi*ompta habas. «t/rov enim nmic . in 
seotentiifl laoeris non est qiio ie£ra»tur. namque avviv este 
LymmacfaBan Ooum, qviod uoluit MeiBekius anaL Alex. p« 29^ 
non miniifii fide eacei quam Meiirsil ad HeUad. p« 967 oplnio^ 
ErotiaiUim loqtli da fiuphQrionift hTpQmBemate ej^ Avo^mx^ii 
Z9V Ko)Qu itQwyfiaTiiav. , tleque finniori* fondamento innitibur^ 
quod SchmidMus i c. conieail, ni mirum Aukov pro aMv 
soribendum et clanimi ilhmi medieum li^eapolito&um» queiil 
Erotiaime p< 47, 16 ei 85, 8 eitauil^ fiabaudieBQbin esse; at 
neique Lycumrgh>ssas scripaisse uUo uoterusn tesilimonio tradaiiim 
est et ErotianuB ipse hoc h)Co de gramnaticis sed non de met 
dids lo^fuitor. coItpv i^ur ad grammatieum ireferendmn est^ 
qui ante Euphoijkmem uisit cuiusqtte nomen tocuna hajMtum 
est» idem quoque oadit iu ea. quj^e seeuntur eri fi 'Ai^ijmt^x^i 
nm ftiTu TmvTag xrX*, uhi iam uerbis ml fi^a ndvTag^ qsae 
perapte de duobus qui antecedunt grammaticis Euphoriona 
et Aristarcho diri nen posee consentaiieum est, co&p]«rium 
scriptoTum nomitta exeidisse (witis superque demicaLstratar^ id 
quod doctti in Eledceiseni n, jiArh f. phUoL LXXSIYIIII 
p. 285 sq. «ed haee hactepns, 

Praeuertor igitur ad Euphorionem Clhalcidansem, Ox 
cuitts sex glossanpa libriii duae aetatem tuimmt la^efliiiaei 
£ragm» LXXYH: 6 de EtifpoQlMv tag /Qi^Sag outat nm^ua&ui 
(sciL yoyyQWPug). sc^ijTtiu. yaV> y^or/, naQa tov- yoyyQOv, Sc ioTiv 
ix^vg n$Qi<paQ^ nat ini^i^Hrig. et p- 58, ?: §kiX&iH ~ Evfo^loiv 

Se To iicn€n$4o/4ivov nai ^Tai^Qov. Qom autem aUunde nifail 
de gloasographiois Euphorionis studiis notum sit| Beamhadrdjus 
^. litteraturgesch. JI 644 librum Chalcidensi abiudioaaEidiim 
esse arbitratus est. sed etiamsi * bnge maximam eius librorum 
partem in studiis potissimum historit^s, antiq^Lsriid etmj^hologicis 
uersatam esse conspicimus, inde nequaquam iain cousequitur 
ut glossarum opifs non , <HXD.posuerit. ^ioau^o eiiiin reyicui 
grammatici Alexandrini, qui paene eadem atqu^ Euphorion studia colebant, etiam glofltos scripserunt? sane, namque 
PMletae Ooi ylcSireai araxroi (schol. ad Apoll. Bhod. JLLU 989), 
CaUimacfai nlml^ rcSv ^tjfiQKglvov yloKSadSv et i^v^xcd ovofiaaiat 
(ef. OSclmeider de Callimadbi opemm tabula, quae ap. Suidam 
extat p. 8), EratosthemB spatiosum opus nsQt tfWf^Siag^ qao 
^uerba expHcamtj qtiae non uvlgaria um aut AleoMmdrmortMn 
mdicio ohacu/ra uiderefntw^ Mcandri denique yXuiatTat saepe- 
num^o laudantur. neque uero e cognominibus, qui apud 
ueteres laudantur Euphoiionibus (cf. Yossius de bist. gr. p. 
143 Westermann) quisquam .inuenitur, "cui aptius glossarum 
libri adscribantur; quare in Chalcidensi steti. 

Subiungam Aristophanem Byzantium, qui, quamquam 
singularem libellum de Hippocratis lexi non elaborauit, tamen 
nullus dubito quin eam saepissime respexerit, unde ionicas 
glossas peteret, quas iuxta atque atticas et laconicas in lexeon 
opere, quod uasto ambitu fuisse perquam probabile est, 
tractauisse eum persuasum habeo. Aristophanes apud Erotia« 
num octo locis laudatur, quorum tres diserta mentione referuntur 
ad dtTixag li^Big^ unus ad vno/nv/j/Liavaj dummodo Aristophanis 
nomen ne hic corruptum sit. quattuor relicul certam sedem 
spemunt. «ed extant etiam aliae glossae apud Erotiannm, 
quae tadto quidem aucioris nomine legnntur, attamen ex 
Aristophane fluxerunt, ueluti p. 57, 3 glossa akq>iva nQOTcdvia* 

rd yivofMSva ix rdSv dipQVxrcov xqi&wv oSxwg ^Amxol xaXovoiv, 

quibus cum contendere iuuabit Harpocr. p. 158, 12 nQoxtivta* 

— ^idvfiog ds nQoxojvta^ qnjol^ nvQot ftiXivt xsy^QtOfiivot. ^AQtarO' 
tpdvjjg ds 6 yQUfifiartxog xai KQdrffg rd i^ dfpQvxrcov xQt&wv 
ovvw ipaatv ovoftd^tead-at. conf. Hesych, s. u. nQoxwva III 381, 
Etym. magnum p. 700, 6, Nauck Aristoph. Byz. p. 223. 
eidem Aristophani uindicandi sunt qui secuntur tres Erotiani j 
articuU p. 56, 9 aQdaXov conl. Eustath. p. 1761, 29 sq., IN^auck ' 
1. C. p. 203. — p. 79, 7 H^ak^ • rtkHag ulyog SiQfta^ ijv firjXwri^v i 
xaXovatv coul. Eustath. p. 877, 53. 1828, 56, STauck p. 199.— j 
p. 108, 3 nQOpava* ovtm xaXeTvat xoivcSg ndwa rd rsrQanoda conl. ! 

Eustath. 1. c, Nauck p. 200. quibus adde p. 17, 8 fjtrjXov xxX. ' 
conl. Bustatii. I. c. -^ xsxm 

JSAgiBlsrtim B^uiitir didcipuliis AriBtarclmg, quem. in 
HippoGratis aexbis explioandis uerB^tam esBe ex praefatione 
Erotiani adparet. eji esiils dtudiis quantam utiUtatem inter- 
pretatio uocabulorum Hippoeraticorum pereeperit, inde optime 
inieUegitor quod is demum ueram horum Btudiorum rationem 
deteadt quae quis fuerit, tam bene exposuit Qalenus gloss. 
p. 400y ttt integra eius uerba e re uideatur adBcribere: Sea toIvw 

xiSv 6vof4aT<av iv jnsv totg ndktu x^ovoig ijv avvjjd-i], vwi d^ ovnirt 
iaxl^ xa f^tsv raiama ykvinaag %aXov(H ntai xavTaq i^f^/jao/usvog 
i^XOfioi* xa isakXa ncivTa ooa ^ijxi^aiiaq ftsv ov^ V^^o^ 
voq nqoad hZxai, awT^^rj Ss iOTiy $lg Ttiisy mrd Tagruiv avy" 
y^fifniTtov avTcSv s^ijyfjasig afjUivov iniaxomJa&au xig yoQ rj 
xgioig xai rl ro ^h&v xat rl ro iiQrliag nal rlg ij in atgtav svs%ia 
xal ndvd^ oaa tOioSra Xoyov fisv TWfAfAi^imiq dg s^i^yrjaiv fisZraiy 
aw^d-ij ds ioTiv avSiv ^ttov ij fiiog xal fi^x^ ^^ ^^X^^ ^ 
fiootpd xal xcu^g jcai ol^vg* xalroi xai rovrtav svta Sstrai nvog 
sifiyTjasofg* S&sv ifdoi ya Mti d-avfad^Siv infjk&€ r<Sv anaaav 
^tfysZa^ai xfjv ^hmojitqdrovg k^iv inayyHkafiivoiVj sl ftf^ awiaatv 
oTi nkoicD naqaksinovaiv wv Mdaxovoiv* Qttis uero haec omnia 
iLristarcbum postquam in Homero primus intellwerit et praesti* 
terit non in Hippocrate quoque fecisse credetP quapropter 
non glossas scripaisse sed in contmua medku interpretatione 
uersatus esse uidetur, fortasse in consuetiB uooabulis etiam 
plus operae inpendens quam in rarioribus obscurioribusque) 
qumL ad modum in Homat> rem egisse eum demonstrauit 
LebrBius de Aristarcbi studiiB homericts p. 54 sq., qui omnino 
de hac re tam egregie diBputauit, ut, Bi rem denuo tractare 
nellem, acta agerem, id quod ueteri prouerbio uetamur. ^ 
Aristarchus uero licet in lexico ipso nunc nominatim non lau- 
detur, tamen conplures articuli m eo sunt, in quibus adcuratam 
et subtilem eius doctrinam sematam tenemus: id quod ex 
Erotiano cum scholiis homerids ccmparato clare perBpicitur* 
lam mihi oonfer sis Erotian. p. 62, 3 ioQmjaxov* ro0 r^g 
^anigag^xeu^v naqd ro ioqv naveiv* o ydg i^fdsZg aQiarov xakovftsv, 
ol nakaiol^ SsZnvov ovofjidfyvaiy fttd-^ o dsi novsZv^ CUm BchoL /? 20 
r^ioi ds TQOtpoug i/Qutvxo^ xai r^v ptiv nQiiTtiv itaikow d^arov* xai iW< acara to etv/Liop Seinovovj u$&^ S 9€i ncr^Vj 'Sns^ iati 

ivi^sTv. Lebrs de Aristftrclii gtttdiis hotii. p. ISS sq. *^ Sfotiaii. 

p. 71, 10 iniatavtar dvvavrai CttHl BChoL /J 142 17 diTtXJj^ 
Sti avti TO0 Mvvecro. cf. 8chol. N 223, 320, Lriu» Ari«t 
p. 150. — ErOtian. p. 90, 13 u^ijyvaV dXrj^iq. ti H dfa^ov 
emn sohol. A 108 Sti ana^ si^rjtttt ro it^ijyvwy lud Wie lartt' 
(ikrjd-iq^ dlk' dyad^ov. — Erotian p^ 00, 16 kiywv* imKglvoiv. 
natagi&iiiovfuvoq cum sofaoi N 276, Lehrs p- 150- ^ Eroiiaii. 
p. 112, 13 y^d^t com schoL Z 169, Leh» p. 103.^E]xMaan. 
p. 10«, 8 nQofiata cam schol. B 124, Lehrs p. 108. — Erotian. 
fragm. XXXVnn intyowiq di ri dvtitBgov fiigog tov yivavog et 
fragm. XXXTT imywviq* ro nqo rov ywarog avm aaQmieg row 
fjtffQod* ot 9s trjv in6D/nl9a eam schoL Arati u. 254 nag ^OfifJQw 
(q 226) 6^ imyowlg ro avw tov yovatog wg ^AglataQXpg, (Jg 6i 
Kgdrfjg ino}ptig. 0x Aristarcbeanim interpretationnm oopia 
SicdsBe quoque statuerim Erotianum p. 61, 4 /vfor* — Mtd ydg 
ttjiv fiBXwv Uidog thaxtatj quocum Hesyohius I 449 coneinit, 
qiiamquam Aristarehus ipse yma non omnia eorpoixs membra 
sed mantis tantum et pedes esse decreuerat. cf. schol. fi 514 
sed Hippocratem hnic uoci eandem quam Homerus sigEiificatio- 
Mm tribuisse ideo pro oefto habeo, qiiippe qui Eiotiftno testifi- 
cante p. 30, 19 sq. dvijQ 'Ofiffiocog t^v ipQaffiv dsset. ut Svotiani 
i&seitia aut eius, quem exscripsit, AriBtareheam iaterpn^tioneai 
immutauerii, id quod non adeo t«ro &ctum est. si qiB^em 
optimas eius obseruationes et plaeifai non numquam cnm ab 
ipsis discipulis tum a podterioribus grammaticis defiexa atque 
detorta esse samus. cf. LehiyL L p. 71 eonL schoL H 607. 
inter fontos Erotiimi recei^ quoque Nioandrum Colopho- 

nium ^Sfia ypafifiatticov tf xai noirftrjv mi latgov^ (Suidas 8. H.}, 

qui amplum glossarum opus ad litteramn ordinem conposuit* 
id genus nunc tria frustola in lexico restant, quae recte 
OSchneider in Nicandreis p. 206 propter Erotianenm ^Niuav^gog 
il^/iyettcu^ hno leposuit, de duobus tamen dubitans alione refe- 
tenda sint. sed ubi eum nQoyvwatiwi 6i inwv scripsisse conside- 
raueris, quae nihi) aliud erant quam. conuelsum Hippocratis xxrvnn 

progaostieon, uix dubitabiB, qain Hippoimtis quoqve lexia m 
glosaantm opufl sedulo couportauerit, praesertim cam reliquiae 
fio ducant; cf. ErotiuL fragm. XXXXI, ei p. 48, 17. neque 
huio seutentiae illud offidt, quod Nioander in numero explana«- 
torum uocum Hippooraticarum, qui in prooemio Erotiam 
nominantur, non conparet, quandoquidem illam partem prooemii 
motilatam ease argumentiB supra oonuici. 

Antigonus, de quo post MSchmidtium Didymi fragm* 
p. 27 nuper adcuratius Th. Bartholdus de schoL in Euxip. uet 
fontibufl Bonnae 1864 p. 23 eqq. dkiputami^ inter interpretes 
laudator p« dS, 11 ei interpreiatio uoois nrj^vu p. 111, d, 
quae manca est. idem Nicandrum eommentatos est et nisi 
faUor Theriaea sola; namque in ea tantum ^us explicationes 
ei leciiones octo oommemorantur, oum in Alexipharmaoorum 
scholiis non oiteiur; neque diuersus esse uldeiur ab interpreie 
Earipidis, euius d^ Mobes liberorum sepulero senientiam 
Bcholia laudant. lectionem denique «AAcoc pro aU' og exhibent 
«cholia ad V 319 Antigono quodam auetore, quem haud scio 
sn nosirum esse recie Biatueriai MSofamidtius L c. p. 27 et 
Bartholdus L L p. 25. 

Hos omnes ultimo draique loco exoipii Didymus 
Ohalcenierus, qui Hippocratis cum libros sedulo legeret (cf* 
Sehmidt L c. p. 297), ium lexin singolari scripiione inierpreia* 
tu8 estj ut ex iestimonio Erotiani prooem. p. 32, 11 cognosdiur. 
etiamsi nomen eius ii^ lexico ipso aetatem non tulit, nihilo 
tamen setius in eo sat amplam partem explanationum ex 
Didymeo opere, de euius ratione nihil constai, haustarum eticun 
nuno latere spondeo. quin etiam in ninuae audaciae crimen 
neutiquam uereor ne incurram, si gradum multo longius pro- 
tulero et Didymum Erotiani fontem etsi non unicum at prin- 
cipalem tamen fuisse contender(>. primum, quo sententiam 
meam fulciam, argumentum repeto a Coi medici glosso- 
graphis et medicis et grammaticis,'*) qui omnes anie Didy- 

39) De Arifltophaiiis Byzantii Xilsai ab ErotUno ipsa leoiis cogitauit 
FBankets 4e lexioi HesychiaDi uera origioe et genuina fonua p. 102, merito 
Autem addnbitauit Nauckius ad Aristoph. Byz. fragpo. p, 78« XKXX 

muih fiienml ac grammatici praedpue iidem mmi^ qnoB a 
Didymo saepissime consultos esse scimus guornmqu0 memoria 
Bidymi nisi operosa sedulitate ad nostra tempora non per- 
uenit. qui restant pauoissimi *^) numero, Sextius Niger, **) 
Diodotus, Petronius, Dioscorides**) et Menestheus**) e medicis, 
ex grammaticis unicus Irenaeus/^) cum saeculo Augusteo 
uixerint, tam prope Erotiani aetatem attingunt, ut eorum 
scripta perbene ipse inspicere atque Didymeis copiis intexere 
potuerit. tum ad Didymum nos reuocant poetae, qui in 
Erotiani lexico adlegantur; si quidem nulK alii sunt quam 
quibus explicandis Didymus operam dedit. adde quod recon- 
ditioris illius multiplieisqae doctrinae uestigia, qua Didymum 
memorabUem fuisse testis est Ammianus Maroellinus XXTT 
16, 16, etiam nunc in lacero Erotiani glossario conparent; 
cuius rei luculenta exempla habeas hos locos a/ufifjv p. 62^ 10 
sq.; df^<piii^iog p. 43 3; xa/i^o^o? p. 65; ^£^01' fragm. XYI; 
no/alvijv fragm. LXY. 

Sed restant grauiora et uix infringenda argumenta, quibus 
Didymum in primis ab Erotiano in lexico condendo adhibitum 
esse euincatur. 

Erotianus p. 47, 11 ait: aQye/uov nd&og rt ns^i rovg 
otp&aX/Liovg Xfvxiof^aTcMsg' ^j^ ix rfjg naQsnofidvijg ksvxoTfjTog 

iivofidad-Tj. — Haec Didymea esse ostendit Eustathius p. 1430, 61 40) Nondum in ceasum uenire possimt ApoUonius BtJQf ApoUonius "Oipts, 
ApolloniuB senior, Asclation (cf. Lydus de ostentls c. 2, ubi Ascletarionem 
suffectum iuit GBHasius conl. Sueton. Domitian. c. 15), Hipponax gramma- 
tieus, Philocrates Samius et Philonides Siculus, quia aetas eorum inoerta est. 

41) Sextiufl Niger, qui negi ijkiig scripsit^ Augusto impetanie floruit. cf. 
Seneca ep. 98, 13, Plutarch. de prof. in uirt. c 5 p. 77 D, OJahn iiber 
rom» encyclopaedien in ber. d. sachs. ges. d. wiss. n 277 sq. 

42) Dioscorides Anazarbeus ante a. 77 p. Ch. scripsit, quia opus suum 
ixiscripsit Areio cuidam, clienti Lecanii Bassi. is uero, qui consul a. 63 erat 
(Muratori 305, 3 Tac. anm XV 33), anno 77 mortuus est. cf. Plin.. n. h. 
XXYI 1, 5 Sprengel ad Diosoor. p. IX. v 

43) De Menesthei aetate uide prolegom. p. XII. 

44) Irenaeus Heliodori metrici discipulns cum esset, qui ante Ajagusti 
tempora fuit (cf. Ritsohelius ind. lect hib. uniu. Bonn. 1840/41 p. IX), Au- 
gusteo saeoulo adai|gnandu8 eat. 


XSXKl 

cum Erotiano conpositiu: xat oQysfxoq voaog ofifmvw^ d<p oS 
agy&fia xuzd zfi^vfioy xa inl 0(p&aXfiwv XfvxaifiaTaj cni adcillit 
Hesychius I 272 agyefia' ra ini twv otp&aXfmv XevxeJfiaTa. cf. 
Schmidt Didymi fragm, p. 88. 

Erotianus p. 57, 3 aXfpiTa n^xama' ra yivdfdsva ix TtSv 
dfpQvxTitiv xoidxov ovTCDQ ^ATTixoi xaXovoiv, cui innuit Hesychius 
ni38l n^oxojvu' Ta ix twv fiij nsq>Qvyfjiiv(av XQid^wv aXg^iTa. — 
Didymus quidem ipse aliter statuit apud Harpocr. p. 158, 12 
nQoxujviu' ^idvfdog ds nQOxuSvia, (pf^at^ nvQoi fiiXiTi Tte/Qiaftsvoi, 

cf. Sclmiidtius L L p. 40. sed statim HarpocratioD addit: !<^i- 

axorpdvtjq d's 6 yQaptfmTiXoq xal KQaTpjg^^) ra il^ dipQvxTiov xQi" 
&u)v ovToi (paaiv dvofid^sad-aty quae aperte declarant memoriam 
Aristophanis, ex quo Erotianus et Hesychius profecerunt, et 
Cratetis, cuius testimonium Aristophanes adposiierat,^*) quo- 
que e Didymo emanauisse. namque ex Athenaei potissimum 
locis talem Didymeorum operum rationem fuisse perspicue 
cognoscitur, ut scriptorum de re principum sententias^*) in 
bieaius contractas conponeret et ^fere ei quam primo loco 
poneret sunm calcuLym adderetj mdigno tamen ne ea ^idem 
oppresaa silentio^ cui minorem ipae prohahUitatem tribueret^ , 

Tertium exemplum Didymi ab Erotiano iisurpati, quod 
promo, nobis dabit Orus Milesius in mss. bibL reg. Paris. 
apud Ruhnken. praef. ad Hesych. p. IX conL cod. Faris. 
2630 apud Bekker anecd. gr. p. 1386: xaQvxff' ixfj^fjtd ti Si 45} QuiBnnim e Gratetibus cog^ominibiu, qnonim multos antiqiii norant, 
intenegator, non liquido constat. sed non ' dabitO| quin recte Athoniensem 
esse statuerit CWachsmuthias de Cratete Mallota p. 35, qui mql ttov ^A&ij^ 
Vfjai d-vaiiiiv (cf. Suidas s. u. stQsaitov^j, Phot. u. xvyveiog) soripsit, contra 
Wegenerum de aola Attalica p. 149 et Nauokinm Aristoph. Byz. fragm, p. 223, 
qai de Mallotae libro negi tij^ dttixtjg ^iulixTOv cogitaaerunt. 

46) Huoc enim in modom nerhtkjiQiatOipdviigxaiKQdtiig ezplaaanda 
snnt e more giammaticorum, de quo docte egerunt MSchmidtius ad Didymi 
fragm. p. 289 n. 294. 344 et Naber in prolegom. ad Phot. lex. p. 10, qui 
conplura exempla adfert. 

47) Felici fortana factnm est^ ut Macrobius sat. V 18 fragmeritum Didymi 
ipsios ^UUbati, integri, non coHtracti^ seruauerit, unde intellegitur, quam 
copioflos et doctos Didymos in uocabalorom ioterpretatione faerit. 

txxxii 

4k7fmvog xtti difavfidtm nh^alwv. 6 i% /fiSu^ Aif^iov pQSfki 
qnfoa^ ix noXvriXmfi; tfxevatilag KSVY%Bi(x€v6v. cf. SclmudtiuB L 1. 
p* 28, — Erotiaimfl uera p. 82, 11 haec: xa(>vxoaW«' vMQvn^i 
sldoq iaviv vnoxQlfifjiavog ix nXsiovwv dgrvjudvtov xsvvvidhf.iBvov, 
Ka^vitsvnv ds ro raQdrvstv, quocum Hesychius 11 416 consentit. 
«ed e.a quoque, quae nunc Erotianus et Hesychius exhibent, 
apud Didymum oliin lecta esse fidem facit Etymologicum 
m(\gnum p« 492, 47. 

Ad Didymum porro nos ducunt scholia ad Aiistoph. ran. 
u. 223 9>^v* — ^ — KaXklar^aroc rijv oatpvv xal ro Uqov oarovv* 
-^livfkog ii rijy r()dfitv, ov/ Sq rtvfQ ro laylov. cf. Bchmidtius 
p. 77. 249. — Erotian. p. 124, 16 rQdfxtv rdv o^qov^ ovksq ^at 
inofuvQtov KuXovftiv. cf. Hesych. Uil 169. quae quamquam 
« leidco comico Didymi fltixisse apertum est, quid obstat 
qttfo minus hoc uo6abulum quoque in lexico Didymi Hippocra- 
iico «xtitisse adsumamus? 

Didymeam denique interpretationem rettulit Erotlanus 

p. 90, 6 xvQrj(ita)v* tcuv d/vQcov ^at ntrVQCov. artixjj Ss rj Xb^iq* 
quo ftpte conparari potest Scholion Aristoph. uesp. u. 968 

sarids rQa^rijXiov rt fiQa/v rEXicjg nuQanXfjatov toTg xvQijfi lo iq 
tovtiart ntrvQOtt;^ rotq dnd rcSv xQid-vjv dnof^Qiyfiaai, toig 
d/vQotg. quae Didymi esse ostendit Hesychius 11 557. 
haec quoque u03t in le^d Hippocratis a Didymo exposita esse 
- potest, quippe quam Harpocratlo p. 117, 25 in pluribus 
scriptis enarratam esse dicat. recte enim iu hanc sententiam 
SchmidtiaB Harpocrationis iila ^xtd iv aXXotg is&ijXo)tai* mter- 
pretatus esse mihi uidetur. 

Hac igitur conparatione instituta inter Erotiani interpre- 
tationes uocum et eas, quas certe a Didymo profectas esse 
alitmde constat, Didymuia ab Erotiana kaud raro in partes 
ttocatum ease patefaetum e9t; 

Sed nondum noinen meum plane solui. qua de causa 
relicua quoque quae adhuc in Erotiano super sunt t)idymi 
uestigia iudefesso oursu inuestigaiQ pergemus, ita ut extra 
dubitatiionis aleam ponatur, quin ^ ErotiaiiuB ik Cbalcenteri 
agris foecimdissimis plutimos fruetus carpseiit. eumqtre Didy- txxxm 

mek ct>» t!h>t!and, cotapoBemel eaiideni arct;i8iir.ktn BiVi 
cnm H&ftydkio qti^tti cuAi Erofi^o Ib&lcaris iiecesBiiadijiem 
uideremus, unde Pampliiliim*®) <](uoqtie, qufenl ex l5iogeiliaiii 
periergopenetibUB exsci^pdit H^sycnius, ex l)idyini lexico 
Hippocratieo i^^ofecisl^e pateat, ntihc ad Hedycluanam iadce- 
damus congeriem inque eam adcuratius inquiramus. 

Contemplare igltur, ^uaesumus, basce JBfbtiaiii glosdas: 

p. 37, 16 aTgfxiwq ' Bdk/rtog (xiv ev T(p a (ptjalv dkrj^j-wg, 
avTdgxo)gy dxgipcSg. — Hesych. I 316 dTQeHiwg' dXfj&cSg, aicQipcug. 

p. 39, 9 diXofdiTaovTsg. — S^voxgiTog it« o KcSog (prjot naQa 
ToXg ^IcDGi Xsysa&at ro dXXotpdaaftv int tov rlfg Siavoiag naQaipo^ 
Qov^ md-avbig ioTOQCiv noQa rtJ akXo (pdaaftv xal aVJo xpQovav, — 

Hesych. I 128 dXkoq)daahtv' sreQo^QOvHv. Sf. 

BchiMdir. h. k 

p. 41, 13 dQ/alfj (piratg* ij nQo tov voastv xal xara ^atv 
oiaa. — HesyclL I 294 dg^^ala (pvAtg* ij nQO iov vbasTv kard- 
(rtaatg* ^aQa InTiox^dTSt, 

p. 42, 1 d^pd-oidsa* a(pd^a Xsystat s^dv^i]f4dto)v sloog nsQt 
Tct tufv ntitSloiV "atifiara ftdXiara ytvo/Aivojv. — Hesycn. I 335 
a(p&a* ^ sv ariftari ^Xxtaatx. xc^l (p&Ofj is ro avro, 

p; 42, 12 dvdnXoov * to Hov(pov ical s)r6v svQvxoiQtav ttvd. — 
Hesych. I 180 dvdnXoov. . . . ; ml ^x^v iv^vxcjQiaP. — 

p. 48', 10 rovg f&Q dd^Xtji^dg daxijrdg ot *JiTrtx6t xaXbvatv. 
— - HlBsych. I 29^ dax>iri^g* d&Xfjtijg. 

p. 48, 17 d&iXyfjTou' Bax/itog (ptjift &ijXd^iirat tj intanarai. 
*EntxXijg i^ ixnts^ijtat xtd sx&Xffitjtaij ojg xat NtxavdQog s^rjyst- 

rai. — Hesych. I 62 d&iXyrjrai • krjXd^i(^ fj &Xl^rjTai. 

NUttviQog. 

p. 49, 1 dvaXtXdfjitp&at' dvitXf}q)&aii — Hesych. I 176 aW 
XiXd.q>&(Xt' dvsiXfjfp&at. 

p. 49, 13 oioiv 6 voirtfuog fiv^Xog. mv rw nsQt fitXcSv 

xoi TQdvfidt&iv (pijat* tov altSva voaijaa^ rtg sfiSofiatog dns&avsv* 

iS) ({uid uero, ^UMrO) magiB qaoqne cOiiBtttttAatetttii esl; q^im JPham- 
pbilum, poBtqaam Didymi lexicon oomicum et tragicum expttauerit, eOd^ 
modo Hippooratis lexin ex Didymo, qui eam singulari iibello uel potius 
libro AipMiilsBeit, ib uolumina sua transtuliss^ ? xxxxrai — Heaych, I 90 ctfa;V- wl^ Si xwy {ds rdv) vmriQov 

Tov vwTtaTov IjuveXov] dniJcnmv^ dSg 'LinoxQiiTfjg' t6v cdfovd Tig 
voa^aotg £fi6of.i€uog dns&avs» 

p. 54, 4 dydXX€Tai • Bmx^og iv rf*t;r^(>to tpTjal T&^STOi^ ovjc 
OQ&wg. eaTt yaQ yavQi^ xtX. — Hesych, I 12 dydXkfTai* TiQnsrai, 
yavQia. 

p. 64, 16 dno toxov voa^/LidTiov* dno yswfjasaig g>/jai. — 
Hesych. I 261 «716 toxov rdg dnoyiw^asig t(Sv ysvv^ftdTwv. 
cf. Schmidt. ad h. 1. 

p. 55, 4 aQ^vXai • vmi^jjftaTog sUog. ~ Hesych. I 271 «(). 
fivXai' sldog vno^fj/udTwv. 

p. 59, 9 ^deXXd^TjTai* d^fjXd^fjTai, dftiXyijTai. SiQfjTOi is nagd 
Tii^ /5?Jf'Ua^. — He8ych.l367 ^daXrJTar d-TiXd^ijTai ^ df,iXy7jvai. 

p. 60, 6 yovlfirj rjfxiQa • dvrt rov nsQiTTfj. — Hesych. I 441 
yovifiij ijfiiQa' rj nsQixsarj ml fifj oQTiog. 

p. 60, 13 yovrj' ots fxsv to ani^f^a StjXot ots ^s rrjv fifjTQav. 
KHTai iv noXXoXg uoq' 'InnoxQdTSi. — Reajoh. I 441 yov^' yi- 
vtatv. fifjzQav xai td aniQfux. 

p. 61, 6 yoQyaXiafiov * yd^yaXog xat yaQydXrj Xiysxai iQs&U 
afiog, dno twv naaxfjTuoamv yvvoixcSv slXrjftfiivrjg Tfjg XH^ftog xtA. 

— Hesych. I 416 yaQyaXtafiog' yayyaXiafxog, fj^vnd&Sid «?• t6 
Ss avTO xal yd^yaXog xai yaQydXrj. 

p. 62, 14 sq. SUatov • svadds f4sv tvXoyov. hf di tw nsQl 
dQ&Q(ov t6 ofioiov Srav ipfj' insiSifj HxaiOv sxovaiv ot dv^Qwnoi 
To TS dXXo adifia mt Tdg x^^ag mt Td axiXm, naQO^siyfiaTi 
XQfjadfiSvog vytu nQ^g t6 ftrj vytig. int Si tov taov xat tov avft^ 
(piQovTog ktL — Hesych. I 513 iixaiov* sHXoyov^ iaov^ Sfioiov, 
naQa 'InnoxQdTSu 

p. 63, 13 SiOQoyxag* to^ Toiv imiiafKov dtanvodq wd Ta 
fiSTo^ TovTwv diaaTfjfiava. — Hesych. I 496 diaQoyxag • t». ^- 
Ta^v Twv inidiai(ov iiaaTfjfiaTa. 

p. 66, 2 snaviQia&ai • insQWTfjaai. — Hesyoh. 11136 inav^ 
iQsa&ai' insQ(OTdv. 

p. 70, 7 ivsxQlxwasv • sviSrjatv. — Hesych. 11 93 &*xp/xoi- 
asv* sviSrjqsv. 

p. 70, 8 ivsrpXF^otOfirjai* BuxxsTog iv tqIt/j cprjaiy, oti Ji- siXsv slg TtXsfovg ronovg Wc (pXifiag xal olov ef4.lotnsv. — Hesych, 
II 96 ivstpXffioTOf^Si' noXXdxtg iutXf raq q>Xi^ag. 

p, 83, 6 xsi/mTa XiyovTai al yQOviai nfQt rd d^^&Qa ^iad-s^ 
ostg et firagm* XXXX Vli niSfjia • i; /Qovla negl rd dgd-Qa vo- 
acaSijg did&ia$g • rtvsg dh tpaaiv xai rr[v nsoi rd yswrjrtm juoQia. 
— Hesych. TL 454 xiSfdara • ut /QOvtwrsQai ^ia&iasig voaoidsig 
(gohj. Sclunidt pro libronun vSSstg) nsQi rd aQd-oa' ot /usv nsQi 
rd ysvvfjriicd fioQta^ ot ds tnninora*^^) uQafd p. 39, 13 sq. 


et: 


Hesycl 


1. I 271S.U. d()/3o; 


dnoXsXafifiivai xotXiat p. 40, 


10 „ 


71 


I 249 


da^Qidsg p. 40, 19 


1> 


W 


I 299, llfl 3! 


dfi(ptii'^iog p. 43, 3 


» . 


» 


I 159") 


ci&oXtxeg p. 46, 10 


» 


» 


I 76 


dXfjrov p. 47, 4 


9) 


9) 


I 120 


dyri p. 60, 4 


n 


19 


I 342 


dgfirj p. 51, 1 


» 


99 


I 284 


fiXixiSiig p. 68, 6 


i> 


99 


I 381") 


^pariiig p. 59, 11 


i> 


99 


I 364 


yaQyuQSwv p. 60, 3 


» 


99 


I 416 


SsXq>vi' p. 66, 1 1 


9) 


99 


I 473 


ix&vfiara p. 67, 4 


» 


99 


n 43 


iXarjjQtu p. 67, 14 


ff 


99 


TT 59 


iafiarrtvofiivov p. 69, 14 ** 


« 


99 


n 203 


iafiuadfiivog p. 72, 3 


9) 


99 


n 203 


ivXfjSv p. 72, 16 


» 


9) 


n 225 


^ivauaat p. 74, 11 


n 


99 


n 267- 


&a)Q?j^ig p. 76, 7 


n 


9) 


n 334 49) ^ot dk vnoxdto} scripserim, qmbus uerbis si quis HtppocrnHs 
nomen subiecerit (sic enim legendum proposuit Musaros), non obstantem 
me habehit^ MSchmidtius ad Hesych. 1. 1. 

60) Huius uocis corruptae correctio est aQaidv, cf. Schmidt. adHesych.l. c. 

61) In HesycMi 1. c. enim uerbis dfiqidi^tov Ttjv ^xnjiQOig fxiQBOi 
T^g fiirgas uQQtv xal S^ijlv yivv&v ^vrafjiiytjv tnndv glossam Hippo- 
craticam latere et ^lnnoiCQdtfig pro Innov reponendum esse suspioor. 

52) Neque scio an in Hesychii articulo xai dntd&^tQxoy pro nal xfv- 
d^aQOv rescribendum sit. Cpnsiderandi nuiic ^u^t quifiqaiQ 1(^ &agm6Btora{n, quibus 
utrumque, Erotianum ^t Paqiphji^umj conumuL^m fo^tem adiisaa 
conuincitur. 

xat avvanTOvta, et^o^' (^vy. tcal T^Oi( 'ImnoiCQdrfjv ro av/HTfu^eg 

Twif vevQan' >f(«i oiov a^yvj^^i^o^evpv ^Tfufffiu^cSg si^sXv» — ^ H©- 
sych. I 446 yQinvi^fya^ • ay^sXi^^s^im ^l Qjfaaf^Uiiuig av/^mfi^ 
^ovvTU, ol 6s avvsyyi^ovra. 

^Kfil ^x/viiiM&^m^ To Ij^Tfy^oii^ijfir^^ [H »^^'<w <og oliMh T-r Se- 
sych. H 56 s^;^f^(i)wd-^vai' ixT^y^a^ifj^. 

fr. ^.\m\ Q^yfj* dK/nfjj oq/tujj pia. — ]|^^sych. in 417 Qaya' 
dxinjj. ^iay QQi^ij» 

fr. XXVm ^fjiixvptov iauj kivovv r* sv^vfia ij aiv&tmov 
dtKQoaaov. — l^^svch. II 280 i^fiiTvfitov • ktvovv svdvj^a ^ anv- 
Sovtov iiKQoaqo^^ 

fr. XX3yVJIJp inifivXiia' Baxj^sTog iv ^ %a\ n^atXQaT/jg iv 
rw s^jjyfjT^p Tojo f^oxhxov intyovaTida. — ^esy^. II 161 Iffi- 
fiv\Xt^6ag' «;r(/p^af/[cT]ag, 

Sed hic spjbsfitimus neque uoluimus cogpi^Qi |ifagmeQtarum 
amplius exte^der^ postquam per decem litterjas prip^es Heay- 
chianae farra^p^s^ Didymea uestigia sublegimi^, f ua^^ si qiius 
indefessus eod|^^ ]^odo' reliouas litteras e^^ppt^re uolet, fstcile 
augeri possu^^ i|^d conlectio nostra| sajai|^ s^fficie^ ad intelle- 
gendum, qu^f^^s^ fragmentorum Didy^i, qu^e in Erotiani 
lexicon transm^grafiprunt, sit ambitus. quodsi iiM^er He^ychianos 
articulos non^ ^um extant, qui cum Eip^am i^i:bis^ n^ims 
consentiunt ej; prqnter uarietatem lectionis alio; rej^rejidi ease 
uidentur, id minime curabit qui Diogeniani limpidos latices 
foediflsiioifi kax|d raro sordlbus a scribis inquinatos esse perpen- 
derit. reconcinnata igitur tali modo Didymeae auctoritatis 
mempria quid igitur, quaerq, luce. est clarius quam Erotianeam 
lexeon syna^ogen I9|»;$ij^^, ^ ps^rtp nihil aliud esse nisi 
min^tam gloss^ri^in Hippocraticanmv supeUeotilem, quas fenrea 
illa adsiduitate etsedulitate.Didymus congessisset etenarrauisset? 
de relicuorum scriptomm Didymo posteriprum^ testimqniis^ qttae ftb Smtiimo ex^tairtiir, ioaii snpva moiuiiiiius, quae opu» 
diEnt* ef; prol^onflL p; XXYX. 

Postquam libiwa boiik auetoribT» uauBBi in mraibuB noBtiit 
me euicimx») eii quo diBarte Srotiani meiiitone Galenus^^) et 
Etymologus magni»^^ kaBBesuiit, oeeumt nobiB commentBBi 
Marsilii Oagnati uajr. obsevuat lE 38 p. 57B iam singulape, ut 
piaa muitiB aliiB qnod eMuneantoietar dignum sit. ged, quia 
fibeUas iete paucorum ift mambue OBse mdetur, e re existimo 
integram eiuB Bontentiam hie adseiibeiie: ^ Testimomum demque 
Broiimii (patccmt qvjo^o, wtn eruditi nec de nostra seaterUut ni^ 
friu» aequo andnw re dHigenJbefr aestimatm quiifquam proTVtmoieni) 
Tmliiue mamenti eese eemendum eat, qmwkm Uber iUe in tem^ 
porum , defimtione Tmllam auetoritatem hcAere debet: namque 
cmetori penitue* tgmnto adeeriptue. ea^ quamms enim mvUa im eo 
hma notata- eint^ quam oh rem viri doeti digmm iudicauerint, 
qui tffpie eg^egOe eoseueue doctiaque (tdmtationibus Hluetratm* m 
hoem eoairet: tameu antiaui ciicume eeriptorie testimonio iUius' 
maUMt€tti& haatenm a nuUo cot^itmeari valmt: ef digmm essei 
adHnirati^se* Ghdentm iioe^kuUi Siippoeratis eaplicaturum t7« 
prooemio ceteros eormndem interpretee Bacckkjm, Herophdlum,, 
Dioscoridem iunioremmemorantem Erotianum negligere, Neque 

53) Ib quidem nunc uno dumtazst loco (p. 490) Erotianum nominatim 
commeoioratj sed conparatione inter ^ utrumque scriptorem inetituta docemur 
Galenum saepenumero Erotiani copias usurpasse. si quidem etiam nunc in 
lacero Erotiani lexico undeuiginti glossae deprehenduntur, quas inde Galenum 
repetiuisse certo demonstrari potest. sunt enim hae : p. 43, 2. 46, 3. 61, 4 
55, 3 58, 10. 79, 7. 84, 11 84, 14. 15. 88, 1, 95, 6. 96, 10, 103, 16. 
110, 11, 110, 15. 114, 5 eq. 122, 7. 127, 11. 184, 10. qua autem 
ratione eum adhibuerit quantumuis certum iudicium formare non possimus, 
quia toti ex editionibus Galeni nondum ad codicum auctoritatem instaurati 
pendemus, tamen in uniuersum pronuntiare licet Galenum magpaa libertate 
libello Erotianeo usum esae; etenim uerba arbitrio suo immutauit. senten- 
tias in breuius contraxit et omnino interpretationem uocabulorum simpliciter 
attulit oonssis quae ad eam confirmandam Erotianus adacripserat auotorum 
ueterum testimoniis. 

54) Etymologus uero quamquam uno loco habet quae solus seruauit 
quaeque in nostro Erotiano interpolatoris culpa perierunt, tamen Erotianum 
ipsttro non consuluisee uidetur. enim ignoraJtwm ab eo, si easatahat, credibile eet; prccesertim An» 
droma>cho dedicato eius volvmvne, guae magna erat occasio, ut 
in mdgus ederetfwr, archiatro scOicet Andromacho laudis cupido; 
ut facHe qiduis cred(Xt ex sola ardddtri .appeUatUme, quam 
primus usurpasse matis esL Quc^opter existimo etiam, quod 
habetar in ipsa exegesi Oaleni in voce %dfjifioQov, mhH conferre 
ad auctoritatem Erotiani comprobandam, etsi ememplar cdijiMHl 
sit, in quo Erotianus legibur, quoniam easemplaria mirum in 
modum inter se diffenmt, Tieque in ipso volumine, qwod sub 
Erotidni nomine habemus, iUud exstat, quod eo loco Oalmus 
Erotian^ tribuit, quamohrem proharem ea Tnagis, in quibus 
Herophilus legitur^ cfuius etiam in prooemio mmdnerat^ quam in 
qmbus Erotinon vel Erotinus, ignota nomvna similiter quam 
Erotianus, Itaque veritus sum, ne recentior cdiqms temporum 
ignarus falso titido et shmdata dedicadone librvm hunc ediderit, 
ut opimone vetustatis a/uctoritatem ei comparcaret, quod muUis 
acddisse manifestissimum est! haec aero argomenta, quibufl I 
Cagnaias suam opimonem fulcimt, adeo ftitilia, ut Firanziiis 
praef. ad Erotian. p. XiULL iam perspexit, et ea, quae contra 
proferri queant^ uni cuique tam in prompta atque propatulo 
sunt, ut de illis manum non uerterim, hisce enumerandis 
supersedere me posse arbitrer. CAPUT m. 

Libri maim seripii, qnibas Eiotiam glossarium circum- 
fertar, in adouratiorem notiticm moam peraenearunt octo. ex 
qoibuB oum aetate tum uiftute primum locum sibi poscit 

A=codex YaticanuB 277 chartaceuB forma quatemaria 
maiore saeculi XHII, qui foliis 474 constat. contmet uero: 

fol. 1 — 10 ^EgwTtavav Tiiv noQ InnoHQdTEi XS^B(av avvayufyfj^ 

foL 1 1 Catalogus scriptorum Hippoeraticorum. 

fol. 12—24 Galemf glossarium. 

fol. 24---25 BoraauB de uita et g^oere Hippocratis. 

foL 26 — 474 BSppocratis smjpta, quorom recensum dedit 
Littr6us in editione HippocratiB uoL X p. LX. in hac parte 
codids sat multa marginibus adscripta leguntur scholia, de 
quibus uide quaein hisce prolegomenis p. XVllsq. disputauimus, 

Quod ad Erotianum attinet, is ab una eademque manu 
UQO tenore scriptus est. inter singulos articulos exigaum in- 
terest spatium et uerba dQxij tov a fi etc. semper in margine 
libri leguntur. inferiores codicis partes pessime se habent ita 
ut litterae, quae in eis scriptae sunt, nisi magna difiScuItate 
legi non pbssint, quo adcedit quod ab homine posterioris 
aetatis rasuris infectae sunt. hunc codicem eorum quos no- 
uimus praestantissimum Bahlmanno meo intercedente TJlricus 
Koehler ad editionem Charterianam in meum usum adourate 
excusrit. — Praeter hunc etiam alius in Yaticana bibliotheca 
adseruatur codex numero 1134insignitus, qui Erotianum solum 
continet ; sed in censum uenire nequit. is enim saeculo XVil 
exaratus nihil aliud est, ut me Eoehler certiorem fecit, nisi 
ddcuratissimum Yaticani 277 apographon: quippe non in 
nanutissimis solum uitiis cum eo plane consentit, uerum etiam 
iis locis, qui in illo propter soripturam euanidam aut efaartam 
laesam legi non possunt, omnino tacet nosque deserit. Ya- 
ticano 277 admodum adfinis est B = cadex Par isinus inter graecos 2651 olim 3185 chajv 
tacens quatemaria forma minori, saeculi XYI, qui solum 
Erotianum continei liber pulcerrime scriptus atque perpaucis 
tantum mendis est inquinatus. uerba d^xrj rov a etc. in 
margine posita sunt. prima quaeque glosiia unius cuiusque 
Httorae maiusmilis rubEris seripta esi intei^uBietio^ qua. fibra- 
rius usus est, tam miira est atque ariiitraria ui eam ceecta lege 
factam non esse statim uideas;. piaetez ooslaitoBesB, quam; 
ipse ad editionem a Fsaaizio curatam oonfeci, aUa mihi ad 
mamfi erat a Cabeto parata, cuius uflum EmaeiiBi» aaihi l£be^ 
r^fiter commodauit. 

C = codex Yindob^nensis olim ttmero 7 tum !OXVlll 
teste Lambecio comm. de biihMoik. Caes. Yindob. YI 2 p. 349^ 
nunc XLin apud Nessefiunt catalog. oodd» mss. gr. necnon 
oii^al. t. I p. d? pw 4i9> sigBaius, clkartaeeus foma quatemaria 
fiotiis 144 oonstai et saeculo XYImo exaratua est. iste Hbes 
eis e«rum numeiro eat qm ab Augerio de Busbecke, prout ip^e. 
soUta iaiBQriptioiie eleg^ntissima testpituf ^ Consta^tinopoti in 
itiibeore Tivdee eonpairald E»mt, unde dono oiusdem cum aliis 
paene tDQoentift m biUiothecam Caesacb Audtriaei oommir 
gnami contiB&l; uerohaece: 

fol. 1 — 82r. Inoerti attctori» latrosopidum ^aeoobairbitr- 
n»fc in cs^ita CCLYU diuisum, cmud. iii^iin: lm9^m6(pm9ioaf6yk 
ifioi]Mjt autpm: n^g o^uy sovqy. ii^fjpgihjumf «T. tmffir *ir]^ag nwk. 

taSk 83ir: — el2]}U. *E^otrmvoS irc?» n^, iim>M^v»vg k^S^jfm 

£oL I2(2v«-r^]id8u« iBjcerii auotoiria u^nae leotiones^. emonh 
dationes et BoftaB in EEippocsaiiW' s^ripto^ eb i« uitam m» 9^ 
SGKmo Gonsoriptami: 

tol 18^j; — I42r. CaCalogu» alpbabetieii» grde.ooba9rbflUTO> 
loedicainentorua «m^c«m. . 

fok 1432ui — 144u>. Lisoriptiones Coi^iaiitiiiopolitatoe^ in 
quibUB Ajtdseae Pimliypersebasti umus io imeigiQam s; uuq^iiiia* 
Deipanae et aoroaikhis latina, euius awetor fortasse* Diotimus* 
eval. pQ9tiemi eiip.tres^ wsii9^ m oodu^e. dasujii 

Conlationem huius oodicis, qiii boMlfute • prDpii> ad Parisuvim u 

adcediii} a se fi^etam pnMiei iimt Mk MSduoMtthii siimmgs^ 

Wi^ 1^56 % ^S^ p. 2$8. ^. ^ qm m^»ejp handt^rifim 
p. 4 sq. si iierQ non imUa, qiii^ i^ «lOx^aAifeiie iji^pifr esipressa 
4e9iderai]ito ^ut ij^ens l^gu^iur, e <M)4i<^e eQot«tte inoeniee, ea 
Qperapip n^euda esfie et a B^^hsud^o per Uttevm ad me dataa 
oo^?recta scito. 

Medium queud^m iuter hQsce libros eptimaie uoiae et qui 
lumc fliecuutur deteriores Ioouid. o1)^ti^ 

P^eodex Parisiiiui»^. 2;177 clu^rtM»^9 foli<irum foEma 
saeculi XYI <^uait£^QS foliis 134. ip^ primo foliQ seriptum eflk 
^N de g^ig 67.' iu codjice, 41^ w trijbu^ partibiiA ^Qu^utmatusi 
^t, iflfifupt ha(^: 

f^l. 1— 5(u, , Gtalemifi de huflB^ipibw» fepejsfefittt» owm iu 
T^^Tfpne lin&riQre ^lii qwti a,dnQtetip^ : i>^' * m koimr, ivi 

fol, 6 — 9u. uacuum est. 

fol. iQr. — 92u. Oribasiiis ad EuAapium. 

iol. 94r. — lS4r. ^EQutTiaxof} joJy nuQ'. tnm^^^i^VQ ^^W»* 
avvaytoy^j, 

Lijbei^ diuKi^sis mauibus exarattis est^ «iwrum. Qribasium 
altera, altera Galenum atque Erotianum uisi omnia me fallunt 
s<»ipeit. codieis, quem ipse Parisfis excussi, conlatio etiam 
a)^. pis^eiltQ mihi fuit a Cabe^ c«t9l9Ptft. testifm, possedit v» 
cmqm usum coj^parat^ I>auid Sijihi^ej^iii^» qj^ptm uu90 in: 
bi|;)liQtheica^ Leideusi a^seruasi tjs^ta^tni! Qe^it verjba, <{me 
sHWfe iij catMogQ bibl. 0^9. Lugd. 1Q62 p, QiiMj^gd^ ^Sl 
(X^II ^, 96J^ 2 foJJ4 in qmrtq ^.. J?t4i#«»!W^ ^<«ir«lP^. 
cp^^ Erotimi cifim cod* Reg. 2177, e^ alio codi<ie^' qilis; uerQr 
oZ^wflr co(^ fuerit, in, mediQ mihi: ^eyuqBftu^i» est,. ^gm^ 
Rul^ikenina ipse ei^a leqtifaie^ tau^Tom. n^^^Q ^ Uj^na di^tMw^. 
cpdex ij^te a^odum Hitiose scriptus esi^ ita Ht.^^i^iP i^piM8> 
ex iupressQ; (SWP^ i^P^esso ex scriptp lijbi^ sabis peti opprte^, 
unde in uniuersum. quidem cum deterioribus. codicibu^v co]^i];ii,tyj 
attamen haud ra^p qp^jB, opti^iQrum faipilia^bi bftbat pi^opjcia^ 
praebet, majoris uero ^^ IJpotiauflm. eu^cjfljdandpm mpmeuti ideoque qui interdmn eonsulaiur dignusest, quod in margine 
pennultifl loeis adsoripta est alius libri di^crepantia, quae optimis 
plerumque libris conprobatur. praeter ea alia quaedam manus 
perelegans atque ab antecedenti cum fitterarum characteribus 
tnm atramento prorsus diuersa non nuUis loms bonas lectiones 
siue mauis, quod mihi quoque non displicebit, coniecturas eno- 
tauit: quas ab Henrico Stepfaano profectas esse faaud inepte 
suspicatus est Gobetus. certo enim Stepfaanus faunc Hbrum in 
editione sua Erotiani adomanda adfaibuit, quia lectiones uariae, 
quas in adnotatiombus p. 116 — 154 attulit, tantum non 
omnes nunc in codice et eius margine inueniuntur. si uero 
non nullae ab eis quas margines exfaibent leuiter diserepant, id 
facile explicatur modo quo tum temporis uiri doeti in adferendis 
codicum lectionibus utebantur. ceterum res fadllime confici 
posset, si quid a Stephani manu scriptum reperiretur: quod 
neque Cobeto neque mifai, cum Parisiis degeremus, contigii;. 
Deinde commemorandi sunt: 

r=codex Parisinus 2614, olimCoIbertinus 2228, Regius 
2750 cfaartaceus forma foliorum saeculo XYImo scriptus, 

3 3 

qui foliis 27 'soium ErotNumm eontinet. in prinio folio 

legitur Quatorze et in fine libri \^ ^^ . codex neglegenter et 

mendose exaratus est a librario linguae graecae inperitissimo, 
ita ut quae in archetypo suo legeret non intellecta fideliter 
depingeret: cuius rei luculentissimum exemplum faabes p. 58, 14 
rofis rdvo) d-^siag pro ro fisvd vMS-Qflag, exemplum, ex quo 
faic liber fiuxit, iam uitiis innumeris scatuit, quorum plurima 
scripturae conpendiis perperam intellectis originem debent; 
inprimis uero lacunis foedatum erat. unde correctoris manus 
cum lacunas sat multas expleuit tum lectiones conplures egre- 
gias, quarum aliquot cum optimis codicibus consentiunt, margini 
adscripsit. quarum pars magna quamquam coniecturae esse 
uidentur, tamen uere egregiae sunt, ut eas minime spemendas 
esse putauerim. oiis modi sunt ut a lacunis incipiam : p. 36, 2 
a d^ &€Qan€VTiica quae iu omnibus Ubris desunt; p. 33, 14: un 

(tnwfdaavTEg^ libi eeteri libri hQpnpfBvaou svXoyov tantum exMbe&t. 
correctio aperte uera, quam postea etiam Tumebus inueatigauit, 
est /et^^elav p. 36, 11 pro x^qovovq uel ;^^W librorum. 
porro alia manus eaque recentisBima atramento rubro menda 
correxit et laeunas, quae prioris correctoris adem oculorunu 
e£Eugerant, adiecit. huius libri firater gemeUus est: 

0=3Co.dex D'OruiIlii, qui nunc in bibliotheca Bodleiana 
apud Oxonienses seruatur numeris X i l^ 3 insignituB, charta- 
ceus, in folio saeculi XYI. cf. eodd. mss. et impr. Doruill. in 
biblioth. Bodl. apud Oxon. seruati. Oxonii 1806 p. 2. liber 
satiB bene exaratus conplectitnr: 

foL 1 — 143 Oribasii conpendium. 

fol. 144 — 165 Galeni glossarum Hippoer. expositio. 

foL 166 — 190 iQomavQv raiv noQr tnnmtQdrovg XH^etav avv^ 

ayo>yj}> 

foL 191—213 Galeni dafiniyaiones medicae. 

foL 244 — 245 Galeni lar^g ij elaaya^yf}. 

Erotiam conlationem, qnam Joa. Steph. Bemardus medicus 
ad editionem EStephani confecity D^Oruillius publicauit in 
miBcellan. obseruat. crit. nou. t. YUll p. 999—1019 addito 
ad calcem tomi lectionum uariantium spicilegio. hio liber, 
quem primus FranziuB in editione sua in subsidium uocauit 
lectionibus admodum neglegenter cum lectore communicatis, 
tam proxime ad Parisinum 2614 (F) adcedit, ut paene nulla, 
ne leuidensissima quidem, scripturae uarietas in eo existat, 
quem D^Oruillianus non exhibeat. ut ex eodem utrumque 
fonte descriptum esse luce (darius sity id quod quoque Darem- 
bergius not. et extr. dea mamucr, nUd, 1. 1 p. 116 obseruauit. 

Gxscodex Parisinus 2615, Begius 2145, inter Baluzi- 
anos 253 chartaceus, forma foliorum, saeculi XTI. erat olim, 
ut inscriptio primi folii docet, J. B. Hautinii/^) onde in biblio- 
thecam Baluzii cessit. ex duabus partibus nunc oonpositus 
continei: 55) Uidetiu esBe HavUniiis lUe e Bodetate JesiL qoi natiis a. 1696 et 
a. 1670 mortans magoam operam ia philoflophiae stuaio iapendit cf. Ale* 
gambe biblioth. soript soo. Jeftii p. 203. liirt 

fbl. 9 Sqq: Macariiri MaiimtlB *^^i ^i^/^c, qtil, ut iSfMii 
sfefiptuiA est, *&r igftro ueteri 14%Kco «nanw «cnpto JantiaV^ 
iB84 irdh^(^iptm ^i: 

Erdtialii lexicon hoii iiitfepim d6t, sed j^^fori^nliTia ^i 
litteram « uSque ad glossAm axfj ^ it/^^a^ p. 50, 4 6ihiB«iit Riiia 
1^7 u., thm ^eqiiitui- part6 alterk foBi iiateui rfelietk haec 
rttlftbtatio 4 Bept As pngne e lihri A; fol. 8r. iiicip a il^ 
bis ap^>; Ttiv 0, i6t de6init in tHeifBis (p. loi, d) Tt^irJj i?5^fe^/t>iJ. Itol- 
fid^iv. utia (Juaefque glosia nouo iieAu ScKbitdfe dlsl liitii 
origine nos certiores faciuni ^ae iil itiittpi6 pttiid fftffi 
adscripta leguntur:**) 

12 AUgiM 166S. 

Ex Onmlo(f)'^'') qui eadeih ^iiripi^c^ ex K6*-6 

domini du Rondeau.* 
cui adcedat altera adiiotftti^ i^QM iW6b ^cripk: 

Omnia haec postea,' i6&4^ Itypi^ ^eniSa 

i^nt ah ffenHcd m^MHb, p&Mis mmdm 

imris aUt uodhiii TAutoH^, Wt hihU m 

i^us hbc exempldri rnanu scApih, 

Hi^coiiek Patisiiitib 2iSi oliih 286, Sl45 bHaMac^ 
folioruin foritia s^ectJo 571 %±kMdt. ikH^i In eb: 

fol. 1 — 12 Ilufi Ej^Ii^^ii bvo/Liu&iui Twv iov avov fjuoiqtiav. 

fol. i2~47u. Oribadii hoiinuUi. 

fol. 49 — 62 igcoTiavov t(Sv naQ*' innokqdTOvg Xi^soiv ovv- 
aya)yij. 

f61. 65r.— 106u. Dibs^dorid^b fet Sf(BJ^iiaiiu6 Athenieiisis ne^i 

Tfjg Tcov (paQf^dxcov i/AnuQiag. * ,< i 56) Hac occasione facere non possam qnin BCHasinm iam mortunm et 
Carolnm Claude laudem^ qui me in hiB uerbls, quae 3imcillim^ stuit e&ncteafo, 
fecti lcJgendis ndinuernnt. 

57) Fortasse ^Goupyio' leg^dnm. is in Piotaniomm cinitit^ ikiM 
et postea medicinam in uniuersitate Parisiensi professus multoram medieoriim 
itoliterutti aerit^tit edldit tAettktti m H. 1669 ifitflb adANstftH ddl6r6^ quod 
plebs bib^thdeilm et libreij lOaiiti sctfipteB hitet tOttf estvtiif^, tfM hxti 
teroporis in Gallia ortae erant, diBcicKJifKt et flisiipAtl^ral ' LV 

Oo^eni phitefei 19bMtrii «M|>»^lhmt> ea VLeto pm^ 4«M 
Eltitianum ooBti&el^ a ttDsinil Af^hii ai*chiepisco|^i profeota esti 
M folii prittri iftai?g8*e ttbfHeras XXXIIIt scriptus est. Brb». 
taatur tieto fton tt^m iitest Ited jprooeitii^ il^tegtum et g\(^9m% 
ab tt Kttera iftdj)ieiit^ omnieS usqti^ ad gl. unoittwhiv^ tU^ 
«id($H]itttr eiift^ei^tft. fil^in facittiit tierb^ ir«t ^^o^ hKgmv f. 
101, 3 folio a^ftiii6iitfel. Ifbri lectio adzboduni deprauata eft 
aiqtt^ tam adtiuirate dum texttis receuBione qualid in Wa^ tjfptt 
&xpl*essis legitut isontientity Ut liisi )k<nxs^^ quae luo illie es* 
taiit, liie dedocei^nt eum t% fibro inpresi^ origi&em duxiHfti 
statuerem. 

Praeter hos6e libros, quorum simil^o uel gdlniiiOB non 
dubito quin bibliotfaecarum uinbrae c^stOdiaiit j^tai^ft ^ iplrtl 
quoque noui,^^ alios etiiim consulere opeirae pretium esse nod / « 58) Sed ne qnis aliorum quOque codicum, qm innotuenmt, memoriom 
desid^r^tj dorum tecensom hic subiangam: 

ood^X Cantairigienfils 2049 {Kk V 7) papyr. folioram forma; foUit %% 
conBtans saec. XY/XVI nitidlssime scriptas est. fuit olim Mentelii, ut in 
summa pagina prima adscriptum est: ^ex bibUotheca Jacob. MenteliL F. P, C 
i9t0 inens» Apr. ex eo lectionem nqoanatopta ad EroUan. p. 46| 2 pro- 
tratit Wftgner trag. gr. fragm. J 288, unde eum melioribus libris adnumerandum 
esse adparet. quare hic liber, si quis tilias, fortasse dignus est qui adcurale 
exentiattth ^«t)ein»h cf. eMati^ue bf thti nnss, presetned in kniv. Ulnrary 
of Cambridffe, Cambridgo 1856 uol. III p. 677. 

codelt BscdriklenBis t^I^t 6hArtaeeud ian fsUo saMtoiU XYI, foliit 181, 
e bibliotheca Hilftado de' Mtaddto prouenie&i. df. Pliier itiner. p. fiisp. 
p. 167, Mlller cdtaioffve des ms^, precs de to bibUoth. de VEscuritU. Paris 
1848. p. 2^4. 

fol. 1— -1)(2 OribaHii synopslB medidnaliB. 

fol. 153—181 Erotianas. 

cod«x Sirl^tianu» 4nl -^ £kk>ii«nuni BOhiffl an etiam alia conprehenderity 
ineertum — oltm kiter libtos grammatieoB oardinalis Sirieti nnmenuD XVi 
ptlMferebat, ut e «od. Escorialensi X^l— 15 ap. Miller 1. c. pi 821 adparet. 
Sirleti tota bibliotheca, postquam Ottoboniis (Aletander VIII) et Benedletn^ 
Ul eaiii possedercmt, in Vatieanain migranitk s(^d eodkeBi finistm qoaeres 
ap. Montdfalcon. biblioth. inss. p. 188 ot in apogrHphe oatalogi biftiiofek. 
8ir]«t, quod et dodi^ Veron. «^j^tol. ». 170 Blaottns bibliotb. inss. Mti 
p- 129 ezcerpsit nec is nunc in Vatican» «xtMlv tit ea de samm rogatns 
HiTBelitis me oertioi«m ^ecli LVI 

dnzd, quia emendaiio Erotiaiii eonun subsidio non magis 
augeretur quam nunc iis libris &t, quorum fama percrebruit. 
etenim numquam futurum esse credo, ut exemplum Erotiani 
natiuum adhuc ordinem glossarum seruans — id quod iam 
Adriano Heringae in uotis erat — nanciscamur. si quidem 
omnes qui innotuerunt codices ex uno eodemque archetypo 
pessime iam tunc babito oriundi sunt : quod non solum ordo 
genuinuB plane iciuersus demonstrat, de quo uid,e quae supra 
uberius disputauii&ud (p. Xnil sqq.), uerum etiam lacunae 
maiores minoresque, interpolationes et deprauationes euincunt 
onmibus libris communes. 

lam uero si lacunas spectas, quas in libris esse monui- 
mus, significantiores adnotabimus faasce: p. 32, 2 rov TaQav- 

tlvov [HQuxXsiiov] p« 38, 4 xat slg is [xarsa/^Zaa], ^v p. 83; 10 
fiiQog Tov rfjg (LifJTQag [excidit OTOfmTog uel tQa/fjXov] p. 86, 3 
cc;^ Tov nvQSTOv x/n)ictrjQl(o [(poQfidxM ixXtietv rj xaf^fdaQia ^ a^Xo» 
TOiovTfti* xal inrfv firj XvajjgTf^ 'klnmtriQlipl (paQf4dx(p p. 111, 4 
naQd TO cig iv njjQct ..•••••«• (pfjai p^ 125, 7 poj^ovaa . • • 
• • . • (x)g itat EvQint^rjg xrA* 

codex Nannianus GCXLIX chartaceas dlptychus saec. XVI conBtaDB 
foliis 189, de qno uide Mingarelli gr. codd. iqb8. ap. Nannios patric. Yenet. 
seruati. Bononiae 1784 p. 442. continet haec: 

p. 1 yccXfiVOv ett td nqmov tdiv i^L^^fumv vn6fAVijfitt a\ deeBt 
initium. 

p. 106 igwtiavov t£v ttciq* InnonQatovs liiioiv avvay(ayi, 

p. 123 yaXijvov tov tnnoxQvitovs ylataadSv iiiytjats. 

codex Garpehsis, quem nominat Ph. Labbeus biblioth. aona mss. p. 585 
Erotiani librum sub titulo adferens : ' Herotiani iexicon uocum HippocraUs 
per tUphabetufn,^ cum haec bibliotheea -maxima ez parte Mutinam trana- 
lata sit, iste liber fortasse etiam nunc ibi latet. 

eodex bibliothecae patriarohatus Gonstantinopolitani, chartaceus foitna 
quatemaria saec. XYII, qui Erotiani et Galeni glosfiaria, lexicon Herodoteum 
et excerpta ex Gregorio Gorintho de ionioa dialecto oontinet. cf. Bethmannus 
in Pertas * archiv ' uol. VUII p. 651. 

codex YoBsianus n. 2722 ab Hallero bibUoth. med. pract. I 176 oitatiiSi 
qttl abi nunc sit .(Leidae eum non esse pro certo adfirmare possum) nesei« 
mus. cuius cum titulum Utubantem.esse Hallerus dixerit, ualde dolendum 
esti quod eum non communicftuit. 

codicem deniqne oitat Gocchius ad Nicetam p. 50. cf. HaUec 1. c. TS» addiiaaAQtanim ieeme fiietotiim iam dem^ % 

a7cl)0ty]Mi exemplA. oft p. 56, $ {d^og fii Uyeiw rov ^i^ 
^'tQfm^Q&i^ ipc^fiit^tw- invff&>jvai Sv- rm^tmv mXfwtftyy^ 
l^ 71^ 13 iyaim^at' {fyxif^aouy p^ 95, 9 i$ d^voi> ytpapipmp 

Bmi insrQ OQBficimrt, ite tti oe dtibiiwtmu. qiiidm Ioobb 
datur, lo^ dfipnmti,, qai mft^iafiain pnrtein ex cwpeiidiis 
aeiiiftiuM loale intolbetis oiiguiein duaLenmt ef. p. 83, 15 
«Hm^ff^miis:. pi a6, 11 ^^ Xi^tM^ dvjfiUtmt^ p. dd, 4 ie«M 
*k ^i ^ p« ft6, 14 uj^dioiew' p« 44^ l^ J«itripV «tiv/irj/y^ p« 84, 9 
Haws^& P, 106, » ^^^a" dfW«(M»riv p« 120, 14 «r^^n 
p, 124« Ii6 fnTiffnM;^ pw 13^6, 4 ^ro^n^fcSdiy *^ rsX/iicattStoi^g-uel ^ 
p. J37, 10 ^rotXu^viu* iik^u 

Ab^ in ipnta eeasm^Boiiig . eoaipinUione duplex gema 
«^dSieiua eiatuttidiim esse indft psla» fit, ^od ABC ple^res, 
iBtegnoireB atqne.emfflBHiaJtioxes simt .qiii eluai 

yiljm» jHm htmoMM iam fQraoter aiends omnibng commtmia 
etiam Qftmtptionfifl atqne trmaspowtionee ab AB€ alienaB ex- 
hibeni qitod ad depmiatieoaa attinet, extal p; ^6, 2 HXkrj^t^ 
pro Skfjow'^ eodem looo post 4^t^iig repetitar eTtavidxtg di 

inl Tw flU^d^4i$ ia FO. p. 67^8 ivvd^ovta* vta^vy^odv&Pta 
p^ 68, 15 H^ot^ p* 71,.a jMntecrY^o^a^ p. 77, 13 ItiT^Xf^v* 

^^^ikta p. 8S, 6 Hokkl^pit^ " vmi^ ^i HoXXl(pa^ * nvSg 

Ss FO p. 88, 13 xsfpaXodhfiiow p. 89, 7 xv(>/ci«g ' • htj^ 
p. 100, 16 TvAi^y wv naXbi^. traiispositioaram exempla habefw 
haeoe: p. 76^ 7 t;V aitoS S^nit^ti^K P« ^^r ^^ xaq^iri ml jrci^- 
Wif^ a^pf^Qftorfi^ p» 86, 15 eq.' JioSio^ 6 fqafifJLavmoq mt 
Z^wv i 'HgofplX^g. ti K/ifio^v 3ldiLif^BO(fov ^ »edf4U^v fatfi p* 98^4 

nmQw ti^90LQp^- de lacmdft deniqpie uideaa ^aeso : p. %% jB 

avavSog' a<pQ}vog, aviij ydg ij q^tavjj p. 59,7 jUitf^iTiiv p« 46, 
16 ~ 47, 3 OKXijgvvSi ~ y&jfqaxpa p. 80, 6 slQiftai -^ koQifd/uov 
p« 80, 15 s(m.T^yw^lt$g . . p. -89, 1 aeat x^avymm* praeter ea 
inierpekttioiubtta quo^e haee codicttm progenies libera non 
est, qnanjra loottlenti«unum «emplai. adfem pomunt ««rb» 
fiXswa. m^y qHkf^ ante /JAoxog p. 58, 11 incuieata suni. 

^ P9 igitw quae ^ommemorauimus cum abande per- 

D ^pidiatar onmetn .oeiasiae ao gwoinae lectioflis memoriam ex 

codidbus ABC et aliqua ex parte quoque ex D lepeti, ad 

eius ex€anplam formam Erotiaiu uerba refiagamuB oportet, 

quod commums horum Hbrorum fous erat. scatent quidem 

etiam hi innumeris iisque foedissimifi mendis, quae onmino 

in oodieibus graeck inuenlontur : quaxe uooales et cosiBonanteB 

roonfiiaas, hiatum sa^pe nea elidendis uocalibiis admissum, a et 

0(T, A et XXy tti, Sy £«, i^ 97, 1; Mtteras pamixtas, ij^ quod didtur 

IqaXx^fauKov omiasum, acoeatus liaud raro ne^egeHtiBsime 

positoB et alia id genus motta obseruabls esse commissa* at 

tamen librarii borum librorum ea quae in a^ohetypo legere 

sibi uidebantur — namque eius scripiniram cum multis loeb 

euanidam tum propter conpendia adhtbita dilGicilem lecta 

fuisse ut contendamus inulta et luculenta nos inpellunt indicia — 

.in uniuersum fideliter descrips^runt. unde factum est, ut 

.codices plerumque inter se aut conspirent aut si discrepant 

uarietas lectionis eiua sit modi, ut de oommuni eorum progenie 

ne puwtum quidem. t^EDfori» adikJbitari lioeat. neque tamen 

talis inte;^ eos intexcedit necesatudo, ut B ex A aut ex A 

descriptus esse possit, ita ut pro uno Ubro habendi sint: id 

quod, qiiia omnes quos nouimus codices recentiores quam A 

sunt, summo iure aliquia conicere potuerit. sed A solas 

lectiones exhibet, quae in duobus aliis non extant, et onmino 

maxime egregius est, cum B et C mendis alns et pluribus 

spurcati sint. magna uero socordia oodex C scriptus est a 

Ubrario, integris uocabulis et enuntiatis omissis: in quem 

eirorem eum similitudo et uerborum et syllabaium plerumque 

induxit. cf. p. 40, a et 16* 41, 6. 49, 16. 67, 11. 73, 1—3. 

76, 11. 92, 11. 103, 11. 107, 12. 111, 1. 112, 7. 129, 14 sq. 

131, 11. 132, 9. 

Selicui uero quorum notitia ad nos uenit omnes unius 
eiusque deterioris familiae simt atque idciroo parui momenti. 
si quidem libraril eorum ea, quae legere nequibant aut non 
perspiciebant, proprio arbitrio corrigere aut explere studuerunt. 
quo factum est^ ut haud raro Erotiani uerba magis deprauarent 
quam sordibus. quae inhaeeebant perpm^garent neque uero LVQn 

ita mendis inqmnati sinit, tlt nm aliquot certe locis Erotiani 
uerbis Imc inde repetator. 

8e(mtus'8um igitur codicum ABC auetoritatem^ ita tamen 
ut A eligerom, ad euius instar in primis Eroliani uerba 
recenserem, quippe qui duobus TeMcuis uariis de causis praestet; 
trium bonim Hbrorum leotiones attoli omnes neque quidquam 
ne minutissimam quidem soripturae discrepantiam soiens uolens- 
* que omifid ; deteriorum uero Ubromm lectionum in initio libelli 
pleniorem reoensum dedi, postea pauoiores commemoraui. 
neque tamen ad librorum corruptelas,^^)- quae satis multae 
extant, oaeoutire me debere putaui, sed eas, postquam dili- 
genter examinaui neque ferri posse intellexi, scripturae uarietate 
adcnrate perpensa ooniectura emendare studui. qua in re 
factitanda duobus potiBsimum subsidiis mltgnopere adiutus 
8um; quorum alterum mihi tulerunt emendationes, quas in 
conIati(mibus duorum Paiisinorum codicum a se factis Cobetus 
adscripsit. alterum est exemplar Stephanianae Erotiani editionis 
Leidenae notis et cdnieeturis Bonauenturae Yulcanii praestan- 
tissinds in margine adscriptis instructum : quod insigni Berg- 
manni liberalitati debeo, qui Pluygersii tum temporis absentis 
oicem gerens id Bahlmanno meo in hanc urbem transmittendum 69) Sed non auUae in lexloo eztant, qiiaA camendiun est ne quis loQglns 
iueto progressus ten^re audeat. namque neque Crotiaao neque eis quoe ex- 
pilaait semper bonis et cliligenter scriptis apographis Hippocratis uti licuit. 
onde in scriptura controuersa, quid uerum aut falsum esset, satis diiudicare 
non i^otuit. id quod aperte ostendunt quae !n lexico leguntur glossarum 
spediBina plone ridlcula) ofuae minime ab Ihrotiftni libraAriis profeoka esse 
posaunt* eii^ modi sunt: dy^ija&ulairy p. 56/14, q«od idem in Didymi 
libello lectum esse arguit Hesycbius ,1 32 ; Jlo^(fdTaro>' p. 93, 2 (cf, Photius 
p. 230, 24); fj.aQaa0€i p. 97, 1; /nyditai p. 97, 6; oXotpXvxrldtg p. 103, 16; 
nriXi^€oy p, 109, 12; XayaytCsi fragm. XVIII: ex quibus duo lectlonis 
monslara nupenrime demum ex Hippocrate, in' quo usque ad nostra tempora 
legebantuTy Ermerina Bagaoi eoi^turii remouit neque id magno opere 
mirabitur qui oonstderauerit quantas Galenus querelas effiyidat, cum in 
scribarum leuitatem interpolatorumque inpudentiam tum praecipue in temporis 
inuidiam, quod non antiquiorum quam trecentorum annoram uolumina (nQd 
TQiaxoaCdjy ixtoy yiyQafAfiiya) sua aetate adhuc super esse uolnit. cf. 
Galen. comm. in Hippocr. xax^ iiixQ€loy I praef. l. XYin A p. 630 K. eeBiiBkHt. fuit oMiii iA QlmmtM Yosali, ni iiKiflriptio prim 
folii ^Svm Oerardi VossiV aperte deckottt ifl u^ro exeiiq^luiB 
a BoBaa^ntNira Tid.oanio aeeeperat, quod hisce uerbia ieetatur: 
^Gerardi Vo^Hi ex b^iathe^. F, C3. Bon. VtdcBam^) h cuf 
wmv* mni, qyboe ud oram ttdscribfmiiwr.^ ef. eatal. Kbr. tam 
tmpar. quam biss. uuiu. iMgd. eiiia W. SfenguM^dii, ' J. tiroiioaii 
et J. Heymanm. Iai^. Bat. 1716 p. 1B6. 

Erotiatium piwiits qU«ataaai scinius omnittm «x hibiiotheoar 
)im iembns in litocast protrasat Heu^iouB St«ph«irii«8 et 
dietiofiariO' medieo amio M. D. L&ZIII d^muu, postqumu per sex 
anaos ins<»iBiis labui;, edito prAefixit: ^puaprc^ter haiae>editioiiam, 
quia bibliopeke aamo CIOIOLYZI «am ae si wm edita esset 
in eataldgum fhhrorum rettnleraiit, ^iJov TmkMottatvov ipee 
ftdpeUauit. quamqnam nee quibus «odieibtts ad eam adQmaBidam 
usns sit nee qUot fu^sint noiinmat, tamen -ex leotionibus, quas 
inde in adaotationibas ^mmffomB^takf quodam Inodo qnasnam 
inspe^erit eonicexe %sei ^n^kires libros ab eo ^k^iibitos 
f«isse doc6i^ illa quae «aepenumet^ ia adstotatiolie oeeumint: 
^qui^tbsdam €xm,pkiribm\ ^nonmMi$^ oodficibw\ ^alm codid^ 
itis^^ (pM stuit his sfaiilia^ Ifti eoruoi numero quiia Parisuii 
3177 (D) et m4 (F) fynfingtAj m ab omni dufoitatioae libem 
est ideo quod significantiores eorum lectiones paene omnes ab 
eo in adnotationibufe» tawdantur. eodfeem B eert^ mm. kabuit. 
de G «t H res ad liquidum perduci nequit. Vaticanum autem 
codicem, quem Heluetius quidam sibi commodatum subripuit, 
in Stephani inauus uenisao unde haec sumpseiint Lambemus 
eommi de biibMotli. Viiidob. YI p. ^O ed« EoUaiF et qm eum 
^rpiktuit ^abrieius^ indagare ni^n potiii. eetmmttr ut quid 
equidem seniiatA Kbere eloquar, tota haec de Helueiio quo- 
dam eiu^que furto liistoriola me iudice ementita est. Stepha- 
nns, i^ui Conradus Cfesner aliquot emendationes miserat, rem 
ita •e^, ttt miiiora menda, quamqUam ne haee quidem omma; ■ 1 1 1' I ■ 1 ^— li^g- 60) De hac tq hjviolatm: FFaQzius praQf. ad Eroti^n, p. XVII neque 
quidqu^ eorum proferunt, quos testes ipse adlegat, Lambeciue oomm. de 
bibliotb, Vindob. VI p. 154 et J. A. Fabawi» bibUoth, «r. VI p. 233, 
quem pwperfvro; intoijexit. LZI 

taoite oognAgmtj gmui^ra mvo adbftotatiombas «eseraardl toV 

lenda, lUMke emradatiooeB dtts e^gme quam pluiimae in 

textom quem dicmit ab eo reoeptae noti Buat. ittBto auti^m 

seitGxiiis de hao editiexLe ludietiim est Scaligeri, qui in Scafir 

gemoia picmis a. u. Erotiamis haue seutexitiam tulit: Leodc&n 

Erotiani. eaatat Qenemae {?] apud Hmridlm St^hanvm exeu»^ 

mm, apud quem inuemo» <metore$ mwe dq^auatos, quippe qui 

fikavtlti iabmam tamere qmcquid displioH immutat et corruvnpit. 

nm ita Planiinus Antverpienaid fidelisnmu» typograj^us : edidit 

Lucretiwm corr^c^asinmnu, sed Stephanus quantfim potoit prae- 

dara praeatitit) quapr^pter suo iure ^^im contra iniustum Sca- 

Ugeri impetnm defesMBt Benouardus in librO) cni insodptionem 

fecit annales de THmprimerie de$ EsUenne. Ptuis. 184S p. 122, 

DuobuaammpofliteaquamErotianuagiraece primum prodiit, 

laiane eum luoe dosauiit Bartkolomaeus Eustachius, 

Siaiicioseaarinas medicns atque phil<M3ophus, YenetiiB a. MDLXYI 

apud Loeam Antonium ^huitam« adhtbuit u^ro, ut ipse ait, 

oodicem YatieanuBi uolumini HippocraHB adiunctum, totunt 

laoerum et im, pleriBqae hoii mv/bHum, quo et opem CoitstanfiBi 

Balli Yimaniqiie Brunori adiutiHi editicmem «uam pamuii 

iste nero Jiber Taiieam» diiiersus est a «odice A, qmm 

fios CQBlatiim haiwmuB, queidam is mfolta eni0ndatioi?a exhib^ 

qaam JBkstaehiwL pnieter ^eum alios ettam eocUoe» d pif aesto 

foisse ratiDtte manifettttm fit, qua lectkmes uarias attulit. 

ni mimm triginia nouem locds legitaar: ^oLi^ esim^ar habet\ 

^in qi/iodam es^mflari\ '^ut ^ptSmidQm^ aUgpiHme eooenvplaribme 

legitur\ ^•^di^i codiees kcAent'^ «el seopMl ' &iter eode» habet\ 

qnnam autem M libri ftL^rint, wM inda|^ non eontigit^ 

qoia Yaticainae bibMo&eoae onttodes BQrzelio, qiiem mers 

p]faematara amieis litterisque iam abripoiit, et K^eMeno mea 

caosa scisdtantibus alios ErotiflBBi codieea faraete» duos iHos 

p. XXXXYniT laudatoe aon extavt adfinaaMrunt» ' ideo tamen 

Eustaolm «ditio magni est momenti, quia firottanUm quaJeBi 

in codice tradatam aeo&pit inmutatum «e in lueem emisisse ttitt 

quod re u«ca ab ea quoqoe &ctam esse fides fa^unt BHdta. 

naaique non modo lemmata uerum ettam uersio 4at&ia imiumera ({uiJbus lihA meliores scatent menda nAeaxf^te reddtmt) qtiae 
cuncta si uoluiaset Eustachius leui maiiu toUere potuit. dtera 
uero ez parte tot tamque egregiae lectioues in editione insunt, 
ut e eorrectoris ingenio nequaquam proflcisci potuerint. piaeter 
ea Eustachius in a^nimaduersionibus quas addidit haud pauca 
emendare studuit emendauitque locis Hippocraticns, ad quos 
Erotiani glossae spectant, diligentissime conquisitis* quare 
bene meritae sunt laudes, quas ei C. Bartiiius aduersariorum 
XXXTTT 1 et Llin 4 tribuit. — 

Editio quae anno 1688 Yenetiis secuta est a Mercuriali 
exomata nullius fere auctoritatis est, quippe quae Stephani 
textum graecum una cum Eustachii uersione latina, qiufce sa&- 
pissime ab eo discrepat, recusum exhibueiit. 

Optime uero onmium de Erotiano meiitus est Anutius 
Foesius, medicus Mediomatricus, in oeconomia Hippocratis 
alphabeti serie diatincta et Francofurti a. 1588 edita, quae una 
cum Erotiano postea inter Hippocratis soripta Qenenae a. 1662 
repetita est. is enim uiam quam Eustochius monstrauerat 
ingressus bene intellexit cum .Hippocra4;em faim in primis 
Erotianum emendari non posae mbi Hippocratifi locis, e quibus 
Erotiani Xil^etg erutae sunt, studiose quaesitis indicatisque. 
quare h^c malesta quidem at utiU tamm opeia suBcepta 
maximam glosisarum partem ad 8tatiQ]i.e8 suas reuooauit, ita 
ut nunc una alteraue rectius conloomxda relinquatur. uerba 
autem Erotiani ipsa ^ ut rara in tali homine coniunetioBe 
cum ueterum artis medieae .tum onmina Imgttae graecae et 
praedpue dicti0ni8 Hippocraticae scientiam conpIcctebatiH-, - 
tam sagaciter fdioxtcrrque emendauit» ut pluzimae oomectnrannn 
suarum codicibus optimis nunc adcurate conlatis ccmpTobentar. 
quocirca uix ullam nmquam euolues plagulam, quae emenda- 
tricem ; eius manum non experta «it. 

Pigei; nos, etsi uerbo tantnm, Be^nati Charterii edi- 
tionem Erotiani, quam oelebri illi Hippoeratis operum editioni 
anno 1639 fqras datae anteposuit, hic adferendam esse. recen- 
sio^^ieip euim Stephanianam, recoptis quae Ule in adnotatio- 
nibua ooniecerat, tam anxie secutus est, utetiam«rrores.typho- LXIlt 

graphwos hmus editionlb iteraret, tfli^e fere quod Pranzius ei 
indidit coguomentttm simiae Stephani mereret. 

Saeculo eodem id est 4ecimo septimo dnumuiri docti de 
Erotiano edendo consltia ceperunt, sed in consiliis tantum 
modo atque promissis subsistisse uidentiir. O. enim Hiert^ny- 
mus Welscliius, medicus Augustanus idemque, «i Meibomio 
in epistola de historia medicinae scribenda credis, homo noXv* 
YXmToiruTog, Erotiani editionem pararat^ quam se tribus aut 
ad summum sex mensibus absoluturum esse confidebat. en eius 
uerba "ex: epistola de scriptis suis ad caleem epistolanim Joa. 
Oer. Tossii Augustae Yindelioorum a. 1691 emissarum p. }da 
excerpta: ^/pra^darus Ubdlm, quem olim Henricws Stephanm 
edidit, iam dudtm defieiem remdi meretur. qmd facere eum 
ammum mduxissem, u&rsionem quoq^ue adiicere latiTiam aequmn 
existimaui una cum ueraione ardbica, cuius usum oMm delnde 
ostendam.^^) sed niorte interoeptus promissia stare ne^uiuit. 
cf. Siruuii introd. ad rem litt I 12 p. 14. — Alter, qui ad 
Erotianiim castigatum foi^as dandum se &dcin3:erat, enit 
Fhilippus Cattierius, in senatu Parisiensi patronus, qui 
non minorem &mam in litteris philologicis quam iuridleis 
adsecatuB ert. ErotiaBi uero editionem ab eo praepafatam 
esse ex duobns foUis inpresds scimuii, quae in codice B a 
bibliopega adglutinata sunt. folium primum continet titulum 
editionis, quem cum alinnde notus non ait facere non possum 
qmn Mc adscribam: EFiiTIANOY \ TQN \ flAP inua- 
KPATEl I AEEmN SYNATSllH | Erotiani | Hippocrati. 
carum | Dictionum | CoIIectio. | Opus medicis utile; Literatis | 
iucundum ; Oratoribus gratum ; Graecis omnibus adeo | neces* 
sarium, ut eo carere non possint absque dispendio | qui in 
agro Attico non desudarunt, hoc tamen exem | plari uti 
poterunt, nam nullae dictiones Graecae sunt qui | bus non 
respondeant Latinae atque ita ex Latinis sen | sum expis- 
cabuntur. 

PHILIPPUS CATTIERIUS contextum Graecum et 61) Cf. Schroeckil memoria Welschiana Aug. Vindel. a. 1G78 p. 44. loaiii LatinuBi reoensvit | «c perpetuis eommaiiftriis ifliistmut tum 
quoad graecismum | tum quoad mateadam wedicam, 

FoUum attemm, quod iu dujobus coIuiUBiA uerba giMca et 
ttfmioneBl latinam ab ipso Cattierio £actam exfaibei, spe- 
cimini» causa articulum dkva^ov continet, in quo basce lectioncB 
Karias enotaui: (p. 87, 2) h w — cJc fiya^'- ^ <^« — dXvofvati 

dnh§^aafo — iv rip rerapF^ 

Fost Foeflium igitur sobui . eat Adrianus Heringa, 
qui in obs^uatiionibus critieia Erotianum arte erttiea iraotauiL 
M Uoet subaidiis manu acriptis quidem non adiutus esset 
tamen notitia Hippocratis eximia inatructue perquam multa ad 
JBrotiani emendationem contulit etordine quem auprap.Xnil 
genuinum esse sigmficauimus indagato et gkmaiB ex Hippo* 
coeate correctis explicatisque. editionem autem ab eo curaiam 
non esse soito. t 

Becenti denique mmnocia Franasins Erotianum una 
«nm Galeni expbmatiope uocum HippQciaticarum et iBceiti 
mQtoria lezico Herodoteo edidit lipeiae 1780. osua est oodice 
Donulliano^ cuius leotiones in Qommantariu&L criticnm reaepiL 
aed nihil omnino praestitii nisi quod nno loco (p. 91^ 3) 
Efotianum em^ndanit. oetanmi: reoenaiondm SieiAiniianaiii 
reondendam ourauit et in conieetariB animadufirsionibusque H 
Stepbani^ Eustaobiif Foesiiy Heringaa^ aliorum adfcrc^Bdu 
proraus adquieuit. qui factom est, ut in bao editione mirmn 
in modum pessimas quasque leettonea in teoctu^ in adaotatio- 
nibus criticis et exegeticis optimas reperiaa* I EROTIANI UOCUM HIPPOCRATICARUM CONLECTIONIS FRAGMENTA In lectionibus codicnm adferenclig, qnibns ad haec fragmenta edenda nstis 


snm quorumque 


8ig]ae 


a Littr^o in e^tione Hippocratis adhibitae fere cum 


meis consentiunt, 


has 


usurpaui notas: 


B — 


codex Mediceus Foesii 


D — 


» 


Parisinus 2254 


E — 


1» 


» 25^5 


F = 


V 


» 2144 ; 


G — 


V 


n 2141 


H — 


» 


» 2142 


J — 


J» 


» 2143 


K — 


» 


„ 2145 ! 


L — 


n 


Laurentianus plut. LXXHII, 1 


M = 


j» 


Parisinus 2247 


N — 


» 


r» 2248 


= 


ff 


„ 1868 


P = 


» 


imperialis Sambuci 


Q 


n 


Fonteblandensis Feuraei apud Foesium 


R — 


» 


Monacensis 71 


U = 


>j 


Urbinaa 68 


v = 


. >» 


Vaticanus 277 


z — 


» 


Parisinus 2148 


,^ — 


» 


Vindobonensis Mackii <f = Hbri omnes e quibus scholion adfertur EK TJiN EPJ2TIAN0Y AESEJ2N nporNiiSTiKOY 

I • .,.; 

IdkXwpdaaoyttQ* dnoQovfitvot xal rt&oQvfitjinivm^ wg (prjtsi Bax/^uog<, 
SfvoxQtTog i5f Kwog tprjat naQu roTg ^lcoat kiyea&at ro uXXocpdaaHv 
inl Tov T^g dtavolag noQafpoQov^ ntd^avoig taroQWv naQoi to aXXo 5 
(pdoiuivxal akXo tpQOVHv. schol. Y e schedis mss. Gobeti 

riPOPPHTIKOY 
a 

II 

Juanat ykwaaat • at vno '^ijQOT^jrog roaovTOv icsitaxioiusvai, cJg f,tfj lO 
iiuQ&Qovv T« ksyo/uiva* iaavg yovv rjxog xat (po)vrj daasia kiyeTut 
71 nsnaxv/Liivui tw xaTa Ttjv nQOtpOQav ytvo/iiivrj nvfv/mTt, schol. 
DV Littr6 uol. V p. 611 

in 

oiiifia inl/vovv ovx saTt o^vxlvrjTov, (6g svtot (paalv, dkkd ro IvdvTtov 15 
SvaxivrjTOv xal xaTu^fjQOv, HQrj/Ltivov nuQa rov yvovv xai drjkovv 

TESTIMONU 3 Prognost. 20 t II 170 L(ittr6) 10 Prorrhet, I 2 
15 1. c. I 17 ADNOTATIO 4t xatoa (ptfol V: correxi 6 (pdaaeivEioii&nuB editua 
10 aliter Qalen. in h, 1. t. XVI p. 508 sq. Kuehn 12 nenaXvfiiv>i V nQoa- 
(pOQdy Foes not ad Hippocr. 1. d. p. 67 15 cf. Galen. gloss. Hippocr. 
p. 472 Hesych, II 175 ovx iari (p: correxi (ag ivtoi (paalv om, DU 

16 ^LXtpiitovA} xal xaidlfiQOv ora. D elqvifiivov — {^^aa/crr om. TJ. tt ttv V Ti^i' nfpt rijv fiijvtyya fpXey/tov^v xat "^ijQaalav. acliol. DUV JAttti 
aol, 7 p. 515 Daremberg noticea et extraits des mBa. m^d. iea 
piiac. biblioth. de I'Earope p. 214 

nn 

bdfQiSSs^ hfdvd^ttrfia' dvrl t»v to mgukw xeU dv^ij^ jjpw^aro 
Ta notifciXa xuXbX' svtoi rfs i« no^tpv^i^ovra ml oio» Slatita ^xovmv. 
aohol. DV Littr6 uol. V p. 516 dnaifitQ' uxovaofiey fl^ijljS-itt TOvg SiaXiyOfdvovQ uacupiSg ^ Sfci Ttjv 

lorriii' StaXnviKMv o^ydviov ^Xd^riv, ijv ix jrji; tiSv vsvqwv xaxiaatui 

'iaynv,^ dnu rljv r^ Stavoiaq avTrj^. soliol. V e rohedis niM. Cebeti 

VI 

ypiipiotttva ' BaxxiVo^ ev Sivt^^o) iptjrrl avv^yyl^ovru xai ctvdHtovTa, 
ov vorjaa^' siJTt yuQ ov tpiXtSg avvunTOvia dXkd furd axaXtOTijxog 

i^TivOQ' y0ipov yuQ ot naXutot t6 ulviyftuiioSfg xat axoXtav Xtyovat. 
aai •/^'itpov xo aXisvtixov dixivov dno ttji; xutu t^v tiXoxijv axo- 
Xtiiiatiag' ilxog ovv xai tov 'hnox^dTijv to avftna&sg rwv vtvgon' 
xiii oTov aweXxofisvov onuafjiuSiui; linttV td xar oaipvv xai td 
vniiyovSqii* dXyi^ftara, sq^rjat, yQiipiOfifva . dTioatrtxd d(iu nvQtTu 

20 TovroKT/v uXyrjfia xtipaX^g '^vvtovov iX9-ov xctiviio^siog r^oni^ Ttvi 
anaofimStt sohol. DUV Littr6 nol. V p. 639 Daremberg p. 2i)B 

TESTIMONIA 6 1. c I 21 9 1. e. I 34 t V 618 L 18 1. ]. 

I 100 ■ ■, ■ ■ • ADNOTATIO 6 aliter Gftlen. «d h. 1. t XVI p. B57 K. rd noi- 
xli.ny livTl iov' ip: correxi transponendo Siaxia^i/iaTa auasit foes »d _ 
IlippocT. 1. d. p. 69 6 xaifi om. Foes qjrovia D ^yoSyiai Foeg 
9 alitct Qalen. 1. 1. t. XVI p.. 579 K. dxovOOfiev soripai lixoijaiiifity V 
13 HeEyoli. 1416 EH. p. 241,50 14 fait 6J tf loyelipovD l&yeli/iovO 
li anaOfiaSia in V legit Cobot irf xtn' iaifilv — aTtaOfiiaSiI uecba s^iBt 
Hippotratis; om. D 19 vnoxov^Qd V dnouitixd ei Hippocrate Bccipai 
aviixa OV '20 TOutotOtv' Hippocr.' xoviiOii [toMioa teste Cobeto) T 
fs «tipttl^ Hi^D«r._ . Titil am. Hippocc: libi), . Ttv^ ia V 1«|^ Cobtt vn 

fXiiiiyBiifitt hcakiae rci fifT^ ^Affa^jM^' Ka^ T^j^^K^WihH^^ t^ 
snwQivofiEva* aXXoi de (paol /Lti] dttv .yqdq)Hv (f^^avwf^ta dki^ 
(pXtfiovaSdea, iig ihat ra fuw^ dXyfffimvoq iiliijfaiita. \oi is rd /iiird 
Gtjpvyftov oiovii ^Xkfiovcii jj, rov 'Inno^Qatovq firjioXiftg ov^aifCivro^l^ 
aXyjj/na * s&nv qmv' tu jh luvij&H ml rm ta^xj] ovra * q)Xifiaq yoQ^ 
01 aQxaXoi xal' rdg aQrrjQlag imXovv, ^eho). .UV ex sdbedii^ CobBti, 

nEPI XYMIN 
VIII 
'Af47i(arig • xvQliog fxiv ovrft> Xiynai ij rijg SaXd(f4ff]g vnavax(og^ig 10 
oiov dvdn(x)(y{g rig oS(Su, icocTa/QTjffrnnUfg Ss Kal ivt tdSv ijfitrsQiav 
awfidrcov r^v Ix r^ intipfxvsiag stgto pd&ogrcllv x^fitSvvTW/^vS^iifffiP 
Sfincoriv (ovofiaasv, schol. EP^UV Mack 1. 1 p. 80 Littv4 uol. V*p. 47Q 

vnn 

i^icsxvfitf)fiiva' ^mxX^g fiiv (fiTjaiV hmsnvtDfiiva xai inc/yfim^ijvai^l^ 
To ixnvo^&ijvai, [ov] vofjffag dg olfiau ixxvfi(a(ftg yaQ nvQiuig Xiysrai, 
orav xcrra fiiQog ^ftSgixrog rov Ifiov yivijrat iXvvQov. avfipalvsi 
yuQ rovro ovx int rcSv dtpiaraftivcov acoftdrcov dXXd xat r^Sv 7tfQi~ 
Tid^XaafiivcoVf orav dyysiov Qij^ecog yevofiivrjg t^ rov tuftarog avvodog 
d^ rd rfjg ad^og nsXicoarj aQaicoftara* schol. BP^UV Mack 1. 1 20 
p. 81 Lktr^ uol. V p. 478 

TESTIMONIA 21 c I .101 1 V 5i0 L 10 De humoribus X 15 1. o. 1 ADNOTATIO 2 (pXivodoj (p: correxit Daremberg B(pX€vodwdaY 
iipXspovdfa ^'.'conrexi 6(pX€fioy(6dij slvay Erotianiis edilus lOBasilii 
Bchol, Tsm, ad Qreg. Naz. fol. 74 u. in excerptlB 3a6tii £M« p. 87, 2 Hesyeb. 
I 153 Xfift(oue i Xvfi^a P^ fASV- ovxto qid» Foes qeQqii» Hippocr. p. 40 
o5r« om. ?* inavttXd&Qii^ia P^ vuoXi/^QV<m Foe^ |4 olov^ovca otn. P^ 
dvanoaiaB tcai] aSaB ziov om. P^ 13 ^^ar&Hr»^ E 15 Hesycb. II 5$ 
inxsxvfitafjiivQva V ut Oobetl sehedae testantur tiv ixxv(f^v tojv Xvfmv 
imttXilc P^ 16 &t/ addidi praeeuute Cobeto «Ja om. P^ 17 iXvtQOv 
Mripsi: iu quod etiam Cobetum ineidisse post^a ex sobedis eius nidi ^^i;- 
^eoyW ^y^Qia EP^: Foes oecon. p. 197 19 6t' EUV (>vlfiTM« r«- e 

X 

eQyaa/uog' 6 fiaXay/xSg' fiifiVTjrai xljg ki^€Cjg xal * So^pokXfjg h 
Haviw^ Xeywv 

xal n^cSrov aqyov nfjXiv o^afyiv ysQOtvi 
6xal ^Arrtxoi Sh ISiiag Xiyovoiv ogydacu to ra vyQa roTg ^fjQwg 
juT^ai xttl dvafpvQaaat iccd olov nrjXov notstv, Bchol. EP^UV Mack 
1. 1 p. 82 Littr6 uol. V p. 480 

XI 
oQyaV oQBysG&at, int&v[jLsXv rtjg QvvovGlag; OQydg yaQ rovg 
10 rQonovg hidXovv ol aQ/aTot, cig xai ^AXvtpidv gftjaiv • 

oQyai fjtsv dv&^Qcinwv SiaxsHQifiiusycu fjuVQlat. 
fickol. EP^UV Maok t. I p. 85 Littr6 uol. V p. 484 Daremberg 
p. 204 

XII 
li yvtcSaat • ^Xdxpatj xaacilaai ' cSg ^O/Ltr^Qog ' 

yviciaia fjtsv ag)U)iv v(p dQ/^aatv cSxsjug %nnovg. 
schol. E^V Mack 1. 1 p. 83 Littr6 uol. V p. 485 Daremberg p. 204 

XIII 
rsQfityd^o^ iariv dnoarrifia nSQi rrjv snttpdvsiav ytvofjtsvov fiSTa 

TESTIMONIA. 2 1. L 4 — Sophocl. fr. 458 p. 188 Nauck 9 Hippocr. 
1. c. 6 10 Alcman fr. CXXVI p. 81 Welcker, sed Bacchylidl attribuunt 
Zenobius III 25 et Hesychius s. u. dtxoXot 1 522: cf. Bergk fr. 44 poet. 
lyr. gr. p. 976 ed. alt. 15 Hippocr. 1. s. .^ O 402 19 Hippocr, 1. 1. 20 ADNOTATIO 2 6 om. EP^ ^ aotp^xX^g F& 3 TJaVcfw^^ Darem- 
berg; nav&KQio (p 4 uqXOv P^ a()X<Jy Huechke a^ydi' Brunok : probauit 
Sohneidewin goetting. geh anzeigen 1852 p. 429 nlXov EUV d^/afwv 
Cobeti sohedae ^ fitlcti xai dvtx(pvQdaai <p: em. Cobet mnemos* VIin45 
9 Heaych. III 216 nQdg avyovatav EP^ ydQ om. E 10 dxatoiWV^ 
(pijai EP^ 11 iv fihv dv&Qtonto Sgyai <p: emendate ZenobiuB et Hesycbi^^ 
diaxexQtfifiivat MSchmidt diaxBxqifjtivai Zenobius: Ruhnken ad hynin. 
hom. 'in Cer. u. 205 otexQtfi^vat (p pe^Qtfjiivat Foes oecoil. p. 459 itO' 
xsxQtfiivat \ fivQtat ^ergk 15 yuwora* EV xaxioaat — tTTTroi/ff om.E wf 
^cripsi xpc^ V 16 yi;w<yw P^ 19 PoUux IIIJ 190 ^iQfiiv&d^ P (Tayg mrctTST^^ivff qiaivsTOiu saboh EPnV Mack t; I,p. 89 Littr^ 
uol. Y p. 600 

DEPl OYSIOS ANQPSinOY 

XIIII 6 

'ISiav' xijv x^idv Xiyst Ivtav^a. schol. Y e Bchedis .msB. Cobeti 

XV 

\p6ai xcd xfjoial xdt tf/vai • al Xayovsg rj ra yojra naQa rov tpavio • 
1] inixfjavovaa (xap? iTtinoXrjg odaa roTg oariatq* schdl. F LittrS 
uol. Vl p. 69 ^ X^ 

nEPi iePhs noysoy 

XVI • 

Qstov rtpsg fual vjljv &p«V viaov ravvfjv yaq slvat &66n^^nro^ 
Uquv rs XsyBa&U$ wg &slav oiaar* hrs^Oi &i vniXapov r^v Ssiai- 
Smfjiovlav. i^sraariov yd^, ^aal, mranifi XQyjrai riini^ 6 voatSv, %va 15 
sl (iiv ^loifSatog rtg ^ rd ;|fo^6ia ht ctvr^ naQWFf^^jusdn* sl 
i^ AlyvTtriog, rd nQofidrsia ^ aiysia. aXXoi is d-sXov tpaott ro 
iv&ovaiaarixov ndd^og ' Baxxstog ii jtdt KaXXl/^a^^og 0iXtvog • re 
Tud TagavrTvog 'HQaxXslifjg dstov vniXapov ro Xoi/uixov nd&og 
diu ro rovg Xotf^ovg ix dsov ^vxstv slvai* 6 Ss Ssvog>wv 6 IlQa^^O 
%ay6Q0v yvviQiftog dstbv ^q^rj r6 rdfv xQtai/xwv T^jLte^v yivog, xa- 
^dnsQ ydg q>f]at rotg iv ji^Xdyst x^tiJta^ofxivoig ol /ftoaxovQot yaviv^' 

TESTIMONU 6 De nikt. hom. 2 t VI 364 L 8 1- d. 11 X3De 
morbo sacro 1 ADNOTATIO 1 fX(OQ P iJnoxstfiivs P 2 xatatQti/iivrj Foes p. 616 
XttTat€t^iff,f4>ivfj P 8 £M* p. 819, 5 Meletius' i^p. Gram£r. aQoed. Oxon. 
t.IIX p. 92,12 Phot p. 655,17 Lobeck Phryn. p. 300. pathoL e^. p. 84 
^lfOtai scripBi -^oai F 9 inixpavaovaa F: correxi 13 &€i6v tivig ego 
Htov ttvka (p 14 d^iZav £ daiatdat^ovUiV E 15 (paai 'Emerins (p^ai 
I3Y (p>iat £ 16 et /a^v Y . teite Qobeto naQatt(Ofi%^a echedae Cobeti 
18<^UiV<$f £ 19 xa^ 6 TaQ$»ytiV(^g setip&i d taQavtivog xai (p xai 
'HQaxlildrjg 4 T^xQavtivOQ Littc^ ad Hippocr. t 1 p; 76 20 did toO^ B 1 8 

rs^ ao)Tfj^lav hiKpiqwai ds^l ovts^ rsahd lud ol nqlaifiot TJfiiQou 
ysvoftsvat* noXkdxtq [ya(>] awTjjQlav ^vBytav. Yvmaxiov oSv, on o 
SsvogxSv afJtaQTavst d^stov g)jjactg Tr^v xglat/Liov '^y/nigav* sl yoiQ 
iMxd Tov 'LinoxQaTfiy naaa '^fjtiqa tcQiatfiog ioTt Std to nors fisv 

5 Tog dQTiag vn avTOv aig xQtatftovg OQi^sa&at, nXstaTdntg is Toq 
nsQtTTug, if}jast snt t(Sv xafivovTwv nSQt naaav '^fiiQav axinTsa&ai, 
nQog TOVTOtg tI iijnoTS nXstaTaxtg nsQt XQUjifttJv XaXijaag slg sva 
fjLOvov Tonov d'Hov (ovoftaas Ttjv iCQiatftov ijfiiQav; xtU ot Ttjv sm* 
Xijxf/iay d^stov oloftevot elQi}a&at ovx dviyvtoaav tov dvdQa* ffjTcSq 

lOydg avTog ivS^dds fJtifnpsTat Tovg d^eonsfjtnxo» ovofid^ovrag ro 
nd&og it wv tpijatv • oviiv r/ ftot tcSv dXXtav Yovawv foKisi 
d'stoTiQf] (Ivat ovi* tsQCJTiQfjj dXXd gwatv sj^st rjv xai Ta Xotnd 
vovafjftaTa. o1 ts tfjv isHJttfatfiovtm ciAfnvot sl^ijad-at aq>6SQa, 
tlatv evjj&stg* ov ydg sftsXsv 'InnoxQdTSt neQt nQoyvijiatwg yQa- 

X5 9^y^' fAif*»^a9^at t&v itd Tdg tqo^^ voaovvxurv «XX* ovSs Ttfv 
fjiavlav 9vSs To iv&ovataawtxov nddrog * 'Tovg Ss XiyiniTuq tov sQmTa 
d^«lb|/ sl^^aS^at, md^viSg Xiyuv tet^t fi;)U)V^^ ^o^ 'Innoi^QdxKjv na^ 
^yyvdVf %v^ naQatrjQdifAiv fitj aQa ra naQknof^va avftnToiftaTa 
St iQwityj^v Tiva avfjmd^sim yiv^Tot # • • * • « ficl^Q)* ^UV lAtiri 

20 1, VI p. 352 8q« DAr0mb«rg p. 804 

XVII 
fiQPjfq^vat' ^oQn Hat daafpag nm dStdQ^QWTOP ^d^iyyiavvou* AciioL 
DPUV Mai^ t, I p* 356 Dareipberg p. 204 

TESTIMONIA 4uJde epid, I 3, 12 t 11 p. qIs h 22 pippoor. 1, c. 
1 t VI p. 860 L ADNOTATIO 1 lavtd oonleci To£?r* g> 2 ydQ cnin Lfttr^o ad- 
didi 4 rd noth g>: correxi 6 tcQxias Ermerins dfiaQtlas g autov icripsi 

ttV 

aSffia g> 6 diiiasi Ermerins Stijihiv £ Ss^a V Seiaaa U naouv 
i^fiSQitiV UY 10 ttvf^s om« E 11 iptjalv Y oSiS4v %t fioi S^xii^ ttSy 
aiiwv &itoti^i iivai vovoiav oSSk UQitniQtf Hlppocr. 18 vovaiifiuttt ez 
Hippooe. scripsi voaifiata g> 14 ifieXiv scripai ifi^tllev g> 16 ti^; 
fxttvltt$ £ 19 X4y^hi £ post yivstat' nofi pnQ» interoiiierimt 9 

XVIII 
Xayavl^i* /jQWfjiaxl^H. X&yavw ya^ dioq nXanvvvTog. sehoU PV 
Mack t. I p. 364 LiMp6 U VI p. 885 

f 

nEPl OY^OS nALdlOY 

xvim 5 

'Puyi^' dxfttj, OQft)], filtt. schol. P Mack t. I p. 118 Littri t. 
VII p. 487 

XX 

pv^^ • dvTl xov ddiQomc. Bchol. EV ,Littr4 t. VH p, ,493 

nEPI ATMQN 10 

XXI 
lotfif^ojifmi' TftQit^a^ofiSimii .h ii xS nigi aQ&fmyvtxifa^fist^), 
HQtjrat a nagd to aognofta, wg 'AQunofpdvtji iv NigidXaif xat iv 
JairaXeval q>ij<n* 

aoi ydQ aotpla/uaT* Bar^ ; fyci i^ixvfjad/nTjv* 15 

ovx fvd-vg d7niidQaay,sg d% SiiadxdXov ; 

schol. V Daremberg p. 212 sq» 

. ' .. .. 

xxu 

lyyvfjv To oma&ev tov yovaTog. schol. FG Littr6 t. III p. 491 

TBSTXVQlSrU. . 2 ]. 1. 18 t YI p. mL,Hbl nwofi t codd. ^fi rocte 
yaXiivKei editur 6 De nat inf. 1 91. 1. d 12 De fraot 1 t. III p. 414 L 
— apud Hippocr, de artio, nonc non legitur 18 Aristoph, nnb. n. 205 
UDaetKl. fr..^VIH i Y 1 p. GXX^U Mqkielw l^Hippocir. 1. p. $19 ADNOTATIO 2 4f/Qvjf Xqf^l^fnliki P ydq om. Y 6 HesycK HI 417 
Galen. s. n. ^aydaa p, 552 (oti' Sk Qayii i/ dxfi^ xal ^ ^Qf^i 
Bchol. ood«-H l^^^tfatv Daremberg^ 16 nersus nt scripsi refititnit Jacobi 
kftiy* iytd xxtjadfjttjv Y ii tii^ etafiyfjadfitfv Ducbner KAT, aoi yAg 
aiiptafsa noiatr; iyid d* ^aaiiadftriv. \ XP. ot/x etjd-dc xti, Scihneide- 
win goetting. gel. ans. 1892 p. 428 aO yaQ, aotplafiat* ef a\ iytoy j/r^- 
Qdfimv Cfoettling ind, aoliol. hib. uniu, Jen. 1858/54 p, 8 10 

nspi ^eepQN 

^neQog* iyifj, xonavov xcd Snej^v ivrail&u iax^fWTi0fi^oy. l^Xov 
Toiovro <p?jatv. schol. 'BQ Littr^ t. IIII p. 87 

6 xxiin 

' OTQCOTlJQa • ioxtia. schol. BMN Littrd t. 1111 p. 90 - 

XXV , 

nQopoTtt' ndvra rd TsrqdnoSa. schol. HN Littri t. IIII p. 96 

XXVI 

Kisiklnovq fiovg* ori nodag sklaamv nud avarQiqxxyv iv Tfj noQsla* 
Bchol. PG Littr6 t. IIII p. 98 . 

/ xxvn 

inHfog>havro* insfitj/avjjaavro. sehol. PQ* Littri t. IIII p. 121 I » xxvni 

16 iqfmv^t6v iau ktvovv xi svivfut ij aivioviov • SiK^faiSOv. sohol. 
FQHJKQR Littr^ t. IIH p. 164 ' > • • < XXVIIIl 

TVQatg * ax^vt], nvQyog, nQO^a/wv • aVrcu^a 17 aTiCpdvri tov ScofiaTog* 
Bchol. HB Littr^ t. IIII p. 186 

20 XXX 

iafiaadfifvog r if4fi<dm. schol. BHMN Littr^ t. IIII p; 198 

XXXI ,. ' . 
dofivk^i • iliog vnoijjfmTog, schol. H Littri i. HIl p. 268 

TESTIMONIA SDeartic. 6 6 1.1.7 81. 0.8 lOl.c.8 131.C.U 
15.1. <!. ar 18 1. c. 48. Sl 1. cL 46 23 K B. 62 ADNOTATlb 3 Zonara« 0. 1768 fyi>i,x6atfV0ff stA^B\.iyi$x6nU' 
vov (p .4 TOiovto (fi^aiy (pi cQrrexi 10 £M. p. 299^23 Ueajek. U 29 
13 iiinXc^vnauvTO F 15 Pollux VII 71 Hwych. II 280 schoL Arietoph. Plu*. 
u. 729 Galen. p. 460 ^^tiLV(ipi6v J f om. 9 praeter l^ XfiiHvuiv R 
l^fvqais nvgyos iailv 7 nQOfjidxos B 11 

3ij[;XXT.T » ' ; - ;■ ,^ 

intyovvtg * to n()6 roiT ffipaxo^ avm aoigacu)&€g t(w, jirjqov^ oi di 
rijv ijKOf^lia. schoL F Littr6 t. IIII p. 289 

xxxni ; 

pXaiaog * o naQaXvrtxog, arQf^konotfg, o tovg k voSac ^tiI t& S^^ &- 
SisarQa/ti/uivog xat t(5 y/t arotxBlffi iot^uig^ Sta tovjo 'W4i ^d/LiSa 
ixaXitto ij ypvf} Tl&Tliavoq' stQijTai.Ss^^kaiaoq o fi^filaft^vf^g^Td i(S^. 
Twy noSvjv* to ivavTtov yovv 6 int tu sa(0 6/(tiv rovg noS ag xa- 
Xurat Qatfiog nuQa ro Stsfp^dqd^ai rrf Xaov rfjg ^daiotg, schol. F 
Littr6 t. mi p. 322 . - . lo 

nEPI EAKSIN 

XXXIIII 

EXxia vvv /LiEv rd nQoarpaTa, iv Sa nS neQi TQav/ndrct^v xal ^sXvSv rd 

/^Qovtu ovru) xaXit, schol. EUY Littr6 1. VI p. 400 Darexnberg p. 207 

XXXV "■■■"■ 15 

juvSojaa • sxQiovau. /tivSav yaQ Xiyerut t6 ixQuv rd arsQfd aoifiura 
mt otov ftuSav (oantQ TQt/^vjv dnontnrovrcov [dno\ rcSv aco/iiurcov' 
Bchol EUV'Littr6 t. VI p. 409 Daremberg p;^07 4 /N /^ KAT IHTPEION 

xxxyi ■ ' 20 

Ao[4.ivu' Bux/Hog (prjat rd ivuQfto^ovra/ ovx SQd-cog» uQf.tiva yuQ 
Ui(ag XdysTOi rd nQog Tfjv ioftQix^v XQsiay imr/jSsta. iQryatXHaolov 

TESTIMONIA 2 1. d. 70 6 1, 1, 82 13 vvv: De uojn. 1 — libcr 
niQi TQavfidtmv xai pfk<av nunc deperditus eet 16 De uoln. 10. 21 De 
offic. med, 2 .-'••■' ADNOTATIO 2 Rufua Ephes. p. 33 Glinoh PoIL ££ 188 soiio]. Arati' 
T1.254 &£M. p. 199,21 Foll.II 193 Hdyne kasten des Kypeelos p.27 piaia- 
a6a F: em. £tym. iaagnum 6 Ad^&a Herodotus V 92 7 fikataada F 
13 ^^»' rvv £ 16 Greg. « Cor. p. 560 17 dnonxovtmv £ ixntnrdyttov 
Foes not ad Hippoor. 1. c p»874: dn^ t^^iii ^l Hes^oh, l 284 fiax-^ 13 

ofjLlXfj, ipkt^OTOfjuA Ttal raXXa rd tovTOtg Oftota. scbol. BMNUY 
Littr^ t»nip.aT6 Bq, Daremberg p. d^S 

XXXVII 

xaTanQjjvsi* itaTanenrcaxoTi ini nQotrwnov xal olov mna nQfjvet 
> bYtvofjiiviaj cig Hal ^/LifjQ^g fprjatv^ 

nQiv /tie tcaranQtjvkg ^^akietv IlQtdjttoto /LiiXad-Qov 
i^Xdlv td ¥Wf^KftQdf^fiiv(iv. scbol. UV Ddi^iiiberg p, 214. 

xxxvm 

' fJLvXij • rfj intfovarldtj wg xal '^OfifjQoq • 
10 fivXijQ eni fiijXona xoQnov* 

scbol. DV Littr6 t. III p. 301 . . 

MOXAIKOY 

xxxvini 

*EntftvXlia • Bax/^HO^ iv ^ tcai nwsi^QarrjQ iv tw B^rjyrjrivLiS rov 
15/io^Aixotf intyovajtftaf ^toyvofoq Se JSfizivoQo. toj/ mxu SiXsvKOV 

hroQw.v (pijf^* 

rd 4* ^h jo nQoa&ev dSvvarel fivXijg turo • 
Kol ^OfirjQog* 

ctt fjiev dXerQ€vovoi pvXijg imf^vXdia xaQnov. 
20 ifiol ie ioxet ro intxelfievov rfj imyovartSi SiQfia intfivXlda elQfj^ 
xivat Std ro inl v^ ft/iXrj elvai, eytot Se intfivXiSaq (paapy elvai 

' ^I^TIMONDi . 4 1. c. t III l^. «56 li B 414 9 Hippoor. 1.1.9 — 
>l 104 14 Mochlic. 1 t. IIII p. 340 L 15 Dionys. com. fr. t. V 1 p. CCXX 
M«itti 18 9 104 

— r— ■ n — r 

ADNOTATIO 1 afiiUaBWH (pXifotOfjtaJJY tpXeporofiiaB talXa 
om. BMNU 5 (pijaiv in Y non legit Cobet 6 xatd nQtjvls Homems 9 Poll. 
II 189 H0870I1. in 127 K^fivkrjs Bekk^r ini fivlfona DY: ex Homero 
com Littr6 14Rafu8p.33 Clmoh Galea.p.472 Poll.11189 Heftyoh.11161 
inifivldSa Y: correaLi l&NtKdvoQa Darembergii conieotiiram recepi ifft^ 
xdrour V l^tpiiGi V 17 Tcf<f' Daremberg tovfinQoad^ev Vt coirexit 
Dareopberg 19 at Bekker fi^ktjg Bekker inifjLvXdSa comiptam : cf. Daiem- 
ber^ 1. 0. p. 210 ini fJijXona Homeru$ 21 iniuvXddef Y te^te Pai^qibcKjio 18 

rdg nXar^iag im^va^tQ» imyovvlc Si rd dni%^ov fii^t ^^ yova- 
Toq, [oiov '^OfifjQog (prjotv] *• ..,•'..' 

oXrjif «X ^utcdm 6 yiomv im^m^li^ tpmi^i^ .; 

schol. V Daremberg p. 309 pq* . 

* 

XXXX 6 

Qat^ostiiijfratov '' ^UfmvXwToffov. gatfidv y^ t&i ^(f&i^td (frpti/ik^j^ 
Xiytrat. xavrog ii nov (prjCt • xafmvXairarai Ss nXtvQal dvS-QoSnov 
sloi Qai^onSia rQonov* nXaaltJv S^ int rov xard ri fisv %oiXov 
xard rt is xa/LtnvXov^ wg Ktvijalag rdrrn .rfjv. Aa^ivi schol^ V i 
scbedis mss. Cobeti 10 

^ • r • • • « 

^aXfitiw^sg* ^ad^fjtvtjdeg, mg tpjjat Baxxstog. paXfilg yuQ 6 pa&fiog* 
xal ydQ iart ro xaf dyxwva fisQog rov PQa/lovog Std ro. cJg §ad-fjtw 
innciTa&di iitiitS fo rov itij;^g ifvtQ^d&m xoiiW. TEmniiVft; 9i 
pak^Sa Xiysi tv aVft' si^i oXov ^ttafia. Ntxw^^o^ Sh f^uXpSMig i^ 
flPT^i^ sJvai to nMtv ^td i^Qfjtoapivo^. -— ai ydQ /J«Xj^t ^%** 
slatv xat imfidnetg. flcbdl. V Dftreitobfeiig p,-21i • . ^ 

XXXXII 

QOixofjtrjQot* Baxxftog (prjatv s^dyXovrot* QOtxot yuQ ol xaftnvXoi, 

(agl^QXiXox^^ffjoiv* 20 %. %.' • TESTIMONIA 2 or 74 6 Mochlic. 1 t IIII p. 342 L 7 De M<aer 
45 t mi 192 L 9 Ciiiee. ft. 2 ^oet lytt gi^ p^ f 8S Be^gk 12 M)i4hlio. 
1 t IIII p. 344 L 15 hsec KiCikndri- menti<i f^igit* OSchdeiiaf^m glotta^ 
nim reliquias p. 203 sq. conligentem' 19 &!lp)^oer» 1« iJ 22<t lill f. 8a4L> 
20 Archilooh! fr. «0 p. 649 flergk .' ■•> ADNOTATIC) 2 olov^^OfnjQ^ff <ptriftv^pleuiit>»t^ytTg ^^kipdv^ 
■jkt ■ . . ..... - .• . . 

Blsripsi '^if^^v y ceterilra cf. QDindorf.tiies;,YI 0.^2416 CLStrbiie o^cfd^< 
II 159 sq. 7 Tiot; tp*i4i Vs correzi 8 ^tfioetSitt soripsi Qifipofiim Y 
nluakay oorraptum: fioartasse *j4tuekatt(ov? • 12 Hesych. I 855 :..alites G«len<i 
P* 446 19 (ie*xo^ fiff^oi .Hipj^oor. Q&ix6fiAjQ0C et iifoyXovtot^ SQbedaiBl 
Cobeti faxx^log (ptioiv Y: ovu DajqemMrg 14 

QOtxo^^ datpaXswg psptjxojg noaat 
'HgaxXsidijg ii' 6 Tit^vmnog ^xov q>9jatv ^nai ri sti(a vsvov xal 
amfx^ov. schol. V Daremberg p. 311 sq. • . 

^ XXXXIII 

1^^^ • %o ^nta&fiv TO^ fovarog^ Bchol. F liiUr^ t. JIII p. 364 

xxxxnii 

yavaorsgoi* yavaov .Xiytrai xard ftsv Bax/sTov nav rq axa/Lifiov^ 
ovx oQ&wg. sari ydg to slg ro saco ij dg ro s%a) dnoxsxXtycogj xa&wg 
10 xat iv Tw nsQi dyiuwv 6'Innoy^Qdrrig rdrrcov int /usQOvg rrjv Xt^iv 
(pijaiv* 6 ds /tifjQog slg ro s%(a /nigog fjtaXXov rj slg ro saw yavaog 
iariv. scliol. V Daremberg p. 212 » > xxxxv % 

hyyyiii^K*^ S9^i^(^^ ^ r^lr(^ (ptiaiv X/vyydifig' TEni^Xrjg is ana* 
J,5 ((fiJtviSsiQ* dal yaQ ^aXXoy XpyycSiag ol f^etd Xvyy&g rovriau Xvyfiov 
yiyvofitypij olg snirat %al (j,ijd anaa/nov tivpi dnorfXHa^ai * xitvai 
xal iv rw nsgl dy/nwf», schoU Y ex sehQdifl mss. CobeU XXXXVI 

nsQiwrstXovrai* ntQCovXovrat * wntXrj yaQ 7/ ovXrj Xiysrat avvs/wg' 

TESTIMONIA 6 1. d. 23 8 1. i. 26 t. Ilfl 370 L 10 ayfimv] 
' c. 29 t ni p. 484 L 14 1. 1. 30 t IIII p. 372 L 17 dy/uiy]. II t III 
p. 456 L 19 1. c. 33 t IIU p. 376 L » T AC^OtTATJO 1 fnxQ6^ Qftlen. eomi». in Hippotcv, de airtic. 3 t Xyill 
A p. 537. ^Q^ K* . us^ add. sohol. Theocr. IIII 49, qui uersum ita legit: 
QPtxQg ti$ .ftfj xeetc^ xvifAijv lisVy, eiisy Y: corr, Bergk 2 qolxoa ^ 
4aiffds Dio GhryB. t II 456 et Pollux II 193 dctf^aXimc GalenuB 
da^pakfSa Y: Dio noaal Bergk noalv Y 3 (ptjaiy Y 6 Rufus p. 33 
CJfcuEiQh Hiot p^ 1:00|2Q: de accentu cf. TheogitOBt' can. p. 106,21 SOalen. 
p. 452 Hesych. 1 418 9 iati Y: corr. Daremberg 10 taTTCDy Darem- 
■ bfca^ TtrTTf* Y 11 tf fifj^Qdg> yavaoc iativ ie td /loi fniQOs 9 is td 
ia» xai is rd ifinQoad^iv fidXiov 17 ig tovmod^ev Hippocr. yav&of^ 
iatiy Yi em.. Darembeig 14 Xvyyiaisig m^ aaxiam: rfoartaBse Xvyfiwdfis 
16. Xvyyds^ BcdpBi Ivyyavs:, Y 19 fot£il4^ cf. £;iBtath. ad 11. p. 456,10. 
1000,40 Etym. Gud. p. 182,31 Galen*. p. 600. . / *.. t > J 15 

anavlcjg is t6 eXxog, iv fisv ydg rw nsQt dyfxCHv xul nsQl aqd-QMv 
msikuq (frjaiv ots (niv rd %Xxrj oti &s tdg ovkdg, ivd-a$s /niSvov 
Tug ovkdg, 6 /LiivTOi Bam/stog iv nQtotra tdg oijXdgSkicrj xcii TQav- 
fiUTa ouTai slvai nkavrjdstg oljnai dno tijg 'OfxrjQmtjg avvrjd-tlag, 
sv&a (prial" ' ' ' ^ 

widdvaai xard yak-Korvnovg wtsikdg* 
schol.V Daremberg-p. 212 • , •. c . n 

nEPI NOYHiN 4 f a 
XXXXVlI 10 

KsSjua-, T^ ygovia nSQt td aQ&Qa voaoiSrjg Siad^tOig* tivsg ds faajv 
xai tr]v nfQt td ysvvrjtim /LiOQia. scbol, EGV Littrf t. VI p. 144 

.. r , .■ -xxxxvm ■ ■■•• ■ •'. "•"• ■ 

pXtjTot' oaot vno o%i<ov voatj/xaTwv al<pviilbtg TsXivTdSaiv. schol. j5 
mBs. Pari8. ap. Foefi. not. aa Hippocr, 1. i. p. 691 

' xxxxvmr ' . '. 

xor/g iaTi Trjg nsfakijg ?f xoQvg}7j: scbol. EV Littf^ t. VH p. 34 

L 

TfQjjSujv • kiysTai awikrj% '^vXoiQtixTrjg olacSv iv §rAft). scbol. V 20 
e schedis xnss. Cobeti , . . . , 

TESTIMONIA 1 dyfitav] in hoc libro iaisikri non legitur — dq^ 
H^A U tllllip. lae etns L STS» .HDe piorbis J 8 ;l61..o;lI8 ADNOTATIO 11 xiSfiata iatlv EG q^aalv om. V 12 Hesych. 
11^4 15 EM*. p. '200,22 iJnd scripsi dttd cod. Paris. irfXfVTtov anto 
me edebatnr 18 aliter Galen. p. 506 glopsam falsam iudicauit Dareraberg 
p. 206*. xotC&Og omisfio iati E 20 Hesych. IIII 143 Phot. p. 678,11 
Suidas Bn€Q kiyitai axfoXnl 6 tvAor^rJxrv^ 6 iv tf' ivXtfi- otxuiv GHR' 18 

ttvti(f' ^ T^i ■gaiflioi TQ^fta. xai ro t^$ tmntj^ rov fi^kov, 
«diQL HY Littr6 t. VII p. 60 

\ 

( 

nEPI TQN ENTOS IMQQN 
6 .: LII 

'Avw^iaftivw • ijyow TSTsXsofiivov. sobel. FQPd- Haek t» IX p. 350 
Littr^ aol. YU p. 330 

• • • 

tlEPI nriSANHS 

Lni 

10 S^iftfpvXa '■ Tu Twv iXatdSv cuiojniafittxa Xiyorrat. xai oaa TaQtxtiiti 
Tcuif on(i)Q(Sv }cod avid ovtw kiy4>vTai. schol. F6Z Littr^ t. II p« 363 Lim ^ 

dxQCOTTJQia * ra antqa rwv af&Q(ov. schol. FG Littr6 t. 11 p. 398 

nEPI TOnQN TON KATA At^QPHnON 
16 LV 

^OfiOS&vlfj* 7/ Tov atifjiaTog' 0VfifUxqUk tcal o/nOTOvla, schol. mss, 
Paris* «p# Foe6. oecoD. Hippocn p. 453 , 

rYNAIKElQN 

a 

20 LVI 

Ksvfayyjja/]' dvxl tov xbvov e^ daiTlaq ylvfjTat xdl ro nZv (lev 

autfitt, /udXiOTa de yaaT^Q xal svtsqov. schol. & Littr6 t. VIII 32 

' . - . ♦. • 

TESTIMONtA 8 h i.n 9^ 4 De ibteRi. AfiiMii fil 10 ^» ^iffA-. 
Siifav 17 18 ]. ]. append. 2 16 De locis^ la li^m* 1 t TI p. $76 li 

21 De morb, mxil. 7 ADNOTATIO 2 Hesyoh. II 645 Galen. p. 508 fiiXov HeBjch» /ii;- 
iloi; (p 6 (oQyiafjiivov SoxH fioi liysiv %d t. FQ 10 sohol* Ariatopb. 
eq, u» 803 Hesych. IIII 75 LobedL Phryn. p. 405 dnonvipfiaxa fpi oo^ 
reid 18 d^Qm^ifia Bcripsi dxQiatiQa ip Lvn 

dianvoov riv nsql v^ xoiXlav dvrl rov rip* dyemvoijv' mtJdav 
il tSv d-wQatm Xfytu schol. ^ Lktr^ t. VllX p. 82 

Lvni 

lidlg* av nag novoq witv XiysTatj dXXd [6] xard rov roxtrov Inls 
r^^ yvvatxoq fiovov Xfyofifvog» schol. G Littr^ t. YIII p» 78 

Lvim ^ 

fifjXov* xaXsTrai ro n^fiarov dno rov ftiXXstv ri^v ffovwlia 1;^^* 
ot yoQ naXaiot mql tfjv riSv fioaKf]fidr(av Krfjoiv ianovia^ov fid- 
Xiora. schoL G Littr^ t. VIII p. 128 10 

LX 

[ipdxeXov] • (pdiitXog ^ffOQtg [rov] 7 ro tpofno^ xal to IgvXov itd ii 
Tov cT a<pdxeXng 6 fnxQog rrjg ^c^iQog idxrvXog nud ij npX^fiffiVii ^. 
(p^oqd, vixQWOig, xaxoiai^. schol. F Littri t. YIII p* 144 

AOOPUMQN 16 

LXI 

f 

Vd(t^9jaf{ot ij dJd$f]afiol* bv noi ydq r&v dvnyQdgxov ovr(ag eSgOfisv» 
Blat ydg ntvrjafiot fisr iQe&iafioVy (6g xat Mivaviqoq iv nXoxl^a (ffjal* 
rd fijj rdg rqly^ag aiQCDv xat roK Qvnov iiSovg 
nisiv dvrjddiarOf wars fjtj^ tuuv* 20 

schoL UV DareiQberg p. 205 

TESTIMONIA 2 L e. I 7 6 1. 1. I 8a 81. d. I 65 12 1« 1« I 68 
17 Aphorism, m 25 t lUl p. 496 L 18 Meaaad. PIoo. fr. XHH t V 1 
P« CCLX III Meiiu ^ 

ADNOTATIO 2 &vanvQv &i correxi 6 EM. p. 821,8 Hesych. 
nil319 6 addidi 8 BM. p. 584,11 naXiiTtet G: eorrexi l^ q^dxiXov 
snpplem toi; addidi 18 fnxQdg: fiiaog EM.p. 787,62 Phot p. 659, 18 
17 69aivafiol ^ d&a a^vafiot in U legit Daremberg 18 JIXoxl^ Darem- 
berg nXoxtu <p 19 tOfifi schedae Cobeti a%Qtov U alQiav Daremberg 
oatqiov Egger fiiatdc TQtXag (pd-nQiav re xai ^vnov Jacobi dvijialdro 
Daremberg dyi&dfaTO V dvidiiaTO U &id Tdv ^vnov, &iSoOg \ mtlv 
«v ^daldr [lffi\ SoTi fi^ ntitv Duebner conl. Ploc. fr. 1 6 &k fiioxdg 
brff] TQtxag I iQtfav ix^v iid tdv Qvnov &i6odg ifioi \ ntitv dv nSaldx* 
^py&at* ^/i^ /lii^nuri^Sohneidewml. 8. 1.p:422 t^ tdg TQtXag fJtfi 6QMVtt 
Td|f ^vnov MoOg \ ntilv dvnictla^^ ^£, &ati fi^nutv GoettUng 1 6. p. 6 

2 * t { < . •- . — » » BXi^avQtafzog' 6 qmraafioq. ovtcd Bax/siog Ti&?jatv. iv ivloig is 
6 dvTiyQd(poig svqo^bv ^'KriTQia(j.ov yMQiQ . tov a, oyTwg di xoy qi- 
' nTaa(4.6v afj^iai^vstjxad-wg xai Ssvog^dvfjg 6 KoXotpwviog fprjaiv' . , . 

• . . . .*. ^fycJ^ e/tiavTov ndktv ix noXfdog g>iQO)v ifiXT^atQt^Ofzrjv 

diTTl Tov i^Qtnraiof^riv. schol.i DLQUV Littr* t. II p. 686 Da- 

Fwberg |(^« SO^ ...» 

10 S 

LXllI 
§Xsw(iSea* Bv naiv dvTiyQdq>oig ^QOfiev nXevfmSsa, ovx oQ&wg. 
pXswcifrj yaQ 'iatt ra fivl^dSSij tcal fiXiwa »f fcij(^a, schol. V e 
acb^dis iDsir. Oobeti 

16 *" 

Lxrin 

ifiXifida&rj* inrla&rj, ifiaXdx^rj, i&Xlfirj* stQrjrai Si naQa TO ^Xla- 
astv, S'iati fiaXdtvsiv, wg ^AQtaTOtpuvfjg iv OQvtal <pr^iv* 

TESTIMONIA. 4 Epid, I 13 aegr. 2 6 Xenophanes fr. 9 poet. lyr. 

gr, p. 380 Bergk, at uide adnot. 7 uerba iyd — ipXtiatQiiofitjv ex scripto 

' prosarioj epistola fortasse ipetita, Meineke 'ulndic. Strat>. p. 217 12 Epid. 

ira 1 1. V p. 144 L 17 1. 6. V 1 t V p. 204 L 18 ArfstopK »xuii.820— 80 

ADNOTATIO: . 4He8yoh.il 380 d^ oni. UV aVr*^^cf yioi' Sdineide- 
win- ].. 1. ^.410. bjo^tijs (f^'LQ BxoXiavt64f\J\ 7Ujl(ot^i6^l> xv9e<6vi6ctiQ 
post (pifaiv lacuDae signum posui Meinekium uindic. Strab. p. 217 fteoutos, qui 
scholion hoc mutilum arbUratur, ita ut lps.\i^ illud Colopl^onii poetae exci- 
derit 'pitjatgCiovteg ifi^v (pQOvttd^ dv 'EiXdSa y^v\ : aliter Sohneidewin 
p.420 7 Sk DJjQ Tidliv scripsi noX^v Dl/^ . ,n6Xtv n6livY {piQtav 
om. DX4Q i^XiatQi,iov <p : em. Meineke uerba iya) x-^X, j^enophanis u^um 
esse putarunt uiri docti ixn6Xms n6Xiv.(piQu)v \ fiXi(ftQiCovB^r^k ifU- 
(avtdv ix n6XtiOs €isi n6Xtv neQvHv dv ifXiatQiiov [dvd tJ^v "^XXdSa] 
Schneidewin, cpnl. Xenophan. fr, 7 Bergk noXioy e^s n^Xiv^ nsQuiv \ ix 
7i6Xtos i§ljiatQtfov Duebner ix n6Xe(as (pigtjv fidaiv Hartung if^Xn- 
atQlaiov Daremberg 8 iQtntfti6fi>ivDJjq 17 ^^ych, I 381 £M. p. 200,38 
Grej^. Cor. p. 562 intia^>i coni. Sicheidewin 1. 8. 1. p. 428 18 S ioti V; 
eorr. Dareml^erg 1« Blra XafimfT^ nmknSif d&fiovq* 
ot ^ oMQDiWai fiXifJii^WTeq* • 

Daremberg ip. 314 


LXV . 6 

Koxfovnv* ot fihy t6 tsmv oarouv'. oi ii rdg xorvXag twv toxloiv, 
i^ iv ioTtv ^AqKfroipavrig 6 yjfafifAaTotog* rXamlag ii uat *Iaxpfia/pg 
x(u 'Innijiyo^ tql la/^ta* ov yaQj iSg rm^ sq>aaav, gi vnpyXovTlisg 
slal xo;^(Svat dkXd ra aipaiQw/naTd ^a^ovfisva* .iragxc^ ^ flalv 
ovroi 7r£pi9)€^€ri;, ^9>' atg ua&tjfis&aj (ag xoi JiQtaTOifavtjg o KtDfii- 10 
xog Iv T()i9[)aAj;^i* ' » ' 

. . ^ t/01 a «^ jO' AtttTio^ .v^Ttiirava» to$ >^a^pvif* * '^. ^ ^ -> 

xa2 £fif;roAi$ iv iC^AoSiy* ^ 

. a c xaXcJ;; /icif r^^^/^ • ^ . ^ ttt ^ ' TBSTlBfONH 9 Sopliode»' fr« 440 p. 188 Nok: iid frw7«» p; 289 
ntfert 8c]uMi4ewln L Q. 9» 488 . Blp^oor. k o. yrT.t.T p. 208L V.«aae^ 
heeo Arisioph. BfZ* ftlkgmeatie ^. N«oo|u p, 187 8 Hippjtfnibt eft grieta- 
maticiift: tL SbQteieide^ ptiilQ)* J 154 10 Jvistoflu TripM. fr.iXVI tV 
p. GXLYII Mein. 14 Eopolia Bapt. fr. 1 t 11 1 p. 447 et t Y. 1 p. IhKX.M.: iOMBtOTATia VnmX0lt9Y W^^<)oi»tAri«U>^kanes^ itd^^v^V 9o/ 
(T AiiitophMi^B . ^ Y 8 datea. p^ »66 PeU. fl i8S Heriyd^. 11 &2t liOleck 
pnl^. pathol. p. S80 Gnrtins etymi p. (2^ nofX^i^^n^ V: ein; Dareinberg 
8 i^noylcdiTTX^ca V: em. Daremberg 9 xo/;|ftt^i Y «^t^tii^ci^a in VI' 
Itgit l>^sB^lbJbesi%iV3^aipfti^tv(Utiia oel i^ipmH^fiivtt ftnaeit Bgger fO xni-^ • ' % ft^Sonoidg Sehneidevin p. 424 11 TgitpuXnt^ ZHvepberg ^ Tpu^«i» V .12 wr^ 
8U8 nt acripsi in V legnntnv t/^ <^ f^f^* ^ UanOT, oifTuMg tdg iifipvmi 
Schneidewin p. 42^ xh ^ ih d XfanQg iyyvtih(altilf dmpi&oc MbtBtelo. 
lecto iniMe Darembe^g tl$ iT iat* iUyas iyyvtmm r. iinptffi ix^i^ 
Jacobi aStii tfe iattv elUnovs t. tf. 0oemUng j^ o^ p. 4 18 W^ (^* inl. 
GoetOing xoyxuytiiv. V dnyovavtfis Sohneidewin on^. Jllar^al» Uf 87^ 10 
"J^og avtds Goettling 14 K^Iia^tv: kamo Bdntatg; fabnlamm nominn 
mntata esee nidit Daeji)ner 15 oh V: emendate Ath^aeoi IIIl pw 188 tf 
tviAnavlCi& Aihjenaeua 18 hono ner^m ex. Athei^a^ enppleni <fi«V'*^' 
Inf Dnebner . il JO 

xaj Tov Kixfona ramS-iv dvifog q>ad %x^^ 
6 A^jt^ ^^^ vfoxoivmv, rd is ndrta^^iv dvwlSoQ. 

*'mt Kqdrtjq iv SotXafitvloig\ 

indi^av ywouxsg ar* OQxrjOTQlSig. xaXal 

ent *[f(Sv] xoj(wvcSv rdg Tgl/ag Ha&st/^ai. 

* . ' • • " ' « 

fiifzvjjrar xdl ^QaTTig iv ' TCQvalnnto xal, EHfiovkog iy Sxvth. 
lOschol. y Daremberg p; 214 sq. , 

LXVI 
iatfaaftiXtas* ri^.kaipaatiiktfm i» noXXMgxinoig Kixfirjtm 6 ^lnnont^'- 
Tfjg* onSQ • • • .'i^ 4^ • • is Bfii9^fiU}g oiJjifjv noi^XyvjfjtaiMd qtXs^' 
(jtov^v q^tjatv slvat tov aq>aKsXtaf>tdv naQad^iftivog ISidqtnliov Xi^ig i* 
tsTfjfiivov vud 'InnoXv-^. dyvQ^aag%^g Xigsoig ro notxlXov xotvtSg 
ydq 6'InnoxiidTfjg Tdva^paksXtafiovinl rivogfiXdfifjg Tl&fjatv* liloig 

< T£aTIM0NII4 : B EapoUs Colae* fr. XXSCII t Y 1 p. LXXTIII Mein. 
ft.Cmlte Saai. fiv T..t Yl.p. XLIX Ueiiu Slrattit Chryvipp. fr. III 
t V 1 p, OKVU-^Btbulnfl Sutop. fr. t T 1 p. C^XXXTI 12 Hippoor. 
1.^ L. T, 16 1 T ^ 914 L 16 Burip.. Tetn«ii. fe Th\ p. 46^ Nok. — Sip- 
polyt.iii lfi62/ . . ' . ^ . ABNOTATJO, 1 nunntml Gobet^ iwr«vlMt p. 221 xdamiysZg 
Daebaer ei 'Solineidewliii p» 429 dtai intniv.sia T^ xofXi^vaic T 2 nit-» 
^€«(f Y : ..ffn. Cob^ ..r^j^eK uel inaiMg Seh&eidowin nosZs uel axQitpeig 
pufbu^r .^[ir.^dnxa^c I>iKJdlmer ififumiia T . 4 x. t. X^.tpaaiv jd 
dvta^^r dviQ60 ijc^tv Ti cooc» .NauelK Td9f'JC^«^« ^irtfir dt^Qdg ixstr 
x&Vio /i^^9 Duebner: probauit Schneidewin p. 426 nisi quod t. X. to^ ^ao' 
ptopoeliitVxitl ^^x^Off» ^o^ avda&ev dviQds acSfi* iX^^^ Qoettling p. 5 
hnoyx^^'^ ^VWcfoffDareMberg &vfivliocY ^i/yy/iJoii/ Gocttling: ce- 
tenun ad zem \ieS, sehol. ArifltOpii. uesp. 488 6 Zttfilois coni. Daremberg 
7ii««u9 ett oonfllafliatus inat^ttr ovv yvfivalnaXat t* dQX>jatQti€c Dueb- 
ner fvvatnic iTtaitar al xaXat t 6qX. Ooettling t d. p. 5 iQXn^tQti^S 
fVfjtrat'^ inat^ar kat xalat Jacobi ludi memoriam iil xaXat ts latere 
0upioatu8 eei Sehn^dewin p. 42f( 8 tcSv ddd. Daremberg xoyXoirdtr Y 
%■ HtQdtia^^V: efai. IHremberg 12 t^ Daiemberg td T 18 post tineQ 
laeimau^^Btatiii , .l^atpaitskXiafidrVi em: Daremberg 16'^» Ttjfjtirov 
Daremberg ix xttjfAirov T 16 atpcutiXXtafidr T u 

[ii] orc fihf hi SMvf^g ors ii hd ^ijtf/sta^ htors ie hrl p^a^ 
9fm8 »mt flniy^ygymoc' ntSg yd^ smt^ h^^ 'Hvpfig >aN(l^if$ * lr<»rrr* 
j^v Xi^, o<na ag>a»uUSBtv iXtfB rd fiijtffuagdiy^ivo^^ cia^ttr' 
vofitva; fijjnors ovv in oariov rld^riai rrjv ki%tv (rov atpoKsXtafiSv) 
avri Tijg atjtf/swg* sartv Uhv nud fHQoiorov hf rfj § rwv ecrro- 6 
(mSv Xiyovra rovrov roi^ rgSnovr fi^rd^ fi taiita oi^ i^Kpaia^ae «' 
ro oariov, o fnrcXo^ vdx*0ra hnadnrj* affiXn Moi iip InnoxQdrrjv 
iort &sdaaad'at ro avro Xiyovra iv iniiiffijt£v f oSro^* sea^'ir^ 
^ftifav Si fnsx^ ioqnliog rov jiQlarwvog iovXtjg 6 novg ovro- 
/lorog iaffaxiXtasv satad-iv ht nXayUv otal rd oaria ^ayivra dvi^ 10 
adnii wai ^tsl^ijst taxd fttKQOv. Bohol. V Dilrembwg p; dl7 oq* 

LXVII / ' . » 

iiqir^* ^EntaXijq ftiv rdy inlnXow* svtot ii ro niQirovatov* Mtj" 
rgot<aQi>g ii ro hftydarqtov, tSg xai^^ftriQog g^fjaf 

fvns &i fttv htdts^i naqrjftivto ^nagsxsigov 16 

iiQtQOveaof tvvovrsg. - : i . \ ^ 

•ehoL Y Daremberg p« 218 

Lxvnr . . 

■ • ' • .' ■ < • . 

uXvafioq* dnoQla, dfifjxavla, Qtnraafiog. sclio). V e scIiQdis mJBS., 

Cobeti ^ '20 

• * . • . • • '. 

TESTIHOinA 5 Hefodoi m 66 7 ISpia. V 41 i. T p. si» L * 
U L o. V .26 t V p. 2tA L 14 1 67>79 19 Bl^poer. I. L T. 6i 
tVp. 242 L ADNOTATIO 1 ih add. Darembeig fQiyfiov ^ testante Gobeto 
6 ^oriff D»rembeig cJir td V atpmtttlUCmv Y 4 rdr a^inij^^ftdv 
diiiiiieadM eei 6^: ivuno y Oia^afiXXiOiY 7pai d fif^ddx^^a 
i^dnti Herodotas 9 haee ap. Hippocr. sic legimtar: jiQtattmvof iovX^t 
mdtifiatQf i no^g iafatiXtw autd fiiaw t»& noidg Mfi9^^ ianXa- 
ytov ami td ^atia aanQtt fiv6fuva dniot^ xai i^st aand fttQa6r otL 
10 i^aniUt^y V 11 pitKQA V: eoitiKl Ig Blf: p» 267, 28 Etwtoth. 
p. 1700,9 Apolledor. «p. sohol. X 679 T4r iidrriovy leiipsi xlv itnU^v V 
J«l«io«r DANnbeig .^^r^eoy^V 14*0^^^00 iptiai^i eoB. Derembevg' 
15 UdtiQ^iv V naQiiftitw Y teete.Cobeto iiQtQOv Hemerii . iiQtgtivY .-..•. ". •.■".• .• ■•\Lxvini'..'- ■ •'.• '•' ■■'.• ' ■' •■ 

ilMuiifm» Mhol^ V e iebed!» mm. Cebeii ■ . \ LKX 

^9ii^ ufyjp^ jt^ya ^pe»y MxHWt niXo^fm - 
sAeU Y * e •ftbeiis aas. Odbefi — .' \ 10 mraxQfj^f^i^Q avtl rov fisva filag koI Cfr$vayf40v gxavljaai riraxB 
rffv Xi^tv. scboU V e Bcbedi^ tbM.Cobeti 

., , ^ ,. TiXXTI 
)9ca^taXylrj\xaQii(Ayatp UyBxai ro fierd viSfvrlag^tial idvvjjg dvta^ 
'a&at rov arofmxav» scboL V e Bcbedt8'|9»if Qobetj . 


16 « 

iXa>vstv.\ PaxxtMK t*h' ^^.<*, ^fjotv dg^HVf aj^oXa^siv.Xijfttv Sn 
'HXeTot (dv iXivvuv ro axpXa^iv Xiyovat, &tSftflQuu it to dq/ystv. 6 Ss 
TaqavrZvog 'HgaxXdifig iv rw p ngog BaxxiTov mgl rcSv 'hmonLqdxovg 
SOA^M^i' q^mv \HXij(^w^ ro ^Xameirdni: r^ SXrjg*: mrrj: M iariv 
Tf^d-i^fiij io9 i^Xtob kftt ai^j< oSev xou 'uXiav Xijovbi* xid ^XiitV'' 
d'eg sXaiOv ro iv i^Xlw Xsvxav&iv* ind o3v oi dXtmvOfisvot iiQog 
7Javxla,v ayovrw^ ro i^avxd^siv iXtvvetv elnov* ^fiol ioxBt ro iXtvv- «; ." \'i TMTIMONIlk ' 2 l.'c V63 t. Y ^. 242 L 6 1. 8. V 8B t V pl t82L 

-4*»#»X*r ^Hl^]^; L 0. V 8» t Tp. 262 L « 13 1. t V 89 t T p. «64 L 

'• « 'j « • . • • • . . 

% yj>i4»ti > > >« m >> >■■ ■ . . . . . 

^iAmOTJmO /2^ GaHaiL p. 460 Bmf^. U f^ o9f Boripri Sa V 
^l^wf^otf uj^lcr Yd 4xdnrexi 17 BII. p. 300^49 H^BjQk. fl e« ' Gtiegw Cot. 
p. 602 Galen. p. 464 LoBe<dc rhemftt p. 280 n. il§yv$iv Qobti • iJurtr^tv 
(do.ftepA) vV . 18 >fiUlo«< Ihlmiteig iiU6i Y ^i^f^toi Y: eo^. Daram< 
berg 10 T«^^a2i6c ooni. Bylbmg 20 Jl^lew»^ y^«i' V : con. Doreubdig 
2X 4il.»«y^( kxiois adde 22 €tkiiu\v6fi$yo^ y tMle CSobeto > u 

«r ir«pirri9c M^ noQa v«v iBlfisKXstiov hvfioiAyslMat, dx^ifUg. 
ii vno nv BoK/elov M^ft^KTifdr^af* s&tt yd^rA a^yilh tuli^&x^ 
laC^9 ^ ovroc 'Immt^ij^ ifMfcdrmi XiyW iXtp^ai otl ovfHpifiSt: 
AXa yvfjnmalfi* ifjXdtv w% drrtitaatiiXwp rfj ^ijoH r^^ d^laK 
•ehoL Y Saiemberg p« 319 '6 

f 

• • • 

Lxxnn 

iaxifMcc^ nv^Toh ol ht pd9otQ dvO^p^qoftivoi lud iqtfjtBt^ nfog r^ 
wffpf, d<p wv wijofig* &€fdotfir [f^.iv rovrotg] nud ndvraq rovg 
wv^mw^ dni r^g kt fid&ovg dvtgqifiioftiv^ rirax/k ^t^j/moltxg^ 
schoL y 6 schedis msB. Cobeti IQ 

LXXV 
nifUftytoSssg (sci]. nv^BroC)* ot lurd (pXimrcuvuatcog ytvofisvoi* Xi- 
yowvai is ovrwg ol iv rotg verotg inavtardftsvcu nofHfoXvyig, tig 
xctt NixaviQog iv &fjQtaKcltg tpjjai* 

ipXvxTatvat nififpil^iv ietioftsvat vsroTOf 15 

Bchol. V e Bchedb mss. Cobeti 

LXXVI 

netvyQuoar dnoorfyytSiteu xci «vxntiffai tov xaitov, i» ^ ■^ vfqaala 
hniv. sehol. v * e sehedis msa» Oobeti 

LXXVII 20 

' tofffftSvoi* ot ftiv rd iv r^ r^axijXw ytvofuva naQaftjjxrj indQ^ 

TESTDfOKIA. 8 I. s. VI 1,6 t V p, 268 L 71. L. VI 1, 14 t V 
p. 274 12 1. m. h 14 Nia Ther. u. 273 18 Hippoor. l o. Vl 2, 1 i V 
p. 276 L 21 1. L VI 8,6 t V p. 296L 

ADHOTATIO 4 yvfivaain wcdftX yvftraaftx^ iyvfut$tal^£ legit 
DMembetg) V yvfiviaw Hippoor. Iib4 yvfAvdiiO&ai Qalen. comm. In 
Hippocr. 1* 1« t. XVn A p. 880 E. 8 xtv^^iia ^fyita xai V: corr. ErmerinB 
c£. Gakn. synops. libr. de pnle. 16 t IX p. 475 sq. K. 12 Qalen. g|0M. 
p.&42 niftgpiyy&ieta\i correzi 18 Tro^^^^lvyf c scripsi nofKpvXvyytaY 
14 ^ai V: ooKrexi 16 itto9o Cobet ist^^m V 18 dnoaj9yvmaa% 
u^fA dnoattvdauk V 21 Qalen. eomm* in Hippoer. 1. 1« t. XVII B 
p. 88 K. i^OBB. P^ 464 HeByeb. I 489 na^aftixii Bohedee Cobetf naqd 
fiiMQua V Bi Derembeigio Adefl OBt jtaifd ftiixog oooi. Parembeig f 

qlm rc^ x^^^^ o&rcci xaia&r^ai* €iipj;rai >^ap 9^< na^ roV 
yoyy^v, 0$ lor^v h^^ ff$Qtf^g Ko» hu^jjxfig. &€dq)Qaavog Sb 
^v to% ytiriaeo% ,yo/ypo«5 9?^0iir dvcu Tog ofwtf^g hvvaeig rijg 
6 iXalag* saxi ds Ix^Q d^aXdmog, dg elgjjtafievj 6 yoyyqog. schjoU Y 
Daremberg p. 219 

IIEPI TEXNHS 
LXXVIli 
^Efinofjiemfdvoig* xa^o^oino^ai xi^Sovg iksvds^ x^^^^ '^M' 
10 Qoq yaQ ^9jaiy* 

efinoQog* ov yaQ vijog intjfioXog ovS* iQirdcov^ 
Bchol. ELPV Mack . t I p. 6 Littr^ t VI p. 8 

NOMOY 

Lxzvnn. 

16 Tjyv (pQovrjaiv ivravd-a Xiyu TQonov svgw^, wg slvai ktiQav rijv 
fvaiv rotf svfvovg rgonov. schol. F Littr6 t. IIII p. 369 

LXXX 

sceijUj/Aia* xrtjfiara xat anoitslfiiva XQ^P^^^^ achoL F Littr^ t. IIII 
P. 641 ^ 

2^^ OPKOY 

LXXXI 

Tsvirjiaiv* oi fisv roTg yovsvoiv, ol Ss avyysviatv, oyrwg yirrixwy 
Xsyovrufv, cig xat OiXijfiWv iv Kolojd fpriatv* 

TESTIMOKIA 1 adde hoo Euphorioiiis fragmentis ap. Meineklum 

anal. Alex. p. 29 8 Tiieoplir« h. pl. I 8, 6 9 De arte 1 •*- /} 819 

X6 Hippocr. lex 2 18 1. i. 4 22 Jusinr. 1 28 Menander Golac. fr. VII 
t nn p. 156 Mehu ADNOTATIO 10 y^Q om. PV 18 Phot p. 152, 10 £M. p. 508,6 
Hesyoh. I 422 ysyhoiatv £ */itux^v Schneidewin 1. c. p. 429 dr- 
Tixftfor PV 23 liyovtai Ruhnken ad Tim. lex. p. 66 4>iLi immo Miv* 
avSqog 'PiX4f^<oy Littr^ ifUip«ty EV ifiHpov P 85 

dkV ovSi ysvijrfjv Svvaft dvev^Tv oviiva 
ovTwv rofjovrtav, dXV dnslXrififjiai fjiovoq. 
xai ElQijvatog h rw mQt rtjq drnTcfjg avvfjd^ftag g>fjalv* ol fdv 
ovv ix rrjg avrrjg (pvXfjg oyrf^ tpvXirai Xiyovrai, ol Sk ix rijg avrijg 
q)QarQlag g^QoroQig, ol di ix rov avrov yivovg y&frjrai. 5 

Toiavrai fiiv A^f c^ elalv, «c awayaystv i^iwij&?jfisv Koi aVa- 
nXijQdtaoi Hai iuMQlasiag o^itaaai. xalnsQ dva^SQOvg rrig inifioXijg 
ov)c larQoTg fiovov o/varjg dXXd xat yQafifuxrucoTg, pt:g fiiXsi ndafjg 
ovyyQafffjg rdg Qijasig HSfjysiad-ai, ovx sXarrov T^fisTg intaraa&ai 
snsiQad^fjfisv, d^avftaarorars l^vSQOfia/s» iid, xav dfjtsXfSg aot nva 10 
'^QfifpfSvad^ai io^jj, fArj oxvfjarjg ^fuv ifjnpavsg noifjaat, inst xal rd 
nQuyfia dvasntrsvxrov i€at avrot ovx ivSo%6nQoi nQog to fta&sTv 
d fiij Xafjisv. schol. ELPV Mack 1. 1 p. 2 Littrd t. IIII p. 628 sq. 
Daremberg p. 219 sq. 

ADNOTATIO 1 ysvvn^faa ELY Ysvv^ttiv Meineke dvvafjiai, sv- 
qeiv <p: oorr. Cobet dlX* ov dvvafi ivQitv ot/<fi yiyiittjy oddiva uel 
dXV ovdh Svvafi sdqilv ysv^tviv ovSiva Dobree aduen. II 683 2 6vt6jv 
Luzad ap. Buhnken. L Q. p. 66 tiay (p ix tdv Hemsterhuis ad Aristoph, 

T 

Plut p. 326: probauit Gobet to»ov V aJtJt': aga y* HemsterhuiB xal 
uolgo dmiXi&fJifiailjumio xai niQulXfififMH Dobree xai xataXiXnfjifiat 
uan Herwerden obseruat. crit. in com. gr. fragm. p. 122: unde Bcripserim 
dlX* dnoXiXitfifia^ conL Ter. Eunuch. II 2, 7 3 ElQtjvaiog em. Buhnken 
l c Koen ad Greg. Gor. p. Xyill ^Ptvd-og (p t^o om. L 4 avt^g ante 
(pvXtjf om. P 5 (pdtOQig E 6 totavtat^lOfAiv om. P 7 dvanXtj^ 

Qioaitoa L intpoXijs Daremberg intjpolioY intjfioX • • E int 

. . . latQOio L 8 fiiXit Cobet Daremberg fiiXXii ip 10 ^avfjtaat6tati 
om. (spatio uacuo rel.) L 11 iQfitivivad-at L (fd£ai uoluit Daremberg 
Ttaii Sh £ Sva tov L 12 ivdo^6tiQOt scripBi ivSoiot (p i9 i ! ■. ■ ■ ■ . a* . . :, ■ ' . ■ ' M Bk/jaTQiafiog' 6 Qmxaafiog. ovzw Baxxsiog ri&fjaiv. iv ivtotg ii 
6 dvTiyqd(f>otq svQOfisv fikffTQia/Liov ywQ^ - ^^ ^ oyxwg ii rov gi- 
' nxaafiov arjfidtvstj xad^cSg xai Ssvog^dvfjg o KoXo(po)vi6g (pijaiv* . . . 

*. iyw ^ *€fiavxov ndXtv ix noX^wg (piqoiv ifiXrjaxQt^Ofxrfv 

dxxi xov i^Qtnxa^ofifjv. schol.: MjK^Y Littr^ t. II p. 686 Da- 

r^mberg p^ 90^ ^ 

• » . ■ ' ' 

10 d 

, . . . ■ 

LXtll 
pkfwciisa* Bv xtaiv dvxtygdipotg evQOfUv nXsvfuaisa, ovx oqd-oig. 
pXswdiffi ydg '^^ xd ftvl^tiSr^ mt fiXiwa ^f fivl^a. schol. Y e 
flcbeiHfl msg. Coibeti 

15 «" 

' Lxiln 

ifiXtfida&fj* inxla&ri, ifiaXdx^f], i&llfif]* sXQrjfxat Ss naQa x6 fiXla- 
astv, ' S ^ iafi fiaXdrxstv, (og ^Aqttno^pdvrig iv^Qvtat (prjatv* 

TESTIMONU 4 Epid. I 13 aegr. 2 6 Xenophanee fir. 9 poet lyr. 

gr« p. 8S0 Bergk, at uide adiiot. 7 uerba iytd — ipXtiaTQi^of^^^v ex scripto 

< prosario, epistola fortasse ifetita, Meineke ukidic. Strab. p. 2l7 12 Epid. 

mi 1 1 V p. 144 L 17 1. c. V 1 t. V p. 204 I* 18 ArfstopK «u. 11.629— 80 

ABNOrTATIO: . 4 He8y(ih.:I 380 o^ 'om. UV dvxiyQdfpav Schneide- 
^in 1. 1. 1>.410 . hjfkCtiog dkJJ^ 6xoW*<(<rU. aiiiMUui^K^^D xoKfavtOQUi 
post (ptjOiv lacunae signum posui Meinekium uindic Strab. p. 217 Beoutus, qui 
soholion hoc nmtilum aibitratur, ita ut. ipa.\im. Uittd Colopl^omi poetae exci- 
derit ^pXtjatQlioyreg ifi^y (p^ovtl^ dv 'MlXdSa y.^v\ : aliter Sjt^hnei^ewin 
p^ 420 7 dk DJLjQ TmXiv sctipsi noUr DLQU , ndktv noXiv Y wiQtav 
om. DLQ ipXiiatQiiiov (p: em. Meineke .vLQtbak iyc) «cfA. -Xenophanis umum 
esse putarunt uiri doo^ ixTfoXstPs noXtv (piQotv \ fX^atQilov^^v^. ifU- 
(ovtdv ix noXijog ilg noXiv ^eQwy dv ipXijatQi^iov [dvd ti^v ^EXXdia\ 
Schneidewin cpnl. Xenophan. fr, 7 Bergk noXiov ifs n^Xtv, nSQoSv \ ix 
7i6Xiog ipXjiatQi^ov Duebner ix noXfoig tpiQfav pdaiv Hartun^ ^^^9" 
atQiaiov Daremberg 8 iQinraiofjLtivDhQ 17 H^^ch. I 381 £M. p. 200,38 
Qreff. Cor. p, 562 iniia^ji coni. Scheidewin 1. s. L |>, 428 188 iox^ Y: 
eorr. Daremberg eha Xafim^^ nioloStf li&fiiwg* 

ofiolwg xal SnpoTikijg (4if4vrfrai rfjg Xil^swg h UaPSti^ 4;biDl, V 
Daremberg «p, ^l *4 - . I V • » • • • • J > 


LXV . 6 

itoxiovfjv* ot (,iBy xo temv oajonv. ot i^ .Tctg xorvXag rwv la/Joiv, 
i% wv iariv ^/^Qttfrotpav^g 6 Y^af4.f4aTix6g* rXamUtg fi xal ThJXPfAa/og 
Kud 'In^wv.ot^ xa ta^ia* ov yd^, wg fivff €g>aaavj.at vnoyXovrlieg 
elal Mxoivai dXXd rd aipaiQmfiara t^oD^pvfABva* .ad^c i^ fif^V 
avrai nsQitpsQetg, if vlg xad^ijfie&a, (ig xat *JiQiaTog>dvijg o xwfii- 10 
xog iv TQHpdXrpri* ; / - i 

. . T^ ii «2^ 6'!k9t7f6g !iyiyviaM tra$ ^^a^^vof* * 

ini rwM wox^MfWK iiQjfo^' cihog ovzoai;. . . . 
ital £?7roA«( iv K4X^iv* ^ • \ . 

og mldig^ftsv T^fmqadfyi^ . ... ^ \ tft 


I t 


TSSTIMON^ a S^pl^es^ fr« 4iO |^. 188 Nok: aA Ihi 70» p; 289 
nafert 6c]i|^eide«in L e. p, 488 .6 Hippoor. L q. V .7 .1 .T p« 208 L 7<«ai# 
bMC Aristoph. 37«4 ^nigmeatiB i^.. ^aaolu p* 187 8 Hippjtfxubt eft |[ritai<^ 
maijpiu: oC^ aolmQideivlil ^^fii. l IH 10 Jvistoq^lu Trijplial. fr.<XVl t;V 
p. CXLYII Mein. UEnpolU Bapt. fr. 1 t U 1 p. 447 ett V 1 p. lJiXZ.Mj MMKtOTATia 1. ^lHi^tf y 'd»Q66titi^fl(i^^i»aM ^ M^^vtV 2 ol 
<r AciitopluBi^e . ^ ;T 6 Clateii. p^ 866 PoU. H i8S Heriycli. 11 52t liOteck' 
prd^vpat&oL p. 280 Oortins etym. p. ^2^ koyx^^iv V: etn; Dafefaiber^ 
8 i^;(oyil<^rTi^ea V: em. Darembeig 9 xo/;|fi2^»y «r^»^/zfy«'lii VI' 
legii Dirtei&berg, iuid0.09)|e»^Oi/^i»iMx uel itf(p»$Qtofiivtt ftnaaitSgger iO xin^ 
.. ' ■ • .. ;■ • ir. .' ' ' ••'» 

/u^(fo;70»d(Sclmejdev]np,424 llT^A^ft^Qtf I^tacepbeng^r^iM^icitV it2w^ 

siM ut 8crip9i in V legvntiv Wf (Tlty^* d Uan9j^. oil^ntMf idg 6agiv9ti 
Schneidewin p« 423 ^ rlp <f €^; d kUsms iyyvTmtoltif Satpvoc eubiBtel*. 
lecto int^Hc Darembe^g r/f <f' iar iXfyas iyyv%ata r. datpOfrixmvi 
Jacobi «vr^ t/^ ^otiv tiklnovs t. i?. Qoet^lUng j, o^ p. 4 18 i^ci <^* hU. 
Ooettling xoyXwriSv. Y dgyovavt^f Soiuieidewin oo^. Mir^al» XII 67, 10( 
!^}^o( avrdf Qoettling 14 K6Xa^iv: kamo Bantaig; fabulanim nomina 
mntata esse uidit Dne^ner 15 olc V: emendate Atb^aene .1111 pw 188 e^ 
tvfjinaviCe& kihfiDMm 18 liiino ner^m px Atben^o evppleni cfm^i**' 
Xtig Dnebner .U t »• i . ' > , V 90 

xal Tov Khtqtma ravta&ev dviQog q>atf ix^^ 
5 1^X9'' ^^^ KO;[(avwv, xa ii xdrtai^ev dwvliog. 

^xat Kqdrt^g iv SaXa/Mvloig* 

ihai^av yvvatxsg ar 0Q;^7jarQliigxaXai 
inflrdSv] xoj^wvSv rdg rQlxag xad^Bifiivai* 
fisfivtjTcit xal ^Qdrrtg iv XQvaiTirna xal EH^ovXog iv Sxvth. 
lOflchoL y Daremberg p; 214 sq. ... 

LXVI 
iatpaniXtaa* v^ .iajpaitiXi(f$v ivnQXXtSgT^oig nnixQrftiU 6 'InnmtQd'- 
rtig* onsQ •••••••>•« o ^^ BfoqffSog oi^vff nai ^Xyfifia xai g^Xey" 

ftovijv g>fjaiv slvat rov ag>axsXtafi6v naQa&ifisvog EdQtnliov Xi^Sig iu 

tsTfjinivov xal 'InnoXvxpv^ uyvo^ag rfjg X^iag ro noadXov xotvdSg 

yaQ o'InnoxQdrfig rova^pamiMffjiivinl rivog fiXdfifjg rl&rjatv* ISiiog 

<. TpaTIMfilNlt4 8 Supolis Colae« fr. XXXlt t» Y 1 p« LXXTtn Mein. 
&.Gralte Jaol. fn T..t Y 1 . p/XLIX Meifa. Slrattb ChijBipp.fr. III 
t V 1 p. OX.TH«-*BlibuliiB Sutor. fir. t T 1 p. OLXXXTI 12 Hippocar. 
]. L T. 15 1 T )pw 314 li 15 Surip. Tetneia. In 7^1 p. 46r Nok. — l^lp- 
p<Hyt tti 1652.' . . ' 

• AI^NOTA^JO 1 xdn$x%n$f Oobet' iwcvvlMt. p. 221 »«lflri««fc;c 
paebA«r ei JBolineiclewiii. p» 429 irati iMwv.HO T «of;C«^aic T 2 ^i^r^ 
^eiaTv^ii^ Cob^ ,,tt^$i.e jua inaiMe SehAeidewin noeSs uel axQifpBtg 
i)Qfbper .3:^y,J^«faiTa^f I^ii^er ififimnj€$a Y 4t x. t, X^.fpaaly rd 
aytn^^r dy^Qdp ixM Ti ecuce» ^Naudi t<^ JUk^* ^uraiv driQdf ixsir 
Tayut fiigtiVvLehneTi probauit Schneidewin p. 426 nisi qnod r. K, ro» (paa* 
ftopooiity xai JKiXQOnd ipoif dyeo&iy dydqdg aeSft* liffw^ Goettling p. 6 
& iiay;f api^capiT .-^VrftfofDaremberg &vfiyidosY &vyyti<ay (3toetQingi co- 
teram ad rein -^ sehol; Aristoph. ttesp. 488 6 Za/tiois coni. Daremberg 
7iMgnti9 eii eondlamataB inatfay ovy yvjnyalkaXett r' dqXn^tQtisg Dneb- 
ner yvvatxts inat^y at xalat t* dgX* Goettling t d. p. 5 ^QXtjaTQtisg 
fVfjtyat'^ inaifay xai xaXat Jacobi Indi memoriamiil xaXat te latere 
gBftpieatuB est Sehneidewin p. 4^ 8 t(Sy ^dd. Daremberg xoyX<ayoiy T 
•^ dr^ano^T: ete. f>aremberg 12 t^ Daremberg td T 13 post Bnsg 
laeiBuBBi^^Btatili . H a^paxskktafidy Y : em. Daremberg 16 ^x Ttjfiiyov 
Darembeig ix nttifAipov T 16 ^(pctxiXXtafjidy T [is] OTS fiBv hi oivvtjg ors ii ijii bijt/^swg, svlors i^ int fiQa^ 
Ofiou x«i «{ri^nyf^aiC* ^^i Y^^ wii^ ir^ nfvPTf^ ]a«(^>/$ iWrtlf^ . 
T^v Xi^iv, oara a^axi\i$iiv sXtfB td fiijiifnag' dif^dvo^^^ aUf^i)^* 
vo/Lifva; fii^nors ovv in oariov xld^tiai x^v ki^iv (roi^ <rfpaKsXt(r/40v) 
dvrl Tfjq ajjtf/s(og* sajiv Uhv 4ud iHQoiotov iv xfj § twv Ioto^ 6 
qmv XiyovTa tovtov tov TQ6nov*\:fcnri^ii va/itsaci^i&iipaiiiit^k *'- 
To oariov, ^Kp^eZog vAx^d imafdnff. 4/diiXu Mml iAi^^^nnoKQdTtjv 
soTi d-sdaaad-cu ro avTo kiyovra iv iiUjiiffjatii^ s oiSTiAg* jfai^iri^ 
rifjiiqav ii f*sxjQl iognliog tov jiQlaTOivog iovXijg 6 novg avTO» 
ftarog ia^axikiasv sacad-ev ht nXaylov xai rd oaria ^ayivTa dvf" 10 
adni^ xai ^tsl^TJsi tati fnnQOv. sehpl^ V DArembeig 'p;dl7 flq; 

f f •♦ <i « •' 'LXVIL' - / . ' .'•'- •• •» 

iigTQov* TEntxXijg ftsv tov inlnXow* sviot is to mQiTOvaiOv* Mti" 
TQoiofQog is to imydaTQiOv, cSg xai^^OfifjQog ipjjai* 

fvns H fiiv htdfSQ&s TcaQtjfiivco ^noQSHLSiQOv ' ^ ^ ' 15 
iiQfQOvIato ivvovrsg. . • 5 lu • v.:^ 

BcboL y Daremberg p. 218 i> Lxvnr i \ dXvafiog* dnoQta, dftrjx^vlotj Qinraafiogp scho^. V e scbQdis mss,, 
Cobeti 20 

TESTIMONIA . 6 Hewdoi m 66 f icpia* V '41 t. V pV «8t L ♦ 
laL 0. V ;26 t V p. %%4iJj U X 67>TQ 19 HJftjocf, >l. h Y.M 
tY,p. 242L .^ _ ■•..', ..'..: \. » »'\><i<' "■ \ ADNOTATIO i ih add. Daremberg fqtyfiov '^ tefliahte Gobeto 
8 dtfrdf Daremberg aiO Tii V 0^«rK€^VC«*v .Y. 4 rdi^ ^tffi^jyir^r^di' 
eliminandnoi ^i f^J} immo y ^iafpa^iXX^Y 7 ^tU ifini^fiiAxt^a^ 
iaanti Herodotas 9 haeo ap« Hippocr. sio legimtar: jiQunlwyo^ iwiXii^ 
ttMfiatos'd nodg iaipatiXtw xmd fiiai^ .t(^i* noidg M^d^ ix^kXa- 
yiov xml td iatia 4fttn^ ytv6fZ€va dniai^ xai H^^st ktnti fi$Qx6vx€Xi 
10 iOiptiTtillittiiV V It fitXQtk Y: oomiaa 1& EMl pi '267, 28 EoBtath.: 
p.1700,9 Apo]lodor.Map. Bohol. i 579 tdyJninkovt^ uxip^ t^v^itni^tivY 
intnXoo^DmKtkhtn^ .nsQ*t6ysovY 14^*0 fttjQoa tptialYi em; Darembeig' 
15 IxaTC^^ei^ V naQtif/tit^Y .teste. Oobeto . tf ^^r ^oi^ Homenu . Hq^qh^Y: t »1 1 8t LX¥ini 


il^fiimv^ .«b^olflf y e tebAdb nns. Oobeii ^^tA; d^Jfv X^^^, f^Q^ Mx*0fn ntfAiiifOiv — 1« 1 II »» > LXXI 10 KaraxQfj^fTiHwg dvtl uw /LisTd piag mu arsvayfiav qxavtjaai viraxB 
vj^ XH^ivb Bchol. y e schedia iam. Cobeti 

... , • 

iica^iaXylj]\mQitoAy€tv Uysxai vo (tsvd vitwlag^Hai oJtvvpjg dvia- 
'a&ai vov avoftaxav» sohol. y e schedispiavr QobeM ' . 16 ^ 

LXXDi; 

iAiFVCi}!* Baxxttqc fisy iv a (ffjalv d^Hv^ axoXd^Siv. Xij(ov Svt 

*HXsToi fjisv sXivvHv vo axpXa^iv Xiyovat, QvfiPquoi 5s vo dqystv*, 6 is 

TaQawtvoQ 'HQaaAdiriq iv vw fi nfog Baxxitov mgl vcSv 'iTmoxQdvovg 

^Xf^WP q^mv lill^ifid-a^ vo iXivvitr^dffd: vif^ SXjjg^aSvJi.ii iavtv 

n'^i^f*ij ioi^-tjXtob ttkl affy^, oS^ xaldXiav kifovbi' xid ^Xtav- 

^sg sXaiov vo iv ifXl(a Xswtavd-iv* imt oiSv ot dXsaivofisvoi nQog 

vavxlctv ayowai^ vp ^avyd^siv iXtvvsiv dnov* iftol 5oHst vo iXivv- 

- • T6AWU0mii ' 2 1/c Viis t. r p. S42 L 6 1. 8. V 86 t V p^^8«L 
-**»#'Xte ^EI^^: 1.0. V 8» t. Tp. 255 L . 13 l l V 89 t T p. «64 L 

: AIHffOIlATIO 'fi OdeD. p. 400 HeeyA* II 6 ^U swipti Sa V 
ni^m^y%iik\a ¥a cc^rad 17 EML p. 3€i0)40 H^sycii. H «« ' Giioev Coh 
p* 602 OAlen. p. 464 Lobe«k rhenist p.280ii. il.^V\iUv Oohtit -iJuvtn&itv 
(sioiftepA) vV . 18 "Hliloi^ DilNBilbeig AZtol V ^ufiQioi V: «ttr. Dftfom- 
berg lOTa^^al^; oosi. Sylbwg 20 Xi(€my ipifoiy V: oon« DmnxMitg 
21 4l$my^S texioi» adde 22 •?A<'T(kiytf/u«9/o» V tMto Oobeto . 81 

ixavog lad r^g mtv^g xal ^lg noXXwg nmTOvaijg Xi^tifig h^HS/f^y&qi^ 
rijv xvQuavi(fiiv* tvcsniad^diuQrivig rvnoi xai a^aytisg ai rj^v sgfijj^ 
vtiav ntmarsvfiivat rsd^dSat Xij^ig. naga ravriiv yi roi rtjf. alrlav 
noXXol rfSv iXXoylfiwv ovk larQoiv ^vov dXXd xat yQa(4>(4mixwv ianov^ ^ 
iaaav i^iffi^aaiad-at rov avSqa xoi tc^ Xi^atg inl ri xoivors^v ri^^ 
OfiiXtag dyayiiv. S^voxQirog yoQ o KtSog, yffafiffffrixpg wv, iSg (p^atv 
ToQayrivog 'HQOxXil^g, TfQdSrpg il^t^dfisro rdg roiaivrag S^anXovv 
fwvdg* iog ii xal o Ktrt^vg ^AnoXXcivtog iaroQii u^l KaXXlfjtuxpq 
dno ri^g 'HQOffdXov oiitlag* ^^' ov q>aal rov fkxvayQciov Ba^ ^^ 
XStov intfiaXuv rfj ngayfMKriUf ncal itd rQmv awrq^fi^, 7jfXijjQ(3aai 
rijv nQO&saftlav, noXXag noQad^ifXivav ilg roSro /dotQrVQiqg mujrwvm, 
& Jjy rov iftnsiQtxdv avyjj^Qov^aavra (DiXXvov iui i%a^l§Xov nQay^ 
fiarsiag dvrstnstv, xahuQ *Eni3tXiovg rov KQJjrog intrsfioftivop rdg 
Baxxiiov XilSitg iid'. • avvrd^stav, ^AnoXXotdov rs rov ^O^swg ravr4 16 
noiijaarrog, xtd //loanoQliov rov Oaua nSat rovrotg dvrsmovrog -•w* ADIiOTATIO IfpvatvB iyofiaTOnitav %hO xaiio{coTi.d£)g 

o flS 

2 Ixavti^s C ninrOvaav F ninxovaav a> S^y oi (oorr. dQ tvnt» xal 

0(pQayiii. io (corr. df) 4 xid-iaai' v (corr, df) g to» om. B 5 noXlol 
T(ay—lM.€iaviQelg p, 32 edidit Fabridus biblioth. gr. t VI p. 239 sq. ed, 
Harles fjidyioy D cod. Vat.: 1133 7 dfiOiXtag <os (ptjaiv^ B 8 ra- 
qafyT^yosC 9 nttuHs^ ta (eoi^. dl) zmisils ? dnoXXditiqos i 10 ^JiQa" 

X 

(ptXovg i^^^o^fo^Uov ABDF: recepiiCharteriTiB ^oiotptXov A t€Qoio<pi.Q 

11 intpaXiiv (imt int^aXXii) B l^noXXds naga^ifi,: ct GfJen. p. 404 
IdQiajaQX^^ tov yQufifiavixov td nX^&os avx^. (scil. jBaxX€%) t^v na^ 
QaSetyfidton^ dS^qotaavTOs, &s fp^Oiy* (Doru. ipaatv uolgo). ^SQi- 
^if iiyoy A .B naQu^ifiiyos D 1$ tos ipta: corr. gz avyXQOvtaay- 
tatpiltyoy C avyXQOvtaayxa D 4^iX%yoy ecripBi fpiXtyoy AB cf*rf Cobet 
^l ^ «5 H> (in A erasa) a>: om. F ilapifXov B 14 dyTinilv C *a^«f ^ 
conieoi isntxXiovs tov Fabricius xai nuQ* inixilivatov BCD: tuetur 
Daremberg 1. 1. p. 224 sq. naQintxilivOzov Ag naQinixiXivaov cod. 
Vat. 1133 naQsntitovaov F Xgrrds c xQitds ijp» iniTifiOf^ivov Tor- 
nebus innififiivov ABD ini^ifiivov Fg ix^ifiivov C l^ poat iid 
numerus librorum excidit: Y coni* Fabricius iid avvTaliiov'* de ordioe 
alphabetico intellexit Daremberg 1, c. p. 222 %l C tavTd scripsi tovto 
(p Tavtd TOVTO uoluit Ermenns 16 itaxo^iiov C JtoaxovQiiov Char- 
teriuB fpaxa Fabricius <p<oxd <p(o ndltv C dyttnoyTOs C d2 

9t %ina fifiXtcav, HmXXmiov n tov Kmiwg oktmalf&ia ngo^ 
tw Tov TaQavjtvov [HqoxXMov] tQta ngog Baxxftov iiaygdxffavrog 
^ rXavtUov rov iftnnQixov ^t* svog noXvarlj^ov ndw xai xarol 
inoij^slov nmoiijfASvov tavtd initfjSsvaavrog n^Sq ts tovtoi^ Avai- 
6 juttxov tov Kwov nal fitfiXiov svog iicnovjjaavTog nQayfiatsiavj fistu 
ro^ td tpta fAhf yQarf/ai nQog Kvitav tov ^HiQoq>tXsiov, tgla is 
nQog ^fjjujjtgiov* twv ds yqafifiatixwv ovnc sattv vatig iXX6yifMg 

tpavslg na^^X&B tov avS^a*. •••• nal ydg 6 dvaSs%dfjisvog avtov 

EvipOQtix^v naaav ianovdaas Xi%tv H^fjyfjaaa&ai dtd ^tfiXtwv ^ mQi 

10 Sv Ysyqdfpaatv jiQiatonXijg xat "AQtatotiag ol 'Poitot* stt is ^AQi- 

otaQxog •••• xttl fisvtt navtuq *Avttyovog,itttl Jiivfiog ol ^AXs%a»^ 

i^stg. S&sv htsl tivag twv uqx^^^ <^ dnoiox^g tzXXd fiifXkjJiwg 
ifyovat, it avto tovto /Ltstd tovg ^Qwag ytal aitot tstoXfiijxaitisv 
nsQt tov dviQog awtafyti» svXoyov oSv ijyovjuai ■ nQoanHV tovto, 

l^ori noXXal twv inl tdg yQatpdg OQftcSvtarv 'ysyopaatv vnoX^^iig^ ADNOTATIO 1 r^ G xntiifog g ixjaxaiiixa A 2 'HQaxXii^ 
d^>v addidi . S^ .noXuaxiatQvT) xutaOtOiXstov BC 4 ra»rd s YiiIcaniuB 
Tovxo (p 6 unitts Ubri traetatione conf^cta z, unde pi^liov ivdg Bcdpa 
n. jalirb, f. philol. TiXTtXVim 285 xal /Jt/U/oy <pg 'x fitpXioiy Fabri- 
cins itanoviiaavtos (o (corr. 4) g B xci om. AB iig D *HQO(piXaiov g 
^QOtpiXtov (p 7 uerba tcjv ih — SviQa post fitpXUav g* praebent tp: huo transpoBuit BlScIimidt Didymi fragm. p. 24 iXX6ytog B ilkoyUog D iX^ 

ftog 
X6yuag F 8post SviQa lacimam CBse Bignificaui 1. m. 1. p. 286Bq. dva^ 

Xeidptivoc 0) (corr. df) g: tueri stndnit Schmidt 1. L| Bed Bcntentiam retrao- 

tanit ans wiener hands. p. 5 =: ber. d. k. acad. philoB. hist ol. t. XXI 

(1856) p. "269 A^xov Schmidt: de oosmientario Enphorionis !n LyBimachi 

libmm cogitanit Menrsins ad Hellad. p. 967 9 svioQianv d ^ C negl 

(iv ot 'Poiiot post uiQiataQXog exhibent (p(a: huc transposuit Schmidt 

10 'AQtatotiag corruptam lectionem BC exhibui: haud scio Bn^AQiatotiktjg 

Bcribendum sit cum Schmidtio aus wiener hands. p. 7, qui olim in 

Xg yo. dQiat6povlog 

codd. dQtototi exaratom fuSsse putat aQtatoatiag k aQtatotiag cod. 

Yat 1138 aQLatoniag cdg IdQiOtiag z dQtat6fovXog xal dQiOtotiag d 
u4Qiatoy€it(ov Franz conl. Plin. n. h. XXTII 4, 31 11 lacumen statui: cf« 
n. jahrb. f. philol. i c. p. 286 JCivpiog: cf. Schmidt Didym. p. 24et2 8q. 
12 iml tivctg B inttivctg 13 tovtovg todg fjQcoag uolt Ermerins 
15 6Qfi6vt(av C ' 33 

bI ydg Stra nyiQ eS^ ianovSaaav q^iXavS-Qtinn^ avoff^Affai, 17 
iaa ^v^vre^ i^^) ig>Sovfjaay ifiipaivi] notfjaai,. ravxd^ mfeg Svb^ 
i€il^awig xijg dfuaovg fiiTaSoasaig huxvfjv dnijviyMVTO fMqrv^av^ 
7j xai rd jui^ ovfifeQovrwc laTOQT^iwa iiOQ&ovv ianoviaaav, ituTfj'^ 
yo^fjfv ov% okiyoi nsnolrprtai T^g avwtS^Siag d^poQfiijv* oig ndXivS 
dwsmowsq ^TfQOi aq^iqa nov to ^OfiJiQtxov SSsnX^gwaav. 

onoutv (h) sXntiad-a snog, tcmv ni htaxoiaoigT 
m dwixaTfffogfjadv Tivfg ifig^Qovwg sliorsg* 

avS^ dnafxvvaad-ai, ots Tig n^OTsqog x^Xsmjvif 
noXXol xat tu anoqdiriv Tialv slq^fiiva ifp sv avvayttydwsg, ovx 10 
dmqnov yqaxpjjq intvoldg ijvnoqjiaav xal ra dvanaSsltTOig taroqifT 
&iwa fASrd koyov naqa&ifdsvoi* ol ds xal to daaipwg Xsyofdsvov 
il^Xwaou xal toSto dvaXsy6fiSvov fiaxqdSg ovwofuaTtqov dnooTSikai 
xal Ta dfjupi^oXoig slqTjfiiva sqfiijyevaai anovidaawsg evXoyov iofyev 
dntjviyieawo* toIv ii slqrjfiivoiv x^oxtjjqoiv slg SxaOTpg svXoyovlS 
TSTvjrrjxsv inalvov* ntSg 6v fMstfyvog dliiOVTai itxal(ag Tvyydvsiv 

ADKOTATIO 1 ^ Tumebus plerique enim z 2 oi7x nncinls 

saepsi ifjup^dyijaav C i(p&aaav ooni. EiutaehiuB rifvrtt tivkc B 

3 dfieirovc G T* dfiioove Franz dn^viyxato (pi em. g 4. avfupiQOvra 

w (oorr. f ) 6 T^g om. BC 6 ^fitjQixdv G 1 Y 250 dnotov BC 

X* del. Bentley x* AB ximtja&a C roiov Bz xinaxovaaig C 8 dvt-^ 

(xaitjydQtiaav C Tti^^f BC ififpQdvioc €ld6t€g ttvhg CharteriiZB 9 £1 369 

avdQSg Cai dviQag z dnafivvaad-ai ex Homero Cobet or. de arte 14- 

terpretandi p. 151 inafivvaa&ai (pm tattg Charterius nq^ttQOg ez Ho- 

mero CharteritiB Cobet nQ^ttQOv (ptu x<^kiniiv€& B Xalfnatvs Xa~ 

Xiniivo& o> 10 xataanoQairjv AB slQtjfiivoig B 11 tvnoQ^Oav B xal 

ttt — naQaO-ifitvoi, tierba nescio aa oum Ermerinsio post awayayovtig 

transponenda eint t* dvvnoMxtag B 12 n€Qt^ifiivoi AB €^ xai Tnme- 

bus daaq)fog Charterins aatpiSg ip fiij aaiptag Ermerins 18 dvaXi- 

y6fi€vov scripsi duce Eufltachio, qui id muUis uerbii ecripUtm uertit dv (pd 

inl fiaxQdv Charterius 14^*dfi<ptpola ixtlva ta (praeter df) g anov" 

idaavtsg add. fz 15 antjviyxavto z dntjviyxato Tumebus dnevBy^ 

xa fiivov g BO(o dmytixafiivovg k €l l^xaatog z: iquod fortasBe praestat 

r (og Og 

evloX s^XoyotgBD €vl6yovF l6fieitovog% fieliovtp fAeZCov{ogf)F 

fieK<ov (og fietC6v(av Tumebus di$ova^a& (pwi em. Tamebua <f*- 

xa 
xatag g d$ {taotg iixatotg B in marg. ab ead« maaa) AB iixa C ivnata 

tvyxdvei Charterius 

3 84 1 

HmpuiTtn^ xsxi$^nv$a* nmtyd^ svQ&rswg Svsiui noXvv fiehfiQfrm 
^omxofrx^UTQCcug na^Tl&artu ri^ iv raHg qi(avo^aXj}9^Siav, iiO^ov" 
ftivif . Ttt 7<37 Mxm rQmov dva^QOfiftiva, ar^yvXoirs^v ii djmy" 

6 ^Aovoa rd -xmvori^tiK st^tji^iva, rov 9ag)ovq xat rixayfiivw ^noXvv 
s/ov(ja,^6yov fnsrd' rov. rd cnofdiTpf noXXoTg • sl^ijfiiva vip sv 
Gwayay%iv* voaaivvijg :yovv ownSisoig ^rufiaX^fievoi nXfjd-vv ol 
fisv svsxa ravrijg iintaiwg ovdi^ldv dnfjviyicosvroip^JDtv'^ imi ^(loar- 
nLOQsg litwg- nav ro noXv» oii is iid rd dyav dxQifisg fiaraiiog 

*10 il^tjyovpisvotf rl ion yivvg xcd rl rd nXarv xai rl ro d^r^ovofiacdv 
xal ri ro utleQOKdiXiOv xal arsvamog fusikru swt rovfw^ ^veqoirsqa 
Qi^fjtara* sl ydq ftiXXoiftsv rdg naxH yivotimofiivag ^anXovv (fxavag, 
rf roi ndeag otps^ijaofAtv i^ijy^aa^cu ^ rtvagm dXXd ndaag f4sv 
diiSvarov^ nvdg is [ov\ ilKOtov. -^ ydg iid iwvjjdxov s^anXwaofiev 

15 avrdg Q^/mrwv ^ iid rSv ^^ avvfj^-Qyv. aXx' ai fliv davvtj&Sig 
tlg rolfro d<pvsZg falvorroi, — J*xrdv yd^ rd ^rrov yivwantofuva iid 
rdlv fiaXXov yivmaxofiivtav iS^anXovv^ — al is avv/j&sig iid ro inlajjg 
slvai ifavsQal. nQog ro irjXiarixov r% SQfirpftiag ovm saovrdi, oig 
g)?jaiv ^nhovqog. dnoXXvrai ydq litwg rtjg sQpiijvslag ro (pavsQov, 

20 00-^ vno Xoyov Kad-dncQ nvog olndov f^ayyavsvsrai (paQfidycovn rcuv 
is dXXwv ^EntKXijg f^iv^ 6 xard aroixstov noiijad/isvog rrjv dvneyQa^jjv, 
fxaralov awrofxiag iyivero ^TjXtariqg* nQog rca ydQ ft^ ndaag i^- 

ADNO^ATIO e HeXf^Ql^via ivQiaeats B ov ^iia^tos D Char- 
terius ovQiKaiotg F (oorr. f) ood« Y«t. Ild3 ivex€v a> nOlXtjy B 3 <f«- 
(OQ^ovfiivtj B iiOQd-ovfiivovs G 4 «nayyiXXovOi B 6 ienfivoxsQOv Oh&r- 

teritis 7 ovy k Ch«rteriti8 TaieiogkC awuyayEtv \ , rd^Sfag B 

xarapaXXofievOi C 8 i*xatav Chnrterias 9 nav x6 om. C i^d xd 
dyav dxQifikc fiatattag ErmerinB rd dyav fiaxaUos rd dxQipkg {pto 

10 yivtl C yivof (a noXv d datQOvofiixdv a aaxQOyofii A daxQO^ 
vofuxji B daTQoy6fAiov0 C 11 dxQoxdXiov g dxQOxoXioy (p dxQ6^ 
Tiilooi^ Charterius atsyoinka (pi em. g 13 ^rot. B et AB xiv%la C 
14 ot;* add. Eustaohius: om. (p 16 ^f Charteriue a(pv€ty'A 17 ih om. C 
iict add. TnmebttB EnnerinB: om. AB xai C , t^ intatjg Stephanns 
Charterlns 18 tog (priaiv AB 19 iQfitjyiida B 20 xa^(kniQ C fiay- 

yavtvtxai g fiayyavtvHxai AB fiayxavevixai C 22 vfi ^ ^q 3 n EP£ TXANO Y TJiN- HAP HLHOKPATEI AEff.ESiN r vYNArjarH n EP£ TXANO Y TJiN nAPmirOKPATEI AEiE2N VYNArjarH A = coder VaticHiiu 277 

B = , , pBriamOB 2651, 

C = , VindobooeaM XLin - • ■ 

D = , ParisinnB 2177 

P = ■ n 2814 

,. ,, df leotiDsea A.inuin aeoniida iliieiiitK,Dewiin slae lu nifi^M 
'' *■ ■ (T codiconi DF'«d«Eriptao i ■ - - - - - 

O = oodex Ozomeiu!* X I. 1, 3 olim Donullii 

y = llbri boai oioneB 

u = libri deiepore* oiaae» iiel oeito DE 

S = editio nolgata ■ - - ■ 

E = editio EuaUchli oSg ai^tyipiig tfA^i&Saa ioxog 
inefanmvQ na^x^^ X^^^^fiV mAiwci 

avx elTier dXjjd-stg aQfiwg dXV dxQifisTg. iv ifi t^ ntft xinm 

tiap UiOxd dv9fwnov Hoi iv ywaatslaty d dm rov dX^^ 

MV^IU T§ Xiisu 
dllo^daaopvsg' dno^fispoi xal xsd-ofvfitiidvoi, (Si/pffli Bax^ 

Xtio^ SsvoMQivoQ ds 6 Kmq g>ijat nofd voic %m Xiy^aStm toX9 

dXkwffdaasiv hil TOv T^g itavolag naQaqfofov* md-aimiS^ i^to^v 

naqd t6 aXXo qmaas/w xat aXXo ipQovsiv. 
dfaid* BmxsioQ fiiv iptovas ra Xsjtrd. ttv^ Si ra nv9cvd ttai 

OTsvdj sSg naq 'Ofii^* 

dQtu^ <r siaotog iarL l^ 

ittd\ 

XdttfavTsg yXdaajfat dQajt^Oiv ptiXav SitOQ. 

dyvoovat Ss ot TovTa Xiyomg, o^t ij Xii^ avx sv ifikoi naqd 

« 

TESTIMONIA 6 De lods !n hom. 3 i YI 280 L — De morb. mnl. I 
•aepinfl 9 Prognost. 20 i II 170 L 14 x 90 17 77 161 ADKOTATIO 1 nQoleint»r PorphyrfuB de abvtiiu nn 19 2 oU 

Boilley avS-iyiy^c Porphyrins ai&tg evvif tf (fo«df Yuleanifu Sealiger 

^oarodf ip doqdc Porphyriue &qvf HGrotina 3 axiyaroi^s Porphyrioi 

uxavo^C 9> Xf^vp^ nikixii Porphyrinf X^^^vf^ AB x^^vfiS ni^ 

UmHc ^ 4 tttVQOliy» G tavQO&it^ Porphyrioa Boihe, niai qnod /* addlt 

javQoHtg^ HGrotins togt^oHtovc Hartang Enrip. restfl I 108 iroll^- 

Siig (p: em. GHermann ap. Lobejsk. de morte Bacchi p. 11 n, 6 6 d*Q^ 

ovg 
ffXs Vnlcanius dqfidf AB 6 dgfidf B 7 xar* B nqt&t^ C 9 Ero- 

a 
tiin. frftgm. I Galen* p. 494 HeBjeh. I 18S dXlOipdaovtss D tic 990! B 

10 Md^ 9i|cri BC liysa^a^g Zt ▲ XiyttyB kiyitaiO lldlXo^pdO'^ 
oovris B 12 dlloipdaai^ AB afJUo fp^oviJhf z ttXXotpqovitv BO «iio^ 
fqtrily A naQd fd «JUo »ai dlko ipdaaitv f to« tpoiyiSv oonL Ste- 
phamu 18 Hesych. I 269: aliter SnfoB p. 88 OUnoh dgaitjv 17 Xcl- 
^vtsf Homeraa Idpi^avtie AB yUiaapa* dQatjaty HoiMm ^Amo- 
oiiatv dQmtiat 9 18 oJ ;t* Si^ B 80 

Xovtm IttTQtav, oe ftiv ov^' oXto^ fMBvd x^^^ sxovng anovid^dnnfi, 
Ti^v nQoyfiaTeiav Ttvog /Aet;j;g TtXiavovwBq, oig ineTijisvasv Inno^ 
HQaTriq daafpi^g g>avfjvai* xal iid tovto dvaxfX^^P^^^ svnoqijaai 
Xi^Big anoviaaai* xai Tavra, /zaxQdv fdv Trjv Ti/vriv figaxvv is 

5 Tov §lov oi6f4€vog^ itd to [/i/)] awp^ noifjacu t^v OfiiXiav xal naOi 
(pavBQav. Sidovai ydg i^fuv vno Ttjg (pvaBfog [o\ Xoyog ngog [t6] ra^ 
xara didvoiov yBwi^d-httfai . (payfualag xoig. latluag itfrvnovv. Xb" 
Xijd^aai Sb ot TavTa nsQl toS dviQog ird rcJy fiSiQaxiwv g>Xva-' 
em^^ Wi M 0U^^ n&^ ivrlp^i^ xatUWhcf^dijk^tih^.Sdov 

10 Tjyv avTcSv dfM&lav flg vncud^QOv ayovatv. st (jibv yoQ nQcStog tj fwvog 
inBnXdnsi Tdg q>Oivdg, tawg avrov to nsQlsQyov iftifopaTO av Tig* 
insl ds ndXxti dt avvij&Sioi TavTjj %ixQriwai Tfj nsQi ti^v iid" 
XsKTOv (poQa, — J$ wv (H T€ nsQi Trjv dQX(>dav KWftwitav xara/iyo- 
fj^Bvot. igupalvov^i'* Koi tm .fii^ (|RiA>fl«<^M^MX^jg^M^if«|>.«tIi?y ii 

ib UsTogiHfiv , , &ovxviliig . tm !ffQ4ioj[og MM^.ifx^im i\4uf/ri(kg ruip 
dfix/dotv, X^ifog avtyyo^ifpiMij^ -^ ^ .^^i^»9c^ Ti/nSmLToSk ^xf^i^ 
BlQfjfiivov (SvfipB^tpdvmy ^opTf^^ 1^00^ %r7«0Mi(MivbtK^ wsns^filma^. fidvov; 
iBixd^j}asT(u yuQ iv,Tg^mw.fiiQoc ^i^yfjiaMi, t6,n€Qi^T4v Tonk^Tfpf 
qfiiXfav Ttav aQXfidoiv offovOiOv^v, ' fn^t yiyoy^ dvj^Q. XifitjQmi^^. r^v 

. » 

tt wu 9 if < ■ I ■ w i ^ n a ■ * I * • > ^ * * N • 

' . ADUiQT^TIO . t ov\ HXmp B «^ X^0vt cWttliiA iXsiV ^tm' 
ne>V9 . 2'iier]^a xir^ti^fitffOflyttg a4mo4ma.v4^p|9i:p|^.> ..v^ ik^fl^fi** 
xitav, anovSdCovOt XXiv/iv nOiOvfiivQ^ dnoipdtyav coni. Ermerins «fia 

tivos xXiviic nOiit0f^^ SteplMtMV x^ovC jaoioCRf^WNii (oom dl) tlf s 
ols <pfo 8 d(ta(pitg ip : em, ^. dnoxiX^a^n*vi(H$^ Chavteriu^ ^iino^atti 
ValcaniaB 4 fjtfexQttvt Hippocr. aphorisau I 1 t. UII p..458li 6 fi^ adcL 
' Stephanin 6d om. tpu: addidl td om. ^oi: add. g '7 yivti&itaac J^C 
8 fivQaxtatv D 9 (fuo m^gis — ep magi^ z xa^* Stephanns xai <pug 
dnoipatvovtat 2 dno(ptxtvovxis dCD dno(p*w*t* {a et vov erasis) A 
dno(patvovtai om. j^patio nacoo celioto) oi . .10 '^ Jrai|^ B- fi^^vog ^nQ^'' 
TQ^ Q> (corr. f) g 11 ^;if;r>larT€* (a (cprr, d) g ini7t\(fi:^iff £|inerin8 
12 riv om. C Charteriu» 15 lato^ifpv^M (cc^rr. f) ^vMiM^g ^ f^<^- 
(foToir C 17 a(//i/}€/)9X^i^cr* Yolcanius avfAgifiix^f^ (pdi .qvfifiipiixsvDF 

viVOfitxaat Chairterind fi6'v<og A]3^ filpov CharteriuB l^ dnx^ii B 
&€iX^itaa 6) (corr. Q g 19 ifiiXta C tcSi^ aQXa^V b^ marg. adi3.'B 
di')^^ ErmeHns c^i^j)^ (pa 


81 

TJjV icvQiwvi^av* %vct md-djuQ uvig tvrcoi %al agtqay^i^g at r^v sgfa^^ 
vUav nen^aT$vfiivai rs&mai XiSetg. na^ javTjjv yi tqi ti^v. alTlav 
noXXoi rdiv ikkoyl^wv ovx iaTQuiv fMOvov dkXd %al ygajLifiaTtxuiv ianov^ ^ 
iadctv i^jff^aetad-at roy aviga xai rdg lH^stg int ri xotvoTsgpv ri^g 
OftiXlctg myayHv» SsvoxQttog yoQ 6 Kwog^ yf^/nfsaxtKpg iav, wg q>^atv 
TaQovTivog 'HQcocXel&ijg, n^wTog i^iXd§sto rdg Totatvvag il^anXovv 
qicnvdg* mg di xal 6 KtTi^g ^AnoXXciviog taroQS xai KaXXlftuj^pq 
6 dno rijg 'HQoqdXpv dvdag. fta^^ ov q>aai rov TavayQcSov Ba^^^ 
Xstov intfiaXuv rfi ngayfiOTiltf tcal itd tq^v awrql^fp^, rfXnfQoiauL 
T^v nQO&aqftlav, noXXdg noQad^ifUvov dg rovro fuiQTVQlag notjjrtSv*, 
^ i^ rov iftnstQtxov avyxQOvijaavTa 0tXZvov ita s^afilfiXov^ jfQay" 
fiarslag MvrsmsTv, xcUtuq *EntitXiovg tov KQ^og intrsfdOfiivov rdg 
Baxxslov Xil^etg itd\» awTo^sm, ^AnoXXatvlov rs rov ^Oqismg ravrd 16 
notijaavrog, xai ^toaxoQliov rov Ocata naat rovrotg dvrsmovrog -b** ADNOTATIO Iqniatv^B ivofttttonitav O tIC ««2 oi (eonr« df) 9 

o ^C 

2 txaytHg C nlntOvaav F nlntovaav oi ^tjv u) (oorr. dQ tvnuf xat 

OifQaylii 01 (corr, dl) 4 ti^iaa^ to (corr. df) 9 to* om* B 5 noXXol 

tdty—ldXeiaviQiXs p. 32 edidit Fabricius biblioth. gr. i YI p. 239 8q[. ed. 

Harles fidyaty D cod. Vat' 1133 7 ifiOiXias C fog q>tialy B 8 td- 

qavt^vogO 9 7[«T«ci?f 01 (eoix* dQ xittuiicg dnoXXtiitaQOs d 10 'HqO'' 

^ * ■ ^ X 

qtXovg i;^^o<fo^Uov ABDF: recepitCharterius goiocpUov d IsQoioqfiO 

11 impaXiZv (fuit Ini^mXXd^ B l^noXXds nagad^ift.: ct G^en. p. 40^ 

IdQiataQX^^ Yov yQafifiatutov td nX^&os avtt^ (soil. Baxx^^^) t^v na^ 

QaSe^yfidtm^ dS^Qolaaytos, c5^ q>naty pbru« q>aaty uolgo). nSQi' 

^if iEypy A B naQaMfUvos D 18 oif ipta: corr. q^ avyXQoytaaV'' 

TaqfiXivoy C avyXQOvtaavta D *PtXlyoy scripsi q>tXi.yoy AB itd Cobet 

^5 ff *l q (in A erasa) w: om. F iiafitpXov B 14 dytMlv C ^alnSQ 

conieci "^mxXiovs tov Fabricius xai naQ imxiXevatov BCD: tuetur 

Daremberg 1. 1. p. 224 sq. naQimxeXevatov Ag naQSnjtxeXsvaov cod. 

Vat.. 1133 naQ$ntxovaov F Kgrt^s g xQitds q>» initiftofiiyov Tar- 

nebus initSfifiivov ABD int^€fiiyov Fg ix&Sfiivov C l^ post rfiiJ 

numerus librorum excidit: Y ^^ Fabricius iid avytd^iiay: de ordiae 

alphabetico intellexit Daremberg I, c. p. 222 t^ C TauTd scripsi tovto 

q> tavtd tovto uoluit Ermerins 16 iiaxOQtiov C /lirOaxovQtSov Char- 

terius fpaxd Fabricius qxoxd qxa ndXtv C dyttnoytos C »2 

> . » 

ft hna pt^Xiaiv, *Anf>Xho9flov n rov Krrtiwg onttmatf&ia n^ 
ttl rov TttQavrtvov [HqoxXMov] rQia nQog Baxxftov itaygdtf/avro^ 
Xal rXtmUov tov ifinitQtxov St Bvog noXvtnl/ov ndw xm xard 
GTOix^lov nenoiTjftivov Tavto intTTjievattVTog n^Sg ts TOvTOig Avat- 

5 /udx<yv Tov Ktiov xal fitpXtov svog henovijaavTOg nQayfxaTSiav^ fiSTU 
To9 Ttt TQla fiiv YQdtf/at nQog Kvtlcev tov *HQoq>lXstov, TQla ii 
nQoq Jijfii^TQtav. TtSv rfl yQafifiaTtxwv oAc saTtv ooTtg iXXopfwg 

g>av€lg naQijXd-s tov ilviQa*. •••• xal yaQ 6 dvaisl^dfisvog adTov 

EfJtpoQlarv naaav ianoviaas Xil^tv il^9jyjjaaa&at itd ptfiXlwv ^ niQi 

10 Sv ysyQdipaatv jiQiOToxXijg xai ^AQtaToriag ol 'FoStot. sTt Ss ^AqI-' 

oraQXpg xal fxsvd ndirtag *AvTtyovog,xtd AtSvfiog ol "AXd^av-- 

iQStg. od-sv insl rtvag twv dQ/atwv ovx dnoSo;rjjg txXXd fjifXilJfwg 
dfyovat, St avTO tovto /usTa tovg ^QWag xal a^Toi TsroXfiJjxafiSV 
nsQi Tov dvdQog avvTol^tH, siXoyov oSv rjyovfiat ■ nQOHnitv tovto, 

l^OTi TtoXXal Twv hti fdg yQatpdg OQftwvTOfv 'ysyopaatv vnoXi^stg» ADNOTATIO 1 t^ xmUmf g dxxaxatSsxa A 2 'HQaxktl' 
4ov aildidi . & naXuaxiMv.h xmaatoixstov BC 4 tavti b VtiloaniuB 
Tovro (p 5 unUts Ubri jtraetatione conf^cta z, unde pifiXlov ivdf Bcripai 
n. jalirb/f. phUol. TiXXXVim 285 xai fipXlov (pg JT pipXlaty Fabri- 
dos ilanov^aavTog la (corr. d) g /^ xd om. AB iig D 'Hqo(fUstov g 
i^QO<plXtoy <p 7 uerba ttay Sh — aySga post ^i^Xliov "g praebent <p: huo tranflpoSTxit MStfamidt Didymi fragm. p. 24 iXX6y log B iXXoyltac D iX^ 

fios 
X6yttas F 8poBt SySga lacnnam eBse Bignificani 1. m. 1. p. 2856q. dva^ 

Xsiti/Ltivoc <a (corr. df) g\ tueri Btndnit Schmidt 1. 1.| fied sententlam retrao- 

taoit ans ^ener hands. p. 5 = ber. d. k. acad. philos. hlBt. d. t. XXT 

(1856) p. '269 Avxov Schmidt: de oommentario Enphorionis in LyBimachi 

libmm cogitanit Menrsins ad Hellad. p. 967 9 svSoQtwv d ^ C nsQl 

<iy ot 'PoStoi poBt ^/ora^;fo( exhibent ^cu: hnc transposnit Sohmidt 

10 !^^ioror^af cormptam lectionem BC exhibni: hand scio an*^^»aroT^Ai7; 

Bcribendnm sit ciun Schmidtio ans wiener hands* p. 7, qni olim in 

Xs yo, <xqiaT6^ovlog 

codd, dqtatoxi ezaraitun fdisse pntat dQtaxoatiai k aQtaxoxiag ood. 

Yaf, 1138 aQiOxoniac a>g liiQiaxiag z dQtax6povXoc xal dQiaxoxiag d 
*AQtaxoyih<ay Franz conl. Plin. n. h. XXVII 4, 31 11 lacnmen statui: cf. 
n. jahrb. f. philol. t. c. p. 286 /dtSvfioix cf. Schmidt Didym, p. 24et2sq. 
12 inii xtvdc B inixivds C 13 rovrou; xodg ^^oia; uolt Ermerizis 
15 6Q/i6yx<oy C ' 33 

sl yag Saa nvsg aSQOv ianaviaaay qfiXcev&Qtina^ avayQAf^ai, ^ 
aaa fvQavreg (ovx) iq>d-6vifaav sfjKpodnj noifjaaiy ravrd^ rwsg Svs^ 
isil^avrfg rijg dfiiaovg fiiraSoaswg hicav^v dnifviymno fca^Tv^iav^ 
^ xat rd f4fj avfig>sQ6vr(ag laroQijd-ivra iiOQ&ovv ianovSaodiv, xaxfj*- 
yoQUTJv ovn oXiyot nsnolfprrat rijg awrdl^H^ dxpoQfn^. o2g ndkwh 
ivrsmovrsq %r(qoi a^poSga nov to ^OftJjQixov UisnXfJQfoattiv. 

onfHov (x") sinija&a snog, rdUv x inaxoiaaiqT 
wf dvrtxairrffoqfiadv rivig ifi^QOvwg sliorsg* 

SvSq dnafwvcuf&cu, ors rtg nQorsqog ;^aXsnijvif 
noXXol xat rd anogddfjv rtaiv stQTifjiiva iip sv avvaya/dvrsg, ovx lO 
dmQnov yQoxpijq intvoiag ijvnoQfjaav xal rd dvanaSsixrofg taroQfj^ 
^ivra fisrd X6yov naQo&ifisvot. ol ds xal to daatpdiq Xsyofisvov 
il^anXtSaat xal rovrp dvaXsy6fisvov fiaxQdSg cwrofioSrtQav dnoarsiXiu 
xiu rd dfzfifioXwc siQfjftiva sQfiTjvtvaat anovSdaavrsg svXoyov id^av 
dnrpfipuxvro* tcuv Ss sl^fiiv(av x^^^^^VQ^ ^^ Sxaarpg svXoyovlB 
rsrvxrjxfv inodvov* nwg 6v fjts^ovoq d^vovrat dtxaiwg rvyydvsiv 

ADNOTATIO 1 ^ TTimebnB plerique enim z 2 oiJx nncinis 

saepsi ifup^drfjantv G i<p&uaav ooiii. Enstaehiiu ravta t ii^l^ B 

3 dfiurovc G t* dfuaovc Franz dntjviyxato <pi em, g 4 avftxpiQOvta 

ia (oorr. f ) 5 tiig om. BG 6 ^fitiQi.xdr G 7 T 250 dnotov BG 

X* del. Bentley x* AB xhnna^a G tolov Bz xlnaxovaatc G 8 aVr- 

txattjy^Qtjaav G ttvkc BG ifiipQdvios sl&6t€c ttvhc Oharteriiu 9 Sl 869 

av^QCc Go» dv^Qaf z dnafivvaod-at ex Homero Cobet or, de arte 14- 

terpretandi p. 151 inafivvaa^at qxo Hat^g Gharterius nQ^jeQog ez Ho- 

mero Charterius Cobet nQ6t€Q0v (po) Xf^^^^i^^* B xalinatvs /ce~ 

ktniivot <o 10 xataanoQaiijv AB iiQtjfiivoig B 11 evnoQijaav B xal 

td — naQad^ifitvoi uwba nesoio an cnm Ermerinsio post avvayay6vt€c 

tramponenda sint t* dvvnodilxtfos B 12 neQid-ifievo^ AB il xal Tnme- 

buB daaipmg Charterins aatpeis <p fii^ aatptof ErmerinB 18 dvaXi- 

y6fi€vov Bcripsi duoe Eustaohio, qui id muUis uerbis scriptum uertit dv <pd 

ini fxaxQdv Gharterius WdfjKplfoXa ixiXva to (praeter df) g anov» 

i,doavti£ add. fz 15 dnriviyxuvto z dnijviyxato Tumebus dniviy-* 

xttfiivovs BCio dnivitxafiivov£ k il txaatog z: quod foTtasse praestat 

r tog oe 

ivk6k idl6ytocBD svUyovF 16fiiiiovoc2 fiii(ovip fiiX(ov{off)F 

fiilitov iog finUvtov Tumebus diiova&m^ ^oi: em* Tumebiu (f»-> 

xa 
xtttme g (f* {taote dutalois B in marg* ab ead« manu) AB ^ixa G ^ixala 

tvyxdvst OharteriuB 

3 84 J 

rijg^ imqw&ifi ffiif^^ -^ vnocxBO»^ ftd-nmrw tSp dqfjfjiimv 
iifoifichnh^ x6)(t^KvSa* wt ymQ svQ&nwg ^wucd^ nokvv dciq)i^fTm 
;n£imwi «c^Tocctfg na^Tl&erm ri^ iv vaZg ^wvatg uX^&siav, iio^ov^ 
(Ldnj.T» fi^ ioxvd v^onov ttveBysyQofifiiva, ar^yvkwTB^v ii inay^ 
^ yiXkovaa rd xmv&Ti^ttfg dQ^^/niva, rov ^afpovg xai reray/biivov ^tioXvv 
syovaa.^oyov fiBTa. rov. rd ano^diTjv noXXoTg - d^fjfiiva vif %v 
avvayayBtv. roaaivrfjg lyovv awriU^ewg ^arufia^fiivoi nXrj&vv ol 
fisv Svsxa ravrijg iixalwg ovdcfddv unrpfiywxvro da^v" imi nqoa*' 
xoQsg lilwg nav ro nohi. ol is dUa ro ayaiv aHQifiig /LiaTaiwg 

'10 H^^yovfiBvotf t/ iari yivvg xai rl ro nXavv xm rl ro dfnQovofitxdv 
xmrl TD dxQOxwXiOv ml msvofnog xtmru Sn TOvfui(v fpaveQwrrsqa 
Qijfiara. sl yuQ fiiXXoiftsv rdg nSm yivwaxofiivag s^anXovv tpwvdgj 
ij roi ndaag o^i^jjaefiiv i^fjy^aa^ai ij. rtvosg* dXkd ndaag ftsv 
dSiivarov, rtvdg As [ov\ Slxmtov. ij ydq Sid avvi^&wv HSitnXwooftev 

ibavrdg Qfjpidrwv ^ iid rwv pt^ avvvj&w^. aXX^ al fiiv davvfj&etg 
tig inolfTO dq>vsTg ^alvovroi, — iixrov yuQ rd Tjrtov yivwaxofuva Sta 
rwv fiaXXov ytvwaxofiivwv i^^tmXovvj^ — al Ss avv ^j&stg dtd ro iniaijg 
slvat fpaveQod n^og ro iijXAtnxov rijg sQfiffViiag ovx saovTdi, wg 
(pijatv ^nlxovqog. dnoXXvrat ydq Idiwg rtjg sQfi?jvslag rS q^avsQOv, 

20 od-* vno Xoyov xa&dnsQ rivog olxeiov fiayyavsvsrat (paQftdxovm rwv 
is aXXwv ^EnmXijg piiv, 6 xara aTOtxstov noiijadpisvog rfjr dvceyQu^jjv, 
ftaralov awroftlag syivsro ^TjXwrijg* nQog r^ ydg ftij ndaag i^- 

ADNOTATIO 2 xiXf»Q>!»via cue^flreoc B ov ^^asm D Cha^ 

teFiuB ovQiftaBm F (com f) ood, Yst 1133 %vsx€v oi noXlfjv B 3 St" 

toQd-ovpiivt] B StOQ&ovftivovs C 4 dnayyiXXovOi B 5 ^eop^i^OT.e^oi^ Chftr- 

terias 7 ovi^ A ChMtetius xa^BtogkC avvayayelv | ra^Bms B 

xatapaXXdpievot C 8 Stxalav ChArterius 9 nav td om. C Sid td 

&yav dxQtpkc ftataltag Ennerins rd dyav ptataUog td dxQifiks (pv 

os ^ ^ kj 

• 10 yiv»! C yivoe ai noXv d datQOvopitxdv to datQOvofit A datgo-r 

vopuxB B datQOv6fttov0 C 11 dxQoxdXiov g dxQOxoXtov tp dxQi- 

TzAooi^ Charterius atevcanea g): em« g 13 ^roi. B et AB tiv^a C 

14 ot; add. Eustaehius: om. ip 16 i( Charteiiue dipvety A 17 ds ora. G 

dtd add. Turnebus HmerhiB: om« AB xai C ^ t^ intaric Stephsnvs 

Charterius 18 cJ; (pfioiv AB 19 eQpitiveida B 20 xa^dniQ C pLay- 

yavevetat g pLayyavevHtat AB fiayxavevetai C 22 1^ pu^ ^uqB M 

« 

yijaaa&ttt, hrti^aiTiji mnrcdffmta^ ip ii$Q^ divtdhf *h^,^rfj if<fTiyi* 
yQanro, (Tt(07i[ij(rag fiioft^]^^ tmv^g tuTtw i/h^o tqTg.dvaytnoaitwai. 
ndXtv yaQ iiirj&s xa&^ encdcTfjv y««^v. i%rff^d-at f^fj t^ ava-. 
yvtjatv sl vorjTTi rlg iartv, dXla xal ri^v A^iv^ ^ xaraviTaHtcUf 
TXavydaq rs o/nblo)^ ro xard (nqt^^w ^Tildcitq /ji(/if(^rsQog, ifdvtj 6 
xa&* irdcfTTjv (p(Ovtjv ntAQartdifnvoQ rd^ iv o^ THfiiTmysyi^fjtfiivou^ 
tvy/dvov(Ttv at ylcSrroti awrdl^eig. ftoneQ^ijiLtstg xad-*' iiuiarriv yQa(pjjv 
i%Xf%dfiBvot rdg Karay&fQafJtfdvag Xi^^tq itd fdsv roS avyyQd/dfiaro^ 
if]X(aaof4£v^ onotai rvy/dvovat xslftsveu iv Sat^g rs filfiXot^ larofovv^ 
Ttti at fiij avvjj&stg* itd ii rfc i^anXiiascDg ifcfavlaofisv noaalO 
aijfialvovat, ftifivjjaicSfisvot xat rwv dna% 'UQ^fiivcJv ml rdg dva-- 
xs/(0Q7pnneig StdvfMig ntarovfievoi ftaQTVQlaigy rdg Ss ov/ ov^; daa-^ 
q)sig (Ig ro sv dv&* ivo^ Srjkovfi^svov vndyo^ng^ nQoas%anXovvrt% 
is xttl rdg noQa r(Hg dXXotg riXeov noQoXslstfifiivag^ r6 rs yoQ 
riQd-Qov Tov nd&sog ovSng (xvrcSv H^fffHrat ml rdg (dd-oXtxag xodlJ^ 
To xsQxvSisg xat rdg rsQfdvd-ovg ro rs d^^Qiuiisg .nud ro axoQil" 
vjjfitt xcd rov axi^v xat rtjv hmmifv f^ijvQov xal ro infjXvyd^f^ 
axf^at rd n alfJtoxsQxya Ttai ro (poXXmideg ^al ro svatfiov vsvqov 
Koi ro LxraQ xal uXXag nXslovg Xi^ftg, vniQ (Lv iv r(Sg^ xgrd ftiQQg 

ADNOTATIO 1 ixdatovg AB txaatos o> (corr. d) ^^raoro^' 
Charterius 2 atianijaas fiofi(pijg txccv^c confeoi- n, jahrK f. pjbilol. uoL 
LXXXYini p.286 aiion^g Ixav^e (p naQ(fX*ne^v anifn^s Ixav^g ahiog 
ErmerinB nXtjafiOv^g z attioc B 4 votjt^ G tig B iativ B ^ Erme- 
nns st (p ov comeceram L c. p. 286 sq. 5 r^ C xataatoix^tov B 
6 ^lg Cbarteritis otg (p 9 tnov Heringa obseruat. crit. p. 4 inotai (p 
num %nov avjai^ tvyXfxvovatv B t^ C 12 SMfiotg n, fiaQtvQtaig z 
^Mfifag C dMfiOvs B iidvfiov A fiaQtvgtas (p oi X* ofjttos B 

13 ly add. Ermerins dtjkovfiivas (og 14 n A naQaXsXiifiivag C na-^ 

'(^al^Xiififiivas ? xd r€ yctQ tiQ^QOV Steplianus 16 rov nd&tog % tov 

nd&ovs Stephanas tov r£ ydQ tig&QOv td nd^os (pun at&oXtxds BO 

16 t€QfjiCvd-ovs Foes p. 616 tiQfni^as ^pm^ ot fragm. XIH axoQit^ 
vrjfia D 17 axijQdv coni. EtistBofaiuB ixwniiv noR expedjo ix vvt^vB 
ixvvT^y df ivvvxtijv C hnh&ntiv ^ *in aliquibus >exempk$ribn9 U^ 
tur xvCieiv fnjtQav : in alHs ixvsvtijv* Eostao^s iniXvydUad^^ C 
18 (pokXixtaies ? (piXXixwies (p ivaifiov vuBQOvti of* Ermediia ad 
Hippocr. t. n p. Xiy 19 nXetarovs C i^fxiv. S&it fui htt tSv dX^dwv xo/tn^ofiiva^ avyrayfiarwv sm 
fiiv [S\ aijfiBmTtm, S ik qnmwuKai oi/KioXoYim, a ii d^iQansvxim* 
iud tSv d'S^knevraicdiv a fikv imnffvmd, & Ss ^siQovQyovfiiva wd 
ndvtmg finctdm h^i» J* sl^ tov nSQl ri/vtjg awrslvovta Xoyov* Siwuov 
f^yovfjtai nQOiaroQjjaag rov tSv ptfiklwv dqji&fjvo)f rrfvtxavra inl 
ri^v rSv Xil^^v dvdnXwaiv rJiutv/aTjfiSiwrncd fisv oSv iart rov- 
Ttt* nQoyvwariicov, nqo^QffxinLOV cTxm p* wq (wx sartv ^lnnoitQdrovg, 
iv aXXotg SeC^Oftiv. nsQi xVfiwv. oirtoXaytm is xal gwatxd* ntQl 
(jpvacSv, nfQi (jpvaftog dv&Qwnov, nsql uQag voaov, nsQt gwaewg 

16 natdlov, niQl ronarv 9tal wqcSv, d-SQamvrtxd ie ••••••• Tc?y fisv 

Hg /stQOVQylav' T^xovrwv* nSQi dyfiwv,.mQl uq&qwv, nsQt sXntSv, 
nSQl rQavfxdrwv ital fisXwv, niQi nSv ev xstpaX^ rQovfmrwv, wxtd 
lijTQHOv, fjto/XixoVf nfQl aifto^QotSwv KM avQlyywv» dg diatrav* 
nfQi vovawv d "p, mQl nriadvfjg, nsQl ronwv rwv vcard avd-Qwnov, 

\t yvvaiTtslwv a 'fi, nsQi rQOtp^g, mQi dfOQwv, ntQt vidrwv. inifJtt^a 
Si iart ravra* dg>oQtaftoi, intSfjf^iat "^. rwv S^ ng rov mQi ri/vrjg 
ruvovrwv XSyov* OQnog, voftog, mQt rixyrjg, nsQi dQ/alag larQixjjg.' 
nQfapsvnxog ydQ xai inipwfuog <ptXonarQtv ftaXXov ^ larQOv ift<pai' 
vovai rov dvSQa* iSar inii ravrag rtvdg ^sfiaiwg 'InnoxQdrovg 

^oXiyofiSv slvat SiSaaxaXiag (va>jfiov Svsxfv, dQxriov ovv av hij dno 
rcJv afjftttwrtxwv, instSrj ndatjg oirioXoylag xtd d'fQamiag nQorffst- 
a&ai 0(pHXsi [rj] a^jfiiltoatg^» Xotnov aQl^ofiSd-a dno rov nQoyvwartxov* ADNOTATIO 1 dlrjd^(oy g dln <p dXn^itavT> dX^^dis^ vofiiCO" 
ftivuy Fg 2 a ^ost ft^v add. g a Sh d-eqamvxLXct fz: om. (p 3 xal ttSr 
^ ndvtiog fii^etd ndlgo "poBt X6yov (p: tTa.n8]^osm ^ifCi^oe^^yov^ci^a 4i Sk 
ilg B tdv (fuit td) B awtiCvovtair X> 6 i^dnX(oaiv Stephaniu 7 & 
ttff iiel 8 lac Ennerins 9 Uqovs A 10 n, tonojv: huo fortasse quae infra 
leguntar niQi iSSdt(av trahenda suat: diQOiV Stephanus lacunae signum 
p06t Sk posui, fix his uero, qui ad tnedendi rationem pertinent^ chirur- 
giae inseruientes sunt z 11 x^^QovQylav Tnmebus XQ^^ovg AB (olim 
Xq6vov) tO' XQ^voig dv^novttov <p(o: em, Tumebus 12 pikdSv xai 
tuv D 13 ifitQitov g . tfi^Qlov AB ItitQiOv C 14 ntiaadvtie AB td 
xtxtd C xat B d^<6v AB 18 nQsafivttxdg B 19 ini tavtatg <p: corr. 
Emierins 20 s2vat Xiyoftiv Charterius 21 aijfiitanti C ndaav Cz 
altioXoyiav xai ^MQtantiav Cz 22 7 addidi \/\/V\A^\/\AA/M^^^Mf^/^^A^^AAAMAAA/S/V jiXvcffiov* dnoQlav, djUTjxartav* wq xal ^OfitjQog iv tfj ftJjg 'IktdSog 
*inl rfjg ^AtpqoilrTjq TiTQCDfiivtjg tfTjalv* 

(Sg S(pa9^* 17 J* dXvova dnBfiijtTSTO 
dvxl T01T dnoQovaa xai Qinta^ofiivtj. Ba%xBvoq fiivToi iv T(S cTh 
TfSv Xi^ftJv (ffjar to dXvHv dSvvaTHv, nXavaad-cuj aj^&sad-au 
'ovx OQd-tSg* ov yoQ st Tig aj^d^fTai nXavaTat, ij dSvvaTet ndvttog 
xat dXvsi. ot yovv dXvovTSg a^^^ovrau. f^v iv roT oSwaa&ai, tyux 
dXvovat Ss 01 nXavaSfifvOim dXX' cSg slxog inXdvrjasv avToy ^JSgoipi'' 
Xog (Twcjwfiov d^etg ro dXvav roi nXavaad-au xhtcu iv Tfra^rai 10 
iniSfjfucSv xal iv a yvvouxslcay xcd iv d(poQiafioTg. 

dnsSsll^afiSv* inoiTjaafiiVm 

SXXfj xoiXtij* dvrl Tov 77 Xotnrj» noXXa)(pv yaQ avrog ti aXXo 
inl roi; Xoinov Tld-fjatv, cSg xdv T(i niql aQ&QUiv, 

aTQsxicog* Baxxftog ftsv iv t(S cl (pijalv dXjjd^Sg, avTdfXGtg, d^iQ^ t,h 
pcSg* OtXtvog Si ftovov dxQificSg, ^EntxXijg Si aaq^wg, slXixQtvcSg. 
fiiv TOt ^binoxQdTfjg ov xad^ svog afjftatvoftivov tpadvsTat TdrTcav 

TESTBiONIA 2 Prognost 3*t. H 120 L — JB 352 10 Epii nn 46 
i y 188 L 11 De morb. moL I 11 t Vm 44 L — in «phorismis 
uoz non eztAt: of. Foes p. 34 12 Prognosi 6 t II X24 L indiciai oonL 
Heringa obs. orit. p. 7 13 1. c* 7 t. II 128 L, nbi dlX^ »PU/|} legitor 
U De artic 7 t mi 90 L ADNOTATIO 1 *QXi Q 2 Erotian. firagm^ LXVm r^ AB 4 Jf 
Bekker itpa^* q i(pat tp iS* C dXvovaa q>i em« q dns^iaaxo B 
5 Qinraiofisyoy C 6 Jl^{fct>9' (pijal BC 7 HTtiga (t et a atramento 
pallido incnlcatae) B 8 ix^ovxai C 9 oMs G inXaviaiv G 10 td 
nXavda^at C t(p tndqtip C 11 nQfattp C 12 dni^Ulav* inotij» 
(Say Heringa 13 dXXrf xotXlfi et tj Xotnj Foes p. 30 adtov C 14 x^y C 
15 ^esych. I 316 Lobeok proleg. patk p. 320 ,16 ^Uiyoe scripsi 

(piXtivo^ AB ^iXffVO^ C (ftXotvo^ D fi6y^v ^ f^ivog tp m ^dtmv Q 88 

XTJv Xil^iv, dXld nXsopdxtg fjiiv htl rot; diCQipwg, ttnayidxtg 
is hil rov dXjjd-wg Xiywv* ov dwdrcu SXjjaiv tjfjiiQjjai rovrim 
ovisv dqid^fjihad^ai drQSxiwgj dvrl roi; dxQtpwg. o/nol^ag xdv rS 
n(Ql ttQd-Qtav, orav Xiyjj * xX^jtg is marsaystda, ^v (isv drQSxiwg 

5 dnoxavha&ij, evijjroriQij iarlv * ijv is naQafiijniwg, SvaitjroriQtj, 
vvv yaQ rtjv Qoxpavijdov iiiVi^i^^ Kod olov xavXijiov rfj a^^iiaxrj" 
iov dvnra^ofy ro drQS}^ sni rov iid ndj^ov^ ifoi TTQog dKQifisiav. 
dirjQTjfAivov oariov rid-ijaiv* cJ^ xaV rw nsQt , oQ/^al^g l?jrQutrjg 
(pijai * ;|<aAf TioV^ fjap^ roiavrijg . dxQtfiilijg iovatjg ntQi r^v rixyijv, 

IQ Vvyxfiy^P! 5<^ drQsnsaxdrov.. noXXd S' sXSha %ar IjjrQtxijv iartv 
^g rqiavrTjv djiQifidijv. o/wlwg xdvrav&a rt^ dXrjd^sXdvrtdiaoriXXwv» 
ftujQrvQst is, xai ^OfiijQog. Xiywv . , 

, . . iXd-wv sg xXtalrjv *Ayafiifivov6g IdrQBUaa . 
. , ndvra. fidX! drQixiotg dyoQivifisv^ 

xa! naXiv* 

. ndvra fidX drQsxiwg dyoQtvaw. 
xoj EvQinldrjg iv KQfjal (prjaiv* 

« , r , . ■ . ^ . • 

TESTIMONIA 2 Prognost. 20. t U 168 L 4 De artio. 14 t. IIII 
118 L 8 De uet: med. S2 t I 596 L ' 12 B 9 15 a 179 ; f 192 17 Eurip. ?>^ « \ » • t « 9Ef 

AtiNOTATIO 1 dxQtpovs B dxQ^povg (oorr. in log) C anavd C 
2 dXn^oya BC, 6Xnaiv A dXXr^aiV ci (corr. d) g ijfiigpiai* (y erasa) B 
i d^i^fiiea^.ai sciipsi dQt^fieta^ai AB aQid^fiijaai C x^v C 4 xAiy*f 

xg ' 
^\ xaxtayfXaa "g xai tli ^i nv (p^ 5 nuQafir/ B naQafjtstv^ C 6 vvv 

i9k Q i^\pixvi>9dy^C% ^atpanS^v^ 'iiiKpOQdv (pt tOTTiStej^hBmis axt- 
iaxfidtv ficripsi t^c X^^^^n^^^ V^ ax^^axvSdv ^ 7 ndxovg Foes 
T«x;ov£ .^G <f/Ai/c;rQv^ B 8 (og.^>' C dqxalag' &B latQixng B 
9a>J70i.BC XaXdndv ^e B ^^y em. R^ahold /i^ y: om. Hippocr. libri 
dxQtpita'g Bb '^dxQipitjg Xiittr6 IQ ti;;/^"^**»'. «^^* Hippocr.-. ouy £?- 
«ffa g intQuetjv iajiv (jiigi ^uod ' latQixijv B) BC xaT* intQixijv- is 
%oaavttj.v dxQipeinv^xei Hi^pf^OGT. 13 !<^T^f fcfao Charterius dtQit&ao ip 
14:fiaX*,C l^ iyoi add. y: om. g TiayTa: utroque Homeri loco Taura Ta legitor fjidXa z fidXa ndv D 17 BvQinntStjg xAe^tft ^iytff^ ante 
Bentl«fttm workfi \a<»^ ' il' p. 279 • ^ 99 

oSg av0iyipiig tfAfid^&kfd ioxog 
insyavov^ na^X9i xp^pfiip mXinBi 

ovx slnsv dXrid-stg dQ/Liovg dXV dxQtPsTg. ip ip t^ mfi xi^mi 
toiy $u»xd av&Qwnov xai iv fv^aixdwv a dvti %ov dl^^S^ 

dXXofpdaoovtsg' dnoQOvni^ot xal xnd-oqvfitifdvoh ^i/Pfli Bax" 
Xtioq. SBvoxQiTog is 6 Kmg q^ijai naqd cmc ^lmk Xjiy4a9m to49 
jdXXwpdo^lsiv int roS tijg iiovolag na^aqio^* niAatmi Uftt^v 
nagd x6 aXljo ffdaiow xai aXko ip^^iv. 

aQaid' BaixxjBtog §ikv ^xovas rd Xsnvd. xiv^g Si td niacvd Mal 
OTivdj tug noQ 'Ofii^* 

d(fai^ ^ staoiog iaxL 15 

xo/* 

« 

Xd^avTsg yXdaifjjai dQa^ffOiv fUXa» SionQ. 
dyvoovai Ss ot TovTa XiyovTtg, o^i tj Xil^ig ov^ iv iTJXot naqd 

TESTIMONIA 6 De locis in hom. 3 t VI 280 L — De morl). mul. I 
saepius 9 Prognost. 20 i. 11 170 L 14 y 90 17 77 161 

ADNOTA.TIO InQoltintiv PorphyrfuB de abstin. im 19 2 oU 

Benlley av&iy€v^$ Porphyrins avS-ig evvig tp do*dc Ynlcanins Scaliger 

(foxoi)^ if SoQdc PorphyrinB &qvs HGrotins 3 anyavodf Porphyrina 

utavodff (p X^Xvp^ ntXiTiii Porphyrin» x^Xvfif^ AB xdXvfiS O ns^- 

lexelg tp 4 ravQOkiyia G xavQoSit(p Porphyrins Bothe, nisi qnod /' addit 

tavQoiitQip HOrotins xoQVoiitov^ Hartnng Enrip. restit I 108 xoXii^- 

d-eig (f : em. QHermann ap. Lobejsk. de morte Bacchi p, 11 n, 6 & dxQ*^ 

ovg 
peZs Vnlcanins dQfidg AB 6 aQfitte B 7 xat* B nQcStip C 9 £ro- 

a 

tiaxL fragm. I Qalen. p. 494 He8y6h« I 12S dlXotpdaOvtie D tig ip^aX B 

f, 

10 xwog ipiiaiBO Xiysa^a^g Xs k XiyetvB XiyitatO lldXXoq^dOr' 
aovwis B 12 dlXoipdaaetv AB aXXo fpQOvitv z dXXofpQOVitv BO dXXo*- 
ipQiyiiv A nuQet rd dXXo xal dXXo ipaaaav { toi ipiaviVv coni« Ste- 
phanns 18 Hesych. I 269: aliter Bulos p. 38 dinoh dQaltjv 17 Xdr 
V«Kttf HomeroB Xdfirpuvtig AB yXi6aapai dQaijoiv HoBMraa yXma" 
aiiaiv aQaiiiai ip X^ od j^ "iv B ^ > 40 

Tft? dvSfl, aAA' hfS^diB fdvxat Ip «T htiififUfSv dqaiov Xfysiro 
hc iiaOTjjtdazog xal fiij incttityvvov * tiai iv&dis fjisv dXyijfia 
aijfiolvsi, httZ ii ttvsvfia» h^ ii tS mql^a^d^^ayv (prjatv dQcud 
oara rd iisaxiSra dXXi^iOf» iv ii a ywatxelayv wiv rS nsgl 
5 OQX^V^ i^Q^^^ q>riai adfiara dQotd Kal id fmvd. 
Sktg* dQ9eovvto}gm • 

dnoXsXafifiiifOC B(mxstog fjikv iv ivaiv ol nXiJQstg eircc* o i* 

'EntxXijg rQwpfjg yifiovrsg rj Ka&iiQijfiivoi ij dnsiXfjftfdvot. tpalvS" 

- rat ii Tf Xil§tg ovx h^ iTjXovaa, dXX" iv&dis fdv xal iv a yv' 

Id ' i^tHstmvj Stav sXnjj* dnoXsXafifiivat xoiXlat, iv latp ru dnstXTjft'- 

^'pdvai Wtt2 iartyvwftivat» iv is r^ nsQi aQ&Qiov, Srav hd rov 

anovivXov rdrrwv unrj tS dnbXsXafifxivov dvri rtv dnstXijfiftivov 

xai iaipjvwfMhav. 

dxXvcSisg* d;^Xvg Xiysrai notd ri^ dfxofSQUiatg m» O^cotla nsQt 

16 rovg ofpd-aXfioig, wg xai ^OfjtrjQog iv rif s r% ^lXtdiog (pjjalv* 

d^Xvv i^ aS rot dn oip&aXfjiSv %Xov, tj nQiv hiTJsv* 

dai^fiwg Qaattavi^&avra* dvri tov x^^Q^ (pavsQog intxovQlag 

slg to fiiXttov dnoxXlvavra. 
daTtaQlisg* Xtntd sXfilv^tUj dginlnav ivtoTg tvSv diiritpaywv 

TESTIMONIA 1 Iv^din Prorrhet I 22 t V 616 L, ubi dQai^ ex 
iqa %d orta eBse putat Eimerina ad h, 1. i I p« 10-^ EpicL I 18 t II 684 L 
31>e artio. 33 t ini 154 L 4 loou^a libri de morb. mul. non iauem 
6De uet. med. 22 t. I 626 L 9 iv^di^: Prorrhet l 41 i Y 520 L — 
yvvttixsUav locus me fogit 11 De artic. 46 t IIII 196 L 14 Prorrhet 
I 46 t V 522 L 16 JB 127 17 Prorrhet I 52 t. V 624 L 19 Hippoer. 
saepissime; cf« aphorism. ni 26 de morb* muL 11 187 L 9/ 
ADNOTATIO .1 « B 3 dqud ioxa — fpnat om. C 5 dqXalag 

latQixljs B ' iv fiavd scripsi conl. Hippocr. 1, c €vfi8va (p €vaifia g 

svfiava z 6 dUc ^z: corr. g. dQxovv ipieau ,g 7 <f ^ B % yvyai" 

x€l(ov: 'tnendum sudesse suspicor* Foes p. 75 10 Hesych. I 249 lao 

tdq>i em. 9 dmUtjfifAivai 9 , 12 vaniaiQv pro anovivlov wt dnd pro 

inl suasit Foes p. 76 dntjkaififiivov C 14 axoxid G \b av to^ dn* g 

av %' dn (p iXiv z ^^tov. Gharterius § nQiv iniiiv om. G 17 cf. Foes 

p. 101. 561 18 dnoxXtvdvtotv AB deeUnantem z 19 Bufus p. 224 

Matth. aalen* p. 442 Aetius ap.. Phot (>ibl. cod. 221 p. 179, 26 ilfiiv^Ut C 

iv inl xoX^ xmv G 41 

natHm iiaxo^Qtff^^^^ $vftex6f4iva. ot ydq HkoytfidTatoi rSr 

avyyQaq>iwv dSog avrdg axwXTjxt^p taxoQwat voh hd toS^^ffa- 

nQoTg viaaty svQtaxofiivwv, 
dnaqrh dvti rov dmjQTtaiisivwg xai navrsXshag tud oXoxXiJQwg» 
avaafiov^ ^ri^fiov. xal aioy Xiysrat ri ^tjqov, tog X>ft7jQog' 6 

l^Xov (t) a3ov oaov r oQyviij. 
atQiTat* incdQiTat* 

dxrij* pordvtjg ovofuu , 

diKOvatv* ov ^wXotrrcu» 
dQKTOVQog* ov rivsg dQKroffvXamta nQoaayoQBfSovaiv» oSQot ydQ^ ott^ 

qmXaxfg xaXovvrai* sart ds ovrog XaftnQog datriQ iv rff fyivfl 

rov fioiirov xslftfvog. 
d^j^alT) (pvatg* ij n^i rov voanv xal xard tfvatv oSaa. 
aftaQTfoXlTjv' Tfjv rcSv dfiaQTTjfidroiv Hifjatv» - 
dXvxTj* dnoQla fisrd ;|faa^7/g« 15 

TESTIMOKIA 4 n. dtatu ^lifov 11 1 n SIQ L, ubi Qaten. glofift. 
p. 4:36 dnaQtliog legit 5 De hum. 4 t V 480 L — T 327 7 De hnnu 
20 i y 502 L : oi epid. YI 4, 1 8 saepe, uelat de morbiB II 19 1 YII 34 L 

9 glossazn ad epid. I 9 t II 658 rettiOit Littr^] 1« 1. I 3, 11 t II 076 

10 saepissime: locos congessernnt Eiiataohiiis et FoeA p. 93 13 ISpid* 11 1,8 
t. Y 80 L 14 £pid« II 1,8 t V 80 L: cf« littr^ 1. o» 15 Aphoriflm* YH 56 
t. nn 594 L : of. epid. II 6, 23 t Y 136 ADNOTATIO 1 6i.^ x^Qif^^^f^v ^ eiSQCaxQfiev MSohmidt ad He- 

syoh, L G» iXXoyuSfidtatoi Gharterius 2 avtcig ecripsi avtd AB 01/-0 

joi>S Cz iatOQQvatv C 3 TJaiv (in marg* vSaatv) B 4 Hesych* I 228: de 

acceatu uide Jo« Alex. t6v. naqayy. p. 37, 11 dnaqtt g aanaqti (p xai 

ulxumqueom.. z iloxX^Q^S^ 5 (ae^OjuiiiQOs om. 6 ivXov B %* aiovfpi 

em.^ ^^viiSEustaohiuB SQyvttjvAB dQyv^n^^C 8 «xt? scripsl dxt^ tp 

9 non ezpedio 10 dQSn^vQOg (littera tertia utrum a an st sit ii»»ertum) 

oj' tivka B 11 dat^Q XafinQde B 12 xstfiivoe C 13 ^aQXata tpvais* ij 

nQd tov voaitv xatdataaig. naQd ^lnnoxQatii Hesych. 1 294 ^*QXatove C 

14 explicatio genukia haud scio an similis fuerit ei quam ap. Zonaram c 141 

legimus 'dfiaQtnXot* ot ixovatag dfiaQidvovtsg xai fiixd t& Xapitvtiiv 

intyvtoaiv tljg dXffi-ittHy ita ut inter dfjiaQttif^dtttiv et it^t/atv non nulla 

interciderint. dfiaQtmXilv ap. Hippocr, soripsit Ermerins *it&ifa$v mendo 

non carere suspicetur aliquis* LDindorf thes. gr. I 2 c 40 possis quoque 

conieere iQyaalv 15 EM. p. 71,26 Psellus Ac(. iaxQ. in Boissonadei aneod. 

gr. 1 241 dXvxi coni. Lobeok pxoleg. p. 332 4^^Bu> u^p9a Xifitm^llSmv^ijimn^ 4ifc$ mfl w rdirneuiiiav 

. . ^ifmi^ fMtXustm ya^iww* 

avaviog;^ afpmaq. avf^ yoQ ^ ^(ov^h^ ei^ ^Optri^g iptjftt»* 

^dvfVM^* dvrl tm} dvmwi&^ a4ykimu yd^ ht rn§ Svm atti» toS 
hcdg, (og koi '^ii^i^o^vijg iv AouidXfa tp^alv* 

6 fjirjxotvonoiiq, onivf ^ovXii rov ^wfoxov 
iXav xdvsxdg, Xiys, xd^^ ^piyyog ijXlov» 
alfionsQXva* rd (UTd rov ilatfia slvcu Koi tcardl^Qai hUqx'^ 
i^. ^ yd^ aXeyov M ^jtrraiol ro S790K 
diioXaarotatov* di^i<rearov» 
dvdnXoov* ro xovg)Ov xal s^ov svgvxtogtav nvd* 
dn6l^€a\rd o^oSlfQa 'seoj dmcsiiiQptftivd. Xiyarat vd ht nXdrovg (Ig 
crsvov i^yfiiva. . * «, TESTDfONIA 1 dtp^diea: epid* m 3,8 t m 70 L — a^^ai de 
morb. ffiti]. H 116 t VIII 252 L d sadpe of! EuBtach. h. 1. et Foes p. 54 sq. 
•^ T 407 5 glossftm ad epid. V 2 retttilil; Liitr6 t V p. 204 1 cf. ErmerioB 
t I p. 715 6 Aiistoph. Daedal. fr. IX t II 2 p. 1019 Mein. 9 Epid. 
mi 87 t V ISO Ls glossae 0edem indioamt Heringa 1. 1. p. 118 11 gl 
ad epid. im 15 t V 162 L rettnlit Foes p. 17, ita ut ibi Erotianofl dxo- 
k«at6tmfOV pro d»6ia<ftov legerit 18 De o!L med« 9 t m 298 L ADNOTATIO 1 Aretaeus morb. aout l 9 Galen. coram. in aphorimn. 
t XYII B p. 627 def. med. OGGLXXXI t XIX p. 441 K. PatiliiB Aeg. I 10 
dtp^iadia 8 d<p^dtt AB /tp^^iaSa aQd^a i^ dv^np^utmr G 2 tii 
tMffimo ort z fiaktg in ftdliCta later^ ooni. MSchmidt : iinde ^ssie /ioiic 
lsy6fjnvtVM yiv6f€€va AB 8 ^ral 6 Innox^dttfff ovv dvav&ov fihv ehtiv 
%ni TOv> fjt^ dvvufiivov dtaliy$a&at, tdv (f ' dq)e»v0v in^ voi/ f€9jd* otfitdftt* 
f$ijdh fo^aai &vvafi4i^v\ Galen. oomm. 8 in epid. III p. 1098 B p. 435,28 
Heaych. I 185 "Ofivi^Og ipfjaiv BO 4 av&^tvta&tvd-fim l€vx<aUvoi 
^HQti Homeiptid G«len« gloae. p. 482 5 Qalen. p. 464, ubi nox in dv9io<tg 

eocrDpta est avixenat 6 SatSa B 8 iX^v Bergk eomment p. 897 
idv <p ^lxttv Cobet mnemos* t Y p* 197 dv^tdg Bmiek ; of. AriBtoph. 
piao. n. 174aq. «dv€xda B x^vMxds AO x^v kxdg e XatQ^ BO 9 Galeo. 
p. 418 ^alpi6x€QXva g atftoxiQXVOvta <p atfioxiQXVtt » d<atfi<t BC 
ira* A 12 Hesyoh. I 180 ix^iv 18 Galeiw eomm. in Hippoor. 1. «. 
IWp. 78 Lobedc: PhrTn. p. ^9 dn6^vQa (v fnit n) B duiin «<»^ dno^ 
(79«* %d dnoxexofifAiva coni; Foee kifywv AB . anavSijaai* olov agxavov ysvia&au 

TigtD&sv rliaivfifjiivoq, aag>£g i* afM fmst 6' Eifiniiijg iv^btno" 
XvTia Xiyw dfAipiii^tov ifidfigov, dvti tW» > SftvriQ^sv r^n 5 
vovra. 6 ie 'InnoxQdnjg ovx inl rov ^sfMfi^mvg^^cclX inl zoS 
sv/Q^jjarov rld^erai mrd dfKpoxsQa vd fii^ 'SiidoKH Ss< xoj 
o noirpi^^ To fiff m&*. ev fiivov fdgog wxffrfoxov ns^H^im 
kiywv* 

TJgwg [darsQonaZog, in^i n^i£Sf09 ^l^* - 10 

ofioiwg xai 6 'InncSvcil^ g>7jalv* . . /. 

UfMfmSi^ Yi^ ilfi^ wv)^ ifMqtwiA mnmav» 
. fdfi^^rm xal ^Hgdio^pg r^g Jb^^^fi. i^mv moAetiv vaS 1 
KQaTOvg XiyovTog,OTi ywij xat* dfig^OTeQa rd^f^iQ^.rw OfifmTOg 
ovx soTiv svxQyj(fTog. ov ydf sv/QfjaTog iv t^ ivsQystv .ipTt^ais 
nudvlnsQ TKoXXoJ ttSv dviQoSv^ is rXavtlbig gr^atv, on to dfi- 
g>iii%iOv 0VTC9 XQV dxovttv, (Sg slg ra is%td fiiQfj tfjg variQag 
ov ylvsTai yvvatimov acSfia, itd to ra fisv d^QSva iv Totg ii-^ 
%iotg, Tce ii d^i^^a iv Totg dQiOTSQotg^ nXfjv ovx OQd^aig dnsq>jj^ 
VOTO» ncSg yoQ^^v ilivfta rj T^livfM ^swav t^ ywoSka; 20 i ^> • * TESTIMONIA 1 glossa Hmic in Hippocr. non legitnr, sed dxjilj uel 
iftfial vvadtfv «phoEiam» I 9^ epid. IHI 46; dnfjtf «pid. YI 8| 14 ^phOriflnu 
1 10 n dO 4 I^nrip. Bippolyt. y« 780 «q.. Niiiiok 8^ 16a 11 Hipponax 
fr« 83 p. 607 Bere^ 13 Hero4oV V %% _ Aphorism* YH 43 t HII 688 L 

ADNOTATIO 2 'nnivitjaa* Ijyow &(ptdvov C 3 Galen. 
p. 480 Foes p. 4^ Buxx^^og tpijaiv BC 4 6 add. C svqiniins B 
InoXSxto C t dfKpiiiliOvi cf. Yalckenaer. ad Eurip, L 0. p. 247 fe 

n 

6 ttftfpixovg C 8 niQiiiliov g dfitpiiiiiop ip 11 inndvaf B xovx 
Bergk xaix ien Brink philol. YI 35 nai oi^x AO xat ov/ B 13 ^ 

t€, . ' , 

innoxQtc X4H ifO^iatof € 14 cf. Soktus Emp. adtt. log. 120 15 ov etnv 

Stephantn: probauit Foes p» 42 ^ <p iitrl BC 17 iHta A 18 itd td xtXr. 

ef. Hippoor. aphorism. V 48 Galen. de U8U partium Xlin 7 Theophil. Pro« 

toBpath« do fabr. hom. Hn 60 aQQSva B 19 ^f .A i^^ Q . u 1 

dfAiqffi* tSg htlncw 17 vnoaTd^^fif^ roO HuUv. siQtiTcu ii otiroi 

^ c > / 

^Tfilv* oftfjUKta dfAokSvveTac 
^d^fi^* 'J^Xnf f^'*^' ^C xai ,OsQi9t^Tfig iv MeTaXXfwfm 
d^vad-ivTr dvTXtfiivtt. 
dnavglausTui* dnoXaviu 
dafta^l^Bi^ difTf^ tov intaql^ tSg dtnc^flg, xal OTfvplg, atnaxvq 

xal OTdxvQ. • 
10 dTSQafivoig' SpaissTa^Xtftotg^ 
dvaXiisg* dvav^^itg* 
dvaXxig* svtoi ptiv t6 SvmSi/ov ntai <iSiSpatov* fiiXTiov ii iCTtv 

oKovsiv To dfioijd^ov* viXk)^ ydf naq OfStw Xiystat i\ fioi^^tta^ 
a^a§if* 

16 ^ifiXdfip,. 

TESTIMOmA i L o. vn 45 «. Un 590 L a De morb. nniL n 201 
t Vin 384 L 5 1. d. n 201 t Yin 884 L — Phereoc. Met^lU fr. lUI 
uol. U 1 p. 307 Mein. 6 De nai inf. 26 t Vn 526 L: sedem glo88ae in- 
ueBtigauit Heringa 1. c. p. 10 sq. 7 1. L 26 t. VII 528 L: indicauit He- 
ringa p. 11 8 L L 80 t. VH 584 L 10 De aere aquis 1 t. II 12 L 
11 L 0. 15 t. n 60 L 12 L o. 16 t n 64 L > 14 gL ad L L 1& referen- 
dam 0880 putauit Heringa p, 50 aQdptj ibi pro ardyx^ reponendum 8U8pi" 
patna: probare uidentur editores tbes. Paris. I 2 0* 1856 

ADNOTATIO 1 Qoopon. Vlin 21 p. 618 N!oIaB PsoUus do gramm. 

n. 275 df4,6Qy>i g dfA^qynig AB ,*fi6Qyrig ininn^ 2 6qq6gVoe^ 

p. 80 8 Qalen. p. 424 ufiakSivettt* dftovQOfVTttt "^4 BfifAota 

Hippoor. 6fjLfittt* (p a fittldvy ettti 5 HeBych. I 285* EBf. p. 144,47 

Lobeok Pbryn. p. 19 Ahrena dlalr II 885: huo quoque faoit jQalen. p. 442 

^ttqfJtttag ittqfitfay Doru,)* nttQttXQnfia. /fiagi.Qs ik ^ Xiiig. of. Valkenaer. 

ep. ad Boeu. p. XLIX aQfna fjttjtttXXivaiv D MitttXXovaiv Fran^ 

7 'scribendum inavQtaxsttti thoB. gr. t. I 2 c. 229 dnoXttvi^ em, Butt> 

mann loxil. 180 n. 8 dnoXvittt^ <pz dnoXavita^ Heringa dn^XXvjai 

Foee p. 70 8 Phryn. app. soph. p. 24, 17 £M. p. 154, 17 Zonoras 0. 325 

dtt^ 
.^axttQA C aattttpig q>i conexi aea^ utrumque om« z gdxvg aqaX^S^ 

10 Galen. p. 444 11 Galen. p. 480 HoByoh. I 176 12 HoByoh. L L 

dvttXxic Bcripsi dvttXxig fp dSvytjtov jC 14 laounam indioaui dqdp^s ^ 

ttQttfios* \lt6<pos, «99* ij pXdp»! olim Bcriptum fuisBO oonieoi ^hein. mus. 

XVIII 474: postremum uolqisBe nidetiur Sohmidt ad Hesyoh. I 268 45 

aQyd* dpjfdvaffra tj Xsvxd. 

dijQ* rsTQaxwg^ XSyiTai, o rs vtotvw^ fatifOfisvog icai Xsyofisvog* 7} 

rs OfdxXTj, xa^* XAysrat noQ 'OfitJQio* 

di^Q yaQ naqd vrjvai ^ad-U* ijv* ov Sh itsXijvfj 
ovQavo&sv nQOVipcuvs, 6 

xof ro sv i^fuv ys nvsvfia. uoi y tft $iQag tfwtii-tjg nvolj. 
dvataaovrog* avoQfcwvrog. dtaaeivydQ ro ^Qfiav Xfyirat. 
dXa^dvsg* (tQjjrat naqd to dno SXijg ^v. dXrj ik ij nXdvrj. yai 

dXrjrrjv rov nXavijrjjv. Xiyovrat cTovtco xo^ ot tf/sihrai. , " ' 
ttvriov&sov* rov fiXdprjg vnovoovfifvov turiov sasa&ai iivS-Qwn&vAa 

dvraXov cT ixdXovv ol- naXaiol rov oXoocpQOva, wg nal SofOHXijg 

iv KXvratfivjjarQa Xiycov* 

rii^ ii dvratov TCSQtStviovra ov/ oQQti; 

TESTIMONIA 1 gl. BSppocr. 1, 1. c. 19 uindicaxiit Heringa p. 62r: 
cf. Goray et Littr6 ad lu !• t II p. 9d 3 » 144 6 De morbo BaoED 7 
t YI 374 L— De flatibus 3 t. VI 94; 8 1. VI 102 L 7 Prognoat 19 1 II 164 L 
8 De morbo sacro 1 t VI 354 L 10 1. c, l t VI 862 L, ubi d&€(6j[atoy 
legitur: ad eundem librum p. 356 L rettulit ScaJiger, ita ui Erotianus dv" 
Tttloy S-sdy pro aftioy legerit 11 Soph. fr. 310 p. 161 Nauck ADNOTATIO 3 dfitxXi AC 5 d^Q (fuit del) B nsQl Belcker 

yaval B pad^if Jiv ex Homero scripei fa&itrjf BC fiaMtj A aeXtjytjg C 

5 nqov(paty%y AB 6 iv* ^jity B yB scripsi <f^ fp (f** tBqas : nusquam 

d^Q pro graueolenti flatu per sedem emisBO ab Hippocr. usurpari recte mohuft 

£u8tacbiu8 iC 'i^Qag dvafaSlay coni. Coray ad Hippocr, de aere t II p. 71 

7 dyataaovtag coni. Foes p. 46. c(ml*i Hippoor,' de morbo sacro 1 dtaaBty 

— Xiystai om. Charterius aCaaov C 8 Hesyoh, I 112 lex. i^et Eustath* 

p. 1783, 38 Lobeck proleg. pathol. p. 359 dicunUNT z dnb om. B ulk^ 

^€ dXtj Sk n nXdvtj C 9 dXiittjf- 6 nXav^ttjg a dXiiti^ C oStioff G 

"^ivatat B 10 gl. non temptanda, nam corruptam hano lectlonem Erotianus 

in Buo Hippocr. cbdice inuenisse uidetur dytatoy d-i6y eoni. Welcker d« 

griech. trag. p. 108 et gr. goetterlehre IH 129 n. 3 dyS-Q^n(p Nauck dv^ 

^gcinoig Welcker 11 dvtaZoy Welcker dytioy <p dXo6<pQO>ya Welcker 

0(a(fQoya (p dal(pQoya uel pXa\pt(pQOya Lobeck act societ gr, II 8<)7 

^tt}t6(pqoya Wagner poet trag. gr. fragm.I 288 j add. BO 13 uerboram 

oorruptam memoriam seruaui dvtaXoy Weleker dvtioy <p ovx* ^Qdt9 B 

at 
^v /* dQttte C tdy ^' dytatoy mQtdtjy$7ioytd ^* t^^rc Beigk zeilsQhr. 

f. d. altCTthums^sB. 1886 p. 77 &idy <f' dytaSoy Wagner tdv dyXH*^ 

^^ nvQ dovovaay o^X ^Q^i Lobeok pathol. I p. 162 n. 14 . » •> I dXaaTOQsg* Baxxstog ftsv iv nQoiTff g>ovstg qfi^iy ix t^g Ev^t" 
nliov M^lavlTtiffig XiyopTOi' 

ufiog aXaoTOQ ovx hTfiK^tjat KTaystv* 
ev^^fi Tot)^ dvoaiov ti um luoQfiv d^ousfiivwg, Hav (jl^ diat 
q>ovitg, 0i6v akijatd uva xa9'^ oiovg iwaiqaTTOfiSvoi, na^ ro 
oKvT^h HoXoSvTat, S^eg icTiv dfAOQtstv. 
aiovrjatg* xaTavTXTjaig. Bantxstog ii ijpjj^fi nQoaKkvaig^ 
li9f$ld-6XiH(g* al nsQi Tijv intfdvsiav^ to€ afo/AUTOg ywopLSvai (fXv* 
imamt, sits vnd nvQ6g ij alkijg alrlag, dno tov aid^siv (jivofta" 
Oftivat. akXoi ii cid-oXtxag dnov r« atoyyvXov/Mva tard Ttjv 
intqidvstav ifvfjtara. TovTa di vno &eQfiov pth ylvsTai, vno 
: V^XQ^ ^^ dnoxQovsTatm tovto is ^lnnaxqaTTjg ov fiovXsTai Xiyttv, 
16» TO ydf &eQiudv ov ylverai OTQoyyiSXov, dv fifj dyav ix^aav ^* 
xay toioStov ^, ov ylvsToi GTQoyyvXov, dXXd fiSXXtfv axXrj' 
Qvvst» avtoi is slnov to^ xaTa Tjyv intqfdvsiav ix^iastg, dt S^ 

TESTMONIA 2 haec e Soph. Polyido (fragm. 367 Nck) petita eflse 
^tatiul Be^k: eq^idaipi inoerti tragici eeee fragmeatvm puto cum Schmidtio 
auB wiener lumd£« p. 5 3 De ;morbo eacro 1 t VI 363 L — Eurip. Mela- 
Bipp. fe. 517 p, iU Nck »De liquid. uau 1 t VI 118 L 10 1. c. 6 
t VI 130 L ADNOTATIO 2 aQ^anaiov t.6i" Wagner: prob. Sohi^udiaiis wiener 

^ande. pu 5 nQoancUovxa cod. Gantabrig. nQoaniovxu tp nQoanvi- 

ov€M ^a n^oanviovaav Lobeok nQoatqinaiov Nauck dvtalai uiri 

doeti dvtiaatp tavtaiac Btr^k &iov G.{f) 9 asi dXdatOQac ex Hip- 

01 (fov 

.poer. ? "a B in tqs iv AB iv t>jg iv C avQinnl C 4 fifXa- 

-v^lt B 5 tatos oorruptum i€iaag Pflugk dXdatOQ* Elmsley dluaTO' 

iQas^ <p 7 ttXvaxa B dlaatd Stepbanus Foes p. 26 tivd (p : em. g 

'itM%Qaft6f$,€voi. naQd ante me distiBgnebatur 8 dli^tiiy Foes dXtitfly (p 

,uai avtoi <p: emendai^ n, jabrb. f. pbilol. t LXXXVIIII p. 287 ZniQ 

,ia^0f.C 9 ,nQ6axXv.(^t.s ? nQoa^tXiiafs A nQoixXtja^s'^ nQoxltjatsB^, 

10 Galen. p. 416 Heflych. I 76 ai&dXtxcg (altera i fuit a aut v) B 

• naQd C int(p«^Btav ^ileighmJiB intnpave%av ^ i^tfpavflav C iplvx- 

Ha^f BC 12 a/^oJUver B : 18 inttfavetav B iniifaviiav C 

i^ OtqoyyvXoV fpi corf. 5 . 11 intxpaviUtv Q «... ^-> 41 

iS^ inijiav fsrq^yyvMlvTnL rXaindui fdvvot' y^ uyvoijrmg' wx 
oXiya ydyQag>€, Xiyo)v ald-oXncag slvat rd iv raSp- &Sffiok»iMrlaig 

• hmvmTdfuvd indvfiUTa, ' . 

aXfiroy* aXevgovm^ • * . 

tt Xil^aa^ar fior^fjaoi* oA^sv wi ri aX^KpaQfioxov* '5 

uQiir ^QSX^» \, 

dvanfSq* inifjuX(Sq xai nsgmXaiyfiivu^* Mmi ^17 Xi^ SfOgiKifk 

(tQQioarla* • • ' •. 

dmavQiyyoi&i]* wsfvaijSij, madtdns^ ai nvniiuuitovfi(vaiavQiyy^,tO 

agysfiov* nd&og n nsQi rovg oq>&aXfiOvg Xsvxwfiav&tsg* iij 
ia rxjg noQsnofiivjjg Xsvxortftog avoftdai^ij^ 

dxjjv^isiv* Xiino9vftsiit. 

doQTSwv Bax/siog ftsv iv rfj rgtrij ^ijalv* dQrnfftSv xoivwg. ' 
^mxXrjg Ss xaH Avxog NsanoXlrtjg ra. ii^ .r^ nvsdpiovt xmi& 
rfj rQaxsla dQrTjQitf ^Qoyx^o, fpaalv ovrw xalsTa&at* fi-iXrm Si 
iCftiv dQrt^lag dxovstv} lig Baxxst^ slmv. [avrdg yd^ Aov 

TESTIMONIA 4 crebro, ueluti de morbis im 66 t VH 608 L 
5 De nictu saiubri 1 t VI 74 L 6 tfaepe: cf. Foes p. 91 7 De cam. 19 
t. Vin 614 L 8 De loci» in hbm. 47 t VI 348 L 10 gloesam Hippocr. 
l 1. 12 t VI p. 296 L uindicare xiohiit Poes p, 85: sed medid uerbis eam 
male connenire obseraauit LittJr^ 11 h c. 13 t VI 302 L 13De morbis 
U 6 t. Vll 12 L 14 De corde 10 t Vlin 88 L 14 De locis in hom. 
14 t VI 306 L ADNOTATIO 1 dyv6viatty 2 yiy.Qa^sv AB 3 iH^vftata ooni. 
Foes p. 10 iQV^ifiaxa ip 4 Hesyoh. I 120 EM. p» 62,19 6 Qalen. 
p. 422 7 Qalen« p. 430 Ifoeris Att p. 43 gloBs. Herodot p. 602 Fnauc 
grammaticns Marc, ap. Bekker. Haitpoor.^ p. 23 nHpvXo/yfiivtug •oripvi 
nsQiq)vkayfLiytog AB nsQtnifpvXayfti^wg G 8articndnm disp^scu duoe 
Schmidtio ad Hesyoh. I 290, qni id(\m d^airf* aQ^toatia legendhra pr4- 
posuit: ineptit Foee p. 95 aQQOtif AB aQQMtia B ll.Qalen. def«<med. 
CGGXXX t XIX p. 463 K, PauIus Aeg. IH 2St Actuar. n, ^iayvioa. nar- 
Mv II 7 Eustath. p. 1430,61 ti B ti C XivTttfMtm&sg B IS; OaIi^. 
p. 446 a%lmxiit' Xit^od^Ufiti Foes- p. 117 14 qp^tfi O fpaOiv Ftikt^ 
dQtiiQttov g dQt^Qhav AB djQitSQiuv 16 fiQ^/yXta 9 PQ^^ta^ tf 
(ptiaiy AB (f iati Charteriua 17 inj%mt,^y^^ti^id\ .. 48 

-dffoiTi^i^ Ttvfxg uSbu^, jnmi idytxijy afoixslm ivaklcBy^v ov ra)c 

wmfoiffd^dii <pijalv, 
aQ&Qa* UlcoQ tcIq av/ifioXdq rtSv oarwv^aQ&Qa xakBt, fi wv g>Tjaiv 

al Se x^^^^ agS-Qa sxovai noXkd' oHoaa yoQ [oaria] oarioiai 
„5 l^fifidXXovoi, nnvra agd^Qa notiavai.- nori ^ exdreQOv fisQoq 

oariov ro fiiXXov avfifidXXsa&ai, orav Xiyjj* iv roZaiv la/loiatv 

«^i^a^^vo slalv at ntotvXat KolBil/Lisvat. 
dnrlartav* dXinlartav. nrlaastv yaQ Xiysrai ro Xsnl^tv xal xonrstv, 
aQaiov* rctQax(oif] xlvj^aiv xal adXovm 
lO^iVxi^Wav* (f-d^iUjTjfoy. roii^ yaQ d^-Xfjrdg daittjTdq ot ^Arrim 

' xuhniaivm' 
dxiatag' rdg Idaitg^, xoi dxsard i^ldaifta. xai ot *Arrtml rdg 

Qaq>iiag dxearglag xaXovat, naQd ro -dxsXad^at xat' vyi^ notstv 
. ' vd tfmrta* ' ' ' \ ' 

tl&dittt^^oifj' if rtSv itat^^ovtmv ndvreX^^g inox^'^ 
tpyaSwg* avftq^sQovrwg. 
dd^iXy^rUf Baxx^Tog (fffjat ^fjXd^Tfrat ^ intan&rat* *EntxX^g Ss 

sxnti^jjrai xai ixd-Xlfijjrat, wg xal NlxavSQog i^rjyHrai. 

■ 

TESTJMONU 8 1. d, 6 t VI «88 L 9 De uet med. 14 t. I 600 h 
101, ]\ 15, t I 606 L. 12 ntifQayy. 7 t YIIII 260 L?: glossae Bedem 
indicauit Fo» p. Ir6 16 Pe pff. med. .4 t in 288 L 17 De hum. 1 
t V 478 L, iibi • Galeniis p. ,480 84 u. &ijqIov legisae uidetur dld^atvixai^ 
18 Kicandn fr. 124 p. 204 ed« OSchueider ADNOTATIO 2 ipnaiv AB 4 Zaa Hippopr. libri Satia addidi 
daria pro datiotOi uoluit Ermerins ad Hippocr. ]. c. t II p. 402 ngds 
.IfM/n^ pra datioiai> Hippocr. 5 ndte B Sf C & iaxioiOi Hippocr. 
7 n6t€ dvo C Siuta Foes aaiy ^ iativ <p xaUvfAivai. Hippocr. 
Xty6fi,iyai> J> 8 Galen. p. 440 Hjes.ycli. I 266 9 BGbol. Nlo. Ther. 775 
p. 62 ed. HEefl HeeyQb. I 269 Lobeck proleg. p. 349 10 ttaxtitdsi PhryD. 
»pp. soph. p. 17,29 EM. p. 154, 39 Hesycii. I 299 dttixoi B 11 xa- 
Xova^A. liyovaivB . 12 dxedkcg q}Zt eoir, g 13 axf or^/ifas' Vulcaniiu 
dxiatqas uel dxiat^ta ooni. Sohleiiasne^ ixt Friedemanni et Seebodii mi- 
Boellan. orit I 271 16 dSia^Qoiij B Sia^Qe6vtfov B d^QSoytaty D 
.dnoxn D 17 hino flnxit Hesychii I 62 glossa a Stephano correcta : ^d&il' 

yvftai* ^XdCrjtai 9 &iiptjTai'. NijtavSQOf*. BaxXitog tprjai BC 

S^tfXdf^tta^ Bz aitrahii 2 \B ixniiifitai {ioii ixnutiCfjtat) B ixnti- 
iita$ ttal in^Xifitai b ifijyitmi B 49 

aktg* Ba»x*^ ^ fi d^tnJvrwq, UavvS^. dg xal ^Of^fj^ kiffay 
difVHog fitoTOtOj aXtg &s ol fjaav affov^u^ 

dvaxtoxfj' BaxxHog iv a q>ijai avfinrtaatg* rXavxlagH MvdnttVf^ 
atg xai dvoxjj^ ov mrd t^ottov, tig ^fiofy hjrdfievog. vdg\yd^(i 
Toi yaSg, onoTov iru (jtBVStiqov aaXsvmvTafy '^wxmx^iaSrm Xs" 
yofjtsv, onfQ sartv civw .xfOQHV» o.^usWpi ^&itKk^g ^rfit^ dva" 
xw/shf t6 avftnsnroixsvai, avvajupi^dfOfv • r^ \Bcacx^?* aaqmg 
ds 6 'InnoxgaTfjg iv tm ns^l &Q&Q(av g>9]<dv^ ovTwg Xiywv «v- 
Tt&svai ds sig r^v inaaxdk?jv nad^uQov li^ioy iXl0aovta md» ix^ 10 
nXiJQw/ua ToS hoiXov nmeovTct, %va ^ aTJjQiyfia> ftsv r^ iutisasi, 
dvaxwxifl is vd aQ^i(^v, TOVTioTiv dvix^rai %td awM^ar^rai. . < 

ttlbiv 6 vwTtaiog fwsXog. q>Tjai yoQ* itffpaxskia^fj^ riv sdoSwa* xaV 
T(3 nsQi $*Xdlv aai rgavfiaTwv q)fjah r^v oicSva voa^aag fig 
B^dofjttuog dnsd-avsv. xai lHvSagog iv vnoQx^f^^'' Xijti * ^j^ 

TESTlMONtA 1 De off. med. 11 t HI 308 L * 2 8 122 9 De 
«rtic 9 t, Ull 100 L 13 Be fract, 11 tlU 464 L ?: qam loeam si 
respexeEit £ro1ianii6 fabo intellexii 14 libuer n. P^X* ae,, xQavfx, est depef- 
clitus — merba tdv-^dni^av^y ex. efiid. VH 182, t V 468 L petita eaa^ 
existimat Schmidt ad Hesych. I 90 : cf. Ermerinp ad ^ppocr. I 710 16 Pin^ 
hyporohem. fr. 88 p. 258 Bergk ADNOTATIO IHesycli. I 176: cf. Buttmaniiaii8fuhrl.gr. sprach- 
lehre II 231 dvaXiXafjKp^ai^ AB dvaXsXdtpd^ai, Phau. codd. Hipj^oc^ 
dyitXfitf^ai BC 2 cf. Erotian. p* 40, 6 . dXi£ B Xiy,€i C 3 dfpvjii^y 
Homenis dXie B Sk ol tp: oorrexi 4 dvaiiUiXn ^ Valckenaer ani- 

madu.ad Ammon. p.25 avaxtaX*iat>s (p a B tpijai C avanavOts z 
dvantiais A dvanlaatjs 3 dvdntaaog C 5 xgontv D: probauit Cobet 
7 dyaXtoQSVv d - (p^aiv BC dvaHmX^iV scripsi dvax(t)X»)v (p 9 vno- 
Ji^ivai Hippocr. 10 £{^»ey ftaX^tcTt^y TtmS-aQ^yMippQCT, ' iXtaaovtcf C 
^vvHXiaaoyra Hippocr. libri xai om. Hippoer. ' 11 n^Hiayros Chaxte- 
rios %ya dyttax¥iQi/yfia\ fAkv xp intSiaii' (fj Hippocr. fikv scrip^ iv (p 
12 dvaxioxip z dvaxwXn dvaxioxi AB 13 Hesych. I 90 £M. p. 41, 22 
Bekker anecd.,gr. p. 357,18 voxtaios C ^v atpaxeXlajj, xdy. aitava 
Hippocr.: ita ap. Erotianiim iUBsit Heringa obe. crit. p. 116 . 14 tf t^v 
almva tp9%yfiaas i^9o fiatos dni&avs :Hippocr«. dy8tQt»h4s. tts roai^ 
aas £M. ^oaiaas xis BQ aiard x§s voaiaas' Heay<^ 1^5 .dni^ayt C 
^noXQfiiiaai B iv vnoQxifiaOi om. C Xiy(ov AB . . . , t 

4 «0 

Mntaa, xsxgaftir iv (ufiau^ noXXat i* aXxi* sfifiuXs piofjuSv 
* TQfiijrv ^naX^Vj riXog ^^deipoig Tt^ •• ezifiuQi^ dna^fa^BnXtvi^ai;^ 
alwv Se ii ifniw ifQcUad^tj. 
i^X^*- hvnag. 
bnaijfieig Tonoig* xmt* dvzltpgaatp noXvatjfiot^ wg xtu cfyaXdmot; 

- nf^vyaXuKtotg xai e^ha vXjj. noXva^ftovg ii Xiyst Tonovg ini 

- T£ ^XefitSv utd di^TiiQttSv ml vBvgatv» 

uvTixa\ Bat^^^iog iv d ^tjaiv ijiif • ^EjwtXffg i^ sv&iwg. saTt ii nov 
mi dvri tov fUTa TWTa Xsyofiivfj 17 Xi^. 
K^dnoHBKa^nwxsv* dnofisfiXtiaTfjxsvp dn^tiyivvifitBv. 
JinoovQtyyciaaaa t^v /oX^v* ^Sov dno^pvaifaaaa» 
ax^^ o&0vlov* TO naQ* i^fuv XByoftevav fiuafut. ^ ov yivirou 

fiOTog, o xetXoyfiBvog l^vafiog. 
uy/taTa* san ftiv Syytata* avrog ii dvrl t:ov fMukiaya rt&ifi 
15 Tf^v Xifyvm 

dvu[ya\XXig* fiordvijg ovOfiUm 

•TESTHfONIA. 6 divX^ ^Xy, A 155 8 I0006 Hippocr. eoD^essft 

Cttttachins 10 De OM. nst 17 t Vini 19t L 11 1. 0. 18 t. VIIII 194 L 

18 Mochlio. 2 t ini 846 I/ 14 Hippocr. locoo indloanit Eostachins 
16 De vloeribiu 17 t VI 4M Ii ADNOTATIO 1 Mnxvat Volcaniiu iUntvan nel MnnU He- 
ringa I. c. p. 117 xex^a/i^/ Heringa kiXQaftiva C xai XQafifiira AB 
utfAaai. G IXxi* Herilnga %Xitiu AC iXtia B nXivqdg post IXxta 
add. ip ififaXi ViOfitiy corr. Vnlcanins ifAfaXXiv t^fiov (p fi tqoxC 
^dnaXov g tQiBtXvQdnaXov AB tQaxvQdnitXov O db ditQas <p : em< 
Boeckh lacunam indicanit ^ergk ov&n excidiBse rahu anaQaU BoecU 
praeennte Heringa ianaQaU om; Bergk 4 Heeych. I 342 a;)ffa 

IMSohmidt 5 xaxd AB . 6 dfvX^ : Apoll. lex. p. 37, 6 Bekkeri anecd. -Hi gn p. 418,11 tinovc^ v^fcovr A tSftovf BCz 8 cT ' B im- 
xX^g B 10 Qalen. p. 488 Phaik dnoyiyiv^xtv A 11 £rotian. p. 47, 10 
12 M ih ^lnnWLQaxtig tou Xlvov &Xyi' i>lXpl ik td Xijttdv IvOfia 
Hesyoh* I 845 Bekker anecd, gr. p. 474, 20, apud quem Xlvov pfo Xiiiov 
eorrige. dxfiv malvit Foes p. 115 cooL Hippocr. I. a. c ^vtqu C fiot6f: 
of. PoQ. IIII 182 ichoL J 440 18 (vafi6t oorraptom: qno deleto scri- 
piorim 4 ^aXo^fitvog fiot^. Jevat^g Foea 14 aitdg: fortaese avtov^ 
16 dvuXXig ip: corr. JSuataehiiia, aecontam ogo poeeit qooque dyaXitf 000}. 
Hesych. 1 12 1 51 

aQfiij* naua avvoiog xqavfAdrm. HQfjrai ii noQa ri i^Q^c^au 

aldCsiv* d-Qip^ity. 

aX&sad-ar vyui^fa&au 

dyxvQOfiijXTj' ro ayintarQOv, 

dy/o^Qooy* ro elg rovnlaca Qioy. & 

dva/sXvaafrar • 

dvanyit* 

dvSQstog olvog^ ^ 6 lilrovog ij 6 dno ^Ai^Qov rtjq i^^aw^ wg Xi* 

a^toq 6 dno Aia^ovn (otJro %ai avfQiog 6 dnd ^AvSQOvy 
dnoQiyn' dnorslvu. ^ 10 

dXX^Korov* il^ijXXayfiivov* 
ditdfiarog' dxonlaarog» 
dvaxf/vxi^v* yv/Livovv* 
dnoravilaag* i%rBtvag. 

ivd&Xaaiq* ix&XiXf/ig» 15 

dnoXvaiag* ij rdg nSv intiiafi(ov dviastg ^ tdg rdSv aQ&Qtav 

dnoXvasiq. 
datfQOv* darfg nottfrixov» 

TESTIMONIA. 1 hmiiu gloBsae et eftEom qjaae Beouiitiif aedem Foes 
et ego frustra qxiaeuQiiniia 10 De fraot 1 t IH 412 L 11 loeoe Hip- 
pocr. laadauerunt. EuetachiuB et Foes p. 81 12 De firaot. 3 t III 426 h 
13 1. o. 27 t m 508 li 14 1. 0. 3 t Ul 444 h 15 I. L 10 p, 4^2 h 
18 1. 0, 22 t m 490 h ADNOTATIO 1 Qalen. p. 442 Heeych, I 284 ilf^/19 Gz Lobeck 

proleg. p. 231 TQtjf^dttay Foes p. 94 dk xai B iJQfAiaa&ak Charte- 

tiQ8 4 Qalen. p. 412 Phao. 5 Qalenns p. 446 ex Erotiano oorrigendas 

tit^oQQ^oy 6 .'1/10^^009^ G 6. 7 dnae glossae in nnam conflatae sunt: 

Bdanzi dva^XiXvaaita^ editores Stephani ParlB. I| 2 c. 626 dvaXiliv-' 

eeritft tp dyaXiX^itat oeni. Frans 8 ex hoe loco otvt^ dv&Ql^ ap. 

Hippocr. de morbis II 47 restitttit Llttr^ t YII p. 68 probante Ermerinsio 

t II p. 219 ecySQitag et dydQtos nocabula confudit ErotianuB ^wnt qm 

icribant "AySqiot* Eustachius 6 om. A. 9 dyiQiXos G ovtia—^ Ay 6 qov 

interpolatorem Bapiunt: unde unciniB Baepai lO^dnOQiyn' nqotitvit 

Oalen. p. 440 11 HeBych. I 128) at Qalen. p. 424 *dXX6xwoy* daa- 

(ph «ai SyytoOtOd^. (itjXayfiiyoy B 12 *xdfjiatog C dxafintog k 

^itonttnas AB • 18 Qaleu. ad Hippocr. I. o. 14 dnotayyvaag C 

16 dnoXvaiai B t£y flnte iniiiafAtay om. BG dnoQyiaT^QOv dnijviaTsgov, 

dnaKaqiiTaf dnoxgi/LiaTau 

dTQBfiiovTa* rJQSfiOvvTa, 
.hdnonaXtjaEi* aaXfvasi xat aq>odga xivtjaii, 

dnoxavXia&^' ovov xavXrjSov xXaad'fj, 

dvsiyvvjvar /^eTanstaatf fiSTadiidJ^ai. 

dvuyMrj' Bax}fHoq iv TQiTm uvtI T9Jg ^iag q>9jat xHadai ti^v Xil^iy» 

dfjLqnaifdXXovaai'' nsQia(puXXovaat.^ 
%(fdfili9jv* STQUTOiv fji£v 6 ^aataTQdTSiOQ (prjai t^v df.i^riv f4jo/Xov 
a(paiQOiiSij dvat. OtXtvoq ds %vaTQOSiSfj vnsQOx^v. - jiaxXuTicjv 
is yvavlav, Zijvu)v tf' 6 'HQO(plXHoq vmQOx^v tc5v dvQ(Sv fiaP' 
ddX(a ofiolav. ^AnoXXdvtoq d* 6 nQta^vTkQog vmQO^jjv aTQoy- 
yvXrjv ag)alQ(f ofiolav. Msvsadsvg is 6 STQuTOVixsvg t^ SQSiatv. 
16 ^EQaaiaTQUToq vnsQO/tjv sl^ htay(aytjq dno tov vnoxaTOt fiiQOvg 
xat nsQicpsQOvq. AiOxXfjq S* sv tw xut ItjTQHOv vnoxoiXov Ttva 
/(jjQav* li4noXX(jivtog d* 6 MificplTrjq iv t(3 nsQt dQd-Q(av vnsQ- 
o/rjv nuQa t6 Xoinov *^vXov* \4noXXoivioq J* 6 QtJQ i^ioj^ijv. o 

TB8TIM0N1A 1 Hfppocr. passim: cf. EnBtech. ad h. 1. 2 De 
fract. 16 t. III 476 L, nbi recte d(neQyi(n6Q0V editur 3 1. d." 7 i III 
442 h 4 1. 8. 23 t III 492 L 5 uaria lectio esse oidetur ap. Hippocr. 
). 1. 42 p. -650 L: ad librum de nat. hom. 10 rettulit thes. Stej^ cf. "Et- 
merins il 92 6 De artic. 14 t. IIH 118; 32 p. 148 L 7 1. c. 1 p. 788q.L, 
ubi dyayvioaay editur 8 Hippocr. locos uidesis ap. Eustach. h. 1. et 
Foes. p. U 9 De artic; 2 t IIII 82 L 10 I. c. 7 t. UII 88 L ADNOTATIO 2 daxEQyiaxiQOv ex Hippocr. 1. 1. fuerunt qui Ero- 
tiano reddere uellent dniiyegiQOvB S dniojQieTdiC dnoxQifA€taiC 
4 quiescentetn z 5 acpoSQtt Foes p. 78 OipoSQa ip quatiet et uaide 
mouebit z 6 xoXaad-^ B 7 Galen. p. 430 Hesych, 1 170 schol. Dionys. 
Thrac. p. 743 Bekker fistddiddSai C 8 dvayxtj B 9 dfitpiaipaX' 
Xovaai ez Hippocr. scripsi dfi(piapdXXovaai A dfiipig fidXXovaai B 
dfKpipdXXovaai C 10 yi?<y* BC 11 ^iXlvog scripsi (piXivos tp |w- 
atQost&^ C 12 ^HQOtplXetog g iqQOfplXtog AB 6riQO(pCXiogC 13 dh 6B 
14 Meviva&eOg Charterius axQaTfavixeOg C 15 iJneQOXtjv B ifena' 
yioyljgB IQ Sk iv C tntQlov (p: corr. g X^ ' dfi^nv (p^aiv ^toixov 
ivXov oa(pvv* schol. cod. H. ad Hippocr. 1. c. ivX^v Fera. ^ ftS 

di KiTiedg l4noXX(jiviog iv rm m^t aQ&^fov a^y/LtatosiSfj i^o- 
n^v, IliQiyivtjg Ss 6 oQyavixog iv xQitra fltj/dvtiax^v /MO/^w 
ofjtoiov g>fjm ro ax^f^ ^xstv r^v ufipr^Vj ov t6 fisP nXdtog ia^ 
xnUot; Bvog ian, to ii iw^tcog ijfiiaovg. ij/uiTg ii To^tovg ndvTog 
naqaiTriadfXBvoi Bax/ilM ovyiuxTaTt^ifiBd-a, og iv ti3 t^Itw 6 
g)pjatv ajLifipjv xaXsta&at t^v dfpgvdirj hcavdoTaatv. xat ydg ot 
'PoitOi aufiwvag xakoSat to^ iip^iiistg taiv- OQijiiv dva^dp^tg^ 
fiif^vjjTat TTJg Xl^swg xat Ala/vXog xat l^Qtaroipdvrjg 6 y^afipta^ 
Tixog iv T(ug aTTmatg Xi^^t. *Enl&(Qatg i^ iv p twv Xs^mp 
dftpovd (pjjai /eZXog flvat ' (tii^ovg xal Trjg danliog to niQOc tO 
avTTJ T^ iTvt. l^QtaTOipdvjjg ii 6 xwfttxog iv AvToXvk(a (pijffiv 

A. int xatvoTigag liiag das^dSv filov, (S fjto/d^rjQig, STQtfiig, 

B. n(Sg w noXXwv [yjirj^l Xondiwv Tovg dfi^wvag nSQtXstliotg ; 
TOVT sart Ta nsQt Tovg dftfiwvag /slXij. XiysTat ii oXov dvdpfj 
Ttg odaa. '15 

TESTIMONIA 8 Aeschyl. Cercyom fr. 98 p. 26; Sdsypli. fr. 227 p.5(K 
Nauck — Ariateph. Byz, fr» XXVHI p. 186 Nck 11 EnpoL Autolyp, fr. 1 
noL n 1 p. 440 sq. Mein. ADNOTATIO 1 Kittids soripsi xtitt$ds (p atyfioetOi G : kie- 
tur Gobet iyxon^v g 2 nBQiyirijs C 3 tfioiov (pvjat BC 4 lv6a 

iati B fjfAiaovs C 5 y B 6 ^(pQvtoi^ inavuaxaawi of. firotiao. 
fragm. XXIIII 7 ^K^Ot todt t(Sv xlifidxtov dpufia&fiodt dfifitovat 
xalovatv ApoU. Cit in scliol. Hippocr. uol. I p. 10 ed. Dietz: aliter Me- 
letius ap. Cramer/ aneod* Oxon. t. III p. 126, 19 &fjtp(ova C 8 iJ$> ^A^it" 
oxofpdvtjs Nauck : quod haud scio an recipiendum sit 9 ^ntd-iqais em. 
Meineke quaest. soen. spec. III 7 et ad Steph. Byz. p. 474 ^nt&iq-^ 
(f^s Franz -^iQais (p i iv* h i* om. C 10 di4.p>jv mauolt MSohmidt 
afifmvee (pijal B dantios ' cf. Hesycb. I 141 11 jiQi(no(pdv¥is] immo 
EvnoXiS' cf. Seidler de Arifttoph. fragm. p. 24 Meineke hisi crit. com. I 116 
12 daipfSv pCov Meineke daip^ov (p da^pij ptov GHermami diar. lipe. 
1829 p. 1620 Bergk comment. p. 847 6 (pi corr. Bergk tos fto/^fiQdv 
Dindorf ad Aristoph. f^agm. p. 7 13 ncis ul Dindorf noaio (p noXXtip 
{ft H« pro noX fuit) B ^itj oiti. (p : add. Aelius Dionys. Eustatbii p. 1636, 51 
^M. p.81, 10 nsQili^ias (p- eni« g de sensu Cragmenti uide Bergk conijcnent* 
i* c. Itfefneke com. fragm. t. Y p. 35 14 t(^vxiati BQ 15 dvdptj tts d 
dvdpil tis BC dvapitbs A 54 

dyiovi(fti»4v oxhmv» Hol yoQ 6 dyciv dno v^g Ojt^^acoic* 

dvanXiafiOv* dvaKXtvttjQlov. 

dnoXinovxa* ii£0T(5ram 

dydXXsrai* Baxxiidg iv iivti^ ^fiai tiqmrai, ovh oq&S^. Ign 
5 ydf yavQia, dg nm ^Ofijjfog* 

fijji* inayaXX6/4fvog noXijM* 

df^q>iiiovr€i* rd &vwd'€v koI mroi&iv Si^vrpig $x9vra* 

Hhqijv* ' aKQiog exovaav. 

dnS (svQftaiafiov* avQftaXu Xiysrai y httfijjHtjg Qtffpdvfj, ijtf tivfg 
10 fisd-* &Xf€9jg ia&lovrtg md^aiQovrat. xai uaXHrcu avQfsaXafiog i 
roiovrog rijg Kad-dQastog rQonog^ 

dnSnrtaatv* rijv rtSv imiiaftoiv oQati^, 

dvrmoralvovat* nQog ri iva;i^tov fitd^ovrau 

dnonarof al dfpoisvastg* 
i^diroifta* rj arstpdvrj rov iw/uorog» 

dni roxov voarjftdruiv* dno ysvvijaftSg tprjat. 

dX&il^^ai* &SQanflaig. 

avoiov* fia&fiiv xal otav oJiov, ijv xcci g)Xidv xaXovfisv. 

TESTIMONU 1 De artic 70 t im 288 L 2^. e. 7 p. 92 L 3 ns^ 
leeiio ap, Bippoer* 1. L 38^ p. 150 L 4 1. 1. 85 p. 168 L h JI 91 
' 7 De artic. 8 1 im 96 L 8 faerast qui gloesamad L 1« 7 p. 90 L referrent 
9 L a 40 p. 174 L 13 gL respidt ad Mochlic. 20 t mi 362 L 14 De 
artio. 48 t mi 212 L? 16 L d. 43 t. mi 186 L 16 L L 49 p. »16 h, 
abi fllo oonige: *ai dnd t6xov voatfftaTtav XQ^*^ notiovta. ADNOTATIO 1 dytoviattxlj B 2 dvaxXtvtfjQtov g dvaxlt- — «/ ttjgiov (p 4 Hesych. I 12 ^ fi 5 yavQt^ seripsi yapQta <p 

ydvQtav g% 6 ^i} if ' BC 8 dxQfj * dxQwg ixovoa eoiii. Foes p. 2iS 
9 Schmidt Didyxn. p. 268 Qalea. p. 674 Diocles Gatyat ap. Fabiia bibl 
gr. XII 688 gloss. Herodot. p. 616 Fra, ^tt<pavii A ^v tivhs B 12 gloff- 
•am suspectam habeo aQaiv seripsi a^atv A atgsatv B dvtotv GD 
aQreaty O 13 dvttxotalvovat corruptum dvttxovtiovatv faenmt qni 
eoDicerent : plausit Littr^ *dvttx6vtiaatg poseit formam dvtixovtM edi- 
toree thes. gr. Paris. I 2 c. 920 sq. 15 of. Erotiao. fragm. XXYIIII Galen. 
p. 412 16 Heeych. I 261 dnotdxovg et dnoyivv^aus aoloit Foee 
p. 86 yewiiasojs (ptjai BC 18 dvoiov non saaom oidetof t^V ovddv 
Foes p. 65 conL Hippoer. de artic. 78 6A 

inofivXl^pfj* rotJfro ytvBww, Swv tu$xtT^oipfj nm Wkr Qnqifff^ 

ntfi xfpf yiww fmtm na^icswg 0X1} j /^aAMTTa d* ix nl^ii^ 
ifijxiar0p* d&Bfdnavt^Vj drvnofi^yfjrw* 
af/}«la<* vnoifjfiarog ^og. 

iftivBC d^oxsu fi^ 

igi&fiov^* rd ovofiora ovna ftaXBt* 
itsatT' Idfuufiv» 
ifdxsarop* dylarov, 
iM^inloa* xu $ inmoXij^ ifagXAoftram 

ifQalvopTOc* d^pfovoSvrog» l^ 

iuuiq* aiaxQdp. xarayiXaaron 
ifataaci^ dvoQfia. 
i(iq$ip* nQoaq>iQSiv. 
ifilmc dnfHfrtafiiviaQ. 
iz^XXriUeg^ xQi9wv slio^ w fiiftvfftm mi IdQioroqdvi^ naltfit 

2ofpoKX^g^ 
i^iga* Tu uvw rijg x^^^^C Xenrorara* 
iivnriei* ovn lyi^^r. 

TB8TIMONU 1 K 1. 83 t. IIII 152 L 4 L c. 62 t im 268 L 
5 De tiietii aent 2 t II 280 L 6L6.1iII228L 7Lo.ltn226L 
^*ni dvdMtarov nuUSH inueni* Bnstaohiog 9 De morbiB 1 14 i VI 164 L 
Hjr. <fca/r. d^ioty 11 t n 816 L 12Mepfr: g^. ad Hippoer. de morb. 
■«L n 127 1 ym 274 L rettalit Foes not ad 1. L p. 726 14 e. ;. 
•pborinu I 20 t nil 468 L 15 De morbia TIT 17 t YII 156 L — Aii- 
*^h. eq. Q. 819 16 Sopbocl. Scyth. fr. 504 p. 201 Kck 17 De morbis 
^ c 18 De morb. mol. I 5 t VIII 80 L ADNOTATIO 1 Qalenu p* 488 'dnOfivUijvac' ngopalti^v td XM^ 
^fn^lfifiivvr** 2 nagalasus B innliiyii C 4 ct Erotiaii. fiagm. XXXI 
GafeD. p. 442 Poll. VII 86 Heeyoh. I 271 ^nodnfiaxfav x 5 «V- 
^ifii (?) C 6 Foes p. 92 sq. 7 non bno facere pnto Heeychimn I 95 : 
«i€Oftir* Xitaiv* dxiiOiv ex Hippocr. uolt Eastachicis 8 ,'ydnsaxov C 
9QAle&. p. 420 H ininoklif C H inl noXig B 15 Theophr. omu. 
i^t m 27. hist pl. VUI 4 Qalen. p. 446 dXiXXiilSet ChArterins «^U* 
^is kC dXiXniii€ B dXiXXiitias Foes p. 115 nQii^uiv B 17 G«r 
^ p. 414 .*Hea C tiv avm C Ximit^ta C 18 Foct •• o. 
«ivCi» p. 33 avaXrov SXq>itoy* ro fimgoy «tti dvavlSig. 

uQTOv iyxQvtplav noQ liimxcS^ ovnag SvOfux^sTai o Gwti^i- 

/46vog Ix T€ ^ivlxoiv XtnoQtSv tai dXsvQOv nm ^ifttroc* [(cixo^ 

ie Xiyuv tov iv d'SQ(4,oanoSia s/xQvfiivra onrtid-ijvat, iv xwo- 
6 Tav icaXoSaiv)* 
dviQanali* fioTavfjg ovofjia. • 
dvdaavTog* dvoqfjiiftog* 
avaviog* dffxavoq* avirj yaQ -^ (ptavij. 

dqiaXov* Qvnov ij f4oXv0fi6v. vxii yaQ ri ftoXvvou ij Qvndwi 
itt doiaXfSaui Xiysrou ml aQiaXog dv^pomog 6 fi^ mdaQoig^m. 

fiifjivfiTai T^q Xi^swq xai OiQevtQdrrig iv BaXdTrrj koI OtXijftm 

iv naviffVQSi, 
dvaivovrai* dnoQvovvTai. 

dyQrjad-aiaiv al ft^TQai* TOVTiauv dyQog XQ^^^^^^^ dvTi xov 
l^ avXXff^iwg dno rijg if€f4ijvov Had-dQaso)g, ovroi is dxovaxiop TESTIMONIA 1 1. c. H 110 t. Vin 236 L? 2 crebro, uelati de 
diaeta II 42 t VI 540 L: cf. Fbes p. 96 6 1. s. II 54 i VI 560 L 7 De 
morb. miil. H 124 t. VIII 268 L 9 1. 1. II 151- t. VHI 326 L 10 «?- 
daX(oaar. of. de morb. mul. I 20 t VIII 58, de nat. mul. 67 t VH 402 L 
1,1 Phereor. fr. VII uol. II 1 p. 276 Mfiin^ -^ Philemon Paneg. fr. n uoL mi 
p. 18 M, 13 De morb. mul» II 133 t Vlll 282 L 14 lectio corrupta 
ap. Hippocxv 1« c. II 154 t VIII 328 L, luM ttvanQt^a9'iaai.v 8cribendiun 
euQ ttidlt Ennerina t II p« .748 '. ADNOTATIO l^avaXxoy* t6 Tfi X«e*ff ^Xtav xai ovx aXfivQoy 
Galen. p. 430 ayalxov dX(pitoy xtX. (pi interpunctionem oorr. Eusta- 
chius 2 Psellus de gramm. u. 316 Hesych. II 10 Suidas naQdtti' 
KOta 6 3 iixdg — xaXovaiy proscripsi : idem iussit Cobet 4 Sy tovQTay 
xaXovaiy iam delenda censuerat Mercurialis uar. lect 11 5 (ed, Venet a. 
]>598} p.'32 TOv^Tiff G todgtay z ^xtcXovaik ^ ceyiQatpa^ud 
dviQaipa^ig ooni. Eustachius ; nil mtttarim : de nominia fonnis cf. JGSdmeider 
ind.*0cript rei rust p. 115 Fraas synops. plant. florae elass. p. 233 8 glos- 
sam em. a> '9 Hesych. I 275 aQday coni. Kauck Aristoph. Byx. fragm. 
p. 203 glossam ex Aristophane deriuatam esse statuens : probauit Meineke 
oom. gr. fiagm. ubl. V 1 p. 27; oonf. Galen. p. 442 fioXvyat BC (v- 
ndyat ^vnay B 10 agSaXo^: cf, Lobeck. pathol. elera, p. 104. 245 
11 *l>€QexQdttji corr, Meineke cur. critp. 41 sq. (piqnxvitjc (p 14 He- 
sycb. I 32 Phau. eiYQvfa^^yttt (corr. b) B- ' fi^tqai B tovtiativ C 
XQii^^a^y VuLcanius XQii^^^iv 9 »7 
xai ro oial^iiadiSau nsnolfjroi ti dni rSv uYqevBfdmif 

aXfptra ngoxeivta^ rd Y$ifO^S9a ht rwv dippS}cr(oy H^&dSv ovrio^ 

^Arrixol xaAovcr<v. 
dfiq>t8tov TO nigtl^ xov xrjq fjt^rqaq r^xijXoVm 6 

aloXarat* nXavaratm 
a/vov Xvyov. e&rt ii ovofM fvrov* (ag xai Nimvi^ iv QtjQta^ 

xoSg Xiyixyv' 

ayvov rs fi^a Xevnd nal ijun^lopr ovofuqov. 
dyXat^Tjrat* mtXXoml^ppcat. koI dyXaov ro imXivm la 

dgtHVfAWV fisyaXmeifuav* 
dxf^Q* il^avd-jjftosrog iliog, xad^ o avjLtfialvit xoslAokfi; vy^aalav 

xal olov ntrvgcSistg Xinliag intg^iQsa&cu» ftdXtara ii ne^ rtjv 

x6(paX^v etoid-s ylvsaS^ai. jigX^ rov /9 15 

Btov/Liivov* Piovvrau 
patovy ro oXlyov. 

TESTIMONIA 3 1. 1. H 110 t YIII 236 L 5 1. c. I 67 p» 114 L, 
nbi rd tcfiiptiiiioy cod. & praebet 6 1. !• II 174 p. 866 L 7 Hippocr. 
locoa indicat Eustachius — Nic. Tber. u. 71 11 locos congessit Foes p. 93 

ADNOTATIO 8 Nauck Azistoph. Byz. fragm. p. 223 Scbmidt Didym. 
p. 40 Galem p. 424» 648 Pboi p. 466, 6 Poll. YI 77 Psellus de gramm. 
u. 482, if £. inTQ, I 238 dff>Q»XTtoy Valoanius (pgiixTW AC tpQi-» 
XTmv B 4 xalovai AC 6 Qalen« p. 428 Rufua p. 41 Clinch EISL p. 87, 62 
dftff^itoy oonicio dftffiiitov z tov om. B TQttxiXtoy B 6 Ga- 
len* p. 412 PierBon ad Moer. Attic. p.. 47 tchXd g 7 ayyav AC 

8 Xiyn z 9 ayyov q dyy^s A dyy^g B ayynis C Xevxd»* (fort, 
xal erasa) A xai om. B ifinQtoyr g ifmQtoyra AB ifAnQvovTa 
10 dyXai(€Tat z xaXXwitCtjTat B xaXXmn$iiiTai C xaXXmnliiTat Az 
dyXatCif xaXXamtiii ooni. Foes p. 2 oonl. Hippocr. de morb. mul. II 188 L 
»ai dyXady rd xaXdv om. z 11 aliter Galen. p. 442 12 Foes p. 116 aq. 
Pseilus de gramm. u. 297 vyQaatag C 13 ini (niQi in marg. ab 
eadem manu) B naQd oi m pKofHyoy 9: eorrexi 11 faiot' SXtyot 
BQasit Foes p. 118 58 

/9o^*9if«f$« ToTg h TiSg og>9mXiMi^ mlXmg Mkueat vSv ^ym. 

fioX^ird* ra fiixga fioXfiia. 

pQVXiOv* iro jotovd fiii$rior Koi uafra fidi^ovq Kslfiiv&it. 

fiijX^^^* pordvfjg iliog, o fifjxiav mt fijjHiOv toukwfiev» 
f^PQvyfiog' Utojjiia Miov,%f/6g>09* 

fiXiXfSiig' ot ii yXiaxQwisg. *EmKX^g fjiiv ipijai ri XeXdnaOfiivov 
ftira yXotoif^vg vyQuaiag dxddtigt^ov* Ev(poQlatv Si t6 ixnsTUi* 
afiivov xat xardl^fjQov. Botttx^^^og is xat Avalfiaxog itd vov.n 
yodqtovai nXixSis^ afffimwu diXovrB^ to S^Bnwyftiwo^v* 
lOfiXaxitSciv* oXiym^tSv, dXXd ys t6 inl nXsZarov Star^ifisiv oStwq 
stQrjTau BOTi ydg sliog Ixdvoq Xsyoftivov fiXxuto^ oq iv tA otw- 
ovatd^iv ivaimoXvTfag exsi, ov ftifiv^ai %at *j1^Toq>dvijQ iv 
^Ogviai* Xiyttm Si mt svd-sXav nrwaiv fiXa^^ fiXm^etv Si lari 
TO fisrd vw&Qslag xtxt oXiymQiag Tt nQdtTSiv, iSg xal nXdtm 
15 iv i noXitslag qrjal' fiXaxtxov ii -^fuv rd nd&og, dvti tov 
vca&gov xcd oXlyioQov» 

TESTIMONU 1 De liqitid. ubu 6 t YI 182 L 6 gloe^am ad 
librum de morb. mu]. speotare arbitror 6 De noUi; eap. 19 t III 262 L 
7 Euphorion fragm. XXVI p. 78 Meineke: ci eiusdem aoal. AJex* |u 62 
10 De fract 17 t III 478 L 12 Aristophanes an. u. 1823 li Plato 
repabh Ull p, 432 d ADNOTATIO 1 Galen. de oesibus 5 t II p. 754 def. med. GGCXXXIII 
t XIX p. 484 K. Panliifl Aeg. III 22 ActiuuC II 7 pod^Qla^ B ilxiai B 
liy§tai {liyt^ in marg.) B ' 2 non expedld fiAltxd ooni. Enetadiius 
f&Xfm^a Foes p. 124 8 otovii g oiv^i A 4iovtt BG A fix^y 
ttn.Foe8p. 121 fnX^ <p jSv^fai^ BC /ff/^ov Oharterins xal^vaid 
^'pX*fjX(oiie' fil^Xttviuiig (eoni. Schmidtf fiktXioVif cod;)* naQd^Mnno- 
xqdxi^ xt XiUnaapiivQyxai xa^ag^v^M^ych^lSBl fitv fprial B jl£- 
linaafiivov Schmidt 7 xatd CharteriiiB yluidovf a> Sehmidt 8 nU' 
X^Sie d nlijX^SiS 9>z atjfidvai B aiffidvit 10 Qalen. p. 448 
Bnhnken Tira. p. 61 Thom. mag. p^ I&4- dkXdyi B 11 liyofiirov z 
kiy6fi6vov AB: om. C filirva xai ftdd, ej^ 13 SQrnft BC iij^itav G 

fXadS 14 nXdtttov C 15 J corr. Buhnken a AC a^' B ^ia- 
xwi C yi nfiiv Plato nd^og e Plat cprr. Nauck Aristoph, Byz. 51 
Sffi^* nSaa avvoiog xqavfmxm. hQ9jtcu ii noQd ri i^QfMC^m* 

il^ead-ar vYtu^io&ai. 

iynvQOfAT^Xri' to ayxicrr^v. 

«^o^pooy* TO elq rovnlaca qSov. ^ 

upax^^vaairar 

uvanv^Z' • 

iwSQBioq olvog* ij 6 ivrovog ij 6 dn6 ^AvSqov tpjg v^aoVf tog ki^ 

afitog 6 dno Aia^ov. (ot?Tft> xai SvSqtog 6 uiio ^AvSgov}. 
unoQiyfi' dnovslvH. 10 

aXloiroroy' H^fiXXaYfJiivOfv. 
indfAaxoq* dntonlaaxoq. 
uva^vxfty* yvfivovv. 
inoravvaag* iiCTslvag. 

ivd&Xaaig* &id'Xa//ig. 15 

dnoXvaiag* ij rdg nSv iniiiafiOfv dviasig ij tdg riSv af9Qav 

dnoXvasig. 
iarjQov aofjg noipjrixov. 

TE8TIM0NIA. 1 b«iiu gloesae et aarom qiiae Moimtiif aetea Foes 
ei ego fimstra quaesiiilmua 10 De fraet 1 t m 412 L 11 Joeos Hip- 
pocK. landauernnt EoatacMiia et Foes p. 81 12 De firaet 8 t III 426 h 
13 L e. 87 t UI 608 L 14 I. a 8 t lU 444 L 16 I. L 10 p. 4^2 li 
18 i 6. 22 t. m 490 L ADNOTATIO 1 Galen. p. 442 Heeyeh. I 284 SQfiti Ca Lobeek 
proleg. p. 231 tQ^fiariav Foee p. 94 dk xal B ^Qfi^a^a^ Charte- 
riiif 4 Ga]en. p. 412 Phan. 6 Galenns p. 446 ex Erotiano oorrigendos 
^iffOQQ6ov B *if;oQ^oov C 6. 7 dnae gloesae In nnam conflatae snnt: 
•cinnxl ava^tXvaaira^ editoree Stephani PariB. IJ 2 c. 626 ivax*XiV' 
99tm$ ip ivaXiXu{iTa$ oen!. Franx 8 ex hoe loco otv^ ivSQt^ ap. 
Hippoer. de morbie II 47 reetituit Llttr^ t YII p. 68 probante Ermerinaio 
t n p. 219 avSQitoc et ivdQiog nocabnla confndit Erotianns ^ntnt <jui 
•cribami 'AviQtOf* Enstachins d om. k 9 avSQitos C oCtu—^AvSqov 
lalerpdlatorem sapin&t: nnde nndnis saepsl 10 *dnOQiyH' nQOXitviC 
Salea. p. 440 11 Hesych. I 128s at Qalen. p. 424 *ill6noitov' iaa^ 
^lc val SyvwOtOi^. iltilayixivov B 12 *»afiatog C ixafintog K 
inonUnot AB 18 Qaleu. ad Hippoor. 1. o. 14 dnotawvaag C 

18 dnoXoatai B teir aaAe intSiCfiw om. BC 60 

'^xn ^^ r 

ra^yaQStav* tS xvgiov ovofta* t6 vno rijv vnsQtaav vvv Xiyfu 

17 yoQ tnaqwX^ xal 17 xiovlg xal 1; tfidg na&pj slat rov /a^a- 

^dfvog* yaqfaQsdv ii civOfAaa&pj nagd tov yivofiivov Yoqya' 

6 XiafAOv \iv\ Tjj Tfaxsla J§ avTod aQTJjQla. 

yovlfifj i^fiiQa* dvTl rotf nSQiTTij. hiHSrj al nsgtTtal i^fiiQcu wc 

inlnav XQlaifiOi Tvyxdvovai xal yswpjTtxal Ttvog cSfpsXlftov. o&sv 

xai yovifwv fjtPjva tok nsQtrriv xaXoifat. 

yovostiig* t6 Sftoiov yovm, Tovriau aniQftaTt* avTog yaQ iv tw 

10 nsQi T^mov Twv xaT dvd-Qwnov g>fjat* yovoetikg oSv 

oSqov to Xsvxov xat na/y. idv is Tovostiig yQdtprj, ro nvsvfia 
TO fiSTa novov xat Ttvog awTOvlag dvaatvsofisvov Xiysi. 
yovrj* OTS fisv ro aniQfia irjXot, ots is t^v ftijTQav* xstTot iv 
noXXovg naQ* 'InnoxQaTSt» 
IbyXufaaa Xtywiiirjg* ftiXaiva xal TStpQcSirjg, tivofmaTai ii noQa 
Ttjv Xtyvvv, TjTtg saTl xanvdirjg aXd-dXij, ylvSTat is TOtavTrj itd 
TPjv vniQfidXXovaav (pXoytaatv, (prjat ydQ* nsXlrj is ysyowla, 
ijyovv Xtywdirjg* 
yXta XQOXQOa* rci ftSTd uvog xoXXoSiovg hiaxprjg naQOTSTrjQrjfiiva 
20 ^'T^ /^<aV inl t6 xaXsndTSQOv* 

TESTIMONU 2 Epid. m 2 aegr. 6 t m 62 L 6 L 0. sftepe, 

«t II 6, 8 10 k>cu8 libri de locis in hom. me fag^t ; oC Foes p. 141 : equidem 
astieiiliuii ad epidemias speotare pato 18 iv noHots : of. Eastach. ad h. L 
16 Epid. m 17 aegr. 12 t. III 136 L 17 uerba ncUii ik ysyovvla ap. 
Hippoor. fion repperi 19 Epid. im 26. 27 t V 170. 172 L^ ubi yXt- 
^X^Xola legitor 

ADNOTATIO 2 Rofas p. 50 Clinch Aret. morb. acat. I 8 Paulus 
Aeg. YI 31 EM. p. 221, 88 Lobeck proleg. p. 803 post 6vofiu interpnnxi 
Xiyijai B 3 ifidg yaQyaQattdv B 6 Iv addidi TQaXi^a B 

TQaxia C 6 Hesych. I 441 Beinesius a)Eir. le^ II 8 p. 197 alneiii B 

7 ysvvtjTixai Tivdg BC 8 xaXovai BC 9 Hesych, I 442 tovt* iaxi C 

avTdg Yulcanias avTd fp ovTtos z (?) Iv ^ Charterius 10 rdTioy B 

xaxd C lacunae signum posui, ni cam Foesio Erotianum memoria lapsum 

esee adsumere malis 11 yosiihe D yovoeiik^ Charterius yQaipti- 

Tai z YQdfpm C 12 avvTOvtav C 13 Hesych. I 441 PolL II 222 

Ue-Ws AB 15 Qalen. p. 516 16 Xtyvfiv B 9 tIs iazi A 18 U' 
v 
vioitje B 20 fortaaee uerbum post x^XsnioTiQov intercidit 61 

y^v ftirafififiitv* ijyovv noQ&Ssa&€u. dfislfisiv fdq ro dXXdamtv 

xcd f^€janof^sa9au 
yvZov* Bat^Hog iv d awfid ^i^atv ^ f^iXog, ovh 6Q9^i3g ip^aoQm 

xavd yoQ xmv fuXdiv Uiwg Tsrmrai, tSg wl ^OfiijQog * 

yvTa S^ sS-jjxtv sXaq^d. 6 

yaqyaXiaiiov' yd(fyaXog Koi' yofydXij Xiystai ifsd-ia/iiog, dni 

rcSv naa/^tjruoawv yvvoixcSv slXtj^ivtjg rijg Xil^swg^ cig xai 

^AQiaroipdvrjg rrjqvrdSji xal Ji(piXog sv ^avdiau 
yoyyvXiSag* rd luxQa itardnora. stQifrat Si dno rigf^ natd ro 

ay^ijfm ojnotorijrog* 10 

ydXa xal Xlna riyyav* dvrl rov XmaQiSg iiufiQixsiv. 

^AQxff rov S 

AvGtjviog* Sva&^vftMg xoi SvaTCoXo^g . rdg dviag fiQOvafjg. 

SionM* TcJ rljg vrjog smftsXrjrij, naQa ro iionsvsiv, drrtx^ Ss 

< 

TESTIMOIJU 1 1. 0. VI 6, 18 i V 818 L 8 amfiai L c, VI 4, 22 
t V 312 L ^ fi4kogi pasBim 4£ 122 6 n, tQO^ne ^9 t Vmi 106 L 
indlcari Qolt Franz^ 8 Acistoph. Qerytad. fr. XXV. uoL II p« 1018 Meia. 
— Diphihu Dan. fr. I uoU IIII p. 886 Mdn. 9 De int affeot 40 

t YII 266 L 18 Epid. III 3 aegr. 11 t UI 184 L 14 1. c. V 74 
t V 246 L: cf. 1. c. Vil 86 ADNOTATia 1 dXaaaeiy C 3 pdxx^ C "a BO auifttt (pij' 
aiy BC 4 Idtag C 6 Phryn. app, floph. p, 31, 25 Lobeck Phryn. 

p. 97 Hesych. I 416 yagyakiafidg Foee p. 183 conl. Hippocr. 1. s. 
yttQytfkos: cf. Lobeck. proleg. patho^. p. 8 '7 naoxv^^^^^^^ 9* ^^* 
Meineke iiltfftivtic B 8 TtjqvtaSj^ g ytjQvyddi (p iv ynQVtaSet z 
^ilipiXog g SUipilog (pz Savaiai D davaotoi C 9 yoyyvlldttg 
em. LDindorf thes. II o. 697 b yoyyvXlda (pz xatdnota ^cripsi xa- ta. xanotd A ntaxano B itatan6ti,a C 11 an ydla xal Xlna Banom?: 
fortasse ydXaxtt^ Una 13 glossam non expedio: cf. Galen. p. 458 Littr^ 
ad Hippocr. I. c. dvaiviog g dvaxvvtog A dvoijvviog C dvaxivtog B 
(piQOvaa Vulcaniu? Foes p. 170 Schleusaner 1. c. I p. 271 14 Qalen. p. 458 
a Foesio correctus Hesych. I 518 Harpocr. p. 98, 9 Dind. diondH (p: corr. g 
dionfveiy corr. Foes p. 167 Schleusflner 1. 1. p. 272 dtottevnv C d^ 
onxeveiy AB diinetv mauolt Nauck conl. £M. p. 278, 7 Gud. p. 146,56 ^ Xi^iO H&tfiivij xoii Ttee^ ^A^atwfdvei iv*dtrncai^ li^eai toi 

naqd AlaxyXta iv Siav(p(a xcd Evqmlirj iv 'ImoXvrw. 

4oQntjorov* vov rJjq eani^ctg fuuQOtf noQei ri i6^ navstv, S 

ydg ^f^ S^iatov xaXovfi^, ot naXaioi Htnvov ovoftt^waty 

4 lii€&' dsX novHv» 

tlxQaim* rd iijjQfif^a si^ dvo nai dov Slxfj^a xai ittoQvqM. 

iiaq&QOvv* iiurvnoSv. 
iia&dafifivg* itagivaet^A 
lOiisfiXijd^fjaav* naQiXoyla&fjaavj wq xal EvQmliTJg iv 'iTmoXvva 
iffjalv • 

rl i* Tjv Xvd-slq fis itafidXrjg, na&iZv ae isZ; 
fiifivfftai rijg Xil^so^ tuu iv noXvdiw wd iv X)Qiarjj. 
ilnaiov* ivd-dis ftsv svXoyov* iv is rw nsQi oQd^QOiv ro Ofiom^ 
15 orav g>ff* insiirj dlxcuov sxovaiv ot avd^Qwnoi ro rs aXXo adifia 
' xat rdg X^^^Q^ ^ ^^ axiXsa, noQaislyfiari xQijadfiivoq vyist 

TESTIMONU. 1 Atistopb. Bje. ft. XXTX p. 1S6 Kaaek 2 AeschyL 
Kisjplu h. 22« p. 59 Nek^Etfrip. Hippolyt fr. 450 p. 894 Nek 8 Epid. 
.Y22iy222L 7De locb ift honu « t VI 288 L 8 of. Eoatech. 
lu 1. Fo6B p. 156 9 De nat inf. 14 t VII 492 L ? 10 g1. ad Hippocr. 
1. L 18 t Vn 532 L rettolit Heringa p* 108 --- Enrip. Hippolyt. fr. 438 
p. 892 Nanck: sed cf. Hiller. de Soph. Pbaedra et Euvip. Hippolyt priore 
in libro misoell. sooiet philoL Boim. 1864 p. 43 13 Earip. Polyid. fr. 648 
p. 448 Nck -— Earip. Orest locam frostra qaaesiai 14 ivd-dis quo bj 
neflcio — De artic. 10 t lUt 102 L ADNOTATIO 1 nag' C dmxotg C 2 nag* C aidq>ta BG 

J 
siQMiin B siQtnnl C 3 ioQniiOTOif em. Foes p. 169 ' i^Qntjs AO 

iiQnav (corr. in tjg) B i^Qnov z Qharteriafi 6 itxQava C 7 xbV 

BefipBi xffv BC 9t^v A 9 itaiiOfAOVi ex Hippoor. Heringa p. 107 

10 Galen. p. 456 tiSQ&ntiiis B tvQtnni C 11 tptjalv C 12 i' nin 
doeti ^ (p Xv9-(£f Stephanas Valcanius Jlt;^^; <p tlfvO-tj Conington 
i//tfir^« Hartnng Earip. restit I 50 ^pev^ Heath iiapaXetg BC 14 7/- 
Tcaiov evkoyoy, taoy, Sfioioy naQct 'InnoTCQaret 'Reaych, I 513 15 fkar 
• ^i om, C ixovot td atafta ol iv&Q<onoi Hippoor. 16 axiXea % 

nppocr. axilij <p XQ^adfitvoQ corroptam: XQiaaa&ai isl fortasse 
«cribendom, oum ap. Hippocr. x^^^^^^^ i^^ "^ vyut legatur ^tfdg ro fi^ vytig^ hti is X9S icw mt vov. Wftfi^vrogy Srav 
Xdyf]* naQ€moXv xQartarog i/LifioXjjg tSfWiO* «f fxoionsFoy . f^ly 
fio;^Xiveiv, ijv fiovvov iafjiriqov sjj [i» ^Xjov\ rJjg 9te^pal^.v0v 
pga/lovog* itxouoTarcu is al dvri^Qonaly ds^mXi^ {iB^Tm\ oarim 
[jov figaxlovog]. inl is fuovov tov avft^SQqtfVog' iv- rfJ ns^ ^ 
dyfifSv (prjaiv i}^v zov Ii;T(»Ofr riiv stcnrotaiaiv xod mar ifffjiaauiv 
wg l&vrurag rcig xovimNMo^ noiiMdm* aSrjy yaq tf iimtovdrTj 
fvatg. Exa/J* iSoMSQ vofkog iUtatog. iv is rwne^l u^dfktv.iTti 
rov lajw^oS ^tjat * rl . yd^ itx$djj ft6}[Xsvaig ovx: dv tttvijawv ; 
dvri rov laxvqd. (jiovov ydg rd iUaa» nai Bvkoyov .iax^.xai 10 
anXovv xai Xa/y^ xoti avfjtxpiqov^ 

itafpgaiig* aoKpig, 

iiUQoyj^ag* rdg rwv intiiaf^wv iianvodgwaird f^srtiSiti.rovriav 
iiaar^fiara» sIq9jtcu ii naqd rijv Qiy^fjiv,. -^itg iariv\.^iog 
dvanvofjg^ . V . » .15 

itv g * axortoatg, cig (piQsad-at ioxstv -rd o(M»^mxb san ie .xod 

TESTIMONIA 2 1, L 7 t Iin 90 aq. L 6 De fract 1 t. HI 412 L 
8 1. c. 7 t. III 442 L — De artlc. 7 t. IIII 92 L 131. c: 36 t IIII 158 L 

16 De uoln. cap. 11 t. III 220 L ADNOTATIO ^naQdnoldh- tSfioto Cohet ifAoiov tp i^ 

Ttatorara fikv yctQ fioxXevei Hippocr. - 8 iamiQm ^lSxpi^oct, iff xd 

^vXov t^s xi(palijf «X Hipx^ooK Binrlpsi zd ivXov om. q> ' ttjg xitpaX^t 

j (9 0) 9 4 itxa^dtatov ik ii dvttQQonlriP '{fjs C) datpaXittfi 

datiov (p : ex Hippocr. correzi 6 (ptialv (p : correxi iatQdv B ixnt^ 

aiwv ts xai libri Hippoor. xtnfiatmv BC 7 i^vtuta AB notiiad^ai 

• \ • . .. •• ' • ' 

ex Hippoor. soripsi nonla^at (p iixat(otdt9i G > 8 xai addidi auctore 

f e«iid p. I6& iierbie ydfjtog Hxat^ aliu» locus Hippofir. «b ErotfttQ^ ei- 

tatUB ifidiOBtar : dt. 40811x11. 8 d 2o!;ifi;^oi; scripsi iaxiov (p cS^ot^ siuwit 

Foes 1. c. (pri(fiv AO tl g ti (p iixeUtj g iixa^ov 4 (p ti ydQ 

ai' iiTsatf} fi6xUvaiff otfxi xiviani ; Hippoos. 10 laxvgdv e slfXoyov 

iatl !B 12 fortasse ita(pQaii(as* aa(pioc co&l. Hippoop. de loois in hom. 8 

t. VI 278 L? lS*iiaQ6yxaf* tit fjLStalittwv intiia6(av itaat^fjuntt 

Hesyelu J 496 Qalea. ooxbai. in Hipp^^or. de artio. 2 uol* XVIII A p. 466 K* 

iiaQoyXas Vuloanius Hemsttobuis 'itoQOxdf (p iaitiiOiOfv 6ohinidt 

X— f«<ra{i) (t eorr. ex fii) B' 14 ^ia^t^ B iifX*^ C \ t% niQttpiQi-r 
0^1««. C^terins .. .».i^.u 64 

sliog i^x^^^* ^ ^ tncoTotipag ii ravTov tsfipialvsi xai ^ 
mmoStvla* 
iiatQlfisiV iyx^^i^iv* 
Siifiaanov iufilfia^oy. 
hiiafjniB^iq* imfma^* 
iuttQVfSisg SXxo^* to itvygo» xai ixfOQO^foovv. 
ivod^aairiv* ivaa^dar^iv ^ ivaoatomrmnaaiv. 
itxXii og* iatXlieg XiUoQ XifovTau dv^ ai ilj^ T€Tfirjfiivai, 
(lig ivvaad-ai fiiQovg Ttt^g xsnkw/tUvov ro koinov av^x^"^* 
10 i I a<p aviai* iiamSgosg. 
iiigaat* iieXd^Biv. 
i ^&iv ijjnov&fv. 
iiaHvata-d^iv* iiof&afiv* 
ioxixtoi* nXaytot, 
15* olvov avTlTijV Tov dnaQaxvTOv. dg xai IloXv^fjXog iv ^tifiO' 
TwidQBif (pvfatv*. 

TESTIMONU ' lEpid. VII 84 t V 442 L, aphoriim. Iffl 17 
t ini 506 L 2 De morbis II 4 t YII 12 L 5 De fract 22 t m 492 L: 
indicauit Heringa p. 108 6 1. L 26 t m 600 L 7 \, i. 33 t m 534 L 
8 De artic 7 t im 92 L 10 1. o. 11 t nu 106 L 11 L 1. 11 p. 106 L 
12 L c. 14 p. 120 L: indicauit Heringa p. 109 13 De morb. muL I 64 
t Yin 132^ H 133 t YIII 242 L 14 L L U 141 t Vm 814 L 15 De 
morbis III 14 t YII 136 L — P<dyselTU Demotynd. fragm. H uoL II 2 
p. 867 Mein. ADNOTATIO 1 iQXiaeuc'' cf. schoL T 891 axotditvog g axo- 0» ttiitvog G axoTioity Al axotmitvoi^ B tawdv B 2 axotoitvSa g 
axotwitvla AB axottoivrkt C 4 itapdaxwv * itaptf^dCutv conl. He« 
rlnga p. 108 gbfleam referens ad Hippocr. de fract 4 t III 430 L 6 iut" 
XQVfSiic (ia in marg.) B iXxog A. iXo^OQ^ooiiv g Ixo^qoqqvovv AB 
iXtoQOQvovv C ^itxXtiog Angli editorea Stephani thea. iixXBliog (p 
itxXiiMs seripsi itxXeliig <p Xiyitai BO ^VQis A ^vQi^tv B 
11 (f»^^aa« em.HeringaconL Hippoqr.L 8. c itatQiaat A iiaiQt^aai BC 

14 idxfitot Foes p. 169 ioXftnOi A i^Xfiot G ioXfii k ioyfii^ B 

15 Qalen. p. 444 olvov Gadaldinns ap. Euetachium invdv ^: fortasae 
e lectlone i* olvov natmn dvtHiiV z dvriiiv C t>)m B - Jtiftoxvv- 
iaQi^ z itifine tvvidQinv AB iifim tiiv idQiwv C 16 tpti&iv BC 65 

df^a&wq yaQ avTlrrj^ nual rf d'6ol^(vlfjc iylvsro» 
iianTEpcSaiEg* iiaxa&uQastg (Stwv. /QdfjLsd-a yaQ nrfQotq iv/ors 
SioKadaQai ra wra fiovXfj^svTeg^ cigxal ot avX?jiai rovg avXovg, 
ist/iaTiSisog* (poptQOV, xal dstfia 6 (pofiog. arrixi^ di rj Xfyg. 
iavxog' svioi Tfjv Sdtpvrjv ivofitaav^ ovx OQ&ojg. sari yaQ pordv^gh 

tldog» 
StinsTjjg 6 yovog* dvTi TOV'Stavy^g xai xa&aQog, wg xal EvQt- 
nldrjg iv ^Doivtxt ksycov* 

SfifSaiv J* s/udtaiv slnov vSg TavTrjQlatg 

* 

nvQidsg tcal SiTjtSTrj ncTstvat. ^ 10 

iiXtfVl* Tlj fl^TQCf, 

iirt&a* Ti^v la/undia, noQa ro Seafifvsad-at, 

ifax^v^TiOv*' pOTavtjg sHfog, ovro) is xaXsiTai xul 6 TOtT Sqov 

xavXog naQa t^v TiQog to ^vjov o/LtOiOTijTa. 
itaQxtt^vTsg* po?j&oiSvTsg. -.. ' ■ ^5 

f ESTIMONIA 4 gloBsam ad libnnn de «ictil aoai 3 t II 232 L ret- 
tulit EmeriKS) Erotianum Seijnuieof pro koifjnoSeoc ap. Hippocr. h c le- 
gisse coaiciens 6 1. o. 7 t II 274 L 7 De morb. mTil. I 24 t. VIII 64 L 
— Enrip. Phoen. fr. 812 p. 491 Nck 11 De mnl. Bteril. 222 t VIII 428 L 
13 De nai mn]. 32 t. VII 356 L ADNOTATIO 1 non ezpedio iyivetoC dfia^t5gydQavtCrrj^naai 

ih '&iolivots iyiv€to in Suida (?) legi adnotat Eustachins dnad-^g ydQ 

avtCxijg t* dv anaai^v iyivtto d'€o{fyloig coni, Bothe 3 itd xad-dQai C 

rd om AB 4 iaifiajtoieog Ermerins ietfitoieog AB ilfivjieog G 

(popsQdg B (popkQdg G 6 Dioscor. III 83 Aret. acut morb. I p. 119 

Plin. n. b«> XXV 9, 110 iatpv^v G 7 iunstis Foes p4 464 ditiniti^g tp 

^fg * 

ivQt,7iiifjg B evQinn G 8 fpolvtxi Vulcaniusi^ (poivlxrj AB tpoivl C 

9 d]u(uae ^ : corr. uiri docti tJatavttiQiaig C tavttjQiaig {fmi tavtrjQiieg) B 

injifj^' nin docti iitjnittj tp tag xavtfjQia ig nvQ iiii xal [raura] 

ifj ittnet^ ^iivai Valkenaer diatr. in Eurip. p. 274 a 10 ig nvQ idsi, 

itinfti 0-alvai tirag Bothe ilg nvQ tt^taai xai iunetij d-iveZv Hartung 

Eurip. restit I 72 ut apponerent pane» frumentaceos et ittjnitfj puros z 

11 Rufus Ephes, I 31 PoUux II 222 Heeych. I 473 PBellus Jl«f. latQ. I 239 

iiktfvrj z 12 Galen. p. 454 niQi Franz 13 Theophr. h. pl. VII 12,2 

VIIII 20, 3 Dioscor. H 196 Plin. n. h. XXIIII 16,142 66 ^EnaviQ s a&a t ' insgiaT^aai. 
ivnsriaxiQov' qootsqov* 
EVij&iaTaToi* ol fi^ HaM^dsi^. 
hklQvtrar ^XxsTai, tjq xal ^OfA jjQog * 

viXQOv y av iQvovTa, ' 

ix/Xotov/Lifva' BaK/siog iv p svo)/Qa ot?rri> vo^ag, nsnolf]Tai 

yaQ dno Tfjg /Xotjc, iJTig iarl nfQiay^aytj qnjToiitjg* 
sQfixj/ig* nTiSaig. tud iQinsXv t6 -TcaTonsasiv* ovxm ntsttai xal ro 
10 i^fJQinsv. 

flQog* ol usv a/rjfmTiafiOv Tfjg nsQi tov anlijva aXi^QcSiovg of' 
xoiasuig tlvai q>aalv. ol ds Trjv nsQt oXov ro aalfta whuaaiv* 
ov xaAc7^ df^g^oTSQOi, saTt yoQ 6 slQog nvQSTOv fliog. 
sQnft' TJQifjia ^aSli^st* xat SQn tTa Ta slg tjjv SQav fiadlfyvTa, ^yow 
15 T?)v ytjv. 

SXxsa nsQtfidiaQa* rd dvtifmXa xai arQO(pa* 

TESTIMONIA .2 PrognQst 2 t. II 114 L 3 1. d, 6 p. 124 L 

4 ]. i. 20 p. 168 L 5 gl. ad Hipppcr. prorrhet. I 45 rettalit Heringa 
cohl. coac. praenot. 51 — J 467 7 Prorrhet. I 131 t, V 556 1« 9 De 

humoribus 4 t. V 480 L 16 Aphorism. VI 4 t. mi 564 L; epid. VI 8, 2 
t. V 342 L ADNOTATIO 2 Hesych. II 135 5 ilqvaxai, perperam ap. Hippocr.: 
cf. Foes p. 148 HxSTat B 6 yfxQdv ydq Homerus iqvovxai G 

7 ixxloiQVfisva em. Heringa p. 139 conl. Hippocr. 1. 1. iyxloiovfieva A6 

a, 

iyXlo lov ftevai G ixxkoiovvrai Foes p. 196 /} A ivtoXQOi ovroi 

yCvovrai coni. Foes ovttag corruptum esse uidit StephanuB: quid lateat 

nescio vofjaaiB ivor^aev gz 8 neQiaycjy/j an sanum? 9 Galen. 

comm. in Hippocr. 1. c. 1 uol. XVI p. 196 sq. K. Psellus Xei, latQ, I 241 

iQineXv scripsi iQetneiv (p 10 ifiJQinev scripsl ii^Qemev yz 

HiQinev uel' iliQetnev Stephanus 11 glossa Foesio p. 113 suspecta 

num elle6g scribendum? cf. Galen. def. med. CCLXXHI uol. XVIIII p. 423 K. 

Aret. morb. acut. II 6 axnf^tf^^a B 12 (paatv g (pijaiv AB qnjai C 

13 ^^JJQOf C 14 i^Qifut BC ignettt: cfi Hesyish. II 196 16 cf. Foee 
p. 200 ajytpa BO V i^a^0a:\,tfi '44c^^pmJ^ ^^iifQkifn^: .^- • k. • ; ^ i j . ;. " x \ 
Bxgovy t6 novfjgov. ij ri^v stcHQianc^^^ ... ^ ^ o ,;> v r •••• u 

, « • ...» 

ixd^v/aara* ix^ifiara, fSg (priai Bmj^ir^^fii:in^^m\^s?SfitV' 

■ .. » *%WMff»\^ ' i. , './. •:.?; ^ .T , \ ' V»^'*5«'. "«f^i »:>''^-^ •*>>! . «' • .•':/. ^ 

inavaitaQfifjLa inivhtpeXA^s* ^o.^i^fq^vf^, '^^y.fif^fH^\*od',yToTg 

vsfpdlag ydg W/a<c *»i^«fcffi^\?^'Wf«^ <5Wffr^'ff#««r.i,vow. ;:^ .;» 

ii^iQvd-gov* ol fiiy ii^siii^avTO t6 Xlav .^^^t^^^^M.i^^.fV.i^cV^p 
YivofAtvw iqvt^^fxa, e^ wv wd ©«Awy/^isyg ,(4> ,Sx€A9fr^. . t \ s> i . /- '; 

fAari/pia- K0tv(3g Ta ti^v xaVcw xofA^^^^f^^^»' 9^'6/^^ 

"5^?f A*>M^ i^fiidm.MM ,fmif^^ ^^ 5\ot u'> v>^^ -.xxin^ • ^i^ \ n .; o ' c?P 

iTtralvSTO* ivsn^ywTO. 

>' ..•'>:^}i !»■. .!'.■«' vl f' */. 'j .^.^ 17 .[•' i!i ■• .' l : .tl- 'A* A- ; '" .' 

tJ V w^L ' ' 4*\l i. II i,-irf t v*90k'i; cH^i.viii;a(,ir -^* e-Baepiti^ ^yifc^ftj- 

X V H6'lli'I ■'12»1. li -^ 6' tl' r 206 i; ^ «enaiie^H Stfai 'fri '^^II-TiDl. Illl 
p. 92 Mein. 14 tt. (f»a/r. <;C^tt»y 1 t. n 226 L 15 Epid. Y 16 

t y ^214^>i;«fi «^cinae A^^' IdAi^tiH mHiigd^ p. ' 112 ' • ' l^ I. W.^^ 47 

-••. i :. v •.(>^'. .» ^ \. j'.' .)ir.-jv ?»''■»'•■,»•* ' M.' ..\ • '.•• 

.CKar}€^rija9 . i3 .^ . v^^ffva» Rn', w^^^^KfflM p^o r<4k^Mi^t;^afa^^m. 
Schmid^ 44iHe*ycb4 II 48 iaxAfi^f^ ?i.ui(*f;ifWM»*vT«^«W*»' 4^j(i^ft5^«»«Of .de 
Stephjqnl cfDsnie^tiw^ >;€;|iarteriiia . Ur.(0(f.i B: : Jfti^^vtfits Sahmidt • . ixxii*- 
«*ff fp i;f;f«¥*.4*«« .U«*Wfe^Stei>^»a^^^^^^ 24»j38 

6 i7mv0iaQ9jfA0,' inwi{p4(koff fd. ante ipe io|erpuAgeba^W\ ; , i^flif^aK^^f/Aa A 

8 vfffikag: cf. Qalexv comm. 1 in epid. 3, 1 t. XYII A p. 493 E. 11 yt^ 
y6fUvitH*^,iniivttiiv\iOm. 0^1 . f3 ef..'aieg«uOer. ^ M^-.-^^if^tivaH*^ Pees 
p. '206 > 14 QMgQ ConV 1. Oaleav |>« 464 Hesyd. >. Il^ 69 . f (2* B ' • , l^ 4ni^ 
^iren. Littr^:: ' |;^/4uei«^>^n.>i^fij4iit€M'.«oi»;N;Cob^>^ .- ^sir^ffu •uoivit^iie- 
ringA cf. Lobeok. proleg. pathol. p. 125, ad rem Nic Ther. xl> SOt v- • ^ > 

5* , \ l . < . " i> . 68 

inl&7i(Aa Bxsiv" dvrl tcv n&ftU ixHV*:W^ )<rip^ »1 Umidi 
'hinXanriaBTaf drti rot; iiicyXv(p9jja£Tai acoj inyiWfjd-jj^^Mtifdig 

ivavXt^ofiBvov* ifjtfjtivavm 

i^avalvBxtiti^ ^iij^otvi^i. 

iicnBn tWft j i' a* ' 'S^iTtrvyjiitiva ^ tS^X^fdvoi 

SQftara* orrjQlYfiaTcu 

\ihiQalfi* BaxxsTog iv r^r/j -^kl^^. X^ tfm^ptS 


rj -A .. '^ •, • o 1 i ^ TESTDIONU 11. 1. YI 1,9 p. 970 L — Nleanaer gloss. fr. 1S4 
p. 205 ed. OSchneider 8 Epid. YI 4,8 p. 308 L 6 gl. ad Hippocr. de 
fw^ ^f. ^ t4 yil 639rL| ifftttt^t Cobi^ 4e «r^ jnt^retan^ {k U^ . i f Aii- 
*t9©|^, Geryt»d<; fr. ^yiJr;noa. II 2 1 png. /1011 . M. » ; » Dej. nat,-!^ 1« 
t. VJ 62 L 1 ,12 De. ^ ftied. 11 t «I SOft;,;*,;..,,;^.^^,^ tp4H «ap I- 
«16 .gl. ad.Hipp^cr^.^e x^^ ci^pb 7 pertiner^ n^oi^ui^ I4tjlr4tt Ilt{P^.-;ei04^'S9' 

^ — ' * . ' • ■ : ■! r I .: r .. •'[ .t r ^i---s,,o .r».ni> .,.1-; . i< . ' 

Xa{€fltfff C 2 rid-ijxiv B 4 xaXovaiv B 6 UxyXvtp^iaixai^ h l i^^* 
;/Xt;^^9aera« 6 rtjQVTadp g yvQixd&ii <p yijQitddei z 7 nei8iim 
cormptnm exhibni nt in codd. legitnr ipifil d* odv iyti PQOrtov &navt* 
uv ^^laTt^k eHr«nnkn& b;' jen. «%i Htt 'z^ibg 184t- pl ^t(» ' tpift 
o^ /^a) 'VtevTOv p^te^r^niMMWrt i*U 'Oob«t iL> b.^.'l&l=Attltf. lect 
p; ^eH • "^tTjUi^ 'tff\<9*'l| >thi^fQOToi)t^4:'k\lSioGi6 - l6 '£if/r^T«^F Maolt 
Foes p. 26eV'sed t^.* LDfiadorf. ^ed/g^* nt'C. 2389 ^^aQilavB' '■ 12 /(e- 
ffTvj^/i^^flr-Steplianas iUattyfiiva^t '13'|(»/ia*it'>Miai;-^pkiuins \ /^- 
'fcttttt j^ ^Qfjtdofjtata' tsoML finirtAChitt* eonS. ' ^HIppoer; 'der\.xifit ftMd; 25 
15 idQaiji scii^t e^nl tfippoe»:Ch ^ * Id^^ali)^ LiUt5 '• lcf^it/tti^ fH idgt* 

iiri*r«»; . <#<l(^#tfr^(^toir di ..iil^«ilfli^>Foea.p. 180 ..n^i^^.) i liA^My ^LMr6 
intfdv^ D i '^)l;7//[id944f Foee ' :iit«ii^9r Q< .<l^^iAii^2iMd« C iyudtl^ir 
-tffiiVmaB Ai^dd^taftm :X(^iit^t^*>»^k^inifioit^H^iM^%A\M ..JMdttt^diit 
ei coHttttit$eri.%.\> y .••?.' .v -i : .. ..'..! .'( .;...:r; i .'■'■•:j .a> .'».« . > ' ,•*'.« ' \ • • * '» ' . i. ■; <^ '.i > 6» 

' T^ : w^ rfiv '^v ' lUB^vXfj jifavfulTa^ avxig^ ^^Hja^ A^W ' 
tiaxon^ ii xai Sfd^ twvtov ioTi. .^Ria; ^I . ow' ji<a^«. .fCflrf,,7io^-^. 
XttKig. Ofwlwg xdv roi fwx^tx^ q>^^i*,^ MaTava!/iuUrpLi, ^iaii^ 
vniqix^a ig Uqijv nxiqvji ij d'ivaQiy.T0VTiaxtv,.ilg^jQr.\fi7mQV 

il^ijQinsv' il^insaiv. 

il^aQvtrai* S^avrXsirai. Bax^sToQ iv Y eK^klfier^i^ , ixndCfTai^ . 10 

ISiQtVTi^ m JfUji^fQO/^^aii Tol^ \intiia/tiqig ^^ar^^ Tfiig,,Mni^ TtQptcat 

i^dartg naQ avr^ mXovvrai* ^ <-.. 

ixd^ijXvvaig* iinTfj^ig xal laxvaala. 
iauaTTBvofisvov BaxxHoq iv^ ifLfi^ov. i} ^rjroijv ^^ ^ifiJiJl'' 

nrov, fmX^ov iJ^ J^guiov Sv aitf. iofi. ii r^ Xil^g drri^^ ^ Ifi 

iid (toH) ivo T ygafpoftivri re xai fyqxifi^fdiv^* 

TBSTIMONU. ^ iv&d&iz^ fortuse de^ offia med. 3 i III 282 L ? 
4 De liolD. U^, 11 ^ in 220 L: bt ErtiednB kd^^h: 1. 1 87^ 6 Mochlio. 38 
i lUI 562 L b De olt mea. 14 t MI 314 L 10 1. o. 22 p. 326 t 
11 1. L 11 p.'3i6^ L^ tibi nano isJiaTiixff e oodibibTiB editiif ' 14 De articT 

38 1 ini 166 -li '-^ •■ '•" •^•' *' •' ' • '•• '^ - \ »..*'.', : ' , '" - i •• • . i' '• 

- - » \ '■.■•» 
ADNOTAHO 1 i^tif B 8 diiiQa tp: Mcentum coirexi 4 tf 

ntQl tify xtfpakijv AC tQavfidtm B ^Qavfidtny A ii>iyitat B 

&yil^ tai HippMT.' r«if/t)di' es fiippocn; •qH|)Bi f«iv^K ^' ^A^ 

mppoflr. Hka ^ i* G . oi es Hippocr. emenfUvi fi^«f^v ^mU^ 

xoi aate me intBrpvtogebMtur 6 ^cfit ff» (foit »ai}..3 ' jp9i9^ 3Q '•xmt^^ 

avmyxdttak q. JCiutacbiiif karaydykag AB ftmtapdyn^t. C 7 .l<f|fir^. Q 

nv^^rcr-.^s em. ^ 4 ^ivaQ^ g '{tA' yiy aQii AC $ ^* ^ifct^ B 

9 ^l^^ffxci^ y i em.Foee 10G*lem |^. 466 Binxxttoir iv y itt^Uft-^'. 

fu\\ ilavtltlta^' ixnUt^at y: oOrr. Eimeiina ix^Xtf^xtii^ ilaytUt-^ 

f«f, ixnkHtw^ coniimxit Foes p. 216 -^ixn^iUrmt om. ai 11 Lob^ 

peimlip. p. 441 Oiden. p. 46a iftipiQOfAiyai^BQ 13 ef. firptian. p, 68,1 

iu^lwfa$e^iaxyaaia om. «1: «dd^dl . ixVnaia.B - .14 iafia,tttv6fjnvQy, 

^ •*•• i '. \ •".'.•• " . p . • . 

leripei ia}iafttvfifAiyQy A . is, ^ftfitM,v6fitvoy B . iofiattvofityoy C 

i0fiaQttp6f$tvoy D iafnaQi^vofj^oy ta ififiattvdfityoy ^f. C^l^oi^f 

ooir. Foet C^iloi/i' 9 16 tov expunzi dvo t icr^pai: fi^ fp 


w 
S-'sxwy&s<t<tttm^''na^d''i»gndXMiri'Xfy^^^^ '"-^ '"' > '""' 

f^'sx$'lx'iJ<rei>-'ivk>jaiJ" ''■'• :■ '"■''' '-'•'■ -' ^>'"*"':'. ■ '' 
lvKpXe§ox6 (triaB' Bcac/uog iv rp/r» <pnaiv, ori it^tv 'dg 
ffAf/ov$ rowofj raf tpXifiug mu. olov iftiQiatv.' ' ' ■-' '"•' "' '- 

o«ro* 0* /irxr^pfC .,>.•,,<,.>.< ^ ., . ..-,.•.„• 

inlio^ot' Tigoaioxifioi. •>'■><;•> < ^ •' ■ • ••,..•' < 

ikntnity/i-iWv^ i^ii>y^ivOv:''- ' "' ■^'■''^ " "~ ' •■^'' ' ' ' "■ 

noirid^fl icuTu't6v'^'kfSVa:; •'-^' '^ > '" \'^r'': «•» '^' '' l'^^0 '''• 
V.? '- jM . '. .f. •• . ■' • ^ )f .-••:: :^M .va • /»'• )r'rr>"-rt 

d. 4e nat. oMmmi 10 t. Vljjfl, 178 f^^ ^eripga .I>t lj(^^ . ( T L b^ la ^r ^?f ^ 
8 U Do. 3. p. 194 ii . 10 C O}. ]lp .p.^,V?ft!l* \ i3:g^, a^ jBippocr, ,de frftct 
24 t. III 494 L rettulit Foes p. 226 ' * 14 L i. 26 t. 111 i98jL * \ fft^Qch- 
lie. 12 t. IIII 856 L: errauit Erotianiu iyywvt^i quod ad axnf^Mi pertinet, 
ad T^ nriX^^ referens 

• ^:mV V-' * '^*»» IV. »,>'. v« i{ vi^riM r '.i / ^■'•.mv*^ '* '^ '' 

VADWTAWO i Itftoff B' ! te^ B' « 3>j}i' Hippw^iteeepit^Caiap- 
teiiW fJmdK fifiid' B'^ •' 4:ifi(^^«r)' B^ ^j/toxhflT^djf O • 5^e(niiiiM 
ki^it&t' cf. '!Pel!«it X^7 o" edrei^s ^m ^. 568 H^ycb. il 16 7 Gieg. 
Cfer, 1. c. Heeych.' JI ^8 Phiwk '^t*«*J*^Wi)WEV A. #^...€i;«i(ni?« B'-lri- 
xj^ij(i[^<r€V OhafteriuiB <' ^i^iftfijVfi^^^^Foes.s.^u.^iit^ltKdf p. 3^55 iv^dwstv^ 
8 GaleD; p:: 588 Htt>bb>.'II 96 : ^ © ' 10 Ha^^kY^iJLtvut cant Poes.i u. 
a^Hyeif^at? p.> t . ^ ^^ * ' 1^1 glosMi no&t leaiter. qgaspecta '• estv . ilxaff B . « : ^ vvoh 
cf^r ant ptvxTtjQitd^f aot' )uW$ih»t^f c^of; Foea p. ^OO . . TOioi/rov /.^B^ . 13 Aa< 
inon. p: 68 Lofeeck iPhryii. p.idt». ':^iftfo^off^ ^^pad^xi/nor ex Hippoorj 
<iM(i."'Fo«b 'p>. ft26 ^conl. •Hefych^II 162 ' •■ 14 .^ninktf^iifaviem,l4ttii 
conl. Hippocr. 1 c. ixmnX/iyj^ivov (p ixnenUy/^ivov Stephanns adnot 
in Oalen. gTo^e:, >. 162 '^r^nfi)y)Jtivo)^' ixjhTtktjyfii^ot^t^sii Cob« 
tb^^iyytuvtoi/ n^Xf^s snasit Foe8*^.*lT6 cbtiT. Hijrpocr. de 'off, vto^. I^ 
^yywytOffzV 'fyyuivb^f tp^ ^ ''' '" "'" "^'' ^" * '\ ^^"^^^:* <- - • ' svd-vtaglav svd-vvi^W* 
sladffd^at* dyrl tov xa&iadru). 
sv&itiadfisro^* KaTaarslXag. 
sd-avaTtSd^fj' ivix^d-tj. 

STlTalvSTO* dvTl TOd STilVSV, iiq HUll '^OfAflQOq* 5 

iTtTalvSTO Ka/invXa ro^a. 
snsaoq)teavTO* nsQm^daavro. 
in/avvovv* S^anarav xoi (XBTSioQi^Siv, 

svaX&sa* sv&sgdnevTa. xal aXdsl^iq 17 laatq Koi ij &(Qanstam 
snlaravTai* ivvavTai, dig xai ^OiLttjQog* 10 

ooTig inlaTaiTO fjai (pQsatv dqxia fid^siv» 
imsiXiSg* txavdfg, Kud inisix^ rdy txavov 01 WiTfxoJ Xiyovatv. 
syxvQaai* iyKvgdaaim 
inovXtod-siij' xaTOvXio&stfj. . 
sv&vXoQ^ pj* slg l&v axoXtd. 15 

BntTQO}^ciTSQOV' (V(pOQ(OTSQOV. 

TESTIMONU 1 De fract. 42 t. m 562 L 31. c. 8. p. 466 L 

4 1. ]. 26 p. 604 L 6 £ 97 7 De artio. 14 t. ini 120 L 8 ]. I. 42 
p.182 L 9 ]. d. 39 p. 170 L 10 ]. c 37 p. 166 L — B* 92; ^ 240 
12 crebro : cf. Eustach. ad h. ]. 13 iyxvgafi bis legitur apud Hippocr. 
de net. med. 22 et de artic. 11 14 De artic 11 t. IIII 112 L 15 ].]. 45 
p. 194 L 16 1. c. 14 p. 126 L, ubi Littr^ inupOQwtSQOv reeipere non 
debebat ADNOTATIO 1 Greg. Cor. p. 664 Phot. p. 33, 28 Foes p. 279 

iv&vtaQtay g id-vtoQtiiy Hippocr. s^B^vioQt ip sv^vtoQtda z 2 st" 
aaa&fo AC 3 xaja(nQi6aaf tog 4 iS-ayatta&ij g ixayajdd-ii AB 

*xayaxfad-ti 5 aliter ErotianoB p. 67,16 ixixatyixo —"Ofi^QOs in 

marg. add. B 8 ixXavyovy (p: corr. Foes p. 195 i^anaxay xai fii- 
rtfOQtiityFotB iianax(oy xai fiixiioQtitoytp 9 i^aX^-ia g ivald-aAB 
.ifiiX&a C iHaX&a z aX^^ihs- cf. Erotian. p. 54,17 11 r,aiy Ho- 

menis $<r« (p 12 ad Ixaydy cf. Hesych. II 153 13 iyxvQOai om. 
«>: add. d iyxvQdaa$ suo marte epitomatorem addidisse puto ivxvy- 
Xayity uel ivxvXiiv ollm scriptum fuisse coni. Foes p. 178 ' 14 xaxov- 
Ifo^itfj g kaxovXtofiiy^ (fjz 15 iv^vXoQd/j Foes p. 279 iUtoQSii z 
iiXtaodn AB tXtog dij C i&vloQ&ij uoluit Eustachius: ceterum ef. GBHase 
thee. Paris. IIII coi. 558 . 16 Qreg.Cor. p. 567 iniivxioTSQoy C 7i 

iXvTQOiOiV skvTQa XiyiTai rce nBQisnTina t(SSv aOf^TtiPv, oTor 

axenaa/^oTa* 
iafiaadfxsvoQ* if^fiaXcov, • • . > 

€7iiaT0Qiaat* in^aTQcoaai, 
bixnaXijaavTog' ixnaX^d^ ysvo/uifov. 
iyXQlfinTOvat' nsXd^o^ai. 

intxaQalfjv nXayiav. ' • 

Sfj.nriQOi* nrjQov Xiytt Bay/stai^' ti^v xfoXov. &vvaTdr is aMOvsip 

nairca rov nfQi -Ta? qwatxdg ivsQysiag iftnodt^ofi&vov. 
lOiaxsdaafiiv?]' anoQntad'^^»^ * 

svq^QOvag* rwg vJ^vag»" 
ix\}to]Xa\f^ ag* dnoXtniauq* 
ifivXw&ij* dvTi Tov iTvXcS&^* fjtvXov yuQ MaXoSatv ol iaTQol top 

iv Trj vaTiQa ytvofievov axi^QOv» . 
IhsvXcSv* Tcjv axwXjjxMv. 
sXatov vog' to vstov aTiaQ. 
ixTOfiov* ^toxXfjg q)?]atv ovt(o xaXHad-ai tov fiiXava iXXijioQov. 

TESTIMONU 1 1, 1. 45 p, 190 L a 1. 1. 46 p, 198 L 4 1 

e. 47 p. 204 L 6 Do oat. OBsium 18 t. YIIII 194 L uindiee Foesio p. 179 
8 De morbift I 3 t. YI 144 L . 10 I, 1. I 7 t. YI 152 L 11 De morb. 
rh\x\. I 1 t. YIII 12 L 12 gl, earte ad libmm de morj^is mulierum pertinet 
la uaria lectio«6Me uidetftr \ 1. l 41 t YIII 96 L 15 1. d. { 75 p. 166 L 
16 1. c. I 65 p. 134 L 17 1. 8. I 78 p. 188 L, de nat. mul. 109 1 YII 426 L ADNOTATIO 1 Galen. p. 466 Xiyovtat AB 8 Brotiaru tagm. 

XXX Hesych. n 203 ; ^ tMaXiacivxig* ixnaXoi yevdfiiyot proposuerunt 

Foes p. 189 et MSchmidt ad Hesych. 11 49 ixnaXovc doripsi ixndkovg BC 

'ixndXdV A ceterum of. Lobeck. rhemat. p. 149 6 iyXQ^ntovatB 7i6Aff- 

Covaiff C iyXQtfifirovaat* neldCovaai uoluit Foes conl. Hippeior. 1. d. 

av 
T g). Herodot. p. 608 Frz nluyinv B 8 cf. Foes p. 203 12 inxQXd\^«i 

8crip»i conl. Galeno p. 462, qui eodem modo corrigendus e^t ixX^rpas (p 

ixXitpas fi<y03, Foes p. 186 SchleuBsner 1. c I 273 dnQXmlaag seripsl 

dniXiniaag <p 13 Greg. Cor. p. 565 ifjLvxta^ij ap. Happocr. leglt Galeiu 

p. 466 fjivXov: of. Moschion morb. mul. e, 135 fivXov B 14 aKlQ- 

Qov B 15 Hesych. II 225 gl. Herodot. p. 606 Frz ^jxttfkvxwv (t/ m tj 

conrigi coepta) B axmXvxufV 17 Theophr. h. pl. YHII 10,4 Diosco- 

rides lUI 151 Galen. p. 464 ixtifiov A fffioiy G f^iXatva B 78 \' sy^QlfinTeiv i/LinfjSav» .*. > *< ^ \' ;< ' 

ix^v8i' i^oQjua, " .1 " . . 'H ' •. 

in?jXvyd^ovrai rd im^ijvia* dvTi tov * ^itoit^optdki l^^fif 
yaQ naQ u4TTixoZg t^ axid XiyiTai, Kol @ovxvit^?]g iv 1$ g)?jai'b 
[on(og\ TftJ icoiv^ q)6fi(a to aq>iTfQov inijXvyd^wvrain 

iaag>dar] tm JaxTi/Ao}* dwl tov ig>d\l/Tj* sXqriTai ds naqd to . 
iaatpaa&ain ^ 

ixnaTlcog' €XTQ07tij)g, Tcai [ixnduoi ot tov] odov dyvoovvTfg.' svioi 
di ygdqfovaiv ixndyXcjg, 10 

i/tvov xaivov ^TQav xaivjjv* saTiv ixTvog xvTQog ildog fiS" 
yaXooTOfiov xai fifydXijg, /ui/uvrprai Trjg Xi^swg xcd EvnoXig nai 
MivaviQog iv iSniTQinavaft nal ^iXifpKtfv iv- MvQfiiS6ai\ ^ ^' TESTIMONIA 1 L c, 8 t. VII 322 L 8 Da li^faXtL nwi 6 ti VI 180 L 
4 De morb» njuL 11,156 t VIII asp Ii .6 Thucydides VI 36 . 7 De jn«cD, 
mul. saepe, sed semper iaa(pdaapg 9 g1. ad Hippocr. de inorb. mul. II 171 
t. VIII 352 L rettulit Koen ad Qreg. Cor. p. 267 sq., ibi olim fxnartats 
pro ixTidyXtog ledtum foiBse sudpicatus 11 De nat. muT. 107 t. VII 42if L, 
de morb. mul. II 206 t. VIII 400 L 12 ad KiipoUdJd C^lac^m {fs, XXin) 
dttbitanter rettulit Meineke com. gr. uol. II 1 p. 497 13 Meni^der Epitrep. 
fr. XI uol. nil p. 122 M. — Philemon Myrmidon. fr. uol. IIII p. 15 M. ADNOTATIO 1 ix&iataiv—iioQu^ 6m. C , 2 Greg. Cor. p. 565 
lyXqinjsiv B 3 Hesych. JI 43 . 4 Heeych. II 1.46 intlvyd^ovxa^ 

Cbarterius ijXvytj scripsi if Xvyrj ACz »f* Xvyij B ' 5 S B 6 Zntog 
e Thucydide addidi aipitaiQoy inriXvydiiavTai Thucydides inti- 
Xvydiovtai (p iniXvydXovtai Charterius " '7 iaatpdari scripsi iaa^ 
(pdaps (p iaa(pdaau z d(pd^ri C 8 inafpdad-ai, (p: em. z 9 Greg. 
Gor. p. ^66 ixtvn^ag G' intinwf BdBt * inndttoi* ixiQen^fievoi Ste- 
phanufl ad Aeach; Ag. u. 4& ixndtioi ol xdr. Bu^pleui 6idv ficrlpBt 
6Sov BC S^ot; A d(foi); Chartetkit' dyvovvtis A ' i^ta xf^o' 9 
dij dyvooifvteg coni.K<oen ixt6n»s ^ -S^ dfvaovvjis Bast ^foriasit 
naqaSolmg ex Qregoirio rettUuendumj Uoet d^o^-aiiudat a& ndtog* 
Angli thes. Steph. editores dk del. Koen Bast 10 ii^nXdyt^g G ietci 

H 

ixnXayi(»g,skdd^yz 11 natva^ B (isyttXoaT^fiovt fiiBydXiif 18 inir' 
tQ€novai> B 74 

ivayi^BiV roC^ xaroi/of^ivoig Sj roTg xarii^dovioig &ii6iv» 
iqvfAdxiav* ffTfiQiy/LidTiov. 
tlQyev* iwuikvev. 5 ^W7 tov f 

Ziivri^ Tonog elg ov ^(jawv/LiS&a* svtoi is ri^v oatpvv ivofjuoav. yinaTog ^vjuoiaig* olitjfiaTwifjg oyxogn 
i^niaXviisBQ nvQiTol* ol fiBTa gfQlx9jg xaj ^lyovg yivo/Lisvoi. 
lO^Qaeaev* ifiofjS^rfoey» 

jjtvofiaai' rotg /XwQoTg xod l^rjQoTg aQTVftaaiv. dTTtxij is rj 
Xi^tg, iig xod *udQtaT0(pdv9jg iv 'Innsvat xal EvnpXtg iv ElktiTuig 
xai Mivaviyog iv ^aQidvta. sv&sv xal ariitQ i^iv Xsysi iv fi 
ywaiHsioiv to yJQTVfiivov. 
Ib^f^iTO/Ltog* imdiafjiov ovofia. TESTIMONIA. 1 nQiafsvt. t. YUII 414 L 2 gl. ad Hippocr. de 
off. med. 25 adludere aoluit Foes p. 242 4 De alimento 4 t YIUI 98 L 
8 Epid. IIII 8 t V 148 L 9 1. d. IIH 20 t V 156 L 11 De uictu 

salubri 4 t. YI 76 L 12 Aristophan. eq. u. 678 — EupoHs Helot. fragm. 
uol. II 1 p. 484 Mein. 13 Menander Dardan. fr. II uol. IIII p. 100 Mein. 
— De morb. mul. II 205 t. YIII 392 L 15 De oflf. med. 7 t, III 292 h AD^OTATIO 2 iQvfitoTiav (an iQVfiiitaiv, incertom) A iQfAutwi' 
ooni. Stepfaanus 3 AQysv C . 7 rot' ^ta A dQXi tov ^ om. B 

^CvfAuHfif ^natos C 9 liniaXMeeg Bz ol nvaXwSBee C (pdxiis^ 
»ai los tyovs B yivofAivoi, o» u^QX') tov 9 «n# C 10 ^QxOiy B 

^Qiji^fv Az 11 Thom. mag. p. 416 Hesycb. II 267 i^dvafiaaiv G 

dQtvfAaai AB EiJuatais em* Meineke: probauit MSohmidt aus wiener 
hande. p. 5 UXonals AC xXfotais B xXonaXs z K6Xa^iy aotea 
propoBuerat MeSneke hi^t crit I p. 115 18 iaQiavta B 5^«!^ B ieu- 
tiQOD C 15 immo ^fxlto^ovi quod reponi uoluit Foes p. 262 


n 

XOVTtav, ukl^^^^^STif^fyii^^^SfdvW.^ t0iM<'^¥^li^l^ipfJiaafjia xcu 
^Qfiaaiq xo avxo SfjXoT. ^:.yC>^\ mmA * -.: 

-^yxvQ^o/ioXfjas* learyfvry^dev, i>f fUTofOQa dni twv xa&OQfjii^o- 
ftirwp nXolwv siQfjTat» 

^Qvyyijj TfoXeov* poravwv ovofiata. 

Tjvayxa^sv* epia^eTO. 10 

Tjos-Xfpiafisva* (aftOiWfisva* 

TiQamXsiriq voaov*'T/j^ iniXfji//Cag oia to Id/yQov ttn) voatjfiaxog 
XM ovaxaTaftaxhTOVj 0)^ fihgTVQSi nat AQiatOTsXrig^ sv TOig ^ 
K(Of4txOig, sviOi is g>aat Trfv fiavlav siQtja^dt, ^iitsl^ ^ TOvtia Tip 
nau-ft pLOvta ijQfog saliOn 

' ' ' » 

TESTIMONIA. 1 i^qfi^ad-tu tantam modo apud Hippocr. legitur: uide 
SQstech.-h.l.^^Wp'. 4U ' ^De nkt. dsBlWll t. Vltll '18i^ L-mdice 
Fde^o- boi' a^ ). c p.MT; lU ul SroUantift iynt&fQ^Hi pvo ly^«<Tfr«i$«ror 
%eAt ' '6 )fyxt;^oj$<$Xi7r<ti ut^Gialenilg p. 478^Mbeti nbn ijyxv^ofi^Xljai^ 
lefeittii' ^e xrai'o88!um 18 t Yli!! 194 L ' 8*De ukeribus 12 t; VI 414 L 
iO ifv&yicaatv ai)ud m^foci^.' negl ' iTt^afnivov 1 t. VII' 4»6 L " legfftif 
ll'E^d'. I*8}'n'Vrt et&X.r^^ef.- de 'tiitu aijut. 10' et H l2»De oiortji; 

mul. I 7 t VIII 32 L 18 *^QtajOTiXrjr' uide adnot 

— ■' ' « t *t «■«• t f I ♦ I ' / ,» , . •. i; ■■>• . 1 I »'11.. 

ADNOTA^fO 1 f ^/i»crrer* scr^ <> '^Qftotkun AC2 ^^oirrie» B 
f if^itiQrit»» scrij^ •. I^iearrti :AB^ ;: if* \|^aflrr^*> O > '• ^QfAoia&tii * • 'l^^^cMiy 
Iffrijfi^/^a» cbliii>1S'oei^ p. 2#4 ^ 1« *'2>'i^€aif ® • •• ^O^W & - & Qaleii. p. 4^^ 
Ptenoft^ wlliloef'i>p. 214 / a^6f/Phavorl».' ^ if^tfy^^rfe • ••• jypi^jiWt lihii 
ly. h.<SXI^:2;l8 '• ^tfilco»A»uTii^fari b. ^hl^ 10,'4 dioseoh Itl 124 

Plin. pv l?i .XXJ 7>44.^ . «Vm^^/i^AOv 0: . «t?^^* d : r.ll Greg.' Cmt; 
p. 5^B.>Buhnk.en ad Xim, lex. p, 9 tf)MD»i4/uej^ B.' : 12 Phau^nnB ; 
B.i of^.aa]w,.>comm..:jn, epld^.6 t XVII .B p. 341 /Kw'>4wteeu8 th ^^utmv. 
n^^^ II (13 . . rovoipv mX}m .0 -Jl^ Jtoi/t^^Al^.aqniaptnm ^ ««^«x^i*, Ubrum 
ptrtj^m didA6eal|aruta]i .loiise existimat A^ouwer . pq^jrmath. .. }^II.3< aliter 
Wjjlfiker :d. gr.: trag, pu ^.. Arietotetis.memoriam 'M».p..<^63, 10 Betdcet 
peEtiqere monuit Boumot philo). .1111 ^74 :pi^ ic^^txorf iimadem, ir(io^ii7% 
/^acnv (XXX 1) xvxlixols coni. Stephanus. Zotpoxlfig iv tois Ktt" 
fitxtoig Meineke higt crit com. gr. p. 6 bc^' ^^i^tpaai^iLO • ' '-' « » « > M 

^ s .'^ -s.ovV'.lrr4MJ}Qrf4^. T]^i«^iA<i.^^^^ ,• . 

• A.^ii >1 \x •i'-.\ >» >•» ^- '»*. v\'. '.^^ \\ ,''i?j\''\'\'{ .'\y.\ • •'• « \r. o . ; 

■ ' •• * 

0ai^^$ai* olnmoTijtfou. inai jfoi^i^ olwnpalfi ^oSgifS^VTi adrov 
Xiyixm xal fdyjQi vv¥ rovg ^7} imnXiov Ofi^/eAttvc . oxoq^aiV 
gmcaq xaXovuev. » . . ' , > 

st ^ r .>»■« WM-.»'. \M'.0 'j-^ '•. ^ '* 

d^sQfiiaX^* 6 nv^roq* fiifnori iiuu naaa, d-BQfiv^la vn^ 

d^aXdfjiaC al xarotivoeig* 

&'Qdaa€r BoK/ttoq ^jjai xivrst, vvrrsi* 'HQoxXBliTig Tagavrtvog 

'••■'• • ; • ' ., ' . •..*-..,• ? i \ ' •*-i-'-.-'T 

T^STIMQWIA. 2 MmMer Boeot» Ingm. Qn iioL mi.p.. 9i Meia^ 
4 Aitot^^ikaiiev £r«gqiw inc^^S^Om wh U t 9* 119& |i. . 7 SHpi^ H 6,1» 
t y 130 h 10 De fittoliB 7 t Yl 464 L r-,glf>8fit m Pxp 4e hMBU»- 

i:l|io|^biif non repccUuv .cf. •Eostscihtuf «t.Foos. p.; >266 .11 Pe lociB. in 
hoiB. 27 «t. VI 31B/L • UPe i^!.lQ t. Vi; 18 L. 14 i|i4^ M^ifli 
d^ i^itU..4e t IIII m li, «bi Hbii ^t OMeniu tp. 466 iMqiaat^ kgvit 

ADKOTATIO 1 Galeii. de meoBiiris 6 t XYIin p. 765 K. Boeokh 
atetwlogie t^ 200 HaUMlr. gr^ tmd HMpl* VDaMogie f . 62 ^fUiiiiMv leeripBi 
i^f«#if;6jct4tf A9 > ,^«oext^a d ,; l«riw flMdpBit ; 4Mm^ AB Imral^tf C 
lmi)f.B al{z ^ .^oi B / vBo^ttifl^ < . : /le«tola AO > /lerMaB 
8 i^e(i^ff'BQ,'. TOtfro Be^itle^ ', jojmi^ '. ^iittiOe BO (f^ </ lorireerr. 
Fritzadie HeiMloD if^ ^orii^y ' (f«teij|(o)^ixM< oonleoi iiitXnUt^tHior k 
iiaxotvtxoy B iltx^tvixov (^xrtJ xot>vi*^v LDindorf thee. III c 588 
iViiat ti i^Ttv; B. Ifivaro^^^^xoi' 7<^e^ '^^iti^ KAnclc 'phHol. VI 415 
7 OeleB. p. 484 H^yeb. It 884 schoi: Klc. Alexiph. te p. 79 efl. HKeU 
^tf^if^C Mff^a^A' ^OQvtm k ^bicSir» BO otVMo^iSa 
^(i^4i( s^ 9 «m g 8 'Oivmftivn io^x^oMi^^KcrY ^ «XQO^^i^iitaf f 
dseQO&6Q9j)tde z li Greg. Cor. p. 549 ^iQfKoX^ — Xiyttat om. C 

13 Greg. Cor. p.'870 Ps^lhiB de gramm. til 140 Ui. ktjQ, i 240 14 GtaW 
p. 492 Phet. p. M,'8 Bn*X^oi ^tjktihC xevrtT e Galeiio eta. Nanck 
-'•.•..-•••■.« -^ • 

^rty^el AO Phauofinoi . . »ii^f B . < l • .' \ fpffal* 

OBtp ii ifoat To jcttra ^x^y i^laTnufd-ai, 
d^VTifidvwv* apoi^MKnMn . > 
^vpmy OQfidlv, fig xai "Oftifiog* 

9vvt ydg Sft mitov notofx^ lA^^o/vf^iqf^^^ 
^iiof ovg* d^iWQoi XiyovTou oi ilg Q-Bovg nBfmifievoixS^afj^ini^ 19 

axifffiugAxifmk'' ,.''.\»' -•»■.. •:'.'. '•> 

• rf ■•» ..'. *.\»\i tij.N \>»* .,,1 

I V 

jifXn ro3 i .;:. ^r.' :.» • / . . 
^tfjTQlflv^ 9iQanBlav. .n.m t>.^o •;> 

iC^Biv* avXXafifiavstv* .w \ '. i ...'-• . • . 'i . »1 - . , • ■ t r 

t > iT^'^lSJ^ B- ?1? ^ . . .? * ^*' : A9.«pH /*4 '^«^»^. o»tionein (t IX 

26t m 600^i,;jU^Epi^|IJ..^<l?H.X^L I J,^jD^.p>ort»:,iiuiI,I38 
t YIII 94 L: gloflsam ad Hippoer. de aere aquia 8 referri uoluit Heringa 
iiUi> ibi pro itU^ legendum esse pr(9ponen8 

iiIMiOTATio'>^* l^^biJLifj^B ti/i^i^^BV' fi''^ >jr ^i/K 6tof*e 
r< Blom^eld mn#. ^rit Gaqtobrig. uol. U,p. 149 . ^ fwJtoy C tiiaiXov F 

, . . . o*c 

lc9Jloii d ' WldX^M'^ Biliniik' ' y^/}/o»( Schtae!der* iv^f£ft)i^ C i^tj^ 

pivOts^ ^wth^a^''U)M^ y^^tilois l^i|7^^ifi^9y eont GHennann praef. 
ad fixirip; BMi p. XlXr^j^robatit Wclcker dle^gr: iWig. p. ISrt, nisi qnod 
^ lyi^^^li^ocsriferiaat' 'i^dovMei^ikitoy f^piois ivtififiiyotc Btk^k ind; lect 
m&rbur^. 4949^'' p.' VlVq^i- 'totei (xeitkchr. f. d. . AHerthtimswiss. 18d& 
p.m) ottni^bif Mh»iUtoy ifu^ft^^ir' teutanerat' « '^ty^^ot B .7 Pha^ 
Horintks ^jf^Aii' iB' ' ' 9 '^i^# € ^^W> 'dfjLm^i^tpi deirrexl lOMi^f C 
10 Thom. magi p. 180^ 17 Yalokenaer -ad Aibmon. p.-^2 ^iOv^ C 18 li^* 
• ' ' •rfj' * '• -^^ ■•.'•> : - '• •' •: 

TOO/^r C ^i^amtUy B 16 At^. > Jle «SiB. Phot. p.. IQ1|. S U^vv B n 

tfAslgofjiax^ vint^^/MSm^ tf^tffpg f^t^ > «f 'in^d^wfalcfy^^w^ fOfijjgog' 

lniXri* Ofiola* ,'i > r.yr..'\ '*Vv» " *. ^''^'^ '^* ♦ ^>V '*^* ''••^ 

IxjLiaXia* rd divyQa xai iKavjljv syovra Imfoiit^^'' \ '\y^\'\\\\\\-\'> 

p^ ^ V jy fJiji^^y ^fifitt- ^i^ jnffi^ifta» i •' »-. t A '• v r \\i\ « • Ir ; m ' •'. 

7y«(* o^ ^fy rd vevQa, ot is rdg aw^srnidg Tov«^ir>(,x¥ift<b!a9i 
lv?j&ft6g* xdd-aQOig xoiXtag. 
IvijasTai* icad-aQ^tjasrai» xal ivfjatg -^ m&uQaigm 
l&aysvig* av&iysvig» » '^'^^ V.V^'^ ' 
islodng' fiordvrjg ovofia. .^ ;,.. .^ . .„ ,v . V 

.'•\\ ,"U)'i^O.'"l.' .'•!.> 'm ) , • 

TESTIMONIA 1 Epid. Iin 20 t V 160 L indioi^Yy.^;|^iiie|V> W. 
led. I 12 p. 48 et Heringa p. 162 sq. 2 Axistoph. au. ii. 48? 4 r 446 
7 De nat inf. 24 t YII 520 L 8 De exsectione foeti 1 t Yni 512 L 
1t) be • aere 'a4tu8 18 't. ll »8 L ri De «ariAbns k^X VhriWL? 

12 Dc lociB in* hW IT t! Vl ftl6 L *8X o. '27' jl. *1^ L -^^rK/yw: 
1 d. 2a p; 812 L ' 14'l>e' 'Aiortif mld. ' i 71 t' THl' 148 *^., di mnL 
stertl; 288 t Tin aM L ' l&D^ tilcwibni/li t *yi'410 i ''* 

•'41 M' j . ', > • \< .. ■ \ .i: ' : . j ' 


ADNOTATIO 1 invov % tnvov Jl InvovBC • tnvo^k 2"0^ v\-. i ' < • . ' • V _j { ^ «, em. g xo^niaxa B roi/ ntatdrov C 5 (S; crco Bekker cJ; o/o (p 
rvr. C «^i^ei: C ^MXfi ^C , lJxfiaXJl€t,n, Mfiffhfff C : %9vf 
ticnlos , male jQqn9at0B.; di^escni ..faT^u^i'^ G/>'.«/^<'ry^^.,9^ ^X^viifi* 
coni, Foes p. 292 ix^ifnttu snasit Ennenna ^raef. /td Hlpp^cr.uol III 
4iv>if iiQfia coni. jWttr^, ,.10 Theop^.^Ju.^pl., ^IIJI Ifc^Piopc^C.U ^ 
jCGesner de ^acte et ppenbas lactia p. 44 , Inndxiiff Xj^n^tfw tViQ^v manolt 
Foep .;p. 285 , l^n^og B ,, l^ <fi x?i .^Jy , B ,. ^m«J^9^iyff^^^V^^ 
X^ iv^^^iiat (ifai 9 ^cofirj J? . , iviai^ir,^ # yq^ij^Aiiaei^fr^^ (4t;«^ e corr.) B 
3tfi^^aenx6v % (^ ,1.4 Galen. Pf 484 Qr^ C^r., p, £»51 ^^beclL Phryff. 
p. 648 av^iyivis g av&>iy€vis AB av&oy^v/s C 15 Diosoon- 
aet->U.12il5 PHfaNtap.. h« (XX.7,09.(Pl|AiMriUL i] -c^^i v;^v\ . > , 79 

laoxvjjfiov itsiglov* rov laov xtd ifiaXov. 

ii^vTO* hfSxdd-jjTO, TBiftKk^g is naTiiFTff svaTUS-^^* soti ii 
fuiXXw Bv&tdd^^jiTOp cJc xoi lO^i^poig* 

ngwTog NsOTO^Sfiq TIsialaT^Toq iyyv&sv iXd-dp 
dfitpoTi^v %Xs xsJ^ xoi 7ifvafv nafd iwjL 6 

>v *»- *^ '•• 

i^vi* oaqyvi* 

l%aXij* TsXnag dlyog iiQfia, ijv fifiXwv^v mXovOi* 

livw&Tj* avvsudfig>d-f]j iig md^Ofijj^* 

nXPf^sv* i* Uwiiiij. 
iXTag* ifyyvg naQu ToTg Wrrixoi^ cJ^ xai jHa/yXoq iv Evfisvtait^ 
^fjal* 

,)ralQit* daTotog Xswq, 
4 tKTOQ ijfievoi ^dg^ 

fiifLivfjTai 6 avTog t^( X^uk teal h ^iwvoig. .ot ii ^nsgi 
laxdfia/ov tccd Kvilav tov MvXaaia syQaspav IkftaQ. . iuTiOv isi$ 
' TOVTOv ^ T^g Xil^sofg ayvota^ TESTIM0N1A 3 Uqvto epid^ I 3 a«gr. 7 e cMidiee VoBsiano vetUtait 
ErmerinB ad Hippoor. nol. I p. 191 3 y 36—37 6 Mochlio. 88 

t. IJU 384 L 7 Do fract 29 i UI 616 L 8 fi 266 IQ gloMaxn e 
libio de morbia mui. II 174 t YIU 364 petitam eeae uidit Heriiiga p« 167 
— AeecbylnB Eumen. xl 979 JL4 AesohyL Bdon. fr. 66 p. 17 Nauck ADNOTATIO l ittiQlov loii ii' Hqvos ABz ii* fiQvoc C 
2r&QvtoB imxlilf^ ^X*^''^ X^^Qos g> TiQvae BC 6 He- 
sych. II 362 PBelliu kei, taJQ. I 239 iivt scripsi /|t/i tp 7 Galen. 
p. 486, ttbi lege HaXijy. comm. 8 in 1. c, U XVni B p. 672 K. ifaX^ 
em. Nauck Aristoph. Byz. fragm, p* 199: de aocentu cf* Ps^^OrSostath. lex* 
rhet. p. 460, 23 . iialti <p iidl>iy Foee p. 283 8 cf. Lobeck rhemat 
p. 161 iiyio&j' avyxafifp^p suaBit Foes p. 277 conl. Hippocr. de morb. 
mul. 12 9 6 AC 10 ^tHtaQ' iyydg naQci yovv tolgl^ttixofg' naQtt 
ih tip 'InnoxQatii iv ievriQ^ ttHv yvvatxettav td t^s yvvatxds atioiov 
xaUltat* Galen. p. 484: cf. ErmerinB ad Hippocr. uol. II p. 763 iv^ 
fiiviai B ^ExfAiviai z 12 datixds oz Aeschylo scripsi dtt^xoi ip 
13 XxtaQ nfiivoi, Jt6s g txtaQiv fikv <p olo A o»o B o»D C 
H'Mitovols corr. Stephanua ^iiavtos <p 'Hiiavots ^ ot ik — Xvitav 
%6v om. C Ib Avatfiaxos uoluit Fabrioiiu fxfjiaQ; of. Hesych* U 363 80 

Ji^a^htfAoV* r(J p.fi oQd^y, ^lXi aitoXteSi; trvyH&caiLtfiivov'. G^rjtai 
dno TfSv xsxa^nvkM/u^vwv * ^ltoK : . ' . 

xaQiafiifiTffBtv* xai .axa^a/x:^(TiJskv yQclipBTai. s(frt ^i ro avvf/otq 
l^ rd pkig>a^' xiv^ tccd sl; inlf€vcttv ayetv, littog ol ^AxTim 
kiyovatv. ^LQTjrat Si dno rov icaQ^diu,ov, o Sv fig nQOOiriyiifjtcu, 
aws/wg rd ^ifoQa intfwst. 

xoaftov* rdl^siDg, drrtxfj' M r'^ XslSii. xal ydQ ntoafiiotiQ iSyofLUv 
rovg svrdxrovg xai xo^fiijrdg r&ug rTjg iqfjjficov svro^lag Trpo- 
»• vwSwagw ' 

xagdtwaaitv* xaQSiav ixdkovv ot naXatol xcd ro rfjg yacnCQdq 
arofia, ov xcd arofjtc^X!^ sAMMSg xaXt^fjtsv, xaQitcSrrstv ovv xai 
xoQitaXysTv Xiysrat ri fisrd-^Vo^ticti> -xal oSvvfjg dviaa&cu rov 
9r6fJtaxofV. xal xaQitcdyfjuig ivpsv^iv cM ro^ 6 'ro€ cxxtffitlxov 
iS ifjyfMiig. - «dtri ti xc^ Srs^ KOQimy/uAg 4 T?}g xcJs^^t^ ttvQlwg 
Tov anXdyxvov iiyyfjtog, rovricmify d^di^ Uat iffttffQ^g {xal) 
naXfiog iv avrw ytvofuvog* 

xcAfiarfii:s^g; ot furd: mifmrog xJosrafpBqoftSvot* xcSfia yoQ 6 vnvo; 

TESimOmk ^ 9 De aftia 1 t Hn 80^ 18 p. 132 L 4 Epid. 
V 6, 1 t. V 814 L: glossmn in prognosticb ab Efotlano leetam esse contendit 
HeringA p. 8 ; cf. EmveEias ad 1. c^ 9 ^oU I p. 130 9 >Progno8t. 20 t. II 170 L 
11 1. L 24 t U 184 L 13 ixaQ&idlySi: Epid. II 2, 1 t Y 84 L 14 xaQ- 
rf*wy^df;. Phignost. 24 vt. U 182 L. 18 Ptotrhet I 1 t T ilO L, 

epjid. I 2, 4 t It &U, If 3, 1 ^t^Y W^^h: oi. Eudtaeh; ad h. 1. 

ADNOTATIO ^Hesych. Iin 32 Phot p. 616, 22 Zon. c.'ll76 Pha- 
Qorin. iSKaQdafjivaeitr apud fiippeer» pa86im e oodd^ edidit ljittr6 ht 
ih id C 6 Xiyovai A ef^t^tai — itaQiii/jioi) om. w praeter df 8 cf. 
Phanorin. 9 xoafziitac '^O • de hoo mimereof. HLAhreQs de Athenaram 
stattt poHt etlitt. p. 54 JHKranse agonistik I 1,21^ Dittenberger de ephehis 
Atticis -p, 30 sq. 11 ttnfiis Ephes. p. 30 sq. Clinch Qalen. dogm. Plat. et 
Hippocr. II t XVII B p. 746 sq. de alim. fecuhd. II 24 t VI p. 604 K. 
^hbt Thac. II 49 xai om. z 12 Aelivs Diohysius Eudtath. p. 1508,52 

t*hotius p. 13r, 16 Pollitc II 217 HcB.ych: 11 412 Qalen. aphorism. 65, 4 
t Vnil p. 176 K. 19 xtfQ^iaXyity. «cf^ 'Erotian. fragm. LXXH 14 «W 
tov omi G l^'^yjuiig z Foes p. 306 ' '(Snayfi6g tp d&Qdog xal 

acfoiQds malim xal eliminaui 18 xtafiatfSSes A m • « . « HlLayf^i.11* ji^liffi^tijiOQ; fie§f^Q, '&Mie(i»(i^»$< idaxX'^^^ 

ivofiias rd svidvjjTaj iuvwg afJLa^vmmgfv* ^wi yaff ^amyvw^ ^/u- 
ftdxiov eiQfjTai icXayyjfj^n^itti\ri^\oi&aiixf(Jv7jaig, onolav fndXiaTai 
iqyd^ixai MfJtSToq datiifig. san ii.i^ dfixofiitn[ ^driix fistfsfa^ }ical 
Xijyovaa stg o^v waneQ^ dnavidlvTog .m^^flttx^fcTo^ H \9V^ 

' tAoBiifwi^ sTmm Jfom/f^ t^, mnmx^ md diuilftTirov; i fi, Ktn 
ruvg *AuoXMiHOg^ tj;^ 'ftiSir: iyaonif^- ^al ^dmApm^M»^ iVi ii 

. daaitpsla^ ikola fmham eofifiatvu toig pudvoiHfii. ,> ^ v^x |# 

nsffxpidiia\ oi^ii/fmQVMcitiaiy^dfopat um nufftoiioa* oan ii ra 

Tffax^lag ipttvotardiaoig sjpaftieuxiui^tnuf^ ToSp ^AxTtmS^Mtsfx^i'] 

dyysta Xiysrai rd TQayilag dviaftaXlag s/ovray <ig xai Sogmk^g 

m^ i;^g d^ravQO%^iif9fi fpfjalr Jof^'^ -a i /» . 16 

^W^C (^) i^ q>oivtfg xilfxPoi SSaiftst^^ • - " • * .»\u>:- ; TlSSTIMONIA .3 Pyaenot coaip, VII 32, 65t) t V 708 L: o£,.Pr()?rl^et. 
1 17, £nnerm8 ad 1. 1. uot I pi 9, Littr^ h c. et 1 1 p. 9a :^1 Pi^rrl^e^ . 1 1 ^ 
t y 526 L 12 Epid. YI 6, 5 t V 326 L 14 Sophocles limch. 

fr. 259 p. 152 Nok AI>NOTA.TIO 2 MmfMtddtig € Afydi^ir^ Fo6# p, 569 8 rilay'^ 
ytMlta cum Foeflio^p. 340ins]jiB\ nltffitddti C « ' inla^jri^vil^r coni. Stephanti^ 
^nf^ntQiOc ^ itkt^d^ii in matg» «dd. B fti«y^c^«fj7 € 4 iv6/i>jtri'9 
^KXayyii of. Phauorin. 6 /br^aii(r B . 7 dnavitivtoe riv6s Bd <f^ 
9»2!^ B . S diAdX>in%ov AB . JEf#t^t>rBcripii^ ir^tfe^f 9 tlxdQif-^ 
fittQlttv de coniectnra Foesii QharterinB 12 xiQXyd&ia z xiQXvdia AB 
>ttQXy^iiti oi (fl ^a^vxoiffecr xni oin. irf^';;tj^#j/ matlolt ffoes p^'^^ 
itOQtfxdita z tdQvxtoia fiB ' ^Qvxwia d. xal kiQ^ttoiij yQdtpovaivta 
xiQX(6iitttcvipi\ xiQxHia AB XaQxtaiia z 'itiQXVfiSiovg yQd(povaty C 
X^ igdatif C xiQXvdin tiyyifa: Hesych. ll 470 l^ Xiyovtai B 

fQaX^idf B 15 de ConfiSknte^ ^ *jOi$g em. Elmsley edinburgh reuiew 
nol. XVn p. 237 tx^^vs (p ' 1« ^ post t^aX^s del. Elmsley: aiid. a6 
i C tSc d '•ihipWi^ljs ett, uan Herwerden exerdtat crit. ih poet. et 
profl. quibUftdani Aitic; • oionum. p. 26 X^XtSvtjii tp iiaviitai uantier- 
werden mrkitatlti^' ^> .^*mo. .0.. ..;•..,.../ 

6 X 7i 

iXvTQOiOiV sXvTQa Xiy^Tai ree nsqiBytTina T(Sv aOff^Ttav^ oTw 

axinaafiaTa* 
ifffiaad^svog' ifx^aXwv. ' ■ > 

ijtiOTogiaai* in^arQwaui, 
J^ixnaXijaavTog' ixnalo€g yB^/Liivov^ 
iyX QtfinTOvai' mXd^tfvat. 

iniitaQalijv' nXaylav. ' 

BfxnTjQOi' ntjQov Xiyti Bmc/Bto^ tiv ;f«M>loV. dvvurir Ss omovbiv 

navTa rov mQi rd^ qwatxdg ivsQytia^ ifmi^tl^ofievov. 
lOiaxsSaafiiv?]* axoQmad^^w^ 
svtpQOvag* vdg vJxrag» - 
ixlHolXatf/ag' dnoXtniaagm 
ifivXw&t]* dvTi Tov iTvXal&f], fivXov yaQ xaXwaiv ov iuTQol top 

iv rfj vaTiQa yivofttvov axi^QOv» - 
IbsvXcjv* Twv axa)Xf]Xfovn 
sXatov vog* TO vsiov ariaQ. 
ixTOfiov* ^iOxXfjg q)rjaiv ovto) xaXuad-ai tov ftiXava iXXifioQov, 

TBSTIMONIA. 1 L 1. 46 p. 100 L 8 1. 1. 46 p. 198 L 4 L 

c. 47 p. 204 L 6 D6 oat. OBsium 18 t YIIH 194 L uiadiee Foesio p. 179 
g De morbis I 8 t YI 144 L . 10 ], L I 7 t YI 152 L 11 De morb. 
tiiu]. I 1 t. YIII 12 L 12 gL earte ad librum de morbie mnlianim pertinet 
18 uaria lectioMt uidetttr L 1. l 41 t. YUI 96 L 15 L d. I 75 p. 166 L 
16 L c. I 65 p. 134 L 17 L s. I 78 p. 188 L, de nat. mul. 109 t Yn 426 L ADNOTATIO 1 Galeii. p. 466 kiyQvtat AB 8 Brotian* fragm. 

XXX Hesych. n 203 . ^ iunaXiaavTec' ixnakoi yevSfAivoi. proposuerunt 

Foes p. 189 et MSchmidt ad Hesych. 11 49 ixnaXovf dcripsi ixndkovg fiC 

*ix7idX6v A ceterum of. Lobeck. rhemat. p. 149 6 iyXQ^nrovai B nela* 

Covait^^C iyXQtfinxovaai,* nildCovaai uoluit Foes conl. Hippecr. L d. 

av 

T g). Uerodot. p. 608 Frz nXuyiiir B 8 cf. Foes p. 203 12 iHxoldxiiK^ 

scripsi conL Galeno p. 462, qui eodem modo corrigendus eM ixXmipas fp 
ixli^as coni, Foes p. 186 Schleussner L c I 273 dnoXBnlaas seripsl 
dnflintaag ip 13 Greg. Cor. p. 565 ifivxia^ij ap. Hippocr. legit Galen. 
p. 466 fivlovi cf. Moschion morb. muL c. 135 fivkov B 14 axl^- 
QQV B 15 Hesycfa. II 225 gl. Herodot. p. 606 Frz oxatkvxfov {v iu ij 
conrigi coepta) B axiokvxuw 17 Tbeophr. h. pL YIXII 10,4 Diosco- 
rides lUI 151 Galen. p. 464 ixjifiov A iftiaiv C f^iXaiva B n 

ix^v8i' i^oQ/ua, .^ ' *'<' 

inrjXvy d^o vrai rd int/nTJvia* dvri tov *^fiit6dtfyi^6^l ''i^^Y^ 
yoQ noQ l4TTtxotg t^ axid kiyirat» xc» QovnvSlSriq iv 1$ tp9jal'b 
[on(og\ rw noivfZ q)6fi(p ro aq^inQOv inijXvyd^wvratn 

iaag>darj tw SaxrvXu)' dvrl rov i^drjjjj. etQTjrai is nuQd to . 
iaatpaa&at. * . 

ixnarlojg' ixTQ07to)g. xai [iy.naTioi ot rov] odov dyvoovvTfg. svtoi 
ds yQoqfOvaiv ixndyXcDg. 10 

i/tvov xatvov )(vtQav xaiv?jv, sartv i/tvog xvTQog ddog ^- 
yaXoarofiov xat /ufydXT^g, /ui/uvrprat r?jg Xi^swg xcd EvnoXig xal 
MivavSQog iv ^ntrQsnavtf* tiai ^ikjfpttj^v iv- MvQfttSSai^ • ^ \ > \ TESTIMONIA 1 L c. 8 t VII 322 L 8 Da hq^^ xurtt 6 1;» VI 180 L 
4 De morb* njul. 11.166 t Vni asp Ii 6 Thucydides VI 36 7 De jn«cD, 
mul. saepe, sed semper iaa(pdaapg 9 gl. ad Hippocr. de inorb. mul. II 171 
t Vlll 352 L rettulit Koeh ad Qreg. Cor. p. 267 sq., ibi olim ixnarltug 
pro ixndyktig ledtum fuiBse suspicatuB 11 De nait. muT. 107 t VII 42if L, 
de morb. mul. II 206 t VIII 400 L 12 ad KapoUdls C^lao^m (^ XXin) 
dubitanter rettulit Meineke com. gr. uol. II 1 p. 497 13 Meni^der ^pltrep. 
fr, XI uol. mi p. 122 M, — Philemon Myrmidon. fr. uol. IIII p. 15 M. ADNOTATIO 1 ix&iafaiv—iioQu$ bm. C , 2 Greg. Cor. p. 565 
iyXQlntstv B 3 Hesych, JI 43 . 4 Heeych. II 146 inUvydiovjfx^ 

Charterius ij^vytj scripsi f Xvytj ACz tj* Xvytj B ' 5 S B * 6 Zntos 
e Thucydide addidi a(pitaiqov C inijXvydC(ovtai Thucydides inij- 
Xvydiovtai tp iniXvyd%ovtai Charterius '7 iaa(pd(ffi scripsi iaa^ 
(fidai^g (p iaa(pdaati z d^pd^rj C 8 ina^pdad-at (p: em. z 9 Greg. 
Oor, p, ^66 ixtvnws G ixtinwf Bacst • iiendttoi* ixiQen^fjievot Ste- 
phanus ad Aesdb, Ag. u.' 4& ixnattoi ol rdr Bu^ppleui dcfd»' sorfpst 
dSov BC Mov A dSodg Charteilva dyvovvtfg A i^ta 4M 9 

S^ dyvoovvt€g coni.-Koen 4xt6n»g ^ *S^ dfvoovvtig VML ^oriamt 
naQaSdHmg ex Oregorio restituendumf Uoet dSoia (Uiudat a& ndtog* 
AngK thes. Steph. editores Sk del. Koen Bast lO ii^nXdy<6g G ^ «vrl 

H 

ixnXaylofgt^d^^ 11 na^vai^ B fisyaXoat^ov fiBydXiig l^H in^ 
tQ€novai> B 74 

ivayi^Btv* xdt^ xaTOi/o/Liivotg fj roig xaTu^dovloig &V6iv» 
iQVfiaTWV aTfjQiy/iddTiov» 
tlgyev* iwuikvBv^ 5 ' ^W7 ^^ f 

Z(ov9j* 6 Tonog elg ov ^(jawv/Lts&a. svioi Jl r^v oarpvv ivo/xtaav* *Aqx^ TOt; jj 

'*Hn aTog ^vfKoatg* olifjfiaTiiifjg oyxog. 
ijntaXiiissQ nvQ^Tol* ot ftSTa tp^Xfjg xa» Qtyovg ytvo/Ltsvot. 
lO^fiteasv* ifiofj^rjaev. 

ijiva/itaat' Totg /XwQoTg xal ^fjQotg aQTVf^aatv* dTTtjc^ is 7] 
Xiliig, (ig xal udQtaT0(pdv9jg iv 'Innsvai xal Evnphg iv KiXwTatg 
ntai MivavdQog iv /laQidvw. svdsv xal ariaQ ijiv XtYSt iv p 
yvvatnsluiv t6 i^QTVjnivov. 
Xh^f^itonog* intSiafjtov ovofia. TESTIMONIA. 1 nQiafivt. t yilll 414 L 2 gl. ad Hippocr. de 
off« med. 25 adludere aoluit Foes p. 242 4 De alimento 4 t YIIII 98 L 
8 Epid. IIII 8 t V 148 L 9 1. d. IIH 20 t V 156 L 11 De uictu 

salabri 4 t VI 76 L 12 Arifltophan. eq. a. 678 -^ Eupolis Helot fragm. 
uol. II 1 p. 484 Mein. 13 Menander Dardan. fr. II aol. IIII p. 100 Mein. 
— De morb. mul. II 205 t VIII 392 L 15 De oflf. med. 7 t III 292 L ADIiOTATIO 2 iQvfAioTtav (an iQVfidTtoVf iacertum) A iQfidtav 
ooni. Stepbanus 3 jQysv C 7 roi? fra A «QXi tov >j om. B 

^CvfA0at£ jjnatos C 9 iniaXMiig Bz ol nvaXwiiBe C (/^dxtjgB 
»ai to£ tyovg B ytyofiivoi, o» l^QX') tov 9 «n# C 10 fgxOty B 

IJQiltffv Az 11 Thom. mag. p. 416 Hesycb. II 267 ijdvafiaaiy C 

dofivfiaoi AB ElXmxatg em. Metaeke: probauit MSchmidt aus wiener 
hands. p. 5 UXtaxalg AC xXioiaig B xXonatg z KdXa^tv anteA 
propoBuerat MeSneke hi^t crit I p. 115 18 iaQiavto B Z^iv B div- 
xiQta C 15 immo i^filtofiovi quod reponi uoluit Foes p. 262 n 

SQfiaatg t6 cwJto i^Xdi. -rrii.: mm A * un 

TJYXvgofioXfjas* xaTtjvnjasv. 17 fUTafOQa dn6 twv Kad-OQfJu^o- 
fiiv(op nXolwv stgfjTot» 

ijfii/uolQrtov* TO Tjfiiav Tij^ iqit^iilj^* 

^Qvyytj/ ifoXtov* pOTavwv ovoftata* 

lyva/xaV^r' spiaJ^fTO* 10 

Tjos-Xfpiafisva* (aftouafisva* 

TjgaitXslij^ voaovT/j^ iniXfji//CaC ota to t<f/vpov Thv voatjfiaToq 
xai ovaxaTa/!4a;^iiT0v, 0)^ fittQTVQSi nat AqtaTOTsXrjg^ iv tok; , 
Koifttmt^» svtot ii (paai Trjv fiavlav siQfja^dt,^insl^^ 'ioviia tm 
na9-ft fjLOvta ijQfoc saXta. 10 

TESTIMONIA. 1 jjqfA^ad-tu tantam modo apiid Hippocr. legitur: uide 
Efjs^h^-hv iJ^Wp*. ^U > ^ De nkt. ti«0him 'U t. Vtnt 18!& L l^dice 
Foedo ' faoi' ad ). c. p.-M?^,' Ui ul SroUantur iyKt&r^f^ett pfo iyiaaa^Mai- 
iBg^t ' '6 )fyxi;^(!ij$($Ai7f<triit'G«1enfl9 p; 478 tohlbet; non ifyxv^ofifokiia^ 
Ifegitiir' ^e toafl.»088imn 18 t. Vlill 194 L ' 8^De nlcefribns 12 ti VI 4*4 L 
i(> i}v^y»aatv at)ud Hip^oci^.-jrfe* iTiVa/^i/yoi; 1 t. Vir 4»6 li"Ieg*ftir 
11 Bpia'. I'8J>M't.^rt ^i^lji>iit de 'tifcttt abnt. iO^ et il 12» De^ «hortji; 
mul. I 7 t. VIII 32 L 13 HQtOxOTiXtjr' uide adnot 

itDNOCPATlD > 1 f ^/i»<rr«r» scrlpel H.;ij;^jt«o(ylr«r» AC2 ^^oirrw* B 
$if^ii0ri»» > scrij^ '. J^ltetfrcii 'AiB^ '< '^>l^aflrv^*t'ON' 9l^/iao^»* J^^tfcMi^y 
lot^;rltai ct)lii< Voei^ p. 2#4'^ i' 2>'i^€aif C • ^ ^d^W & - & Qaled. p'. 47^ 
Pienon^\ad]itloerl)p. 214 /• ^df/Phavorlnv^ ^^«yfi^ffe ■ "*• i^VOjJ)^: 'Plhij' 
ly. hv>SXI^'.3;t8 n^Uof^x^^^tk^laii b. fih i >10,'4 Etioecof*. Itl 124' 

Plin. jv h .XXJ 7r44.: .igvyymMiQy Q. nsfty/^t d ; .H 6^reg.'C«r; 
p. 5^B iRuhnk.en ad Tim* lex. p; 9 tf)M0)«f/UO^ B. :12 Pha^^riniie; 
at of*;a«Jw.\Oomm..!|n» epiii.e t XVII.R p. 341 /Kw >4wteeu8 th X0f?*tmv, 
3^a^<ij*i< Jlvld. . rovaovm^w .^xyM Ktofitftfag, wkxmptnm ^ j««^(x^i«,m)n(iA 
ptrt^m ^idaeealiarr^ folise exiatimat A^otiwer . pojjrmath. > }^{1. 3< aUter. 
Wijlcker |d. gr.: trag. p. ^. Ari8tpteI]8.meiiioriam;^d).p...^69, 10 Beldcef 
pectiiiere monuit Boumot philol. .IIII ^74 ;pi^ -it^^txorftjBqadem/ir^io^ii}-^ 
/ittaiv (XXX 1) xvxXixolg coni. Stephanus. £o(fjoxX^g iv xoZg Ktt" 
(iixtois Meineke hist. crit. com. gr. p. 6 Bq^ Si^fpttatkO i «.. •. •. i 


M ■ ■ 'r > •. V » < V.*.-. \ yx 'ii-M ■>» )\ :«. "\ vw,>^ vV /fiVv^'^'» T.O.x • *••• « vp 


\ ^ ',» . • I •» f, . Q(aQrj%ai^ olnmoTijtfat. hiBt tpi^/^ Uvonoola ^nigrj^vn airov 
,j kiyixai xal fii/Qi vv¥ rovg fii^ inmXior jAvw/d^yifVf ,-c^^ 
Qwac xakovutv. . ' , . 

^^QfifoXii* '^ nvQ^Tog^ ^^oTi 9cal . naaa, ^^Qfiaaia ^viCf avrot 

d^aXdftai* at Koraivaeig» , . , : 

d-Qaaaer BaxxeTog tpijai KivreT, vvrrsr 'HQaxXeUfig o TaQavrTvog 

l^TmOHflh. 2 MwfMer BoeoA» Ingnu IIH poL WI p, 9i JlfiQia; 

t y 130 1« 10 I>e fittoliB 7 t YH 454 L ^.glpsf» U Pxp 4e haomor- 

rhoi^ibvf iion reperitav .cC Easisohiuf et, Fo^« p^ 266 ,11 De looie. in 
hoiB. tl.t. Yl 31B/L » UPe «i^;lQ t Vi; 18 L; 14 i|i4^ M^ioi 
do iiitio.:46 t IIII m L, «bi Ubii^t Oalaanf tp. 40& iv^qtiq^u kgvmt 

. /-••.r..-;\: ■•' J :■• !i ' . i . 

ADKOTATIO 1 Gftlen. de meDBuis 6 t Xyim p. 766 K. Boeokh 

atetwlogie j^L 20a HnilMdi. «r^ tnd HMpl* noMogie jp. 62 ifU$iiti¥v iaferipBi 
i^f«#i^ict4a A9 vw</tf«oext^a <f;. I«ric»f flHclpsiw. ^ffUoif AB lnrttlevG 
Imi)^ .B : a l{ z s^ ^ai B . Bfi^mU^x : /lo«tf « AO > /I^MtoB 
8 Mci^fit^BG, ' TOt/ro B^tle^ ', ro.vri<f> 5 |ffr<t>f BO (f< </ lerrireorr. 
Fritzf«4ie .Heinoke di iati^^ intmx^^K^v. ^ximfioi iistx^tHiov A 
iiaxoiyixov B iftX^ivtxoy (^xro) ;|fo»Wxaii' LDindorf thes. III c 588 
iktii>t ti ittiv; B. I&varo^^^xoi' '^^0^^^^^^* Kat^clc phHo]. Vl 415 
7 0AleB. p. 484 Ukky^ iX 884'8choK Nlc. Alexipl ta p. 79 ed. H&eU 
^»|»$$i^«C ^if^a^A. ' ^oj^vttt» K ^^bicSir» BO otvonodia 
^(i^»Si(^^ 9 'om g 8 oly(uj»¥iN« 0> lo^x^oMi^^Kcr^ ^^ «t*5^o^l^i»irr ^ 
«f»^^(>^9)Mer z li Oreg; Oor. p. 54^ 4^Qfi<oli — kiyttat <m, C 

13 €^reg. Cor. p.'87d Ps^lhis de gramm. ttl 140 lil. ktTQ, f S40 14 dalen. 
p. 492 Phol. pi 94;« B)Kx;^nor ^tjni^O nevrtT e Oaleno ebi. NAock 

^rti^cl AO Phaaorinns »uMf B < #7 fABXsviayd^w^* /u£f^/KMm - Af^dirf^id^l^ fM(ktiui¥HV yoQ Xbysrut 
TO fUQifipav xai ^£^9€i;«fy>N ; ^ ^ . ^ ,./..' i g 

fivwvai* Ktvukoi ij ^ mhnm. ^m^ ya^ «InriM^ stp^i^^ ysyQafifiiv^v 
Tffv Xi%iVm /u .•.••'. .'",; ■>/: '*' ^. • ^ ■ • ' •' I > < i r. - n • '\ i •«' '. ■ "> ■ * «. • M > • • • 1-,"» '.x \* \jv' i ' » >' .Mtix; >ri (tt 

Nsiaiqa^ yaoTfjQ. BoKyjBioq (frjai ro xaiAOv> o riv^c. ^T<J<' not^iav 

nQoaayoQevovatm , ' . 10 

vff^sAai* ra i<(ptinafi€va toig otu/cjQfjfiaatP vnounafa ot€ fiev 

w/Qa, ote oe ^av^w ij ntog uAliog xe/Qtoofisya, fisrafpoqtTfbjq 

ano Twv iv ovQuvui vetptAiav icA.tja-elaatl 
vaQ'Mi^t^**iiunihxi^Qi)fi/iivoi xul dvdtab-fjTovvteg. 'n^fjTutii 

dno TJjq na^fjTtaijq ytyvofiivijq vdQHffi, « > ^ ^^ » f < * *j'' '1*1* 

•,. f> 'i j . .:! ! t .• •. '..o -. . ' i. 'i.... *. . J / I ' .■ I 

,t< y;n.^8 L: cL :^««t#c?l|. «d li. 1. et Fpefk jw .flj^j»q, . S^^f^difi^rr^Off.: 
De morb. mol. II 163 t Ylil 842 L 9 gl. ad prognoet 11 t^ l^ \^ lu 
rettiilit Herin^ p. 8, ubl 9 *dtn *o*U^ legitur 14 gl. ad prorrhet 

I 139;.,t/V.«W}.L^r^tigit J?o^.p.,.424i,, . ,,, ^,,,..,, , , , ,,.^, , 

•.. ■:<A'v * t h' . , V -.':,» » / .'' ... I".5.''. ' !'' .: !•• • •*'.-. vM'.u 

A.PKOTATIO 1 fffffQtt^iit i^e^ )eotio ^t^ f |>, Hefiogf, pt, IIS iaootfp^ 
gato ' iOfa&f. p, .624 PaiiUus W, y^ ?> . .? Jffflf^fjfT^r i\oei.p-.W 
iJffdJl^nrTO»' ^ 4 Qreg, Cor. p. 658 Phaooriniu fiiltviav^iiay non ex- 
ffdfp, : ^||^#«Hl4inK8^«%sReifJ/ «•.!.>« 4174 m 12 < .|K«a«4ffabW iirrl 
^V vt^^iiiifiiMr.^el/^fifffAlreitr^/^ff^/iMMM^ ^iQmnnmVsOPnl.Kmm ad Ordg. 
por^it* i?4^ 3: ,«.non ,Ui|«ai9g9 i ^^HUtQa . Bofrxetocipit^l 9G 
^iri^^B.. >. «drft»^ M(f^Ma9^\ V«ifiisi^Bbf8Mp. 38 .CUt)ob»<Pollax:./JI S^ 
.lligU non de jfHIXa»9^««f #9^ ^^ .^^««i#pi^«J3ippoor. logilur: .e^^.Jure^ 
goost o^ 12 :Qa)en* «omm,<l ip»,.epicL^^.^tv^7II A^ p- 498 JS:; Foea |iw. 421» 
ST^;^8^.(ittnimqBe.in. B|fiiijt ftf *) ^Bi 19. j} xme BC 13 oil^fneaff C 

fm.^ dneanl9iQ»fiivot Angli thes. editotqBt.. s^k VJmOfiirnt Biv.>;<::h 

7 %aTavay%d^STai* elafitd^srau 

Hiy}cXi(ff4og dx^Mftljjg* dvrl xov nlvijatg xov ax^jti^.'icfyidQ$. 

ii ioTiv oQviw iliofiimkvj^^jmf wd iroi&qaii p d ^ »' 
ixgalvovai* xvQuvovat, fiaaiXsvovau . ,; 
xvg>odTai ^d^iq^ xvfToiJTcu* . ^ ' \' '. 

icXinTSTai 17 ga^ij* dvxi xov na(f€iXoyl^ai,*'wg'wii^y ^ im^ 

i7lfuiSv;^f]att^r^9fffdv ^(l^iMov-Mvjjv ^ypsifi^m i^stfniyfml ^Xsog 
. A^ hwtaig :i^q ab^^iiX^vmu» • 

i(M r difrrfQ # r tt^hrmfis^fifUvtin nijQ^ yiif Xiya^nP^ oi ^n^mvtiig. 
n6icKu\aQ' ^mfo^ogy * i.i • . 

tsH^v^9iXip*ii^v^}vrf.^^i '"^'^'i^O' ^MgmXoii^iffiM 4l^oc, 

tl. ofinvxa ^nitg4f9iXir ts^iiH^^fi^sxvj^ Afsi04afiffv. 

TESTllif jONU 1 1>6 artW ijl i ini ^08' i S gl. ail Hi^pocr! U 1. 14 
p. 126' L Vett^t fd^ ^^3^;'iii ut^ferotous ibi' xlyxXt<jffji6v'^^o 'a^iivhv 

naria lootip we T4(i{9tu]r..^tt^. Qtppoii^r, 4o i^olxu c«f,,l? t lU 223 'L — 
Epid. V 27 t. Y 226 L 10 sed xafinvkXBad^a$ legitur apud ^[ippocr. de 
artic. ^6 t: im >0b L l^ n. diait. dUtav ap^endl 10 t tl 456 L 

13 De mul. slerii; 7 i Vlil ^424 L l4 X 469 ' 4 1 ADHO^AfnO 1 Galen. p.'4l9^ Irobedb ihei^t p. lCiO ^unava^t-' 
fiovta$ tpi em. Folw t^. 319 • "i iiafitdiitet^ sctfpd ttfmiitHi (p 
ilrterara^0^C«trto»* cArjSmC^^tt» i^stt ^O^ ^. 818 conl. £tlppobr. de 
artic 14 3 Galen. p. 500. comm. 1 in 1. 1. t XYXII k- |>;^12K. wf- 
xXiaudg g. xtyxf^tiafidg C xixXijafidi kB , xtyxXog — noXvtaQdx<^M 
omi Charterius xiyxX6s z ^VhiativB ^ Btd. * xgalyovat* Xijyovtft 
G«)a&i 9wiM^ . 7 avfxX4nt^ttf^.ex,W^^oiSt,vk9XL<A^Foetk^.^^l ^ ^fai 
M%ovami iv aift$$v^xit$tfu^ tAv.fiiXs^g^.t^ a^i^s B^ppocB. 9 ^m^o; A 
10 xafinvXXiaS-at iussit Sdmeider probante GDindorfio thee. Paris. t HII 
001.926 xaftnvXiia&ai eond. Foes p. 30^4 11 xdtiepifXafAivot 

nnqoi — irtiaii^its om. Ckarterius 12 Galen. cotem, in 1, 1. 1 XV p; 848 K. 
gloBS. p. 504 t^beijk Phryn.^. flf9^ prolfeg. p. 102 S atQ^fitXos g ^ 
datQOptXog kR 6 datQOftXo^^d tS xsxQVtpdX^ * x^^i^^etvt^ iot\^^ 
xiXQVfpdXois * x^oxv<pdvt(ag BC xiiCQiS^aXos' xQO)t6tpavios K Xitpft- 
Xodiofnov omisso il&og to (oorr* d) '15 xtx^v^Xiv ti B l(f^ Ste- 
phanus ij^^ AC 5 <fi B M 


. > .' \ m^Xor ig d'iffid lotrQd rov fiiv xvfiofioS inmAtU^o ne^ rijQ 

naxviigfiitjg. Kitrai 6 ^^d^ iftiiv Apo^afofi^ 
%vviivai* awiTtivikht ifihat mi iv nf mJ^^nrtauvifjg. 
%$vofi^€ni^*^ il^kkufffiiwv, i^ 4i r(^ n^ dyfiSv. ' 10 

tiSv.mai-f v^oiAiaifog^ ,dvri rov.vfdn^kog mi /ci^ j^^* »• » • 

k ft ^ . * * • « 

* • * • Al • . « I / * • UQq^vcSasg* OntorHvov. oftfvij yoQ \iyBrai n axoTla* 
oyxvXlofiivjj* .^oynvXXsadm fisv ^jiruxo^l Xiyovat ro fiiyijt nud 
intj^fiivov ipQoPHv. o o IniiokQarfjc; oywXXofiiv^ Xiyu tfpthavi^ » • ' I « 6 Eplf ¥,!►. t, V 20$ t ^ 8 Aph9Tiaip, W »1 V X^I ^ftOp t^.. .. ^gVMm? 
sedes apud Hippoor. tt. (fta/r. (f{^aii/ me fugit 10 De fract. 1 t. III 414 L 
l^ ]|pid. I 3 Mff, 2 t. n 6^6 L; 1. ]. III 1 ae^. 3 t lU 4P L ^^ Pro- 

gnoat.. si4 i it 182 L , 15 Prbrrliet. t 09 t V 638 L 

"1 '.' \' •' '. •» . ' . •' > •' 

' ApiSfdTkn^' ' 2 «^ iB^ /iiiliiii^ O (?) .^ 4 (vmJ^a/^o)uik»^B 
t i^>ldJM^i) ' (fceAMi^V^^&aii^^. 7 ^ ttt^e^ftti Hippoer. ^vafidd 
wAthmi K^uMd^ 8 najto^i^^fitvt^ ez Hlp^oer. feerfpd naJtviiQftiicp fp 
49^fi6t C 4 hf0fi^ otbL CharteriU» • 9 avrimtntoftth^ xtTra* nti-^ 

odvtft m n^iaadvfigxipiu l^^fpyi.O ioff^^B amii B H oV^ 
vtvXiiafiivai Vq^ f. 448 . . .df^vXmfiiy.i^ fh dyxuXlBi^^tti Cliairteiiud Cab«t 
ilBMiiiot. IWl 4<^ . .fymvlia^ieh Ai^ if}^aBiji^0^a* BC i^^/fcn^ 9 

16 ^k dfMvXlofiiviiv Foes 6yxvXmfiiit^\ 9*- ' \ '« » j ' 


90 dwal Tiva iog ii -^^fjioS. fiifivtjrai xmi 'AQunv^fdvffg h dxxt* 
KoXq Xi^sau 
xaxij^sa* ra xoMOjjdTj» 
5xkialfjv* r^y xklrtp^ noQa ro ir ai^z^ xataxUvia&au 
xvQfjfiliov rdSv ttxvQWv xal mrvQfov* drroci^ i' ij Xil^tq. 
xsdaei' axtasu 
xaQXivovad-ar axXTjQvvia&at. 
xQjjf.tvol* ru X^^^V ^^ ywatHBlov alioUn)* 
lOXQvcD^^a* Xdxavov ofioiov asXivw, gwofuvor iyyvg ^aAcKHfJjc* 
xfiQlvw iXaiio* rf} xsiQla. 
xdronrQov i; fitjXtarl^m 
xQijyvov' dX^&ig. ol ie dyadov, cSg xai "OfifiQog* 

ftdvxi KoxcSvj oij -nii nori fm ro xQijyvov ^lnag» 16 "^QXV '^^ * 

Aiyoiv* itaxQiviav, xaraQi&fiovfisvoQ, wg -xai ''OfiTjQog* 

atfiaatdg rs Xiyiav xal iiviQea fioatQa ipvnvwv. 

TESTIMONIA 1 De morb. mol. U 118 t Vni 266 L 8 Arifltoph. 
Byz. &agm. XXX p. 187 Kauek 4 De morb. mol. n 141 t. VUI ai4 L 
6 1. 0. II 143 p. 316 L 6 1. B. II 149 p. 326 L B De nAl mvL M 
t VII 346 L 9 De looia in hom. 29 t VI 322 L 11 ct de nat 

mnl. 38 t VII 368 L 13 Ooac. praenot I 2, 31 t VI 692 L — ^ 106 

16 a 369 ADNOTATIO 1 Galen: p. 608 Pollux VI 74 XQtjaigtie scripBi 
xvtiaiQvjs A xvtjaigis xvtjaiQOv B xQfjaigav ego xvijaiQijv AGz 
xvrjaiga B iitjd-ovai xivd BO 2 agtatoipavig B 4 9eaxi^i« 

scripsi conl. Galeno p. 488 a Poesio p. 301 correcto x»x^j^« tpz 6ef. 
Phauorin. xaxitxXlvead-ai 6 Galen. p. 610 schol. Aristoph. eq. n. 854 
xrjQvptiav Foes p. 366 Xtjgvplatv q> ik C 7 xidatj* axlag Foes p. 330 
conl. Hippocr. de morb. mul. II 153 : neque scio an recipiendum sit 9 xqij' 
fivol scripsi: cf. Galen. p. 606 Bufus Ephes. p. 31 Olinch XQrjfivn (p 
Phauorinus 11 xkigia 12 if fitjXftitie z ^fiiXtotlg C jJ ^^Aft»- 
t^g A ij fivXmig B 14 oJ nainoti <jp: correxi td XQijyva Bentley 
istnas B 17 alftaaiag AB iiviqa B 91 

xcec ndXiv* 

hf i^ ijfiiag ngtSTOvg kiye y^rsaiv* 
XiudiHq ri s/jj ^vt^v* drrl rw fdsydXfj rqwprjq dnoQla, 
Xandaaovaai* fiaXdrrovaaim xfvovaau BlHog ii dno to0 Xdnddov 

slQrjad-ai r^v Xi^iv^ onsQ iarl rrjq xoiXlag fiakoicrtHiv, 6 

XantxQTjv rijv nXsvQdv» 

^tfivtj, /JijXfa, Sxvd-lri* vvv 'IrtnoxQdrfjg rj&iXfiak rd rgla nki-' 
ftara rrjg olntovfjiivrig irjXSaai, yirfivrjv fjisv dvnxQvg slntav, ti^v 
a *u4alav iid rfjg ^JijXov, rtjv EvQwnrjv is iid rfjg Sxv&lag* 
Xvyyog* Xvyf^og* 10 

XantSi sg* Btxx/stog iv ^ (p?jal ro Xafmqdv Htd xa&aQOv, itti 
Ttrv f4, yodtptov rfjv nQoSrijv avXXafifjv, tv ij Xafxnwieg, ov J*- 
ovrtag lardfisvog. Xdf^nrj yuQ Xiysrai re itptardf^ivtrv iv rw o^fi 
T^^ 9sibXti}fjiivrjg oivtjc, sn is xoXvftpdatv iXdatg oTov rt Xinog 
xoXXtSiig. sv&iv oiv Xaftnwirj Qrjriov rd s^ov^d nva stptard" 1& 
fjuva Of4,oia Xafjtnfj. TESTIMONIA 2 (f 452 3 Prognost 2 t II lU L 4 L b. 8 

t II 130 L 6 ct Heiinga obe. crii p. 8 Foes p. 375 7 Prognost. 25 
t II 190 L 10 Prorrhet. I 23 t V 516 L 11 L 1. I 92 t. V 634 L: 

cf. coac prajonot. IX 4, 182 ADl^OTATIO • 2 icinaw g xiuai B xiuaai AC 8 XifAtSiis 
tt ixv c^ Hippocr. 1. c em. Franz lirfiiS ii ti tpz l^fft ifaXi^ antea 
fuft in B) 9 Xaxi^ z Xtfiui i* iniXit ooni. MSohmidt ans wiener hands. 
p. 11 fiiydXijc AB 5 finig iaxt B 8 niQ iax^ G xoiXltic B 
9 tialiiv A 10 Xvy^ iusfiit Schleasner 1. c. I 274: eqaidem uereor qui 

mntat, ne Erotianum aat qul enm excerpsit eorrigat Xvyfiog B 11 "^^ A 

12 TOt/ fi: df. Struuii optnc. sel. uo). II p. 168 tr It" 13 Idfintjt 
Hesyoh. IH 10 Phot. p. 206-, 13 ttjs itiol(Ofjiivrfs of viis iv x^ d|ei. tpi 
transposili 14 totc iiioXi»fiivoif otvotg ooni. Lobeok rhemat. p. 271 
eonl. scho). Eorip. Orest. u. 115 xoXvfjtfdaiv: ct Dioscor. I 140 JuL Afri- 
canus cesi 28 p. 200 a Iri . . . . oXvfipda^vV^ •oXvfipdatv A iXat^ 
«iff B 0*0*' xiB 15 Xttfindiii xdy ixovxa ixovxce xivA B 
16 Xafinrj* (corr. ex Xafinxri) A Xafint^ BO de accentu non constat : 
cf. Arcad. p. 118| 6 Lobeck proleg. p. 92 Goettiing uom accent p. 160 XaiXaniS^Tjg* XalXaxjj kiysxai ofifigas fterd a^poi^m (W/cot; j^i- 

vofiivog. , 

Xonoi; X^nhfjtara naqd ro Xin^oSm il^ffffdm^ 

bXanaQoi* 4ff«A<iV 
Xoxsta* xdd-agaig ?/ /nsrd rov roxov yipof^ivfi. 
Xsif^aiiietsQoi' XsifiaTiiiSsig^ [XsiMUKsg] UyQVTui oi XiftvwJiig wu 

^axd^iVTOi ml ofidiXoi Tonoi» 
XifiQf^* a^OTBivS 9Ufi fjdXavim 
toXe IpovTat* aniviovTai. 

XdnT,Si* Boicxstog y^fpst Xdf^at. lem is Xjofi^vst^ 
Xsfifia* ?f intiegftaTlg naXovfUvti^ 
Xonm* (ffiOu^, XinlaftaTtm 

XsXyyiafiiva* avviffTQaftfiivt». ^ntxXJjg ii inimnXsyfiiva* s^i 
ifi iSs fi^XXav^ (Sg g^tjaL.BoiixsZog, avyxamftft^vff* . ^nplifrtiff^ ts 17 
Xsl^tg dnd tcSv Xvytav, ansQ iaTtv svmfmTor fyTti. . 

TESTIMONIA 1 Epid. I 2, 4 t H 616 L 8 Epid. II 1, 7 t V 78 L 
5 cf, Foes p. 375 6 De morbis mi^ierain 8aepi\;8 : locos oongessenmt Eu- 
stachius et Foes p. 389 7 De aere aqois 13 t II 58 L 9 uaria leotio 
es8e uidetur apud Hippocr. 1« s. 15 t, II 62 L: ibi i&eq^ legitur, quod 
* tuetur Heringa p. 50 11 ad Hippocr. de oorde 1 t. VIIII 80 L refert 

Foes p. 376: dubitationem commouet Littr^ uol. I p. 137 13 Mocldic 2 

t. nil 346 L 14 1. L 4 p. 348 L ADNOTATIO l iftiianiiafifB y^v^fAiVosC 3'Xin>] quid^m\ 
teste Foesio p. 380 Xinia Faes ponl. co<w. prc^^not II 24} 458 4 Xelug 
8orip8i Xiojs fp est etiam alteo» f^cTua Xiu^sy cf. Galen. p. 514 ApoU, de 
pronom, p* 934 5 lanaqd scripBi Xinaqa ip dnaXd\ Tut^^aqi d 
6 Xox^h (p : emendaui Xoxtff Foes 7 Suidaa uol. 11 col. 551 Phauorinus 
ksifia^iat^QOi Foee p. 385, qui postea (not. ad Hii^oer. 1* h p^ 38ll) Isifta- 
xiati^Qii* ktfjLOxtaif^i coniecit UftmxiateQ^i ip Xe4fiax<oiiattQ0i 
Sohneider probante Lobeekio parfllip. p« 288 XiifiaTtiaiste q> Xstfia*i£ 
addidi . xtil Xnfiaxmieti XiyBvttu ir«l. coni. jSchlevsner ]. q« I 274 
9 Hesyeh. III 37 Phot. p. 222, 15 11 Hesycb. III 13 XaintH A 
Xdfintsi C ecrr» ik Xaftfidvst om. 12. cf. Plftt« Tim, p. 76 a Phot. 

-ns 

p. 214| 11 Phauorin. 14 cf. Phawin^ imnX^yftifffc B ininX^yfAiv^ C 

15 (4f ^>i^ifl B avyxexa^iya B 16 Xvyiv BCz ^vxafintov G 99 

kwTov Ixd-vijfiaTa* dvrl rov Qtvh/uaTu ^ 7i^f4tmiti 
Xf^^d^xarov* "to At09S(9»fimf!iiwow xcej. ivavrtov rwi xvQt^ koQ* 

iov ieaXetnsf, p ^i^ xtgl nmtpor KokfL 
Xaaiov* od-ovtov^ (6q Qfonofinog iv ^OSvaasX, xal ^^QT€fili(OQog 6 

YQOfifiaTtxoq iv roug Xi^sal ^fjat Xtvovv vq>og iaav elvat* 5 

Xsa^Tjvsvofisvov OfttXovvtog. 

XvfiATd^ iitd&ii^fioitci. • ' ' '' ^- • 

XfpTjgliog' vftsvciiovg dnSdiS^fiaTiji/ SnsQ i&tl t6<^ttrv ^(pmv 
Xsyofisvov yiJQag, dg yal ^AQtbtotp^rj^ i^ *J4j^(peaQd<a ^al 2r(>ar- 
rt/g iv Ooivtaaatg. rioXiftng/og Si i fQafifidt^ogih}fj^t(fTtQ6p 10 
(prjat ivaavraycjvlarov xa» Xtfionotov tciov fiiytQ^' ^r^fid" ^vdk 
TTfv \i^riQi3d fitKQw^ XdyaicS Ofioitnf' ff PiaftdSoi fiiv xbwtxXaOif 
%aXovat, MaaatiXioirdt Si Xs^rjQtSd. 

TESTIMOI^A. i fie nlceribTis l^ t VT 416 L 2 De ariic. 41 
t mi lt8 Ij 's ^Fi^drrBet H 7 t. Vnn 24 L?t ^aA ad Hip^DOir. de 
niotn aoat. afipkid.' 14 rettttlU litti^ V.n h 472» pjaii^it Ermetios ad Hip- 
poor. uoL I p. 848 — Theopompus. Odyss. Jr. nil ttol. 11 2 p. 806 Jilein. 
6De morbis I 19 t VI 174 L ' 7 De glanduKs 12 t. vilt 664 L 
8 De morbijs m^l. I 78 t. YllJ^ 182 L 9 Aristopli. Amphiar, fir* XIII 

Qol. I^ 2 p« 9S6 sq. -« Strattia Phoeniss. fr. IIII nol. II 2 p^ 782 


V 

At>^OTATIO mttioii; Aa »i» (l Bon addita) O Q^vifiata no- 
Ikit Cottfeti ^ « 2 .9^(f(^ttr0# G loQd^tatoy A: 'i^ftiae omitta ex kagSdr 
ttv Oiprapaht' Aiigli ihesv. editoies. ; XogS&vi cf« Galen. comm. in apho- 
lism; t l^VIHA p. 74K.;fie4rch. m'49 Bhot p. 280^.24 Suidas II c 604 
8 »v9d>^> e \0Aid» sMpAimteCobet .^t egoi yvtdr. (f> ^§4v nolnit Foes 
4^At*<rft«^* a^nTl^l^ifK' 0alem p^ .B14 Wv«r<r£r Meineke 4Sveaita KC 
^ivatta B u^«^/<fai^Ofv: ;ci& Kanck Aristoph. Byz. fragm. p. 7 n. 11 
^kiiioi ^tfdii BO xui Sd0ii B ^ .svaXijrsvofAivov 8 Oalen* 

p. 614 Hesych. Ilf 1« Phoi. .p. 211,16' iSfiiytoSti k dnoavQfAttxot 
^oes p. 376 dnoavQfitxra tp 9 atQdttjC (p^' ^tn. g 10 nolifjcaxot B 
^HXifiaXoe Casaubonus ad Strtibi • III p. 144 FabrieinB ^ €vrj&iatBQ0r 
(ptittl BO 11 &v(Pttriay(ovtiftov em. Btephanus . Sv(fnvay(optatov C 
ivoayo)rtatov AB'' ^ ^vattytortffov^ ivaoiiori(noi) ex Fhotio reposuerim 
ctrm Anglis thes. editorfbus Xifjiono$oil: tton sanum .puto Coiov: ftb uid* 
Fhol. p. 211, 16 ' 12 XefhiQiiU 6'* XinoQtitt faerunt'<]ui conicerent: ok 
Bnstath. ad Dionys. PMbg. 497 Vto&de 1, 1. V lOl^ltevM^mt. III 12 94 

XafintjQor* vy^Vm 

XbIqiov* fioravfig bUo^ ^v xqIvov ovofm^ofAtv. Nly^ iv nSi nt^ 
vXijg gffjal xal rov va^taaov 7ra(»* iviotg XaiQtov xakieia^m* 

hMaQfiaQvyah Xainmjiovsg nvKval, wu olov dtnQonai nvmJf 
altpvlitoij nvQoSietg, tag ml '*OftJ]QOQ* 

fioQfiaQvyag d-fjuro notwv» 
• MfiQtoxdvrj* ovofui ywatxog^ 
fistovatv iXarrovau 
^Ofivrwrov* ol fiev IdmmvnorQtfifid rt fjtsra axoQoiov ytvofisvov 
Xiyovatv EvnoXtg i^ iv Ainuaat rov afivXov Xiywv g^fjal* 

rd avxoQt* inoi?jai fwrmrov noXvvm 
Bvtot is nXaxovvra itd Xa/dvov awre&ivram ot ii rov Xiyofuwv 
^&ov. TJftitg fdivroi ys ^vyxarartS^ifiS&a roig Xiyovat f4vrmov 
15 slvai ro itd axoQoiov rQlfifta. HQTjrat ii naQa ri fnvadrrsa^iu 
r-^v ivawilav, (ig slvat fivamrov. 

T£STIMONIA 5 Epld. YII 46 t Y 412 L 6 ^ 266 8 Qttii 
lectio est apud Hippocr. 1. 1. II 1,12 t V 82 L 9 L 1, H 1, 8 t V80L 
10 I. i II 6, 28 1 Y 138 L 11 Enpolis Lacozi. fragm. uol. U 1 p. 498 Meiii. ADNOTATIO 1 IttfiniiQlv Boripsi Idnnvqov qt lanaQ^v thes. 
t. Y col. 83 2 Theophr. h. pt YI 6 DioBcor. m 116 potdvmy B n^ 
vov : cf, Qalen. p. 516 Pbryn, app. soph, p. 60, 17 ivOfndiovQ^ C 
3 tdvaQxiaaov (corr. ab eftdem manii) A 5 xai om* z 6 aitpviidm C 
nvQuiiif Fraaz 7 nolXtav *in tmemph EtoHam UgUur ^iiiito 
nvl&y* StephannB 8 fiiQtaxdyn B - MvQtoxavvti Hlppoer. fivoxufn 
Galen. p. 528: probanit Eastachitts fivaoxdy^ Botenbaiim die ItutMaehe 
p. 227 fivadxvti Kanmann 1n Sohmidtii jahrb. der gee. medldn Xm (1887) 
p. 101 8q. =3 handb. der klinik YII 88 17 MvQio^ Xavvm ooni. Meiiieke 
monatsber. der berl. aead. der wfaa. 1852 p. 579 10 Dioecor. II Ul 

Galea. p» 528 Hesyeh. m 138 fivrjmdv (ter) g>i correxi vnor^tfi- 
fidrt B yyyy6fiiyoy B 11 Ifyova* AB ivnmXis B Evfovlos 
ooni. Meineke hist crit p. 115. 356 td ip: oorr. Meineke . 12 avxaQHtg 
axivdQta tp tpvtdQi iUnoitiai Lobeok pathoL p. 391 13 avvt*^^' 
ta C 14 (v&oy Foes p. 422 ii^ov (p Xiyovatv AB 15 axQ^ 

iov G fivadttiiad^a^ B 16 fivaawiv 9>: oonreod 96 

fiSYak60nXayxyov* rov iux g^Xsyfiovfpf iv ina^H ra mXdyx^ 

sxwtcu 
Motoaaiw^* ovofm ronov. 

fAsd-ljiaiv* ^nmXi}^ f*iv fjjatv ifmlnrsr sari.is fi&XXov dg^tfja** 
fisfjtiaafiivov* Xoifiwisg ysyovogm * 6 

fiaaaov Baxxitog fUv g>tjatv sXaaaov, 'HQaaiXslifjg d' o Ta^" 

tIvoq nXSov* 
fisiov* sXarrov* 
fid^d^ gw^ofia il^ dX^tov ytvofisvov^ nori ftsvfjur ol^fiiXiroc, 

nati ii fisr o§t«^7Qi; ^ vti^fiiXi^Og ^ . fis^* ^viarog'.. sari ii 19 

r^q>ifMv. 
f^avJ^ayofov ^l^av nsQifgaarntSg rav fiotvi^ayoQav. 
fiarftad-at' ^7frjSa9au xai fmjoQ ^ ^i^rtfai/g Xiysroi. 
fiiafiririov* fiSfinriov. xal fiiSfiOQ t; fdfiy^iQ* 
ftsfiivvd-iji^aai* imtiaxydvd^aav. 16 

fiffiad^jjxaai* smd-f^t^ xai yaQ 17 fidd-fiatQ s&ovg iartv a(fxfjaig. 
fiiasyyv* iv fjiiaw. TESTIMONU 1 cf. epid. HI 8 aegr. 13 8 1. 0, im 46 t V 186 L 
4 De nat. inf, 12 t Vn 486 L 6 De flatibus 5 t Vf 96 L? 8 De 

uet med. 8 t I 586 L indloe Littr^o 9 glossam ad 1. L 8 xettolit Littr^ 
p. 688, sed of. Eiutach. h» 1. <k Foes p. 393 12 De locis in hom. 39 t YI 
828 L 16MochHc.' t t IIII 348 L 16 n, 9iat%. if^tav append. 8 

t II 480 L 17 gl. ad I. 1. 7 t n 276 L rettulit Ermerios t I p. 802 : 
sed Hippocrates tantom fAitHjyd scripsit ADNOTATIO 8 aomen corroptiim Miiioaddm Hippoor. : cf. Galen» 
p. 498.)leineke 1. c p« 687 4t fikv tptiaiv B 5 Galen, p.,622 fts^ 
fiimiiivov d 6 Galen. p. 520 Hesych* III 74 fidaaoy C: de accenta cf« 
HerodI«n..8, fi^y» lih p* 37^ 10 Draco p. 62,24 fiev tptiaiy B 'HQte- 
nletiov Foes 9 /caCa A: of* Draco p. 72,100 alfphtov g Phanori- 

nus mv6fisvov post ytv6fASvov addit ipi Bediisi fisx^ o'£i> fiiknog B 
10 dlvxqitov q . Hvnqdtovg (p iat^ dh tgdipifiov om« Phanorinu» 
12.Theophr, h. pl« Yl 2,9 Dioscor. IIH 7,6 fiay^QayovQOv t^y 
13 Galen. p, 620 16 fA€fiiyvd^ixaaty C natiax^dvd-maay K xati^ 
axidvd^^aay B 16 fHfia&.ixaat, * ild^aai z iiti&aai [ioid^aOi C) * 
fiifia^4xaai .tp ^'^ f^asyyv q fiiasyyv C fiiaasyyv AB {bi^rs^litf^^r BMJlsloq V ''^fihj} (p^tp ^tBp^ii . l^ffri ^ifmk^ 
evtot, (lig ml 'HQoiorog Iv ^ <p^al * rdg ^stdg fursl^ivffm xa- 
Xiovai. . • ' . • 

h/LisXsicovag' d-ffQanslag. • .^ 

fiVQOv alyvnrtov* ol fdv iii^avro ro XsyofuvovAid afttif»!^* 
sart yoQ r^SQfjtavvmov. 61 is ro ftaXapd&ftvovf ^^l 4i ti 'fOv^ 

t^fiwXv^ar mOQoiov %$(ptiklf pmXbiiii^ m^ la^ittiks^A^fdi^ nq 
ayXi&ag. 
(LiaQlXTjv' ai fQvyavioiiti uat /mQOi HndlQmtsg ^m^^^ni mm 
xakovvrat'' /LiuXkov ii 17 d^ft&anoitd fistQlXfi Xiykr^ij tig wieL 
^AQtaro(pdvrjq sv Idy^ixQV^at ipfjiaAV^. . ^ ' ' 

H vno roi; iiovq is v^^ /utiQikfjg fi\»i (hyfKJjV 

* 6 XaQicog ikstlX^iasr mi^s^ aijittak 
xai 'InncSval^ q^fjat* 

noXXijv fiaQlXijv dvS-QdnioVm 

TESTIMONIA 1 erebro 2 Herodot« II ^6 5xi acUioi 7 P« 
morb* mul. saepe, e. g. II 133 t YIII 294 L 9 1» U idexitidmt veluti 
II 206 p. 398 L XO h i. II 205 p. 396 h . 12 1. L XI 13$ p. 2i84 L 
14 Aristoph. Aoham. u« 350 17 Hipponax fr. 71 p. 605 Bgk 

« ■ I 11 W »1 * ' ■ i I ] 

ADNOTATIO ly ' B 2 Cnd^ B fi$t€i*itiQOi A fiitaiO 
hiQOi B fiitii^ ^ti^ot z 4 cf. Foes p. 405 5 /nXiiioyifs G: fo^ 
taeite reetej ita tit glosea tiifetaMt ad Hippocr.tEet tfioit). miii: 1 86 6 vV»' 
l6i^ 7 l&alen. p. 414 Atb. H p/^ ^ XY p. 689 b ^i^^o^ tpx eia,g 
8 fAilttfu^Qiyov g fxdXofdihQtvirv Stephamis bon!. Plin. n. h. XH Sl?;ii9 
fiipiijaioy: daltai. U c. Plhriuj» ti. h. Xllf 1,4 - ^ ^'t^td^ipfjvly^BC 
10 Galen. p. 590 Psellas de granlm. n. 435 Xif. ht^Q. I 241 Bobeek 
pToleg; p. 861 fiialvia Foes p. 423 fiMv^ AC' /icJJlt;$ B ftovoit^ii 
coni. Gfettrer 11 df/Ai^af FoeS ar^AcM^ AS tttytd^XagC 1« Q»- 
l^n. p; 518 Qtegor. Cor.p. 557 fidQtltiv em. j^oes. p. 398 • fHtQtXtyOt^ 
fiaQtXivot, B fiaQiXtyoi C /iaQiXXtvot % t3 fiaQtXovc B 1*6 /<a- 
^aj/ff (l corr. €(x 0) B ^ioi avxrffv » dAounJ^ri^^i^ A dXdaix^nV BC 
16 d Xd^xo; gs iXdiiioe AC ^ liLtfirioff B' S^ittQ m. ^ld)U&^Xiti|fy C tr /asXsyiuyd^wtr^* ^ftfhmPi &9^an%uSr. fifXiiahM^ yuQ Xiysrai 

t6 fUQiftVaV Httl «^CpaSGVMKA^; \ « » ^ ;,/..'/. . g 

fivCiTar xtvukoi ijimS9fiim,\m^ym^ ^TfOf ffSf^ipyfyQaiuiuivfjv 

. . . l '. . '. \ '\^\: ' ■•• •• ; • ' ' '• !'• 'M •' 

•i ' %• • \ 

Ni latQa* yaarfiq. Bay/siog iptjai ro xaixoy^ o Ttvfg KttTCJ xoiXiav 

nQoaayoQSvovau . . „ .10 

v^^cAaf* ra ig^iaTttfisva Toig Oiu/ojQ^fiaaiV vnoXmaQa ots fisv 

wjjiQa, OTS os l;av^a' ij ntog aXXiog HS/QOiafisva. fiSTatpoQiktog 

ano Twv iv ovQava» vs(ftXoiv kXrju-se&ai. 
yttQ\iw3^ii'*iA'unsbKt9iQi>fi/4iv6i huI dvikia&ijToSvtig. Si^pjtaiis 

dno T9jg nad-fjTo^g ytyvofiivtig vdfHfjg. ^ ^ ^^ •. • t ', » . . J I • I , ;• . ' ' , •;....'.•..*. /, ! . i 

T^STIMONf^ ; ^ ^lo96& 9^«9t fLd ,ffipp<w«^ dA loi^r^^ miU, R4A* 

.t, Yin..^8,L: ct. 9ii4t#9l>- •d h. L et Fpe^ p^.^fl^.sq, j S.-Jndif^fQi^^ 
De morb. mol. n 163 t Ylil 342 L 9 g1. ad prognoit. 11 t^ Ik 1$^ Kj 
lettuUt Heri&ga p. 8, ubi 9 «c^to» xo$Uii legitur 14 gl. ad prorrket 

I 139 5t-;V.6$a.L^r^tHHt ,Foj»,p., 484 , ; ,, .., ,,,.,. j .•; , ^ .^. , 

■'-^>^'^ * '« ^' • - ^- -'':.» ''/ '! . ...'.' - .'•1"' •v^.v'^-'*^ 

A.pKOTATlO 1 ^fifiQtt^.it v^pi(i\ ^ectio fnsjtj f >, Heriugf | pi 118 inuos^ 
g&tft .'2 <5ka«j, p. .624 jPAuliis kj^.\\.^^, ,? t;ni»;i€(3fTeor Foe^.p.ie» 
v*iral»nro>' tp 4 Greg. Gor. p. 558 Pbauorinus fiiXivdav^^iufy non ex- 
P^ip. : fiiJ^itniim^ 9lbki|sne« fh* >«.< J- >* 4Kr4 m 12 : > jKOif iflttMMr iiirrl 
CQv /«fei/firw^^l^/^fit^tM^^ft^vr^/^f^^/iuyiMMr^ ^c^jf««f«r .0opi>;£6ttm ad Gr^ 
por^.B^i^Hs ,6nontUi|«Uw ... ^^^.Iii^a C • BMXiZoc ipi^^ MC 
wkti iB^ : V «orfii. .^piitey*.^. ViafQs; £(^es: tp. 38 .ClUeUfPoUinb.;!! «99 
.11; gU noD de (#Hlir«»94l|««^ #9^ ^^ ^^««i^ttd,tmppoer. legitiir: e^pro^ 
guost Oi. ^S.Ga^. fiomm«<l lo.,^di.^^,4^v^VJX A p« 498 K: Fo^ f^. 42^ 
2i»^<9;f .(utmmque.in Bffuit 3f«) ^ljli . l^.jj ««r BC 18 odQnVfSv C 
fJ^l^liflWfP^ripri ,»*r9l^^r.?» jfilfY^liiiaw * 14 4fc|ro0«*9^w^jnu g>: 
9m. ^ dniOMl^QuffiivOi AngU thes. editoeqB ^ . , ,1 (i ^uvc^r^f B 1 ..;.;: 1 < 

7 \ • •• < ' » » • * • * ' i ■;. . . ' '' M 

vlwnoy* TO lie ntaqvm nntQwv ^Xatov, xa9ii9,^'9tri* Hittfdmq' iif 

lyioi ^^ o3v vlfanov hnfisXimoBra- -.i.u>.*Mrt ^v)-. 
7iQ0o&cty oSkwi^ Xatmmag ^uiffim td&bm^'^''*^^*' - * 
{{ nat^v Ao/}ovr€^ orrixa^.tiV^ «m^ ^^ , v •- ...u» .« 

tiaiiiomal r stg SX/liov xai nonrowftv* «* 

ivvafjuv i* ex^i ro vlomov rijvii • . • 
ovofia^srai is [ovtw] ri rSv nnt^v dfivyidXtav sXaiov. 
lOvaQxwaai' nQovvai lud otovsi slg dvma&tjalw dyay^v %7fi dX^ 
y^i6vog. , ,0 , '. , ^ ' 

WiCTOSiiic* dwi-TOv udXav» 
vfVQOV ivalfiov* dvri rov r^g q>Xffi6g. 
vouov rov Xoyov* ri rny vsusoif^^ « ro fj^oc. • . 

IbvjiiiSv* ovrm xaXsi naaav xoiXornta Jiiwav * 9UO0a vcBp rdTy fiS" 
AfiW fi;f,*i aaQiia nsQitpfQ^j ijv f4vv nt^iotxah Tidf^re^ vjfivvsjisu 

xon.bV icrri, . - w - • . 

TESTIMONIA 1 viTionov uel fisxtiniov legiinr apvd Hippoer^ eoiiis 
aQtdi^'8 t.lI^S4 L ' ihii^H i^aiidt' ' 14 ef: Fviesp: 43S!' ' 48 De^ake 10 

i VI' iW Ij { * J. • 'I ^ .'' •' 5 ' ■ ' ' '' '•••' li .^f'"' . 

i ! •; t • <r ♦ t •' «- vx-v 1,- '0 .. .^ ..; i :: -.n 

ADNOTATIO 1 rixmnov Poes p. 4«ir ^^ ' NfcttA t>Blld, V iW? at 
neopum codd. Mad* PHnii d. h. XV 7,26 . mxgdr^B 2.iUxolc C 
ti6i<oQ0f d /uv^ojto/ial)' tentani fivQoniaXtov uel ^upoTrftiXittli' coni. 
ItSckMiaFt' ad^H6Bycli.'r!f i'51 - 'dv^6io^ov'fim\^ 'aoliiit'9ka6k'i. o^ oonl 
Plfo;'n. h; XX»8,'TT'* ' fivd^layidr qi^ "' 8 Dioaolute' tiW6ib'iiB iambiois 

b6ripfin»oBe«MW|iit N^tick^ itedd «^sirefltitbi» ' l^^wffAi' XSIAM^M ^» 4 ^/ Ai 
.^l'' € ;iu»^Wi' r^0O«^r ^r ft^|iw»'«^«xilr<)tt^tKiQ^MttsV'«^' 0^1^ 
#6^ Na^ek^^ Mdnv^ AC .«^JMkM B Ui^ovai "HmfSk iifl^t^rovoi f 
W^ Nauek tiI ir Ip '■• Tt" nori^i » t^ (p^^^Hl^tor' k: xintovai^ke 
%ik if^i :coflwri H ifi^b^iH^titot^s^i^Bf' ^'0f'O]il'«p ^ • )k0rb Otb. ^i addidi 
'4:0 ;r^t>>'aji BC < 16 yci^^ ^irhifi^ tMflniV Poes p. 428 'iifoifl. -Hippoer. de 
'ilsa liq^iik 9: at '^» jSrfteriziBi ad MppiPit.^ 4. II p. 118< "'^ 15 l^f^ ' 
7tfia»J^ < 6Mri^p6cr. vtjDtfdi^.O^ 16^^/^ ib ' Wn^^^/iviMr 
Hippoorii r t^fto9XDr'iaTi^ ' ■ '•• *' ' ' ^^'••"' .' ^^'^•»'- : M 


• • . i . .'x' » l > iMnivW^ tf]j^l^br kfywui 5 

M^Xov ig d^BfjMi XotrQa rov ^jy xyfja/LioS hiankuito «^ rj;c 

naxviig/iirig. mrai 6 ^/ud^ iftiiv AfO^ofgfS^ 
%vviivai* owintviM^ftfsttaiiaii iv t^ ^kqinriadvtjg. 
iipokf^nii^*^ iS^kXofpiivov. S^ M roil tm^j myfitSv* / lo 

]|i(^,inttai< vt>»o)l))a^a^^^,«rrr rbv «yasiipiikoc mi /0»^^/^. 4 • !(|p;f)^ roff 

UQ^vStsq* dHOTHvov. 0Qfv9j ^oQ \iyBrai r) axoTia* 
oiyHvXXofiivrj* ^oy^XXsa&ai /iiv ^Atuxot Xiyovat t6 f^iym xai 
inijQfiivov ipQOif^v* o ytnnokQdtPjQ oyxvXXofiivfjv Xiya xpiXiuvt^ 

* ^^ ^X^ ^k ^vmyi dqf>ifiiny*. 1 • CEplf V !►, t, V 20$ t , 8 ApWiam.. W »1 t. Ifll fiiOO J^.. ,. ^glps^ 
sedes apud Hippoor. tt. (f*a/T. (f{^aii/ me fugit 10 De fract. 1 t. III 414 L 
l^ ^pid. l 3 a^, 2 t. n 6^6 L; 1. 1. III 1 ae^. 3 t lU 4P L }f Pro^. 

Enoat.. Sl4 t. it 182 L . 16 ProrrKet. I 99 t V 538 L TT-r-rr: — . ••.. ■' ADItdTiTI^' ' 2«^ iB^ fiiXiat^O (f) '' ^ ivvtii^aifiOfiai^B 
ti^^OJM^'<) ' (fceilMi^^ 'tep^^. 7 ^ tet^igfgii Hippoer. Hvafidil 
vololiai £ii8tteMfti# 8 meZff^BQfiiffC ex Hlppoer. feoripfti nuTtviiQfttadip 
^hfOfiig C 4 {v#|tfd^oiii» Charterito > 9 avy€m(nu>nHv xtTra* 6 ^ttr^ 

MSmirc sft^oiiibfivfa^. ^j^v^i^f^.O o*oy>i);& oit<^ £ H oV<- 
«i«iUci^i|R9 Fo^ t* 448 • .dfifvkufiiy.i^ ^ tfy»i/jlA«C(Aa» Charteiiiid Cab«t 

16 ^^ C dfMvlXofAiviiv FoeB 6yxvXm(A^t^' tp\\ ofiaXwg* ofioiwg» sari is toS i btiSfifjimv jj A^i^* 
oJ^a atfiaXwita* sv ivlotq dvriy(fdq>oig svQOfifv oiJpa alfdaTwiia, 
6 iv ie Totg nXslaroig atiaitkiSiS^uf \t^ km ovto iv Xaw xsitcu rw 

atfio^wi^m ^f]Ta$Ay4$ T^fi^.tov^^atftmkbtTn^u^^iakk^isyjW^f^ 

vq>aifjtogwq ininavixnkTjy^g mql roifai04^kdfi4iJ[gi^]rft)fite}^M<<^^iS»^^« 

Olv^jLai^fffi:. noUg xjjd^mkk^ %iifU9frj^aQd..rfSi^*jfyiXfifw ^tSiS^ifi^^ 

i^ovQBvg* 6 ^fuimgiWg\kaisrOftjtiQ^'.:': .\ n.tV.y .'..\x. v',t. .» 

iOA</<ara iy.if^fi^fjifj/^VSirt Arodfjfc .m':>lrdri^<(»*l^^^«dr( ^orf^ 
4o^ara»/iiM^ Mt^. i^y:tfi^paA^vu«A/o£fmc^ i^^f&rcr^^,. oyt ,t90i^^ 
ya(» 'InnoxQarfjg ovx in* dv^Qwnov xa&oXov riraxs rffv ki^iv. 
15 iv ydq T iniiijfndjv qtavsQov noist, lilwg inl fii^ovg otp&aXfiov 
rarrwv avrijv. nwg ovv ^aX^(ff( ^yt.TfP ^^ ivisiivijftiva dvrl rov 
i^tarQafifibva naoaXdpoi ; ^fnolfjrai ydo naQa rnv ilvwwf, tjTig 
sart KvxXorsQfjg nspiarQowii, ' , ' ,.. < 

0Qy7jdaa9^ai' ro' OQfirjv, s/hv. nQog ri., xa^ o^ay • • ••^. ••• J'^»' 

TESTIMONIA 1 n. (fio^Tjyr ?r*5ll tWl'*558''ljV'* » D^kWort»!»» I 8 
t. YI 156 L — in epid. libro quarto qox non extat i De morbis III 6 

t. Vri m li ' 8'fipld. V 3 tL^V 204li-* ' 46'u^60 ^ ' ^i^^i^it^fll 30 
ti t'40bli' - 151. 1, VI 1, 13 t^ 2741.! ' Tiei. b; Vl 2, i VV*2T«i; 
trt)i ioydaaa^ai editW: cf.^Gaflieto. comm.'^ii. 1. ^ IX pI^S^TCtart. ' 

' AbNOTAtlt) ' • ' . 1 bal^'. ;cpiipi.'in' ^ ap^oriym: l^' Xyi^' l ^ '4* fc 
nagaxoXovd-ovatis 4 ov^a z bt^^a b ou^fi AG 'aifiaXtaiia t 
atfialfSiEg (p ovqa scripsi ovQia B ot;^ea z ovQiii AC at' 
f^^m^^fK BAW^ i . f*tf^aTt$ief . ^» ; , . , alfiatntn \ ' 6 «%fiiif^^ ^^rrexi 
ff.(^ffW'^^r^ ,,pfM«f««W9.? :, ; 6 a/^af (aif«flr. sqWPj . f. «'A*<?W;rff»i » 
^.^^^ToJcrv A^v, S.Oj^y^mxTflp* jap.. F^,.p.,t44f;,, ..o/i^ea,^?^ .sp.pj^oriai^ 
/T^f a>A/a« :. i^p W&*.c(w<«Jr^«, ... rof c C , * .9: nnS»^^^ ^^ » f?Pfi9<M'/ 
12 iniiiiivrifii^a ABz intxlijs B inixlic | *. C iniiiitvnfiivov « 
19 if^y^flraflrftoftff^* (f^^^^ff^a^ -^; \ ^/<f aao^AV ttxnli«> Ootet .m^^aiM* 
t. VIIII p. 43 . oi^viMsf^ Theophf.t ci^im^ ^pl; m 8< 8 .Vi»»* gewP^J^^ 
post,<f^ai/ lacimae signamN posni, ^iAun O^ti'^ f^^sic e^^leDOaiik oonieail; 
SaniQ iloid^afAiy liyeiyydoymv^^. \'\\\\'> . : i,^ * .Mt..\s t\ <^v '« \'» . m 

yijr nQog tjJv h^oXrjv xov xagnov. oVn'<rtwrA(«i^^Pt)[? dn^^H^fk 

UTQOfpijv, nagd ro ofxov itkHad^at' i^ ^44. t^ '^mQl .aQi^Qwv 
anXwg rrjv T^aQdSf^mt lati yH^yilaaiVr o%$ ' q^t^alv \ p^iXiu ifi^\ 
^Q^SfL^y <i^^^}fOTvXff:^rJjjSiWfit(nXdiF?jg^ tjjv ik vQtfi^^, Sv€ ^ai^ 
^ ra^fjv.^j^v ft4^v j9v.0ipov idyta dqi^u^ ,)f,Q^, dXXa xo^. OfJtiXlri» 
savt 8i Tov nsQi wqwv xai xoniov^ ,. .». v-n '^ •.' .v. ; ^\ •. ^^ 
oXxdisg* rd (poQTYjyd nXotaQia. . • , .j - 

oivvag vaQxot* dvrl rov /4Stot,. Ar^i^j^..^' ,K«f^/; vtXZtfng' fidad^jfr^, 
^a^fj^r^iqrty^ j •;.. . .. .\ ;>. j«, ;. ;-. ^ ., , ". ., .. ........ ?, . v . ,x .^ ' 

orliog" OQviov sHoq iartv, o rtvsg iiTii(n,,yta7^(ii.y:^^ .\ ^ ., .\ 
oiog arofjtax^v* yo^Xav nQopdrov. otgiyoQl^jio nqo^atoV. tJi>iiy(i%.y^ 
is rot; dvd-Qconov. t \ • . ■•> • TESTmONIA 8 De nat inf. 13 t VH 490 E^^nbi^erafli Idclidn^' 
oUixts inuenit Foes p. 446^ oixiTtjg legit GalenoB b^iv^iei 'de >2iete) 

aquis 14 t II 60 L, ubi oariam lectionem ttfiiletav^Mltm^rm^yU-l,.^^ 20^ 
recepit; Eaetachins et Foes p» 452 glossam ad Hippocr. de medico 1 
t,yip;iI.2(^.,Lj;ettnler|aaii ^ . of, Uttr^^t l. p, 412 8<},,-^ 6J)e.axtio. 1 
f, jnj 8p %' . 8,ib/,J0: U Ijn 102 li?, /, ioW^ wQciv xai.ron;*^^; 
locnm n.pn (ipi^eni |lJLX)e;f^^bu8,3 t.YI 94 L : ,12.Djak liqiiid. n^Hf 6 
t Vp: J.32 L .., . ,.lipe mpp^ a^o X t yi ?56^ L,. ;ubi eic q' codcu! ^*. fifsnT 
b^dum esti .. p . ^ ., .. ..^ .,;,,,,5, .....,.; I j,. .;|.. \ 

' AlftJoTA^lb' ' 'l i Wo^ioi;' C ' iiAf xagn^dy z •i^dir^a^ai malSiii 
cum Gobeto Sgyiaaa&at z 2 post naQd^ddtv nin'^n^la''ei!ci(fi'B«fe 

pato hotfjtdCii C 3 /$^tf ; 9 : em. Foes xai om. C 5 to0 ttV- 

<^^c00i6b ./^fianz . u O^ 7t«^<^- 14^ ^i sIIa tot .Gktten.. in Hi^polr.' de/artic. 

t XVIII' A.p*.3i^ E.. ,.;k rd A. .• 7 «{ om.qp-t ex IJippocr. addidi 8 rjf 
^o^^ Hippper. Srcri^.AB.. • .9pt/x aQxi^t /fiovvov Xqy^^jiiiyat t^y 
tiXViiy ^tavtiif \diXd xak ^fuX(]i d^Ui^jE»?' Pjppocr. X6yov C. . . 10. to- 
nov, ipi^tfua. g . 12 if<'!('if'7>' Hippocr, lib4 . ^il/ij|;ft^.^; correxi. ala^i^ 
«fwip igtiv Bfi \ 14 GaXen* p.:|i^6 .'T/clbffuC \ iMo^.iaviy^ .^i^y^ofi 
;eaXoi;c(f AC , 15' cf. M0^r»iu& g\068; graecql^arl^. s. M.yovXci opp. t IV p. 278 
<^4^f js,o OTO/^i^ Q liyovXfii^g^ yovXa (f. yovXav ;r^o/iatoi; Graeouli^ST^it, 
nidi totam glossam ab interpolato];e psolectainx.ess^ .adsun^ere mivlia . ^t^^ xdfiif/avTa rd yovara xa&l<rat* 
ScfkWciv* fiij i9iiva&9ai;\ffjfti ^uQ* idSr^i mt^iti^Hfiv SQ99lSi9nf^ 
-drti roiff dv i4vartai» 

Itt itplataxai roTc dnotvQOVfiii^tg. ' 

* wxvfjd-fj* ipjXafiij&fj. . : ' w . 

&^^wiS'4k\v* dy0vd^, ipo^X&&m% ^ / 

o?yoc SviQiog* 6 fvrovogj 17 otto "^^i^^wt; r^''i>^'<iw, «5 
A«Vioc «3** J^r^i^pot^. 

o|i;r* po^vr. o 

o^I^o^vail^f^lc. '1. 

; - ', •..■•' 

TESTlkONIA klSfpih. VI 6,6 i Y 3«B X, Heoltik^Jn 
t ttl Slfeti? % tf66bMc. 20 t rin aiS2 l' hidl<iMiie rfering» t o^ p/io6 
a Lt. 2k t mi 370 L 6 i. c, 20 t mi SfeO^L ' t De attlfc. 43 

t mt 1«6 L ?' 8 1)e ulceribu» 12 t VT 4t^ L — De Vorb.' uiui. i « 

t YIII 74 L 9 negl ntiadvtjti de uictu aeat 1 t II 226 L li^De 
ftact 29 t Ifl W2 L 17 L <j. U ,V III 464 1*\ la p. 460;^- . . Mjorebro, 
Bfilat 1, c 26 t "111 4%8 J^ » \ . ■ ■'" h •* ¥> " 1 '• ' . . .' ' J . ■ ^" 


ADNOTATIO 2 <^;tfli7 aerip&l . fyXn^P ^yM^^y^ •'^17 Heiangi 
dyxieiy scripBi Sxieiv Heringa dyxevnv z ^yxetnv ff SPbauo- 
Hhos Ruhnk^ ep. carH. p. 244 5 dxvieiv (cdrr. ex' ^jeXi^i^^^att hiiem 
malnu) A o';iyite? ovTbt »0 fOalen; p. ^694 8 ^y^re^> C 
9 TTTiooaj^^f (pz correxi 10 «Trorvigeviuitike»? AB 11 ifxi*^^ ijp^eiuen- 
datti 12 d^QO^itiV B 18 cf. Erotian. p. 5i,'8: «onfudlt MqUos et 

ttvdqtog ttvi^eioi z a<f^ov ii 15 6f. Buttmantt lebdl. 11^7' 16 ifft^: 
Immo ilvl cf. Erotfah. p. 79,6 19 oV«i5eflr5wt floripsl n. rliehi. mw. 
XVIII 476: cf. C^feA. p. 5»4 Hesy^fch. ^. u. tvevtt i. II p. 860 O^K»tf«- 
o^cr^ ^ Phanorinud ' ntvetv PhatiorittUft »» ' '•! lOS 

Xoqiova. , ^ 

- > #tirot> v>im f l i^ { wr in ff> wl>(^ v^iiiMcA^ voi'' 1^^^ ififioi 

YoIq* yXvKvv ii <iSvom^^t^* oiivoiiia >fud "XiiaSy ycui ptksvou 

okoq>XvHriitg' at g>XvKraivai. ol ik hnvtmrU^yoi' t^^o^i^t^l 
01 ds HSavd-iffiara lov&oig ofioia. 

TESTIMONIA 1 De artic, 1 t im 78 L 2 1. L It p. 108 L 

3 1. d. 14 p. 118 li 4 !• 0. 4?. p, J^e-L ^ 6 1. L 48 p. 216 L — * 267 
11 De uiota aout 14 t II 882 L 15 De' morb. mul. I 66 t YIII 140 L 
If |^aiKs^0.«pii4 ifilnpoor.cfe mor^noBiil .Sk 20# t; VW MOt X UidO «a^oi -*— • ... 1 ADNOTATIO 1 Moy C Mtag Gharterius 2 Hesych. IH 238 
^iMf^oMtfc AOi '^i/tf^B . 8M»CMr ^ito%^'ii^(in»^k* Gkl^. tp. 532 
Fe8t«eip.:46luMa#Her^t>i<fttfrcoSieph«nnB' ot;V'4^rB ^ 4<f;iA«rBi Biiit* 
XiS»r*4>^tfi BO^ * ^t^irnva O- 6veft Rei&esiti8 ua^ leotdll 6 pj 440 

7 ^' >&fft^..iyfe>'oo*. -^ x^l ' i^irowfi^yYtf 83«ltfaakm /)e:dK> <ir 2?1 
Uoft^^tl B'<>': a>^bt|^^d^inxeQu>6ttl&6e 4?x^d;tbe#^9^ AB !' 4^^«^ 

ir^ t '• • i; " : .i •.:.;'• r • » 

X9Qia' 10 olyiodn AB 11 iaXvQdy pro avatn^ty coni. Foee p. 447 
ifffi ^ixoyoftj^. C ... ;^ pfr^ej^Ka A^ . jl.3 |f* yjjoi^, B. faocJ»' g 
ifi<f^Ksk > tiofy^fiQ^B . ;6 Galeu, p., 5^0 Mpteria Att p. 34;0 H^- 
aycii lU; 33 PjielJjw? i^{...^«^. 1 239 ^,.. 16..Galfp. p. 584 Hesyd); irf ^9^ 
PhotiuB p. 330,2: glossam cormptam ex (f^* SJlo^ <flvXTl^€f natam esse 
«idltvfirolo^ ad? HippOot^^i^H p. 7M .^ dJlo^iluMcA^er scripii , .<^Ao^A(^t 
nn4fi^*A.y'^ dlo<pi»kii4€s BG . • dlotpXunMis. 9? y^i^lcfqrfir*^ 3^ ^4i«a«v 
^rviMl^r.^t e«i..Fpee . io&tii^U ig .<fo(f»jjWc; A if9^K^<^^ Q.s .4iH 
#»9i9«Of Bm oi ^ Mt*jf9rBf.om^ji . .17 i6»i^$s :C«»(/.9<l««jr, 9 . . S04 

1; naiioxrtati * w nationonjasim ntxhm '^fop^ \ifi ^^nli^mi. . «^ v> • • 

oiva^lSs^%,WKK^^m itdhf '4finikm^:,ov%m§ '^^xtmm^iuAi^S^m 

t.^oivpi^ ijkra.^fjg,^ifimikov ifmi^ *i'..^'' '' 

{(Oi(7,t)[^^ . aly^OxQ* iMi^fj pv^lmSi'^dyf9ieui ti itff^fguiiftiftaK roSn^ 

pdvov* xal ya(f' oii to nfifitm^ afiij^ravric wr axftl f i wim^ 

.^fiii^vnfi^.sQfa ra^ pmrej^Oifrd rij^ oiffvmijc i^ ro9 ^Mhimv^i ina* 
riQwg yag Xiysrau .^, /•.'». 

y^i^h^nfi^ffijf^A.oiiriM/unfft* am .toR ^ol mtj^jhrati^^iimv.woSniO^ 

..^Tf^ti^at ,moKr^ dairi4K<rii^^v6fm:X^Vky:.^ ' rx^v-^ .».► 
Qfyff^qc^* /r^^v^^W^ «oji^Ai^^ fW t£ df/!fioQ\iifv$^mk>\tSiog. 
olvog dvd-oafilag* 6 ivaii^g tud fi^ivg^^ i^ nWgtiliP yrff fg « i* 
16 BarQa/Oig xal iv QfgjUoyap^cifqt^Vi^ig» ..x ' '«- r.a *; >.m'' 


j .. ^ '. : ' • " nfiQjt^WiJj^* '9tQ0idnrw¥.'.iUil.a»r^ if kiiig fjt$ttifOQm3i ^Qfjtttt' 

Koi yoQ iv rM pl^ nQonsrtig dvd-QoSnovg liyofitv rovg fi^ 

c.:-: 11! .•■• .'•*.. ... , ., • ; ■•"••.: '/ 

i^$a\ hodSfr >.m . Hf ppoctAto. 009 < leguiitac, :eiad joimwtwisa oiMawnOvwwi ef* 
deiukeril)Util2 el 24 10 n.imiTk dUfiHi^ ^MiilM^ h ' MP«"^«i* 
itenl» 10 t -VUi iaOX.— Arittop)i4 :niu Q. llMt 15 Amlo]|h. Vhflfano^K 
Aiii & II .Udl. U S t^ 107^.Mein.: ef. fr^gm. i»o; CV$II p« 180S: t^nfi^ 
op€VT. t Yim 420 L 18 Prognoet 8 t II 118 L . / 

ADNOTATIO ' 2*natiQXxiaar ntcMnO^iaai, xttaat '"^i^ i^ 
nitiiaai: Pfaaoorinaa 8 Oaleii. p. 592 Hesydh: III 1S7 otyi^ii^t'^ 
5 Qreg. Cor. p. 548 itttjfa^tafAti conl. .SohMfer' b4 6reg. Ooi. I. 0. 

7 ^iji^oc»' B. 10 ii&c O 12 fov atofidxov lB'aii^>codi€€i 
hab^nt oivdiOf.- EusUichiiifi, tmde wp itoripsi oidio^ olain AB 
i^lwao6 d^QltttG 14 Galen. p. 434 .Phryn.app. «oph..p. 25^,9 Bekkeii 
imecd, gB^ p. 499)19 Hesytsh. I' 203 6 om. B l^ nftOnit^ z nt^nitnt ^ wt 

noroy tiijfiuirn, -'^■y' • yi.yy-^sx ■•,.i',i'. -im ;vm ^i.' .K>n'i 
KBtfltaTtlti*' ffWTIJplOr. .""■""•< ■;"'>i'|-'i "iPi '-■•>■ "i i y- i'i-iM.v.M-,5 

gr3td<fif}'-4yYlt^.'iti3ut^,'ya^r6-fiyr^-'iiilymu.\ >-■■ • 7 *■ < ; ■ "p 

xaaewftdtw riyc Jtfi^BisW''7>^''?rfp'*' «pflWi*t*»J«NA«iW>^»ii^ 
' 'f>lfotfif>«i i(i(«Mtt*wv'«&rii>«btf '!?H'^>rfo*<Mrifjf' ^iW/tei yet^ftrvtH 

^QtrlTiitg K4IM0V, .-■'■■• \- Di 

»*^»^J^i«>n>i-v'ifi«iijf0ifrn)vir'i«>ap«Mti^'. ^'^ ".--.'(>'"i .'ii>\Tr. 
nagaxfovariMov Ttai/manrTmoi'. inipaK^ovilVi^jivlfi'. )e«^a(V<^t(ym. 

o» u(i;nuiN ro ^w' oXlyo» naqa^i^fuy, .■""sVii^r, ■-•;* .\'!n»r 
nsnatr/toc xv^c>^i*>''^)t;^''t10r' ««podlptfMi 4ipifiinq\ «««»-. -^ 

wfmvijTog ninsifoi oi xapnoi yfw w Ooi'*' ^^mtfT tt ^ ^a r mS ^ '4i Hlp» W 

jff» Tu>' jj/uT^MWVtnft^dfiMij^sdtavi^oi yyioi"w ! jji qn iitfrffffti'^y,iMi.- 
Wi yfif/w«V- -i^WHl^^ sSw^^igtRp'»'] ^An(. luii-it^nfpanJlpKinmn' 

fin, Ttt oltnmn^ «'imvoT^f * ^ ^ii/di; <)£ vnofifijftaim' eS^fUP 

i' .<^''.l^f^f*^'?f '^'*^iH\?'? I .M..-iK ':r. .., -...■1 Mv^ ■,.!..,.! 

■ TESTIMOJJjX , ■8Prog^<«V6^{,if4k8;^<;/ '6 Ll.'f)l4t II 146 L: Bedeii| 

^(^^(i^ iei^\fn, TcferH ,u<)IuttHeriDgft: numaeinieo^ dyl^to^^ 8,r;oprhBt.,I 4 
i. V612-L., ^bir*bo,f0M|l|iffVf(<^<^>j<»r.»^tW, ., M}-»-I?1 t-/V 616 4 
12 EpM." VI '], 16 t V 276 L 14 gloH* nttum ei Hippocr. de humoribufl' I 
t V 476 L ao ex e^d, I 8, 6 t. n eS4 L petiu «it, ftmbtgtram esl ]' IT Db 
bnmorn>itB li) (. T 490 L -^- niyigA toia Oifif vjf: Htp^Odntw wenin 

iion'iqueii j""" ;'.;'-'\;;'-: ;-;'■';;. ,;',;'''-,'^ -. '.'.'■'■■ ';■";' ■'^;''' 

ADNOTiLTIO 1 ntojtlniortat 7 : oonntil & *''*' C 6 ji((M- 
«•rafo.oA. 3ertilga;.oL LobodD tpHallp. p. 441 ■.Mt^itntutitl' iif | 9«^ 
U*»- ijyj^Mlt f: onvcdl Herimg* pk':9l .■' .1 [«g^ay W|i|»«yiw»'- «p\. 
FoM» piobaiill IbmeriH •d.BIppoeir..'l.^>c (.;I;y.'8 . ■■xppRWEVfWtfMirtiir « 
xi^MrMOTvt-fO^VkM e«nL EwtaiAiiw: «t atepbaiii.«ift.,VJ(.-,«...f«J»Siij MP»- 
itaipwr^odytair SoUansnu L ». 1. I 374 10 «axjv St^bwiiu na- 
Id*> > ' |Hw«iM« I ■. ''I4isf. Q^rih <wauiti'ln-illnk>eK)'44lt>nin.^l/t.KTI 
p.miC ' ■itinmotknt O ' dntoMm^C ' liti itfi^vt^^B ''y4vfMN».G 
17 (unof B ^vnit C IS if ■rnUo*' B '-^- -i - -i .->'' •.'< 


tOf 

itddvaig xal piij crBpB& xsxQfjfiivfj aafiU. .\^.^*\>\\\y^ cotX- 
HinQOiialTtQOV nQo rot; idorrog HOiQoS. ,t»».. x ^.> • <ji>xi^.«»*t . t. 
naQskvd-fj* noQaAm^: }^iDQlm^\iuAHi \\r^ . '^f$Qi. ^<fA -^^l^^^U^ 

9^^^)^^- /l^fUM^i ^^og^V^^ iS^^r^^^«ti(^^i^^ ol'M'>01ffA' 

nrsQVYoiiseg* fA Ai«^c(M)(M4yiyA(^»^ 

TrO^eAv^C* TtaQSitOnrS. .'n.i^v v^-'4«*". i»^ \>** ' ••'> *'< k*"vi;»>. '> 

TESTIMONIA 2 paesim: Erotianiun in epidem. libros diffitom is- 
tendere putat Foes p. 545 8 Epid. I 1, 6 t. II 618 L 8 1 L n 1, 6 

qno 

QBO. 

^Ii 
is^;! Itt ^'aegr: 'S t Ilt llB % " ^ 141 1 '^ i«l c V *0 t. V'^%36t 
lV'i:'c'y[I W C T'402LVgt aai: t^^M 'i^i!&erittgA p. ^7 

.. '4D;B^9JA^^^^^ 1 gW coitepta \',?re«i ^^, Bpil^cifiiiB^, fortasw 
recte copL epid, I 1, 1 t. u 598 L iixQOs omisko igay tiolait Eostaohias 
latet fortasBO drti tOv ngd rf; roCr ij^or cS^ap ? ^^<vy nvQ xtL con- 
itmgitA 3 ij om. C iSn6uifi(pog B ^ ateQed C 6 nQoYaCxeQoy (p: 

tAt. < \nifl«0^ '.'^•^^^^' Al. ^ 'P^imi(*0l»o^ai#a90iff B' - ^ ^tAonoMffi» 
^K H^^t^^t.^DMcmHn 1^8 flkifi» p;/i5 OHiDtih aalen.- #0 ai9^w'amediaM& 
«ix^if«rfikMM*^^^raa»t6 t.^iaipiM:K. SDiraaM. eoiUni^il iniepid. I 
t;'<BVUFA't.'ealL^797'IC.'tle4t>tto^lb.:aoiit.-l« i?!^ 7ioAi^;&» «i^fimip^ 

im.AB.':: li^u^ViiiSlijlilf^.iHipS^ .vlQfrae . A^,< .o^c^^^i^oicC 

9vfiau4Qm¥\C :idoolf^^\^qWidi nbtHKtfitflCKvMeinflkOf beie^if^ berL^owi 
der wiM. 1852 p. 582 ;i ^ \\x o ^. i «;r '■ ^oi . * ;: •... 
lOT 

lOFOl* CU ivioyiiai* .-\^' r.v- \- ♦>;ur -.r'*. -♦■»-;\ .■("«•':■. \»:i ^ 

««^f/iit^wpw 'Mirf 'ii-«' ifr^»fit «cU( dptSfAkm ' - *' '' '>^ ^' ** * < ' ^ 

niwoi airlar '^y^la^wtfw'* 6 TtM^-^tfhn^^ilfialvei* iy&aii 
fiii^ rd yvfiyuata, h&a tptfalv * a^rjaig vfoitfi^ , nMotff^if&ftil^ 
doxAfi nipm. dvrl ii oivrtjQ, oxav 9^«)M»'W»M* a)rtt V^i^ ^ 
idvmY ftfj xard riv adrov Tomv. inl^^^w)fi^fMfiil«^^8n¥)Aitfi'^ 
iv ^ voa^fiati vjtvo^ novov noiist, <kaimifHfii9ir 'ijfi» iM^^AiMp 
^ifBlifi,^^9iidfd99fm¥if^^^ *tm'4j^09i 

fi^ ^tjffd^ivw, -^ ity A^ ititqfi^ iJ¥ ^4^ 49i»o^'>(A^il^y <oti 

novov tUKt inlraatv cdad-ffOitog ytyvofiivav, raS fi vnvov im 

^xXvatvp , .1 • n . -1. ;r/" 'ir^.rr 

ntaf ^ mo. \amfiirmw.. mi nvoartfmhoif^*:^^ mfow.. ri^hnmfin 

TESTlMONli . ' 8 L>;'VI i 20 tV 288 Xi , iS 1. 1. yi*6, 1 ^ V ?ijl Ji*^ 
6 1 •• TI 8, 2 t. V 342 L: ol aphorimi. ti( 4 ^ 7 Aphorism. I i^ VJn^ 
4«6 L 8 Epid. YI 4, 23 t V 814 L ^ Mdiii 1. L VI 4, 18 t V 812 t 
10 Ixuv tfix Aphoriam. II 46 t. IIII 482 L 11 littv thtjn ^. ^ H 1 

^ 47of, 1^1»^ n*t.;jiff,,2^>iyn w j:. -T-. (i*ui^i^ nfP^/mmPh »•'. 

♦■■iiAiHfc ■• ,ni t ■<* '''i. '■ 'i '•■' .•'.'' ...'... *: .; 

Alh}0TAtl6 ' 1 ai(pv{&ios C ' % ef. Erotikii: p.' 66^ IB jTf^ft- 

i^iiaiia g '^'^^ifAa&ga HB ' ntQifiaifQat ' tUtiaH dtQO^d {a 

'.•»'•»• ' ' • » 

iii ft ^ AiMam) e ^to^ir A t ^ BHpi 150^^ ' itieotf%iVik 'B 
8 «t till. p.682, itf '•M/cay^O f f^r '^fivaoSap B ttf fvfitaaiO^ 
Btym«iogicam migttttm ^&y^Hk^ O ''tf/«lifip OlyirtoriVh dixOQlfi B 
10«r(nr<riy C ^dyoo A ^ ll ^^ om. C M mH i^f^ G 12 jfy— >a- 

i^tff/ior^ttiUiG •. <fi xir lA. . ^' iljitfyif B 16 tl^l^|.B • l^'/il4 
it^M^toM 4M ia «fiMi ii#oim «MrtnM» uideHtn * StepLkniu #( Jl#^ 9« 
ODcr. OolMft iitt^Q^i B •li' C d^iXia "W • 16 yivof$4vov 
17 Mi^orii^ O . 16«i^f|pf io«i|pi Mjifoi^v^ . ilM^y ^ ooimi m 

nsnoidjfiiva* ,: a . ■ • ^ ^ •• • 

na^a/tnsxo fifvof na^a»akvntOfiinm\'}^\ttfifTtAiiti^ jf]^o««i>|y 
ft dfmtXOVfjy, iJTig iart naQaxukvtf/i^. .»»^'» V^A ^^ «u^-^^» 

naidixov nol&og* MlAf^fWK' v )tf« jrfMMi(aid:t>r|Kilig^iw^^ 

JSo(f>OHk^g iv IleXta ip^al* Aj.vwt mv .\ m\v'-*»'^'' • 

TESTIMONU 1 De aere, aquu 18 t. n 68 L 31. l)'l8 uidice 

6 gL ad Hippoor. de aere, aquis 3 rettulit Foes p. 476 : sed of. Ermerins 
t I B. 344 7 Sophodes fr. .44^ o. 189 K|iack 10 De 1oo!b Ui, hom. 6 

.f •:' . 7 .1 - 1 .1 : ' .; .1 .^l/^C.-»-.. .1 II,- 7 .} '.j ,i. l/ .{,'..•' -, ■ .' . ' 
I H I .! — :\\\ ' Vis ^^ *; .1 ♦:■: \H\ j 0; II .».: :-•>:{; ;-;v *^ "''" • 

' ADNOifATrD •••It^lHZo^fcrfr- " ^rXoi acri^l ^ jtiUiw Wjewff* 
(r^aira z SErot!ai.'^^:'-OTr-feiitalte^a« mr^p:^m;4^ ad' 0*. 

p* 1828, 66 Heeych. m 378 ApolL p. 136, 11 Phottua p« 460, 2 xaUUai 

99JA'r^'''''^ ^^^^y^mfim^ ^' ^M%\^\ l*«**ftl*AT('V^lP-^ 

6 gloBsam cvm anteoedenti conixmgit A nmdixdv (iv corr. ex 'jgf^) A 
;r4x/i(ff^jto>rurf^. VAHSif .ITyfii^^i -potr. 9t^p|Mi«1^ Foes ( . 'lii^^ilEl .^nl 
^^t;w'«^'pfaef.r9i4yA^^ t- XVJIv»„Ayfl€ii' Br .«. ^iipter^lvxdir 

^l]i^^4<|^t 9i?Jl«iKa(dr /w**: iWel<*erv4lft^8rtech. tisag. p^ 343 .= Av«l»ffir 
Nf^ick,';, v:?<f* ^7i«/jlf#iW^T;VCorr. \\?(9lpteaR i! XetJt^ff^^lJ^Q ntv^TiiKo Wx 
inaidtvaiv ydla coni. Bninck: probanit Cobet^,nic^ quod livx^v BcripsU 
^tTtt^»'^!' t) (l«iiif fjv^f' • em. flttephBimst ' h ntQ^yce^k^ -- ^*niQW^a^^hQ^ ■ ^ .^»ir- 
^on^iip iMtfQOniV'*^ >V-i^FhlnotinwMIiift<lf »3Sii«iiet^dh.llII42 
)3,^kii^ «p^ 644 14 iSffi^ iA9> ISb^vnqio^ tptioi, B> n«l?<SVff» nXayaaita* Maxt ra fiij xcira ro^iy ytvofnva. oAsV; ^ uiliSrJj^ac 

nXijfipag* tag yfiwmtiag rov rgo/ov, it tav o Sf^tm^xfv^^i/mals^ 

nskkov* vnoipeuovm dyvoovvrsg Si rtvsg YQafovat 7r^ii9rv*\r.)#'..*.4 

xvyo^ TTcAA^^ r€ fifptaiog fioog »'^0 V 

21 ^o^ i>^ d^isa&a t * nQofiovXsviad^at» 9)^c^Siiffw\tu«v \t - 1 \ i> ) x^ •> on r. 
nSQitvov* fiiXav» .wiirtV^^-jx •*>i>j^\\V^3 v. ^O 

nr^ ofiovXsv ovrs g \ ^i^^Offtfti^ilEitr^ m^oyiiAAQNn^nfei» \ \ m i o n 

ni«i^9rcp 
phodes PMt fr. 466 p. 193 Nck — Soph. Amphiar. fn 111 p. 123 Ndc 

• l'U'> tV J '>U 'Ui iii.MM .•'! il •! '''". .-1 !I ••' .' -t '1 '"'*• T .' < • 

'•..l>Mkb;7 Jj^jii r- ^'"^''') '■'' ':;••' .^ !ii jim..-j/l( '..!>' ..,'t/, ;;(/:. -i^.*-: ,'I 
»^wcf€' J^OT* Tf^ C nlmytoSiaTttxa* xd M> *'I iWra«ic¥i^'^0 '^ iari&'-^ 
'^9T«f 9>: eorrezi nlav^tat QDindorf thes. VI col. 1152 2 «1 B 

Salmi(^ii8 ad) T^y^tJjJ.:^^ . MlHo 5., l^l,.^.1[f#kiwiNB? a4|T^ew,.y ,S|?:, , .ii. AC 

'^PfiftV 3y>?Wf t^offlfOB.^^j^^Wnj.f Pa8tqij|7ia8,,e^ Amplearao alte««fa 
desumptam existimauit QDindorf thes. VI c. 70$; quorum iWnvf^^ttiydf tt 
niMs |4«X(((ifQtf $fiHpt«m fi«0^A<Mp«.i^O«enttfr pfa^K illl 188 ^ ^^fo* 
P^AMffi^'''^ 0, : (.,m04\ei^<4M»^4 abt€mi»ieri||iei:C Vll^ol. 90ft emeri- 
/^tiw.' .^o4^.^eoria|oj|i^QfT«tf.(CM>..ii J2 ^vQf^c^f' ^D^ lB>tMdiid * nl^xi^ 
%^\a^\imit S«m||n|i, ooRiMllSpiNwti-.dloi fnKilt«>fi^.t. aEil84;Ii. mli$i"$Ui>' 
/laai»' uoluit Ermerios itli^i^ »-::»i\»*Hv»or/.% >'."■ .ifl .'.'» ..;i:hi''^l r^ . *iM ' »•» tM 

nsQiTsvi^* nsQititafiivO¥4 

nfoaaQOtv* niMHf^paqdi^^^^KV . *.v ■.'••-'.■ •u-' «''v- •\*»^.' i-.^.»\ 

miyta^Bv nai oTov ix fid^ovg. sif^ai yoQ dni rov nv&fdyp^. 

6 L 0. 16 t nn 128 L 8l^i. 46 iii6 ftoot V ^^ 4i ff. iid(t. hi^r 

10 t n 800 L 12 1. 0. 11 p. 308 L 14 De vleeiibaft flO t ¥I424£ 

16 De m^r^^.^ j^^. saeoe, e. ^c., 11^12^ ^ mmyr- AiWW»»t.9w;fr- ^I 
p. ^34 rlck: AnstoteleB bypomn. hist fragm* 5a (684 ?) apiid YaL^Boie 

tm$eot4 dfe» ^;''^ GftleiL'e«lht]lk^.< IWI. L t. XVIffA^'. 4f6XL^ Foetf p;il6 
M^iflif ^nplani Mefar : 'K^/ftJli)^ 'dM: ntbridiks 6 rtififlfiltic 

fjkn; BnelMbiw : ef.QaleHv^^toei p} 544 eoiil^.'tteHlppoGiV d# Wkf. t Xlnb i 
|^<420 9. ^ 'jwi^/cfar A- ' 'Tic^^/irirft Bk * ir/ee^»^' *' ni4fiU\l> 
tywatUjifiit^^ O 8 Greg. C^. p.''668 ' ^tQiwtdi XS fiif^iiM^s* 
fk^ititiifi^t^ov conLiFM eohl. dHppotri ij o.i 10 nQ^ffitaftt fl ^lot- 
miti iokdhMM adicMH^ 'OMgbrhn Cen |j. W^ ef.^oi. t 'XL p.W ^bas., 
Dtfrieneibtn aiateBi Gedefttifl p; 6^<8' M' Pbofiak p. 445, l^ '' ifti^ip f"t»ii^ 
«e«to^' 12Galem p. 6liO ' • - wnwpkt. b« pf. *Vi 4' Dioseor. 130140 

nifmiitpv e- ttli^e{4»t/i A iri^^urf^JUtY^ >f frjQaleft^ -p. M4 BMlltf 
d0.gBamBK. «^489 Zoniarae. «; 1611 U|^en(o^piiin7r'^5thiptiiid ' '^l^ivro* 
«f^Vlt MDi. Nkoc^ pbtkd. .¥ <8I^ iTia Boee I. o,\ ec>pi 888 . Affbtopbeiiei» 
AiiUtotGfk nigt ti&iby e|^ttodiBD > itttellnil^ IhHme ' m labvbv t pbiloli «il 
pftdag. uol. LY p. 868 %lnofiPifi«ai f^lir^^BC r •>•:.. ftt 

XeZa&ai rd fiefkvffor. -'^^'^^ *'- ^^^»» «^ »*>< 

nij^Tra* tir oaxior 9)]fMii>Ac«i MA^Vi^ !^^ 

[g;^] 9cai iS 1X09010 [rafmv] nifiiva &e^^i^' ^p"^ 6 
naXvvmr* himdaaiav. i^»iidl l6i|iilfil$^ flf«^ ' '*' 

niifM^'\^i^ff^ ij&vm/fr ^^kkkiir ^Eifyiittl^ ^f^pliv^r' -'- 

fiito^ dt^^ii^ vi#i^t «^jf ^^^^^ 

TOw dlqdxov. .'i:.a>;iu; V> •v..**.^ xi'^ y^ 

noltpol* fiokfiolj cJc Mirmyir^ fV^* 

ganpoaXio^ 
dftvkovj Xxtd^mv^ WMfvotr, ((afioy, wov, xokoxvrS-tfi* 
01 ii fig^fid Ti noXTuiis^ g>aatp\trai. \ •• • lj*HI»' ••" ■■ ' t %H^v. -^J t>« iV.V- •' ^^ * TESTIMONIA. 3 glouAm ftd HiDOocr. de morb. « «iiil, 175 j^* VIII 
166 L, nbi nif^iytoy legiinr/rdtttaii Herlnga^.'!^ 6 Kicaiider Tlier. h. 586 
6De morb. mnl. I^f9^ti VlXC'lV4'li'-^ utf^64(>>\ ^6l)6'morb. mul. nS05<'' 
t. YWL 394 L 11 falsa leetio apad Hiffpoor. L 1. II tM^i. YtBt t6f^'lk ^ 
Hetagenes fr. ino. I uoL II 8 p. 759 Heiii. ..,^.^,., .. ,^, • (,,,/. •-.....v^no iin6atnfn» 9 ni^iratos' Saxior quja^r BC 4 nirm 9'. ' ^vt^a ^ :. kr 
canam indieanerant Ettatachiiu et Foea, quae sio explenda oidetnv: tSf ir 
nii^ T0i)f Mvfiovg tlrmi* tSg muI NixttriQOf iv ^ijQutMOts ipija$* 
4^ imif «vA> 4pi/at^ » ^ »i^> ^ilkiardqic ^m^^i Gekn^ • • ^val z 
ht^kf •m.V9«t»t4A« t" ^''i^fif^r e KioanAM-«Vjpp)eni kii^ttki IffibttuMr - »at 
migrw^ ^9» / 1 6 ^Mg. Cor. p; M5 ^ ^VV^e^^ff ^tfit^ B0> ' ^ '8 QaTeb* fi 478 
«liwir»'' l^ratirvmmoW ^e«a* p^Md nQtiifurifl^ O 1 9 'Hdflfch. >ttl • 15)9 
^^^iU<iy^.«imi Fottio-»nl»<ftin «cilAv] SftcA^^ tf0*k» ytl^ t^tvrli^c^r «dtHVttt.' 
ftdboLYeMt: fli'9> )ll^^jlq^»^)^^»^ $r ^p^kpol ad^^MMgenia^vMba-pe^ 
.tiaere ytttaui* Odltiii .sf$m4 ^ir^f B - • 14> i^tf9>i«k)^r ^i Veonv *U!tMte 
18 itftMii»«» l^ii(M^#,{ qtti Xmi$%o ptaeM ' ' ^ifv^^ 9^' ' . ofi^di; coHtaptttih 
«anail-t Heiaakfo > «oAoxvyrjff JMiAe •eenlv ^luryn. ' p. 489 IiiAedc 
14 fQtifid: cf. Pol]|ic«.^iM^ HetyA. in<M» V\#til/iir-|o U • nil>£il^r B tts 

-j M^y ^'0mn(K«.(>\'. vm%v\\. ■v.'«nn.-/ mn\^.v. ''^\ '»>•>; ;'»v] 

49 ovu owm ii nokntSv. .vo/iyvy» '\vv, 

•4ftJir9 rot; .^ • » . . / I 

^ig ovv/oyQaipji&eTaa' filq vn* ow/pQ l^fa&Btaa* TVf*!^^ 7^9 
Acysrai ro tsaai* «oc xo* yyumoc g>/;ai* . . . , . ' < • I « !• • f<ifto't>r.ri*tf^ifcM 'i . .•••'. 'rJi '• 
^OfJipoq* 6ni0safiov ovofJia. 

fkj^^cfr. a 4»« II f >• «M m;*^ « x'^* ' la-Biirtiflk Vn it i-vwoL 

-^ n. mmmt^^tv n^ «PWiDi.^ ^Im»^ S-t» n»^d L id tpiAjVi «, 4 1 V 8«4 L 
l4i^MS .V». H Epid. Vr^^ft i> ¥^AS L, -iibi V«>^r l^r ^ ITDe ^ 

«fed, T t*>lil 29iJ I^'^' i^ ' >» ii.i.. V-i. \o'.. \.> II. \-.-, -4.. ••\.''' • 

«1 e*»* :'' ''■''' ' •• ' i- '• •' •' ^ ''* .••.•!^' J *• ••'■ ' •' ' •viv;y •.u»x»i\\;o'C^ *■'• >''.*'«i.W« i:'.*. ><v» •• \\' V \»Mri(»jl» '«n" - 

,,,.^N0TA.7rX0^ u%.4fi^c-M/. ^ii^akw imip^^ 4iSfl& WoloUr 
|Bi sf. :Q£Moi«r (fl^ prox^n^. p»uf x , ,x S^ iibi^<X«/&i*iMV^ i^wiH^YMdE^^ 

in^mXfH Q .> -^W»4p «ittmrii»^ i4^Ji^«ffV4^/»*<^ «*^ Fo»-i?* **i f \ »»♦ 1«.. < 118 

iat^oatiiaTttTOp' xa^nvWnnwK. ^ouifior yd^ x<w yuSaor ro 

^Qolnw nXiVQui ilai QUifioBidia TQonavo ^AanXuxuav [<)f] inl Tov 
xuTci T€f4Bv xolXov^ Ka^4 T4 H jca^Wteir, tig Ktvfjifiug' rdaasi 

Qowita oaTdd* vd ^fOi^i^fievudn^ dXXijXw, fiBTdtipo^dS^ dno 

ToS Q6CV siQif^tiva* 
^ixwifa^mntQ^wu yaioa xai 9Tp9fikd'imXs(j$¥* ///^ a^^ ^ 

Qi^ri dX^Q-aitic'^ Tifg mYfiiag df^ot^Tt fialdjrff^ ijv 'Poifitmoi l^lmin^ 

Qvfiiofidiu TQonov* .dwi- tov - dffxvQOSiiiiSg. Qv^ovyuQ ro 

TOIOVTOV Oj^ijfia iUtXilTCU; TESTIMOKU 1 Mochlic. 1 t ini 842 L — yavaoy : de fract 
20 t m 484 L 2 nov: de artic. 45 t Un 192 L 4 Cinesiafl Aragm. 2 
poet. ]yr. graec p. '983* ed. Bergk 9 tiaria lectio est gflossae aequentis : 
fonadea datitt apud Hippocr. de artie. 86 t. IIII 324 L 8 Mocblic. 30 
t. mi 372 L ADNOTATIO 1. ^nipon^iaxKXQV em. Stepbanns conl. Galeno p. 55^ 
fepoeidiaTatQV (p ^e/jifipeidiatatQy Charterius Qefidv tpi corr. Stepha- 
nus; oeterum cf. GDindorf thes. Paris. VI c. 2418 CLStruue opudc seL 
n 159 yavady Galen. gloss. p. 452 comm. in Hippocr. de artie. 2 
i XVra B p. 517 K. Heeych. I 418 2 xaytds B 6 avtdf C cTi C 
nov fptjai BC nafinvltitatot B 3 nkevgai ctv^gtonov elai Hippo* 
ccates uerba faifQndia xQ^nov — kiiiv male ab antecedentibua diuoUa 

coniunzit EuBtachius ^aifioetdia scripsi QepQH^ia B ^f/3o€» AC 

jiaxXatt<ay Bcripsi nkaatay 9f> nlaOi D nXaytiag zCharteriUs &k 

om, 9>: addidi 4 xatd tl B xQiXoy B xatd ti B xafinvXov B 

Ja^ Ja^ 

6 Fsellus de gramm. u. 464 Zonarw o, 1620 ^ Qom AC. -8 ^«xoi ▲ 

^otxta C ^ata xal de Foesii coniectnca Charterius 9 Theophr. h» 
pL VIIII 15, 6 Dioscor. III 164 PJinius a. Jh« XX: 21, 282 ifp^axQy <p s 
em« g 11 non expedio: sed cf. Q^ndorf thes. Pftrla. t. VI c. 2418 
.^^dneidia C t6noy C fvfidov Bz . 

8 2v)fvvv' Bai(}^g ivrQir^ ft^ai noXv^ wx.OQ^wg» iau ^ ro 

anXrjvoq xat f^iv^ BaatXHog iv -a iftfli xara aw^jtmv* i is 
6 FXavxiaQ xar' ivdvmQiav. hxaTSQOi ie iXXinwg syQoaf/av^ insiiij 
-$1 k£^ W TMvev ijjXovamv ioTty, «AV ivd^die mv xqv avv- 
&/€tav, iv is T(S xaT lf]TQ€tov xav Tw niQi tcafTayfidvwv ^olv 
tl^tv TOfJ SXxeog ^ Tov xaTdyiuaTog to nbQoig, naQaTijv atft^ 
■ kkfid-eXaav, ^Ttg ioTi ntQag mvfjps wg* iv is t^ fi^ uai i Tm 
10 intiijiniiSv t^v l^tv dvri Trjg ev&vwQiag rarr^i* 
aidXoxot* 01 piaXov nvKviv d&Qoi^oyTtg* 
anaQya* dvu tov OQiysvat, intd-vfjikl.' 

axoQi ivfj /Lia* yQd^ptTai xai xoQiivfjiLia, ovrcu ie eXsyov oi aQ- 
yoXot TO xaQfifiaQeZv, cig xai ^AQiaTorpdvrjg. 
Ibai^xp* arjneiciv. 

anoyyot* oliog* ovTcog xaXu Tag negi ra naQia&fiia ytyvofievag 
(pXeyfxovdg fieTd Tivog /avvoTaTOv nvQeTOV, evtot ie xtu vd h TESTIMONIA 3 De morb. mtd. H 113 t. Vin 244 L? 6 iv^adei 
fortasse epid. 1 3, 13 aegr. 3 1 11 690 L 7 De off. med. 9 t. III 800 L- 
de fract: 26 t. III 502 L 9 Epld.II S, 8 t V 110 L — 1. c. im 37 
i V 180 L 11 1. 1. n 2, 24 t. V 98 L, ubi atal6xooi: editur 12 1 1. 
11 6, 21 t. V 186 L 13 h c. n 3, 1 t. V 102 L 14 Aristoplu Acham. 
n. 30 Ib a^xlfis bodie tantum apud Hippoor, legitur 16 gl. ad epid. 
Iin 7 t. y 148 L rettulit Foes p. 580 adstipulante Heringa p. 114 ADNOTATIO 2 y ' B y C 4 xat' rhv 5 ««1«*!' AB 

xtlUv C 5 iv^vtoQtaVi Galen. p. 486 Oreg. Cor. p. 554 ixdnQOg G 
6 iaxiv B. 7 ItitQHQv g JijjqIov (p 8 ilxeog B &(piliy z 

9 xXfjih^iai^y Bcripsi xtvtj^eif (p 10 %liv B 11 Hesyeh. IIII 26 

atdkoxos AB nvxvdv Gesner: ntxQdvtp 12 Greg. Cor. p. 552 PhauO' 
linus aniXQya (p: em, g dvti tov huc trajaspos^ui ^^QBtat dvtl tov (p 
(^Qiy^tai dvti tov gz ^Qy^ ^^U Erroerins ad Hippocr. uol. I p. 507 
oon]. Galen. p. 564 13 Greg. Cor, p. 553 Phauoriai Galen. p. 562 <nro- 
itvvifia (pzi em g xoQitviffjta g dxoQitviifia (pz ik BC 15 cf. 
Lobeck paralip. p. 113 I6<fn6yy0k*' oliog- sedpfti anoyyouiig (f 

ovtta C yivofiivas Charterius 17 3f€M/y<^9TOS' B^« > 115 

T^ xffaX/j 7ttTVQa!i9j §Xx/j. ol ds Tu iv avTf} yiyd^fPuvTio&Oftipa 
oMf^fitara ytal nvag l/ovra mratgfjnft^» 

OTXtyylia* 'HganXtldrjq /luv 6 TagavTTvog itu tov q yQdrJfUQ 
aTQSyyida iv ffii^ijy/jTtxtp Tfjg S iniSpjiLifag yQvnu fpfjai TutMia 
elvatj oig /oiovtuI rivfg tiov ^soiQufv, ov xutd Xoyov vofjiraq. 6 
ov yuQ dta TOt; q, dXXd did tov X yQd(pftut * xal ovx srtTt 
/Qvaovv Taivii^tovj tJc avTog olsTai, dXX' fj avv/j^fjg l^vaTQu • 
xuS^iig xul MivavJfQog ftifivrjTUt xai oi Xotnoi rwv aQyaluiv. 

axfd^Qfj* o/io/(i. 

aangd' ataijnoTa, oic ^od 'Inncivul^ iv d IdfJtpmv ifrjah 10 

(LtaiwvTa i^tj xal aunQOv» 

aiTog nov ijQog*- vvv toV attov dvti . \tov\ xonQiov tbTa/svm . 

atsvvyQiiSaai* dnoatsyvtiaat xal nvxvipaat tonov ttvd, iv w ij 
vyQuala iatL 

axeXtgiQOvg' toi;^ Xsntovg xal axsXitcSdetg, 16 

at6fia/^og xvatsotg* ovtot xaXsX tov trjg xvatswg tQd/fjXovm 
xai- tov tfjg /LifjtQag iv d yvvatxiloiv aTOjaa/ov xaXsu TESTIMONIA 3 glossam ad epid. nil 32 t Y 176 L rettulit He- 
ringa 1. 1. atkeyytda pro uolgata lectione ixayytXa restltuens 8 Menander 
fragm. CDXXX uol. IIII p. 317 Mein. 10 Ep!d. V 41 t. V 232 L — Hip- 
ponax fr. 22 p. 694 Bergk 12 Epid. Y 6 t Y 206 L 13 1. ]. YI 2, 1 
t. Y 276 L 15 De aere, aquis 4 t. II 18 L 16 1. o. 9 t II 38 L 

17 De morb. mul. I 7 t. Ylll 34 L ADNOTATIO 1 iXxfi B vnoa6jii<fa C 3 auyyi&a y: em. g 
yQct^ai' B yQatpit z 4 tSTaQjtig C divtigag D {nt^rjfAiuiv haud 
Scio an cum HStephano praeferendiun Bit (ptjai BC tatvl^ia scripBl • 

tityida AB tfjtitvt C 6 XQi»fVtai> ttvhg BC 6 ovdk cftrf C , 

7 tatvldiov Meineke tivtdiov ip ^vvid-wg coni. Nauck phliol. Y 562 

8 xiXQfJ^at Buasit Nauck 9 axi^Qiv C 6fiota corruptum esse uldit 
StephanuB 1-0 Idftfip Bz 11 /tvdmvta Stephanus 12 tou om. tp: 
addidit g titvXi 18 cf. Erol!ian. fragm. LXXYI Galen. p« 566 

9 om. CharteriuB 15 Galen. p. 562 axiXitfQOvg AC 16 xtatiwg B 
aa xuattog tx Hippoorate? oSttttg B 17 fjtitQugi ef. Psellus de 
gramm. u. 448 ng^ia B . > 1]6 OTQitfvovg* nvxvavg, .ml ^Affunwpiinjg iv *A^Qviwl aptfii* 

GTQtgfvol yiQowsg^ nglvivoi} 
dtiQd/MVBg* fmQud^CJvOfid/ctfy (xai) ofsvidfivivoi. 
hoofAff^ov* ro x^vvoVm 
* nXaai* norlacu. 
xsixvniv fjv* Tfjv dygiov aixvav. 

ao(pit^v* OTS fiiv T^ T^^/vfjy^ OTS ii Ttjv nsffiiQyiav. vvv ftivm 
Tjjv Ti)rvijv Sfjk(Sv g>p](ji' aotpifjv naiSsvsTai. 
lOaninaQvog' sliog iau isafiov 6 aHSnaQvoq, Srav 6 inUiafiog 
nXdyiog ds&fj. fiuQTVQH is l^axXffnidifjg iv roi l^fjyfjTtniS rov 
xor* lijTQSiov kiytav* san yoQ 6 axinaQvog, orav i iniiiafiog 
impdkkwv avTog suvt^ tcai [wg] /M^Ofitvog xXiatv Tivd noifj tai 
yarviav, oiov otuv OQd^oXo^og hndsd^fj. 
Ihavvoxoi Xfi* avvo^fj xtd avvoiog, wal diov avfinToxrig ng, dg tti 

TESTIMONIA 2 De uicta salubri 2 t JII 74 L, ubi ar^vfpvoiic editur? 
— Aristoph. Acharo. u. 181 5 De locis in hom. 2 t. YI 278 L de morbis 
II S8 t. YIl 50 L 7 TT. dfpQQtay 10 t VIII 480 L 8 vvv: De arte 1 
t VI 2 L 10 De «rtic. 36 t Iin 168 L 16 De nat ossinm 7 

t. Ymi 172 L ADNOTATIO 1 avvaQTiati oonieoi n. jahrb. f, philo). und paed.nol. 
LXXXYIIII p. 287 avvaax^asi fp 2 atQtqivovg scripei aT€Qt(pvovs 9: 
quod ex duplici lectione auQi(povg et azQiipvovg eonfusum ease eensait 
Struue opu8c. sei. II 167 dxaQVfvat (ptjci BC 3 axiQKpvoi ^: co^ 
rexi attnxoi AriRtophanes nQivts olh 4 dtiQafiovis ex Aristophane 
scripsi: dtiQttfXvOi tp xai uncinis circumclusi 5 Hesycb. IIII 59 

6 nZaai em. £)rmerin8 ad Hippoor. t. II p. XIY amtaat <p notl- 
aat nottddi B 7 atxttavviv B avxibiyriv % dyQtav atxvay 

eoni Foes p, 566 avx^v AB avxiv C 8 Sti (bis) B 9 M 
aofptijv ^ ninafSivttt* Hippocr« 10 Qalen. p. 562 ilii^g iati 6 

12 ifjtQtov (p : oorr. g 18 iavrov C <a.g addidi n. rheia. mua. Xyill 475 
X*aC6fiivos Stephanua axaiodf^ivos AB axi^foifiiyos xliatv 
scripsi xXdatv tp nouX (pi em. 9 15 at;>^XM;t9 fcripai 001^0- 

X(oxij(p avvoxtaxis' ai/^^ojjfjpxaj «rvrdifov propoeait Foe8p.599 uerba 
xai olov avftntuats ti( spuria «xiatimauit Foea: sed cf, Hesyoh. s. v. 
avvoxtox^ji IIII 106 'avvoxtox>j ydQ 9 avfjatfapt^ 117 

f 

nvQtii, htl (JT^^og awoxfianirs» 

aiifjg* roJT 7% poiag Xi/4juavog. 

aavQti iov* ijv Bvioi xaQiaf^t^a Kukovai^ xaQ^aiufa ioixvtav.. san 
Se 9-fQf4avTix6v tijv Svvapnv» 5 

axvra* xo fiBxa^v rwv t$v6vto)v (xcd) tov TQaxtjXov, (jig IlBTQtji^^ 

vioQ « . • « iv xaQTj (pfjalv * tdydieg vninviov koI ndXai ta 

a/fjfiara Bv^vg IStiv ml ra axvTa* xat IdQ/jXoyog Xiymv * 

niSg dninQfjas Tav axvrav. . 
Tivig Si fpaai axvTa Xiysad^tu rov vomaZov fiv^Xov, ol is colO 
Iviov. ol di Tov ftSTo^v Toil fzsTcinov xal twv 6(pQv*av Tonov, 
onsQ iniaxvviov xaXovfUv* Tivsg ie Of^Ta elnov ro Tijg x€(paXfjg 
iiQfia* naQ 6 xul 17 [xcqpaAjJ] axvTog nQfjTai. . 

axfjQov xal anoyywi sg' dvTi toS ^^vvov, aofi^pov. 

ansQ/vofiivog* 01 Si /(OQig tov v ansQxpf^ivog. sati ds insi^xf^ 
yofifvog. 

HSSTIMONIA 1 B 218 3 Dd Qleeribus 11 t Vl 410 L 4 L d. 
11 p. 410 L 8 Ardiilookatf h. 121 p. b^h Bergk AI>NOTA.TIO, l^^O^f^o^^ii^iBC ^ xvQm C 0r$^Off Hoiiiem 

axiid-ij B at^ A ariS-n C avvtaxtoxore B 3 alSij apud Hippoor. 
nunqnAm cortex mali punlci eet sed malum ipsum aidia coni. Schleusner 
L e. I S75 ^Oidff C 4 Galenv p. 566: faanc plantam «Bse tptiQiv Dio- 
Bcoridis II 205 putat Fraas synops. plant. florae class. p. 119 axagSa- 
filSa B axaQSdf4(a B hixvXavC 6 £M. p. 720, 34 Philemon p. 121 
Galen. p. 564 Hesych. III ( 53 xai proscripai ai netQtovtoi 

7 laennae signum posui : Sopbronisnomen intercidisfte eoni. LDIndorf thee. VU 
Gol. 471 ««^j;: quid lateat nescio alyddtt C Snixviov % ■ fortasee 
Tmliv ftoribendum? 9 dninQif^ffv B axvra uel axvria Bergk xwf 
dni&QKTiv axvrijv Schneidewin 'cum noM satis consM, an reete emen" 
datum tii xdv axvtav iH tfxvtijv mutato, $ed etiam td axvta iocum 
habeat^ ei quid de^it ante haee uerba, ineerta eet etiam meneura priorie 
ijfUabae^ etei axvtaXov Cwnmendat v hreue* LDindorf 10 axvtog £ty* 

mologuB magnue axvtavz 12 imaxU yiov B 13 naQd AB xapal^ 
addldit Bergk i axvtog^ tfxJr^ tnauoItFoesp. 575 14 ox^^di^ (corr. 
taxXi]Qdv)B X(*vvov,aofi(p6vbCT\]^ Xe^y^oafiffov kB x^vv6aO(povC 118 

avgtyydSds^' xavariTQrifxivov* 

adcpa' auipujfg, cJg Evgt7it<S^g Iv X^QBarrj q>ijah 

^iv, 0) TaXttt7i(x)g% (ATQifxa aoTg iv ie/uvlotq» 
OQag yuQ twt^sv wv doxstg ati^p tldivat, 
baxiXkfjq ro vfjQUjdsg' dvrl tov r/jg Q^C^g r6v /yXov. 
avjt^g sQQtfjtftivov' rtjg dygfag avnfjg. 

anovdfj' xaxond9-€ta, cig xai '^O/itfjQog' 

anovdfj r i^rjXaaaav, insl r ixoQiaaaro (poQJifjg. 
astQ^* rw t/Ltdvrts 
lOaxvrtvOv vnoxftpdkutov' dkQfAurtvov nQoaxetpuXaiov, SnsQ xal 
novXptov* 
atvairo' (xifxtpatro* xat itapdXot. xai fikdxf/at, 
akatoi* asa^not, 

asadnQiarai* aiafjnrcu, sfp&aQTau , 

ibavvd^stv avvTQiystv, 

arQtarfJQa' SoxlSa, • 

TESTIMONU 1 Epld. VII 5 t. Y 372 L ^ 2 paasim apvd Hlppocr. 
cf« Foes p. 660 — Earip. Oreet, u* 258 5 ytiQtadee nunc in Hippocrate 
non extat 7 De fract. 11 t. III 456 L — ^ 662 9 De fract 8 L III 
444 L 10 1. m; 1. 12 1. c. 19 t III 482 L: alii glossam ad Hippocr 
de morbis IIU 36 t. YII 550 L rettulei^nt, ubi atvotnxo uolgatum est cf. 
Foes p. 566 14 L c 33 t III 532 L 15 1. 8« 36 t III 538 L 

16 De artic. 7 t. ini 90 L ADNOTATIO 2 evQintd^e B tfjQinntdiis C 3 ittlatntoQ* g 

a 
TaXatntoQi tp titQifittg C ^ att<pet C aa(/>(i z 5 vyQatdff Ste- 

phanus fiv^aiifg Foes p. 575 conl. Hippocr. de ulceribun 21 t YI 424 L, 

sed in notis ad 1. ]. p. 880 vitQ(adie coniecit 6 auxiie fp: em. g 

iQQififiiyov: quid sit non adsequor fQ^tfiivovz ^^ii^^ov suaeit Oesner 

8 cfl T* G i^qXaaattv g i^iXaatly ip ixoQiOttto C ffOQtpis C 

9 aHQJ! g aftQij AB oitQt C - 10 axvttyov ez Hippocr. scrlpsl 
aavtioy <p 11 niXpioy B TrouX/lfi^oy Erotianus debnerat aeribere 

12 dtttpdXXoi C pXaiptti Angli Stephani tlies. editores fiXdipot fp 

13 aiatoZ nilnli est aiOijQOC xi^ijydc propoeuit Ermerins praef. ad Hip- 
pocr. uol. III conl. Hippocr. de fractis 32 14 aiodnQiatai scripsi aqo^ 
tore Focsio p. 561 afaiQiatni tp aiaintai AO 15 cf. Heringa p. 12 
J6of, E;rptian,.fragra,'XXIUl 119 

aa^xdCt iv* ot /<|y aagx&vv, ol ii nspiVBiystv r/fir. a9w yvd^ov» . 

rw stSei ^s xi/Q^irai dvzt tov yivovg,. eavi ydg «?Jo$ neQird- 

uewg TO aoQKd^etv* 
aTe^pcod-tiTj* OQd-ca&fifjj iprjat Buxxsiog iv^y* 
avjnnogcrvvoi^ avv^cpff. b 

avyxkdnvsTat ?/ Qaf^tj: dvrt tov naQaXoyi^svai, olg wtl iv f 

inidtjfiiuiv g>9jaiv ' sxksif/av ii /nov t^v yvcafArjv al Qacpat TOv 

(iikfog iv savTotg s/ovaai t6 aivog, 
atvaQov alvog ixpv itat fiXdthjv* 

aivo^fOQW .noPijQa. HQfiTot Ss naQa ro atvo/AifiCOQ^adat» xo 

axe&QO^.TiQfig* Baxystog iv «" gif}atv dXi}^saTiQag, dXk^ ovic 

dg&cSg^ XHTat di ova fjtsv dvvt tov dli/dovgy ovs Ss dvrt tov 

dttQtfiovg kcfyta^iov t6 ctnsd-QOv, cig xat Ev^tniftjg^v ^/ikxftalcovl cpr^at * 
yvvahtsg^ oQfi^d^/jTS fifjd^ dd^vfdav . 

a/i&ij Ttg VfiCi}V\TctvTa yaQ aiCid-Qcog oq^v 15 

T^ftag dvdynr} rovg vofd^ovToq Ti/vrjv, 

I 

TESTIMQNU 1 1. 1. 8 ^. 96 L 4 HippocratiB locns mo fdgit 

6 De ariic 16 t IIII 128 L 6 Oe uoln. cnpl 12 t. III 223 L — Epid. 
V 27 t. V 226 L 9 De artic. 61 t. Iin 224 L 10 1. 1. 48. 49 p. 216, 
ubi atvaficoQa e codd. edidil^ Littr^ 11 1. c. 50 p.. 220 L . 13 Eurip. 
Alcmaeon. fr. 88 p. 388 ^lck ADNOTATIO 1 cf. Foes p, 578 rdv C 2 stdn Q 4 ax«^ai- 
^€(»1 C 5 avvdii <p: correxi 6 cf. Erotian. p. 88, 7 avvxlinx^rat B 
ntxQttkloyiCttat. B 7 ol qacfttl ^xovaat iv acplaiv kiovxjai TOif pilsog 
Td alvog Hippocrates 9 alvos iX(ov kB 10 Galen. p. 560 Pbotius 

p. 512, 16 £M. p. 713, 29 Jacobs in FAWoIfii analectis III 30 Lobeck 

Phryn. p. 689 atv6fjioQa A <rtv6fioQa B ataofiOQa C aivofiefio}- , 

9^(r9flrt scripei a iva) fjt ( fji oq^ a^tt t AB atvw fiffiOQtSa^at C 11 a AB 
tiltl^€aTiQttvC 12 xitrat xal AB Srf (bis) B 13 tHxfiatiiv (p: em. g 
duo fragmenta confatidi BUSpitMitus est Pier^on apvd Valckenaerium diatr. 
p. 194*», quorum prius sic constituit : * y. d: fiij&* drtfilav \ axs&Qiv t. i?. 
^ttraxipf alterum r. y. ax€&Q(oc 6Qav \ if. rf. t. y. tiXVfjv* 14 fji^ d* C 
d^vfttav. em. Valcketiaer drtfxtav tp d^vfxta Vnlcanius 15 axi^^ 
VolcAnius axi^QtiV tp ax€$^Qtag ^Qav corr. Vulcanius axsd-Qto- 

d 
fioQav ABDz axv^QwpOQ^:C . 16 tvx>i^ proposuH Nanck ISO 

\ 

xal oloi^ (ftQiffXoiiuara. 

cnOQaSeq vovaot* al /lii^ ofioiai /nfjis ovpS)flSg h^ t^kidt^ ronoig 
%ai dv^QoSnoig ytyvofiivat^ 
hanarlXrj'^ rutv dna^ slgtjfiivwv. x€irai ii int iid^^ag. 

fffjaa/uofidig* /JionX fjg ovna q> fjnt kaXtZaB^ai rmr ev ^AvtvKvqa 
ikU^^i^. Srepoi Ji noav npu IriQov. 

anadwv^ anaa/uog auifiarog» 

atxvov ndXrig* xov ix atxvov ytvofiivov Xenrov dX^QoiJ. 

lOaxvQM^tSat* axXrjQVPd^wat xut oTov axt^QM&iffmv. instfij toV 

axt^QOv axvQov ovo/ud^ei, Stf q^tjal' xid ^v axvQta&ioMttv, aQBiov 

rd ^Qifda nQoart&ivoi* odd^ovta yaQ xai X§nrd xat nvQoitea 

idvta tiv axvQov itayiBi» rjv di Xana/^ff, (.laXttxotctv li^ows^m. 

aqtaSd^st* /aXena/vu, fvafOQst ^ Xil^tg drrtx^* 

TESTIMONIA 9 n. iiairns (^J^wV 2 t. II 28» L 61.0.9 

p. 284 L 6 1. d. append. 28 p. 514 L 8 De mcfth\% I 14 t VI162 L 

9 I. d. III 17 t. VIX 160 L . 11 uaria lectio uidetur apnd Hijppocr. de morb. 
muL I 18 t. YIII 58 L, tibi OxtQQCjd^iaxriv legitur 14 1, 1. I 38 p. 92 L 

ADNOTAT^IO 1 a(paidoftara conieci n, jahrb. ffir pliilol. und pae- 
dag. uol. LXXXVnil p. 287 axdofiata (p xdofiaxa uolmi lf*oes p. 608 
3 Oalen. gloss. p. 564. def. med. CL t. XYIIII p. 391 K. 4 ytyyoftiyai C 
5 Galen. p. 564 Hesych. IHI 63 : de accentu cf. Arcad. p. 109, 7 Theognost. 
p. 1X1, 10 anaiiktj z anatiiltj (p Z ariaafio^idig^dUqua exempla- 
tia* teste Ensfachid ai]kttfiO(i&ig (pz iv "AyttxvQtjt g- ivarntv^t AB 
iyaVrtxvQieUipoQOy C 7 iXUpoqoy: cP. l^^heophr. h. pl. 111 IS, 6 

Dioscor. IIII 152 Qalen. de remed. sinipl. Ylll 18, 10 PHnius n. h. XXT 
5,52 Dierbach arzneimittel dea Hippocr. p. 115 Sptengel hist. rei berb. I 
175 Fraas synops. plant. florae class. p. 115 8 Galen. p. 564 anadtav 
scripsi anda&biv ABz andSmy C 9 ndXvi C ytyvofiiyov C 

10 'axvQa}&(o0i' Xi^w&diiaiy^^ HeBYc)i.Hllb^, axvQtod^taai Ben^^&i axvq- 
Qio&vSat C axvQQiad-viat AB a^XtiQvy^iSatv A axiQQio^toai C 
11 axiQQoy B axiqi^ B dvofidCovaiy B xai om. Hippoec Ubri 
axvQOfO^iioat Az axtQ^io^iMa^y dQ€iov ydQ Hippocrates l^ ^Qifia AB 
4&iloyra g d&diayiq ip d&a^iovta e codd. apud Hippocr. edi<}it 
LittfiS ydQ Xenrd apud Hippocr. ^ A£;irc^ corruptum. yXvxia CordaenB 
nvQi^&ti AB 13 axiQQOv z , StaXie^ ex. Hippocr, scripjsi, diaxait f 
kanaX^i (pnor a corr. ex <) B fAal^axolaiv l^aS-ai Hippocrates 
14 Galen. p* 57i aipa&t^li^h ^ ^ OfpaXdlit ip^ ^ . % , m 

xagdfiotg, xaQx/voig, Xfj^l^i. fti/uvfjrat vijg XilSsofg xalEviidktg iv 

^^l kiywv 

• ^. iig ifj nw mvriSv fjp xtifitj ng, %vdiidg 

iQBt, (nQog \mvt6v) n^M fiot ^(B^Xtov* B. xL S^ ^v X^ixMf} i 
A. xkx^Ji^xui (pQuxfSi T€ ngig r^ tttnoXov. 
ariaTi f^jjXsl^* dvrt tw nQofiixt$iio. fdljXa ydg rd n^fiavd. 
otxvov Xifjtfiaxog^ Xenifffiarog. • 

(Tqfvyfiol nQog /j^9^ ^ffalgovtsg*^ ot fifj ^tnvoi, dX>^ h ita^ 

XetfAfiaTwv da&€vwg nXjjrrovTig* iiQfiTai ii dnd twv jf/aiQovttov l6 

oQfiiviav, a i^ ovy^ OfAuXwg vno twv dvifiotv tpvaoifttva ore ftiv 

XaX^a^vTatj ots ii nXrjQOvvjfau 
ansQ^voy* avvByig. 
axoQilov fioTavfjg ovofia» 
qTiifQ otqg\T6,TOV^n(fopdTe;p. . . , 16 

TESXIMOKU 1 aiXtiXoe Aimd Hippoci^ eittt, nelut de tnorbis n 74 

2 Eupolifl Capr. fr, II boI. II 1 p, 428 MeUi, .ZDe^nioilK mii]« I 79 

1 VIII 198 L 8 aixvtis Xififiaxa apud Hippoor. 1. 9, n 117 t VIII 

254 L dhd.II 120 t Vin 262 L 15 haec gloBsa et qtiae sequitar 

e libris de morbie tBvIiennn petita .091 

• . . . . ' . ' 

ADNOTATIO 1 gloesa .ad CaUistratum Aristophaneum auotwem refe- 

renda est:; ef« RScbmidt de CaJlistrato p. 330 Nauck 4 H scripei i (p 

nox* Cbarterius ;rof^ BC no k avtdv tpi eorrezerunt uiri docti 
dg ^v not* av yovtov tentauit Hanow exercitat. crit. I 45 tig Bz 
5 ngdg avxHv Feclusit Meineke nqtta fzot Herodianus Pbilet. p. 453 ed. 
PiWson £M. p. 132, 50 ngtovoi K ngt^yoi Bz nQiot^c ii kB 
<fs C 6 xex^af^TflE» (fuit ^Tcri) B xexQiiSijiat C ^^cccrci re Meineke* 
tfioaosltat <p (pQliii' ti Bolbe uersus tetrametros effinxit Cobet obseruat, 
ad PJat. com. p. 150: . « a^tiSv^v xaftji ttg, iv^icDg nQdg avtdv \ iQfV 
nQtiif fiot aeXtiXtov. B. tt i' ijv Xij^ Ivxov tig; | A, XiXQaUtat (pQa~ 
Oit ti nQdc tdv aTnoXov [iQafiovaa]: probauit uan Herwerden obseruat. 
crit. in fragm. com, gr. p, 22, nisi quod tac ijy not avttuv i^ xafij^ soripsit 
^ Otxvov C, 1(^ \lfiQ6yttav C 11 aQftiyuty z Valokenaer adnot. In 
Eurip. Pboenis. p. 472 aQfi^if^atyQ dQifjtivtay kB ., 2^re (bis^B l^ X^r 
XaQpvtat B . 13 Qalen. p, 564 14DioscQr, IJI 125 Qalen. de simpV 
medicam. facult. VIH 25 t. XII p. 125 K. a^OQ^toy scrip^i oxoqHov AB 
ooQitov C 15 itos 2 ' ^ ' • ' • m 

axaff>Ji u* t^¥ notftsiHX^i* tnedfpfjv oSt0 KaXovatv ^Axttml» 
axvrl<v9jv' «•••••• 

[aqiQtyioaavy TnmXfjfisvfjv xal ntnvicviafiivtjv. 
avvaQ&iLioiJTar avvoQfii^evai nak avyevovTm, m^iioq ya^ XiysToi 
^ t) svvoia^.uai i^. q>ii4oL, 6^ Kal KakU/imxog (pifiiv^ 

dgd-ftov i^ dfKpoTi^oliq rai guXltfv erajuov* 
afifiKTQxSa Y^if* Ttjv mf/ttaXlm^ 
axogoiov fjpvatyya' ro i%(ad'^\ Xiftjia, 
auvXdicta ataliJiea* HvvHaK^iaisiTraQd* 
tOavvififiaf* nvvsfilpaoiv^ 

r 

^9^9 toiT T 
Tokftav vnofibvHv. o^av xai ToXfitjQOvg tov^ navca vnoftevovTo; 
Xdyofisv, 
'■' TQv^siv ot is OTQv^stv. saTt is To ftsrd datjlLtoiv tffOtpov Jfta/O)^ 
15 Qslv.' fiQtjTo/. Si dno Trjq TQvyovog, OTt. d<fijfi(og uai YoyyvorixiSg 
(pdiyysTatj vig mi ^OfjttjQoq (ptjatv 

cSi fitj /uOt TQv^ijTf naQijiLtfvot aXXo&iv dXXog* 

TESTIMONIA 2 De morbS» mi »5 t. VII 688 L 4 De morb. 
mul. II 169 t. YIII 348 L 5 CalHmachaB Aet fr. 56 p. 37 Rauch (fr. 

CXCIX Emesti) 7 De morb, mnl. U 180 t. VIII 370 L 8 De fintulia 3 
t tl 448 L 9 De mul. steril. 5 t VIII 4^0 L l^ Piognost 1 

t II 110 L 14 1. 1. 11 t U 134 L 16 J 311 ADNOTATIO 1 Galen. p, 660 oxdffi}V (* corr. ex (p) B axd- 
(piv Q axvffoy (?) z 2 lacunam statui: ineptit Foes p* 576 3 a<fQi- 
ytoanv lusi 4 Galen. p. 672 ^ avvaQd-(jiovTa& g avvaQt^/zovtai (pz 

avvaivovta& C aQ&/Lidg g: dQi&/Li6g (pz h xaXlt/iaX(^S (prjatv (p: 

correxit Rauch 6 dQi&/i6v tp?/: em. g <f ^ A^ cf ^ C yiA/iyy Bauch 
(fuXiav (f> 7 Galenus p. 564 *a/iijXTt^a {a/AixtlSa cod. Doru.) yiqV tt]v 
X i/jiuUa y / hmc emendandus ; cf. Lobeck Phryn. p. 256 /iijTQlda C 

8 aliter (jalen. p. 594 Theophr. h. pl. IIII 7, 12 : cf. Salraaeius exercitat. 

4 Ja 

PliB. p. 1188 (TXOQo' AB 9<yt«Jtft5 A aiaXtidof C 14 Galen. ad 

Hippocf. 1. s. IhyoyytatixaisC 16 "O/JttjQog tpfiOtv BC 17 r^il- 
(tlti ^ TQuCtit AB tQviftat C 1S8 

dvTt Tw d(nj fiwg xai yoyyvartxdSg XaXiJTS. 6 fUv roj Bcnex^Sog 

hf fi q^jjal T^^iv slvat to jutTa Tivog ar^ipwiwg ne^miwlaq 

xal ngodvfiiiag iia^atQBZv* 
T^o(ptwi4u}V anoioitSmv* T^tpta ym^ tf ano&ia hiysTttt. 
To ^riQtSitg*' oi fiiv itpaiaav^ a»%ov inl tw$i vto^i^mv iXwjivb 

TiTa/ivat T^v Xi^tv^ ansQ d'fiQmfmTa XiysTui, a i^ cig imnav 

iv q>^tvonwQa) cev^srai itd Tfjv tov digog dvcj/LiaXiaVm ol ie inl 

rcJy /untQwr hXfiiv&wv ivopttaav* t6t€ /of) wtu avTat yewwvTot* 

ivtot ii T^ ^&iaiv ivofitatMv* 
Tovot* ra nsQtTfTaftiva acSfiaTa Taig aaQ^tv, otOv <pXifiag, yevpa 10 

xccj TPu ofiota rivovg dvOftd^ct dno vov mQtTSTua^at^ ivlox^ ik 

ra vivQa ftovov. Bvtot ii Touq • vptivag €<paaay* 
TtTaifog" i^ mvla* 
xvtpwissg* Tv(pwiitg Xiyorrat nvgeToi ot ftsrd vw&Qilag ytyvo^ 

fuvot xcd fiBT intTuaswg il^iOTUfifvot. 16 

TftTaiotpv^Tg* 6 fiiv iTrnmtQdTfjg ^Iwv TQtTaiO^iig tptjat Xiysol^ai TESTIMONTA 4 Prorrhct. I 166 t. V 566 L 6 EpM. VI 1,11 
t V 272 L 10 cf. Foes p. 619 16 Epid. VI 2, 10 t V 282 L ADKOTATIO 1 yof/ttfrtyitf; B ilttAciT€ 9: corr; ^ 3 17^0- 
fiv&iag angore z 4 panlo aliter Qalen» p. 680 'tQOtpttSieg* ixov 
i(i(f'fQ6fitvtt ttvtt mntjydttt' noQit rd tQiq€a&ttt {tQintad^at male 
HStepbanus), 6 iatt ntjyvvad^ttt/ apud Hippocr. nanc e codd. atQO(ptit~ 
iiiav edidit Littr^; eodem spectat qaoqoe 'Hetychii II 56 glosea ' itt tc- 
(pQioiiiov ix tffpQOttidiv/ ut ostendit Heringa p. 215: ut tnplicem olim 
loci Hippocratici lectionem grammatici cognitamhab^rent astoiottitav em* 
HerSnga anoitutitSv (p tQO^pla z t4(pQtt saasit LDindorf thes. VII 
Gol. 2519 oeterom de etymo cf. Lobeok patbol. elem, I 461 5 '^iiqIov * 
. . . . • ^y ftivtoi t^ ntQi X^ftuiv ^^tv dX&alvttat nQOttntav, tlta iv 
tolg aXXotg Xtti rd &iiQiov' tint^v td iv toSg ivtiQitg avvtatdfAtva 
i>lloz, ttts Ikfjttv^tti iqXovott xal tdg dauuQtias» tS^antQ val ^tuv 
(f/rj}, (p&tv6n(aQov td S^ijQtiiSitCj dn6 ttvoc ttiv ilQ^ftivmv ivofiuCtt' 
Oalen. p. 480 $q. iXxmv B 6 ^nQtdftJttt ai cU PoIIuk HII 206 CelBttft 
V 28 8 iJv6fiaattV D aitat BC 11 ntQttttaa^t C 14 £roti> 
anum deaoripeit Oalenas def. med. CXCV t. XVUII p; 400 K. 16 'InnoxQ.i 
ef. IHMeiboro ad Hippoer. iudnr. p. S 1S4 

nw^ tQitaiov^ idfpotvlaq ;fa^iv. 0ik(O¥/dfig ii o SixeXig rot!$ b 
am^f/sia na^poiaiaw ifKpahowaq^ ro ii noQOPOfiiav Into/ifmlniv, 
h elXtKQtysta ycvo^iv^ig rfjg iialsltpswgf iSiOp ^v TQtTolov 
svXoytog wvg fiiv naQavofAlav. hnafifiaivovrag, fi^ sxoiwag ii 

%■ siXiXQivig ro pisxa^ iiaXsiinfia oSnag wvofiaoov,- Insiifj nokXrif 
ofiOiorrjra n^og xov TQtvmov s/ovffiv. ilol is oi Isyofiivoi fiixQoi 
fffjiiTQitaSloi. 
T4V/og* TO iiyyitov wnovariov ro nsQiixov rag adQuag im ra 
vevQa* iiQfia ii rS ntdXvfifM roS riv/ovg ov^ftmariovm 

V6riyTSig* iidfiQ^ig* 

rd (ptfQia*' nl ftsv owarvaXfiiviag ixvaytvtSiHiOvrig ^d» tpacfiv 
ilvai nvnvtoru^, o! is i^irsivav ri i^/amv a, %v jj ovofta 
aloXiHov roi; TatptjQ/ig. liliog ii rd g^iJQsa Xiyjii dvTi vov fdQio, 
SniQ slaiv Ifidrau 

iirsTdQ(TO}Tai* mnXdrvrai. bnirairm. 

tgdfiiv rov o^^> ivnsg xoi vTHfffoiQiOv xaXoSjfHv» mg ud 
^lnncavali (pfjolv* TESTIMONIA 8 Epid* VI 2, 1 t V 276 L 10 1. 1. VI 8, 9 

t V 846 L 11 1. 1. VI 3, 6 t. V 296 L, nb! tc^ ipiiQtfi» legitur 15 De 
BAt. 06Bium 12 t. VHn 182 L, ttb! iwrdQOmfat edStar 16 gloBsae 
Mdem non fnneiil 17 HipponftK fr. 84 p. 607 Bergk ADNOTATIO 1 toi)^ 9' AB 2 nnQd vofitav (litterae vo ini»- 

foMae esse ttidentnk') A 8 iiXixQtvtitf B ytvofiiv^c AG rfr ^^ 
toMe eliminaikdtm tiiov ovv C TQtttiioiff BJD tQitaiov ivUyfOi 
Interptinii tQituiov tikdyov atitea distingfnebatnr 4 i^i6ybv AG roi)f 
fikv tmnapostti fikv toi)ff ip 5 tlltnQiv^c B 6 i6f. Hippocr. epid. 
11,2" Galen. de diff. febr. II 8 8 ef. GAlen. ad ffippodr. 1. e. 10 ' r^y- 
yiiV iiHfQixi^v^ Galen. |». 676 11 ef. Gaton. glofl^ p. 686. e^mm. ia 
Hlppocr. i. 1. tttipnQ^a BDs* 12 a s nQtttOv ip %VH<i 18 tutpn" 
Qiir C dnd rov ^j^^ theaanttts Siephani i. VHi eol. 7t^0 99^«« 
ttiesaitriis 1. 1. tp^Qata tp ^ni^irra x rot; ora; A 16 Gaien. p. 576 
16RttfbR Ephes. p. 8t edv Clinch PoHttr II 178 Heajreh. HII' 169 sohoK 
Ltteltti. ' Lexiph. e. 2: mire Zonaraa o» 1742 'tQdfi&f* iHoc (#01;/ 
inotavQtov em. Valckenaer animadtt. fcd AiinMn^ 19 p. 40 inn6titVQoy <p 129 

.. i^ rlXXoi ttg avrov r^ VQafuif pnQgydaat» , . 

^pLvijtai. xai *Af;rUo/og» Avalfm/og ds tov Cff^Y^Ttj^ 
TS&Qafi^ivpv* mntjyoTo* ^qixpat yag Wmico» to niJ^t.sX^v^ 

xal TQogMitklv Tpy nmtff^Ta tvqov* 
Tux^* ra/^iwg^ /6 

TiftoiQiovaa* ^i^d-oSaa» «... ^ lud EvQtnld^ iy Olvst 

^tjatr' 

ifuit is nat^ ftlft irtj4QkQtj0tifitffv 
avv TOtg ig>tjfiijauat (xoi) t(Sv oAoi^arcoy* X9 

Tvjfaatifisvpv aT^/fiLat^tsvov» . • 

TPlkOTSQta* f4atCQPjiQkl* 

TVQOtg* Bcot/cto^iv a ^ifol* aic^y^ ^ ^VQfog, ^ nfOfjtaXfiiv* ^ 

TQv/ltav iQtviuiv* iQtvitav Qtmovm 

TaXatnwQlrjatv' iviQyslaig. Ih 

TESTIMOKU 2 ArohUochus fr. 194 p. 675 Bgk 6 De fract 28 
t. III 490 L 7 uide adnot — Eurip. Oenei fr. 563 p. 428 Nauok 

12 De artie. 58 t IIII 286 L 181. 1. 48 t lUI 186 L 14 L l 78 

t. im 812 L 15 De intem. a£fect 24 t YII 228 L ADNOTATIO 1 ^S raAp» MSchmidt aua wiener han48. p. 6 l{ 
Ttkkoi A l{rfZAo» BO . in ^{ niimerum libri latere putauit ten Brink 
philol. YI 85 klaxtg (knxuxtg) xtlkot Meineke ix T^//ar ttklot Bergk 
Ki/rdi^Meaneke ^* linogyijaat Bergk S-* vnogyaai$ai Melneke ^* HnoQ^ 
ydaaf A Frledeaiann de med. eyll. pentam. gr. p. ^66 vnovQydaaf Welcker 
2 ttQX^XaXog B iQX*<^Xof C atptytt^Qa a aqvxT^Qa (p S re- 
jQUjAfiivov C %QA\^at 4 jQOg>aHv scripsi oonl. Herodian. apud 

Eustath. p« 1389 Phryn. app. soph. p. 65, 28 iQ^faXtv tp 6 jvQfiiy* 
xaQaxiv uolttlt Foea p* 629 conl» Hippoor, }, o, 7 ufiioQSOvaut' fo^^ 
^ovaac Foes p, 618, ita ut Hippoar. de artic. 11 t IIII 110 L respiciatnr: 
sed neacio an rifnaQiovat* fioij^ovas «cribendum sit conl. de uictu acut 6 
t II 862 L non aullA eacidisse uidlt Eustachius snpplens : n4nk ^k «oAa«- 
Covaa iijQinnt&tiC C OlyMl Fabcioius biblloth« gr. VI 287 ed. Hariea 
otvi fp 9 alfttTtfimQiiadfiiiv C 10 itp* ^piig natai Maduig tttd 
sedusit Nauck naiolv post ^XmX6uav leetnm. fuisse eonleoit QHermaim 
11 tvXiOdftivov B 12 fiaxQOtiQ^ B x^koxiQ^'' fiaxQOtiQ^ Gharterius 
18 «t £rotiaii. fragra. XXVJIH •Oalen. p. 580 nvQyoc ^ 14 xQvXi^ 

iQtvimv corr. Foes p. 622 XQdXiw iQiav tp iQiwv tpz oortexi 118 

adcpa' aarpdSq, cJg EvQitiiirjq Iv X)QB(TTrj q>f}(Th 

fiiv, (JD TaXalnvDQ*, aTQifxa aoiq iv ie/uvlotq» 
OQag yaQ ovSiv wv domBu; ad<p tldivau 
btyxiXXfj^ TO vfjQcSdeg' dvTi tov T^g ?^f7? 7^*^ }rvk6v, 
avx^g iQQifjtftivov* Ttjg dyQiag avx^g, 

anovd ij' xaxondd-eia, cSg xai ''OfifjQog • 

anovifj T i<Srjkaaaav, insi t itcoQiaaaTO tpOQ^rjg. 

aSlQ^' T(p t/LtdvTi» 

lOaxvTivov vnoHf(pdkuiOV' dtQfiaTivov nQoaxi(pdXaiov, onsQ kcu 
novkptov* 

alvatTO' fxifXipatTO, xal itafidXot, x(u fikdxpai, 

aiatoT* asafjnoi, 

asadnQiaxai* aiafjnTcu, s(p^aQTai. , 

ibffvvd^stv avvT^iySiv. 

aTQioTtjQa' ioxida. • 

TESTIMONU 1 £pid« VII 5 t. Y 372 L ^ 2 paaslm apvd Hlppoor. 
cf. Foes p. 660 — Earip. Oreet, u. 258 5 v^QfSdec nonc in Hippocrate 
non extat 7 De fract. 11 t. III 456 L — ^ 562 9 De fract. 8 t. III 
444 L 10 1. m: 1. 12 1. c. 19 t. III 482 L: alii glossam ad Hippocr- 
de morbis IIU 35 t. YII 550 L rettulei^nt, nbi aivoCaxo uolgatum est cf. 
Foes p. 566 14 L c 33 t. III 532 L 15 L s. 36 t III 538 L. 

16 De artic. 7 t, im 90 L ADNOTATIO 2 ivQintd^g B %vQinnidns C 8 •taXatn^oQ* ^ 

a 
xaXatntoQS (p dxQ4fias C 4 a(z(pe& C aa(pa z 5 vyQutdig Ste* 

phanus /iv^todig Foes p. 575 conl. Hippocr. de ulceribUB 21 t VI 424 L, 

sed in notis ad 1. 1. p. 880 vixQordif coniecit 6 auxtfc (p : em. q 

iQQififiivovi quid eit non adsequor iQ^tftivov z ^^ii^^oi; suaeit Gcsner 

8 cf I T* C i^tjkaaaav g i^t;laa(xv ip JxoQiaaxo C (fOQrf.ig C 

9 aitQJi g ofiQij AB ailQt O > 10 axvxtvov ez Hippocr. Bcripsi 
(Htvxtoy (p 11 niXptov B noviptv^fv Erotianus debnerat scribere 
12 &ta§(iXlot C pltttpat Angli Stephani thea. editores fildipot (p 
1% aioiol niliili est aiOfjQOg* xiXijv^g proposuit Ermerins praef. ad Hip- 
pocr, uol. III conl. Hippocr. de fractis 32 14 aiadnQiaxai Bcripsi auo» 
tore Focsio p. 561 aioiQiaxat (p Oioinxat AC 16 cf. Heringa p. 13 
J6of, i;rptian,,fragra,OCXHIl \ . 119 

aa^TtdCftv* ol /<«y aagxovy, ol ii nspiVBlysiv r^y avio ym^oy. 

Tw stdei is xsxQfirat dvxt tov yivovg*. sou yoQ dSo^ nsQtTd" 

uswg t6 aoQKa^siv. 
aTS^Qdad-ilTj' ogd-tad^flfjj ^rjal BuKxsiog iv~y* 
avfinOQavvot* avvSiahm h 

ovyxXiuTSTai ?/ Qa(f>^: uvtI tov naQaXoyi^STut, oig xal iv f 

intdtifitoiv fp^aiv ' sxXsif/av ii /tiov trfv yvoif^fjv ai Qa(pat Tov 

(iikfog Iv savTotg s/ovaat to aivog, 
atvaQov aivoQ ix,^v xai ^Xd^v. 

atvo^fOQu' .noVfjQa, tXQfiTOi is naQu to atvOftffitwQfjodat* xo 

axs&QO.TiQfig* Baxystog iv a qit}alv dXrj^saTiQug, dXk^ ovx 

OQ^vSg. UHTat ds ots fisv dvjl tov dXijdovg, ovs is d^^ ^^ 

dxQtfiovg Xoytoftov t6 axsd^QOv, dg x&tEvQtniffjgiv*^kxftai(juvig)fiat' 
yvvaixsgj oQfNjd^fjTS ftfji^ d^fdav 

a/i&ij Ttg VjuiSv \TavTu yuQ axf&Qiog oquv 16 

Tlfiug dvdyxf) rovg vofu^ovTog xi/yfl^* 

TESTIMONU 1 ]. 1. 8 p. 96 L 4 HippocratiB locus mo fugit 

5 De arUo. 16 t IIII 128 L 6 De uoln. cAp^ 12 t. III 223 L — Epid. 
V 27 t. V 226 L 9 De artic. 61 t. Iin 224 L 10 1. 1. 48. 49 p. 216, 
ubi atvdfKaQa e codd. edidi^ Littr^ 11 1. c. 50 p.. 220 L . 13 Eurip. 
Alcmaeon. fr. 88 p. 388 "Skak ADNOTATIO 1 cf. Foes p. 578 %dv C 2 Mn C 4 drf^ai- 
^itn 5 avvdii <p\ correxi 6 cf. Erotiao. p. 88, 7 avvxlinwm B 
nnQaXkQyli^ittk. B 7 ol qatftti l^fovaa» iv afploiv iavijai roif piliog 
td alvog Hippocmtes 9 alvog ix^ov AB 10 Galen. p. 560 Pbotius 

p. 512, 16 £M. p. 713, 29 Jacobs in FAWoIfii analectis III 30 Lobeck 

Phryn. p. 689 aty6/jioQtt A aiv6fioQtt B aiaofiOQtt C aivofAifioi- , 

Qtjadat Bcripei aivwfitfjiOQ^a^ttt AB atvtj fKfzoQdja^at C 11 «' AB 
filrj^€ar(QttV C 12 xstttti xal AB Srf (bis) B 13 tclxfiatidv (p : em. q 
duo fragmenta confutidi sUBpitiitus est Pienton apud Yalckenaeriuin diatr. 
p. 194^, quorum prius sie constituit: y. d, fiiid* drtfilav \ axs&Qiiv r. i^. 
'araxipf alterum r. y. axi&Q<ijc dQuv | ^. rf. t. v, xixvnv* ^^ fJtfj <^* C 
ti^vfilav. ett. Valckenaer dttfxtav tp d&vfita Vuleanius 15 axi^p 
VuIcAniUd axi^QtjV <p axi^Qtas dQav corr. Yulcanius axi&Qta^ 

d 
foQttv ABDz axv^Qmpo^^ . 16 tvXn^ proposuit Nauok ItSB 

'YnotpdnittQ,* rai; vnixpaivo^ivag Af&alft^KinjajBig. . 

iafiaja* dvtt toS ^fAatOf S hti ^^Yfmtu* vBtw yuQ tb ffgi/m. 

' TitiPiTiiU di ^ Xi%i^ dni rot; mtwv 
^J^vnopQV/a' .t» xa(t« /^a^o^ i^ffisva xai tSoyvnofiv&ia. hq^tou 

, (Te. dnp ,jtiay mtaSvofiivtt» nloiortf» 

viatoy^QO» .oi^fA^ ta viato^ sypwt^t /jQOidv» 

viuTaivopafi^ iv^ vigumiwaaigm ■ 

vf^$Qiyw^svog* vns^mStatQOfiimg. ivt^tg yu^ ij xtt&a^cng liyftau 
^(fv&fQOvv tov visQov. ^mxXfjg H. ipijtTt wi v^ijXov /oi^iV ^Qfj' 
ad^aij ov. w^mg^ oti.hn roS.viQwsog tdaasi t^v kifyv. 

V.yi^iQog yoviOg^ clm tov vya^r amiQfuu ^ 

vniQtiQij' vnsgfimXloma mi vmsQayovam, 

vnog>QOv' XQvqftuov, (Sg qftjaiv 6 ToQuvtivog \jffQaxXsld ijg]. fittQ' 
16 TVQSi yaQ 6 SofoxXfjg iv *HQiy6v7j Xiywv' 

vvv i' ^Iq^ vnotpQog^ s% uvtdSv awg 
. anoiXsaiv ts xttvtjig s^anwXitoi. 

TEStlMONU 2 Aphorism. VI 62 >. I|II 576 h prognost. 2 t II 
116 L: vnofpvaittf ibi Artemidonis et DioscorMes legerunt teste Galeno 
comm. 1 in I. c. t. XYIII B p. 52 K. d Epid. I 1, 1 t. II 598 L 

7 L I. m S, 17 Aogr. 16 xt, III 146 L, ubi ^dicTSxXoa legitur 8 ). 1. VI 
1, 6 t. y 268 L 12 De aere, aquis 14 t. II 60 L de morbo sacro 2 
i VI .^4 L 15 Sophoeles Erijfon. fr. 216 'p. 148 JJck ADNOTATIO 2 cf. Foes p. 643 5 vndfQtiX« C 7 articulam 

suspectum habuit Foes p. 632 8 QaJen. p. 582 v&Qiani0lai£ < 

9 vnfQivta/xeyo^ Charterius Littr^ ad Hippocr. epid. VI 5, 15 t. V p, 321 
11 vd^mnoe g ijdQfunov (p lA'{jna<pQOy' td fiij (paySQdy ^natf^P 
iiyova^y, aXlot fjni»^Qoy td vyQ^aUtv.ixoy ifit(pfQi dfpQV" ivioi xQvip^y 
xai Snovloy td vna^QOv* Hesych. {111,200 Phot p. 620, 19 P^eUus d« 
graiom. u. 463 ZonAras c. 1781 Foes p. 644 Diixdorf thes. VIII q. 137 
MQVtfatoy g XQvipioy ip vf. (piaiv B . *HQaxl€idiif suppleni 
.1:^ *HQty^yff «mendauit Casaubonus animadu. in Athei|«eum p. 487, 20 0f*^ 
Q*y6yfi AB OfivQiy^vfi C ^l ip» corr. Schmidt dntaliai (pt correxe- 
runt uiri docti xavtdg Nauck: xai avtdg <p yvv d' €iQ<p* vnogipyos 
(/Doni. EUendt lex« Sppiioel. II 886) . . if avtmv %mf \ o^ dnialeaiv tt 
MtM^s iiiujCfoXeto.^QO^, Wagner i^daotiiM fortasse in it at/nSr^is^ 
iiaittay awijipi i^Qiy ZnoipQQV Schmldt Didynu fragm. p. 56-^^) 127 

arri rav im Tkksi xutv ^vfcuv. xol \oi\ naqi vnvp sfimtfot r«p- 
^^giov^ ndXavg ovofio^ai rovg ini rikei rov ioroS. 

r« Xiyra r^g variQjf^*dvrlrov ri ni^ra. Xiyvu ya^ ixukovv 
oi aQ/jMiOi raq rwv IfAaxttav tSa^, cJ^ ^^ KaXUftaxoq (ptfit Xiytav* 

riv- rwv uavovwv iainB^I^ Xsyvoxiov /ixktva- 5 

iwrav^tv itjXwv, iiq ro Xiyvov r^v iouv atffjiatvst xal oiov r6 nigac* 

rd inifinjviu in 9fkvyd^ovrat^ dvrl xov ini/ovrat md ifinoH" 
^omu^ ^Xvy9j ydg naQ* \4xrmSQ vf OHtd Xiysrat, tog uai ®ot;- 
nvtiitfi iv g" fpriaiv * %pu rm uotv^ ipo^ ri a^ixefov in^Xv* 
yHjmnaif dvxi rav avauidgbiVTat* 10 

rdfjiiaov* r^v nvriav, iiq %m JNixavigog iv 0^jgut^eol^. ' 

rgi/tda^rat* rQtj^iaanQ Xiysrut 17 ns^ rovg /iodvW^, dnoataatg. 

rd tiaq>avia aiiiJQia" rd iidnvfa xavrij^p 

TESTIMONIA 8J>e morb. mol. H 144 t YIU 318 L 4 liiino 
locQin Calliinaohi acU hynuu in Dian. n. 1 2 rettnlerunt niri docti narie nerba 
tentaates, cf. «dnot 7 De morb. mul. II 156 t. VIII 330 L 8 Thn- 

cTdidet VI 36 11 De morb. mnl. II 199 t. Vfll 372 L — Nicuider 

Thcr. 11. 577 12 De morb. mnl. II 186 t VIII 366 L: nide adnot 

13 De haemorrhoidibns 2 t VI 436 L ADNOTATIO 1 UXof malim •! on>. q>: add. g riQ^^iovc % 

tiQ&Q$ C tfQ&QtovB tiQ^Qia k 2 oyofitiCovat g i dvofiaatoOfip 

3 Qalen. p. 514 Heflych. III 20 Xiyvd BC niQaxa tentani niQ^xta tp 

4 aQXaiol C 5 xi^v ruiv C tovtiov g xavayaty z iai niQt^ C 
inijitgi^ s Xtyvwtdy s ttv tuiy yovyary ijiiniQi^ Spanheim obseruat. 
in Callim. bymn. t. II p. 178 EmeBti tdy t^v cuav ix^^ta ininiQi( 
•nt tdv xQoaatndy intn, coni. Foes p. 377 6 tHay AB 7 cf. Erotian. 

p. 73,4 B ij Ivyif % 4H>vxtMiic B ^ovk^Mtjs C 9 g 'aB 

7va] Snt»^ Thncydides inrjXvyatovtat Bz 10 avaxtdiovtat B oJ 
oxiaCmytai C 11 Galen. p. 576 schol. Tbeocr. VII 16 schol. Nic Ther. 
577 p« 45 ed. HKell ta fitaoy B nvtiav scripsi: mtvtiy tp ^tiQiax^ B 
12 Aristoielcs h. a. VII 11 Oalen. de locis affect. 4 tQtXt4<^fi Hippoor.: 
nnde, enm atotptjs scquatur, Erotianenm Ulnd tQtXtdatftai ez tQtXtiap, f vc 

oHum Cite opecfoee oonieeit Ermerins ad Hippocr. t II p. 771 ptaa^ovf C 
dn^ataoit aon expedio dndaXft^tg ooni. Poes p. 623 13 at^Qia ho 
navotfQim C tise 

'YnotpdnittQ,* mi vnwpaiyofiiva^ &fd-aXfiiSv .nupijffst^ 

Sa/iu.w dvti Tm^Sfitttdf S inti fij^yiuaru. vBnr yug xi §piz^^* 

' zixtmtui ii n Xiiic dni rov vbtoS^ 
yJkvnopQv/a* ,ju KCKta fiad^oi xf/fuva Hcii fiovvnopv&ia. HQfjTm 

. iix dm,wiSv mTaSvofiivd» nloiutv, 

viaToy^QO» .ovQu* ra viaroQ eyp^TJOt yjQOidv* 

v^waivova fiij.iv^ vS.Qomnjiaaig» 

vftBQiyw^svog* vns^jHuStatgdfJtivog. tvi^tg yu^ ij tcdd^a^mc XiyfTau 
^ifvifQOvv* TOv vifQOv. ^nixXSjg ii.fpjjai vo v&Qi9jkov yoiQiop HQtj" 
a&ai, ov. vo^aag ZTi.em ToS.vdQwu^ Toaast t^v XS§iv» 

V.y^tl^o^. yow^^^ om T9v vynjQor anhQ^uiu ^ 

vniQTiQij' vnsgfidXKwaa Moi vnsQdyovaa. 

vnoipQov* XQVfpeuov, (5g (ptiaiv 6 TaQavttvog [SfQaxXsiS^g]* fiaQ' 
16 TVQsT y&Q &*poxX9]g iv *HQiy6v^ Xiytov* 

vvv i' ^lgig vno^Qpg^ c^ csvTdSv Siog 
dnaiXwiv ts nuiVTig igavoiXtTO. 

TESTIMONIA 2 AphoriBm. VI 62 t. I|II 576 L prognost. 2 t II 
116 L: vnOipvOiae ibi Artemidonis et Dioscorides legerunt teste Galeno 
comm. l in 1. c. t XVni B p. 62 K. 3 Epid. I 1, 1 t. II 698 L 

7 L I. JHl «, 17 «egr. 16 ^t, III 146 L, nbi vdardxioa legitur 8 I. l VI 
1, 6 t V 268 L 12 De aere, aquis 14 t. II 60 L de morbo sacro 2 
i VI aU L 15 Sophoeles Erijjon. fr. 216 'p. 148 Nck ADNOTATIO 2 cf. Foes p. 643 5 ^ndfigiixa C 7 Articalain 

'suspectum babuit Foes p. 632 8 QaJen. p. 582 vdQmnialaiS ' 

9 vniQiviiJfievof Cbarterius Littr^ ad Hippocr. epid. VI 5, 16 t V p. 321 
11 v^QUinoc g ddQfunov ip lA'(jna<pQoy' td fi^ tpaviQdv (inaipQor 
XiyovOhVf akkoM f^a^Qoy t^ vyQ^alar iXQv if^ip^Qi dtpQfp* iviot nQv^iOf 
xai vnovl^y fd vna^QOv' Heaycb. UII.20D Pbot p. 620, 19 P^eHliis de 
graiam. u» 463 Zopanhs c. 1781 Foes p. 644 Diixdorf tbes. VIII q. 137 
MQVffatoy g ^Q/i<peov ip «If ipmaiv B 'HQaxlii&iis suppleoi 

X^ *HQiyj6vg emendauit Casaubonus animadu. in Atbei|fettm p* 487, 20 41^9* 
^y6yq AB OfiVQiyovii C ii <p' corr. Scbmidt dndiiai qn correxe- 
runt uiri doeti xavidg Nauck: xai avtdg ip vvv &' i^Qip* vnogipvos 
(/Doni. EHendt les. Sopboel. II 886) . . if avtmv imf \ f^ dnioXiOiv r( 
Mtih4>s iiandlito.ocg^. Wagner i^dBoti^iis fortasse in H ai/nSr vlatoff 
iiairtiiv avviiipi SiiQiv vnofpQOv Sobmidt Dldynu fragm. p. 56.#v>2 129 

fiifiyijtou 6 vwtSg icai iv Txpiyeyda. xai 'InTtMfdrfjg ii aaxfiq 
noict Xiyw • oiiiv o n xai VTto^^ nal sxw n$fi avVo ^a- 
kdfiag. bI o3v at mraivastg dukdfuu U/^Ui, d^ia^ nS/¥ ti 
axsnofisvov xQwpaSov ian xai wtofQev* 

vnol^vQa* rd & nXdrovg stg /LivovQOv i^ffUva* ^ 

vnovfjaafiivij* vnoawgsv&oiaa» vnskdwaa. 

vnoxQlasrai* oKpiatatai xai diavtatctrau 

vnivsgd^tv* dvtl rov xdtw&sv. 

vnofA§(fov oatiov vnovoftov *ai xddvygov ykyovOQ, 

vnfiXdrw* tw tfjfv xdrw tlotXiav ica9alQOvtu naQa t6 vnsXavvsivlO 
slQfKLiivov. 

vnoHQivia^^* dn^xqivia^^ia. 

vnorsZvaf vno^W^ wd, vnor^afi&fov rovnoxstfisvov l^vXov, 
ro olov fid^QOv, fjig »ai Oqvvixog iv Kqoi(^ 99<^* TESTmOKIA . 1 Sophoolef I|>hig. tt. 29.1 p. 157 ,Nok *- De «rte 10 
i VI 18 Xi 6 De OBsivm nAtura }8 t Ynil ld2 L ex emendatione i^indenJ 
9 nloaaam ad Hippoor. de uoUu eap. 16 rettolit Foe$ p. 639, ita ut Erotianiu 
HnofxfQW pro %in6ttvov legeret 12 De fraci. 9 i III 450 L . 13 1. 1. 4 
i m 428 L 14 Phryniclros Satam.>.,n aol. II 1 p. 583 MeiB* ADNOTATIO 2 oiSilv ez Hippocr. sciipsi oiS^kv 9 Stt» A 

fi^X ffnatpQOv Hippoor. iSn6fpOQor Foes p» 654 {InoipQv Beinhold ad 

ffippocr. L e. ttthd uan derLinden: probanit Bimerint' 4 nQO^pdtov g 

»Qi(psor fp xQVipwv a 5 ^n^ivQa tcripsi ^n6ltiQU ^ ffni^vQa 

HStephatiOf oonl. Qalene p. 470, eeteram cf. PiieniM Is^, tev^. M(40 6 iTiro-* 

vioaa^ai et y^ovti^aaa^i eonltendit IJfotlanai : cf. Galen. p. /184 ' < gioeeam 

rasp«Dlllm "eenset Foeip, 8M ijnoQ^e^aaaa GLStratfe opnBc sel. n 161i 

*ifui non Hftmrji sed Ipsins Broiiani errorem e^rrexU* thee. Pads 1 vni 

coL 389 7 articolnm non ezpedio neqne inmerito nt spurinm proBcripiit 

Foee p. 639 iSnoxQtaa8ta& 8 HTUvMiv tSndvit&iv ' B 

t 
9 Galen. p. 684« iSnov6fiov BO ynyov^if 10 ^n^kd A fSnnkdtii B 

^ntikdt^* twK et nal^aiQivtttv '«t slQ^fiivnv «oluit Foes conl. Hippoer. 

de nictu acni 7: of. Heeych. ini 210 'i^/r^ilara»!^* t£v iinskavv6vtmv 

(corr. HSchmidti i^Tid Ik&ttmv obd.), iviOi fp^Akkuv* naQd t6 tJffeA.t of. 

Eustath. p. 1636, 42 11 ^Qiifiivov B 18 ^noutafiivov q% ^HoiS" 

tayfidvov ip {i/Aoi B 14 td dlov^likov om. C 

9 m 

vnsifif^uao^a*' vnofiifiwf^i^ 
^ato^Tonii0€k9:ckf v^mtktfosi^* 
vnaigiovTag' /leTCMivpf yvofi* > , 
^vnoip^aXfiiov' to .MtSiiOv toS ^^S^aXfiUW* 
vnslXXfi* vnooTqifpHf.m ^ EvQwUi^. iv QUl^oH (^0iy 

ovQav vnMXMf' Vno XmfTqfWifv /foV<v* Ovaav* vdv fiiv wg iv okpOQiaf4.dtq tuxi ev a teal i enfirifiUSif tijv 
10 St^ SiQaq ivawiri nvo^ Xsyeu h ^i t^ ne^ 'gwaiSv Mi #r r^ 
nfQl'^;(tiLiifi li^fQtx^^ Yd iv -^/tiTv nv^ftaTa* iv' j9i r^ ^s^ 
XVfuSv To if^fifafffia Kiy^t. * ' •' TESTIMOlf^ ^'De artic. ^ t. nil 148 L e coni^otiira Sdi^eideri 
a liittr^o recepta 5 td iSnotpMXfiia tantummodo apud Hippocr. e. g. 

ooao. pri^etfot. I 2, 13<l t Y 810 L « £urip. Qedi^. fr. 644 p. 420 N(& 
9 vvvi quo tendat n^^cio -^ Aphoridm. IIII 73 t. mi 5t8 L ^ %ia. I S, 10 
t. n erO L — l. %. ntl Sl t V 17« L lO De flatibiis 8 t VI 94 L 
11 De uet. med. 10 1. 1 592 L — De humoribns aliquotiens, ueluti 1 1. V 47$ L 

fA8V < . ^ .' 

^ A^OTkTlO l $HfHHi€l^m A ivl^v B^ ^f4(v^ f*kv iyBSalh$ 
^iUiaRt .f»-< vn^ermMit ooni. MeiueJM 9i»ul»to Ue^att^f^ illo (^w^ ^iffgm* 
IXH 7$): ^-ifHtMk ft^* iJU»s\ imTtonavov tt* »lSvp. fi^vi^ih^ f4'j j 
^loVf[vnotBtnf6sBoik^ 4 V9f«#^OMt«ruri9#i tfAi^wag^ 6<6f* 
^ttfbfl £{^es, p» 35 Clliiob PoUv^, U, ^^ dno^f^^fAm «t t4 noUff uo^t 
Ttie$jf, 644 tm,^fp!9mXf$f09^H . niH0fAOv (|n ,mar|^«, .^4^« jl^v) D 

X 
6 J;»^ff ^. . teblaf^f.a . 7 ei;V«^ ^^ .^eUfti^ua de nat anim. xn 7 
vnilkaa* Aeliann^ ifnilaa* Valokenaer diatr. in Eurip. perdit dram. reliq. 
fi. m «fjiciadtiflf' Buttmann-}^ i^ 151^ kfW^QawJ> eelo- 
mm.i^d: reA of. 8en4c« 0«dip« u^ 9i$ 'vmMoiii ^f(AH«M«4 <<>^ 

9<|«;^^y ^pjpowxi ttf>(>i9^]^,C . l(kidfafSi, ^tAOuf ^ llfn^^xjifB 
'^lVl^^^arft fk iA i^ fOW^ ^tofiapn (^yavp, ^tf^iovtqn, ^d 4^ ftw mv 
aoifiaTiay aijg.' Hippocf. de flatibu» c. 8 nSQl n§Qi A ^^cNFog oiiijinaTiM» 9i ii m fiitii eifv^i»^ mop^i ipie^iiit^ 
slvaij Tov 'InnontQajiivq fjttfi* o^hmq, ifOfMaa^oq cll^fjfio, eCfjiv 
oSv Ta iv-mv^tfH utU zm ta^^^ o^va^ ifii^0m'YiQ oi agj^oi 
Koi tiig d^fjftag indXoviin^ 99fM ydn^ av^d^f w ovv yivif^^v^ 
^iysa fied-^ .^iai^t^y^ wu »^t4 (fffvTa iMmc^gsii^i^m d^'((st^vt/ffi !• 
noiisi, xat Tag ipXiffttf' if^viis^ icof fa^dci^t*, x«ti nvxvo^^n md 
aipoigoTe^ov ro xlvnim «^f^V • 9iifi**6 ii ^ %4q '^Wtj^fii^ 
Xtyofiivag, dkXd ra^ d(fTi]()laQ wvoftaot. xal 6, ^fi^tfQi^K ^ 
ipkejiimaXlfjv xaXEi t^v TiSv dQTfjQiiiSv ^lvrjOiv. 
ifXavfiog* navTa^^ ro ifXavgov inl rov xoxov Tdaaa. 16 TESTI^O^^^ 1 CoBc prae^oi YE[ 85, 621 t. V 72^ L? ^ ^id^ 
nil 45 6X emendatione Uttr^ nol. V p. 186 9 haec uerba fnutra qtiae- 
sini; at Bimilis oerte lociu est prorrhet I 101 t V 540 L gL adnot, coao. 
praen^t I 1, 2P 15 e. g. jif tiaSr. d^i^f^ 12 i II 318 ^ ADNOTATIO 1 <pax^ A 8 Erotian. firagm. YII Galen. p. 590 
Hen^» IHI.1S48 ^iommi^a coai. fioitaisbiiM tpUtfpidtta (bia) Bs 

fpliPioim AC ^^A<9NmI^ A fSpitfvOiffli^V 4 <tf fniir» A£l 

5 iplMioffmita forippil fpktiovmiti Fom ipXtvoiMta B^ ^Afy^^dW A^ 

fpktpovtt AC 5 ci?il/9 A i|^jl/i}^at«iyt B 6 tf^Xity^u^ AB . oiov^^i-t^ 
9iya$ Mti. s tpltpiftovmiq Cbarterios 7 fi^iolutg BC 8 taifaXiP B 
'rit lxi^*^i^Ma ie«2 ^^ y«»ra /iciAliSi^ t» nm^iyv6fitfia, iyftmva 
tpktiowiMta («orr. Littr^, ipUfovMta V, tpXiPoiiaviuita D, ^A«>r/40X«i"' 
iM .FQIJKa) iy-toir ^Ji*^*»r ^frc»'» (ff «i^^a i^^' i»vt»0t X^Xwvttg 
ig atta^fioi^i dnottltvTf attftatditasJ^ JixppovtMot 11 ff^oiffOitffM' 
»«i «rvnr^f ^or D . ftai dipoiQiUQOV om. 12 ifwi^g HStepb^i» 
tfov^hSt A Oiirj^tif BO aw^^mf Jtm iegim «idfltur Battadbitts 

18 MfAtfCtm ^ 14 di^nQitit^m C 15 sd FofS p» 65^ f oi2 oa. 
ratfovraf o m 

^at4.Tond0a,9:€it* witm^* 
vnaiQioyTag' fiSTOKivfiifrTaQ» . 
i^vnoqi^dXfiiov* TO,MflSiiO¥ tcv 4^9^alfi0v. 
vnBikXft' vnooTQifpHf.m WBti Eiii^litfi, iv OUlmH tjpijaty' 

ovQav vnMOAH. vM Acoyrpffftw fidowm 0voav * vifv fdv cJc iv d^poQta/LiOig lud iv d ttal S in^TjjbHSv ttJv 
10 ^i' SiQoq dvoiiSri nvofjv Xiysi. iv S^ t^ itfQi gwa^v Mi iv tA 
nfQi'£QX^rj^ ItjTQix^^ rd iv •^puv nviifJiaTa* iv' Si viS nsQi 
XVfuSv To iftftafffJta Xiy^u TESTIHOlnA ^De artio. 9^ t TtH 148 L e conlectara So^eideri 
a liittr^o recepta 5 rd '-Cnotp^dXfiia tAntummodo apud Hippocr. e. g. 

ooAc. praenot I 2, 13(1 t. Y 610 L S £urip. Oedlp. £r. 644 p. 480 Kok 
9 vvv: quo tendat neseio -^ Aphorism. IIII 78 t HII 5t8 L ^ Bpld. t 9, 10 
t n 670 L — 1. t. Utl 81 t V 176 L 10 De flatibiia 8 t VI 94 L 
11 De uet med. 10 1. 1 592 L — De hQmoribus aliquotienB, oehiti 1 1 V 478 L ' ' T ■■ ■< '11» fl9V ^ , * • ' 

. AQHOTATIO 1 fHfWna^m k (vUv 3 f«(^9 f^if^ i^BkfSm 
i^ifMm 7»*« J/r^emiKitf eoni« llei»e]ui n^flBM^ MM|a«4r^ Itfo (^a^, 4i«8m. 
lUI 79): 'ififw p Siml in^nonmvov f*r* ^Xlx|i ftffnvitf^ f$*j i 
^jl«ar^ vnotnay6s Botke 4 itna^^VTmt Miip9i> 4AiQi9vtms 9» 5 cf. 
9«fti8 EpJiesr p^ 25 Cttnoh Po]toc. IX. d3 ^no^dl^fi^ ^ ci^ noSjlv noinit 
Tti^ p. 644 nqtUK 0fp9faXti^mf J3 , ^mip^^u (ip .nuu^K d^aXf^ov) P 

eJ^ll^f^ Q. MoliHkcf.a .7 •i/^ai' ^V ^e|li«99S de nat iu4m. XII 7 

iSnlXXaa' Aelianof dniXaa' Yalokenaer diatr. in Eurip. perdit dram. reliq. 
|c IM. fJAcAJldMi(' Bmttmann f 4m1» l^ 15» ;i^f##^4^^0|rr D oele- 
mm ad rem ef. geAec (Mtp^vL^^^aaaium^mm^ [ saeui JfomijiM^f'* 

acifjidxiav d^Q,' Hippocir. de flatibu» c. 6 77f ^i ntqi A ISl 

Xiy$%ai 6 Hxa tijjgfff^vog xvofwg. 

, nvkvpatniim^ ra^}^ iimffiVQ/4*fia; ikk^i ii. 9^0^ fiii inv 
ygafHv iplaigvtJiitaf a^« ^^(nmiHix^^ dvm %d ftM%* o^yij-^k 
^txmq oiiijinaTa» 9i ii w ^itd afvyiisoii^ mov^i tple^^i^ 
sTvoi, Tov 'InnoHQUJtivg fifji* S^^ibi^ ovofmnavTOQ iilyfjfia* eajiv 
o3v ra ivmv^(fH utU tm ta^^xit ^^^^ S^ifim yoQ ol a^jc^o$ 
tud tdg uQTfjg/ag iKaXoum^ 9^9* yaa^ av^^ w ovu y^mi^^ 
Qlysa fted'^ .^i^ii^^^ wd ««r4 v^nw imuoQgiiimi^vm u^'ifa^t^ M 
notisi, xai Tug (pXifkt^ i^vds^ icof fa^aaofi, mi n%nc9f6^^(f9in md 
ofpoi^TBqov ro xlvf^ «^fu' V^ifiu^ H W t4Q ^WAd^ 
Xtyofiivag, uXXd ra^ ugTi](>laQ (avofiaoi. iud 0. ^tni^QiWK i4 
fXsfitmctXifpf xaXsT t^v t(Sv dQTtjQiwv xlvtjaiv* 
^Xavfiog* nuvTa/pv ro tfXuSgov ini rov xoxov Tdaait. 16 TESTIMO^^^ J CoBc praei^oi VIJ ?6, 621 t. V 726 L? 8 ^ii 
mi 46 6X emendatione Littr^ noU V p. 186 9 haec uerba fnutra qtiae- 
siul; at Bimilis certe lociu eet pronhet I 101 t V 640 L gL adnot, coac. 
praem^ I I» 2P 16 e. g. jif iiatt. i^i^f 12 t II 818 fi 

ADMOTATIO 1 ipax^ A 8 Erotian. «lagm. YII Galen. p. 690 

"BvifiSk* n]2.1!48 ipUiovimiiia conl. fioitaisbiiM tplimoidiia (bia) Bs 

• da^ 9a^ 

ipXtvKkim AC ipUteoia^ A iplMtfidii^ iid tpaat AQ 

da^ 
6 ipltiomiiia •ciippl ipUioviaiti Feea tpXivoiMia B^ (pkivpita Afi 

da (it, 

ipkifQVfii AG 6 dXy^ A . i(^/9^frtaift B 6 tf^Xvy^u^ AB . Qt^i-^ 

iivui om. s ipXipiftovmiq Cbarterios 7 fuiiolug BC 8 tttgaXiP B 

'rit inti^ifomvita Mai if vBwa ^ikk^ t» na^tvv6fiiva, iyfvnva 

tpkiio^Mia (eorr. Littr^, tpXifiovMia V, ipXiPoiioviuiia D, ^A^/40X«i«» 

iIm FQIJKk) ivvotg iavHc i^m^ (ff A^i^a 1^^' inHnoOf XaXdivt^t 

ig agta^ai^f dnotiXivTi aiifiatiiiiag* HippociAtei 11 tnpoi^itifQv 

ifiU nvHvitiqov D . awi dtpoiQit^QOV om. 12 0vvi9ms HStepbani» 

9a¥fi^^ A oiiyf^tif BO • avvfiim mm legim «tdfltur Baetaohias 

13 Miiacim B 14 df^nQi^ih C 16 eCi Foes p» 06^ f oi2 oa. G 

nfmrftf U2 

fnaifai itar€lkkoi>aa$^ dvri rov narij^Qftivat^ ukAstp yaQ to 

awix^ip xat avptXsUtv ot- ^Arrntoi Xiyo^aty^ 6 ii Baux&^ ov 

ml&g Ht^ifatm rrp^ %{^w^ naQsyxsaltft^c^ ipijaagk o ti OaHog 

JtoatflOvQlir^ xarilXlstv qktiaiv ilv$u ro mS^sl^tv wi mmmXsUiv, 

6 cJg itjKova&oi ro fifax^ rijg tpMfijg tud f&iXtq dMvofOPOr* 

^oXXtHoiiea* rc« itpfXdi^j Koi Xen^ifj* oi yd^naXaioi ^fnlXiatag 
^mXow rdgipofqdittq vfax^rtirag. 

^Xef^ovi^ ^vnoXdna^og^ '^^X^gig awrotatmg ytvofdvti. 

9o|e^*. dr (S^miq>aXot sect» nQOfiirmnoi* 
tOg>Xvi^v* itax^fa^at ttai imntji^ mai itaninr$tu. ^ 

f^aQfidiewlaxfjrfjftw' dvri roti' laxalfdji, 

^gi.vag* huiXo/tv o$ ap^raToi ro itdfgay/uu i \ TESTIMONIA 1 Epid. m 3, 6 t. m 76 L 6 1. o. mi 20 1. V 158 L 
8 L 1. I 3, 13 aegr. 12 t. H 710 L 9 1. L VI 1, 2 t, V 266 L 10 De 

iQOrlio sacro 13 t YI 386 L . . 11 De locis in hom. 20 t YI 312 L 
12 Aphorism. Vl 18 t, im 666 L 13 De artic! 31 t, Hll 146 L •i^» ADNOTATIO 1 xuTUXovOai apud Hippcor. natillovaai B teste 
Cobeto xtttetlovaai z cf. Buttmann lexil. H 149-thee. Paris t ILU 
col. 1319 Ermerins.ad Hlppocr» L )• i|ol. I pw 216. ttXketvz . , eiXtiv AG 

B^eZv B ' S €fit»xac B iestt Ck>beto tpondt C A iioantHins B 

ia^ ia^ 

xat*>dXUtv D 6 0alniw f^kw, p. 592 fpokXtxttt A ipoXtMwt C 

i^ilXditi % itptXei AB • i^iXpm iq^ifXtidiii o<mi» Effmeiina ad 

Hippocr. ]. 0. nel. 1 p.> 1|26 XtitfMt A ^6Xtxac G 7 ^ioQtt A . ^po* 
^oiil^irO^ 9 Qalen. de OfelbQB 1 t II p. 740 de «BH partinm VnH 17 
t in p.. 762 K. Phyiiognom. iiet.'p, 7^ ed..E^N»iz <poi6s * i ifvxiipaXoc 
xal nQOfAittanot om. C lOiiaX^ta^t em; Foes coid. Hesych. Xin £60: 
of. Lobedk themat p. 31 iittxv€%a^at tp itotTKtO&ai J) itarniiav 
comtptQm puto; iiaftviiv malim eonl. Galeft. pi 692 itanitnuv ex 

Heeychio mi 248 eorreseront Foee p. 662 «t Heimioeth die nebetUefiMniBg 
det aeschyl. textee p. 1 3 itttnivAtv fp < iianovttv D : qiiod placuit ^Sle^baDO 
12 £lato.Tim. p. 70», Afistoteles hist «nim. 11. 16 it4'q>Qayfta^{a .enila) A 
itdyQafifia D 13 cf. Hesych. im 243 ipUttv 188 

(poXttu x^^^oif'^ tiqy ksnlia. 

(paXaxpoifft* nBQupfQitJi* 

(pap/Lidxoiai nkarvotpS-dXfiOt^* ov^oi q>9i0l mXHod^m ^^EnmX^Q 
v6 arififii wd Nfyfog, 

(pXiai^ rd exari^&iy r-ot)f fidS^^ oQStia tyifa, iv olg oi dl^ovsgs 
niQii^ovTOiM 

(pofivij^* nvfftvffi* (p^ialv oSt(a^ ^AQitnotpdvfig a y^ctfi/MVixog* 

(pX0v^(oq l^vyuXS-iirai* xcoc(Sg vyidisrcu. . 

(pwisq* Baxi fjikv rj Xi^iq fitoQix^j hoXoSis^ 4s (p^ioQ n» 4x rov 
nvQog yivpftsva, fiaXloTa ii orair ix .V^jj^v^ iv rw noii mHti-- 10 
ataat^ ar^yfvX» iiiiipXoyiajLiava* iaxfi/^dnavai ic 17 XS^ig dno 
vov (ponog 9UU igiv&ovg, cSg AtoxXijg 6 KaQvaviOg (pijaiv. ovs 
ii nud tiavd-T^fmva (poivim cXov ^f^g niQi viv &toQaHd nov 
yiv6f4ivc^M wu 'Inncivd^ ii (prjai* 

TESTIMONIA 1 71. B\\fiog 6 1 Vmi 158 h 2 De artic. 11 

t nn 106 L 5 1. i. 47 t. nn 208 L 7 n. diatt. dUfav appencL 18 
t n 494 L — AriBtophanes Byz. fr. LXXXYI p. 226 Nck 8 De fraet 9 
t. ni 460 L, ubi IwuX^ttoaixai editor 9 De morbis IX 64 t, YU 84 L 
14 Hipponax fir. 69 p. 602 3ergk . ^«M ADNOTATIO 3 (paqfiaxoXai * nlajvofpO^dXfiOt^ (p : interpunctlonem 
correxit OJahn ber. der sSchfi. ges. der ^nss. hist phii. dasse 1850 p. 278, 
accentum ego * nec dubUo quin tnter nlatvoipd-dlfiots ct ovria dcsiderentur 
nlt^irot tc^Ao.* HStephanuB A.axtfAfiigz axtfjn kC axdfiiB derecf^ 
Nauckad Ari8toph.Byz.iragm.LIp.204Dioscor. ¥99 Plin. n. b. XXXIII 6, 101 

6 Qalen. p. 690 ipXidg uoluit Foet p. 662 qoqL Hippoor. L c o^^oa E 

7 Galen. p. 592 (pogtvtjg Nauck (pOQiv^g ip nvxvijs (p: emendauit 
NauQk..QonL Hesych. IUI.264 'qfOQtv^i* ^ m^* Moig. nvQtvti* cS. ^i^cb. 
p. 182, 13 £M. p. 798, 34 Moschopulus ;r. aXi6(Sv p. 43 Phryn. app. soph. 
p* 70, 26 Meineke anaL 'Alex> p< 149 ' nvQtv>i et nvMv^ uidentur por* 
dnmm slgnificave.* MBchmidt ad Hesydi. L 1. (pvOiv AB - 8 q>kavQor 
(pXiidQ^ D 9 ApoUodoku -apud scho!.- Ariatoj^. Fluti u. 665 PhKyn^^appi 
soph. p. 70, 27 Hesych. HII 265 £M. p^ 803, 37 Psellus de gramm. u. 467 
Phauoriiiue ' > d^ixi^ non'sanum ptito* i<o§fiui iussit ten Brink.philolv 
t. VI p. 72 10 yivdfiiva Charterius ten Brink noii scripsi auctore ten 
Brinkio nvQi <p 12 xaQvajioe iptfaiv BC 6rk g: 6tc ip 13 ipot^ 
vixd B ota AB 14 yiv6fAiya C yiv6fiivai D: probauit HStephanus 
^k (ptiai B m 

oti navBxau 
nid jiQttftwpdpfi^ h Kmdk^ npijtft* 

* naQtgy uiy xaTirQtfiey t^na xSfteitA itt^ 
5 ^(pSctg to&aiftHi; 'sl)^ t^ X^f^v Slop, 

gviOi is rdg tplvxrUag i}^sfi)^avto* , 
(pd-ot&tbti ahi fd^oTg^ iitti H #M:iiMt>ir "fjftkimivtM^ dSog 
ovT(a xaXovfjiivwv if&p* ^JimK^I^ £ jtpfSvrat ii( tdg &iHd^* 
Hott dt TiS if/pjfidti 9fHn^ xafiiiittr). 
liQfpaifXiS^iig' ^ui^Si^i. =fa^g yd^ XiySTta ij l^lg. 

^if/taQSg iXaiffg* tfjig fiif ninilf^, dkXii 4t^ ^ft6tffta T^)fiitgg. 

TEfiXniONU SAnitfrpIu Cm*!. k. X ««L U t p. lOMI Utiii. 
7 tp^otaKOvg', De morb. mn]. I 51 t, YIII 110, n 206 p. 898 L ^or^ : 
fortasso respicitnr 1. 1. 11 206 t. Yin 462 L, quo loco cod. Vindob. {9) 
tp^Oit exbibot 10 1. 1. U 173 t. Vin 854, H 206 p. 400 L 11 1 1. 
n 117 i Vtll 254 L !■ iwll l l* ADNOTATlO 1 finQlltjy q fiUQtXXijy <p tptitdas t^ elecia rot); 
Qoce ten Brink xoOf nalSa^ <p n6d<*c Stepbanite 7t6Sag rt ^tQ- 
finiiyioy I (p^iag r* ix^^ ^m. Bergk to^g nodae j^iffmv tpp^av 

Meineke novkd <f>^dag S-MQfAaivwy aut nug dk (p^dag aut tp^^ag xiis 
8ua«!t MScbmiclt h. f1ieia.mdfe.u6). VI (1848)' )i. 600 ^ Ktajttil^ em. g 
it6kax'<ii <p x6laxi Cbnrtenus 4 nuQec, tS, 6ih. Meineke jta^iao <p 
naQtgj iS l^rifecbe eupbroft. t t p. 18 nanena niSc C 5 toiavtaf B 
XiifKavavloy <p\ emen^ai^ferdnt EuBtaoblub i^t Seidler de Aritftopb. fragm. p. 11 
6 <plixjiiac I i MoeriH itt p. 886 £11 p. 620, 84 «chol. Arfdtopi. 
tivii. u; '677 0^0}. G1«M. Alek. p. f Tbotn. mag. p. 881 q.&6^c malim 

TtomiHtay C 8*0»^ « /iMlfeir A '9 ;»a^#ii^ em; a naQ ' A 

ia^ 
ommQ B Kki^liif C ttu^daftvlf coni^ SalHer teat« Piwim «4 Moer. 

pi 887 10 Qalen« p« 586 tpaQMidti&iif gi tpagtitiHSdtrg fpa f>irfik C 

U ^«^c ibrl^ (pmtf^g JU ^p^dg BC i^wc[«ip BiuitAokiut Fom p« 681 

i t^ 

faQaf iWMit Oobtt #A#^« B t ^ A M^tf A «j^ittoc B m 

Xkofoi si* X^^QV ^ IxTigciicu ninoiijrai t^ A^ig dno xtjq 
XXofiq. 

/a(»ir<^* ci X^^^U ^Q ^^ i&^<ponX^g iv IkByila fiijLivffTai ical 
*AnokX6d(OQog iv 'ff nBgi &€wv* tpijal is xXijS^^vai avTog dnoB 
/nsv Tfjg x^*Q^^ X^Q^^^* ^ 7^9 noXXdkig ot not9jTai tJjv xpiQotv 
X^Qiv icaXovatv. svm Si ^^o^ira^ Blnov rcig mdwoTtjxag Xiydvng, - 
oTi a/jQi vvv ot l4TTixot tS dnsid^stp dxf^aTstv Xiyovau 

xXoog* ;^^{i>^/a(Tig. 

xiiQona* ra oanQta ovtw mXovaiv ot '^rrixoi. «Vioi ii Sldtov Vb- 
X yQd(pov(ft kiSQOna. ""AQiatOfdvrjg 6 fQa/iifiari$c6i iid tov x 
yQdtpotv (pfjai ;rif^(K>7ra rd nuQ^ aXXoig Sangia, ^rjtui yd^ 
fraQd tS Tfj x^^^ «^^^ Spinf{t&at/ iSg xat WxavtQog iv yietrfp- TfefiTIMOIflA 4 Epfd. VI 47 t V 308 L r- Sophsd. i4er- &• ^ 
p. 458 Beigk, tt. 9 t. ^W, p. 903 IMsdorf 5 ApoBad^nu ir, 3 but. gr., 
fr«gBU Qol. I p. 428 BlaoHer 10 Po Jial inf. 12 t. YII .488 h 11 Kn- 
fltoph. Byz. &agm. XG p. 9tB Natiok ADNOTATIO 2 Galen. p. 696 xXf^Mtig* xX(»iQoi xal ixtiQtodtis 

nolnit Foot p. 679 eonl. HSppoor. ooeo. praenot YII 34, 667 Si 17 Xi(t^ G 

r 
4 iv *X4 G: uiide M3«>hyiidt auB wiener haods. p. 6 glosfam ad Sophoolis 

'Elivtic yifiog aut dnaixtiOis referri mauolt, olinn apud Erotianum iy €li 
Bcriptiim fuiaae oonioiens 6 iXiyii^* fii^vftai qp : . interpunotionem Qorrexi 

fi' k divtiQ^ xai <ptjOi G 6 cf. Gallistraius in scliol. ( ^9 

XtQdv XdQiV transposui XdQiv XaQ^y ^^ XdQTv (fuit X^Q'^^) X«Q^^ B 
9 Hesycli. 1111289 jifXoof scrips! xXodf KC xXetfdf Bz xXtoQOs oonU 
StephanuB Loheok paralip. p. 341 xXo}Qt.dai<oe A.Bz 10 X^SQond 

Hesydh. IIH 277 aocentu Herodianeo (epim. p. 208) 'xi^Qona ies legumineux, 

ot 
ie» praines a gousse' Bareznberg ad Otibiur. uoL I p. 674, 19 dtttxoi B 

II xiiQonai of. Hesyeh. II 464 Phot p. 16S, 9 Lobeok pathol. elem. p. 606 

'^ ^ C <r ^ Chavisrius 19 tpifCiv k ante tiQtftat non niilla intoBoi* 

^irte p^ttlo 9tQt^k^liyoptaA ttori>a unoittia cirQnttclatii Naock 13 x^^^ 

S^iMio^a^ ok J^an>w Aieob^dHipipoes. J.e. t IFp. 313 Dietz ^9Qi«»0f^. 

pro yiuQytM9§f repo&ere uoiuit Foes p. 676 ov navBxau 
xtd ji^ttHpdvf^ h KmiXta ^fjist^ 

* naQtgj iSy xariTQifisv l^ria Kuitiiti rt^ 
5 ^piaq torfaffta^ "bI)^ t^ X^fjuJiv Skov. 

Svioi ii xaq ipXvmiia^ S%ESi^avto» 
^d-ot&tbiri icdi f»o7^* i&ti H fco^dvoiiv ^fildM^vtM^ ddo^ 
ovTio mkovfjtivmv Tt&p* ^JirtfxolS^ i jtf^vtat ^ tag ^^aq^ 
jkrtt ii TiS ff^tj/ndti Jfjti^H^y Hafiifirj. 
ti0fpaifXiS&i6g' ^uMiti. pa^q yd^ Xfytteet tJ >^lq. 

^if/togSc iXairfq* t% fiif mn^lf»^, tikkii 4t^ ^f^tffta Tft^jfitttQ. 

» 

TBSTIMONU a Ariit6pb. Cm*!. k* l u^L U % p. lOMI Htin. 
7 tp^otaxovfi De morb. mnl. I 51 t, YIII ItO, n 206 p. 898 L ^oU' 
fortasse respieitixr L 1. 11 206 t. Yin 462 L, quo loco cod. Vlnd6b. (^) 
<p^ic exbibet 10 L 1. U 172 t Vin 854, H 206 p. 400 h 11 1 i. 
n U7 i Vm 254 L l.l 1 1. < »fc » »1 ADNOTATlO 1 fittQll^v q (laQtXXfiv (p <p<6tiac rk eiecia rot); 
noce ten Brink roi)^ nniiag <p n6d<*c Stfepbanite n6iac t$ ^tQ- 
(latvtav I <p<piag r' ix^^ ^oL Bergk xo^g noiae .-^igw <pp$uv 

Meineke novXd <p<^ias S-MQfAaiv^ov aut iuac dk <p^dac Aut <p^dag ws 
8ua«!t MScbmiclt h. ^ein« ind». u6). Vl (l848)')i. 600 ^ XtjjttiX^ em. g 
it6iax'<a <p x6ldxi Cbarterins 4 naQec, tS, efto. Meineke naQioo <p 
naQfCj iS l^rifeclie dupbtoft. t t p. IS xanina h<o( C 5 totavtaf B 
Xiifitavavlov <p: emendiftiliferdnt Ettstacbiub i^t Seidler de Ati^pb. fragm. p. 11 
6 <pXlnx(iag i t ttoerH A.tt p. 886 £ll p. 620, 84 Mhol. Aridtopi. 
Iflui u; '677 s6bo}. G1«M. Alek. p. f Tbotn. mag. p. 81(1 ^^^^ mallm 

idonitt^v Z'oltii /iMnter A '9;»a^#i(^ em; a naQ * A 

QwaQ B TitkQfiU^ C nuQdafivkf coni< S«Ui«r teat6 Pimoao «4 Moer. 
pa 887 10 Qalen« p.r 586 ^fiQJuitiilif gs fwi^^iriM^cr fpa ftimk ^ 
U ^tt>^C fllbi^ ^e^^P Aft f>*H^idf BC V^^fff BiuitAobiut Fom p« 681 

faQif VHoAi Cobtt #;i#j|« B t ^ A M^tf A «{^riTTo^ B m 

XXodSisi* X^i^Qfp iCM lnTigciicu ninoiijtai t^ A^ig dno xtjq 
/Xo^q. 

/dgiTiQ' od /aQafj (iSg yod SotpoxX^^ iv iksytia fjiifxvijvai xal 
*AnoXko^(OQog iv fi[ nsgi dsdiv* (prjai ii xXijd-^PCti avtdg dnob 
ftiv Tfjq jtfo^^ /aQiTog. nai yaQ noXXdxig ot notfjTot t^v ^^OQdv 
/dQiv leaXovaiv, svtot Si ydQtTaq elnov rcig mduvoTfjrag Xiydt^ig, • 
OTi a/Qt vSv ot ^AtTtxot tS dnBid^stif dxaQiaTsTv Xfyovai. 

/Xoog* /Xiopiaatg. 

xiiQona* td oanQta ovtw KoXovatv ot *ATTtxoi» svtot ii SidtovV6- 
X Yodqmvdt kifQOna. 'AQttftOfdv?jg 6 yQdftptaxtto^ itd tov / 
yodtptav (prjat yiiQona ra na^ aXXotg Sangta. ^rjtat yd^ 
itaQd Ti Tfl /stQi a^Td fpinfff&at,' iSg xdi NtxavtQog iv ymQ^ TfefiOriliONIA 4 Epid. VI 47 t V 308 L — SopkweL eleg: fr. 5 
p. 4ft8 B^igk, f^. 9 t. ¥111 p. 903 Diadorf 5 Ap<^lod«nu iu 3 Mftt. gr., 
frafai. Qol. I p. 498 BlaAHer 10 Pe aal inf. 12 t. .YII .488 I^ 11 Ari- 
stoph. Byz. &*g]n. XG p. 298 Natiok ADNOTATIO 2 Galen. p. 696 ;ifXoaiif««f ' ;t^a)^oi xal UtiQtadits 

nolnit Foet p. 679 eonl. HSppoer. eoac. praenot YII 34, 667 6k ij Xi^if C 

r 
4 iv sii G: uiide Mgefcyiidt «ub wi^er |iaads. p. 6 gloBiapi ad ^ophocliB 

'Elirijc ydftoe aut einttittiats referri maiiolt, olim apad Erotianum iy eli 
Bcriptiun fuiBBe conicienB 6 iXiyei^* fii^yigiat iqp : . interpunctionem Qorrexi 

f A iivtiQ^ xdi fptjOl G 6 cf. GfldliBtratus in scliol. '( 99 

Xagttv Xdqty transpoBui XdQiv Xf*6^v ^^ XdQiv (fuit jfa^ii» Xf^Q^^ ^ 
9 HeBycIi. 1111289 jifXoop scrips! /Jtodf AG ;irXa»dc Bz )fAai^o c coni. 
StepbanuB Lobeck paralip. p. 341 xXojQtdoictig ABz 10 x^^Qonci 

HeBych. IIH 977 aocentu Herodianeo (epim. p. 208) ^x^^Q^na les ieguminevx, 

^ifp^aiHes agousse' Baremberg ad OribaB. uoL I p. 674, 19 dtti7f6i B 
11 ^iBQonui 6f. Herfeb. II 464 Phot. p. 162, 9 Lobeok pathol. elem. p. 606 
ik i C <r ^ ChavieriUB 19 iptjoiv A ante stQt^ta^ non nulla intvBoi* 
^iiie ffttlo ^Q^k^lif optat uecba unoiaia «irciunehiBii Naack 13 X^^^ 
('^teo^aBX cL ^smim AieobiidHipipoes. J.e. t IFp. 913 Dieitz ^jy^iorjrocr 
pro Yi^Qytue^i repo&ere uolirit Foee p. 676 186 ywoig q>fiai* 

)^siQoi^noi i^ %va q>uiTBg av€v igsndyoio kfyovrai, 
XaXxlov x^Xxovv dyysiov ij aqfiBvov. 

XaQ($iQWi,^i(oa$v* avrl xov TskftqaFco&dSaiv. x^^h^^ Y^Q Xiyov* 
6 xai ot TsXfiarwisig Tonou 
X^^Vy^^* X9^^9 dyioyov. 

XwXcnfia* x^^^f*^ 79<^<y ^ATwXXoidQog^ 

Xafiai^ijkov* Toinsiv^g, •••«.•• wg xal NlicaivtQog iv Qi^Qiouotg 
10 (f^iai ' 

9)^€Q[^ai i* hiioixi x^V*^^^^ yeWjT^^ 
Xlalvag* jd xatvd tfidxia. TBSTIMONIA 8 Kicander Tber; n. 75t 8 De wmw, 'aqvlB 17 
t. II «e L indioe Heringa p. 61 4 De ^atilrafl 10 t YI 106 L 6De 
moil). mol. I 26 t. TIII 70 L ^ De artic. 53 t. mi 288 L — -^ApoHodotQS 
fragin. 197 in hist gr. fragm. aoL l p. 463 ed> Mireller De ^t. 91 t. m 
544 L — Nicander Ther. u. 70 12 De artic 47 i. UII 204 L 

13 U 0. 62 t, nil 268 L ADNOTA.TIO 1 lacnnam signaiii 2 utsq &Qsnayoto NiCtoder 

XHyovrai Nicander Uy<ovtai w 3 &qusvov C 4 ;ifaoa(foa>^^ai(rti' 
corr. Foes p. 677 conL Hippocr. 1. o. et Galeno p. 594 X^Q^^Q^^oiv q> 
XaQaSoiiia^v dg X«Q«iQ(^Osa&v Schneider thes. Paris t VIII ooL 1S09 

tsXfiatu^maiv Foes tslffatioiovc k tsXfiatiaSti BC tsXjiatdSsaiv dg 
6 Gilenii9 p. 696 hinc emen^anda^ X^X>jy6y ^ X^Xtiyov ipz cetemm 
cf. thes. Paris uol. VIII c 1566 S Xt^lia/Lta em. yiri dpcti apud.^u&tachiam 
XiX<o/4ia ip x^^XcD/LLa coni. Heyne ad Apollod. p. 444 x^Xaa^ia qftjatv BG 
9 cf. Tim, lex. p. 273 E;M. p. 806, 24 tansivov uoluit Foes p. 6.74^ equidem 
%SQag adieoerim ante t&g non nuUa desunt, unde lacunae signum poBui 
<a^ MMi B, tof xai 11 xoyiC^s B I2xatv4 non expedlO; . Ifut- 
tta{^) C IdQalen. oomm. in. Hippoer. L c. t. XVIH A p.^678 K. 

Heeych. IHI ^86 . ;ifra« ex Hippocrate . e<Mpsi X^^ ^ ' X^^Q»^ ^ 
fptjaLBC auxxoi ewr.-MSohmidt Didjmi iragm; p« >583x|iroh8uit fiStiehle 
phtteL Bopplem. U 4 p. 488^ : • ^v^ai.qi X^^ eeripel: •^ftstta tp ^\ . iko^ 
d^fjtata BD t «t • . ••■•*•?•♦ -^ » •• INDICES. ^i%a* dviifia, srsfiov» wq xai "OpLtiqo^ 9^** . 

nuaat .^ mYWpto nvXm, ik S* Htmxto Xmq* 
5 }imi np^tv* . 

^i^By is ^vQa^ &aXdf40v nvita noifpco^* 
iaQiovxa* xfiovi^owum ai^g yoQ i j^Qoyog ntd iigoyfdipoi oi n€Qi 
, gQovwv yifdtptQyv^^ , . . 

wrlSog xai oxiSoq* hcariQwg y,dQ ^QdfpiTOt» sfftt is pi^ov 
10 slSog^ nXBtoTOv fAdXiara iv &QdHij 9cat MantBiovla evQiaxeTai, 

TESTIMONIA 1 EupoUs Msrioae fr. XITTT uol. II 1 p. 505 Mein. 
3 £pid« nn 1 t. V 144 L: ai vid* KniMns ad Hippocr. t I p. 613 — 
B 809 6 « 436 9 De morbo lacro 1 t YI 856 L ADNOTATIO 1 Galen. p. 598 AthenaeaB XY p. 690« Glemeiui Alex. 
paedag. II 8 p. 207 ed. Poti^: uot est aeg^/t^tiaca teite Jablon^io opoac. t 418 

^dyfiat 4 ^ia ys MmQm^ z Meiii^% fitiQt A /««^^ BO 
3 dlia C ''OfinQot tpficl BG 6 «»»(€ BGz > i^X»^ D n^wka Wtma 
7 tiQiovra g toQioyra (p tiQifavxa thea. Paris. uol. YIII ool. 2066 

mv 
iQOg z &QOi'tp t^QOyQatpOi AB t XQ^voiV t XQ^^^^ ^ 

XQ6pov AB XQ^yov C 9 of. firotian. p: 101» 14 tottiot Stephaniu 

tittlfii tp tattdoff pto M&Os z 6^tat etiam tertia forma otjtte apdd 
Galen. de alim. 3 of^ Aread^ p, 85, 3 Qesyefi* III ^44, qui tamen ovttf et 
ovTi^ confandena male ovti;C scribit 10 fiaxiiuvta ^^WN#v^^fN^v^W^yN«^i^*V>^y4* ^ « INDICES. * « ♦ ' ■ i. i / 


i L .• .1; INDEZ AUGTOBUH. >i K» i K .*.' * - «J • ♦ ^ . 1 \ »^ '..'•» ! . »8 81, ^ di^ AESCHTLUS • . . 
Evfispici n, 979 HenDh 

ALOICAK . 

AOTIGONUS 
APOLLODORUS . . 

h> J nt(fi ^tSt . . 
AFOLLOSHU» e Bijg . . 
APOLLONIUS JSCirWc 

AFOIiLOirEUS o JMJ^/(^n;c 

iv tif mgi S(f9^»iir ' .' - 
AFOLLOEnUS "OfK • ' ' . 
APOLLOKIUS n^fivTSfOi 
ABCHILOOHUB . •. . 
ARISTABOHUS . . • < 
ABISTOdiES RhoditiB . 
ARISTOPHANES Oomions 65', 16 69, 8 76, 4 82 

'/fyaifitvat a. 80 - . 

' n. 181 • . 

11. 360 . 

n. 872 « • < 18, 20 117 


p. 68,8 
. 79, 10 
79,14 
. 62,2 
. 6,10 
. 1>9iS 
li lll,8 
. 186, 8 
12«,ilil 
. 136, 6 
(^2i'l6 
, 1 «it,'^ 
63,1 • I 1 > . 62, 17 
. 31, 16 
. 62, 18 

,8 126,2 
. 82, 10 
. 82, 10 

8 114, 14 
.'93,9 
. 82,2 
. 116, 2 
. 96, 14 
. 82,8 ov navBTOu 
nUd ^A^twpavfi^ h K&tdXtp tptjift^ 

" naQigj tSy HLarirQifisv l(xdria xaft$iti Ttt^ 
5 tp(piag twfavtui; "slx^ t^ XStpu^v SXov. 

BViOt is tag tpkvxrliag il^siil^avto. 
g>d-ottyitt)iyi icai tpd-oTg* itsti H^ irOktitMiJf ^nkdMlfvtM ^do^ 
ovrta xaXovfiivoiv Ti&p* ^jttttKot^, £ /QtSvrtxt df taq ^^mg^ 
itrtt ti rtS ir/tjfiati 9pitnO¥ xtMQSdftfj. 

^if/tagSc iXai ffg* tfjg fiif nenii^, dkXii 4t^ h^tfptd TQbtX^itxg. 

TB8TIM0NU 3 Arift<»pl^ O009I. |r« I uoU U % p. 109» Ifoin. 
7 tp^otaxovg: De morb. mul. I 61 t, YIII 110, II 206 p. 398 L f^^or^: 
forta686 respicitor 1. 1. II 206 t YIII 4^2 L, quo loco cod. 'Vindbb. {&) 
t^oit exbibet 10 1. L U 172 t VIII 864, 11 206 p. 400 L 11 L i, 
11 1X7 i Vm 254 L ' > ,1 IM r .1 * thi t> ADNOTATlO 1 fittQtlnv ^ fiagiULtjv <p tptatdag tk eiecfa roi>c 
noce ten Brink roi); naiiat tp n6Sdc Sfepbantlf nS&a^ irt &$q^ 
fiatvutv I tp^iae r* f/cny ooni. Bergk roi)^ noSac .'^iQtitv tppdtav 

Meineke novX^ tptfiag ^€Qfiatvtav ant «mc ^k tp^dat AQt tpipdag jtcuc 
tua^it MScbinidt h. i^ieiii. md». u6). VI (fSl3) )^. 6OO 3 Kta^aX^ em. q 
«oXaxo» tp *6Xdxt Ch&rterittB 4 ndQic> ^, 6ih. Meineke noQiao tp 
nuQiCi ^ l^iriische eupb^ot. t t p. ll( ftanuta ntag C 6 to^avtag B 
^itfitavavXov tpi emendjA^^iiht Ediiiacbiiib ^t Seidler de Atifftoph. fragm. p. 11 
6 tpXixUdac s i Moeril Att p. 386 £M. p. 620, 84 sohol. Aridtoph. 
Atti u; '677 t^ol. GittA, Alek. p. t Thom. mag. p. 33l q.96tc mallm 

Ttonthttav B*ftf^ ir /iMraif A 9 '9taQ4AfMff em; 2 «a^ A 

atmQ B xir^dflQi C tFOQtktfivXf conl« SaUier tett« PiMfono ad Moer. 
pi 3S7 10 Qalen, p« 686 9>cr(«l#iaAf f s ^QftiMtSiev tp^ ^.amif G 
U t^vQms tftrifii 9ai|^( A« f>«i»9ii( BC i^M^tff Battaokius Foet i»« 691 

^Mi^«f •iwiit Cobil iXiti€ B t ju^ A w^tf A ti^dtiftof B us GUlmit . . . . . . 180, 6 

Olwnt ........ 126, 7 

^O^axfi • . . . . . . • 62, 13 

u. 268 . . . . . 118, 2 

noXvMm • . ; i . . . . 62, 18 

'P^a^ IL 626 . . . . . . . 87, 9 

Tfifiivm . . . . . . . . 20, 16 

Oolvau . • . • • • . . . 66, 7 

EI7BT0LES (P) . .110,4 OLAXJOIAS 19, 7 32, 8 86, 6 48, 16 47, 1 49, 4 114, 6 ;r^: HBCLlLTAEnS Abdenta . . . 89, 16 

lCLIDES TarentinnB 7, 19 14, 8 31, 8 82, 2 76, 14 

96^ 6 128, 14 
h Tof fi^nQOQ Bmx^tor ns^ xviv 'binOKodrovq XiSswv 22, 19 Ip P i%ffftftatS xij^ 


• 


ulac .' 


. . 116, 4 
30, 16 43, 18 


h /f 0auno y, TB. 
HEBOFHILTJS 


66) 


• 


• • 96, 2 

'. . 21,5 

81, 10 87, 9 
. 181, 7 131, 9 


h dfofMfuSf 

I 1 


. . 87, 11 
. . 30, 4 


n 1 


. 107, 11 


n 46 


• 107, 10 


m 81 


. • 99, 8 


nn 78 


• 
. . 130, 9 


"Vn 48 


1 
. . 48, 13 


ywuntthmr a- 

7 
. 8' 


9, 7 40, 4 40, 9 
. 116, 17 


. . 11 


, • , 


t 


. . . 87,11 


18 


. 120, 11 


29 


• . 102, 8 
10 144 DOBn 


w . 84,11 

. . 86, 2 

47,7 133,7 I E. lEILn ; . .... . . .. 22,18 

EPICXiES 5, 16 iSi l'* 14, 14 21, 13 81, 14 84, 21 87, 16 

,40,8 47,15 48,17 49,7 60,8 68,6 68,16 79,2 

84,6 92,14 96,4 100,12 (110,4P) 128,10 

133, 1 186, 13 ' 

EPICDJITJS . V • •» • '. ■ ■■• 
EPITHERSES \ « 84,19 I f h> § TtSv XH^Sbip 
• ' •/• ,;•• •• ^*> ^ 


EBA3ISTBATUS . 
. . • . 52, 15 


EBAirOSTSEKES . 


* 


.... 137,1 


EUBIJLUS 
* 


SxvTsZ 

r . . ... 


^ 


. , ,, . , . 20,9 


ISUPPORION V . 
. ^4, 1 32, & 68, 7 


EUP0LT8 . 
. . . . 73, 13 


AX%1 
. 112,2 121,3 


AvToXvxta • 
. . . 68, 11 


BdnTong 
. ' . K . . 19, 14 


^ "^BXaiTmg . 
. . .74,13 


JJCrfAoSiv- 
.■ . . . 90j3 


• Aaxwai •• • 


^- 


. . •.' . .84,11 


' " * MaQix& 
. . .138,1 


EtJBTPmES 


• 
' jiXiCfiaiiim • 
. ' '. . . in,i9 


IdvTtonij . 
. .' ; 84,8 


EvQvad-sX . 
. 126,13 


'hmoXvT^a (arstparpjfpoQw) 


#- ♦ . * 


U. 780 


. 4 


. ; 43, 4 


a. 1S52 


. . 


. . 20, 15 


*InnoXvr(a (mXvnTOfiivw) 


. 69,2 63,10 


KQTjal 


. < 


88, 17 


lUeXavlnnf] 


• 


, . . . . 46,8 us OWmit . . . . • . • ISO, 6 

Oh$t ...:.... 126, 7 

^Xf^oTfi . . . . • . . . 62, 13 

u. 258 • . • • . . 118, 2 

TloXviltw . . : ; . . • • 62, 18 

'Pjfffo) n. 626 . . . . • . . 87, 9 

Tfjfiiv^ . . . . . . . • 20, 16 

0olvixt . ' • . * . ' • . . . 66, 7 

EX7BYCLES (P) . . . . . . . 110, 4 GLAUOIAS 19, 7 32, S 36, 6 43, 16 47, 1 49, 4 114, 5 HEOAlTAEUS Abdenta . 
HERACLIDES TarentintiB • • 89, 16 
7, 19 14> 3 31, 8 32, 2 76, 14 
96^ 6 128, 14 
iv T€? fi^ngog Bmxftov ns^ rSv 'Innoxgtitovg kijewv 22, 19 ly P il^tffntaaS v^ 


i iatiijfUag . 


' ' . . . 116, 4 


HBRODOTIJS . 


• * • « 


. 30, 16 43, 13 


■ Ir ^ (H 86) . 


• ' • « 


, . . . 96, 2 


hf /f 0inmo J, TB. 


66) . 


. . . 21,6 


HEROPHILTJS 


. ' ■ . 1 


. • Sly 10 37, 9 


mPPOCRATEB . 
. 131, 7 131, 9 


' iv dtfOfiafmt^ 


. ' . i 


. . 37, 11 


I 1 
• . 30, 4 


n 1 


• ' • • 


. 107, 11 


n 46 


. ' • « 


. 107, 10 


m 81 


. * • 1 


. . 99, 8 


mi 78 


. * . * 


. . 130, 9 


■m 48 


1 . 

• • 1 


. . 43, 13 


ywaiK6(w a- 


• i ^ \ 


. ^ ,S9, 7 40, 4 40,9 


■ 7 
. 116, 17 


■.■■■, -11 


1 
« • • ' » 


. . • • 37, 11 


18 


. • * 


. 120, 11 


29 


• ' '. 


. .' . . 102, 8 10 IM .' ,iM| r • » \ • 


; ! • I . » ' 5 I . 218. 
. . 266. 

. .809 
'• ir/4E46 . 
. J. 467 . 
. J?. 87 . 
. 97 . 
. .122. 
. .127 
II .:852. 

e. 104. 

, 402 
1311 
. // 165. 

888 

562 

640. 
H 92 

122 
TI n. 92 

161 
T 26 

407 
y 250 
168 

257 
X46 

469. 
V »27 : 
Q 369 
u 179^ 

436 
fi 319 
y 86. 37 
(T 452 • • • • • • ( 


1 < 


I 


■ 1 . • 


• . • ■ • « 


• . 1 


• 
•».!■•. • .- . 


k • 


» 


> 
. . } , 


1 


• 
> • i < 


> 
• • • • • • « 


« 
» < < « 


» 


, l '. 


t 


» . • 


• ♦ • ■ • • i 


k ' * ' i 


» 1 
• . • . • < < 


> 


> 1 
• ■ • . • • t 
t 1 
• . • • • • 1 


» 1 t 


• 
• • • . ^* • • « 


>«• \, 


• 'v" 


( ^» ;«•* 


• . • • •• . < 
» < 
• . • . \ <>•. ' ■ \ 1 < 4 


i *» 4 


» * '• •. 


• •* * • 
• f 


1 • • ' « 


V ^ • 


• . • • • ■ » 1 ',« 


11 >t 


»'...'»• » 
• . • • • 1 
• 
• . • • *' - i 
1 1 
• • . • • 1 


i. 


* V 


»■ • •• • 


• . • . • . t 


. • ♦ '• 1 


» 
' •' * ' • ' ' • 
• » • • 


n • ' i 


1 
< 


»* • 


• • • t 

• < • • « 
» 

» 
• • ' • '• ' ' • 1 


« 


> 


• • 


f 
• • • • • • 1 


• 


» . 


• 


• * • • • . ) 


1 


» • 


, > ' ^ 


• ' • • • • « 


t» 


» 


» * • 


• * • • • ' 1 
k • ''l 


. • • • 


•* • ' • * • 


1 • « 


1 • ( 


« 


• • • . • • « 


. 1 


» t 


k • ^ 


• • • • • . « 
m • • * 


1 . 1 


1 I 


» y •< 

1 ' 


• • • • • % 
• • • « 
« 
1 
• • • • • 
« 

l • • 117, 1 

• 79,8 
. 12, 6 
. 138, 3 
. 78,4 

• 66,5 

• 77,8 

• 71,5 
. 61,4 

• 40, 15 
. 37,2 

• 89, 8 
. 6, 15, 

122, 16 
. 60, 6 

112, 14 
. 118, 7 

• 111, 6 

• 71, 10 
. 49, 2 

• 54, 5 

• 39, 17 

• 15,6 

• 42,3 

• 33,7 
. 43,8 

• 103,6 

• 112,6 

^8r,fi)i 
: 41,6 

• 33, 9 

• 36,; 16 
; 188, 6 

• 24,9 
. 79,3 

91, 2 M7 1 • 


'-r: • . 9, 12 

•; t . • 101, 6 


• i • » 


.37, 14 63^19^ 63,8 70,2 


.9 .. 


. : ' . • 49, 9 


.10 


, . . . • «2,14 101,8 


.11 


• .s . 16, 1 


.14 


-<.:y . 38, 4 


• OO 1 


, t . . 40, 3 


.45 . 


. . . ... aS, 7 113, 2 


46 . . 


; . • • 40, 11 


47 


. . . . . .V.87, 11 87,14 


• 


10 . . . . • ? -v^ 130, 11 
22 ' 38, 8 40, 5 


nsQt fitkdfv ual TQttVfu 


ttiov •• . . .Hll,\13 49, 14 


n£gl Tmadvjjg . . . . . . . . . . * . 99, 9 

(n€Qi dm^ni Himv 1) - • • 102, 9 

5. •. • -j . . 112, 12 


14 .. •. Ji)> :♦ • 103, 11 


. nt^ "^i-X^fi^ 1 • 

. 10 • . 


• . . . • . • L^: «: . 116, 9 

. . .. .• • : • . 129, 1 


■ nsft ramav t fjHv uaT av^Qfanov • ;: ... %* V • 60, 10 


• . . * . 


3 . . •} ■ ' • • 39,6 


• • • . . 


6 . . . . . t8, 3 62, 7 


. •• • • . • 


87 .. ..!.;.. 86,2 


» ^ . nsQi TiSv iv MBipaX^ TQauiLtdtwv 11 . «» ; « • 69,4 
. TUQi ifvaeiog.natSlov 1& .. .. «i'f << • 101,3 

, n€Ql gwacSv S .TrVj • 130, 10 

. n£Ql x^fiiSv . f.s ; 130, 11 

llll>JM)CRA.TES "icoy Kn • 123,16 


J^i^PONAX 


..43,11 96,. 17 m,17 133,14 


> iv a ld^ifi(ov. 


.... .i ..• • i.», 116, 10 


iUFiK)NAX grammaticas. . 
■BLQMKRXJS 


• • • . • . J(^ ) «, 1 . X «9, o 


. J^ 50 . • . • . • 


... . .wj . ., 100, 10 


106 . . . . 


. ;. 90, 13 


• x> y . • • . • ■ 


• . • . •' • • 38, 1 2 148 S18 .• j:«I 


. . 966. 


: •'<: - 


.■■ .414.:< 


1 ^ * 


. .809 
■ ir.'«46 . 


• r 


. J. 467 . 


• ,u: 


. £. 87 . 


i j^ 


. 97 - 


i: A\ : r 


. .122. 
. .127 


» i '\ "'. 


:i .7862 . 


. • . » 

« ' - • : 


61 104 


.*. /•:• 


402 


' : . 'f 


. 1 311 


» . ■ • 


A 166 


.. ':• i 


888 


i •'. M 


■ 662. 


• ." ' : 


64a 


1 


S 92 


1 /' : 


122 


{ . "' 


U 91. 92 


' 


161 
T 26 


- 


407 


« . > • 


r 260 


• • ' 


<P 168 


• 


. 267 


4 

* 


X46 


• * 


469- 


: » ... 


V 827 
a 869 


• . 


a 17» 
486 


1 . 


/» 819 


"1 • ' 


y 86. 87 


. «• 


i 452 • • • • • • 


• • ' • 


• ( ■ « 


• • • ' • • 


• . < • 


• • 


*••!••• • ~ 1 


k • • 


• • 


• • • • • • < 


k . « • 


* • 


• • • • • • « 
• • 


• • • * • • a 


• 

t 1 > • 


» • 


• • • * • • • 


. \ »• 


» . • 


• . • • • • 1 
» • 


• • • • • . I 
• • 


• ■ • • • • 1 


1 i» • • < 


• • 


• • • • • ■ 


> 1 1 • 


• • 


» "■ 
• • • - *• • . . « 


■•• \» . » ^t 


( l-t ^>^. 


• > • • im •> ■ 


> • « 


t • 


• . • . l '»•. V \ >^« 


> . \v •< ; .'• '. 


." ' •■ 


• • • • ' • • • 


1 

• > . ' « 


1 ' * • * 


• • • • • ' • . X ', ',« 


> •» .••..'.• ^ 


• • 


• • • • • 1 
• • 


#-t 


k • < 


1 • 


• • • • • . « 


. U » ^ 


.• •. *. • 


• • • • • « 


. "• • 


» • 


'•• . 

• • • • 


t .^« . '. , 
• < 


l* • • 
• 


• • • « 

• i • • < 

• • 

• • 


- . . 

• • • - • * • < 1 
« 
• • 


' 1 
• ' ■ • • * 1 


> • • # ' 


• •• 


• • • • • ♦ t 


« 
» . • ' 


• ' k 


• • • • • ' ' « 


• 


• • .' •' 


• • • • • < 


» 4 • •■'< 


. ■ J •• 


,« . « ' 

•• ' • \ • ♦ « 


• . « 


1 • 


• • • • • • 


• '• • 


• 


• • • . • • t 


> ' •■ t • 1« 


• 

t 

. y •« 


■ • • • 
• ' • • • « 


t • 1 
• < « 


. • 

> « • •• 


• • . • 


• • . < 


1 • 


• • • • « 


• 4 


• 

117, 1 
79,8 
12,6 
138, 3 
78, 4 
66,6 
77, 8 
71, 6 
61,4 
40,16 
37,2 
89, 8 
6,16. 
122, 16 
50, 6 
112, 14 
118,7 
111,6 
71,10 
49,2 
64,5 
89, 17 
16,5 
42,8 
33,7 
43,8 
103,6 
112,6 
88;: 14 
41,6 
33,9 
88,: 16 
188,6 
24,9 
79,3 
91, 2 U9 

' , tj 104 12j« 12, 18 

^ 240 ....;.. . 71, 10 

265 94, 6 

t 144 . , , . , . . • 46, 3 

X 90 , , . . , . • . 39,14 

X 678. 679 . .... . . 21, 14 

I 192 ...... .. . 88, 16 

161 . . . . . ... 22, 6 

fT 74 . \ . . * . . . 13,2 

359 90, 16 

X ' 

I 

INCBRTI POETAB 

iv xoftj? (?) 117,7 

o( tuofiiKol ...'..... 89, 17 

oi ns^ rj^ aQX^av Ktaftwdlav $taTa^ps(f6f4ivot « 30, 13 

01 noirixal .•••... 135, 6 

mCERTl SCRIPTOIIES 

iy^ i* ifiavxiv — ifikijOTQt^/dfjv • . . • 18, 7 

01 aQ/moi uide oinaXaiol ,5, 7 6, 10 106, 13 114, 13 

^ 116, iSf. 127, 4 131, 8 182, 12 

o( iXkoyiptwTaTot twv avyyoa^iw • . . 41, 1 

ot larqol . . . 72, 13 

m naXatol . 4, 16 17, 9 46^ 11 62, 4 80, 11 84, 2 

li2, 8 126,. 12 .132, 6 
0» nf^ 'la/ofmjpn' tui Kvtta» tov Mvhtaia . .79, 14 
0» neQi vaSv sftnei^t . . . ... 127, 1 

lONII . . . . . . 1 . 3, 4 39, 10 

ntENAEUS 

iv Ttp m^ r^( dTTixi}4 awti&sia^ . . . 26, 3 

ISCHOMACHUS W,' 7 T9, 18 ,^ « ^ . A li ''.•.'•«' f II LAOEDAEMONH . • . . • . . . 108, l 

LYCUQ i NianoXlr^g .' •» •• •• . ^U 1'4T,15 
iv fi rov niQi a^gopv H^tjYfjrtHov ^^ ' . • 86, 8 IM LTSIMACHUS MAS8ILIENSBS . 
ME^Am>£B 
' ■• • 'Aanidx 

• Bomri^ 

• 'Ennginwat 
■ HXoiim i 

MENESTHEUS 
METAGENES 
METRODORUS . t < < M iv d'^^ittiioig U. 55 

u. W 

rf.ti ' ".' 

■u."Ut8 


► ir u, 577 4 »- I - >. ' ■»- '« d. 586 ' • ' ». NtGfER j • /. 32, 4 58^ 8 125, 2 \''i 


< »• » 93, 13 
115, 8 
67, 12 
76, 2 
74, 13 
73, 13 
17, 18 
52, 14 
111, 11 >i 13, 16 49, 18 68, 1 
135, 14 ' iv TftJ niQi vkfjq 
PASiCaAfflES 

iv ri3 B^riyijrmiS roS jnoxXnuh) 
PERIGENESo o^avixig .1 
«.; ^ iv T^/roi /tiijjfaviuwv 

PE15SQNIUS * . .. ., .[ 

X , ir vXiiuHg i . 

♦ • ' .• ■ • .1 12, 14 

k ^Bf 2 
^117/6 

. 98, 1 ■ 1 I • n INBEX laERUM ET UERBORlDl. I4ya&€5q 48, 16 
dyaXwnoiq 50, 5 
dydXXfrm 54^ 4 
dyxvgofitjXpj 51, 4 
dyXtu^fircu 57, 10 
aVilaoV 57, 10 
afyiw 57, 7 
dyQfjo&dSaiy 56^ 14 
ayjlffcn-a 50, 14 
dyiifyiorncov 54, 1* 
didliriOfi.U 17, 17 
diia^^iij 48, 15 
diixig 55, 11 
dsigiiv 55, 13 
dixwatv 41, 9 
ddrwfia 10, 18 54, 15' 
cijf^ 45, 2 
d&iXyfitai 48, 17 

ald^ety 51, 2 
ulyvnTiOv fivgov 9G, 7 
«Z^olixc; 46, 10 
aifidXa^ 100, 6 
alfiOKiQxva 42, 9 
ciioAaraf 57, 6 
alovfjaig 46, 9 
oifcrac 41, 7 ' 

dtaativ 45, 7 
JlrwXla 100, 8 
olftfV 49, 13 
oKo/iaroc 51, 12 
cUoiac 48, 12 

*) ABtarisoiiin adposui uocabulis, dxfaiv 55, 7 ' 

oxsora 48, 12 
dxsoTQiaQ 48, 13 
ttx^j; nd^ovq 43, 1 
dKoXaoTOvarov 42, 11 
dxQijv 54, 8 
dxgo&oigtjxag 76, 8 
dxgonXoa 55, 9 
dntgotriJQia 16, 13 
«jcr^ 41, 8 

aXoCoVcc 45, 8 
dXdaroQBq 46, 3 
a'A^a 22, 21 
al^aa^ai 47, 5 
dXiiiqdQiuutuiy 47, 5 
aXtj 45, 8 
dXtjrtjv 4by 9 
dXtjfrov 47, 4 
aA^*?iC 54,17 71,9 
aX&sadai 51, 8 
aic 40, 6 49, 2 
dXirsiv 46, 8 
a'AxJ7 44, 13 
dXXt^ aoiXitj 37, 13 
aA,Aoxoroi^ 51, 11 
dXXwpdaaovrsg B, 3 89^ 9 
a'li;cfy 37, 6 
dXvnti 41, 16 '" 
dkvtcriH 55, 18 
oltwffio^ 21, 19 37,2 
ail9>ira ffpoxcuVia 57, 3' * 
dfioXivvsrai 44, 3 
qumo pneter seriem nttetamm legutitut.' IM 

lliUf . 108,7 

n<t,fiia, 109,6 

nalntlif (?) . . . .... 411,9 

STRATO o 'fijMoKiipiiniot . . . .. 63,10 

STBATTIS 

mnnfftn^ (P) 86,14 

0otylffffiui . . . . 9S, 9 

^(wo^nnot aO, 9 

T 

THEMISON SS, 8 

THEOPOMPUS 

Vlvaatt 98, 4 

THEOPHEASTTJS 

iv Tois T^woTc (h. pL I 6, 6) . . . . 94, 3 

THOAS Ithaceniu 111, 1 

THUOTDIDES . 30,16 

i ? . . . . . . 78, 6 U7, 8 

immBEii ,:_.»»ii8 

X _ 

XENOOEITUS Con» .... 3,431,789,10 

XEKOFBAKES Coloploniiu :..!«,< 

XENQPEQII nfatarifm ynviii! ■ ■ 7, 30 8, 3 

Z 

ZENO o '£f^lno; 52, 18 86, 1 

ZEUXI8 

ly ^ TtSv iStfftjTaaav . . . . 86, 5 86, 3 » « n INDEX RERUM ET UERBORtDl. *Ayu&wq 48, 16 
a/ailaKrofc 50, 5 
dydXksTvu 54/4 
dyxv^fitjXpj 51, 4 
dyXdi^flTm 57, 10 
dyXadt 57, 10 
dyimf 57, 7 
dygfjo&tSaiy SS, 14 

uyx^<f^» 50, 14 
dywivnnnmv 54, 1 
did^ifafiol 17, l7 
dtio^iij 48, 15 
diuedg 55, 11 
dei^tr 55, 13 
ddxwatv 41, 9 
a/ra;A<a 10, 18 54, 15 
ttV^ 45, 3 
d&iXyfjtai 48, 17 
a^ipa 55, 17 
alot^iy 51, 2 
ulyvnrtop fivgw 9G, 7 
ttZ^oAixc^ 46, 10 
dindXanf/ 100, 6 

difiWUQx^ ^3, 9 
ciioilaraf 57, 6 
aAOTj/cTi^ 46, 9 
oifsrai 41, 7 
dtaam 45, 7 
^roiA/a 100, 8 
a2i»V 49, 13 

aira/iaroc 51, 13 
wdaMQ 48, 13 

*) ABtariaoam adposui uocabnlit, ax^oriy 55, 7 
dxsatu 48, 12 
dxsoTQluQ 48, 13 
ttx^j; nu&avQ 43, 1 
a'xoAaoTorarov 42, 11 
dxQijv 54, 8 
dxQod-aigfjiUig 76, 8 
dxgonXou 55, 9 
dnQatTfJQiu 16, 13 
ttxrijf 41, 8 
dXu^ovsg 45, 8 
uXdaTOQsg 46, 3 
aU^a 22, 21 
dXil^ua»tti 47, 5 
dXiiapdQ/iuxor 47, 5 
aAj; 45, 8 
liXijTfjr 45y 9 
uXffTOv 47, 4 
aA^*?iC 54, 17 71, 9 
uX&sadui 51, 3 
ttAic 40, 6 49, 2 
uXiTSiv 46, 8 
tt'Axj7 44, 13 
ttAAj; xoiA/j7 37, 13 
ttAAoxoroy 51, 11 
dXXoipdaaovrsg S, 3 39^ 9 
a'At;W 87, 6 
dXvKfj 41, 15 * 
oAvxr^ei 55, 18 
aAwfiMoc 31, 19 37, 2 
oA^ira npoxcoVia 57, 3 ' * - 
ufiiMXivvsTUi 44, 3 
qumo pneter seriem nttetatnm legutittttJ 164 afia^coXlfjv 41, 14 . 
ajifi^ 52, 10 
a/ufiwvBQ 53, 7 
df.uifisiv 61, 1 
dftogyjj 44, 1 
dfin6x6v9j 108, 5 
dfinwTig 5, 10 
d^(piii^iog.JJL^. 
dfjiijpjJKfjg «48, « 
dfig>l6iov 57, 5 
dfnpiatpdXXovaat 52, 
dfitpwiovra 54, 7 • 
aVo[yo]U/5 (?) .50, 16 
dvdyiCJj 52, 8 
dvayvdSvai 52, 7» , 
dvd&kaatg 51, 15 
dvaivovxai 56^ 13 
dvataaa 55, 12 
dvdtaaovxoq 45f 7 
dvdxiarov 55, 8 
dvanXiauov 54, 2 
dvaxdig 47, 7 
dvaKwxstv 49, 7 
dvaxwxHad^oi 49^ 6 : 
dvaxwxij 49, 4, 
dvaXtisg 44, 11 
dvaXsXdfKp&oi 49, 1 
ovaAx£( 44, 12 
dvaXrov dXg>irov $6,1. 
dvdnXoov 42, 12. 
dvanvH 51, 7 
dvdaavrog 56, 7 
aVai^Jo^ 42, 3 56, 8 
dvax^Xvaatroi (51, 6 . 
dvatfwxHv 51, 19 . 
dvidvH 66^ 5 
dvSQdnaH^ 56, 6 
dvifsTog olvog 51, 8. 
^'AvdQog 51, 8 
dvsxdg 42, 5 . 
dvjjusarovr . 5Qy.3 
aWery 41,9 
dv&tjQd„xgfmara 4, 5 dv^oofiiag olvog 104, 14 
ayocToy (?) 54, 18 
dvrouog 45, 11 
dvriov&iov (?) 45, 10 
dvriKoraivovai 54, 13 
dvwqyiafiivov 16, 6 
'oSt^^Aoi t;^/; 60, 6 
doQTSwv It? 14 . . . 
dnfawQisriti &2y'i 
dnaQrl 41, 4 
dnavirjaai 43, 2 
dnavQiaxsrai 44^ 6 
dnsiit^afiiv 87, 12 . 
dnsavQiyywd^fj '47:, 10 
0710 avQftaiafioVi 54} 9 
OTio Toxov voaj^^awy. 54,16 
dnomvXiad'^ 52, 6 . 
a'7ioxexa()7r(»xf^:50, 10 
dnoXsXafifiivoi 40^ 7 
dnoXinovra 54^ 3 
aTioAvaio^ 51, 16 
dnofivXXijvfj 55, 1 
aTTO^fa 42, 13 
dnonaX-ijasi 62, 5 
dnonaroi 54, 14 • 
dnonroHJiv 64) 12 
dnoQiysi 51, 10 
dnoQyiarsQov 52, 2 
dnoavQiyywaaaa 50, 11 
dnoravvaag 51, 14 
dnriarwv 48, 9 
aVa/9i7 44, 14 
oQaSov 48, 9 
apoia 39, 13 
dQfivXai 10, 23 55, 4 
ap/a 46, 1 
aQysfiov 47, 11 
%;7V 22, 5 . , 

a(HiraAoy 56, 9 •■ 
apJoAog 56, 10 
doiaXwaai 66, 10 
ap^a 47, 6 
aV^/40c 122, 4 M7 1 . 


. • • . . • 


.'-i. . . 9, 12 
.; t . . 101, 6 


• 1 . • « 
9 . 


. . 37, 14 

1 * # # . 


63^<^ 63,8 70,2 
. . • 49, 9 


.10 
• A2,14 101,8 


11 


9 » • 


• 1 ' •^ • 15, 1 


.14 
• ^ . ^ . 38, 4 


.38 . . 


U 9 • 


• • • • • 40, 3 


• vd ■ 
• 13, 7 113, 2 


46 


\ - # • • • 


• . • .40, 11 


47 


10 . . 

23 . . . 


.87,11 87,14 
. '\ .V 130, 11 
. 38, 8 40, 5 


TUfi fi$X(Sr uai r^fuijwr . . 
nsgl Tmadvtjg 

(m^l duxhiic ^iimy 1) • • 

6. .. . 


.3 '11,M3 49, 14 

• * • 99, 9 

. • 102, 9 

.: . . 112, 12 


14 .. .. 
m^ xixytjq 1 . 
. 10 . 


j* ^ . 103, 11 

. . . . 116, 9 

. . 129, 1 


TTf^ rinwp Twv xur uv&ftimav • 

3 . 


.. i . 60, 10 
•• . . 39, o 


• ■ ♦ 


6 


... «8, 8 63, 7 


. « • • • , 


S7 . 


• 1 '» ■ • oO, ^ 


. 7»^ rmy h ttSfpuX^ Tguvfidrwy 1 1 . 
• TU^ ifniaBwg.nutilov 18 

nsQl ^vadip 8 . 

nsffl x^fmr 
nnPOCBATES ''ictfy .. . 
HifPONAX . . . .43,1196^1^ 
. iv a lufifiiap 

ilim)NAX gnunmatioiiB 

HOHERUS 

. ^ 60 . . 


4 ; . 69,4 
. ; ' ; ■ 101, 3 
.T' 1 • 130, 10 
. . . . 130, 11 
.( .: . 123, 16 

^ 114,17 133,14 
V) 116, 10 
4, ... 19, 8 
< . 

.... . 100, 10 


106 .... 
B 9 
.. • • 90, 13 

• • • t#o, 1 ^ 166 ♦ ,1 ywaoTt^i 14, S 
yBvirfjatv 24, 22 
y^v usraiLislfiiiv 91 j 1 • 

yiiaxQO/Qoa 60, 19 
ykiSaaa kiyvvtoiTjg •90^ 15 
yoyygoq 24, 3 
yoyygcSvai 23, 21^ 
yoyyvXliag 61, 9 
yovij 60, 13 
yovlfiri T^fAiQa 60j 6 
yovifiov (ifjva 60, 8 
yovosiSiq 60, 9 
'^ovo^ vyirjQ^q 128, 12 
yodtffai 112, 13 
yQt^q 4, 15» 16 ^ 
yQifpcifiSva 4, 13 
ywroy 61, 3 
yviwaai 6, 15 i 

jJaxvmiseq nvfnol 23, 7 
dauQViSdeQ SXniog 64, B 
SaasTa ^vjj 3, 11 • 
iaatiai ykwaaiii ^ 10 
^acrvc ^;i<o^ 3, 11 
iavncog 65, 5 
dsXfia 65, 4 
iBifmtiaiioq 65, 4 
^er7ryo> 62, 4 
«ra^tJr 65, 11 
J^^^a 124, 9 
Hqtqov 21, 13 
<rm<ra 65, 12 
(T^^^ 64, 12 
gJflfidjrrjQ nvXalarlt2j 4 
iia&iafiovg 62, 9 ^ ' 
iiaxvaiod-iv 64, 13 
iiaftnsQiq 64, 5 
iiOTnfOOv 17, 1 
iianrsQwaitg 65^ 2 
iiaQd-QOvv 62, 8 •' 
iiOQxsvvrsg 65, 15 ' 
itoQoyxct^ =63, l^* ' • • iiaTQlfisiv 64, 3 
iiwpavia atiiJQia 127, 18 
iiMpaviat 64, 10 
iiMpQoiig 63, 12 
itifiaaxov 64, 4 ' - *' 
itsfiXij&jjattv 62,10 
J/*<rpa 69, 3'^ ^^ 
(Tii^Mjai 64, 11 ' 
rfiiTTfTiyc yovof 66, -7 ' 
iixatov 62; 14 
itxXlioQ 64, 8 
iixQcua 62, 6 
<rtVj7(n? 100, 17 
jrvoc 63, 16 
(TioTra) 61, 14 
JtiaHOVQOi 7, 22 
iitpQog &saaaXnt6g 70, 4 
ioQnrjoiod 62, 3 
ioxftioi 64, 14 
iQaxovTiOv 65,13 
ivatjviog (P) 61,13 
iva&saitjv 64, 6 

*EfiXificia&fj 18, 17 
i^9i;56 22, 9 
lyyaaTQifjtvdot 22, 2 
lyywviui nrjxst 70, 15 
iytcQvtpiav uqtov 65, 2 
syKVQaui 71, 13 
iy)^Qif>tnTSiv 73, 2 
iyXQifinrovat 72, 6 
iitxQatdi&tj 70, 6 
JcToc 70, 1 
liQalrj 68, 15 
s^avarti^ 71, 4 
67Aj7 22, 20 
cU/ttovc ^ot?c 4 O^ 10 
«rUsiv 132, 1 
«rp/ffy 74, 3 • 

J^C 66, 11 
ii^STat 66, 5- ' 
Haaad-w 71, 2 
ind-iwatv 73, l^ ' » f 157 . i t ix»ijXvvaig 68^ i 09, 18 
ex^si 73, 3 
ix&vfiaTa 67| 4 ^ ) .. 
ex&vasig 67, 4 
htxB/vfdWfiiva 5, 15 J 
ixxoXdtpag 72, 12 
ixkamjasTOi 68, 5 - 
ixnaXijaavTog 72, '5 - 
sxnaTiOi 73, 9 .' ^ 

ixnaTlwg 73, 9 
ixnsnXiyfiivov 70, 14 . 
ixntnTafiiva 66,19 « 
exqow 67, 2 
cxTfvq 76, 1 
ixxofiov 72, 17 
ixxawovv 71, 8 - 
ixxXoiOVfdSva 66, 7^ . • < 
ixxvfifad-rjvou 5, 16 •- • 
ixxvfiWOi^ 5, 16 
sXaiov voq 72, 16 ' ^^- 
^AaTia^fy 67, 9 ' ' 
iXuTjJQia 67, 14 ' 

iAcwW 22, 17 « » ^ 
ax£a 11, 13 r . ^ 

fAxfa niQifuiiaQa 66^ 16 
^Axo^ fjivxovosidiq-^Q^ 11 
iXvTQOiOiv 72, 1 ' « 

SfinrjQOi 12, 8 ' 
ifinoQtvofiivoig 24, 9* ^ > 
sfivXw&ij 72, 13 
i>it;5«y;^67, 12 
ivayl^Siv 74, 1 > 

ivavXi^ofjuvov 68, 9 
svdsdivrjfjiiva Ofifiata 100, 12 
ivixQ/xwafv 70, 7 
ivffpXsfioTOfifjas 70^ 8 • • 
swSQioihrai 67yd 
ii^afisXyofiSvai 70, 10 
i^aQvsTai 69, 10 
*?a'(Jric 69, 11 
s^avaivSTai 68, 11 ' 

«icV^^po»' 67, 10 
s%!^Qinsv 69, 9 \ ig/rjyAoc 74, 4 . 
infxvaiWQijfia hiiv^Xov 67, € 
inaviQsa&ai 66^ 2 • 
snafpQa 67, 1 ^ • 

snsaoiplaavTo 10, 13 71, 7 
inriXvyafyvTai Td'imf>€ijvia'19^4: 

127, 7 1 
imyovvlg 13, 1 ' " 
fiV«o5o< 70, 13 . •. 

iTr/^vfv 67, 15 
^«ix^ 71, 12 
smsixwg 71, 12 
inld^rifia sxsiv 68, 3 
imxaQcirfv 72, 7 
hiifivXlSa 12, 14 ^ 
imvitpsXov htavmwQrnda 6X9 6 
htlaTcwTou 71, 10 
imaTOQiaatliy 4 
iniTQOXditsQOv 71,16 ' 
hti/vovv oftfia 9j 16 
htovXw&ilrj 71, 14 
£()a 66, 14 * 

SQiyfiaTa tpaxwv 131^ 1 ' 
^pay^o^ 131, 1 < 
SQ^QSiOTai Tovg Siovrag 126, ^ 
?(P|€aTa '68, 13 
sQSttpig 66, 9 

c>7iay 66, 9 ' ' . « 

%a 76, 3 
SQfiaaig 76j 4 
^Qfiaafjia 75,-3 
J^^ara 68, 13 
?^7ra 66, 14 ^ 
l(»;r*TO 66, 14 

SQVfUXTWV 74, 2 

saatpdaji Td> (TaxTt/Aio 78, 7 
iaxsiaofiivfj 72, 10 ' 
iafiaaifisvoi 10, 21 72, 3 
sofiaTTSvofiSvov 6^,' 14 
iatpaxiXias 20, 12' 
iTiTalvfto Bl^ 16 71, 5 
evaA^^a 71,9 • 

svrjd-iaTatoi 66, 4 t ' 168 €vdv(jnQlav 71^l'.j 
evkwv 72, 16 

e^mtltp^ 6A, 10 
fvavaXiwq 68, 14 
tvfpqovoLQ 72, 11 1 .'' i 

f/rw; 73, 11 ' i' » • 1 1 . I M . ZvfiaxTig TJTjaTog T4, J8 « ' 

f wf^ 74, 6 ... .N • . X, * 1' > 7JyxtaT(ifVTat 7J,,6" 
7JyxvQ0p6Xj]a€ T5, fi c 

j^Jt) ar^a^ 74, 13) 

^dwTrj niaaa lli^8«.w 

Tjdvafjiaai 7>4, .It 

^XEXTQcSdijgita^X^* J(€mAm^9^,4 

^Xiavdiq 22,.ai 

ijkvyfj 73, 4 127,8 . . 

TifAis^Tion 76, 1 ^ . 

TJjUiflOIQiOV 75, 8 ; , ; 

l^jLllTQtTlUOi fllKQoi )2.4y 6. ^ . ., 
TjfUTvfiiOV 10, 15 

'^vdyxa^tv 76, 10 • 

TjnaTog ^vfiwatg 74, 8 
TJntaXcStHg nvQfToii 74^ & 
t^QaxXslijg voaov 76, iL2 
fJQKsasv 74, 10 
IJQfiaaTat 75, 1 
fJQvyyrj 76, 9 , 

0a(3fi€<ii.76> ja 

d-afxtvd 76, }0 
^aioy ;7, 13 . 
d^sQfiMkfj 76^ JtJ 
3€(7(TaA/a 112|^^4 

d^fOiQovg 77, 10 
d^fjQtiuitg 128, 5 . &fjQt(tif4ata, 1S3, 
@^xi; 138, 10 
&Qdaasi 76, 14 
;^()/^ai 126, 3 
^Qiaasiv 77, 5 
&vrifmTis)v 77,7* 
^tJyoiv 77, 8 ' 
^(OQ^ai 76, 7 
^^wVjySig 76, 7 i • r »1 » » ♦ » •//?/(JK05 113, 9/ 

{^^yt;;; 9, 19 :U4}>€ 

liiav 7, 6 

iJfciv 77, 15 

idvdd^»! 79, 8 

?rf(»t;TO 79, 2 

IrjTQirjv 77, 1*3 . ; 

Id^aysvig 78, 14... •• 

lyLikfi 78, 6 

Ixfiakia 78, 7 /: « * 

ixrap 79, 10 

ifddg 60, 3 

ifisiQOfiat 78, 4 , 

i^epoc 78, 4 

?yfi$ 78,. H • .V 

Ivfj&fiog 78^42 

IvfjasTat 78, 13 

ivfjatg 78, 13 128^ 9 

i^oA^ 79, 7 

i^ig 114, 8 • \ : 

l^vL 79, 6 
Jnvot; 78, 1 
Inndxfj 78, 10, 
icr^ioc. 78^ 16 • 
laoKVfjfiOv iisifi<n»:{?)-79^% 
laxsip 77, 14 ' 
la/fjTfjQifa tpaQimiti^' 132^ U 
l/^fjfAa 78, 9» 

Kax^d^fa 90, 4i 
xaAc?g 86, 16 » 

Kaf^fdaQw 85, 1 U9 xaftTtvXov 80,2 .* : 

xavoyliu 84, 6 l .- \ 

xdnsTog 86, 18 ..<. > 
xoQSafd^ 117, 4 i 
xaQfaiuvaaiiy SQ^A 
wgSiakyHv 22, 13 80^ 18 
uaQiiaXylTj 22, IB. ; v 
xaQila 80, 11 
3ea^i(m^oV 80/J4 
mQSiwTTsiv 80, 12 : 
xa^x<yovl<rAiM 90, S 
xo^abiy 82y 12 

XOQVXTJ 82, 11 

xaQvxoftiia 81, 12 88» 11 
xa^9)aA^ov 82, f / . 
icagcSieg 81, 11 < , 
xdaiov olvov 89, 2^ : 
xot' i^iy 114, 4: .. 
^aratyt^oiv novoq 106, 17: 
^araiylSoDai 89, 4 
Mxaiyli 107, i. 
xoTccx^i^iif 84, 14 
xarafirivliav Xvaiv 83, 16 
xaravayxo^CTai 88, 2> . . 
aaTavcuaifiavrai 88, . 1 . 
^axdnriQOi 88, l;l . 
xaTaTT^rf? 12, 4 
xaraTixvva/jg 87, 10"! , 
xaTaroiatag 87, 1 . 
xaTaT^iyai 87, lOi 
xaTf/AAciv 132, 4 
xaTe/AAot;aai gmital t^ 1 
xtxriQvd- . . . 84, 8 i \ 
xaTstpQOvii 84^ 3 .\ 
xaT fpiiiavov 89, 8 ./ 
9caT9]nog^i^ij 87, 6* . . 

TUiTOnTQOV 90, 12 .< 

xaTci; xoiA/a 79, 9 
xsdaai 87, ^ . . 
X€a(T€i 90, 7 
xadfAara 15, 11 83^ 6 
ni^ifAQXijiisa 83, 6 »'■ X ' ; >»■ > . xeiQivia iXalm 90^ Xt : 
xetfifjXia 24, 18 ', < • .. 
xexQaxTai 89, 1 > ,' 
xex()i;7>aAa) 88, 13 .: ; ' < • 
xsvsayyfjaTj 16, 2il ' •. 
xevifiQSta 82, 8 : . • , 

xsvsciv 86, 17 
itsQKcSifa 81, 12 , ' 
icigxvog 42, 9 
xsQ/yijiisa 81, 12 . 

xjjgkav 89, 7 v / 
xtyxXtafiog dxQ(»fJtlifi 88^ 3 
x/yxAo^ 88, 3 

d&agog 84,11 . . 

xtovlg 60, 3 
xXctyyij 81, 5 
xXayytairi SfifiOTa 9lf 3> 
HXayycSiij tpiovfjv 81,- 8 
xAai;^/sccJ/!<^ <lran:«oa» 83, 13 
xXinTSTat 17 ^091; 88, .7 ' 
xXtalffv 90, 5 . 
xv^otippt;/.49,. 14 
xvmoTT^ra 84, 15 
xotXlrj 17, 2 86, 19* . 
xoiXlfj nvQSTwiijg 84,, 1 
xotXlrjg TaQaxrj 17 Afixr^naA^c 83, 4 
xoxxa^o^ 88, 12 
xoA;iix€g 82, 3 
xofj£if/sla 87, 9 
xofitf/svofisvog 87, 8. ' 
xofAXfjov 87, 9 • . . 
xogilvrifM 82, 1 : . 
xoafjtrjTal 80, 9 ...>>: 
xoafjiiot 80, 8 > . : . . 
xoafiov 80, 8 > . : > 
xoW^ 15, 18 . I , ,. 

xoTvAT/JoVag 83, i9r . 
xovv/xiow 93, 12 
ntoxijivriv !I9, 6 . ». . 
x^iaJjyff 86, 21 
xgalvovai 88, 6 i . 

XQafi^lov 89, 11< . " . ' 
xp^^a 87, 7 1«0 4 > ' xQijfivoi 90, 9 

THQriaiQa 90, 1 

xqIvov 94, 2 I 

xQvwl^a 90, 10 

Kriam 104, 2 

xvoQ 16, 2 

xv/Jiroi 84, 12 

xvxav 83, 8 ' ' . . i 

xvx«ctfV 83, 8 - • » 

icvxkiovva 87, 4 

xvQfiaai^ 89, 16 

xvQijfiifov 90, 6 

xt;()xamra< 89, 10 ' ^ ^* 

iwaaaQOv 83, 15 

xt;9)ov 93, 3 

TtvfpovTat Qax^^ 88, 6 

x(i)/€a 80, 18 ' 

xvjfMxvwiis^ 80, 18 81, t 

xa>9)or 84, 9 

xw<pwd'}j 84, 10 

xwfpwatg o^p&aXjUWv S^^jli 1 \ Aayavifyi 9,- 2 • 
Xdyavov 9^-2 
^aiXaTuJ^^ 92, J 
;ia/a,aV/ 92, 1 
Adfjida 11, 6 
Aa/UTT]; 91, 13 
XafmriQ^v 94, 1 
Xafjmwdri 91, 16 
Xdna&ov 91, 4 
Aa7ra(Mx 92, 5 
XanaQtjv 91, 6 
^Traaaovaoi 91, 4 
AaTiT^i 92, 11 
XanwSsg 91, 11 
Xdaiov 93, 4 
XsfiriQiiog 93, 8 
Xiyva 127, 3 
A^^^o)!' 90, 16 
Xsifiovrai 92, 10 
XsifioKsg 92, 7 t t XstfiOHiaTSQhv 92,* 7- 

AH'()ior 94, 2 

A«/ci;^ 92, 4 > ^ 

XiXvytafiiva 92, M - ' 

A^|U|Ua 92, 12 

Xiafi$og olvog *51, 8 

^^(F/Jc>§ 51, 9 

Xfaxfp^ivo/Liivov 98, 6 

Ai/?^(o 92, 9 

^i/Sv^, ArjXw^ Sivrifi 91, 7 

Xiyvvg 60, 16^ - » 

A,i/yt;((>Ji7g yX<Sa4k 60, 15 

Xifxwiiq Ti sxfl'kKvr4v '91,- 8 

Aonoi 92, 3 .1 . 

AoTToi ee, 18 : 

Aop()^orarov 93, f 

XoxsXa 92, 6 . ! , • 

Wyyoc 91, 10 ' 

XvyywSssg 14, 14 "' i 

AtJyoi 93, 16 

Xvfiara 93, 7 ^ 

At;(7iv xarafirpflun^ 8^,^16 

AcJrot; l/^vijfioiTa? 93, 1 1 1 . t '. i i. > > » 't^ ikfofa 95,9 
fid&rjaig 95, 16 
MaKiiovia 138, 10 
fiaviQayoQOv ^/$xv 95, 12 
"^fmQdaasi 97, 1 
fiOQiXrjv 96, 12^ 
fiaQfJiOQvyai 94, 5 
fiaaaov 95, 6 • 
fjiaTita&ai 95, 13 
/uceroc 95, 13 
fdiyaXoanXayx^ 95^ 1 
fisd^irjaiv 95, 4 •• 
^fioy 95, 8 
fisiovatv 94, 9 
fisXiiaivsiv 97, 4 • 
fiiXsidv&itDv (P) 97, 4 
fiiXsiwvag 96, 5 
AifiA^TT; 96, 4 
fiSfia&ijnaai 95, l^ 161 (ABfjuaafJtivov 95| 5 

/difMW^jjxaai 95| 15 

fisaeyyv 95, 17 

fjLetaQaiov 96, 6 

fuvs%ixBQOi 96, 1 

fji^Xrjv 97, 2 

fiFjkov 17, 8 

M/jQiO/^dvfj 94, 8 

fiiwvd^ijjdtq nvsvfia 106, 14 

^vwrai (?) »7, 6 

MoSoaaimg 95, 3 

^oro^ 50, 13 

/it;aS 137, 6 

fivdav 11, 16 

fivdwaa 11, 16 

fivnovosidkg Skxog 70, 11 

fivkrj 12, 9 

^rAoy 72, 13 

fivQov alyvTtTiov 96, 7 

^vc 98, 16 

fivxmTOV 94, 10 

fUiJkv^a 96^ 10 

fjioifjirjviov 95, 14 

fi<Sfiog 95, 14 

jlVctQXij 101, 12 
vaQXiaaov 94, 3 
vaQvujidsiQ 97, 14 
vuQxcSaai 98, 10 
vsiaiQa 97, 9 
vsoxinov 99, 2 
vsvQov ivalftov 98, 13 
vkfpiXai 97, 11 
vi^dvv 98, 15 
vlcjnov 98, 1 
vofiov 98, 14 
vofiog dixaiog 99, 1 
wxvosidig 98, 12 

&vonQinig 9 9, 10 

SWvai 99, 9 

Svyraai^ vnoXdnoQog 99, 11 '^VWSxfiatQSijd^ut 99, 4 
l^pafm 99, 6 

lO^xi^AAsor^ai 99, 14 
oyxvkkofiivfj 99, 14 

»y;r<'7 102, 2 

6da^9ja&uiai 57, 1 

oSulrjafiol 17, 17 

odvvag vuqxoi 101, 12 

ot Tiix^o/oAoi ra avco 104, 10 

oZJo; 10*2, 18 

oixslijg 101, 3 

olvddog 104, 13 

oivuQa 104, 4 

olvaQiisg 104, 3 

Oivsidiai 100, 8 

o7yoy avvivfjv 64, 15 

oJyoy oiwSdsa 103, 10 

oZyo^ dvdQiog 102^ 13 

oZyo^ dv&oafdag 104, 14 

oiVa> aiQoUia 103, 15 

oib^ or^a() 121, 15 

oib^ avofta/ov 101, 15 

oig 101, 15 104, 6 

oiavnrj aiyog 104, 5 

olavntjQa SQia 104^ 8 

oxAaaai 102, 3 

oxWi^ 102, 3 

oitvisiv 102, 5 

oxpig 103,3 

oAxoJcg 101, 11 

oXofkvxviisg 103, 16 

ofiakiSg 100, 3 

OiMiA/i; lOl^ 5 

o/Ufia ini/vow 3, 15 

ofJifiava ivisiivfjfiiva 100, 12 

ofws&vifj 16, 16 

ovsvta^ai 102, 19 

ovo^ 102, 7 

o^gvi (P) 102, 16 

o%VQtyfAlrjv 100, 1 

onAa 103^4 

onwna 103, 1 

11 )a9 iqyav 6, 9 100, 19 
ogyal 6, 9 
oQydaai 6, 5 
oQyaafjLoq 6, 2 
oQyfjaaa&ai 100, 19 
SQyia 104, 16 
OQylaaad-ai 101, 1 
o^iov 102, 1 
o^ov niaaf]Q 102, 8 
olowihiv 102, 12 
OQ(pvutif^ 99, 13 
oMog 101, 14 
ov naidoxTiast 104, 2 
ovkag 104, 1 
ovkofjLsXlriq 103, 2 
ovAoi' oQopiov 103^ 8 
ovAcd f^/o) 102, 15 
ov(»a alfiaXojdsa 100, 4 
oi>()tt vdaxo/QOa 128, 7 
ovQ6vg 100, 10 
otJ()oi 41, 10 
oxiTOvq 103, 6 
o/AcJJfi« 102, 17 

naiSsla 108, 6 
natdntov nu^o^ 108^ 6 
naidoxTlast 104, 2 
jraA/75 uXg)lTov lll^ 9 
naktyxoTWTiiTOtg 106, 8 
TrceAvvon' 111, 6 
naQaxQOVBiv lOd, 12 
naQaxQOvOTixov 105, 12 
naQakvatg 106, 6 
naQa/4nBXOfi6vot 108, 4 
7ia^^il£y£ 106^ 13^ 
noQiU&fj 106, 6 
naQfv6/&ivTi 105, 11 
naQjjxovat 106, 11 
naQ&ivog 106^ 16 
TT^Aa^ 105^ 6 
ncAaaci 110, 1 
n^Xdajj 105, 6 
ncAAov 109, 5 n6(i(piymdi6g 23, 12 

Tifi^a^vAAor IIO^ 14 

nenaafiog 105, 14 

ninXtov 106, 9 

TT^TiAoc 106, 9 

n6Qata)&6iaai ug dXXijJLag 109, 4 

neQtiaTixov 105, 5 

n6QifiddaQa sXx6a 107, 6 

n6Qi^ri6ig 110; 6 

ntQtT6vig 110, 8 

n6QtTTal rjfjLiQai^ 60, 6 

ir€()<ajr€iAot>ra< 14, 19 

n6Qxv6v 109, 10 

neQvdg 112, 6 

niQovdv 108, 9 

n^Qovag 108, 13 

nfjQiva lll^ 3 

nfjQol 72, 8 88^ 1 1 

mjxiJTfov (?) 109, 12 

ma(> 107, 18 

ntsQov 107, 18 

ntx6Qla) 110, 15 

77ix^o;^oAo£ Ta aVo) 104, 10 

nlXotai 108, 1 

nlvog 105, 17 

mvtjQtt 6Qta 105, 17 

ntvvid6at 105, 17 

mniaxovTa lOB, 12 

Trraat 116, 6 

nlaaa i^6vvTij 111, 8 

maariQrjv Xf]QCi)Tfjv 110, 2 

TrAaJo^ 106, 3 

nXdv fjTeg nvQ6Toi 109, 1 

nXavoid^a 109, 1 

TiAara^ 108, 10 

nXaTvotp&dXfAJOig (pdQf^dxotai 

133,3 
nXijfivag 109, 3 
nXoaidfjg 110, 4 
nv6Vfjia 105, 3 
nv6vfia fitwvd-uldeg 106, 14 
iroAioi^ 75, 9 
noX(pol 111, 11 1«8 nivoi 107, 5 

iroKOi oitImv Tf/shd^wftav 107, 8 
novog mTatyl^tav 106, 17 
noTolvta 110, 11 
nQtjyjLiaTa 110, 10 
wpa Tov ijgog 106, 1 
ngoanttvSfjfFdvTiov 105, 7 
ngofiaTa 10, 8 108, 3 
ngofiovXfvovTig 109, 11 
ngoxtovta aktptTa 57, 3 
ngofmXov gKiS^ag 112^ 1 
ngofiijd-isa&ou 109, 9 
ngo^ivovQ 112, 8 
ngoniTfjq 104, 18 
ngooagfjtaTa 107, 7 
ngoaagaiv 110, 9 
ngoaw lOB, 15 
ngoatanov fjtiTtigatov 126^ 5 
ngoitaiTsgov 106, 5 
nTsgvyciSiS^ 106, 11 
nrlaastv 48, 8 
7rro/a 107, 3 
nTOuadsat 107, 3 
nv&fjtsvo&sv 110, 12 

Trv^oivcc 22, 2 

nvxtvfj IIO^ 3 

nvXcda ^fjfitJTpjg 112, 4 

/JvAi^ 112, 4 

TTvp 106, 2 

nvgsTcidfjg xoiXlfj 84, 1 

magwd-ijvat 112, 3 

gatfioitJiaTaTOv 13, 6 113, 1 

^tt//?oV 11,9 13, 6 113,1 

giy/og^ 112, 12 

p/^^ dX&aifjg 118, 9 

gtvoq 112, 16 

^C owxoygatpfjd-sZaa 112^ 13 

gotxofiijgot 13, 19 

^fxo/ 13, 19 

gonuiisa 118, 8 

fofifiog 112^ 17 goiiiia oaTia 113, 6 
gvpdoitiia rgonov 113, 11 
gvfiiov 113, 11 

Sangu 115*, 10 

aagxd^stv 119, 1 

aavglitov 117, 4 

adq^a 118, 2 

astgfl 118, 9 

asXaxiotai 121, 1 

asadngtaTat 118, 14 

asatoT (?) 118, 13 

afjaafiOitiiq 120, 6 

(TjyV 114, 15 

atdXoyot 114^ 11 

ataXviiia atcvXditta 122^ 9 

atifjgta itaapavia 127, 13 

ai^iyg 117, 3 

atxvov XiftftaTOt; 121, 8 

<T/xi;ov ndXfjg 120, 9 

atxvijivfjv 116, 7 

aivatTo 118, 12 

atvagov 119, 9 

atvofitaga 119, 10 

atgalto oXvta 103, 15 

aiToq nofvrjgoq 115, 12 

axafplia 122, 1 

axagiaftvaaitv 80, 4 

crxc^pjf (?) 115, 9 

axs&goTigrjg 119, 11 

(rxeAiqp()ot;^ 115, 15 

axinagvog 116, 10 

axfjgov xal anoyyfaiig 117, 14 

axlXXfjg TO vrjgiaisg 118, 5 

axogiivfjfia 82, 1 114, 13 

axogilov 121, 14 

axogoiov qwatyya 122, 8 

axoToitvia 64, 1 

axoToitvog 64, 2 

axvXdxia aiaXfaisa 122, 9 

met;^ 120, 11 

axvgto&taat 120, 10 

oxt/ra 117, 6 164 » axvrhriv 122, 2 
axvuvov inonBffokaiov 118^ 10 
afjiipKtQlda yijv 122, 7 
GOfjttpov 116, 5 
ao(pt^6ftsvoi 9, 13 
aofptijv 116, 8 
anaScSv 120, 8 
anagya 114, 12 
anarlijj 120, 6 
antQ/yoinsvog 117, 15 
anfQ/yov 121, 13 
anXrpfoq xar* liiy 114, 4 
anoyyoi 114, 16 
anoQadsq vovaoi 120, 3 
anovdij 118, 7 
araqivXij 60, 3 
OT^a^ oib^ 121, 15 
arsan fd^Xslta 121, 7 
ari/ufvXa 16, 10 
anwyQmaai 23, 18 115, 13 
ars^QW^Hfj 119, 4 
arlfifit 133, 2 
arXiyylSa 115, 3 
arojuaxog 80, 12 
aro/Liaxog xvarKog 115, 16 
arQtfpfOvq 116, 2 
orQcor^Qa 10, 6 118, 16 
avyxXdnrsrat t^ ^<x^^ 119, 6 
ovK/;^ i^Qt/Liivov (P) 118^ 6 
av/LinoQavvoi 119, 5 
av/Lig>vrov 106, 9 
avvaQd^fiovrai 122, 4 
owaQrjjasi 116, 1 
avviptjas 122, 10 
aw^slv 118, 15 
avvoiccox^ 116, 16 
avQtyytaisg 118, 1 
avQficud 54, 9 
avQfiatafiog 54, 10 
av/yov 114, 2 
afpadd^si 120, 14 
atpaidafiara 120, 1 
afaxfXiafiog 20, 14 atpdxsXog 17, 18 
atpQtytoaav 122, 3 
afpvyuoi nQog X^^^ tpaiQOvrsg 
121, 9 

Ta iittipavia atSijQia 127, 13 
ra sniiLifjvia inijXvyd^ovrai 

127, 7 
ra Xiyva rJjg variQag 127, 3 
raXainwQlrjfTiv 125, 15 
rdfiiaov 127, 11 
ra (pjjQsa 124, 11 
Ta>ic (P) 126, 3 
ra/a 125, 5 
riyl^ig 124, 10 
rs&Qa/ufiivov 125, 3 
rinfiaQ 99, 4 
rinfiaQaig 125, 1 
rsxfjtfjQtov 99, 4 
rsQfjfviv 15, 20 
riQ&QiOi xdXot 127, 1 
riQ&QOv 126, 11 
riQfiiv&og 6, 19 
rsrdQawrat 124, 15 
rixQafAog 126, 2 
nrQatpdQfjtaxov 110, 2 
rsvxog 124, 8 
rijXoriQM 125, 12 
rifiwQiovaa 125, 7 
r/ravoc, 123, 13 
To d^ijQiaHsg 123, 5 
TO ^pciTjUa d(pv(SJsg xai ro 

nQoatjnov fjLsraQatov 126, 5 
ToA^av 122, 12 
roXfirjgol 122, 12 
rovoniig 60, 11 
ToVof 123, 10 
Tov^rra 56, 4 

TOtJ^ oidvrag iQijQftarou 126, 9 
rQdfiiv 124, 16 
rQavXiafiog 126, 4 
rQtrcuoipvstg 123, 16 
rQi/idaTjrai 127, 12 165 TQi/Jaatg 127, 12 i 
rqoq>aXig 125, 4 
TQOtptd 123, 4 
T(tO(pia)d6(ov 123, 4 
T^vCiFif' 122, 14 
tQv/Jvjv igivdcjv 125, 14 
Tt;V/3i7 125, 6 
TvVi^ 10, 18 125, 13 
rvq>(jt)dssg 123, 14 
rv/aadfisvov 125, 11 

'YyitjQog yovog 128, 12 
vdaTaivovarjaiv 128, 8 
vdaxo/Qoa ovQa 128, 7 
t;j£()oi;v 128, 10 
vetv 128, 3 
VTtatgiovrag 130, 4 
vndXstnxQOv 97, 3 
vnsikXft 130, 6 
vntviyxuad-ai 130, 2 
vnivsQ&fv 129, 8 
vniQtvwf.tsvog 128, 9 
vnsQOv 10, 3 
vnSQog 10, 3 

vnSQxiQij 128, 13 

vnijXdxa) 129, 10 

vno^QV/a 128, 5 

vnoxsqdXatov axvxtvov 118, 10 

vnoxQtvia&(D 129, 12 

vnoxQiasxat (P) 129, 7 

vnoXdnaQog %vvxaatg 99, 1 1 

vnoXdnuQog (pXsy/uov/j 132^ 8 

vnofi^Qov oaxiov 129, 9 

vnovfjaa/Ltivij 129, 6 

VTiogv^Mx 129^ 5 

vnoxavQtov 124, 16 

vnromvai 129, 13 

vnoxsxafiivov 129, 13 

vnoxonitad-at 130, 5 

vnofpdatag 12^, 2 

vno(p^dX[.iiov 130, 5 

vnofpQov 128, 14 

va/uuxa 1 28, 3 (DaWo^ 17, 18 
(f'ax(Sv iQiyfjtaxa 131, 1 
g>aA,axporai 133, 2 
(paQxtivu^fg 134, 10 
fpaQnig 134, 10 
(paQftdxotai nXaxvofpd^dXptotg 

133, 3 
(paQftdx(a la/fjxrjQua 132, 11 
(prjQta 124, 11 
9)^or^ 134, 7 
d-fpdtaxovg 134, 7 
^iA^r 132, 13 
9Aiit>()0^ 131, 15 
9>lai/()cog l^vvaXd^isxai 133, 8 
9)A^/?£5 131, 12 
(pXffionaXia 131, 14 
(pXsyftovf) vnoXdnaQog 132, 8 
fpXsdov(ji$sa 131, 3 
^W 54, 18 133, 5 
9;it;J^v 132, 10 
(poXida /aXxov 133, 1 
^oUixe^ 132, 6 
9oAAix(Jc^£a 132, 6 
(po^^ol 132, 9 
(pogivfjg 133, 7 
^paVac 132^ 12 
(pQovHv 84, 2 
(pgovfjaiv 24^ 15 
q^vaav 130, 9 
(pvatyya axoQodov 1 22, 8 
^a)j£g 133, 9 
(pcjvat xaxfiXXovaat 132, 1 XaXxiov 136,3 
/aftat^ijXov 136, 9 
/aQudQtu 136^ 4 
/aQadQO)&i(uaiv ISS, 4 
/dQtxsg 135^ 4 
/i^Qona 135^ 10 
/ftQtavdxxatj 137, 5 
/sXiaxov (P) 137, 3 
/fjQafiog 137, 7 16« yfjQUfjivda 187, 6 
ytai 136, 18 
yXalvaq 136, 12 
yUrj 66^ 8 
ykooq 136, 9 
yXowSBt 135, 2 
yoXrjyov 136, 6 
XQrjatuiq 136, 7 
yytXa 137, 10 
/vrXd^pjTai 137, 10 
/(oXioiua 136, 8 

WySag 138, 1 if/avifjiBvov 187, 18 
^oa/ 7, 8 

* y/wgag iXalijg 134^ 11 

m? 17, 6 
tSn^a 138,3 

• ctfVv/y^^ 102, 1 1 
(ogiovra 138, 7 
cigoyQdtpoi 138, 7 
Jpoc 138, 7 
cJr£<;i;f 14, 19 15, 2 
wriiog 188,9 m 
TABULA DISPUTATIONIS 

CAPUT I 

1 De uero lexiol auotorif nonune p. YIIII— XI 

2 De JSrotiam tempore p. XI— Xm 

3 De Erotiani teriptis p. XYUI 

4 De geniiina lexici forma p. XnU—XYII 

De lexici fragmentie alibi Beraatis p. XYII— 'XX 

6 De ordine quo Erotianus sijagalorum Hippooratis operum glossas ex* 
plicuit p. XX 

7 De integritate Erotianei indiQis librorum Hippocraticorum p. XX — XXI 

CAPUT n 

1 De fontibus Erotiani p. XXU— XXXXYII 

a) medieis: Bacchio p. XXHI— XXYi; PhUino p. XXYI; £piole p. 
XXYI— XXYII; Dioscoride Phaca p. XXYII— XXYIII; Heradide 
Tarenti&o p. XXYm-*XXYini ; Olaucia p. XXYim— XXX; hy 
simacho Coo p. XXX^XXXH; oommentariorum in Hippocratem 
auctoribus p. XXXn-^XXXIH 

b) grommaticis: Xenocrito Coo p. XXXIII; Bophorione p. XXXY; 
Aristophane Byxantiop. XXXYI; Aristarcho p. XXXYH— XXXYIII; 
Nicandro p. XXXYHI— XXXYIIII; Antigono p. XXXYmi ; Didymo 
Chalcentero p. XXXYim--XXXXYI 

2 De commento M«rsilii Cagoati p. XXXXYII— XXXXYIHI 167 CAPUT ni 

1 De Erotiam codicibufl p. XXXXVnil— LYIU 

2 De hniiis editionis ratione p. LVIIII — LX 

3 De Erotiani edltionibtis p. LX~IjXIII1 INDEX RERUM 
IN PROLEeOMENIS MEHOEATAJtUM 

AndromachQs pater, Neronis archiater p. XII; eius filio eidemque archiatro 

opuBoxilum suiun dedic&vit Erotianus p. XIX sq. 
Apollonios Citiensis fortasse idem qui Mvc adpeUatur p. XXyxuI 
AristarchuB non sed Aristophanes Byzantius Bacchio in condendo lezioo 

auxilium tulit p. XXIIII sq. 
Callimachus Herophilius falso inter interpretes uooum Hippoovatioaram rela» 

tus p. XXXXII n. 87 
Darembergii opinio de hodiema lexici Erotianei condicio^e p. XVmi n. 22 
Demetrius Lacon Hippocratis lexin exposuit p. XXXI; fragmenta eins p. 

XXXI sq. 
DioBCorides Phaoas ab Anazarbeo diuersus p. XXVII 
Erotianus p. 85, 9 explicatur p. XV n. 16 ; p. 32 tentatur p. XXXIUl sq. 

p. 36, 7. p. xnii 

Qalenus gloss. 404 Fr. emendatur p. XXIH n. 26 et p. XXIIII sq. ; Erotianum 

saepenumero nomine celato adhibuit p. XXXXVII n. 53 
Herodianos lexici nostri auctor non est p. X sq. 
H^ophilus Xii$ig non scripsit sed Hippooratis prognosticon commentatus est 

p. XXni n. 25; Littr^i falsa de eo opinio ibtdem; *H^6ipilQg et 

'JlQO<p£kitos uoces crebro oonfusae ibidem 
Hesychius s. u. dfjKf^i&e^iog et pXiX^d^g tentatur p. XXXXV n. 52 ; s. u. 

niaq p. XXX 
Ischomachus et Lysimachus auctores diuersi p. XXXI 
Lycus NeapolitMius Hi^ocratem n^Ql t6ntuy teSr ntax* dr&Qtonor et n€Ql 

aQ&Qfay commentariis inlustrauit p. XXXIl et p. XV n. 16 
Menestheus Stratonicensis p. XII 
Themison primus arohiatri titulo usus p. XI n. 10 168 ADDKNDA £T CORRIQESDA 

Quamquam elaboraui ut librum a mendis quam purgatissimum foras 
darem, tamen mea typothetaeque culpa non nulla restant quae corrigenda 
aut addenda eunt. 

p. KIIU a. 29 adde <et' post 'Qaleni' 
p. XVI adnot 19, 3 'differentia' excidit post ^lanaQti' 
p. XVII adnot. 20, 6 deletis uerbis 4d quod — in animo est^ scribe 4d quod 

Wesselingius, Schweighaeuserus et Gaisfordius fecerunt, cum lungerman- 

nus^ ex Qoldasti codice lexicon xaiii ajQiXftoy edidisset/ 
p. XXI adnot 24, 6 lege de natura infantis 

p. XXXI u. 12 ceterum de Lysimacho, iBtomacho et Ischomacho scriptoribus 
' uide Peteraen ^%tit u. Ubensverhaitnisse des Hippoerates^voL philol. 

IIII 218 n. 10 ibidem u. 24 lege *quoquo* 
p« XXXX adnot. 44 HeKodorum non Augusti aetate antiquiorem esse sed 

aliquanto inferioris aetatis se demoDstratarum ease poilioitus est HKeilius 

gramm, lat uol. III 2 p. 395 
p. 6, 10 lege "Ainnatig 
p. 15 testim. 5 lege T 25 
p. 17 adnot. u. 4 iege l^ dda^vajnol 
p. 19 adnot u. 4 dele '1' post 'V 
p. 32 adnot u. 4 inf. lege Macunam statui^ 
p. 40, 2 lege ini-naXvyoy 

p. 41,9 glossa dyOily* dx^dC^ty excidit post dixova^y* oiJ fovloyjai 
p. 41 testim. 5 lege fP 327 
p. 44 adnot u. 6 inf. lege ^KM. p. 158, 17 ' 

p. 48, 17 lege inianajat — ibidem in testim. lege 8 pro 9 et 9 pro 10 
p. 51, 6 gloesa dyax^^vaaijai. sedes me fugit, sed eam apud Hippocratem 

extare testis est scholion Kic Alexipharm. u. 81 p. 82 ed. HKeil : xai 

'JnnoxQdttjg' dyaxdvaafjai xai igvyydyii ^a^iyd nyfvficcta, 
p. 52, 9 cf. ApoUonius Cit. comm. in Hippocr. de artic. in schol. Hlppocr. 

uol. I p. 4 ed. Dietz 
p. 58, 6 lege *£nid-iQarjf 
p. 54, 9 lege avQfjiata 

p. 80 adnot u. 1 post *Phot p. 516, 22' excidit *EM. p. 490, 52. 492, 10' 
„ „ u. 3 adde ^ fivii Etymologus magnus* 
p. 82 adnot. u. 2 inf. post *Schmidt' excidit 'EM. 490, 49' 
p. 92 adnot 6 XeifiaxiateQOi xai lufiaxiad^is Xiyoytat xtX* coni. Toupius 

opusc. crit II 246 
p. 94, 4 lege IdQX^ tov fi 

p. 95 adnot u. 5 ante fidia adde ^£M. p. 573, 28' 
p. 124, 13 scribere debebam td iftiQia conl. Hesych. HII 239 Eustath. p. 

101, 44 Ahrens dial. gr. I 42 
p. 142, 13 lege 133, 7 p. 144, 3 lege 133, 9 p. 144, 9 lege 133, 3 This book should be returned to 
the Library on or before the last date 
statnped below. 

A fine is incurred by retaining it 
beyond the specified time. 

Please return p^romptly. I